Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B R E D A S E

O P L AG E :

12 SEPTEMBER 2012 WEEK 37

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

TON VERWIJMEREN SUPERVRIJWILLIGER PRINSENBEEK

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BredaseBode

I

Te l .

SPORT

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

PVDA-FRACTIE BEZORGD OVER VERTREK RIJKSDIENSTEN

Gemeente Breda op PAGINA pagina 5 OP

Controle containers in wijk Linie

Man van fiets geduwd en beroofd

BREDA - Sinds maandag controleren afvalwachten van de gemeente Breda in de wijk Linie op containers die te lang op straat blijven staan. Uit controles blijkt dat afvalcontainers regelmatig te lang op straat blijven staan. Vaak staan deze containers in de weg, ze belemmeren de doorgang en trekken afval aan. Bovendien is het geen fraai gezicht en een ergernis voor omwonenden, stelt de gemeente. Volgens de Afvalstoffenverordening van de gemeente mogen afvalcontainers op de dag van inzameling na 20.00 uur niet meer in de openbare ruimte staan. Een container die niet tijdig van straat is gehaald, kan een bekeuring van 85 euro opleveren.

BREDA - Een 30-jarige inwoner van Terheijden die zaterdagnacht op de fiets naar huis was op de Terheijdenseweg, kwam voor een onaangename verrassing te staan. Ter hoogte van de schaatsbaan werd hij van zijn fiets geduwd. De straatrovers zijn ontkomen. Rond 03.00 uur is hij door drie donkergetinte mannen van de fiets geduwd die hem daarna om zijn bezittingen vroegen. De hevig geschrokken man heeft zijn kostbaarheden vervolgens aan het criminele trio afgegeven. Hij was zo geschrokken dat hij geen signalement van de daders kon geven. Wel wist hij de politie te vertellen dat het drietal straatrovers vluchtte in de richting van de Hoge Vucht.

W E E K B L A D

Bibliotheekfilialen verhuizen

In Breda elke zondag betaald parkeren

BREDA - In de komende maanden staat de Bibliotheek Breda voor een aantal verhuizingen van haar vestigingen. In navolging van het filiaal in Ulvenhout krijgen nu ook de bibliotheekvestigingen West en Teteringen een nieuw thuis. De bibliotheekvestigingen West en Teteringen zijn vanaf maandag 24 september tijdelijk gesloten. Bibliotheek West verhuist van de Dr. Struyckenstraat naar Huis van de Heuvel aan het Mgr. Nolensplein. Bibliotheek Teteringen verhuist van ’t Web aan de Scheperij naar De Mandt aan de Kriekenstraat. Bibliotheek West opent medio oktober opnieuw haar deuren en Bibliotheek Teteringen volgt medio november.

BREDA - Vanaf september betalen parkeerders in Breda elke zondag parkeergeld. Tot nu toe waren er negentien koopzondagen per jaar, op de eerste zondag van de maand. Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot aantal winkels in Breda vanaf september elke zondag open is. Volgens het Bredase parkeerbeleid betaalt men op koopzondagen parkeergeld. Gevolg is dat parkeerders vanaf deze maand ook elke zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur parkeergeld betalen. Een uitzondering hierop is 7 oktober. Dan is de jaarlijkse Bredase Singelloop. Vanwege de veiligheid in de binnenstad is er die dag geen koopzondag, zo heeft het college besloten.

Sloop schoolgebouw Teteringen TETERINGEN - De gemeente Breda is maandag begonnen met de sloop van het oude schoolgebouw van basisschool Helder Camara aan de Langelaar 31 in Teteringen. Dat gebouw is door de nieuwbouw van basisschool Helder Camara overbodig geworden.Verwacht wordt dat de sloopwerkzaamheden maandag 22 oktober afgerond zijn. De bomen op het perceel blijven staan en het terrein wordt geëgaliseerd opgeleverd. Er is nog geen concreet plan voor de toekomstige invulling van de locatie Langelaar 31. De gemeente is momenteel wel bezig met een verkennende studie naar de mogelijkheden van een plan met nieuwbouw van eengezinswoningen.

Doe- en Beleefdag bij Visio in Breda BREDA - Visio in Breda heeft zaterdag een een Doe- en Beleefdag gehouden. Het team van kind- en jeugdzorg van Visio in Breda richt zich op revalidatie en advies voor kinderen en jongeren met een visuele beperking. Op de Doe- en Beleefdag staat nu echter juist eens een keer de omgeving van het slechtziende of blinde kind of de jongere centraal: ouders, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en vrienden. Het doel van de dag was om de kinderen en jongeren in de leeftijd van zes tot en met achttien jaar te helpen om zich in elkaar te leren verplaatsen. Dat gebeurde onder meer via verschillende workshops. Daarnaast kon de lichtbelevingsruimte worden bezocht.

ULVENHOUT - Ulvenhout stond het voorbije weekeinde weer volledig in het teken van de tweejaarlijkse Vlooienmarkt Ulvenhout bij de Pekhoeve. Een uitgelezen kans voor koopjesjagers om hun slag te slaan. Bovendien steunden ze er een goed doel mee. De opbrengst van de Vlooienmarkt is namelijk bestemd voor de verenigingen in Ulvenhout. FOTO HUUB SCHOUTETEN

Gemeente Breda, politie, brandweer, Belastingdienst en NVWA slaan handen ineen

Grote handhavingsactie in Breda BREDA - Medewerkers van de gemeente Breda, politie, brandweer, de Belastingdienst en de Nederlandse M I D(NVWA) D E hebben L B Udonderdag R G S zestien E &panden V E E Rtijdens S E een integrale handVoedsel- en Warenautoriteit bezocht havingsactie in de stad. Daarbij werden onder meer overtredingen van het rookverbod en illegale arbeid geconstateerd. DOOR ADDO SPRANGERS

mag schenken totdat hij beschikt over deze vergunning. Verder is bij één horecagelegenheid geconstateerd dat er een illegale werknemer werkzaam was. De boete die hiervoor opgelegd wordt bedraagt 8000 euro Ten slotte heeft de politie een aantal openstaande boetes geïnd en de Belastingdienst heeft openstaande belastingschulden geïnd en een personenauto in beslag genomen. De actie is rustig verlopen.

Het ging overwegend om horecagelegenheden: eetcafés, restaurants en cafés. Ook werden een supermarkt en een belshop bezocht. Tijdens de actie bleek onder andere dat bij vijf horecagelegenheden de vluchtwegaanduidingen en/of de blusmiddelen niet op orde waren. Ook is bij twee horecagelegenheden geconstateerd dat is gehandeld in strijd met het rookverbod. De boete die hiervoor geldt bedraagt 600 euro. In één horecagelegenheid werd alcoholhoudende drank geschonken zonder in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning. Dit betekent dat de uitbater geen alcoholhoudende dranken

Controles De gemeente houdt toezicht op naleving van regels om veiligheid en leefbaarheid te verbeteren en overlast zoveel mogelijk te beperken. In de gemeente Breda vinden daarom zeer

W E E K B L A D

De De INKOOP VAN GOUD EN ZILVER ZILVER

t

h

u

i

s

Boschstraat 66 -- 4811 4811 GJ GJ BREDA BREDA Boschstraat 66

----i--

HOOGSTE HOOGSTEPRIJS PRIJS SNEL SNEL EN ENDISKREET DISKREET ACTUELE ACTUELEKOERS KOERS GRATIS GRATISTAXATIE TAXATIE n d e DIRECT DIRECTCONTANT CONTANT

Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden: MAANDAG MAANDAG MAANDAG 11.00 11.00–-–17.00 17.00 11.00 17.00 DINSDAG t/m ZATERDAG DINSDAG t/m ZATERDAG DINSDAG t/m ZATERDAG 09.30 09.30–-–18.00 18.00 09.30 18.00

www.finegoud.nl www.finegoud.nl

OPENDEURDAGEN

OP ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEMBER

ZIE NTIE E V AD RTE S ELDER IN DE DEZE BO

B r a s s c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l m t h o u t • B e l g i ë • w w w. b r u v o . b e

r

regelmatig integrale toezicht- en handhavingsacties plaats. Dit zijn er een kleine vijftig per jaar. Denk hierbij onder andere aan controles op onrechtmatige bewoning, illegale hennepkwekerijen, illegale werknemers, mensenhandel, strijdig gebruik, verleende vergunningen en ontheffingen, milieuregels, uitkeringsfraude, overtreding of fraude op belastingwetgeving, illegaal aftappen elektra en gas en strafrechtelijke overtredingen. Daarnaast controleert de gemeente regelmatig op kamerverhuur, horeca, smart-, grow- en headshops en belwinkels. Deze acties zijn vooral bedoeld om een betere en veilige leef- en werkomgeving te creëren in de wijken en uiteindelijk binnen hele gemeente Breda.

Fusie Turnlust en De Samensprong PRINSENBEEK - De heren turnselectiegroepen van gymnastiekverenigingen Turnlust Geertruidenberg en De Samensprong uit Prinsenbeek gaan na jarenlange uitwisselingen fuseren. Daar waar de meeste verenigingen in deze regio alleen damesgroepen in het assortiment hebben, staan beide verenigingen bekend om het feit dat zij zowel dames- als heren groepen leiden. Beide verenigingen zijn ook sterk betrokken bij de turnsport en zeer actief bij zowel regionale als landelijke activiteiten van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Door de fusie groeit De Samensprong met zestien herenturners in de categorie eerste tot derde divisie.

LEENDERT

eVAN g DEN i o BORN B.V.

Spinveld 37, BREDA, T. 076-5223166

tuincentrum

www.leendertvdborn.nl

Etten-Leur

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

2 voor

Orchideeën

10,-

Alle zondagen geopend 12.00 - 17.00u. 076-5034956 etten-Leur - www.lifeandgarden.nl


kookdemo's op de allernieuwste kookdemo's op de allernieuwste apparate nOg te kOOp tOt 1 OktOber! apparate DE MooiSTE AppARTEMENTEN, op DE bESTE LocATiE iN bREDA iedere Open huis! hapjes. en kunt genieten lekkere en kuntuuzaterdag genietenvan van lekkere hapjes. Van 11.00 tOt 13.00 uur AAN DE TALMASTRAAT

www.sculptura-breda.nl

KEUKENS & KEUKENS eigentijds, smaakvol en betaalbaar design Gelmelstraat 84/A - 2320 Hoogstraten Tel: 00323 3209900 www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be

PAAS-SHOW

Kookdemo's

Kookdemo's

Van: 31 maart tot en met 16 april

1ste paasdag gesloten ------- 2de paasdag geopend (vanaf 11 uur)

aankoop van uw keuken GRATIS luxe buitenkeuken *

600 600m2 m2show show KEUKENS & & KEUKENS KEUKENS KEUKENS Gratis Gratis Uw keuk PAAS-SHOW Uw keuk PAAS-SHOW ÉÉNmAlIGE fAbRIEKSvERKOOp Wij reserveren de pr Wij reserveren de pr nkoop van uw keuken GRATIS luxe buitenkeuken * nkoop van uw keuken GRATIS luxe buitenkeuken * Paasactie:

van:

14.500 euro

Dakwerken

Paasactie:

vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. 7.800 euro * Bel Zoomdak eigentijds, smaakvol en betaalbaar design 06-18514726 eigentijds, smaakvol en betaalbaar design Greeploos hoogglans: leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en in Gelmelstraat 84/A - 2320 Hoogstraten www.zoomdak.nl diverse kleuren. met alle apparatuur. Gelmelstraat 84/A -Compleet 2320 Hoogstraten 3209900 Tel:Tel: +3200323 (0)3 3209900 Tel: 00323 3209900 Tel: 00323 3209900 www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be

All (A) round Hairstyling Alle kappersservice aan huis

Sandra:

0613812397

LEER BRIDGEN! Ervaren docent, modernste methode.

076-5656040

Paasactie:

kdemo's aankoop van uw keuken * demo's

Kookdemo's Kookdemo's

van:

"buitenkeuken" met alles er op (t.w.v. 1.200 euro)

Van: 31 maart tot en met 16 april Van: 31 maart euro tot en met 16 april 16.900

1ste paasdag gesloten ------------- 2de 2de paasdag paasdag geopend geopend

paasshow geven wij diverse Paasactie: 1ste paasdag gesloten

o's op de allernieuwste apparaten Keukens rechtstreeks

(vanaf 11 uur) (vanaf 11 uur)

van de fabrikant naar particulier!

keukens rechtstreeks 8.200 euro * van de fabrikant! KORTINGEN tot wel 70%! Kunststof laminaat: Leverbaar in alle mogelijke kleuren en opstellingen, geheel op maat gemaakt. Compleet met alle apparatuur. Keukens compleet € 3.175,-* KORTINGEN totvanaf wel 70%! * incl.: oven, kookplaat, koelkast, afzuigkap, spoelbak en kraan. Paasactie: Paasactie: 600 m2 showroom met eenvanaf keuze uit meer dan 250 keukens Keukens €Gratis 2.400,Gratis offerte Gratis levering montage van: GRATIS apparatuur en GRATIS montage van: Uw keuken wordt door onsen "Kookklaar" opgeleverd. GRATIS apparatuur GRATIS montage 14.500 euro Wij reserveren de prijs 1214.500 maanden eneuro zijn altijd de voordeligste uit de regio VRIjdAG 14 SEpTEmbER 2012 Paasactie: Openingstijden: maandag - zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur

genieten van lekkere hapjes.

Openingstijde Openingstijd

Paasactie:

(dinsdag - woensdag van 16.00 uur totgesloten) 21.00 uur

Alle zondagen 12.00*afspraak) uur tot 17.00 uur (of geopend: op telefonische 7.800 euro 7.800 euro *

euken in basisopstelling: 240 cm / 300 cm inclusief: Kookplaat - oven - dampkap - koelkast - vaatwasser - kraan - spoelbak * minimaal 10.000 eur

Alle Alle zond zond

Greeploos hoogglans: leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en in Greeploos hoogglans: leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en in diverse kleuren. Compleet met alle apparatuur. diverse kleuren. Compleet met alle apparatuur.

Paasactie: Paasactie:

op van uw keuken * op van uw keuken * enkeuken" met alles er op nkeuken" met alles er op . 1.200 euro) . 1.200 euro)

van: van:

how geven wij diverse how geven wij diverse de allernieuwste apparaten de allernieuwste apparaten en van lekkere hapjes. en van lekkere hapjes.

Paasactie: Paasactie:

16.900 euro euro 16.900

**geldt geldtvoor voorkeuken keukenininbasisopstelling: basisopstelling:240 240cm cm//300 300cm cminin 8.200 euro euro * 8.200 * VERHUUR AFVALCONTAINERS

te koop gevraagd

antiek

meubelen, klokken,

Kunststof laminaat: in alle mogelijke kleuren en opstellingen, Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Leverbaar porselein en zilver Kunststof laminaat: Leverbaar in alle mogelijke kleuren en opstellingen, Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. geheel op maat gemaakt. Compleet met alle apparatuur. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz geheel op maat gemaakt. Compleet met alle apparatuur. Tel. 0622523365 / 0765971547

06-51482362

0 1250 65-5 39177 600 m2 showroom met een keuze uit meer dan keukens 600 m2 showroom met een keuze uit meer dan 250 keukens Gratis offerte - Gratis levering - Gratis montage Gratis offerte - Gratis levering - Gratis montage TE HUUR : TE HUUR Uw keuken wordt door ons "Kookklaar" opgeleverd. Uw keuken wordt door ons "Kookklaar" opgeleverd. Verwarmde bedrijfsunit mét Wij reserveren de prijs 12 maanden en zijn altijd deGARAGEBOX voordeligste uit de regio Wij reserveren de prijs 12 maanden zijnm² altijd de voordeligste uit de regio bureelruimte, totaal en 800

Openingstijden: maandag - zaterdag 10.00 uur totBreda 17.00 uur (op 3,5 km van afslagmaandag nr 1 op E19 -autosnelweg). Openingstijden: zaterdaggesloten) 10.00 uur tot 17.00 uur (dinsdag - woensdag Eekhoornstraat Meerseweg 135c, Hoogstraten-Meer, België

Alle mogelijke milieuvergunningen verkrijgbaar. (dinsdag - woensdag gesloten) Tel.:17.00 0168-462010 Te bevragen : Tel. 0032-3-315.72.58 Alle zondagen geopend: 12.00 uur tot uur

Alle zondagen geopend: 12.00 uur tot 17.00 uur

basisopstelling: 240 cm / 300 cm inclusief: Kookplaat - oven - dampkap - koelkast - vaatwasser - kraan - spoelbak * minimaal 10.000 eur basisopstelling: 240 cm / 300 cm inclusief: Kookplaat - oven - dampkap - koelkast - vaatwasser - kraan - spoelbak * minimaal 10.000 eur

Bisschopsmolenstraat 51 • Etten-Leur • Telefoon 076-503 41 50 E-mail: debeen@debeen.nl • www.debeen.nl


actualiteit

PvdA-fractie: ‘Gevolgen voor werkgelegenheid in Breda’

Zorgen om vertrek Rijksdiensten BREDA - De Bredase CDA-fractie is niet blij met het vertrek van Rijksdiensten uit Breda en het nieuw vestigen van instanties buiten Breda, vooral ook omdat een en ander zou samenhangen met onvoldoende direct beschikbare kantoorruimte. Volgens het CDA een zorgelijke ontwikkeling omdat dit ten koste gaat van de lokale werkgelegenheid. DOOR ADDO SPRANGERS De fractie wil dan ook uitleg van het college. In een brief aan burgemeester en wethouders verwijzen raadslid Ruth Giebels en fractievoorzitter Miriam Haagh naar de mediaberichtgeving rond de vestiging van het hoofdkantoor van het nieuwe politiekorps Zuidwest-Nederland. Daarvoor zou namelijk Tilburg nadrukkelijk in de markt zijn. Weliswaar besluit het Ministerie van Veiligheid & Justitie medio november pas waar de definitieve vestiging zal komen, maar het steekt de Bredase PvdA-fractie wel. “De afgelopen maanden werden we vaker geconfronteerd met besluiten die betrekking hebben op het wegtrekken van Rijksdiensten uit Breda en het nieuw vestigen van instanties buiten Breda,” zo schrijven Giebels en Haagh. “Zo werd eerder bekend dat de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) niet in Breda maar in Tilburg worden gevestigd. Net als voor het nieuwe politiekorps is Tilburg een opmerkelijke keuze aangezien Tilburg niet centraal ligt in het werkgebied van deze diensten.” Ook de verhuizing van de Opsporingsdienst Fraude en Uitbuiting van het Ministerie van SZW van Breda naar Eindhoven is de fractie een doorn in het oog. “De PvdA is onaangenaam verrast

door deze besluiten die in een paar maanden tijd genomen zijn, vooral omdat Breda door het Rijk is aangewezen als één van de twaalf landelijke concentratielocaties voor kantoorhuisvesting. Het is teleurstellend dat, ondanks deze aanwijzing, deze werkgelegenheid niet voor Breda behouden kon blijven, dan wel verworven kon worden.” Concentratielocatie De fractie stelt dat Breda zeer actief is in de West-Brabantse samenwerking en dat de economische paragraaf daarbij erg belangrijk is. Zij vraagt zich dan ook af hoe het kan dat door de keuzes van de verschillende Rijksdienstenwerkgelegenheid en bedrijvigheid aan Breda’s neus voorbij gaan.

‘Tilburg opmerkelijke keuze voor nieuwe politiekorps’ De PvdA-fractie wil nu van het college weten wat de status is van de aanwijzing van Breda als concentratielocatie voor huisvesting van overheidsdiensten. Ook is de fractie benieuwd of het college, al dan niet

Miriam Haagh: ‘Teleurstellend dat werkgelegenheid niet voor Breda kon blijven behouden of verworven worden’ FOTO ADDO SPRANGERS

samen met andere West-Brabantse en/of Zeeuwse steden, een actieplan heeft om de besluitvorming voor de definitieve locatie voor het hoofdkantoor van het nieuwe politiekorps te beïnvloeden, zodat deze op een meer centrale plek in West-Brabant/ Zeeland komt. Daarnaast wil de fractie

antwoord op de vraag of er in Breda op korte termijn kantorenruimte beschikbaar is om het hoofdkantoor van het nieuwe politiekorps te huisvesten en of er hier actief aan wordt gewerkt. Verder wil de PvdAfractie van het college informatie over de aantallen banen die gemoeid zijn met de

vestiging van de RUD en het hoofdkantoor van politiekorps, aangezien met het vertrek van de Opsporingsdienst Fraude en Uitbuiting veertig banen verdwijnen uit Breda. Tot slot wil de fractie inzicht in de leegstand van de momenteel beschikbare kantoorruimte in Breda.

Stripfestival Breda druk bezocht

Walhallaweekend voor stripfanaten BREDA - Het Chassé Theater was dit weekend de tempel voor stripfanaten. Uit alle windstreken kwamen ze om en standhouders een plaatsje te kunnen “Hij is helemaal gek op stripverhalen en stripboeken en aanverwante artikelen te ruilen, te kopen en/of te verkopen. Menigeen kwam om er een gete- bieden, was ook de tweede verdieping in verzamelt eigenlijk van alles wat hij in dat gebruik. Op het festival waren niet alleen verband op zijn weg vindt. Ikzelf geef er kende en ondertekende tekening te bemachtigen van zijn of haar favoriete striptekenaar. DOOR HENK KETELAAR Het was zaterdag al vroeg druk in het

Chassé Theater. Dat was helemaal omgebouwd en ingericht op de verwachte komst van de duizenden bezoekers. Door

de zalen met elkaar te verbinden vormde het theater beneden één grote beursvloer. Om alle deelnemende uitgevers, tekenaars

stripboeken te zien maar ook aanverwante artikelen als schaakborden met Disneyfiguren, T-shirts, poppetjes van stripfiguren en meer van dat soort merchandising artikelen.

Markt Buiten bij de ingang kon de bezoeker al zijn hart ophalen. Op het voorplein was een markt ingericht waar voornamelijk hobbyisten hun stand hadden. Het uitzonderlijk mooie nazomerweer maakte het extra aantrekkelijk om, als een soort opwarmertje, eerst langs deze kramen te lopen. Het was in feite een kleine uitgave van dat wat er binnen te beleven was. Voor de grote uitgevers, auteurs, tekenaars en filmvoorstellingen, eten en drinken moesten de bezoekers echt binnen zijn.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO HENK KETELAAR

www.internetbode.nl

Zoeken, kijken en lezen in de vele boeken op het Stripfestival Breda 2012.

Vaste klant Ina en Ruud ’t Hoen uit Houten (Utrecht) zijn elk jaar als standhouder op het festival en staan er ook nu weer. “Het is zeker meer dan 25 jaar dat wij hier in Breda aan dit festival meedoen. Wij kwamen hier al toen het nog in het Turfschip werd gehouden,” vertelt Ina. Ruud is op dat moment binnen om te zien of er nog wat te ruilen valt. “ De stripwereld is voor hem een manier van leven, maar dat geldt voor vele hobbyisten hier,”zegt Ina.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

niet zoveel om, maar vindt het wel grappig en daarom steun ik hem met zijn hobby.” Tekenen en signeren Binnen is het druk, vooral bij de tekenaars die hun boeken signeren. Zo ook bij Jan Kruis de bekende striptekenaar van ‘Jan, Jans en de kinderen’. Hij kreeg geen minuut de kans om zijn pen neer te leggen. Niet alleen bij hem stond een lange rij te wachten maar ook bij Roman Molenaar, Jorg de Vos, Patrick van Oppen, Iwan Adrieanssens en de vele andere striptekenaars die acte de présence gaven. Dringen was het op de tweede verdieping waar Cameron Steward en David Lopez zaten. Zij maakten op verzoek tekeningen en daar kwamen persoonlijke ontmoetingen tot stand die menig fan zich lang zal heugen. Surf voor meer foto’s van het Stripfestival Breda naar www.internetbode.nl

Beeldverhaal

Stripfestival Breda en de Stichting Strips in Beeld hebben met het festival als doel om jaarlijks alle facetten van het beeldverhaal te belichten. Tijdens het festival vindt de uitreiking van de Marten Toonderprijs plaats. Die viel dit jaar ten deel aan de striptekenaar Joost Swarte.

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.


