Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B E R G E N

O P

Z O O M S E

O P L AG E :

3 OKTOBER 2012 WEEK 40

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

VOLKERAK-ZOOMMEER WORDT OPVANGBAK VAN HOLLANDSCH DIEP

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BergseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

ALEX HENDRICKX TE ZIEN IN SPEELFILM DE VERBOUWING

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

ERWIN DE BOER HAALT GELD OP VOOR DIABETESONDERZOEK

Bergen op Zoom derde Roparunstad

Lancering ´Geen Nood Bij Brand´

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom heeft opnieuw de derde plaats veroverd in de verkiezing voor de Roparunstad van het jaar. Dat heeft de organisatie van de Roparun vrijdagavond in de Laurenskerk in Rotterdam bekend gemaakt. Net als de voorgaande jaren moest Bergen op Zoom de doorkomstplaatsen Ossendrecht en Zele (België) boven zich dulden. Dit jaar waren de rollen omgedraaid en behaalde Zele weer de eerste plaats. Ossendrecht eindigde als tweede. Aan de derde plaats voor Bergen op Zoom is een geldbedrag van 12.500 euro verbonden, dat de gemeente mag besteden aan lokale projecten die de Roparungedachte uitdragen.

BERGEN OP ZOOM - Van 1 tot en met 31 oktober vinden de landelijke brandpreventieweken 2012 plaats. Het thema is Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken! Brandweer Midden- en West Brabant grijpt de Nationale brandpreventieweken aan om het project ‘Geen Nood Bij Brand’ te introduceren. De regionale aftrap vindt plaats op woensdag 3 oktober. De brandweer gaat die dag bij diverse zorginstellingen op ´veiligheidsexpeditie´ om samen met de bewoners, familieleden en medewerkers te kijken of het pand brandveilig is. Tijdens de rondgang door het pand wordt zowel de (on)gewenste als (on) veilige situatie geïnventariseerd.

W E E K B L A D

De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Wdealer E •ENissan K B A Dthe box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf lokale Cube:LOutside occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

i

tegen inlevering van deze bon ontvangt u een VIP Beurt voor maar € 20,=

geldig t/m 31 okt. 2012

22uuuooooktokt.2012 2012

s

i

n

d

e

r

e

g

i

I

bergen op zoom

Geniet van de zondag bij Intratuin Halsteren... WE ZIJN T/M 16 DECEMBER

ELKE ZONDAG GEOPEND U bent welkom van 11.00 tot 17.00 uur

● maandag ● woensdag ● vrijdag

Intratuin Halsteren, Halsterseweg 65a (Afslag vondellaan 74 a • 4624 HN Bergen op Zoom ( bij Tankstation De Meeuw )

Tel.: 06 104 280 48 • E-mail: info@carwashdegoudvis.nl

Dagelijks geopend van 09:00-18:00u. • Zondags van 10:00-17:00u.

BIJ DEZE BODE:

o

Bergen op Zoom Noord, 6de stoplicht rechts) Donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur. www.intratuinhalsteren.nl twitter: @intratuin0164 - Volg ons ook op facebook

UKE, NU MET LEE EN GRAPPIG TE AN INTERESS FEITJES

N& OO WTE RI EU R IN

R 2012

NAJAA

- Tholen en op Zoom editie Berg cht - Steebergen Woensdre

7

9 DE.NL

h u Waardebont !!!

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio

BERGEN OP ZOOM - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie Midden West Brabant een 26-jarige inwoner van Kapelle aangehouden. Rond 06:45 uur werd gemeld dat er werd ingebroken in een onbewoonde modelwoning aan de Merijntje Gijzenlaan in Bergen op Zoom. Agenten waren snel ter plaatse en zagen dat een ruit van de woning was vernield. Een hondengeleider met zijn hond ging de woning binnen. Na aanroepen kreeg de hond het commando om zijn speurkwaliteiten in te zetten. Op een slaapkamer werd de verdachte op een bed aangehouden. Hij verklaarde dat hij er woonde. Voorlopig woont de verdachte nu in een politiecel.

21

WWW.

KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Inbraak in modelwoning

NETBO

Bij deze Bode Autostad.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

Alleen op:

Oktober actie

Voorwaarden Het college van burgemeester en wethouders reageert verbolgen op de mededeling van de minister. Niet alleen omdat de gereedkoming van de A4 al eerder is opgeschoven, want het gemeentebestuur is vooral bang voor de gevolgen van de

vertraging. Men wil duidelijkheid kunnen verschaffen aan bedrijven die reeds in Bergen op Zoom en aan ondernemingen die deze kant op willen komen. Daarbij is het college van mening dat de vertraging schadelijk is voor toekomstige ontwikkelingen, met name op economisch gebied. B&W had besloten om onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage te leveren van drie miljoen euro. Een van de eisen was dat de A4 tijdig opgeleverd zou worden. Nu dat niet het geval is, wil Bergen op Zoom de bijdrage schrappen.

S

Bergen op Zoom wacht al jaren met smart op de komst van de A4. Er wordt dan ook halreikend uitgekeken naar het moment waarop de weg daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden en Bergen op Zoom in één klap aanzienlijk gunstiger komt te liggen. Dat moment was lange tijd gepland in januari 2014. Nu is echter duidelijk geworden dat Bergen op Zoom nóg langer moet wachten op de gereedkoming. Het ministerie heeft de gemeen-

te namelijk weten dat er een vertraging van zo’n veertien maanden is opgetreden, waardoor de weg pas in maart 2015 klaar kan zijn. Oorzaak hiervan zijn bezwaren en procedures die veel tijd roven.

TREND

Uw auto wordt binnen en buiten gewassen terwijl u wacht.

DOOR VERA DE GEUS

EN

Zonder afspraak

BERGEN OP ZOOM - De 4A is niet in januari 2014 klaar, maar in maart 2015. Dat heeft het ministerie aan de gemeente Bergen op Zoom laten weten. Het gemeentebestuur is daar enorm verbolgen over en is bang dat de vertraging enorme economische gevolgen zal hebben voor de gemeente en het bedrijfleven. Daarom overM I bijdrage D D EvanLdrie B miljoen U R G & V E E R S E weegt B&W de financiële euroSinEte trekken.

VLOER

VIP Beurten

A4 veertien maanden later klaar

IE

BERGEN OP ZOOM - Stadlander gaat met een buurtcultuurfonds investeren in leefbare wijken en buurten in de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. Zo wil men bewoners met elkaar in contact brengen en de kwaliteit verbeteren. Het motto is ‘De kunst van het samenleven’. Iedereen mag ideeën aandragen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het plaatsvindt in een wijk of buurt waar Stadlander actief is en dat de bewoners betrokken worden in de cultuuractiviteit. Stadlander stort in 2013 en 2014 200.000 euro in het fonds. In 2012 en 2015 is dat 100.000 euro. Het Prins Bernhard Cultuurfonds voegt daar jaarlijks 15% aan toe.

Bergen op Zoom verbolgen en overweegt bijdrage van drie miljoen te schrappen

BERGEN OP ZOOM - Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom van 55 jaar en ouder én met een minimuminkomen kunnen gebruik maken van een speciale Klussendienst. Het initiatief hiervoor komt van Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom. De Klussendienst houdt in dat vrijwilligers klusjes in en om het huis doen bij mensen die hiervoor een aanvraag hebben ingediend. Het gaat om bijvoorbeeld het plaatsen van een rookalarm, het bijschaven van een klemmende deur, het ontstoppen van een gootsteen of incidenteel tuinonderhoud. Wie een klus wil laten uitvoeren, kan bellen naar Vraagwijzer via telefoonnummer 0164-299491.

ENERG

Stadlander komt met Buurtcultuurfonds

BERGEN OP ZOOM - De Vrienden van Ziekenhuis Lievensberg overhandigt een groot aantal muziekinstrumenten aan Maarten Stalpers die al al enkele jaren geheel vrijwillig ‘muziekles’ geeft aan de patiëntjes van Ziekenhuis Lievensberg. Hij deed dit met behulp van een beperkt aantal eigen instrumenten. Nu heeft hij de beschikking over tal van ritme-instrumenten, donderbus, gitaar en keyboards.

TUIN

BERGEN OP ZOOM - De verkeerssituatie op de Prins Bemhardlaan is niet onveilig. Dat zegt het college als reactie op vragen van Jack van Es van Lijst Linssen. Volgens het raadslid gebeurde er nogal wat ongelukken en moest de situatie daarom aangepakt worden. De gemeente is dat echter niet van plan. Tussen 2007 en 2011 vonden er namelijk slechts twee ongelukken plaats. In augustus was dat ook geval, maar volgens B&W is dat nooit te voorkomen. “Het gebied is ingericht als 30km/u zone. Het is weliswaar een brede rijbaan maar doordat er bijna overal volledig zicht is op het naderende verkeer is de snelheid daarvan goed in te schatten”, zegt men.

Klusdienst voor oudere minima

INTER

‘Prins Bemhardlaan is niet onveilig’

25

woon- & interieurbode


pers sinaasappels net van 1kg

vol vitaminen en voordeel ananas

3�

kiwi’s per 4 stuks

2�

3.-

rode paprika

2�

Oo heel vers, maar dan uit de oven: een zak vol heerlijk brood voor maar Ook dri drie euro. En met onze wijnaanbieding geniet je van de lekkerste druiven.

6 halen 5 betalen met uitzondering van HEMA huiswijnen

gesneden tarwebrood + 10 witte bollen + 6 krentenbollen Actie loopt van woensdag 3 t/m zondag 7 oktober 2012, zolang de voorraad strekt. Deze producten zijn niet in alle HEMA filialen verkrijgbaar.


actualiteit

Maatregel alleen nodig bij zware storm op zee en zeer hoge afvoeren van rivieren

Volkerak-Zoommeer wordt opvangbak van Hollandsch Diep BERGEN OP ZOOM - Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat het Volkarak-Zoommeer in geval van nood de opvangbak moet worden het Hollandsch Diep. Deze maatregel zal echter niet zo’n vaart lopen, want is alleen nodig bij een combinatie van zware storm op zee met zeer hoge afvoeren van de rivieren. En dat komt gemiddeld slechts eens in de 1400 jaar voor. DOOR VERA DE GEUS Het Volkerak-Zoommeer wordt bij extreem hoogwater op het Hollandsch Diep ingezet om tijdelijk water te bergen. Er kan dan zo’n 200 miljard liter water extra worden opgevangen. Volgens staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu is dat noodzakelijk voor de waterveiligheid in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het project is een van de ruim dertig projecten van Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Dat het Volkerak-Zoommeer ingezet wordt als tijdelijke waterberging zal niet vaak voorkomen. “Gemiddeld eens in de 1400 jaar”, aldus Atsma. Op het moment dat het nodig is, kan Rijkswaterstaat het VolkerakZoommeer straks handmatig inzetten. “Op die manier kunnen overstromingen en de schadelijke gevolgen daarvan in een groot gebied worden voorkomen”, aldus de staatssecretaris. De waterberging verlaagt namelijk indien nodig de waterstand op het Hollandsch Diep en Haringvliet tot aan Dordrecht en Barendrecht. Mobiele pompen Mocht het voorkomen dat het meer tijdelijk moet fungeren als opvangbak, dan

heeft dat volgens onderzoek van Rijkswaterstaat in principe geen vervelende gevolgen voor West-Brabant en Tholen. Er worden namelijk maatregelen getroffen om deze te voorkomen of te verminderen.

‘Slechts eens in de 1400 jaar nodig’ “Wateroverlast in de buitendijkse woningen in de haven van Tholen wordt voorkomen met een keersluis”, legt men uit. “Voor West-Brabant geldt dat bij inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging er tijdelijk geen water kan worden gespuid naar zee, wat leidt tot hoge waterstanden op de Mark en de Vliet. Dat betekent dat een deel van de dijken en kades aan het Volkerak-Zoommeer, Mark en Vliet verhoogd en versterkt moeten worden. Ook kunnen mobiele pompen en lokale waterkeringen worden ingezet om extra wateroverlast te voorkomen in West-Brabant.” Rijkswaterstaat legt de plannen op korte termijn ter inzage voor het publiek. Subsidie Verder stelt staatssecretaris Atsma 9,5 miljoen euro beschikbaar als bijdrage aan

Het Volkerak-Zoommeer krijgt een belangrijke taak.

het herstel van de oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak Zoommeer te compenseren, mocht het rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken. De rijksbijdrage komt boven

op de ruim 20 miljoen euro die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren. “Met het herstel van de oude loop van de Roode Vaart door het centrum van Zevenbergen kunnen delen van West-Brabant, Tholen en St. Philipsland vanuit het Hollands Diep

ARCHIEFFOTO

worden voorzien van zoetwater”, legt men uit. “De leveringszekerheid en de kwaliteit van de zoetwatervoorziening wordt daarmee voor dit gebied vergroot en dat is in het bijzonder van belang voor de agrarische ondernemers.”

Rollen in Spangas, De Magische Wereld van Pardoes en De Verbouwing

Alex Hendrickx te zien in speelfilm De Verbouwing BERGEN OP ZOOM - Bergenaar Alex Hendrickx kon zijn geluk al niet op toen hij een hoofdrol kreeg in de Ma- DOOR ROBBY VAN DER ZANDE voor de hand dat we binnenkort weer van hem gaan horen. gische Wereld van Pardoes en een bijrol in onder andere Spangas. Tot hij gevraagd werd voor de Nederlandse speelfilm De Verbouwing, die onlangs in première ging. De sky lijkt the limit voor de jonge acteur en de vraag is “Ik zit nu in een periode waarvan niemand thuis verwacht had dat ik daar ooit in zou Verbazing wat de volgende stap is... komen”, vertelt Alex. “Doorbreken... Tjah, wat is doorbreken? Eerst zat ik in een serie, toen dacht ik dit kan niet groter meer worden. Nu zit ik in films.” Wie de familie van Alex kent, weet dat hij een hoop voorbeelden om zich heen heeft.

‘Ach, wat is doorbreken?’ Zo had zijn broer een rol in de film De Scheepsjongens van Bontekoe. Stimulans genoeg, maar Alex heeft er ook hard voor gewerkt. Zijn eerste stappen in de wereld van acteren deed hij bij het CKB. “Het CKB gaf mogelijkheden, het was heel tof, met vriendjes en vriendinnetjes elke week acteren”, zegt Alex. “Ik heb toen doorgepakt. Daar mag ik nu verder, maar dan op een andere stoel. Ik mag namelijk stagelopen bij het CKB.” Opleiding Alex zit in het examenjaar van de MBO acteursopleiding in Tilburg en wil graag een HBO acteursopleiding gaan doen. Het is erg druk voor zijn school en er valt veel werk te doen. Ruimte voor andere zaken is er dan ook bijna niet. Alex: “Ik doe momenteel eigenlijk alleen school en kleine projecten. Vandaag heb ik een draaidag voor een serie, maar daar kan ik helaas niets over zeggen.” Het ligt dus

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Alex Hendrickx wil verder met acteren.

Dat kan overigens even duren, want er zit best veel tijd tussen het opnemen en afronden van een film. “Een paar maanden terug hadden we een viewing met een klein deel van de acteurs van De Verbouwing. Toen zagen we het resultaat voor het eerst” ,vertelt Alex: “Dat is ongelofelijk, want er zat misschien wel een jaar tussen. Bovendien ben je ook niet bij alle opnames. Dus dan pas zie je het helemaal.” De flinke tijd die de montage kostte, zorgde ervoor dat hij ook wat zaken bijna vergeten was. Over zijn eigen optreden kon hij soms verbaast zijn. Zo zag Alex stukken terug, waarvan hij niet meer wist of hij er nu wel of geen tekst had. “Dat was heel verrassend”, lacht hij. Thriller In de op het boek van Saskia Noort gebaseerde film speelt Alex de rol van Tom. In het huis, waar natuurlijk flink geklust wordt, loopt het een en ander niet goed. Zijn moeder werkt zich in de schulden en Tom raakt in de problemen, terwijl zijn vader compleet op gaat in het klussen. Dat alles vormt de basis voor een spannende thriller. De film draait nu in de bioscoop. Voor Alex is het ‘slechts’ een tussenstap vertelt hij: “Ik zit niet vast in het wereldje, ik heb een kijkje mogen nemen. Nu wil ik verder. Liefst zou ik dit vol willen houden, met meer van dat soort projecten en kansen.”

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op Twitter: @BergseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


GOLF?

Elise Dansschoenen Officieel dealer van Diamant dansschoenen Uit voorraad leverbaar!

www.reymerswael.nl KETHELPLEIN

M A A S SLU I S

IJS S EL SCHIEDAM

A20 VLAARDINGEN

T H O M A SS E N TUNNEL

0167-522939 - 06-10807891

A4 P E R N I S

A16

ROTTERDAM

K RIM PEN AAN DE LEK

VA N BRIENENOORDBRUG

BENELUXTUNNEL

K RIM PEN LEK K ERK ERK AAN DEN IJS S EL NIEU WRIDDERK ERK LEK K ERK ERK

KNOOPPUNT

ROZENBURG

VAAN PLEIN

‘Verkeershinder A17 A15

B O T L E KTUNNEL

A15

RHOON KNOOPPUNT BENELUX OUD BEIJERLAND

P O O RT U G A A L

KNOOPPUNT

B A R E N D REC HT

RIDDERKERK

PAPENDREC HT

NOORDTUNNE L

Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek richting Roosendaal. Weekendafsluiting.’ D O R D R E CH T

Z U I D LA N D

OPEN DAG

A15

A29

HEINENOORDTUNNEL

H E E RJANS DAM

SPIJKENISSE

A16

M ERW EDEB RU G

Z W IJNDREC HT

N217

N3

DREC HTTU NNEL

A29

A15 SLIE DRE CHT

- Engineering - Plaatbewerking - Poedercoating - Assemblage

HARDINX V ELDG IES S ENDAM

’S -G RAV ENDEEL

M A A S DAM

K ILTU NNEL

M I J N S H E E R E N L A ND

B IES B O S C H

ZUID BEIJERLAND S T R I JEN

LAKKEE

A16

NUMANSDORP

G EERTRU IDENB ERG

Dordrecht KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER KNOOPPUNT HELLEGATSPLEIN WILLEM S TA D MS

’s-Hertogenbosch

LAG E Z WALU W E

A29 KNOOPPUNT

A17

K L U N D E RT

SABINA

A16

KNOOPPUNT

ZONZEEL

F I J N A A RT

A59 A29

Z EV ENB ERG EN KNOOPPUNT

Zaterdag 6 oktober a.s. wordt ons bedrijf opengesteld voor belangstellenden naar aanleiding van onze productie uitbreidingen.

