Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

W O E N S D R E C H T S E

14 MEI 2014 WEEK 20

Uitgeverij

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AUTO’S

AA

Zundert

I

076

SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

EVENEMENTEN AFGESNEDEN VAN STROOM

Te l .

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

DVW 1 IS KAMPIOEN EN PROMOVEERT

Van Agtmaal bij alle dorpsplatforms

OVO wil opzet kermis veranderen

WOENSDRECHT - Jeffrey van Agtmaal wordt de wethouder die alle openbare vergaderingen zal gaan bijwonen van de verschillende dorpsplatforms in de gemeente Woensdrecht. Bij het vorige college was het college verdeeld over de verschillende platforms. Vic Huijgens nam deel aan de vergaderingen in Woensdrecht, Anton van der Wijst woonde de vergaderingen van het dorpsplatform Hoogerheide voor zijn rekening, Martin Groffe ging naar Putte en de burgemeester naar Ossendrecht. In de nieuwe opstelling worden alle openbare vergaderingen bijgewoond door Van Agtmaal met de burgemeester als vaste vervanger.

OSSENDRECHT - De ondernemersvereniging Ossendrecht wil de opzet van de jaarlijkse kermis graag aanpassen. Dit is mogelijk omdat de ondernemersvereniging samen met de stichting buurtschappen en het dorpsplatform de verantwoordelijkheid heeft gekregen van de gemeente om de kermis te organiseren. Adri Sebregts, voorzitter van de OVO, geeft aan dat er dit jaar nog niet veel veranderd maar dat ze graag zouden zien dat de kermis volgens jaar op vrijdag begint en op maandag is afgelopen in plaats van zaterdag tot dinsdag. “We gaan daarnaast in gesprek met de kermisexploitanten om eens wat andere attracties weg te zetten”, aldus Sebregts

Skatebaan aangelegd aan Beukendreef

Nieuwe organisatie avonddriedaagse

PUTTE - Aan de Beukendreef in Putte is een skatebaan aangelegd voor jongeren in het dorp. Deze hadden een signaal afgegeven dat er de behoefte was om te skaten waarna op 27 februari een moties van de fracties AKT, ABZ en de Onafhankelijke Fractie Konings werd aanvaard door de gemeenteraad. De raad stemde voor de realisatie van een tijdelijke skateplek in Putte. Er worden aan de baan aan de Beukendreef ook bankjes en vuilnisbakken worden geplaatst. Er zijn afspraken gemaakt met de buurtbewoners en de jongeren dat ze zelf zorgen dat de plek netjes blijft. De prullenbakken zullen door de gemeente worden geleegd.

Hoogerheide pakt tweede plek derby HOOGERHEIDE - In de tussenstand van de dorpenderby is Hoogerheide geklommen van de vierde naar de tweede plaats. Bij de vorige tussenstand was het dorp juist van het podium afgestoten door Mill. Op deze manier ligt de dorpskern uit de gemeente Woensdrecht weer op koers voor een subsidie van minimaal 7500 euro voor de derde plaats, 12.500 euro voor de tweede plaats en maarliefst 25.000 euro voor de eerste plek. Met de Dorpen Derby wil RSC Zuidwesthoek een wielerbaantje aanleggen en een vervolg geven aan de scholencompetitie veldrijden. Stemmen kan nog altijd op Hoogerheide via www.brabant.nl/ dorpenderby.

PUTTE - Op het Douaneplein in Putte vond zondag het traditionele eendenrijden plaats, de Putse variant van het in de grensstreek populaire ganzenrijden. De winnaar, ook wel eendenkoning, is degene die als eerste de kop van de eend heeft weten te pakken. De koning van vorig jaar laat zien hoe het moet . FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

Financiële cijfers over 2013 en deels 2014 zijn bekend

Negatief en positief voor gemeente WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht heeft het jaar 2013 financieel gezien met een positief resultaat af weten te sluiten. Dat bleek tijdens de persbijeenkomst in het gemeentehuis van Woensdrecht. Tijdens deze bijeenkomst werden de jaarstukken over 2013 en de 1e bestuursrapportage over 2014 gepresenteerd. DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Het positieve eindresultaat komt neer op 1.572.658 euro. Dit positieve resultaat is vooral het gevolg van enkele financiele meevallers van zowel incidentele als mogelijk structurele aard. Volgens wethouder Martin Groffen is een incidentele financiële meevaller het eerder opheffen van De Hoef CV/BV. “Voor 2013 levert dit een financieel voordeel op van 785.000 euro. Ook laten de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein een ander beeld zien dan van tevoren was begroot. Er is een hogere uitkering gekomen vanuit het Rijk vanuit de BUIG-budgetten (Bundeling van Uitkerin-