ééNmAliGE VERkOOp VAN

fAillissEmENts ( ) &

7

REst pARtiJEN

OA. bANkSTELLEN - bOEkENkASTEN - bOxSPRINGS - DEkbEDDEN - DRESSOIRS EETkAMERTAFELS - EETkAMERSTOELEN - (RELAx) FAUTEUILS - hOOFDkUSSENS (ELEkTRISchE) LATTENbODEMS - MATRASSEN - MEUbELS - PLASMA TVMEUbELS SALONTAFELS - VITRINEkASTEN - ETc. - ETc. IN DIVERSE STIjLEN , ZOALS MODERN, kLASSIEk, EIkEN EN EIGENTIjDS, GEkOchT UIT FAILLISSEMENTEN, IN bESLAGNAMES EN PARTIjEN wORDEN NU AANGEbODEN TEGEN EEN FRAcTIE VAN DE NORMALE VERkOOPPRIjS

spRiNG 2 pERsOONs BOX NDs fABRiCAAt NEDERLlA , bESTAANDE UIT STRAk UxE DEGELIjkE bOxSPRING ASSENDE bOxEN bIjP 2 MET ORD FDb hOO OP SIERLIjkE POTEN. T DOOR kwALITATIEF hEERLIjk LIG-cOMFOR EL-MATRAS(SEN) hOT hOOGwAARDIGE

140X200Cm VAN 1.195,- NU

iEDERE wEEk NiEUwE AANVOER VAN GOEDEREN

160X200Cm 1.349,- NU AN V 180X200Cm VAN 1.495,- NU

395.449.495.-

ECtiE VElE sOORtEN GROtE COll tAfEls

tkAm,ER EEtkAmPER-st, OElEN EE Z

OALS EIkEN NOTEN, TEAk EN N MAhONIE, EchT VELE SOORTE EN AFMETINGEN, OOk xxl!

LEDER EN OA. STOF, ULL UP ZONDER OF MET , k LEDER-LOO ARMLEUNING / wIELTjES

AllééN DEZE wEEk

mAssiEVE EEtkAmERtAfEls

169 .-

Grootste collectie van Brabant!

demonstratie

A YOG .00 uur

12.30-13

MBER

TE ZATERDAG 15 SEP

r

van 8.30 - 13.00 uu

Inschrijve

n tijdens de open dag = géén in schrijfgeld

DIVERSE

LUxE EETkAMERSTOEL MET ARMLEUNINGEN EN wIELTjES ELDERS € 289,bij Ons nu sléchts

SOORTEN EN MATEN VAST OF UITSchUIFbAAR ELDERS VA. € 499,bij Ons nu sléchts v.a.

199 .-

Da’s pas goedkoop jongeh!

RAAk p R iJ s D O O REB V R tO O N D !

Op 15km.

afstand van Breda!

Voor het realiseren van uw droombadkamer

N iE t E E R D E R V

BANkstEl 3-2-1 A3,tiE OmBiN ZitC 201 I

Als geen ander weet Sanidrõme van den Buijs design, comfort en techniek met elkaar te combineren. Tot in het kleinste detail spelen wij in op uw wensen en behoeften. Onze ervaring en ons vakmanschap staan bovendien garant voor een gedegen advies, creatief ontwerp en vakkundige installatie van uw nieuwe badkamer.

TALIAANS DESIGN FANTASTISch ZITcOMFORT, kLEUREN, LEVERbAAR IN 2 MODIEUZE TAL AAN T ERk bEP EEN S chT SLE

399

1.195 .NU NORMAAL

.-

slEChts

Des echt ongeleuflijk jongeh!

RisChE pOCkEtVERiNG ElEktpRiNG

www.sanidrome.nl/vandenbuijs Wernhoutseweg 72, Wernhout (Zundert), (076) 597 22 29

sO BOX As tR mA im hU sC kOUD M 2, 2300 V I ZIjDIG EREN PM GwAARhOO cM 3 MET kT AFGEDE hUIM DSc kOU E DIG, OPENcELLIG GESchIkT VOOR VLAkkE- EN ELEkTRISchE bEDbODEMS

1-PERSOONS 70-80-90/200 VAN 599,- NU 2-PERSOONS 140/200 VAN 995,- NU LITSjUMEAUx 160-180/200 VAN 1198,- NU OOk

149.249.298.-

leverbaar Op

VANDEN

RD BOOGAA ON & ZO (INTER)NATIONALE FAILLISSEMENTEN

210-

en

220cm

lengte!

RLAND ODEL N DE kLEUR ANTRAcIET, LEVERbAAR OP 160- EN 180x200cM STRAk hOOFDbORD MET DE DUbbELMOTORISchE, GEVEER SOFT-bOxEN INcLUSIEF POckETMATRASSEN EN MET kOUDSchUIM AFDEkkING SEN bIjPASSENDE TOPDEk-MATRAS

9k8 % l

anttevrede n heid! -

NORMAAL

3 .495.NU SLEchTS

1.495.-

VERkOOp-ADREs fAillissEmENtshAl

ETTENSEBAAN 19 BREDA

GEOPEND VAN DINSDAG TM ZATERDAG VAN 10 - 17 UUR

WERU, AL 40 JAAR DE NUMMER 1 IN KUNSTSTOF KOZIJNEN WERU.NL Vestiging Etten-Leur: Vestiging Yerseke: Vosdonk 4 Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel: 076-5032800 Tel: 0113-574173 www.kumasol.nl


Woensdag 12 september 2012

De Bode l 1

Bekendmakingen Ga naar www.breda.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie over alle bekendmakingen

Ontwerpbestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 2012 Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2012 (NL.IMRO.0758.BP20100010010303)’ ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele planologische regeling voor de binnenstad. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de singels. Ontwerpbestemmingsplan Stationslaan, herziening 2012 Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ‘ontwerpbestemmingsplan Stationslaan, herziening 2012’ ( NL.IMRO.0758. BP2012019005-301) ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de wijziging van het bestemmingsplan Stationslaan teneinde het mogelijk te maken binnen de gehele bestemming ‘Gemengd’ tot op een hoogte van 4,50 meter gebouwde parkeervoorzieningen mogelijk te maken en het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Gemengd’ beperkt uit te breiden richting spoor. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de nieuwe Stationslaan, aan de westzijde door de Belcrumweg, aan de Zuidzijde door het spoor en aan de oostzijde aan de nieuw te realiseren openbaar vervoer terminal. Ter inzage Bovengenoemde plannen zijn te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ > ’Bestemmingsplannen ter inzage’ en liggen van 13 september tot en met 24 oktober 2012 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

GemeenteRaad Breda Overzicht openbare bijeenkomsten en vergaderingen 20 september commissie Bestuur 27 september raadsvergadering

Zienswijze Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw zienswijze op een ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken, voor ‘Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 2012’ via telefoonnummer (076) 529 38 81 en voor ‘Ontwerpbestemmingsplan Stationslaan, herziening 2012’ via telefoonnummer (076) 529 91 67.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Driesprong Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ‘ontwerpbestemmingsplan Driesprong’ (NL.IMRO.0758.BP2011023001-0302) ter inzage ligt. Voor de wijk Driesprong heeft de Gemeente Breda een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De begrenzing van het plangebied wordt in het noorden gevormd door de spoorlijn Breda – Tilburg. In het oosten is de grens de Nieuwe Kadijk. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Tilburgseweg. De Oosterhoutseweg is de westgrens.

13 september tot en met 24 oktober 2012 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Zienswijze Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw zienswijze op het ‘ontwerpbestemmingsplan Driesprong’ en het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u sturen naar de gemeenteraad van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 38 88. Uw schriftelijke zienswijze tegen het ‘ontwerpbesluit hogere waarde’ kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, Postbus 3920, 4800 DX Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze tegen het ‘ontwerpbesluit hogere waarde’ kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 45 24.

Wet bodembescherming Besluit op een saneringsverslag BUS

Wet geluidhinder De nieuwbouwwoningen in het plangebied worden, conform de Wet geluidhinder, aangemerkt als geluidsgevoelige bestemmingen. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden door de geluidsbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai. Om de gewenste nieuwbouw toch mogelijk te maken is het College van burgemeester en wethouders voornemens om hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Ter inzage Bovengenoemd plan en het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarden’ zijn te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> ’Bestemmingsplannen ter inzage’ en liggen van

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien bij de raadsgriffie in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf). Inspreken in commissies Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie. Vergaderingen bekijken op internet U kunt commissie- en raadsvergaderingen

Gericht aan Locatie

A.M. Grondbedrijf B.V. Ceresstraat Drie Hoefijzers, Lot-2 Brouwhof te Breda Korte inhoud besluit Saneringsverslag goedgekeurd Datum ontvangst 11 september 2012 Gericht aan Locatie

Laurentius Mgr. van Genkstraat 6-8 te Breda Korte inhoud besluit Saneringsverslag goedgekeurd Datum ontvangst 11 september 2012 Ter inzage De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 13 september tot en met 24 oktober 2012 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

rechtstreeks volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken: www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’.

Aanrijding Rond 10.00 uur belde een passant de politie. De getuige had een hevig bloedende man aangetroffen aan de Ettensebaan in Breda. Meerdere eenheden van de politie en ambulancedienst gingen ter plaatse om hulp te verlenen. Ook werd bij het uitkammen van de omgeving een politiehelikopter ingezet. Een

Gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda E-mail: gemeentebreda@breda.nl Telefoon: 14 076

Openingstijden balies Stadskantoor Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van 08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op www.breda.nl Met afspraak Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur. Woensdag: 12.00 - 20.00 uur Donderdag: 09.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

GemeenteRaad www.breda.nl > gemeenteraad Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda raadsgriffie@breda.nl 076-5293499

Wie wint Sirkelslag School?

BREDA - De twee verdachten die zondag 2 september in Breda op de Meubelboulevard werden aangehouden in verband met een schietincident, zijn in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen gronden om het tweetal nog langer vast te houden. Het duo wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Het onderzoek wordt voortgezet. De politie vermoedt dat het gaat om een uit de hand gelopen drugsdeal. Een 43-jarige inwoner van Roosendaal raakte bij het schietincident gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij inmiddels is ontslagen. Een 24-jarige inwoner van Sint Willebrord

Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Online spel voor groep 7 en 8

Verdachten schietpartij al vrij werd in de directe omgeving aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

Voorlopige voorziening Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er voor deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Raad van State en richten aan de

In de komende vergadering worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: Commissie Bestuur 20 september 19:30 uur - Risicomanagementbeleid 2012-2016 - 2e serie begrotingswijzigingen 2012 - Grondexploitatie en kredietvotering Chaamsebaan Fase 2

Mogelijk uit de hand gelopen drugsdeal

DOOR ADDO SPRANGERS

Bezwaar Tegen een besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in artikel 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar maken. Een eventueel bezwaar dient, schriftelijk en met redenen omkleed, binnen zes weken na datum van verzending van het besluit gestuurd te worden naar burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

deel van de Woonboulevard werd aangemerkt als Plaats Delict (PD) en met linten afgesloten. De auto, waar de Roosendaler in had gezeten, werd beschadigd gevonden in de Kruisvoort, enkele honderden meters verwijderd van de Ettensebaan. De voorzijde van de auto was beschadigd na een aanrijding met vermoedelijk een klein model roodkleurige personenauto. Aan de schietpartij zou een achtervolging zijn voorafgegaan. PAGINA 5

BREDA - Sirkelslag School daagt basisschoolleerlingen uit voor een spannende wedstrijd! Honderden klassen door heel Nederland spelen op 8 februari 2013 het spel Sirkelslag. De inschrijving voor dit spel is onlangs opengegaan. Leerlingen spelen vanuit hun eigen klaslokaal, tijdens schooltijd, live tegen andere klassen in heel Nederland. Sirkelslag School is een perfecte manier om uit te blazen en tegelijkertijd op een ontspannen manier met levensbeschouwing bezig te zijn. Presentator Klaas van Kruistum, o.a. bekend van tv-programma Checkpoint, presenteert de wedstrijd. Deelnemers krijgen via het digibord op-

drachten die ze meteen moeten uitvoeren. Deze spellen staan in het teken van de zeven werken van barmhartigheid: goeddoen dus. Op een praktische en leuke manier leren kinderen hoe ze goed kunnen zijn voor anderen. De antwoorden op de opdrachten vul je direct digitaal in en je blijft op de hoogte van de actuele tussenstanden. Zo ontstaat een cross-mediale competitie tussen honderden klassen in Nederland. Wordt jouw klas de winnaar? Doe mee aan Sirkelslag School en meld jouw school aan via www.sirkelslag.nl/school. Sirkelslag School is een samenwerking tussen JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk en Kwintessens.


actualiteit

Column

Ton Verwijmeren is al dertig jaar vrijwilliger in Prinsenbeek

‘Politie was jaloers op onze bakkies’ PRINSENBEEK - Ton Verwijmeren (51) is officieel al dertig jaar vrijwilliger in Prinsenbeek, het dorp waar hij geboren en getogen is. Dat blijft na zoveel jaren niet onopgemerkt in het dorp. Op voordracht van dorpsgenoten ontving hij tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding. Hij mag zich sindsdien Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Addo Sprangers

Pannenkoek

Als redacteur ben ik beroepshalve een belangrijk deel van mijn tijd met taal bezig. Wanneer iemand dan begint over het nieuw leven inblazen van een dode taal, is mijn interesse natuurlijk meteen gewekt. Al helemaal als die iemand ook nog eens onze bloedeigen paus Benedictus XVI is. Wat wil het geval? Laatstgenoemde is een heuse campagne begonnen om het Latijn weer helemaal hot te maken. De paus is het een doorn in het oog dat de taal van het Romeinse Rijk zelfs binnen de kerk verloren dreigt te gaan. Die trend is ingezet in de jaren ’60, toen Latijnse missen langzaam maar zeker werden vervangen door diensten in de taal van het land zelf. Nu echter ook de geestelijken zelf zich steeds minder van het Latijn bedienen, is Benedictus het kotsbeu. Om zijn geliefde taal te redden, is een heuse academie in het leven geroepen die zich louter toespitst op het gebruik van het Latijn. Niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten, in de ‘echte’ wereld. Het blijft dus niet alleen bij pinautomaten binnen het Vaticaan die nog uitsluitend instructies geven in het Latijn. Ook moderne woorden moeten een hip Latijns equivalent krijgen. Hotpants bijvoorbeeld gaan straks als brevíssimae bracae femíneae door het leven en flink doorzakken doe je in een taberna nocturna ofwel nachtclub. Met de vertaler van Google ben ik meteen enthousiast aan de slag gegaan. Ook al heb ik links en rechts zo mijn twijfels bij de juistheid van de vertalingen, het levert wel interessante woorden op. Herinnert u zich nog hoe Marco van Basten als trainer van Ajax door een boze supporter werd uitgemaakt voor pannenkoek? Dat wordt voortaan dus het ook niet slecht bekkende subcinericius. Een zatlap gaat straks aangeduid als ebrius en mijn vrouw loopt volgend jaar - vrij vertaald - de diebus quattor de Noviomago (Vierdaagse van Nijmegen). Bij tal van zaken echter tast ik nog in het duister, want hippe Latijnse woorden voor klompendans, snotpin en mp3-speler (mp3ludio ludius?) heb ik nog niet kunnen achterhalen. Die nieuwe academie wacht dus nog het nodige werk. Vooruit met de geit dus, deinceps cum in hircum, ofwel naar voren met de bok. Subcinericius? Dat zijn uw woorden, niet de mijne.

Colofon

Ton Verwijmeren is als vrijwilliger op vele fronten inzetbaar.

DOOR HENK KETELAAR

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Eigenlijk is Ton al langer dan dertig jaar vrijwilliger. Alleen insiders weten dat hij op 19-jarige leeftijd in de organisatie zat van de Prinsenbeekse Midzomernachtfeesten die in het zwembad De Kuil werden gehouden. “Het feest kreeg na een paar jaar zoveel bekendheid, dat ook de jeugd van buiten Prinsenbeek eraan meedeed. Organisatorisch kwamen daar zoveel problemen uit voort, dat we genoodzaakt waren ermee te stoppen. Dit ondanks het grote succes en het plezier dat wij en de jeugd eraan beleefden,” vertelt Ton als hem wordt gevraagd hoe hij in de wereld van het vrijwilligerswerk terecht is gekomen.

Bredase Bode Bredase Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 16.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 14.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 37

De oplossing van deze puzzel is in week 38 te vinden op www.internetbode.nl

27 MC-tijd Ton praat graag over zijn vrijwilligersactiviteiten, maar is niet blij met de publiciteit daarover. “Vrijwilligerswerk doe ik graag omdat ik anderen er een plezier mee doe. Bovendien, ik beleef er ook veel plezier aan,” zegt Ton. Als 27 MC-radioamateur rolde hij verder de wereld binnen van het vrijwilligerswerk. Met leden van de Prinsenbeekse 27 MC-vereniging verzorgde

hij jarenlang de communicatie bij evenementen als de Prinsenbeekse carnavalsoptocht. De communicatie was van een dusdanige kwaliteit dat de politie er wel eens jaloers op was. “Onze ‘bakkies’ deden het soms beter dan de portofoons van de politie. En dat was wel eens lachen,” zegt Ton die met veel plezier aan deze 27 MC-tijd terugdenkt. EHBO Omdat hij bij deze evenementen ook met ongevallen te maken kreeg, vond Ton het tijd worden om het EHBO-diploma te halen. Sindsdien is hij actief lid van de Prinsenbeekse EHBO-vereniging en momen-

‘Mijn gezin gaat altijd voor’ teel vicevoorzitter van de club. “Als ik onderweg bij een ongeval uitkom met gewonden, dan verleen ik als vanzelf eerste hulp. Maar niet meer of minder dan dat. Pas als een professional mij vraagt hem te assisteren ga ik verder, maar wel op zijn aanwijzingen,” zegt Ton die ieder-

FOTO HENK KETELAAR

een aanraadt om ook een EHBO-cursus te gaan volgen. Naast zijn EHBO-bezigheden is hij ook AED-hulpverlener en staat hij in zijn buurt 24 uur per dag paraat om bij een hartstilstand hulp te verlenen. “Maar hoe druk ik het ook met mijn vrijwilligerswerk heb, mijn gezin gaat altijd voor,”zegt Ton om aan te geven dat hij zijn gezinsactiviteiten boven het vrijwilligerswerk stelt.

Veelzijdig Ton Verwijmeren is een veelzijdig vrijwilliger. Zo zit hij ook in het bestuur van de judovereniging Kuatsu. Bij de personeelsvereniging van het bedrijf Fri-jado, waar hij werkzaam is, verricht hij hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten, zoals de Sinterklaasviering, de motortoertocht en het voetbaltoernooi. Verder is hij daar ook bedrijfshulpverlener (BHV-er) en EHBO-er. Twaalf jaar lang was hij penningmeester en voorzitter van de oudercommissie van de Apolloschool in Prinsenbeek.

Breda heeft als centrumgemeente voortrekkersrol in West-Brabant

Inzet op aanpak huiselijk geweld BREDA - Breda gaat de komende jaren inzetten om huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Het gaat om kindermishandeling, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld en geweld tussen (ex)partners en ouderenmishandeling. Hiermee sluit Breda aan bij de speerpunten uit het rijksbeleid. DOOR ADDO SPRANGERS

© www.sudokusite.eu

De prioriteit ligt onder andere bij voorlichting, versterking van de consultatiefunctie, scholing en training aan professionals, verbeteren van aanpak van zware cases en zedenzaken. De gemeente ondersteunt en faciliteert professionals bij de aanpak. Dit staat in de conceptnota ‘Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid’. Het college geeft de nota vrij voor consultatie en bespreekt deze op 11 oktober in de commissie Maatschappij. Cees Meeuwis, wethouder Sociale Zaken: “We herkennen allemaal de situatie waarin iemand iets overkomt, hulp nodig heeft, en niemand PAGINA 6

van de omstanders doet iets. We nemen onszelf voor om als getuige in zo’n situatie niet toe te kijken maar wel hulp te bieden, in te grijpen…… Maar de stap om dit te doen is groot. Met deze aanpak willen we hier een verandering in zien te bereiken, waardoor huiselijk geweld wordt voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gesignaleerd.” West-Brabant Dit is de rode draad in het beleidsstuk ‘Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid, doorontwikkeling afhankelijk en veilig, de aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant, beleidskader 2013 t/m 2016’. In juni 2012 zijn drie bijeenkomsten

in West-Brabant gehouden voor mensen die als professional met huiselijk geweld te maken hebben. Breda is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de regionale aanpak en heeft de conceptnota ‘Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid’ opgesteld voor de komende jaren. Er staat een aantal activiteiten gepland, waaronder voorlichting en versterking van de consultatiefunctie van het ‘Steunpunt Huiselijk Geweld’ en het ‘Advies en Meldpunt Kindermishandeling’. De conceptnota wordt gestuurd naar de gemeenten in de regio en de organisaties in West-Brabant die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld. Zij kunnen tot 2 november reageren op de conceptnota.


lief en leed

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 525 8500, Molengracht 21, voor inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 0900 276 8335. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

Familieberichten De Bode adv Wilma v Opstal QR_Opmaak 1 05-01-12 15:40 Pagina 1

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

Ieder afscheid is anders... Een andere visie, met eigentijds karakter!

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Rouwhuiskamer: Haagweg 332 Breda (ingang begraafplaats Zuylen) www.wilmavanopstal.nl Tel.: 076 - 5201799 Schalkeveld 11, 4838 BG Breda

Tuinzigtlaan 11, Breda 076 521 68 77 www.zuylen.nl Oosterhout 0162 438 387

Gaat u bouwen of verbouwen? Voor bouwen met persoonlijke aandacht moet u bij Aannemersbedrijf van Opstal & Zn bv zijn. Wij leveren nog een produkt af waar met hart en ziel aan gewerkt is.

- Voor al uw nieuwbouw en verbouwwerkzaamheden - Maatwerk en ouderwets ambachtstimmerwerk, ensuite’s / radiatorombouwen / lambriseringen etc. - Levering van hout en plaatmateriaal op maat en voorzien van de door u gewenste profileringen. - Tevens bouw van maatwerk betonkelders/zwembaden.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Maalbergenstraat 11, 4884 MT Wernhout. Tel.: 076-5973478 Email: info@opstal.nl

Laatste week: Kleding ...............2 halen - 1 betalen 7-delige serie Zeevaart ................................ € 5,00 Plantenboeken.............................................. € 0,40 Pockets voor volwassenen ........................... € 0,10 Kinderboeken .............................................. € 0,10 Alle DVD’s ................................................... € 0,40 Alle LP’s ....................................................... € 0,20 Lege DVD hoesjes ....................................... € 0,20 Lepels, messen en vorken ........................... € 0,10 Alle eetkamerstoelen .............................. halve prijs Alle vazen en bloempotten ..................... halve prijs Alle schoenen ......................................... halve prijs

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

PAGINA 7


Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek onder onder onder redactie redactie redactie van van van WIJ WIJ WIJ Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC25, Breda Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC Breda Nieuwe Nieuwe Nieuwe Prinsenkade Prinsenkade Prinsenkade 25,4811 25,4811 4811 VC VCBreda VCBreda Breda Tel: (076) 525 15Tel: 00 Tel: (076) 525 Tel: Tel: (076) (076) (076) 525 525 525 1515 00 150015 0000 Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: Internet: Internet: wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: Kopij: Kopij: karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl

nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws 28 augustus 2010 - week 33 28 augustus 2010 - week 12 september -33 week 28 28 28 augustus augustus augustus 2010 2010 2010 - -2012 week -week week 33 3333 37

Week tegen eenzaamheid Onder het motto ‘Kom de deur uit’ organiseert de landelijke organisatie ‘Coalitie Erbij’ de Week tegen Eenzaamheid van 26 september tot en met 5 oktober. In Breda zijn er activiteiten en een workshop voor vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de drie Nederlanders zich regelmatig eenzaam voelt. En dit is niet alleen een probleem voor het individu zelf maar ook voor de samenleving: mensen die zich eenzaam voelen, lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Gratis workshop voor vrijwilligers In Breda organiseren Coalitie Erbij en WIJ een workshop voor vrijwilligers van Het Rode Kruis, Stib, BCG, Humanitas, de ouderenbonden, De Zonnebloem, HOOM, Michael Parochie, GGZ Vriendendienst, WIJ en anderen die in hun vrijwilligerswerk te maken krijgen met eenzame mensen. In deze interactieve en prikkelende workshop krijgen de deelnemers extra bagage mee om mensen uit een

sociaal isolement te halen: nieuwe kennis opdoen over eenzaamheid en met collega’s uit andere organisaties delen. Datum: dinsdag 2 oktober van 9.3012.30 uur. Deelname: gratis, inclusief lunch aangeboden door Coalitie Erbij. Plaats: Centrum Heksenwiel, Heksenwielllaan 2.