RAAM S DO NK S V EER

Wilt u kennis nemen van de modernste technieken om van plaat tot product te komen en een aantal van onze producten ook zien, laat dan deze gelegenheid niet voorbij gaan. Onze medewerkers staan op 6 oktober voor u klaar om eventuele verdere vragen te beantwoorden.

TERHEIJDEN

NOORDHOEK

Zaterdag 6 oktober van 9.30 tot 12.30 uur

PRINSE NBEEK

A16 A17 HO EV EN

OUD GASTEL

OUDENBOSCH

KNOOPPUNT

E TT E N LE U R

PRINCEVILLE

BREDA

N259 A16

S INT W ILLEB RO RD

R U C PHEN

S PRU NDEL

ROOSENDAAL Bergen op Zoom

KNOOPPUNT RIJS B ERG EN

A58

VERKEERSPLEIN ZOOMLAND

BERGEN OP ZOOM

Tilburg

A58 KNOOPPUNT DE STOK WO U W

= wegwerkzaamheden Z U NDERT

GALDER

A16

= omleidingsroute

Weekendafsluiting A17 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek richting Roosendaal A58

U bent van harte welkom op ons bedrijf, dat gevestigd is aan de Bongaertsweg 8 te Bergen op Zoom, A27 Industrieterrein Noordland. B AV EL GevelsteiGers ST. ANNABOSCH voor al uw werk Dakrenovatie Kozijnen etc. verhuur - verKoop Alle montage’s ook rolsteigers en stalen steigers.

De Steigerkoning BEL: 0165-561424 Roosendaal, Vijfhuizenberg 121 www.ladderensteigerkoning.nl

VOLGEND JAAR WEER ALLEEN OP VAKANTIE?

Of schakel Mens & Relatie in en vind een fijne levenspartner. Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Vrijdag 5 oktober 20.00 uur tot maandag 8 oktober 06.00 uur KNOOPPUNT MARKIEZAAT

HOOGERHEIDE

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 5 oktober 20.00 uur tot maandag 8 oktober 06.00 uur A4 O S S E N D R E C Hwerkzaamheden T onderhouds uit aan de A17 richting Roosendaal. In verband met deze werkzaamheden zijn op de A17 beide rijstroken tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek afgesloten, in de richting van Roosendaal. Houd rekening met omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte. Afsluitingen • • • •

A17 vanaf knooppunt Klaverpolder tot knooppunt Noordhoek richting Roosendaal Oprit 25 Zevenbergen richting Roosendaal Oprit 26 Industrieterrein Moerdijk richting Roosendaal Oprit 27 Moerdijk richting Roosendaal

Omleidingsroutes

Verkeer op de A16 vanuit Dordrecht richting Moerdijk/Roosendaal • Volg de A16 richting Breda. Neem op knooppunt Princeville de A58 richting Roosendaal. Neem op knooppunt De Stok de A17 richting Moerdijk. Verkeer op de A16 vanuit Breda richting Moerdijk/Roosendaal • Volg de A16 richting Rotterdam. Neem afrit 20 Randweg Dordrecht. Neem daarna oprit 20 Randweg Dordrecht en vervolg de A16 tot knooppunt Princeville. Verder op de A58 richting Roosendaal tot knooppunt De Stok. Via de A17 richting Moerdijk. Verkeer vanuit Moerdijk richting Roosendaal • Volg de A17 richting Moerdijk. Neem op knooppunt Klaverpolder de A16 richting Breda. Neem op knooppunt Princeville de A58 richting Roosendaal. Alternatief vervoer Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het vanAnaarBeter-treinkaartje. Hiermee kunt u voordelig reizen. Het kaartje is alleen geldig op zaterdag 6 en zondag 7 oktober op het traject Dordrecht – Roosendaal (in beide richtingen). Voor € 2,50 is het kaartje te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk op www.rws.nl/werkaandewegbrabant, www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002. Download de gratis VanAnaarBeter app in de App Store.

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

demonstratie

nieuwe technieken voor kaarten en scrappen Natuurlijk deze dag heel veel aanbiedingen! 10% korting op alle hobby-materialen m.u.v. aanbiedingen. Bij besteding vanaf € 5,- een goodybag inclusief LOT Loterij waarbij een vagabond verloot wordt en verder nog andere leuke prijzen

Zaterdag 6 OKtOBer 2012 09.30 - 15.00 uur / in onze winkel

kom eens vrijblijvend langs en laat u verrassen, wij verheugen ons op uw bezoek en tonen u graag onze ideeën en modellen.

dietvorst verf & behang

Antwerpsestraatweg 371, 4625 AA Bergen op Zoom


actualiteit

Column

Fietsend door Death Valley voor onderzoek

Erwin haalt geld op voor Juvenile Diabetes Research Foundation BERGEN OP ZOOM - Met temperaturen tussen de 40 en 48 graden is een fietstocht van 170 kilometer afleggen al een bijzondere prestatie. Erwin de Boer deed het! Het doel van deze fietstocht maakt het alleen nog maar bijzonderder, want De Boer is namelijk één van de vierhonderd fietsers die aan een sponsorfietstocht gaat deelnemen voor een organisatie die zich inzet tegen type 1 diabetes. Hij vertelt met veel enthousiasme zijn verhaal .

Eugène de Kok

Onmaatschappelijk hoog

Chronische aandoening Een andere belangrijke drijfveer van Edwin is zijn persoonlijke ervaring met chronische aandoeningen. Edwin heeft namelijk zelf last van het chronische vermoeidheidsyndroom, ook wel ME genoemd. Daardoor weet hij er alles van hoe lastig een chronische aandoening kan zijn. Dit weerhoudt hem er echter niet van om in zijn drukke leven tijd in te ruimen om ook iets voor andere chronisch zieken te doen. Edwin is naast zijn werkzaamheden bij het SDW druk bezig met het opzetten van zijn eigen bedrijf in webdesign. De rest van zijn week wordt gevuld door zijn hobby duiken en tijd doorbrengen met zijn gezin.

De presentator van het Radio 1 Journaal klonk verrast toen Chris Oomen van DSW vorige week vertelde dat de maandelijkse premie in 2013 niet omhoog gaat en dat de winsten van de verzekeringsmaatschappijen dit jaar wel eens ‘onmaatschappelijk hoog’ zouden kunnen zijn. De interviewer leek de twee worden even te moeten verwerken. Er viel een stilte. Je hoorde hem bijna op zijn hoofd krabben. De journalist wist niet wat hij met de term ‘onmaatschappelijk hoog’ aan moest. Ik aanvankelijk ook niet. Ik heb er inmiddels wat over nagedacht en ik denk dat Oomen met ‘onmaatschappelijk hoog’ zoiets als ‘asociaal, absurd, belachelijk, extreem, onverklaarbaar, niet uit te leggen in een tijd waarin iedereen er voortdurend op hamert dat de kosten van de zorg de pan uit rijzen en dat het straks niet meer is te betalen en lachwekkend als we niet allemaal krom zouden liggen voor onze maandelijkse premie hoog’ bedoelde. Het is in ieder geval meer dan 1,9 miljard euro, want dat was de winst die de zorgverzekeraars in 2010 gezamenlijk boekten. Ik hoor het u vragen: was dat al niet ‘onmaatschappelijk hoog’ voor bedrijven, die de laatste jaren weinig anders hebben gedaan dan premies verhogen. Als u het mij vraagt, is het antwoord ‘ja’ en ik denk dat velen dat met mij vinden, inclusief de verbaasde Radio 1-presentator. Volgens mij moeten we nog even wachten tot de rest van de zorgverzekeraars zijn premie voor volgend jaar bekendmaakt. Het is immers op zijn minst verdacht als je nu met een prijsstijging van tientallen euro’s komt aanzetten. Dan ben je bijna net zo ongeloofwaardig als minister Edith Schippers van Volksgezondheid en André Rouvoet van (ook Oomens) Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. De eerste voorspelde - voor Oomens mededeling - een stijging van zo’n twintig euro voor de basispremie, de laatste had het zelfs over honderd euro. De directeur zelf zei dat zijn collega-verzekeraars zijn opmerkingen over ‘onmaatschappelijk hoge’ winsten waardeerden, maar ik denk eerlijk gezegd dat ze zijn bloed wel konden drinken. Dat krijg je er blijkbaar van als je je maatschappelijk gedraagt.

Voorbereiding Het is dus best wonderbaarlijk dat Edwin nog tijd heeft voor een goede voorbereiding. Toch doet hij er alles aan om de eindstreep van de sponsortocht te halen.

‘Het is ook een bijzonder ervaring’

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Edwin de Boer op zijn fiets is helemaal klaar voor zijn avontuur in de Death Valley. FOTO MERIJN SITSEN

DOOR MERIJN SITSEN

Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Henk Snepvangers, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 40

De oplossing van deze puzzel is in week 41 te vinden op www.internetbode.nl

Op 17 oktober begint voor Edwin de Boer een avontuur waar hij al maanden naartoe leeft en voor traint. Op die dag vertrekt hij naar de Verenigde Staten om deel te nemen aan een sponsorfietstocht. Door zijn deelname aan de tocht haalt hij geld op voor de Juvinile Diabetes Research Foundation (JDRF), een organisatie die zich bezig houdt preventie, behandeling en genezing van type 1 diabetes. Dit type diabetes is een chronische, aangeboren aandoening die met name

voor kinderen zeer gevaarlijk is. Edwin, die zelf vader van drie kinderen is, heeft oog gekregen voor deze aandoening door Dave Munson. Door het aanschaffen van een zeer exclusieve Saddleback Leather tas kwam Edwin in aanraking met Dave, wiens bedrijf de betreffende tas produceert. Dave is voor Edwin een inspiratiebron. Niet zozeer vanwege zijn bedrijf, maar vooral door zijn inzet voor goede doelen. Toen Edwin ontdekte dat het nichtje van Dave diabetes heeft, besloot hij zich in te gaan zetten voor deze aandoening.

Als voorbereiding voor zijn tocht zorgt Edwin dat zijn conditie tip top in orde is. Daarnaast krijgt iedere deelnemer van deze tocht voor de rit daadwerkelijk gereden wordt een aantal workshops over fietsen en presteren in de hitte. Daarnaast heeft hij ook nog zijn ervaring om op terug te vallen. Een jaar geleden heeft de Bergenaar namelijk ook al meegedaan aan een soortgelijke tocht in Arrizona. Goede Doel De tocht is natuurlijk een bijzondere ervaring voor Edwin. Toch benadrukt hij dat het belangrijkste doel het ophalen van een mooi sponsorbedrag voor JDRF is. Bij de vorige editie is het Edwin gelukt om in zijn eentje het bedrag van 2625 dollar bij elkaar te fietsen. Dit jaar hoopt Edwin net zo’n mooie bijdrage te kunnen leveren aan de foundation. Iedereen die een donatie aan de sponsortocht van Edwin wil doen kan dit doen via de website - www2.jdrf. org/goto/Edwin.

Gemeente wil snel akkoord met Stadlander

Vaart achter ontwikkeling gebied Oranje Nassau kazerne BERGEN OP ZOOM - Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, worden er nog deze maand spijkers met koppen geslagen wat betreft de ontwikkeling van het gebied waar vroeger de Oranje Nassau kazerne stond. Wethouder Ton Linssen vindt het gebied te mooi om nog langer onaangeroerd te laten liggen en wil de geplande intentieverklaring met Stadlander nog deze maand ondertekenen. “Anders zoeken we naar een andere partij”, aldus Linssen. Bert Jansen van Stadlander laat weten dat de woningcorporatie tekent mits de eerdere afspraken daadwerkelijk in de verklaring staan. DOOR VERA DE GEUS De omgeving van de Korenmarkt in het centrum van Bergen op Zoom is volop in ontwikkeling. De gemeente Bergen op Zoom vindt het zaak om nu door te pakken en wil daarom ook op korte termijn aan de slag met het gebied waar voorheen de Oranje Nassau kazerne stond. Het plan is om hier een aantal wooneenheden te creëren, geheel in stijl van de vroegere kazerne. Volgens wethouder Ton Linssen is dit een gebied met een bijzondere ligging: “Zonde om het nog langer zo te laten zoals het nu is.”

© www.sudokusite.eu

Doorpakken De wethouder wil dan ook dat er snel aan de slag gegaan wordt en pleit er daarom PAGINA 5

voor dat er deze maand nog een intentieverklaring wordt getekend. “We geven Stadlander tot 31 oktober de kans om samen met ons deze verklaring te tekenen.

‘Met de juiste afspraken zijn we van de partij’ Voorheen hadden we deze plannen namelijk met Soomland en daarna heeft een en ander te lang, zelfs jaren, stilgelegen. Daar moet nu een einde aan komen. Weet Stadlander op korte termijn niet wat ze wil, dan pakken we door”, aldus Linssen die er wel de voorkeur aangeeft met Stadlander aan de slag te gaan. “We zetten er vaart achter. Ik vermoed overigens wel dat Stadlan-

der de intentieverklaring aan wil gaan. Er zijn geen beren meer op de weg.” Afspraken Bert Jansen van Stadlander laat weten dat de woningcorporatie inderdaad de intentie heeft om het gebied te gaan ontwikkelen. “In december 2011 hebben we de verkoopaanbieding gekregen. Dat hebben we bestudeerd en in januari hebben we hierop positief gereageerd. Daarna hoorden we een hele poos niks waarna begin september een overleg met de gemeente is geweest. Een aantal zaken in het concept klopten niet met de gemaakt afspraken en ik verwacht op korte termijn de aanpassingen. Mocht de intentieverklaring dan stroken met wat we hebben afgesproken, dan zijn wij van de partij!”, besluit Jansen.


Kunst en druktechniek

Making Time is nu te zien in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In het kader van de maandelijkse atelierroute ‘BergenKunst’ vindt een aantal activiteiten plaats op het binnenplein van St. Antoniusstraat 9 in het weekeinde van zaterdag 6 en zondag 7 oktober. Maak je eigen zeefdruk of een mooi kunstwerk in verschillende druktechnieken. Ook is er de unieke gelegenheid om het kunstwerk ‘“Making Time’ van kunstenaarscollectief Krot & Co te bedienen. Het grote interactieve kunstwerk is speciaal voor deze gelegenheid eenmalig te zien

in Bergen op Zoom. ‘Making Time’ was eerder dit jaar te zien in de Keukenhof en tijdens Kunstenlandschap in Lonneker bij Enschede. Het kunstwerk is opgebouwd uit een grote hoeveelheid kleurrijke kunststof vormen afkomstig van machines uit een voormalige snoepfabriek. D.m.v. een bijzonder toetsenbord kunnen de bezoekers invloed uitoefenen op een continu doorlopende geluidstroom opgebouwd uit fragmenten uit heden en verleden. Peter Franssen en Aagje Pel zullen de bezoekers verder meenemen in een ontdekkingsreis door de grafische technieken. Er kan een ets afgedrukt worden op de gro-

KORT BEDRIJVIG te, zware pers in het atelier van Peter en bij Aagje, kan er met verschillende stempeltechnieken aan de slag gegaan worden. Zo neem je uiteindelijk je eigen kunstwerk mee naar huis. Speciale gast is Rens van den Berge van de Mesh Print Club uit Rotterdam. Hij komt met de mobiele zeefdrukbus. Bij hem kan het drukken van een zeefdruk uitgeprobeerd worden. Daarnaast is er op zaterdagmorgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een speciale workshop zeefdruk (inschrijven: rens@meshprintclub.com) en op beide middagen kan je een eigen T-shirt bedrukken met een exclusieve print. Op het binnenplein is sinds 2 jaar een aantal kunstenaars gehuisvest. Aagje Pel en Peter Franssen hebben er hun atelier. Ook kunstenaarscollectief Krot & Co heeft een mooie werkruimte in het pand ‘Het Centraal’. Daarnaast werken verschillende andere kunstorganisaties als de Beeldenwacht, Stenen Strofen en KidOR vanuit het ‘Het Centraal’. Samen met de ateliers op nr. 13 van Monique van den Hout, Petra Kwaadgras, Mart Franken, de meubel -en lijstenmakerij van Frans Dijkshoorn en ‘Galerie 13’ is er rond dit binnenplein een levendig kunstcentrum ontstaan. In ‘Galerie 13’ wordt werk van de betrokken kunstenaars getoond en ook de ateliers van Monique van den Hout en Petra Kwaadgras in hetzelfde pand staan open voor bezoek. Reden genoeg om tot actie te komen op en rond het binnenplein van atelier ‘Het Centraal’. St. Antoniusstraat .Beide dagen geopend van 13.30-17.00u.

Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal BERGEN OP ZOOM - Missio richt dit jaar in de wereldmissiemaand (oktober) haar aandacht op Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer 5x zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners. Senegal is een republiek met een president als staatshoofd. Het land is overwegend islamitisch. De christenen zijn in de minderheid, slechts 7% is katholiek. Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen. Totaal zijn er ongeveer 143 parochies. De katholieke kerk zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Verder houdt zij zich ook veel bezig met de problemen rondom

emigratie en de situatie van vrouwen. Veel jonge mannen vertrekken naar Europa, waar ze werk hopen te vinden. Als ze de overtocht in hun kleine houten vissersbootjes overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In de parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel dit al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in één van de bisdommen gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale

verminking. In de hoofdstad Dakar hebben zusters een opvanghuis voor vrouwen en kinderen opgericht. De zusters begeleiden de vrouwen tijdens hun zwangerschap en samen verzorgen ze de baby’s en kinderen, zodat de vrouwen diverse cursussen kunnen volgen. Daardoor kunnen zij in de toekomst in hun eigen onderhoud voorzien. Natuurlijk is het nodig dat dit werk financieel gesteund wordt! In het weekend van 6-7oktober wordt er een collecte gehouden in alle kerken. Geef gul aan deze collecte of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 tnv Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Hartelijk dank voor uw gave. Meer informatie: www.missio.nl

Herfstwandelingen De Hertgang HALSTEREN - Op zondag 14 oktober en zondag 4 november zijn de tuinen en het arboretum van Landgoed De Hertgang van 10-17 uur open voor bezoekers. Na de uitbundige bloei in voorjaar en zomer zijn nu nog enkele

laatbloeiers aan de beurt. Ook zullen veel bomen en struiken hun herfstkleuren vertonen, afhankelijk van weer en wind. Er zijn rondleidingen om 11, 13, en 15 uur. Landgoed De Hertgang ligt op de Brabantse Wal aan de Klaverblokken 18 in Halsteren. Info www. hertgang.nl Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Feestelijke moment wij-k-bank in Gageldonk-West BERGEN OP ZOOM - Het begon met de vraag of er mensen waren met ideeën voor in de wijk in het kader van de wijkwaardebonnen voor GageldonkWest. Nu waren er 2 lieve dames die graag wat meer en leukere bankjes wilden hebben in de wijk. Aangezien er ook een wens lag voor meer kleur en creativiteit in de wijk, is er gekozen voor een social sofa, ofwel een mozaïek bank die je zelf kunt beplakken volgens eigen ontwerp. Vanuit de wijk gaven meer mensen aan mee te willen helpen en inmiddels is er al enige tijd een werkgroep actief. Zij hebben een paar kunstenaars uit de wijk gevraagd of die met een ontwerp konden helpen. Dit is gelukt, er is een mooi ontwerp uit voortgekomen. Op dit moment zorgt Social Sofa’s ervoor dat het ontwerp geschikt en passend voor de bank wordt

gemaakt. Het ontwerp wordt vervolgens op een bank getekend en mag door bewoners uit de wijk met steentjes worden beplakt. Voor de begeleiding wordt gezorgd. Inmiddels is er een groep enthousiaste vrijwilligers, die de begeleiding op zich wil nemen en hiervoor ook een workshop volgt, zodat het ook allemaal goed op de bank komt te zitten In totaal kost het beplakken van de bank met de steentjes ongeveer 300 manuren werk en men begrijpt; daar kan de groep wel hulp bij gebruiken. Wat is nu mooier dan samen buren, wijkbewoners en kinderen van 10 jaar en ouder, de bank te beplakken? Dit kan, want het is eindelijk zover: een feestelijk moment. Op maandag 8 oktober van 16.30-17.00u. start van het beplakken van de mozaïek bank voor GageldonkWest in het wijkpunt in de Kastanjelaan 66-68. Daar zal de bank ook in de etalage

blijven staan totdat hij klaar is. Op deze manier is het voor het winkelend publiek ook goed te volgen, hoever de vorderingen zijn.Ook nieuwsgierig geworden? Men is van harte welkom om gezellig even langs te gaan en als men zin heeft even mee te helpen. Deelname is gratis en voor koffie, thee en een hapje wordt gezorgd. De initiatiefnemers hopen iedereen maandag 8 oktober te mogen begroeten. Na 8 oktober zal er op verschillende dagen en tijden een inloopmoment worden gecreëerd, dagen en tijden zijn echter nog niet bekend. Hier kunnen mensen dan spontaan naar binnen lopen en meehelpen. Groepen, zoals kinderen van de basisschool of ouderen, die één of meerdere keren mee willen helpen kunnen zich melden tijdens de aftrap op maandag 8 oktober in het wijkpunt of daarna bij Jeannette Lepoeter, SIW, Sterk in Welzijn, tel.: 0633800462. PAGINA 6

Bij C1000 De Veij:

Smartphonegebruikers gratis op internet BERGEN OP ZOOM - C1000 De Veij speelt in op de snelle ontwikkelingen op het gebied van mobiele telefonie. Tegenwoordig heeft meer dan 50% van de Nederlandse gezinnen een Smartphone. Klanten hebben behoefte aan een draadloze WiFi verbinding, zodat ze snel en gratis toegang krijgen tot internet op hun telefoon. “Om onze klanten van dienst te zijn bieden wij in onze winkel deze service gratis aan” geeft Mario de Veij van C1000 de Veij aan. C1000 doet mee aan een test. Hierbij wordt in nauwe samenwerking met KPN een zgn. HotSpot ingericht waarbij klanten in de winkel gratis verbinding kunnen krijgen met snel internet. De test wordt uitgevoerd in vier winkels en zal duren tot december. Aan de hand van de resultaten hiervan zal besloten worden of de service beschikbaar wordt voor alle C1000 winkels. C1000 De Veij is één van deze aan de testwinkels. “Wij verwachten hiermee een grote groep klanten een enorm plezier te doen”, aldus ondernemer Mario de Veij C1000 De Veij, Vogelaar 29 in Bergen op Zoom

Educatief project maquette BERGEN OP ZOOM - Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs krijgen een lesbrief van het Markiezenhof. Deze behoort bij de tentoonstelling Een versterkt Landschap, de maquette van Bergen op Zoom en omgeving in 1747. De lesbrief samen met een rondleiding in het Koetshuis, wordt gratis aangeboden dankzij een subsidie van de Kunstbalie en de provincie Noord Brabant. De leerlingen bereiden zich voor op school en komen dan naar het Koetshuis om de maquette te bekijken. Ze krijgen een rondleiding van een van de museumdocenten van Het Markiezenhof. Zo leren ze op een speelse manier over de geschiedenis van Bergen op Zoom. Bergen op Zoom werd in september 1747 veroverd door het Franse leger. Na de verovering hebben Franse militairen, ingenieurs en landmeters een nauwkeurige plattegrond gemaakt van de stad Bergen op Zoom. Ze gaven daarop alle gebouwen, er-

ven, binnenplaatsjes, tuinen, straten, pleinen en forten weer. In schriftjes (cahiers) werden tekeningen gemaakt van de voorgevels van alle huizen met daarin precies aangegeven waar de deuren, ramen, poorten, dakkapellen en schoorstenen zaten. De kleuren van de gebruikte bouwmaterialen werden ook opgeschreven, een enorm klus dat vele maanden duurde. Ook de forten en schansen werden weergegeven. De inname van Bergen op Zoom was een prestatie van formaat. De stad stond in Europa bekend als onneembaar en droeg om die reden de erenaam La Pucelle, de Maagd. De Franse koning Lodewijk XV was zo trots op de inname dat hij opdracht gaf tot het bouwen van de maquette van Bergen op Zoom. In 1751 werd de maquette aan de koning aangeboden en toegevoegd aan zijn maquettecollectie. Het Markiezenhof nodigt scholen uit om de maquette te bezoeken en gebruik te maken van de lesbrief. Graag vooraf reserveren via Markiezenhof@bergenopzoom.nl of 0164-277070.

KORTE BERICHTEN Nabestaanden na zelfdoding: Op 23 oktober start bij GGz WNB een gespreksgroep ‘Nabestaanden na zelfdoding’, locatie Laan van België, Roosendaal. Aanmelding en informatie: tel. 0164-289191 of e-mail preventie@ggzwnb.nl. BERGEN OP ZOOM Boekenmarkt: Zaterdag 6 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur is er weer een boekenmarkt in het Kerkelijk Centrum Williamstraat. Duizenden boeken staan voor u klaar. Regelmatig worden de boeken aangevuld, dus elke maand is er wat nieuws te vinden. De opbrengst van de boekenmarkt komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk. Inlichtingen: Ank v.d. Kallen, tel. 0164-265158. Rommelmarkt: op zondag 7 oktober is er weer een rommelmarkt in wijkaccommodatie het Hoofdkwartier(SVW), aan de Rembrandtstraat 52 A, van 10.00 tot 15.00u. Thema nieuwe cyclus: Donderdag 4 oktober wordt er bij Kesadara een cyclus gegeven van 5 nieuwe thema avonden van 20.00-22.00 uur aan de Rijsselbergen 88. De thema’s gaan over persoonlijke groei, spiritualiteit, chakra’s, auravelden etc. Er wordt ook geoefend in tweetallen. Ze zullen op de eerste donderdagavond van de maand plaatsvinden (tenzij anders vermeld). Info: www.kesadaran.nl Bingo: Wijkcentrum de Korenaere, Korenmarkt 7, houdt een bingomiddag op donderdag 4 oktober. Aanvang 13.30 uur. Bingo Hoofdkwartier gewijzigd: Om reden dat de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) een bijeenkomst heeft ingepland voor al haar vrijwilligers en medewerkers, zal de ingeplande bingo van zaterdagavond 6 oktober komen te vervallen. De bingo zal nu een week later plaatsvinden op zaterdagavond 13 oktober, in het Hoofdkwartier aan de Rembrandtstraat 52 A te Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur. Boekenmarkt vrijmetselaars: Zondag 7 oktober is de maandelijkse boekenmarkt van Vrijmetselaarsloge L’Inséparable in de Engelsestraat 30. Van 13.30 tot 16.30 uur kunt u terecht voor diverse boeken tegen een klein prijsje. De opbrengst gaat altijd naar plaatselijke goede doelen. Hebt nog u oude, bruikbare boeken? Bel of mail even: 0164248739 of boeken.vrijmetselaars.boz@gmail.com Tevens is het monumentale gebouw te bezichtigen. Donateurmiddag: Zondag 7 oktober houdt Popkoor ‘You Name It!’ haar jaarlijkse donateurmiddag voor alle ‘friends en family’, maar natuurlijk is iedereen die eens wil komen kijken en luisteren van harte welkom. Aanvang 14.00 uur. Naast Popkoor ‘You Name It!’ zal de Last Dollar Bigband een gastoptreden verzorgen. Locatie: Zalencentrum De Raayberg. Kaarttoernooi ANBO: Donderdag 11 oktober houdt de ANBO ‘’Het Piet Boogaart kaarttoernooi“, een rik en joker kaarttoernooi voor onze ouderen in Cafe-Zalen ‘De Mortier’, Dubbelstraat 66. Aanvang 9.30 uur, einde 16.30 uur. Aanmelden bij: mvr. v. Heerde tel. 06-45490620 tot maandag 8 oktober.


lief en leed

Familieberichten

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Ingetogen, discreet en goed georganiseerd. Afscheid nemen op de manier zoals iemand was. Stijlvol en intiem. Dat is Monuta Terol.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0164-24 76 06. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Antwerpsestraatweg 14 te Bergen op Zoom of op www.monutaterol.nl

                         

Terol

- ADVERTORIAL -

‘Natuurlijk kies je voor leer!’

L&B Ledermode steekt winkel in een nieuw jasje OUDENBOSCH - Ad en Anny Braspenning hoefden niet na te denken of zij door zouden gaan met L&B Ledermode, toen zakenpartner Ton de Laat na een samenwerking van 34 jaar met pensioen ging. Ze grepen het moment zelfs aan om de zaak eens goed op te frissen en de winkelruimte een nieuw jasje te geven. Het is vooral de nieuwe collectie die opvalt: naast klassieke modellen hangen hippe, modieuze jassen, broeken, rokken en accessoires van het prachtigste leer en suède in trendy of juist naturelle kleuren. Een snoepwinkel voor iedereen die voor kwaliteitsleer gaat. DOOR ELS ROMMERS “Vierendertig jaar geleden begonnen we met L&B Ledermode in Etten-Leur”, vertellen Ad en Anny Braspenning. “Daarna verhuisden we naar een loods achter de basiliek, maar we groeiden al snel uit onze

spreekwoordelijke jas. In 1988 kochten we dit perceel aan de Bosschendijk en hebben dit pand nieuw gebouwd. Vroeger maakten we alle kleding zelf, maar inmiddels maken we nog slechts een bescheiden collectie zelf. Een atelier, waar we ook reparaties uitvoeren, hebben we dus nog wel.” Karaktervol Niet alleen in de regio is L&B Ledermode een begrip, ook buiten Brabant weet men de lederen kleding van Ad en Anny op waarde te schatten. “We kunnen gelukkig bogen op een trouwe klantenkring die nog steeds groeiende is. We verkopen dan ook alleen maar topkwaliteit en producten waar we achter staan”, verklaart het stel. “En onze service is dienovereenkomstig. Of iemand nou een leren kledingstuk wil of gaat voor één van onze accessoires, zoals riemen, petten, tassen; iedereen krijgt een passend en eerlijk advies. Een leren jas bijvoorbeeld is meer dan een kledingstuk alleen.

Het draagt uit wie je bent en het moet passen bij iemands karakter en uiterlijk. Leer is een natuurlijk, tijdloos en duurzaam materiaal dat op allerlei manieren gedragen kan worden, klassiek of juist heel trendy. Het is geschikt voor alle leeftijden. Zo verkochten we laatst een leren jasje aan een meisje van 12 jaar. De volgende dag kocht een 82-jarige dame dezelfde jas in een andere kleur!” Wintercollectie “We werken al 40 jaar met leer en alleen al door het leer te voelen, herkennen we de soort. We geven onze klanten passende onderhoudstips en wanneer er iets kapot gaat, zoals een rits of een winkelhaak, dan repareren we die tegen kostprijs. Onze prijzen houden we zo laag mogelijk zodat iedereen een leren jas kan kopen die past bij hun budget. Daarom betalen wij zelf de op handen zijnde BTW-verhoging voor onze klanten. Bij ons dus geen prijsverhoging van 2%. We hanteren alle maten, van XXS tot en met 5XL. De

Niet alleen de zaak L&B Ledermode is gemoderniseerd, ook de nieuwecollectie iis binnen FOTO ELS ROMMERS

nieuwe wintercollectie is binnen en we nodigen iedereen uit te komen zien en voelen

hoe verrassend hip en mooi deze kleding is!” Voor openingstijden zie www.lenb.nl.

L&B Ledermode, Bosschendijk 205, 4731 DD Oudenbosch, 0165-313308

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Bent u ook aan de herfstvakantie toe?

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur PAGINA 7

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur


Kees Meijer onderscheiden met Gouden Krommer BERGEN OP ZOOM - Kees Meijer, docent lichttechniek aan de Zoomvliet Studio is onderscheiden met de Gouden Krommer. Deze onderscheiding wordt toegekend aan iemand die op een bijzondere wijze zijn bijdrage heeft geleverd aan de theaterwereld.

Meijer werkt al 40 jaar als freelance belichter en lichtontwerper. Hij is bij zowel producenten als theaterdirecteuren en collega’s een zeer gewaardeerde technicus. Hij ontving de prijs onlangs volkomen onverwacht op zijn 60e verjaardag. Theaterproducent Hans Kik, met wie Kees al zo’n 20 jaar samenwerkt, heeft de laureaat voorgedragen. Deze nominatie is overgenomen door de VSCD, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Kik: “Kees verdient deze onderscheiding omdat hij altijd zeer betrokken is en ie-

dereen waar mogelijk helpt in het theater. Veel mensen in de theaterwereld kennen hem als een zeer aimabele man die altijd meedenkt over oplossingen en iedereen desgewenst van advies dient. Hij stelt regelmatig belangeloos zijn spullen ter beschikking aan collega’s en denkt zelfs mee over decors. Als lichttechnicus heeft hij zijn sporen meer dan verdiend.” Kees Meijer werkt voor artiesten als Brigitte Kaandorp, Angela Groothuizen, Hans Kazan en Lee Towers, maar ook internationaal voor artiesten als Tina Turner, Billy Ocean enz. De onderscheiding kwam voor Meijer totaal onverwacht: “Op mijn 60e verjaardag werd ik aangenaam verrast met deze prachtige onderscheiding! Er kwamen ’s avonds opeens mensen op mijn verjaardag die ik absoluut niet verwacht had, waaronder Hans Kik die mij de Gouden Krommer opspeldde en de oorkonde overhandigde.

De Vereniging van Theaterdirecteuren, Podiumproducenten en concertdirecteuren, de VSCD, en de vereniging voor Podium en Techniek heeft het kennelijk behaagd mij de ‘Gouden Krommer’ toe te bedelen voor mijn inzet voor en bemoeienis met theater- en evenementenland in de afgelopen 40 jaar. Aan de prijs is tevens verbonden een interview in het maatgevende theater technisch vakblad Zichtlijnen. Het was een hele verassing voor me om op deze wijze geëerd te worden.” In de theatertechniek zijn krommers onderdelen waarmee decorstukken stevig aan elkaar kunnen worden gemaakt. Buiten het theater om heet de krommer gewoon een kromme spijker. De Gouden Krommer is een gebogen spijker die als metafoor voor een symbool staat binnen het theaterland, de kleur goud voor het aantal jaren dat de betreffende technicus werkzaam is.

