Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B E R G E N

O P

Z O O M S E

O P L AG E :

31 OKTOBER 2012 WEEK 44

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

WATER BINNENSCHELDE MOET SNEL BETER

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BergseBode

I SPORT

START BOUW NIEUWE BERGSE BRANDWEERKAZERNE

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

BIJZONDERE VLAG DAGJE TE ZIEN IN BERGEN OP ZOOM

Uitstel voor plan parkpaviljoen

Tweede woning Binnenwegje

BERGEN OP ZOOM - Het college van B&W verleent Mantanzas BV tot uiterlijk deze week uitstel van de bouwverplichting voor het horecapaviljoen in het Anton van Duinkerkenpark. De ontwikkelaar had bij het college om uitstel gevraagd omdat hij wat ‘speelruimte’ nodig heeft. De gemeente heeft besloten om het bedrijf dit uitstel te geven. omdat de betaling van het parkeerterrein inmiddels is binnen is van de mogelijke huurder. De organisatie heeft daarnaast ook aan alle andere voorwaarden voldaan. Het enige dat nog niet in orde is, is het akkoord van degene die het bedrijf moet gaan runnen. Het college verwacht snel een reactie van het bedrijf.

BERGEN OP ZOOM - De bouw van de tweede woning aan het Binnenwegje 6 kan doorgaan. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan te wijzigen om zo de bouw mogelijk te maken. Dit ontwerp heeft vanaf 23 juli 2012 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode heeft niemand bezwaar aangetekend tegen het plan. Er zijn wel vragen in de raad gesteld. Ook deze vragen hebben verder niet geleid tot inhoudelijke veranderingen aan het plan. Omdat het perceel vlakbij de snelweg ligt, krijgt de nieuwe woning drie dove gevels zonder ramen die open kunnen en deuren.

W E E K B L A D

Traditie van Hubkes nog niet uitgestorven

Subsidie Sportservice en Thuis op Straat

BERGEN OP ZOOM - 3 november: Sint Hubertusdag. Hubkesdag. De dag dat de patroon van de jacht heilig werd verklaard. De Hubkes, vierkante broodjes die elke zichzelf respecterende bakker dan bakt, gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank. St. Hubertus bekeerde zich tot het christendom na zijn confrontatie met een hert met een kruis in zijn gewei. Hij kon het dier niet doodschieten. De latere bisschop BERGEN OP ZOOM - Op maar liefst vier plekken in en om de stad werden zaterdag kransen neergelegd ter herdenking van de bevrijding streed tegen heidense gebruiken, waaron- van Bergen op Zoom. Deze ceremonies werden bijgewoond door oud strijders, mensen uit het verzet en vertegenwoordigers van de geindrukwekkende momenten... der het offeren van de eerste jachtbuit aan meente, Maple Leaf en andere M belangstellenden. I D D E LHetBwaren U R G S E & V E E R S FOTO E ROBBY VAN DER ZANDE godin Diana. In plaats daarvan moesten ze Laden en lossen voortaan mogelijk tussen 5.00 en 12.00 uur brood brengen. Later aten jagers, boeren, burgers en vee gewijd brood om zich tegen hondsdolheid te beschermen.

BERGEN OP ZOOM - Sportservice NoordBrabant en Thuis op Straat krijgen subsidie voor 2013. Deze instellingen ondersteunen, faciliteren en stimuleren gemeenten bij de organisatie en uitvoering van sportprojecten. Dit geldt ook voor de gemeente Bergen op Zoom. De organisatie richt zich op drie pijlers, namelijk: advies en ondersteuning in sport, werkgeverschap in de sport en selectie van sporten. De subsidie wordt gebruikt voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Deze functionarissen zorgen ervoor dat het aanbod op het gebied van sport op en rond scholen wordt uitgebreid. Dit doen ze door sport- en spelactiviteiten te organiseren in de wijk.

Oplossing voor Korenbeursplein

Geen tweede woning Kannewielseweg HALSTEREN - Er komt geen tweede woning op een perceel aan de Kannewielseweg in Halsteren. Hiervoor was een verzoek gedaan aan de gemeente, maar het college van B&W heeft besloten om dit verzoek niet in te willigen. De bouw van een tweede woning staat niet opgenomen in het bestemmingsplan. Daarnaast sluit het beleid nieuwbouw van particuliere woningen in het buitengebied uit. Er kan in deze gevallen wel een uitzondering worden gemaakt maar dan moet er worden voldaan aan speciale voorwaarden. Aangezien er niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het verzoek afgewezen.

Techniekpromotie op Techniekboulevard BERGEN OP ZOOM - Deze week maken meer dan 1000 leerlingen uit het tweede leerjaar VMBO en Mavo uit de regio actief kennis met Techniek op de Techniekboulevard in Bergen op Zoom. Doel is jongeren te laten ervaren hoe leuk en gevarieerd techniek is. “Als ze dan ook nog kiezen voor zo’n vervolgopleiding, is dat mooi meegenomen”, redeneert men. Het belang van de TOPweek wordt ondersteund door de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge. Maandagochtend hebben de Bergse en Roosendaalse wethouders van onderwijs de TOPweek geopend. Twee Halderbergse wethouders brengen donderdag een bezoek.

BERGEN OP ZOOM - Op het Korenbeursplein en in de Korenbeursstraat kan er voortaan tussen 5.00 en 12.00 uur gewoon geladen en gelost worden. Bovendien is er een vaste laad- en losplaats ingericht en is er voor het laden en lossen van vrachtwagens voor de bakkerij en tegelhandel ontheffing mogelijk. Ook zijn er twee parkeerplaatsen gerealiseerd waar klanten heel kort kunnen parkeren evenals een invalide-parkeerplaats. DOOR VERA DE GEUS Bewoners en ondernemers van het Korenbeursplein waren naar eigen zeggen blij dat de gemeente Bergen op Zoom het plein het kader van het Pleinenplan heeft aangepakt. Ze zijn van mening dat het plein aan de rand van het centrum meer allure heeft gekregen, maar klaagden wel steen en been over het gebrek aan parkeermogelijkheden. Waar voorheen het plein volstond met auto’s, is dat nu verboden en dat kostte de ondernemers naar eigen zeggen klanten. Zij zetten een klein half jaar geleden alle knelpunten op een rij en eisten van de gemeente Bergen op Zoom dat er maatregelen getroffen werden. Na overleg lijken t de h oplossingen u i voor deze knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Korenbeursplein en de Korenbeursstraat nu gevonden.

Ontheffing Door de nieuwe verkeerssituatie rondom het Korenbeursplein, de Korenbeursstraat en de Van de Rijtstraat zijn er vooral problemen ontstaan met betrekking tot het laden en lossen en de bereikbaarheid van woningen en garages. Om hier een einde aan te maken, blijven het Korenbeursplein en het zuidelijke deel van de Korenbeursstraat afgesloten met palen, maar zakken deze tussen 5.00 en 12.00 uur in de grond W waardoor E E Kladen B Len lossen A D voor bedrijven en woningen mogelijk wordt. Ook is er een vaste laad- en losplaats ingericht in de Korenbeursstraat. Verder is er voor het laden en lossen van vrachtwagens voor de bakkerij en tegelhandel de hoek sontheffingi mogelijk n op d e Van der Rijtstraat/Korenbeursplein. Extra vakken Het gemeentebestuur benadrukt dat het

Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

I

bergen op zoom

niet de bedoeling is dat er weer volop auto’s op het Korenbeursplein komen te staan. “Het wordt zeer zeker geen parkeerterrein, maar we hebben we besloten om voor klanten twee parkeerplaatsen aan te wijzen waar alleen een korte periode mag worden geparkeerd. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij Bakker Groffen. Je kunt daar elf minuten parkeren en bijvullen is niet mogelijk. Zo voorkomen we dat mensen er te lang blijven staan”, zegt Linssen die benadrukt dat dit geldt op de tijden dat er in de binnenstad betaald parkeren van kracht is. Verder heeft de gemeente een parkeerplaats voor invaliden aangelegd in de Korenbeursstraat e g i oen krijgen gebruikers van de garages in het afgesloten deel van deze straat een sleutel om de palen tijdelijk te verwijderen, zodat ze hun garage altijd kunnen bereiken.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

De Schelp wellicht beste van Nederland BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp maakt kans op de titel Zwembad van het Jaar 2012. Zwemmend Nederland kan tot 23 november stemmen op het favoriete zwembad van 2012 op www.zwembadvanhetjaar.nl. Stemmers waarderen het zwembad op prijs/kwaliteit verhouding, de gezelligheid, de klantvriendelijkheid, de gastvrijheid en de hygiëne. Voor de stemmers zijn er leuke prijzen te winnen. De uitreiking van de awards vindt plaats op 28 november. Dit jaar keert de organisatie samen met haar partners voor iedere stem 5 cent uit aan KiKa. 63.000 stemmers namen vorig jaar deel. De organisatie hoopt dit jaar op minstens zoveel stemmen.

Actiedag Nul Verkeersdoden BERGEN OP ZOOM - Zaterdag is de actiedag Nul Verkeersdoden Brabant. De hele dag rijden de ambassadeurs door de regio en bezoeken de acties. Naast de ludieke actie ’Stop voor de zebra’, is er de stopproef met auto’s, een bandenkeuring en kun je goede voornemens vastleggen. De politie controleert die dag extra op snelheid en tijdens Fusion 2012 krijgen jongeren voorlichting ter preventie van gebruik van drugs en alcohol in het verkeer. In verschillende gemeentes kun je een gratis apk krijgen van je fiets. In Breda is de actie ‘Rij alcoholvrij’ onder de noemer ‘blijf fris, ook na de derde helft’. Kijk voor alle acties op www.nulverkeersdodenbrabant.nl


BADKAMERS BADKAMERS EN EN INSTALLATIETECHNIEK INSTALLATIETECHNIEK Oude Moerstraatsebaan 6 I Bergen op Zoom I tel. 0164-650270 I www.lindhoutbadkamers.nl

LinDhOUt VER kOOPt DEzE actiEPERiODE cOmPLEEt On tzORgDE baDkamERS m Et maaR LiEfS t

25% kORting OP SanitaiR En tEgELS

SUPER

VOORDEEL!

29 OktObER t

/m 10 nOVEmb

ER

waanzinnigE actiES bij LinDhOUt

baDkamERS

in bERgEn OP

zOOm

cOmPLEtE ba DkamER incL. inStaLLa tiE En tEgELwERk V OOR hEt OngELOfELijk E bEDRag Van € 7900,-

€ 7900,baDmEUbEL a

100 cm bREED

€ 875,-

SPiEgEL mEt V

anbiEDing!

- mOgELijkhE

iD VOOR 2 kRa

ERLichting - h

naaSt baDka

OgE kaSt

aSSORtimEnt

mERtEgELS h

VLOEREn VOO

OOk DOOR On

nEn

EbbEn wij OO

R bijV. Uw wO

k EEn gROOt

S bij U kUnnE

OnkamER, wE

n wORDEn gE

zEER SchERPE

LkE

LEgD tEgEn

PRijzEn!


actualiteit

Investeerder houdt de boot af vanwege slechte waterkwaliteit

‘Water Binnenschelde moet volgend jaar al beter zijn’ BERGEN OP ZOOM - Binnen nu en een jaar moet het water in de Binnenschelde van aanzienlijk betere kwaliteit zijn. Dat zegt het college van B&W. De gemeente zette al samen met de provincie en het waterschap in op manieren om de waterkwaliteit op de lange termijn te waarborgen, waarschijnlijk middels verzilting. Maar met het oog op recreatie en toerisme, Scheldevesting en ontwikkelaars die in het gebied aan de slag willen is het volgens het gemeentebestuur zaak dat er ook op korte termijn maatregelen getroffen worden. DOOR VERA DE GEUS De gemeente Bergen op Zoom heeft regelmatig bestuurlijk overleg met het het waterschap en de provincie over de Binnenschelde. Onderwerp van gesprek is al lange tijd de kwaliteit van het water dat te wensen overlaat. “Gelukkig is er nog geen sprake van een rode vlag waardoor er een zwemverbod geldt, maar met regelmatig een oranje vlag, zijn we natuurlijk ook niet blij. Met zo’n verhoogd risico zit je op het randje en als je dan over dat randje gaat, is dat funest voor de recreatie en toerisme”, zegt wethouder Ad van der Wegen desgevraagd. Er wordt gewerkt aan grootse plannen, onder meer op het gebied van verzilting, om de waterkwaliteit om de lange termijn te verbeteren, maar B&W wil niet langer wachten en wil dat er snel actie wordt ondernomen. “Er zijn maatregelen die je al op korte termijn kunt treffen om er zo voor te zorgen dat volgend seizoen het water in de Binnenschelde al een stuk beter is.

Ik doel dan op bijvoorbeeld de inzet van waterstofperoxide, quagga-mosselen of de kweek van wieren en algen in de Binnenschelde”, zegt Van der Wegen die aangeeft dat onderzocht moet worden wat de beste manier is. Investering Wethouder Ton Linssen hoopt dat de waterkwaliteit van de Binnenschelde op korte termijn als goed beoordeeld kan worden.

‘Onderzoek naar maatregelen korte termijn’ “Mijn grote frustratie is dat er een marktpartij is die een waterskibaan in de Binnenschelde wil realiseren, maar de boot afhoudt, omdat hij nu risico loopt. Heel begrijpelijk, maar natuurlijk voor niemand prettig”, zegt hij desgevraagd.

Het water in de Binnenschelde is niet altijd van voldoende kwaliteit.

“De waterkwaliteit staat deze investering in de weg, maar ook de ontwikkeling van Scheldevesting. De Binnenschelde ligt daar immers midden in.

Ook voor toeristen en bewoners is het veel prettiger als het water altijd goed is”, zegt hij. Over wie de maatregelen of korte en lange termijn gaat betalen, zijn beide wet-

ARCHIEFFOTO

houders duidelijk: “Dat is het waterschap, die hebben voldoende financiële middelen die gereserveerd zijn voor dit soort doeleinden.”

Blussen en bouwen: een toast op modern pand

Start bouw nieuwe Bergse brandweerkazerne BERGEN OP ZOOM - Het brandweerkorps van Bergen op Zoom heeft al heel lang een vurige wens: een moderne DOOR MARJET LUBBERS kazerne. Vrijdag kon burgemeester Polman deze wens vervullen en dat werd spectaculair aangepakt. Met loeiende sirenes kwam hij in een brandweerwagen aangescheurd om dit symbolische brandje te blussen. De start Vragen rondom de juiste locatie en het beschikbare budget maakten dat de raad van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne is een feit.

jaren de tijd nam om definitief te beslissen. Een bezoek vorig jaar van de raadsleden aan het sterk verouderde gebouw gaf de doorslag. Burgemeester Polman: “De schellen vielen hen van de ogen, het project werd daardoor een hamerstuk in de raadsvergadering diezelfde avond.” Volgens de burgemeester is de missie nu al volbracht. Hij heeft er na de constructieve samenwerking tussen architect, bouwer, brandweer en gemeente alle vertrouwen in dat het bouwproces zelf voorspoedig zal verlopen: “Volgend jaar september hoef ik hier geen brandje te blussen, maar worden er lintjes geknipt”.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De brandweer is samen met burgemeester Polman uitgerukt om de brand te blussen op de locatie van de nieuwe kazerne aan de Callandweg. FOTO MARJET LUBBERS

Veiligheid Burgemeester Polman feliciteerde de inwoners van Bergen op Zoom alvast. De moderne kazerne biedt de brandweer betere voorzieningen en de gekozen locatie aan de Callandweg voldoet aan alle aanrijdtijden, zowel in het oude en nieuwe Bergen op Zoom als in het industriegebied. “Deze investering is het belang van de veiligheid van onze inwoners, die staat voorop,” aldus Polman. Het zijn moeilijke tijden, door juist nu te investeren in de kazerne en tevens in ‘overbuur’ het Ketelhuis hoopt de gemeente ook andere bedrijven over te halen zich te vestigen in Plan Schelde Vesting. Brandweercommandant De Groot benadrukte dat het korps ongelofelijk blij is met het nieuwe gebouw. Wat lange tijd een ‘mis-

sion impossible’ leek, is het laatste jaar voortvarend aangepakt. De brandweer heeft zelf hard meegedacht in de ontwerpfase en daar is goed naar geluisterd. Alle speciale voorzieningen en wensen zijn meegenomen en dit geeft het korps het gevoel dat het echt hun gebouw is. Commandant De Groot en burgemeester Polman hopen dat de nieuwe kazerne ook nieuwe vrijwilligers aantrekt. Zij zijn in de toekomst hard nodig. Vooral brandweervrouwen kan deze door mannen gedomineerde wereld gebruiken. Zij zien graag dat het brandweerkorps een betere afspiegeling van de samenleving wordt. Er is aan alle mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 een brief gestuurd met de oproep zich aan te melden. Kosten Aannemer BAM Utiliteitsbouw is blij met de goede samenwerking tussen gemeente, brandweer en bouwer. Deze laatste twee zijn sterk met elkaar verbonden vond directeur Koch: “De bouwvakker bouwt wat de brandweer blust en als de brand is geblust moet de bouwer weer bouwen.” Het budget voor de nieuwe brandweerkazerne is 7.9 miljoen euro, nieuw is dat in dit bedrag ook het onderhoud van het gebouw voor de komende 20 jaar is opgenomen. Reden voor aannemer BAM Utiliteitsbouw om intensief samen te werken met het brandweerkorps. “Als je vroeg met elkaar begint, dan bespaart je dat in de toekomst tijd en geld. De bouwkosten zijn ‘slechts’ 20% van de totale exploitatiekosten hierin kunnen we 10% besparen en dat is ook winst voor de gemeenschap,” aldus Koch.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op Twitter: @BergseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


broccoli 500 gram

komkommer

heel veel smaak heel veel voordeel appelbol

mandarijnen in net 750 gram

per stuk 1.50

rookworst

en ook een vers opgemaakt bed nu alle hoeslakens en moltons met 20% korting Bijv. hoeslaken ‘Easy iron’ 90 x 200 cm. 12.25 nu 9.80

Bijv. molton ‘stretch’ 90 x 200 cm. 13.25 nu 10.60

Actie loopt van woensdag 31 oktober t/m zondag 4 november 2012, zolang de voorraad strekt. De verse producten zijn niet in alle HEMA filialen verkrijgbaar.


actualiteit

Column

Vlag die vernietigd had moeten worden, wappert even op de Grote Markt

Bijzondere vlag op bijzondere dag BERGEN OP ZOOM - Zaterdag werd op verschillende plekken binnen de gemeente de bevrijding van Bergen op Zoom herdacht. Ook de leden van re-enactmentgroep Maple Leaf deden een bijdrage aan de herdenkingsdag, want zij lieten een dag lang een bijzondere Canadese vlag aan de gevel van hotel De Draak wapperen. Een vlag die eigenlijk vernietigd had moeten worden, maar die toch in handen kwam van de Bergse groep...

Eugène de Kok

Bedrog van ‘t ergste soort

Tien nummers in een halfuurtje voor een handjevol extatische fans. De Rolling Stones warmde donderdag met een exclusief concert in Parijs op voor de grote shows, die de band in november in Londen en New York geeft ter ere van hun 50-jarig bestaan. Iedereen is lyrisch over de nieuwe comeback van de mannen, die het gezicht zijn van de rock-’n-roll, die honderdduizenden kippenvelmomenten hebben bezorgd, die mensen diep ontroerden en gelukkig maakten met hun songs of hebben geïnspireerd de muziek in te gaan. Ik niet. En ik vertel u waarom, zou Mart Smeets zeggen. Er waren altijd geruchten, ze zaten zelfs een paar keer in de verdachtenbank, maar geen journalist heeft de bandleden ooit daadwerkelijk drugs zien gebruiken. En anders hielden ze daar hun mond over. Sinds de biografie ‘Life’ van Keith Richards is het echter zeker: klassiekers als ‘Satisfaction’, ‘Brown Sugar’ en ‘Start me up’ zijn stuk voor stuk geschreven onder invloed van drugs. Schandalig, vind ik. Hoe ze het drugsgebruik jarenlang onder de pet hielden, is me een raadsel. Er zat volgens mij een uiterst geavanceerd systeem achter om het min of meer geheim te houden. Omdat de rockers steevast naar poeders en andere stimulerende middelen om hun creatieve prestaties een boost te geven, ontnamen ze talentvolle muzikanten, die het nuchter probeerden, de kans door te breken. Het is bedrog van het ergste soort. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen, zou Mart Smeets zeggen. Ik vind het raar dat er geen maatregelen zijn getroffen sinds Richards’ biografie er is. Zelf vind ik dat ze alsnog hun gouden en platina platen en inkomsten uit albumverkopen en optredens moeten terugbetalen. Waren ze altijd nuchter geweest, dan hadden ze die klassiekers immers niet geschreven, lijkt me. Dat zo veel muzikanten drugs gebruikten en de Rolling Stones dus alsnog één van de beste bands aller tijden is, is geen argument. Je moet een voorbeeld stellen met een boegbeeld als de Rolling Stones. Pas dan krijg je een schone en dus eerlijke muziekbusiness. De Rolling Stones hoort niet in de muziekwereld thuis. Dat moest ik even kwijt. Nu wil ik een rondje fietsen.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Henk Snepvangers, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

DOOR VERA DE GEUS Burthy Matthijs, een van de leden van de re-enactmentgroep Maple Leaf, vertelt vol enthousiasme over de wijze waarop de groep de hand wist te leggen op de vlag die zaterdag aan de pui van het Bergse hotel op de Grote Markt hing. “In 2005 waren wij op bevrijdingsdag in Wageningen. Hier hebben wij de Canadese Scott Ewards ontmoet. Hij vertelde ons dat zijn vader gedurende de Tweede Wereldoorlog dienst had gedaan in het Canadese leger en in 1942 ingezet werd voor de inname van Dieppe, een voorloper van D-day, die gruwelijk is mislukt. Als POW (prisoner of war) heeft hij echter toch de oorlog overleefd en bij terugkomst in Canada is hij in dienst getreden bij het plaatselijke postkantoor”, legt Matthijs uit. “In 1965 besloot de Canadese overheid een nieuwe vlag te introduceren, de welbekende Maple Leaf (esdoornblad) vlag. De vader van Scott Ewards kreeg daarom opdracht om de oude vlag te verbranden. Hij had echter onder de oude

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

De oplossing van deze puzzel is in week 45 te vinden op www.internetbode.nl

Belofte Matthijs vertelt desgevraagd dat de Bergse re-enactmentgroep Maple Leaf sinds die ontmoeting regelmatig contact heeft met Scott Ewards.

