Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B R E D A S E

O P L AG E :

10 OKTOBER 2012 WEEK 41

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

BREDASE SENIOR GEK OP LANGE AFSTANDEN

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BredaseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

FOCUS OP WIJKGERICHT WERKEN

Gemeente Breda op PAGINA pagina 5 OP

Inbreker gaat er vandoor met auto

NAC Breda verhoogt vraagprijs Gudelj

BAVEL - De bewoners van een huis aan de Vossenlaar missen na een inbraak de lease-auto. De inbreker nam tijdens een inbraak namelijk de autosleutel mee om er vervolgens vandoor te gaan met de grijze Audi A6 met het kenteken 16-GRV9. De inbraak vond zaterdagmorgen plaats. Rond 06.40 uur werden de bewoners opgeschrikt door een harde klap. De inbreker had het glas van de tuindeur kapot gegooid en vanuit de keuken de autosleutel weggegrist. Toen de bewoner polshoogte ging nemen vanwege de klap, reed zijn auto de straat al uit. De Audi staat inmiddels internationaal als gestolen voertuig gesignaleerd.

BREDA - De kans dat Nemanja Gudelj het seizoen afmaakt bij NAC Breda lijkt klein. De 20-jarige middenvelder, afgelopen zomer dicht bij een overgang naar Fiorentina, mag zich in de belangstelling heugen van clubs uit binnen- en buitenland. Dat meldt Voetbal International. Vermoedelijk is zijn goede seizoenstart aanleiding voor de opgelaaide interesse. De directie van NAC ziet ook dat de speler zich in rap tempo ontwikkelt en is van mening dat hij meer moet opleveren dan afgelopen zomer. Kort voor de transferdeadline wilde NAC twee miljoen euro plus een doorverkooppercentage van twintig procent. Fiorentina kon echter geen bankgarantie overleggen.

W E E K B L A D

Cantabile Plus in Huis van de Heuvel

Camera’s betrappen twee drugsgebruikers

BREDA - Cantabile Plus houdt op zondag 14 oktober vanaf 15.00 uur in het nieuwe Huis van de Heuvel aan het Mgr. Nolensplein een concert met als thema Hollandse Meesters. Er worden liederen gezongen van Orlando di Lasso, Adriaen Willaert, Henk Badings, Herman Strategier, Jurriaan Andriessen, Frank van Nimwegen, Albert de Klerk en Harry Bannink. Niet alleen Nederlandstalige liederen staan op het repertoire. Ook nummers in het Italiaans, Frans, Engels en Duits worden voorgedragen. Aan dit concert wordt medewerking verleend door jongerenkoor De Oosterhoutse Nachtegalen. Surf voor meer informatie naar www.cantabilebreda.nl

BREDA - Twee drugsgebruikers werden betrapt via het cameratoezicht in de Bredase binnenstad. Zondag was om 05.20 uur op de beelden te zien dat er twee personen drugs gebruikten de Potkansteeg. Op basis van de signalementen konden agenten vervolgens het duo drugsgebruikers achterhalen. Nadat de agenten het tweetal sommeerden alle verdovende middelen te overhandigen, werd een gebruikershoeveelheid door een 21-jarige man uit Raamsdonk een hoeveelheid GHB aan de agenten overgedragen De man kreeg vervolgens proces-verbaal vanwege het bezit van harddrugs. De verdovende middelen werden in beslag genomen.

Start sloop pand Branderij TETERINGEN - De gemeente Breda is donderdag gestart de sloop van het woonhuis met naastgelegen schuur aan Branderij 5 in Teteringen. De sloopwerkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober afgerond. Het pand werd tijdelijk gebruikt door BSO De Springplank. Sinds de verhuizing van De Springplank naar De Mandt staat het pand leeg. De gemeente Breda is eigenaar van het pand. Het woonhuis en de schuur kunnen niet hergebruikt worden. Om vandalisme en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft de gemeente besloten het pand nu te slopen. De noodlokalen op het perceel blijven staan. Deze worden op een later moment elders gebruikt.

Gemeenten willen problemen oplossen en kansen benutten

Aan de slag met arbeidsmigranten BREDA - De negentien gemeenten in West-Brabant zetten samen een project op om de problemen omtrent arbeidsmigranten op te lossen én om de kansen die zij bieden optimaal te benutten. Speerpunten zijn huisvestinghandhaving, registreren van de zogenaamde MOE-landers, openbare orde & veiligheid en werk &onderwijs. Het op een adequate manier opvangen en begeleiden van arbeidsmigranten is het uiteindelijke doel. DOOR VERA DE GEUS Het Arbeidsmigratie Midden- en OostEuropese landen wordt opgestart door de negentien West-Brabantse gemeenten om ervoor te zorgen dat de groeiende stroom arbeidsmigranten op een goede manier opgevangen en begeleid wordt. Volgens de gemeenten is overlast niet de enige reden om gezamenlijk op te trekken, want men is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van zogenaamde MOElanders met name voor de toekomst ook kansen biedt.

Afvoerputje Dit aantal zal naar verwachting in de toekomst aanzienlijk toenemen en de regio wil een en ander dan ook in goede banen te leiden. Samenwerking is daarin volgens de negentien partijen een must om een waterbed-effect te voorkomen. “Het is niet de bedoeling dat als de ene gemeente streng handhaaft, een buurgemeente vervolgens alles over zich heen krijgt”, Ad van WzegtEdeEBergse K Bwethouder L A D der Wegen, tevens ambassadeur van het plan. “Daarom is het belangrijk samen op

te trekken, je wil immers geen afvoerputje van elkaars beleid worden.” Oplossingen De aandachtspunten in het plan dat momenteel opgesteld wordt zijn huisvestinghandhaving, registreren van de zogenaamde MOE-landers, openbare orde & veiligheid en werk &onderwijs. Het plan moet een goede oplossing bieden voor eventuele problemen en struikelblokken op deze vier punten. Men verwacht in het voorjaar van 2013 het concrete plan te kunnen presenteren.

UNIEK IN NEDERLAND

IN DEZE BODE:

t

h u Cam i s CAD

i n d e tandheelkunde: Kronen klaar in één behandeling

Hui

s van

de

Heu

vel

BREDA - Het Huis van de Heuvel aan het Mgr. Nolensplein is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag door wethouder Saskia Boelema. De voormalige kerk moet met met onder meer ontmoetingscentrum, bibliotheekfiliaal, twee basisscholen, kinderopvang en MvanI deDwijkDvormen. E L B U R G S E & V E E R S E FOTO ADDO SPRANGERS (kinder)fysiotherapie het hart

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk!

r

e

g

i

LEENDERT VAN DEN BORN B.V.

Spinveld 37, BREDA, T. 076-5223166

www.leendertvdborn.nl

UNIEK IN NEDERLAND

SPRANGERS

DOOR ADDO

draa

geeft

. “Het zal vormen aan van de wijk meewerken het hart ook écht Ik ben st en zal positief

heel de dat echt te geven is, daarbij hij om aan betrokken a child’ zei van de Heuvel als herinnering oplage to raise bij het Huis rink in gemeenschap op de Heuvelb de inbreng van de spandoeken ht voor onder meer Welzijn. “Zijn om aandac vroeg hij van Surplus

Heuvel Ook de wijk. kelijk ineen toekom en Jan klerx jeugd in één halend. van de kinderen kans op hebben nadruk 2011 overled ien van de alles onder november l is het hart pand van de Heuvel daarvoor en en opgroe het Huis niet alleen het opvoed van de Heuvel van de Heuve ideeën over bovendien ng van het het Huis gehad.” Het Huis voor álle hebben we le openi ver- heel blij dat de plannen vloed op de officië rs maar ook door de met De Vlieren wijk. Bij dak heeft. jonge bewone werd dat van vrijdag Franklin er voor de eens benadirecteur een huiskam afgelopen meer dan benadrukte TrOUW trouw blijft. van de wijk.” partijen bewoners WonenBreBurg de wijk Heuvel schillende Namens worden over corporatie druk. We de Heuvel zijn woning jke staan onder Huis van drukt. rhoon dat doen. ‘Jullie

de feesteli slecht vaders ie van het en onze stad NeDerIgHeID present bij ties die het 1998 vele op de realisat “Onze sector d. Dat doen middels n waren plan sinds en met corpora hier zelf g ingeluid mij gevraag Terugblikkend a dat het belangstellende am geschor niet toevalli want ik heb teerd, deze wijk?’ wordt een van Tientallen Saskia Boelem geuit een ilé Plus, nederigheid, wel in deze nie. Die werd Heuvel geïnves een succes, op meldde “mij past is vaak kritiek koor Cantab blijven toch is veel in de openingsceremo gehad. er door het van de Heuvel a en moeders kent. de Heuvel We hebben constructieve liederen aandeel in in het Huis Het Huis van af zoals we we zeker. Boelem altijd in een een viertal bescheiden het hart. van ruimte de Heuvel der Saskia de echter deerd. Het maar een ligt ons aan gebruikers ng. We maken . Dat gebeur ens was wethou op haar hand door te ook gewaar de vaste na- wijk ag. Vervolg wijkontwikkeli en ook terecht we als gemeen Heuvel er was. Ieder lachers net als de de Heuvel woensdagmidd kreeg meteen de de en dat hebben erking Huis van Zij beloofd.” het Huis van dat sfeer ige samenw hier in het hebben eren voordat het langdur aan de beurt. het lang De constat ers van duurde ns voordeel. dat ‘de mensen Oem vervolgens te wakker, e de gevoele echter zijn huidige gebruik te stellen doen’. allemaal tussen de deel heeft sloot vertaald noemde groep “U bent met elkaar n nog wel mISSIe tot een band kober ten ze laatstge dagelijks opletten: misschie van gaf geleid ur goed Heuvel heeft rders ” Als cadeau belofte van Josien Schoufo in het Huis van de haar toehoo de Heuvel. de Heuvel. s draagt de Huis van Huis van van de partner van de Heuvel samen gestalte geven te van het hoor ik wel.” “Het Huis een maquet gaan ers re mooist. het in meerde “De gebruik van het Huis ing,”zei ze. van de Heuvel stuurgroep middelpunt TOekOmST dat het Huis n van verbind missie.” INVlOeD nam namens de in de “Het is het der gaf aan deze s en besture prachesch De wethou vil- aan de wijk vormt. igde directie zelf staat Frank van ‘It takes a het hart van vertegenwoord ook het gebouw het verdient.” het woord. opzichten schap, maar ht die van de Heuvel partners nog even lende van de gemeen Het krijgt alle aandac Nolensplein in het de verschil ruimte. het mgr. van de tig in de pen van het Huis verder opknap ting uit dat met het de verwach sprak zij vooruitzicht

Huis van de Heuvel

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

BREDA BREDA

SCHEIDEN KAN NU ÉCHT

GRATIS!

076 - 303 04 15

www.samengratisscheiden.nl

BR

opEn opEn Zon Zondag Zondag

op

10.00 10.00tot tot 17.00 17.00uur uur

vo e opening feestelijk rwachtingen tve toekoms

el de Heuv ‘ ‘Huisgtvbealonfte van verbinding

BREDA - Cultuurscheppend gezelschap Aogse Bluf houdt op zaterdag 20 oktober het zogeheten Ammezuur in de Schuur. Dit spetterende muziekfestijn vindt plaats in gemeenschapshuis De Koe aan de Ambachtenlaan 1 in Princenhage. Aanvang is circa 19.30 uur. Maar liefst acht kapellen zullen in de Vlaamse Schuur één of meerdere optredens verzorgen. Naast Aogse Bluf zijn dit Pretband SamSam, De Biermagneten, De Bielopers, De Contactpuntjes, Tworwelwa, De Flanellen en natuurlijk Bentzat. De presentatie is in de vertrouwde handen van Peter van Gastel en Will Hense. De entree is gratis. Surf voor meer informatie naar www.aogsebluf.nl

o

076 - 5 214 214 | breda@dentalclinics.nl

‘Iedert Heef nadeel deel’ zIjn voor l mooie

Kapellenfestival met Aogse Bluf

DIT DITNAJAAR NAJAAR ZIJN ZIJNWIJ WIJ IEDERE IEDEREZONDAG ZONDAG OPEN! OPEN! www.tuincentrumovervecht.nl www.tuincentrumovervecht.nl

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!


7

Uitnodiging

Naar een

Maak de eerste stap naar comfortabeler wonen, verhogen van de waarde van uw woning en het omlaag brengen en in de hand houden van uw energierekening. In oktober zijn er nog twee informatieavonden. Kom ook en ontdek hoe u anders met energie om kunt gaan.

Meubelstoffeerbedrijf

leon PluyM

Programma • Hoe breng ik mijn energierekening omlaag? Wat is de invloed van gedrag? Isoleren of zelf duurzame energie opwekken, hoe doe je dat? En nog veel meer. • Ervaringen van andere Bredanaars • Gelegenheid voor vragen en het delen van voorbeelden uit de praktijk • Beschikbaar stellen informatiemateriaal

24 oktober

Café Brasserie Oncle Jean, Ginnekenweg 338 Breda

25 oktober

Huis voor Beeldcultuur/Gebouw F, Reigerstraat 16 Breda

Beide avonden duren van 20.00 tot 21.30 uur.

Ga naar www.breda.nl (tik ‘duurzaam wonen’ in het zoekscherm), stuur een e-mail naar contact@breda.nl of bel 14 076 Vragen/informatie >>

9k8 % l

anttevrede n heid! -

KEUKENS, BADKAMERS, TEGELS & SAUNA’S VOOR DE BESTE PRIJS! bij JAN VAN SUNDERT

WERU, AL 40 JAAR DE NUMMER 1 IN KUNSTSTOF KOZIJNEN

4500m2 showroom met 300 keuken en badkameropstellingen kijk voor onze folderaanbiedingen op www.janvansundert.nl

WERU.NL Vestiging Etten-Leur: Vestiging Yerseke: Vosdonk 4 Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel: 076-5032800 Tel: 0113-574173 www.kumasol.nl

a.s.

ZONDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur www.janvansundert.nl

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Bent u ook aan de herfstvakantie toe?

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur


actualiteit

Gemeentelijke samenwerking met bewoners en professionele organisaties

Focus op wijkgericht werken BREDA - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het zogenoemde wijkgericht werken verder vorm te geven. Dit is een uitwerking van het collegeprogramma 2010-2014. Onderdeel van het wijkgericht werken zijn de wijkplannen die samen met bewoners en professionele organisaties, zoals woningcorporaties, opgesteld gaan worden. DOOR ADDO SPRANGERS Dat bij het opstellen en uitvoeren van de wijkplannen de vraag vanuit de wijk centraal staat, is het nieuwe aan wijkgericht werken. Daarnaast is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen een belangrijk onderdeel van deze methodiek. Door samen te denken, keuzes te maken en te doen, wordt met behulp van meerjarige wijkplannen de agenda voor verbetering van de leefbaarheid in de wijken bepaald en uitgevoerd.

Wethouder Bob Bergkamp.

FOTO GEMEENTE BREDA

Onderwerpen Het wijkgericht werken is concreet en uitvoeringsgericht. In het wijkplan bepalen bewoners, professionals en gemeente gezamenlijk welke onderwerpen de komende jaren aandacht vergen en krijgen. De onderwerpen worden vertaald in concrete activiteiten en projecten met daarbij

een afspraak wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en wanneer deze gereed moeten zijn. Het wijkplan kan worden gezien als ‘contract’ waar bewoners, organisaties en gemeente hun handtekening onder zetten.

‘Wijkplan kan worden gezien als contract’ Vanuit de behoefte van de wijkbewoners worden samen met de wijk sociale en fysieke beheeractiviteiten opgepakt. Dat varieert van sport- en spelactiviteiten tot het zelf beheren van een plantsoen. Met het zelfbeheer wordt voortgeborduurd op de positieve ervaring die eerder opgedaan is met de ‘wijkdeals’ van Opgeruimd Breda, zo meldt de gemeente. Basiskwaliteit Wijkgericht werken is een vernieuwde be-

heeraanpak, met een grote, actieve betrokkenheid en samenwerking van bewoners, organisaties en gemeente. Dit samenwerken geeft volgens de gemeente Breda een positieve impuls aan de leefbaarheid in en van de wijken. Wethouder Bob Bergkamp benadrukt dat de gemeente bij wijkgericht werken voor het beheer van de openbare ruimte in de wijk verantwoordelijk blijft voor de basiskwaliteit. “Daarnaast nodigen we bewoners in het wijkgericht werken van harte uit hun eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de wijk te nemen en samen met professionele organisaties en ons als gemeente invulling te geven aan de door bewoners gewenste ‘extra’ kwaliteit. Ik ga ervan uit dat bewoners als ervaringsdeskundigen weten wat goed voor hun wijk is, zodat ‘1+1’met het wijkgericht werken daadwerkelijk ‘3’ wordt.”

Bredase senior is gek op lange afstanden

Martien van Achterberg klaar voor honderdste Kennedymars BREDA - Martien van Achterberg (69) uit Breda is vijf jaar geleden serieus begonnen met het lopen van lange afstanden. Komende vrijdag zal hij in de jubileumtocht van WSV Waalwijk zijn honderdste Kennedymars lopen. Een superprestatie, maar niet voor Martien: hij heeft het lange afstand lopen tot kunst verheven.

Wandelen is eenvoudig. Je zet de ene voet voor de andere, en dat is het. Maar een hele dag 24 uur aan één stuk, dat is andere koek. Daar is techniek, geduld maar vooral ook doorzettingsvermogen voor nodig. Martien beschikt daar aantoonbaar over. In vijf jaar tijd honderd keer de Kennedymars lopen, is niet niks. Daar tussendoor heeft hij ook nog vele andere lange afstandtochten gelopen, bijvoorbeeld de Continental Centurion met zijn afstand van 60 Engelse mijlen ofwel 160,925 km. Passie “Die afstand moet je binnen 24 uur afleggen,” vertelt Martien. “Ik haalde dat ruimschoots. Omdat ik nog tijd en gas over had, liep ik door en eindigde uiteindelijk op 168,775 km in 23 uur, 26 minuten en 17 seconden,” zegt Martien die daarvoor een oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Bond Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) heeft ontvangen. “Wil ik die tijd verbeteren, dan kan dat alleen bij een Continental Centurion wandeltocht die in Groot-Brittannië wordt gehouden,” laat hij erop volgen. En hiermee verraadt hij zijn passie.

Populair

Het wandelen van lange afstanden is populair. Niet voor niets telt Nederland tientallen lange afstandstochten en is de Vierdaagse van Nijmegen het grootste wandelevenement ter wereld.

Wandelen? Oké, maar dan wel in de snelst mogelijke tijd. Dat is de uitdaging. “Ik wandel met een gemiddelde snelheid van ongeveer 8 ½ km/u,” laat hij desgevraagd weten. Marathons Als jongetje van acht jaar liep hij al met zijn vader in wandeltochten mee. Toch heeft hij eerst heel wat andere sporten beoefend, zoals boksen, worstelen, judo en, na zijn militaire dienstplicht, voetballen, bij ‘The Gunners’.

‘Wandelen? Oké, maar dan wel in snelst mogelijke tijd’ “Hierna ben ik gaan hardlopen en liep voornamelijk halve en hele marathons,” vertelt Martien die ook veertien keer de Singelloop heeft gelopen. Door een bedrijfsongeval moest hij een knieoperatie ondergaan en werd hem het hardlopen verboden. “Dus heb ik in 2006 de wandelsport opgepakt en ging lange afstanden lopen vanaf 80 km en meer en dat in een zo snel mogelijke tijd,”zegt Martien die verschillende keren de Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen. Clubkampioen “Ik loop de tocht Nijmegen-Rotterdam of de Centurion liever dan de Vierdaagse,” zegt Martien die het jammer vindt dat de belangstelling voor de wandelsport te-

Martien van Achterberg loopt komende vrijdag zijn honderdste Kennedymars.

rugloopt. “Ik zie maar weinig jeugd bij het clubje lange afstand wandelaars. Het zijn er hooguit zo’n zestig met wie ik deze afstanden loop en in competitie ben,” vertelt

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

DOOR HENK KETELAAR

Martien die vorig jaar clubkampioen van zijn wandelsportvereniging Olat WSV uit St. Oedenrode werd. “Ook dit jaar zal die mij niet ontgaan.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

FOTO HENK KETELAAR

Ik heb als zoveel punten dat ik niet meer ben in te halen. Ook al zou ik geen tocht meer lopen,” laat hij gedreven weten.

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.


* Variabele rente *per Variabele 17 september rente per 2012. 17 september Rentewijzigingen 2012. Rentewijzigingen voorbehouden. voorbehouden.

Het kan weer! Het kan weer! Zilvervloot Sparen Zilvervloot Sparen 2,4%e*le b a i r a v rent*e 2,4%ele variabte ren

10% premi voor 1 e 0 jaar 1 0 spare% premni voor 1 e 0 jaar sparen

Breda: Akkermans Assurantiën, Neerloopweg 40, 076-5416153 Fijnaart: De Advieswinkel, Wilhelminastraat 6, 0168-463650 Fijnaart: Haverkamp & Partners, Korte Kerkstraat 2, 0168-463319 Zevenbergen: AAZ Adviesgroep, Stationsstraat 7, 0168-331010 Etten-Leur: Roels & van Ginneken, Anna van Berchemlaan 36, 076-5012230 Bosschenhoofd: Rokx Assurantiën, Pastoor van Breugelstraat 134, 0165-311975 Hoeven: Haverkamp & Partners, Bovenstraat 37c, 0165-507750 Zundert: Boot Assurantie Adviseurs, Prinsenstraat 25, 076-5972231 Oud Gastel: Sweere, Dorpsstraat 3, 0165-512851 Roosendaal: Voets Assurantiën, Vijfhuizenberg 207, 0165-521770 Sprundel: Wij zijn deLodewijks-van Ginneken Assurantiegroep, St. Janstraat 12a, 0165-388026 bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. Wouw: OVM Univé Het Zuiden, Markt 5, 0165-309100 Halsteren: Westenburg Financiële Diensten, Dorpsstraat 13, 0164-682562 St. Willebrord: Schijven Assurantiën, Korenbloemstraat 176, 0165-382555

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.


Woensdag 10 oktober 2012

De Bode l 1

Bekendmakingen Ga naar www.breda.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie over alle bekendmakingen Omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor de locatie Oude Beekhoek 1 te Ulvenhout Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het ontwerp-afwijkingsbesluit in het kader van de omgevingsvergunning ter inzage ligt: • Oude Beekhoek 1, Ulvenhout, het bouwen van een vrijstaande woning

Ontheffing Wet geluidhinder De nieuwe woning is aan te merken als geluidsgevoelig object en ligt binnen de geluidszone van diverse gezoneerde wegen. De voorkeursgrenswaarde aan de zuidoostgevel als ook aan de zuidwestgevel van de woning wordt overschreden als gevolg van de geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A58. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting aangevraagd, het ontwerpbesluit hogere waarde ligt tevens ter inzage.

Ter inzage Het ontwerp-afwijkingsbesluit is te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda. nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’> Ruimtelijke Plannen’ > Wabo-projectbesluiten’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> ‘Hogere

GemeenteRaad Breda Overzicht openbare bijeenkomsten en vergaderingen 11 oktober commissie Maatschappij 23 oktober commissie Economie 25 oktober commissie Bestuur 1 november raadsvergadering 8 november raadsvergadering

waarde Wet Geluidhinder’. Ook liggen de stukken van 11 oktober tot en met 21 november 2012 ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor en in het Dienstencentrum, Dorpsplein 13 a te Ulvenhout.

Zienswijze Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw zienswijze op het ontwerp-afwijkingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 38 96.

Omgevingsvergunning met afwijkingsprocedure Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad in de vergadering van 27 september 2012 heeft vastgesteld het ‘besluit tot het aanwijzen van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid Besluit omgevingsrecht (Bor) niet is vereist’, een en ander onder intrekking van het vastgestelde besluit van 21 juni 2012.

Ter inzage Het besluit ligt van 11 oktober tot en met 21 november 2012 ter inzage bij de infobalie in het Stadskantoor. Tevens ligt het besluit ter inzage in de bibliotheek aan de Deken Dr. Dirckxweg 4 te Bavel, het Dienstencentrum aan het Dorpsplein 13a te Ulvenhout, het Dorpshuis aan het Zuringveld 1 te Teteringen en in de bibliotheek aan de Schoolstraat 11 te Prinsenbeek. Het besluit is ook te raadplegen via de website van de gemeente Breda, www. breda.nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> Wabo-projectbesluiten’

Overeenkomst over grondexploitatie Burgemeester en wethouders van Breda maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er een overeenkomst over grondexploitatie (anterieure overeenkomst) is gesloten voor de volgende locatie: • Tramsingel 48 te Breda (overeenkomst gesloten met Janssens Vastgoed B.V., gevestigd te Breda)

Ter inzagelegging

Het besluit van september 2012 is ten opzichte van het besluit van juni 2012 op het volgende onderdeel gewijzigd: • In II, Specifieke voorwaarden, A. Stedelijk gebied onder categorie 3 is na de woorden ‘woningen of zorggerelateerde woningen’ opgenomen de zinsnede ‘en/of studenteneenheden’.

De zakelijke beschrijving is te raadplegen op de website van de gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Actueel’ en ‘Bekendmakingen’, alsmede ‘Wonen, wijken en vervoer’ onder ‘Ruimtelijke plannen’>’overeenkomsten grondexploitatie’. De zakelijke beschrijving van de inhoud van gemelde overeenkomst ligt van 11 oktober tot en met 21 november 2012 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Wet bodembescherming

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 oktober 2012.

Ontvangen meldingsformulier van een saneringsplan Wbb

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.breda.nl/gemeenteraad . Ze kunnen tevens worden ingezien bij de raadsgriffie in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf).

rechtstreeks volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken: www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’.

Inspreken in commissies

Commissie Maatschappij

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie.

11 oktober 19:00 uur • 2e Bestuursrapportage 2012 • Begroting 2013 • Jaarstukken 2011 openbaar voortgezet onderwijs • Jaarstukken openbaar primair onderwijs • Concept beleidskader aanpak huiselijk geweld

Vergaderingen bekijken op internet U kunt commissie- en raadsvergaderingen

In de komende vergadering worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

Melder Locatie

Gemeente Breda

Inhoud aanvraag Datum ontvangst

Christiaan Huygensstraat 52 te Breda Verzoek om te beschikken op een saneringsplan 1 oktober 2012

De melding ligt niet ter inzage. Als u informatie wenst over bovenstaande melding, neemt u dan contact op met de afdeling Vergunningen en Voorzieningen, telefoonnummer (076) 529 45 07.

Gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda E-mail: gemeentebreda@breda.nl Telefoon: 14 076

Openingstijden balies Stadskantoor Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van 08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op www.breda.nl Met afspraak Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur. Woensdag: 12.00 - 20.00 uur Donderdag: 09.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl regio West-Brabant ‘Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid’

GemeenteRaad www.breda.nl > gemeenteraad Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda raadsgriffie@breda.nl 076-5293499

Leaque Bowlen Unieke veiling Lest Ogenblik EHBO vereniging Ginneken 50+ - 50 plussers, het nieuwe sei- in het klassement. Cursus EHBO BREDA zoen is weer gestart en heeft u inteGinneken BREDA - Op donderdag 25 oktober resse om een balletje mee te gooien Standen BREDA - Op zaterdagavond 13 oktober zal de eerste jaarlijkse goederen en dienstenveiling gehouden worden ten behoeve van de Stichting ’t Lestogenblik.

De Stichting die er voor zorgt dat ook Het Ginneken een volwaardig carnavalsfeest kan vieren met zijn Baron en het gevolg. In tijden van economische teruggang is het ook voor ’t Lestogenblik veel investeren in het zoeken van sponsoren om zo de vele activiteiten van het jaarlijks Ginnekens carnaval te kunnen blijven financieren. De veiling wordt gehouden in Oncle Jean, Ginnekenweg 338, die geheel belangeloos de zaal ter beschikking heeft gesteld. Ook hebben zij een dinerbon voor 2 personen

beschikbaar gesteld. Er zullen die avond ruim 60 stukken worden ingebracht waaronder diverse dinerbonnen vanuit de Ginnekese horeca, diverse sublieme wijnen, dagje met de Baron mee carnaval vieren, diverse nieuwe wedstrijd tennisrackets, een aantal bijzondere kunstwerken. Daarnaast worden er nog een aantal heel verrassende en bijzondere stukken geveild. De zaal gaat open om 19.30 uur en rond de klok van 20.00 uur zal het eerste stuk door de veilingmeester onder de hamer worden gebracht. Sla uw slag en bied mee op een van de speciale items die zullen worden aangeboden. Daarnaast is het een feestelijke manier van netwerken, een gezellige avond, nieuwe mensen leren kennen en… het goede doel steunen!

start EHBO vereniging Ginneken weer met een nieuwe cursus EHBO, die opleidt voor het diploma volgens de normen van het Oranje Kruis.

kom dan een kijkje nemen in het Bowling & Party Centrum, te Breda aan de Nassausingel 28, iedere donderdag tussen 9.15 en 12.00 uur.

