Bergen op Zoomse Bode 25-05-2016

Page 1

THUIS IN DE REGIO

25 MEI 2016 WEEK 21

B E R G E N

O P

Z O O M S E

@BergseBode /bergenopzoomsebode

OPLAGE BERGEN OP ZOOM 30.600 TOTALE OPLAGE: 480.000

www.internetbode.nl

Gezonde toekomst gloort na jaren van bezuinigen

Megasterren komen naar award-show in Bergse Gebouw-T

 Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

B ijeenkomst een uniek weerzien van oude bur en

Bijzondere reünie oud-bewoners Faurestraat W E E K B L A D

W E E K B L A D

rabantWerkt.nl Team NNN snelste tijdens Roparun BERGEN OP ZOOM – Team NNN uit Bergen op Zoom heeft tijdens de 25e editie van de Roparun de snelste tijd neergezet. De lopers en fietsers deden over de 530 kilometer tussen Parijs en Rotterdam slechts 32 uur en 45 minuten. Daarmee behaalden zij een gemiddelde snelheid van 15,93 kilometer per uur. Dat blijkt uit een lijst die de Roparun op haar website heeft gepubliceerd. Ook team 14 in ’t uur uit Halsteren wist een plekje in de top vijf te bemachtigen. Het team behaalde haar doelstelling om gemiddeld 14 kilometer per uur te lopen dit jaar niet, maar zette met een snelheid van 13,89 kilometer per uur toch een knappe prestatie weg.

Glas-in-loodraam kerk gered van sloop

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

BERGEN OP ZOOM - Het Bergse college trekt 3662 euro uit om een bijzonder glas-in-loodraam van de kerk Goddelijke Voorzienigheid te behouden. De kerk, die op de nominatie om gesloopt te worden staat, herbergt een uniek glaskunstwerk van de landelijk bekende kunstenaar Jan Dijker. Het raamwerk van vijf meter bij vijf meter vertegenwoordigt volgens wethouder Arjan van der Weegen een belangrijke cultuurhistorische waarde. “Daarom maken we dit bedrag vrij voor het raamkunstwerk”, verklaart hij. In overleg met de Stichting Bond Heemschut wordt nog gezocht naar een locatie om het raam naartoe te verplaatsen.

BERGEN OP ZOOM - De reünie van de oud-bewoners van de Faurestraat was een bijzonder weerzien van oude bekenden die er zo’n zestig jaar geleden buren van elkaar waren. Het aantal aanmeldingen voor deze unieke gebeurtenis was onverwacht groot want, niet minder dan honderd mensen meldden zich aan. Ze kwamen letterlijk uit alle hoeken van het land weer even terug naar Bergen. Onder de bezoekers waren zelfs mensen uit Nieuw Zeeland aanwezig. FOTO MERIJN SITSEN

Inkomsten uit par keergelden lopen terug

Nieuwe parkeerdiscussie op komst BERGEN OP ZOOM - Het parkeerbeleid in de gemeente Bergen op Zoom wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Volgens het college lopen de inkomsten uit de parkeergelden al enige tijd terug. Daarom wordt opnieuw bekeken of er gesleuteld kan worden aan ofwel het verhogen van de parkeertarieven ofwel het verder terugbrengen van de kosten. DOOR RIA VAN MEIR Voor 2016 moet de gemeente al een bedrag van 25.000 euro afboeken op het thema parkeren. Dat heeft volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander alles te maken met het feit dat de uitbreiding van de zone betaald parkeren rond het ziekenhuis niet meer is doorgegaan. “Daar was in de begroting voor 2016 al rekening

mee gehouden, maar de gemeenteraad zag daar in december toch vanaf. Daardoor lopen we dus jaarlijks 25.000 euro aan inkomsten mis”, legt hij uit. Inkomsten t h u i Mogelijk pakt dat bedrag de komende jaren zelfs nog hoger uit. Want naast het niet doorgaan van de uitbreiding van betaald parkeren, ziet de gemeente ook de overige

t

Mes gaat in subsidies BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom zet het mes in haar subsidiebeleid. Door kritisch te kijken naar de bijdragen aan verenigingen en organisaties verwacht de gemeente jaarlijks 75.000 euro te kunnen besparen. Volgens wethouder Arjan van der Weegen wordt er niet zozeer beknibbeld op alle subsidies, maar zullen bepaalde dubbelingen

h

u

i

uit het systeem gehaald worden. “Neem bijvoorbeeld het hele sociaal domein. Daar gaan miljoenen aan subsidies in om, waar vast twee partijen een bedrag krijgen voor dezelfde activiteit. Die overlap willen we eruit halen.” De bezuiniging op de subsidies betekent ook dat organisaties niet eerst bij gesubsidieerde instellingen, zoals het Cultuurbedrijf of Sterck, en later ook bij de gemeente kunnen aankloppen voor een bij-

inkomsten uit de parkeerautomaten teruglopen. Een verklaring daarvoor, is er op dit moment nog niet. “Het kan zijn dat dat te maken heeft met het verminderd bezoek aan de binnenstad, maar de precieze oorzaak zijn W we E nog E aan K het B uitzoeken”, L A D zegt Stander. Hij laat weten dat de gemeente wel alvast op de teruglopende inkomsten inspeelt, door het hele parkeerbeleid weer tegen het licht te houden. Volgens Stander zijn er diverse opties in beeld, om het toeW E E teK vullen. B LDaarbij A D skomstige igat op n d e wordtr onder meer gedacht aan het invoeren van betaald parkeren op koopzondagen, het verhogen van de tarieven of het laten betalen voor de bewaakte fietsenstallingen.

s

i

n

d

e

r

drage. Systeem Daarnaast wil Van der Weegen kijken naar een eenvoudiger systeem. “Als blijkt dat onze subsidie vrijwel volledig opgaat aan de aanvraag van een vergunning, dan kunnen we beter iets aan dat systeem doen dan het geld via een U-bocht weer terug te laten vloeien.”

Tegelijkertijd worden de kosten door ParkeerBeheer onder de loep genomen. Taakstelling Stander wijst erop dat er nog geen besluit vast staat. “Maar het is wel zo dat er iets zal moeten gebeuren om de teruglopende inkomsten op te vangen. De gemeenteraad heeft immers ook een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 150.000 euro op het dossier parkeren. Dit jaar verwachten we dus e uitgte komen i oop een bezuiniging van 125.000 euro, maar voor die 25.000 euro en de teruglopende inkomsten moet dus in de toekomst wel een oplossing gevonden worden.”

e

g

i

Gemeente ziet toe op containerbewegingen BERGEN OP ZOOM - De Markiezaat Container Terminal mag maximaal honderd containers per etmaal verplaatsen. Het gaat om tachtig containers overdag, tien in de avond en nog eens tien in de nacht. Wanneer het bedrijf méér containers verplaatst, kan het een boete van 12500 euro tegemoet zien. Volgens burgemeester Frank Petter is de dwangsom bedoeld om overlast tegen te gaan. “In het verleden is sprake geweest van geluidsoverlast. Bij de behandelingen van de bezwaarschriften is gesteld dat er een maximum zit op het aantal verplaatsingen. De dwangsom kan gezien worden als een stok achter de deur, zodat het bedrijf zich aan de regels houdt.”

VANDAAG IN DE BODE KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016

o

Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

www.internetbode.nlACTUALITEIT

Beleidskader toont positief saldo vanaf 2018

Gezonde toekomst gloort na miljoenenbezuinigingen BERGEN OP ZOOM - Na jaren van bezuinigingen heeft de gemeente Bergen op Zoom de weg naar omhoog weer gevonden. De vooruitzichten voor de komende jaren laten in het Beleidskader vanaf 2018 een positief saldo zien, dat oploopt naar een bedrag van 600.000 euro in 2020. Toch blijft wethouder Ad Coppens van financiën vasthouden aan zijn mantra dat iedere euro telt. “Ook in de toekomst zullen we voorzichtig met gemeenschapsgeld moeten blijven omgaan”, vindt hij.

De afgelopen zes jaar heeft de gemeente voor meer dan twintig miljoen euro bezuinigd. Het zuinige beleid sinds 2010 betaalt zich volgens Coppens nu terug. “We hebben met zijn allen echt een prestatie geleverd, waardoor Bergen op Zoom er naar de toekomst toe weer goed voorstaat. Het besef dat iedere euro telt, is echt doorgedrongen in de hele organisatie. We gaan voorzichtiger om met onze uitgaven, brengen de risico’s beter in beeld en hebben de raad in een positie gekregen dat ze weer aan de touwtjes trekt”, blikt de wethouder financiën terug. Cultuuromslag Volgens hem is er de afgelopen jaren niet alleen gesneden in de uitgaven en voorzieningen, maar is er vooral een cultuuromslag gaande. Dat beaamt wethouder Arjan van der Weegen. “We denken niet meer in oude structuren, maar proberen het maatschappelijk belang voor ogen te houden. Dat vraagt soms een andere manier van werken, zoals we nu met cultuur proberen te realiseren (zie ook pagina 5, red.)”.

Wat dat betreft is het college volgens Van der Weegen goed op weg. “We liggen goed op schema als het gaat om ons collegeprogramma. Veel visies komen nu samen, waardoor we daadwerkelijk efficienter gaan werken.” Risico’s Daarnaast heeft Bergen op Zoom de economische wind ook mee, erkennen Van der Weegen en Coppens. “We profiteren van het goede economische tij en de lage rentestand. Daar schuilt meteen ook een risico in voor de komende jaren. We hebben natuurlijk nog steeds een grote schuldenlast van 220 miljoen door investeringen uit het verleden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van cao voor het gemeentepersoneel en is de meicirculaire met de algemene uitkering vanuit het Rijk nog niet bekend”, geeft Coppens de risico’s weer. Bovendien heeft de gemeente nog een aantal bezuinigingsopdrachten liggen, die de komende jaren nog gerealiseerd moeten worden. Nieuwe bezuinigingen bovenop de huidige taakstellingen zijn volgens Coppens echter niet aan de orde. “Daar mogen we na zes jaar best trots op zijn”, vindt hij.

Het college is positief gestemd over de financiële toekomst van Bergen op Zoom.

Tegenvallers De toekomst mag er dan - onder voorbehoud - weer gezond uitzien, voor het jaar 2016 stevent de gemeente vooralsnog af op een tekort van 450.000 euro. De gemeente heeft een aantal tegenvallers te verwerken.

Zo lopen de inkomsten uit de verhuur van de Heerenkamer achter (50.000 euro), worden een aantal bezuinigingen op cultuur dit jaar nog niet gehaald (120.000 euro) en maakt de gemeente extra geld vrij voor Gebouw-T (150.000 euro). Coppens verwacht het tekort in het najaar

FOTO GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

gedeeltelijk weg te werken. “Maar uit het verleden hebben we geleerd dat we verliezen meteen moeten inboeken. Daarom onttrekken we nu eenmalig 450.000 euro uit de algemene reserve, zodat we later niet voor verrassingen komen te staan.”

www.internetbode.nl

DOOR RIA VAN MEIR

Altijd actueel en altijd bij de hand Bezoek nu

www.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN Bergen op Zoom een van zeven koplopergemeenten

Groene Menukaart voor duurzame historische gebouwen BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom heeft zich als een van de eerste gemeenten in Nederland aangesloten bij de Groene Menukaart, een initiatief om oude gebouwen duurzamer te maken. De menukaart bestaat uit een website met daarop meer dan vijftig tips om oude woningen, kerken, kantoorpanden, landgoederen en boerderijen energiezuiniger in te richten. Wethouder Arjan van der Weegen is er trots op dat Bergen op Zoom als een van de koplopers aansluit bij het initiatief. “We streven immers niet alleen naar een duurzame gemeente, maar naar een duurzame gemeenschap.” DOOR RIA VAN MEIR

Naast Bergen op Zoom hebben ook de gemeenten Maastricht, Leiden, Wassenaar,

Voorschoten, Den Haag en Amsterdam zich aangesloten bij de Groene Menukaart.

Het concept werd in 2014 bedacht door de inmiddels overleden astronaut Wubbo Ockels en ontwikkeld door zijn organisatie De Groene Grachten. Volgens Suze Gehem van De Groene Grachten ligt er immers een grote opgave in Nederland om oude panden te verduurzamen. “Nederland telt alleen al anderhalf miljoen woningen van voor 1945. Dat is twintig procent van alle woningen in Nederland, variërend van woningen uit de jaren dertig tot monumentale grachtenpanden en landgoederen”, weet ze.

‘Ieder pand heeft wel zijn mogelijkheden’

In Den Haag lanceerden de zeven deelnemende gemeenten donderdag de Groene Menukaart.

FOTO DE GROENE GRACHTEN PAGINA 3

Vooroordelen De Groene Menukaart richt zich echter niet alleen op woningen, maar ook op kerken, kantoorpanden en hotels die gebouwd zijn in een periode dat energiezuinigheid nog geen rol speelde. Om die panden mee te laten gaan met de moderne tijd is het wel noodzakelijk dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om ze te verduurzamen. Volgens Gehem bestaan er nog veel vooroordelen voor het duurzaam maken van monumenten en historische gebouwen. “Mensen denken vaak dat er niet veel mogelijk is door de benodigde vergunningen. Ook lijkt het vinden van financiering ingewikkeld en de duurzame opties moe-

ten ook passen bij een oud gebouw. Maar ieder pand heeft wel degelijk zijn eigen mogelijkheden”, verzekert ze. Website Om dat te bewijzen heeft De Groene Grachten samen met de zeven gemeenten donderdag de nieuwste Groene Menukaart gelanceerd. De kaart bestaat uit een website, die pandeigenaren de weg moet wijzen naar de juiste mogelijkheden. De website biedt meer dan vijftig opties om een monument of verouderde woning energiezuiniger te maken. De menukaart is ingedeeld in vijf thema’s: quick wins, elektriciteit, verwarming, water & groen en isolatie. Daarnaast zijn de regelgeving, financieringsmogelijkheden en voorbeeldprojecten uit de zeven deelnemende gemeenten opgenomen. Met de deelname aan de Groene Menukaart hoopt wethouder Van der Weegen de Bergenaren op weg te helpen naar de juiste mogelijkheden. “De Groene Menukaart is een landelijk initiatief dat wij aanmoedigen en dus graag mogelijk maken. Dat doen we door onze inwoners te betrekken en zelf het goede voorbeeld te geven. We streven niet alleen naar een duurzame gemeente, maar naar een duurzame gemeenschap.” De Groene Menukaart is te raadplegen via www.degroenemenukaart. nl. Daarnaast zal er via de gemeentesite ook informatie verschijnen over de Groene Menukaart.


onroerend goed

NIEUW

DE POORT VAN BERREGE • • •

IN ONS AANBOD!

Unieke combinatie van kantoor-/bedrijfsruimtes en kleine opslag Gratis parkeerplaatsen Informeer naar de mogelijkheden!

ZA 28 MEI - OPEN DAG 13.00-17.00 uur, Poortweg 1, Bergen op Zoom

*Deze actie geldt alleen voor huurders die een contract tekenen tussen OPENINGSACTIES: 1 april en 1 september 2016. Deze actie geldt voor al onze panden. - Elke nieuwe huurder één maand GRATIS HUUR* - 1 sep. 2016 verloting van TWEE MAANDEN GRATIS HUUR onder nieuwe huurders

T. 0164-21 38 05 - E. info@easyspaces.nl - www.easyspaces.nl Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

K RUIT

www.garageboxentehuur.NU Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda

TOREN “Prachtige appartementen op een

THOLEN

unieke plek vlakbij de haven, in de stad”

0164 – 687235

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

HET NIEUWE GEZICHT VAN THOLEN, SCHRIJF JE NU IN!

Op zoek naar echte rust??

Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand.

Op de prachtige locatie tegen het oude centrum en de haven aan komt een boeiende mix van stadsappartementen, torenappartementen, kadewoningen en gezinswoningen. Een geheel nieuwe impuls voor het gebied met goede parkeervoorzieningen en prachtige uitzichten!

Kruittoren

Stadsappartementen

Financiering mogelijk.

Bezoekadres: Heensedijk 77A

OPEN ZONDAG 9 NOVEMBER OPENDAG DAG zAtErDAG 28 MEI VAN13:00 13.00tOt - 16.00 VAN 16:00UUR UUr

Meer 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Meer info: info: Fam. Fam. v. v. Nieuwenhuyzen Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordiger 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/ Top Totaal Dhr. L. Haverkamp J.K. Bekius GSM +31658977991. Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Dorpsweg136, 136, Dorpsweg 4655AH AHde deHeen Heen 4655 (Steenbergen) (Steenbergen)

Dorpsweg Dorpsweg 136, 136, De Heen, Tel. 0167-560000 Dorpsweg 136, De DeHeen, Heen,Tel. Tel.0167-560000 0167-560000 www.de-uitwijk.nl www.de-uitwijk.nl www.de-uitwijk.nl

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Restaurant geopend: v.a. 12.00 uur,uur, Restaurant geopend:dinsdag dinsdagt/m t/mzondag zondag v.a. 12.00 maandag gesloten maandag gesloten

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Kadewoningen

Tijdens de Thoolse Woon- en Bouwbeurs van 27 en 28 mei, staat een team van professionals klaar om u te vertellen waarom het op Tholen zo aangenaam wonen en gunstig bouwen is. Kom langs en laat u informeren over het kopen van uw Thoolse droomwoning. Wilt u sowieso op de hoogte blijven? Schrijf dan in op onze website en volg ons op Facebook!

Volg ons ook op Facebook!

WOONBEURS THOLEN V R I J DAG 2 7 M E I 10.00 - 21.00 UUR

Z AT E R DAG 2 8 M E I 10.00 - 17.00 UUR

Woonboulevard Poortvliet

www.kruittorentholen.nl

LET OP: AL 52% IN OPTIE!


actualiteit

Column Eugène de Kok

Welkom in België

Een biefstukje van de biologische slager smaakt lekkerder dan de aan elkaar gelijmde lapjes fabrieksvlees van de discounter. De runderen, waarvan het vlees bij de slager ligt, hebben kunnen grazen in de weide en een beter leven gehad dan hun soortgenoten in megastallen, die niet eens weten wat zonlicht is. Bovendien is de productie van het biologische biefstukje beter voor het milieu. Iedereen weet het en toch gaan de kiloknallers hier nog steeds als warme broodjes over de toonbank. Waarom? Omdat het supermarktvlees goedkoper is. Voor kwaliteit betaal je nu eenmaal meer. Helaas is dat besef nog niet bij alle Nederlanders doorgedrongen. De Bourgondische Belgen snappen dat wel en handelen op meer vlakken volgens dat devies. Daarom trekken zij zich niets aan van de ophef in de zuidelijke provincies van Nederland over hun plan om tol te heffen voor personenauto’s. Wie wel eens via Zandvliet naar Antwerpen rijdt weet wat ik bedoel. Het bord ‘Welkom in België’ markeert bij wijze van spreken de grens tussen een middeleeuws karrenspoor en een perfect gestucte muur. De snelwegen bij onze zuiderburen zijn muisstil, gaten zijn een zeldzaamheid, de belijning en bewegwijzering is state of the art, de afslagen, zowel aan de linker- als rechterzijde, zijn logisch en je komt bijna om in de altijd brandschone voorzieningen langs de routes. Nogmaals, als je kwaliteit wilt moet je in de buidel tasten. Ik heb dan ook begrip voor de tolheffing. Het is vervelend, maar je kunt niet verwachten dat de overheid nog meer geld steekt in het wegenbeheer. Ze besteden immers al genoeg aan, ik noem maar wat, het onderhoud en beveiliging van hun kerncentrales en investeren bakken met geld in de Vogelaarwijken van bijvoorbeeld Brussel. De resultaten op die terreinen spreken dan ook boekdelen. Zure Nederlanders zeggen dat ze meer moeten bezuinigen, net zoals hier, en geen miljoenen moeten aftroggelen van buitenlandse weggebruikers, maar ik zou niet weten op wat zij moeten besparen. Op het openbaar bestuur? Misschien, maar het land kent al een enorm efficiënt bestuurssysteem. Nee, Nederlanders moeten beseffen dat je betaalt voor kwaliteit. Ik herhaal: de Belgen begrijpen dat. Of toch alleen op het gebied van eten en drinken?

