Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

R U C P H E N S E

28 MEI 2014 WEEK 22

Uitgeverij

10 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

bv

ACTUALITEIT

I

Postbus

22,

ONROEREND GOED

BIJDRAGE VOOR PEUTERSPEELZAAL INKOMENSAFHANKELIJK

Informatie van

4880 AUTO’S

AA

Zundert

I

Te l .

076

599

SPORT

MEESTE RUCPHENSE EU-STEMMEN VOOR PVV

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

BEKENDE EN NIEUWE ONDERNEMERS OP DE MAYFAIR

RUCPHEN - Aan de start van de hardloopwedstrijd ‘Kerkakkersloop’ georganiseerd door Atletiek Vereniging Rucphen (AVR) en Stichting Cultureel Werk (SKW) in Rucphen verschenen afgelopen zaterdagmiddag 21 leerlingen. Een initiatief van twee leerlingen van groep acht van basisschool St. Martinus. Door de kleine opkomst werden enkele categorieën samengevoegd. Een parcours van 420 meter (rondje rond zorgcentrum Kerkakkers) werd door de kleinste een maal gelopen en door de oudere leerlingen twee maal. De deelnemende kinderen van Rucphen waren erg enthousiast en bleken erg goed en snel te kunnen rennen. Veel eerder dan verwacht had iedereen de finishlijn bereikt en werd het sportieve evenement afgesloten. De nummers één waren respectievelijk: C pupillen- Sem Koevoets, B pupillen- Rick Peters, A Pupillen- Beerend Wijnen en tot slot de D Junioren- Cato Jongeneelen. FOTO DIANA SCHOTTING

X

OOK VOOR VADERDAG MOET U BIJ MEDIA MARKT ZIJN!

ZIEN en HOREN Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335

www.optiekvanmeer.nl

PLUS Manniën zoekt: Vakantiemedewerk(st)ers m/v Vanaf 15 jaar

D

E

WK

e2

BO

01 4

Minimaal 4 weken beschikbaar tijdens zomervakantie Mail je naam en adres gegevens: mannien@plussupermarkt.nl

voetbalp

l ou

DOE MEE AAN DE BODE WK POULE EN SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN Ga naar www.internetbode.nl en klik op de banner!

Volg ons via twitter: @RucphenseBode Collecte voor Epilepsiefonds RUCPHEN - In de week van 2 tot en met 7 juni gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor het Epilepsiefonds ‘De Macht van het Kleine’. Het Epilepsiefonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Het fonds zet zich in voor de epilepsiebestrijding door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting, het verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen voor patiënten met epilepsie. Om dit te kunnen blijven doen heeft het Epilepsiefonds geld nodig. Wie de collectant mist, kan alsnog een bijdrage overmaken via de www.epilepsiefonds.nl

Gereedschap uit schuren gestolen SCHIJF - Vier huishoudens in Schijf hebben vorige week bezoek gehad van inbrekers. Het boevengilde sloeg toe op dinsdagavond of in de nacht van dinsdag op woensdag in het buitengebied van Schijf. Op de Achtmaalsebaan werd ingebroken in vier schuurtjes. In alle gevallen werd de schuurdeur geforceerd en verdwenen stukken gereedschap uit de berging. De slachtoffers hebben aangifte gedaan van de diefstal. Vermoedelijk zijn de inbraken gepleegd door dezelfde dader of daders. “Verder zijn er geen incidenten geweest in in Schijf”, meldt politiewoordvoerder Alwin Don. Het is niet bekend hoe groot de totale schade van de diefstallen is.

Infobijeenkomst over VoorleesExpress RUCPHEN - De VoorleesExpress Rucphen zoekt vrijwilligers die willen voorlezen in gezinnen waar kinderen opgroeien met een taalachterstand. Als voorlezer lees je voor aan kinderen die opgroeien met een taalachterstand. Je leest 20 keer voor bij het gezin thuis. Het voorleesseizoen gaat in september van start. De koppelingen tussen gezinnen en voorlezers worden voor de zomervakantie gemaakt. Op donderdag 19 juni is er een infobijeenkomst van 10.00 tot 11.30 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Noorderstraat 7 in Sprundel. Aanmelden via roosendaal@voorleesexpress.nl of via 0165- 580399 en vraag naar Caroline van den Akker.


X x x

x x

Alles voor de beste papa!

42 '' /

Incl. Philips Soundstage **

42PFK7109 42'' Full HD 3D Smart LED TV p"NCJMJHIU p%7#5$44 p"BOTMVJUJOHFO)%.*Y 64#Y 4DBSU 8J'J p&OFSHJFLMBTTF"

p"SUOS

55 '' / Nu bij aankoop van deze LG TV een LG 28'' Smart TV en een Skylanders pakket cadeau!*

14

0c

m

"DUJFXPSEUNFEFNPHFMJKLHFNBBLUEPPS-(

"BOCJFEJOHFONBYQFSLMBOUp(FFOWFSLPPQBBOIBOEFMBSFOp;FUGPVUFOFOQSJKTXJK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOp"BOCJFEJOHFO[JKOHFMEJHWBOUNp;PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUp

10 7

cm

x

"DUJFXPSEUNFEFNPHFMJKLHFNBBLUEPPS1IJMJQT"DUJFHFMEU[PMBOHEFWPPSSBBETUSFLU

x x

55LB730V 55'' Full HD 3D Smart LED TV p)BBSTDIFSQCFFMENFUMFWFOTFDIUFLMFVSFOEPPS*14 p%7#5$4$*

p"BOTMVJUJOHFO)%.*Y 64#Y 4DBSU 8J'J p&OFSHJFLMBTTF"

p"SUOS

Openingstijden

BREDA Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag 11.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar


ACTUALITEIT

Crèche mag niet langer verlies draaien van gemeente

Ouderbijdrage voor peuterspeelzaal inkomensafhankelijk RUCPHEN – De ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal wordt waarschijnlijk vanaf 2015 inkomensafhankelijk. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Nu betalen alle ouders nog een vaste ouderbijdrage van 55 euro per maand voor twee dagdelen in de week. De gemeente wil nog wel subsidie geven voor kinderen uit gezinnen die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en voor peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand. DOOR MONIQUE JANSEN De gemeenteraad besloot vorig jaar dat het peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie kostendekkend moeten worden uitgevoerd. Daarnaast moet het college elk jaar 20.000 euro besparen op het peuterspeelzaalwerk. Deze bezuiniging staat vast in de gemeentelijke begroting van de periode van 2014 tot 2017. Wel gaf de gemeenteraad aan het belangrijk te vinden dat elk dorp de beschikking heeft over een eigen peuterspeelzaal. Bekostigingssystematiek Alle peuterspeelzalen in de gemeente Rucphen vallen onder de nieuwe bekostigingssystematiek. “We willen daarbij gebruik gaan maken van de kinderopvangtoeslag”, vertelt wethouder Martien de Bruijn van Jeugdbeleid. De gemeente wil dat zoveel mogelijk ouders gebruik gaan maken van de kinderopvangtoeslag. Die wordt uitgekeerd door de Belastingdienst en is inkomensafhankelijk. De plannen vloeien voort uit het voornemen van het Rijk om de financiering van de peuterspeelzaal onder te brengen in de Wet kinderopvang. Ook

ouders met een kind op de peuterspeelzaal kunnen dan afhankelijk van hun inkomen kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is alleen mogelijk voor gezinnen waarin beide ouders werken. De toeslag is afhankelijk van het totale inkomen van ouders. Inkomensafhankelijke bijdrage De gemeente geeft nog wel subsidie voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Onder meer gezinnen waar één van de ouders niet werkt komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente Rucphen voor de peuterspeelzaal. Deze subsidie is afhankelijk van het inkomen van de ouders en zal worden getoetst voordat die wordt toegekend. Voor 2015 stelt de gemeente ruim drie ton beschikbaar en voor 2016 een bedrag van bijna 260.000 euro. Kinderen Het is niet duidelijk hoeveel euro de gemeente Rucphen precies kan besparen op het peuterspeelzaalwerk. Het aantal

De Ukkenburg verhuisde uit bezuinigingsoogpunt naar brede school Vinkenbos.

ouders dat een beroep zal doen op de kinderopvangtoeslag is nog niet helemaal in beeld gebracht. In 2013 telden alle peuterspeelzalen in de gemeente Rucphen tweehonderd kinderen. Kober kindercentra heeft in elk dorp een peutergroep. Daarnaast krijgt ook kindercentrum Tijd

voor Kinderen in Sint Willebrord subsidie voor deze vorm van voorschoolse educatie. Verlies De gemeente Rucphen realiseerde eerder in samenwerking met Kober al bezuinigingen op het peuterspeelzaalwerk. Zo

ARCHIEFFOTO

verhuisde crèche de Ukkenburg vorig jaar naar brede school Vinkenbos waar een huurverlaging mee gepaard ging. In 2012 en 2013 draaide Kober een verlies van 60.000 euro op de Rucphense peutergroepen. Ook voor dit jaar wordt een verlies in deze orde van grootte verwacht.

4de editie Mayfair v erloopt rustig maar succesvol

Bekende maar ook nieuwe deelnemers op beurs Willebrord SINT WILLEBRORD - Dit jaar enkele oude bekenden maar ook nieuwe bedrijven die zich tijdens de Mayfair presenteerden. Dé beurs in De Lanteern waarop podium wordt geboden aan ondernemend Willebrord. Dit jaar vierde deze beurs, die haar naam te danken heeft aan de maand waarop zij traditiegetrouw plaatsvindt, haar vierde verjaardag. De organisatie, Stichting Bruisend Willebrord, heeft ook dit jaar weer haar uiterste best gedaan om dit evenement vorm te geven. Daarbij mag zeker opgemerkt worden dat de grote ruimte qua ambiance 2013 overtreft. Buiten werden nieuwe, spannende demonstraties gegeven, het Willebrordse verenigingsleven presenteerde zich bij de ingang en er kon zelfs een bezoekje worden gebracht aan het nieuwe mortuarium. DOOR CORINE ROKS “Consumenten laten zien wat Willebrord

te bieden op het gebied van diensten, producten en service”, aldus een van de organisatoren, Ugo Smetsers. Met het animo

voor de deelname van de ondernemers zit het wel goed volgens Smetsers. Hoewel dit jaar door omstandigheden enkele ver-

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO CORINE ROKS

www.internetbode.nl

Veel belangstelling voor de Mayfair, dé beurs voor ondernemend Willebrord.

stek moesten laten gaan, hebben ze alle stands prima gevuld gekregen. Prioriteit “Ondernemers uit Sint Willebrord en de kerkdorpen van de gemeente Rucphen hebben de prioriteit om op deze beurs te staan” vertelt Smetsers, zelf uiteraard ook bedrijfseigenaar. “Nieuw dit jaar is ondermeer een bedrijf in duurzame onkruidbestrijding, een notaris uit het dorp, een kunst/lijstenmaker uit Roosendaal die zijn roots heeft op Willebrord, een drukkerij en een wijnproeverij”, somt Smetsers op. Maar dit jaar voor het eerst niet alleen bedrijven op de vloer van de Mayfair, ook de gemeente Rucphen heeft een stand tussen de ondernemers. Emmausplein Nieuwsbrieven worden door Roos Manniën, Bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Rucphen, uitgedeeld. Manniën wijst de bezoekers op een onderdeel uit deze nieuwsbrief, namelijk de Informatieavond Emmausplein, gepland op donderdag vijf juni. “De projectontwikkelaar geeft deze avond een demonstratie met voorontwerp en benoemd de winkels die er op dit plein komen”, legt zij de bezoekers uit. “We krijgen leuke reacties op deze manier van benadering”, aldus Manniën. Het uitdelen van de nieuwsbrief blijkt eveneens een mooi moment om mensen warm te maken voor buurtpreventie Sint Willebrord.

Potentiële klanten Hoewel het bezoekersaantal gedurende de avond toeneemt, valt de totale opkomst wat tegen. Een van de standhouders die dit opmerkt vult wel aan: “In tegenstelling tot vorig jaar zijn er nu betere gesprekken met potentiële klanten. Vorig jaar waren er meer kijkers en dit jaar krijg ik meer doelgerichte vragen. Ook wordt serieus geïnformeerd naar de prijzen.” Enkel andere deelnemende standhouders delen deze mening. Snelle auto’s Gedempt licht, kleurenspots en pakkende muziek is typerend voor 2014. Maar niet alleen binnen is alles spannender, buiten worden bezoekers getrakteerd op snelle auto’s, nieuwe modellen van diverse merken, demonstraties trekkertrek en voor wie deze dag liever met eigen krachten de snelheid wil meten: een wielerfiets op rollen is eveneens aanwezig. Leuk te vermelden dat dit jaar de bezorgbakker, die dit jaar weer het lekkers voor bij de koffie verzorgd, vijfentwintig jaar bestaat. Dit zal menig bezoeker niet ontgaan zijn gezien de zilveren vlaggen en ballonnen die het banket een feestelijk tintje geven. Geconcludeerd mag worden dat alle standhouders en de organisatie hun best hebben gedaan om Mayfair 2014 succesvol te maken. “Diaken Jan Foesenek heeft de middenstanders goed toegesproken en dit evenement mooi samengevat in zijn openingsrede, besluit Smetsers.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

HEMELVAARTSDAG GEOPEND 10.00 - 16.00 uur Antwerpseweg 91 - Rijsbergen Tel. 06-22558272


D

E

WK

e2

BO

01

4

TIS U kunt GRA ia meedoen v ode.nl b t e n r e t n i . www

ul o p voetbal

DOE MEE EN SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN! Doe kosteloos mee aan het leukste poulespel voor het WK 2014 en scoor een prachtige prijs!! HD LED TV 32 Inch t.w.v. â‚Ź 249.-

1x

Expert Roosendaal

Kijkt u ook zo uit naar het wereld kampioenschap voetbal in juni? Meedoen aan de voetbalpoule van de Bode - bekend van het vorige EK en WK - maakt de voorpret groter en de spelbeleving intenser. Meedoen kost niets! In samenwerking met de adverteerders op deze pagina is een aanlokkelijk prijzenpakket samengesteld. Om kans te maken op een van die mooie prijzen moet u zo goed mogelijk de uitslagen van het WK voorspellen.

HD LED TV 32 Inch t.w.v. â‚Ź 249.-

1x

TOSHIBA 32W1333DG

s 32 inch HD LED TV

s 32 inch HD LED TV

s USB en HDMI

s USB en HDMI

s Zeer brede kijkhoek

s Zeer brede kijkhoek

s Ziggo gecertiďŹ ceerd

s Ziggo gecertiďŹ ceerd BIJ U THUIS INMETEN!

Roosendaal Nieuwe markt 66 c, (0165) 533987 www.facebook.com/roosendaal.expert

Korte Geere 11 s-IDDELBURGs WWWJINCOPTIEKNLsINFO JINCOPTIEKNL

Etten-Leur, Winkelcentrum 25, (076) 5020672 Gemakkelijk parkeren in de parkeergarage van het winkelcentrum Eigen technische dienst, met service aan huis *Actie is geldig van 14 april t/m 15 juni 2014.

Massief Eiken Lectuurbak t.w.v. â‚Ź 135.-

Gastelseweg 31 Roosendaal Tel: 0165 569457 www.wooncenterroosendaal.nl

2x

Jinc Optiek

s DVB-T en DVB-C +CI

s DVB-T en DVB-C +CI

1x

1x

Expert Etten-Leur

TOSHIBA 32W1333DG

Adidas Zonnebril t.w.v. â‚Ź 205.-

Gietijzeren waterketel t.w.v. â‚Ź 130.-

1x

McCulloch T26CS Motortrimmer t.w.v. â‚Ź 139.-

6x

Waardebon t.w.v. â‚Ź 50.-

1x

Waardebon t.w.v. â‚Ź 250.-

H. van der Gun verkoop & reparatie Kade 1 I 4731 KR Oudenbosch I Tel. 0165 312502

w w w. h v a n d e r g u n . n l

2x

Waardebon t.w.v. â‚Ź 100.-

OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

Gietijzeren waterketel 2 liter - merk Morsø Voor op gesloten houtkachel Ook leuk als decoratie DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN!

2x

4 Indoor skydivesessies t.w.v. â‚Ź 99.50

Spinveld 31, 4815 HR Breda Tel 076 522 62 00

2x

Maandkaart pistetoegang t.w.v. â‚Ź 99.50

Sebrechts zonwering Gibsonstraat 9, 4651 SW Steenbergen T: 0167 - 567018 info @ sebrechts.nl www.sebrechts.nl

Openingstijden: Ma 13.00-17.00 uur Di t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur

HOE WERKT DE WK-POULE? Het spel is verdeeld over twee fases: Fase 1: de groepsfase U voorspelt de uitslagen van alle groepswedstrijden U kiest 4 topscorers voor de groepsfase De deadline voor fase 1 is gelijk de start van het toernooi: donderdag 12 juni 2014 om 22.00 uur

Fase 2: de knockoutfase U voorspelt per ronde welk land doorgaat naar de volgende rondes U kiest 4 topscorers voor de knockoutfase

$E3TOK 2OOSENDAALs4  

Baanvelden 13, Rucphen T. 0165 - 34 31 34 Zeelandlaan 3, Terneuzen T. 0115 - 64 13 00 www.skidome.nl

De deadline voor fase 2 is gelijk aan de start van de eerste wedstrijd van de 1/8-ďŹ nale: zaterdag 28 juni 18.00 uur


ACTUALITEIT

Droomwens leerling Willibrordus in vervulling

Column

Meer bekendheid geven aan syndroom Silver Russell

Eugène de Kok

Klachtinflatie Als ik denk aan mijn examenperiode op de middelbare school herinner ik me een periode waarin ik weinig anders deed dan leren, leren en nog eens leren. Ik was geen modelscholier. Ik begon niet weken voordien de stof alvast in kleine delen door te nemen, zoals docenten adviseerden, maar bewaarde het leeuwendeel voor het laatst. Dat kostte vele uurtjes slaap, maar ik deed het wel. Zodra ik ‘s ochtends met rooddoorlopen ogen een examen had gemaakt, praatte ik even na met klasgenoten - de meisjes hadden het overigens altijd ‘superslecht’ gemaakt, terwijl er, wonder boven wonder, op hun cijferlijst immer een acht verscheen - fietste vervolgens naar huis en stortte me op de volgende proeve. Van een klachtenlijn, laat staan een klachtensite, herinner ik me niets. De tijden zijn veranderd. Tegenwoordig lijkt het alsof je een examen maakt, daarna je iPad of mobiel pakt, je ervaringen naar vrienden whatsappt, je gal spuwt op Twitter en tot slot een klacht indient op de speciale site van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit weekeinde zei het LAKS te rekenen op 145.000 klachten. Dat zijn er veel, maar ik weet niet wat ik met dat aantal moet. Waren er zo veel toezichthouders die met hun potlood tikten, zo veel leerlingen die zich niet konden concentreren door koerende duiven en repeterende muziekkorpsen of waren de examens dit jaar echt zo moeilijk? Het laatste kan, maar misschien is het tegenwoordig ook wel erg makkelijk om je beklag te doen. Je vult wat in op internet en klaar is Kees. Is het gemeen als ik zeg dat je ook iets beter had kunnen leren? Geloof me, dan stoor je je minder aan tikkende docenten, zijn de vragen over hetgeen je in die jaren daarvoor al een keer hebt geleerd makkelijker en hoef je na afloop niet te klagen om een deel van je schuldgevoel kwijt te raken. Bovendien is er minder kans dat je uitgroeit tot een zure beroepsklager die op elk internetberichtje reageert, met veel misbaar naar radioprogramma’s belt en gegeven paarden maar wat graag in de bek kijkt. Daarvoor doe je geen eindexamen.

RUCPHEN - Zo te zien een gewoon meisje uit groep drie, wel wat klein en tenger voor haar leeftijd maar verder doet ze niet onder voor haar leeftijdsgenootjes. En dat is nou net de valkuil. Angel is ziek, zij heeft het syndroom van Silver Russell waarbij een kleine lichaamslengte, laag gewicht, lage spierspanning en vermoeidheid enkel typische symptomen zijn. Voor de buitenwereld dus niet echt zichtbaar en meer bekendheid over dit syndroom maakt het leven van Angel en ook dat van haar ouders een stukje gemakkelijker. Haar school, de Willibrordusschool, pleit voor meer aandacht voor haar fysieke beperkingen en hoe kan dat anders dan haar droomwens in vervulling te laten gaan. Afgelopen woensdagmorgen werd Angel met twee vriendinnetjes in een limousine afgezet bij Hippisch Centrum Rucphen om daar samen een ritje te maken op een pony.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

In caravan lopen ze gezamenlijk door de rijbak, Angel op Dezzle en juf Wendy, een ervaren ruiter, sluit de stoet af, uiteraard op een groot paard. FOTO CORINE ROKS

DOOR CORINE ROKS “Acceptatie, daar gaat het om”, meldt ambulant begeleider Ruud Mertens van de Mytylschool uit Roosendaal. Mertens heeft in groep twee en drie de ouders van de klasgenootjes van Angel tijdens de jaarlijkse informatieavond al geïnformeerd over dit syndroom. Deze voorlichting heeft heel positief uitgepakt.

Rucphense Bode Rucphense Bode Redactie Monique Jansen Correspondent Hélène Heijs, Corine Roks Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 22 De oplossing van deze puzzel is in week 23 te vinden op www.internetbode.nl

Onwetendheid De onwetendheid over dit syndroom zorgde ervoor dat klasgenootjes Angel maar ‘raar’ vonden met als gevolg dat zij werd buitengesloten. Na deze voorlichting, waarop werd verteld waarom Angel zo vaak afwezig was en waarom moeder Natasja mee mocht op schoolreisjes, brak het ijs. Sindsdien is Angel geaccepteerd, heeft vriendjes en vriendinnetjes en wordt

volop gevraagd voor schoolfeestjes. Toch was er recent wederom een voorval waarop duidelijk werd dat niet iedereen op de hoogte is van Angels beperkingen. Tijdens een discoavond georganiseerd door beide scholen van Sint Willebrord besloot pa Van Gent tijdens het feest te blijven. Zo kon hij een oogje in het zeil houden en zijn dochtertje mee naar huis nemen zodra de vermoeidheid opspeelde. Enkele ouders bleken toch wel moeite te hebben met zijn aanwezigheid. “Maar ze kan het niet lang volhouden, op en neer rijden was niet de moeite”, verklaart vader Steven. “We willen graag dat er begrip komt onder de bevolking”, vult moeder Natasja aan. Dip, Dap en Dezzle Kyara en Lola boffen maar met een vriendinnetje als Angel. Zij waren de twee uitverkorenen die deze dag mee mochten

naar de manege. Het drietal wordt al vroeg in de ochtend met de limo opgehaald. Het was een echte verrassing maar argwaan had Angel wel gekregen toen juf Wendy in haar paardrijdoutfit voor de klas stond.

‘Acceptatie, daar gaat het om’ Aangekomen bij de manege worden de dames hartelijk ontvangen door de manegehoudster en worden voorgesteld aan hun shetlandpony’s: Dip, Dap en Dezzle. Deze pony’s zijn door de manege in huis gehaald om jonge kinderen en kinderen met een handicap onder begeleiding te laten rijden. Een speciaal hiervoor opgeleid instructrice verzorgt deze lessen en begeleidt het drietal deze ochtend.

Bijna dertig procent van de Rucphenaren gaat naar de stembus

Meeste Rucphense stemmen voor PVV tijdens EU-Verkiezingen RUCPHEN - 26,9 procent van de Rucphenaren nam donderdag de moeite om naar de stembus te gaan om een stem uit te brengen voor de EU-verkiezingen. 37,7 procent van de stemmen ging naar de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, 16,7 procent naar het CDA en 13,5 procent stemde op de VVD. D66, de SP en de PvdA konden respectievelijk rekenen op 7,08 procent, 7,7 procent en 4,4 procent van de stemmen. 3,4 procent koos voor de Partij voor de Dieren. DOOR VERA DE GEUS

© www.sudokusite.eu

Hoewel er donderdag in Nederland al gestemd werd, werd de uitkomst van de verkiezingen pas in de nacht van zondag op maandag bekend gemaakt. Dit om te voorkomen dat de verkiezingsuitslag beïnvloed werd. Elders in Europa werd namelijk uiteraard ook gestemd. Nederlanders gaven de meeste stemmen aan D66, maar de meeste zetels gingen naar het CDA die op vijf zetels komt. D66 moet het doen met vier zetels. De PVV heeft eveneens vier zetels. De PvdA en de VVD sleepten drie zetels in de wacht. GroenLinks moet het doen met twee zetels, evenals de ChrisPAGINA 5

tenUnie/SGP die een lijstverbinding zijn aan gegaan. De Partij voor de Dieren kreeg 1 zetel. 50PLUS komt niet in het Europees Parlement. Opkomst De Europese opkomst bij de Europese verkiezingen in de EU-lidstaten is 43,1 procent. Dat is een fractie hoger dan bij de vorige Europese verkiezingen in 2009. Toen toog 43 procent naar de stembus. Het Nederlandse opkomstpercentage van 37 procent ligt dan ook een stukje lager. In Rucphen was dat nog minder. Nog geen 27 procent van de Rucphenaren maakte gebruik van zijn stemrecht.