U leert eerste hulp verlenen bij ongevallen thuis, onderweg of op het werk, reanimeren, het bedienen van een AED en verbandleer-en kleine ongevallen. Als er dan iets gebeurt weet u hoe u kunt helpen. Er wordt geoefend met Lotus slachtoffers en krijgt les van een gediplomeerde instructrice. Er zijn 16 lesavonden steeds van 20.00 tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis “De Zandberg”aan de Zandberglaan. U kunt nog meedoen. Aanmelding en/of inlichtingen bij Mevr. M. Gillis, tel. 076-5218038 of per e-mail: ehbo.ginneken@casema.nl

Nieuwe aanmeldingen zijn nog altijd welkom. Het gaat er niet om hoe goed u bent, maar vooral om de gezelligheid en hierbij speelt leeftijd geen rol. Alle informatie is te verkrijgen in het Bowling & Party Centrum. Speeldag 4 oktober: deze speeldag waren er slechts twee heren met een serie van 500, Cees de Vet 205-152-181 = 538, Piet Huijsmans 212-128-178=518. Een bijzondere prestatie was er van Marjan Peters met een score van 130-206-152=488, door deze prestatie staat Marjan bij de top vijf

PAGINA 5

Klasse A heren: 1. Cees de Vet 189,67205,67, 2. Ad Helmons 162,67-187,67, 3. Piet Huijsmans 168,44-183,44, 4. Peter v. Rijthoven 175,87-183,87, 5. Leen Noordegraaf 180,67-183,67. Klasse A dames: 1. Netty v. Nispen 156,93-200,93, 2. Corrie v. Rijthoven 165,00-193,00, 3. Marijke Noordegraaf 148,67-183,67, 4. Tonny v. Winden 138,93-181,93, 5. Marjan Peters 143,80-180,80. Klasse B heren: Jan Biemans 159,13-191,13, 2. Joop Taks 145,92185,92, 3. Cees v. Mook 155,67-185,67, 4. Johan v. Winden 134,00-184,00, 5. Peter v. Nispen 105,47-183,45. Klasse B dames: 1. Toos Kuppens 130.00-188,00, 2. Wilma de Vries 110,00-185,00, 3. Diny Huijsmans 129,75-182,75, 4. Mientje v. Mook 127,67178,67, 5. Fons Helmons 112,00-175,00.


actualiteit

Column

Wethouder Wilbert Willems legt krans bij herdenking oorlogsdrama Vloeiweide

‘Vrijheid niet altijd gewoonste zaak’ RIJSBERGEN - Bij het monument op landgoed De Vloeiweide in Rijsbergen werden zondag de slachtoffers herdacht die in de vroege morgen van 4 oktober 1944 betrokken waren bij de overval op de radiopost in de boswachterwoning van de familie Neefs.

Addo Sprangers

Koolio

Als het gaat om het schrijven van een sollicitatiebrief in correct Nederlands zijn mboleerlingen klaarblijkelijk nou niet bepaald tha bomb. Excuseer? Tha bomb? Oh, de beste. Zeg dat dan! Dat laatste is ook wat de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge graag zou zien. In Rotterdam hebben ze namelijk ontdekt dat veel mbo-leerlingen de straattaal beheersen als geen ander, maar dat ze tegelijkertijd het Nederlands maar amper voldoende beheersen om de lesstof te doorgronden of een fatsoenlijke brief te schrijven. Het gaat daarbij niet om een handjevol jongelui, maar om zo’n negen- tot tienduizend jongeren in Rotjeknor alleen al. Dat ziet er dus niet zo boeng, eh, ik bedoel goed uit. Daarom is de gemeente Rotterdam afgelopen week de campagne ‘Jouw taal, Zijn taal’ gestart om jongeren bewust te maken van de nadelige effecten van slechte taalbeheersing voor hun verdere loopbaan. Daar zit wat in, al kunnen deze jongeren dat natuurlijk zelf ook wel bedenken. Volgens de gemeente Rotterdam zijn ze namelijk slim genoeg om een mbo-opleiding af te ronden, maar realiseren zich niet dat hun taalniveau zeer te wensen overlaat. Rotterdam stelt dat de jongeren het zelf echter niet ervaren als een probleem, totdat ze op zoek gaan naar een stageplaats of baan. Tsja, zeg nou zelf: een potentiële werkgever wordt er waarschijnlijk niet helemaal tralalalala (vrolijk) van als hij tijdens de kennismaking bij een sollicitatiegesprek wordt aangesproken met a mos (hé gozer) of stamma (vriend), al wordt dat gevolgd door het vriendelijke kaise of tapimofo (hoe gaat het). Nog verwarrender wordt het als de sollicitant gaat praten over de hoeveelheid scrilla (geld) die hij wil verdienen, want hij is een beetje sker (blut) en heeft wel wat poen nodig, jeh grabbing (snappie)? En zal de mogelijke werkgever pierie tiefie (lachen) als hij wordt gecomplimenteerd met de tjumai (knappe chick) bij de balie die door de sollicitant meteen is gebombardeerd tot mi goedoe (mijn schatje)? Mwah. De mededeling dat het met de krasbal (soa) aan de beterende hand is, zal daaraan eveneens nauwelijks bijdragen. Misschien is het voor sommigen toch een idee om de campagne niet links te laten liggen. Moet ik me daarmee niet dieken (bemoeien)? Chill, gast, deze koolio (toffe gast) heeft het ook allemaal niet verzonnen. Challa, ik bedoel houdoe, tot ziens.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bredase Bode Bredase Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 16.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 14.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 41

De herdenkingsbijeenkomst geniet massale belangstelling.

FOTO CHARLES LUIJTEN

Stille tocht Na de kerkelijke plechtigheid vertrekken van af de Hellegatweg rond het middaguur een paar honderd mensen, onder wie de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Rijsbergse Sint Bavoschool met vlaggen en bloemen voorop, onder een aangenaam herfstzonnetje in alle stilte door de lanen van landgoed De Vloeiweide. Ze zijn op weg naar de plek waar zich het oorlogsdrama 68 jaar geleden afspeelde en waaraan verraad ten grondslag lag. De herdenking bij het monument begint met een bloemlegging. Namens de gemeente Zundert plaatst burgemeester Leny Poppede Looff een krans, namens de gemeente Breda en Etten-Leur wordt dat respectievelijk gedaan door de loco’s Wilbert Willems en Jan van Hal. Bloemstukken worden verder gelegd door de kinderen van de koeriersters, Verbond van Wapenbroeders en Oranjecomité Rijsbergen. Namens Stichting Herdenking Vloeiweide doen dat Melisse en Sietse, leerlingen groep 7a van de Bavoschool, en tot slot diverse be-

langstellenden. Ter opluistering zingt het Rijsbergs gemengd koor Voluntate enkele liederen, met onder meer ‘Wat zou de wereld anders zijn’.

DOOR CHARLES LUIJTEN Het is zondag 10.15 uur wanneer de Rijsbergse Sint Bavokerk aardig vol loopt. In de eerste rijen kerkbanken zitten het college van burgemeester en wethouders van Zundert, de locoburgemeesters van de gemeenten Breda en Etten-Leur en nog meer genodigden. Rijsbergen herdenkt dat op zijn landgoed De Vloeiweide in de vroege morgen van 4 oktober 1944 een gewelddadige overval werd gepleegd op de boswachterwoning van de familie Neefs. Moeder Neefs-Kooyen met drie van haar kinderen en een drietal verzetstrijders vinden daarbij de dood. De in gevangen genomen overige verzetstrijders worden daags na het bloedbad in het Mastbos gefusilleerd. In de plechtige eucharistie, mede verzorgd door leerlingen van de Sint Bavoschool en muzikaal opgeluisterd door harmonie Sint Cecilia, worden de slachtoffers een voor een herdacht middels het aansteken van een kaarsje.

Overdracht Een leerling van groep 8 van de Sint Bavoschool draagt de fakkel over aan een leerling van groep 7. De laatste groep neemt het komende jaar de zorg van het monument op zich. Adoptie daarvan vond vrijdag op de Sint Bavoschool in Rijsbergen plaats. Het dodenappèl wordt uitgesproken door Wendy en Maaike, twee achterkleinkinderen van de familie Neefs, waarna Gijs van Kuijck ‘The Last Post’ blaast en vervolgens gezamenlijk het Wilhelmus wordt gezongen. Een gesproken woord tot slot van de Zundertse burgemeester Leny Poppe-de Looff: “Vrijheid lijkt niet altijd de gewoonste zaak van de wereld. Syrië is een voorbeeld. Dat daarom iedereen die op deze plek komt het verhaal van de Vloeiweide aan de ander door zal geven,” aldus de burgemeester.

Volop kermisplezier in Breda

De oplossing van deze puzzel is in week 42 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

BREDA - De Bredase najaarskermis wordt dit jaar gehouden van 13 oktober tot en met 21 oktober 2012 op het Chasséveld in Breda. De echte kermisliefhebbers namen de voorbij week al een voorproefje tijdens de jaarlijkse kermis in Princenhage. F OTO ADDO SPRANGERS PAGINA 6


lief en leed

Familieberichten De Bode adv Wilma v Opstal QR_Opmaak 1 05-01-12 15:40 Pagina 1

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL Tuinzigtlaan 11, Breda 076 521 68 77 www.zuylen.nl Oosterhout 0162 438 387

Ieder afscheid is anders... Een andere visie, met eigentijds karakter!

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 525 8500, Molengracht 21, voor inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 0900 276 8335. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

Rouwhuiskamer: Haagweg 332 Breda (ingang begraafplaats Zuylen) www.wilmavanopstal.nl Tel.: 076 - 5201799 Schalkeveld 11, 4838 BG Breda

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

COLLECTIE 2011-2012 TOT 50% KORTING OP RESTANTEN SKIKLEDING, NG, COLLECTIE 2012-2013 20% EXTRA VROEGKOOPKORTING OP SKIKLEDI 50% KORTING OP SKI-ONDERHOUD EN SNOWBOARDS* EXTRA HOGE INRUIL OP SKI`S, SKISCHOENEN RE ACTIES EN AANBIEDINGEN. GELDIG T/M 20 OKTOBER 2012, NIET I.C.M. ANDE . NORM E HUIDIG AAN EN VOLDO MOET * INRUIL

.0 0

• • • •

KO 14 OP 12 OK ZO .0 N 0 TO D to t 1 BE AG 7 R

SNEEUWSTORM IN OKTOBER VEEMARKTSTRAAT 12 • BREDA • 076 522 70 00 • WWW.BREJAARTSPORT.NL ATOMIC • BART’S • BOGNER • ELAN • FISCHER • GOLDBERGH • HEAD • ONEILL • PEAK PERFORMANCE • SPYDER • NAPPAPIJRI

Bellier Jade

JDM Roxsy

Van Gils Auto’s - Doornbos

Bellier Jade Bellier Jade Jade Bellier

JDM Roxsy JDMJDM Roxsy Roxsy

Van Auto’s - Doornbos Van Gils Auto’s - Doornbos VanGils Gils Auto’s - Doornbos Bellier Jade

JDM Roxsy

Van Gils Auto’s - Doornbos

Doornboslaan 104 4816 EA Breda

Doornboslaan 104104 Doornboslaan Doornboslaan 104 4816 EA Breda 4816 EA Breda 4816 EA Breda Doornboslaan 104 Tel. 076-5720494

4816 EA BredaTel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl

Tel. 076-5720494 Tel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl

vrijdag 14/09 van 10u - 18u zaterdag 15/09 van 10u - 17u zondag 16/09 van 10u - 17u

OPENDEURDAGEN

Brommobielen Nieuw en Gebruikt

DamesmoDe DAMESMODE VAN MAAT40 40 -- 56 van maat 56 voor jong en oud

Brommobielen Nieuw Gebruikt Brommobielen Nieuw en WIJ Gebruikt ZIJNen VERHUISD !!

voor jong en oud

MERKEN

VANAF 1 OKTOBER Brommobielen Nieuw en Gebruikt KUNT U ALLEEN NOG WIJ ZIJN VERHUISD !! WIJ ZIJN VERHUISD !! ANNA SCOTT APRICO

DAMESMODE VAN MAAT 40 - 56

TONI DRESS BROEKEN

CECILE

THELMA & LOUISE

CHALOU

TWISTER

DIVERSA

LEBEK JASSEN

FRANK WALDER

ONZE LOCATIE AAN DE

Mega 400 Van

X-TWO

MALVIN ANNA SCOTT YOEK THAT’S ME MAXIMA APRICO EXELLE TUZZI ONLY-M

ATMOS

OPEN END

NERO

ZIZZI / ZAY / ZJ

TONI DRESS BROEKEN

CECILE KAMPARA THELMA & LOUISE PARA MI BROEKEN RIEMEN

2

SEMPRE PIU LAARZEN MET CHALOU TWISTER

voor dei winkel StationSStraatParking 50 i ESSEn 0032(0)32978673 openingsuren: di-wo-do-vr: 10u -18u i za: 10u - 17u

Ruime keuze handtassen en accessoires

BREDE SCHACHT!! DIVERSA LEBEK JASSEN Mega 400 Van Mega 400 Van EXELLE MAIOLO BROEKEN Mega 400 Van

FRANK WALDER

KAROO STATIONSSTRAAT 50 | 2910 ESSEN | 03 297 86 73 | INFO@THATS-ME.BE PAGINA 7 MALVIN Openingsuren: di-wo-do-vr: 10u - 18u | za: 10u - 17u | ma-zo & feestdagen: gesloten MAXIMA WWW.THATS-ME.BE

voor jong en oud

WIJ ZIJN VERHUISD TERECHT OP !!

MAIOLO BROEKEN

MERKEN KAROO YEST

vrijdag 14/09 van 10u - 18u zaterdag 15/09 van 10u - 17u 300Mvan WINKELRUIMTE zondag 16/09 10u - 17u

DAMESMODE VANwww.thats-me.be MAAT 40 - 56

TUZZI NERO

ATMOS

EXELLE

voor jong en oud

THAT’S ME

Ontwerp Elite Reklaam

OPENDEURDAGEN

Tel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl Brommobielen Nieuw en Gebruikt

MERKEN

ANNA SCOTT

X-TWO YEST

KUNT U ALLEEN NOG DOORNBOSLAAN TERECHT104 OP 104 104 DOORNBOSLAAN DOORNBOSLAAN ONZE LOCATIE AAN DE

YOEK EXELLE

Mega 400 VanZIZZI / ZAY / ZJ ONLY-M THAT’S ME

VANAF 1 OKTOBER VANAF 1 OKTOBER VANAF 1 OKTOBER DOORNBOSLAAN 104 WIJ ZIJN VERHUISD !! KUNT U ALLEEN KUNT U ALLEEN KUNT U ALLEEN NOG NOGNOG TERECHT TERECHT TERECHT OP OP OP VANAF 1 OKTOBER ONZE LOCATIE ONZE LOCATIE AAN DE ONZE LOCATIE AANAAN DE DE

DOORNBOSLAAN 104


Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek onder onder onder redactie redactie redactie van van van WIJ WIJ WIJ Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC25, Breda Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC Breda Nieuwe Nieuwe Nieuwe Prinsenkade Prinsenkade Prinsenkade 25,4811 25,4811 4811 VC VCBreda VCBreda Breda Tel: (076) 525 15Tel: 00 Tel: (076) 525 Tel: Tel: (076) (076) (076) 525 525 525 1515 00 150015 0000 Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: Internet: Internet: wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: Kopij: Kopij: karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl

nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws 28 augustus 2010 - week 33 28 augustus 2010 - week week 33 10 oktober 2012 -week 41 28 28 28 augustus augustus augustus 2010 2010 2010 - -week -week 33 33 33

Weg terug naar sociaal contact

Scootmobiel geeft vrijheid terug Door Rina Thomassen

Scootmobiel aanvragen Met die reactie in mijn achterhoofd, wilde ik ook mevrouw De Graaf in die richting laten denken. Ze woont alleen en begint allerlei lichamelijke klachten te krijgen. Nu ze bijna niet meer de deur uit komt, loopt zij kans op vereenzaming. Zelf wil ze er ook graag wat aan doen. Maar ze heeft nooit auto gereden en is ook niet zo technisch.

Oefenlessen voor de scootmobiel

“In plaats van steeds meer thuis te zitten, voel ik me weer ‘vrij’. Ik bezoek zoals vanouds mijn kennissen en mijn kaartmiddagen. De scootmobiel vervangt mijn fiets!” vertrouwde een van mijn cliënten mijnheer X. mij laatst toe.

De drempel over “Dat hoeft helemaal geen bezwaar te zijn”, hoorde ik van een bevriende ouderenadviseur van één van de ouderenbonden die daar ervaring mee heeft. Na een paar gesprekken was mevrouw de Graaf zover dat ze de drempel wilde nemen en ervan overtuigd dat zo’n hulpmiddel geen schande is. En ik verwacht dat ze, als ze er eenmaal aan gewend is, zegt: had ik dat maar eerder gedaan! WIJ, Maatschappelijk werk, tel. (076) 525 15 10, e-mail: maatschappelijkwerker@begintbijjou.nl

Huis van de Heuvel officieel geopend

1.Begin met aanvraag bij de gemeente Je kunt het beste eerst bij de gemeente een aanvraag doen. Het Wmobeleid in Breda houdt in dat senioren met een lichamelijke handicap (als die hun sociale contacten belemmert) ongeacht hun inkomen een aanvraag kunnen indienen voor een scootmobiel op leenbasis. Er volgt zo nodig een medische keuring. 2. Bij toekenning altijd een advies op maat Je krijgt een vervoermiddel aangepast aan je persoonlijke behoefte (hoogte, bediening, soort rem, maximum snelheid, extra’s). Verzekering en onderhoud zijn voor rekening van de gemeente evenals zes lessen voor extra instructie over bediening en verkeersregels. En: als je de scootmobiel niet meer gebruikt of wilt gebruiken: inruil is op ieder moment mogelijk. 3. Financiën Je eigen bijdrage hangt af van inkomen, leeftijd en of je alleen woont of niet. Er zijn vastgestelde maximum bedragen. Als je voor bepaalde zorg of hulpmiddelen al een eigen bijdrage betaalt, wordt daar rekening mee gehouden. Als je de financiële mogelijkheid hebt, is eigen aanschaf zeker een optie. Laat je dan goed adviseren bij je keuze uit de diverse modellen en verkoopadressen. En: je moet zelf extra lessen, onderhoud en service regelen. Sommige uitgaven zijn aftrekbaar voor de belasting. Een scootmobiel is veelal ook tweedehands (soms zo goed als nieuw!) verkrijgbaar. Ga dan naar een vertrouwd adres, bijvoorbeeld een van de bedrijven waar de gemeente mee werkt.

Erg lange tafel in Balieweide De afgelopen week konden bezoekers van de wijkrestaurants een introducé meenemen die gratis mee kon eten. Een actie in het kader van de landelijke Week tegen eenzaamheid.

Afgelopen vrijdag werd het Huis van de Heuvel officieel geopend. Vele gebruikers en belangstellenden waren hiervoor naar de fraai verbouwde kerk gekomen. De brede school, kinderopvang, consultatiebureau, bibliotheek, huismeesters, fysiotherapie, ontmoetingscentrum, bewegingsactiviteiten: het is er allemaal te vinden.

Rijvaardigheidstraining Goed om geheel vrijblijvend je rijvaardigheid eens te testen. Op 19 oktober kunnen Bredanaars van 55 jaar en ouder met rijbewijs en eigen auto in De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, hun theorie opfrissen. Gevolgd door een praktijktraining in De Pekhoeve te Ulvenhout op 26 oktober. Kosten € 20,- . Interesse? Meld je aan. Dat kan tot met 12 oktober bij WIJ, Nieuwe Prinsenkade 25, tel. (076) 525 15 32. Meer informatie: www.breda.nl/rijvaardigheid en www.wijbegintbijjou.nl Deze actie is een initiatief van VVN, WIJ, Bredase rijscholen, Gemeente Breda en wordt ondersteund door ANWB en BOVAG.

In Balieweide kwamen maar liefst 52 gasten naar de stamppotavond. Vrijwilligster Elly van Ooyen was dan ook onvermoeibaar bezig geweest iedereen op dit leuke evenement te attenderen! Klanten kwamen met kleinkinderen, een schoondochter of een kennis van de bridge. De stemming was uitstekend en iedereen wilde graag op de foto: “Is het voor WIJ? Nou, wij zijn ook WIJ!” Kijk ook op www.komdedeuruit.nl/ de-langste-eettafel-van-nederland en www.wijbegintbijjou.nl

Een goede stemming aan de langste eettafel in Balieweide

Met de Volksuniversiteit

Naar tentoonstelling Van Eyck In het Museum Boijmans Van Beuningen is van 13 oktober tot 10 februari de tentoonstelling ‘Op weg naar Van Eyck’ . De Brede Aa organiseert ter gelegenheid hiervan een minicursus rond Van Eyck. Kunsthistoricus Lok Chan vertelt aan de hand van beeldmateriaal in drie opeenvolgende korte lezingen over de aanloop tot Van Eyck, Van Eycks artisticiteit en moderniteit. De minicursus begint donderdag 25 oktober om 10.00 uur en eindigt om 14.30 uur. Op zaterdag 1 november verzorgt de docent de rondleiding in het Museum Boijmans, van 14.45 tot 15.45 uur. De cursusprijs bedraagt € 45,- (met BredaPas 50% korting) en is inclusief rondleiding, maar exclusief vervoer en toegang museum. Voor meer informatie en aanmelden kijk op: www.volksuniversiteit.nl/breda.


T E L T ELOU

TE VEEL SCHULDEN? Activiteiten Zondag 14 oktober ‘t Houwke 10.00-16.00 uur: Rommelmarkt. Kom lekker snuffelen. ’t Rietveldhuis 19.00-22.00 uur: Country line-dansen. Entree € 1,00. Maandag 15 oktober ’t Houwke 14.00-16.00 uur: Meezingmiddag met liedjes van toen. Entree gratis. 14.00-16.00 uur: Wonen Morgen Zonder Zorgen. Informatiebijeenkomst. Gratis. Dinsdag 16 oktober Hagehof 14.30 uur: Poffertjes eten. Aanmelden voor 12 oktober. Kosten: € 4,00. Woensdag 17 oktober

Wij hebben de oplossing: begin 2013 schuldenvrij zakelijk en particulier

Wilhelminalaan 2A - 4872 BX - Etten-Leur info@comfortdienstenadvies.nl - 076-532 42 95

Jacobs Totaal Bouw Renovatie Onderhoud Verbouwingen ___________________________________________ Uw vertrouwde aannemer in de regio voor o.a. Aan/uitbouw – dakopbouw – dakkapellen – badkamer en keukenrenovatie. Kunststof en houten kozijnen ramen en deuren – velux dakramen etc.

06-29046711 30 jaar vakmanschap en kwaliteit - kijk op onze vernieuwde website

www.jacobstotaalbouw.com

TEG

WEGENS SUCCES VERLENGD! NU dagelijks geopend ma. t/m van vr. 9.00 tot 18.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Meer dan 6000 m2 uit voorraad! Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

DUMPPRIJZEN

Troubadour Jo Hoogendoorn uit Goirle

Heksenwiel 14.00-16.15 uur: Kermis in Heksenwiel met poffertjes, Brusselse wafels, een loterij en een optreden van troubadour Jo Hoogendoorn. Gratis toegang. Donderdag 18 oktober Balieweide 13.30-16.30 uur: Kaarten. Rikken of jokeren. Kosten: € 1,40. Hagehof 13.30 uur: Manicuremiddag. Aanmelden voor 17 oktober. Kosten: € 3,00. Vrijdag 19 oktober Heksenwiel 9.30-12.00 uur: Nagelstudio. Kosten: € 2,00. 17.30 uur: Themamaaltijd ‘Halloween’ met pompoensoep vooraf. Hoofdgerecht: keuze uit bloedworst met appel, aardappelballetjes, uien en rode bieten of spareribs met pompoenpuree en aardappelballetjes. Nagerecht: spookdessert. Kosten: € 13,50 (BredaPas: € 10,80). Aanmelden tot 17 oktober. Boeimeer 18.00 uur: Themamaaltijd ‘Halloween’. (zie Heksenwiel hierboven). Aanmelden tot 16 oktober. ’t Rietveldhuis 17.30 uur: Mosselen met sausje en stokbrood. Kosten: € 11,00 (BredaPas: € 8,80). Aanmelden tot 12 oktober. Vrijdag 26 oktober Princenhof 17.30 uur: Themamaaltijd ‘Halloween’ (Zie vrijdag 19 oktober). Inschrijven op 17 oktober vanaf 13.30 uur.

Gegrilde kipfilet € 0.79 Biefstuk

4 stuks

100 gram

€ 5.00

Varkenslapjes € 0.79 100 gram

Er is weer erwtensoep Wij zijn gesloten op 17-18-19 en 20 oktober

De nieuwe collectie is binnen! Kom nu naar voet&winkel en bekijk onze nieuwe collectie najaar/winter 2012.

voet&actie

Adressen locaties WIJ Noord Balieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28 Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97 ’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90 Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51 Centrum/Zuidwest Boeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Huis van de Heuvel, Mgr.Nolensplein 1, tel.514 28 55 Zuidoost ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24 Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52 De Leystroom, Brabantlaan 5, tel. 523 39 00

Nu 50% korting op een pedicurebehandeling ar schoenen of Bij aankoop van een pa oktober 2012. 31 t/m ldig Ge inlegzolen.

Uden, Margrietstraat 16 T 0413-256734 Breda, Mgr. Nolensplein 8 T 076-5214262 www.voet-en-winkel.nl DUREA • VERHULST • FLORIS VAN BOMMEL • FINN COMFORT • MEPHISTO • WOLKY • WALDLAUFER • KOPS • LOWA • MEINDL


Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken! BREDA - Op woensdag 3 oktober bezocht de brandweer diverse zorginstellingen in de regio waaronder ook een locatie van Amarant in Breda. Tijdens dit bezoek is een goed beeld ontstaan van de (brand)veiligheid van het pand. Er zijn veel positieve punten, maar ook een paar verbeterpunten aan de orde gekomen. Zo wordt bijvoorbeeld apparatuur nogal eens op stand-by gezet, terwijl apparaten bij afwezigheid of tijdens het slapen beter helemaal uitgezet kunnen worden. Ook het besef dat brand iedereen kan overkomen is nog niet bij alle bewoners doorgedrongen. De afgelegde bezoeken aan diverse zorginstellingen vonden plaats in het kader van het project ‘Geen Nood Bij Brand’, dat de Brandweer Midden- en West-Brabant introduceert tijdens de brandpreventieweken. Deze weken duren tot en met 31 oktober. Binnen het project werken de zorginstellingen en de brandweer samen om het bewustzijn van brandveiligheid bij bewoners en personeel van zorginstellingen te verhogen.

Peter van der Velden: ‘Brandveiligheid blijft wèl eigen verantwoordelijkheid van bewoners’ FOTO HENK STEVENS

Samenwerking Volgens burgemeester Van der Velden is brandveiligheid voor iedereen van belang. “Daarom werken de Gemeente Breda en de Brandweer Midden- en West Brabant samen aan het behoud en de verbetering van de brandveiligheid in Breda. Maar brandveiligheid blijft wèl een eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Een klein brandje kan zich vliegensvlug uitbreiden tot een fikse brand. In de eerste minuten kan de brandweer niet helpen. Het is daarom echt van groot belang dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen bij brand. Maar nog beter is het om te zorgen dat er helemaal geen brand uitbreekt in huis”, aldus de burgemeester.

Brand kan ons allemaal overkomen, dus wees voorbereid! • Heb ik brandrisico’s zoveel mogelijk voorkomen? • Word ik snel gewaarschuwd in geval van een beginnende brand?

