Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE OOST

B R E D A S E

O P L AG E :

2 MEI 2012 WEEK 18

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

MAYA KINGMA GAAT VOOR OLYMPISCHE SPELEN

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

AANPAK KRUISING DOORNBOSLAAN

I

Te l .

076

599

SPORT

Gemeente Breda op pagina OP PAGINA 4 EN55

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

ROLSTOELSCHERMEN IN STARTBLOKKEN

Informatieavond Buitengebied Noord

Informatieavond CPO Brabantpark

PRINSENBEEK - Voor het buitengebied van Prinsenbeek en ten noorden van de Haagse Beemden is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Noord gemaakt. Het betreft nog een conceptontwerp dat, in het kader van de inspraak, voor belangstellenden ter inzage ligt. Op 15 mei om 19.30 uur vindt in Café-zaal Marktzicht aan de Markt 10 te Prinsenbeek een informatiebijeenkomst over dit plan plaats. Tijdens deze avond wordt informatie verstrekt over het plan en is er gelegenheid tot het stellen van vragen stellen. Het conceptontwerp van het bestemmingsplan is tot en met 13 juni te raadplegen via www.breda.nl en bij Infobalie 19-20 in het Stadskantoor.

BREDA - Om ook betaalbare woningen (tussen de 160.000 en 270.000 euro) te bouwen in Breda heeft een aantal jongeren een vereniging opgericht onder naam Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Brabantpark, met als doel samen goedkoop woningen te bouwen. WonenBreburg is bereid gevonden grond ter beschikking te stellen op het nu braakliggende terrein bij De Driesprong. In eerste instantie richt de stichting zich op jongeren en starters. Op maandag 7 mei houdt het bestuur van CPO Brabantpark vanaf 20.00 uur een informatieavond in De Poelewei aan de Mgr. De Vetstraat 2 in Breda. Meer informatie via www.cpobrabantpark.nl.

W E E K B L A D

College sluit illegaal horecapand

Jan Hopman houdt Vrijheidstocht

BREDA - Het college heeft besloten een illegaal horecabedrijf aan de Catharinastraat 87 te Breda tijdelijk te sluiten voor een periode van vier weken. Het college heeft hiertoe besloten, omdat artikel 3 van de Drank- en Horecawet is overtreden. Tijdens een controle van de politie is het pand Catharinastraat 87 gecontroleerd. Tijdens deze controle is een illegaal horecabedrijf aangetroffen. Overeenkomstig het door het college op 30 augustus 2011 vastgestelde handhavingsprotocol wordt het horecagedeelte van het pand aan de Catharinastraat 87 te Breda gesloten voor de duur van vier weken. De sluiting is vrijdag om 10.00 uur ingegaan.

BREDA - De Vredesweek, elk jaar georganiseerd door Jan Hopman, houdt dit jaar in het kader van Bevrijdingsdag 2012 ‘Vrijheid geef je door’ een multiculturele vrijheidstocht waaraan iedereen mag meedoen. De optocht start om 12.00 uur uur bij Verzorgingshuis Raffy aan de Bernard de Wildestraat. Vervolgens zal de ‘stoet’ lopen via de Vredesduif (monument op het Groenedijkplein) en de Boschstraat naar de Vismarkt lopen (aankomst 14.00 uur). Daar vinden verschillende optredens plaats. Tevens is er een mini-Smaakvol Breda die kleine hapjes serveert uit verschillende landen. RADAR-So Far heeft aan de haven onder meer een gedichtenboom.

Werkzaamheden aan Oosterhoutseweg BREDA - De gemeente start maandag 7 mei met de laatste fase van de herinrichting van de Oosterhoutseweg, tussen Nieuwe Kadijk en de spoorwegovergang. Zonder tegenslag duurt het werk tot 13 augustus. In augustus wordt de spoorwegovergang definitief afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De overgang wordt smaller en beveiligd met bomen en lichten en is uitsluitend toegankelijk voor fietsers en voetgangers. In 2006 werd de eerste fase tussen Oosterhout tot en met Teteringen opnieuw ingericht. Van 2009 tot eind 2010 was de tweede fase, inclusief de onderdoorgang Nieuwe Kadijk, aan de beurt en nu de laatste fase.

Vermindering ganzen in De Kroeten BREDA - Natuurgebied de Kroeten ligt tussen de Westerhagenlaan en de Bredestraat en herbergt bijzondere vogelsoorten, zoals de blauwborst en houtsnip. Tijdens vogeltellingen heeft de gemeente geconstateerd dat er een toename is van het aantal ganzen in het natuurgebied, waardoor het gebied minder geschikt wordt voor de bijzondere soorten vogels. Deskundige medewerkers van de gemeente gaan daarom de nesten van de ganzen in het natuurgebied zoeken. De ganzeneieren worden vervolgens in milieuvriendelijke plantaardige olie gedompeld, zodat ze niet uitkomen. De aantallen ganzen nemen hierdoor minder snel toe.

BREDA - Het was de eerste zonovergoten dag en dat lieten de Nederlanders zich geen twee keer zeggen. Op diverse plekken waaronder hier in Breda stonden weer veel mensen op de vrijmarkt om hun oude spulletjes te verkopen. Amateurartiesten traden op met zang en speelden op instrumenten op de vrijmarkt. Veel mensen togen naar Breda om mee te doen aan de vele activiteiten. FOTO HENK KETELAAR

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

In totaal 26 Koninklijke Onderscheidingen in aanloop naar Koninginnedag

Lintjesregen in gemeente Breda

BREDA - Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de lintjesregen in de aanloop naar Koninginnedag. In de gemeente Breda werden vrijdag 26 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. DOOR ADDO SPRANGERS Eigenlijk eentje meer, het lintje voor Zevenbergenaar Heijligers meegeteld. Voor de ‘Bredase’ statistieken houden we het echter op officieel op 26. Daarvan kon één persoon, Carlos Staelens uit Prinsenbeek, de versierselen vanwege verblijf in het buitenland niet worden opgespeld. Hem werd door burgemeester Peter van der Velden telefonisch medegedeeld dat hij zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-

Nassau mag noemen. Dat laatste geldt ook voor Hanneke Verdeijen-Brinkhoff uit Ulvenhout, Angela de Bie-van den Brand uit Ulvenhout, Michael Egeraat uit Ulvenhout, Wim Karremans uit Bavel, Marinus Klep uit Bavel, Jan Lammen uit Breda, Gerard Maters uit Breda, Karien Musters uit Breda, Louis Peeters uit Breda, Ad van Riel uit Ulvenhout, Jan Ripson uit Breda, Loes van de Made-van Rooij uit Ulvenhout, Adriana VerheezenSchraven uit Breda, Wilhelmina Mous-

Talboom uit Breda, Cornelis van Alphen uit Ulvenhout, Paulina van den Bliek-van Dongen uit Prinsenbeek, Cornelia van den Wijngaard-Jansen uit Teteringen, Paula Vorsselmans-Vercauteren uit Breda, Josephus Verheijen uit Ulvenhout, Ton Verwijmeren uit Prinsenbeek, Tiny Willemsen uit Breda en Antonius Wissel uit Breda. Tot Ridder in de Orde van OranjeNassau werden benoemd Ab Douwes uit Ulvenhout, Frans Smits uit Breda en Joop van Bel uit Breda.

W E E KVOOR B L AONS D WEES ONS OOG, FOTOGRAFEER Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl t h(button u lezersfoto’s, i s i n de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer. Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

Breda

d

e

r

Zondag g i o

open

e

10.00 tot 17.00 uur

tuinmeubelshow www.tuincentrumovervecht.nl

LEENDERT VAN DEN BORN B.V. Spinveld 37, BREDA, T. 076-5223166 Belder 35, ROOSENDAAL, T. 0165-573777

www.leendertvdborn.nl

NHTV benoemt Lector Events BREDA - NHTV internationaal hoger onderwijs Breda heeft per 1 april haar kennis- en onderzoekstak verrijkt met Prof. Dr. Greg Richards die de functie van Lector Events gaat vervullen. Greg Richards gaat leiding geven aan het onderzoeksthema evenementen en de rol hiervan in de samenleving binnen de Academy for Leisure. Greg Richards heeft meer dan 25 jaar ervaring in de toerisme en evenementensector zowel op onderzoeksgebied als in het onderwijs. Hij werkte eerder in Nederland, Groot-Brittannië en Spanje en gaf leiding aan een aantal grote internationale onderzoeksprojecten, zoals de ‘Culturele hoofdstad van Europa’.

Subsidie voor duurzame projecten BREDA - Het Rijk stelt een subsidie beschikbaar van 364.000 euro voor dertien ondernemers uit de logistieke sector om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Daarbij behoren ook vijf bedrijven uit West-Brabant. In diverse projecten werken deelnemende bedrijven samen aan minder uitstoot van koolstofdioxide en het samenwerken aan een duurzame logistiek. De bedrijven willen gebruik maken van elkaars kennis en expertise om het innovatievermogen van de deelnemers naar een hoger plan te tillen. De innovaties moeten leiden tot een forse bijdrage aan lagere brandstofkosten en betere luchtkwaliteit. De subsidie betekent een extra stimulans.


Een nieuw plafond in één dag! • Schone montage in één dag

Garagedeuren

• Zonder hakken en breken • De meubels kunnen blijven staan

Leverbaar in hout - kunststof en staal.

• Onderhoudsvrij

Waarom kiezen voor Romass? • • • • • •

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335

Ik heb belangstelling voor uw Plameco plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren

“Eindelijk een plaf ond zonder scheuren”

www.romass.nl sprundel@romass.nl

Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 12 op 13 mei op het traject Roosendaal-Breda een slijptrein. Woont u in Prinsenbeek of Breda in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Telefoon: ...........................Naam: .......................................... Adres:....................................................................................... Postcode:...........................Woonplaats: ................................. Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Plameco Plafonds Weidehek 125, 4824 AT Breda Bezoek onze showroom of bel: (076) - 762 00 00 www.vrwbv.nl

1

Wij werken aan het spoor

Een n VOOR ieuw JA een n AR, ieuw PL AFO ND

Star T

Aalten Schildersbedrijf

rek

First C To bold ontac ly go w her t Dan d urf jij e no one’s gone before je vas in het dageli t wel te verd ? jks le iepe (45, k ven van Car n anker

)?!

la

Ruim 30 jaa r ervari ng

BREDA

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547

Voor al uw schilderwerken, voor bedrijf en particulier.

Zowel binnen als buiten P. Koomansstraat 39 Breda tel. 06 - 53697011 / 076 - 5991675

foto: Peter Honig

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

KIES JE KORTING Met de bus in Brabant is voordeliger dan je denkt. Kijk welke korting bij jou past op ovchipwijzer.nl

Elektrische fietsen zien er slank en trendy uit en de accu is onzichtbaar in het frame of in de kettingkast opgenomen. Ervaar je eenmaal het gevoel van tientallen kilometers windmee, dan wil je niets anders meer. Probeer het eens. Kom naar de windmee dagen bij Buurstee Bike

Center en test ze allemaal. Iedereen kiest toch voor vooruitgang?

Op 12 mei is er een opstapdag van 10.00 tot 15.00 uur. Op deze dag kunt u verschillende merken en modellen E-bikes uitproberen, waaronder Batavus, Gazelle, Montego en Camela. Tijdens onze actieperiode hebben wij diverse aanbiedingen waaronder gratis verzekering of 5 jaar garantie. Meer info op onze site www.buursteebikecenter.nl Brabantplein 14, 4817 LR Breda, 076 5142503

www.buursteebikecenter.nl

Leeftijdskorting

Dalkorting

Leeftijds- én Dalkorting

Leeftijdskorting hoef je niet te kiezen. Die krijg je automatisch als je reist met een Persoonlijke OV-chipkaart en tussen de 4 t/m 18 jaar of 65+ bent.

Kies nu voor Dalkorting op je Persoonlijke OV-chipkaart (€ 10,50 per jaar). Dan reis je na 9.00 uur en in het weekend de hele dag met 40% korting.

Heb je recht op leeftijdskorting? Kies dan ook voor Dalkorting (€ 10,50 per jaar) op je Persoonlijke OV-chipkaart. Je korting loopt in de daluren op tot 60%.

Een samenwerking tussen:


actualiteit

Grote drukte met Koninginnedag

Schuifelen door het Valkenberg tijdens Oranjefeest BREDA – Voor degene die in de binnenstad Koninginnenacht hadden gevierd en daarom wat later op de kindervrijmarkt in het park Valkenberg kwamen was het schuifelen geblazen. Zowel op het gras als op de wandelpaden was geen vierkante meter onbezet. Het mooie weer had heel Breda naar buiten gelokt zo leek het, want ook in de winkelcentra van de stad was het een drukte van belang. DOOR HENK KETELAAR Met een stralend zonnetje, strakke blauwe lucht en een lekker zomers temperatuurtje was Koninginnedag dit jaar niet alleen de mooiste, maar ook de warmste dag van de maand. In een mum van tijd liep het park Valkenberg en het Kasteelplein vol. ’s Morgens om elf uur was het op sommige plaatsen in het Valkenberg al zo druk dat er opstoppingen ontstonden. In het park zelf was geen plekje onbezet. De spulletjes in zolders en schuren van Breda lagen in het park voor een tweede kans. Vroeg op “Wij waren al om half zes hier,” lieten twee jeugdige verkoopstertjes hun bezoekende vriendinnen weten. Zij hadden dan ook een mooi plaatsje, lekker in het zonnetje en belangrijk in de loop. Zij die later kwamen moesten zich tevreden stellen met een plekje op het pad of op de brug waardoor er versmallingen ontstonden die later op de dag weer opstoppingen veroorzaakten. Ondanks de grote drukte heerste er een goede sfeer. Kasteelslag Het feest begon met de traditionele bui-

tengewone vlaggenparade op de parade van de Koninklijke Militaire Academie. Op het moment van het hijsen van de vlag en onder de klanken van het Wilhelmus hadden de hobbyisten, musici en de jeugdige verkopers het park en Kasteelplein al helemaal in bezit genomen.

‘Wij waren al om half zes hier’ Zij hadden de slag om het kasteel al gemaakt. Dat gold niet voor de Bergsche Battery en de Borgerij. Zij bootsten die dag tot driemaal toe de slag om het kasteel na. De luide knallen van de replica geweren en kanonnen daverden over hun hoofden. Prikkie Het park Valkenberg stond bol van de mensen en de spulletjes. Speelgoed, knuffels, spelletjes, videocassettes, boeken, schaatsen, alles was er voor een prikkie te koop. Hier en daar zette een jeugdige muzikant met een dwarsfluit, viool of drumstel zijn beste beentje voor om zo een centje bij te verdienen. Veel spulletjes kregen een tweede kans, vooral de kinderkleertjes en kinderspeelgoed gingen voor

Duelleren in het park.

een prikkie van de hand. Een bijzondere vondst hadden twee jeugdige knaapjes die hun opa mee naar de vrijmarkt hadden genomen. Het spelen met hun opa

Sjo moet een bijzondere ervaring zijn, want voor 0,50 ct. stonden zij hun opa af om er vijf minuten lang mee te spelen. In het park luisterden muziekgezelschappen

FOTO HENK KETELAAR

het feest op en onderweg boden kinderen voor een prikkie een muffin of ander soort gebak aan. Kortom, het was een gezellig Koninginnefeest .

Olympische Spelen 2016 doel voor Maya Kingma

‘Prioriteit ligt nu bij triatlon’ BREDA - Twee keer was ze genomineerd als Sporttalent van het Jaar. Zeker de laatste keer was ze daardoor erg verrast, want ze had in haar eigen ogen niet geweldig gepresteerd in 2011. Die opmerking geeft meteen aan hoe kritisch Maya op zichzelf is. DOOR JOYCE VAN ZIJL Maar 2012 is geweldig van start gegaan. Sinds het Bredase Sportgala in februari werd ze geselecteerd voor een wedstrijd in Portugal én deed ze mee aan het EK in Israël. Ze was dan ook totaal niet teleurgesteld dat ze geen Sporttalent van het jaar 2011 werd, ze was al heel blij met de nominatie. “Het gaat nu ineens heel snel”, vertelt Maya. “Ik ga me nu echt richten op de triatlon. De NK zwemmen heb ik laten schieten, die was tegelijk met de EK in Eilat. In deze periode lig ik elke dag om 5.45 uur in het zwembad, tot half 8. Dan snel eten en naar school. Na school ga ik fietsen (tussen de 30 en 80 km) of hardlopen (een uur). En ik doe oefeningen voor rompstabiliteit en soms krachttraining. Maar omdat ik het heerlijk vind om te doen, is het voor mij niet zwaar. Ik zie mijn trainingen als vrije tijd.” Daarnaast is Maya om het weekend in Sittard in het Nationaal Triatlon Centrum. En ze gaat naar school, in 5 VWO van het Graaf Engelbrecht College. “Gelukkig krijg ik alle medewerking, zolang mijn cijfers goed blijven,” lacht ze.

Maya Kingma op haar fiets.

FOTO JOYCE VAN ZIJL

Strijd Maya’s eerste liefde is het zwemmen, al

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten.

vanaf heel jong lag ze graag in het water. “Vooral het open water zwemmen vind ik leuk, dat is een dubbele wedstrijd. Niet braaf in je eigen baan, maar allemaal op een kluitje starten en dan vooraan zien te komen, dat vind ik leuk. En je strijd ook tegen de elementen, in Portugal bijvoorbeeld stonden flinke golven!”

‘Ik wil altijd winnen, in alles’ Maya werd min of meer bij toeval ontdekt door de bondscoach triatlon. Ze deed in 2010 voor de gezelligheid mee aan de runbike-run in Etten-Leur, waar ze tot haar verbazing Nederlands kampioen werd. Daar was ook de bondscoach triatlon aanwezig. Hij zag haar talent want zwemmen, haar sterkste punt, zat daar nog niet eens in en ze won al. “Ik vind het heerlijk om te doen, ik hoop klaar te zijn voor de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië. De Olympische afstand is voor mij het belangrijkste. Dat is 1500 meter zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen. Ik ben nu nog junior, dan zijn die afstanden gehalveerd. Na mijn eindexamen wil ik intern gaan in Sittard en fulltime sporten. Gelukkig is mijn vriend ook triatleet, dus hij begrijpt hoe belangrijk het voor me is!”

Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders,

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden:

mailings, krantenspecials.

Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 | drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl PAGINA 3


Woensdag 2 mei 2012

De Bode l 1

Bekendmakingen Ga naar www.breda.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie over alle bekendmakingen Bestemmingsplannen vastgesteld Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de raad op: • 15 maart 2012 het bestemmingsplan ‘Ginneken’ (NL.IMRO.0758.BP20090290010401) heeft vastgesteld. De begrenzing van het plangebied is als volgt: aan de noordzijde de Zuidelijke Rondweg, in het oosten de Fatimastraat en de Allerheiligenweg, in het zuiden de rivier De Mark, de Duivelsbruglaan en in het westen de Baronielaan. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn terug te vinden in het raadsbesluit, dat deel uit maakt van de ter inzage liggende stukken. • 15 maart 2012 het bestemmingsplan ‘Hoge Vucht’ (IMRO.0758.BP2010043001-0401) heeft vastgesteld. De begrenzing van het plangebied is als volgt. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Zwarte Dijk en in het oosten door de Waterdonken en de Kapittelweg. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Nieuwe Kadijk en aan de westzijde door de Terheijdenseweg. Voor een ontwikkellocatie aan de Claas Persoonstraat is een ander bestemmingsplan van kracht; deze locatie valt buiten het plangebied. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aangepast. Deze wijzigingen zijn in het raadsbesluit vastgelegd. • 19 april 2012 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Teteringen, Galgestraat 12’ (IMRO.NL.0758.BP2010051003-0401) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridische regeling voor een nieuw landgoed van 10 ha aan de Galgestraat 12 te Teteringen. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Ter inzage Bovengenoemde bestemmingsplannen liggen van 3 mei tot en met 13 juni 2012 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. De stukken zijn tevens te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Wonen Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> ’Bestemmingsplannen ter inzage’. Beroep Binnen bovengenoemde terinzagetermijn is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor belanghebbenden. U kunt uw beroep schriftelijk indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Tevens kunt u tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van vernoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

Inspraak Buitengebied Noord Burgemeester en wethouders hebben het conceptontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Noord vrijgegeven voor inspraak. Bestemmingsplan Dit bestemmingsplan voorziet in een juridische regeling voor een gedeelte van het buitengebied van Breda. Het plangebied ligt ten noorden van de spoorlijn Breda – Roosendaal en ten noorden van de wijken Haagse Beemden en Asterd. De bebouwde kom van Prinsenbeek is niet in het plan opgenomen.