Samenwerken tegen eenzaamheid Belangstelling? Bel of er nog plaats is naar: Liesbeth Smedinga van WIJ, tel. (076) 525 15 31 of mail: liesbethsmedinga@begintbijjou.nl. Kom de deur uit Deze Week tegen Eenzaamheid staat in het teken van activiteiten om ‘de deur uit te gaan’: van culturele uitstapjes tot georganiseerde gezamenlijke maaltijden en van wandelingen in de natuur tot sportactiviteiten en workshops voor vrijwilligers. Hiermee onderstreept Coalitie Erbij

Cursussen Stib voor mantelzorgers Bij de zorg voor een ander kun je jezelf makkelijk vergeten. Om het vol te houden is het goed af en toe stil te staan bij je eigen grenzen en behoeftes. Van belang is ook voldoende informatie te hebben over de ziekte van partner of familielid. Om gedragsveranderingen te begrijpen of tijdig maatregelen te nemen kan een cursus met anderen in dezelfde situatie je vooruit helpen.

Vergeet je zelf niet als je zorgt voor een ander

‘Zorg de Baas’ In de gratis cursus ‘Zorg de Baas’ geeft Stib tips en handvatten aan mantelzorgers. Er zijn vijf bijeenkomsten en één terugkom-ochtend op vrijdagochtend van 10.30-12.30 uur. Data: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober en 9 november. Terugkomochtend op 11 januari 2013. ’Alles rondom dementie’ Na de diagnose’ dementie’ van de arts ontstaan er vaak veel vragen. De dementieconsulent van Stib geeft in vijf bijeenkomsten informatie en tips aan mantelzorgers. Maandagavond 17 september start er weer een nieuwe cursus. Voor vijf cursusavonden (19.30- 21.30 uur) zijn de kosten € 15,-. Locatie: De Prins, Nieuwe Prinsenkade 24 te Breda Aanmelden via e-mail info@stib-breda.nl of telefonisch bij Steunpunt informele zorg Breda:tel. (076) 526 55 40. www.stib-breda.nl

Hoe kunnen we zorgen dat mensen de deur uit komen?

het belang van activiteiten buiten de deur, die de mogelijkheid geven mensen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Voor meer informatie over de pro-

jecten en programma van de Week tegen Eenzaamheid: www.komdedeuruit.nl en www.coalitieerbij.nl . En houd www.begintbijjou.nl in de gaten.

Brede aa

Samen met anderen kijken naar toneel

Heb je zin om dit najaar met anderen naar het toneel te gaan en meer te leren over klassiek én modern theater? Neem dan deel aan de cursus ‘Kijk op toneel’. In vier bijeenkomsten bespreekt Adèle Speekenbrink (theaterwetenschapper, dramadocent en theatermaker) allerlei soorten toneel en theatergezelschappen aan de hand van interessant videomateriaal. Met aansluitend een bezoek aan twee voorstellingen in het Chassé Theater.

Data: donderdagochtenden 11 oktober, 8 november, 13 december en 10 januari. Keuze mogelijk voor alleen de cursus of de cursus met twee toneelvoorstellingen. Met geldige BredaPas 50% korting. Aanmelding en verdere inform atie: www.volksuniversiteit.nl/breda . Kantooradres: Dr van Mierlostraat 37 in Breda (ma t/m do tussen 10.00 en 16.00 uur).

Column

Zomerbruin Met de kinderen een mooie zomerdag in het zwembad. Alle drie kunnen ze zwemmen. In mijn nieuwe badpak geniet ik van het zonnetje. Het water in?… Brrr. De kinderen zeuren om een ijsje. Ik loop met ze mee. Aan de kant van het bad liggen jonge knullen, zij kijken omhoog. Roept een van hen: “Hé mevrouw, wanneer mag het gips eraf?” Ik weet best dat ik een flinke winterkleur heb, maar dat het zó erg is. Loop met de ijsjeslikkende kinderen terug, weer langs het groepje, zegt dezelfde jongen: “Hé mevrouw, is het gips er nóg niet af?” Zomerbruin, voor mij een blijvende illusie. Cokkie


De nieuwe collectie is binnen!

Activiteiten Maandag 17 september ’t Houwke 14.00-16.00 uur: Rikconcours. Kosten: € 1,40. Dinsdag 18 september Hagehof 14.00 uur: Optreden ‘Mades Meezingkoor’. Entree: € 1,50. Donderdag 20 september Hagehof 14.00 uur: Verkoop ‘Rima sieraden’. Vrijdag 21 september Heksenwiel 9.30-12.00 uur: Nagelstudio. Fijn ontspannen in de nagelstudio en je handen zien er weer tip top uit. Kosten € 2,00. Graag vooraf reserveren bij het informatiecentrum. Balieweide 17.30 uur: Themamaaltijd ‘Zeeland’ met Zeeuwse vissoep, varkensoesters, kasteelaardappeltjes, sla uit Zeeland en bolussen met roomijs als dessert. Kosten: € 11,00 en (BredaPas: € 8,80). Aanmelden voor 17 september. Boeimeer 18.00 uur: Maaltijd met het thema ‘Zeeland’. Voorgerecht: Zeeuwse vissoep. Hoofdgerecht: zee-schnitzel, Zeeuwse aardappelen en zeekraal of varkenshaas, kasteelaardappeltjes met sla uit Zeeland. Als toetje zijn er bolussen met roomijs. Kosten: € 13,50 (BredaPas: € 10,80). Aanvang: 18.00 uur, aanmelden kan tot en met maandag 17 september. Vrijdag 28 september Princenhof 17.30 uur: Maaltijd met het thema ‘ Zeeland’. Voorgerecht: Zeeuwse vissoep. Hoofdgerecht: zeeschnitzel, Zeeuwse aardappelen en zeekraal of varkens oesters, kasteelaardappeltjes en sla uit Zeeland. Nagerecht: Bolussen met roomijs. Kosten: € 13,50 (BredaPas: € 8,80). Aanmelden op 19 september.

50+ Beurs

De 50PlusBeurs biedt informatie, amusement en voordeel in de Jaarbeurs Utrecht van 11 tot en met 15 september. Ruim 600 stands, workshops en presentaties. Maar ook vele optredens op podia met muziek, show, dans en exposities. Modeontwerper Jaap Rijnbende biedt een spectaculaire show met op de catwalk modellen in elke maat. En gratis kledingadvies. Ook zijn er prachtig ontworpen ’50Plus’ modeltuinen. Tuinarchitecten geven presentaties over ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. www.50plusbeurs.nl

Kom nu naar voet&winkel en bekijk onze nieuwe collectie najaar/winter 2012.

voet&actie Nu 50% korting op een pedicurebehandeling t.w.v. €28,95

Margrietstraat 16, 5401 DH Uden, Tel: 0413-256734 Mgr. Nolensplein 8, 4812 JC Breda, Tel: 076-5214262

www.voet-en-winkel.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws ALLES VOOR UW

BUITENLEVEN KOM & KIJK!

Du Bois Sierbestrating & T uintechniek Rucphenseweg 49a Zundert (t.o. A bd ij) T. 076 - 597 3201 w w w.du-bois.nl

SUPER ZOMER DEALS kijk op de site

E TT E N - L E U R

• Nieuwbouw, aanbouw en verbouwingen •GESPECIALISEERD Reparatie en onderhoud van IN: bitumineuze dakbedekkingen • Platte en schuine daken • Dakpannen en zinken goten Nieuwbouw Reparatie en onderhoud van bitumineuze • Kunststof dakbedekking tuinaanleg sierbestrating tuinaccessoires waterpartijen veranda’s buitenkeukens

dakbedekkingen Jeroen Boschstraat 3, Etten-Leur Platte en schuine daken 10 JA Telefoonen076-5020312, 06-53725890 ARAN AR Dakpannen zinken gotenMobiel G TIE PART Kunststof dakbedekking www.rejadak.nl ICULIE VOOR REN E Aanbouw en verbouwingen BED N

IJVEN

dAnscentrum GoetjAer dAnscentrum GoetjAer

!

lange Brugstraat 63a van Bergenplein 17 ••etten-leur Etten-Leur tel. 076-5034836 tel.: 076 - 5034836 www.goetjaer.nl www.goetjaer.nl

K op om Kom op dansles! 06 - 537 258 90

WWW.REJADAK.NL

0063043.pdf 1

27-5-2011 11:22:48

dansles! Goed en GezelliG:

Kwaliteit, service en gezelligheid staan op de 1e plaats in een dansschool op Alles onder een dAK: een A-locatie met 2 zalen. Begin 2006 verhuizen wij naar het van Bergeningericht op een bijzonder sfeervolle plein te etten-leur. we komen op een A-locawijze waar iedereen zich thuis zal brastie waarin naast de dansschool ook een voelen. ergeopend. wordt 7dansschool: dagen per7 week serie wordt dagen per week dansles. Aparteaan groepen voor kinderen, dansles verzorgd aparte groepen jeugd en volwassenen. Brasserie: Begin 2006 voor volwassenen, jeugd en kinderen. wordt een sfeervolle brasserie geopend. ook

Adressen locaties WIJ Noord Balieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28 Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97 ’t Rietveldhuis, G. Rietveldplein 24, tel. 581 62 90 Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51 Centrum/Zuidwest Boeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein 1, tel.514 28 55 Zuidoost ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24 Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52 De Leystroom, Brabantlaan 5, tel. 523 39 00

• • • •

voor uw bruiloft, partij en kinderfeestjes

lesrooster BeGinners nieuwe cursisten:

StijLdanSEn • ShowdanSEn • zumBa • hip hop • rock & roLL • kindErdanS • SEniorEndanS • opLEiding danSLEraar

VolwAssenen: Bijna dagelijks zijn erdAns-41: nieuwe 09.30-10.30 u Zondag 19.15 u Dinsdag Hierdoor zijn beginnersgroepen. Zondag 20.30 u Dinsdag 13.30-14.30 u Dinsdag 21.45 u inhaallessen geen enkel probleem. Woensdag 20.30 u KinderdAnsles: Voor diegene die al eerder hebben Vrijdag 16.00-16.45 u jeuGd: gedanst zijn er veel instroommogelijkZondag 14.15 uur dAnce4FAns: heden bij18.00 gevorderde groepen. Vrijdag uur Zaterdag 15.30-16.30 u

Dans voor kids: Zelfs zumba: showdans: voorfantastisch de kinderenom van 4-11 Zumba is het populairst, snelst Het is

latin for one: Cha Cha, Samba, Salsa


Praat mee over toekomst Breda!

KORT BEDRIJVIG Kent u BredaseKids al?

BredaseKids is live!

In de Bredase Bode verschijnt de komende weken een reeks artikelen over ‘Breda 2030’ en de stellingen waarmee de Gemeente Breda verder in gesprek wil met de stad. Deze week de eerste uit de reeks: Breda 2030, Stad in Europa en Breda 2030, Stad aan de Mark. BREDA - Onlangs is www.bredasekids.nl gelanceerd, de website voor lokale bruik van onze gunstige ligging, tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. De aansluiting op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel biedt kansen. Met de Fyra heeft Breda een snelle treinverbinding naar Schiphol gekregen. We ontwikkelen de biobased industry, maintenance en logistiek/transport. Als we kiezen voor bedrijven langs de A16, kiezen we dan voor die internationale uitstraling, met Benelux / Europese hoofdkantoren of kiezen we voor lokale bedrijven? Wat past eigenlijk het beste bij Breda? En wat zijn dan de consequenties voor de invulling van bijvoorbeeld het Rithmeesterpark (het gebied dat langs de A16 ligt ter hoogte van Princenhage)?

Wethouder Alfred Arbouw. FOTO GEMEENTE BREDA

De komende periode verzamelt de Gemeente meningen, verhalen en beelden over Breda 2030. Uiteindelijk leidt dit alles tot een ruimtelijke visie op de stad: de Structuurvisie Breda 2030. Doet u weer mee? Deel uw mening via Breda.nl/breda2030, Twitter @Breda2030, Facebook en via het online prikbord Pinterest. Stelling 1: Internationaal Breda? Breda wordt ook wel ‘De poort van Brabant’ genoemd. Dit geeft aan dat Breda een belangrijke rol speelt in Brabant. Breda verbindt, in Brabant en in Europa. Breda kijkt, richting 2030, nog meer over haar eigen grenzen heen. We maken sterker ge-

Stelling 2: Breda 2030, Stad aan de Mark? De Mark zit in de genen van Breda. De stad van Mark en Aa. Ondermeer studenten en expats vinden dat Breda zich sterker mag profileren als Stad aan de Mark. Langs de Mark en aan de Aa liggen belangrijke plekken en gebouwen voor de stad zoals het Mastbos, de KMA, de Haven, de Spinolaschans, het Valkenberg en het Chassépark. Dit onderscheidt Breda van andere steden en dat willen we natuurlijk behouden. Maar er liggen in Breda ook nog volop kansen; de verdere ontwikkeling van de Nieuwe Mark, het zoeken naar een nieuwe bestemming voor de Seelig kazerne die op termijn vrijkomt en de ontwikkeling van Via Breda met de Markoevers & Havenkwartier en het CSM-terrein. De gemeente wil de kwaliteiten van de Mark beter benutten door het aanleggen van een ecologische

en recreatieve route langs het noordelijke deel van de Mark (Via Breda) naar het buitengebied. Als we vaststellen dat het water zo belangrijk is voor Breda, dan betekent dit dat we ontwikkelingen langs het water prioriteit geven, boven ontwikkelingen in andere delen van de stad. Wat vindt u daarvan?

Structuurvisie

De Structuurvisie gaat over hoe Breda zich naar 2030 wil ontwikkelen en welke keuzes we daarbij nu al moeten maken. In de Structuurvisie vindt u geen informatie over wat er bij u in de straat gaat gebeuren. Veel besluiten en plannen van college en raad zijn gebaseerd op de Structuurvisie, zoals het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan van uw wijk staat wel in detail beschreven wat er voor ontwikkelingen in uw wijk of straat mogelijk zijn. De Structuurvisie wordt gemaakt in een tijd waarin Breda voor verschillende uitdagingen staat. Er is minder geld, dus moeten we kiezen. Als u het voor het zeggen had, wát zou u dan doen? Deel uw mening, geef uw visie op Breda2030. Dat kan tijdens een van de bijeenkomsten in september en oktober. Zodra data bekend zijn, vindt u deze op Breda.nl/breda2030. U kunt ook nu al meedenken, in woord én beeld, via Twitter @Breda2030, Facebook.com/breda2030 en Pinterest.com.breda2030

Abdera begeleidt Jeugdcircus op KAM

Clown en jongleurs in actie.

BREDA - Harmonieorkest Abdera en de jongleergroep Entertain Circus Arts van jeugdcircus Woenzini geven samen een voorstelling tijdens de KAM op zondag 16-september om 14.20 uur in de grote zaal van het

Chassé-theater. De circussfeer van weleer zal herleven met live uitgevoerde ouderwetse circusmuziek. Alleen de geur van zaagsel en olifanten zal ontbreken in de piste. Op de mars Alte Kameraden marcheren de circusarties-

ten op. Muziek van een Efteling-attractie begeleidt Piet van Steen met de diabolo. Rustige circusmuziek van Les Saltimbanques.begeleidt Yara van Woenzel in haar sierlijke bewegingen in de tissu, die vanuit de nok van de toneeltoren wordt neergelaten. Quirijn Wanrooy rijdt op de eenwieler op de muziek van het oude Circusnummer Cirque Surmultipliee in een arrangement van de Bredase muziekleraar Jan-Willem van der Sande. De jongleurs Bram Goderie, Igor van der Bom en Ties Kalker laten hun kegels, ringen en andere attributen door de lucht gaan op de muziek van Salto Mortale. Bij de aambeeld-polka (bekend van de Boertjes van Buten) zal een muzikant een antiek aambeeld bespelen. Een clown speelt ingetogen op de saxofoon met grappen en grollen. En tenslotte wordt muziek van Gershwin gespeeld omdat het Gershwin-jaar is begonnen. Dit alles onder de bezielende leiding van circusdirecteur Ad van Dun. Abdera kan nog enige muzikanten gebruiken, met name op klarinet, bas en hoorn. Belangstellenden zijn welkom iedere donderdagavond vanaf 20.30 uur in De Toerist aan de Teteringsedijk 145 in Breda.

kinderactiviteiten in Breda en omgeving. BredaseKids is een betrouwbare en actuele informatiebron voor (groot)ouders en iedereen die een bijzondere activiteit zoekt voor kinderen tot een jaar of 13. De lokale benadering maakt deze site uniek. De site staat boordevol tips voor een bijzonder dagje uit in Breda en omgeving. ‘Alle leuke uitjes en evenementen staan overzichtelijk bij elkaar. Je hoeft niet meer te zoeken naar een speciale activiteit, dat heb ik al gedaan’, vertelt Wineke van Aalten. Zij startte als franchisenemer BredaseKids. BredaseKids valt onder HollandseKids. Op BredaseKids.nl vind je alles wat er in de regio te beleven is. De vraag ‘ wat gaan we doen vandaag?’ is in een paar klikken beantwoord. www.bredasekids.nl

Rijvaardigheidsdag 55+

Gemeente Breda en WIJ organiseren op vrijdag 19 en vrijdag 26 oktober de Rijvaardigheidsdag 55+. De rijvaardigheidsdag is een toetsing van theoretische verkeerskennis en praktische rijvaardigheid. Dit gebeurt op vrijwillige basis en de resultaten hebben geen invloed op uw rijbewijs. De rijvaardigheidsdag bestaat uit een theoriegedeelte op 19 oktober en een praktijkles met een instructeur op 26 oktober. Het verkeer wordt steeds drukker. Verkeersregels veranderen in de loop der jaren en met het ouder worden neemt ook vaak het reactievermogen af. Daarom deze “opfriscursus”. De theorieles omvat één dagdeel (ochtend of middag) en duurt ongeveer 3 uur. Hier wordt de kennis van de verkeersregels en de verkeersborden getoetst. De praktijkrit duurt ook een ochtend of een middag (3 uur). Onder leiding van een speciaal hiervoor opgeleide ritadviseur rijdt u in uw eigen auto, krijgt u informatie over nieuwe verkeersregels en worden uw oren en ogen getest. Het theoriegedeelte van de Rijvaardigheidsdag vindt plaats op vrijdag 19 oktober in de Poelewei, Mgr.de Vetstraat 2, Breda. De praktijkles met instructie is op vrijdag 26 oktober in het Cultureel Centrum De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout. De kosten voor deze cursus bedragen  20,00 per deelnemer. Elke deelnemer die zowel de theorie als de praktijk heeft bijgewoond, ontvangt een certificaat. De rijvaardigheidsdag heeft geen invloed op of gevolgen voor uw rijbewijs. Aanmelden U kunt zich voor deze rijvaardigheidsdag telefonisch aanmelden bij WIJ via nummer (076) 525 1532 van 17 september tot 12 oktober. U ontvangt dan een inschrijfformulier. Dit formulier moet uiterlijk op vrijdag 12 oktober ingevuld bij WIJ binnen zijn en pas dan is uw inschrijving definitief. Vóór 15 oktober ontvangt u bericht of er voldoende deelnemers zijn om de cursus door te laten gaan. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met WIJ, telefoon (076) 525 1532.of met Dhr. J.A. Claereboets, 076-5294020. http://wijbegintbijjou.nl/

Goed resultaat Shoe2Care actie BREDA - In de periode van 14 juni tot en met 1 juli kon iedereen zijn oude hardloopschoenen inruilen bij een Run2Day vestiging in de buurt. Run2Day verzamelde de schoenen en liet ze door Stichting KICI ophalen. Deze Shoe2Care actie bracht in totaal 2548 euro op, wat volledig ten goede komt aan de sport- en spelprojecten van Right To Play. Right To Play is een internationale organisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Voor een heleboel kinderen wereldwijd is dit niet vanzelfsprekend en Right To Play gelooft dat sport en spel onmisbaar is bij de ontwikkeling van kinderen. Door de kracht van sport en spel in te zetten in gebieden die door oorlog, armoede en ziekte zijn getroffen, leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en fair play en wordt op spelenderwijs

voorlichting gegeven over o.a. ziektes als HIV/Aids, malaria en tuberculose. Stichting KICI zamelt alle ingeleverde schoenen in en zorgt dat deze een nieuwe bestemming krijgen. Nog bruikbare schoenen worden verdeeld in ontwikkelingslanden waar men zich normaliter geen schoenen kan veroorloven. De onbruikbare schoenen worden gedemonteerd, de verschillende materialen worden gescheiden en zoveel mogelijk gerecycled. Een ieder die zijn schoenen kwam inruilen, ontving tevens een mooie korting op nieuwe hardloopschoenen. Daarnaast droeg iedereen bij aan de reductie van de afvalstroom en hielp men mensen in ontwikkelingslanden aan schoeisel. In 2011 werd op deze wijze ruim 1.275 kilogram schoenen opgehaald, wat gelijk stond aan bijna 2000 euro. Dit jaar is dit bedrag ruimschoots overtroffen. Een prachtig resultaat!

BEDRIJVIG NIEUWS Open Huizen Dag 29 september

Woonaccent verlaagt woningprijzen stevig BREDA - Het is tijd voor actie vind Woonaccent Makelaars Breda. Het kantoor pakt daarom flink uit in de maanden september en oktober met de ‘Woonmaanden van Woonaccent Makelaars’. Per 1 september zijn de prijzen van veel woningen tijdelijk sterk verlaagd naar zogenaamde ‘koopprijzen’. Dit betekent dat de huizen nu te koop staan tegen niet onderhandelbare prijzen. Vervolgens kan iedereen tijdens de Open

Huizen Dag van 29 september het nieuw geprijsde aanbod komen bekijken. (En op de zaterdagen van 15 september tot en met 27 oktober zijn er inloopochtenden bij het kantoor voor de woningkoper). Joep Willems, makelaar (en eigenaar) van het kantoor, heeft de afgelopen weken samen met de verkopers een haalbare verlaging van de vraagprijs bepaald. Hij vertelt: “Ik heb iedereen persoonlijk gesproken en veel verkopers doet mee. Diegenen die hun prijs niet verlagen, waren al scherp geprijsd.

Onze verkopers snappen dat de markt hierom vraagt. En nu steken zij met kop en schouders boven andere, gelijkwaardige woningen uit die te koop staan. Dat is van groot belang in de voorbereiding op de Open Huizen Dag. Ons aanbod is hierdoor in één klap enorm aantrekkelijk geworden voor de woningkoper.” Buitenkans Want hoe staat het met de woningkoper op dit moment? Joep Willems vertelt verder:

“De koper heeft op dit moment de wereld aan zijn voeten liggen. Veel aanbod en er valt goed te onderhandelen. Maar hij of zij wacht ook op die ene buitenkans. Die kunnen wij hen nu bieden: scherper prijzen kan namelijk niet. Dit is ons aanbod, dit is wat het moet opleveren. Speciaal voor diegenen die niet zeker weten wat zij kunnen, heeft het kantoor inloopochtenden georganiseerd op 7 zaterdagen van 15 september tot en met 27 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Je krijgt dan een gratis Woonscan op

maat, op basis van je woonwensen en inkomen. Dus als iemand wil weten wat er wel of niet kan op het gebied van de financiën en/ of het kopen van een woning, dan kunnen ze vrijblijvend langskomen in de laatste week van september. Onze makelaar en hypotheekadviseur leggen dan alles duidelijk uit. Want niet onbelangrijk: na 1 januari heb je minder mogelijkheden dan nu als het gaat om NHG en de hypotheekvormen. Dit is het moment om als koper je kans te pakken.”

Woonaccent Makelaars Breda, Vierwindenstraat 34, 4811 HG Breda, tel.(076) 5310900, e-mail: jwillems@woonaccent.nl, www.woonaccent.nl/breda/woonmaanden PAGINA 10


G

N

AN R A U SC TI 1J HA S F V BA A A AN T R* EE TE N R HO IJ OR EN TO ES TE L

* Kijk op www.hansanders.nl/horen voor de voorwaarden. Actie geldig t/m 31 oktober 2012.

BI JA

AL VOOR 0,- DE BESTE HOORTOESTELLEN UIT HUN KLASSE

T E L T U O L E TEG 22 - 23 september vanaf 10.00 uur Meer dan 6000 m2 uit voorraad! Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

DUMPPRIJZEN

Bij ons heeft u keuze uit een ruim assortiment kwaliteitstoestellen, waarvoor u na aftrek van de standaard vergoeding van uw zorgverzekeraar 0,-* betaalt! Profiteer nu het nog kan, want waarschijnlijk moet u vanaf 2013 altijd een eigen bijdrage betalen. Gratis hoortest? Kom langs of maak een afspraak via 0800-0027 (gratis).