Rucphen Als de Rucphenaren het in Europa voor het zeggen zouden hebben, zou de verkiezingsuitslag er namens Nederland toch wel heel anders uitzien. 37,7 procent stemde op de PVV en 13,4 procent op de VVD. Nederlandse winnaar CDA kreeg ook in Halderberge aardig wat stemmen, ruim zestien procent van de inwoners stemde op deze partij. SP en de PvdA 7,7 procent en 4,4 procent. 50PLUS die niet in het Europees Parlement komt kreeg in Rucphen nog geen halve procent van de stemmen. Opvallend is dat 3,4 procent op de Partij voor de Dieren stemde.


Spons orfietstocht langs kerken in acht gemeenten

Willebrorder verdacht van poging tot moord bij opzettelijke aanrijding A58

Dertiende editie ‘Lopend Vuurtje’

Drietal verdachten langer vast

RUCPHEN – Kerken in de gemeenten Zundert, Breda, Etten-Leur, Roosendaal, Drimmelen, Roosendaal, Rucphen en Moerdijk zetten zaterdag 7 juni hun deuren weer open voor publiek. Dat doen zij in het kader van de dertiende editie van de sponsorfietstocht: ‘Als een lopend vuurtje’ op zaterdag 7 juni, een dag voor Pinksteren. DOOR MONIQUE JANSEN Diverse kerken in deze dag in WestBrabant zijn voor bezichtiging open. Gastvrouwen en gastheren ontvangen de bezoekers, die per fiets of auto komen. Op deze dag vormen zij de pleisterplaatsen voor ontmoetingen. Thema Het thema voor dit jaar is ‘In vuur en vlam’. Dat sluit goed aan bij de naam van het evenement. “Vuur staat symbool voor geestdrift en hartstocht (het vuur van de liefde) en tevens voor zuiverheid (het heilig vuur). Het zijn kernwaarden, die we in de christelijke traditie tegenkomen en het waard zijn om door te geven. Zij steunen ons in het vertrouwen dat na donkere periodes lichte en betere periodes komen. Vuur en Vlam: enthousiast doorgeven van goede waarden. We fietsen voor goede doelen om deze te steunen en “hun vuur en vlam” brandend te houden”, meldt de organisatie.

Doelen De sponsorfietstocht ‘Als een lopend vuurtje’ heeft twee doelen, namelijk het inzamelen van geld voor goede doelen en het bevorderen van ontmoetingen in en bij kerken. Deelnemende kerken bepalen zelf aan welke goede doelen zij de opbrengsten schenken. Iedereen kan de fietsers sponsoren. Gulle gevers kunnen afspraken maken met de fietsers of zelf geld in de sponsorbus in de kerk storten. Routes Deelnemers kunnen uit verschillende routes kiezen. Het Lopend Vuurtje kan zowel met de auto als de fiets worden afgelegd. Voor de fietsers zijn er verschillende afstanden uitgezet, namelijk: 35 km, 45 kilometer, 60 kilometer en 120 kilometer. Bij elke deelnemende kerk kan gestart worden en worden de routes uitgereikt. Wie 120 kilometer wilt fietsen, dient zich vooraf aan te melden bij één van de deelnemende kerken. Voor automobilisten zijn

er lijsten waarop de te bezoeken kerken staan. Deelnemende kerken Kerken die deelnemen in Breda zijn de Franciscuskerk, de Michaelkerk en de Lucaskerk, in Achtmaal de St. Corneliuskerk, in Drimmelen de protestantse kerk, in Etten-Leur De Baai en de Petruskerk, in Fijnaart de protestantse kerk, in Lage Zwaluwe de protestantse kerk, in Made de Hervormde kerk, in Nispen de H. Maria Hemelvaartkerk, in Oudenbosch, de basiliek van de H. Agatha en de protestantse kerk, in Oud Gastel Heilige Laurentius, in Roosendaal de protestantse gemeente, in Rucphen de H. Martinuskerk, in Zegge de H. Maria Boodschapkerk, in Zevenbergen de Bartolomeus Kerk en in Zundert het Van Goghkerkje. In de Bartholomeus Kerk gaan de opbrengsten van de sponsorfietstocht naar de Moerdijkrunners die geld inzamelen voor de ondersteuning van kankerpatiënten in het kader van de Roparun.

SINT WILLEBRORD - De drie verdachten van de vechtpartij in café De Kwast in Sint Willebrord en de daaropvolgende opzettelijke aanrijding op de A58 bij Breda blijven langer in voorlopige hechtenis. DOOR ADDO SPRANGERS Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda donderdag besloten. Een van de verdachten, een 34-jarige Tilburger, is lid van motorclub No Surrender. Behalve de

Tilburger gaat het om een 26-jarige man zonder vaste woonplaats en een 41-jarige man uit Sint Willebrord. Hij wordt verdacht van poging tot moord omdat hij de opzettelijke aanrijding zou hebben veroorzaakt. De twee Tilburgers worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze de man uit Sint Willebrord ernstig mishandelden na de aanrijding. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis. De zaak speelde op 4 mei na een vechtpartij bij café De Kwast. De broer van de man uit Sint Willebrord werd daarbij mishandeld.

Buitengewoon Bijzonder! Hemelvaart geopend 12 - 17 uur Sets vanaf 499,-!

Gemeente Rucphen levert nog voldoende restafval aan

Geen boete voor goed afval scheiden gemeenten aan de volumeverplichting konden voldoen, kwam voor het eerst de boeteclausule ter sprake. Een poging van de gemeenten om zich in te kopen en zo onder de strenge voorwaarden uit het contract uit te komen strandde, omdat te weinig gemeenten met het voorstel konden instemmen. Pas toen duidelijk werd dat de gemeenten definitief niet onder het contract uitkonden, besloot Attero hen een naheffing over de jaren 2011, 2012 en 2013 weg te leggen. In totaal hebben alle Brabantse gemeenten over die drie jaren ruim 920.000 ton te weinig restafval aangeleverd. Om de gemeenten nog enigszins tegemoet te komen hoeven zij niet de volle mep te betalen over het niet ingeleverde restafval, maar een tarief van ruim zeventig euro per ton. De gemeente Rucphen biedt nog genoeg restafval aan en krijgt dus geen naheffing over de afgelopen drie jaar. ARCHIEFFOTO

RUCPHEN - De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht hoeven geen boete te betalen aan afvalverwerker Attero. Het bedrijf uit Moerdijk stuurden de zes Brabantse gewesten een flinke rekening, omdat zij zich niet aan de volumeverplichting in het contract hebben gehouden. De zeven gemeenten in het uiterste westen van de provincie hebben echter wel voldoende afval aangeleverd in de jaren 2011, 2012 en 2013 en krijgen over die periode dan ook geen naheffing. DOOR RIA VAN MEIR Lange tijd dreigde een miljoenenboete voor de West-Brabantse gemeenten. Onder meer door de invoering van diftar en

campagnes om afval goed te scheiden, bieden veel gemeenten steeds minder restafval aan. In het contract dat de gemeenten in 1997 voor een periode van twintig jaar afsloten met Attero was echter een volumeverplichting opgenomen. Het Moerdijkse bedrijf nam destijds de vuilstortplaatsen van de gemeenten over en investeerde in een nieuwe vuilverbrandingsoven. De volumeverplichting moest ervoor zorgen dat het bedrijf zich kon garanderen voor inkomsten als tegenprestatie van de investeringen. Het contract bleek de laatste jaren steeds meer als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de gemeenten te hangen, want naast de volumeverplichting bevatte het contract ook peperdure verwerkingstarieven. Naheffing Toen in 2011 bleek dat steeds minder

Ruim 2 jaar geleden is de Stuif-s-In begonnen met het geven van muziekworkshops op vrijdagavond in de Trapkes. Geert Konings was samen met Ton Bergenhenegouwen een van de initiatiefnemers van

deze muziekavond. Jeugdige muzikanten komen wekelijks bij elkaar om in wisselende samenstelling samen nummers te repeteren en spelen. Uit de groep muzikanten is een eigen bestuur ontstaan die nu zelf verantwoordelijk zijn voor de invulling van de workshopavonden. Uit deze workshops zijn ook al een aantal bandjes ontstaan die tijdens diverse Sprundelse evenementen opgetreden hebben oa

Geslaagde middag AWN werkgroep Archeologie Schijf

Tweede AWN-fietsroute Schijf geopend

Voldoende De gemeenten in het gewest West NoordBrabant, waaronder de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Ruchpen, Steenbergen en Woensdrecht vallen, hoeven echter geen naheffing te betalen. Zij hebben in de afgelopen drie jaar wel voldoende huisvuil aangeleverd. Besparing Het contract met Attero loopt nog tot 2017. Daarna verwerkt SITA in Roosendaal het restafval van de gemeenten voor een flink lager tarief dan Attero. De gemeenten betalen nu nog 143,72 euro per ton restafval, maar betalen straks bijna honderd euro minder per ton afval. Ook het restafval, dat ook na 2017 bij Attero blijft, kan straks goedkoper verwerkt worden. In totaal besparen de negen West-Brabantse gemeenten vanaf 2017 jaarlijks 6,7 miljoen euro op hun afvalverwerking.

Stuif-s-In muziekuitvoering SPRUNDEL - Op zondag 1 juni vindt in de Trapkes in Sprundel de eerste Stuif-s-In uitvoering plaats. Jonge en zeer jonge muzikanten laten deze middag hun muzikale talenten horen.

kijk ook op www.mulderstuinmeubelen.nl bezoek onze showroom! molenstraat 131, oudenbosch

bij de Sint Jansfeesten, de Kerstparade, de nieuwjaarsreceptie in de Trapkes, en onlangs nog tijdens de Molenfeesten op 10 mei. Zondagmiddag 1 juni brengen zij een middagvullend programma, bestaande uit optredens van de Stuif-s-in muzikanten, solo en in wisselende samenstelling. De deuren van de Trapkes gaan open om 13.00 uur en om 14.00 uur zal de eerste band gaan spelen. Voor informatie www.stuif-s-in.nl PAGINA 6

Onthulling lantaarntje.

SCHIJF - Zondagmiddag 25 mei werd fietsroute twee in Kerkdorp Schijf geopend. Deze kindvriendelijke route van 19 kilometer werd gereden door een groep van 21 mensen van jong tot oud. Het was prachtig weer, de start werd gemaakt bij het ‘t Wapen van Schijf waar Johan en Anita Nouws bedankt werden met een bloemetje het beschikbaar stellen van een plaatsje één vitrine. Kinderen die Schijf heel oud maken, mede hun Oude Steentijd vondsten kunnen nu de Schijfse bevolking hun archeologische vondsten presenteren. Hierna vertrok het gezelschap naar het kapelletje bij de St Antoniusstraat/Roosendaalsebaan. Deze veldkapel is tot stand gekomen door de kapelaan van Mechelen en de leden van de RK Boerinnenjeugd Vereniging en metselaars Schijf. Dit jaar 2014 alweer 80 jaar geleden is. Mede de AWN Werkgroep is het lantaarntje bij de veldkapel met hulp van een buurtbewoner weer geheel compleet gemaakt. De wethouder Cultuur gemeente

FOTO DINEKE DEKKERS.

Rucphen, mw. Matthijssen de Jong heeft het lantaarntje onthuld. En heeft daarna de historische foto puzzeltocht samen met haar man ook mee gefietst. Onderweg waren er 10 vragen op te lossen, met de uitkomst van de letters kon er een woord gemaakt worden. Er was een tussenstop met een versnapering om de route te vervolgen door het mooie gemeente Rucphen gevarieerde Landschap. Bij de Posthoorn een vroegere paardenwisselplaats, Postkoetsroute AntwerpenMoerdijk is ook een rust gehouden. Nadien was de afsluiting bij het ‘t Wapen van Schijf alwaar de oplossing bekend werd gemaakt. De AWN werkgroep kan terugkijken op een zeer geslaagde middag met een leuke groep. Wilt u de route ook fietsen, de route is gratis te downloaden op www.martenstweewielers.nl Voor aanmelden gratis nieuwsbrieven en uitnodigingen AWN Werkgroep activiteiten stuur een mail aan peditija@home.nl. Voor verdere informatie over de fietsroutes stuur een mail aan Toon Naenen toonnaenen@kpnplanet.nl.


LIEF EN LEED

Familieberichten

Het was een grote troost dat zo velen met ons meeleefden na het overlijden van mijn lieve man en vader

Toon Koevoets

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Buiten de openingstijden van Apotheek Rucphen en Sint Willibrord wordt waargenomen door : Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal, tel. 0165 591400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Dierenarts Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333. Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

Bedankt voor de vele kaarten met lieve woorden, bloemen, telefoontjes en uw persoonlijke aanwezigheid bij de uitvaart. Het was voor ons een grote steun. Dientje en Ad Koevoets St. Willebrord, mei 2014

DANKBETUIGING Hierbij willen wij familie, buren, vrienden en kennissen bedanken voor hun medeleven, warmte en steun na het overlijden van onze vader en opa

Kees Damen Zoals ook hij tijdens zijn leven belangstelling had voor, en meeleefde met anderen, zo hebben ook wij dit van U mogen ervaren. Dit alles is voor ons een geweldige steun bij het verwerken van het verlies. Dank gaat ook uit naar het personeel van woonzorggroep 15-17 van de Willaert te Zundert.

Thuiszorg Ons Thuis Voor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

7KXLV]RUJ

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 088 55 740 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus Zorg thuiszorg Passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren Wij staan 24 uur per dag voor u klaar. Inwoners van de gem. Halderberge kunnen contact opnemen met Ismel van Weeghel: 06-12936831

Thebe Thuiszorg Rucphen Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten. Bel: 088-117 67 46 of mail naar ettenleurcentrum@thebe.nl

Jagershof 10 Etten-Leur, 076-5022887, info@janreedijkuitvaartverzorging

www.janreedijkuitvaartverzorging.nl

Openingstijden

Advies: Bewaar deze publicatie bij uw uitvaartpapieren.

Gemeente Rucphen Binnentuin 1 4715 RW Ruchpen Tel: 0165 – 349 500 Maandag t/m Vrijdag 08.00 – 12.00 uur

Afscheidshuis Rucphen

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID. Afscheidshuis: Kantoor:

Schijfse Vaartkant 1B, Rucphen Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Verhoeven Rouwvervoer- wit rouwvervoer

Tel.: 06-53 33 84 16

www.verhoevenrouwvervoer.nl

U kunt nu zelfs ramen lappen op een zon-

Iedereen kaneen nustreeploos snel en makkelijk resultaat dat nige dag. Met er wezen mag. ramen lappen. ^dZW>KK^

Met de JEMAKO raamdoeken die iedereen

Tijdelijk extrawe voordelige sets. roemen. Maar hebben nog veel meer, te veel om op te noemen. Mocht u in Schijf eens neer willen strijken. Kom dan gerust onze shop eens Carla Nouws, Hoeksestraat 4, bekijken. 4721 AB SCHIJF

Tel. 0165-343734 E: carla.nouws@home.nl

VROUW ZOEKT VROUW Voor romantische duurzame relatie

IK ZOEK EEN MAATJE VOOR EEN RELATIE MET PASSIE EN ROMANTIEK

www.mens-en-relatie.nl

www.mens-en-relatie.nl

088-0221900 (alle regio’s)

Hoogste slagingspercentage met persoonlijke bemiddeling

Carla Nouws, Hoeksestraat 4, 4721 AB SCHIJF, T. 0165343734 Ook online : www.jemako-shop.com/carla-nouws

Kampeer

Bardani windb reker Luxe windsch met ramen en bovenliggerers m €99,99 99 voor

59,

50% KORTING Seizoensvo ten t Dorema Daor kota lx FMNZQEEXMR GPVEEQ¾ETTIR

595,-

Thetfordeistof toiletvlo R PMXIV¾IWWI Activ blue, green, rinse99 per stuk 7, 2 stuks voor

15,-

Op zoekt naar een partner? Bij Mens & Relatie heb je de grootste slagingskans. Gun jezelf dit geluk en bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 (alle regio’s)

Voor man/vrouw relaties, man/man en vrouw/vrouw.

Infra & verhuur

PAARDENBAKKEN, STAL- EN MONTAGEWERK Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Megastore

VERVAT.NL

Bardani Cortin a 210 La o Ademend Rip p TC (Kato rg-Po Zeer geschikt sto lyester) voor lange meen nsen! van 279,99 voor

178,-

PAGINA 7

y ke Mackape Safarica Lalte voor 5 rsonen royale tunnen twntee slaapcabines en luifel. voorzien va van 499,- voor

399,-

240 of 270 Dorem 50% KORTING a Primero Ten Cate All Season tentdoek v.a .

425,-

Hal 2&3 Stadionweg 33 3077 AP Rotterdam 010-482 27 81

OPEN MA.T/M ZAT. 9.30-17.00 HEMELVAARTSDAG 10.00-17.00


Uitgave 03 – mei 2014

Francis c u s

Lievensb erg

ziekenhui s

ziekenhuis

Sa me n o p weg na a r een gezon d e toekomst Het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis gaan fuseren. Wat betekent dat voor u en voor de zorg in deze regio? Met een pagina in De Bode houden we u regelmatig op de hoogte van onze weg naar één ziekenhuisorganisatie en andere ontwikkelingen.

“Fusievoorbereidingen lopen op schema” In 2012 maakten de Raden van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis bekend dat ze na jarenlange samenwerking willen fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met twee volwaardige hoofdvestigingen met elk een eigen aantrekkelijk profiel. “Op die manier kunnen patiënten in de regio Roosendaal – Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit”, zo luidde toen de boodschap.

Eigen profiel Inmiddels is het twee jaar verder en zijn er al belangrijke stappen gezet in het fusietraject. De profielkeuze is gemaakt: de locatie Roosendaal ontwikkelt de komende jaren een profiel met het accent op de oncologische zorg. De locatie Bergen op Zoom ontwikkelt een profiel met het accent op de complex acute zorg.

Een kijkje in elkaars keuken Sinds januari staat er één Raad van Bestuur aan het roer van beide ziekenhuizen en is er één Raad van Toezicht. De managementteams werken al nauw samen en bijna alle maatschappen voeren inmiddels fusiegesprekken. Ook medewerkers van verpleegafdelingen en ondersteunende diensten nemen met regelmaat een kijkje in elkaars keuken of zijn al voor een deel in het andere ziekenhuis aan het werk.

“Het is heel zinvol”

Ambitieus “We wisten destijds dat het tijdspad per 1 januari 2015 behoorlijk ambitieus was”, vertelt bestuursvoorzitter Hans Ensing. “Maar we zitten goed op schema. Tientallen projectgroepen zijn hard aan de slag om de fusie voor te bereiden. De profielen van de beide hoofdvestigingen zijn inmiddels uitgewerkt in een visie op de complex acute zorg voor de locatie Bergen op Zoom en een visie op het oncologisch profiel voor de locatie Roosendaal. Ook is er een verpleegkundige zorgvisie ontwikkeld, waarin de ambities voor de komende jaren zijn beschreven. We zijn blij met het resultaat. De visies sluiten goed aan bij de visie op de ziekenhuiszorg West-Brabant, waarin we vorig jaar onze uitgangspunten voor de profielkeuze hebben verwoord.”

Samen sterker Gaandeweg wordt de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie zichtbaar. Maar ook wordt steeds duidelijker dat de fusie meer is dan het samenvoegen van twee ziekenhuizen. Het creëert kansen om de zorg dicht bij huis nog meer te verbeteren en zorgontwikkelingen door te voeren die ieder ziekenhuis voor zich niet kan realiseren. De Griekse filosoof Aristoteles zei het ruim 2000 jaar geleden al: “Het geheel is meer dan de som der delen.”

Zorg blijft dichtbij Het fusieziekenhuis houdt twee hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal en drie buitenpoliklinieken in Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur. Op de twee hoofdlocaties hebben alle specialismen spreekuren en kunnen patiënten voor alle specialismen worden opgenomen. Ook de voorzieningen in de buitenpoliklinieken blijven zoals ze nu zijn en worden mogelijk zelfs uitgebreid. Daarmee houden we de ziekenhuiszorg in de regio en hoeft u, patiënt, niet verder weg te reizen.

Manon Broekhoven, kinderverpleegkundige in het Lievensberg, heeft een dagje meegedraaid in het Franciscus en is erg enthousiast. “Qua werk maakt het niets uit”, vertelt ze. “We zijn allemaal kinderverpleegkundige en we staan voor ons vak. Ik vond het erg leuk om kennis te maken met de collega’s van Franciscus en om een indruk te krijgen hoe daar gewerkt wordt. Dat is niet veel anders dan bij ons. Het is heel zinvol om een kijkje te nemen in het andere ziekenhuis. Zo weet je al een beetje wat je aan elkaar als toekomstige collega’s hebt”.

“Het beste van twee werelden”

Grootscheepse verbouwing in het Franciscus Ziekenhuis

COLOFON

De komende jaren zult u in het Franciscus Ziekenhuis naast personeel, patiënten en bezoekers ook regelmatig medewerkers uit de bouw tegen het lijf lopen! Het ziekenhuis staat namelijk aan de vooravond van een omvangrijk bouwproces. Als eerste wordt in juni gestart met de bouw van een nieuwe intensive care, gecombineerd met de hartbewaking. Ook wordt het scopiecentrum verbouwd, gevolgd door de renovatie van de verpleegafdelingen. De poliklinieken vormen de laatste fase van de verbouwingsoperatie. Daarmee is het gehele ziekenhuis onder handen genomen en volledig uitgerust voor de toekomst! We houden u op de hoogte. Deze pagina is een gezamenlijke uitgave van het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. De redactie wordt gevormd door de stafafdelingen PR & Communicatie.

Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal Tel. (0165) 588000 www.franciscusziekenhuis.nl

Lievensberg ziekenhuis Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel. (0164) 278000 www.lievensbergziekenhuis.nl

Correspondentie naar: communicatie@fzr.nl of info@lievensberg.nl

Jack Vermeulen, hoofd Catering in het Franciscus, werkt sinds maart voor de helft van de tijd in Lievensberg als hoofd Voeding. “De verschillen tussen de afdelingen waren best groot,” vindt Jack. “Er wordt bijvoorbeeld met andere computerprogramma’s gewerkt en ook de tijd waarop de warme maaltijden aan patiënten worden geserveerd, is anders. Met elkaar zijn we nu bezig om één manier van werken in kaart te krijgen. Door op twee locaties te werken zie je de plussen en minnen van beide ziekenhuizen. Dat is mooi, want zo kun je er het beste uithalen.”


3D LAAGE NG N

BRADERIEAANBIEDINGEN

“MERKKLEDING!� Blazers

â‚Ź199

â‚Ź149

â‚Ź79

p/st â‚Ź25,-

Shirts

â‚Ź79

â‚Ź49

â‚Ź59

p/st â‚Ź10,-

Pantalons/

Vrijdag 30 mei 10.00-20.00

Zaterdag 31 mei & Zondag 1 juni vanaf 10.00-18.00

Rokken

â‚Ź149

â‚Ź179

â‚Ź89

p/st â‚Ź15,-

* MAC

Pullovers

â‚Ź99

â‚Ź109

â‚Ź79

p/st â‚Ź20,-

* Geisha

* Sandwich

* S’NOB

* Expresso

* Aaiko

Jeans

â‚Ź79,95 â‚Ź129

â‚Ź149

p/st â‚Ź20,-

* S.O.S. Jeans * Sao Paulo

* 10 Feet

* Question

S t .

J a n s t r a a t

5 8 a + b

-

H o e v e n

-

0 1 6 5 - 5 0 6 0 4 8

Ze zijn er weer!!

NIEUWE AARDAPPELEN '25(¡6 )5,(6/$1'(56

In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: s Binnendeuren s Buitendeuren s Hang- en Sluitwerk DE V ER N IE U W M SH O W R O O

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

Gratis geschrapt %LM)DP:LMQHQ(HUVWH0ROHQZHJ+RHYHQ Maandag en Woensdag gehele dag gesloten

+RXWKDQGHO+%Sprundel Maatwerk tuinhuizen,carports,tuinschermen enz. in eiken en douglas. Eiken vloeren, MDF plafonds tegen zeer scherpe prijzen!

SUPERACTIES!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

Bel voor info of een afspraak (ook Âśs avonds)! Telnr: 06 57595375 www.houthandelhb.nl

KOOPJES WEEK:

KOOPJE

Steakhouse speklapjes 500 gram â‚Ź SPECIAL

Kip Lemon Bite Lekker fris barbecue spiesje van kip met citroen en knoook. Haal de citroen van het spiesje en grill dit apart. Grill het vlees aan het spiesje gaar en eet het met de frisse citroen.