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

gen Inkomensvoorziening aan Gemeenten), wat een meevaller van 443.000 euro met zich meebrengt. Ook is er minder aanspraak gedaan op uitkeringsbudgetten, waardoor 347.000 euro minder is uitgegeven. Voor een aantal van de nu nog incidentele baten geldt dat onderzocht wordt of deze echt incidenteel van aard zijn of mogelijk van structurele aard, waardoor de gemeente in de toekomst de cijfers verder kan aanpassen.” Conclusie Hoewel er een positief resultaat is gerealiseerd over 2013, kan volgens de wethouder nog niet direct geconcludeerd worden

dat de gemeente Woensdrecht over een betere financiële huishouding beschikt. “Dat komt omdat het positieve eindresultaat grotendeels door incidentele meevallers is veroorzaakt. Wel staan we er beter voor ten opzichte van 2012, maar de conclusie is nog niet dat de financiële situatie structureel verbeterd is.” Het overschot over 2013 wordt volgens de wet- en regelgeving overgeheveld naar de post algemene reserve. Door het overschot beschikt de gemeente Woensdrecht wel over een verbeterd weerstandsvermogen. Omdat de gemeente nog altijd een bezuinigingsopdracht moet voltooien, is het overschot dan ook zeer welkom. vervolg zie elders in deze Bode

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

PUTTE - De avonddriedaagse in Putte krijgt vanaf dit jaar een nieuwe organisatie. Vanaf heden neemt de personeelsvereniging van de brandweer Putte de organisatie voor zijn rekening en niet meer de bouwclubs ‘Is Da Wa’ en ‘Wij Wok’. Volgens Bart Minnebach, mede-organisator van de driedaagse, blijven er nog wel een aantal mensen van de voormalige organisatie betrokken bij het wandelevenement. “We willen graag zorgen dat de traditie van de driedaagse behouden blijft. Het is nog maar een aantal jaar geleden dat het is opgezet en het zou jammer zijn als het nu alweer verloren zou gaan”, zegt Minnebach.

Twee aanhoudingen bij politiecontrole HOOGERHEIDE - Bij een grote controle door de politie en de belastingdienst op de Scheldeweg in Hoogerheide en op de Van Beethovenlaan in Roosendaal zijn vrijdagavond twee mensen aangehouden, verschillende boetes uitgedeeld en 15.788 euro aan belastingschuld geïnd. Er zijn verschillende wapens en voertuigen in beslag genomen. Bij de controle werden kentekenplaten gescand. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Een inzittende van een busje bleek nog een celstraf van 34 maanden uit te moeten zitten voor een inbraak en het doorrijden na een aanhouding. De Belastingdienst nam in totaal zeven voertuigen in beslag.

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

De Woensdrechtse Bode is de enige weekkrant boordevol onafhankelijke redactie in de gemeente Woensdrecht. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws uit de gemeente.

Sint Lucasplein, 4631 LH Hoogerheide elke woensdag 10.00-16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

ZATERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Kijk voor ons woningaanbod op pagina 2

11:00 tot 13:00 uur*

www.internetbode.nl Woensdrechtse Bode best gelezen krant in gemeente Woensdrecht

Inwoners Woensdrecht lezen massaal de Bode Geen enkel nieuwsblad in de gemeente Woensdrecht wordt zo goed gelezen als de Woensdrechtse Bode. 98 Procent van de inwoners van de gemeente Woensdrecht leest de Bode voor nieuws en informatie over zijn of haar leefomgeving. * bron burgerenquête gemeente Woensdrecht 2014

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14 *

Kijk voor meer informatie op onze website www.lensink-advocaten.nl Burg. van Hasseltstraat 50a - Bergen op Zoom - Tel. 0164-241650

4631 NH Hoogerheide

www.wswoensdrecht.nl


WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Daar kun je op bouwen! Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl Uiterste inleverdatum woonkeuzebon: dinsdag 20 mei 2014, uiterlijk 12.00 uur

HOOGERHEIDE Bleriotlaan 30 eengezinswoning

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

leeftijd : vanaf 18 jaar type huishouden : 2-persoonshuishouden

leeftijd : vanaf 18 jaar type huishouden : 2-persoonshuishouden

leeftijd : vanaf 18 jaar type huishouden : 2-persoonshuishouden eenoudergezin

leeftijd : bij voorkeur vanaf 55 jaar type huishouden : 1-persoonshuishouden 2-persoonshuishouden

Inkomen min. € 34678,- / max. € 43600,-,Doelgroep : doorstromers / starters doorstromers gaan voor starters Huurtoeslag mogelijk

