Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

T H O O L S E

28 MEI 2014 WEEK 22

Uitgeverij

10 . 7 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

PELSDIERENHOUDERS HEBBEN EERSTE SLAG GEWONNEN

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @ThoolseBode

AA

Zundert

I

AUTO’S

Te l .

076

SPORT

VERSPRODUCTEN ONDER DE VEILINGHAMER

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

COBIE HAGE VRIJWILLIGER IN HART EN NIEREN

Zorgen ABT over kosten Westerpoort

Ultimatum van bonden voor Philip Morris

THOLEN - De ABT-fractie heeft zorgen over het samengaan van verschillende Thoolse basisscholen in het gebouw van Westerpoort. De partij denkt dat er in totaal een investering mee is gemoeid van elf à twaalf miljoen euro. ‘Een onverstandige actie’, zegt Han van ‘t Hof over dat bedrag. Hij is bang dat de financiering van het gebouw ten koste gaat van het onderwijs op de scholen. Een derde partij zou het volgens ABT veel goedkoper kunnen realiseren. Zelf heeft ze informatie ingewonnen en berekent dat het kostenplaatje dan een kleine drie miljoen euro zou bedragen. ABT vraagt of de gemeente ze deze derde partij een offerte wil laten uitbrengen.

THOLEN - De bonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben Philip Morris een ultimatum gesteld over het sociaal plan. Als de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom de eisen van de vakbonden niet voor woensdag 28 mei 00.01 uur inwilligt, volgen er acties. CNV en FNV willen vooral een betere vergoeding voor ‘de enorme pensioenschade’ die de werknemers hebben. Deze komt volgens de bonden neer op 300.000 euro per werknemer. Ook moet er begeleiding naar ander werk komen voor een periode van vijf jaar, niet alleen voor de vaste krachten, maar ook voor de ingehuurde mensen zoals schoonmakers en beveiligers.

Man uit Scherpenisse komt om het leven

Aanleg nieuw asfalt op Postweg

SINT PHILIPSLAND - Het jongerenwerk van de gemeente Tholen organiseert vrijdag ‘Sports for pleasure’ bij de voetbalkooi aan de Krabbekreekstraat in Sint Philipsland. Let’s Move Around doet dat samen met voetbalclub Noad’67, muziekvereniging Concordia, damvereniging Flipland en de jongeren uit het dorp. De activiteit voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar duurt vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit deelname aan een pannavoetbaltoernooi, sneldammen, een Braziliaanse muziekworkshop en sumoworstelen. Meer informatie is te vinden op www.facebook.com/jongerenwerk. gemeentetholen.

Zwemvierdaagse in Thoolse zwembaden

Tholen doet wat het moet doen THOLEN - De gemeente Tholen heeft 2013 afgesloten met een nadelig saldo van 129.525 euro. Het tekort is veroorzaakt door afboekingen op grondexploitaties in Sint-Annaland en Tholen. DOOR EUGÈNE DE KOK Wethouder Peter Hoek van de gemeente Tholen ligt niet wakker van de rode cijfers. De normale bedrijfsvoering laat, onder meer door voordelen op de uitvoering van de wmo en de lage rentestand, een overschot zien van 370.000 euro. “Op een begroting van 50 miljoen euro vind ik dat een heel mooi resultaat”, legt hij uit. “Hiermee laat je zien dat er niet veel lucht in de begroting zit. We doen wat we moeten doen.” Het negatieve resultaat is veroorzaakt door afboekingen op de grondexploitaties Vestetuin in Tholen en het havengebied in Sint-Annaland, respectievelijk van 100.000 euro en 400.000 euro. Vorig jaar is op de eerste al 1,9 miljoen euro afgeboekt en op het project in Sint-Annaland 1,1 miljoen euro. Hoek heeft geen idee of het met deze afwaarderingen is gedaan. “Misschien trekt de markt weer aan,

maar het kan ook zo maar zijn dat we in een nog negatiever scenario terecht komen. Zeker is wel dat het op termijn een keertje omslaat.” Blij is de wethouder er niet mee, maar Hoek vindt het goed dat Tholen de verwachte resultaten op grote woningbouwprojecten tijdig bijstelt. “Het getuigt van professionaliteit dat je dit doet op basis van vaste criteria. We hebben alles goed in beeld en poetsen niets op met onrealistische cijfers.” Het eigen vermogen van de gemeente is in 2013 gedaald van 19,1 miljoen euro naar 17,0 miljoen euro door kapitaallasten, een eerder goedgekeurde afwaardering van gronden in Poortvliet, die nu weer als landbouwgrond staat ingeboekt (‘Je moet een keer door de zure appel heen bijten’) en een laatste bijdrage aan de bruidsschat in verband met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De schuldquote, die is berekend door de

netto schuld tegenover de inkomsten te zetten, is gestegen van 97 procent naar 102 procent. “Ik maak me er geen zorgen over, omdat deze op termijn weer gaat dalen”, aldus Hoek. Volgens Arjan Moerland van de afdeling financiën stijgt de quote in het meest negatieve scenario tot 116 procent, nog ruim onder de VNG-norm van 130 procent. Met het weerstandsvermogen, de ruimte van een gemeente om risico’s op te vangen, gaat het de andere kant op: van 1,3 naar 1,4, een cijfer dat staat voor ‘voldoende’. Naast alle financiële cijfers staat in de jaarrekening ook wat de gemeente allemaal heeft gedaan in 2013. Belangrijke punten zijn volgens Hoek de voorbereidingen op de drie decentralisaties, het vaststellen van de nieuwe toekomstvisie, het toeristisch ontwikkelingsplan, het bestemmingsplan kommen Tholen en de uitwerking van het masterplan Tholen sport en onderwijs.

HET ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

E

D

LAATSTE

THOLEN - Waterschap Scheldestromen is maandag begonnen met het repareren en vernieuwen van het asfalt op de Postweg tussen de bebouwde kom van Tholen en Reimerswaalseweg. Het waterschap denkt dat aannemer KWS volgende week donderdag klaar is met de werkzaamheden. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. De reparaties en het asfalteren vinden voor Hemelvaartsdag plaats waarna de weg open gaat voor het weekeinde. Vanaf maandag gaat de aannemer verder met de afronding en wordt de wegmarkering aangebracht. De weg is tijdens het werk gedeeltelijk afgesloten. Fietsers kunnen wel gewoon over het fietspad.

Urgenda komt naar Sint-Annaland SINT-ANNALAND - De aftrap van de Regiotour Zeeland van Urgenda is woensdag 11 juni op de toeristische veiling in SintAnnaland. Daar gaan producten zoals nieuwe Thoolse aardappelen onder de hamer, praat professor transitiemanagement Jan Rotmans, lid van het Urgenda-team, volgende week woensdag met boeren over mogelijkheden op biobased-gebied en het Thoolse bedrijf Holonite, dat al lang werkt met biobased-materiaal, krijgt een Cradle 2 Cradle-certificering. Donderdag 12 juni en vrijdag 13 juni is Urgenda ook nog in Zeeland. Met de tournee wil Urgenda laten zien dat ‘de duurzaamheidsbeweging steeds groter wordt’.

‘Herstel in bouw voor volgend jaar is reëel’

...VOOR BO

THOLEN - In zwembaden De Spetter in Tholen en Haestinge in Sint-Maartensdijk vindt volgende week de jaarlijkse Zwemvierdaagse plaats. Van maandag 2 juni tot en met vrijdag 6 juni kan jong en oud zijn of haar baantjes trekken. De tijden zijn ‘s ochtends van 7.30 uur tot 9.00 uur, ‘s middags van 15.00 uur tot 17.00 uur en ‘s avonds van 18.30 uur tot 20.00 uur. Deelname kost 4,50 euro per persoon. Dit keer sponsort de Zwemvierdaagse het goede doel Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) dat gezinnen waarin een kind kanker heeft ondersteunt. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website www. vokk.nl.

Wethouder maakt zich geen zorgen over tekort over 2013

01 4

‘Sports for pleasure’ in Sint Philipsland

THOLEN - In een volle Meulvliet in Tholen heeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine vrijdag een concert gegeven. De kapel deed dat op uitnodiging van muziekvereniging Euterpe uit Sint-Maartensdijk, die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert. Bij de Marinierskapel is Monique de Rooij actief. Zij speelt ook trompet bij Euterpe en dirigeert daar de samenspelgroep dirigeert. Lees meer elders in deze Thoolse Bode. FOTO LEO ADRIAANSEN

WK

e2

SCHERPENISSE - Een 44-jarige man uit Scherpenisse is zaterdag aan het begin van de avond om het leven gekomen, nadat hij was vast komen te zitten in de luchtafvoer op zijn eigen aardappelbedrijf aan de Lage Broekweg. De man raakte bekneld toen het luik van de luchtafvoer dicht ging. Toen hij te lang weg bleef, alarmeerde zijn vrouw de hulpdiensten. Ambulances en andere hulpverleners snelden zich vervolgens met spoed naar het bedrijf de Lage Broekweg, konden de man bevrijden uit de afvoer, maar ze waren te laat om zijn leven te redden. De forensische recherche onderzoekt het noodlottige ongeval in Scherpenisse.

voetbalp

l ou

DOE MEE AAN DE BODE WK POULE EN SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN Ga naar www.internetbode.nl en klik op de banner!

THOLEN - De Zeeuwse bouwsector juicht nog niet, maar denkt het diepste dal voorbij te zijn. Herstel voor dit of volgend jaar is reëel, zegt Bouwend Zeeland. Sinds de crisis is begonnen in 2008 is de totale omzet van Zeeuwse bouwers gedaald van 628 miljoen euro in 2008 naar 450 miljoen in 2013. Vooral kleine bedrijven waren het slachtoffer. Hun omzet kelderde soms tot wel 45 procent. De bouwondernemers in Zeeland zelf denken nu dat de markt zich vanaf 2015 herstelt. Zorgen zijn er wel over ‘het verlies aan vakmanschap’ door de vele ontslagen, maar positief is dat het aantal aanmeldingen voor opleidingen in de bouw stabiel is of zelfs groeit.


VROUW ZOEKT VROUW Voor romantische duurzame relatie

‡1LHXZERXZ ‡$DQERXZHQ‡9HOX[GDNUDPHQ

www.mens-en-relatie.nl

‡9HUERXZLQJHQ ‡2QGHUKRXG‡'DNNDSHOOHQ .LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRIRQ]HQLHXZERXZSURMHFWHQRS ZZZERXZEHGULMIZHJJHPDQVQORIEHO

088-0221900 (alle regio’s)

IK ZOEK EEN MAATJE VOOR EEN RELATIE MET PASSIE EN ROMANTIEK

EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

Op zoekt naar een partner? Bij Mens & Relatie heb je de grootste slagingskans. Gun jezelf dit geluk en bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nl Hoogste slagingspercentage met persoonlijke bemiddeling Voor man/vrouw relaties, man/man en vrouw/vrouw.

Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant. Dé leverancier van touwen en netten

. vogelnetten . windschermnetten . koorden en trossen . klimaatdoeken . dekzeilen . en nog veel meer

VAARBEWIJSCURSUS Dit is een initiatief van Drukkerij Vorsselmans B.V. Voor meer informatie kunt u mailen naar wk@vorsselmans.nl of bellen met de afdeling verkoop van Drukkerij Vorsselmans B.V. 076-599 81 11.

BINNEN 10 DAGEN GELEVERD

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

www.rainbownets.com

LAATSTE SPOEDCURSUS START OP ZATERDAG 31 MEI Telefoon 0165-546707

Zeer scherpe prijzen!

WWW.YACHTCONSULT.COM.

Tel +31 (0)113 75 15 25


ACTUALITEIT

Lyon Walhout uit Stavenisse is blij, maar juicht nog niet

Pelsdierenhouders hebben eerste slag over verbod gewonnen STAVENISSE - Hoewel staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken woensdag meteen aankondigde in hoger beroep te gaan, kunnen de pelsdierenhouders voorlopig rustig doorgaan met hun werkzaamheden. De rechter heeft de wet op het verbod van de pelsdierhouderij vanaf 2024 van tafel geveegd. “Het voelde als een straf”, zegt nertsenfokker Lyon Walhout uit Stavenisse. DOOR EUGÈNE DE KOK Hij is blij met de beslissing van de rechtbank, maar staat nog niet te juichen. “Dat doen we niet voordat het verbod definitief van tafel is”, zegt de eigenaar van de nertsenfarm in Stavenisse. Hij heeft de wet waardoor alle nertsenfokkers in Nederland vanaf 2024 hun deuren zouden moeten sluiten nooit kunnen begrijpen. “We hebben de laatste jaren flink moeten investeren in het dierenwelzijn op onze bedrijven om überhaupt open te mogen blijven. Onze huisvesting voldoet nu voor 100 procent aan alle welzijnsnormen. We lopen wat dat betreft voorop in Europa en toch willen ze je de nek omdraaien. Het klopt gewoon niet.” Helemaal onterecht vindt hij dat de wetsmakers niets zeggen over een schadevergoeding voor de pelsdierenhouders. Daar was het de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) dan ook om te doen in de rechtszaak. “Als je ergens weg moet met je bedrijf omdat er een snelweg of industrieterrein komt, krijg je een vergoeding”, zegt Walhout. “Bij ons was daarover nog niets duidelijk.” De rechter zei het vorige week eens te zijn met de NFE. De pelsdierenhouders zouden ernstig financieel worden getroffen, ter-

wijl er ‘geen, laat staan een adequate vergoeding is of wordt geboden’. De rechter voegde toe dat dit ‘extra knelt’, omdat de pelsdierhouders veel kosten hebben moeten maken voor welzijnsverbeteringen om niet meteen de deuren te moeten sluiten. Ook daarom zette hij een streep door de wet.

‘Dit is sneller dan we dachten’ Dat is meer dan waar de NFE om vroeg. “De uitspraak kwam onverwacht”, zegt NFE-woordvoerder Wim Verhagen. “Maar het laat zien dat dit een zeer slechte, onrechtvaardige wet is, die in strijd is met hogere wetgeving. Je mag ook niet zo maar tegen iemand, die tien jaar ergens woont, zeggen dat hij weg moet zonder daar iets tegenover te stellen. We zijn honderd procent in het gelijk gesteld.” Kip zonder kop Volgens Verhagen heeft de NFE het onrechtvaardige van de wet jarenlang proberen over te brengen aan Tweede Kamerleden, maar deze besloten hun plannen toch door te zetten. “Als een kip zonder kop. Je denkt dat de overheid het goed met de mensen voor heeft, maar hiermee wilden

Lyon Walhout is blij dat het verbod op de nertsenfokkerij van tafel is geveegd door de rechter.

ze zo maar een bedrijfstak weg gooien waarin 1500 mensen werkzaam zijn en waar 400 miljoen euro omzet mee is gemoeid.” Hij zegt dat de wet grote impact heeft gehad op de pelsdierenhouders, maar dat

ze altijd vertrouwen hebben gehad dat de rechter hiermee niet zou instemmen. “Dat er binnen een jaar al een besluit is gevallen is echter sneller dan we dachten.” Verhagen schrikt er niet van dat de overheid in beroep gaat. “Dat is een vanzelfspre-

FOTO LEO ADRIAANSEN

kendheid, maar ik zie geen enkel aanknopingspunt voor een hoger beroep in deze uitspraak.” Net als Walhout juicht ook Verhagen echter nog niet. “Het hoofdstuk is nog niet gesloten, maar wij hebben de eerste slag duidelijk gewonnen.”

Eerste toeristische streekproductenveiling van dit jaar veilt versproducten

Vijftig euro voor eerste doos Dorés van Alvantho SINT-ANNALAND - De eerste streekproductenveiling van dit jaar stond woensdag in het teken van ProefMei en Erkend de Brabantse Wal zich breder wil profileWaterpoort. Alleen verse streekproducten werden geveild, waaronder drie officieel erkende Zeeuwse producten. Wethouder Frank Hommel van de gemeen- ren en verbonden is aan culinaire streekDOOR JOSIEN MATHLENER Op het nippertje werden nog twee Thoolse producten binnengebracht voor de eerste

veiling: gerookte harderfilet en bottaga, gedroogde kuit van de harder. De in Thoolse werkkleding gehulde dames legden de hier nog niet zo bekende vis in de koeling.

De aanwezigen hadden een primeur op de streekproductenveiling, want de eerste aardappelveiling voor handelaren was pas een dag later.

te Tholen sprak van de meest authentieke veiling van het westelijk halfrond. Voordat de veilingklok draaide, ging er al een product van de hand. Wilfred van Elzakker, commercieel directeur van de Agrimarkt, legde maar liefst 50 euro neer voor de eerste doos met drie kilo echte Thoolse Dorés van Alvantho. De aardappels waren een dag eerder pas geoogst. De aardappels zijn officieel benoemd tot erkend Zeeuws product. Andere producten met dezelfde label zijn aardbeien en Oosterscheldekreeft. Ze werden samen met de vis, Thoolse worst, pioenrozen en asperges, een erkend Brabants product, geveild. Verbinding De aardappels van Alvantho vullen als vierde ‘A’ de drie bekende ‘A’s (aardbeien, asperges en ansjovis) van Proefmei aan en markeren daarmee de toenemende verbinding met vooral de Brabantse Wal in Noord-Brabant.

‘Gezonde, eerlijke, authentieke producten op veiling’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO JOSIEN MATHLENER

www.internetbode.nl

Verse producten gingen als eerste de deur uit.

