Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

S T E E N B E R G S E

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

21 MEI 2014 WEEK 21

EN WEST-BRABANT:

Uitgeverij

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

STOOFDIJKERS ROEPEN EIGEN STAAT UIT NA NIEUWE ‘REL’

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

KOMST KUNSTGRAS DICHTBIJ VOOR VV STEENBERGEN

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

JEUGDSTIMULATOR AD VERMEULEN TROTS OP STEENBERGEN

Burgemeester Vos steunt kinderpardon

Strengere criteria leerlingenvervoer

STEENBERGEN - Ook burgemeester Joseph Vos van de gemeente Steenbergen schaart zich achter het pleidooi voor een kinderpardon van burgemeester Hans Martijn Ostendorp van de gemeente Bunnik. Als waarnemer had Vos geen verzoek gekregen om de petitie ook te ondertekenen. De gemeenteraad gaf donderdag echter aan achter het initiatief te staan om kinderen die nu nog onder gemeentetoezicht staan een verblijfvergunning te geven. Mede daarom heeft Vos besloten om ook zijn handtekening onder de brief te zetten. De brief, die ondertekend is door 302 burgemeesters, wordt deze week verstuurd naar staatssecretaris Teeven.

STEENBERGEN - De criteria om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor het leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs worden vanaf het nieuwe schooljaar aangescherpt. Vanaf 1 augustus 2014 wordt het passend onderwijs ingevoerd, waarbij er ook strengere normen gelden voor het leerlingenvervoer. Die normen zijn vertaald in een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer in de gemeente Steenbergen. Daarbij wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van de ouders en omgeving. Ook kunnen leerlingen enkel nog gebruik maken van een vervoervoorziening als zij niet in staat zijn om zelfstandig te reizen.

Drukte verwacht bij vierde editie KMC

NL-Alert stuurt controlebericht

STEENBERGEN - Het centrum van Steenbergen stroomt zaterdag 24 mei weer vol met fietsfanaten. De vierde editie van de Koos Moerenhout Classic kan rekenen op maar liefst 1600 voorinschrijvingen, maar gezien het voorspelde mooie fietsweer, verwacht de organisatie nog veel extra deelnemers aan de start. In het peloton zullen overigens ook meervoudig wereldkampioene Marianne Vos en Nederlands kampioene Lucinda Brand meerijden. Vos zal samen met haar teammanager Koos Moerenhout om 9.30 uur aan de start staan op de Markt in Steenbergen. Daar is ook de finish en kan men live kijken naar de wielerklassieker World Ports Classic.

Nu aanmelden voor lintjesregen 2015 STEENBERGEN - Maar liefst zeven personen in de gemeente Steenbergen werden vlak voor Koningsdag verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij ontvingen het lintje vanwege hun jarenlange verdienste voor de maatschappij. De gemeente Steenbergen hoopt ook volgend jaar weer veel vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten. Vanwege de lange voorbereidingstijd is het nu al de tijd om mensen aan te dragen, die in 2015 in aanmerking kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding. Op www.lintjes.nl staat hoe dat werkt en is een aanvraagformulier te downloaden. De aanvragen moeten voor 1 juli binnen zijn.

VANDAAG IN DE BODE EDITIE BERGEN OP ZOOM | THOLEN

| WOENSDRECHT | STEENBERGEN

Senioren

SPECIAL | VOORJAAR 2014

Zo voorkom je het zwarte gat

PENSIOEN? MEER DAN HELEMAAL NIETS DOEN!

03

(OHNWULVFKH¿HWVZLQWÀLQN aan populariteit

Positief resultaat te danken aan spaarzame ambtelijke inzet

Gemeente houdt ruim miljoen over STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft goede zaken gedaan in het boekjaar 2013. De gemeente heeft het jaar afgesloten met een overschot van bijna 1,3 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening. Het positieve resultaat kon bereikt worden, doordat het afgelopen jaar onder andere zuinig is omgegaan met de budgetten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en ambtelijke inzet, terwijl de gemeente hogere inkomsten kon inboeken. Het grootste deel van het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast reserveert het college drie ton voor projecten en bestemmingsreserves voor dit jaar. DOOR RIA VAN MEIR Hoewel de grote meevallers komen van extra uitkeringen vanuit het gemeentefonds (252.000 euro), de gemeentelijke belastingen (241.000 euro) en een herberekening van de btw (346.000 euro) heeft vooral ook de spaarzame inzet van ambtenaren een positief effect gehad op de budgetten. Zo heeft de afdeling Publiekszaken ruim 1500 uur minder ingeboekt, wat een besparing van 109.000 euro oplevert. Op tal van andere vlakken was de ambtelijke inzet lager dan vooraf geraamd, wat de gemeente vaak enkele tienduizenden euro’s bespaart. Andersom geldt ook dat extra ambtelijke inzet ook een kostenplaatje met zich meebrengt. Zo kosten de 541 ambtelijke uren in het kunstgrasdossier de gemeente 48.000 euro.

Huishoudelijke hulp Daarnaast heeft de gemeente ook kunnen besparen op de uitgaven voor de zorg, dat door extra taken een steeds groter beslag legt op de gemeentelijke begroting. Het feit dat hulpbehoevenden nu meebetalen voor huishoudelijke hulp bespaart de gemeente 107.000 euro. Daarnaast is de huishoudelijke hulp voor 57.000 euro goedkoper ingekocht, is er 43.000 euro bespaard op de post woningaanpassingen en hebben strengere normen ervoor gezorgd dat de gemeente 68.000 euro minder kwijt was aan uitgaven voor persoonsgebonden budgetten. Door de economische crisis doen echter wel meer mensen een beroep op de Wet werk en bijstand, wat de gemeente in 2013 120.000 euro extra kostte. Ook heeft de gemeente een afboeking moeten doen op de boekwaarde van het voormalige stadskantoor aan de Westdam, wat een

05

90-jarige Cornelis Goorden sport nog iedere week fanatiek

06

Mee met de moderne tijd!

07

100.000 euro belastingvrij schenken voor aankoop van eigen woning

Snel en Smartphones Fiscaal gunstige ga niet regeling probleemloos ‘Ikachter en social media geldt alleen grote afstanden s is ook handig dit jaar op de e-bike de geranium voor senioren zitten!” afleggen

tegenvaller van 135.000 euro is, en boekt de gemeente 83.000 euro af op nog niet in ontwikkeling genomen projecten. Reserve Al met al heeft de gemeente in 2013 1,287 miljoen euro minder uitgegeven dan vooraf begroot was. Bijna één miljoen euro wordt rechtstreeks overgeboekt naar de algemene reserve. Daarnaast is een bedrag van 58.000 euro voor de vernieuwing van de waterafvoer in Dinteloord doorgeschoven naar 2014. Datzelfde geldt voor de aanleg van de bebording van het AFC (20.000 euro). Ook wordt er 22.000 euro gereserveerd voor de vervanging van bomen aan de Platteweg en de Middenwal. Daarnaast zet het college bijna twee ton opzij als bestemmingsreserve voor het AFC en een bedrag van 10.000 euro als Nog te besteden rijksbijdragen voor de inburgering.

Start van campagne ‘Voorjaar in de kop’

Politie controleert motorrijders STEENBERGEN – De politie zal de komende tijd in West-Brabant en Zeeland op verschillende locaties motorrijders extra controleren. Dat wordt volgens agenten in eerste instantie niet gedaan om een bekeuring uit te schrijven, maar juist om in gesprek te treden met motorliefhebbers. Deze actie is nodig, omdat motorrijders in het voorjaar weer massaal op hun motor stappen. DOOR MONIQUE JANSEN Volgens de politie stijgt het aantal motorongelukken elk voorjaar in West-Brabant en Zeeland. Een aantal ongevallen loopt dodelijk af voor de motorrijders.

DINTELOORD - Kinderen konden op de parkeerplaats van voetbalverenigingen RKSV DIVO en VV Dinteloord meedoen aan het KNVB straatvoetbalkampioenschap in Dinteloord. Aan het toernooi konden kinderen uit de leeftijdscategorie E en D pupillen meedoen. FOTO LEO ADRIAANSEN

Kwetsbare weggebruikers Motorrijders zijn veel kwetsbaarder dan automobilisten. Na een ongeval eindigen bestuurders van een motor dan ook veel vaker in het ziekenhuis dan een persoon in een auto. In dertig procent van de ongevallen waarbij een motor is betrokken belandt de motorrijder zwaargewond in het ziekenhuis of kan hij of zij het ongeval niet meer navertellen.

Via de campagne ‘Voorjaar in de kop’ wijst de politie motorrijders op het belang van een goede technische staat van de motor en op tips die de verkeersveiligheid ten goede komen. Bandenspanning De politie raadt motorrijders aan om regelmatig het profiel en de spanning van de banden te testen. Op de weg is het belangrijk om als bestuurder van een motor voldoende afstand te houden van andere voertuigen en om tijdig richting aan te geven. Ook overdag is het veiliger om dimlicht te voeren. Daarnaast vallen motorrijders op met een opvallende helm en beschermende/reflecterende motorkleding.

STEENBERGEN - Op maandag 2 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat men verder niets hoeft te doen. Wie zijn telefoon nog niet ingesteld heeft voor NL-Alert kan dat doen via www.nl-alert.nl. Bij dit systeem wordt vanuit de meldkamer van de hulpdiensten een tekstbericht over een noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving. NL-Alert werkt ook als het netwerk overbelast is.

ProefMeer tijdens ProefMei STEENBERGEN - Tijdens het weekend van ProefMei kunnen belangstellenden zich aanmelden voor ProefMeer. Tijdens deze fiets- en/of wandeltocht kunnen mensen meedoen aan verschillende workshops zoals aspergesteken, aardbeien telen en een heerlijke picknick onderweg. Het aspergesteken zal plaatsvinden bij Ooms in Steenbergen en de workshop bij Herijgers kan men aardbeien telen. De startpunten zijn bij het Zwijnshoofd in Bergen op Zoom bij Non Plus Ultra in Woensdrecht en de Wallevis in Steenbergen. Mensen kunnen zich tijdens ProefMei aanmelden bij de verschillende startpunten maar ook van te voren via de site www.proefmei.nl.

HEMELVAART 29 MEI 2014 Wij maken onze lezers en relaties erop attent dat de kantoren van uitgeverij de Bode op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei zijn gesloten. Dat betekent dat advertenties en kopij voor de zondagedities van De Bode van 1 juni uiterlijk op woensdag 28 mei binnen moeten zijn. Advertenties voor Bergen op Zoom en Roosendaal om 13.00 uur, en voor Etten-Leur en Breda om 14.00 uur. Redactionele bijdrage (via www.internetbode.nl) twee uur eerder. Uitgeverij de Bode tel. 076-5998111 www.internetbode.nl
KAPPERSSCHOOL

LE MARQUIS Schrijf je nu in!

(ONMDDULQMDQXDULHQVHSWHPEHU VWDUWHQZHPHW]RZHOHHQGDJDOV DYRQGRSOHLGLQJ 2SOHLGLQJ-XQLRU.DSSHU  FDPDDQGHQ 2SOHLGLQJ.DSSHU  FDPDDQGHQ 6WDJHSODDWVJHJDUDQGHHUG 0LQLVWHULHHOHUNHQG ,QVFKULMYHQYLD x 2Q]HVLWHZZZNDSSHUVVFKRROQO x 7HOHIRRQRI  x 0DLOLQIR#NDSSHUVVFKRROQO x 2INRPQDDURQ]HRSHQDYRQGRSYULMGDJPHL -HEHQWZHONRPYDQDIX

COMPUTERS, NOTEBOOKS, TABLETS, PRINTERS & MEER! OP DAG A MA N ELE DE H DAG ! OPEN

Openingstijden ma. - do.:

09:00 - 18:00 uur

vrijdag:

09:00 - 21:00 uur

zaterdag:

09:00 - 17:00 uur

HP DEMONSTRATIES Op zaterdag 24 en 31 mei zullen er HP demonstraties plaats vinden in onze showroom in Steenbergen. Kom alles te weten over de HP X360, HP all-in-one pc’s en grenzeloos printen!

=DQGVWUDDWÂł&'%HUJHQRS=RRPÂł

Kantoor Voordeel.com

DATA EN TIJDEN zaterdag 24 mei zaterdag 31 mei

1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

Prijzen zijn in Euro´s, incl. BTW en onder voorbehoud. Afbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het geleverde product. Druk- en zetfouten voorbehouden.

KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

Informatique

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

Drukkerij 3 4651 SL Steenbergen Tel: 0167 820 220

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

bureaus - kasten - stoelen - tafels

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

E 

11.

80

4.49 RUNDERRIBLAPPEN ½KG 2.99 FRICANDEAU V/D HAM 1KG 3.99 99 KIPPENVLEUGELS 2KG 4. alle soorten KILO

VARKENSSCHNITZEL

BBQ TIP:LUXE SPIES 99 SLA/BLINDE 4+1 99 garnaal / varkenshaas 2. kalkoenhaas / kogelbief P.ST.1. VINKEN GRATIS

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL

21

Geachte Landbouwer Aangeboden Mineralenconcentraat NXQVWPHVWYHUYDQJHUDDQYRHULVNXQVWPHVW13. 

Ideaal voor het bemesten van grasland, Goed te mengen met rundveedrijfmest in de put 7LMGHOLMNYRRUŕłźJHORVWLQGHSXWRINRSDNNHU =RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW

Tevens aangeboden Fertex )HUWH[ GURJHYDUNHQVPHVW13.GURJHVWRI %HOYRRUPHHULQIRUPDWLH

:+RXEUDNHQ%9ZZZKRXEUDNHQQO

Groepsuitjes Familiefeesten Feestlocatie

W W W.A K K E R MA N S.CO M

informatiqueNL

Van de Kar grondwerken bv

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

SOEPVLEES/ TARTAAR ½KG

10:00 - 17:00 uur 10:00 - 17:00 uur

AKK ERMANS leisure & golf

‡0,1,*5$9(59(5+885 ‡$)9$/&217$,1(59(5+885 ‡23+22*=$1' ‡7((/$$5'(=:$57(*521' 95$$*1$$595,-%/,-9(1'(2))(57( ,1)2#9'.$5&20:::9'.$5&20 06-53639243

Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis!

MAN ZOEKT MAN Voor romantische duurzame relatie

www.mens-en-relatie.nl 088-0221900 (alle regio’s)


ACTUALITEIT

Wel metingen naar trillingen geweest, zegt Rijkswaterstaat

Stoofdijkers roepen eigen staat uit na nieuwe ‘rel’ STEENBERGEN - De Stoofdijk behoort niet meer tot Steenbergs grondgebied, maar tot de nieuwe staat ‘Stopia’. De bewoners van de Stoofdijk hebben zich uit protest ‘afgescheiden’ van de rest van Nederland. Met een tolpoortje en eigen ministerraad zetten zij de ludieke actie kracht bij. Aanleiding is een nieuw conflict met Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4. Dat gaat over een leeg kastje, waarvan de bewoners dachten dat er meetapparatuur voor het waarnemen van trillingen in zat. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat verzekert echter dat er wel degelijk metingen hebben plaatsgevonden in november en december vorig jaar. DOOR RIA VAN MEIR Vladimir Hornicek kan het sarcasme maar moeilijk verbergen als hij vertelt over de nieuwe staat Stopia, die de Stoofdijkers hebben uitgeroepen. “Het is een knipoog naar Utopia. Maar hier bouwen wij niet aan een ideale samenleving. Onze samenleving wordt gesloopt. Het is een soap die maar doorgaat, maar wij zijn wel echte mensen in de maatschappij. Vandaar de naam Stopia”, legt hij uit. De buren hebben een eigen ministerraad in het leven geroepen en tolpoorten langs de dijk geplaatst. Doorgang kost één euro. “Of eigenlijk één roebel, want we denken erover aansluiting te zoeken bij Rusland”, grapt Hornicek.

geconfronteerd werd met de effecten van de werkzaamheden, trapte Hornicek uit boosheid het kastje van de muur. “Dat bleek leeg te zijn. Er zijn nooit metingen geweest. Het zoveelste bedrog”, haalt hij fel uit. Maar dat bestrijdt Eric van Beerendonk, woordvoerder van Rijkswaterstaat, stellig. “Er hebben vorig jaar wel degelijk metingen plaatsgevonden. Dat was van begin november tot medio december. Het dure meetapparatuur is vervolgens weggehaald, maar het kastje blijven hangen voor het geval dat wij later nog eens metingen zouden verrichten”, verklaart hij het lege kastje. Volgens Van Beerendonk zijn er geen overschrijdingen geconstateerd.

Trillingen Aanleiding voor de ‘staatsgreep’ op de Stoofdijk is het zoveelste conflict dat de bewoners hebben met Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4. Op de woning van Hornicek was in oktober een kastje bevestigd, met daarin meetapparatuur om trillingen tijdens de werkzaamheden vast te leggen. Nadat hij vorig weekend weer

Geluid Maar het nieuwe wantrouwen was inmiddels al gezaaid en een volgend probleem dient zich al weer aan. Nu het nieuwe viaduct op de Zeelandweg-Oost geopend is, raast het verkeer nog dichter langs de woningen en dat wordt gemerkt, zegt Paul Nieuwenhuijzen, de benoemde ‘minister van communicatie’.

De bewoners van de Stoofdijk hebben zich in een ludieke actie afgescheiden van de rest van Nederland.

“Wij hebben zondag bij Vladimir in de tuin gezeten. Bij iedere motor of vrachtwagen die voorbijkomt, moesten we het gesprek stilleggen. Eerst remmen ze af voor de rotonde om vervolgens de accelereren om het viaduct op te rijden en vervolgens weer af te remmen.” Van Beerendonk geeft aan dat er op het punt van geluid geen nieuwe metingen meer zullen plaatsvinden. “Bij geluid wordt altijd gebruikgemaakt van rekenmodellen,

waarin ook de verkeersintensiteit is berekend. Tot 2020 zullen er in ieder geval geen extra maatregelen nodig zijn. Daarna vinden er wellicht nieuwe berekeningen plaats.” Helderheid Wethouder Cors Zijlmans zegt de strubbelingen rond de Stoofdijk op de voet te volgen. “Ik ben ook al ter plaatse geweest. Nu het viaduct klaar is, is het ook makkelijker

FOTO LEO ADRIAANSEN

om de situatie te beoordelen. Ik vind dat er tegenover de bewoners helderheid moet komen. Daar ben ik bezig om de juiste man of vrouw bij Rijkswaterstaat te achterhalen om opnieuw in gesprek te gaan.” Toezeggingen kan Zijlmans niet doen, maar hij belooft wel zijn uiterste best te doen voor de ‘afvallige’ Stoofdijkers. “Als gemeente staan wij er voor onze burgers en als er ergens in het proces fouten zijn gemaakt, dan zullen die moeten worden opgelost.

Raad buigt zich over voorstel voor aanleg één kunstgrasveld

Komst kunstgras dichtbij voor VV Steenbergen STEENBERGEN - Het lange wachten van de Steenbergse voetballers zal binnenkort worden beloond. De gemeenteraad buigt zich donderdag tijdens een oordeelvormende vergadering over een voorstel voor de aanleg van één kunstgrasveld op het sportpark van VV Steenbergen aan de Seringenlaan. De club heeft met de gemeente afspraken gemaakt over de financiering van het nieuwe kunstgrasveld. Hoewel er voor beide partijen nog wel wat onzekerheden zijn, ziet het college er geen bezwaar meer in om VV Steenbergen vooruit te helpen met de aanleg van kunstgras. Bij groen licht van de politiek, kan in september de eerste bal rollen over het nieuwe veld. DOOR RIA VAN MEIR Het was de wens van de raad dat VV Steenbergen, SC Kruisland en NVS uit

Nieuw-Vossemeer flink in de buidel zouden moeten tasten voor de aanleg van een kunstgrasveld. Om de gemeentelijke begroting ook in de toekomst sluitend te

krijgen, moeten de gebruikers van sportaccommodaties binnen vijf jaar de helft van de onderhoudskosten betalen. Bij de aanleg van kunstgras wordt daar alvast

een voorschot op genomen. De gemeente betaalt voor de aanleg van kunstgras eenmalig een bedrag van maximaal 350.000 euro, dat gehaald wordt uit de algemene reserve. De jaarlijkse kosten aan onderhoud en rente van 23.750 euro worden vervolgens gedeeld met de vereniging. Voorzichtig Voor VV Steenbergen, dat afgelopen voetbalseizoen werkte met een begroting van ruim negentigduizend euro, is dat een flink bedrag. Toch is de club erin geslaagd om de extra kosten voor de aanleg van kunstgras op te vangen in haar meerjarenbegroting. Zo gaat de VV Steenbergen ervan uit dat er extra inkomsten komen uit de kantineopbrengsten, contributieverhoging en extra sponsorbijdragen.