Inkomen maximaal € 34678,Doelgroep : doorstromers / starters doorstromers gaan voor starters Huurtoeslag mogelijk

Inkomen maximaal € 34678,Doelgroep : starters / doorstromers starters gaan voor doorstromers Huurtoeslag mogelijk

Inkomen maximaal € 34678,Doelgroep : doorstromers / starters doorstromers gaan voor starters Huurtoeslag mogelijk

Voor meer informatie en plattegronden zie onze website

B

De Jasmijn 23 eengezinswoning

HOOGERHEIDE Hof van Holland 12 appartement achterzijde incl. parkeerplaats Huur per maand € 840,servicekosten € 60,beschikbaar in overleg opp. woonkamer 29,3 m2 aantal slaapkamers 2 huurprijs parkeerplaats € 70,leeftijd : vanaf 23 jaar type huishouden : 1-persoonshuishouden 2-persoonshuishouden

Huur per maand € 699,00 serviceabonnement € 8,56 beschikbaar per 1 juli 2014 opp. woonkamer 24 m2 aantal slaapkamers 4

De Berk 21 eengezinswoning

HOOGERHEIDE

C

Huur per maand € 659,00 serviceabonnement € 8,56 beschikbaar per 1 juli 2014 opp. woonkamer 30 m2 aantal slaapkamers 4

Aalbersestraat 92 appartement 1ste etage

C

Huur per maand € 659,00 serviceabonnement € 8,56 beschikbaar medio juni 2014 opp. woonkamer 30 m2 aantal slaapkamers 4

Huur per maand € 381,61 servicekosten € 26,30 beschikbaar per heden opp. woonkamer 17,5 m2 aantal slaapkamers 1

TYPE HUISHOUDEN TABEL B

GROEP WONINGZOEKENDE TABEL A Groep woningzoekende Starter Doorstromer Urgenten

A

Selectie op hoogste leeftijd langste woonduur laagste inschrijfdatum

Controle via

Type huishouden

Samenstelling huishouden

indentiteitsbewijs rijbewijs + uittreksel basisadministratie inschrijving

1-persoonshuishouden

1 pers. van 18 jr. of ouder, geen partner of inwonenende kinderen

Inkomenstoets: Bepalend is het belastbaar huishoudinkomen per jaar. Het inkomen wordt gecontroleerd via het meest recente IB-60 formulier (aan te vragen via de Belastingdienst, 0800-0543). Voor nadere bepaling van het inkomen kunnen salarisstroken jaaropgaven enz. dienen.

2-persoonshuishouden

2 pers. van 18 jr. of ouder, partnerrelatie of fiscaal partnerschap plus eventueel inwonenende kinderen

1-oudergezin

1 persoon van 18 jr. of ouder plus tenminste 1 inwonend kind

VERANTWOORDING TABEL C

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide Tel 0164 - 613313 E-mail: info@wswoensdrecht.nl

Geb. datum/ woonduur/ inschr. datum urgenten Geb. datum 7 juli 1987 Woonduur 29 september 2011 Woonduur 7 mei 2012 Geb. datum 11 augustus 1959 inschrijfduur 13 september 2013 Geb. datum 1 juli 1943 Woonduur 13 november 2012 Woonduur 22 juli 2010

Wie Starter Doorstromer Doorstromer Starter Urgenten Starter Doorstromer Doorstromer

Adres verhuurde woning Oostlaan 53 te Hoogerheide Mgr. v. Mensstraat 53 te Woensdrecht De Wilg 11 te Hoogerheide Mgr. v. Mensstraat 16 te Woensdrecht Suijkerbuijkstraat 21 te Hoogerheide Dokterstraat 34 te Ossendrecht Bleriotlaan 22 te Hoogerheide v. d. Dilftstraat 2 te Hoogerheide

Aantal ontvangen reacties 11 22 28 20 27 08 24 20

Bezichtiging: De woning kan pas bezichtigd worden als deze schriftelijk aan u is aangeboden.

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ONDER

ZONNEPANELEN

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

HUUR

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

LEASE

SUNRISE NN ZO EPANELEN 260 WATTPIEK

j Ook voor u hebben wi g! sin los op re een betaalba

KOOP

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie. BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.

