Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B E R G E N

O P

Z O O M S E

O P L AG E :

7 NOVEMBER 2012 WEEK 45

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

AANZIENLIJKE VERBETERING VEILIGHEID KETRIENTJE

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @BergseBode

AA

AUTO’S

Zundert

I

Te l .

SPORT

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

POSITIEF SALDO VOOR GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

NATHAN SCHOUTEREN NEDERLANDS KAMPIOEN GRAPPELING

Jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 19 jaar

Korting milieuvriendelijke schepen

BERGEN OP ZOOM - De gemeente wil samen met zeventien andere gemeentes aan de slag om op een andere manier met de jeugdzorg om te gaan. Er ontstaat volgens het college namelijk in de levensjaren 0 tot en met 4 jaar een vertrouwensband tussen ouders/kinderen en hun arts op het consultatiebureau. Door kinderen ouder van 4 jaar door te sturen naar een andere arts, gaat de band verloren. Door te komen tot een collectief contact voor de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar verwacht de gemeente een betere situatie te creëren. Dit plan wordt ondersteund door een meerderheid regiogemeenten West Brabant, de GGD en thuiszorgorganisaties.

BERGEN OP ZOOM - Milieuvriendelijke schepen krijgen voortaan in Bergen op Zoom een korting op de havengelden. Schepen die een zogenaamde Green Award hebben, krijgen een korting van 5%. De classificatie wordt uitgereikt door Green Ward, een non-profit organisatie die is opgericht door het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het doel van deze organisatie is schepen die extra veilig en schoon zijn te belonen. Schepen die volgens deze organisatie aan de eisen voldoen krijgen een certificaat. Met dit certificaat komen ze in aanmerking voor financiële en niet-financiële voordelen.

W E E K B L A D

Geen melkveehouderij Glymesweg

Themabijeenkomst overvalpreventie

LEPELSTRAAT - Er komt geen melkveehouderij aan de Glymesweg in Lepelstraat. Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van deze veehouderij. De gemeente is tot dit besluit gekomen omdat er te weinig ruimte is voor het project. Het is niet duidelijk of het gaat lukken om de gronden te verkrijgen die nodig zijn voor een duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast bestaat er ook onduidelijkheid over het gebruik van de boerderij. Het college heeft met deze beslissing het advies van de Adviescommissie Agrarische Aanvragen opgevolgd. Het is gebruikelijk dat deze commissie wordt ingeschakeld bij dergelijke vraagstukken.

BERGEN OP ZOOM - Op maandagavond 12 november wordt in party- & congrescentrum De Stoelenmat in Bergen op Zoom een bijeenkomst met het thema overvallen en overvalpreventie georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers en hun personeel. Het doel van de workshop is ondernemers te helpen om het risico op overvallen zoveel mogelijk te verminderen en de gevolgen te beperken. De overvalcoördinator van de politie en enkele slachtoffers zullen hun verhaal doen. De bijeenkomst wordt gehouden op initiatief van het platform Criminaliteitsbeheersing Midden en West-Brabant en verschillende gemeenten.

Einde bewoning door arbeidsmigranten BERGEN OP ZOOM - Op advies van de commissie voor de bezwaarschriften heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten het bezwaar van een woningeigenaar aan de Pastoor Jutenlaan ongegrond te verklaren. Hij liet dit pand bewonen door arbeidsmigranten. Maar ander gebruik van het pand dan door één gezin wordt niet toegestaan. De eigenaar lijkt inmiddels te berusten in het oordeel van het college. De overtreding is namelijk inmiddels door hem beëindigd en de arbeidsmigranten hebben het pand namelijk verlaten.

Geen woningen Heimolen 72 en 78 HEIMOLEN - Het college heeft besloten de bestemming ‘wonen’ tussen Heimolen 72 en 78 niet door te zetten. Hiervoor is gekozen omdat er niet kan worden voldaan aan de wet geluidshinder. Daarnaast was er onvoldoende motivering voor ruimtewoningen ten opzichte van omliggende woningen. Op 29 augustus heeft de Raad van State deze beslissing genomen en het college vraagt nu aan de gemeenteraad deze uitspraak over te nemen en door te voeren in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd als gevolg van deze uitspraak. Het plan is nog verder aangepast na overleg met aangrenzende bewoners.

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Han Polman loste een belofte in die hij gemaakt had tijdens de Internationale Reuzenstoet. Toen gaf Mde vier I DBergse D E L B U G S E in het&bevolkingsregister V E E Ringeschreven S E hij aan uit te gaan zoeken of stadsreuzen ook R daadwerkelijk konden worden, zoals dat bij andere steden gaat. Nu dat mogelijk bleek, was zondag 4 november de feestelijke inschrijving. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

‘Financiële tegenvallers zullen moeten worden betaald door de gemeente’

Toekomst WVS uiterst onzeker BERGEN OP ZOOM - Het is gebleken dat de WVS-groep er niet in slaagt om de bezuinigingen van het rijk binnen de eigen begroting op te vangen. Dit komt volgens wethouder Arjan van der Weegen omdat het grootste gedeelte van de kosten als CAO-verplichtingen en ontslagbescherming van mensen die bij een sociale werkplaats werken, niet kunnen worden beïnvloed. Voor 2013 is de begroting voor de WVS-groep inmiddels rond. Daarna gaat de gemeente kijken in hoeverre de rol van de voorziening kan blijven voortbestaan. DOOR MERIJN SITSEN “De gemeente draagt haar steentje al bij door werkplaatsen aan te bieden aan WVS werknemers”, begint wethouder Van der Weegen. Zo wordt de schoonmaak, de interne post en de groenzorg bij de gemeente al verzorgd door de sociale werkvoorziening. We zullen echter in de toekomst meer moeten bijspringen om deze werknemers aan het werk te houden. Er is in het verleden fors bezuinigd op deze werkplaatsen en hoe de toekomst eruit ziet, is nog onduidelijk. t hDe WVS u had i al aangegeven dat door alle onzekerheden als de val van het kabinet, het lenteakkoord en de nieuwe kabinetsformatie er geen betrouwbare begroting kon wor-

den gemaakt voor 2013 en voor de jaren die daarna zullen volgen. Bezuinigingen Het bestuur van de WVS verwacht echter voor 2013 een verlies van 2,3 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door de forse bezuinigingen op de subsidies W voor E sociale werkplaatsen. E K B L A InD2011 was er een bezuiniging doorgevoerd op deze werkplaatsen van 5,3 miljoen euro. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per 24 september 2012 een subsidie beloofd. De gemeente stwijfelt echter i nof deze plannen d e overeindr blijven in het nieuw verschenen regeerakkoord. Wethouder Arjan van der Weegen geeft aan dat de gemeente zich in een ‘rollercoaster’ bevindt door de constant

veranderende plannen van de regering. “Het is erg lastig om plannen vast te stellen als de hoeveelheid subsidie voor de WVS continue verandert”, geeft hij aan. Toekomst Omdat de begroting voor na 2013 nog zeer onzeker is, wil het college zich nog niet vastpinnen op de toekomst van de WVS vanaf 2014. Er kan volgens de gemeente geen structurele sluitende begroting worden gegarandeerd. Als men uitgaat van de huidige situatie is de verwachting dat het tekort de komende jaren verder e kan g worden i oingeperkt. Dan zullen de financiële reserves bij de WVS echter wel verdwijnen. Tegenvallers zullen in dit geval moeten worden opgevangen door de gemeente.

Themabijeenkomst Parkinson BERGEN OP ZOOM - Woensdag 14 november organiseert TWB, Thuiszorg met Aandacht een themabijeenkomst over Parkinson met als thema ‘beweging’. Tijdens deze bijeenkomst kunnen Parkinsonpatiënten en mantelzorgers kennis maken met activiteiten die hen ondanks hun ziekte helpen actief te blijven. Voor

mensen met de ziekte van Parkinson is het van groot belang geestelijk en lichamelijk actief te blijven. Er zijn in de regio verschillende mogelijkheden om hierbij advies en begeleiding te krijgen. Een parkinsonverpleegkundige geeft deze avond informatie en praktische tips over het leven met Parkinson. De aanwezigen maken kennis met de Dagbegeleiding van TWB.

Er is een presentatie van een wandelclub voor Parkinsonpatiënten. Ook presenteert het NSWAC activiteiten die zij organiseren voor mensen met de ziekte van Parkinson. De bijeenkomst over Parkinson start om 19.00 uur en vindt plaats aan de Belder 2-4, 4704 RK in Roosendaal. Iedereen die de bijeenkomst bij wil wonen kan zich aanmelden via tel: 088-560 2000 of kijk op www.twb.nl.

Maatschappelijk stagemakelaar blijft BERGEN OP ZOOM - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat de stagemakelaar blijft voortbestaan. Deze organisatie zorgt ervoor dat maatschappelijke stages in de gemeente worden gekoppeld aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Vanaf 1 januari 2013 wordt het werk betreffende deze verplichte maatschappelijke stages overgenomen door stichting ‘Samen voor Bergen op Zoom’. Voorheen werd deze voorziening georganiseerd door het SIW. Het college geeft aan dat het belangrijk is dat de makelaar blijft bestaan en dat het product hetzelfde blijft. De organisatie blijft tevens in handen van dezelfde mensen.

Nieuwbouw Aventurijn komt er BERGEN OP ZOOM - De bouw van het Aventurijn en het Mozaiek college op het perceel De Verlening 10 kan doorgaan. Het college heeft daartoe besloten ondanks de verschillende bezwaren die er waren ingediend. Er waren namelijk een aantal protesten binnengekomen bij de gemeente tegen het afgeven van een omgevingsvergunning. Deze bezwaren zijn inmiddels niet ontvankelijk en ongegrond verklaard. De omgevingsvergunning zal in stand blijven en er kan worden doorgegaan met het oprichten van de nieuwbouw van het Aventurijn en het Mozaiek College. De bouw is in overeenstemming met het bestemmingsplan voor de omgeving.


www.scan-werk.nl

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs! Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

SALE

VANAF 7 NOVEMBER

I.V.M. ONZE NIEUWE HUISSTIJL

ALLE PRIJZEN

STERK VERLAAGD

10 TOT 80% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE

Breda, Karrestraat 17 Etten-Leur , Hof van den Houte 8 Bergen op Zoom, Zuivelstraat 16

www.bovendeertschoenen.nl

BEN JIJ ER AAN TOE OM JE TE BINDEN? Zet dan Mens & Relatie in om je levenspartner te vinden

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

Afslanken met succes!

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

www.mens-en-relatie.nl

Lasertherapie

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

ZUNGU VIERT FEEST

SMS HOME AAN naar 5757

en steun HomePlan met 3 euro per maand

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

WILT U OOK

in de du re iets mee , donkere maan r te best eden he den Twijfel bben? nie

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

t langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur


actualiteit

‘Aantal brandwachten kan waarschijnlijk dit jaar nog gehalveerd worden’

Aanzienlijke verbetering veiligheid Ketrientje BERGEN OP ZOOM - Dankzij de maatregelen die de directie van TanteLouise-Vivensis heeft getroffen is zorgcentrum Catharina een stuk brandveiliger. Om het aantal brandwachten dat nu zowel overdag, ‘s avonds als ‘s nachts ingezet wordt te halveren, moeten er nog het een en ander aangepast worden. Ad Coppens, wethouder van handhaving, verwacht dat dat dit jaar nog zal gebeuren. Om alle brandwachten overbodig te maken, moeten er aan nog strengere eisen worden voldaan. “Dat zal nog wel langer duren”, zegt Coppens. “Desalniettemin zijn we verheugd over de voortvarendheid waarmee de directie heeft gehandeld.” DOOR VERA DE GEUS Eind september werd bekend dat Huize Sint Catharina in het centrum van Bergen op Zoom volgens de brandweer niet voldoet aan de veiligheidseisen. Men was van mening dat tanteLouiseVivensis snel in actie moest komen om de veiligheid aanzienlijk te verbeteren. Aangebrachte leidingen waren niet op de juiste manier afgedicht, sommige deuren hadden dubbele digitale sloten dat voor verwarring zorgde, rolstoelen en scootmobielen versperden vluchtwegen en brandblussers hingen niet op de juiste plek en waren verouderd. Jef Pelgrims, directeur van TanteLouiseVivensis zei er destijds alles aan te doen om de veiligheid in het zorgcentrum te optimaliseren. “Grote investeringen doen we gezien de geplande sloop natuurlijk niet meer, maar wat we kunnen en moeten doen, zullen we niet nalaten”, zei hij. Ook werden er, meteen nadat de resultaten van het brandweeronderzoek bekend waren, brandwachten aangesteld die 24 uur per dag in Huize Catharina aanwezig zijn. Zij kunnen, mocht er iets gebeuren, meteen overgaan tot evacuatie.

Snel en netjes Wethouder Ad Coppens laat nu weten dat de directie van de zorginstelling woord heeft gehouden. “We hebben nauw overleg met elkaar gehad en een traject opgesteld om de situatie zo snel mogelijk veilig te maken”, begint hij. “In de afgelopen weken zijn er enorm veel dingen verbeterd en aangepakt. Daar ben ik erg verheugd over. Alle maatregelen die op korte termijn genomen moesten worden, zijn ook daadwerkelijk getroffen.

‘Nog geen sprake van volledige veiligheid’ Het mooie is dat ook alle andere tehuizen van de zorginstellingen van TanteLouiseVivensis meteen meegenomen zijn. Vooral voor de mensen die er wonen en werken is het fijn dat dit alles heel snel en heel netjes is gebeurd.” Brandwerend Momenteel zijn er overdag en ‘s avonds twee brandwachten in zorgcentrum Catharina te vinden. ‘s Nachts zijn dat er drie. Wethouder Ad Coppens gaat ervan uit dat dat aantal

Dankzij de maatregelen van de directie van TanteLouise-Vivensis is zorgcentrum Catharina een stuk brandveiliger.

snel minder kan worden. “Die inzet kost natuurlijk enorm veel geld, maar is wel noodzakelijk. Toch ga ik ervan uit dat het aantal brandwachten geleidelijk aan afgebouwd kan worden, afhankelijk van de maatregelen. Wanneer de brandcompartimering in orde is, er brandwerende deuren hangen, het ontruimingsplan en de ontrui-

mingsinstallatie in orde zijn, de receptie 24 uur per dag bemand is, kan het aantal brandwachten worden teruggebracht naar nul overdag, eentje in de avonduren en twee ‘s nachts. Ik verwacht dat dat voor het einde van dit jaar zal zijn”, aldus de Bergse wethouder. Om helemaal van de verplichte inzet van brandwachten af te

ARCHIEFFOTO

komen moet er nog meer gebeuren. “Die eisen zijn behoorlijk streng, want veiligheid staat immers voorop. Langzaamaan werken we daar naartoe”, aldus Coppens. De gemeente, brandweer en TanteLouiseVivensis hebben wekelijks contact over de situatie en eens in de veertien dagen wordt er een rapportage uitgevoerd.

3,7 miljoen euro ‘over’, twee eenmalige meevallers

Positief saldo voor gemeente BERGEN OP ZOOM - De financiële stand van zaken van de gemeente Bergen op Zoom tot en met september brengt DOOR MERIJN SITSEN nier voorkomen we dat we onszelf rijk reeen positief resultaat met zich mee. Dit blijkt uit een rapport van het college. “Het positief resultaat is overigens kenen en geld uitgeven wat we nog niet De gemeente heeft dit jaar het NOKO- binnenhebben”, vertelt Coppens. wel te danken aan twee eenmalige inkomsten”, vertelt wethouder Ad Coppens. terrein verkocht. Dit leverde een bedrag op van 1.844.000 euro. Daarnaast werd er een eenmalige extra subsidie ‘Quick Wins Binnenhavens’ binnengehaald waardoor de gemeente een bedrag van 1.335.000 euro kon bijschrijven.

“We moeten voorzichtig blijven” Samen met verschillende andere kleinere inkomsten zijn deze twee bedragen de belangrijkste reden dat de gemeente een positief resultaat kan noteren van 3.700.000 euro.”We moeten blijven opletten, want zonder de eenmalige opbrengsten had het resultaat veel minder geweest”, licht de wethouder toe.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ARCHIEFFOTO

www.internetbode.nl

Twee meevallers zorgen ervoor dat de gemeente een positief resultaat kan presenteren

Zorgvuldig Volgens wethouder Ad Coppens gaat het college zorgvuldig met de financiën om “Zodra we een financiële tegenvaller te verwerken krijgen boeken we deze onmiddellijk in”, ligt de wethouder van financiën toe. “Meevallers boeken we pas in zodra het bedrag bij ons binnen is. Op deze ma-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Doel De gemeente heeft besloten het positieve bedrag als volgt te verdelen: het bedrag wat voortkomt uit de verkoop van het NOKO-terrein wordt gestort in de reserves van het grondbedrijf. De eenmalige subsidie wordt gestort in de algemene reserve van de gemeente. Ook de resterende inkomsten worden hieraan toegevoegd. Op deze manier wil de gemeente het geld opsparen voor als het nodig is. “Er zullen in de toekomst zeker nog enkele financiële tegenvallers volgen”, voorspelt Coppens. Kostenposten In de huidige rapportage wordt de stand van zaken weergegeven tot december 2012. Het rapport laat per programma zien wat de inkomsten en de uitgaven zijn. Zo is te zien dat de programma’s onderwijs en ruimtelijke ontwikkeling veel kosten met zich meebrengen. Voor deze voorzieningen zijn dan ook bedragen opgenomen uit de reserves. Deze reserves zijn over de periode van het rapport dan ook afgenomen met 2.129.000 miljoen euro. Mede om die reden werkt de gemeente aan haar weerstandsvermogen.

Volg ons op Twitter: @BergseBode.


Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Elektronische uitwisseling van medische gegevens In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van de landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen het landelijk elektronisch patiëntendossier). Via dit systeem kan de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) die u behandelt, uw actuele medische gegevens opvragen en inzien. Per 1 januari 2012 is de verantwoordelijkheid hiervoor van het ministerie van VWS overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze organisatie heeft in overleg met de belangenorganisatie van patiënten (patiëntenfederatie NPCF) afgesproken het systeem voor elektronische uitwisseling van medische gegevens zonder steun van de overheid voort te zetten.

Alleen met uw toestemming Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog gegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener. Als uw zorgverlener is aangesloten bij het systeem dan zal hij u vragen of u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden uitgewisseld. U kunt uw toestemming

altijd weer intrekken. Bent u in de afgelopen jaren door uw zorgverlener aangemeld bij de zorginfrastructuur? En heeft uw zorgverlener u voor 2013 nog niet om toestemming gevraagd? Dan kunnen uw gegevens vanaf 1 januari 2013 niet meer worden uitgewisseld via de zorginfrastructuur. U kunt ook na 1 januari 2013 nog toestemming geven. Uw gegevens mogen dan worden uitgewisseld vanaf het moment dat u toestemming hebt gegeven.

Meer informatie In de folder ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!’ vindt u uitgebreide informatie. Deze folder vindt u op de website www.vzvz.nl/informatiepunt, op www.rijksoverheid.nl en in de praktijk van de deelnemende zorgverleners. Voor vragen en meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 - 317 3456.


actualiteit

Column

Bergse MMA sportschool behaalt winst tijdens NK Grappling

Nathan Schouteren Nederlands kampioen grappling BERGEN OP ZOOM - Naast zijn eerder behaalde titels ‘wereldkampioen ultimate combat’ en ‘Europees kampioen mixfight’ kan de, gedeeltelijk in Scherpenisse woonachtige, Bergenaar nu ook de titel ‘Nederlands kampioen’ aan zijn imposante lijstje toevoegen.

