Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

V L I S S I N G S E

22.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

28 MEI 2014 WEEK 22

EN WEST-BRABANT:

Uitgeverij

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

VLISSINGSE ZEEHELD KOMT TOT LEVEN IN VEERE

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

Volg ons via twitter: @VlissingseBode

Te l .

076

599

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

FRANSE REVOLUTIE HIELD VLISSINGEN IN EEN WURGGREEP

Crowdfundingplan van Film by the Sea

Kampioenschap voor jeugdkorpsen

VLISSINGEN - Film by the Sea heeft vorige week een crowdfundingplan gepresenteerd om de financiën voor het festival aan te vullen. Met de extra gelden wil FBTS gaten in de begroting, die zijn geslagen door lagere subsidie- en sponsorbijdragen, opvullen. Mensen die het filmfestival willen steunen kunnen kiezen uit meerdere sponsorpakketten. Als ze een bedrag overmaken krijgen ze sowieso een vriendenlidmaatschap en andere voordelen. Volgens FBTS lopen die voordelen uiteen van 81 euro naar 318 euro. Het filmfestival vindt dit jaar plaats van 12 tot en met 21 september. Een brochure met meer informatie is te vinden op www.filmbythesea.nl.

VLISSINGEN - Het sportpark aan de Irislaan in Vlissingen staat volgende week zaterdag in het teken van het Open Nederlands Kampioenschap voor Jeugdkorpsen. De beste Nederlandse jeugddrum- en showbands komen naar Vlissingen en strijden om het Nederlands jeugdkampioenschap Mars en Show. Het programma begint om 12.30 uur. De finale en prijsuitreiking vinden om 17.15 uur plaats. De altijd aan het kampioenschap gekoppelde Taptoe Zeeland gaat dit jaar niet door. De organisatie kon niet genoeg geld bijeen krijgen om het evenement te organiseren. Meer informatie: www.nationaaljeugdfestival.nl

Voorpremière van ‘Enemy’ bij FBTS

Vragen van D66 over asbest op Weyevliet

VLISSINGEN - Film by the Sea door het jaar vertoont dinsdag om 14.00 uur en 19.30 uur in bioscoop Cinecity in Vlissingen de voorpremière van ‘Enemy’ met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol. Het verhaal gaat over een brute moord op drie kleine jongens, die begin jaren ‘90 voor veel opschudding zorgt in een kleine gemeenschap in Arkansas. Al gauw worden drie tieners met een voorliefde voor hardrock en occulte zaken veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. De door Colin Firth gespeelde privédetective gelooft echter in hun onschuld. Voor meer informatie en een trailer van de film, zie de website: www.filmbythesea.nl.

VLISSINGEN - D66 in Vlissingen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de BMX-baan en het mountainbikeparkoers op het terrein Weyevliet. Het college liet onlangs weten welke maatregelen ze treft in verband met de daar gevonden asbest, maar zei dat voor het parkoers geen maatregelen nodig zijn. D66 wil weten of alle buurtbewoners van het besluit op de hoogte zijn, of de onderzoeken openbaar zijn, of er geen risico is voor de volksgezondheid en of er kosten zijn gemoeid met het schoonmaken en wie deze betaalt. De partij vindt dat ‘als het om asbest gaat, er veel maatschappelijke onrust is’.

VLISSINGEN - De organiserende Deltaband denkt dat zo’n 500 mensen zaterdag de taptoe op het Stadhuisplein hebben bezocht. ‘Dit smaakt naar meer’, zegt organisator Gerrit Broers. De Deltaband organiseerde het muziekspektakel in samenwerking met de stichting Week van de Amateurkunst. Er waren verschillende korpsen uitgenodigd. Zij lieten in een 2,5 durende show hun kunsten zien en horen. Broers wil volgend jaar opnieuw een taptoe organiseren. De datum is al bekend: 27 april. FOTO ELLEN DE VRIEND

ADRZ: ‘De kans dat het nieuwe ziekenhuis daar komt is behoorlijk kleiner’

Mortiere lijkt bijna van de baan VLISSINGEN - De Mortiere staat ter discussie als beoogde locatie voor het ziekenhuis voor planbare zorg. “De kans dat het daar komt is behoorlijk kleiner geworden”, zegt Rinus van Riel van de Raad van Bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). DOOR EUGÈNE DE KOK

VANDAAG IN DE BODE EDITIE BERGEN OP ZOOM | THOLEN

| WOENSDRECHT | STEENBERGEN

03

(OHNWULVFKH¿HWVZLQWÀLQN aan populariteit

05

90-jarige Cornelis Goorden sport nog iedere week fanatiek

06

Mee met de moderne tijd!

07

100.000 euro belastingvrij schenken voor aankoop van eigen woning

Snel en Smartphones Fiscaal gunstige ga niet regeling probleemloos ‘Ikachter en social media geldt alleen grote afstanden s is ook handig dit jaar op de e-bike de geranium voor senioren zitten!” afleggen

Mei 2014

waarin opgenomen ’t Putje

Overvol programma Karolingenmarkt Oost-Souburg

- verschijnt sinds 1894 “Wie gaat dat betalen”

Rommel op het strand van Ritthem

na de dijkstrand van Ritthem. Dit is ontstaan Er ligt een hoop troep op het de Phoenix caisson, dat bij de dijkverzwaring aan de verzwaring in 2002. Een deel van vrijgekomen betonafval is gemakshalve in de weg lag, is gesloopt. Het dijkvoet gedumpt. inspanDe gemeente Vlissingen wil zich best nen om het strand in Ritthem aantrekkelijker Rijkswaterte maken. Er is alleen geen geld. staat doet het niet. inventariseOp dit moment is men aan het moeten ren welke stranden er opgehoogd voor de worden. De ophoging dient vooral strand van veiligheid van de kust. Achter het is dan ook Ritthem ligt een stevige dijk en er

Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt

voor de kinderen op de Karolingenburcht

te hogen. geen reden het strand daar op ze dit Als een gemeente dit wel wil, moeten Met deze zelf betalen aldus Rijkswaterstaat. feit dat uitspraak gaan ze voorbij aan het de troep. ze zelf de hoofdoorzaak zijn aan dat de Daarom is het niet meer dan redelijk eigen kosoverheidsdienst, als vervuiler, op doorten de puin opruimt en niet de kosten schuift naar de gemeente.

niet.

voor 2014 De eerste van de twee markten Zaterdag 31 mei is het weer zover. In het altijd al winkelstraten van Oost Souburg. omgezal dan gehouden worden in de zullen die dag de straten worden gezellige centrum van Oost Souburg en oud. De Kanaalstraat en de Paspoortjong er diverse toverd tot een groot feest voor kramen en voor de kinderen zijn straat zullen gevuld worden met Obrassamba live optredens. Waaronder de op attracties. Verder zijn er diverse de rommelmarkt voor de kinderen band uit Vlissingen. Uiteraard ontbreekt de Karolingenburcht niet. show. Te staan van een prachtige muzikale maar ook de moeite Niet alleen de plaatselijke winkeliers veel om op te noemen, dus zeker zullen die en de standhouders uit het gehele land waard om een kijkje te komen nemen ieder op mens dag naar Oost Souburg komen om sfeer te proeven. Voor de inwendige zal die hun geheel eigen manier hun verkoopwaren wordt ook gezorgd want de horeca Dit levert en een aan de man proberen te brengen. dag zorgen voor een heerlijk hapje zijn er de 10.00 het nodige vertier op en uiteraard drankje, evt. op hun terrassen. Vanaf hun voor het nodige aanbiedingen waar de bezoekers uur is de markt gratis toegankelijk assortiment Het doen. kunnen mee duren. uur voordeel publiek en zal tot ongeveer 17.00 voldoende te horen en is ook dit jaar weer erg groot en Over de gehele markt is muziek produceren gevarieerd. Het ambachtelijk via de geluidsinstallaoptredens live de zijn lekdoch van onze streekproducten en plaatselijke tie te volgen. Nog wel een vriendelijk ook en de kernijen kunt u ook zien en natuurlijk dringend verzoek van de organisatie baboverde hiervan proeven. De echte Zeeuwse rommelmarkt Gemeente om na de Diverse naar huis te belaars zullen zeker niet ontbreken. gebleven spulletjes en afval mee zulde KaroSouburgse en Ritthemse verenigingen nemen en niet achter te laten op Zij len zich natuurlijk ook weer promoten. lingenburcht. De markt wordt georganiseerd programma samenwerkomen met een vernieuwend door Euromarkt St Christoffel in vertoof uitvoering waarin zij hun kunsten king met het AOS. band u terecht nen. Nieuw dit jaar is de Obrassamba Voor het volledige programma kunt trommels uit Vlissingen. Zij zullen met hun op de site van Souburg: www.souburg.nl. doen versteld u en overige instrumenten

De werkzaamheden in 2002.

Verder in deze courant: Leo Woltering

pag. 3

Vlaggen

pag. 9

Bandoeng

pag. 10

1

Intratuin Koudekerke

Hemelvaartsdag

open van 10.00 tot 17.00 uur Intratuin Koudekerke Galgeweg 5, 0118-551623. www.intratuin.nl

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

E

D

Zo voorkom je het zwarte gat

PENSIOEN? MEER DAN HELEMAAL NIETS DOEN!

Courant

Souburgsche

Lees verder op pagina 3

BO

Senioren

SPECIAL | VOORJAAR 2014

VANDAAG IN DE BODE

01 4

VLISSINGEN - In het stadskantoor van de gemeente Vlissingen is maandag opnieuw een informatieavond over de marinierskazerne in Vlissingen. Belangstellenden worden over de voortgang bijgepraat, zoals het nog af te sluiten contract met het Ministerie van Defensie en het provinciale inpassingsplan. Leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen en het college van Gedeputeerde Staten zijn aanwezig. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De Govan Mbekizaal in het stadskantoor is een halfuurtje eerder open. Na afloop is er nog een informeel samenzijn. Meer informatie is te vinden op www.vlissingen.nl.

Rinus van Riel en en zijn collega Huybert van Eck zijn op zoek naar alternatieve locaties. “We wachten nu op een mondelinge uitnodiging van andere gemeenten”, zegt eerstgenoemde. Die alternatieve locaties kunnen zowel in Middelburg als Veere liggen. Het ADRZ wil echter ook in gesprek blijven met de gemeente Vlissingen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders daar wil ook het gesprek gaande houden. Donderdag is ze zelf met een nieuwe locatie gekomen: een kavel in de buurt van het oude Olau-terrein, op een steenworp afstand van de nog te bouwen Marinierskazerne. “Hier heb je geen extra ontsluitingsweg en overkluizing van een persleiding nodig. Dat scheelt kosten voor het ADRZ”, legt

altijd geweest.” Vorige week heeft het college het ADRZ echter laten weten dat ze voor 1 juni geen duidelijkheid kan geven over elementen uit de intentieverklaring, die in februari tussen het ziekenhuis, de gemeenten Middelburg en Vlissingen en de provincie zou worden ondertekend, maar die op het laatste moment werd afgeblazen. Het gaat om elementen als de financiering van de nieuwe ontsluitingsweg, de aanleg van een zorgboulevard om die weg te bekostigen en de overkluizing van een persleiding. “Wij konden nu niet doorgaan met de planologische procedure, omdat we voor deze zaken wachtten op antwoorden van Middelburg en de provincie.”

WK

e2

Informatieavond over Marinierskazerne

wethouder John de Jonge uit. “En denk eens aan de wisselwerking met de kazerne. Dat kan iets heel moois opleveren.” Het terrein is bovendien veel groter dan de 7500 vierkante meter die het ziekenhuis, waar straks 80 tot 90 procent van de Walchenaren kan worden behandeld, nodig heeft. De Vlissingse burgemeester Letty Demmers zegt dat ze niet eerder met dit stuk grond zijn gekomen, omdat ‘het ADRZ ons deze vraag niet heeft gesteld’. “Nu die er wel ligt, laten we zien dat wij ook andere, misschien wel meer geschikte plekken hebben die aan alle voorwaarden voldoen. Tegelijkertijd gaan we door met de planologische procedure voor de Mortiere”, voegt ze toe. “Wat ons betreft is er op dat vlak geen enkele blokkade. Van onze kant is er 100 procent medewerking,

voetbalp

l ou

DOE MEE AAN DE BODE WK POULE EN SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN Ga naar www.internetbode.nl en klik op de banner!


ACTUALITEIT

Kans op nieuwbouw van ziekenhuis op Mortiere opeens veel kleiner

Het ADRZ vindt het tijd om snel spijkers met koppen slaan VLISSINGEN - De Mortiere staat ter discussie als beoogde locatie voor het ziekenhuis voor planbare zorg. “De kans dat het daar komt is behoorlijk kleiner geworden”, zegt Rinus van Riel van de Raad van Bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). DOOR EUGÈNE DE KOK Vervolg van de voorpagina De pijn bij het ADRZ zit hem ook niet zo zeer in de medewerking van het college in Vlissingen, maar bij de motie die de gemeenteraad op 24 april heeft aangenomen. De raadsleden stemden die donderdag unaniem in met een voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van de ziekenhuislocatie aan de Koudekerkseweg en welke partijen daarbij zouden kunnen worden betrokken. “Als je heel veel geld hebt en je wilt dat in het water gooien, dan moet je dat doen, maar wij willen het geld liever niet in het water gooien”, is Van Riel, net als eerdere keren, duidelijk over de onmogelijkheden van de locatie aan de Koudekerkseweg. “Op basis van onderzoek van gerenommeerde instanties zoals TNO is bewezen dat de Koudekerkseweg volledig ongeschikt is voor een ziekenhuis. De gemeenteraad gaat daar nu tegenin, op basis van niks.” Uit de unanieme steun voor de motie heeft het ADRZ opgemaakt dat het ‘onverantwoord’ is om nog langer te hopen op medewerking van de gemeenteraad in de

planologische procedure voor nieuwbouw aan de Mortiere. Volgens Van Riel is er namelijk haast geboden. “ De ondertekening van de intentieverklaring in februari was al kiele kiele. Nu is het bijna juni. Het duurt wel heel lang.” Als het ADRZ het nieuwe ziekenhuis in 2017 in gebruik wilt nemen, moeten er nu spijkers met koppen worden geslagen. In december denkt de Raad van Bestuur rond te zijn met de financiers en een bouwer te hebben gevonden. ‘Dan moet er wel tijdig een locatie beschikbaar zijn’, zegt ze in een verklaring. Als ze haar pijlen alleen blijft richten op de Mortiere wordt dat tijdspad niet gehaald. “Bouwers willen bouwen en in de wereld klotst het geld tegen de plinten dat op zoek is naar een bestemming, maar die moet wel interessant zijn. Wij hebben met ons ziekenhuis een interessant plan, maar je moet jouw partners wel duidelijkheid kunnen bieden”, aldus Van Riel. Uitnodiging Hij wacht nu op uitnodigingen van de Walcherse gemeenten om met hen geschikte locaties te bekijken. Het CDA in Middelburg heeft al een motie van deze strekking de wereld in doen gaan. Hoewel dat

Een motie om te onderzoeken of het ziekenhuis aan de Koudekerkseweg kan worden herontwikkeld heeft het ADRZ tegen de borst gestoten. ARCHIEFFOTO

voorstel voor de nodige discussie zorgde in de raad lijkt het een kwestie van tijd voor Middelburg met alternatieve plekken komt. Ook Veere is in de race, benadrukt Van Riel. Bepalend voor de keuze zijn volgens hem een goede bereikbaarheid, maar

ook ‘de snelheid waarmee deze nieuwe locatie kan worden gerealiseerd’. Vlissingen wil niet achterblijven en heeft vorige week de locatie naast de Marinierskazerne uit de hoge hoed getoverd. “Ik heb de vraag van het ADRZ gezien als een uit-

nodiging”, zegt wethouder De Jonge. “Zo staan wij in deze wedstrijd.” Volgens zijn collega Sem Stroosnijder wil Vlissingen blijven meedenken met het ADRZ. “Met als enige doel om goede zorg te behouden voor alle Walchenaren.”

Opnamen voor film van acht miljoen over Michiel de Ruyter dinsdag begonnen in Veere

‘Dit maak je in Nederland niet vaak mee’ VEERE – Met haar nostalgische uitstraling en ligging aan het water was de Kaai in Veere voor Roel Reiné, regisseur van ‘Michiel de Ruyter’, geschikter om zijn film over de Vlissingse zeeheld op te nemen dan De Ruyters geboortestad. “Ik had graag in Vlissingen gefilmd, maar het kón niet”, vertelde Reiné woensdag op de set. Hij zei rondgelopen te hebben door de stad, maar zonder een historische locatie te vinden die groot genoeg was. “Hier hebben we deze hele straat.” Dinsdag en woensdag begonnen cast en crew – Frank Lammers in de titelrol – bij de Kaai de opnames van de megaproductie. DOOR BRITTA JANSSEN Voor Nederlandse begrippen is er een ongewoon hoog budget beschikbaar voor de avonturenfilm over het leven van Mi-

chiel de Ruyter: acht miljoen euro. Jaren van voorbereiding zitten er al op. Zo is er vijf jaar aan het script gewerkt, vertelde Reiné. “We vinden het belangrijk dat de film historisch klopt, al is het verhaal wel

gedramatiseerd. Het is geen geschiedenisklas, maar een emotioneel verhaal. Aan de andere kant is de film zo historisch correct, we hebben zelfs props (rekwisieten, redactie), zoals tasjes, die Michiel zelf in

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO BRITTA JANSSEN

www.internetbode.nl

Michiel de Ruyter (Frank Lammers) met zijn gezin op de set in Veere.

zijn handen heeft gehad.” Vriendschap De uit Eindhoven afkomstige Reiné woont al sinds 2005 in Los Angeles en werkt daar als regisseur voor de grote studio’s. In de Verenigde Staten is een productie van acht miljoen een ‘lowbudgetfilm’ volgens hem. “Voor Nederland is dit heel ambitieus, het meeste geld ooit. We gaan veel spektakel brengen.” De makers beloven een ‘epische avonturenfilm vol intriges, samenzweringen en spectaculaire zeeslagen.’ Het moet dé Nederlandse speelfilm over de Gouden eeuw, het succes van de VOC en de held Michiel de Ruyter worden. Hij beslaat dertig jaar van het leven van Michiel de Ruyter; een ‘gewone jongen die admiraal werd’. De Vlissinger leefde van 1607 tot 1676. Het verhaal gaat over de strijd op zee van de Republiek der Nederlanden tegen de Engelsen, met De Ruyter als bevelhebber van de Nederlandse vloot, en de dubieuze rol van de Oranjes. De rode draad is de vriendschap tussen Michiel de Ruyter en Johan de Witt, gespeeld door Barry Atsma. Hij is als raadspensionaris de machtigste man van de republiek. Opvliegend Voor de hoofdrol zocht Reiné een man van het volk. “Frank (Lammers, redactie) kwam binnen en hij was het gewoon. Hij is een heel goed acteur die ook makkelijk kan relativeren. Daarbij kan hij de emoties van Michiel vertalen naar het publiek.” Lammers zei woensdag op de Kaai in zijn nopjes te zijn met zijn nieuwe rol. “Michiel

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

de Ruyter is één van de grootste helden die Nederland ooit gehad heeft. Te gek om hem te mogen spelen.” Hij wees naar de Kaai, omgetoverd tot zeventiende-eeuws straatbeeld, compleet met paarden en wagens en historische dracht. Er werd een scène opgenomen net na een zeeslag, met rouwende mensen op de kade. “Dit maak je niet zoveel mee in Nederland. Ik sta te genieten”, aldus Lammers. De Ruyters persoonlijkheid sprak hem ook aan. “Hij bleef altijd kijken hoe het met de manschappen ging, ook als admiraal. Hij kon met iedereen opschieten en dat spreekt mij aan. Dat probeer ik in mijn rol te stoppen. Het was ook een opvliegend ventje en daar kan ik ook wel iets mee.” Lammers stelde wel iets met Zeeland te hebben. “Zeker na Wilde Mossels (film uit 2000, opgenomen in onder meer Noord-Beveland en Tholen, redactie)”, aldus de acteur, waarna hij een citaat in het Zeeuws uit deze film voordroeg. Januari Michiel de Ruyter komt naar verwachting in januari uit. Voor de film, waarin verder bekende acteurs als Tygo Gernandt, Derek de Lint, Jules Croiset, Victor Löw, Roeland Fernhout en Egbert-Jan Weeber spelen, worden in Zeeland ook nog opnames gemaakt in Middelburg en Zierikzee. Daarnaast wordt er gefilmd in Den Haag, op Texel, de Noordzee, het Markermeer, de Waddenzee en in België. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de film op www.michielderuyterdefilm.nl

Volg ons op Twitter: @VlissingseBode.


PRIJS

ɞ�

Ę? ɸNĘ?É™

:É°

.

VERLAGINGEN Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelburg 06 - 340 184 95 - info@ramsjburg.nl www.ramsjburg.nl

Schwarzwälder Schinken

v an 1.49

v an 1.49

1.

39

150 g

Geopend: Di, Wo en Vrijdag van 9.30-17.00 Pauze 12.00- 13.00

1.39

Beenham 150 g

t go e d Als he moet! tjes en ne volgens de Con

sumentenbond

v an 1.39

1.

29

Yorkham 150 g

WWWJAN GBMNLsINFO JAN GBMNLs 

*

Ontbijtspek 150 g

van 0.69

0.

65

%YXSFIHVMNJZER;IIPI ;IWX[IK/VEFFIRHMNOIˆ8IP

45 vvan 1.19

1.

09

KipďŹ let 150 g

* Bron Consumentengids april 2014.

Katenspek 150 g

Vanaf woensdag 28-05-2014

0.99

Voetbalshirt

[[[FVSQQSFMIP^IIPERHRP

Dames en heren. Maten: S t/m XL.

Schultenbräu biertapje

6.99

5 LITER

8.

Luchthoorn

99

1.79

Benq DLP Beamer - Standaard SVGA resolutie 800x600 - Helderheid: 3000 ANSI-lumen. Ook bij daglicht helder en scherp - 3D via HDMI

A 2X DIGIT

De grootste onder de brommobielen

v an 1.09

DOO Voor HÂż dee l RQ QDQF & ge m GH Up LsOH ak pQ ]DN GD HQ N 

299.00

L ZOOM

Petje af voor papa Lavendel of rotsplantjes 6-pack. Vanaf 28-05-2014

2.99

* Prijzen geldig t/m 01-06-2014

Geef vader een ďŹ etshelm of ander accessoire cadeau met vaderdag.

Pioenen*

Rozen*

Diverse soorten en kleuren, ook wit. 7-12 stelen. Lengte: 50 cm.

Diverse kleuren. 18 stelen. Lengte: 40 cm.

3.99

2.19

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

Kom langs voor alle vaderdag- ! voordelen


ACTUALITEIT

VLISSINGEN 700 JAAR STADSRECHTEN

Column

Frans parkje in Vlissingen VLISSINGEN - Op 2 april 2015 bestaat Vlissingen 700 jaar als stad. Dat wordt onder andere gevierd met de uitgave van een integrale stadsgeschiedenis, geschreven door de historicus Peter van Druenen. In de Vlissingse Bode krijgt u de komende tijd wekelijks een voorproefje. Deze week: over de wurgende greep van de Franse revolutie op Vlissingen en de annexatie in 1807.

Eugène de Kok

Klachtinflatie Als ik denk aan mijn examenperiode op de middelbare school herinner ik me een periode waarin ik weinig anders deed dan leren, leren en nog eens leren. Ik was geen modelscholier. Ik begon niet weken voordien de stof alvast in kleine delen door te nemen, zoals docenten adviseerden, maar bewaarde het leeuwendeel voor het laatst. Dat kostte vele uurtjes slaap, maar ik deed het wel. Zodra ik ‘s ochtends met rooddoorlopen ogen een examen had gemaakt, praatte ik even na met klasgenoten - de meisjes hadden het overigens altijd ‘superslecht’ gemaakt, terwijl er, wonder boven wonder, op hun cijferlijst immer een acht verscheen - fietste vervolgens naar huis en stortte me op de volgende proeve. Van een klachtenlijn, laat staan een klachtensite, herinner ik me niets. De tijden zijn veranderd. Tegenwoordig lijkt het alsof je een examen maakt, daarna je iPad of mobiel pakt, je ervaringen naar vrienden whatsappt, je gal spuwt op Twitter en tot slot een klacht indient op de speciale site van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit weekeinde zei het LAKS te rekenen op 145.000 klachten. Dat zijn er veel, maar ik weet niet wat ik met dat aantal moet. Waren er zo veel toezichthouders die met hun potlood tikten, zo veel leerlingen die zich niet konden concentreren door koerende duiven en repeterende muziekkorpsen of waren de examens dit jaar echt zo moeilijk? Het laatste kan, maar misschien is het tegenwoordig ook wel erg makkelijk om je beklag te doen. Je vult wat in op internet en klaar is Kees. Is het gemeen als ik zeg dat je ook iets beter had kunnen leren? Geloof me, dan stoor je je minder aan tikkende docenten, zijn de vragen over hetgeen je in die jaren daarvoor al een keer hebt geleerd makkelijker en hoef je na afloop niet te klagen om een deel van je schuldgevoel kwijt te raken. Bovendien is er minder kans dat je uitgroeit tot een zure beroepsklager die op elk internetberichtje reageert, met veel misbaar naar radioprogramma’s belt en gegeven paarden maar wat graag in de bek kijkt. Daarvoor doe je geen eindexamen. De kop van de Dokhaven anno 2014 waar in de 18e eeuw het parkje werd aangelegd.

Colofon

DOOR PETER VAN DRUENEN

Kantoor regio Zeeland Keizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Vlissingse Bode Vlissingse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondenten Bo van Scheyen en Tara De Vriend Acquisitie Bert Paauwe, Lennert Steketee Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 14.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 22 De oplossing van deze puzzel is in week 23 te vinden op www.internetbode.nl

In 1807, drie jaar eerder dan de rest van Nederland, werd Vlissingen ingelijfd bij het Franse keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Dat de stad er weer vroeg bij was, was te danken aan haar strategische ligging ten opzichte van de erfvijand van Frankrijk: Engeland. Misschien kwam het ook wel door het gemak waarmee de Fransen in 1795 Nederland hadden kunnen binnenvallen: ze hadden geholpen om de door velen, waaronder de Vlissingse schrijfster Betje Wolff, gehate stadhouder Willem de Vijfde van Oranje naar Engeland te verdrijven en werden binnengehaald als bevrijders. Ook in Vlissingen, waar in het begin de samenwerking nog goed verliep, maar waar al snel bleek dat de Franse idealen Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap voor de Vlissingers minder golden dan voor de bevrijders zelf. De greep van de Fransen op Vlissingen werd steeds knellender en daarmee het dubbele gevoel van de burgers: was de stad nu bevrijd van het falende stadhouderlijke regiem, of was het van de regen in de drup geraakt? Het volgende voorval illustreert dit. De Vlissingse stadsregering kampte met een voortdurend tekort aan geld. Dat kwam door de kosten die voor de Franse

inkwartieringen moesten worden opgebracht, maar ook door de nagenoeg stilgevallen plaatselijke economie, die voornamelijk afhankelijk was van de haven. Er waren weinig belastinginkomsten en de Fransen wisten steeds onder iedere fiscale vordering uit te komen. De Nederlandse wet gold voor hen soms wel en soms niet. De stad was daarom voortdurend op zoek naar andere bronnen van inkomsten en had haar oog laten vallen op de bomen van het parkje aan het eind van de Dokhaven. Dat was in 1783 aangelegd als openbare wandelplaats. Er waren kopers gevonden voor het kaphout en toen deze aan het werk wilden om de bomen te rooien, werden zij tegengehouden door de Fransen die waren gelegerd in het aangrenzende voormalige pand van de West-Indische Compagnie. Ze claimden ook het bezit van het parkje, omdat het er volgens hen bij hoorde. De paar bomen die al waren gerooid, werden in beslag genomen en naar het Franse magazijn gebracht. Compensatie Na maanden getouwtrek en geruzie door zelfs de hoogste instanties in Den Haag en Parijs, wonnen de Fransen en waren ze de officiële eigenaar van de grond waarop ze

FOTO PETER VAN DRUENEN

een scheepswerf wilden bouwen. Vlissingen werd financieel gecompenseerd door de Nederlandse regering. Dit incident was het begin van een lange reeks van kleinere en grotere conflicten over eigendomsrechten, de overlast die de stad ondervond van de Franse aanwezigheid en de vraag of zij wel of niet de plaatselijke belasting moesten betalen. De annexatie in 1807 betekende het einde van deze conflicten. Toen werd Vlissingen Frans grondgebied en kon er helemaal niets meer worden gedaan tegen het leegzuigen van de stad. Intekenen Heeft u nog niet ingetekend op het boek over de geschiedenis van Vlissingen? Dat kan via de website www.vlissingen700. nl. U krijgt tien euro korting en uw naam wordt opgenomen in een lijst met voorintekenaars. Heeft u een reactie op dit artikel? Mail naar peter@vandruenen.com.