‘Iedereen moet hem kunnen zien’ “Hij had al een aantal maal lichtelijk geheimzinnig verteld dat hij een cadeau voor onze groep had, maar na de herdenking op de Canadese begraafplaats heeft Scott de vlag als verrassing aan ons gegeven”, legt de Bergenaar uit. Het gaat om een vlag van vijf meter bij twee meter die nog in perfecte staat verkeert. “Bij de schenking hebben wij beloofd de vlag aan iedereen

te laten zien, zodat de herinnering aan de omgekomen Canadezen levend blijft”, aldus Matthijs. Warm welkom De groep hoefde niet lang ne te denken op welke wijze hier invulling aan gegeven kon worden. Op 28 oktober 1944, een dag na de bevrijding van Bergen op Zoom, werd de Union Jack (vlag van Groot-Brittannië) uitgehangen. “Hotel De Draak was toentertijd echter het hoofdkwartier van de Canadese regimenten en aangezien Bergen op Zoom bevrijd is door de Canadezen en niet door de Britten leek het ons een mooi idee om de Canedese vlag van toen uit te hangen bij Hotel de Draak”, aldus het groeplid. “Daarbij is 27 oktober niet alleen in Bergen op Zoom een bijzondere dag, de veteranen vieren op deze datum ook bevrijdingsdag. De reden hiervoor is het warme en hartelijke welkom dat de Canadezen kregen van de Bergenaren. Zij waren de eerste Nederlanders waar zij contact mee hadden in ons land.”

Roosendaalse specialisten vrezen voor onevenwichtige verplaatsing van zorg

Kritiek op geplande fusie tussen Franciscus en Lievensberg BERGEN OP ZOOM - Niet iedereen is voorstander van de geplande fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. De kritiek komt met name van de medische staf van het Roosendaalse ziekenhuis. Men is naar eigen zeggen bang dat er sprake is van een onevenwichtige verplaatsing van de zorg. Binnenkort wordt daarom over de fusie gestemd binnen de Verenigingen Medische Staf. DOOR VERA DE GEUS

© www.sudokusite.eu

vlag gediend en wilde hem niet vernietigen. Daarom nam hij hem mee naar huis en hing hem aan de gevel van zijn eigen boerderij.”

FOTO PRIVÉBEZIT

W E E K B L A D

t

Puzzel week 44

Na de herdenking op de Canadese begraafplaats kreeg Maple Leaf de bijzondere vlag uit handen van Ewards.

Het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal willen fuseren tot één ziekenhuisorganisatie. Het streven is dat de fusie op 1 januari 2014 een feit is. De twee hoofdlocaties in beide steden blijven voorlopig behouden, maar de kwaliteit en het zorgaanbod zal naar verwachting toenemen, meldde beide organisaties vorige maand. “De twee hoofdlocaties met elk hun eigen profiel blijven behouden”, liet men weten. “Op die manier kunnen patiënten in de regio Roosendaal - Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit. Door de fusie blijft het ziekenhuis ook een aantrekkelijke werkplek voor medisch specialisten en medewerkers.” Een woordvoerster van het Franciscus Ziekenhuis laat nu echter weten dat er binnen de medische staf van het Roosendaalse ziekenhuis specialisten zijn die hun twijfel hebben over de wijze PAGINA 5

waarop momenteel de fusie wordt vorm gegeven. “Ze vrezen voor een onevenwichtige verplaatsing van zorg”, zegt ze desgevraagd. Mededingingswet Volgens een woordvoerster van het Bergse ziekenhuis wisten de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen dat niet iedereen voorstander is van een fusie. “Er zijn specialisten en medewerkers die menen dat de al lang bestaande samenwerking tussen de ziekenhuizen moet worden voortgezet en uitgebouwd, zonder dat de ziekenhuizen fuseren tot één organisatie”, legt ze uit. “Anderen, waaronder de Raden van Bestuur, hebben het standpunt dat die verdergaande samenwerking alleen goed geregeld kan en zelfs mág worden met het oog op de mededingingswet, als de organisaties fuseren.” Uniek De Raden van Bestuur laten desgevraagd weten te beseffen dat het voornemen tot

fuseren gevoelig ligt, omdat dit een einde maakt aan de zelfstandigheid van de twee ziekenhuizen. “Daarom krijgen de adviesorganen ook meer tijd om zich daar goed over te beraden. Overigens is de aanpak om al in zo’n vroeg stadium advies te vragen aan de verschillende raden uniek”, zegt men. “Er is bewust voor gekozen om alle partijen er nog voor de melding bij de NMa bij te betrekken.” De woordvoerster van het Franciscus Ziekenhuis voegt daaraan toe: “Iedere stap moet in gezamenlijkheid genomen worden. Alleen zo kun je draagvlak creëren. Door deze aanpak haal je nu al twijfel en reserve naar boven en maak je die bespreekbaar. Dat is van belang om in gezamenlijkheid de volgende stap te kunnen nemen. Uiteindelijk heb je elkaar nodig om er een succes van te maken.” Binnenkort vindt er een stemming plaats binnen de Verenigingen Medische Staf over de fusieplannen. Medio november volgen dan de adviezen daarover aan de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen.


Thema-avond Autisme en Echtpaar Van den Kieboom - Aarden autismebegeleidingshond Duo werkte jarenlang hard, maar geniet nu van de rust

zestig jaar getrouwd

BERGEN OP ZOOM - Op maandag 5 november houdt MEE West-Brabant weer een thema-avond autisme.

HALSTEREN - Ze zijn zestig jaar getrouwd, maar kennen elkaar al van een flinke periode ervoor. Zo’n zeven jaar hadden ze verkering, voor de twee besloten in het huwelijksbootje te stappen. Toch wordt er deze dag niets groot Deze avond staat in het teken van de augevierd. Het echtpaar Van den Kieboom - Aarden is flinke feesten gewend, maar viert een eigen feestje in besloten tismebegeleidingshond en is bedoeld voor kring. mensen met autisme, familie en/of andere geïnteresseerden. Willem-Jan de Krom van Stichting SAAC (Service Animals for Autistic Children) komt voorlichting over autismebegeleidingshonden.

Stichting SAAC helpt en adviseert bij het zoeken naar een geschikte autismebegeleidingshond en houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de avond wordt er ook een demonstratie met de honden gegeven, waarbij je kunt ervaren hoe het is om met een autismehond te werken.

Aanmelden en meer informatie U bent op maandag 5 november van harte welkom van 19.30 tot 21.30 uur bij SAAC, Nobellaan 7 in Bergen op Zoom. Ook familie en andere geïnteresseerden nodigen wij graag uit. Vooraf aanmelden is door het beperkt aantal plaatsen noodzakelijk. Aanmelden kan via www.meewestbrabant. nl, per e-mail i.vprooijen@meewestbrabant.nl en tel. 076-5223090. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Heeft u vragen? Neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer en vraag naar Ilona van Prooijen. Meer thema-avonden autisme MEE West-Brabant organiseert een aantal keer per jaar thema-avonden over autisme en actuele onderwerpen. Kijk regelmatig op www.meewestbrabant.nl voor het actuele thema en programma.

Kidskerk BERGEN OP ZOOM - Kinderen, jullie worden uitgenodigd voor 1000 en één kerkdingen.

Jan en Jo zijn al zevenenzestig jaar gelukkig samen.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Sterker nog: wat ze gaan doen en waar is nog een verrassing. “Dat regelt onze dochter voor ons, het is in een goede handen” , vertelt Jo. Het enige dat het zestig jarige koppel weet is dat ze uit eten gaan, maar waar en wanneer? Dat blijft een verrassing, al vist ze er wel eens ‘stiekem’ naar. Tot op heden is het haar echter niet gelukt om het te achterhalen. Voor het echtpaar in ieder geval geen groot feest, die hebben ze genoeg gezien tijdens hun werk in de horeca. “Gewoon met het gezin uit eten is goed” , vertelt Jo. Dat gezin bestaat uit een dochter en een zoon , met wie ze allebei fijn contact hebben. Het leven heeft ze veel goed gebracht, maar ook wel lastigere periodes. Daar wordt liever niet over gepraat, want wat koop je ervoor tenslotte? Torenzicht

Dertig jaar lang verzorgden de twee café Torenzicht op de Halsterse Dorpsstraat, iedere dag open van acht uur in de ochtend tot sluit. Jan had er bovendien ook nog een baan naast bij de BTO en later Plameta. Flink werken en korte nachten, maar dat was nooit geen probleem voor het stel. “We hebben wel wat uren moeten maken” , lacht Jan: “We hadden veel verenigingen, bruiloften en koffietafels. “ Paard Inmiddels genieten ze al jaren van de rust. Jo puzzelt en leest graag, terwijl haar man regelmatig met hun dochter op tocht gaat met een paardenkoets. Jo vindt het allemaal prima, die heeft er geen problemen mee dat hij soms een flinke tijd weg is. Zelf heeft ze weinig met meerijden met de koets, hun zoon René idem. De twee leerden elkaar kennen bij het Halsterse café van Ronneke Nefs. “Ik vond haar veel te

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

mooi om zomaar naar huis te laten gaan” , lacht Jan. De twee dansten er vaak en daar sloeg de vonk blijkbaar over. Na zeven jaar verkering trouwden ze op 18 oktober. Zoals al eerder gezegd een bijzondere datum in het leven van de twee én niet alleen vanwege het huwelijk. Bijzonder De vader van Jan was op deze dag jarig en hun zoon René werd exact een jaar na het trouwen geboren. Het verhaal gaat bovendien dat hij zich op hun trouwdatum verloofde. Ook de geboortedatum van dochter Karien en hun kleinzoon zijn belangrijk. Men kan inmiddels ook genieten van een achterkleinkind. Maar ook van elkaar, want na al die jaren zijn Jo en Jan nog steeds gelukkig. Daar is volgens Jan geen geheim voor, want hij heeft geen geheimen. Volgens Jo hoef je er dan ook niniets voor te doen. “Het loopt van eigens...” , vertelt ze.

De Kidskerk is een soort club waar we verhalen vertellen, knutselen, spelletjes doen en zingen. Wil je meer te weten komen over Jezus en zijn vrienden, over het geloof en over de wereld van de kerk. Kom dan naar de Kidskerk. De eerstvolgende Kidskerkbijeenkomst zal zijn op woensdag 7 november. Het thema deze keer zal zijn: Het Boek. Je vriendjes en vriendinnetjes vinden het misschien ook wel leuk om mee te komen. De bijeenkomsten van de Kidskerk zijn altijd

op woensdag en deze keer weer op de spannendste zolder van de Gertrudiskerk, we noemen dat het Cantatorium. De Gertrudiskerk staat aan de Grote Markt. We beginnen om 13.30 uur en het duurt tot 15.00 uur. De Kidskerk is er voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. Er zijn geen kosten aan verbonden. Eén of twee keer meedoen mag ook. Verder voor kinderen: in het Heilig Hart is iedere zondag tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur een kinderwoorddienst voor de jongens en meisjes van de basisschool. Dit is iedere 1ste Zondag van de maand in de Lourdes Kerk. En tijdens de advent iedere zondag. Kom jij ook?

Pastoraal hoekje Afgelopen zaterdag 27 oktober herdachten we de bevrijding van onze stad, 68 jaar geleden. In het volle zonlicht stonden we ‘s morgens met vaandels en muziek en bloemen op de Canadese en op de Engelse begraafplaats. Twee keer een sobere plechtigheid met veel stilte en muziek door het blazersensemble . Het mooiste moment was ongepland. Tijdens het bloemen leggen vloog een vlucht ganzen door de heldere hemel. Het leek op een saluut van straaljagers, de strakke V- formatie van de vogels, vliegend dwars over de begraafplaats, schuin van zuid naar noord. De V van Victorie, het teken waaruit velen

in de oorlog moed en vertrouwen hebben geput. Geldt die Victorie alle doden? In deze week van Allerheiligen en Allerzielen staat het visioen centraal dat er ooit een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ zal zijn en dat alle gestorvenenin het Eeuwig Licht zijn geborgen. Met Allerheiligen mogen we kijken in een prachtig prentenboek waarin vele ‘voorbeeldmensen’ staan opgeschreven. Met Allerzielen staan we vooral stil bij hen die we in onze eigen kring missen en aan wie we nog zo vaak terugdenken. We herdenken hen in de kerken en op de begraafplaats. Vertellen de vogels ook over hun overwinning: dat al het goede samenkomt bij God? Rud Smit

BEDRIJVIG NIEUWS Word jij de eerste Bergse astronaut?

MediaMarkt geeft grensverleggende prijs weg BERGEN OP ZOOM - MediaMarkt was altijd al vooruitstrevend, maar nu is er een grensverleggende actie én een unieke prijs. MediaMarkt biedt namelijk sinds kort een heuse ruimtereis aan. Daarvoor moet wel aardig in de buidel getast worden, maar gelukkig kan de trip ook gewoon gewonnen worden. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Mensen die denken dat de actie een grap is zitten er naast, want de vlucht is écht te koop. Het idee maakt onderdeel uit van de gekkenhuis actie, waarin MediaMarkt unieke producten verkoopt voor eveneens unieke prijzen. Wat te denken van een rijbewijs voor 1399 euro. Of een auto voor 7999,00 euro? Klap op de vuurpijl blijft natuurlijk de spacetrip de ruimte in. Vernieuwingsdrang Die trip heeft alles te maken met de gekkenhuisactie en het jubileum van Medi-

aMarkt. Gekkenhuis staat symbool voor de vernieuwingsdrang van het bedrijf. Zo worden de grenzen opgezocht en verder verlegd. Het concern zette namelijk als eerste zulke grote winkels weg en liep altijd voorop bij nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwste gadgets en steeds ruimere openingstijden. De ruimtereis is niet alleen vernieuwend, het is vooral vooruitstrevend en uniek. Wie het geld, een slordige 73.333 euro op kan brengen, gaat als eerste Bergenaar de ruimte in. Win! De reis vertrekt vanaf Curaçao en alleen daarom al is het al de moeite waard om mee te doen. Wie altijd al de ruimte in wilde, maar geen geld ervoor over heeft, kan bovendien deelnemen aan een speciale actie met kans op een gratis ruimtevlucht. Dat kan door allerlei producten te kopen van Samsung. Een compleet overzicht van de voorwaarden op www.mediamarkt.nl/ ruimtereis. Wie de reis aanschaft, krijgt een compleet pakket met de nieuwste

Samsung producten. Naast de ruimtevlucht koop je de nieuwste smartphone, tablet, tv, koelkast, wasmachine, boxen en een camera van het merk. Met het fototoestel kan je direct onvergetelijke foto’s maken van een nog onvergetelijkere reis. Vlucht De vlucht wordt verzorgd door www. spacexc.com en vindt plaats met de SXC001. Het bedrijf heeft alle kennis in huis om zich met recht expert te noemen op het gebied van ruimtevaart. Men biedt vluchten aan, waarbij de deelnemer een uur in de ruimte is, maar een permanente herinnering heeft die onuitwisbaar is. Binnen de MediaMarkt in Bergen op Zoom staat reclamedisplays van de SXC-001. Bij deze kleinere versie kan men informatie over de reis verkrijgen. Wie liever iets doet dat meer down to earth is, kan een auto kopen of zijn rijbewijs halen voor een prikkie. MediaMarkt mag de actie dan wel gekkenhuis noemen, de prijs is zo gek nog niet…

Bij MediaMarkt kan je de ruimte in.

MediaMarkt, Burgemeester Van Hasselt straat 3, Bergen op Zoom, www.mediamarkt.nl PAGINA 6

FOTO MEDIAMARKT


lief en leed

Familieberichten

Weekenddiensten

Voorjaarsak Voorjaars

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Ingetogen, discreet en goed georganiseerd. Afscheid nemen op de manier zoals iemand was. Stijlvol en intiem. Dat is Monuta Terol.

2 knikarmscherm 2 knikarmsch

• Poorten (ook automatisch) • IndustriÍle hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Millennium Millennium en Bloem en Bl We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0164-24 76 06. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Antwerpsestraatweg 14 te Bergen op Zoom of op www.monutaterol.nl

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

DE FEESTDAGEN VIEREN IN CHATEAU D’HEUCOURT !!

Terol

"--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7  "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/

3&(&/#00( 3&(&/#0 3&(&/#00( 3&(&/#0

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJ )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMM proef proef VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFV JFEF JFEF JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-L LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDU LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSV Zet dan Mens & Relatie in [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJK om je levenspartner te vinden [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQ Bel: Lia van der Wel 0165-388816 BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFO www.scan-werk.nl Of 0800-0230595 (landelijk) 2 knikarmschermen: 2 knikarmschermen: BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEF Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven www.mens-en-relatie.nl PNLBTUJOH PNLBTUJOH "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/  Bij aankoop Bij aankoop van ÊÊn van van ÊÊn deze van deze "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63& PNLBTUJOH PNLBTUJOH 2 knikarmschermen: 2 knikarmschermen: Millennium Millennium en Bloemendael en Bloemendael 3&(&/#00( 3&(&/#0 22knikarmschermen: knikarmschermen: 22knikarmschermen: knikarmschermen: "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/  3&(&/#00( 3&(&/# schermen schermen krijgt men krijgt een men Orea een RTS Orea "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&   Millennium Millennium en Bloemendael en Bloemendael "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&  3&(&/#00( 3&(&/#0 Millennium Millennium Millennium Millennium en en Bloemendael Bloemendael en en Bloemendael Bloemendael 3&(&/#00( 3&(&/# )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMV motor met motor afstandsbediening met afstandsbediening Kom naar naar dede Open Open Deur DeurDagen Dagen 3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( Kom Afslanken met succes!

VIER SAMEN MET UW KINDEREN OF VRIENDEN KERST IN EEN FRANS KASTEEL. Lasertherapie AL VANAF 6110, -- PP VOOR EEN HELE WEEK De behanDeling worDt vergoeD geschikt tot 18 personen. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602 Geen zin om te koken, dan bereidt de traiteur voor u T 088 118118 9000 9000 Ordernummer Ordernummer HAH 18305 18305 een kerstdiner en schuift u zo aanHAH tafel! ZIT JIJ STRAKS SAMEN MET JE T 088 Ook voor feesten, reĂźnie, wandeltochten, E krant@huisaanhuis.nu E krant@huisaanhuis.nu 10 10 september september 2012 2012 Datum Datum of gewoon vakantie. GELIEFDE BIJ DE OPEN HAARD? Zie www.chateauheucourt.nl of bel 06-55576325 www.huisaanhuis.nu www.huisaanhuis.nu

Voorjaarsaktie! Voorjaarsaktie! Voorjaarsaktie! Voorjaarsaktie! Voorjaarsaktie! Voorjaarsaktie! Voorjaarsaktie! Voorjaarsaktie! erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Het rolluik Heroal BBS voldoet Hetaan rolluik de hoogste Heroal BBS voldoet aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen ĂŠn biedt kwaliteitsverwachtingen u de garantie ĂŠn biedt u de garantie op een lange levensduur. op een lange levensduur.

3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( Vanaf 22 Vanaf maa VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE

kunststof dakbedekkingen B.V.

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs!

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSP "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&   "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE

PVC &alistEPDM & dakbedekking Renovatiespecialist Europa dakbedekking van dePVC renovati especi nr.nr.11ininEPDM Europa

met handzender met handzender JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMF JFEF JFEF 3&(&/#00( 3&(&/#00( )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMV Nieuwbouw Nieuwbouw enen renovatie renovatie 3&(&/#00( 3&(&/#00( JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"- JFEF JFEF De Heroal BBS is ook verkrijgbaar De Heroal BBS is ook verkrijgbaar )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSP "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&  )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU met de speciale Oximo RTS rolluikmet de speciale Oximo RTS rolluikLMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVD vrijdag 2 oktober 14.00 uur 21:00 uur Hier komen de data, "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&  VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE Bakgoten Bakgoten )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUS motor van Somfy. Deze rolluikmotor motor van Somfy. Deze rolluikmotor "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&   VEFWSJKIFJE bedie-VEFWSJKIFJE tijden en3plaats van de10:00 open -dag. "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&  staat garant voor optimaal [POEFSNFFSQSJKTJOEF bedie- staat garant voor optimaal [POEFSNFFSQS VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE oktober uur licht zaterdag Platte Platte en17:00 en licht hellende hellende daken daken JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LM 3&(&/#00( 3&(&/#00( )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU

Standaard resolutie (9 MegaPixel) - â‚Ź 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - â‚Ź 0.25

