Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

O P L AG E :

E T T E N - L E U R S E

25 MEI 2014 WEEK 21

Uitgeverij

18 . 7 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

ACHTERTUIN VOOR MENSEN MET BEPERKING

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

Volg ons via twitter: @EttenleurseBode

HET NIEUWS VAN DE GEMEENTE ETTEN-LEUR

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

ECHTPAAR WIJNGAARDS VIERT 60-JARIG HUWELIJK

Liesbosweg tijdelijk afgesloten

Werkzaamheden aan Sprundelsebaan

ETTEN-LEUR - Van 26 tot en met 28 mei wordt er gewerkt aan de openbare verlichting in het gedeelte van de Liesbosweg direct ten oosten van de Lage Vaartkant. Daarom is dit gedeelte van de Liesbosweg in die periode afgesloten voor het verkeer. Fietsers kunnen wel passeren. Vanaf de Lage Vaartkant kan het gemotoriseerd verkeer niet richting Breda rijden via de Liesbosweg. Het verkeer uit de richting van Breda wordt omgeleid via de Attelakenseweg. Met verwijzingsborden is de omleidingsroute aangegeven. De Lage Vaartkant en het westelijk gedeelte van de Liesbosweg blijven wel open voor het verkeer.

ETTEN-LEUR - Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 mei is de Sprundelsebaan tussen de Rijsbergseweg en de Zundertseweg afgesloten omdat er herstel aan het asfalt nodig is. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. Vorig jaar is de asfaltdeklaag vervangen van de gehele Sprundelsebaan. Bij de oplevercontrole is gebleken dat een gedeelte van de Sprundelsebaan niet voldoet aan de eisen. Dit deel wordt nu aangepast. Bovendien wordt op de hoek Sprundelsebaan / Grauwe Polder een stuk asfalt hersteld dat dit voorjaar door een autobrand is beschadigd, zo meldt de gemeente Etten-Leur. Daarvoor is geen wegafsluiting nodig.

Concert om Ernst Mosch te herdenken

NL-Alert stuurt controlebericht

ETTEN-LEUR - Die Roseländer Musikanten en Die Alpenjäger spelen zondagmiddag 25 mei een luchtig luisterconcert ter herdenking van de Koning van de Blaasmuziek Ernst Mosch. Zij treden beurtelings op. Dat gebeurt bij Sieben Recreatie aan De Stok 4. Het programma begint om 14.00 uur en de toegang is voor iedereen gratis. Deze maand mei is het 15 jaar geleden dat Ernst Mosch is overleden. Deze musicus kwam oorspronkelijk uit Tsjechië, maar hij maakte furore vanuit Duitsland. Ruim 40 jaar lang drukte hij met zijn Original Egerländer Musikanten zijn stempel op de blaasmuziek en was hij hét grote voorbeeld voor menige blaaskapel in Europa.

ETTEN-LEUR - Op maandag 2 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat men verder niets hoeft te doen. Wie zijn telefoon nog niet ingesteld heeft voor NLAlert kan dat doen via www.nl-alert.nl. Bij dit systeem wordt vanuit de meldkamer van de hulpdiensten een tekstbericht over een (dreigende) noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving.

Natuurnetwerk wordt afgerond ETTEN-LEUR - Bestuurders van de provincie Brabant, waterschappen, natuurorganisaties en ZLTO hebben hun handtekeningen gezet onder een vergaande vorm van samenwerking op natuurgebied. Voor 2027 willen ze met elkaar het Brabantse deel van het nationale natuurnetwerk hebben afgemaakt. In totaal stellen ze daar 400 miljoen euro en tweeduizend hectare ruilgrond voor beschikbaar. Het is de bedoeling daarmee allerlei andere partijen te verlokken om mee te investeren in het aankopen van grond en het inrichten ervan tot natuurgebieden. De natuur is door woningbouw, de landbouw en de aanleg van wegen veel kleiner geworden.

ETTEN-LEUR - Scholieren van het Munnikenheide College fleurden Etten-Leur een stukje op. Zij stortten zich in samenwerking met het bewoners van een woon- en zorgcentrum op het wildbreien. De mooi gemaakte creaties werden onder meer gewikkeld om beelden en hekken en gaven op deze wijze een mooi beeld. FOTO PETRA MOL

Voorontwerp-bestemmingsplan Lange Brugstraat 130 vrijgegeven

Onderzoek naar archeologische vondsten op oud terrein REL ETTEN-LEUR – De gemeente Etten-Leur laat onderzoek doen naar de aanwezigheid van archeologische resten op het voormalige terrein van rugbyclub REL. Om daar inzicht in te krijgen zal er een proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders ook het voorontwerp van het aangepaste bestemmingsplan van de Lange Brugstraat 130 vrijgegeven voor inspraak. DOOR MONIQUE JANSEN

van het woonzorgproject mogelijk te maken.

Het gewijzigde bestemmingsplan is nodig om de omgevingsvergunning voor nieuwbouw mogelijk te maken voor de komst van elf woningen en vier woonpaviljoens voor huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit voornemen hebben het bestuur van de H. Mariaparochie en stichting SOVAK. De raad ging eerder dit jaar akkoord met de plannen om op deze locatie de komst

Sleuven Bij het proefsleuvenonderzoek worden er smalle sleuven door het onderzoeksgebied gelegd. Als hierbij archeologische resten worden aangetroffen worden deze gedocumenteerd en eventuele vondsten geborgen. Er wordt vaak alleen een vlak aangelegd zonder sporen uit te graven, zodat deze bewaard blijven voor

HEMELVAART 29 MEI 2014 Wij maken onze lezers en relaties erop attent dat de kantoren van uitgeverij de Bode op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei zijn gesloten.

Minder doden in het verkeer in Brabant ETTEN-LEUR - Het aantal verkeersdoden is flink gedaald. In 2013 kwamen 570 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor. Vooral in Brabant daalde het aantal verkeersdoden, en wel van 105 naar 81, dat is een daling van 23 procent. Voorheen was Brabant steeds de provincie met de meeste verkeersdoden. Er is de laatste jaren echter veel werk gemaakt van het aanleggen van rotondes en vrijliggende fietspaden. Ook wordt verkeer steeds vaker om dorpskernen heengeleid. Ten slotte deelt ook de campagne ‘Help Brabant naar NUL verkeersdoden’ in het succes, evenals projecten als Brom Effe Normaal.

een eventueel vervolgonderzoek. Een verkennend proefsleuvenonderzoek kan worden uitgevoerd als een veldverkenning of booronderzoek niet mogelijk is of geen goede resultaten kan opleveren. Hierbij wordt specifiek gezocht naar archeologische vindplaatsen binnen een onderzoeksgebied”, legt gemeentewoordvoerster Annemiek Voesenek uit. Het onderzoek wordt uigevoerd conform het gemeentelijk archeologisch beleid. vervolg zie elders in deze Bode

Dat betekent dat advertenties en kopij voor de weekendedities van De Bode van 1 juni uiterlijk op woensdag 28 mei binnen moeten zijn.

gratis toegang

zondag 1 juni 2014

TOUR DE LEUR Rondom het van Bergenplein Etten-Leur Noord

Advertenties voor Bergen op Zoom en Roosendaal om 13.00 uur, en voor Etten-Leur en Breda om 14.00 uur. Redactionele bijdrage (via www.internetbode.nl) twee uur eerder. Uitgeverij de Bode tel. 076-5998111 www.internetbode.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Uitstel van publicatie sterftecijfers ETTEN-LEUR - Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout hebben uitstel gekregen van het publiceren van hun sterftecijfers op hun website. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ziekenhuizen hebben sinds 2014 de verplichting om open te zijn over hun sterftecijfers. Het Franciscus en het Amphia blijken onvoldoende gegevens paraat te hebben om goede cijfers weer te geven over de voorgaande jaren op internet. Uiterlijk 1 oktober dienen beide hospitalen alsnog de voorlopige sterftecijfers over 2014 te publiceren. Ziekenhuizen die niet meewerken riskeren een boete.

Heemtuin op zondag geopend ETTEN-LEUR - Op zondag 25 mei is de Heemtuin aan de Baanvelden 12 in Rucphen tussen 13.00 en 16.00 uur extra geopend. De Heemtuin in Rucphen behoort tot één van de mooiste wilde bloementuinen van Nederland en Vlaanderen. De Brabantse natuur- en landschapstuin is voor iedere bezoeker een verassing. De Heemtuin heeft een oppervlakte van 20.000 vierkante meter en heeft duizend meter aan kuierpad. Dat pad leidt langs meer dan twintig leefgebiedjes. In de tuin komen honderd beschermde planten- en bloemensoorten voor. De Heemtuin is ook geopend op maandag tot vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Ook zijn er rondleidingen mogelijk.


ACTUALITEIT

Echtpaar Wijngaards-Monsieurs zestig jaar gelukkig getrouwd

‘Waar je werkt, moet je wonen’ ETTEN-LEUR - De 85-jarige Rinus Wijngaards en de 82-jarige Jo Monsieurs vierden dinsdag in zorgcentrum ‘Contrefort’ hun diamanten bruiloftsfeest. Samen met kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden werd dit gevierd. Helaas kon de burgemeester er niet bij aanwezig zijn. DOOR FRANS VAN DER BOM

eerste gezicht

Diamant is het hardste materiaal wat we op de hele wereld kunnen vinden. Letterlijk betekent ‘diamant’: onverslaanbaar. Al zestig jaar samen wil dus echt wel zeggen dat niemand het echtpaar nog iets kan maken.

Geheim Uiteindelijk hebben Jo en Rinus nog lang verkering gehad. Ze wilden wel gaan trouwen, maar ze konden geen huis krijgen. Rinus - die nog steeds bij de Hero in Breda werkte - was herhaaldelijk bij de gemeente Etten-Leur geweest om te vragen of hij niet in aanmerking voor een huis kon komen. Steevast was het antwoord van de ambtenaar op het gemeentehuis: “Waar je werkt, moet je wonen.” Maar Rinus en Jo zagen het niet zitten om in Breda te gaan wonen. Toen Rinus werk in Etten-Leur vond, keerde het geluk zich naar hen toe. Nadat ze nog anderhalf jaar bij de ouders van Jo inwoonden, kregen ze hun huisje aan de Ruusbroecstraat. Jo en Rinus hebben nooit spijt gehad van hun beslissing om te gaan trouwen. Op de vraag wat nou het geheim is van deze lange en gelukkige periode, antwoordde Rinus met een glimlach: “Ge moet op tijd weten te geven, maar ook weten te nemen…”

Piccolo Rinus Wijngaards werd in 1929 in Rijsbergen geboren. Als 14-jarig manneke werkte hij in de oorlog als boerenknecht, dit deed hij slechts een jaar, waarna hij bij de Hero in Breda ‘piccolo’ werd. Toen hij 18 jaar werd, mocht hij bij dezelfde Hero in de limonadefabriek gaan werken. Dit deed hij met veel plezier. Later werkte hij nog achtereenvolgens bij Schut Superieur, Wijnetten en Supertape in Etten-Leur. Jo Monsieurs was een Ettens meisje die op de Roosendaalseweg woonde, tussen het café van Rinus Klep en het oude politiebureau. Zij werkte op de lampenfabriek op de Leur. Rinus vervulde zijn militaire dienstplicht van 1949 tot 1951 in NederlandsIndië. Terug in Nederland ging Rinus in zijn woonplaats Rijsbergen kermis vieren. Daar sloeg de vonk tussen hem en Jo over tijdens het dansen bij Staaltjens op de markt in Rijsbergen. Het was liefde op het

Feest Het bruidspaar kreeg drie kinderen: een jongen en twee dochters. Bij hen kregen ze nog eens vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Tijdens het dansen bij Staaltjens op de markt in Rijsbergen sloeg de vonk over tussen Rinus en Jo.

Tijdens de receptie werd hen een prachtige taart aangeboden met daarop de originele trouwfoto uit 1954. Nadat de taart aangesneden werd, werd

nog lang op de voorbije zestig jaar teruggekeken en passeerden de hobby’s van het bruidspaar de revue. In het verleden dronken ze graag een borreltje en gingen

FOTO FRANS VAN DER BOM

ze graag dansen of fietsen, maar de grootste passie was het oppassen op de kleinkinderen. De gezondheid van beiden is nog prima, dus nu op naar de zeventig!

Film over 10 jaar Indiaproject van café De Klomp

Hulp uit Etten-Leur helpt echt ETTEN-LEUR – Jaren geleden kreeg Jac Van Dongen ‘het gevoel’ naar India te gaan, 10 jaar later, 14 mei 2014, DOOR HUUB VERVEST geld op de toog komt …. en die vervolgens wordt in de ‘bioscoop’ van Sprankeling een film vertoond wat Holy World Foundation bereikt heeft: een functioweer wordt terug gehangen. nerend ziekenhuis en twee scholen. Gerealiseerd met indrukwekkende inspiratie van cafébaas Jac Van Dongen. Ook al zegt Jac in de film over het India project dat hij ‘slechts’ diegene is die de Eerlijker verdelen Uit de film over het Indiaproject blijkt dat Etten-Leurse hulp helpt. giften in ontvangst neemt en er voor zorgt dat de steun uit Etten-Leur terecht komt op juiste plaats in Rewa (India). Je moet er voldoende liefde in blijven steken om dat zo lang vol te houden. Beetje voor beetje, steen voor steen komen de India projecten van De Klomp van de grond.