VAN CITTERSWEG 2A ARNEMUIDEN | T: 0118 616 390

WWW.PROJECTINRICHTINGLAVOIR.NL

Presentaties en ‘Deux jours, une nuit’ op Amuse

FBTS licht een tipje van de sluier op VLISSINGEN - In bioscoop Cinecity in Vlissingen vindt dinsdag 10 juni de Amuse van Film by the Sea plaats. DOOR EUGÈNE DE KOK

© www.sudokusite.eu

Op de Amuse van Film by the Sea wordt het eerste tipje van de sluier van het filmfestival opgelicht. Het begint om 19.30 uur, maar de zaal is een kwartiertje eerder open. Burgemeester Letty Demmers van de gemeente Vlissingen onthult de grote poster aan de zijkant van de bioscoop aan de Spuikomweg, festivaldirecteur Leo Hannewijk maakt het een en ander bekend over de 16e editie van Film by the Sea en juryvoorzitter Adriaan van Dis presenteert de namen van degenen die onder zijn leiding de deelnemers aan de Film- en Literatuurcompetitie gaan beoordelen. Bovendien wordt Rinus Ferdinandusse, de voorganger van Van Dis, die de rol dit jaar PAGINA 5

voor het eerst vervult, tot erevoorzitter van de jury benoemd. Na alle plichtplegingen kunnen de genodigden en het publiek vanaf 20.00 uur kijken naar ‘Deux jours, une nuit’, de nieuwste film van de Waalse broers Jean-Pierre en Luc Dardenne. Het verhaal draait om Sandra, die een weekeinde de tijd heeft om haar collega’s ervan te overtuigen dat ze hun premies afstaan, zodat zij haar baan kan behouden. Kenners fluisteren dat het sociale drama grote kans maakt om door België te worden ingezonden voor de Oscars. Op het zondag afgesloten filmfestival in Cannes gooide ‘Deux jours, une nuit’ in ieder geval hoge ogen. De hoofdrol is voor Marion Cottilard, die in 2008 een Oscar won voor haar rol als Edith Piaff in ‘La Vie

en Rose’. Film by the Sea duurt dit jaar van vrijdag 12 september tot en met zondag 21 september. Er zijn al wel enkele onderdelen van de 16e editie bekend. Zo is er het programma ‘Odyssea’. Daarin zijn tal van roadmovies en reisverhalen te zien, die de bezoekers ‘naar alle uithoeken van de wereld’ leiden. Ook is onlangs bekend gemaakt dat ‘Dorsvloer vol confetti’, naar het gelijknamige boek van de Zeeuwse Franca Treur, op zaterdag 13 september in Vlissingen in première gaat. De regie is in handen van Tallulah Hazekamp. Na afloop van die film is er een optreden van Jett Rebel. Meer informatie is te vinden op www. filmbythesea.nl. Daar zijn ook kaarten voor de Amuse te koop.


KORTE BERICHTEN

Tussen de 15.000 en 16.000 bezoekers

Havenbedrijven trekken veel bekijks

Oud-Katholiek Zeeland: Op zondag 1 juni houdt Oud-Katholiek Zeeland een eucharistieviering om 10.00u aan de Zuidsingel 70 te Middelburg. Meer info: http://zeeland. okkn.nl/

VLISSINGEN - Havenbedrijven in Vlissingen-Oost hebben zaterdag hun poorten wijd open gezet. Ze presenteerden zich tijdens de 2-jaarlijkse Open Havendag in Vlissingen. De organisatie was in handen van de promotieorga- OOST-SOUBURG Mini Rommel- en Boekenmarkt: De Protestantse Gemeente Oost-Souburg hoopt zanisatie van ondernemers in de haven, Zeeland Port Promotion Council en havenbedrijf Zeeland Seaports.

terdag 31 mei een mini Rommel-Boekenmarkt te houden. De activiteit vindt plaats op het plein voor de kerk, maar ook deels in de kerk en de ontmoetingsruimte aan het Oranjeplein 2. Ze hebben een mooi assortiment van boeken, platen, cd’s en dvd’s. Tevens allerlei gebruikte spullen. Koffie drinken op het terras achter de kerk. De markt wordt gehouden van 09.00-16.00 uur. Info: www.pgos.nl Snuffelmarkt: Tijdens de Karolingenmarkt op 31 mei zal er bij het gebouw van evangeliegemeente De Wijngaard, Kanaalstraat 8 te Oost-Souburg, weer een snuffelmarkt zijn waar tweedehands boeken voor een geringe prijs te koop zijn. Ook is er allerlei curiosa, zelfgemaakte jam en ander lekkers, planten, kadootjes, zelfgemaakte kaarten etc. Tevens is er weer een terras met koffie en thee (+ gebak). De opbrengst is voor diverse zendingsprojecten. De snuffelmarkt gaat open om 9. 00 uur; om 16.00 uur gaan we weer opruimen. VLISSINGEN Evensong: Zondag 1 juni is er weer een oecumenische Evensong in de Sint Jacobskerk te Vlissingen, met ditmaal Ds Nico Vlaming (Kortgene) als voorganger/liturg. De aanvangstijd is 17.00 uur, en de kerk is open vanaf 16.30 uur. Als gewoonlijk wordt de samenzang op het orgel begeleid door Jos Vogel, en worden de liturgische zangen verzorgd door ‘de Evensingers’. Rommelmarkt: Op woensdag 4 juni wordt weer een rommelmarkt georganiseerd op de Oude Markt in Vlissingen. Deze is voor jong en oud. De markt vindt plaats van 13.00 tot 17.00 en is voor iedereen toegankelijk. Avondopenstelling expositie James Cauty: Op vrijdagavond 30 mei is er van 20.00 tot 22.00 uur een extra openstelling van “The Aftermath Dislocation Principle Part V” van James Cauty, een zeer bijzondere tentoonstelling, die u niet mag missen. Zie voor meer info www.cultuurwerf.nl Nog te zien t/m 8 juni op de gebruikelijke openingstijden: donderdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. Locatie: Fonteyne, Oude Markt 36, Vlissingen.

Dansvoorstelling van Kunsteducatie Walcheren Drukte op de Open Havendag in Vlissingen.

DOOR TARA DE VRIEND Aan het aantal auto’s dat stond geparkeerd voor het terrein van Damen Shiprepair kon je zien dat het druk was. Met busjes werd iedereen naar de ingang vervoerd van het evenemententerrein. “Er wordt nog hard gewerkt op de rest van het terrein, dus het is gevaarlijk als mensen zelf over het terrein gaan lopen”, vertelde een bewaker van Damen. Bezoekers hadden genoeg keuze uit activiteiten. Zo was er een bedrijvenmarkt met 40 (haven)bedrijven, een havenrondvaart, rondleidingen, de vloot-en roadshow van de Koninklijke Marine en de BOW Terminal, Kloosterboer en Sluiskiltunnel waren open voor publiek. Aan de kinderen was ook gedacht. Zo waren er diverse springkussens, een draaimolen, trampoline en konden de kinderen

FOTO LEO DE WOLF

hun eigen zonneboot bouwen om daarmee vervolgens deel te nemen aan een race. Tempo-Team Uitzenden hield een speedmeet voor werkzoekenden en werkgevers. Intercedenten en werkgevers zaten klaar om snel contact te leggen tussen werkgevers met vacatures in de haven en werkzoekenden. Na twee succesvolle edities, tijdens de laatste Open Havendagen, was het ook deze keer weer druk. Honden Verder trokken de speurhondendemonstraties veel bekijks. Martin van de Douane gaf demonstraties met zijn speurhonden Max en Elmo. “Ik laat Max zo zoeken naar tabak en synthetische drugs. Als hij iets vindt, dan gaat hij dat actief aan mij melden door te gaan blaffen”, vertelde Martin. En jawel, na een tijdje snuffelen aan verschillende dozen ging Max blaffen om

zijn snuit vervolgens in een van de dozen te steken. Als beloning kreeg hij zijn ijzeren staafje. “Max ziet het eigenlijk als een spelletje. We hebben hem als jonge hond geleerd om te zoeken naar het ijzeren staafje en deze te apporteren. Daarna zorgden we dat de geur van bijvoorbeeld tabak aan het staafje zat, zodat we Max automatisch leerden zoeken naar die bepaalde geur.” Na Max was het de beurt aan Elmo. “Elmo is een geldhond. Hij geeft en passieve melding als hij geld gevonden heeft. Zijn er mensen in het publiek die veel geld bij zich hebben? Dan moet u wel oppassen, Elmo kan dan wel eens over het hek springen”, grapte Martin. En ook Elmo vond in vrij korte tijd verborgen geld in het zoekveld. Op die plek ging hij zitten om ook zijn snuit in een doos te steken. Ook hij ontving zijn ijzeren staafje als beloning.

Blaudzun en The Kik ook naar Middelburg

Kensington afsluiter Nazomerfestival

Dansvoorstelling ‘Minoes Het Nieuwsballet’ VLISSINGEN - De dansafdeling van Kunsteducatie Walcheren presenteert op zaterdag 31 mei in de stadsschouwburg Middelburg de voorstelling “Minoes, het Nieuwsballet”. Docenten en leerlingen hebben zich laten inspireren door het beroemde boek Minoes van Annie M.G. Schmidt. Het aanstekelijke verhaal over Minoes is leidraad voor de voorstelling. Minoes was vroeger een poes, ze spint, krabt, geeft kopjes en houdt nog steeds van vogeltjes. En ook al is ze nu een gewoon meisje, toch zingt ze af en toe nog de Mauw-mauw-song en spreekt ze nog prima kats. Dat laatste komt haar baas Tibbe, die in de krant schrijft, goed van pas. Via de kattenpersdienst komt hij heel wat verborgen en geheime zaken te weten. Dat geeft weliswaar grote moeilijkheden maar dankzij Minoes en haar vele kattenvrienden loopt alles goed af. De artistieke leiding van de voorstelling is in vertrouwde handen van Sigrid van Heek. De hoofdrol van Minoes is voor Charlotte

Consen. Zij neemt het publiek, samen met Job van der Wal die in de huid van Tibbe kruipt en ruim 150 leerlingen (de kleinsten al vanaf 4 jaar), mee in de wereld van katten en nieuws. De repetities zijn al vanaf januari bezig. Kunsteducatie Walcheren heeft een dansafdeling met ruim 200 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 65. De gekwalificeerde docenten Iris Stierman en Sigrid van Heek geven les in verschillende dansstijlen varierend van peuterdans, dansexpressie, werelddans, klassiek ballet tot moderne dans en jazzdans. Eens in de twee jaar stralen deze dansers in een prachtige voorstelling, waarin alle dansstijlen aan bod komen op het podium van de stadsschouwburg. De middagvoorstelling op 31 mei is om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 19.30 uur. Een voorstelling voor jong en oud! Kaarten zijn verkrijgbaar op de locaties van Kunsteducatie Walcheren: Theo van Doesburgcentrum, Brouwenaarstraat 2, in Vlissingen en Kuiperspoort 18 in Middelburg. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0118-414928.

GEDICHT

Een vak, een passie VLISSINGEN - In de Vlissingse Bode is er tweewekelijks een gedicht te lezen van stadsbewoner Jaap van Velzen. Indrukken die hij opdoet in of om de stad legt hij vast in korte, maar krachtige en heldere poëzie. Meer informatie over Van Velzen en zijn werk is te vinden op www.brainboek.nl. Een vak, een passie

MIDDELBURG - Met Blaudzun, The Kik en Kensington (foto) als afsluiter is de line-up van het festivalhart van het Zeeland Nazomerfestival op het Abdijplein in Middelburg (bijna) rond. Naast de eerder aangekondigde shows van JP and The Seeger Session Band (tijdens het nazomerdansen op zondag 31 augustus), Eveline Vroonland, Maaike Ouboter (gratis op maandag 1 september) en Dotan en Michael Prins (gratis op dinsdag 2 september) staan Happy Camper (woensdag 3 september), Blaudzun (donderdag 4 september), The Kik (vrijdag 5 september) en Kensington (zaterdag 6 september) op het podium. Op zaterdag 30 augustus komen De Kift en de Minister-Presidentiële Havenharmonie naar Middelburg. De opener op vrijdag 29 augustus wordt op 1 juni bekend gemaakt. De kaartverkoop voor alle concerten begint ook op die dag. Meer informatie is te vinden op www.theaterzeelandia.nl. FOTO PABLO DELFOS PAGINA 6

Drie wethouders schitteren op de Vlissingse ontslaglijst Stuk voor stuk zich gewijd aan ons wel en wee wat iedereen er ook van vindt: Hun inzet is onze waardering waard ze hebben zich ingespannen voor onze stad naast applausjes veel kritiek gehad Hoe hard we hier kunnen kankeren een goede wethouder kan ons ankeren Bedankt Van Dooren De Zwarte Prevoo voor jullie betrokkenheid en inzet en wie er waarop ook heeft gewed jullie hebben het echt gedaan Tijd om met om met rechte rug verder te gaan Copyright Jaap van Velzen/www.brainboek.nl.


BLAUW GERUITE KIEL

NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN

Woensdag 28 mei 2014 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: 14 0118 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld

VLISSINGEN, STAD AAN ZEE

GEZOCHT: DEELNEMERS OPEN MONUMENTENDAG Zaterdag 13 september 2014 is het Open Monumentendag. Dit jaar is het thema ‘Op reis’. Huiseigenaren of instellingen die deze dag willen deelnemen, kunnen zich tot 13 juni 2014 aanmelden. Het thema ‘Op reis’ gaat over middelen van vervoer, over mobiel erfgoed, over wegen, sporen en kanalen. Over de gebouwde monumenten die daarbij horen, over plaatsen van aankomst en vertrek, over pleisterplaatsen, over werkplaatsen, werven en natuurlijk veel meer. Met reizen, vervoer en transport verhaalt de Open Monumentendag over de dynamiek die

VOORTGANG REALISATIE HERDENKINGSGEBIED WOII

daarmee gepaard gaat. 2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed. Deelnemen Het Vlissingse organisatiecomité is op zoek naar huiseigenaren of instellingen die tijdens Open Monumentedag hun monument willen openstellen. Wilt u zich aanmelden of graag meer informatie? Neem dan voor 13 juni 2014 contact op met mevrouw Hennekam, tel. 0118 487554 of e-mail ehm@vlissingen.nl. In samenwerking met Middelburg en Veere komt in de zomer nog een Walcherse brochure uit met daarin het aanbod in de regio.

SAMEN STERK Na de verkiezingen van maart 2014 was het noodzakelijk dat er een hertelling plaatsvond. Bij deze hertelling ging de laatste restzetel uiteindelijk naar de PvdA en was ik mijn zetel bij de Partij Souburg Ritthem (PSR) kwijt. Dit was, zowel voor mij als de PSR, een grote teleurstelling. Ondanks een zetel minder, vier in plaats van vijf, nam de PSR toch deel aan de coalitie-onderhandelingen en het uiteindelijke resultaat werd met een akkoord door de raad bekrachtigd op donderdag 15 mei 2014. Voor de PSR uiteindelijk een mooi resultaat, omdat ook de wethouderszetel behouden bleef. Deze wordt de komende raadsperiode ingenomen door Albert Vader. Door deze ontwikkeling heb ik zijn plaats in de fractie en gemeenteraad mogen innemen. De PSR heeft een sterke fractie, die zich de komende jaren zal inzetten voor de inwoners van de gemeente Vlissingen en in het bijzonder voor de inwoners van Oosten West-Souburg en Ritthem.

VERGADERINGEN Stadhuis Vlissingen Aanvang 19.30 uur

Gemeenteraad adviesraad Donderdag 5 juni 2014 Zie voor de agenda

www.vlissingen.nl/ gemeenteraad

STADHUIS GESLOTEN

Sinds begin april 2014 wordt hard gewerkt aan de openbare ruimte van het nieuwe ‘Herdenkingsgebied WOII’, rond de Oranjemolen in Vlissingen. Op 19 mei 2014 is begonnen met de aanleg van de trappen aan de stadszijde. Half juni 2014 moeten de werkzaamheden klaar zijn. Werkzaamheden Voor de nieuwe paden, trappen en het pleintje is de fundering aangebracht. Begin juni krijgt het pad op de dijk asfalt. Als de trappen aan

de stadszijde klaar zijn, beginnen de werkzaamheden aan de trappen aan de zeekant. Maandag 26 mei 2014 is gestart met de aanleg van het pleintje bij de Oranjemolen. Hier komen de monumenten ter nagedachtenis aan de bevrijding van Vlissingen. Het Nationaal Milieumonument is verplaatst naar een groenstrook bij de Punt, aan het begin van de dijk. www.vlissingen.nl

NIEUW GEBRUIK VOOR OUDE CSW

Het stadhuis is donderdag 29 mei 2014 (Hemelvaart) en vrijdag 30 mei 2014 gesloten. Maandag 2 juni 2014 is het stadhuis weer geopend vanaf 08.30 uur.

WIJZIGINGEN OPHALEN HUISVUIL Hemelvaart In verband met Hemelvaart wordt het huisvuil deze week gewijzigd opgehaald in de gemeente Vlissingen. Donderdag 29 mei 2014 wordt er geen huisvuil opgehaald. Vrijdag 30 mei 2014 wordt het huisvuil opgehaald van 29 en 30 mei 2014.

Pinksteren In verband met Pinksteren wordt het huisvuil in week 24 gewijzigd opgehaald in de gemeente Vlissingen. Maandag 9 juni 2014 wordt er geen huisvuil opgehaald. Dinsdag 10 juni 2014 wordt het huisvuil opgehaald van 9 en 10 juni 2014.

Ger Blom, raadslid Partij Souburg Ritthem Tel. 06-43443021, e-mail ghj.blom@kpnmail.nl www.partijsouburgritthem.nl

www.vlissingen.nl/afval

BEKENDMAKINGEN Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning: B&W maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 1. Recreatief gebruik woning Badhuisstraat 185 (14-05-2014) 2. Recreatief gebruik watertoren Badhuisstraat 187 (14-05-2014) 3. Veranderen toegang automaten ABN/ AMRO bank Coosje Buskenstraat 174-176 (16-5-2014) 4. Maken dakopbouw bestaande aanbouw Dijkstraat 15 (20-05-2014) 5. Verbouw woning en recreatie appartement Schroeweg 4a (20-05-2014) De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure: Verleende omgevingsvergunningen B&W maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 1. Plaatsen poort in tuinmuur Beursstraat 47 (19-05-2014) 2. Plaatsen dakkapel Westerzicht 108 (1905-2014) 3. Vervangen belettering/reclame Gerbrandystraat 4 (19-05-2014) 4. Plaatsen kweekkas Vlissingsestraat (K)

27 Volkstuinencomplex “Levenslust” tuin 54 (19-05-2014) Bezwaar Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende, die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Verleende omzettingsvergunningen: In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: 1. Voor het omzetten van een zelfstandige woning tot een onzelfstandige woonruimte, kamer op de locatie dr. Stavermanstraat 35 (20-5-2014) Inzage Deze besluiten liggen, totdat de hierna aangegeven bezwaartermijn is verstreken, ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. De verleende vergunningen met bijbehorende tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met Dhr. W. Huige van de Afd. Publiekszaken (tel. 0118 487339) worden ingezien.

Het gebouw aan de Adriaen Coortelaan 5 staat leeg sinds de verhuizing van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW). De gemeente is bezig met nieuwe plannen voor dit gebied, maar deze zijn nog niet klaar. Om te voorkomen dat er in de tussentijd vernielingen plaatsvinden,

zal het gebouw tijdelijk bewoond gaan worden op basis van antikraak. Maandag 19 mei 2014 was er een informatieavond voor buurtbewoners. Zeer binnenkort zullen de eerste bewoners hun intrek nemen. Villex Vastgoedbescherming zal voor de tijdelijke bewoning zorgen.

Bezwaar Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

nen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonlijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen B&W maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege hebben verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen: 1. Monteren rookgaskanaal voor houtkachel Oosterscheldestraat 46 (22-05-2014) Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande perso-

OPENDAG ORIONIS WALCHEREN Dinsdag 3 juni 2014 bent u van 13.30 tot 18.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen bij Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen. Om 16.15 uur wordt het nieuwgebouwde Werkbedrijf officieel geopend door de drie Walcherse burgemeesters.

www.orioniswalcheren.nl Hercules Segherslaan 134 C. Alvarez Luckow, geb. 15-05-1989 Hercules Segherslaan 142 S. Dumitrescu, geb. 12-02-1993 Hercules Segherslaan 156 M. Salkauskas, geb. 11-04-1991 Hercules Segherslaan 158 L. Touchard, geb. 07-04-1992 Hercules Segherslaan 176 X. Wei, geb. 26-03-1992 Hercules Segherslaan 184 Z. Ni, geb. 11-02-1992 Hercules Segherslaan 186 J. Tkacova, geb 15-04-1993 Hercules Segherslaan 204 J. Su, geb. 26-02-1991 Paul Krugerstraat 57 E.N. Uranie, geb. 14-12-1966 Westerzicht 159 R. Ramadhin. Geb. 24-08-1974 Westerzicht 159 M.F. Rana, geb. 05-03-1994 Westerzicht 159 M.S. Rana, geb. 08-05-1998 Westerzicht 159 M.F. Rana, geb. 10-10-2008

Westerzicht 159 R. Ramadhin, geb. 31-12-2012 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het College. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Vlissingen, 28 mei 2014 B&W Vlissingen Postbus 3000 4380 GV Vlissingen


Benefietconcert voor Stichting Jayden op Grote Markt in Goes

Racoon en zijn vrienden vermaken 7500 mensen GOES - ‘Aperots’, zei zanger Bart van der Weide te zijn, tegen het einde van Racoons show zondag op de Grote Markt in Goes. Het anderhalf uur durende optreden van de band in zijn thuisstad was het slotstuk van de tweede editie van Racoon and Friends voor Stichting Jayden.

VAN ONZE REDACTIE De Zeeuwse band Steady New Sounds, singer-songwriter Jerusa, Chef’Special, Nielson en Guus Meeuwis waren dit jaar de gasten van de Goesenaren. Voor de gelegenheid fungeerde Racoon zondag ook als begeleidingsband van laatstgenoemde. Samen lieten ze onder meer een zogenoemde mash-up horen van ‘Het is een nacht’ van Guus Meeuwis en ‘Love you more’ van Racoon. Vorig jaar hadden de twee dit ook al gedaan tijdens de stadionconcerten van Guus Meeuwis. Racoon zelf speelde alle hits, waaronder ‘My town’, ‘Oceaan’, met

Technische handel

een gastrol voor een jonge violiste en celliste, en ‘Don’t give up the fight’, het liedje dat speciaal is geschreven voor Stichting Jayden. Met het benefietconcert zamelt Racoon geld in voor de stichting die vecht tegen neuroblastoom kinderkanker. Twee jaren geleden bracht de eerste aflevering van Racoon and Friends ruim 38.000 euro op. De verwachting is dat er dit keer meer wordt opgehaald, omdat er meer mensen op de markt waren, er waren 7500 kaarten verkocht, en meer sponsors een duit in de zak hebben gedaan. De precieze opbrengst wordt later bekend gemaakt. FOTO’S BENNIE KRAJENBRINK

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

ruim 80.000 technische onderdelen bezoek onze webshop

0113 - 57 38 78

www.metalservices.nl Zat. 31 mei D.V. 9.oo – 16.oo u

Zendingsmarkt Ter Hoogekerk - Breewijk - Middelburg

Ruim 100 kramen Rommelmarkt

Opbod (10.30 uur) 2e hands boeken Demonstraties

2e hands kleding (Kinder) activiteiten

www.zendingsmarkt.nl

huid- en laserklinieken ‡SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLH‡KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ*RHV Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOÀOOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie

(UID ENLASERKLINIEK"ERGENOP:OOMsIn Zorgcentrum ,IEVENSBERG"OERHAAVEPLEINDs64"ERGENOP:OOM s swww.huidlaser.nl (UID ENLASERKLINIEK-IDDELBURGsIn Barcode gebouw 0ARK6ELDZIGTs$2-IDDELBURGs www.dermateam.nl > Huid- en laserkliniek Goes "EATRIXLAANs0.'OESs www.dermateam.nl PAGINA 8

Ruim voor de officiële introductie in september haalt Van Beek de nieuwe C4 Cactus naar de showroom. De C4 Cactus is weer een echte Citroën die past in de lijn van vernieuwende modellen als de 2CV, Berlingo en de Picasso. Een vernieuwende auto met nuttige technologie en een verrassend design. Maar dat is nog niet alles! Ook hebben we 3 dagen de nieuwe Citroën C1 in onze showrooms. De nieuwe Citroën C1 past helemaal binnen de nieuwe filosofie van Citroën: meer design, meer comfort, meer bruikbare technologie... voor een aanvaardbare prijs! De nieuwe C1 wordt beschikbaar met 3 uitrustingsniveaus: Live, Feel en Shine. Er zijn tevens speciale launch editions verkrijgbaar. Wij organiseren in week 23 (2 t/m 7 juni) een voorintroductie in onze bedrijven voor klanten en geïnteresseerden. Op onderstaande datums kunt u kennis komen maken met de Citroën C4 Cactus en de Citroën C1 in onze vestigingen. Ritthem (Cactus)

Ma. 2 juni 15-18 u., di. 3 juni 10-21 u.

Ritthem (C1)

Bergen op Zoom (Cactus)

Woe 4 juni 14-18 u., do 5 juni 10-21 u.

Bergen op Zoom (C1) Woe 4 juni 14-18 u.

Roosendaal (Cactus)

Vrij. 6 juni 14-21 u., za 7 juni 10-17 u.

Van VanBeek Beek AUTOBEDRIJVEN AUTOBEDRIJVEN

Ma. 2 juni 15-18 u., di. 3 juni 10-21 u.

Oudenbosch: Tel. Oudenbosch: Tel. 0165-313944 Roosendaal: Tel.Roosendaal: 0165-552688 Tel. Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050 Bergen op Zoom: Tel. Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

0165-313944 0165-552688 0164-242050 Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

Uw officiele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.citroenvanbeek.nl VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL


EUROKNALLERS NOOIT EERDER WAS UW EURO ZOVEEL WAARD!

,1 € S T H C E L S U N S A R T A HET 2 M e

Charlston koudschuimmatras De hoge densiteit (dichtheid) van de volschuim kern van de HR 55 koudschuim matras Charleston in combinatie met de 7 zone indeling van het ligoppervlak maken dit matras tot de absolute topper in de koudschuim matrassencollectie. De hoes is gemaakt van een mix van polyester en katoen. Aan de binnenzijde van de hoes wordt het anti-allergische Regulon gestikt (200gr/m2) wat zorgt voor een goede temperatuur en vochtregeling. De hoes is afneembaar d.m.v. een driezijdige rits.

Anglaise koudschuimmatras Kern hr 42 Afritsbare dubbeldoekshoes Totale hoogte 15cm Geschikt voor vlakke of verstelbare bodems

€699,=

€258,=

90x200cm ALLE MATEN LEVERBAAR

2e matras €1,-

7zone pocketveer matras Afritsbare doorstikte hoes Geschikt voor zowel vlakke als verstelbare bodems

Ergosence

€799,=

90x200cm ALLE MATEN LEVERBAAR

€399,=

2e matras

2e matras €1,-

Pocketvering matras Ergo Sense Partner met unieke Hoog / Laag pocketveer systeem , 7-slags pocketveer met 320 veren m2 en 7 zones met aan 1 kant hoogwaardig koudschuim HR45 en aan de andere kant Nasaschuim met Cool Visco klima gel. Uniek in Nederland Cool Visco Klima Gel. Dit unieke nasaschuim is voorzien van allemaal stukjes cool gel wat ervoor zorgt dat het nasaschuim koeler aanvoelt dan alle andere nasaschuimen.

Stratego pocketveer matras

90x200 cm ALLE MATEN LEVERBAAR

90x200cm ALLE MATEN LEVERBAAR

€1,-

Geneste pocketveer matras In een pocketvering matras wordt –”ƒ•’‹”ƒ–‹‡˜‘…Š–•‡Ž‡‡ƥ …‹´– afgevoerd. Bovendien blijft de matras ook in de zomer lekker koel door de goede luchtcirculatie. De Pocket Premium slaapsystemen met 300 individuele ondersteuningpunten per m2 geven een stevig ligcomfort door de geneste structuur van de pockets.

€599,=

90x200cm ALLE MATEN LEVERBAAR

2e matras €1,-

Nasa Visco pocketveer De Nasa Visco-pocketveer is een combinatie van pocketveren en drukverlagend traagschuim. Dit zorgt voor een naadloze en ergonomische ondersteuning voor het hele lichaam.