Optimale bedieningsgemak

Optimale bedieningsgemak

t/m 30 april t/m

[POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFS VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE3&(&/#00( VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE ningsgemak en veiligheid. De Oximo ningsgemak en veiligheid. De Oximo 3&(&/#00( JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"- JFEF JFEF )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU Voor meer informatie: BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFF RTS biedt u de volgende voordelen: RTS biedt u de volgende voordelen: JFEF JFEF JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO 3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVD VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEF 3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( 3&(&/#00( Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw Laat uw JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF JFEF JFEF JFEF VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUS > Bediening van ÊÊn of meerdere rolluiken > Bediening tegelijk van ÊÊn metof meerdere rolluiken tegelijk met Bennekens 20 20 4724 CT CT Wouw Wouw droomkeuken! trap in waarde stijgen! 4724 PNLBTUJOH PNLBTUJOH 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl ´s avonds nieuw gebracht! Bennekens LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL DuJFEFSF3"-LMFVSFO JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO uw handzender. uw handzender. [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQS reJFEFSF3"-LMFVSFO PNLBTUJOH PNLBTUJOH LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO Tel.Tel. 0165-30 0165-30 09 80 09 GSM 80 GSM 06 -51 06 -51 24 83 24 15 83 15 )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU ma > Bediening van uw rolluiken vanuit > Bediening welke plekvan in huis uw rolluiken vanuit welke plek in huis [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFS En LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL and [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU n)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU ook.LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL dan ook.BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFF oLMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL g [POEFSNFFSQSJKTJOEF )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU en> dan LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE e Intelligente krachtverdeling op uw > Intelligente rolluik. krachtverdeling op uw rolluik. BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOE e voo [POEFSNFFSQSJKTJOEF )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU ns [POEFSNFFSQSJKTJOEF VEFWSJKIFJE BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF r VEFWSJKIFJE Automatische op> de Automatische afstelling zorgt correctiefunctie op de afstelling zorgt BT>W PNLBTUJOH PNLBTUJOH VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO d[POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF NBGHFTDIVJOEFFOSPOEF JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF ecorrectiefunctie BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF i e d ervoor dat uw rolluik altijd perfectervoor zal sluiten. dat uw rolluik altijd perfect zal sluiten. PNLBTUJOH PNLBTUJOH VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJEJFEF t v Vanaf 22 maart Vanaf BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF eBGHFTDIVJOEFFOSPOEF JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO e b u A PNLBTUJOH PNLBTUJOH PNLBTUJOH PNLBTUJOH r i r hBGHFTDIVJOEFFOSPOEF en vorstbeveiliging; motor stopt en vorstbeveiliging; motor stopt ? > Obstakeldetectie BGHFTDIVJOEFFOSPOEF JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF JFEF JFEF JFEF op ogPNLBTUJOH C j >oObstakeldetectie LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL n PNLBTUJOH PNLBTUJOH PNLBTUJOH i 2 s n a T JFEF JFEF JFEF JFEF van JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO JFEFSF3"-LMFVSFO direct!bijPNLBTUJOH een obstakel, in opwaartse direct bij richting een obstakel, bij ook in opwaartse richting bij 1LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL PNLBTUJOH lBij gook LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL le B %van Deuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ?deze Bij aankoop ÊÊn aankoop deze van ÊÊn van IE B PNLBTUJOH B LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL rolluik (bijv. door bevriezing). vastzitten rolluik (bijv. door bevriezing). t/m 30 april t/m S PNLBTUJOH PLANK 19 CM BREED ervoor EIKEN ervoor ervoor HetHET eersteLEVEN veilinghuis in West-Brabant :[POEFSNFFSQSJKTJOEF ervoor ervoor MAAK BETER MET VEILEN!ervoor knik[POEFSNFFSQSJKTJOEF pro TW K > vastzitten LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL Inbraakvertragend; speciale ophangconstructie > Inbraakvertragend; speciale ophangconstructie [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF O a d Bel: 026-4463027 r ms een u Orea schermen krijgtschermen men men RTS een Orea RTS R Diverse kleuren leverbaar o.a. White Wash Tvoorkomt [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF che ctkrijgt e M M I optillen. voorkomt optillen. Vanaf Vanaf BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF ( n N n G va van maart a a eldig xG 0 r me of bezoek ons ( loopx.t 300 c [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF ktieVanaf AVanaf Aktie loopt22 WAT ZOEKEN WIJ? BGHFTDIVJOEFFOSPOEF n n rolluik . 30BGHFTDIVJOEFFOSPOEF ALGEMENE KUNSt-, WAT VEILEN WIJ? t/mmet inclusief BGHFTDIVJOEFFOSPOEF legkosten: c motor met afstandsbediening motor m m e 31 d eafstandsbediening M M Vanaf Vanaf 22 22 maart maart 22 22 maart maart PORTAS-Renovatie BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF n m l l ri ri PNLBTUJOH PNLBTUJOH , araxÊÊn ap INBRENG scrvanVanaf ecdeze 0 ap april t/m t. 2305maart •· inboedelgoederen 500 kavels Bij aankoop van Bij ÊÊn aankoop vanVanaf emvan rt tot 330 BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF e.z25maart ANtIEK- EN 0 eens, 1deze 0 cm 1 maat/m ber ki22 PNLBTUJOH PNLBTUJOH maartatox22 Advies Centrum 201 en) cm PNLBTUJOH PNLBTUJOH PNLBTUJOH PNLBTUJOH 2 deze •· kunst (Kunst)voorwerpen uit de 17e, 18e en 2) Bij Bij aankoop aankoop van van Bij Bij ÊÊn aankoop ÊÊn aankoop van van deze van van ÊÊn ÊÊn van van deze deze Kom naar naar de deBosveld Open Deur Dagen Dagen ₏Europa59,95 /m schermen Houthandel Kom Open Deur INBoEDELVEILING krijgt schermen men eenkrijgt Orea men RTSapril een Orea RTS PNLBTUJOH PNLBTUJOH PNLBTUJOH PNLBTUJOH t/m 30 30april april t/m t/m 30 april 19e eeuw t/mt/m 30 t/m n 30april van de nr. 11ininEuropa · antiek pt vaapril van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. o30 GEVRAAGD Sonsbeeksingel 71-72 lo ie kt A Aktie loopt van 3 november a.s. schermen schermen krijgt krijgt schermen schermen men men een een krijgt Orea krijgt Orea men RTS men RTS een een Orea Orea RTS RTS • Fraaie eiken kleinmeubelen TER Classico Parket motor met afstandsbediening motor met afstandsbediening n n n n · goud/zilver 6821 AB ARNHEM l va va va va tpt Vanaf apri april olopotpt Vanaf olopomaart lo lo 0 0 3 3 ie ie ie ie 22 22 maart t t kt kt kt kt • Een Delftse schotel to to erna erna erna A A A A 14 15 16 erna erna erna rt rt Energieweg 11L, 4691 SE Tholen, 0166-605008 14.00 uur a a a a m m www.bosveld.portas.nl 1 1 motor motor met met afstandsbediening afstandsbediening motor motormet metafstandsbediening afstandsbediening 0 0apariplril · design Kom naar deMetOpen Open Dagen Kom Geschi kt voorERNA alnaar le deuren! de het frontenwiDeur sDeur selsysteem, Dagen Met het PORTAS-trede-op• Diverse polychroom beelden 0 0apariplril

10% 1 GRATIS GRATIS

ACTIE

Het Bergse Veilinghuis

extra e IS GRA10% IS T T A R G S S S S 1 I I I I (SVW;=NLaPLU&GGRRAATT GGRRAATT kortingko 3t 3maart KL\YLU [YHWWLU Vanaf Vanaf2222maart maart Vanaf maart tto22 t3 arttotto3april 10% 1 1Vanaf 1mamaartartto22 1t/m 1mamaart30 t/m10% 3010% april 10% 10% 10% 10% t/m t/m3030april april t/m t/m3030april april RL\RLUZ WSHMVUKZ BLO extra extrarolluiken op op rolluik op rolluiken op rollui korting korting 10% 10% en zonwering en zonwerin 10% 10% 10% 10% Geopend: zaterdag van 10.00-14.00 uur (ma. t/m vrij. op afspraak)

Deuren ´s ´s morgens morgens oud oud gehaald gehaald Deuren ´s avonds avonds nieuw nieuw gebracht! gebracht! ´s

De andere andere weg weg naar naar uw uw De droomkeuken! droomkeuken!

Laat uw uw Laat trap in in waarde waarde stijgen! stijgen! trap

Deuren ´s morgens oud gehaald ´s avonds nieuw gebracht!

De andere weg naar uw droomkeuken!

Laat uw trap in waarde stijgen!

PORTAS-Vakbedrijf PORTAS-Vakbedrijf Tijdens onze shows tonen wij u waarom reeds Portas-vakbedrijf Energieweg 20 ¡¡ 3751 3751zijn LT BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN mÊÊr dan een miljoen klanten overtuigd Renovatie Noord Brabant Energieweg 20 LT

opoprolluiken rolluiken opoprolluiken rolluiken '

. 6 50 00 cm cm

00 0 cm cm

.6

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

'

Met het het PORTAS-trede-opPORTAS-trede-opMet trede trede systeem! systeem! Zonder hakhak- of of breekwerk! breekwerk! Zonder

ÂŽ

www.hetbergseveilinghuis.nl ‘t Cromwiel info@hetbergseveilinghuis.nl Krommeweg 1, Steenbergen

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

Met het het frontenwisselsysteem, frontenwisselsysteem, Met geschikt geschikt voor voor alle alle keukens! keukens! Grote keuze keuze aan aan decors decors en en Grote modellen! modellen!

M M Max. a 5 M x.a6x. 50 ax 0055 cm . 6 c0 00 mcm cm

Deuren nooit nooit meer meer verven! verven! Deuren

M M Max. a 5 M x.a6x. 50 ax 0055 cm . 6 c0 00 mcm cm

extra en zonwering extra en zonwering www.martbrusselaarszonw www.martbrusselaar op rolluiken op rolluiken op rolluiken op rollui extra extra extra extra de renovatiespecialist nr.1 in Europa korting korting

ERNA Geschikt voor voorERNA alle deuren! deuren! Geschikt alle

LoCAtIE VEILING: Wij helpen u door de crisis! ontmoetingscentrum

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

· verzamelingen geschi kt voor alle keukens! systeem! Wij renoveren, nr. 11inintrede Europa de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Europa • 17e eeuwse handgeschreven documenten van de Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hak- of breekwerk! moderniseren vrijdag 2www.classicoparket.nl oktober Hier komen de data,14.00 uur - 21:00 uur •· curiosa Een fraaie 18e eeuwse mangelplank modelbouwen len!open dag. tijden en plaats vanende 10:00 - 17:00 uur zaterdag 3 oktober •· machinerieĂŤn Divers Chinees porselein Deuren ¡ Keukens ¡ Trappen Max. Max. ¡ Plafonds PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! 30 30 ervoor ervoor ervoor ervoor ervoor ervoor Max. 0 cm Max. 0 cm •· bedrijfsinventarissen Schilderijen, aquarellen en gravures Bel: 026-4463027 hier komt 250 c 250 c L.K.B. Bunschoten BV uw of bezoek ons of bezoek Meer danons m m PORTAS-Renovatie boedelverdeling •· successie, Een verzameling roodstenen Yi Xing telefoonnummer Energieweg 20 Centrum ¡beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN Advies 30 jaar Bosveld Houthandel Houthandel TERRASSCHERMEN TERRASSCHERMEN Bosveld theepotjes · ontruiming van woningen Exclusief voor de regio‘s Amersfoort,Sonsbeeksingel Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving en uw adres Sonsbeeksingel 71-72 71-72 6821 AB AB ARNHEM ARNHEM 6821 Deuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds erna erna erna erna erna erna • Een fraaie Japanse kast, ‘kazira dana’, www.bosveld.portas.nl ervoor ervoor ervoor ervoor ervoor ervoor www.bosveld.portas.nl Bel: 026-4463027 Max. Max. Wij renoveren, 30 30 of bezoek onsNr.1 in Europa Demoderniseren renovatiespecialist Shibayama stijl, Meiji periode 1868-1912 ERNA Max. 0 cm Max. 0 cm HOE WERKT HET? PORTAS-Renovatie en bouwen 250 c Bloemendael e e 250 cmBloemendael is BLOEMENDAEL een terrasscherm is BLOEMENDAEL een terrasscherm Advies Centrum M M M M m a a a a KLYLUV]H[PLZWLJPHSPZ[UYPU,\YVWH nieuw op maat! x x x x . 30.0300 . 30.0300 • En nog veel meer! Bosveld Houthandel hier komt uw c c c c L.K.B. Bunschoten BV m m m m Meer dan MaM MaM Sonsbeeksingel 71-72 x. a2x5.0250 x. a2x5.0250 U brengt uw goederen telefoonnummer 30 jaar beproefd! cmcm cmcm De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa TERRASSCHERMEN TERRASSCHERMEN 6821 AB ARNHEM en uw adres erna erna erna erna erna erna www.bosveld.portas.nl met een speels met en een modern speels uiterlijk. en modern uiterlijk. na afspraak op de Wij renoveren, e TERRASSCHERMEN Bloemendael is een e TERRASSCHERMEN terrasscherm Bloemendael is een terrasscherm KIJKDAGEN TERRASSCHERMEN TERRASSCHERMEN %HGLHQLQJ %HGLHQLQJ Tel.: 033 De- 298 66especi 83 al¡istwww.lkb.portas.nl moderniseren renovati nr. 1 in Europa inbrengdagen. Dan wordt en bouwen Nr. 1 in Europa De renovatiespecialist metDankzij een speels ende modern metDankzij een uiterlijk. speels ende modernfraai uiterlijk. nieuw op maat! U bent van harte welkom tijdens onze Uw terrasscherm is standaard geschikt Uw terrasscherm is standaard geschikt fraai afgewerkte druppelvormi­ afgewerkte druppelvormi­ Tel.: 033 De - 298 66 Bunschoten 83 ¡ hier www.lkb.portas.nl BLOEMENDAEL BLOEMENDAEL uw renovatiespecialist nr. 1komt inBV Europa L.K.B. Meer dan bekeken Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen telefoonnummer 30 jaar beproefd! Dankzij de fraai afgewerkte Dankzijdruppelvormi­ de fraai afgewerkte druppelvormi­ kijkdagen op:of uw goederen Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen KHNLSPQRZ]HU[V[\\Y voor een elektrische bediening met voor een elektrische bediening met en uw adres BLOEMENDAEL BLOEMENDAEL BLOEMENDAEL BLOEMENDAEL geschikt zijn voor de veiling. ge zijkappen het scherm ge zijkappen zeerge compact. oogt het zeeroogt compact. Donderdag 1 november van 10.00 tot 16.00 uur schakelaar. behoort ook schakelaar. behoort ook ge oogt zijkappen oogt zijkappen hetscherm scherm zeer hetNatuurlijk compact. scherm zeerNatuurlijk compact. /003%8"-5&- /003%8"-5&- Taxaties voor inbreng Vrijdag 2 november van 12.00 totveiling 20.00 uur De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa een draadloze afstandsbediening tot een draadloze afstandsbediening tot e Bloemendael is een e terrasscherm Bloemendael is een terrasscherm /003%8"-5&- /003%8"-5&- %HGLHQLQJ %HGLHQLQJ 033 De - 298 66 83 ¡ www.lkb.portas.nl renovatiespecialist nr. 1 in Europa zijn op3 november afspraak. De TibellyŽ­doekcollectie biedt De TibellyŽ­doekcollectie u45&&/#&3(&/.0# een biedt u45&&/#&3(&/.0# Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel.:*HTWHNUL^LN:t94AL]LUILYNLU deeen mogelijkheden. de mogelijkheden. ÂŽ ÂŽ

Lelyweg 12 Lelyweg 12 4612 PS Bergen op Zoom 4612tel.: PS 0164 Bergen op11Zoom 23 00 tel.: 0164 06 21 89 Tel: 2375 002511 www.hetbergseveilinghuis.nl Tel: 06 21 89 75 25 info@hetbergseveilinghuis.nl

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

uur

januari van 10.00-17.00 uur

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

21:00

tijden en plaats van de open dag.

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ M M M ax. $0.'0357003*&%&3&&/ M ax. ax 55 ax 5

vrijdag zaterdag zondag

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

tijden en plaats van de open dag. zaterdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

ÂŽ

en zonwering en zonwering en zonwering en zonwerin www.martbrusselaarszonwering.nl www.martbrusselaarszonwering.nl korting korting korting korting ď Ž deuren ď Ž keukens ]YaHLUaV THHY[ zonwering zonweringenenzonwering zonwering ' 'enen op rolluiken op rolluiken ď Ž trappen ď Žopop plafonds rolluiken rolluiken opoprolluiken rolluiken 769;(: =HRILKYPQM. 9 :I] en zonwering en zonwering - Vakbedrijfwww.martbrusselaarszonwering.nl R.N.B. www.martbrusselaarszonwering.nl /003%8"-5&/003%8 en en zonwering zonwering en en zonwering zonwering ' www.martbrusselaarszonwering.nl www.martbrusselaarszonwering.nl www.martbrusselaarszonwering.nl www.martbrusselaarszonwering.nl 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# Campagneweg 11S ' %HGLHQLQJ %HGLHQLQJ %HGLHQLQJ %HGLHQLQJ

ILaVLRVUaLVWLU KL\YKHNLUVW!

Exclusief voor de regio‘s regio‘s Amersfoort, Amersfoort, Baarn, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en en omgeving omgeving Exclusief de Barneveld, Kootwijk van devoor PORTAS-renovatie-systemen. Een bijCampagneweg 11 S

zondere belevenis Open Dagen 4761 RM Zevenbergen Geschikt voorERNA alle deuren!zijn onzeMet het Deur frontenwisselsysteem, Met het PORTAS-trede-opDe renovatiespecialist renovatiespecialist Nr.1 in Europa Europa De in ERNA geschikt vooreen alleNr.1 keukens! trede systeem!0168-330129 waar u ERNA de mogelijkheid krijgt voor betelefoon: Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hakbreekwerk! drijfsbezichtiging, ook vrienden Fax:of0168-330251 modellen! en kennissen zijn hartelijk E-Mail: info@rnb.portas.nl PORTAS-Vakbedrijf uitgenodigd. w w w. rn b . p o r t a s . n l Energieweg 20 ¡ 3751 LT BUNSCHOTEN

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving

ERNA

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

/003%8"- /003 45&&/#&3(&/.0 45&&/#& rolluiken & binnenrolluiken en buitenzonwering & binnen- en buitenzonwering 45&&/#&3(&/ 45&&/

  '';LS''

met een speels en modern met een uiterlijk. speels en modern uiterlijk. Uw terrasscherm is standaard geschikt Uw terrasscherm is standaard geschikt e e Bloemendael Bloemendael is is een een e eterrasscherm Bloemendael terrasscherm Bloemendael is UV isGETEST een een terrasscherm terrasscherm UV GETEST uitgebreid kleurenpalet vooruitgebreid uw terras­ kleurenpalet voor uw terras­

Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen

Dankzij de fraai afgewerkte Dankzij druppelvormi­ de fraai afgewerkte druppelvormi­ voor een elektrische bediening met voor een elektrische bediening met met met een een speels speels en en modern modern met met een uiterlijk. een uiterlijk. speels speels en en modern modern uiterlijk. BEL OF zijn MAIL ONS /003%8"-5&- UwUw terrasscherm terrasscherm is standaard is standaard geschikt ge Uw schikt Uw terrasscherm terrasscherm is standaard is standaard ge schikt gein schikt scherm. Dezeuiterlijk. uitzonderlijk scherm. grote Deze keuze uitzonderlijk in grote keuze De kijkdagen ten kantore vanVOOR Het Bergse De TibellyŽ­doekcollectie De TibellyŽ­doekcollectie biedt een een Nog comfortabeler uen gebruiks­ Nog biedt comfortabeler uen gebruiks­ ^^^WVY[HZUS(bij/003%8"-5&- 4761 RM de/003%8"-5&- suikerfabriek) ge zijkappen oogt het scherm ge zijkappen zeer compact. oogt het scherm zeer compact. /003%8"-5&- schakelaar. Natuurlijk behoort schakelaar. ook Natuurlijk behoort ook Dankzij Dankzij de deZevenbergen fraai fraai afgewerkte afgewerkte Dankzij Dankzij druppelvormi­ druppelvormi­ de de fraai fraai afgewerkte afgewerkte druppelvormi­ druppelvormi­ voor voor een een elektrische elektrische bediening bediening met voor met voor een een elektrische elektrische bediening bediening met met MEER INFORMATIE! 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# Veilinghuis, Lelyweg 12 te Bergen op Zoom. 769;(:YLUV]LLY[TVKLYUPZLLY[LUIV\^[UPL\^VWTHH[ /003%8"-5&- /003%8"-5&- een draadloze afstandsbedieningeen tot draadloze afstandsbediening tot 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# ge gezijkappen zijkappenoogt oogthethetscherm ge scherm gezijkappen zijkappen zeer zeercompact. compact. oogt oogt hethetscherm schermzeer zeer compact. compact. UV GETEST UV GETEST schakelaar. schakelaar. Natuurlijk Natuurlijk behoort behoort schakelaar. ookschakelaar. ook Natuurlijk Natuurlijkbehoort behoort ook ook uw /003%8"-5&- /003%8"-5&- uitgebreid kleurenpalet uitgebreid voor kleurenpalet terras­ voor uw terras­

45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- Tel. 0168-330129 www.portas.nl 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- De TibellyŽ­doekcollectie biedt De TibellyŽ­doekcollectie u een biedt u de een mogelijkheden. eeneen draadloze draadloze afstandsbediening afstandsbediening een toteen tot draadloze draadloze afstandsbediening afstandsbediening tottot UV GETEST uitgebreid kleurenpalet UV GETEST voor uitgebreid uw terras­ kleurenpalet voor uw terras­ DeDeTibellyŽ­doekcollectie TibellyŽ­doekcollectiebiedt Debiedt DeTibellyŽ­doekcollectie TibellyŽ­doekcollectie u ueen een biedt biedtu ude een een de mogelijkheden. mogelijkheden. de de mogelijkheden. mogelijkheden. /003%8"-5&- /003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk grote Deze keuze uitzonderlijk in grote keuze Nog in comfortabeler UV GETEST UV GETEST UV GETEST UV GETEST uitgebreid uitgebreidkleurenpalet kleurenpalet voor voor uitgebreid uitgebreid uwuwterras­ terras­ kleurenpalet kleurenpalet voor vooruwuw terras­ terras­ scherm. PAGINA 7

/003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0#

de mogelijkheden.

45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# scherm. Deze scherm. uitzonderlijk Deze grote uitzonderlijk keuze grote in keuze in 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# en gebruiks­ Nog comfortabeler en gebruiks­

scherm. scherm. Deze Deze uitzonderlijk uitzonderlijk scherm. scherm. grote grote Deze keuze Deze keuze uitzonderlijk in uitzonderlijk in grote grote keuze keuze in in Nog Nog comfortabeler comfortabeleren engebruiks­ gebruiks­ Nog Nogcomfortabeler comfortabeleren engebruiks­ gebruiks­


Zoektocht naar huurders en kopers verloopt goed

Prelude op de Bergse Vastenavend

Mogelijk tijdelijke oplossing voor wijkaccommodaties

Narren en andere Zotten

BERGEN OP ZOOM - Mocht het niet lukken om zes wijkaccommodaties te verkopen, dan gaat de gemeente opzoek naar een tijdelijke bestemming voor de panden. De gemeente heeft in het kader van bezuinigingen in november 2011 besloten van zes gebouwen die zijn bedoeld voor activiteiten in verschillende wijken in de verkoop te zetten. Daarnaast is de toekomst voor Stichting Vereniging Wijkcentra (SVW) uiterst onzeker geworden. DOOR MERIJN SITSEN Tijdens de begrotingsbehandeling in 2011 werd duidelijk dat er fors bezuinigd ging worden op accommodaties in verschillende wijken. De panden De Moerkens (januari 2013), De Korenaere (januari 2017) en De Plaat (januari 2013) zouden op verschillende momenten worden verkocht. Voor deze panden zet de gemeente zich in om de voorzieningen nog onder te brengen in hetzelfde pand. Ook de panden De Hofstee (januari 2013), Oost (januari 2013) en De Lepelaar (september 2012) werden te koop gezet. In deze wijken zet de gemeente zich in om de wijkfuncties in ieder geval te behouden maar dan niet in dezelfde gebouwen. De gemeente geeft aan dat ze het wel belangrijk vindt dat de wijkfuncties behouden blijven. Renovatie Er is ook afgesproken om verschillende accommodaties te behouden. Zo heeft de gemeente in 2011 besloten om de voor-

zieningen in de wijken Gageldonk-West en Fort Zeekant te behouden. Het is bij panden in deze wijken echter wel noodzakelijk dat de panden worden gerenoveerd of herontwikkeld. Zo heeft de raad voor wijkcentrum ‘t Fort aan het Lourdesplein een budget beschikbaar gesteld van 1,8 miljoen euro. Er wordt daarnaast gekeken of het gebouw waar voorheen een basisschool heeft gezeten aan de Bernadettestraat 4 als alternatief kan dienen. In de wijk Gageldonk-West is men bezig met het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie. Zodra hier meer over bekend is, zal er ook meer duidelijk worden over De Kastanje. SVW Door omstandigheden is de toekomst van SVW uiterst onzeker geworden. De gemeente is hierover in overleg met de vereniging. Momenteel loopt namelijk het project Beheer en onderhoud sportaccommodaties. Het belangrijkste doel van dit project is het onderzoeken hoe verschil-

lende binnen- en buitensportvoorzieningen het beste kunnen worden onderhouden. In het onderzoek is wel een variant meegenomen dat het SVW dit onderhoud voor zijn rekening neemt. Zolang dit onderzoek nog niet is afgerond, blijft de toekomst van de vereniging van de wijkcentra onduidelijk. Huurders Voor de locaties die moeten worden verkocht heeft de gemeente al een aantal huurders en kopers gevonden. Zo is De Moerkens per 1 juli 2012 overgenomen door ZO Kinderopvang. Voor het wijkcentrum aan De Bergse plaat worden op dit moment gesprekken gevoerd met een ondernemer die geïnteresseerd is in eenzelfde constructie als bij het wijkcentrum De Moerkens. De gemeente geeft aan dat de bezuinigingen op wijkaccommodaties de goede kant op gaan. De verkoop en de verhuur van gebouwen waar geen subsidie voor beschikbaar is vanaf januari 2013 en de toekomst van SVW zijn nog wel aandachtspunten.