UÊ6 ,11,Ê UÊ 8 - Ê

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

SKILLS? PASSIE? TEAMPLAYER? ƧDŽ1ƳDŽ.NJ1ǀǏ-*ƺƣDŽ*.NJǕƴǏ60(7ƯƵ8

KAPSTER GEZOCHT

UÊ6 ,""* UÊ" ,"1

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Bouw-Vak Bouwshop 

TER UITBREIDING VAN ONS TEAM SOLLICITATIE VOORZIEN VAN FOTO EN CV AAN: Impuls, Rembrandtstraat 5, 4625 CA, Bergen op Zoom OF impulsiris@hotmail.com

De goedkoopste verf in de regio !!!! Poortweg 8 4613 BW Bergen op Zoom T 0164-254680 www.bouw-vakbouwshop.nl (webshop) info@bouw-vakbouwshop.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten


ACTUALITEIT

Alleen evenementen die georganiseerd worden door de gemeente krijgen nog stroom

Evenementen mogen geen stroomkasten meer gebruiken WOENSDRECHT - Organisatoren van evenementen in de gemeente Woensdrecht mogen geen gebruik meer maken van stroomkasten. Organisaties die de afgelopen maand bij de gemeente, zoals gebruikelijk, om een sleutel gingen van een stroomkast kregen deze echter niet mee. De oorzaak is volgens Wil de Jong, lid van het dorsplatform Huijbergen en (mede) organisator van verschillende buiten evenementen, de ijsbaan in Hoogerheiden. Deze heeft voor duizenden euro’s elektriciteit verbruikt en dat wil de gemeente niet meer. DOOR MERIJN SITSEN In Woensdrecht staan er de komende maanden verschillende jaarmarkten, kermissen en andere festiviteiten gepland. En allemaal zullen ze, tot op zekere hoogte, elektriciteit nodig hebben. Dit gaat volgens De Jong echter de nodige problemen opleveren want de gemeente geeft alleen nog maar de sleutels van een stroomkast als ze het evenement zelf organiseren. Overlast Het alternatief voor het gebruik van een stroomkast is vaak duur en levert veel overlast op. Er moet dan al snel een aggregaat ingehuurd worden en dit kost volgens De Jong duizenden euro’s. Daarnaast zorgen deze apparaten voor veel geluidsoverlast. “Veel buurtbewoners zullen niet vrolijk worden als er een hele dag een aggregaat naast de deur staat te brommen”, zegt het lid van het dorsplatform Huijbergen. Hij voegt daar nog aan toe dat de inzet van dergelijke apparaten niet milieuvriendelijk is. Een aggregaat loopt op diesel en dat is behoorlijk schadelijk voor het milieu.

Problemen Al deze extra kosten en overlast kunnen volgens Wil de Jong wel eens de nodige problemen opleveren voor evenementen. “De hoge kosten die bij een alternatieve stroomvoorziening komen kijken zouden wel eens veel evenementen de kop kunnen kosten”, aldus het lid van het dorpsplatform. Geschrokken Wethouder Jeffrey van Agtmaal is behoorlijk geschrokken van de maatregel. Tijdens zijn aanwezigheid bij de vergadering van het dorpsplatform van Huijbergen beloofde hij de situatie nader te gaan onderzoeken.

‘We moeten ergens de streep trekken’ “De maatregel mag absoluut niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de verschillende kernen”, aldus de wethouder. Hij doelt daarmee op de verschillende evenementen die georganiseerd worden. De gemeente wil namelijk niet dat deze in

Een aggregaat zorgt voor veel milieu- en geluidsoverlast.

de problemen komen en gaat op zoek naar een tussenoplossing. Gemeentewoordvoerder Sharan Kok geeft aan dat de opzet van de gemeente is om met name de kleine evenementen gewoon toegang te geven tot deze stroomkasten.

De organisatoren van deze evenementen hoeven zich dus geen zorgen te maken volgens haar. Ze voegt daar wel aan toe dat er wel gekeken gaat worden naar festiviteiten die veel stroom gebruiken. “We gaan ergens

FOTO MERIJNSITSEN.NL

de streep trekken”, legt ze uit. Het is nog niet duidelijk of dergelijke grootverbruikers dan wel over moeten gaan tot het inhuren van een aggregaat of een bijdrage moeten betalen aan de gemeente voor het gebruik van elektriciteit.