€599,=

90x200cm ALLE MATEN LEVERBAAR

2e matras €1,-

Nasamatras Espagnola Het door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ontwikkelde NASA (visco elastisch) traagschuim heeft stormenderhand de Nederlandse slaapkamers veroverd. De voordelen van dit materiaal zijn dan ook niet gering. Stevig en toch zacht, daarom kan dit type matras gedurende zeer lange perioden achtereen intensief worden gebruikt; het risico van doorliggen is kleiner dan dat van andere matrassen. Door al deze eigenschappen is het Nasa traagschuim matras zeer geschikt voor mensen met gewrichtsklachten en lijders aan rugklachten, met name in de onderrug. En natuurlijk is dit type matras ook heel geschikt voor iedereen die gewoon goed voor zijn/haar spieren en gewrichten wil zorgen zonder in te leveren op comfort. ‡–ƒ–”ƒ•Š‡‡ˆ–‡‡œ‡‡”Ž—š‡͘͘͜‰”ƒ‰‡™ƒ––‡‡”†‡–‹Œ‡–Š‘ŽŽ‡˜‡œ‡Ž•™ƒƒ”‹‡š–”ƒ…–‡˜ƒ†‡Ž‘´ Vera plant verwerkt zijn. Dit geeft een rustgevend gevoel voor de huid. De tijk is afritsbaar en geschikt voor de wasmachine.

€999,=

90x200 ALLE MATEN LEVERBAAR

2e matras €1,-

Latex 7 zone comfort Latex matrassen kenmerken zich door een uitzonderlijk goed aanpassingsvermogen en blijvende veerkracht door de juiste combinatie van synthetische latex en natuurlatex. Latex matrassen staan bekend om hun warme ligcomfort. Ook de schoudercomfort-zone en de ventilatiekanalen dragen bij aan een subliem slaapgenot.

€995,=

90x200cm ALLE MATEN LEVERBAAR

2e matras €1,-

2e matras €1,GRATIS THUIS BEZORGD IN HEEL ZEELAND WWW.MEGABED.NL Paspoortstraat 23 Oost-Souburg 0118-469670

Matrassen, Bodems, Boxsprings

Kloosterpoort 5-21 Kapelle 0113-330888


Zeeuwse figuranten en omwonende aan het woord over filmopname ‘Michiel de Ruyter’

Duivensport

‘Een machtige ervaring’

PV De Zwaluw Westkapelle

VEERE – Smeulende vuurtjes, rondscharrelende ratten, stinkende rook, de Kaai in Veere was vorige week twee dagen het decor voor de opnamen van de film ‘Michiel de Ruyter’. Zo werd er een scène opgenomen na een bloederig gevecht op zee. Met de doden en gewonden bood de kade een treurige aanblik. Aan de opnames werkten dinsdag en woensdag vele Zeeuwse figuranten mee. Wat vonden zij van deze ervaring? En hoe is het als zo’n grote film – met een on-Nederlands budget van acht miljoen euro – in je voortuin wordt opgenomen?

VLISSINGEN - Afgelopen weekend opnieuw 2 vluchten op het programma, een vitessevlucht vanuit Pont St. Maxence met een afstand van 255 km en de 2e dagfondvlucht vanuit het centraal in Frankrijk gelegen Argenton, met een afstand van 567 km voor Westkapelle. We krijgen de laatste weken om en om te maken met kopwind, dan komt de wind uit noordelijke richting en staartwind, dan blaast de wind uit zuidelijk richting. Zo zijn er duiven die met kopwind vroeg in de uitslag kunnen staan, en er met staartwind niks van bakken, en zo is dat ook andersom, en een beperkt aantal duiven pakken prijs zowel bij kop als bij staartwind, de zogenaamde allrounders. In Argenton gingen de manden open om 07.15 uur, maar in Pont St. Maxence moest vanwege aanwezige buien gewacht worden tot 10.30 uur. Door deze late lossing in Pont St Max. kon niet worden voorkomen dat de duiven van beide vluchten gelijktijdig thuis kwamen. De snelste duif van Pont St. Max. maakt een snelheid van 1791 m.p.m. en het concours staat 10 min. open. Van Argenton maakt de overwinnaar 1722 m.p.m. en door onregelmatige aankomsten staat het concours hier bijna 44 min. open. Wibo Verstraate word met een duivin af-

getekend winnaar en heeft een voorsprong van 8 min. op nummer 2. Dit weekend weinig echte uitblinker, al zal Wibo Verstraate met 4 duiven in de kop en 9 prijzen van de 21 ingekorfde duiven best tevreden zijn. Andere liefhebbers met 50% prijs of meer zijn Adri Stroo met 5 van de 10, Bennie Houmes 2 van de 4 en Lein Dingemanse met 3 van de 5. Op Pont St. Max. is de winst voor een duivin van Jan Hengst, deze duivin kreeg donderdag nog een trainingsvluchtje vanuit Hoedekenskerke af te werken. Willem Minderhoud heeft 5 van de 10 in de prijzen, en Erich Melchior en Bennie Houmes draaien er beiden 3 van de 6 in de prijzen. Argenton 233d: 1-5-7-8 Wibo Verstraate; 2 Jo Melis; 3 Adri Stroo; 4 Ferdinand Provoost; 6 Piet Hengst; 9 Jaap Roelse; 10 Maarten van Alphen. B-klas 127d: 1-5-9 Jo Melis; 2 Ferdinand Provoost; 3-10 Joost Roelse; 4 Ro Minderhoud; 6-8 Gebr. Verhagen; 7 Bennie Houmes. Pont St. Maxence 21d: 1 Jan Hengst; 2 Jan de Witte; 3-6 Jaap Roelse; 4-5-10 Piet Hengst; 7 Piet Slabber; 8 Willem Minderhoud; 9 Adri Stroo. B-klas 87d: 1-2 Piet Slabber; 3-5-6-7 Gebr. Verhagen; 4 Gerard Dingemanse; 8 Bennie Houmes; 9-10 Maurice Peene.

Vlissi ngse turnsters door naar Bondsfinale

Frederique Snijders naar NK toestelfinales in Ahoy De figuranten René Kalverboer, Kristiaan Leys, Jarno Borgs, Jeroen de Kraker en Mark Pollema (vlnr).

DOOR BRITTA JANSSEN Mevrouw Van Cranenburgh woont aan de Kaai. Vorige week had ze, met de voorbereiding en opruimwerkzaamheden meegerekend, enkele dagen een filmset met alles erop en eraan voor haar deur. Ze kan het wel waarderen, want het is weer eens wat anders. “Het is wel een beetje een rommel, maar dat moet je een paar dagen kunnen verdragen”, vond ze. “Ik heb met een paar van die jongens gepraat en dat was hartstikke leuk. Maar je kunt niet zomaar langs de hekken hè.” De geboren Veerse vindt het mooi dat er een film komt over de Vlissinger die een grote rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. “Het is goed dat deze herinneringen voor de jeugd bewaard blijven. En ik denk wel dat ik de film ook ga bekijken.”

Figuranten Misschien ziet mevrouw Van Cranenburgh dan René Kalverboer uit Vrouwenpolder, Kristiaan Leys uit Vlissingen, Jarno Borgs uit Middelburg en Jeroen de Kraker uit Oost-Souburg schitteren op het witte doek. Zij deden in ieder geval vorige week als figuranten hun uiterste best om niet uit de film geknipt te worden. Maar hoe het resultaat ook uitpakt, de mannen hadden het erg naar hun zin op de set. “Dit is toch machtig om mee te maken?”, stelde Leys. Na een oproep voor figuranten hadden ze zich aangemeld en ze werden geselecteerd. Zonder zich te hoeven voorbereiden meldden ze zich woensdagmorgen op de set. “Ik heb wel anderhalve maand over deze baard gedaan, tot groot vermaak van mijn collega’s”, zei Borgs. Leys had al een baard. “We kregen dit pak aan en mochten

FOTO’S BRITTA JANSSEN

gelijk de boot op”, illustreerde de Vlissinger. Een maillot, halfopen schoenen, het was even wennen. “Maar die maillot zit als gegoten.” Zenuwachtig waren de mannen niet. Het was vooral gezellig en bijzonder. “Het is wel veel wachten, maar we hebben lekker gekaart. Michiel de Ruyter kwam daar ook nog langs in zijn onderjurk. Die deed toen even zijn jurk omhoog.” Aan boord – met een serieuzere Michiel de Ruyter in hun midden – was het harder werken, met zeilen hijsen en alles wat bij het werk aan boord hoort. “We mochten niet in de camera kijken, maar dat was niet zo moeilijk, want die hing toch bovenin”, aldus de Middelburger. ’s Middags vergden hun rollen meer denkwerk. “We zijn mensen bij een slagveld die rouwen, maar wat doe je dan?”

Eén scène uit Michiel de Ruyter die woensdag is opgenomen in Veere. PAGINA 10

VLISSINGEN - Bij de halve finale op het hoogste landelijke niveau (N1) kwamen zondag in Breda drie turnsters van Turnschool Zeeland uit Vlissingen in actie. Moira Jozwiak (pupil 1), Daniek Witlox (pupil 2) en Frederique Snijders (jeugd 1) gaan alledrie door naar de Bondsfinale voor de meerkamp op 14 en 15 juni in Hoofddorp. Moira Jozwiak wist in een sterke groep de 9e plaats te behalen. Het toestel brug ging niet helemaal vlekkeloos maar op sprong wist ze daarentegen een prima score neer te zetten. Clubgenoot Daniek Witlox behaalde in de tweede ronde van zondag een 16e plaats

bij de pupil 2. Op vloer zat het even tegen, brug ging daarentegen foutloos zodat de Vlissingse turnster ook doorgaat naar de finale. In de derde ronde lukte het Frederique Snijders, eveneens van Turnschool Zeeland, een knappe tiende plaats te behalen bij de jeugd. Een paar foutjes tijdens een moeilijke balkoefening kostte haar punten maar op sprong en vloer wist zij de achterstand goed weg te werken. Naast de meerkampfinale wist Frederique zich te plaatsen voor toestelfinales op sprong en vloer. De toestelfinales worden tijdens het Fantastics Gymnastics op 21 en 22 juni in Ahoy in Rotterdam gehouden.

Duivensport

Max Meerman en dochter winnen snelle Argenton VLISSINGEN - Afgelopen zaterdag stonden de duiven van de Middelburgse postduivenvereniging De Combinatie in Argenton (565 km.) en Pont St. Maxense (255 km.). Met een behoorlijke wind mee, zuidwest kracht 5, werden op beide vluchten hoge snelheden gehaald.

duif van de Comb. Beekman en zn., de 2012-1678312, was de snelst van de 342 ingezette duiven. Tevens pakt deze duif ook de eerste prijs in Samenspel 7. Deze blauwe doffer is een hele beste. Dit jaar vloog deze duif al vijf keer bij de eerste tien. Deze weduwnaar is afkomstig van Jan Crucq uit Nieuw- en St. Joosland.

Om 7.15 uur werden de duiven gelost in Argenton. De weduwnaar, 2009-1271900, van Max Meerman en dochter uit Vlissingen werd na nog een ererondje te hebben gevlogen boven het hok om 12.26 uur geklokt. Het bleek al gauw een vroege duif te zijn, want de tweede duif van de Comb. Huige –Schotanus deed er 35 meter per minuut langer over. Het zat Max vorig jaar niet mee, maar nu laat hij toch zien dat er beste duiven op zijn hok zitten. Deze eerste prijs winnaar is trouwens soort van Henk Biemans uit Oost-Souburg. Een mooie prestatie leverde ook de Comb. HuigeSchotanus. Zij hadden vier prijzen bij de eerste tien.

Argenton (260d.): 1. Max Meerman en dochter, 2,3,4,6 Comb. Huige-Schotanus, 5,8. Gijs Baan, 7. Hans de Ridder, 9. Mark Bugajski, 10. Piet Geijs.

Ook werden er duiven gelost in Pont St. Maxence. Om 10.30 uur kregen zij de vrijheid en die duiven haalden snelheden van meer dan 1800 meter per minuut. De

B-Klasse (177d.): 1,2,5. Gerry van Boven, 3. Leen v. Wallenburg (Sb), 4,8. Rinus Clement, 6,9,10. Comb. Antheunisse, 7. Fred Slager.

B-Klasse (95d.): 1. Max Meerman en dochter, 2. Hans de Ridder, 3,5,9,10. Piet Geijs, 4. Comb. Antheunisse, 6. Anne Ridderbos, 7. Comb. Dingemanse, 8. Dirk van Iwaarden. Pont St. Maxence (342d.): 1. Comb. Beekman en zn, 2,3. Gerry van Boven, 4. Leen van Wallenburg (Sb), 5,6,7. Gijs Baan, 8. Rinus Clement, 9. Peter Borremans, 10. Comb. Huige-Schotanus.


“ik kom graag extra vroeg mijn nest uit Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) van 10.00 tot 11.00 uur vrijdag 30 mei van 9.30 tot 11.00 uur zaterdag 31 mei van 8.00 tot 10.00 uur

20%

KORTING

op het hele assortiment*

* Alleen geldig op 29 (Hemelvaartsdag), 30 en 31 mei 2014 bij Intratuin Koudekerke. M.u.v. blokhutten, bestrating, boeken, bestellingen, gasflessen, levende dieren, cadeaukaarten, horeca, lopende (kortings)acties en aanbiedingen.

Intratuin Koudekerke Galgeweg 5, 0118-551623 Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

- Vogel


KORT BEDRIJVIG

Zondag 5 juli 2015 komt peloton aan op Neeltje Jans

Eindelijk krijgt Zeeland de felbegeerde Tour de France-finish

De Getijden

Nieuwe afscheidsruimte Yarden&Slager Uitvaartzorg

renners de provincie in een etappe van Rotterdam naar Brussel. Ze reden toen over de Grevelingendam, Oosterscheldekering, door Goes, Kapelle en Reimerswaa om bij de Brabantse Wal de grens met België over te gaan. Hoewel het die laatste keer een groot feest was, was het een dag met gemengde gevoelens. Het was immers ‘maar’ een doorkomst. ‘Niet meer dan een schamele troostprijs’, noemt sportjournalist Frits Bakker het in het in 2010 verschenen boek ‘De Tour in Holland’. Daarin beschrijft hij alle moeite die Zeeland in de jaren daarvoor heeft gedaan om een finish op Neetje Jans te krijgen.

‘De beruchte Zeeuwse wind’

In 2010 doorkruiste het Tour de France-peloton onder meer Goes. ARCHIEFFOTO WWW.STUDIOSKAPELLE.NL

NEELTJE JANS - Eindelijk krijgt Zeeland dan een finish. Voor het eerst in de 102-jarige geschiedenis van de Tour de France ligt de eindstreep van een etappe in deze provincie, op Neeltje Jans welteverstaan. Op zondagmiddag 5 juli 2015 komen de coureurs, die die dag vertrekken in Utrecht, aan op het voormalige werkeiland. DOOR EUGÈNE DE KOK En Zeeland is maar wat blij met de finish, liet de provincie zaterdag, nadat het nieuws tijdens de eerste etappe van de World Ports Classic, waarvan het parkoers ook dwars door Zeeland liep, bekend was gemaakt. ‘Trots’, zei ze te zijn. ‘Hier wacht de Tour de France geen Alpe d’Huez of Mont Ventoux, maar mogelijk wel de beruchte Zeeuwse wind ... De Tour de France zul je niet winnen in Zeeland, maar je kunt

hem er wel verliezen’, schrijft de provincie in een persbericht om vervolgens te refereren aan de beruchte waaieretappe in de Tour de France van vorig jaar. Daarin wist onder meer Bauke Mollema van de Belkinploeg, dankzij de harde wind, een belangrijke slag te slaan. Met de finish lost de Tour de Francedirectie een ereschuld in. Zeeland heeft jarenlang gelobbyd voor een aankomst van ‘s werelds grootste wielerevenement. In 1958 reed het peloton kort door ZeeuwsVlaanderen en in 2010 doorkruisten de

‘De Zeeuwen hebben zes jaar lang geijverd voor een finish van de Tour in 2004, 2005 of 2006 … Die missie heeft het niet gehaald. Vage beloften bleken loze beloften ... En nu, anno 2010, komt het peloton alleen langs. Zonder finish, zonder start, zonder stop’. Tour de France-baas Christian Prudhomme heeft er daarvoor en daarna echter nooit een geheim van gemaakt dat hij gecharmeerd is van het voormalige werkeiland. Bedrijfsleven In het persbericht dat de Tour de Franceorganisatie zaterdag deed uitgaan komt dat naar voren. ‘De tweede etappe begint in Utrecht en eindigt op een dijk, omgeven door golven, een primeur in de geschiedenis van de Tour de France’. De rit gaat verder door en langs plaatsen als Zoetermeer, Rotterdam, de Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland. Voor de etappe betaalt de provincie niet meer dan 70.000 euro. De resterende kosten worden opgebracht door het Zeeuwse bedrijfsleven. Op de speciale website www.tourdefranceinzeeland.nl is te zien dat dat vooral grote namen zijn zoals Delta, Damen, Roompot, Arcus, Dow, LambWeston en Zeelandia.

Avond bij ADRZ over borstkanker VLISSINGEN - In het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen vindt volgende week donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst plaats voor borstkankerpatiënten, hun familie en andere belangstellenden. Tijdens de avond wordt er gesproken over borstreconstructie, de mogelijkheden en hoe de aanwezigen zelf daar tegenover staan. Aanwezigen kunnen advies vragen aan mammacareverpleegkundigen en er staat een stand van Borstkanker Vereniging Nederland met informatie. Verder geeft plastisch chirurg Dennis Goossens van het ADRZ een lezing over de rol van plastische chirurgie bij borstkanker.

WEST-SOUBURG - Yarden&Slager Uitvaartzorg Walcheren heeft de nieuwe afscheidsruimte ‘De Getijden’ in gebruik genomen in West-Souburg. Simon Slager: “We zijn erg blij dat we nu een eigen locatie in West-Souburg hebben, centraal gelegen tussen Vlissingen, Middelburg en Oost-Souburg. We werkten al samen met de Adventkerk om een afscheid te organiseren, deze samenwerking is nu geïntensiveerd.” Nieuw De afscheidsruimte is nieuw gebouwd, los van de kerk in de naastgelegen ruimte. Het is een lichte warme ruimte geworden met een intieme sfeer. Daan Altena: “Bij de afwerking en inrichting is uiteraard rekening gehouden met een aantal praktische zaken, maar we wilden echt dat dit geen afbreuk zou doen aan de warme huiselijke sfeer. Zo is de airconditioning weggewerkt achter een schilderij en ligt er een mooie mahoniehouten dekvloer met een bies. We wilden bereiken dat mensen zich op hun gemak voelen in deze ruimte. Wij zijn nu niet meer afhankelijk van andere ondernemers en kunnen daardoor onze cliënten meer rust, ruimte en tijd bieden om afscheid te nemen van hun dierbare.” Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren is er voor iedereen, ook wanneer u niet verzekerd bent voor de uitvaartkosten. FOTO EDDY WESTVEER

Taptoe Vlissingen definitief terug op de kaart VLISSINGEN - Op zaterdag 24 mei organiseerde de Deltaband uit Vlissingen in samenwerking met Stichting Week van de Amateurkunst (WAK) op het Stadhuisplein de Taptoe Vlissingen. Verschillende orkesten traden in een 2,5 uur durende show op voor het toegestroomde publiek. Met een kans op een regenbui precies op het tijdstip van de taptoe, was de organisatie even bang dat het spektakel letterlijk in het water zou vallen. De verwachtte bui bleef uit, het publiek was massaal aanwezig. Rond de klok van half elf werd de

Taptoe afgesloten met het Wilhelmus en het taptoesignaal. De organisatie schat dat ongeveer 500 mensen de Taptoe hebben bezocht, waarmee de eerste verwachtingen ruimschoots werden overtroffen. “Het is de eerste keer sinds lange tijd dat de Taptoe hier gehouden werd, dit was ons droomscenario” aldus Gerrit Broers, “dit smaakt naar meer”. Hij is dan ook al druk bezig om voor volgend jaar weer een Taptoe te organiseren, op dezelfde locatie. Hiervoor zijn inmiddels toezeggingen gedaan door toporkesten uit de Nederlandse muziekwereld. De taptoe staat volgend jaar gepland op 27 april.

JAN ZWEMER Uit Europees Sociaal Fonds

1,4 miljoen euro voor bestrijding werkloosheid Zeeland VLISSINGEN - Waar er oorspronkelijk 610.000 euro Europese subsidie naar Zeeland zou komen, krijgen de Zeeuwse gemeenten nu 1.401.298 euro voor de bestrijding van werkloosheid - voornamelijk voor mensen tot 27 jaar - in de provincie. Dat maakte de gemeente Goes vorige week bekend. DOOR BRITTA JANSSEN De Zeeuwse gemeenten ontvangen nu het hele bedrag dat zij hebben aangevraagd, aldus Goes. Het geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bestemd voor de arbeidsmarktregio Zeeland en de subsidie is gekoppeld aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zeeland 2013-2014. ‘Het aangevraagde bedrag is volledig toegekend, mede dankzij de goede resultaten van Zeeland bij twee eerdere ESF-projecten’, stelt Goes in een persbericht. De dertien Zeeuwse gemeenten werken sinds 1 oktober met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zeeland. ‘Het nieuwe project loopt tot en met juli 2015. Het doel van het plan is om het aantal jeugdwerklozen terug te brengen tot maximaal duizend. Begin april 2014 waren dit er nog 1470.’ De Europese subsidie moet dit mede mo-

gelijk maken. ‘Het geld wordt evenredig verdeeld over de Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.’ Ondersteuning De gemeenten investeren zelf in de periode 2013 tot en met 2015 ruim 2,5 miljoen euro in jeugdwerkloosheid. ‘Van dit geld, aangevuld met de landelijke en Europese subsidies, voeren we veel activiteiten uit. Bijvoorbeeld jobhunting voor jongeren (extra begeleiding, redactie) en het jongerenloket, maar ook het voorkomen van schooluitval via het Regionaal Bureau Leerlingzaken.’ De jobhunter zorgt voor ondersteuning van alle activiteiten die eraan bijdragen dat een jongere aan een baan komt. Hieronder valt het arbeidsfit maken van jongeren, de bemiddeling tussen jongeren en potentiële werkgevers en extra aandacht voor kwetsbare jongeren.

Re-integratie Inmiddels is er ook een nieuw ESF-programma voor de periode 2014-2020. ‘Dit is bedoeld voor de re-integratie van alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, niet alleen jongeren. Het ESF geeft een subsidie voor de eerste twee jaar van 1.871.000 euro en de Zeeuwse gemeenten leggen hetzelfde bedrag in.’ Aanvragen voor deze nieuwe subsidie zijn in voorbereiding. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steunt het Zeeuwse actieplan. De aanleiding voor het maken van dit plan van aanpak was de oplopende jeugdwerkloosheid. De gemeenten willen de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar, die vorig najaar sinds medio 2012 met ongeveer 45 procent gegroeid was tot ruim 1200, terugbrengen tot maximaal 1000. PAGINA 12

De orkaan van 1845 De Vlissingsche Courant noemde de hevige storm in de nacht van 11 op 12 december 1845 als enige Zeeuwse krant een ‘orkaan’. Verwonderlijk was dat niet. Het water van de Noordzee was hoog opgestuwd en ‘beneden’ in de trechter, in de Belgische kustplaatsen, was bijzonder veel schade. Zelfs de oudste mensen daar hadden nooit zulk hoog water meegemaakt en de Belgische kust lag maar net bij Vlissingen ‘om de hoek’. Ook bij Westkapelle en Ritthem was de dijkglooiing zwaar beschadigd. Bij Arnemuiden liepen twee poldertjes vol water. Het meest spectaculair was de gang van zaken bij Vrouwenpolder. In de zeedijk van de Oosternieuwlandpolder werd een gat van ’25 à 30 ellen’ geslagen. Met ellen werden destijds meters bedoeld. Het was een zwakke plek in de dijk geweest. Precies daar was in 1682 ook een dijkbreuk geweest en er was toen een ‘vingerling’ gelegd, een halfcirkelvormige dijk achter dat gat. Het gat bevond zich min of meer recht ten noorden van de boerderij waar in de 20e eeuw de familie De Visser (‘de Snorreboer’) woonde en waar onlangs nieuw gebouwd is. In 1845 was daar geen boerderij en in heel de Oosternieuwlandpolder stond maar één woning, een arbeidershuisje. De bewoners ervan werden ‘niet dan met buitengewonen inspanning gered,’ aldus de burgemeester van Vrouwenpolder in een rapport aan de hogere autoriteiten. ‘Een groot getal bunders land’ stond als gevolg van de dijkbreuk tijdelijk onder water. Heel penibel was de situatie ook geweest bij de in 1838 nieuw gebouwde molen van Vrouwenpolder. Die stond net ten noorden van de noordpunt van het Oosternieuwland, in het restant van een veel eerder ondergelopen poldertje, deels beschermd door ‘een klein dijkje van zand’. Dat was in de nacht van 11 december weggespoeld. De fundering van de molen was vervolgens door de woedende golven omspoeld. Aan één kant was de fundering weggeslagen, aan twee andere kanten voor een deel. Wanneer de wind niet spoedig bedaard was, aldus de burgemeester, zou de molen dus helemaal verloren zijn gegaan. De molen overleefde, maar maakte de 100 jaar niet vol: bij sneuvelde in 1930 door brand. Meer weten over de auteur? Zie www.janzwemerschrijft.nl.


SEIZOENS AANBIEDINGEN van 479,voor

van 469,voor

399,-

399,-

van 949,voor

759,van 4.679,voor

van 399,voor

4.099,-

299,-

van 1.199,voor

van 1.039,voor

999,-

899,-

ZEELAND GROENTECHNIEK, UIJTERSCHOOTWEG 22, 4338 PN MIDDELBURG, TEL. (0118) 613659 / (0118) 310054, FAX (0118) 643081 WWW.ZEELANDGROENTECHNIEK.NL INFO@ ZEELANDGROENTECHNIEK.NL

NIEUWE

VRIJDAG

ZATERDAG

MEI

MEI

MEI

WOENSDAG DONDERDAG

JUNI

KOOPAVOND KOOPAVOND

ZATERDAG

JUNI

JUNI

JUNI

KOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKWORK- KOOKWORKSHOPS!! SHOPS!!

KOOKWORKSHOPS!!

KOOKWORKSHOPS!!

PRIJSVOORBEELD

NIEUW

MET NIEUWE TREND VOORDEEL!

GREEPLOOS

by

2

1

STAP 1 Keukenkasten

€ 4807,-

STAP 2 Actieset apparatuur

€ 1785,-

STAP 3 Werkblad Incl. kraan en spoelbak

3

TOTAAL:

Uitgekiend tot op de €uro!

€ 1898,-

4850

€ 8490,-

Rijke keu ken lijn !

NIEUWE TREND

VOORDEEL

1

VRIJDAG

28 30 31 4 5 6 7

S D N E TNUR MET ZOMERVOORDEEL!

G

WOENSDAG

KIES UW KLEUR KEUKEN:

2

ACTIESET APPARATUUR:

COMBI MAG./ OVEN

NU 749,-

KIES UW KLEUR WERKBLAD:

INDUCTIE KOOKPLAAT

90 CM SCHOUWKAP

PELGRIM COMBIOVENMAGNETRON

3

€ 1785,-

84 90

A+ VAATWASSER

A++ VAATWASSER MET BESTEK-SCHUIFLADE

Uitgekiend tot op de €uro!

A+ KOELKAST

Keramiek

NIEUWE TRENDS!

NU 599,-

3090 FRANKE 3-IN-1 KOKEND WATER KRAAN

NU 799,p er mafet: er van

298

GRATIS DESIGN

SPOELBAK

NA INRUIL OUDE WATERKOKER

NU 749,-

1 ɞə

Genieten!

IN DIVERSE TRENDK LEUREN LEVERBA AR!

NU € 50,- EXTRA INRUI L-KORTING

+ Diverse KOOKWORKSHOPS + Volop nieuw TRENDS + Uitverkoop SHOWROOM MODELLEN

PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES T (0113) 219770 W WWW.PELMAKEUKENS.NL


Veel activiteiten op agenda om geld in te zamelen voor ALS

Weer een vol jaar voor ALSZeeland VLISSINGEN - Fietsen, wandelen, zwemmen en varen, het maakt ALSZeeland niet uit.

Het Team Jarien dat meedoet aan de 3e Tour du ALS.