Addo Sprangers

Underdog

Bekervoetbal blijft een geweldig fenomeen. Vooral als de zwakkere broeders het opnemen tegen de gedoodverfde favorieten, is het wachten op de verrassingen die komen gaan. Het is het verhaal van David en Goliath in de voetbalarena. De dood of de gladiolen. Dat soort werk. Soms redt de underdog het net niet, zoals de Haagse amateurs van HBS vorige week in Breda. Daar wisten de profs van NAC pas na strafschoppen de zich de gehele wedstrijd plus verlenging leeg knokkende amateurs van HBS te verslaan. De staande ovatie van het publiek voor de Hagenezen was verdiend, maar hun bekeravontuur was ten einde. Toch waren er links en rechts ‘kleine’ ploegen die wisten te stunten. Go Ahead Eagles bijvoorbeeld, met een mooie 0-3 overwinning bij De Graafschap. En wat te denken van FC Den Bosch uit de Jupiler League, dat in Enschede eredivisiekoploper FC Twente met 1-2 wist te kloppen. Het zijn resultaten waar nog tot in lengte van dagen over wordt nagepraat, al betrof het hier voor de Tukkers een onaangename verrassing. Van surprises in die categorie zijn we in het dagelijks leven doorgaans niet zo gecharmeerd. De in het regeerakkoord gepresenteerde maatregelen vallen daar bij veel mensen ook onder. Gaan alle plannen door, dan is het in de samenleving straks ook alles of niks. Net als in de Verenigde Staten krijgen we steeds meer te maken met de ‘haves’ en ‘have nots’. U kunt uw zorgpremie niet betalen? Tja, dan kunnen wij u ook niet helpen. Misschien kunt u terecht bij het volgende ziekenhuis, waar de gangen vol liggen met dakloze verslaafden, neergeschoten bendeleden en aidspatiënten. Uw baan en daardoor ook uw huis kwijtgeraakt? Da’s vette pech. In een tentenkamp verblijven mochten de uitgeprocedeerde asielzoekers ook niet, dus u kunt wellicht uw geluk beproeven bij een van de trailerparkjes aan de rand van de stad. Dat klinkt Amerikaans? Ja, dat is het ook wel een beetje. De nieuwe tijd, hè? Ach, je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben, zoals als bij de loting in het bekervoetbal. De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Net als de zich nu al opstapelende problemen voor het nieuwe kabinet.

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 45

DOOR SONJA BRAND Zijn nieuwe titel behaalde de ervaren vechter tijdens de derde ronde open NK grappling in Wijk bij Duurstede op zaterdag 27 oktober. Die ochtend vertrok Nathan Schouteren samen met zes leerlingen van zijn sportschool MMA centrum Schouteren en coach Sander al vroeg naar de provincie Utrecht, dat bleek niet onverdienstelijk. De trotse sportschool eigenaar vertelt: “Voor sommigen was het hun eerste gevecht dus dat was spannend maar ze hebben het allemaal super gedaan. Iedereen was enthousiast en we hebben mooie momenten gezien en beleefd op de mat.” Dat leverde naast de titel ‘Nederlands kampioen’ ook twee keer een tweede plaats, een derde en nog eens twee vierde plaatsen op. “De sfeer onderling was echt goed en tussendoor kwam ik mijn trainingsmaatje Rico Verhoeven en vroegere coach Hans Stringer tegen.”

Colofon

Redactie Vera de Geus Correspondenten Henk Snepvangers, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

Vartan Mekojan, Walter Emmerink, Sander Konings, Nederlands kampioen Nathan Schouteren, Bas Meelkop, Harry Jaoa, Dimitri de Sutter en Randy van den Broek. FOTO NATHAN SCHOUTEREN

De oplossing van deze puzzel is in week 46 te vinden op www.internetbode.nl

Blessures “Helaas was mijn rivaal geblesseerd dus kon onze laatste partij niet doorgaan” vertelt de nieuw Nederlands kampioen. Op de vraag of Nathan hem die blessure bezorgd

had reageert hij verontwaardigd. “Nee, het is zeker nooit mijn bedoeling iemand te blesseren, dat is niet waar het om gaat bij grappling. Het gaat om de sportelementen en het uiterste uit jezelf halen, daarvoor gebruik je voor tachtig procent je koppie.” Grappling is een verzamelnaam vanuit de verschillende vechtsporten. Hierbij worden verschillende technieken, manoeuvres en contratechnieken toegepast om een fysiek voordeel ten opzichte van je de tegenstander te krijgen en daardoor de wedstrijd te winnen. Voor deze intensieve sport, waarbij vooral het grondgevecht aan bod komt, kan men terecht bij MMA Centrum Schouteren in Sporthal Gageldonk aan de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. Daarnaast wordt er in deze sportschool ook lesgegeven in MMA (mixed martial arts), Brazilian Jiu Jitsu, bokszaktraining en krachttraining. Misconceptie Volgens Nathan is zijn vechtsportschool toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in vechtsport, zelfverdediging, conditie training, jeugdlessen, privéles of gewicht afname. Ook voor de jeugd dus? Die doelgroep wil Schouteren graag spe-

lenderwijs bekend maken met de verschillende sportelementen. “Zij mogen nog niet écht sparren, die hoofdjes zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld en mogen geen klappen krijgen. Belangrijk is vooral het meegeven van zelfvertrouwen en samenwerken. Als ik hoor hoeveel er bijvoorbeeld op school tegenwoordig gepest wordt dan wil ik ze daarvoor wapenen want dat draagt een kind z’n leven lang mee” motiveert Nathan. “Ook in de volwassen vechtsport is het een misconceptie als men denkt dat iedereen maar in elkaar geslagen wordt. Sporten zoals MMA en grappling zitten nog steeds in een verdomhoekje en die willen wij daaruit halen” legt Nathan uit. Dezelfde overtuiging had ook Iwan de Groot, zijn vroegere trainer. Hij stond aan de wieg van Nathan’s carrière en heeft bijgedragen aan bijna alles wat hij tot nu toe heeft bereikt. Iwan was eigenaar van vechtsportcenter de Groot in Gageldonk. Toen hij zijn sporthandschoenen, volgens eigen zeggen, in de wilgen hing droeg hij de toorts over aan zijn meest talentvolle leerling. Deze mag zich nu op 31-jarige leeftijd dus Nederlands kampioen noemen, waarover meer info op de website www.mmaschouteren.nl

GBWP wil dat gemeente gaat voor nominatie

‘Vastenavend moet op nationale lijst immaterieel erfgoed’ BERGEN OP ZOOM - Als het aan Evert Weijts van GBWP ligt, komt de Bergse Vastenavend op de nationale lijst van immaterieel erfgoed. Volgens de Bergenaar is de wijze waarop Bergen op Zoom carnaval viert zo uniek, dat het een dergelijke status verdient. Hij hoopt dan ook dat de gemeente Bergen op Zoom alles in het werk zal stellen om Vastenavend bij de jury onder de aandacht te brengen. DOOR VERA DE GEUS

© www.sudokusite.eu

Begin september gaf staatssecretaris Zijlstra het startschot voor de uitvoering van het Unesco verdrag ter bescherming van het immaterieel erfgoed in Nederland. Hiermee wordt het mogelijk om naast het materiële erfgoed, zoals de molens bij Kinderdijk en de Amsterdamse grachtengordel, ook de culturele diversiteit van de wereld in stand te houden op het gebied van tradities en rituelen die niet verloren mogen gaan. Voorbeelden hiervan zijn verhalen, feesten, rituelen en volksgebruiken. Het Zundertse corso belandde als eerste Nederlandse traditie op de nationale lijst van Immaterieel Erfgoed. In totaal werden er toen zeven tradities door PAGINA 5

de toetsingscommissie behandeld. Drie ervan zijn goedgekeurd, want ook de Boxmeerse vaart en de Sint Maartensviering in Utrecht belandden op de lijst. Vrijwilligers GBWP wil nu dat ook de Bergse Vastenavend deze status krijgt. “Het is een unieke traditie, een volksfeest dat absoluut moet worden doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het neemt een zeer waardevolle plaats in, in onze Bergse samenleving en zorgt voor een binding en is in culturele zin onderscheidend ten opzichte van overige carnavalvieringen in Nederland”, aldus Weijts. “Ik denk dat een nominatie en mogelijk zelfs een aanwijzing tot immaterieel erfgoed zal bijdragen aan de erkenning die

het vastenavendfeest met alle vrijwilligers die zich hier met hart en ziel voor inzetten, verdient”n vervolgt hij. “Daarnaast is het een unieke kans om Bergen op Zoom internationaal op de kaart te zetten en draagt het bij aan de toeristische en culturele mogelijkheden van onze gemeente”, zegt het raadslid dat aangeeft dat de ontwikkeling van een permanent vastenavendmuseum een goede aanvulling zou zijn. GBWP vraagt de gemeente Bergen op Zoom daarom om de Bergse vastenavend als evenement, eventueel met de Stichting Vastenavend, aan te melden voor een nominatie. De gemeente Bergen op Zoom kan nog niet inhoudelijk reageren.


Dagbestedingsproject Sale

Harples van je idool op het Maagdpodium

CKB-cursisten kregen masterclass van Lavinia Meijer BERGEN OP ZOOM - Vlak voor haar concert Fantasy & Reality afgelopen zaterdag in De Maagd gaf sterharpiste Lavinia Meijer een masterclass aan vier CKB cursisten. Voor Laurelie Mathé, Romy de Laet, Annemijn Franken en Sabrina Roels ging een grote wens in vervulling. Ze kregen op het Maagdpodium ieder een kwartier les van hun idool. Familieleden en andere harpcursisten volgden de masterclass vanuit de zaal. ‘Ik mocht meedoen met de masterclass van Lavinia Meijer. Een dag voor het optreden was ik heel zenuwachtig, maar toen ik op het podium stond schoot er iets door me heen en was ik helemaal rustig. Ik speelde mijn stukje Fairy Dance en dat lukte heel goed. Lavinia zei dat ik “een mooi verhaal” had gespeeld op de harp en ze gaf ook nog hele goede tips. Ze was heel aardig en lief. Later bleven we ook nog voor Lavinia’s concert en dat was heel mooi’. Romy de Laet was een van de vier CKB cursisten die zaterdagavond 3 november op het Maagdpodium een kwartier lang individuele les kregen van Lavinia Meijer. Ook Annemijn Franken (foto) was onder de indruk: ‘samen met nog drie andere leerlingen heb ik een masterclass van Lavinia gekregen! Het was de bedoeling dat we alle vier een

ingestudeerd stuk voorspeelden voor haar waarna zij dan aanwijzingen of tips gaf. Ook al hadden we alle vier erg goed gestudeerd het was natuurlijk erg spannend om samen met zo’n beroemde harpiste op het podium van theater de Maagd te staan! Maar Lavinia is ontzettend aardig en ze stelt je helemaal gerust voordat je gaat spelen. Ik was als laatste aan de beurt en alle spanning viel van me af toen ik eindelijk achter mijn harp mocht naast haar. Ik speelde twee stukken uit The minstrel’s adieu to his native land van John Thomas. Gelukkig ging het heel goed. Lavinia zei dat ik mooi speelde, ze heeft me supergoede tips gegeven over ritme en me verteld over de achtergrond van het stuk waardoor ik me nog meer kan inleven en daar de dynamiek op kan aanpassen. Ze deed dat op zo’n enthousiaste en lieve manier dat de tijd veel te snel ging helaas. Ik had nog wel uren voor haar willen spelen! Deborah heeft alles op video opgenomen zodat we het in de lessen nog eens rustig kunnen bekijken. Na afloop van het prachtige concert waarin Lavinia zeer moderne maar ook romantische stukken speelde kon je haar nieuwe cd kopen met daarop composities van Phillip Glass. Natuurlijk heb ik die meteen gekocht met een handtekening van Lavinia erop! Het was een geweldige avond om nooit te

vergeten! Juf Deborah, CKB de Maagd en natuurlijk Lavinia... Enorm bedankt!’ Lavinia Meijer geldt als een van de meest veelzijdige harpisten. Ze won de Nederlandse Muziekprijs en Edison publieksprijs 2012. Ze treedt over de hele wereld op en haar nieuwe Glass-cd kreeg onlangs vijf sterren. Te gast bij o.a. De Wereld Draait Door heeft Lavinia Meijer de harp populair gemaakt. Na de masterclass op het Maagdpodium bracht Lavinia Meijer haar soloconcert Fantasy & Reality. Het publiek beloonde haar met een staande ovatie, waarna ze als toegift een eigen compositie speelde geïnspireerd op haar geboorteland Zuid-Korea. Zie ook de foto’s op www.ckboz.nl

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

KORTE BERICHTEN BERGEN OP ZOOM Reiki info en behandeling: Donderdag 8 november en donderdag 13 december de maandelijkse reiki-behandel en info van 20.00-22.00u. Mensen met reiki 1, 2 en/of 3 zijn welkom, maar ook belangstellenden die eens willen weten wat reiki kan doen, ervaren wat een korte behandeling doet en wat mensen met reiki zoal ervaren in Rijsselbergen 88. Info: www.kesadaran.nl Open dag NSWAC de Sleutel: Op zaterdag 10 november houdt NSWAC de Sleutel een open dag van 11.00 tot 16.00 uur. Iedereen die kennis wil maken met ons activiteitencentrum (voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking en/of NAH) gelegen in de Billrothstraat te Bergen op Zoom, is van harte welkom! Bijeenkomst Singelclub: Op 11 november houd de singelclub weer haar bijeenkomst. Ook niet leden zijn welkom in Rozenoord Beukenlaan 14 in Bergen op zoom. Aanvang 14.00u. Voor meer informatie: singelclub@gmail.com. Veteranenontmoeting: Zaterdag 10 november zal er in het ontmoetingscentrum Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 vanaf 14.00u. een ontmoeting plaats vinden van veteranen in het bezit van een veteranenpas vanaf wo2 t/m huidige uitzendingen. Ook actief dienende militairen met uitzendervaring, en alle dames zijn van harte welkom. Vogeltentoonstelling: Vogelvereniging de Edelzanger houdt samen met Vogelvereniging Natuur- en Vogelvrienden op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 november een vogeltentoonstelling

in Huis ten Halve, Kruisstraat 60 in Roosendaal. Er zijn meer dan 650 vogels te zien, zoals kanaries, tropen, Europese cultuurvogels, parkieten, papegaaien enz. Behalve een bijzondere tentoonstelling met 2 onderlinge kampioenschappen wordt er ook om het Open Roosendaals Kampioenschap gestreden. Iedereen welkom. Vrijdag van 20.00-22.00u. (tevens bekendmaking van de kampioenen), zaterdag van 11.00-18.00u., zondag van 10.00-16.00u., toegang gratis. Expositie: Van 7 t/m 25 november 2012 worden de drie winnende en vijf genomineerde fotoseries van de Martien Coppensprijs 2012, tentoongesteld in het voormalige Bibliotheek Het Markiezaat, Kremerstraat 17 te Bergen op Zoom. Het gebouw is in die periode geopend op maandag van 12.30 tot 17 uur, dinsdag t/m donderdag van 10.30-17.00 uur, vrijdag 10.30-20.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. HALSTEREN Wandeling Fort de Roovere: Zondag 11 november wordt er een wandeling o.l.v. gidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten gehouden over Fort de Roovere. Tijdens deze wandeling komen onderwerpen aan bod over de geschiedenis en bouw van het Fort. Constantijn Huygens sprak in zijn verslag aan Frederik Hendrik al over een “Aerdig Geback”. Start om 13.00 uur. Verzamelen om 12.45u bij het informatiebord van het Fort op hoek Ligneweg/ Schansbaan te Halsteren. Vooraf aanmelden hoeft niet.

SALE in de S&L Zorg Kunstsjop!

BERGEN OP ZOOM - De Kunstsjop is een plek waar mensen werken in een atelier waar ze kunstzinnige producten vervaardigen. Deze producten, zowel schilderijen als keramische objecten, worden in de galerie van de Kunstsjop verkocht en geëxposeerd. De winkel beschikt tevens over een Kunstuitleen. De S&L Zorg Kunstsjop aan de Kortemeestraat 21 houdt SALE van maandag 5 november tot en met vrijdag 23 november. Elke dag zijn de kunstenaars bezig

met het maken van nieuwe kunstwerken. Om plaats te maken voor deze nieuwe kunstwerken, wordt een selectie van de bestaande collectie voor een aangepaste prijs aangeboden. De Kunstsjop is gevestigd in ’t Vierkantje en is een dagbestedingsproject voor mensen met een verstandelijke beperking en onderdeel van S&L Zorg. De openingstijden van de Kunstsjop zijn maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 15.30 uur. Op vrijdagavond 9 november is de Kunstsjop open tot 21.00 uur en op zaterdag 10 november van 9.30 uur tot 15.30 uur.

Rally Amsterdam-Dakar: rijden voor het goede doel HALSTEREN - Ze vertrokken vanuit Amsterdam naar Dakar zaterdag 3 november; acht stoere mannen in zelf opgeknapte Land Roovers. Ze reden de Amsterdam Dakar Challenge 2013 en namen mee heel veel gereedschap voor het goede doel. Prinsentuin Halsteren hielp ‘Team Mil&Co’ uit Vlissingen mee met de inzameling. De missie van de rally is eenvoudig; met een oude auto van € 500.- de Shahara doorkruisen. De auto’s die aankwamen worden geveild en de opbrengst gaat naar het goede doel. Team Mil&Co reed voor de stichting ‘Hand to Hand’. Deze stichting heeft o.a. een timmerwerkplaats in het Afrikaanse plaatsje Yuna voor locale jongeren, die nog nooit naar school zijn geweest, helpen realiseren. Leerlingen van Prinsentuin Halsteren droegen een steentje bij door gereedschappen te doneren voor de timmermanplaats. Leerling An-

Leerling Annika uit klas 3 overhandigt de gereedschappen aan Alexander.

nika uit klas 3 heeft samen met haar opa de schuur eens goed opgeruimd en leverde daarmee een flink aandeel. Alexander Davidse van Team Mil&Co, die in zijn Land Roover de spullen kwam ophalen, keek een beetje schuin naar de bak met gereedschappen en dan naar zijn auto. “Dat is best wel veel...’”, zegt hij, “maar daar zullen de jongens in Yuna heel blij mee zijn!!”

BEDRIJVIG NIEUWS Extra kortingen en grote prijzen ter ere van 15-jarig bestaan

Op=Op Voordeelshop geeft cadeaus weg BERGEN OP ZOOM - De Op=Op Voordeelshop bestaat landelijk vijftien jaar en de winkels pakken flink uit om dit te vieren. U kunt een auto ter waarde van 15.000 euro, reischeques van 1.500 en Op=Op Voordeelshop waardebonnen van 15 euro winnen. Ook zijn er de hele maand november acties met extra scherpgeprijsde artikelen. DOOR BRITTA JANSSEN Bij besteding van minimaal vijftien euro ontvangt u een kanskaart waarmee u kans maakt op verschillende prijzen. De hoofdprijs is de auto en dan zijn er nog de reischeques en waardebonnen. Op internet ziet u meteen of u in de prijzen bent gevallen. Daarnaast vindt u in de hele maand november speciale actieartikelen in de Op=Op Voordeelshops.

Deze week bijvoorbeeld twee maal 24 rollen Page toiletpapier voor acht euro en alle soorten Axe deodorant drie voor vijf euro. Cadeauverpakking In de Op=Op Voordeelshops vindt u drogisterijartikelen, wasmiddelen en reinigingsproducten, maar ook een uitgebreid assortiment make-up, wenskaarten, snoep en geneesmiddelen. De winkel onderscheidt zich ook met de zelfgemaakte cadeauverpakkingen. Zeker met de feestdagen voor de deur is het mooi dat u hier kunt slagen voor een uniek ingepakt cadeau, zoals een rieten mandje of emaille bakje. Staffelkorting De Op=Op Voordeelshop in Bergen op Zoom is op maandag open van 12.00 tot 17.30 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur, op vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

De zaak aan de Sint-Josephstraat is net nieuw, maar viert het feest net zo goed mee. “De formule Op=Op Voordeelshop is in het noorden van het land begonnen”, vertelt Pieter Huissen van Op=Op Zuid West Nederland. “Inmiddels zijn er ruim zestig winkels in heel Nederland.” Dat de winkels een mooie formule hebben, bewijst volgens Huissen de explosieve groei van het aantal zaken. “Tot een jaar geleden zaten we niet in het zuiden en nu zijn er in deze regio al vier winkels: in Bergen op Zoom, Vlissingen, Middelburg en Terneuzen. Dat is een hele snelle groei. Omdat wij hoofdzakelijk partijen inkopen kunnen we de prijzen voor de klant laag houden. Daarnaast werken we met staffelkorting. Als een artikel bijvoorbeeld 1,99 euro kost en de klant neemt er drie mee, dan is de prijs maar vijf euro, en dat hoeft geen zelfde artikel te zijn; maar wel in dezelfde prijscategorie. Zodra de klant

Pieter Huissen in de Op=Op Voordeelshop.

dat door heeft, wordt het leuk.” Ook aan de mensen in de winkels merkt Huissen dat het concept aanslaat. “Niet alleen groeit

Op=Op Voordeelshop, Sint-Josephstraat 5, 4611 MJ Bergen op Zoom, www.opisopvoordeelshop.nl. PAGINA 6

FOTO ANNET EEKMAN

het aantal klanten, we zien ook steeds vaker dezelfde mensen terugkomen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.”


+

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

ZUNGU VIERT FEEST

SMS HOME AAN naar 5757

en steun HomePlan met 3 euro per maand

2e BRIL GRATIS of INCL. VARIFOCALE GLAZEN of INCL. ONTSPIEGELDE GLAZEN of INCL. MEEKLEURENDE GLAZEN

TIP! U kunt ook de eventuele vergoeding van uw zorgverzekeraar gebruiken voor deze actie. Specsavers kan deze rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Zo hoeft u niets voor te schieten. Bereken snel uw persoonlijke zorgpasvoordeel op: zorgverzekeraarvoordeel.specsavers.nl

€29

€59

ALTIjD INCLUSIEF GRATIS STANDAARD ENKELVOUDIGE GLAZEN

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen.