Dartkampioenen in Woensdrecht

DVW 1 is kampioen en promoveert HOOGERHEIDE - Wie weleens kijkt naar darten op televisie, ziet grote namen als Raymond van Barneveld en Mi- Dart Federatie, maar dit jaar deden ze daar en leuk seizoen achter de rug. “De eerste chael van Gerwen voorbij komen. Maar dichterbij, in de eigen gemeente, zitten sinds 7 mei ook een aantal grote nog een schepje bovenop. Na slechts 1 helft hebben we echt heel goed gespeeld, seizoen in de 2e divisie doorgebracht te de tweede helft verliep wat wisselvalliger, namen. DVW 1 is namelijk kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e divisie in het darten. DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Brian Dignum, Ronald van Oers, Wesley

Hendrick, Kevin Somers, Pascal Bogaard en Twan Koning zijn namens hun team DVW 1 (Dart Vereniging Woensdrecht) ge-

kroond tot divisiekampioen in de 2e divisie. Vorig jaar promoveerden ze al van de 3e naar de 2e divisie van de Roosendaalse

hebben, mag DVW 1 volgend seizoen aan de bak in de 1e divisie! De volgende trede op de ladder is de (landelijke) Eredivisie van het darten. Hun officiële kampioenswedstrijd speelden ze tegen Corona D uit Steenbergen. Een punt was voldoende voor het officieel binnenhalen van de titel en de promotie, maar het team deed nog steeds de uiterste best. Corona D werd met 7-3 verslagen. Al in de eerste partij werd het winnende punt behaald.

‘DVW 1 is het paradepaardje’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO: José van der Wegen

www.internetbode.nl

DVW 1 krijgt uiteraard bloemen voor de geleverde prestaties

Voorsprong Volgens Fabiënne de Windt, voorzitter van Dart Vereniging Woensdrecht, bestaat het team DVW 1 uit darttoppers. “Het zijn mannen die allemaal op relatief hoog niveau hebben gedart, sommige teamleden zelfs met Michael van Gerwen. Ze zijn een paar jaar geleden weer gaan darten in een team en zijn vorig jaar vanuit de 3e naar de 2e divisie gepromoveerd en nu dus al gepromoveerd naar de 1e divisie.” De vereniging is uiteraard erg trots op haar kampioensteam en zette de leden al direct in het zonnetje door ze een mooie bos bloemen te overhandigen in het kader van de promotie en het kampioenschap. Volgens captain Brian Dignum en co-captain Ronald van Oers heeft DVW 1 een goed

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

maar door onze goede eerste helft hebben we genoeg voorsprong opgebouwd om te promoveren en kampioen te worden.” Dat goed spelen geen understatement is, blijkt ook wel uit de scores die het team behaalde: een winstpartij van 10-0 kwam regelmatig voor in het afgelopen seizoen! Reünie Dart Vereniging Woensdrecht heeft overigens nog meer teams naast DVW 1, dat natuurlijk wel het paradepaardje is op dit moment. Volgens Fabiënne de Windt telt de vereniging nu 3 teams met in totaal 23 leden. “Volgend jaar zullen we mogelijk 5 teams hebben en zo’n 30 leden, teams waarin zowel mannen als vrouwen kunnen meedoen. Dart Vereniging Woensdrecht bestaat in 2016 officieel 20 jaar en die 20 jaar hebben we zo’n 120 verschillende leden gehad. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van een reünie voor het jubileum. Alle mensen die nog items hebben uit het verleden of namen van oud-leden die wij helaas uit het oog zijn verloren, zijn welkom om deze informatie met ons te delen. Want wij zouden graag met al onze leden en oud-leden dit jubileum vieren.” Contact zoeken met de vereniging kan via drie wegen: e-mail: DartVerenigingWoensdrecht@hotmail. nl; internet: www.dart-vereniging-woensdrecht.nl en facebook: www.facebook. com/DartVerenigingWoensdrecht.

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.


van Nederland

KARWEI Hoogerheide Zaterdag 17 mei de hele dag feest!

Zaterdag 17 mei 2014

15% KORTING op alles!* *Niet op aanbiedingen

Per m2

Mette

Olaf

Elsa

12.99 OP ZATERDAG 17 MEI

99

7.

Nils

Bente

Laminaat Functioneel en vriendelijk Met voelbare houtstructuur. Verkoop per pak (ca. 2.4 m²). 15 jaar fabrieksgarantie.

N289

AAN

AN

BUNKERBA

BUNKER BA AN 9

VE NN

A

EK EN S

EIL

TR A

AT

N28

SCHELDEWEG

WEG

KOOI

EF

NDRE

IJL

EWEG

ERGS

HUIJB

AA

N

BUITE

AB D

BUNKERBAAN BUNKERBAAN

HTSEWE G OSSEND REC

G

EG

WE WATT

EW

WEG

TS

EDISONWEG

PU

ENWE

MIDD

AMPÈREWEG

EG

HUIJBERGSEWEG

POSTWEG

SCHELDEW

N289

VOLT

EG DENW

MID

G

HOOGERHEIDE

KARWEI Hoogerheide Middenweg 9 4631 ST Hoogerheide Telefoon 0164-610288

KARWEI Hoogerheide is uitgeroepen tot Beste KARWEI van Nederland. Dat vieren we op zaterdag 17 mei met korting en scherpe aanbiedingen. Ook ontvangt iedere betalende klant gratis petunia’s t.w.v. €1.49. Maximaal 1 tray per klant. OP=OP!