175

per stuk â‚Ź met gratis kanslot

SPECIAAL AANBEVOLEN

ADVERTORIAL

â‚Ź

4 Tartaartjes

Een nieuw plafond in ĂŠĂŠn dag! U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat verbouwen. NIET BIJ PLAMECO! Wij spannen een nieuw plafond onder uw huidige plafond in slechts ĂŠĂŠn dag ! Terwijl de meubels blijven staan. En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel mee. Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met uw eigen lampen of (LED) inbouw verlichting, alles kan. Natuurlijk is Plameco plafonds erkend door het CBW

495

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 4 varkenshaas sateetjes GRATIS bakje satesaus SALADEAANBIEDING

150 gram Filet Martino halen 100 gram BETALEN Win barbecueprijzen! Gratis kanslot Bij aankoop van barbecuespiezen of besteding vanaf 10 euro

Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

Keurslager

MONDEN

ST. JANSTRAAT 38 SPRUNDEL TELEFOON 0165 - 382 330

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging Plafondshow 1)*$!' -%) !3%1$!' -%) /.$!'*4.)

595

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur 11.00 tot 15.00 uur

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

Zoveel variatie vind je alleen maar bij Bakkerij van Oers!!! van vrijdag 30 mei 2014 t/m donderdag 5 juni 2014:

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ............................................... Adres: ......................................................................................................... Postcode: ........................................Woonplaats:..................................... Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

      

   

 

,!&/.$2:)%1,)*23%.:%1,)#(3).'

)*$%.2$%8%20%#)!,%2(/6+4.348)#(4)35/%1)',!3%.5//1,)#(3%./5%1$%5%,% -/'%,)*+(%$%.5!.$)34.)%+%%."%01/%&$%0,!&/.$2723%%-%+/&9%23!!3+,!!1

Appel cake met toffee smaak Nieuw!! NU â‚Ź 2.25

van vrijdag 30 mei 2014 t/m donderdag 5 juni 2014:

Anijs bollen 5 stuks â‚Ź 0.99

Iedere Vrijdag brood dag:

Wit, Tarwe en Volkoren brood â‚Ź 1.95 Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nl Aanbiedingen alleen geldig in onze winkel!!

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda, 076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

tel. 0165-383119 St. Janstraat 75 Sprundel


Activiteiten dorpshuizen Gemeente Rucphen GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERN Zaterdag 31 mei: gesloten Zondag 1 juni: gesloten Maandag 2 juni: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 18.30-21.00u Majorette; 18.0019.00u Inschrijven Wandelvierdaagse; 19.00u Wandelvierdaagse Dinsdag 3 juni: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.30-15.30u SKW Dansen; 18.30-22.00u Hang Out (Jongerencentrum Ut Honk); 18.00-19.00u Inschrijven Wandel4daagse; 19.00u Wandel4daagse; 20.30-21.30u Zumba Woensdag 4 juni: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 10.00-11.30u Alleenstaandeclub “Met moed vooruit”; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.30-15.30u KBO Bingo; 18.00-19.00u Majorette; 19.00u Wandelvierdaagse; 19.30-21.30u Con Grazia Donderdag 5 juni: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 09.00-10.00u Traverse Maatschappelijkwerk; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.00-14.15u SKW Volksdans; 18.30-21.30u Sempre Crescendo; 19.30-22.30u Kletskousen; 20.0022.00u Colijn; 19.00u Wandelvierdaagse Vrijdag 6 juni: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 10.30-11.30u RVP Spreekuur; 13.00-16.00u Open inloop; 13.00-16.00u WAO Groep “De Spin”; 18.00-20.00u Jan Evers; 18.0019.00u Majorette; 19.00u Wandel4daagse GEMEENSCHAPSHUIS DE VAART Maandag 2 juni: 13.00-17.00u skw competitie biljarten / kaarten open inloop; 13.30-14.30u kvo mensendieck; 15.3016.30u kleutergym HV Orion; 15.30-17.00u koperles NEO; 16.00-18.00u dwarsfluitles NEO; 16.00-18.00u judoles judovereniging Kiai; 17.30-20.00u majorette The Fantasy Kids; 19.00-20.30u spreekuur bouw en houtbond FNV; 20.00-21.00u sporten heren Dinsdag 3 juni: 13.00-16.00u skw handwerken; 15.30-17.00u klarinetles NEO; 17.00-20.30u majorette The Fantasy Kids;

19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 20.30-22.00u volleybal Woensdag 4 juni: 13.00-16.30u skw biljarten / kaarten open inloop; 13.30-16.00u koersballen; 18.00-20.00u majorette The Butterflies; 19.30-22.30u bestuursvergadering NEO Donderdag 5 juni: 13.00-16.00u KBO fruitmandjes maken; 13.30-15.30u Weight Watchers; 15.30-17.30u drumbandles NEO; 17.30-20.00u repetitie drumband NEO; 18.45-20.00u repetitie NEO B-orkest; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 19.00-20.00u blokfluitles NEO; 19.3021.00u klarinetles NEO; 20.00-22.30u repetitie NEO A-orkest. Vrijdag 6 juni: 18.30-21.00u De Peeperklips Zondag 8 juni: 10.00-13.00u ledenvergadering De Vogelvrienden Algemene informatie: Voor nadere informatie over het huren van ruimte of bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met Leon Verpaalen tel. 0165-341908 of per E-mail devaart@home.nl U kunt ook de website bezoeken: www.devaartrucphen.nl GEMEENSCHAPSHUIS D’N HOGE DRIES Bezoekadres: Zoeksestraat 5a, 4721 AC Schijf, tel. 0165-342649 Maandag 2 juni: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten Jac Struystrofee; 15.30-17.00u KNA minirette/majorette; 18.00-20.30u KNA minirette/majorette; 18.30-20.30u SKW Avondvierdaagse Schijf; 19.00-23.30u Biljartclub de Vrolijke Fotsers; 20.30-21.30u Dames gymgroep 3 Dinsdag 3 juni: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-10.00u KVO Pilates; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten Jac Struystrofee; 18.30-20.30u SKW Avondvierdaagse Schijf; 18.30-19.30u SKW Pilates; 19.3022.30u Biljarten; 19.00-20.00u Fysiotherapeutische oefentherapie. Woensdag 4 juni: 09.15-10.15u SKW Gym ouderen; 12.45-14.45u Streetdance; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.3016.00u Handwerkgroep, open inloop; 18.30-19.30u Dames gymgroep 1; 18.3020.30u SKW Avondvierdaagse Schijf; 19.30-20.30u Dames gymgroep 2; 20.3021.30u Dames gymgroep 4 Donderdag 5 juni: 08.30-09.30u Bloed-

prikken; 09.00-13.00u Bibliotheek, uitleen jeugd & volwassenen; 09.30-10.30u Ouderenkoor; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten en kaarten, open inloop; 18.30-20.30u SKW Avondvierdaagse Schijf Vrijdag 6 juni: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 14.00-16.00u KBO Koersbal; 18.00-20.30u SKW Avondvierdaagse Schijf Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten of de reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Schijf, tel. 0165-342649. JEUGDHUIS DE LOUWEN Bezoekadres: Kerkstraat 6, Rucphen, tel. 0165-342064. Maandag 2 juni: 18.00-21.00u SKW Avondvierdaagse Rucphen Dinsdag 3 juni: 18.00-21.00u SKW Avondvierdaagse Rucphen Woensdag 4 juni: 18.00-21.00u SKW Avondvierdaagse Rucphen Donderdag 5 juni: 09.30-10.30u SKW Gym 55+; 15.00-16.15u SKW Volksdans 55+; 18.00-21.00u SKW Avondvierdaagse Rucphen Vrijdag 6 juni: 18.00-21.00u SKW Avondvierdaagse Rucphen; 19.15-20.45u Peeperklips, jeugdtoneelvereniging; 19.00-20.30u Scouting (Welpen) Zaterdag 7 juni: 10.00-11.30u Scouting (Bevers); 10.00-12.00u Scouting (Gidsen); 18.00-23.00u SKW Vrijwilligersavond Algemene informatie: Meer informatie over de activiteiten in Jeugdhuis de Louwen en van SKW Rucphen kunt u vinden op de website: www.skw-rucphen.nl U kunt ook contact opnemen met Diana Schotting (Sociaal Cultureel Werker) tel. 0165-342064.

Voor al uw verzekeringen Koen Beenackers

VESTIGING ZUNDERT Het Laar 1, 4881 DS Zundert Tel. 076-597 17 00, Fax 076-597 28 79 koen@sweere.nl www.sweere.nl

Zondag 1 juni

Steunpunt mantelzorg

Mantelzorgers op respijtweekend

Mantelzorgers in 2013 respijtweek in Vlieland.

RUCPHEN - Ook dit jaar is er voor de mantelzorgers van de gemeente Rucphen een respijtweekend georganiseerd. Dit jaar gaan we met 34 personen naar landgoed de Biestheuvel. De vrijwilligers en mantelzorgconsulentes van het steunpunt mantelzorg hebben achter de schermen veel werk verricht. Maar nu is het zo ver, we vertrekken vanuit Rucphen met de bus naar Hoogeloon om daar met elkaar weer op adem te komen, en het zorgen

voor de naaste los te laten en het na maandag weer op te pakken. Het beloofd weer een heerlijk weekend te worden. Van vrijdag tot maandag worden de mantelzorgers in de watten gelegd. Nader bericht over dit weekend volgt.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Bedevaart naar Beauraing RUCPHEN - Begin juni vindt de jaarlijkse bedevaart plaats naar het kleine dorpje Beauraing, vlakbij Dinant, in de Belgische Ardennen. De verzorgde bedevaart van 14-15 en 16 juni wordt begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging. Indien u met de verzorgde bedevaart mee wilt gaan betekent dit dat u zaterdagochtend vertrekt vanuit Bergen op Zoom en maandagavond hier weer terugkeert. Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom, op de plaats waar Maria in 1932 en 1933 vele keren verscheen aan 5 kinderen. In Beauraing gaf Maria aan de kinderen een boodschap: ”Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen.” Het samenzijn is rondom een thema

wat terugkomt in de diensten, die ter ere van Maria worden gehouden en die als hoogtepunten worden ervaren. Dagbedevaart zondag 15 juni Het vertrek is zondagochtend vroeg. Er zijn meerdere opstapplaatsen in de regio. Onderweg in de bus wordt er gebeden en worden er enkele liederen gezongen ter ere van Maria. Tevens is er een tussenstop om een kopje koffie of thee te drinken. Om 11.00 uur is er een hoogmis en ’s middags het lof met ziekenzegening. Indien u dit wenst kunt u die zegening ontvangen. De dagbedevaartgangers vertrekken tussen 16.30-17.00 uur weer vanuit Beauraing richting Nederland. Belangstellenden voor de verzorgde en dagbedevaart kunnen informatie inwinnen bij dhr. J. Goorden 0165-563841.

Kring Pannenhoef

KBO bedevaart in Zegge druk bezocht

Open dag Naturistenterreinen RUCPHEN - Zondag 1 juni is het Wereld Naturistendag. Net als voorgaande jaren organiseert Zon en Leven op deze datum een open dag. Op alle negen terreinen van de vereniging verwelkomen wij bezoekers om kennis te maken met de voordelen van het naturisme. Je kunt die dag ongekleed, maar ook gekleed onze terreinen bezoeken. Naturisten kunnen op de terreinen van Zon en

Leven altijd genieten van onbezorgd bloot recreëren. Vandaar ons motto ‘Kleren Uit in eigen land’. Voor naturisme is niet veel nodig. Een beetje goed weer en een mooie plek is voldoende om naakt te recreëren. Dus de ‘Kleren Uit in eigen land’ en vlak bij in de buurt. Met deze knipoog willen wij naturistisch Nederland uitnodigen om op 1 juni eens kennis te komen maken. Breng een bezoekje aan één van onze negen Zon en Leven terreinen. Er is er altijd wel een

bij jou in de buurt. Adres en routeadvies zijn te vinden op deze website in het menu terreinen. In Nederland zijn zo’n 2 miljoen mensen die (wel eens) bloot recreëren. Bij Zon en Leven kan dat in een paradijselijk natuurlijke omgeving. Gewoon een dagje in de zon en/of een bezoekje aan de sauna. Kan natuurlijk ook langer met caravan of tentje. Ervaar de Zon en Leven. Op de Open dag is bloot zeker niet verplicht.

15.850 euro: 317 stoelen

Eerste grote actie Inrichting Dorpshuis SPRUNDEL - De eerste grote actie voor de inrichting van het dorpshuis heeft € 15.850,- opgebracht. 36 vrijwilligers gingen op zaterdag 24 mei in het dorp langs de deuren, onder het motto ‘Schenk een stoel voor een goed doel’. Fictief werden in totaal 317 stoelen á € 50,geschonken. Met de opbrengst van eerdere acties en giften staat de ‘thermometer’ bij De Trapkes nu op € 23.100,-. Dat betekent dat er nog zo’n € 77.000,- binnen moet komen om straks, als het kerkgebouw tot dorpshuis verbouwd is, dat huis voor het plaatselijk gemeenschapsleven eigentijds in te kunnen richten. Want, naast stoelen

zijn er ook tafels, kasten en allerlei apparatuur nodig. En de inrichting van de foyer, het podium, het jeugdhonk, de kookstudio vraagt nog tienduizenden euro’s. Daarom komen er diverse grote en kleine acties. Zo worden er momenteel statiegeldflessen ingezameld. Diverse clubs en vrijwilligers gaan tijdens de St. Jansfeesten actie voeren. Dan komt bij de tent op het plein ook een ‘Glazen Dorpshuis’. In het laatste weekend van september is onder meer een sportgebeuren en benefietavond gepland. En men kan er al rekening mee houden dat direct na de verhuizing van De Trapkes naar het nieuwe dorpshuis, vermoedelijk in november, een grote rommelmarkt gehouden wordt. Tijdens de actie vorige

week zaterdag bleken veel mensen niet thuis te zijn. Bij De Trapkes kan men nog altijd ingevulde formulieren van de stoelenactie afgeven, zo’n formulier invullen of contant een ‘stoel schenken’. Bij contant betalen krijgt men gelijk een certificaat mee waaraan een loterij verbonden is. Mensen die een machtiging afgaven krijgen hun certificaten, nadat hun geld op de rekening staat, thuisbezorgt. Na een telefoontje naar De Trapkes, tel. 382889, kan een vrijwilliger met ‘stoelcertificaten’ langskomen. Iedereen die wil helpen om het huis voor de verenigingen en alle inwoners van Sprundel in te richten kan geld overmaken op ‘Actie inrichting dorpshuis’ rekeningnummer NL47RABO 0153749350. PAGINA 10

Veel KBO-bedevaartgangers in Zegge.

ZEGGE - Op woensdagmiddag 21 mei kwamen ruim 275 pelgrims naar de bedevaartdienst naar Zegge. Om 13.45 uur werd door lector Stien Mol de rozenkrans gebeden gevolgd door ‘Wij groeten u, o koningin’ dat gezamenlijk werd gezongen. Het gemengd koor Zegge onderleiding van Marco Buijs de organist zorgde voor de muzikale omlijsting tijdens de dienst. De voorzitter KBO Kring Pannenhoef Jos Hereijgers verwelkomde de pelgrims uit Zundert, Klein Zundert, Achtmaal, Rijsbergen, Etten-Leur, Sprundel, Schijf, Rucphen, St.Willebrord en Zegge. Pastor Kalb opende de dienst en gaf aan dat hij

zeer verrast was door de grote opkomst. Na afloop van sfeervolle dienst werd er door vele een bezoekje gebracht aan de Mariakapel en natuurlijk werd de middag afgesloten met een heerlijk kopje koffie in de Nieuwenbergh. Gedichten en overpeinzingen allemaal in het teken van ‘vrouw zijn’ benadrukken de bijzondere positie van Maria. Ze is er het hele jaar door en wordt het hele jaar door bezocht. Maar in de meimaand komen er extra veel pelgrims. Ze is de stille kracht ze staat in het teken van liefde , als vraagbaken of gewoon als vrouw waar je iets moois mee wil delen. Het was een waar genoegen deze middag in Zegge te mogen meemaken.


PRIJS

T E L T ELOU

TEG

VERLAGINGEN

30 en 31 mei 9 Schwarzwälder v an 1.4

v an 1.49

1.

39

Schinken 150 g

volgens de Con

150 g

sumentenbond

v an 1.39

1.

29

Yorkham 150 g

150 g

1.

09

150 g * Bron Consumentengids april 2014.

Katenspek 150 g

Vanaf woensdag 28-05-2014

van 0.69

0.65

v an 1.09

0.

99

DUMPPRIJZEN ISO-RENO * * * * * *

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN TIMMERWERKEN HOOGRENDEMENT ISOLATIEGLAS TERRASOVERKAPPINGEN ROLLUIKEN/SCREENS/MARKIEZEN SEKTIONAL GARAGEDEUREN

WWW.ISO-RENO.NL De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

Voetbalshirt Dames en heren. Maten: S t/m XL.

Schultenbräu biertapje

6.99

5 LITER

8.

Luchthoorn

99

1.79

Benq DLP Beamer - Standaard SVGA resolutie 800x600 - Helderheid: 3000 ANSI-lumen. Ook bij daglicht helder en scherp - 3D via HDMI

A 2X DIGIT

Ook sanitair, radiatoren, glaswanden, spiegels e.d.

Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

*

Ontbijtspek

vvan 1.19

Kipfilet

1.39

Beenham

van 9.00 tot 18.00 uur

Centrum voor volledige gebitsprothese en implantologie Praktijk open voor nieuwe klanten Voor een nieuwe gebitsprothese, implantaatprothese en aanpassingen. Vergoeding door alle verzekeringen. Behandeling volgens telefonische afspraak. Ook voor patiënten met eigen tanden en kiezen is de praktijk geopend. Eigen tandarts aanwezig. Venneveld 20 (Majoppeveld-Noord) 4705 RR Roosendaal

0165 527490 voor reparatie in het weekend: 06 54324222

299.00

L ZOOM

Open van ma. t/m do. van 7.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur.

E 

Lavendel of rotsplantjes 6-pack. Vanaf 28-05-2014

2.99

* Prijzen geldig t/m 01-06-2014

95 4. GR 500 . P . P TEL SCHO BBQ BUIKSPEKLAPPEN KG 2.99 KEUZE UIT MEER DAN 20 SOORTEN VLEES

Pioenen*

Rozen*

Diverse soorten en kleuren, ook wit. 7-12 stelen. Lengte: 50 cm.

Diverse kleuren. 18 stelen. Lengte: 40 cm.

3.99

2.19

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

RIBHAASKARBONADE KG 3.99

PAARDENBIEFSTUK HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

11.80

PAARDEN KOGELBIEF ½KG

www.aldi.nl

99 4. KIP

KG

SPARE 99 VARKENS 99 99 2. RIBS KG 3. FILET KG 4. FILET KG 4.99

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL

22


Centraal en eigentijds wonen in Zundert

START VERKOOJPUN!I

DINSDAG 3UR 19-21 U

25 schitterend gelegen woningen voor koop, koop-voor-starters en huur Op een perfecte locatie in Zundert tussen de Nachtegaalstraat, Prinsenstraat en bestaande wijk de Wielewaal worden 25 nieuwe woningen gerealiseerd, waarvan 9 huurwoningen. De koopwoningen zijn verdeeld in 2 twee-onder-een kapwoningen, 10 hoekwoningen waarvan 4 met dwarskap en 4 tussenwoningen.

LOCATIE: KANTOOR VAN HASSEL MAKELAARS, MOLENSTRAAT 50 ZUNDERT

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.VANHASSELMAKELAARS.NL OF 076 597 59 00

2099 3,

voor

Roosjes in diverse kleuren

Alle zijde rozen -20% korting

2 +1

Alle rozenstruiken en -stammen

gratis

20% korting Vintage woonkussen. 45x45cm. Van 12,50 voor

7,95

Let op! 5 juni mannenavond

Rozenpotgrond 20 Ltr. Per stuk 5,69

1 +1

gratis

Met echte mannenacties en mannenactiviteiten! Kijk voor meer info op: www.lifeandgarden.nl-winkels-Etten-Leur

genieten met groen LIFE & GARDEN BREDA IABC 5024 (t.o. MediaMarkt Woonboulevard), 076-7630885 LIFE & GARDEN ETTEN-LEUR Lage Vaartkant 11, 076-5034956

www.lifeandgarden.com

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN OP: www.lifeandgarden.com

HEMELVAART GEOPEND VAN 11-17 UUR

tuincentrum

Actieartikelen zijn geldig vanaf week 22, 29 mei t/m 1 juni 2014 zolang de voorraad strekt. Prijs-en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden.

Rozenfestival!


Gemeentelijk nieuws

Week 22 28 mei 2014

‡ 7 KHDWHUYRRUVWHOOLQJ µDOV MH RYHUPRUJHQ RXG EHQW¶. Bijna iedereen wil zo lang mogelijk comfortabel zelfstandig thuiswonen. Maar wat daar allemaal bij komt kijken, is lang niet voor iedereen helder. Wilt u beter voorbereid zijn en weten wat u nú al zelf kunt doen? Kom dan op maandag 2 juni naar De Lanteern te St. Willebrord. Op die dag organiseren Thuisvester en gemeente Rucphen met medewerking van Stichting Groenhuysen de theatervoorstelling ‘Als je overmorgen oud bent’. De voorstelling is gratis. Na het optreden is er gelegenheid om vragen te stellen aan de betrokken partijen. De voorstelling vindt plaats om 10.30 en 13.30 uur. U kunt zich aanmelden via info@thuisvester.nl. Ook kunt u zich aanmelden via telefoonnummer (0165) 380 200. Voor de voorstelling geldt: op = op. Een kopje koffie staat voor u klaar. ‡ Ontheffing verleend voor het tijdelijk afsluiten van Kerkstraat te Rucphen op vrijdag 6 juni 2014 van 19.30 uur tot 20.30 uur. De Kerkstraat zal daarbij tijdelijk worden afgesloten vanaf Jeugdhuis ‘De Louwen’ tot aan de kruising met de Goedevaart. ‡ Ontheffing verleend voor het tijdelijk afsluiten van Pastoor Palsstraat te St. Willebrord op zaterdag 28 juni 2014 van 11.30 uur tot 12.30. De Pastoor Palsstraat zal daarbij worden afgesloten vanaf de kruising met de Singelstraat tot aan de Pastoor Palsstraat 5. ‡ De vastgestelde besluitenlijst van het college (d.d. 13 mei 2014) is te raadplegen via www.rucphen.nl (klik bij “Gemeente” op College van B & W). De besluitenlijst ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. Bovenstaand nieuws is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

Sluiting wegens Hemelvaart Op donderdag 29 en vrijdag 30 mei a.s. is het gemeentehuis gesloten. De milieustraat is alleen op 29 mei dicht. Voor dringende zaken voor wat betreft de aangifte van geboorte/overlijden kunt U telefonisch contact opnemen met mevrouw Jacqueline Ossenblok van de gemeentewinkel: 06-30399036.

Informatiebijeenkomst Emmausplein e.o. – St. Willebrord De gemeente is bezig met de opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor het Emmausplein in het centrum van St. Willebrord. Over het voorontwerp van dat bestemmingsplan wordt een informatiebijeenkomst gehouden op: donderdag 5 juni 2014 in ‘t Pleintje (grote zaal), Kanariestraat 15 aanvang: 19.30 uur. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het nieuwe plan gepresenteerd en toegelicht. De ontwikkelende partijen geven een impressie van hun bouwplannen. Ook zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. De gemeente nodigt belangstellenden van harte uit voor deze bijeenkomst. Aanmelden is niet nodig.

Ledigen containers bij verhuizing en overlijden Het komt regelmatig voor dat na een verhuizing naar een verzorgingstehuis of overlijden de woning pas na enige tijd wordt leeg gemaakt. Spijtig genoeg zijn al verschillende personen bij het leeg maken van de woning onplezierig verrast met het feit dat de afvalcontainers niet meer werden geledigd omdat deze waren geblokkeerd.

Raadsvergadering 4 juni 2014 Woensdag 4 juni om 19:30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten. De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien op het gemeentehuis en downloaden via www.rucphen.nl/ raadsinformatie. ‡ B asisregistratie Personen (BRP). ‡ Beleid peuterspeelzaalwerk/voor- en vroegschoolse educatie. ‡ Zienswijzen bij ontwerp-begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. ‡ Benoeming commissielid. Spreekrecht Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of griffier@rucphen.nl.