Dorpsstraat 188 - Halsteren

€109

€79

+

€139

2e BRIL GRATIS

€169

€199

OF INCL. VARIFOCALE GLAZEN OF INCL. ONTSPIEGELDE GLAZEN OF INCL. MEEKLEURENDE GLAZEN

Kom nu naar SpecSaverS en word aangenaam verraSt! Specsavers Bergen op Zoom Wouwsestraat 23a (naast WE) 0164 263 337

Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Dit geldt voor één persoon. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

€229


KORT BEDRIJVIG

15.000 vierkante meter beursvloer staat tussen 6 en 8 november weer vol

Contacta zet meer in op verdieping

Zelfst andig wonen met een lichamelijke handicap

Open dag Fokus Bergen op Zoom

GOES - De eerste twee edities van Contacta onder de hoede van LMG stonden voor het communicatiebureau vooral in het teken van groei. Voor de komende aflevering, die van dinsdag tot en met donderdag plaatsvindt in de Zeelandhallen, is ingezet op verdieping. “We willen de deelnemers inspireren, niet alleen maar entertainment BERGEN OP ZOOM - Fokus Bergen op Zoom Bergseplaat organiseert op dinsdag 13 noaanbieden”, zegt LMG-directeur Perry Kentin.

vember een open dag voor iedereen die kennis wil maken met het Fokuswonen. Fokus maakt gewoon wonen voor mensen met een lichamelijke handicap mogelijk, door in een aangepaste woning assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-assistentie) te verlenen. Tijdens de open dag is er volop de mogelijkheid om kennis te maken met Fokus. Zo kan er een Fokuswoning worden bezichtigd en zijn er demonstraties en tal van andere activiteiten. De open dag is op 13 november van 11.00 - 15.00 uur, aan de Princesseplaat 74 te Bergen op Zoom. De open dag wordt georganiseerd in het kader van de Week Chronisch Zieken en is interessant voor mensen met een lichamelijke handicap en hun familieleden, omwonenden van het project, professionals in de zorg, scholieren en werkzoekenden. Bezoekers kunnen een Fokuswoning én de ADL-eenheid (hulppost) bezoeken, praten met medewerkers en cliënten. De open dag is vrij toegankelijk. Een Fokusproject bestaat uit 12 tot 20 aangepaste woningen die verspreid in een woonwijk staan. Fokuswoningen zijn volledig aangepaste, gelijkvloerse huurwoningen, die de cliënt huurt van een woningcorporatie. Vanuit een nabijgelegen hulppost verleent Fokus, in en om de woning, assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-assistentie). De cliënt bepaalt wanneer én hoe hij geholpen wordt, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Op die manier kan de cliënt in alle vrijheid het leiden zoals hij dat wil. Dat is Fokus, gewoon en bijzonder tegelijk. In Nederland zijn bijna 100 Fokusprojecten, met ruim 1300 cliënten.

De Zeelandhallen staan dinsdag, woensdag en donderdag weer in het teken van de Contacta.

DOOR EUGÈNE DE KOK Vorig jaar vond de netwerkbeurs van Zuidwest Nederland en Vlaanderen voor het eerst in de drie hallen van de Zeelandhallen in Goes plaats. Die stap betaalde zich met een recordaantal van ruim 21.000 bezoekers meteen uit. “We zijn tegen de stroom van de economie ingezwommen, hebben de laatste twee jaar grote sprongen gemaakt en veel enthousiaste reacties gekregen van deelnemers en bezoekers”, zegt Perry Kentin van LMG. Vorig jaar wist hij meteen dat het lastig zou zijn het record dit jaar te overtreffen. De voortekenen zijn echter goed. De beursvloer van ruim 15.000 vierkante meter staat met zo’n 300 deelnemers weer vol en duizenden ondernemers en belangstellenden uit Zuidwest Nederland zullen een bezoekje brengen aan de Contacta. Net als tijdens de twee voorgaande edities is er weer een aantal prominente sprekers. Dit keer zijn dat de oud-voetballers Jan Mulder en Hans van Breukelen, schoe-

nenontwerper Floris van Bommel en zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg. Er is echter meer. Zo geeft de voormalig CEO van McDonalds Nederland René Savelberg een lezing over het merk McDonalds en zijn er veel seminars van experts van onder meer DRV en de Rabobank. “De presentaties van bekende Nederlanders zijn populair gebleken, maar er kunnen telkens maar 150 mensen bij aanwezig zijn. Je moet dus zorgen dat je ook voor die andere duizenden mensen iets hebt te doen. Daar hebben we dit keer heel bewust naar gekeken. Met allerlei seminars en workshops hebben we ingezet op verdieping, niet alleen op meer entertainment.” Vele seminars en workshops staan in het teken van het Contacta-thema ‘Kansen creëren’. “Veel ondernemers hebben momenteel minder geld te besteden. Dan moet je innovatief zijn: niet denken in obstakels, maar kijken naar de mogelijkheden. Onze gasten geven daar invulling

ARCHIEFFOTO LEONARD PASSCHIER

aan.” Ook de deelnemende bedrijven en organisaties zijn op het thema gewezen. “De een zal er meer mee doen dan de ander, maar zij maken uiteindelijk de beurs. Als LMG zorgen wij voor de faciliteiten en het programma waarmee we de ondernemers willen inspireren, zodat er ook op de vloer veel energie ontstaat.” De Contacta duurt van dinsdag 6 november tot en met 8 november. Meer informatie: www.contacta.nl.

Thema-avond over angst BERGEN OP ZOOM - Dinsdag 13 november thema-avond over Angst van 19.30-21.30 uur in de dagkerk van de Goddelijke Voorzienigheid. De werkgroep ‘Vrouw Geloof Samenleving’ organiseert deze avond (ook mannen zijn welkom!) met als sprekers: dominee Henk van het Maalpad en dominee Ruud Jellema. Angst: een gevoel dat iedereen wel kent

en meestal als naar ervaren wordt. Het er daarom maar niet over hebben? Of: angst onder ogen zien en in de ogen kijken? Dit laatste willen we doen op deze avond onder het thema: Lopen over water. Ofwel: gaan waar geen weg lijkt. Angst kan verlammen. I n de bijbel staan vele verhalen waarin angst een (grote) rol speelt en degene die het treft kan verlammen. Ds Ruud Jellema (geestelijk verzorger bij de GGZWNB “Vre-

derust”) en ds. Henk van het Maalpad (predikant te Halsteren/Nieuw Vossemeer en Anna Jacobapolder) gaan samen met ons, aan de hand van een bijbelverhaal, waarin angst een grote rol speelt, op zoek naar een begaanbare weg als er geen weg lijkt. U bent van harte welkom op deze avond. Inloop om 19.30u in het Zaaltje naast de kerk, van Heelulaan. Er is volop parkeergelegenheid op het plein voor de kerk.

Een kijkje achter de schermen

Halwana zet deuren open BERGEN OP ZOOM - Op zondag 11 november zal Halwana voor de Bergenaren te bezoeken zijn! ’t Hart van de bouwende Krabben zal voor u open gaan! In het kader van de viering van 8oo jaar Bergen op Zoom zullen leden van de Stichting Vastenavend en gidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) de bezoekers groepsgewijs rondleiden over het terrein en een bezoek brengen aan verschillende loodsen op het terrein. U kunt dan zien en horen hoe de insignes gemaakt worden, Wana in opslagtooi kunnen bewonderen, Spuit 11, de dubbeldekker, de “ Paarse” , het archief waaruit ooit hopelijk een vastenavend museum samengesteld kan worden, enz. Ook de staat van de Prinsenwagen op dit moment is te bewonderen. U zult verstelt staan van de techniek en de vaardigheden die de mannen van de Stichting in huis hebben! En dat allemaal heel professio-

neel, puur als hobby. De gidsen zullen u ook wat vertellen over de geschiedenis van dit alles. Tijdens het bezoek wordt niet diep ingegaan op het bouwproces van de Prinsenwagen, deze techniek kan men uitgebreid zien en horen op de open dagen van de bouwclubs. Wel wordt natuurlijk trots verteld dat de bouw gebeurt met het milieuvriendelijke paverpol. De rondleiding moet gezien worden als een rondleiding over een bijzonder monument op een bijzondere plek in de stad. Vooral voor kinderen zal het erg spannend zijn om Wana, het gezicht van de Peperbus, de “ Paarse, Spuit 11, enz. te mogen bewonderen. Dus neem vooral uw kullekes mee! De rondleidingen zullen groepsgewijs plaatsvinden, per groep kunnen 15 personen mee en er zullen in totaal 24 rondleidingen zijn. Dus slechts 360 personen kunnen van deze bijzondere gelegenheid gebruik maken. De eerste groep start natuurlijk om 11.11

uur, de laatste groep om 14.30 uur. De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Kom niet met je beste bullen en schoenen aan! Weet dat het ’s morgens nog geen vastenavend is en de Stichting het principe huldigt dat dan ook geen vastenavend attributen e.d. gedragen worden. Wie wil dit nu missen, toch niemand? Er wordt dan ook veel animo verwacht en daarom is het nodig vooraf een gratis kaartje af te halen. Deelnemerskaarten zijn vooraf op te halen bij SBM, zaterdag 10 november, van 13.00 uur – 15.00 uur, op het kantoortje van SBM, Sint Annastraat 2 (linker hoek Stadhuis, Grote Markt). Op de kaart staat vermeld hoe laat u kan deelnemen. En op is op dus wie het eerst maalt …… O ja, voor wie het niet wist: Halwana is te vinden op het Konterscherp II, Zeelandhaven; vanuit de stad Konijnenburgweg op, rotonde 3e afslag op, is de Markiezaatsweg en dan direct de eerste rechts. Veel leut. PAGINA 8

Open dag Fokus, Prinsenlaan 74, telefoon servicepunt Fokus 050-521 72 72,

Project ‘BoekStart’ feestelijk geopend in de bibliotheek BERGEN OP ZOOM - Bibliotheek Het Markiezaat viert op vrijdag 2 november van 09.30-10.15u. de opening van het project BoekStart. Een actrice van Theater Terra komt voorlezen samen met Kikker en wethouder Arjan v.d. Weegen zal het officiële begin van BoekStart én de opening van de baby hoek in Bibliotheek Bergen op Zoom inzetten door een BoekStartkoffertje en gratis bibliotheekabonnement te overhandigen aan baby Luke Philp (4 mnd.) en zijn mama Madelein. Wat is BoekStart? Boekstart is een leesbevorderingsprogramma voor baby’s, met als doel om ouders van baby’s intensief met babyboekjes en het voorlezen daarvan in aanraking te brengen. ‘Voorlezen’ aan baby’s wordt niet door iedereen als gewoon ervaren. Vaak wordt er pas mee begonnen als kinderen een jaar of twee zijn. Uit onderzoek is echter gebleken dat hoe groter de woordenschat van een kind bij aanvang van groep 3, hoe succesvoller het verloop van de schoolloopbaan is. Behalve dat het samen lezen met je kindje plezier geeft, is het fijne van voorlezen dat het je kind verder brengt. Voorlezen aan kinderen vanaf de babyleeftijd draagt substantieel bij aan

het vergroten van hun kansen om vooruit te komen in de maatschappij. Babyhoek Bij het BoekStart project hoort ook een speciale babyhoek in de bibliotheek. Met baby- en oudervriendelijk meubilair en een aanzienlijke uitbreiding van de boekencollectie voor baby’s vanaf 3 maanden heeft de bibliotheek een fijne plek gecreëerd waar ouders en hun kind samen van het lezen kunnen genieten. Ook zijn hier tijdschriften en boeken te vinden die alles te maken hebben met ouderschap, opvoeding en de uitdaging die dit met zich meebrengt. Om ieder kind dezelfde goede start te kunnen geven, hebben de gemeente Bergen op Zoom, het consultatiebureau en de bibliotheek de handen ineengeslagen. Ouders van pasgeborenen ontvangen een brief van wethouder Van der Weegen waarin ze uitgenodigd worden om naar de bibliotheek te komen. Hier ligt een gratis BoekStartkoffertje met babyboekjes én een gratis abonnement voor de baby voor hen klaar. Tijdens het 7 maanden bezoek aan het consultatiebureau wordt aan alle ouders ook nog een keer het belang van voorlezen uitgelegd en wordt hen gevraagd of ze reeds naar de bibliotheek zijn gegaan om het BoekStartkoffertje op te halen.

Mollerlyceum Captain America als nieuwe president BERGEN OP ZOOM - Met muziek, video’s en een quiz maakten de VWO 5 leerlingen van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom vrijdag 2 november kennis met de Amerikaanse verkiezingen. Dwayne Antoine, Information Management Specialist van de ambassade van de Verenigde Staten, trok alles uit de kast om in het kader van het vak maatschappijleer de vwo’ers te leren over het Amerikaanse kiesstelsel. Antoine nam de leerlingen eerst mee terug in de tijd naar het begin van de Amerikaanse verkiezingen, waarna hij uitleg gaf over hoe het verkiezingsstelsel in elkaar zit aan de hand van sprekende voorbeelden. Zo wilde hij van de leerlingen weten wat zij in Nederland graag zouden willen veranderen. Al snel kwam de verhoging van de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar ter sprake. Leon Brooijmans, VWO-leerling van het Mollerlyceum en nu nog 17 jaar, wilde zich wel beschikbaar stellen als presidentskandidaat om die wet tegen te houden. Hij kreeg veel steun van zijn klasgenoten. Via een stem-

biljet konden de leerlingen fictief hun eigen stem uitbrengen. Er werd veel gestemd op Leon, maar ook Beyoncé, Justin Bieber en Captain America kregen stemmen. Dat de leerlingen erg geïnteresseerd zijn in het onderwerp van presentatie bleek wel toen VWO’er Patrick Tait vroeg welk kiesstelsel volgens Antoine beter is; dat van Nederland of Amerika. Antoine was van mening dat het stelsel in Amerika wel toe is aan verandering. “Our system is broken”, aldus Antoine. Dat ons systeem erg verschilt van dat van Amerika werd ook duidelijk op schoolniveau. Antoine was enigszins verbaasd dat wij geen schoolverkiezingen hebben. Dat er tussen de scholen nog meer verschillen zijn, werd duidelijk toen Antoine niet bekend bleek te zijn met de schoolzoemer: “Is this a firedrill?”, vroeg Antoine de klas tot grote hilariteit. De aandacht werd door Antoine goed vastgehouden, dit kwam mede door de hippe rap-video over de 44 presidenten die hij de leerlingen toonde. Het verkiezingsfeestje was pas echt compleet toen iedereen een typisch ‘all-american’ verkiezingsbutton kreeg en er ballonnen de lucht in gingen.


Voor een leuk sinterklaasfeest:

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING.

www.sinterklaas-kruisland.nl

06 - 23 38 59 83

MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW

Maak kans op een gratis bezoek van Sint, voor een arm kind.

VLIEG NAAR DE MAAN

✔ 30 jaar ervaring. ✔ Eigen ontwerp en studiedienst. ✔ In kunststof en aluminium. ✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout.

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details. ✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen spotprijzen! 1000 m2 Meubelhal Broos Meubelen Zuid-Oostsingel 23 - Bergen op Zoom - 0164-242097 naast ABN-Amro parking

✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige

proef proef

✔ 10 jaar waarborg.

Ordernummer OrdernummerHAH HAH 18305 18305 BEZOEK ONZE 10 10 september september 2012 2012 Datum Datum SHOWROOM

✔ Wij vragen nooit voorschotten.

T 088 T 088 118118 9000 9000 E krant@huisaanhuis.nu E krant@huisaanhuis.nu www.huisaanhuis.nu www.huisaanhuis.nu

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

elektrische apparaten en oude metalen

”Die ene druppel. Die doet er toe.”

TE KOOP

- Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

Bel 0164 26 56 02

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!

SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Voor al uw defecte

(geen koel- en vrieskasten)

renovatie of nieuwbouwproject.

gratis plaatsing

kunststof dakbedekkingen B.V.

OPEN HAARD HOUT

PVC PVC & EPDM & EPDM dakbedekking dakbedekking Nieuwbouw Nieuwbouw enen renovatie renovatie Bakgoten Bakgoten Platte Platte enen licht licht hellende hellende daken daken

Droog, Eik en Beuk. Gratis thuisgebracht.

Bennekens Bennekens 20 4724 20 4724 CT CT Wouw Wouw Tel.Tel. 0165-30 0165-30 09 80 09 GSM 80 GSM 06 -51 06 -51 24 83 24 15 83 15

06-51784718

Onze leden zijn van harte welkom.

Onze leden zijn Onze leden zijn van harte welkom. van harte welkom.

F! VATIE INNO epast in st’.

Rabobank Het Markiezaat

Toeg toekom ele e n v an d ditio ‘Huis r dan tra p water. te e go b l Vee er warmin baar s v vloer ok toepa tie. O n ov a bij re

Wij nodigen leden van de kieskring van Rabobank Het Markiezaat van harte uit voor de vergadering van de kieskring op 19 november 2012. U bent welkom vanaf 19.00 uur in Stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. De vergadering begint om 19.30 uur.

Rabobank Het Markiezaat Rabobank Het Markiezaat Op de agenda staat de benoeming van leden in de ledenraad. De volledige agenda

De warmte van Els en Jack

Bel voor meer informatie Speedheat Zeeland: 0117-451800

www.speedheat.nl

Warmte op maat.

De Brocante Mand Heeft per heden haar deuren voor u geopend!!!

U kunt bij ons terecht voor o.a. - Luiertaarten - Diverse verschillende themamanden, leuk samengesteld op uw wens - Kraampakketten - Koffie-, thee- en drankpakketten - Woonaccessoires - Cadeautjes voor hem/haar Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Lievevrouwestraat 5, 4611 JH Bergen op Zoom, tel. 0164-246560 www.debrocantemand.nl Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag 13.00 t/m 17.30 uur Woensdag t/m Zaterdag 10.00 t/m 17.30 uur

Loop eens geheel vrijblijvend binnen……

en de overige relevante stukken liggen voor leden van de kieskring ter inzage op Wijkantoor nodigen van de kieskring van Rabobank Hethopen Markiezaat van harte uit voor ons aanleden de Jacob Obrechtlaan 1 in Bergen op Zoom. We u te de vergadering van deuw kieskring november 2012. U bent welkom vanaf 19.00 mogen verwelkomen, telt.op 19 Wij nodigen ledenwant van destem kieskring van Rabobank Het Markiezaat van harte uit voor

uur in Stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. De vergadering begint om de vergadering van de kieskring op 19 november 2012. U bent welkom vanaf 19.00 uur in Stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. De vergadering begint om Hieronder vindt u de verkorte agenda 19.30 uur. Op de agenda staat de benoeming van leden in de ledenraad. De volledige agenda de overige relevante stukken liggen voor leden van de kieskring ter inzage op •en Opening Op de agenda staat de benoeming van leden in de ledenraad. De volledige agenda •ons Benoeming leden kantoor aanledenraad de Jacob Obrechtlaan 1 in Bergen op Zoom. We hopen u te de overigeenrelevante •en Mededelingen rondvraag stukken liggen voor leden van de kieskring ter inzage op mogen verwelkomen, want uw stem telt. ons kantoor aan de Jacob Obrechtlaan 1 in Bergen op Zoom. We hopen u te mogen verwelkomen, want uw stem telt. De directie De directie 19.30 uur.

De directie Hieronder vindt u de verkorte agenda Hieronder • Opening vindt u de verkorte agenda • Benoeming leden ledenraad •• Opening Mededelingen en rondvraag • Benoeming leden ledenraad • Mededelingen en rondvraag Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom


Europese Seric Jan Verstraten stopt met inzameling Ontmoetingsweek Organisatie blijft kransen leggen voor gesneuvelde militairen in Indonesië

postzegels voor VOMI

ZEGGE - Na ruim 20 jaar stopt Jan Verstraten met het inzamelen en verwerken van postzegels voor de VOMI, maar de postzegelactie wordt voortgezet door de heer Castelijn uit Sprundel. Met het geld van de postzegelverkoop worden bloemen en kransen gelegd op de graven van Nederlandse militairen die na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië gesneuveld zijn.

Jan Verstraten verwerkt de laatste postzegels voor de VOMI.