Wat Hommel betreft mogen zich ook meer Thoolse horecaondernemers bij Proefmei gaan profileren. Pim Meeuwsen van Proefmei vertelde dat

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

producten. “Daar is nu ook het Thoolse aardappeltje bijgekomen”, aldus Meeuwsen. De duurzame gebiedsontwikkeling Waterpoort overlapt diverse gemeenten in Noord Brabant, Tholen in Zeeland en Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland en vormt zo eveneens een verbinding in de zuidwesthoek. Cees van Liere, voorzitter van Lekker Regionaal Product, noemt Proefmei en Waterpoort als voorbeelden die van meerwaarde zijn voor plattelandsontwikkeling. “We zijn buren zonder muren en kunnen elkaar met streekproducten versterken. Ik zie voor deze veiling een toekomst, een verbinding met ongekend veel mogelijkheden.” De voorzitter is van mening dat het gebruik maken van eerlijke, authentieke producten van toegevoegde waarde is voor een gezonde levensstijl. Een andere verbinding is die tussen de streekproductenveiling en streekmuseum De Meestoof. De organisatoren stellen dat wie de streekproductenveiling bijwoont, echt ook het streekmuseum moeten gaan bezoeken. Experiment De toeristische streekproductenveiling begon vorig jaar als experiment. Met 1200 bezoekers was het idee een succes. De veiling aan de Langeweg 11 in Sint-Annaland is dit jaar geopend van 28 mei tot en met 25 september op de woensdagen om 11.00 en 14.00 uur.

Volg ons op Twitter: @ThoolseBode.


Tuinhoutspecialist

Anita Hommel

Uw specialist in: RTENS

bv

Betonsysteem Tuinhout Blokhutten/Garages Speeltoestellen enz....

10% korting

op het gehele assortiment

Schoonheidsspecialste & Pedicure Specialisaties: Diabetische / reumatische voet Oncologische Voetzorgverlener

Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag geopend van 10.00 - 16.00 uur

Herelsestraat 206 Heerle A58 tussen R’daal en B.o.Z. * Aktie korting geldig tot en met 2e pinksterdag 2014 Tel. 0165 301 719 * Aktie korting geldt niet voor lopende bestellingen en reeds afgeprijsde artikelen info@tuinhoutspecialist.nl

www.tuinhoutspecialist.nl Verkoop graszoden + tuinaanleg tuinaanleg 25 + Na 25 jaar leveren van topkwaliteit hebben we dit jaar feest, hierbij steunen wij Stichting Kika en maakt u kans op een vliegreis voor 2 personen naar Turkije! Kijk voor meer informatie op onze website www.uniekgraszoden.nl.

Heerle - Tel: +31(0)165-302994 E-mail: info@uniekgraszoden.nl www.uniekgraszoden.nl

huid- en laserklinieken ‡SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLH‡KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ*RHV Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOÀOOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ

Ma/Zo: gesloten Di/Vr: 08:00 - 18:00 Za: 09:00 - 12:30

Contact: Molenstraat 26 4698 BC Oud-Vossemeer T (0166) 67 21 74 E info@ anitaschoonheidssalon.nl W www.anitaschoonheidssalon.nl

Behandeling alleen op afspraak

SPECIALE ZOMER ROLLUIK ACTIE PRIJSVOORBEELD

2000 x 2000

€ 500,-

Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. montage en 21% btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

Arjan Jochems timmer- en onderhoudsbedrijf

Dealer VEKA kunststof kozijnen Bergen op Zoom Telefoon 06 - 14 35 88 60

✓ KUNSTSTOF KOZIJNEN ✓ GEVELBETIMMERINGEN ✓ ROLLUIKEN & ZONWERINGEN ✓ HOUTEN KOZIJNEN ✓ VELUX BINNENZONWERINGEN & HORREN ✓ DAKKAPELLEN ✓ KEUKENMONTAGE Vrijblijvend offertes na

arjan_jochems@hotmail.com vakkundige meting en uitleg.

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie

We zetten de bloemetjes buiten!

(UID ENLASERKLINIEK"ERGENOP:OOMsIn Zorgcentrum ,IEVENSBERG"OERHAAVEPLEINDs64"ERGENOP:OOM s swww.huidlaser.nl (UID ENLASERKLINIEK-IDDELBURGsIn Barcode gebouw 0ARK6ELDZIGTs$2-IDDELBURGs www.dermateam.nl > Huid- en laserkliniek Goes "EATRIXLAANs0.'OESs www.dermateam.nl

Sierwerk van Elzakker Geulweg 35 - Sint-Maartensdijk

Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt. Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industriehekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc.

‘Boerenmarkt met een groen tintje’op De Gorishoekse Hoeve

Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden: Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77 www.sierwerkvanelzakker.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

Op Hemelvaartsdag 29 mei a.s. tussen 10.30-16.00 uur Tijdens deze dag · Groot assortiment bloeiende planten, · · · ·

groenteplanten en kruiden Volop decoratieve artikelen voor huis en tuin Alles voor uw huisdier Diverse streekproducten Uiteraard zijn restaurant, kinderboerderij en terras van de Pannenkoekerei de gehele dag geopend!

De winkel Life & Garden St Maartensdijk is op Hemelvaartsdag gesloten.

Camping Gorishoek, Gorishoeksedijk 25, 4694 PJ Scherpenisse, Tel.: +31 (0) 166 662457

Deze dag wordt georganiseerd door Life & Garden St. Maartensdijk en restaurant De Pannenkoekerei op de Gorishoekse Hoeve in Scherpenisse. Op www.facebook.com/LifeGardenSintMaartensdijk vindt u meer informatie over de boerenmarkt voorjaarsmarkt.


ACTUALITEIT

Rubriek over Tholenaren die bij lintjesregen gedecoreerd zijn

Column

Cobie Hage is vrijwilliger uit liefde voor haar dorp Scherpenisse SCHERPENISSE - Bij de lintjesregen op 25 april zijn elf Tholenaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om personen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. De meesten vinden het vanzelfsprekend wat ze doen, maar dat maakt hun inzet niet minder waardevol. Daarom besteedt De Thoolse Bode de komende weken aandacht aan hen. In deze vierde aflevering vertelt Cobie Hage-de Graaf (65) uit Scherpenisse over haar werk. “Ik voel me vrijwilliger in hart en nieren”, zegt ze.

Eugène de Kok

Klachtinflatie Als ik denk aan mijn examenperiode op de middelbare school herinner ik me een periode waarin ik weinig anders deed dan leren, leren en nog eens leren. Ik was geen modelscholier. Ik begon niet weken voordien de stof alvast in kleine delen door te nemen, zoals docenten adviseerden, maar bewaarde het leeuwendeel voor het laatst. Dat kostte vele uurtjes slaap, maar ik deed het wel. Zodra ik ‘s ochtends met rooddoorlopen ogen een examen had gemaakt, praatte ik even na met klasgenoten - de meisjes hadden het overigens altijd ‘superslecht’ gemaakt, terwijl er, wonder boven wonder, op hun cijferlijst immer een acht verscheen - fietste vervolgens naar huis en stortte me op de volgende proeve. Van een klachtenlijn, laat staan een klachtensite, herinner ik me niets. De tijden zijn veranderd. Tegenwoordig lijkt het alsof je een examen maakt, daarna je iPad of mobiel pakt, je ervaringen naar vrienden whatsappt, je gal spuwt op Twitter en tot slot een klacht indient op de speciale site van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit weekeinde zei het LAKS te rekenen op 145.000 klachten. Dat zijn er veel, maar ik weet niet wat ik met dat aantal moet. Waren er zo veel toezichthouders die met hun potlood tikten, zo veel leerlingen die zich niet konden concentreren door koerende duiven en repeterende muziekkorpsen of waren de examens dit jaar echt zo moeilijk? Het laatste kan, maar misschien is het tegenwoordig ook wel erg makkelijk om je beklag te doen. Je vult wat in op internet en klaar is Kees. Is het gemeen als ik zeg dat je ook iets beter had kunnen leren? Geloof me, dan stoor je je minder aan tikkende docenten, zijn de vragen over hetgeen je in die jaren daarvoor al een keer hebt geleerd makkelijker en hoef je na afloop niet te klagen om een deel van je schuldgevoel kwijt te raken. Bovendien is er minder kans dat je uitgroeit tot een zure beroepsklager die op elk internetberichtje reageert, met veel misbaar naar radioprogramma’s belt en gegeven paarden maar wat graag in de bek kijkt. Daarvoor doe je geen eindexamen.

van de Thoolse afdeling van Diabetesvereniging Nederland en sinds 2010 van Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers in Sint-Maartensdijk. Wozoco Jaren is de inwoonster van Scherpenisse al in de weer voor het woonzorgcomplex. “Ik vind het heel belangrijk dat het er komt, want er moeten nu te veel mensen weg uit het dorp.” Ook deze functie raakt haar persoonlijk. “Mijn moeder kon hier ook niet blijven en dat vond ze heel erg.” Na ruim tien jaar is het complex bijna een feit. “Als ik er langs loop, denk ik ‘oh, wat mooi’. Ik hou met hart en ziel van Scherpenisse en hoop hier ook mijn laatste dagen door te brengen. Ik moet er niet aan denken dat ik de watertoren niet meer zie als ik ‘s morgens wakker word. Als straks de vlag naar boven gaat bij het wozoco, loop ik weer naast mijn schoenen.”

Cobie Hage-de Graaf uit Scherpenisse is ‘verschrikkelijk trots’ op haar koninklijke onderscheiding. FOTO LEO ADRIAANSEN

DOOR BRITTA JANSSEN

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Thoolse Bode Thoolse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondent Josien Mathlener en Frits Simons Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 08.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 06.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 22

Aanvankelijk gaf de onderscheiding Cobie Hage-de Graaf een dubbel gevoel. “Ik vind dat velen een lintje meer dan ik verdienen”, legt ze uit. “Maar dat er mensen zijn die me dit gunnen en geven, doet me heel veel. In het vrijwilligerswerk hoor je het vaak als je het niet goed doet, maar dit lintje is een blijk van waardering dat je het wel goed doet. Toen ik ‘m op had, ging ik bijna naast mijn schoenen lopen. Ik ben er verschrikkelijk trots op.” Groene Kruis Bijna 45 jaar geleden begon Hage aan haar onbetaalde carrière. “Ik was een week getrouwd toen meneer Potappel van het Groene Kruis zei dat ik nu mooi in het bestuur van het Groene Kruis kon komen.” Dat werk heeft ze twaalf jaar gedaan. Ze hield zich bezig met allerlei activiteiten. “Bijvoorbeeld rond Sinterklaas gingen

we langs de deuren om schoenendozen te vullen met onder meer chocoladeletters. Die dozen gaven we aan eenzame en zieke mensen.” Hage vond het geen moeilijke beslissing om ja te zeggen tegen deze functie. “Ik ben een geboren Scherpenissenaar, mijn man en ik zijn hier nooit weggeweest, en ik doe voor Scherpenisse wat ik kan. Zodat het geen doods dorp wordt.” Besturen Door die opvatting diende de ene functie na de andere zich aan. “We kregen kinderen en zo kwam ik in het schoolbestuur terecht. En toen ik diabetes kreeg vroeg een kennis uit het bestuur of ik er ook bij kwam.” Van 1988 tot 1999 was Hage lid van de ouderraad van de plaatselijke Oosterscheldeschool. Sinds 1992 is ze secretaris van stichting Dorpsgemeenschap Scherpenisse en sinds 2001 lid van de klankbordgroep Woonzorgcomplex Scherpenisse. Sinds 2003 is ze ook bestuurslid

Kippen De voorbereiding voor deze feestelijke gebeurtenis bracht haar op 25 april naar het gemeentehuis. Tenminste, dat dacht Hage. “Ze hadden gezegd dat we moesten vergaderen over de opening van het wozoco. Het staat er nog niet eens, daar zijn ze wel vroeg mee, dacht ik.” Verder had ze geen argwaan. “Ik begon wel te sputteren toen we bij het gemeentehuis aankwamen en er nauwelijks parkeerruimte was door de drukte van de lintjesuitreiking, haha.” Het kwartje viel toen ze het gemeentehuis binnenliep en achter de schermen familie en vrienden zag. “Ik was even in paniek. Stond ik daar in mijn vergaderblouse. Mijn man had daarover niets durven zeggen, omdat hij bang was de verrassing te verklappen.” Hij was voor de lintjesregen naar hun kippen, buiten het dorp, gegaan. “Daar hing zijn pak, in een plastic zak, zodat ik van niets wist.” Eenmaal bijgekomen genoot ze van de bijeenkomst. In zijn toespraak zei burgemeester Willem Nuis dat mensen naar elkaar moeten omzien. Die visie ondersteunt Hage van harte. “Je moet wat voor elkaar over hebben.”

Ter afsluiting van project over dieren

Roofvogels op De Regenboog

De oplossing van deze puzzel is in week 23 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

THOLEN - CNS ‘De Regenboog’ houdt de afsluiting van het project over dieren op donderdagavond 22 mei, aanvang 18.30 uur. De avond start met een roofvogelshow op het plein. Daarna kunnen alle kinderen met hun ouders en andere belangstellenden een route door de lokalen lopen. Er is gewerkt over huisdieren, dierentuindieren, insecten, vogels en vissen. In de grote hal is er koffie, thee of fris te verkrijgen en als men wilt nog iets lekkers erbij. De O.R. verkoopt ook heerlijke aardbeien. De opbrengst van de avond zal gebruikt worden voor de Laatste Schooldag. Ze hopen op een gezellige avond. Iedereen welkom. De avond duurt tot 20.30 uur. FOTO FRITS SIMONS PAGINA 5


Four Freedoms Awards onder grote belangstelling uitgereikt

‘Vrijheid is nooit vanzelfsprekend’

Toestelfinales Olympia THOLEN - Vier turnsters van Olympia Tholen hebben deelgenomen aan de toestelfinale Zuid West Nederland in Vlissingen op zaterdag 24 mei hebben.

MIDDELBURG - In aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prinses Margriet, minister-president Mark Rutte, commissaris van de koning Han Polman, Anna Eleanor Roosevelt en vele andere hoogwaardigheidsbekleders hebben de vijf laureaten van de Four Freedoms Awards zaterdag de bijbehorende medaille ontvangen. De award is een waardering voor hun werk, waarmee zij recht doen aan de door Myrthe Bout mocht op 3 toestellen uitkomen in de categorie jeugd 6e divisie. president Franklin D. Roosevelt geformuleerde vier vrijheden.

Haar wedstrijd begon met de sprongfinale. Hier wist zij een 2e plaats te behalen met een score van 10,475. Vervolgens kwam Myrthe in actie op het toestel brug. Hier behaalde zij een 10,45 een 4e plaats. Op het toestel balk scoorde ze 10,20. Ook hier greep ze net naast een podiumplek. In dezelfde categorie mocht Sjantine de Korte deelnemen aan de vloerfinale. Zij behaalde een score van 10,80, waarmee ze een

6e plaats behaalde. Veerle van de Elzakker deed mee in de categorie jeugd 5e divisie op de toestellen vloer en sprong. Na een goede vloeroefening behaalde ze een score van 11,30. Hiermee kwam ze slechts 0,05 te kort voor het podium. Veerle was ook geplaatst op de sprongfinale. Met een score van 10,05 behaalde ze op dit toestel een 6e plaats. Isa Piek (junior 6e divisie) heeft tijdens de voorrondes 2 toestelfinales binnen weten te slepen, vloer en sprong. Isa turnde een nette vloeroefening en scoorde een 10,90. Ook voor haar was dit 0,05 te weinig voor een medaille. Op sprong scoorde ze een gemiddelde score van 9,60. Hiermee behaalde ze een 8e plaats.

Buitengewoon Bijzonder! Hemelvaart geopend 12 - 17 uur Sets vanaf 499,-!

Malala Yousafzai tijdens haar toespraak in Middelburg.