Controlebericht NL-Alert op 2 juni Op maandag 2 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiel juist heeft ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www. nl-alert.nl en stel uw mobiel in. Waarom NL-Alert? Stel, er breekt een grote brand uit waarbij

veel rook vrijkomt. Als u zich in de omgeving bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin staat precies wat er aan de hand is. En wat u het beste kunt doen. Dankzij NLAlert kunnen in de directe omgeving van de noodsituatie meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. Hoe werkt NL-Alert? Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt een tekstbericht over een (dreigende) noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving. De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is volledig anoniem en helemaal gratis. Waarom is een controlebericht nodig? Aan de hand van het controlebericht kunt u nagaan of u uw telefoon juist hebt ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Dankzij het controlebericht kunt u zelf ervaren welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet. Hoe stel ik mijn mobiel in voor NL-Alert? Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet u dit zelf doen. Ga daarom nu naar www.nl-alert.nl en ga na of u uw mobiel moet instellen.

Verkeersbesluit Verbod voor motorvoertuigen te Rucphen nabij Zwarte Sloot Tot het instellen van een verbod voor motorvoertuigen, scooters en bromfietsers met uitzondering van het gemotoriseerd voor het beheer en onderhoud door plaat-

Aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Afwijken van bestemmingsplan Een overdekt terras

Aanvraag Munnikendijk 10, Sprundel

19 mei 2014

Sprundelseweg 51, Rucphen

19 mei 2014

Bouw Realiseren van een tweetal vuurwerkopslagplaatsen Kap

In het vervolg wordt bij verhuizing naar een verzorgingstehuis of overlijden als volgt gehandeld. Als door verhuizing naar een verzorgingstehuis of overlijden een woning leeg komt te staan, kan nog tot het eind van de daaropvolgende maand gebruik worden gemaakt van de afvalcontainers en de afvalpas voor de milieustraat. Na deze periode worden de chips van de afvalcontainer en de afvalpas op het betreffende adres geblokkeerd.

Een meerjarige vergunning (voor vijf jaar)

Voorbeeld Mevrouw Van Drecht verhuist op 5 mei 2014 naar een verzorgingstehuis. Dan heeft zij tot 30 juni 2014 de gelegenheid haar afvalcontainers te laten ledigen of met de afvalpas de milieustraat te bezoeken.

Indien er voor het verstrijken van de genoemde termijn nieuwe bewoning plaatsvindt op het betreffende adres, is de datum van de inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie van de nieuwe bewoner bepalend voor de nieuwe afvalregistratie.

Een fijnspar, hazelnoot en hulst

Raadhuisstraat 5, Rucphen

Dorpsstraat t.h.v. gemeenschapshuis De Lanteern. Tijdelijk afgesloten tussen Sportparkstraat en Monseigneur van Rooijstraat.

Verzonden 22 mei 2014

Standplaatsvergunning

Een meerjarige vergunning (voor vijf jaar) Voor de verkoop van brood, koek en banket Voor de verkoop van vis en visproducten

21 mei 2014

Evenementenvergunning

Buitenspeeldag St. Willebrord op 28 mei 2014 van 13.00 - 17.00 uur

Inzage vanaf 28 mei a.s. gedurende zes weken in het gemeentehuis. Bezwaar en voorlopige voorziening Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te zijn gericht aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Binnentuin 1 te Rucphen. Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Tevens bestaat de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. In dat geval zal deze beslissing pas in werking treden nadat op het verzoek is beslist. Het verkeersbesluit is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

Inzage en reacties Omgevingsvergunningen Inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden, vanaf de dag van deze publicatie. Regulier verleend of ingetrokken: bezwaar Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning en verleende persoonsgebonden gedoogbeschikking kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening.

COLOFON

Om misverstanden en teleurstellingen in de toekomst te voorkomen zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het blokkeren van de chips van de afvalcontainers en de afvalpas.

sing van verkeersbord RVV - C12 en C13 bij de Canadastraat – Achterhoeksestraat te Rucphen nabij Zwarte Sloot (natte ecologische verbindingszone).

Rucphen en St. Willebrord

21 mei 2014

Emmausplein, St. Willebrord

21 mei 2014

Melding activiteitenbesluit Struikhei ong., Sprundel Bremstraat 158, St. Willebrord

Melding mobiel breken bouw- en sloopafval I.v.m. het slopen van bouwwerken

Postbus 9, 4715 ZG Rucphen Binnentuin1, 4715 RW Rucphen www.rucphen.nl Telefoon: 0165-349500 Fax: 0165-341375 E-mail: gemeente@rucphen.nl Openingstijden Loop binnen zonder afspraak: elke werkdag 08.00 - 12.00 uur woensdag 08.00 - 20.00 uur Of maak een afspraak: elke werkdag 08.00 - 17.00 uur woensdag 08.00 - 20.00 uur Storingen: 0165–349649

Wet milieubeheer

Voor het stallen van containers op een deel van het perceel (sectie U-326) Voor de inrichting

Verzonden

De Raadhuiskrant is een wekelijkse uitgave van de gemeente Rucphen. De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/bekendmakingen

Scherpenbergsebaan 39, Schijf

Volg de ontwikkelingen van de gemeente en de activiteiten van het college van B&W via Twitter: @gemrucphen nieuws en contact @raadhuiskrant bekendmakingen @puurrucphen evenementen @bmrucphen burgemeester @r_lazeroms wethouder @mj_debruijn wethouder


Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening doen. De vergunning wordt dan pas van kracht nadat op dat verzoek is beslist. Als er geen bezwaren zijn ingediend, wordt de vergunning zes weken na het verlenen ervan onherroepelijk. Evenementenvergunning en standplaatsvergunning Tegen een verleende evenementenvergun-

ning kunt u binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. Wilt u dit bereiken, dan kunt u op basis van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek om een voorlopige voorziening dient u samen

met een kopie van uw bezwaarschrift in bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Wet milieubeheer Inzage vanaf de dag van deze publicatie bij de gemeente tijdens openingstijden. Als u de melding wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

KORTE BERICHTEN

Mega zeskamp tijdens Rucphense Feesten

Actie op de buikschuifbaan vorig jaar.

RUCPHEN - Tijdens de aankomende Rucphense Feesten wordt op zaterdag 14 juni de 2e editie van de “Mega 6-kamp” georganiseerd. De organisatie hiervan is in handen van de Rucphense carnavalsvereniging BC De Swingers in samenwerking met Cafézaal De Wereld. De dag wordt afgesloten met een feestavond waarop de verschillende prijzen zullen worden uitgereikt. In navolging op de eerste editie, die vorig jaar tijdens de Rucphense Feesten is georganiseerd, wordt dit jaar de 2e editie van de MEGA 6-kamp georganiseerd. Volgens BC De Swingers op de beste evenementenlocatie, het grasveld in het dorpshart, naast het voormalige gemeentehuis. De gemeente heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het veld, de evenementenvergunning is op zak, de diverse spellen konden vastgelegd worden! Mooier én spectaculairder De eerste editie van de MEGA 6-kamp vond vorig jaar plaats, eveneens op de

zaterdag van de Rucphense Feesten. Het weer was ’s morgens nog even dreigend, maar ‘s middags scheen de zon volop en met een deelnemersveld van 24 teams werd het een geweldig evenement! Al snel was men erachter dat na dit grote succes een 2e editie niet uit kon blijven waardoor er al snel vooruit werd gekeken. In voorbereiding op de 2de editie zijn BC De Swingers en De Wereld om tafel gegaan om te kijken op welke punten verbeteringen mogelijk waren. Zo zou deze editie nog mooier én spectaculairder moeten worden! Mede vanwege het succes van vorig jaar konden meer sponsoren gevonden worden waardoor het evenement naar een hoger niveau gebracht kon worden. Wat zeker zo belangrijk is: dit jaar zijn er geen 24 teams maar al 32 teams ingeschreven! Alle voorbereidingen zijn zo goed als afgerond en De Swingers zijn ervan overtuigd dat deze editie de vorige zal gaan overtreffen. Thema Dit jaar is een thema meegegeven aan de MEGA 6-kamp en dat is: “BRAZIL”. Uiteraard met een knipoog naar het WK wat

in datzelfde weekend van start gaat. Het terrein wordt aangekleed in Braziliaanse sferen en de deelnemers wordt gevraagd hier rekening mee te houden bij hun outfits.

SCHIJF Maag Lever Darm Stichting: De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting die van 18 t/m 24 mei gehouden is, bracht in Schijf 671 euro op. De Stichting dankt alle collectanten en de mensen die een bijdrage leverden.

Spellen Wat spellen betreft kunnen er klinkende namen genoemd worden: de “CrazyRace Stormbaan”, een 23 meter lange “Buikschuifbaan”, het “Jonasspel”, de “Tobbedansbaan”, 2 “zwembadbanen” en bekend uit het tv programma ‘Wipe-Out’; de “Striker”. Alle spellen zijn dubbel uitgevoerd zodat ook tijdens de spellen steeds al een strijd tussen 2 teams kan ontstaan. Zoals gemeld zijn er voor deze editie al 32 teams ingeschreven. De teams bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 personen, hebben allemaal hun eigen teamnaam en captain.

RUCPHEN Vogelbeurs: Op zondag 1 juni organiseert vogelvereniging De Vogelvrienden Rucphen evenals elke eerste zondag van de maand weer een grote Internationale vogelbeurs in gemeenschapshuis De Vaart, St.Martinusstraat 2c te Rucphen. Deze vogelbeurs is geopend van 9.00-12.00 uur. Men kan vogels inbrengen vanaf 8.30 uur. Er worden evenals elke eerste zondag van de maand weer vele vogels in diverse soorten en kleuren verwacht. Expositie Joke Snijders: Ruim twee en twintig jaar geleden is Joke Snijders begonnen met schilderen van katten. Daarna zijn er diverse exposities geweest o.a. n tweemaal in het gemeentehuis in Rucphen. Joke schildert realistische katten met sprekende ogen en bijna aaibare haren. Maar daar is het niet bij gebleven ook andere dieren zoals paarden honden en konijnen en vossen. De expositie in het Arboretum te Oudenbosch is van 1 juni t/m 31 juni, zondag 12.00-17.00u, dinsdag tot zaterdag 13.30-16.30u.

Feestavond Ter afsluiting wordt 14 juni ’s avonds een “Mega 6-kamp” feestavond georganiseerd in café-zaal De Wereld waar ook de prijzen zullen worden uitgereikt. Een van de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar is dat er dit jaar prijzen zijn voor de beste 3 teams, maar dan ook verdeeld in 3 categorieën, dames, heren en mixteams. Ook wordt een prijs uitgereikt voor het meest ludiek verklede team! Bij deze feestavond is de muziek van DJ Timescape.

SINT WILLEBRORD Accordeonparty: Op zondag 1 juni is er weer de maandelijkse accordeonparty. Iedereen met een instrument is van harte welkom. Er is altijd plaats om te spelen, ook voor beginners. Het is een open podium, dus men hoeft zich niet van te voren op te geven. Dit is op een na laatste accordeonparty voor de vakantie. Dan beginnen we weer in Oktober. Drummer en geluid aanwezig. Cafe-zaal ‘t Pleintje, Kanariestraat 15. Gratis toegang en gratis parkeren. Info: Jos v/d Lindeloof. tel: 0165-383384 of 06-23485802.

The Fantasy Kids

Kom kijken Ook voor publiek is de 6-kamp een spektakel om te komen kijken! Er is volop “publieksruimte” op het terrein en voor de kinderen wordt een springkussen verzorgd. Door BC De Swingers is ondertussen alles geregeld om een spetterend evenement neer te zetten voor de Rucphense samenleving, het enige wat ze niet in de hand hebben is het weer, laten we met zijn allen hopen op een zonovergoten dag. Houd de “BC de Swingers” facebook pagina in de gaten voor alle informatie over deze Mega 6-kamp.

KBO’s promoten

Blijf zo lang mogelijk comfortabel thuis wonen

Prachtige ereplaatsen voor the Fantasy Kids.

RUCPHEN - Thuisvester en de Gemeente organiseren gratis een theatervoorstelling Blijf zo lang mogelijk comfortabel thuis wonen.

RUCPHEN - Zondag 25 mei had the Rainbows uit Roosendaal een wedstrijd georganiseerd van de NBTA in Klundert.

Op maandag 2 juni worden er 3 voorstellingen gegeven in de Lanteern in St. Willebrord. Om 10.30 uur, om 13.30 uur en

om 15.30 uur. De voorstelling heet “Als je overmorgen oud bent”. Met liedjes en korte scènes komt ieder in aanraking met het thema Zo lang mogelijk thuis wonen. De gezamenlijke KBO’s uit onze gemeente ondersteunen dit initiatief van harte, tevens wel toegankelijk voor alle ouderen uit onze gemeente. Het is een heel actueel

thema wat voor iedereen binnenkort van toepassing wordt. Dus meldt U tijdig aan deel te nemen aan de actuele voorstelling op 2 juni die word gehouden in de Lanteern in St. Willebrord. U moet zich wel aanmelden want vol is vol. Aanmelden kan telefonisch bij Thuisvester tel. no. (0165) 380200.

Steunpunt mantelzorg zoekt vrijwilligers RUCPHEN - Steunpunt mantelzorg heeft sinds vorig jaar haar kantoor in het nieuwe gemeentehuis. Vanuit dit steunpunt worden vele activiteiten georganiseerd voor de mantelzorgers van de gemeente Rucphen. Hiervoor zijn ook vrijwilligers nodig.

Deze week is men op zoek naar vrijwilligers die het fijn vinden om als maatje met iemand op stap te gaan. Een man van 55 jaar is op zoek naar een maatje die samen met hem zijn leven weer een beetje op de rails kan zetten. Deze man is herstellende van een CVA en is woonachtig in Sint Willebrord. Ook zoekt een mevrouw

met COPD een maatje om zo samen eens te gaan winkelen of gewoon een dagdeel gezelschap. Heeft u een dagdeel in de week tijd om samen met een inwoner van de gemeente Rucphen op te trekken? Aarzel niet, maar neem contact op met steunpunt mantelzorg, tel. 06-12306327.

Activiteiten NEO RUCPHEN - Donderdag 29 mei zijn er vanwege Hemelvaartsdag géén repetities van tamboers, harmonie B-orkest en harmonie A-orkest. Zondag 1 juni gaat het A-team van The Butterflies op concours in Oudenbosch. Deze meiden zijn natuurlijk al heel wat gewend, maar toch is deze keer speciaal, omdat dit

het eerste concours onder leiding van instructrice Angela is. De wedstrijd is niet zo ver weg, nl. in sporthal de Beuk aan de Beukenlaan 4 te Oudenbosch. Het A-team is waarschijnlijk tussen 14.15 en 14.30u aan de beurt. We wensen onze Butterflies bij voorbaat natuurlijk veel succes.

Concert 15 juni Zondagochtend 15 juni, in het weekend van de Rucphense Feesten (kermis en braderie), staat een koffieconcert gepland. Het wordt een uitwisselingsconcert met optredens van het A-orkest van harmonie NEO en Gastels Fanfare. Het concert wordt gehouden in gemeenschapshuis De Vaart en begint om 10.30u. U bent van harte welkom. PAGINA 14

Voor Denise Heeren was het haar eerste wedstrijd van het seizoen en dan ook nog op twee onderdelen, namelijk strut en dance twirl. Ze deed dit niet geheel onverdienstelijk want op het onderdeel strut werd zij eerste in haar klasse met 62 punten. In de dance twirl klasse, waar Denise ook in uitkwam behaalde ze 66 punten. Al met

al een mooie begin van het seizoen voor Denise. Ook voor het Duo Lynell Gillet en Britt Kuystermans was dit hun eerste optreden met de nieuwe show in wedstrijdverband. Dit is in de klasse duo dance twirl. Ook zij hadden een groot succes met hun optreden en ook zij mochten het hoogste podiumplek betreden bij de prijsuitreiking. Met 66,5 punten is er een mooie basis gelegd om het succesvolle vorige seizoen te evenaren of misschien wel te verbeteren. Daarmee waren de podiumplaatsen nog niet allemaal vergeven voor de Fantasy Kids. In de klasse dance twirl presteerde Britt Kuystermans met haar solo ook weer uitstekend. Zij mocht met 69,5 punten naar voren komen en de zilveren medaille ophalen. Daarmee heeft ze haar eerste plaatsingspunten van het seizoen voor de Nederlandse Kampioenschappen later in het jaar. Hiermee heeft zij de goede lijn weer te pakken om er een mooi seizoen van te maken. Wie ook weer de goede lijn te pakken heeft is Lynell Gillet. Zij heeft dit jaar haar soloshow weer opgepakt in de 1 baton klasse en presteert hierin zeer constant. Ze werd beloond met een mooie 64.6 punten. Het was dus een mooi weekeinde voor the Fantasy Kids waarin mooie persoonlijke en clubsuccessen gehaald zijn. Aanstaande zondag is er een wedstrijd in Oudenbosch die georganiseerd wordt door de Brabantse bond. Alle informatie van the Fantasy Kids is te vinden op onze website: www.thefantasykids.nl

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Vlaggen uit in Sprundel SPRUNDEL - Juni is in Sprundel een maand vol evenementen. De dorpsbewoners worden opgeroepen om in die maand de Sprundelse vlag uit te hangen om die evenementen een extra feestelijk karakter te geven. Vlaggen zijn verkrijgbaar in De Trapkes.

De activiteiten: 31 mei Rondje Sprundel, 1 juni uitvoering Stuif-s-in, 4 juni straatspeeldag, 10 t/m 13 juni fietsvierdaagse,14 t/m 17 juni kermis, 16, 17, 19 en 20 juni wandelvierdaagse, 20 tm 22 St. Jansfeesten, 21 juni koningschieten gilde, 24 juni viering St. Jan, 27 t/m 29 juni Beach Soccer.


BREDA

32LB580V Full HD Smart TV

*Bij afname van dit pakket geldt een contractduur van een jaar. Deze aanbieding is alleen geldig voor nieuwe Alles-in-1 klanten die de afgelopen 6 maanden geen Alles-in-1 hebben afgenomen.

*


AUTO’S

Tekst: Bart van den Acker

Jeep Cherokee: compleet nieuw kort

NIEUWS

Dat gebeurt niet vaak: een bestaand model dat in prijs wordt verlaagd! De Nissan Note is in de basisversie per 1 januari € 500 duurder geworden, nu gaat er weer € 200 vanaf. Met de sterkere 1.2 DIG-Smotor daalde de prijs zelfs € 1.000 en die is in de basis daarmee nu goedkoper dan vorig jaar bij de introductie van dit model.

De naam is bekend: de Cherokee, vernoemd naar een stam ‘native Americans’, is al vele jaren een van de belangrijkste modellen van Jeep. Prima, maar deze nieuwe is echt helemaal nieuw. Voor sommigen is het nog steeds even wennen, maar Jeep is via Chrysler eigendom van Fiat en het is duidelijk dat er in de ontwikkeling van dit model ook Italiaanse invloeden hebben gespeeld. Dat kan gelden voor het geslaagde design. De nieuwe Cherokee is strak en modern, alleen de zeven verticale openingen in het front zijn een onmiskenbare verwijzing naar het merk Jeep. De 2,0 liter turbodiesels, met 103 kW/140 pk en 125 kW/170 pk hebben ook duidelijk Italiaanse ‘roots’. De 3,2 liter ‘Pentastar’ V6-benzinemotor (200 kW/272 pk) is op zijn beurt weer zo Amerikaans als een ham-

burger. De diesels zullen in onze contreien ongetwijfeld de overhand hebben in de verkoop. De sterkste diesel krijgt overigens een negentraps automatische transmissie, dat is voorlopig een unicum! Mede door die automaat blijft het verbruik alleszins bescheiden en dat geldt ook voor de CO2-uitstoot: 154 g/km. De minder krachtige variant heeft een handgeschakelde zesbak en brengt het zelfs tot 139 g/km. Dat is een keurige waarde voor zo’n auto, maar die heeft in dat geval wel alleen voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is er natuurlijk ook voor de Cherokee, want enerzijds is het een comfortabele SUV, anderzijds is het wel een Jéép en dat merk staat voor zeer grote capaciteiten in ruw terrein. Jeep biedt zelfs verschillende systemen voor vierwielaandrijving, waarbij de basisversie (‘Active Drive I’) al zorgt voor een variabele verhouding van de aandrijfkrachten tussen voor- en achterwielen. De meeste kopers zullen daaraan al voldoende hebben. De nieuwe Cherokee is leverbaar in drie uitvoeringen: Longitude, Limited en Trailhawk. In samenwerking met Mopar, oorspronkelijk de onder-

delen- en accessoiresafdeling van Chrysler, zijn er liefst honderd accessoires voor deze generatie Cherokee ontwikkeld, dus iedereen kan de auto helemaal naar eigen smaak specificeren. De nieuwe Cherokee is al leverbaar, de prijslijst start bij € 44.990.

Zelfreinigende Nissan Het kan nog gekker! Suzuki verlaagt ook de prijs van de vorig jaar uitgebrachte SX4 S-Cross, maar alleen de versies met dieselmotor. Die vanafprijs ging per 1 januari met € 500 omhoog, nu gaat er liefst € 2.500 vanaf en ligt op € 22.999.

Liefhebbers van (luchtgekoelde) Volkswagens reizen op 1 juni naar het Louwman Museum in Den Haag. Dan wordt hier de ‘Pré ’67 Vintage Volkswagen Show’ gehouden, met veertig verschillende Volkswagens op het voorterrein en twaalf zeer exclusieve uitvoeringen binnen in de Great Hall. Bovendien wordt een uniek prototype onthuld, in het bezit van het museum, een voorloper van de beroemde kever, die onlangs is herontdekt. Voor meer informatie of (slim!) vooraf kaarten bestellen: www.louwmanmuseum.nl.

Nooit meer de auto wassen? Misschien wordt dat in de toekomst wel realiteit. Nissan heeft als eerste autofabrikant een prototype gemaakt met ‘Ultra Ever Dry’-lak. Deze stoot water, olie en ander vuil af, waardoor de auto als vanzelf schoon blijft. Het proto-

Er is een nieuwe, zakelijk interessante variant op de Seat Leon bijgekomen. De Leon 1.4 TGI rijdt op aardgas, hij is er vanaf € 24.150 en voor deze versie geldt bij privégebruik slechts 20% bijtelling.

Zelfrijdende Volvo’s Spookachtig! In en rond Gotenburg rijden honderd volledig zelfstandig rijdende Volvo’s rond. Voor deze proef is vijftig kilometer wegennet gekozen en dat zijn vooral drukke verbindingswegen en snelwegen met veel forensenverkeer. De techniek heet heel toepasselijk ‘autopilot’ en maakt het mogelijk de auto volledig zelfstandig, zonder inmenging van de bestuurder te laten rijden. De juiste rijbaan aanhouden, invoegen, snelheid aanpassen, stoppen en optrekken… de bestuurder is bijna passagier in de eigen auto. Het goede van dit project is dat allerhande betrokken instanties erin samenwerken, dus ook de gemeente, wetgevers, transportautoriteiten, de autofabrikant en natuurlijk de klanten. Dit is een belangrijke stap naar de op verzoek zelfstandig rijdende auto, een verschijnsel dat over enkele jaren waarschijnlijk normaal is. Tenminste, dat is de verwachting van onder meer Volvo.

Citroën C5 Cross Tourer: sportief alternatief Het recept is bekend, diverse merken hebben het al eerder toegepast, maar Citroën doet dit nu voor het eerst. De C5 Cross Tourer is een sportievere uitvoering van de bestaande Tourer, met off-road-achtige accenten. Zo heeft de Cross Tourer kunststof omlijstingen

In diverse Europese steden, waaronder Amsterdam is Car2Go actief. Dit is een systeem van individueel openbaar vervoer, waarbij op basis van een abonnement gebruik kan worden gemaakt van de smarts van Car2Go. Sinds kort is er een belangrijke doorbraak, want alle abonnees kunnen nu via een speciale ‘app’ hun abonnement aanpassen, waardoor ze ook in de betreffende andere Europese steden van deze smarts gebruik kunnen maken. Dat geldt onder meer in Berlijn, München, Rome, Wenen en Milaan.

type op de foto is juist voor de helft met die lak behandeld, de smerige andere kant met normale lak dient ter vergelijking. Dit lakprocedé wordt nog niet geleverd, maar Nissan overweegt het in de toekomst als optie aan te bieden.

om de wielkasten, stoere ‘skidplates’, dikke 18-inch lichtmetalen wielen en de carrosserie staat in z’n geheel wat hoger. De Cross Tourer is er alleen met dieselmotoren, dat zijn de e-HDi 115 (20% bijtelling), de HDi 160 en de HDi 200 met automatische transmissie. Qua

uitrusting komt de Cross Tourer verder overeen met de uitvoeringen Collection Business of Exclusive, afhankelijk van de motorisering. De meerprijs ten opzichte van die versies ligt op € 1.000 en daarmee start de prijslijst voor de Cross Tourer op € 32.390 voor de e-HDi.