DOOR HÉLÈNE HEIJS Meer dan 20 jaar geleden zag Jan Verstraten bij een oude dienstkameraad in Zeeland een boekje liggen van de VOMI, de vereniging van oud-militairen die in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea hebben gediend. Jan, die zelf anderhalf jaar als militair in Nederlands-Indië heeft gediend, is toen lid geworden van de VOMI. en begon met de inzameling en verwerking van postzegels voor de Sociale Commissie van de VOMI. Nederland die bloemen en kransen leggen op de zeven erebegraafplaatsen in Indonesië tijdens de herdenkingen van de 6000 gesneuvelde Indiëgangers. Inzameling In de loop der jaren hebben veel mensen in heel Nederland postzegels voor Jan verzameld. “In de afgelopen 20 jaar heb ik veel vrienden gemaakt”, vertelt Jan. “We gingen vaak postzegels ophalen op een aantal vaste adressen en maakten er dan een dagje uit van”. Maar Jan kreeg ook veel postzegels uit het buitenland toegestuurd. Zelfs vanuit Australië, Zuid- Afrika

en Canada ontving hij exemplaren. In de afgelopen jaren hebben zoveel mensen hun postzegels voor Jan verzameld, dat hij gemiddeld zo’n vijftig kilo postzegels per jaar kreeg. 2006 was een recordjaar met 55 kg aan postzegels, zowel met en zonder papier.

‘Ontvingen zelfs postzegels uit Australië’ “Het wordt nu wel een stukje minder”, vertelt Jan. Tegenwoordig verstuurt men minder post, vaak met plakzegels of stempels, en wordt er meer per e-mail verstuurd. “In dit jaar heb ik nog maar zo’n 35 kg ingezameld”, meldt Jan. Maar dit zijn wel heel veel postzegels. “Duizend afgeweekte postzegels wegen circa 70 gram en duizend postzegels met papier wegen circa 170 gram”, aldus Jan. Opbrengst Alle ingezamelde postzegels bracht Jan de

FOTO HÉLÈNE HEIJS

eerste jaren zelf naar een postzegelhandel die ze weer voor hem verkocht op een veiling. Omdat er de laatste jaren er veel postzegelhandelaren in de buurt gestopt of failliet zijn gegaan, verstuurt Jan nu alle ingezamelde postzegels naar iemand in Ede. “Vroeger kregen we voor 1 kg afgeweekte postzegels 15 gulden en voor 1 kg postzegels op papier 7,50 gulden”, vertelt Jan. “Ik heb geen idee wat het op dit moment doet, want de postzegelhandel ligt nu op z’n gat”, zegt Jan. Inzameling Jan heeft met heel veel plezier dit vrijwilligerswerk gedaan. “Het was veel werk, maar ik heb het heel graag gedaan”, besluit Jan. De postzegelactie stopt niet, maar wordt voortgezet door de heer Castelijn. De heer Castelijn is geen veteraan, maar wil Jans werk voortzetten zodat er in de toekomst bloemen en kransen gelegd kunnen blijven worden op de erevelden in Indonesië. Postzegels kunnen verstuurd of afgegeven worden bij de heer Castelijn, Hoogakker 42 te Sprundel. Telefoon: 0165383481

BRIDGE BC NEVER DOWN Uitslag woensdag 31 oktober, A-lijn: 1. Ludo-Jeff Haagdorens 64,93%; 2. Els Willemsen-Henny Ehrencron 57,64%; 3/4 Ton Pelzer-Peter van Peppen, Laura Dekkers-Denis Bigot 56,25% B-lijn: 1. Diny van de Boom-Toos Heijboer 65,77%; 2. Jos Middeldorp-Kees Jongejan 63,39%; 3. Johan van Elsakker-Piet van der Lienden 61,61% C-lijn: 1. Mia Bernards-Corry de Groot 61,11%; 2. Tilly Werner-Jannie Wijnands 54,86%; 3. Will-Cor Joosen 54,17%. BC DE MOERKENS Uitslag 1 november, middagsessie A-lijn: 1.Jenny Weijdt en Christina Koek 55,73%; 2.Adje Geers en Corine Withagen 52,60%; 2.Bea en Ton Mouwen 52,60%; 4.Sjaan van Tongeren en Piet Noordijk 52,08%; 4.Elisabeth en Kees Luijks 52,08% Middagsessie B-lijn: 1.Joke Buuron en Bob van Daele 63,82%; 2.Gien Bloem en Yenia Yassa 60,83%; 3.Ria Karman en Diny

Peters 59,83%; 4.Annemarie v.d. Beemt en Lieke v.d. Linden 56,92%; 5.An en Plony Kees 55,45% Avondsessie A-lijn: 1.Gemma en Bert Piepers 68,33%; 2.Nol Jansen en Frans van Haperen 62,50%; 3.Ellie en Dirk Kuijk 57,64%; 4.Carla en Peter Bakx 52,50%; 5.Mariette ten Dam en Pierre Voeten 51,39% Elke donderdagmiddag en avond vrije inloopbridge in wijkcentrum de Moerkens Kapittelstraat 21 te Bergen op Zoom. Aanmelden va. 13.00 en 19.00u, aanvang bridge 13.30 en 19.30u. Info Jac Kil 0651157770 BC BERGEN OP ZOOM Uitslag 30 oktober, A-lijn: 1. Plony-Jan Goossens 59,58%, 2. Sylvis Schlosser-Tom Hagenaars 59,08%, 3 Ed Drijver-René de Heer 58,83%, 4. Henny Ehrencron-Nol Jansen 53,17%, 5. Mieke Hertogs-Henny Lambregts 51,58%. B-lijn: 1. Annie Hertogs-Kris Jacobs

60,42%, 2. Joke Hazen-Adrie Nuijten 55,42%, 3. Jacqueline Maas-Marleen Mouwen 55,00%, 4. Ellie-Dirk Kuijk 53,75%, 5. Mariëtte ten Dam-Jozien Lybeert 53,33%. C-lijn: 1. Lia en Hans Ransdorp 61,67%, 2. Ted Blom-Chris van Nieuwburg 58,75%, 3. Rita en René Jacobs 56,67%, 4. Luuk Hertogs-Frans van Haperen 55,83%, 5. Jenny Wouts-Nelly Koolen 53,33%. BC A LA CARTE Uitslag 1 november, A-lijn: 1. Tom Hagenaars-Ton Suijkerbuijk 60,42%, 2. Jan Schnitker-Winfried Peil 57,50%, 3. Anneke Mies-Harry van Wijnen 54,17%, 4. Jan Kalker-Jan Goossens 52,50%, 5. Leo van Huffel Henk Hertogs, Marian Kools-Adrie van Kaam 52,08%. B-lijn: 1. Joke Goossens-Jan Deusing, Toke en Frans Dons 57,50%, 3. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 56,25%, 4. Dinie van Oers-Tini de Haan 53,75%, 5. Diana Mies-Desirée van Wijnen-52,50%. PAGINA 10

BERGEN OP ZOOM - Voor de tiende keer wil Bergen op Zoom aansluiten bij de Europese Week van de ontmoetingen tussen Moslims en Christenen. Het is belangrijk in de huidige maatschappij om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar, kennis te krijgen van elkaars cultuur en gebruiken. Dit alles zal begrip en verdraagzaamheid wederzijds bevorderen. Afgelopen januari viel de Bergse Sericwerkgroep de eer te beurt om het jaarlijkse Europese evaluatieweekend in Rotterdam te organiseren. Voorgaande jaren vond dat steeds plaats in Parijs. In Rotterdam waren er naast de vertegenwoordigers van de negen deelnemende Seric landen ook aanwezig onze Bergse Burgemeester de heer H. Polman, de wethouders van Den Haag en Rotterdam, vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland, de organisatie Islam en Dialoog en een afvaardiging van het Serichoofdkantoor in Parijs. Dit jaar vindt de ontmoetingsweek in heel Europa plaats tussen 15 en 25 november. De week begint met een samenkomst en gesprek bij een maaltijd tussen bestuurders, leiding en voorgangers van de Turkse en Marokkaanse moskee, de protestantse en katholieke kerken alsmede de leden van de werkgroep Seric. In het kader van de Seric-week wordt deze maaltijd aangeboden door de werkgroep Oecumene. Op vrijdag 16 november wordt voor de derde keer de ontmoeting georganiseerd tussen leerlingen van scholen met Kerk en Moskee. Deze vindt plaats in de Goddelijke

Voorzienigheidskerk en de Turkse moskee aan de van Heelulaan in Bergen op Zoom. In de ochtend komen er enkele honderden leerlingen van verschillende basisscholen behorende tot de Lowys Porquinstichting op werkbezoek. Om 13.00 uur verwelkomen we 130 leerlingen van de Roncalli scholengemeenschap. Voorgaande jaren was onze burgemeester de heer H. Polman steeds aanwezig. Wegens verhindering zullen nu tussen 11.0012.00 uur en 13.00 -14.00 uur de wethouders de heer A. van der Weegen en de heer A. Coppens aanwezig zijn en onze burgemeester vertegenwoordigen. Middels een lesbrief beginnen de voorbereidingen voor vrijdag 16 november voor de leerlingen al op de scholen zelf in de weken die daaraan voorafgaan. Een derde activiteit tijdens deze dagen is een wandeling door wijk Oost o.l.v. de heer Jacques Ververgaard op maandag 19 november tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Als u hieraan deel wilt nemen kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de Lievevrouweparochie, tel. 0164-23 35 74 van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur of via email: lievevrouweparochie@ rkboz.nl Verzamelen en vertrek is vanaf het kerkplein van de Heilig Hartkerk, Piusplein. Verschillen worden elke dag in onze samenleving al in overmaat benadrukt. Wij letten deze speciale week ook eens extra op de overeenkomsten. Zowel de scholen, Moskeebestuur, de Protestantse gemeente als de Lievevrouweparochie onderstrepen het belang van deze activiteiten en zetten zich graag in voor het welslagen van de doelstelling van deze Week van Ontmoeting.

MAGAZIJNVERKOOP ZATERDAG 10 NOVEMBER 2012 11.00 – 14.00 UUR STEENSTRAAT 2 DONGEN Betreft showroom- en beursmodellen & meubelstoffen. Aankopen moeten direct meegenomen worden. Betaling à contant (bij voorkeur per pin).

WWW.MONTIS.NL

West-Brabantse Biljart regio Standen na 7 speelronden, Klasse DB-A: 1. DOS 1 6 182.50-168.62; 2. de Laan 1 6 176.19-158.25; 3. Le Carambole 1 5 160.20-131.59; 4. Amicitia 1 5 153.51141.12; 5. DTZL 1 5 147.91-143.53; 6. de Vriendschap 1 5 138.35-159.04; 7. KOT Zundert 1 5 138.08-150.92; 8. DPP 1 5 134.22-144.70; 9. DZD 1 4 97.84-131.03 Klasse DB-B: 1. ‘t Zwaantje 1 6 200.44148.42; 2. Baracuda 1 6 191.59-149.30; 3. DOS 2 5 147.01-138.94; 4. de Laan 2 5 143.91-143.23; 5. DZD 2 5 141.88-157.63; 6. de Vriendschap 2 5 135.11-160.40; 7. KOT Fijnaart 1 5 133.64-153.11; 8. Gouden Leeuw 1 5 130.80-152.00; 9. SNA 1 4 103.64-124.99 Klasse L2: 1. OBC 1 7 231.13-174.60; 2. de Kwast 1 7 228.96-190.18; 3. KOT Zundert 2 7 220.09-186.21; 4. ‘t Veerhuis 1 7 219.99197.33; 5. PWA 1 7 218.25-198.85; 6. Vredeshof 1 7 212.96-187.53; 7. de Poedels 1 7 211.51-203.85; 8. de Fotsers 2 7 211.11207.23; 9. de Vriendschap 3 7 196.05211.92; 10. de Fotsers 1 7 193.85-223.10; 11. OBC 2 7 189.71-208.85; 12. DPP 2 7 187.65-229.07; 13. DZD 3 7 181.36-215.90; 14. KOT Fijnaart 2 7 180.10-223.08; 15. Le Carambole 2 6 177.45-176.86; 16. Vredeshof 2 6 157.40-183.01 Klasse L3-A: 1. Real Biljartbal 1 6 204.75141.45; 2. KOT Fijnaart 3 6 187.13-177.40; 3. DPP 3 6 180.22-176.23; 4. OGG 1 6 179.89-175.77; 5. de Fotsers 3 6 178.36177.53; 6. de Poedels 2 6 177.84-175.81;

7. Nooit Volleerd 1 6 172.64-181.21; 8. de Vriendschap 4 6 172.39-182.82; 9. DZD 4 6 170.36-197.76; 10. ‘t Veerhuis 2 6 152.59190.19 Klasse L3-B: 1. Le Carambole 3 6 188.99166.49; 2. DPP 4 6 187.27-169.75; 3. ‘t Posthuis 1 6 176.55-160.34; 4. de Ram 1 5 164.77-134.91; 5. KOT Zundert 3 5 156.00149.65; 6. Vredeshof 3 5 140.88-156.21; 7. de Drie Zwaantjes 1 5 136.11-156.52; 8. De Rode Bal 1 5 132.76-159.51; 9. Kruisstraat 1 5 131.08-161.03 Klasse L4: 1. OGG 2 7 291.82-252.50; 2. de Ram 2 7 287.56-271.08; 3. KOT Zundert 4 7 286.83-269.82; 4. PWA 2 7 264.80283.12; 5. DTZL 2 7 259.44-281.10; 6. DZD 5 6 256.48-227.82; 7. OBC 3 7 256.39270.99; 8. DOS 3 6 244.28-229.20; 9. KOT Fijnaart 4 6 239.49-233.56; 10. Real Biljartbal 2 6 237.39-230.45; 11. de Vriendschap 5 6 220.62-247.79; 12. SNA 2 6 219.38246.58; 13. ‘t Posthuis 2 6 216.68-243.65; 14. DPP 5 5 208.52-193.02; 15. OBK 1 5 195.90-204.90 Klasse L5: 1. de Poedels 3 6 249.35208.44; 2. OBC 4 6 245.53-223.55; 3. DPP 6 6 234.87-222.81; 4. Le Carambole 4 5 215.30-178.90; 5. Real Biljartbal 3 5 209.12-172.79; 6. KOT Zundert 5 6 206.45245.37; 7. DZD 6 5 198.96-183.82; 8. OGG 3 5 174.77-196.80; 9. de Ram 3 5 173.37211.66; 10. Nooit Volleerd 2 5 155.14218.72


Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Graszoden

van Haaften

SPECIALE AANBIEDING COMPUTERCURSUS

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk

Sierbestrating

Speciaal voor starters organiseert BIT BY BIT in Bergen op Zoom een computercursus.

Graszodenkwekerij Heidehoeve

6 lessen van 2 uur voor € 125,-

Voor informatie kunt u bellen met tel.nr. 0164-230209

Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

Te huur

garagebox

gegrilde kipproducten - kipgehakt - konijnenbout wild konijn - hertenbief - hazenbout (rug en filet) tamme eendfilet - fazantenfilet

Poelier de Koning

Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730

Halsteren GaGelweG Ook geschikt voor tijdelijke opslag.

Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

Wij zijn leverancier van o.a.: • Sierbestrating • Blokhutten Paasdijkweg 19A in Poortvliet • Speeltoestellen (bereikbaar via parkeerterrein van de woonboulevard) • Tuinverlichting Pilootweg 5 in Stavenisse • Tuinbeelden Tel. 0166-619200 b.g.g. 0166-692977 Ook voor het verzorgen van uw grondwerk, riolering en aanleg kunt u bij ons terecht. info@sierbestratingvanhaaften.nl

www.vanhaaftenpoortvliet.nl

Info GsM 06-14360536

Hoogerheide

START BOUW

Hier voel je je helemaal thuis

vrijdag 9 nov. locatie De Groenling 75 Hoogerheide

DE HOEF

Twee-onder-één-kap woning type Amber Hoogerheide, perfect gelegen tussen de randstad en Antwerpen

Kom op vrijdag 9 november naar de officiële start bouw handeling. Hier ontvangt u tevens meer informatie over de nog beschikbare woningen. Aanvang 13.15 uur, wij zijn tot circa 15:00 uur aanwezig. Het belooft een bijzondere middag te worden dus zorg dat u erbij bent! Deze woningen bieden u: • Grote living met open keuken • Extra slaap- en badkamer op de begane grond • Drie slaapkamers en compleet ingerichte badkamer op de eerste verdieping

Informatie en verkoop

Westersingel 4, 4611 HV Bergen op Zoom 0164 - 217 000

Ontwikkeling en realisatie

Opdrachtgever

www.vanopstalgrosfeld.nl

www.lithos.nl

www.stadlander.nl

• Ruime zolderverdieping • Verschillende uitbreidingsopties en indelingsmogelijkheden • Vanaf € 278.000,- v.o.n.

www.dehoefwonen.nl


sport

Halsteren thuis tegen Jeka uit Breda

Limietwedstrijd Krabben

HALSTEREN - Halsteren speelt zondag 11 november thuis tegen Jeka.

BERGEN OP ZOOM - In zwembad De Stok werd een limietwedstrijd gehouden op zondag 4 november. Zwem- en polovereniging De Krabben uit Bergen op Zoom was vertegenwoordigd door 3 zwemmers.

Na een toch wel goede start van de competitie, heeft Halsteren nu een wat mindere periode. Dat is veelal normaal te noemen met een groep spelers, die na een behaald kampioenschap een stap hoger moeten gaan spelen. Ondanks de noodzakelijke versterkingen, komt er na een sterke voorbereidingsperiode en de start van de competitie altijd wel een periode dat het wat minder gaat. Dat gebeurde ook weer afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen BVV. Over de gehele wedstrijd gekeken was een gelijkspel een terecht resultaat geweest, maar op dit moment is het benutten van de kansen een groot probleem. In de tweede helft kreeg Halsteren een drietal goede doelkansen, maar deze werden niet benut, terwijl BVV dit wel deed. Het harde werken in het veld, moet toch weer een keer beloond kunnen worden. En dat gaat het team dan in de volgende wedstrijd realiseren. Zondag komt Jeka uit Breda op bezoek. Een team dat met hoge verwachtingen aan de competitie begon, maar deze tot op dit moment niet heeft kunnen inlossen. Van

de 9 gespeelde wedstrijden hebben ze er 1 gewonnen en 8 verloren. Met dit resultaat staan ze dan ook stijf onderaan. Dat betekent overigens niet dat het een walkover zou kunnen worden. Integendeel zelfs want Jeka is er op gebrand de goede resultaten van vorig seizoen opnieuw op te pakken. Zij zullen extra gemotiveerd zijn om Halsteren te bestrijden. Halsteren en Jeka hebben bijna geen verleden met elkaar. In de begin jaren 70 hebben beide teams, toen nog uitkomende in de zogenaamde onderafdeling, de degens gekruist. Maar dat was destijds toch van een andere orde. Deze wedstrijd is van een ander kaliber en het wordt nu ongetwijfeld een andere en spannende pot voetbal, waarbij het voor beide teams geldt dat er gewonnen moet worden om de aansluiting te blijven behouden en of op te krabbelen. Sportpark De Beek om 14.30 uur Halsteren (zon) 2 tegen Terneuzen 2 Ook Halsteren 2 zondag draait in de reserveklasse haar partijtje zeker mee. Afgelopen zondag werd er tegen SC Gastel 2 met 1-6 gewonnen. Zondag aanstaande is er de belangrijke thuiswedstrijd tegen Ter-

neuzen 2. Het is van belang dat de jongens van trainer Wil Raats deze wedstrijd ook gaan winnen om mee te blijven doen om een kampioenschap. Zondag 11.30 uur. Halsteren (zat) 1 tegen DVO’60 1 Zaterdag 10 november speelt het zaterdag 1 team wederom een topper tegen de vierde geplaatste uit de vierde klasse namelijk DVO’60 uit Roosendaal. Na de winst van Halsteren op de koploper SKNWK en van afgelopen zaterdag tegen Brouwershaven is het team van Cornee Willemsen en Anton Verweij mede koploper geworden in de vierde klasse. Dat is gezien de wat aarzelende start van de competitie een voortreffelijk resultaat zijn. Maar het is nu wel noodzakelijk om dit vol te houden. Vandaar dat er zaterdag tegen DVO’60 ook gewonnen moet worden. De jongens zullen dat ongetwijfeld ingeprent hebben gekregen, en dan is een goede uitvoering zeer gewenst. Daarom is een bezoek aan deze wedstrijd ook zeker de moeite waard. Zaterdag 10 november Sportpark De Beek 15.00 uur. Voor het volledige wedstrijdprogramma zie www.rksvhalsteren.nl