‘Eerste wedstrijd medio september op kunstgras’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ARCHIEFFOTO

www.internetbode.nl

VV Steenbergen is met de gemeente rond over de financiering van één kunstgrasveld.

Dat bedrag kan in vijf jaar oplopen van 7500 euro tot 23.000 euro. “We hebben het wat voorzichtig ingeschaald. Het is niet te voorspellen hoeveel leden wij in de toekomst zullen hebben en hoeveel extra inkomsten we daardoor halen. Daarom zijn we wat conservatief omgegaan met onze begroting”, verklaart Willy Knop, voorzitter van de accommodatiecommissie van VV Steenbergen.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Besluitvorming Ook het college erkent dat de financiering nog wat onzekerheden bevat, maar zegt wel dat het allemaal om reële risico’s gaat. Voor de aanleg van kunstgras is daarom alleen nog maar groen licht van de gemeenteraad nodig. Die buigt zich donderdag in een oordeelsvormende vergadering over het voorstel, waarna op 5 juni de besluitvorming kan volgen. Knop, die ook raadslid is namens de Volkspartij, heeft er veel vertrouwen in dat de raad haar fiat aan het voorstel zal geven. “De voorwaarden zijn in oktober al vastgelegd. Ik vind het bijzonder knap van het bestuur van VV Steenbergen dat men erin is geslaagd om een sluitende begroting te presenteren.” Of Knop zelf zal stemmen over het dossier, weet hij nog niet. “De ‘dubbele pet’ is in de vakliteratuur afgeschaft, omdat iedereen wel eens ergens bij betrokken is. Dat zal ik nog met mijn collega’s in de raad moeten overleggen.” Haast Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan verwacht Knop dat het kunstgras er medio september zal liggen. Enige haast is wenselijk, want de aannemer van de A4 heeft aangeboden om voor week 30 de grond af te voeren. “Dat scheelt ons al snel 15.000 tot 20.000 euro”, merkt Knop op. “De competitiestart zullen we niet halen, maar medio september zullen we onze eerste wedstrijden op het nieuwe veld spelen.”

Volg ons op Twitter: @SteenbergseBode.


MAG A Z OPR IJN 70 UIMI NG

Openingstijden magazijnverkoop vrijdag 23 mei 9:00 t/m 17:00 uur zaterdag 24 mei 10:00 t/m 16:00 uur TMC Magazijn, Scottweg 14 te Goes

KWALITEIT NU MET

%

KORTING

PARTIJVOORDEEL OP MASSIEF EIKEN MEUBELS!

LAMINAAT vanaf € 7,95 per m²

LAMINAAT, PVC VLOEREN EN LAMELPARKET VLOEREN TEGEN ONKLOPBARE PRIJZEN! DIRECT MEE TE NEMEN VAN DE PALLET.

PVC vanaf € 17,95 per m² LAMELPARKET vanaf € 28,95 per m²

OP = OP

DEMO-DAG HERMADIX IN BERGEN OP ZOOM Kom naar de Demo-dag bij TMC Bergen op Zoom en probeer zelf de nieuwste tuin- en decoratiebeits van Hermadix uit!

VRIJDAG 23 MEI

11.00 T/M 17.00 UUR

Magazijnopruiming bij TMC! Vrijdag 23 en zaterdag 24 mei houdt TMC een magazijnverkoop! TMC kocht grote partij eiken meubelen in vergrijsd eiken, die we u nu direct vanuit ons magazijn aan kunnen bieden voor ongelofelijk lage prijzen. Zo worden

TMC Magazijn Scottweg 14 | (0113) 22 41 21

TMC Bergen op Zoom Van Konijnenburgweg 13 | (0164) 27 44 77

stoelen, banken en tafels wel erg voordelig! Daarnaast hebben wij diverse partijen vloeren die u moet zien! Wees er snel bij want op=op!

We hebben exclusief een grote partij massief eiken meubelen aangekocht. Het gaat hier om een programma met strakke en eigentijdse lijnen met een speciale en unieke afwerking: gezaagde/ruwe structuur geolied in smoked grey.

webshop@tmcwoonwinkels.nl


ACTUALITEIT

Cultuur en sport onder de loep bij lintjesregen door actieve Steenbergenaar

Column

Jeugdstimulator Ad Vermeulen trots op ‘zijn’ Steenbergen STEENBERGEN - Als rasechte Steenbergenaer, zoals hij zichzelf noemt, is hij trots op het ‘kleine plattelandsstadje’. Ad Vermeulen heeft een veelzijdige achtergrond als vrijwilliger en actieve inwoner in deze plaats. Dat gaat van carnaval tot aan Sint Nicolaas. Bovendien kent hij tientallen rollen bij theatergroep Cameleon, zoals de naam het zelf doet zeggen. Sport en cultuur zijn in goede handen bij Ad Vermeulen. Zijn verdiensten van tientallen jaren werd beloond met een lintje.

Addo Sprangers

Onaantastbaar Ik ben onaantastbaar. Niemand kan me iets maken. Ik doe waar ik zin in heb. In de supermarkt gooi ik vleeswaren door de winkel. Bejaarden met een rollator duw ik van het trottoir. In het winkelcentrum laat ik schreeuwend mijn broek op mijn enkels zakken. Ik steek altijd mijn middelvinger op tegen politieagenten, zwangere vrouwen, hippies en kakmadammen. Te veel films gekeken, zegt u? Lees rustig verder, want soms is de werkelijkheid nog schokkender dan de fantasiewereld. Ik betast een 13-jarig meisje in het zwembad. Even later schop ik het op de grond liggende bewusteloze tweelingbroertje van dat meisje voor alle zekerheid nog even vijf keer tegen zijn hoofd, nadat mijn kameraad hem op de parkeerplaats een knal heeft gegeven omdat de jongen het voor zijn zusje opnam. De moeder van de twee kinderen dreig ik vervolgens met mijn auto dood te rijden. De hierop gealarmeerde politieagenten lach ik in hun gezicht uit. Ze mogen, nee, kúnnen me niet eens arresteren omdat ik volgens de medische verklaring die ik triomfantelijk tevoorschijn haal een hersentumor heb gehad en daardoor vreemd gedrag kan vertonen. Onmogelijk, dit verhaal? Vertel dit maar aan de ouders van de mishandelde jongen Maikel uit Breda. Niet alleen weigerden de agenten de 24-jarige dader te arresteren, ook het Openbaar Ministerie zag in diens gezondheidstoestand voldoende reden om hem niet via het strafrecht te vervolgen. Een puur juridische afweging, al zal menigeen het er snel over eens zijn dat een klaarblijkelijk ongeleid projectiel op zijn minst onder streng toezicht zou moeten staan en niet met een ‘vrijbrief’ de straat op kan worden gestuurd. Daarnaast: in mijn ogen had een beetje diender de geweldspleger gewoon in de boeien geslagen met de mededeling: ‘Dat zoeken we op het politiebureau wel verder uit’. Dat had bij voorbaat al heel wat onvrede kunnen wegnemen. Nu is gevoelsmatig toch de weg van de minste weerstand gekozen. De ouders van de mishandelde jongen willen - begrijpelijk - genoegdoening en zijn alsnog een procedure gestart bij het gerechtshof in Den Bosch. Dat het recht moge zegevieren. Of, in ieder geval, het gezond verstand. Dat alleen al zou heel wat toekomstig leed kunnen besparen.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons, Joan Geerts Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 21 De oplossing van deze puzzel is in week 22 te vinden op www.internetbode.nl

Sint Nicolaas is een tweede natuur van Ad Vermeulen.

DOOR CLAUDIA KOOLE In het dagelijkse leven is Ad Vermeulen hoofd Bedrijfshulpverlening. Of het nu om veiligheid, sport of cultuur gaat, het gaat Ad allemaal aan zijn hart. Sinds tientallen jaren zet hij zich in voor meerdere organisaties. Was hij voor zo’n 18 jaar de nar met de blauwe snor met carnaval, zo is hij net zo makkelijk en vrolijk Sint Nicolaas voor kindertjes in de plaatsen Steenbergen, Welberg, De Heen en Nieuw-Vossemeer. Heel erg vreemd is het wellicht niet dat Ad Vermeulen als Nicolaas door het leven gaat, want hij is daadwerkelijk in de Nicolaaspeckstraat te Steenbergen geboren. Deze taak van goedheiligman met de naam Nicolaas werd hem kennelijk al meegegeven bij geboorte. Sinterklaaszak Leuke taferelen heeft Ad Vermeulen wel meegemaakt: “Mijn broer ging een keer mee als Zwarte Piet. Hij moest nadien een zak met cadeau’s binnenzetten, maar dat liep wat anders.” Deze keer was het geen standaard juten sinterklaaszak waarop normaliter een Sint- & Pietlogo prijkt, maar een doodgewone vuilniszak. Zwarte

Piet, de broer van Ad, bracht de vuilniszak binnen om de kinderen te verrassen. En ja hoor, het bleek de échte vuilniszak te zijn met afval erin. Tja, Zwarte Piet kan zich nu eenmaal vergissen. Of een andere keer, toen een kindje wat paniekerig werd op de sinterklaasknie van Ad Vermeulen: “Het kind trok de baard van mijn gezicht. Ja, en aangezien ik kaal ben...” De verbazing was groot op het gezicht van de kinderen. “Maar we zijn toen gewoon naar de gang gegaan. Daar heb ik alles weer opgedaan en er was nadien niets meer aan de hand”, laat Ad weten. Trots Buiten zijn rol als Sint Nicolaas is Ad ruim 30 jaar jeugdleider geweest bij voetbalvereniging Steenbergen en heeft hij actief meegewerkt aan het behoud van het openluchtzwembad De Meermin in Steenbergen. Waar besluiten genomen moesten worden, was Ad ook van de partij. Dat kwam tot uiting in de politiek bij de toenmalige partij Werkgroep Toekomst en als actief lid van de ouderraad van de RK Gummarusschool in Steenbergen. Hij is trots op zijn geboorteplaats, waar de Steenbergenaren een

FOTO CLAUDIA KOOLE

mengelmoes zijn van Belgen, Zeeuwen en Brabanders, vindt hij. Ad hoopt dat er meer jongeren zullen opstaan om het vrijwilligerswerk en het verenigings- en stichtingswerk voort te zetten. Hij maakt zich enigszins zorgen daarover. “Een te kleine groep ontstaat voor het werk wat ik tot nu toe heb gedaan. Wie gaat dat straks overnemen? Meer jonge mensen zouden de kar nu moeten gaan trekken”, uit hij met gepaste bezorgdheid. Kleinkinderen Tot aan de dag van vandaag heeft hij zijn actieve leven kunnen uiten dankzij zijn vrouw Helma. Hij zegt daarover: “Ik ben blij dat mijn vrouw Helma al die jaren achter mij stond en nog steeds staat.” Samen hebben ze een zoon en een dochter. Ze hebben één kleinkind van één jaar en twee kleinkinderen zijn op komst. Zowel bij hun zoon als hun dochter wordt een nieuwe kleine spruit verwacht. “Ik zal daar meer tijd voor vrijmaken. Ik ga een dag minder werken en ga dan genieten van mijn kleinkinderen.” Het actieve leven van Ad Vermeulen zet zich deels voort bij kinderen, met het verschil dat het nu gaat om zijn eigen kleinkinderen.

Deskundigen spreken van grote kans op herhaling

Vier jaar cel en tbs voor doodslag op psychiatrische patiënt Vrederust DINTELOORD - De 29-jarige patiënt uit Dinteloord van psychiatrisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren is schuldig bevonden aan doodslag op een 27-jarige oud-patiënt uit Roosendaal. De rechtbank in Breda vindt dat de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar is en heeft hem daarom vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Dit is gelijk aan de eis van de Officier van Justitie. DOOR VERA DE GEUS De 29-jarige psychiatrische patiënt heeft eerder al zelf zijn betrokkenheid bij de dood van zijn mede-patiënt toegegeven. Ook was zijn DNA te vinden op een map in de tas van het slachtoffer. De rechter in Breda acht het dan ook overtuigend bewezen dat hij het slachtoffer met opzet heeft gedood.

© www.sudokusite.eu

Onherstelbaar leed De mannen kwamen elkaar op zondagochtend 6 oktober tegen op het terrein van Vrederust in Halsteren. Zij kenden elkaar, want ze hebben jaren geleden op dezelfde gesloten afdeling van Vrederust gezeten. Die ochtend hebben zij een tijdje samen zitten praten, maar kort daarna viel de dader het slachtoffer van achteren aan. Hij stak het slachtoffer meermalen met een mes, wurgde hem en stopte zand in zijn mond en PAGINA 5

ogen waarna hij overleed. Daarna groef de dader een kuil en legde het lichaam daarin. Bijna twee weken later meldde hij zich na een gesprek met zijn moeder bij de politie. Volgens de rechter heeft de 29-jarige man het slachtoffer op gruwelijke wijze om het leven gebracht. “Dit heeft voor de nabestaanden onherstelbaar leed en verdriet gebracht. Hierover is door de zus van het slachtoffer op de zitting op indringende wijze verteld”, aldus de rechtbank. “Ook in de directe omgeving en de samenleving brengt deze daad gevoelens van angst en onveiligheid teweeg.” Verstandelijk gehandicapt Opvallend is dat de verdachte naar eigen zeggen geen reden te hebben voor de doodslag op zijn mede-patiënt die niet opgenomen was, maar wel onder behandeling stond van GGZ WNB. Volgens

de rechtbank maakt het gebrek aan een motief het voor de nabestaanden van het slachtoffer extra zwaar. Na diverse sessies met een psycholoog en psychiater zijn er echter wel mogelijke scenario’s geschetst. Volgens hen is de man licht verstandelijk gehandicapt, heeft hij meerdere ernstige psychische stoornissen en gebruikt hij drugs. Schadevergoeding Volgens de deskundigen is de kans op herhaling groot en om die reden vindt de rechtbank het noodzakelijk om naast vier jaar gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging op te leggen. Verder heeft de rechter bepaald dat de dader 4.886,40 euro aan de nabestaanden van het slachtoffer moet betalen. Zij mogen de persoonlijkheidsrapportages echter niet inzien. Hierom hadden zij gevraagd, maar de rechters wijst dat verzoek af.


‘Al het moois dat deze omgeving te bieden het maakt het Brabantse Walhalla’

Samenwerking sleutelwoord op Brabantse Wal Dag BERGEN OP ZOOM/WOENSDRECHT - De samenwerking tussen de gemeenten op de Brabantse wal en hoe de aanwezige natuur, cultuur en toeristische trekpleisters elkaar kunnen versterken zijn de basis van de Brabantse Wal Dag. Voor de zesde keer werd ook dit jaar weer deze dag gehouden waarbij mensen uit de omgeving nog beter kennis kunnen maken met al het moois dat het Brabantse alhalla te bieden heeft. Wethouder Martin Groffen van de gemeente Woensdrecht is trots dat dit evenement ook dit jaar weer plaatsvindt binnen ‘zijn’ gemeente op het landgoed Mattemburgh. Daarnaast waren er activiteiten bij boerderij Hildernisse, bezoekerscentrum Kraaijenberg, Boerke Bogers en kon men zelfs een kijkje nemen op de vliegbasis.

- donderdag 29 mei - vrijdag 30 mei zijn alle poliklinische afdelingen van het Lievensberg ziekenhuis

DOOR MERIJN SITSEN

gesloten, met uitzondering van de afdeling Spoedeisende hulp.

Samen sta je sterk is een wijsheid die helemaal past bij de gedachte achter de Brabantse Wal Dag. Dennis van Tilborg, mede-organisator, legt uit dat de Brabantse Wal Dag bedoeld is om mensen te laten zien wat er allemaal te zien, te doen en te beleven is in de gemeenten op de Wal. Wie zondag een kijkje is komen nemen bij een zonovergoten Brabantse Wal Dag, zal absoluut niet anders kunnen dan concluderen dat deze regio enorm veel te bieden heeft. Podium Van Tilborg legt uit dat de dag letterlijk en figuurlijk een podium is voor de Brabantse Wal. Er zijn standjes waar bedrijven laten zien wat er te doen is en er is ook daadwerkelijk een podium opgebouwd waar Brabantse artiesten zich kunnen laten zien. Door popplatform West-Point is er een heel programma in elkaar gedraaid met artiesten die gratis een optreden komen geven. “Aan de ene kant hebben wij een leuke muzikale invulling van de dag en aan de andere kant is het voor deze bandjes een

www.lievensbergziekenhuis.nl Volg l ive het Youth Food & Culture Event tijdens ProefMei

Wereldwijde TEDX op 23 mei van uit Bergen op Zoom Er is van alles te zien en te beleven op de Brabantse Wal Dag.

goede plek om zich te manifesteren”, aldus Robby van der Zande van West Point. Route De activiteiten van de dag beperken zich niet alleen tot landgoed Mattemburgh. Ook op andere plaatsen is er van alles te zien en te beleven. Zo doet bezoekerscentrum De Kraaijenberg ook mee, waar vooral aandacht wordt besteed aan de natuur in de omgeving en bij boerderij Hildernisse wordt aandacht geschonken aan de

FOTO MERIJNSITSEN.NL

kunst en cultuur uit het gebied. Bezoekers kunnen er voor kiezen om de verschillende locaties al wandelend of op de fiets te bezoeken. Met activiteiten op verschillende locaties bestaat het risico dat mensen in de auto heen en weer gaan rijden. “Omdat deze dag ook gaat om de natuur, willen we mensen aansturen om zo weinig mogelijk de auto te pakken”, vertelt Annelieke Kelderman, voorlichter van het Brabants Landschap. Er zijn daarom bussen ingezet om de mensen, die niet gaan fietsen of wandelen, naar de verschillende locaties te vervoeren. Bezoek Mensen die aan het eind van de dag met alle indrukken die ze hebben opgedaan naar huis keren, hebben een mooi plaatje van alles wat er te beleven valt in het ‘Brabantse Walhalla’. Van Tilborg benadrukt dat ze hopen dat deze mensen wat vaker een bezoek brengen aan de dingen die er te doen zijn in hun eigen omgeving. “We hopen ook dat de bezoekers beseffen in wat voor een mooie streek ze wonen en dit als ambassadeur gaan uitdragen”, besluit de mede organisator.

Landgoed Mattemburg is het middelpunt van de Brabantse Wal Dag.

BERGEN OP ZOOM - West-Brabant aantrekkelijk voor jongeren? Zeker wel! Luister naar de inspirerende ideeën van jonge Brabanders met een hart voor regio Brabantse Wal tijdens het Youth Food & Culture Event powered by TEDxYouth@Brabantlaan en Tasty Green Lifestyle Experience (TGLE). De Talks zijn een onderdeel van het evenement ProefMei en zijn op vrijdag 23 mei tussen 16.00 en 18.00 uur in Vestzaktheater het Zwijnshoofd in Bergen op Zoom te beluisteren. Eén van de bijzondere sprekers is Jan van Giels. Jan (85) is cultuur man in hart en nieren en stond aan de wieg van vele initiatieven die de dag van vandaag nog voortleven. Verder juist veel jongeren aan het woord waar onder Volkan

Tasdan. TGLE zal voor het eerst de beelden van de talks live streamen en uitzenden in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Zo is het bij de bestuurlijke kant van de provincie niet te missen waar het nu om draait en in de toekomst over moet gaan volgens jongeren uit regio Bergen op Zoom! Uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen jong en oud loopt als een rode draad door het evenement ProefMei. Jonge crewleden van TGLE werken mee in alle lagen van de organisatie; van gastvrouw tot cameraman, van kok tot gids. Met een programma gericht op jong en oud is ProefMei een perfecte plek voor het Youth Food & Culture Event georganiseerd door TedxYouth@Brabantlaan en TGLE. Twitter mee en laat jouw ideeën horen aan de sprekers via @TGLifestyleExp of like ons op Facebook!

Wedstrijdzwemmen

Drie medailles voor Senna Lindenberg op Brabantse

50 jaar Krabbenfoor, vier het mee! BERGEN OP ZOOM - Het is velen niet ontgaan, dat blijkt uit de tientallen aanmeldingen die al binnen zijn. Het Bergse evenement De Krabbenfoor viert deze zomer het 50-jarig jubileum en doet dat graag samen met andere jubilarissen en jarigen. Er komt op donderdagmiddag 24 juli een gereserveerd terras voor het podium waar deze mensen in het zonnetje worden gezet, hopelijk letterlijk maar in ieder geval figuurlijk.