• Kan ik een beginnende brand nog zelf blussen? • Heb ik een vluchtplan?

Buurthuis Toma heeft ruimte voor verenigingen BREDA - Door bezuinigingen hebben het afgelopen jaar vele Bredase buurthuizen hun deuren moeten sluiten. Ook buurthuis Toma werd met sluiting bedreigd, maar er is een nieuwe stichting in het leven geroepen die Toma zelfstandig gaat exploiteren. Dit betekent dat Toma openblijft. Het gebouw is hetzelfde, maar er is een enthousiast nieuw bestuur met een andere visie en er zijn andere gebruiksvoorwaarden. Een

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941

geheel nieuwe frisse situatie dus. Toma ligt aan de Wieringenstraat 60, net achter de Tilburgseweg in Breda-Oost. Bent u na sluiting van uw buurthuis op zoek naar nieuw onderdak voor uw vereniging? Misschien is Toma iets voor u. Of het nu gaat om kaarten, handwerken, yoga, darten, bloemschikken, muziek, bingo of andere zaken, er is ruimte te huur. Ook voor vergaderingen of feesten kunt u ruimte huren. En gewoon een drankje drinken, een klein hapje eten en leuk een praatje maken kan natuurlijk ook. Toma is een modern buurthuis met verschillende ruimtes en een gezellige bar. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Er worden meerdere leuke activiteiten per jaar georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Kortom, Toma is een buurt-

huis waar van alles gebeurt en dat vele mogelijkheden biedt. Op vrijdag 12 oktober is er in Toma een informatiebijeenkomst waar verteld wordt wat de mogelijkheden hier zijn. De avond duurt van 20.00-22.00u. U kunt dan meteen de sfeer van dit buurthuis opsnuiven en uw vragen stellen. Wacht vooral niet te lang om contact op te nemen voor het huren van een ruimte voor uw vereniging. Door het sluiten van veel Bredase buurthuizen is er voor verenigingen niet meer zo veel plek waar ze voordelig terecht kunnen. Vol is vol. Voor meer informatie kunt u ook bellen met het tijdelijke tel. 06-45959020. Graag tot ziens op 12 oktober 20.00u in Toma, Wieringenstraat 60, Breda.

Princenhaags Museum

Expo Met Kruis en Ploeg BREDA - De jonge boeren en jonge boerinnen uit Princenhage van vijftig jaar geleden waren tijdens de eerste openstelling van de tentoonstelling “Met Kruis en Ploeg” verbaasd dat er nog zoveel trofeeën uit hun gloriedagen op sportgebied bewaard zijn gebleven. Bekers uit 1959 behaald in Uden of zelfs nog eerder in Hank; lauwertakken behaald met spit- en ploegwedstrijden, foto’s van toneelstukken, kortom het was een feest van herkenning. De geschiedenis van de Rooms Katholieke Jonge boeren en jonge boerinnen begon in 1922. Geregisseerd vanuit de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) begon men met een organisatie om de vakbekwaamheid van de jonge boeren te verbeteren. Iedere dorp kreeg een eigen vereniging die men afde-

ling noemde Bv. RKJB afdeling Princenhage. Aanvankelijk bedoeld om alle facetten van het agrarisch bedrijf te verbeteren, richtte de organisatie zich na de oorlog op andere facetten zoals, sport en cultuur, uiteraard alles onder strenge controle van de kerk. Iedere afdeling had een eigen geestelijke adviseur die toezicht hield opdat alles gebeurde volgens de richtlijnen van de Katholieke Kerk. Zo mochten er tot 1953 geen activiteiten plaatsvinden waaraan zowel jonge boeren als boerinnen deelnamen. In Princenhage veranderde dat met de komst van Kapelaan Rompa. Hij vond de gescheiden activiteiten ‘grote flauwekul’ en maakte daar een einde aan. Hij regelde een toneelstuk over de eucharistieviering ‘Offer om Offer’ en liet dat in de Martinuskerk opvoeren door een gemengd gezelschap dat voor een groot deel bestond uit jonge boeren en jonge boerinnen. De

verbondenheid met de kerk bleek ook uit de deelname van de RKJB aan processies in Princenhage. De tentoonstelling kreeg de naam ‘Met Kruis en Ploeg’ omdat een ploeg en kruis het logo vormde van de RKJB. Dit logo was ook terug te vinden op de borstzak van het sportuniform en ook op de oorspronkelijke vlag van de sportclub die helaas verloren is gegaan. Toen in 1986 de oud RKJB-ers meededen aan de veteranen sportdag bij gelegenheid van de Boerendag in Rijsbergen name men als vervanger van het oorspronkelijke dundoek de vlag mee van de Boerenbond in Princenhage. Ook deze vlag leek verdwenen, maar na speurwerk van Jack Goos is deze zondag toch op te tentoonstelling te bewonderen. De tentoonstelling in het Princenhaags Museum, Haagweg 334bis is geopend op zondag 14 oktober van 13.00-17.00 uur. PAGINA 10

KORT BEDRIJVIG Parkhoeve Breda-Noord krijgt opknapbeurt op Dierendag

Medewerkers DELA steken handen uit de mouwen

De medewerkers van DELA in actie.

FOTO DELA

BREDA - Parkhoeve Breda-Noord kreeg op donderdag 4 oktober, Wereld Dierendag, een opknapbeurt. Die dag staken 250 medewerkers van DELA gezamenlijk de handen uit de mouwen tijdens hun jaarlijkse ‘DoegoedDag’. Kinderboerderijen vormen een plek waar opa’s en oma’s met hun kleinkinderen samen mooie herinneringen maken. Het is ook een plek waar mensen die alleen zijn met elkaar in contact komen. Daarom verdienen kinderboerderijen dit jaar steun tijdens de jaarlijkse ‘DoegoedDag’ die door Stichting DELA Fonds wordt georganiseerd voor medewerkers. Geert Aarts, manager Parkhoeve Breda-Noord: “Geweldig dat DELA dit voor ons doet. We zijn als stichting heel blij met dit initiatief. Vandaag hebben negentien medewerkers en directieleden van DELA ons hele hoofdgebouw gebeitst en zelfs alle beits betaald. Verder is een hele berg tuinafval afgevoerd, een nieuw kippenhok gebeitst en is er geklust in de moestuin. Graag wil ik DELA en het team van deze dag van harte bedanken voor het vele werk dat verzet is.” DELA Uitvaartcentrum Breda, Tuinzigtlaan 41. 4814JW Breda, tel. (076) 5147845. fax. (076) 5203169, e-mail, info@dela.nl, www.dela.nl

Vier nieuwe leden bij Heerlijke Orde Breda BREDA - De Heerlijke Orde van Breda zal op zondagmiddag 14 oktober drie Vrouwen en een Heer in haar midden opnemen die zich op diverse terreinen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Bredase samenleving. De uitverkorenen zijn Sirelda Jackson, Barbara Putters-Op de Beek, Pien Storm van Leeuwen-Hoogland en Gerard de Bitter. De inauguratie zal 15.30 uur plaatsvinden in de Grote Kerk.

over het begijnhof. De expositie ‘Kijken bij de Rijken, het huwelijk in historisch perspectief’ is een andere activiteit. Zij zoekt ook steeds naar de binding van culturele en maatschappelijke partijen. Zo nam zij het initiatief voor de Stichting Aithra voor ondernemende vrouwen in Breda. Barbara Putters was van 1992-1996 bestuurslid van de Stichting Bavel Anno 1920. Zij was initiatiefnemer en ook bestuurslid van de Stichting Brabants Industrieel Erfgoed.

De Heerlijke Orde van Breda 1970 staat open voor alle inwoners van de gemeente Breda. Iedereen kan iemand uit Breda voordragen die zich als vrijwilliger op meerdere maatschappelijke terreinen in Breda heeft onderscheiden en dat nog steeds doet.

Pien Storm van Leeuwen-Hoogland Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Zij bedenkt en organiseert kunst- en poëzieroutes en ook thematische tentoonstellingen. Met haar in steen gebeitelde ‘poosplaatsen’ verbindt zij inmiddels in de hele provincie Noord-Brabant landschap, historie en poëzie. Zij is mede-organisator van ‘Plein Air aan de Mark’, was voorzitter van de beroepsorganisatie voor kunstenaars BOA en schrijfster van o.m. de boeken ‘Ode aan de Mark’, De Mark en de stad Breda, poosplaatsen langs het water’. Zij organiseerde kunst- en poëzieroutes in Chaam en Breda, de route ‘Ontmoetingen langs het Water’ en de culturele voettocht ‘Ontmoetingen langs de heide’, beide in het kader van ‘Schatten van Brabant’. In Breda zette zij o.a. de expositie ‘Fabeldieren in beeld en poëzie’ op.

Sirelda Jackson Zij heeft zich sinds 1975 ingezet voor een grotere zelfredzaamheid en culturele betrokkenheid van o.a. jongeren uit de Nederlandse Antillen, Afrika en Suriname. Zij is op verschillende terreinen actief bij Soka Gakkai International, een organisatie die zich op basis van het Nichiren Boeddhisme inzet voor vrede, cultuur, educatie en duurzaamheid. In Breda was zij o.a. betrokken bij het Actieplan Cultuurbereik (ACCU) van de gemeente, Breda Corazon en Forza Futuro. Zij ontwikkelde de cursus ‘Geschiedenis van de Zwarte Beschaving’ voor de Volksuniversiteit Breda Aa en de opzet van opvang, huisvesting en begeleiding van Antilliaanse-Arubaanse risicojongeren speciaal in Breda-Noord. Ook zette zij cateringbedrijf Màrshé Breda mee op waar allochtone vrouwen werken. Barbara Putters-Opde Beek Zij zoekt uitdagingen die ten goede komen aan het behoud van de volkscultuur van Breda. Zij brengt dit o.a. in de praktijk met de door haar opgerichte Stichting Cultuurbehoud Breda. Het Miniaturen- en Poppenhuismuseum op het Begijnhof is daar een voorbeeld van. Zij stimuleerde ook de uitgave van boeken als ‘Heftige Vrouwen’ en ‘Ommuurd en afgeschermd’

Gerard de Bitter Hij is voorzitter van Breda on Stage, de tweejaarlijkse opvolger van de Bredase Revue, en van de Facilitaire Theater Werkplaats Breda. Eerder bekleedde hij diverse voorzitterschappen en andere bestuursfuncties. Hij heeft de Vrienden van de Grote Kerk, de Ondernemersvereniging Binnenstad Breda, waarvan hij secretaris en penningmeester was, en het wijkblad Breda-Oost mee opgericht. Hij was voorzitter van o.a. het Jongerenkoor Breda-Oost, het Bredaas Kerstconcert, het koor van de Michaelparochie, het Countryfestival Breda Binnenstad, de Orangerie Breda, de Kerstmanifestatie Breda en zaalvoetbalteam de Groene Sael.


huidproblemen

Heeft u een droge, doffe, vale beschadigde of verdikte huid? Littekens, rimpels of verkleuringen?

Brandveilige tips Controleer uw huis op onveilige situaties • • • •

Rook niet in bed Zet apparaten helemaal uit bij afwezigheid en tijdens het slapen Sluit niet te veel apparaten op één verlengsnoer aan Koude dagen komen eraan. Zorg dat de schoorsteen is geveegd

Neem dan contact op met onze schoonheidsspecialiste of huidtherapeute. Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

www.dermcentrum.nl

Plaats veiligheidsproducten

• Hang een blusdeken in de keuken • Plaats voldoende rookmelders in huis, minimaal één per verdieping, in de gang of het trapgat

Bespreek en oefen uw vluchtplan

• Leg de huissleutel op een vaste plek • Zorg voor een vrije vluchtweg naar buiten en spreek daar een verzamelplaats af

Hoe brandveilig woont u?

Meer tips op onze site www.brandweermwb.nl

Het Aardbeienterras (Pannenhoefsebaan 31 Rijsbergen) 06-50577635

Herfstvakantie! Kom zelf aardbeien plukken en geniet

Vraag naar de actie voorwaarden

van de heerlijke hapjes en drankjes.

Hazeldonkse zandweg 28 4762 AL Zevenbergen

Binnenterras, Speelweide, Speurtocht, etc.

Tel.: 0168 - 326207 Fax: 0168 - 328767

Tot november elke dag open van 10.00-18.00 uur

www.hetaardbeienterras.net Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

Trappen kozijnen & deuren

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

showroom@provily.info www.provily.info

VOOR DE BESTE PRIJS & KWALITEIT KWALITEIT KOOPT U BIJ ONS! DE ALUMINIUM && PVC, PVC, DE MOOISTE KOZIJNEN, DEUREN & SERRES IN ALUMINIUM RENOVATIE & NIEUWBOUW ✔Maatwerk Maatwerkalle alleserres. serres. ✔ ✔Fabricatie Fabricatievan vanramen ramen&&deuren deuren ✔

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

pvcen enaluminium. aluminium. ininpvc

Meubelstoffering

✔Alles Allesinineigen eigenbeheer beheersinds sinds1983. 1983. ✔

voor o.a. boten, stoelen, banken, wanden, en caravans Eigen maatwerk!

✔10 10jaar jaarwaarborg. waarborg. ✔ ✔ ✔Geen Geenvoorschot. voorschot.

Brugel Woondesign

✔ ✔Nieuwbouw Nieuwbouw--Renovaties. Renovaties.

Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

Is strIjken nIet uw vak? aalten strijkservice Breda

✔ ✔Alle AlleRAL-kleuren. RAL-kleuren. ✔ ✔Volledige Volledigeafwerking. afwerking. ✔ ✔Geplaatst Geplaatstdoor doorvakmensen. vakmensen.

BEZOEK ONZE ONZE SHOWROOM BEZOEK

Laat de strIjk voor u doen!

NynkeAalten@icloud.com

06-13324485 076-5991675

SERRES--KOZIJNEN KOZIJNEN -- DEUREN DEUREN in in ALUMINIUM ALUMINIUM && PVC PVC SERRES

B ras s c h aat s este stee en nw we eg g 2 29 92 2 •• 2 29 92 20 0 K K alm a lm tth ho 32 66 7 8866 •• Fa x 00003 3 22 33 666 6 66 444 4 4411 Brasschaatse ou u tt B Be elg lgië ië •• Te Tell 0 00 03 23 36 66 65 57 Fax A lle d dage a g en n o op pe en n v va n 10 10U U to to tt 117 7U on g va n 114 4 UU tto t 17 w w.br u vo.be Alle an U • • z zo nd da ag v an ot 1 7UU •• w www.bruvo.be


KORT BEDRIJVIG ‘Ben je in rouw, moet je ook nog nieuw leven beginnen’

Thema-avond over verlies en rouw

BREDA - Stichting ROeR, Rondom Overlijden en Rouw, organiseert op woensdag 10 oktober om 19.30 uur een bijzondere thema-avond in de aula van Hogeschool Avans. Columnist en verslaggever Joep Schreuder, bekend van radio & tv, interviewt Petra van Rij, Karin Kuiper en Loes van de Velden met hun indrukwekkende verhalen over verlies, rouwverwerking en de manier waarop ze hun leven hebben herpakt. De entree is gratis. Aanmelden kan via www.zorgaanbiederswb.nl onder het kopje ‘aanmelden ROeR’.

Zwoegende deelnemers aan de Bedrijvenloop.

Singelloop onder ideale weersomstandigheden

Grote drukte op en langs parcours BREDA - ‘You ‘ll never walk alone,’ speelde de kapel toen een grote groep lopers van de bedrijvenloop passeerde. En dat zou ook zo blijven zondagmiddag. De mooie herfstdag trok niet alleen veel deelnemers maar ook publiek. Duizenden toeschouwers moedigden zo’n dertienduizend recreatieve- en prestatielopers aan. DOOR HENK KETELAAR De binnenstad was voor het gemotoriseerd verkeer hermetisch afgesloten. Toch mopperde volgens twee verkeersregelaars op de kruising Tramsingel en Nieuw Prinsenkade maar een enkeling om deze maatregel. De binnenstad was de hele zondag in de greep van de 27ste editie van de Amgen Singelloop. Al rond het middaguur stroomde het publiek toe. Rond de klok van 13.30 uur was er op de Hoge Brug bijna geen doorkomen meer aan. De smalle strook op de brug raakte bij tijd en wijle verstopt. Applaus Voor de lopers was er terecht ruim baan en zij werden langs het hele parcours met applaus aangemoedigd. Vooral in de binnenstad en op de Grote Markt staken de toeschouwers hun bewondering voor de lopers niet onder stoelen of banken. En als het applaus dan even verstomde, dan was er om de paar honderd meter altijd wel een dweilband of kapel die voor de nodige opzwepende muziek zorgde. Terwijl in de Visserstraat kroegbezoekers met een

biertje in de hand de passerende lopers aanmoedigden, lieten de terrasbezoekers lekker zittend in het zonnetje de lopers aan zich voorbij gaan. Gezelligheid Als de eerste lopers van de Bedrijvenloop richting finish gaat, zet een dweilorkest heel toepasselijk het liedje ‘Zo’ne goeie hebben wij nog niet gehad’ in. Het publiek zong spontaan mee.

‘Zet hem op, hé!’ Of de lopers deze uitbundigheid allemaal registreerden, valt te betwijfelen. Zij hadden maar één doel; zo snel mogelijk de finish halen om wellicht een nieuwe PR (persoonlijk record) weg te zetten. Dat was voornamelijk bij de mannen zien. Regelmatig raadpleegden zij hun horloge. Vrouwen wilden nog wel eens reageren op de uitbundige aanmoediging van het publiek en staken dan hun handen omhoog of maakten een dansje. Supporters Bij de start van de tien kilometer was het

als gebruikelijk het drukst. Meer dan vierduizend deelnemers begonnen eraan. Voor de eerste keer waren zij opgesteld naar de vermoedelijke eindtijd. Dat voorkwam veel inhaalmanoeuvres van de betere lopers. Het duurde minuten voordat de laatste in de lange rij deelnemers passeerde. Maar ook die werd luid aangemoedigd. Veel lopers hadden hun supporters aan de kant staan. Regelmatig klonk de kreet: ‘Zet hem op, hé!’. Ook de Prinsenbekenaar Richard Koppens (45) had zijn supporters. Bij de Hoge Brug stonden ze, familie, buren, vrienden maar ook zijn muziekmaatjes van de kapel Nootgeval. In oranje gekleurde outfits werd hij luid muzikaal en verbaal aangemoedigd. Met zo’n steun moet hij zijn PR wel verbeterd hebben.

Goede doel Elk jaar wordt op de eerste zondag van oktober de Singelloop gehouden en wordt er per deelnemer een klein bedrag ingehouden voor een goed doel. Dit jaar gaat het geld naar de EHBO Breda.

Aanmelding De thema-avond vindt plaats op woensdag 10 oktober in de aula van Hogeschool Avans, Hogeschoollaan 1 te Breda. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond start om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.30 uur duren. De entree is gratis. Vooraf aanmelden kan via www. zorgaanbiederswb.nl onder het kopje ‘aanmelden ROeR’. Meer informatie is te vinden op www.roerbreda.nl. Voor vragen kunt u een mail sturen naar info@roerbreda.nl / een mail sturen naar Roel Stapper, voorzitter van Stichting ROeR, r.stapper@zuylen.nl. www.roerbreda.nl

Wereld Reumadag 2012 in Amphia

Reumatologen kunnen kwaliteit van leven verbeteren BREDA - Op 12 oktober organiseert Amphia in het kader van Wereld Reumadag een informatiebijeenkomst. Patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden zijn tussen 12.00 en 16.00 uur van harte welkom in de centrale hal op locatie Molengracht.

en ook artrose kunnen grote impact hebben op het dagelijks leven en de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Daarom vraagt het Reumafonds in samenwerking met reumapatiëntenverenigingen ieder jaar aandacht voor de gevolgen van reuma tijdens de Wereld Reumadag.

Een team bestaande uit een verpleegkundig specialist, reumaconsulent, fysiotherapeut en leden van de reumapatiëntenvereniging staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. U kunt kijken naar een yogademonstratie en deelnemen aan een quiz. Dit alles staat garant voor een informatieve en interessante middag.

Snel een afspraak met een deskundige Het Amphia Ziekenhuis kent een groot team van specialisten op het gebied van reuma. Naast medisch specialisten bestaat het team uit reumaconsulenten en verpleegkundig specialisten. Samen bieden zij de beste zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij wordt iedere vorm van reuma op een specifieke manier behandeld om klachten te verminderen. Soms met medicijnen, maar ook fysiotherapie en ergotherapie kunnen ingezet worden. Patiënten die op verwijzing van een huisarts of specialist doorverwezen worden naar een reumatoloog kunnen bij Amphia vaak al binnen één week terecht.

Wereld Reumadag 2,3 miljoen Nederlanders hebben reuma. 60% van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar. Ook kinderen kunnen reuma krijgen. Reuma omvat meer dan honderd chronische aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Sommige mensen hebben meerdere vormen van reuma. Reuma

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau presenteert

De geschiedenis van De Klokkenberg BREDA - Het bestaan van De Klokkenberg beslaat maar een zeer beperkte periode. Het initiatief tot de oprichting werd genomen in 1943 en reeds in 2000 werd de definitieve sluiting bekend gemaakt. Een korte, maar zeer bewogen geschiedenis.

Finish van de bedrijvenloop op de Grote Markt.

De bedrijvenloop opende het loopevenement.

FOTO’S HENK KETELAAR PAGINA 12

De Klokkenberg werd in eerste instantie opgericht als Brabants sanatorium voor mensen met tuberculose. Aan de gebouwen is dit nog duidelijk te zien, zoals ook te zien is dat dit initiatief sterke wortels heeft in de Rooms Katholieke kerk. Dat Brabantse en dat katholieke vormden mede de redenen dat de bevolking van de regio De Klokkenberg beschouwde als het eigen medisch centrum. Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg bleek al spoedig na de opening dat er minder behoefte bestond aan herstelmogelijkheden voor tuberculosepatiënten. Als gevolg daarvan ontstonden initiatieven om ook andere zorgactiviteiten te ontwikkelen. Zo ontstond geleidelijk aan een multicategoraal medisch centrum. Hiervan maakten het long- en astmacentrum Schoondonck voor mensen met ernstige chronische longaandoeningen, de Dr. Hans Berger Kliniek voor epilepsiepatiënten, het Centrum voor Allergologie-Immunologie en de Kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Mark deel uit.

Hartkliniek Landelijke bekendheid kreeg De Klokkenberg toen er eind jaren ‘70 een hartkliniek (het Thoraxcentrum) werd ontwikkeld. Een hartkliniek in een categoraal ziekenhuis, een noviteit in Nederland, maar ingegeven door de grote behoefte aan operatiecapaciteit voor hartpatiënten. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg enerzijds en interne strubbelingen en bestuurlijke perikelen anderzijds leidden er na ruim 15 jaar toe dat de zorg voor hartpatiënten werd overgedragen aan het Ignatius Ziekenhuis (nu Amphia Ziekenhuis). Daardoor bleek het onmogelijk om ook de andere zorgactiviteiten in De Klokkenberg te continueren. Deze werden en worden op andere plaatsen in de regio voortgezet. Bewogen geschiedenis Wat blijft is enerzijds het monumentale gebouw, dat nu een andere zinvolle bestemming krijgt, en anderzijds de herinnering aan een korte, maar bewogen geschiedenis waarin de grote inzet en zorg voor de patiënten steeds centraal heeft gestaan. Op dinsdagavond 16 oktober, 19.30-22.00 uur verzorgt dhr. G.G.E.M. Dirven een presentatie over de geschiedenis van De Klokkenberg in Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1 (achter De Scharen), Breda. De voordracht is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden.


Alle spijkerbroeken .............................€ 1,00 Grote naslagwerken ...........................€ 1,00 Kinderboeken .....................................€ 0,10 Kandelaartjes en waxinelichthouders € 0,10

De kleur van de ballon bepaald de korting tot wel 20 %

Sleutelhangers en keycords ..............€ 0,05 Div. bruin aardewerk serviesgoed ......€ 0,10 Alle overgordijnen ..................hAlve prijS

De actie loopt van 12 / 27 oktober 2012 De korting op alle 2012 modellen in voorraad Bezoek de winkel in Ulvenhout

Alle rieten mandjes ................hAlve prijS

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

www.fietsenaandemark.nl

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

STRO KORRELS Ideaal stalbed voor dieren 

100% natuurlijk, voordelig, ruimte- en arbeidbesparend



 



€4.50 per zak van 15 kg

06-24887585



      UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ? Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL



”Die ene druppel. Die doet er toe.” - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

WORKSHOP KERAMIEK Een dag kreatief bezig zijn met klei in een gezellig atelier in Ulvenhout. Keuze data: Dinsdag 9 okt./13 nov. en 11 dec. Van 10.00-16.00 uur. 6 à 8 pers. Inl. 076-5612596

gratis plaatsing

Van Os uurwerken b.V. Etten-Leur

www.vanosuurwerken.nl

Gaat u bouwen of verbouwen? Voor bouwen met persoonlijke aandacht moet u bij Aannemersbedrijf van Opstal & Zn bv zijn. Wij leveren nog een produkt af waar met hart en ziel aan gewerkt is.

WWW.HOBBYKAS.NL

Samen op avontuur voor maar €10,-!* Een hele dag onbeperkt bussen in Brabant met de Goed bezig BUS-Familiekaart. Wel eens een olifant horen trompetteren in Brabant? Met de Goed bezig BUS-Familiekaart ontvang je bij Safaripark Beekse Bergen 25% korting op de entree. Koop de kaart online op www.goedbezigbus.nl.

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

- Voor al uw nieuwbouw en verbouwwerkzaamheden - Maatwerk en ouderwets ambachtstimmerwerk, ensuite’s / radiatorombouwen / lambriseringen etc. - Levering van hout en plaatmateriaal op maat en voorzien van de door u gewenste profileringen. - Tevens bouw van maatwerk betonkelders/zwembaden.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Maalbergenstraat 11, 4884 MT Wernhout. Tel.: 076-5973478 Email: info@opstal.nl

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 13 en woensdag 14 november VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 20 op 21 oktober op het traject Breda-Tilburg een slijptrein. Woont u in Breda in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

*De Goed bezig BUS Familiekaart is geldig voor 2 volwassenen + 3 kinderen (t/m 11 jaar). Of 1 volwassene + 4 kinderen (t/m 11 jaar). In de bussen van Arriva en Veolia Transport in Noord-Brabant. Het tarief is exclusief transactiekosten.

www.goedbezigbus.nl

foto: Peter Honig

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).


onroerend goed

HEERLIJK WONEN IN BREDA tste

Iedere zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur is de modelwoning aan Lange Weide 108 te Breda open!

Lawaoningen 3

De woningen zijn te koop of te huur. U koopt de woningen al vanaf w 298.000,-- v.o.n.

Tel. 0184 - 495 495

Tel. 076 - 52 42 400

www.waterdonkendevrijheid.nl

‘B4U’, met Rock en blues

oPen 13 huis!okt. van 14.00 tot 16.00 UUr

groter wonen? nu bezichtigen, nu beschikbaar!

Kurt de Bont, Kurt van de Peyl, Léon van Gils, Richard van Boxel en Nill Marijnissen in de band Cedrick .

BAVEL - Op 13 oktober is “B4U”, het Benefietconcert van de Stichting Ubuntu in de Tussenpauz in Bavel. Een Benefietconcert met een prachtige programmering. We mogen uitkijken naar ‘Moeders & de Jong’. Een band met Deborah Jacobs, Walter Lavent, Bob van Dinther en Alex Lekatompessy. De leden van deze gelegenheidsformatie zijn graag geziene gasten op de poppodia. Zij brengen rock en bluesklassiekers in akoestische versie. Cederick is een reünieband die in de jaren negentig veel succes had in de regio. Ze spelen muziek uit de

sixties, uitgewerkt met een eigentijdse vette gitaar- en drumpartij. ROBB with Friends is een zevenkoppige gelegenheidsformatie die met hun New Orleans Blues en bijzondere instrumentarium voor een verrassing zullen zorgen. De laatste band die komt spelen is “Three Pianos”, een band met Cyriel Havermans. Cyriel is door zijn bijdrage aan de Heralds, Focus, Brainbox en Big Wheel bekend geworden bij muziekliefhebbers over de hele wereld. Samen met de broers Tim en Paul Krempel speelt hij blues en rockmuziek van Jimi Hendrikx, the Cream, the Who, the Band, Blind Faith e.d.

inrUil eigen woning mogelijk* *) vraag naar de voorwaarden

n n n n n n

Twee-onder-een-kap woningen van 650 m3 en 800m3 Onderscheidende tijdloze architectuur Instapklaar: u kunt hier direct wonen Veilig en zorgeloos wonen Energiezuinige woningen met warmtepomp Inruil eigen woning mogelijk: Gerust Gevoel Garantie®

Kom op de koffie in de gezellige modelwoningen!