Milieueffectrapportage Voor het bestemmingsplan Buitengebied Noord

De nota bevat de strikte gedoogvoorwaarden waaronder de gedoogde coffeeshops, genoemd in

dient een milieueffectrapportage opgesteld te worden. Alvorens tot het opstellen van een milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan over te gaan dient vastgesteld te worden binnen welke kaders en welke onderzoeksmethode gebruikt gaat worden. Hiertoe is de notitie reikwijdte en detailniveau Buitengebied Noord opgesteld. Deze zal tegelijkertijd met het conceptontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Noord ter inzage worden gelegd. De Commissie voor de milieueffectrapportage is gevraagd om te adviseren over de notitie reikwijdte en detailniveau.

de bijlage van de nota, softdrugs mogen verkopen. Met deze nieuwe nota wordt het lokale coffeeshopbeleid in overeenstemming gebracht met het aangescherpte landelijk gedoogbeleid.

Ter inzage Het conceptontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Noord en de notitie reikwijdte en detailniveau Buitengebied Noord liggen van 3 mei tot en met 13 juni 2012 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Wonen Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> ’Bestemmingsplannen ter inzage’. Het plan ligt tevens ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder een schriftelijke inspraakreactie geven op het bestemmingsplan en/of een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau Buitengebied Noord. Deze reacties en of zienswijzen kunnen worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Informatiebijeenkomst Over de plannen zal tevens een informatiebijeenkomst worden gehouden. Hiertoe wordt op 15 mei aanstaande een bijeenkomst gehouden. Deze zal worden gehouden in het Café-zaal Markzicht, Markt 10 te Prinsenbeek en zal aanvangen om 19.30 uur. Tijdens deze informatiebijeenkomst zal een toelichting worden gegeven op het plan en de te volgen procedure. Daarna wordt de mogelijkheid geboden over het plan vragen te stellen.

Uitbreiding gebied vergunningplicht woonen leefklimaat De burgemeester maakt bekend dat hij bij besluiten van 23 april 2012 en 26 maart 2012 op basis van artikel 2.2a.1.2 APV Breda 2004 heeft aangewezen het Gebied uitgaanscentrum Breda, als bedoeld in artikel 10, lid 6, van de Drank en horecaverordening Breda 2001 en de straten Martering, Nijverheidssingel, Schorsmolenstraat, Sint Annastraat, Molenstraat, Houtmarkt en Oude Vest. Deze aanwijzingen hebben tot gevolg dat de horeca inrichtingen in deze gebieden, die niet beschikken over een drank- en horecavergunning (o.a. de broodjeszaken en de gedoogde coffeeshops), over een exploitatievergunning moeten beschikken. Daartoe kunnen de betrokken exploitanten tot uiterlijk twee maanden na inwerkingtreding van de aanwijzingen een aanvraag indienen bij de burgemeester. Deze aanwijzing treedt in werking op 3 mei 2012. Het besluit ligt van 3 mei tot en met 13 juni 2012 voor eenieder ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Coffeeshopbeleid@Breda maart 2012 De burgemeester maakt bekend dat hij op 27 april 2012 de nieuwe nota “Coffeeshopbeleid@Breda maart 2012” heeft vastgesteld. Op basis van artikel 174 Gemeentewet en artikel 13b Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid het coffeeshopbeleid vast te stellen.

Het nieuwe coffeeshopbeleid treedt in werking één dag na deze bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de op 20 oktober 2009 vastgestelde en op 28 oktober 2009 bekend gemaakte nota “Coffeeshopbeleid Breda 2005: herziene versie 2009”. De nota “Coffeeshopbeleid@Breda maart 2012 ligt van 3 mei tot en met 13 juni 2012 voor eenieder ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Wet Bodembescherming Besluit op een saneringsverslag Wet Bodembescherming Gericht aan Beheer Breda B.V. Locatie Oosterhoutseweg 131A Korte inhoud besluit Saneringsverslag goedgekeurd Datum ontvangst 6 april 2012 Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 mei tot en met 13 juni 2012 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Bezwaar Tegen het besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons bezwaar maken. Een eventueel bezwaar dient, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen zes weken na datum van verzending van het besluit gestuurd te worden naar Burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voorlopige voorziening Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er voor deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Raad van State en richten aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit tot aanwijzing hondenuitlaatplaats en losloopterrein Locatie: Hoge Daalakker te Bavel Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft besloten aan de Hoge Daalakker te Bavel een hondenuitlaatplaats (HUP) en losloopterrein aan te wijzen. Om overlast van hondenpoep te voorkomen heeft de gemeente Breda beleid opgesteld. Een van de instrumenten van dit beleid is de inzet van toezichthouders (hondenwachters) om overlast te voorkomen. Een ander instrument om overlast van hondenpoep te voorkomen is het aanleggen, onderhouden en schoonmaken van uitlaatplaatsen (HUP) en losloopterreinen voor honden. Op de locatie Hoge Daalakker gaat het om het verplaatsen van een omheind losloopterrein. Op de tekening behorende bij de ter inzage gelegde stukken is zowel de oude locatie als nieuwe locatie weergegeven. Het aanwijzen van deze locatie betekent dat hondenbezitters hun hond hier mogen uitlaten, de uitwerpselen niet hoeven op te ruimen en dat honden (die onder appèl staan) hier los mogen lopen. Het losloopterrein zal wekelijks professioneel worden gereinigd. Op deze wijze wordt overlast voorkomen.

In de voorbereiding zijn de omwonenden op 10 februari 2012 geïnformeerd en gevraagd te reageren. Na de reacties bestudeerd te hebben zijn geen zwaarwegende belangen aangetroffen of aanleiding gevonden om af te zien van de verplaatsing van de HUP. Indien u vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met de hondenwachter, de heer Hendrickx, telefoon (076) 529 93 64 of per e-mail mat.hendrickx@breda.nl Ter inzage Dit besluit ligt voor eenieder ter inzage van 3 mei tot en met 13 juni 2012 bij de Infobalie in het Stadskantoor. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH BREDA. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Het bezwaarschrift behoort ten minste uw naam, adres, de datum en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Boten in de singels De gemeente houdt toezicht op aangemeerde boten in de singels van Breda. Tijdens toezicht door de havenmeester zijn diverse boten aangetroffen die (deels) gezonken waren, boten die langer zijn dan vier meter en boten die niet voorzien zijn van een ligplaatsnummer. Vergunninghouders worden verzocht vóór 7 mei 2012 de ligplaats in overeenstemming te brengen met de voorschriften uit de vergunning. Eigenaren van vaartuigen zonder ligplaatsvergunning en van boten langer dan vier meter worden dringend verzocht hun vaartuig voor 7 mei 2011 te verwijderen. Als na 7 mei 2012 nog boten zonder het vereiste vergunningnummer ligplaats innemen, boten langer dan vier meter aanwezig zijn of vaartuigen niet overeenkomstig de voorschriften uit de vergunning zijn aangemeerd, dan kan de vergunning van de betreffende boot worden ingetrokken of zal de havenmeester het vaartuig verwijderen. Bij het verwijderen van een boot zullen gemaakte kosten (verwijdering, opslag e.d.) in rekening worden gebracht. De gemeente Breda aanvaardt in dat geval geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verplaatsen of opslag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de havenmeester, de heer A. van Emmerik, telefoonnummer (076) 529 48 97 (bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag) of met mevrouw Ackermans, telefoonnummer (076) 529 47 68 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).

Bushaltes Zorgvlietstraat Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ten behoeve van het openbaar busvervoer twee halteplaatsen aan te passen op de Zorgvlietstraat te Breda. Een halteplaats komt ter hoogte van nummer 58, 60, 62 en 64, aan de overzijde van de bebouwing, en een halteplaats komt ter hoogte van nummer 66, 68 en 70 aan de zijde van de bebouwing. Het besluit ligt ter inzage van 3 mei tot en met 13 juni 2012 bij de Infobalie in het Stadskantoor. Voor meer informatie en bezwaarmogelijkheden kunt u kijken op www.breda.nl onder bekendmakingen verkeersbesluiten.


Woensdag 2 mei 2012

De Bode l 2

Bekendmakingen

Twaalfde wijziging APV Breda 2004 De gemeenteraad maakt bekend in haar vergadering op 19 april 2012 de ‘Twaalfde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2004’ te hebben vastgesteld. Met deze wijziging wordt artikel 5.1.11 en de bijbehorende toelichting vervangen, en komt artikel 2.3.8 te vervallen. De wijzigingsverordening ligt van 3 mei tot en met 13 juni 2012 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Deze twaalfde wijziging treedt in werking op 2 mei 2012.

(Brom)fietsenparkeerverbod binnenstad en stationsomgeving Breda Op basis van artikel 5.1.11 lid 1 sub a en b van de Algemene Plaatselijke Verordening 2004 (APV) en artikel 1 eerste lid onder b van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) heeft het college de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen als plaats waar het niet is toegestaan (brom)fietsen onbeheerd buiten de daartoe bestemde stallingen te plaatsen of te laten staan: 1. Ter voorkoming of opheffing van overlast 2. Ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid 3. In het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente

Keizerstraat, Achter de Lange Stallen, Akkerstraat, Kerkstraat, Houtmarkt, Oude Vest, Kloosterplein, Vlaszak, Molenstraat, Halstraat, Eindstraat, Ridderstraat, Boschstraat, Craanplein, St Janstraat, Veemarktstraat, Koevoet, Nieuwstraat, Tolbrugstraat, Lange Brugstraat, Korte Brugstraat, Grote Markt, Stadserf, Karrestraat, Torenstraat, Nieuwe Ginnekenstraat, Kerkplein, Visserstraat, Potkanstraat, Vismarktstraat, Schoolstraat, Kraanstraat, Cingelstraat, Kasteelplein, Reigerstraat, Catharinastraat, St Annastraat, J.F. Kennedylaan Stationsomgeving; Academiesingel Delpratsingel, Spoorstraat, Omegaplein, Spoorwaai, Emmastraat, Stationsplein, Willemstraat, Meerten Verhoffstraat, Menno van Coehoornstraat, Terheijdenstraat (parallelweg) Stationslaan (nieuw), Speelhuisplein, Oude Terheijdenseweg, Speelhuislaan, Lachapellestraat.

De complete tekst van het aanwijzingsbesluit ligt van 3 mei tot en met 13 juni 2012 ter inzage bij de Infobalie in het stadskantoor.

Het motief om gebruik te maken van deze bevoegdheid is gelegen in veiligheid: de ernstige overlast van de foutief gestalde (brom)fietsen in de binnenstad en stationsomgeving alsmede de openbare gezondheid.

Ontwerpbeschikking

Het is wel toegestaan (brom)fietsen op juiste wijze te stallen in de fietsenstallingen (klemmen, rekken etcetera) verspreid in de binnenstad en stationsomgeving.

Bedrijf Destra Data / Van Gansewinkel Regio Zuid West Nederland Adres Mijkenbroek 34-44 te Breda Activiteit Het plaatsen van een afzuig- en filterinstallatie om stof dat vrij komt bij de verwerking van papier en andere gegevensdragers af te zuigen uit de bestaande bedrijfshal en na filtering naar buiten af te voeren

GemeenteRaad Breda Slotbijeenkomst VWO Jeugd en Politiek Medio oktober 2011 zijn leerlingen van vijf Bredase VWO-scholen; De Nassau, Stedelijk Gymnasium, Markenhage, Graaf Engelbrecht en het Newmancollege, gestart met het maken van projectvoorstellen in het door hen zelf gekozen veld van maatschappelijke betrokkenheid. Omdat debatteren een essentieel deel vormt van het politieke bedrijf is hier bijzondere aandacht naar uit gegaan, als beste debater kwam Tara Ouwehand van het Stedelijk Gymnasium uit de bus. Nienke

Bij dit besluit hoort een gebiedskaart waarop het gebied is aangegeven, het gebied wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Tegen dit aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in artikelen 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de Gemeente Breda. Dit bezwaar dient schriftelijk en met redenen omkleed, binnen zes weken na publicatie, te zijn ingediend bij burgemeester en wethouders van Breda, postbus 90156, 4800 RH Breda.

Krijnen, Suzanne Wevers, Lois Klaassen, Lindsey van Rooij, Denise van Rijen en Eva Brunschot van het Markenhage college hebben met het projectvoorstel: workshops gezond koken voor basisscholen, gewonnen. Hun voorstel is om overgewicht te bestrijden door het eetpatroon van basisschool leerlingen te beïnvloeden. Zij gaan hiervoor in samenwerking met de Rooi Pannen, kookworkshops organiseren. Het project zal in de raad worden vastgesteld, voorzien van een budget van € 5.000,-- en worden uitgevoerd in het schooljaar 2012-2013. Het VWO project van de gemeenteraad dat al een aantal jaren georganiseerd wordt, is bedoeld om de bekendheid met het lokale bestuur te vergroten.

Overzicht openbare bijeenkomsten en vergaderingen 8 mei raadscommissie Ruimte

De gemeentelijke kantoren en balies zijn op de volgende dagen gesloten; Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag Maandag 28 mei, 2e Pinksterdag Op vrijdag 18 mei zijn alleen de balies van het Stadskantoor open.

Wet Milieubeheer Bedrijf Tankpunt B.V. Adres Valdijk 3 te Prinsenbeek Activiteit Het oprichten van een onbemand tankstation met garage

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten de volgende gebieden aan te wijzen als gebied waarop de verbodsbepaling van artikel 5.1.11 lid 1 sub a en b APV Breda 2004 van toepassing is: Stadshart, Valkenberg en inlopers; Haven, Nieuweweg, Minderbroederstraat, Franciscanessenplein, Waterstraat, Karnemelkstraat, Bleekstraat, Concordiastraat, Van Coothplein, Doelsteeg, Stallingstraat, Haagdijk,

Tijdelijk gewijzigde openingstijden

Ter inzage/zienswijze De procedurestukken liggen ter inzage van 3 mei tot en met 13 juni 2012 bij de Infobalie in het Stadskantoor. Tijdens deze periode kunt u tegen de ontwerpbeschikking schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Breda, t.a.v. de afdeling Vergunningen en Voorzieningen, Postbus 90156, 4800 RH Breda. U kunt hierbij verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

15 mei raadscommissie Maatschappij 22 mei raadscommissie Bestuur 24 mei raadscommissie Economie 24 mei voortgezette vergadering Ruimte 31 mei raadsvergadering Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien bij de raadsgriffie in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf). Inspreken in commissies Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie.

Over de ontwerpbeschikking kan van gedachten worden gewisseld. Indien u dit wenst, dient u uiterlijk twee weken voor het einde van de genoemde termijn telefonisch contact op te nemen met de afdeling Vergunningen en Voorzieningen van de Directie Dienstverlening, telefoonnummer 14 076. Ook de aanvrager zal voor dit gesprek worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst kunt u mondeling gemotiveerd een zienswijze inbrengen. U kunt alleen beroep instellen, indien u tijdig schriftelijk of mondeling een zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda E-mail: gemeentebreda@breda.nl Telefoon: 14 076

Openingstijden balies Stadskantoor Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van 08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op www.breda.nl Met afspraak Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur. Woensdag: 12.00 - 20.00 uur Donderdag: 09.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’. In de komende vergadering worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Commissie Ruimte 8 mei 19.30 uur • Nota van uitgangspunten Breda Oost • Bestemmingsplan ‘Bavel Zuid, Roosbergseweg Noord’ • Ontwerpbestemmingsplan Haagse Beemden

GemeenteRaad

Vergaderingen bekijken op internet U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken:

www.breda.nl > gemeenteraad Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda raadsgriffie@breda.nl 076-5293499

Vierde Kika Bike Ride

Viva la Donnadag

BREDA - Op 6 mei houdt stichting Bert Banjer’s Kika Bike voor de 4e maal deze Kika Bike Ride, een evenement voor motorrijders waarvoor in 2011 265 motoren waren ingeschreven.

BREDA - Inloophuis De Honingraad sluit op dinsdag 29 mei aan bij de landelijke Viva la Donnadag met een verwendag voor vrouwen met kanker.

De opbrengst van deze rit was € 3908,90 , dit was mede te danken aan de grote opkomst en aan giften uit het bedrijfsleven. De stichting is opgericht naar aanleiding van het overlijden van een goede vriend en motorrijder Bert Romme in oktober 2007 en heeft tot doel het werven van fondsen voor Kika Nederland (kinderen kankervrij). Voor de Ride is dit jaar wederom gekozen voor het NAC-stadion als verzamel– en startpunt , meer specifiek voor het Beatrix paviljoen, Stadionstraat 17 te Breda, alwaar men vanaf 9.30 uur ontvangen zal worden voor de inschrijving met koffie/thee en

Op deze dag zijn er workshops waarin Esther Haagberg van Studio27 Fashion & Styling u een kleur, stijl en kledingadvies geeft. Er zijn drie workshops van anderhalf uur. Daarin gaan de deelneemsters zelf aan de slag om hun eigen stijl en smaak op gebied van kleding te ontdekken. Vervolgens mag iedereen een kledingstuk laten zien uit eigen kledingkast om tips en trucs over te ontvangen. De workshops worden

broodjes. Vertrek voor de rit is om ongeveer 11.00 uur. De verwachting is dat de opkomst voor dit jaar, als de weersgoden ons goed gezind zijn, weer groter zal zijn. Voor nadere info betreffende dit en andere evenementen verwijzen wij u graag naar onze website www.kikabike.nl. PAGINA 5

afgesloten met een aantal handige shopping tips. Kortom workshops vol mode en inspiratie! Wilt u een workshop bijwonen? Meld u zich dan aan via onze website www.honingraad.nl, per e-mail naar welkom@honingraad.nl of telefonisch: 076 - 565 52 91. De toegang is gratis. Inschrijfdatum uiterlijk tot donderdag 24 mei Inloophuis De Honingraad, J.W.Frisolaan 100, biedt mensen met kanker en hun naasten een veilige en vertrouwde plek. Iedereen is welkom van maandag t/m donderdag van 9.30-16.00u voor informatie, een kop koffie, een praatje of voor deelname aan één van onze activiteiten.


actualiteit

Column

Jaap ten Cate zoekt mededingers

Schermen vanuit je rolstoel BREDA - Mensen die niet lopend kunnen sporten hebben de mogelijkheid om aangepast te gaan sporten bij één van de vele Bredase verenigingen. Schermvereniging Palas gaat op initiatief van Jaap ten Cate (48) ook de schermsport voor hen mogelijk maken. Als het aan Jaap ligt, wordt het rolstoelschermen een nieuwe loot aan de boom van het aangepast sporten. De speciale rolstoelen daarvoor heeft hij al, nu nog de mensen die deze sport met hem willen beoefenen.

Eugène de Kok

Een foto zegt meer …

Op het moment dat Jan Kees de Jager donderdag een klap gaf op het nu al historische wandelgangenakkoord bladerde ik door een net daarvoor gepresenteerd fotoboek over het verleden van Kapelle-Biezelinge. Op bladzijde 77 staat een klassenfoto zoals er zo veel zijn gemaakt eind jaren ‘70: een leraar met te lang haar en nog langere baard, vrolijke meisjes met tuinbroeken en jongens met wollen truien en vestjes met ritsjes. Niets bijzonders, zou je denken, ware het niet dat er op de tweede rij, links een keurig gekapt jongetje waar je oog op valt. Hij lacht vrolijk in de camera, zijn handen liggen losjes op zijn knieën en zijn rechtervoet staat net iets verder naar voren dan de linker. De voorkant van die rechterschoen krult omhoog, waardoor hij wat ongeduldig overkomt. De kleine Jan Kees de Jager, toen leerling van de christelijke basisschool in zijn geboorteplaats Kapelle, weet hoe hij zich moet gedragen als er een foto wordt gemaakt en lijkt het allemaal best te vinden, maar het moet niet te lang duren. Hij heeft nog andere dingen te doen, lijkt die rechtervoet te zeggen. Na de boekpresentatie ben ik meteen op internet gaan zoeken naar klassenfoto’s van Mark Rutte. Helaas … ongetwijfeld is alles verwijderd door de overijverige Rijksvoorlichtingsdienst. Toch vroeg ik me af hoe zijn klassenfoto er eind jaren ‘70 uit zag. Mag ik een gokje wagen? In tegenstelling tot de kleine Jan Kees, leunde Mark achterover, lachte zijn tanden bloot, grapte en grolde wat en sloeg zijn armen ferm om zijn Haagse makkers naast hem, om de jongen rechts net iets fermer dan om de linker. ‘Nog een fotootje maken? Doe je best! We hebben alle tijd’. Hij had niet in de gaten dat de schoolfotograaf sowieso meer foto’s dan normaal moest maken door zijn olijke gedrag. Marks maatjes begrepen het wel. Zij raakten het beu, zetten Mark recht en hielden hem koest. ‘Die Mark toch’, dacht de ook hier langharige leraar. ‘Een leuk jong, maar opschieten doet het niet met hem. Gelukkig zijn z’n vrienden er nog’. De klassenfoto van Jan Kees de Jager staat vanaf donderdag op www.internetbode.nl.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Jaap ten Cate wil het rolstoelschermen op de kaart zetten.