Jaarconcert door Harmonie Eendracht Maakt Macht

The EMMerican Dream BERGEN OP ZOOM - Vorig jaar kon tijdens het jaarconcert ‘EMM met een vleugje Magie’, geen nieuwe dirigent uit de hoge hoed getoverd worden. Inmiddels staat Rik van Wijgerden vanaf begin dit jaar voor Harmonie EMM. Rik gaat samen met de muzikanten op zoek naar de ‘EMMerican Dream’ op zaterdag 3 november in Theaterzaal ’t Rijks, aanvang 20.00u. Kaarten aan de zaal of via de leden of via het contactformulier op de website. Door het spelen van de verschillende Amerikaanse muziekstijlen wordt een ieder

meegevoerd naar het land van de onbeperkte muzikale mogelijkheden. De Amerikaanse filmmuziek ontbreekt hier natuurlijk niet bij. Zo kan het publiek heerlijk wegdromen bij de klanken van ‘Dances with Wolves’ of bij ‘Moment for Morricone’. De nummers van the Voice zorgen voor nostalgie en tederheid. Door vlotte noten van de Blues Brothers worden de luisteraars wakker geschud en is het moeilijk stil te blijven zitten op de stoel. Deze avond verleent CQ koor haar medewerking aan het jaarconcert. Het CQ koor o.l.v. Rob va.d. Aarsen is opgericht in 2001. In 2011 vierde het koor haar 10-jarig bestaan. Het koor bestaat uit

EMM tijdens Muziek op het Ravelijn

56 personen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Het CQ koor zingt meerstemmig van alles wat: Nederlands, Frans, Duits en Engels repertoire; ‘Van Merck toch hoe Sterck’ tot ‘The Wild Rover’. Van Ramses Shaffy tot the Rolling Stones, maar er is ook ruimte voor chauvinistische Bergse liederen. Wellicht past dit enthousiaste koor hun repertoire aan op het thema van deze avond en zingen ze enkele EMMerikaanse songs. De presentatie is deze avond in handen van Wendy Konijnendijk. In deze regio wellicht onbekend, maar in Klundert verdient ze haar sporen in de toneelwereld. Tevens is zij voorzitter van de stichting ‘Klundert bij Kaarslicht’. Dat Rik’s root’s in Klundert liggen berust natuurlijk niet op toeval. De gehele avond is in Amerikaanse stijl. De afterparty belooft een swingend gebeuren te worden. Door te schitteren als John Travolta of Olivia Newton John op de dansvloer gaat misschien een EMMericandream in vervulling. Als men Harmonie EMM een warm hart toedraagt is er een mogelijkheid ‘Vriend van EMM’ te worden. Voor info en aanmelden is er deze avond een speciale stand ingericht in de foyer van ’t Rijks. Tevens kan men hiervoor op de website terecht: www.harmonieemm.nl

Eén van de werken.

BERGEN OP ZOOM - Jos van den Broek wil op zijn eigen wijze de narren en andere zotten op het doek vast leggen, in een zeer kleurrijk geheel, wat bijgaande foto ook laat zien. Jos is geboren in 1949, heeft de academie in Tilburg van 1968 tot 1974. Daarnaast

heeft hij oa. bij etcetera en onlangs in Mattemburgh geëxposeerd. Hijzelf verricht op 4 november om 15.00 uur de opening van deze expo in Atelier 13, welke zal blijven t/m 31 december. De openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur incluis koopzondagen.

Herdenkingsdiensten BERGEN OP ZOOM - Ook dit jaar zal men vanuit de Werkgroep Rouwbegeleiding W.N.Br. de reeds lange traditie voortzetten om in het weekend dat het dichtst bij 2 november ligt, herdenkingsdiensten te houden voor alle overledenen, zowel in Roosendaal als in Bergen op Zoom. Tot vorig jaar begonnen deze diensten altijd om 14.30u.

Vanaf dit jaar heeft men er echter voor gekozen om de herdenkingsdienst direct aan te laten sluiten bij de z.g. ‘belevingsroute’, die op de begraafplaatsen is uitgezet en te bewandelen is direct na de herdenkingsdienst. Over dit herdenkingsgebeuren op de begraafplaatsen heeft men al eerder kunnen

lezen in diverse publicaties. Voorafgaande aan deze ‘belevingsroute” houden ze hun traditionele herdenkingsdiensten. Dit jaar alles in een wat nieuwere opzet, maar uiteraard is iedereen van harte welkom. Het thema van de dienst is dit jaar: Licht in duisternis. Zaterdag 3 november om 16.30u. de herdenkingsdienst in de aula van de begraafplaats Zegesdtede, Ruckfensebaan, Roosendaal, met daarop aansluitend de mogelijkheid om de belevingsroute te lopen tussen 17.00-20.00u. Zondag 4 november: om 16.30u. de herdenkingsdienst in de aula van het crematorium van Bergen op Zoom met daarop ook aansluitend de mogelijkheid om de belevingsroute over de begraafplaats te lopen tussen 17.00-20.00u..

Leden Koor Bittere Tranen BERGEN OP ZOOM - Accordeonisten, mannen vrouwen (vooral sopranen en tenoren) die graag spelen, zingen en van gezelligheid houden: let op. Koor Bittere Tranen is op zoek naar enthousiaste mensen die hun stemmetjes en muziek graag gebruiken en laten horen. Het repertoire van het koor bestaat voornamelijk uit meezingnummers en levensliederen, welke uit volle borst worden

gezongen. De optredens van het koor zijn zowel in verpleeg- en verzorgingtehuizen als op locaties zoals b.v. Nacht van het levenslied in Bergen op Zoom, Lierdertafel de Meierij in Den Bosch, Smartlappen festival in Grave. Als men dit leest en denkt nu dat vind ik leuk, neem dan contact met het koor op. Info: Secretariaat, tel: 0164-687598, email: eefsecretariaat@gmail.com, www. bitteretranen.nl

BEDRIJVIG NIEUWS Eerste veiling vindt plaats op zaterdag 3 november

Bergs Veilinghuis gaat van start BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 3 november vanaf 14.00 uur houdt Het Bergse Veilinghuis haar eerste Algemene Kunst-, Antiek- en Inboedelveiling. Deze vindt plaats in Ontmoetingscentrum ‘t Cromwiel in Steenbergen. Maar liefst 500 kavels gaan onder de hamer. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het Bergse Veilinghuis is het eerste veilinghuis in West-Brabant en is opgericht in juli van dit jaar. Na een opstartperiode van een aantal maanden, waarin belangstellenden goederen in konden brengen, is het tijd voor de verkoop. Volgens directeur Louis Ermerins gaat het om een zeer uitgebreid assortiment. “Wij veilen uit diverse

inboedels, waaronder zich enkele collecties bevinden die zich onderscheiden in zeldzaamheid en kwaliteit. Te denken valt aan (kunst)voorwerpen uit de 17e, 18e en 19e eeuw.’’ Kijkdagen Om iedereen de kans te gunnen de te veilen artikelen goed te bekijken, organiseert Het Bergse Veilinghuis een aantal kijkmomenten op de dagen voorafgaand aan de veiling. Deze vinden plaats op het kantoor van Het Bergse Veilinghuis in Bergen op Zoom, op de volgende data: - donderdag 1 november van 10.00 tot 16.00 uur. - vrijdag 2 november van 12.00 tot 20.00 uur.

- zaterdag 3 november van 10.00 tot 12.00 uur. Ermerins Louis Ermerins genoot een opleiding antiek en heeft zijn sporen verdiend in de meubelfabricage en de kunst- en antiekhandel. Hij had een woonwinkel in het Gooi en een kunstgalerie in Antwerpen. De laatste jaren is hij actief als makelaar en adviseur Kunst en Antiek. Een eigen veilinghuis is voor Ermerins terug naar zijn roots. “Zowel mijn vader als mijn grootvader zijn lange tijd werkzaam geweest bij het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. In WestBrabant was nog geen veilinghuis en daar ben ik op ingesprongen. Wij zijn dan ook de eerste in de regio!’’

Een houten reliëf uit de 17e eeuw van een Bijbelse voorstelling: Christus aan de geselpaal.

Het Bergse Veilinghuis, Lelyweg 12, Bergen op Zoom, www.hetbergseveilinghuis.nl. PAGINA 8


Elise Dansschoenen Officieel dealer van Diamant dansschoenen Uit voorraad leverbaar! 0167-522939 - 06-10807891

RAT IN DE VAL

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING. MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW ✔ 30 jaar ervaring. ✔ Eigen ontwerp en studiedienst. ✔ In kunststof en aluminium.

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout. ✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met

(0113) 57 38 81

u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details.

www.ongediertespecialist.nl

✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren.

overwinterende

vliegen?

✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige renovatie of nieuwbouwproject. ✔ 10 jaar waarborg. ✔ Wij vragen nooit voorschotten.

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

0113-639760 1

Star T

rek Fi

ROLSTEIGERS

rs

To bold t Cont ly go w act here n Dan d urf jij o one’s gone befo je va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen (45, k en van Car

anker

)?!

la

Nog gewoon voor de oude prijs! Aluminium 135x250 cm, werkhoogte 6 meter nu € 1298,- incl. BTW + bezorgen (regio) Kamerklapsteiger compleet werkhoogte 3 meter € 325,- incl. Ook inruil rolsteiger 135x250, werkhoogte 7 meter € 900,- incl. BTW

Bel 0165-561424 • Vjifhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen spotprijzen! 1000 m2 Meubelhal Broos Meubelen Zuid-Oostsingel 23 - Bergen op Zoom - 0164-242097 naast ABN-Amro parking

Voor al uw defecte

elektrische apparaten en oude metalen (geen koel- en vrieskasten)

Bel 0164 26 56 02

Te Koop aangeboden Taxus 20/40cm (bonte) Bollen E 0.50 per stuk ø 30cm en Buxus 3 jarig Pyramides ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50 Zundert, 076-5973377 gegrilde kipproducten - kipgehakt - konijnenbout wild konijn - hertenbief - hazenbout (rug en filet) tamme eendfilet - fazantenfilet

Poelier de Koning

Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730

KARWEI Bergen op Zoom Drebbelstraat 42 4622 RC Bergen op Zoom Telefoon 0164-26 58 59

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op karwei.nl

Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

5306.indd 1

25-10-2012 9:20

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Bent u ook aan de herfstvakantie toe?

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur


Feestelijk jubileum voor Halsterse duivenclub

P.V. De Luchtgids bestaat 90 jaar

Gevonden ‘BoZteVin’ was grap

HALSTEREN - Op zaterdag 3 november viert de Halsterse duivenclub De Luchtgids haar 90-jarig bestaan in café BERGEN OP ZOOM - Voor een volle Men had een busticket ontvangen en kon Molenzicht aan de Halsterseweg. De viering begint met een receptie van 15.00 tot 16.00 uur. Deze is alleen voor hal van het Oude stadhuis onthulde daarmee in de Amerikaanse Greyhound, stichting OktoBer Wijnmaand aan de Franse, Argentijnse en Spaanse bus stapde leden en genodigden. 120 deelnemers van de Mystery Wine Tour dat de ‘gevonden BoZteVin’, die een week eerder de kranten haalde, een grote grap was.

In samenspraak met Het Markiezenhof was er zelfs een persmoment van gemaakt en de ‘historische vondst’ in een vitrine aldaar geplaatst. Het mocht de pret van de avond niet drukken. Alle gasten hadden de hele avond heerlijke wijnen gedronken uit de aangeklede reageerbuis en lieten het zich na die mededeling niet minder smaken. De Mystery Wine Tour begon opnieuw in de hal van het Oude Stadhuis. Deze keer gingen de deelnemers op reis langs een vijftal wijnlanden. Hen werd gevraagd om naar buiten te gaan en op de Grote Markt stonden vier oude maar zeer fraaie bussen op hen te wachten.

pen. Aan boord werden ze welkom geheten met wijnen uit het bijbehorende land, hier en daar een hapje, live muziek en natuurlijk inspirerende uitleg over de gepresenteerde dranken. De bussen gingen op tour door de omgeving van Bergen op Zoom en kwamen elkaar op gezette tijden weet tegen. Daar was het overstappen geblazen en na vier vrolijke ritten kwam het gezelschap weer aan op de Grote Markt voor een laatste proeverij met Zuid-Afrikaanse wijn. Het leverde veel vrolijke gezichten en taferelen op. Drinken uit een BoZteVin beviel best! De gasten waren dan ook blij met de mededeling dat ze deze mee mochten nemen. Velen van hen lieten nu al weten er volgend jaar graag weer bij te zijn. Reden voor de organisatie om met een tevreden gevoel terug te kijken op een geslaagde OktoBer Wijnmaand.

KORTE BERICHTEN

De drie generale kampioenen Luchtgids 2012 Gradus Haisch, Ad van Loon en John Hendrikx.

DOOR SONJA BRAND De vereniging presenteert die dag een tentoonstelling van allerhande oude en moderne duivensport artikelen en foto’s van ‘door de jaren heen’. Later worden de leden getrakteerd op een warm en koud buffet en na de prijsuitreiking van de kampioenschappen wordt de dag afgesloten met een ware feestavond. Secretaris en penningmeester John Hendrikx en zijn broer Frans, verantwoordelijk voor verenigingsactiviteiten, twijfelen er niet aan dat het gezellig wordt. De vereniging is er een van eensgestemde zielen, dat is de afgelopen 90 jaar nooit anders geweest. De afkomst van de leden varieerde van putjesschepper tot gemeentesecretaris, als er maar niemand verwachtte met ‘mijnheer’ aangesproken te worden. De oprichters Flip van Elzakker, Toon Langeberg, Willem van Dessel en Jos den Ouden hebben veel van vader op zoon of via overlevering doorgegeven aan de huidige zes bestuursleden. Verandering John Hendrikx weet te melden dat P.V. De Luchtgids in 1978 nog 142 leden had, dit is inmiddels teruggedrongen naar 36. Die terugloop heeft volgens zijn broer Frans niets te maken met desinteresse. Oorzaken zijn vooral leeftijd, gezondheidsredenen of een verhuizing. John Hendrikx vult aan: “Er is gewoon minder tijd voor hobby’s,

vrouwen werken tegenwoordig bijna allemaal waardoor de mannen minder tijd overhouden voor zo’n intensieve liefhebberij. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van een duivencoach 50+ dus vanwege vergrijzing blijven er steeds minder over.” Dit geldt niet alleen voor de Halsterse duivenclub, maar is overal in de duivensport de tendens. Vroeger, toen de duivencoach nog duivenmelker heette, kropen er vele uren in het handmatig berekenen van de door de duif afgelegde meters per minuut. Bij thuiskomst moest de ring van deze tamme vogel snel verwijderd om geklokt te worden. Dankzij moderne technieken tegenwoordig is dit met een elektronische chipring en lezer allemaal makkelijk in de computer te registreren en berekenen. Doping Uiteraard veranderde ook de zorg voor de ringduiven. Er wordt wel eens visolie, lookpoeder en appelazijn aan het voer toegevoegd. De vereniging is wel heel stellig wat betreft de zogenoemde ‘Armstrongpraktijken’. Boze tongen beweren namelijk dat er in de duivensport wel eens cortisone als doping gebruikt wordt als rui-remmend middel. De gebroeders Hendrikx zijn blij dat er op stimulerende middelen gecontroleerd wordt om dit tegen te gaan.

FOTO SONJA BRAND

reld vond niet in Nederland plaats, maar in verre landen zoals China bijvoorbeeld. Volgens Hendriks is een topsportduif daar een statussymbool waar een Chinese zakenman stevig voor in de buidel tast. De duurste duif ooit heeft maar liefst een kwart miljoen euro opgeleverd! Zo’n recordbedrag heeft de Halsterse duivenclub nog niet mogen ontvangen. Wel heeft John Hendrikx al eens een potentiële koper uit China thuis op bezoek gehad. “Compleet met tolk en afgevaardigden uit België. Letterlijk en figuurlijk een heel andere wereld”, meent hij. Op 16 december ontvangt café Molenzicht in samenwerking met P.V. De Luchtgids de duivenpromotor André van der Wiel. Deze middag is besloten.

Chinezen De grootste verandering in de duivenwe-

GGD lanceert nieuwe website voor reizigers

Buitenlands avontuur boeken? GGD bezoeken! WEST-BRABANT - Zo’n 40 procent van alle reizigers gaat onbeschermd op reis, met soms zeer vervelende en ernstige medische gevolgen. Om hen beter voor te lichten, lanceert de GGD de website www.ggdreisvaccinaties.nl. De praktische en overzichtelijke website biedt een schat aan professionele informatie en handige tips over gezondheid over de hele wereld. Want elk land heeft immers z’n eigen gewoonten, hygiëneregels en eetcultuur. Kijk hiervoor op de handige site www.ggdreisvaccinaties.nl/ De site is een gezamenlijk initiatief van zes Zuid-Nederlandse GGD’en, waaronder de GGD West-Brabant. Zowel de vakantieganger, zakenman of stagiair vindt er alles op het gebied van gezond reizen. Of het nu gaat om aanbevolen en verplichte vaccinaties ter bescherming tegen nare ziektes zoals malaria, Hepatitis A, diarree of dengue, of handige tips rondom veilig vrijen, buiten-

lands eten of veilig en schoon drinkwater: het staat er allemaal op. Net zoals wetenswaardige reisartikelen en gezondheidsadviezen per land, inclusief informatie over politieke onrust of een natuurramp. Er is ook gedacht aan bijzondere reizigers zoals kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen of andere medische problematiek (zoals reuma, HIV, een immuunstoornis of diabetes). Verder staan er actuele berichten op over gezondheid in de wereld én kunnen bezoekers via de site een afspraak plannen met een adviseur van de GGD voor de noodzakelijke inentingen. De artsen en verpleegkundigen geven reizigers een passend en actueel advies op maat voor alle reisbestemmingen ter wereld. Of dit een vakantiereis naar Turkije is, een stage in Maleisië, een zakenreis naar Brazilië, of een emigratie naar Kenia: voor elke reiziger heeft de GGD passend advies op maat. De GGD adviseert iedereen om goed voorbereid op reis te gaan. (Ver) buitenlands avontuur boeken? www.ggdreisvaccinaties.nl bezoeken! PAGINA 10

BERGEN OP ZOOM Thema nieuwe cyclus: Donderdag 1 november wordt er bij Kesadara een cyclus gegeven van 5 nieuwe thema avonden van 20.00-22.00 uur aan de Rijsselbergen 88. De thema’s gaan over persoonlijke groei, spiritualiteit, chakra’s, auravelden etc. Er wordt ook geoefend in tweetallen. Ze zullen op de eerste donderdagavond van de maand plaatsvinden (tenzij anders vermeld). Info: www.kesadaran.nl Inloophuis Het Getij: Donderdag 1 november: Workshop o.l.v. Egina Oirbans van 09.3012.30 uur in Volksabdij in Ossendrecht, vrije inloop. Mandalatekenen: Mandalatekenen o.a. dinsdag 6 en 20 november van 10.00-12.00u. Het woord mandala komt uit het Sanskriet (Oosterse taal) en betekent zowel cirkel als centrum. Een echte mandala is een expressie van wat er in iemand leeft. Liane (spiritueel therapeute en onderwijzeres) geeft de cursussen en workshops. Op dinsdag en / of woensdagochtenden van 10.00-12.00u (ook workshops te volgen als je niet alle data aanwezig kunt zijn). Neem gerust contact op voor de data: tel. 0164-263955, www. kesadaran.nl Optreden: Zaterdag 3 november zal Amusementskoor in Vuur en Vlam uit Halsteren een optreden verzorgen tijdens de Nacht van het Levenslied bij café Oosterwaal. Zij zullen vele meezingers ten gehore brengen, het belooft een feest te worden, waarbij iedereen van harte welkom is, aanvang 21.00u. Rommelmarkt: Zondag 4 november rommelmarkt in wijkaccommodatie Het Hoofdkwartier, Rembrandtstraat 52A, Bergen op Zoom. De rommelmarkt begint om 10.00u. en duurt tot 15.00u. Iedereen welkom. Bingo: Zaterdag 3 november is er ‘n bingo in wijkaccommodatie het Hoofdkwartier, Rembrandstraat 52A, zaal open 19.00u., start bingo 20.00u. Iedereen welkom. Bingo: Wijkcentrum de Korenaere houdt een bingo op donderdag 1 november. Er zijn leuke prijzen te winnen. Zaalopen vanaf 13.00u. en de balletjes draaien vanaf 13.30u. Wilt men er eens even gezellig uit zijn en kans maken op een leuke prijs, ga dan naar wijkcentrum de Korenaere, Korenmarkt 7. Openbare vergadering: Wijkcommissie Tuinwijk houdt op woensdag 31 oktober een openbare vergadering om 20.00u. in het wijkhuis de Hofstee, Rozenstraat 2. Om 19.30u. is de bovenzaal al open voor contact of vooroverleg. De Nacht van het Levenslied: Zaterdag 3 november zal de Nacht van het Levenslied in de binnenstad van Bergen op Zoom worden gehouden. Koor Bittere Tranen treedt, in tegenstelling tot andere jaren, deze avond op in de Bourgondiër” op de Grote Markt, samen met koor ‘Van Lieverlee’ De optredens zullen plaatsvinden tussen 21.30-circa 24.00u. Boekenmarkt: Zondag 4 november is de maandelijkse boekenmarkt van Vrijmetselaarsloge L’Inséparable, Engelsestraat 30 van 13.30-16.30u. Opbrengst gaat altijd naar plaatselijke goede doelen. Heeft men oude, bruikbare boeken? Bel: 0164-248739 of mail boeken.vrijmetselaars.boz@gmail.com. Tevens is het monumentale gebouw te bezichtigen. S&L Zorg Kunstsjop: Van maandag 5 november t/m vrijdag 23 november zijn de kunstenaars elke dag bezig met het maken van nieuwe kunstwerken. Om plaats te maken voor deze nieuwe kunstwerken is er Sale aan de Kortemeestraat 21 in ’t Vierkantje. De Kunstsjop is een dagbestedingsproject voor mensen met een verstandelijke beperking en onderdeel van S&L Zorg. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30-15.30u; vrijdagavond 9 november 21.00u en zaterdag 10 november 9.30- 15.30u. A Capella en Slagwerk Concert: Zaterdag 3 november geeft a capella groep Voices In Harmony uit Halsteren een concert in Vestzaktheater Het Zwijnshoofd te Bergen op Zoom samen met acapella groep D-Base uit Herentals en slagwerkgroep Accelerando uit Sint-Annaland. Reserveren kan nog tot en met vrijdag. Voor meer informatie: info@ voicesinharmony.nl. Aanvang 20.15 uur. HALSTEREN Klaverjassen: Houdt men van kaarten, met name klaverjassen, ga kijken bij klaverjasvereniging Halsteren in café De Beek, Fabrieksstraat. Elke woensdag om 20.00u. leggen leden daar een kaartje. Om er ‘n beetje spanning in te brengen spelen ze een aantal competities met aan ‘t einde ‘n prijs voor de eerste 3. Tijdens zomermaanden spelen ze competitie met elke woensdagavond voor elke tafel ‘n prijs, die door het lot bepaald wordt. Aan het einde van de competitie prijzen voor de eerste 3. Info: Peter Seits (voorzitter), tel.: 0164-686522;Tiny Kraaikamp (secr.), tel.: 0164-683633, Arnold Doejaaren (penningmeester), tel.: 0167-56242. Bingo: KBO afdeling Halsteren, actieve vereniging voor 50+senioren, houdt woensdag 31 oktober een sprokkelbingo in de Wittenhorst, aanvang 13.30u. In de pauze heerlijke hapjes. Men mag vanaf 50+ lid worden van de KBO. Bel 0164-259828 of 683140. Euro-bingo: Op donderdag 1 november houdt de HSV weer de bekende Euro-bingo in Café/Zaal Tivoli om 14.00 uur. Toegang gratis. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Tivoli 0164-683913, het secretariaat 0164-684833 of raadpleeg onze website www.halstersesportvissers.nl


In 2013 komen er rijbewijscategorieën bij en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd

Nieuw jaar, nieuwe rijbewijsregels Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor het rijbewijs. Maar de grootste groep mensen, die een rijbewijs B heeft of wil behalen, merkt er weinig van. Er worden nieuwe rijbewijscategorieën geïntroduceerd en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd. Op de website www.rijbewijs.nl zetten de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) de belangrijkste veranderingen op een rij: 1. De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen). 2. Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor en de leeftijd en ervaring van de motorrijder. Voor het A1-rijbewijs is de minimumleeftijd achttien jaar. Voor A2 is dat twintig jaar. En A2 kunnen mensen alleen halen als ze al minimaal twee jaar in het bezit zijn van rijbewijs A1. Voor categorie A wordt de minimale leeftijd verhoogd van 21 naar 22 jaar. Dan moet die persoon wel al minimaal twee jaar rijbewijs A2 hebben. Om direct voor rijbewijs A te gaan, geldt een minimumleeftijd van 24 jaar.