Het was niet te voorzien dat een eenvoudige sponsorfietstocht in juni 2008 het begin zou zijn van een aan de weg timmerend vrijwilligersteam. Inmiddels zes jaar later is duidelijk dat DE regionale afdeling van Stichting ALS Nederland veel heeft bereikt. Alle activiteiten hebben tot doel het bijeen brengen van geld voor wetenschappelijk onderzoek en aandacht, veel aandacht voor de Aandoening ALS. Ondanks de aangrijpende aandachtscampagnes zijn er nog steeds mensen die nog nooit van ALS gehoord hebben. “Het wonderlijke is dat als je er één keer mee te maken hebt of hebt gehad, je het ineens veel vaker in je omgeving hoort”, zegt Jarien Sinke, coördinator van ALSZeeland. In de komende maanden staan er allerlei grote en kleine activiteiten op de agenda van ALSZeeland. Zo zal op 30 mei een team van zes Zeeuwen (Team Jarien) deelnemen aan de 3e Tour du ALS. Dit evene-

ment bestaat uit de beklimming van de beroemde en beruchte Mont Ventoux, per fiets of te voet. Bijzonder aan dit landelijke evenement is dat ook tien ALS-patiënten meerijden, de meesten op een aangepaste tandem, een enkeling op een speciaal ontworpen driewiel-ligfiets. Bovenop de berg zullen meer patiënten aanwezig zijn. Zij worden gedurende de reis en het verblijf begeleid en verzorgd door Stichting Ambulancewens. In de afgelopen jaren heeft ALSZeeland rondom Wereld-ALS-dag een fietsevenement op Walcheren georganiseerd, maar heeft dit verplaatst naar een later tijdstip omdat in die tijd meer gelijksoortige activiteiten plaatsvinden. Om toch aandacht aan deze dag te besteden is er op 12 juli een speciale rondvaart over de Oosterschelde georganiseerd vanuit de haven van SintAnnaland. Iedereen is welkom. In de zomerperiode heeft Stichting Zwemmen langs Walcheren in samenwerking

FOTO VIA ALSZEELAND

met ALSZeeland weer de jaarlijkse zeezwemtochten georganiseerd. Natuurlijk doen op 7 september enkele vrijwilligers van ALSZeeland weer mee aan de inmiddels bekende Amsterdam City Swim. Het fietsevenement ‘Trap ALS de wereld uit’ volgt dan op 27 september. Het startsein van de diverse afstanden zal tevens het moment van vertrek van de ongeveer 20 deelnemers aan ‘ALS on Tour’ zijn. Deze groep fietsers zal in een week meerdere ALS-vrijwilligersteams in Nederland bezoeken. Aan het einde van hun tocht hebben zij ongeveer 900 kilometer gereden hebben. Er zijn nog enkele startplaatsen. Als laatste van dit jaar staat ‘ALS burgemeesters koken’ gepland. Bij dit culinaire evenement bereiden vier burgemeesters onder leiding van een topkok een benefietdiner. De organisatie van dit evenement ligt in handen van ALS La Carte. Meer informatie is te vinden op www.ALSZeeland.nl.

Twaalfde zege Arjan Poleij VLISSINGEN - De zegeteller van Arjan Poleij uit Kruiningen tikt als een razende door. Het wielerseizoen is nog maar elf weken geleden voor de jeugd begonnen en Arjan boekte afgelopen zaterdag zijn twaalfde overwinning in het Belgische Aalst. Bijna stond de teller al op dertien. Zondag in de ronde van Moerdijk had hij ook het hazepad gekozen en was er alleen vandoor gegaan. Met nog drie ronden te rijden, strandde zijn vlucht en moest hij in de sprint de sterke Gaby Gieskens voor laten gaan. In Aalst was het een lastig parkoers. Het was oppassen geblazen met de vele opstakels onderweg. Naast asfalt kregen de renners ook kinderkopjes te verduren en de finishstraat liep valsplat omhoog. Voor Arjan een goede reden om het peloton zo snel mogelijk uit te dunnen. Al snel kreeg hij zo’n 5 medevluchters met zich mee. Halverwege zette de Belg Brent Beeckman aan. De attent rijdende Arjan ging achter hem aan. Eenmaal aangesloten ging Arjan “erop en erover” en liet Brent achter zich. Naast zijn sterke sprint liet Arjan zien dat hij ook over een goede motor beschikt om alleen te rijden. Met een voorsprong van bijna 30 seconden kwam hij solerend over de streep. Tristan Timmermans die in dezelfde categorie aan het vertrek stond, reed ook een sterke koers en finishte in de tweede groep als 11de. In categorie 5 stond Jurgen Mesu uit Middelburg aan het vertrek. Door de wegversmalling kwam hij achteraan in het peloton te zitten. Toen hij in de tweede ronde weer vooraan te vinden was, waren er al vijf vluchters weggereden. Hij heeft alles op alles gezet om

de aansluiting te maken. Maar tevergeefs. Hij finishte als zesde. Daphne Mesu kwam in categorie 7 aan het vertrek. Zij reed een mooie wedstrijd en mocht het podium beklimmen. Zij finishte op de derde plaats bij de meisjes. In Amersfoort stonden zaterdag Firn en Maureen Arens aan het vertrek. In deze ronde moet de Amersfoortse berg beklommen worden. Voor deze jonge renners loodzwaar. Toch lieten ook zij zich van hun beste kant zien en toonden aan dat zij aardig bergop kunnen rijden. Firn eindigde in categorie 2 als 6de en Maureen in categorie 3 als 10de. Zondag stonden de meeste renners aan het vertrek in Moerdijk. Ook een lastig rondje met vele bochten en een smal bruggetje. Voor Renzo Moretti weer eens tijd om van zich te laten horen. Hij ging hard van start en maakte het voor de concurrentie erg moeilijk. Hij pakte hier wederom de overwinning en ging met een mooie beker weer naar huis. In categorie 2 werd Firn 12e, Myrthe Greijdanus 17e en Mitchell Kraaijenbrink 24e. In categorie 3 kwam Maureen op een knappe 6e plaats en Aniek Adriaenssens als 11e over de streep. In categorie 4 werd Casper Vos 15e en Twan Schrier 19e. In categorie 6 werd Arjan 2e, Tristan 12e, Daphne 14e, Hidde Greijdanus 21e en Fabian van Hekke 29e. In categorie 7 sprintte Jarmo Visser naar de 9e plaats en Lars Steenbakker werd 19e. Helaas viel Pepijn Hillemans drie ronden voor het einde uit door een lekke band. In Someren stond Shirin van Anrooij aan het vertrek. Zij reed een ijzersterke wedstrijd maar zag deze niet beloond worden met een overwinning. Zij moest haar hoofd buigen voor Remco Stam die rapper was.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL Twaalf medailles bij regiofinale turnen

Mooie seizoensafsluiting voor VTV turnsters

Wajongwerktmarkt bij de Betho GOES - Met oog op de nieuwe participatiewet die 1 januari 2015 van start gaat, organiseert het UWV een ‘Wajongwerktmarkt’. Dezer vindt volgende week donderdag van 13.30 uur tot 16.00 uur bij de Betho op Klein Frankrijk 2 in Goes. DOOR JENINE HOOGLANDER Met de nieuwe participatiewet worden samenwerkingen gezocht tussen het UWV, gemeenten, scholen, het bedrijfsleven, de Zeeuwse sociale werkbedrijven en re-integratiebedrijven. “Per 1 januari 2015 gaat de wet in werking en zullen nieuwe wajongers onder de gemeente vallen en komt er een keuring voor de huidige Wajongers”, vertelt regiomanager van het UWV Dick Rombout. De participatiewet moet overigens nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. “Maar als deze wet wordt

ingevoerd, is het noodzakelijk dat we gaan samenwerken om deze kwetsbare groep goed te begeleiden naar de arbeidsmarkt.” Voorbeelden van hoe het UWV dit in samenwerking met partners en bedrijven wil gaan doen, zijn te vinden op de ‘Wajongwerktmarkt’. Zo zijn er mensen die wajongers helpen met het maken of verbeteren van hun cv. Er is een stylist aanwezig om adviezen te geven over kleding en presentaties en deskundigen gaan vertellen hoe Wajongers internet en sociale media kunnen gebruiken in hun zoektocht naar een baan.

Dat iedereen meer uit een beperking kan halen, wil het UWV laten zien met een presentatie van Olympisch wielrenster Lisette de Heijde. Zij zal tijdens de markt vertellen over haar belemmeringen en hoe zij toch haar kansen benut. “Kom langs”, is dan ook de oproep van Rombout. “Werkgevers en bemiddelaars zijn op zoek naar Wajongers. Er gaat veel gebeuren de komende tijd en wij willen daarbij helpen. De arbeidsdeskundigen van het UWV staan klaar om alle vragen te beantwoorden. Ook ouders van wajongers zijn van harte welkom.”

Exposities Exposities Cultuurwerf: In Willem3, Oranjestraat 4 te Vlissingen zijn t/m 8 juni twee nieuwe exposities te zien. ‘The Apartment’ van Maurice Bogaert en ‘ Fragmented’ van Ingrid Siliakus. Maurice Bogaert toont een ruimtevullende architectonische reconstructie van de belangrijkste locatie in Repulsion, de klassieke film van Roman Polanski uit 1965. Ingrid Siliakus toont papier architectuurconstructies, hoogstandjes op klein formaat, waarin M.C. Escher werkelijkheid wordt. Tevens geeft zij op 16, 17 en 18 mei van 14.00 tot 17.00 uur een workshop Papierarchitectuur. U kunt zich hiervoor opgeven via

kunst@cultuurwerf.nl. De derde expositie is eveneens t/m 8 juni te zien in de Fonteyne, Oude Markt 35, Vlissingen. Hier toont de Engelse kunstenaar James Cauty The Aftermath Dislocation Principle Part V, een overweldigende installatie, die aan het denken zet over vrijheid. Beide locaties zijn geopend donderdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. Zie voor meer informatie: www.cultuurwerf.nl Cliënten Emergis exposeren foto’s: Van 26 mei tot 28 juni is in het gemeentehuis van Vlissingen de fototentoonstelling ‘Kleine dingen, toch zo bijzonder’ te bezichtigen. Burgemeester Demmers-van

der Geest opent de tentoonstelling op maandag 26 mei om 14.00 uur. De tentoonstelling is het eindresultaat van een project van de Denktank Cliënten Emergis. De tentoonstelling bestaat uit ca. 25 foto’s. Cliënten van de beschermende woonvorm in Vlissingen fotografeerden uiteenlopende onderwerpen die belangrijk zijn in hun leven. Foto’s maken draagt bij aan je herstelproces als je psychische problemen hebt. Foto’s geven de kijk op het eigen leven weer en zijn herkenbaar voor de toeschouwer. De tentoonstelling is te bezichtigen op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur. PAGINA 14

Trotse VTV-turnsters tonen hun medailles.

VLISSINGEN - Afgelopen zaterdag, 24 mei, werd in de Baskensburghal in Vlissingen de Regiofinale toestelturnen gehouden voor meisjes en dames in de divisies 5 en 6 en de niveaus D2 en D3. Bijna 300 turnsters van 34 verenigingen uit heel Zeeland en West N-Brabant streden om een podiumplaats op de toestellen sprong, brug, evenwichtsbalk en vloer. De wedstrijd werd georganiseerd door de Vlissingse Turn Vereniging (VTV), samen met de Commissie Turnen Dames van de Regio Zuid-West Nederland van de KNGU. De turnsters van de selectie van de Vlissingse Turn Vereniging hadden in de aan-

loop naar deze finale in de plaatsingswedstrijden al heel goed gepresteerd, en de verwachtingen van de elf turnsters waren dan ook hoog gespannen. Met wat wisselend resultaat werden er in totaal maar liefst 12 medailles behaald. De helft hiervan waren voor Femmy Gunter en Thirza van Belzen, die beiden met twee gouden en een zilveren medaille op het podium terechtkwamen. Verdere medailles waren voor Noemi Hendrikse (2e en 3e), Nicky Izeboud (3e), Shumee Jasperse (2e), Charlotte de Kam (1e) en Yara Helleman (2e). Mooie resultaten waarmee een uitstekend wedstrijdseizoen voor de VTV-turnsters werd afgesloten.


BESTEL OP SPARERIBEXPRESS.NL OF BEL 0118-615159 www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

Betonarbeiders Brecht

DOE MEE MET DE NIEUWE TREND KEUKENRENOVATIE NU OOK IN WALCHEREN, NOORDBEVELAND, ZUID-BEVELAND en ZEEUWS-VLAANDEREN

Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant.

(België)

Wij zoeken ervaren en gemotiveerde betonbekisters voor kelderbouw en specialisten voor storten en vlinderen betonvloeren. Voor Alfa Beton in Brecht (B). ‡ Ervaring vereist ‡ Vrachtwagenrijbewijs C en ervaring met mobiel kraanwerk/ betonpomp pluspunt.

Aan het woord: Bernhard Verhage, Keukenvernieuwer 2014

Mail: info@alfabetonvloeren.be Telefoon: +32 47 49 69 040

Meer over de Keukenvernieuwers? Kijk op

2014

Dit is een initiatief van Drukkerij Vorsselmans B.V. Voor meer informatie kunt u mailen naar wk@vorsselmans.nl of bellen met de afdeling verkoop van Drukkerij Vorsselmans B.V. 076-599 81 11.

BINNEN 10 DAGEN GELEVERD

- kunststof kozijnen

E

L L E

- buitenzonwering

P A K

- rolluiken - terrasoverkapping - vliegenhorsystemen - dakramen

K”

E HO

EL

K OK

M

“S

T. 0113 330333

EN T G N E AZ WERI

Kloosterpoort 19 di.-vr. 8.30-16.30 za. 9.30-11.30 www.aazet.nl

N A ZO NEN

IJ

Z KO

ACHTTIEN BODES, ALLEMAAL ANDERS En of we thuis zijn in de regio … De Bode valt op een half miljoen adressen gratis in de bus. Liefst achttien edities vliegen er wekelijks uit bij uitgeverij De Bode. Heel WestBrabant, Tholen, Sint Philipsland, de Bevelanden en Walcheren worden gecoverd. Een topdekking. Alle Bodes hebben hun eigen, zeer lokale karakter. Het grondgebied van een gemeente is doorgaans het verspreidingsgebied. De lezers worden zeer op maat en fijnmazig bediend met vooral nieuws uit hun eigen leefomgeving. Dat is onze corebusiness. Dat is de kurk waarop we drijven. Ook onze adverteerders beseffen dat ze hun klanten via De Bode uitermate gericht kunnen benaderen, of juist een uitgebreid marktgebied kunnen aanboren door tegen een zeer aantrekkelijk tarief in meerdere kranten tegelijk te adverteren.

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

1000m2

showroom Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl


Het eerste diner in uw nieuwe Tulp Keuken is van onze kok!

Perfect van smaak...

...waarom uw keuken niet?

* Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T26.05.14

DINERACTIE

HEMELVAARTSDAG

DINER VOOR 8 PERSONEN BIJ U THUIS

GEOPEND!

WWW.TULPKEUKENS.NL

9 Een chefkok komt bij u thuis 9 Alles wordt bereid in uw eigen Tulp Keuken 9 Volledig diner inclusief wijn geserveerd Nu bij aankoop van een Tulp Keuken* 8D<IJ=FFIK›8DJK<I;8D›;I8:?K<E›>F<J›?<<I?L>FN88I;›I@AJJ<E›IFKK<I;8D›JFE›M<<E;8D›M<<E<E;88C›M<CJ<I9IF<B›NF<I;<E

Samen scoren met Alles-in-1 kies je cadeau

Bent u al ZEELANDNET k uw klant? Bekij persoonlijk aanbod

Kies een Samsung Galaxy tab 4* of interactieve HD-ontvanger* bij een 2-jarig Alles-in-1 Premium contract voor € 54,95 p.m. * Zolang de voorraad strekt

www.DELTA.nl/allesin1


Souburgsche

Courant

waarin opgenomen ’t Putje

- verschijnt sinds 1894 -

Mei 2014

Overvol programma Karolingenmarkt Oost-Souburg

“Wie gaat dat betalen”

Rommel op het strand van Ritthem Er ligt een hoop troep op het strand van Ritthem. Dit is ontstaan na de dijkverzwaring in 2002. Een deel van de Phoenix caisson, dat bij de dijkverzwaring in de weg lag, is gesloopt. Het vrijgekomen betonafval is gemakshalve aan de dijkvoet gedumpt. De gemeente Vlissingen wil zich best inspannen om het strand in Ritthem aantrekkelijker te maken. Er is alleen geen geld. Rijkswaterstaat doet het niet. Op dit moment is men aan het inventariseren welke stranden er opgehoogd moeten worden. De ophoging dient vooral voor de veiligheid van de kust. Achter het strand van Ritthem ligt een stevige dijk en er is dan ook

geen reden het strand daar op te hogen. Als een gemeente dit wel wil, moeten ze dit zelf betalen aldus Rijkswaterstaat. Met deze uitspraak gaan ze voorbij aan het feit dat ze zelf de hoofdoorzaak zijn aan de troep. Daarom is het niet meer dan redelijk dat de overheidsdienst, als vervuiler, op eigen kosten de puin opruimt en niet de kosten doorschuift naar de gemeente.

Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt voor de kinderen op de Karolingenburcht niet.

Zaterdag 31 mei is het weer zover. De eerste van de twee markten voor 2014 zal dan gehouden worden in de winkelstraten van Oost Souburg. In het altijd al gezellige centrum van Oost Souburg zullen die dag de straten worden omgetoverd tot een groot feest voor jong en oud. De Kanaalstraat en de Paspoortstraat zullen gevuld worden met kramen en voor de kinderen zijn er diverse attracties. Verder zijn er diverse live optredens. Waaronder de Obrassamba band uit Vlissingen. Uiteraard ontbreekt de rommelmarkt voor de kinderen op de Karolingenburcht niet. Niet alleen de plaatselijke winkeliers maar ook standhouders uit het gehele land zullen die dag naar Oost Souburg komen om ieder op hun geheel eigen manier hun verkoopwaren aan de man proberen te brengen. Dit levert het nodige vertier op en uiteraard zijn er de nodige aanbiedingen waar de bezoekers hun voordeel mee kunnen doen. Het assortiment is ook dit jaar weer erg groot en voldoende gevarieerd. Het ambachtelijk produceren van onze streekproducten en plaatselijke lekkernijen kunt u ook zien en natuurlijk ook hiervan proeven. De echte Zeeuwse babbelaars zullen zeker niet ontbreken. Diverse Souburgse en Ritthemse verenigingen zullen zich natuurlijk ook weer promoten. Zij komen met een vernieuwend programma of uitvoering waarin zij hun kunsten vertonen. Nieuw dit jaar is de Obrassamba band uit Vlissingen. Zij zullen met hun trommels en overige instrumenten u versteld doen

staan van een prachtige muzikale show. Te veel om op te noemen, dus zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen en de sfeer te proeven. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd want de horeca zal die dag zorgen voor een heerlijk hapje en een drankje, evt. op hun terrassen. Vanaf 10.00 uur is de markt gratis toegankelijk voor het publiek en zal tot ongeveer 17.00 uur duren. Over de gehele markt is muziek te horen en zijn de live optredens via de geluidsinstallatie te volgen. Nog wel een vriendelijk doch dringend verzoek van de organisatie en de Gemeente om na de rommelmarkt de overgebleven spulletjes en afval mee naar huis te nemen en niet achter te laten op de Karolingenburcht. De markt wordt georganiseerd door Euromarkt St Christoffel in samenwerking met het AOS. Voor het volledige programma kunt u terecht op de site van Souburg: www.souburg.nl.

De werkzaamheden in 2002.

Verder in deze courant:

1

Leo Woltering

Vlaggen

pag. 3

pag. 9

Bandoeng

pag. 10


Rondomâ&#x20AC;&#x2DC;t Putje

Free Birds Zeeland Tour

Nou heb ik al heel wat jaren gemopperd op de gemeente Vlissingen. Dat was altijd heel terecht vond ik zelf, want ik ben geen mopperig type, dus ik zal wel gelijk hebben gehad. Maar nu heb ik er toch echt spijt van want nu weet ik waar het door gekomen is. Ze kunnen niet tellen in Vlissingen. Daar kunnen ze niks aan doen natuurlijk maar ik had het toch liever anders gezien. Zijn we hier blij met vijf zetels voor de Partij Souburg Ritthem en dan worden het er ineens vier. Ik gun die andere partijen natuurlijk allemaal ook heel veel zetels. Als het aan mij lag kregen ze allemaal wat ze graag willen, maar helaas, zo werkt het niet en het vervelende is dat wij hier in Souburg dat eigenlijk al jarenlang weten. Daarom hebben we hier onze eigen partij. Maar dat was dus niet nodig geweest. We hadden ze moeten leren tellen daar in Vlissingen. Dus als u nog een telraampje over hebt, gewoon naar het gemeentehuis sturen. Dan komt het allemaal goed en kan hier de vlag ook uit! De vlaggen van Souburg en Ritthem natuurlijk, die trouwens tegenwoordig samen met die van Vlissingen ook al bij het stadhuis hangen. Dat is toch wel heel erg mooi en ook weer een reden om niet meer te mopperen!

Sylvia Weenink VakfotograďŹ e

Motor Tour Club Freebirds is op 10 mei 2011 opgericht in Oost Souburg en heeft inmiddels ruim 40 leden en is daarmee de grootste motortourclub in Zeeland. Jaarlijks organiseren we een evenement waar iedereen welkom is. De eerste Zeeland Tour in 2011 was een georganiseerde motortoertocht door Zeeland, met als afsluiter een live band en BBQ. Vorig jaar was de opkomst ruim verdubbeld en speelden er maar liefst 3 livebands. Dit jaar hebben we gekozen voor de Karolingenburght en pakken we het nog grootser aan. Op zaterdag 7 juni wordt door de motor tour club Free Birds op de Karolingenburcht te Oost-Souburg de 3e Free Birds Zeeland Tour georganiseerd. De bedoeling is de FreeBirds Zeeland Tour een jaarlijks terugkerend motorevenement te maken, waar liefhebbers van blinkend chroom, stevige rockmuziek en een hapje en

drankje, hun hart op kunnen halen. De ingrediĂŤnten voor deze dag: Motoren en Trikes, Rock and Roll, Food and Drinks, en hopelijk prima weer! Op de website www.mtc-freebirds.nl en www.soubug.nl staat het programma. Het evenement is VRIJ toegankelijk, voor deelname aan de motortocht vragen we een kleine vergoeding.

Het programma is als volgt: - Vanaf 11:00 uur uur Ride in (Voor de eerste 150 deelnemers Gratis kofďŹ e met bolus) - 12:30 uur Ride out ( start van de tourrit) In de tussentijd zal er op de Karolingenburcht van alles te doen zijn, er staan diverse kraampjes, een springkussen, kinderspelletjes, food & drinks, en Live muziek: - 11:30 uur Black Fisz - 13:30 uur Blendid - 16:00 uur History X - 19:00 uur Hot Fuz Om 22:00 uur wordt deze dag afgesloten.

Melkmeisje

Souburgsche Courant

Rommelmarkt Open Haven 31 mei

s2%$!#4)% teudi@hotmail.nl

Tijdens de jaarmarkt wordt er van 08.45 tot 16.00 uur een groots opgezette rommelmarkt gehouden. Het is tevens een boekenmarkt en een markt voor oude platen, Lpâ&#x20AC;&#x2122;s, maar ook Cdâ&#x20AC;&#x2122;s, Dvdâ&#x20AC;&#x2122;s en videoâ&#x20AC;&#x2122;s. De organisatie pakt nog grootser uit. De trouwe bezoeker is wel wat gewend. Ook deze ronde is er de kofďŹ e met kersenwafel. De rommelmarkt blijkt steeds weer een ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud. Een bezoek aan de rommelmarkt, waarvan de opbrengst weer goed wordt besteed, is tevens de mogelijkheid op de historische kerk van Souburg te bezoeken.

s!$6%24%.4)% !#15)3)4)% Bert Paauwe, (076) 5998111 b.paauwe@internetbode.nl Dick Schinkel, (0118) 490195 dickschinkel@zeelandnet.nl

s-%$%7%2+%23 - Ineke Vervorst-van Loon - Melkmeisje - Ruud Verbeek - Adri Meerman - Dick Visser - Christel Klapwijk - Dick Schinkel - Celina Rijk

s!&(!!,!$2%33%. Gratis exemplaren zijn af te halen bij De Vrijbuiter in de Paspoortstraat en de Primera in de Kanaalstraat. In Ritthem: Dierenspeciaalzaak van Lunteren. s6%2302%)$).'3'%")%$ Oost- en West-Souburg Ritthem/Vlissingen

Vlissingsestraat 67, Oost-Souburg, tel: 0118 46 55 99

n Tasse r ting o k % 20

Genova E-Bike nu met gratis verzekering tegen diefstal, schade en ophaalservice

autoruitschade? !   !   !   

Autotaalglas Vlissingen

 

!'(-*#+Č&#x201D;"5(#2%1.#/ -+2313Č&#x201D;Ć&#x152;Ć&#x2019; Ć&#x17D;Ć&#x152;Ć&#x201C;Ć&#x201C;Č&#x201D; Č&#x201D;Ç&#x192; Ç?Ć&#x2030;Ć&#x160;Ć&#x160;Ć&#x201C;Ç&#x17D;Č&#x201D;Ć&#x17D;Ć&#x2018;Č&#x201D;Ć&#x2039;Ć&#x2030;Č&#x201D;Ć&#x2039;Ć&#x2030; 1#%(.Ç&#x2122;2!'(-*#+"#5(#2%1.#/Ć -+ 5(#2%1.#/Ć -+ 666Ć 2!'(-*#+"5(#2%1.#/Ć -+

2


â&#x20AC;&#x153;Afscheid van dominee Leo Woltering:

â&#x20AC;&#x153;Verbinding zoeken als er verdeeldheid heerstâ&#x20AC;? In september van dit jaar neemt dominee Leo Woltering (65) afscheid van de PKN-gemeente in Oost-Souburg. Hij kwam er in 1992 als predikant van de Gereformeerde Kerk die toen nog samenkwam in het gebouw aan de Kanaalstraat. In 22 jaar drukte Leo Woltering een onvergetelijke stempel op het kerkelijk leven in Souburg. Als een rode draad loopt een tekst van Paulus door ons gesprek: â&#x20AC;&#x153;Wat heb je dat je niet ontvangen hebt?â&#x20AC;?. Dominee Leo Woltering gebruikte deze tekst in zijn allereerste preek, want, zo is zijn diepste overtuiging: â&#x20AC;&#x153;we leven allemaal naar wat we hebben gekregen door de liefde van Godâ&#x20AC;?. Die overtuiging is de basis van het reiken naar wie anders denken of anders geloven. â&#x20AC;&#x153;Want ook onze plaats in het leven hebben we gekregen en dat geldt voor ieder van ons. Vanuit die gedachte ben je bijna verplicht verbinding te zoeken als er verdeeldheid heerst.â&#x20AC;? Die gedachte kristalliseerde zich prachtig uit in de predikantenloopbaan van Leo Woltering. Hij vond in Oost-Souburg een kerkelijke gemeente die de samenwerking wilde zoeken en openstond voor en ruimte bood aan allerlei meningen en opvattingen. En zo kon uit het Samen op Weg -proces dat de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk op ons dorp al eerder waren aangegaan zoâ&#x20AC;&#x2122;n tien jaar geleden vrij soepel de PKN-kerk ontstaan. â&#x20AC;?Maarâ&#x20AC;?, relativeert Leo Woltering, â&#x20AC;&#x153;dat liep mede zo goed omdat enthousiaste gemeenteleden zich bezig hielden met de administratieve en organisatorische kant.â&#x20AC;?

Initiatieven Hij kijkt met voldoening terug op allerlei initiatieven in Souburg, zoals bijvoorbeeld de contacten met andere christelijke kerken en gemeenschappen op Souburg, met de moslimgemeenschap op Walcheren na 9/11 en met de Turkse moslimgemeenschap in Middelburg in het bijzonder. â&#x20AC;&#x153;Daar heb ik mijn best voor gedaan. Oude banden die al bestonden tussen de Turkse moslimgemeenschap van Middelburg en onze gemeente hebben we toen weer strakker aangehaald. We zochten elkaar op als feesten gevierd werden en een aantal jaren was er een gezamenlijke gespreksgroep waarin we elkaar en elkaars geloof beter leerden kennen.â&#x20AC;?

Ontmoeting â&#x20AC;&#x153;Je moet mensen ontmoeten om ze te kunnen begrijpen.â&#x20AC;? Ook de vele contacten met een kerkelijke gemeente in de toenmalige DDR is zoâ&#x20AC;&#x2122;n ontmoetingsmogelijkheid. â&#x20AC;&#x153;Het gaat er om te ontdekken wie je bent en wie de ander is. En hoe groot de verschillen ook zijn, die ander is toch iemand zoals jij, al gaat die wellicht een heel andere weg in het leven. Het is natuurlijk prachtig wanneer je

dingen herkent in elkaar, maar je moet elkaar ook vrijheid gunnen als dat niet zo is. Je kunt niemand een waarheid opleggen, net zoals je liefde ook niet kunt dwingen. Het gaat om de vrijheid daarin, om elkaar de ruimte te laten om verschillend te mogen denken. Om van daaruit samen te werken. Het mooie in onze gemeente vind ik dat er ruimte is voor mensen die op verschillende manieren hun geloof willen beleven. Het is ook bijzonder dat veel oudere mensen daarvoor openstaan Dat is echt mooi om te zien. Zo is er bijvoorbeeld ook op muzikaal gebied veel vernieuwd in de kerk. Zo zijn er diensten voor peuters met hun ouders. Souburg is gewend om mee te denken.â&#x20AC;?