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus, Ria van Meir Correspondenten Thijmen Alleman, Hans de Bot, Marjet Lubbers, Merijn Sitsen en Bart van der Westen Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 21

De oplossing van deze puzzel is in week 22 te vinden op www.internetbode.nl

Sena European Guitar Award haalt megasterren naar Bergen op Zoom

Wereldberoemde rockster Steve Vai ontvangt muziekprijs in Gebouw-T BERGEN OP ZOOM - Met de uitreiking van de Sena European Guitar Award (SEGA) heeft Bergen op Zoom een primeur te pakken. De gitaaraward wordt op 9 juli in Gebouw-T uitgereikt aan de alombekende artiest Steve Vai, die gezien wordt als de belangrijkste gitaarvirtuoos uit de jaren ‘90. “Echt geweldig dat een internationale prijs wordt uitgereikt op een Bergs poppodium”, aldus hoofdredacteur van Soundz Magazine en projectcoördinator Jean-Paul Heck uit Bergen op Zoom. DOOR BERND ENGELEN Het is dit jaar voor het eerst, dat de uitreiking van de prestigieuze ouevre-award plaatsvindt in een Brabantse stad. Tot 2012 vond de overhandiging van de grote gitaarprijs plaats in het Arsenaaltheater in Vlissingen. “De prijs heette toen nog Eddy Christiani Award, naar de Nederlander die de elektrische gitaar introduceerde in Europa”, weet Jean-Paul Heck. “Omdat de provincie Zeeland na 2012 de geldkraan dichtdraaide, konden we in 2013 nergens meer terecht.” Muziekrechtenbureau Sena wierp zich in 2014 op als nieuwe financierder. Volgens de projectcoördinator is de prestigeprijs toen Sena European Guitar Award (SEGA) gaan heten. Onvrede Niemand minder dan Slash, de leadgitarist van Guns ‘N Roses, nam in 2014 de eerste officiele SEGA in ontvangst. “We overhan- George Kooymans, oprichter van de rockgroep Golden Earring, is één van de grote namen digden de award dat jaar in de Amster- die ooit de SEGA won. FOTO JEAN-PAUL HECK damse Club Ziggo”, laat Heck weten. “In 2015 reikten we de SEGA ook nog daar uit. exclusieve awardshow.”, stelt de project- maat nou te zoeken in een halfgrote stad Dat was aan de Amerikaanse bluesgitarist coördinator. “Onze directie is het gebouw als Bergen op Zoom? Ik vind het geweldig Walter Trout.” De organisatie achter de samen met City Marketing en cultureel dat zulke grote megasterren vanwege prestigieuze prijs was echter ontevreden wethouder Arjan van der Weegen gaan SEGA hierheen komen”, verklaart hij. “En over de nieuwe locatie. “Club Ziggo is een bekijken en het beviel zodanig goed, dat wat helemaal geweldig is; een internatileuk feesttentje, maar daar houdt het ver- het de nieuwe locatie werd.” onaal fameuze award wordt uitgereikt op der mee op. We zijn daarom naar alternaeen Bergs poppodium!” tieven op zoek gegaan”, vertelt Heck. Megasterren “Gebouw-T-directeur Gert-Jan Koster gaat Gebouw-T biedt op de avond van de Sena rond de awarduitreiking een gitaarweek Exclusief European Guitar Award onderdak aan organiseren”, blikt Heck vooruit. De orgaVolgens de hoofdredacteur van Soundz grote namen uit de muziekscene. “350 van nisatie is volgens de projectoördinator nog Magazine was Poppodium 013 in Tilburg de 750 plaatsen zullen gevuld zijn door volop bezig met de precieze invulling, maar één van die alternatieven. “Een heel mooi speciale genodigden. Denk naast Steve hij kan al wel het één en ander verklappen. poppodium, maar niet passend voor een Vai aan namen als Brian May van Queen, “Oud- winnaars van de award zullen giprestigieuze awardshow als deze”, stelt de werelberoemde hardrockgitarist Adje taarclinics geven aan enthousiaste, veelhij. “We wilden het exclusief houden en Vandenberg en Dany Lademacher, die deel belovende jonge gitaartalenten.” daarvoor is 013 veel te groot.” Als Ber- uitmaakte van de begeleidingsband van In de vrije verkoop zijn slechts vierhonder genaar dacht Heck vanzelfsprekend aan rocker Herman Brood.” kaarten verkrijgbaar, dus wees er snel bij! Gebouw-T. “Dat biedt net ruimte aan 750 Jean-Paul Heck zelf kan het nauwelijks be- Tickets voor de award-show zijn uitsluibezoekers en is daarmee perfect voor een vatten. “Wat hebben artiesten van dat for- tend verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl.

Ook gelezen op NU.NL? Wethouder stuurt aan op efficiëntieslag bij culturele instellingen

Meer tijd nodig voor bezuinigingen cultuur BERGEN OP ZOOM - Wethouder Arjan van der Weegen heeft meer tijd nodig om de bezuinigingen op cultuur ingevuld te krijgen. Aanvankelijk stond voor dit jaar al een korting van 350.000 euro op de planning, maar Van der Weegen verwacht dat bedrag pas in 2018 te halen. “Door nu echter de tijd te nemen en dit proces zorgvuldig te doorlopen, is de kans ook groot dat we zelfs meer dan 350.000 euro kunnen halen”, verwacht hij. DOOR RIA VAN MEIR Eén van de redenen waarom de bezuinigingen op cultuur op zich laten wachten, is dat de gemeente nu nog niet kan snijden in de bibliotheek. “Het huurcontract voor de bieb in Halsteren loopt nog door tot 2018. Pas daarna kan die vestiging gesloten worden”, verklaart Van der Weegen. Een sluiting van de Halsterse bieb betekent volgens hem niet dat de inwoners van het dorp vanaf 2018 naar Bergen op Zoom moeten om boeken te lenen. “We kiezen er juist voor om de bibliotheek nog dichterbij de mensen te brengen, door de boeken aan te bieden op scholen en in het wijkcentrum. In plaats van één bibliotheek, heeft Halsteren er straks misschien wel twintig”, rekent de wethouder voor.

© www.sudokusite.nl

Efficiëntieslag Volgens hem is het tijd om de oude structuren los te laten. Als voorbeeld noemt PaGiNa 5

Van der Weegen het thema educatie. “Zowel de bibliotheek, het Cultuurbedrijf als de F!tFabriek zijn daar mee bezig. Ze gaan allemaal de scholen af. Dat kan veel efficiënter door die partijen meer te laten samenwerken. We moeten niet meer denken in oude patronen van huisvesting en organisaties, maar juist het doel - in dit geval educatie - voor ogen hebben. Daar kan veel op bespaard worden, terwijl de kwaliteit juist verbeterd”, verwacht de wethouder. In totaal ging er in 2015 nog zo’n 13,6 miljoen euro om in het hele cultuurveld. De verwachting is dat in 2016 en 2017 ruim twee ton bespaard kan worden. In 2018 moet de volledige 350.000 euro gehaald worden. “Maar ik sluit niet uit dat dat bedrag zelfs hoger uitvalt, als we de efficiëntieslag hebben gemaakt.” Gebouw-T Van der Weegen voegt toe dat er de ko-

mende jaren niet alleen bezuinigd wordt op cultuur. “Waar we een bepaalde kwaliteit nastreven en er dus geld bij moet, zullen we juist investeren”, verwijst hij naar Gebouw-T, waar het college de komende jaren 150.000 euro extra voor vrijmaakt. Volgens de wethouder vervult het poppodium immers een belangrijke plaats in de stad. “Door de samenwerking met het ROC worden via Gebouw-T mensen opgeleid, die daarna meteen een baan hebben. Daar mogen wij als gemeente best wat geld voor over hebben.” Dit artikel verscheen afgelopen week op www.internetbode.nl en Nu.nl. Weekblad De Bode werkt samen met de landelijke nieuwssite. Op www. nu.nl/bergen-op-zoom en via de app van Nu.nl kunt u het laatste nieuws volgen uit de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen.


Muziekliefhebbers genieten van de vele optredens tijdens Jazzweekend Bergen op Zoom

JazzBoZ geslaagd muziekfestijn BERGEN OP ZOOM – De Bergse binnenstad was afgelopen weekend gevuld met Jazzmuziek tijdens de 41e editie van het jazzweekend. Stichting Bergse Jazz Evenementen (SBJE) had er dit jaar alles aan gedaan om tijdens het Rabo JazzBoZ weekend 2016 een mooi muzikaal programma te presenteren aan de muziekliefhebbers. Deze waren in grote getale naar de Scheldestad gekomen en het was duidelijk dat zij genoten van de vele muziekgezelschappen en artiesten op diverse locaties. DOOR HANS DE BOT Op de Rabo JazzBoZ, die ook dit jaar het weekend na Pinksteren was, zijn meer dan 60 optredens te horen en te zien van verschillende orkesten en artiesten uit binnen- en buitenland. Dit jaar is er zeker gekeken om het evenement nog verrassender te maken met nog meer vernieuwende elementen. Jeugd In de Stoelemat waren vrijdag schoolconcerten o.l.v. Jeroen Wierikx. Vele basisschoolleerlingen van groep 7 hadden al een aantal weken gewerkt aan het muzikale educatieve project waarvan het concert de afronding was. Het is de bedoeling dat de jeugd, op een leuke en toegankelijk manier, kennismaakt met (Jazz)muziek. Voor de eerstejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs volgt 17 juni nog een extra RABO JazzBoZ project middels een VOConcert in gebouw-T. Tijdens The JazzBoZ Battle strijden de klassen tegen elkaar voor de beste Rap. Op de zondagmiddag is er speciaal voor de kinderen het leuke Lowys Porquinkinderconcert. Veel jonge Jazzweekend bezoekers genoten van het muzikale avontuur ‘Kikker heeft de Blues’.

Nieuwe elementen pakken goed uit Muziek In de prachtige toegankelijke en sfeervolle tent op de Grote Markt en op vele verschillende (nieuwe) locaties in de binnenstad was het het hele weekend erg druk. Ook zaterdagmiddag, tijdens de Streetparade, toonde het winkelend publiek haar waardering voor de Jazzmuziek. Tussen de acts door was er meer ruimte gecreëerd door de organisatie voor DJ’s zoals het Nederlandse DJ duo Kraak & Smaak. Ook op het Beursplein, in gebouw-T, Den Enghel, en vele andere horecagelegenheden gingen de voetjes regelmatig van de vloer. Voor stevige swingende klanken zorgde Sven Hammond en zanger Ivan Peroti zondagmiddag op zijn Hammondorgel voor de

Officiële opening van de kruidentuin ‘Meilust’ BERGEN OP ZOOM - Wethouder Yvonne Kammeijer al op woensdag 1 juni om 11.15u. de kruidentuin ‘Meilust’ openen.

Na een jaar hard werken is het bijna zover dat de mensen uit de wijk gebruik kunnen gaan maken van de kruiden die daar

groeien. De tuin is nog niet vol en zowel eetbare als geneeskrachtige kruiden, kan men bij de opening aanleveren. Zij nemen ze graag in ontvangst. Informatie of opgeven voor deelnemen aan dit project kan dan ook. Zij hopen een ieder te mogen begroeten bij de opening.

Themamiddag KBO LEPELSTRAAT - KBO Lepelstraat houdt een themamiddag op dinsdag 31 mei met als thema ‘Het Gezin XXL’, aanvang 13.45u. in gemeenschapshuis Sint Antonius, Kerkstraat 84.

Het publiek op de drie JazzBoz-dagen kon genieten van veel artiesten en orkesten uit binnen- en buitenland. FOTO HANS DE BOT

slotact. Publiek heeft toonbaar genoten van het geweldige, Bergse muzikale Jazz weekend. Locaties Naast het Brandarisconcert, de Streetparade, de Kerk Jazzviering met gospellegende Madeline Bell en de JazzRoute langs vele horecagelegenheden waren er diverse vernieuwingen op het evenement. Zo waren er meer (VSOP)luisterconcerten waaraan o.a. de bekende pianist Cor Bakker meewerkte. Deze concerten waren op vele nieuwe locaties zoals de Synagoge en de Gevangenpoort. Er werd met diverse themaoptredens gewerkt zoals Lindy Hop en Rock&Roll. De (verkleed)kast kon open

getrokken worden en er waren ook vele bezoekers in een ‘Oldie Outfit’ op de dansvloer te vinden. Dit jaar was er ook een New Orleans Grill op de Grote Markt met heerlijke typische Zuid-Amerikaanse grillvleesgerechten. Velen lieten het zich goed smaken en konden na het eten weer gelijk naar het volgende optreden toe. RABO JazzBoZ stond dit jaar ook open voor nieuwe aanstormende jazz talenten. In de voorrondes waren diverse deelnemers al geselecteerd voor de eerste Bergse Jazz Award (BJA) middels het insturen van demo’s. Het is zeker de bedoeling om dit soort vernieuwende elementen in de volgende Jazzweekends meer te gaan verwerken.

Benieuwd welke uitdagingen Groenhuysen jou als ervaren zorgprofessional kan bieden? Kijk dan op: www.werkenbijgroenhuysen.nl

Ze hebben Ad Rooms, bekend van allerlei columns en vooral ook als (hoofd) redacteur van BNDeStem, gevraagd over dit thema te vertellen. Hij schreef jarenlang op zaterdag een artikel over het Rijke Roomse Leven. De lezing en de discussie die hij met je aangaat, geeft duidelijkheid over de geschiedenis van hele grote gezinnen. Waar en waarom zijn ze ontstaan, zijn er verklaringen voor? Maar ook, wat speelde zich af in die gezinnen, was er opvoeding of was het belangrijkste grootbrengen, zorgen om in leven te blijven? Hoe ging dat als men met zijn allen aanschoof aan tafel, hoe was dan de hiërarchie in het gezin? Sliep iedereen maar op een open zolder waar men door de pannen de hemel zag en bij regen en sneeuw nat werd op bed? Hoe zat het financieel? Waren er ook feestjes bij allerlei

activiteiten? Men kent allemaal nog wel het verhaal van ‘in het teiltje wassen’ op zaterdag. Uit verhalen kent men allemaal nog wel het gezegde van: de oudste zoon ging op zijn zondagse schoenen naar de 1e mis en vervolgens de andere broer met dezelfde schoenen naar de 2e mis. De lezing geeft op al deze gedachten en vragen een antwoord, al zullen er altijd detail-verschillen zijn geweest. Maar duidelijk is wel dat er heel creatief met de dagelijkse problemen werd omgesprongen. De lezing geeft ook aan, hoe het er anno 2016 in grote gezinnen naar toe gaat. Zijn ze er nog? En uiteraard komen ook het uitgegeven boek ‘Gezin XXL’ aan de orde en ook de druk bezochte tentoonstelling in Den Bosch over dit onderwerp. Kortom dit mag men niet missen en dit wilt men niet missen. Ga daarom op dinsdag 31 mei naar deze themamiddag, aanvang 14.15u. Voor KBO-leden is deze middag gratis. Uiteraard is er een gratis kopje koffie.

Zwemmers Krabben op zomerkampioenschappen BERGEN OP ZOOM - In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven vond afgelopen weekend de Brabantse zomerkampioenschappen(BZK) plaats. KIm Kluts, Kim Vriens, Kimberly Bernaards, Tim Verheesen, Melvin en Timothy Giebels, hadden zich geplaatst voor dit weekend. Kim Kluts startte zaterdag als 1e met de haar favoriete afstand: de 400m. vrij. Ze zwom bijna 4 sec. van haar inschrijftijd af en eindigde op een 10e plaats. De heren hadden zich alle 3 geplaatst met de 50m. vrije slag en Melvin en Tim zwommen allebei sneller dan hun inschrijftijd. Melvin

had ook nog de 200m. wisselslag op het programma staan en eindigde in het eindklassement op een 7e plaats met een PR. Zondag startte Kim Vriens en Kim Kluts (PR) met de 100m. vrije slag. Kim Vriens had de 200m. schoolslag nog niet gezwommen in een 50m. bad en ze tikte net aan boven haar inschrijftijd van een 25m. bad. Kimberly Bernaards en Kim Kluts (PR) zwommen beiden de 100m. rugslag. Tim Verheesen en Melvin Giebels startte op de 50m. schoolslag. Jammer genoeg eindigde Melvin met een 4e plaats net naast het podium. Bij de 200m. vrije slag eindigde Melvin op een 7e plaats. Ook interesse in zwemmen kijk op www.dekrabben.nl

BEDRIJVIG NIEUWS Unieke mix van kantoor- en opslagmogelijkheden ideaal voor starters

Poort van Berrege biedt ondernemers een warm thuis

BERGEN OP ZOOM - Het bedrijventerrein De Poort in Bergen op Zoom krijgt er een uniek verzamelgebouw bij. Op vrijdag 27 mei verricht Ton Linssen de officiële opening van de ‘Poort van Berrege’, dat zowel kantoor- als opslagruimte biedt aan ondernemers en start-ups. De Poort van Berrege is het nieuwste project van Peter en Dennis Verswijver, die via hun bedrijf Easyspaces de locaties Interium, De Loft en De Melkfabriek al transformeerden naar moderne werkcentra waar ondernemers zich thuis voelen. DOOR RIA VAN MEIR

De voorbije maanden heeft het pand aan de Poortweg 1, waar voorheen een aannemersbedrijf in gevestigd was, een grondige metamorfose ondergaan. Evenals de andere panden van Easyspaces heeft de

traditionele loods een geheel eigen, unieke, warme en moderne stijl gekregen. Een bewuste keuze, zo verklaart Peter Verswijver. “Wij bieden onze huurders graag wat extra’s. Een omgeving van een hoge kwaliteit hoort daarbij.” Unieke mix De Poort van Berrege kenmerkt zich door een ruim opgezette ontvangstruimte met een sfeervolle tafel en centrale keuken. Het pand herbergt daarnaast een mix aan kantoorruimte en opslagmogelijkheden van diverse oppervlakten. “Onze opslagruimten variëren van één tot tweehonderd vierkante meter. Ook de kantoren zijn er in verschillende maten”, verklaart Verswijver. Volgens hem is er onder ondernemers duidelijk een behoefte aan de combinatie tussen beide functies op één locatie. “Op onze andere locaties hebben wij geen mogelijkheden voor opslag. We merkten dat

daar wel vraag naar is. Daarom hebben we dit project op ons genomen, om beide functies in één pand onder te brengen.” Startersaanbieding De combinatie van kantoor en opslag maakt de Poort van Berrege volgens Verswijver ideaal voor starters en start-ups; jonge ondernemers met vernieuwende ideeën die ruimte zoeken om hun concept te ontwikkelen. Om de starters en start-ups tegemoet te komen, krijgen zij het eerste jaar 25 procent korting op hun huurprijs. Uiteraard kunnen starters en andere huurders gebruikmaken van de uitgebreide faciliteiten die de panden van Easyspaces te bieden hebben: gratis koffie en thee, gratis gebruik van vergaderruimten op een van de locaties en de mogelijkheid om binnen het huurcontract van ruimte of locatie te wisselen. Voor flexwerkers of externe partijen

Dennis en Peter Verswijver heten ondernemers welkom in de Poort van Berrege.

is het eveneens mogelijk om gebruik te maken van de vergaderfaciliteiten in de Poort van Berrege. De ruimte is voor 15 euro per uur te boeken. Open dag De officiële opening van de Poort van Ber-

Poort van Berrege, Poortweg 1, 4613 BW Bergen op Zoom, tel. 0164-213805 of 06-53927373, mail: info@easyspaces.nl PAGINA 6

FOTO RIA VAN MEIR

rege is op vrijdag 27 mei. Een dag later kunnen geïnteresseerde ondernemers en andere belangstellenden kennis maken met het unieke concept tijdens een open dag. Peter en Dennis Verswijver van Easyspaces staan van 13.00 uur tot 17.00 klaar om uitleg te geven over de locatie.


OMDAT NIETS ZO PERSOONLIJK IS

ALS EEN RELATIE Pedicure Jeanet De hoogste kans van slagen. Persoonlijke bemiddeling.

aan huis

Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (BoZ e.o.)

06 - 43084446

Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

Voegwerk!

www.mens-en-relatie.nl

vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

“Gespecialiseerd in stofferen van plezier- en zeilboten, maar ook voor meubels en caravan kussens kunt u bij ons terecht”

06-55887266

40%

40% t ko r

ko r t in

g

ing

50%

snel verkopen! CAMper / CArAvAn of vouwwAgen Bel direct: 0186-652960

ko r t

ing

Verdacht plekje op je huid?

Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk Tel./fax (0166) 69 71 55 M 06 53 78 80 35

www.bootkussens.com

Verdacht plekje Verdacht plekje opopjejehuid? huid? Laat je huid dan checken op 28 mei n.a.v. de nationale huidkankerdag 2016! Dat kan op zaterdag 28 mei van 10.30 tot 12.00 uur bij Medical Beauty te Hoogerheide Medical BeautyCenter, Center biedt u: in zorgcentrum De Rotonde, Antwerpsestraatweg 2. vooraf noodzakelijk: Een multidisciplinair team van specialisten via email (info@medicalbeautycenter.nl) n Behandeling van diverse huidaandoeningen o.a. acne of telefonisch 0164-652187 (tussen 10.30 en 12.30 uur) n Veilige en effectieve huidverjonging – en verbetering Kom langs en laat je huid checken door het team van 2 Fractional laser) n Laserbehandelingen MedicalBeauty Beauty Center u:laser, (IPL, Diode Medical Center enbiedt dr. Erik Borg,CO Plastisch chirurg. n Voedingsadvies en gewichtsbegeleiding n Een multidisciplinair team van specialisten door deskundigen n Behandeling aandacht n Persoonlijke van diverseen huidaandoeningen o.a. acne advies n Veilige en effectieve huidverjonging – en verbetering n Gratis en vrijblijvend intakegesprek n Laserbehandelingen (IPL, Diode laser, CO2 Fractional laser) n Erkend door zorgverzekeraars n Voedingsadvies en gewichtsbegeleiding door deskundigen n Inschrijven

Persoonlijke aandacht en advies Gratis en vrijblijvend intakegesprek n Erkend door zorgverzekeraars Bergen op Zoom n n

Oud-Vossemeer Woensdrecht Bergen op Zoom Telefoon 0164-652187 Oud-Vossemeer Woensdrecht Telefoon 0164-652187

www.medicalbeautycenter.nl

Recreatiestalling Numansdorp Z-H Vlakbij Rotterdam www.CArvA.nl carva@planet.nl

Voor baby’tjes in Afrika betekent een waterhoofd vaak een doodvonnis ... Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! Geef via child-help.nl

VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP

Tuinman – Stratenmaker nodig! Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN. • ALLE SOORTEN BESTRATINGEN • OPHOGEN • SCHOONMAKEN • VOOR- EN NAjAARS BEuRTEN • ONDERHOuD • SNOEIEN • WIj KuNNEN OOK VOOR ALLE MATERIALEN ZORGEN • AFVOER VAN HET VuIL • DuIDELIjKE PRIjSOPGAVE • GARANTIE OP AL ONS WERK • ONDERHOuD AL VANAF € 30,- PER MAAND

OP = OP

Max 4 stuks per product per pers.

Volg ons op

snuffelmarkt

28 mei

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

ZeelanDHallen-Goes ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur Binnen + Buiten * 9.00-16.30 uur

G r at i s Pa r k e r e n dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Wij ontzorgen: Woning- en bedrijfsontruiming Ophalen/opkopen inboedel Verhuizen & opslag info@miva-ontruimingen.nl www.miva-ontruimingen.nl Oud Gastel 0165 853268

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 0165-820 399

volg ons via facebook.com/medicalbeautycenternl www.medicalbeautycenter.nl volg ons via facebook.com/medicalbeautycenternl

“EEN ECHTE BERGENAAR EET ZE MET GRAAT EN AL” Proef het AAA menu bij Restaurant ‘t Spuihuis. 3 gangen met asperges, ansjovis en aardbeien voor €35,00.

Heeft u iets te vieren? Vier het varend! Frisia: 200 gasten binnen, 350 hele schip Frisia 2: 90 gasten binnen, 130 hele schip  Rondvaarten  Bruiloften  Famillie reunie  Bedrijfsfeesten  Buffetten en BBQ  Hapjes en drankjes  Koffietafels Wegens aankoop van de Frisia 2 is het weer mogelijk tochten door de Bergse diepsluis, vanuit Steenbergen Dinteloord en Roosendaal te organiseren. Frisia Rondvaarten www.frisiarondvaarten.nl tel. 06-53470330

M o g e nw ijo n se v e nv o o rs te lle n ? W ijzijnA S B E S T O P R U IM E R S .N L

Eenjongb ed rijfd atzichrichtopverw ijd erenvanasb est.O okheb b enw ijd em ogelijkhed en hetasb esttevervangenvoorm aterialend ieaanallegesteld eeisenvold oen. N eem gerusteenscontactopvooreenvrijb lijvend eofferte.W ijp rob erenuzoveelm ogelijk regelw erkuithand entenem enend esaneringvooruzofijnm ogelijktelatenverlop en. W istud atvolgensd ew etin2 0 2 4alleasb estvand ed akenm oetzijn? D eoverheidverleentinsom m igegevallenzelfssub sid ies.

W ijzijnond erd eelvanM .A tyatotaalb ouwB V d usookuitgeb reid erenovatiesen ond erhoud sklussennem enw ijaan.

W A C H TN IETTELA N G ,W IJZIJNUG R A A GV A ND IEN S T. V eiligensnel,asb estop ruim ers.nl w w w .asb estop ruim ers.nl

M IC H AA TY A•0 6-2 86 82 54 7•M IC H A @ A S B ES TO P R U IM ER S .N L A S TER D K R A A G71•4 8 2 3G CB R ED A C A M P A G N EW EG11B•4 76 1R M ZEV EN B ER G EN


Teksten Paul Spapens Brabantse Hoeder

Henri Swinkels gedeputeerde voor cultuur provincie Noord-Brabant

DRIE BUURTFONDSEN VERSTERKEN SOCIALE VEERKRACHT VAN DE BRABANDERS Aan de vooravond van de uitermate geslaagde Jeroen Boschexpositie in Den Bosch werd in het Jheronimus Art Centrum in de provinciehoofdstad Het Narrenschip opgevoerd. De tekst van dit muziektheater was van de hand van Henri Swinkels, sinds een jaar gedeputeerde voor onder meer cultuur. In de aanloop tot de première van het Narrenschip toerde de 52-jarige Henri Swinkels langs negen dorpen in de provincie om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de vorderingen van de Dorpen Derby. Cultuur zelf beoefenen en cultuur van een ander mee stimuleren, deze combinatie tekent de culturele inborst van een man die sociale veerkracht tot het leidend principe van zijn functie als cultuurgedeputeerde van Brabant heeft gemaakt.

aangewend kunnen worden voor het op gang brengen van cultuurmaatschappelijke ontwikkelingen zijn door de provinciale overheid en door maatschappelijke en particuliere organisaties op tafel gelegd.

Uniek in Nederland

Een belangrijke particuliere factor in deze fondsen is het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, die deze drie fondsen ook beheert in opdracht van de provincie. Zo zijn deze drie buurtfondsen ook in financieel opzicht een teken van deze tijd waarin overheid en particulieren nauwer samenwerken en elkaar versterken. “Hiermee laat je zien hoe effectief het is om samen op te trekken, samen doen in plaats van op verschillen letten”, aldus Henri Swinkels.

De cultuurgedeputeerde woont in Vught. Zijn gezin vormt een cultureel nest. Zijn echtgenote ontwerpt schoenen. Zijn oudste zoon speelt gitaar in een bandje en zijn jongste zoon tekent. Zijn eigen artistieke carrière begon voor Henri Swinkels toen hij in Vught betrokken raakte bij een plaatselijke opvoering van Les Misérables. Hij schreef filosofisch getinte columns over wat het gezelschap zoal meemaakte. Deze columns vielen in de smaak en vormden de opmaat naar zijn eerste eigen theaterstuk in 1996. Daarvoor schreef hij nieuwe teksten. “Cultuur is belangrijk om je te kunnen verplaatsen in een ander, om elkaar beter te begrijpen in plaats van te veroordelen”, definieert Henri Swinkels het belang van cultuur.

WILLIBORDUSKERK HOOGE ZWALUWE

KAPELTUIN BREDA BRENGT

Er is heel veel gaande in Brabant op economisch, sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. De drie buurtfondsen die op deze pagina worden voorgesteld zijn uniek in Nederland. Ze passen perfect bij de Brabantse aard van je ergens samen sterk voor maken. Op steeds meer plaatsen wappert de Brabantse vlag als zichtbaar teken van een gevoel van Brabantse identiteit en verbondenheid. Dit inspireerde de Brabantse Hoeders tot een cultureel project geïnspireerd op de Brabantse vlag. Brabantse Hoeders zijn vrouwen en mannen uit heel de provincie die zijn onderscheiden met de Brabant Bokaal. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door het Prins Bernhard cultuurfonds Noord-Brabant. De Brabantse Hoeders organiseren jaarlijks culturele projecten. Een daarvan had als thema de Brabantse vlag. Een onderdeel van dat project was een kledinglijn ontworpen en gemaakt door Truus de Kanter uit Tilburg. De kledinglijn werd in Veghel gepresenteerd (foto) in aanwezigheid van commissaris van de koning Wim van de Donk. Deze pagina is op initiatief van de Brabantse Hoeders tot stand gekomen.

HERBERGT NU POPULAIR RESTAURANT WIJKBEWONERS SAMEN Het was ergens in augustus 2013. Willem Simonis haalde tussen de middag zijn kinderen van school in Hooge Zwaluwe. Tegenover de school staat de St. Williborduskerk. Zou die kerk te koop zijn?, vroeg de in 1973 geboren ondernemer zich af. Thuis vroeg hij zijn kinderen de tafel te dekken want hij moest ffkes de parochie bellen. Ik heb een rare vraag zei hij tegen de parochievertegenwoordiger, komt die kerk te koop? Het eind van het liedje is dat nu in deze kerk restaurant Onze Kerk is gevestigd.

Een initiatief in 2012 van een wijkbewoner om bloemen, kruiden en groeten te gaan kweken op een braakliggend veld viel in goede aarde, zegt Martha IJzerman. En hoezeer ‘in goede aarde vallen’ letterlijk moet worden genomen laat ze zien als ze samen met José Roelands de Kapeltuin betreedt. Deze uit de kluiten gewassen ‘volkstuin’ in de jaren ’80-wijk Haagse Beemden in Breda brengt sindsdien niet alleen vruchten der aarde voort, maar brengt ook mensen samen.

Willem Simonis en zijn echtgenote Dieuwke Stellinga zwaaien er de scepter over een succesvol restaurant met 120 zitplaatsen. Het restaurant is ondergebracht in een rijksmonument uit 1865 dat met veel gevoel en respect van binnen aan de nieuwe bestemming is aangepast. Om in de bij een kerk horende beeldspraak te spreken: het is een wonder wat hier is geschied, het is een tot de verbeelding sprekend voorbeeld van wat men met een kerk kan doen.

Dit is buurtnatuur ten voeten uit, blijkt uit het verhaal van de twee vrouwen. Zowel Martha IJzerman (1954) als José Roelands (1958) zijn bestuurslid van Vereniging de Kapeltuin. De Kapeltuin (20x60 meter) ligt in de schaduw van een Mariakapel uit het begin van de zestiende eeuw. De vereniging telt veertig leden. “De buurt door middel van natuur en cultuur met elkaar verbinden”, geeft José Roelands de doelstelling. Het initiatief heeft een veel breder effect dan alleen de betrokkenheid van de leden. Het is een trefpunt geworden waar ‘veel over de heg wordt gekletst’, aldus Martha IJzerman. José Roelands: “Elkaar leren kennen, dat wèrkt waar natuur en cultuur samenkomen.”

Uit alles spreekt veel respect voor de vroegere bestemming, voor de parochianen en bewoners van Hooge Zwaluwe. “Het loopt goed”, zegt Willem Simonis als hij op een ‘doordeweekse’ vrijdagmiddag zijn verhaal doet. Het verhaal dat hij te vertellen heeft is leerstof voor iedereen die in Brabant een kerk een andere bestemming wil geven. Mensen uit alle delen van de provincie hebben hem en zijn vrouw daarvoor al weten te vinden. Inclusief het aankoopbedrag, de restauratie met zelfs een nieuw dak en de inrichting heeft Onze Kerk een half miljoen euro gekost. De provincie subsidieerde 70 procent van de restauratie. De nuchtere boodschap van de kerkrestaurantuitbater: “Je moet, om het samen te vatten, ondernemen én durven.”

Buurtkerkenfonds Het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant is een regeling voor eigenaren van kerken, dorpsraden of bewonersverenigingen die samen werken aan de herbestemming van hun kerk. Veel maatschappelijke initiatieven hebben in de startfase behoefte aan advies en begeleiding. Voor hen is er het Buurtkerkenfonds NoordBrabant. De regeling is opengesteld tot en met 31 december 2016. Er is in totaliteit een bedrag van €500.000 beschikbaar. De hoogte van de subsidie heeft een maximum van €50.000. Indien er extra maatregelen worden uitgevoerd voor hoogwaardige, innovatieve en energiezuinige maatregelen, is de hoogte van de subsidie maximaal €60.000.

Inzet van de Brabanders

Met alle drie de onderdelen van het buurtfonds wil de provincie Noord-Brabant gemeenschapsactiviteiten ondersteunen. Met het buurtcultuurfonds, het buurtnatuur-buurtwaterfonds en het buurtkerkenfonds wordt bevorderd dat Brabanders in dorp en stad actief samen bezig zijn voor cultuur, natuur en erfgoed in hun woonomgeving. Henri Swinkels: “Het is ongelooflijk hoeveel inzet de Brabanders op deze gebieden aan de dag leggen. We willen ze helpen hun plannen en ideeën waar te maken en zo samen te werken aan een sterke Brabantse samenleving.”

Foto: mOOm Photography

Om aan die sociale veerkracht te werken heeft de provincie drie werktuigen ter beschikking die je typisch Brabants zou kunnen noemen. Ze zijn er namelijk op gericht om activiteiten van gemeenschappen in stad en dorp te ondersteunen. Dat zijn de drie zogeheten buurtfondsen: het buurtcultuurfonds, het buurtnatuur/ buurtwaterfonds en het buurtkerkenfonds. “Met kleine bedragen een beweging op gang brengen”, zegt Henri Swinkels over de maatschappelijke waarde van deze drie fondsen. Drie fondsen die in hun opzet uniek zijn in Nederland en die op een al even unieke manier financieel zijn gevuld: de bedragen die

Onder dit banier werd hij gedeputeerde van cultuur. In het beleid dat hem voor ogen staat en dat hij samenvat in ‘sociale verkracht’ zijn deze drie buurtfondsen belangrijk, hoewel er op dat vlak in Brabant veel meer gebeurt. De fondsen zijn belangrijk omdat ze de sociale veerkracht, die weliswaar in de genen van de Brabanders zit, een extra impuls geven. Zelfs in Brabant kan sociale veerkracht als gevolg van de individualisering extra steun kan gebruiken. Bovendien verkeert ook Brabant in een ingrijpende periode van mondialisering en multiculturalisatie. Tientallen verschillende nationaliteiten trekken tegenwoordig op samen met de autochtone Brabanders. De drie fondsen dragen er aan bij dat ook de toekomst van Brabant wordt getekend door het gezamenlijke en het gemeenschappelijke.

Buurtnatuur-, en Buurtwaterfonds

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Projecten die op dit fonds een beroep kunnen doen lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Op jaarbasis is er €180.000 voor buurtnatuuren buurtwaterprojecten beschikbaar, dit dankzij bijdragen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel, de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De hoogte van de subsidie is maximaal €10.000.

Wilt u financieel bijdragen aan de herbestemming van vrijkomende kerken in de provincie Noord-Brabant? Ga dan nu naar www.geefaanfonds.nl

OOSTERHOUTSE HANGJONGEREN VONDEN RICHTING IN HUN LEVEN Langs de basisscholen van Oosterhout trekt een theatervoorstelling onder de titel Fragment. Leerlingen van de groepen 7 en 8 worden getrakteerd op een drie kwartier durende voorstelling met dans en livemuziek. Fragment gaat over hangjongeren. “We brengen dit thema bij de groepen 7 en 8 onder de aandacht omdat zij van een leeftijd zijn dat ze zich als hangjongeren kunnen gaan gedragen”, zegt Juul Langenberg. Samen met haar collega Madelon van Riel heeft ze theatervoorstelling Fragment ontwikkeld. De drie kwartier aan dans en muziek die de kinderen krijgen voorgeschoteld is geïnspireerd op de praktijk van hangjongeren in de Oosterhoutse wijk Arkendonk. Fragment is het resultaat van een project dat de twee vrouwen hebben opgezet met jongeren die ‘hingen’ op een pleintje bij een klein winkelcentrum en een wijkactiviteitencentrum.

In dat wijkactiviteitencentrum kwamen ze nooit. En nu hebben ze er een eigen plek en wordt van de jongeren waarderend gezegd dat het zulke aardige gasten zijn. Het project is dus in twee opzichten een succes geweest en bij het uitdelen van complimenten noemt Juul Langenberg graag én met nadruk het Buurtcultuurfonds. “Zonder deze steun hadden we niet aan de slag gekund. Zonder dit fonds hadden we ons project niet kunnen doen. Het is er belangrijk geweest voor het succes.”

Gedurende drie maanden werden de hangjongeren elke maandagavond door de twee vrouwen opgezocht. Ze werden uitgedaagd om samen iets te gaan doen. En warempel, dat lukte ze. Het leverde de jongeren veel op. Een opmerkelijk succes boekten ze doordat ze vele nieuwe vrienden maakten in de wijk, waar men eerder met een boog om dat stelletje heenliep.

Buurtcultuurfonds De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties samen werk te maken van de eigen leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur inzetten, is er het Buurtcultuurfonds. Dit fonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in NoordBrabant. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap. Op jaarbasis is er € 200.000 voor buurtcultuurprojecten beschikbaar. De bijdrage per aanvraag is maximaal € 10.000.


Wilt u uw huis verkopen?

“LIGGEND KOKEN, UITDAMPEN EN AF EN TOE AAIEN. ” Proef het AAA menu bij Restaurant ‘t Spuihuis. 3 gangen met asperges, ansjovis en aardbeien voor €35,00.

Mercari koopt uw huis! MADE - Het verkopen van een huis brengt normaal gesproken veel onzekerheden met zich mee. Binnen welke periode verkoop ik mijn huis? Krijg ik geen dubbele maandlasten? En niet de onbelangrijkste: wat wordt de uiteindelijke verkoopprijs? Als u bijvoorbeeld op leeftijd bent of naar een ander huis wilt is het van groot belang dat u precies weet waar u aan toe bent. Wij nemen alle onzekerheid weg en zorgen ervoor dat bovengenoemde vragen overbodig zijn. Vooral in deze tijden zijn garantie en zekerheid erg belangrijk en wij kunnen u dit bieden. Hoe we dit doen? Heel simpel. Wij kopen direct uw woning! Zo heeft u 100% garantie en een zorg minder. Ook als uw woning al te koop staat!

Wij van Mercari Vastgoed hebben ruim 30 jaar ervaring in het opkopen van woningen. Meer dan 2500 woningeigenaren zijn u al voorgegaan. Een belangrijke visie bij ons is: afspraak is afspraak! Wij doen wat vele anderen beloven. Zo kopen wij bijvoorbeeld altijd zonder ontbindende voorwaarden waardoor wij 100% zekerheid kunnen waarborgen.

Weg met de onzekerheid en ga ontspannen verder!

Mercari Vastgoed Voorstraat 19 4921 SH Made T 0162-372211 info@mercari.nl www.mercari.nl

O 29 M EI Z /M T 7 2 R V

THOOLSE NIEUWE 1. AARDAPPELEN DORÉ!! THOOLSE NIEUWE DORÉ!! AARDAPPELEN THOOLSE NIEUWE ROOMBOTER APPELTAART 400 G

99

KIWI

MINI ELSTAR APPELEN

DORÉ!! AARDAPPELEN DORÉ!!

vers van het land direct naar de klant

500 G

0.99

1 KG

0.

59

AANBIEDING

SCHOUDERKARBONADE*

GEMARINEERDE GRILLFAKKELS*

Heeft u ook al zin in nieuwe20 Gaardappelen?? 4 Heeft u ook al zin in nieuwe aardappelen?? zin in nieuwe aardappelen?? 2.99 Heeft u ook al zin in nieuwe aardappelen??

600 G

De Stelhoek Addy en Marleen Aarnoudse Patrijzenweg 52 De Stelhoek 4698 RC Oud-Vossemeer Addy en Marleen Aarnoudse Tel: 0166-672110 Patrijzenweg 52 Mob: 0610708663 4698 RC Oud-Vossemeer Tel: 0166-672110 Mob: 0610708663

Email: destelhoek@kliksafe.nl De Stelhoek website: www.destelhoek.nl ma t/m za vanaf Addy en MarleenOpeningstijden Aarnoudse VANAF WOENSDAG 25 MEI Email: 8:30 uur destelhoek@kliksafe.nl www.destelhoek.nl Email: destelhoek@kliksafe.nl Patrijzenweg 52 website: Monitor P55830 Openingstijden ma t/m za vanaf website: www.destelhoek.nl 8:30 uur 4698 RC destelhoek@kliksafe.nl Oud-Vossemeer Email: Openingstijden ma t/m za vanaf Tel: 0166-672110 website: www.destelhoek.nl .8 " 8:30 uur 3 2 Mob: 0610708663 Openingstijden ma t/m za vanaf Fu l l HD 8:30 uur

Drone * tuinontwerp & advies * realisatie * tuinonderhoud * alle voorkomende groenprojecten

voor particulieren, bedrijven en overheid

w w w. e r i c a h o v e n i e r s . n l 076 - 596 1647 ~ info@ericahoveniers.nl Grote Heistraat 1e ~ 4884 JA Wernhout

Medion Akoya MD 8876 Met Intel Core i5-6402P processor.