9-9

Openingstijden: Elke werkdag van Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur Zondag van 12.00 tot 17.00 uur


ACTUALITEIT

“Om te voorkomen dat ik in een trui zou gaan, besloten ze het me maar te vertellen”

Column

Stan Verhaert (65) uit Ossendrecht krijgt Koninklijke Onderscheiding OSSENDRECHT - Op 25 april jongstleden werden er vijf inwoners van onze gemeente verblijd met een Koninklijke Onderscheiding. Één van hen was Stan Verhaert uit Ossendrecht. Bijzonder aan zijn lintje was dat hij deze niet uit handen van onze eigen burgemeester Steven Adriaansen kreeg, maar van niemand minder dan minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie in Den Haag.

Eugène de Kok

Eurosceptisch? Sceptisch waren Albert Verlinde en andere zogenaamde muziekkenners over het songfestivalliedje van Ilse de Lange en Waylon. Heeft u ze nog gehoord na zaterdag? Sceptisch zijn de zestien miljoen bondscoaches over de kansen van Nederland op het wereldkampioenschap in Brazilië. Sceptisch was de nieuwe regering van Oekraïne over het pompeuze bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan een militaire parade op de Krim, afgelopen vrijdag. Sceptisch ben ik over de regelfetisjisten van de Europese Unie die het leven in de lidstaten tot op detailniveau willen bepalen, de miljarden euro’s die als steun naar Spanje zijn gegaan, terwijl daar voetbalclubs met megaleningen van wankele banken tientallen miljoenen euro’s voor matige spelers neerleggen, over Hans van Baalen in het europarlement en over de bakken met geld die zijn gemoeid met de niet uit te leggen, maandelijkse verhuizing van parlementariërs en ambtenaren van Brussel naar Straatsburg. Ben ik eurosceptisch? Misschien wel, maar koester ik dan ook sympathie voor een zogenoemde eurosceptische partij als de PVV? In de verste verte niet. Ik snap ook niet dat Wilders’ kornuiten als eurosceptisch door het leven gaan. ‘Brussel berooft ons van onze welvaart, ons geld, onze tradities en onze identiteit, en daarmee van onze toekomst’, zegt de PVV over de Europese Unie. Dat is de scepsis voorbij, lijkt me. Wilders’ partij verafschuwt Europa en zegt dat de gewone burger door eurofielen doodsbang wordt gemaakt over de gevolgen van de door hem gewenste Nexit. Stoppen met Europa en zelfstandig verder gaan is het enige punt in het Europese PVV-programma. Waarom doe je dan mee aan de Europese verkiezingen? Waarom stuur je een handvol gelukszoekers naar Brussel, die tussen de 8000 en 9000 euro per maand verdienen, terwijl hun doel is om zo snel mogelijk te stoppen met de Unie en je dat allereerst op nationaal niveau moet regelen? Een lidstaat bepaalt volgens mij immers zelf of ze eruit stapt. Neem dan geen deel aan het Brusselse circus, blijf in Den Haag en probeer hier iedereen warm te maken voor jouw Nexit. Of ik sceptisch ben over de PVV in Europa? Ja, misschien ben ik de scepsis zelfs voorbij.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent José van der Wegen Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

De uitreiking van lintjes in een compleet andere setting in Den Haag. Stan Verhaert staat rechts naast minister Hennis-Plasschaert met acht andere gedecoreerden. FOTO PRIVÉBEZIT STAN VERHAERT

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 20 De oplossing van deze puzzel is in week 21 te vinden op www.internetbode.nl

Als een verrassing kwam het niet voor Stan dat hij op vrijdag 25 april naar Den Haag moest. “De mensen die de aanvraag hadden gedaan, hadden onderling al besproken hoe ze mij het beste mee naar Den Haag konden lokken. Ze zagen het echter uiteindelijk niet zitten om mij met een smoes mee te lokken, dus besloten ze om het maar eerlijk te zeggen, anders was ik gerust in een trui naar Den Haag gegaan.” Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en enkele vrienden werd hij die vrijdag keurig opgehaald met een bus van Defensie om naar Den Haag af te reizen en tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te worden benoemd. Meemaken Stan Verhaert kreeg zijn Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten binnen Defensie met name op het gebied van personeelsbeleid, maar ook vanwege zijn vrijwillige inspanningen