De oproep van de Krabbenfoor organisatie is als volgt: heb je een 50-jarig jubileum te vieren dit jaar of word je 50 dit jaar, dan ben je die middag “special guest”. Meld je aan via het mailadres 50@dekrabbenfoor.nl en je wordt uitgenodigd voor een bijzondere middag, samen met je partner of een introducé. Het geldt ook voor bedrijven en organisaties die 50 jaar getrouwd bestaan overigens. Op de Grote Markt wordt een gezellig feestje gebouwd dat knipoogt naar de

periode van 50 jaar terug, met een big band, dansdemonstraties, kleding uit die periode én meer. Het is de feestelijke aftrap voor de Krabbenfoor 2014 en natuurlijk is iedereen daar ontzettend welkom. Naast de gereserveerde plekken is ruimte genoeg voor allen die zin hebben in een leuke middag. Ook de rest van het programma liegt er niet om. Daarover binnenkort meer. Bergen op Zoom gaat een feestelijke Krabbenfoor tegemoet.

Nieuw projectkoor STEENBERGEN - Binnen de Sint Annaparochie vinden er op dit moment grote veranderingen plaats. Kerken die gesloten gaan worden, koren die in andere kerken gaan zingen, koren die ophouden te bestaan en verschillende andere wijzigingen. Naar aanleiding hiervan en vol vertrouwen kijkend naar de toekomst is onder meer besloten om een projectkoor op te richten dat ongeveer 3 keer per jaar zal zingen tijdens speciale vieringen binnen de Sint Annaparochie. Wat is de bedoeling? Ze proberen een grote ‘voorraadpoel’ aan leden voor het projectkoor te krijgen. Per project kunnen mensen zich aanmelden om mee te zingen. Ieder project zal ongeveer 4 repetities omvatten, die waarschijnlijk op vrijdagavond om 19.00 uur plaats gaan vinden. Nieuwjaarsviering zal een vast item worden voor dit projectkoor en daarnaast zullen er nog minimaal 2 vieringen verzorgd worden. Wie zijn de begeleiders? Het projectkoor zal onder de bezielende leiding staan van dirigent Martien van Gaans

en organist Leo Hulshof. Zij zullen per viering het repertoire, de toonzetting en alles wat bij een uitvoering van een koor een rol speelt, bekijken. Grote variatie, waarbij vele mensen en koorleden zich thuis kunnen voelen, is mogelijk. Wie kunnen er deelnemen? Ieder die graag meezingt met één of meer projecten kan zich voor het projectkoor opgeven. Jong of oud, man of vrouw, ervaren zangers of beginnende zangers, ieder is van harte welkom. Gezien de grote belangstelling die er nu al is, gaat het projectkoor zeker van start. Alle geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om de oprichtingsvergadering van het projectkoor bij te wonen op vrijdag 23 mei om 19.00 uur in de Vredeskerk. Op deze avond zal er nadere informatie gegeven worden over de opzet, de repetitieplaatsen en men kan zich inschrijven voor het 1e project. Mocht men deze avond verhinderd zijn, dan is aanmelding ook altijd mogelijk. Voor meer informatie vooraf kan men contact opnemen met Martien van Gaans, tel. 0167-502525 of Jolanda van Terheijden, j.terheijden@telfort.nl. PAGINA 6

Senna Lindenberg 3 medailles in eerste zwemweekend.

STEENBERGEN - Op 17 en 18 mei was in het Pieter van de Hoogenband zwemstadion weer het eerste weekend van de Brabantse Zomerkampioenschappen. Zwem- en Polovereniging Hieronymus was met 40 zwemmers vertegenwoordigd dit samen 164 starts maakten. Er waren 27 medailles (6 goud, 6 zilver en maar liefst 16 bronzen). Op 71 starts werd een nieuw persoonlijk record gezwommen en er waren ook weer enkele NJJK limieten Goud was er voor Sebastiaan Broere op 50m vrij en 100m rugslag, Coen de Bruijn op de 200m schoolslag en Nienke Jonk op 50 en 100m vlinderslag, Zilver was er voor Coen de Bruijn op 50m vrij, Ook Cedric Broere haalde dat op deze afstand. Roos Englebert haalde zilver op 200m en 200m vrij en 50m vlinder en Nienke Jonk op 200m rug. Brons was er voor Paul Koster en Cedric Broere op 100m vrij, Bas de Bruijn op 200m schoolslag, Eva van Ginne-

ken op 200m en 400m vrije 100m vlinderslag, Senna Lindenberg op de 200m vrije en 100m schoolslag, Laura van Dijke op 50m en 100m schoolslag, Roos Englebert op 100m vlinder- en 200m rugslag. Ceylan Dursun haalde brons op de 200m rugslag Valesca van den Bogert zwom naar de derde plek op de 100m vlinderslag. Er was ook brons voor de dames, 4 x 100m wisselslag Jeugd 2 (Eva, Senna, Christel Brugmans en Laura) en de heren 4 x 100m vrije slag (Coen, Bas, Paul en Jan van Opstal). Prestaties overige Steenbergse zwemmers: Annika Spijker zwom op de 20m vrije naar een top 10 klassering en ze kwam op de start op de 50m vlinderslag. Jennefer van Terheijden kwam aan de start op de 400m vrije slag en werd 8ste. Karlijn spijker haalde de top 10 op de 200m rugslag. Senna Lindenberg was goed op dreef met 2 podiumplaatsen. Brons op de 200m vrij en 100m schoolslag en een verbetering van haar pr op de 200m vrij en 50m vlinderslag. www.zpv-hieronymus.com


24 mei 2014 bestaat

PEINDER BIKE SERVICE DIT VIEREN WE MET LEUKE ACTIES:

PRIJS

VERLAGINGEN

‡ÀHWVWRFKWNPNPNPLQVFKULMYHQLVJUDWLV 0RJHOLMNKHLGRP(OOLSWLJRWHWHVWHQYRRUDIUHVHUYHUHQ ‡HOHNWULVFKHÀHWVHQWHVWHQ ‡XLWJHEUHLGHFROOHFWLHÀHWVHQ ‡NLQGHUÀHWVHQYDQDI€85 ‡YHHODFFHVVRLUHV ‡OHXNH9DGHUGDJFDGHDXV ‡LQWURGXFWLHQLHXZVSDDUV\VWHHP ‡XPDDNWNDQVRSOHXNHFDGHDXVDOVXGHZLQNHOEH]RHNW

Dorpsstraat 17, Oud-Gastel, 0165 - 514051 www.peinderbikeservice.nl

Bockworst

Cocktail augurken

360 g

0.37 l

van 0.69

v an 1.79

1.75

0.59

Haringfilets in saus

Amandelen 200 g

120 g volgens de Con

sumentenbond

van 0.85

*

v an 1.89

0.79 1.65

ELK BUDGET! KOZIJNEN VOOR

MAAK UW HUIS COMPLEET MET EEN OVERKAPPING

Minisnackbroodjes

OF MET ÉÉN VAN ONZE ANDERE PRODUKTEN

240-320 g

v an 1.89 Frikandellen van 2.09

GOEDE NAZORG, SOLIDE GARANTIE EN 24-UURS SPOEDSERVICE! DUIDELIJKE OFFERTE EN GEEN MEERWERK ZONDER OVERLEG!

1.79

1.99

1.4 kg Vanaf 21-05-2014

* Bron Consumentengids april 2014. ALITEIT! PRIJS/KW PERFECTE KKUNDIG EIGEN VA ERSONEEL! EP G MONTA

30

JAAR

COMATHERM

• Kozijnen • Serres • Zonweringen • Aanbouwen

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!

• Overkappingen • Lichtstraten • Garagedeuren • Dakkapellen

• Screens • Rolluiken

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Vanaf woensdag 21-05-2014

Camping keukenkastje

Tenttapijt

29.99

69.99

Campingpannenset

Picknicktafel

EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

19.99

59.99

Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant.

Perkplantjes 6 stuks

2.89

Vanaf 21-05-2014

Pioenen* Diverse soorten en kleuren, ook wit. 7-9 stelen. Dit is een initiatief van Drukkerij Vorsselmans B.V.

* Prijzen geldig t/m 25-05-2014

4.

69

Rozen* Diverse kleuren. 16 stelen. Lengte: 40 cm

2.19 Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar wk@vorsselmans.nl of bellen met de afdeling verkoop van Drukkerij Vorsselmans B.V. 076-599 81 11.

BINNEN 10 DAGEN GELEVERD

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl

# & % &   '    ()*+#     

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

UQXYDQ

KHW%

7:WDULH

I

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 63 info@vanstrienhoveniers.nl

Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

3URÂżWHH

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

w w w. Va n S t r i e n H o v e n i e r s . n l# $% ! 

Stoppen ! met roken

  

 

Lasertherapie

G.NL WWW.DENENGELSMANSIERBESTRATIN

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

3)%2"%342!4).'s.!455234%%.s45).(/54 45).6%2,)#(4).'s45).(5)3*%3s6%2!.$!3

   

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

!!!"   "

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

www.denengelsmansierbestrating.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

auto / caravan / camper en boot

stalling

Jaarcontract vanaf â‚Ź175,Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. info: 06 12864807

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten

in IES / t s i l a i c e Sp TRUCT TING

A S CONVELBEPL L A A ST EN GE DAK

‡3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

‡,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ ‡*DDVKHNZHUNHQ ‡6LHUKHNZHUNHQ ‡%DONRQKHNNHQ

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN ‡QLHXZERXZDJUDULVFKHORRGVHQ EHGULMIVSDQGHQYROOHGLJLQHLJHQEHKHHU ‡SUR¿HOSODWHQGDNSDQSODWHQHQSRWGHNVHOSUR¿HOHQXLWHLJHQSURGXFWLH ‡JHwVROHHUGHVDQGZLFKSDQHOHQWEYGDN JHYHO ‡]HWWHULMWRWPPRDRQGHUKRXGVYULMHERHLGHOHQ ‡WUDQVSRUWHQNUDDQZHUN ‡DOXPLQLXPJHWURNNHQJRWHQXLWVWXN Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

24/7 ONLINE SHOPPEN

Geef om kinderen. redeenkind.nl r Giro )-11+++

WWW.THELINGERIESTORE.NL

UNIEK!

Safe & Go.

Bouw-Vak Bouwshop

Laat frisse lucht binnen en de rest buiten. Met de unieke Safe & Go ventilatie van WERU

SPECIALE INTRO PRIJS

kunststof kozijnen kan uw raam gerust open blijven staan, ook als u

. vogelnetten De goedkoopste verf in de regio !!!! Poortweg 8 4613 BW Bergen op Zoom T 0164-254680 www.bouw-vakbouwshop.nl (webshop) info@bouw-vakbouwshop.nl

even weg bent. Uw woning blijft heerlijk geventileerd. Een gezond klimaat. Een zeker idee.

HAPPY SINGLE...OF NIET? Als je op zoek bent naar de geborgenheid van een duurzame relatie, bel dan:

Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 Vestiging Etten Leur, Vosdonk 4, Etten-Leur, Tel. 076-5032800 Vestiging Yerseke, Kreeft 6a, Yerseke, Tel. 0113-574173 www.kumasol.nl

DĂŠ leverancier van touwen en netten(alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nl Hoogste slagingsprecentage met persoonlijke bemiddeling Voor man/vrouw relaties, man/man en vrouw/vrouw.

. windschermnetten . koorden en trossen . klimaatdoeken . dekzeilen . en nog veel meer

Zeer scherpe prijzen! www.rainbownets.com Tel +31 (0)113 75 15 25
Restaurant

De Drempel

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.: ^Ĺ?ÄžĆŒÄ?ÄžĆ?ĆšĆŒÄ‚Ć&#x;ĹśĹ? ůŽŏŚƾƊĞŜ ^Ä?Śƾƍ ĹśĹ?ĞŜ dĆľĹ?ĹśÇ€ÄžĆŒĹŻĹ?Ä?ĹšĆ&#x;ĹśĹ? ^ƉĞĞůƚŽĞĆ?ƚĞůůĞŜ dĆľĹ?ĹśÄ?ĞĞůĚĞŜ dĆŒÄ‚ĹľĆ‰Ĺ˝ĹŻĹ?ŜĞĆ?ÍŹ^ĹŹÄžĹŻĆšÄžĆŒĆ? KÇ€ÄžĆŒĹŹÄ‚Ć‰Ć‰Ĺ?ĹśĹ?ĞŜ

erk, Aanleg, grondw tsen riolering, plaa ǀĂŜÄ?ůŽŏŚƾƊĞŜ

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00 Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

TE

K

P O TOP WONING O - 3 SLAAPKAMERS - RUIME WOONKAMER - TUIN OP HET ZUIDEN - UITSTEKENDE ONDERHOUDSTAAT - GELEGEN IN HET CENTRUM - JAREN ‘30 MET GLAS-IN-LOOD RAMEN

Oude Weg 3 Halsteren 0164 - 685988

super 3 gangen keuze menu Voorgerechten Garnalencocktail (Hollandse garnalen) of Carpaccio van runderhaas of Gerookte forel met mosterd dressing of Gebakken bloedworst met appeltjes en calvados (van slagerij Frank van de Zande) of Rijk gevulde Bretonse vissoep

Hoofdgerechten

â‚Ź 31,50 Desserts

Biefstuk du chef Amarena ijs met echte Amarena’s PHW*UDQGPDUQLHUJHÀDPEHHUGHDQDQDV

of of Flensje met vanille ijs en warme vruchten Gebakken sliptong (3 stuks) of of .RIÂżHGHVVHUW HHQZDUHYHUUDVVLQJ

Duo van kogelbiefstuk en varkenshaas met of peper- en speksaus CrĂŠme brulĂŞe of of Gepocheerde trio vis met kreeftensaus Klein kaasplankje (Zalm, Kabeljauw en Zeewolf) van de Halsterse Kaasshop of Gegrilde varkenshaas medaillons met een dakje van gesmolten brie en een milde mosterdsaus

2RNYRRUDOOHHQHHQNRSMHNRIÂżHRIJODDVMHZLMQEHQWXYDQKDUWHZHONRPRSRQV]RQQLJWXLQWHUUDV www.restdrempel.nl

RADIATEUR STUK? auto, tractor, motor, schip‌

KIJK OP JAAP.NL

TEUNIS BELLEN! 0113-216261

ONGEDIERTE?

v.d. rijtstraat 47 Bergen op zoom of bel 06-21508326

Plantenkwekerij Marc (

Nu EXTRA KORTING Welkom in de wereld op alle haarden van sfeer en warmte en kachels AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

Morgen 15 april Koopzondag 500 kilo pelletkorrels GRATIS 11.00-17.00 uur

KOOPZONDAG GROOTSTE SHOWROOM GROOTSTE SHOWROOM BER PTEM SEei 25 29m UUR 11.00-17.00

ZUID NEDERLAND ZUID NEDERLAND

Raats

* Perkplanten Koopzondagen * Geraniums 11.00 u Âą 16.00 u )XFKVLDÂśV 18, 25, 29 6XUILQLDÂśV (Hemelvaartsdag) mei * Hanging baskets Dagelijks open van * Kuipplanten Ma t/m za 9.00 u Âą 18.00 u * Vaste planten Bergsebaan 118, Nispen 06-16380941 * Heesters * Potgrond Uitgebreid en vernieuwd Dagelijks verse aardbeien. * etc. etc

www.plantenkwekerijmarcraats.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas

â‚Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â‚Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â‚Ź 950,-

Victoriaanse kas v.a. â‚Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

GRATIS!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Mail naar: info@traas.nl of kijk op:

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0031 (0)165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Houtkachels Pelletkachels Liftdeur houtkachels Design gashaarden Open haarden Afvoervrije gashaarden Bio haarden Electrische kachels Natuursteen schouwen Snelle levering Vakkundig geplaatst info@schouwenpaleis.nl www.schouwenpaleis.nl

Op zoek naar echte rust?? Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput� beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Financiering mogelijk.

OPEN DAG 25 mei a.s. vanaf 13 uur ***** Let op: NIEUW SHOWMODEL *****

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordiger J.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen (Steenbergen) Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN plastic koper kabel stekkerkabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf â‚Ź 1,35 â‚Ź 0,50 â‚Ź 0,75  â‚Ź 3,00

  per stuk

tot â‚Ź SNJ â‚Ź 1,00 p/kg â‚Ź 0,60 p/kg â‚Ź 1,00 p/kg â‚Ź 0,45 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 3,75 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź SNJ â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 1,00 p/kg â‚Ź 0,90 p/kg â‚Ź 0,80 p/kg â‚Ź 0,33 p/kg â‚Ź 0,16 p/kg â‚Ź 0,33 p/kg â‚Ź 0,10 p/kg â‚Ź

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU

AUTODEMONTAGEBEDRIJF

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO


Dansstudio Brouwersgast

Haute cuisine ontmoet haute couture

Twee keer Nederlands Kampioen NDO

Ansjovis in de mode

de 8e plaats. En dat hard trainen beloond wordt was te merken, want er werden 2 paren Nederlands Kampioen in de hoogste Masterclass. In de ballroom waren dat Patrick Swaanen(Bergen op Zoom) en Sabine Aarts(Steenbergen) en in de latin Sergei Serebryaniy en Rachel Zwaak(beiden uit Bergen op Zoom). De laatst genoemde werden ook 10 dans kampioen en ze wonnen de basic Rumba. In de bijlage de foto’s, 1e 2 gemaakt bij het spelen van het Wilhelmes, 2 groepsfoto’s en een foto van dansleraar Patrick Lagas met de 2 Nederlands Kampioenen.

Dansleraar Patrick Lagas met de Nederlands Kampioenen.

STEENBERGEN - Zondag 18 mei werd het Nederlands Kampioenschap ballroom en latin dansen van de NDO in Oldenzaal gehouden. Dansstudio Brouwersgast uit Steenbergen

deed hieraan mee met 10 paren in diverse klasses. Ook deden ze met 2 teams mee aan de teammatch, elk team bestaat uit 2 latin en 2 ballroomparen. Het 1e team behaalde de 2e plaats(met 1 puntje minder dan de winnaar) Het 2e team behaalde

Uitslagen dansparen Klasse Ballroom: 1. Joop de Rijke & Anneke de Rijke, senioren debutanten; 3. Jan v. Vlimmeren & Wilma v. Vlimmeren, senioren 55+; 4. Kees IJzermans & Emma IJzermans, Senioren 55+; 6. Kees IJzermans & Emma IJzermans (S55), senioren; 8. Leo v. Dorsten & Hellen v. Dorsten, senioren; 7. Frans Houweling & Berita v. Veen, amateurs A; 5. Jurgen Feytel & Samara Steffen, amateurs B; 3. Hans Dingenouts & Carina Dingenouts, senioren 55+ master; 3. Hans Dingenouts & Carina Dingenouts (S55), senioren master; 1. Patrick Swaanen & Sabine Aarts, Amateurs master (Nederlands Kampioen ballroom NDO); 4. Andre Houweling & Kayleigh Dorrepaal, Amateurs master. Klasse Latin: 5. Frans Houweling & Berita v. Veen, amateurs A; 1. Sergei Serebryaniy & Rachel Zwaak, amateurs master (Nederlands Kampioen Latin NDO); 4. Jurgen Feytel & Samara Steffen, amateurs master.

Kwaliteitsvenster voor ziekenhuizen STEENBERGEN - Minister Schippers van Volksgezondheid heeft het Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen gelanceerd. Dit Kwaliteitsvenster maakt op een patiëntvriendelijke manier de kwaliteit van 10 zinvolle ziekenhuisbrede thema’s zichtbaar. In dit venster, dat op alle websites van de ziekenhuizen hetzelfde is, kunnen patiënten in één oogopslag de algemene kwaliteit bekijken van een ziekenhuis. Het is voor het eerst dat patiënten in heel Nederland op dezelfde manier informatie over bijvoorbeeld risicovolle operaties, infecties, sterftecijfers en patiëntervaringen kunnen opvragen. Het Kwaliteitsvenster bestaat uit 10 onderwerpen.

CKB talenten zorgen voor Nieuwe Oogst tijdens ProefMei STEENBERGEN - Vorig jaar genoot de hele Grote Markt van de vele presentaties muziek en dans. Dit keer vullen CKB cursisten het grote podium op zaterdagmiddag met een gevarieerde voorstelling: De Zoom.