Proeftuin in Tilburg

Dominee Leo Woltering: â&#x20AC;&#x153;Je moet mensen ontmoeten om ze te kunnen begrijpen.â&#x20AC;?

Op dit gebied trof Leo Woltering het niet alleen in Souburg, maar ook in de wijkgemeente in Tilburg waar hij voor hij naar Souburg kwam, acht jaar werkte. Deze gemeente was al een soort proeftuin van de toekomstige samenwerkingsverbanden binnen kerkelijk Nederland. Maar eigenlijk begon het al een beetje op de pabo in Utrecht. Daar werden de godsdienstlessen al vanuit verschillende visies gegeven , van zwaar tot vrijzinnig. Zo groeide het verlangen naar meer en volgde een acht jaar durende theologiestudie terwijl hij ook intussen nog eens vijf jaar lang les gaf in godsdienst, Nederlands en maatschappijleer aan een mavo. In 1978 kreeg hij zijn eerste kerkelijke gemeente: Wilnis bij Vinkeveen.

plotseling aan een hersenbloeding overleed. Het echtpaar was net een maand, als voorbereiding op de aanstaande pensionering van Leo, naar Vlissingen verhuisd. Samen hadden zij vier zonen die toen al het huis uit waren. Ze wonen nu in Canada, Hamburg, Breda en Berkel en Rodenrijs, in welke laatste plaats ook drie kleinkinderen wonen. â&#x20AC;&#x153;Als dominee maak je vaak het verdriet van mensen mee, nu ervoer ik het zelfâ&#x20AC;?. Hij is door kunnen gaan. En wist zich daarbij gesteund door de Souburgse gemeenschap, familie en vrienden en door zâ&#x20AC;&#x2122;n geloof . â&#x20AC;&#x153; Door het onverwachte ben je wat gebeurd is eigenlijk nog steeds aan het â&#x20AC;&#x2DC;inhalenâ&#x20AC;&#x2122;, maar tegelijk verbaas ik me ook over de veerkracht die ik blijk te hebben.â&#x20AC;?

Steun Hij was toen al sinds 1974 met zijn Marijke getrouwd, die samen met hem lief en leed deelde en probeerde te bewaken dat hij niet met zijn werk getrouwd raakte... Het was een hele slag, die ook hard aankwam bij de kerkelijke gemeente, toen zij vijf jaar geleden

Weer een gat En nu het naderende afscheid. â&#x20AC;&#x153;Vorig jaar dacht ik nog dat ik dat wel wilde overslaan. Er komt toch weer een gat op je af.â&#x20AC;? Maar hij is al aan het plannen maken: zo gaat hij

Kanaalstraat 4 4388 BM Oost-Souburg 0118-461270

meedoen met Praatpaal in het Guusuus voor kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt zoals bijvoorbeeld het overlijden van een ouder, of een scheiding. En verder doet hij mee aan de Voorleesexpress in Vlissingen, een project van de bibliotheek om kinderen voor te lezen en daarmee kinderen en ouders te stimuleren zelf te gaan lezen. â&#x20AC;&#x153;Vooral allochtone kinderen komen uit een vertelcultuur en moeten nog ontdekken dat zelf lezen ook leuk is.â&#x20AC;? Omdat zijn plek maar voor de helft wordt opgevuld blijft er nog wel wat werk liggen in Souburg. â&#x20AC;&#x153;Vooral op pastoraal vlak zal ik nog hier en daar mijn steentje bijdragen. Bijvoorbeeld bij de gespreksgroepen en door de bezoeken aan Souburgers die elders op Walcheren in een verpleeghuis wonen. Daar zijn we destijds mee begonnen en dat wil ik blijven doen.â&#x20AC;?Hij zal dus niet helemaal weg zijn; we kunnen hem nog tegenkomen op zijn ďŹ ets in ons dorp. Dat is een hele troost want Souburg zal hem gaan missen!

Dichtbij mensen

O OST -S OUBURG 0118 - 684 000

de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Q

www.zorgstroom.nl

â&#x153;

Heeft u zelf goederen die een tweede kans verdienen, dan horen wij dat heel graag. U kunt hiervoor gebruik maken van onze gratis ophaalservice.

Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg Tel.: 06-14 38 77 65 Open: Don. t/m Zat.

www.snuffelwinkeldeburcht.nl

Gespecialiseerd in boedelopruimingen

Antiek, curiosa, kinderkleding, meubels, boeken, glaswerk, speelgoed, serviesgoed

â&#x153; CREATIVITEITSCENTRUM

â&#x20AC;&#x2DC;t ALLERGAARTJE

Vlissingsestraat 12, 4388 HD Oost-Souburg, tel: 0118.461706

www.allergaartje.nl Tijdens de karolingenmarkt op 31 mei hebben wij weer vele aanbiedingen in de winkel. Ook is deze sag JosĂŠ Joosten weer   L Y

3

â&#x153;

In de garage op nr 18 hebben wij weer magazijnverkoop, daar zijn alle artikelen â&#x201A;Ź 0,25

â&#x153;


Industrieweg 5 4382 NA Vlissingen Telefoon 0118 - 41 78 73

STUNTDAGEN OOST-SOUBURG

Telefax 0118 - 41 78 99 E-mail: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl Website: www.bouwbedrijfjoziasse.nl

ZOMERCOLLECTIE & KEN VELE SPIJKERBROE

50

SOUBURG - MIDDELBURG

s n a m o R n e n e k e o B e s Zeeuw ! ! ! g n i t r o k % 0 7 t o t % 0 5 met

%

KORTING

OPENINGSTIJDEN: Di 27 mei 9:30 - 17:30 Wo 28 mei 9:30 - 17:30 Vr 30 mei 9:30 - 17:30 Za 31 mei 9:30 - 17:30

za 31 mei J aarm vele k arkt rame n5e uro !!

DE VRIJBUITER Paspoortstraat 26 | 4388 BH Oost-Souburg | T. 0118 - 490426 vrijbuiter@zeelandnet.nl

nu ook online! www.jeansinn.nl

karolingen markt aanbieding

Maandag 26 Mei t/m Zaterdag 31 Mei

10% korting op 'DPHVVFKRHQHQ +HUHQVFKRHQHQ -HXJGVFKRHQHQ 7DVVHQ

capri leggings

2 voor â&#x201A;Ź 10.=

T C

laufeuwr steunzolen Wald hik sc t voor

TEN CATE ondergoed UITLOPENDE COLLECTIE

vanaf â&#x201A;Ź 1.=

Ook ge

â&#x201A;Ź 99,95

breigarens van â&#x201A;Ź 2.95

nu â&#x201A;Ź 1.50 per bol

Ecco

â&#x201A;Ź 84,95

7DPDULV  

Âź

*HEU%DOMHX 6LQGV

-DDUHHQ1DDPLQ6FKRHQHQ.DQDDOVWUDDW 2RVW6RXEXUJ 

4

Kanaalstraat 40 Oost-Souburg tel. 0118-461287


Jan Kaljouw en ‘de ouwe weg’

door Adri Meerman

Tijdens mijn werkzame periode in het gemeentearchief Vlissingen zag ik hem regelmatig in de studiezaal zitten, gebogen over vuistdikke folianten. Een aardige, rustige en zwijgzame man. Iemand die je gemakkelijk over het hoofd zou kunnen zien ware het niet dat deze geboren en getogen Souburger de auteur is van menig artikel in het tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren: De Wete. Als vrijwilliger bij het Vlissingse archief kwam ik hem weer tegen en besloot een afspraak te maken voor een interview. Gelukkig stemde hij toe. In deze bijdrage kunt u dus nader kennis maken met Jan Kaljouw. Ik sprak hem in zijn woning aan de Van Teijlingenstraat waar hij en zijn echtgenote al sedert hun huwelijk in 1955 wonen.

Familie Jan Kaljouw hoopt in september 86 jaar te worden. Je zou het niet zeggen. Zeker niet wanneer hij vertelt dat hij zijn woning nog zelf onderhoudt. Bovendien helpt hij zijn zoon nog twee dagen per week in diens kwekerij in Oud-Sabbinge en bezoekt regelmatig zijn andere kinderen in Houten en Nijverdal. U moet ook niet vreemd opkijken als u hem in een kano op het Veerse Meer ziet varen. Dit allemaal dus naast zijn schrijfactiviteiten. Jan is op Groot Abeele geboren en is vernoemd naar zijn grootvader, die daar aan het eind van de negentiende eeuw een bedrijfje begon in vodden, oud ijzer en dergelijke zaken. Het bedrijfje groeide uit tot een bedrijf dat iedere Souburger kent als de oud papierhandel van Kaljouw. Halverwege de jaren dertig deed hij zijn zaak over aan zijn jongste zoon Jan, de vader van Jan. Het bedrijf is met name na de Tweede Wereldoorlog dusdanig uitgebreid dat er in Souburg gefluisterd werd dat Kaljouw, samen met dokter Bloos, tot de rijkste mensen van het dorp behoorde. Inmiddels is de zaak opgegaan in een groter geheel. Jan’s vader heeft er bij Jan nooit op aangedrongen om in het bedrijf te komen. “Je moet timmerman worden”, zei hij tegen zijn zoon. Zijn lagere schooltijd bracht hij door op de School met de Bijbel aan het Oranjeplein. Daarna bezocht hij de Ambachtsschool aan het Molenwater in

Middelburg om het timmervak te leren. Inmiddels was de oorlog uitgebroken. In de roerige meidagen van 1940 vluchtte het gezin met paard en wagen naar Sint Laurens, waar Jan’s grootmoeder woonde. Na een paar dagen keerden ze weer terug naar Abeele. Het grote bombardement van 15 augustus 1943 herinnert hij zich nog goed maar ook de bombardementen op de dijken in oktober 1944. Toen als gevolg hiervan het water een groot deel van Walcheren in bezit nam vluchtte het gezin wederom naar SintLaurens om kort daarna te verhuizen naar de Korte Geere in Middelburg. Pas in 1946 kon het gezin terugkeren naar Abeele.

Geschiedenis Tijdens de wederopbouwperiode was er voor timmerlieden veel werk te verzetten. Jan begon bij de plaatselijke aannemer Haeck. Zijn eerste werk bestond uit het dichtspijkeren van de ramen aan de Bermweg in Souburg. Die waren allemaal gesprongen toen de Duitsers de Souburgse brug opbliezen. Nadien heeft Jan nog bij tal van andere aannemers gewerkt zoals Poelman en Christiaansen. Op 59-jarige leeftijd ging hij in de VUT. Voor heemkunde had hij reeds grote belangstelling, maar hij begon zich in de praktijk met genealogie bezig te gaan houden. Jarenlang werkte hij aan het stamboomonderzoek van zijn familie. In

Jan Kaljouw en zijn vrouw Nelly

1987 verscheen het lijvige boekwerk: “Het geslacht Kaljouw – 400 jaar genealogie en familiegeschiedenis”. Bij deze genealogische onderzoeken kwam hij tal van leuke zaken tegen die hem op het idee brachten stukjes te gaan schrijven. Aangezien hij geabonneerd was op het tijdschrift De Wete, stuurde hij zijn eerste artikel naar de redactie van het blad. Het stukje ging over burgemeester Caljouw van Biggekerke. De redactie aarzelde geen moment en in 1987 verscheen Jan’s eerste artikel in het Walcherse tijdschrift. Dat de redactie nadien nog vele artikelen van hem opnam verbaast mij niet. Hij heeft een vlotte pen en een prettige schrijfstijl. Soms kwam hij toevallig iets tegen waar hij vervolgens een artikel over schreef, bijvoorbeeld over de Belgische Opstand. Maar voor een onderwerp dichter bij huis begon zijn interesse sterk te groeien. Laat dat nou toevallig ook een onderwerp zijn

waar ik meer dan normale belangstelling voor heb en dat zijn de vele hofsteden en buitenplaatsen die zo nadrukkelijk met het Walcherse landschap zijn (of waren) verbonden. Hij slaagt er in een beeld te schetsen van die prachtige gebouwen die met name aan de Oude Vlissingseweg te vinden waren of, zoals hij het noemt: “De ouwe weg”. Die weg liep van Vlissingen via OostSouburg en Abeele naar Middelburg. Vroeger was deze lommerrijke straatweg vooral op zondagen heel populair. Om de paar kilometer was er wel een pleisterplaats om even te verpozen. In De Wete verscheen van zijn hand al een aantal artikelen, bijvoorbeeld over Poelwijk en Engelenburg. Een bijdrage over Zuidvliet is onlangs opgestuurd naar de redactie en nu doet hij onderzoek naar Veldzicht. Op deze wijze zorgt Souburger Jan Kaljouw ervoor dat de ouwe weg weer tot leven komt.

Wanneer een mens een mens nodig heeft Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak programma en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor hen heeft betekend.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel. Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een budgetuitvaart zou moeten zijn? Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het bedrag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke aspecten.

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een ingetogen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol welk bedrag er besteed gaat worden want onze persoonlijke begeleiding is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.

Het is daarom fijn te weten dat Blom en de Ridder uitvaartverzorging een onderneming is die garant staat voor persoonlijke ondersteuning voor, tijdens en na de uitvaartplechtigheid. Wij vinden het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u staat en u stapsgewijs begeleidt bij de vele keuzen die gemaakt moeten worden tussen overlijden en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag geregeld te worden. Een mooi afscheid ontstaat in de loop van de dagen. Samen werken we aan een afscheid dat echt doorleeft is en waar u met goede herinneringen op terug kunt kijken. Door de kleinschaligheid van onze onderneming bent u steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit zowel voor tijdens als na de uitvaartplechtigheid. Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een mogelijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op ons doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de uitvaart geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost bieden.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende financiële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel persoonlijk en daarom voor ons ook van belang. Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat de keuzes welke gemaakt moeten worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerelateerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning daarin staat los van het te besteden bedrag. Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dusdanig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons inziens niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart. Samenvattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen financiële verrassingen zullen zijn voor de nabestaanden. Wanneer er geen sprake is van een voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er worden gerekend op duidelijke financiële afspraken welke volledig bij de overledene en zijn of haar nabestaanden passen.

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl

Wij staan dag en nacht voor u klaar

Tel. 0118-415183 of 06-15528040 Pieter Louwersestraat 37 4388 EJ Oost-Souburg

Omdat kwaliteit telt:

Kanaalstraat 95 - 4388 BL Oost Souburg 0118 46 14 51 www.beatrixbloemschikken.nl

info@blomenderidderuitvaartverzorging.nl


Ongerustheid over komst Scheepswerf in de Buitenhaven Enige tijd geleden verschenen er plannen om de scheepswerf Reimerswaal te verplaatsen naar de Buitenhaven in Vlissingen. De PZC en Omroep Zeeland besteedde er aandacht aan. Eerder bracht ook de Souburgsche Courant dit onderwerp onder uw aandacht. Dit in goed overleg met de buurtvereniging VenK. Het is even stil rond dit onderwerp en de vraag is of de plannen, zoals die werden gepubliceerd ook zullen doorgaan. De vraag is of de vestiging van de Scheepswerf in de buitenhaven een juiste beslissing is. Zo dit het geval mocht zijn, dan is het antwoord van de buurtvereniging hartgrondig nee. Kees van Boven, de secretaris van de buurtvereniging verwijst naar de argumenten in de brief, welke o.a. aan het Havenschap Zeeland Zeehavens en de gemeente Vlissingen is gezonden. De knelpunten, welke in de media voor de scheepswerf op de huidige locatie in de omgeving van Schore werden genoemd, zijn dat er steeds grotere schepen worden behandeld en dat daardoor beperkingen ontstaan door de omliggende woningen. Werklawaai en andere vormen van geluidsoverlast leiden er daar toe dat omwonenden in toenemende mate overlast hebben van de scheepswerf. Daarom overweegt de scheepswerf haar activiteiten te verplaatsen naar de Buitenhaven in Vlissingen. Er lopen momenteel al juridische procedures tegen de door de Provincie Zeeland afgegeven milieuvergunningen op de huidige locatie nabij Schore. Ook de gemeente Kapelle heeft de verwachting uitgesproken dat de bewoners in Schore in toenemende mate overlast gaan krijgen en al hebben. De buurtvereniging VenK in Oost-Souburg wijst op de luchtvervuiling door het gebruik van

Scheepswerf Reimerswaal.

snijbranders, anti-fouling, straalwerkzaamheden en hydrojetting. Deze werkzaamheden komen veelvuldig voor in de scheepsbouw. Het werken in 24-uursverband maakt het voor de omgeving extra lastig. De bebouwde kom van Oost-Souburg ligt zuidwestelijk van het Dartline-terrein en hemelsbreed dicht bij de bebouwing van o.a. de Vlissingsestraat en omgeving. Dit gebied ligt dichter bij de beoogde plaats voor de scheepswerf dan de bebouwde kom van

Schore. De buurtvereniging maakt zich over de voornemens dan ook grote zorgen. En ze neemt daarin de nieuw te bouwen Marinierskazerne mee. Deze komt hemelsbreed dichter bij de beoogde plaats te liggen. Alle in de media genoemde voordelen voor de scheepswerf, zoals diep vaarwater, open verbinding met de Westerschelde en de groeimogelijkheden ten spijt, de buurtvereniging vraagt met klem aandacht voor haar bezwaren. Ze wijst daarbij tevens op

de meest geschikte plaats voor de Scheepswerf, waar eveneens aan alle eisen van de werf kan worden voldaan. Vlissingen-Oost. De komst van scheepswerf Reimerswaal naar Vlissingen-Oost is de meest voor de hand liggende. De argumenten van de buurtvereniging zijn duidelijk. Het is aan Zeeland Zeehavens, het gemeentebestuur van Vlissingen en de Provincie Zeeland om gehoor te geven aan de oproep van de buurtvereniging.

NIEUW GEOPEND: afscheidsruimte “De Getijden” van Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren Met trots kan Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren u de nieuwe afscheidsruimte “De Getijden” presenteren. Om deze ruimte te realiseren, zijn we de samenwerking aangegaan met de Adventkerk te West-Souburg. De afscheidsruimte, gelegen naast het Kerkgebouw, is helemaal nieuw gebouwd en is een warme, lichte ruimte geworden die helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd.

Ieder mens is uniek

De ontvangstruimte

De visie van Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren draait om het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige uitvaarten, met respect voor het individu. Ieder mens is tenslotte uniek. Wij hopen te bereiken dat de nabestaanden op een persoonlijke en waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbare. Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren staat voor eerlijke tarieven en werkt zo transparant mogelijk. Wij zijn er voor iedereen, ook wanneer u niet verzekerd bent voor de uitvaartkosten.

De afscheidsruimte

Wanneer u afscheid wilt nemen in kleine kring, is het mogelijk om een dienst te houden in de afscheidsruimte. Dit geeft vaak een warmer gevoel dan in een grote zaal. Ook zijn er vele mogelijkheden voor catering, zoals een koffietafel na afloop. Wat de tijdsduur betreft zijn er geen beperkingen, dus u kunt het afscheid in alle rust laten plaatsvinden, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

WIJ BIEDEN VOOR IEDER BUDGET EEN PASSEND AFSCHEID Uitvaartcentrum Kerklaan 17 / 19 4386 AL Vlissingen

& SLAGER

Kantoor Van Doornlaan 29 4386 AH Vlissingen

Uitvaartzorg Walcheren

WWW.YARDEN-SLAGER.NL

simon.slager@yarden.nl bel gratis 0800 1292 Direct 06 - 109 707 36


Heerlijkheid

Ritthem “Pipo wagen” Oranjevereniging Oranje Boven

Kunst zINnig Ritthem 2014 Na een creatieve pauze van een jaar, vindt in Ritthem op zaterdag 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur de 3e Kunstroute plaats. Kunstzinnige inwoners laten hun nieuwe werk en passies zien aan belangstellenden. Folder met te wandelen route is beschikbaar. Gratis toegang. De Kunstroutes van 2011 en 2012 werden bijzonder druk bezocht mede doordat tegelijkertijd het traditionele Sjezenrijden plaatsvond in de Dorpsstraat. Ook dit jaar kunnen bezoekers de plaatselijke kunst combineren met deze sportieve traditie. Op diverse adressen in de kern van Ritthem openen inwoners hun huis, tuin of atelier voor bezoekers om eens een kijkje te nemen. Schilderijen, beeldhouwwerken, sieraden, keramiek, glaskunst en fotografie worden afgewisseld met verzamelingen en tuinsierkunst in prachtige tuinen. Om 11.00 uur start de workshop tekenen/schilderen door Peter Paul Adriaansens, docent bij KEW. Bij Kwekerij Joyplant is er een demo mini-tuinen. In de Bunker aan het Louwerse’s Wegeling is de expo met materiaal en foto’s uit de Tweede Wereldoorlog en historisch Ritthem te bekijken. Ook is daar een verzameling Old-Timers, motoren en Sjezen bijeengebracht door inwoners. In het Dorpshuis “Ons Dorpsleven” zijn filmmateriaal en foto’s verzameld van Ring-en Sjezenrijden in Ritthem. De bezoekers hier ook terecht om iets te eten of drinken. Het startpunt van de Kunstroute is de Historische Kerk in de Dorpsstraat waar een overzichtstentoonstelling te zien is en routebeschrijvingen klaar liggen.

De Oranje Boven Koets

Door het gewijzigde gebruik van het Dorpshuis “Ons Dorpsleven” in Ritthem heeft het bestuur van “Oranje Boven” noodgedwongen een andere opslag moeten zoeken voor hun spullen.Het vinden van een goede en centraal gelegen opslag was niet makkelijk. Gelukkig ontbreekt het hen niet aan creativiteit. Dat merken de inwoners van Ritthem trouwens al jaren bij de aktiviteiten op Koninginneen nu Koningsdag. Het bestuur is er toch in geslaagd om voor het opslagprobleem een vorstelijke oplossing te vinden in een mobiele opslag: een “pipo wagen”. Plotseling stond ie daar, midden in het dorp, knal oranje met rood-wit-blauwe luiken en deur! Tijdens het aanbrengen van de altijd uitbundige straatversieringen deed de wagen gelijk dienst als uitvalsbasis. Ook tijdens Koningsdag dook hij regelmatig op.

ŶŝŐ

Achter een auto als kop van de kinderoptocht ’s morgens. Later weer als honk in de Dorpsstraat bij de rest van de feestelijke aktiviteiten. Tijdens het afronden van de buitenactiviteiten werd ook de naam van de wagen officieel bekend gemaakt. De winnende naam is uit 35 inzendingen voor de prijsvraag gekozen: Oranje Boven Koets! Gewonnen door de heer Friedy Geeve die daarvoor een fles wijn in ontvangst mocht nemen. Natuurlijk was de aanschaf en het opknappen van de Oranje Boven Koets een flinke aderlating voor de Oranjevereniging. Gelukkig hebben de inwoners al een extra duit in het contributiezakje gedaan. Nu maar hopen dat de gemeente Vlissingen dat ook zal doen om het laatste en grootste deel van de pijn wat te verzachten. Ritthem kijkt nu al uit naar komende Koningsdagen met niet de Gouden maar de Oranje (boven)Koets als middelpunt van de feestelijkheden!

Ritthem in Beeld

ǁǁǁ͘ĚŽƌƉƐƌĂĂĚƌŝƚƚŚĞŵ͘Ŷů Een deel van de Zandweg in beeld met een tijdsverschil van 70 jaar. Tijdens de inundatie in 1944 woonde in het eerste huis burgemeester P. Danielse en in het tweede huis Gideonse.

Onda zoekt nieuwe leden Brassband Onda in Ritthem is een enthousiaste groep muzikanten die wekelijks, op donderdagavond muziek maken in gebouw de Vijf Klavers te Ritthem. Het repetoire is heel divers. Er wordt regelmatig opgetreden en er is jaarlijks een uitvoering in het dorpshuis “Ons Dorpsleven” te Ritthem. Speelt u een instrument en vindt u het leuk om met anderen te spelen kom dan eens kijken tijdens de repetitie op donderdagavond van 19.30 -21.30 uur. Neem contact op met het secretariaat via ondaritthem@zeelandnet.nl. 7


Celina’s Column Als je net zoals ik heel vaak dingen uitstelt, is er grote kans dat je iets vergeet. Om deze reden ben ik de ochtend dat we op vakantie gingen pas begonnen met inpakken. Ik vergat mijn onderbroeken in de koffer te doen, alhoewel ik me wel kan herinneren dat ik ze nog even in mijn handen heb gehad. Toen we een tussenstop maakten in Maastricht kwam ik erachter en gelukkig verkopen ze ook in Limburg onderbroeken. Dus wij zijn een winkel ingegaan en hebben onderbroeken voor mij gekocht. Eenmaal buiten haalt mijn moeder de onderbroeken uit de doosjes en stopt de onderbroeken in haar handtasje. Na lekker te hebben geluncht, rijden we door naar onze eindbestemming. Als mijn moeder tijdens de rit haar bril wilt pakken opent ze de brillendoos en raakt lichtelijk in paniek, haar bril zit er niet in. Ze zoekt verder in haar tasje en haalt een paar witte onderbroeken eruit. “Houd je onderbroeken eens bij je!” zegt ze terwijl ze de onderbroeken in mijn gezicht gooit. Ze begint te denken dat haar bril nog in het restaurant ligt. Maar dan haalt ze uit haar handtas opeens twee brilkokers. In de ene zit een bril en in de identieke tweede koker niet. Gelukkig konden we er allemaal wel om lachen.

Kanaalstraat 21-23 4388 BJ Oost-Souburg 0118 435 058 www.hebbeswonen.nl

6WRHOHQGDQVDFWLH HHWVWRHOHQKDOHQ EHWDOHQ

“Nog wel last van hondenpoep”

* Deze actie geld op alle eetkamerstoelen

Speelplaats na twee jaar compleet

7DIHOHQDDQGHVLJQWDIHOSTRAK Leverbaar in div. kleuren en maten (ook als salontafel mogelijk)

1XELMEHVWHOOLQJ NRUWLQJ DOOHZRRQDFFHVVRLUHV KDOHQEHWDOHQ * Goedkoopste artikel is gratis * Niet geldig op complete sierkussens.

Een prachtige speelplaats

De speelplaats tussen de Padweg en de Pieter Louwersestraat is opnieuw ingericht. Twee jaar geleden is en begonnen met de herinrichting. Of de slechte financiële situatie van de gemeente er iets mee te maken heeft is niet bekend maar wel duurde het heel lang voor dat alle speeltoestellen er stonden. Ook duurde het lang voordat het bankje geplaatst werd. Een buurt bewoner heeft er bij de gemeente Vlissingen diverse malen om gevraagd. Het geplande bankje zou vermist zijn. Afgelopen maand is er uiteindelijk toch een bankje gekomen waarmee de speelplaats nu compleet is. Het is alleen jammer dat er regelmatig hondenpoep ligt. Er zijn mensen die hun honden op het veldje laten spelen. Ook laat een van de buurtbewoners haar hond daar ‘s morgen vroeg uit. Wan-

5HOD[HGDDQXZYDNDQWLHEHJLQQHQ" Profiteer nu van relax lage prijzen op alle relax - en comfort stoelen!

Acties geldig vanaf zaterdag 24 mei t/m 30 juni 2014

7LMGHQVGHNDUROLQJHQPDUNW =DWHUGDJPHLDV KHEEHQZHGLYHUVHOHXNHDFWLHV

Jammer van de hondenpoep

8

neer je de bewoner daar op aanspreekt krijg je een grote mond. Aan de andere kant is het wel zo dat er in de directe omgeving niet veel plaatsen zijn om honden uit te laten. Een hondenbezitter gaf aan dat het speelveld zo groot is dat er best een stuk gereserveerd kan worden voor een hondentoilet. Duidelijk is dat er niet gehandhaafd wordt en dat hondenpoep en het ontbreken van handhaving een van de grootste ergernissen van veel burgers zal blijven.