DOOR HENK KETELAAR

Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 16.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 14.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 18

De oplossing van deze puzzel is in week 19 te vinden op www.internetbode.nl

Op de komende Paralympische Spelen in Londen is Nederland al bij vele sporten betrokken maar niet bij het rolstoelschermen. “De enige vechtsport die je vanuit je rolstoel kan doen,” merkt Jaap terecht op. Als voortreffelijk schermer kwam hij door een slepende spierziekte in de rolstoel terecht. Toch bleef hij lid van schermvereniging Pallas. “De gezellige, vriendschappelijke en sportieve sfeer ervaar ik bij deze vereniging telkens als een warme douche. Bovendien blijf ik met mijn vrijwilligerswerk bij de schermsport betrokken,” verklaart hij de voortzetting van zijn lidmaatschap. Uitdaging Toen hij op een gegeven moment op de televisie de wereldkampioenschappen rolstoelschermen zag, wist hij meteen dat dit hem kansen bood. “Het ging bij mij kriebelen, dat wilde ik ook,” vertaalt Jaap zijn gevoelens bij het zien van de beelden. Maar toen hij er bij zijn vereniging mee aankwam, bleek dat nergens in Neder-

land deze tak van sport beoefend werd. Als een echte schermer ging Jaap de uitdaging aan om het rolstoelschermen samen met SV Palas, gemeente Breda en Breda Actief in Breda en verre omgeving op de kaart te zetten.

‘De enige vechtsport die je vanuit je rolstoel kan doen’ Van Meyra Retail & Services uit Breda kreeg hij twee rolstoelen cadeau die door het bedrijf geschikt waren gemaakt voor het rolstoelschermen. “Met een speciale constructie zijn die aan elkaar verbonden,” vertelt Jaap die later via sponsoring nog eens twee setjes kon bestellen. Hij zocht contact met de schermsportvereniging in Gouda en Arnhem en verdeelde deze twee setjes onder hen. Hij maakte met deze verenigingen de afspraak dat ook zij het rolstoelschermen in hun regio zouden gaan promoten. Dit om straks wedstrijden tegen elkaar te kunnen spelen.

FOTO BRAM TEN CATE

Intussen verzorgt Jaap in Breda en omgeving clinics en de respons is volgens hem hoopgevend. Graag wil hij meerdere mensen voor zijn sport winnen. “Je tegenstander raken zonder zelf geraakt te worden is het motto bij schermen. Behendig zijn, dat geldt ook bij het rolstoelschermen,” vertelt Jaap in de hoop dat mensen zich voor deze aangepaste sport bij hem of zijn club zullen melden. Vooralsnog moet hij zijn tegenstanders zoeken bij de valide leden van de club die vanuit de rolstoel graag met hem duelleren.

Schermen

Schermen is een moderne en veelzijdige sport. Tijdens het schermen moet de schermer zijn tegenstander te slim af zijn. Rolstoelschermers zijn met een frame aan elkaar verbonden en dezelfde regels en wapens zijn als bij het valide schermen op hen van toepassing. Meer informatie via www.svpallas.nl. of tel. (076) 5715473.

College stelt definitief ontwerp vast

Aanpak kruising Doornboslaan BREDA - Het Bredase college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp voor de aanpassing van de kruising Buys Ballotstraat-Baliendijk-Doornboslaan definitief vastgesteld. Het definitief ontwerp is zowel in te zien via de website www.breda.nl als op het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10. De uitvoering van de werkzaamheden is naar verwachting van 21 mei tot half juni. DOOR ADDO SPRANGERS

© www.sudokusite.eu

Op 1 mei start de aannemer met de nieuwbouw van het station. De werkzaamheden voor de aanleg van de Stationslaan zijn inmiddels in volle gang. In de plannen wordt rekening gehouden met een toename van het verkeer op de Doornboslaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft in overleg met de bewoners afspraken gemaakt om de oversteek tussen Linie en Doornbos voor met name het langzaam verkeer (fietsers en wandelaars) te verbeteren. PAGINA 6

Veel mensen maken van deze oversteek gebruik vanwege de (winkel)voorzieningen die zowel in Linie als in Doornbos liggen. Het ontwerp voorziet aan de noordkant van de kruising in een verbetering van het fietspad en voetpad. Daarnaast krijgen door aanpassing van de verkeerslichten de voetgangers sneller groen en meer tijd om over te steken. Liniekwartier Noord De aanpassing van de kruising draagt volgens de gemeente ook bij aan de aanpak van Liniekwartier Noord door Singelveste

AlleeWonen en de gemeente Breda. In de komende jaren worden de woningen en de openbare ruimte flink onder handen genomen. De start van de werkzaamheden aan de kruising staat gepland in de week van 21 mei. In totaal zullen de werkzaamheden aan deze kruising drie weken in beslag nemen. Deze worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de Doornboslaan en de kruising van de nieuw aan te leggen Stationslaan. Alle wegen blijven bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer. De eventuele omleidingsroutes worden aangegeven.


lief en leed

Familieberichten

D.P. (Dennis) van Duivenbode D.P. (Dennis) van Duivenbode van Duivenbode Uitvaartverzorging B.V. van Duivenbode Uitvaartverzorging Direct bereikbaar onder: 06 - 304 61 866 B.V. Direct onder: 06 - 304 61 866 / 088 - 92 93 094 Email:bereikbaar info@vanduivenbodeuitvaartverzorging.nl Email: info@vanduivenbodeuitvaartverzorging.nl Internet: www.vanduivenbodeuitvaartverzorging.nl Internet: www.vanduivenbodeuitvaartverzorging.nl

Tuinzigtlaan 11, Breda 076 521 68 77 www.zuylen.nl Oosterhout 0162 438 387

2QVGRHOLVHHQSUREOHHPOR]HYHU]RUJLQJ YROOHGLJJHULFKWRSNZDOLWHLWFRUUHFWHLQIRUPDWLH HQUHVSHFWYROOHRQGHUVWHXQLQJ :LMGRHQSHUPDQHQWRQVEHVW GHYHUZDFKWLQJHQWHRYHUWUHIIHQ

Weekenddiensten

meerdaneenfoto.nl 7 DAGEN PER WEEK

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 525 8500, Molengracht 21, voor inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 0900 276 8335. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

UITVAARTFOTOGRAFIE

0113 - 212831 06 - 53375928 eddy@eddywestveer.com

Gratis Budgetcursus “Rondkomen met Inkomen â€? “Zo, dus jij wilt die mooie nieuwe fiets? Dan ga je er toch voor werken! Neem maar een baantje in het weekend dan kun je gaan sparenâ€?. Het klinkt tegenwoordig bijna ouderwets, maar menigeen heeft deze wijze les toch van zijn ouders meegekregen. Ook nu is sparen voor iets dat je wilt hebben, nog steeds de beste oplossing. Wanneer je eenmaal zelfstandig woont, zijn er betalingsverplichtingen en kun je niet zomaar alles wat je wilt hebben aanschaffen. Het beste is om daarvoor te sparen. Maar wat als er geen ruimte (meer) is in het budget om te sparen en je toch iets wilt kopen? De verleiding kan dan groot zijn om een krediet af te sluiten om zo de nieuwste blu-ray speler toch in huis te hebben. Juist dan wordt vaak vergeten dat ook de maandelijks te betalen aflossing en rente ook in het budget moeten passen. Kan er een maand niet gespaard worden is dat voor een keer niet zo erg. Maar kan er een maand niet worden betaald aan de kredietverstrekker, dan is dit mogelijk een begin van schuldenproblematiek! Inzicht in het budget Het is dus heel belangrijk om inzicht te hebben in je budget. Dat is waar het in de budgetcursus “Rondkomen met Inkomenâ€? allemaal om draait: inzicht in de maandelijkse inkomsten en uitgaven hebben ĂŠn beide ook op elkaar afstemmen. Dat laatste vergt wel een flinke dosis zelfdiscipline en misschien ook wel een dosis zelfkritiek. Wanneer, waar, voor wie en kosten? De volgende cursusronde start op dinsdagavond 15 mei 2012. U kunt zich voor de cursus aanmelden tot uiterlijk donderdag 10 mei. De cursus is gratis en toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Breda. Het is wel belangrijk dat u mee wilt doen in groepsverband en dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. De cursus vindt plaats in het Stadskantoor van de Gemeente Breda, bestaat uit zes bijeenkomsten en wordt in principe vier keer per jaar gegeven. De aangemelde cursisten krijgen voorafgaand aan de cursus een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze budgetcursus is een samenwerking tussen het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW) en de Kredietbank West-Brabant (KWB). Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de Kredietbank West-Brabant (via 14 076 of preventiekredietbank@breda.nl) of het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (076-5305888).


Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC Breda Tel: (076) 525 15 00 Internet: wij.begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl

nieuws 28 - week 33 2 augustus mei 2012 2010 - week 18

Gymmen en dansen bij Elisabeth De gymclubs van Mariëtte van Meerwijk en Margot Hendriks verhuisden na de sluiting van Het Rondeel naar de nieuwe fitnessruimte in Elisabeth: een samenwerking waar WIJ heel blij mee is.

dinnen. Ze deed vroeger de administratie en cadeaupot van de groep en organiseerde van alles. Nu woont ze in Elisabeth en doet daar mee aan zitgym.

Een lekker ritme

Door: Marjan van der Laken

“De zaal is fijn: licht en goede vloer. Plus een prima restaurant om na afloop even bij te kletsen, want dat hoort er voor ons bij. Van de zomer gaan we lekker buiten zitten!” vindt de groep. Irene, oud-deelneemster, komt even ‘buurten’ met haar vrien-

De meeste deelnemers wonen dicht bij en of komen zelfs op de fiets. Er kwam een aantal nieuwe leden bij (de wachtlijst is opgeheven) en ook zijn er nog een paar plaatsen vrij. Bewegen op muziek De nieuwe groep komt binnen: Mar-

Debussy en schilderen

got begint met losmaakoefeningen op jazzy muziek. Dan de dans van vorige keer: “Weten jullie het nog?” Eerst de figuren individueel, dan in rij of kring met de hele groep (achttien deelnemers!), gevolgd door dans met twee. “Leuk om te doen, je moet wel goed blijven opletten, maar het is vooral actief bewegen op een lekker ritme!”

Ook zin om te bewegen? Bel naar WIJ voor een Fit for Life-locatie bij jou in de buurt: tel. (076) 525 15 00. Website: wij.begintbijjou.nl

“Leuk om te doen. Er zijn nog plaatsen vrij!”

Princenfair groot succes Even dreigde de Princenfair in het water te vallen, maar de zonnige momenten en het enthousiasme van de medewerkers zorgden voor een onvergetelijke dag. Het Rad van fortuin draaide op volle toeren en er was een rommelmarkt.

Met de schilderclub van de Princentuin kon iedereen mee schilderen aan grote doeken. En het smartlappenkoor Liesleut liet van zich horen. Een geslaagd evenement dankzij de unieke samenwerking tussen Amarant, Thebe en WIJ.

Muziek en schilderkunst: twee muzen op één foto

Zelf schilderen en je laten inspireren door de klanken van klassieke muziek en pop. Dit bijzondere tafereel speelde zich afgelopen zondag af in de grote zaal van Centrum Heksenwiel en was georganiseerd door kunstroute Haagse Beemden. Door: Roy Geerts

Musici uit de Haagse Beemden speelden de muziek, van barok tot pop, en kunstenaars uit de wijk lieten zich hierdoor inspireren tekeningen en schilderijen te maken. Een frisse en aparte entourage voor alle aan-

wezigen die ‘gewoon’ van de muziek kwamen genieten. Dat waren er veel. En voor de jongeren was er een workshop, onder vakkundige leiding en ook begeleid door muziek. Na het concert was er een kunstveiling: de opbrengst komt ten goede aan de kunstroute Haagse Beemden en aan de spaarpot voor een piano in Centrum Heksenwiel. Het was een sprankelend evenement dat vraagt om een vervolg. Een herfstconcert? Meer informatie over de kunstroute Haagse Beemden op www.kunstroutehaagsebeemden.nl Website WIJ: wij.begintbijjou.nl

Buiten schilderen in de Princentuin

Dodenherdenking met Cantabile Op 4 mei vindt de Dodenherdenking plaats. Na de kranslegging in het Valkenberg is er koffie in de Antoniuskerk. Daar zal Cantabile van 20.45 tot 21.30 uur delen van de mis ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins uitvoeren. Dirigent Ad van Unen, soliste

“Het mes snijdt aan twee kanten: ik vind het heerlijk om de mensen hier te kunnen helpen. Maar het is voor mij ook een prima manier geweest om hier in de wijk snel thuis te raken toen ik een paar jaar geleden hier in IJpelaar kwam wonen.” Wilma Smetsers-Goeyers, gastvrouw WIJ in woonzorgcentrum Thebe/De IJpelaar

Wil je ook gastvrouw worden in een wijkrestaurant? Dat kan in IJpelaar, Rhijnstede en De Donk. Bel WIJ, Ria Beukers, tel. (076) 525 15 00 of riabeukers@begintbijjou.nl

Lucie Hillen, pianobegeleiding Jelena Bazova. Een prachtig koorwerk waarin delen met toepasselijke namen als ‘Better is peace than always war’. Meer informatie: www.4meidodenherdenkingbreda.nl

Bevrijdingsfeest in Breda De aftrap van de Bevrijdingsfeesten in Nederland is dit jaar in Breda! Om 13.30 uur ontsteekt Mark Rutte het Bevrijdingsvuur op het Kasteelplein. Daarna waaieren de activiteiten uit over de hele stad: de 5 mei-lezing, proeverijen, bezienswaardigheden, culturele voorstellingen en optredens, popconcerten met als thema voor 2012: ‘Vrijheid geef je door’. Meer informatie: www.breda5mei.nl


Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

www.samenafslanken.nl

Activiteiten

herbalife

afslanken en meer energie shake beker kado bel monique franssen 076-5968175 06-51670299 meer dan 15 jaar ervaring met persoonlijke begeleiding

Maandag 7 mei Centrum ‘t Houwke 14.00-15.30 uur: ‘Stoppen met tobben’. Een voorlichtingsmiddag over positief denken en handelen. Toegang is gratis. ww.verhoevenvanerp.nl Dinsdag 8 mei Balieweide 14.00-16.00 uur: Bingo. Zaal open 13.30 uur. Kosten € 2,75 per kaart. Vijf rondes. Hagehof 14.00 uur: Optreden seniorenkoor ‘Viva la Musica’. Entree € 1,00. 19.00-21.00 uur: bel 0113-639760 of mail info@traas.nl Spelletjesavond. Gratis entree. • houtworm-, boktor en zwambestrijding www.verhoevenvanerp.nl Donderdag 10 mei • preventieplannen • faunabeheer Boeimeer • weringsmaatregelen 13.30-16.30 uur: Rikconcours. Inschrijven • bestrijding knaagdieren en insecten vanaf 13.00 uur. Kosten: € 1,40. • bouwkundige inspecties • balkkoprestauraties Hagehof • mollenbestrijding 14.00 uur: Bingo. Zaal open om 13.30 uur. Kosten € 2,75 per kaart. Superronde: € 1,00. Tip: vooraf eten in het restaurant. Vrijdag 11 mei Donker eiken meubels Boeimeer maken wij blank of 13.30 uur: Bridgedrive. Aanmelden tot een andere kleur. 7 mei. Kosten: € 1,40. Je bent ook nGratis Transport. info: 073-6417807 welkom zonder bridgepartner. n b.g.g. 06-52691413 Heksenwiel pwww.sunny-meubel.nl 19.00-22.30 uur: Bingo in tien rondes. . Kosten € 5,50 en superronde voor € 1,00. de R KAME D Rhijnstede aA B ACTIE LENTEKRIEBELS? 14.00 uur: Bingo. Er zijn zes rondes. Maak een ballonvaart... Kosten € 3,30. Zaal open: 13.45 uur. bestel nu! € ’t Rietveldhuis 17.30 uur: Themamaaltijd ‘België’. Voorgerecht: kervelsoep met zalm (apart). Hoofdgerecht: Antwerpse stoofschotel met www.adballon.nl groene asperges en gekookte aardappels. 076 – 514 53 72 Nagerecht: Brusselse wafels met kersen. Kosten € 11,00 (Bredapas: € 8,80). Opgeven enISbetalen totZOALS 7 mei. ZE ACTIEBADKAMER COMPLEET Zaterdag 12 mei GEBEELD, INCLUSIEF TEGELS. ‘t Rietveldhuis DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS AAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN. 13.30 uur: Bingo. Zaal open: 13.00 uur. AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS. Acht rondes. Kosten: € 0,55 per ronde. VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN. Vrijdag 18 mei Boeimeer 17.30 uur: Themamaaltijd ‘België’ Voorgerecht: kervelsoep met zalm (apart). Hoofdgerecht: Antwerpse stoofschotel met groene asperges en gekookte aardappels of forel uit de Ardennen (forelfilet met a Ardenner ham), witlof, en aardappelpuree. Nagerecht: Brusselse waffels met n Voor slimme vroege vogels... kersen. Kosten € 13,50 (BredaPas: er GOOD MORNING € 10,50). Opgeven en betalen tot 14 mei. FLIGHT Centrum Heksenwiel 17.30: Themamaaltijd. Zie: Boeimeer. Boek via internet! Aanmelden tot 16 mei. Vrijdag 25 mei Rhijnstede www.adballon.nl 13.30 uur: Fiets-puzzel-tocht. Kosten: € 5,00. Aansluitend om 17.00 uur: Aspergemaaltijd. Kosten: € 13,50 MEUBELSTOFFERING (BredaPas: € 10,80). FA. GELENS voor al uw stoffering Aanmelden tot en met 18 mei. en alle reparaties. Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

ER DKAM

BA ACTIE

5 9 6 . €3

3.695

Adressen locaties WIJ Noord Balieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28 Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97 ’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90 Hagedonk, Middenweg 40, Prinsenbeek, tel. 541 31 51 Centrum/West Boeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61 De Brink, v. Heemskerkstraat 55, tel. 543 66 85 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Westerwiek, Argusvlinder298, tel. 531 87 00 Zuid/Oost ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24 Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52 De Leystroom, Brabantlaan 5, tel. 523 39 00

Rudonk 23a Breda Tel. 076-5877239 of 06-20304266

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt Voor de wekelijkse superaanbieding kijkt u op www.geertkip.nl.

AANHANGWAGENS De site voor uw feestjes en partijen ! Tel: 076-5217055 PAARDENTRAILERS www.betanco.nl

POELIERSHUIS

kwaliteit is onze service!

Maximaal 2 aanbiedingen per bon per klant Let op : maandag gesloten !

Maaltijden kant en klaar en gegrild ... o.a. hele kippen, bouten, tv-sticks

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ? Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

Moerwijk 30 • Breda • 076-571 00 27

OPruImIng EEN NIEUWE BADKAMER tot IS DICHTERBIJ EEN KOrTIng NIEUWE 40% DAN U DENKT... BADKAMER IS

op tegels E DICHTERBIJ

% 0 4

Betaalbare TIE badkamers met de hoge TI en AC AKkwaliteit service van Verhoeven van Erp. e DAN U DENKT... d l langs in onze showroom en laat u aangenaam heeKom and maverrassen! ACTIE i e m Betaalbare badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

P O = OP

Gastelseweg 96

I

4705 AC Roosendaal

I

T 0165 56 83 07

AC Roosendaal I T 0165 56 83 07 I 4705naar * Vraag de aktie-voorwaarden

Gastelseweg 96

verbouwings uitverkoop!