Kalm aan op het fietspad Vroeger had ik een racefiets. Ik was toen al zeer eigenwijs en wilde geen brommer. Hoe tegenstrijdig dat ook lijkt met mijn automobiele voorliefde, had ik niks met die lawaaiige tweetakters. Ik reed bij mooi weer met die fiets naar school, tas achterop, een afstand van dik dertig kilometer deed ik in een uur, van deur tot deur. Met die racefiets ging ik vaak even snel als die brommers. Die dingen waren wel ideaal om op fietspaden te ‘slipstreamen’, al vonden leeftijdgenoten op die brommers dat niet altijd even leuk. Ik heb in deze column wel eens vaker verteld over de escapades die me met die racefiets zijn overkomen. Eentje schoot me direct weer te binnen, toen ik een persbericht kreeg van de Stichting Scooterbelang. Ja, dat bestaat ook al. Ik reed op een fietspad langs een doorgaande, drukke weg. Ik kwam daar vrijwel dagelijks, dus ik wist dat op een bepaald punt het fietspad een slingertje maakte en achter de bomen verder liep. Dat bleek een juffrouw op de fiets niet te snappen en precies op dat punt wilde ik haar passeren. Ze reed rechtdoor, ik wilde dat bochtje maken en een seconde later lagen we beide op het asfalt elkaar onterechte verwijten te maken. Ik won die discussie, omdat ze niet het verloop van het fietspad volgde, dat zag ze nu ook. Achteraf zat het me nooit helemaal lekker. Natuurlijk was ze fout, maar ons onderlinge snelheidsverschil was ook een factor in het geheel. Ik reed pakweg 35 km/u, zij misschien 15. In die zin is er dus niks nieuws onder de zon, dat kan ik aanvullen op dat persbericht. De diversiteit in voertuigen die op het fietspad rijden is steeds groter geworden. Naast normale fietsers en bromscooters hebben we nog de snorfietsen, elektrische fietsen, slingerende bakfietsen vol peuters, af en toe iemand op skeelers, het wordt steeds gekker. Mannen (vooral) op racefietsen hebben helemaal de neiging zich slecht te gedragen in het verkeer. Met een krom stuur waan je jezelf tegenwoordig koning van de weg, zo lijkt het. Het domme ongelukje dat ik bijna veertig jaar geleden had, is nu schering en inslag. Zowel racefietsen als elektrische fietsen halen gemakkelijk snelheden van zo’n 45 km/u en hebben beide het nadeel dat je ze niet hoort aankomen. Scooters halen dat ook gemakkelijk, maar die hoor je tenminste nog. Scooterbelang is bang dat juist de bromscooter van het fietspad wordt verbannen naar de rijbaan waar auto’s juist 50 km/u rijden, waardoor de scooterrijder weer extra risico loopt. Dat idee snap ik, als automobilist ben ik ook niet gelukkig met scooters op de rijbaan en dan doel ik niet eens op de idioten die zich gedragen alsof ze op een motorfiets rijden. Daarom bepleit Scooterbelang nu een nieuwe verkeersregel: voor iedereen op het fietspad een maximum snelheid van 25 km/u. Ik snap het uitgangspunt, maar ik moet daarbij direct twee opmerkingen maken. Zo’n maatregel is leuk, maar een deel van die weggebruikers (racefietsen!) heeft geen snelheidsmeter en daarmee ook geen idee van hun werkelijke snelheid. Moet je ze dat dan wel aanrekenen? Ander punt: ik zou juist pleiten voor 30 km/u, omdat daarmee de maximum snelheid op fietspaden meteen hetzelfde is als op woonerven. Daar is immers ook veel kans op ongelukken, in dat geval meestal met rijdend verkeer en voetgangers. Als dit wordt doorgezet en gehandhaafd, kan het wel eens een flinke bijdrage leveren aan de verlaging van het aantal verkeersgewonden of zelfs –doden. Dat maakt het voor de minister van Infrastructuur op z’n minst tot iets om tot de bodem uit te zoeken. Wordt vervolgd, wedden? Bart van den Acker


ONDERHOUDSBEURTEN

REPARATIE/STORINGEN

GEVRAAGD

REMMENSERVICE

wordt evt. bij u thuis opgehaald met origineel vrijwaringsbewijs

AUTORUITEN TREKHAKEN

AUTOSERVICE

SCHADE

BANDENSERVICE

WIELEN

Ter herinnering en het hele jaar door Iedere 1e maandag vd. maand

ACCU’S AIRCO

Iedere maand actie, zie desnep.nl

APK

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

APK - REPARATIES ALLE MERKEN - AIRCO SERVICE - OCCASIONS RUITENREPARATIE - SCHADEREPARATIE

GESELECTEERD UIT ONZE VOORRAAD

Telefoon 0165 - 341913

Autodemontagebedrijf Franken H eim olendr eef 36a - R ucphen

AUTOBEDRIJF JOHN PEETERS

APK

APK

benzine 15,--

APK

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853 E.ettenleur@desnep.nl

Tot 2018 Fabrieksgarantie

Bergen op Zoom Poortweg 2 T.0164-233676 E.bergenopzoom@desnep.nl

DESNEP.NL

Algemene Kennisgeving Openbare vergadering Algemeen Bestuur maandag 2 juni 2014 om 14.00 uur in het gebouw van WVS-groep aan de Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal (vergaderzaal directie).

incl. rijklaarmaakkosten

Hyundai I40 SW 2013

30.000 km, navigatie, airco, lichtmetaal, privacy glass

diesel 25,--

ALL-IN Incl.: Afmeldkosten, viergas-, roetmeting, btw, etc etc. Apk in combinatie met onderhoudsbeurten zie onze scherpe tarieven op www.desnep.nl. Uiteraard uitgevoerd met onze service & kwaliteit

â‚Ź 21.950,-

AIRCO SERVICE EN ONDERHOUD ✓ Voor alle merken nieuwe of gebruikte auto’s ✓ Credit pomp 24 uur open ✓ Voor al uw reparaties ✓ Airco service

✓ A.P.K. keuringsstation

VOOR ONS COMPLETE AANBOD:

WWW.CAOOMEN.NL St. Janstraat 147, Sprundel Tel: 0165 - 382 830 info@caoomen.nl www.caoomen.nl

/,6ROUWESTRAATs:EGGEs4EL 

Merk

Daihatsu Ford Ford Ford Ford Mitsubishi Mitsubishi Nissan Opel Opel Opel Peugeot Smart Toyota Volvo Volvo VW

Cuore CMax 1.6 16V FiĂŤsta Focus Station Fusion Spacestar Spacewagon 2.4 7pers. Almera Tino Astra Combo Zafira 207 For Two Auris S40 V70 D5 Automaat Transporter

Jaar

Prijs

2005 2007 2003 2003 2003 2003 2001 2005 2002 2007 2002 2008 2009 2007 2005 2004 2004

â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

3.950,8.450,3.250,4.950,4.950,4.750,2.750,4.950,3.950,4.850,5.250.7.750,6.950,9.750.7.950,9.750,7.850,excl. btw

WWWAUTOBEDRIJF *OHN0EETERSNL

mooie oude kaptafel met 2 nachtkastjes ......... .................................................. samen â‚Ź 50,00 23-delige honden encyclopedie .............. â‚Ź 7,50 reisgidsen ............................................... â‚Ź 0,10 kookboekjes............................................ â‚Ź 0,10 kinderboeken .......................................... â‚Ź 0,10 bruin glazen artikelen ............................. â‚Ź 0,05 alle speelgoed ................................Halve Prijs diverse aardewerk schaaltjes .........Halve Prijs

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje� Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u. AUTODEMONTAGEBEDRIJF

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Agenda:

1. Opening en kennismaking (nieuwe) bestuursleden. 2. ResumĂŠ van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 10 maart 2014. 3. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken / mededelingen. 4. Voorstel tot aanwijzing van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 5. Voorstel tot verkiezing van een lid van het dagelijks bestuur. 6. Voorstel tot wijziging van het Treasurystatuut WVS-groep. 7. Rapportage 1e kwartaal 2014 WVS-groep. 8. Rondvraag. 9. Sluiting.

Bosstraat 81, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263, Email info@wvsgroep.nl, www.wvsgroep.nl

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRœV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW

BEST BETALENDE GOUDINKOPER VAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

ELISE

DANSSCHOENEN

0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

INKOOP - VERPANDING GOUD - ZILVER - MUNTEN

2IÂżFLHHOGHDOHUYDQ'LDPDQW GDQVVFKRHQHQ 8LWYRRUUDDGOHYHUEDDU

Uw auto verkopen?

076-587.29.10

0167-522939 / 06-10807891

24/7 ONLINE SHOPPEN

Uw auto/bus te koop?

WWW.THELINGERIESTORE.NL

Bel: 06-10401169

NU OOK REPARATIEWERK

Bel: 06-51286089 Ook ‘s avonds en op Zondag! Alle auto’s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring


Uitgave mei 2014

Waterschapsnieuws Bron: Henri Cormont

‘We voelen ons veilig in Nederland, dat kunnen we samen zo houden” Dijkgraaf Carla Moonen

West-Brabant, veilig de toekomst in “Het voorkomen van overstromingen heeft de hoogste prioriteit,” vertelt dijkgraaf Moonen. “Daarom kijken we vooruit: wat brengt de toekomst? Welke risico’s zijn er? En hoe kunnen we die voor zijn? In 2012 heeft het waterschap alle dijken langs de Mark, Vliet, Dintel en de aansluitende wateren getoetst en is nagegaan of ze voldoen aan de strengere normen die Provincie NoordBrabant heeft vastgesteld. Dijkgraaf Moonen: “Een aantal stukken dijk in WestBrabant voldoet op dit moment nog niet aan de nieuwe normen. Ik kan me voorstellen dat bij sommigen dan de vraag rijst: woon ik nu wel veilig? Het antwoord is ja, maar we dienen altijd alert te blijven. De dijken van waterschap Brabantse Delta functioneren nog steeds goed. Bovendien zien we eventueel gevaar op tijd aankomen en zijn we goed getraind om calamiteiten te voorkomen en bestrijden. Met het oog op de toekomst zijn we op dit moment druk bezig de regionale keringen aan te passen aan de nieuwe norm. Sommige stukken moeten verhoogd worden, andere verbreed of verstevigd. Ook zijn er delen die via regulier onderhoud op norm kunnen worden gebracht.

De overstromingen in Engeland liggen nog vers in ons geheugen. De schijnwerpers van de mondiale pers stonden dit voorjaar weer even op Nederland gericht. ‘Hoe doen de Nederlanders dat toch? Wat maakt hun waterbeheer zo ijzersterk?’ Waterschap Brabantse Delta stond BBC en Sky News graag te woord. “Ik ben er een voorstander van om hulp te bieden wanneer andere landen daar om vragen,” vertelt Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. “Waterveiligheid gaat iedereen aan. Toch zijn wij ons in Nederland niet altijd bewust van de bergen werk die we verzetten om ons land veilig en droog te houden. Dat is jammer, want waterveiligheid is niet vanzelfsprekend. Daar werken we samen keihard aan.” Nieuwe risico’s en nieuwe kansen Nederland heeft een bijzondere relatie met water. We hebben water altijd nodig gehad voor de opbloei van onze landbouw, handel en infrastructuur. Ook hebben we de keerzijde leren kennen. Door de eeuwen heen zijn er rampen geweest die stukken van Nederland voorgoed hebben weggeslagen. Daarom bouwen wij al zo’n duizend jaar dijken. In die duizend jaar is er echter veel veranderd. Temperaturen stijgen, de golfslag is hoger en het regent niet alleen steeds meer maar ook steeds heviger. Vanuit de Alpen stromen er massa’s smeltwater naar het afvoerputje van Europa: Nederland. Rivieren moeten meer water verwerken dan ooit tevoren en de druk op waterkeringen neemt toe. Niet alleen het klimaat veranderd; ook ons waterbeheer is volop in ontwikkeling. We weten en kunnen veel meer en investeren in innovaties waarmee we ons gebied nog beter beschermen tegen overstromingen.

Regionale keringen in West-Brabant Een regionale kering is een dijk of kade die niet direct een groot buitenwater keert (zoals een primaire kering). De kering ligt langs regionale rivieren, kanalen of meertjes en beschermt het ‘binnendijks’ gebied tegen het ‘binnenwater’. Hiernaast ziet u waar de regionale keringen in West-Brabant liggen. www.brabantsedelta.nl/regionalekeringen

Maaionderhoud van start De oevers staan er weer prachtig bij. Dat betekent werk aan de winkel, want juist als alles groeit en bloeit is het belangrijk dat de waterafvoer optimaal blijft om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. In juni start waterschap Brabantse Delta met het jaarlijkse maaionderhoud. Het maaimes snijdt aan twee kanten: We voorkomen wateroverlast én het dichtslibben van waterlopen, wat in de zomer kan leiden tot blauwalg, stank en vissterfte. Ook houden we rekening met beschermde planten en dieren en gebruiken energiezuinige maaimachines. Goed voor de natuur, onze leefomgeving en de portemonnee! www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud

Veiligheid is van ons samen We voelen ons veilig in Nederland. En dat kunnen we zo houden. Wij, het waterschap en u, zijn samen verantwoordelijk om goed om te gaan met onze dijken. Hoe u zelf een steentje kunt bijdragen, leest u op www.brabantsedelta.nl/regels

Waterberging Volkerak-Zoommeer Normen voor waterveiligheid schrijven voor tegen welke waterstanden een kering bestand moet zijn. Controle en onderhoud van de keringen is daarom altijd een kerntaak van het waterschap geweest. Onlangs kreeg waterschap Brabantse Delta een specifieke extra aanleiding om de keringen op norm te brengen: de komst van waterberging Volkerak-Zoommeer. Eens in de 1400 jaar kan het voorkomen dat het water in het Hollandsch Diep en de Haringvliet extreem hoog staat én dat de Maeslant- en Hartelkering zijn gesloten. Het overtollige rivierwater stroomt dan de grootste waterberging van Nederland in. Zo blijft het achterland droog. Tegelijkertijd zal het waterpeil van rivieren en beken in de omgeving stijgen. Om overlast te voorkomen versterkt het waterschap hier de dijken en kaden en brengt ze op norm.

Schapen en geiten dragen een steentje bij Het waterschap onderhoudt dijken door beschadigingen te voorkomen of te herstellen en ze regelmatig te maaien. Op de kaden van de Vierde Bergboezem bij Breda wordt dat tijdelijk op een bijzondere manier gedaan: schapen houden het gras kort, wat erosie voorkomt. Tegelijkertijd zorgen geiten ervoor dat distels en ridderzuring geen kans krijgen om de dijken en kades te verzwakken.

Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 I www.brabantsedelta.nl


Oude Bredaseweg 4 Etten-Leur www.cafedeklomp.nl PRESENTEERT

Zondag 1 juni

CafĂŠ OPEN: 10.00 uur

19E GROTE KLOMP MOTORRIT

Harmoniezaal Lagestraat 1 Rijsbergen â‚Ź5,- (65+ â‚Ź4,-)

Entree:

Voor inlichtingen: 06 13422231

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo “GRATIS BOWLEN� vanaf 4 personen* krijgt u een uur

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

â‚Ź 8,- p.p.

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl Reinigingsservice

JOHN Riool of afvoer verstopt?

John Dictus 06 - 55933753 076 - 5985501

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

Live on stage Zaterdag 31 mei 2014

WC Experience Afterparty Aanvang 20.00u v.v.k â‚Ź 12,50 Bruna Zundert, S Computers Rijsbergen Total Sprundel, Total Wernhout, Martens tweewielers Rucphen, Piet Friet Etten-Leur, Ton Frut Meer

Feesttent Bredaseweg 43 Zundert Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Klokkenmakerij

:LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

tel.: 0165 - 316793 www.cafestroop.nl

KNIPCURSUS Start: 12, 13 sept. in Breda

Vakkundige restauratie: ‡DQWLHNHXXUZHUNHQ ‡PRGHUQHXXUZHUNHQ ‡ZLM]HUSODWHQ

Bosschenhoofd

Opsteekcursus 25 juni

www.styleline.nl

06 - 12 15 80 97

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met boerderijdieren. Ook voor kinder- en familiefeestjes.

Openingstijden: wo-vr-za-zo van 10.00 tot 19.00 u

Hemelvaartsdag en 1e + 2e Pinksterdag geopend

0165 342478

*** Dame blanche

- Beverwijkse Bazaar: 31 mei, 28 juni ₏ 27,00 - Pinksterdagtocht: 9 juni ₏ 69,00 - Openluchtmuseum: 11 juni ₏ 37,00 - Amsterdam + Rijksmuseum: 14 juni v.a. ₏ 25,00 - Tessenderlo (zwarte markt Belgie): 15 juni ₏ 27,00 - Burgers Zoo: 11 juni ₏ 42,00 Vraag de folder aan voor dagtochten en musicals. Roosendaalseweg 11, Sint Willebrord T: 0165-382851 – E: info@muijs-scaldis.nl

EXOTISCH TUINCENTRUM

HEMELVAARTSDAG & ZONDAG 1 JUNI

OPEN

VAN 10-17.00 UUR met live muziek van de

rasentertainer A. GORITA!! Oosterse liedjes in exotische sfeer

VERHUUR:

Pastoor van Breugelstraat 23

‡7HUUDV

Dj Willem & Dj Twannie

Afvalcontainers

BLUES

*** Gebakken zalm Garni

www.muijs-scaldis.nl

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

CRAPSHOOT

‡=DOHQPHW JURWHWXLQ

www.feesterijtrefpunt.nl

Mondzorgcentrum Touwen

22.00 UUR

*** Kop Aspergesoep

CAFE - FEESTERIJ ‘T TREFPUNT

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

ZATERDAG 31 MEI

Cocktail de Wissel

Raadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

Voor al uw Mondzorg Vanaf heden tandarts en mondhygiĂŤniste aanwezig Raadhuisplein 4 te Hoeven 0165-505510 www.mzctouwen.nl info@mzctouwen.nl

Bredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542 www.dewissel-zundert.nl Maandmenu juni â‚Ź 21,95

BUFFETTEN, OOK AAN HUIS!

GEZELLIG TAFELEN

âœ

Kinderverjaardag is Bowlingparty

LAURENS en JOSINE OSSE

‡(HWFDIp ‡5HVWDXUDQW

Sfeervolle Spirituele 1 juni 2014 & Wellness Beurs 10.30-17.00 u. Waar:

DE WISSEL CafĂŠ-Restaurant-Zaal

Er valt wat te vieren of te presenteren? Zalen voor 20- tot 250 pers.!

Voor actuele info zie: Facebook.com/Denscherpenberg

Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

SHOWTUIN 10 .000 M² GRATIS ENTR EE

- Ruime keuze in bamboeplanten, palmen enz. - Specialist in boeddhabeelden voor binnen en buiten - Loungemeubelen

Ook leuk voor de kids: binnen eekhoorns, papegaaien, vissen & slangen

www.evenaar.com %UHGDVHZHJ‡(WWHQ/HXU‡7HO


SPORT

SV Sprundel Uitslagen SC Gastel 6-Sprundel 4 6-4 Sprundel A1-Luctor’88 A1 0-0 Sprundel wns. Sprundel C2-Alliance C3 5-4 25e Henk Lakens Toernooi Dit jaar staat op 1 juni het Henk Lakens miniveld-toernooi weer op de planning. Het toernooi wordt voor de 25e keer georganiseerd en staat even lang al te boek als een gezellige dag. Heeft u zich nog niet opgegeven, doe dat dan voor 21 mei. Het opgave formulier kunt u vinden op www. svsprundel.nl Sprundel C1 Sprundel C1 heeft zich d.m.v. een beslissingswedstrijd veilig gespeeld in de 1e klasse tegen RBC C2 in het Herstaco stadion van RBC in Roosendaal. Een wedstrijd die uiteindelijk een echte “voetbal-thriller” is geworden. Nadat Sprundel via het scoreverloop 0-1, 1-1, 1-2 en 2-2 uiteindelijk op een 3-2 achterstand was gekomen leken de kansen voor de Sprundel verkeken. Op het moment dat de scheidsrechter de fluit al naar de mond had gebracht voor het eindsignaal trapte de Sprundel keeper nog één keer de bal ver naar voren waarna de C1 spits de bal via een kluts met de RBC keeper tot ieders verwondering in het doel zag verdwijnen. Stand 3-3 en dat

Rood-Wit betekende een zenuwslopende verlenging van 2x 10 min. Doordat RBC in de laatste minuten van de wedstrijd maar liefst 3 (publieks)wissels had doorgevoerd en ze toch wel enigszins waren aangeslagen had Sprundel in deze verlenging een klein overwicht, wat resulteerde in wederom 2 doelpunten van de Sprundel spits: 3-4 en 3-5. Juist op het moment dat de wedstrijd hiermee gespeeld was en de scheidsrechter al had aangegeven nog één minuut te laten spelen scoorde RBC toch nog de 4-5. Vanaf de aftrap zocht RBC weer gelijk massaal de aanval wat resulteerde in een corner waarbij ook de keeper van RBC mee naar voren kwam om toch nog voor de gelijkmaker te kunnen gaan. In plaats van deze gelijkmaker wist Sprundel uiteindelijk nogmaals aan de andere kant te scoren doordat de Sprundel keeper de corner kon onderscheppen en met een verre uittrap nog maar een keer de spits op snelheid wegstuurde, die vervolgens de bal in een verlaten doel kon schieten. Einduitslag 4-6 ! Wat een geweldig spannende wedstrijd en wat een knappe prestatie van dit C1 die het in de competitie lang niet altijd gemakkelijk hebben gehad.

Aanvang 13.00 uur. Vanaf 15.30 tot 0.00 uur muziek van disco Explosion. SV Sprundel Dames 1-DSE Dames 3 Prijsuitreiking verenigingsdag in de rust van deze wedstrijd om 18.15 uur. Onderdelen jeugd t/m C-categorie: Competitie voetbal vier tegen vier; Boardingvoetbal; Stormbaan; 1e Jan de Regt Penaltybokaal; Balletje hooghouden; Stropdas schieten; Ouder/kindvoetbal vier tegen vier. Onderdelen A/B-jeugd en Senioren: Stormbaan; Voetvolley.

Verenigingsdag Op 29 mei vieren we weer de verenigingsdag van SV Sprundel op sportpark “De Kerlinge”. Het programma is als volgt:

Fenkelstraat 1, Oudenbosch Tel. 0165-333333 sombreroreizen@sombrero.nl

WEER AANWEZIG

LOES en INGE na hun studiereizen

TUNESIË en authentiek GRIEKENLAND

Oefenwedstrijd D1 Zaterdag 31 mei Terheijden D1-Rood-Wit D1 aanvang 11.00 uur. Velden in onderhoud Vanaf dinsdag 20 mei zijn alle velden in groot onderhoud, wat betekent dat alle velden niet meer toegankelijk zijn! Uitslag Ballonnenwedstrijd Van de ongeveer 120 kaartjes die aan de ballonnen hingen hebben er 18 de weg terug naar St. Willebrord gevonden. Die met de grootste afstand vallen in de prijzen en dat zijn: Lars Bastiaanse vindplaats Noordwijk; Milan Pels vindplaats Voorhout; Esmee Steevens vindplaats Oegstgeest. Deze personen worden uitgenodigd om op 7 juni hun prijs af te komen halen in de Rood-Wit kantine om 19.00 uur. Gereedschap gezocht Na afgelopen week weer met een inbraak te zijn geconfronteerd op ons sportpark zijn we als vereniging al het gereedschap kwijt. Graag willen wij jullie vragen wie er thuis nog gereedschap heeft liggen waar

hij niks meer mee doet of wat eventueel dubbel is. Als je het kunt missen schenk het dan aan Rood-Wit, want zonder gereedschap is de accommodatiecommissie onthand en is het nou eenmaal moeilijk werken. Voor informatie over wat ze kunnen gebruiken kan je terecht bij André Mol of Rien van den Berg. Bij voorbaat onze grote dank! Wil jij sportief bezig zijn in teamverband? Voor diverse elftallen bij de senioren en de jeugd zijn wij op zoek naar nieuwe spelers? Heb jij interesse om sportief bezig te zijn in teamverband? Meld je dan aan via onze site www.rood-wit.nl. Voor meer informatie stuur een mail naar leden@ rood-wit.nl. Presentatieavond selectie 2014-2015 Op donderdag 19 juni is er de presentatieavond voor de Selectie 2014-2015, dit in de kantine van het Rood-Wit Paviljoen aanvang 19.00 uur.

VV Schijf klusdag www.sombrero.nl

SCHIJF - Zaterdag 31 mei is het klusdag bij VV Schijf. We willen graag alle leden vragen om te komen helpen om het sportpark netjes en schoon de zomerstop in te laten gaan. Dus komt allen helpen! Aanvang 9.00 uur.