Voorstelling Spetterende voorstelling op de Grote Markt De Zoom: Dat is de titel van een

BERGEN OP ZOOM - De Bergse ansjovis is onverminderd populair als culinaire lekkernij. Dat de ansjovis zich ook in de mode als een vis in het water voelt, laat Ward Warmoeskerken zien tijdens ProefMei. In een van de pagodetenten op de Grote Markt toont de Bergse ontwerper aanstaande zondag 25 mei een nieuwe creatie geïnspireerd door de ansjovis. Op uitnodiging van de organisatie van ProefMei presenteert Ward Warmoeskerken zijn werk tijdens de ProefMei Markt. Onder de noemer ‘Haute cuisine ontmoet haute couture’ wordt een link gelegd tussen de wereld van de keuken en de wereld van de kleding. Want de drie Bergse AAA’s inspireren niet alleen koks, maar ook kunstenaars: cultuur en koken gaan tijdens

ProefMei hand in hand. Ward Warmoeskerken koos voor één van de drie AAA’s: de ansjovis. Hij verwerkte de geliefde visjes eerder al in een kostuum: voor zijn eerste modeshow in 2012. Toen ontwierp hij klederdracht met gesmockte ansjovisjes. Maar zoals een kok elke dag een nieuw gerecht voor wil schotelen, zo wil ook de mode-ontwerper een nieuw kledingstuk maken. Daarom ontwierp Ward een nieuwe jas voor een oud bekend visje. Niet voor niets koos hij voor een jas: de ansjovis past bij Bergen op Zoom als een jas. De blauwe kleur van de jas verwijst naar het zilte water van de Schelde, de zilveren applicaties naar het glimmende velletje van de visjes. Meer informatie: www.wardwarmoeskerken.nl

Elkor Telecom & ICT is KPN Excellence business partner Maak kennis met KPN ÉÉN en ontdek uw voordeel!

Inschrijven via: www.elkortelecom-ict.nl/inschrijven

Goede doelen (golf)wedstrijd STEENBERGEN - Golfvereniging De Heensche houdt op zondag 25 mei een goede doelenwedstrijd ten bate van Stichting Ankie. Op de dag zelf zal er een stand van Stichting Ankie aanwezig zijn.

Voor iedereen die zelf aan de slag wil met muziek, dans, theater en beeldend, is de open dag van het CKB op zondag. Maar als eerste krijgen de genodigden van de Businessavond ProefMei op donderdag een speciaal onthaal vanaf het CKB Talentenpodium in de Beeldentuin van het Markiezenhof. Op dit podium zijn er overigens het hele weekend presentaties van vergevorderde CKB talenten. Opening De opening vindt plaats tijdens de Businessavond in het Markiezenhof. Vanaf het CKB Talentenpodium in de Beeldentuin kunnen genodigden genieten van optredens van grote CKB talenten, zoals: KNA winnaar/pianist Siebren Zondervan die op piano het zangduo Rick Davis en Annebelle van Giels begeleidt. Andere namen zijn fluitisten Lisa Voorbraak en pianist PieterPaul Elion (piano). Op dit podium zijn er ook op vrijdag- en zaterdagavond presentaties van vergevorderde CKB cursisten, met o.a. Nina Verhage, Lars van de Zeijden, Patrick Looy, Rogier van Dongen, Colin van Est, Kathy Fehr, Elke Bekendam, Rose Stroo en Amanda van den Hil (& Geerd van het Maalpad).

Bergse klederdracht met ansjovisjes.

De wedstrijd wordt gespeeld op de thuisbaan van De Heensche, golfbaan Akkermans Leisure & Golf, Heensche Molenweg 23 te De Heen en begint om 14.00 uur. Iedereen met een baanpermissie, die hij of zij kan tonen, of in het bezit is van een GVB kan meespelen; dus we hopen op een Foto CKB.

gevarieerde muziek- en dansvoorstelling die het CKB zaterdagmiddag brengt op het grote ProefMei podium (Grote Markt). De loop van De Zoom is de inspiratie geweest voor een spektakel vol Vlaamse, Brabantse en Zeeuwse invloeden. Met optredens van de CKB Popgroep 4 Vinyl, het wereldmuziek- ensemble, het koperensemble, street- en swingdance-groepen en de CKB dansgroep Grondwerk die een eigen choreografie presenteert: “Vanuit De Grebbe Naar De Zoom”. Open dag De laatste dag van het evenement ProefMei is iedereen welkom op de Open Dag van het CKB, Burg. Stulemeijerlaan 3. Op 25 mei maak je van 11.00-14.00u kennis met dans, theater, muziek en beeldende kunst. Er zijn diverse presentaties en de

docenten zijn aanwezig om je van alle informatie te voorzien. Je kunt zelf uitproberen of het CKB iets voor jou is. En wie weet sta je volgend jaar zelf op het ProefMei podium?! Muziekverenigingen op zondag In het kader van de afsluiting van de Week van de Amateurkunst (WAK) zijn er optredens van alle harmonie- en fanfareverenigingen van de gemeente Bergen op Zoom, tussen 13.30 en 16.50u. Harmonie EMM, Kolpingszonen, Concordia, Sint Cecilia Eensgezindheid, St. Antonius, blazersensemble Dal Segno en fanfare Euphonia vermaken jong en oud met een afwisselend programma. Deze samenwerking tussen de muziekverenigingen, ProefMei en het CKB zorgt voor een bijzondere bijdrage aan onze cultuur. PAGINA 10

groot aantal deelnemers. Er zullen “mulligans” gekocht kunnen worden voor het goede doel. Een mulligan is eigenlijk het afkopen van een verkeerd of slecht geslagen bal, die dan niet meetelt bij de score. Hoe meer mulligans u koopt, des te meer u het goede doel steunt en des te meer kans op één van de prachtige prijzen. Aanmelden kan via wedstrijd@deheensche.nl of via het inschrijfformulier bij Akkermans. Het inschrijfgeld komt geheel ten goede aan Stichting Ankie. U bent welkom op zondag 25 mei vanaf 14.00 uur.

Biljarten Regio Competitie NIEUW-VOSSEMEER - Eindstand tweede helft Biljarten regio competitie 2013-2014. A-Teams: 1. Welberg 1 826,761 19, 2. Halsteren 1 791,337 19, 3. Oud Gastel 1 790,826 19, 4. Halsteren 4 779,940 19, 5. Steenbergen 2 771,235 19, 6. S.B.Ponderosa 2 762,669 19, 7. Halsteren 5 775,944 19, 8. Vossemeer 1 767,132 19, 9. de Heen 1 745,493 19, 10. Halsteren 2 739,414 19, 11. Steenbergen 1 745,450 19, 12. Oud Gastel 2 734,885 19, 13. Welberg 3 741,338 19, 14. S.B.Ponderosa 1 736,128 19, 15. Lepelstraat 1 736,544 19, 16. Halsteren 3 738,614 19, 17. Hoeven 1 729,855 19, 18. Keijenburg-1 720,802 19, 19. Welberg 2 708,738 19, 20. Lepelstraat 2 692,692 19.

B-Teams: 1. de Heen 3 825,767 19, 2. Halsteren 10 789,852 19, 3. Steenbergen 5 781,119 19, 4. Welberg 5 783,076 19, 5. Halsteren 8 781,093 19, 6. S.B.Ponderosa 3 774,656 19, 7. Stampersgat 1 767,582 19, 8. de Heen 2 749,375 19, 9. Oud Gastel 3 756,340 19, 10. Welberg 4 748,657 19, 11. de Duiventoren 2 746,971 19, 12. het Fort 1 743,621 19, 13. Halsteren 9 740,355 19, 14. Oud Gastel 5 729,580 19, 15. Steenbergen 4 723,196 19, 16. Oud Gastel 4 724,141 19, 17. Halsteren 6 724,344 19, 18. Halsteren 7 720,415 19, 19. Steenbergen 3 715,182 19, 20. de Duiventoren 1 700,106 19. Winnaars deze helft: Welberg-1 en De Heen-3; winnaars 1e helft: Steenbergen-1 en Halsteren-6. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.


EDITIE BERGEN OP ZOOM | THOLEN | WOENSDRECHT | STEENBERGEN

Senioren

SPECIAL | VOORJAAR 2014

Zo voorkom je het zwarte gat

PENSIOEN? MEER DAN HELEMAAL NIETS DOEN!

03

(OHNWULVFKH¿HWVZLQWÀLQN aan populariteit

05

90-jarige Cornelis Goorden sport nog iedere week fanatiek

Snel en probleemloos ‘Ik ga niet achter grote afstanden op de e-bike de geraniums zitten!” afleggen

06 Mee met de moderne tijd!

07

100.000 euro belastingvrij schenken voor aankoop van eigen woning

Smartphones Fiscaal gunstige en social media regeling is ook handig geldt alleen voor senioren dit jaar


DEMO-FEEST

Zaterdag 31 mei 10.00 tot 17.00 uur

ABS

OfďŹ cieel dealer van Singer,Gritzner en Babylock

het juiste adres voor: - Naaimachines met boventransport - Reparatie van uw naaimachine - Breigarens ook voor sjaals - Fournituren voor alle mogelijke creaties - Alles op het gebied van borduren ook voor tafellakens, kussens etc.

Naai-Borduur-breimachines

Ind.terrein Welgelegen Ondernemersweg 19 4691 SL Tholen 0166.602079

Brother Naai- en Borduurmachines Brother NV-1e spec.actie

Laat u inspireren en kom van de aanbiedingen profiteren

25 jaar ABS Naai-Borduur-& Breimachines

Kom naar de demo-dag of bel 0166.602079 voor de aanbiedingen

,ĆľĆ?Ć‹Ç€Ä‚ĆŒĹśÄ‚ ,ĆľĆ?ŏLJůŽÄ?ĹŹ^Ď­Ďą Met instr. DVD en NL handleiding Van 449,00 NU voor

Zaterdag 27 september

Stoffenmarkt Grote Markt Bergen op Zoom

Wij werken met de allernieuwste medische IPL machine voor beter en sneller resultaat. Dit voor zeer scherpe tarieven:

Bovenlip Oksels Liezen v.a.

â‚Ź 15,00 â‚Ź 25,00 â‚Ź 30,00

Wij werken met het top merk Etre Belle Beautysysteem

Sensiplus + behandeling Microdermabrasie Basis Plus behandeling

â‚Ź 47,50 â‚Ź 49,50 â‚Ź 35,00

Bosstraat 26 in Bergen op Zoom Telefoon (0164) 266074 Alleen open op di + vrij + za van 11.00-17.00 uur

Een nieuw kunstgebit STERKE PUNTEN

voor 25%*

implantaten Wij zijn gebitsprotheses ook gespecialiseerd X vergoeding klikgebitten! Y 100%in binnen 2 uur Z - Vergoedingen ook in het weekend bij alle verzekeraars [ -\ Reparaties ook in het weekend Persoonlijke klantvriendelijke (Klaar terwijl u wacht!) en

!

mogelijk! !

!

behandeling!

*mits u geen eigen risico meer heeft

Kom binnen voor meer informatie of een afspraak...

0164-254 599 / 06-20133604

Bezoekadres: Vogelaar 37 in Bergen op Zoom (Op de Bergse Plaat, tussen kapsalon RenĂŠ en pinautomaat Rabobank)½

Huidverbetering en blijvend ontharen

S G N I F F E P H P O O O K ER V T I U

en

18VOHFKWV½

Ina Mulder

OP = OP

Reparaties

2RNYRRUMHDQVUHSDUDWLHV

Beautyinstituut

En nog veel meer koopjes

Aanpassingen

8LWVWHNHQGYRRUYHUVWHOZHUN

ABS Top dealer van bekende merken, reparaties en service naai- borduur en breimachines, gespecialiseerd in Brother PR- 6 en 10 naalds machines, ook op locatie. Normale openingstijden: di. t/m vrij. van 9.00 tot 17.30 en op zat. tot 16.00 uur Webshop .abstholen.nl

Blouses, pantalons en rokken: â‚Ź 5,- â‚Ź 10,- â‚Ź 15,-

Voor al uw

(HQYRXGLJHQDDLPDFKLQH

'HJHOLMNHORFNPDFKLQH

Bosstraat 15 - T: 0164 - 235 808 E: info@liavanpoppelen.nl - I: www.liavanpoppelen.nl

Habri Mode

Husqvarna Naai- en Borduurmachines Designer Royal

S GRATI EN R E PARK

Beautyinstituut op de begane grond:

Lid ANBOS beautysalon-inamulder.webklik.nl

Het Lint 74, 4691 DK Tholen Tel: 0166-603029


03 Groot t n e m i t r o s s a elektrische ÀHWVHQ

Geen last van wind of helling voor iedereen een passende fiets We hebben ook gebruikte elektrische fietsen

We hebben al een nieuwe elektrische fiets vanaf € 1199,Antwerpsestraatweg 25-27 Bergen op Zoom Tel. 0164-241844 ZZZKHUPHV¿HWVHQQO #KHUPHV¿HWVHQ IDFHERRNFRPKHUPHV¿HWVHQ

Snel en probleemloos grote afstanden op de e-bike afleggen (OHNWULVFKH¿HWVZLQWÀLQNDDQSRSXODULWHLW Tegen de wind intrappen, zweten of vermoeid afstappen na een lange fietsrit. Dat is tegenwoordig allemaal niet meer nodig door de intrede van de e-bike, oftewel de elektrische fiets. Zonder al te veel inspanningen legt u probleemloos én snel grote afstanden af. Niet voor niets neemt de populariteit van de e-bike toe. Eén op de vijf verkochte fietsen is tegenwoordig een elektrische tweewieler! DOOR MONIQUE JANSEN De elektrische fiets zorgt er ook voor dat senioren in beweging blijven. Om vooruit te komen, moet nog steeds lichaamskracht worden gebruikt. De elektromotor geeft de fietser net dat duwtje in de rug om meer snelheid te maken. Afhankelijk van onder meer de afstand, de conditie van de fietser en de tegenwind kan de gebruiker van de e-bike zelf de gewenste trapondersteuning kiezen. Elke e-bike biedt verschillende niveaus van ondersteuning. Dit vervoermiddel is ook een prima alternatief voor de auto voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer of voor het doen van een boodschap.

Investering Wie de e-bike geregeld gebruikt in plaats van de auto merkt dat ook in de portemonnee. U bespaart zo flink op de kosten voor brandstof en parkeergeld. Het opladen van de accu van de e-bike is heel simpel en kan thuis of op locatie door middel van een stopcontact. Dat is vele malen goedkoper dan het tanken van benzine, diesel of LPG. In de stad zijn gebruikers van een e-bike dikwijls sneller op locatie dan de automobilist

die geen stukken kan afsnijden of eerst nog op zoek moet naar een lege –meestal betaalde- parkeerplek. De elektrische fiets verdient zich na de aankoop dan ook snel terug.

Testrit Wie overweegt om een elektrische fiets te kopen kan zich het beste goed voorbereiden. Fietsspeciaalzaken bieden de kans om een tweewieler van te voren goed uit te testen. Zo kunnen verschillende merken ook goed met elkaar vergeleken worden. Daarnaast krijgt u een goede indruk van het gebruiksgemak en comfort van een e-bike. Daarnaast bieden deze winkels een onderhoudsservice. De prijzen van goede elektrische fietsen liggen gemiddeld tussen de 1.500 en 3.000 euro. Dat is natuurlijk afhankelijk van welke technieken en onderdelen er gebruikt zijn. De meeste e-bikes beschikken tegenwoordig over een uitneembare accu die overal is op- en bij te laden. Elektrische fietsen zijn tegenwoordig in alle soorten, maten en kleuren te koop. In veel fietsen zit de accu netjes weggewerkt in het frame.

Regelgeving Voor gebruikers van de e-bike gelden dezelfde regels als voor fietsers zonder trapondersteuning. Een elektrische fiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden. Het dragen van een helm is niet nodig. Ook hoeft de gebruiker van een e-bike niet in het bezit te zijn van een rijbewijs of verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Fietsers met trapondersteuning rijden op het fietspad. Voor het gebruik van de e-bike geldt geen minimumleeftijd.


ROLLUIKEN & ZONWERING

VAN DORST Blijf mobiel! Met een scootmobiel van de Scootmobiel Winkel kunt u zorgeloos genieten van de buitenlucht, boodschappen doen of een dag winkelen. Door de intensieve samenwerking met fabrikanten van verschillende merken scootmobielen bent u gegarandeerd van kwaliteit, uitstekende service, snelle levertijden maar vooral de scootmobiel die bij u past!

WIJ DRAGEN BIJ AAN UW WOONCOMFORT EN VEILIGHEID!

s ROLLUIKEN s BINNEN-EN BUITENZONWERING s GARAGEDEUREN Van Dorst Van Dorst rolluiken rolluikenen enzonwering zonwering staat bekend om zijn staat bekend om zijnvakmanschap! vakmanschap en scherpe prijs!

Wij verkopen bijna alle merken en modellen scootmobielen en rollators voor de laagste prijs in Nederland! Ook voor het huren van een scootmobiel, onderhoud, accu’s of accessoires bent u bij ons aan het juiste adres. Kom eens kijken in onze nieuwe showroom in Roosendaal!

ACTIE: ‡1 jaar WA verzekering en pechhulp GRATIS! ‡10% korting op vertoon van deze advertentie

Onze openingstijden zijn: Donderdag van 10.00 - 17.00 uur Vrijdag van 13.00 - 17.00 uur Zaterdag van 13.00 - 17.00 uur Alle andere dagen en avonden ontvangen wij u graag op afspraak 076-8881913 Indien gewenst komen wij ook gratis en geheel vrijblijvend bij u thuis voor advies en een demonstratie.

like ons op

Vraag een vrijblijvende offerte aan 0167-531416 Of vul het contactformulier in op onze vernieuwde website www.vandorstrolluiken.nl

Bezoek op afspraak Nassaulaan 45 - 4651 AA Steenbergen - 0167-531514 0167-531416 - info@vandorstrolluiken.nl

Showroom: Scherpdeel 20, 4703 RJ Roosendaal / 076-8881913 info@descootmobielwinkel.nl / www.descootmobielwinkel.nl

Secondbuy - Tweedehands Merkkleding voor dames | Van der Rijtstraat 11 Bergen op Zoom Voor inbreng en info, bel: 0164 851 852 | www.secondbuy.nlKleding in midden- en hogere segment van o.a. MarcCain,

Annette Gorz, Strenesse Hugo Boss, en vele anderen. ■ Prima kwaliteit voor een leuke prijs ■ Ook tassen, schoenen, sjaals en sieraden!

Maten 34 tot en met 54

Tegen inlevering van deze advertentie €5.- korting op uw eerstvolgende aankoop! *geldig t/m 30 juni 2014

Kapsalon

& Haarwerken (pruiken) - haarextensions Wij

komen ook aan huis! Zuidsingel 2 Bergen op Zoom 0164 235035 www.Hairjolie.nl 

Hair Jolie


‘Ik ga niet achter de geraniums zitten!� 90-jarige Cornelis Goorden sport nog iedere week fanatiek

05

“Mijn 90ste verjaardag vierde ik op de sportschoolâ€? OUD GASTEL – Tien jaar geleden pakte de inmiddels 90-jarige Cornelis Goorden het sporten op. Elke week gaat hij op dinsdagochtend ďŹ tnessen en ’s middags gaat hij zwemmen. En op andere dagen gaat hij, als zijn huishoudelijke taken erop zitten, graag een stukje ďŹ etsen in de natuur. En deze ontwapenende, hoogbejaarde sportieveling blijkt ook nog eens een boeiend verteller‌.. FOTO ELS ROMMERS Het favoriete ďŹ tnessonderdeel van Cornelis Goorden is de roeimachine

DOOR VERA DE GEUS Bij binnenkomst in de sportschool is Cornelis nog druk bezig op de ďŹ tnessapparaten. Schijnbaar onverstoord maakt hij in zijn eigen tempo zijn oefeningen af en komt daarna kennis maken. De sympathieke en goedlachse Cornelis is zeer helder van geest en heeft geen enkele moeite om herinneringen op te halen. “Ik woon sinds mijn huwelijk hier in Gastelâ€?, vertelt Cornelis desgevraagd. “Mijn vrouw is tien jaar geleden overleden. Toen ben ik gaan sporten. Om mezelf in conditie te houden, maar ook om sociale contacten te houden. Ik ben niet altijd zo sportief geweest, want ik heb altijd als servicemonteur gewerkt. Ik kwam overal in Nederland en maakte soms wel 60 tot 80 uur per week. Dus toen had ik geen tijd om te sporten.â€?