10 tot 70% korting Winkelcentrum 11 - Etten-Leur - 076-5012941


Studenten ontwerpen Plein van de Vrijheid

Standbeeld in Vrijheids-T-shirt

BREDA - Naast spetterende optredens van o.a. Racoon, JURK!, Dio & R3hab tijdens het Vrijheidsfestival op het Chasséveld, is er ook een ‘Plein van de Vrijheid’. Studenten van de Hogeschool Avans en NHTV hebben voor 5 mei op het Chasséveld het ‘Plein van de Vrijheid’ ontworpen. Met diverse ludieke activiteiten proberen

zij de bezoekers van het Vrijheidsfestival stil te laten staan bij het thema vrijheid. Op het ‘Plein van de Vrijheid’ wordt een meterslange Graffiti gemaakt, krijgen goede doelen een plek zich te presenteren en vindt ‘Een goed gesprek’ plaats in het Vrijheidscafe, op de kappersstoel of bij de manicure. Het ‘Plein van de Vrijheid’ is onderdeel van het Vrijheidsfestival, wat plaats vindt op 5 mei tussen 15.00 uur en

23.00 uur op het Chasséveld. Het ‘Plein van de Vrijheid’ is geopend tussen 15.00 en 19.00u en is in samenwerking met studenten van Hogeschool Avans en NHTV opgezet. Dit plein staat in het teken van vrijheid. In het dagelijks leven wordt er niet veel bij vrijheid stilgestaan in Nederland. Door het plein willen we iedereen en voornamelijk jongeren bewust maken wat vrijheid is en wat vrijheid betekent. Er zijn een manicure en kapper aanwezig op het ‘Plein van de Vrijheid’, goede doelen en iedereen kan ‘een goed gesprek’ aangaan met genodigde gasten zoals ex gedetineerden, veteranen en cabaretiers. De goede doelen die aanwezig zijn het op het Plein van de Vrijheid zijn Amnesty Internationaal, Artsen zonder Grenzen, Het Nederlands Rode Kruis en AfricaSport. Deze goede doelen krijgen de ruimte om zich te presenteren. Voordat het Vrijheidsfestival plaatsvindt krijgt iedereen de kans om hun gedachte wat vrijheid voor hen is, te verwoorden in een rap. Deze gedachten werden vanaf 16 april getwitterd naar @vrijheidsfestival #VrijfestRap. Van al deze tweets wordt door het hiphop collectief van Boogiedown, een vrijheidsrap gemaakt. Deze rap is te horen tijdens het Vrijheidsfestival. Daarnaast is er ook door de studenten een actie opgezet door verschillende standbeelden in Breda en omgeving een Vrijheids-t-shirt te laten dragen. Voorbijgangers konden op de foto met de standbeelden en de drie populairste foto’s maakte kans op een backstage-arrangement met drie vrienden op het Vrijheidsfestival. De foto’s konden geplaatst worden op de Facebook pagina van het Vrijheidsfestival. Beide acties zijn tevens opgezet om jongeren bewust te maken van het thema vrijheid. Meer informatie: www.vrijheidsfestival.nl

Cultuur tijdens het Middaguur BREDA - Op vrijdag 4 mei is er weer een middagpauzeconcert in de Waalse Kerk, Catharinastraat in Breda.

Dit concert wordt verzorgd door de zeventienjarige Roemeense Ana Popescu en door Marco Ho Lam Lau (1991) uit Hong-

kong. Beiden vertegenwoordigen een jonge generatie internationaal opkomende pianisten. Het concert begint om 12.00 uur.

Flashmob Down’s Upside BREDA - Donderdagmiddag 26 april zijn bezoekers op de Grote Markt verrast door een flashmob. Vanuit het winkelend publiek ontstaat spontaan een groep mensen in oranje gekleurde shirts die beginnen te dansen. De groep wil de openluchtexpositie Down’s Upside onder de aandacht te brengen. Deze actie is een initiatief van MEE West-Brabant, Avans Hogeschool en Team Downpoli Amphia

Ziekenhuis. De betrokken organisaties willen zo laten zien dat leven met een beperking niet altijd een handicap hoeft te zijn en iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. De openluchtexpositie Down’s Upside bestaat uit 40 levensgrote fotoportretten van kinderen met Downsyndroom en is nog te zien tot en met 10 mei aan de Haven in Breda. Kijk voor het flashmob filmpje op www. meewestbrabant.nl/downsupside

Elke eerste woensdag van de maand* Woensdag 6 april 20.00 uuruur eerste woensdag van de aanvang maand* Elke Elke eerste woensdag van 11 de maand* Woensdag januari , aanvang 20.00 Woensdag april aanvang 20.00 uuruur Woensdag 6 april aanvang 20.00 uur 96 mei Woensdag 11 januari , aanvang 20.00 Woensdag 11 januari , aanvang 20.00 uur Voorlichting over: Rugklachten Hoofdpijn & Whiplash Voorlichting Voorlichting over:over: & schouderklachten RugklachtenHernia Hoofdpijn & NekWhiplash Rugklachten Hoofdpijn & Whiplash Ischias Tenniselleboog Hernia & schouderklachten Hernia Nek- Nek& schouderklachten Artrose Sportblessures Ischias Tenniselleboog Ischias Tenniselleboog Artrose Sportblessures Artrose Sportblessures Vrijblijvend advies van chiropractoren Vrijblijvend van chiropractoren Vrijblijvend adviesadvies van chiropractoren * Kan afwijken tijdens schoolvakanties.

* Kan afwijken tijdens schoolvakanties. * Kan afwijken tijdens schoolvakanties. Voor informatie:

Kerkstraat 11-A Bavel Voor informatie: Voor informatie: T. 0161-430040 Kerkstraat 11-A Bavel Kerkstraat 11-A Bavel www.chiropractielaflamme.nl T. 0161-430040 T. 0161-430040 www.chiropractielaflamme.nl www.chiropractielaflamme.nl

Breda -Actief

Vrijwilligers in het zonnetje BREDA - Breda-Actief zet vrijwilligers op 5 mei op ludieke wijze in de picture. Het promotieteam bezoekt alle festiviteiten in de stad om vrijwilligers letterlijk in het zonnetje te zetten. Met deze actie

geef Breda-Actief tijdens het Bevrijdingsfeest aandacht aan alle vrijwilligers die dit én andere evenementen mogelijk maken. Want zonder vrijwilligers zijn er ook geen evenementen. Je vindt ons onder andere in het Valkenberg, Chassé Park, Haven en Kasteelplein.

Dodenherdenking Breda BREDA - Het nationale thema voor 2012 is: Vrijheid geef je door. Op vrijdag 4 mei hangen in Nederland vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlaggen halfstok en om 20.00 uur houden we twee minuten stilte om de Nederlandse slachtoffers te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. In Breda vindt de herdenking plaats bij het monument “De Vlucht” in het park Valkenberg en begint om 19.30 uur. Belangstellenden worden verzocht om 19.20 uur hun plaats in te nemen bij het monument. Na een kort welkomstwoord door mw. B. Adank-Bik, voorzitter van de Stichting 4 mei Dodenherdenking zal de burgemeester van Breda, de heer P.A.C.M. van der Velden een toespraak houden. Aansluitend zal Minister van Staat, Prof. Drs. R.F.M. Lubbers een korte toespraak houden. Florentine van Rijn, leerlinge van het OLVlyceum draagt het door haar geschreven gedicht ‘En steeds weer’ voor. Aansluitend wordt door de burgemeester namens de Gemeente Breda de eerste krans gelegd. Verder worden bloemen gelegd door orga-

nisaties van oorlogsbetrokkenen, het provinciaal en gemeentelijk bestuur, ambassades en maatschappelijke en culturele groeperingen. Namens de jongste generatie zullen 6 kinderen uit groep 7/8 van de KBS Effen hun betrokkenheid tonen. Vanaf 19.50 uur zal het KlokkenluidersGilde Breda de klok luiden van de Grote Kerk. Direct voorafgaand aan de twee minuten stilte blaast Paul Jankowski de Last Post. Daarna speelt het Nieuwe Veste Blazers Collectief o.l.v. Gerard de Krom achtereenvolgens de volksliederen van Nederland, België, Canada, Groot Britannië en Polen. Vervolgens wordt aan omstanders gelegenheid geboden bloemen bij het monument te leggen. De plechtigheid in het Park Valkenberg wordt afgesloten door het leggen van een krans door de Stichting 4 mei Dodenherdenking. De herdenking wordt in de H. Antoniuskathedraal voortgezet met een herdenkingsconcert door het gemengd koor Cantabile o.l.v. Ad van Unen. Solisten zijn Jelena Bazova (piano) en Lucie Hillen (mezzosopraan) Het concert begint om 20.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

BEDRIJVIG NIEUWS Inkies Haarstudio is ritje naar Dorst zeker waard

‘Technieken en trends veranderen, onze klanten blijven’ BREDA – Het klinkt misschien vreemd, naar Dorst rijden om naar de kapper te gaan. Dat doe je alleen als je dat heel goed bevalt! Inkies Haarstudio heeft mede dankzij de zeer goede kwaliteits/prijsverhouding al heel wat klanten in Breda, Bavel en nog verder weg. En die komen graag terug. Door het gebruik van exclusieve topmerken zoals Redken en Tigi biedt Inkies Haarstudio topkwaliteit in een moderne, trendy salon, voor dames èn heren. DOOR JOYCE VAN ZIJL Ook voor mensen die op een van de bedrijvencentra tussen Breda en Tilburg werken is Dorst een prima ’tussenstop’. Bovendien kunt u er gratis èn voor de deur parkeren.

Trouw Ingeborg Roestenburg heeft achttien jaar ervaring in het kappersvak en heeft al zeven jaar haar eigen zaak in Dorst. “ Onze klanten zijn heel trouw, ze rijden graag een paar kilometers extra . Jamie, Linda en ik zijn een heel hecht team, we kunnen het goed met elkaar vinden. Ik denk ook dat klanten dat voelen, de sfeer in onze haarstudio is goed en relaxed, dat is belangrijk want naar de kapper gaan is tenslotte ook een ‘verwenmoment’ voor veel mensen. Er is voor ons dan ook niets leuker dan wanneer een klant helemaal gelukkig met haar of zijn nieuwe look naar buiten stapt en tevreden weer terugkomt! Vanzelfsprekend volgen we zeer regelmatig bijscholingen. We zijn dus alle drie op de hoogte van de nieuwste kniptechnieken én van de trends op stylinggebied. ”

Kwaliteit “Wij werken al jaren met de topproducten van Redken en sinds kort ook met Tigi. Redken wordt o.a. gebruikt door BN’ers als Estelle Cruijff, Irene v.d. Laar en Mariska Hulscher. Dit zijn Amerikaanse producten, die gebaseerd zijn op de pH-waarde van de hoofdhuid. De nieuwste ontwikkeling op het gebied van kleuring is een kleuring zonder ammoniak, veel gezonder voor de hoofdhuid maar ook voor ons. In de toekomst zullen dit soort producten verplicht worden, wij werken er nù al mee. Wij zijn ook ambassadeur voor Redken, waardoor wij over het hele assortiment kunnen beschikken. Redken heeft prachtige klassieke en natuurlijke tinten, maar ook trendy kleuringen . Daarnaast werken wij met het jonge en dynamische Tigi. Zo bieden wij een complete lijn van hoge kwaliteit. Dit

Het team van Inkies Haarstudio.

is een bewuste keuze en toch werken wij voor gemiddelde prijzen.” Kijk ook eens op de website: www.inkieshaarstudio.nl. U kunt ook via de website online een afspraak maken. Inkies Haarstudio is van dinsdag tot en

Inkies Haarstudio, Spoorstraat 51, 4849 AS, Dorst, 0161 – 411089, www.inkieshaarstudio.nl PAGINA 10

met vrijdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur. Inkies Haarstudio is nog op zoek naar een collega voor 2 of 3 dagen.


RTENS

bv

Tuinhoutspecialist

Met kanteldeur

nu voor

2910,-

Zondag 6 mei Hemelvaartsdag 2e Pinksterdag

incl.dakshingels

met dubbele deur

nu voor:

Garage

2810,-

houtdikte 44 mm afm.380 x 570

inclusief dakshingels

inclusief Dakleer Blokhut 2861

afm.296 x 250 cm

geopend 10.00 - 16.00 uur

afm.296 x 296 cm

nu voor:

nu voor:

835,-

895,-

10 %

1335,-

Blokhut Harriet

2172,-

op ons gehele assortiment

houtdikte 34 mm afm. 350x350/480 cm incl. dakshingels, terras, voorluifel

1,50 p.m1 300-360-420cm 28 mm 2,20 p.m1 210-300-360cm Gleufpalen 270 cm 19 mm

70x70 mm 9,90 p.st 90x90 mm 16,20 p.st

OP

nu voor:

= OP

Zondag 6 mei

A 3 Betonsysteem

Tel. 0165-301719 info@tuinhoutspecialist.nl uitgezonderd aanbiedingen en reeds lopende bestellingen

Talboom Bestratingen BV Op zoek naar een nieuwe Sier/bestrating voor een betaalbare prijs? Voor bedrijven of particulier.

Vraag snel en eenvoudig via onze website een offerte aan en de prijs zal U verbazen!!!!

Korting geldig t/m 2e pinksterdag

Postbus 152 4460 AD Goes, t.a.v. Ate de Bourgraaf Tel. 0113 - 23 00 89 Fax 0113 - 21 64 21

2e Pinksterdag staat vanaf 12.00 uur de BBQ voor U klaar. Voor de kinderen is er een springkussen!!!!!

Incl.glijbaan rood 300cm

Herelsestraat 206 4726 SV Heerle NB

Bliksemsnel start jij met een vak waarin volop toekomst zit! Want doorgroeimogelijkheden zijn er in de infra meer dan genoeg, als je maar van aanpakken weet! Kortom, kijk op onze website, bel (voor Brabant; Rienus 06 - 54252472, voor Zeeland; Simon 06 - 51113062) of schrijf of mail ons vandaag nog!

330,- Hemelvaartsdag en

Jungle Gym Cabin

A3 Martens BV Uw Tuinhoutspecialist

Een écht vak leren Binnen 2 jaar je eerste diploma halen en meteen ook nog een salaris verdienen, is dat wat voor jou? Grijp dan nu je kans en kies voor een baan met spierballen!

korting

nu voor:

houtdikte 28 mm afm. 380 x 290

vakman infra, straatmaker, machinist* of machinemonteur *grondverzet of wegenbouw

Blokhut 2862

Profiteer nu

Blokhut Reims

mooi aan beide zijden

bv

OP OP = KTIE A R E SUP

nu voor:

Dubbel Rabat

RTENS

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte Tel. 06-26328788 of E-mail: info@talboombestratingen.nl NAJAAR 2012 OPENEN WIJ ONS NIEUWE BEDRIJFSPAND IN RUCPHEN

www.tuinhoutspecialist.nl

Graszoden

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Word Rij-instructeur!

te koop:

taxus 50/80 cm € 1,00 p.st. - 100 cm € 1,50 p.st.

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk

Kijk voor meer informatie: www.verkeersschoolblom.nl

Inschrijven? Bel nú: 076-50.15.535

buxus 2-jarig 15/25 cm € 0,40 p.st.

Graszodenkwekerij Heidehoeve

Zundert, 076 - 5973377 Lid BOVAG & ANWB

Vervul 1a - Rijsbergen

Let op!!! €150 tot €10000

tel: 076 - 596 27 36

voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

www.heidehoeve.com

BEROEPSOPLEIDING RIJ-INSTRUCTEUR

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl

VOOR EEN MOOI GAZON

Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

NAAR

Graszodenkwekerij

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

MARTENS

Kom naar onze voorlichtingsavond op woensdag 9 mei om 19.00 uur Natuurlijk! Blom Verkeersschool. De snelste weg naar je nieuwe baan!

levering, advies en aanleg mogelijk.

Bovenheining 3a Tel./Fax 076-5962414 4891 PR Rijsbergen Mobiel 06-22409341 www.graszoden-martens.nl

T.K. gevraagd

Autobedrijf Damen VOF Loop-, sloop- en schadeauto’s tot max. €500,-. gratis ophaaldienst! RDW Vrijwaringsbewijs Hazepad 11, 4825 AV Breda 06-53234677/ 06-14745437

Goedkoop vullen etc

AIRCO

www.desnep.nl Kijk op pagina ‘Aanbiedingen’

LET OP!!! Wilt u uw auto verkopen?

BEL 076 - 5418353 Let op!!! APK keuring vanaf E21,50

Spinveld 72 4815 HT Breda 076-5991540 06-49313410

Te koop gevraagd

Feijen koopt alle auto’s, bussen, +jeeps

Alle bouwjaren. U belt, wij komen direct. Rdw vrijw.

06-53571586 of 06-24963738

Bij inlevering van deze bon: 10% korting op onderdelen! Bel voor een afspraak: 076 541 83 53 APK Keuringstation Prescher

APK €25,-

Openingstijden: 8.30 tot 17.00 uur. Weidehek 90, Breda Kijk op www.prescherautos.nl

Haagweg 193bis t.o. Jumbo www.autobedrijfpeterbakker.nl

Bij eventuele afkeur kunnen wij nieuwe en eventuele goede geselecteerde gebruikte auto onderdelen monteren.

keuring

Autobedrijf Peter Bakker

076-5212102

AutodemontAgebedrijf

joko

• Sloop-loop-schade auto’s te koop gevraagd. • Gebruikte onderdelen los op voorraad. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

k iuew n e i NU

iinn

!!! a ed r B B

Betaal niet langer teveel voor kleine schadegevallen ! Waarom kiezen voor de smart repair oplossing?

• Spot-repair •Spot-repair

Smart repair biedt een hoogwaardig alternatief ten opzichte van de conventionele manier van schadeherstel van kleine schades tegen een fractie van de prijs.

•U•itdeukenzonder Uitdeuken zonder spuiten spuiten • Dashboardreparatie Voor smart repair methode.

Belangstelling?

• Bekledingreparatie

•Bekledingreparatie • Kunststofreparatie

Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op. Smart Repair Centre Ronnie Bastiaanssen Brugsteen 7 4815 PL Breda T +31 (0)76 542 10 10 M +31 (0)6 51 57 21 89

•Kunststofreparatie

Smart Repair Centre Ronnie Bastiaanssen Brugsteen 7 4815 PL Breda T +31(0)76 542 10 10 M +31(0)6 51 57 21 89

•Dashboardreparatie

• Lakverzegeling

•Lakverzegeling • Ruitreparatie

•Ruitreparatie Na smart repair methode.

• Velgreparatie

•Velgreparatie

Hét kostenbesparende alternatief..!


DE WISSEL Café-Restaurant-Zaal LAURENS en JOSINE OSSE

Bredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542 www.dewissel-zundert.nl Maandmenujuli/augustus Mei € 20,95 Maandmenu • EEtcafé • Eetcafé € 20,95 Aspergesalade met ham en ei • REstauRant *** Cocktail Hawaï •• ZalEn Restaurant Kop Tomatensoep mEt gRotE tuin *** *** KopVarkensoesters champignonsoep • Zalen met • tERRas

v.a. 28 juli tuin zijn we weer grote normaal geopend • Terras

*** champignonroomsaus Gebakken zalmfilet garni met garni *** Blanche RoomijsDame aardbeien slagroom

ff aan h u is! bu f f e t t e n, ook a a n hu

Libelle Zomerweek

€ 32,00 p.p.

Wij rijden dagelijks 7 t/m 13 mei Diverse opstapplaatsen Voor info en boekingen neem contact met ons op!

MUYS REIZEN RUCPHEN

Tel: 0165-342351 • info@muysreizen.nl

Bij aankoop van een Crawford g60 of Normstahl Euro sectionaaldeur tot 3 meter, volledig gratis onze nieuwe Magic garagedeur aandrijving inclusief 2 handzenders t.w.v. € 495,00 incl. BTW.

Openingstijden: donderdag 13.30 t/m 16.30 uur vrijdag 18.30 t/m 21.00 uur

zaterdag 10.00 t/mToonaangevend 12.00 uur in techniek en design. www.normstahl.nl Tevens op telefonische afspraak

GARAGEDEUREN

.

d is

A58 St. Willebrord

eweg

ndaals

Roose

Bedrijventerrein Vosdonk - Zuid Vosdonk N640

Toonaangevend in techniek en design. www.normstahl.nl

Smartlappen Korenslag

Bij aankoop van een Crawford g60 of Normstahl Euro sectionaaldeur tot 3 meter, volledig gratis onze nieuwe BREDA - Claerenbeek de GinnekenZangkoorts, Lappen vol Smart en GEK Breda. Magic garagedeuraan aandrijving inclusief 2 handzenders t.w.v. € van 495,00 incl. BTW.g60 weg 230 in Breda opofzaterIederEuro koor zal een optreden van een half uur Bij aankoop eenpresenteert Crawford Normstahl

sectionaaldeur tot 3 meter, volledig gratis onze nieuwe dag 12 mei de Eerste Bredase Smartlapverzorgen. Magic garagedeur aandrijving inclusief 2 handzenders pen Korenslag. De koren zelf zijn de jury volgens het ‘songt.w.v. € 495,00 incl. BTW. festivalprincipe’ waarbij er punten gegeven Met de olympisch-bourgondische gedachte worden aan de andere koren. in techniek design.Smartlappen www.normstahl.nl dat meedoen aan Toonaangevend een gezellige avond be- en Bredase Korenslag op zaterdag langrijker is dan winnen, ‘strijden’ 4 Bredase 12 mei, aanvang 20.00 uur in Claerenbeek, Toonaangevend techniekBredase en design. Ginnekenweg www.normstahl.nl smartlappenkoren om de titelin ‘Beste 230 in Breda. Entree gratis. Smartlappenkoor 2012’. Kijk voor meer informatie op www.claerenDe deelnemende koren zijn: De Smart Ladies, beek.nl

SV De Baronie BREDA - Op 22 mei wordt in buurtcentrum De Meidoorn, Meidoornstraat 115 in Breda het open kampioenschap snelschaken van SV De Baronie gehouden, waarvoor iedereen gratis kan inschrijven. Er wordt gespeeld in drie groepen, waarvoor een globale rating wordt gehanteerd. Groep A wordt gevormd door spelers met een rating van 1750 of hoger, groep B bestaat uit spe-

lers met een rating van 1500 t/m 1749 en in groep C worden spelers met een rating lager dan 1500 ingedeeld. In die laatste categorie worden ook huisschakers, die geen rating hebben, ingedeeld. Er worden negen ronden Zwitsers gespeeld en het speeltempo bedraagt zeven minuten per persoon per partij. Inschrijven kan op secretaris@svdebaronie. nl. Op de toernooidag kan ook nog in De Meidoorn worden ingeschreven tot 19.30 uur. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur.