Jack Hopmans Bremstraat 22 0164-231809 jjmhopmans@home.nl www.autorijschooljack.nl

autorijschool jacco proost Starterspakket e 975,1 rijles gratis

*vraag naar onze voorwaarden

Rijlessen vanaf e 32,- per rijles. Spoedcursus geen extra kosten. OOk vOOr mOtOrrijles

Bel nu: 0164-239118 of 06-13768127 www.rijschooljaccoproost.nl

3. Het vrachtwagenrijbewijs krijgt twee categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 en 7.500 kilo) en hiervoor geldt een minimumleeftijd van achttien jaar. Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 7.500 kilo en hiervoor geldt een minimumleeftijd van 21 jaar.

Speciale informatieavond nieuwe rijbewijsregels.

4. Naast categorie D (vanaf 24 jaar) komt er een categorie D1 (vanaf 21 jaar) voor lichte bussen (maximaal zestien personen, exclusief bestuurder). 5. Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1. 6. Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kilo. 7. De nieuwe rijbewijscategorie B+ geldt voor personenauto’s met een aanhanger zwaarder dan 750 kilo en een totaalgewicht tussen de 3.500 en 4.250 kilo.

GUNSTIGER De nieuwe regels zijn het gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn, die op 19 januari 2013 ingevoerd wordt. Mensen die op deze datum al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen als de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden ze voor iedereen.

Donderdagavond 29 november 2012 Aanvang 19.00 uur Handelsweg 11 Etten-Leur t. 0164-254904 06-53666603

Hurkens Verkeers Opleidingen Centrum HAAL IN 1 DAG UW AANHANGWAGENRIJBEWIJS Nu geen E 498,- maar E 398,(inclusief examen en praktijklessen) ook voor rijlessen in automa at VOORDEELCURSUS PERSONENAUTO Theorielessen + theorie-examen Praktijklessen + praktijkexamen Nu geen E 1098,- maar E 798,-

lijk ling in termijnen moge

beta

st-brabant

wij lessen in geheel we

Gratis entree. Aanmelden via: info@verkeersschoolblom.nl Voor meer informatie: www.verkeersschoolblom.nl tel. 076-50.15.535 Handelsweg 11, Etten-Leur


Turfgeschiedenis herleeft in fietsrouteboek

Fietsen langs turfvelden en vaarten in West-Brabant

Kijk bij Harmonie Concordia BERGEN OP ZOOM - Harmonie Concordia is een hechte groep muzikanten, in leeftijd variërend van 13 tot 65 jaar, die veel plezier beleeft aan het maken van muziek. Zij staat o.l.v. dirigent Guy van Geldrop.

BERGEN OP ZOOM – De zomer is voorbij, het wordt kouder en de bladeren vallen. Zo gaat het elk jaar, al eeuwenlang. In de natuur zien we doorlopend het afsterven van mos, bladeren en planten. Ze hopen zich op, laag boven laag, in vennen en in laagten, waar ze langzaam verkolen. De veenlagen zijn soms één meter, soms wel tien meter dik. Met zijn enthousiasme weet hij de ruim 50

muzikanten tot hoge muzikale prestaties te brengen. Zijn motto is ‘kwaliteit moet hand in hand gaan met het hebben van plezier in samen muziek maken’. Speel jij een muziekinstrument en heb je altijd al eens mee willen

spelen in een groot muziekgezelschap voor jong en oud? Ga dan op vrijdag 2 november om 20.00u. naar de openbare repetitie van Harmonie Concordia in wijkcentrum Het Hoofdkwartier (Borgvliet). Het is gratis en vrijblijvend.Deze avond staat de repetitie in het teken van jou. Op de lessenaars staan muziekstukken waar ze die avond met dirigent Guy van Geldorp met jou aan willen gaan werken. Meld je aan bij een van de leden of via info@harmonieconcordia.nl. Ze zorgen er dan voor dat je vooraf de bladmuziek in huis hebt. Voor meer info: www.harmonieconcordia.nl

Harmonie Concordia nodigt je uit BERGEN OP ZOOM - Harmonie Concordia is een hechte groep muzikanten, in leeftijd variërend van 13 tot 65 jaar, die veel plezier beleeft aan het maken van muziek. Zij staat onder leiding van dirigent Guy van Geldrop. Met zijn enthousiasme weet hij de ruim 50 muzikanten tot hoge muzikale prestaties te brengen. Zijn motto is: “kwaliteit moet hand in hand gaan met het hebben van plezier in samen muziek maken”. Speel jij een muziekinstrument en heb je altijd al eens mee willen spelen in een groot muziekgezelschap voor jong en

oud? Kom dan op vrijdag 2 november om 20.00 uur naar de openbare repetitie van Harmonie Concordia in wijkcentrum Het Hoofdkwartier (Borgvliet). Het is gratis en vrijblijvend. Deze avond staat onze repetitie in het teken van jou! Op onze lessenaars staan muziekstukken waar we die avond met dirigent Guy van Geldrop met jou aan willen gaan werken. Meld je aan bij een van onze leden of via info@harmonieconcordia.nl. We zorgen er dan voor dat je vooraf de bladmuziek in huis hebt. Voor meer informatie: www.harmonieconcordia.nl

In steunpunt het Zonneplein

Cor Rops (l) en René Konings staan bij de bewerkte foto van Ben Steffen van de Brugstraat in Roosendaal, die op de tentoonstelling van 2006 te zien was. FOTO MIEKE SPEKMAN

DOOR MIEKE SPEKMAN Dit veen werd vroeger afgestoken, er werden blokken van gemaakt die men liet drogen. Die blokken moer, gedroogde veengrond, noemt men turf. Het was een uitstekende brandstof. Vanaf de Middeleeuwen groeide de bevolking in de steden zoals Brugge, Antwerpen en Gent. De vraag naar turf, een belangrijke brandstof werd groot. De veengebieden rond de Vlaamse steden raakten rond 1260 uitgeput en men ging op zoek naar nieuwe gebieden om te ontginnen. In West- Brabant lagen grote veengebieden. Vlaamse kooplieden kochten de gronden op. Ook de abdij van Tongerlo, nam deel aan de exploitatie van de moeren. Vanuit het Norbertijnenklooster in Tongerlo is het veengebied rond Nispen, Essen en Kalmthout ontgonnen. De ontgonnen gebieden in West- Brabant leverden naar schatting in de jaren rond 1300 een kwart van de totale turfproductie in de Nederlanden. Voor het afvoeren van turf is er een net van vaarten gegraven met een totale lengte van 320 km. De Brugstraat in Roosendaal was vroeger zo’n turfvaart. De turf uit Zundert, Kalmthout, Essen en Nispen vervoerde men met platte schuiten, vletten, over die vaarten

naar de haven van Roosendaal. Die haven werd een belangrijk overslagcentrum voor de turfhandel. Op het Turfhoofd (Turfberg) werd de turf verhandeld. Er kwamen bestellingen uit Antwerpen, Mechelen, en zelfs uit Londen. De turf bracht welvaart in de regio, vooral in de zestiende eeuw. Ook vanuit de havens van Oudenbosch, Leur, Zevenbergen, Bergen op Zoom en Breda werd turf verscheept. Turf, het bruine goud van Roosendaal De Roosendaalse heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale organiseerde in 2006, op initiatief van Toon de Bruin, een tentoonstelling over de turfwinning. Secretaris Cor Rops vertelt: “Onze tentoonstelling met de titel; Turf, het bruine goud van Roosendaal, trok veel bezoekers.

‘Turf bracht welvaart’ Het was een reizende tentoonstelling die in diverse streekmusea te zien was. In 2007 was de tentoonstelling te zien in Rosada Outlet Center. Inmiddels hebben ook vijftien heemkundekringen gebruik gemaakt van onze expositie”. Om de geschiedenis van de turfwin-

ning in al zijn facetten zichtbaar te maken is er in 2009 een projectgroep in het leven geroepen, Projectgroep Herleving Turfhistorie West Brabant, waarin acht heemkundekringen uit de regio vertegenwoordigd zijn. Het project wordt ondersteund door Brabants heem en Erfgoed Brabant. Fietsrouteboek Een belangrijk project van de werkgroep is het fietsrouteboek. Het bevat 9 turfroutes door West Brabant. Secretaris van de projectgroep René Konings vertelt: “De routes hebben betrekking op plaatsen die in het verleden belangrijk waren voor de turfwinning. Vanuit Roosendaal lopen er drie fietsroutes. Een internationale route van 50 km langs Nispen, Essen, Kalmthout en Nieuwmoer. Een route door het Gastels Laag naar Oudenbosch en Bosschenhoofd van 30 km, en een route van 40 km naar Zundert, via Schijf, waar men het beeldje van de turfsteker kan bewonderen”. Het boekje bevat ook routes rond Bergen op Zoom, Etten en Breda. Onderweg fiets je langs turfvaarten en havens, overblijfselen van de rijke historie van de turf, het bruine goud”. Het boekje is te koop bij de lokale heemkundekringen en de plaatselijke VVV’s.

Gratis uw rollator na laten kijken BERGEN OP ZOOM - Dinsdag 6 november houden de KBO en Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom een rollatorspreekuur in steunpunt het Zonneplein, Zonneplein 63, Bergen op Zoom. Belangstellenden kunnen - gratis - hun rollator laten nakijken en zonodig opnieuw laten afstellen. Het rollatorspreekuur vindt plaats van 10.00-11.00 uur. Tijdens eerder gehouden spreekuren is gebleken dat veel rollatorgebruikers last hebben van pijnlijke

polsen, schouders of rug. Veel van de rollators waren niet goed afgesteld. Ook moest er vaak gesleuteld worden aan de rollators. Het is belangrijk om een rollator regelmatig na te laten kijken. Vooral slecht werkende remmen en vuil tussen de wielen komen nogal eens voor, waardoor het gebruiksplezier sterk achteruit gaat. Voor meer informatie over het rollatorspreekuur kan men contact opnemen met Monique Blonk van Stichting Welzijn Ouderen, tel. 0164-265946 of per e-mail mblonk@swoboz.nl.

Paddenstoelenwandeling IVN

Voor ouders na verlies van een baby

Traverse start gespreksgroep BERGEN OP ZOOM - ‘Met het sterven van een kind sterft een wezenlijk stuk van jezelf’. De werkgroep Rouwbegeleiding Westelijk Noord-Brabant start dit najaar met een gespreksgroep voor ouders die kort voor, tijdens of kort na de bevalling hun baby verloren hebben. Je bent in verwachting. Je gaat het leven doorgeven. Bijna niemand staat erbij stil dat er een mogelijkheid bestaat, dat het nieuwe leven geen kans krijgt te leren leven. Je baby, het symbool van nieuw leven, is er niet meer. Je wereld stort in elkaar. In het begin is er drukte om je heen. Daarna kom je vaak alleen te staan met je verdriet, woede, angst en schuldgevoelens. Je kunt je intens alleen of zelfs eenzaam voelen. Waar je behoefte aan hebt is begrip. Wat helpt is er over praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je kunt elkaar helpen in het leren verwerken van hetgeen je overkomen is. De bedoeling is om in ongeveer 8 tot 10 bijeenkomsten met lotgenoten bij elkaar te komen. De groepen worden begeleid door geschoolde vrijwilligers. De werkgroep, onderdeel van Traverse, biedt deze ondersteuning aan omdat wij ervan overtuigd zijn dat elkaar helpen bij het verwerken van het verlies,een luisterend oor, erkenning van het verdriet, herkenning van gevoelens en gedachten steun biedt. De deelnemers krijgen het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Heeft u belangstelling en wilt u deelnemen aan deze gespreksgroep of wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Wilma Franken, Traverse (Organisatie voor maatschappelijk welzijn), Wassenaarstraat 61, 4611 BT Bergen op Zoom. Tel: 0164-237056. PAGINA 12

Een porseleinzwam in tegenlicht

BERGEN OP ZOOM - Het zal niemand ontgaan zijn dat het een uitstekend paddenstoelenjaar is. De nadruk ligt dan ook op het ontdekken van paddenstoelen. De gids geeft uitleg over de functie en de groei van paddenstoelen. Zeker zullen allerlei andere vragen beantwoord worden. Hoe bereidt de natuur zich voor op de winter? Hoe komt het nu dat bladeren in de herfst geel en rood worden? Wat doen

insecten als het kouder wordt? Hoe zit het met de vogeltrek? Allemaal vragen die een deskundige IVN-natuurgids kan beantwoorden. Juist in dit jaargetijde is er van alles te beleven in de natuur. Er wordt gestart om 09.30 uur start bij Stayokay aan de Boslustweg 1 te Bergen op Zoom. Afhankelijk van het op dat moment aantrekkelijkste gebied wordt van Stayokay uit gewandeld of gecarpoold. Stevig schoeisel of eventueel laarzen zijn handig, evenals een spiegeltje en verrekijker.


HIGHLIGHTS PROGRAMMA 2012 Jan Mulder > Primeur: Cashless betalen > Madelon Dik: tips voor zakelijke groei > Hans van Breukelen > Zakenvrouw van het jaar Jacqueline Zuidweg > Royce Tostrams > Uitreiking KvK - Startersprijs 2012 > Social Media > Floris van Bommel: creatief ondernemen

Jan Mulder

Dinsdag 6 november Woensdag 7 november Donderdag 8 november

14.00 - 22.00 u. 14.00 - 22.00 u.

 0113 - 850899 - www.contacta.nl - volg ons op

www.rabobank.nl

www.drv.nl

www.omroepzeeland.nl

Stichting SENIORNET is op zoek naar 55 plussers, die tegen een vrijwilligersvergoeding :

www.kvk.nl

www.deondernemer.nl

Inventor basiscursus

last-minute aanbieding Start: 2/11/12

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

Info: 06-212 730 77 info@bitbybit-nl.eu

Bezit van een auto, computerkennis, laptop en een mobiele telefoon zijn vereisten. Reacties aan : info@seniornet.nu

Stichting sinds 1982 Regionale Volksschool West-Brabant .school voor volwassenenonderwijs………………………………………………………………………….

verklaring niveaus: 1 = beginners 2 = vervolg beginners 3 = gevorderden 4 = conversatie

10 lessen à 1½ uur € 142,00 excl. lesmateriaal start: donderdag 10 januari 2013 aanvang: 19:00 u en met * 20:30 u lessen wekelijks

www.libema.nl

Bel Hoveniersbedrijf

Bomen rooien Bomen snoeien Stobben frezen Hout verhakselen Stormschade Bosuitdunning August Lokerse, GSM: 06 - 46 40 36 47 Ko Verhage, GSM: 06 - 28 74 99 85

Offerte? www.detuunman.nl

BERGSE ERGSE RKT BBERGSE BERGSE MA PLANTENMARKT N E T PLANTENMARKT N A PLANTENMARKT L P

AANBOD TAALCURSUSSEN 2012-2013 ARABISCH, niv. 1 CHINEES, niv. 1 ENGELS, niv. 1 en 4* ITALIAANS, niv. 1 en 4* NEDERLANDS voor anderstalige (NT2), niv. 1 NIEUWGRIEKS, niv. 1 en 4* POOLS, niv. 1 SPAANS, niv. 1, 2 en 4* TURKS, niv. 1

Floris van Bommel

‘De Tuùnman’ voor:

in Bergen op Zoom

a) Willen assisteren tijdens computercursussen voor Senioren in Bergen op Zoom e.o. b) Bereid zijn om computerhulp, cq. privélessen te verlenen bij leeftijdgenoten aan huis.

Hans van Breukelen

> 300 standhouders > 21.000 bezoekers > 15.000 m2 beursvloer > Seminars en workshops op 3 podia > Bedrijven uit alle branches > Live radio- en televisieuitzendingen

18.00 - 22.00 u.

Zeelandhallen, Goes

www.lmgweb.nl

Jacqueline Zuidweg

INLICHTINGEN en/of AANMELDEN:

ELSGROOTHANND!! PRIJZE LSANDE S-

D!E!ELLSwebsite: www.volksschool.nl GROOTTH AENND A H Z H J I O T R O P LS!!GGRROAONJD e-mail: bestuur@volksschool.nl IIJZZEEENN!! H R T P R O P O GR !! telefoon: (0165) 54 45 02 (mw. M. Bogers) PRIJZEN correspondentieadres: Regionale Volksschool West-Brabant Mahlerlaan 8 4702 KK Roosendaal leslocatie: GERTRUDISCOLLEGE Bovendonk 115 (Langdonk Noord) Roosendaal

TERDAG UR A Z N E GEN ZATERDAG U IEDERE VRIJDAG E VRIJDA.0 T 17.00 O17.00 IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG T 0 IEDERVAN GEOPEND 9.00 TOT UUR 9 D VAN GEOPEND UZE EUUR GEOPENVAN 9.00 TOT 17.00 RUIME K ,

EN KEUZE IEDERE VRIJDAG ENRUIME ZATERDAG INPLANT TUKEUZE RUIME TUINPLANTEN, N E PERKGEOPEND VAN 9.00 TOT TUINPLANTEN, TEN,UUR PERK- 17.00 EN UIPPLAN KEN PERKANTEN, KUIPPLANTEN, VASTE PL KUIPPLANTEN, VASTE PLANTEN, RUIME S, BUXUKEUZE VASTE PLANTEN, EN EN BUXUS, Bongaertsweg 2b eg 2b TUINPLANTEN, LEI-BOM sw d rt n e a la g rd n N, etc. BUXUS, Industrieterrein Noordland o o B Bongaertsweg 2b rrein No GPLANTE eteZoom p Zoom LEI-BOMEN AEN HAEN 4612 PL Bergen op IndustriNoordland Industrieterrein o n PERKe rg LEI-BOMEN EN e L B Zoom 0 HAAGPLANTEN, etc. Tel: 4612 Pop 461206-53306830 PL Bergen 330683 HAAGPLANTEN, etc. Tel: 06 -5 Tel: 06-53306830 KUIPPLANTEN, KT.NL

AR NTENM AVASTE L P E WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL S PLANTEN, G R E WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL WWW.B

Bongaertsweg 2b Industrieterrein Noordland

BUXUS, LEI-BOMEN EN


Leef je uit op de Natuurwerkdag

Angst een gevoel dat iedereen kent

Thema-avond over angst BERGEN OP ZOOM - Op dinsdag 13 november is er een thema-avond over angst van organisatie Vrouw Geloof Samenleving (ook mannen welkom!). Angst is een gevoel dat we allemaal kennen. Het er daarom niet over hebben? Of angst onder ogen zien en in de ogen kijken. Dit laatste willen we doen op dinsdag 13 november in de kapel van de Goddelijke Voorzienigheid onder het thema: Lopen over water, ofwel: gaan waar geen weg lijkt. Angst kan verlammen. In de Bijbel staan vele verhalen waarin angst een (grote) rol speelt en degene die het treft

kan verlammen. Ds. Ruud Jellema (geestelijk verzorger bij de GGZWNB Vrederust) en ds. Henk van het Maalpad (predikant te Halsteren, Nieuw-Vossemeer en Anna Jacobapolder) gaan samen met ons aan de hand van een Bijbelverhaal waarin angst een grote rol speelt, op zoek naar een begaanbare weg als er geen weg lijkt. U bent van harte welkom op deze avond die om 20.00 uur begint in het zaaltje naast de Goddelijke Voorzienigheid die vanaf 19.30 uur open is. Volop parkeergelegenheid op het plein voor de kerk. Inlichtingen Miep Tiemessen: 0164240726.

Zangers en zangeressen gezocht voor nieuw projectkoor BERGEN OP ZOOM - Na het enorme succes van het Verdi-project, dat dit voorjaar werd afgesloten met drie concerten in Hulst, Goes en Brielle, heeft de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland (RZZN) nu haar zinnen gezet op de Carmina Burana van Carl Orff. Samen werken jong en oud.

BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 3 november vindt de 12e Natuurwerkdag plaats op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland. Brabants Landschap samen met IVN Groene Zoom doen hiermee een oproep aan iedereen om die dag mee te werken bij De Zandafgraving op Zoomland in Bergen op Zoom. Een Natuurwerkdag is behoorlijk aanpoten. Je hebt er een goede regenjas, een paar laarzen of stevige schoenen en een behoorlijke conditie voor nodig. Maar dan heb je ook wat! Het is heerlijk om jezelf een dagje uit te leven in natuur en landschap met bijvoorbeeld het schoonmaken van poelen, het knotten van wilgen het onderhoud aan heidevelden en vele andere activiteiten. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap. Van 9.30-13.00 uur worden de volgende werkzaamheden verricht bij de zandafgraving op Zoomland. De naam “Zandafgraving” zegt het al, het is een oude zandwinput. Na de zandwinning is deze put aan de

natuur overgelaten. Door het arme zand is dit een heel mooie plaats voor een schrale heide vegetatie. Deze is dan ook mooi ontwikkeld. Echter, in en om het heide veld neemt de druk van de omliggende bebossing steeds verder toe. Om dit een halt toe te roepen kan er weer volop gewerkt worden door vrijwilligers. Veel grotere berken zullen uitgespit moeten worden en kleine dennetjes en berken kunnen uitgetrokken worden, ook zal menige boom omgezaagd moeten worden en met luid gekraak vallen. Volop werk voor een ochtendje natuurwerkdag, voor groot en klein. Ook de kinderen van IVN Jeugd zullen deze dag meewerken. In de pauze (met gratis koffie, thee of fris) zijn er voldoende versnaperingen; want: waar flink gewerkt wordt moet nu eenmaal flink gegeten worden. Op deze locatie zijn jong en oud welkom! Ook kinderen onder begeleiding van hun (groot) ouders zijn van harte welkom. Jongeren die een maatschappelijke stage dienen te lopen, kunnen ook bij ons terecht! Een certificaat van deelname zal achteraf aan de scholier worden toegestuurd.