Per stuk

Per stuk

149.00

599.00

Berei0k:m c a. 4

1 Nu ook tuinontwerp in 3D !

2.49

Per stuk

Draagbare DVD-speler

l u ite n Aa n tetvs op d e

29.99

Per stuk

89.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

Volg ons op: /ericahoveniers

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


KORT BEDRIJVIG

Bezoekers ontdekken wat er allemaal te doen is in de Brabantse Wal gemeenten

Veel paraplu’s op Brabantse Wal dag Welkom bij Van Breemen BERGEN OP ZOOM - Door het sombere weer liepen er noodgedwongen veel mensen met paraplu’s op landgoed Lievensberg, het Stay Okay hostel en De Kleine Kievit tijdens de Brabantse Wal dag. Het evenement dat dit jaar voor de achtste keer plaatsvindt, geeft bezoekers een indruk van alles wat er te doen is op de Brabantse Wal. Hoewel het behoorlijk regent tijdens de dag, is de organisatie niet ontevreden over het aantal mensen dat de dag bezoekt. “De dag levert absoluut zijn vruchten af”, benadrukt mede organisator Joyce de Krom van de VVV.

Automaterialen

Hier werd ook de innovatiebeurs gehouden, een onderdeel dat voor het eerst op het programma stond tijdens de Brabantse Wal dag. Hier konden bezoekers kennismaken met allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De derde locatie is stadsboerderij De Kleine Kievit waar ze het thema agrofood, gastronomie en natuur hebben met allerlei culinaire deelnemers zoals De Kaasboerderij, Caffe Carrello en Honing & Meer. “Deze locatie draagt ook een beetje het thema ‘het boerenleven’ en is ook een goede plek om de streekproducten in het spreekwoordelijke zonnetje te zetten”, verklaart De Crom.

Bezoekers van de Brabantse Wal Dag ontdekken alles wat er te beleven is in de regio FOTO MERIJN SITSEN

DOOR MERIJN SITSEN Dit jaar wordt voor de achtste keer de Brabantse Wal dag gehouden. De dag, die elk jaar in één van de Brabantse Wal gemeenten wordt georganiseerd, vindt dit jaar plaats in Bergen op Zoom op en rond het terrein van landgoed Lievensberg. Thema’s Er zijn drie locaties waar de bezoekers naartoe kunnen en elke locatie heeft zijn eigen thema. Op het landgoed Lievensberg staan er allemaal activiteiten die te maken hebben met toerisme en recreatie. Zo is er een stand van de VVV de Brabantse Wal maar ook stands van Stichting Bezichtiging Monumenten, De Holle Roffel, Akkermans Leisure & Golf en andere bedrijven die zich richten op toerisme en re-

creatie. De tweede locatie, het natuurpodium bij Stayokay, staan allemaal deelnemers op het gebied van innovatie, duurzaamheid en onderwijs. Zo zijn er vertegenwoordigers van het FabLab, Aviolanda en Brabants Landschap.

Positief Joyce de Krom die namens de VVV betrokken is bij de organisatie, geeft aan dat ze ondanks het slechte weer toch spreekt van een succes. “We organiseren de Brabantse Wal dag nu voor de achtste keer en deelnemende ondernemers blijven terugkomen dus dat is een goed teken. Er blijven ook steeds meer ondernemers bijkomen”, aldus de medewerker van de organisatie. Ze legt uit dat de dag primair bedoeld is voor mensen die in het gebied zelf wonen. “We richten ons vooral op inwoners van Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom. Natuurlijk zijn mensen die hier op de camping zitten of hier op vakantie zijn en andere bezoekers van buiten de regio van harte welkom”, zegt De Crom.

Kom jij onze thuiszorgteams versterken? Kijk op: www.werkenbijgroenhuysen.nl

Assortiment Naast automaterialen, gereedschappen en accessoires hebben wij een compleet programma Kärcher hogedrukreinigers, stofzuigers, etc. op voorraad. Naast alle kentekenplaten en brom- en snorfiets platen maken wij voor de motorliefhebber nu ook luxe kentekenplaten voor de motor met een levertijd van slechts 1 dag. Verder hebben wij een gedeelte van onze winkel vrij gemaakt waar een belevingswereld is gecreëerd voor alles wat te maken heeft met vrije tijd en audio. Denk hierbij aan alles op het gebied van audio, navigatie en het volledige programma van Thule dakkoffers en fietsdragers. Wij zijn dus ook oprecht trots dat wij door de Thule Groep zijn uitgeroepen als exclusief Thule Partner voor Bergen op Zoom en de wijde omgeving. In onze winkel is een volledige Toolshop ingericht. U vindt hier alles wat met auto en gereedschappen te maken heeft. Doordat wij binnen onze groep 11 vestigingen in Brabant hebben kopen wij alles groot in. Hierdoor kunnen wij zeggen dat u bij ons met een goed advies gezellig kunt winkelen tegen internet prijzen. Werkplaats en service Naast onze winkel hebben wij een eigen werkplaats. Hier repareren wij van maandag t/m vrijdag o.a. hogedrukreinigers, stofzuigers, compressoren etc. Openingstijden Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij ons kunt u gratis voor de deur parkeren. Wij hopen u snel terug te zien in onze winkel, u bent van harte welkom! Van Breemen Automaterialen, Boerenverdriet 10, 4613 AK Bergen op Zoom, vanbreemenautomaterialen.nl

Extra injectie voor Omgevingsdienst BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom moet de komende twee jaar voor zo’n 110.00 euro bijspringen om de verlieslijdende Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant overeind te houden. De OMWB verzorgt voor 27 gemeenten in de regio de afgifte en controle van milieuvergunningen, maar kampt de

laatste twee jaar met een miljoenenverlies. Ook de begrotingen voor 2016 en 2017 laten grote tekorten zien. Alle deelnemende gemeenten moeten daarom extra geld inleggen. Voor Bergen op Zoom komt dat in 2016 neer op een bedrag van 77.000 euro. Volgend jaar is nog eens een bedrag van 34.500 euro nodig.

Donderdag 23 juni

Kiwanis Haringparty in het Markiezenhof BERGEN OP ZOOM - Kiwanis Club Bergen op Zoom organiseert op donderdag 23 juni voor de eenentwintigste keer de jaarlijkse Haringparty. Het evenement zal op de binnenplaats van het Markiezenhof worden gehouden. Mede dankzij een belangrijk aantal ondernemers, die van de gelegenheid gebruik maken om hun relaties voor dit ontmoetingsfeest uit te nodigen, worden er weer een groot aantal gasten verwacht. De netto opbrengsten worden gebruikt voor de financiering van goede doelen die vooral gericht zijn op het welzijn van kinderen. Om 17.00 uur wordt met de aanbieding van de eerste maatjesharing aan een speciale gast de party geopend. Daarna kan men tot 20.00 uur onder het genot van gratis haringen en consumpties gezellig met elkaar de kwaliteit van het geheel becommentariëren. Voor degenen die geen haring eten is gezorgd voor een uitgebreid assortiment van heerlijke gerechten. De passende muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Bergse Jazzorkest “Monday Date” dat garant staat voor een

BERGEN OP ZOOM - Van Breemen Automaterialen is al meer dan 80 jaar een begrip in Bergen op Zoom. Maar liefst 2500m² oppervlak en een volledig gemoderniseerde winkel is de basis om u als klant optimaal te kunnen bedienen.

Impressie Kiwanis Haringparty.

sfeervolle muzikale begeleiding van het evenement. Toegangskaarten à €39,50 per stuk zijn te bestellen via tel. 0164-210931, per e-mail via haringparty@kiwanisboz.nl of via ons online bestelformulier op: www.

kiwanis.nl/bergenopzoom/bestelformulier-haringparty. Voor meer informatie over Kiwanis Club Bergen op Zoom en/of de Haringparty verwijzen wij u graag naar onze website www.kiwanis.nl/bergenopzoom PAGINA 10

KORTE BERICHTEN BERGEN OP ZOOM Wandelen: Stichting Bezichtiging Monumenten heeft in mei aantal wandelingen op het programma staan. Woensdag 25 mei met bezoek aan Synagoge, zondag 29 mei Oude Stadhuis. Deze wandelingen vertrekken uit de hal van het Oude Stadhuis op de Grote Markt en de duur van de wandeling is 1.5u. Het Getij: Ontmoetingsplaats voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. Maandag 30 mei in Bergen op Zoom middag spiegel met schelpen maken. Dinsdag 31 mei in Ossendrecht ochtend ontspanningsoefeningen. Woensdag 1 juni in Bergen op Zoom ochtend glazen hanger met glasverf en schelpen decoreren. Donderdag 2 juni in Bergen op Zoom ochtend Kleuren voor volwassenen; in Ossendrecht ochtend schilderij afmaken. Nadere informatie over de activiteiten zijn te vinden op de website van Het Getij: www.inloophuishetgetij.nl. Info: Bergen op Zoom 06-22823504; Ossendrecht 06-22823531. Excursie buitenplaats Mattemburgh: Zondag 29 mei vindt de eerste “vrije inloop” excursie van dit seizoen plaats op buitenplaats “De Mattemburgh”, o.l.v. gidsen van Brabants Landschap. Tevens krijgt u een rondleiding in de Villa Mattemburgh. Aanvang rondleiding 14.00u, verzamelen vanaf 13.30u ingang aan de Beukendreef. De rondleiding duurt ca. 2 uur. Aanmelden niet noodzakelijk. Meer info: www.brabantslandschap.nl of www.orangeriemattemburgh.nl Koffie ochtend: Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Woensdag 25 mei is er een koffie ochtend met het thema: Brusjes, een broer of zus met autisme. Loop gerust vrijblijvend binnen van 9.30 tot 11.30u zijn wij open! Guido Gezellelaan 18. Contact: aic-bergenopzoom@nva-nb.nl. Streekproductenmarkt: Zaterdag 28 mei 10.00 16.00u en zondag 29 mei 10.00 16.30u, organiseert ProefMei een Streekproductenmarkt op Hoeve Hildernisse, Hildernisse 1, 4617 RB Bergen op Zoom. Ontdek de streekgebonden producten van de Brabantse Wal, Natuurlijk aardbeien en Brabantse Wal asperges. Er is ook muziek aanwezig meer info: www.proefmei.nl HALSTEREN Postzegelruil: Zaterdag 28 mei houdt postzegelvereniging Onderling Contact i.s.m. de heemkundekring Halchterth een postzegelruil-middag in de Hof van Ram, de Beeklaan 29a van 12.00-16.00u. Het is de laatste ruilmiddag voor de zomervakantie, de volgende staat gepland voor 17 september. Postzegelverzamelaars kunnen volop aan hun trekken komen, want er is volop postzegelmateriaal voor handen. Toegang gratis. Oud papier: Op zaterdag 28 mei wordt er oud papier ingezameld voor bs de Biezenhof. Van 08.00-12.00u. staat de container naast sporthal De Kannebuis, Poelekes. Men kan ook met de blauwe container langskomen. De opbrengst komt t.g.v. extra activiteiten voor de leerlingen.


KAMPIOENSBODE

Editie voorjaar 2016

www.internetbode.nl


Voorwoord Elke week beleven de leden van de verschillende verenigingen in de regio volop plezier aan het beoefenen van hun geliefde sport. Op welk niveau dan ook. Of dit nu op individuele basis gebeurt of in teamverband, via hun sport bouwen zij aan een gezond lichaam en aan een gezonde geest. Passie, spanning, vreugde en teleurstelling, het zijn allemaal ingrediĂŤnten die bij het sporten om de hoek komen kijken. Helemaal speciaal is het behalen van een kampioenschap, steevast de feestelijke bekroning op een met succes geleverde sportieve prestatie. Daar gaat steevast heel wat trainingsarbeid aan vooraf. De sporter moet immers in puike conditie zijn en voortdurend schaven aan zijn of haar technische vaardigheden. Dat betekent trainen, trainen en nog eens trainen. Veel oefenen en veel herhalen. Doorzettingsvermogen, strijdlust en - bij het sporten samen met anderen -teamgeest zijn andere elementen die bepalend kunnen zijn voor het wel of niet kampioen worden. Het moge duidelijk zijn: een titel komt je niet zomaar aanwaaien. In de KampioensBode die voor u ligt worden al die kampioenen daarom nog eens een keer extra in de schijnwerpers gezet. Dat betekent heerlijk terugblikken op de kampioenschappen die de verschillende teams en individuele sporters het voorbije seizoen in de wacht wisten te slepen. Wie niet in deze KampioensBode is opgenomen, hoeft echter niet te treuren. Voor ons zijn ĂĄlle sporters ware kampioenen. Bovendien geldt voor iedereen: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Geniet ervan!

'Je moet niet naast je schoenen gaan lopen, dan kun je het wel vergeten'

Het leven van kampioen Rico Verhoeven draait helemaal om kickboksen HALSTEREN - Het hele leven van zwaargewicht wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven draait om zijn sport. Dat is ook hard nodig want de concurrentie is moordend en er is altijd wel iemand die wil proberen om de Halsterse bokser van zijn troon te stoten. Door kei en keihard te trainen en te werken zorg je er volgens Verhoeven voor dat je het verschil maakt op de momenten dat het erop aankomt. DOOR MERIJN SITSEN Wie kan nu beter het kampioensgevoel uitleggen dan de bekendste sporter uit de regio;

Rico Verhoeven. Hij is inmiddels al drie jaar wereldkampioen kickboksen en weet wat het is om kampioen te worden. Hij herinnert zich nog goed hoe het was om voor de eerste keer de wereldtitel binnen te slepen. "Op dat moment kwam mijn grote droom uit", vertelt de bokser. Het nadeel van het verwezenlijken van je droom is dat je op dat moment op zoek moet naar een nieuwe droom. Trainen Om op het niveau te blijven moet Rico zijn leven compleet in het teken stellen van het vechten. "Vooral in de aanloop naar een wedstrijd bestaan mijn dagen eigenlijk alleen maar uit trainen, eten en slapen", legt hij uit. Het is volgens hem ook belangrijk dat je niet naast je

schoenen gaat lopen. "Dan ga je het niet redden. Veel mensen willen snel iets bereiken maar zo werkt het nou eenmaal niet. In de sport, maar ook op andere vlakken, moet je gewoon keihard werken. Als je jezelf constant blijft bewijzen geloof ik dat het resultaat vanzelf komt", zegt Verhoeven. Het is misschien ook goed dat het niet allemaal gemakkelijk gaat want anders zou iedereen zomaar wereldkampioen kickboksen kunnen worden en dan zou de lol er ook wel een beetje vanaf zijn. Sportschool De zoektocht naar een nieuwe uitdaging was voor Verhoeven ook niet echt eentje die lang duurde. Hij gaat in Halsteren een nieuwe sportschool openen. "In de afgelopen drie jaar heb

ik zo'n geweldig team om me heen verzameld. Dit team wil ik ook betrekken in de sportschool", verklaart de Halsterse kickbokser. De school gaat RVsports heten en er zullen fitheidslessen gegeven worden met veel invloeden kennen uit de vechtsport. "Het is logisch dat ik deze invloeden meeneem in mijn sportschool", aldus de kickbokser. Hoewel hij niet dagelijks aanwezig kan zijn om les te geven op de school, zal hij er wel regelmatig clinics gaan geven met bekende Nederlanders. De lessen worden voor een groot gedeelte verzorgd door het team waar Verhoeven veel mee werkt en zijn partner Jacky Duchenne, die als geen ander weet hoe je moet trainen en wat erbij komt kijken om te sporten op topniveau.


SPADO atleet Corné Haast scoort goud en brons

Corné Haast Nederlands kampioen 800 meter indoor

ACTIE TERRASSCHERM Terraszonwering

Piazzola

GRATIS afstandsbedienin g en montage!

De Piazzola® is terraszonwering in de meest praktische zin van het woord. Eigenlijk zou weerwering een betere benaming zijn voor deze bijzondere creatie die u optimaal van het buitenleven laat genieten. Dit beproefde systeem is zo ontwikkeld dat het maar liefst 30 vierkante meter schaduw kan leveren en ook bij een buitje blijft men droog onder deze overkapping van doek. Sebrechts zonwering Gibsonstraat 9 4651 SW Steenbergen T: 0167-567018 info@sebrechts.nl

Corné Haast Nederlands kampioen 800m m indoor M55.

BERGEN OP ZOOM - Omnisport Apeldoorn was voor de 8e keer het strijdtoneel voor de Nederlandse Kampioenschappen Indooratletiek Masters op zaterdag 13 en zondag 14 februari. Ook dit jaar werd het weer georganiseerd in combinatie met het Nederlands Kampioenschap Meerkamp voor senioren en junioren A/B. Corné Haast werd Nederlands kampioen bij de M55 op de 800 meter in een tijd van 2.12.53 en op de 3.000 meter haalde hij een bronzen medaille in een tijd van 10.19,50. Eric van der Linden werd 7e bij het kogelstoten bij de M50 en vestigde daarmee een nieuw clubrecord. In de wedstrijd bereikte hij een 7e plaats. Ook Isa Videler bereikte een 7e plaats in de meerkamp bij de meisjes A. Haar resultaten: 60 meter horden 9.90, hoogspringen 1.58 m, kogelstoten 9.92 m, verspringen 5.18 m en 800 meter 2:19.75.

Openingstijden: Ma 13.00-17.00 uur Di t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur

www.sebrechts.nl Kampioen Nationale Jeugd Trio League

Bowling Vereniging Bergen op Zoom

Nederlands Kampioen wielrennen meisjes 8 jaar

Amy de Bruijn van RSC de Zuidwesthoek

De jeugd van BV Bergen op Zoom kampioen NJTL.

BERGEN OP ZOOM - Zaterdag 23 april won BV Bergen op Zoom in Eindhoven de Nationale Jeugd Trio League.

BERGEN OP ZOOM - Amy de Bruijn is op 7 juni 2015 NL kampioen wegwielrennen geworden bij de meisjes 8 jaar. Deze kampioenschappen werden verreden in het Brabantse Lieshout.

De Bowling Vereniging Bergen op Zoom, is tijdens de Nationale Jeugd Trio League (NJTL) Kampioen geworden, na een bloedstollende finale! In Eindhoven was de laatste wedstrijd, waar de laatste game beslissend was voor het kampioenschap. 1. Bergen op Zoom 2. Tilburg 3 3. Bowlingpoint (breda) Het team bestaat uit: Teamcaptain Fenno Veraart En teamleden: Pim van Opdorp, Rick Verbiest, Damian Geuze, Jary de Keijzer en Maureen Heijnen. Het 2e team van BV Bergen op Zoom is in zijn klasse (scratch) 3e geworden! Ook een super goed resultaat! Wij feliciteren alle jeugdleden en trainers/ coaches met hun behaalde resultaat! De jeugd van BV Bergen op Zoom, traint wekelijks bij Bowling en Resto- lounge BOZ.

PAGINA 13


FC Bergen E1 kampioen Team 2 van badminton Olympus’69 is kampioen

BERGEN OP ZOOM - Na een moeizame eerste wedstrijd in de competitie, werd deze gevolgd door vele overwinningen. Deze laatste wedstrijd was echt erop of eronder! 2-0 gewonnen, gelijk met Alliance op de eerste plaats maar met een hoger doelsaldo, 34 voor en maar 10 tegen overtuigend gewonnen! We zijn trots op de jongens! Echt verdiend!

Jelle van Roosendaal zilver op NK Judokata

Ennio Mertens Zuid Nederlands kampioen judo

Badminton Olympus’69 team 2 kampioen 5e klasse regiocompetitie.