DOOR BO VAN SCHEYEN Na de ontvangst op het Abdijplein in Middelburg en het ontmoeten van de laureaten verplaatsten alle genodigden zich richting de Koorkerk waar de officiële ceremonie plaatsvond. Commissaris van de koning Han Polman opende de uitreiking met een warm welkom. Hij refereerde aan de woorden die de 32e president van Amerika sprak tijdens zijn State of the Unionspeech in 1941. Vervolgens sprak minister-president Mark Rutte. Hij zei dat bijna elke toespraak over de toekomst gaat. “In het licht der geschiedenis van de mensheid is vrijheid bijna nooit vanzelfsprekend en vrijheid betekent het naleven van de mensenrechten overal ter wereld. Zij die voor deze rechten opkomen verdienen onze support.” Maryam Durani, de Afghaanse vrouw die opkomt voor gelijke rechten voor vrouwen in haar land, ontving de vrijheidsmedaille voor vrijheid van meningsuiting en expressie uit handen van honorair consul Ehsan

FOTO BENNIE KRAJENBRINK

Turabaz. In haar dankwoord benadrukte Durani dat haar taak nog lang niet is volbracht. “Nog steeds is het zo dat als een vrouw in mijn land haar huis verlaat, ze nooit zeker is dat ze weer veilig thuiskomt. Die angst, daar leven wij elke dag mee.” Prins El Hassan bin Talal van Jordanië oogstte met zijn dankwoord lang applaus. De begenadigde spreker trof vele aanwezigen met zijn woorden. “We hebben maar één planeet. Het is dus essentieel dat we gaan inzien dat menselijke waardigheid centraal moet komen te staan bij de inrichting van een nieuwe wereldorde. Het wordt anders onmogelijk om te kunnen spreken over stabilisering van de aarde. Globalisering is prima, als er maar gelijkheid komt tussen de volkeren. Er zou een vijfde award kunnen worden toegevoegd: de vrijheid van verantwoordelijkheid.” Hij ontving de Four Freedoms Award voor de vrijheid van godsdienst uit handen van James Roosevelt jr. Dr. Hawa Abdi ontving de Four Freedoms Award voor vrijwaring van gebrek. Zij werd vertegenwoordigd door

haar dochter Dego Aden Mohamed. Malala De aandacht ging zaterdag echter vooral uit naar de overhandiging van de Four Freedoms Award voor vrijwaring van vrees aan Malala Yousafzai. Die kreeg zij uit handen van Bløf. Voorafgaand aan de uitreiking werd door de Zeeuwse band ter ere van haar aanwezigheid, haar moed, haar doorzettingsvermogen, haar wil en haar kracht het nummer ‘Een manier om thuis te komen’ gespeeld. Malala is pas zestien jaar, maar maakt zich sterk om meisjes over de hele wereld steun, moed en hoop te geven. Malala sloot haar toespraak af met het gedicht ‘I dream a world’ van Langston Hughes. Ze droeg het op aan de Nigeriaanse meisjes die nog steeds worden vastgehouden door Boko Haram. De algemene Four Freedoms Award ging dit jaar naar het internationale comité van het Rode Kruis. Uit handen van prinses Margriet ontving de voorzitter, Peter Maurer, de gouden medaille.

kijk ook op www.mulderstuinmeubelen.nl bezoek onze showroom! molenstraat 131, oudenbosch

Instrumentaal en Koorconcert in Kapelle SINT ANNALAND - Op zaterdag 31 mei hoopt het Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit St. Annaland een concert te geven in de Herv Kerk van Kapelle. Naast de mannen uit St Annaland zal het Zeeuws Reformatorisch Orkest “Convocare” liederen spelen. Het Mannenkoor D.E.V. staat onder leiding

van Koos van der Slikke en wordt op het orgel begeleid door Leen Heijboer. Mark Christiaanse dirigeert het orkest Convocare. De opbrengst van het concert wordt beschikbaar gesteld voor het exploiteren van de vakschool in Hyderabad in India, waardoor kansarme jongeren tussen 16 en 25 jaar in de gelegenheid worden gesteld een vak te leren. Het concert begint om 19.30 uur.

BEDRIJVIG NIEUWS Fixet / Life&Garden organiseert Boerenmarkt op Hemelvaartsdag

‘We zetten de bloemetjes buiten’ SINT-MAARTENSDIJK - Fixet / Life&Garden Sint-Maartensdijk komt op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, met een uitnodigende Boerenmarkt op De Gorishoekse Hoeve in Scherpenisse. DOOR JOSIEN MATHLENER Nu het toeristenseizoen volop van start is gegaan en ook de lokale bevolking graag weer wat meer kleur wil brengen in en rondom tuin en woning, komt Fixet / Life&Garden Sint Maartensdijk hen, in samenwerking met restaurant de Pannenkoekerei, tegemoet met een boerenmarkt met een groen tintje. “Het is een kleinschalig gezellig evenement in een gemoedelijke sfeer, leuk om even voor op de fiets te stappen en naartoe te rijden”, aldus Claudia Muller van Fixet / Life&Garden.

Assortiment Op het buitenlevenevenement tref je een breed assortiment aan bloeiende planten, groenteplanten en kruiden aan. Verder worden er volop decoratieve artikelen voor in huis en in de tuin aangeboden en uiteenlopende producten voor huisdieren. “Na een bezoek aan onze markt kun je weer heerlijk binnen en buiten aan de slag”, aldus Life&Garden-medewerkster Daphne Vlot. Fixet / Life&Garden accentueert het voorjaarsgevoel met de aanwezigheid van echte kuikentjes. Boerenmarktgevoel Het boerenmarktgevoel wordt versterkt door het aanbod Thoolse aardappelen en uien, fruitsap en appels. “Streekproducten zijn in opkomst. Het eten en drinken van producten waarvan je de herkomst kunt herleiden, omdat het uit de eigen streek komt, leeft binnen de Thoolse gemeen-

schap”, stelt Muller. “Al deze streekproducten maken Tholen bijzonder en zetten Tholen op de kaart, zoals Proefmei dat voor de Brabantse Wal doet.” Van Thoolse bodem zijn er onder meer ook komkommers, paprika en aardbeien verkrijgbaar en een van de Thoolse molenaars presenteert een breed scala aan meelproducten. Verder zijn er (h)eerlijke bijenhoning en honingproducten te vinden op de Boerenmarkt. Met het buiten zetten van de bloemetjes, zijn ook de Pannenkoekerei, het terras van De Gorishoekse Hoeve en de kinderboerderij open. Wie een rondje over camping Gorishoek doet, ontdekt al snel dat ze actief aan de weg aan het timmeren is met een nieuw en compleet ingerichte tipiveld. Vanaf Hemelvaartsdag gaan de tipitenten in de verhuur. Sinds medio mei zijn ze al via de website van de camping te reserveren. De tipi’s zijn uitgerust met onder

Claudia Muller en Daphne Vlot van Fixet / Life&Garden.

meer vaste bedden, verwarming, elektra, een koelkast en buitenkeuken. Voor Tholen is het een unieke manier van kamperen. De Boerenmarkt van Fixet / Life&Garden is op Hemelvaartsdag van 10.30 tot 16.00

Fixet / Life&Garden, Nijverheidsweg 4, 4695 RC Sint-Maartensdijk. PAGINA 6

FOTO JOSIEN MATHLENER

uur te bezoeken op De Gorishoekse Hoeve aan de Gorishoeksedijk 25, 4694 PJ Scherpenisse. De winkel is op Hemelvaartsdag traditioneel gesloten. Kijk voor meer informatie over de Boerenmarkt op www.facebook.com/LifeGardenSintMaartensdijk


DINSDAG 27 MEI T/M ZATERDAG 31 MEI

HET BESTE BROOD 9$1Âź9225Âź

PRIJS

VERLAGINGEN

DONDERDAG 29 MEI

ZIJN WIJ DE HELE DAG GESLOTEN I.V.M. HEMELVAARTSDAG !!! VRIJDAG 30 MEI EN ZATERDAG 31 MEI

APPELCAKE 9$1Âź9225Âź

SUIKERBROOD 9$1Âź9225â‚Ź 1.60 ZATERDAG 31 MEI

+$33<+28569$1885727885 VLOERKADETTEN +$/(1%(7$/(1

Schwarzwälder Schinken

v an 1.49

v an 1.49

1.

39

150 g

1.39

Beenham 150 g

%RWHUPDUNWÂ&#x2021;&=7KROHQ 7HO Â&#x2021;)D[ 

OPENINGSTIJDEN: 0DWPYUXXUÂ&#x2021;=DWHUGDJXXU LET OP !!! 7XVVHQGHPLGGDJ]LMQZLMRRNRSHQ %HVWHOOLQJHQNXQQHQGDJHOLMNVYHUVYDQDIXXU RSYULMGDJDOYDQDIXXU ZRUGHQDIJHKDDOG volgens de Con

Kantoor Voordeel.com

sumentenbond

v an 1.39

1.

29

Yorkham 150 g

1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

*

Ontbijtspek 150 g

van 0.69

0.65

KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

vvan 1.19

bureaus - kasten - stoelen - tafels 150 g

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

1.

09

KipďŹ let

* Bron Consumentengids april 2014.

Katenspek 150 g

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

Vanaf woensdag 28-05-2014

Dames en heren. Maten: S t/m XL.

6.99

5 LITER

8.

Luchthoorn

99

1.79

Benq DLP Beamer - Standaard SVGA resolutie 800x600 - Helderheid: 3000 ANSI-lumen. Ook bij daglicht helder en scherp - 3D via HDMI

6-pack. Vanaf 28-05-2014

299.00

L ZOOM

Lavendel of rotsplantjes

2.99

* Prijzen geldig t/m 01-06-2014

0.99

Voetbalshirt

Schultenbräu biertapje

A 2X DIGIT

v an 1.09

Pioenen*

Rozen*

Diverse soorten en kleuren, ook wit. 7-12 stelen. Lengte: 50 cm.

Diverse kleuren. 18 stelen. Lengte: 40 cm.

3.99

2.19

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Zondag 5 juli 2015 komt peloton aan op Neeltje Jans

Eindelijk krijgt Zeeland de felbegeerde Tour de France-finish - donderdag 29 mei - vrijdag 30 mei zijn alle poliklinische afdelingen van het Lievensberg ziekenhuis gesloten, met uitzondering van de afdeling Spoedeisende hulp.

www.lievensbergziekenhuis.nl KORTE BERICHTEN SINT PHILIPSLAND Rommelmarkt: Zaterdag 31 mei is er een rommelmarkt in dorpshuis ‘De Wimpel’, Eendrachtstraat 52 te Sint Philipsland van 09.30-14.00 uur. Ga gezellig kijken en kopen. De opbrengst is voor de Hervormde Gemeente Sint Philipsland.

In 2010 doorkruiste het Tour de France-peloton onder meer Goes

. ARCHIEFFOTO WWW.STUDIOSKAPELLE.NL

POORTVLIET Woord en Daad markt: Op D.V. zaterdag 12 juli organiseert het comité van Woord en Daad een verkoopmarkt met ruim 30 stands op het terrein van Tuincentrum Heijboer te Poortvliet van 10 tot 14.30 uur. Op deze markt worden 10 stands verhuurd aan particulieren die zelf hun 2e hands spullen kunnen verkopen. De afmeting van een stand is ca. 2,40x1,20m, er is geen dakje boven de stand. Deelname is op eigen risico. Bedrijven zijn van deelname uitgesloten. Personen die interesse hebben om een stand te huren kunnen zich per mail aanmelden via wendwinkel@gmail.com. Graag naam en telefoonnummer vermelden. De aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

NEELTJE JANS - Eindelijk krijgt Zeeland dan een finish. Voor het eerst in de 102-jarige geschiedenis van de Tour de France ligt de eindstreep van een etappe in deze provincie, op Neeltje Jans welteverstaan. Op zondagmiddag SCHERPENISSE 5 juli 2015 komen de coureurs, die die dag vertrekken in Utrecht, aan op het voormalige werkeiland. DOOR EUGÈNE DE KOK En Zeeland is maar wat blij met de finish, liet de provincie zaterdag, nadat het nieuws tijdens de eerste etappe van de World Ports Classic, waarvan het parkoers ook dwars door Zeeland liep, bekend was gemaakt. ‘Trots’, zei ze te zijn. ‘Hier wacht de Tour de France geen Alpe d’Huez of Mont Ventoux, maar mogelijk wel de beruchte Zeeuwse wind ... De Tour de France zul je niet winnen in Zeeland, maar je kunt hem er wel verliezen’, schrijft de provincie in een persbericht om vervolgens te refereren aan de beruchte waaieretappe in de Tour de France van vorig jaar. Daarin wist onder meer Bauke Mollema van de Belkinploeg, dankzij de harde wind, een belangrijke slag te slaan. Met de finish lost de Tour de Francedirectie een ereschuld in. Zeeland heeft jarenlang gelobbyd voor een aankomst van ‘s werelds grootste wielerevenement. In

1958 reed het peloton kort door ZeeuwsVlaanderen en in 2010 doorkruisten de renners de provincie in een etappe van Rotterdam naar Brussel. Ze reden toen over de Grevelingendam, Oosterscheldekering, door Goes, Kapelle en Reimerswaa om bij de Brabantse Wal de grens met België over te gaan. Hoewel het die laatste keer een groot feest was, was het een dag met gemengde gevoelens. Het was immers ‘maar’ een doorkomst. ‘Niet meer dan een schamele troostprijs’, noemt sportjournalist Frits Bakker het in het in 2010 verschenen boek ‘De Tour in Holland’. Daarin beschrijft hij alle moeite die Zeeland in de jaren daarvoor heeft gedaan om een finish op Neetje Jans te krijgen. ‘De Zeeuwen hebben zes jaar lang geijverd voor een finish van de Tour in 2004, 2005 of 2006 … Die missie heeft het niet gehaald. Vage beloften bleken loze beloften ... En nu, anno 2010, komt het peloton alleen langs. Zonder finish, zonder start,

zonder stop’. Tour de France-baas Christian Prudhomme heeft er daarvoor en daarna echter nooit een geheim van gemaakt dat hij gecharmeerd is van het voormalige werkeiland. Bedrijfsleven In het persbericht dat de Tour de Franceorganisatie zaterdag deed uitgaan komt dat naar voren. ‘De tweede etappe begint in Utrecht en eindigt op een dijk, omgeven door golven, een primeur in de geschiedenis van de Tour de France’. De rit gaat verder door en langs plaatsen als Zoetermeer, Rotterdam, de Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland. Voor de etappe betaalt de provincie niet meer dan 70.000 euro. De resterende kosten worden opgebracht door het Zeeuwse bedrijfsleven. Op de speciale website www.tourdefranceinzeeland.nl is te zien dat dat vooral grote namen zijn zoals Delta, Damen, Roompot, Arcus, Dow, LambWeston en Zeelandia.

Uit Europees Sociaal Fonds

1,4 miljoen euro voor bestrijding werkloosheid Zeeland THOLEN - Waar er oorspronkelijk 610.000 euro Europese subsidie naar Zeeland zou komen, krijgen de Zeeuwse gemeenten nu 1.401.298 euro voor de bestrijding van werkloosheid - voornamelijk voor mensen tot 27 jaar - in de provincie. Dat maakte de gemeente Goes vorige week bekend. DOOR BRITTA JANSSEN De Zeeuwse gemeenten ontvangen nu het hele bedrag dat zij hebben aangevraagd, aldus Goes. Het geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bestemd voor de arbeidsmarktregio Zeeland en de subsidie is gekoppeld aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zeeland 2013-2014. ‘Het aangevraagde bedrag is volledig toegekend, mede dankzij de goede resultaten van Zeeland bij twee eerdere ESF-projecten’, stelt Goes in een persbericht. De dertien Zeeuwse gemeenten werken sinds 1 oktober met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zeeland. ‘Het nieuwe project loopt tot en met juli 2015. Het doel van het plan is om het aantal jeugdwerklozen terug te brengen tot maximaal duizend. Begin april 2014 waren dit er nog 1470.’ De Europese subsidie moet dit mede mo-

gelijk maken. ‘Het geld wordt evenredig verdeeld over de Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.’ Ondersteuning De gemeenten investeren zelf in de periode 2013 tot en met 2015 ruim 2,5 miljoen euro in jeugdwerkloosheid. ‘Van dit geld, aangevuld met de landelijke en Europese subsidies, voeren we veel activiteiten uit. Bijvoorbeeld jobhunting voor jongeren (extra begeleiding, redactie) en het jongerenloket, maar ook het voorkomen van schooluitval via het Regionaal Bureau Leerlingzaken.’ De jobhunter zorgt voor ondersteuning van alle activiteiten die eraan bijdragen dat een jongere aan een baan komt. Hieronder valt het arbeidsfit maken van jongeren, de bemiddeling tussen jongeren en potentiële werkgevers en extra aandacht voor kwetsbare jongeren.