Bereikbaarheid: De locatie is met de auto of de fiets goed bereikbaar. Verzamelen: Mastendreef 5 nabij Crematorium, Bergen op Zoom. Voor mogelijkheid tot inschrijving, meer informatie en een overzicht van alle activiteiten in de buurt kunnen belangstellenden terecht op www.natuurwerkdag. nl. Deelnemers wordt aangeraden stevige schoenen en werkkleding mee te nemen. Afhankelijk van het weer: laarzen en regenkleding. Per locatie is er een beperkte deelname mogelijk, dus meld je snel aan en leef je uit! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider Ger van Dijk, ger. nl@hotmail.com, 0164-266790. De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie. De Natuurwerkdag wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Voor dit project wordt weer een koor samengesteld van 100 à 120 personen. Dit kunnen leden zijn van verschillende koren uit onze regio. Het is niet noodzakelijk dat deze koren lid zijn van de RZZN. Ook “losse” zangers en zangeressen zijn welkom. Er worden drie repetitie (zater-) dagen gepland tussen januari en de zomer 2013 en drie dagen na de zomer. De 3 uitvoeringen zullen in het voorjaar van 2014 plaats vinden. De begeleiding zal bestaan uit een slagwerkgroep en twee piano’s en er zullen drie solisten hun medewerking verle-

nen, alsmede een kinderkoor. Het geheel staat ook nu weer onder leiding van dirigent Léon Bours. O m alle belangstellenden alvast een inkijkje te geven in de muziek is er op zaterdag 24 november een kennismakingsdag in kerkgebouw De Hoogte, Populierenstraat 29, Goes-Zuid. Op deze dag wordt ook het repetitieschema bekend gemaakt en krijgt u informatie over de kosten van het project en de repetitieplaatsen, bladmuziek en studiemateriaal. En natuurlijk zullen we dan alvast een stukje instuderen en uitvoeren voor ons zelf. U kunt zich aanmelden bij Joke Lusse: j.lusse@hetnet.nl of per telefoon: 0786771488. Vermeldt u alstublieft uw stemsoort en evt. in welk koor u zingt. Voor deze dag vragen wij een bijdrage. Graag overmaken naar reknr. 0671841947 tnv J.J.M. Lusse-Baars te Heerjansdam. Zie ook onze website: www.rzzn.nl

Nieuwe expositie bij Art & Frame

Hulp voor slachtoffers seksueel misbruik beter te vinden WEST-BRABANT - Er zijn verschillende instanties waar slachtoffers van seksueel misbruik terecht kunnen met hun vragen of voor hulp. Toch blijkt dat er mensen zijn die de weg naar hulp of advies niet weten te vinden. De Hulplijn Seksueel Misbruik moet hier een oplossing voor bieden. De Hulplijn is bereikbaar via 0900-9999 001. Slachtoffers, getuigen en mensen die

in hun omgeving te maken hebben met een slachtoffer van seksueel misbruik kunnen de Hulplijn bellen voor hulp en advies. De medewerker die zij aan de lijn krijgen, zal hen helpen om duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij hun behoefte aansluit. Vervolgens zorgt de medewerker ervoor dat zij bij de juiste instantie terechtkomen. De Hulplijn Seksueel Misbruik is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van

Veiligheid en Justitie en Slachtofferhulp Nederland. De Hulplijn is mogelijk door nauwe samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland, Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, Steunpunten Huiselijk Geweld, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg. Behalve via de Hulplijn blijven de betrokken instanties ook rechtstreeks bereikbaar. Ga naar: www.hulplijnseksueelmisbruik.nl voor meer informatie.

Dierenopsporingsdienst Amivedi Vermist 26 okt. - kater ongec. rood met wit witte sokjes Misty 6 mnd Wierlaan Bergen op Zoom 21 okt. - kater rood met wit halsband blauw met belletje Chip Gizmo 14 jr Neerland Bergen op Zoom 16 okt. - kater ongec. cypersgrijs met wit gemarmerd, Redelijk flink voor zijn leeftijd en ligt niet al te hoog op zijn pootjes. Witte pootjes. Cartmen 1 jr Paracelsuslaan Bergen op Zoom Gevonden 28 okt. - kitten grijs met wit +/-3 mnd Ver-

beekhof 44 Halsteren 28 okt. - poes rood met wit chip Roos 10 jr Broersblok Bergen op Zoom 26 okt. - poes schildpad met wit donker. 3-4 mnd bij de Heide Bergen op Zoom 24 okt. - Kat schildpad met wit witte voetjes, wit befje en wit puntje aan de staart 3-4 mnd Halstersebaan 33 Bergen op Zoom 21 okt. - poes cypers bruin met wit mager, aanhankelijk poesje, niet bang voor mensen 1-2 jr Hoofdlaan Halsteren 20 okt. - kater ongec. zwart-wit, fors postuur volw jr Halsters Laag Halsteren Overleden 24 okt. - kater cypers grijs donker cypers,

gele ogen Huybergsebaan thv nr. 496 Bergen op Zoom 21 okt. - poes cypersgrijs met wit klein van postuur, gemarmerde tekening. volw jr. van der Goesstraat Bergen op Zoom 20 okt. - poes schildpad met wit witte bef en op de pootjes 6 mnd Rijtuigweg hoek Zuid zijde Haven Bergen op Zoom Contactpersoon Amivedi, post Bergen op Zoom e.o., is Beppie Broker, tel. 0880064601 of via boz@amivedi.com. Ook kunt u rechtstreeks kijken op onze website www.amivedi.nl. Van enkele dieren staat een foto op onze site. PAGINA 14

Expositie Maria Suijkerbuijk.

BERGEN OP ZOOM - Van 1 november t/m 16 januari exposeert Maria Suijkerbuijk, woonachtig in Putte, bij Art & Frame, Potterstraat 34 te Bergen op Zoom. Maria heeft een brede interesse en weet dat prachtig op doek of paneel vast te leggen met haar realistische en figuratieve schilderkunst. Na een lange zoektocht kwam ze terecht bij een meester in de fijnschilderkunst Maarten Boffé. Hierna volgde ze een opleiding bij de wereldbefaamde schilder Ge-

rard Di-Maccio. Ze exposeerde o.a. in de Art Expo Rai Amsterdam, Galerie lijn 3 in Den Haag, Kasteel Ravenhof in België en deed mee aan verschillende kunstroutes. Houdt u van fijnschilderkunst dan is het echt de moeite waard om een bezoek te brengen aan deze expositie. Vrijblijvend van woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en tijdens de kunstroute BergenKunst, die elke eerste zondag van de maand wordt gehouden. Zie ook de website: www. Galerie Art & Frame Bergen op Zoom.


Oude Moerstraatsebaan 25 4614 RN Bergen op Zoom 4614 RN Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 Tel. 20 50(0164) 24 20 50

atieMoerstraatsebaan 25 showloCOude

Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

showloCatie

van beek autobedrijven

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

kooPavond

kooPavond

09.00 t/m 21.00 uu

09.00 t/m 17.00 uu

r

09.00 t/m 21.00 uu

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

r

r

avond november kooP

november kooPavond

09.00 t/m 21.00 uu

09.00 november

t/m 17.00 uur

09.00 t/m 21.00 uu

r

r

1do 1

vr 2 2

november

Za 3 3november

november

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

do

25% ING

vr

KORT

Bel HUGO

van Bosschendijk 195beek autobedrijven Burgerhoutsestraat 194 Bosschendijk 195 Burgerhoutsestraat 194 4731 DD Oudenbosch 4702 BJ Roosendaal 4731 DD Oudenbosch 4702 BJ Roosendaal Tel. (0165)Tel. 31(0165) 39 44 Tel.(0165) (0165) 558826 88 31 39 44 Tel. 55 26

TOT

Vandaag uw auto, bus of jeep verkopen v.a. ’98.

Za

van beek autobedrijven organiseert

CitroËn bedrijfswagen voordeeldagen

van beek autobedrijven organiseert

CitroËn bedrijfswagen voordeeldagen • tot 25% korting

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

ess € 49uis5e,-control Pack Bus•in cr radio/cd sPeler • *

se

• 0% financial lea

•airconditioning

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

www.Citroenvanbeek.nl

TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom Zevenbergschen Hoek

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0032495-501961

e s a e l l tin r ia c n a in f t 25% ko % Bergen op Zoom• 0 www.garageboxentehuur.NU g 0164 – 687235

BIJBELCURSUS?

in Duitsland. (320 km vanuit Breda). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

0164 – 687235

Zevenbergschen Hoek

Interesse in een gratis - u bepaalt zelf het studietempo - eenvoudig, geen vooropleiding - lessen worden gecorrigeerd teruggestuurd - geen bezoek aan huis * - geen kosten OND OPEN AV 2 l19.30 ro 1 nt 0 co . 2 eler • cruise dv 8 nov nstr. 1, Tholen cd sP Volledig anoniem oning • radio/

5,-

9 Pack Business € 4

•airconditi

Witteveenweg 9 (industrieterrein noordland) Bergen op Zoom tel. 0164-239496

ook occasions te koop

Elke 4e pers. gratis op alle dagreizen

Margriet Winterfair Zwarte Markt Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

16 t/m 22 nov.excl. entrée 3 nov. 24 nov. 22 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 8 dec. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 8t/m9dec & 15t/m16dec. 27 t/m 28 december

€ € € € € € € € € €

16,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 99,50 116,50

Prijzen incl.vervoer,overnachting met ontbijt,entrée Disney Muys Reizen Rucphen Tel:0165-342351 info@muysreizen.nl

Boomkwekerij/Hoveniers Hoogerheide Voor: dakplatanen, dakmoerbei, leilinde, leiplatanen, bolacasia, bolesdoorn, catalpa, fruitbomen etc. Tel.: 0164-616707 of 06-30429026 of 0113-552255 Valkestraat 15 / vofakkermans@hotmail.com Openingstijden: zaterdag van 09.00 tot 16.00 of op afspraak. Tuinafval nemen wij gratis mee! Reclame: Rode Beuk 70cm € Groene Beuk 125/150cm € Dakplataan € leilinde vanaf €

Kerste

***************************** Stuur een gratis proefles: Naam.............................................. Adres............................................... PC + Woonplaats............................. *****************************

www.Citroenvanbeek.nl

Gespecialiseerd in Franse auto’s Peugeot - Citroen - renault

Aktie loopt tot 6 nov.

ds. G.H.

1.50 1.45 29.50 23.50

Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

www.hoveniers-hoogerheide.nl

E-mailadres: sbctholen@kliksafe.nl Info: Geref. Gemeente Tholen p/a Postbus 28 4690 AA Tholen

GOLF?

www.reymerswael.nl www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws


sport

SV DOSKO 1 speelt thuis

MOC’17 1 speelt uit BERGEN OP ZOOM - Het eerste van MOC’17 speelt zondag 4 november een uitwedstrijd tegen HVV’24 1, aanvang 14.30u. Programma senioren Zondag 4 november 14.30 HVV’24 1-MOC 1 11.00 HVV’24 2-MOC 2 12.00 MOC 5-Cluzona 3 10.00 Odio 3-MOC 6 09.45 MOC 7-Odio 5 09.45 MOC 8-Odio 6 10.30 Hontenisse DA1-MOC DA1 14.30 Roosendaal DA2-MOC DA2 MOC 4 vrij Programma jeugd Zaterdag 3 november 15.00 Kloetinge A1-MOC A1 15.00 Roosendaal A2-MOC A2 15.00 MOC B1-BSC B1 10.45 Yerseke B1-MOC B2 14.00 Schijf B1-MOC B3 13.15 MOC B4-HSC’28 B1 13.15 MOC C1-Kloetinge C1 10.15 MOC C2-Roosendaal C2 09.15 WHS C1-MOC C3 13.00 Hoeven C2-MOC C4 11.45 MOC C5-Lepelstr. Boys C2

09.00 Moerse Boys C3-MOC C 11.45 MOC D1-Roosendaal D1 13.00 Meto D1-MOC D2 11.15 MOC D3-DVO’60 D2 10.00 Vivoo D1-MOC D4 08.45 DVO’60 D3-MOC D5 10.00 MOC D6-Steenbergen D4 10.00 Kloetinge D6-MOC D7 10.15 MOC D8-Lepelstr. Boys D1 09.15 BSC D4-MOC D9 09.00 Roosendaal E1-MOC E1 10.15 MOC E2-Roosendaal E2 10.00 SPS E1-MOC E3 10.15 MOC E4-Dosko E2 10.15 MOC E5-Smerdiek E2 10.45 WHS E2-MOC E6 10.00 Vosmeer E2-MOC E7 08.45 MOC E8-Alliance E6 09.15 BSC E5-MOC E9 08.45 MOC E10-Halsteren E6 09.00 Vivoo E3-MOC E11 08.45 MOC F1-DVO’60 F1 10.15 MOC F2-BSC F1 08.45 Meto F1-MOC F3 11.00 BSC F2-MOC F4 09.30 Cluzona F2-MOC F5 08.45 MOC F6-Meto F2 08.45 MOC F7-SC Welberg F1 09.30 VVC’68 F2-MOC F8 09.30 Cluzona F4-MOC F9

09.00 Roosendaal F10-MOC F10 08.45 MOC F11-Roosendaal F13 08.45 MOC F12-SC Gastel F5 08.45 MOC F13-Meto F4 11.15 MOC F14-Cluzona F6 11.15 Walcheren G1-MOC G1 12.00 SVG G1-MOC G2 10.15 MOC JG1-RKKSV JG1 13.15 MOC MB1-Yerseke MB1 11.45 MOC MC1-Unitas’30 MC1 10.30 OVV’67 MD1-MOC MD1 MOC C7 vrij Donderdag 1 november 20.00 Chrislandia 3(zat)-MOC 3(zat) Voor veranderingen en uitslagen: www. MOC17.nl

Corstiaensen, tel.: 0164-234656. BC DE VIER WINDEN Uitlag 23 oktober, A-Lijn: 1 Gerda Klaassen-Gerlien Tak 61,11%, 2. Dimphy v. Dessel-Frans v. Dessel 57,64%, 3. Truus Werts-Henk Werts 56,25%. B-Lijn: 1. Hanny Geerards-Diny Plompen 59,82%, 2. Ben van Straaten-Wim Hopmans 59,23%, 3. Rieky Corstiaensen-Anne-Marie v.d. Beemt 56,25% . C-Lijn: 1. Joke v.d. Dijs-Corrie Pellis 70,14%, 2. Bertha van As-Joke van Bragt 65,97%, 3. Ad Bakker-Jan Bakker 56,67%. Info secretaris Gerda Klaassen, tel.: 0164683915. BC BERGEN OP ZOOM Uitslag 23 oktober, A-lijn: 1. Sylvia Schlosser-Tommy Hagenaars 62,92%, 2. Ed Drijver-René de Heer 59,58%, 3. Monique den Heijer-Winfried Peil 56,25%. B-lijn: 1. Annie Hertogs-Kris Jacobs 60,83%, 2. Elly en Dirk Kuijk 55,42%, 3. Joke Hazen-Adrie Nuijten 55,00%, 4. Tineke Nuijten-Paula Suijkerbuijk, Toos- Louis Luijsterburg 54,58% . C-lijn: 1. Luuk Hertogs-Frans van Haperen 65,00%, 2. Marijke Hagenaars-Riet Schot 62,50%, 3. Anja Bosmans-Yvonne Tijmes 61,98%, 4. Annelies en Eric Odor 53,13%.

van Geel en Henk van der Velden 59,38%; 3. Chris Blankers en Jac Kil 56,77%; 4. Ad van Rijkom en Riet Lambrechts 53,13%; 5. Nettie en Piet de Rooij 48,44% 5. Peter Sanders en Koos Weijdt 48,44%. Middagsessie B-lijn: 1. Ad v.d.Linden en John Metaal 60,39%; 2. Annemarie v.d.Beemt en Lieke v.d.Linden 59,94% 3. Annelies en Eric Odor 56,55%; 4. Joke Buuron en Bob van Daele 54,97%; 5. Lucy Disco en Leentje v.d.Broek 54,29%. Avondsessie A-lijn: 1.Mariette ten Dam en Pierre Voeten 64,50%; 2. Chris Blankers en Hans Graafmans 60,00%; 3. Wim van Hoof en Jac Kil 57,50%; 4. Ellie en Dirk Kuik 56,00%; 4. Christien Roelse en Nel van Gorsel 56,00%. Elke donderdagmiddag en avond vrije inloopbridge. Aanmelden v.a. 13.00 en 19.00u; aanvang bridge 13.30 en 10.30u. Info bij Jac Kil 06-51157770. BC A LA CARTE Uitslag 25 oktober, A-lijn: 1. Tom Hagenaars-Ton Suijkerbuijk 58,75, 2. Marian Kools-Adrie van Kaam 57,50%, 3. Wim de Haas-Aart Kapteyn 56,25%, 4 Leo van Huffel-Henk Hertogs 53,33%, 5. Riet SchotHenny Lambregts 52,92%. B-lijn: 1. Cor van Huffe-Rachel van Haperen 63,33%, 2. Jacqueline GroenewoudtMarius Wierckx 60,42%, 3. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 53,33%, 4. Dinie van Oers-Tini de Haan 50,69%.

Feyenoord en PSV-jeugd Rozenoord Dinsdag 6 november is MOC’17 gastheer voor een stagedag van de districtsselecties Zuid I en West II. jongens onder 14 jaar. betaald voetbal. Om 15.00u. spelen zij een wedstrijd van 4x 20 minuten tegen elkaar. De stagedag duurt van van 10.30-18.00u. ‘s Ochtends staat in het teken van een voorbespreking + videoanalyse en een gezamenlijke maaltijd. ‘s Middags is er een verzorging en/of een wandeling, wedstrijdbespreking, de wedstrijd en nabespreking.

BRIDGE BRIDGECLUB DOUBLET HALSTEREN Uitslag 22 oktober, A-lijn: 1. Ria Schepers-Carla Bakx 68,25%, 2. Frans van Haperen-Jan van Elzakker 62,75%, 3. Jeanne Roosendaal-Corrie v.d. Weegen 60,50%. B-Lijn: 1. Tooske van Elzakker-Joke van Geest 57,44%, 2. Paula Evers-Gerda Rommers 56,25%, 3. Jeanny Becht-Toos van Haperen 53,87%. C-Lijn: 1. Corrie Speek-Wim Speek 63,70%, 2. Gerda Hommel-Ad Hommel 63,54%, 3. Karin Haaksma-Koosje Huisman 60,26%. BC NEVER DOWN Uitslag woensdag 24 oktober, A-lijn: 1. Ludo en Jeff Haagdorens 66,25%; 2. Jan Deusing en Tom Hagenaars 60,83%; 3. Laura Dekkers en Denis Bigot 60,42% B-lijn: 1. Job en Gerrit v.d. Meer 59,38%; 2. Nell en Herman Koekkoek 57,64%; 3. Rosa Kil en Jenny Hagens 57,29% C-lijn: 1/2. Dagmar en Eric Boerhout en Annette Wynia en Frank Fontijn 56,25%; 3/4. Mia Bernards en Corry de Groot en Riet en Bert Weijdt 50% BC BERGEN TROEF Uitslag 23 oktober, Lijn A: 1. Cobie-Piet Verdult 70,83%, 2. Willy v.d. Aa-Ben van Straaten 65,18%, 3. Bozenna-Gerrit Voorhans 62,20%. Lijn B: 1. Annelies-Rudy Marteijn 64,58%, 2. Leen Kooiman-Goof Mijnsbergen 62,50%, 3. Jenny Dingemans-Corrie Buuron 62,15%. Info: Rieky

BC DE MOERKENS Uitslag 25 oktober middagsessie Alijn: 1. Bea en Ton Mouwen 60,94%; 2. Lau

Stichting TO DO houdt de Zumba® Fitness Party

Zumba® conferentie BERGEN OP ZOOM - Stichting TO DO zet zich in voor de maatschappij. Deze stichting is ontstaan vanuit de gedachte dat de cultuureducatie, sport en kunst op niveau niet toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen. Daarom houdt stichting TO DO evenementen en activiteiten waar iedereen aan deel kan nemen. Hierdoor speelt de stichting in op de wensen en behoeftes van deze doelgroep en draagt het bij aan een actiever leefklimaat. Op zondag 4 november vindt het Zumba® evenement van dit jaar plaats! In sportcentrum de Boulevard in Bergen op Zoom wordt zes uur lang, van 12.00-18.00u. een Zumba® conferentie gehouden: de Zumba® Fitness Party: Zumba® Stylez. Wat is Zumba®? Zumba is een LatijnsAmerikaans geïnspireerde dansfitness die Latijnse en internationale muziek met leuke dansbewegingen combineert, waarin fitnessbewegingen verborgen zitten. De salsa, merengue, cumbia, reggaeton, hiphop en nog veel meer dansstijlen komen

voorbij. Zumba® Fitness Party: Zumba Stylez. Zumba® Stylez is een gloednieuw initiatief van stichting TO DO. Na verschillende succesvolle Zumba® Fitness evenementen in Hoogerheide, Kruisland, Bergen op Zoom, Roosendaal en Essen, pakt stichting TO DO het met deze editie breder aan. Tijdens Zumba® Stylez smelten verschillende dans- en muziekstijlen samen tot één conventie. De hele middag worden er master classes gegeven door verschillende topinstructeurs die gespecialiseerd zijn in de specifieke stijlen van Zumba®. Zij zullen de deelnemers bijspijkeren in hun techniek, moves en choreografie. Zumba® Stylez zorgt ervoor dat de Zumba® naar een hoger niveau wordt getild. Van latinballroom tot reaggeton, dancehall tot sensual movements, bollywood tot broadway en nog vele andere stijlen, niets blijft onaangeraakt binnen de Zumba®. Jeffrey Franssen en Def Rhymz Op dit evenement staat tevens Jeffrey Franssen én Def Rhymz. Jeffrey Franssen is de Official Zumba® Jammer en geeft aan instructeurs wereldwijd bijscholing

in de choreografie voor Zumba®, met op zijn CV tevens de Zumba® Conventie uit de Verenigde Staten. Def Rhymz zal in de pauze live zijn nieuwe single ten gehore brengen. Zijn nieuwe single, genaamd ‘Hola Mi Gudu’, is een samenwerking met Matsoe Matsoe en Bibi, beide bekend van het programma Oh Oh Cherso. Naast Zumba® zullen er andere activiteiten rondom het evenement te vinden zijn, zoals de Zumba® shop. Voor de echte liefhebber een must om hier een kijkje te nemen. Gezond eten en drinken is te halen bij de Zumba® health-stand, en de massagetafel zorgt ervoor dat overspannen spieren worden los gemasseerd door de Zumba® masseur. Zumba® Fitness Party: Zumba Stylez, de sportiefste manier om november mee te starten. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom om deel te nemen aan dit sportieve initiatief. De Zumba® Fitness Party: Zumba Stylez wordt gehouden op zondag 4 november in sportcentrum de Boulevard, Boulevard 6. Kaarten zijn te reserveren via www.stichtingtodo.nl PAGINA 16

BERGEN OP ZOOM - Het eerste van voetbalvereniging DOSKO speelt zondag 4 november een thuiswedstrijd tegen TSC 1, aanvang 14.30u. Programma Donderdag 1 november 20.00 Halsteren 35+-DOSKO 35+ Zaterdag 3 november 14.45 HVV’24 A1-DOSKO A1 12.00 Victoria’03 B1-DOSKO B1 12.30 DOSKO C1-FC Dauwendaele C1 11.30 DOSKO C2-BSC C3 11.15 Walcheren D1-DOSKO D1 10.30 DOSKO D2-Tholense Boys D2 10.30 NVS D2-DOSKO D3 09.00 DOSKO E1-Unitas’30 E3 10.15 MOC’17 E4-DOSKO E2 09.00 DOSKO E3- Rimboe E1G 10.00 Meto E5-DOSKO E4 08.30 Hoeven F1-DOSKO F1 09.00 DOSKO F2-Halsteren F3 08.30 Vivoo F2-DOSKO F3 09.30 Odio M1-DOSKO M1 Zondag 4 november 14.30 DOSKO 1-TSC 1

11.30 DOSKO 2-Steen 2 12.00 Internos 4-DOSKO 3 13.00 DOSKO 4-WVV’67 2 12.00 DOSKO 5-Hoeven 3 12.00 Meto 6-DOSKO 6 10.00 DOSKO 7-Rimboe 4 10.00 DOSKO 8-Meto 4 10.00 Wernhout 5-DOSKO 9 10.00 NSV DA 1-DOSKO DA 2 DOSKO DA 1 vrij Donderdag 8 november 20.00 DOSKO 35+-Chrislandia 35+ Leden Bij DOSKO kunnen ze nog steeds nieuwe mini’s/kabouters/welpen plaatsen. Deze groep is geboren in 2005, 2006 en 2007. Lekker 1x per week trainen en op zaterdag een wedstrijd voetballen.Ze hebben geen wachtlijst, uw kind kan gelijk meedoen. Interesse om eens een keertje vrijblijvend mee te trainen of bij andere vragen, tel.: 06-51404241. Ook kan men nog steeds bij DOSKO oud papier inleveren. De opbrengst van het oud papier is ten bate van de jeugdafdeling. Info over trainingstijden en wedstrijden: www.svDOSKO.nl

Overtuigende zege van MOC’17 op Jong Ambon BERGEN OP ZOOM - MOC’17 heeft zondag een zeer overtuigende zege geboekt op Jong Ambon. Waar het in de eerste helft nog redelijk gelijkopgaand ging (1-0), walste MOC’17

FC Bergen

BERGEN OP ZOOM - Moeizame 0-1 winst van FC Bergen op Grenswachters. Zaterdag 20.30 uur feest bij FC Bergen. Thema “De Maaskantjes”. Gepast verkleed is wenselijk. Programma zaterdag 3 november 13:00 VVC’68 3-FC Bergen 2 14:30 FC Bergen 3-NOAD’67 3 14:45 METO A1-FC Bergen A1 12:45 FC Dauwendaele A3-FC Bergen A2 13:15 Halsteren B3-FC Bergen B1

de tweede helft over Jong Ambon heen. Einduitslag: 6-2. Voor MOC’17 scoorden: Tommy van Elsakker (2x), Eric van de Watering (2x), Patrick Hendrickx en Matty den Ridder. Aanstaande zondag gaat MOC’17 op bezoek bij HVV’24 uit Hulst.