‘Basis is met liefde gelegd’ Tijdens de presentatie van de film over wat Van Dongen en zijn Indiase goede doelen compagnon, Anad Pidiha, al bereikt hebben, toont een grote diversiteit aan nieuwsgierigen belangstelling in het resultaat van ‘hun’ kroegbaas. ‘Typisch Klomps’. Waardering voor het project klonk in de pauze, terwijl heer des huizes die avond – restaurant-feesterij Sprankeling – Indiase hapjes uit de keuken toverde. Café-klok Het geld waarmee Holy World Foundation volwassen mensen en kinderen in NoordIndia helpt is afkomstig van diverse acties die in ‘De Klomp’, maar ook daarbuiten, gehouden worden. Zo werd Jac Van Dongen eens op het podium in de aula van de KSE geroepen om daar een cheque in ontvangst te nemen voor ‘zijn’ projecten. Beroemd in Etten-Leur is de pompeuze caféklok die elk jaar geveild wordt, waarvoor

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De Indiaprojecten van Jac van Dongen krijgen definitief vorm zoals een film bewees.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Het doel van de film over het India project was betrokkenen met beelden van de situatie ter plekke te informeren over de stand van zaken. De filmbeelden zijn opgenomen in februari dit jaar op het moment dat Jac van Dongen, Ellis Snel en Aniet Dirven ter plekke waren. Jac Van Dongen, met de hand op de borst; “Als je ziet wat Anad hier in deze streek in India met hulp vanuit Etten-Leur realiseert, dan doet dat je goed. Dat is liefde voor de medemens. Wij proberen gaten te dichten. Gezondheid, scholing en welzijn zijn in de wereld ongelijkmatig verdeeld. Tien jaar geleden stierven hier mensen uit gebrek aan gezondheidszorg en medicijnen. Nu worden tientallen mensen per dag in het ziekenhuis geholpen. Wij moeten helpen eerlijker te verdelen in de wereld. Dat is menslievendheid.” Zelfstandigheid De Indiaprojecten die geïnitieerd worden in een café op de Oude Bredaseweg moeten volgens Jac Van Dongen ‘step by step’ leiden naar zelfstandigheid. “Langzaam maar zeker streven we naar zelfstandigheid van mensen daar. De basis is met liefde gelegd, met steun door Etten-Leur. In het ziekenhuis werken nu artsen en enkele verpleegsters. Die kosten en de medicijnen worden grotendeels vanuit Etten-Leur betaald. Langzaam maar zeker wordt gewerkt aan een hoge mate van zelfstandigheid.”

Volg ons op Twitter: @EttenLeurseBode.


NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ONDER

ZONNEPANELEN

De ecoTEC plus, het meest efficiĂŤnte toestel van VAILLANT

HUUR

Door Vigar geĂŻnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

LEASE

SUNRISE ZONNEPANELEN 260 WATTPIEK

j Ook voor u hebben wi g! sin los op re lba taa be een

KOOP

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie. UĂŠ6 ,11,ĂŠ UĂŠ 8 - ĂŠ

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.

UĂŠ6 ,""* UĂŠ" ,"1

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

Gebr. Timmermans b.v.

Boomkwekerij D’n Oerts biedt aan

Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0031 (0)165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

tegen zeer scherpe prijzen!

HORTENSIA’S IN VELE SOORTEN, KLEUREN, MATEN EN PRIJZEN!

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN

Grijp nu uw kans! Zolang de voorraad strekt.

website: www.oerts.nl Planten met 17 tot 25 knoppen of bloemen in een 10-literpot. Prijs: â‚Ź7,50 per stuk. dĞů͗ϏϲώώώώϯώϏϳ͕ÄšĆŒÍ˜sĹŻÄ‚Ä‚ĹśÄšÄžĆŒÄ?Ĺ˝Ć?ĎŽĎ­ƊĞŜͲ>ÄžĆľĆŒ

vanaf â‚Ź 1,35 â‚Ź 0,50

plastic koper kabel stekkerkabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

â‚Ź 0,75  â‚Ź 3,00

  per stuk

tot â‚Ź SNJ â‚Ź 1,00 p/kg â‚Ź 0,60 p/kg â‚Ź 1,00 p/kg â‚Ź 0,45 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 3,75 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź SNJ â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 1,00 p/kg â‚Ź 0,90 p/kg â‚Ź 0,80 p/kg â‚Ź 0,33 p/kg â‚Ź 0,16 p/kg â‚Ź 0,33 p/kg â‚Ź 0,10 p/kg â‚Ź

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU

TE HUUR

Low - Budget 5.000m2 loodsen 10.000m2 terrein 250m2 kantoor Numansdorp (Z-H) Vlakbij Rotterdam/Breda

Bel 06-29 351 536 www.CARVA.nl

Zeer handige jonge man

BIEDT HAND- EN SPANDIENSTEN AAN in west-brabant Ik heb op veel gebieden ervaring zowel in de bouw als op het platteland. Ook ben ik niet bang voor zwaar werk.

tel 06-24618155

Henny de Groen Gastelseweg 208 4704 RT Roosendaal 06 5703 5772 Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan!

Tuinman â&#x20AC;&#x201C; Stratenmaker nodig! Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN. Íť>>^KKZdE^dZd/E'E ÍťKW,K'EÍť^,KKED<E ÍťsKKZÍłEE:Z^hZdE ÍťKEZ,KhÍť^EK/E Íťt/:<hEEEKK<sKKZ>> DdZ/>EKZ'E Íť&sKZsE,dsh/> Íťh/>/:<WZ/:^KW's Íť'ZEd/KW>KE^tZ< ÍťKEZ,Kh>sE& ÎŚĎŻĎŹÍ&#x2022;ͲWZDE GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 076â&#x20AC;&#x201C;7660080

Demmers Interieur Stuc en klusbedrijf

NU 20% KORTING

OP STUC EN SCHILDERWERK

0641211049 www.demmersinterieur.nl

â&#x20AC;&#x153;STEENTJEâ&#x20AC;?

www.kinderopvangetten-leur.nl www.kinderopvanghalderberge.nl www.kinderopvangzundert.nl Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601 MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

LENTEACTIE

De grootste

G A D P GELDUM

TE

van NEDERLAND

ZONDAG 25 MEI VAN 10.00 TOT 15.00 UUR

TEGELDUMPDAG.NL v. a . â&#x201A;Ź 5,Showroom geopend van 11.00 - 16.00

BADKAMERS - TEGELS - AFBOUWMATERIALEN

DIRECT AFREKENEN EN MEENEMEN

Gastelseweg 96 Roosendaal

2e TICKET HALVE PRIJS Bestel voor 1 juni

adballon.nl 076 - 514 53 72

Het goedkoopst in container-verhuur Prijzen zijn incl. BTW

6 m3 Container voor :

- bouw en sloopafval â&#x201A;Ź 230,- puin â&#x201A;Ź 115,- A-B hout â&#x201A;Ź 110,-

Bespaar snel en installeer onze app via www.euromilieu.nl 6WUXLNKHLÂ&#x2021;9&6SUXQGHO 7HO

Uw auto verkopen? Bel: 06-51286089 Ook â&#x20AC;&#x2DC;s avonds en op Zondag! Alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring


ACTUALITEIT

De Achtertuin, rust en stilte in de vr ije natuur voor mensen met een beperking

Colofon

‘Ik wil iets doen dat er toe doet’

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

ETTEN-LEUR - Zaterdag 24 mei is De Achtertuin van Lian Baremans aan de Hilsebaan 108 in Etten-Leur officieel geopend. De vroegere ponyweide en rijbak heeft zij omgetoverd tot een rustplek voor mensen met een beperking. Het is geen dagopvang of zorgboerderij maar een tuin met rust en ruimte voor hen die dat nodig hebben.

Ettenleurse Bode

DOOR STELLA MARIJNISSEN

Ettenleurse Bode Redactie Peter Houtepen Correspondenten Frans van der Bom, Stella Marijnissen, Huub Vervest Acquisitie Lauran Mol Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 21 De oplossing van deze puzzel is in week 22 te vinden op www.internetbode.nl

Dochter Tanja is verstandelijk beperkt en bewoont een zorgappartement in Breda. Lian vertelt: “Ze wilde vorig jaar een feestje geven met een barbecue op haar balkon maar dat mocht niet.” Tanja is lid van de gehandicaptentennis en met haar sportcollega’s en begeleidsters heeft ze toen een barbecue gegeven bij haar moeder in de tuin. “Ook de spelletjes waren een enorm succes,” vertelt Lian. “Er waren heel veel blije gezichten. De paardenweide kwam vrij en ik dacht: Dat moet toch voor meer mensen mogelijk zijn.” Het idee voor een tuin was geboren en in oktober 2013 werd gestart met de aanplant. Tuin De tuin heeft een rolstoelpad, een centrale plek met een stamtafel en diverse picknicktafels. Maar er is meer. Een vredig Mariahoekje, een meditatiehoek compleet met boeddha en omringd door knotwilgen, een wigwam van knotwilgen, een vlinderhoek, een paddenpoel en een zintuigenpad met fijn zand, scherpe kiezels, ronde kiezels, boomschors, schelpen en cacaodoppen om te voelen en omgeven door kruiden, seringen en lupine voor geur en kleur. Zelfs de kippen ontbreken niet. Ontworpen door een hovenier en ingericht met hulp van vrienden. Bijna alles tot de beplanting toe is gesponsord. “Ik word enorm geholpen.” Doelgroep Tot de doelgroep behoren alle mensen met een beperking. Geestelijk, lichamelijk of maatschappelijk. Eenzame mensen of dementerende mensen zijn ook welkom. Wel allemaal onder begeleiding. “Het is niet bedoeld voor kinder- of familiefeestjes,” zegt Lian. Naast genieten van rust en stilte kunnen er diverse spelletjes gedaan worden zoals bijvoorbeeld sjoelen, trekbal en een groot ganzenbord. Wil je picknicken of barbecueën dan kan dat. Alleen een kop koffie? Ook goed. Groepen van in principe

© www.sudokusite.eu

Lian Baremans in De Achtertuin.

maximaal vijftien personen inclusief begeleiding kunnen op dinsdag- en donderdagmiddag terecht. Ook bijvoorbeeld gezinnen die binnen de doelgroep vallen zijn welkom. Eventuele grotere groepen zijn bespreekbaar. “Dat is een beetje afhankelijk van de begeleiding en de wensen,” zegt Lian. Op dinsdagmorgen zijn individuele mensen onder begeleiding welkom. Wel eerst een afspraak maken natuurlijk. Officiële opening De officiële opening, alleen voor genodigden is, werd verricht door loco-burge-

FOTO STELLA MARIJNISSEN

meester Jan van Hal in aanwezigheid van wethouder Jean Pierre Schouw. Daarnaast werd aan Lian Baremens een cheque overhandigd door de Lionsclub Etten-Leur e.o. die haar initiatief ondersteunt en het mede mogelijk maakt. Inmiddels heeft Lian met vier anderen een bestuur gevormd waarvan zij de voorzitter is en binnenkort wordt haar initiatief ondergebracht in een stichting. Voor meer informatie over reservering en kosten is de website www.de-achtertuin.info in ontwikkeling. E-mail: contact@de-achtertuin. info. Tel. 06-38435907.

Twee maanden lang, 21 activiteiten voor zeker 200 deelnemers

Ouderen dankzij Zomerschool niet achter de geraniums ETTEN-LEUR - De (klein)kinderen zijn op vakantie, de kaartclub heeft haar zomerstop en de buren zitten op de camping. Voor veel ouderen is de zomervakantie helemaal niet zo vrolijk en zelfs een beetje eenzaam. Om ervoor te zorgen dat senioren uit de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk niet achter de geraniums hoeven te verpieteren, wordt alweer voor het vijfde jaar de Zomerschool door Surplus gehouden. DOOR VERA DE GEUS Richard Franken van Surplus en coördinator van de Zomerschool is blij dat er vijf jaar geleden een Zomerschool kwam voor de vijftigplussers in de gemeenten EttenLeur, Halderberge en Moerdijk, waar men ook de Pluspunten beheert. “Veel senioren

passen het hele jaar door een dag of een aantal dagen per week op de kleinkinderen, maar in de zomervakantie is dat niet nodig omdat de kinderen en kleinkinderen dan op vakantie zijn. Ook de clubjes liggen stil, iets waar senioren toch wel wekelijks naar uitkijken. De zomer is gewoon een hele rustige en stille tijd voor veel senio-

ren en daar wilden we iets aan doen”, legt hij uit. De allereerste editie kon meteen rekenen op ongeveer honderd deelnemers, maar nu, vijf jaar later is dat aantal meer dan verdubbeld. “Mensen kijken echt uit naar de Zomerschool en zijn bijzonder positief. Ze hebben zo toch een beetje vakantiegevoel”, aldus Franken.

Dankzij de Zomerschool kunnen 50-plussers in de zomermaanden er regelmatig op uit.

ARCHIEFFOTO PAGINA 5

Onderdelen Dit jaar is de Zomerschool van 30 juni tot en met 31 augustus. Alle inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk van 50 jaar en ouder kunnen zich inschrijven voor de liefst 21 activiteiten die die maanden gehouden worden. Aan iedere activiteit hangt een bescheiden kostenplaatje dat zelf betaald moet worden. Van 3.50 euro voor een filmvertoning tot 18.50 euro voor een high tea. Vaak zit er koffie en thee of een consumptie bij de prijs inbegrepen. Er zijn ongeveer drie activiteiten per week. Een bezoek aan het vogelrevalidatiecentrum in Zundert vormt de aftrap gevolgd door een bezoek aan een kersenboomgaard, een stadswandeling door Willemstad, een kijkje in het land- en tuinbouwmuseum of de tuin van Albert Tielens. Het Baarle’s museum staat op het programma, evenals de watersnoodwoning in Heijningen, een workshop papier knippen, kleien, zendala tekenen of een bezoek aan Landgoed Wouwse Plantage. Er wordt een workshop sieraden maken aangeboden, de films Alles is Familie en Chez Nous, een uitje naar streekmuseum Jan uten Houte of de Sint Laurentiuskerk en museum De Drie Snoeken in Oud Gastel. Tenslotte behoort een high tea tot de mogelijkheden en een bezoekje aan landgoed Mattemburgh, het Huysmuseum en een stadswandeling door Antwerpen. De Zomerschool wordt op 30 augustus afgesloten met een gezellig maaltijd in Hoeven.

Vervoer Franken geeft aan dat alle activiteiten op eigen vervoer zijn. “Helaas hebben wij de ervaring dat dat voor sommigen ouderen wel enigszins een drempel vormt, maar gezien het feit dat de Zomerschool geen subsidie krijgt, kunnen we het vervoer helaas niet bekostigen. Wel zijn de activiteiten heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de Plusbus. Dat maakt ook het vervoer betaalbaar overigens. Ook proberen wij zo goed mogelijk te bemiddelen door mensen mee te laten rijden met een vrijwilliger of als iemand zelf een auto en rijbewijs heeft, vragen we of aan aantal anderen mee kan rijden. Dan komt het altijd wel goed”, weet Franken. Hij spoort ook alleenstaanden aan om gewoon mee te gaan op een uitje. “Zeker bezoekers van het Pluspunt kennen de deelnemers meestal wel en ook als je niemand kent, zorgt de vrijwilliger er wel voor dat iemand goed aansluiting vindt.” Boekje Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.halderberge.nl via het kopje cultuur. De boekjes met alle informatie zijn vanaf 27 maart te verkrijgen op alle Pluspunten van Surplus. Inschrijven kan tot en met 31 mei, maar alle activiteiten zijn gebonden aan een minimum en maximum aantal deelnemers. Er wordt ingeschreven op datum van aanmelding.