Dauwtrappen met Harmonie St.Caecilia Bavel BAVEL - Ook in 2012 gaat harmonie St.Caecilia Bavel weer dauwtrappen. Op Hemelvaartsdag 17 mei vertrekken we zoals gebruikelijk om 06.00 uur ’s ochtends al musicerend te voet vanaf De Tussenpauz, Kerkstraat 10 te Bavel. We bezoeken elk jaar een andere locatie in of rond Breda. Dit jaar is het Belgische Meerseldreef de plaats van bestemming. Er is een mooie route uitgezet, met een lengte van ongeveer 11 kilometer. Bij aankomst in Meerseldreef zullen we een heerlijk ontbijt nutti-

gen, voordat we weer (per bus) huiswaarts zullen keren. Terugkeer in Bavel is voorzien rond 12.30 uur. Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze mooie dauwtraptocht met ons mee te lopen. Deelname aan de wandeltocht is gratis. U bent wel een bijdrage verschuldigd wanneer u in Meerseldreef wenst deel te nemen aan de koffietafel. Wij verzoeken u dit vooraf te melden bij onze voorzitter Toine Jansen op 0161-431268. Zo kunnen wij zorgen dat er genoeg ontbijtbordjes klaar staan voor iedereen.

H

e ij D

pb

ent

iv

Dru

an

d ros

e

we

at h

rd

eke

z t je

m .co ros ent v i ru w.d ww

Verhuur: Biertaps Bars Stoelen Tafels Sta-tafels Enz. Enz.

ie .Z ken n e h esc tieg ela r Winkelcentrum Epelenberg 5210026 uw Heksenwiel 5425000 oor v k Oo thuisbezorgen op afspraak

n ta

ee uur

DAGTOCHTEN - VOORJAARS - DAGTOCHTEN

Etten-Leur

oe et g

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Romans .......................per stuk € 0,50 • 6 stuks € 2,50 Naslagwerken ..................................................... € 1,00

FLORIADE

39,50

DAGTOCHT LONDEN 2 juni 2-DAAGSE LONDEN 26/27 mei en 7/8 juli

49,00

99,00

6, 17 en 28 mei, 3 en 20 juni, 6 en 19 juli, 10 en 19 aug, 5 en 23 sep

Incl. overnachting & ontbijt (obv 2-pax kamer)

DISNEYLAND® PARIJS 26 mei

69,00

Incl. entree / kinderen t/m 11 jaar € 64,00 p.p.

LIBELLE ZOMERWEEK € 7, 9 en 11 mei TOPPERS IN CONCERT € 18 mei (Alleen busvervoer) GUUS in EINDHOVEN € 9 juni

32,50

25,00 25,00

Alleen busvervoer Evt in combinatie met entree voor € 85,00 p.p.

OLYMPISCHE DAGTOCHT 28 en 29 juli en 1 aug

Wegwedstrijden wielrennen

www.brabantexpres.nl PAGINA 12

89,00

Kinderboeken ...................................................... € 0,10 Dikke dames pockets .......................................... € 0,20 Puzzels ................................................................ € 0,20 Knuffels ................................ groot € 0,25 • klein € 0,10 Bruin glazen artikelen ...........................................€ 0,05 Alle koffers ...............................................HALVE PRIJS

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.


breda van weleer

Broeder Casimiro over het dagelijkse leven ’40-’45

Wijkwebsites

‘Koninginnekopje was geslaagde anti-Duitse speldenprik’

Vrijwilligerswerk WijKWijS BREDA - Vragen over wonen, werk, welzijn, zorg, inkomen en activiteiten in de wijk?

BREDA - “Een speldje op je revers van ‘n uitgezaagd dubbeltje met de beeltenis van koningin Wilhelma was een geslaagde anti-Duitse speldenprik.” Broeder Casimiro over het dagelijkse leven in Breda ’40-’45. Iedere burger in Breda vindt met behulp

van www.wijkwijsbreda.nl snel en gemakkelijk een antwoord op zijn vraag. Er zijn al negen WijKWijS-websites in Breda en Ulvenhout, per wijk/dorp. De websites zijn gebruiksvriendelijk. Dertien maatschappelijk betrokken organisaties in Breda werken samen aan deze web-

sites. In het team is plaats voor vrijwillige webredacteuren (nieuwsgaring, redigeren en eindredactie) voor onder andere WijKWijS Bavel en WijKWijS Westerpark/Tuinzigt. Vind jij het belangrijk om burgers goed te informeren en heb je een paar uur per week over? Neem dan contact op met Ester Oudejans, 076-5251586, esteroudejans@ begintbijjou.nl; www.wijkwijsbreda.nl

KORTE BERICHTEN

De SD zat in de Kloosterkazerne.

DOOR RINIE MAAS “Op die vrijdagmorgen 10 mei 1940 hoorden we om zes uur ´s morgens ontploffingen. Natuurlijk dacht iedereen dat de moffen ons bombardeerden. Dit was echter niet het geval. Breda was er trots op, eindelijk een rondweg ten zuiden van de stad te hebben: de Graaf Engelbertlaan. Deze begon bij de Baronielaan en eindigde bij de Rijsbergseweg. Hier stonden bomen langs de weg. Maar vanwege de oorlogsdreiging waren die nog niet opgeruimd. Men had ze ondermijnd met explosieven aan een band rondom de stammen. Als Duitsland ons aanviel zouden die bomen tegen de vlakte gaan om zodoende de doorgang van de vijand te belemmeren. De een of andere op hol geslagen figuur had in alle vroegte die bomen opgeblazen in groot nadeel van de Fransen die ons zouden verdedigen. Die konden dus eerst die puinhopen opruimen. Vervolgens konden de Duitsers vrij gebruik van de weg maken. Ik was toen 12 ½ jaar oud, en herinner me dat ik tamelijk uitgelaten was. Dat kon nog eens spannend worden. Mijn vader werd toen kwaad vanwege mijn uitbundige gedrag en zei: ‘Je gedraagt je zo onbenullig omdat je niet genoeg gebeden hebt’. Wij hadden geen radio. We wisten dus niet wat ons boven het hoofd hing. Ik kan me ook niet herinneren dat ik die dag naar school ben gegaan. ’s Middags onverwachts een luchtgevecht boven de stad. Of wat daarvoor moest doorgaan. We hoorden en zagen twee (primitieve) vliegtuigjes, die op elkaar losknetterden, echter zonder resultaat. Beide dropen af.” Koninginnekopje Hoe beleefde de kleine man deze tijd van

bruut geweld en chaos? Hij was militarisme in Breda gewend. Infanterie. Marsmuziek. Officieren te paard begeleidden de manschappen. Oefenende soldaten. Rode vlaggen werden geplant. Het was gevaarlijk het achterliggende terrein te betreden. In de Kogelvanger moeten tonnen aan kogels zitten. De Kloosterkazerne kreeg onder de oorlog kreeg een sinistere naam. Want de moffen hadden hier een verhoorcentrum. Onder de oorlog liet men op allerlei wijzen merken niet van de moffen gediend te zijn. Het waren eigenlijk maar speldenprikken. Zo werden bijvoorbeeld op de eerste Koninginnedag gedurende de oorlog - 31 augustus 1940 - overal Nederlandse vlaggen uitgehangen. Prompt kwam er een oekaze dat dit verboden was. Alleen de gehate Duitse hakenkruisvlaggen mochten gehesen worden. Een geliefd ‘spelletje’ was het dragen van een speldje rood-wit-blauw. Of een speldje gemaakt van een uitgezaagd dubbeltje - het koninginnekopje dus. NSB’er “Ook het dragen van speldjes werd met een nieuwe regel verboden. Ik zat toen al op de Mulo. En in mijn klas zat de zoon van een NSB’er. Een verrader dus. Deze kwam toen tóch op school met een speldje van de NSB op zijn revers. Het hoofd van de school, Broeder Stanislaus, zag dit en verbood het onmiddellijk. Wat deed de verrader? Hij liep naar de Gestapo. Om deze broeder aan te klagen. Deze moest toen op de Kloosterkazerne verschijnen. Hij liet zich niet intimideren en hield vast aan het algemeen verbod van speldjes dragen. De moffen konden niet veel meer doen dan hem vrijlaten.

FOTO RINIE MAAS

De volgende dag kwam onze verraderszoon zonder speldje op zijn revers in school. In die eerste winter heeft hij het echter moeten ontgelden. Nadat er sneeuw gevallen was, werd hij bij aankomst bij de school opgewacht door een groot deel van de schoolbevolking en onbarmhartig met sneeuwballen bestookt.” Gerechtsgebouw “Tot genoemde kazerne behoorde een formidabel terrein, dat onder de oorlog zelfs gebruikt werd als vliegstrip voor Pipercubs, eenmotorige vliegtuigjes, die gebruikt werden voor artillerieondersteuning. Piloot tot de manschappen in het veld: “Een beetje meer naar links, Jan, en dan heb je ze.” En het volgende schot ‘zat’. Met eigen ogen heb ik gezien hoe zo´n vliegtuigje aan de kant van het sportfondsenbad met zijn aanloop begon en ongeveer halfweg loskwam, snel wegdraaide, om niet tegen de koepel van de gevangenis te knallen. Thans is dit interessante ‘veld binnen de singel’ zogezegd ‘bebouwd Chasséveld’. Hetzelfde geldt voor het veld tegenover de Seeligkazerne. De eerste grote ingreep werd gemaakt voor het belastingkantoor, dat dwars op dit veld geplant werd. Een paar wegen en het gerechtsgebouw completeerden de ondergang van de ‘Gasjesvelden’. Ik heb de bouw van het gerechtsgebouw enigermate gevolgd. Ik was toen in Breda. Als er in de toekomst - onverhoopt - nog een dictatuur à la Hitler komt, dan heeft men in dit gebouw ironisch genoeg ideale martelkelders. Sjonge, Sjonge, wat daar aan betonruimten in de grond is gestopt. Nu verzinnebeeldt de trias politica van dit gebouw onze vrijheid die we wereldwijd willen delen”…

Nacht van WDS BREDA - Voor alle jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar organiseert WDS’19 op 1 en 2 juni de Nacht van WDS. Je komt vrijdag aan waar je een leuk, stoer, uitdagend en sportief programma te wachten staat. Dit varieert van een zeepbaan tot penalty bokaal en van een bedbingo tot ochtendgymnastiek. Samen met zo’n 30 andere leeftijdsgenootjes slaap je na al deze leuke activiteiten in de kantine van WDS.

Natuurlijk wordt er goed op je gelet door voldoende vrijwilligers die naast het verzorgen van de activiteiten ook zorgen voor drinken en op de zaterdag ook voor lekkere maaltijden. Dus ben je tussen de 6 en 12 jaar en lijkt jou het leuk om een nacht te overnachten in een voetbalkantine en daarnaast alleen maar leuke spellen te doen met vriendjes en vriendinnetjes van je eigen leeftijd geef je dan snel op voor de nacht van WDS via nachtvanwds@live. nl. Kijk voor meer informatie op onze eigen facebook pagina of kijk op www.wds19.nl

BREDA Leger des Heils: De kledingwinkel van het Leger des Heils is op zaterdag 5 mei weer extra geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Er is die dag ook een actie: alle kledingstukken worden voor de helft van de prijs verkocht. Adres: Hendrik Berlagestraat 102, Breda. Meer info: tel. 076-5870942 of www.ldh-breda.nl Alzheimercafé: Alzheimercafé op maandag 7 mei van 19.30-21.30 uur, werkgroep Alzheimercafé Breda, Breedonk, Willem van Oranjelaan 17, Breda. Medewerkster van de gespecialiseerde thuiszorg zal vertellen wat zij en haar collega’s kunnen betekenen voor thuiswonende mensen met dementie en de directe naasten. Meer info: Steunpunt Informele zorg Breda, 076-5265540. Fietsgilde: Zaterdag 5 mei, Moerenroute, start 10.00 uur, Intratuin Rommelmarkt: Op zondag 6 mei is er een rommelmarkt van Sociëteit Doelpunt te Princenhage, Doelen 36 van 11.00 tot 15.00 uur. Rondleidingen Gilde de Baronie: Donderdag 3 mei: Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zondag 6 mei: Torenbeklimming Grote Kerk 14.30u (vanaf 12 jaar). Performing Arts: Electron, Stichting KOP en The Loads organiseren in het kader van de landelijke 5 mei viering: Performing Arts in en om het Valkenbergpark in Breda, op 5 mei van 14.00-22.00u. De samenwerking is tussen Electron, Stichting KOP, PodiumBloos en The Loads. GGz Breburg: In mei houdt de afdeling Preventie regio Breda van GGz Breburg de kennismakingsgesprekken voor de nieuwe korte cursus ‘Slapen doe je zo!’. Start op 15 mei om 15.00 uur in Breda. Informatie en aanmelding: GGz Breburg, afdeling Preventie, 088-0165282, preventie.regiobreda@ggzbreburg.nl; www.ggzbreburg.nl GGz Breburg: Begin mei zijn de kennismakingsgesprekken voor de nieuwe korte cursus ‘Omgaan met stress’. Start op 14 mei om 14.00 uur in Breda. Informatie en aanmelding: GGz Breburg, afdeling Preventie, 088-0165282, preventie.regiobreda@ ggzbreburg.nl; www.ggzbreburg.nl Kledinginzameling: Zaterdag 5 mei zamelt Doskonale weer gebruikte kleding en schoenen in. Kleding is bedoeld voor hergebruik in Polen, Roemenie, voormalige Oostbloklanden en Afrika. Kleding tussen 9.00 en 12.00 uur aanleveren, garage van Campenhout, Dreef 83 te Princenhage. Wie de kleding onmogelijk zelf kan afleveren, kan vóór vrijdagavond 19.00 uur bellen naar Tanja v.d. Vorst, zodat de kleding op zaterdagmorgen aan huis opgehaald kan worden. Ophalen aan huis bij minimaal 2 zakken of dozen. Voor inlichtingen 076-5229330. Jeugddisco: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark houdt op vrijdagavond 11 mei een jeugddisco, dit in buurtcentrum de Meidoorn in de Meidoornstraat 115 te Breda, aanvang 19.00 t/m 20 u 30 leeftijd 6 t/m 12 jaar. De disco word gedraaid door drive-in show Move To The Rhythm info Jan Verstraeten, 06-53978571. Dansmatinee: Zondagmiddag 6 mei organiseert Kumpulan Luar Biasa een dansmatinee voor jong en oud in Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3, van 14.0018.30u.. Muzikale live klanken van de band Brapa en een optreden van dansgroep Aneka Warna. Kaartreservering: Audy 076-5427966, Linde 06-12608776, André 06 -54792388, Rob 06-54216108, Buddy & Ivonne 06-24558420. Dansavond: Zaterdag 5 mei bevrijdingsdag kunt u stijlvol komen dansen in zaal Vianden, Viandenlaan 3-5 te Breda. De dansavond is van 20.00 tot 24.00 uur. Militariabeurs: Zaterdag 5 mei van 09.30 tot 12.00 uur, in Zaal Vianden, Viandenlaan 3, Breda. Deze beurs is elke eerste zaterdag van de maand. Amnesty International: Tijdens het Bevrijdingsfeest op 5 mei vraagt Amnesty International bezoekers een petitie voor een sterk internationaal wapenhandelverdrag te tekenen. U vindt de Amnesty stand bij Freedom Village op het Chasséveld. info@ breda.amnesty.nl of www.amnesty.nl Bridgesoos ’85: Lentecompetitie op donderdagavond in café restaurant ’t Hert, Valdijk 2, Prinsenbeek. Speelavonden donderdagavond 3, 10, 24 en 31 mei en 7 juni, 20.00 uur. Informatie: Rinus de Regt 076-5932897; Wilhelmien Versteeg-Welten 0765414408, bridgesoos85@hotmail.com. Oude stijl jazz: Zondagmiddag 6 mei tussen 15.00 en 18.00 uur in Spelletjescafé de Zandloper (Zandbergweg 67). Gratis toegang. Kijk ook eens op: www.jazzinfobreda. nl. Damesvoetbaltoernooi: WDS’19 7x7 op 11 augustus. Willen je meedoen, geef je dan nu op en mail naar: wdsdames@gmail.com. Collages en keramiek: Van 3 mei tot en met 6 mei kunstFLHO in De Stadsgalerij. Oude Vest 34, Breda. Donderdag 13-19u, vrijdag, zaterdag en zondag 11-17u. Vrije dansavond: Zaterdag 5 mei vrije dansavond in de Copacabana aan de Overakkerstraat 190. De avond begint met een miniworkshop Chakra-Dans om 20.00 uur. Vrij dansen 21.00-24.00u. Informatie: Paul Sprangers 06-16438732, pwmm.sprangers@ telfort.nl. Swing City Breda: Zaterdag 5 mei presenteert het Van Coothplein een Bal Champêtre, een openluchtbal met o.a. de Foxtrot, de Jive, Rock & Roll, maar ook de Lindy Hop. Sinds februari bestaat Swing City Breda, een groep enthousiaste beoefenaars van deze dans uit de jaren dertig en veertig. Zaterdag is het ook de première van Angela’s Angels, de huisband van Swing City Breda, Breda danst, van 14.30-18.00u. Viering Ekklesia: Zondag 6 mei viering van de Ekklesia Breda om 10.30 uur in de Waalse Kerk, Catharinastraat, Breda, thema ‘Wie is schuldig?’ Een viering aansluitend bij het thema van 4/5 mei. Informatie: www.ekklesiabreda.nl ULVENHOUT Museum Paulus van Daesdonck: Zondag 6 mei is het museum weer open van 1416 uur, Pennendijk 1, Ulvenhout, Toegang gratis.

PAGINA 13


VMBO on Stage 2012 een succes! VMBO on Stage is een ideëel project en is ontstaan naar aanleiding van het negatieve imago van het VMBO onderwijs in de media. On Stage wil het keuzeproces van jongeren beter faciliteren door hen al in een vroeg stadium te informeren over beroepen. En wie kan dat beter dan de professionals zelf? Tijdens deze bijeenkomst hebben jongeren de mogelijkheid om contacten te leggen met het bedrijfsleven, inmiddels wordt het landelijk in meerdere gemeenten uitgevoerd en projectleider Jack van de Gevel van Treeport heeft samen met boomkweker Jos Willemsen deelgenomen aan de Bredase editie in Ulvenhout op 22 maart. Tijdens deze ochtend hebben zo’n 1000 leerlingen kennis kunnen maken met 250 beroepsbeoefenaren. Het doel deze ochtend was om zoveel mogelijk ‘matches’ te maken, waarna vervolgens een ‘Doe Dag’ voor de leerlingen plaatsvond bij een bedrijf naar zijn/ haar interesse. Uiteindelijk hebben 5 jongens interesse getoond voor het mooie boomkwekerijvak. Vervolgens hebben we enkele bedrijven benaderd waar deze jongens een dagje mee konden draaien. Er zijn verschillende type bedrijven uitgezocht om de jongens te kunnen laten kiezen. Ondanks het mindere weer op 5 april zijn de jongens met goede zin richting hun stageplek gereden om sfeer te proeven en de handen uit de mouwen te steken.