Stichting Live@Zoom trekt topartiesten aan

Vierde Bergs Bluesfestival BERGEN OP ZOOM - Er is een nieuwe editie van het Bergs Bluesfestival op zondag14 oktober het Vestzaktheater van café Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat. Stichting Live @ Zoom biedt zoals elk jaar een gevarieerd programma aan voor alle bluesliefhebbers. Dit keer met 2 top bluesacts uit Nederland en één uit Italië. De deuren gaan open om 15.00u., rond de klok van 15.30u. bijten de wanhopige bluesmeiden de spits af. In september 2008 is de oprichting van de Desperate Bluesgirls een feit. De alleen maar uit vrouwen bestaande band begint de hoofdstad van Italië te veroveren met hun mix van blues, rock en funk. De meiden zijn gek op de blues van Muddy Waters, BB King, Buddy Guy, Ray Charles en Etta James, maar spelen ook graag nummers van Joe Bonamassa, Robben Ford, Led Zeppelin, Jimi Hendrix en Janis Joplin. Ze spelen de nummers met veel passie en

vrouwelijkheid. Raffaella Monza (Vocals en Harp), Flavia Lucchetti (Guitar), Martina Bertini (Bas), Cristiana Della Vecchia (piano & keyboards), Giulia Lazzarino (drums_. Flavium behoort tot de meest toonaangevende bluesbands van Nederland. Al jaren is de band actief op blues- en festivalpodia in Nederland en o.a. Duitsland, België, Engeland en Ierland. Bluesklassiekers ‘Nightlife’ en ‘Nobody Knows You When You’re Down and Out’ bezorgden de band noteringen in de hitlijsten. Wie denkt dat blues vrij statisch is komt bedrogen uit, want deze band swingt als geen ander. Spetterende solo’s, oorstrelende blue(s) notes, zeer fanatieke treinblues, het komt allemaal langs tijdens een optreden en werd vastgelegd op meer dan 10 lp’s en cd’s. Medio 2010 heeft Flavium zich versterkt met de trefzekere Ramon Rambeaux op drums. Jos Veldhuizen (Zang en Harp), Anne Geert Bonder (Gitaar), Eddy van de Bunte (Orgel en Piano), Eric Bagchus (Bas), Ramon Rambeaux (Drums).

Afsluiter van het festival met een heerlijke mix van soul, rock, pop, boogie en rhythm & blues. Gitarist/componist Ruben Hoeke (35) begint op 14-jarige leeftijd met gitaar spelen en is uitgegroeid tot een veteraan en gevestigde naam in de Nederlandse blues/pop/rockwereld. De gitarist deelde het podium met vele nationale -en internationale topmuzikanten en speelde op vele festivals. In 2006 verschijnt het debuut album Sugar (Tour de France Plaat/ best verkochte R&B cd 2006), gevolgd door het bekroonde album Coeiexist in 2010. Op beide albums geven diverse Nederlandse topmuzikanten acte de presence. Naast deze 2 superalbums, wordt de band geroemd om hun fantastische, energieke live optredens. In 2008 werd Ruben door zijn collega muzikanten verkozen als Nederlands Beste Gitarist. Frank van Pardo (Zang), Arjen Knaap (Drums), Paul Brandsen (Bas), Ruben Hoeke (Guitar). Meer info: info@liveatzoom.nl, http:// www.liveatzoom.nl

Speel mee met de Delmo bevers BERGEN OP ZOOM - Ben jij een meisje van 5 of 6 jaar oud? Dan staat er op 6 oktober iets leuks te gebeuren! Op die dag laten onze bevers zien wat er zo leuk is aan scouting. De bevers zijn de jongste leden binnen scouting. Iedere zaterdagmiddag tussen 13.30 uur en 15.30 uur spelen zij in het bos en ontdekken ze het dorp Hotsjietonia en haar bewoners. Zo is er Stuiter, die vooral heel veel wil spelen, maar ook Rozemarijn, die veel van bloemen, planten en koken houdt. Ook Keet Kleur vindt

het heerlijk om met de meiden een activiteit te doen. Zij is de kunstenares van het dorp. Zo is het iedere week weer een uitdaging wat we gaan doen. Aankomende zaterdag kun je meedoen met het pionieren met spekjes, kleuren, spelletjes in het bos of het roosteren van marsmellows op een vuurtje. Als je mee wilt doen dan kan papa of mama je opgeven via het volgende mailadres: delmosecretariaat@hotmail.com. Dit mailadres is ook te gebruiken om meer informatie over de Delmogroep te krijgen. Ons clubhuis staat aan de Boslustweg 6 in Bergen op Zoom.

BRIDGE B.C. DE WITTENHORST Uitslag 26 september: 1. mevr. Joke Buuron-dhr. Ton Thijssen 59.72%, 2. epr. Martha-Leo Bogers 57.99%, 3. dms. Tiny Seits-Diny van Dijk 57.29%, 4. epr. PollyHans Handstede 53.13%. ged. 5e plaats epr. Ria-mat Schepers, dhrn. Jan v.d. GaagWim Matthijssen 52.78%. BC BERGEN TROEF Uitslag woensdag 12 september, Alijn (14 paren): 1. Willy v.d. Aa-Wim Hopmans 61,81%, 2. Bozenna -Gerrit Voorhans 59,03%, 3. Ina Braam-Jeanette Lambrechts 56,94%, 4. Arie Seip-Jacob Bouma 53,13%, 5. Frans Klaasen-Jac v. Velthoven 52,08. B-lijn (14 paren): 1. Lenie v. SprundelJacques Potters 59,55%, 2. Doortje v.d. Bersselaar-Ton v.d. Berg 58,61%, 3. Nellij-Jan Huijbregts 58,26%, 4. Loes Burghouwt-Jenny Dingemans 57,61%, 5. Annelies-Rudy Marteijn 57,05%. Ze spelen op woensdagavond, aanvang 19.30u aan Ooitas 3 (Bergse Plaat). Nieuwe leden zijn welkom. Ook voor Kofferbridge. Info: Rieky Corstiaensen, tel.: 0164-234656.

BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 24 september Alijn 1e J. Soffers en J. v. Elzakker 56,67%; 2e W.Emke en P.v/d Poel 53,75%; 3e N.Overbeeke en T.v/d Spek 51,67%. B-lijn 1e Echtpaar van Poppelen 63,19%; 2e A.Stoffels en W.Verbeek 59,72%; 3e N.Middag en B.Veenman 52,78%. Het lidmaatschap kost bij ons 30 euro per jaar, dus niet per maand zoals het per ongeluk in de krant is terecht gekomen. BC DE MOERKENS Uitslag 27 september, middagsessie lijn A: 1. Lau van Geel-Henk v.d. Velden 65,63%, 2. Adje Geers-Corine Withagen 58,33%, 3. Trudy-Jan van Eekelen 56,25%, 4. Peter Sanders-Koos Weijdt 51,56%, 5. Bea-Ton Mouwen 49.48%. Middagsessie Lijn B: 1. Gien Bloem-Yenia Yassia 61.25%, 2. Joke van Bragt-Joke Bastiaanse 60.83%, 3. Joke Buuron-Bob v.d. Daele 55.83%, 4. Ria Karman-Diny Peters 55.42%. Avondsessie: 1.Christien Roelse-Nel van Gorsel 58.85%, 2. Ankie Holtzer-Hennie Vermeulen 56.88%, 2. Wim van HoofJacques Kil 56.88%, 4. Elly-Dirk Kuijk 55.63%, 5. Mariette ten Dam-Pierre Voeten 50.00%.

Inloopbridge vanaf 4 oktober in wijkcentrum De Moerkens, aaanvang 13.30 en 19.30u. Info: Jac Kil, tel.: 06-51157770. BC BERGEN OP ZOOM Uitslag 25 september, A-lijn: 1. Wilma Dekkers-Theo Groenewoudt 62,50%, 2. Tom Hagenaars-John Custers 60,42%, 3. Monique den Heijer-Winfried Peil 59,17%. B-lijn: 1. Marijke Schijven-Jan Hazen 64,58%, 2. Kenneth Clements-Jacqueline Traats 60,83%, 3. Pierre Voeten-Jan Timmermans 53,47%. C-lijn:1. Toos en Louis Luisterburg 68,75%, 2, Adrie de Wit-Rien Eversen 59,38%, 3. Lia en Hans Ransdorp 57,81%. BC A LA CARTE Uitslag 27 september, A-lijn: 1. Plony Goossens-John Custers 56,77%, 2. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 54,69%, 3. Wilma Dekkers-Jan Kuyk 52,60%, 4. Jan Kalker-Jan Goossens 51,04%, 5. Wim de Haas-Aart Kapteyn 50%. B-lijn: 1. Hans Keitz-Luuk Hertogs 59,90%, 2. Bernadette van Rooijen-Evert Jansma 57,29%, 3. Roos Bril-Bert Ravensbergen 55,73%, 4. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 55,21%, 5. Wim Matheusen-Alex vd Harst 52,08%. PAGINA 8

Dames 4 Sic Pugno wint tweede wedstrijd

BERGEN OP ZOOM - Zaterdag 29 september speelde Dames 4 van Sic Pugno tegen Set Up 2. De wedstrijd begon wat rommelig, want er moest erg aan de opstelling gewend worden. Set Up 2-Sic Pugno 4 2 (2-3) De eerste set ging dan ook gemakkelijk naar de tegenstander met 25-12. De tweede set ging stukken beter. Door goede inzet konden de dames het punt pakken met 2225. De derde set keerde de chaos bij Sic

Pugno weer terug en het werd 25-11. De spannende vierde set ging weer nipt naar Sic Pugno met 23-25. Er moest dus een vijfde set gespeeld worden. Deze startten ze niet goed, maar de dames herpakten zich uitstekend, wonnen deze set met 1215 en konden de winst mee naar huis nemen. Goed gedaan meiden! Dames 4 staat nu op een keurige derde plaats in de poule. Interesse in volleyballen bij Sic Pugno? Kijk op www.sicpugno.nl of bel met KeesJan van Vliet, tel. 0164-246036.

Biljarten Regio Competitie BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, Na Ronde 7. Uitslag: 1. Halsteren 6 329,936 8, 2. de Heen 2 326,756 7, 3. Steenbergen 5 317,861 7, 4. de Duiventoren 2 307,104 7, 5. Halsteren 7 287,200 7, 6. Steenbergen 3 282,343 7. Oud Gastel 5 282,180 7, 8. S.B.Ponderosa 3 280,958 7, 9. Oud

Gastel 4 277,977 7, 10. de Duiventoren 1 275,884 7, 11. Halsteren 10 265,133 7, 12. de Hofstee 1 264,134 7, 13. Halsteren 9 262,004 7, 14. Oud Gastel 3 260,150 7, 15. Stampersgat 2 256,495 7, 16. Halsteren 8 253,915 7, 17. Welberg 4 250,525 7, 18. de Hofstee 2 247,608 7, 19. de Duiventoren 3 246,389 7, 20. Steenbergen 4 239,225 6.

Bijeenkomst ‘tieners op zondag’– een beestenboel BERGEN OP ZOOM - Een nieuw project; iedere eerste zondag van de maand is er een bijeenkomst speciaal voor tieners.

Een bijeenkomst waar ruimte is voor gezelligheid, samen eten, spel, nadenken over een thema. Een bijeenkomst die we afsluiten met een gebedsviering die we zelf in elkaar hebben gezet. Bij deze bijeenkomst wil jij natuurlijk aanwezig zijn! De tweede keer is aanstaande zondag 7 oktober. Het is van 11.00 tot 14.00 uur in de Goddelijke Voorzienigheid, Van Heelulaan 73, hier in BeRgen op Zoom. Voor de brunch wordt gezorgd. Alle ouders / belangstellenden / broertjes en zusjes zijn van harte welkom bij de gebedsviering (door de tieners zelf in elkaar gezet) om 13.30 uur. Het thema van deze bijeen-

MHC Tempo

BERGEN OP ZOOM - Komend weekend is er weer veel activiteit op Sportpark Rozenoord, de thuishaven van MHC Tempo. U bent weer van harte welkom om de teams aan te moedigen. Op zaterdag spelen de jeugdteam met veel spannende wedstrijden. Op zondag zijn de senioren actief met hun wedstrijden. Na afloop van de wedstrijden is het goed toeven in het vernieuwde en gezellige clubhuis van Tempo. Ook op het terras geniet u volop van sport en ontspanning. Thuisprogramma 6 oktober 8.45u Training F-jeugd 9.30u Tempo JB2 9.30u Tempo MD2 9.45u Tempo J8E1 9.45u Tempo M8E3

komst is ‘een beestenboel’. Op 4 oktober is het dierendag. Dat gebruiken we ook als thema van de bijeenkomst, maar we geven er op geheel eigen wijze invulling aan. We zijn voor dit nieuwe project nog op zoek naar een naam. Dus heb je een idee, geef het aan ons door. Alvast van harte welkom! Laat het even weten als je komt; dat kan via een mailtje naar a.meulenbroek2@ kpnplanet.nl. Hier kan je ook naar mailen mocht jij of je ouders nog wat meer informatie willen. Je kunt bellen naar 0625543957 (Arwen Meulenbroek). En eenmaal per maand is er op vrijdag (eerstvolgende is op 19 oktober) een gezellige werkavond om de zondagen voor te bereiden. Samen zingen, creatief de versiering maken of eens nadenken over een thema… en natuurlijk is er ruimte voor spel en ontmoeting!

10.00u Training LG 10.00u Tempo ME1 11.00u Tempo MC1 11.00u Tempo MD4 11.00u Tempo ME3 11.15u Tempo MD5 11.30u Tempo J8E2 12.30u Tempo JC1 12.30u Tempo JD2 12.45u Tempo M8E1 12.45u Tempo MC3 14.00u Tempo MA2 14.00u Tempo MC6 14.15u Tempo MB5 15.30u Tempo MB3 16.00u Tempo JA2 Thuisprogramma 7 oktober 11.00u Tempo D2 12.45u Tempo H2 14.30u Tempo HA 14.30u Tempo HB


RTENS

bv

Tuinhoutspecialist

ST F R HE TIE AK

RTENS

SE T BERGSE G R E BBERGSE BERGSE RK A M PLANTENMARKT N E T PLANTENMARKT LAN PPLANTENMARKT

bv

10% korting

op het hele assortiment

Het adres voor: Blokhutten, Tuinhout, Betonsysteem Tuinmeubelen, Speeltoestellen en nog veel meer Diverse aanbiedingen, teveel om op te noemen

DE HELE MAAND OKTOBER AKTIE

Herelsestraat 206 Heerle A58 tussen R’daal en B.o.Z. Tel. 0165 301 719 info@tuinhoutspecialist.nl

Kijk voor meer informatie en Aktie’s op:

ELSGROOTHANND!! PRIJZE DELS--

AN DELLSSGROOTTH DE H Z H J I T DAAEENNLN!!S!!!!POOR GGRROOA E N N E Z Z OOTH PPRRIJIJ

GR

!!

PRIJZEN

G ZATERDA UUR N E G A IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG E VRIJD .0 T 17.00 O17.00 IEDERE VRIJDAG EN TZATERDAG 0 IEDERVAN GEOPEND 9.00 TOT UUR 9 N D VA GEOPEND UUR UZE E K E GEOPENVAN 9.00 TOT 17.00 IM RU

EN, KEUZE IEDERE VRIJDAG ENRUIME ZATERDAG INPLANT TUKEUZE RUIME TUINPLANTEN, PERK- EN GEOPEND VAN 9.00 TOT TUINPLANTEN, TEN,UUR PERK- 17.00 EN UIPPLAN KEN PERKANTEN, KUIPPLANTEN, VASTE PL KUIPPLANTEN, VASTE PLANTEN, RUIME S, BUXUKEUZE VASTE PLANTEN, BUXUS, MEN EN Bongaertsweg 2b eg 2b O B IE TUINPLANTEN, rtsw land BUXUS, L rd N, etc. Industrieterrein Noordland o o Bongae2b Bongaertsweg N rrein GPLANTE eteZoom AEN A om LEI-BOMEN H Zo 4612 PL Bergen op p IndustriNoordland Industrieterrein o n PERK- EN rge LEI-BOMEN EN etc. L BeZoom HAAGPLANTEN, Tel: 4612 Pop 461206-53306830 PL Bergen 3306830 HAAGPLANTEN, etc. Tel: 06 -5 Tel: 06-53306830 KUIPPLANTEN, KT.NL

www.tuinhoutspecialist.nl

Aktie korting niet geldig op lopende bestellingen en reeds afgeprijsde artikelen

Boomkwekerij Hoogerheide Snoeihout nemen we gratis mee! 0164-616707 of 06-30429026 of 0113-552255 vofakkermans@hotmail.com Valkestraat 15

ReclAme: Rode Beuk 70cm € 1.50 Rode Beuk 120cm € 2.25 Dakplataan, Dakmoerbei of Dakeiken vanaf € 35.00 Alleen te bestellen via e-mail

OPENINGSTIJDEN: zaterdag of op afspraak

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

BUXUS, LEI-BOMEN EN HAAGPLANTEN, etc.

Bongaertsweg 2b Industrieterrein Noordland 4612 PL Bergen op Zoom Tel: 06-53306830

Aanleg, renovatie en snoeien van tuinen. Tel.:

TENMAR N A L P E WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL S VASTE PLANTEN, ERG WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL WWW.B

WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

TE HUUR: gestoffeerde maisonTe Koop aangeboden nette (86m2) met 2 slaapkamers boven Taxus 20/40cm (bonte) Bollen winkelcentrum Lindenburg Roosendaal E 0.50 per stuk ø 30cm en (wijk Langdonk). Huurprijs vanaf € 730 + Buxus 3 jarig Pyramides € 55 per maand. Inkomen min. € 35.000 p/jr. ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50 Info: 06 – 51221376. Zundert, 076-5973377

AfhAAlmenu oktober voor 2 à 3 personen € 20,90

Kroepoek • Babi Pangang • Hoi Kuo Kai (kip met pittige saus) • mini-loempia • Naar keuze: nasi, bami of witte rijst

culinair gezien zult u zeker niets te kort komen bij ons

SKI-INFO DAGEN 6 & 7 OKTOBER GROTE OPENING WINTERSEIZOEN MET O.A.