‘Hele dag in beweging voor jong en oud’

Wijkactiviteiten

Van GoghLoop: minder prestatiedrang, meer beweging

Bijen, aardbeien en schilderijen tijdens zondaginloop ETTEN-LEUR - Zondag 1 juni staat de inloop in het teken van de bijen.

elkaar kennis maken, ervaringen uitwisselen, gesprekken voeren, elkaar een luisterend oor bieden en dat ze in contact komen met gastsprekers, creatieve of muzikale mensen. Deze zondag staat dus in het teken van bijen. Deelnemers krijgen één kopje koffie of thee aangeboden door Inloop Zuid. Andere drankjes zijn voor eigen rekening. Kloostergaard/Kloosterhof heeft een biljart en jeu de boules baan waar u gratis gebruik van kunt maken. In atrium A en in de verbindingsgang is een expositie; er hangen zo’n 30 mooie schilderijen. Verder is er een prachtige parktuin met dierenhoekje waar u heerlijk kunt wandelen. Er is ruim parkeermogelijkheid. U bent u in het Grand Café van Kloostergaard vanaf 14.00 uur op Bisschopsmolenstraat 272 van harte welkom.

Imkers Henk en Gaston weten bijna alles over deze nuttige insecten. Gaston is kok van beroep, en kan u vertellen bij welke gerechten, honing heerlijk smaakt. Henk laat zijn aardbeien bestuiven door de bijen, zodat ze veel vruchten dragen. Honing en aardbeien zijn deze middag ook te koop. Op elke locatie van Avoord ontmoeten mensen elkaar. Niet alleen cliënten, vrijwilligers en medewerkers maar ook bezoekers en wijkbewoners. Om samen te eten, te kaarten en ook om samen te praten. Samen met de wijkverenigingen Banakkers en de Grauwe polder wordt er op de zondagmiddagen een inloop georganiseerd. Het doel is dat cliënt en wijkbewoners met

SENIOREN

Jac en Thea hopen op veel deelnemers voor de Van Goghloop Zundert.

FOTO MIEKE VAN MEER

ZUNDERT - Op 31 mei a.s. is het weer zover. Dan rennen kinderen, recreatie- en wedstrijdlopers door de Molenstraat tijdens de zevende editie van de Van GoghLoop Zundert. In de ochtend lopen wandelaars hun kilometers tijdens de Van Goghwandeling. Jac en Thea van Nispen zijn beiden druk met de organisatie van het Zundertse wandel- en loopevenement. “We streven iedere keer weer naar meer deelnemers. Ons doel is zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen.” DOOR MIEKE VAN MEER Jac en Thea zijn beiden fanatieke wandelaars. Voordat ze zich op de wandelsport toelegden, hebben ze alle twee hard gelopen. Daarnaast heeft Jac jarenlang training gegeven bij DJA en zat hij in de organisatie van de Zundertse triathlon. “Met mijn sporthart zul je begrijpen dat ik een sportevenement in Zundert belangrijk vindt. En dat je, hoe oud je ook bent, moet blijven bewegen. Dat houdt je fit,” aldus Jac. Vlammen “Dat is de reden dat de Van GoghLoop zich meer richt op de gemiddelde atleet in Zundert en omstreken en minder op de toppers,” legt Jac uit. “Natuurlijk zijn we blij als er toppers in Zundert willen komen lopen. Ze zijn meer dan welkom. Maar we gaan niet betalen, alleen maar om een klinkende naam binnen te halen.” De kin-

derloop en de Vlugge Vier staan dit jaar extra in de schijnwerpers. Jac: “Vorig jaar zijn we met de Vlugge Vier, een estafetteloop van 4x200 meter, gestart. Het aantal deelnemers viel tegen. Daarom schrijven we dit jaar alle verenigingen, clubs en bedrijven in de gemeente aan. Een gezonde man of vrouw moet 200 meter kunnen lopen en met vieren kun je dus echt vlammen op de atletenafstand van 800 meter.” De gemeente Zundert telt zo’n 2000 basisschoolkinderen. Een grote potentie voor de Van GoghKinderloop. “Omdat de sponsoring terug loopt,” legt Jac uit, “krijgen de deelnemertjes dit jaar geen T-shirt. Maar de winnaars maken kans op leuke prijzen van Zwembad De Wildert, Speelboerderij Scherpenberg, Dierenpark De Oliemeulen en Bioscoop C-Cinema. Alle deelnemers krijgen sowieso een aandenken.” Ontspannend “Het mooie is dat op 31 mei a.s. iedereen,

van jong tot oud, in beweging kan komen,” vertelt Thea. Zij zorgt ieder jaar voor een nieuwe Van Goghwandeling rondom Zundert. Dit jaar gaat de tocht richting Oekel, ‘t Frans Baantje en de 30 km-lopers komen zelfs in België. “Je kunt tot op hoge leeftijd wandelen. Het is ontspannend, je bent in de buitenlucht en ziet nog eens wat. Onze deelnemers komen uit de gemeente, maar ook vele Belgen weten ons inmiddels te vinden.” Jac en Thea steken samen heel wat uurtjes in de organisatie van de Van GoghLoop. “We hebben gelukkig veel vrijwilligers die ons helpen. Aan het einde van de dag kijken we moe, maar hopelijk voldaan, terug op een sportieve dag.”

KOERSBALCLUB ’T PALET Dinsdag 20 mei: 1-2 Frans Fleuren en Jaantje Nooijens 18 punten; 3 Piet Lauwerijssen 17 punten; 4 Frans Lauwerijssen 15 punten; 5 Aart Hermus 14 punten. Meer uitslagen zijn te vinden op www.centrumoostel.nl Wie meer wil weten over deze boeiende sport mag gerust eens komen kijken. Wij spelen op dinsdag middag in wijkgebouw ’t Palet aan Vincent van Goghplein 37. De Jeu de Boules club van woensdagmiddag kan nog nieuwe leden gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven bij F. Fleuren, 076-5021128.

GRATIS Samsung Galaxy S4 + Flip Case Slechts:

€ 37,45 per mnd*

* I.c.m. Yes Business Bundel 22,50 + Yes Online Add-on 750 MB (24 mnd)

ELKOR TELECOM & ICT l 0165 - 526130 l www.elkor.nl Prijzen exclusief btw. Afsluiten alleen mogelijk i.c.m. KVK nummer.

Vincent pakt zijn koffer en vertrekt

Kunstveiling slotactiviteit bij Van Gogh Leeft

Van GoghLoop Informatie over inschrijven, programma en parcours? Kijk op www. vangoghloopzundert.nl

vervolg van voorpagina

Onderzoek naar archeologische vondsten op oud terrein REL Er wordt standaard onderzoek gedaan als er mogelijk archeologische vondsten kunnen worden aangetroffen in de grond. In dit geval gaf de regioarcheoloog ook het advies voor een proefsleuvenonderzoek.

voor de bouw van de elf woningen en vier paviljoens. Volgens Voesenek is die kans niet zo groot. “De ervaring leert dat er meestal geen resten worden aangetroffen”, meldt Voesenek.

Mogelijke vertraging Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek plaatsvindt. Als blijkt dat er behoudenswaardige archeologische vondsten in de grond zitten, kan dat mogelijk voor vertraging zorgen

Paviljoens REL heeft de oude rugbylocatie in de zomer van 2013 al verlaten. SOVAK wilde graag naar deze plek om op deze wijze woningen en andere voorzieningen te kunnen concentreren.

In vier paviljoens komen in totaal 54 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast liggen er ook plannen voor vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. SOVAK koopt de grond van de H. Mariaparochie. De parochie houdt een deel van de gronden langs de Lange Brugstraat in eigendom. Wel worden deze grond uitgegeven in erfpacht voor de bouw van de vrijstaande of twee-onderéén-kapwoningen.

Sankaku judo teams naar EK Kata in Italië ETTEN-LEUR - Op 24 en 25 mei worden in Italië de Europese Kampioenschappen kodokan kata gehouden. Kata zijn in Japan vastgelegde series van opeenvolgende judotechnieken. Sankaku heeft een aantal teams die hierin op een zeer hoog niveau staan; twee van deze teams zijn daarom afgevaardigd naar de Europese Kampioenschappen. Een van

deze teams bestaat uit leerlingen van Sportschool Sankaku, te weten Roel Wesselink en Simon van den Doel. Roel en Simon komen uit in het Nage-no-Kata. Dit Nage-no-kata bestaat uit vijf series van ieder drie worpen die zowel rechts als links moeten worden uitgevoerd. Het tweede team is een combinatie team Peter Goossens van Sportschool Sankaku en Hans van Raak van J.C. Tilburg komen

uit in het Katame-no-kata. Het Katame-noKata is een Kata van controle technieken op de grond. Deze twee teams zijn ook in hun kata Nederlands kampioen. Roel en Simon behaalden in mei 2013 al een bronzen medaille op de Europese Kampioenschappen in Malta. In Italië, gaan ze hun kata opnieuw zo goed mogelijk op de mat zetten; doel is een plaats bij de eerste drie van Europa. PAGINA 6

Cees van Haperen bij een van de kunstwerken in Nieuwe Nobelaer.

ETTEN-LEUR - In 2011 is in Nieuwe Nobelaer Etten-Leur het project “Een koffer vol Vincent” van start gegaan. Een samenwerking tussen Nieuwe Nobelaer UITpunt/VVV, Kunstenaarscollectief Tegendraads uit Dinteloord en Stichting Vincent van Gogh EttenLeur. Nu, 3 jaar later, pakt Vincent zijn koffer en vertrekt. ‘Het is mooi geweest zo’, zegt Rob Vierboom van Tegendraads. ‘We gaan inpakken en verhuizen. 28 werken vanuit de expositie worden komende zondag geveild op de hoofdlocatie van de Van Gogh Leeft Kunstroute Etten-Leur, aan de Stationsstraat 23. Een mooie gelegenheid voor het publiek om iets aparts te kopen, in de geest van Vincent.’ Het is tevens de slotactiviteit van Van Gogh Leeft 2014. Kunstwerken bezichtigen? T/m zaterdag begin van de middag zijn

de te veilen werken nog te zien in Nieuwe Nobelaer, in de zogenoemde ‘Rue de St.Remy’, de opgaande gang bij de Luyten Theatergarderobe. De deelnemende kunstenaars hebben de voorbije periode speciaal voor de expositie kunstwerken gemaakt in de geest van Van Gogh. ‘Ze beelden de wanen van Van Gogh uit. Dit heeft tot een flink aantal merkwaardige werken geleid. Voor de kunstenaars werd dit proces als heel bijzonder ervaren, omdat ze andere dingen hebben gemaakt dan ze gewend zijn. Ze zijn hierdoor ook anders naar Vincent van Gogh gaan kijken’, aldus Vierboom. Zondag van 15.00-16.00 uur. Veilingmeester komende zondag is Cees van Haperen uit Etten-Leur, tevens vrijwilliger bij de Stichting Vincent van Gogh. Een deel van de opbrengst is bestemd voor Van Gogh Etten-Leur. De veiling aan de Stationsstraat 23 duurt van 15.00-16.30 uur.


LIEF EN LEED

Familieberichten

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Wijkzuster tel: 0165-54 66 13. Apotheek Buiten de openingstijden van Apotheek Etten-leur wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Zondag 1 juni zijn onze ouders en grootouders:

Harry en Cor Goos - van de Riet

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168-33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

60 jaar getrouwd Gelegenheid om te feliciteren

Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn 076 - 501 58 07 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

van 16.30 tot 17.30 uur bij: CafĂŠ het Strooienhuis

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Hoevenseweg 48, 4874 LW Etten-Leur Familie Goos

Avoord AanHuis Thuiszorg zoals u het wenst in de gemeenten Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zorg of verpleging thuis nodig? Bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 met 0800 - 220 0 220 (gratis) en daarbuiten: 076-513 51 13 of mail naar: avoordaanhuis@avoord.nl

Openingstijden Gemeente Etten-leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-leur Tel: 14 076 Maandag t/m vrijdag 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur en 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 19.00 uur* 12.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur (op afspraak) * uitsluitend maandag avond.

Voorsteven 21 4871 DX Etten-Leur Voorsteven 21 Telefoon 076-5012228 4871 DX Etten-Leur Telefoon 076-5012228

vesteert SLIM! bant inieg Ook Bra aren met isolat las door te besp

ing rdel eoo b t n Kla

. den han e d goe s in n o ij is b VW w u Ook

8,6

APK-keuringen

Totaal onderhoud Div. occasions Autoverkoop alle merken Fiat Grande Punto 1.4 active airco.......blauw .... 2007 ......7.150,Mazda 2 1.3 Cool 5-drs .......................... grijs .... 2011 ... 10.500,Nissan Micra 1.2 + airco .............champagne .... 2006 ..... 5.250,Suzuki Swift Shogun 5-drs airco. ........... grijs .... 2009 ..... 9.250,-

WWW.AUTOBEDRIJFKNOBEL.NL

â&#x20AC;&#x2DC;Een eenvoudige rekensom en een slimme investeringâ&#x20AC;&#x2122;

Âť U ook gratis isolatieglas?

noemt Jan-Willem Bos (39 jaar, Breda) het. â&#x20AC;&#x2DC;Ik wilde al een tijd nieuw isolatieglas in huis, omdat ik weet dat

huid- en laserklinieken Â&#x2021;SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLHÂ&#x2021;KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ*RHV Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOĂ&#x20AC;OOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie

(UID ENLASERKLINIEK"ERGENOP:OOMsIn Zorgcentrum ,IEVENSBERG"OERHAAVEPLEINDs64"ERGENOP:OOM s swww.huidlaser.nl (UID ENLASERKLINIEK-IDDELBURGsIn Barcode gebouw 0ARK6ELDZIGTs$2-IDDELBURGs www.dermateam.nl > Huid- en laserkliniek Goes "EATRIXLAANs0.'OESs www.dermateam.nl

ID C@@QLDD CHQDBS ĆŚHMJ ADRO@@QS NO CD RSNNJJNRSDM 

glasservicebrabant.nl/gratisglas

Medewerkers van Glasservice Brabant berekenden voor

.O NMYD VDARHSD ADQDJDMS T RHLODK NE T NNJ HM

mij dat ik via de nieuwe Energiebespaarlening overal

aanmerking komt voor gratis isolatieglas.