HALSTEREN - Het 2e team van badmintonvereniging Olympus’69 is dit seizoen kampioen geworden in de 5e klasse van de regiocompetitie. Olympus’69 feliciteert Hans Schrauwen, Stefan Stoel, Govert Blommerde, Lizette van Lammeren, Jenny Hoedelmans en Janna Schmetz met dit mooi behaalde resultaat. De vereniging bestaat voornamelijk uit recreatieve spelers/sters. Wilt men echter als meer competitief spelen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Tevens hebben ze een behoorlijke jeugdafdeling, welke getraind wordt door een gecertificeerde trainer. Wilt men eens een keer komen kijken of meespelen, stap dan gerust binnen in sporthal de Kannebuis in Halsteren. Zij spelen op woensdagavond van 18.30-20.00 uur (jeugd) en vanaf 20.00-22.00 uur kunnen de volwassenen terecht.

Olympus ‘69 team onder U13 is poule-kampioen

HALSTEREN - Ennio Mertens van Sportschool Shintai is een veelzijdig judoka. Deze 15 jarige topper wist dit jaar zowel in de leeftijdsgroep tot 18 jaar als in de leeftijdsgroep tot 21 jaar Zuid Nederlands kampioen judo te worden in de klasse tot 55 kg. Daarnaast behaalde hij samen met Jelle van Roosendaal zilver op de Nederlandse kampioenschapen Judokata in het onderdeel Nage-no-kata.

Korfballers van Scheldevogels kampioen

Poule-kampioen jeugdteam U13

HALSTEREN - Het jeugdteam U13 van Badmintonvereniging Olympus ‘69 is poule-kampioen geworden van de ‘Regio Noord Brabant Jeugd Competitie 2015-2016’. Het team, bestaande uit Marit, Lotte, Max en Bram, is in 2014 gestart met het spelen van competitie en heeft na één seizoen spelen en trainen kans gezien om deze felbegeerde plaats te veroveren. Met het behalen van het kampioenschap heeft het team eveneens geschiedenis geschreven. Nooit eerder is een jeugdteam van Olympus ‘69 zover gekomen. Een mooie gelegenheid om het team tijdens het jaarlijkse OuderenJongeren toernooi feestelijk te huldigen en in het zonnetje te zetten. Nieuwsgierig geworden naar het U13 team of de vereniging, kijk dan een op de teampagina: www. badminton.olympus69.nl/Olympus_teampaginaU13.htm

Kampioenschap voor korfballers van Scheldevogels.

BERGEN OP ZOOM - De korfballers van het 3e seniorenteam van Korfbalvereniging Scheldevogels uit Bergen op Zoom zijn in februari kampioen geworden in de zaal. Met nog drie wedstrijden op het programma werd Merwede uit Sliedrecht met 12-4 verslagen. Halverwege was het 5-2. In de resterende twee wedstrijden van de zaalcompetitie is het team niet meer in te halen. In maart wordt weer gestart op het veld.

PAGINA 14


Judoshowteam Sonkai Nederlands Kampioen

Isa Videler Nederlands kampioen indoor 400 meter

Isa Videler Nederlands kampioen 400 meter indoor.

HALSTEREN - Het judoshow team Sonkai van Sportschool Shintai wist in maart Nederlands Kampioen te worden in dit onderdeel. Het team bestaat uit Kayleigh de Crom, Romy Goossens, Peter Goossens, Brian Mutsaers, Wessel van Roosendaal en Nienke van Roosendaal. Bij judoshow geeft een team bestaande uit 2 t/m 6 personen een demonstratie van 3 minuten op muziek waarbij traditioneel judo wordt afgewisseld met show elementen en acrobatiek. Daarnaast wordt er beoordeeld op technische uitvoering en choreografie.

BERGEN OP ZOOM - Omnisport Apeldoorn was voor de 8e keer het strijdtoneel voor de Nederlandse Kampioenschappen Indooratletiek voor A en B Junioren op zaterdag 20 februari en zondag 21 februari. SPADO was vertegenwoordigd met 16 atleten, die gedurende 2 dagen streden om de ereplaatsen. Met 1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille en veel finale- en 4e en 5e plaatsen was het een heel succesvol weekend voor SPADO. Isa Videler werd Nederlands kampioen op de 400 meter in een tijd van 56.85, waarmee ze bijna een volle seconde onder haar eigen clubrecord bleef. Een zilveren medaille was er voor Anouk Prop op de 1.500 meter. Ook vaar haar een sterke verbetering van het clubrecord op deze afstand (2.15.55). Ook zilver was er voor hoogspringer Sven van Merode. Deze grossier in gouden medailles (hij sprong onlangs 2.16 meter, kwalificatie voor het WK junioren in Polen), was afgelopen week geveld door de griep en daarvan nog niet geheel hersteld. Toch bedwong hij een hoogte van 2.04 meter. Een bronzen medaille was er voor Jim van Gorkum op de 60 meter vlak. Via 7.20 (serie), 7.04 (halve finale) kwam hij tot een tijd van 7.03 in de finale, goed voor een bronzen medaille.

Cora van Dorst is drievoudig nationaal kampioene

Peter Goos sens en Hans van Raak

Zuid Nederlands kampioen en Nederlands kampioen Clubgenoten Yannick, Rick en Hans dragen Cora op handen.

BERGEN OP ZOOM - Een viertal masterzwemmers van zwem- en polovereniging De Krabben hebben op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 januari deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen (ONMK). In het zwembad van Sportcentrum Papendrecht werden de nodige medailles gescoord. Veel persoonlijke records werden gezwommen en ook nog eens 8 Brabantse masterrecords scherper gesteld. Absolute uitblinkster was Cora van Dorst (25+) met 3 nationale titels. Na een aantal jaren niet gezwommen te hebben besloot Cora 1.5 seizoen geleden haar sportcarrière weer op te pakken. Met succes. Tijdens bovengenoemde master kampioenschappen was Cora op alle 7 gezwommen afstanden sneller dan ooit. Ondanks dat Cora geen ochtendzwemster is,zwom ze op de 400m. vrije slag naar een dik persoonlijk record en de 5e plaats. Op de 100m. vrije slag had Cora een week eerder al een forse hap van haar persoonlijk record afgehaald. In een extreem vlak gezwommen race liet ze zien dat het nog sneller kon: 0.59.03 min. Deze tijd was genoeg voor het goud. Hierna stond de 200m. wisselslag op het programma. Op dit onderdeel zwom Cora wel een erg goede tijd, maar kwam ze 0.02 seconde tekort om het brons te pakken. De 200m. rugslag en de 200m. vrije slag stonden zaterdagmiddag op de agenda bij Cora. Op de 200m. rugslag waren er gezien haar snelste inschrijftijd winstkansen. Cora startte snel en wist na een zware 2e helft van de race als 1e aan te tikken. Haar 2e nationale titel was een feit. Ook de 200m. vrije slag ging voorspoedig, een zilveren medaille was het resultaat op deze afstand. Op de afsluitende zondagmiddag kwam Cora aan de start op de sprintnummers 50m. vlinderslag en 50m.vrije slag. Van tevoren waren er vooral op de vlinderslag medaillekansen, maar er was zeker geen favorietenrol voor haar weggelegd. Tot ieders verassing wist ze de 50m. vlinderslag te winnen in een supertijd van 0.29.72 min.. De afsluitende 50m. vrije slag betekende een 2e plaats voor Cora. Het zal duidelijk zijn dat Cora superblij was met de totaalscore van 3 gouden en 2 zilveren plakken. Bovendien betekenden haar tijden op de 100m. en 200m. vrije slag en de 50m. vlinderslag een verbetering van het Brabants record bij de dames 25+.

HALSTEREN - Shintai judoka’s Peter Goossens en Hans van Raak werden dit jaar zowel Zuid Nederlands kampioen als Nederlands kampioen in het onderdeel Judo Katame-noKata. Daarnaast wonnen ze het grootste kata toernooi van Europa, de marcel claus kata tournament en werden ze 4e op de Wereld Kampioenschappen Judo kata.

PAGINA 15


Een echt ouderwets gezellig buurtcafé, met een bloeiend verenigingsleven. Biljarters, darters, kaarters, muzikanten vinden hier hun “2e thuis”. Maar ook voor feesten, partijen en bijeenkomsten bent u hier op het juiste adres.

Café de Ponderosa Fluwelenbroekstraat 45-47 4611 JS Bergen op Zoom 0164-230508 cafeponderosa@kpnmail.nl www.cafebiljartdeponderosa.nl

MOC’17 E8 is kampioen

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag vanaf 13:00 Zondag van 10:00 tot 18:00

De E8 van MOC’17 is trots op hun kampioenschap.

Kampioenen gefeliciteerd met jullie knappe prestatie!!

BERGEN OP ZOOM - Op de laatste speeldag van de competitie is het team van MOC’17 E8 kampioen geworden. Na verlies tegen de medekoplopers NVS uit Nieuw-Vossemeer vorige week stonden beide teams exact gelijk in punten en kwam het op de laatste competitiewedstrijd aan tegen De Fendert E3. Vooraf werd duidelijk dat er met een verschil van +2 doelpunten gewonnen moest worden, gezien het resultaat van NVS. De wedstrijd begon gespannen en bij rust leidde MOC nog maar met 1-0. Wel had MOC duidelijk het betere van het spel, maar de doelpunten bleven uit en De Fendert scoorde zelfs 1-1, waardoor het kampioenschap in het water dreigde te vallen. Echter de jongens richtten zich op aangemoedigd door de vele toeschouwers en door een gezamenlijk team collectief en 4 doelpunten van Finn Huismans werd het uiteindelijk 6-1 in het voordeel van MOC en kon het kampioensfeestje gevierd worden.

Alle kampioensfoto’s zijn terug te vinden op: www.internetbode.nl/bergen-op-zoom/kampioenen Ook gedurende het gehele jaar kunt u uw kampioensfoto’s of ander (verenigings)nieuws inzenden via www.internetbode.nl -> aanleveren redactie. Wij zorgen ervoor dat dit nieuws een mooi plekje krijgt in onze Bodes.

FC Bergen Zaterdag 2 kampioen reserve 4e klasse Dosko Dames 1 kampioen 5e klasse

Zaterdag 7 mei is het Zaterdag 2 team van FC Bergen kampioen geworden in de reserve 4e klasse.

BERGEN OP ZOOM - FC Bergen Zaterdag 2 bestaat bestaat 9 jaar. Ze noemen zich Het6e, ik weet niet waarom.

BERGEN OP ZOOM - Dosko Dames 1 heeft afgelopen seizoen ongeslagen afgesloten. Op zondag 10 april speelden de Dosko Dames al voor het kampioenschap tegen RKVV Grenswachters uit Putte. Het werd een knoert van een overwinning voor de Bergse club. Proficiat dames, coach Orhan Akkaya en assisitent Alperen Yilmaz!

PAGINA 16

In de loop van de jaren zijn de leden voor studie en werk verhuisd naar o.a. Utrecht, Rotterdam, Eindhoven. Ze zijn FC Bergen en elkaar al die jaren trouw gebleven en kwamen wekelijks naar Bergen op Zoom om voor de beker en competitie te spelen. Ze zijn in de loop der jaren meerdere malen kampioen geworden of “goede” tweede. Zaterdag 7 mei was hun allerlaatste wedstrijd in deze samenstelling omdat het te moeilijk wordt met heen en weer reizen etc. Van de voorlaatste wedstrijd zou afhangen of ze kampioen konden worden en ze wonnen die grandioos. Ze hebben zich vorige week zaterdag naar Waarde laten rijden met een grote bus voor henzelf en hun supporters en werden deze allerlaatste wedstrijd welverdiend kampioen.


Jean Paul Rens wint de Markiezencup

Luc Damen Districtskampioen 4e klasse Bandstoten Klein

Jean Paul Rens is de trotse winnaar van de Markiezencup.

BERGEN OP ZOOM - Jean Paul Rens, uitbater van Café de Ponderosa zal het dikwijls moeten aanhoren, “meneer de kastelein waar zou hij nou weer zijn”. Eenvoudig is het antwoord, hij is biljarten. Dat hij wel een en ander presteert met zijn biljarttalent bewees hij afgelopen Markiezencup in zijn eigen locatie. Dit toernooi voor hoofdklasse en overgangsklassers werd voor de 7e maal gehouden en na de winst van vorig seizoen waren de verwachtingen en uiteraard ook de druk enorm bij Jean Paul. In het begin sterk spelend en toen wat krampachtig weerhield hem niet om uiteindelijk toch deze zo begeerde cup in handen te houden. Dat Jean Paul nog een hele grote kan worden zal niet meevallen omdat zijn werk de mogelijkheid voor trainen wel erg verkleint maar dat eenieder al tegen hem op kijkt als dé beste biljarter binnen de vereniging is alleen maar zijn verdienste. Ongetwijfeld zal hij volgend seizoen wederom deze cup binnen willen halen maar deze keer wisten zijn tegenstanders er voor te zorgen dat hij moest werken voor het eindresultaat. Doordat zijn familie hem dikwijls helpt maakt het hem ook gemakkelijker om zijn hobby verder te perfectioneren, dus wie weet wat hij in de toekomst nog meer gaat winnen.

Luc Damen trots op het behaalde kampioenschap.

BERGEN OP ZOOM - Dat bij Luc Damen ook het biljarten een grote hobby is naast het zingen en zijn DJ zijn, bewees hij tijdens de Districtsfinale 4e klasse bandstoten. Na zich via de voorrondes te hebben geplaatst waren er vijf partijen nodig om kampioen te worden met een ruime overschrijding van het toegelaten gemiddelde. 2,115 was dit en zorgde ervoor dat hij een uitgestelde promotie naar de 3e klasse kreeg. In de wolken was hij zeker maar tijdens de gewestelijke kampioenschappen werd hem duidelijk gemaakt door zijn tegenstanders, dat er voor hem nog veel werk aan de winkel is. Maar desondanks kan hij met trots zijn pin van Kampioen een jaar lang dragen. Er zal ongetwijfeld aan gewerkt worden bij zijn vereniging S.V.W. om steeds beter te worden en we hopen dan ook dat hij nog meerdere keren het podium kan behalen.

Team 18 Biljartvereniging SVW kampioen C4 poule C BERGEN OP ZOOM - Dat biljarten niet saai is maar de nodige ontspanning levert bewees dit seizoen Dames team 18 van Biljartvereniging S.V.W. Zij werden in hun poule (C4 poule C) kampioen.

Ricardo Rens Districtskampioen 2e klasse Driebanden Klein

Hun geheim is misschien wel het bijzondere Brabantse kruidendrankje. Wanneer men namelijk een serie maakt van 5 of meer klinkt het steevast. We drinken weer en dan komen er vier glaasjes met het kruidendrankje op de toog. Men was dan ook zo bijzonder blij met het behalen van deze overwinning dat men in hun thuislocatie Café de Ponderosa even op de foto moesten op een platte kar, want dat hoort bij een kampioenschap vonden zij. Spannend was het wel want na 27 wedstrijden was hun voorsprong maar 3,37 punten op de Hazelaar. Het team heeft nu de smaak te pakken en zal zeker volgend seizoen weer op herhaling willen gaan.

BERGEN OP ZOOM - Dat Ricardo Rens van Biljartvereniging S.V.W. bezig is om een serieus biljarter te kunnen worden bewees hij in de districtsfinale 2e klasse 3 banden. Na het seizoen 2014-2015 al gepromoveerd te zijn naar de 2e klasse was ook bij dit kampioenschap wederom een promotie behaald en zal hij dus volgende keer bij de eerste klassers zijn talenten verder uit kunnen bouwen. Slechts een partij remise en de rest in winst omgezet leverde hem terecht deze titel op. Dat het hem nog niet lukte om tijdens het gewest weer goed te presteren was omdat hij net niet dat extra kon brengen wat je toch nodig hebt op zo’n kampioenschap. Daar Ricardo zowel driebanden, Libre, Bandstoten en nu ook kader gaat spelen geeft hem extra trainingsuren en misschien ook wel een toekomst met nog meerdere titels in het vooruitzicht. Trainen kan hij dagelijks in het café van zijn broer in de Ponderosa, dus met wat extra uurtjes zullen we nog welRicardo Rens promoveert naar de eerste klasse. eens meer van hem kunnen horen en genieten.

Jeu de Boulesvereniging Petangeske

BERGEN OP ZOOM - Nadat het 1e team van Petangeske op een overweldigende manier kampioen is geworden en promoveert naar de topdivisie, maakten zij deze selfie die op zijn beurt weer werd gefotografeerd door een oplettende fotograaf.

PAGINA 17


Eur opees Kampioenschap Boogie Down

Zeven keer goud op Nederlands en Europees Kampioenschap Hip hop

RKVV Nieuw Borgvliet D2 kampioen 5e klasse

BERGEN OP ZOOM - Zaterdag 7 mei is de D2 van RKVV Nieuw Borgvliet kampioen geworden. Het was een spannende strijd in de competitie, die op de laatste dag pas beslist werd door het gemengd team van jongens en meiden. Op de laatste dag versloegen ze Virtus uit Zevenbergen met de geweldige uitlag van 11-0. De kids werden verrast door een volle tribune met ouders, opa’s, oma’s, vrienden en vriendinnen. Met vuurwerk en oranje rook.

Lepelstraatse Boys 1 kampioen 5e klasse A De dansers van Boogie Down.

BERGEN OP ZOOM - Maar liefst zeven keer pakten ze goud tijdens het Nederlands en Europees Kampioenschap Hiphop: de dansers van Boogie Down. Op het Nederlands Kampioenschap was het goud voor duo Shannon Traets en Bregje van Tongeren (beide 15 jaar) en duo Yanniek Broos (11 jaar) en Roos Hage (9 jaar). Roos Hage werd daarnaast solo ook Nederlands Kampioen. Het Nederlands Kampioenschap vond plaats op 24 april in Veldhoven. In het weekend van 13 mei vond het Europees Kampioenschap plaats in Kalkar, Duitsland. Daar pakten de Bergse dansers maar liefst vier keer goud! Noémi van Eekelen solo onder 8 jaar, Roos Hage solo onder 10 jaar en Bregje van Tongeren solo onder 16 jaar. Het duo Shannon Traets en Bregje van Tongeren pakten ook hier goud. Tijdens de kampioenschappen dansen de duo’s een choreo op muziek die ter plekke door de DJ wordt gekozen. In de solocategorie kiest de dj ook de muziek, maar dan is er van tevoren geen choreo gemaakt (freestyle). Meerdere juryleden beoordelen de dansers. Eerst in voorrondes en daarna in de finale. De dansers van de Bergse dansschool Boogie Down trainden maandenlang voor de kampioenschappen. Techniek, conditie, muzikaliteit en uitstraling, het is allemaal belangrijk om uiteindelijk een topprestatie neer te zetten. Misschien nog wel belangrijker is het plezier dat de meiden hebben. Ze moedigen elkaar heen, maken elkaar beter en dan is het geweldig dat dat met goud wordt beloond. Naast deze eerste plaatsen behaalden nog 17 andere dansers van de dansschool een prijs op het Nederlands en/of het Europees Kampioenschap.

PAGINA 18

LEPELSTRAAT - Lepelstraatse Boys 1 werd zondag 8 mei jl., na een overtuigende 0-9 zege bij Rimboe kampioen in hun klasse. Men pakte ook 2 van de 3 periodes. Het team van trainer Erwin Pinas keert na de degradatie van vorig seizoen terug naar de 4e klasse.


MUSTERRING

bank MR 8550 vanaf 1.890,- in leer TMC KRUININGEN

De woonstijl basis & puur is een inrichting die teruggebracht is tot de essentie. Met eerlijke, liefst natuurlijke materialen en heldere constructies. Geen overdaad, maar eenvoud, met wel soms een speelse twist. En een kleurenpalet waarop witen grijstinten de overhand hebben.

Ontdek de woonstijl

basic & puur

4e kado

Elke 4e Luxaflex® Duette - Plissé kado TMC GOES TMC KRUININGEN TMC BERGEN OP ZOOM

XOOON Betonprogramma Myland - Salontafel 599,- TV-dressoir 699,- Boekenkast 599,TMC WOONWENZ GOES

HENDERS & HAZEL

Win een wooncheque t.w.v. 450,-!

fauteuil Angelica vanaf 299,TMC WOONWENZ GOES TMC BERGEN OP ZOOM

Ga naar tmcwoonwinkels.nl/ mijnwoonstijl en laat ons weten wat uw woonstijl is.