• wintersportbeurs • koopjesmarkt met nieuwe en tweedehands wintersportartikelen • vele in- en outdoor activiteiten • speciaal kinderprogramma • gratis freestyle clinics • Telemark lessen • korting op cursussen, jaarpassen en meer • gratis goodiebag • loterijen Wintersportspullen verkopen? skidome.nl/koopjesmarkt

Brabants gezelligste wintersportbeurs!

Gedurende 2,5 uur onbeperkt ontspannen genieten van eten & drinken voor een vaste prijs. Dagelijks kunt u genieten van ons all-in buffet. Ongeacht het aantal personen. Gelieve vooraf te reserveren. Vrijdag Diner 2 1/2 uur <12 jaar € 1,50 p.levensjaar 12 t/m 64 jaar € 26,75 65+ € 24,75

Za t/m Zo Diner 2 1/2 uur <12 jaar € 1,50 p.levensjaar 12 t/m 64 jaar € 28,75 65+ € 26,75

Ma t/m Do Diner 2 1/2 uur <12 jaar € 1,50 p.levensjaar 12 t/m 64 jaar € 24,75 65+ € 22,75

* à la cart alleen mogelijk ma t/m do * Op feestdagen hebben wij een aangepast arrangement en daardoor afwijkende tarieven. * Arrangement met glas bier of wijn € 1,50 per glas.

Zo kunt u onder andere genieten van onze superverse chinese en Japanse heerlijkheden, die bereid worden door de wok of de ‘sissende plaat’, oftewel Teppan Yaki genaamd. Het rijkelijk gevulde chinees-Indische buffet is inclusief heerlijke warme en koude voorgerechten en frisdranken. Dit zorgt voor een uitstekend passende combinatie! Ons uitgebreide dessertbuffet zorgt voor de perfecte afsluiting van al dit culinaire genieten. Tot slot nog een heerlijke kop koffie of thee, geheel naar eigen wens. Wij wensen u een creatieve avond! Juli + aug.: ma 16.00 - 22.00 uur Sept. t/m juni: ma. geSloten

Open: Di t/m Vrij: 16.00 tot 22.00 uur. Za/Zo: 12.30 tot 22.00 uur

Herfstmenu! 3 gangen menu €9,95

Grand eetcafe De Kroon Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

3 DAAGS OKTOBERFEST SKIDOME.NL

Proefles SKIËN OF SNOWBOARDEN voor €12,50

AUTORIJBEWIJS Autorijbewijs v.a. exAmengArAntie €

595,-

ROMMELMARKTEN OKTObER 0164 23 74 04 7 OKTOBER KLUNDERT SPORTHAL DE NIERVAERT

Van Dedemstraat 182, BERGEN OP ZOOM

13-14 OKTOBER HOEVEN SPORTHAL DE PARRESTEE 21 OKTOBER OUD-GASTEL SPORTHAL ’t VEERHUIS 28 OKTOBER RUCPHEN SPORTHAL DE VIJFSPRONG MARKTEN OPEN VAN 10:00 TOT 16:30 UUR (er mogen geen dieren in de sporthallen)

Inlichtingen/Reserveren 0165-302682 of WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

Te huur:

Autostalling centrum BOZ 200 meter van St. Catharinaplein

Tel. (0164) 23 44 05


Windkracht Vier 15 jaar

Maak een kind blij met een gevulde schoenendoos

Schoenendozenactie

BERGEN OP ZOOM - Het einddoel van een lange weg,t.w.het jubileumconcert ‘Wereldwijs’ ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Zang- en muziekgroep Windkracht Vier, is bijna bereikt. Zaterdag 6 oktober opent schouwburg De Maagd om 19.30u. zijn deuren en om 20.00u. gaan de spots op het toneel aan en klinkt de muziek van de begeleidende band en klinkt de zang van 65 enthousiaste

koorleden, onder de bezielende leiding van dirigent René Reijpert. Men kan een avond genieten van muziek en zang, afkomstig uit verschillende culturen wereldwijd en ‘Wereldwijs’. Dit mag men niet missen en dat hoeft ook niet, want er zijn nog toegangskaarten verkrijgbaar bij de Wereldwinkel en aan de kassa van De Maagd. Laat deze kans op een fantastische en ‘wereldwijze’ avond niet voorbij gaan.

Groot succes voor de K.B.O. Kring Markiezaat

Culturele dag van K.B.O. HALSTEREN - Het was een groot succes op de Cultureled dag K.B.O. Kring Markiezaat. Donderdag 27 september was een gezellige en druk bezochte dag in de Wittenhorst te Halsteren. Het thema was deze keer ‘Creatieviteiten van Toen en Nu’. Zo waren er diverse kramen met o.a. stoelen matten, wolspinnen, boekbinden, creatief taarten maken en schilderijen knippen,en natuurlijk waren er de info-kramen van o.a. Beter

Horen , B.W.I., Zonnebloem, Medicura en alle afd.; Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Putte, Ossendrecht, Huijbergen en Hoogerheide, Woensdrecht. Men was er met ‘n crea -kraam om hun zelf gemaakte spullen te tonen en te verkopen, natuurlijk ook de kraam met info over de K.B.O. in de regio. Er was een optreden van het koor ‘Tussen Wal en Schip’ uit Ossendrecht en als klap op de vuurpijl ‘De Grensmuzikanten’ uit Reuzel. De werkgroep kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Bijeenkomst Longpunt Vaak is deze schoenendoos het eerste kado dat een kind ooit heeft gekregen.

BERGEN OP ZOOM - Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met allerlei spulletjes, zoals knuffels, schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Voor jou... van mij..., met dit thema is de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie4Kids weer van start gegaan. Zo’n 60.000 kinderen zullen weer verrast worden met een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos. De schoenendozen met schoolspulletjes, toiletartikelen en speelgoed gaan o.a. naar kinderen in wees- en ziekenhuizen, sloppenwijken, voormalige oorlogsgebieden en andere moeilijke omstandigheden in o.a. Moldavië, Roemenië,

Oeganda, Sierra Leone en Zambia. Met een schoenendoos laten we aan deze kinderen zien dat we aan hen hebben gedacht. Doe ook mee, vul een schoenendoos en laat kinderogen weer stralen. Ook jij kunt helpen: versier en vul een mooi versierde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen, knuffels en speelgoed en lever hem in, dan maken we samen duizenden kinderen blij. De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen van 2 tot en met 14 jaar. Vaak is deze schoenendoos het eerste kado dat een kind ooit heeft gekregen! De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: schriften, pennen en potloden, shampoo, een tandenborstel en tandpasta, een knuffel, een bal of autootjes.

Wil je weten hoe groot de doos mag zijn en wil je een idee wat wel en wat niet in de doos kan, kijk dan op www.actie4kids.org. Of contact opnemen met 0341418061, info@actie4kids.org. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met de schoenendoosactie. Per schoenendoos wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd voor transport- en organisatiekosten. Inleverpunt Versierde en gevulde schoenendozen kunnen ingeleverd worden voor de schoenendoosactie van Actie4Kids bij de schuur aan de Passenberg 49 in Roosendaal op woensdag 14 november van 15.00 tot 17.30 uur en op zaterdag 17 november van 9.30 tot 13.00 uur.

Bergenaar op stap met verboden mes BERGEN OP ZOOM - Aan de Grote Markt is zondagmorgen een 22-jarige inwoner van Bergen op Zoom aangehouden. Rond 01:30 uur zagen agenten de man lopen in het uitgaanscentrum van Bergen op Zoom. Zij vermoedden dat de Bergenaar een mes bij zich zou dragen naar aanleiding van problemen vorige week tijdens een stapavond. Hun vermoedens bleken niet ongegrond, want bij de fouillering van de 22-jarige stuitten de agenten inderdaad op een steekwapen. Het mes is in beslag genomen. De verdachte is verhoord door de politie en daarna weer op vrije voeten gesteld. De politie maakt proces-verbaal tegen hem op.

Te huur

garagebox Halsteren GaGelweG Ook geschikt voor tijdelijke opslag.

Lessen v.a. e 32,50 p.u.

Info GsM 06-14360536

Voor aanbiedingen en Lespakketten zie

Inventor basiscursus in Bergen op Zoom

last-minute aanbieding Start: 2/11/12

Info: 06-212 730 77 info@bitbybit-nl.eu

Voor al uw defecte

elektrische apparaten en oude metalen (geen koel- en vrieskasten)

Bel 0164 26 56 02 AUTOMONTAGEBEDRIJF

Klok stuk ?

0164 - 680066

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

(60 min.)

www.verkeersschool4u.nl

ACTIE

EIKEN PLANK 19 CM BREED Diverse kleuren leverbaar o.a. White Wash inclusief legkosten:

€ 59,95/m2

Classico Parket

Energieweg 11L, 4691 SE Tholen, 0166-605008 Geopend: zaterdag van 10.00-14.00 uur (ma. t/m vrij. op afspraak)

www.classicoparket.nl

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op WWW.internetbode.nl PAGINA 10

BERGEN OP ZOOM - Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige. Maar wat je van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. Je leert van andermans ervaring. Longpunt Bergen op Zoom is een maandelijkse ontmoetingsplek voor longpatiënten en hun mantelzorgers. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 9 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de aula van het Lievensberg ziekenhuis, Boer-

haaveplein 1, in Bergen op Zoom. Longarts B. Oppedijk is aanwezig om vragen te beantwoorden. Deelnemen is gratis. Bij voorkeur aanmelden via e-mail: longpuntbergenopzoom@astmafonds.nl of bel met het patiëntenservicebureau van het Lievensberg ziekenhuis: 0164 - 278795 of psb@lievensberg.nl. Longpunt Bergen op Zoom is een initiatief van het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) in samenwerking met het Lievensberg ziekenhuis en het Bergs Eerstelijns Netwerk (BEN).

Open dag bij De Kringloper BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 6 oktober vindt de vierde editie van de Nationale Kringloopdag plaats. Het thema dit jaar is: de vlag uit voor hergebruik. De vier vestigingen van Stichting De Kringloper doen hieraan mee. Afvalinzamelaar Saver ondersteunt deze landelijke Kringloopdag. Op zaterdag 6 oktober vinden er allerlei

activiteiten in de vestigingen van Stichting De Kringloper plaats, waaraan iedereen mee kan doen. Tijdens de open dag kunt u terecht bij de vestigingen in Roosendaal aan de Borchwerf 35C in Etten-Leur aan de Kroonstraat 12, in Bergen op Zoom aan de Vlas 2-14 en in Steenbergen aan de Westdam 81A. Zie ook www.kringloopdag.nl.

Stel al uw opvoedingsvragen tijdens een speeddate

Date MEE tijdens Week van de Opvoeding WEST-BRABANT - Van 1 tot en met 7 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats. Het thema deze week is: Luister ’s naar me. Ouders, opvoeders en kinderen kunnen aan diverse activiteiten deelnemen die in het teken staan van opvoeden en opgroeien. MEE West-Brabant organiseert gedurende deze week diverse activiteiten rondom dit thema, waaronder een speeddate op 6 oktober op de vestiging in Breda. Speeddaten is een laagdrempelige, ludieke en effectieve vorm van contacten

leggen. Door de korte gesprekken van maximaal 10 minuten weet u direct wat de consulent voor u kan betekenen. Tijdens de speeddate krijgt u de kans om uw vragen aan één of meerdere van onze consulenten te stellen. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van opvoeding, onderwijs, puberteit, vrijetijdsbesteding en nog veel meer. Zit u met vragen of zorgen omtrent de opvoeding van uw kind? Kom dan vrijblijvend naar onze speeddate en stel uw vraag. De MEE consulenten denken graag met u mee! Voor een overzicht van alle activiteiten kijkt u op www.meewestbrabant.nl.

Ondernemen is top-sport BERGEN OP ZOOM - In deze lastige arbeidsmarkt (minder vacatures) en de vele veranderingen (aanpassingen van onze dienstverlening), moeten we creatief zoeken naar mogelijkheden om werkzoekenden kansen te bieden op werk. Werkgevers zijn een belangrijke partner voor UWV WERKbedrijf en gemeenten om werkzoekenden aan het werk te helpen. Zij beschikken over de (leer)werkbanen voor onze klantgroepen. Dit werkgeversevenement biedt de werkzoekende toegang tot de arbeidsmarkt en vooral zij die het op eigen kracht niet redden. Samen met onze partner accon avm organiseren we een

werkgeversevenement waarbij we op een innovatieve en creatieve manier proberen werkgevers te ondersteunen door op hun vacatures passende kandidaten te presenteren. Ook dit jaar bieden we u op 25 oktober in het NAC stadion een enerverend programma met interessante workshops. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan tijdens het netwerkdiner en de afsluitende netwerkborrel, is met overige ondernemers uit de regio! Heeft u interesse of vragen t.a.v. deelname of sponsoring neem contact op met Erik-Jan de Bruijn te bereiken onder 0629074788 of via e-mail erik-jan.debruijn@uwv.nl


Sebregts Mode Ossendrecht Culture Giordano Baileys Fellows Tr a f f i c Meyer Hosen S4 Jacks Sebregts Mode al meer dan 40 jaar een vertrouwd adres.

Verkrijgbaar bij

Sebregts Mode

Dorpsstraat 33, Ossendrecht, T. 0164-672679 - Parkeren voor de deur, alles wordt gratis vermaakt

FA B R I E K S V E R K O O P

www.scan-werk.nl

Showroom modellen met enorme kortingen!

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

Ledikanten – Kasten – Kleinmeubelen De Wijper 6, 4726 TG Heerle Openingstijden: Vrijdag 09:00 – 16:00 u.

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs!

ontvangt u 20% korting

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl

Bij inlevering van deze advertentie

Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Kleding reparatie Rijkebuurtstraat 11 - Bergen op Zoom ( tegen over Gevangenpoort)

Telefoon

0164 - 79 51 21 ✂

HET BROEKENPALEIS

DAMES, HEREN EN KINDERKLEDING

Just 1961 LTB Wrangler Lee Brams Paris Geisha Ichi B young Angels Enjoy Scotch Anna Scot Cars Dodgers Suzi-Q Tramontana Its Noize Hattric Gafair Yaya Oozoo watches

MERKEN VOOR JONG EN OUD

NIEUWE

NAJAARSCOLLECTIE

IS BINNEN! PARKEERGELEGENHEID VOOR DE DEUR.

GRAAG TOT ZIENS BIJ HET BROEKENPALEIS

Zuidzijde Haven 25, 4611 HB Bergen op Zoom, tel. 0164-234800

WWW.BROEKENPALEIS.NL

KOOPZONDAG 7 OKTOBER

12.00-17.00uur

DUREAdag W i n bij Schoenmode den Boer

proef proef te koop gevraagd antiek

Ordernummer OrdernummerHAH HAH 18305 18305 dje weg!Datum 10 10 september september 2012 2012 Datum meubelen, klokken,

een weeken

Vrijdag

12 oktober 2012

t.w.v. ¤ 200,-

Vrijdag 12 oktober organiseert Schoenmode den Boer een speciale DUREA dag. Kom kennis maken met de nieuwe najaar - wintercollectie van Durea, die we deze dag vol trots aan u presenteren met hulp van vertegenwoordigers van Durea zelf. Zij kunnen u uitleg geven en staan open voor al uw vragen. Bij aankoop van een paar Durea’s hebben we een leuke attentie voor u en u maakt kans op een weekendje weg t.w.v. 200 euro.

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

porselein en zilver 06-51482362 0165-539177

VLIEG NAAR DE MAAN

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

kunststof dakbedekkingen B.V.

Zuivelstraat 20 Bergen op Zoom • t. 0164-235203 • www.denboerschoenmode.nl

T 088 T 08 E kran E kr www.h www

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

PVC PVC & EPDM & EPDM dakbedekking dakbedekking Nieuwbouw Nieuwbouw enen renovatie renovatie Bakgoten Bakgoten Platte Platte enen licht licht hellende hellende daken daken

(0113) 57 38 81

Bennekens Bennekens 20 4724 20 4724 CT CT Wouw Wouw

www.ongediertespecialist.nl Tel.Tel. 0165-30 0165-30 09 80 09 GSM 80 GSM 06 -51 06 -51 24 83 24 15 83

15


sport

SV DOSKO 1 speelt uit

Mohamed Medhar schittert op het Kick-Boxing Gala

Mohamed na zijn overwinning in Moskou

BERGEN OP ZOOM - De kersverse Europees Kampioen was uitgenodigd op een top Kick-Boxing Gala in Moskou, de hoofdstad van Rusland. Ook ik Rusland waren de prestaties van de uit Bergen op Zoom afkomstige Mohamed niet onopgemerkt gebleven. De pas 21-jarige Mohamed Medhar timmert op dit moment hard aan de weg, heeft op jonge leeftijd al tegen de grootste namen gestaan in zijn gewichtsklasse 72.5 kg. Eind mei bewees Mohammed dat hij veelzijdig is door de Europese titel tot 76kg. toe te eigenen. Maar het is vooral zijn vechtstijl die van hem een aantrekkelijke kickbokser maakt, die graag gezien wordt op de grote Gala’s, ook in Rusland.