Re-integratie Inmiddels is er ook een nieuw ESF-programma voor de periode 2014-2020. ‘Dit is bedoeld voor de re-integratie van alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, niet alleen jongeren. Het ESF geeft een subsidie voor de eerste twee jaar van 1.871.000 euro en de Zeeuwse gemeenten leggen hetzelfde bedrag in.’ Aanvragen voor deze nieuwe subsidie zijn in voorbereiding. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steunt het Zeeuwse actieplan. De aanleiding voor het maken van dit plan van aanpak was de oplopende jeugdwerkloosheid. De gemeenten willen de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar, die vorig najaar sinds medio 2012 met ongeveer 45 procent gegroeid was tot ruim 1200, terugbrengen tot maximaal 1000. PAGINA 8

Overdekte rommelmarkt: Zaterdag 31 mei houdt de Stichting Ontspanning Gehandicapten haar jaarlijkse grote overdekte rommelmarkt. Rommelmarkt wordt gehouden in de loods van de familie Quaak, Veerdijkseweg 4, van 13.30-17.00 uur. Vanaf 1970 verzorgt de Stichting Ontspanning Gehandicapten wekelijks ontspanningsavonden voor mensen met een verstandelijke beperking op Tholen en Sint Philipsland. De avonden worden gehouden in het clubgebouw Ons Huis, Langeweg 34, Scherpenisse en wordt bezocht door ongeveer 30 deelnemers en 10 begeleiders. Ten bate van dit werk wordt op de zaterdag na Hemelvaartsdag de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Boekenmarkt en fietstocht: Op donderdag 29 mei wordt in Scherpenisse een grote boekenmarkt gehouden. Opbrengst is voor de bibliotheek, zodat nieuwe boeken kunnen worden aangeschaft. Heeft men nog overtollige boeken, men kan ze afgeven op Weststraat 1 of Lenteplein 18 of laat het a.u.b. weten op booneda@kliksafe.nl. Markt wordt gehouden aan de achterzijde van de kerk aan de Noordstraat en begint om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Gelijktijdig houdt de Jeugdvereniging een prachtige fietstocht. Inschrijven van 13.30-14.15 uur. Ook is er iets te eten en te drinken. Ga snuffelen tussen de duizenden boeken. OUD-VOSSEMEER Koersbal: 1. mevr. C. Mierlo-dhr. G. Rombouts: 21 punten, 2. mevr. M. v. Poortvliet-mevr. L. Weezenaar: 19, mevr. B. Roggeband-mevr. J. v. Houte: 19, mevr. L. Rombouts-mevr. C. Havermans: 19, 3. mevr. J. Timmermans: 14, 4. mevr. R. Nagtegaal-dhr. N. Moerkerken: 9, 5. mevr. L. v. Poortvliet-mevr. J. de Bakker: 8. Hemelvaartdienst: Gospelkoor Polyhymnia verleent op Hemelvaartsdag 29 mei medewerking aan de dienst in de Gereformeerde Kerk van Oud-Vossemeer. De dienst begint om 10.00 uur in het kerkgebouw aan de Hofstraat. Voorganger is ds. J. Smink. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst en voor de jongsten is er oppas geregeld bij de familie V.d. Kooij, Van Zeijlstraat 9. Iedereen is welkom. THOLEN Koersbalvereniging De Meulvliet: Uitslag 21 mei: 1. Mevr. N. Deurloo-Mevr. J. Bos 45 punten; 2. Mevr. H. Schot-Dhr. W. Bijl 37 punten; 3. Mevr. A. Hilgerson-Dhr. J. Suurland 21 punten; 4. Mevr. A. Suurland-Dhr. W. Deurloo 20 punten; 5. Mevr. J. VerbraekenDhr. G. v.d. Padt 14 punten; 6. Mevr. C. Sprenkels-Mevr. M. v. Nijnatten 13 punten. Kringloopwinkel: Woensdagmorgen van 09.00-11.30 uur en vrijdagavond van 18.0020.00 uur is kringloopwinkel OverThollig, Postweg 3c, open. Het is voorjaar en dat merken ze: veel zolderopruimingen en allerlei overtollige spullen worden binnen gebracht. Kledingafdeling wordt elke week aangevuld met zomerkleding en accessoires voor het kinderen en volwassenen. Tijdens de openingstijden kunnen goederen ingeleverd worden. Voor het aanbieden van grote meubelstukken en inboedels graag vooraf contact met Kees Dekker, tel. 603375 of Colinda de Heer, tel.604107. SINT-ANNALAND Casembrootkoor: Op 17 mei heeft het Casembrootkoor in de Efteling gezongen. Ze doen mee aan Efteling zoekt Kinderkoor wedstrijd om mee te mogen zingen. ‘Sprookjesboom’, de Musical die vanaf 17 september in het Efteling-theater draait. Op 6 juli gaan de kinderen terug voor de grote finale en dan worden de winnaars bekend gemaakt. SINT-MAARTENSDIJK Leger des Heils: Kringloopwinkels en meubelhal van het Leger des Heils, Radda Barnenstraat 9 zijn open op dinsdag en donderdag van 13.30-16.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Ze hebben momenteel een mooi assortiment meubels. Op kamers wonen? Dan moet men zeker eens gaan kijken. Heeft men goede spullen over, dan kan me die bij hen op dinsdag, woensdag en donderdag inleveren. Als men geen vervoer heeft, kunnen ze een afspraak maken om deze op te halen. Voor informatie over de kringloopwinkels, tel. 06-51376579.


Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveau Overactieve schildklier Dit keer bespreken we een schildklierprobleem, aan de hand van het geval van Droppy, een 11-jarige Europese korthaar (ofwel huis-tuin-en-keukenkat). Droppy is altijd wat aan de zware kant en liever lui dan moe. De laatste weken oogt hij slanker, hoewel hij wel veel eet, en heeft hij af en toe de gekke 5 minuten. Niets echt vreemds, zo lijkt het. Droppyâ&#x20AC;&#x2122;s baasje maakt toch een afspraak bij ons Dierenhospitaal vanwege het gewichtsverlies, omdat dit zou kunnen duiden op suikerziekte.

Droppy is vrolijk en nieuwsgierig tijdens het onderzoek. Omdat hij bij elk consult wordt gewogen, kunnen we direct constateren dat hij inderdaad fors is afgevallen. Zijn hartje klopt erg snel en hij verzorgt zijn vacht zichtbaar minder. Verder ziet hij er wel goed uit. Er wordt bloedonderzoek gedaan om bijvoorbeeld suikerziekte uit te sluiten. Uit dit onderzoek blijkt dat Droppy een over-actieve schildklier heeft. Dit kan verschillende klachten geven, zoals een verminderde nierfunctie, verhoogde bloeddruk, problemen met het zicht of hartproblemen. Gelukkig zijn bij Droppy bloeddruk en nierfunctie in orde en heeft hij geen oogklachten.

Droppy krijgt eerst een tijdje medicijnen en later een bestraling van de schildklier. Plaatselijk bestralen geeft erg goede resultaten en is voor een dier niet zo belastend. Na de bestraling zijn medicijnen waarschijnlijk niet meer nodig. Droppyâ&#x20AC;&#x2122;s baasje heeft goed ingeschat dat het gewichtsverlies op een probleem kon wijzen. Omdat Droppy regelmatig ons hospitaal bezoekt, zijn we goed op de hoogte van zijn normale gewicht en kon meteen gehandeld worden.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Spreekuur volgens afspraak.

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal T 0165 583 750

F 0165 583 755

E dierenhospitaal@visdonk.nl I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

2 4 U U R 7 DAG E N P E R W E E K B E R E I K B A A R

De SNS Hypotheekrente is nu tijdelijk maar 3,65 % Zo laag dat we hem niet zomaar mogen noemen Maak daarom snel een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste kennismakingsgesprek is op onze kosten.

*RXYHUQHPHQWVSOHLQ 3;%HUJHQRS=RRP

Bel 030 - 633 30 00 of kom langs bij onze SNS Winkel.

Actie verleng t/m 20 j d un 2014 i

DEMO-FEEST Zaterdag 31 mei 10.00 tot 17.00 uur

ABS

Naai-Borduur-breimachines

Ind.terrein Welgelegen Ondernemersweg 19 4691 SL Tholen 0166.602079

Brother Naai- en Borduurmachines Brother NV-1e spec.actie

Husqvarna Naai- en Borduurmachines Designer Royal

Laat u inspireren en kom van de aanbiedingen profiteren

25 jaar ABS Naai-Borduur-& Breimachines Kom naar de demo-dag of bel 0166.602079 voor de aanbiedingen

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: s Binnendeuren s Buitendeuren s Hang- en Sluitwerk DE V ER N IE U W M SH O W R O O

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

SUPERACTIES!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

Brother VQ-2 Nu met gratis lockmachine Inruil naai- of breimachine mogelijkÂ&#x2021;([WUDODQJH arm: 285 mm Â&#x2021;$XWRPDWLVFKHOHNWURQLVFK draadinrijg systeem Â&#x2021;3 steken (5 alfabetten en 14 knoopsgaten) Â&#x2021;+RJHQDDLVQHOKHLG tot 1050 steken per minuut Â&#x2021;,&$36- Continue Automatische persvoetdruk Â&#x2021;'UDDLIXQFWLH Â&#x2021;-punts transporteur 

GRATIS

Lockmachine twv 329,00 Bij aankoop VQ-2

,ĆľĆ?Ć&#x2039;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A; ,ĆľĆ?ĹŹÇ&#x2021;ĹŻĹ˝Ä?ĹŹ^Ď­Ďą

WEET WAT U DOET BIJ PIJN AAN UW VOET Voetbehandelingen zoals: Pijnloze nagelbeugeltechnieken bij ingegroeide nagels, orthese op maat ter voorkoming van likdoorns. Steunzolen bij voet- en/of houdingsklachten Registerpodoloog en pedicure: Jenny Koopman Anna van Burenplein 12 4694EK Scherpenisse Tel.06 - 290 477 07

Met instr. DVD en NL handleiding Van 449,00 NU voor

(HQYRXGLJHQDDLPDFKLQH 8LWVWHNHQGYRRUYHUVWHOZHUN 2RNYRRUMHDQVUHSDUDWLHV

18VOHFKWV½

½

'HJHOLMNHORFNPDFKLQH

ABS Top dealer van bekende merken, reparaties en service naai- borduur en breimachines, gespecialiseerd in Brother PR- 6 en 10 naalds machines, ook op locatie. Normale openingstijden: di. t/m vrij. van 9.00 tot 17.30 en op zat. tot 16.00 uur Webshop .abstholen.nl
Opnames met Frank Lammers in de hoofdrol begonnen dinsdag in Veere

Braba ntse Zomerkampioenschappen

Film van acht miljoen over Michiel de Ruyter opgenomen in Zeeland

Laura van Dijke twee keer op erepodium

VEERE – Met haar nostalgische uitstraling en ligging aan het water was de Kaai in Veere voor Roel Reiné, regisseur van ‘Michiel de Ruyter’, geschikter om zijn film over de Vlissingse zeeheld op te nemen dan De Ruyters geboortestad. “Ik had graag in Vlissingen gefilmd, maar het kón niet”, vertelde Reiné woensdag op de set. Hij zei rondgelopen te hebben door de stad, maar zonder een historische locatie te vinden die groot genoeg was. “Hier hebben we deze hele straat.” Dinsdag en woensdag begonnen cast en crew – Frank Lammers in de titelrol – bij de Kaai de opnames van de megaproductie.

Michiel de Ruyter (Frank Lammers) met zijn gezin op de set in Veere. FOTO BRITTA JANSSEN

DOOR BRITTA JANSSEN Voor Nederlandse begrippen is er een ongewoon hoog budget beschikbaar voor de avonturenfilm over het leven van Michiel de Ruyter: acht miljoen euro. Jaren van voorbereiding zitten er al op. Zo is er vijf jaar aan het script gewerkt, vertelde Reiné. “We vinden het belangrijk dat de film historisch klopt, al is het verhaal wel gedramatiseerd. Het is geen geschiedenisklas, maar een emotioneel verhaal. Aan de andere kant is de film zo historisch correct, we hebben zelfs props (rekwisieten, redactie), zoals tasjes, die Michiel zelf in zijn handen heeft gehad.” Vriendschap De uit Eindhoven afkomstige Reiné woont al sinds 2005 in Los Angeles en werkt daar als regisseur voor de grote studio’s. In de Verenigde Staten is een productie van acht

miljoen een ‘lowbudgetfilm’ volgens hem. “Voor Nederland is dit heel ambitieus, het meeste geld ooit. We gaan veel spektakel brengen.” De makers beloven een ‘epische avonturenfilm vol intriges, samenzweringen en spectaculaire zeeslagen.’ Het moet dé Nederlandse speelfilm over de Gouden eeuw, het succes van de VOC en de held Michiel de Ruyter worden. Hij beslaat dertig jaar van het leven van Michiel de Ruyter; een ‘gewone jongen die admiraal werd’. De Vlissinger leefde van 1607 tot 1676. Het verhaal gaat over de strijd op zee van de Republiek der Nederlanden tegen de Engelsen, met De Ruyter als bevelhebber van de Nederlandse vloot, en de dubieuze rol van de Oranjes. De rode draad is de vriendschap tussen Michiel de Ruyter en Johan de Witt, gespeeld door Barry Atsma. Hij is als raadspensionaris de machtigste man van de republiek.

Opvliegend Voor de hoofdrol zocht Reiné een man van het volk. “Frank (Lammers, redactie) kwam binnen en hij was het gewoon. Hij is een heel goed acteur die ook makkelijk kan relativeren. Daarbij kan hij de emoties van Michiel vertalen naar het publiek.” Lammers zei woensdag op de Kaai in zijn nopjes te zijn met zijn nieuwe rol. “Michiel de Ruyter is één van de grootste helden die Nederland ooit gehad heeft. Te gek om hem te mogen spelen.” Hij wees naar de Kaai, omgetoverd tot zeventiende-eeuws straatbeeld, compleet met paarden en wagens en historische dracht. Er werd een scène opgenomen net na een zeeslag, met rouwende mensen op de kade. “Dit maak je niet zoveel mee in Nederland. Ik sta te genieten”, aldus Lammers. De Ruyters persoonlijkheid sprak hem ook aan. “Hij bleef altijd kijken hoe het met de manschappen ging, ook als admiraal. Hij kon met iedereen opschieten en dat spreekt mij aan. Dat probeer ik in mijn rol te stoppen. Het was ook een opvliegend ventje en daar kan ik ook wel iets mee.” Lammers stelde wel iets met Zeeland te hebben. “Zeker na Wilde Mossels (film uit 2000, opgenomen in onder meer Noord-Beveland en Tholen, redactie)”, aldus de acteur, waarna hij een citaat in het Zeeuws uit deze film voordroeg. Januari Michiel de Ruyter komt naar verwachting in januari uit. Voor de film, waarin verder bekende acteurs als Tygo Gernandt, Derek de Lint, Jules Croiset, Victor Löw, Roeland Fernhout en Egbert-Jan Weeber spelen, worden in Zeeland ook nog opnames gemaakt in Middelburg en Zierikzee. Daarnaast wordt er gefilmd in Den Haag, op Texel, de Noordzee, het Markermeer, de Waddenzee en in België. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de film op www.michielderuyterdefilm.nl

Op en rond het water

Kaoiedag en Schout & Schepenen race SINT-ANNALAND - Bewoners en bezoekers van SintAnnaland, die interesse hebben in water, watersport, waterrecreatie en andere zaken van nautische aard, zijn op zaterdag 21 juni goed op hun plaats aan de Stallandse haven. In samenwerking met de plaatselijke watersportvereniging, het Schorrekoor, Streekmuseum De Meestoof en het Zoomvlietcollege, organiseert ondernemersvereniging Activa de eerste Kaoiedag. Deze valt samen met de inmiddels traditionele Schout & Schepenen race. Op deze -hopelijk zonovergoten- dag vindt de bezoeker een maritieme markt op het havenplateau, aangevuld met oude ambachten. Men kan er terecht voor streekproducten, diverse demonstraties, spellen, clinics en andere activiteiten voor jong en oud. Ook zijn er verschillende muzikale optredens.

Voor de achtste keer is Sint-Annaland het toneel van de Schout & Schepenen race: een zeilrace door de Krabbenkreek, met klassieke platbodems zoals Hoogaarsen, Schouwen en Hengsten. Deelnemers zijn bestuurders van 20 tot 25 gemeenten uit de Zuidwestelijke Delta. De wedstrijd op het water wordt voorafgegaan door Hét Palaver, een minisymposium dat dit jaar in het teken staat van duurzame watersport. Deelnemers en andere genodigden kunnen kennisnemen van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De Setallandse Kaoiedag vindt plaats op zaterdag 21 juni van 11.00 tot 17.00 uur op het havenplateau in Sint-Annaland. De Schout & Schepenen race is te bekijken tussen 14.00 en 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.sint-annaland.nl en www.schoutenschepenenrace.nl

De Vrouwen van Nu afdeling Stad Tholen THOLEN - Donderdagavond 15 mei maakten de dames kennis met Tai Chi. Een zeer enthousiaste docent, Ad Hamers, die al 14 jaar les geeft, vertelde deze avond wat Tai Chi behelst. Hij kan er uren over vertellen en raakt als het ware er niet over uitgepraat! Hij heeft veel enthousiaste leerlingen die

om velerlei redenen bij hem op les komen. Tai Chi is geschikt voor iedereen, is niet prestatie gericht, verbetert je balans, en je concentratie vermogen, geeft rust in jezelf, het laat je tijd nemen voor jezelf. Hij doet enige eenvoudige oefeningen voor en nodigt de dames uit ze te proberen te doen. Dat is niet eens zo gemakkelijk, maar zijn enthousiasme werkt aanstekelijk

en de dames schromen niet, gaan aan de slag, ietwat onwennig en ieder op haar eigen manier. Tot slot geeft hij met zijn assistente een prachtige demonstatie van de “Pekingvorm” waar ieder ademloos naar zit te kijken en bedenkt: hoe lang zal ik er over doen om me iets daarvan eigen te maken? Al met Al: een leerzame avond. PAGINA 10

THOLEN - Op 17 en 18 mei was in het Pieter van de Hoogenband zwemstadion weer het eerste weekend van de Brabantse Zomerkampioenschappen. Zwem- en Polovereniging Hieronymus was met 40 zwemmers vertegenwoordigd dit samen 164 starts maakten. Er waren 27 medailles (6 goud, 6 zilver en maar liefst 16 bronzen). Op 71 starts werd een nieuw persoonlijk record gezwommen en er waren ook weer enkele NJJK limieten. Goud was er voor Sebastiaan Broere op 50m vrij en 100m rugslag, Coen de Bruijn op de 200m schoolslag en Nienke Jonk op 50 en 100m vlinderslag, Zilver was er voor Coen de Bruijn op 50m vrij, Ook Cedric Broere haalde dat op deze afstand. Roos Englebert haalde zilver op 200m en 200m vrij en 50m vlinder en Nienke Jonk

op 200m rug. Brons was er voor Paul Koster en Cedric Broere op 100m vrij, Bas de Bruijn op 200m schoolslag, Eva van Ginneken op 200m en 400m vrije 100m vlinderslag, Senna Lindenberg op de 200m vrij e en 100m schoolslag, Laura van Dijke op 50m en 100m schoolslag, Roos Englebert op 100m vlinder- en 200m rugslag. Ceylan Dursun haalde brons op de 200m rugslag Valesca van den Bogert zwom naar de derde plek op de 100m vlinderslag. Er was ook brons voor de dames, 4 x 100m wisselslag Jeugd 2 (Eva, Senna, Christel Brugmans en Laura) en de heren4 x 100m vrije slag (Coen, Bas, Paul en Jan van Opstal). Laura van Dijke uit Tholen kwam 2 keer op het erepodium terecht zowel op de 50m als de 100m schoolslag. Ze kwam ook de op de 50m vlinderslag aan de start. Voor meer informatie: www.zpv-hieronymus.com