TMC KRUININGEN - ZANDWEG 1B - (0113) 38 26 26

Maakt wonen leuker

TMC BERGEN OP ZOOM - VAN KONIJNENBURGWEG 13 - (0164) 27 44 77 TMC GOES - MARCONISTRAAT 13 - (0113) 22 41 02

TMC WOONWENZ GOES - MARCONISTRAAT 15A - (0113) 224 119

WWW.TMCWOONWINKELS.NL BASIC &PUUR

MODERN &DESIGN

INDUSTRIEEL &VINTAGE

LIFESTYLE &LANDELIJK

STIJLVOL &KLASSIEK

KIJK IN HET LOOKBOOK

CONFIGUREER ONTWERP IN DE JE WOONSTIJL CONFIGURATOR


Zorginstellingen uit Oudenaarde bezoekt Bergen op Zoom

Zorginstellingen op bezoek

Aandachtig gehoor

BERGEN OP ZOOM - Oudenaarde kijkt in de keuken van de zorg in Bergen op Zoom. Een zware delegatie vanuit de zusterstad Oudenaarde heeft vrijdag 20 mei een bezoek gebracht aan Bergen op Zoom, op uitnodiging van de Stichting OOBOZ, om daar te kijken hoe de zorg in de stad is georganiseerd. Dit bezoek was een vervolg op het

succesvol bezoek van Bergen op Zoom aan Oudenaarde vorig jaar mei. De schepen sociaal beleid, Stefan Vercammen, enkele directeuren van woonzorgcentra, directeur van de huisvestingsmaatschappij, hoofdverpleegkundige, maatschappelijke werker, kortom een breed scala aan deskundigen waren naar Bergen op Zoom gekomen om zich te laten voorlichten. Eerst werd er een presentatie verzorgd door Margo Wentink

van WijzijnTraverse over de zorg en welzijn, die vanuit Vraagwijzer en Traverse geboden wordt. Miriam Broos van Thuis Zorg West-Brabant gaf een uiteenzetting over de organisatie van de thuiszorg in deze regio en de nauwe samenwerking met Tante Louise. Jef Pelgrims hield een gloedvol betoog over de ontwikkelingen in de zorg in Nederland en de diverse specialisme van de zorginstellingen en verpleeginrichtingen in deze regio. ‘s Middags werd er een bezoek gebracht aan de revalidatie-afdeling van tante Louise in ziekenhuis Lievensberg, waar met moderne hulpmiddelen de patienten succesvol gerevalideerd worden. Bij het bezoek aan de locatie Vissershaven kon men deze moderne woonvorm zien met de vrijheid die de bewoners hebben dankzij de ICT-mogelijkheden van vandaag. In Moermont werden de diverse afdelingen bezocht om ook die impressie mee te nemen. Tijdens de bezoeken werden al direct contacten gelegd tussen de deskundigen om nog eens nader met elkaar in contact te treden. Het was een zeer informatief rijk bezoek, met een gastvrije ontvangst dankzij Tante Louise. De St Jumelage en de Stichting OOBOZ (de overkoepelende ouderenbonden in Bergen op Zoom) die voor de organisatie hadden gezorgd, kunnen terugblikken op een meer dan geslaagde ontmoeting.

Zeevrouwenkoor ‘Oog-Tij’ naar Middelburg VÓLkoren

BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 4 juni neemt zeevrouwenkoor ‘Oog-Tij” weer deel aan Middelburg VÓLkoren. Middelburg VÓLkoren startte in 1999 en heeft zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld tot een zangfeest met duizenden bezoekers. En mèt de publieke belangstelling nam ook de belangstelling van koren toe. Voor deze 17e editie schreven zich maar liefst 237 koren in, waarvan er 168 een plaatsje kregen. Koren in allerlei genres: klassieke koren en popkoren, meezingkoren en kleine ensembles, gospelkoren en Shanty-koren en nog véél meer!

Feestelijke sfeer Deze koren zorgen voor een ongekend feestelijke sfeer in Middelburg. Op ongeveer dertig locaties in de oude binnenstad (herkenbaar aan de Beach vlaggen) verzorgen zij hun optredens: op zaterdagmiddag en de vroege avond en op zondagmiddag. Gezamenlijke afsluiting Hart van het festival is het Abdijplein, waar op zaterdag om 19.30 uur en op zondag omstreeks 17.00 uur de gezamenlijke afsluiting plaatsvindt. De toegang tot het festival is gratis. Op iedere locatie liggen programma’s gereed, maar uitgebreide informatie is te vinden op middelburgvolkoren.nl.

10 jaar VoorleesExpress BERGEN OP ZOOM - De VoorleesExpress bestaat dit jaar 10 jaar. Dat is 10 jaar meer leesplezier, meer taalontwikkeling en meer ouderbetrokkenheid. In 10 jaar tijd bereikten ze landelijk ruim 13.000 gezinnen, met meer dan 15.000 enthousiaste vrijwilligers. Dit is geen eindstation. Nog steeds loopt 13% van de kinderen het risico om later laaggeletterd

te worden. ‘Geen kind zonder voorlezen’ is en blijft de missie van de VoorleesExpress.

Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Rucphen.

Ook laat men het gezin kennismaken met de bibliotheek.

Vrijwilligers Wilt men kinderen en hun ouders kennis laten maken met de betoverende wereld van boeken en lezen? Word dan vrijwilliger bij de VoorleesExpress. Voor de start van voorleesseizoen najaar 2016 staat er ook een gezin op jou te wachten. Traverse Groep voert de VoorleesExpress uit in

Voorlezers Voorlezen, kinderen enthousiasmeren en ouders stimuleren. Dit doet men als voorlezer. Men gaat 20 keer voorlezen bij een gezin thuis en neemt zelf een tas vol boeken mee. Samen kijken jullie hoe het voorlezen past in de thuissituatie. Hierin wordt men begeleid door een coördinator.

Coördinator Als coördinator begeleidt men 5 gezinnen en hun voorlezers gedurende het voorleesseizoen. Dankzij jou ontvangen voorlezers een intensieve begeleiding en weet de projectleiding hoe het project verloopt. Voor jouw team van voorlezers organiseert men gedurende het seizoen 3 bijeenkom-

sten, waarin men hen informatie geeft en de gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen. Ook gaat men 3e keer mee naar het voorleesgezin. Men stelt met de ouders doelen op en samen met de voorlezer kijkt men hoe het voorlezen het beste vorm kan krijgen. Geïnteresseerd? Neem contact op voor meer informatie: Caroline van den Akker, tel. 0164-237056, caroline.vandenakker@ wijzijntraversegroep.nl

Ontdek het gebied rond het Stappersven en De Nol

Alleen bij Bogers

De Kia Picanto Limited Edition De Kia Picanto Limited Edition Nu met: • TomTom navigatie • Lichtmetalen velgen • Airconditioning • Centrale deurvergrendeling

De Nolse duinen.

BERGEN OP ZOOM - Natuurorganisaties in de grensstreek werken samen bij het organiseren van excursies in Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide. Deze keer gaat de excursie naar het gebied van De Nol en het Stappersven.

Nu rijklaar voor

€ 12.650,-

Autobedrijf Bogers Steenspil 36, 4661 TZ Halsteren Tel. (0164) 267 010, www.kia-halsteren.nl Gem. verbruik: 4,1 - 6,0 l/100km, 24,4 - 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 - 130 g/km. Actievoorwaarden: Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs zijn geldig op de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2016 en uiterste registratiedatum van 31-08-2016. De actie geldt niet i.c.m. andere acties en is geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijs is incl. extra inruilvoordeel, btw/bpm en kosten rijklaarmaken, excl. metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

PAGINA 20

Natuurpunt Noorderkempen is eigenaar van een groot deel van dit natuurterrein. Enkele jaren geleden kon de vereniging deze aankoop doen uit de nalatenschap van de familie Carlier. Een groot deel van het gebied is nu opgenomen in het zogenaamde HELVEX-LIFE-project. Het Grenspark en partners werken aan beide zijden van de landsgrens samen om de natuurwaarden te vergroten. In de Nolse Duinen wordt grootschalig ingezet op herstel van landduinen en heideherstel. In en om het Stappersven gaat het om het herstellen van de venoevers en ook om heideherstel. In de

bossen worden exoten als Amerikaanse vogelkers en Rododendrons bestreden. Tot op heden wordt van sloten en moervaarten gebruik gemaakt om het gebied te ontwateren. Voor de natuur is het erg interessant als -een deel van- het water in het gebied blijft. Binnen afzienbare tijd wordt water vanuit Stappersven via De Nol naar landgoed Groote Meer in Nederland geleid. Dit gebeurt ook met steun vanuit het Helvex-Life-project. Op 28 mei om 10.00 uur vertrekt een excursie vanaf de kruising Nolsebaan-Huybergsebaan in Essen. De gids zal het project inzichtelijk maken, maar zeker ook aandacht besteden aan de bijzondere flora en fauna van het gebied. Stevige schoenen zijn aan te bevelen. Een verrekijker verhoogt de natuurbeleving. Carpoolers kunnen om 9.30 vertrekken vanaf sporthal Gageldonk in Bergen op Zoom. Deelname aan de excursie is gratis.


MAAK KENNIS MET GOLF

“Je kunt op meer plekken sigaretten kopen dan brood!”

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek

Onze bekende kennismakingslessen beginnen weer. Voor iedereen, jong en oud.

20% korting*

Het adres voor al uw buiten zonwering

Op zondag 5 juni en zaterdag 25 juni. Aanvang steeds om 12.00 uur. De kennismakingsles bestaat uit:

op terraszonwering

* Vraag naar de voorwaarden.

l 2 uur les door onze golfprofessional lange slagen en korte slagen

TMC GOES

l 1 uur golf spelen op de korte baan met een ervaren clublid l Napraten in het clubhuis en uitleg hoe verder om

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

MARCONISTRAAT 13 - (0113) 22 41 02

Maakt wonen leuker

een ervaren golfer te worden

Deelname kosten € 20,- per persoon

Interesse ? Meldt aan via via j.van.vossen@zonnet.nl info@reymerswael.nl Meld uu aan

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

BRIL

DOORGEEFWEKEN Geef uw bril door en ontvang tot € 150,- retour op uw oude bril!* *

Actie is geldig van 19 mei t/m 4 juni 2016. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.

Fortuinstraat 8 Bergen op Zoom T. 0164 234272 www.oogwereld.nl


Maatsc happelijk betrokken kunst bedrijven/particulieren

SDW en kunstenaar werken samen in uitleen uitleen van IWAZ en SDW. De kleurrijke schilderijen komen prima tot hun recht in bedrijfspanden en woonkamers. Met de opbrengst van de verhuur worden nieuwe materialen aangeschaft en de creatieve workshops mogelijk gemaakt. Workshops die de verstandelijk beperkte kunstenaars plezier bieden én de kans op het ontdekken van talenten. Een kunstwerk van deze kunstuitleen betekent niet alleen een eyecatcher aan de muur of in de hal, maar toont ook maatschappelijke betrokkenheid. Uitgangspunt van de huur- en koopprijzen is dat het project kostendekkend is. Voor meer informatie, prijzen en huurcontracten kan men contact opnemen met Carel Plasman, e-mail c.plasman@sdwzorg.nl of tel. 088-2593500, of kijk eens op www.sdw. nl. De ondernemingen > kunstuitleen

BERGEN OP ZOOM - Kunstenaar IWAZ houdt creatieve workshops voor cliënten van SDW. Deze mensen met een verstandelijke be-

perking hebben een unieke, creatieve kijk op de wereld, die in hun kunstwerken tot uitdrukking komt. Dit levert prachtige, kleurrijke resultaten op die nu te huur en te koop zijn via een gezamenlijke kunst-

Over SDW SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Heeft men vragen over de ondersteuning van SDW, kijk op www.sdw.nl of neem contact op met SDW Startpunt: startpunt@sdwzorg.nl of tel.: 088-259300.

Situatie kampioenspoule schaken onoverzichtelijk

BERGEN OP ZOOM - De situatie in de kampioenspoule schaken is onoverzichtelijk gebleven, omdat sommige spelers nog veel achterstand hebben in het uitspelen van partijen. Natuurlijk zijn daar redenen voor. Zo heeft Noord Brabants jeugdkampioen Erwin Kalle onlangs gespeeld in de Nederlandse

jeugdkampioenschappen. Erwin staat er wat betreft verliespunten mogelijk het beste voor, maar hij moet nog 4 partijen spelen. De stand aan kop blijft daarom voorlopig onveranderd. Ton Hertogs heeft 4.5 punt en moet nog 1 partij spelen. René Punt volgt met 4 punten, maar is reeds uitgespeeld. Regerend kampioen Oliver de Hert is door een verliespartij tegen Alexander Bruschke vrijwel uitgeschakeld voor het kampioenschap. Omdat ook oudkampioen René Punt geen kampioen meer kan worden, zal Bergen op Zoom vrijwel zeker een kampioen krijgen die het nog nooit eerder is geweest. Uiteraard zullen ze een ieder van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Uitslagen van de partijen in de kampioenspoule van 20 mei waren: Piet Bruys-Bas van de Putte 0.5-0.5, Martin de Smit-René Punt 0-1, Alexander Bruschke- Oliver de Hert 1-0. In de B-poule is de stand wat overzichtelijker. Henry

Groenveld is al uitgespeeld en kan na het verlies van Robert Kunst tegen Jan Haverhoek alleen nog Pieter-Jan Demmers naast zich krijgen. Pieter-Jan Demmers heeft een punt achterstand, maar moet nog een partij spelen. Spanning tot het laatst. Robert Kunst, die lange tijd de ranglijst aanvoerde, is nu kansloos geworden voor de 1e plaats. Uitslag 20 mei: Jan Haverhoek-Robert Kunst 1-0; Wesley Hopmans-Bert van der Linden 0.5-0.5. Het vorige probleem was een stelling van de partij tussen Vladimirov en Kharitonov. De positie, Wit: Kh1, Df2, Td1, Th3, Ld4, Pe1, pi: a4, b3, c2, e5, g5, h2; Zwart: Ke7, Da6, Ta8, Te8, Lb4, Pd7, pi: a5, c6, c4, e6, f7, g6. De vraag was: hoe geeft wit mat in 4 zetten. De oplossing: 1. Df6+ Pxf6, 2. Lc5+ Lxc5, 3. gxf6+ Kf8, 4. Th8#. Het nieuwe probleem komt uit een partij tussen Gligoric en Nievergelt en werd gespeeld in 1959, zie diagram. De vraag is: hoe wint wit?

Jong en oud welkom bij Open Dag CKB

BERGEN OP ZOOM - In het weekend van ProefMei kun je ook proeven van Muziek, Dans, Theater en Beeldend. Want op zondag 29 mei opent het CKB haar deuren voor jong en oud. Loop binnen voor een kijkje in de dansstudio’s, ateliers, leslokalen en de CKB Theaterzaal. Geniet van de diverse presentaties

en laat je informeren over de vele cursussen en activiteiten. Voor de kinderen is er een speurquiz met kans op gratis theaterkaarten. Het programma van de Open Dag staat op www.ckboz.nl Of je nu actief aan de slag wilt met een muziekinstrument, zang, theater, dans of beeldende kunst, of gewoon nieuwsgierig bent: iedereen is welkom tijdens de Open

BERGEN OP ZOOM - Wethouder mevrouw Kammeyer kwam vrijdag 13 mei naar basisschool De Borghoek. Samen met de directeur van de school gaf zij het startsein voor een nieuwe methode voor Sociaal-Emotioneel leren, genaamd Kwink. In het bijzijn van alle leerlingen, juffen en meesters, zette zij haar handtekening voor de methode en tegen pesten. In haar verhaal aan de kinderen benoemde zij

Dag CKB. De deuren van het Centrum voor de Kunsten aan de Burg. Stulemeijerlaan 3 staan op zondag 29 mei open van 11.00 tot 14.00 uur. Je kunt de sfeer proeven, informatie inwinnen en kijken en luisteren naar presentaties van CKB cursisten. Je maakt kennis met een scala aan cursussen voor elk niveau, elke leeftijd en elke portemonnee. Heel wat kinderen (vanaf peuterleeftijd), jongeren, volwassenen, senioren vinden hier een activiteit die bij hen past en waaraan ze veel plezier beleven. Bij Dans varieert het van klassiek tot modern, van Iers tot Caribisch en van zumba tot een van de recentste fitnessbewegingen: Piloxing Barre. In de ateliers van Beeldend wordt gewerkt met allerlei materialen en het resultaat wordt geëxposeerd in de CKB gangen. De afdeling Theater laat je kennis maken met diverse theatergroepen, waaronder Musical Kids en Theaterlabs. Wil je muziek maken, dan heb je de keus uit wel 30 verschillende instrumenten of je eigen zangstem. Muzieklessen volg je in een groep, ensemble, band, duo of individueel, er zijn legio mogelijkheden. Voor kinderen zijn er o.a. extra speelse muziekcursussen, zoals Muzikale peuterpret, Tika’s Tovertonenvijver, Bijdehandjes en Doremini Muis en het Notenkaashuis. PAGINA 22

de impact die pesten kan hebben en deed dan ook een oproep om te werken aan een pestvrije omgeving, op school, maar ook thuis en op straat. Daarna zette van elke klas 2 kinderen hun handtekening op de, door hun in de verf gestoken hand, muur af te drukken. Op deze muur is ook het logo van Kwink te zien. Na afloop smulden de kinderen in hun eigen klas van een beschuit met Kwinkslag en werden de 1e lessen van Kwink gegeven.

Themaweek van de Begraafplaats: Verborgen Tuinen BERGEN OP ZOOM - Verborgen tuin bij u in de buurt.

Proeven van Muziek, Dans, Theater, Beeldend

Dansende kinderen. FOTO Monique van Laarhoven.

Kwink op de Borghoek

Van 28 mei tot 5 juni vindt de landelijke Week van de Begraafplaats plaats. In deze week worden bijzondere Nederlandse begraafplaatsen onder de aandacht gebracht. Het thema van dit jaar is: Verborgen Tuinen. Begraafplaatsen zijn er in verschillende stijlen: oude kerkhoven met eenvoudige groenvoorzieningen, maar ook begraafplaatsen die door tuinarchitecten zijn ontworpen. Het zijn oases van rust, met veel groen, bijzondere planten, bomen en vogels. Begraafplaatsen zijn daarnaast emotionele plaatsen, als laatste rustplaats en rouwverwerking. Maar ook oases van rust is, met een eigen cultuur en natuurbeleving, waar men zich verbonden kan voelen met de geliefde overledene[n]. Tijdens de Week van de Begraafplaats houdtde RK Begraafplaats Bergen op Zoom een aantal activitei-

ten die met het thema ‘Verborgen Tuinen’ te maken hebben. De opening is zaterdag 28 mei om 14.00u. met ontvangst van de bezoekers aan de Mastendreef 3. Er zal o.m. uitleg worden gegeven over bijzondere plaatsen en monumenten en tevens zal tijdens de rondleiding worden stilgestaan bij de speciale verbinding van een begraafplaats met de overledenen. E.e.a. wordt muzikaal omlijst door de Lievevrouwe Cantorij (zaterdag). Op woensdag 1 juni vindt de ontvangst plaats om 19.30u. met een korte overweging, die wordt opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola van HMR. Op beide dagen worden de overwegingen uitgesproken door de pastores van de Lievevrouwe Parochie, t.w. mevr. Fredy Hagedoorn en Mary Zopfi. De Week van de Begraafplaats wordt gefaciliteerd door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer en de Vereniging de Terebinth.