Uw StAr-winkel: Ginnekenstraat 137 Breda

hansanders.nl

OPENDEURDAGEN

OP ZATERDAG 15 EN VOOR DE BESTE PRIJS & KWALITEIT ZONDAG 16 SEPTEMBER KOOPT U BIJ ONS! Tijdens deze dagen doorlopend

geopend van 10-17 uur

DE MOOISTE KOZIJNEN, DEUREN & IN & PVC, DE MOOISTE MOOISTEKOZIJNEN, KOZIJNEN, DEUREN & SERRES SERRES IN ALUMINIUM ALUMINIUM DE DEUREN & SERRES IN ALUMINIUM & PVC,& PVC, RENOVATIE & NIEUWBOUW RENOVATIE & NIEUWBOUW E Z E RENOVATIE & NIEUWBOUW D M KO

AAR DAGEN N N DOE BELGIE E DEEL UW VOOR

✔ Maatwerk alle serres. ✔ Maatwerk alle serres.

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

6000 m2 antieke meubelen en (alle) tuinaccessoires Tegen elk aannemelijk bod!

’t Antiekparadijs

✔ Maatwerk alle serres. Steenbergseweg 45, Lepelstraat 0164 68 63 24 ✔ Fabricatie van ramen & deuren ✔ Fabricatie van ramen & deuren ✔ Fabricatie van ramen & deuren in pvcinenpvc aluminium. en aluminium. in pvc en aluminium. Pallets ✔ Alles in eigen beheerbeheer sinds 1983. ✔ Alles in eigen sinds 1983. Te koop gevraagd ✔ Alles in eigen beheer sinds 1983. ✔ 10✔jaar 10waarborg. jaar waarborg. Alle soorten ✔ 10 jaar waarborg. ook kapot ✔ Geen voorschot. ✔ Geen voorschot. ✔ Geen voorschot. 06-51549157 ✔ Nieuwbouw - Renovaties. ✔ Nieuwbouw - Renovaties. Minimaal 100 stuks. ✔ Nieuwbouw - Renovaties. ✔ Alle RAL-kleuren. ✔ Alle RAL-kleuren. ✔ Alle afwerking. RAL-kleuren. ✔ Volledige Antiekrenovatie ✔ Volledige afwerking. ✔ Volledige afwerking. Hans Swanenberg ✔ Geplaatst door vakmensen. ✔ Geplaatst door vakmensen. ✔ Geplaatst door vakmensen. • Verwijderen van verf- en laklagen.

BEZOEK ONZE SHOWROOM

BEZOEK ONZE SHOWROOM BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

SERRESB-rKOZIJNEN - DEUREN ALUMINIUM & PVC• 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • F a x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 asschaat sestineenw eg 292 Al l e indagen open SERRES - KOZIJNEN - DEUREN ALUMINIUM & PVCv a n 1 0 U t o t 1 7 U • z o n d a g v a n 1 4 U t o t 1 7 U • www. b r u vo. be

B r a s s c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l m t h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • F a x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 Alle dagen o p e n• v2920 an 10U t o t 1 7 U • z België ondag • v aTel n 14 U t o t 31 7 U • w w86 w. b u v o0032 . b e 3 666 44 41 Brasschaatsesteenweg 292 Kalmthout 0032 666 57 • rFax Alle dagen open van 10 U tot 17 U • zondag van 14 U tot 17 U • www.bruvo.be

• Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk. • Keukenrenovatie. • Stoelenmatten en webbing. Zevenbergschen Hoek Tel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

DONDERDAGAVOND ZIJN ONZE MODELWONINGEN OPEN! 18.00-20.00 UUR (GROTE) TWEE-ONDER-EEN-KAP ÉN GELIJKVLOERSE WONINGEN ZEEPZIEDERSTRAAT (SCHOENMAKERSHOEK) ETTEN-LEUR WWW.SCHOONENDREEF.NL


Baronie Breda Classic

Wieleractiviteiten in Bredase rechtstreeks te volgen

TC Bredania tekent voor organisatie Grote videowand aan Johan van de Velde Toertocht Prinsenkade BREDA - In nauwe samenwerking met het Stichtingsbestuur van de baronie Breda Classic tekent Toerclub Bre- Ter afwachting van de Rabo Baronie Breda Classic zijn er zondag in de dania - Fun4bikers voor de organisatie van de Johan van der Velde Medifit Toertocht. Ook vorig jaar speelde de in Bredase binnenstad tal van wieleractiviteiten. Het programma aan de Ha1983 opgerichte en dus bijna 30 jaar oude fietsclub al een rol binnen de organisatie. ven begint al om 11.00 uur met de Rabo Dikke Banden Race. Ruim één week voor de wedstrijddag mocht de organisatie al meer dan 200 deelnemertjes inschrijven. Het kan niet anders dan dat de basisschooljeugd er een geweldig spektakel van zal maken. Om 14.00 uur is de eerste start van het Rabo Jeugd Omnium. Jeugdige wielrenners van 13 tot en met 15 jaar, in de KNWU categorie 5, 6 en 7 werken drie onderdelen af; een afvalkoers, een puntenkoers en een rit in lijn. De resultaten van de renners worden bij elkaar opgeteld en levert uiteindelijk de winnaar van het Omnium op. Rond de klok van 17.00 uur is er tenslotte

de finish van de Rabo Baronie Breda Classic zelf, die om 13.00 uur van start gaat bij het NAC Stadion. Eerder al zijn er passages van het 200 renners tellende peloton om 13.00 uur en rond 15.00 en 16.00 uur. De wedstrijden zelf alsmede korte reportages van het WK ploegentijdrit in Limburg zijn aan de Prinsenkade rechtstreeks te volgen op een grote videowand. Muziek van de Bredase kapellen De Fiepers en het Dakkapelleke zorgen voor nog meer sfeer. Kortom een volle dag met wielerplezier in de Bredase binnenstad.

Bredase binnenstad gedeeltelijk afgesloten voor verkeer In de startblokken voor de laatste editie van de Johan van der Velde Medifit Toertocht.

Vanaf dit jaar heeft Bredania voor een belangrijk deel zelf de touwtjes in handen. Dit jaar is de tocht met afstanden van 60, 110 en 160 kilometer nog op dezelfde leest geschoeid, maar volgend jaar ligt het plan er het roer helemaal om te gooien met een grootse “viaductentocht”. Bredania telt momenteel 40 leden in de leeftijd van midden twintig tot eind zestig met een gevarieerde conditie. Deze verschillen in leeftijd en conditie neemt de vereniging als belangrijk uitgangspunt. De club heeft een zeer uitgebreid fietsprogramma met van maart tot en met oktober meerdere ritten per week in clubverband.

Leden zijn nog altijd van harte welkom. Voorlopig zondag eerst de Johan van der Velde Medifit Toertocht. De eerste start is om 08.00 uur voor de deur van sportcentrum Medifit, aan de Zoete Inval in Breda. De laatste start is om 09.30 uur. Johan van der Velde zelf vertrekt met een aantal oudprofs om 08.30 uur voor 110 km. De finish is bij het NAC Stadion, voor de poort van café Beatrix. Een groot terras zorgt voor sfeer en gezelligheid. Naast een Rabobank rugzak met inhoud ontvangt elke deelnemer een flesje Kasteelbier. Speciaal hiervoor komt de Belgische Brouwerij naar Breda.

FOTO BARONIE BREDA CLASSIC

Onderweg is er een verfrissingpost in Lage Zwaluwe. Parkeren is mogelijk op P5 bij het stadion. Inschrijven bij Medifit is mogelijk tot 09.30 uur. Fruit en voedingsrepen zijn aanwezig. Renners welke geïnteresseerd zijn in TC Bredania kunnen terecht op hun website www.tcbredania.nl.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941

In verband met de wielerwedstrijd komende zondag is een gedeelte van de Bredase binnenstad voor het verkeer afgesloten. Het gaat om de Adriaan van Bergenstraat, Prinsenkade, de Haven en de Tolbrug en Hogebrug. Parkeergarage de Barones is gesloten, de overige parkeergarages zijn wel open en bereikbaar. Uiteraard is de binnenstad per fiets, te voet of met het

openbaar vervoer wel te bereiken. De terrassen aan de haven, zo ook de rondvaartboten zijn via bewaakte doorgangen toegankelijk. De organisatie vraagt begrip voor eventuele overlast en hoopt op volle medewerking van alle betrokkenen.

Rabo Baronie Breda Classic

Marsha van Biezen als rondemiss

Baronie Breda Classic

Rabo Dikke Banden Race grootste van het land Voor de stichting Baronie Breda Classic is de Rabo Dikke Banden Race een van de speerpunten van de dag. Afhankelijk van het weer is een aantal van 300 deelnemers haalbaar. Twee weken voor de eerste start stond de teller al op 175. Alle (groot) Bredase basisscholen zijn volledig op de hoogte gebracht van de plannen om de jeugd aan het sporten te krijgen. Vijftienduizend (15.000!) kleurrijke flyers zijn onder alle basisschool kinderen verspreid. Diverse scholen stelden inmiddels speciaal voor dit project een contactpersoon aan. Voor de kinderen zelf is er van alles te winnen.

Een medaille voor elk kind, een fraai Rabo T-hirt, een echte wielertas met diverse leuke presentjes en een gratis lot voor drie fietsen als prijs. Het parcours is volledig afgezet, de kinderen rijden op eigen fietsen, met helm. De eerste start, voor de jongste leeftijd, is om 11.00 uur. Elk kwartier staat de volgende groep klaar om van start te gaan. Aanmelden is in de poort naast Van Opstal makelaardij. Na-inschrijving is nog beperkt mogelijk.

Bekers zijn er voor alle nummers een, twee en drie, uit te reiken door een echte rondemiss. De school met de meeste deelnemers mag in het najaar een echte profrenner op school verwelkomen. Deze bekende Raborenner komt de speciale beker als scholenprijs uitreiken. Met tijd voor de foto en een mini kinder persconferentie een hoogtepunt voor de winnende school. Deze eer viel afgelopen jaar aan De Hoogakker uit de Haagse Beemden te beurt.

De Bredase Marsha van Biezen is de nieuwe rondemiss van de Rabo Baronie Breda Classic. Zijzelf over haar functie “Een paar maanden geleden werd me gevraagd of ik Rondemiss van de Rabo Baronie Breda Classic 2012 wilde zijn. Zonder zelf een expliciete voorliefde te koesteren voor wielrennen, is dit een evenement waar ik al geruime tijd graag aan meewerk, omdat ik er trots op ben wat hier door een harde kern van een paar mensen en met de hulp van honderden vrijwilligers, elk jaar weer tot stand wordt gebracht. Om in 2012 als het ware “het gezicht van de Baronie Breda Classic” te mogen zijn, is daarom voor mij een grote eer. Ik zou het geweldig vinden U allemaal op 16 september te mogen begroeten en van zowel de sportieve prestaties als van alle enthousiaste ondersteuners van die dag voor iedereen een mooi feest te maken”. FOTO BARONIE BREDA CLASSIC

Wielerevenement krijgt status UCI 1.2. koers

Opwaardering Baronie Breda Classic in 2013

De Stichting Baronie Breda Classic lijkt haar zaakjes goed voor elkaar te hebben en te krijgen. Waren er bij oprichting, in 2009, nog twijfels over de haalbaarheid van het wielerevenement, daar maakt de stichting volgend jaar opnieuw een grote stap voorwaarts. Met de meerjarige steun van de Rabobank Breda en de gemeente Breda wordt de koers opgewaardeerd naar een UCI 1.2. koers. In de praktijk betekent dat deelname van buitenlandse merkenteams, met talentvolle beroepsrenners van over de gehele wereld. Dus vele nationaliteiten aan de start, wat de kwaliteit van de koers alleen maar ten goede komt. Nu al is er belangstelling van PAGINA 12

de Opleidingsteams van o.a. Rabobank, Katuscha, Garmin, Radio Shack, Lotto Belisol en Sky. Met de opwaardering denkt de stichting ook de belangstelling van media en publiek fors te kunnen vergroten. Met de rechtstreekse beelden op de videowand neemt de organisatie al dit jaar een voorschot op de opwaardering. Vanuit wielerland is er veel waardering voor het maken van deze stap.


www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws V LEU T EN H A Z E R S WO U D E DORP B O S KO O P

H A RMELEN

B O D E G R AV E N MOERKAPELLE

ZOETERMEER

DE MEERN

A12

REEUWIJK

M O N T F O ORT

A12 ZEVENHUIZEN

K N O O P P U N T O DI J K LUNETTEN

NIEUWEGEIN

O U D E WAT E R

A27 A2

GOUDA

CAPELLE A/D IJSSEL

Meubelstoffeerbedrijf

leon PluyM

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

KNOOPPUNT EVERDINGEN

AMEI DE

SCHOONHOVEN

W I J K BI J DU U RS T EDE

C U L E M B OR G

LEX MO ND

RHENEN

BEU S I CHEM

A27

LI ENDEN K ES T EREN

BERGAMBACHT

Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp richting Eindhoven. Weekendafsluiting.’ MEERK ERK

A2

LEERDAM

KRIMPEN LEKKERKERK AAN DEN IJSSEL

GELDERMALS EN

BEES D

A15

ARK EL

PA P E N D R E C H T

G IE SSE N BUR G

A15

A15

ZWIJNDRECHT

DEIL

WAARDENBU RG

MERW EDEBRU G

A15

SLIE D R E CH T

N3

DRECHTTUNNEL

KNOOPPUNT

G OR I N C H E MV U REN

A16

M E RW E D E BRUG

HARDINXVELDGIESSENDAM

ZALT BO MMEL HAAF T EN

BRAK EL

WO U DRI CHEM LI T H

RO S S U M WERKENDAM

S LEEU W I J K

’ S - G R AV E N D E E L

A2

MAASDAM MIJNSHEERENLAND

DORDRECHT

K I LT U N N E L

W I J K EN AALBU RG

A27

OS S

K ERK DRI EL AMMERZO DEN

A50

HEDEL

Utrecht

STRIJEN

A16

Nijmegen

R OS M A L E N KNOOPPUNT

LAGE Z WA L U W E KNOOPPUNT

HOOIPOLDER

MA D E

A59

A59

KNOOPPUNT S P RANG-CAP ELLE

N261

VUGHT

N65

B AV E L

U LV E N H O U T

ST. ANNABOSCH

GILZE

N260

ROOSENDAAL

A58

ERP

BOX T EL O I S T ERW I J K L I EM P D E

KNOOPPUNT

V EGHEL

S I NTO EDENRO DE

A2

MO ERGES T EL

KNOOPPUNT

A58

RUCPHEN

N265

TILBURG

A58 A16

BERK EL-

N261 ENS CHO T A65

A27

A50

HAAREN

U DENHO U T

HU LLEN

N282

ROOSBERG

S CHI J NDEL

A2

A261

Nijmegen

DONGEN

RIJEN

BREDA

HEES W I J K

V U GHT

HELVO I RT

TETERINGEN

A16

OUDENBOSCH

A50

KNOOPPUNT

LO O N O P ZAND

A27 P R IN SE N BE E K

WA A LW I J K

K AAT S HEU V EL

OOSTERHOUT

ZEVENBERGEN

HINTHAM

’ S - H E RTOG E N BOSCH A2

DRU NEN

V RI J HO EV E

ZONZEEL

A58

A59

NU LAND

KNOOPPUNT

V LI J MEN

A59 A16

KNOOPPUNT PAALGRAVEN

A2

KLAVERPOLDER

A17

BERGHEM

ALMK ERK

BIESBOSCH

K L U N D E RT

DRU T EN

BENEDENLEEU W EN

KNOOPPUNT

GORINCHEM

N OOR D TUN N E L

HEERJANSDAM

O CHT EN O P HEU S DEN

WAMEL

TIEL

KNOOPPUNT

RIDDERKERK

A15

BU REN

A27

N I E U WRIDDERKERKLEKKERKERK

BARENDRECHT

KNOOPPUNT MAANDERBROEK

LEERS U M AMERO NGEN

V I ANEN

KRIMPEN AAN DE LEK

VA N BRIENENOORDBRUG

A12

VEENENDAAL

HO U T EN

I J S S ELS T EI N

LO P I K

A20

MAARS BERGEN

DO O RN

HAASTRECHT

S TO LW I J K

KNOOPPUNT TERBREGSEPLEIN

MAARN

A12 DRI EBERGENRI J S ENBU RG

‘ Verkeershinder A58 KNOOPPUNT GOUWE

MOORDRECHT

BLEISWIJK

A16

S CHERP ENZEEL WO U DENBERG

BU NNI K

A12

KNOOPPUNT OUDENRIJN

LINSCHOTEN

A12

LU NT EREN

A30

ZEIST

A27

A12

WA D D I N X V E E N

KNOOPPUNT RIJNSWEERD

UTRECHT

WO E R D E N

A58

DE BAARS

GO I RLE

OIRSCHOT

CHAAM

LI ES HO U T

N265

RIJSBERGEN

N630

A16

A58 HI LVARENBEEK

Z U N D E RT BAARLENASSAU

A50

BES T

KNOOPPUNT EKKERSWEIJER

KNOOPPUNT

DI ES S EN

BATADORP

A270

MI DDELBEERS

Rudi Saman Hoge Bremberg 27A Etten-Leur 06 51 14 55 25

BAARLEH E RTO G

V ES S EM

V E L D H OV E N

E I N D H OV E N A2

KNOOPPUNT DE HOGT

GELDRO P

A67

HO O GELO O N

WAALRE BLADEL

HEEZE

HAP ERT

= wegwerkzaamheden REU S EL

KNOOPPUNT AALS T Maastricht LEENDERHEIDE

A2 = omleidingsroute

EERS EL

VA L K E N S WA A R D

LEENDE

DO MMELEN

Weekendafsluiting A58 tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp richting Eindhoven BERGEI J K

N69

MAARHEEZE

LU YK S GES T EL

Vrijdag 14 september 21.00 uur tot maandag 17 september 06.00 uur

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 14 september 21.00 uur tot maandag 17 september 06.00 uur groot onderhoud uit aan de A58 tussen de knooppunten De Baars en Batadorp. In verband met het onderhoud zijn beide rijstroken van de A58 in de richting van Eindhoven afgesloten. Houd rekening met omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte. Afsluitingen • • • • •

Zomergemstraat 2A 4826 CW Breda Tel. 076 578 00 50 E-mail: info@dermcentrum.nl www.dermatologischcentrum.nl

Huidziekten Behandeling zonder wachtlijsten Alle behandelingsmogelijkheden zijn beschikbaar Enkele voorbeelden: Volledig onderzoek naar allergieën binnen twee weken Samenwerking met een dië�ste gespecialiseerd in voedselintoleran�e Behandeling van jeuk, eczeem, psoriasis met ultraviolet licht en zonnebadtherapie Alle mogelijkheden voor huidkanker. Behandeling binnen twee weken Gecombineerde behandeling van acne, samen met een huidtherapeute Alleen behandeling door ervaren dermatologen De behandelingen worden door de verzekering vergoed, zoals in ziekenhuizen gebruikelijk is HET DERMATOLOGISCH CENTRUM IS EEN DOOR HET MINISTERIE VAN VWS ERKEND GESPECIALISEERD MEDISCH CENTRUM VOOR DERMATOLOGIE EN FLEBOLOGIE

A58 vanaf knooppunt De Baars tot knooppunt Batadorp richting Eindhoven Verbindingsweg van de A65 vanuit ’s-Hertogenbosch naar de A58 richting Eindhoven Oprit 9 Moergestel naar de A58 richting Eindhoven Oprit 8 Oirschot naar de A58 richting Eindhoven Oprit 7 Best naar de A58 richting Eindhoven

Omleidingsroutes

Verkeer op de A58 vanuit Breda / Hilvarenbeek richting Eindhoven • Volg de A58 tot knooppunt De Baars. Verder op de A65 / N65 tot afrit 1 Vught-Centrum. Via de A2 naar Eindhoven. Verkeer op de A58 vanuit Breda richting Moergestel • Volg de A58 tot knooppunt De Baars. Verder op de A65 / N65 tot kruising Pannenschuurlaan. Via Pannenschuurlaan en Moergestelseweg naar Moergestel. Verkeer op de A58 vanuit Breda richting Hilvarenbeek • Volg de A58 tot knooppunt De Baars. Verder op de A65 tot afrit 3 Tilburg-Noord. Via oprit 3 Tilburg-Noord verder op de A58 richting Breda tot afrit 10 Hilvarenbeek. Alternatief vervoer Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het vanAnaarBeter-treinkaartje. Hiermee kunt u voordelig reizen. Het kaartje is alleen geldig op zaterdag 15 en zondag 16 september op het traject Tilburg – Eindhoven (in beide richtingen). Voor € 2,50 is het kaartje te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’.

Nog vier weekendafsluitingen in september

Vrijdag 14 september 21.00 uur tot maandag 17 september 06.00 uur • Weekendafsluiting A59 tussen knooppunt Empel en ’s-Hertogenbosch-West in de richting van Waalwijk. Vrijdag 21 september 21.00 uur tot maandag 24 september 06.00 uur • Weekendafsluiting A58 tussen Gilze en knooppunt De Baars in de richting van Eindhoven. • Weekendafsluiting A2 tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch in de richting van ’s-Hertogenbosch. Vrijdag 28 september 21.00 uur tot maandag 1 oktober 06.00 uur • Weekendafsluiting A58 tussen Gilze en knooppunt De Baars in de richting van Eindhoven. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk op www.rws.nl/werkaandewegbrabant, www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

BU DEL


Voor bewoners Bredase binnenstad

Tijdelijke bezoekersregeling parkeren

BREDA - De gemeente Breda is deze maand gestart met een bezoekersregeling op proef waarbij bezoek van bewoners van de binnenstad tegen een zeer voordelig tarief kan parkeren in parkeergarage Het Turfschip óf in parkeergarage De Prins.

In onder meer parkeergarage De Prins kunnen bezoekers van bewoners van de binnenstad voorlopig tot het einde van het jaar goedkoop parkeren. FOTO ADDO SPRANGERS

DOOR ADDO SPRANGERS Ieder adres kan maximaal acht uitrijkaarten kopen voor twee euro per stuk. Met een uitrijkaart kan geparkeerd worden in parkeergarage Het Turfschip óf in parkeergarage De Prins voor een periode van maximaal 24 uur aaneengesloten. De bezoeker gebruikt de uitrijkaart als betaalmiddel bij vertrek uit de parkeergarage. Deze tijdelijke bezoekersregeling geldt alleen voor de bewoners van de vergunninggebieden Sophiastraat e.o., Nonnenveld e.o., Nieuwe Ginnekenstraat e.o., Gerardus Majella e.o., Middellaan e.o. en Wilhelminapark e.o. De bewoners van vergunninggebie-

den die nu al in aanmerking komen voor een bezoekerspas zijn uitgesloten, omdat in deze gebieden bezoekers al tegen een laag tarief kunnen parkeren. Samenwerking De gemeente Breda biedt de tijdelijke bezoekersregeling als proef aan voor de laatste vier maanden van 2012. In de tussentijd kijkt de gemeente naar de mogelijkheden om bewoners van de binnenstad in 2013 een definitieve bezoekersregeling aan te bieden. De gemeente werkt hierin nauw samen met de betrokken wijkraden. De ervaringen met deze tijdelijke bezoekersregeling worden meegenomen in de

definitieve bezoekersregeling. Eventuele suggesties kunnen worden gemaild naar parkeerbedrijf@breda.nl. Na de evaluatie van de tijdelijke bezoekersregeling brengt de gemeente naar buiten of en op welke manier de bezoekersregeling in 2013 wordt voortgezet. Uitrijkaarten kunnen worden aangevraagd door een afspraak te maken via www.breda.nl, klik onder ‘Meest Gezocht’ op ‘Parkeren’. De uitrijkaarten kunnen eenmalig en uitsluitend op afspraak persoonlijk afgehaald worden aan de balie in de publiekshal van het Stadskantoor. Een geldig legitimatiebewijs is daarbij noodzakelijk. Betalen kan alleen met pin.