MHDTVHRNK@SHDFK@RHMGTHRJ@MK@SDMOK@@SRDM DMC@SLD

Liever

dat uiteindelijk niets kost! Door het tijdelijk verlaagde

,@@J DDM UQHIAKHIUDMCD @EROQ@@J

BTW tarief van 6% werd het sommetje helemaal

HMNMYD showroom in Breda door

geld houd ik nu ov ver gunstig voor ons. En mijjn vakantieg

te bellen naar telefoonnummer

et voor bedoeld is... Op vakantie e gaan!â&#x20AC;&#x2122; waar he

076 - 544 05 90.

06-51157192 www.klaverdesk.com

Het Schildershuis Breda 06 - 47 56 40 40 voor uw schilderwerk www.huisschilderbreda.nl

contact?

8ZYHHO]LMGLJHYDNPDQYRRURD

COMPUTER PROBLEMEN?

Service/verkoop aan huis

persoonlijk

'DNUDPHQ %DGNDPHUV 7LPPHUZHUN  

9HUERXZHQ .HXNHQV $DQERXZHQ HOFLEVERANCIER KEURSLAGER-TRAITEUR

VAN CAULIL STAF & BIANCA

WEEKAANBIEDINGEN Geldig 26-5 t/m 31-5

TROTS VAN DE KEURSLAGER Bij 4 VarkenshaassatĂŠâ&#x20AC;&#x2122;s GRATIS satĂŠsaus met gratis kanslot VLEESWARENKOOPJE Bij 150 gram

Keurslager Achterham

GRATIS 100 gram aspergesalade KEURSLAGER KOOPJE 500 gram Spareribs 95 met saus

â&#x201A;Ź5.

Volg ons ook op Facebook. Keurslagerij van Caulil. Staf en Bianca

 

DINSDAG: GEPANEERDE SCHNITZELS

7ZDQ)UDQNHQ

WOENSDAG: GEHAKTDAG

4 voor â&#x201A;Ź6.00

-DFRE&DWVODDQ(WWHQ/HXU 7HO0RELHOÂą WIUDQNHQ#NOXVVHQLHUQO ZZZWZDQIUDQNHQNOXVVHQLHUQO PAGINA 7

PANKLAAR 1 kilo â&#x201A;Ź5. DONDERDAG: BIEFSTUK

95

3 voor â&#x201A;Ź7.50

Stationsstraat 2 Etten-Leur Tel.: (076) 5012400 Fax: (076) 5031223


gratis toegang

zondag 4 1 0 2 i n u j 1

TOUR DE LEUR Rondom het van Bergenplein Etten-Leur Noord

Dit jaar wordt alweer voor de 6e maal het wielerspektakel Grote Prijs Tour de Leur gereden. Etten – Leur heeft zich als een echte wielersportgemeente geprofileerd en dat laten we dan ook op zondag 1 juni weer zien. Vele categorieën van de wielersport komen die dag aan bod.

Samen: St. Tour de Leur is dit jaar met st. Doen een samenwerking aan gegaan onder het motto “samen doen”: met elkaar als samenleving zaken aanpakken die de leefbaarheid bevorderen. De wielerronde is daarvan een prachtig voorbeeld. Het organiseren van de wielerronde is immers alleen mogelijk met de ondersteuning van een goed organiserend comité en de inzet van heel veel vrijwilligers. Persoonlijk zijn wij zeer onder de indruk hoeveel mensen bereid zijn om de GP Tour de Leur te ondersteunen. Zonder die vrijwilligers is het niet mogelijk om het allemaal georganiseerd te krijgen. Gewoon weg fantastisch! Zondag 1 juni staat de gehele dag in het teken van vooral lekker gaan genieten van dit wielerevenement. Graag heet ik u, sportliefhebber dan wel wielersportfanaat van harte welkom in Etten – Leur Noord.

Programma: Het programma zal dit jaar starten vanaf 12:00 uur met de toerwielerclub de Turfrijders en de prominenten dames en heren die hun 30 km rijden, 13.45 uur de Junioren/Amateurs & sportklasse die hun 70 km rijden, Daarna als sluitstuk van de Grote Prijs Tour de Leur rijden de Elite/ Beloften 80 km over de straten van Etten- Leur Noord. Tussen de koersen door zal de reclame karavaan rijden met de sponsoren van GP Tour de Leur. Tevens hebben wij een professionele uitstraling aan de finish met een huldiging podium, en camera beelden vanuit de lucht die weergegeven worden op een ledscherm.

Horeca van Bergenplein: Het hart van de ronde blijft het horeca van Bergenplein geheel verzorgd door Paviljoen de Turfvaart. Op het plein is live entertainment van o.a. Amanda Humme, Sharon Dee en Zanger Alfred.

18:00 uur is het volle bak ambiance en speciale afterparty van GP Tour de Leur, met optredens van Tommy Lips, Erwin Akkermans en Jeroen Spierenburg.

Lokale renners: Bij de amateurs rijden o.a. de gebroeders van ‘t Leengoed, Gerben Pouw en Niels de Jong, bij de elite/beloften hopen wij op Jelle Meesters

Jury KNWU: De juryleden die deze dag aanwezig zijn, daar zijn 2 heren van bij die de vader zijn van 2 comité leden van GP Tour de Leur. Cor van Dorst de vader van de secretaris en Johan van Baal de vader van de veiligheidscoordinator.

Speaker: De speaker (Johan van de Made) zal deze dag zal het wieler publiek voorzien van de nodige informatie over het rennersveld tijdens de GP Tour De Leur.

Prominenten race: Heb je een racefiets en goed gekeurde helm dan kunnen dames en heren meerijden met de prominenten race van GP Tour de Leur, u download het aanmeld formulier en stuurt dit retour.

Parcours:

Wielerkleding:

Wij hopen in ieder geval een wielerronde te hebben dat wij kunnen gaan handhaven voor de toekomst. Wij hebben een start/finish gepland ter hoogte van Café/zaal Roeloffs. Het parcours loopt van de Kapelstraat, Kerkstraat, Kasteellaan, Lange Brugstraat, Brouwerstraat, Schipperstraat, Domineesgang, van Bergenplein en weer naar de Kapelstraat. Deze ronde is 1,5 km lang, met veel bochten en lange brede stukken waarin het peloton in een rechte lijn rijdt.

Met trots presenteren wij ons wielertenue, kijk op onze website voor meer informatie. www.tourdeleur.nl

Vip Locatie - GP Tour de Leur Paviljoen: Voor de sponsoren en particulieren hebben wij een VIP locatie waar wij kaarten voor verkopen die zijn te bestellen via info@tourdeleur.nl of via de webshop.

Wielercomite:

Permanence: Café/zaal Roeloffs deze staat in het teken van het 125 jaar bestaan, de betrokkenheid in het Leurse wielerrondje is begonnen zo’n 30 jaar geleden met o.a. de jeugd wielerronde van de Leur. Zondag 1 juni vanaf

Voorzitter: Materiële zaken & Werving: Algemene zaken: Secretaris: Veiligheidscoördinator:

Hans Voesenek Cor Boeren Wim Roeloffs Arjan van Dorst Richard Dujardin

Piersma kleding , schoenen , tassen en nieuwe gebruikte barok meubelen , accessoires Diverse laarzen , ballerina’s slippers vanaf € 5,-Kleding in alle maten vanaf maat 34 t/m 46 Broeken vanaf € 17,50, bloezen, jasjes etc. KŽŬǀĞƌnjŽƌŐĞŶǁŝũǀŽŽƌƵĞĞŶŶŝĞƵǁĞƟŶƚĂĂŶƵǁ oude meubelen zoals oud schilderen , etc Uw meubels krijgen een nieuwe uitstraling …

Programma zondag 1 juni Rondom het van Bergenplein, Etten-Leur Noord 12:00 uur 13:15 uur 13:45 uur 15:30 uur 16:00 uur 18:00 uur

Prominenten & Turfrijders Dames en Heren, per categorie 30 km Reclame karavaan Junioren/Amateurs/Sportklasse 70 km Reclame karavaan Elite/Beloften 80 km Einde criterium/Start afterparty café-zaal Roeloffs

Parcours: Start: van Bergenplein - Kapelstraat - Kerkstraat - Kasteellaan - Lange Brugstraat Brouwerstraat - Bierdragerspad - Domineesgang - Lange Brugstraat Finish: van Bergenplein

gang e o T is 14.00 Grat

uur

E V I L

van Bergenplein Etten-Leur Noord

Sharon Dee Amanda Humme Zanger Alfred 18.30 uur Café-Zaal Roeloffs

Jeroen Spierenburg Erwin Akkermans Tommy Lips


gratis toegang

zondag 4 1 0 2 i n u j 1

TOUR DE LEUR Rondom het van Bergenplein Etten-Leur Noord

Johan van de Velde en Jan Siemons komen naar de GP Tour de Leur

Speciaal voor de Vip genodigden zal auteur John van Ierland enkele lezingen houden over de profwielrenners Johan van de Velde (de speer van Rijsbergen, de adelaar van de Italiaanse Alpen en de man van de Gavia) & Jan Siemons (trouwe knecht in sterke Nederlandse wielerploegen en eigenaar van Sauna Diana) Deze oud-profwielrenners weten als geen ander hoe je met doorzettingsvermogen zelfs de grootste tegenslagen kunt overwinnen. Zij kunnen hun prestaties delen met humor en zelfspot en zullen daarom zeer gepassio-

Oud profwielrenners maken hun opwachting tijdens de 6e GP Tour de Leur, zij brengen een bezoek in de Vip Locatie / GP Tour de Leur paviljoen aan het van Bergenplein te Etten â&#x20AC;&#x201C; Leur Noord.

neerd hun anekdotes vertellen. U kunt als vip gast zelfs vragen stellen aan de heren, dus wees er bij voor deze gezellige wielermiddag.

Vip Locatie - GP Tour de Leur Paviljoen: Voor de sponsoren en particulieren hebben wij een VIP locatie waar wij VIP entreekaarten voor verkopen. Het programma start om 14:00 uur t/m 18:00 uur De vipkaarten zijn te bestellen via info@tourdeleur.nl of via de webshop op de website www.tourdeleur.nl

GROETEN UIT

ETTEN-LEUR

.NL

WWW.

4f]Z_RZcXV_ZVeV_YVVc]Z[\`_edaR__V_

VOLG ONS OOK OP: Twitter: twitter.com/ gem_ettenleur Facebook: facebook.com/ gemeente.ettenleur YouTube: youtube.com/ gemeenteettenleur

Gemeente Et ten-Leur Post bus 10100 4870 GA Et ten-Leur

GEMEENTE ETTEN-LEUR Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur

info@etten-leur.nl

Tijdens GP Tour de Leur zondag 1 juni is Trivium hotel & spa de perfecte uitvalsbasis voor een ontspannen verblijf. Reserveer of kijk op onze website voor meer informatie.

EcZgZf^9`eV]DaREcZgZf^(#%)($=A6eeV_=Vfc EV]+!('$!$"$!$Z_W`1Y`eV]ecZgZf^_]hhhY`eV]ecZgZf^_]

EVERS INSTALLATIETECHNIEK

Gino Evers Guldenweg 21 4879 NL Etten-Leur Tel.: 076-5040963 Fax: 076-5040962

Groots in houten en stalen trappen Voor particuliere en professionele opdrachtgever Trappenfabriek Vermeulen BV Lokkerdreef 14 4879 ND Etten-Leur Postbus 82 4870 AB Etten-Leur T: (076) 508 80 00 F: (076) 508 80 60 E: info@vermeulen-trappen.nl I: www.vermeulen-trappen.nl

Woensdag: Vrijdag: Zaterdag:

VISSPECIAALZAAK HAVENZICHT VAN BERGENPLEIN 6 ETTEN-LEUR | 076-7511933 BISSCHOPSMOLENSTRAAT 96 ETTEN-LEUR | 076-5263195 INFO@VISHAVENZICHT.NL | WWW.VISHAVENZICHT.NL

Showroom met ruim 35 trappen

Markt Van Berghenplein Kerkwerve

8.00 uur -13.00 uur 8.30 uur -18.00 uur 8.30 uur -17.00 uur


Unitas’30 bespeurden we alleen maar lachende gezichten. Een speciaal dankwoord voor de hoofdsponsor van de Jeugd die het feest mogelijk heeft gemaakt. Bedankt! Al met al een zeer geslaagd feest.

Het kampioenenteam Unitas D4 liet zich de frietjes goed smaken.

ETTEN-LEUR - Unitas’30 E1 speelde deze zaterdag een toernooi bij het immer gezellige Beek Vooruit. In een poule met Uno Animo E1, Beek Vooruit E1 en het Ridderkerkse RVVH E1 eindigde het op een derde plaats. Door de twee kruisfinales te winnen werden de geelhemden uiteindelijk vijfde van de acht. De eerste wedstrijd was tegen een oude bekende, Uno Animo. Drie maanden eerder, op een regenachtige woensdagavond, speelden beide teams tegen elkaar voor de Omroep Brabant Cup. Toen schoot Remco ons een ronde verder. Vandaag werd het binnen een kwartier 2-0, door een eigen doelpunt en een goal van Jerom. De tweede wedstrijd was tegen angstgegner Beek Vooruit. De wedstrijd ging gelijk op, de kansenverhouding was gelijk maar de jongens van de Beek wonnen met 3-0! ... dat was een domper, maar niet getreurd, tegen RVVH zou alles anders gaan. Helaas was dat niet het geval. RVVH won met 1-0.