Vlaggen hangen er prachtig bij

STUNTDAGEN OOST-SOUBURG ZOMERCOLLECTIE & KEN VELE SPIJKERBROE

50

%

KORTING

OPENINGSTIJDEN: Di 27 mei 9:30 - 17:30 Wo 28 mei 9:30 - 17:30 Vr 30 mei 9:30 - 17:30 Za 31 mei 9:30 - 17:30

Het was een chauvinistische Souburger opgevallen dat op het stadhuisplein voor het gemeentehuis naast de gemeentelijke vlag ook de vlag van de Stad Vlissingen hing. Op zich een mooi zicht alleen niet compleet volgens de Souburger. Hij miste de vlaggen van Oost en West Souburg en Ritthem. Een mailtje naar de griffier was voldoende om de gemeente in actie te laten komen. Voortvarend werden de vlaggen van Souburg en Ritthem besteld waarna ze op 29 april officieel, in het bijzijn van wethouder Lambert Prevoo en de burgemeester, werden gehesen.

za 31 mei J aarm vele k arkt rame n5e uro !!

nu ook online! www.jeansinn.nl

Rijschool XLR8, Nieuwe naam, bekende gezichten

TIJDENS DE KAROLINGEN MARKT

31 MEI 2014 10% EXTRA VAKANTIEGELD * De 29 jarige Wouter Siben, al ruim 10 jaar rijinstructeur en woonachtig in OostSouburg, is sinds januari 2014 als zelfstandige doorgestart. Dat doet hij niet alleen. Met zijn twee partners en oude bekenden van hem, Eric van Cadsand & Jeanine de Wilde red. Samen hebben Eric en Janine een VOF opgezet, rijschool XLR8. Wouter is als franchise erbij gekomen. En, dat is ze heel goed bevallen. We kenden elkaar al heel lang vanuit de branche en liepen al wat langer met die plannen rond. Iedereen heeft zijn eigen rayon maar wel allemaal de speciale benodigde kennis en ervaring. Zo kunnen we perfect samenwerken en elkaar perfect aanvullen of vervangen indien nodig. En we rijden allemaal in onze eigen mooie nieuwe auto’s. Wouter zelf is geen onbekende in Souburg. Zijn ouders waren jarenlang actief in de middenstand en zo heeft hij mooi de fijne kneepje van het vak kunnen leren. En nadat hij zijn vriendin leerde kennen had hij er nog een ervaringsdeskundige bij. Want zijn schoonvader is zeker ook geen onbekende ondernemer op Souburg. Dat hij ooit zijn eigen rijschool zou hebben was altijd al een droom. En die is nu uitgekomen. Zeker in deze tijd valt het niet mee om als zelfstandige jezelf staande te houden. Maar ik ben er van overtuigd dat als je kwaliteit levert voor een scherpe prijs en wat extra’s doet voor je klanten het vertrouwen daar is en de mensen bij je terug blijven komen. Generatie op generatie. En hij heeft het lekker druk. Want niet alleen de praktijk komt ruim aan bod tijdens de gehele cursus maar zeker ook de achtergronden en de onmisbare basis in de theorie. In deze huidige tijd hebben wij ook alles digitaal. Totale pakketten

-10%

BEZOEK ONZE ROADSHOW

DE NIEUWSTE SENSATIE OP TELEVISIEGEBIED

2 DAGEN LANG DEMONSTRATIES

worden aangeboden in iedere gewenste vorm. Afgestemd op behoefte. Alle cursisten hebben een eigen inlogcode en kunnen elk moment van de dag Online leren en oefenen. En voor vragen, persoonlijke begeleiding of hulp kunnen ze altijd terecht bij hun instructeurs. Geheel modern van deze tijd. Tijdens de Karolingenmarkt zal XLR8 vertegenwoordigd zijn. Ze zullen daar staan met hun voertuigen en motoren. Want ook voor deze categorieën A & AM kunt u bij hun terecht. Aan de categorie E met de aanhanger wordt gewerkt. Want er is veel vraag naar mensen die met de caravan op vakantie willen en het is dan of noodzakelijk of zeker zeer nuttig om hier dan wat ervaring mee op te doen. Maar ook voor de mensen die hun E al hebben kan het een mooie opfrisser zijn om nog extra training te krijgen die je voor die ene keer per jaar tijdens de vakantie net mee geconfronteerd zou kunnen worden.

SPEAKER

-10%

EN STREAMING AUDIO

LIVE IN DE WINKEL

-10%

KANAALSTRAAT 44 4388BN OOST-SOUBURG TEL: 0118 - 471777 WWW.AVAELECTRO.NL

VOOR DE BESTE SERVICE 9

* 10% Korting op alles met een stekker, met uitzondering van reeds afgeprijsde en / of verkochte artikelen.


Indisch Restaurant Bandoeng doneert breedbeeld TV aan Tabadila Zes december 2013 bestond het Indische restaurant Bandoeng 40 jaar. De oprichters, Ids (70) & Jissy Leemans, wilden tijdens dit jubileum iets ludieks doen voor de Molukseen Indische gemeenschap. Samen met hun zoon Mark, die sinds 2008 mede-eigenaar is, bedachten ze een actie om een zo groot mogelijk geld bedrag bijeen te brengen. Op de feestavond van 6 december werd van iedere betalende bezoeker een deel van de rekening apart gelegd. Ook werd die bewuste avond spontaan een veiling georganiseerd en alle medewerkers stonden een deel van hun salaris van die avond af ten gunste van deze actie. Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een prachtige breedbeeld TV die 30 april werd overgedragen aan de twaalf bewoners van het woon-zorgcomplex Tabadila. Tabadila, -dat regenboog betekend in de landstaal op de Molukken, - is een stichting die bestaat uit ruim 20 vrijwilligers die de bewoners, Molukse- en Indische ouderen, van het woon-zorgcomplex begeleiden en helpen bij het organiseren van uitjes en activiteiten. En indien nodig ook bij hun dagelijkse bezigheden, communicatie en zorg, alles passend ingevuld vanuit de Molukse en Indische cultuur. De bewoners van de 1e generatie Molukkers- en Indische wonen allemaal zelfstandig maar beschikken over een gezamenlijke ruimte waar ze samen kunnen zijn en waar de activiteiten plaatsvinden. Er wordt meerdere malen per maand samen gekookt en gegeten -door en met de vrijwilligers-, bingo gespeeld en is er veel zang en dans. De stichting moet het hebben van giften en subsidies van gemeenten, overheden en sponsoren. Vanwege de bezuinigingen in de zorg lopen de inkomsten helaas terug volgens penningmeester van de stichting, Ruud Saya. We moeten zuinig aan doen en goede afwegingen maken waar we onze inkomsten aan besteden. Vorig jaar ging hun jaarlijks uitje voor ouderen, de zgn. “Pelita”dag, bijna niet door. Maar de Burgemeesters van Veere, Vlissingen en Middelburg hebben er samen voor gezorgd dat er wel een bus was om de bewoners naar Barneveld te brengen. Onze oude TV en geluidsinstallatie was hard aan vervanging toe. Maar we hadden geen middelen om een nieuwe aan te schaffen, daarom komt deze TV echt heel goed van pas. De ouderen kunnen nu weer gezamenlijk TV kijken en deze gebruiken om op te tekenen of er spelletjes mee te doen. “Een mooi gebaar van iedereen die direct of indirect bij Bandoeng betrokken is. Maar zeker niet te vergeten Angelo Kooman van AVA Elektro en Eric Dellebeke van Schinkel Assurantiën. AVA heeft met een flinke kor-

De ouderen met een deel van de vele vrijwilligers

ouderen toe met wat achtergronden over Bandoeng, zijn familieband met de Molukken en de actie die dit mooie gebaar heeft opgeleverd. “Usi” Riet Pattikawa (voorzitter) spreekt, volledig tweetalig, dan ook van een historische dag voor Tabadila dat er zoveel mensen bij betrokken zijn. En ook zij bedankt Bandoeng, haar personeel en haar klanten voor dit mooie cadeau. Uiteindelijk

ting deze TV geleverd en gratis geïnstalleerd en Schinkel heeft er financieel voor gezorgd dat de geluidsinstallatie gerepareerd kon worden waardoor deze weer optimaal hoorbaar is. Een erg leuk gebaar, deze spontane actie van mijn mede collega ondernemers” aldus Mark. Na dit gezegd te hebben spreekt Mark de

wordt dan door twee collega’s van Mark de TV onthuld. “Erg belangrijk dat zij erbij zijn. We zijn een hecht team en maken ons samen sterk voor een onvergetelijk, gezellige en vooral smakelijk avondje uit voor onze gasten. De dames zijn speciaal voor deze avond ook in een Sarong, -Molukse klederdracht, - gekomen. Maar het gaat er in de zaak bij ons niet om hoe mooi ze eruit zien maar hoe ze voor de gasten zijn”. De reacties van de bewoners die overdonderd zijn zijn overweldigend en er ontstaat een spontaan applaus. Zo blij zijn ze met de nieuwe TV. Een van de bewoners spreekt ruimhartig en bedankt iedereen voor dit mooie cadeau. Maar vindt het vooral ook leuk dat ze nu weer samen met de vrijwilligers TV kunnen kijken als ze bij ons zijn. “De gezelligheid, warmte en dankbaarheid is voelbaar in de “huiskamer” en al die blije gezichten, daar doe je het voor”, aldus Mark.

De onthulling van de TV door Mark Leemans en Evita (rechts in het zwart) en Natalie (links in het paars). Foto Manuel Nooija.

Uiteraard gaan we niet zomaar naar huis. Er is lekker gekookt door de vrijwilligers en we smullen nog met veel genoegen totdat de ouderen op tijd naar bed gaan. Wilt u ook genieten van een gezellige en smaakvolle Indische avond bij Bandoeng, reserveer dan tijdig. Ze zijn van donderdag tot en met zondag geopend.6885021' HOHNWURWHFKQLHN

PLATANENSTRAAT 43 4388 PB OOST-SOUBURG

Wave Hairstyling 

Mob. 06 - 51 02 14 85

4388 BK Oost-Souburg

E-MAIL: suurmondelektro@zeelandnet.nl WEBSITE: www.suurmondelektro.nl

t: 0118 - 49 02 22

HANG DEZE ADVERTENTIE IN DE METERKAST

Kanaalstraat 73

w: www.wavehairstyle.nl

10

e: info@wavehairstyling.nl

10% korting

Bij Wave Hairstyling! Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 10% korting op een behandeling naar keuze. Max 1 bon p.p.Tel.: 0118 - 47 24 59

(M.u.v. de dinsdag, niet in combinatie met andere acties) Actie geldig tot 1-9-2014


- Advertentie fractie -

De nieuwe PSR fractie Door Alex Achterhuis Al vanaf maart 2013 zijn bestuur en fractie van de Partij Souburg Ritthem zich aan het voorbereiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Vanaf januari 2014 begint het ook zichtbaar te worden voor de buitenwereld. Vanaf eind februari zijn we “de straat op gegaan” en is de strijd om de kiezer losgebarsten. We merken als PSR dat de andere partijen ons als een serieuze tegenstander beginnen te zien want we hebben de laatste 12 jaren nog nooit zoveel partijen “acte de présence” zien geven in de dorpen als in het voorjaar van 2014. Aan het einde van zaterdag 15 maart was de “slag om de dorpen” gestreden. De winnaar zou woensdagavond 19 maart bekend worden gemaakt in het stadhuis.

www.partijsouburgritthem.nl

Nieuw college

DE UITSLAG

Door Albert vader

Woensdagavond laat kwamen de eerste cijfers naar buiten, en die zagen er voor de PSR niet ongunstig uit. Op Twitter werd zelfs gesproken van “Koreaanse toestanden”. Hiermee werd verwezen naar de meer dan geweldige steun die we als PSR ook dit keer weer van onze achterban in de dorpen mochten ontvangen. In totaal kregen we 2697 stemmen, een honderdtal minder dan 4 jaar geleden en volgens de eerste uitslagen goed voor 5 zetels, net zo veel als in 2010. Een uitslag waar we erg tevreden over zijn, het betekent voor ons dat ons bestaansrecht opnieuw leven is ingeblazen.

Tot 19 maart stond mijn leven in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, de dag erna kreeg dat een vervolg en begonnen de coalitieonderhandelingen. De Lokale Partij Vlissingen en de Partij SouburgRitthem nemen het voortouw. We streven ernaar om eerst te gaan onderhandelen met de partijen die de grootste winst hebben behaald. Vervolgens voeren we met alle partijen gesprekken, die verlopen in een zeer prettige sfeer. Iedereen is ervan overtuigd dat er veel werk aan de winkel is en er bovendien nog het nodige op ons af komt.

DE HERTELLING Donderdag 20 maart werd duidelijk dat wij onze vijfde zetel, een zgn. restzetel, hadden gekregen met 1 stem verschil t.o.v. de PvdA. De PvdA vroeg hertelling aan, een fout was immers zo gemaakt. Op dinsdagavond 25 maart heeft de oude raad unaniem besloten tot hertelling en op woensdag 26 maart zijn alle 17369 stembiljetten herteld. Als PSR mochten we deze telling bijwonen en hebben we moeten constateren dat er drie biljetten van de PvdA onterecht afgekeurd waren. Helaas, maar de laatste restzetel ging naar de PvdA en niet naar de PSR. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om te gaan stemmen, 1 stem kan wel degelijk het verschil tussen 4 en 5 zetels maken. De PSR kan zich vinden in deze uitspraak, de kiezer heeft immers gesproken.

Al snel tekent zich een mogelijke coalitie af: LPV, PSR, SP en D66. Dit zou aardig recht doen aan de verkiezingsuitslag. Vanaf de start is het onze inzet trouwens om te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de Raad. Alex Achterhuis en ik zijn de onderhandelaars namens de PSR. Naast een gewone baan coalitieonderhandelingen voeren voelt alsof je twee, wat zeg ik, drie banen hebt. Maar het is een zeer boeiend en leerzaam proces. Het begint met het formuleren van uitgangspunten. Vrijwel direct is er tussen de onderhandelaars van de vier partijen overeenstemming over het feit dat we willen stoppen met meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderingen in het sociale domein: WMO, jeugdzorg en begeleiding naar werk zijn toch wel de top thema’s.

AFSCHEID VAN DE OUDE FRACTIE Dinsdagavond 25 maart was het dan afscheid nemen van de vertrekkende raadsleden. Bij de PSR namen maar liefst 4 personen afscheid, te weten (vlnr) Lou Waterman, Geerard Eckhardt, Anneke Zwigtman en Ger Blom. Ook Frans Verdaasdonk (commissielid) zien we de komende raadsperiode niet terug.

De vier beoogd wethouders maken in dit proces ook kennis met elkaar, maar dan met name gericht op de toekomstige rol. Ik merk dat er direct sprake is van een goede onderlinge verstandhouding. Dat is erg plezierig. In een later stadium herhalen we deze kennismaking nog eens, wanneer we het over de portefeuilleverdeling hebben, maar nu met burgemeester Demmers erbij. We kunnen met recht spreken van een klik tussen de mensen in het nieuwe college van B&W.

Voor Lou en Geerard was er nog een extra verrassing, zij werden namelijk Koninklijk onderscheiden en zijn nu lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens alle aanhangers van de PSR bij deze nogmaals bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

DE INSTALLATIE VAN DE NIEUWE FRACTIE

De onderhandelingen worden afgerond door het conceptcoalitieakkoord te delen met de andere partijen. Aan hen wordt gevraagd wat hun thema’s zijn zodat we die wellicht nog op kunnen nemen in het akkoord. Uitgaande van een streven naar een zo breed mogelijk gedragen akkoord een belangrijk onderdeel van het hele proces.

Donderdag 27 maart, na de hertelling op 26 maart, is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voor de PSR zijn dit (vlnr) Alex Achterhuis, Rijnco Jan Suurmond, Albert Vader en Sjaak Vermeulen.

COALITIEAKKOORD De vorming van de nieuwe coalitie is eigenlijk nooit echt onder druk komen te staan gedurende het hele proces. Dat kwam omdat we elkaar dingen gunnen zei een van de onderhandelaars. Ik ben het daar volledig mee eens. Voor Souburg betekent dit bijvoorbeeld dat in het coalitieakkoord opgenomen is dat het uitgangspunt is dat alle schoolkinderen in Souburg Zuid gelijkwaardige (nieuwe) onderwijshuisvesting krijgen. Natuurlijk staan er ook zaken onder druk, de noodzaak tot bezuinigen is fors. De kunst is dus om te zorgen dat de begroting op orde komt op een manier waarbij we geen wissel op de toekomst trekken. Dat we dus impopulaire maatregelen zullen moeten nemen is een gegeven. We willen immers Samen op weg naar een gezond Vlissingen. Van die gemeente zijn Oost- en West-Souburg, Ritthem en Groot Abeele nadrukkelijk onderdeel. Met twee wethouders uit Souburg (Sem Stroosnijder van de SP woont ook in Souburg) zijn we in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders goed vertegenwoordigd.

Voor Ger Blom bleef het nog even spannend, want zijn terugkeer hing af van het succesvol afronden van de coalitieonderhandelingen.

DE COALITIEONDERHANDELINGEN Hoe de coalitieonderhandelingen verlopen zijn leest u elders in deze krant. Albert Vader, onze nieuwe wethouder doet hiervan uitvoerig verslag. Voor Ger Blom betekent dit dat hij, na de installatie van Albert Vaders als wethouder, alsnog toe is getreden tot de nieuwe fractie van de PSR.

AFSCHEID VAN ONZE WETHOUDER

DORPSWETHOUDER

Tegenwoordig maken de wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad, maar ik zou Lambert te kort doen als we ook hem niet zouden bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren, vanaf 2006 als raadslid en vanaf 2012 als wethouder. Rest mij bij deze nog om al onze kiezers te bedanken voor hun trouwe steun die we in de afgelopen jaren mochten ontvangen. Wij zullen ons ook de komende periode weer met al onze energie inzetten om de belangen van de dorpen in de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen te vertegenwoordigen.

Als wethouder voor de PSR borduur ik voort op de basis die Lambert Prevoo de afgelopen twee jaar heeft gelegd. Het is mooi dat we als PSR in het college vertegenwoordigd blijven. Een oude traditie herstellen we overigens in ere, die van het dorpshouderschap. Voor Oost- en West-Souburg, Ritthem en Groot Abeele zal ik dat mogen gaan doen. Over de daadwerkelijke invulling daarvan ga ik u nog informeren. Daarnaast zal ik me met nadruk in gaan zetten op het gebied van de ontwikkelingen in het sociaal domein, welzijn en volksgezondheid, Zeeland Seaports, de marinierskazerne, archeologie, het stadsarchief en het MuZEEum. De exacte invulling van mijn portefeuille zal vorm krijgen na mijn beëdiging op 15 mei. 11

KIEZERS BEDANKT !!


EEN WONING (VER)KOPEN IN DEZE TIJD IS WĂ&#x2030;L MOGELIJK...

Uitvaartverzorging H. Jobse

0118 46 22 05 www.hjobse-uitvaart.nl www.basisuitvaart-zeeland.nl

Wij helpen u graag!

Kanaalstraat 41 4388 BK Oost-Souburg T 0118-460300 E info@schinkeldeweerd.nl2I www.schinkeldeweerd.nl

Rijwielhandel Boone opent in de Buteuxstraat De Familie Boone is er heel trots op. Hun nieuwe ďŹ etsenzaak aan de Buteuxstraat. Ze hebben er hard aan getrokken. Verbouwen, inrichten en voorbereiden voor de start van de verkoop en reparaties vanuit de nieuwe winkel. Heel wat anders dan ze tot nu toe gewend waren. Peter Boone: â&#x20AC;&#x153;We werkten vanuit ons huis aan het Oranjeplein. Toen ik met de ďŹ etsen begon, deden we dat van huis uit. Ik heb daarvoor een opslagplaats achter het huis gebouwd. Maar we groeiden uit ons jasje en deze nieuwe winkel en werkplaats is de nieuwe plaats van waaruit we gaan werken.â&#x20AC;? Peter werkte altijd in de industrie. Hij was graag technisch bezig. Ook thuis was hij graag bezig. Wat als een hobby begon is uitgegroeid tot een heus bedrijf. De familie is nu zeven jaar bezig. Anita Boone deed thuis veel voor de klanten. En ook zoon Guido groeide met de ontwikkelingen mee. Toen ze hadden besloten een winkelpand te betrekken, hebben ze goed gekeken naar de mogelijkheden. Het moest toch aan een aantal zaken voldoen, zoals uitstraling, vierkante meters, ruimte voor showroom en werkplaats, ruimte voor opslag en gemakkelijke bereikbaarheid voor de klanten en leveranciers. Zo kwamen ze bij de leegstaande groentewinkel aan de Buteuxstraat. De winkel ligt in een woonwijk, er komt veel schoolgaande jeugd voorbij en om te proberen is het plein ervoor prima, zeker voor jonge kinderen. Op deze plaats zag Peter de mogelijkheid voor continuĂŻteit en mogelijkheden. Rijwielhandel Boone richt zich op de verkoop en onderhoud van kinderďŹ etsen, maar ook ďŹ etsen voor volwassenen en elektrische ďŹ etsen. Ze zijn dealer voor het merk Bikkel. Peter: â&#x20AC;&#x153;Bikkel is een elektrische ďŹ ets van Hollands fabricaat en ontwikkelt zich sterk. Technisch zijn ze heel goed en betrouwbaar. We repareren ze ook uiteraard en daartoe zijn we helemaal toegerust. Andere merken elektrische ďŹ etsen hebben we niet en daar richten we ons ook niet op. EĂŠn merk heel goed in de markt zetten en het onderhoud garanderen, dat is onze specialiteit. Een ďŹ ets moet bij de klant passen, zeker een elektrische.â&#x20AC;? Een ander segment betreft de BMX-ďŹ etsen. De crossďŹ etsjes, waar de jeugd veel belangstelling voor heeft. Boone heeft ze van goedkoop tot heel duur. En er kan gecrost worden in de omgeving. In de Roerstraat, de Vrijburgstraat en bij

Peter en Anita Boone

Scheldemond. Alle reparaties aan ďŹ etsen worden gedaan door Peter en zijn zoon. Anita Boone neemt de winkel voor haar rekening. Een echt familiebedrijf, waar de klant vanaf nu helemaal terecht kan in de Buteuxstraat. Als openingsactie biedt rijwielhandel Boone de elektrische ďŹ ets van Bikkel aan met een garantie van vijf jaar. Maar

Â&#x2039;(72]VVYĂ HSSPU Â&#x2039;6UKLYOV\K Â&#x2039;9LWHYH[PLHPYJVZLY]PJL Â&#x2039;6VRSLHZL]VVYLSRTLYR Â&#x2039;=LYRVVW]HUQVUNLVJJHZPVUZ

Schildersbedrijf Kameleon

)LKYPQ]LUWHYR6VZ[:V\I\YN4HYPL*\YPL^LN >)=SPZZPUNLU;LS

Voor schilderwerk met verve!

^^^H\[VKPQR^LSUS (HMYP[9P[[OLT6VZ[:V\I\YNIPQ)7Z[H[PVU

Peter doet nog iets meer. Hij heeft de wandvoorraad ringen, moeren en bouten over genomen van Hubo. In goed overleg met de eigenaar heeft hij de mogelijkheid overgenomen om alles per stuk te verkopen. Hij houdt de voorraad op peil en de klant kan terecht voor per stuk geprijsde moeren, ringen en bouten. Een gat in de Souburgse markt.

12

Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878


30 mei opening!

d j i t l a Hier e t s e b de ! n e z j i pr HOUT

LAMINAAT

traat 13 in Goes is n co ar M de an A 30 mei inkels) opent op w n oo W C TM st (Naa l.nl haar deuren! ee d or vo en er lo hardev adres voor harde Het voordeligste inaat n vloeren en lam te ou h et M ! n re vloe erde laagste prijs de n ra ga ge ze on met mee te nemen! garantie en direct

OPENINGS N E G N I D E I B N A A

! D E E L K R E O L V GRATIS van een houtenvloer bij aanschaf

N E T N I L P K A L P S I GRAT ! T E S S D U O H EN ONDER n laminaatvloer e bij aanschaf van e

De laagste-prijs-garantie Hardevloerenvoordeel.nl volgt voor u de prijzen en past deze, indien nodig, aan. Zo bent u altijd verzekerd van de laagste prijs voor uw topvloer. En mocht u elders toch nog een lagere prijs ontdekken, dan passen wij deze direct aan. Want als u bij hardevloerenvoordeel.nl koopt, koopt u kwaliteit voor de laagste prijs!

Laminaat vanaf 7,50/m2, houten vloeren vanaf 28,95/m2. Compleet gelegd vanaf 49,95/m2

Opstartformule voor doe-het-zelvers

Restanten beschikbaar

Vakspecialisten voor raad en advies

Bent u een handige harry maar hebt u nog nooit een laminaatvloer of parketvloer gelegd? Met onze opstartformule komen onze beste vakmensen het bij u thuis in 2 uur uitleggen.

Onze restanten hebben een ongelofelijk lage prijs. Kom langs om te zien wat wij voor u in de aanbieding hebben!

Heeft u vragen omtrent het leggen, onderhouden, reinigen, renoveren van uw parket-, laminaat-, pvc of vinylvloer? Wij hebben ruim 40 jaar ervaring die we graag met u delen!

hardevloerenvoordeel.nl

Marconistraat 13 in Goes


Four Freedoms Awards onder grote belangstelling uitgereikt

‘Vrijheid is nooit vanzelfsprekend’ MIDDELBURG - In aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prinses Margriet, minister-president Mark Rutte, commissaris van de koning Han Polman, Anna Eleanor Roosevelt en vele andere hoogwaardigheidsbekleders hebben de vijf laureaten van de Four Freedoms Awards zaterdag de bijbehorende medaille ontvangen. De award is een waardering voor hun werk, waarmee zij recht doen aan de door president Franklin D. Roosevelt geformuleerde vier vrijheden.

Op te richten jeugdpopkoor VLISSINGEN - Wij, popkoor X-Stream uit Middelburg, zouden het leuk vinden om een jeugdafdeling van ons koor op te richten. We willen d.m.v. dit artikel gaan kijken of daar vanuit de jeugd op Walcheren belangstelling voor is. Het jeugdpopkoor is toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar. Het repertoire wordt bepaald door het jeugdkoor zelf. Het be-

stuur van deze vereniging zal gevormd worden uit ouders van leden of mensen die daar interesse in hebben. Popkoor XStream zal het nieuwe koor natuurlijk wel op weg helpen door onze ervaringen van de afgelopen 8 jaar te delen met dit nieuwe koor. Heb je interesse mail dan naar: xstreamyoung@zeelandnet.nl Je krijgt dan informatie opgestuurd die je samen met je ouders kan doorlezen. We hopen op heel veel reacties!

Koorzang in ons land bruist van vitaliteit

Middelburg hoofdstad van de koorzang MIDDELBURG - De zestiende editie van het koorfestival Middelburg VÓLkoren toont dit duidelijk aan. Ook dit jaar zingen er in het eerste weekend van juni meer dan honderd koren en zanggroepen uit binnen- en buitenland in de mooie binnenstad van Middelburg.

Malala Yousafzai tijdens haar toespraak in Middelburg.

DOOR BO VAN SCHEYEN Na de ontvangst op het Abdijplein in Middelburg en het ontmoeten van de laureaten verplaatsten alle genodigden zich richting de Koorkerk waar de officiële ceremonie plaatsvond. Commissaris van de koning Han Polman opende de uitreiking met een warm welkom. Hij refereerde aan de woorden die de 32e president van Amerika sprak tijdens zijn State of the Union-speech in 1941. Vervolgens sprak minister-president Mark Rutte. Hij zei dat bijna elke toespraak over de toekomst gaat. “In het licht der geschiedenis van de mensheid is vrijheid bijna nooit vanzelfsprekend en vrijheid betekent het naleven van de mensenrechten overal ter wereld. Zij die voor deze rechten opkomen verdienen onze support.” Maryam Durani, de Afghaanse vrouw die opkomt voor gelijke rechten voor vrouwen in haar land, ontving de vrijheidsmedaille voor vrijheid van meningsuiting en expressie uit handen van honorair consul Ehsan

FOTO BO VAN SCHEYEN

Turabaz. In haar dankwoord benadrukte Durani dat haar taak nog lang niet is volbracht. “Nog steeds is het zo dat als een vrouw in mijn land haar huis verlaat, ze nooit zeker is dat ze weer veilig thuiskomt. Die angst, daar leven wij elke dag mee.” Prins El Hassan bin Talal van Jordanië oogstte met zijn dankwoord lang applaus. De begenadigde spreker trof vele aanwezigen met zijn woorden. “We hebben maar één planeet. Het is dus essentieel dat we gaan inzien dat menselijke waardigheid centraal moet komen te staan bij de inrichting van een nieuwe wereldorde. Het wordt anders onmogelijk om te kunnen spreken over stabilisering van de aarde. Globalisering is prima, als er maar gelijkheid komt tussen de volkeren. Er zou een vijfde award kunnen worden toegevoegd: de vrijheid van verantwoordelijkheid.” Hij ontving de Four Freedoms Award voor de vrijheid van godsdienst uit handen van James Roosevelt jr. Dr. Hawa Abdi ontving de Four Freedoms Award voor vrijwaring van gebrek. Zij werd vertegenwoordigd door

haar dochter Dego Aden Mohamed. Malala De aandacht ging zaterdag echter vooral uit naar de overhandiging van de Four Freedoms Award voor vrijwaring van vrees aan Malala Yousafzai. Die kreeg zij uit handen van Bløf. Voorafgaand aan de uitreiking werd door de Zeeuwse band ter ere van haar aanwezigheid, haar moed, haar doorzettingsvermogen, haar wil en haar kracht het nummer ‘Een manier om thuis te komen’ gespeeld. Malala is pas zestien jaar, maar maakt zich sterk om meisjes over de hele wereld steun, moed en hoop te geven. Malala sloot haar toespraak af met het gedicht ‘I dream a world’ van Langston Hughes. Ze droeg het op aan de Nigeriaanse meisjes die nog steeds worden vastgehouden door Boko Haram. De algemene Four Freedoms Award ging dit jaar naar het internationale comité van het Rode Kruis. Uit handen van prinses Margriet ontving de voorzitter, Peter Maurer, de gouden medaille.