WK pool Na het succes van 2012 organiseert VV Schijf ook dit jaar natuurlijk weer een WKpool! Voor deelname, inschrijfformulier en verder informatie: www.vvschijf.nl

Advertorial

Plus Manniën en Pure Water Group nieuwe hoofdsponsoren RSV

Plus Manniën en Pure Water Group zijn de nieuwe hoofdsponsoren van vv RSV. De namen van beide bedrijven zullen de komende 3 jaren prijken op de tenues van RSV 1. Nogmaals hartelijk dank!

RSV 1 promoveert naar vierde klasse RUCPHEN - Na de 0-1 overwinning in Hoofdplaat had RSV 1 een goede uitgangspositie om te promoveren naar de 4e klasse, maar was het allerminst een zekerheidje. De eerste helft was Hoofdplaat de gevaarlijkste ploeg via voorzetten van de zijkanten en corners. De verdediging en keeper Dennis van Dijk stonden echter steeds goed om een tegentreffer te voorkomen. Vijf minuten na rust profiteerde RSV van balverlies van de Zeeuwse ploeg en via een snelle counter omspeelde Richard Schijven de doelman die hem vervolgens vloerde. De strafschop die volgde werd door Richard Schijven benut. In de 65e minuut maakte Lars Dockx na een mooie aanval de 2-0. De wedstrijd leek beslist

maar de 2-1 viel al enkele minuten later. Hoofdplaat ging alles of niets spelen en via een corner er kwam een grote kopkans, maar Raymond Suijkerbuijk en de onderkant van de lat voorkwamen de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd maakte Jimmy Ritzen aan alle onzekerheid een einde door de 3-1 te scoren. Joost Lauwen maakte het feestje compleet met de 4-1. In de laatste minuten kwam Hoofdplaat nog iets dichterbij door de 4-2 te maken. Door deze knappe overwinning is RSV na een jaar afwezigheid weer terug in de 4e klasse. Nieuwe kantinebeheerder Met ingang van komend seizoen heeft RSV een nieuwe kantinebeheerder. Jac en Ellen Nooijens volgen Frans en Lia van Dorst die zich 20 jaar hebben ingezet voor RSV.

DIOZ Spel Zonder Grenzen Hockey kampioen Gemeente Rucphen

ZEGGE - Op 29 mei (Hemelvaartsdag) houdt de activiteitencommissie van vv DIOZ het Spel Zonder Grenzen. Hierbij is uiteraard iedereen van harte welkom. Voor meer informatie zie www.dioz.nl

Scholenstrijd Gemeente Rucphen RUCPHEN - Woensdagmiddag 20 mei, de weersverwachting was niet optimaal, maar de weergoden waren Mistral en haar gasten van de Basisscholen uit de gemeente Rucphen toch gunstig gezind en hielden het de hele middag droog. Op de uitgezette velden hadden zich negen teams verzameld, die met elkaar de strijd aangingen om de plaatsen 1, 2 en 3, om de strafpushes bokaal en om de sportiviteitsprijs. Na twee ronden werd de eindstand bekend en konden de prijzen worden uitgereikt aan de verschillende winnaars. De sportiviteitsprijs ging naar team 2 van BS Mariadonk uit Zegge. De strafpushes bokaal werd gewonnen door de jongens en meisjes van team 1 van de Martinus uit Rucphen. De wedstrijduitslag: 1. Martinusschool 1 uit Schijf, 2. Vinkenbos 1 en 3. Vinkenbos 2 uit Sprundel. Op veld twee werd na de tweede ronde team 2 van Martinus Rucphen de winnaar en op veld 3 team 2 van Mariadonk uit Zegge. Na alle bedankjes en felicitaties konden

Sluitingsdag Op zaterdag 31 mei organiseert de activiteitencommissie de jaarlijkse DIOZ-sluitingsdag. Het programma van de Sluitings-

dag DIOZ ziet er als volgt uit: 14.00u 2x 20 min DIOZ Mini’s-Ouders 14.00u 2x 20 min DIOZ F1-Ouders 15.00u 2x 25 min DIOZ MC1/C1-MC1/C1 16.00u 2x 35 min DIOZ A1-Dioz 2 17.30u 2x 30 min DIOZ 4&3-Oud Dioz 19.00u 2x 35 min DIOZ 1-Oud Dioz 1 Vanaf 20.30 uur de sluitingsavond met muziek van JG Sound&Vision, hierbij is iedereen van harte welkom.

TTV Jagersrust Schijf SCHIJF - Afgelopen zondag 25 mei organiseerde TTV Vandakker in Brecht hun competitiedag, waarvoor negen teams zich hadden aangemeld.

Dat is een goede keeper.

de organisatoren en de deelnemers terug zien op een geslaagde en sportieve hockeymiddag, die had laten zien dat er nog

heel wat jongens en meisjes met veel enthousiasme en plezier kunnen genieten van een partijtje hockey. PAGINA 20

Ons team was deze keer niet compleet en daarom zijn spelers van TTV Vandakker, TTV de Grasgrieten, FJ Retie en TTV Berketrekkers samen met ons aan de wedstrijden begonnen. Het resultaat was driemaal een gelijkspel, tweemaal winst en driemaal verlies wat resulteerde in een 6e plaats in het klassement. De uitslag is als volgt: 1. FJ Retie 1 24 pt; 2. TTV Vandakker 21 pt; 3. TOWC Schijf en FJ Retie 2 beiden 14 pt; 5. TTV Mertensmannen 11 pt; 6. TTV Jagersrust 9 pt; 7. TTV Berketrekkers 4 pt; 8. TTV Powerran-

gers 3 pt; 9. FJ Retie 3 1 pt. De kruisfinale om de dagoverwinning werd getrokken tussen enerzijds FJ Retie 1 en FJ Retie 2 en anderzijds tussen TTV Vandakker en TOWC Schijf. De overwinningen waren voor FJ Retie 1 en TTV Vandakker. De strijd om het brons werd gewonnen door FJ Retie 2 en de finale werd in drie trekbeurten beslist in het voordeel van FJ Retie 1 die daarmee dus dagwinnaar werd. Programma Onze volgende wedstrijd is zaterdag 31 mei op de eerste dag van de Nederlandse Kampioenschappen in Woudenberg en die worden georganiseerd door TTV Valleitrekkers. Wij nemen deel in het ochtendprogramma in de klasse MIX tot 600 kg.


Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveau Overactieve schildklier Dit keer bespreken we een schildklierprobleem, aan de hand van het geval van Droppy, een 11-jarige Europese korthaar (ofwel huis-tuin-en-keukenkat). Droppy is altijd wat aan de zware kant en liever lui dan moe. De laatste weken oogt hij slanker, hoewel hij wel veel eet, en heeft hij af en toe de gekke 5 minuten. Niets echt vreemds, zo lijkt het. Droppy’s baasje maakt toch een afspraak bij ons Dierenhospitaal vanwege het gewichtsverlies, omdat dit zou kunnen duiden op suikerziekte.

Droppy is vrolijk en nieuwsgierig tijdens het onderzoek. Omdat hij bij elk consult wordt gewogen, kunnen we direct constateren dat hij inderdaad fors is afgevallen. Zijn hartje klopt erg snel en hij verzorgt zijn vacht zichtbaar minder. Verder ziet hij er wel goed uit. Er wordt bloedonderzoek gedaan om bijvoorbeeld suikerziekte uit te sluiten. Uit dit onderzoek blijkt dat Droppy een over-actieve schildklier heeft. Dit kan verschillende klachten geven, zoals een verminderde nierfunctie, verhoogde bloeddruk, problemen met het zicht of hartproblemen. Gelukkig zijn bij Droppy bloeddruk en nierfunctie in orde en heeft hij geen oogklachten.

Droppy krijgt eerst een tijdje medicijnen en later een bestraling van de schildklier. Plaatselijk bestralen geeft erg goede resultaten en is voor een dier niet zo belastend. Na de bestraling zijn medicijnen waarschijnlijk niet meer nodig. Droppy’s baasje heeft goed ingeschat dat het gewichtsverlies op een probleem kon wijzen. Omdat Droppy regelmatig ons hospitaal bezoekt, zijn we goed op de hoogte van zijn normale gewicht en kon meteen gehandeld worden.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Spreekuur volgens afspraak.

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal T 0165 583 750

F 0165 583 755

E dierenhospitaal@visdonk.nl I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

2 4 U U R 7 DAG E N P E R W E E K B E R E I K B A A R

CJM

VOOR DE GOEDKOOPSTE TERRASOVERKAPPING Kijk op www.samanbouw.nl Rudi Saman 076-5015176 / 06-51145525 info@verandabouwsaman.nl

Houthandel en Mach.Timmerbedrijf

G.VAN TRIJP

Tuinhout \ Blokhutten \ Plaatmaterialen

Specialist in hardhouten: binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

Hout van kwaliteit voor scherpe prijzen!

LEKKER LOKAAL

Nieuwe aardappelen en tuinbonen

Tevens uw adres voor: schaven, zagen en frezen

Klinkstraat 12 Oudenbosch

Zadelmakerij borduren bedrukken

www.cjm-hout.nl

En al die andere verse groenten en fruit van eigen bodem DĞƚÇŒĹ˝ĆŒĹ?Ĺ?ĞƚĞĞůĚĞŜĚĂƚĆ‰ĆŒĹ˝ÄžĹŒh

Bosschendijk 173 A | 4731 DD Oudenbosch | 0165-331487

Canadastraat 4 St.Willebrord Tel. 0165-543094 Mobiel: 06-53498628

 

U bent van harte welkom in de boerderijwinkelGeopend ma. t/m vrij. 14.00 -19.00, zaterdag 9.00 -16.00

Groentekwekerij Luijkx KĆľÄ&#x161;Ä&#x17E;<Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĹ˝Ä&#x17E;ĹŹÇ Ä&#x17E;Ĺ?ĎŽĎŹÍ&#x2022;ϰϴϳϲEEĆŠÄ&#x17E;ŜͲ>Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152; ϏϳϲͲϹϏϭϲϯϾϰͲϏϲͲώϯϏϹϳϴϳϭͲ>ĆľĹ?ŊŏϲϳÎ&#x203A;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

Tulpstraat 105 4711 HG St. Willebrord Tel.: 0165 383742 Mobiel: 06 51470422

Rolluiken * Zonweringen * Kunststof Kozijnen * Montage en Reparatie *

Tuinhoutspecialist Uw specialist in: bv

10% korting

op het gehele assortiment

Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag geopend van 10.00 - 16.00 uur

Herelsestraat 206 Heerle A58 tussen Râ&#x20AC;&#x2122;daal en B.o.Z. * Aktie korting geldig tot en met 2e pinksterdag 2014 Tel. 0165 301 719 * Aktie korting geldt niet voor lopende bestellingen en reeds afgeprijsde artikelen info@tuinhoutspecialist.nl

www.tuinhoutspecialist.nl St. Willebrord Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nlGun uw spaargeld een mooie rente 50 Spaar â&#x201A;Ź 7 ee tw g ij r k en okken unieke m u* cadea

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons proďŹ teert u altijd van een mooie rente. Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

#+"2(-*Č&#x201D; ."#6()*2Ç&#x192;5-Č&#x201D;(--#*#3Ć Č&#x201D; -2313Č&#x201D;Ć&#x160;Ć&#x2039;Č&#x201D; Ć&#x17D;Ć&#x2019;Ć&#x160;Ć&#x17D;Č&#x201D;Č&#x201D;

 Ç?Ć&#x2030;Ć&#x160;Ć&#x2018;Ć?Ç&#x17D;Č&#x201D;Ć&#x152;Ć&#x201C;Č&#x201D;Ć&#x201C;Ć&#x2030;Č&#x201D;Ć&#x2039;Ć&#x2018; !"1.-"#Ç&#x2122;5#+"2(-*Ć -+ 666Ć 5#+"2(-*Ć -+

Ǣ #9#Č&#x201D;!3(#Č&#x201D;+../3Č&#x201D;5-Č&#x201D;Ć&#x160;Ć&#x2039;Č&#x201D;,#(Č&#x201D;3.3Č&#x201D;#-Č&#x201D;,#3Č&#x201D;Ć&#x160;Ć&#x201C;Č&#x201D;)4+(Č&#x201D;Ć&#x2039;Ć&#x2030;Ć&#x160;Ć&#x17D;Ć 1%Č&#x201D;-1Č&#x201D;"#Č&#x201D;5..161"#-Č&#x201D;.$Č&#x201D;*()*Č&#x201D;./Č&#x201D;666Ć 1#%(. -*Ć -+Ć 

RTENS

Betonsysteem Tuinhout Blokhutten/Garages Speeltoestellen enz....


SPORT

De Grensschutters

SV Eeuwig Schaak

Schaakseizoen zit er nu echt op publiceerd, de uitslag van de rapidcompetitie nog niet. Winnaar werd, net als vorig seizoen, Jan Rijkse. En daarmee kent dit seizoen dezelfde 3 winnaars als het vorige seizoen: Ad Bruijns als clubkampioen, Aurélien Oggier als clubkampioen bij de jeugd en Jan Rijkse als rapidkampioen. De top 5 van de rapidcompetitie was dit seizoen als volgt: 1. Jan Rijkse 20; 2. Kees van Hogeloon 12; 3. Joost Asselbergs 11½; 4. John van Helden 10; 5. Cor Lazeroms 9. Een afgetekende overwinning voor Jan Rijkse dus! RUCPHEN - Met een feestelijke afsluiting is afgelopen donderdag definitief een streep gezet onder het seizoen 2013-2014. Tijdens die avond werden de prijzen voor de interne competitie en de rapidcompetitie uitgereikt. Ad Bruijns mocht de wisselbeker nog een jaar langer in huis houden. De uitslag van de interne competitie is hier al eerder ge-

Vorige week kon u op deze plaats iets lezen over het schaakprobleem uit de Monareclame. In die reclame houdt één van de kleipoppetjes een krant vast met een schaakprobleem op de achterzijde. Het diagram van dat schaakprobleem is het diagram dat u bij dit stukje ziet staan. Wit wint een stuk: 1.Td1xd7! Als zwart terugslaat met 1...,Pf6xd7 staat hij met-

een mat: 2.Da1-g7#. Als zwart slaat met 1...,Lc8xd7 speelt wit 2.Pe4xf6+. Op 2...,e7xf6 volgt 3.Da1xf6 met ondekbaar mat. Mona mag vaker dit soort reclames uitzenden, maar dan de volgende keer wel graag met het schaakprobleem wat duidelijker in beeld. Deze rubriek houdt er nu even een tijdje mee op, net als Eeuwig Schaak. Op 28 augustus beginnen de senioren aan het nieuwe seizoen, de jeugd begint op 2 september. Tot die tijd houden de schakers zich even met andere dingen bezig. Bijvoorbeeld met het WK voetbal, dat op 12 juni begint. Louis van Gaal is persoonlijk langsgekomen op de feestavond van Eeuwig Schaak om zijn (door Eeuwig Schaak geïnspireerde) tactiek tegen Spanje toe te lichten. We mogen uiteraard niet verklappen wat die tactiek is, maar die eerste 3 punten zijn voor Nederland gegarandeerd binnen!

Rondje Sprundel

Een loopevenement voor iedereen prijzen bij zowel de heren als de dames. Bovendien zijn er voor de 10 km wedstrijdloop per categorie 1ste, 2de en 3de plaatsen geldprijzen mits minimaal 5 deelnemers per categorie. Verder zijn er premies te verdienen voor het neerzetten van een beste tijd op de 10 km wedstrijdloop. De te verbeteren tijden zijn 32.10 min. voor de heren en 35.22 min. voor de dames. Omkleden en douchen is mogelijk op de accommodatie van de S.V. Sprundel.

De enthousiaste jeugd aan de start in 2013

SPRUNDEL - Zoals gebruikelijk wordt op de laatste zaterdag van de meimaand het Rondje Sprundel gehouden, dit jaar dus op zaterdag 31 mei. Rondje Sprundel is een loop voor iedereen: jong en oud, beginners, trimmers en wedstrijdatleten. Een stratenloop voor degenen die hun conditie een keer willen meten met anderen, wie de loopsport louter voor het plezier beoefent, wie zijn persoonlijke besttijd wil verbeteren en voor de wedstrijdatleten die voor de prijzen gaan in de 10 km loop. Vernieuwd parcours Dit jaar wordt weer gelopen op de geheel vernieuwde parcoursen met start en finish als vanouds voor de kantine van SV Sprundel. De 5 km recreatieloop en 10 km wedstrijdloop bestaan nu elk uit één ronde en voeren over voornamelijk beschutte fietspaden en asfaltwegen door het centrum en buitengebied van Sprundel. Onderweg

zijn er drank- en sponsposten. Na de finish wordt er voor sportdrank gezorgd. Start Het eerste startschot valt voor de jeugdloop om 15.30 uur. Dit is de 720 meter voor de leeftijd van 5 t/m 9 jaar en de 1440 meter (2 ronden) voor de leeftijd van 10 t/m 14 jaar. Iedereen mag gratis meelopen. Er zijn bekers voor 1ste, 2de en 3de plaats per categorie. Verder ontvangen alle deelnemers een herinneringsmedaille. De 5 en 10 km vetrekken om 16.00 uur. Prijzen Zoals gezegd vindt er een recreatieloop op de 5 km en een wedstrijdloop op de 10 km plaats. Deelname is voor iedereen mogelijk, een KNAU licentie is niet verplicht. Alle deelnemers ontvangen na afloop bij inlevering van het startnummer een fraai oranjekleurig polyester Rondje Sprundel loopshirt. Voor de 5 km recreatieloop zijn er voor de 1ste, 2de en 3de plaats geld-

Inschrijven Inschrijven kan op zaterdag 31 mei in de kantine van S.V. Sprundel. Voor de jeugd is de inschrijving geheel gratis. De inschrijving voor zowel jeugd als senioren vindt plaats vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 20 min. voor de start van de lopen. De prijsuitreikingen voor de jeugdloop vinden rond 16.05 uur plaats ter hoogte van Start/ Finish. Voor de 5 en 10 km lopen vinden de prijsuitreikingen plaats om 17.30 uur in de kantine van SV Sprundel. Voor de parkoersen en meer informatie kun je kijken op www.rondjesprundel.nl. Hier kan ook een inschrijfformulier ingevuld en verzonden worden. Startnummers voor de voorinschrijvingen liggen dan al klaar op de dag van de wedstrijd.

BREDA 076-5729568 HEIJNINGEN 0167-528558

Mooi wandelweer voor Willebrordse Avondvierdaagse

Rodeo Ruiters Rucphen

SINT WILLEBRORD - Als we de meteorologen mogen geloven is het volgende week ideaal wandelweer. Ideaal wandelweer is droog en niet te warm.

RUCPHEN - Zondag 25 mei waren onze dressuurruiters te gast bij Concordia Florebit uit Etten-Leur om hun tweede selectie wedstrijd te rijden, er werden mooie resultaten behaald.

Vanaf maandag 2 juni start de Willebrordse Avondvierdaagse. Zoals beloofd wordt het dit jaar weer een mooi evenement. Er is goed geluisterd naar de wandelaars en de meeste wensen zijn verwerkt over de vijf dagen. Van maandag tot vrijdag kan iedereen die mee wil wandelen kiezen uit vier van de vijf dagen. Dus haal de wandelschoenen

maar vast uit de kast. De start is dagelijks vanaf 19.00 uur bij dorpshuis De Lanteern (Dorpsstraat 119 in Sint Willebrord). De Inschrijving is mogelijk op maandag en dinsdag van 18:00 tot 19:00 uur. De gemiddelde afstand is 5 km. Voor alle deelnemers die de vier dagen helemaal uitlopen ligt een blinkende medaille te wachten. Een tip van de organisatie: neem bij warm weer ook een flesje water mee. De rest wordt door ons verzorgt. Dus maak je klaar voor één van de gezelligste en gezondste evenementen van het jaar: De Willebrordse Avond 4-daagse.

Sterre Martens met haar pony Cindy behaalde in de klasse A-L2 in de 1e proef een 1e plaats met 202 punten ook de 2e proef werd gewonnen door Sterre en Cindy met 200 punten. In klasse E-B behaalde Nicky Franken met Cupido in de 1e proef een gedeelde 1e plaats met 198 punten en in de klasse DEM1 behaalde Sharona v Oers met Paco in 1e proef een 2e plaats met 190 punten. PAGINA 22

Onderlinge competitie 14 juni prijsuitreiking onderlinge competitie aanvang 20.00 uur bij het Wapen van Schijf. Driedaagse verschieting 15-22-29 juni aanvang 9.00 uur 19-26 juni aanvang 19.00 uur Hieraan kunnen ook niet leden deelnemen

zij zijn van harte welkom (dus leden breng vrienden of kennissen mee). Overige activiteiten Bij het Beach volleybal van Buurtschap Schijf nemen we ook deel met een team. Wie mee wil doen doorgeven bij Paul van Oers. Op de Kermis zijn wij ook aanwezig met een stand.

Duivensport PV DE LUCHTBODE ZEGGE Uitslag Creil, 24 mei, 220 duiven: 1-812. J. v. Loon; 2-7-13. A. Quirijnen; 3. A. vd Broek; 4-10-11-14-15. A. Vissenberg; 6-17. W. Willemse; 9. M. vd Buys; 16. W. Wagenmakers; 18. C. Verwater; 19. J. Verhagen; 20. A. Kuipers. Uitslag Bourges, 258 duiven: 1. J. Verhagen; 2-9-11-13-18. Van Dijk-Loman; 3-6-14. R. v. Vlimmeren; 4-7. W. Jonkers; 5. A. Quitijnen; 8-12. A. Vissenberg; 10-19. J. Rockx; 15-16. C. Verwater; 17. W. Willemse; 20. Vucosavlevic.

PV STEEDS-SNELLER RUCPHEN Uitslag Creil, 24 mei, 247 duiven: 1-7. Dre v. Dijk; 2-11-16. Jan Antonissen; 3-813. Comb. Braat & Zn De Waard; 4. Rob Roks; 5. Ton Zopfi; 6. Jos Mies; 9-18. Ad Ros; 10. Piet Agtmael; 12-19. Sjac de Bruyn; 15-20. Sjon de Rond; 17. Lowie Jochems. Uitslag Bourges, 24 mei, 244 duiven: 1-6-19. Dre v. Dijk; 2-8. Ad v. Dijk; 3-13. Gbrs. v. Peer; 4-11-14. Jan Antonissen; 5-20. Ad Ros; 7-9-15. Rob Roks; 10-12-17. Sjon de Rond; 16. Sjc v. Beek; 18. Jos Mies.

PV DE POSTDUIF SINT WILLEBRORD Uitslag Bourges 167 duiven: 1-20. R. v.d. Broek; 2-16. William v. Peer; 3-12-1319. T. Schrauwen; 4. M.A.P. Heeren; 5. C. v.d. Broek; 6-15. D. de Jong; 7. Johan Kas; 8-10. J. Konings; 9. D. v.d. Akker; 11. Comb. Marijnissen-Lindeloof; 14. J. de Bruijn; 17. Comb. Saman & Zoon; 18. C. Heeren.

SAMENSPEL WILLEBRORD EN OMSTREKEN Uitslag Creil 455 duiven: 1-15. Comb. Saman & Zoon Sint Willebrord; 2. J. Regtop Sprundel; 3. C. v.d. Broek Sint Willebrord; 4-14-18. Comb. Marijnissen-Lindeloof Sint Willebrord; 5. William v. Peer Sint Willebrord; 6. J. Jaspers Sint Willebrord; 7. D. v. Dijk Rucphen; 8. J. Antonissen Rucphen; 9. Jos Heeren Sint Willebrord; 10. C. Theunis Sint Willebrord; 11-12-13. T. Schrauwen Sint Willebrord; 15. P. Jacobs Sprundel; 16. Comb. Braat & Zn & De Waard Sprundel; 17. Rob Roks Rucphen; 19. R. v.d. Broek Sint Willebrord; 20. W. Wevers Sint Willebrord. Uitslag Bourges 785 duiven: 1. R. v.d. Broek Sint Willebrord; 2. P. Jorna Sprundel; 3. William v. Peer Sint Willebrord; 4-13. D. v. Dijk Rucphen; 5. T. Schrauwen Sint Willebrord; 6. Comb. Oomen Sprundel; 7-16. A. v. Dijk Rucphen; 8. M.A.P. Heeren Sint Willebrord; 9. C. v.d. Broek Sint Willebrord; 10. Gebroeders v. Peer Rucphen; 11. J. Antonissen Rucphen; 12. A. Ros Schijf; 14-20. Rob Roks Rucphen; 15. D. de Jong Sint Willebrord; 17. J.C.M. Konings Achtmaal; 18. J. v. Hooydonk Achtmaal; 19. H. Dictus Zundert.