Vermiste/gevonden dieren THOLEN - Vermiste en gevonden dieren, week 22. Het telefoonnummer van de dierenambulance is tel. 0645272699. Vermist: 21-01: Tholen - Abraham Crijnssenstraat: cypers poesje, klein van stuk, 2 jaar, zwart bandje met glittersteentjes en ndg plaatje eraan, gechipt. 22-12: Sint Philipsland - Noorddijk: rood gecyperd katertje, 6 maanden, wit bandje. 04-02: Oud-Vossemeer - Molenweg: cypers poesje met witte bef en voetjes. 27-03: Sint-Maartensdijk - Wilhelminastraat: cypers bruine poes met wit op der neus, witte bef en voetjes. 28-03: Tholen - Garnalenstraat: wit poesje, 9 maanden, erg aanhankelijk.. 06-04: Sint-Maartensdijk- Plevierlaan: cy-

persbruine poes met wit, brits korthaar 16-04: Oud-Vossemeer - Marehoek: cypers grijze kater met wit vlekje boven de neus, witte nek en voetjes, gecastreerd, gechipt. 20-05: Sint-Annaland - Spuistraat: lapjespoes, fijntjes, gechipt. 21-05: Sint Philipsland - Voorstraat: lichtgrijze Brits korthaar, poes. Gevonden 14-05: Tholen - Schelderijnweg: konijn, wit met lichtbruin, langharig. 18-05: Stavenisse - Provincialeweg t..h.v. s-bocht: zwart witte kater, gecastreerd. 23-05: Oud-Vossemeer - Hofstraat: langharig konijn, donkerbruin tot zwart. Heeft men een dier gevonden (ook overleden of aangereden) of vermist, bel Amivedi voor informatie en kosteloze registratie, tel. 088-0064681, www.amivedi.nl, email: tholen@amivedi.com

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL Spanning tot de laatste wedstrijd

A poule Zaalvoetbal Tholen THOLEN - Deze week werden de laatste drie wedstrijden gespeeld in de A poule van de zaalvoetbalcompetitie in Tholen. In alle drie stond nog het één en ander op het spel. In de eerste wedstrijd troffen de Sixties en Flowserve elkaar. De Sixties was een aantal weken geleden al kampioen geworden, maar sindsdien is er wel de klad ingekomen. Ook deze avond konden zij maar net voldoende mensen op de been brengen. Gevolg was een moeilijke wedstrijd tegen Flowserve. Deze hadden kans om bij een overwinning nog de tweede plaats van Hotel Kom over te nemen. De Sixties hadden veel balbezit, maar konden maar moeilijk gaten in de defensie van Flowserve vinden. Deze wisten echter door snelle uitvallen, het geliefde spel voor hen, geregeld gevaar te stichten voor de goal van de Sixties. De ruststand van 2-2 was een goede weerspiegeling van de krachtverhoudingen. Na rust kreeg Sixties meer en meer moeite om de tegenstander bij uitvallen te neutraliseren. Gevolg was dat Flowserve diverse malen zeer goed counterde en diverse doelpunten kon maken. Eindstand werd met een 2-6 overwinning voor Flowserve bereikt. Hierdoor stond Flowserve virtueel tweede en zij moesten dan ook afwachten wat Hotel Kom later op de avond, in de wedstrijd tegen Tweewielerservice Tholen, zou doen. In de tweede wedstrijd troffen twee degradatiekandidaten elkaar ZVV 1 speelde tegen de Zebra’s. De verliezer van deze wedstrijd zou ook afhankelijk worden van de wedstrijd Hotel Kom-Tweewielerser-

vice Tholen. In een spannende wedstrijd, met veel inzet en beleving, ging het spel gelijk op. Waar Zebra’s behoorlijk pech had in de afwerking, maakte ZVV 1 wel de kansen af. Waar na een ruststand van 2-4, in het voordeel van ZVV 1, de Zebra’s veel kansen lieten liggen op de 4-4, maakte ZVV 1 de kans op 5-3 wel. Gevolg was dat Zebra’s nog meer risico nam en uiteindelijk verloor met 4-7. In de laatste pot van de avond en het seizoen, moest dus de beslissing vallen over welk team zou gaan degraderen. Hoewel Hotel Kom de bovenliggende partij was, liet Tweewielerservice Tholen zich niet verleiden om teveel op de avond te spelen. Ze mistte namelijk een aantal spelers en hadden dus geen wisselspeler tijdens deze belangrijke wedstrijd. Vanuit de defensieve stellingen werd er met goede counters knap weerwerk gegeven aan Hotel Kom. Tot aan de rust ging dit goed. Met de thee was de stand namelijk 3-3. Toch moest Tweewielerservice Tholen uiteindelijk het onderspit delven en verloor deze wedstrijd met 4-7. Gevolg is dat zij moeten afdalen naar de B poule. Door Smerdiek werd met opluchting gereageerd op de nederlaag van de fietsenmakers, het team van de Zebra’s is daardoor verzekerd van een nieuw seizoen in de A poule. Het leuke hiervan is dat de Smerdiekse derby, tussen Hotel Kom en Zebra’s, blijft bestaan. Tot slot, mag niet onvermeld blijven, dat Hotel Kom door deze overwinning uiteindelijk toch nog tweede werd in de competitie.


Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo â&#x20AC;&#x153;GRATIS BOWLENâ&#x20AC;? vanaf 4 personen* GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

â&#x153;

Kinderverjaardag is Bowlingparty

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

â&#x201A;Ź 8,- p.p.

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

SIKKENS RUBBOL AZ PLUS, SB PLUS EN XD

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000 GEOPEND: Vrijdag, Zaterdag en Zondag v.a. 12.00 uur M.i.v. 28 mei dagelijks v.a. 12.00 uur Maandag gesloten

KWALITEITSSLAGERIJ J. BEVELANDER

0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39 Kijk voor de actuele prijzen op onze website of bel ons! GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

enu! Heerlijk AA,5A0-m â&#x201A;Ź 22

Er is weer volop Ansjovis bij De Bloemkool!

Asperges met boterjus en gekookte ham van Maurice Vos Ansjovis van Van Dort met frietjes en lamsoor of zeekraal Aardbeien van Cees â&#x20AC;&#x153;Versijpâ&#x20AC;? met vanille-ijs en slagroom â&#x201A;Ź 22,50 Elke vrijdag / visdag Vissoep van â&#x20AC;&#x153;de Bloemkoolâ&#x20AC;? **** Vis van de dag **** Dame blanche â&#x201A;Ź 20,- per persoon

Wouwsestraatweg 146, 4623 AS Bergen op Zoom www.debloemkool.nl 0164 233045

Langestraat 1, Poortvliet Telefoon 0166-612467

alle SIKKENS verven leverbaar

www.goudverf.com

UHVWDXUDQW ´GHEORHPNRRO¾

Terrein- en Horecamedew. (m/v) gevraagd (cv+pasfoto meesturen)

WOENSDAG 500 gram indische gehakt ..............................................â&#x201A;Ź 2,98 1 kilo runder gehakt .........................................................â&#x201A;Ź 5,98 WOENSDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG 1 kilo gezouten boeren hamlappen ................................â&#x201A;Ź 5,95 500 gram verse sausijsjes ...............................................â&#x201A;Ź 2,75 250 gram mager nasivlees ..............................................â&#x201A;Ź 1,75 100 gram ongepaneerde snitsels ...................................â&#x201A;Ź 0,85 100 gram varkens oesters (gemarineerd of naturel).....â&#x201A;Ź 0,89 300 gram shoarma of gyrosvlees (met gratis saus) .....â&#x201A;Ź 2,28 100 gram bief roerbakvlees .............................................â&#x201A;Ź 1,39 gehakt cordon bleu ......................................5 halen 4 betalen 100 gram gekookte worst ................................................â&#x201A;Ź 0,95 100 gram grilworst (div. soorten)....................................â&#x201A;Ź 0,95 100 gram casselerib .........................................................â&#x201A;Ź 1,39 of alle drie samen voor slechts ..........................................â&#x201A;Ź 3,19 DONDERDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN WOENSDAG DE HELE DAG OPEN T/M 17.00 UUR

TOPKWALITEIT voor uw buitenschilderwerk,

Jacco Goud

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen.

ZÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?EƾžÄ&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030; CAMPERSTALLING & Caravanstalling hdK^d>>/E'Î&#x2DC;KKd^d>>/E'

ZsEŽĨDWZsZ<KWEÍ? KÄ?Ä?Ä&#x201A;Ć?Ĺ?ŽŜÄ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;EƾžÄ&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030; 'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;Ć?Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ä?Ĺ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;ĹľĹ?Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏŽŽĆ&#x2030;Í&#x160;

EhĹ˝Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć&#x161;ͲsÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨÎŚϭϹϏÍ&#x2022;ͲͲ 'Zd/^W<Ä?Ĺ?ĹŠĹ?Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć&#x161;Í&#x160; Ç Ç Ç Í&#x2DC;ZsÍ&#x2DC;ŜůͲϏϭϴϲϲϹώϾϲϏͲÄ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Î&#x203A;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

Zwembad Den Inkel Blauwhoefse weg10, 4416 RC Kruiningen

Zwembad â&#x20AC;&#x2DC;Den Inkelâ&#x20AC;&#x2122;, het grootste BUITENBAD van Zeeland!

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OOSTERSCHELDE De Oosterschelde is een getijde gebied waar bij laag water zeehonden op de zandbanken neerstrijken. De Zeehonden safari tochten vanuit Zierikzee en Sint-Annaland zijn op getijde te plannen en kunnen we de zeehonden op 50 meter afstand zien liggen.

RONDVAARTSCHEMA vanaf 15 april t/m 31 oktober informatie en online reserveren www.frisiarondvaarten.nl Buiten het schema om, is het schip te charteren voor Prive feesten en partijen Tijdens de vaartocht kunnen we zorg dragen voor kofďŹ e en gebak, soep met broodjes, High Tea, Buffet en Barbecue. Frisia partyschip is rolstoel geschikt.

Tarieven 2014:

Weekend reclame vr-za 30-31 mei Magere Runderlappen ................... 500 gram â&#x201A;Ź 6,60......kilo â&#x201A;Ź 12,50 Bij 4 Gebraden Gehaktballen..............................de vijfde GRATIS Hollandse Biefstuk .................................................250 gram â&#x201A;Ź 4,50 Kippenpootjes.................................................................. kilo â&#x201A;Ź 3,49 Voor de boterham met 25% korting: Alles uit eigen keuken: Bacon - Gebraden Procureur - Beenham Lekker stuk Leverworst .......... 300 gram halen, 200 gram betalen Salade van de week met 25% korting: Pita-salade Maandag en dinsdag 2 en 3 juni: 0DOVH6WRRĂ&#x20AC;DSSHQ ........................................................... kilo â&#x201A;Ź 9,30 Bij 4 Saucijzen .....................................................de vijfde GRATIS Woensdag 4 juni: Gehakt .............................................................................. kilo â&#x201A;Ź 5,98 Bakje zult ................................................................................. â&#x201A;Ź 0,89 Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) hele dag gesloten A.s. woensdagmiddag geopend!!!

SLAGERIJ

OP DEN BROUW

Dagkaart

0 t/m 4 jr. â&#x201A;Ź 2,00

Dagkaart

5 t/m 64 jr. â&#x201A;Ź 4,50

Dagkaart

65+

Avondkaart

FrisiaRondvaarten Bronsgeestweg 16 4697 RT St-Annaland Tel 0166.654321 b.g.g. 06.53470330 www.frisiarondvaarten.nl

â&#x201A;Ź 4,00 â&#x201A;Ź 3,00

(maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur) 10-badenkaart (6 maanden geldig) 5 t/m 64 jr. â&#x201A;Ź 32,00 10-badenkaart (6 maanden geldig) 65+

â&#x201A;Ź 26,50

25-badenkaart (6 maanden geldig) 5 t/m 64 jr. â&#x201A;Ź 72,00 25-badenkaart (6 maanden geldig) 65+

â&#x201A;Ź 59,00

GEZINSTARIEF max. 2 volw. + 2 kinderen

â&#x201A;Ź 14,00

ALLEEN OP WOENSDAGMIDDAG 1 volwassene + max. 4 kinderen

â&#x201A;Ź 10,00

Zomerabonnement

â&#x201A;Ź 55,00

Kijk voor actuele openingstijden op: www.zwembaddeninkel.nl Facebook of bel naar 0113 - 320144

Markt 10, 4695 CE Sint-Maartensdijk Telefoon 0166-662539

3HOWROOM°GEOPEND° $IÂ&#x203A;°VRIJ°°Â&#x203A;°° :A°°Â&#x203A;°° 4°°°°°

°

#ANADAWEG°° °0:°(ALSTEREN° I°7WWMR GROEPNL° %°INFO MR GROEPNL°

â&#x20AC;&#x153;Gespecialiseerd in stofferen van plezier- en zeilboten, maar ook voor meubels en DBSBWBOLussens kunt u bij ons terechtâ&#x20AC;?

4VSZMRGMEPI[IK 617MRX1EEVXIRWHMNO 8IPJE\  1

[[[FSSXOYWWIRWGSQ


Tekst: Bart van den Acker

Jeep Cherokee: compleet nieuw kort

NIEUWS

Dat gebeurt niet vaak: een bestaand model dat in prijs wordt verlaagd! De Nissan Note is in de basisversie per 1 januari € 500 duurder geworden, nu gaat er weer € 200 vanaf. Met de sterkere 1.2 DIG-Smotor daalde de prijs zelfs € 1.000 en die is in de basis daarmee nu goedkoper dan vorig jaar bij de introductie van dit model.

De naam is bekend: de Cherokee, vernoemd naar een stam ‘native Americans’, is al vele jaren een van de belangrijkste modellen van Jeep. Prima, maar deze nieuwe is echt helemaal nieuw. Voor sommigen is het nog steeds even wennen, maar Jeep is via Chrysler eigendom van Fiat en het is duidelijk dat er in de ontwikkeling van dit model ook Italiaanse invloeden hebben gespeeld. Dat kan gelden voor het geslaagde design. De nieuwe Cherokee is strak en modern, alleen de zeven verticale openingen in het front zijn een onmiskenbare verwijzing naar het merk Jeep. De 2,0 liter turbodiesels, met 103 kW/140 pk en 125 kW/170 pk hebben ook duidelijk Italiaanse ‘roots’. De 3,2 liter ‘Pentastar’ V6-benzinemotor (200 kW/272 pk) is op zijn beurt weer zo Amerikaans als een ham-

burger. De diesels zullen in onze contreien ongetwijfeld de overhand hebben in de verkoop. De sterkste diesel krijgt overigens een negentraps automatische transmissie, dat is voorlopig een unicum! Mede door die automaat blijft het verbruik alleszins bescheiden en dat geldt ook voor de CO2-uitstoot: 154 g/km. De minder krachtige variant heeft een handgeschakelde zesbak en brengt het zelfs tot 139 g/km. Dat is een keurige waarde voor zo’n auto, maar die heeft in dat geval wel alleen voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is er natuurlijk ook voor de Cherokee, want enerzijds is het een comfortabele SUV, anderzijds is het wel een Jéép en dat merk staat voor zeer grote capaciteiten in ruw terrein. Jeep biedt zelfs verschillende systemen voor vierwielaandrijving, waarbij de basisversie (‘Active Drive I’) al zorgt voor een variabele verhouding van de aandrijfkrachten tussen voor- en achterwielen. De meeste kopers zullen daaraan al voldoende hebben. De nieuwe Cherokee is leverbaar in drie uitvoeringen: Longitude, Limited en Trailhawk. In samenwerking met Mopar, oorspronkelijk de onder-

delen- en accessoiresafdeling van Chrysler, zijn er liefst honderd accessoires voor deze generatie Cherokee ontwikkeld, dus iedereen kan de auto helemaal naar eigen smaak specificeren. De nieuwe Cherokee is al leverbaar, de prijslijst start bij € 44.990.

Zelfreinigende Nissan Het kan nog gekker! Suzuki verlaagt ook de prijs van de vorig jaar uitgebrachte SX4 S-Cross, maar alleen de versies met dieselmotor. Die vanafprijs ging per 1 januari met € 500 omhoog, nu gaat er liefst € 2.500 vanaf en ligt op € 22.999.

Liefhebbers van (luchtgekoelde) Volkswagens reizen op 1 juni naar het Louwman Museum in Den Haag. Dan wordt hier de ‘Pré ’67 Vintage Volkswagen Show’ gehouden, met veertig verschillende Volkswagens op het voorterrein en twaalf zeer exclusieve uitvoeringen binnen in de Great Hall. Bovendien wordt een uniek prototype onthuld, in het bezit van het museum, een voorloper van de beroemde kever, die onlangs is herontdekt. Voor meer informatie of (slim!) vooraf kaarten bestellen: www.louwmanmuseum.nl.

Nooit meer de auto wassen? Misschien wordt dat in de toekomst wel realiteit. Nissan heeft als eerste autofabrikant een prototype gemaakt met ‘Ultra Ever Dry’-lak. Deze stoot water, olie en ander vuil af, waardoor de auto als vanzelf schoon blijft. Het proto-

Er is een nieuwe, zakelijk interessante variant op de Seat Leon bijgekomen. De Leon 1.4 TGI rijdt op aardgas, hij is er vanaf € 24.150 en voor deze versie geldt bij privégebruik slechts 20% bijtelling.