Grootste en leukste koorfestival Vrijdagavond 30 mei wordt het festival zingend geopend door de Zeeuwse zangeres Marjon van Iwaarden en haar gitarist Sander Bosselaar. Daarna geeft Grootkoor Zeeland, o.l.v. Etty van der Mei en Nan van Groeningen een concert in de Nieuwe kerk te Middelburg. Het verdient aanbeveling om kaarten hiervoor te reserveren via onderstaande website. Middelburg VÓLkoren is een vrolijk koorfestival, dat sinds de start in 1999 is uitgegroeid tot een van de grootste publiekstrekkers van Zeeland. Het is een zangfestijn voor jong en oud, waarin niks moet en alles kan. De stad bruist in dat weekend van de gezelligheid en muziek. Na de officiële opening op vrijdagavond, treden er op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni in totaal 130 koren, zanggroepen en ensembles op. Het bekende Abdijplein en de Markt fungeren als centrum waar omheen alles plaats vindt. Grote koren in mooie historische kerken en gebouwen, kleinere koren in pittoreske panden of win-

kels. Ook klinkt er koormuziek in de openlucht en op podia in de binnenstad. Zelfs vanaf een rondvaartboot! Alles voor het publiek vrij toegankelijk en gratis te bezoeken. Diversiteit is de kracht van het festival: pop en klassiek, religieus en musical of cabaretesk, Nederlandstalig en wereldmuziek… voor jong en oud, voor elk wat wils. Zeeland en Brabant goed vertegenwoordigd Het ligt voor de hand dat er gemiddeld veel Zeeuwse en Brabantse koren deelnemen aan dit zangfestijn. Enkele Zeeuwse namen: Het Veerse Scheepstuig, Gospelkoor Revelation uit Axel, Het Roosevelt College Choir van de universiteit Middelburg en Seaside Rendez-Vous… Uit Brabant komen onder andere: het Roosendaals Kamerkoor, popkoor BSUR uit Breda, De Tempeliers uit Made en de meiden van Pocket Rock!t uit Drunen… let op: dit is slechts een willekeurige greep uit de 130 koren! Op www.middelburgvolkoren.nl is alle informatie te vinden en te downloaden; ook de speciale festivalkrant die in samenwerking met De Bode is gemaakt. En natuurlijk kunt u via Facebook ook kennis maken met Middelburg Volkoren. Muzikale groeten uit Middelburg en tot ziens! Middelburg VÓLkoren – daar moet je zijn geweest, daar moet je hebben gezongen.

Draag-Weer-Wit-Week in ziekenhuis VLISSINGEN - Twee gynaecologen van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) vertellen dinsdag in het ziekenhuis aan de Koudekerkseweg in Vlissingen tussen 18.30 uur en 20.00 uur over de mogelijke oorzaken van en medische oplossingen voor hevige menstruaties. Volgens het ziekenhuis beseffen veel vrouwen niet dat het een medisch probleem is. De informatieavond wordt georganiseerd in het kader van de nationale Draag-Weer-Wit-Week, die van maandag tot en met vrijdag plaats vindt. Er zijn in het hele land vergelijkbare bijeenkomsten. Meer informatie over de week is te vinden op de website www.hevigbloedverlies.nl.

De stad bruist van gezelligheid en muziek.

KERKELIJK NIEUWS KERKELIJK LEVEN VLISSINGEN Christelijke Gereformeerde Kerk Kasteelstraat 109-111, Vlissingen. Zondag 1 juni: 9.30 en 16.30u ds.J.van Amstel Het Apostolisch Genootschap Rosenburglaan 310, Vlissingen. Eredienst op zondag: 09.30u. Pinkstergemeente Vrijdomweg 1, Vlissingen. Eredienst op zondag vanaf 15.00u. Tevens elke eerste dinsdag van de maand vanaf 19.00u. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Badhuisstraat 161, Vlissingen. Eredienst op zondag: Avondmaalsdienst 10.00-11.10u; Jeugdwerk 11.2013.00u; Zondagsschool 11.20-12.00u; ZHV, Priesterschap, JM/JV 12.10-13.00u. Zuidpoort Christen Gemeente Samenkomsten zondagmorgen 10.30u. Go(o)d Times Centrum, Voltaweg 3, www.zuidpoort.nl Jehovah’s Getuigen, gem. Vlissingen-Bosenburgh en Vlissingen-Centrum Koninkrijkszaal van Jehovah’s getuigen, Verlengde Bonedijkestraat 279. Tijden Gem Vlissingen-Bossen-

burgh woensdag 19.15u, zaterdag 18.30u; Vlissingencentrum zondag 10.00u, dinsdag 19.15u. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Lannoystraat 2, Vlissingen. Erediensten op zondag. Gereformeerde gemeente Marnixkerk, Marnixplein 41, Vlissingen, www.marnixkerk.nl. Donderdag 29 mei: 9.00u st. W.A. Zondag Hemelvaartsdag. Zondag 1 juni: 9.30u ds. C.G. Vreugdenhil, Heilig Avondmaal; 15.30u ds. R.A.M. Visser dankzegging, Heilig Avondmaal. Nieuw Apostolische Kerk Westerbaan 20, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10.00u en op woensdag om 20.00u. Volle Evangelie Gemeente Bérea Gildeweg 29, Vlissingen. Eredienst op zondag om 10.00u, deuren open om 9.00u. R.K. Onze Lieve Vrouwekerk Bij stadhuis. H. Maria Parochie, Singel 106, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10u en op woensdag om 9u in de zijkapel aan de Brouwenaarstraat. Volle Evangelie Gemeente Filadelfia Vrouwestraat 5, Vlissingen. Eredienst op zondag om 10.00u. Bidstond: woensdag om 19.00u. Evangeliegem. blinkende Morgenster

Dr. Stavermanstraat 61-63. Zondag 10.00u dienst Protestantse Gemeente Vlissingen Weeksluiting Scheldehof vrijdag 30 mei 19.00u Dhr. J. Bimmel. Zondag 1 juni: Sint Jacobskerk 9.30u Ds J.W. Steenbergen; 17.00u Evensong Ds.N.Vlaming m.m.v.de Evensingers; Ter Reede 19.00u Leger des Heils. Admiraal de Ruyterziekenhuis Goes zondag 1 juni 10.00u Ds.G.van den Wetering The Mission to Seafarers Engelstalige kerkdienst, zondagavond, 20.00u, Ritthemsestraat 498, (Haven 1010, bij Scheldepoort), Vlissingen-Oost. KERKELIJK LEVEN OOST-SOUBURG Evangeliegemeente De Wijngaard Kanaalstraat 8, Oost-Souburg. Samenkomst 10.00u. Zondag 1 juni: mevr. J. Boogaard Gereja Kristen Protestan Maluku Stemerdinglaan 123a, Oost-Souburg. Zondag 1 juni: 17.00u Drs. P.C. Verhaar-van Roon Protestantse Gemeente Oost-Souburg Zondag 1 juni: Open Haven 10.00u ds. E v.d. Linden; De Zoute Viever Dhr. A.C. Hage. Vergadering van Gelovigen

PAGINA 30

Rehobothstraat 9, Oost-Souburg. Dienst op zondag om 10.00u. Bidstond: donderdag om 20.00u. KERKELIJK LEVEN WEST-SOUBURG Leger des Heils Walcheren Het Zwin 1 in Middelburg (naast de brandweerkazerne aan de Stromenweg). Diensten zondag 10.00u. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Adventkerk, Kerklaan 17-19, West-Souburg. Eredienst op zaterdag van 10.00-12.00u. Pinkstergemeente Shalom Locatie: Gebouw Adventkerk, Kerklaan 17-19, WestSouburg. Eredienst op zondag 14.30u. 1ste zondag v.d.maand H. Avondmaal. Bijbelstudie 4de woensdag v.d. maand 19.30u. KERKELIJK LEVEN RITTHEM Protestante Gemeente Ritthem Adres kerk: Dorpstraat 1. Postadres: Dorpsstraat 9, Ritthem. Zondag 1 juni: 10.00u ds E.Bouman, Ritthem (Wijzigingen en/of aanvullingen via www.internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie).


LIEF EN LEED

Familieberichten uitvaartverzorging Pieter-Johan Meerveld .ULHNHQKRIVWUDDWÂ&#x2021;.-0LGGHOEXUJÂ&#x2021;SMPHHUYHOG#JPDLOFRP 7HO

Wij staan dag en nacht voor u klaar Pieter Louwersestraat 37 4388 EJ Oost Souburg Tel. 0615528040 â&#x20AC;&#x201C; 0118 415183 â&#x20AC;&#x201C; Fax.0118 415183 www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl

:,-=,-1(52087(+(/3(1

/$-.){{{ -XLVWELMHHQRYHUOLMGHQKHHIWXHHQXLWYDDUWYHU]RU JHUQRGLJGLHPHWHHQHQNHOZRRUGEHJULMSWZDWGH ZHQVHQ]LMQ'LHNDQERJHQRSHHQMDUHQODQJHHUYD ULQJ'LHZHHWGDWMXLVWGHNOHLQVWHGHWDLOV]REHODQJULMN ]LMQ2Q]HPHQVHQVWDDQNODDUDOVKHWQRGLJLV

2 9(57220 8==/ * 52(1 8LWYDDUW=RUJFHQWUXP=HHODQG 9DQ'LVKRHFNVWUDDW ;:9OLVVLQJHQ WHOHIRRQ  ZZZX]]OQO

 ..$ 8 :& 8 , 7 9$ $ 5 7 9 ( 5 =2 5 * 6 7 ( 5 6

Weekenddiensten Bel bij spoed en levensbedreigende situaties altijd 112. Huisarts Huisartsenpost Zeeland, locatie Walcheren. Koudekerkseweg 86 in Vlissingen. Telefoon: 0900-1985. Meer: www.huisartsenpostzeeland.nl. De Veersche HuisartsencoĂśperatie is er voor inwoners van Biggekerke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Westkapelle en Zoutelande. In de avonduren en weekends kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via de praktijk van de eigen huisarts. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur moet u naar de HAP in Vlissingen toe. Meer: http://veerschehuisartsen.praktijkinfo.nl. Tandarts De dienstdoende tandartsen staan vermeld op www.tandartswalcheren.nl Apotheek Dienstapotheek Vlissingen/Middelburg. Dreesstraat 2a, Vlissingen. Telefoon: 0118-468707. Dierenarts Via het antwoordapparaat van uw eigen dierenarts hoort u wie er dienst heeft.

Openingstijden Gemeente Vlissingen Paul krugerstraat 1 4380 GV Vlissingen Tel: 14 0118 Maandag t/m Donderdag 08.30 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur en 12.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur (op afspraak) Donderdag 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 19.00 uur Vrijdag 08.30 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur

ZÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?EƾžÄ&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030;

â&#x20AC;&#x2DC;Ga mee als vakantievrijwilliger!â&#x20AC;&#x2122;

CAMPERSTALLING & Caravanstalling BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN GRATIS INZETHORREN!

KÄ?Ä?Ä&#x201A;Ć?Ĺ?ŽŜÄ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;EƾžÄ&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030;

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERS GARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;Ć?Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ä?Ĺ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;ĹľĹ?Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏŽŽĆ&#x2030;Í&#x160;

,

TOT 15 JAAR GARANTIE

WWW.ZKKOZIJNENBV.NL

Telefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

EhĹ˝Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć&#x161;ͲsÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨÎŚϭϹϏÍ&#x2022;ͲͲ 'Zd/^W<Ä?Ĺ?ĹŠĹ?Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć&#x161;Í&#x160; Ç Ç Ç Í&#x2DC;ZsÍ&#x2DC;ŜůͲϏϭϴϲϲϹώϾϲϏͲÄ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Î&#x203A;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

Kampeer

Bardani windb reker Luxe windsch met ramen en bovenliggerers m â&#x201A;Ź99,99 99 voor

59,

50% KORTING Seizoensvoorten Dorema Dakota tlx FMNZQEEXMR GPVEEQžETTIR

595,-

â&#x20AC;&#x2DC;Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?â&#x20AC;&#x2122;

ZsEŽĨDWZsZ<KWEÍ?

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

gratis advertentie

hdK^d>>/E'Î&#x2DC;KKd^d>>/E'

Thetfordeistof toiletvlo R PMXIVžIWWI Activ blue, green, rinse99 per stuk 7, 2 stuks voor

15,-

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63. Geert, deelnemer vakantiereizen

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Megastore

VERVAT.NL

Bardani Cortin a 210 La o Ademend Rip p TC (Kato rg-Po Zeer geschikt sto lyester) voor lange meen nsen! van 279,99 voor

178,-

PAGINA 31

y ke Mackape Safarica Lalte voor 5 rsonen royale tunnen twntee slaapcabines en luifel. voorzien va van 499,- voor

399,-

240 of 270 Dorem 50% KORTING a Primero Ten Cate All Season tentdoek v.a .

425,-

Hal 2&3 Stadionweg 33 3077 AP Rotterdam 010-482 27 81

OPEN MA.T/M ZAT. 9.30-17.00 HEMELVAARTSDAG 10.00-17.00


D

E

WK

e2

BO

01

4

TIS U kunt GRA ia meedoen v ode.nl b t e n r e t n i . www

ul o p voetbal

DOE MEE EN SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN! Doe kosteloos mee aan het leukste poulespel voor het WK 2014 en scoor een prachtige prijs!! HD LED TV 32 Inch t.w.v. â&#x201A;Ź 249.-

1x

Expert Roosendaal

Kijkt u ook zo uit naar het wereld kampioenschap voetbal in juni? Meedoen aan de voetbalpoule van de Bode - bekend van het vorige EK en WK - maakt de voorpret groter en de spelbeleving intenser. Meedoen kost niets! In samenwerking met de adverteerders op deze pagina is een aanlokkelijk prijzenpakket samengesteld. Om kans te maken op een van die mooie prijzen moet u zo goed mogelijk de uitslagen van het WK voorspellen.

HD LED TV 32 Inch t.w.v. â&#x201A;Ź 249.-

1x

TOSHIBA 32W1333DG

s 32 inch HD LED TV

s 32 inch HD LED TV

s USB en HDMI

s USB en HDMI

s Zeer brede kijkhoek

s Zeer brede kijkhoek

s Ziggo gecertiďŹ ceerd

s Ziggo gecertiďŹ ceerd BIJ U THUIS INMETEN!

Roosendaal Nieuwe markt 66 c, (0165) 533987 www.facebook.com/roosendaal.expert

Korte Geere 11 s-IDDELBURGs WWWJINCOPTIEKNLsINFO JINCOPTIEKNL

Etten-Leur, Winkelcentrum 25, (076) 5020672 Gemakkelijk parkeren in de parkeergarage van het winkelcentrum Eigen technische dienst, met service aan huis *Actie is geldig van 14 april t/m 15 juni 2014.

Massief Eiken Lectuurbak t.w.v. â&#x201A;Ź 135.-

Gastelseweg 31 Roosendaal Tel: 0165 569457 www.wooncenterroosendaal.nl

2x

Jinc Optiek

s DVB-T en DVB-C +CI

s DVB-T en DVB-C +CI

1x

1x

Expert Etten-Leur

TOSHIBA 32W1333DG

Adidas Zonnebril t.w.v. â&#x201A;Ź 205.-

Gietijzeren waterketel t.w.v. â&#x201A;Ź 130.-

1x

McCulloch T26CS Motortrimmer t.w.v. â&#x201A;Ź 139.-

6x

Waardebon t.w.v. â&#x201A;Ź 50.-

1x

Waardebon t.w.v. â&#x201A;Ź 250.-

H. van der Gun verkoop & reparatie Kade 1 I 4731 KR Oudenbosch I Tel. 0165 312502

w w w. h v a n d e r g u n . n l

2x

Waardebon t.w.v. â&#x201A;Ź 100.-

OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

Gietijzeren waterketel 2 liter - merk Morsø Voor op gesloten houtkachel Ook leuk als decoratie DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN!

2x

4 Indoor skydivesessies t.w.v. â&#x201A;Ź 99.50

Spinveld 31, 4815 HR Breda Tel 076 522 62 00

2x

Maandkaart pistetoegang t.w.v. â&#x201A;Ź 99.50

Sebrechts zonwering Gibsonstraat 9, 4651 SW Steenbergen T: 0167 - 567018 info @ sebrechts.nl www.sebrechts.nl

Openingstijden: Ma 13.00-17.00 uur Di t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur

HOE WERKT DE WK-POULE? Het spel is verdeeld over twee fases: Fase 1: de groepsfase U voorspelt de uitslagen van alle groepswedstrijden U kiest 4 topscorers voor de groepsfase De deadline voor fase 1 is gelijk de start van het toernooi: donderdag 12 juni 2014 om 22.00 uur

Fase 2: de knockoutfase U voorspelt per ronde welk land doorgaat naar de volgende rondes U kiest 4 topscorers voor de knockoutfase

$E3TOK 2OOSENDAALs4  

Baanvelden 13, Rucphen T. 0165 - 34 31 34 Zeelandlaan 3, Terneuzen T. 0115 - 64 13 00 www.skidome.nl

De deadline voor fase 2 is gelijk aan de start van de eerste wedstrijd van de 1/8-ďŹ nale: zaterdag 28 juni 18.00 uur


Fiscaal gunstige regeling geldt alleen dit jaar

13

100.000 euro belastingvrij schenken voor aankoop van eigen woning Wie een familielid of iemand anders 100.000 euro voor de eigen woning wil schenken kan dat het beste dit jaar doen. Tot 31 december is het mogelijk om een ton belastingvrij weg te geven. Dat mag alleen als het bedrag bedoeld is om te gebruiken voor een eigen huis. De ontvanger van de 100.000 euro hoeft geen familie te zijn van de schenker. In tegenstelling tot de oude regels hoeft de persoon die het geld krijgt ook niet in de leeftijd te zijn tussen de achttien en veertig jaar oud. DOOR MONIQUE JANSEN De ontvanger is verplicht om het geld te gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, voor het aďŹ&#x201A;ossen van de hypotheek, het verbeteren en onderhouden van het huis, voor de afkoop van het erfpachtcanon bij een woning met erfpacht en het aďŹ&#x201A;ossen van de restschuld bij een reeds verkochte woning. De gift is alleen bedoeld voor een woning waarvan de ontvanger eigenaar is. Ook dient de persoon die het geld krijgt in het huis te wonen. Het geld kan dus niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld

een recreatiewoning waarin alleen tijdens vakanties wordt vertoefd.

Voorwaarden De vrijstelling geldt ook voor een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd. De ontvanger dient dan wel uiterlijk in 2017 in dit huis te gaan wonen. Als dat niet gebeurt komt de vrijstelling te vervallen en moet er alsnog schenkbelasting worden betaald. De regeling voor het belastingvrij schenken van 100.000 euro geldt sinds 1 oktober 2013 en kan ĂŠĂŠn keer gebruikt worden. Er kan dus niet twee keer 100.000 euro belastingvrij worden geschonken. Ook mag de vrijstelling niet worden uitgespreid over twee jaar.

Gunstig Het doen van een schenking is niet alleen gunstig voor de ontvanger, maar ook voor de gever. Veel senioren willen hun vermogen afbouwen om bijvoorbeeld een hoge eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een plek in een verzorgingstehuis of voor hulp in de huishouding te voorkomen. Dat is met deze regeling prima mogelijk.

OfďŹ cieel De schenking is pas ofďŹ cieel op het moment dat de ontvanger het geld heeft gebruikt voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning, het voldoen van een restschuld of het afkopen van de erfpacht. De Belastingdienst gaat uit van een gift op het moment dat de akte van levering is ondertekend door de notaris. Daarnaast moeten de gulle gever en de ontvanger schriftelijk kunnen aantonen dat de 100.000 euro ook daadwerkelijk is overgemaakt en is gebruikt voor de woning. De schenking moet wel worden aangegeven bij de Belastingdienst. In het belastingformulier kan dan worden aangevinkt dat er sprake is van een vrijstelling.

De grote leegte ?

Eenzaamheid, onzekerheid, hulp die uitblijft, zorgen over zorg 1LNVGDDUYDQ0HW695=LV]RUJDOWLMGQDELM/HWWHUOLMNHQĂ&#x20AC;JXXUOLMN9DQUHYDOLGDWLHWRWZRQLQJHQYRRUPHQVHQPHWGHPHQWLH 9DQGDJHOLMNVZHO]LMQWRWRQWPRHWLQJFHQWUD9DQDIDVLHWUDLQLQJWRW=RUJ7KXLV9DQ$WRW=GXV695=]RUJWLQ=HHODQG 'XVRRN=HHXZV9ODDQGHUHQ9DQ$DJWHNHUNHWRW=DDPVODJ%HOPHWRINLMNRSVYU]QO %HOPHWRINLMNRSVYU]QO

www.svrz.nl


Voor ieder doel een bril Waar sommige brildragers hun bril graag afstemmen op hun garderobe, zijn er steeds meer brillen voor bepaalde activiteiten. “Zoals de sportbril die de wind beter uit de ogen houdt en een beter contrast geeft”, illustreert Van Gils. “Ook een speciale computerbril geeft een zo comfortabel mogelijk beeld waardoor je inspannings- en nekklachten kunt voorkomen. Met het toenemende beeldschermgebruik, naast computers ook tablets en smartphones, neemt ook de straling naar de ogen toe. Hiertegen zijn beschermende coatings voor de brillenglazen ontwikkeld.”

‘Geen schreeuwerige kleuren, maar subtiele’

11

De wereld van zo goed mogelijk zien en horen staat niet stil 7LMGYRRUYHU¿MQLQJ

Meer kleur, meer draagcomfort, dunnere monturen. Deze trends komen we tegen in de optiek. Een rondje bij ondernemers maakt duidelijk dat er in de brilmode een opmars is van natuurlijke materialen, zoals hout. Dit is heel licht en daardoor comfortabeler. Waar over smaak niet te twisten valt, zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van beter zien en horen waarmee iedereen zijn voordeel doet. Zoals lenzen die u langer kunt dragen en het steeds kleiner wordende gehoorapparaat. DOOR BRITTA JANSSEN

Brilmode “De brilmode blijft groot, maar minder zwaar qua uitstraling, door de dunnere randen”, vertelt Diederik van der Heijden van de Roosendaalse Optiek van Wely. Zijn klanten vragen veel naar ‘mooi door eenvoud’ en een kleurtje. “Trendsetters schaffen een retrostijl-montuur aan. Ook zijn er steeds meer brillen van natuurlijke materialen, waaronder leisteen en hout. Dat heeft een mooie kleur en uitstraling. Er zijn zelfs monturen van gerecycled materiaal.”

‘Er zijn zelfs monturen van gerecycled materiaal’ Kunststof brilmonturen blijven populair, stelt Edwin Tilroe van de Vlissingse Tilroe Optiek. “Maar wel

van dunnere materialen en meer gecombineerd met metaal. Ook zijn de brillen kleurrijker. Niet schreeuwerig, maar subtiel.” Ook in deze zaak doen de vintage brillen het goed. “De stijl uit de jaren ’60 tot ‘80. Aangepast aan de huidige tijd, met de uitstraling van toen.” Optiek van Meer in Sint Willebrord biedt steeds meer blauw, aldus Maurice van Gils. “Het vervangt zwart en is veel zachter in het gezicht. Na de grote, zware kunststof monturen is het nu tijd voor verfijning.” Dick Kouwenberg van de Middelburgse Jinc Optiek ziet meer dan voorheen matte kleuren. “Ook in de metalen brillen zien we veel (accent) kleuren. Nieuw op de markt zijn monturen van carbon, gecombineerd met titanium. Hierdoor blijft het gewicht heel laag en dat zorgt voor een hoog draagcomfort.”

‘Beter lezen met je lenzen’ Contactlenzen Veel mensen combineren een bril en contactlenzen. De ondernemers merken dat een bril veel meer een modeartikel is geworden. Een bril is makkelijk in gebruik, maar lenzen zijn bijvoorbeeld handig bij het sporten. “Bij lenzen zien we een doorontwikkeling van de bestaande producten, zoals betere zuurstofdoorlaatbaarheid”, vertelt Kouwenberg. Daardoor drogen lezen minder snel uit. “De belangrijkste ontwikkeling is de contactlens met leesdeel”, vindt Van Gils. “Zowel in vormstabiele (vroeger de harde) als zachte lenzen kun je in diverse uitvoeringen de combinatie van kijken en lezen aanbrengen. De lenzen drogen minder snel uit, waardoor meer mensen beter en langer lenzen kunnen dragen.” Een bijzondere contactlensontwikkeling vinden de ondernemers de nachtlens. Die draag je ’s nachts en dan zie je overdag goed zonder. Deze lenzen aanme-

ten is wel een specialisme, waarvoor u hiervoor niet bij iedere opticien terecht kunt.

Gehoor Ook de wereld van gehoorapparaten staat niet stil. Zo zijn deze hulpmiddelen door de nieuwe technieken steeds kleiner. Ook benaderen ze het originele geluid en horen steeds beter. U doet er goed aan om uw wensen, budget en de vergoeding van de zorgverzekeraar op een rijtje te zetten. De regels voor een vergoeding veranderen nogal eens, legt Van Gils uit. “Mensen kunnen kiezen voor een toestel binnen de vergoeding, maar ook voor aanvullende opties met bijbetaling. Bij hoortoestellen geldt een proefperiode van twee maanden, waarbinnen je kunt bepalen of het product bij je past.”

Zonnebrillen We dragen nog steeds graag grote zonnebrillen. En dat is ook goed, want zo zijn we uitgebreid beschermd tegen de zon. Al moeten we dan naast een groot montuur natuurlijk ook goede glazen hebben. Nieuw bij zonnebrillen zijn spiegelglazen, verkrijgbaar in allerlei kleuren. “Onze klanten willen steeds vaker gepolariseerde glazen”, vertelt Van der Heijden. “Die nemen veel schittering weg en dat is ideaal voor in het verkeer.” Volgens Van Gils geven deze glazen de brillendrager een rustiger beeld. “Ook zonnebrillen op sterkte kun je nemen met spiegelende glazen”, aldus Tilroe.

FOTO’S: TILROE OPTIEK


44

KOM NA A R HET MODEL A PPA RTEMENT! Iedere donderdag tussen 16-17 uur, Troelstralaan 130 in Goes, of maak een afspraak met de makelaar

APPARTEMENTEN

KOOPSOM: â&#x201A;Ź 175.000,- V.O.N. - â&#x201A;Ź 400.000,- V.O.N. (INCLUSIEF PARKEERPLAATS IN AFGESLOTEN PARKEERKELDER) , Prachtige woontoren in parkachtige omgeving , Grote variatie in indeling en grootte , Zorgfaciliteiten indien gewenst , Hoogwaardige en luxe afwerking , Oppervlakte van 67 m2 tot 167 m2 , Energiezuinig , Diverse voorzieningen zoals grandcafĂŠ, pedicure, fysiotherapeut en kapper

W W W.E R A SM USPA R K- G OE S .N L VERKOOP & INFORMATIE

t: 0113 22 33 20 info@makelaardijwesteinde.nl

 Thuis in de regio, sterk in lokale wetenswaardigheden. Vóór u en dóór u, want lokaal nieuws maken en brengen we samen. De Bode wordt op 328.000 adressen in West-Brabant en Zeeland gratis bezorgd. Elke week weer. Een ultieme manier om uw bedrijf en product breed onder de aandacht te brengen. Lokaal en regionaal. Telkens weer.

 

      www.internetbode.nl De Bode is een uitgave van Uitgeverij de Bode bv Postbus 22 4880 AA Zundert | Bredaseweg 26 4881 DE Zundert | Telefoon 076 599 81 11 | Fax 076 599 81 99


Zo voorkom je het zwarte gat Pensioen? Meer dan helemaal niets doen!

Het pensioen mag dan een eindeloze vakantie lijken, voor wie zijn hele leven gewerkt heeft, is het niet altijd even makkelijk om hele dagen thuis te zitten. Wanneer de vrijheid van de zeeën aan tijd u steeds meer gaat tegenstaan, dreigt het befaamde zwarte gat. En dat terwijl er nog een wereld ligt om ontdekt te worden: word vrijwilliger bij de lokale vereniging, ga mee op reis met de ouderenbond en maak tijd vrij voor uw kleinkinderen. Zo maakt u van uw pensioen al snel uw tweede jeugd.