Uitslag Creil 455 duiven: 1-15. Comb. Saman & Zoon; 2. C. v.d. Broek; 3-11-12. Comb. Marijnissen-Lindeloof; 4. William v. Peer; 5-17. J. Jaspers; 6. Jos Heeren; 7. C. Theunis; 8-9-10. T. Schrauwen; 13. R. v.d. Broek; 14-19. W. Wevers; 16. W. v. Meer; 18-20. Ant. Roks. PV DE REISDUIF SPRUNDEL Uitslag Bourges 24 mei: 1-4. P. Jorna; 2-10-11-18. Comb. Oomen; 3-13-15. J. v. Nispen; 5-9-16-17-20. M. Antonissen; 6-14-19. B. Aarts; 7. S. Hagens; 8-12. J.W. Engelen. Uitslag Creil 24 mei: 1. J. Regtop; 2-1012. P. Jacobs; 3-6-15-17. M. Antonissen; 4-19. Jac Vergouwen; 5-11-13-16. J. Heeren PZN; 7. J.W. Engelen; 8-9. R. Kools; 14. A. Antonissen; 18. J. Heeren; 20. Comb. Oomen.

Avondvierdaagse Rucphen RUCPHEN - Volgende week, 2 tot en met 6 juni wordt door werkgroep Maandelijkse Activiteiten de avondvierdaagse van Rucphen georganiseerd. Inschrijven kan op maandag 2 juni maar ook op dinsdag 3 juni. De starttijden: 5 km: tussen 18.30 uur en 19.00 uur; 10 km: tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Start- en aankomstplaats is steeds het jeugdhuis de Louwen. Wil je nog inschrijven als groep kan dit nog tot en met zaterdag 31 mei. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan: Minimaal 10 (betalende) deelnemers; Indien 1 van de deelnemers jonger is dan 10 jaar (peildatum 01-08-2004), dan moet minimaal 1 van de 10 deelnemers ou-

der zijn dan 18 jaar; Alleen via voorinschrijving (dus niet op maandag of dinsdag). Voordeel: De medailles liggen klaar voor de groep, de deelnemers worden niet omgeroepen. Dus je hoeft niet te wachten op je medaille. Inschrijven kan door een lijst met (betalende) deelnemers in te sturen. Hierop vermeld je naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum van alle (betalende) deelnemers. Dit kan door een mailtje te sturen aan ma.rucphen@gmail.com, of de lijst in te leveren op Turfgreef 24. Na betaling op maandag 2 juni (of dinsdag 3 juni) krijg je de stempelkaarten van je groep. Elke deelnemer heeft zijn/haar eigen stempelkaart en hoeft dus maandag 2 juni (of dinsdag 3 juni) niet meer in te schrijven.

Avondvierdaagse Schijf SCHIJF - Maandag 2 tot en met vrijdag 6 juni wordt voor de 35e keer de Avondvierdaagse van Schijf georganiseerd. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. De organisatie is in handen van de werkgroep Jeugdactiviteiten van SKW Schijf. De start en aankomst is iedere avond in gemeenschapshuis D’n Hoge Dries, Zoeksestraat 5, Schijf. Net als vorig jaar zijn er vijf avonden en kan er dus één avond gemist worden om toch aan je medaille te ko-

men. Deelnemers kunnen zich op maandag 2 juni en dinsdagavond 3 juni inschrijven tussen 18.00 en 18.30 uur. Er zijn twee afstanden: de 5 km en de 7,5 km. Elke avond komen de deelnemers een stempel- en limonadepost tegen. De start van de 7,5 km is elke avond om 18.30 uur. De start van de 5 km is om 18.45 uur. Op de slotavond zijn de starttijden iets vroeger in verband met de bloemenhulde en de medaille uitreiking. We hopen op mooi wandelweer. Meer informatie bij Diana Schotting: 06-44620435.


Antiekrenovatie Hans Swanenberg s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING

Het speciale werk door de gewone deur!

Altijd een gratis offerte!

:EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

T: 06-53999207

WWWANTIEKRENOVATIENL

Plantenkwekerij Marc (

* sierbestrating leggen en leveren * beplanting verwijderen * div. sloopwerken

Raats

* Perkplanten Koopzondagen 11.00 u Âą 16.00 u * Geraniums 25, 29 (Hemelvaartsdag)mei )XFKVLDÂśV 1 en 9 (2e pinksterdag) juni * SurfiniDÂśV * Hanging baskets Dagelijks open van Ma t/m za 9.00 u Âą 18.00 u * Kuipplanten Bergsebaan 118, Nispen * Vaste planten 06-16380941 * Heesters * Potgrond Uitgebreid en vernieuwd Dagelijks verse aardbeien. * etc. etc

www.plantenkwekerijmarcraats.nl

Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

KUNSTGEBITTEN TOMSON

Voor het mooiste gazon.

REPARATIES & NIEUWE MET GARANTIE

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Tel.: 06-50905037

Vagevuurstraat 5 Zundert

ZÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?EƾžÄ&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030; CAMPERSTALLING & Caravanstalling

0L[NOHXUHQ3RWPDDWFP 3HUVWXN

Voegwerk! Computer Storing?? vakbekwame

hdK^d>>/E'Î&#x2DC;KKd^d>>/E'

VOEGER

ZsEŽĨDWZsZ<KWEÍ?

zoekt voegwerk

KÄ?Ä?Ä&#x201A;Ć?Ĺ?ŽŜÄ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;EƾžÄ&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030;

06-55887266

'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;Ć?Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ä?Ĺ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;ĹľĹ?Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏŽŽĆ&#x2030;Í&#x160;

EhĹ˝Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć&#x161;ͲsÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨÎŚϭϹϏÍ&#x2022;ͲͲ 'Zd/^W<Ä?Ĺ?ĹŠĹ?Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ć&#x161;Í&#x160; Ç Ç Ç Í&#x2DC;ZsÍ&#x2DC;ŜůͲϏϭϴϲϲϹώϾϲϏͲÄ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Î&#x203A;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ŝů

BANKETBAKKER Marcel Kas presenteert alles op gebied van banket, zoals gebak â&#x201A;Ź 1.60

Allerlei

www.sundak.nl INFO SUNDAKNL

Van Sundert dakbedekking

Al 15 jaar een vertrouwd adres s'ESPECIALISEERDINALLESOORTENDAKBEDEKKING s+UNSTSTOFDAKBEDEKKINGENISOLATIE s"ITUMENVERVANGENDEDAKBEDEKKING s/NDERHOUD REPARATIESENDAKINSPECTIE Voor nieuwbouw en renovatie. $AHLIASTRAAT%33T7ILLEBRORD 4ELs&AX

{

Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboortetaarten Jubileumtaarten diverse soorten vlaaien en koeken enz. (alles gratis bezorgd)

Bel voor afspraak of bestelling Tel.: 0165-384532

Heb je het gehad met de pc of tablet? Te traag, rare storingen, vol met virussen en rare meldingen? En je zit er echt serieus over na te denken hem te vervangen? Wacht er nog even mee en bel eerst. In 99 van de 100 keren kunnen we hem aan huis repareren en nog jaren in volle tevredenheid laten draaien. En DAT zelfs voor maar â&#x201A;Ź20,- pu. en met maar ĂŠĂŠnmalige reiskosten van â&#x201A;Ź10,-!! Zeker goedkoper dan vervangen denk je? Toch?? - Pak dus die telefoon en bel -

Bel voor een afspraak of meer info naar: GSM: 06-41.37.44.61 b.g.g.: 06-29.06.14.03

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

LAATSTE SPOEDCURSUS START OP ZATERDAG 31 MEI Telefoon 0165-546707

WWW.YACHTCONSULT.COM.

Â&#x2021;0,1,*5$9(59(5+885 Â&#x2021;$)9$/&217$,1(59(5+885 Â&#x2021;23+22*=$1' Â&#x2021;7((/$$5'(=:$57(*521'

GRATIS!

Zaterdag 31 mei Weber barbecue demonstratie YDQWRWXXU

5 voor

7,99

Stekperkgoed 'LYHUVHVRRUWHQRDVXUĆ&#x201A;QLD OREHOLD3RWPDDWFP 3HUVWXN

5 voor

5,-

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur Voorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur T. 076 5040794 www.tpczevenbergen.nl, e.nelen@tpczevenbergen.nl Lid organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

20% KORTING OP BARBECUES!

Hemelvaart & zondag 1 juni open 11.00 - 17.00 uur

GroenRijk Schalk Prinsenbeek 0DVWODQGGUHHIĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;ZZZJURHQUĂłNSULQVHQEHHNQO

      

9DQDI

 3HUPĂŹ

95$$*1$$595,-%/,-9(1'(2))(57( ,1)2#9'.$5&20:::9'.$5&20 06-53639243

kunstgebit reparaties OOK WEEKEND REPARATIES aanpassen gebit prothese op implantaten klikgebit

'H:HEHUWRSNRNODDW]LHQZ DW XDOOHPDDONXQWEHUHLGHQR SGH EDUEHFXHHQODDWXSURHYHQ 

Ook het adres voor backup/herstellen van data/software en uitleg over pc en tablet/smartphone.

Van de Kar grondwerken bv

Informatie afspraak is

Hemelvaartsdag orchideeĂŤndokter YDQWRWXXU

Petunia carnaval

076-5976183

Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

Zomerse aanbiedingen

AKROL Gespecialiseerd in:

Rolluiken, Zonweringen, Kunststof Kozijnen, Verandadaken, Garagedeuren, Horren en hordeuren, Plisse voor kunststof kozijnen, Gevelbekledingen Bel of mail 0165-314878 info@akrol.nl

%RVVWUDDW6%6SUXQGHO  LQIR#YDQGHQEURHNEHVWUDWLQJHQQO


SPORT

Karate-Do-Archida

Zwemvereniging de Flippers

Goede scores op vanentoernooi

Brabantse Zomer kampioenschappen zwemmen 2014

Naast het serieuze werk even gek doen met elkaar.

SPRUNDEL - Zaterdag 24 mei ging een kleine delegatie van Karate-Do-Archida onder leiding van Coach Michel van de Water en Joey van Strien naar de vanencompetitie in Waspik. Bij deze vanencompetitie kunnen de deelnemers meedoen aan de onderdelen kata en kumite. Bij de wedstrijden kunnen zij punten verdienen, voor de aanwezigheid krijgen alle deelnemers 10 punten, bij winst 20, bij verlies 10 en bij gelijkspel 20. Als een deelnemer de vorige keer ook mee heeft gedaan worden de behaalde punten bij de vorige keer opgeteld. Bij ieder honderdtal verdient de deelnemer een vaantje en bij het behalen van 700 punten krijgt de deelnemer een beker en kan voor dat onderdeel niet meer meedoen. Kata: Thijs Schraauwen haalde 70 punten

en staat nu op 220 waardoor hij een geel vaantje uitgereikt kreeg. Myrthe Koeken kwam op een totaal van 480 punten omdat ze het maximale punten van 90 haalde, hiervoor kreeg ze dan ook een groen vaantje. Luc de Waal deed voor de eerste keer mee en haalde een mooie score van 70 punten, de volgende keer komt hij zeker met een vaantje naar huis. Tyrone van de Water haalde ook het maximale van 90 punten en staat nu op een totaal van 260, Tyrone kreeg ook een geel vaantje. Ruben Heeren haalde 70 punten en komt hiermee op 190 punten. Max de Pijnier kwam ook met het maximale aantal punten van 90 van de mat af en staat nu op 290, net zoals Ruben heeft hij nog maar 10 punten nodig voor het volgende vaantje. Medusa van de Water haalde een score 70 en komt nu op 470 punten in totaal.

Kumite: Thijs Schraauwen haalde 90 punten en staat nu op 210 ook hier kreeg Thijs een geel vaantje mee. Medusa van de Water stond in een pittige poule en vocht 60 punten bij elkaar, hierdoor staat ze op een totaal van 240 punten en voegde een geel vaantje toe. Myrthe Koeken haalde een score van 80 punten, ze kreeg ook een geel vaantje en staat nu op een totaal van 230 punten. Ook hier deed Luc de Waal voor de eerste keer net zoals Ruben Heeren, Luc haalde 60 punten en Ruben een score van 80 punten. Tyrone van de Water en Max de Pijnier zaten samen met Ruben in dezelfde poule, ook dit was een pittige poule waar het niveau vrij hoog lag. Tyrone van de Water en Max de Pijnier haalde beide 50 punten en komen allebei op totaal van 190 punten te staan. Peter van Dijk geslaagd Zondag 25 mei was een spannende en zenuwslopende dag voor Peter van Dijk, Maurice Kools en Robin Huijer. Het trio is samen afgereisd naar Leersum. In Leersum werden namelijk de Dan-examens gegeven, voor karateka’s. . Peter heeft enorm zijn best gedaan en alles gegeven om een perfecte examen te laten zien aan de examinatoren. De examinatoren waren dan ook overtuigd dat hij alle kwaliteiten bezit voor de 2e Dan, Peter is daardoor ook geslaagd voor zijn examen. Wij zijn enorm trots op de prestatie die is gegeven door Peter en Maurice. We willen Maurice bedanken voor de steun, hulp en vastberadenheid die hij heeft gegeven voor Peter. Voor iedereen gefeliciteerd met de resultaten.

Jeugd Willebrord Wil Vooruit SINT WILLEBRORD - Het afgelopen weekend zijn de renners van Willebrord Wil Vooruit gestart in de wedstrijden te Moerdijk. Op een klein maar lastige ronde met hoogteverschil was het voor de renners toch afzien. In cat. 1 behaalde Sven van Merriënboer een mooie 8e plaats in zijn allereerste wedstrijd. Verder waren er podiumplaatsen voor Axel Roks 3e in cat. 2, Roan Konings 2e cat. 4 en Perry Frijters 2e cat.

7. Verder waren er ook top tien plaatsen voor Beau van Helmond 6e cat. 4 en mooie 4e plaats van Niek Struijs in cat. 7 en een 7e plaats van Sven Peeters ook in cat. 7. Op Hemelvaartsdag is er de wedstrijd te Kapelle en het komend weekend staan de jeugdrenners aan het vertrek te Tilburg en Aalburg. Dit zijn de laatste wedstrijden voor het NK 1e Pinksterdag. Voor het NK hebben 14 renners van de vereniging zich geplaatst en mogen starten te Philippine in Zeeuws-Vlaanderen

Uitslagen Moerdijk Cat. 1: 8 Sven van Merriënboer; 15 Stefan de Leeuw Cat. 2: 3 Axel Roks; 23 Sanne Lazeroms Cat. 3: 12 Lars Dierks; 13 Evi Jongenelen Cat. 4: 2 Roan Konings; 6 Beau van Helmond Cat. 5: 10 Robin van Oorschot; 12 Sanne Jongenelen; 15 Niels Huijbregts Cat. 6: 25 Gianni Pavone Cat. 7: 2 Perry Frijters; 4 Niek Struijs; 7 Sven Peeters; 17 Ties van Rijsbergen

Nederlandse Kampioenschappen handboogschieten

Twee keer Zilver op het NK 25 meter 1 pijl SCHIJF - Afgelopen zaterdag namen enkele van de schutters van Handboogschutterij Nooit Volleerd uit Schijf deel aan de NK 25m 1 pijl in Schijndel.

Conny Lauwen en Jack Jaspers met hun zilveren medailles.

Er werd goed gepresteerd door de Schijfse schutters. Uitblinkers waren Conny Lauwen en Jack Jaspers. Na enkele spannende rondes mochten zij beide een zilveren medaille in ontvangst nemen. Al vroeg in de ochtend vertrokken zaterdag Andre Gommers, Alexander Foesenek, Jeroen Wellingen, Jack Jaspers en Conny Lauwen naar hun NK. Deze wedstrijd wordt traditioneel vanuit een tent verschoten. De 60 cm blazoenen hangen hierbij op een afstand van 25 meter en dienen 50 keer te worden geraakt. Conny begon goed. In de tussenstand na 25 pijlen bezette ze in de 4e klasse dames een 2e plaats en had uitzicht op een medaille en eindigde op een 2e plaats met 374 punten. Jack Jaspers (11x10) 4e klasse heren met 432 punten een goede 2e plaats, Alexander Foesenek 2e klasse met 452 punten 4e plaats, Andre Gommers 2e klasse met 432 punten en Jeroen Welling 2e klasse met 431 punten. Vorig weekend gingen de cadetten op pad in Middelbeers Rogier Lauwen cadetten recure heren 1 met 345 punten en Rowena Slappendel cadetten recure dames met 360 punten. Proficiat allemaal. PAGINA 24

RUCPHEN - Ook deze keer was ZDF er weer bij. Met twee deelnemers, Inez Overbeeke en Lars Dielemans. Ditmaal werden de afstanden gezwommen in het 50 mtr bad van het Pieter vd Hoogenband stadion. Dit is voor onze zwemmers die gewend zijn om in een 25

mtr bad te zwemmen even aanpassen. Ze hebben beide goed gezwommen en zijn weer een ervaring rijker. We hadden deze keer weer meer mensen die dicht tegen de limiet van deelname aan zaten. Volgende keer gaan we dus voor een minimale deelname van vier zwemmers. Dus Flippers doe je best.

Karate-do Archida

Peter van Dijk geslaagd SPRUNDEL - Zondag 25 mei was een spannende en zenuwslopende dag voor Peter van Dijk, Maurice Kools en Robin Huijer. Het trio is samen afgereisd naar Leersum. In Leersum werden namelijk de Dan-examens gegeven, voor karateka’s. Peter en Maurice hadden vooraf al een proefexamen genomen. Uit het proefexamen kwam helaas alleen een positief advies uit voor Peter. Vandaag was het dus in het echt voor Peter om zijn kennis te laten zien voor de 2e Dan in karate. Peter heeft zijn matje Maurice hard nodig gehad om een mooi examen af te leggen. Maurice heeft Peter enorm gesteund, geholpen en er doorheen getrokken. Voor trainer Robin Huijer was het ook erg spannend. Hij leeft altijd erg mee met zijn karateka’s. Peter heeft enorm zijn best gedaan en alles gegeven om een perfecte examen te laten zien aan de examinatoren. De examinatoren waren dan ook overtuigd dat hij alle kwaliteiten bezit voor de 2e Dan, Peter is daardoor ook geslaagd voor zijn examen. Wij zijn enorm trots op de prestatie die is gegeven door

Trotse Peter.

Peter en Maurice. We willen Maurice bedanken voor de steun, hulp en vastberadenheid die hij heeft gegeven voor Peter. Peter van harte gefeliciteerd met het behalen van je 2e Dan.

Teugel en leidselrit en fietstocht SPRUNDEL - Paardensportvereniging St.Isidorus uit Sprundel organiseert op 1e Pinksterdag, 8 juni een teugelen leidselrit. Deze rit zal wederom op recreatieve wijze zijn, en u rijdt grotendeels door en rond natuurgebied “de Pannenhoef”. De route kan zowel aangespannen als onder het zadel gereden worden. Voorafgaand is er een vaardigheidsproefje. De lengte van deze route zal ongeveer 13 of 22 km zijn. Ook is er de mogelijkheid om een fiets route te rijden. De lengte hiervan is ongeveer 35 km.

In alle routes is een tussenstop gepland, waar u uw consumpties kunt nuttigen. En tussendoor zal er gepuzzeld kunnen worden. De start van deze ritten en vaardigheidsproef is bij de “Menmoerhoeve” aan de Zundertseweg 66 te Etten-Leur. U kunt uw starttijd (tussen 10.00 en 12.00 uur) zelf bepalen in overleg met de organisatie op de dag zelf. Graag opgeven voor 2 juni. Voor meer info of aanmelden kunt u contact opnemen na 18.00u bij Theo Herrijgers 0165-383350 of mailen naar: theocorherrijgers@hotmail. com

HSV de Goudkarper Uitslag 4e wedstrijd 1e Jan de Braber 309 cm. 2e Wim van Aalst 242 cm. 3e Ad van Sundert 212 cm. 4e Bert Kuystermans 158 cm. 5e Sier Breugelmans 132 cm. 6e Cees van Sundert 123 cm. 7e John Kuystermans 118 cm. 8e Anita Jaspers 113 cm. 9e Toon Nieuwlaats 112 cm.

10e Bert Jaspers 92 cm. 11e Greet Admiraal 88 cm. 12e Cees Breugelmans 85 cm. 13e Anja Pepers 70 cm. 14e Adrie Huybrechtse 70 cm. 15e Daniel Winter 66 cm. 16e Frans Pepers 29 cm. Programma De volgende wedstrijd is op 14 juni.

Zaterdag Rondje Sprundel SPRUNDEL - Het begon 25 jaar geleden als Tien Engelse Mijl. Inmiddels is het loopevenement, bekend onder Rondje Sprundel, aan zijn 26e editie toe. Maar, omdat daar toen meer ambitie voor bleek, is de afstand sindsdien ingekort tot tien kilometer. Rondje Sprundel is een loopevenement voor iedereen: jong en oud, beginners, trimmers en wedstrijdatleten.

Zaterdag 31 mei om 15.30 uur start de jeugdrun voor 720 en 1440 meter. De prestatieloop over 5 kilometer en de wedstrijdloop van 10 kilometer gaan bij sportpark De Kerlinge samen van start om 16.00 uur. Beide afstanden hebben een eigen geheel vernieuwd parcours. Tot 20 minuten voor de aanvang kan men inschrijven in de kantine sportpark De Kerlinge. De kleedkamers van de SV Sprundel staan open om te verkleden en te douchen.


;=55-: MUST HAVES

KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VARO HAAKSE SLIJPER

CAMPING TAFEL

NUDFKWLJHPRWRU:DWW VFKLMIGLDPHWHUWPPP

VAN WOENSDAG 28 MEI T/M DINSDAG 3 JUNI 2014

DAMES TOPS

OLFKWJHZLFKWDOXPLQLXP [[FP

QDDGORRV GLYHUVHYDULDQWHQ SRO\HVWHUHODVWDQ PDWHQ6;/

2.49 2.79 bandeautop lang 3.99 singlet kort

bandeautop kort WERCKMANN SNIJSCHIJVEN PP 5-PACK

13.95

1.79

DAMES JURK

GLYHUVHXQLNOHXUHQ PDWHQ6;;/

9.95

(OGHUV 

MELAMINE SERVIES

OLPLWHGHGLWLRQ QDWXXUOLMNHNOHXU HQVPDDNVWRIIHQ JUDP

0.49

schaaltje:Â&#x2018;FP 0.55 bord:Â&#x2018;FP schaal:Â&#x2018;FP

2.49

(OGHUV 

KATJA LEEUWENKOPPEN

GLYHUVHGHFRUHQ beker:FP

YDQDI

FIETSBAND MET ANTI-LEK LAAG H[WUDVWHYLJPHW JRHGJHNHXUGH]LMUHIOHFWLH PDDW[[

0.75 1.59 YDQDI

0.49

(OGHUV 

SLAZENGER TENNISRACKET DOXPLQLXP LQFOKRHV JULSPDDWRI

COLGATE TANDENBORSTEL

TECHNO BINNENBAND PDDW[[

H[WUDFOHDQ PHGLXP

1.59

4.49

EXC LUSI EF ! B IJ ACTI O N

3.99

1.69

UITZOEKEN SPEELGOED

Â&#x2021;NLQGHUVFKHS Â&#x2021;ZHUSVFKLMINXEXV Â&#x2021;ZLQGPROHQ

(OGHUV 

0.99

4.99

ORANJE JURK SLAZENGER TENNISBALLEN ,7)JRHGJHNHXUG SET/3

AQUAFRESH MONDWATER IUHVKPLQW PO

2.89

1.39

(OGHUV 

12.95

MEISJES SHORT OF ROKJE

GLYHUVHYDULDQWHQ SRO\HVWHUYLVFRVH PDWHQ6;/

3 -PAC K

1.15

(OGHUV 

ORANJE ACCESSOIRES VDPEDEDOUDWHOHQWRHWHU IOXLWEULORIKRHG

3.99

0.82

4.99 ZIKI DAMES HIPSTER

DDQNRRUG FP

THEELICHT HOUDER PHWDDOJODV [FP

WK-TIP!