Zelfrijdende Volvo’s Spookachtig! In en rond Gotenburg rijden honderd volledig zelfstandig rijdende Volvo’s rond. Voor deze proef is vijftig kilometer wegennet gekozen en dat zijn vooral drukke verbindingswegen en snelwegen met veel forensenverkeer. De techniek heet heel toepasselijk ‘autopilot’ en maakt het mogelijk de auto volledig zelfstandig, zonder inmenging van de bestuurder te laten rijden. De juiste rijbaan aanhouden, invoegen, snelheid aanpassen, stoppen en optrekken… de bestuurder is bijna passagier in de eigen auto. Het goede van dit project is dat allerhande betrokken instanties erin samenwerken, dus ook de gemeente, wetgevers, transportautoriteiten, de autofabrikant en natuurlijk de klanten. Dit is een belangrijke stap naar de op verzoek zelfstandig rijdende auto, een verschijnsel dat over enkele jaren waarschijnlijk normaal is. Tenminste, dat is de verwachting van onder meer Volvo.

Citroën C5 Cross Tourer: sportief alternatief Het recept is bekend, diverse merken hebben het al eerder toegepast, maar Citroën doet dit nu voor het eerst. De C5 Cross Tourer is een sportievere uitvoering van de bestaande Tourer, met off-road-achtige accenten. Zo heeft de Cross Tourer kunststof omlijstingen

In diverse Europese steden, waaronder Amsterdam is Car2Go actief. Dit is een systeem van individueel openbaar vervoer, waarbij op basis van een abonnement gebruik kan worden gemaakt van de smarts van Car2Go. Sinds kort is er een belangrijke doorbraak, want alle abonnees kunnen nu via een speciale ‘app’ hun abonnement aanpassen, waardoor ze ook in de betreffende andere Europese steden van deze smarts gebruik kunnen maken. Dat geldt onder meer in Berlijn, München, Rome, Wenen en Milaan.

type op de foto is juist voor de helft met die lak behandeld, de smerige andere kant met normale lak dient ter vergelijking. Dit lakprocedé wordt nog niet geleverd, maar Nissan overweegt het in de toekomst als optie aan te bieden.

om de wielkasten, stoere ‘skidplates’, dikke 18-inch lichtmetalen wielen en de carrosserie staat in z’n geheel wat hoger. De Cross Tourer is er alleen met dieselmotoren, dat zijn de e-HDi 115 (20% bijtelling), de HDi 160 en de HDi 200 met automatische transmissie. Qua

uitrusting komt de Cross Tourer verder overeen met de uitvoeringen Collection Business of Exclusive, afhankelijk van de motorisering. De meerprijs ten opzichte van die versies ligt op € 1.000 en daarmee start de prijslijst voor de Cross Tourer op € 32.390 voor de e-HDi.

Kalm aan op het fietspad Vroeger had ik een racefiets. Ik was toen al zeer eigenwijs en wilde geen brommer. Hoe tegenstrijdig dat ook lijkt met mijn automobiele voorliefde, had ik niks met die lawaaiige tweetakters. Ik reed bij mooi weer met die fiets naar school, tas achterop, een afstand van dik dertig kilometer deed ik in een uur, van deur tot deur. Met die racefiets ging ik vaak even snel als die brommers. Die dingen waren wel ideaal om op fietspaden te ‘slipstreamen’, al vonden leeftijdgenoten op die brommers dat niet altijd even leuk. Ik heb in deze column wel eens vaker verteld over de escapades die me met die racefiets zijn overkomen. Eentje schoot me direct weer te binnen, toen ik een persbericht kreeg van de Stichting Scooterbelang. Ja, dat bestaat ook al. Ik reed op een fietspad langs een doorgaande, drukke weg. Ik kwam daar vrijwel dagelijks, dus ik wist dat op een bepaald punt het fietspad een slingertje maakte en achter de bomen verder liep. Dat bleek een juffrouw op de fiets niet te snappen en precies op dat punt wilde ik haar passeren. Ze reed rechtdoor, ik wilde dat bochtje maken en een seconde later lagen we beide op het asfalt elkaar onterechte verwijten te maken. Ik won die discussie, omdat ze niet het verloop van het fietspad volgde, dat zag ze nu ook. Achteraf zat het me nooit helemaal lekker. Natuurlijk was ze fout, maar ons onderlinge snelheidsverschil was ook een factor in het geheel. Ik reed pakweg 35 km/u, zij misschien 15. In die zin is er dus niks nieuws onder de zon, dat kan ik aanvullen op dat persbericht. De diversiteit in voertuigen die op het fietspad rijden is steeds groter geworden. Naast normale fietsers en bromscooters hebben we nog de snorfietsen, elektrische fietsen, slingerende bakfietsen vol peuters, af en toe iemand op skeelers, het wordt steeds gekker. Mannen (vooral) op racefietsen hebben helemaal de neiging zich slecht te gedragen in het verkeer. Met een krom stuur waan je jezelf tegenwoordig koning van de weg, zo lijkt het. Het domme ongelukje dat ik bijna veertig jaar geleden had, is nu schering en inslag. Zowel racefietsen als elektrische fietsen halen gemakkelijk snelheden van zo’n 45 km/u en hebben beide het nadeel dat je ze niet hoort aankomen. Scooters halen dat ook gemakkelijk, maar die hoor je tenminste nog. Scooterbelang is bang dat juist de bromscooter van het fietspad wordt verbannen naar de rijbaan waar auto’s juist 50 km/u rijden, waardoor de scooterrijder weer extra risico loopt. Dat idee snap ik, als automobilist ben ik ook niet gelukkig met scooters op de rijbaan en dan doel ik niet eens op de idioten die zich gedragen alsof ze op een motorfiets rijden. Daarom bepleit Scooterbelang nu een nieuwe verkeersregel: voor iedereen op het fietspad een maximum snelheid van 25 km/u. Ik snap het uitgangspunt, maar ik moet daarbij direct twee opmerkingen maken. Zo’n maatregel is leuk, maar een deel van die weggebruikers (racefietsen!) heeft geen snelheidsmeter en daarmee ook geen idee van hun werkelijke snelheid. Moet je ze dat dan wel aanrekenen? Ander punt: ik zou juist pleiten voor 30 km/u, omdat daarmee de maximum snelheid op fietspaden meteen hetzelfde is als op woonerven. Daar is immers ook veel kans op ongelukken, in dat geval meestal met rijdend verkeer en voetgangers. Als dit wordt doorgezet en gehandhaafd, kan het wel eens een flinke bijdrage leveren aan de verlaging van het aantal verkeersgewonden of zelfs –doden. Dat maakt het voor de minister van Infrastructuur op z’n minst tot iets om tot de bodem uit te zoeken. Wordt vervolgd, wedden? Bart van den Acker


;=55-: MUST HAVES

KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VARO HAAKSE SLIJPER

CAMPING TAFEL

NUDFKWLJHPRWRU:DWW VFKLMIGLDPHWHUWPPP

VAN WOENSDAG 28 MEI T/M DINSDAG 3 JUNI 2014

DAMES TOPS

OLFKWJHZLFKWDOXPLQLXP [[FP

QDDGORRV GLYHUVHYDULDQWHQ SRO\HVWHUHODVWDQ PDWHQ6;/

2.49 2.79 bandeautop lang 3.99 singlet kort

bandeautop kort WERCKMANN SNIJSCHIJVEN PP 5-PACK

13.95

1.79

DAMES JURK

GLYHUVHXQLNOHXUHQ PDWHQ6;;/

9.95

(OGHUV 

MELAMINE SERVIES

OLPLWHGHGLWLRQ QDWXXUOLMNHNOHXU HQVPDDNVWRIIHQ JUDP

0.49

schaaltje:Â&#x2018;FP 0.55 bord:Â&#x2018;FP schaal:Â&#x2018;FP

2.49

(OGHUV 

KATJA LEEUWENKOPPEN

GLYHUVHGHFRUHQ beker:FP

YDQDI

FIETSBAND MET ANTI-LEK LAAG H[WUDVWHYLJPHW JRHGJHNHXUGH]LMUHIOHFWLH PDDW[[

0.75 1.59 YDQDI

0.49

(OGHUV 

SLAZENGER TENNISRACKET DOXPLQLXP LQFOKRHV JULSPDDWRI

COLGATE TANDENBORSTEL

TECHNO BINNENBAND PDDW[[

H[WUDFOHDQ PHGLXP

1.59

4.49

EXC LUSI EF ! B IJ ACTI O N

3.99

1.69

UITZOEKEN SPEELGOED

Â&#x2021;NLQGHUVFKHS Â&#x2021;ZHUSVFKLMINXEXV Â&#x2021;ZLQGPROHQ

(OGHUV 

0.99

4.99

ORANJE JURK SLAZENGER TENNISBALLEN ,7)JRHGJHNHXUG SET/3

AQUAFRESH MONDWATER IUHVKPLQW PO

2.89

1.39

(OGHUV 

12.95

MEISJES SHORT OF ROKJE

GLYHUVHYDULDQWHQ SRO\HVWHUYLVFRVH PDWHQ6;/

3 -PAC K

1.15

(OGHUV 

ORANJE ACCESSOIRES VDPEDEDOUDWHOHQWRHWHU IOXLWEULORIKRHG

3.99

0.82

4.99 ZIKI DAMES HIPSTER

DDQNRRUG FP

THEELICHT HOUDER PHWDDOJODV [FP

WK-TIP!

0.69

METALEN HART

GHQLP GLYHUVHNOHXUHQHQSULQWV PDWHQ

(OGHUV 

(OGHUV 

XQLHQSULQW NDWRHQHODVWDQ PDWHQ;6;/

2-PAC K

0.42

(OGHUV 

2.49

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

DAMES SANDAAL GLYHUVH PRGHOOHQ HQNOHXUHQ PDWHQ 


Uitgave 03 – mei 2014

Francisc u s

Lievensb erg

ziekenhuis

ziekenhuis

S a me n o p weg na a r een gezon d e toekomst Het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis gaan fuseren. Wat betekent dat voor u en voor de zorg in deze regio? Met een pagina in De Bode houden we u regelmatig op de hoogte van onze weg naar één ziekenhuisorganisatie en andere ontwikkelingen.

“Fusievoorbereidingen lopen op schema” In 2012 maakten de Raden van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis bekend dat ze na jarenlange samenwerking willen fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met twee volwaardige hoofdvestigingen met elk een eigen aantrekkelijk profiel. “Op die manier kunnen patiënten in de regio Roosendaal – Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit”, zo luidde toen de boodschap.

Eigen profiel Inmiddels is het twee jaar verder en zijn er al belangrijke stappen gezet in het fusietraject. De profielkeuze is gemaakt: de locatie Roosendaal ontwikkelt de komende jaren een profiel met het accent op de oncologische zorg. De locatie Bergen op Zoom ontwikkelt een profiel met het accent op de complex acute zorg.

Een kijkje in elkaars keuken Sinds januari staat er één Raad van Bestuur aan het roer van beide ziekenhuizen en is er één Raad van Toezicht. De managementteams werken al nauw samen en bijna alle maatschappen voeren inmiddels fusiegesprekken. Ook medewerkers van verpleegafdelingen en ondersteunende diensten nemen met regelmaat een kijkje in elkaars keuken of zijn al voor een deel in het andere ziekenhuis aan het werk.

“Het is heel zinvol”

Ambitieus “We wisten destijds dat het tijdspad per 1 januari 2015 behoorlijk ambitieus was”, vertelt bestuursvoorzitter Hans Ensing. “Maar we zitten goed op schema. Tientallen projectgroepen zijn hard aan de slag om de fusie voor te bereiden. De profielen van de beide hoofdvestigingen zijn inmiddels uitgewerkt in een visie op de complex acute zorg voor de locatie Bergen op Zoom en een visie op het oncologisch profiel voor de locatie Roosendaal. Ook is er een verpleegkundige zorgvisie ontwikkeld, waarin de ambities voor de komende jaren zijn beschreven. We zijn blij met het resultaat. De visies sluiten goed aan bij de visie op de ziekenhuiszorg West-Brabant, waarin we vorig jaar onze uitgangspunten voor de profielkeuze hebben verwoord.”

Samen sterker Gaandeweg wordt de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie zichtbaar. Maar ook wordt steeds duidelijker dat de fusie meer is dan het samenvoegen van twee ziekenhuizen. Het creëert kansen om de zorg dicht bij huis nog meer te verbeteren en zorgontwikkelingen door te voeren die ieder ziekenhuis voor zich niet kan realiseren. De Griekse filosoof Aristoteles zei het ruim 2000 jaar geleden al: “Het geheel is meer dan de som der delen.”

Zorg blijft dichtbij Het fusieziekenhuis houdt twee hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal en drie buitenpoliklinieken in Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur. Op de twee hoofdlocaties hebben alle specialismen spreekuren en kunnen patiënten voor alle specialismen worden opgenomen. Ook de voorzieningen in de buitenpoliklinieken blijven zoals ze nu zijn en worden mogelijk zelfs uitgebreid. Daarmee houden we de ziekenhuiszorg in de regio en hoeft u, patiënt, niet verder weg te reizen.

Manon Broekhoven, kinderverpleegkundige in het Lievensberg, heeft een dagje meegedraaid in het Franciscus en is erg enthousiast. “Qua werk maakt het niets uit”, vertelt ze. “We zijn allemaal kinderverpleegkundige en we staan voor ons vak. Ik vond het erg leuk om kennis te maken met de collega’s van Franciscus en om een indruk te krijgen hoe daar gewerkt wordt. Dat is niet veel anders dan bij ons. Het is heel zinvol om een kijkje te nemen in het andere ziekenhuis. Zo weet je al een beetje wat je aan elkaar als toekomstige collega’s hebt”.

“Het beste van twee werelden”

Grootscheepse verbouwing in het Franciscus Ziekenhuis

COLOFON

De komende jaren zult u in het Franciscus Ziekenhuis naast personeel, patiënten en bezoekers ook regelmatig medewerkers uit de bouw tegen het lijf lopen! Het ziekenhuis staat namelijk aan de vooravond van een omvangrijk bouwproces. Als eerste wordt in juni gestart met de bouw van een nieuwe intensive care, gecombineerd met de hartbewaking. Ook wordt het scopiecentrum verbouwd, gevolgd door de renovatie van de verpleegafdelingen. De poliklinieken vormen de laatste fase van de verbouwingsoperatie. Daarmee is het gehele ziekenhuis onder handen genomen en volledig uitgerust voor de toekomst! We houden u op de hoogte. Deze pagina is een gezamenlijke uitgave van het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. De redactie wordt gevormd door de stafafdelingen PR & Communicatie.

Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal Tel. (0165) 588000 www.franciscusziekenhuis.nl

Lievensberg ziekenhuis Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel. (0164) 278000 www.lievensbergziekenhuis.nl

Correspondentie naar: communicatie@fzr.nl of info@lievensberg.nl

Jack Vermeulen, hoofd Catering in het Franciscus, werkt sinds maart voor de helft van de tijd in Lievensberg als hoofd Voeding. “De verschillen tussen de afdelingen waren best groot,” vindt Jack. “Er wordt bijvoorbeeld met andere computerprogramma’s gewerkt en ook de tijd waarop de warme maaltijden aan patiënten worden geserveerd, is anders. Met elkaar zijn we nu bezig om één manier van werken in kaart te krijgen. Door op twee locaties te werken zie je de plussen en minnen van beide ziekenhuizen. Dat is mooi, want zo kun je er het beste uithalen.”


Laat u in onze

inspireren

sfeertuinen SOLAR SIERVERLICHTING…

PRASSA

Dankzij de superieure zonnecel en lithium oplaadbare batterij zijn de prestaties van de lampen vele malen beter dan wat er tot nu toe op de Nederlandse markt beschikbaar was.

60X60 CM NU € 30,95 per m²

Blokhut CA2977 28mm,

Neem ook eens een kijkje op

Buitenmaat: 601x312 cm

de website voor de actuele aanbiedingen en partijen!

Jungle Cabin inclusief

Glijbaan van € 554,00 Voor € 495,00

www.vanhaaftenpoortvliet.nl

Samen scoren met Alles-in-1 kies je cadeau

Bent u al ZEELANDNET k uw klant? Bekij persoonlijk aanbod

Kies een Samsung Galaxy tab 4* of interactieve HD-ontvanger* bij een 2-jarig Alles-in-1 Premium contract voor € 54,95 p.m. * Zolang de voorraad strekt

www.DELTA.nl/allesin1


Succes vol optreden ter gelegenheid van 50-jarig bestaan Euterpe

Marinierskapel oogst lovende reacties

Drie jubilarissen gehuldigd

THOLEN - Het hoogtepunt van het jubileumjaar van Euterpe vond vrijdag plaats met een optreden van de Marinierskapel in de Meulvliet in Tholen. DOOR FRITS SIMONS Na een eigen optreden in de Haestinge tijdens het jubileumfeest en reünie op 10 januari, van de samenspelgroep in de Maartenshof op 22 februari, het concert ‘50 jaar Euterpe’ op 22 maart was vrijdag het grote moment aangebroken voor alle muziekliefhebbers met een optreden van de beroemde Marinierskapel der Koninklijke Marine. Exact om 20.00 uur gaf voorzitter Erik Manneke het startsein. Burgemeester Willem Nuis heette iedereen welkom: “22 jaar geleden trad dezelfde kapel hier ook op. Van de eertijds vele militaire kapellen zijn alleen de beste overgebleven. Tholen heeft niet direct een politieke band met de Marine, maar wel een muzikale”, zei hij. Hierna kwam presentator Leo Bouritius naar voren en kondigde gastdirigent Ivan Meylemans aan, die onlangs is benoemd tot chef-dirigent van het Zeeuws Orkest. Het befaamde orkest zette in met ‘Divertimento’ van O. Waespi. Als tweede werd ‘Farrago on British

TE

K

seasong for brassquinted and windband’ gespeeld. Hierbij was er steun van het koperkwintet met de Thoolse Monique de Rooij op trompet. Het eerste deel werd afgesloten met de western-achtige ‘Sasparilla’ van John Mackey. Na de pauze was er een modern gedeelte onder leiding van Peter Kleine Schaars. Na afloop waren de reacties lovend. Er werd afgesproken dat de Marinierskapel nog een keer terugkomt via Erik Manneke. 4 januari 1964 werd muziekvereniging Euterpe uit Sint-Maartensdijk opgericht. Tinus van Damme, ere-voorzitter: “We hadden toen een fanfare en een drumband en later kwam er nog een boerenkapel bij. De heer Van de Hoek verzon de naam ‘Euterpe’ naar de Griekse muze van de muziek. Ook voor 1964 maakte men al muziek in Sint-Maartensdijk op de zogenaamde MVK. Vanaf 1959 ben ik daarbij geweest. Met zeventien oud-leden van MVK zetten we een gelegenheidskapel op voor de 50e verjaardag van koningin Juliana. De heer Riedijk was de eerste dirigent.”