09 Geen wonder dat veel pas-gepensioneerden een groot gapend, zwart gat zien ontstaan. Wanneer het reisstof is afgespoeld, de afscheidsbloemen zijn verwelkt en de irritaties thuis oplopen is het tijd om een nieuwe daginvulling te vinden. Voor wie zijn hele leven heeft gewerkt, kan het knap lastig zijn om zich niet meer nuttig te voelen voor de maatschappij. Maar vergeet niet dat u ook een bijzondere bijdrage kunt leveren als vrijwilliger. Doordat steeds meer ouders werken, blijven er veel taken bij de sportclub, op de basisscholen en in het welzijnswerk liggen. Bovendien besteden overheden en professionele organisaties meer en meer taken uit aan vrijwilligers. Genoeg te doen dus voor zo’n actieveling als u! Informeer eens bij het lokale vrijwilligersloket of biedt uw diensten spontaan aan bij een vereniging of instelling. Dat wordt zeker gewaardeerd en zal u snel weer het gevoel geven dat u weer wat kunt betekenen voor de maatschappij.

DOOR RIA VAN MEIR Groter kan het contrast haast niet zijn. De ene dag moet u nog op tijd op uw werk verschijnen, de laatste zaken afhandelen, alles overdragen aan uw collega’s, en dan… Dan is er opeens niets meer. Een lege agenda, geen verplichte wekker en ineens altijd thuis bij man- of vrouwlief.

‘Pak klusjes aan om niet achter de geraniums te belanden’

Kleinkinderen Mocht u gezegend zijn met kleinkinderen, dan zullen zij voor de nodige afleiding zorgen. Plan een vaste oppasdag in en doe leuke dingen met de kids. Daarvoor hoeft u echt niet iedere week naar de Efteling te rijden. Samen naar het bos, leuke spelletjes doen of lekker eten maken voor de rest van de familie geven u al heel veel energie terug. Laten de nakomelingen nog even op zich wachten, dan kunt u wellicht op andere manieren van dienst zijn voor de familie. Misschien ligt er nog ergens een mandje strijk te wachten of kan de goot bij uw zoon een schilderbeurt gebruiken. Blijf niet stilzitten, maar pak klusjes aan om niet achter de geraniums te belanden.

Ouderenbond Bent u toch niet zo’n doener, maar trekt u er wel graag op uit? Dan kunt u zich aansluiten bij de ouderenbond. Denk niet meteen aan de bingo’s en klaverjasmiddagen, want de ouderenbonden doen tegenwoordig veel meer dan alleen maar dat. Dagreisjes naar leuke steden en interessante musea, samen naar een theatervoorstelling, culinaire fietstochtjes of cursussen fotografie en sociale media; het zit allemaal in het aanbod van de plaatselijke ouderenbond. Ga dus niet bij de pakken neerzitten, maar begin aan uw tweede jeugd. Neem de tijd om het nieuwe ritme te vinden en geniet vooral van de mooie dingen die het leven nu allemaal te bieden heeft!


Blijf mobiel!

HGZ

ÂŽ

Van Cittersweg 2a 4341 RC Arnemuiden

geveltechniek

T 0118 75 02 07 www.hgzgeveltechniek.nl

Kies voor veiligheid... Kies voor rolluiken en kunststof kozijnen

Met een scootmobiel van de Scootmobiel Winkel kunt u zorgeloos genieten van de buitenlucht, boodschappen doen of een dag winkelen. Door de intensieve samenwerking met fabrikanten van verschillende merken scootmobielen bent u gegarandeerd van kwaliteit, uitstekende service, snelle levertijden maar vooral de scootmobiel die bij u past! Wij verkopen bijna alle merken en modellen scootmobielen en rollators voor de laagste prijs in Nederland! Ook voor het huren van een scootmobiel, onderhoud, accuâ&#x20AC;&#x2122;s of accessoires bent u bij ons aan het juiste adres. Kom eens kijken in onze nieuwe showroom in Roosendaal!

ACTIE: Â&#x2021;1 jaar WA verzekering en pechhulp GRATIS! Â&#x2021;10% korting op vertoon van deze advertentie

Onze openingstijden zijn: Donderdag van 10.00 - 17.00 uur Vrijdag van 13.00 - 17.00 uur Zaterdag van 13.00 - 17.00 uur Alle andere dagen en avonden ontvangen wij u graag op afspraak 076-8881913 Indien gewenst komen wij ook gratis en geheel vrijblijvend bij u thuis voor advies en een demonstratie.

=VVYOL[SL]LYLU]HUHSSLZVT\^^VUPUNLU

ÂŽ=LYHUKHÂťZ

ÂŽAVU^LYPUN

ÂŽ9VSS\PRLU ÂŽ/VYYLU

ÂŽ(S\TPUP\TLUR\UZ[Z[VMRVaPQULU ÂŽ.L]LSILRSLKPUNLUNV[LU Showroom: Scherpdeel 20, 4703 RJ Roosendaal / 076-8881913 info@descootmobielwinkel.nl / www.descootmobielwinkel.nl

MOOI WEER? SAMEN GENIET JE MEER! WORD VRIJWILLIGER BIJ MANTELING!  0DQWHOLQJWHOWHQWKRXVLDVWHYULMZLOOLJHUVGLHKXOSELHGHQDDQPHQVHQPHWHHQ ]LHNWHRIKDQGLFDSRIDDQPHQVHQGLHHHQ]DDP]LMQ :LM]LMQRS]RHNQDDUPHQVHQGLHKHWOHXNYLQGHQRPPHWLHPDQGWHJDDQZDQGHOHQ ILHWVHQHHQWHUUDVMHWHSDNNHQRIHHQXLWVWDSMHWHPDNHQ  

dÄ&#x17E;ĹŻĎŹĎ­Ď­Ď´ϹϹϯϹϯϏ Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;ĹľÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ç Ä&#x201A;ĹŻÄ?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ŝů Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĹľÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ç Ä&#x201A;ĹŻÄ?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ŝů  

Winnaar

Mogen we u binnenkort verwelkomen als vrijwilliger? Bel of mail ons!
07 Smartphones en social media is ook handig voor senioren Mee met de moderne tijd! Sommige ouderen willen liever niks te maken hebben met de nieuwste hypes van tegenwoordig. Het skypen op een tablet, whatsappen op de nieuwste iPhone of digitale spelletjes in plaats van de vertrouwde woordpuzzel, het is allemaal veel te ingewikkeld en misschien wel een beetje eng. Toch hoeft het dat niet te zijn. DOOR VERA DE GEUS

Tablet De tablet is een grotere versie van de telefoon, waar je echter niet mee kan telefoneren. Wel heeft het als voordeel dat alles er duidelijk op te lezen is. Je kunt er apps opzetten waarmee je de krant of een tijdschrift kan lezen. Ook op de tablet kunnen er spelletjes gespeeld worden en is skypen mogelijk. Ideaal dus, voor jong en oud.

Skype Ouderen vinden het vaak lastig om het hoe en wat van de laatste gadgets onder de knie te krijgen. Daarom zie je vaak dat ze er liever helemaal niet aan beginnen. Toch kunnen de nieuwste programma’s op je telefoon, oftewel apps en elektronica het leven een stuk makkelijker én leuker maken. Het brengt de mensen dichter bij elkaar. Wie een familielid in het buitenland heeft zitten, kan met Skype via één druk op de knop zijn neefje, nichtje of misschien wel geliefde op het beeldscherm zien verschijnen. Gratis en voor niks! De afstand blijft groot, maar het praat een stuk leuker dan via duurbetaalde telefoongesprekken.

Apps De zo geheten ‘apps’ zijn er in allerlei categorieën. Van social media tot spelletjes. Er bestaan programma’s op je telefoon of tablet die je een seintje geven wanneer je een medicijn in moet nemen, maar bijvoorbeeld ook wanneer de buurvrouw jarig is of wanneer er een stortbui aan zit te komen. Natuurlijk zijn daar ook andere hulpmiddelen voor, maar als je

even in de supermarkt bent of het nieuws niet aan hebt staan, kan zo’n telefoon toch wel eens handig uitpakken.

Social Media De bekendste apps voor op je tablet en telefoon zijn onder andere Facebook en Whatsapp. Om te zien wat de kinderen en kleinkinderen aan het doen zijn is Facebook de ideale optie. Dat is een programma waarbij je vrienden en familie berichten en foto’s kunnen plaatsen op internet. Zo is iedereen op de hoogte van elkaar wat zij aan het doen zijn. Daarnaast is whatsapp een bekende app en tevens een van de snelste manieren om iemand –wederom gratis - te bereiken door ze een berichtje te sturen. Onder de spelletjes zijn Wordfeud en Candy Crush twee van de populairste apps. Het is voor senioren handig om een spelletje op de telefoon of tablet te spelen. Het is daarbij een leuk tijdverdrijf en dat kleine mobieltje is overal mee naar toe te nemen. Kom maar op met die smartphone of tablet! Júist voor senioren!

Niet Zonder Jou op zoek naar vrijwilligers Bent u de nieuwe vrijwillige buurtmakelaar?

We winden er geen doekjes om. Het is soms moeilijk om te kunnen participeren in een buurt of wijk. Veel mensen hebben weinig omhanden of hebben moeite om aansluiting te vinden bij andere mensen in hun buurt. Voor mensen met een beperking kan het extra moeilijk zijn. Om hier wat aan te doen start Arduin en Stichting Welzijn Middelburg het project Niet Zonder Jou in Bossenburgh, De Stromenwijk en Westkapelle. We hebben vrijwilligers nodig die gaan werken als buurtmakelaars. Wellicht iets voor u? Niet Zonder Jou spoort mensen aan om hun individuele capaciteiten wél in te zetten voor elkaar. Vaak gaat het om kleine dingen die het plezier in een buurt kunnen vergroten: wandelen met een hond, samen boodschappen doen, een wijkbbq organiseren, voortuintjes aanpakken, rommel opruimen enzovoorts. Op basis van eigen interesses, talenten en capaciteiten wil NZJ contacten leggen

tussen wijkbewoners. Als buurtmakelaar werkt u in één van de teams in een wijk. Om verbindingen te kunnen leggen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en kansen in de wijk. De buurtmakelaar legt contacten met zoveel mogelijk wijkbewoners, met en zonder beperkingen. Uitgangspunt is dat iedereen iets kan betekenen voor een ander. U gaat gesprekken aan met de cliënten van Arduin en de andere wijkbewoners, signaleert kansen tot verbinding en brengt mensen met elkaar in contact. Vanzelfsprekend bieden wij een leuk team, scholing en intensieve begeleiding. Aanmelden als vrijwilliger of wilt u meer informatie? Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving op www.welzijnmiddelburg. nl/in-de-wijk/nietzonderjou of neem contact op met Marijke Strating, coördinator NZJ, e-mail m.strating@welzijnmiddelburg.nl telefoon 0118 – 751400.

Vrijwilligerswerk bij Manteling: iets voor jou? “Ik ben sinds de zomer gestopt met werken en voel me eerlijk gezegd nog een beetje te jong om ‘achter de geraniums’ te zitten. Ik zou ook nog best iets voor iemand willen betekenen. Ik hou van wandelen, naar de markt gaan of gezellig met iemand een kopje koffie drinken. Zijn er mensen die behoefte hebben aan mijn gezelschap?”

Jazeker! “Omdat ik in een rolstoel zit, kom ik niet zo gemakkelijk de deur uit. Ik mis het om wekelijks naar de markt te gaan. Ik zoek een gezellig maatje om dat samen mee te doen en aansluitend gezellig ergens een bakje koffie te drinken.” Zo maar een voorbeeld van een match die via Manteling tot stand kan komen.

Wat is Manteling? Manteling is dé organisatie voor mantelzorg en zorgvrijwilligers op Walcheren. Manteling telt 300 enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen met een ziekte of handicap of aan mensen die eenzaam zijn. Vanwege een toenemend aantal aanvragen, zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger van Manteling bezoek je mensen thuis of werk je in teamverband in het Sint Jans Hospice De Casembroot in Middelburg of in het zorghotel Zorgboulevard in Vlissingen. Je krijgt training en begeleiding van professionele coördinatoren én wordt ingezet bij iemand die bij je past.

Interesse? Bel of mail ons! Tel. 0118 553530, info@mantelingwalcheren.nl


Het NatuursteenHuis VAKMANSCHAP SINDS 1771

AD Questo Computerhulp Bijna 10 jaar uw computerhulp en vraagbaak op gebied van computers, printers en routers. Gespecialiseerde en geduldige aandacht voor senioren en mensen met een beperking of extra talent. Voor een redelijk uurbedrag of een (nog redelijker geprijsd) abonnement bent u verzekerd van deskundige hulp die 100% is toegepast op uw eigen situatie. Geduldige instructie op uw eigen computer. Vrijblijvend overleg over aanschaf nieuwe PC of laptop. Uitleg over

6. Steal Grey leather 60x30 € 54,95 / m2 .

5. Concrete Grey anticato 60x30 € 52,95 / m2

4. Desert Pearl 60x60 € 41,95 / m2

3. Trinity Cream 20 cm € 30,95 / m2

2. Cobra Grey gevlamd 60x60 € 30,95 / m2

1. Antracite Slate 60x30 € 25,95 / m2

gebruik van alle moderne manieren om met anderen te kunnen communiceren. Dit alles op uw huisadres door telkens dezelfde persoon. info@adquesto.nl ‡ 0118 - 59 33 50 ‡ www.adquesto.nl

Nog nooit was er zovee l keuze , er is er beslis t ook één voor u bij! bij uw Ligier dealer:

45

OCCASION Ligier X-Too R Sport ͻ04-2008 ͻ25.200 km ͻDolomite Grijs

Ligier X-Too R Sport ͻ08-2008 ͻ14.000 km ͻBlauw metallic

- zuinig - ruim - comfortabel - eigenwijs - trendy

(beide van 1e eigenaar)

alle voorgenoemde prijzen zijn incl. BTW 21 % vanaf 40m2

Het NatuursteenHuis BV

Stanleyweg 16, 4462 GN Goes

Dagelijks geopend van 08.30 tot 17.00

Tel (0113) 216 555

www.natuursteenhuis.nl

Zaterdag geopend van 08.30 tot 12.00

Meliskerke - Tel. 0118-561748

Rapenburgweg 1 - Meliskerke Meer info en foto’s: www.garagefrancke.nl


05

Snel en probleemloos grote afstanden op de e-bike afleggen (OHNWULVFKH¿HWVZLQWÀLQNDDQSRSXODULWHLW Tegen de wind intrappen, zweten of vermoeid afstappen na een lange fietsrit. Dat is tegenwoordig allemaal niet meer nodig door de intrede van de e-bike, oftewel de elektrische fiets. Zonder al te veel inspanningen legt u probleemloos én snel grote afstanden af. Niet voor niets neemt de populariteit van de e-bike toe. Eén op de vijf verkochte fietsen is tegenwoordig een elektrische tweewieler!

DOOR MONIQUE JANSEN

De elektrische fiets zorgt er ook voor dat senioren in beweging blijven. Om vooruit te komen, moet nog steeds lichaamskracht worden gebruikt. De elektromotor geeft de fietser net dat duwtje in de rug om meer snelheid te maken. Afhankelijk van onder meer de afstand, de conditie van de fietser en de tegenwind kan de gebruiker van de e-bike zelf de gewenste trapondersteuning kiezen. Elke e-bike biedt verschillende niveaus van ondersteuning. Dit vervoermiddel is ook een prima alternatief voor de auto voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer of voor het doen van een boodschap.

Investering Wie de e-bike geregeld gebruikt in plaats van de auto merkt dat ook in de portemonnee. U bespaart zo flink op de kosten voor brandstof en parkeergeld. Het opladen van de accu van de e-bike is heel simpel en kan thuis of op locatie door middel van een stopcontact. Dat is vele malen goedkoper dan het tanken van benzine, diesel of LPG. In de stad zijn gebruikers van een e-bike dikwijls sneller op locatie dan de automobilist

die geen stukken kan afsnijden of eerst nog op zoek moet naar een lege –meestal betaalde- parkeerplek. De elektrische fiets verdient zich na de aankoop dan ook snel terug.

Testrit Wie overweegt om een elektrische fiets te kopen kan zich het beste goed voorbereiden. Fietsspeciaalzaken bieden de kans om een tweewieler van te voren goed uit te testen. Zo kunnen verschillende merken ook goed met elkaar vergeleken worden. Daarnaast krijgt u een goede indruk van het gebruiksgemak en comfort van een e-bike. Daarnaast bieden deze winkels een onderhoudsservice. De prijzen van goede elektrische fietsen liggen gemiddeld tussen de 1.500 en 3.000 euro. Dat is natuurlijk afhankelijk van welke technieken en onderdelen er gebruikt zijn. De meeste e-bikes beschikken tegenwoordig over een uitneembare accu die overal is op- en bij te laden. Elektrische fietsen zijn tegenwoordig in alle soorten, maten en kleuren te koop. In veel fietsen zit de accu netjes weggewerkt in het frame.

Regelgeving Voor gebruikers van de e-bike gelden dezelfde regels als voor fietsers zonder trapondersteuning. Een elektrische fiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden. Het dragen van een helm is niet nodig. Ook hoeft de gebruiker van een e-bike niet in het bezit te zijn van een rijbewijs of verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Fietsers met trapondersteuning rijden op het fietspad. Voor het gebruik van de e-bike geldt geen minimumleeftijd.


Kalkhoff e-bikes: VSHFWDFXODLU¿HWVSOH]LHU In de moderne fabriek van Kalkhoff in het Noord-Duitse Cloppenburg rolt jaarlijks een enorm aantal elektrische fietsen (e-bikes) van de band. Regelmatig wordt het uitgebreide assortiment als zeer goed beoordeeld door onafhankelijke organisaties, zoals de Telegraaf. Met name de betrouwbare techniek en de compacte vorm van de Impulse middenmotor van Kalkhoff worden zeer geroemd. Dit in eigen beheer ontworpen aandrijfsysteem reageert op pedaalkracht. De e-bikes rijden superlicht, zelfs met uitgeschakelde trapondersteuning. Alle onderdelen van de elektrische aandrijving vormen een geheel, waardoor slechts één kabel de motor met het bedieningspaneel op het stuur verbindt. Rijwielhandel De Kromme Spaak (Kapelle) en Fietsspecialist Piet Voskamp (Middelburg) zijn dé Zeeuwse Kalkhoff ebikespecialisten.

Duitse degelijkheid Bij Kalkhoff staan kwaliteit en veiligheid voorop. Het laag in de fiets gebouwde middenmotor Impuls-2 aandrijfsysteem is leverbaar met een en zonder terugtraprem. Alle motorcomponenten worden in Duitsland vervaardigd. De motor en accu hebben een grote accucapaciteit en korte laadtijd, de 11, 15 en 17 Ah 36 volt hebben een actieradius van respectievelijk 100,150 en 200 kilometer. Het wegrijden verloopt gecontroleerd, het gewicht van de fiets is gelijk verdeeld en het veiligheidsachterlicht gaat feller branden naarmate de snelheid vermindert. Kalkhoff levert de nieuwste accutechniek: Lithium-ion Kobalt. Het voordeel hiervan ten opzichte van Lithium-ion Mangaan is 1100 volledige ladingen in plaats van 500. De compact gebouwde accucellen maken bovendien grote accucapaciteiten mogelijk.

Fysiotherapie (oa dry needling, kinesiotaping, claudicationet en medische fitness) en

Fitness (oa conditietest, sportieve afslankgroep, spinning, striding, bedrijfsfitness, bootcamp en sportmassage) Kijk voor meer informatie op www.fysiofitnessdedriehoek.nl eweging Zet je in b Noordweg 125 | 4353 AV Serooskerke | T.: 0118 591334

MEYER PANTALONS

Zeeuwse e-bikedag Na het succes in Middelburg vindt de tweede Zeeuwse e-bikedag op 2 juni vanaf 13.15 uur plaats op het parkeerterrein tegenover Dorpshuis De Vroone (C.D. Vereekestraat 74, Kapelle). Bewonder, test en deel uw e-bike-ervaringen tijdens deze informatiemarkt! Rijwielhandel De Kromme Spaak Dijkwelsestraat 22 4421 AH Kapelle T 0113 34 33 91 E info@dekrommespaak.nl I www.dekrommespaak.nl

Fietsspecialist Piet Voskamp Stationsstraat 52 4331 JB Middelburg T 0118 61 31 87 E info@pietvoskamp.nl I www.pietvoskamp.nl Tekst: Loes van der Hoeven Communicatie

MODE Plein 1940 nr. 20 Middelburg 0118 612508 www.lavooymode.nl


‘Ik ga niet achter de geraniums zitten!”

03

90-jarige Cornelis Goorden sport nog iedere week fanatiek

OUD GASTEL – Tien jaar geleden pakte de inmiddels 90-jarige Cornelis Goorden het sporten op. Elke week gaat hij op dinsdagochtend fitnessen en ’s middags gaat hij zwemmen. En op andere dagen gaat hij, als zijn huishoudelijke taken erop zitten, graag een stukje fietsen in de natuur. En deze ontwapenende, hoogbejaarde sportieveling blijkt ook nog eens een boeiend verteller…..

DOOR VERA DE GEUS Bij binnenkomst in de sportschool is Cornelis nog druk bezig op de fitnessapparaten. Schijnbaar onverstoord maakt hij in zijn eigen tempo zijn oefeningen af en komt daarna kennis maken. De sympathieke en goedlachse Cornelis is zeer helder van geest en heeft geen enkele moeite om herinneringen op te halen. “Ik woon sinds mijn huwelijk hier in Gastel”, vertelt Cornelis desgevraagd. “Mijn vrouw is tien jaar geleden overleden. Toen ben ik gaan sporten. Om mezelf in conditie te houden, maar ook om sociale contacten te houden. Ik ben niet altijd zo sportief geweest, want ik heb altijd als servicemonteur gewerkt. Ik kwam overal in Nederland en maakte soms wel 60 tot 80 uur per week. Dus toen had ik geen tijd om te sporten.”

Oorlogswond Het verhaal over zijn beroep roept bij Cornelis herinneringen op die nog veel verder teruggaan. “In de oorlog bepaalde de NSB dat de lichting van 1924 in z’n geheel te werk zou worden gesteld als dwangarbeider in Duitsland. Ik werd dus met een goederentrein afgevoerd naar Pfullingen, waar ik gedwongen werd elektrisch te lassen voor het geschut. Vanwege de dreiging van bombardementen waren door het hele land heen afdelingen gesitueerd zodat niet alles

tegelijk weggevaagd kon worden. Ik was toen nog geen 19 jaar en de krijgsgevangen officieren zorgden een beetje voor me vanwege mijn jonge leeftijd. Op een dag braken er daadwerkelijk bombardementen uit. De krijgsgevangenen raadden me af om in de bunkers te schuilen omdat die niet veilig zouden zijn.

Mijn 90ste verjaardag vierde ik op de sportschool Samen met vier krijgsgevangenen zijn we toen naar de oever van de rivier, waaraan de fabriek lag, gevlucht. Plots sloeg er een bom in, schuin in de rivier. Twee officieren van het groepje krijgsgevangenen hebben toen het leven verloren. Ikzelf raakte gewond. Een splinter van de bom vloog namelijk via mijn rug verder mijn lichaam in. Langzaam kleurde mijn werkpak rood. De splinter is er nooit uitgehaald. Die is langzaam verplaatst en bevindt zich tot op heden nog steeds in mijn lichaam, achter mijn ribben. De overledenen heb ik met wond en al nog helpen wegdragen.”

FOTO ELS ROMMERS Het favoriete fitnessonderdeel van Cornelis Goorden is de roeimachine

Sportdag Het leven na de oorlog was goed voor Cornelis. “Samen met mijn vrouw en mijn gezin heb ik een fijn leven gehad. We hebben vijf kinderen groot mogen brengen en samen met aanhang, klein- en achterkleinkinderen telt de familie alleen al 65 man. Ik spreek mijn kinderen nog bijna dagelijks. Ik woon zelfstandig en met uitzondering van een halve dag thuishulp, doe ik alles zelf. Ik kook en doe de was. Dinsdagochtend fitness ik en ’s middags trek ik een aantal baantjes in het zwembad, doe ik mee aan aquagym en pak daarna een sauna of Turks stoombad. En woensdag ben ik lekker bezig in mijn tuin en bij mooi weer pak ik de fiets en rijd ik de polder in om van de natuur te genieten. Met een beetje hulp van de elektrische motor leg ik dan gemakkelijk 25 tot 30 kilometer af. Nee, een stilzitter ben ik niet. Ik heb ook altijd als vrijwilliger gewerkt. Ik heb gecollecteerd en heb 25 jaar hand- en spandiensten verricht bij zwembad Blankershove. Ook als je ouder wordt, betekent het niet dat je niet meer actief hoeft te zijn. Ouderen kunnen nog prima hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Ik heb dan wel geraniums in mijn tuintje staan en daar kijk ik graag naar, maar ik ben niet van plan om áchter de geraniums te gaan zitten….”

Eindelijk weer fietsen!

Bewegen willen we allemaal en naar buiten gaan ook. Misschien bent u gewend flinke afstanden te fietsen in het Zeeuwse of om lange wandelingen te maken over één van de boulevards, maar lukt dit niet zo goed meer. Gelukkig zijn er tal van oplossingen om uw mobiliteit te behouden. U kunt gewoon zelfstandig blijven genieten van de Zeeuwse buitenlucht, met een beetje hulp van

bijvoorbeeld een driewielfiets of een scootmobiel. Driewielfietsen bieden stabiliteit en zijn leverbaar met elektrische ondersteuning. U heeft de keus uit diverse modellen, zoals een fiets met een actieve zit of een lagere variant met een meer relaxte zitting. Bij de lagere variant kunt u in stilstand met beide voeten bij de grond. De elektrische ondersteuning zorgt ervoor dat de beenbelasting aanzienlijk wordt verminderd, maar dat u gewoon kunt blijven fietsen. Zo blijft u toch in beweging. Voor wie fietsen een te zware inspanning is, is er uiteraard de scootmobiel. De demontabele modellen zijn eenvoudig mee te nemen in de auto en geschikt voor kleine afstanden in de stad. Daarnaast zijn er ook grotere modellen. Deze zwaardere, zeer stabiele scootmobielen kunnen flinke afstanden overbruggen en hebben een behoorlijke snelheid. Voor

welk vervoermiddel u ook kiest, in alle gevallen geldt: laat u goed voorlichten. Neem de tijd en ga proefrijden. Zorg dat u het mobiliteitshulpmiddel aanschaft dat het beste bij u past, zodat u met veel plezier weer naar buiten kunt! CombiComfort helpt u hier graag bij.Bij CombiComfort kunt u ook terecht voor de aanschaf van rollators, relaxfauteuils - al dan niet met sta-op functie - in moderne en klassieke uitvoeringen, hoog-laag bedden met huiselijke uitstraling en allerhande hulpmiddelen die het dagelijks leven in en om het huis vergemakkelijken. Tot ziens op het Jufferswegje 12 in Kapelle!


De enige slotenmaker van Walcheren!

Een woninginbraak kan voorkomen worden!

HOE?

Hubo Westkapelle ;VJETUSBBUt westkapelle@hubo.nl XXXIVCPXFTULBQFMMFOM

Onder begeleiding van een deskundige kunt u op een verantwoorde wijze sporten en aan uw lichamelijke conditie en spierkracht werken.

Zorggroep Ter Weel houdt u ďŹ t! SeniorenďŹ tness (Goes, Krabbendijke en Yerseke) Bent u 65 jaar of ouder en vindt u gezond en actief blijven belangrijk? Kom dan naar de seniorenďŹ tness en sport onder begeleiding in de modern uitgeruste ďŹ tnessruimten van Zorggroep Ter Weel!

Fit met Diabetes Bent u diabeet, behoort u tot de risicogroep of heeft u overgewicht en vindt u het moeilijk om de stap te zetten meer te gaan bewegen? Dan is Fit met Diabetes van Zorggroep Ter Weel iets voor u!

Meer informatie Neem contact op met de afdeling fysiotherapie van Ter Weel Goes, telefoonnummer 0113- 654026.

Kijk op onze website www.terweel.nl

140394

Goes - Hansweert - Krabbendijke - Kruiningen - Yerseke

MOBILITEIT

DAGELIJKSE HULPMIDDELEN

GEZONDHEID

COMFORT

Jufferswegje 12, Kapelle - 0113 34 10 49 - www.combicomfort.nl

Ook elke zaterdag geopend


EDITIE ZEELAND | MIDDELBURG | VEERE | VLISSINGEN | GOES | BORSELE | KAPELLE | NOORD-BEVELAND | REIMERSWAAL

Senioren

SPECIAL | VOORJAAR 2014

Zo voorkom je het zwarte gat

PENSIOEN? MEER DAN HELEMAAL NIETS DOEN!

03

90-jarige Cornelis Goorden sport nog iedere week fanatiek

05

(OHNWULVFKH¿HWVZLQWÀLQN aan populariteit

07 Mee met de moderne tijd!

13

100.000 euro belastingvrij schenken voor aankoop van eigen woning

Snel en Smartphones Fiscaal gunstige ‘Ik ga niet probleemloos en social media regeling achter grote afstanden is ook handig geldt alleen de geraniums op de e-bike voor senioren dit jaar zitten!” afleggen

Dv 20140528  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you