SV DOSKO 1 speelt uit BERGEN OP ZOOM - Het eerste van voetbalvereniging SV DOSKO speelt zondag 11 november een uitwedstrijd tegen IFC 1, aanvang 14.00u. Programma Donderdag 8 november 20.00 DOSKO 35+-Chrislandia 35+ Zaterdag 10 november 14.30 DOSKO A1-Halsteren A1 12.30 DOSKO B1-Terneuzen B1 09.30 MZC’11 C1-DOSKO C1 14.30 DVO’60 C3-DOSKO C2 10.30 DOSKO D1-Arnemuiden D1 10.30 DOSKO D2-Smerdiek D1 09.30 Lepelstr. Boys D1-DOSKO D3 11.15 SPS E1G-DOSKO E1

09.00 DOSKO E2-Roosendaal E4 11.00 Nw. Borgvliet E2-DOSKO E3 09.00 DOSKO E4-WVV’67 E3 09.00 DOSKO F1-Cluzona F1 09.00 Alliance F3-DOSKO F2 08.45 Meto F4-DOSKO F3 10.30 DOSKO M1-Meto M1 Zondag 11 november 14.00 IFC 1-DOSKO 1 10.00 Jeka 4-DOSKO 2 13.00 DOSKO 3-BSC 5 12.00 Cluzona 3-DOSKO 4 10.00 SC Gastel 4-DOSKO 5 10.00 BSC 9-DOSKO 6 10.00 DOSKO 7-Divo 2 12.00 Roosendaal 11-DOSKO 8 10.00 DOSKO 9-Nw. Borgvliet 7

10.30 DOSKO DA 1-Devo DA 1 13.00 DOSKO DA 2-Schijf DA 3 Donderdag 15 november 20.00 MOC’17 35+-DOSKO 35+ Bij DOSKO kunnen ze nog steeds nieuwe mini’s/kabouters/welpen plaatsen. Deze groep is geboren in 2005, 2006 en 2007. Lekker 1x per week trainen en op zaterdag een wedstrijd voetballen. Ze hebben geen wachtlijst, uw kind kan gelijk meedoen. Interesse om eens een keertje vrijblijvend mee te trainen of bij andere vragen, bel: 06-51404241. Ook kan men nog steeds oud papier inleveren bij DOSKO. De opbrengst van het oud papier is ten bate van de jeugdafdeling. Info over trainingstijden en wedstrijden: www.svDOSKO.nl

Thuisprogramma 10 november 8:45 Training F-jeugd 8:45 Tempo MF1 10:00 LG Team 9:30 Tempo MC4 9:30 Tempo MD3 10:00 Tempo MB2 10:00 Tempo ME4 11:00 Tempo JD2 11:00 Tempo MD1 11:00 Tempo ME5 11:30 Tempo J8E1 11:30 Tempo MD6 12:00 Tempo ME6 12:30 Tempo MB1

12:30 Tempo MC5 12:45 Tempo M8E1 13:00 Tempo MC2 13:00 Tempo ME1 14:00 Tempo JC2 14:00 Tempo M8E3 14:15 Tempo MA1 14:30 Tempo JD1 15:30 Tempo MB3 16:00 Tempo JA1 16:00 Tempo MD4 Thuisprogramma 11 november 11:00 Tempo DA 12:45 Tempo HA 14:30 Tempo D2

MHC Tempo BERGEN OP ZOOM - Tempo bruist van de activiteiten voor jeugd en senioren. Na het succesvol verlopen Oktoberfeest staat op 25 november een heuse Mosselparty op het programma, georganiseerd door onze Veteranen. Ook op sportief gebied gaat het Tempo goed. De teams spelen met veel plezier hun wedstrijden. Langs de lijn worden de spelers flink aangemoedigd. Voor komend weekend staan weer hele leuke wedstrijden op het programma. U bent welkom op Sportpark Rozenoord.

Vrederust verliest opnieuw BERGEN OP ZOOM - Donkere wolken pakte zich samen op zaterdagmorgen 3 november, regenbuien teisterde de velden. Zou dit een voorbode zijn voor wat zou gaan komen voor VV Vrederust. SPS uit Poortvliet kwam op bezoek. SPS dat een moeizame start van de competitie had, maar de laatste weken langzaam maar zeker uit zijn schulp kruipt. Voor Vrederust dat snakt naar een overwinning de mogelijkheid om het tij van de laatste weken te keren. Naarmate de aanvang van de wedstrijd naderbij kwam, klaarde het weer ook op, met goede hoop begon men aan de wedstrijd. Gedurende het begin van de 1e helft zijn beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar en speelde het spel zich voornamelijk op het middelveld af. Halverwege deze 1e helft kreeg SPS aan de linkerkant een vrije trap. Deze belandde bij de 2e paal en een volledig vrij staande speler van SPS heeft de bal voor het intikken: 0-1. Dit was volledig tegen de

verhoudingen in en een mentale klap was uitgedeeld. Om deze achterstand zo snel mogelijk recht te trekken werden de mouwen opgestroopt en de duels werden feller ingegaan Echter door de warrig leidende scheidsrechter, die deze sportieve wedstrijd om zeep hielp, liepen de emoties te hoog op. Reden hiervoor is een onterechte rode kaart voor Mounim en hij besloot tot een afkoelingsperiode. Vlak na de herstart van de wedstrijd scoorde SPS 0-2. Vrederust begon meer en meer tegen zichzelf te voetballen en verder dan een enkel schot kwam het niet. De helpende hand werd Vrederust toegestoken door de doelman van SPS. Deze verkeek zich op een terugspeelbal en deze verdween prompt in het doel: 1-2, de aansluiting was gevonden. De 2e helft kwam Vrederust beter uit de startblokken en een schot spatte uiteen op de buitenkant van de paal. Dit gaf de burger moed, mooi uitgespeelde combinatie bereikte Jouad. Hij liep alles en iedereen eruit, maar wilde het dan helaas te mooi doen en zijn stiftbal plofte op de boven-

kant van de lat. Kort hierna een uitbraak van SPS en in Poortvliet werden dit soort ballen simpel afgemaakt ,want deze werd eenvoudig zonder franje achter Raymond in het doel geplaatst: 1-3, i.p.v. 2-2. Nu werd het voor Vrederust met 10 man wel erg moeilijk om nog een goed resultaat neer te zetten, zeker wanneer SPS zelfs nog uitloopt naar 1-4. Met man en macht wordt getracht de wedstrijd naar eigen hand te zetten en dit resulteerde in de 2-4. Een terugspeelbal en Hugo zette direct druk op de doelman. Deze weet zichzelf niet uit deze situatie te redden en verloor de bal waarna deze voor de voeten van Stefan van de Boom belandde. Stefan wist wel raad met deze buitenkans en scoorde de 2-4. Men geloofde er weer in en Vrederust probeerde SPS op eigen helft vast te zetten. Door de ruimte die ontstaat is het een paar keer noodzakelijk dat Raymond handelend optrad, maar ook hij kon niet voorkomen dat SPS vrolijk kon counteren naar een 2-6 einduitslag. Volgende week de lastige uitwedstrijd naar Kogelvangers. PAGINA 12

Timothy Giebels (1999) startte op de 50m. rugslag en had een inschrijftijd van 43.59 en verbeterde dit naar 35.75. Hij plaatste zich met deze tijd voor de Brabantse Sprint Kampioenschappen (BSK) die in november plaatsvinden, Bij de 50m. schoolslag tikte hij net te laat aan om ook met deze afstand naar de BSK te gaan. Eveneens op

de 100m. wisselslag veroverde hij geen plaatsje. Melvin Giebels (2001) mocht eindelijk eens een wedstrijd zwemmen na bijna 5 weken te hebben stilgelegen door een polsbreuk. Hij verbeterde op de 50m. rugslag met 3 sec. zijn inschrijftijd, maar dit was niet voldoende voor een plaats bij de BSK. Bij de 50m. vlinder- en vrije slag tikte hij net aan onder zijn inschrijftijd. Mirthe Franken (1997) had 50m. vrije slag op het programma staan. Ze verbeterde haar inschrijftijd, maar dit was niet voldoende voor de BSK. Ook interesse voor de zwemsport? Neem contact op: www.dekrabben.nl

Clubkampioen 2012 is H. Nuijten jr

Visclub de Windjes BERGEN OP ZOOM - De clubkampioen is bekend bij Visclub de Windjes. 4 november was de laatste visdag met redelijk weer. Uitslag 1. A. Jochems 223cm 2. H. Nuijten jr 207cm 3. Mevr Jochems Nuijten 159cm 4. H. Nuijten sr 145cm 5. Shannon 145cm Algemeen klassement 1. H. Nuijten jr 1273cm; 2. A. Nuij-

ten 1026cm; 3. H. Nuijten sr 860cm; 4. A.Jochems 703cm; 5. Shannon 593cm; 6. J. Dierkx 370cm; 7. P. vd Broek 276cm; 8. Mevr Jochems Nuijten 255cm; 9. R de Jong 239cm; 10. M. de Jong 225cm; 11. M. Nuijten 171cm; 12. N. Heijboer 95cm; 13. J.vd Broek 85cm; 14. M. Dierkx 63cm; 15. R.de Nooier 55cm; 16. H.Goossens 0cm; 17. J.Jochems, G.Dercks, B. Boenders, W.Boot, V. Goldberg, Mevr. Van den Broek, J.P. Rens 0 cm. Opa Nuijten troffee is gewonnen door A. Jochems met 9 vissen De grootste platvis is gevangen door A.Nuijten met 38cm.

Giants komt punt tekort BERGEN OP ZOOM - De basketball talenten van de Giants Academy kwamen dit weekend 1 punt tekort om ook in Wychen, op bezoek bij Matrixx Magixx, de punten mee naar Bergen op Zoom te nemen.

In een wedstrijd waar vrijwel de gehele 1e helft de tegenstander onder controle gehouden werd, sloeg de wedstrijd om na de rust. Matrixx Magixx kwam sterk terug en in het 3e en 4e kwart nam de thuisploeg de controle over. De Giants konden bijblijven, maar hadden geen antwoord op de snelle aanvallen van Matrixx Magixx. In de laatste minu-

ten kwam de thuisploeg zelfs op 5 punten voorsprong, en moesten de Bergenaren alles of niks spelen. Dit lukte en uiteindelijk hadden de Giants nog 14 sec. voor 1 laatste en beslissende aanval bij 1 punt achterstand, maar wist deze aanval niet in een score om te zetten. Grote teleurstelling voor het team, want door dit verlies maken ze gelijk een duik in het klassement, waar de middenmoot heel dicht op elkaar zit. Duidelijk is wel dat iedereen zomaar van elkaar kan winnen in deze competitie. Coach Frank Vermeulen en de spelers waren het roerend eens: “Dit was géén tegenstander waarvan verloren had moeten worden”.

Nieuw Borgvliet 1 thuis BERGEN OP ZOOM - Het eerste van voetbalvereniging Nieuw Borgvliet speelt zondag 11 november thuis tegen De Schutters, aanvang 14.30u. Programma Zondag 11 november Nieuw Borgvliet-De Schutters 14.30u. Halsteren 3-Nieuw Borgvliet 2 13.30u. Nieuw Borgvliet 3-Internos 9 10.00u. NSV 3-Nieuw Borgvliet 4 12.00u. Nieuw Borgvliet 5-Devo 4 12.00u. Vivoo 3-Nieuw Borgvliet 6 10.00u. Dosko 9-Nieuw Borgvliet 7 10.00u. BVV’63 vrouwen-Nieuw Borgvliet 10.00u. Zaterdag 10 november Nieuw Borgvliet A1-Nieuw Borgvliet B1 14.30u.

Nieuw Borgvliet MB1-BVV’63 MB1 12.30u. Nieuw Borgvliet C1-Steenbergen C3 11.00u. Moc’17 C4-Nieuw Borgvliet C2 13.00u. Cluzona D1-Nieuw Borgvliet D1 11.15u. Smerdiek E1-Nieuw Borgvliet E1 09.30u. Nieuw Borgvliet E2-Dosko E3 11.00u. Moc’17 F6-Nieuw Borgvliet F1 08.45u. Nieuw Borgvliet MP1-SJO Prinsenland MP1 11.00u. Jubileumwedstrijd Bij de aankondiging vorige week van de wedstrijd Nieuw Borgvliet 1-tegen een Bergse selectie op donderdag 22 november om 20.00u op De Markiezaten, is per ongeluk niet BVV’63 genoemd als één van de leveranciers van het Bergse elftal. Daarvoor excuses aan de Turkse vrienden!

FC Bergen 1 uit naar DSE 1 BERGEN OP ZOOM - FC Bergen 1 laat onterecht punten liggen tegen Hoeven. In misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen laat de thuisclub punten liggen. In de 1e helft had het wel 2-0 moeten zijn, maar de bal ging er niet in . Het is duidelijk dat het kampioensschap zal gaan tussen Hoeven, Kruisland en FC Bergen . Programma Zaterdag 10 november 14.30 FC Bergen 2-VVR 2 12.30 Smerdiek 2-FC Bergen 3 14.30 FC Bergen A1-ODIO A1 12.30 FC Bergen A2-NVS A1

14.30 FC Bergen B1-WVV’67 B2 12.30 FC Bergen C1-Hoeven C1 11.30 NSV C1-FC Bergen C2 10.15 Halsteren D2-FC Bergen D1 09.15 Rimboe D1G-FC Bergen D2 11.00 FC Bergen D3-NVS D2 10.00 DVO’60 E1-FC Bergen E1 09.45 NVS E2G-FC Bergen E2 09.30 Lepelstraatse Boys E1-FC Bergen E3 10.30 BVV’63 F1-FC Bergen F1 09.45 FC Bergen F2-SC Gastel F5 Zondag 11 november 14.30 DSE 1-FC Bergen 1 12.45 Luctor’88 2-FC Bergen 2 11.45 FC Bergen 3-Rood Wit W 3 11.45 FC Bergen 4-NVS 2


uitgaan

VIERING 12,5-JARIG JUBILEUM

Heeft u iets te vieren?

Mexicaans Texaans Eetcafé El Mundo de Carlita

Hoogte 15 4681 AB Nieuw-Vossemeer 0167 - 50 24 75

Hele maand november feestmaand:

WOENSDAG E

MAANDAG EN DINSDAG:

N DONDERDA

Onbeperkt tapas:

€ 18,

50

12,5 % KORTING

p.p.

ZATERDA

G

lunch  diner

 wisselend keuzemenu  barbecue  warm/koud buffet  tapastafels

Elke 12e gast DINERBON CADEAU

 proeverijen  Oud Hollandse spelen Arrangementen vanaf 22,50

ZONDAG: et kinderen Ouders m11 jaar) (t/m ENU M R E D IN K

€ 2, 00 p.st.



Spidergrill / biljartgolf 

VRIJDAG:

Despera : do Corona: en

www.wagenhuis.nl

G:

U huurt dan dus onze zaal, en verzorgt uw eigen muziek, hapjes en drankjes.

Ook voor bij u thuis

Uiteraard kunnen wij ook uw feest verzorgen! Diverse mogelijkheden en tarieven. Van 10 tot 300 personen.

GRATIS

Eetcafé

!!Ruimschoots parkeergelegenheid!!

Beursplein 7, Bergen op Zoom 0164 - 234760

Met vriendelijke groet, Camping Zoomland. Weststraat 8 – 4623 RP Bergen op Zoom 0165 379 279 - 06 53 172 395

EL MUNDO DE CARLITA eetcafé “De Pin” terras - zaal

Grand eetcafe De Kroon

Wisselende daghappen voor € 7,50

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Elke 4e pers. gratis op alle dagreizen Wegens groot succes aktie verlengd t/m 12 nov.

16 t/m 22 nov.excl. entrée 24 nov. 22 dec. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 8 dec. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 8 t/m 9dec & 15 t/m16dec. 27 t/m 28 december

Prijzen incl. vervoer, overnachting met ontbijt, entrée Disney

Maandag:

o.a. Zuurkool met spek en worst

Herfstmenu! 3 gangen menu €9,95

Margriet Winterfair Zwarte Markt Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

€ 16,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 99,50 € 116,50

gratis parkeren

dinsdag:

o.a. Spinazie met gekookte aardappelen en Cordon Bleu

Woensdag:

Lasagna met garnituur

donderdag GeSLoten

(wel op reservering geopend)

Vrijdag:

. Gebakken Schol, sla en friet

Weekend:

Div. MenU AAnBIeDInGen Voor inlichtingen en reserveringen kunt u ons bellen: tel. 0165-379434

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

SMS HOME AAN naar 5757

Vrijdag april 22.30 uur uur Zondag 1129 november 16.30

Koninginnenacht BLUES/ROCK

JAMSESSION! apres-sKi party met als thema

Special guest: DA-ILS

U bent van harte welkom! U bent van harte welkom! Toegang gratis Toegang gratis

VOOR SINGLES & PAREN: ZATERDAG 15 OKTOBER ZATERDAG 17 november HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Harmoniezaal te3 naast Rijsbergen Ingang lagestraat 1 cq rabo bank

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank Zaal open 20.00 uur start 20.30 uur Zaal open 19.30 uur Start 20.30 uur Met de allround TOP LIVE Partyband Entree € 5,00 per persoon met zangeres MIA Inlichtingen: 06 22 41 43 07 Inlichtingen: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

AllRounD livE PARTy BAnD

mET GoEDE DAns muZiEk

Kijk op www.bootaccountants.nl kopje dansen. Band speelt ook regelmatig in Reusel, Herpen en Valkenswaard. AFMETING 70 X 70 CM.

Winter Wellness

dat is pas genieten!

en steun HomePlan met 3 euro per maand

Kaay 33 ••Tholen Tholen ••Tel. Tel.0166-602451 0166-602451 www.eetcafethesixties.nl www.eetcafethesixties.nl

ANSEN DVOOR ADSINGLES N &SPAREN: E N

Schouwenbaan 4 Wouwse Plantage www.eetcafedepin.nl

Muys Reizen Rucphen Tel:0165-342351 info@muysreizen.nl

ZUNGU VIERT FEEST

Huur onze feestzaal ! En verzorg uw eigen feest. !! Uniek in de regio !!

Dagarrangement

Avondarrangement

- Vrij gebruik van alle saunafaciliteiten en fitness vanaf 10.00 uur - Vrij gebruik van scrubzout en showergel - Vrije deelname aan een opgietritueel (o.b.v. beschikbaarheid, tijden worden per dag bepaald) - Keuze uit 3 behandelingen (wij adviseren u graag): • Gezichtsbehandeling van 25 minuten • Hotstone massage van 25 minuten • Cacaopakking van 25 minuten - Afsluitdrankje naar wens

- Ontvangst vanaf 17.00 uur met een kopje koffie, thee of warme chocolademelk - Vrij gebruik van alle saunafaciliteiten en fitness - Vrij gebruik van scrubzout en showergel - Vrije deelname aan een opgietritueel (o.b.v. beschikbaarheid, tijden worden per dag bepaald) - Heerlijke pastaschotel of maaltijdsalade van de kaart. U kunt ook kiezen voor een à la carte hoofdgerecht. (Supplement voor een à la carte hoofdgerecht 5 p.p.)

4250 P.P.

3250 P.P.

Het arrangement is geldig t/m 31 maart 2013. Badkleding is niet toegestaan, m.u.v. de dinsdag, dan is het badkledingdag en is het dragen van badkleding verplicht. Op maandag zijn wij vanaf 12.00 uur geopend.

Voor meer informatie of reserveren, bel 0164 - 260 202 of wellness@fletcherstadsparkhotel.nl Gertrudisboulevard 200 | 4615 MA | Bergen op Zoom | www.fonteynthermen.nl


A U T O n i e U w sn door: Bart van den Acker

Corsa EcoFlex: de zuinigste Opel ooit! Dat zijn altijd uitdagende stellingen, maar in dit geval zal het best kloppen. De Corsa 1.3 CDTi EcoFlex is beslist zuiniger dan, bijvoorbeeld, een A-Kadettje. Door wat ingrepen in motor en transmissie heeft Opel de EcoFlex nog even zuiniger weten te krijgen en gelukkig hebben ze ook het onderstel onder handen genomen, met het oog op meer rijcomfort. Volgens de officiële metingen neemt deze Corsa nu genoegen met 3,3 liter diesel per 100 kilometer en dat komt overeen met een CO2-

m u l o C

uitstoot van slechts 88 g/km. Dat is 7% zuiniger dan voorheen. Resultaat: in 2013 is deze Corsa nog vrij van BPM en zakelijke rijders betalen maar 14% bijtelling bij privégebruik. Hoe hard heel deze ontwikkeling gaat, of is gegaan, blijkt wel uit de vergelijking tussen deze nieuwe versie en de eerste Corsa EcoFlex van vijf jaar geleden. Deze nieuwe is liefst 26% zuiniger, terwijl de EcoFlex ook toen als zuinige versie te boek stond! De prijslijst van de Corsa Ecoflex start bij € 16.295.