In de kruisfinale speelden we eerst tegen TVC E1. We speelden weer als vanouds en wonnen met 2-0. De laatste wedstrijd, om de 5e/6e plaats was tegen het Zuid-Hollandse Groeneweg E1. We kozen voor een fantasieopstelling met de aanvallers in de verdediging en de verdedigers in de voorste linie. Dit pakte goed uit en we speelden erg goed. Weer wonnen we met 2-0. Zondag 25 mei een thuistoernooi. Tot dan! Kampioenenfeest uitbundig gevierd Op zondag 18 mei hebben alle kampioenen van het afgelopen voorjaar het traditionele kampioenenfeest gevierd. Topshot in Oudenbosch is dan het strijdtoneel voor verschillende activiteiten zoals beachsoccer en beachvolley. De kinderen werden daarnaast verrast met een leuke tennisclinic. Uiteraard werd ieder team ook voorzien van lekkere frietjes! Bij het beachsoccer en beachvolley lieten ook leiders en ouders hun kunsten zien. Het leverde tientallen bezwete koppies op (ook van de leiders en ouders) en aan het eind van het feest

E5 sluit seizoen in stijl af De laatste competitiewedstrijd voor E5 stond op het programma, thuis tegen hekkensluiter Moerstraten. Het kampioenschap was drie weken geleden al binnengehaald, er waren deze zaterdag slechts twee wedstrijden om half tien en het regende pijpestelen, kortom alle ingrediënten voor een sfeervolle seizoensafsluiting ontbraken. Hoewel we vooraf nog tegen de jongens gezegd hadden om vooral lekker te gaan voetballen ontbrak het heilige vuur een beetje en dat was op het veld duidelijk terug te zien. De punten waarmee E5 zich in deze competitie had weten te onderscheiden van de overige ploegen, namelijk het vroeg druk zetten, de tegenstanders geen meter ruimte geven en zelf de bal rustig rond tikken waren vandaag helaas niet of nauwelijks te zien. Desondanks werd de wedstrijd winnend afgesloten met een eindstand van 7-4. Terugkijkend op het seizoen kunnen we zeggen dat het een seizoen is geweest waarin prachtige wedstrijden afgewisseld werden met mindere wedstrijden, maar de mooie wedstrijden overheersen en blijven natuurlijk het langst in het geheugen. Vooral in de najaarscompetitie, waar na een wervelend begin in de laatste wedstrijden te veel punten verloren werden, had er meer in gezeten. Het kampioenschap in de voorjaarscompetitie was dik en dik verdiend.

ZV He erle / FC EL

Anton Verweij nieuwe hoofdtrainer tweede team

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Dressuur ruiters en amazones

Concordia Florebit presteren top ETTEN-LEUR - Het ‘Groene seizoen’ (outdoor seizoen) is weer volop bezig voor onze ruiters en amazones. Afgelopen weekend stonden de dressuurwedstrijd van Prinsenbeek, voor de klassen B t/m ZZ-licht, en de Subtop dressuurwedstrijd van Oude Tonge, voor de klassen ZZ-zwaar t/m Intermediaire 1 op het programma. De wedstrijd van Prinsenbeek was de eerste selectie wedstrijd voor het Brabants kampioenschap. In de klasse B kwam Myrna Romme met haar paard Fjerro aan de start, na een rust periode vanwege een blessure van Fjerro,

was dit weer de eerste wedstrijd voor hen en ze wisten meteen weer te winnen met maarliefst 207 punten. Manon Leppens wist met haar paard Chianti in het L1 te winnen met 198 punten, in de tweede proef werden ze vierde met 187 punten. Annemieke van de Merwe maakte met haar paard Atleet-Akino haar debuut in het M2. In de eerste proef werden ze derde met 187 punten. De tweede proef wisten ze zelfs meteen te winnen met 195 punten. Nienke Monden maakte met haar paard Twister ook haar debuut, maar dan op het ZZ-licht niveau, ze werden meteen heel knap tweede met 219 punten.

Anton Verweij.

In het Zeeuwse Oude Tonge kwamen Judith Evers en Hans van Bedaf voor onze club aan de start. Judith startte haar paard Beaumonde voor het eerst in de klasse ZZ-zwaar. Ze werden meteen 3e in de eerste proef met 63,29% en zelfs 2e in de tweede proef met 63,71%. Heel knap in dit sterk deelnemersveld. Hans startte twee paarden in de klasse Intermediaire 1. Met zijn paard Winville scoorde hij 67,11% dit was goed voor een 4e plaats. Met zijn paard Bond’s Painting was het zijn debuut op dit niveau, na een super goede proef wonnen ze deze rubriek met maarliefst 69,28%! Super prestatie’s voor onze leden!

Tim Reijns wint supercup

ETTEN-LEUR - Het bestuur en trainer/ coach Anton Verweij hebben afgelopen week een overeenstemming bereikt voor de duur van één jaar. Verweij word verantwoordelijk voor het tweede team dat afgelopen seizoen helaas degradeerde naar de 1e klasse H. Anton Verweij is momenteel woonachtig in Wouw, is gehuwd en heeft een zoontje van vijf jaar. Sinds zijn vijfde jaar is hij al bezig met voetbal. Als veldspeler heeft Verweij het geschopt tot de 1e klasse bij RKVV Roosendaal, waarnaar hij een conflict over het actief zaalvoetballen met de hoofdtrainer noodgedwongen moest stoppen. Hierna was hij nog actief als speler bij Halsteren Za1, VVC’68 2 en Vrederust 1. Als zaalvoetballer maakte Verweij voornamelijk in de jaren negentig furore. Hij begon zijn zaalvoetbal loopbaan bij ZV Heerle, maar behaalde uiteindelijk met Cafini v.d. Kleyn zijn grootste successen. Met dit team werd hij maar liefst vier keer kampioen, won hij tweemaal de districtsbeker en was in eenmaal verliezend

finalist in de landelijke beker. Hierna is hij gaan spelen bij Halsteren in de 2e en 3e klasse, en inmiddels is Verweij speler bij 3e-klasser VVC’68 1. De trainersloopbaan van Verweij bestaat voornamelijk uit het trainen van jeugdelftallen op het veld, zo trainde hij de E t/m de B jeugd van Halsteren. Nadat hij zijn TC3 diploma behaalde werd Verweij assistent trainer (op basis van gelijkwaardigheid met de hoofdtrainer) van het tweede zaterdagelftal van Halsteren waarmee hij in 2013 kampioen werd in de 4e klasse zaterdag. Vanaf volgend seizoen is Anton Verweij naast hoofdtrainer van ons tweede team ook hoofdverantwoordelijke voor het eerste team van NVS. Wij als bestuur zijn erg blij met de aanstelling van Anton Verweij als nieuwe hoofdtrainer voor het tweede elftal. “Het afgelopen jaar was het kommer en kwel met het tweede team. Met de aanstelling van deze trainer en een goed selectiebeleid hopen we aankomend jaar een talentvol tweede team op te zetten met veel potentie” aldus voorzitter Jan van Loenhout.

SENIOREN GEBO Woensdagochtend Tai Chi In De Appelgaarde is er weer Tai Chi van 9 tot 10 uur. Bewust bewegen met aandacht voor al je gewrichten.

Tim met zijn supercup beker.

ETTEN-LEUR - Karate-do SAN heeft haar jaarlijkse interne clubcompetitie 2013 / 2014 afgesloten. De einduitslag in Roosendaal was al voor Tim, nu is ook bekent

dat niemand in Etten-Leur daar overheen gegaan is, daarom een terechte winnaar van de clubcompetitie, Tim Reijns. Agenda tip: 21 juni 12e Open West Brabantse. www.karatedosan.nl PAGINA 10

KOERSBALCLUB ’T PALET Dinsdag 13 mei: 1 Leni de Kok 31 punten; 2 Jet van Vlimmeren 23 punten; 3-4 Aart Hermus en Jaantje Nooijens 20 punten; 5 Nettie van den Beemt 17 punten. Meer uitslagen zijn te vinden op www.centrumoostel.nl Wie meer wil weten over deze boeiende sport mag gerust eens komen kijken. Wij spelen op dinsdag middag in wijkgebouw ’t Palet aan Vincent van Goghplein 37. De Jeu de Boules club van woensdagmiddag kan nog nieuwe leden gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven bij F. Fleuren tel. 076-5021128.


GEMEENTE ETTEN-LEUR 25 MEI 2014

Gemeente Etten-Leur Bezoekadres stadskantoor: ■ Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Openingstijden van de publieksbalies: ■ Zonder en met afspraak: Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur Maandag van 17.00 - 19.00 uur ■ Uitsluitend op afspraak: Maandag t/m vrijdag van 12.00 - 17.00 uur Openingstijden van het informatiecentrum: ■ Maandag van 9.00 - 19.00 uur ■ Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur Postadres: ■ Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur ■ Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur ■ E-mail: info@etten-leur.nl (algemene informatie) ■ E-mail: info@afval3xbeter.nl (alleen afvalinformatie) Internet: ■ www.etten-leur.nl ■ www.afval3xbeter.nl ■ www.debanakker.nl ■ www.koepel-etten-leur.nl ■ www.brandweermwb.nl ■ www.politie.nl Informatienummers: ■ Gemeente: 14 076 (24 uur per dag bereikbaar) ■ Afvalinformatienummer: 0800 3336699 (gratis) ■ Melden van milieuklachten: (lawaai, stank, vuil): 14 076 ■ Melden van klachten over een evenement: 14 076 ■ Elz startpunt voor welzijn, zorg en wonen: (076) 5024025 ■ Brandweer: 088 2250100 ■ Politie (niet spoedeisend): 0900 8844 ■ Als elke seconde telt: 112

Collecterooster voor juni, juli en augustus

TE KOOP 7 particuliere bouwkavels De gemeente Etten-Leur heeft de volgende particuliere bouwkavels voor vrijstaande woningen te koop bij inschrijving: Straat Streek Streek Zundertseweg

Perceel nummer 6 en 7 9-11-12-14 z24

Oppervlakte Beide percelen ± 945m2 ± 445 m2 - ± 475m2 ± 887m2

Prijzen vanaf € 275,- per m2 exclusief BTW, meer informatie m.b.t. de bouwkavels en de verkoopprocedure kunt u vinden op de website www.etten-leur.nl bij Actueel > Particuliere bouwkavels te koop. De inschrijfperiode is van maandag 26 mei 2014 t/m vrijdag 13 juni 2014. Inschrijvingen die later ontvangen worden, worden uitgesloten van deelname. Voor vragen kunt u terecht bij mevr. D. Mertens, bij voorkeur per e-mail via dewi.mertens@etten-leur.nl. Telefonisch is zij bereikbaar via: 076-5024582

Regelingen met Hemelvaart en Pinksteren Stadskantoor Het stadskantoor is gesloten op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei en op maandag 9 juni (Tweede Pinksterdag). Er is in de week van 9 juni ook geen maandagavondopenstelling.

Zie de Afvalwijzerapp of bekijk de Afvalwijzer op www.afval3xbeter.nl Werkplein Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 30 mei en maandag 9 juni (Tweede Pinksterdag) is het Werkplein regio Etten-Leur (waaronder de Servicebalie voor uitkeringsaanvragen) de hele dag gesloten. Informatie: www.werkpleinregioetten-leur.nl Loket elz Het Loket elz is gesloten op 29 en 30 mei (Hemelvaartsdag en vrijdag na Hemelvaart) en op 9 juni (Tweede Pinksterdag).

Hoe scheid ik mijn afval?

Milieustraat en Afvalinzameling ■ Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag): Milieustraat gesloten ■ Vrijdag 30 mei (vrijdag na Hemelvaart): Milieustraat open ■ Maandag 9 juni (Tweede Pinksterdag): Milieustraat gesloten Voor de aangepaste Afvalinzameling:

De gemeente Etten-Leur vindt het milieu erg belangrijk. U kunt daar als inwoner ook aan bijdragen, bijvoorbeeld door uw afval goed te scheiden. Want minder restafval betekent minder CO2-uitstoot.

Sprundelsebaan tussen Rijsbergseweg en Zundertseweg tijdelijk afgesloten

U scheidt uw afval op de volgende manieren: ■ U kunt het plastic apart houden en sinds kort hier statiegeld voor ontvangen bij vier supermarkten in Etten-Leur. Dit geldt ook voor blik. ■ Groente-, fruit en tuinafval kan in de GFT-container ■ Drankenkartons kunnen bij het oud papier. ■ Papier kan in de papiercontainer ■ Incontinentiemateriaal en luiers kunnen in de containers die bij veel peuterspeelzalen staan en die voor iedereen toegankelijk zijn. ■ Glas kan in de glasbakken die in de wijken staan. ■ Textiel kan in de textielbakken die in de wijken staan. Als u het afval op deze manier scheidt heeft u nog maar weinig restafval om aan te bieden. U spaart niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee!

Zwembad De Banakker Wanneer kun je terecht in zwembad De Banakker met Hemelvaart en Pinksteren? Zie www.debanakker.nl

Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 mei is de Sprundelsebaan tussen de Rijsbergseweg en de Zundertseweg afgesloten, omdat er herstel aan het asfalt nodig is. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. Vorig jaar is de asfaltdeklaag vervangen van de gehele Sprundelsebaan. Bij de oplevercontrole is gebleken dat een gedeelte van de Sprundelsebaan niet voldoet aan de eisen. Nu de weersomstandigheden geschikt zijn voor werk aan het asfalt, wordt dit deel van de Sprundelsebaan aangepast. Bovendien herstellen we op de hoek Sprundelsebaan / Grauwe Polder een stuk asfalt dat dit voorjaar door een autobrand is beschadigd. Daarvoor is geen wegafsluiting nodig. Het is altijd mogelijk dat vanwege het weer, het werk uitgesteld moet worden. Zie www.etten-leur.nl Actueel > Werk in uitvoering

Ontwerpplan voor onderhoudswerk in Kapelstraat, Kerkstraat en Antoniusstraat ter inzage Volgens het onderhoudsprogramma worden de Kapelstraat, Kerkstraat en Antoniusstraat binnenkort opgeknapt. Het gemeentelijk hoofdriool wordt vernieuwd. De huisaansluitleidingen, het rioolgedeelte vanaf de erfgrens tot het gemeentelijk riool, en het trottoir worden ook vernieuwd. De rijbaan wordt herstraat met vrijgekomen materialen. Het is de bedoeling om in september/ oktober 2014 met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen. In april is er een bijeenkomst gehouden met de wijkvereniging en bewoners. Na deze avond is geconcludeerd dat de verkeerscirculatie van (vracht)auto’s en de verkeerstoename de belangrijkste gemeenschappelijke (zorg)punten zijn. Dit is uitgewerkt in een ontwerpplan. Informatieavond en terinzagelegging Op 27 mei wordt er van 19.00 uur tot 20.30 uur een informatieavond gehouden in het gebouw van het GGZ, Kapelstraat 20 te Etten-Leur. Op deze avond wordt het uitgewerkte ontwerpplan toegelicht. Tevens is er een mogelijkheid om het voorlopig ontwerp te bekijken en vragen hierover te stellen. Ook ligt dit ontwerpplan van 28 mei tot en met 11 juni 2014 ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. In deze periode kan een inspraakreactie op het ontwerp via de hiervoor beschikbare standaardformulieren worden ingediend bij het college. De inspraakreactie mag ook in een brief worden verwoord.