Oorlogswond Het verhaal over zijn beroep roept bij Cornelis herinneringen op die nog veel verder teruggaan. “In de oorlog bepaalde de NSB dat de lichting van 1924 in z’n geheel te werk zou worden gesteld als dwangarbeider in Duitsland. Ik werd dus met een goederentrein afgevoerd naar Pfullingen, waar ik gedwongen werd elektrisch te lassen voor het geschut. Vanwege de dreiging van bombardementen waren door het hele land heen afdelingen gesitueerd zodat niet alles tegelijk weggevaagd kon worden. Ik was toen nog geen 19 jaar en de krijgsgevangen ofďŹ cieren zorgden een beetje voor me vanwege mijn jonge leeftijd. Op een dag braken er daadwerkelijk bombardementen uit. De krijgsgevangenen raadden me af om in de bunkers te schuilen omdat die niet veilig zouden zijn. Samen met vier krijgsgevangenen zijn we toen naar de oever van de rivier, waaraan de fabriek lag, gevlucht. Plots sloeg er een bom in, schuin in de rivier. Twee of-

ďŹ cieren van het groepje krijgsgevangenen hebben toen het leven verloren. Ikzelf raakte gewond. Een splinter van de bom vloog namelijk via mijn rug verder mijn lichaam in. Langzaam kleurde mijn werkpak rood. De splinter is er nooit uitgehaald. Die is langzaam verplaatst en bevindt zich tot op heden nog steeds in mijn lichaam, achter mijn ribben. De overledenen heb ik met wond en al nog helpen wegdragen.â€?

Sportdag

mooi weer pak ik de ďŹ ets en rijd ik de polder in om van de natuur te genieten. Met een beetje hulp van de elektrische motor leg ik dan gemakkelijk 25 tot 30 kilometer af. Nee, een stilzitter ben ik niet. Ik heb ook altijd als vrijwilliger gewerkt. Ik heb gecollecteerd en heb 25 jaar hand- en spandiensten verricht bij zwembad Blankershove. Ook als je ouder wordt, betekent het niet dat je niet meer actief hoeft te zijn. Ouderen kunnen nog prima hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Ik heb dan wel geraniums in mijn tuintje staan en daar kijk ik graag naar, maar ik ben niet van plan om ĂĄchter de geraniums te gaan zitten‌.â€?

Het leven na de oorlog was goed voor Cornelis. “Samen met mijn vrouw en mijn gezin heb ik een ďŹ jn leven gehad. We hebben vijf kinderen groot mogen brengen en samen met aanhang, klein- en achterkleinkinderen telt de familie alleen al 65 man. Ik spreek mijn kinderen Veilig en vertrouwd uw schoonheid in goede handen nog bijna dagelijks. Ik woon zelfstandig en met uitzondering van een halve dag thuishulp, doe ik alles zelf. 'ECERTIlCEERD Ik kook en doe de was. PERMANENTE MAKE UP (PMU) Dinsdagochtend ďŹ tness !LMEERDANJAARDEMOOISTERESULTATEN ALTIJDNAARUWWENS ik en ’s middags trek ik (Blijft 2-3 jaar zitten, alle gewenste kleuren en vormen mogelijk) een aantal baantjes in 7ILTUMEERINFORMATIEOFVOORENNAFOTOSZIEN het zwembad, doe ik .EEMDANVRIJBLIJVENDCONTACTMETONSOPOFBEZOEKONZEWEBSITE mee aan aquagym en KORTING TOT WEL 50% pak daarna een sauna of Turks stoombad. En ONGEWENSTE TATOEAGE EN PMU VERWIJDEREN (NA INTAKEGESPREK) woensdag ben ik lekker Tekent u nog steeds zelf Eyeliners: bezig in mijn tuin en bij

Heeft u het gezien op tv?

Op onze website staan de beelden!

dagelijks uw wenkbrauwen?!

Strak aangebracht. Fijn tot dik mogelijk.

Hair strokes. Haartje voor haartje aangebracht met een mooi en natuurlijk resultaat

Bovenkant tot binnenkant ooghoek mogelijk s%YELINERONDERENBOVENDUN van â‚ŹVOORâ‚Ź 150 incl. 1 nabehandeling s%YELINERONDERENBOVENDIKKER (tot optie 2-3) van â‚ŹVOORâ‚Ź 200 s%YELINERONDERDUN van â‚ŹVOORâ‚Ź 75 incl. 1 nabehandeling

Voor

Na

van â‚ŹVOORâ‚Ź 125 incl. 1 nabehandeling

Kortingsacties geldig voor de eerste 300 klanten vanaf 21-5-2014

taalmanschoenen@home.nl Wassenaarstraat 19 Bergen op Zoom tel: 0164-234206

PriyamalieRamkisoensing Ramkisoensing (Priya) Priyamalie (Priya) *HGLSORPHHUGHHQJHNZDOLČ´FHHUGHVFKRRQKHLGVVSHFLDOVWH *HGLSORPHHUGHHQJHNZDOLČ´FHHUGHVFKRRQKHLGVVSHFLDOVWH met ervaring. mettien tienjaar jaar ervaring. Permanente make upup specialiste. Permanente make specialiste. Onze adressen (alleen op afspraak)

Bergen op Zoom Korenbeursstraat 36 0ASTOOR*UTENLAAN 4611 PW Bergen op Zoom '2"ERGENOP:OOM

Breda

Keizerstraat 44 4811 HL Breda

 

0164 26 55 90 06 12 84 68 33 priyanawod@hotmail.com www.nawodcreations.nl


06 Smartphones en social media is ook handig voor senioren Mee met de moderne tijd! Sommige ouderen willen liever niks te maken hebben met de nieuwste hypes van tegenwoordig. Het skypen op een tablet, whatsappen op de nieuwste iPhone of digitale spelletjes in plaats van de vertrouwde woordpuzzel, het is allemaal veel te ingewikkeld en misschien wel een beetje eng. Toch hoeft het dat niet te zijn. DOOR VERA DE GEUS

Tablet De tablet is een grotere versie van de telefoon, waar je echter niet mee kan telefoneren. Wel heeft het als voordeel dat alles er duidelijk op te lezen is. Je kunt er apps opzetten waarmee je de krant of een tijdschrift kan lezen. Ook op de tablet kunnen er spelletjes gespeeld worden en is skypen mogelijk. Ideaal dus, voor jong en oud.

Skype Ouderen vinden het vaak lastig om het hoe en wat van de laatste gadgets onder de knie te krijgen. Daarom zie je vaak dat ze er liever helemaal niet aan beginnen. Toch kunnen de nieuwste programma’s op je telefoon, oftewel apps en elektronica het leven een stuk makkelijker én leuker maken. Het brengt de mensen dichter bij elkaar. Wie een familielid in het buitenland heeft zitten, kan met Skype via één druk op de knop zijn neefje, nichtje of misschien wel geliefde op het beeldscherm zien verschijnen. Gratis en voor niks! De afstand blijft groot, maar het praat een stuk leuker dan via duurbetaalde telefoongesprekken.

Apps De zo geheten ‘apps’ zijn er in allerlei categorieën. Van social media tot spelletjes. Er bestaan programma’s op je telefoon of tablet die je een seintje geven wanneer je een medicijn in moet nemen, maar bijvoorbeeld ook wanneer de buurvrouw jarig is of wanneer er een stortbui aan zit te komen. Natuurlijk zijn daar ook andere hulpmiddelen voor, maar als je

Thuiszorg van tanteLouise-Vivensis

even in de supermarkt bent of het nieuws niet aan hebt staan, kan zo’n telefoon toch wel eens handig uitpakken.

Social Media De bekendste apps voor op je tablet en telefoon zijn onder andere Facebook en Whatsapp. Om te zien wat de kinderen en kleinkinderen aan het doen zijn is Facebook de ideale optie. Dat is een programma waarbij je vrienden en familie berichten en foto’s kunnen plaatsen op internet. Zo is iedereen op de hoogte van elkaar wat zij aan het doen zijn. Daarnaast is whatsapp een bekende app en tevens een van de snelste manieren om iemand –wederom gratis - te bereiken door ze een berichtje te sturen. Onder de spelletjes zijn Wordfeud en Candy Crush twee van de populairste apps. Het is voor senioren handig om een spelletje op de telefoon of tablet te spelen. Het is daarbij een leuk tijdverdrijf en dat kleine mobieltje is overal mee naar toe te nemen. Kom maar op met die smartphone of tablet! Júist voor senioren!

WIJ ZIJN HET JUISTE ADRES VOOR HET LEVEREN VAN TABLETS EN SMARTPHONES!

Dag en nacht zorg in uw eigen huis Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen is waarschijnlijk uw ultieme wens. In uw eigen vertrouwde omgeving gaat dat met behulp van uw familie, vrienden en buren vaak heel goed. Toch kan er een moment aanbreken dat u voor kortere of langere tijd extra verzorging of verpleging nodig heeft. Op dat moment staat de thuiszorg van tanteLouise-Vivensis dag en nacht voor u klaar, thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. TanteLouise-Vivensis biedt u thuiszorg op maat. Samen kijken we welke hulp u nodig heeft en stemmen daar de thuiszorg op af. U kunt hierbij denken aan de dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen en het innemen van medicijnen, maar ook verpleegkundige zorg zoals wondzorg, stomazorg en het toedienen van injecties. Ook wanneer u na een ziekenhuisopname weer thuiskomt, kunnen onze thuiszorgmedewerkers u helpen de draad weer op te pakken in uw eigen leefomgeving. Mobiel Verpleegkundig Team Het is een geruststellende gedachte om te weten dat er een heel team klaarstaat om u thuiszorg te bieden. Een speciaal Mobiel Verpleegkundig Team bestaat uit hoogopgeleide verpleegkundigen, welke snel en professioneel reageren op spoedgevallen, calamiteiten en alarm. Zij staan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar.

Contact Voor uitgebreide informatie kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag contact opnemen met het Cliëntenservicebureau via telefoonnummer 0900 - 900 4444 (lokaal tarief). U kunt ons ook bereiken via emailadres clientenservicebureau@tantelouise-vivensis.nl. Als u dat wilt, komen onze consulenten graag bij u thuis of bent u van harte welkom op ons servicebureau voor een persoonlijk gesprek.

HET ADRES VOOR:

MOBIELE TELEFOONS ͻ MOBIELE ABONNEMENTEN PREPAIDTOESTELLEN/KAARTEN ͻ DECT APPARATUUR NAVIGATIESYSTEMEN ͻ TABLETS ALLE MOBIELE DATA TOEPASSINGEN

BERGEN OP ZOOM SERVICECENTER VOOR:‡6DPVXQJͻ HTC

ETTEN-LEUR BERGEN OP ZOOM STEENBERGEN

Torenpad 18a, 4872 XN Fruiteniersdreef 8, 4614 HH Geert Vinckestraat 2a, 4651 DJ

076-2030022 0164-261691 0167-566444


07

Fiscaal gunstige regeling geldt alleen dit jaar 100.000 euro belastingvrij schenken voor aankoop van eigen woning Wie een familielid of iemand anders 100.000 euro voor de eigen woning wil schenken kan dat het beste dit jaar doen. Tot 31 december is het mogelijk om een ton belastingvrij weg te geven. Dat mag alleen als het bedrag bedoeld is om te gebruiken voor een eigen huis. De ontvanger van de 100.000 euro hoeft geen familie te zijn van de schenker. In tegenstelling tot de oude regels hoeft de persoon die het geld krijgt ook niet in de leeftijd te zijn tussen de achttien en veertig jaar oud. DOOR MONIQUE JANSEN De ontvanger is verplicht om het geld te gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, voor het aflossen van de hypotheek, het verbeteren en onderhouden van het huis, voor de afkoop van het erfpachtcanon bij een woning met erfpacht en het aflossen van de restschuld bij een reeds verkochte woning. De gift is alleen bedoeld voor een woning waarvan de ontvanger eigenaar is. Ook dient de persoon die het geld krijgt in het huis te wonen. Het geld kan dus niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld

een recreatiewoning waarin alleen tijdens vakanties wordt vertoefd.

Voorwaarden De vrijstelling geldt ook voor een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd. De ontvanger dient dan wel uiterlijk in 2017 in dit huis te gaan wonen. Als dat niet gebeurt komt de vrijstelling te vervallen en moet er alsnog schenkbelasting worden betaald. De regeling voor het belastingvrij schenken van 100.000 euro geldt sinds 1 oktober 2013 en kan één keer gebruikt worden. Er kan dus niet twee keer 100.000 euro belastingvrij worden geschonken. Ook mag de vrijstelling niet worden uitgespreid over twee jaar.

Officieel De schenking is pas officieel op het moment dat de ontvanger het geld heeft gebruikt voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning, het voldoen van een restschuld of het afkopen van de erfpacht. De Belastingdienst gaat uit van een gift op het moment dat de akte van levering is ondertekend door de notaris. Daarnaast moeten de gulle gever en de ontvanger schriftelijk kunnen aantonen dat de 100.000 euro ook daadwerkelijk is overgemaakt en is gebruikt voor de woning. De schenking moet wel worden aangegeven bij de Belastingdienst. In het belastingformulier kan dan worden aangevinkt dat er sprake is van een vrijstelling.

Gunstig Het doen van een schenking is niet alleen gunstig voor de ontvanger, maar ook voor de gever. Veel senioren willen hun vermogen afbouwen om bijvoorbeeld een hoge eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een plek in een verzorgingstehuis of voor hulp in de huishouding te voorkomen. Dat is met deze regeling prima mogelijk.


08

LENTEACTIE TERRASSCHERM Terraszonwering Gota®

t t t t t

*Nu10% korting

Uitgevoerd met orgineel Tibelly doek Verkrijgbaar in meer dan 400 standaard kleurcombinaties Europeese topkwaliteit Deskundig advies

*Alleen tijdens de actieperiode van t/m 30-6-2014

Sebrechts zonwering Gibsonstraat 9 4651 SW Steenbergen T: 0167-567018 info@sebrechts.nl Openingstijden: Ma 13.00-17.00 uur Di t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur

www.sebrechts.nl

Zo voorkom je het zwarte gat Pensioen? Meer dan helemaal niets doen! Het pensioen mag dan een eindeloze vakantie lijken, voor wie zijn hele leven gewerkt heeft, is het niet altijd even makkelijk om hele dagen thuis te zitten. Wanneer de vrijheid van de zeeën aan tijd u steeds meer gaat tegenstaan, dreigt het befaamde zwarte gat. En dat terwijl er nog een wereld ligt om ontdekt te worden: word vrijwilliger bij de lokale vereniging, ga mee op reis met de ouderenbond en maak tijd vrij voor uw kleinkinderen. Zo maakt u van uw pensioen al snel uw tweede jeugd. DOOR RIA VAN MEIR Groter kan het contrast haast niet zijn. De ene dag moet u nog op tijd op uw werk verschijnen, de laatste zaken afhandelen, alles overdragen aan uw collega’s, en dan… Dan is er opeens niets meer. Een lege agenda, geen verplichte wekker en ineens altijd thuis bij man- of vrouwlief.

‘Pak klusjes aan om niet achter de geraniums te belanden’ Geen wonder dat veel pas-gepensioneerden een

groot gapend, zwart gat zien ontstaan. Wanneer het reisstof is afgespoeld, de afscheidsbloemen zijn verwelkt en de irritaties thuis oplopen is het tijd om een nieuwe daginvulling te vinden. Voor wie zijn hele leven heeft gewerkt, kan het knap lastig zijn om zich niet meer nuttig te voelen voor de maatschappij. Maar vergeet niet dat u ook een bijzondere bijdrage kunt leveren als vrijwilliger. Doordat steeds meer ouders werken, blijven er veel taken bij de sportclub, op de basisscholen en in het welzijnswerk liggen. Bovendien besteden overheden en professionele organisaties meer en meer taken uit aan vrijwilligers. Genoeg te doen dus voor zo’n actieveling als u! Informeer eens bij het lokale vrijwilligersloket of biedt uw diensten spontaan aan bij een vereniging of instelling. Dat wordt zeker gewaardeerd en zal u snel weer het gevoel geven dat u weer wat kunt betekenen voor de maatschappij.

Kleinkinderen Mocht u gezegend zijn met kleinkinderen, dan zullen zij voor de nodige afleiding zorgen. Plan een vaste oppasdag in en doe leuke dingen met de kids. Daarvoor hoeft u echt niet iedere week naar de Efteling te rijden. Samen naar het bos, leuke spelletjes doen of lekker eten maken voor de rest van de familie geven u al heel veel energie terug. Laten de nakomelingen nog even op zich wachten, dan kunt u wellicht op andere manieren van dienst zijn voor de familie. Misschien ligt er nog ergens een mandje strijk te wachten of kan de goot bij uw zoon een schilderbeurt gebruiken. Blijf niet stilzitten, maar pak klusjes aan om niet achter de geraniums te belanden.

Ouderenbond Bent u toch niet zo’n doener, maar trekt u er wel graag op uit? Dan kunt u zich aansluiten bij de ouderenbond. Denk niet meteen aan de bingo’s en klaverjasmiddagen, want de ouderenbonden doen tegenwoordig veel meer dan alleen maar dat. Dagreisjes naar leuke steden en interessante musea, samen naar een theatervoorstelling, culinaire fietstochtjes of cursussen fotografie en sociale media; het zit allemaal in het aanbod van de plaatselijke ouderenbond. Ga dus niet bij de pakken neerzitten, maar begin aan uw tweede jeugd. Neem de tijd om het nieuwe ritme te vinden en geniet vooral van de mooie dingen die het leven nu allemaal te bieden heeft!


09

NIEUWE BRILLEN ZIJN BINNEN! Kijk voor onze speciale aanbiedingen op onze site of kom gezellig langs.

Vindt u de gezondheid van uw ogen ook zo belangrijk? Wilt u een checkup of uw netvlies nog goed is en u geen staar heeft?

MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK www.hamoptiek.nl | Stationsstraat 10 | 4611 CC B.o.Z. (tegenover V&D) | Tel. 0164-236121

Kremerstraat 16 | Bergen op Zoom | 0164 253483

Voor ieder doel een bril Waar sommige brildragers hun bril graag afstemmen op hun garderobe, zijn er steeds meer brillen voor bepaalde activiteiten. “Zoals de sportbril die de wind beter uit de ogen houdt en een beter contrast geeft”, illustreert Van Gils. “Ook een speciale computerbril geeft een zo comfortabel mogelijk beeld waardoor je inspannings- en nekklachten kunt voorkomen. Met het toenemende beeldschermgebruik, naast computers ook tablets en smartphones, neemt ook de straling naar de ogen toe. Hiertegen zijn beschermende coatings voor de brillenglazen ontwikkeld.”

µ*HHQVFKUHHXZHULJH kleuren, maar subtiele’

HEEFT VOOR IEDEREEN DE JUISTE ZICHTOPLOSSING, OF DIT NOU EEN BRIL IS OF CONTACTLENZEN ZIJN. OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m Donderdag 09.30 – 18.00 uur | Vrijdag 09.30 – 21.00 uur Zaterdag 09.30 – 17.00 uur | Op zondag en maandag gesloten

De wereld van zo goed mogelijk zien en horen staat niet stil 7LMGYRRUYHU¿MQLQJ Meer kleur, meer draagcomfort, dunnere monturen. Deze trends komen we tegen in de optiek. Een rondje bij ondernemers maakt duidelijk dat er in de brilmode een opmars is van natuurlijke materialen, zoals hout. Dit is heel licht en daardoor comfortabeler. Waar over smaak niet te twisten valt, zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van beter zien en horen waarmee iedereen zijn voordeel doet. Zoals lenzen die u langer kunt dragen en het steeds kleiner wordende gehoorapparaat. DOOR BRITTA JANSSEN

Brilmode “De brilmode blijft groot, maar minder zwaar qua uitstraling, door de dunnere randen”, vertelt Diederik van der Heijden van de Roosendaalse Optiek van Wely. Zijn klanten vragen veel naar ‘mooi door eenvoud’ en een kleurtje. “Trendsetters schaffen een retrostijl-montuur aan. Ook zijn er steeds meer brillen van natuurlijke materialen, waaronder leisteen en hout. Dat heeft een mooie kleur en uitstraling. Er zijn zelfs monturen van gerecycled materiaal.” Kunststof brilmonturen blijven populair, stelt Edwin Tilroe van de Vlissingse Tilroe Optiek. “Maar wel van dunnere materialen en meer gecombineerd met metaal. Ook zijn de brillen kleurrijker. Niet schreeuwerig, maar subtiel.” Ook in deze zaak doen de vintage brillen het goed. “De stijl uit de jaren ’60 tot ‘80. Aangepast aan de huidige tijd, met de uitstraling van toen.” Optiek van Meer in Sint Willebrord biedt

steeds meer blauw, aldus Maurice van Gils. “Het vervangt zwart en is veel zachter in het gezicht. Na de grote, zware kunststof monturen is het nu tijd voor verfijning.” Dick Kouwenberg van de Middelburgse Jinc Optiek ziet meer dan voorheen matte kleuren. “Ook in de metalen brillen zien we veel (accent) kleuren. Nieuw op de markt zijn monturen van carbon, gecombineerd met titanium. Hierdoor blijft het gewicht heel laag en dat zorgt voor een hoog draagcomfort.”