Hieronder leest u de ervaring van Jos Willemsen en van een leerling die de ‘Doe Dag’ meegemaakt heeft. Jos: “De bijeenkomst op 22 maart was midden in de chaotische drukte die de boomkwekerij dan met zich meebrengt. Maar met een gsm bij de hand konden op afstand de belangrijkste dingen op het bedrijf geregeld worden en was ik al snel met mijn aandacht volledig bij de leerlingen die voorbij kwamen. Het is ontzettend leuk om leerlingen te informeren over ons mooie vak! De organisatie was perfect en van tevoren was min of meer door de leerlingen al een selectie op school gemaakt, zodat de meesten al redelijk gericht op hun doel afgingen.” Jordy Voeten is 1 van de 5 leerlingen die een ‘Doe Dag’ heeft meegemaakt, hij heeft een ochtend op het bedrijf van Jos Willemsen meegewerkt. Jos vertelt: “Jordy is hier ‘s morgens om 8.00u begonnen en is met mij eerst een bestelling gaan afleveren zodat hij een beetje kon zien hoe dit in de boomkwekerij in zijn werk ging. Daarna zijn we naar de plantploeg gereden welke met de machine beworteld stek aan het planten waren. Vervolgens is Jordy tot de koffiepauze lege CC karren gaan instapelen. Na de pauze heeft hij kennis gemaakt

met het echte plantwerk op de machine en heeft hij zelf een element bediend. Tenslotte heeft hij zelf ook nog even op de tractor mogen zitten. Al met al heeft hij hopelijk een leuke ervaring opgedaan in de boomkwekerij. Ikzelf vond het in ieder geval erg leuk om hem te begeleiden. Zo hoop ik samen met Treeport mijn steentje bijgedragen te hebben aan het onder de aandacht brengen van de boomteeltsector onder VMBO-leerlingen.” Dennis Willemsen heeft een ‘Doe Dag’ gelopen bij boomkwekerij Ron van Opstal. Hij vertelt: “Ik begon ‘s morgens om 8.00 uur begonnen en heb eerst een rondleiding van Ron over zijn bedrijf gekregen. Daarna mocht ik helpen aan de potmachine, wat ik erg leuk vond. Vervolgens mocht ik met Ron mee met het vrachtwagentje om bij boomkwekerij Jochem-Van Opstal CC karren te lossen en te laden. In de middag ben ik vervolgens naar het bedrijf van Marc Lodders gegaan. Hier heb ik winterstek in bakken moeten doen. Daarna moest ik mee naar het veld om daar het winterstek in plastic te zetten. Dit heb ik de hele middag gedaan en om 17u was ik klaar en mocht ik naar huis. Ik vond het een erg leuke en leerzame ervaring op deze 2 boomkwekerijen.”

BEDRIJF UITGELICHT:

Vriends boomkwekerijen

‘DE BOOM IN MET TREEPORT’

Bedrijfstype: wij kweken tuinplanten en gemeenteplantsoen in container.

Rubriek bomen over bomen

De Judasboom bloemen van stam tot kroon

Plaats: Wernhout Sortiment: o.a. bodembedekkers, Berberis en solitaire struiken.

U heeft hem misschien al ergens zien bloeien; de Judasboom. Deze opvallende verschijning is niet te missen. Nog vóór de boom zijn voorjaarsbladeren ontvouwt, opent hij zijn bloemen. En ook opvallend is dat die bloemen zowel op dunne als dikke takken staan en vaak zelfs op de stam verschijnen. In volle bloei is de boom een echte blikvanger! De wetenschappelijke naam is Cercis maar in Nederland spreken we vaker van de Judasboom. Volgens de legenden zou Judas zich aan een Cercis hebben verhangen. In de Matthäus Passion van Bach wordt dit verhaal bevestigd maar in de bijbel wordt het net zo makkelijk weer tegengesproken. Daarin verklaart men zijn dood door een noodlottige val. Niemand kent het exacte verhaal maar wat wel zeker is, is dat de bomen ooit massaal groeiden op de Israëlische heuvels, de plaats waar Judas het leven liet. Behalve de vroege bloei - een late nachtvorst vormt daarbij zelden een probleem - is ook het blad een makkelijk herkenningspunt van Cercis. Dat blad is hart- tot niervormig wat een niet alledaagse vorm is binnen het plantenrijk. De bekendste soort is Cercis siliquastrum. Het Latijnse woord siliqua betekent peul en verwijst naar de na de bloei verschijnende afgeplatte peulen. Deze circa 10 cm lange peulen zijn eerst nog grijsgroen maar kleuren later via purper naar bruin. Eenmaal verdroogd, blijven ze vaak tot ver in de winter aan de boom. Dat is het derde belangrijke herkenningspunt van de boom. Cercis heeft veel te bieden. Behalve diversiteit in bloemkleuren – van wit via roze tot paarsrood – zijn er variëteiten met gekleurd blad. Dat gekleurde blad is met name te vinden bij de soort Cercis canadensis. Geelbladig is ‘Hearts of Gold’ maar het bekendst is de purperroodbladige ‘Forest Pansy’.

Heeft u participaties van Treeport: ja, het is een uitgelezen kans die deze regio geboden wordt om iets moois weg te zetten! Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: het eigen ondernemen en het afwisselende werk. Wat vindt u mooi aan het vak: je bent dagelijks met de natuur bezig. De kwaliteit van de plant staat voorop, maar we proberen zo bewust mogelijk met de natuur om te gaan. Alles groeit en bloeit en is een lust voor het oog. Wat is uw favoriete boom: Amelanchier lamarkii, dit is een mooie struik die mooi bloeit en eetbare vruchten geeft. Ons bedrijf is te bezoeken op 24 juni tijdens de Open Boomkwekerijdag ‘Kom in ’t Groen’.

Fietser overleden na aanrijding in Breda BREDA - Een 28-jarige man uit Hoeven is zaterdag 28 april om 20.40 uur aangehouden, nadat hij zich had gemeld op het politiebureau in Tilburg. De man zou even na 20.00 uur betrokken zijn geweest bij een aanrijding op de Jan Darkennisstraat, waarbij een fietser om

het leven kwam. De verdachte reed na de aanrijding door. De politie kreeg zaterdag 28 april rond 20.10 uur melding van een aanrijding in de Jan Darkennisstraat. Een 34-jarige fietser uit Breda raakte hierbij dusdanig ernstig gewond dat hij ter plaatse overleed. De automobilist die de fietser aanreed,

reed na het ongeval door. Hij meldde zich via 112 bij de politie en meldde zich op het politiebureau in Tilburg, waar hij werd aangehouden. De man was in het gezelschap van zijn moeder. De 52-jarige vrouw uit Breda werd ook aangehouden als verdachte. De 28-jarige man is in verzekering en in beperkingen gesteld.

6 mei koopzondag 12.00

- 17.00

kijk op www.mulderstuinmeubelen.nl PAGINA 14

The Barony Singers BREDA - Zondag 22 april had het jubileumconcert plaats van dit Bredase Barberhopkoor.

In een drukbezochte Waalse Kerk traden naast het Barbershopkoor ook op: het en-

semble van Steve Bailey XL and Friends en het Bredase mannenkoor Heerenleven. Een gevarieerd programma dat duidelijk bij het publiek in de smaak viel. Het laatste optreden was een gezamenlijk optreden van Heerenleven met het Barbershopkoor.

POLITIEBERICHTEN

Politie vat veelpleger in kraag BREDA - Agenten van het veelplegersteam hebben woensdagmiddag een 29-jarige inwoner uit Breda aangehouden voor de diefstal van een fiets. De diefstal vond plaats in de Middellaan. De Bredanaar die bij de politie te boek staat als bekende veelpleger is ingesloten. Een medewerker van het veelplegersteam zag rond 16.30 uur de 29-jarige man voorovergebogen bij een gestalde fiets aan de Middellaan. De agent herkende hem als bekende veelpleger. Na een korte tijd stapte de man op de fiets en reed weg in de richting van de Nieuwe Prinsenkade. Bij het zien van de agent trachtte hij te vluchten. Deze vlucht was van korte duur. Op de Nieuwe Prinsenkade werd hij in de kraag gevat. Het slot van de fiets was geforceerd. De rechtmatige eigenaar meldde zich en deed aangifte. De Bredanaar is op het bureau volgens protocol in verzekering gesteld. De 26-jarige verdachte is een van de ruim 200 personen in Midden en West Brabant die onder de noemer ‘veelpleger’ valt. Dat houdt in dat hij over een periode van vijf jaar meer dan tien processen verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan ten minste één proces-verbaal in de afgelopen anderhalf jaar. De politie is deze veelplegers actief aan het opsporen. Het Openbaar Ministerie Breda, de politie Midden en West Brabant pakken veelplegers gezamenlijk aan. Politie houdt Bredanaar aan na verlaten plaats ongeval BREDA - De politie heeft een 25-jarige bestuurder uit Breda aangehouden nadat hij woensdagochtend betrokken was bij een verkeersongeval en daarbij wegreed. Rond 08.00 uur fietste een 12-jarig meisje samen met haar vriendin over de Hooghout naar school. Ter hoogte van de Koraalstraat wilden beide meisjes links afslaan. Op dat moment naderde hen van achteren een bestelbus die bestuurd werd door de 25-jarige man. Hij reed tegen de achterzijde van de fiets van het 12-jarig meisje die daarbij ten val kwam. Na de aanrijding reed de bus door. Medewerkers van een ambulance hebben het meisje ter plaatse gecontroleerd, zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haar fiets was ontzet en beschadigd. Agenten hielden later de bestuurder aan. Hij verklaarde niets van de aanrijding gemerkt te hebben. De politie maakt proces verbaal op.


sport

We

D e z e O r a n j e s p e c i a l i s e e n u i t g a v e v a n U i t g e v e r i j d e B o d e 2 01 2

Deze Ora njesp

ec ial is 1 WIN jaar Wat Is een uitgave v an U verij de B o d e 2 01 WIN 1 jaa gratIs sporteN i t g e ‘the place to be’ 2 r Wat Is gratIs spo Bij BODy active tijDens De weDstrijD rteN ‘the Bij BODy acti kijk snel op pagina 11 placekijk op pagina 15 tosnel be’ ve tijD ens De weD kijk snel op pagina 11 strijD kijk snel

WeWe op pagina

15

WIJ HOUDEN VAN ORANJE. De Bode wakkert op 30 mei de Oranje koorts aan met een prachtige OranjeBode!

2. 4. 6.

Laat uw EK actie zien in deze Bode die GRATIS op 325.000 huishoudens wordt bezorgd. Profiteer van deze goedgelezen uitgave en vraag naar de aantrekkelijke advertentiemogelijkheden.

2.

voor oranjefans voor oranje is veel fangeregeld s is veel ger egeld Wesley sneijder best betaalde Wesley sne speler ijdernederlands best betaal elftal speler ned de erlands elf tal nederland in nederland zWaarste poule in zWaarste poule

4.

Neem contact op met uw accountmanager of bel naar:

6.

076 5998111 Matig waterpoloweekend SBC 2000 Jeugd Jeugd GE1 versloeg op duidelijke wijze De Warande. Na 3 delen van 4 min spelen was de stand opgelopen tot 5-0. Een onoverbrugbare achterstand voor de Oosterhoutse ploeg. Beide ploegen scoorde nog tot de eindstand van 6-2. Bij GD2 was het De Schelde die met de punten naar huis ging. 4-15 was een vette winst voor de Zeeuwse ploeg. J Charko scoorde 2x voor SBC 2000. Of het is top of het is flop bij Herenjeugd van SBC 2000. Zaterdag verloren ze met 14-0 van DZK uit Vlissingen. Wat ze wel kregen waren 6x 20 sec op kant toekijken hoe gescoord kan worden. Dames De return van Dames 1 tegen Lutra 1 liep niet zoals vorige week. Toen ging Lutra ten onder met 3-6, na echter SBC 2000

met 7-8. Viermaal werd gescoord door de Bredase Dames in een overtal situatie en een benutte strafworp. Het was dus niet genoeg. In de laatste minuut werd een strafworp toegekend aan Lutra bij een stand van 7-7. Lutra greep je kans en ging met de winst strijken. G Adams maakte in deze wedstrijd 4 doelpunten. Heren Heren 1 was de klos tegen de Wiekslag met 9-14. Halverwege was de stand toch nog 9-10, maar helaas de Wiekslag was een slag voor en ging met de punten slepen. De Wiekslag staat wel op de 2x plaats. S Struijk scoorde weer een hattrick. Zondag werd nog een wedstrijd gespeeld door Heren 1. Tegen de koploper. Deze waren zo met hun kampioenschap bezig, dat ze het mooie spel uit het oog verloren en een zee van straffen kregen. SBC 2000

Bliemer Arashi Sport traditioneel

Sumoworstelen BREDA - In april werden opnieuw Sumoworstel wedstrijden gehouden bij Bliemer Arashi Sport. Tijdens de judotrainingen werd iedereen op de hoogte gebracht van de regels en mocht iedereen proeven hoe het is om te worstelen zonder judojasje. Ook werden de eerste examens bij het KidzzBudo gehouden en slaagde er opnieuw senioren bij het Judo en Jujutsu. Door het Sumoworstelen leren de judoka’s van Arashi ook te strijden zonder Judojasje en kunnen ze meteen kennis maken met een andere traditionele Japanse sport. Diegene die als eerste 2 punten bemachtigde werd uitgeroepen tot winnaar. Hoge Vucht 1e Lotfi Bougrine, Heusdenhout 1e Menno van Steenderen, Boeimeer 1e

Maarten Jonkers. Het Sumo werd als onderdeel van het examen voor de 1e en 2e bruine slip meegenomen naast het karate, boksen, jujutsu en judo. KidzzBudo Breda 1e Dim v.d. Berg. Op woensdag -en donderdagavond slaagde de heren Wim Schoonen voor de groene band Judo, Maurice van Os en Maarten Witten voor de blauwe band Judo en Jurgen Dirven voor de bruine band. Op vrijdagavond werden Maarten Wittens en Jacco Hubregtse bevorderd tot groene band Jujutsu en Dominique van Suylenkom en Eric Tunnisen voor de blauwe band Jujutsu. In mei is de 5e Bredase Judo Cup in Boeimeer. Info: www.budokwaiarashi.nl

had niets te verliezen en speelden ondanks het verlies een goede wedstrijd met een niet geheel compleet team. Doelpunten kwamen van V vd Weele 2x, E Goedhart, S Struijk en D Holleman alledrie 1x. Met Heren 2 is het helemaal mis geweest dit seizoen. Alweer een nederlaag in de sporttas. ZV Westland nam snel de leiding en SBC 2000 sloot mooi aan, maar na de veldwisseling werd ZV Westland sterker en schoot achter elkaar de ballen achter de Bredase keeper. Einduitslag 7-13. Uitslagen SBC 2000 GE1-De Warande GE1 6-2 SBC 2000 GD2-De Schelde GD 4-15 De Stormvogel JA1-SBC 2000 JA1 14-0 Dames 1-Lutra 1 7-8 Heren 1-Wiekslag 1 9-14 DZT 62 1-Heren 1 8-5 Heren 2-ZV Westland 1 7-13

Info DIA Programma senioren Zaterdag 5 mei: DIA (Zat)1-Beek Vooruit (Zat)1 14.30 DIA (Zat)3-SCO/TOFS (Zat)2 14.30 SPS (Zat)2-DIA (Zat)2 12.00 Zondag 6 mei: DIA 1-SAB 1-14.30 DIA 2- Madese Boys 3 11.30 Be Ready 2-DIA 3-14.30 TSC 5-DIA 4-10.00 Programma jeugd Zaterdag 5 mei: DIA B1-TVC Breda B1-14.30 DIA D1-UVV’40 D1-12.00 JEKA B5-DIA B2-13.45 Woensdag 9 mei: DIA C1-Bavel C2-19.00 DIA E6-Baronie E16-16.00 Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de DIA jeugd, mail dan aub naar. diajeugd@ hotmail.com

Baronie Dames 1 zoekt enthousiaste meiden BREDA - Baronie is op zoek naar enthousiaste voetbalsters die Baronie Dames 1 willen komen versterken. Vandaar dat wij tot 15 mei op woensdag (19:45 tot 21:45) en vrijdag van 19:30 tot 21:30 uur open trainingen geven op Sportpark De Blauwe Kei aan de Blauwe Kei 1, in Breda. Baronie Dames 1 komt volgend seizoen uit in de derde klasse na twee keer op rij te zijn te zijn gepromoveerd. Door deze promoties is dames 1 het hoogst spelende

team in Breda. Het team bestaat uit een gezellige groep dames, die weliswaar fanatiek zijn binnen de lijnen van het voetbalveld maar ook geregeld met elkaar een borrel drinken in de stad. Voor de groep staan twee enthousiaste trainers die vinden dat de rek nog lang niet uit de groep is en we dus nog meer hogerop kunnen. Vind jij het leuk om twee keer per week fanatiek te trainen (natuurlijk kan het zo zijn dat je een keer niet kan, geen probleem), op zondag de pannen van het dak te spelen, leg jij de lat net wat hoger

dan de rest, ben je overtuigd van je kunnen en vind je het belangrijk om te voetballen bij een club die vrouwenvoetbal waardeert en stimuleert? Stuur dan even een mailtje naardames@vvbaronie.nl, we zien je dan graag tegemoet op de training! Mocht je wel willen komen voetballen maar niet in de derde klasse, dan is er ook nog plek in dames 2 en dames 3, mail daarvoor ook naar dames@vvbaronie.nl. Beide teams komen volgend jaar uit in de 5e klasse. PAGINA 15

VV Barça periodekampioen BREDA - Door de wat gelukkige overwinning op VCW is Barça periodekampioen geworden en kan bij verlies van Emma aanstaande zondag zelfs kampioen worden in de vijfde klasse en rechtstreeks promoveren. Daar zag het in het begin van de wedstrijd niet naar uit, omdat beide ploegen weinig kansen kregen en een gelijkspel de verhoudingen beter had weergegeven. In de eerste helft had Barça een overwicht, maar geleidelijk kwam VCW terug. In de tweede helft was er wel een doelpunt voor

VCW, maar werd terecht afgekeurd door de 63 jarige uitstekend leidende scheidsrechter Fitters uit Nieuwcuyk. Het was een sportieve wedstrijd, maar het venijn zat in de staart, toen wederom Rashis Rawas alléén op doel geen fout maakte. 0-1. Hierdoor wordt de wedstrijd Emma-Gesta erg belangrijk en bij een gelijkspel of overwinning van Gesta is Barça kampioen. Zelf is Barça al uitgespeeld. Een mooi resultaat van trainer Alkan, die erin geslaagd is van het eerste team een groep te maken, die nu niet slechts voor zichzelf gaat, maar ook voor het team.

Baronie ontvangt kampioen BREDA - Het is zondag de klassieker Baronie - Gemert. Vorig jaar degradeerde beide teams uit de Top klasse maar Gemert behaalde afgelopen zondag met grote voorsprong het kampioenschap in de hoofdklasse B en gaar na een jaar dus weer terug naar de Top Klasse. Baronie blijft na de winst op Venray ook het komend seizoen in de hoofdklasse B.Het belooft zondagmiddag dus weer een leuke voetbalwedstrijd te worden tus-

sen twee ploegen die jaren om de prijzen speelden in de hoofdklasse B. Baronie zal voor aanvang van de wedstrijd alle kampioenselftallen bij de jeugd huldigen. Na de wedstrijd zal dan de koe bepalen wie het juiste vakje heeft in de actie schijt je rijk. HHBaronie trainer Jack Sweres kan zondag weer beschikken over Guido van Sant en Benny Kerstens na een schorsing. Maar vanwege een schorsing zit Gurgen Gijzen zondag op de tribune. Baronie - Gemert aanvang zondagmiddag 6 mei om 14.30 uur op de Blauwe Kei.

RKSV Groen Wit zoekt meiden en dames BREDA - Geïnteresseerd in damesvoetbal? Heb je zin om een buitensport te beoefenen en vind je het leuk om deel uit te maken van een gezellig team waarbij de leeftijd varieert van 14 tot 50+? Dan ben je bij vereniging r.k.s.v.Groen-Wit in Princenhage te Breda aan het goede adres! Vanwege zwangerschappen en dergelijke is ons elftal op zoek naar meisjes

en dames die ons team willen komen versterken. Of je nou wilt keepen of wilt spelen, iedereen is welkom! Ervaring is mooi, maar zeker niet noodzakelijk. Gezelligheid en teamspirit staan bij ons voorop. Wil je eerst eens kijken of damesvoetbal bij RKSV Groen-Wit iets voor je is? Train dan vrijblijvend een keer mee op woensdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Hellen Go, tel. 06-22246457.