Collecte Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente. In juni, juli en augustus 2014 zijn de volgende collectes en vrije periodes in Etten-Leur: ■ 1 t/m 7 juni St. Epiliepsiefonds ■ 8 t/m 14 juni Vrije periode ■ 15 t/m 21 juni Ver. Het Ned. Rode Kruis ■ 22 t/m 28 juni Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie (ANGO) ■ 29 juni t/m 30 augustus Vrije periode Kledinginzameling Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen. De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2014 in Etten-Leur kleding inzamelen: ■ juli – augustus – september Stichting Actie Calcutta ■ oktober- november – december Stichting Salvatoriaanse Hulpactie Meer informatie over deze stichtingen/ instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).

Liesbosweg ter hoogte van Lage Vaartkant afgesloten van en naar Breda Van 26 tot en met 28 mei wordt er gewerkt aan de openbare verlichting in het gedeelte van de Liesbosweg direct ten oosten van de Lage Vaartkant. Daarom is dit gedeelte van de Liesbosweg in die periode afgesloten voor het verkeer. Fietsers kunnen wel passeren. Vanaf de Lage Vaartkant kan het gemotoriseerd verkeer niet richting Breda rijden via de Liesbosweg. Het verkeer uit de richting van Breda wordt omgeleid via de Attelakenseweg. Met verwijzingsborden is de omleidingsroute aangegeven. De Lage Vaartkant en het westelijk gedeelte van de Liesbosweg blijven wel open voor het verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Enexis door de firma HAK. Het werk is zo efficiënt mogelijk ingepland, zodat de overlast beperkt blijft en van korte duur is. Vanzelfsprekend bepalen o.a. de weersomstandigheden de voortgang van het werk. Mocht u tijdens het werk ernstige hinder ervaren, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Etten-Leur via het centrale telefoonnummer 14 076. Zie www.etten-leur.nl Actueel > Werk in uitvoering


Trivium Dance scoort op Europese Kampioenschappen

Jordy, Lotte, Fay, Tessa en hun trainster Annoeska.

ETTEN-LEUR - In het weekend van 9 en 10 mei is een kleine delegatie van Trivium Sport & Dance afgereisd naar de Europese Kampioenschappen Hiphop/ streetdance in Kalkar- Duitsland. Onder leiding van hun trainster Annoeska van de Vijfeijken gingen Jordy Jansen, Lotte de Rooy, Fay Handlogten en Tessa van Hooijdonk hun kwaliďŹ catie verzilveren. De vier dansers dansten in duoâ&#x20AC;&#x2122;s de voorrondes op vrijdag en werden door de inter-

nationale jury ,na een aantal rondes gedanst te hebben, doorgeplaatst naar de ďŹ nale op zaterdag. Hier lieten zij zien dat ze het meer dan waard waren om in de Finale te mogen staan. Fay en Tessa behaalden de 3e plaats in hun categorie en Jordy en Lotte behaalden de 6e plaats in hun categorie. Een prestatie om trots op te zijn! De dansers zijn hiermee direct gekwaliďŹ ceerd voor het Wereldkampioenschap in Glasgow, Schotland. Wij feliciteren de dansers met hun fantastische prestatie.

Meedoen met Festival En Plein Public ETTEN-LEUR - Reizend wijkfestival En Plein Public bestaat deze zomer zestien jaar. Al zestien zomers lang brengt het festival cultuur de wijk in. Deze zomer reist En Plein Public langs maar liefst veertien verschillende wijken met een avondvullend programma vol dans, theater, ďŹ lm, muziek en workshops. Ook deze zomer gaan kunstenaars de wijk in om samen met buurtbewoners een voorstelling te maken, het zogenaamde BuurCultuurproject. BuurCultuur Het festivalprogramma bestaat uit een kindervoorstelling, een workshop, het BuurCultuurproject en een avondvoorstelling. Verschillende lokale kunstenaars trekken de wijken in om samen met de buurt een voorstelling te maken. Hieronder alvast vijf oproepen waar wijkbewoners zich voor op kunnen geven. Dansnest 18 juli Tussen de Dijken (Hoge Vucht) Dansnest zoekt enthousiaste wijkbewoners die mee willen dansen in een spetterende voorstelling. Ze zoeken dansers van jong tot oud. Heel veel ervaring hoef je niet te hebben, maar een beetje is wel zo handig. Het maakt niet uit wat voor dansstijl het is! Wil je meedoen? De repetities zijn op zaterdag 5 en zaterdag 12 juli van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie wordt bij aanmelding bekend gemaakt. Aanmelden: info@dansnest.nl.

CircusKunst 19 juli in Oderkerkpark (Etten-Leur) In de week van 14 juli tot 19 juli verandert Etten-Leur in een waar circus. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom en zelfs ouderen mogen meedoen. De hele week worden alle circusactiviteiten getraind om samen een voorstellingen te maken. Juup Luijten en Eva Julia Bervoets Optreden: 25 juli op Belcrum Beach (Breda) Theatermaker Juup Luijten en Eva Julia Bervoets willen aan de slag met buurtbewoners en hun ego. Je kunt je eigen ego zien als een karikatuur van jezelf. Bewoners gaan met eigen materiaal hun ego vertalen naar een pop. Samen met de poppen wordt en beeldende voorstelling gemaakt. Op 16 juli volgt een introductie, 23 juli: het maken van de poppen en 24 juli: repetitie. Aanmelden: ejbervoets@gmail.com Angie en Anneke 1 augustus in het Grimhuysen park (Ulvenhout). Angie (actrice, regisseur) en Anneke (theatervormgever, art director) gaan opzoek naar het dagelijks leven in Ulvenhout. Wat speelt er in het dorp? Waar ontmoeten de mensen elkaar? Wat doen ze graag? Wij doen graag mee! Zit je bij een vereniging, groep of club? Wij zijn benieuwd wat jullie samenbrengt. Het Meemaaktheater 15 augustus Overakker (IJpelaar). Het Meemaaktheater strijkt weer neer in de IJpelaar, net als vorig jaar. In 2013 werd voor het eerst DocuThea-

Uitvaartverzorging Ria Brens volledige verzorging van crematie of begrafenis persoonlijke begeleiding dag en nacht bereikbaar Zandspui 1 4873 LX Etten-Leur

Samenspel Willebrord en Omstreken Uitslag Roye 1.769 duiven: 1. M. Antonissen Sprundel; 2. Combinatie Jochems-Damen Achtmaal; 3. S. Hagens Sprundel; 4-18. H. Dictus Zundert; 5-7. L. Kools Achtmaal; 6. A. Ros Schijf; 8. Jac. v. Beek Rucphen; 9-10. D. v.d. Akker Etten-Leur; 11. D. de Jong Sint Wil-

lebrord; 12. Jac. Konings Sint Willebrord; 13. Combinatie Saman & Zoon Sint Willebrord; 14. T. Schrauwen Sint Willebrord; 15. L. de Jong Sprundel; 16. M.A.P. Heeren Sint Willebrord; 17. A. v. Dijk Rucphen; 19. Jac. Nouws Rucphen; 20. W. v. Meer Sint Willebrord.

Het speciale werk door de gewone deur!

Goud en brons voor Zeeuws meidenteam en jongensteam

VLISSINGEN - Zondag 18 mei vond in Gilze in Sporthal Achter de Tuintjes het Zuid Nederlandskampioenschap judo voor de jeugdteams plaats. Het meisjesteam -12 jaar van Sportschool Geelhoed heeft daar, evenals vorige jaar en het jaar daarvoor, de eerste plaats behaald en zich daarmee gekwaliďŹ ceerd voor het NK jeugdteams op 28 juni te Nijmegen. Het meisjes team -12 jaar bestond uit:Marinke Rentmeester -25 kg (reserve Silje van Zundert), Heleen Robbinson-28 kg, Neomi Poppe -28 kg, Asmarah van Helleman (reserve Eva

Poppe) -32kg, Indy Godschalk -36 kg (reserve Roxanne van Ruiten) en Marith van den Berg -40 kg. De eerste partij met 5-0 gewonnen van JS van Horssen. Tweede partij met 5-0 gewonnen van combinatieteam Buel / Blaricum. Finalepartij met 4-1 gewonnen van combinatieteam Made/Haragei. Tevens was er een derde plaats voor het jongensteam -15 jaar van Sportschool Geelhoed. Dit jongensteam bestond uit: Bastiaan Zoeteweij -42 kg, Bodhi Mulder -46 kg, Martin Jasperse -46 kg, Stan Boekema -50 kg (reserve thomas Wirtz), Niek Louwerse -55 kg, Jens van Helleman -60 kg en Reevy Mattheeuw -60 kg.

ELKV/Flynth Korfbal ETTEN-LEUR - ELKV/Flynth houdt op zaterdag 31 mei een grote ELKV Kidzz Day. Deze Kidzz Day is voor alle kinderen van 4 tot 9 jaar en deze dag start om 10.00 uur en zal afgesloten worden om 14.30 uur Er is een programma gemaakt om er een leuke dag van te maken. 10.00-12.00 uur; Sport & Spel 12.00-13.00 uur; Pauze met Ranja en Frietjes 13.00-14.00 uur; Korfballen 14.00-14.30 uur; Afsluiting met een ijsje. ELKV/Flynth is met de mascotte al op wat

scholen geweest om ďŹ&#x201A;yers uit te delen maar natuurlijk kunnen we zo niet alle kinderen bereiken. Wil je ook meedoen dan hoef je alleen naam en leeftijd door te mailen naar jc.elkv@gmail .com De deelname is geheel gratis maar wel even inschrijven en dat kan tot 25 mei. Als jullie allemaal komen maken wij er een leuke dag van. Ook zijn natuurlijk de ouders van harte welkom op deze dag. Ons veld is gelegen aan de Olympiade 41 in Etten-Leur en we hopen op een grote groep kinderen. Wij zijn er klaar voor!

Altijd een gratis offerte!

* sierbestrating leggen en leveren * beplanting verwijderen * div. sloopwerken

T: 06-53999207

0 # $$ 123 45

   

%  &

'#  ( )*+,-.&*&/+ 

     

    

       !" # $$ # # $$

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL PAGINA 12

5PLK

Succesvol districtskampioenschap judo jeugdteams

ter vertoond: Buurtbewoners werden de hoofdrolspelers in een verrassende wandelvoorstelling en vertoonden hun eigenaardigheden en bijzonderheden. Op 15 augustus zal het Meemaaktheater weer origineel voor de dag komen maar wel met jouw idee. Heb je een goed idee voor jouw buurt en wil je dat onder de aandacht brengen? Op artistieke wijze zet het Meemaaktheater jouw idee om naar een performance voor een breed publiek. Stuur je idee naar meemaaktheater@gmail.com en het beste idee wordt door professionele makers geselecteerd en vormgegeven. Meedoen Alle oproepen van de BuurCultuurleiders zijn te vinden om de Facebookpagina van En Plein Public (fb.com/enpleinpublic). Inschrijven voor een project kan direct bij de kunstenaars of via de website www.enpleinpublicnl/meedoen Meer informatie Data: 18 juli t/m 24 augustus. Opening: 18 juli 16.00 uur, Tussen de Dijken, Hoge Vucht in Breda. Locaties: Hoge Vucht (Breda), Etten-Leur, Belcrum (Breda), Den Hout, Ulvenhout, Dorst, Princenhage, Slotbossetoren (Oosterhout), Roosendaal, IJpelaar (Breda), Gilze en Rijen, Westerpark (Breda), Zundert en Ginneken (Breda). Programma en reserveren: www.enpleinpublic.nl Meedoen: gratis. Festival En Plein Public is een initiatief van Stichting Worstenbrood in samenwerking met Podium Bloos.

Tel. 076 - 5015006 Fax 076 - 5019931


Uitgave 03 – mei 2014

Francis c u s

Lievensb erg

ziekenhui s

ziekenhuis

Sa me n o p weg na a r een gezon d e toekomst Het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis gaan fuseren. Wat betekent dat voor u en voor de zorg in deze regio? Met een pagina in De Bode houden we u regelmatig op de hoogte van onze weg naar één ziekenhuisorganisatie en andere ontwikkelingen.

“Fusievoorbereidingen lopen op schema” In 2012 maakten de Raden van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis bekend dat ze na jarenlange samenwerking willen fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met twee volwaardige hoofdvestigingen met elk een eigen aantrekkelijk profiel. “Op die manier kunnen patiënten in de regio Roosendaal – Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit”, zo luidde toen de boodschap.

Eigen profiel Inmiddels is het twee jaar verder en zijn er al belangrijke stappen gezet in het fusietraject. De profielkeuze is gemaakt: de locatie Roosendaal ontwikkelt de komende jaren een profiel met het accent op de oncologische zorg. De locatie Bergen op Zoom ontwikkelt een profiel met het accent op de complex acute zorg.

Een kijkje in elkaars keuken Sinds januari staat er één Raad van Bestuur aan het roer van beide ziekenhuizen en is er één Raad van Toezicht. De managementteams werken al nauw samen en bijna alle maatschappen voeren inmiddels fusiegesprekken. Ook medewerkers van verpleegafdelingen en ondersteunende diensten nemen met regelmaat een kijkje in elkaars keuken of zijn al voor een deel in het andere ziekenhuis aan het werk.

“Het is heel zinvol”

Ambitieus “We wisten destijds dat het tijdspad per 1 januari 2015 behoorlijk ambitieus was”, vertelt bestuursvoorzitter Hans Ensing. “Maar we zitten goed op schema. Tientallen projectgroepen zijn hard aan de slag om de fusie voor te bereiden. De profielen van de beide hoofdvestigingen zijn inmiddels uitgewerkt in een visie op de complex acute zorg voor de locatie Bergen op Zoom en een visie op het oncologisch profiel voor de locatie Roosendaal. Ook is er een verpleegkundige zorgvisie ontwikkeld, waarin de ambities voor de komende jaren zijn beschreven. We zijn blij met het resultaat. De visies sluiten goed aan bij de visie op de ziekenhuiszorg West-Brabant, waarin we vorig jaar onze uitgangspunten voor de profielkeuze hebben verwoord.”

Samen sterker Gaandeweg wordt de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie zichtbaar. Maar ook wordt steeds duidelijker dat de fusie meer is dan het samenvoegen van twee ziekenhuizen. Het creëert kansen om de zorg dicht bij huis nog meer te verbeteren en zorgontwikkelingen door te voeren die ieder ziekenhuis voor zich niet kan realiseren. De Griekse filosoof Aristoteles zei het ruim 2000 jaar geleden al: “Het geheel is meer dan de som der delen.”