Faillissementen in de Regio West-Brabant Van 7 augustus tot en met 4 september Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

WODI Straal- en Coatingbedrijf B.V. - Alphen; Westplate B.V. - Bergen op Zoom; R. Gori vhodn The Happening - Rijsbergen; Vorselaars Bouwbedrijf B.V. thodn Vorselaars Bouw Breda - Breda; aertskoeriers V.O.F. hodn aertskoeriers - Rucphen; A.W.P. Aerts hodn aertskoeriers V.O.F. en aertskoeriers - Rucphen; A.A.M.C. Aerts hodn aertskoeriers V.O.F. en aertskoeriers Rucphen; John Pertijs Dance Center B.V. - Etten-Leur; John Pertijs Dancemasters B.V. - Etten-Leur; FEC B.V. - Etten-Leur; John Pertijs Holding B.V. - Etten-Leur; Stichting Administratiekantoor John Pertijs Holding - Etten-Leur; R.H.C. Hendrickx hodn FLARHE Interim & Consultancy - Ossendrecht; Totaalservice Oosterhout B.V. - Oosterhout; Timmerfabriek Roosendaal B.V. - Roosendaal; Carmel Candy B.V. - Oosterhout; Blue Bird B.V. - Breda; Van Ginneken Vastgoed Projectmanagement B.V. - Steenbergen; Banu B.V. thodn Tourjet Holidays - Bergen op Zoom; Solar Brabant B.V. - Breda; 4 K+ Zorg B.V. - Breda; E.C.W. van Achterberg hodn Morré, VanCoothVloeren, Solana Gordijngarnituren, Entrada, Elité vastgoedstoffering - Breda; Helicon B.V. thodn Helix, Helix Helicopters - Bergen op Zoom; Nijlwerk Holding B.V. - Breda; Nijlwerk B.V. - Breda; Nijlwerk personeelsdiensten B.V. - Breda; R. Benaïssa hodn Car Treat Autoservices, CAR STATION NL - Breda; Sephar B.V. - Raamsdonksveer; E.C.Q. Willems vhodn Willems Auto-Electro, Handelsonderneming Chrea - Roosendaal; Nagtzaam Management B.V. - Fijnaart; Borg Metselwerken B.V. - Breda

Breda-Actief BREDA - Breda-Actief stimuleert deelname aan vrijwilligerswerk en sport om welzijn en gezondheid in Breda te bevorderen. Inwoners van de gemeente Breda, vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen kunnen er terecht met al hun vragen. Workshop Kinderen schminken op maandag 10 september van 19.30-22.00u. Tijdens deze workshop leer je de basistechnieken van het schminken. Deze workshop wordt verzorgd door Natasja Don kers. Workshop tekstverwerken en meer op woensdag 12 september van 19.3022.00u. MS Word is het gewone tekstverwerken al lang voorbij. Bij het maken van een nieuwsbrief, raambiljet of het verzorgen van redactionele stukjes in het clubblad volstaat platte tekst allang niet meer. Tekst opmaken met lettertypen, kleur achtergronden en plaatjes, is de insteek van deze workshop.Voor deze workshop

is enige computervaardigheid gewenst. Er wordt gebruik gemaakt van MS Word 2010. De workshop wordt gegeven door Access Opleidingen. Digitaal draaiboek activiteiten/evenementen op dinsdag 18 september en 2 oktober van 19.30 -22.00u. Het organiseren van een activiteit is best lastig. Of je nu veel of weinig ervaring hebt met het organiseren van activiteiten; een draaiboek is een handig hulpmiddel om het nog beter te gaan doen. Tijdens deze workshop leer je de ins en outs van een draaiboek. De workshop is aan te bevelen voor vrijwilligers die activiteiten organiseren. Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten. De workshop wordt verzorgd door Spelwijzers, Hans Peeters. Locatie: Breda-Actief, Pasbaan 17 te Breda. Voor info: Corrie Marijnissen, telefoonnummer (076) 52 33 555 of per e-mail c.marijnissen@breda-actief.nl

Rode Kruis krijgt nieuwe rolstoelvriendelijke tuin BREDA - Op zondag 16 september zal wethouder Boelema tijdens de Open Dag van het Rode Kruis Breda e.o. de nieuwe tuin achter het Rode Kruis gebouw aan de Hoge Steenweg openen. Met de opening van de tuin geeft de wethouder om 12.00 uur het startschot voor een bijzondere Open Dag. De realisatie van de nieuwe tuin is mogelijk gemaakt door sponsoring van bedrijven en de inspanningen van tientallen vrijwilligers die de tuin hebben aangelegd. Met deze tuin beschikt het Rode Kruis

Breda e.o. nu over een multifunctionele buitenruimte, waar onder andere opleiding en training van vrijwilligers plaats gaan vinden. De tuin zal ook als recreatie en ontspanningsruimte ingezet worden. Dit is de eerste keer dat Rode Kruis Breda e.o. de deuren van haar gebouw opent voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk van het lokale Rode Kruis. Verschillende projecten en activiteiten zullen zich presenteren tijdens deze Open Dag, waaronder de EHBO-teams, het gehandicapten ondersteuningsproject MOVE, en de CREA-groep.

Bavels project in Burkina Faso

Vredesweek Breda BREDA - Het thema van de Vredesweek, 15-22 september, is dit jaar grondstof en conflict.

Stichting Balemans is al jaren werkzaam in Burkina Faso en geeft financiële steun aan tal van projecten in het bisdom Kaya. Stichting Balemans wil graag één project extra onder de aandacht brengen, het boren en bouwen van waterputten. Water is van levensbelang. Burkina Faso heeft te maken met regelmatig terugkerende droogtes en verwoestijning. Dit heeft grote invloed op bevolkingsdichtheid, akkerbouw en de rest

van de economie. Mede door de grote armoede en honger als gevolg van de droogte, ligt de levensverwachting slechts rond 45 jaar. Stichting Balemans blijft zich inzetten voor de mensen in Burkina Faso en daarbij hebben wij uw steun hard nodig. Als u ook van mening bent dat het in deze wereld niet alleen om jezelf gaat, maar om veel meer, steun dan de mensen in Burkina Faso door een gift, ING 680100, Rabobank 1167.72824 ten name van Stichting Balemans te Bavel. Lees meer over alle ontwikkelingen van het project: www.paterbalemans.nl

BEDRIJVIG NIEUWS Bruynseels Vochten werkt ook voor particulieren

‘Door specialisatie beter’ KALMTHOUT - Het in Kalmthout gevestigde bedrijf Bruynseels-Vochten N.V. kunststof en aluminium ramen, deuren en serres, is een bekende leverancier van veel aannemers. Wat veel mensen niet weten is, dat het bedrijf met dezelfde service en garantie ook opdrachten van particulieren aanneemt. “Zeer veel uit Nederland,” benadrukt commercieel afgevaardigde, Jos Goetstouwers. Op zaterdag 15 september en zondag 16 september van 10.00 uur tot 17.00 uur houdt het bedrijf zijn opendeurdagen. “Kom en vergelijk, u bent altijd voordeliger uit,” zegt Jos zeker van zijn zaak. DOOR HENK KETELAAR “We hebben tijdens die opendeurdagen speciale aanbiedingen die beslist de moeite van een uitstapje naar ons bedrijf waard zijn, zelfs vanuit Nederland. Kom eens vrijblijvend kijken en overtuig u van onze scherpe prijzen,” zegt Jos die zich al veel jaren op de particuliere markt in Nederland richt. Het bedrijf bestaat bijna dertig jaar en de laatste vijftien jaar werkt

het zeer veel voor particulieren in Nederland. Bruynseels-Vochten N.V. kent dus de verlangens en eisen van de klant. “Omdat de productie geautomatiseerd plaatsvindt, kunnen wij tegen bodemprijzen leveren en plaatsen,” zegt Jos en vertelt dat HR++ beglazing standaard is. Totaalpakket Het bedrijf doet niet alleen de productie van serres, ramen en deuren, maar plaatst ze ook. Daarvoor heeft het een eigen technische dienst die het hele bouwproject van tekentafel tot aan realisatie in handen heeft. De klant heeft dus met één aanspreekpunt te maken, tijdens, maar ook na de bouw. Jos: “Wij hebben al duizenden opdrachten in Nederland uitgevoerd. We werken met Nederlandse BTW-tarieven en voldoen aan de in Nederland gestelde wettelijke eisen, zoals het KOMO keurmerk en die van het Keurmerk Veilig Wonen,” zegt Jos er voor alle duidelijkheid bij. Innovatie Bruynseels-Vochten N.V. is voortdurend innoverend bezig, kent daarom de nieuwste tendensen en gebruikt de laatste technieken

en constructies. In dat opzicht doet het bedrijf zijn slogan: ‘Door specialisatie steeds beter’, alle eer aan. Jos: “Vooral de constructie van onze profielen zijn in de loop van de tijd heel wat verbeterd. Die zijn zwaarder, hebben meer kamers, zijn daardoor steviger en hebben een hogere thermische waarde. Bovendien kopen wij ons materiaal uitsluitend in bij internationaal gerenommeerde fabrikanten,” verklaart hij nader. Werkwijze Jos: “Bij het plaatsen gaan we steeds op dezelfde, weloverwogen manier te werk. 1e: We komen ter plaatse, meten op en overleggen met de klant wat de meest ideale oplossing is. 2e: We ontwerpen naar de wens van de klant. 3e: We maken een expliciet akkoord en houden rekening met de aanwijzingen van de architect of andere aannemer. 4e: We starten het project op en gedurende dit hele proces vragen wij geen voorschot. De klant betaalt als het werk is afgerond na de plaatsing. Een eigen dienst na verkoop staat in voor de waarborg nadien, volgens alle wettelijke bepalin- Een voorbeeld van een gerenoveerde woning door Bruynseels-Vochten N.V. gen hieromtrent. FOTO BRUYNSEELS-VOCHTEN N.V.

Bruyseels-Vochten N.V., Serre’s, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be PAGINA 14


BBQ+ BBQ+

Zondag 16 september a.s.

! t s e e f l ! a t n s K e e f l Kna

Meer dan Meer zomaar dan barbecueën! zomaar barbecueën Kies zelf uw Kies complete zelf uwBBQ+ complete arrangement BBQ+ arrangeme met of zonder met bowlen. of zonder bowlen

SUPERSUPER BBQ +BBQ BOWLEN + BOWLEN

all-in arrangement all-in arrangement + 6 consumpties + 6 consumptie

ullen??? g zijn & lekker sm zi be f tie or Sp ? p.p. agsfeestje vieren Wil jij je verjaard

40,- 40,- p.p

MAGIC-BUMPERBOWLEN MAGIC-BUMPER MAGIC SUPERBOWLEN BOWLEN

Burchtplein 13 Etten-Leur van 12:00 - 17:00 uur

GRATIS GRATIS In ‘t feest magazijn van Kans Hapje 125 jaar Albert Heijn ! & op ! prachtig Drankje e p rijzen! m.m.v.:

Arrangement (duur ongeveer 2 uur): • 1 uur Magic bowlen • Frites met frikandel of kroket of kipnuggets • Ranja bij het eten • Kleurplaat met kleurtjes • IJsje • Voor alle kinderen een cadeautje • En voor de jarige job een extra attentie.

50 22, 22, p.p. p.p

Prijs per kind €10.50 50

KINDERWORKSHOP CUPCAKES MAKEN

Prijzen 2010. Wijzigingen Prijzen 2010. voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Te gast bij:

SUPERSUPER BBQ BBQ

Woensdag Zaterdag vlees +& stokbrood vlees + stokbrood + frites + frite van 13.00 tot 17.00 uur++ dessert + sausjes sausjes + desse voor kinderen+tot 12 jaarde kids + springkussen springkussen voor voor de kid

Arrangement (duur ongeveer 2 uur): Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur voor kinderen tot 12 jaar

• Cupcakes maken • Koekjes bakken

Prijs per kind €12.50

www.de3musketiers.nl www.de3musketiers.n

Hazeldonksezandweg Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL 28b Zevenbergen 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 0168info@de3musketiers.nl 370 545 info@de3musketier Restaurant bowling feesten

Meer info en reserveren via: www.de3musketiers.nl

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen

0168 - 370 545

www.de3musketiers.nl

DJ Danny Canters

l

rs.n www.de3musketie 50-jarig bestaan van wielervereniging AVANTI Hazeldonksezandweg 28B, Zevenbergen, Telefoon: 0168-370545

Op Zondag 16 September a.s. wordt de

Hazeldonksezandweg 28B, Zevenbergen, Telefoon: 0168-370545

JUBILEUM wielerronde

gehouden op het parkoers EFFEN, Breda. Overaseweg - Effenseweg - Oudlandstraatje - Tweegelandenbrugweg. Start en finish: OVERASEWEG 33. Inschrijven en prijsuitreiken vanaf 9.00 uur bij Willem de Nijs, Overaseweg 33.

Ivo Franklin

Yosee

Wesley Klein

Vertrektijden zijn: 10.00 uur 60 + 1 min. daarna de prominenten 11.45 uur 50 + 13.00 uur 50 -

Nieuwe vlomarkt

zondag 23 sept.

DANSAVOND zaIetederdreag ZAAL KOUTERSHOF te RIJSBERGEN naast de Kerk • Koutershof 4 • Start 20.15 uur. Alle ballroom, latin en zuid-amerikaanse dansen wij!! Kom uw geleerde danspassen bij ons oefenen. Als u komt krijgt u tevens een uitnodiging mee voor een geweldige feestavond op 29 september!! Agenda op: www.bootrijsbergen.nl tel: 0622414307

oed

terheijdenseweg 506 4826 aB

Breda grootste markt ooit in Breda gehouden!!!

Info 0161-456291

a

er d

zek

is.

w

Verhuur:

com Biertaps os. Bars ntr e u v r ui Stoelen eD .dr D w Tafels bij ww p e a i t .Z Sta-tafels n een e r k u Enz. Enz. hen Hu c s ege i t a rel Winkelcentrum Epelenberg 5210026 uw Heksenwiel 5425000 oor v k Oo thuisbezorgen op afspraak ros

nt ive

open 10 tot 17 uur

kunstijsbaan

dan

je eet

tg t he

DANSEN VOOR SINGLES & PAREN:

DANSEN

VOOR SINGLES PAREN: ZATERDAG 15& SEPTEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN ZATERDAG 15 SEPTEMBER Ingang lagestraat 1te cqRIJSBERGEN 3 naast rabo bank HARMONIEZAAL Zaal open 19.30 start Ingang lagestraat 1 cq 3uur naast rabo 20.30 bank uur Zaal € open 19.30 uur start persoon 20.30 uur Entrre 5,00 per Entrre € 5,00 per persoon Inlichtingen: 410743 07 Inlichtingen: 0606 22 22 41 43 www.bootrijsbergen.nl www.bootrijsbergen.nl

ALLROUND

ALLROUND LIVE

LIVE

PARTY

BAND PARTY

BAND Afmeting ongeveer 74 x 70 mm Klnt: 104800

MET

MET

GOEDE

GOEDE

DANS MUZIEK

DANS MUZIEK


Verwenzorgweek 2012

‘Festival toont empathische mens in woelige wereld’

Klaar voor Breda Photo 2012 BREDA - Het aftellen is begonnen: van 13 september tot en met 21 oktober neemt Breda Photo de binnenstad, musea en parken van Breda over met een frisse, eigentijdse blik op hedendaagse fotografie.

Beeld van een van de voorgaande edities van Breda Photo.

DOOR ADDO SPRANGERS Het Breda Photo international photo festival presenteert een breed programma met exposities door de hele stad, workshops, lezingen, rondleidingen en tal van activiteiten voor iedereen die kennis wil maken met de fotografie van nu. Breda Photo toont fotografie van en in alle maten: van gevestigde fotografen tot jong talent, in grote buitenexposities in het stadscentrum van Breda en intieme presentaties in musea en galeries. BredaPhoto 2012 is een belevenis van eigentijdse fotografie, uit alle hoeken van de wereld. Deelnemende nationale en internationale fotografen zijn onder andere Magnum legende Larry Towell, Mikhael Subotzky, Irina Rozovsky,

Carel van Hees, Willem Poelstra, Evgenia Arbugaeva, Tiina Itkonen, Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Jeroen Kramer, Masao Yamamoto, Lara Gasparotto, Dani Gal, Tendance Floue en Donald Weber. Nieuw optimisme Het thema van Breda Photo 2012 is homo empathicus. Tijdens een wereldwijde crisis zoekt het festival naar nieuw optimisme. Breda Photo 2012 gaat over de wereld van vandaag en over die van morgen, waar ruimte is voor het ‘samen’ en niet alleen voor het ‘ik’. Een wereld waarbij de mens, de fotograaf, de kijker van 2012 zich betrokken voelt. De fotografen op Breda Photo staan middenin die wereld. Zij stelden scherp op hoopvolle details die ons een

FOTO ADDO SPRANGERS

voorbeeld kunnen zijn: empathie in beeld. Breda Photo heeft in enkele jaren een breed en groot publiek voor zich weten te winnen. Ook in 2012 staat het festival klaar om ruim 60.000 bezoekers te ontvangen en het werk van 55 internationale fotografen aan een divers publiek te tonen; binnen en buiten, groot en klein, vermaarde legendes of onontdekt talent.

Breda Photo Breda Photo, 13 september tot en met 21 oktober 2012 te Breda. Surf voor meer informatie en een uitgebreid programmaoverzicht naar de website www.bredaphoto.nl

BREDA – In 2012 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een Verwenzorgweek georganiseerd door Betrokken Ondernemers Breda in samenwerking met Surplus Welzijn. De week van de Verwenzorg vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 21 september. Kernwoorden van Verwenzorg: menselijk contact en dubbel genieten. Doel van de Week van de Verwenzorg is om extra aandacht te creëren voor cliënten in de zorg door werknemersvrijwilligers in te zetten via maatschappelijk betrokken bedrijven in Breda. Uitvaartonderneming Zuylen opent op zondagmiddag 16 september haar deuren om 14.00 uur voor cliënten uit de zorg om deel te nemen aan het meezingconcert: “Kun je zingen? Zing dan mee!”. Familieleden en mantelzorgers van de cliënten zijn eveneens van harte welkom, zodat er eens samen genoten kon worden. Wim van Fessem begeleidt het meezingconcert met bekende liedjes van weleer op de piano en de presentatie is in handen van Rien Roks. De middag wordt afgesloten met een heerlijke little tea, verzorgd door o.a. Echte bakker van den Bogaert uit Princenhage. Inmiddels is het Meezingconcert ‘uitverkocht’ met zo’n 175 gasten. Op dinsdagochtend 18 september worden cliënten gebracht naar de Bredase weekmarkt op de Grote Markt. Na een ontvangst met een kop koffie met iets lekkers van Bakkersland in de Antoniuskathedraal in de St. Janstraat wordt een bezoek gebracht aan de weekmarkt. Tijdens het bezoek biedt een aantal marktkooplieden de bezoekers een gratis attentie aan. Inmiddels hebben ruim 200 personen zich aangemeld. Vrijdagmiddag 21 september wordt een hele speciale middag! Cliënten uit de zorg wacht een verrassingsconcert door het 35 personen tellende Seniorenorkest Nieuw-Ginneken in de Grote Kerk. Hiervoor hebben zich inmiddels 190 bezoekers aangemeld, maar er is nog plaats genoeg. Tijdens een pauze krijgen de bezoekers koffie/thee met iets lekkers beschikbaar gesteld door Bakkersland.

Foto: Boyd Smith

Dankzij het succes van voorgaande jaren is besloten dit jaar wederom de Verwenzorgweek te organiseren. In 2011 hebben aan de drie activiteiten zo’n 37 Bredase bedrijven belangeloos hun medewerking verleend. Hierbij waren zo’n 100 bedrijfsvrijwilligers betrokken en 500 cliënten uit de zorg hebben genoten van een drietal activiteiten. Als de Verwenzorgweek in waarde uitgedrukt wordt, dan was de maatschappelijke waarde van de activiteiten in 2011 € 17.500,-. De Verwenzorgweek wordt georganiseerd door de initiatiefgroep: Mattie Boidin, Marc van Esch en Gonnie Schreurs (Thebe), Cor Overduin (St. Elisabeth), Roel Stapper en Lisianne Fennema (Zuylen Uitvaartverzorging), Marie-Louise Luycks (Amarant), Marie-José Latour (Huize de Werve), Rashad Willemsens (Surplus Welzijn), Rombout Kerremans en Patty Wijnen (Betrokken Ondernemers Samen voor Breda). Kijk voor meer informatie op de website: www.betrokkenondernemersbreda.nl. Iedere Bredase zorginstelling kan zich met haar bewoners en/of cliënten aanmelden voor het bezoek aan de weekmarkt en/of het verrassingsconcert via: patty@betrokkenondernemersbreda.nl. Dit geldt ook voor individuele deelnemers.

breda van weleer MBZ tot 1960 voortgezet door Cees Balemans en Maria Korebrits

Melkfabriek als op een briefkaart “Een fabriek en een melkwinkel in de Dreef in Princenhage als op een prentbriefkaart”. Zo wordt, naar eerst nu pas blijkt, in Breda een vergeten melkinrichting herinnerd: M.B.Z. De onderneming van Marijn Balemans en zonen. Maria Korebrits vertelt erover. DOOR RINIE MAAS Maria Korebrits weet nog hoe ze als vrouw van de ondernemer Cees Balemans twee schorten voor heeft. Een voor in de fabriek, een zwarte. En een in de winkel aan de Dreef 101-103. Smetteloos wit. En dat ze steeds nieuwe klompen met een bandje heeft van klompenmaker Peeters. “Die klompen gingen voor de hygiëne aan en uit. Ze stonden bij de deur.” Jan van Berkom getuigt als Bredakenner van het bestaan van de fabriek. Sar Maes, zijn schoonvader, duwt de melkkar door de buurten in Princenhage. De melkfabriek van Marijn Balemans komt wit op de voorgrond achter twee fraaie bomen. Als op een prentbriefkaart. Laborante De fabriek van Marijn Balemans heeft als doel ‘den verkoop van zuivere, onvervalschte, niet afgeroomde en niet verdunde melk’. “Nu is het vet in de melk min nul”, vertelt Maria. “Maar ik heb in de wederopbouwtijd van de bleekneusjes de melk van de boeren juist onderzocht op voldoende vetgehalte.” Dat gebeurt om 5.00 uur in de ochtend. Jan van Beek rijdt zijn gekoelde tank binnen. De ketel voor het pasteuri-

seren van de melk wordt aangezet. Maria heeft haar schort voor. Voor onderzoek van het melkmonster dat Jan heeft. Ze is dan even ‘laborante’. De zes in dienst zijnde melkbezorges zijn een uurtje later binnen. Ze worden door drie man in de fabriek bediend. Kantoorwerk heeft Maria ook gedaan. Van alles moet er de deur uit. Niet alleen melk. Maar o.a. ook brieven naar het consortium van melkfabrieken. Vlag “Goeie melk met vet van de MBZ!”… Dat is de mond-tot-mondreclame van de moeders in Breda die hun kinderen, met pap, vla, yoghurt en kindervoeding en in blauwit gewikkelde margarine, geen enkele herinnering aan de hongerige oorlogsjaren ‘40-‘45 willen meegeven. “We hadden ook losse melk,” vertelt Maria. “Als om 8.30 uur de winkel openging, dan was dat het sein voor veel bedrijvigheid: de moeders verdrongen zich; een slijter kwam zeggen dat hij zijn pet vergeten was voor onderweg maar hij was vergeten dat ie hem op zijn hoofd had.” Volgens Jan móest er een vel, na het maken van poetjespap, op de gepasteuriseerde melk liggen. Kinderen vonden dat niet smakelijk; vies. Het vel was de vlag op goeie melk! Om een beeld

te vormen van deze melkfabriek zouden we de vele foto’s moeten afbeelden maar daar is geen plaats voor. Uit de fotoserie wordt wel duidelijk dat Cees Balemans de tijd van zijn ouders die, zoals alle melkfabrieken rond 1900, op stoom werken, ver voorbij is. Verchroomde leidingen zorgen voor aan- en afvoer, de grote verzinkte ketels draaien rond waardoor de flessen melk gebotteld op de band verschijnen en voor het pand staat een grote bedrijfsauto. “Daar rijden we op zondag ook mee naar de ouders van Cees op de Dijklaan.” Melkboer Van Stockum aan de Abeelstraat, van Gils aan de Rijnstraat en vrouw Van Hooijdonk aan de Vierwindenstraat zijn de tevreden afnemers. “De kinderen in onze wijk, die op straat leven en daar nogal eens een boterham oppikken en weer ergens anders teveel snoep kunnen in ieder geval rekenen op voedzame melk en andere producten van Cees Balemans. Het is fijn dat we zo’n goede melkfabriek dicht bij de wijk hebben,” schrijven de catechisten. Sar Maes Aan de fabriek van Balemans is nooit één woord gewijd. Dat is vreemd als een onderneming meer dan een halve eeuw de hele machinerie feilloos laat draaien om PAGINA 16

Bedrijf aan de Dreef 101-103.

de zuivelproducten op tijd bij de mensen te hebben. Of is het toch verklaarbaar? Maria vertelt ook iets van de kant van haar leven. Dat ze achter de bar heeft gestaan van hotel Belgique aan de Haagweg. Daar leert ze haar man Cees Balemans kennen. Ze trouwen in 1955 en runnen vijf jaar de zaak. Minder bekend is dat haar vader Hein Korebrits een expeditiebedrijf heeft en op diezelfde Haagweg, waarover de melkwagens dokkeren, de klep van zijn wagen opent zodat het spoedig vol ligt met kolen die de buurtbewoners dankbaar

FOTO ARCHIEF RINIE MAAS

rapen. Dat is verzwegen historie. Maar… dat Breda aan de Dreef een hypermoderne en uitstekend functionerende melkfabriek had, moet geboekstaafd worden. Dat melkman Sar Maes de armen volle melk geeft en de welgestelden melk met water mag ook verteld worden. In 1960 wordt dit prachtige bedrijf overgenomen door Hollandia en wat later door de St. Martinusmelkfabriek. De winkel aan de Dreef laat zien dat het bedrijf van Marinus Balemans het aanzien had van een prentbriefkaart.