‘Beter lezen met je lenzen’

Gehoor Ook de wereld van gehoorapparaten staat niet stil. Zo zijn deze hulpmiddelen door de nieuwe technieken steeds kleiner. Ook benaderen ze het originele geluid en horen steeds beter. U doet er goed aan om uw wensen, budget en de vergoeding van de zorgverzekeraar op een rijtje te zetten. De regels voor een vergoeding veranderen nogal eens, legt Van Gils uit. “Mensen kunnen kiezen voor een toestel binnen de vergoeding, maar ook voor aanvullende opties met bijbetaling. Bij hoortoestellen geldt een proefperiode van twee maanden, waarbinnen je kunt bepalen of het product bij je past.”

Zonnebrillen Contactlenzen Veel mensen combineren een bril en contactlenzen. De ondernemers merken dat een bril veel meer een modeartikel is geworden. Een bril is makkelijk in gebruik, maar lenzen zijn bijvoorbeeld handig bij het sporten. “Bij lenzen zien we een doorontwikkeling van de bestaande producten, zoals betere zuurstofdoorlaatbaarheid”, vertelt Kouwenberg. Daardoor drogen lezen minder snel uit. “De belangrijkste ontwikkeling is de contactlens met leesdeel”, vindt Van Gils. “Zowel in vormstabiele (vroeger de harde) als zachte lenzen kun je in diverse uitvoeringen de combinatie van kijken en lezen aanbrengen. De lenzen drogen minder snel uit, waardoor meer mensen beter en langer lenzen kunnen dragen.” Een bijzondere contactlensontwikkeling vinden de ondernemers de nachtlens. Die draag je ’s nachts en dan zie je overdag goed zonder. Deze lenzen aanmeten is wel een specialisme, waarvoor u hiervoor niet bij iedere opticien terecht kunt.

We dragen nog steeds graag grote zonnebrillen. En dat is ook goed, want zo zijn we uitgebreid beschermd tegen de zon. Al moeten we dan naast een groot montuur natuurlijk ook goede glazen hebben. Nieuw bij zonnebrillen zijn spiegelglazen, verkrijgbaar in allerlei kleuren. “Onze klanten willen steeds vaker gepolariseerde glazen”, vertelt Van der Heijden. “Die nemen veel schittering weg en dat is ideaal voor in het verkeer.” Volgens Van Gils geven deze glazen de brillendrager een rustiger beeld. “Ook zonnebrillen op sterkte kun je nemen met spiegelende glazen”, aldus Tilroe. FOTO’S: TILROE OPTIEK


SHEBA DELICE KATTENVOER

AIRWICK LUCHTVERFRISSER

zalm of kip 85 gram

KATTEN SPEELSET 7-delig

0.89

diverse varianten 240 ml

0.49

LUXE STRANDLAKEN

0.98

FUNNY SCHUTTINGHANGER diverse varianten papegaai: lengte 31 cm hond: lengte 25 cm

BLOEMPOT HANGER diverse varianten lengte 10 cm

INTEX ZWEMBAD MET FILTERPOMP

diverse kleuren en prints 100% katoen

INTEX ZWEMRING

3-laags lekbestendig materiaal pompcapaciteit 2006 liter per uur voor een fris en schoon zwembad Ø 366x76 cm

INTEX ZWEMBANDJES ca. 23x15 cm 2 stuks

0.89 RUITENSPROEIER VLOEISTOF gebruiksklaar verwijdert effectief vuil- en insectenresten Dekra gekeurd

100X180 CM

7.99

5 LITER

1.19

2.99

0.59

diverse soorten

0.89

54.95 NATUUR ZEEMLEDER perfecte kwaliteit ca. 48x33 cm

ORANJE HEREN T-SHIRT 100% katoen maten M-XXL

ORANJE HEREN POLO 100% katoen maten M-XXL RAAM WISSER verstelbaar RVS, 35 cm

1.29

4.49

2.79

16 GB USB-STICK

MARS MINI CANDYBAR MIX

Platinum of SanDisk Cruzer Blade verkijgbaar bij de kassa en/of servicebalie

exclusieve voetbal editie 20 candybars

400 GRAM

1.99

BRAAK! PRIJSDOOR

6.95

WK-TIP!

2.49

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 21 MEI T/M DINSDAG 27 MEI 2014

WERCKMANN DOPPENSET

WELLA PRO SERIES SHAMPOO

Chrome-Vanadium in opbergkoffer 15-delig

diverse soorten 500 ml

ZWARE KWALITEIT!

WERCKMANN BITSET incl. boorhouder 64-delig

8.99

4.99

ONKRUID BESTRIJDER

DAMES JUMPSUIT

gebruiksklaar topkwaliteit 750 ml

korte broek diverse kleuren en prints maten XS-L

MIEREN BESTRIJDER gebruiksklaar 250 gram

2.99

VIS KOFFER - 113-delig met o.a. dobbers, kunstaas, lood, madenbakje, haakjes en wartels - 2 klaplades - 30x18x14 cm

7.95

UV-BESTENDIG TUINNET maas 17x17 mm 5x3 meter

1.59

BLUETOOTH SPEAKER

180 CM

6.95 MUUR/SCHUTTING SOLARLAMP

geniet van draadloos stereogeluid ideaal voor thuis of onderweg verkrijgbaar in diverse trendy kleuren geschikt voor Android, Apple en Windows

compact formaat kunststof LED

14.95

BARBECUE BOL OP WIELEN

- slipmolen, gelagerd - 0,25 mm lijn - glasfiber - telescopisch

1.69

3.19

2.99

Q4LIFE WERPHENGELSET

MUUR SOLARLAMP diverse kleuren LED, 15 cm

1.19

1.59

KINDER GYMPEN

diverse kleuren en prints canvas maten 30-35

MEGA BBQ STROOIER diverse varianten

1.75

18.95 KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

3.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

72 cm

TÜV/GS-gekeurd verrijdbaar Ø 46 cm


Holle Roffel open tijdens de Franse feesten Braderie Nieuw-Vossemeer

De voor het museum opgestelde Arc de Triomphe.

KRUISLAND - Er staat ons weer een gezellig weekend te wachten. Dan

worden namelijk de Franse feesten weer georganiseerd.

Net als vorige jaren doet het Ambachtsen gereedschapsmuseum de Holle Roffel hieraan mee. De Arc de Triomphe wordt weer opgesteld als toegang naar het museum. Deze is (bijna) natuurgetrouw nagebouwd en trekt altijd veel publiek. Maar we hebben nog meer te bieden. Alles wordt weer opgesteld op het plein voor het museum om de toeschouwers zo veel mogelijk te vermaken. Zo staan er verschillende machientjes opgesteld waar men zich op kan uitleven en daarmee hun vaardigheid kan tonen aan het publiek. Ook zullen er weer enkele kramen zijn waar gebruikte maar kwalitatief goede waren te koop worden aangeboden. Er zal voor u dus best nog wat te behalen zijn mits u er op tijd bij bent. De opbrengst hiervan is voor de exploitatie van het museum. Dan hebben we nog Geert Doomen, de Kruislandse kunstschilder, bereid gevonden om op zondag geheel vrijwillig de aanwezige Franse sfeer te vereeuwigen op het linnen. Dat doet hij trouwens al jaren en met veel zwier en plezier. De Holle Roffel wenst u dus een uitmuntend weekend toe. Het museum is gelegen aan de Markt in Kruisland. Open 24 en 25 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Donateurs gratis toegang!

Of pak de fiets of neem de benen...

Ontdek de Brabantse Wal met de ProefMei bustour STEENBERGEN - Volgende week is het alweer zover: De 7de editie van ProefMei Culinair, Cultureel festival van de Brabantse Wal. Een smaakvol programma om niet alleen je vingers maar ook je bord bij af te likken. ProefMei start met ProefMei Friday op vrijdag 23 mei. Drie dagen lang genieten van de streekproducten van de Brabantse Wal, Vlaanderen en Zeeland. Al jaren zijn de fiets- en wandeltochten een onmisbaar element van ProefMei. Hierbij beleeft u het bijzondere landschap van de Brabantse Wal en de herkomst van de streekproducten. Voor degenen die niet willen of kunnen fietsen, of die graag lekker droog zitten als het onverhoopt slecht weer is, zijn er de speciale ProefMei bustochten. De bustocht neemt je mee naar de mooiste plekjes op de Brabantse Wal. Terwijl u geniet van de mooie vergezichten, vertelt een gids u meer over dit prachtige, provinciaal landschap. Over de ontstaansgeschiedenis, het verleden en over

hoe u het nu kunt beleven. Bij Hereijgers aardbeien in Lepelstraat krijgt u een rondleiding met uitleg over het telen van aardbeien en het bedrijf. Brabantse Wal Aspergeteler René Ooms in Steenbergen weet u altijd goed te vermaken met vertier en heerlijke aspergesoep. Natuurpoort Volksabdij is net als Natuurpoort Lievensberg één van de Natuurpoorten van Brabant. Hét vertrekpunt om het landschap te verkennen, wandelend, op de fiets of mountainbike. Bij Natuurpoort Volksabdij ontdekt u het nieuwe gedeelte van het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide, het grensoverschrijdend natuurpark van ruim 60 m2. U bevindt zich hier op het randje van de hoger gelegen bossen en lager gelegen polders van de Brabantse Wal. Ook neemt u een kijkje bij de vlindertuin en ontdekt u de geschiedenis van de abdij zelf. De bustouren vertrekken vanaf Vestzak Theater Het Zwijnshoofd aan de Moeregrebstraat in Bergen op Zoom. Kijk voor meer informatie over de fiets- en wandeltochten en de ProefMei bustour op www.proefmei.nl

Hemelv aartsdag, donderdag 29 mei

VV Steenbergen houdt Slijterij Veraart 7x7 Toernooi STEENBERGEN - De organisatie van het Slijterij Veraart 7x7 Toernooi laat bij monde van Jasper van Tilburg weten al klaar te zijn voor de 2e editie van het senioren heren- en damestoernooi. ‘We waren nog in spanning welke nacompetitieplaats Steenbergen 1 zou behalen, maar er is geen kans op een gelijktijdige thuiswedstrijd. Wel is hiervan het deelnemen van één van de ploegen afhankelijk, maar wij hebben uiteraard een reserveteam achter de hand. We moesten al een flink aantal teams teleurstellen, want 16 is echt het maximum bij de heren.’ Zestien heren- en tien damesteams maken deze editie hun opwachting op het sportpark aan de Seringenlaan, wat alleen al het aantal deelnemers op circa 250 brengt. Tijdens de eerste editie kon men, mede door het goede weer, ook nog eens minstens zoveel supporters begroeten tijdens en na het toernooi. Deelnemers komen weer vooral uit Steenbergen zelf, de verenigingen met damesteams uit de omliggende kernen van Steenbergen komen vrijwel allemaal met één of meerdere teams. Om alle bezoekers en deelnemers onderdak te bieden bij iets minder weer komt er een tent op het terras van de kantine te staan, daarvoor zal sponsor en naamgever Wim Veraart een terras opbouwen. Hier zullen de deelnemers overdag tussen de

duels onder het genot van een drankje even hun rust pakken. ’s Avonds zal het er zeker niet rustig aan toe gaan tijdens de aansluitende feestavond waar lokale DJ’s Stefan Evers en Stephan Smeekes acte de présence zullen geven. Voor de inwendige behoefte van de mens zal de Frietboerin zorgen, terwijl er naast het veld ook mooie prijzen gewonnen kunnen worden tijdens de loterij. Alle ingrediënten voor een geweldig toernooi en een dito feestavond zijn dus weer aanwezig op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag), de eerste duels starten om 13.00u en de finaleduels van de dames en heren staan om 17.20 en 17.40u gepland, na de loterijtrekking omstreeks 19.00u start de feestavond! De organisatie van het Slijterij Veraart 7x7 Toernooi laat bij monde van Jasper van Tilburg weten al klaar te zijn voor de 2e editie van het senioren heren- en damestoernooi. ‘We waren nog in spanning welke nacompetitieplaats Steenbergen 1 zou behalen, maar er is geen kans op een gelijktijdige thuiswedstrijd als Steenbergen 1 komende zondag de achterstand weet goed te maken tegen Breskens. Wel is hiervan het deelnemen van één van de ploegen afhankelijk, maar wij hebben uiteraard een reserveteam achter de hand. We moesten zelfs al een flink aantal teams teleurstellen, want 16 is echt het maximum bij de heren.’ Zestien heren- en tien damesteams maken deze editie hun opwachting op het

sportpark aan de Seringenlaan, wat alleen al het aantal deelnemers op circa 250 brengt. Tijdens de eerste editie kon men, mede door het goede weer, ook nog eens minstens zoveel supporters begroeten tijdens en na het toernooi. Deelnemers komen weer vooral uit Steenbergen zelf, de verenigingen met damesteams uit de omliggende kernen van Steenbergen komen vrijwel allemaal met één of meerdere teams. Om alle bezoekers en deelnemers onderdak te bieden bij iets minder weer komt er een tent op het terras van de kantine te staan, daarvoor zal sponsor en naamgever Wim Veraart een terras opbouwen. Hier zullen de deelnemers overdag tussen de duels onder het genot van een drankje even hun rust pakken. ’s Avonds zal het er zeker niet rustig aan toe gaan tijdens de aansluitende feestavond waar lokale DJ’s Stefan Evers (JS) en Stephan Smeekes acte de présence zullen geven. Voor de inwendige behoefte van de mens zal de Frietboerin zorgen, terwijl er naast het veld ook mooie prijzen gewonnen kunnen worden tijdens de loterij. Alle ingrediënten voor een geweldig toernooi en een dito feestavond zijn dus weer aanwezig op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag), de eerste duels starten om 13.00u en de finaleduels van de dames en heren staan om 17.20 en 17.40u gepland, na de loterijtrekking omstreeks 19.00u start de feestavond! PAGINA 22

NIEUW-VOSSEMEER - Het is weer voorjaar, dus wordt het weer tijd voor de markten en braderieën. Zo ook weer de Merijntje Gijzen braderie in Nieuw Vossemeer die wordt gehouden in op 1 juni. Zoals het publiek gewend is in het dorp van Merijntje zal de braderie dit jaar bol staan van de activiteiten. Dit jaar hebben wij, in overleg, onze jaarlijkse voetbaltoernooi 1 week na de braderie georganiseerd. Zaterdag 7 juni zullen wij weer met diverse teams aftrappen met ons voetbaltoernooi aan de Veerweg in Nieuw-Vossemeer. Ploegen die mee willen doen kunnen zich weer aanmelden bij de organisatie via ronnie_de_wit@hotmail.com Het staat bekend als een gezellig en sportief toernooi waaraan door ervaren teams, alsook recreatieve teams deelgenomen

kan worden. Op de zondag 1 juni is de braderie aan de beurt met een overvol programma: Wij hebben een variatie van muziek tijdens onze braderie. Een optreden van de rockband B-ruder, diverse allroundmuziek van Musicevents4you, en zanger Chris, hofkapel De Vosseblaozers, en De Stoeprakkers, diverse demonstraties en we hebben een speciaal rodeo Surfboard waarbij men een leuke prijs kan winnen. Ook is er weer plaats ingeruimd voor amateurkunstenaars en hobbyisten die een gratis Mont martre kraam kunnen aanvragen bij de organisatie. Marktkooplui, ambachtslieden, kunstenaars, verenigingen en andere mensen die interesse hebben in een plaats op deze sfeervolle braderie, kunnen contact opnemen met onze markt meester Peter de Greef via tel. 0167-502310 of e-mail adres peterdegreef@home.nl

SC Welberg WELBERG - De play-off wedstrijd voor promotie of degradatie naar/uit de 4e klasse heeft geen winnaar opgeleverd. Gloria UC startte fel, de eerste 10 minuten waren zij de bovenliggende partij en zette Welberg vast op hun eigen helft. Door goed verdedigings- en keeperswerk van Welberg kregen zij geen uitgespeelde kans op een doelpunt. Nadat Welberg onder de druk uit kwam, kregen ook zij enkele kansen om te scoren. In de 30e minuut is er een vrije trap voor Welberg, Lars Bogers schiet de bal onhoudbaar in het goal, 1-0. Nu moest Gloria nog meer de aanval zoeken. Welberg had wel door Martijn

Hagens de kans op 2-0, maar zijn schot beland op de paal. In de 90e minuut, moet inval doelman Patrick Boonstoppel een zwabberschot lossen en benut de spits M. Meeuse van Gloria UC de kans om de bal binnen te schuiven, met 1-1 als eindstand. Uitslagen senioren Zondag 18 mei SC Welberg 1-Gloria UC 1 1-1 Uitslagen jeugd Donderdag 15 mei Vivoo D1-SC Welberg D1 1-5 Programma senioren Zondag 25 mei 14.30 Gloria UC 1-SC Welberg 1

Rick Bulman en Rick Minkman Brabants Kampioen STEENBERGEN - Afgelopen weekend 17 en 18 mei werd in Eindhoven het eerste gedeelte van de Brabantse Zomerkampioenschappen gehouden. Acht zwemmers van ZC AquaDream uit Roosendaal togen naar het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion en streden om de diverse titels. Dit is zeker goed gelukt, de ene na de andere medaille werd in de wacht gesleept. In totaal gingen er 12 medailles mee naar huis: 6 gouden en 6 zilveren. Ook de Steenbergse AquaDreamzwemmers vielen in de prijzen. Rick Minkman had voor twee afstanden gekozen dit weekend en pakte het zilver op de 200m wisselslag en goud op de 200m school-

slag. Teamgenoot Rick Bulman zwom een mooi persoonlijk record op de 200m wisselslag en pakte hiermee zijn eerste titel. Hij was maar liefst 16 sec. sneller dan enkele maanden geleden in het 50m bad. Ook op de 100m vrije slag was hij de allersnelste in zijn leeftijdscategorie dus ook hier goud voor hem. Ter afsluiting zwommen beiden samen met Ronaldo Nagtzaam en Vincent Dermaux nog een estafette 4x 100m. vrije slag en werden 7e bij heren senioren open. Dit is heel netjes gezien het feit ze met hun gemiddelde leeftijd veruit de jongsten waren. 24 en 25 mei zal het vervolg van dit kampioenschap plaatsvinden. Voor meer info check de facebook pagina of www.zc.aquadream.nl

Open dag Modelbouw Vereniging Steenbergse Vliet

Clubhuis en steiger MVSV te Steenbergen.

STEENBERGEN - MVSV (Modelbouw Vereniging Steenbergse Vliet) nodigt u van harte uit tijdens onze open dag op zondag 25 mei, van 10.00 tot 17.00 uur. Onze vereniging houdt de jaarlijkse open dag in en rond ons clubhuis, met eigen steiger en vaarwater. De locatie is aan de

Oudevest 9 te Steenbergen, direct achter het gebouw van Scouting Steenbergen (routebeschrijving op onze website). De toegang is gratis, voor koffie, thee en fris wordt een kleine vergoeding gevraagd om de clubkas te spekken. Geïnteresseerd Kom naar onze open dag, er is gelegenheid zelf met een van onze modelschepen te varen. Kijk ook eens op www.MVSV.nl


JARIGE PROFICIAT

G A D P M U D L E G TE van NEDERLAND

De grootste

Jarig zijn hoeft geen saaie boel meer te zijn. Bij Grieks Restaurant Knossos kan de jarige gratis* dineren; een

ZONDAG 25 MEI

gerecht* naar eigen keus en helemaal gratis!

GRIEKS RESTAURANT

VAN 10.00 TOT 15.00 UUR

www.knossos.nl Bergen op Zoom Lievevrouwestraat 4 tel. 0164-242607 *aantoonbaar jarig op dag van bezoek in 2014 en vergezeld van minimaal 1 betalende tafelgenoot. (geldig van di t/m zo.)

TEGELDUMPDAG.NL , 5 € . a . v Showroom geopend van 11.00 - 16.00

PALLETS Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

BADKAMERS - TEGELS - AFBOUWMATERIALEN

Minimaal 100 stuks.

Gastelseweg 96 Roosendaal

DIRECT AFREKENEN EN MEENEMEN Infra & verhuur

BESTRATINGEN TUINAANLEG / ONDERHOUD

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

POOLS BOUWBEDRIJF Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk. BETAALBAAR EN BETROUWBAAR Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis 06 - 43084446

LENTEACTIE

ze Bezoek on e vernieuwd

showroom BRUYNSEELS-VOCHTEN NV

Bezo ek onze webs ite

VERAND$·6‡5$0(1‡'(85(1LQ $/80,1,80 39& SERRES

-%%2$!.*!!2%26!2).' Meer dan 25 jaar ervaring!