als vakbondsconsulent. “Eigenlijk heb ik nooit echt nagedacht over het feit dat ik voor mijn werkzaamheden weleens een lintje zou kunnen krijgen. De werkzaamheden die ik heb verricht, passen bij mij als persoon. Ik heb gemerkt dat mensen mij vaak zien als een vertrouwenspersoon en hun verhaal aan mij kwijt willen. Ook ben ik goed in het organiseren van dingen. Als arbeidsvoorwaardenadviseur en vakbondsconsulent komt dit goed van pas. Het is echter niet zo dat ik specifiek voor deze taken heb gekozen. Ik zeg altijd dat je zelf iets moet meemaken om er iets mee te kunnen doen. Ik kwam op een gegeven moment zelf in een conflict terecht en wilde voorkomen dat anderen hetzelfde mee moesten maken. Zo ben ik er in gerold en ben ik me er in gaan verdiepen.” Blijk van waardering Waar Stan precies zijn lintje aan te danken heeft, weet hij niet, maar hij heeft wel een vermoeden. “Ik denk dat het te maken heeft met de twee laatste reorganisaties

bij Defensie. De eerste reorganisatie ging over de samenvoeging van meerdere Defensieposten, de tweede ging veel verder, tot op landelijk niveau. Dit heeft in mijn ogen zeker bijgedragen aan het feit dat ik voorgedragen ben voor een onderscheiding.” Het initiatief voor de voordracht werd dan ook genomen door Defensie en vakbond Abvakabo, waar Stan werkzaamheden voor verricht. “Ik zie mijn onderscheiding als een blijk van waardering voor werk dat niet altijd voor iedereen zichtbaar was, maar ook niet altijd door iedereen gezien wilde worden. Ik heb het altijd zo goed mogelijk proberen te doen en denk nog steeds zo. Ik probeer altijd te handelen vanuit het algemeen belang, al help ik daarbij wel het individu.” Inmiddels is Stan gestopt met werken bij Defensie, maar voor de vakbond is hij nog steeds actief. “Ik doe het dan wel vrijwillig, maar vrijwillig is niet vrijblijvend. Ik ben dan ook nog gewoon twee dagen in de week bezig als vakbondsconsulent en belastingconsulent.”

‘Overschot van 890.000 euro gebruiken voor het sociale domein’

PvdA wil buffer sociale zaken WOENSDRECHT - De PvdA wil dat een gedeelte van de financiële meevallers gebruikt worden voor een reserve voor het sociale domein. Cees Jaspers, fractievoorzitter van de partij, geeft aan dat de meevallers voornamelijk voortkomen uit meevallers op sociale zaken als uitkeringen, minimabeleid en andere zaken. Omdat het volgens hem lastig te voorzien is wat de gemeente er aan kosten bij krijgt in de nabije toekomst, is het raadzaam om deze gelden te reserveren voor sociale zaken. DOOR MERIJN SITSEN Er komen steeds meer taken op het gebied van sociale zaken bij de gemeente te liggen. Zo gaat binnenkort bijvoorbeeld de participatiewet in werking en ook de wet passend onderwijs gaat de gemeente meer taken opleveren volgens Jaspers. Het is volgens hem nog niet helemaal duidelijk hoeveel kosten dit met zich mee gaat brengen. Risico’s De overgang gaat volgens de PvdA gepaard met de nodige risico’s. “Het is lastig om te voorzien wat al deze nieuwe taken nou precies gaan kosten”, aldus de fractievoorzitter van de partij. Hij geeft aan dat er op het gebied van sociale

© www.sudokusite.eu PAGINA 5

zaken nog helemaal geen reserve is opgebouwd en dat het met het oog op de nieuwe taken van de gemeente raadzaam zou zijn om een buffer op te bouwen. “Het nieuwe college heeft een wethouder aangesteld speciaal voor sociale zaken. Met het oog daarop kan ik me niet voorstellen dat ze ons voorstel niet steunen”, aldus Jaspers. Reserve Het is volgens Jaspers op dit moment de bedoeling van wethouder Groffen en het college om het totale overschot van 1,5 miljoen euro in de algemene reserve te storten. Dit zou volgens de fractievoorzitter van de PvdA betekenen dat geld dat eigenlijk voortkomt uit meevallers in het soci-

ale domein, gebruikt kunnen worden voor hele andere zaken als onderhoud aan wegen of andere voorzieningen. Als het aan de PvdA ligt wordt het gedeelte van de meevallers dat voortkomt uit het sociale domein alleen maar gebruikt om straks de klappen op te vangen als de gemeente meer taken krijgt van de rijksoverheid op sociaal gebied. “De overige 600.000 euro kan wat ons betreft wel gestort worden in de algemene reserve”, benadrukt Jaspers. Het voorstel van de PvdA wordt 15 mei ingediend in de opinieraad en 27 mei besproken in de gemeenteraad. Dan zal duidelijk worden of ook de andere politieke partijen in Woensdrecht graag zien dat de financiële meevallers gebruikt worden voor het sociale domein.