Nieuw bij de 3 Musketiers:

Aalten Schildersbedrijf

WWW.HOBBYKAS.NL

www.internetbode.nl

BREDA

plafonds & wanden witten

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 53697011 / 076 - 5991675

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Nieuw perspectief Praten Helpt! Inspirerende gesprekken voor Senioren

drs. André M. van Leijenhorst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

psycholoog

Meubelstoffering

www.seniorengesprekken.nl

voor al uw stoffering en alle reparaties. Rudonk 23a Breda Tel. 076-5877239 of 06-20304266

FA. GELENS

076-5963435

BBQ+

DE 3 MUSKETIERS BOWLING ARRANGEMENT

Parket Service van de Wetering

Bowlen Bowlen + + 3-gangen-keuze-menu 3-gangen-keuze-menu + +6 6 consumpties consumpties Meer dan zomaar barbecueën! Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement p.p. p.p. met of zonder bowlen.

Leggen, schuren en onderhoud van al uw houten vloeren Ook voor traprenovatie

45,-

********************** SUPER BBQ + BOWLEN

SUPER BBQ + +BOWLEN all-in all-in arrangement arrangement + 6 6 consumpties consumpties

voor bedrijf en particulier

all-in arrangement + 6 consumpties p.p. p.p.

tel.: 06 - 48117916

40,40,p.p.

www.weteringparket.nl

HELP

SUPER BBQ

VAKMANNNEN GEzocHt

vlees vlees + + stokbrood stokbrood + + salades salades + + aarappelgratin aarappelgratin + + sausjes sausjes + + dessert dessert vlees + stokbrood + frites 50 + sausjes + dessert p.p. p.p. + springkussen voor de kids

SUPER BBQ

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

22,

50 22, p.p. GESLAAGD?

033 - 456 79 20 www.devakman.info

Gratis* Gratis* uurtje uurtje bowlen bowlen (na (na tonen tonen diploma) diploma)

0,00 p.p. p.p.

Toe aan een nieuw kunstgebit of problemen met uw huidige? u en Bel n naar g a vra aktie! onze

(* (* vraag vraag naar naar de de voorwaarden) voorwaarden)

Sense-Dent Hart voor u en uw mond

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten! Tot 100% vergoed door zorgverzekering

Springkussen Springkussen voor voor de de kids! kids!

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda www.kunstgebitbreda.nl

www.de3musketiers.nl Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 545 info@de3musketiertiers.nl 0168 370 370 545 info@de3musketiers.nl

Klinkende namen op jaarlijks terugkerend popfestival

Spare-rib

In startblokken voor Breda Barst

naturel-gemarineerd-gegaard

€ 0.59 100 gram Runderschnitzel € 1.39 100 gram Vanaf

Wokreepjes

www.scan-werk.nl

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

naturel-gekruid Vanaf €

0.69

BREDA - School is Cool, Nashville Pussy, Black Box Revelation, Dio, Splendid, Blaudzun en Anneke van Giersbergen. Zo maar een greep uit de namen die op het affiche staan van Breda Barst, het gratis toegankelijke popfestival dat jaarlijks in stadspark ‘t Valkenberg wordt gehouden. De zeventiende editie alweer wordt dit jaar gehouden op 17 en 18 september.

100 gram

Bloedworst-zult en droge worst

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs! Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl

Unibalance Breda Biofysische en natuurgeneeskundige therapieën. • Levend bloed analyse • NLS- Oberon totale bodyscan • APS/ Stimatriph pijnbestrijding • Bioresonantietherapie • Edelsteenlamptherapie • Verzamelpuntcorrectie Gespecialiseerd in o.a. • Ziekte van lyme (besmette tekenbeet) • Allergieën (hooikoorts) • Ademhalingsproblemen (vooral bij kinderen) • Hoofdpijn (migraine), nek en rugpijn • Onverklaarbare vermoeidheidsklachten www.unibalance.nl Bel voor info en afspraak Ninovestraat 21, Breda Tel. 076-5418761 Open: ma t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 Aangesloten bij verzekeringsmaatschappijen.

Breda Barst is ieder jaar opnieuw een echte publiekstrekker.

DOOR ADDO SPRANGERS

Geen vooRRijKosten Klus-it René Peeters Groeneweg 28, 4759 BB Noordhoek Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313 Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl info@klus-it.nl / Lid VLOK

Het is elk jaar maar weer de vraag of het festival nog wel in ’t Valkenberg kan worden gehouden. De argumenten om het daar wel te doen (fantastische entourage, promotie voor de stad) winnen het vooralsnog van de argumenten om er op die locatie mee te stoppen (geluidsoverlast, schade aan het park), maar dat het festival op deze manier steeds meer onder druk komt te staan is wel duidelijk. Het komende weekeinde zullen de echte muziekliefhebbers die discussie voor twee dagen even naar de achtergrond verwijzen, want dan immers draait twee dagen lang alles om muziek.

FOTO ADDO SPRANGERS

Gitaargeweld De meest uiteenlopende stijlen komen zowel zaterdag als zondag voorbij, waardoor elke bezoeker welhaast aan zijn trekken moét komen. New wave? Check Rats on Rafts uit Rotterdam. Een voorliefde voor seks, drugs, drank, rock ‘n’ roll? Ondersteund door vet gitaargeweld bezingt Nashville Pussy de diverse onderwerpen vanuit alle mogelijke invalshoeken. Meer een liefhebber van semi-akoestische pop-rock? Awash is niet te versmaden. Uit je dak gaan met dubstep? Tekka is er klaar voor. Gecharmeerd van hiphop? De lokale rapper Ben Jur rijmt alle woorden weer vakkundig aan elkaar. Of toch maar lekker dansen op de reggae van Splendid? Het volledige programma is te vinden via www.bredabarst.nl


Klaar voor dertigste editie Kulturele Amateur Manifestatie (KAM)

Coöperatiefonds Rabobank Breda doneert 2.500 euro

Festijn vol dans, muziek en toneel

Rabobank Breda steunt Internationaal Orgelconcours

BREDA - Dans, muziek en toneel. Voor de liefhebbers van cultuur is het Chassé Theater het komende weekeinde ‘the place to be’. Tijdens de jaarlijks terugkerende Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) geven amateurvereniBREDA - Met een donatie van 2.500 Coöperatiefonds gingen uit de gemeente Breda hun visitekaartje af. van podiumkunsten. Meer nog dan andere jaren is gezocht naar een goede spreiding van de optredens door grote groepen. Daarmee kan de publieksstroom ook beter geregeld worden. Dat is nodig omdat de laatste jaren steeds meer dan 10.000 bezoekers genoteerd werden. Orkesten, dansgroepen in allerlei genres, zang van kamer- tot smartlappenkoren, toneelgroepen, showkorpsen, kleine en grote ensembles, verhalenvertellers, percussiegroepen, een theateropleiding, cabaret, enzovoort. Zij grijpen allemaal de kans aan Jonge danseressen zetten hun beste beentje voor tijdens een eerder editie van de KAM. gratis voor een groot publiek in het grootFOTO THEO HERRINGS ste theater van Breda op te treden. Veel deelnemende groepen gebruiken de KAM DOOR ADDO SPRANGERS podia. De organisatie heeft dit voorjaar de om leden te werven. En door te kijken en amateurverenigingen uitgedaagd meer luisteren naar andere gezelschappen ontHet culturele evenement wordt gehouden dan andere jaren samen op te treden, zo- staan ook weer nieuwe ideeën voor eigen op vijf podia in het Chassé Theater. Het dat er meer gezelschappen zouden kunnen optredens. De KAM is daarmee een uiteris het elfde opeenvolgende jaar dat de meedoen. Dat heeft geleid tot zeventien mate inspirerend evenement voor de amaBredase amateurverenigingen voor podi- verrassende combinaties. Zo kan tijdens teurcultuur in de gemeente Breda. umkunsten kosteloos in dit theater kunnen de KAM worden genoten van onder meer optreden. Tijdens de dertigste (!) editie van een dance battle tussen twee dansschode KAM laten verenigingen en gezelschap- len, een klarinetkoor met een dichter, een De dertigste editie van de KAM pen uit de gemeente Breda zien en horen koor met een cabaretgroep, een orkest start op zaterdag om 15.45 uur bij waarmee zij zich bezighouden. Mensen die van zeker 130 muzikanten die deel uitmade theateringang met een presenop zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbe- ken van de opleidingsgroepen van zeven tatie van de theateropleiding van steding kunnen er zich oriënteren op een harmonieën, een kamerkoor met dansers Scala. Het programma sluit binpodiumgenre dat bij hen past. en een gambaspeler. Maar ook een mannen omstreeks 22.15 uur af met de nenkoor met een damesbarbershopkoor, folkgroep Navenant. Op zondag Record een harmonieorkest met een circusact, staan de eerste gezelschappen De keuze is dit jaar met zo’n 110 gezel- muziekgroepen met dansgroepen en een al om 11.00 uur klaar. De Nieuwe schappen uitgebreider dan ooit. Nog niet harmonie met een Keltische folkgroep. Veste Bigband beëindigt de KAM eerder was de belangstelling voor een op zondag met een optreden in de optreden tijdens de KAM in het Chassé Spreiding theaterfoyer vanaf 16.45 uur. Surf Theater zo groot, blijkt uit het record aan- De KAM Breda mag zich al jaren verheuvoor meer informatie naar www. tal inschrijvingen. Het evenement vindt gen in een toenemende belangstelling, kambreda.nl komende zaterdag en zondag plaatsop vijf zowel van beoefenaren als van liefhebbers

KAM Breda

Synchro Breda wint goud BREDA - Tijdens de eerste Brabantse Competitie Synchroonzwemmen in het Golfbad te Oss heeft Synchro Breda de hand weten te leggen op de eerste plaats in de categorie senioren. Carlijn Woestenberg behaalde met 62,1092 punten de gouden medaille en

gelijk een limiet voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Synchroonzwemmen. Rosine de Leeuw werd achtste gevolgd door Marlieke van Eck en Laura Jutte met respectievelijk een negende en elfde plaats. De krachten liggen goed verdeeld binnen Kring Noord Brabant. In de categorie Juni-

oren ging de vereniging PSV Synchro Team Eindhoven naar huis met de gouden plak, in de categorie Age 2 was dit De Dokkelaers en in de categorie Age 1 Hieronymus. Een mooie start van het nieuwe synchroonzwem seizoen. Meer informatie over Synchro Breda is te vinden op: www.synchrobreda.nl

Optreden opleidingsorkesten tijdens de KAM BREDA - Tijdens de KAM (15 en 16 september) zal er een uniek optreden verzorgd worden door de opleidingsorkesten van 7 muziekverenigingen uit Breda en omgeving. Deze keer is er niet voor gekozen om ieder orkest apart te laten optreden, maar er is een orkest gevormd uit alle muzikanten bij elkaar. Op deze manier ontstaat een orkest van zo’n 150 muzikanten. Op zaterdag 15 september om 18.45 uur

zal dit grote orkest een optreden verzorgen in de Jupiler zaal (de grote zaal) van het Chassé theater. Bij twee stukken zal ook een ballet worden uigevoerd door Dansstudio Jump. Vrijdag 7 september is er voor de eerste keer gezamenlijk gerepeteerd in de Wegwijzer. Tijdens de repetitie bleek dat de opleidingsorkesten de stukken al goed ingestudeerd hadden, het klonk direct al als een orkest wat al jaren samen speelt. Het orkest is samengesteld uit de opleidingsor-

kesten van de volgende muziekverenigingen: Amor Musae Prinsenbeek, Caecilia Bavel, Cecilia Princenhage, Concordia Ginneken, Euphonia Teteringen, Nassau Harmonie Breda en Harmonie Vondel. Het grote orkest wordt gedirigeerd door Arjan Muller. Arjan is dirigent van diverse orkesten en daarnaast ook docent trompet aan de Nieuwe Veste in Breda. We hopen op een goed gevulde grote zaal op zaterdagavond om 18.45 uur.

Powered by Peace: Grondstof en conflict BREDA - De Vredesweek 2012 wordt gehouden van 14 tot 23 september. Het centrale thema is grondstof en conflict.

Op veel plaatsen in de wereld wordt er onzorgvuldig met grondstoffen omgegaan met als gevolg het ontstaan van conflicten tussen arme en rijke landen. We hoeven maar aan olie te denken of aan goud en mineralen, maar ook water kan een bron van conflict zijn. Dichter bij huis, in Breda, hebben we voor het thema water en conflict gekozen en dit verwerkt in een lespakket dat aan de basisscholen wordt aangeboden. Zo is bv. de Hedwigepolder in Zeeland een voorbeeld van een waterconflict tussen België en Nederland. Het programma van de Vredesweek 2012 in Breda en omstreken is vol activiteiten rondom het thema water. Zo organiseert het Stedelijk Diakonaal Beraad Breda een Zuster Water-avond in de

Anna-Rozenkranskerk met Willem-Marie Speelman van de Franciscaanse Beweging. Het programma omvat naast uitleg over het Zonnelied o.a. een inleiding over de inspiratiebron Franciscus van Assisi: waarom zijn wijze van leven nog steeds zo actueel is. Er is ook een waterwandeling door het Mastbos onder leiding van boswachter Theo Bakker van Staatsbosbeheer. In de Lucaskerk, Haagse Beemden, zal een Leerhuisavond met gezamenlijke maaltijd plaatsvinden met als thema ,verwoestijning’. Aan deze avond wordt meegewerkt door de Stichting Pater Balemans Bavel die projecten tegen verwoestijning in Burkina Faso ondersteunt. Bijzonder dit jaar is ook weer de interreligieuze opening met meer dan tien christelijke kerken, die dit jaar in de Russisch-orthodoxe kerk gehouden wordt. De centrale opening van de Vredesweek 2012 in Breda vindt plaats in de Grote Kerk, op zaterdag 15

september. Sprekers zullen zijn: Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, wethouder Wilbert Willems en Egbert Wesseling, medewerker van IKV-Pax Christi. De hele week vinden er speciale Vrede-vieringen plaats, in de zorgcentra in Breda-Noord en de Haagse Beemden. De Vredesweek 2012 wordt op zaterdag 22 september afgesloten in gemeenschapshuis de Biesdonk, waar Bredase Afrikanen zich zullen presenteren met workshops over hun landen van herkomst, met muziek, eten en dans. De Vredesweek 2012 wordt georganiseerd door een nieuwe Stichting Vredesweek Breda e.o., opgericht en gedragen door vertegenwoordigers van religieuze groeperingen alsook zorgcentra en culturele organisaties.Inlichtingen kunt U verkrijgen bij: Jan Hopman, tel. 0765873482 vóór de middag; Betsy Thijssen, tel. 076-5413617. De landelijke website van IKV PaxChristi, www.ikvpaxchristi.nl PAGINA 18

euro steunt Rabobank Breda het eerste Internationale Orgelconcours dat van 26 september tot 6 oktober plaats vindt in de Grote Kerk in Breda. Aan het concours nemen tientallen internationale jonge talenten deel. Zij bespelen tijdens het concours het unieke 4-klaviers orgel, dat tot een van de grootste van Nederland behoort.

Namens de Rabobank overhandigde verkoopleider Astrid Vriends een cheque ter waarde van 2.500 euro aan de bestuursleden van de stichting. Astrid gaf aan dat de Rabobank graag ondersteuning biedt aan de eerste editie van dit bijzondere evenement. ‘Rabobank waardeert initiatieven waarin aandacht is voor talentontwikkeling. Bovendien dragen wij cultuur in Breda een warm hart toe. Een donatie voor de promotie van het concours vinden wij dan ook zeker op zijn plaats.’

Het Rabobank Breda Coöperatiefonds is er speciaal voor initiatieven die het economische, sociale en culturele leven verbeteren in Breda en omliggende dorpen. Jaarlijks stort Rabobank Breda een deel van de nettowinst van de bank in dit fonds. Bijzonder aan het fonds is dat klanten die lid zijn van Rabobank Breda bepalen hoe het geld wordt uitgegeven. Acht vertegenwoordigers van de ledenraad nemen plaats in de commissie en beoordelen vier keer per jaar de ingezonden aanvragen. Aanvraag indienen Denkt u dat u ook een goed project heeft dat in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Rabobank Breda Coöperatiefonds? Dan bent u van harte welkom om een aanvraag in te dienen bij het fonds. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.rabobank.nl/breda.

KORTE BERICHTEN GGz Breburg: Speciaal voor kinderen/jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblemen organiseert GGz Breburg in samenwerking met Novadic-Kentron voor kinderen van 9 t/m 12 jaar ‘Doe-praat-groep KOPP/KVO* en voor jongeren van 12 t/m 17 jaar ‘Jongerengroep KOPP/KVO’. Start: donderdagavond 4 oktober 19.30-21.00u (8 wekelijkse bijeenkomsten), Breda. Deelname is gratis. Informatie/aanmelding: GGz Breburg, Secretariaat Preventie, 088-0165282; preventie.regiobreda@ggzbreburg.nl; www. ggzbreburg.nl ? Cursussen en trainingen BREDA Fietsgilde: 15 september, Tour de Baronie, vertrek 9.00 uur Intratuin Rondleidingen Gilde de Baronie: Donderdag 13 september: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zaterdag 15 september: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Bingomiddag: Woensdagmiddag 19 september organiseert de werkgroep activiteiten in de ontmoetingsruimte een grote bingo, in Westerwiek, Argusvlinder te Breda, aanvang 14.00 uur. Iedereen is welkom om mee te spelen. Zwarte markt: Op zondag 16 september geeft CV de Kwolleties Breda-noord een zwarte markt, in gemeenschaphuis de Belcrum, Pastoorpottersplein 12 te Breda. We zijn open van 11.00 tot 15.00 uur. IVN-Stadsplantenwandeling: Op zondag 16 september verzorgen gidsen van IVN Mark & Donge i.s.m. KNNV afd. Breda een wandeling in de wijk Princenhage met het thema: “Stadsplanten”. Tip: loep of vergrootglas meenemen. De wandeling duurt anderhalf à twee uur. Vertrek om 14.00 uur, Haagsemarkt, 4813 BA Breda. Zie ook www. ivn-markendonge.nl en www.stadsplantenbreda.nl Muzikale avond: Zaterdag 15 september treden The Senior Singers uit Etten-Leur op bij KBO afdeling Haagse Beemden. In de mooie ronde zaal van steunpunt Heksenwiel. Start 20.00 uur. Het thema is “Weet je nog die tijd van vroeger”. Geldbingo: Op donderdag 13 september houdt Ut Euveltje een geldbingo in O.C. de Vlieren, Mgr Nolensplein 1 te Breda. Aanvang 20.00 uur. We spelen 10 ronden en een superronde. Ruilbeurs: Op zaterdag 15 september, van 13.00-16.00 uur, wordt er in De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128 te Breda een Algemene Middagruilbeurs van De Verzamelaar gehouden. De te ruilen objecten zijn o.a.: postzegels, speldjes, winkelwagenmunten militairia, ansichtkaarten, molens, reclameauto’s, munten enz. IVN-Stadsplantenwandeling: Op zondag 16 september verzorgen gidsen van IVN Mark & Donge i.s.m. KNNV afd. Breda een wandeling in de wijk Princenhage met het thema: “Stadsplanten”. Tip: loep of vergrootglas meenemen! De wandeling duurt anderhalf à twee uur. Vertrek om 14.00 uur, Haagsemarkt, 4813BA, Breda. Zie ook www. ivn-markendonge.nl en www.stadsplantenbreda.nl Postzegel- en muntenbeurs: Zondag 16 september ruilbeurs van Vereniging voor verzamelaars van munten en postzegels Baronie’82 in onderstaand gemeenschapshuis. Van 10.00 tot 13.00 uur. De ruilbeurs is gratis toegankelijk ook voor niet-leden. De ruilbeurs zal worden gehouden in: Gemeenschapshuis De Zandberg, Zandberglaan 54b te Breda. Meer informatie: www.baronie82.com Film Lourdes: Ontmoeten & Inspireren op woensdag 12 september in de Markuskerk (Hooghout 96), aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Universele eredienst: Soefi Centrum Breda heeft op zondag 16 september om 11 uur een Universele Eredienst in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83bis te Breda. De toegang is gratis. Open dag: Op zondag 16 september is er een open dag bij Hippisch Centrum Breda, Overakkerstraat 372, Breda, vanaf 12.00 uur. Voor meer informatie: www.hippischcentrumbreda.nl TETERINGEN Donateursconcert: Seniorenorkest “Entre-Nous” Teteringen geeft op 16 september haar Donateursconcert. Aanvang om 14.00 uur in ons Dorpshuis “ ‘t Web” in de nieuwe MFA “de Stee” Zuringveld 1 Teteringen. Bijeenkomst: Er zijn voor het najaar weer vier interessante bijeenkomsten gepland voor het programma van Levenskunst Zuiderhout. Wij openen op maandag 17 september met een lezing over het Jodendom, door Herman Teerhöfer. Aanvang 19.30 uur. Plaats: de Bieënkorf, woonzorgcentrum Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen, (076) 5784000. Dansen voor alleenstaanden: Zaterdag 15 september dansen voor alleenstaanden met dj Harrie in de Dorpsherberg, W.Alexanderplein 4, Teteringen. Aanvang 21.00 uur. www.singlesoosbreda.nl


Enorm Registratie voordeel PROFITEER bij VRIENS Opel NU NOG VAN

!

SLECHTS 19% BTW

AANHANGW./CARAVANS/CAMPERS

VERHUUR ZIE DESNEP.NL OLIE VERVERSEN/KOB REMMENSERVICE AUTORUITEN

AUTOSERVICE TREKHAKEN

BANDENSERVICE UITLATEN WIELEN

Zomer/winterbanden ACCU’S AIRCO APK

Vriens registratie voordeel

€ 5.000,-

Alle maten Michelin

4 Halen is 2 betalen 2 Halen is 1 betalen

Astra 1.4T 120pk Edition

€ 2.200,-

Agila 1.0i Edtion

€ 25.352,-

NU RIJKLAAR: € 20.352,-

Echte 4 seizoensbanden bel voor info Wij werken voor alle lease-maatschappijen Aktie geldig tm 1 oktober en incl. montage. Het hele jaar scherpe prijzen.

Vriens registratie voordeel

Normaal RIJKLAAR € 13.057,-

Corsa 3drs 1.2 Anniversary Edition

GEEN WEGENBELASTING!

Normaal RIJKLAAR:

€ 17.167,-

NU RIJKLAAR: € 13.417-

* aanbiedingen mits uit voorraad leverbaar exclusief afleveringskosten. Het betreft hier reeds geregistreerde auto’s. Actie niet in combinatie met eventuele andere acties.

Kijk voor al onze overige aanbiedingen op:

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Tevens in onze shop verkoop voor ‘de doe het zelver’ Gratis Advies

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

F. van Duuren Leursebaan 269 - 4839 AM Breda Telefoon: 076-5339023 • Fax: 076-5339022 • Email: info@dedakshop.nl

FLORIADE 23 sep

€ 39,50

Entree + vervoer

WK WIELRENNEN VALKENBURG € 22,50 23 sep DAGREIS LONDEN € 49,00 13 okt, 24 nov + 1, 8, 15 en 22 dec Vervoer, overtocht + stadsplattegrond

www.vriensopel.nl

OPROEPING

voor de vergadering van de afdelings-/districtraad van de afdeling Breda van het Nederlandse Rode Kruis Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de vergadering van de afdelingsraad van de afdeling Breda e.o. van het Nederlandse Rode Kruis, die zal worden gehouden op maandag 8 oktober 2012 om 19.30 uur. Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 8 oktober 2012 3. Vaststellen notulen ALV 19 april 2012 4. Mededelingen • presentatie Dick Simons 5. Financiën • stand van zaken begroting 2012 • werkplan 2013 6. Ontwikkeling Landelijk Nederlandse Rode Kruis 7. Benoeming bestuursleden 8. Huldiging jubilarissen 9. Rondvraag en sluiting De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres: Hoge Steenweg 19, 4811 CG Breda, alwaar de vergadering plaatsvindt. Het bestuur F. Kevenaar, voorzitter P. v.d. Veeken, secretaris

2-DAAGSE REIS LONDEN € 109,00 24/25 nov, 8/9 en 15/16 dec

Vervoer, overtocht, hotel + ontbijt

SCHALKE 04 – FC NÜRNBERG € 99,00 27 okt Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

SCHALKE 04 – W. BREMEN 3 nov

€ 115,00

Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

Goede beveiliging loont

Advies en uitvoering inzake inbraakpreventiemaatregelen Wij leveren en monteren uitsluitend producten die voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen

www.brabantexpres.nl

Bij inlevering van deze bon: 10% korting op onderdelen! Bel voor een afspraak: 076 541 83 53 APK Keuringstation Prescher Openingstijden: 8.30 tot 17.00 uur. Weidehek 90, Breda Kijk op www.prescherautos.nl

- Tandemasser - SARIS met huif. Afm. 300x125x160 H. Laadcap. 1540 KG, oplooprem met kenteken. IN PRIMA CONDITIE. Prijs € 475,-

Tevens het maken en plaatsen van nieuwe ramen en deuren.

www.mvl-inbraakpreventie.nl tel.: 06-53 920 755

Komt u gerust een kijkje nemen in onze winkel.We bieden u een groot aanbod velgen & banden voor de scherpste prijzen!