Mercedes-Benz C220 CDI met 20% bijtelling Zakelijke rijders opgelet! Bij alle merken wordt er hard aan gewerkt om bepaalde modellen zo snel mogelijk af te stemmen op de strengere eisen in CO2-uitstoot. Vaak gaat het maar om een paar grammen, waardoor een populaire zakenauto toch nog net in aanmerking komt voor een lagere bijtelling. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Mercedes-Benz C-klasse

C220 CDI in de ‘BlueEfficiency Editions’. De 2,2 liter dieselmotor met 120 kW/163 pk, gekoppeld aan een zesversnellingsbak, is door minimale ingrepen die in het rijden niet eens zijn te merken net even zuiniger geworden. Het officiële verbruik is gedaald van 4,4 naar 4,1 l/100 km en de uitstoot daarmee van 116 naar 109 g/km. Gevolg: de catalogusprijzen zijn net iets lager, vanaf

€ 39.995 voor de sedan en € 42.695 voor de Coupé en bovendien blijven die twee daarmee nèt binnen de grenzen voor 20% bijtelling, tot 2015! Dat maakt vooral die sedan zakelijk heel aantrekkelijk. Let wel: deze prijzen gelden vanaf 1 januari 2013, het gaat alleen om de hand-

geschakelde versies en dit geldt niet voor de Estate.

Interessante zakenauto: Volkswagen Jetta Hybrid

kortnieuws • Het kan nog even: de Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic is een fractie zuiniger gemaakt. Hierdoor is de CO2-uitstoot gezakt van 114 naar 112 g/km, waardoor deze Mondeo ook in 2013 goed is voor 20% bijtelling bij privégebruik door zakelijke rijders. Dat is een mooie laatste impuls voor deze Mondeo-generatie, want voor de zomer verwachten we de compleet nieuwe Mondeo. • De collega’s van AutoWeek hebben de lezers gevraagd hun oordeel uit te spreken over personenauto’s van de bouwjaren 2010 en 2011. In een aantal categorieën levert dat een mooie ‘Tevredenheidstrofee’ op, maar er kan maar één algemeen winnaar zijn. Dat is de Mazda2, die tevens zijn categorie won. De compacte Mazda scoorde vooral sterk op betrouwbaarheid, besturing, wegligging en bedieningsgemak, uiteraard beoordeeld door de mensen die zelf in zo’n Mazda rijden. Misschien zouden meer mensen dat moeten gaan doen? •Per 19 januari 2013 verandert er het een en ander op het gebied van rijbewijzen. Dit is het gevolg van maatregelen van de Europese Commissie, die er naar streeft de vereisten voor verschillende types rijbewijzen in alle lidstaten identiek te maken. De belangrijkste wijziging voor automobilisten is de komst van een rijbewijs ‘B+’. Voor rijbewijs B/E blijft een maximaal totaalgewicht van voertuig en geremde aanhanger van 3.500 kilo gelden, bij B+ wordt die grens opgetrokken tot 4.250 kg. Voor meer informatie: www.cbr.nl.

Een interessante nieuwe variant dient zich aan bij Volkswagen: de Jetta Hybride. De vierdeurs sedan is voorzien van de 1,4 liter TSI benzinemotor (110 kW/150 pk) en een 20 kW-sterke elektromotor. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld via een DSG-transmissie. De Jetta Hybrid kan (max. twee kilometer en max. 70 km/u) ook volledig elektrisch rijden en geldt daarmee als een ‘full hybrid’. De batterijen van de hybrideaandrijving hebben wel wat van de riante bagageruimte weg gesnoept (374 i.p.v. 510 liter inhoud), maar daarmee is wel te leven. Belangrijk is dat de Volkswagen Jetta Hybrid via de officiële metingen maar 95 g/km aan CO2 uitstoot. Dat is aardig, want daarmee komt deze Volkswagen in

aanmerking voor 14% bijtelling voor privégebruik als de auto zakelijk wordt ingezet. Daarnaast is de TSImotor al in overeenstemming met de emissienorm Euro 6, die in 2014 van kracht wordt. De Jetta Hybrid is dus zuinig èn schoon, twee begrippen die te vaak worden verward. Om het verbruik nog iets verder te verlagen is de Hybrid voorzien van onder meer een spoilerpakket en een dichte grille. Er komen twee uitvoeringen: een Comfortline met onder meer al volautomatische airco en cruise control en een Highline met onder meer biXenon verlichting. De Volkswagen Jetta Hybrid is nú te bestellen vanaf € 29.990 en de levering start in het eerste kwartaal van 2013.

Onthuld: Opel Cascada Het is een rare tijd om de zomer in je bol te krijgen, maar dank zij de eerste beelden van de Opel Cascada krijgen we er alweer zin in. De Cascada is technisch afgeleid van de Astra, maar Opel ziet ‘m als een op zichzelf staand, geheel nieuw model. Het is opmerkelijk dat Opel –in navolging van Volkswagen- er voor kiest weer een volwaardige cabriolet te maken, met een volledig stoffen dak, in plaats van een ‘hard’ C/C-dak, zoals dat enkele jaren de mode was. Dat heeft er beslist mee te maken dat zo’n C/C-dak in de praktijk zwaar en kwetsbaar is, al zegt Opel daar zelf niets over en daarnaast zijn de materialen van het cabriodak flink vooruit gegaan. De Cascada heeft een dak dat thermisch en akoestisch is geïsoleerd door een speciale polyesterlaag tussen de buitenlaag en de binnenvoering van het dak. Dat is wel even wat anders dan een klap-

perend zeiltje! Door deze materialen is de Cascada ook ‘winterhard’. Het dak is elektrohydraulisch te openen en te sluiten, dat duurt 17 seconden en daarvoor hoeft de auto niet eens stil te staan (tot 50 km/u!). Ook mooi: behalve tien lakkleuren zijn er ook drie kleuren voor het dak te bestellen. De bagageruimte bedraagt met het dak geopende 280 liter, met het dak dicht 350 liter. De Cascada wordt leverbaar met een 1,4 liter turbo-benzinemotor (103 kW/140 pk) of een 2,0 liter diesel (121 kW/165 pk), maar bovendien debuteert in dit model de eerste van een compleet nieuwe Opel-motorenfamilie. Dat is een 1,6 liter turbobenzinemotor (125 kW/170 pk) die belooft een stuk zuiniger te zijn dan zijn voorgangers. Prijzen en dergelijke zijn nog niet bekend, we komen beslist nog uitgebreid op de Cascada terug. Was het maar vast voorjaar…

Ver weg

Het is voor iedereen verschillend in hoeverre de mogelijkheden van internet het leven hebben veranderd. Zelf ben ik nogal sceptisch tegenover elke vooruitgang, ik moet er eerst van overtuigd zijn dat iets handig of zinvol is voordat ik er aan meedoe. Goed, ik gebruik internet dus wel veel: telebankieren, hotelkamers boeken, kaartjes kopen voor allerhande voorstellingen of beurzen, dat is allemaal heel handig, ik mag ook graag op eBay rondneuzen. In mijn werk gebruik ik internet ook veelvuldig: foto’s, prijzen, specificaties van auto’s, dat heb ik allemaal niet meer op papier nodig, maar digitaal. Eén van de branches waarin door internet heel veel is veranderd, is de verkoop van gebruikte auto’s. Daarmee heb ik ook heel veel te maken en juist daarbij verbaast het me dat veel consumenten er niet nuchterder mee omgaan. De vele sites op dit gebied –en vooral een overkoepelende als het handige gaspedaal.nl- maakt die markt enorm transparant. Als occasionkoper kun je precies de auto zoeken die je wilt hebben, maar veel mensen slaan hierin door. Eigenlijk zie ik steeds twee fouten, die keer op keer worden gemaakt. Om te beginnen richten occasionkopers zich veel te sterk alleen op de prijs, daarop selecteren ze de auto van hun keuze. Dat is niet slim. De goedkoopste van een bepaald merk, type en bouwjaar is zelden de beste. Ik adviseer altijd: kies de mooiste en beste die je kunt betalen, daar heb je per saldo het meeste plezier van. Er zijn aanbieders van gebruikte auto’s die proberen in te spelen op die fout van sterk op prijs gerichte kopers. Zo zie ik vaak ‘meeneemprijzen’ in advertenties, terwijl er vrijwel niemand van die mogelijkheid gebruik maakt, of de genoemde prijs alleen geldt als je niks inruilt. Wat moet je dan met je inruilauto? Ruil je ‘m wel in, dan is de aangeboden auto ineens een stuk duurder, waardoor je je eigen inruilprijs betaalt. Niet doen, niet intrappen, bedrijven die dit soort trucs uithalen verdienen het niet dat je er je spaargeld naartoe brengt. Andere fout: mensen kopen een doodgewone auto veel te ver van huis. Regionale prijsverschillen zijn vrijwel verdwenen. Weet je wel hoe onhandig het is als je vanuit Brabant of Zeeland naar Friesland moet voor een garantieklusje? Dat kost je een dag! Het is nog dommer als precies dezelfde auto voor iets meer geld bij wijze van spreken ‘om de hoek’ te koop staat, bij een vertrouwd bedrijf, dat je ook graag voor onderhoud terug ziet. Een recent onderzoek vertelt dat van alle occasiontransacties voor auto’s tot vijf jaar oud maar 55% van de kopers een auto koopt binnen een straal van 25 kilometer. Voor mij betekent dit dat 45% van de kopers niet goed heeft gekeken naar het aanbod en de consequenties van ‘ver weg kopen’. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, als je een auto zoekt waarvan er maar heel weinig te koop zijn, zul je altijd zien dat die ene net heel ver weg staat. Voor de normale doorsnee middenklasser of compacte auto is het toch een stuk handiger die dicht bij huis te zoeken. Wat je van ver haalt, is lang niet altijd lekkerder. Bart van den Acker


auto’s

€ 11.995,-

P

ro

ri ef

?i

o nf

at

ie

ij k ?

p ko

:

l n . ie

t k -a

rm

sa r co t

Normaal gesproken zijn wij niet het merk dat het van de beperkte oplages moet hebben. Dus als er dan een ‘Collector’s item’ langskomt, weet u dat er iets bijzonders aan de hand is. En met de Corsa Rhythm, is dat nog zacht uitgedrukt. De Corsa Rhythm heeft namelijk een zeer zuinige 1.2 Bi-Fuel motor, die niet alleen op benzine, maar ook op LPG rijdt. Dat bespaart u aan de pomp al gauw een euro per liter. Daarnaast is de Rhythm standaard uitgerust met geïntegreerde radio/CD/MP3-speler met stuurwielbediening en 6 speakers, airco, lederen stuurwiel, elektrische ramen en spiegels, en meer. En dat allemaal voor maar €11.995,- (geen drukfout). U begrijpt waarschijnlijk dat we hier geen gewoonte van kunnen maken. En u begrijpt waarom er een beperkte oplage is. En u begrijpt natuurlijk dat u er daarom snel bij moet zijn. Daarom zien we u graag binnenkort in onze showroom.

Vlissingen Bedrijfsweg 2, Tel. 0118-461710 Goes Pearyweg 19, Tel. 0113-237923

Bergen op Zoom Erasmuslaan 6 - 10, Tel. 0164-279200 Roosendaal van Beethovenlaan 6, Tel. 0165-578578

Onderdeel van de Automotions Groep

Autobedrijf

Bal B.V. 120 occasions op voorraad Slabbecoornweg 43 • 4691 RZ Tholen Tel. 0166-602440 • Fax 0166-604440

Open: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds op afspraak

www.autobedrijfbal.nl AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

WEST-BRABANT - Ondanks het ontbreken van een aantal bekerhouders gaat dit recreatieve tafeltennisbekertoernooi van start met een record aantal deelnemers. Liefst 59 teams hebben zich aangemeld om mee te gaan strijden voor de Remmerswaal Accountants Duocup. Daarnaast hebben tot nu toe 6 teams besloten om te kiezen voor de light-variant. Dit laatste aantal kan nog stijgen omdat het gedurende het seizoen mogelijk blijft om in te stromen in deze minder zware variant van de duocup. Quiryn Daas won vorig seizoen samen met Antoine Steendijk de duocup. Vanwege privé-omstandigheden heeft Quiryn besloten dit seizoen niet in de duocup aan te treden. Mede-kampioen Antoine heeft inmiddels in Abel Theuns een nieuwe teamgenoot gevonden. Tijdens zijn debuut in de duocup krijgt Abel al meteen de nodige druk op de schouders. Abel en Antoine (team AA) willen natuurlijk de cup met de grote oren in Roosendaal houden. Andere ontbrekende bekerhouders zijn Ad Voorbraak en Pierre van de Camp. Zij wonnen vorig seizoen, samen met Harry van de Brink de Detacofinalegroep (=B-finalegroep). Alleen Harry zien we terug op de deelnemerslijst van het komende seizoen. Dick Krabbendam won het afgelopen seizoen samen met Johnny Mijs de Bernardus Wonen duocup-light. Alle bovengenoemde spelers komen uit voor het Roosendaalse ODT, de vereniging die al jaren het grootste aantal deelnemers voor de

BERGEN OP ZOOM - Lionsclub Scaldis verkoopt al vele jaren boterletters, worstletters en kerststollen waarbij de opbrengst ten goede komt aan een Goed Doel.

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Heimolendreef 36a - Rucphen

Remmerswaal Accountants Duocup duocup levert. De totale inbreng van ODT blijft ongeveer gelijk omdat er een aantal ODT-ers debuteren in de duocup. Naast eerder genoemde Abel Theuns zijn dat vader Fons en zoon Sjoerd Broos. Ben Jacobis heeft al wel een inval-beurt in de duocup op zijn naam staan; dit jaar staat hij in de basisopstelling van team BMW samen met Corina van Eekelen. Nieuw is de inbreng vanuit Heerle; 1 team in de duocup met Jan van Amersfoort en Ad Schuurbiers en 1 team in de duocup-light met Mariëlle de Bie en Sabine de Kok. Opvallend is ook de aanmelding van 2 teams met spelers die ooit op behoorlijk niveau gespeeld hebben en die nu de mogelijkheid zien om in recreatief wedstrijdverband opnieuw achter de tafeltennistafel actief te zijn. De tafeltennis-roots van Cor, Margret en Kevin de Vries liggen bij TTV Schiedam. Ook de oud-Sios-spelers Ger van Haaren en Bert Gosens zijn van de partij. Maandag 12 november gaat de duocup echt van start. In zaal “de Kloek” in Huijbergen, de thuishaven van ttv Set Point staan de eerste wedstrijden gepland. Ook op dinsdag wordt in dezelfde zaal geduocupt. Woensdag is Vice Versa 51 gastheer voor een aantal duocup-teams. Op donderdag wordt er op meerder plaatsen gestreden in de duocup: bij het Markiezaat in Bergen op Zoom, bij ODT in Roosendaal, bij Tanaka in Etten Leur en uiteraard ook bij het organiserende SSVR in Roosendaal. Toeschouwers (sfeerproevers) zijn bij elk van deze verenigingen van harte welkom. Meer informatie, en eventueel ook inschrijven voor de duocup-light op www.duocup.nl

Boterletteraktie Lionsclub Scaldis

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken

www.autoteam.nl

In Nederland zijn we allemaal gelijkwaardig. Artikel 1 van onze grondwet verbiedt discriminatie. Desondanks komt het in Nederland regelmatig voor en worden mensen achtergesteld omdat ze homo, gehandicapt, oud, jong, man of vrouw zijn. Voel je je weleens

gediscrimineerd? Dan kun je bij één van de vele antidiscriminatiebureaus terecht. Daar krijg je advies en hulp bij het nemen van eventuele stappen. Laat zien hoe jij over discriminatie denkt. Knip deze advertentie uit of download de poster en hang deze goed zichtbaar op.

Voor het jaar 2012 is ons goede doel de voedselbank Stichting Goed Ontmoet. Nog niet zo lang geleden leken de voedselbanken overbodig maar inmiddels worden ze overstelpt met aanvragen van mensen die in de problemen zijn gekomen. Bij veel gezinnen is de nood zo hoog dat ze ten einde raad bij de voedselbank moeten aankloppen. De Stichting Goed Ontmoet bestaat dit jaar 5 jaar en stellen zelf dat dit geen vrolijk jubileum is, want “we zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn”. De realiteit is duidelijk anders. PAGINA 15

Informatie kunt u vinden op de website www.goedontmoet. com. De stichting is afhankelijk van donaties en onze bijdrage is dan ook zeer welkom. Het weekend van 24-25 november en 1-2 december zal bij Intratuin Halsteren een stand staan waar amandelstaven verkocht worden voor dit doel. Ook bij Praxis Bergen op Zoom zijn we op 25 november aanwezig. Ook voor bedrijven is het mogelijk deze lekkernijen te bestellen, deze worden dan op de gewenste dag afgeleverd. Mail naar : fam.videler@online.nl en er wordt contact opgenomen. Lionsclub Scaldis is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken om daarmee maatschappelijke bijdrage te leveren.


sport

AC Olympia en AV Spado

Geslaagde derde bijzondere trimtraining BERGEN OP ZOOM - Na de bijzondere trimtrainingen in 2010 bij de Waterlinie bij Vrederust en in 2011 bij de Spinolaberg en Auvergnepolder te Halsteren viel de keuze voor de derde editie op het gebied van de Kraaijenberg aan de zuidkant van Bergen op Zoom. De activiteit werd georganiseerd door het inmiddels vast groepje personen met Helene en Janus van der Zande, Max Engelman, Han van den Beemd, Fons van de Ven, Henk Bevelander en Willem Kruf. Op zaterdag 3 november meldden zich 60 personen bij het bezoekerscentrum aan de Fianestraat. Dit waren er 25 meer dan het jaar ervoor, maar het aantal bleef nog

achter bij de 90 deelnemers van de eerste trimtraining. Janus en Helene zorgden in het bezoekerscentrum De Kraaijenberg om 9.10 uur voor een mooie serie afbeeldingen uit de oude en huidige tijd van de route voor de 20 trimmers die via Hildernisse, de Blaffert en De Duintjes naar Lindonk zou voeren. Na de fotoserie trokken de trimmers onder leiding van Peter Talboom het gebied in. Vervolgens herhaalde Janus zijn verhaal om 9.30 uur voor de 40 wandelaars. Omdat het inmiddels was gaan regenen, hield Max de historische toelichting niet bij de boerderij Hildernisse, maar in het bezoekerscentrum. De IVN-gidsen Fons en Han trotseerden wel het slechte weer en gaven de geografische en biologische toelichting in de buitenlucht. Door het

weer kwamen de trimmers niet verder dan De Duintjes, maar op de terugweg werden nog wat extra kilometers gelopen door via de Fianestraat naar de Antwerpsestraatweg te gaan. De wandelaars die onder leiding van Rinus Knopjes een kleinere route aflegden, troffen het door hun latere vertrek beter, omdat de meeste regen toen al was gevallen. Ondanks de regen kunnen de organisatoren en deelnemers terugkijken op een geslaagde bijzondere trimtraining. De groei van het aantal deelnemers heeft de organisatoren reeds tot het besluit gebracht om in november 2013 een vierde bijzondere trimloop te houden. Zij hopen dat door onder andere mond tot mond reclame het aantal deelnemers weer zal stijgen.

Nieuwe crossseizoen voor Spado succesvol van start BERGEN OP ZOOM - Diomedon heeft de 1e cross van het seizoen 2012/2013 georganiseerd op zondag 4 november. Op een behoorlijk doorweekt parcours bij de sportvelden in Moerstraten kwamen maar liefst 70 Spado atleten aan de start voor de pupillen en CD-junioren wedstrijden.

Ze hadden het ritme meteen goed te pakken, ondanks dat veel van hen een paar dagen geleden pas overgegaan zijn naar een oudere leeftijdscategorie en ondanks dat de CD-junioren op zaterdag 3 november nog een zware survivalochtend achter de rug hadden. De dag begon met de jongens C-junioren en achter een ongenaakbare

Achilles-Thor trein liep Marvin Boschman naar een mooie 6e plaats. Met zijn 9e plek liep ook Tommie Sinke nog binnen de top10. Bij de C-meisjes werd Sanne van Gils 2e, Isa Videler 3e, Anouk Prop 5e en Anique Videler 9e. Bij de D-junioren haalden 2 eerste jaars via een goede eindsprint het podium: Norbert Wijenberg werd 2e, Stan de Deugd 3e en Anouk van Gils werd 7e bij de meisjes D. De grootste groep van Spado liep bij de A-pupillen en dit loonde. Een dubbelslag werd het bij de jongens, waarbij Jip Haest 1e en Ramon Biondina 2e werd. Daarnaast werd Mathijs Verbeek 9e. Bij de A-meisjes werd Meike Verdaasdonk 2e, Tessa Marijnissen 3e, Fenne Rode 5e en Noortje de

Deugd 6e. Bij de iets jongere B-pupillen werd Trijntje van Elzakker bij de meisjes 2e en bij de jongens werd Dicky Veraart 5e en Daniël van Poortvliet 8e. Helemaal prijs schieten was het bij de allerjongste atleetjes. Bij de C-pupillen waren de 1e plaatsen voor Spado atleten. Bij de meisjes won Anouk Verdaasdonk, werd Laureen Dudink 2e en Alysa Shepard 6e. Bij de jongens won Vincent van Pul en werd Pim Nuyten 4e. Bij de mini pupillen won Orla de Ruiter. Na afloop gingen de tevreden atleten en trotse ouders en trainers huiswaarts, terwijl de eerste regendruppels vielen. Voor de jeugd goed loopweer, de volwassenen en oudere jeugd heeft later op de dag door de stevige regenbuien meer afgezien.