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

2e TICKET HALVE PRIJS Bestel voor 1 juni

adballon.nl 076 - 514 53 72

"RASSCHAATSESTEENWEGs+ALMTHOUTs4EL s&AX sWWWBRUVOBE !,,%$!'%./0%.6!. 552s:/.$!'6!. 552s'EENVOORSCHOTTEN UBETAALTPASNAAFWERKING


Rabobank Vrijwilligersdag, zeer succesvol heid en onderscheidend vermogen meer zichtbaar en voelbaar. Samen bereik je nou eenmaal meer dan alleen!

Succesvolle vrijwilligersdag.

STEENBERGEN - Zaterdag 17 mei vond de eerste Rabobank Vrijwilligersdag plaats, waarbij medewerkers van Rabobank Het Markiezaat een dag vrijwilligerswerk hebben gedaan in Bergen op Zoom, Halsteren en Steenbergen. In eigen tijd hebben zij zich gedurende de dag ingezet voor een ander. ‘Samen sterker’ is de naam voor de Rabobank Vrijwilligersdag die de lokale Rabobanken dit jaar voor het eerst organiseerden. De twaalf Rabobanken uit de kring Zuidwest Nederland richten zich vanaf 2014 in het bijzonder op het stimuleren van de zorg en leefbaarheid in de regio. Tijdens de vrijwilligersdag hebben zij letterlijk de handen uit de mouwen gestoken in de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen. Door de inzet van Samen in de Regio en Connie Zagers, vrijwilligerscoördinator van Stichting TanteLouise- Vivensis zijn er voor

Rabobank Het Markiezaat diverse activiteiten tot stand gekomen. De medewerkers hebben elkaars krachten gebundeld en diverse initiatieven ondersteund, zo hebben zij residentie Moermont geholpen met het in elkaar zetten van oppottafels en het vullen van de bloembakken. De dag stond ook in het teken van mensen in het zonnetje zetten. Zo zijn de bewoners van de Jacquelineflat en woonzorgcentrum Catharina eens flink in de watten gelegd. Na een heerlijke wandeling met de medewerkers van de bank zijn zij verwend met een high tea of een lunch. Een fijne dag dankzij de vrijwillige inzet van Rabobank Het Markiezaat! Samen bereik je meer De vrijwilligersdag laat iedereen ervaren hoe laagdrempelig en leuk het is om vrijwilligerswerk te doen en het brengt iedereen dichter bij elkaar. Bovendien maakt de Rabobank zo haar coöperatieve betrokken-

Sportieve en culturele inzet De Rabobank zet zich al meer dan 15 jaar in voor sport in Nederland. Zo ook tijdens de vrijwilligersdag, medewerkers konden zich inzetten voor een sportief project, samen met mensen met een beperking zijn zij gaan midgetgolfen. Met in totaal 65 deelnemers vanuit de zorginstellingen SDW en S&L Zorg hebben zij een sportief spelletje midgetgolf gespeeld op de golfbaan in Bergen op Zoom. Ook heeft Rabobank Het Markiezaat zich ingezet voor het openluchtspektakel van de Vierschaar, wat zal plaatsvinden in augustus. Om de productie Exodus aan de Schelde meer onder de aandacht te brengen hebben zij een promotieteam opgezet en diverse flyers in- en rondom Bergen op Zoom uitgedeeld. Culinaire inzet Het draaide die dag niet alleen om het ondersteunen van activiteiten, er moest ook daadwerkelijk gewerkt worden. Bij Stichting Fort Smakelijk stond een culinair project op de agenda. Rabobank Het Markiezaat bestelde maar liefst 100 couverts. Met behulp van de eigen chefs bij Fort Smakelijk en Rabo vrijwilligers is een heerlijk drie-gangen diner gekookt en uitgeserveerd. Bij TanteLouise-Vivensis en bij SDW Steenbergen stonden pannenkoeken op de menukaart. Samen met de bewoners van de woonzorgcentra hebben de medewerkers pannenkoeken gebakken. Dankzij de inzet van Stichting Fort Smakelijk, TanteLouise-Vivensis en Rabobank Het Markiezaat kon die middag iedereen genieten van een culinaire verwennerij!

Bijna 1600 voorinschrijvingen Koos Moerenhout Classic WEST-BRABANT - De weersverwachting voor zaterdag 24 mei is prima. Een echte fietsdag, rond de 20 graden, zon en slechts windkracht twee, die ook nog eens uit een gunstige hoek komt. Samen met de prachtige routes door West Brabant, Zuid Holland en Zeeland zijn dit zijn de bijzondere ingrediënten voor de vierde Koos Moerenhout Classic. De route van 2014 is op sommige plaatsten enigszins aangepast om de deelnemers te voorzien van nog mooiere vergezichten over het Zuid Hollandse en Zeeuwse landschap. Zo zal er op Goeree- Overflakkee buitendijks langs het Volkerak worden gereden. Als nieuwe pauzepost is gekozen voor het havenhoofd in Oude Tonge, een idyllische plaats waar iedereen een bodem kan leggen voor de lange rit die nog komen gaat. Tevens is er dit jaar een kasseienstrook opgenomen in de route. De deelnemers zijn echter niet verplicht om de kasseienstrook te nemen. Er zal met duidelijke bewegwijzering worden aangeven dat men kan kiezen voor de kasseien of het gewone fietspad. Start en finish zijn wederom op de markt in het centrum van Steenbergen. Ook de komende editie zijn er weer vier uitdagende fietsroutes (85, 125, 160 en 200 kilometer), met rijk gevulde bevoorradingsposten waar niemand iets te kort zal komen. Marianne Vos en Lucinda Brand Twee Olympische titels, drievoudig Wereldkampioen op de weg, tweevoudig Wereldkampioen op de baan en maar liefst zeven Wereldtitels in het veld, dat zijn de meest aansprekend prestaties van de ellenlange, indrukwekkende erelijst van Marianne Vos. De veelvuldig Wereldkampioene zal rond de klok van half tien vertrekken op de markt in Steenbergen voor een tocht

van 125 km. Deze tocht voert o.a. over de Philipsdam/Oesterdam en Marianne kijkt al uit naar de afwisselende omgeving in Brabant, Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden, maar vooral naar het trainingsgebied van ploegleider Koos Moerenhout. Marianne Vos: “Ik kom graag naar Steenbergen om de KMC te rijden. De topsport in het wielrennen heeft mij veel gebracht en ik doe dan ook graag iets terug voor het wielrennen in de breedte.” De 27 jarige “alleskunner” uit Meeuwen komt niet alleen naar Steenbergen, want naast Marianne is ook Lucinda Brand van de Rabo Liv ploeg van teammanager Koos Moerenhout aanwezig in Steenbergen. Lucinda Brand is Nederlands Kampioene op de weg en ambassadrice van de Rijndam Racers. Dat is dan ook de reden dat zij de zeven handbikers van het Rijndam RacingTeam zal vergezellen tijdens de Koos Moerenhout Classic over de afstand van 85 km. “ Het is uniek dat we in de vierde KMC een tweevoudig Olympisch kampioen en twaalfvoudig Wereldkampioen aan het vertrek hebben. Als teammanager ben ik trots dat twee dames van onze ploeg deelnemen aan de Koos Moerenhout Classic.”, zegt een zichtbaar tevreden Koos Moerenhout. Gezelligheid alom op de Markt in Steenbergen De markt in is ook dit jaar weer de locatie waar alle deelnemers hun tocht zullen beeindigen. Het belooft weer een plein van gezelligheid en vertier te worden. Tijdens de Koos Moerenhout Classic zal er een grote tent tussen de terrassen op de Markt worden opgebouwd. Ook zullen er diverse stands aanwezig zijn van sponsoren uit de fietsenbranche evenals vertegenwoordigers van de goede doelen. Naast de levendigheid van de vele deelnemers en muziek van DJ Roy, zal dweilband de Pri-

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Steenbergen Buiten de Veste 1 4652 GA Steenbergen Tel: 14 0167 Maandag 09.00 – 13.00 uur Maandag t/m Donderdag 13.00 – 15.30 uur (op afspraak) Woensdag, Donderdag 09.00 – 13.30 uur Donderdag 17.30 – 19.30 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur

Donateursactie Plusbus STEENBERGEN - De jaarlijkse donateursactie voor de Plusbus gaat weer van start. Binnenkort bellen wij, vrijwilligers van de Plusbus, bij u aan met het verzoek om de Plusbus financieel te steunen. Wij hopen op uw gulle gave want de Plusbus moet blijven rijden. De Plusbus is vervoer op maat, wij brengen ouderen en mensen met een beperking van deur tot deur, op de door hen aangegeven tijdstippen. Vijf dagen per week is de bus inzetbaar van 9.00-17.00 uur. Indien nodig zal de chauffeur ook zorgen dat de boodschappen binnen gezet worden, iemand tot de voordeur begeleiden etc. Aandacht en zorg voor de klant staan hoog in het vaandel van de Plusbus naast de inspanning om iedereen

op de afgesproken tijdstip te halen of te brengen. De Plusbus draait al 30 jaar geheel op vrijwilligers. Ook de donateursactie wordt door dezelfde vrijwilligers georganiseerd en gelopen. De donaties die stichting Welzijn Ouderen Steenbergen jaarlijks ontvangt wordt gespaard voor een nieuwe Plusbus. Vorig jaar hebben wij dank zij uw donatie een van de bussen kunnen vervangen door een nieuwe bus. Over twee jaar zal de andere bus weer vervangen moeten worden, het geld dat u schenkt aan de Plusbus wordt hiervoor gereserveerd. Donateursroute (wij komen niet bij u tijdens de feestdagen): week 21: Kruisland/Dinteloord week 24: Dinteloord/Nw. Vossemeer week 27: Steenbergen en De Heen.

Oude tijden van Merijntje herleven STEENBERGEN - Op zondagmorgen 25 mei kunt u zich gratis op de ‘ouderwetse plaat’ laten vastleggen aan het Beneden-Sas nabij De Heen. Amateur fotografen Els Helmons, Thomas Weezenbeek, Gidy Jansen en Niek Perdaems maken dan foto’s van u, welke gratis digitaal beschikbaar worden gesteld. Koos Moerenhout.

murkus live muziek op de Markt brengen om de feestvreugde en de euforie van een geslaagde tocht te verhogen. Voor de kinderen is er een springkussen waar zij gratis gebruik van kunnen maken. De traditionele pastamaaltijd wordt ook dit jaar weer verzorgd in samenwerking met de Lionsclub Steenbergen ten bate van het goede doel. Ook op Zaterdag 24 mei vindt de eerste etappe van de World Ports Classic van Rotterdam naar Antwerpen. Om deze wielerwedstrijd live te kunnen volgen heeft de organisatie van de Koos Moerenhout Classic ervoor gezorgd dat er een groot scherm in de tent aanwezig zal zijn. In de loop van de middag vindt op de markt ook de trekking plaats van de prijzen die bij de Koos Moerenhout Classic te winnen zijn, zoals een gloednieuwe Giant racefiets, een fietsclinic van Nederlands kampioen Koos Moerenhout en een verblijf voor twee personen met half pension bij Costa Blanca Cycling, gerund door Eef Brand in Guardamar (exclusief vlucht). PAGINA 24

Amira van Ballegooijen heeft haar hulp als visagiste toegezegd voor hen die daar graag gebruik van maken. H et enigste wat aan u gevraagd wordt is te komen in ouderwets lijkende kleding en eventueel accessoires van toen. Familie foto, kinderfoto, individuele foto alles kan. Meer inlichtingen treft u op www.fotosas.nl

Verlies DIVO van Noordhoek DINTELOORD - DIVO speelde de 1e van 2 nacompetitiewedstrijden thuis in Dinteloord op zondag 18 mei tegen Noordhoek, nummer 13 van de 4e klasse C. Helaas moesten de mannen van trainer Hans Vos genoegen nemen met een klein verlies: 2-3. De 1e helft viel er weinig te beleven. DIVO voetbalde meer dan Noordhoek, dat graag de lange bal hanteerde. Maar bij DIVO ontbrak de eindpass, zodat de spitsen niet veel in het stuk voorkwamen. Beide ploegen hielden de defensie gesloten. In de 2e helft echter stond het binnen 10 minuten 2-2. Eerst werd een (onterecht gegeven) vrije trap door Christian Reuvers van Noordhoek precies in de kruising gemikt en nog geen minuut later was het dezelfde speler, die de stand naar 0-2 tilde. Maar 2 minuten daarna kon Maikel den Ouden wat terugdoen voor de thuisclub, door een voorzet

op juiste waarde de schatten: 1-2. Weer 5 minuten later was het Derrik Vinjé, die een vrije trap keurig achter de Noordhoekdoelman kopte en zodoende de stand op 2-2 bracht. Even leek het erop dat DIVO door zou drukken, maar toch nam Noordhoek het spel over wat uiteindelijk, na een prima verlopen counter, leidde tot de 3-2. Nicky de Hoon schoot onberispelijk binnen. DIVO probeerde er nog een slotoffensief uit te persen, maar Noordhoek hield stand. Zondag 25 mei moet DIVO, dan op bezoek bij Noordhoek, trachten met minimaal 1 doelpunt verschil te winnen om er alsnog een verlenging uit te slepen. Wordt er met meer dan 1 doelpunt verschil gewonnen, dan is DIVO 4e klasser. Men weet wat er gedaan moet worden. Waarom zou dit niet lukken? Graag zien de Dinteloorders zoveel mogelijk supporters in Noordhoek, zodat dit reeds geslaagde seizoen toch nog een mooi einde kan krijgen.


âœ

âœ

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

LAATSTE SPOEDCURSUS START OP ZATERDAG 31 MEI WWW.YACHTCONSULT.COM.

Telefoon 0165-546707

Als uw hond of kat u lief is!!

Als uw hond of kat u lief is!!

trimsalon

DE VOORDELEN: ‡ geen makelaarskosten ‡ geen verkoop-stress ‡ geen dubbele woonlasten ‡ snelle afwikkeling ‡ geen ontbindende voorwaarden ‡ ook als uw woning al te koop staat

âœ

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN?

âœ

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

0167 522622

trimsalon

âœ

astgoed.nl

Verkoper truck& traileronderdelen We vragen:

"  

Bagro Vastgo ed koopt uw hu is! www.bagrov

‘Doggy Beau’ ‘Doggy Beau’

 

âœ

***Alle rassen en niet rassen zijn welkom***

 

bel voor afspraak/inlichtingen: Cees van MerriĂŤnboer

A. van Tilburg (AVT) is dĂŠ specialist in West-Brabant en Zeeland in verkoop van truck- & traileronderdelen. Binnen een klein hecht team heb je rechtstreeks contact met klanten om hen te adviseren in, en verkoop, van deze onderdelen.

vakkundig opgeleid en gediplomeerd trimmer specialisatie Poedel, Labradoodle en jachthonden lid vvtn

Halstersebaan 23a 4727 SC Moerstraten 06-42564106 De salon is bereikbaar in 5 minuten vanaf rijksweg A58.

AVT heeft een unieke positie in de markt vanwege haar brede aanbod in produkten en diensten, zo onderscheidt zij zich van de concurrenten in de markt.

Interesse? Bel met Walter Rasenberg (vestigingsleider) 06-54 79 65 24, mail naar pz@avt.nl of What’sapp je bericht naar 06-54 96 21 82.

www.avt.nl

Oostpolderweg 12 4413 NN Krabbendijke tel: 0113-78 52 95 BEZOEK ONZE WEBSHOP VOOR MEER VASTE LAGE PRIJZEN!

Ĺ?ĹśÄ¨Ĺ˝Î›ÇŒÄžÄžĹŻÄ‚ĹśÄšÇŒĹ˝ĹśĹŹĆŒÄ‚Ä?ĹšĆšÍ˜ĹśĹŻÍŹÇ Ç Ç Í˜ÇŒÄžÄžĹŻÄ‚ĹśÄšÇŒĹ˝ĹśĹŹĆŒÄ‚Ä?ĹšĆšÍ˜ĹśĹŻ

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000 GEOPEND: Vrijdag, Zaterdag en Zondag v.a. 12.00 uur M.i.v. 28 mei dagelijks v.a. 12.00 uur Maandag gesloten

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen.

Terrein- en Horecamedew. (m/v) gevraagd (cv+pasfoto meesturen)

• Beleef de Brabantse Wal met de ďŹ ets-, wandel- en bustochten • Kom naar ProefMei Friday met Fingerfood & Drinks

PROEFMEI, DAAR MOET JE BIJ ZIJN! • Proef van exclusieve gerechten met de drie AAA’s (ansjovis, asperges en aardbeien) en de vierde A, het Thoolse aardappeltje. Ook: wijn, Vlaamse bieren, kofďŹ e, ijs, de Mosselbar enz. Op de culinaire pleinen van stadspaleis Het Markiezenhof in Bergen op Zoom • Doe boodschappen en kom proeven op de ProefMei Markt op zondagmiddag • Geniet van de vele concerten en exposities

• Bepaal uw culturele route bij het Theater van het Goede Leven op zaterdagmiddag • Schrijf in voor het ProefMeiNu Diner op zaterdagavond op de Grote Markt

Voor meer informatie:

www.proefmei.nl


Na 60 jaar huwelijk speelt liefde nog steeds een hoofdrol

Spraak en Smaakmakend

Diamanten echtpaar Van Loenhout kent een rijke historie

ProefMei en Provincie met Talkshow over natuurvlees

NIEUW-VOSSEMEER - Een jaar na de Watersnoodramp trouwde het echtpaar Van Loenhout uit Nieuw-Vossemeer. Maar daarvoor hadden ze reeds de Tweede Wereldoorlog en een verplichte dienstuitzending naar NederlandsIndië meegemaakt. Zestig jaar huwelijk neemt automatisch een eigen geschiedenisboek mee. Bij het echtpaar Van Loenhout is dit een feit. Zelfs de kleinkinderen houden spreekbeurten op school over hun leven.

Burgemeester Vos bezoekt het echtpaar Van Loenhout vanwege hun diamanten huwelijk.

DOOR CLAUDIA KOOLE Frans van Loenhout: “Ik ben geboren en getogen in Nieuw-Vossemeer en heb er mijn eigen huis gebouwd.” Trots laat de heer van Loenhout weten dat hij uit dit dorp komt. “Het is alleen jammer dat mijn vrouw in zorgcentrum De Vossemeren zit.” Iedere dag gaat hij naar haar toe, eten ze samen en leven ze zoveel mogelijk als echtpaar. Ze hebben elkaar ontmoet in Nieuw-Vossemeer. Frans van Loenhout is een biljartliefhebber en heeft via deze sport zijn vrouw leren kennen. Zijn vrouw kwam aanvankelijk voor haar vriendin in het café waar hij biljartte, maar ze hadden al snel een oogje op elkaar. Als hij dan voorbij kwam gefietst vanuit zijn werk langs haar huis, ging het gordijntje bij haar opzij om naar hem te kijken. Impact Een gebeurtenis die ze nooit zullen vergeten was de geboorte van hun eerste kind. Dat was hun zoon Kees. Hij werd vier weken te vroeg geboren. Frans van Loenhout: “Het was toen zó ontzettend koud dat ik langs het raam een ledikant naar beneden heb gebracht, samen met de huisarts.” Maar ook beneden was het nog ijskoud. Te koud voor een zuigeling die met dubbele longontsteking zijn leven moest beginnen.

Hun zoontje heeft toen nog weken in een ziekenhuis moeten liggen en woog op een bepaald moment nog maar één kilogram. Het was kantje boord. Totdat een non besloot om het kleine manneke een dubbele dosis medicijnen te geven. Toen kwam hij er langzaam bovenop.