Tel. 06.53430260

APK €25,keuring

Voor het vernieuwen en repareren van uw dak en zinken goten!

Bij eventuele afkeur kunnen wij nieuwe en eventuele goede geselecteerde gebruikte auto onderdelen monteren.

AANHANGWAGEN

www.vriensopel.nl

Minervum 7001A, Breda - (076) 5877 950 Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

Let op!!! APK keuring vanaf E21,50

JOKO

NU RIJKLAAR: € 3.750,€ 10.807,-

AUTOMONTAGEBEDRIJF

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853

Vriens registratie voordeel

Normaal RIJKLAAR:

Autobedrijf Peter Bakker

076-5212102

Haagweg 193bis In de Poort www.autobedrijfpeterbakker.nl

Voor meer informatie: www.velgenshop.nl

Velgen Shop Etten-Leur Voorsteven 3 - 4871 DX ETTEN-LEUR - Tel: 076-5036043

Let op!!! €150 tot €10000 voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

Damen Autobanden

06 - 122 58 443

• Nieuwe en Gebruikte banden • Montage v.a. € 10,- per band • Alle merken en maten op voorraad

Ook ’s avonds.

Te huur 35m3

opslagruimte

Spinveld 72 4815 HT Breda Tel. 076-5991539 06-49313410

(inpandig) centrum Breda

aanhangwagens paardentrailers

06-53495671

www.betanco.nl

ENGELSE LES

Voor volwassenen in Breda, etten-Leur, uLvenhout en rijsBergen. Alle niveaus. Veel spreekvaardigheid. Goed voorbereide lessen met veel gratis materiaal. Gezellig en leerzaam. Bevoegd docente MO met 23 jaar ervaring. Inl.:

Jetske Burgers, tel. 076-5962131

engLish for aduLts

www.jetskeburgersengels.nl


sport

Finish open waterseizoen Old Dutch BREDA - Het open water seizoen voor de zwemmers van de Bredase masterzwemvereniging Old Dutch zit erop. Terwijl prinses Maxima haar twee kilometer zwom in de Amsterdamse grachten legden Mar van Geel en Hans Vastenhoven hun laatste kilometers af in het verre Beilen. Ze namen driemaal zilver mee naar huis. Eerder die week waren er al diverse zwemwedstrijden in Vlissingen. Onder snel verslechterende weersomstandighe-

den zwom Frans Martens en goed race in het onstuimig geworden zeewater. Hij had voor de zeemijl 44 minuten en 48 seconden nodig. Mar van Geel en Mies Kuipers finishten net boven het uur.Annie de Vos werd met 1.08 geklasseerd. Zaterdags werd er een reguliere wedstrijd georganiseerd in het kanaal. Het brakke water zorgde voor snelle tijden. Op de 1000 meter vrije slag waren er persoonlijke records voor Mar van Geel die voor het eerst onder de twintig minuten dook. Gerda van de Ploeg had ook een seizoensrecord met

Fixit-zaalvoetbalcompetitie TETERINGEN - De zaalvoetbalcompetitie voor Oosterhout en omgeving is nu volledig van start gegaan. Waren het vorige week de teams uit de B-divisie die aan de aftrap stonden, afgelopen zaterdag is ook het competitieprogramma in de A-divisie begonnen. In vergelijking met vorig seizoen zijn er drie veranderingen: Life is gepromoveerd vanuit de B-divisie en Luytgaarden&Harthoorn heeft de plaats ingenomen van Real Valcano. Z.v.v. Aerts is een nieuwe ploeg die de plaats van Unibet heeft ingenomen. De winnaar van de dubbel van het afgelopen seizoen International begon de nieu-

VV DIA

Programma jeugd Zaterdag 15 september: DIA C3-Rijen C4 11.30u DIA D3-Beek Vooruit D5 11.00u DIA D4-Baronie D8G 11.30u DIA E1-Moerse Boys E1 10.15u DIA E3-The Gunners E2 10.15u DIA E6-JEKA E169.15u DIA F2-Neerlandia’31 F1 9.15u DIA F3-Bavel F4 9.15u DIA F5-JEKA F11G 9.15u DIA MP3-Viola MP1 9.15u DIA MP4-Baronie MP7 9.15u Zundert B2-DIA B2 15.00u Bavel C3-DIA C2 13.30u Advendo D1 -DIA D1 11.00u

we jaargang met waar het voor de zomer mee was gestopt: winnen. Kwikstaart kon gelukkig de score enigszins in bedwang houden maar moest toch genoegen nemen met een 5-1 nederlaag. Een goede start dus van International maar een dubbel zit er dit jaar niet in omdat men verstek liet gaan in de eerste bekerronde. Promovendus Life maakte een flitsende start. Tegen de nummer twee van vorig jaar De Poorter werd maar liefst 12 maal gescoord. De Poorter kon daar weinig tegenover stellen. Interessant was het duel tussen Nanuru en NoName. Op papier zijn beide teams aan elkaar gewaagd en ook op het veld bleek

Molenschot D1-DIA D2 11.15u Beek Vooruit D7-DIA D5 8.30u Advendo E2-DIA E2 9.45u Rijen E5-DIA E4 8.30u TVC Breda E6-DIA E5 8.30u The Gunners F1-DIA F1 8.30u SAB F3-DIA F4 8.45u Baronie F11-DIA F6 12.00u Baronie MP1-DIA MP1 9.30u Baronie MP5-DIA MP2 10.30u Zondag 16 september: DIA 1 – Viola1 14.30u

MUNTEN POSTZEGELS MUNTEN BANKBILJETTEN POSTZEGELS OUDE ANSICHTEN BANKBILJETTEN

Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de OUDE ANSICHTEN Op verzamelbeurs DIA jeugd, mail dan aub naar. diajeugd@ zondag 16 september 10-16 uur hotmail.com

De eerste drie punten zijn binnen Twee promovendi vanuit de derde klasse en beide teams hadden hun eerste wedstrijd met een nederlaag afgesloten. Dus een belangrijke wedstrijd voor beide teams om drie punten in de wacht te slepen. Sarto begon heel overtuigend aan de wedstrijd wat ook resulteerde in een doelpunt vanuit een standaardsituatie. De lange verdediger Milo Brown stond ongedekt en kon vrij gemakkelijk Sarto op voorsprong zetten. Hierna begon Boeimeer toch beter in zijn spel te komen en na een goede combinatie over rechts was het Crea Zimmerman die de stand weer gelijk trok. De ruststand was 1 - 1 na een toch wel slechte 1e helft van beide partijen.

SV Advendo

Jeugd programma Zaterdag 15 september Virtus B1-Advendo B1 aw13:15 Boeimeer B4-Advendo B2aw13:45 Sprundel C1-Advendo C1aw11:30 SAB C2-Advendo C2 aw10:15 Advendo D1-DIA D1 aw10:00 UVV’40 D2-Advendo D2 aw10:45 Advendo E1-Madese Boys E1 aw09:15 Advendo E3-Baronie E7 aw09:15 Groen Wit E3-Advendo E4G aw09:30 TSC E11-Advendo E5 aw07:30 Advendo E6-Molenschot E2 aw09:15 TVC Breda F1-Advendo F1aw07:45

dat het geval. De wedstrijd eindigde dan ok in een 5-5 gelijkspel. De twee nieuwkomers Luytgaarden&Harthoorn en Aerts werden in de eerste ronde aan elkaar gekoppeld. Zvv Aerts bleek net een maatje te groot en won met 7-4. Uitslagen 8 september Life-De Poorter 12-2 International-Kwikstaart 5-1 Nanuru-NoName 5-5 Luytgaarden & Harthoorn-z.v.v. Aerts 4-7 Stand: 1. Life 1-3; 2. International 1-3; 3. Zvv Aerts 1-3; 4. Nanuru 1-1; 5. NoName 1-1; 6. Luytgaarden&Harthoorn 1-0; 7. Kwikstaart 1-0; 8. De Poorter 1-0.

GRATIS GRATIS TAXATIE TAXATIE

in ‘De Nieuwe Nobelaer’, Op verzamelbeurs A. van Berchemlaan 2 zondag 16 september 10-16 uur Etten-Leur

BSV Boeimeer

BREDA - Zondag stond de wedstrijd Boeimeer 1-Sarto 1 op het programma in de tweede klasse E.

22.20 evenals Annie de Vos goed voor 23.11. Bij de vrouwen op de schoolslag was Karin van den Heuvel erg snel met 19.36. Frans Martens doorbrak ook de twintig minuten grens met 19.15. Hans Vastenhoven tikte na 22.01 aan. Gevolgd door Mar van Geel met 23.24. Sinds jaren werd er weer een Haringvlietoversteek georganiseerd. Starten op het catamaran strand van Hellevoetsluis en na 3 kilometer finishen op het strand naast de jachthaven van Stellendam. Mies Kuipers wist na 1 uur 24 minuten op het zand te finishen.

in ‘De Nieuwe Nobelaer’,

A. van /Berchemlaan 2 Info: 030-6063944 www.mpo.nl

De angst om te verliezen en het warme weer waren hieraan mogelijk debet. Na de rust probeerde Boeimeer het spel naar zich toe te trekken, om spelend naar de eigen supporters, de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Ze werden hierbij geholpen door de rode kaart nadat een speler van Sarto de bal met de hand had beroerd. Het duurde toch nog enige tijd voordat het 2e doelpunt viel. Na een vloeiende combinatie via rechts tussen Yorick Hulsman en Robin van Bijnen was het laatstgenoemde die de keeper van Sarto wist te passeren. Uiteindelijk was het dus toch de thuisclub die aan het langste eind trok en de punten in Breda bleven, ondanks een mindere wedstrijd. Dit zal de spelers nog meer motiveren om ook komende week tegen BSC uit Roosendaal voor de winst te gaan.

JEKA F7G-Advendo F2 aw07:45 Advendo A1 is vrij Senioren programma Zaterdag 15 september TSVV Merlijn ZA2-Advendo ZA2 aw10:30 Zondag 16 september Gloria UC 1-Advendo 1 av14:30 TSC 3-Advendo 2av10:00 UVV’40 4-Advendo 3 aw09:15 Advendo 4-SVW 2aw13:30 Advendo 5-JEKA 17 aw10:00 OVV’67 4-Advendo 6 aw11:15 Advendo 7-SC Emma 5 aw12:00 VCW 5-Advendo 8aw08:45

Etten-Leur

Info: 030-6063944 / www.mpo.nl

UVV´40 Programma jeugd Zaterdag 15 september Blauw Wit’81 A1-UVV’40 A1 aw.13 UVV’40 B1-ONI B1 aw.14 UVV’40 B2-Moerse Boys B2 aw.14 JEKA C2-UVV’40 C1 aw.11 Viola/Ulicoten C2-UVV’40 C2 aw.10 UVV’40 C3-Roosendaal C7 aw.11.30 Chaam D1-UVV’40 D1 aw.9 UVV’40 D2-Advendo D2 aw.11.30 JEKA D12-UVV’40 D3 aw.7.45 Chaam E1-UVV’40 E1 aw.8 UVV’40 E2 vrij UVV’40 E3-Gilze E5G aw.9 UVV’40 E4-JEKA E10 aw.9 UVV’40 F1-Zundert F1 aw.9 UVV’40 F2 vrij UVV’40 F3-The Gunners F2 aw.9 Gilze F3G-UVV’40 F4 aw.9.15 UVV’40 F5-Baronie F8 aw.9 Baronie F9-UVV’40 F6 aw.10 UVV’40 F7-The Gunners F4 aw.9 Programma senioren Zondag 16 september UVV’40 1-Dussense Boys 1 aw.13 UVV’40 2-Barça 2 aw.10.30 Gloria UC 2-UVV’40 3 uitgesteld UVV’40 4-Advendo 3 aw.9.30 Oosterhout 5-UVV’40 5 aw.10 Achtmaal 3-UVV’40 6 aw.9.45 PAGINA 20

Amazone Lisette van den Enden scoort weer BAVEL - De Bavelse amazone Lisette van den Enden was met haar Coco Chanel (Westpoint) succesvol tijdens wedstrijden afgelopen weekend bij

manege de Keytenburg in Rucphen. Met resp.203 en 199 pt. behaalde zij er een 1e en een 2e plaats.

Programma SV SAB Programma jeugd Zaterdag 15 september Kabouters trainen op sportcomplex aan de Ruitersboslaan. aw10.15u Internos A2-SAB A1 14.45 The Gunners C1-SAB C1 11.45 SAB C2-Advendo C2 11.30 SAB D1-Olympia’60 D1 11.30 JEKA D7-SAB D2 8.30 SAB D3-Bavel D5 9.30 JEKA E4-SAB E1 10.45 SAB E2-WDS’19 E2 10.00 JEKA E13-SAB E3 9.30 SAB F1-Boeimeer F2 8.45 Groen Wit F3-SAB F2 8.30 SAB F3-DIA F4 8.45

Programma senioren Zaterdag 15 september SAB 2za-Zwaluwe 4za 14.30 SAB 3za-Irene’58 2za 14.30 RWB 3za-SAB 4za 14.30 Zondag 16 september SSW 1-SAB 1 14.00 Steenbergen 2-SAB 2 11.30 Groen Wit 3-SAB 3 12.30 SAB 4-Ulicoten 1 12.00 SAB 5-Barça 5 10.00 Dames zondag 16 september SAB da1-Rijen da1 11.00 Informatie Meer info: voetbalsab@hetnet.nl

Toernooi SBC 2000 BREDA - SBC 2000 heeft een toernooi met een gouden randje georganiseerd in zwembad Wolfslaar afgelopen weekend. In een met zonovergoten zwembad werd, door 55 teams, via een strak tijdsschema een 120 wedstrijden gespeeld. Het internationale gezelschap trad vrijdagavond al aan in een zwembad met 3 velden. Op zaterdag werden de senioren wedstrijden aangevuld door de jeugd van de E- en D competitie. Met een zeer enthousiaste groep spelers werd het een relaxed week-

end. Op de zaterdagavond was een BBQ georganiseerd en tot in de late uurtjes kon men zich nog eens uitleven bij een goede band. Op de zondag werden de laatste wedstrijden door de senioren gespeeld. Winnaars waren er natuurlijk, maar zie dit als de goede aanloop naar de competitie 2012-2013, waarin nu het nog kan, teams samengesteld kunnen worden om zo goed mogelijk te starten. De grootste winnaar was toch wel de organisatie, zij hebben er voor gezorgd, dat terug gekeken kan worden naar een goed toernooi en zeer groot aantal tevreden spelers.

Zondag Baronie BREDA - Het eerste punt is binnen voor Baronie. Zondag wist het team van trainer Sweres in Goes tegen de promovendus een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen. Een beter Goes in de eerste helft zag Baronie vlak voor rust door Tiago Faria Da Sila op 0-1 komen. Een beter Baronie liet vervolgens

in de tweede helft de kansen op 0-2 liggen en was het Goes dat langs zij kwam. Zondag komt EHC uit Hoensbroek op bezoek, een ploeg die net als baronie een punt heeft uit twee wedstrijden. Winst is dus zondag geboden voor Baronie. Trainer Sweres zal het nog steeds zonder aanvoerder Jurgen Gijzen moeten doen. Aftrap zondagmiddag op de Blauwe Kei 14.30 uur.

WDS’19 Voetbal Programma Zaterdag 15 September WDS’19 A1-Boeimeer A1 14.45 Beek Vrt A4-WDS’19 A2 14.45 SCO/TOFS C3-WDS’19 C1 11.00 WDS’19 C2-Gloria UC C3 11.00 WDS’19 D1-Rijen D2 11.00 Wernhout E1-WDS’19 E1 09.00 SAB E2-WDS’19 E2 10.00 TVC Breda E7-WDS’19 E3 10.00 WDS’19 E4-JEKA E14 10.00 WDS’19 F1-Gloria UC F1 09.00 VVR F3-WDS’19 F2 10.15

Gilze F4-WDS’19 F3 10.15 WDS’19 F4-Rijen F5 09.00 DSE MP2-WDS’19 MP1 11.15 Kapelle MB1-WDS’19 MB1 11.15 OSC’45 2-WDS’19 2 14.30 Zondag 16 September WDS’19 1-DEVO 1 14.30 Raptim 2-WDS’19 2 14.00 WDS’19 3-Hoeven 5 12.00 WDS’19 4-OMC 6 10.00 Dongen Da1-WDS’19 Da 1 10.00 Blauw Wit Da2WDS’19 Da 2 09.30

50+ Leaque Bowlen BREDA - Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan, heren en dames die graag in het nieuwe seizoen een balletje willen gooien kunnen het gehele seizoen zich aanmelden als lid van onze vereniging.

U kunt een kijkje komen nemen in het Bowling & Party Centrum, te Breda aan de Nassausingel 28, iedere donderdag tussen 9.15 en 12.00 uur, ook aan de balie van het bowlinghuis kunt op alle dagen van de week informatie vragen. Het is een gezellige club 50 plussers die allen komen voor gezellig en sportief onder elkaar een balletje te gooien. In de eerste ronde van het nieuwe seizoen waren er bij de heren drie spelers met een serie van ruim vijfhonderd, Sees de Vet 211-181-170 = 562, Leen Noordegraaf 211-155-182 = 548, Jan Bie-

mans 173-172-171 =516. Bij de dames had Marijke Noordegraaf de hoogste score 145-138-183 = 466. Voor eerst dit seizoen spelen we in 4 klassen zowel bij de heren als bij de dames is er een klasse A en B. Stand na eerste speeldag: Klasse A heren 1. Cees de Vet 187,33-203,33 2 . Leen Noordegraaf 182,67-185,67 3. Piet Graumans 153,67-177,67. Klasse B heren 1. Jan Biemans 172,00204,00 2. Peter van Nispen 115,00- 193,00 3. Joop Taks 152,00-192,00. Klasse A Dames 1. Marijke Noordegraaf 155,33-190,33 2. Nettie van Niapen 142,67-186,67 3. Tonny van Winden 142,33-185,33. Klasse B dames 1. Toos Kuppens 141,33199,33 2. Wilma de Vries 105,67-180,67 3. Diny Huijsmans 123,33-176,33.


...Of zit je liever tussen vier muren? Maak een nieuwe start met de modernste technieken in rioolrenovatie!

Omni Relining te Moerdijk zoekt per direct:

Medewerker voor de UV-ploeg 1e Man Deelrenovatieploeg 1e Man Freesrobot Medewerker Freesrobot

GEVRAAGD

ZZP‘ers

voor montage van gyprocwanden en – plafonds uitvoering omgeving Antwerpen, beschikbaar op korte termijn

Deel jij mee in het succes van Omni Relining?

Riyadhstraat 25 a 2321 Meer-Hoogstraten (B) sgmbvba@skynet.be 00323/315.41.47

Hou jij van een diversiteit aan activiteiten in een uitdagend vakgebied? Een gebied waar je met de modernste apparatuur werkt? Omni Relining maakt onderdeel uit van de M.J. Oomen Groep. Een groep van enthousiaste mensen waar passie het verschil is. Wij groeien hard en behoren tot de top van Nederland als het gaat om rioolrenovatie. We bieden vier zeer interessante banen voor mensen die een grote mate van vrijheid en verantwoording aankunnen. Je werkt tenslotte met kostbaar materieel en materiaal.

Gevraagd

Frituurkoks (m/v) Japans Restaurant Sumo Breda,

Jij komt in aanmerking met: • Een MBO werk-/denk niveau • Geen 8-tot-5-mentaliteit • Een flexibele instelling • Een mentaliteit van aan- en doorpakken • Verantwoordelijkheidsgevoel • Goede communicatieve vaardigheden (Duits is een pre) • Een BE rijbewijs (C of CE is een pre) • Je werkt graag in een team en bent oplossingsgericht

Grote markt 45 te Breda, tel. 076 - 51 39 545

zoekt vier zelfstandige frituurkoks (38u/week) voor bereiden, frituren en uitgeven van Japanse gerechten. Relevant koksdiploma plus 1 jr. werkervaring of 2 jaar relevante werkervaring in de professionele keuken is pré. Salaris conform CAO Horeca.

Denk jij in ons team te passen? Kies jij voor innovatie, kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling? Bel vandaag nog naar Dennis Jochems (vaktechnisch) of Mity Tak (P&O) voor meer informatie en/of het maken van een afspraak bij een kop koffie. Telefoon:

Van Os uurwerken b.V. Etten-Leur

0168-35 65 70 of 0165-38 27 66

Advertentie Oomen.indd 1

30-08-12 14:06

INDUSTRIAL AUTOMATION ‘NADENKEN OVER PROBLEMEN EN DEZE VERTALEN IN OPLOSSINGEN’

Psychologisch Expertise Centrum • GEEN wachtlijst • WIJ BETALEN uw eigen bijdrage* • NU aanmelden: nieuwe groepen tel: 0900-7320000 *info: www.vangurchom.nl

EPI is een onafhankeklijke fabrikant en leverancier op het gebied van hardware en software, en voorziet daarmee volledig in de wensen van de klant. Om in de toenemende vraag te kunnen voorzien, zijn wij op zoek naar een:

Voor meer infomatie over deze vacture, bezoek onze website. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Wo 19 sept, Hotel Trivium te Etten-Leur Do 20 sept, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

E.P.I. bv - Industrial Automation

wij

Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com Dre Wit (‘t) goed

2-onder-1 kap woning

reparaties witgoed producten Etten-Leur

Luxe

in Rijsbergen www.biesveld20.nl

50%

Tel.: 06-50905037

Cursus Bedrijfshulpverlening BHV en Basisveiligheid VCA: nu ook in Etten-Leur

Inschrijven? T (076) 501 55 35

! g e w n moete

g n i t r o kassak ctie

ele op de h

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Speciale ACTIEPRIJ ZEN in septem ber

• BHV en VCA-certificaat al in 1 dag • Met erkend ARBO-certificaat • Ook voor cursus heftruck en reachtruck

www.mediationeducatie.nl

opheffings uitverkoo p

De beste kwaliteit van West-Brabant!

Te koop:

Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36.

Mon Plaisir 10, 4879 AN Etten-Leur, Telefoon 076-5032520 Fax 076-5035822 e-mail: info@epibv.nl internet: www.epibv.nl

Graszoden

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ?

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

PLC / Scada Engineer een flexibele teamplayer, gespecialiseerd in maatwerk

www.vanosuurwerken.nl

olle

ingsc t h c i l r ve

Unieke kans!!!

Alles halve prijs! m.u.v. kappen en lichtbronnen

zoals: - Massive - Philips - Lirio - Leclercq en vele andere bekende merken.