13:00 METO C1-FC Bergen C1 11:00 FC Bergen C2-METO C2 12:30 FC Bergen D1-Goes D1 11:00 FC Bergen D2-Steenbergen D3 12:30 Steenbergen D5-FC Bergen D3 9:45 FC Bergen E1-Internos E2 9:45 FC Bergen E3-METO E4 9:30 WVV’67 F1-FC Bergen F1 11:00 BSC F6-FC Bergen F2 Zondag 4 november 14:30 FC Bergen 1-Hoeven 1 12:00 FC Bergen 2-IJzendijke 2 10:00 BSC 5-FC Bergen 3 10:00 Rood Wit W 4-FC Bergen 4

Standen West-Brabantse Biljart Regio Klasse DB-A: 1. DOS 1 5 150.44-136.99; 2. DTZL 1 5 147.91-143.53; 3. de Laan 1 5 144.19-133.45; 4. de Vriendschap 1 5 138.35-159.04; 5. Le Carambole 1 4 124.20110.25; 6. Amicitia 1 4 121.88-109.06; 7. KOT Zundert 1 4 113.28-118.92; 8. DPP 1 4 112.88-108.70; 9. DZD 1 4 97.84-131.03 Klasse DB-B: 1. ‘t Zwaantje 1 5 167.44118.52; 2. Baracuda 1 5 159.59-121.98; 3. DOS 2 5 147.01-138.94; 4. de Laan 2 5 143.91-143.23; 5. DZD 2 4 111.98-124.63; 6. Gouden Leeuw 1 4 110.00-122.00; 7. de Vriendschap 2 4 107.79-128.40; 8. SNA 1 4 103.64-124.99; 9. KOT Fijnaart 1 4 103.64132.31 Klasse L2: 1. OBC 1 6 197.43-148.31; 2. ‘t Veerhuis 1 6 193.22-166.29; 3. KOT Zundert 2 6 189.05-159.44; 4. PWA 1 6 186.03-171.03; 5. de Poedels 1 6 185.22170.15; 6. Vredeshof 1 6 183.35-161.59; 7. de Fotsers 2 6 179.70-178.62; 8. Le Carambole 2 6 177.45-176.86; 9. de Fotsers 1 6 165.83-189.73; 10. de Kwast 1 5 159.59139.47; 11. DPP 2 6 159.04-197.66; 12. Vredeshof 2 6 157.40-183.01; 13. DZD 3 6 155.42-186.29; 14. OBC 2 6 153.71-185.90; 15. KOT Fijnaart 2 6 152.28-190.86; 16. de Vriendschap 3 5 150.41-139.92 Klasse L3-A: 1. Real Biljartbal 1 5 172.55112.14; 2. KOT Fijnaart 3 5 155.22-147.42; 3. de Fotsers 3 5 154.93-148.53; 4. DPP 3 5 151.22-146.59; 5. OGG 1 5 150.89-152.34; 6. de Poedels 2 5 148.20-146.81; 7. de

Vriendschap 4 5 143.50-153.42; 8. Nooit Volleerd 1 5 143.33-149.01; 9. DZD 4 5 140.38-165.85; 10. ‘t Veerhuis 2 5 123.19161.30 Klasse L3-B: 1. DPP 4 5 161.02-139.82; 2. Le Carambole 3 5 155.34-139.45; 3. ‘t Posthuis 1 5 153.14-124.34; 4. Vredeshof 3 5 140.88-156.21; 5. de Ram 1 4 129.77110.27; 6. KOT Zundert 3 4 120.00-126.24; 7. Kruisstraat 1 4 106.44-126.03; 8. de Drie Zwaantjes 1 4 106.18-130.27; 9. De Rode Bal 1 4 105.72-125.86 Klasse L4: 1. de Ram 2 6 247.13-229.21; 2. OGG 2 6 246.40-213.50; 3. KOT Zundert 4 6 238.83-245.37; 4. PWA 2 6 229.41244.91; 5. de Vriendschap 5 6 220.62247.79; 6. DTZL 2 6 220.55-241.52; 7. DOS 3 5 218.33-185.91; 8. DZD 5 5 217.48182.40; 9. OBC 3 6 213.10-245.04; 10. Real Biljartbal 2 5 204.12-184.74; 11. KOT Fijnaart 4 5 201.28-198.17; 12. ‘t Posthuis 2 5 192.23-195.65; 13. SNA 2 5 173.67213.31; 14. DPP 5 4 166.65-152.59; 15. OBK 1 4 156.32-166.01 Klasse L5: 1. de Poedels 3 5 209.86172.07; 2. Real Biljartbal 3 5 209.12172.79; 3. DZD 6 5 198.96-183.82; 4. DPP 6 5 198.50-183.32; 5. OGG 3 5 174.77-196.80; 6. Le Carambole 4 4 174.37-136.89; 7. de Ram 3 5 173.37-211.66; 8. KOT Zundert 5 5 169.72-205.04; 9. OBC 4 4 163.19-145.89; 10. Nooit Volleerd 2 5 155.14-218.72


sport

Medailles bij eerste Individuele springwedstrijd BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 27 oktober organiseerde Olympia Tholen voor het eerst individuele springwedstrijden.

Vandaag stonden er 4 verschillende springtoestellen op de wedstrijdvloer, de mini-trampoline, de pegases, de springtafel en de dubbele mini-trampoline. Turnvereniging U.d.I. heeft met 8 dames en 4 heren deelgenomen aan 2 verschillende springtoestellen, de mini-trampoline en de pegases. De heren 17+ namen deel aan het hoogste niveau (A). Zowel op de mini-trampoline als op de pegases heeft Stefan Raats met grote overtuiging de beide gouden medailles in de wacht gesleept. Een hoge moeilijkheidswaarde voor 3 verschillende sprongen, een uitstekende uitvoering en de perfecte landingen, zorgde ervoor dat hij ruim 1 punt hoger scoorde dan de nummer 2 op beide toestellen. Mark Beekhof heeft ook goed gepresteerd. Hij heeft hele nette sprongen laten zien en ook bij de landing stond hij goed. Op de mini-trampoline eindigde Mark als 3e en bij de pegases als 4e. De dames 17+, B-niveau, Daphne Corne-

lissen en Laura Tienhoven hebben op het toestel pegases alles uit de kast gehaald. Laura sprong als de beste en kreeg de gouden medaille uitgereikt, met slecht 0,05 punten verschil met nummer 2. Daphne eindigde op een prima 4e plaats. Op het toestel mini-trampoline 17+ Bniveau, deden, naast Laura en Daphne, ook Steffi Scheringa en Evi Wilshaus mee. Daphne sprong het meest stabiele en de moeilijkheidswaarde gaf hierbij de doorslag. Daphne eindigde als 2e, een knappe prestatie. Op maximaal 0,75 punten achterstand eindigde Laura, Steffi en Evi op een resp. 4e, 5e en 6e plaats. Op de pegases, dames 17+ C-niveau heeft Valerie Vierbergen na een afwezigheid van anderhalf jaar, weer mee gesprongen. Haar eerste sprong was prima. Bij de tweede sprong kwam ze ten val, waardoor ook haar derde sprong niet goed ging. Evi Wilshaus maakte 3 prima sprongen en eindigde op een gedeelde 3e plaats. Steffi Scheringa werd 5e op dit toestel. Bij de dames 13-16 jaar B-niveau waren er 2 deelneemsters, Guusje Paasens en Britt van Haaften. Dit is een grote groep deelnemers, dus een prima prestatie dat Guusje op het toestel mini-trampoline zowaar de

BVV’63 3-Oud Gastel 4 BERGEN OP ZOOM - Oud Gastel is de afgelopen jaren drie keer kampioen geworden, maar doordat zij niet wilde promoveren zijn ze in deze klassen blijven spelen.

BVV wist dus dat de tegenstander geen makkelijke ploeg zou zijn en zij gingen met die gedachte het veld op. Oud Gastel ging er meteen voor en zette goed druk. Na twintig minuten maakte een jonge speler van de A1, Yunus Okumus, een mooie goal in de rechterkruising. Oud Gastel kwam meteen terug en maakte een goed uitgespeelde kans goed af waardoor het weer gelijkspel werd. Na het gelijkspel ging het gelijk op en hadden beide ploegen veel kansen. BVV kreeg een penalty die door Yasin Sener werd benut waardoor BVV weer op voorsprong stond. Oud Gastel maakte vervolgens een gegeven voorzet van de zijkant mooi af met een doelpunt. Na de tweede helft werd de thuisploeg opgefrist met twee nieuwe spelers, Talib el fadili en Ula? Iskar. Dit bleken tweede

gouden wissels. Ula? Iskar maakte de 3-2. Weer kwam Oud Gastel terug en maakte de 3-3. Na een assist van Talib el fadili maakte Ula? Iskar de 4-3. Opnieuw lukt het Oud Gastel om terug te komen met 4-4 waardoor de wedstrijd tot op het einde spannend bleef. Uiteindelijk bleek de thuisploeg sterker en maakte Ula? Iskar het af met 5-4 waardoor BVV’63 met de winst eindigde. BVV’63 A1-METO A1 METO begon de wedstrijd zeer sterk, waardoor ze binnen een kwartier al 3 doelpunten maakte. Na dat kwartier gooide BVV het roer om en gingen ze beter spelen. Er werden door BVV’63 3 mooie afstandsschoten gemaakt, waaronder door Volkan Unavar. METO wist voor rust nog een keer door de verdediging van de thuisploeg te breken waardoor de ruststand 3-4 was. BVV had de smaak te pakken en bleef ook na de rust aanvallend spelen. Dit pakte goed waardoor ze verdiend eindige met 7-4.

Biljarten Regio Competitie

2e plaats veroverde. Doordat Guusje deze 2e plaats moest delen, werd Britt net 4e. Beide dames hebben ook nog gesprongen over de pegases. Op dit toestel was de concurrentie wel wat groter en Guusje eindigde op een 5e plaats. Britt had 1 ongeldige sprong gemaakt, waardoor ze eindigde als 7e. Bij de heren 13-16 jaar, B-niveau, mini-trampoline maakt Nik de Waal 3 mooie sprongen en eindigde op een nette 5e plek. Damian van de Broek had helaas ook 1 ongeldige sprong en werd 9e. Op het toestel pegases heeft Damian het in ieder geval beter gedaan. Met 3 mooie sprongen en landingen eindigde hij op een 3e plaats. Bij dit toestel had Nik de Waal juist weer een ongeldige sprong gemaakt en eindigde toch nog op een 6e plaats. Bij de dames 13-16 jaar, B-niveau was Jet Nuijten de enige deelneemster van U.d.I. Zij had te maken met de meeste concurrentie. In het deelnemersveld van 21 springsters werd zij op het toestel pegases heel knap 7e. Bij het toestel mini-trampoline waren er zelfs nog meer springsters. De scores lagen dan ook heel dicht bij elkaar. Jet eindigde op een hele nette 9e plaats. Voor meer informatie: www.turnverenigingudi.nl

Zaterdag 3 november BVV’63 F2-ODIO F2 10:30 ODIO F1-BVV’63 F1 9:30 BVV’63 C1-Smerdiek C1 12:30 Moerse Boys A2-BVV’63 A2 14:45 ODIO A1-BVV’63 A1 14:30 BVV’63 MB1-SSV’65 MB1 14:30 Zondag 4 november Vogelwaarde VR1-BVV’63 VR1 11:00 BVV’63 7-SC Welberg 2 10:00 WVV’67 4-BVV’63 6 10:30 Grenswachters 3-BVV’63 5 10:30 BVV’63 4-SAB 5 12:00 De Schutters 2-BVV’63 3 10:30 BVV’63 2-Koewacht 2 12:00 BVV’63 1-Grenswachters 1 14:30 Onze clubhuis is geopend op de trainingsavonden, dinsdag en donderdag, vanaf 18:00 uur. Tijdens de wedstrijddagen, zaterdag en zondag, vanaf eerste wedstrijd geopend. Wil je bij de Bergse Voetbal Verening’63 voetballen dan kan je je melden bij de secretaris Dhr. A. Arslan tel. 06-41402373 of langs komen bij ons clubhuis.

Wedstrijdschema MHC Tempo BERGEN OP ZOOM - De oktobermaand is afgesloten met een reuze geslaagd Oktoberfest in het vernieuwde clubhuis van MHC Tempo. Komend weekend staan er weer spannende wedstrijden op het programma. Heel graag verwelkomen wij u weer op ons mooie Sportpark Rozenoord. Programma zaterdag 3 november 8:45 Training F-jeugd 9:30 Tempo JB2

9:30 Tempo JD1 10:00 Tempo M8E4 10:00 Tempo MD2 10:00 Tempo ME2 11:00 Tempo MC1 11:00 Tempo MC3 11:00 Tempo ME3 11:15 Tempo M8E2 11:30 Tempo MD5 12:00 Tempo JE1 12:30 Tempo J8E2 12:30 Tempo JC1 12:30 Tempo MC6

13:00 Tempo MB5 13:45 Tempo J8E3 14:00 Tempo JB1 14:00 Tempo MB2 14:30 Tempo MB3 15:30 Tempo MA1 15:30 Tempo MA3 Zondag 4 november 12:45 Tempo D1 14:30 Tempo H1 16:00 Tempo D3

Nederlaag Lepelstraatse Boys 1 tegen de koploper LEPELSTRAAT - Het eerste van voetbalvereniging moest een uitwedstrijd spelen tegen koploper Hoeven 1, die ze verloren met 3-0. Uitslag senioren Zondag 28 oktober Hoeven 1-Lepelstraatse Boys 1 3-0 Cluzona 3-Lepelstraatse Boys 2 uitgest. Lepelstraatse Boys 3-NVS 3 3-3 Lepelstraatse Boys 4-Roosendaal 6 0-5 Uitslag jeugd Zaterdag 27 oktober

Lepelstraatse Boys A1-SJO Prinsenland A1 0-2 DVO’60 C2-Lepelstraatse Boys C1 0-1 Lepelstraatse Boys C2-Halsteren C5 3-6 Lepelstraatse Boys D1-NVS D2 2-8 METO E4-Lepelstraatse Boys E1 1-2 WHS F1-Lepelstraatse Boys F1 4-3 Lepelstraatse Boys F2-Roosendaal F10 20-1 Programma senioren Zondag 4 november 14.30 Lepelstraatse Boys 1-DSE 1 11.30 Lepelstraatse Boys 2-Vivoo 2 10.00 BSC 7-Lepelstraatse Boys 3

09.45 Internos 9-Lepelstraatse Boys 4 Programma jeugd Zaterdag 3 november 15.00 Beek Vooruit A2-Lepelstraatse Boys A1 11.45 Lepelstraatse Boys C1-Halsteren C3 13.15 MOC’17 C5-Lepelstraatse Boys C2 10.15 MOC’17 D8-Lepelstraatse Boys D1 09.30 Lepelstraatse Boys E1-ODIO E2 10.00 Lepelstraatse Boys F1-VVC’68 F1 09.00 WHS F2G-Lepelstraatse Boys F2 Voor wijzigingen en/of aanvullingen: www.lepelstraatseboys.nl PAGINA 17

BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, uitslag Na week 43. A-Teams: 1. Hoeven 1 517,518 12, 2. Oud Gastel 2 513,582 12, 3. Halsteren 4 502,977 12, 4. S.B.Ponderosa 2 490,156 12, 5. de Heen 1 490,106 12, 6. Halsteren 2 485,121 12, 7. Halsteren 1 480,905 12, 8. Keijenburg-1 480,669 12, 9. Halsteren 5 475,136 12, 10. Welberg 1 471,468 12, 11. Oud Gastel 1 464,696 12, 12. Welberg 2 463,910 12, 13. Lepelstraat 1 463,162 12, 14. Vossemeer 1 462,932 12, 15. Steenbergen 2 461,889 12, 16. S.B.Ponderosa 1 457,985 12, 17. Steenbergen 1 457,928 12, 18. Lepelstraat 2 447,723 12, 19. Welberg 3 431,978 11, 20. Halsteren 3 428,611 11.

B-Teams: 1. Steenbergen 5 534,527 12, 2. de Duiventoren 2 522,340 12, 3. de Heen 2 521,914 12, 4. Halsteren 6 508,501 12, 5. Halsteren 7 501,406 12, 6. de Duiventoren 1 500,379 12, 7. Steenbergen 4 491,156 12, 8. S.B.Ponderosa 3 485,130 12, 9. Oud Gastel 3 477,559 12, 10. Halsteren 9 474,887 12, 11. Stampersgat 2 470,201 12, 12. Halsteren 10 467,361 12, 13. de Hofstee 1 459,101 12, 14. Welberg 4 456,643 12, 15. Oud Gastel 5 439,475 11, 16. de Hofstee 2 433,810 12, 17. Steenbergen 3 432,751 11, 18. Oud Gastel 4 426,217 11, 19. Halsteren 8 416,527 11, 20. de Heen 3 DTC 376,656 10. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Winst Sic Pugno Dames 1 BERGEN OP ZOOM - De teams van volleybalvereniging Sic Pugno speelden een thuisronde in de competitie zaterdag, 27 oktober . Dames 1 behaalde een mooi resultaat tegen de dames van Mikro-Electro 3; ze wonnen met 3-1. Sic Pugno 1-Mikro-Electro 3, 3-1: Dames 1 begon de wedstrijd erg sterk, maar lieten het halverwege de 1e set liggen. Een ruime voorsprong werd niet verzilverd en Sic Pugno stond met 0-1 achter: 20-25. De 2e set begonnen ze net zo sterk als de 1e. Dit keer gaven ze het niet uit handen en het werd 25-16. De 3e set was een spannende, waarbij Sic Pugno lang achter

stond. Dames 1 sleepte de set binnen met 26-24. Met een 2-1 voorsprong gingen de dames in de 4e set voor de winst. Ook deze laatste set werd met 25-22 gewonnen. Spannende wedstrijd en weer 4 punten voor Dames 1. Zij staan nu op een keurige 6e plaats in hun poule. Sic Pugno 2-Mikro-Electro 5, 4-0: Heren 2 speelde ook tegen Mikro-Electro, de hekkensluiter van hun poule. De heren deden wat van ze verwacht werd en lieten Mikro niet dichtbij komen. Met 25-15, 25-12, 2523 en 25-15 wonnen ze de volle 5 punten. Zij staan nu op de7e plaats. Interesse in volleyballen bij Sic Pugno? Kijk op www.sicpugno.nl of bel met KeesJan van Vliet, tel.:. 0164-246036.