U bent welkom op zaterdag 13 oktober tussen 14.00-16.00 uur. Bereikbaar via de Donkerstraat in Etten-Leur.

POLITIEBERICHTEN

Getuige helpt bij arrestatie inbreker BREDA - Een inbreker werd door agenten ingerekend. Dat gebeurde vrijdagmiddag. Een oplettende getuige ging achter de inbreker aan. De verdachte kon even later door agenten worden ingerekend op aanwijzingen van de getuige. Een vrouw merkte rond 17.00 uur dat er werd ingebroken in haar garage aan de Haagweg in Breda. Deze garage staat in de achtertuin van haar woning. Ze hoorde glas breken en zag vervolgens dat iemand vanaf de straatkant zorgvuldig de uitstekende scherven uit het kozijn nam. Ze riep haar vriend (20), die meteen achter de inbreker aanging. Het werd een lange achtervolging die via de Ettensebaan, Tuinzigtlaan in de richting het Kruisvoort ging. Onderweg lukte het de getuige diverse keren om de inbreker te achterhalen. Steeds weer zag de dader zich kans om los te rukken en weg te rennen. Ondertussen was de gewaarschuwde politie ook al in de buurt. De getuige stapte in de politieauto en kon even later de inbreker aanwijzen. De dader liep toen op de meubelboulevard aan het Kruisvoort in Breda. Agenten konden hem vervolgens inrekenen. De verdachte is een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij verklaarde dat hij in een dronken bui op zoek was naar een slaapplaats. De arrestant is in het belang van het verdere onderzoek in de cel gezet.

www.schoonendreef.nl

076 5022888

076 5033000

076 5148656

Cultuur tijdens het Middaguur BREDA - Op vrijdag 12 oktober is er weer een middagpauzeconcert in de Waalse Kerk, Catharinastraat in Breda. Dit concert wordt verzorgd door de mezzosopraan Veronique van der Meijden en de gitarist Yiannis Giagourtas. Veronique van der Meijden onving twee keer een eervolle vermelding bij haar deelname aan Prinses Christina Concoursen. In 2012 won zij een beurs die haar in staat stelde masterclasses te volgen bij de Britse tenor Robert Murray. aan de Dartington InternaPAGINA 14

tional Summer in het Engelse Devon. Yiannis Giagourtas won de eerste prijs in de Internationale Muziekwedstrijd in Dublin. in 2010. In datzelfde jaar was hij finalist op het Internationale Guitaarconcours in Berlijn. Voor de pauze worden werken uitgevoerd van Joaquin Rodrigo, Matilde Salvador, Kyriakos Tzortzinakis en Mikis Theodorakis. Na de pauze vervolgen Veronique van de Meijden en Yiannis Giagourtas met Peter Kerkelov, G. Regondi, Mario Castelnuovo Tedesco en Manuel de Falla. Het concert begint om 12.00uur en de toegang is gratis.


onroerend goed

Vanaf nu te huur: luxe appartementen Sculptuur Corneille vanaf € 835,- per maand incl. parkeerplaats.

Kom en bekijk de appartementen op zaterdag 13 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur. Bezoek ook de modelappartementen! Locatie: Dirk Hartogstraat in Breda Meer informatie Bel met WonenBreburg via 0900-0209 (10ct/min) en vraag naar Marjo Dobbelaer of Lynsey Gras.

Wonen op hoog niveau?

@Sculptura_Breda

Te koop:

Luxe

OPEN 13 HUIS!OKT.

2-onder-1 kap woning in Rijsbergen www.biesveld20.nl

Schilderen, Witten, Kozijnen, Lekkages, Stucken en Tegelen.

VAN 14.00 TOT 16.00 UUR

GELIJKVLOERS WONEN, MET TUIN? NU BEZICHTIGEN, NU BESCHIKBAAR! INRUIL EIGEN WONING MOGELIJK* *) VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gelijkvloerse woningen van 580 m3 Onderscheidende tijdloze architectuur Instapklaar: u kunt hier direct wonen Veilig en zorgeloos wonen Energiezuinige woningen met warmtepomp Inruil eigen woning mogelijk: Gerust Gevoel Garantie®

Kom op de koffie in de gezellige modelwoningen!

U bent welkom op zaterdag 13 oktober tussen 14.00-16.00 uur. Bereikbaar via de Donkerstraat in Etten-Leur.

076-57.15.914 marnixbreda@casema.nl

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

076 5022888

076 5033000

076 5148656

in Duitsland. (320 km vanuit Breda). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0032495-501961 Erkend door: CBW

Wij verzorgen voor u: Showroom Pauvreweg 56 Nieuwe vloer Etten-Leur Renovatie bestaande vloer Schuren en onderhoud 076 - 504 03 58 Offertes verzekeringen www.vdmeulenparket.nl

Minimaal 100 stuks.

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Parket Service van de Wetering Leggen, schuren en onderhoud van al uw houten vloeren Ook voor traprenovatie voor bedrijf en particulier

www.schoonendreef.nl

TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg

tel.: 06 - 48117916

www.weteringparket.nl

Geen vooRRijKosten Klus-it René Peeters Groeneweg 28, 4759 BB Noordhoek Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313 Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl info@klus-it.nl / Lid VLOK


Officiële opening AVhuis in Breda

‘Nieuwe impuls voor beeldcultuur’

Maczek Museum presenteert ‘Bevrijdingskinderen’

BREDA - Het AVhuis in Breda, een bedrijfsverzamelgebouw voor audiovisuele professionals, is officieel geopend. De opening werd verricht door Wim van de Donk, commissaris van de koningin van de provincie Noord-Brabant, BREDA - Deze expositie is iedere 2e bruikt voor kinderen geboren uit relaties en Hans Maarten van den Brink, directeur Mediafonds. Ook burgemeester Peter van der Velden en wethouder en 4e zondag van de maand van 14.00 tussen Nederlandse vrouwen en onze u tot 17.00 toegankelijk voor het pu- bevrijders aan het eind van de 2e WereldWilbert Willems waren daarbij present. bliek vanaf 14 oktober t/m 24 maart.

DOOR ADDO SPRANGERS In het AVhuis werken meer dan vijftig bedrijven samen aan beeld, geluid, animatie, games en multimedia. Het AVhuis is tot stand gekomen met steun van de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant. Beiden hebben een bedrag van een half miljoen geïnvesteerd in de realisatie van het AVhuis. “De realisatie van het AVhuis sluit aan bij ons streven om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden, waarbij innovatie een belangrijk thema is,” vertelt Wilbert Willems, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur. “Breda profileert zich naast stad van erfgoed, uitdrukkelijk ook als stad van beeldcultuur, ook richting 2018.” Duurzaam Het AVhuis is gesitueerd op de Triple O campus, een ontwikkeling van Red Concepts, waar bedrijven op het raakvlak van technologie en creatieve industrie zijn gevestigd. Onder andere de Game Academy, Studio 100 en het Blushuis zijn er gevestigd. In het AVhuis is ruimte voor meer dan vijftig bedrijven die samen werken aan beeld, geluid, animatie, games en multimedia. Het gebouw nodigt uit tot samenwerking tussen vakgenoten. In het AVhuis delen de bewoners onder andere diverse studio’s voor film, geluid en fotografie en een kleine bioscoop. Naast een creatieve hotspot is het AVhuis het meest duurzame bedrijfsverzamelgebouw van Nederland. Door bijzonder duurzame toepassingen als een zonnecellendak, zonwerende beglazing, ondergrondse koude- en warmteopslag, LED-verlichting, bewegingsmeters en hemelwaterinfiltratie, voorziet het gebouw zelf in zijn energiebehoefte en is het volledig klimaatneutraal. Het AVhuis heeft daarmee een Groenverklaring voor duurzame nieuwbouw gekregen. Samenwerking De Bredase profilering rond het thema beeldcultuur is volgens de gemeente Bre-

Wilbert Willems: ‘Breda profileert zich naast stad van erfgoed, uitdrukkelijk ook als stad van beeldcultuur’ FOTO HENK STEVENS

da duidelijk merkbaar in het culturele klimaat van de stad. Als voorbeelden hiervan noemt zij MOTI (Museum of the Image), Huis voor Beeldcultuur en de culturele festivals. Zo vindt momenteel tot 21 oktober Breda Photo plaats.

‘AVhuis als creatieve hotspot’ Naast het culturele profiel is beeldcultuur ook in educatief en economisch opzicht erg belangrijk voor Breda. De regio Breda kent een groot aantal bedrijven op het gebied van beeldcultuur, zoals filmmakers,

animatoren, gameproducenten en AV-professionals. Dat is niet verbazingwekkend gezien de hoge kwaliteit van het aanbod van Avans en NHTV op dit gebied. In april is de gemeente Breda in samenwerking met onder andere de Bredase hogescholen een internationaal project rond het thema beeldcultuur gestart: VIVID (Value Increase by Visual Design), waarbij Bredase, Engelse, Franse en Belgische universiteiten en organisaties samenwerken. De gemeente wil het jonge, afgestudeerde talent graag voor de stad behouden en het vestigingsklimaat optimaliseren. De realisatie van het AVhuis is hierin een grote stap.

Beekse Smart houdt uitgebreid Zangcafé

PRINSENBEEK - Voor de negende maal houdt smartlappenkoor Beekse Smart het jaarlijks terugkerende Zangcafé op de laatste zondag in oktober, een zeer druk bezochte smartlappenmeezingmiddag in de zalen van Café Marktzicht in Prinsenbeek. Beekse Smart brengt ieder jaar weer nieuw ingestudeerde smartlappen ten gehore en treedt afwisselend op met een gastkoor en/of gastzanger(es). Ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan houdt het smartlappenkoor dit jaar een uitgebreid Zangcafé. Zo zijn er optredens van onder meer het Westhoeks Mannenkoor, smartlappenkoor C’est la Vie en Havenkoor Fortitudo. Informatie: www. beeksesmart.nl

SSVB Winterklaar

BREDA - De eerste herfststormen zijn voorbij, de dagen worden merkbaar korter, temperaturen dalen, kortom: herfst en winter zijn in aantocht. Dat betekent, dat voor sommige sportverenigingen nu ook “het” seizoen weer gaat aanbreken. De Bredase schaatsverenigingen kijken reikhalzend uit naar “ijs”. In het weekend van 13 oktober gaat de Kunstijsbaan Breda weer open en deze begint, net als Schaats- en Skeeler Vereniging Breda,

dan aan het 12e seizoen. De wieltjes van de skeelers maken plaats voor de smalle ijzers. In de herfstvakantie gaat een 60-tal SSVB-leden (met aanhang) voor de 10e keer (!) naar het Zuidduitse Inzell om daar het eerste ijs van het seizoen 2012-2013 te ‘proeven’; de overigen kunnen in Breda in die periode hun hart ophalen. Recreatieve SSVB-rijders kunnen in clubverband ook het komend seizoen op een aantal verenigingsuren vooral aan de techniek werken, terwijl SSVB-wedstrijdschaatsers op een aantal exclusieve KNSB-uren daarnaast

ook op snelheid trainen. Nieuw binnen de trainingsaanpak van SSVB is (analoog aan ‘remedial teaching’ in het onderwijs) “remedial skating” op het ijs. Op aangeven van trainers worden schaatsers die dat nodig hebben 1-op-1 tijdens hun training begeleid op een bepaald onderdeel van de techniek. Dat gebeurt door Jan van Doesburg, één van de grondleggers van het schaatsen in Breda. Op die manier wordt ‘maatwerk’ geleverd aan rijders die dat op een bepaald vlak nodig hebben. In Breda zal de kunstijsbaan tot half maart deels weer SSVB-blauw kleuren, zoals dat het in de herfstvakantie in Inzell doet. Zin in een gezonde vrijetijdsbesteding of ‘gewoon’ belangstelling? Neem eens een kijkje op de website www.ssvbreda.nl of neem contact op met het secretariaat. Nieuwe leden zijn altijd welkom! Elk weekend worden er op de Kunstijsbaan Breda wedstrijden georganiseerd, die vrij toegankelijk zijn. Op 17 en 18 november is de baan in Breda gastheer voor de 2e Holland Cup wedstrijd, een serie klassementswedstrijden die door heel Nederland wordt gehouden en waaraan de nationale top meedoet. PAGINA 16

De manschappen die ons land van het juk van de Tweede Wereldoorlog bevrijdden werden warm onthaald. Eindelijk feest, na alle ontberingen onder het Duitse regime. In de weken na de bevrijding krijgt het leven weer kleur en gebeurt het onvermijdelijke. Talloze meisjes worden verliefd op de soldaten van verre. Wanneer de manschappen verder getrokken zijn, worden de gevolgen van deze prille liefdes langzaam maar zeker zichtbaar. Letterlijk. Naar schatting zeven- tot negenduizend jonge vrouwen blijken zwanger te zijn. Naoorlogs Nederland weet geen raad met deze enorme schande. Soms wisten de jonge moeders helemaal niets, zij waren na een avondje feesten zwanger geworden, maar ze hadden geen idee van welke man of op welke avond. De zwangerschappen worden doodgezwegen, meisjes worden naar het klooster gestuurd, illegale abortussen worden uitgevoerd, kinderen worden door opa en oma opgevoed of ter adoptie aangeboden. Sommige bevrijders bleven langere tijd op één plek. Van deze mannen hadden sommige moeders nog een foto, een naam, een adres, andere bevrijders trokken verder of sneuvelden in de laatste maanden van de oorlog. De naam Bevrijdingskinderen wordt ge-

oorlog. Dat kunnen Amerikanen zijn, Canadezen, Engelsen, Polen, Schotten, Ieren, maar bijvoorbeeld ook Israëliërs. Bevrijdingskinderen zijn inmiddels “met pensioen”. De kans dat hun vader nog leeft is niet groot. Toch kan zoeken zinvol zijn. Als de biologische vader meer kinderen had, dan kunnen zij vertellen wat voor een man de vader was. Ook hebben ze foto’s. Deze antwoorden op een zoekvraag zijn zeer belangrijk om alle gaten te vullen. “Pas als het plaatje compleet is, heb je rust”, is een veel gehoorde opmerking. De fotograaf Reg Grunson heeft de foto’s voor de expositie gemaakt. Daarnaast zal er een documentaire vertoont worden van Frank Osch, die door Omroep Max in mei 2012 werd uitgezonden.

Het Generaal Maczek Museum is gevestigd op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda, ingang De La Reijweg 95. Legitimatie is verplicht. Het bezoek is gratis. Het Generaal Maczek Museum is steeds op zoek naar voorwerpen en foto’s welke betrekking hebben op de bezetting, het verzet en de bevrijding van Breda en andere delen van Nederland. Voor meer informatie als vrijwilliger of over het museum bel 076-5274089 of 076-5601224, of mail naar info@maczekmuseum.nl. Bekijk ook de website www. maczekmuseum.nl

Dubbelconcert LaBanda Abdera 2012 BREDA - Sinds een aantal jaren kent LaBanda de traditie van een dubbelconcert. LaBanda nodigt dan een ander muziekgezelschap uit om gezamenlijk een concert te geven. Dat kan een andere bigband zijn, een accordeonvereniging of zoals dit jaar een harmonie.

Het dubbelconcert 2012 vindt plaats op zondagmiddag 21 oktober vanaf 15.30 uur tot 19.00 uur bij partycentrum Oncle Jean aan de Ginnekenweg 338 te Breda. LaBanda bestaat nu zo’n 45 jaar en speelt nog steeds dansmuziek in de stijl van de bigbands uit het midden van de 20e eeuw. Muziek zoals die vertolkt werd door bijvoorbeeld het orkest van Glenn Miller. Harmonieorkest Abdera is voort gekomen uit

het federatieorkest van de BFC en speelt sinds 1980 in de huidige bezetting. Abdera speelt onder leiding van Ad van Dun licht populaire muziek maar ook goed in het gehoor liggende marsen en walsen. Aan het begin van deze eeuw stond Abdera enkele jaren onder leiding van Lieke Beens, die daarvoor furore had gemaakt als fluitiste bij de Bredase Revue. Na gezinsuitbreiding geeft zij sinds augustus 2011 op inspirerende wijze leiding aan LaBanda. Bent u benieuwd naar de muzikale presentatie van beide orkesten, of wilt u gewoon een gezellige middag, kom dan luisteren naar het gratis concert bij Ome Jan, 21 okt. 15.30 uur en laat u verleiden tot een dansje. info: www.Labanda.nl; www.abdera.nl

Toekomst zaaien BREDA - Zaterdag om 14.00 uur is op de biodynamische Zorgboerderij De Beukenhof de aftrap van de actie ‘toekomst zaaien.’ Burgers worden uitgenodigd om gezamenlijk een akker in te zaaien. Dit initiatief van Stichting Demeter en stichting Zaadgoed

is bedoeld om mensen te betrekken bij de boeren en zaadgoed als cultureel erfgoed dat steeds meer in handen komt van enkele multinationals. Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, het keurmerk van BD voedsel houdt een inleiding. Iedereen krijgt een mooie pet, een rondleiding en een drankje en gaat samen zaaien.

Theaterwandeling in de Belcrum

KROV speelt Halve Smart BREDA - Theatergroep KROV organiseert op 13, 14, 19, 20 en 21 oktober de theaterwandeling Halve Smart in de Belcrum. De regie van dit locatieproject is in handen van Corné van Sprundel. Jeroen Flamman schreef de tekst. KROV zoomt in op de wijk de Belcrum en geeft het publiek een inkijkje in de persoonlijke levens van enkele (fictieve) buurtbewoners. We zien onder meer drie zussen op zoek naar rust, een verknipt gezin in de aardappelindustrie en een DJ die zijn grote liefde dreigt kwijt te raken. Halve Smart is een tragikomische locatievoorstelling over het menselijk onvermogen, eenzaamheid

en berusting. De Belcrum is een levendige wijk waarin de laatste jaren allerlei culturele activiteiten plaatsvinden. De wijk is veel in het nieuws omdat die grenst aan de achterzijde van het station, dat momenteel geheel vernieuwd wordt. Het idee voor een project in de Belcrum is ontstaan, doordat KROV wekelijks in het gemeenschapshuis repeteert en de schrijver van Halve Smart in de wijk woont. De theaterwandeling start om 19.30 uur in het Gemeenschapshuis de Belcrum, Pastoor Pottersplein 12 in Breda. Reserveren kan via info@krovtheater.nl of 0765220868. Meer informatie: www.krovtheater.nl


onroerend goed

Te huur in centrum eTTen-Leur

op A-locatie, ca. 20m2 voor pedicure/nailstyliste/diëtiste/sportmassage/reiki en alles wat met uiterlijke verzorging te maken heeft.

TIJD OM IN 2012 TE OOGSTEN!

Brieven onder nummer 312 van dit blad.

Appartementen Cloosterstaete Etten-Leur  Verkoop uw huidige woning sneller met het Verkoop Vooruit Plan!  Koop risicoloos uw nieuwe appartement of penthouse in Cloosterstaete;  Kies voor een aankoopsubsidie die tot wel € 50.000,- kan oplopen!  Kom naar het Open Huis op vrijdag 12 oktober 2012 en laat u uitgebreid informeren over de verkoop-/koopmogelijkheden;  Nog enkele 3- en 4-kamerappartementen beschikbaar! 4 appartementen verkocht met het “Verkoop Vooruit Plan” in de laatste 5 maanden!

kOM kIJkEN! OpEN huIS

Rechtstreeks te koop van particulier

BOUWGROND

Vrijdag 12 oktober 2012 van 16.00 tot 19.00 uur | Modelwoning Cloosterstaete kloosterlaan 140 | Etten-Leur

- perceel 18 x 40 m (BxD)

Oogst voordelen 2012:

- geen bouwplicht

- ruime bouwvoorschriften

- net over de grens bij Baarle-Nassau  In 2012 kopen en financieren met een gunstige Haagdijk-krant-aanbiedingen 100% aflossingsvrije hypotheek bij een gunstige - gelegen in België, véél goedkopere Bij Grillerij Poeliershuis Schrauwen overwaarde;* Belgische grondprijs  Met uw hypotheek creëert u vaste maandlasten, Nieuwe Haagdijk 34, Breda geen onverwachte huurverhoging!* - in rustige villawijk, laatste kavel!  Koop nu 100% veilig met hetGeldig unieke “Verkoop van 27 april t/m 7 mei 2011 Vooruit Plan” met de unieke garantie Niet verkocht = Niet gekocht;* Waardebon Waardebon  Of koop met de aantrekkelijke Tegenaankoopsubsidie inlevering van deze waardebon Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u: Aalten die wel kan oplopen tot € 50.000,-!ontvangt u: 2 kilo verse Hollandse nasi/bami/kipgerecht/2 Schildersbedrijf loempia's/kroepoek

Info: 06-53249208

* vraag naar de voorwaarden en condities

Kipfilets

HUISNUMMER DEAL NR.160

HUISNUMMER DEAL NR.208

3-kamerappartement Nu met € 30.000,- aankoopsubsidie voor € 269.000,- v.o.n.*

Penthouse Nu met € 50.000,- aankoopsubsidie voor € 368.000,- v.o.n.*

BREDA rijsttafel 2 plafonds pers. &

Meubelstoffering

€ 9,98

FA. GELENS

voor al uw stoffering en alle reparaties. Rudonk 23a Breda Tel. 076-5877239 of 06-20304266

NU

ET

NU

€ 8,98

AL JAREN DE alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen, Nieuwe Haagdijk 34, GOUDPRIJS Breda. Tel: 076-5217055 HOOGSTE

Waardebon

NU OOK LAAGSTE VERPANDRENTE IN DE REGIO Waardebon

15 vers gemarineerde

Goud Zilver Munten

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u:

M

M

Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 53697011 / 076 - 5991675

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

NU ME T

Ook binnen- en buitenschilderwerk

www.abc-goud.nl deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

ET

wanden witten

Tegen inlevering van deze waardebon inkoop -ontvangt verpanding u:

2 vers gegrilde

Kip saté's

076 5872910 kippen

€ 4,98

VERHUUR AFVALCONTAINERS

€ 4,98

NU ME T

Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011Ook voordeze is geldig van 27ophoogzand, april t/m 7 mei 2011 al uwwaardebon bestratingsmaterialen, grindzand, enz

WWW.WSGWOONDAG.NL

alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

EigenDôme VastGoed | Gerrit van Vugt Tel: 06 39 150 422

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt Voor de wekelijkse superaanbieding kijkt u op www.geertkip.nl.

alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055 Tel. 0622523365 / 0765971547

POELIERSHUIS

De site voor uw feestjes en partijen ! Tel: 076-5217055

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

kwaliteit is onze service!

Maximaal 2 aanbiedingen per bon per klant Let op : maandag gesloten !

aanhangwagens paardentrailers

Bouwbedrijf Goossens al vele jaren een begrip in de Regio. Wij bouwen en verbouwen, tevens begeleiden wij uw bouwaktiviteiten/ ontwerp van A tot Z.

www.betanco.nl

Toe aan een nieuw kunstgebit of problemen met uw huidige? u en Bel n naar g a vra aktie! onze

Sense-Dent Hart voor u en uw mond

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten! Tot 100% vergoed door zorgverzekering

Gulden w e g 10, 4879 N L E t t en - L eu r, Tel . 0 7 6 -50 3 2 8 7 8 , F ax 076- 5 03785 0, kees . g oos s ens@het net . nl

Maaltijden kant en klaar en gegrild ... o.a. hele kippen, bouten, tv-sticks Moerwijk 30 • Breda • 076-571 00 27

Nieuw perspectief Praten Helpt! Inspirerende gesprekken voor Senioren

drs. André M. van Leijenhorst psycholoog

076-5963435

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda www.kunstgebitbreda.nl

www.seniorengesprekken.nl


Benefietconcert met grote namen

Bijzonder rock-en bluesconcert in Bavel BAVEL - Op zaterdag 13 oktober is “B4U”, het Benefietconcert van de Stichting Ubuntu, in de Tussenpauz, Kerkstraat 10 in Bavel. De opbrengst van de avond komt voor 100% ten goede aan een scholenproject in West Kenia van de Stichting Harambee. Alle bands verlenen dan ook geheel belangeloos hun medewerking. Bij aanvang zullen koperblazers de aandacht van het publiek op het concert richten, waarna de band ‘Moeders & de Jong’, met Walter Lavent, Deborah Jacobs, Bob van Dinther en Alex Lekatompessy, een semi-akoestisch optreden verzorgt. Bob en Walter spelen op akoestische gitaren de sterren van de hemel en Alex vertaalt zijn drumpartijen feilloos naar de basis, op cajón. Deborah speelt bas en zingt. Naast vertrouwd werk van o.a. Bob Seger en Janis Joplin spelen Moeders & de Jong nummers waarvan je nooit gedacht had dat die

akoestisch konden! Voormalig stadsdichter Kees van Meel zal in deze band een bedding krijgen, waardoor zijn gedichten aansluiten bij de sfeer van de avond. Natuurlijk zal ook de Stichting Harambee spreektijd krijgen. Marianne Meijer zal in de ochtend van het concert aankomen op Schiphol, met de laatste belevenissen die ze heeft opgedaan in Kenia. Na haar toespraak zal ROBB with Friends optreden. Een zevenkoppige gelegenheidsformatie die met hun New Orleans Blues, of Delta Blues, terugkeert naar de roots van de bluesmuziek. Onder leiding van Rob van den Biggelaar zullen ze voor een verrassing zorgen. Naast een basis van drums, bas en gitaar zullen banjo, accordeon en wasbord, zorgen voor authentieke bluesklanken. De derde band op rij is Cederick, een reünieband die in de jaren negentig veel succes had in de regio. ‘B4U’ brengt deze band opnieuw bij elkaar. Ze spelen num-

mers van The Beatles, The Rolling Stones, Simon & Garfunkel, maar zorgen dat deze nummers worden voorzien van vette gitaar- en drumpartij. Aan de bekende hits hebben ze eigen nummers toegevoegd. Het nummer Peacock van hun CD uit 1999 was een regelrechte hit. Rond middernacht betreedt de laatste band het podium. “Three Pianos” is een band met Cyriel Havermans. Cyriel is door zijn bijdrage aan de Heralds, Focus en Brainbox, met Kaz Lux, is hij bekend geworden bij muziekliefhebbers over de hele wereld. Samen met de broers Tim en Paul Krempel speelt hij blues- en rockmuziek van Jimi Hendrikx, the Cream, the Who, the Band, Blind Faith e.d. De toegangsprijs is laag gehouden, want we willen dat de bands voor een volle zaal kunnen spelen. Voorverkoop in Bavel bij De Tussenpauz en Primera; in Breda bij de VVV. Aanvang van het benefietconcert op zaterdag 13 oktober 20.00u.