BUDGETLAMP BREDA 1000m2 met alle bekende merken

www.locb.nl

ISO 9001/Conform ARBO-wetgeving

Hoekpand Catharinastraat / Kennedylaan / 076 - 5140167


kerkelijk

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE IMMANUEL Wekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweewekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuelbreda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academiesingel 27-27 Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671. PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA www.protestantsegemeentebreda.nl Zondag 16 september Wijkgemeente Noorder Beemden Aanvang 11.30 uur (gewijzigde aanvangstijd) Bethlehemkerk. Voorganger: ds. W. Bisschop pastor F. Verkleij. Oecumenische vredesdienst, kindernevendienst en crèche. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. W. Bisschop 5419603. Wijkgemeente Midden-Zuid Michaelkerk Brabantpark Hooghout 98. Aanvang 11.30 uur (gewijzigde aanvangstijd). Voorgangers: ds. T. v. Prooijen en pastor B. Hendriksen. Oecumenische vredesdienst m.m.v. het dames en herenkoor van de Michaelkerk. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. T. van Prooijen 0765423334. Kindernevendienst en crèche. Johanneskerk Dreef 5 Princenhage. Aanvang 10.00 uur. Ds. M. Wagenvoorde. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. M. Wagenvoorde 5217402. Oecumenische vieringen Amphia Langendijk: 10.15u dienst van Schrift en Tafel. Voorganger pastor P. Galama. Amphia Molengracht: 10.30u dienst van Schrift en tafel. Voorganger ds. T. Los. De Breedonk locatie Mastbos: Vrijdag 14 september 15.00u voorganger: ds. M. Wagenvoorde. Grote kerk: Oecumenisch middaggebed. Dinsdag 18 september 12.30u. Mevr. J. van Tongeren gebed om vrede. Orgel Kick Schaart. GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERK Vriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst. KERK VAN DE NAZARENER Evangelisch Kerkgenootschap Predikant: Ds. Maarten van Immerzeel www.breda-nazarene.nl, info@bredanazarene.nl, tel. 0162-740016 Zondag 10.30u dienst ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKEN Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 0624554240. Alle Bijbelstudies gaan over de brieven van Paulus 1 en 2 Tessalonicenzen. Download de studies via www.adventist.nl. Ga naar studielectuur en selecteer Dialoog 3e kwartaal 2012. Materiaal voor de beginnerscursus wordt gratis verstrekt bij bezoek aan de cursus. Zaterdag 15 september 10.00u: Bijbelstudie, thema: Beloften aan de vervolgden. Beginnerscursus, thema: Vingerafdrukken van God. 11.00u: Eredienst, prediking Dhr. H. van Dijk. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BREDA Elke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.0765870898. KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Mgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 06-52338961. Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kinderkamer tot 3 jr. Priesterschapvergade-

ring: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr. 11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas. 11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden. 13.00u einde. LEGER DES HEILS Hendrik Berlagestraat 102, tel.0765870344. Iedere zondag 10.30u. samenkomst, enthousiaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker. PAROCHIE BREDA CENTRUM St.Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 0765215764 Antoniuskathedraal, St.Janstraat: zondag 10.30u euch.viering. Maandag t/m vrijdag 12.30u euch.viering. Donderdag 12.00u Aanbidding. Begijnhofkerk, Catharinastraat: zaterdag 17.00u euch.viering. Maandag t/m vrijdag 07.45u morgengebed. Woensdag 18.00u jongerengebedsdienst. St. Joostkapel, Ginnekenstraat: dinsdag en vrijdag 10.30u euch.viering. DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDA Cimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK MATTHEÜS www.cgkbreda.nl Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. Zondag 16 september 10.00u ds. S.B. van der Meulen, Delft 15.00u ds. S.B. van der Meulen, Delft GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Terheijdenstraat 9 Diensten: zondag 09.30u en 16.30u REMONSTRANTSE GEMEENTE BREDA EN OMGEVING Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98. Zondag 16 september 10.30u: dr.C.M.G.Berkvens-Stevelinck (Startzondag) JERUZALEM PAROCHIE www.jeruzalemparochie.nl Breda Zuid/ zuid-oost Zaterdag 16.00u Huize Ruitersbos 19.00u Maria Kerk Zondag 09.30u Petrus en Paulus kerk 09.30u Maria Kerk 11.00u Sacramentskerk 11.00u Laurentius Kerk 1e donderdag van de maand 09.00u Petrus en Paulus dagkapel 1e vrijdag van de maand 10.00u Sacramentskerk Iedere vrijdag 19.00u Huize Overakker THE BLESSING BREDA Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebedsdienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929. KERK PATERS KAPUCIJNEN Zondag eucharistievieringen 8.30u en 10.00u. Weekdagen 7.45u. EVANGELIE GEMEENTE DE DEUR BREDA Teteringsedijk 89k, Breda. Telefoon 0651193738. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondagsschool 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdagavond jongerenavond: muziek, drama, film.

PAROCHIE BREDA-NOORD Parochiecentrum Belgieplein 6, 4826 KT Breda.Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00u. 076-5873482 (in noodgevallen 06-19825402) www parochiebredanoord.nl, info@parochiebredanoord.nl Kerkgebouw Belgieplein 4. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 09.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis De Biesdonk, Belgieplein 8. Meer info 076 5871820. EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta worden elke zondag om 11:00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, 4814 KB te Breda (wijk Tuinzigt). Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst. Zondag 16 september: Dienst. Spreker: Hans van der Meulen RAAD VAN KERKEN Iedere dinsdag om 12.30u is er in de Stiltekapel van de Grote Kerk een middaggebed. EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEENTE BREDA Groene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u Tel.info: 076-5717155. www.ebgbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE PRINSENBEEK - HET KRUISPUNT Secretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www. hetkruispunt.org zondag 10.00u. EVANGELISCHE LUTHERSE GEMEENTE BREDA E.O. Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. KlaaysenSiebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; evangelischluthers-breda.nl Zondag 10.30u RK PAROCHIE PRINSENBEEK Secretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl. Contactpastor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur. NAZARETHPAROCHIE BREDA WEST Secretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woensdagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111. H. Pastoor van Ars zondag 10:00u. Vieringen door de week: OLV van Altijddurende Bijstand dinsdag 9:00u; AnnaRozenkrans, eerste woensdag van de maand 9:00u; H. Martinus donderdag 09:00u; H. Moeder Gods, eerste vrijdag van de maand 9:00u. ORTHODOXE KERK BREDA De Parochie van de Heilige Myrondraagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand: 10.00u: 3e en 6e uur 10.30u: Goddelijke Liturgie Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl. PAGINA 22

MICHAELPAROCHIE BREDA (OOST) Parochiecentrum: Hooghout 67, 4817EA Breda; open op werkdagen van 09.0012.00u; 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794; www.michaelparochiebreda.nl; info@michaelparochiebreda.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@michaelparochiebreda.nl Zaterdagavond 19.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgiëplein 6; 19.00u woord en gebed aan de vooravond van zondag De Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. Zondagochtend: 08.45u Lucaskerk (H. Beemden), Tweeschaar 125; 08.45u Annakapel (Breda-Oost), Heusdenhoutseweg 34 10.00u Williborduskerk (Teteringen) Kerkstraat 1; 10.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgieplein 6; 11.30u Bethlehemkerk (H. Beemden), Gageldonksepad 7; 11.30u Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. WILLIBRORDUSPAROCHIE TETERINGEN Parochiecentrum: Kerkstraat 1, 4847RM Teteringen. Bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00u; 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtelefoon 06-10292794); www.parochieteteringen.nl; info@parochieteteringen.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@michaelparochiebreda.nl Vieringen: Willibrorduskerk, Willem Alexanderplein, Teteringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 09.00u. BETHLEHEMPAROCHIE Secretariaat Gageldonksepad 7, 4824 PP, Breda. tel.5410194; fax.5426194, open elke werkdag van 9-12u, e-mail: secretariaat@bethlehemparochie.nl, www. bethlehemparochie.nl Pastores: Frans Verkleij. Bereikbaar via het secretariaat. Zondag 16 september 24e zondag door het jaar. 8.45u Lucaskerk eucharistieviering. Voorganger: J. Bot. 11.30u Bethlehemkerk oecumenische gezinsviering. Voorgangers: F. Verkleij en W. Bisschop m.m.v. gelegenheidskoor. ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GEMEENTE BREDA Dienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 0134551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEEN Dinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstondavond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord. VICTORY BIBLE CHURCH INT. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK Balfortstraat 63 Breda. Diensten met wisselende priesters Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u www.nak-nl.org WAALSE KERK Catharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850. CAPITOL WORSHIP CENTRE Capitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woensdagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927.

Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN Laurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt) Breda. Predikant: Ds. P. Masmeijer, Duivelsbruglaan 21, 4853 JD Breda, 076-5653460. Koster: Mevr. J.R. van Wijk-Versteeg, Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; kbginneken@zonnet.nl; www.protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur Zondag 16 september 16e zondag na Pinksteren - Vredeszondag. 11.00u Dienst in de R.K. Laurentiuskerk, Ginnekenweg. Voorgangers: Pastor R. v. Oorschot, Ds. P. Masmeijer. WINNERS CHURCH INTERNATIONAL BREDA Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563 WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIES (Wereldwijde Profetische Evangelische Missies): Veemarktstraat 11, Breda (van E.L.G.). Elke zondag dienst om 14.00u. Diensten in Nederlands (en zo nodig Engels). Pastor: Roger Kaiser. Info en pastoraal zorg: tel. 06-12274947; www.wpem.nl H.H. MARIA/DYMPHNA Kapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering. JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRY Iedere donderdagavond 20.00-22.00u komen we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar nathancivile@hotmail.com HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Heusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. J. Harten, tel. 0786175115. Contact: breda@apgen.nl Eredienst: 09.30u. ANNAHUIS Diaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De middagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haagweg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, info@annahuis.nl CHRISTENGEMEENSCHAP De Christengemeenschap, beweging voor religieze vernieuwing. Mensenwijdingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www.christengemeenschap.nl. CHRIST IN ACTION MINISTRIES BREDA ‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 0765204106; 076-5427839; 06-30559431. POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Laurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 0765321438 06-14243225.


VEELZIJDIG VRIJWILLIGERSWERK

Breda-Actief heeft op dit moment bijna 500 vacatures voor vrijwilligerswerk. Er is voor iedereen iets leuks en interessants te vinden want het aanbod is gevarieerd.

25 vacatures en 10 redenen om aan de slag te gaan

Tien goede redenen omperitatur? vrijwilligerswerk te doen: Venda del moluptate Pelliqui officat aspe- ut occum voles ped ut erem aut fugia qui senda vellab 1) Je consedi betekentaeprate iets voor een ander sunt, quam 6) Jesi doet werkervaring opreicte atur? lest, molumenda in el waardevolle iducieni omnihil iberum 2) krijgt waardering en voldoening Je doet terug voorquas de samenleving etJe rem et lantur molupta dolorum quatem7) untem ut ietsIgnimolo dio. Lentios totatibus doluptur sum ali3) Het goed voor je contacten Het is gewoon leukvolupic en gezellig pos etisfugiaturent utsociale maionseque sit, sequi8)sit liquas simet ienecestia quatur si dolecat iaerit id quov 4) Je bent actief betrokken 9) Het is een manier om je kennis en kwaliteiten op een andere manier in te zetten doluptassin rendit aped que que nobis arunt. 5) Het biedt een delecus. opstap naar betaald werk 10) Je leert nieuwe vaardigheden ndipien daessi Nient facipitas endipic iiscimusanis aliquossin rerupiEen greep onze endem estuit quis et vacatures: eiusaperro voluptatiore nim il ius

BREDA-ACTIEF PASBAAN 17 4811 GM BREDA (076) 52 33 555

AdminisTrATiE En BAliE Graag allesSecretaresse op orde? Als jij een kick krijgt van een mooie administratie dan is dit misLaat je inspireren door Breda Photo en doe met meeeen met de fotowedschien de juiste plek voor jou! Een organisatie voor mensen beperking wil haar archief graag op ‘Vrijwilligers orde brengen. in Vacaturenummer strijd beeld’! We zijnZ9812959 op zoek naar mooie, ontroer-

Hou jij wel van gezelligheid en een spelletje? TijdensSecretaresse de bingo middag van een klein woonzorgcentrum in Overakker schenk je koffie Laat je inspireren door Breda Photo mee fotoweden thee. Zo nodig help je een handje bij het spel en als doe mensen ditmet niet de zelfstandig kunnen. De gezellige middag wordt druk bezocht. Z9812785 strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! WeBingo?! zijn opVacaturenummer zoek naar mooie, ontroer-

Filmfanaten opgelet! Vanaf nu kun je meepraten over alle nieuwe (filmhuis)films. Je kunt je passie ADMINISTRATIEvoor films kwijt als baliemedewerker bij een cultvideotheek. Je helpt mensen EN BALIEWERKZAAMHEDEN aan de balie met vragen over films. Vacaturenummer Z9811501

nATUUr Ontdek je plekje op Parkhoeve Breda-Noord: een prachtige plek om te vertoeven voor Manager mens en dier. Je zorgt voor de dieren en je houdt toezicht tijdens de openingstijden. Laat je inspireren Vacaturenummer 1001376 door Breda Photo en doe mee met de fotowed-

ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat.

Manager

Pr En COmmUniCATiE Laat je inspireren door Breda Photo en doe mee met de fotowedBen jij eenstrijd netwerker met een in onderhoudende babbel? Een goede doelen organisatie ‘Vrijwilligers beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroerzoekt een communicatiemedewerker met een vlotte pen om hun contacten ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat.te onderhouden en uit te breiden. Het is een uitdagende functie waarbij je veel van je eigen initiatief kwijt kunt. Vacaturenummer 65902182

Fotowedstrijd

ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat.

strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroer-

ende plaatjes waarinvan denono. vrijwilliger in actie staat. Ezelverzorger voor de kudde Je verzorgt ezelscentraal die zijn opgenomen in de ezelopvang in Baarle Nassau. Verwaarloosde, zieke, mishandelde en oude ezels knappen hier op en wachten hier, zo mogelijk, op BALIEWERKZAAMHEDEN een nieuwe eigenaar. Tot die tijd vraagt Nono, ADMINISTRATIEEN de leader of the pack, jouw hulp. Vacaturenummer Z9812421 Fotowedstrijd

VErKOOP Laat je inspireren Breda Photo en doe meejemet deinfotowedJij hebt handelsgeest en weet door de weg op marktplaats... zet dan kennis voor een strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, hulporganisatie voor de verkoop en waardebepaling van bijzondere spullen.ontroerEr is ruimte deVacaturenummer vrijwilliger in actie centraal staat. voor eigenende ideeënplaatjes dus komwaarin maar op! 590001701

slimme vogels voor Vogelrevalidatiecentrum. Als gastheer of -vrouw ben je het eerste Laat je inspireren door Breda Photo en doe mee methen de wegwijs, fotowedaanspreekpunt én het visitekaartje. Je ontvangt bezoekers, maakt geeft strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroerinformatie en een kopje koffie. Je vangt ook mensen op die dieren komen brengen. ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat. Vacaturenummer Z9800805

KAnTinE, Bestuurslid HUisHOUdEliJK, GAsTHEEr/VrOUW Laat je inspireren Breda Photovan eneen doewoonzorgcentrum mee met de fotowedWat eten we vandaag? Je helptdoor oudere bewoners bij de in beeld’! We zijn op zoek naar ontroerkeuze voorstrijd wat zij‘Vrijwilligers de volgende dag willen eten. Je neemt de tijd ommooie, op een rustige manier samen hetplaatjes keuzemenu in te de vullen. Het eten in is een belangrijk ende waarin vrijwilliger actie centraalmoment staat. van de dag en jij levert daaraan jouw bijdrage. Vacaturenummer Z9812901.

Bestuurslid BEsTUUr Laat met je inspireren door BredaHet Photo en doe mee met de fotowedKroegtijger bestuurlijke ervaring. Parkinson Café Breda is een informeel strijd in beeld’!enWe op zoek naar mooie, ontroertrefpunt voor‘Vrijwilligers mensen met Parkinson hunzijn familie. De enthousiaste werkgroep bestaande beroepskrachten en vrijwilliger vrijwilligers zoeken voorzitter met bestuurlijke endeuitplaatjes waarin de in actieeen centraal staat. ervaring. Vacaturenummer 65902215

Fotowedstrijd Keukenprinses met liefde voor de mediterrane keuken. Samen koken voor catering en je inspireren BredaHeuvel. Photo Maak en doe meemet met fotowedlunchroomLaat als creatieve motor door in Theehuis kennis dede echte authenstrijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroertieke wereldkeuken. Nieuwe recepten zijn altijd welkom! Vacaturenummer Z9812895

Fotowedstrijd dat is een pak van mijn hart! Breda is sinds korte tijd AED-dekkend; dat wil zeggen dat Laat je inspireren Breda Photo enworden doe mee de fotoweder bij hartfalen altijd binnendoor 6 minuten gestart kan met met reanimatie of defibrillatie. strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroer-van de Als bestuurslid zorg jij voor zoveel mogelijk bekendheid van de werkzaamheden stichting om nog meer waarin bedrijvende tevrijwilliger motiveren om AED te plaatsen. Vacaturenummer ende plaatjes ineen actie centraal staat. Z9812793

ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat.

DOE JIJ HET AL? inFOrmATiE, AdViEs En HUlP Ben jij eenTECHNISCH luistervink of praatjesmaker? Je geeft informatie en advies aan kinderen via EN AMBACHTELIJK telefoon of chat. Maar het kan ook zijn dat je gewoon een gezellig babbeltje maakt. Bij Fotowedstrijd de Kindertelefoon krijg je allerlei trainingen om je op weg te helpen. Vacaturenummer 1000768 Laat je inspireren door Breda Photo en doe mee met de fotowed-

laat je uitdagen! Bij de scouting mogen kinderen nog echt kind zijn en zich lekker uitleven. De Bevers ( 4 - 7 jaar) hebben elke zaterdagmiddag een programma boordevol spannende activiteiten. Samen met je team zorg je voor een leuke vrijetijdsbesteding van de Fotowedstrijd kinderen. Vacaturenummer 65902186

Hiervoor maak je actief gebruik van folders, computer en telefoon. Je zorgt ervoor dat het foldermateriaal up to date is. Daarnaast bent ook betrokken bij allerlei publieksactiviteiten. Vacaturenummer Z9812853 Fotowedstrijd

materialen van de voetbalclub en zorg je ervoor dat de materialen en de accommodatie in goede staat verkeren. Vacaturenummer Z9812807

strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroerende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat. Als schatkamermedewerker bij Wijkwijs geef je informatie over wonen, zorg en welzijn.

Laat je inspireren door Breda Photo en doe mee met de fotowedmAATJEs,strijd COACHEs En mEnTOrEn ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroerGezellig onderonsje. Een mevrouw in een elektrische rolstoel wil dolgraag naar buiten! ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat. Ga jij met haar op pad voor een wandeling, praatje en een gezellig kopje koffie? Vacaturenummer Z9812929

Fotowedstrijd

Ook zo nieuwsgierig naar andere culturen? Als Taalmaatje je allerlei actiLaat je inspireren door Breda Photo en doeonderneem mee met de fotowedviteiten metstrijd een vrouw die graag kennis Nederlandse wil verbeteren. ‘Vrijwilligers inhaar beeld’! Wevan zijndeop zoek naar taal mooie, ontroerVacaturenummer 6590000415 ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat.

Laat je inspireren door Breda Photo en doe mee met de fotowedstrijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroerBEHEEr plaatjes waarin de vrijwilliger in actie van centraal staat. beheer je de Voel jijende je thuis op het voetbalveld? Als terreinmanager het Paradijs Fotowedstrijd

sPOrTLaat En sPEl je inspireren door Breda Photo en doe mee met de fotowedAls bike fanaat coach je jonge mountainbikers vanzoek 9 tot 12 jaar.mooie, De wielerclub heeft strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op naar ontroeral vele mooie resultaten behaald en de jeugd heeft de toekomst. Je staat er niet alleen ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat. voor, je maakt deel uit van een technisch team van 4 trainers. Vacaturenummer 65902231

Fotowedstrijd CrEATiEF naailesdocente met dubbele agenda. geeft niet alleenmee naailes Laat je inspireren door BredaJePhoto en doe metaan deallochtone fotowed-vrouwen, jestrijd hebt ‘Vrijwilligers ook aandacht voor het verbeteren hun Nederlandse taal. Daar krijg je in beeld’! We zijn van op zoek naar mooie, ontroerbijzondere verhalen voor terug!de Vacaturenummer ende plaatjes waarin vrijwilliger in Z9812887 actie centraal staat.

ACTiViTEiTEnBEGElEidinG Ga je mee een luchtje scheppen? De wandelclub van een woonzorgcentrum wil graag Fotowedstrijd eens naar buiten. Je gaat met een groepje er op uit om te genieten van de frisse lucht en Laat inspireren door en doe mee met de fotowedde omgeving. Jijjeduwt een rolstoel enBreda maakt Photo een praatje. Vacaturenummer Z9812873

VErVOEr Plankgas voor de Voedselbank! Zit je graag op de weg en ben jij snel beschikbaar? Fotowedstrijd Dan kan je meteen aan de slag als chauffeur of bijrijder aan de slag bij de Voedselbank. Laat je inspireren door Photo en mee met de fotowedJe haalt en brengt spullen van enBreda naar bedrijven en doe andere voedselbanken. Ook zorg strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie,Z9812993 ontroerje voor het onderhoud en schoonhouden van de bus. Vacaturenummer

king een maaltijd. Met elkaar geniet van je van het resultaat. Na afloop zorg je ervoor dat de keuken schoon achterblijft. Vacaturenummer Z9812871

KOrTE KlUs Kom jij graag bij de mensen thuis? Kom dan tot 1 december 2012 werken in het huisFotowedstrijd bezoekteam van WIJ. Je gaat op huisbezoek bij ouderen die interesse hebben in het Laat je inspireren door Bredainformatie Photo en doevia mee de fotowedbeweegproject Soepel en Fit en meer willen eenmet persoonlijk gesprek. strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroerJe deelt zelf je tijd in. Vacaturenummer Z9812933

strijd ‘Vrijwilligers in beeld’! We zijn op zoek naar mooie, ontroerplaatjes waarin deeen vrijwilliger in actiemet centraal staat. smakelijk ende eten! Je kookt samen met groepje mensen een verstandelijke beperFotowedstrijd

Laatjonge je inspireren Breda Photobeperking en doe mee de fotowedEr op uit! Een vrouw met door een verstandelijke zoektmet een maatje om er Wewel zijnideeën op zoek mooie, een ontroersamen metstrijd haar ‘Vrijwilligers op uit te gaan. in Ze beeld’! heeft daar over,naar bijvoorbeeld potje plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat. tennissen, ende een concert of bioscoop bezoeken of gewoon lekker even de stad in. Vacaturenummer Z9812977

(076) 52 33 555

ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat.

ende plaatjes waarin de vrijwilliger in actie centraal staat.

www.breda-actief.nl

info@breda-actief.nl


VEEL KEUS, PAK UW VEEL VOORDEEL!

Aanbiedingen geldig t/m 7 april 2012. Zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen geldig

t/m 22 september 2012. Zolang de voorraad strekt.

VOORDEEL!

Kattentoilet Comfy Cat

Met deurtje en geurfilter. In verschillende kleuren. Adviesprijs 14.95

slechts

14.95

nu

9.95 Hondenkussen Tivoli Extra comfortabel. Met wasbare hoes en voorzien van rits. Afmeting 100 x 70 cm. In verschillende kleuren.

slechts

14.95 hOOgtE 95 cM

Krabpaal Palazzo Extra stevig. Met twee plateaus en speelhuisje. In grijs of zwart.

nu

nu

9.95

nU 15 Kg

+ 3 Kg

gRatiS!

44.95

1 kg nu

14.95

VaStE LagE pRijzEn

15 kg vanaf

52.95

nU 12 Kg

+ 20 %

MEt gRatiS VOERtOn!

gRatiS!

ExtRa gROOt paK

Royal Canin hondenvoeding bonus bags

Diverse soorten, o.a. Medium en Maxi Adult.

Farm Food Dental Chips 1 kg

Schoon gedroogde Rawhide Chips voor de hond. Kauwen op Rawhide lost tandplak op en voorkomt slechte adem! Adviesprijs 21.50

Premium Care 3 kg

Complete voeding, vrij van geur-, kleur- en smaakstoffen. Dubbel voordeel: uw hond heeft er minder van nodig en nu extra voordelig. Diverse soorten 12.95, lamb & rice 13.95

Hill’s hondenvoeding bonus bags Adult Chicken en Adult Chicken Large Breed. Adviesprijs 54.95

1+1

3 voor

10.00

vanaf

7.95

gratis

2 voor

15.00 Whiskas maaltijdzakjes Multipack

Diverse soorten. Multipack met 12 zakjes.

Biokat’s Classic kattenbakvulling Van natuurlijke klei. Zuinig in gebruik door klontjesvorming en groot absorptievermogen.

DE MOOiStE En gROOtStE DiEREnWinKELS! OUDEnbOSch 2500 M2 (MEt DOgWaSh!), bERgEn Op zOOM 1000 M 2 OUDEnbOSch MOLEnStRaat 131 tEL 0165 31 39 40

Ma t/M DO VRijDag zatERDag

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

Pro Plan kattenvoeding 1,5 kg

Houdt uw kat in topconditie. Verschillende varianten. Normaal 1,5 kg vanaf 15.75

Supreme Selective voor konijn en cavia

Elk brokje biedt een uitgebalanceerde voeding. Voorkomt kieskeurig eten! Konijn 3 kg advies 16.99 9.95 Cavia 2 kg advies 13.99 7.95

zatERDag 29 SEptEMbER DiEREnDagfEStijn VOOR jOng En OUD bij aniMaL WORLD OUDEnbOSch. KijK aLVaSt Op WWW.aniMaLWORLD.nL bERgEn Op zOOM RaVELStRaat 74 tEL 0164 23 33 49

Ma t/M DO VRijDag zatERDag

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

DBN_20120912