Finale kookwedstrijd BERGEN OP ZOOM - De grote finale van de Fissler kookwedstrijd voor jonge talenten, wordt gehouden op vrijdag 27 mei tijdens ProefMei in de Franse Tuin van het Markiezenhof. In totaal zullen er 4 teams deelnemen, het Alebeda College uit Rotterdam, het Scalda College uit Middelburg, de Spermalie hotel- en toerismeschool uit Brugge uit Brugge en de hotelschool van het Roc Zoomvliet uit Bergen op Zoom. Zoals andere jaren strijden de kandidaten om de Fissler Gouden Pan en natuurlijk de eeuwige roem. Dit jaar wordt de wedstrijd gehouden in de Franse Tuin van het Markiezenhof waar 4 professionele keukens zijn ingericht. Om 11.00u. verzamelen de kandidaten op het Markiezenhof. Daarna gaan de kandidaten lunchen in de Zoomvliet Hotelschool en krijgen zij een gastcollege over de weervisserij. Omstreeks 14.00u. zijn ze terug op het Markiezenhof, waar de kandidaten de vakkundige jury zal ontmoeten. De jury bestaat dit jaar uit 3 rotten in het vak. Als 1e Harry van Heijst die momenteel werkt als culinair adviseur. Hiervoor heeft hij zijn sporen verdiend als Chef-kok bij diverse gerenommeerde bedrijven. Het 2e jurylid is Theo van Rensch. Hij is SVH Meester-kok en docent Gastronomie van de Sterklas. Tevens is hij de oprichter van ‘Chefs Hunter’. Eveneens is Theo van Rensch een aantal jaren president geweest van het Koksgilde. De juryvoorzitter is Marcus Polman, die men vooral kent als jurylid van het kookprogramma Masterchef Holland op SBS6. Daarnaast is hij ook culinair journalist en auteur van de

kookboekenserie ‘De Perfecte Kok’. Tevens heeft hij gewerkt voor Elsevier en Quote en schrijft hij nu voor het blad Esquire over eten en drinken. De wedstrijd start om 14.30u. en dan hebben de kandidaten 3 uur de tijd om de Mise-en-place te maken voor een amuse, voor- en hoofdgerecht en dessert. Tussen 18.00-20.00u. worden de gerechten uitgeserveerd aan de jury en een zestiental gasten. De jury gaat het hele proces beoordelen op een aantal punten, waaronder smaak, hoeveelheid, originaliteit en natuurlijk niet te vergeten de 3 AAA’S, welke in het gehele menu worden verwerkt. Rond 21.15u. verwachten ze de prijsuitreiking, die gedaan wordt door Anton Vermunt, Sales Director Fissler Nederland BV. Fissler zet zich al jaren in om jong talent een podium te bieden. Dit heeft ertoe geleidt dat één van kandidaten van de editie 2015, de 16-jarige Pim Meiresone, nu Young Ambassadeur van Fissler is geworden en sinds februari 2016 samen met zijn vader een restaurant is begonnen. Het podium van de Jongtalenten wedstrijd werpt zijn vruchten af. De dag wordt aan elkaar gepraat door nog een oude rot in het vak, Joost van Damme. Van Damme heeft zijn sporen verdiend als mede-eigenaar van de Amadore-groep. De Fissler Kookwedstrijd is maar beperkt toegankelijk voor publiek. Er zijn echter e-tickets verkrijgbaar via www. proefmei.nl. Tegen inlevering van het eticket ontvangt men een stempelkaart die toegang geeft tot de Franse Tuin van het Markiezenhof. De stempelkaart geeft recht op een cava en een klein gerechtje aan de bar in de Franse Tuin.


Uitgave mei 2016

Waterschapsnieuws

Woont u aan het water of een dijk?

Zomerpeil: Meer water in sloten

Veilige dijken en schoon water in

In de zomer is er meer water nodig

sloten is een gedeelde taak van het

voor de natuur en landbouw-

waterschap en van u. Woont u aan

gewassen dan in de winter.

het water of een dijk? Dan gelden

De verdamping is dan ook groter

hiervoor regels. Deze staan in de Keur.

dan de neerslag. Daarom stelt

De kans is ook groot dat u onderhoud

waterschap Brabantse Delta de

moet plegen.

waterstanden in sloten op een hoger peil in. Zo voorzien we West-Brabant van voldoende water. Het zomerpeil geldt van 15 mei tot 15 augustus.

Waterschapswerk: droge voeten, schoon en voldoende water

Tips voor wonen aan water:

Deze periode ontvangen gemeenten Baarle-Nassau, Rucphen, Gilze en Rijen, Geertruidenberg en Waalwijk de belastingaanslag van waterschap Brabantse Delta.

• Grenst uw grond aan water?

• Verander niets aan de oorspronkelijke vorm van wateren; • Houd wateren schoon en bereikbaar voor onderhoud; Houd rekening met ontvangst van maaisel en bagger.

Tips voor wonen aan een dijk: Wat doet het waterschap en waar gaat uw belastinggeld naartoe? Het waterschap werkt aan veilige dijken, zuivert uw afvalwater, draagt zorgt voor een goede waterkwaliteit en

Kijkje achter de schermen?

de juiste waterpeilen in sloten, beken en rivieren. Een greep uit de activiteiten van het waterschap leest u op deze pagina.

• Verander niets aan de oorspronkelijke vorm van dijken; • Plaats of bouw alleen iets op een dijk met toestemming van het waterschap; • Is grond op een dijk van u?

Bent u nieuwsgierig wat er met uw

Controleer de grasmat regelmatig

afvalwater gebeurt en hoe we gemalen

en herstel schade direct.

inzetten om overstromingen te voorkomen? Waterschap Brabantse Delta

Wilt u iets maken of doen in of bij

biedt rondleidingen aan in Breda,

water of een dijk, dan heeft u waar-

Bath en Raamsdonk. De rondleidingen

schijnlijk een watervergunning nodig.

zijn leerzaam en actief en worden

Denk hierbij aan het plaatsen van een

afgestemd op niveau en leeftijd van

hekwerk, aanleggen van een steiger of

de groep. Interesse? Vraag een

het onttrekken van slootwater. Op onze

rondleiding aan via onze website.

website kunt u alle regels van de keur nalezen en stap voor stap nagaan of een vergunning nodig is of een melding volstaat.

Belastingaanslag digitaal of per post Verschillende gemeenten ontvangen de komende week de belastingaanslag van het

Start maaiseizoen

waterschap. U betaalt waterschapsbelasting voor droge voeten, schoon en voldoende water. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van uw woonsituatie. Het waterschap

De oevers staan er weer prachtig bij.

heft twee soorten belasting: zuiveringsheffing voor het zuiveren van het afvalwater van

Dat betekent werk aan de winkel.

huishoudens en bedrijven en watersysteemheffing voor veilige dijken en kades en een

Juist als alles groeit en bloeit is het

goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten.

belangrijk dat de waterafvoer optimaal

Geef eendjes liever geen brood!

blijft. In juni start waterschap

Maakt u gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid, dan ontvangt u deze keer geen

Eendjes voeren is leuk, maar geef

Brabantse Delta met het jaarlijkse

aanslag per post. U ontvangt uw aanslag in de berichtenbox. Log hiervoor in met uw

ze liever geen brood! Door al het

maaionderhoud. Hiermee voorkomen

DigiD op www.mijn.overheid.nl. Krijgt u de aanslag nog per post, maar wilt u die

brood en eendenpoep vervuilt

we wateroverlast én zorgen we ervoor

digitaal ontvangen? Dit kunt u via de bovenstaande website regelen.

het water in vijvers. Hierdoor neemt de kans op blauwalgen

dat water in sloten goed door blijft stromen. Ook houden we rekening met

Belastingvragen?

toe en neemt de zuurstof in

het broedseizoen van vogels die zich

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heft en int de waterschapsbelastingen.

het water af. Dit kan leiden tot

verschuilen in het gewas. We maaien

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, betaling of tarieven? Ga hiervoor naar het

minder waterdieren en -planten.

daarom het gewas niet helemaal kort.

digitale loket op www.bwbrabant.nl.

Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 info@brabantsedelta.nl www.brabantsedelta.nl

www.facebook.com/brabantsedelta www.twitter.com/brabantsedelta www.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta


sport

MOC’17 Meidentoernooi

Sluitingsavond SV Dosko

BERGEN OP ZOOM - MOC’17 houdt voor de 3e keer in successie een meiden voetbal toernooi op zaterdag 28 mei.

BERGEN OP ZOOM - Er kan nog steeds oud papier en karton worden ingeleverd bij SV Dosko.

Aan deze dag zullen maar liefst 39 meidenen damesteams mee doen. Dit betekent meer dan 400 voetbalsters . Er doen teams mee uit o.a Vlissingen, Tilburg, Katwijk en Delft. Ook zijn er 3 Belgische verenigingen van de partij. MOC zelf is vertegenwoordigd met 9 teams. De dag wordt om 09.15u, officieel geopend en de prijsuitreiking is om 17.30u. Het meidentoernooi van MOC’17 is een mooi toernooi, waarbij plezier en ontwikkeling van het vrouwenvoetbal centraal staat. Iedereen die dit leuk vindt is van harte welkom om die dag op sportpark Rozenoord een kijkje te komen nemen bij deze unieke happening. Met name meisjes en vrouwen die interesse hebben om bij MOC’17 te gaan voetballen mogen dit niet missen. Er is

Toernooien Zaterdag 28 mei

Dosko C2 en Dosko D2 naar DVO’60 Dosko D3 naar vv Krabbendijke Dosko E3 en F1en Mini’s naar vv Steenbergen Zaterdag 28 mei is de sluitingsavond bij SV Dosko.

B1 voetbalvereniging Lepelstraatse Boys kampioen

MOC-meiden in actie

nog plaats voor nieuwe leden bij MOC. Als extra activiteit zal rond het middaguur door

hoofdsponsor een professionele voetbal clinic gehouden worden.

Open NK G-atletiek en competitiewedstrijd C/D junioren

Weer druk SPADO-weekend

De G-ploeg van AV SPADO

BERGEN OP ZOOM - Ook in het weekend van 20-22 mei waren de SPADOatleten weer op tal van plaatsen actief met hun sport bezig. Overzicht van een gedeelte van de wedstrijden. Op vrijdagavond 20 mei was de 1e wedstrijd van dit drukbezette weekend voor SPADO-atleten. Jip Haest, Emma van Arendonk, Youri Sheppard en Kim van Merode, namen deel aan een avondwedstrijd bij DJA in Zundert. Emma kwam met speer tot een afstand van 46.90m. en Youri tot 39.73m. Kim liep de 100m. in 14.43. Jip scoorde een prachtig PR (JC1) bij het polsstokhoogspringen van 3.11m. en heeft hiermee pa’s record uit de boeken gesprongen. De website van de Atletiekunie meldt op zaterdag 21 mei het volgende: Op zaterdag 21 mei 2016 is de atletiekbaan in Breda volledig in bezit genomen door de beste atleten ter wereld, het Open Nederlands Kampioenschap atletiek voor gehandicapten. Het woord ‘open’ geeft aan dat de wedstrijd ook openstaat voor atleten buiten Nederland. Voor veel atleten is dit

evenement in mei de ideale gelegenheid om de limiet voor de Paralympics in Rio te scoren. SPADO was vertegenwoordigd met 5 atleten: André van de Velde, Jasper van Schaik, Joyce van Bavel, Nahum Buinsters en Rob Struijs. Uitslagenlijsten vermelden de volgende resultaten: André van de Velde: 100m. 14.27, 200m. 31.84 PR; Jasper van Schaik: 100m. 14.71, 200m. 98,41; Joyce van Bavel 100m. 15,59 (CR), hoogspringen 1,26m., discus 18,17m,, Nahum Buinsters: 100m. 15.61, 200m. 34.44;

Rob Struijs: 100m. 14,98, 200m. 32.42. Op zaterdag 21 mei was de 2e competitiewedstrijd voor de C en D junioren van SPADO bij Scheldesport in Terneuzen. Het 1e team van de C-jongens legde in deze wedstrijd beslag op de 1e plaats en landelijk stegen ze van een 9e naar een 8e plaats en blijven op koers voor de landelijke finalewedstrijden. Het 2e C-jongensteam werd 6e in deze wedstrijd en steeg landelijk van de 101e naar 87e plaats. De C-meisjes werden 2e in deze wedstrijd en zakten landelijk van de 25e naar de 33e plaats (van de 184 teams). Het 1e team van de D-jongens werden 2e in deze wedstrijd en gingen landelijk van de 41e naar de 47e plaats (van de 201 teams). Het 2e team van de D-jongens werd 6e in deze wedstrijd en gingen landelijk van de 141e naar de 151e plaats. Het 1e D-meisjesteam werd 2e in deze wedstrijd en handhaafde zich landelijk op de 32e plaats. Het 2e D-meisjesteam werd 8e in deze wedstrijd en handhaafde zich landelijk op de 42e plaats. Op sportpark Rozenoord was er voor de pupillen op zaterdag 21 mei ‘de Uitdaging’, waarin zij het opnamen tegen de ouders. De uitslagen van deze wedstrijd staan vermeld op de SPADO-website. Bij de 6 uurs loop in Steenbergen op 22 mei vestigde Rianne Winters, met Peter Winters als super-verzorger onderweg, een nieuw clubrecord. Zij legde een afstand af van 59,375 km.

Op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan als verzorgende? Dan is werken in onze flexpool echt iets voor jou. Kijk op: www.werkenbijgroenhuysen.nl

Hier doen alle winnaars van de Regionale Scouting Wedstrijden aan mee, om te bepalen wie de beste patrouille van Nederland is. Namens Scouting De Markiezaatsgroep deed er ook een fanatieke groep jongens mee. Nadat de patrouille genaamd ‘De Hongerige Vossen’ vol enthousiasme de overwinning op de RSW binnen sleepte, was het nu dus tijd voor de LSW. Het streven was een plekje in de top 10 en daarom werd er vooraf het nodige voorbereid en geoefend. Ze hebben zelfs eigen vesten ontworpen en laten bedrukken. Voor het LSW werd de naam ook aangepast naar Future Fox, om meer raakvlak met het thema te creëren. Thuiskomen met een 16e plek voelde in 1e instantie niet als een overwinning, tot het besef kwam dat 16e van heel Nederland gewoon een topprestatie is. Daarnaast was het puntenverschil met de top 10 slechts 200 punten van de in totaal 10.000 punten. Trots, voldaan en vooral moe, zijn de jongens maandag thuisge-

In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, werd de titelstrijd moeizaam in het voordeel van Lepelstraatse Boys B1 beslist. In de voorlaatste wedstrijd werd tegen naaste concurrent Halsteren B3 een 3-1 nederlaag geleden. Door dit resultaat stonden beide ploegen met evenveel punten aan kop van de ranglijst. Beide teams

komen. “Once in a lifetime experience,” aldus Tijn Raaijmakers. Of gaan ze in 2017 weer voor de winst en pakken ze dan wel de overwinning?

BERGEN OP ZOOM - FC Bergen zo 2 behaalt een mooie uitslag bij Terheijden FCB 2 speelde gelijk : 1-1 , in de nacompetitie voor promotie. De 1e helft was duidelijk voor Terheijden die met gezonde agressie FCB 2 onder druk zette.Goed keepen van Jeffrey en enig geluk bracht hen met een gelijke stand naar de 2e helft in . De 2e helft was duidelijk voor FC Bergen .Terheijden had z’n kruit verschoten, maar uiteindelijk bleef het 1-1 . Terechte stand. Donderdag 26 mei de return op de Markiezaten. Aarzel niet en ga ze aanmoedigen. Seizoen zit er ver op.

pAGINA 24

Zaterdag 11 juni, 19.00: FC Bergen zo1Bergse selectie Donderdag 26 mei, 20.00: FC Bergen 2-Terheijden 2 Zondag 29 mei, 10.00: FC Bergen C1-toernooi FC Bergen Zaterdag 11 juni, 10.30 FC Bergen O5Meto O15 Zaterdag 28 mei, 10.00: FC Bergen D1 toernooi FC Bergen Zaterdag 28 mei, 10.00: FC Bergen D2 toernooi FC Bergen ? FC Bergen E2 Zaterdag 28 mei, 09.30: FC Bergen F2 toernooi HVV

Plugro Halsters Open 2016 HALSTEREN - De Halsterse Tennisvereniging houdt van 11 tot en met 19 juni het Plugro Halsters Open toernooi.

en met 8, in de onderdelen herenenkel, damesenkel, herendubbel, damesdubbel en gemengddubbel. Tevens is er een verliezersronde. Op de finaledag vindt een loterij plaats, waarmee leuke prijzen te winnen zijn, met als hoofdprijs een reis naar Rome. Inschrijven kan nog tot woensdag 1 juni via toernooi.nl.

Badmintontoernooi HALSTEREN - Badmintonclubs TFS’57, Olympus ‘69, Dino en BBV houden op zaterdag 18 juni het badmintontoernooi ‘De Bergse’. Een eendags-toernooi dat wordt afgesloten met een gezellige barbecue. Samen zetten deze verenigingen de badmintonsport in gemeente Bergen op Zoom op de kaart. Het toernooi is opengesteld voor alle leden en oud-leden van de organiserende verenigingen én voor alle inwoners van gemeente Bergen op Zoom. Ook oud-spelers die na járen het racket weer eens willen oppakken, zijn op zaterdag 18 juni van harte welkom in sporthal De Kannebuis.

The Future Fox patrouille: v.l.n.r. Tsjeng Wammes, Tijn Raaijmakers, Colin van Est, Ruben Zijlema en Merijn Cloïn

moesten hun laatste match spelen tegen rode lantaarndrager uit hun poule Virtus B3. Doordeweeks had Halsteren B3 verrassend met 4-1 verloren, zodat het kampioenschap voor het oprapen lag. Maar het werd een zenuwslopende kampioenswedstrijd. De Boys stonden met een kwartier te spelen met 0-2 achter. Uiteindelijk bij de 1-2 stand, floot de arbiter voor het eindsignaal. Na de kampioentaferelen op het veld, volgde er een rondrit met hun kampioensshirts op de platte kar door Lepelstraat.

FC Bergen zo 2 behaalt mooie uitslag bij Terheijden

Traditiegetrouw vindt dit toernooi plaats aansluitend aan de voorjaarscompetitie van de KNLTB. Gedurende de hele week wordt gespeeld in de categorieën 3 tot

Scouting Markiezaatsgroep schittert op LSW BERGEN OP ZOOM - De Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW) vonden afgelopen weekend plaats in Baarn.

LEPELSTRAAT - De kampioensvlag kon weer uit op het sportpark van Lepelstraatse Boys op zaterdag 21 mei.

Speelcategorieën Het badmintontoernooi wordt gespeeld in

4 categorieën: A (1e klasse t/m 4e divisie), B (2e en 3e klasse), C (4e en 5e klasse) en D (recreanten). Deelnemers kunnen zich inschrijven voor 2 disciplines: mannen-/ vrouwendubbel en gemengddubbel. Inschrijving Aanmelden voor het toernooi kan voor zaterdag 4 juni bij de organiserende badmintonclubs, via toernooi.nl (zoekterm: de bergse) of rechtstreeks door te e-mailen naar debergse@gmail.com. Kennismaken met badminton. Heeft men nog nooit gebadmintond, maar maakt men graag een keertje kennis met deze sport? Ga op zaterdag 18 juni proeven van de snelste en leukste racketsport ter wereld door mee te doen aan De Bergse. Voor shuttles en rackets (voor nieuwe spelers) wordt gezorgd.


Pastoraal hoekje

gratis advertentie

Maria Leeft! Lieve mensen Onder deze titel brengen we Maria en haar verering in onze stad voor de derde keer onder de aandacht in het kader van de jaarlijkse Maria-Ommegang. Ward Warmoeskerken hield op Eerste Pinksterdag een indrukwekkende evocatie over Maria, Moeder van Barmhartigheid en presenteerde zo zijn schitterende creatie van de thema Maria. Tot de Ommegang is dit rijk symbolisch kostuum te bewonderen in de Gertrudiskerk. Op zondag 29 mei zal om 17.00 uur de Tentoonstelling geopend worden in de Gertrudiskerk, die toelichting geeft over de gast Mariabeelden uit andere plaatsen, waarvan enkele ook meelopen in de Maria-Ommegang. Natuurlijk zal ons eigen Ommegang beeld een centrale plaats krijgen. De tentoonstellingen zorgen ervoor dat ook de weekbezoeker van onze kerk in de sfeer komt van de Mariaverering in onze stad. Immers voor veel Bergenaren heeft Maria een speciale plek in het hart gekregen. Velen zoeken steun en troost bij haar. De kaarsen die branden in onze twee kerken en de vele kapellen zijn hiervan het bewijs. Wat zijn we rijk te noemen als we even ons verhaal kwijt kunnen bij Maria, die met haar barmhartig hart altijd naar ons wilt luisteren en voor ons bij God ten beste spreekt. Vrede en Alle Goeds Pastoor Paul Verbeek

Ik heb een liefste wens

Help mee en maak het verschil

(en leukemie)

makeawishnederland.org

KUNSTSTOF KOZIJNEN, DEUREN, RAMEN etc.

Canadaweg 6 4661 PZ Halsteren Tel. 0164-683425 E-mail: info@mr-groep.nl

Kind valt uit raam woning

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur of op afspraak mogelijk.

De heli landde op de randweg en trok veel bekijks.

BERGEN OP ZOOM - Aan de Groenlandstraat te Bergen op Zoom is zaterdagavond rond 18.15 uur een kind van 5 jaar uit het raam van de etage van een woning gevallen. De gewaarschuwde hulpdiensten waren snel

BIJDRAGE LARS HOPSTAKEN

ter plekke, onder andere een traumaheli werd ingezet. Het kind is onder begeleiding van de traumaarts naar het Bravis ziekenhuis afgevoerd met nog onbekend letsel. De helikopter landde op de randweg van Bergen op Zoom en trok daarbij veel bekijks.

ONTDEK VANDAAG HET KOZIJN VAN MORGEN!

vishandel

In Bergen op Zoom geBeurt het... Voor het mooiste gazon.