Vlaat en pastor Jan Hopman zullen voorgaan. De liederen zijn o.a. van Victor Jara (Todo cambia) en Violetta Parra (Gracias a la Vida). Op zondagochtend 21 oktober om 10.00 uur is de volkszanger nog te beluisteren tijdens de viering op het Belgiëplein 4 in de Franciscuskerk aan het Belgieplein in Breda-Noord. Informatie voor de middag op tel. 5873482

breda van weleer Opvallende buurtschappen en straatjes op Prinsenbeek

‘Mooie durskes op het Moleind’ ‘Mooie durskes op het Moleind’. Dat is één van de kenmerken van Prinsenbeeks oudste buurtschap. Want het Moleneind zou ‘Jitte’ zijn. En de vele mooie meisjes zijn dat ook. DOOR RINIE MAAS Op het Moleind domineert de molen de Beer. Aan de voet daarvan wonen grote gezinnen. Ik groei er op als kind. De meisjes hebben witte strikken in hun haar. Ze gaan naar ‘de Engelbewaarder’op school. En ik denk dat op die school de engeltjes worden opgeleid. De Priegel De Beeksestraat is de mooiste en de Groenstraat is de oudste straat van Prinseneek. De Beeksestraat gaat over in een tweede deel. Je passeert het huis van To Oonincx, na de oorlog. En via de Nieuwveerseweg kom je op de Brielsedreef 82 De Beeksestraat. waar de boerderij van kasteel Boschdal sterkt uit de strijd te komen, na de wrede als een pauw zo fier in de prachtige natuur overval op de post Vloeiweide, heeft hij staat. niet geweten. Dat heeft nog nare conseDe Boterbloemstraat zuidelijk is altijd het quenties gehad voor de familie Oomen aan Gerrit Dikmanspaadje gebleven. Christ de Mr. Bierensweg die door de SD als daMarijnissen maakt me attent op andere ders worden aangezien. Maar enige benul typische paadjes op Beek: Het Kobus- heeft de kleine Piet daarvan niet. Voor hem paadje, vernoemd naar Kobus van de Pas, is het denderen van de trein een ritmische de Piesakker omdat het volstaat met paar- compositie waarop hij slaapt als een roos. denbloemen die geregeld begoten worden Het Moleneind wordt ook wel het ‘jitte met paardenzeik. En het Bokkenstraatje Moleneind’ - hete Moleneind - genoemd, omdat “de Priegel” daar zijn gehoornde meent hij. Wat door anderen wordt bestreviervoeter aan het werk houdt. Over ‘de den. ‘Het witte Moleneind’ is de omschrijPriegel’meer in mijn nieuwe boek over ving die zij aan de buurt geven. En die kleur Prinsenbeek: ‘Oorlogsgeheimen in een bui- wit zien we ook aan de buitenkant van de tenhuis, kasteel Boschdal’. helder wit gepleisterde huisjes. ‘Jitte’ Piet de Graaf wordt in 1941 in het spoorhuis geboren. Jan, zus Johnny en Piet horen op één meter afstand ieder kwartier de treinen lang hun bedjes denderen. Ze verhuizen naar het Moleneind en wonen daar tot 1954. De afwezigheid van het gedender aan hun oor vinden ze abnormaal. Gelukkig hebben de rekels veel plezier in de buurt van Piet Mol en vader Toon bij hem inwonend; van de familie de Hoon; op de boerderij van Jaon Roels en de familie Van Zundert en Naontje van Kuik die hier inwoont. In deze tijd heb je inwonende ouders net zo gemakkelijk als nestvogeltjes. In 1944 is Piet drie jaar. Van de spoorwegonderbreking door doorgeknipte draden, een actie die het Beeks verzet opzet om mentaal ge-

Paradijs Piet houdt staande dat ‘jitte’ ‘heet’ betekent. En dat het ‘jitte’ van het Molenend uit gezelligheid bestaat. “Vooral als tijdens feesten door Rina Schouwenaars de accordeon wordt gepakt en Jos Huijbregts als ceremoniemeester fungeert.” Ongekend vrij, fantasievol, gelukkig, bewonderend en verwonderd voel hij zich in het paradijs De Meulenberg. In die buurt van Beek wordt geleefd. Er is licht, warmte en liefde. Niemand laat iemand vallen. De ongekende saamhorigheid van Prinsenbeek? Stamt die misschien van het Moleneind? Maar dat ‘jitte’…Dat ‘heet’ betekent. Zijn ‘jitte durskes’ dan ‘hete meiden’? Ik gebruik als kind dat woord niet. Want het past niet in het idioom van vader en moe-

BREDA - Na het succesvolle festival Breda Draait Door gaat Stichting InfoMéér haar themabijeenkomsten combineren met film. Dit mondt dan in oktober 2013 uit in Breda Draait Door 2. De avonden worden gehouden op iedere derde dinsdag van de maand, behalve in juni en juli 2013. De eerste avond zal zijn op 16 oktober. Op deze avond kunt u kijken naar: “Van Hitchcock tot David Lynch. Film en het onderbewuste”. Dit is een documentaire die de geschiedenis van de psychoanalyse in films belicht. Een breed spectrum van films komt in deze documentaire aan bod, ook nog hele oude films. Daarnaast draaien we als verrassing nog een korte film. Hierna is er ruimte voor discussie over psychoanalyse. Eén van onze vrijwilligers zal dit inleiden. Het doel van de avonden is om meer bekendheid te geven aan de psychiatrie en iets te doen aan het stigma daaromtrent. We willen echter ook wat meer informatie geven over de filmgeschiedenis, omdat

die zeker niet losstaat van de geschiedenis van de psychiatrie en omdat het ook leuk is om wat meer te weten te komen over de ontwikkeling van de film in het algemeen. Natuurlijk hebben de films die we vertonen een link met de psychiatrie en met psychosociale aspecten. Op de avonden zal ook gesproken worden over de vertoonde film(s). Daarvoor worden ook regelmatig mensen uitgenodigd die iets over het onderwerp van de film kunnen vertellen. Stichting Info-Méér is een informatiecentrum dat zich richt op de geestelijke gezondheid, verslaving en maatschappelijke opvang. Onze vrijwilligers hebben zelf allemaal ervaringskennis en staan u graag te woord vanuit die ervaring. Op 16 oktober gaat de deur open om 19.00 uur. De film start om 19.30 en is voor mensen vanaf 16 jaar. We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus kom op tijd. Wil je met een groep komen dan graag even aanmelden op info@info-meer.nl. Adres: Adriaan van Bergenstraat 230, Breda. Tel. 076-5211813.

KORTE BERICHTEN

Chileense zanger komt naar Breda BREDA - De in Amsterdam woonachtige Chileense zanger Manuel Leon zal in het weekend van 20/21 oktober twee keer zingen in Breda. Op zaterdagavond 20 oktober om 19.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 in het kader van de alternatieve vieringen. Dit keer zal er een Spaanstalige-Nederlandse viering zijn, waarbij pastor

Filmavonden bij Info-Méér

FOTO ARCHIEF RINIE MAAS

der. Maar dat wil niet zeggen dat het ongebruikt idioom is. Denk ik aan Dina, Toke, Dientje en Nelleke, dan is aan dat ‘jitte’ niets miszegd. Vrouwen op zandgronden hebben dat losse dat een geschenk is van de natuur. Bomen kunnen ook mensen zijn. Zo zie ik het. De beuken bij de boerderijen van Jan Nooren en Kees van Hooijdonk zijn struise boerenvrouwen op de weg. Brabants De sfeer op het Moleneind is oer-Brabants. Tijdens ‘smullekensavond’, een gebruik om één keer per jaar met eten en drinken uit de band te springen, komen gebakken aardappelen en kippen, hazen, fazanten in zwarte saus op tafel. Het vet druipt van de kinnekes dat wordt weggespoeld met bier en een ‘opbrander’, een limonadeglas met jenever dat de sterksten in één teug leeg maken. De wangen van de boerenvrouwen zijn rood van de hitte van het braden. De stemming stijgt. Teske kan zijn korte beentjes in zijn nek leggen en met zijn handen van de grond veren. Totdat hij een wind laat en hardhandig de warme kamer wordt uitgewerkt. En Trieneke die ons genood heeft zegt: “En nou as communicantjes aon taofel. As de pastoor uisbezoek eed denk- t’ ie bij wilden terecht te zijn gekommen”. De gasten kijken besmuikt door de uitbrander en gedragen zich. Die herinnering zegt alles over het Moleneind. Het is er netjes, gezellig en warm en, jawel, op ‘smullekensavond’ ‘jitte’. PAGINA 18

BREDA Kapellenfestival: Zaterdag 13 oktober houdt kapel `t Gekke Span een kapellenfestival. Dit vindt plaats in hun stamcafé De Haagse Poort Haagdijk 149 Breda. De volgende kapellen zullen hier een optreden verzorgen: De Meikevers, Black Eagels, Ut Euveltje, De Toeteleurs, Drie K`Raoje, `T Vatje en uit Raamsdonkveer De Zwervers. `t Gekke span opent het festival om 20.00u. Rondleidingen Gilde de Baronie: Donderdag 11 oktober: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zaterdag 13 oktober: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk; Rondleiding Ginneken 14.00u vanaf bushalte Schoolakkerplein. Lezingencyclus: De komende 5 maanden oktober t/m februari gaat traditioneel weer de lezingencyclus van start. De eerste lezing is op zondag 14 oktober om 14.00u. Het spits wordt afgebeten door Brigitte Raskin. Thema: De ontijdige dood (Of: Het onderbroken leven). www.brigitteraskin.be. De andere lezingen zijn op18 november, 16 december, 20 januari en 17 februari. Zie ook onze website www.zuylen.nl voor uitgebreide informatie. De toegang is gratis. Lezing: Levenskunst Zuiderhout: lezing over het leven en werk van Marc Chagall op maandag 15 oktober om 19.30u. Woonzorgcentrum Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen, (076) 5784000. Kinderbingo: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark houdt op vrijdagavond 12 oktober een kinderbingo t/m 12 jaar in buurtcentrum de Meidoorn. Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06-53978571. Rommelmarkt: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark houdt op zondag 14 oktober een rommelmarkt in buurtcentrum de Meidoorn, Meidoornstraat 115 te Breda. Tevens is er in de kleine zaal een kinder speelgoed-rommelmarkt. Aanvang 10.30-14.30u. Er zijn nog enkele tafels te huur. Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06-053978571. Bingo: Er is weer bingo op 14 oktober in buurthuis Gerardus Majella, Odillia van Salmstraat 25 te Breda. Aanvang 14.00u. Turkse Kermes bij Lâle: Voor het eerst houdt Woonzorgcentrum Raffy in haar zorgcentrum voor Turkse ouderen Lâle een Turkse Kermes. De Kermes wordt gehouden op zondag 14 oktober, van 11.00 tot 18.00u bij Lâle, Boschstraat 57 te Breda. De toegang is gratis. Parkeergelegenheid op Vlaszak. Presentatie: Windows 8, binnenkort moet u er aan! HCC, de vereniging van computergebruikers, heeft een aantal personen opgeleid om in het hele land presentaties over Windows 8 te geven. Op 11 oktober is Breda aan de beurt. De presentatie wordt gegeven in Ontmoetingscentrum De Vlieren, Het Huis van de Heuvel, Nolensplein 1, Breda. Aanvang 19.30u. Toegang gratis. Zwartemarkt: zondag 21 oktober houdt COBEC een zwartemarkt in het gemeensschapshuis de Belcrum gelegen aan het Pastoors Pottersplein te Breda van 11.00u tot 15.00u. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Er zijn nog enkele tafels vrij, voor informatie hierover neem dan contact op met Guus tel: 06-44322125. Familielid met psychische problemen: Borderline de Baas. Cursus voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen met Borderline. 9 tweewekelijkse bijeenkomsten vanaf maandag 5 november van 16.00-18.00 uur in Breda. Cursus Zelfhulp voor familieleden van iemand met een depressie. Individuele cursus met 6 telefonische contacten ter ondersteuning. Start: ieder gewenst moment. Informatie en aanmelden: GGz Breburg, secretariaat Preventie, tel. (088-01) 65 282 of via preventie.regiobreda@ggzbreburg.nl of www.ggzbreburg.nl - Cursussen en trainingen. ALV Wijkraad Heusdenhout: Donderdag 11 oktober in ’t Houwke, Grote Houw 227 en start om 20.00u. Toegang is gratis. Bingo: Op donderdag 11 oktober houdt het sinterklaas comité heuvel een geldbingo in o.c. de Vlieren, Mgr Nolensplein 1 te Breda. Aanvang 20.00 uur. We spelen 10 ronden en een superronde. Stadsverlichting: Zondag 14 oktober combineren we mantrazang en zitten in stilte met klankmeditatie. Adres: Zero Point-Tuinzaal, Ceresstraat 29, 4811 CA Breda, aanvang 20.00-21.00 uur. Begeleiding van deze stadsverlichting: Pauline Ongering en Saskia Hontelé. Aanmelden: s.hontele@hetnet.nl. Meer info: www.zero-point.nl WIEGO: Wandelsportvereniging WIEGO neemt op zaterdag 13 oktober deel aan de Herfstkleuren-wandeltocht te Hoofddorp. Daarvoor zal een bus rijden. Er zijn vier opstappunten in Breda en één in Etten-Leur. De vertrektijd ligt tussen 8.30 en 9.10 uur (afhankelijk van het opstappunt). De terugkomst ligt rond 17.30 à 18.00 uur. De te lopen afstanden zijn 5, 10 ,15 en 25 km. Meer informatie: H. v.d. Bruggen, Amerongenstraat 130, Breda (tel. 076-5657357, b.g.g. 06-36080869). TETERINGEN Dansen voor alleenstaanden: Zaterdag 13 oktober met dj. Gustaf, Dorpsherberg, W.Alexanderplein 4, Teteringen. Aanvang 21.00u. www.singlesoosbreda.nl


l ve eu eH nd

va

is Hu

‘Ieder nadeel Heeft zIjn voordeel’

feestelijke opening vol mooie toekomstverwachtingen

DOOR ADDO SPRANGERS

‘Huis van de Heuvel

draagt belofte van verbinding‘

Het Huis van de Heuvel is het hart van de wijk. Bij de officiële opening van het pand afgelopen vrijdag werd dat door de verschillende partijen meer dan eens benadrukt.

Tientallen belangstellenden waren present bij de feestelijke openingsceremonie. Die werd niet toevallig ingeluid middels een viertal liederen door het koor Cantabilé Plus, een van de vaste gebruikers van ruimte in het Huis van de Heuvel op woensdagmiddag. Vervolgens was wethouder Saskia Boelema aan de beurt. Zij kreeg meteen de lachers op haar hand door te stellen dat ‘de mensen het hier in het Huis van de Heuvel dagelijks met elkaar doen’. Om vervolgens te constateren dat haar toehoorders goed opletten: “U bent allemaal wakker, hoor ik wel.” TOekOmST De wethouder gaf aan dat het Huis van de Heuvel in meerdere opzichten het hart van de wijk vormt. “Het is het middelpunt van de gemeenschap, maar ook het gebouw zelf staat prachtig in de ruimte. Het krijgt alle aandacht die het verdient.” met het verder opknappen van het mgr. Nolensplein in het vooruitzicht sprak zij de verwachting uit dat het Huis van de

Heuvel ook écht het hart van de wijk zal vormen. “Het geeft kinderen kans op een toekomst en zal positief meewerken aan het opvoeden en opgroeien van de jeugd in de wijk. Ik ben heel blij dat het Huis van de Heuvel daarvoor alles onder één dak heeft. met De Vlieren hebben we bovendien niet alleen een huiskamer voor de jonge bewoners maar ook voor álle bewoners van de wijk.”

lage to raise a child’ zei hij om aan te geven dat echt heel de gemeenschap bij het Huis van de Heuvel betrokken is, daarbij onder meer spandoeken op de Heuvelbrink als herinnering ophalend. Ook vroeg hij om aandacht voor de inbreng van de in november 2011 overleden Jan klerx van Surplus Welzijn. “Zijn ideeën over het Huis van de Heuvel hebben nadrukkelijk invloed op de plannen gehad.”

NeDerIgHeID Terugblikkend op de realisatie van het Huis van de Heuvel meldde Saskia Boelema dat het plan sinds 1998 vele vaders en moeders kent. “mij past nederigheid, want ik heb hier zelf maar een bescheiden aandeel in gehad. er is vaak kritiek geuit en ook terecht. Dat gebeurde echter altijd in een constructieve sfeer en dat hebben we als gemeente ook gewaardeerd. Het duurde lang voordat het Huis van de Heuvel er was. Ieder nadeel heeft echter zijn voordeel. De langdurige samenwerking heeft geleid tot een band tussen de huidige gebruikers van het Huis van de Heuvel.” Als cadeau gaf ze laatstgenoemde groep een maquette van het Huis van de Heuvel.

TrOUW

INVlOeD Frank van esch nam namens de in de stuurgroep van het Huis van de Heuvel vertegenwoordigde directies en besturen van de verschillende partners nog even het woord. ‘It takes a vil-

Namens WonenBreBurg benadrukte directeur Franklin van rhoon dat zijn woningcorporatie de wijk Heuvel trouw blijft. “Onze sector en onze stad staan onder druk. We worden over een kam geschoren met corporaties die het slecht doen. ‘Jullie blijven toch wel in deze wijk?’ wordt mij gevraagd. Dat doen we zeker. We hebben veel in de Heuvel geïnvesteerd, deze wijk ligt ons aan het hart. Het Huis van de Heuvel is een succes, net als de wijkontwikkeling. We maken de Heuvel af zoals we hebben beloofd.”

mISSIe Josien Schoufour van kober ten slotte vertaalde de gevoelens van de partners in het Huis van de Heuvel misschien nog wel het mooist. “Het Huis van de Heuvel draagt de belofte van verbinding,”zei ze. “De gebruikers gaan samen gestalte geven aan deze missie.”


Markante bouwer Slokker Bouwgroep vormt samen met Slokker Vastgoed, Slokker Investments, Slokker Innovate en Slokker International de Slokker Groep. Slok De Slokker Groep is al meer dan 75 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en beheren van woningen, winkels en kantoren. Het bedrijf realiseerde al ruim 75.000 woningen en 2.500.000 m² bedrijfsmatig onroerend goed.

De Slokker Groep is actief vanuit het hoofdkantoor in Huizen met vestigingen in: Almere | Apeldoorn | Breda | Huizen | Zeewolde | Zwolle Atlanta | Denver | Jacksonville | Phoenix | Washington | Calgary | Toronto | Luzern


Beheercoördinator Arjan Eland ziet toekomst vol vertrouwen tegemoet

UitdAging is écht hUis VAn dE hEUVEl tE zijn’

DOOR ADDO SPRANGERS

PraktIscHE zakEn

Met zo veel verschillende partijen in een en hetzelfde gebouw, is het beheer daarvan een verhaal apart. Voorlopig is de beheercoördinatie in handen van Arjan Eland.

‘EigEnlijk hoor ik AllEEn MAAr positiEVE rEActiEs’ Dat juist hij deze functie uitoefent, berust niet op toeval. Eland, in het dagelijks leven architect, was immers als adviseur al nauw bij het ‘oude’ gemeenschapshuis De Vlieren betrokken. “Van daaruit ben ik ook gevraagd dit te doen. Het lag ook wel een beetje voor de hand. De Vlieren zelf is ook een organisatie die eerst en vooral met beheer bezig is. Het is de bedoeling dat de verschillende partijen het straks zelf gaan oppakken. Ik ben er ook van overtuigd dat dat gaat lukken.”

Voorlopig echter fungeert arjan Eland, werkend vanuit een managementteam met daarin onder meer afvaardigingen van gemeente en projectontwikkelaar, als spreekwoordelijke spin in het web. “Iedereen doet in principe zijn eigen ding. Ik ben er voor de praktische zaken. Het gaat momenteel meer om het signaleren van kinderziektes en vervolgens zorgen dat daar iets mee gebeurt. Heeft iedereen problemen met de alarminstallatie? Dan ligt het aan het alarm en niet aan de mensen. Functioneert de ventilatie niet optimaal? Dan is dat een aandachtspunt. Of er wordt in één keer geroepen: ‘Oh ja, er moet nog ergens een wasmachine komen te staan’. Dan moet ik daarmee aan de slag. Het zijn zaken die bij ieder nieuw gebouw aan de orde zijn. In de fase waarin we nu nog zitten moet je vaak ad hoc reageren. straks ben ik meer bezig met bijvoorbeeld inkoop de energie is al voor drie jaar ingekocht - en een gezamenlijke begroting. In fase drie wordt de aandacht vervolgens verlegd naar het gezamenlijk programmeren in het Huis van de Heuvel. Gezamenlijk moeten we immers meerwaarde bieden. technisch beheer is geen uitdaging. De uitdaging is écht het Huis van de Heuvel te zijn.”

de wijkbewoners heeft volgens Eland wel aangetoond dat het Huis van de Heuvel door de buurt is omarmd. “Mensen zijn er massaal op afgekomen. Dat het gebouw een oude kerk is, maakt sowieso dat het leeft. Mensen zijn nieuwsgierig naar wat er van het gebouw geworden is. Eigenlijk hoor ik alleen maar positieve reacties. Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat zo’n mooi oud gebouw een sociale bestemming heeft gekregen. Er is flink in geïnvesteerd. Een duur project als dit zou in de huidige tijd geschrapt worden. We mogen ons echt gelukkig prijzen dat we zó’n gebouw hebben met zó veel elijkheden.”

stErkEr In een ver verleden was arjan Eland nog voor surplus Welzijn werkzaam in de Heuvel. “Ik heb daarna altijd contact gehouden met de wijk,”vertelt hij. “toen tien jaar geleden de verhuizing van De Vlieren uit de Dr. struyckenstraat op het programma stond en de plannen voor het Huis van de Heuvel werden gelanceerd, was ik er al bij betrokken. In het begin heb ik wel eens gedacht: ‘zouden we er ooi uit komen?’ Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen heeft er natuurlijk ook grote financiële druk op de plannen gelegen. Uiteindelijk zijn we er met z’n allen sterker uitgekomen. toen we eenmaal een architect hadden, had ik ook het volste vertrouwen in de realisatie van het Huis van de Heuvel.”

nIEUWsGIErIG De recente open dag van het ‘nieuwe’ De Vlieren voor

priMA in stAAt AllE kindErEn in wijk goEd Basisscholen heuvel verwachten komende jaren uitbreiding

DOOR ADDO SPRANGERS

ondErwijs tE BiEdEn’

“samen zijn we prima in staat alle kinderen in de wijk goed onderwijs te bieden.” dat melden directeur jan de Bruijn van openbare basisschool piramide en directeur hans Versluijs van katholieke basisschool keysersmolen eensgezind.

moeilijker voor het traject zijn te motiveren. Bovendien zorgde het uitblijven van een definitief besluit voor onzekerheid bij de ouders van de leerlingen.”

saMEnWErkInG

sinds augustus zitten de twee scholen in het Huis van de Heuvel, waar zij officieel werden verwelkomd door wethouder saskia Boelema. De verhuizing naar het Mgr. nolensplein zorgde voor een soort stoelendans. Met het vertrek van Piramide uit de Doelen in Princenhage werd het aan Inos overgedragen gebouw toegevoegd aan basisschool sinte Maerte die daardoor weer een aantal

‘cEntrAAl op hEt MooistE plEkjE VAn dE wijk’ noodgebouwen zag gesloopt. Het oude schoolgebouw van De keysersmolen aan de Oranjeboomstraat werd overgedragen aan de gemeente en ‘aan het onderwijs onttrokken’. Voor dat gebouw is nog geen nieuwe bestemming bekend.

VErBInDEnDE scHakEl Voor Jan de Bruijn en Hans Versluijs is de verhuizing inmiddels een afgesloten hoofdstuk. zij vinden zich, in het hart van de Heuvel, prima thuis op de nieuwe locatie. De Bruijn was op drie verschillende plekken in Breda bij de ontwikkeling van de Brede

scholen. Dat maakte het voor hem naar eigen zeggen gemakkelijk om als verbindende schakel te fungeren. “Vanaf het allereerste begin ben ik bij de bouw betrokken. In 2002 werd er al over gepraat. Ik heb meegewerkt aan de architectenselectie, totstandkoming van het plan en het aanbrengen van wijzigingen. al met al een traject van tien jaar.”

HOBBEls Hans Versluijs is sinds twee jaar directeur van De keysersmolen en raakte dus pas in het eindstadium bij het Huis van de Heuvel betrokken. Hij spreekt van een met veel idealen gestart project. “Bij mijn komst was wel duidelijk dat we spoedig vanuit de Oranjeboomstraat naar het Huis van de Heuvel zouden verhuizen. toch was er bij onze school aanvankelijk ook scepsis. ‘Gaat het er nog wel van komen?’ vroeg men zich hardop af. toen eenmaal het groene licht was gegeven, is het razendsnel gegaan.” Jan de Bruijn erkent dat er gedurende het aanlooptraject de nodige hobbels op de weg waren. “Een kerk die op de Monumentenlijst staat betekent dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Daarnaast is de conjunctuur in tien jaar tijd gewijzigd en moest er beknibbeld worden. Dat maakt dat mensen op zeker moment

Volgens Hans Versluijs hebben beide scholen elkaar echt gevonden op het moment dat duidelijk werd dat de bouw ook werkelijk ging starten. “De focus lag vanaf dat moment op samenwerken en samen gebruik maken van het gebouw. toen ging de knop om en raakte iedereen ook steeds enthousiaster.” Beide partijen zetten ook de schouders onder het regelen van praktische zaken. “De verschillende ruimtes moesten zo multifunctioneel mogelijk zijn. zo hadden we geen behoefte aan een aula of een handenarbeidlokaal. Daarvoor kunnen we ook in het gemeenschapshuis terecht. De constructie van het gebouw is bovendien berekend op mogelijke groei in de toekomst. Er kunnen zó vier lokalen bovenop worden gezet.”

tOElOOP Een grotere toeloop van kinderen uit de wijk Heuvel wordt de komende jaren namelijk beslist verwacht. Jan de Bruijn: “ We zitten centraal op het mooiste plekje van de wijk, in het hart van de buurt. Met basisschool De Vlier aan de Doelen - in juni 2010 werd de naam van de school gewijzigd in Piramide - hadden we, hoewel we in Princenhage zaten - al veel leerlingen uit de Heuvel. Dat moeten er nu alleen maar meer worden. alles wat te maken heeft met zorg voor kinderen onder de 12 jaar zit in het Huis van de Heuvel, tot en met kinderopvang en kinderfysiotherapie toe. Dat moét eenvoudigweg wel voor een grotere belangstelling zorgen.” Die mening is ook Hans Versluijs toegedaan. “samen zijn we prima in staat alle kinderen in de wijk goed onderwijs te bieden. Daar moeten we ook de ouders van zien te overtuigen. De behoefte om ook buiten de wijk naar onderwijs te kijken, bijvoorbeeld naar Princenhage, moet verdwijnen. Ook in de Heuvel heb je goede scholen met alles erop en eraan.”


on de va n h rnem ers FEL et N ICIT ole HU ERE ns IS V N H ple AN in ET DE HE UV EL

De

“Samen met Ellen ben ik een goed team!” “Zorg is heel persoonlijk. Dankzij de kleine teams waar Thebe mee werkt, krijg ik altijd zorg van iemand die ik ken.” Ook in Breda Zuid-West werkt Thebe met een buurtteam. Neem voor vragen of aanmelden gerust rechtstreeks contact op met één van de verpleegkundigen van dit team.

Meer informatie? www.thebe.nl of bel (088) 117 67 04 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.)

Careyn Thuiszorg Breda

Twinkeltje van Cis Tweedehands kinderkleding en speelgoed

Bernard de Wildestraat 400D 4827 EG Breda

Mgr. Nolensplein 27 I 4812 JD Breda

www.twinkeltjevancis.nl Openingstijden: dinsdag - donderdag - zaterdag van 10 tot 17 uur

Careyn wenst de wijk geluk met het Huis van de Heuvel!

NIEUW!!!

Whoopy’s Mode

Nolens flowers Mgr. Nolensplein 28

Nolens flowers Mgr. Nolensplein 28

NOLENS FLOWERS

NOLENS FLOWERS

Nolens flowers Mgr. Nolensplein 28 4812 JD Breda

NOLENS FLOWERS

4812 JD Breda

Telefoon: 06- 13495060 www.nolensflowers.nl E-mail: edpoppelaars@versatel.nl

Betaalbare mode voor haar en hem. • KLEDING • SCHOENEN • ACCESSOIRES • TASSEN

Whoopy’s Mode Mgr. Nolensplein Telefoon: 06-1113495060 www.nolensflowers.nl Tel.: 076-5145674

E-mail: edpoppelaars@versatel.nl

Openingstijden: Di t/m Vrij van 10.00 tot 18.00 uur Za van flowers 10.00 tot 17.00 uur Nolens

Op vertoon van deze advertentie

10% OPENINGSKORTING

4812 JD Breda

Op het Mgr. Nolensplein

(geldig van 10 t/m 20 oktober 2012)

Nieuw in de collectie: Seniorenkleding; altijd 10% KORTING

✁28 Mgr. Nolensplein 4812 JD Breda

NOLENS FLOWERS

op vertoon van 65+ pas.


zijn tRots op nieuwe tHuisHAVen DOOR ADDO SPRANGERS

Ankie van den Burg en Riet Lambrechts

Gemeenschapshuis De Vlieren heeft een nieuw thuis gevonden in het Huis van de Heuvel. Voorzitter Ankie van den Burg en bestuurslid Riet Lambrechts van De Vlieren blikken terug en kijken vooruit. De verhuizing van de vertouwde locatie aan de Dr. Struyckenstraat naar het Mgr. Nolensplein is de dames niet in de koude kleren gaan zitten. “Hoe kan het ook anders,” zegt Ankie van den Burg. “De Vlieren en de stichting als zodanig hebben vijftig jaar aan de Dr. Struyckenstraat gezeten. In 1962 is het door de wijkbewoners zelf betaalde gebouw geopend. We hebben afscheid moeten nemen van een plek waar voor veel wijkbewoners hun wortels liggen.”