Het gordijntje ging opzij om naar hem te kijken Nu is het echtpaar nog steeds trots dat hun intelligente zoon Kees zo buitengewoon goed kan leren en momenteel leraar is op het ROC te Bergen op Zoom. Die trotsheid hebben ze bovendien ook bij hun andere kinderen Frank en Marlies en niet te vergeten bij hun zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Met blijdschap kijken ze uit naar hun vierde achterkleinkind dat op komst is. Bekende Frans van Loenhout is geen onbekende in Nieuw-Vossemeer. “Mijn ogen worden steeds slechter, maar als ik fiets dan hoor ik wie er gedag zegt”, laat hij weten. Twee jaar geleden mocht hij een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat was

FOTO CLAUDIA KOOLE

STEENBERGEN - Van 12.30 tot 13.45 uur is in Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18, een geanimeerde talkshow over de markt voor natuurvlees. Hoe smaakt het, waar koop je het, is het veilig vlees, wat doe je aan marketing, waarom is het zo goedkoop en gaat natuurbeheer via de maag? De Talkshow is voor een ieder toegankelijk. Voor- en tegenstanders komen aan het woord; koks, deskundigen, gastronomen en bestuurders gaan met elkaar in debat. Het geheel wordt afgewisseld met gratis smakelijke hapjes en speelse muziek. Heckrunderen, Schotse hooglanders en Heidekoeien zijn onmisbaar geworden voor het beheer van de natuurgebieden in Nederland. In minder dan een kwart eeuw zijn ze vaste bewoners geworden van vrijwel alle natuurreservaten. I nmiddels is er ook een markt ontstaan voor het vlees van deze runderen. Helaas is dat voor biologen en natuurliefhebbers een nog onbekende nichemarkt. Natuurrunderen staan aan de top als het gaat om duurzaam geproduceerd vlees. Ze hebben hun volle leven in de vrije natuur doorgebracht, een grote verscheidenheid aan grassen en kruiden gegeten, vrijwel nooit medicatie gehad, geen productie-

dwang voor melk of vlees en op het eind van de rit leveren ze mals vlees. Vijf sterren Het zou het ideaalbeeld voor de duurzame veehouderij moeten zijn. Het is vlees dat qua duurzaamheid en dierenwelzijn met maximaal vijf sterren beoordeeld zou moeten worden. Terwijl gastronomen smullen van het exclusieve Wagyurundvlees, verdwijnt het net zo kostelijke natuurvlees in anonieme vleespakketten. Dat kan anders! Het vlees moet de waardering krijgen die het verdient en de natuurorganisaties de opbrengsten die daarbij horen. Dat komt de Nederlandse natuur ten goede. Maar waar kun je het kopen? Kom op 25 mei naar de Grote Markt voor proeven en kopen. Er is een tweede natuurbron voor heerlijk en duurzaam vlees: ganzen. De afgelopen jaren zijn er vele tienduizenden ganzen in Nederland gaan broeden en komen er ’s winters honderdduizenden naar Nederland. Het zijn er zóveel dat boeren en natuurorganisaties er last van ondervinden. De jacht zal worden opgevoerd, maar de geschoten ganzen zijn moeilijk aan de man te brengen. Het is heerlijk vlees, dat je echt een keer geproefd moet hebben. Dat kan, op 25 mei op de Grote Markt.

onder andere voor de hulp bij de Watersnoodramp. Met militaire bootjes heeft hij destijds geholpen om mensen van zolder te halen. Het biljarten heeft hij nooit vaarwel gezegd. Sterker nog, volgend jaar mag hij weer een jubileum vieren. Dan is hij 40 jaar voorzitter van Biljartvereniging De Vossemeren. Dat Frans van Loenhout veel kan schrijven en vertellen, weten zijn kleinkinderen ook. Toen hij in Indonesië zat, hield hij een dagboek bij. Later heeft hij hier een map van gemaakt. Deze informatie is meermalen gebruikt voor schooltoetsen. Van Loenhout: “En ze hebben er ook nog goede cijfers voor gehaald.”

Ladies-Day bij NVTV

Burgemeester Het echtpaar werd op hun trouwdag bezocht door burgemeester Joseph Vos. “We hebben wel 1,5 uur met de burgemeester gepraat”, laat de heer van Loenhout weten. Als oud-gemeenteraadslid is dit wellicht niet vreemd. De heer van Loenhout was mede-oprichter van de toenmalige Werknemerspartij. Dat is later het CDA geworden. Mevrouw van Loenhout heeft zitten stralen tijdens het bezoek toen haar man met de burgemeester sprak. Het echtpaar heeft zoveel bloemen gehad dat ze het niet kwijt konden in hun beide huizen. Hun dankbaarheid is groot dat ze zoveel felicitaties mochten ontvangen.

Bezoek de ProefMei Markt

NIEUW-VOSSEMEER - In het jaar 2014 waarin de Nieuw Vossemeerse Tennis Vereniging 40 jaar bestaat, organiseerde de Ladies-day commissie op donderdag 15 mei haar eerste ladiesday. Hierbij streden de gehele dag 24 dames van diverse verenigingen uit de regio om de eer op de twee tennisbanen van NVTV. Ook op het mini-tennisveldje waar gespeeld werd met ouderwetse houten rackets en softballen werd onder grote

BERGEN OP ZOOM - Zondag 25 mei, van 11.00-18.00 uur, is de ProefMei Markt op de Grote Markt in Bergen op Zoom. De Grote Markt is dan omgetoverd tot een sfeervolle, culinaire markt met de lekkerste en meest bijzonder producten van de Brabantse Wal en Delta regio. Op de ProefMei Markt vind je in sfeervolle pagodetenten een keur aan aanbieders van (streek)producten, wijnen en gerelateerde producten, van kazen en vleeswaren tot bijvoorbeeld heerlijke oliën en visproduc-

hilariteit, fanatiek gestreden. Tijdens de middagpauze vond de uitgebreide lunch gretig aftrek, die geheel was verzorgd door de commissieleden zelf. En ook de diverse standjes met sportartikelen en snuisterijen die waren opgesteld, werden goed bezocht. En de pijnlijke spieren konden worden gemasseerd door een vaardige masseuse. Na de prijsuitreiking werd nog even nagepraat en mede door het goede weer kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde dag en krijgt dit evenement wellicht in 2015 een vervolg.

ten. Er zijn demonstraties en je kunt proeven en vooral ook kopen van al dat moois wat de Brabantse Wal en de Delta regio je te bieden heeft. Dat wordt thuis lekker nagenieten van ProefMei! Wijnmarkt Onderdeel van de ProefMei markt is de wijnmarkt, waar wijnwinkels/proeverijen uit de regio je de meest heerlijke wijnen aanbieden. Je huurt een glas en proeft bij de stands en neemt de lekkerste wijnen mee naar huis.

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 25 mei: 10.00u Ds. J.C. de Groot uit Dordrecht; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Donderdag 29 mei: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Gereformeerde kerk Dinteloord & Steenbergen Zondag 25 mei: 10.00u organist Hans den Hoed, predikant mevr. Ds T.Veldhuizen, Zundert Donderdag 29 mei: 10.00u Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in Steenbergen NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 23 mei: 19.00u H. Mis in De Vossemeren. Zondag 25 mei: 9.00u Woord Gebed – Communie viering met als voorganger p.w. Lenie Robijn. Misintenties: Annie Swagemakers en overl. familie; jgt. Maria en Adrianus Huijsmans-Kerstens; Toos Cools-

v. Geel; overleden leden van het koor ’n Eigen Wijs. Maandag 26 mei: 18.00u H. Mis Woensdag 28 mei: 19.00u H.Mis Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, op deze dag is er alleen een Eucharistieviering in de Gummaruskerk om 9.30u, celebrant pater Bertus v. Schaik. Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 9.00u dienst in de Protestantse Kerk, Voorstraat, Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992, hcvhmaalpad@home. nl. Voor informatie: J. Keijzer, tel. 0167502593. Zondag 25 mei: 10.00u eredienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat; Viering Heilig Avondmaal. Ds. J. de Bie uit ’s Gravenpolder. Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag 10.00u eredienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat; Ds. H. van het Maalpad.

STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@ opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Zondag 25 mei: ds. N. Sjoer, Apeldoorn Donderdag 29 mei Hemelvaart samen met Dinteloord: ds. W. Vermeulen, Bergen op Zoom St. Gummaruskerk Kerkdiensten: jaarcyclus A. Zaterdag 24 mei: 19.00u Woord- en Communieviering, pastor Lenie Robijn. Jgt. PAGINA 26

Kees Koolen. Zondag 25 mei: 9.30u pater Bertus v. Schaik. Jan en Toos v.d. Noort-Meesters; Jan en Nelly Léautaud-v.d. Bergh en zoon Jan; Maria v. Etten en overl. familie; Adrianus Cornelia Verbeek namens bewoners van de Tilleborgh; jgt. Alfons Verbeek (kruisje ophalen); Wilhelmina van WezelHermans; Fam. v. Wezel; Jacq Lanen Huijsmans. Maandag 26 mei: 18.30u Rozenhoedje; 19.00u Eucharistieviering; pastoor Hans v. Geel. Personalia: de overledenen, die wij in ons gebed gedenken, zijn: To v. Mechelen-v. Rooij; Dimphna Laurina Maria Michels; Dhr. Leonardus v.d. Muuren. In de meimaand wordt op de maandagavonden vooraf aan de eucharistieviering van 19.00 uur het rozenhoedje gebeden, aanvang 18.30 uur. De aanvangstijd van de zondagviering in de Gummaruskerk is 9.30 uur. Openingstijden parochiesecretariaat: van

maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30 uur. Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-10.30 uur in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15 t/m 11.30 uur of via de website. RK Vredeskerk Zaterdag 24 mei: 19.00u Eucharistieviering; 6e zondag van Pasen; voorganger Pastoor H. v. Geel; zang Vredeskoor; wij gedenken: jgt. Joke v. Opdorp-de Jong, Piet Brouwers. Woensdag 28 mei: 9.30u Woord- en Communieviering in de Vonk; voorganger pw L. Robijn. Donderdag 29 mei Hemelvaart: 9.30u Eucharistieviering in de Gummaruskerk; voorganger Pater B. v. Schaik.


Jan Jochems HANDEL

Where retail comes to life

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

HEMI bv, gevestigd te Tholen, is een internationale winkelinrichter, opgericht in 1968, die zich gespecialiseerd heeft in de inrichting van grootwinkel-bedrijven als Blokker, Bruna, HEMA, Intertoys, M&S mode Mediamarkt en Primark, Philips en Praxis. Het leveren van een totaalpakket van ontwerp tot montage, maximale EHWURNNHQKHLGELMGHRSGUDFKWJHYHUHQGHĂ€H[LELOLWHLWYDQRQ]HPHGHZHUNHUV zijn bepalend voor ons succes. We werken vanuit een diepgaande kennis van de opdrachtgever en denken in professionele totaalconcepten. HEMI bv heeft al jarenlang een gevestigde naam en reputatie in de professionele internationale markt. Om ons succes verder uit te breiden zijn wij op zoek naar‡

$&&28170$1$*(51(:%86,1(66‡

,1.23(5‡

$66,67(17352-(&7/(,'(5‡

%8,7(1',(1670217$*(0('(:(5.(56‡

&+$8))(850217(85

Voor verdere informatie raadpleeg onze internetsite www.hemi.nl

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Betonarbeiders Brecht (BelgiĂŤ)

Wij zoeken ervaren en gemotiveerde betonbekisters voor kelderbouw en specialisten voor storten en vlinderen betonvloeren. Voor Alfa Beton in Brecht (B). ‡ Ervaring vereist ‡ Vrachtwagenrijbewijs C en ervaring met mobiel kraanwerk/ betonpomp pluspunt. Mail: info@alfabetonvloeren.be Telefoon: +32 47 49 69 040

Vakmensen gezocht! Succesvol eigen

*HwQWHUHVVHHUG" Stuur uw CV met motivatie naar HEMI bv, t.a.v. W. Goorden, Postbus 59, 4690 AB Tholen, of per mail naar wgoorden@hemi.nl.

klusbedrijf starten. www.devakman.info

Technisch commercieel medewerker binnendienst Bedrijf: AVN Slijpmaterialen B.V. is actief op het gebied van diverse hoogwaardige slijpmaterialen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van technisch advies en het leveren van de verschillende producten. Door samenwerking, ervaring, flexibiliteit en innovatie te combineren worden er praktische oplossingen gecreÍerd. Onze klantenkring bestaat o.a. uit industriÍle slijperijen, hardmetaalverwerkende industrieÍn, gereedschapmakerijen, producenten van gereedschappen, gereedschapslijperijen, machinefabrieken, fijnmechanische industrieÍn, keramiekverwerkende bedrijven, productiebedrijven, technische handelsondernemingen. Momenteel zijn we nog gevestigd in Roosendaal, maar medio oktober gaan we verhuizen naar industrieterrein Oude Molen in Halsteren. Functie: Als technisch commercieel medewerker binnendienst bent u verantwoordelijk voor het telefonische contact met de klanten, orderaanname, maken van offertes en calculaties. U onderhoudt contacten met buitenlandse leveranciers, verzorgt prijsaanvragen. Ook maakt u technische tekeningen t.b.v. aanvragen en verantwoordelijk voor het onderhoud van het tekeningenbestand. Tevens zorgt u voor ondersteuning van de buitendienst. Na een gedegen interne opleiding geeft u technisch advies aan klanten. Profiel: - Goede kennis van MS-Office - Kennis van Unit4 – Multivers is een pre - Schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal is vereist; kennis van Frans is een pre - Goede communicatieve vaardigheden - MBO-opleiding in technische richting of affiniteit met techniek Aanbod: Wij bieden u een boeiende functie in een flexibele organisatie met een informele open werksfeer. U krijgt een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en de kans u te ontwikkelen in groeiend bedrijf. U kunt uw schriftelijke sollicitatie sturen naar: AVN Slijpmaterialen B.V., t.a.v. mevrouw M. Berentsen, Hogerwerf 7, 4704 RV Roosendaal.

Metaalwerken Bergen op Zoom BV is een internationale onderneming met een uniek machinepark en 100 enthousiaste en betrokken medewerkers. Onze specialisaties zijn; engineering, plaatbewerking, poedercoaten en assemblage. We leveren zowel onderdelen als complete machines HQDSSDUDWHQYRRUGLYHUVHPDUNWHQ:LM]LMQYROOHGLJ,62JHFHUWL¿FHHUG Metaalwerken Bergen op Zoom BV is te karakteriseren als dynamisch en innovatief en geldt binnen de branche als zeer geavanceerd. Wij zijn op zoek naar ervaren technisch geschoolde collega’s voor de functies:

‡3URJUDPPHXUYRRUGHODVURERWLQVWDOODWLHV MBO WTB plus ervaring Mig en Tig lassen

‡0HGHZHUNHUVYRRUGHODVURERWLQVWDOODWLHV MBO WTB plus ervaring Mig en Tig lassen ‡3RHGHUFRDWHU Door middel van poedercoaten metaalproducten voorzien van een beschermende laag. (ervaring noodzakelijk). ‡ .ZDOLWHLWVFRQWUROHXU Voor controle van gecoate producten met name visueel, laagdikte en verpakking volgens voorschrift. ‡ .ZDOLWHLWVFRQWUROHXUMBO niveau plus ervaring in productietechnische metaalomgeving. Heeft u interesse? Stuur of mail dan een gemotiveerde brief met cv naar personeelszaken@bozgroup.eu Telefoon: 0164-240910. Zie voor meer informatie onze website www.bozgroup.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Werk je graag in dagdienst? Hou je van aanpakken?

Werk je liever bij een klein bedrijf? Dan zoeken wij jou!

Crealis is onderdeel van het internationale familiebedrijf Dehon. In Bergen op Zoom heeft Crealis o.a. een magazijn en productieafdeling voor de opslag, sortering, het mengen en afvullen van diverse koelgassen. Veilig en kwaliteitsbewust werken staat hoog in het vaandel. Het team van Crealis bestaat uit 14 personen. Crealis in Bergen op Zoom heeft momenteel een fulltime vacature voor een :

MAGAZIJNMEDEWERKER Je taken zijn o.a. - inname, opslag, overpakken en verzenden van goederen - het opmaken van de transportdocumentatie - de voorraadadministratie (AS-400) Heb je: HHQJHOGLJKHIWUXFNHQ9&$FHUWLÂżFDDW - ervaring met het werken met gevaarlijke stoffen, ADR, MSDS - ervaring met logistieke software voor het magazijn - opleiding minimaal vmbo niveau, bij voorkeur mbo 2 logistiek medewerker Kun je: - zelfstandig de goederenstroom afhandelen - transportdocumentatie opmaken - op korte termijn beginnen - nauwkeurig werken - in goed Nederlands communiceren Ben je woonachtig in of rond Bergen op Zoom en voldoe je aan deze functie-eisen? Dan nodigen wij je uit te solliciteren, voor 1 juni 2014. Je kunt je brief met motivatie en CV sturen naar Crealis Nederland B.V. t.a.v. Anja Balink, Van Konijnenburgweg 84, 4612 PL Bergen op Zoom. Of mail naar abalink@climalife.dehon.com. Voor functie-inhoudelijke vragen kun je bellen met Arwin van Dijk, productiemanager, tel. 0164 212845. Meer bedrijfsinformatie vind je op de website van www.crealis.dehon.com Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


D

E

WK

e2

BO

01

4

TIS U kunt GRA ia meedoen v ode.nl b t e n r e t n i . www

ul o p voetbal

DOE MEE EN SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN! Doe kosteloos mee aan het leukste poulespel voor het WK 2014 en scoor een prachtige prijs!! HD LED TV 32 Inch t.w.v. â‚Ź 249.-

1x

Expert Roosendaal

Kijkt u ook zo uit naar het wereld kampioenschap voetbal in juni? Meedoen aan de voetbalpoule van de Bode - bekend van het vorige EK en WK - maakt de voorpret groter en de spelbeleving intenser. Meedoen kost niets! In samenwerking met de adverteerders op deze pagina is een aanlokkelijk prijzenpakket samengesteld. Om kans te maken op een van die mooie prijzen moet u zo goed mogelijk de uitslagen van het WK voorspellen.

HD LED TV 32 Inch t.w.v. â‚Ź 249.-

1x

TOSHIBA 32W1333DG

s 32 inch HD LED TV

s 32 inch HD LED TV

s USB en HDMI

s USB en HDMI

s Zeer brede kijkhoek

s Zeer brede kijkhoek

s Ziggo gecertiďŹ ceerd

s Ziggo gecertiďŹ ceerd BIJ U THUIS INMETEN!

Roosendaal Nieuwe markt 66 c, (0165) 533987 www.facebook.com/roosendaal.expert

Korte Geere 11 s-IDDELBURGs WWWJINCOPTIEKNLsINFO JINCOPTIEKNL

Etten-Leur, Winkelcentrum 25, (076) 5020672 Gemakkelijk parkeren in de parkeergarage van het winkelcentrum Eigen technische dienst, met service aan huis *Actie is geldig van 14 april t/m 15 juni 2014.

Massief Eiken Lectuurbak t.w.v. â‚Ź 135.-

Gastelseweg 31 Roosendaal Tel: 0165 569457 www.wooncenterroosendaal.nl

2x

Jinc Optiek

s DVB-T en DVB-C +CI

s DVB-T en DVB-C +CI

1x

1x

Expert Etten-Leur

TOSHIBA 32W1333DG

Adidas Zonnebril t.w.v. â‚Ź 205.-

Gietijzeren waterketel t.w.v. â‚Ź 130.-

1x

McCulloch T26CS Motortrimmer t.w.v. â‚Ź 139.-

6x

Waardebon t.w.v. â‚Ź 50.-

1x

Waardebon t.w.v. â‚Ź 250.-

H. van der Gun verkoop & reparatie Kade 1 I 4731 KR Oudenbosch I Tel. 0165 312502

w w w. h v a n d e r g u n . n l

2x

Waardebon t.w.v. â‚Ź 100.-

OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

Gietijzeren waterketel 2 liter - merk Morsø Voor op gesloten houtkachel Ook leuk als decoratie DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN!

2x

4 Indoor skydivesessies t.w.v. â‚Ź 99.50

Spinveld 31, 4815 HR Breda Tel 076 522 62 00

2x

Maandkaart pistetoegang t.w.v. â‚Ź 99.50

Sebrechts zonwering Gibsonstraat 9, 4651 SW Steenbergen T: 0167 - 567018 info @ sebrechts.nl www.sebrechts.nl

Openingstijden: Ma 13.00-17.00 uur Di t/m Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur

HOE WERKT DE WK-POULE? Het spel is verdeeld over twee fases: Fase 1: de groepsfase U voorspelt de uitslagen van alle groepswedstrijden U kiest 4 topscorers voor de groepsfase De deadline voor fase 1 is gelijk de start van het toernooi: donderdag 12 juni 2014 om 22.00 uur

Fase 2: de knockoutfase U voorspelt per ronde welk land doorgaat naar de volgende rondes U kiest 4 topscorers voor de knockoutfase

$E3TOK 2OOSENDAALs4  

Baanvelden 13, Rucphen T. 0165 - 34 31 34 Zeelandlaan 3, Terneuzen T. 0115 - 64 13 00 www.skidome.nl

De deadline voor fase 2 is gelijk aan de start van de eerste wedstrijd van de 1/8-ďŹ nale: zaterdag 28 juni 18.00 uur

Dsb 20140521