Zorg blijft dichtbij Het fusieziekenhuis houdt twee hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal en drie buitenpoliklinieken in Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur. Op de twee hoofdlocaties hebben alle specialismen spreekuren en kunnen patiënten voor alle specialismen worden opgenomen. Ook de voorzieningen in de buitenpoliklinieken blijven zoals ze nu zijn en worden mogelijk zelfs uitgebreid. Daarmee houden we de ziekenhuiszorg in de regio en hoeft u, patiënt, niet verder weg te reizen.

Manon Broekhoven, kinderverpleegkundige in het Lievensberg, heeft een dagje meegedraaid in het Franciscus en is erg enthousiast. “Qua werk maakt het niets uit”, vertelt ze. “We zijn allemaal kinderverpleegkundige en we staan voor ons vak. Ik vond het erg leuk om kennis te maken met de collega’s van Franciscus en om een indruk te krijgen hoe daar gewerkt wordt. Dat is niet veel anders dan bij ons. Het is heel zinvol om een kijkje te nemen in het andere ziekenhuis. Zo weet je al een beetje wat je aan elkaar als toekomstige collega’s hebt”.

“Het beste van twee werelden”

Grootscheepse verbouwing in het Franciscus Ziekenhuis

COLOFON

De komende jaren zult u in het Franciscus Ziekenhuis naast personeel, patiënten en bezoekers ook regelmatig medewerkers uit de bouw tegen het lijf lopen! Het ziekenhuis staat namelijk aan de vooravond van een omvangrijk bouwproces. Als eerste wordt in juni gestart met de bouw van een nieuwe intensive care, gecombineerd met de hartbewaking. Ook wordt het scopiecentrum verbouwd, gevolgd door de renovatie van de verpleegafdelingen. De poliklinieken vormen de laatste fase van de verbouwingsoperatie. Daarmee is het gehele ziekenhuis onder handen genomen en volledig uitgerust voor de toekomst! We houden u op de hoogte. Deze pagina is een gezamenlijke uitgave van het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. De redactie wordt gevormd door de stafafdelingen PR & Communicatie.

Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal Tel. (0165) 588000 www.franciscusziekenhuis.nl

Lievensberg ziekenhuis Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel. (0164) 278000 www.lievensbergziekenhuis.nl

Correspondentie naar: communicatie@fzr.nl of info@lievensberg.nl

Jack Vermeulen, hoofd Catering in het Franciscus, werkt sinds maart voor de helft van de tijd in Lievensberg als hoofd Voeding. “De verschillen tussen de afdelingen waren best groot,” vindt Jack. “Er wordt bijvoorbeeld met andere computerprogramma’s gewerkt en ook de tijd waarop de warme maaltijden aan patiënten worden geserveerd, is anders. Met elkaar zijn we nu bezig om één manier van werken in kaart te krijgen. Door op twee locaties te werken zie je de plussen en minnen van beide ziekenhuizen. Dat is mooi, want zo kun je er het beste uithalen.”


Kunstroute en diverse nevenevenementen

Van Gogh Leeft beleeft slotweekend

Een van de toplocaties van de Kunstroute is de Raadzaal.

ETTEN-LEUR - Dit weekend is het slotweekend voor Van Gogh Leeft. En dus de laatste kans om een (of meer) locaties van de Kunstroute Etten-Leur te bezoeken. Maar er zijn ook diverse nevenevenementen, zoals zaterdag het Van Gogh Traditional Jazzfestival en zondag de Van Gogh Koopzondag van Winkelhart Etten-Leur (tevens Meulemart/braderie) en de Van Gogh Wandeltochten. Etten-Leur staat een druk weekend te

wachten. Zaterdag trekt een parade van oude stijl jazzorkesten door het centrum, vergezeld door een aantal oldtimer auto’s. Vertrek is om 13.00 uur vanaf Het Witte Paard. Hier vinden gedurende de dag ook diverse podiumoptredens plaats, tot laat in de avond. Zondag wordt Van Gogh Leeft gecombineerd met een koopzondag in het Winkelhart. Vergeet dan vooral niet een bezoek te brengen aan de vele kunstroutelocaties in het centrum. Ze zijn te herkennen aan de grote oranje vlag van Van Gogh Leeft

en allemaal open van 12.00-17.00 uur. Tip: ga op de foto met de 3D streetpainting in het overdekte winkelcentrum, plaats de foto op Facebook en maak zo kans op een kadokaart van 50 euro! Aanvullend is er op zondag ook nog de Meulemart (met standwerkersconcours en kleine straattheateracts). Bent u liever wat verder weg van alle drukte, dan geven we u de tip om de fiets te pakken en een aantal locaties buiten het centrum te bezoeken. Op verschillende plekken vinden exposities plaats binnen de woonkamer of de tuin. volg de voetsporen van Van Gogh. Op diverse locaties vinden ook demonstraties en workshops plaats. Extra reden om op pad te gaan. Het ideale vertrekpunt voor de Kunstroute is de Stationsstraat 23. Hier staan en hangen werken van alle Kunstroutelocaties. Hier is ook een fraaie catalogus verkrijgbaar met alle deelnemers, locaties, werken en openingstijden, inclusief een handige plattegrond. Kijk voor alle info op www.vincentvangoghinetten en facebook.com/vincentvangoghinetten.

www.jb-sieraden.nl

Wegens verbouwing gesloten

Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte ETTEN-LEUR - Het Heemkundig Streekmuseum in het Paulushofje, Markt 61 in Etten-Leur, is voor onbepaalde tijd gesloten. Dit vanwege de eerder aangekondigde verbouwingswerkzaamheden. Momenteel wordt de doorgang van de ontvangstruimte naar de kapel gemaakt. Hierdoor kan men straks een rondgang door het museum maken zonder dat men naar buiten moet. Daarbij wordt de ontvangstruimte heringericht en de entree toegankelijker gemaakt. Verwacht wordt dat in het jubileumweekend van 4, 5 en 6 juli de verbouwing is afgerond en dat natuurlijk ook de wisselexpositie ‘Toen …. in 1964’ is ingericht. Dit alles kan worden gerealiseerd dankzij de voortvarende medewerking van het bestuur van Het Paulushofje en de technische ondersteuning van Hans van Zijp. Vrijwilligers van Jan uten Houte zorgen voor de ondersteunende werkzaamheden. Mogelijk is er nog meer werk aan de winkel. Onlangs is namelijk ook een bijdrage toegekend aan het plaatsen van een lift in het museum.

Hierdoor kunnen ook mensen die slecht ter been zijn de exposities op de zolderverdieping bezoeken. Mogelijk dat de werkzaamheden hiervoor aansluitend aan de lopende verbouwingsactiviteiten kunnen worden verricht. Zowel de Stichting Heemkundig Streekmuseum als de Heemkundekring Jan uten Houten hebben een bijdrage mogen ontvangen van meer dan duizend euro vanwege de Rabobankclubactie. Alle stemmers/ondersteuners hartstikke bedankt voor jullie stem. Chapeau! Ondanks de sluiting kan men op maandag 26 mei tussen 14.00 en 16.00 uur de huishoudelijke artikelen, speelgoed en spullen die te maken hebben met muziek, communicatie en gezondheidszorg voor de wisselexpositie over de zestiger jaren, worden afgegeven. U kunt de voorwerpen afgeven op het Paulushofje bij het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte, Markt 53-61 Etten-Leur. De Boerenkamer is op 25 mei wel geopend in het kader van expositieweek ‘Vincent van Gogh leeft!’ Meer informatie over de verbouwing op de website www.janutenhoute.nl

Wie kent wie?

Wat doen de dames op deze foto?

ETTEN-LEUR - Weer een foto in de rubriek ‘Wie helpt de heemkundekring?’ Hierbij wordt uw aandacht gevraagd voor een nieuwe foto uit het archief van de heemkundekring “Jan uten Houte”. Reacties op de vorige foto’s Via Kees de Regt ontving de heemkundekring nog informatie over de foto van 2004-2014 van Mels Kremers: De onderste en de tweede rij kloppen. Op de 3de rij staat tussen Jan Buys en Ad Fasen Ad van de Beemd (was niet vermeld). Op 4de rij staan naast Gerrit Lambregts, Kees Ooninkx, Theo van Enschot, en Ad van Meer; de rest klopt. Op de bovenste rij waren nog al wat onbekenden de volgorde van links naar rechts is Rob Raaymakers, Jan Franken, Geert Lambregts, broer van Piet Lambregts, Jack van Meer tweelingbroer van Ad van Meer, Mels Kremers, Kees schipperen, Dion van de Berk, Anton Kriezels en Adrie Suikerbuik. De overige namen die zonder plaatsaanduiding genoemd waren komen hiermede te vervallen. Op de laatste foto van 04-05-2014 werd gereageerd door mevr. Van Dorst en mevr. Lauwerijssen. Mevr. Van Dorst schreef o.a.: “Beste heemkundekring. Ik ben een van de kinderen op de foto. Mijn ouders (die nog steeds in Etten-Leur wonen) brachten de krant met deze foto mee. Wat

wij te vieren hadden kan ik me niet herinneren. Het was op de kleuterschool, het Mezennest, ik was toen denk ik 5 jaar oud, het zal het schooljaar 1977-1978 geweest zijn. Van links naar rechts: Sandra Hendrikx, dan ikzelf: Linda van Dorst, Mary Sio, Mark van Dun, Femke Lauwerijssen (hier ben ik niet helemaal zeker van) en Mathieu (ik weet helaas zijn achternaam niet meer). Met vriendelijke groeten, Linda van Dorst Vlissingen”. De nieuwe foto Een aantal dames aan het werk in de keuken. Wie herkent de afgebeelde personen en kan over deze foto nog meer te vertellen? “Wie kent wie?” is ook op de website: www.janutenhoute.nl te bekijken. Ook zijn daar de foto’s van de vorige aflevering nog te zien en is er ook een formulier voor reacties. Hebt u nog oude foto’s of films uit Etten of Leur? Deze zijn als aanvulling op het archief van “Jan uten Houte” altijd welkom. Uw gegevens kunt u per post sturen naar Heemkundekring “Jan uten Houte”, Markt 53, 4875 CC Etten-Leur of mailen naar: janutenhoute@hetnet.nl. Ook kunt u uw gegevens deponeren in de brievenbus op het Sint Paulushofje in Etten-Leur op nummer 53. Tel. 076-5034244.

BRIDGE BRIDGECLUB ETTEN-LEUR Uitslag Clubkampioen seizoen 2013/2014: 1. Mia en Jo van Nisteleooij Gem. 57.34%; 2. Erien Verschure en Ton Vos Gem. 54.64%; 3. Toos Gielen Mario Vugts Gem. 53.64%; 4. Rosemarie Spaas en Henk Jas Gem. 51.73%; 5.Corry Jas en Loes Swarte Gem. 51.36%. Informatie: Wij spelen op dinsdagavond in de Nobelaer. Interesse, wij hebben nog enkele plaatsen beschikbaar, tel. 076 5034784.

Kunstenares uit Etten-Leur Van Oers Marathon Brabant 2014

Voorinschrijving op website is nu open ETTEN-LEUR - De voorinschrijving voor de 32e editie van de Van Oers Marathon Brabant op 26 oktober is nu open op de website. Er kan tegen het voordelige tarief worden ingeschreven tot 14 oktober. Bovendien ontvangen de Nederlandse deelnemers zijn of haar startnummer thuis in de week voor de wedstrijdzondag. Traditioneel biedt het programma voor elke loper of loopster een uitdagende afstand: de Thetford hele marathon, Drukkerij Koevoets halve marathon, Thetford 5 km en 10 km, Bruba Running Familieloop. Rondom het sportieve gebeuren is er nu ook weer entertainment voor de supporters, familieleden en bezoekers. Onder meer is het moderne en compacte Winkelhart, dat vlak aan de finish en start is gelegen, vanaf 12.00 uur open met zijn 150 winkels. De gehele dag zorgen diverse muziekkapellen voor volop muziek en sfeer. Familieloop Sinds enkele jaren kunnen ook kinderen aan de Van Oers Marathon Brabant deel-

nemen. Zij hebben een eigen wedstrijd, de Bruba Running Familieloop. De Bruba Running Familieloop is bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard kunnen ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, coaches en onderwijzers meelopen om de kinderen te steunen en te begeleiden tijdens deze sportieve prestatie. En... er wordt niet voor niets gelopen: de gehele opbrengst van de inschrijfgelden van de Bruba Running loop gaat naar Stichting KiKa: Kinderen Kankervrij. Een mooi doel om voor te lopen. Bedrijvenloop Samen met uw collega’s een sportieve uitdaging aangaan? Dan is de Asselbergs & Klinkhamer bedrijvenloop een uitgelezen kans om dit te verwezenlijken. In het gezellige, sfeervolle centrum van Etten-Leur kunt u de sportieve strijd aangaan op de 5 km, 10 km en 21 km bedrijvenloop met andere ondernemingen en bedrijven uit Etten-Leur en de regio. Maar het is ook een uitdaging om met uw collega’s vanaf de top tot aan de werkvloer samen

een sportieve prestatie te leveren. En dan na afloop gezellig napraten in een van de gezellige bij de start en finish gelegen horecagelegenheden, alwaar team(s) van de bedrijvenloop zijn ondergebracht. Goed voor de teamgeest in het bedrijf en bovendien ook een uitstekende gelegenheid voor de exposure van uw bedrijf c.q. onderneming! Daarom mag uw bedrijf of onderneming op 26 oktober bij de bedrijvenloop zeker niet ontbreken. Inschrijven kan vanaf 1 juni tot 10 oktober. Tot 14 oktober kunnen wijzigingen in de teams worden doorgegeven. Klik op de titel van dit artikel en u komt meer te weten over de bedrijvenloop. Moeierboompke Hoge hakken race Deze race voor dames vanaf 18 jaar op hoge hakken wordt gehouden in samenwerking tussen Van Oers Marathon Brabant en de Junior Kamer uit Etten-Leur: Het parcours van circa 125 meter start in de Markthof en er wordt gelopen naar de Markt en gefinisht ter hoogte van de Moeierboom. Inschrijving voor de hoge hakken race is mogelijk vanaf 1 september.