Mohamed heeft een nieuwe start gemaakt bij Team Super Pro, Kick-Boxing team van wereldfaam waar talenten vanuit de gehele wereld komen trainen en inmiddels dan ook de grootste kampioenen heeft afgeleverd. Team Super Pro dat onder leiding staat van de zeer gerenommeerde trainer/ coach Dennis Krauweel ziet ‘n grote toekomst in zijn nieuwe pupil. Dat het succes Mo niet aan komt waaien, bewijst het harde trainen en de onverzettelijkheid om in het Kick-Boxing de absolute top te halen. Op dit moment combineert Mo boksen nog met zijn school, direct na school naar de sportschool in Zevenbergen om daar hard te trainen en als de wedstrijd nadert liefst 2 maal per dag. Team Super Pro maakt het voor Mo mogelijk om op zowat de

gehele wereld zijn wedstrijden te spelen nu in Rusland. In Rusland had vooral zijn winnende partij tegen Drago veel indruk gemaakt en men wilde Mo tegen één van hun grote talenten in de 75 kg. klasse laten vechten. Voor Mo een mogelijkheid om te bewijzen dat hij niet voor niets Europees Kampioen in de 76 kg. klasse is. Hij reisde hij met zijn coach naar Moskou om donderdag de wedstrijd te vechten tegen het Russische talent Konstatin Serebrenikov, harde jongen die over een goede techniek beschikt. De 1e ronde begon Mo rustig, tastte zijn tegenstander af en zocht naar gaatjes waar hij de 2e ronde doorheen ging prikken. De 2e ronde liet Mo dan ook voelen wie de baas was en begon hij zijn tegenstander rustig te slopen met zijn zo gevreesde stoten op het hoofd en lichaam. Wat Serebrenikov ook probeerde, alles wat Mo deed was raak en hard en zo zag je langzaam de vechtlust uit deze harde jongen verdwijnen. De 3e ronde zou Mo laten zien waarvoor hij naar Rusland gekomen was. Goed geplaatste combinatie die eindigde met een snoeiharde leverstoot bracht zijn tegenstander voor de 1e keer tegen de grond. Voor Mo het teken om nog meer aan te zetten en op een zelfde combinatie ging Serebrenikov dan opnieuw neer. Met nog 1 min. te gaan liet Mo zijn ervaring zien, met overwicht bokste hij deze wedstrijd uit, waarna hij met een staande ovatie tot winnaar werd uitgeroepen. In Rusland waren ze erg onder de indruk van dit talent uit Bergen op Zoom. Ze hopen hem snel terug te zien.

Biljartfinales De Korenaere BERGEN OP ZOOM - Bij biljartgroep ‘de Korenaere’ in het gelijknamige wijkcentrum in Bergen op Zoom zijn op donderdag 27 en vrijdag 28 september de finales gespeeld van het gehouden open libre- en 3-bandentoernooi.

René Pijnen tegen Victor d’Haens om de 3e en 4e plaats, welke winnend door René werd afgesloten. Henk Schepers speelde tegen Henny Storm om de 1e en 2e plaats. Hierin was Henk superieur door 22 caramboles uit te maken in 25 beurten en wist Henny maar 6 caramboles te scoren.

In de kwartfinale van het 3-bandentoernooi speelden o.a. Jack Matthijssen (23 car.) tegen Henny Storm (16 car.) en René Pijnen (28 car.) tegen John Simons (32 car.). Verder speelden Victor d’Haens tegen Adrie van Mechelen en Henk Bosters tegen Henk Schepers. Hierin werden Jack Matthijsen, John Simons, Adrie van Mechelen en Henk Bosters uitgeschakeld. In de halve finale speelde Henk Schepers met winst tegen René Pijnen en Henny Storm met winst tegen Victor d’Haens. Derhalve speelde

Uitslag: 1. Henk Schepers, 2. Henny Storm, 3. René Pijnen. In dit toernooi werd de kortste partij gespeeld door Cees Steenbakker met 18 beurten. In de kwartfinale van het libre speelden de winnaars van de 3 poules Christ Paassens, Jan Klupper en Piet Moerbeek tegen andere beste geclassificeerde spelers Frans Hopmans, Henk Schepers, Jan Klupper, Izaak van Cruijningen, Jan Verbaarendse en Victor d’Haens. Hierin werden Piet Moerbeek, Henk Schepers, Victor d’Haens

en Izaak van Cruijningen uitgeschakeld. In de halve finale speelde Frans Hopmans winnend tegen Christ Paassens en Jan Verbaardendse winnend tegen Jan Klupper. Om de 3e en 4e plaats verloor Jan Klipper van Christ Paassens. Om de 1e en 2e plaats speelde Frans Hopmans tegen Jan Verbaarendse. F rans speelde de hele middag al sterk en ook in de finale had hij slechts 24 beurten nodig voor 85 caramboles. Toch bleef Jan goed mee doen, doch maakte aan het slot enkele onnodige missers waardoor hem de zege ontging. Uitslag: 1. Frans Hopmans, 2. Jan Verbaarendse, 3. Christ Paassens. In dit toernooi speelde Wim Machielse de kortste partij door 170 caramboles in 12 beurten te maken. Na afloop werden de prijzen uitgereikt.

Historische derby zaterdagavond op De Markiezaten

Nieuw Borgvliet 1-FC Bergen 1 BERGEN OP ZOOM - Nieuw Borgvliet 1 en FC Bergen 1 spelen tegen elkaar op de Markiezaten op zaterdagavond 6 oktober. Beide 4e-klassers hebben hun thuisbasis op de Markiezaten. Het belooft een spannende wedstrijd te worden tussen twee ploegen, die aanvallend voetbal willen spelen. Programma Zondag 7 oktober Nieuw Borgvliet 2-DOSKO 4 11.00u. Nieuw Borgvliet 3-Devo 3 09.45u.

Moc’17 6-Nieuw Borgvliet 4 12.00u. Nieuw Borgvliet 5-RSV 5 12.00u. Roosendaal 11-Nieuw Borgvliet 6 12.00u. Rood Wit 7-Nieuw Borgvliet 7 10.00u. Nieuw Borgvliet vrouwen-Vogelwaarde vrouwen 10.00u.. Pupil van de week is Ramon Verbeek. Hij is 7 jaar en speelt in de F1. Zijn favoriete club is Ajax en Siem de Jong is zijn voorbeeld. Zijn school is De Kreek waar hij in groep 4 zit. Zijn favoriete vak is taal en hij speelt ook graag trompet. Leuk is dat zijn vader een Nieuw Borgvliet

man is en zijn moeder uit het FC Bergen nest komt. Zaterdag 6 oktober Nieuw Borgvliet A1-DSE A1 14.30u. Nieuw Borgvliet B1-WHS B1 14.30u. Nieuw Borgvliet MB1-VVC’68 MB1 12.30u. WVV’67 C1-Nieuw Borgvliet C1 12.30u. Nieuw Borgvliet D1-Steenbergen D2 09.30u. Nieuw Borgvliet E1-Grenswachters E1 11.00u. Smerdiek E2-Nieuw Borgvliet E2 09.30u. Halsteren F5-Nieuw Borgvliet F1 10.15u.ur

BERGEN OP ZOOM - Het eerste van voetbalvereniging SC DOSKO speelt zondag uit tegen De Valk 1, aanvang 14.30u. Programma Zaterdag 6 oktober: 14.30 DOSKO A1-Terneuzen A1 12.30 DOSKO B1-Kloetinge B1 12.30 DOSKO C1-Arnemuiden C1 11.30 NSV C1-DOSKO C2 10.00 Kapelle D1-OSKO D1 10.00 NSV D1-DOSKO D2 10.30 DOSKO D3-MOC’17 D8 08.30 Steenbergen E2-DOSKO E1 08.30 Steenbergen E4-DOSKO E2 10.15 MOC’17 E5-DOSKO E3 09.00 DOSKO E4-MOC’17 E11 09.00 DOSKO F1-BSC F1 09.30 Cluzona F2-DOSKO F2 09.00 DOSKO F3-MOC’17 F13 11.00 Unitas’30 M6-DOSKO M1

SPADO houdt loopcursus BERGEN OP ZOOM - Kan men ook zo genieten van lopers die schijnbaar moeiteloos door de natuur bewegen ? Ontspannen leren lopen is ook voor u weggelegd. Vanwege grote belangstelling houdt atletiekvereniging SPADO uit Bergen op Zoom een cursus voor beginnende hardlopers (m/v).

De cursus begint maandag 22 oktober om 19.30u. met een informatieavond in het clubhuis van AV SPADO, gelegen naast de atletiekbaan op sportpark Rozenoord in Bergen op Zoom. Vervolgens vinden de trainingen plaats op elke dinsdagavond tot aan de

Vanwege een aantal blessures en afwezigen stonden er maar 6 spelers aan de start. De 6 talenten speelden een prima wedstrijd en konden het puntenverschil tot aan het eind minimaal houden. De

spelers van de Giants Academy lieten zien dat ze als team voor elkaar willen knokken en voor elkaar door het vuur gaan. In het 4e kwart konden de talenten van de Giants Academy het tempo niet meer bijbenen en uiteindelijk moest het team van coach Frank Vermeulen capituleren bij een eindstand van 59-52 (27-26 bij rust) in het voordeel van UBall. Vorige week won Giants Academy nog de uitwedstrijd tegen het team van Groningen met 55-67. Giants

Academy U16 staat nu met één winst- en één verliespartij in de middenmoot van de eredivisie.

Giants U18, spelend in de Rayon Hoofdklasse, verloor zaterdag met 68-67 in Bakel. Bij rust stonden de jongens 15 punten achter, eind derde kwart 14 achter. In het vierde kwart waren er nog kansen om te winnen. Helaas lukte dit net niet. Volgende week wordt thuis gespeeld tegen het top PAGINA 12

Bergse Monumentenloop in april 2013. Na afloop is men prima in staat om 10 km. aan een stuk hard te lopen. De cursus is bedoeld voor volwassenen die nog geen loopervaring hebben opgedaan of die in het verleden wel eens hebben hardgelopen en weer willen beginnen. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar voor enthousiaste starters, dus schrijf snel in, want vol is echt vol. Bij de kosten voor de cursus is inclusief deelname aan SpadoCross, 1x Kievitloop en Bergse Monumentenloop en dienen tijdens de informatieavond te worden voldaan. Men dient zich vooraf per email aan te melden bij dhr. Jacques van Gool: j.vangool@home.nl

Overwinning FC Bergen 1 BERGEN OP ZOOM - Het eerste van voetbalvereniging FC Bergen 1 haalt een ruime 5-0 overwinning tegen het zwakke de Schutters 1. Programma jeugd Zaterdag 6 oktober 14.30 Rood Wit W 2-FC Bergen 2 14.30 FC Bergen 3-Halsteren 2 14.30 Sprundel A1-FC Bergen A1 FC Bergen A2 13.15 Roosendaal B3-FC Bergen B1 13.15 Roosendaal C2-FC Bergen C1 11.00 FC Bergen C2-NOAD’67 C1 12.30 FC Bergen D1-SC Gastel D1

11.00 FC Bergen D2-Roosendaal D4 09.30 Lepelstr. Boys D1-FC Bergen D3 09.45 FC Bergen E1-Hoeven E1 10.00 Vosmeer E2 -FC Bergen E2 10.45 WHS E2-FC Bergen E3 09.45 FC Bergen F1-ODIO F1 09.45FC Bergen F2-Virtus F6 Senioren 20.00 Nieuw Borgvliet 1-FC Bergen 1 14.30 FC Bergen 3 - Halsteren 2 14.30 Rood Wit W 2 - FC Bergen 2 v. 13.30u Zondag 7 oktober 12.00 Axel 2-FC Bergen 2 11.45 FC Bergen 4-Lepelstraatse Boys 2

BVV’63 1 - HSC’23 1 BERGEN OP ZOOM - Het eerste van BVV’63 heeft afgelopen zondag een mooie thuiswedstrijd gespeeld tegen HSC’28. Voor rust was de tussenstand 1-0, Ugur Deveci benutte de penalty die de thuisploeg kreeg. Na de rust kwam HSC’28 terug, en maakte de gelijkmaker. Pas halverwege tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong door een vrij trap die goed in de kruising werd geschoten door Sezer Parlamis. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd is een goede aanval met een mooi steekpass op de spits goed afgerond door Ali Özturk zodat de thuisploeg won met een einduitslag van 3-1. De Dames van BVV’63, die eerder op de ochtend speelde tegen de dames van METO uit Hoogerheide, eindigde met dezelfde uitslag, namelijk ook 3-1. Programma zaterdag 6 oktober

Giants Academy verliest met klein verschil van Uball BERGEN OP ZOOM - Het U16 team van de Giants Academy heeft wederom een goede wedstrijd gespeeld in de eredivisie. Tegenstander dit keer was UBall uit Utrecht.

Zondag 7 oktober 14.30 De Valk 1-DOSKO 1 14.00 Terneuzen 2-DOSKO 2 13.00 DOSKO 3-SC Gastel 3 11.00 Nw. Borgvliet 2-DOSKO 4 11.30 DIOZ 2-DOSKO 5 10.00 DOSKO 6-Roosendaal 8 10.00 HSC’28 6-DOSKO 7 10.00 DOSKO 8-MOC’’17 7 10.00 Odio 6-DOSKO 9 10.30 DOSKO DA 1-Marjola Girls DA 1 13.00 DOSKO DA 2-NVS DA 1 Donderdag 11 oktober 20.00 DOSKO 35+-De Fendert 35+ Bij DOSKO kan men nog enkele spelers plaatsen geboren in de jaren 2002, 2003 en 2006, 2007. Interesse om bij een leuke club te gaan voetballen dan ben welkom. Wekelijks kun je dan 1 of 2 keer trainen en op zaterdag een wedstrijd spelen. Voor info en/of aanmelden: Ruud Brugmans, tel.: 0641504241. Info : www.svDOSKO.nl

team Maastricht.

Giants Academy is de jeugdopleiding die in het najaar van 2011 opnieuw in Bergen op Zoom is opgezet. Doel is om in de regio Zuidwest Nederland een professionele opleidingsclub te bouwen. Giants Academy wil een springplank zijn voor talenten uit de regio. Momenteel zijn er 3 teams binnen de opleiding; een onder 14, onder 16 en onder 18 team.

BVV’63 F2-METO F3 9:30 BVV’63 F1-MOC’17 F3 9:15 BVV’63 C1-WHS C1 11:30 Roosendaal A3-BVV’63 A2 14:00 Alliance A2-BVV’63 A1 13:30 BVV’63 MB1-Roosendaal MB2 13:30 Zondag 7 oktober BVV’63 VR1-DVO’60 VR1 11:00 BSC 7-BVV’63 7 9:00 BVV’63 6-SC Kruisland 5 9:00 BVV’63 5-BSC 9 11:00 Dubbeldam 6-BVV’63 4 10:00 BVV’63 3-Hoeven 3 11:00 Hontenisse 2-BVV’63 2 10:30 De Schutters 1-BVV’63 1 12:30 Ons clubhuis is geopend op de trainingsavonden, dinsdag en donderdag, vanaf 18:00. Tijdens de wedstrijddagen, zaterdag en zondag, vanaf eerste wedstrijd geopend. Wil je bij de Bergse Voetbal Vereniging’63 voetballen tel. 06-41402373 .

De basketball talenten zijn afkomstig uit West Brabant en Zeeland. Voor hen ligt de uitdaging om topsport te combineren met hun middelbare schoolopleiding. De ambitie om met een herenteam in de eredivisie te gaan spelen, is nog springlevend. Het bestuur heeft als primaire doel om de jeugdopleiding te optimaliseren, daarna kan er gewerkt worden aan de opbouw van een nieuw Heren eredivisie team.


sport

MOC’17 1 tegen Victoria’03 1 BERGEN OP ZOOM - Het eerste van voetbalvereniging MOC’17 speelt zondag 7 oktober thuis tegen Victoria’03 1, aanvang 14.30u. Programma Zondag 7 oktober 14.30 MOC 1-Victoria’03 1 12.00 MOC 2-Ria W 2 11.00 Rood Wit 3-MOC 4 13.30 Halsteren 3-MOC 5 12.00 MOC 6-Nieuw Borgvliet 4 10.00 Dosko 8-MOC 7 10.00 SC Gastel 8-MOC 8 10.00 MOC DA1-Meto DA1 12.00 MOC DA2-DVO’60 DA2 Zaterdag 6 oktober 15.00 MOC 2(zat)-SC Stavenisse 2(zat) 15.00 MOC A1-Madese Boys A1 15.00 MOC A2-Meto A1 13.00 Dongen B1-MOC B1 14.45 Meto B1-MOC B2 15.00 MOC B3-Devo B1 11.00 Rimboe B1-MOC B4

12.30 SCO/TOFS C1-MOC C1 14.00 Cluzona C1-MOC C2 13.15 MOC C3-Vosmeer C1 13.15 MOC C5-Halsteren C5 11.30 DVO’60 C5-MOC C6 09.55 Kapelle C4-MOC C7 10.30 Alliance D1-MOC D1 11.45 MOC D2-RBC D2 11.15 MOC D3-BSC D2 09.30 VVC’68 D1-MOC D4 10.15 MOC D5-Rimboe D1 12.30 Alliance D3-MOC D6 10.15 MOC D7-Meto D3 10.30 Dosko D3-MOC D8 10.15 MOC D9-Alliance D4 10.15 MOC E1-Zeelandia Middelb. E1 10.00 Internos E2-MOC E2 10.15 MOC E3-Unitas’’30 E3 10.15 Roosendaal E4-MOC E4 10.15 MOC E5-Dosko E3 08.45 MOC E6-Lepelstr. Boys E1 08.45 MOC E7-NVS E2 09.00 Halsteren E8-MOC E9 09.00 Dosko E4-MOC E11

09.30 Unitas’30 F1-MOC F1 09.00 Roosendaal F2-MOC F2 10.15 BVV’63 F1-MOC F3 08.45 MOC F4-Halsteren F2 08.45 MOC F5-Alliance F3 09.30 Cluzona F3-MOC F6 09.30 Odio F2-MOC F7 11.30 MOC F9-SC Welberg F2 08.45 MOC F10-WHS F2 08.30 Unitas’30 F12-MOC F11 08.45 MOC F12-Halsteren F7 09.00 Dosko F3-MOC F13 10.15 Roosendaal F12-MOC F14 13.15 Zundert G1-MOC G2 10.15 MOC JG1-RKDVC JG1 13.15 MOC MB1-FC De Westhoek MB1 11.45 MOC MC1-DSE MC1 10.15 MOC MD1-ST TPO/VOV MD1 MOC C4, E10, F8, G1 vrij Donderdag 4 oktober 20.00 De Fendert 6(zat)-MOC 3(zat) Voor veranderingen en uitslagen: www. MOC17.nl

Judoka’s Goossens en Van Raak worden 7e op het WK Halsteren - Namens de internationale judofederatie werden de 4e wereld kampioenschappen judo kata gehouden. Maar liefs 132 Kata koppels uit 33 landen van alle 5 de continenten waren present. Tijdens het WK werd er in 5 verschillende kata’s gestreden om de ereplaatsen.