‘GRote DeuRen GinGen ALLeen open ALs je GinG tRouwen of nAAR onze LieVe HeeR GinG’ Zelf versterkte ze vijf jaar geleden het bestuur van De Vlieren dat, zoals ze zelf zegt, ‘niet stond te juichen’ over de moge-

probleem?’ Haha, ja, vrouwen denken meer praktisch, hè?”

LAAgDrEMpELIg riet Lambrechts, bestuurslid sinds 1990, bekent ook zo haar bedenkingen te hebben gehad.”De kerk staat natuurlijk wel op de Monumentenlijst en dat betekent dat je nog geen spijker in de muur mag slaan. Aan de andere kant was het gebouw aan de Dr. Struyckenstraat natuurlijk wel heel erg verouderd en was modernisering eigenlijk een onhaalbare kaart. Voor de gebruikers van De Vlieren speelden maar twee vragen: kan iedereen straks in het Huis van de Heuvel terecht en wordt het niet te duur?” Terechte vragen, vindt Ankie van den Burg. “Bij ons staat de gebruiker voorop. Het gebouw is bedoeld voor de wijk en moet dus ruimte bieden aan alle verenigingen. Het is heel eenvoudig: dit is geen wijk van twee keer modaal. Het moet laagdrempelig blijven, ook qua kosten. Als je pretendeert een wijkgebouw te zijn, moet je ook niet de hoofdprijs vragen. “

WIjkfuNcTIE Ze is dan ook in gesprek met de gemeente over de exploitatie. “Als het honderd procent commercieel moet, ben ik bang voor de wijkfunctie. Dan had je hier beter een congrescentrum kunnen beginnen.” Tegelijkertijd realiseert ze zich dat inkomsten broodnodig te zijn om De Vlieren straks draaiende te kunnen houden. “We hebben een kleine kaart, een kantinefunctie voor het personeel van de andere participanten in het Huis van de Heuvel, de overblijfkindjes en de onderwijzers eten hier, WIj gaat hier maaltijden nuttigen, noem maar op. We bieden ook vergaderfaciliteiten en houden bijvoorbeeld lezingen en terrasconcerten. Het zijn allemaal zaken die we keihard nodig hebben.”

jEugD plannen heeft het bestuur van de gezellige ‘nieuwe’ Vlieren genoeg. Als het aan riet Lambrechts ligt komen er bij-

ontmoetinGscentRum per 13 augustus 2012 is De Vlieren verhuisd van de Dr. struyckenstraat naar de verbouwde kerk aan het mgr. nolensplein en draait daar al op volle toeren. Het ontmoetingscentrum beschikt over een Grand café, een grote zaal, muziekkamer, hobbyruimte, computerkamer, vergaderruimtes en andere faciliteiten.

‘De VLieRen is eR VooR HeeL De wijk’

lijke komst van het Huis van de Heuvel. “Het bestuur stond sceptisch tegenover de plannen. Bij de allereerste vergadering dat de concrete bouwplannen werden gepresenteerd, ontstond er al een hevige strijd. De wijkraad wilde de ingang per se aan het Mgr. Nolensplein en niet aan de Heemskerkstraat. ‘Ik woon hier al heel lang’, heb ik toen gezegd. ‘Er is altijd al een ingang bij het Mariakapelletje en aan de zijkant van de pastorie geweest. De grote deuren gingen alleen open als je ging trouwen of naar Onze Lieve Heer ging. Wat is nou het

voorbeeld nog allerlei activiteiten bij als de viering en van carnaval en Sinterklaas. “Een initiatiefgroepje van wijkbewoners is bezig met het op poten zetten van de intocht van Sinterklaas. Een rondje door de wijk en dan de ontvangst hier in de zaal. In nauwe samenwerking met de scholen natuurlijk.” Dat is echt nodig voor deze wijk, vult Ankie van den Burg aan. “Ook voor de jongeren moet hier straks het nodige te doen zijn. We willen ook de jeugd binnen krijgen. Dat past ook bij het idee dat een gemeenschapshuis er is voor jong en oud in de wijk.”


EEn fantastisch projEct,

stefan wildhagen, projectleider van slokker Bouwgroep vestiging Breda:

waar wE allEmaal trots op zijn.

Breda is sinds medio 2012 een schitterend complex rijker: mfa huis van de heuvel. Dit gebouw is met name uniek door de verbouwing van het bestaande rijksmonument de onze lieve Vrouw van altijddurende Bijstandkerk tot een multifunctioneel centrum. maar ook de bijbehorende nieuwbouw maakt integraal deel uit van het complex. slokker Bouwgroep vestiging Breda kreeg van de gemeente de opdracht om dit grootschalige project te realiseren. Projectleider Stefan Wildhagen vertelt dat de nieuwbouw qua ontwerp ondergeschikt is gebleven aan het monument. Met andere woorden: de kerk is en blijft de hoofdrolspeler van de MFA. Atelier PRO voorzag de nieuwbouw van donkere stenen en hield het geheel sober, zodat de aandacht op de kerk gevestigd blijft. Ook de wintertuin, die nieuwbouw en kerk met elkaar verbindt, is zo ontworpen dat je constant zicht hebt op het monument. De tuin is geheel overkapt met glas en is vanuit beide gebouwen te bereiken.

MOnuMent Bij de bouw van het complex is nadrukkelijk stilgestaan bij duurzaamheid en energiezuinigheid, zeker ook met het oog op de exploitatiekosten. Zo voorzag Slokker Bouwgroep de kerk van een nieuw en geïsoleerd dak. Omdat een rijksmonument

in ere gehouden dient te worden, konden de gevels niet extra worden geïsoleerd. De binnenkant van de kerk moest zo worden verbouwd, dat het een en ander vrij gemakkelijk weer naar de oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht, vertelt Wildhagen. Dit hebben we kunnen realiseren door in de kerk een zogenoemd meubel te plaatsen. Dit is een losstaande, zelfdragende, goed geïsoleerde constructie met aparte voorzieningen. Zo hoeft bijvoorbeeld niet de hele kerk te worden verwarmd, als slechts dit gedeelte in gebruik is. De rest van de kerk is multifunctioneel te gebruiken en voorzien van een podium. Leuk detail: bestaande ornamenten zijn intact gebleven en zelfs de contouren van de kerkbankjes zijn nog altijd zichtbaar op de muur. Op deze manier wordt je te allen tijde herinnerd aan de vroegere functie van het gebouw.

GeBRuikeRS MFA Huis van de Heuvel heeft veel verschillende gebruikers: in de kerk zijn naast een uitgebreid sociaal-cultureel centrum ook een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gehuisvest. in de nieuwbouw zijn een kinderdagverblijf, katholieke en openbare basisschool, gymzaal en thuiszorgpost ondergebracht. Gebruikers met allemaal hun eigen wensen en eisen. Wildhagen: Dit was ook het meest complexe en de uitdaging van dit project: de afstemming met de verschillende deelopdrachtgevers om de deelprojecten niet alleen tijdig te kunnen opleveren, maar ook tot volle tevredenheid van deze opdrachtgevers. terugkijkend kan ik concluderen dat het helemaal gelukt is om aan alle wensen en eisen te voldoen. Het is een fantastisch project, waar we allemaal trots op zijn. en al die tevreden gezichten, daar doe je het toch voor.

Voor traditioneel vakmanschap én de modernste technologieën

M e e r i n f o r M at i e : W W W. S t U C C a S o L U t i o n . C o M

De Waterman 3, 4891 TL Rijsbergen | Tel. 076 5968290, Fax 076 5968291, info@stukadoorsbedrijfvanbaal.nl | www.stukadoorsbedrijfvanbaal.nl


Treeport kijkt terug op een geslaagde GrootGroenPlus beurs Vorige week heeft Treeport zich gezamenlijk met 38 van haar leden gepresenteerd op boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus. En het was een succes op allerlei fronten! Allereerst is Treeport ontzettend trots op de stand en het promotieplein van Treeport zoals deze te zien waren op GrootGroenPlus. Het promotieplein bood de bezoekers een totaalbeeld van wat onze regio allemaal te bieden heeft. Dit heeft er in geresulteerd dat er ontzettend veel aanloop was in de stand van Treeport. Hierdoor heeft Treeport haar verhaal kunnen

‘De boom in meT TreePorT’ Rubriek bomen over bomen

Peren voor de sier

Expositie Art: Surplus Welzijn Breda opent haar deuren aan de nieuwe Ginnekenstraat 18 om de expositie Art is: ‘What the Brain shows’ te tonen. Het werk van Beryl Stubbe typeert zich veelal door gedetailleerde en kleurrijke doeken, bestaande uit historische, bijbelse of mythologische afbeeldingen. Om de expositie te bezichtigen kunt u zich aanmelden door de week van 10.00-17.00u, t/m 16 december, via www.Berealdesign.nl Exposities ‘Good Spirit’: Op zondag 16 september om 13.30 uur opent de heer Holke Wierema, directeur van Save the Children Nederland, de 5e editie van de expositie Good Spirit. Good Spirit is een expositie waarbij de deelnemende kunstenaars geheel op vrijwillige basis een deel van hun verkoopopbrengsten schenken aan Save the Children Nederland. Save the Children is ’s-werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. De expositie is samengesteld uit schitterende beelden/sculpturen van Henk Robben, Marian van Puyvelde, Paul Sanderse en Peter Sluijter, prachtig fotowerk van Hans van der Ven en Don van Rooy, sprankelend en kleurrijk schilderwerk van Els Schuring en fraaie etsen van Marian Vergouwen. Expositieadres: Gilzeweg 26,

4854 SG Bavel. De expositie is tot en met 18 november iedere zondag te bezichtigen van 13.00-16.00 uur. Expositie in synagoge: In de Synagoge van Breda, Schoolstraat 16, is een mooie tentoonstelling ‘Israëlisch impressies’ te bezichtigen van schilderijen van Axel van Veenendaal, en foto’s van Harold van Mechelen, een aanraadplaat! De openingstijden zijn iedere woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur (behalve op Joodse feestdagen, zoals 26/9). Expositie tot 19 december. Inlichtingen 013-5086008; www.joodsbreda.nl Expositie Nino Ratmerg: Voor de 122e keer stelt IDFX vitrine nr. 8 in station Breda open voor een talentvolle jonge kunstenaar. Deze keer maakt Nino Ratmerg een werk speciaal voor Etalage Innercity. Nino Ratmerg houdt ervan om dingen op een luchtige manier te benaderen. Die houding projecteert hij in zijn werk vaak op kunst. Zo kunnen nieuwe inzichten en interessante beelden ontstaan. Voor Etalage Innercity heeft Ratmerg het werk van René Magritte herzien. Nino Ratmerg studeerde in 2011 af aan de richting beeldende kunst aan AKV St. Joost in Breda. Het werk ‘Magritte: Herzien’ wordt op donderdag 20 september

toeristische gasten van hotels en campings in Zundert krijgen bij vertrek van hun verblijf een boompje dat door de Zundertse boomkwekers beschikbaar is gesteld. Het boompje staat in een bio based, duurzaam en milieuvriendelijk potje en is behangen met foldermateriaal over de regio en over de boomteelt. Treeport werkt met dit project aan een unieke samenwerking en aan promotie van de regio en de boomteeltsector. Treeport hoopt dat met dit project andere West-Brabantse gemeenten aanhaken om sámen de regio te promoten in het buitenland. Kortom; Treeport vond GrootGroenPlus 2012 een succes! Treeport hoopt dat de contacten die gelegd zijn een goede basis zijn voor de toekomst. Voor de regio, haar leden en Treeport zelf.

BEDRIJF UITGELICHT:

De perenboom staat bekend als een boom met smaakvolle vruchten. Minder bekend is dat er ook peren zijn die geen smaakvolle vruchten geven maar desondanks wel veel sierwaarde hebben. Zo valt te kiezen uit sierperen met fraaie groeivormen, rijke bloesem, decoratief blad en/of sprekende herfstkleuren. Er is verrassend veel variatie. De peer, Pyrus is zijn wetenschappelijke naam, behoort tot de Rosaceae ofwel rozenfamilie en kent een groot aantal bekende familiegenoten. Meidoorn, sierkers, lijsterbes en uiteraard de roos zijn slechts enkele voorbeelden. Binnen het geslacht Pyrus is keuze uit circa 30 soorten die van nature voorkomen in Europa (met name het zuidelijke deel), Noord-Afrika en delen van Azië. Alle soorten groeien langzaam uit tot niet al te grote bomen die ruim 100 jaar oud kunnen worden. Het decoratieve hout dat een perenboom produceert, werd vroeger vooral gebruikt voor draaiwerk. Ook was het materiaal – vanwege de trage groei van de boom natuurlijk behoorlijk prijzig – geschikt voor het maken van pianotoetsen en sierlijke handvaten voor bestek. Het restmateriaal gebruikte men vaak voor inlegwerk. Sierperen waren tot halverwege de 19de eeuw enkel te vinden in verzamelaartuinen. Zelden groeiden ze in privé-tuinen. De belangstelling voor siervormen nam toe toen de Franse missionaris Joseph-Marie Callery in 1872 een rijkbloeiende soort vanuit China naar Europa bracht. Die boom kreeg de naam Pyrus calleryana. De bekendste cultivar is ‘Chanticleer’ met een smalle kroonvorm, uitbundige bloei in april en mei en glanzend groen blad. Dat blad kleurt in de herfst naar geel en rood en valt pas laat af. ‘Chanticleer’ is inmiddels in tal van particuliere tuinen te bewonderen en kwekers bieden de cultivar tegenwoordig ook vaak aan als leiboom. Opvallend bij de sierperen zijn ook de soorten met grijs blad. Pyrus nivalis heet sneeuwpeer (het Latijnse nivis betekent sneeuw) en vormt een kleine boom met zilverwit behaarde jonge twijgen en blad dat in het vroege voorjaar eveneens witviltig behaard is. Al snel verandert dat blad naar grijsgroen maar de onderzijde blijft de hele zomer witviltig. Gelijktijdig met het verschijnen van het blad openen zich de talrijke witte bloemen die worden gevolgd door kleine geelgroene, wrang smakende vruchten. Pyrus salicifolia, de wilgbladige peer (salicifolia betekent wilgbladig) is afkomstig uit de steppen van de Kaukasus. Deze wilgbladige peer heeft smal, witviltig behaard blad en ook de jonge twijgen hebben die grijswitte beharing. De variëteit ‘Pendula’ is de bekende treurvorm die soms ook in blok- of leivorm wordt gekweekt. Zonder snoei groeit ‘Pendula’ echter eerst breeduit waarna de jonge twijgen later sterk gaan afhangen. De bloei is meer bescheiden dan bij de soort en slechts op bescheiden schaal produceert de treurvorm kleine vruchten. Alles draait om de decoratieve groeivorm en het opvallende grijze blad.

Exposities

doen over de regio, haar leden en de verschillende projecten aan menig (inter)nationaal vakbezoeker. Treeport heeft ook weer enkele nieuwe leden mogen begroeten, dus de ‘club’ is nog steeds groeiende. De leden die via Treeport aan de beurs deelgenomen hebben waren ook zeer tevreden over het concept en de uitstraling van het geheel. Wij hopen dan ook dat volgend jaar nog meer van onze leden via Treeport aan de beurs deelnemen om aan de buitenwereld te laten zien hoe groot en uniek onze regio is! Naast de aanwezigheid met een stand en een promotieplein, was Treeport nog op meerdere fronten actief. Zo is er woensdagmiddag onder belangstelling van veel journalisten van de binnen- en buitenlandse vakpers een presentatie in het Engels gegeven over Treeport en haar doelstellingen en hoofdthema’s. Verder is op donderdagavond in de stand van Treeport een alliantieverklaring ondertekend door de gemeente Zundert, EPS, CLTV Zundert en Treeport. Deze partijen beloven samen te werken aan economische groei en leefbaarheid in de gemeente Zundert. De alliantieverklaring is een voorbeeld voor anderen. Want deze alliantie met deze vier partijen is de uitnodiging voor iedere andere partij om daarbij aan te sluiten. Aansluitend aan het ondertekenen van de verklaring heeft Treeport haar ‘duo bomen’ project gelanceerd. Willekeurige

nouver Plant

Nouver Plant heeft de Jac Loddersprijs voor beste stand van GrootGroenPlus 2012 gewonnen. Bij deze wil Treeport hen feliciteren met deze prijs! Bedrijfstype: Pot- en containerteelt Plaats: Klein-Zundert Sortiment: bodembedekkers, heesters, grassen en klimplanten. Heeft u participaties van Treeport: nog niet, maar dat zijn we wel van plan.

geopend en de expositie duurt t/m 16 oktober. Leden Fotogroep Breda exposeren: Vrijdag 21 september tot en met zaterdag 20 oktober in The Society Shop, Veemarktstraat 23, 4811 ZB Breda. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur; donderdag 10.00-21.00 uur; zaterdag 09.30-17.30 uur. De vier leden, Dick van der Zande, Eric Corduwener, Marijke van Dortmont en Mariëlle Overboom exposeren met verschillende onderwerpen, waaronder portretten. Expositie Elisé Melis en Jessica Melis: Van 1 oktober tot 31 december exposeren Elisé Melis en Jessica Melis schilderijen in de Blaker, Graaf Hendrik III Plein 128 in Breda. Het is opvallend om te zien dat deze familieleden onafhankelijk van elkaar dezelfde vormen maken in een toch erg verschillende stijl en werkwijze. Blijkbaar zijn de genen krachtiger dan het leeftijdsverschil. Na inrichting van de expositie bleken de diverse werken opvallend genoeg een eenheid te vormen. Absoluut de moeite waard om eens te gaan bekijken. Vrije inloop in de Blaker is op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via de Blaker, 076-5216893. PAGINA 25

Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: dat we in 2004 met Prunus laur. ‘Gajo’ de beste nieuwigheid waren op GrootGroen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en kwaliteit willen we laten zien in ons assortiment. Wat vindt u mooi aan het vak: ‘van niets tot iets maken’, dat wil zeggen van stek een volwassen plant maken. Wat is uw favoriete plant: Hortensia en daarnaast natuurlijk onze eigen ontdekking: Prunus laur. ‘Gajo’.

Dierencentrale Nederland Vermist Kater, cypers, zonder wit, kijkt scheel, Menno van Coehoornstraat Breda Poes, zwart, witte kin, bef, voeten voor, laarzen achter en wit op buik, jong, is gechipt, Edisonstraat Breda Kater, cypers, witte bef en wit in snuit, Laagerf Breda Gevonden Teef, engelse cocker spaniel, rood, van Vlietstraat Breda Reu + Teef, anatolische herder, wit, beide ketting om, Nieuwe Dreef Breda Reu, duitse herder, zwart – bruin, jong, bossen Teteringen Poes, zwart, met witte aftekeningen, Buys Ballotstraat Breda

Poes, cypers, met witte aftekeningen, Moeskroenstraat Breda Poes, cypers, met witte aftekeningen, Hazelaarstraat Breda Poes, zwart, zonder wit, Kapittelweg Breda Kat, rood, witte bef, buik, voeten voor, laarzen achter en wit in snuit, halsband zwart, Spekenblok Breda Poes, cypers, met witte aftekeningen, Konijnenberg Breda Kater, cypers, witte borst, buik, poten en wit in snuit, bruine kin, vl.band roze, Zustersveld Breda Kater, rood, met witte aftekeningen, is gechipt, Ahornstraat Breda Voor informatie kunt u bellen 0161-433437, of kijk op www.dierencentrale.nl

Oudere jeugd blijft veel alcohol drinken BREDA - Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn niet minder gaan drinken dan vier jaar geleden. In 2009 zijn de achttien West-Brabantse gemeenten in samenwerking met de GGD West-Brabant en Novadic Kentron gestart met het project Think Before You Drink. Onder de leeftijd tussen 12 en 16 jaar nam het alcoholgebruik wel af. Jongeren begonnen bovendien later met het drinken van hun eerste glas. Vanaf 16 jaar blijkt de consumptie echter niet af te nemen. Maar liefst 55 procent drinkt in de afgelopen vier weken bij minstens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer. GGD pleit daarom voor een blijvende aanpak van alcoholpreventie.


sport

Eindhovense ploeg boekt eenvoudige 4-0 overwinning

NAC krijgt flink pak slaag van PSV

Brons op EK in Frankrijk voor Doskonale solist

BREDA - In de aanloop naar de uitwedstrijd tegen PSV zinspeelde NAC-trainer John Karelse nog op een goed BREDA - Naomi Speekenbrink vertrok dag 7 oktober een Bronzen plak waard. Naresultaat. Zondag echter kon jij zijn verwachtingen snel bijstellen. In het Philips Stadion droogden de Eindhove- donderdag 4 oktober met de rest van omi liet 14 Europese collega’s achter zich. het Nederlandse team richting Seles- Ook voor de anderen van het Nederland naren NAC met 4-0 af. DOOR ADDO SPRANGERS Vooraf liet Karelse zich nog ontvallen dat de speelwijze van NAC de laatste weken goed voetbal had opgeleverd in zijn ogen. “Daar borduren we natuurlijk graag op voort, “zo sprak hij optimistisch. “Dan maakt het mij niet zoveel uit of we tegen een topploeg spelen of tegen een mindere tegenstander.” Tegen een topploeg als PSV, gezegend met een veelvoud aan kwaliteit, is echter meer nodig. Vechtlust om te beginnen. Als dat al ontbreekt, kan een verschil in kwaliteit al helmaal niet worden gecompenseerd. Een zich niet overmatig inspannend PSV maakte dat laatste met kille cijfers duidelijk. Kinderlijk eenvoudig werd NAC dankzij

treffers van Lens, Toivonen, Van Bommel en Wijnaldum verslagen. Een scherper PSV had zelfs een nog ruimere uitslag kunnen wegzetten. Dat laatste zou niet eens zou heel verbazingwekkend zijn geweest. Met 34 goals voor en 1 tegen in de laatste zeven thuisduels is de ploeg van Dick Advocaat namelijk bezig aan een indrukwekkende serie. Zorgen Daar steekt de doelpuntenproductie van NAC (5 doelpunten voor en 17 tegen in alle acht tot dusver gespeelde competitieduels) schril bij af. NAC heeft nu twee weken om de wonden te likken om het vervolgens op zaterdag 20 oktober in het Rat Verlegh Stadion op te

nemen tegen Vitesse. Door de nederlaag van zondagmiddag en overwinningen van Willem II en Roda JC Kerkrade staat NAC op de zeventiende plek op de ranglijst. Een plaats die veel NAC-supporters zorgen baart, getuige reacties op de fansites van De Rat en B-Side Rats. Het duel tegen het momenyeel op de derde plaats geklasseerde Vitesse wordt dus niet alleen cruciaal voor wat betreft het halen van de broodnodige punten. Ook in moreel opzicht kan een overwinning een opsteker betekenen. Het gejubel waarmee de op AZ en MVV (KNVB-beker) geboekte zeges werden begroet is inmiddels allang verstomd. Overleven en degradatie ontlopen zijn nu de belangrijkste onderwerpen van gesprek bij de achterban van NAC.

Boeimeer speelt gelijk tegen Uno Animo BREDA - Na drie nederlagen moest Boeimeer op eigen veld aantreden tegen Uno Animo uit Loon op Zand, die op een gedeelde 1e plaats staan in de zondag 2e klasse E. Zowaar een aardige opgave. Vanaf het fluitsignaal speelde Boeimeer goed georganiseerd en loerde Uno Animo op de counter. Door een misrekening van de verdediging op de snelheid van de voorwaartsen kwam de 0-1 tot stand door Wouter Smeets. Zoals zo vaak werd nu ook de eerste fout direct afgestraft. De schrik zat er even in maar het goede spel werd weer snel opgepakt en Uno Animo werd op de

eigen helft teruggedrongen. Boeimeer kreeg nog de nodige kansen maar de rust ging in met een 0-1 achterstand. De tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd. Boeimeer het meest in balbezit en Uno Animo loeren op de counter. Het was eenrichtingsverkeer. Maar doelpunten bleven vooralsnog uit. Het duurde nog enige tijd voordat de gelijkmaker op het scorebord kwam maar uiteindelijk was het Yorick Hulsman die de stand gelijk trok uit een penalty gegeven na een handsbal. Vlak voor tijd kwam Uno Animo na een discutabel doelpunt van Rik van Loon op een 1-2 voorsprong. Volgens velen, inclusief de

waarnemer van de KNVB, stond de aanvaller wel drie meter buitenspel maar de scheidsrechter negeerde het vlagsignaal van de assistent scheidsrechter. Na dit voorval werd de wedstrijd, die tot dat moment sportief verliep, grimmiger en dreigde te ontsporen. Zou Boeimeer weer door een discutabel doelpunt zonder punten de wedstrijd beëindigen? Boeimeer pakte de draad weer snel op en in blessuretijd lukte het Thomas van Soerland om de meer dan verdiende gelijkmaker te scoren. Dit gelijkspel en het vertoonde spel moet toch een goede motivatie zijn voor komend weekend als de tegenstander Alliance uit Roosendaal is.

VV Barça wint Bredase derby tegen SAB BREDA - Na een iets wat teleurstellende competitiestart, waarbij Barça ondanks goed voetbal slecht 3 punten uit 5 wedstrijden wist te halen en hiermee een 11de plaats op de ranglijst nam, was het vandaag tijd voor een overwinning. Er stond vandaag immers een Bredase derby op het programma tegen de Sint Anna Boys, waarbij naast de benodigde punten ook onze naam op het spel stond. Spelers als Achmed M’Barki van SAB dachten bij Barça de punten op te halen, maar kwam bedrogen uit. Als voorbereiding op de wedstrijd stond er afgelopen dinsdag een oefenwedstrijd op het programma tegen promotiekandidaat uit de 4e klasse B, BVV’63 uit Bergen op Zoom. Ondanks een 3-1 achterstand in de rust was Barça veerkrachtig en won het uiteindelijk met 5-7. Er werd eindelijk een

keer erop los gescoord en werden kansen wel benut. Ook het gezellige teamuitje in het zwembad van vrijdagavond heeft zeker bijgedragen aan de samenhorigheid binnen de selectie. Al met al de verwachtingen op een overwinning waren torenhoog en alle kopjes stonden geconsenteerd dezelfde richting op. Onder toezicht van behoorlijk wat supporters van beide kanten en een DJ die de sfeer er goed in bracht kon het gevecht losbarsten. Het werd een gevecht waarbij Barça gedurende de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. De eerste kans voor SAB kwam naar 10 minuten uit een corner maar was wel meteen raak en zo stond Barca 0-1 achter. Barca voerde de druk op en dit werd ook beloont 1-1 wat tevens de ruststand was. In de 2de helft hetzelfde spelbeeld en was het Ilie Kodra die de penalty nam na een overtreding op Kasthu. In de slotfase was het Nordin Zaha die de

verlossende 3-1 erin in schoot. SAB had tegen Barça niet veel in te brengen, maar durfde wel vooruit te voetballen. Eindelijk de eerste competitieoverwinning is een feit, welke uiteraard uitbundig werd gevierd door Barça, met een zucht van opluchting. Het is nu hopen dat Barça deze goede lijn van de afgelopen week voort kan zetten en er weer met een positieve spirit naar boven gekeken kan worden. Dat zal komend weekend geen makkelijke opgave worden, de koploper in 4C v.v. Wernhout komt op bezoek, welke afgelopen weekend tegen Sprundel haar eerste puntenverlies leed. Barça zal hard aan de slag moeten gaan. Zowel TVC Breda als SSW hebben evenveel punten als Wernhout. In de race om de eerste periodetitel speelt SSW komend weekend thuis spelen tegen TVC Breda. Winst voor v.v. Wernhout bij v.v. Barça is dus cruciaal.