Optredens Optredens zijn er tegenwoordig in de vorm van binnen- en buitenconcerten, rondwandelingen en medewerking aan allerlei feestelijkheden. Het repertoire varieert van licht klassiek tot populair, waarbij ook muziek uit de Top 40 niet wordt geschuwd. De huidige dirigent is Harrie Bosch. Elke vrijdag zijn er repetities van 19.30 uur tot 21.30 uur. Er zijn 35 muzikanten lid in de leeftijd van 12 tot 70 jaar. De blaaskapel ‘Dak d´r af’ bestaat uit 12 jonge muzikanten onder leiding van Monique de Rooij. Het jeugdorkest is de kweekvijver van Euterpe. Hier worden de aspirant-orkestleden voorbereid op het spelen in de fanfare. Ook dit staat onder leiding van De Rooij. De samenspelgroep van Euterpe is bedoeld voor de leerlingen die net begonnen zijn. Al na twee of drie lessen kunnen de jongeren naar de samenspelgroep, die repeteert op woensdagavond in de Haestinge van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ook hier heeft De Rooij de leiding. Tenslotte is er de drumband, die onder leiding staat van Giovanni Geuze.

Jubilarissen

BERGEN OP ZOOM - Turn- en dansvereniging GENIE had de algemene ledenvergadering op maandag 19 mei. In de vergaderzaal van sporthal de Boulevard kwamen bestuur, turnleiding, dansleiding en een paar leden bijeen om de

perikelen van de vereniging te bespreken. Tijdens de vergadering zijn 3 leden van GENIE gehuldigd, omdat zij 25 jaar lid zijn, t.w. Conny Roem, Ati van der Schaaf en Marian Dogge. Zij kregen een cadeaubon overhandigd en een mooie bos bloemen.

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer

P O TOP WONING O

REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

- 3 SLAAPKAMERS - RUIME WOONKAMER - TUIN OP HET ZUIDEN - UITSTEKENDE ONDERHOUDSTAAT - GELEGEN IN HET CENTRUM - JAREN ‘30 MET GLAS-IN-LOOD RAMEN

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

Technische handel ruim 80.000 technische onderdelen bezoek onze webshop

KIJK OP JAAP.NL v.d. rijtstraat 47 Bergen op zoom of bel 06-21508326

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL Daarom kiest u voor Opslag Tholen 9Nieuwe units 38m3 (L 6m. x B 2.40m.) 9Units zowel binnen als buiten de loods 9Geïsoleerde loods, vorstvrij en geen condens kelijk 9Buitenunits 24 uur toegangkelijk sla Op g 9Particulier en zakelijk 9Termijn vanaf 3 maanden 9Slechts € 120,- p/m excl. BTW TH OLEN

info:

www.opslagtholen.nl

Handig voor goederen waar u zelf geen plaats voor heeft!

0113 - 57 38 78

www.metalservices.nl

Bouw-Vak Bouwshop 

De goedkoopste verf in de regio !!!! Poortweg 8 4613 BW Bergen op Zoom T 0164-254680 www.bouw-vakbouwshop.nl (webshop) info@bouw-vakbouwshop.nl

atelier28 en KunstCentrum Tholen opdrachten cursussen galerie ͲĂůŵĞĞƌĚĂŶϭϬũĂĂƌĂĐƟĞĨŝŶdŚŽůĞŶͲ

alle cursussen starten weer eind september hele zomer: iedere zaterdag vrij schilderen voor cursisten 06 38904426 www.atelier28.net PAGINA 16


ZONDAG

I N U J 1 M / T I E 29 M

GRATIS

Eerste weekend van de maand Altijd iets te doen in Bergen op Zoom!

a p o r u E a t s e Fi ; a p o r u E a t s ie F s n e d j i t n e k k e d t n o ! n a e p o n r u E l e e Proeve h it u n e t c u d o r p k e e r t s uu r t e 0 .0 m 19 t t o k t r 0 a .0 dĂŠ m juni: 10 1 . r u u 0 0 1. 2 t o 10.00 t

g a d n o z p o Ko

i: 29 t/m 31 me

www.aangenaambergenopzoom.nl


Club verliest met 1-3 van Arnemuiden

Noad’67 onderuit in verlenging

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, Boerenhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1,tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Voor Tholen: W. Brons, Kalfdamseweg 2 in Poortvliet, tel. 0166 66 25 96. Voor Sint Philipsland: dierenkliniek Steenbergen, tel. 0167 56 59 45. Allévo zorg en dienstverlening Tel: 0113 - 249 111; www.allevo.nl thuiszorg, hulp bij het huishouden en tafeltje-dek-je De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Tholen Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Tel: 0166-668200 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.30 uur Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken) SINT PHILIPSLAND - Noad’67 is er niet in geslaagd de tweede ronde van de nacompetitie te bereiken. In eigen huis ging de ploeg na verlenging met 1-3 onderuit tegen Arnemuiden. Het eerste duel was geëindigd in 1-1. Die stand stond zaterdag na 90 minuten ook op het scorebord. Halverwege de eerste kwam de ploeg van trainer Johan Sulkers op voorsprong door een goal van Lars Steijn, maar de gelijkmaker viel kort daarna. Davy Schroevers was daar namens Arnemuiden verantwoordelijk voor. Na de thee kwam Noad onder druk te staan. Na een minuut of tien kreeg Arnemuiden een strafschop, maar de paal voorkwam een voorsprong voor de Walchenaren. Uiteindelijk moest Noad pas in de verlenging buigen. Opnieuw Schroevers en Maurice Elenebaas bepaalden de eindstand op 1-3. Arnemuiden speelt deze week in de tweede ronde van de nacompetitie tegen De Fendert. FOTO FRITS SIMONS

Fietsmeerdaagse in Sint Maartensdijk en Scherpenisse SCHERPENISSE/SINT MAARTENSDIJK - Op 3, 4 en 5 juni organiseert het EvenementenComite Smalstad in samenwerking met de Dorpsgemeenschap Scherpenisse de fietsdriedaagse. Er is gekozen voor de maand juni omdat de polders en de natuur dan op zijn mooist zijn waarvan wij dan 3 dagen kunnen gaan genieten. Alle fietsliefhebbers van het eiland Tholen en de toeristen van de campings kunnen hieraan meedoen. Er zijn 2 afstanden die gefietst kunnen worden namelijk 10 of 25 kilometer. Het is weer een evenement dat de leefbaarheid van de dorpen bevorderd. Met het hele gezin vrienden of kennissen 3 avonden van sfeer en gezelligheid. Tevens is bewegen heel goed voor de gezondheid hoe meer be-

weging des te beter voor je lichaam. Onderweg zijn er mooie rustplaatsen waar voldoende water aanwezig zal zijn en een traktatie. Ook bij pech onderweg zal er gezorgd worden dat U weer veilig thuis kan komen. Starten elke avond om 18.30 uur bij cafetaria Centrum op de Haven in Sint Maartensdijk. Wanneer U geen 3 avonden kunt fietsen maar wel 1 of 2 is dat ook geen probleem. De organisatie probeert er een sportieve en een gezellige driedaagse van te maken. Dankzij vele donateurs is het mogelijk om de jaarlijkse evenementen te organiseren. Om het voor de toekomst allemaal nog mogelijk te maken kan het Evenementencomite nog best meerdere donateurs verwelkomen. Op onze website kunt U zich aanmelden www.ecssmerdiek.nl Wees sportief en fiets gezellig 3 avonden met ons mee op het mooie eiland Tholen.

KERKELIJK NIEUWS EREDIENSTEN DONDERDAG 29 MEI - HEMELVAART THOLEN: CHR GER KERK: Gezamenlijke dienst in Oud Vossemeer 9.30u ds. A. den Boer HERV GEM: 9.30u ds.W.Meijer HERSTELD HERV GEM: 9.00u ds. CJP vd Bas CHRISTENGEM: Dienst Hemelvaart om 19.30u HERV GEM IMMANUEL: Gezamenlijke dienst Ichtuskerk 10.00u ds. P.Broere GER ICHTHUSKERK: 10.15u ds. P.A. Broere, Hemelvaartsdag POORTVLIET: GER KERK: 9.00u ds. P.A. Broere SCHERPENISSE: GER GEM: 9.30u ds. E. Bakker HERV GEM: 9.30u ds. J. Lohuis SINT-MAARTENSDIJK: HERSTELD HERV GEM: 9.30u ds. N. den Ouden; 14.30u N.v.t. HERV GEM REHOBOTH: 10.00u ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk STAVENISSE: HERV GEM: 10.00u ds. M.A. Post CHR GER KERK: 9.30u Ds A den Boer gezamenlijke dienst in Oud-Vossemeer GER KERK: 10.00u ds. J. Smink, Zierikzee SINT-ANNALAND: HERV GEM: 19.00u ds. E. Versluis HERSTELD HERV GEM: 10.00u ds. D.J.

Diepenbroek, St-Annaland OUD-VOSSEMEER: ANNA JACOBAPOLDER: GER KERK: 10.00u ds. H. van Oostende, Kapelle.

SINT-MAARTENSDIJK: HERSTELD HERV GEM: 9.30u ds. J. Joppe, Woudenberg; 14.30u ds. J. Joppe HERV GEM REHOBOTH: 10.00u ds. mw. S.A. v.d. Graaf-Leentfaar, Rhoon; 19.00u ds. F. van Vliet, Zaamslag

SINT PHILIPSLAND: HERVORMDE GEM: 9.30u kand. J.H. de Vree, Dodewaard

STAVENISSE: HERV GEM: 10.00u ds. M.A. Post; 18.00u ds. M.A. Post

EREDIENSTEN ZONDAG 1 JUNI

SINT-ANNALAND: HERV GEM: 10.00u kand. A.A. Teeuw, Ridderkerk; 18.00u ds. P.M. van t Hof, Oude-Tonge

THOLEN: CHR GER KERK: 10.00u leesdienst; 18.30u ds. M. van der Sluys HERV GEM: 9.30u ds.P.M.van t Hof; 18.30u kand.G.van den Berg CHRISTENGEM: 10.00u S. Bruins Slot avondmaalsviering HERV GEM IMMANUEL: 10.00u ds. H de Bie (`s Gravenpolder), Gasthuiskapel (HA) GER ICHTHUSKERK: 10.00u ds. P.A. Broere, Heilig Avondmaal; 17.00u ds. P.A. Broere, Heilig Avondmaal RK KERK: 11.00u Eucharistieviering ZORGCENTRUM TEN ANKER: 10.00u dhr. M.Jansen POORTVLIET: GER KERK: 10.00u Mw. M. Maris, Nisse SCHERPENISSE: GER GEM: 9.30u en 18.30u ds. E. Bakker, 14.00u leesdienst. HERV GEM: 9.30u ds. J. Lohuis; 14.30u ds. J. Lohuis

HERSTELD HERV GEM: 10.00u kand. G.K. Terreehorst, Woudenberg; 16.00u ds. D.J. Diepenbroek, St-Annaland OUD-VOSSEMEER: CHR GER KERK: 10.00u en 15.30u Ds A den Boer (bed en nabetr H.A.) GER KERK: 10.00u ds. C. Biemond, Steenbergen. RK KERK: 09.30u Euch. ANNA JACOBAPOLDER: GER KERK: 10.00u ds. W. Vermeulen, Bergen op Zoom SINT PHILIPSLAND: HERVORMDE GEM: 9.30u ds. W. Meijer, Tholen; 17.00u ds. A. L. Molenaar, Yerseke Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u via de website www.internetbode.nl (klikken op Redactie) aanleveren. PAGINA 18

Beschuldigingen tegen Smerdiek zijn van de baan SINT-MAARTENSDIJK - De tucht- Barca hebben gebeld met de vraag of de commissie van de KNVB heeft geen enkele aanleiding gevonden voor vermeende pogingen tot omkoping door voetbalvereniging Smerdiek. De club werd een paar weken geleden daarvan beschuldigd door Barca uit Breda, voor het duel tussen de twee teams op 3 mei. Trainer Peter van Poortvliet zou volgens de Bredanaars de elftalleider van

wedstrijd te koop was. ‘Op basis van de verklaringen van betrokken partijen, de vermeende bewijslast van Barca en de individuele gesprekken die door de tuchtcommissie met alle partijen zijn gevoerd, ziet de tuchtcommissie geen enkele aanleiding om een nader onderzoek in te stellen’, laat het Smerdiek-bestuur weten in een verklaring. De beschuldigingen zijn ongegrond verklaard.

Fancy Fair Ulu Moskee BERGEN OP ZOOM - Het is weer zo ver. Hou je agenda vrij op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juni. Fancy Fair en open dag tegelijkertijd bij de Ulus Moskee, Van Heelulaan 77, Bergen op Zoom. Dit is de 1e Fancy Fair van het jaar die wordt gehouden. Drie dagen

lang een vullend programma met daarin verschillende activiteiten voor kinderen, boekenmarkt, attracties en hapjes/drankjes uit de Turkse keuken. De opening vindt vrijdagmiddag plaats om 14.30 uur. Na een drukke verbouwingsperiode opent de Turkse Ulu Moskee haar deuren voor een interactieve programma. Iedereen is welkom.

Op weg naar de heilige paus Johannes Paulus II THOLEN - Van 18 tot 25 oktober organiseert het bisdom Breda een bedevaart naar Polen. Het thema luidt: open je hart voor Christus. We bezoeken o.a. Czestochowa bekend van de zwarte Madonna, Krakau, Wadowice waar we het geboortehuis van de heilige paus Johannes Paulus II gaan bezoeken. Ook behoort een indrukwekkend

bezoek aan Auschwitz tot de mogelijkheden. Het belooft een heel mooie reis te worden. Pastoor van Geel zal vanuit de Sint Anna en Sint Christoffelparochie ons vergezellen met de bedevaart. We hopen met een volle bus naar Polen te kunnen gaan. Laat deze mooie reis niet aan u voorbij gaan. Inlichtingen kunt u krijgen bij Jan en Riet Baselier 0167-532410 of pastoor Hans v. Geel 0167-563129.

Zomerconcert zanger/ gitarist Dave Feenstra THOLEN - In de Gasthuiskapel in Tholen verzorgt Dave Feenstra zanger/ gitarist op zaterdag 31 mei van 14.3015.00 uur het 4e zomerconcert. Dave (44 jaar) is geboren in Tholen en is al meer dan 27 jaar actief in de muziekwereld. Zo heeft hij een akoestische CD op zijn naam staan, heeft verschillende keren voor de radio opgetreden en is regelmatig te zien en te horen op festivals. Dave speelt zowel covers als eigen geschreven nummers. De covers echter worden in een geheel eigen stijl ten gehore gebracht. Akoestisch gezien pakt Dave het breed aan door verschillende stijlen te combineren van bijvoorbeeld Pink Floyd tot Coldplay, De Dijk, Oasis en niet te vergeten zijn eigen num-

mers, om vervolgens terug te keren naar de Blues en Tom Waits-covers. De manier waarop Dave de songs brengt zit hem in de kracht en de overtuiging waarmee hij de muziek benadert. Hij gaat altijd voor het liedje en voor het gevoel en duikt daar met heel zijn eigen gevoel in. Zijn gitaarspel en stem, die voor vele verschillende muzieksoorten geschikt blijkt te zijn, maken een bewonderenswaardig geheel dat bij diverse optredens al met veel enthousiasme is ontvangen. Dit concert komt in de plaats van een eerder gepland concert, dat wegens omstandigheden naar een latere datum is verschoven. De toegang is zoals altijd gratis. De zomerconcerten worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Tholen en de Provincie Zeeland.


Opruiming Diverse Showmodellen

TRAMPOLINES

Betonarbeiders Brecht (BelgiĂŤ)

9DQ2V0HGLFDO%9 gevestigd te Steenbergen, is een Nederlandse onderneming die revalidatiehulpmiddelen ontwikkelt, laat produceren en verkoopt. Een internationaal georiĂŤnteerde onderneming met eigen vestigingen HQGLHKDDUVXFFHVWHGDQNHQKHHIWDDQKHWÄ&#x2013;H[LEHOLQVSHOHQRSGHG\QDPLVFKHUHYDOLGDWLHHQPRELOLWHLWVPDUNW met creatieve oplossingen die aansluiten bij de wensen en eisen van de eindgebruikers. Een onderneming met

Zoekt voor versterking van het team:

korte communicatielijnen en een open karakter. Ter versterking van ons team in Nederland welke bestaat uit

Een zelfstandig werkende KOK

WRWDDO]RøQPHGHZHUNHUVZLOOHQZLMLQFRQWDFWNRPHQPHWNDQGLGDWHQYRRUGHYROJHQGHIXQFWLH

Ervaring is een vereiste Grote Markt 4, Bergen op Zoom voor meer informatie, bel (0164) 245 822

Commercieel Administratief medewerker

SAVELKOULS Schansdijk 2 Zevenbergen

Tel. 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.nl

Als Commercieel Administratief medewerker ben je binnen ons team klantencentrum verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele orderstroom, vragenbehandeling en afhandelen van verzoeken voor onze klanten. Naast de telefonische en ondersteuning per e-mail behoren tot je nevenactiviteiten het demonstreren en aanbieden van productie bij de klanten en verkoop binnen onze eigen showroom. Verder ga je pro-actief op zoek naar nieuwe klanten en verzorg je de administratieve afhandelingen zoals het maken van offertes en het verwerken en afhandelen van de orders.