GENIE organiseert springwedstrijden D/E BERGEN OP ZOOM - Zaterdag 3 november organiseert turn- en jazzdansvereniging Genie springwedstrijden in de D/E-lijn. De wedstrijden worden gehouden in sporthal de Boulevard. Ruim 250 deelnemers van 16 verenigingen uit West Brabant en Zeeland hebben zich

ingeschreven dus het zal een drukte van jewelste worden. De ochtendwedstrijd zal beginnen om 9 uur en de prijsuitreiking hiervan is om 12.15 uur gepland. De middagwedstrijd vangt aan om 13.20 uur en daarvan zal de prijsuitreiking om 17.20 uur zijn. Supporters en overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Halsteren verdiende tenminste gelijkspel tegen Vlissingen HALSTEREN - Helaas moet worden geconstateerd dat het eerste team van Halsteren op dit moment net even het geluk en de scherpte bij de afwerking ontbreekt, waardoor er jammer genoeg toch op het einde van de wedstrijd geen enkel punt werd verdiend. De wedstrijd tegen Vlissingen kende qua veldspel twee verschillende helften. In de eerste helft was het voor Halsteren moeilijk om grip te krijgen op het spel van Vlissingen, dat met een aantal oud prof voetballers in de gelederen aantoonde dat de individuele en de teamklasse wat hoger lag dan bij Halsteren. Dit werd dan ook uitgedrukt in een 0-1 voorsprong door een snelle en toch eenvoudige aanval koelbloedig af te ronden. Na de rust kwam Halsteren overtuigender het veld in. Vlissingen werd toen min of meer afgetroefd met de eigen wapens. Er ontstonden een aantal reële kansen voor Halsteren die helaas niet werden afgerond. Het harde werken werd uiteindelijk toch beloond door een score vanuit een vrije trap. De prima voorzet werd kundig in een doelpunt omgezet door Frits Paap. Ook daarna had Halsteren het beste van het spel en kreeg een paar honderd procent kansen, die er toch niet ingingen. Door het niet kunnen afmaken van de kansen en de altijd aanwezige snelle spelers van Vlissingen kwam de domper van de wedstrijd alsnog. Uit een snelle uitval over rechts, waarbij een overtreding over het hoofd werd ge-

zien, kwam toch het winnende doelpunt voor Vlissingen. Halsteren speelt aanstaande zondag 4 november uit tegen BVV in ’s-Hertogenbosch. Ook bij dat team gaat het de laatste wedstrijden minder dan bij de start. BVV verloor afgelopen zondag tegen medekoploper De Valk. Halsteren zal moeten voortbouwen op de spelwijze en de inzet van de tweede helft van de wedstrijd tegen Vlissingen. Als de schroom wordt afgegooid en gekoppeld aan het herstellende vertrouwen, moeten er mogelijkheden aanwezig zijn tegen BVV. Jongens veel succes. Halsteren (zat) 1 wint tegen koploper SKNWK 1 Zaterdag 27 oktober vond de topper plaats tussen Halsteren en SKNWK uit Nieuwerkerk. Een wedstrijd die voor het team van Halsteren een goed verloop had. Halsteren kwam halverwege de eerste helft door een goed uitgespeelde aanval op een 1-0 voorsprong. De rest van de wedstrijd gaf aan dat beide teams niet veel voor elkaar onder doen. Er ontstonden voor beide doelen nog kansen, maar er werd niet meer gescoord. Met deze terechte overwinning is Halsteren medekoploper geworden in de vierde klasse. Een mooi resultaat van het team van Cornee Willemsen en Anton Verweij. Nu vast houden ook tegen wat lager geklasseerde teams, zoals aanstaande zaterdag tegen Brouwershaven. Wedstrijdprogramma weekeinde 3/4-112012. Zie daarvoor www.rksvhalsteren.nl


GERTRUDISKERK Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 233574; gertrudis@ rkboz.nl; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00u: tel. 233574. Contactpastor: pastor Rud Smit, tel. 233574 of 06-30727945. Donderdag 1 nov. 19.00u: Hoogfeest van Allerheiligen. Eucharistieviering voor de hele parochie. Voorganger: pastor Rud Smit. Zang: HMR Cantorij. Vrijdag 2 nov. Allerzielen, 19.00u: Eucharistieviering. Voorganger: pastor Rud Smit. Zang: HMR Schola en Gemengd Koor. Intenties: Christ de Laat, Peter Priem en ome Jan. Zondag 4 nov. 10.00u: Eucharistieviering. Feest van de HH. Willibrord en Hubertus. Voorganger: pastor Rud Smit. Zang: HMR Gemengd Koor en blazersensemble. Intenties: Antoinette Augustijn-v. Turnhout, Arnold v. Mil, Ismaël v.d. Smissen, Wim, Trees en Riet Asselbergs en o.fam. v. Kalmthout, o.o. Dietvorst-Lambregts, Frans Küppers, Jan Appels, Ton Borm en kleinzoon Wouter.

Middaggebed: Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Viering van Willibrord en Hubertus: Als in vorige jaren wordt op eerste zondag van november in de eucharistieviering de H.Hubertus, herdacht, de patroon van de jacht. Samen met St.Willibrord, patroon van Nederland, was Hubertus één van de eerste geloofsverkondigers in onze streken. De jachthoornblazers Het Marquisat zullen, samen met HMR, de dienst muzikaal verzorgen. Agenda parochie: wo 31 okt. 10.00u: Teamoverleg, 20.00u: Liturgisch Beraad; vr. 2 nov. 9.30u: vergadering PKC in cantatorium; zat 3 nov. 9.00u-12.00u: Inzameling kleding Sam; ma 5 nov. 9.30u: seniorenpastoraat, 14.00u: vergadering Zonnebloem Binnenstad, 19.30u: Caritas; di 6 nov. 19.30u: kostersvergadering, 19.30u: Kom en Zie; 20.30u: Vergadering bestuur HMR in cantatorium; wo 7 nov. 10.00u: Teamoverleg; 13.30u: Kidskerk in cantatorium, 17.30u: Mee-eten volgens Bijbels recept ( wel even aanmelden), 19.30u: Bijbelavond. Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten

vinden eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 11 nov., 9 dec. en 13 jan. Meilust: Zondag 4 nov. 10.15u: Woord-en Communieviering. Voorganger: Mw.Margit Kaspers. Huize St. Catharina: Zondag 4 nov. 9.30u: Eucharistieviering. Voorganger: pastor Albert Damen. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15 uur een dienst in de tijdelijke gebedsruimte: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag en donderdag: Woord- en gebedsdienst. O.L.VROUW VAN LOURDES Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel praathuis/kerk tel. 235106, fax 251530; olvlourdes@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30u: tel: 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, spreekuur dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30u (uitgezonderd de tweede dinsdag van de maand) tel. 233574 of via de administratie. Vrijdag 2 nov 18.30u. Scheldeflat. Woord-/communieviering. Voorganger: mevr. C. Hamers. Int: Geen.

Prikbord Jubileumboekje H.Hartkerk Het jubileumboekje over de H.Hartkerk is kosteloos beschikbaar voor belangstellenden. Het boekje werd afgelopen zondagen in de H.Hartkerk uitgedeeld en is verkrijgbaar bij het secretariaat van de parochiekern Heilig Hart en op het Parochiecentrum. Woensdag 31 oktober is vanaf 10 uur elk heel uur op ZuidWest TV een reportage te zien over het jubileum van de H. Hartkerk. Met interviews en een samenvatting van de eucharistieviering met bisschop Liesen. Boek en tentoonstelling ’24 Bergse Vromen’ De tentoonstelling van 24 Vromen uit de stadsgeschiedenis is nog een week verlengd. Het boek is op de parochiesecretariaten en in de boekhandels voor 800 eurocenten te koop. De tentoonstelling is tot zondag 4 november te zien op de momenten dat de Gertrudiskerk open is. Allerheiligen Donderdag 1 november wordt het hoogfeest van Allerheiligen gevierd met een parochiële viering, ‘s avonds om 19.00 uur in de Gertrudiskerk. Allerzielen Vrijdag 2 november, Allerzielen, zijn er ’s avonds vieringen om 19.00 uur in alle vier de kerken. We gedenken dan alle overleden parochianen van het afgelopen jaar. Een gedachtenisprentje met de overledenen uit de Lievevrouweparochie zal in alle kerken worden uitgereikt. Speciale Allerzielendienst in aula begraafplaats Zondag 4 november vindt om 16.30 uur een speciale herdenkingdienst plaats in de aula van de begraafplaats/crematorium. Deze wordt georganiseerd door Rouwbegeleidingsgroep West Brabant. Tussen 17.30 en 20.00 uur is er een belevingsroute uitgezet. De begraafplaats is extra open en bijzonder verlicht en onder het motto ‘gedenken-herdenken’ zijn er bijzondere momenten voorbereid. Caritascollecte voor de oecumene De Caritascollecte van het komend weekend wordt gehouden voor de Oecumenische Vereniging Willibrod en Athenasius. Deze vereniging draagt zorg voor de katholieke inbreng in het oecuemenisch gesprek met de Oosterse en de Reformatorische Kerken. Week van het boek Tussen zaterdag 3 en zondag 11 november organiseert een

werkgroep uit de verschillende kerk van de Brabantse Wal een speciale bijbelweek: ‘Week van het Boek’. In een folder, die in alle kerken ligt, vindt u het totale programma met alle activiteiten. Wat Bergen op Zoom betreft wordt voor de eerste helst van de week de speciale aandacht gevraagd voor het concert met Bijbelse kamermuziek op zondagmiddag 16.30 uur in de Ark, door Rejoice, voor het programma van Kidskerk over het Boek, op woensdag 7 november, 13.30 in de Gertrudiskerk en voor de Bijbels/Joodse maaltijd, eveneens op woensdag 7 november, om 17.30 uur op de pastorie aan de Stulemeijerlaan. Wilt u zich voor deze maaltijd even opgeven tel 233574. Catecheseavond ‘Kom en zie’ Op dinsdag 6 november vindt er opnieuw een catecheseavond plaats, onder het motto ‘Kom en Zie’. Inleiding en gesprek zijn tussen 19.30 en 21.30 uur op het Parochiecentrum. Deze avond komt de veelvuldigheid in spiritualiteit ter sprake. De inleiding geschiedt door pastor Rud Smit. Bijbelavond over het Lucasevangelie Op woensdag 7 november vindt de tweede Bijbelavond over het Lucasevangelie plaats. De avond gaat deze keer over de twee eerste hoofdstukken van Lucas (“kindheidsevangelie) en sluit aan op de Bijbelse maaltijd die op het parochiecentrum wordt gehouden, in het kader van de “Week van het Boek’ Eerste Communie Aandacht gevraagd voor de Eerste Communie in het voorjaar van 2013. Op vier zondagen in april kunnen de kinderen hun Eerste Communie doen. Op zondag 7 april in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid, zondag 14 april in de Gertrudiskerk, 21 april in de Lourdeskerk en 28 april in de Heilig Hartkerk. Binnen de verschillende parochiekernen zijn er al informatieavonden gehouden. De voorbereidingen gaan in november van start. Graag dus nu snel opgeven. Katholieke jongerendag Onder de titel ‘HOOP’ organiseren de katholieke jongereninstanties weer een Katholieke Jongerendag. Deze vindt plats op zondag 4 november in de Maaspoort in Den Bosch. Belangstellende jongeren kunnen met een bisdombus mee, die via Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda naar Den Bosch gaat. Meer info bij : Voor meer informatie: Nancy van der Zande, Email: nvdzande@ bisdombreda.nl of tel. 076 522344.

Lievevrouweparochie Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, lievevrouweparochie@rkboz.nl, www.rkboz.nl Vrijdag 2 nov. 19.00u. kerk. Woord-/communieviering. Allerzielen. Voorganger: diaken C. v. Bekkum. Int: Jansje de Boer-Keijzer en o.fams. de Boer en v. Rijsewijk, Wim Adriaansen, o.fam. Leijdekkers, o.o. Braatv. Kaam, Mieke de Graauw-Koopman. Zaterdag 3 nov. 19.00u. Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: diaken C. v. Bekkum. Int: o.fam.s Beuken en v. Mechelen en dochter Cornelia, Johan Mangelaars, Ko Jansen, Wilhelmina Houtman-Proost, Cornelis Rovers, Annie Verdult-v. Loon. Zondag 4 nov. 9.30u. Woord-/communieviering. Voorganger: diaken Co v. Bekkum. Int: o.o. Moelker-Wouters en dochter Rosita, Jona Limberger, Pastor Ben Riesewijk, Thijs v. Rijsewijk, Marietje Theuns-Jetten, o.e. Musters-Klaassen, Ko Jansen, Wilhelmina Houtman-Proost, Wim Adriaansen, Cornelis Rovers, Jacobus v.d. Water, Annie Verdult-v. Loon, o.o. de Kok-Matthijssen, o.fam. Hazen-Kil, o.o. v.d. Berg-v.d. Heijden o overige fam.leden v.d. Berg, o.o. Buijs-Rampart. Dinsdag 6 nov. 9.00u. Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: dhr. M. Kuipers. Kindernevendienst. Zondag 4 nov is er tijdens de viering van 9.30 uur voor de kinderen van de basisschool weer een kindernevendienst in het praathuis. Verhuizing. Het secretariaat is verhuisd naar de kerk (Prins Bernhardlaan 66), ingang linker portaal. Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het parochiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van tevoren). De gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op de zondagen 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april om 12.00 uur. HEILIG HART VAN JEZUS Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie: tel. 0164-234069. Spreekuur: maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30u; e-mail: heilighart@rkboz.nl. Vrijdag 2 november 19.00u: Allerzielviering; voorganger Pastor M. Zopfi. Intenties: Sjaak Hugens en alle overleden parochianen, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Zaterdag 3 november 19.00u: Eucharistieviering: voorganger pastor A.Willemsen. Intenties: Marinus Ooms, Dimphna Moerkens-Krens, o.o. Frankevijle-Toorop, overl. familie Tempelaars, jgt. Ran Franken, jgt. Petronella Geers e.v. Johannes v.Dongen, Michael Franken en echtgenote Elisabeth Verbogt, Rina Roks-Hopmans. Zondag 4 november 11.00u: Eucharistieviering: voorganger Pastor A. Willemsen. Intenties: Marinus Ooms, Dimphna

Moerkens-Krens, Jacobus Rijk, Pieternella Rijk-Vermue, Daniëlle en Leo Boudewijn, Antonius Becht, Jacques Landa, jgt. Pastoor v. Oers. Overleden is: Marinus Christianus Jacobus Ooms, hij woonde Beethovenstraat 8 Halsteren, de uitvaartdienst heeft plaatsgevonden dinsdag 23 oktober, dat hij mag rusten in het huis van de Vader. Doopvieringen: gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met de pastorie (tel. 234069). Kinderwoorddienst: Tijdens de dienst van 11.00 uur zijn de jongens en meisjes van harte welkom. Rozenkransgebed: In de oktobermaand iedere woensdagavond om 19.00u in de dagkerk. GODDELIJKE VOORZIENIGHEID Van Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 0164236371, voorzienigheid@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30 uur (0164-236371). Contactpastor: pastor R. Smit. tel. 0164 233574 of 06 30727945 of via de administratie. Vrijdag 2 nov 19.00u: Eucharistieviering. Viering van Allerzielen. Voorganger: A. Willemsen. Intenties: Jacobus Verwey, Jan Rozendaal, Jeanne Daverveldt-Dons, overl. fam. v.d. Berg en overl. fam. Koolen, overl. fam. Looman en v.d. Drift. Zaterdag 3 nov 17.00u: Woord- en communieviering, voorganger: J Lint. Intenties: Elisabeth Luijsterburg-v. Dijke, Johannes Bakx. Zondag 4 nov 9.30u: Eucharistieviering, voorganger: pastor A. Willemsen. Intenties: Elisabeth Luijsterburg-v. Dijke, Johannes Bakx Zondag 4 november om 12.00u is er een korte plechtigheid op de begraafplaats te Nw. Borgvliet. Zr.Paula Friskes zal dan de graven en urnen zegenen en voorgaan in gebed. Tot slot wordt de Last Post geblazen. Woensdag 7 nov 9.00u: H. Antonius Abt (Eigen Haard); Woord- en communieviering, voorganger: pastor C. v. Bekkum. Intenties: Frans Verraes. In deze dienst is ook de wijding van het Hubertusbrood. Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt hiervoor bellen met de administratie, tel.236371. Lezingen: 2 nov. Job 19, 1. 23-27ª; Rom. 14, 7-9. 10b – 12; Joh. 17, 24-26. 3 en 4 nov. Deut. 6, 2-6; Hebr 7, 23-28; Mc. 12, 28b-34. ’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefonisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06- 45640680 (’t Zaaltje).

KERKELIJK NIEUWS HALSTEREN Protestantse kerkgemeenschap: Elke zondag 10.30u in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20. Scriba vakant, info B. van Weesp, tel.: 0164-683941. Zondag 4 november: Eredienst in St. Martinuskerk: Gemeentezondag en bevestiging van ambtsdragers. Voorganger: Ds. H. van het Maalpad. H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, secretariaat@quirinuskerk.nl. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.0012.00u. Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn bereikbaar via tel.: 0164-680381. In dringende gevallen te bereiken via tel.: 06-10688964. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. RK Parochiekern H. Quirinus Halsteren. Zondag 4 november 09.30u.: Gezinsviering, W.G.C. viering; voorganger pastor Corrie Hamers m.m.v. de Sintekrijnscantorij. Int: Adriana Verswijveren-Van de Rijzen, overl. echtpaar Scheepers-Van den Enden, Jaantje Nuijten-Verbogt, Beppie Loos-Stouthart, Annie Quik-V.d. Klundert, Toon de Jong, Jan v.d. Aarssen, Lies van Kempen en overl. familie, Riet Huijbregts-

Ooms, Betsie van Loon-De Koning. Donderdag 1 november 19.00u.: Eucharistieviering. Uw gebed wordt gevraagd voor de overleden Cor Schuurbiers. Deze zondag worden gedoopt: Iris Istha, Justin Istha en Sam van Eekelen. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Donderdag 1 november: Woord, gebed en communie Gedachtenis, Pastor B. Simons. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650. LEPELSTRAAT H. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn. Zaterdag 3 november 19.00u.: Dienst van W.G.C.: Gezinsviering: Jacobus Dekkers en kleindochter Caroline, opa Frans en oma Jo, Johannus Luijks en Elisabeth

Brouwers, Johannes Bakx en Josina van Dijk, o. fam. Bernaards-Van Schilt, Antonius Verdult en Goverdina Verdult-Coppens. Voorganger: Past. L. Sep, lector: F.Gabriëls, zang: Kinderkoor. Dinsdag 6 november 19.00u.: Euch.: Ter ere van de Heilige Antonius voor onze gezinnen. Mededelingen : Dit weekend vindt de Caritascollecte plaats en wordt het bloemetje van de maand uitgereikt. Uw gebed wordt gevraagd voor: Jo Musters w.v. Henk van Tilborg, Kees Jochems w.v. Bout Karremans, Jeanne Toonen-Van Dongen. BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www.bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Lievensberg ziekenhuis: Elke zondag 10.00u in de aula.

PAGINA 18

Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum. Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.0011.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal.


MODOC WERKT AAN JOUW TOEKOMST

Medewerker Olie depot – monteur/operator Wubben B.V. te Roosendaal, onderdeel van de Avista Oil Group uit Duitsland, is een dienstverlener op het gebied van inzameling van afvalstoffen, oa afgewerkte olie, olie water slib, oliefilters en tankreiniging. Naast de inzameling ondergaan de olieproducten een bewerking op ons depot.

VACATURE: SENIOR INTERCEDENT Wij zijn op zoek naar een ervaren intercedent. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met onze opdrachtgevers en prospects, waarmee je klanten op een persoonlijke manier weet te binden aan Modoc Uitzendbureau. Je start als (senior) intercedent op de vestiging waarbij je begeleidt wordt door je vestigingsmanager. TAKEN

FUNCTIE-EISEN

- plannen, organiseren, coördineren van werkzaamheden op de vestiging; - werven, selecteren en plaatsen van flexwerkers; - Speelt een rol in de dagelijkse aansturing van het team; - je maakt zelfstandig afspraken met klanten;

- afgeronde HBO opleiding - minimaal 2 jaar werkervaring in de branche of in een vergelijkbare commerciële omgeving met aantoonbare, succesvolle resultaten - kennis van de Zeeuwse arbeidsmarkt is een pre - beschikbaar voor minimaal 32 uur per week - in bezit van auto en rijbewijs

Voor meer informatie over deze functie, andere vacatures en ons team bezoek je onze website: www.modocuitzendbureau.nl

HOOGSTRAAT 2 | 4691 CB THOLEN | T 0166-744015 | WWW.MODOCUITZENDBUREAU.NL

HELP

Herfstmenu! 3 gangen menu €9,95

VAKMANNNEN GEzocHt

Grand eetcafe De Kroon

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

033 - 456 79 20 www.devakman.info

stichting de bergkristal

ROMMELMARKTEN NOVEMBER

4 NOVEMBER ZUNDERT SPORTHAL ONDER DE MAST 11 NOVEMBER HOOGERHEIDE SPORTS-PLEASURE 17&18 NOVEMBER OUDENBOSCH SPORTHAL DE BEUK 25 NOVEMBER KLUNDERT SPORTHAL DE NIERVAERT MARKTEN OPEN VAN 10:00 TOT 16:30 UUR (er mogen geen dieren in de sporthallen)

Inlichtingen/Reserveren 0165-302682

Foto’s van overledenen door

JOhan Van VOOrthUiJZen

Paranormale avond donderdag 8 november 2012

Aanvang 20.00 uur • Entree € 6,Zalencentrum “de Raayberg” Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185

www.debergkristal.nl

Op het oliedepot staan de tanks die gevuld zijn met de afgewerkte oliën. Deze tanks moeten overgepompt worden naar gelang de productstatus van de olie. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van onze IT systemen. Dit vergt ook nauwkeurige en tijdige administratieve verwerking. Wubben helpt mee aan het gesloten houden van de volledige waardeketen van smeeroliën en voldoet aan alle regelgeving en milieueisen. Wubben is een no-nonsense bedrijf met een informele werksfeer en korte lijnen. De functie: • Ondersteuning van de depotmanager • Onderscheiden verschillende oliesoorten met de juiste keuze in verwerking • Administratieve afhandeling van de acties • Onderhouden, reparatie en testen van de installaties, pompen en leidingen. • Op langere termijn leiding kunnen geven aan depotmedewerkers De functie eisen: • MBO+ werk- en denkniveau • Ervaring in de olie en/of afgewerkte olie is een pre • Ervaring op het gebied van alle voorkomende werkzaamheden op een tank overslag • Vapro B • VCA • Bekendheid met PC werkzaamheden Geïnteresseerd? Binnen 1 week zien wij jouw brief en CV tegemoet, waarna jij een snelle reactie van ons kunt verwachten. Ons adres: Wubben Handelsmaatschappij B.V., t.a.v. de heer R. Keller, Postbus 1590, 4700 BN Roosendaal of stuur een e-mail naar r.keller@wubben.nl. Wil je meer weten van Wubben? Bezoek dan onze website: www.wubben.nl

www.COMPUTERHELP-garden.nl Heeft u problemen met uw computer of laptop? Werkt uw printer niet zoals u wilt? Heeft u een virus? Ik help u met al uw computerproblemen! Snelle ServIce, voor een vrIendelIjke prIjS.

Bel: 06-10419246 voor al uw vragen U kunt ook mailen: info@computerhelp-garden.nl

Voeg- en gevelreiniging

Van mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging, impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingvanmierlo.nl

of WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

Bel voor gratis prijsopgave voor nu en later.

bruidsbeurs

Voor frisse en stralende gevels!

Nu met ex najaarsk tra orting

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

Zondag 4 november 2012 12.00 tot 16.00 uur

gratis entree!

Zalencentrum de raayberg Antwerpsestraatweg 267 4624 JH Bergen op Zoom • info: 0167 560556

3 modeshows! 12.30, 14.00 & 15.15 uur

Liberté bruidsmode Kaaistraat 63, Steenbergen tel.: 0167 - 560556 www.libertebruidsmode.nl

Kaay 33 ••Tholen Tholen ••Tel. Tel.0166-602451 0166-602451 www.eetcafethesixties.nl www.eetcafethesixties.nl

Bosstraat 27 Bergen op Zoom Tel.: 0164-237202

Vrijdag329 april 22.30 uur uur Zaterdag november 22.00

I love the apres-sKi party 90’tIes

Koninginnenacht met als thema

U bent van harte welkom! U bent van harte welkom! Toegang gratis Toegang gratis

Wij nodigen u van harte uit voor onze

doorlopende modeshow op zaterdag 3 november vanaf 13.00 uur

showroom van AutoTeam Bergen op Zoom aan de Erasmuslaan 6-10. in de

Op die dag is er heel veel te doen voor zowel de dames, de heren en uw auto…




   

 

       





   





   

handel



























 



      

 

























 



 













 

 



 



  



     

 



 



 

Partij





 







    



 Bergen op Zoom, De Vey, Vogelaar 29 • Bergen op Zoom, Piusplein, Piusplein 20-25 • Roosendaal, Laureijsen, Lindenburg 2 • Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95 

  





DBOZ_20121031  
DBOZ_20121031