Bavel 5 aan kop door 7-1 winst BAVEL - Afgelopen zondag heeft Bavel 5 de koppositie in de eerste klasse afdeling 4 opgeëist door met 7-1 te winnen in Best. Het team hoefde slechts één herenenkel af te staan aan de tegenstander. Bavel 5 heeft tot dusver nog alle wedstrijden gewonnen en is dus vol in de race om promotie naar de hoofdklasse. Bavel 1 had meer moeite met de tegenstander Robad uit Roosendaal. De dubbels en eerste enkels gingen gelijk op waardoor het na 4 wedstrijden 2-2 stond. Helaas wist Bavel de laatste twee enkels en gemengd dubbels niet te winnen waardoor de eindstand 2-6 werd. Bavel 2 trok in Geldrop aan het kortste eind. Het team verloor met 6-2. Bavel 3 deed het beduidend beter in eigen huis. Zij wonnen met 5-3 van ’t Veertje uit Boekel. Ook dit team heeft alle wedstrijden nog gewonnen en zijn dus in de race voor de titel. Bavel 4 kon geen potten breken

bij Alouette in Best. Zij wisten slechts 1 damesenkel te winnen waardoor de eindstand een 7-1 nederlaag was. Bavel heren 1 heeft de punten in Drunen gelijk verdeeld, 4-4, maar staat nog steeds bovenaan in de poule. Bij de jeugd heeft Bavel U13-2 dit weekend uitstekende zaken gedaan. Het team won thuis alle wedstrijden tegen Blauwwit uit Roosendaal. Dit betekent een eindstand van 8-0 in het voordeel van Bavel. Bavel U17 moest zijn meerdere erkennen in Batho U17. Het team van Batho was sterker, maar het team van Bavel heeft toch nog een puntje mee kunnen nemen, 1-7. Bavel U15-1 heeft bij Drunen met 6-2 gewonnen. Bavel U152 volgde dit voorbeeld en won thuis met 6-2 van Veghel. Bavel U13-1 won in Tilburg met 5-3 en Bavel U11 won 5-3 in Nuenen. Verder heeft het meisjesteam van Bavel eindelijk de eerste wedstrijd gespeeld. Door de terugtrekking van een team waren zij de eerste 3 weekenden vrij. De meiden

mochten voor het thuispubliek aantreden tegen de Drieschaar en trokken hier helaas aan het kortste eind. Ze verloren met 2-6. Hieronder vindt u weer alle uitslagen bij elkaar van afgelopen weekend. De volgende 2 weekenden zijn er competitievrije weekenden. Er worden echter wel 2 wedstrijden door Bavel 4 gespeeld, achtereenvolgens tegen Smash en Geldrop. Uitslagen Bavel Bc 1-Robad Bc 1 2-6 Geldrop 5-Bavel 2 6-2 Bavel 3-Veertje 1 5-3 Alouette 4-Bavel 4 7-1 Alouette 5-Bavel 5 1-7 Drunen M2-Bavel M1 4-4 Batho U17-2-Bavel U17-1 7-1 Drunen U15-1-Bavel U15-1 2-6 Bavel U15-2-Veghel U15-1 6-2 Bavel Mu15-1-Drieschaar Mu15-1 2-6 Tilburg U13-1-Bavel U13-1 3-5 Bavel U13-2-Blauw-Wit U13-2 8-0 Bavel U11-1- Nuenen U11-1 3-5 PAGINA 26

tat Frankrijk.

Naomi mocht daar zaterdag om 08.40 uur als 3e van categorie haar show laten zien, haar show was een klassieken met piano, lint en baton, bij haar laatste draai viel de piano, gelukkig had ze hem niet meer nodig voor haar optreden. Haar optreden was volgens de jury op zon-

team was het een super weekend, wij behaalden, 7x goud, 5 x zilver en 2x brons. Dit weekend is voor Doskonale wederom een kroon, op al het werk van het instructie team en bestuur van het afgelopen jaar. Doskonale heeft dan ook 2 super trotse instructrices en dan is er ook een nog trotsere moeder. Naomi van harte gefeliciteerd.

Open Avond

Tafeltennisvereniging Breda BREDA - Donderdag 18 en 25 oktober organiseert Tafeltennisvereniging Breda van 19.00 tot 21.00 uur een open avond aan de Viandenlaan 3 in het Ginneken. De vereniging heet iedereen welkom die wil kennismaken met de tafeltennissport. Er zijn leden beschikbaar om informatie te geven en/of een balletje mee te slaan. Speelmateriaal zoals batjes en ballen is aanwezig. TTV Breda, opgericht in 1978, wil ook dit jaar deze traditioneel geworden Open Dag in stand houden, om tafeltennis breed uit te dragen. Ze biedt iedereen de gelegenheid op zijn/haar eigen manier deze sport te beoefenen. Niet alleen op re-

creatief niveau kan er een balletje worden geslagen, maar ook in wedstrijdverband, in zowel de landelijke NTTB als in de regionale Baronie competitie. Zo zijn er mogelijkheden voor zowel jeugd als senioren om trainingen te volgen, maar kan er ook vrij worden gespeeld. Naast het organiseren van of deelnemen aan toernooien, organiseert de vereniging ook andersoortige evenementen voor haar leden. Zo wordt er jaarlijks een jeugdkamp georganiseerd en vinden er ook nevenactiviteiten plaats, zoals bowlen, boerengolf, darten, rikken of een speurtocht. Voor meer informatie of vragen: info@ttvbreda.nl Website: http:///www.ttvbreda.nl

SV Advendo

Programma jeugd Zaterdag 20 oktober WDS’19 A1-Advendo A1 aw13:15 Advendo B1-Baronie B2 aw14:00 Advendo C1-Zundert C1 aw11:45 Advendo C2-Raamsdonk C1aw11:45 Advendo D1-Unitas’30 D2aw10:00 Advendo D2-Vv Wernhout D2 aw10:00 Advendo E1-Dongen E1 aw09:15 Advendo E3-Baronie E6 aw09:15 Baronie E5-Advendo E4 aw08:30 Advendo E5-SCO/TOFS E6 aw09:15 Kogelvangers F1-Advendo F1 aw08:00

Advendo B2, E6 en F2 zijn vrij Programma senioren Zaterdag 20 oktober Advendo ZA2 is vrij Zondag 21 oktober Beek Vooruit 6-Advendo 3 aw11:00 Advendo 4-PCP 5aw13:30 Advendo 5-Irene’58 3 aw10:00 SC Amstelwijck 7-Advendo 6 aw08:45 Advendo 7-Be Ready 5 aw12:00 VOP-Stormbal10:00 Advendo 1, 2 en 8 zijn vrij

UVV’40 Bekerprogramma jeugd Zaterdag 13 oktober UVV’40 A1-NEO’25 A1 aw.13.30 UVV’40 B1-JEKA B4 aw.14 Dongen C2-UVV’40 C1 aw.12 UVV’40 D1-Molenschot D1 aw.11.30 UVV’40 F4-SARTO F6 (vr) aw.9

Programma senioren Zondag 14 oktober UVV’40 1-Right’Oh 1 aw.13 UVV’40 2-DVVC 2 aw.10.30 Baronie 7-UVV’40 3 aw.11 Dussense Boys 4-UVV’40 4 aw.9.30 Chaam 3-UVV’40 5 aw.10 UVV’40 6-VVR 5 uitgesteld

Programma vv Dia Zondag 14 oktober DIA 1-Gloria UC 1 14:30 Programma jeugd Zaterdag 13 oktober DIA B1-Waspik B1 14:30 DIA C3-Beek Vooruit C5 11:30 DIA D1-Veerse Boys D1G 11:30 DIA D2-VCW D1 13:15 DIA D4-VVR D3 11:30

TSC A2-DIA A1 12:30 Gilze B2-DIA B2 15:00 The Gunners C1-DIA C1 11:00 Dongen C4-DIA C2 11:30 Rijen D3-DIA D3 8:30 TSC D6G-DIA D5 11:00 Unitas’30 F10-DIA F6 8:30 Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de DIA jeugd, mail dan aub naar: diajeugd@ hotmail.com

Programma sv SAB BREDA - Op zaterdag 13 oktober trainen onze kabouters weer op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan. Aanwezig 10.15 uur. Aanvang 10.30 uur. Programma jeugd Zaterdag 13 oktober Chaam C1-SAB C1 12:45 SAB C2-Viola C3 12:30 SAB D1-SV Capelle D1 11:00 TSC D5-SAB D2 11:00 SAB D3-Gilze D4 11:00 Boeimeer E7-SAB E2 8:30 Programma senioren Zaterdag 13 oktober

The Gunners 4za-SAB 2za 13:00 SAB 3za-SPS 2za 14:30 Boeimeer 2za-SAB 4za 15:00 Zondag 14 oktober SAB 1-Dubbeldam 1 14:30 SAB 2-Boeimeer 2 11:00 Terheijden 3-SAB 3 11:30 Irene’58 2-SAB 4 12:00 WDS’19 4-SAB 5 10:00 BSC 3da-SAB 1da 12:00 Programma zaalvoetbal Dinsdag 16 oktober zvv Rasenberg-zvv De Vonk 20:00 Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via voetbalsab@hetnet.nl


Te Koop aangeboden Taxus 20/40cm (bonte) Bollen E 0.50 per stuk ø 30cm en Buxus 3 jarig Pyramides ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50

Absolute Kampioen met 2.500,- inruilpremie

Zundert, 076-5973377 Let op!!! APK keuring vanaf E21,50

Bij eventuele afkeur kunnen wij nieuwe en eventuele goede geselecteerde gebruikte auto onderdelen monteren.

Bij inlevering van deze bon: 10% korting op onderdelen! Bel voor een afspraak: 076 541 83 53 APK Keuringstation Prescher Openingstijden: 8.30 tot 17.00 uur. Weidehek 90, Breda Kijk op www.prescherautos.nl

Damen Autobanden • Nieuwe en Gebruikte banden • Montage v.a. € 10,- per band • Alle merken en maten op voorraad

FORD FOCUS CHAMPIONS PACK

Met o.a.: • Navigatiesysteem met 5 inch kleurenscherm • Bluetooth® en Voice Control • USB-aansluiting voo r iPod / MP3-speler / USB-sti ck • Parkeersensoren ach ter

Er is ook een Focus

CK

én

2.500,-

INRUILPREMIE

met: 14% bijtelling

Spinveld 72 4815 HT Breda Tel. 076-5991539 06-49313410

995,ER IS AL EEN FOR D FOC US VAN AF 19. 76 5,-

FORD FOCUS CHAMPIONS PA

Uw voordeel 855,-

Geen wegenbelasting

Slim, stijlvol en met oog voor zijn omgeving. Met de 1.6 TDCi ECOnetic de meest zuinige dieselauto in zijn klasse. Natuurlijk met 14% bijtelling. En met de 1.0 EcoBoost, uitgeroepen tot ’Engine of the Year’, ook in benzine de zuinigste in zijn klasse. Net verkozen tot Zakenauto van het Jaar, door de ANWB uitgeroepen tot Trekauto van het Jaar en winnaar van de Autoweek Multitest. Geen wonder dat hij op dit moment ’s werelds best verkochte auto is. Nu met Champions Pack voor slechts 995,- met o.a. navigatie en Bluetooth® Voice Control en parkeersensoren achter.

voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Plus tijdelijk 2.500,- inruilpremie. Ga dus nu naar de Ford dealer en tel uit uw winst. Welkom in de kampioensklasse. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 gr/km: 88-169.

doen meer voor u!

Breda Etten-Leur Oosterhout

Let op!!! €150 tot €10000

Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

076 - 528 14 00 076 - 503 44 50 0162 - 48 14 00

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00. Koopavond tot 21.00 uur: Breda op donderdag, Etten-Leur en Oosterhout op vrijdag.

APK €25,keuring

Autobedrijf Peter Bakker

Breda Car Care ...autopoetsen, polijsten, reinigen...

voorbeeld: • herstellen van verkleurde koplampen € 65,- excl BTW • krassen reparatie v.a. € 35,- excl BTW

www.BredaCarCare.nl Van Rijckevorselstraat 47, 4815 AA Breda tel 06-50646914

076-5212102

Haagweg 193bis In de Poort www.autobedrijfpeterbakker.nl

Voor het vernieuwen en repareren van uw dak en zinken goten! Tevens in onze shop verkoop voor ‘de doe het zelver’ Gratis Advies

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Wij kopen uw auto vandaag nog ! v/a b.jaar 1996 tot 2009 06-33361307

contante betaling + vrijwaring RDW vrijwaring inschrijf nr. 17659

Inventor basiscursus in Bergen op Zoom

last-minute aanbieding Start: 2/11/12

Info: 06-212 730 77 info@bitbybit-nl.eu

F. van Duuren Leursebaan 269 - 4839 AM Breda Telefoon: 076-5339023 • Fax: 076-5339022 • Email: info@dedakshop.nl

Graszoden

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

www.scan-werk.nl

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs! Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl


sport

Baronie dames 3 vloert koppig WDS’19 dames 2

Swimkick en Speedo in Wisselaar

WDS’19 dames 1 legt Raamsdonk over de knie Jeugd van zwemvereniging BREDA - Na een paar regenachtige ter WDS’19-keepster Wendy van Oorschot WDS’19 zich uit te redden. Aan de andere dagen, scheen de zon weer en zo ook kreeg: 4-1. kant zorgde WDS’19 ook dat de Baronie SBC2000 pakt eremetaal op Sportpark Paradijs. De dames- De tweede helft liet eigenlijk geen ander keepster iets te doen had, maar zij had teams van WDS’19 mochten weer hard aan de bak, want Raamsdonk en Baronie kwamen op bezoek.

Dames 1 mocht Raamsdonk in ontvangst nemen en wanneer de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd floot, lag er al na enkele ogenblikken de bal in het net. Denise Dekkers wist met haar schot van afstand WDS’19 al snel op 1-0 te schieten. WDS’19 was ook na de goal, de betere ploeg op het veld en combineerde goed. Het was een kwestie van tijd voor het tweede doelpunt viel. Nadat een poging van Shere Santome werd geblokt, was het Michelle Hofstee die de bal over de verdediging en keepster van Raamsdonk heen jaagde en voor 2-0 zorgde. Niet veel later scoorde Michelle Hofstee wederom, nadat Desy van Oers haar wist te bereiken: 3-0. Raamsdonk had weinig in te brengen en WDS’19 wist wel raad met de oplevingen van de bezoekers. Beau Lemmens wist ook nog voor het 4e doelpunt van WDS’19 te zorgen. Vlak voor rust was het Raamsdonk eindelijk raak, nadat de spits van Raamsdonk de bal ach-

beeld zien. WDS’19 was superieur op het veld en Raamsdonk werd van het kastje naar de muur gestuurd. Er werd goed gecombineerd door WDS’19. Uit een hoekschop wist Shere Santome met een rake kopbal voor 5-1 te zorgen. Hierna zorgde Kim Reniers (individuele actie) en Denise Dekkers (afstandschot) voor doelpunten 6 en 7 voor WDS’19 te zorgen. Uit een knappe voorzet van Joyce de Wit, wist de opgekomen laatste vrouw Maayke Ossenblok voor 8-1 aan te tekenen met een kopbal. Hierna creëerde WDS’19 nog genoeg kansen, maar een omhaal van Michelle Hofstee werd gekeerd door de keepster en een schot van Maja Maric belandde op de paal. Hierdoor bleef Raamsdonk een grotere nederlaag bespaart. Hoe anders was het spelbeeld bij dames 2. Zij mochten het 3e damesteam van Baronie moeilijk gaan maken. Baronie was gekomen voor ene overwinning en dit lieten ze zien ook. De eerste paar minuten maakten de Baronessen dit wel duidelijk. WDS’19 werd wakker gemaakt en kreeg meer grip op hun spel. De verdediging stond onder druk, maar hier wist

weinig moeite met de pogingen van Kim Reniers en Sharon van Hees. Uit een counter, wist Baronie snel om te schakelen en de verdediging van WDS’19 werd even te kijk gezet door het mooie combinatiespel. Keepster Tutke Kocakaya moest zich daarbij toch gewonnen geven en het was 0-1. Lang kon Baronie niet van de voorsprong genieten. Shere Santome stuurde even later Kim Reniers weg. Zij aarzelde niet en passeerde de keepster in de lange hoek: 1-1. De eerste helft liep lang nog gelijk op, maar nog vlak voor rust wist Baronie te profiteren, nadat de bal in de kluts raakte en de toegesnelde spits voor 1-2 zorgde. De tweede helft toonde ander beeld. Baronie drukte de verdediging van WDS’19 iets meer terug en WDS’19 kwam er vaak wel uit, maar had moeite om de spitsen te bereiken. Uiteindelijk kreeg Baronie toch haar 3e treffer toen er een gaatje gevonden werd:1-3. Baronie was in de tweede helft beter en kreeg kansen. Keepster Tutku Kocakaya wist ervoor te zorgen dat deze er niet in gingen, waardoor de eindstand op 1-3 bleef staan.

Sietse de Jong pakt goud NK Duathlon BREDA - Zondag 30 september is de Siete de Jong uit Teteringen (lid van de Triathlon Vereniging Breda) Nederland Kampioen Duathlon geworden in de cat 12 t/m 15 jaar. Sietse legden de afstand 2.5 km lopen, 10 km fietsen en 1 km lopen af in een tijd van 30.59. Zijn Belgische club genoot maakte het feestje compleet om overall winnaar te worden (maar met een Belgisch paspoort

deed hij niet mee voor de N.K prijzen. Verder behaalden Ewout Buijs en Lars Wandel beiden ook lid van TV Breda respectievelijk een achtste (34.21) en een twaalfde (39.09) plaats in deze cat. Ook was er succes voor Sietse zijn jongeren broertje. Syb de Jong uit Teteringen behaalde bij de Pupillen 10 t/ 11 Jaar de derde plaats op de afstand 1 km lopen 5 km fietsen en 1 km lopen in een tijd van 18.01.

Idse van Benthum uit uit Made ging op deze afstand met de tweede plaats aan de haal bij de Pupillen 8 t/m 9 jaar. Dus een mooi succes voor de Jeugd van TV Breda, die nog 2 cross duthlons op het programma hebben staan 27 Okt. Weert en 10 November in Valkenburg. Hier zal dan ook de prijs uitreiking van het NTB Jeugd & Junioren Circuit ZUID plaats vinden en daar zal, zoals ze er nu voorstaan diversen podium plaatsen richting TV Breda gaan.

De Burgst Dames 1 pakt drie punten BREDA - Zaterdag 6 oktober stond er voor de tweede zaterdag op rij een thuiswedstrijd voor Dames 1 De Burgst op het programma. Na de mooie 4-0 winst van vorige week tegen Next Volley Dordrecht waren we er op gebrand deze week weer te gaan knallen. De tegenstander van vandaag was Somas Activia uit St. Anthonis. Helaas begonnen we in de eerste set direct met een achterstand. Er waren misverstanden en veel fouten bij Dames 1. Na een oppeppende time-out besloten we met z’n allen volle bak voor alle ballen te gaan. Dit resulteerde in een paar punten voor Dames 1. Helaas was de voorsprong van Somas Activia te groot om nog in te halen en gingen

zij gemakkelijk met de setwinst aan de haal. Eindstand: 16-25. In de tweede set waren we meteen scherp en vol enthousiasme. Dit betekende direct dat we vrijer gingen spelen, beter communiceerden met elkaar en minder fouten maakten. Somas Activia kwam meer onder druk te staan en De Burgst maakte hier goed gebruik van. Uiteindelijk won De Burgst deze set met 25-21. De derde set begon meteen goed voor De Burgst. Een mooie voorsprong van 4 punten na een goede serviceserie. Helaas kwam Somas Activia goed terug in het spel en verdedigden ze veel mooie ballen. Na een communicatiefout aan onze kant en een aantal goede ballen van Somas Activia pakten de gasten uit St. Anthonis de derde set met 23-25. Het was duidelijk wat onze opdracht voor

de vierde set was. Volle bak voor elke bal gaan, goed naar elkaar luisteren en enorm veel enthousiasme tonen. Dit is uiteindelijk gelukt en Dames 1 sleepte er een 5e en beslissende set uit. Eindstand: 25-20. In de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen hebben we ook al een 5 setter gespeeld en deze was niet al te best. Dat zouden we vandaag anders gaan doen. Het spel ging de gehele set gelijk op, waarbij er mooie en minder mooie punten gemaakt werden. Uiteindelijk was het de wilskracht en vechtersmentaliteit van Dames 1 die voor een mooie overwinning in de 5e set zorgde. Eindstand 15-13. Dit betekent dat Dames 1 thuis ongeslagen blijft dit seizoen. Volgende week staat er een uitwedstrijd tegen Wik-Unive op het programma. Bedankt voor alle support deze zaterdag en hopelijk tot snel.

Breda heeft er een avondje Baronie bij BREDA - Naast het avondje NAC is er sinds afgelopen zaterdag ook nu het avondje Baronie. Niet minder dan 700 toeschouwers bevolkte de Blauwe Kei bij de wedstrijd tegen Nuenen. Een aantrekkelijk schouwspel met twee ploegen die op de aanval

speelde. Baronie wist in de tweede helft via Tiago Faria da Silva op 1-0 te komen en wist hiermee ook de wedstrijd te winnen. Na afloop bij de derde helft was het nog lang volle bak ambiance met een Disco en een Amsterdamse volszanger. Noteer alvast in uw agenda zaterdag 27 oktober voor het tweede avondje Baronie om 19.30 uur Baronie - UNA.

Fixit-zaalvoetbalcompetitie TETERINGEN - International heeft in de Fixitcompetitie laten zien dat het ook dit jaar weer de grootste favoriet is in de A-divisie. In een direct duel met medekoploper Zvv Aerts&Co werd met grote cijfers gewonnen. Zvv Aerts&Co kon niet veel anders proberen dan tegenhouden, maar ging toch met 10-2 het schip in. International heeft met het aantrekken van enkele goed nieuwe spelers de verhoudingen nog duidelijker gemaakt. NoName passeerde hierdoor Zvv Aerts&Co op de ranglijst. Tegen hekkensluiter De

Poorter had men het niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk werden de drie punten binnen gehaald. In de strijd om het ‘linker rijtje’ moet Life even pas op de plaats maken. Kwikstaart speelt al weer enkele jaren mee in de A-divisie en blijkt al genoeg ervaring te hebben opgedaan om de altijd stugge ploeg van Life te bespelen. In een spannend duel werd het 5-3 voor de jonkies van Kwikstaart. Luitgaarden & Harthoorn wist de eerste overwinning over de streep te trekken. Dat gebeurde tegen Nanuru, maar dat kostte heel veel moeite. Dat was vreemd, want Nanuru speelde heel de wedstrijd met drie veldspelers en dus moesten

er heel wat extra meters gemaakt worden. Het lukte Luitgaarden & Harthoorn niet goed om van de geboden ruimte gebruik te maken. Uiteindelijk kon Luitgaarden & Harthoorn nipt met 7-6 winnen. Uitslagen 6 oktober Aarts&Co-International 2-10 De Poorter-NoName 6-9 Kwikstaart-Life 5-3 Luitgaarden & Harthoorn-Nanuru 7-6 Stand: 1. International 3-9; 2. NoName 3-7; 3. Kwikstaart 3-6; 4. Zvv Aerts&Co 3-6; 5. Life 3-3; 6. Luytgaarden&Harthoorn 3-3; 7. Nanuru 3-1; 8. De Poorter 3-0. PAGINA 28

Zwemmers SBC2000 Breda.

BREDA - Zondag 7 oktober werd in zwembad de Wisselaar in Breda de eerste Swimkick en Speedo wedstrijden gehouden. De jongste zwemmers van SBC2000 kwamen uit tegen zwemmers van Hieronymus, De Warande, De Vennen, De Krabben en DIO. Bij de Swimkick wedstrijd pakten 5 SBC zwemmers eremetaal, Thomas Tolsma pakte zelfs tweemaal goud, op de 25 rug en op de 25 schoolslag. Frederique Steltenpool pakte goud op de 25 rug en brons op de 25 schoolslag. Goud ook voor Britt Koopmans op de 50 rugslag. Robbie van den Berg behaalde zilver op de 25 rug en Bodhi van Meurs zwom naar een zilveren plak op de 25 schoolslag. Tiemen Tolsma werd vijfde op de 25 school en zette daarmee de grootste verbetering van de sbc-zwemmers neer. Toptien noteringen waren er ook voor Anas Aboufejr op de 50 rug en 50 school, Azhar Aboulfjer op de 100 school, Houyem Aboufejr op de 25 rug en school, Nihal Drif op de 25 rug en school, Watchik Grigorjan ( 50 rug, 50 school),Maaike van Heeswijk (25 rug en 25 school), Niamh Hunter (50 rug en school), Sterre van `t Land (25 school en rug), Lex Verdaasdonk (25 school en rug),

Maxime Smit ( 50 rug en 50 school) en Gina Slootweg (25 school en 25 rug). Bij de Speedo-wedstrijd was het miniore Anne Paulusse die tweemaal goud pakte, op de 100 rug en op de 100 school. Op de 100 vrij werd zij derde. Pim Verdaasdonk pakte op de 100 vrij zilver, nipt na Hieronymus zwemmer Rick Bulman die hij op de 100 rug weer wel achter zich liet en naar de eerste plaats zwom. Op de 200 school pakte hij het zilver weg. Nils Mulder werd tweede op de 100 vrij bij de minioren2,3,4. Levi Martens werd vierde. Justin Slootweg pakte zilver op de 100 vrij en op de 100 rug bij de minioren5. Joelle Steltenpool deed dit bij de minioren4 op de 100 school en op de 50 vlinder zwom zij ook naar zilver. Levi Martens werd derde bij de minioren2,3,4 op de 10 0rug. Serena de Pijper zwom op de 200 school naar een mooie derde plaats. Mooie top tien noteringen ook voor: Bob Verdaasdonk, Ewout Buijs en Conor Hunter, Julia Vos, Aniqa Suk, Melanie van Hoof, Renske Dijkstra, Yasmine Suk, Aya Jaqini, Britt van Leijsen. Iman Naqqudi, Ibtihal Drif en Amine El Gourari zwommen eveneens goede tijden en/of persoonlijke records.

Waterpolocompetitie gestart BREDA - SBC 2000 GE1 verslaat GE2 met een score van 1-6. M v Gennip en K v Oosterhout ieder 3 x. Het eerste deel werd de balans in evenwicht gehouden, maar in part 2 was de stand reeds opgelopen tot 1-4. In de slotfase werden nog 2 doelpunten gemaakt. Een spannende eindstrijd met het GD1 team. In de derde periode werd 7-2 gescoord, maar Hieronymus kwam hard terug en ging bijna met de winst er vandoor. 8-7 werd de eindstand. J Charco scoorde 4 doelpunten. De Stormvogel GD1 was het SBC 2000 GD1 team de baas met 9-4. M Govers was dolgelukkig met 3 scores. De JC1 spelers waren de blije winnaars in de wedstrijd tegen De Treffers. 11-2 eindstand door een 5-tal Bredase spelers met 2 doelpunten en een met 1 treffer. Allround team. Nog erger voor de tegenstander Lutra werd het tegen de SBC 2000 JB groep. Een overduidelijke winst van 2-17. Zo vlug gezien waren de topscoorders B Martens en J Luijkxs. Ook de Meisjes van SBC 2000 weten hun

mannetje te staan. SWNZ ging tenonder met een verlies van 4-9. Tussenstanden van 1-2, 1-4, 3-8 eind 4-9 vertelden genoeg over hoe de Bredase Young Ladies hebben gespeeld. Dames 1 was te gast in Tilburg bij TRB/ RES en nam de 3 punten mee terug naar Breda. Uitslag van 9-11. De Tilburgse dames hobbelde constant achter SBC 2000 aan, maar kwamen sterk terug in het laatste gedeelte. Dames 2 werd fors verslagen door Aquamigos met 15-1. Het ene SBC 2000 doelpunt was van I Schouten. Heren 1 was vorige week de dikke winnaar. Dit weekend ging het veel moeilijker. Njord ging met de eer strijken van 9-6. Nayade man Heren 2 te grazen en wel met 16-5. Tussenstanden 4-1, 6-3, 10- eindstand 16-5. Duidelijk de beste ploeg. Heren 3 schoot via F Geisler, E Goedhart ieder twee punten, de andere wisten de Tilbergers van TRB/RES fraai te passeren. M o Lohuis, R v Reenen en k v Rest. En ook Heren 4 schoten de ballen lustig achter de keeper van de Warande. 7-9 werd de uitslag, in de laatste fase had SBC 2000 meer adem en won dus.


uitgaan

Bertus Busreizen & Brabantse Reisvrienden 21 okt Herfst Verrassingsreis Geheel verzorgd

€ 59,50

11 nov 11e vd 11e Verrassingsreis Geheel verzorgd € 59,50 MARGRIET Winterfair 16 t/m 22 nov incl entree

€ 32,50

23 okt 6 dagen Berlijn hotel half pension en NL gids

€ 495

2 nov 3 daags geheel verzorgd Moezelweekend

€ 259

Vol pension in Burghotel Alken a/d Moezel + div extra’s. 5 dagen Gelderland Zeddam Achterhoek Vol=Vol

€ 199

12 nov Hotel de Uitkijk half pension incl.