Namens de judobond Nederland waren er 6 koppels in 4 verschillende kata’s present. In het katame-no-kata, dat bestaat uit die series houdgrepen, verwurgingen en armklemmen, kwamen 24 koppels in actie verdeeld over 2 poules.

De beste 3 uit beide poules konden zich plaatsen voor de finale. Namens Nederland kwam het koppel Peter Goossens van Sportschool Shintai en Hans van Raak van Judoklub Tilburg in actie. Goossens en Van Raak demonstreerden een voortreffelijke kata waarmee ze lang op de 2e plaats hebben gestaan. Aan het einde ging de huidige Europees kampioen Duitsland en oud Europees kampioen Italië nog net over hun score heen. Duitsland dat slechts 6 pnt. meer behaalde dan het Nederlandse koppel. hield Goossens en van Raak uit de finale. Erg jammer want het Nederlandse koppel

dat top presteerde was er dichtbij. In de finale hadden zij wel eens hoog kunnen eindigen. In het katame-no-kata ging het goud naar Japan. Zilver ging naar Duitsland en het brons was voor Italië. Japan was ook tijdens dit WK oppermachtig en behaalde net als de voorgaande 3 edities in alle 5 de kata’s het goud. Goossens en van Raak, die 4e werden in hun poule en uiteindelijk op de 7e plaats eindigden tijdens dit WK, kunnen concluderen dat zij in het katame-no-kata tot de wereldtop behoren. Met hun 7e plaats overall waren zij ook het best presterende Nederlandse koppel tijdens dit WK.

Halsteren thuis tegen Best Vooruit HALSTEREN - Halsteren speelt zondag op sportpark De Beek de competitiewedstrijd tegen Best Vooruit. Een team dat in het afgelopen speelweekeinde net als overigens Halsteren verloor tegen resp. De Valk en EFC.

Wij roepen onze supporters op om de jongens te komen aanmoedigen. Hun harde werken moet ook gewaardeerd kunnen worden door de supporters. Zondag 7 oktober om 14.30 uur Sportpark De Beek in Halsteren.

Met deze uitslagen zijn beide teams iets in de rangschikking gezakt. Maar dat was het afgelopen weekeinde, nu moeten we echt kijken naar de kansen voor Halsteren tegen deze echt wel goede ploeg. Ondanks het verlies uit tegen EFC, hetgeen vooral veroorzaakt werd door het missen van de gekregen kansen, doet het team als debutant het zeker nog niet slecht. De competitie in zijn geheel tot nu toe verloopt erg grillig. Veel teams waarvan verwacht werd dat ze zouden mee gaan doen om de prijzen, laten het in het begin een beetje liggen, terwijl andere teams juist nu boven in de ranglijst meedraaien. Halsteren heeft tot nu toe zeker geen slecht resultaat behaald. Maar elke wedstrijd is weer een finale, en wordt door de begeleiding dan ook als zodanig benaderd. Dat moet ook wel, want gezien de uitslagen kan elke wedstrijd weer een verrassing opleveren. Peter Maas wil derhalve niets aan het toeval overlaten.

Programma senioren Zaterdag 6 oktober 15.00 Halsteren (zat)1-Chrislandia 1 14.30 Fc Bergen 3-Halsteren (zat)2 15.00 Halsteren (zat)3-VVC’68 3 12.45 Vrederust 3-Halsteren (zat)4 Zondag 7 oktober 14.30 Halsteren 1-Best Vooruit 1 11.30 Halsteren 2-Alliance 2 13.30 Halsteren 3-MOC’17 5 11.00 Halsteren 4-Roosendaal 5 11.30 Halsteren DA1-Vosmeer DA1 Programma jeugd Zaterdag 6 oktober 14.45 Steen A1-Halsteren A1 15.00 Halsteren A2-Dinteloord A1 15.00 Halsteren A3-Kloetinge A3 13.15 Halsteren B1-Zeelandia Middelburg B1 13.15 Halsteren B2-Yerseke B1 15.30 Sc Welberg B1-Halsteren B3 14.30 BSC B3-Halsteren B4

Nipte nederlaag door Lepelstraatse Boys 1 in derby LEPELSTRAAT - Het eerste van voetbalvereniging Lepelstraatse Boys heeft in de derby tegen Nieuw Borvliet 1 een nipte nederlaag geleden zondag 30 september met 1-0. Zondag 7 oktober mogen ze het uit tegen Zeelandia Sport 1 opnieuw proberen, aanvang 14.30u. Uitslag senioren Zondag 30 september Lepelstraatse Boys 1-Nw. Borgvliet 1 0-1 Lepelstraatse Boys 2-Halsteren 3 3-0 Steenbergen 4-Lepelstraatse Boys 3 1-2 SVC 5-Lepelstraatse Boys 4 2-4 Uitslag jeugd Zaterdag 29 september DSE A1-Lepelstraatse Boys A1 2-8 Lepelstraatse Boys C1-Alliance C2 4-2 DVO’60 C4-Lepelstraatse Boys C2 5-4

ODIO E2-Lepelstraatse Boys E1 1-2 METO F1-Lepelstraatse Boys F1 (vr.)0-6 Programma senioren Zondag 7 oktober 14.30 Zeeland Sport 1-Lepelstraatse Boys 1 11.45 FC Bergen 4-Lepelstraatse Boys 2 10.00 Lepelstraatse Boys 3-HSC’28 3 11.00 Lepelstraatse Boys 4-BSC 8 Programma jeugd Zaterdag 6 oktober 14.30 Lepelstraatse Boys A1-Vivoo A1 13.30 Victoria’03 C2-Lepelstraatse Boys C1 10.00 Lepelstraatse Boys C2-DSE C3 09.30 Lepelstraatse Boys D1-FC Bergen D3 10.15 MOC’17 E6-Lepelstraatse Boys E1 09.00 Lepelstraatse Boys F2-DVO’60 F5 Voor wijzigingen en/of aanvullingen: www.Lepelstraatse Boys.nl

Marjola Girls spelen gelijk in boeiend duel LEPELSTRAAT - Na de uitoverwinning bij DSE was het Axel die op bezoek kwam.

De wedstrijd was meteen spannend en het spelbeeld golfde op en neer. Marjola Girls kregen een aantal goede kansen maar de prima keepster van Axel hield haar doel in de eerste helft schoon. Ook Axel kreeg een aantal mogelijkheden waaronder een schot op de lat. Ondanks dat de ruststand 0-0 was, was het een leuke wedstrijd om te kijken. Ook in de tweede helft bleef het spannend. Na een mooie pass van Andrea Raats was het Lieke van Dongen die een grote kans kreeg, maar de keepster van Axel pakte de

bal erg knap. Echt grote kansen ontstonden vervolgens niet meer en ook Axel kon voorin niet echt een vuist maken. Toch was het Axel dat de voorsprong nam na 75 minuten spelen. Na dit doelpunt ging Marjola Girls opportunistisch spelen en werd de druk flink opgevoerd. Na een aantal gevaarlijke momenten voor het doel kreeg Marjola Girls in de laatste minuut een penalty na een overtreding op Meljora Gerwig. Ilse schuurbiers nam de honneurs waar en faalde niet: 1-1. Een spannende wedstrijd, een gelijke stand na 90 minuten. Zondag 7 oktober speelt Marjola Girls uit tegen Dosko. Aanvang is 10.30 uur. Marjola Girls DA1 zaterdag spelen 6 oktober thuis tegen ZSC’62. Aftrap is 12.30 uur.

VV Vrederust en de 1e helft

9.30 MZC’11 C2-Halsteren C1 11.45 Halsteren C2-SAB C1 13.00 RSV C1-Halsteren C3 11.45 Halsteren C4-Tholense Boys C2 13.15 MOC’17 C5-Halsteren C5 11.45 Halsteren C6-VVR C3 10.30 Victoria’03 D1-Halsteren D1 10.15 Halsteren D2-Hoeven D1 9.00 Halsteren D3-Roosendaal D3 9.15 BSC D4-Halsteren D5 9.00 Halsteren D6-Devo D2 10.15 Halsteren E1-DSE E1 9.00 Halsteren E2-Kogelvangers E2 8.45 DVO’60 E3-Halsteren E3 9.30 DIOZ E1-Halsteren E4 9.00 Halsteren E5-Virtus E6 9.00 Halsteren E6-Tholense Boys E4G 8.45 DVO’60 E5-Halsteren E7 9.00 Halsteren E8-MOC’17 E9 10.00 Internos F1-Halsteren F1 8.45 MOC’17 F4-Halsteren F2 10.30 Steenbergen F2-Halsteren F3 9.00 Roosendaal F5-Halsteren F4 10.15 Halsteren F5-Nieuw Borgvliet F1 9.30 Grenswachters F2-Halsteren F6 8.45 MOC’17 F12-Halsteren F7 10.15 Halsteren F8-Alliance F6 10.30 Steenbergen M3-Halsteren M1 Voor de meest actuele zaken: zie www. rksvhalsteren.nl

BERGEN OP ZOOM - De thuiswedstrijd van VV Vrederust tegen Stavenisse stond op het programma zaterdag 28 september. Met een lekker zonnetje en veel publiek langs de kant, begon Vrederust maar slapjes aan de wedstrijd. Binnen 1 min. al een bal voorlangs de goal van Vrederust. In de eerste 20 min. kan Vrederust maar geen balbezit houden tegen een fel Stavenisse. In de 21e min. valt een schot van buiten de 16m. achter Raymond Jordans in het net: 0-1. Ze moeten wachten tot de 26ste min. wanneer Dave Paul door goed doorzetten de eerste kleine mogelijkheid krijgt. Vervolgens wordt er in de 31 min. verkeerd gedekt in het strafschopgebied van Vrederust met als gevolg de 0-2 voor Stavenisse. In het verdere verloop van de 1e helft nog 2 halve kansen van Robbie Nieuwburg en Hugo van Leeuwen, maar allebei te slap om de keeper van Stavenisse te verassen. Vlak voor rust krijgt de nr. 6 van Stavenisse alle tijd om uit te halen voor een ‘zondags’ schot, welke via onderkant van de lat de 0-3 als ruststand oplevert. In de 2e helft, na zeer waarschijnlijk een donderspeech van de coach, in ieder geval een feller Vre-

derust dan de 1e helft. In de 50e min direct een eerste kans na een combinatie tussen Dave Paul en Hugo van Leeuwen. In de 59e min. een vrije trap op links genomen door Hugo van Leeuwen, waarna Dave Paul door de keeper de grond in geboord wordt. De scheidsrechter floot voor een penalty, welke door Hugo van Leeuwen netjes wordt gemaakt: 1-3. In de 68e min. stopt Raymond Jordans knap een kans van Stavenisse en via de counter komt Vrederust er met een lange bal op Dave Paul snel uit. Die speel t zichzelf knap vrij en legt de bal klaar voor Jouad Allaouchi wat de 2-3 betekende. Het verdere verloop van de wedstrijd is zeer slordig en gehaast. In de 73e min. nog een kopkans voor Robbie Nieuwburg, maar zijn er verder weinig mogelijkheden voor Vrederust, Raymond Jordans houd Vrederust in de 75e min.t in de wedstrijd met een fraaie redding. Helaas krijgt Robbie Nieuwburg rond de 78e min. zijn 2e gele kaart. Vrederust probeert het nog wel in de slotminuten maar komt eigenlijk nog maar tot 1 kopkans van Stephan Bal. welke over de goal gaat. De eindstand is dan ook helaas 2-3 voor Stavenisse, een uitslag die Vrederust nu wel erg gaat achtervolgen. Volgende week dan maar een prestatie neerzetten uit bij Smerdiek.

Geslaagde demonstratie van turnvereniging U.d.I. BERGEN OP ZOOM - De tweejaarlijkse Demo-dag van turnvereniging U.d.I. uit Bergen op Zoom was zaterdag 29 september. Dit jaar was het thema: United Colors of UdI. Dit thema zorgde voor een zeer kleurrijke uitvoering van alle groepen. In totaal heeft het publiek kunnen genieten van 19 verschillende demonstraties. Elke groep heeft kunnen laten zien wat er op, rond, onder en met turntoestellen mogelijk is. Hier kwamen zeer verrassende showelementen uit. Heeft men ooit een

brug met gelijke liggers als trap gebruikt zien worden? De meisjes van 11 jaar en ouder hebben laten zien dat dit wel kan. Mooie start van deze demo-dag. Dat een balk niet alleen gebruikt wordt om over te lopen, hebben andere groepen weer laten zien. Er onder hangen, combineren met een kast, trampoline, brug en nog meer, was geen enkel probleem voor de diverse groepen. De jongens gaven een show met touwen en trampolines. Zeer leuke en verrassende combinatie. Ook de springgroep heeft dans, muziek en de tumblingbaan

uitstekend gecombineerd met sprongen. Acrogym is begonnen in het donker met een special effect door gebruik van lichtstaven, waarna een wervelende demo met veel dans en acrobatiek aan het publiek getoond werd. Dat jongens zeer sexy kunnen zijn op de brug met gelijke liggers en een prima show met muziek hebben laten zien, heeft veel indruk gemaakt op de vrouwen in het publiek. De jazzdans groepen hebben ook hun dansen laten zien. De meisjesgroep 7-12 jaar was voor het eerst op deze demo-dag. PAGINA 13

Nieuwe groep die al 2 leuke dansen heeft kunnen laten zien. De 4 dames van turnselectie hebben alles uit de kast gehaald. Muziek, licht, dans, show, tumblingbaan, planken, kasten en nog veel meer, hebben zij gecombineerd met acrobatiek. Dat U.d.I. niet alleen recreatie turnen heeft, bleek wel uit de vrije oefening van Stefan. Op de brug heeft hij zijn NK-oefening laten zien met een dubbele salto als afsprong. Tussendoor werd het publiek zeer aangenaam bezig gehouden. De stalpreker, Frank Schildkamp, heeft alle demo-groepen verwelkomd en aan het publiek voorgesteld.

Twee fotografen, Juanita van de Kasteele en Carlo van den Heuvel, hebben alle demo’s professioneel vastgelegd op de gevoelige plaat. Tussen al deze demo’s door werd het publiek ook nog getrakteerd op een heuse flash-mob. Kortom, een zeer geslaagde, afwisselende, kleurrijke en bijzondere demo-dag! Met dank aan alle sponsors, familie, vrienden, leiding en natuurlijk de deelnemers zelf. De dvd is te bestellen via het bestelformulier op de website. Daarop vindt men meer informatie, foto’s en filmpjes: www.turnverenigingudi.nl


kerkelijk

GERTRUDISKERK Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 233574; gertrudis@ rkboz.nl; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00u, tel. 233574. Contactpastor: pastor Rud Smit, tel. 233574 of 06-30727945 Zaterdag 6 okt 14.00u: Korte samenkomst van de deelnemers aan ‘Lopend Vuurtje’, de Vormseldag van het bisdom. Zondag 7 okt. 10.00u: Eucharistieviering. Voorganger: pastor Rud Smit. Zang: HMRSchola. Intenties: Ma en oma Schuurbiers en tante Jo, Antoinette Augustijn-v. Turnhout, Echtpaar Testers-Backx, Arnold v. Mil, Ismaël v.d. Smissen, Nico Boumans, Gerrie Antonissen-Pompe, Rina Boutersede Rooij. Middaggebed: Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Tentoonstelling ’24 Bergse Vromen’: tijdens de openingsuren van de kerk kan gedurende de hele maand oktober in de koorommegang de tentoonstelling bekeken worden van de 24 Bergse Vromen Agenda parochie: wo 3 okt. 19.30u:

Bijbelavond; do 4 okt. 9.30u: voorzittersoverleg kerncommissies; vr.5 okt. 9.30u: vergadering PKC in cantatorium; za 6 okt. 14.00u: “Lopend Vuurtje”; ma 8 okt. 20.00u: Parochiebestuur; di 9 okt. 10.00 u: Pastoraatsgroep, 14.30u overleg Emeriti, 16.00u: Oecumenisch kernoverleg; wo 11 okt. 11.00 overleg kerkmuziek, 19.30u Parochieavond (kerkzaal GV) Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vinden eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 14 okt, 11 nov. en 9 dec. Meilust: Zondag 7 okt.10.15u. Woord-en Communieviering.Voorganger: mw. Margit Kaspers. Huize St. Catharina: Zondag 7 okt.9.30u: Woord- en Communieviering. Voorganger: pastor Lenie Pepels. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15 uur een dienst in de tijdelijke gebedsruimte: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag en donderdag: Woord- en gebedsdienst. O.L.VROUW VAN LOURDES Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel praathuis/kerk tel. 235106, fax 251530;

olvlourdes@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 09.30 tot 11.30u, tel: 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, spreekuur dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30u (uitgezonderd de tweede dinsdag van de maand) tel. 233574 of via de administratie. Vrijdag 5 okt. 18.30u. Scheldeflat. Woord-/communieviering. Voorganger: mevr. C. Hamers. Int: Geen. Zaterdag 6 okt. 19.00u. Eucharistieviering in de grot. Voorganger: pastor A. Willemsen. Int: Anna Leijdekkers, Riet Beuken-v. Mechelen en fam., Leo Withagen, Anna Verdult-Demmers, Ko Jansen, Wilhelmina Houtman-Proost. Zondag 7 okt. 9.30u. Woord-/communieviering. Voorganger: diaken C. v. Bekkum. Int: pastor Ben Riesewijk, Thijs v. Rijsewijk, Jan de Kort en fam., Marietje Theuns-Jetten, o.e. Musters-Klaassen, Leo Withagen, Anna Verdult-Demmers, Ko Jansen, o.echtgenoot Piet Jacobs, Wilhelmina Houtman-Proost. Dinsdag 9 okt. 9.00u. Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: dhr. T. de Mooij. Woensdag 10 okt. 19.00u. Rozenkrans-