Taakomschrijving:

UITVOERDER GWW (M/V)

ÿ-HLQIRUPHHUWHQDGYLVHHUWNODQWHQWHOHIRQLVFKHQYLDGHHPDLO ÿ-HYHU]RUJWGHPRøVRSSURPRWLHGDJHQHQLQRQ]HVKRZURRP ÿ-H]RHNWHQZHUIWQLHXZHNODQWHQHQYHU]RUJWYHUNRRSJHVSUHNNHQ ÿ-H]RUJWYRRUHHQSURDFWLHYHLQWURGXFWLHYDQQLHXZHSURGXFWHQELMGHKXLGLJHNODQWHQ ÿ-HYHU]RUJWDGPLQLVWUDWLHYHDFWLYLWHLWHQ]RDOVKHWXLWEUHQJHQYDQRIIHUWHVHQYHUZHUNHQ YDQGHRUGHUV

Ăż0%2QLYHDX+%2RSOHLGLQJGLHDDQVOXLWELMGHIXQFWLH VDOHV Ăż:HUNHUYDULQJLVHHQSUÂŞPDDUVFKRROYHUODWHUVGLHRQVNXQQHQRYHUWXLJHQYDQKXQWDOHQWHQPRHWHQ ]HNHUUHDJHUHQ Ăż%HKHHUVLQJYDQKHW1HGHUODQGVHQ(QJHOVLQZRRUGHQJHVFKULIW Ăż,QKHWEH]LWYDQFRPPXQLFDWLHYHHQFRPPHUFLÂŹOHYDDUGLJKHGHQ Ăż3URDFWLHIVHFXXUZHUNHQGHQHQWKRXVLDVWHSHUVRRQ Ăż*HHQWRWPHQWDOLWHLWRRNRS]DWHUGDJZHUNHQNRPWYRRU Ăż=HOIVWDQGLJLQLWLDWLHIULMNHQHHQSUREOHHPRSORVVHQGHLQVWHOOLQJ Van Os Medical biedt je: Een informele bedrijfscultuur met korte communicatielijnen, waarbij zelfontplooiing gestimuleerd wordt. Zeer afwisselend werk, binnen een internationaal georiĂŤnteerde onderneming met een breed ZHUNJHELHGELQQHQHHQNOHLQÄ&#x2013;H[LEHOWHDP'H]HEDDQLVRSEDVLVYDQXXUSHUZHHN

'HQNMLMGDWMHRQVWHDPNXQWYHUVWHUNHQ" Stuur dan je sollicitatiebrief met CV Y´´UMXQLQDDU personeelszaken@vanosmedical.nl. %LMHYHQWXHOHYUDJHQRYHUGH]HIXQFWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHW PHYURXZ-RODQGD%URXZHU 

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Mail: info@alfabetonvloeren.be Telefoon: +32 47 49 69 040

Op zoek naar een dynamische job in de ĂłÂ&#x203A;ÂŚÂ&#x203A;Ă&#x201E;Â?Ă&#x160;çó, Ä?Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ç&#x2021;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;žŽÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśĨÄ&#x201A;ĹľĹ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨÍ&#x2022;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;ŽčÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022; waar geen dag hetzelfde is?

Functie-eisen

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Wij zoeken ervaren en gemotiveerde betonbekisters voor kelderbouw en specialisten voor storten en vlinderen betonvloeren. Voor Alfa Beton in Brecht (B). Â&#x2021; Ervaring vereist Â&#x2021; Vrachtwagenrijbewijs C en ervaring met mobiel kraanwerk/ betonpomp pluspunt.

CALCULATOR (M/V)

:Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽůůÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜŊÄ&#x17E; Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, wegenbouwproject al was het je eigen bedrijf. reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens Je onderhoudt zelfstandig de contacten met aan om de werken samen met hem af te de opdrachtgever, studiebureau, rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je leveranciers,â&#x20AC;Ś. Je analyseert het dossier, stelt meet de uitgevoerde werken op, maakt detailde planning op, bewaakt de kosten, stuurt je schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E; de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens kwaliteit en vooruitgang der werken, â&#x20AC;Ś. Ĺ?ĹśžŽÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x17E;Ć?Ĺ˝Ĺ&#x152;Ç Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;žžÄ&#x201A;Í&#x203A;Ć?Í&#x2DC; WZK&/>Í&#x2014;Ä?Ĺ?Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ĺś,KÍ&#x2022;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?ŽžĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2022; ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ĺ˝Ä&#x161;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Í&#x2022;ĹŻĹ˝Ĺ?Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Í&#x2022;ĹśÄ&#x201A;ĆľÇ ĹŹÄ&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ĺ?Ĺ?Í&#x2022;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÍ&#x2022;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;Ä&#x17E;ĨÄ&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;ůĨĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?Í&#x2022; Ä?ŽžžƾŜĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;ĨÄ&#x17E;ŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;ĆľĹ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ˝ĆľÇ Ä&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;D^Kĸ Ä?Ä&#x17E;ÍŹD^WĆ&#x152;ŽŊÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;

^Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;ŽŜĆ?ĹŠÄ&#x17E;sÍ&#x160; ATF nv y Putsebaan 5 y 2040 Zandvliet yĹŠĹ˝Ä?Ć?Î&#x203A;Ä&#x201A;Ć&#x17E;Í&#x2DC;Ä?Ä&#x17E;y Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ä&#x201A;Ć&#x17E;Í&#x2DC;Ä?Ä&#x17E;

W>K'^t'EKht

Als meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg werknemers aan, je kunt planlezen, ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ŜƾĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĆŠÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;:Ä&#x17E;Ä?ŽŜĆ&#x161;Ć&#x152;ŽůÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E; kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je regelt werkvergunningen, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers op de werf. Je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĨĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä?Ä&#x201A;ĹľĹ?ŽŜÄ&#x17E;ĆŠÄ&#x17E;Í&#x2022;Í&#x2122;Í&#x2DC;

VAKMAN WEGENBOUW

ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;žŽĆ&#x;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Í&#x2022;Ć&#x161;ŽĨ team, grond-, wegenis- en rioleringswerken. PROFIEL: Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŠĆ?Ͳ͞Ϳ͏sÄ&#x201A;ĆŠÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;ÍŹĹ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĨÇ&#x2021;Ć?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÍŹ technisch aangelegd Bel voor een afspraak en kom naar onze JOBDAG op DINSDAGAVOND 10 JUNI: 03/568.69.49

AANBOD

www.vanosmedical.com

OPEL ASTRA J 1.4 T 103KW 5-DRS COSMO 2010

53.598

BLAUW â&#x201A;Ź4.750

OPEL CORSA 1.2 TWINP 5D 111-EDITION

2010

65.492

BLAUW â&#x201A;Ź9.750

OPEL CORSA Z1.4XEP 16V 5-DRS MAXX

2005 137.483

GRIJS â&#x201A;Ź4.950

OPEL ZAFIRA Z1.8XE 16V ELEGANCE

2001 208.216

GRIJS â&#x201A;Ź2.950

OPEL ZAFIRA Z1.8XE 16V COMFORT

2004 213.124

BLAUW â&#x201A;Ź3.950

OPEL ZAFIRA 1.8 16V BUSINESS

2006 143.683

GRIJS â&#x201A;Ź9.450

OPEL MERIVA 1.6 16V TEMPTATION

2008

76.720

GRIJS â&#x201A;Ź9.250

SUZUKI SX4 1.6 5DR EXCLUSIVE

2007

91.066 BLEU PEARL â&#x201A;Ź7.950

ͲĹ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ĺ?ÄŁĆ&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Í&#x2022;Ć&#x161;ŽčÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ĨÄ&#x201A;ĹľĹ?ĹŻĹ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ?ĨÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152; - je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen ͲÄŽĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏŽžĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśĹ?ÍžÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ&#x17E;ĹśĆ&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ć?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜͿ met goed geregeld vervoer - aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp ͲĆ&#x161;ŽčÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŜÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä&#x17E;ĹśŜŽĹ?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Í&#x203A;Ć?Í&#x2122;Í&#x2122;

VOOR MEER INFORMATIE EN VOORWAARDEN OVER DEZE AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S ZIE

WWW.AUTOBEDRIJFVANVOSSEN.NL Sint-Annaland tel. 0166 657100

Henny de Groen Gastelseweg 208 4704 RT Roosendaal 06 5703 5772 Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan!

AUTOBEDRIJF

Stoppen ! met roken

Gewichtsconsulente Carola van Kesteren

Lasertherapie

DĂŠ gewichtscoach voor het hele gezin en op gebied van autisme! Gewichtsproblemen Eetproblemen (bij autisme en/of verstandelijke beperking) Workshops - Voorlichting Groepscursussen Zorgverzekeraar vergoedt (BGN-gewichtsconsulent). Sint-Maartensdijk T 0166-664896 www.praktijkdegewichtscoach.nl

Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

* Verkoop nieuw en gebruikt - Onderhoud - APK

Al meer dan 35 jaar het juiste adres voor al uw klokken en horloge reparaties!

0166-600200

Afslanken met succes! Van Steenis Autoâ&#x20AC;&#x2122;s

BOGERT KLOKKEN THOLEN Vossemeersepoort 10 Tholen Openingstijden: Do. en vrij. 9.00-17.00 Za. 9.00-15.00

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

* Reparatie Schakelweg 2A 4695 RD Sint Maartensdijk Tel.: 0166 - 66 23 97 Fax: 0166 - 66 22 75 www.vansteenisautos.nl

REPARATIE-ADRES Voor al uw schades, reparatie en vervanging glasschades Tevens steunpunt ZLM reparateur

Kampeer

Bardani windb reker Luxe windsch met ramen en bovenliggerers m â&#x201A;Ź99,99 99 voor

59,

50% KORTING Seizoensvo ten t Dorema Daor kota lx FMNZQEEXMR GPVEEQžETTIR

595,-

Ruim voor de ofďŹ ciĂŤle introductie in september haalt Van Beek de nieuwe C4 Cactus naar de showroom. De C4 Cactus is weer een echte CitroĂŤn die past in de lijn van vernieuwende modellen als de 2CV, Berlingo en de Picasso. Een vernieuwende auto met nuttige technologie en een verrassend design. Maar dat is nog niet alles! Ook hebben we 3 dagen de nieuwe CitroĂŤn C1 in onze showrooms. De nieuwe CitroĂŤn C1 past helemaal binnen de nieuwe ďŹ losoďŹ e van CitroĂŤn: meer design, meer comfort, meer bruikbare technologie... voor een aanvaardbare prijs! De nieuwe C1 wordt beschikbaar met 3 uitrustingsniveaus: Live, Feel en Shine. Er zijn tevens speciale launch editions verkrijgbaar. Wij organiseren in week 23 (2 t/m 7 juni) een voorintroductie in onze bedrijven voor klanten en geĂŻnteresseerden.

Thetfordeistof toiletvlo R PMXIVžIWWI Activ blue, green, rinse99 per stuk 7, 2 stuks voor

15,-

Op onderstaande datums kunt u kennis komen maken met de CitroĂŤn C4 Cactus en de CitroĂŤn C1 in onze vestigingen. Ritthem (Cactus)

Ma. 2 juni 15-18 u., di. 3 juni 10-21 u.

Ritthem (C1)

Bergen op Zoom (Cactus)

Woe 4 juni 14-18 u., do 5 juni 10-21 u.

Bergen op Zoom (C1) Woe 4 juni 14-18 u.

Roosendaal (Cactus)

Vrij. 6 juni 14-21 u., za 7 juni 10-17 u.

Van VanBeek Beek AUTOBEDRIJVEN AUTOBEDRIJVEN autowasplaats

Ma. 2 juni 15-18 u., di. 3 juni 10-21 u.

Oudenbosch: Tel. Oudenbosch: Tel. 0165-313944 Roosendaal: Tel.Roosendaal: 0165-552688 Tel. Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050 Bergen op Zoom: Tel. Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

0165-313944 0165-552688 0164-242050 Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

Uw ofďŹ ciele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.citroenvanbeek.nl

Megastore

VERVAT.NL

Bardani Cortin a 210 La o Ademend Rip p TC (Kato rg-Po Zeer geschikt sto lyester) voor lange meen nsen! van 279,99 voor

178,-

y ke Mackape Safarica Lalte voor 5 rsonen royale tunnen twntee slaapcabines en luifel. voorzien va van 499,- voor

399,-

240 of 270 Dorem 50% KORTING a Primero Ten Cate All Season tentdoek v.a .

425,-

Hal 2&3 Stadionweg 33 3077 AP Rotterdam 010-482 27 81

OPEN MA.T/M ZAT. 9.30-17.00 HEMELVAARTSDAG 10.00-17.00


D

E

WK

e2

BO

01

4

TIS U kunt GRA ia meedoen v ode.nl b t e n r e t n i . www

ul o p voetbal

DOE MEE EN SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN! Doe kosteloos mee aan het leukste poulespel voor het WK 2014 en scoor een prachtige prijs!! HD LED TV 32 Inch t.w.v. â&#x201A;Ź 249.-

1x

Expert Roosendaal

Kijkt u ook zo uit naar het wereld kampioenschap voetbal in juni? Meedoen aan de voetbalpoule van de Bode - bekend van het vorige EK en WK - maakt de voorpret groter en de spelbeleving intenser. Meedoen kost niets! In samenwerking met de adverteerders op deze pagina is een aanlokkelijk prijzenpakket samengesteld. Om kans te maken op een van die mooie prijzen moet u zo goed mogelijk de uitslagen van het WK voorspellen.

HD LED TV 32 Inch t.w.v. â&#x201A;Ź 249.-

1x

TOSHIBA 32W1333DG

s 32 inch HD LED TV

s 32 inch HD LED TV

s USB en HDMI

s USB en HDMI

s Zeer brede kijkhoek

s Zeer brede kijkhoek

s Ziggo gecertiďŹ ceerd

s Ziggo gecertiďŹ ceerd BIJ U THUIS INMETEN!

Roosendaal Nieuwe markt 66 c, (0165) 533987 www.facebook.com/roosendaal.expert

Korte Geere 11 s-IDDELBURGs WWWJINCOPTIEKNLsINFO JINCOPTIEKNL

Etten-Leur, Winkelcentrum 25, (076) 5020672 Gemakkelijk parkeren in de parkeergarage van het winkelcentrum Eigen technische dienst, met service aan huis *Actie is geldig van 14 april t/m 15 juni 2014.

Massief Eiken Lectuurbak t.w.v. â&#x201A;Ź 135.-

Gastelseweg 31 Roosendaal Tel: 0165 569457 www.wooncenterroosendaal.nl

2x

Jinc Optiek

s DVB-T en DVB-C +CI

s DVB-T en DVB-C +CI

1x

1x

Expert Etten-Leur

TOSHIBA 32W1333DG

Adidas Zonnebril t.w.v. â&#x201A;Ź 205.-

Gietijzeren waterketel t.w.v. â&#x201A;Ź 130.-

1x

McCulloch T26CS Motortrimmer t.w.v. â&#x201A;Ź 139.-

6x

Waardebon t.w.v. â&#x201A;Ź 50.-

1x

Waardebon t.w.v. â&#x201A;Ź 250.-

H. van der Gun verkoop & reparatie Kade 1 I 4731 KR Oudenbosch I Tel. 0165 312502

w w w. h v a n d e r g u n . n l

2x

Waardebon t.w.v. â&#x201A;Ź 100.-

OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

Gietijzeren waterketel 2 liter - merk Morsø Voor op gesloten houtkachel Ook leuk als decoratie DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN!

2x

4 Indoor skydivesessies t.w.v. â&#x201A;Ź 99.50

Spinveld 31, 4815 HR Breda Tel 076 522 62 00

2x

Maandkaart pistetoegang t.w.v. â&#x201A;Ź 99.50

Sebrechts zonwering Gibsonstraat 9, 4651 SW Steenbergen T: 0167 - 567018 info @ sebrechts.nl www.sebrechts.nl

Openingstijden: Ma 13.00-17.00 uur Di t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur

HOE WERKT DE WK-POULE? Het spel is verdeeld over twee fases: Fase 1: de groepsfase U voorspelt de uitslagen van alle groepswedstrijden U kiest 4 topscorers voor de groepsfase De deadline voor fase 1 is gelijk de start van het toernooi: donderdag 12 juni 2014 om 22.00 uur

Fase 2: de knockoutfase U voorspelt per ronde welk land doorgaat naar de volgende rondes U kiest 4 topscorers voor de knockoutfase

$E3TOK 2OOSENDAALs4  

Baanvelden 13, Rucphen T. 0165 - 34 31 34 Zeelandlaan 3, Terneuzen T. 0115 - 64 13 00 www.skidome.nl

De deadline voor fase 2 is gelijk aan de start van de eerste wedstrijd van de 1/8-ďŹ nale: zaterdag 28 juni 18.00 uur

Dt 20140528  
Dt 20140528