Zie ook: www.bertusbusreizen.nl of bel

SNUFFELMARKT GOES

Gastenverblijf - B&B “WATERFRONT”

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

Een ideale locatie voor u, uw gasten en zakelijke relaties gelegen aan de jachthaven van Tholen.

27 + 28 OKT. GRATIS PARKEREN

Schelde-Rijnweg 36 ❘ 4691 TB Tholen Tel. 0166 - 607372 / 06 - 43914005 www.waterfronttholen.nl

dewitevenementen.nl / 0251 - 31 90 90

oed

de

FESTIVAL

GRATIS ENTREE

GRATIS ENTREE

2012

LOCATIE: PARKEERTERREIN ODERKERKPARK, CENTRUM ETTEN-LEUR

ur Hu

een

tap

k Oo

e

we

m .co ros ent v i ru w.d ww

Verhuur: Biertaps Bars Stoelen Tafels Sta-tafels Enz. Enz.

ie n. Z nke e h esc tieg ela r Winkelcentrum Epelenberg 5210026 w ru Heksenwiel 5425000 voo

thuisbezorgen op afspraak

VRIJDAG 12 OKTOBER Aanvang 19.00 uur

STOOT

(SWINGENDE COVERBAND)

ZATERDAG 13 OKTOBER Aanvang 19.00 uur

STEF EKKEL SIENEKE ANDRE HAZES IMITATOR RENE VAN BEETEN DE SWARTJANNEN MET MANFRED JONGENELIS

oktober en november

3 gangen diner van € 30,95

-21%

DE SMARTLAPPEN HORECA ROUTE IN DE VOLGENDE ETTEN-LEURSE BEDRIJVEN: K’ANNET: DE MAFFOOOS EN LIZ RICHARD, JUUP STAPEL: DE SEX POLITIE, MARKTZICHT: SJARREL & SJAAN EN DISCO LET’S DANCE, BUTLER: SURPRISE BAND, DE KLOMP: DE SMARTIES, WITTE PAARD: DE KINKELS, DE BURGEMEESTER: PATRICK VERDRIET EN HET GEBROKEN HARTJE GRATIS ENTREE

ent

v

rui

eD

D bij

an

d ros

is.

a

rd

eke

z t je

tg t he

ZONDAG 14 OKTOBER Aanvang 14.00 uur

E-L BANDS:

MET: WICKED, SHOOT, FAST FINGER, B&W AND FRIENDS, FINE MESS, DE SURPRISE BAND ALLE DAGEN LOCAL FM DRIVE IN SHOW MET DJ JOSS EN NIC

ORGANISATIE FEEL, www.smartlappenetten-leur.nl

1 Sta r Trek First C To bol ontac dly go where t Dan d n o o u r f j i j ne’s gone before je vas in t het da

? gelijks wel te verdie pen leven van C (45

a , kank er)?! rla

a.s zaterdag 13 oktober organiseert “de Texashoeve”

een karaoke-avond voor jong en oud, aanvang +/- 20.00 uur en entree is natuurlijk gratis.

voor

€ 24,50

Alleen geldig van dinsdag t/m donderdag

Indonesisch restaurant

DANSEN

Iedere Zaterdag

VOOR PAREN EN KOPPELS ZAAL KOUTERSHOF te RIJSBERGEN (Naast de Kerk) Zaal open 19.30 uur Start 20.00 uur

We zien U graag op deze avond of voor eventuele vragen of boekingen kunt u contact opnemen met:

Ben je alleenstaand? Vraag elkaar mee, dan kun je samen dansen. Probeer zo een groepje te vormen. Geschikt voor stijldansers maar ook voor hen die alleen de basispassen kennen.

de Texashoeve Rietdijk 6, 4823 ZK Breda texashoeve@solcon.nl

INLICHTINGEN: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl / kopje dansen

Tevens is de Texashoeve ook de perfecte locatie voor feestjes, barbeque’s, sport-evenementen, vergaderingen/meetings, terras/cafe en jeu de boules/beach volleybaltoernooien, kortom volop mogelijkheden...

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

18 SMARTLAPPEN

076-5613351

DAGREIS LONDEN € 49,00 13 okt, 24 nov + 1, 8, 15 en 22 dec Vervoer, overtocht + stadsplattegrond

2-DAAGSE REIS LONDEN € 109,00 24/25 nov, 8/9 en 15/16 dec

Vervoer, overtocht, hotel + ontbijt

SPACE EXPO NOORDWIJK 17 okt, 4 jan (kind t/m 12 jr)

€ 25,00 € 22,50

Speciale tentoonstelling André Kuipers en ISS

SCHALKE 04 – FC NÜRNBERG € 99,00 27 okt Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

SCHALKE 04 – W. BREMEN 10 nov

€ 115,00

MARGRIET WINTER FAIR 16, 17, 19, 21 en 22 nov

€ 32,50

4-DAAGSE BERLIJN 23 t/m 26 nov

€ 149,00

Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

Vervoer + entree (op 22 nov slechts € 30 p.p.)

Vervoer + 3 hotelovernachtingen + ontbijt

KERSTMARKT DÜSSELDORF € 25,00 29 nov, 1, 8, 10, 15, 21 en 22 dec KERSTMARKT AKEN € 25,00 1, 8, 12, 15, 20 en 22 dec KERSTMARKT OBERHAUSEN € 25,00 1, 8, 13, 15, 19 en 22 dec GOUDA BIJ KAARSLICHT € 17,50 11 dec KERSTMARKT BRUGGE € 22,50 1, 8, 12, 15, 20 en 22 dec KERST IN FLUWEELENGROT € 29,50 29 nov, 3 en 14 dec DICKENS FESTIJN DEVENTER € 25,00 15 en 16 dec MINICRUISE YORK/BRUGGE € 129,00 30 nov, 7 en 14 dec (vertrekdata) Vervoer, overtocht, 2 overnachtingen ferry

www.brabantexpres.nl


kerkelijk

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE IMMANUEL Wekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweewekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuelbreda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academiesingel 27-27 Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671.

Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kinderkamer tot 3 jr. Priesterschapvergadering: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr. 11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas. 11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden. 13.00u einde.

PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA www.protestantsegemeentebreda.nl Zondag 14 oktober

LEGER DES HEILS Hendrik Berlagestraat 102, tel.0765870344. Iedere zondag 10.30u. samenkomst, enthousiaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker.

Wijkgemeente Noorder Beemden Lucaskerk aanvangstijd 10.30 uur. Maaltijd van de Heer. Werelddiakonaat. Voorganger: ds. W. Bisschop. Kindernevendienst en crèche. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. W. Bisschop 5419603. Wijkgemeente Midden-Zuid Markuskerk Brabantpark Hooghout 98, aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds T. Van Prooijen. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. T. van Prooijen 076-5423334. Kindernevendienst en crèche. Na afloop koffie in de Voorhof. Johanneskerk Dreef Princenhage aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. M.G. Wagenvoorde. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. M. Wagenvoorde 5217402. Oecumenische vieringen Amphia Langendijk: 10.15u dienst van Schrift en Tafel. Voorganger pastor J. Looijse. Amphia Molengracht: 10.30u dienst van Schrift en tafel. Voorganger ds. A. Visser m.m.v. kerkkoor de Baai (Etten-Leur) De Breedonk locatie Mastbos: Vrijdag 12 oktober 15.00u Voorganger: ds. M.G. Wagenvoorde. Verpleeghuis Aeneas: zaterdag 13 oktober voorganger pastor W. Franken aanvang 18.15u. Grote kerk: 12.30-12.50u Oecumenisch Middaggebed. Dinsdag 16 oktober: Voorganger ds. M.G. Wagenvoorde. Organist op het grote orgel Kick Schaart. GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERK Vriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst. KERK VAN DE NAZARENER Evangelische gemeente Predikant: Pastor P. Brouwer Aanvang dienst: 10.30u. Locatie: Dorpshuis ‘t Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen, tel. 076-5713579. ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKEN Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 0624554240. Alle Bijbelstudies gaan over het thema: Groeien in Christus. Download de studies via www.adventist.nl. Ga naar studielectuur en selecteer Dialoog 4e kwartaal 2012. Materiaal voor de beginnerscursus wordt verstrekt bij bezoek aan de cursus. Zaterdag 13 oktober 10:00u: Bijbelstudie thema: Openbaring en hoe God daarin wordt geopenbaard. Beginnerscursus, thema: Verbazingwekkende feiten 11:00u: Eredienst, prediking Ds. D. van Ommeren (Heilig Avondsmaalviering) VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BREDA Elke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.0765870898. KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Mgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 0652338961.

PAROCHIE BREDA CENTRUM St.Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 0765215764 Antoniuskathedraal, St. Janstraat: zondag 10.30u euch.viering. Maandag t/m donderdag 12.30u euch.viering. Vrijdag 09.00u euch.viering. Donderdag 12.00u Aanbidding. Begijnhofkerk, Catharinastraat: zaterdag 17.00u euch.viering. Maandag t/m vrijdag 07.45u morgengebed. Woensdag 18.00u jongerengebedsdienst. St. Joostkapel, Ginnekenstraat: dinsdag en vrijdag 10.30u euch.viering DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDA Cimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK MATTHEÜS www.cgkbreda.nl Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. Zondag 14 oktober 10.00u ds. B. Witzier, Houten 15.00u ds. W.J.A. Ester, ’s Gravenmoer GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Terheijdenstraat 9 Diensten: zondag 09.30u en 16.30u REMONSTRANTSE GEMEENTE BREDA EN OMGEVING Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98. Zondag 14 oktober 10.30u: dr.K.J.Holzapffel. JERUZALEM PAROCHIE www.jeruzalemparochie.nl Breda Zuid/ zuid-oost Zaterdag 16.00u Huize Ruitersbos 19.00u Maria Kerk Zondag 09.30u Petrus en Paulus kerk 09.30u Maria Kerk 11.00u Sacramentskerk 11.00u Laurentius Kerk 1e donderdag van de maand 09.00u Petrus en Paulus dagkapel 1e vrijdag van de maand 10.00u Sacramentskerk Iedere vrijdag 19.00u Huize Overakker THE BLESSING BREDA Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebedsdienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929. KERK PATERS KAPUCIJNEN Zondag eucharistievieringen 8.30u en 10.00u. Weekdagen 7.45u. EVANGELIE GEMEENTE DE DEUR BREDA Teteringsedijk 89k, Breda. Telefoon 0651193738. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u.

Zondagsschool 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdagavond jongerenavond: muziek, drama, film. PAROCHIE BREDA-NOORD Parochiecentrum Belgieplein 6, 4826 KT Breda.Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00u. 076-5873482 (in noodgevallen 0619825402) www parochiebredanoord. nl, info@parochiebredanoord.nl Kerkgebouw Belgieplein 4. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 09.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis De Biesdonk, Belgieplein 8. Meer info 076 5871820. EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta worden elke zondag om 11:00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, 4814 KB te Breda (wijk Tuinzigt). Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst. Zondag 14 oktober: Dienst. Spreker: Hans van der Meulen. RAAD VAN KERKEN Iedere dinsdag om 12.30u is er in de Stiltekapel van de Grote Kerk een middaggebed. EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEENTE BREDA Groene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u Tel.info: 076-5717155. www.ebgbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE PRINSENBEEK - HET KRUISPUNT Secretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www.hetkruispunt.org zondag 10.00u. EVANGELISCHE LUTHERSE GEMEENTE BREDA E.O. Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. KlaaysenSiebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; evangelisch-luthers-breda.nl Zondag 10.30u RK PAROCHIE PRINSENBEEK Secretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl. Contactpastor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur. NAZARETHPAROCHIE BREDA WEST Secretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woensdagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111. ORTHODOXE KERK BREDA De Parochie van de Heilige Myrondraagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand: 10.00u: 3e en 6e uur 10.30u: Goddelijke Liturgie Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl. PAGINA 30

MICHAELPAROCHIE BREDA (OOST) Parochiecentrum: Hooghout 67, 4817EA Breda; open op werkdagen van 09.0012.00u; 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794; www.michaelparochiebreda.nl; info@michaelparochiebreda.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@ michaelparochiebreda.nl Zaterdagavond 19.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgiëplein 6; 19.00u woord en gebed aan de vooravond van zondag De Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. Zondagochtend: 08.45u Lucaskerk (H. Beemden), Tweeschaar 125; 08.45u Annakapel (Breda-Oost), Heusdenhoutseweg 34 10.00u Williborduskerk (Teteringen) Kerkstraat 1; 10.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgieplein 6; 11.30u Bethlehemkerk (H. Beemden), Gageldonksepad 7; 11.30u Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. WILLIBRORDUSPAROCHIE TETERINGEN Parochiecentrum: Kerkstraat 1, 4847RM Teteringen. Bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00u; 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtelefoon 06-10292794); www.parochieteteringen.nl; info@ parochieteteringen.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@ michaelparochiebreda.nl Vieringen: Willibrorduskerk, Willem Alexanderplein, Teteringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 09.00u. BETHLEHEMPAROCHIE Secretariaat Gageldonksepad 7, 4824 PP, Breda. tel.5410194; fax.5426194, open elke werkdag van 9-12u, e-mail: secretariaat@bethlehemparochie.nl, www.bethlehemparochie.nl Pastores: Frans Verkleij. Bereikbaar via het secretariaat. Zondag 14 oktober 28e zondag door het jaar. 8.45u Lucaskerk eucharistieviering. Voorganger: W. Wiertz m.m.v. het Jubilatekoor. 11.30u Bethlehemkerk eucharistieviering. Voorganger: W. Wiertz m.m.v. het Bethlehemkoor. ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GEMEENTE BREDA Dienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 0134551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEEN Dinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstondavond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord. VICTORY BIBLE CHURCH INT. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK Balfortstraat 63 Breda. Diensten met wisselende priesters Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u www.nak-nl.org WAALSE KERK Catharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850. CAPITOL WORSHIP CENTRE Capitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woensdagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927.

Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN Laurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt) Breda. Predikant: Ds. P. Masmeijer, Duivelsbruglaan 21, 4853 JD Breda, 076-5653460. Koster: Mevr. J.R. van Wijk-Versteeg, Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; kbginneken@zonnet.nl; www.protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.0020.00 uur Zondag 14 oktober 20e zondag na Pinksteren. 10.00u Dienst in de vorm van een Morgengebed. Voorganger: Ds. P. Masmeijer. Koffie-inloopochtenden in Mariëndal 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. WINNERS CHURCH INTERNATIONAL BREDA Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563 WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIES (Wereldwijde Profetische Evangelische Missies): Veemarktstraat 11, Breda (van E.L.G.). Elke zondag dienst om 14.00u. Diensten in Nederlands (en zo nodig Engels). Pastor: Roger Kaiser. Info en pastoraal zorg: tel. 06-12274947; www.wpem.nl H.H. MARIA/DYMPHNA Kapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering. JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRY Iedere donderdagavond 20.00-22.00u komen we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar nathancivile@hotmail.com HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Heusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. J. Harten, tel. 078-6175115. Contact: breda@apgen.nl Eredienst: 09.30u. ANNAHUIS Diaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De middagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haagweg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, info@annahuis.nl CHRISTENGEMEENSCHAP De Christengemeenschap, beweging voor religieze vernieuwing. Mensenwijdingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 0765422983, www.christengemeenschap.nl. CHRIST IN ACTION MINISTRIES BREDA ‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 0765204106; 076-5427839; 06-30559431. POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Laurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 0765321438 06-14243225.


Wilten instrumenten is op zoek naar jou !

vacatures

Medewerker Verkoop Binnendienst Fulltime

Omschrijving werkzaamheden n Coördineren, uitwerken, begeleiden van het verkooptraject.

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

WILTEN instrumenten

Taken: instrumenten voor fysisch, chemisch en biologisch onderzoek n uitwerken offertes; n klanten telefonisch en per email te woord staan; n ondersteunt de verkoop buitendienst;

Service engineer LaboratoriuminStrumenten Wij zoeken iemand die aan de volgende voorwaarden voldoet:

optie: duaal (leren – werken) n Beschikt minimaal over een MBO/HAVO werk- en denkniveau; n Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift Wat je gaat doen: Als service engineer ben je verantwoordelijk voor voor de installatie zowel de Nederlandse als Engelse taal; van nieuwe laboratoriuminstrumentatie, het oplossen van storingen, reparaties in n werkplaats, Teamplayerpreventief mentaliteit; de onderhoud ter plaatse en eigen engineeringsprojecten. n Stressbestendig; Wilten instrumenten isons opteam zoekvan naar jou ! versterken. Wie we zoeken: Wij zoeken een collega die 8 man komt Wij verwachten dat je praktisch, servicegericht, zelfstandig en communicatief Arbeidsvoorwaarden: vaardig Je zorgt ervoor datuitdagende je op de hoogte blijft van de technon Een bent. veelzijdige, zelfstandige functie binnen eennieuwste sterk groeiende logische ontwikkelingen binnen de Food, Chemie en Life Sciences. ICT is een organisatie. belangrijk facet in het dagelijkse werk. met ruimte voor eigen inbreng. n Een informele, collegiale werksfeer n Een goed salaris met bij behorende arbeidsvoorwaarden. Je een afgeronde opleiding op mbo-niveau of bent hier nog n hebt De mogelijkheid totelektrotechnische het volgen van opleidingen. Fulltime mee bezig. Een duale arbeidsovereenkomst behoort dan ook tot de mogelijkheden. Tevens dien je inworden het bezit teharte zijn van een rijbewijs. Schoolverlaters van uitgenodigd om te solliciteren. Omschrijving werkzaamheden

Medewerker Verkoop Binnendienst

n Coördineren, uitwerken, begeleiden van het verkooptraject. Past deze functie bij jou? neem dan contact op met: Contactinformatie: Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande functie mail dan Jolanda Velkers kortTaken: uw cv aan doriet@wilten.nl. Voor meer informatie zie www.wilten.nl of bel met T 076 5086500 n uitwerken offertes; Doriet van der Meer 076 508 65 00 E jolanda@wilten.nl n klanten telefonisch en per email te woord staan;

Mon Plaisir 23 - 4879iemand AK Etten/Breda tel. +31 508 65 00 -voorwaarden fax +31 76 501 44voldoet: 99 www.wilten.nl - info@wilten.nl Wij zoeken die aan de 76 volgende n België Beschikt minimaal een MBO/HAVO denkniveau; Wilten n.v. - Heieinde 46 - over 2328 Hoogstraten - België -werktel. +32en 3 218 72 71 - www.wilten.be - info@wilten.be n Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift voor zowel de Nederlandse als Engelse taal; n Teamplayer mentaliteit; n Stressbestendig; bofrost* verovert met zijn vriesverse kwaliteitsproduc-

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Tel: 015 – 36 112 36

BENELux vEsTIgINg WILTEN INsTrumENTEN B.v.

Mon Plaisir 23 - 4879 AK Etten/Breda tel. +31 76 508 65 00 - fax +31 76 501 44 99 www.wilten.nl - info@wilten.nl Via huis-aan-huis vertegenwoordiging stel je ons productengamma bij particulieren WiltenJe België n.v. - Heieinde - 2328 Hoogstraten - België -voor tel. +32het 3 218bofrost* 72 71 - www.wilten.be - info@wilten.be voor. werft nieuwe46particuliere klanten beleveringssysteem. Wij bieden je: * Zelfstandige activiteit in hoofd- of bijberoep * Goede verdiensten * Prima opleiding en ondersteuning * Uitstekende merknaam door de hoogkwalitatieve diepvriesproducten.

Heb jij een positieve instelling en geen 8-5 mentaliteit? Heb je ervaring met grondwerk, aanleg van rioleringen, aansluiten van putten, werken met een laser, machinaal straatwerk enz? Werk je graag in een team maar kan je ook zelfstandig werken? Ben je in bezit van rijbewijs en VCA diploma? Mail dan je CV voor 18 oktober a.s. naar elizebreure@breuregrondwerken.nl

We bieden u een goede werksfeer, leuke collega’s en een marktconform salaris. Enthousiast geworden? Bel snel en vraag naar Elly Vriends 076-523 10 00 of mail naar jobs_nl@sdworx.com

SD WORX Nederland BV Payroll, Tax & Legal, HR www.sdworx.nl

gevraagd:

ervaren machinist voor minigraver 3 ½ tons

in bezit van B-E rijbewijs. Fulltime. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met: Dhr P. Verholen telnr: 06-54364984.

- studenten (tussen 16 en 20 jaar) - flexibel inzetbaar (1 dag werkend) Stuur dan een e-mail met je cv naar: c.opgenoort@hotelmerlinde.nl of bel 076 751 3000 Voor meer informatie kijk op www.hotelmerlinde.nl

Kleine bedragen maken grote verschillen.

Wegens voortdurende uitbreiding van activiteiten zoeken wij een:

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

dé Frankrijkspecialist

ERVAREN TRANSPORTPLANNER m/v

Functieomschrijving: Je werkt in een team van 4 planners en stuurt samen chauffeurs en loods­ personeel aan. Je verwerkt opdrachten in het TMS en onderhoudt voordurend contact met onze relaties. Je plant in de ruimste zin van het woord. Jouw profiel: MBO +, met aantoonbare ervaring in transportplanning. Je bent een teamspeler en gaat gemakkelijk met automatisering om. Jij beheerst de Franse taal en bent servicegericht ingesteld Wij bieden: Een leuke en afwisselende baan waar ruimte is voor ontwikkeling in een groeiend bedrijf. Goede arbeidsvoorwaarden; kortom een uitdaging bij een betrouwbare werkgever in midden­Brabant (Gilze). Is dit jouw baan? Reageer met toelichting en CV naar mathe@hacastransport.nl Meer info vindt je op www.hacastransport.nl

Oproepkrachten m/v Is zorgen uw passie? Schrijf of mail naar: Postbus 111 3230 AC Brielle info@scc-care.nl www.scc-gezondheidszorg.nl

Affiniteit met HR en ervaring in een commerciële functie is een pré. U heeft doorzettingsvermogen en een duidelijke, zakelijke telefoonstem.

www.breuregrondwerken.nl

(m/v)

particuliere thuiszorg zoekt

U benadert bedrijven telefonisch om onze organisatie te introduceren en afspraken te maken voor onze accountmanagers. Voor circa 20 uur per week. (U werkt niet tijdens schoolvakanties)

Wij bieden: - Een enthousiast team en een jong groeiend bedrijf - Afwisselende werkzaamheden - Uitzicht op vast dienstverband - Goede arbeidsvoorwaarden

medewerker huishouding

Sure Comfort Care

(MBO niveau)

Heb jij ervaring als calculator/werkvoorbereider in de grond- weg- en waterbouw? Ben je zelfstandig, klantvriendelijk, efficiënt, positief ingesteld, heb je een ‘no nonsense’ instelling en ben je op zoek naar een uitdagende baan? Mail dan je CV voor 18 oktober a.s. naar elizebreure@breuregrondwerken.nl

Hotel Merlinde te Breda is op zoek naar: Parttime

www.met-bofrost.nl

www.mediationeducatie.nl

Telemarketeers HR

Grondwerker

Iets voor jou? Bel Michael Van Vugt op het nummer 06 205 34 543, Weidehek 28, 4824 AS Breda, breda@bofrost.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

info@mediationeducatie.nl

Vacatures Breure Grondwerken

Contactinformatie: Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande functie mail dan Wil je graag je eigen klantenkring uitbouwen? Altijd weer onderweg naar tevreden kort uw Met cv aan Voor meer informatie ziebaan? www.wilten.nl of bel met klanten? dedoriet@wilten.nl. zekerheid van een goed betaalde, vaste Je krijgt bovendien Doriet van der Meer 076 508 65 00 korting op eigen producten.

KLANTENWERVER (ZZP)

Do 18 okt, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 22 nov, Hotel Trivium te Etten-Leur

bit.ly/BR-VK

scan & solliciteer

ten de Nederlandse markt in snel tempo. Want bofrost* bezorgt zijn lekkernijen aan huis en dat vinden steeds Arbeidsvoorwaarden: meer mensen praktisch. Dus zijn er ook steeds meer n Een veelzijdige, zelfstandige uitdagende functie binnen een sterk groeiende verkopers nodig om al die bofrost* klanten te bedienen organisatie. en de bofrost* producten te promoten. n Een informele, collegiale werksfeer met ruimte voor eigen inbreng. n vestiging Een goed salaris met bijisbehorende arbeidsvoorwaarden. De bofrost*BREDA op zoek naar m/v: n De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.

VERKOPER

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36.

Calculator / Werkvoorbereider

n ondersteunt de verkoop buitendienst; BENELux vEsTIgINg WILTEN INsTrumENTEN B.v.

Schoolverlaters worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

gratis plaatsing

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten


Zwarte nostalgische tegel 60x60x6 cm Ook geschikt voor uw oprit Adviesprijs

24,

50

nu

17,

50 m2

• Grote showtuin • Sierbestrating • Tegels • Verlichting • Tuinhuisjes • Kunstgras • Split/grind • Natuursteen

www.devliert.nl

Geopend van ma. t/m vr. van 08.00-17.30 uur en zaterdags van 09.00-15.30 uur.

Ik wil dat je altijd bij me blijft...

Ik wil dat je altijd bij me blijft... Ik wil dat je geen

zorgen hebt

Ik wil dat je geen zorgen hebt

Bijeenkomst DELA helpt graag herinneringen aan overleden dierbaren levend te houden. Daarom organiseren wij een bijeenkomst waarin herinneren centraal staat. Iedereen die een dierbare verloren heeft is daarbij van harte welkom. wanneer waar programma aanmelden meer informatie

zondag 28 oktober Uitvaartcentrum DELA Breda, Tuinzigtlaan 41 in Breda 14.30-15.00 uur ontvangst 15.00 uur herinneren in woorden en muziek 16.00 uur ontmoeten en napraten vóór 17 oktober via email: dcbreda@dela.org Syt van der Bie, 076 533 53 00 of dcbreda@dela.org

niet meer bij ons

niet meer bij ons maar voor altijd in onze herinnering DELA Uitvaartcentrum in Breda

DELA Uitvaartcentrum in Breda Tuinzigtlaan 41 in Breda, telefoonnummer 076 533 33 00 Tuinzigtlaan 41 in Breda, telefoonnummer 076 533 33 00

DELAUitvaartcentrum Uitvaartcentrum in Oosterhout DELA in Oosterhout Veerseweg4040inin Oosterhout, telefoonnummer 0162 42 71 02 Veerseweg Oosterhout, telefoonnummer 0162 42 71 02 Wiltuumeer meerinformatie? informatie? Wilt Bel op 040 50 of www.dela.nl. Bel de deDELA DELAUitvaartinformatielijn Uitvaartinformatielijn op 260 04014260 14kijk 50 op of kijk op www.dela.nl.

Een uitvaart voor iedereen. Een persoonlijke persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet bij DELA verzekerd bent.bent. Ook als u niet bij DELA verzekerd

wanneer zondag 18 maart om 13.30 uur waar Uitvaartcentrum DELA Breda, Tuinzigtlaan 41 in Breda aanmelden vóór 5 maart via een email naar dcbreda@dela.org meer informatie 076 533 53 00

DELA helpt graag herinneringen aan maar voor altijd overleden dierbaren levend te houden. Daarom organiseren wij een bijeenin onze herinnering komst waarin herinneren centraal staat.

wanneer zondag 18 maart om 13.30 uur waar Uitvaartcentrum DELA Breda, Tuinzigtlaan 41 in Breda aanmelden vóór 5 maart via een email naar dcbreda@dela.org meer informatie 076 533 53 00

DELA helpt graag herinneringen aan overleden dierbaren levend te houden. Daarom organiseren wij een bijeenkomst waarin herinneren centraal staat. Iedereen die een dierbare verloren heeft is daarbij van harte welkom.

Iedereen die een dierbare verloren heeft is daarbij van harte welkom.

DBO_20121010  
DBO_20121010