Iedere donderdag op de weekmarkt in het centrum, voor de V&D van 08.00 tot 17.00 uur met gebakken, gerookte en verse vis

Waar drinkt uIedere maandag van 8.00 tot 12.30 uur Iedere zaterdag van aktie 8.00 totaktie 16.00 uur aktie Nieuwe HariNg heino12 mtr gebakken, gerookte en verse vis koffie Op de markt€in1,75 Mooie gestooMde Makreel per stuk uit? Nu € 3,- per stuk 3 stuks € 5,-

pi

m a c S s i in V verse Makreel supers w Nieu ok lo in Mooie verse scHelvis € 5,50 per kilo n e ! z g e i in p d s ie aanb 2 25 kilo € 10,- 0/ 3gra kilom€ € 13,-2.95 Nu € 7,50 per kilo 2. lm 10 € a Z k u n st per Mote e 4 degratis

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

€ 6.00 ks 3 stu bachtelijk m A gebakkeN lekkerbekkeN groot 50 € 3.

per stuk eid € 3,50 per stuk / € 9,50 per 3ber stuks 0 .0 10 € ks u 3 st Zeevishandel Gebr. van Diermen Spakenburg g a d r e d e t! o s g M n a v e w u ie N

Verse forel 0653-306450 tie k a e d m estoo G l e r o f lm a Gerookte z of l e e k r a M g n li a p 5 .9 10 € lo ki er p u N

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Bestellen kan ook tel

info@gebr vandier men.nl

www.gebr vandier men.nl

Nieuw nu ook online vis bestellen via de website

PAGINA 25

€ 4.00

€ 15.00


lief en leed

Familieberichten

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was. Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en de grote aanwezigheid bij de crematie van mijn man, onze pa en opa

Gerard Maasdijk Het is voor ons een grote steun, te weten dat we niet alleen staan met dit verlies. Jeanne Maasdijk - Wouters Ronald en Jorien Maud, Niek Julian en Claudia Daan, Roos Edwin en Thereza Stefan, Ilse Ossendrecht, mei 2016.

Het gemis zal altijd blijven, maar de blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze trotse pa en opa

Peter van Nijnatten - Peer hebben ons ontzettend goed gedaan. Indrukwekkend was 't afscheid. Hiervoor onze oprechte dank. Els van Nijnatten - de Nijs kinderen en kleinkinderen Hoogerheide, mei 2016

• Afscheid zoals u dat wenst • Persoonlijk en betrokken • Ook wanneer u niet of elders verzekerd bent

KERKELIJK NIEUWS Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00 uur in De Wittenhorst, Lindenlaantje 1A, 4661 JK Halsteren. Ook zondagsschool en crèche. Na de samenkomst: koffie en onderling contact, omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Voor meer informatie: www.evgemhetanker.nl of bel 0164249650. LEPELSTRAAT, H. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 01646830381. Uw gebed wordt gevraagd voor Elisabeth Jacobs w.v. Jacobus Meesters, Betsy de Keijzer e.v. Doeke Hooghiemstra. Zaterdag 28 mei 19.00u.: Euch.: In deze viering gedenken zij : o. echtp. WijmansVan den Enden, Jacobus van Bemmelen, jrgt. Ad de Bruijn. Voorganger: Pat. B. van Schaik, lector: M. de Ruiter, misdienaar: Rens m.m.v. het gemengd koor. Dinsdag 31 mei 19.00u.: Euch.: 7de avond van de Noveen: Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk, Marinus Ooms e.v. Cornelia Heijnen, Kees van Aert e.v. Lia Heijboer, Wim Schetters, o.o. Helena van den Wildenbergh en Franciscus Luijks, o.o. Van Zomeren-Keijzers en zoon Carlo, Elisa Huijsmans w.v. Egidius de Bruijn, Jan de Jong e.v. Lenie Smout, o.o. Toon Rens en Cor Rens-Van Tillo, o.o. Van KuijkHensen, o.o. Van den Enden-Govers, zoon Chrisje en kleinzoon Joost. Voorgangers: Past. A. Schuerman, Past. H. van Geel en Past. S. Chazhoor, lectoren: F. Veraart en H. Wouts, misdienaars: Patrick, Ruben en Kim m.m.v. het gemengd koor. Tijdens de Antonius-noveen is er biechtgelegenheid . Iedere dinsdagavond is pater B. van Schaik

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13

Openingstijden

Dag en nacht bereikbaar: 0164 - 24 76 06 Website: www.monutaterol.nl

HALSTEREN Protestantse Gemeente in Halsteren en Nieuw Vossemeer. Elke zondag 10.30 uur dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4617 NS Bergen op Zoom, tel.; 0164-231992, e-mail: hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: B. van Weesep, tel. 0164-683941. Zondag 29 mei, 10.30 uur: eredienst in de St. Martinuskerk: Ds. H. van het Maalpad. Speciale peuterdienst, reguliere dienst om 09.00 uur in Nieuw-Vossemeer. Gegevens Quirinuskerk Sint Christoffel parochie: Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van 10.0012.00 uur. De pastores Hans van Geel, Sebastian Chazhoor, Hein Paulissen en Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0164-680381, per e-mail: pastorhans@ sintannachristoffel.nl, pastorsebastian@ sintannachristoffel.nl, pastorlenie@sintannachristoffel.nl, pastorhein@sintannachristoffel.nl In dringende gevallen is de pastor van dienst te bereiken via uitvaarttelefoon 06-28409023 Parochiebijdrage NL95 RABO011.88.00.647 t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Quirinus. Donderdag 26 mei 09.00u.: Eucharistieviering, voorganger pastoor Hans van Geel. Zondag 29 mei 09.30u.: Eucharistieviering. Voorganger pastoor Hans van Geel, volkszang met Peter Bakx. Misintenties voor: Ruud Cleverens, overl. leden van de KBO. Donderdag 2 juni 09.00u.: Eucharistieviering,voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Zij gedenken de overleden parochianen: Riet Mulkens-van Riet en Ton Rouwendal.

Weekenddiensten

biechtvader vanaf 18.30-20.30u., te vinden achter in de kerk achter het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats. com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www. bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord BrabantZeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Maandag 30 mei, 20.00 uur: Open Celgroep, ieder is welkom, Kastanjelaan 53A. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, ingang via het hek aan de Klaverstraat (opent om 09.00u) Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.0011.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal.

Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

Lievevrouweparochie

Parochiebureau: Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, Tel.: 0164-233574. IBAN nr: NL 52 RABO 0106 189093 t.n.v. Lievevrouweparochie, lievevrouweparochie@rkboz.nl, www.rkboz.nl - Het parochiebureau is iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00-15.30 uur. Twee kerkgebouwen: Gertrudiskerk, Grote Markt 10 (ingang Kerkstraat), 4611 NR Bergen op Zoom; Kerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom. Pastoresteam: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: paulverbeek@rkboz. nl; teamleider diaken Co van Bekkum, tel. 233574, e-mail: covanbekkum@rkboz.nl; pastoraal werkster Mary Zopfi, tel. 233574, e-mail: maryzopfi@rkboz.nl; pastoraal werkster Fredi Hagedoorn, tel. 233574, e-mail: fredihagedoorn@rkboz.nl

Prikbord Meimaand Mariamaand: Iedere woensdag in de meimaand wordt de Rozenkrans gebeden. H.Hartkerk woensdag om 19.00 uur. Lourdeskerk woensdag om 19.00 uur in de grot. Intenties hiervoor kunnen ingeschreven worden in het schrift achter in de kerk. Aquacite woensdag 19.00 uur. Sacrament van het Vormsel: Vrijdag 27 mei 19.00 uur in de Lourdeskerk ontvangen 26 jongeren het Sacrament van het Heilig Vormsel. Voorgangers: Vormheer bisschop J. Liesen en pastor Fredi Hagedoorn. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Samenzangkoor o.l.v. Lucie van Wezel. Eerste Communie: Zondag 29 mei ontvangen in de Gertrudiskerk in de feestelijke Eucharistieviering om 11.00 uur 22 kinderen voor de eerste keer hun H.Communie Gebedsviering Mariakapel HHart: Woensdag 1 juni 14.00 uur gebedsviering in de Mariakapel HHart met voorganger pastor Fredi Hagedoorn. Lofprijsavond: Woensdag 1 juni 19.30 uur Lofprijsavond in de Grot Lourdeskerk. Egidiusgebed: Woensdag 1 juni 20.30 uur Egidiusgebed in de Gertrudiskerk met daarna koffie en thee met ontmoeten in het cantatorium Gertrudiskerk. Week van de begraafplaats: Van 28 mei t/m 5 juni is er de Week van de Begraafplaats. Op de RK Begraafplaats aan de Mastendreef wordt tweemaal een rondleiding georganiseerd. De rondleidingen worden omlijst door bezinnende teksten van het pastoresteam en liederen van de Lievevrouwecantorij en de Schola van HMR. Het thema is ‘Verborgen tuinen’. Op zaterdag 28 mei (14.00 uur) en woensdag 1 juni (19.30 uur). Meer informatie op www.weekvandebegraafplaats.nl Gemeenschappelijk Ziekenzalving: Donderdag 9 juni 14.00 uur in de Lourdeskerk de gemeenschappelijke ziekenzalving zijn. Pastoor Paul Verbeek en diaken Co van Bekkum zullen hierin voorgaan. Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee. De Lievevrouwecantorij zal de zang verzorgen.

KERKELIJK NIEUWS WEEKENDVIERINGEN Gertrudiskerk Zondag 29 mei 11.00u: Eucharistieviering Eerste Communicanten; voorgangers: pastoor Paul Verbeek en pastor Mary Zopfi. Muziek: HMR Capella Feminarum. O.L.Vrouw van Lourdes kerk Vrijdag 27 mei 19.00u: Eucharistieviering Vormelingen; voorgangers Mgr. Jan Liesen en pastor Fredi Hagedoorn. Muziek: Samenzangkoor. Zaterdag 28 mei 17.00u: Eucharistieviering; voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Co van Bekkum. Zondag 29 mei 11.00u: Woord- en Com-

munieviering; voorganger: diaken Co van Bekkum. Muziek: Kerkkoor O.L.Vr.van Lourdes. Intenties weekendvieringen: Piet Verbeek, o.o. de Crom-v. Meel en o. fam., Rinus Rokx, Wies v. Dijk-de Crom, Gerard Geldhoff, o.o. Roels-Warnar, Riet Maas-Nuijten, o.o. Horsten- Beuken, Antoinette v. Hasselt, Riet Horsten-Beuken en o. families Beuken en v. Mechelen, Louis Matthijs, o.e. Musters-Klaassen, Joke Kommers-Musters, o.o. v. den Eijnden-Akkermans, Ad Mens, Adrianus de Visser, o.o. Versijp-de Blok, Jan Thijssen, Jan Proost, Leo en Ank Hendriks-Borggre-

ven, Trees en Corry v. Gurp. OVERIGE VIERINGEN Gertrudiskerk: Middaggebed: van maandag t/m vrijdag om 12.15 uur in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Lourdeskerk: dinsdag 31 mei 9.00u: Woord- en Communieviering; voorganger: dhr. Ton de Mooij. Stuijvenburg: vrijdag 27 mei 11.00u: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Fredi Hagedoorn. Jacquelineflat: vrijdag 27 mei 14.30u: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Fredi Hagedoorn. Meilustflat: zondag 29 mei 10.15u: PAGinA 26

Woord- en Communieviering; voorganger: werkgroep. Moermont: zondag 29 mei 11.00u: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Ulla Berger. Catharina kapel: zondag 29 mei 9.30u: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Ulla Berger. Gebedsruimte ABG: iedere maandag, dinsdag en vrijdag 9.15u: Eucharistieviering; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en Communieviering. MEDEDELINGEN Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en

in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van de maand. Opgave op het parochiebureau, tel. 233574. Huwelijk: neem contact op met het parochiebureau, tel. 233574. Kledingdepot Mensen in Nood: De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken. Kledinginzameling Filippijnen: Iedere 1ste en 2de zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur Olympialaan 10. Zie www.Filippijnenaktie.nl


SJSJ-Almata is op zoek naar

Jeugdzorg medewerkers met kerntaken ten aanzien van begeleiden, opvoeden & ondersteunen van jongeren met ernstige (gedrags)problemen.

Wij zoeken een: bakWagen chauffeur voor ca. 10 – 20 uur per week. uw reactie kunt u sturen naar: info@contant.eu of bel voor meer info 0166-602845.

Meer informatie over deze vacature kunt u vinden op www.sjsj.nl

Tevens (inboedel) opslag voor korte of langere periode. www.internetbode.nl

Wij hebben verschillende vacatures voor:

Ervaren chauffeurs CE

Zowel fulltime/parttime/weekend/ nationaal en internationaal

Daarnaast zoeken we

Lassers met constructie-ervaring Interesse: werving@dgselect.nl of 0167-538870

Gezocht door Aarts Lijm-en Metselwerken

Metselaars zzp’ers of in dienstverband 06-53130129 (B. aarts)

 Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

Upstream Crew bv is een detacheringsorganisatie gevestigd te Bergen op Zoom gespecialiseerd in detacheren van buitenlands binnenvaart personeel voor Nederlandse binnenvaart bedrijven. Wegens groei van de organisatie zoeken we versterking van ons team met een

Medewerker administratie / personeelszaken De werkzaamheden en taken zijn divers o.a. aannemen telefoon, opstellen contracten, verzorgen zorgtoeslag, aanmelding van ziektekosten verzekering, behandelen declaraties en andere administratieve werkzaamheden maar ook verkoop en marketing werkzaamheden. We zoeken een collega: - Die allereerst goed in het team past - Communicatief en sociaal vaardig is en dus makkelijk klanten te woord staat - Met een uitstekende vaardigheid in de Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk) - Kennis van Poolse en Duitse taal is absoluut een meerwaarde - Ervaring met binnenvaart en/of uitzendbranche is een voordeel Geïnteresseerd? Stuur snel je sollicitatie met cv naar leendert@upstreamcrew.com Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.upstreamcrew.com

Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

Wil jij met jouw artikel meer dan een half miljoen lezers bereiken? Weekblad de Bode is hét huis-aan-huisblad in de regio West-Brabant en Midden-Zeeland. Wekelijks brengen wij het lokale nieuws tot aan de deurmat. Daarnaast is de Bode actief op internet met www.internetbode.nl en via sociale mediakanalen. Om ons team te versterken zoeken wij een:

Stagiair journalistiek/communicatie De functie: Als stagiair op de redactie word je ingezet voor het schrijven van artikelen voor de kranten, speciale uitgaven en voor de Internetbode. Je mag regelmatig op pad voor het houden van interviews en/of het maken van verslagen. De redactie bestaat uit een klein gezellig team van ervaren redacteuren met passie voor het lokale nieuws. In je stage is volop ruimte voor ontwikkeling en wordt eigen initiatief op prijs gesteld. Je profiel: - HBO opleiding journalistiek/communicatie of aanverwante opleiding - Een vlotte pen - Crossmediaal kunnen werken - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken Wij bieden: -Een uitdagende stageplek met veel mogelijkheden -Werken in een gezellig redactieteam -Begeleiding van ervaren redacteuren -Een stagevergoeding

Uitgeverij de Bode geeft de volgende weekbladen uit in West-Brabant en Midden-Zeeland:

Thoolse Bode Bergen op Zoomse Bode Roosendaalse Bode Moerdijkse Bode Reimerswaalse & Kapelse Bode Bevelandse Bode Middelburgse & Veerse Bode Vlissingse Bode Woensdrechtse Bode Bredase Bode Halderbergse Bode Etten-Leurse Bode Zundertse Bode

De standplaats van je stage wordt in overleg vastgesteld. Er zijn stagemogelijkheden op het hoofdkantoor in Zundert of op de regiokantoren in Bergen op Zoom en in Goes. Stage lopen kan in het nieuwe schooljaar vanaf september. Ook zijn er stagemogelijkheden in de zomer. Neem voor meer informatie contact op met Ria van Meir via tel. 076-5998111 of stuur je motivatie en CV meteen door naar r.vanmeir@internetbode.nl Reageren kan tot 24 juni 2016.

Rucphense Bode Steenbergse Bode Bergen op Zoomse Bode

(Weekend)

Roosendaalse Bode

(Weekend)

Etten-Leurse Bode

(Weekend)

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.strijen.nl

Ben je zelfstandig, initiatiefrijk, vakkundig en op zoek naar een leuke functie? Dan heeft de gemeente Strijen de baan die je zoekt. Binnen de sector Wonen en Werken zoeken we wegens het vertrek van een collega een:

Medewerker Bouw- en Woningtoezicht 36 uur per week Ons aanbod Wij bieden een gevarieerde functie met veel in- en externe contacten. Je behandelt en beoordeelt bouwaanvragen, houdt toezicht en controleert in uitvoering zijnde en bestaande bouwwerken. Je zorgt voor handhaving op gebied van bouw- en woningtoezicht. Je behandelt aanvragen voor onder meer woningisolatie. Daarnaast lever je, vanwege de toenemende ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid, een bijdrage aan de milieutaken van de gemeente.

integer en accuraat te werk gaat. Je kunt zelfstandig werken en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Heb je daarnaast een afgeronde HBO opleiding (Bouwkunde) bij voorkeur aangevuld met ABW 1 en 2, reageer dan snel!

Wij bieden Het salaris dat we bieden is afhankelijk van reeds opgedane ervaring en bedraagt maximaal € 3.697,- (salarisschaal 9) bruto per Wie ben jij maand bij een volledige werkweek. Je bent een teamspeler die betrokken is bij Verder kun je in onze gemeente rekenen op het werk, op meerdere terreinen inzetbaar is, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Informatie Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Johan de Pee, sectorhoofd Wonen en Werken, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 64 71 200. Hoe reageer je Je schriftelijke sollicitatie met cv kun je tot en met 30 mei 2016 richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van Strijen, postbus 5881, 3290 EA Strijen of mailen naar info@strijen.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


ACTION.NL/COOL2SCHOOL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! BASKETBAL OF VOETBAL Slazenger

389

TUINKAARS IN POT

CHOC-O-FAIR CHOCOLADEREEP

POEF GEBREID

075

200 GRAM

SUPER PRIJS

diverse kleuren 60 branduren kunststof 8x13.5 cm

REXONA DEOSPRAY

Fair Trade cacao bijv. karamel & zeezout 72% cacao: 190 gram

diverse kleuren katoen ca. Ø 48x32 cm

1495

129 KOGEL BARBECUE

diverse varianten 150 ml

SCHADUW DOEK

op wielen rooster Ø 46 cm

HOUTSKOOL STARTER Ø 16 cm 27 cm

voor perfecte zonwering in uw tuin of op de camping crème of antraciet polyester

3.99

16

29

BACK-UP BATTERIJ

ideaal voor het onderweg opladen van je smartphone of mp3-speler nieuwe designs 2200 mAh

ALUMINIUM LIGBED

KINDER SNEAKERSOKKEN

MEISJES JURK

3 PAAR

diverse varianten met franjes maten 98-140

0

2

HEREN BOXER

INTEX ZWEMBAD

99

95% katoen/5% elastaan diverse varianten maten XS-XXL

2-PACK

329

TAFELKLEED WATERAFSTOTEND

100% katoen zebra of bloemprint maten S-XL

100% katoen diverse varianten

OPVOUWBAAR

2495

75% katoen/22% polyester/3% elastaan diverse varianten maten 23-38

95

DAMES TUNIEK

diverse kleuren 188x60x25 cm

2

99

5

95

89

140x250 CM

399 BUG BLOCKER VLIEGENGORDIJN extra stevige kwaliteit magnetisch kliksysteem zwart of wit 210x50 cm

SET/2

2

29

2.99

0.79

watergedragen, sneldrogend en vergeelt minder dan terpentine gedragen verf diverse kleuren 0.75 liter

3

5

SNACK-/ DRINKBEKER

VLOOIEN DRUPPELS

met rietje en klapdeksel drinkbeker: 360 ml snackbakje: 220 ml BPA vrij INTEX ZWEMRING diverse varianten met dierenhoofd

SPECTRUM VERF

TOPKWALITEIT

99

ca. 168x38 cm

479

DAMES LEGGING 95% katoen/ 5% elastaan zwart of print maten XS-XXL

195

49

IMPULS BLENDER inhoud: 0.5 liter

7.95

Pet Star voor katten of honden 6-pack

349

Aanbiedingen geldig van woensdag 25 mei t/m dinsdag 31 mei 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl Q&A Research & Consultancy

De Telegraaf

Zet- en drukfouten voorbehouden.

1

3.6x3.6x3.6 M