0.69

METALEN HART

GHQLP GLYHUVHNOHXUHQHQSULQWV PDWHQ

(OGHUV 

(OGHUV 

XQLHQSULQW NDWRHQHODVWDQ PDWHQ;6;/

2-PAC K

0.42

(OGHUV 

2.49

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

DAMES SANDAAL GLYHUVH PRGHOOHQ HQNOHXUHQ PDWHQ 


KERKELIJK

PAROCHIES I.P.V. REGIO RUCPHEN H. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H, Joannes de Doper Sprundel, H. Willibrordus St. Willebrord, Maria Boodschap Zegge. Pastoraal team: pastoor F. Verheije, teamleider diaken J. Foesenek, diaken J. van Steenoven, pastoraal werkster L. Verkade. Pastoraal werker Gerard Damen. Wij zijn bereikbaar op 0165-342069 (Rucphen Schijf Sprundel en Zegge) of op 0165382201 (St. Willebrord). Voor zeer dringende zaken (aanvraag ziekenzalving, melden overlijden of crisissituaties) kunt u bellen naar de bereikbare dienst: 06-29334907 of 0165-382201 voor St. Willebrord. Voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van dopen, huwelijken en andere vragen die de parochie betreffen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. PAROCHIE H. MARTINUS RUCPHEN Zondag 1 juni 9.30u Zevende zondag van Pasen. Eucharistieviering. Voorganger pastor F. Burm m.m.v. het St.Ceciliakoor. Intenties: Adrianus Antonissen e.v. Maria Luijten v.w. verj.; Jac v. Ostaijen e.v. Jeanne Broos en overl. familieleden; jgt. Johannes v. Beek e.v. Elisabeth Suijkerbuijk; jgt. Theo Hemelaar e.v. Coby Becht; Frans en To Kools-Konings, v.w. jgt. Frans. Vrijdag 6 juni: Eerste Vrijdag van de maand. In de loop van de morgen zal de H. Communie bij enkele parochianen worden thuisgebracht. Om half elf is er een gezamenlijke Communieviering in Centrum voor Wonen & Zorg De Kerkakkers. Ziekenbezoek: Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met mevr. A. Hoendervangers tel. 348090. Secretariaat: Het parochiesecretariaat is gevestigd in de pastorie, Raadhuisstraat 5. Geopend op maandagavond van 19.30 tot 21.00u en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30u, tel. 341246. www.parochierucphen.nl; parochierucphen@hetnet.nl. Intenties uiterlijk maandagavond 18.00u inleveren. PAROCHIE H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL Parochie H.Joannes de Doper te Sprundel, Hertogstraat 17, 4714 BW Sprundel, 0165-382214. Secretariaat is geopend op maandag-vrijdagmorgen van 9.30-11.30u (dringende gevallen regiotelefoon 0629334907); parhjdedoper@hetnet.nl; www. kerksprundel.nl Diensten Week 23: 31 mei t/m 6 juni. Zevende zondag van Pasen. Heer, neem ons op in uw gebed. Zaterdag 31 mei 17.00u Eucharistieviering. Voorgangers: Past. F. Burm. Zang: Gemengd Kerkkoor. Cor en Jo v.d. Riet-v.d. Riet; overl. ouders SnijdersSchrauwen; Naantje v.d. Sande-Konings en zoon John v.w. geb.dag John; Jan en To v. Overveld-Dekkers en zoon Jac en schoonzoon Jan v.w. jgt. vader; Pauw Roks, zoon Rudie en schoondochter Marjet v.w. geb. dag Pauw; Nilleke Vissenberg; Jo Gommeren-Tak; overl. ouders de Bont-de Rooij v.w. geb.dag moeder. Donderdag 5 juni 11.00u Welzijnsgroepviering in de Trapkes. Voorganger: Past. J. v. Steenoven. Zang: Ouderenkoor Levensvreugd. Leden en overl. leden van de Welzijnsgroep. Vrijdag 6 juni: Eerste vrijdag van de maand. Vanaf 9.00u wordt de ziekencommunie weer thuis gebracht. Doop: Op zondag 1 juni wordt door doop in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Liz Schalk, dochter van Bart en Marieke Schalk-Rommens. Koor: Na vele jaren trouwe dienst neemt de vaste dirigent-organist Anton Bogaerts afscheid van het Sprundelse gemengd kerkkoor Sint Jan. In de viering van a.s. zaterdag in onze Sint Janskapel zal Anton de leiding van het koor voor het laatst op zich nemen. Wel blijft hij aan de parochie verbonden als organist bij avondwake en uitvaarten en daarnaast blijft hij dirigent/organist van het

ouderenkoor Levensvreugd. Vanaf 1 juni is Tonnie Sedee de dirigente van het koor en haar man Wim Sedee de nieuwe organist. Agenda: Dinsdag 3 juni 20.00u vergadering communie. Falen: Er is maar een ding dat een droom onmogelijk maakt: de angst om te falen. PAROCHIE H. MARTINUS SCHIJF St. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275, ParochieSchijf@hetnet.nl Donderdag 29 mei 9.30u Hemelvaartsdag. Woord en Communieviering. Voorganger(s): Diaken Foesenek m.m.v. het Gemengd Koor. Zaterdag 31 mei 19.00u 7e zondag van Pasen. Eucharistieviering. Voorganger(s): Pastor Burm m.m.v. Fasollasi. Wek. To v. Gastel w.v. Kees v. Trijp; 14e jgt. voor Jacqueline v. Overveld e.v. Ad Matthijssen; jgt. Johanna v. Overveld w.v. Adrianus Oostvogels. Kosters/acolieten/misdienaars: Donderdag 9.30u Ria Konings. Zaterdag 19.00u Rien v. Ruiten. Lectoren: Donderdag 9.30u Betsy v.d. Sande. Zaterdag 19.00u José Martens. Kerkhof open: elk weekend van de maand geopend voor bezoekers. Openingstijden secretariaat: Het secretariaat is geopend op maandag- dinsdag- en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30u. Gelieve de intenties voor het komende weekend op te geven voor maandag 11.30u. Dan kunnen de intenties nog in de Bode worden geplaatst. Voor het brengen van kleding voor Polen gelieve ook met de openingstijden rekening te houden. Het pastoresteam is bereikbaar via: 0165342069 of 06-29334907. PAROCHIE HEILIGE MARIA BOODSCHAP ZEGGE O.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA Zegge, secretariaat@mariaboodschap-zegge.nl; www.mariaboodschap-zegge.nl Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag 06.00u Eucharistieviering. Voorganger pastoor P. Swinne en diaken J. van Steenoven. Zanggroep Melody. Misintenties: Kees Mulders e.v. Naan Tak; Cees Marijnissene.v. Marie Louise v/d Eijnden; Kees Hopstaken; o.o. Mies Potters en, Carlo en Marjo; Cornelia Kerstens- Lauwerijssen; Gerard Kerstens e.v. Toos van Gastel; Ely Lamers e.v. Piet Kerstens. 08.00u Eucharistieviering. Voorganger F. Burm en diaken J. van Steenoven. Gemengd koor Zegge. Misintenties: Voor allen die in ziekenhuis of verzorging/verpleeghuis verblijven. 10.00u Eucharistieviering. Voorganger F. Burm. Basiliekkoor Oudenbosch. Misintenties: Bas du Pont; Kees Hopstaken; Overleden familieleden Fam Luijkx-Bastiaansen; Marinus Bartels en zoon Piet; o.o. van Kalmthout-Kerstens en o.o. Brans-Dam en Erik van Kalmthout; o.o. Johannes Marinus de Bont- Anna Herijgens, en Harrie, Roos, Toos en Kees de Bont; o.o. Cornelis Danen – Maria Rockx; o.o. Adrianus Wilhelmus van der Vorst- Johanna de Vugt en Pascal, Adrie en Johan van der Vorst; uit dankbaarheid aan H Maria b.g.v. 50 jarig bestaan bedrijf; o.o. Franciscus Ossenblok en Catharina Dekkers; Jan en Ineke Ossenblok-Pieterse; Wout Bogers Vrijdag 30 mei 18.45u Rozenkransgebed. Aansluitend Woord- en communieviering. Voorganger diaken J. Foesenek. Voor allen die in ziekenhuis of verzorging/verpleeghuis verblijven. Zaterdag 31 mei 18.45u Afsluiting van de meimaand met processie. Rozenkransgebed. Aansluitend Eucharistieviering. Voorgangers Mgr. Drs H.C.M. Lommers, kanselier, diaken J. van Steenoven en Priesters uit de regio. Gemengd koor Zegge. Misintenties: jgt Kees Frijters e.v. To Hermes; o.o. fam leden Frijters Hermes; Rina Bekx e.v. Jan van Overveld. Zondag 1 juni: geen viering in onze kerk Dinsdag 3 juni 10.00u Viering steunpunt Mariavaart. Voorganger Diaken J v Steenoven 19.00u Kapel. Voorganger N Schnell. Misintenties: Chris van Wesel e.v. Nolly van We-

sel en overleden Familie; Uit dankbaarheid; Voor mijn overleden vrouw; Voor een goede gezondheid van kinderen en kleinkinderen. Mededelingen: Donderdag 29 mei is er een tweede collecte voor het onderhoud van onze Maria Boodschap Kerk en Kapel. Parochiesecretariaat: geopend op dinsdagmorgen van 9.30-12.00u. Inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen 0165534905. Boodschappen en misintenties: kunnen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt. De misintenties worden in de bode van de volgende week geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld ‘Misintentie’ in de brievenbus van de pastorie. De kosten voor een misintentie zijn € 10,50. PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ST. WILLEBRORD Pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC St. Willebrord, info@parochiesintwillebrord.nl, 0165-382201. Teamassistente: Karin Wagener; www.parochiesintwillebrord.nl Donderdag 29 mei 9.00u Géén viering! 11.00u: Eucharistieviering. Hemelvaart van de Heer. Celebrant: Pastor Ben Kortmann pr. geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lector: Wim Roelands. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Wout Heeren e.v. Dina Heeren wegens verj. Vrijdag 30 mei 14.00u Huwelijksviering Arnoud Hendrickx en Angelique Broeren. Woord en Communieviering. Celebrant: diaken Jan Foesenek. Zaterdag 31 mei 14.00u Eucharistieviering, familieviering. Celebrant: Pastoor Frans Verheije geassisteerd door diaken Jan Foesenek. 19.00u: Eucharistieviering. Processie Afsluiting Mariamaand/Dankviering Eerste Communicanten. Celebrant: Pastoor Frans Verheije geassisteerd door Diaken Jan Foesenek. Lectoren: Gerrie Verlaar en Wim Roelands. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Johanna de Bruin en Wilhelmus Koks en kinderen wegens jgt.; Marij Leenders-Roks e.v. Leon Leenders v.w. hun huwelijksdag; Johanna Roks en Cornelis Jaspers wegens jgt.; Oom Rinus en tante Dien wegens jgt.; Waltherus Heeren e.v. Trieneke Heeren wegens verj.; Johanna Koks en Johannes Bulkmans en overl. ouders en familie wegens jgt. Zondag 1 juni 11.00u Eucharistieviering. Zevende Zondag van Pasen. Celebrant: Pastor Ben Kortmann geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lector: Ria Jochems. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Toon Verlaar e.v. Gerrie Snoeren wegens jgt. Doop: Donderdag 29 mei wordt Jason Jacobs gedoopt. Zondag 1 juni worden Esmay Vuijk en Dylano van Rijsbergen gedoopt. We verwelkomen hen in onze geloofsgemeenschap. Huwelijk: Vrijdag 30 mei om 14.00u: Arnoud Hendrickx en Angelique Broeren. Hoogfeest Hemelvaart van de Heer: Op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer vieren we op donderdag 29 mei om 11.00 uur de hoogmis in onze kerk. Op deze dag is er op donderdagmorgen om 9.00 uur géén viering in de Mariakapel en is er ’s middags om 14.00 uur géén rozenkransgebed bij onze Lourdesgrot. We lezen op dit hoogfeest uit de Handelingen der Apostelen (Hand. 1, 1-11). De leerlingen van Jezus konden aanschouwen hoe Hij van hen werd omhooggeheven. In de evangelielezing van Matteüs (Mt. 28, 16-20) geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht om alle volkeren tot leerlingen te maken en allen te dopen. Afsluiting Mariamaand: Op zaterdag 31 mei om 19.00 uur wordt de Mariamaand in onze parochie afgesloten met een processie met aansluitend een eucharistieviering in onze kerk. De viering met processie begint op 19.00 uur bij onze Mariagrot. Fanfare “De Eendracht” zal haar medewerking hieraan verlenen. Ook alle eerste commuPAGINA 26

nicantjes zijn voor deze viering uitgenodigd om mee te vieren en mee te lopen in de processie. Bij slecht weer vinden alle activiteiten plaats in onze kerk. Op 31 mei vieren wij traditiegetrouw het bezoek van de heilige Maagd Maria aan haar nicht Elisabet. We lezen dan als eerste lezing uit de Profeet Sefanja (Sef. 3, 14-18a) en uit het evangelie van Lucas, (Lc. 1, 39-56), waarin Maria haar prachtig Magnificat uitspreekt. Zevende Zondag van Pasen (jaar A): In de vieringen van dit weekend lezen als eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 1, 12-14) en als evangelielezing uit het evangelie van de evangelist Johannes (Joh. 17, 1-11a). In de eerste lezing horen wij hoe de leerlingen samen met Maria, de moeder van Jezus, naar Jeruzalem terugkeren, nadat Jezus ten hemel was opgenomen. Zij bleven eensgezind in gebed bijeen. In de evangelielezing horen we van Jezus, hoe Hij met ons is begaan; voor de mensen van de wereld. Jezus is teruggekeerd naar zijn Vader in de hemel en zijn Geest van bijstand zal voor ons zorgen. Vieringen Eerste Heilige communie: Op zaterdag 24 mei en op zondag 25 mei hebben we de Eerste Communie gevierd van 49 meisjes en jongens, die voor het eerst ter communie zijn gegaan. Het waren hele mooie en drukbezochte vieringen, waar allen met grote voldoening op kunnen terugkijken. Van harte feliciteren wij onze eerste communicantjes en hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, peters en meters en alle overige familieleden met de Eerste Heilige Communie. Rozenkransgebed in onze Lourdesgrot: Elke werkdag in de meimaand wordt om 14.00 uur het rozenkransgebed gebeden in onze Lourdesgrot. Tweede collecte voor de inrichting van ons nieuwe gebouw: De tweede collecte in de vieringen van dit weekend is bestemd voor de inrichting van ons nieuwe parochiecentrum en ons nieuwe mortuarium. De laatste puntjes worden deze week afgewerkt aan het pand en aan de inrichting. Inmiddels zijn we grotendeels verhuisd naar het nieuwe gebouw. Website: Kijk ook eens op onze website voor nog meer actueel nieuws: www.parochiesintwillebrord.nl. Bereikbaarheid: In zeer dringende pastorale gevallen is er altijd iemand van de parochie bereikbaar: 0165-382201. Op het antwoordapparaat staat het telefoonnummer dat kan worden gebeld, alléén voor zeer dringende pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact worden opgenomen met de parochie tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat. Openingstijden parochiesecretariaat: open op maandagmorgen en op donderdagmorgen tussen 9.30-12.30u. U kunt er dan ondermeer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de aanmelding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen over en informatie over andere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en het parochiële kerkhof. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: Dhr. Ds. P. Michiels, Terweijdehoef 5, 4891 NJ Rijsbergen. Tel. 0768500949 Spreekuur: Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch tussen 9.00 en 9.30 uur. Eredienst: Zondag 1 juni is Dhr. Ds. J. G. Heetderks uit Oosterhout onze voorganger. Dhr. Mijderwijk is de organist. Dhr. Noorland is gastheer. De collecte is bestemd voor Lopend Vuurtje. Voor de kinderen is er de kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid om samen koffie te drinken. Agenda: Zaterdag 7 juni is weer het Lopend Vuurtje, de sponsorfietstocht voor Little Dreams in samenwerking met de collega-kerken. Die dag is de kerk de hele dag open en kunt u ook daar een bijdrage geven voor het goede doel. Er zijn gastvrouwen aanwezig om u te verwelkomen met een drankje of hapje, ook weer voor Little

Dreams. www.pk-zundert.nl PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Zondag 1 juni zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijerv.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 0647597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/0634906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch.nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 1 juni begint de kerkdienst in Oudenbosch om 9.00u en in Oud Gastel om 10.30u. Ds. H.J. Inkelaar zal voorgaan in deze diensten waarin ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Deze week: Dinsdagmiddag is er de Soos voor senioren van 14.00-16.00u. Iedere woensdagavond van 19-20u in de Pastorie gebedskring. Woensdagavond repeteert het kerkkoor in de kerk vanaf 8.00u. Elke donderdagochtend tussen 9.30 en 11.30u is de Pastorije geopend voor een kopje koffie/ thee en een luisterend oor. Sponsorfietstocht Lopend Vuurtje: Met als thema In Vuur en Vlam. Nog even een laatste herinnering, want op zaterdag 7 juni om 9.30 uur is het weer zover. De sponsorfietstocht Lopend Vuurtje gaat van start voor de 13e keer. Voor de routes van 35, 45 en 60 km is de start om 9.30 uur in alle deelnemende kerken en de lijst van deze kerken ligt klaar in onze kerken, zodat u ook per auto op pad kunt gaan om kerken te bezoeken. De fietsers van de 120 km route kunnen starten vanaf half acht. We fietsen ook dit jaar voor ons eigen ZWO project Niños Saslaya in Nicaragua. Zoals u weet gaat het om steun voor het nieuwe centrum in het noorden van het land in Siuna. Het steunpunt is nu helemaal gereed, maar onze bijdrages voor leer- en spelmateriaal zijn nog van harte welkom. Ook is er altijd geld nodig voor de onderzoeken van de kinderen in de hoofdstad Managua. Omdat het om meerdaagse reizen gaat, gaan de kinderen met hun moeder in groepjes per bus erheen en dat kost veel geld. Natuurlijk hopen we weer een mooi bedrag voor dit belangrijke werk bij elkaar te brengen als gezamenlijke kerken van Oudenbosch en Oud Gastel. We nodigen u allemaal uit om op de één of andere manier mee te doen, door te fietsen, te sponsoren of even gezellig langs te komen in één van de kerken. Tot slot: Geef mensen een pluim! Geef ze regelmatig een pluim! Dan krijgen ze vleugels! (Ph. Bosmans)


Voor ons administratie- en advieskantoor, Mediair Zakelijke Diensten in Roosendaal, zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team.

WIJ ZOEKEN EEN

ASSISTENT-ACCOUNTANT WPPSNJOJNBBMVVSQFSXFFL

(M/V)

De werkzaamheden zijn onder andere: tWFSXFSLFOWBOBENJOJTUSBUJFT tPQTUFMMFOWBOKBBSDJKGFST tWFS[PSHFOBBOHJGUFOJOLPNTUFOFOWFOOPPUTDIBQTCFMBTUJOH tMPPOBENJOJTUSBUJF

Ervaring is gewenst. Spreekt deze functie je aan, stuur dan je sollicitatiebrief met cv aan Stefan Ermen, bij voorkeur per mail naar:

info@mediairzakelijkediensten.nl

Een mooier figuur met minder moeite.

ADMINISTRATIES > JAARREKENINGEN > FISCALE ADVISERING > BELASTINGAANGIFTEN 7 JKGIVJ[FOCFS Ht"+3PPTFOEBBMtwww.mediair zakelijkediensten.nl ADMINISTRATIE & BELASTINGADVIES

Gezocht:

De revolutionaire figuur-studio uit ScandinaviĂŤ & gezichtsbehandeling op natuurlijke basis.

Kade 9, Roosendaal, Tel. 0165 - 394302 E-mail: roosendaal@bailine.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten

Medewerkster Bediening Wij zijn op zoek naar ervaren barmedewerksters. Je werkzaamheden bestaan uit het bedienen van gasten, bereiden van drankbestellingen en schoonmaken. Je zorgt dat het de gasten aan niets ontbreekt en bezorgt ze onvergetelijke momenten. Daarnaast zorg je voor een representatieve uitstraling van Discotheek The-Borderline en jezelf.

3URÂżHO -HEHQWĂ&#x20AC;H[LEHOVWUHVVEHVWHQGLJRSSLHNPRPHQ ten, je bent een teamspeler en weet van aanpakken. Je bent bereid ieder weekend te werken.

Functie eisen - Je hebt ervaring in de horeca; - Je hart ligt bij de horeca en je bent gemotiveerd; - Je bent representatief; - Je bent communicatief vaardig; -HEHQWĂ&#x20AC;H[LEHOLQ]HWEDDU

Voor interesse neem contact op via, info@the-borderline.nl, gelieve C.V. mee te sturen.

Zorgenco Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis. Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft.

huid- en laserklinieken Â&#x2021;SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLHÂ&#x2021;KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ*RHV Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOĂ&#x20AC;OOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie

(UID ENLASERKLINIEK"ERGENOP:OOMsIn Zorgcentrum ,IEVENSBERG"OERHAAVEPLEINDs64"ERGENOP:OOM s swww.huidlaser.nl (UID ENLASERKLINIEK-IDDELBURGsIn Barcode gebouw 0ARK6ELDZIGTs$2-IDDELBURGs www.dermateam.nl > Huid- en laserkliniek Goes "EATRIXLAANs0.'OESs www.dermateam.nl

Belona B.V. en Sema Label B.V. zijn twee etikettendrukkerijen, die samen gevestigd zijn aan de Roosendaalsebaan te Oud Gastel (N.Br.). Met 80 collegaâ&#x20AC;&#x2122;s produceren we etiketten voor diverse uiteenlopende branches en toonaangevende bedrijven. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste

orderbegeleider (m/v) Als orderbegeleider ben je de spil tussen klant, accountmanager en productie. Je calculeert, offreert, rond orders af, gaat ervoor dat de etiketten op de gewenste leverdatum bij de klant geleverd worden en zorgt voor de after sales. Functie eisen: -H EHVFKLNW RYHU HHQ 0%2 ZHUN HQ GHQNQLYHDX 'DDUQDDVW KHE MH DIÂżQLWHLW PHW HQ kennis van druktechnieken. Je beschikt over goede commerciĂŤle en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heb je kennis en ervaring met computerprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s als 0LFURVRIW2IÂżFH+HWRPJDDQPHWYHHOYXOGLJWHOHIRRQYHUNHHULVYRRUMRXJHHQSUREOHHP Een goede rekenvaardigheid is een prĂŠ. Werkervaring is niet vereist. Onze arbeidsvoorwaarden: Wij bieden een prima marktconform salaris. Interesse? Wil je meer informatie over deze vacature bel of mail met Tom Kuijpers 0165-519227 of 06-13115096 of t.kuijpers@belona.nl Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen we niet op prijs

EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant.

Bij Zorgenco staat de cliĂŤnt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht. De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren. Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjesmannen zijn ook in te huren door instellingen. Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

Zorgenco Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

Dit is een initiatief van Drukkerij Vorsselmans B.V. Voor meer informatie kunt u mailen naar wk@vorsselmans.nl of bellen met de afdeling verkoop van Drukkerij Vorsselmans B.V. 076-599 81 11.

BINNEN 10 DAGEN GELEVERD


DONDERDAG 29 MEI

HEMELVAARTSDAG

MANNIĂ&#x2039;N

10.00 - 16.00 UUR GEOPEND

WEEKEND PAKKERS

13.39 - 13.69

9

Jupiler Krat 24 ďŹ&#x201A;esjes Ă 25 cl

of Warsteiner Krat 24 ďŹ&#x201A;esjes Ă 33 cl

49

WK T-Shirt

WE

mei

PLUS Varkenshaas lang

mei

0

PLUS Petit Pain Wit of tarwe 4 stuks

099

8.00

4

kilo 9.98 Per 500 gram n en winkele Ontspann en | kopje kofďŹ e er rk atis pa

RUCPHEN

gr personeel behulpzaam n ve lekker proe

prikkelen | adviseren | proeven | verwennen | bereiden

Raadhuisplein 12 | Rucphen | 0165 341281 | www.plus.nl/rucphen

Philips Full HD Smart TV 47PFK6589 met gratis SoundStage en Koning Voetbal Plus pakket

mei

99

+ GRATIS Bij aankoop van 1 krat Jupiler OP=OP

zaterdag

4 VOOR 1.56

99

Per kilo

vrijdag

29 30 31

1.79 Max Havelaar Fairtrade Bananen

500 GRAM

Openingstijden: Ma t/m vrij: 08.30 - 20.00 uur Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur Zondag: 10.00 - 16.00 uur

donderdag

ManniĂŤn

www.facebook.com/mannien

35% korting op boxspring Farini

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

47 inch/119 cm 400 Hz PMR Ambilight Pixel Precise HD-engine WiFi Miracast: beelden van uw smartphone op TV My Remote App

GRATIS

PARKEREN

=dÂ&#x2030; (( >^Z[TeTaQPPaX]#!X]RW#!?5:%$'(Â&#x2030;'((

Vlakke boxspring 140 x 200 cm, in diverse kleuren leverbaar. COMPLEET met hoofdbord en pocketveermatras. Andere

Donderdag 29 mei

HEMELVAARTSDAG WINKELS OPEN* *Babypark is gesloten op Hemelvaartsdag

bedmaten en in elektrisch verstelbare uitvoering leverbaar.

Van Â&#x2030; 1.069,NU voor Â&#x2030; 699,Gratis bezorgd en gemonteerd. Deze aanbieding is geldig t/m 1 juni 2014.

Nu direct naar alle websites van de winkels via de homepage van

www.gostores.nl/roosendaal

!

Rucphensebaan / Oostplein facebook.com/GoStoresRoosendaal

Dru 20140528  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you