PAGINA 14

Ine Jordans doet mee met expositie Fiësta ETTEN-LEUR - Het Kunstenaarscollectief CCH heeft voor het jaar 2014 weer een veelbelovende expositie gepland. Ine Jordans uit Etten-Leur is één van de kunstenaars die meedoet met de jaarlijkse expositie van Kunstenaarscollectief CCH. Op 29 mei vindt de presentatie plaats van 16 aangesloten kunstenaars onder de titel ‘Fiësta’. De groepsexpositie vindt plaats in het winkelpand Jezuïtenplein/Markt 60 te Oudenbosch. Evenals vorige jaren heeft de omgeving waarin de kunstwerken worden getoond zeer inspirerend gewerkt op de kunstenaars. Dat heeft tot gevolg dat de bezoekers blij verrast zullen worden. Op 1 juni vindt op het Jezuïtenplein een manifestatie plaats waarbij door enkele kunstenaars van CCH een demonstratie wordt gegeven. De expositie is te bezoeken van 29 mei t/m 1 juni van 12.00-17.00 uur, 3 t/m 6 juni van 13.00-17.00 uur en 7 t/m 9 juni van 12.0017.00 uur. Meer info: www.creatiefcontact.nl

Ine Jordans geeft een demonstratie op 1 juni te Oudenbosch.


POOLS BOUWBEDRIJF

WIJNCURSUS

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk.

De cursus voor beginners duurt vier lessen, waarin de praktische en theoretische kennis wordt gedoceerd

BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

Zadelmakerij borduren bedrukken

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

Corrie Kriesels Etten-Leur T. 06 19497862 E. concor@live.nl

WWW.ONDERHOUDSBEDRIJFKRIESELS.NL

Bosschendijk 173 A | 4731 DD Oudenbosch | 0165-331487

IK KOOP UW STRIPBOEKEN

s3!.%2).'2%0!2!4)%7%2+

OOK OUDE! OOK VINYL LPâ&#x20AC;&#x2122;S EN SINGLES KOPEN WIJ!

(/542/4

s2!-%.$%52%.!&(!.'%. s(!.' %.3,5)47%2+ s',!3:%44%. s3#(),$%27%2+%. s!,,%2,%)4)--%27%2+%. s//+6//2(%4(%234%,,%. 6!.)."2!!+3#(!$%

06-21848893 Voor alle soorten spuitwerk, keukendeurtjes, radiatoren, autoschade, interieurwerk.

SPECIAL PAINTS Tel.: 06 - 222 66 818

Per avond worden minimaal 15 wijnen geproefd en beoordeeld. De cursus wordt gegeven in de authentieke wijnkelder van 20.00 tot 23.00 uur en de kosten bedragen â&#x201A;Ź 125.00. Cursus: dinsdag 10, 17 en 24 juni en 1 juli Cursus: woensdag 11, 18 en 25 juni en 2 juli Op verzoek zenden wij u de nodige informatie

Informatie afspraak is

GRATIS! kunstgebit reparaties OOK WEEKEND REPARATIES aanpassen gebit prothese op implantaten klikgebit

Wijnhandel Fa. F.J. van Spaandonk & Zoon BV Ste Bernaertsstraat 27 â&#x20AC;&#x201C; 4731 GN Oudenbosch Tel: 0165 â&#x20AC;&#x201C; 312774 - E-mail: vanspaandonk.wijn@planet.nl

DEN OORD BART VAN HOVENIERS

Erkend hovenier voor al uw tuinwerkzaamheden van kleine en grote tuinen

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur Voorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur T. 076 5040794 www.tpczevenbergen.nl, e.nelen@tpczevenbergen.nl Lid organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Van Os uurwerken Etten-Leur

Vakmanschap en kwaliteit tegen een scherp tarief.

www.vanosuurwerken.nl

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte naar: Bart van den Oord, tel. 06-25560978

Voor al uw installaties zoals o.a. * centrale verwarming

Meester Bierensweg 72 Prinsenbeek E-mail: info@oordhoveniers.nl Website: www.oordhoveniers.nl

BEST BETALENDE GOUDINKOPER VAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

INKOOP - VERPANDING GOUD - ZILVER - MUNTEN

076-587.29.10 NU OOK REPARATIEWERK

* gawalo installaties * vloerverwarmingssystemen * infrarood verwarming

Installatiebureau Able Leerlooierstraat 9 4871 EN Etten-Leur Tel.: 076-5016892 www.able-installatie.nl

* onderhoudscontracten en service * sanitair * ketel vervanging

OP ONZE COLLECTIE VLIEGENGORDIJNEN sĹŻĹ?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?ĹŠĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ZÄ&#x17E;Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x152; tĹ?ĹśÄ&#x161;žŽůÄ&#x17E;ŜϭϹÍ&#x2022;ϰϳϹϭsDKĆľÄ&#x161;'Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻ Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2DC;ŜůͲϏϭϲϹϹϭĎ´ĎŻĎŹĎŽ Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2DC;Ŝů

GROOT ZONNETERRAS Open vanaf 8.00 uur. Om 14.00 uur Live optreden

DISCO LETâ&#x20AC;&#x2122;S DANCE

Zaal Marktzicht 0DUNWÂ&#x2021;(WWHQ/HXU

MEULEMART ZONDAG 25 MEI 2014

DINSDAG

â&#x201A;Ź 13,95 p.p.

Onbeperkt Spare-ribs

EXOTISCH TUINCENTRUM

HEMELVAARTSDAG & ZONDAG 1 JUNI

OPEN

VAN 10-17.00 UUR met live muziek van de

rasentertainer A. GORITA!! Oosterse liedjes in exotische sfeer SHOWTUIN 10 .000 M² GRATIS ENTR EE

- Ruime keuze in bamboeplanten, palmen enz. - Specialist in boeddhabeelden voor binnen en buiten - Loungemeubelen

Ook leuk voor de kids: binnen eekhoorns, papegaaien, vissen & slangen

www.evenaar.com %UHGDVHZHJÂ&#x2021;(WWHQ/HXUÂ&#x2021;7HO

WOENSDAG KipfilĂŠ met een zoet-zure saus

â&#x201A;Ź 10,95 p.p.

DONDERDAG Gemarineerde Tilapia met sauce beurre blanc

VRIJDAG Biefstuk

â&#x201A;Ź 10,95 p.p. â&#x201A;Ź 10,95 p.p.

Alle gerechten zijn voorzien van frietjes Ook voor de lunch kunt u bij ons terecht (â&#x20AC;&#x2122;s maandags gesloten) MARKT 18

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

Ć&#x161;ÍŹĹľϹϏКŏŽĆ&#x152;Ć&#x;ĹśĹ?

MUSICAL SISTER ACT 3 juli (LAATSTE KANS!!!)

â&#x201A;Ź 57,50

Vervoer + 2e rangs ticket

DAGREIS LONDEN â&#x201A;Ź 52,50 7 jun, 19 en 26 juli, 2, 9, 16 en 23 aug Vervoer, overtocht + plattegrond

ROLAND GARROS 26 mei

â&#x201A;Ź 79,00

RIJKSMUSEUM & Aâ&#x20AC;&#x2122;DAM 9 juni

â&#x201A;Ź 35,00

Vervoer + entree Roland Garros

Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam

BLOEDPROCESSIE BRUGGE â&#x201A;Ź 29,50 29 mei DAGREIS PARIJS â&#x201A;Ź 52,50 7 junI, 12 en 26 juli, 9 en 23 aug Vervoer, metroticket + plattegrond

DAGREIS DISNEYLAND â&#x201A;Ź 72,50 7 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 aug .LQGHUHQWPMDDU½ Vervoer + entree 1 park

2-DAAGSE DISNEYLAND v.a. â&#x201A;Ź 165,00 Diverse data in 2014 .LQGHUHQWPMDDUYD½ Vervoer, 1 overnachting + ontbijt en entree beide parken 2 dagen

THEATERVOORSTELLING ANNE â&#x201A;Ź 59,50 3 juli Vervoer + 2e rangs ticket

SOLDAAT VAN ORANJE 24 sep

â&#x201A;Ź 79,50

Vervoer + 2e rangs ticket

MOEDER IK WIL BIJ DE REVUE â&#x201A;Ź 75,00 30 sep, 19 en 23 okt, 12 en 30 nov

Vervoer + 1e UDQJVWLFNHW ½NRUWLQJRSVHS

DE VOORJAARSKRANT IS WEER UIT! BESTEL VIA:

ETTEN-LEUR

BEL VOOR RESERVERING 076 - 5016037

www.brabantexpres.nl
'HĂ&#x20AC;QLWLHI AFSLANKEN!!!!

6723180(752.(1

Ć&#x201D;NieuwstePHWKRGH- > Luxopuncture Ć&#x201D;GEEN JOJO-EFFECT Ć&#x201D; Hoogste slagingspercentage, 90,5% Ć&#x201D;Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! x Hoogste slagingspercentage, 90,5% Ć&#x201D; Nieuwste methode -> Luxopuncture x Nieuwste methode -> Luxopuncture Ć&#x201D;:HNHOLMNVHHQbehandeling van 20 min. Ć&#x201D; Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 x Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars Ć&#x201D;%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAGtherapeuten en RBNG)

www.internetbode.nl Uitgeverij de Bode is een gerenommeerde onderneming met als hoofd-

Uitgeverij de Bode

activiteit het uitgeven van achttien edities van huis-aan-huisblad de

geeft de volgende weekbladen uit in

Bode. Wekelijks worden een half miljoen kranten verspreid in heel West-

West-Brabant en Midden-Zeeland:

Brabant en een groot gedeelte van Zeeland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zundert, en er zijn nevenvestigingen in Bergen op Zoom en Goes.

=RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bij VBAG en RBNG Bergen op Zoomse Bode

Ć&#x201D; 3x behandelingen vanvan 2020minuten 3 behandelingen minuten STOPPEN MET ROKEN Ć&#x201D;/X[RSXQFWXUHRRN BURN-OUT x *HHQH[WUDNLOR¡V en pijnloos Ć&#x201D; Geen extra kiloâ&#x20AC;&#x2122;s en pijnloos Ć&#x201D; Luxopuncture DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID x Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT ook:ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE $OOH CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDNThoolse Bode

Kun je een aardig verhaal schrijven?

Roosendaalse Bode Moerdijkse Bode

Ben je ook â&#x20AC;&#x2DC;s avonds en in het weekeinde inzetbaar, maak je bovendien

Bevelandse Bode

aardige fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en kom je graag onder de mensen?

Middelburgse & Veerse Bode Vlissingse Bode

Dan ben jij wellicht de

Woensdrechtse Bode

of afspraak:

 076-5153143 (WWHQ/HXU 

Correspondent (m/v)

Bredase Bode Halderbergse Bode

 (Etten-Leur)

%HKDQGHOLQJHQRRN¡VDYRQGV

Behandelingen ook â&#x20AC;&#x2DC;s-avonds

Etten-Leurse Bode

die wij zoeken ter ondersteuning van het redactieteam van de Etten-Leurse Bode.

Zundertse Bode

Het betreft nadrukkelijk een bijbaantje, voor een leuke bijverdienste.

Rucphense Bode

Een auto en een pc met e-mail en Word-programma zijn onmisbaar.

Steenbergse Bode

Meer informatie geeft redacteur Monique Jansen of Addo Sprangers via tel. 076 599 8111.

KARWEI ETTEN-LEUR

Reacties graag voor 3 juni per e-mail naar:

ELKE ZONDAG

Bergen op Zoomse Bode

(Weekend)

Roosendaalse Bode

(Weekend)

Etten-Leurse Bode

(Weekend)

Bredase Bode

(Weekend)

m.jansen@internetbode.nl of a.sprangers@internetbode.nl

VAN 12.00 TOT 17.00

OPEN*HVSHFLDOLVHHUGLQHHQXXUVGLVWULEXWLHRYHUGHJHKHOH%HQHOX[]RHNW 3ORHJFKHILQGULHSORHJHQGLHQVW

Donderdag 29 mei

HEMELVAARTSDAG OPEN van 9.00 tot 17.00 uur

'LVWULEXWLHFKDXIIHXUV%HQHOX[

KARWEI ETTEN-LEUR, MUNNIKENHEIWEG 53, 076 501 3755 

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij voor de vestiging in Hazeldonk (vanaf september 2014 locatie Etten-Leur) op zoek naar een ploegchef die in drie-ploegendienst beschikbaar is voor het laden en lossen van vrachtwagens, het aansturen van de desbetreffende ploeg en rangeerder(s), orderpicken, het controleren van goederen en het opruimen van het magazijn. U dient in het bezit te zijn van een heftruck certificaat. Indien u ook beschikt over een reachtruck certificaat is dit een pre. Bent u fulltime beschikbaar en flexibel ingesteld? Stuur dan nu uw sollicitatie!

Tevens zijn wij voor de vestiging in Hazeldonk (vanaf september 2014 locatie Etten-Leur) op zoek naar ervaren distributiechauffeurs Benelux. U dient in het bezit te zijn van een rijbewijs C en/of CE en een ADR certificaat. Bent u fulltime beschikbaar en heeft u gĂŠĂŠn 9 tot 5 mentaliteit dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief.

6ROOLFLWHUHQ Bent u flexibel ingesteld en geĂŻnteresseerd in ĂŠĂŠn van deze functies? Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief. U kunt deze sollicitatie richten aan:Hereijgers Transport B.V. t.a.v. afdeling Human Resources Hazeldonk 6801, 4836 LK te Breda Of via vacature@hereijgers.eu.

Bekijk ook onze website www.hereijgers.euRESTAURANT VROENHOUT Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde

Kennedymars bedankt haar sponsors 6W.HQQHG\PDUV(WWHQOHXUZRUGWÂżQDQFLHHOHQPDWHULHHO gesteund door: Cafe Hof v Holland Cafe de Klomp Voeg en Renovatiewerken D.H Cafetaria â&#x20AC;&#x2DC;t Meulentje Verhuur bedr. vd Logt Music Express Oldtimer Parts Emsa bv Breda Massage H.Voesenek

John v Bedaf Auto Hommel Oogstvogels Transport Itâ&#x20AC;&#x2122;s me ES Elektro C1000 Kerkwerve Sligro Totaal Select Bouw Slagerij Goos

En ook natuurlijk al onze vrijwilligers.

Vraagt met spoed

GLASZETTERS

Ervaring is een prĂŠ T 076 - 5449325 E info@glastotaalbeheer.nl

MEDEWERKSTER

voor in de bediening 20 uur met afgeronde horeca opleiding,

LEERLINGKOK

en per augustus voor 32 uur die gepassioneerd willen werken in een jong team. Bel of mail naar Restaurant Vroenhout, Vroenhoutseweg 21, 4703 SG Roosendaal 0165-532632 t.a.v. Mw. van Beekveld of info@restaurantvroenhout.nl

Vraagt met spoed

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

LEERLING GLASZETTERS

DE SCHANS TUINSCHERMEN

T 076 - 5449325 E info@glastotaalbeheer.nl

betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

Delz 20140525  
Delz 20140525