Prikbord Boek ’24 Bergse vromen’ In de oecumenische viering ‘800 jaar geloof in de stad’ is het eerste exemplaar van het boek ’24 Bergse Vromen’ uitgereikt aan de burgemeester. Het boek is voor 800 eurocent te koop in de boekhandels en bij de administraties van de parochiekernen. Tentoonstelling 24 Bergse vromen Na bovengenoemde viering werd de tentoonstelling ’24 Bergse Vromen’ geopend. In het achterste transept van de Gertrudiskerk worden de 24 besproken ‘voorbeeld-mensen’ uit de Bergse geschiedenis met woord en beeld gepresenteerd. De tentoonstelling is gedurende de maand oktober te zien op de momenten dat de kerk door SBM wordt opengesteld, dagelijks van 13.00 tot 15.30 uur, behalve op maandag. Bijbelavond Op woensdag 3 oktober begint ook de maandelijkse Bijbelgroep weer. Dit jaar zal met het oog op het komende C-Jaar het evangelie van Lucas centraal staan, Ieder die dit jaar mee wil doen is welkom. De avonden zijn eens per maand, op de eerste woensdag van de maand, op het parochiecentrum, van 19.30 tot 21.30u. Dit jaar zal pastor Rud Smit meedoen. Oktober: Mariamaand Wekelijks is er gedurende de oktobermaand weer de gelegenheid tot het samen bidden van de Rozenkrans. Dinsdag 16.00u in de kapel van het Markiezenhof, woensdag 19.00u in de grot van de Lourdeskerk en in de Heilig Hartkerk; vrijdag 14.00u in de Mariakapel van de voormalige H.Antonius Abt kerk te Borgvliet. Oktober: Wereldmissiemaand Missio richt dit jaar in de wereldmissiemaand haar aandacht op een West-Afrikaans land, Senegal. De missionaire werkers verdienen onze steun, in gebed en in een financiële bijdrage. Kijk voor info op www.missio.nl. De speciale collecte is de maandelijkse caritascollecte in de vieringen van het volgende weekend van 6-7 oktober. U kunt ook bijdrage storten op rekeningnummer 1566 tnv Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Geloof Verbeeld Het volgende kerkbezoek van ‘Geloof Veerbeeld’ vindt plaats op donderdag 18 oktober (dus niet deze week op de 4e). De groep bekijkt de Laurtentiuskerk in Ulvenhout (bij Breda) en de Jacobskapel van Galder. Iedereen kan aansluiten. Lopend vuurtje Zaterdag 6 oktober organiseert het bisdom hier in de stad, onder de titel ‘Lopend Vuurtje’ een bijzonder programma voor alle vormelingen van het bisdom. De vormselkandidaten van dit en van het vorige jaar, zijn als groep uitgenodigd en worden zo met elkaar in contact gebracht. De dag begint met een viering in de Lourdeskerk (10.00 uur) en eindigt met een korte samenkomst in de Gertrudiskerk (14.00 uur). Er tussen zit een programma met veel verrassingen en ontmoetingen. Het spreekt vanzelf dat alle jongeren die eind september aan de Vormselvoorbereiding van de parochie begonnen zijn nu ook voor dit programma nadrukkelijk uitgenodigd zijn Zondag 7 oktober: bijeenkomst ‘tieners op zondag’ Maandelijks vindt op de eerste zondag van de maand in kerk van de Goddelijke Voorzienigheid tussen 11.00 en 14.00 uur een ontmoeting plaats van “TIENERS OP ZONDAG’. Na een gezamenlijke brunch is er een programma voor de jongeren vanaf 14 jaar en een programma voor de jongeren tot 14 jaar met deze keer als thema ‘beestenboel’. De afsluitende viering tegen 13.30 uur is dan weer gezamenlijk en ouders, broertjes en zusjes en medeparochianen zijn erbij welkom. Een kerngroep bereidt de bijeenkomst voor. Zie voor meer info elders in deze krant. Contactpersoon: Arwen Meulenbroek, tel. 06 25543957, e-mail: a.meulenbroek2@ kpnplanet.nl Parochieavond Op woensdag 10 oktober vindt in de dagkerk van de Goddelijke Voorzienigheid een Parochieavond plaats met presentatie en gesprek over de ontwikkelingen in bisdom en parochie. De leden van de kerncommissies en alle belangstellenden van de parochiekernen zijn bijzonder welkom. Aanvang 19.30 uur.

Lievevrouweparochie Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, lievevrouweparochie@rkboz.nl, www.rkboz.nl gebed in de grot. Rozenkrans. In de oktobermaand bidden wij weer iedere woensdagavond om 19.00 uur de rozenkrans in de grot. Intenties kunt u opgeven op het secretariaat of inschrijven in het schrift dat achter in de kerk ligt. Voor deze intenties wordt de hele maand gebeden. Kindernevendienst. Zondag 7 okt is er tijdens de viering van 9.30u weer een kindernevendienst in het praathuis. Verhuizing. Het secretariaat is verhuisd naar de kerk (Prins Bernhardlaan 66), ingang linker portaal. Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het parochiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van tevoren). De gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op de zondagen 7 oktober, 4 november en 2 december om 12.00 uur. Overleden: wij hebben deze week afscheid genomen van Wilhelmina Houtman-Proost. HEILIG HART VAN JEZUS Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie: tel. 0164-234069. Spreekuur: maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-11.30u; heilighart@rkboz.nl. Zaterdag 6 okt. 19.00u: Woord en Communieviering: voorganger Diaken C. v. Bekkum. Intenties: Dimphna Moerkens-Krens, o.o. Frankevijle-Toorop. Janus Holtzer. Zondag 7 okt. 11.00u: Eucharitieviering: voorganger Pastor A. Willemsen. Intenties: Dimphna Moerkens-Krens, Antonius Becht. Jaconus Rijk, Pieternella Rijk-Vermue, Baniëlle en Leo Boudewijn, Janus Holtzer. Doopvieringen: gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u

hiervoor tijdig contact op te nemen met de pastorie (tel. 234069). Kinderwoorddienst: Tijdens de dienst van 11.00u zijn de jongens en meisjes weer van harte welkom. Rozenkransgebed: In de oktobermaand iedere woensdagavond om 19.00u in de dagkerk. GODDELIJKE VOORZIENIGHEID Van Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 236371; voorzienigheid@rkboz.nl De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u: tel. 236371. Contactpastor: pastor Rud Smit, tel. 233574 of of 06 30727945 of via de administratie. Zaterdag 6 okt. 17.00u: Woord- en communieviering, voorganger: de heer J. Wanrooy. Intenties: E. Luijsterburg-v. Dijke. Zondag 7 okt. 9.30u: Eucharistieviering, voorganger: pastor A. Willemsen. Intenties: E. Luijsterburg-v. Dijke, overl. ouders Horsten-Beuken. Woensdag 10 okt. 9.00u: H. Antonius Abt (Eigen Haard); Woord- en communieviering, voorganger: pastor C. v. Bekkum. Intenties: tot zekere intentie. Woensdag 10 okt. 19.30u: Parochieavond in de dagkerk, Rozenkransgebed: vrijdag 12 oktober om 14.00u in de Mariakapel van de voormalige H. Antonius Abt kerk te Nw. Borgvliet. Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt hiervoor bellen met de administratie, tel.236371. Lezingen: 6 en 7 oktober: Gen. 2, 18-24; Hebr. 2, 9-11; Mc 10, 2-16 9 of 2-12. ’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefonisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

Pastoraal hoekje De stoelen waren in de Gertrudiskerk anders geplaatst. Een eerste kring stond in het transept bij de ingang aan de Kerkstraat. Daar was de doopvont geplaatst en daar begon afgelopen zondag de oecumenische dienst ’800 jaar Geloof in de Stad’. Want met het doopsel begint alles. Toen de nederzetting ‘Berg’ in 1212 als stad werd erkend, waren alle bewoners ‘gekerstend’, dus gedoopte christenen. Na een korte meditatie over dat fundament van ons Christen-zijn verhuisden de 300 aanwezigen zich naar een tweede ring met stoelen, rond de oude preekstoel. Vanuit die kansel werd psalm 87 gelezen, en Matteüs 25. Een Woord van Bovenaf. Daarna volgde de verkondiging vanaf de lange avondmaalstafel die weer op zijn oude plek, achter in de kerk was geplaatst, met de fonkelende zilveren bekers en schalen er op. Daar ging het over de pijn van de verdeeldheid en over de stad waarin God alle grenzen overstijgt. En daar werd gewezen op Christus als de anonieme Bergenaar die bij de armen en misdeelden te vinden is. Daarna volgde een vierde verhuis. Nu oogde de kerk weer vertrouwd: iedereen in een grote kring rond altaar en lezenaar. Stilte voor gebed. En daarna weer luide zang: “Merck toch hoe Sterck”. En toen kon iedereen over 24 Bergse Vromen gaan lezen en kijken. Rud Smit

KERKELIJK NIEUWS HALSTEREN Protestantse kerkgemeenschap: Elke zondag 10.30u in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20. Scriba vakant, info B. van Weesp, tel.: 0164-683941. Zondag 7 oktober: 10.30 uur eredienst door Ds. J. de Bie (‘s-Gravenpolder). H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, secretariaat@quirinuskerk. nl. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn bereikbaar via tel.: 0164-680381. In dringende gevallen te bereiken via tel.: 06-10688964. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. RK Parochiekern H. Quirinus Halsteren. Zondag 7 oktober 09.30u.: Eucharistieviering, Gezinsviering: voorganger pastoor Han Akkermans m.m.v. het Gemengd Koor. Int: Cor Nuijten; o.o. van Meel-Peeter,; Beppie Loos-Stouthart,

Toon de Jong. Donderdag 11 oktober 09.00u.: Eucharistieviering; Dopelingen: Elke van Wijngaarden, Daan Weijts. Uw gebed wordt gevraagd voor hen die onlangs zijn overleden: Jan van den Aarssen en Adri de Keijzer. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Donderdag 4 oktober: Woord, gebed en communie Pastor L. Pepels Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650. LEPELSTRAAT H. Antonius van Padua - St.Christoffel

parochie: Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn. Zaterdag 6 oktober 19.00u.: Eucharistie. Gezinsviering: Govardus de Jong, Mines Schoonen e.v. Corrie Havermans, o. familieleden Bernaards-Van Schilt, Geert Valkenburg e.v. Jaan Kijzers en dochter Rina, John Huijsmans e.v. Conny de Kock, Jo Mertens. Voorganger: Pasoor.H. Akkermans, lector: F. Gabriëls, misdienaar Michaëla, zang Kinderkoor. Dinsdag 9 oktober 19.00u.: Eucharistie ter ere van de H. Ant. voor onze gezinnen. Uw gebed wordt gevraagd voor: Marie v.d. Watering w.v. Kees van Wijk, Marie Schetters e.v. Harry Huijsmans. Mededelingen: Thema Gezinsviering van zaterdag 6 oktober: Laat de kinderen tot mij komen.Tijdens de viering worden de communieprojecten uitgedeeld. Ook vindt de Caritascollecte plaats en wordt het bloemetje van de maand uitgereikt. PAGINA 14

BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats. com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www. bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Lievensberg ziekenhuis: Elke zondag 10.00u in de aula. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn

Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum. Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.0011.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal.


WithagenattraCtieverhuur

GRM-Expertises is een onafhankelijk Letselschaderegelingsbureau, dat in Roosendaal gevestigd is.

Oude Moerstraatsebaan 2 4614 RP Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 51 43 Fax. 0164 - 24 63 78 www.withagen-attractieverhuur.nl e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

Wij zijn op zoek naar een

Collega’s gezocht. Collega's gezocht. Wij zoeken nieuwe collega’s die ons team willen komen versterken.

ERVAREN SECRETARESSE ter ondersteuning van een letselschade expert

Ga jij graag met mensen om en vind je het niet erg om in de weekenden te werken. Kijk dan hier onder wat wij zoeken.

Wij zoeken nieuwe collega's die ons team willen komen vers vind je het niet die erg omweekend in de en weekenden te werken. - Oproepkrachten in het door de week kunnen werken. Kijk dan

Voor deze functie (40 uur per week) gaan onze gedachten uit naar iemand die over de navolgende kwalificaties/eigenschappen beschikt: -

-

Opleiding minimaal op Havo-niveau, aangevuld met een secretaresseopleiding (bij voorkeur juridisch of medisch); Goede typevaardigheid en ervaring met Word/Windows en Excel; Accuraat en flexibel; Goede contactuele eigenschappen en een dienstverlenende instelling; Ervaring in een soortgelijke branche of in de advocatuur strekt tot aanbeveling.

Ben jij die persoon die wij zoeken reageer dan per mail met cv en pasfoto

info@withagen-attractieverhuur.nl Wat zijn de werkzaamheden:

Informatie omtrent ons bedrijf is ook terug te vinden op de site www.grmexpertises.nl.

www.snelstoppenmetwerken.nl

Stoppen ! met roken

HELP

VAKMANNNEN GEzocHt Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

033 - 456 79 20 www.devakman.info

Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

door de week kun Minimaal 19 jaar en rijbewijs B het liefst met E. Wat zijn de werkzaamheden: Een vrolijk en eerlijk persoon. -Goed Onderhoud en schoonmaken attracties in teamverband kunnen werken en ook zelfstandig. - Bezorgen / ophalen attractie. Geen 9 tot 5 mentaliteit. - Opbouwen en afbreken attracties - Het verzorgen van attractie op locatie.

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een CV, kunt u binnen 14 dagen richten aan mevrouw H.A. de Hoon-Jaspers, postbus 3031, 4700 GA Roosendaal of via e-mail dehoon@grm.nl.

Ook e273 per dag verdienen via internet? Kijk dan snel op deze website:

- Minimaal 19 jaar en rijbewijs B het liefst met E. - Een vrolijk en eerlijk persoon. - Goed in teamverband kunnen ook zelfstandig. Oproepkrachten die werken in hetenweekend en - Geen 9 tot 5 mentaliteit.

-

Onderhoud en schoonmaken attracties Bezorgen / ophalen attractie. Opbouwen en afbreken attracties Het verzorgen van attractie op locatie.

Ben jij die persoon die wij zoeken reageer dan per mail met cv en pasfoto info@withagen-attractieverhuur.nl

Herfstvakantie

KLANTENWERVERS - zowel parttime als fulltime -

Ontdekkingstocht Ardennen Voor jeugd van 14 tot 19 jr. 15-19okt.

Voor het introduceren van bofrost*producten op de particuliere markt zijn wij met spoed op zoek naar klantenwervers (pioniers) voor direct sales aan de consument.

Info: emcs@casema.nl Tel: 06-46793110

FUNCTIE-EISEN:

Antiekrenovatie Hans Swanenberg • Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk. • Keukenrenovatie. • Stoelenmatten en webbing. Zevenbergschen Hoek Tel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

Autobedrijf

Bal B.V.

* Representatief * Enige verkoopervaring is een pré * Werktijden van 12.00 tot 20.00 uur * Minimale leeftijd is 21 jaar * In het bezit van rijbewijs B en auto * Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Ervaring in deze branche is niet vereist, inzet weten wij te waarderen! Indien noodzakelijk, krijgt u voor deze functie een interne opleiding aangeboden.

BENT U DE KANDIDAAT DIE WIJ ZOEKEN?

Interesse of wenst u meer informatie, aarzel niet en neem vandaag nog contact op met de vestiging Bofrost Breda op telefoonnummer 076-5498035 of stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Breda@bofrost.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

120 occasions op voorraad Slabbecoornweg 43 • 4691 RZ Tholen Tel. 0166-602440 • Fax 0166-604440

Open: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds op afspraak

www.autobedrijfbal.nl

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

www.COMPUTERHELP-garden.nl Heeft u problemen met uw computer of laptop? Werkt uw printer niet zoals u wilt? Computerhelp-garden.nl helpt u met al uw computerproblemen! Tevens kunt u bij ons terecht voor hulp en/of advies over: – installatie van uw computer/laptop – aansluiting van televisie en home cinema sets Bel: 06-10419246 voor al uw vragen (Tevens in overleg ‘s avonds of in het weekend beschikbaar!) Natuurlijk kunt u ons ook mailen: info@computerhelp-garden.nl of de website bezoeken: www.computerhelp-garden.nl

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen spotprijzen! 1000 m2 Meubelhal Broos Meubelen Zuid-Oostsingel 23 - Bergen op Zoom - 0164-242097 naast ABN-Amro parking

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom Zevenbergschen Hoek 0164 – 687235

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom Zevenbergschen Hoek 0164 – 687235








  













   

  



 







   









    



    





 









  

 



    







     



 

 Bergen op Zoom, De Vey, Vogelaar 29 • Bergen op Zoom, Piusplein, Piusplein 20-25 • Roosendaal, Laureijsen, Lindenburg 2 • Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95 

  





DBOZ_20121003