Goed voetbalweekend voor BVV’63 BVV’63 4-SAB 5 SAB begon sterker aan de wedstrijd dan BVV’63. Dit maakte ze af met een doelpunt waardoor de thuisploeg op 1-0 achterstand kwam. Net voor het einde van de eerste helft maakte Umit Sarigül de gelijkmaker. Het begin van de tweede helft begon goed met een goal van Volkan Unavar , hij maakte de 2-1. Na een slordige verdedigingsfout benutte de tegenstander zijn kansen goed en kwam het op een gelijkspel. Na een mooi afstandsschot van opnieuw Volkan Unavar zorgde hij ervoor dat ze weer voor kwamen te staan. Na een mooi aangeven van Umit Sarigül maakte Alper Atabeg de 4-2 waardoor BVV’63 de wedstrijd met winst afsloot. BVV’63 2-Koewacht 2 Zondag, een regenachtige ochtend voor de twee ploegen om te spelen.Al vroeg in de wedstrijd kreeg BVV’63 een penalty mee.

Deze werd genomen door de keeper van BVV’63. Cavali Alibeyoglu scoorde door de bal hard in de linkerhoek te schieten. BVV’63 bleef goed spelen en zette dit ook om in doelpunten. De tweede goal werd gemaakt door Mehmet Ali Yeral. Vervolgens werd er gescoord door Mustafa – Hij maakte ook de vierde goal. De tegenstander wist nog één doelpunt tegen te scoren. De tweede helft was minder spannend. In deze helft vielen dan ook geen doelpunten meer en bleef de stand 4-1. BVV’63 1-Grenswachters 1 BVV’63 begon meteen met aanvallend spelen. Ze hadden een aantal mooie kansen maar door het compacte spelen van de tegenstander bleek het lastig deze kansen tot doelpunten te verzilveren. Eindelijk brak BVV’63 door de verdediging en maakte Umit Kartal een mooi doelpunt. Vervolgens werd er gescoord door Okan Uluk. Na

MOC’17 1 tegen Cluzona 1 BERGEN OP ZOOM - Het eerste van MOC’17 speelt thuis een derby tegen Cluzona 1 op zondag 11 november, aanvang 14.30u. Programma Zondag 11 november 14.30 MOC 1-Cluzona 1 12.00 MOC 2-SC gastel 2 11.30 Steenbergen 3-MOC 4 12.00 Vivoo 2-MOC 5 12.00 MOC 6-Meto 6 10.00 NSV 5-MOC 7 10.00 NSV 6-MOC 8 10.00 MOC DA1-Vogelwaarde DA1 09.45 MOC DA2-NSV DA1 Zaterdag 10 november 14.30 MOC 2(zat)-VVC’68 4(zat) 15.00 MOC A1-Groen Wit A1 15.00 MOC A2-Steenbergen A1 14.30 SVSSS B1-MOC B1 15.00 MOC B2-Tholense Boys B1 13.15 MOC B3-Seolto B1 11.30 NSV B1-MOC B4

11.45 Boeimeer C1-MOC C1 11.45 Halsteren C1-MOC C2 13.15 MOC C3-BVV’63 C1 13.00 MOC C4-Nieuw Borgvliet C2 12.30 Cluzona C3-MOC C5 11.45 MOC C6-Unitas’30 C5 08.45 MOC C7-Vivoo C2 10.00 Boeimeer D1-MOC D1 11.45 MOC D2-Rood Wit D1 11.30 Roosendaal D3-MOC D3 11.45 MOC D4-Noad’67 D1 10.15 MOC D5-Steenbergen D3 10.00 Hansweertse Boys D1-MOC D7 10.15 MOC D8-Steenbergen D5 11.30 DVO’60 D4-MOC D9 10.15 MOC E1-Alliance E1 10.15 MOC E2-Hoeven E1 10.15 MOC E3-Meto E1 10.00 Meto E2-MOC E4 09.00 Rimboe E1-MOC E5 10.45 Odio E2-MOC E6 10.00 SPS E2-MOC E7 10.15 MOC E8-Halsteren E7 08.45 MOC E9-Roosendaal E9 10.30 Cluzona E4-MOC E10

rust speelde de Grenswachters sterker en scoorde zij de 2-1. Na een vrij trap voor de Grenswachters, werd het 2-2 en waren zij helemaal terug in de wedstrijd. Ugur Kahveci schoot een vrije trap net op de lat waardoor de wedstrijd spannend bleef. De wissel in de 70ste minuut bleek een gouden want Tolga Kurtoglu zorgde uiteindelijk in de 92ste voor het beslissende doelpunt waardoor BVV’63 de wedstrijd won. Onze clubhuis is geopend op de trainingsavonden, dinsdag en donderdag, vanaf 18:00 uur en tijdens de wedstrijddagen, zaterdag en zondag, vanaf eerste wedstrijd. Wil je bij de Bergse Voetbal Vereniging’63 voetballen dan kan je je melden bij de secretaris Dhr. Ahmet Arslan tel. 06-41402373 of langs komen bij ons clubhuis. Wil je als pupil leren voetballen dan is Tanju Bakan iedeale persoon in Bergen op Zoom, tel. 06-44577391.

08.45 MOC E11-SC Welberg E2 10.30 Alliance F1-MOC F1 08.30 Hoeven F1-MOC F2 08.45 MOC F3-WVV’67 F1 10.30 Steenbergen F2-MOC F5 08.45 MOC F6-Nieuw Borgvliet F1 08.45 MOC F7-Meto F3 09.30 Grenswachters F2-MOC F8 10.30 MOC F9-NVS F2 09.30 Lepelstr. Boys F2-MOC F10 11.15 DSE F5-MOC F11 09.00 Virtus F6-MOC F12 08.45 MOC F13-Roosendaal F11 09.00 Alliance F6-MOC F14 13.00 MOC G2-Braakhuizen G1 11.00 GSBW JG1-MOC JG1 10.00 SSV’65 MB1-MOC MB1 12.00 SJO Prinsenland MC1-MOC MC1 10.00 Gesta MD1-MOC MD1 MOC D6, F4 , G1 vrij Donderdag 8 november 20.00 Kogelvangers 5(zat)-MOC 3(zat) Veranderingen en uitslagen: www.MOC 17.nl PAGINA 16

MOC’17 hard onderuit in Hulst BERGEN OP ZOOM - MOC’17 is zondag hard en kansloos onderuit gegaan tegen het onderaan staande HVV’24 uit Hulst: 4-0. Op het zeer slecht bespeelbare veld was het vanaf de eerste minuut duidelijk dat HVV’24 de punten in Hulst wilde houden. Het speelde agressiever, combineerde beter, won alle duels en wist beter met de slechte omstandigheden om te gaan. MOC mocht na 12 minuten zelfs van geluk spreken dat keeper Corné van Hoof na een charge geen rode kaart kreeg en mocht blijven staan. Uit de enorme hoeveelheid

kansen wist HVV’24 in de eerste helft slechts 2x te scoren. De enige wapenfeitjes die MOC daar tegenover kon stellen waren een schot van Yoshi Malinka van 30 meter op de lat en een inzet van Matty den Ridder die ternauwernood door de keeper kon worden gered. De tweede helft gaf een iets beter MOC te zien. MOC was meer in balbezit zonder echt gevaarlijk te worden. Sterker nog: de beter kansen waren voor HVV en ook daarvan benutten ze er in het restant van de wedstrijd nog twee. Zondag speelt MOC’17 thuis tegen Cluzona.

Biljarten Regio Competitie BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, na week 44. A-Teams: 1, Hoeven 1 550,064 13, 2. Oud Gastel 2 549,890 13, 3. Halsteren 4 545,929 13, 4. S.B.Ponderosa 2 532,780 13, 5. Halsteren 2 524,698 13, 6. Halsteren 1 522,135 13, 7. Keijenburg-1 521,902 13, 8. de Heen 1 521,543 13, 9. Halsteren 5 517,432 13, 10. Welberg 1 513,694 13, 11. Oud Gastel 1 510,414 13, 12. Lepelstraat 1 504,618 13, 13. Welberg 2 503,675 13, 14. Steenbergen 1 500,754 13, 15. Vossemeer 1 500,321 13, 16. Steenbergen 2 500,282 13, 17. S.B.Ponderosa 1 498,743 13, 18. Lepelstraat 2 487,326 13, 19. Halsteren 3 472,092 12, 20. Welberg 3 466,642 12,

B-Teams: 1. Steenbergen 5 577,113 13, 2. de Heen 2 567,930 13, 3. de Duiventoren 2 555,019 13, 4. Halsteren 6 551,580 13, 5. de Duiventoren 1 550,327 13, 6. Halsteren 7 548,966 13, 7. Steenbergen 4 537,560 13, 8. S.B.Ponderosa 3 523,850 13, 9. Oud Gastel 3 514,754 13, 10. Halsteren 9 513,447 13, 11. Steenbergen 3 511,248 13, 12. Stampersgat 2 510,944 13, 13. Halsteren 10 506,103 13, 14. de Hofstee 1 501,417 13, 15. Halsteren 8 499,785 13, 16. Welberg 4 492,897 13, 17. Oud Gastel 4 490,999 13, 18. de Hofstee 2 474,145 13, 19. Oud Gastel 5 467,267 12, 20. de Heen 3 DTC 455,830 12. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Derby Lepelstraatse Boys 1 LEPELSTRAAT - Het is voetbalvereniging Lepelstraatse Boys 1 weer niet gelukt om thuis te winnen van DSE: 0-0. Uitslag senioren Zondag 4 november Lepelstraatse Boys 1-DSE 1 0-0 Lepelstraatse Boys 2-Vivoo 2 5-3 BSC 7-Lepelstr.Boys 3 6-1 Internos 9-Lepelstraatse Boys 4 0-1 Uitslag jeugd Zaterdag 3 november Beek Vooruit A2-Lepelstraatse Boys A1 afg. Lepelstraatse Boys C1-Halsteren C3 9-0 MOC’17 C5-Lepelstraatse Boys C2 3-0 MOC’17 D8-Lepelstraatse Boys D1 1-3 Lepelstraatse Boys E1-ODIO E2 1-5 Lepelstraatse Boys F1-VVC’68 F1 3-1

WHS F2G- Lepelstraatse Boys F2 1-9 Programma senioren Zondag 11 november 14.30 Lepelstraatse Boys 1-SC Kruisland 1 11.30 Lepelstraatse Boys-Victoria’03 3 10.00 DIOZ 3-Lepelstraatse Boys 3 09.45 Victoria’03 5-Lepelstraatse Boys 4 Programma jeugd Zaterdag 10 november 14.30 Lepelstraatse Boys A1-BSC A2 14.30 Cluzona C2-Lepelstraatse Boys C1 11.15 Lepelstraatse Boys C2-De Fendert C2 09.30 Lepelstraatse Boys D1-Dosko D3 09.30 Lepelstraatse Boys E1-FC Bergen E3 11.00 NVS F1-Lepelstraatse Boys F1 09.30 Lepelstraatse Boys F2-MOC’17 F10 Voor wijzigingen en/of aanvullingen: www.lepelstraatseboys.nl

Marathonavond AV Spado BERGEN OP ZOOM - Op dinsdag 13 november is er in de kantine van AV Spado op sportpark Rozenoord te Bergen op Zoom wederom de jaarlijkse marathonavond. Op die avond zullen alle trainingen eerder beginnen zodat alle lopersgroepen ruim de tijd hebben om voorafgaand aan de huldigingen nog hun rondjes te lopen. Vanaf 20.00 uur zal er inloop zijn in het clubgebouw en om 20.30 uur start de gezellige bijeenkomst. Op deze avond zullen de prestaties van atleten van AV Spado op de marathon aan bod komen en is er speciale aandacht voor degenen die in het afgelopen jaar hun eerste marathon liepen.

Niet minder dan 10 mensen liepen voor de eerste keer de marathon en verdienen daarmee een kei, de blijk van waardering van hun prestatie. Daarnaast zijn er twee mannen die in het afgelopen jaar hun 25e marathon hebben gelopen, zowel Ruud Peeters als Paul de Wit deden dit voor de 25e keer. Eerder dit jaar liep Rob Schmidt zijn 150e marathon in een zeer koud Apeldoorn en natuurlijk wordt ook zijn uitzonderlijke prestatie nog even onder de aandacht gebracht. Iedereen is welkom op deze avond waarbij in een gezellige ambiance en onder het genot van een hapje en een drankje nog even kan worden bijgepraat over de prestaties van het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst.

Activiteitenkalender DOSKO 21 november Sinterklaas Om de Sint en zijn pieten uitbundig te begroeten willen we jullie allemaal vragen om een mooie kroon/sint/zwarte pieten muts te maken met duidelijk op de voorkant je naam en je elftal te schrijven. Je mag je kroon/muts zo mooi maken als je zelf wilt en de mooiste kroon zal ook beloond worden met een klein presentje. De kantine die natuurlijk helemaal versiert is, is vanaf 18.15 uur open. Terwijl we vol spanning wachten kunnen we alvast de liedjes nog een keer extra oefenen. Ver-

geet je niet op te geven bij beheerders clubhuis of je eigen leider/trainer. 24 november Sportquiz SportQuiz gepresenteerd door onze eigen Joke Derksen en Umberto Tan. Dit gecombineerd met een high beer/wine en overheerlijke tapas. Opgeven bij beheerders clubhuis voor 10 november. Kantine open om 20.00 uur, aanvang quiz 20.30 uur. 14 december Kerstbingo Kerstbingo met schitterende prijzen en als hoofdprijs dit jaar een flatscreen televisie. Aanvang 20.00 uur.


Boomkwekerij/Hoveniers Hoogerheide

Begeerlijke Kampioen met tot wel 4.000,- inruilpremie

Voor: dakplatanen, dakmoerbei, leilinde, leiplatanen, bolacasia, bolesdoorn, catalpa, fruitbomen etc. Tel.: 0164-616707 of 06-30429026 of 0113-552255 Valkestraat 15 / vofakkermans@hotmail.com Openingstijden: zaterdag van 09.00 tot 16.00 of op afspraak. Tuinafval nemen wij gratis mee! Reclame: Rode Beuk 70cm € Groene Beuk 125/150cm € Dakplataan € leilinde vanaf €

1.50 1.45 29.50 23.50

Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

www.hoveniers-hoogerheide.nl

kbaar met FORD C-MAX beschi Met nu: teem met • Navigaties ys scherm en ur 5 inch kle l Voice Contro en h® ot to • Blue / d iPo or vo ting • USB-aanslui USB-stick MP3-speler / oren achter • Parkeersens

995,-

Voor slechts 855,Uw voordeel

én

C-MAX

2GRA.5ND0C-M0AX,4.000RE,-MIE

RD C- MA X ER IS AL EE N FO ,VA NA F 21.7 00

Specialist in begeleiding van kinderen met: ng 20% bijtelli

leerproblemen (dyscalculie, dyslexie),

Specialist in begeleiding van kinderen met: “leren” leren en huiswerkbegeleiding faalangst. leerproblemen (dyscalculie, dyslexie), Bel voor een vrijblijvend intakegesprek naar: 06-30883325

“leren” leren en Nicole huiswerkbegeleiding den Bouw Halsteren

www.rtvooruit.nl faalangst.

INRUILP

Bel voor een vrijblijvend intakegesprek naar: 06-30883325

De Ford C-MAX en Grand C-MAX. Groots in binnenruimte en flexibel interieur. De C-MAX is niet voor niets door de ANWB verkozen tot Gezinsauto van het Jaar 2012. En nu ook uiterst voordelig, want u ontvangt tijdelijk 2.500,- inruilpremie op de C-MAX en maar liefst 4.000,-

Nicole den Bouw Halsteren www.rtvooruit.nl

op de Grand C-MAX! Natuurlijk is de C-MAX beschikbaar in de 20% bijtellingscategorie voor zowel diesel als benzine. Dus ga snel naar de Ford dealer, want een betere deal kunt u niet maken. Welkom in de kampioensklasse. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,5-22,7; liter/100 km: 4,4-6,9; CO2 gr/km: 112-154.

Van de Ree www.fordvanderee.nl

Bergen op Zoom: 0164 - 25 02 00 Oostburg: 0117 - 38 32 30 Roosendaal: 0165 - 54 81 61

Sportschool Sankaku

GGD lanceert nieuwe website voor reizigers

Buitenlands avontuur boeken? GGD bezoeken!

Internationaal goud voor kata team

WEST-BRABANT - Zo’n 40 procent van alle reizigers gaat onbeschermd op reis, met soms zeer vervelende en ernstige medische gevolgen. Om hen beter voor te lichten, lanceert de GGD de website www.ggdreisvaccinaties.nl.

BERGEN OP ZOOM - Afgelopen zondag werden in de Belgische plaats Brugge internationale katawedstrijden gehouden. Een team van sportschool Sankaku had zich ingeschreven voor het nage-no-kata (het kata van de worpen) dat was het team van Roel Wesselink en Simon v.d. Doel.

De praktische en overzichtelijke website biedt een schat aan professionele informatie en handige tips over gezondheid over de hele wereld. Want elk land heeft immers z’n eigen gewoonten, hygiëneregels en eetcultuur. Kijk hiervoor op de handige site www. ggdreisvaccinaties.nl/ De site is een gezamenlijk initiatief van zes Zuid-Nederlandse GGD’en, waaronder de GGD West-Brabant. Zowel de vakantieganger, zakenman of stagiair vindt er alles op het gebied van gezond reizen. Of het nu gaat om aanbevolen en verplichte vaccinaties ter bescherming tegen nare ziektes zoals malaria, Hepatitis A, diarree of dengue, of handige tips rondom veilig vrijen, buitenlands eten of veilig en schoon drinkwater: het staat er allemaal op. Net zoals wetenswaardige reisartikelen en gezondheidsadviezen per land, inclusief informatie over politieke onrust of een natuurramp. Er is ook gedacht aan bijzondere reizigers zoals kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen of andere medische problematiek (zoals reuma, HIV, een immuunstoornis of diabetes). Verder staan er actuele berichten op over gezondheid in de wereld én kunnen bezoekers via de site een afspraak plannen met een adviseur van de GGD voor de noodzakelijke inentingen. De artsen en verpleegkundigen geven reizigers een passend en actueel advies op maat voor alle reisbestemmingen ter wereld. Of dit een vakantiereis naar Turkije is, een stage in Maleisië, een zakenreis naar Brazilië, of een emigratie naar Kenia: voor elke reiziger heeft de GGD passend advies op maat. De GGD adviseert iedereen om goed voorbereid op reis te gaan. (Ver) buitenlands avontuur boeken? www.ggdreisvaccinaties.nl bezoeken! PAGINA 17

Twee teams hadden zich ingeschreven voor het katame-no-kata (grondwerkkata), te weten Peter Goossens en Hans van Raak en Simon v.d. Doel en Roel Wesselink. Zij bonden de strijd aan met teams uit België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Bij deze wedstrijden mag je geen enkele fout maken, bij iedere verkeerde actie of verkeerde stap krijg je aftrek van punten. Deelnemende teams worden in dit soort wedstrijden altijd beoordeeld door vijf ju-

ryleden en je moet dus uiterst geconcentreerd je technieken demonstreren. Simon en Roel werden na een spannende strijd kampioen in het katame-no-kata, Peter en Hans werden in deze klasse tweede. In het nage-no-kata werden Roel en Simon tweede achter het Belgische koppel dat bij de afgelopen Europese kampioenschappen de zilveren medaille wist te behalen. Sportschool Sankaku feliciteert de teams met deze prachtige prestaties.


kerkelijk

GERTRUDISKERK Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 233574; gertrudis@ rkboz.nl; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00u: tel. 233574. Contactpastor: pastor Rud Smit, tel. 233574 of 06-30727945. Zaterdag 10 nov. 19.00u: Taizé-viering. Zondag 11 nov. 10.00u: Eucharistieviering. Voorgangers: pastor Jo Meester en Ward Warmoeskerken. Zondag van de Kerkmuziek. Zang: HMR Gemengd koor. Intenties: Cornelia Somers en Alphons Smout, Nico Boumans, Laurentius Ditvoorst en o.fam. Ditvoorst, Buijs, Niesz, Bert Herbers. Doopviering 12.30u: Eijse Strackke. Middaggebed: Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Overleden: Leny Hoste-Heselaars (84 jaar), weduwe van Jan Hoste, Stuijvenburgh en Bert Herbers, echtgenoot van

Henriëtte Herbers-Goossens, Zuidzijde Zoom. Agenda Parochie: wo 7 nov. 10.00u: teamoverleg, 13.30u: Kidskerkbijeenkomst in Cantatorium, 17.30u: Mee-eten volgens Bijbels recept (wel even aanmelden), 19.30u: Bijbelavond; do. 8 nov. 20.30u: doopgesprek; vr. 9 nov. 9.30 u: Tweespraak (Ontmoetingskerk) 15.00u: euch.Avondvrede; za. 10 nov. 13.30 Cantorijmiddag Ontmoetingskerk; 17.00u: Taizébijeenkomst; zo 11 nov. 16.00 u Synagoge: afsluiting Week van het Boeke; ma 12 nov. 10.00u: brongroep, 20.00u: parochiebestuur. Di. 13 nov. 10.00 Pastoraatsgroep; 20.00u: Theresia van Lisieuxavond; Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vinden eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 9 dec., 13 jan. en 17 feb. Meilust: Zondag 11nov.11.00u: Woorden communieviering. Voorganger: pastor Jo Staps. Huize St. Catharina: Zondag 11 nov.