Sportvereniging SAB BREDA - Wekelijks trainen onze kabouters op zaterdag op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan; 10.30u. Info Jef Oomen, tel. 076-5203239. Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via voetbalsab@hetnet.nl Programma jeugd zaterdag 5 mei SAB C1-Boeimeer C2 13.00 SAB C2-Sprundel C2 11.00 SAB D1-Zwaluwe D1 11.15

Dinsdag 8 mei Advendo F1-SAB F1 18.30 Programma senioren zaterdag 5 mei The Gunners 4za-SAB 3za 13.00 SAB 4za-Good Luck 4za 12.30 Zondag 6 mei DIA 1-SAB 1 14.30 SAB 3-EBOH 3 11.00 SAB 4-Baronie 8 12.00 Beek Vooruit 7-SAB 5 10.00 Terheijden Da1-SAB Da110.00

Fixitzaalvoetbalcompetitie BREDA - Ook in de B-divisie van de Fixit-zaalvoetbalcompetitie is de kampioen bekend. Onze Henk wist voor de eerste maal de titel binnen te halen. Jammer genoeg gebeurde dat in de dertiende speelronde zonder dat de ploeg hoefde te spelen. Tegenstander SCM had afgemeld, waardoor Onze Henk de overwinning en het kampioenschap in de schoot geworpen kreeg. Dat kwam ook doordat de enige belager Life ook hun wedstrijd tegen Tornado hadden afgezegd. Afzeggingen in het voorjaar lijken de laatste jaren steeds meer gemeengoed te worden, waardoor er toch een mate van competitievervalsing optreed. Blijkbaar zijn er in deze periode teveel andere activiteiten. Gelukkig gingen er ook nog wedstrijden door. Het Oosterhoutse JONKies maakte korte metten met Subway. Ook hier hadden beide teams geen overvloed aan spelers. JONKies had dan nog wel een wissel, maar de spelers van Subway moesten het zonder een wisselspeler doen. Halfweg het duel was het eigenlijk al beslist. JON-

Kies had hun overwicht omgezet in een 5-1 voorsprong. Na de pauze kon Subway nog wel terug komen tot 5-3, maar de opbouw verliep daarna te traag. JONKies kon daardoor vrij gemakkelijk een ondoordringbare verdediging opbouwen en met enkele scherpe counters werd Subway naar een 9-3 nederlaag gespeeld. ZVV Breda had weinig moeite met Red-D). Een 2-1 achterstand gaf Red-D) nog wel even hoop op meer, maar daarna bouwde ZVV Breda de voorsprong steeds verder uit. Pas bij 7-1 kon Red-D) nog een keer tegen scoren. Uitslagen JONKies-Subway 9-3 Breda-Red-D) 7-2 Onze Henk-SCM 3-0 Life-Tornado 0-3 De stand 1. Onze Henk 13-31 2. Life 13-27 3. JONKies 13-25 4. ZVV Breda 13-21 5. Tornado 13-21


Drukke meimaand Harmonie Constantia

Het grootste dansprogramma op het internet

Dance the Music: 8X8 BREDA - Op 24 maart vonden de opnames plaats voor het eerste seizoen Dance the Music: 8X8 in Showtime te Breda. Menig danstalent, vooral uit regio Breda, maar ook uit Eindhoven, Amsterdam, Almere en Antwerpen was aanwezig om te uitdaging aan te gaan. Ongeveer een jaar geleden sprak jongerenorganisatie Tracks, van Stichting Urban Brabant, de ambitie uit om zelf hoogwaardige televisieprogramma’s te maken en deze ook uit te zenden op televisie. Met het nieuwe programma Dance the Music: 8X8 lijkt deze ambitie werkelijkheid te worden. De eerste aflevering stond nog geen week online en is al zo’n 3000 keer bekeken. Daarnaast hebben de eerste 4 dansers bij elkaar al 1500 likes gegenereerd en is het programma wekelijks te zien op Brabant10. In Dance the Music: 8X8 nemen 24 ervaren dansers/choreografen het tegen elkaar op onder het toeziend oog van een professionele jury, bestaande uit Clifton Veldwachter en Virgil Bonofacio. De dansers krijgen 8X8 tellen om de kijker en de jury te imponeren met hun zelfgemaakte choreografie op een aangeleverde muziekmix. Per aflevering vinden er twee battles plaats. De winnaar wordt bepaald door de kijker door het geven van likes (facebook). De eerste 25 likes worden verdeeld door de jury en daarna kan het stemmen op: www.macascene.nl beginnen. Dit is tevens het online platform waar alle afleveringen te zien

BREDA - Na het mooie Oranje-concert en de muzikale opluistering van de festiviteiten op Koninginnedag gaat Harmonie Constantia voortvarend verder met diverse muzikale activiteiten in de maand mei.

zijn en waar je alle informatie kunt vinden rondom Dance the Music: 8X8. De danser die na een week de meeste likes heeft gekregen, wint de battle en gaat door naar de finale. Het prijzenpakket voor de winnaar wordt onder andere gesponsord door kledingketen Britain. De presentatie van Dance the Music: 8X8 is in handen van de uit Breda afkomstige Mike ‘Mighty’ Groeneweg. Dance the Music: 8X8 is een programma van jongerenorganisatie Tracks Breda. Initiatiefnemer Jean Dundas werkt hier samen met jongeren aan een culturele urban lifestyle omgeving voor jongeren. Omdat

Tracks geen commerciële doelstellingen nastreeft wordt er veel gewerkt met vrijwilligers en stagiaires. Tracks hoopt met dit programma ook jongeren te enthousiasmeren voor het televisie vak. Talent en de ontwikkeling daarvan staan binnen de organisatie hoog in het vaandel en dit zien we terug in het programma. Er zal dan ook veel danstalent uit de thuisbasis Breda voorbij komen, maar ook uit andere delen van Nederland en zelfs België. De komende 5 weken zal er iedere woensdag een nieuwe aflevering van Dance the Music: 8X8 uitkomen op www.macascene.nl.

Museum Oorlog en Vrede BREDA - Zaterdag 5 mei is het museum Oorlog en Vrede van 13.00 tot 15.00 uur open. Bevrijdingsdag dreigt te verworden tot een muziekfestival, waarbij het belang van vrijheid nogal eens uit het oog verloren wordt. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en rond-

weg zorgwekkend is de vrijheid die veel mensen in Nederland nemen om te generaliseren. Daarom is er in het museum een kleine tentoonstelling te zien van unieke documenten met betrekking tot de Jodenvervolging in Breda. Daarnaast is er speciale aandacht voor prentbriefkaarten die met de bevrijding te maken hebben.

Binnenkort is het 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak. Als er voldoende belangstelling is wil men deze zomer een tocht organiseren naar Verdun en de Maginotlinie en een tocht naar Ieperen en omgeving. Laat weten als u belangstelling heeft.

Dieren Centrale Nederland Vermist Kater, zwart, zonder wit, jong, is gechipt, halsband zwart + koker, Heilige Elisabethstraat Breda. Kater, wit, is gechipt, halsband gekleurd + bel en magneet, Fazantstraat Breda. Poes, schildpad/ lapje, witte borst, Ginnekenweg Breda. Kater, grijs, langharig, is gechipt, Johan Marijnenboog Breda . Kater, rood, witte borst, buik, poten, jong Frobelstraat Breda.

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Van Dun Timmerbedrijf Kozijnen - Ramen - Deuren - Isolatieglas Onderhoud - Renovatie - Verbouwing

Bavelselaan 71 4835 GR Breda 076-5654169 info@vanduntimmerbedrijf.nl

Geef om kinderen. redeenkind.nl | Giro 1599333

Gevonden Teef, duitse herder x, bruin-zwart, licht van kleur, Liesbos Breda. Teef, duitse herder, zwart-bruin, Ernest Hendrickxstraat Breda. Teef, stafford am., bruin-wit, Planciusplein Breda. Kat, cypers, witte kraag, borst, buik poten en snuit door over neus, halsband blauw + zender, Liesdreef Breda. Kater, zwart, zonder wit, Moleneind Prinsenbeek. Poes, pers, schildpad, zonder wit, langharig, Bergdreef Breda. Kater, grijs, met witte aftekeningen, Buiten Hil Breda. Poes, cypers met witte aftekeningen, Meerten Verhoffstraat Breda. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl PAGINA 16

Op vrijdag 4 mei verleent de Harmonie haar muzikale medewerking aan de Dodenherdenking. Na de herdenkingsdienst in de kerk staat de Harmonie opgesteld bij het Dorpsplein en zal met omfloerst vaandel en tromslag in langzame pas afmarcheren naar het herdenkingsmonument aan het Wilhelminaplein. Hier speelt de Harmonie enkele koralen, hetgeen gevolgd wordt door de kranslegging en het ten gehore brengen van de Last Post. Daarna wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. Tenslotte wordt het Wilhelmus gespeeld door de Harmonie en gezongen door het Gemengd Koor. De Harmonie marcheert terug onder het spelen van enkele marsen. De volgende dag, zaterdag 5 mei, neemt Harmonie Constantia met marsmuziek deel aan het defilé in het kader van de bevrijdingsfeesten in Breda. De bevrijdingsstoet vertrekt omstreeks 15.15 uur vanaf de Trip van Zoudtlandkazerne en gaat volgens een vooraf vastgestelde route naar de KMA. Op het bordes van het Stadhuis aan de Grote Markt zal het defilé worden afgenomen door een aantal hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de gouverneur van de KMA en de burgemeester van Breda. Op vrijdag 11 mei zal de Avondwandelvierdaagse worden ingehaald, door de muziekkapel van de harmonie: De Bosuilen. Op Hemelvaartsdag 17 mei gaat Harmonie Constantia traditiegetrouw dauwtrappen naar Meersel-Dreef. Het vertrek is om

5.30 uur vanaf café Christianen. Wij nodigen enthousiaste wandelaars uit om met de harmonie mee te wandelen. Samen met Koninginnedag is het dauwtrappen altijd een van de gezelligste lopende optredens van de Harmonie. In de week van 20 t/m 26 mei is de Anjeractie. Leden van de Harmonie, herkenbaar in uniform, zullen bij u langs komen voor de Anjercollecte. Een derde deel van de collecteopbrengst in Ulvenhout komt direct ten goede aan onze vereniging. Verder kan Harmonie Constantia bij het Anjerfonds financiële ondersteuning vragen, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van instrumenten. Op zaterdagmiddag 26 mei van 15.0017.00 uur geeft Harmonie Constantia een groot concert op een podium in het Spanjaardsgat in Breda. Het thema van dit concert is Keltische muziek: Constantia goes Celtic. De Harmonie zal samen met een aantal Iers en Keltisch georiënteerde groepen optreden, zoals met de Swingfolkband Navenant, met een Ierse dansgroep en een aantal doedelzakspelers. Ook ons eigen oud lid Jeroen Goossens zal een solostuk spelen op de Tin Whistle (Ierse fluit). De prachtige Ierse en Keltische muziek is de laatste jaren erg populair geworden. De spectaculaire muziek en dans van o.a. de wervelende dance show van The Lord of the Dance en de Riverdance hebben zeker hieraan bijgedragen. Maar de Ierse en Keltische muziek kent ook gedragen ballades en romantische melodieën. Wilt u van dit alles genieten, houdt dan zaterdagmiddag 26 mei hiervoor vrij. Wilt u meer weten over onze verenigingen en via foto’s een indruk op doen van onze activiteiten bezoek dan eens onze website: www.harmonie-constantia.nl

Exposities Expositie Jan Moll: in Woonzorgcentrum Thebe, Thebe Heuvel Donatello 1, (voorheen Talmastraat), Breda, Tel. 0765231710. Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur; t/m 27 mei. Meer informatie: www.janmoll.nl Portret als Spiegel: Centrale Bibliotheek van Breda, Molenstraat 6, expositie ‘Portret als Spiegel’. De expositie laat de presentatie zien van een samenwerkingsproject van kunstenaar Martin Peulen en filosoof Pieter Vastbinder. Te bezichtigen t/m 5 mei. Martin Peulen 06-10393135 en Pieter Vastbinder 06-49948026. Expositie van De Collagestudio: Susan Lambeck exposeert onder de naam De Collagestudio t/m 6 mei bij Inspire Coffee in de Veemarktstraat 4 in Breda. Er hangen kleine kleurrijke collages met papier en textiel, maar ook grote handgemaakte QR-codes van papier. Meer informatie: http://www.decollagestudio.nl Collages en keramiek: Tot en met 6 mei exposeert kunstFLHO in De Stadsgalerij Breda. Hannie Mommers (Nederland) en Carine Van Gorp (België) hebben samen het kunstinitiatief kunstFLHO opgericht. kunstFLHO staat voor kunstinitiatief FLANDERS-HOLLAND en is geïnspireerd op ‘being in the flow’. Hannie exposeert keramiek en fotografie. Carine zal haar

collages en schilderijen laten zien. Open: donderdag 13-19u; vrijdag, zaterdag en zondag 11-17u, De Stadsgalerij, Oude Vest 34, Breda. Expo voor bieb Tamangschool Nepal: Iin Kick-Start, Catharinastraat 87/89 expositie Hindoe - Boeddhist - Open Boek. De opbrengst is voor een op te zetten bibliotheek in een gebied in Nepal waar het Tamang-volk woont. De expositie vraagt aandacht voor dit project. Kick-Start, Catharinastraat 87/89 Breda, dagelijks geopend 8.00-22.00u; tot en met 11 mei. Expositie BSK: De Bredase Schilders Kring (BSK, groep amateurschilders) presenteert een 60-tal schilderijen in de Nieuwe Veste te Breda. Interessant is de grote verscheidenheid in onderwerpen, materialen en technieken. De tentoonselling is de gehele maand mei te bezichtigen. De groep wordt professioneel begeleid, iedere woendagmiddag en -avond in het Gemeenschapshuis Erasmus, Erasmusweg 24 in Breda. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Inlichtingen: 0765219856. Expositie Marielle Buitendijk: Bij Galerie 48 Breda, op de Markendaalseweg, is nieuw werk te zien van Mariëlle Buitendijk. Meer informatie op www.galerie48. nl. De tentoonstelling loopt t/m 2 juni.

Wiego Wandelen BREDA - Wandelsportvereniging Wiego neemt op zaterdag 5 mei deel aan de Kampina-wandeltocht te Boxtel. Daarvoor laat Wiego een bus rijden. Er zijn vier opstappunten in Breda en één in Etten-Leur. De vertrektijd ligt tussen 8.30 en 9.10 uur (afhankelijk van het opstappunt). De terugkomst ligt rond 16.45 à 17.30 uur. De te lopen afstanden zijn 7,12, 20 en 30

km. Deze tocht gaat voor het grootste deel door het bekende natuurgebied De Kampina. Deelnemers op de afstanden 7 en 12 km worden daar vanaf de startlocatie met busjes naar toe gebracht. Geïnteresseerden (ook Nordic Walking-sporters) die mee willen en geen lid van Wiego zijn, kunnen voor meer informatie terecht bij de heer H. v.d. Bruggen, Amerongenstraat 130 te Breda (tel. no. 076-5657357, b.g.g. 06-36080869).


te koop gevraagd

T/M ZATERDAG 5 MEI

GRATIS ZONNEBRIL! OP=OP!

antiek

Gezocht: testpersonen

porselein en zilver

voor het nieuwste, kleinste en meest geavanceerde hoortoestel

meubelen, klokken,

06-51482362 0165-539177

Slank de zomer in?

Meld u nu aan!

Voeding & beweging dé Combi! Nieuw iN Breda: Fit & Fun Club Herbalife Breda Voor info: 06-48598154 Ilse Koot

Gratis en vrijb lijvend (076) 531 02 50

Man zoekt kaMer in Breda

FOR MEN AND WOMEN KEUZE UIT 7 MODELLEN BIJ BESTEDING VANAF 17,50* *M.u.v. afgeprijsde artikelen. Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een gratis Reward-Card.

Lake Side Breda | Moerwijk 1E

LAKESIDE.NL

voor maximum 400 euro Informatie

06 84501658

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Feestje? Voor verhuur van: tafels • stoelen toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. € 45,-

snijdersverhuur.nl

Bel: 0165-386105 0165-386613

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

huis schilder Ramen & Kozijnen

076 - 57.15.914

www.marnix.breda

o.a. stucwerk schilderwerk en behangen Demmers Interieur Etten-Leur 06-41211049

Parket Service van de Wetering Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs! Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl

U bent van harte welkom op 10 mei! Op deze dag is onze productspecialist mevr Hammouti aanwezig om het toestel bij u in te stellen en om u te informeren over alle mogelijkheden. Meld u aan voor woensdag 9 mei via onderstaand telefoonnummer of in onze winkel!

Breda Karnemelkstraat 4 a, tel. (076) 531 02 50 (Centrum, tegenover McDonald’s)

Tel.: 06-50905037

Voor al uw klussen

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

test besproken aan de hand van een uitgebreide vragenlijst.

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

www.scan-werk.nl

Ervaar nu het meest moderne en kleinste hoortoestel: de Oticon Intiga. Bij Schoonenberg kunt u dit unieke toestel nu 2 weken zelf uitproberen. Gratis en zonder aankoopverplichting. Na afloop wordt de

Leggen, schuren en onderhoud van al uw houten vloeren Ook voor traprenovatie voor bedrijf en particulier

tel.: 06 - 48117916

www.weteringparket.nl

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt


VOLLE EVANGELIE GEMEENTE IMMANUEL Wekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweewekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuel-breda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academiesingel 2727. Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671. PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA www.protestantsegemeentebreda.nl Midden/Zuid Zondag 6 mei Wijkgemeente Noorder Beemden Lucaskerk: 10.30u ds. E. Quaak Prinsenbeek, kindernevendienst en crèche; Tweeschaar 125 Haagse Beemden. Bereikbaarheid predikanten: 076-5495004/5419603. Wijkgemeente Midden-zuid Markuskerk: 10.00u ds. J. Idema; Hooghout 98 Brabantpark. Bereikbaarheid predikant 076-5714742. Johanneskerk: 10.00u ds. S. van der Zee; Dreef 5 Princenhage. Bereikbaarheid predikant 076-5217402. Oecumenische vieringen: Amphia Langendijk 10.15u dienst van Schrift en Tafel, ds. K. van Huisstede; Amphia Molengracht 10.30u dienst van Schrift en tafel, ds. A. Visser zanggroep; De Breedonk: locatie Mastbos, vrijdag 4 mei 15.00u Pastoor W. van Gorpn; Verpleeghuis Aeneas zaterdag 5 mei 18.15u pater M. van Kooten; Grote kerk dinsdag 8 mei Oecumenisch middaggebed 12.30u dhr. G.J. van Dooren. GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERK Vriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst. KERK VAN DE NAZARENER Evangelisch Kerkgenootschap Predikant: Ds. Maarten van Immerzeel www.breda-nazarene.nl, info@bredanazarene.nl, tel. 0162-740016 Zondag 10.30u dienst ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKEN Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Zaterdag 10.00u bijbelstudie; 10.45u Prediking. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BREDA Elke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.076-5870898. KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Mgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 0652338961. Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kinderkamer tot 3 jr. Priesterschapvergadering: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr. 11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas. 11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden. LEGER DES HEILS Hendrik Berlagestraat 102, tel.0765870344. Iedere zondag 10.30u. samenkomst, enthousiaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor en mevrouw Van Schaik. PAROCHIE BREDA CENTRUM St.Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 0765215764. Antoniuskathedraal, St. Janstraat: zondag 10.30u euch.viering. Maandag t/m vrijdag 12.30u euch.viering. Begijnhofkerk, Catharinastraat: zaterdag 17.00u euch. viering. Maandag t/m vrijdag 07.45u morgengebed. Woensdag 18.00u jongerengebedsdienst. St. Joostkapel, Ginnekenstraat; dinsdag en vrijdag 10.30u euch.viering. DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDA Cimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK MATTHEÜS www.cgkbreda.nl Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. Zondag 6 mei 10.00u Leesdienst. Deze dienst is tweetalig, zowel in het Spaans als in het Nederlands. 15.00u ds. J. Westerink, Urk GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Terheijdenstraat 9 Diensten: zondag 09.30u en 16.30u REMONSTRANTSE GEMEENTE BREDA EN OMGEVING Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98. JERUZALEM PAROCHIE www.jeruzalemparochie.nl Breda Zuid/ zuid-oost Zaterdag 16.00u Huize Ruitersbos 19.00u Maria Kerk Zondag 09.30u Petrus en Paulus kerk 09.30u Maria Kerk 11.00u Sacramentskerk 11.00u Laurentius Kerk 1e donderdag van de maand 09.00u Petrus en Paulus dagkapel 1e vrijdag van de maand 10.00u Sacramentskerk Iedere vrijdag 19.00u Huize Overakker THE BLESSING BREDA Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebedsdienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929. KERK PATERS KAPUCIJNEN Zondag eucharistievieringen 8.30u en 10.00u. Weekdagen 7.45u. EVANGELIE GEMEENTE DE DEUR Teteringsedijk 89k, Breda. Telefoon 0651193738. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondagsschool 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdagavond jongerenavond: muziek, drama, film. PAROCHIE BREDA-NOORD Parochiecentrum Belgieplein 6, 4826 KT Breda.Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00u. 076-5873482 (in noodgevallen 0619825402) www parochiebredanoord. nl, info@parochiebredanoord.nl Kerkgebouw Belgieplein 4. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 09.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis De Biesdonk, Belgieplein 8. Meer info 076 5871820. EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. Zondagse diensten: 11.00u Prisma College (Haagse Beemden), Ganzerik 3, Breda. Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst. Zondag 6 mei: Dienst met Avondmaal, spreker: Ad van der Heiden RAAD VAN KERKEN Iedere dinsdag om 12.30u is er in de Stiltekapel van de Grote Kerk een middaggebed. EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEENTE BREDA Groene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u Tel.info: 076-5717155. www.ebgbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE PRINSENBEEK - HET KRUISPUNT Secretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www.hetkruispunt.org Zondag 6 mei: 10.00 u dienst, ds.mw. J.Nijboer, Breda. Ouderling dhr. R. Monster 076-5410321.