9.30u: Woord-en commmunieviering. Voorganger: pastor Jo Staps. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15 uur een dienst in de tijdelijke gebedsruimte: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag en donderdag: Woord- en gebedsdienst. O.L.VROUW VAN LOURDES Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel praathuis/kerk tel. 235106, fax 251530; olvlourdes@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30u: tel. 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, spreekuur dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30u (uitgezonderd de tweede dinsdag van de maand) tel. 233574 of via de administratie. Vrijdag 9 nov. 18.30u. Scheldeflat. Woord-/communieviering. Voorganger: dhr. T. de Mooij. Int: Geen. Zaterdag 10 nov. 19.00u. Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: dhr.

Prikbord Gedachtenisprentje Allerzielen Met Allerzielen werd in alle kerken een gedachtenisprentje uitgedeeld waarop alle overledenen van de parochie vermeld staan. In de kerken en in de zorgcentra zijn nog exemplaren neergelegd. Week van het boek Tussen zaterdag 3 en zondag 11 november organiseert een werkgroep uit de verschillende kerk van de Brabantse Wal een speciale bijbelweek: ‘Week van het Boek’. In een folder, die in alle kerken ligt, vindt u het totale programma met alle activiteiten. Wat Bergen op Zoom betreft wordt voor de tweede helft van de week de speciale aandacht gevraagd voor het programma van Kidskerk over het Boek, op woensdag 7 november, 13.30 in de Gertrudiskerk en voor de Bijbels/Joodse maaltijd, eveneens op woensdag 7 november, om 17.30 uur op de pastorie aan de Stulemeijerlaan. (Wilt u zich voor deze maaltijd even opgeven tel 233574). Donderdag 8 november 20.00 uur: Poëzie als taal van het geloof. Spreekbeurt van dichter Sytze de Vries in Martinuskerk Halsteren; Vrijdag 9 november ‘Tweespraak’ om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk. (Ds Willem Vermeulen en pastor Rud Smit); Vrijdag 9 november ‘Het land van de Bijbel als toeristische bestemming’ 20.00 uur in Ontmoetingskerk. Zaterdag 10 november 13.30 uur ‘Studiemiddag koor en cantorijleden’ in de Ontmoetingskerk o.l.v. Marcel van Westen. Zondag 11 november 16.00 uur in de Synagoge uitleg over de ‘grote feesten’ door de Chazan van de synagoge van Middelburg. Bijbelavond over het Lucasevangelie Op woensdag 7 november vindt de tweede Bijbelavond over het Lucasevangelie plaats. De avond gaat deze keer over de twee eerste hoofdstukken van Lucas (“kindheidsevangelie) en sluit aan op de Bijbelse maaltijd die op het parochiecentrum wordt gehouden, in het kader van de “Week van het Boek’. Thema-avond over angst ‘Lopen over water’ Dinsdag 13 november in de dagkerk van de Goddelijke Voorzienigheid; aanvang 19.30 uur. Angst, een gevoel dat iedereen wel kent. Ds. Ruud Jellema en ds. Henk van ’t Maalpad gaan samen met ons, aan de hand van een bijbelverhaal waarin angst een rol speelt, op zoek naar een begaanbare weg als er geen weg lijkt. Organisatie door de werkgroep ‘Vrouw Geloof Samenleving’, maar mannen zijn ook van harte welkom. Synagogelezing Zondag 18 november om 16.00 uur een lezing in de Synagoge aan de Koevoetstraat. ‘Economie in de huidige tijd’ is het begrip dat dit seizoen centraal staat. Prof. A.Klamer zal dit thema op een toegankelijke manier uiteenzetten en de relatie leggen tot solidariteit in de samenleving. Seric (Semaine de Rencontre Islamo-Chretien) In de Ontmoetingsweek tussen Moslims en Christenen in Bergen op Zoom tussen 15 en 25 november zal er een wandeling plaatsvinden door wijk Oost o.l.v. de heer Jacques Ververgaard op maandag 19 november tussen 12.00 en 14.00 uur. Aanmelden bij het secretariaat van de Lievevrouweparochie. Verzamelen en vertrek is vanaf het kerkplein van de Heilig Hartkerk, Piusplein. Thema avond: afscheid nemen Afscheid nemen: jezelf verliezen… jezelf hervinden. In het kader van het project ‘Omzien naar elkaar’ organiseert de klankbordgroep diaconie van de Lievevrouweparochie maandag 19 november een avond met als thema: afscheid nemen: jezelf verliezen… jezelf hervinden. Een avond over verlieservaringen en rouwverwerking. Deze avond is de heer Arthur Polspoel te gast. Hij zal een inleiding verzorgen waarna er ruimte is voor vragen en gesprek. Plaats: Dagkerk Goddelijke Voorzienigheid, van Heelulaan 73 te Bergen op Zoom. Vanaf 19.15 uur bent u welkom om 19.30 uur begint het programma. Opgave: het secretariaat van de parochie: tel. 0164-233574 of e-mail:Lievevrouweparochie@rkboz.nl

Lievevrouweparochie Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, lievevrouweparochie@rkboz.nl, www.rkboz.nl T. de Mooij. Int: Anna Leijdekkers, Wilhelmina Houtman-Proost, Cornelis Rovers, Annie Verdult-v. Loon. Zondag 11 nov. 9.30u. Eucharistieviering. Voorganger: pastor R. Smit. Int: Mieke de Graauw-Koopman, Kees en Agie de Boer en o.fam., o.e. Musters-Klaassen, Hendrica Hagenaars-Weijts, Wilhelmina Houtman-Proost, Cornelis Rovers, o.o. Gieles-de Groot, Annie Verdult-v. Loon. Dinsdag 13 nov. 9.00u. Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: dhr. M. Kuipers. Verhuizing. Het secretariaat is verhuisd naar de kerk (Prins Bernhardlaan 66), ingang linker portaal. Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het parochiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van tevoren). De gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op de zondagen 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april om 12.00 uur. HEILIG HART VAN JEZUS Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie: tel. 0164-234069. Spreekuur: maandag- dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30u; e-mail: heilighart@rkboz.nl. Zaterdag 10 nov. 19.00u: Woord en Communieviering: voorganger Pastor M. Zopfi. Intenties: Marinus Ooms, Dimphna Moerkens-Krens. Zondag 11 nov. 11.00u: Eucharistieviering: voorganger Pastor R. Smit. Pastoor Stan v. Oers, Marinus Ooms, Dimphna Moerkens-Krens, Harrie Homs. Gedoopt is: Stef Willibrordus Franciscus v. Hulten.

Doopvieringen: gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met de pastorie (tel. 234069). Kinderwoorddienst: Tijdens de dienst van 11.00u zijn de jongens en meisjes van harte welkom. Ochtendgebed: Donderdag 8 november om 9.30u bidden we in de Dagkerk samen het ochtendgebed, iedereen is welkom en kan aansluiten. GODDELIJKE VOORZIENIGHEID Van Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 236371; voorzienigheid@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u: tel. 236371. Contactpastor: pastor Rud Smit, tel. 233574 of via de administratie. Zaterdag 10 nov 17.00u: Eucharistieviering voorganger: pastor Rud Smit. Intenties: Johannes Bakx, Anna Leijdekkers. Zondag 11 nov 9.30u: Woord- en communieviering, voorganger: pastor Mary Zopfi. Intenties: Johannes Bakx, Henny Koevoets en Ali Koevoets-Fiktorie. Woensdag 7 nov 9.00u: H. Antonius Abt (Eigen Haard); Woord- en communieviering, voorganger: Arwen Meulenbroek. Intenties: overl. ouders v.d. Brand en kleindochter Jolanda. Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt hiervoor bellen met de administratie, tel. 236371. Lezingen: 1 Koningen 17,10-16, Heb. 9,24-28, Marcus 12,38-44 ’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefonisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06- 45640680 (’t Zaaltje).

Pastoraal hoekje Ik was afgelopen zaterdagavond in de Hervormde Kerk van Steenbergen voor de opening van de ‘Week van het Boek’. Die week is een idee van ds Klaas Vos uit Ossendrecht . Aan alle kerken van de Brabantse Wal is door een initiatiefgroep gevraagd om in de eerste volle week van november iets extra’s te organiseren rond de bijbel en om daarbij mensen uit de buurtkerken uit te nodigen. Klaas Vos opende de week tijdens een concert van Harmonie Volharding en legde iedereen uit dat voor het lezen van de bijbel liefde en volharding nodig is. Want trouwe bijbellezers zijn we niet in deze streek, daarom hield de dominee maar een kort praatje en kon de harmonie daarna voluit muziek spelen uit film Ben Hur, de opera Turlandot en bewerkingen van toppers van Leonard Cohen, Charles Trenet en Gilbert Becaud. En ‘de Bridge over troubled water’ van Simon & Garfunkel. Toen dacht ik al lang niet meer aan de bijbel, maar aan het ‘bruggen bouwen’ van Marc & Diederik en dat het formatie-akkoord zoveel VVD’s kwaad heeft gemaakt dat het echt een bridge over troubled water lijkt. We moeten dus de nieuwe ploeg maar Liefde en Volharding toewensen. Rud Smit

KERKELIJK NIEUWS HALSTEREN Protestantse kerkgemeenschap: Elke zondag 10.30u in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20. Scriba vakant, info B. van Weesp, tel.: 0164683941. Zondag 11 november: 10.30u. eredienst, viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. H.C. van het Maalpad. H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, secretariaat@quirinuskerk.nl. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn bereikbaar via tel.: 0164-680381. In dringende gevallen te bereiken via tel.: 0610688964. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. RK Parochiekern H. Quirinus Halsteren. Zondag 11 november 09.30u.: Eucharistieviering. voorganger pastoor Han Akkermans m.m.v. het Gemengd Koor. Int: jgt. Adrianus Wagenaar, Mien Verbraak-Kommers, Jan v.d. Aarssen, Adri de Keijzer, Piet Bastiaanse en zoon Kees, jgt. Jaantje Geers-Schouteren. Donderdag 15 november 19.00u.: Eucharistieviering. Uw gebed wordt gevraagd voor de overledene Cor Schuurbiers. Deze zondag worden gedoopt: Rick Tempelaars en Thomas de Jongh. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Donderdag 8 november: Woord, gebed en communie Pastor B. Simons. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zon-

dagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650. Protestantse Gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 09.00u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, e-mail: hcvhmaalpad@home.nl. Voor info: B. van Weesep, tel.: 0164- 683941. LEPELSTRAAT H. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn. Zaterdag 10 november 19.00u.: Dienst van W.G.C.: Geert Valkenburg e.v. Jaan Kijzers en dochter Rina, o.o. JansenClarijs, o.o. Van Schilt-Van Tillo, o.o. Sitters-Smitskamp. Voorgangers: Vrijwilligers, misdienaars: Lorena en Belana, zang: dameskoor. Dinsdag 13 november 19.00u.: Euch.: Ter ere van de Heilige Antonius voor onze gezinnen. Uw gebed wordt gevraagd voor Jo Musters w.v. Henk van Tilborg, Kees Jochems w.v. Bout Karremans, Jeanne Toonen-Van Dongen. BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. PAGINA 18

in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Lievensberg ziekenhuis: Elke zondag 10.00u in de aula. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www. lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Zondag 11 november 10.30u.: Celebration, kerkdienst, met Jorim Willems in het Roncalli, Tuinderspad 6 (ingang via Noordzijde Zoom), Bergen op Zoom. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum. Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal.


VACATURES

is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verlenen van service en onderhoud van keukenapparatuur voor instellingen, horeca en cafetaria’s. Service die voldoet aan drie belangrijke voorwaarden: deskundigheid, betrouwbaarheid en continuïteit! Om aan deze eisen te kunnen blijven voldoen, zijn wij op zoek naar een

Visgilde Oosterschelde is op zoek naar

jou!

Voor onze woon-werkgemeenschap zoeken wij een enthousiaste en bevlogen:

Wij zijn op zoek naar

Pedagogisch Begeleider m/v - 36 uur Voor onze woon-werkgemeenschap zoeken wij een ent enthousiaste

medewerkers

Deze draagt zorg voor een verantwoord leefklimaat, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en/of behandeling optimaal tot zijn recht kan komen.

voor diverse functies ons team te versterken. Pedagogisch omBegeleider m/v -

Monteur Grootkeukentechniek

voor meer informatie: www.titurel.nl of tel: 0164 602071

• Parttime medewerker • Zaterdagkrachten • Vakantiekrachten sollicitaties richten aan: Deze draagt zorg voorBesembun een Heb verantwoord je affiniteit met deleefklimaat, versbranche en zodanig dat op Titurel, t.a.v. Mevrouw Marieke ben je een teamplayer? Putseweg 44 - 4645 RK Putte of via info@titurel.nl de opvoeding, begeleiding en/of behandeling optimaal tot zijn rech Mail naar: info@oosterschelde.visgilde.nl of stuur je CV naar onderstaand adres.

Wij nodigen schoolverlaters uit om mee te solliciteren. Ben je geïnteresseerd in deze functie, kijk dan op onze website: www.grootkeukenservicezeeland.nl en mail je cv voor 17 november 2012 naar info@gksz.nl

66 voor meerSlabbecoornweg informatie: www.titurel.nl Visgilde of tel: 0164 - 602

De Nieuwe Markt Roosendaal

Postbus 49 / 4690 AA Tholen Tel.Slabbecoornweg 0031 (0)166 - 606625 40

Postbus 49 / 4690 AA Tholen

E-mail jst.tholen@tip.nl sollicitatiesUwrichten aan: voor al kwaliteitsleverancier

want vis is feest!

uw vis, schaal/ en schelpdieren

Uw kwaliteitsleverancier voor al uw vis, schaal- en schelpdieren.

Titurel, t.a.v. Mevrouw Marieke Besembun VISGILDE OOSTERSCHELDE Putseweg 44 4645 RK Putte of via info@titurel.nl

Vishandel J.C. Schot Tholen is een groeiend bedrijf dat gespecialiseerd in het Tholen beleveren van de horeca bedrijf en Vishandel J.C.isSchot is een groeiend dat gespecialiseerd is in hetOP beleveren Lombardenstraat 2 • 4611 VZ BERGEN ZOOM van de detailhandel. Wijdetailhandel. zijn gevestigdWij op het horeca en zijnindustrieterrein ‘de Slabbecoorn’ in Tholen. Tgevestigd 0164 25 op 55industrieterrein 24 • www.oosterschelde.visgilde.nl “de Slabbecoorn” in Tholen.

Gondrand Traffic bv zoekt ter versterking van de Logistieke afdeling te Moerdijk een fulltime medewerker;

Customer Service medewerker m/v Functieomschrijving • Het zorgdragen voor een correcte afwikkeling van de import- en exportzendingen van specifieke klant(en). • Het invoeren van zendingen in de operationele systemen. • Het up-to-date houden van de operationele systemen en de relatie(s). • Het verrichten van de benodigde correspondentie, communicatie en administratie met betrekking tot de inbound- en outbound orders van de specifieke klant(en). • Het opmaken van de benodigde transport bescheiden. • Het oplossen van onregelmatigheden met betrekking tot de orders. • Registreren van logistieke activiteiten ten behoeve van de facturatie en de interne rapportage Wat vragen wij? • Kennis van Douanezaken • Kennis van Voorraadbeheer • Kennis van Warehouseprocessen • Kennis van logistieke (administratieve) processen en -systemen Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie als customer service medewerker. Je beheerst de Nederlandse en Engels taal in woord en geschrift. Je bent goed bekend met geautomatiseerde systemen. Je hebt een opleiding op mbo of vergelijkbaar niveau. Je bent een echte teamplayer en beschikt over een commerciële instelling. Verder ben je flexibel met betrekking tot werktijden. Voor de functie van customer service medewerker heb je enige ervaring in voorraadbeheer en douanetechnische zaken.

Vanwege onze groei zijn wij per direct op zoek naar een:

Voor onze vishandel in Tholen zijn wij zijn op zoek naar

visfileerder m/v (Fulltime)

Schoonmakers m/v

Wij zoeken iemand die  zelfstandig en netjes kan werken vanaf 16 jaar  verantwoordelijkheidsgevoel heeft  de Nederlandse taal beheerst voor één of meer middagen per week  liefst ervaring heeft

goed te combineren met schoolrooster

en een:

voor de weekenden m/v leerling chauffeur visfileerder m/v voor het leveren van vis aan onze klanten (Fulltime)

goed te combineren met studie Wij zoeken iemand die  netjes kan werken  de Nederlandse taal beheerst Voor onze winkel in Roosendaal zijn wij per direct op geen 9 tot 5 mentaliteit heeft

Parttime Verkoopmedewerker m/v

Wat bieden wij? Een prettige werkomgeving met open bedrijfscultuur, waarin ruimte bestaat om eigen initiatieven te ontwikkelen. Ruime opleidingsmogelijkheden. Een vaste aanstelling is mogelijk (na proeftijd en een contract voor bepaalde tijd) met een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wij bieden:  salariëring volgens CAO visdetailhandel  goede onderlinge sfeer Met ervaring in

Solliciteren Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur uw brief met CV dan naar; Marco.timmermans@gondrand-logistics.nl

Heeft u interesse in of vragen over bovenstaande vacature, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand (e mail) adres t.a.v. de heer Deurloo, of bellen naar de heer Deurloo, 0 6- 48 78 75 Mettel.ervaring in39de versbranche

ZORGVERLENER Voor de verzorging van een gehandicapte vrouw met afasie.

Voor gemiddeld 30 uur per week in een vast 3 wekelijks rooster. (22,5 uur 43,5 uur en 26 uur) De verzorging bestaat o.a. uit: douchen, wassen en aankleden enz. Ook het schoonhouden van het appartement hoort bij je takenpakket. Voorkeur gaat uit naar een dame van middelbare leeftijd. Werkadres BoZ. Zorgzaamheid, geduld en begrip voor de gehandicapte (zieke) mens vereist. Salaris uit PGB. Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan uw CV en Sollicitatiebrief naar nummer 316 van dit blad.

de versbranche

Fulltime bedrijfsleider m/v

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gezocht

zoek naar een enthousiaste

uw eigen

krant advies grafisch ontwerp

en soortgelijke functie

Wij bieden:

• goede salariëring • goede onderlinge sfeer • mogelijk vaste uren in de toekomst Voor info of sollicitatie: stuur een mailtje naar info@vishandel-schot.nl t.a.v. de heer Ad Timmermans

kranten op maat

z u n d e rt t e l

0 7 6

5 9 9

8 1 1 1

uwkrant@vorsselmans.nl

www.COMPUTERHELP-garden.nl Heeft u problemen met uw computer of laptop? Werkt uw printer niet zoals u wilt? Heeft u een virus? Wij helpen u met al uw computerproblemen! Snelle service, voor een vriendelijke prijs.

Bel: 06-10419246 voor al uw vragen U kunt ook mailen: info@computerhelp-garden.nl

Geef € 10,- voor een gepantserde bevrijdingsauto. Ga nu naar oneMen.org of bel 0900 - 1991.




  

 



 











  









 

   

 





 







 



 



 

 

  

 

 

   

 

  





handel









  





Partij





  



   

 











 

















 Bergen op Zoom, De Vey, Vogelaar 29 • Bergen op Zoom, Piusplein, Piusplein 20-25 • Roosendaal, Laureijsen, Lindenburg 2 • Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95 

  





DBOZ_20121107