EVANGELISCHE LUTHERSE GEMEENTE BREDA E.O. Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. KlaaysenSiebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; evangelisch-luthers-breda.nl Zondag 10.30u RK PAROCHIE PRINSENBEEK Secretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl. Contactpastor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur. NAZARETHPAROCHIE BREDA WEST Secretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.3015.00u (m.u.v. woensdagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111. OLV van Altijddurende Bijstand (Wijk Heuvel) zaterdag 17:30u; Anna-Rozenkrans (Wijk Tuinzigt) zaterdag 19:00u; H Moeder Gods (Effen) zondag 9:30u; H. Pastoor van Ars (Liesbos) zondag 11:00u; H. Martinus (Princenhage) zondag 10:00u; H. Martinus zondag 12:00u. Vieringen door de week: OLV van Altijddurende Bijstand dinsdag 9:00u; Anna-Rozenkrans, eerste woensdag van de maand 9:00u; H. Martinus donderdag 09:00u; H. Moeder Gods, eerste vrijdag van de maand 9:00u. ORTHODOXE KERK BREDA De Parochie van de Heilige Myrondraagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand: 10.00u: 3e en 6e uur. 10.30u: Goddelijke Liturgie Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www. orthodoxekerkbreda.nl. MICHAELPAROCHIE BREDA (OOST) Parochiecentrum: Hooghout 67, 4817EA Breda; open op werkdagen van 09.0012.00u; 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794; www.michaelparochiebreda.nl; info@michaelparochiebreda.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@ michaelparochiebreda.nl Zaterdagavond 19.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgiëplein 6; 19.00u woord en gebed aan de vooravond van zondag De Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. Zondagochtend: 08.45u Lucaskerk (H. Beemden), Tweeschaar 125; 08.45u Annakapel (Breda-Oost), Heusdenhoutseweg 34 10.00u Williborduskerk (Teteringen) Kerkstraat 1; 10.00u Franciscuskerk (BredaNoord), Belgieplein 6; 11.30u Bethlehemkerk (H. Beemden), Gageldonksepad 7; 11.30u Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67.

Secretariaat Gageldonksepad 7, 4824 PP, Breda. tel.5410194; fax.5426194, open elke werkdag van 9-12u, e-mail: secretariaat@ bethlehemparochie.nl, www.bethlehemparochie.nl Pastores: Frans Verkleij. Bereikbaar via het secretariaat. Zondag 6 mei: 08.45u Lucaskerk, eucharistieviering, J. Bot; 11.30u Bethlehemkerk, eucharistieviering Jubilatekoor, K Luijkx. ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GEMEENTE BREDA Dienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 0134551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEEN Dinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstondavond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord. VICTORY BIBLE CHURCH INT. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK Balfortstraat 63 Breda. Diensten met wisselende priesters Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u www.nak-nl.org WAALSE KERK Catharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850. CAPITOL WORSHIP CENTRE Capitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woensdagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN Laurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt) Breda. Predikant: Ds. P. Masmeijer, Duivelsbruglaan 21, 4853 JD Breda, 076-5653460. Koster: Mevr. J.R. van WijkVersteeg, Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; kbginneken@zonnet.nl; www. protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur Zondag 6 mei

WINNERS CHURCH INTERNATIONAL Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563 WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIES (Wereldwijde Profetische Evangelische Missies): Veemarktstraat 11, Breda. Elke zondag dienst om 14.00u. Diensten in Nederlands (en zo nodig Engels). Pastor: Roger Kaiser. Info en pastoraal zorg: tel. 0612274947; www.wpem.nl H.H. MARIA/DYMPHNA Kapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering. JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRY Iedere donderdagavond 20.00-22.00u komen we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar nathancivile@hotmail.com HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Heusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. J. Harten, tel. 078-6175115. Contact: breda@apgen.nl Eredienst: 09.30u. ANNAHUIS Diaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De middagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haagweg 3, tel. 076-5217964, info@annahuis.nl CHRISTENGEMEENSCHAP De Christengemeenschap, beweging voor religieze vernieuwing. Mensenwijdingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www. christengemeenschap.nl. CHRIST IN ACTION MINISTRIES ‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 0765204106; 076-5427839; 06-30559431. POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Laurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225.

Braba ntse Vrouwen

Bedevaart Meerseldreef

WILLIBRORDUSPAROCHIE TETERINGEN Parochiecentrum: Kerkstraat 1, 4847RM Teteringen. Bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00u; 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtelefoon 06-10292794); www.parochieteteringen.nl; info@ parochieteteringen.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@ michaelparochiebreda.nl Vieringen: Willibrorduskerk, Willem Alexanderplein, Teteringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 09.00u. BETHLEHEMPAROCHIE

BREDA - De werkgroep Moederdagviering v/d v.m.KVB laat weten dat op 8 mei de jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef gehouden wordt. We nodigen alle vrouwen van Brabant uit hier aan deel te nemen.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941

De viering zal geleid worden door oudlegeraalmoezenier pastor Nico Meurkens.

PAGINA 18

5e zondag van Pasen (Cantate) 10.00u Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Ds. E.V.E. Wijnands, Dalmsholte. Diensten in Huize de Werve Vrijdag 4 mei 15.30u Eucharistieviering Pastor Kortmann. Vrijdag 11 mei 15.30u Kerkdienst Ds. P. Siderius

De ontvangst is vanaf 10:00 uur in restau-

rant De Zeester naast de kerk. Daar krijgt u koffie/thee met ‘n appelflap. Om 11:00 uur begint in de kerk de Eucharestieviering. Gevraagd wordt of ieder ‘n bloem meebrengt voor de bloemenhulde bij de Grot. Opgeven voor 30 april bij Ida Machielsen tel. 076-5617001. Email: acmachielsen@ tiscali.nl

Op 5 mei

Vrijheidsviering Vredeskapel BREDA - Zoals we jaarlijks gewend zijn, herdenken we de bevrijding met een korte bijeenkomst op zaterdag 5 mei om 10.30 uur bij de in 1947 gebouwde Vredeskapel op het Esserplein.

Leden van Scouting Sint Martinus hijsen de vlaggen van Nederland, Popen en Princenhage in top van de door hen kunstig gesjorde driemaster. Rond 11.00 uur zal de bijeenkomst worden beëindigd. Mochten er mensen zijn die bloemen mee willen nemen, dan worden deze naar het Pools kerkhof gebracht.


vacatures

Meteor Systems is innoverend in de ontwikkeling, productie en levering van complete teeltgoot-, beweegbare teelt-, irrigatie-, plastic tunnel, transport- en bevestiging Systemen voor de Nederlandse en de internationale glastuinbouw. Ons hoofdkantoor is gevestigd te Etten-Leur met vestigingen in Duiven, Emmen en Canada. Dankzij de hoogstaande kwaliteit van onze Systemen en de klantgerichte visie van onze organisatie mogen wij ons verheugen op een sterk groeiende belangstelling en een toenemende vraag naar onze producten. Voor de vestiging in Etten-Leur zijn wij op zoek naar;

Onderhoudsmonteur Electro besturingstechniek Taakomschrijving: Het profiel ? - tenminste middelbaar niveau (MTS niveau 3) - storingen oplossen - kennis van Siemens / Omron PLC - preventief onderhoud - mechanische kennis vereist - aanpassingen / nieuwbouw aan machinepark Wat kunt u verwachten ? - een zelfstandige functie met eigen verantwoordelijkheden - goed salaris, CAO; metaal en techniek en je werkt in een prettig team in een open en informele sfeer Spreek dit je aan, stuur dan je cv en sollicitatie naar: Meteor Systems, t.a.v. Dhr. T. van Hassel, Munnikenheiweg 58, 4879 NG Etten-Leur Tel.: 076 5042842, E-mail: theo@meteorsystems.nl

INKIES HAARSTUDIO zoekt

stylist/topstylist

Operator mobiele rolvormmachine

voor 22,5 uur.

Het profiel ? - je bent enthousiast, technisch en flexibel ingesteld - geen 9 tot 5 mentaliteit, zelfstandig - bekend in de glastuinbouw - beheersing van de Engelse taal - je bent bereid om op verschillende locaties te werken over de gehele wereld

Een leuke, gezellige collega! Diploma vereist dames/heren vak. Zelfstandig kunnen werken, flexibel en gedreven met gevoel voor humor die ons team komt versterken. Per direct beschikbaar. Graag contact opnemen met E. Assenberg 06 24655846 (gelieve na 18.00 u)

Taakomschrijving: - het installeren van teeltsystemen op locaties wereldwijd - ombouwen en preventief onderhouden van de rolvormmachines

Wat kunt u verwachten ? - een zelfstandige functie met eigen verantwoordelijkheden - goed salaris, CAO; metaal en techniek en je werkt in een prettig team in een open en informele sfeer

Spreek dit je aan, stuur dan je cv en sollicitatie naar:

Meteor Systems, t.a.v. Dhr. J. Segeren, Munnikenheiweg 58, 4879 NG Etten-Leur Tel.: 076 5042842, E-mail: john@meteorsystems.nl Meteor Systems, voor al uw irrigatie- en teeltsystemen. - www.irrigation.com

www.inkieshaarstudio.nl

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden? Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda

Radius College zoekt Topper binnen Installatietechniek (1 wtf)

JIJ:

WIJ:

Enthousiast • Accuraat Collegiaal • Deskundig

Innovatief • Resultaatgericht Duurzaam • Elan

Onderdeel van ROC West-Brabant

• •

Of je nu uit het onderwijs komt of niet, jij hebt het natuurlijk talent om informatie over te brengen op prettige manier. Je bent zeer deskundig op jouw vakgebied. Je hoeft geen lerarenopleiding te hebben, om bij ons aan de slag te kunnen.

Informatie en solliciteren

www.radiuscollege.nl

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Functie inhoud: - in en verkopen van nieuwe + 2de hands artikelen - bijhouden van in- en verkoopadministratie

Producten zoals datarecorders, luchtreinigers, vochtabsorbers, stuwzakken en koelelementen. We hebben een vacature voor:

Commercieel Medewerker Binnendienst (Full-Ɵme)

Meer info: www.tnsdirectgeld.nl/vacature.htm Sollicitatie per email: postmaster@tnsdirectgeld.nl

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

(INTER)NATIONAAL CHAUFFEURS TANKCONTAINERS

(FULLTIME)

Functie: Je taak bestaat uit het in binnen- en buitenland vervoeren van tankcontainers. Onze klanten bevinden zich hoofdzakelijk in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Als (Inter)nationaal Chauffeur Tankcontainers wordt van je verwacht dat je: - enthousiast, gemotiveerd en stressbestendig bent - accuraat en zelfstandig kunt werken - in het bezit bent van de benodigde rijbewijzen - in het bezit bent van een chauffeursdiploma - de Nederlandse taal beheerst, kennis van Duitse en Engelse taal is een pre - ervaring hebt in het tanktransport - in het bezit bent van een geldig ADR-certificaat (inclusief tank) - bij voorkeur in het bezit bent van een geldig BBS-certificaat

Aanbod: Wij bieden je een prettige werkomgeving in informele sfeer binnen een organisatie die continue in beweging is. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

Beschik je over: • Goede tot uitstekende vaardigheid in woord en geschriŌ in de Nederlandse en Engelse taal. • Minimaal MBO, niveau 4 werk- en denkniveau.

Kijk dan voor meer informaƟe op www.praxas.com en solliciteer door je moƟvaƟebrief en c.v. te sturen naar info@praxas.com, T.a.v. de heer B. van Velden.

Koops Transport Rotterdam BV houdt zich sinds 1916 bezig met nationaal en internationaal transport. Koops Transport is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal transport- en expeditiebedrijf en beschikt over een zeer modern wagenpark met 100 eenheden. Bij Koops Transport werken ca. 140 medewerkers. Voor onze vestiging in Rotterdam (ca. 90 medewerkers), gespecialiseerd in tanktransport, zijn wij per direct op zoek naar:

Beloning: Volgens de C.A.O. K.N.V.

Doordat we in verschillende sectoren leveren, kom je met diverse mensen in gesprek uit vele landen.

Kennis van SalesForce, Exact online is een pre.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste zelfstandige allround haarstyliste die ons team kan versterken. Heb je enkele jaren ervaring in het kappersvak schrijf dan een sollicitatiebrief naar onderstaand adres of stuur een mail met uitgebreide CV naar ‘t Salonneke te Etten-Leur. Of kom gelijk langs en maak een afspraak voor een eerste gesprek. ‘t Salonneke Kerkwerve 9, ook gevestigd aan de Concordialaan 207a, 4872 MH Etten-Leur, info@salonneke.nl, 076 50 22 142

Gezocht: Winkelmedewerkster Praxas B.V. is leverancier van een breed assorƟment beschermings- en controlemiddelen.

Fulltime / parttime allround haarstyliste

Informatie: Hiervoor kun je contact opnemen met de heer H.J. van den Berg (tel.nr.: 010-2313820 / 06-20625945)

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Reactie: Heb je belangstelling voor deze afwisselende en verantwoordelijke functie en herken je jezelf in bovenstaand profiel, dan kun je je sollicitatie binnen twee weken sturen naar: Koops Transport Rotterdam BV t.a.v. de heer H.J. van den Berg Columbusstraat 34, haven 2773 3165 AD Rotterdam E-mail adres: hvdberg@koopstransport.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

www.koopstransport.nl


geldt voor het op twee na duurste artikel

3e artikel

geldt voor het op één na duurste artikel

KORTING

2e artikel

geldt voor het duurste artikel

KORTING

1e artikel

KORTING

STAPELKORTING 10% 20% 30%

woensdag 2 mei t/m zondag 6 mei

bij BREJAART SPORT Breda-Centrum Naar hartenlust lekker stapelen op onze voetbal, running, hockey, tennis, fitness, outdoor, bad en beach afdelingen Gaastra, Falcon, Protest, O’Neill, Luhta, Icepeak, The North Face, Puma, Adidas, Reebok, Nike, Esprit, Sjeng Sport, Björn Borg, Only, Babolat, Wilson, Dunlop, Prince, Dita, Grays, Stag, Speedo, Tweka, Brunotti, Nomad, Columbia, Tenson, Converse, Vans, Deuter, Lowa, Meindl, Salomon

#12012

Veemarktstraat 12 Breda-Centrum 076-522 70 00 Donderdag koopavond www.intersportbrejaart.nl

*Korting alleen geldig bij aankoop van meer dan 1 artikel *Geldt niet op aanbiedingen, afgeprijsde artikelen en i.c.m. andere acties.

PLEIN

ROCKANJE

A15 N57

RHOON

BOTLEKTUNNEL

A15

BENELUX

POORTUGAAL

HELLEVOETSLUIS

HEERJANSDAM A16 MERWEDEA15 BRUG HARDINXVELDSLIEDRECHT GIESSENDAM

ZWIJNDRECHT N217

N3

DRECHTTUNNEL

‘Verkeershinder A16

WERKENDAM

’S-GRAVENDEEL

A29

MAASDAM

GOEREE

KNOOPPUNT

GORINCHEM

NOORDTUNNEL

HEINENOORDTUNNEL

STELLENDAM

MIJNSHEERENLAND

ZUID BEIJERLAND

MIDDELHARNIS SOMMELSDIJK

DO RDRE CH T

KILTUNNEL

BIESBOSCH

OVERFLAKKEE

A16

NUMANSDORP

MOERDIJKBRUG

HARINGVLIETBRUG KNOOPPUNT

HAM

GEERTRUIDENBERG

KLAVERPOLDER

LAGE ZWALUWE

WILLEMSTAD

RAAMSDONKSVEER

A29

KLUNDERT

KNOOPPUNT

N59

SABINA

N257

DINTELOORD

A17

A29

KNOOPPUNT

STEENBERGEN

TERHEIJDEN

HOEVEN OUDENBOSCH

PRINSENBEEK

TETERINGEN

KNOOPPUNT

ETTENLE UR

PRINCEVILLE A27

DE STOK

Kijk voor meer informatie op Kijk voor meer informatie op www.meubelspuiterijroosendaal.nl www.meubelspuiterijroosendaal.nl

KNOOPPUNT

R O OSE N D AAL

A58

Geef Geef uw uw keuken keuken een een tweede tweede leven leven

A58

A58

RUCPHEN

WOUW

HALSTEREN

B RE D A A16

A58

N282

Tilburg

KNOOPPUNT

A27

RottA16 erdam

A17

N259

B ER E R G EEN N OP O P ZO OM

O O S TE RH O UT

KNOOPPUNT

GALDER

RIJSBERGEN

VERKEERSPLEIN

ZOOMLAND

ZUNDERT

KNOOPPUNT

BAARLENASSAU

BAARLEHERTOG

HOOGERHEIDE

A4 OSSENDRECHT

BE L G IË

We geven u graag een interieur advies, er zijn erg veel We geven u graag een interieur advies, er zijn erg veel mogelijkheden om uw oude meubels weer een frisse en mogelijkheden om uw oude meubels weer een frisse en nieuwe look te geven, maak hiervoor even een afspraak via nieuwe look te geven, maak hiervoor even een afspraak via ons contact formulier via: ons contact formulier via: www.meubelspuiterijroosendaal.nl of bel 0165-520607 www.meubelspuiterijroosendaal.nl of bel 0165-520607

A1/E19

Iso-reno

A12 HULST

N290

Ook de plek voor het spuiten van al Ook de plek voor het spuiten van al uw meubilair, binnendeuren en radiatoren. uw meubilair, binnendeuren en radiatoren.

A16/E19

A58

MARKIEZAAT

Maak een afspraak en kom kijken in onze showroom te Breda

Snepvangers Installatiewerken Maalbergenstraat 2a - Wernhout Tel. 076-5977125/06-12215381 DONGEN Neem eens een kijkje op onze website: www.snepvangers-installatiewerken.nl

ZONZEEL

ZEVENBERGEN

NOORDHOEK Rotterdam OUD GASTEL

KNOOPPUNT

HOOIPOLDER

MADE A59

A16

FIJNAART

A59

Tevens verkoop en montage van nieuw sanitair en tegels.

KNOOPPUNT

HELLEGATSPLEIN

N59

OUDETONGE

A58

Nu ook jacuzzi’s, sauna’s en zwembaden

STRIJEN

Tussen knooppunt Galder en Belgische grens richting Antwerpen. Weekendafsluiting.’

NIEUWERKERK

• Loodgieterswerken • Dakbedekkingen • Zinkwerken • Centrale verwarming • CV-ketels • Mechanische ventilatie • Complete badkamers

GIESSENBURG

A15

ZUIDLAND SPIJKENISSE

GOEDEREEDE

RIDDERKERK

A29

OUD BEIJERLAND

HARINGVLIETSLUIZEN

ALBLASSERDAM PAPENDRECHT

KNOOPPUNT

BARENDRECHT

KNOOPPUNT

A NT W E R P E N Brussel

= wegwerkzaamheden

= omleidingsroute

Weekendafsluiting A16 tussen knooppunt Galder en Belgische grens richting Antwerpen

* * * * * *

Kozijnen, Ramen, DeuRen timmeRweRKen HoogRenDement isolatieglas teRRasoveRKappingen RolluiKen/scReens/maRKiezen seKtional gaRageDeuRen

www.iso-Reno.nl De Waterman 2 Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 4891 TL Rijsbergen zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

Vrijdag 4 mei 23.00 uur tot zondag 6 mei 15.00 uur

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 4 mei 23.00 uur tot zondag 6 mei 15.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A16 tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. In verband met deze werkzaamheden zijn beide rijstroken richting Antwerpen afgesloten. Houd rekening met lange omleidingsroutes (tot ruim een uur extra reistijd) en onverwachte drukte. Afsluitingen • • •

A16 vanaf knooppunt Galder tot aan de Belgische grens richting Antwerpen Oprit 14 Industrieterrein Breda 6000-7000 naar de A16 richting Antwerpen Verzorgingsplaats Hazeldonk richting Antwerpen

De laatste Dagen

Omleidingsroutes

Verkeer op de A58 vanuit Tilburg richting Antwerpen • Volg de A58 tot knooppunt Galder. Via de A16 en knooppunt Princeville naar de A58 richting Bergen op Zoom tot knooppunt Markiezaat. Verder op de A4 en Belgische A12 richting Antwerpen. Verkeer op de A16 vanuit Rotterdam richting Antwerpen • Op knooppunt Klaverpolder via de A17 en A58 richting Bergen op Zoom tot knooppunt Markiezaat. Via de A4 en Belgische A12 richting Antwerpen. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

extra 20% korting! z

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

10.30

Kijk op www.rws.nl/werkaandewegbrabant, www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002 (gratis).

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

DBO_20120502  

NHTV benoemt Lector Events Informatieavond CPO Brabantpark MAYA KINGMA GAAT VOOR OLYMPISCHE SPELEN BREDASE MIDWEEKEDITIE OOST tuinmeubelshow...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you