Kom naar buiten en ontdek het Brabantse WalHalla

Wedstrijdzwemmen

De Brabantse Wal Dag zondag 18 mei

Elise zwemt limietwedstrijd HOOGERHEIDE - Binnenkort starten voor de wedstrijdzwemmers weer de kampioenschappen. Op de Brabantse Kampioenschappen die de laatste 2 weekenden van mei worden gehouden in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion starten maar liefst 45 Hieronymuszwemmers en op de NJJK 2 weken later in het Sloterparkbad in Amsterdam zijn nu al 10 Hieronymuszwemmers zeker van een startbewijs. Afgelopen weekend was de laatste mogelijkheid om voor de Brabantse Kampioen-

schappen een limiet te zwemmen en om nog een tijdverbetering in het 50m bad te maken. Om alle zwemmers die dat wilden de kans te geven had Hieronymus zowel de 25m limietwedstrijd in Veldhoven geprogrammeerd als de 50m limietwedstrijd in Breda. De zwemmers konden de badlengte kiezen die past bij hun doelstelling. In Veldhoven kwam ook Elise van der Velden uit Hoogheide aan de start. Zwom 2 sprintafstanden: 50m vrije slag en 50m rugslag. Op beide afstanden wist ze haar inschrijftijd te benaderen.

KORTE BERICHTEN OSSENDRECHT Boekenmarkt/plantenmarkt: De boekenmarkt van de Protestantse Kerk in Ossendrecht is inmiddels populair, veel mensen zijn steeds weer verrast door het grote en diverse aanbod. Op zaterdag 17 mei is er van 11.00-16.00u weer een boekenmarkt. Er zijn heel veel kinderboeken aanwezig. Tijdens de boekenmarkt zijn nu ook allerlei plantjes te koop: Primula’s, Geraniums, Vlijtige Liesjes, maar ook allerlei kamerplanten. Voor het inleveren van boeken belt u Janneke de Jonge, 0164-674534 of j.jonge-blanksma@hetnet. nl ook kunt u ze vrijdagmiddag 16 mei brengen in de kerk.

Boogschieten op de Kraaijenberg.

BERGEN OP ZOOM - De zesde editie van de Brabantse Wal Dag in samenwerking met o.a. Brabants Landschap zit vol met nieuwe elementen en een record aantal deelnemers. Een overvol programma maar bovenal interactief. Er is wat te doen op 18 mei! En waar? Op Landgoed Mattemburgh, Hildernisse, Boerke Bogers en de Kraaijenberg. Nieuw op het programma is o.a. de deelname van Vliegbasis Woensdrecht. De E-one zal demonstraties geven en om het uur vertrekt er een bus vanaf landgoed Mattenburgh naar de vliegbasis voor een bustour. Een unieke kans om de vliegbasis te bezoeken. Op de Kraaijenberg vindt je alles over de natuur van de Brabantse Wal en educatie. Het bezoekerscentrum is opengesteld en in de openlucht presenteren zich voornamelijk de natuur- en milieu organisaties. Voor kinderen een leerzaam en vooral actief programma met onder andere het prachtige uitzicht over de Brabantse Wal vanaf de uitkijktoren. In het Bezoekerscentrum is er een tentoonstelling van Brabants Landschap. Ook is Joy Company te vinden op de Kraaijenberg voor sport en spel zoals o.a boogschieten en boerengolf. Hildernisse is één van de bijzondere locaties. De oudste boerderij uit de omgeving, die buitendijks gelegen was aan de voet van de Brabantse wal. De huidige boerderij dateert van midden 18e eeuw en was de laatste vloedboerderij van Nederland. Hildernisse heeft kunstenaars en inwoners altijd geïnspireerd. Vandaar dat hier het thema is ‘Kunst & Cultuur’ tijdens de Brabantse Wal Dag. Enkele kunstenaars

zullen hier hun werk tonen en de boerenschuur van de boerderij is omgedoopt tot het ‘Brabantse Wal film Theater’ waar ‘Verdronken land’ wordt vertoond en de film de Markiezaten, vogelparadijs aan de rand van Brabant. Bij Hildernisse tevens optredens van het CKB en is er volop te proeven van kazen tot walnoot olie- en walnootlikeur. KookaLike zorgt op Hildernisse tevens voor een aantal overheerlijk streekhapjes. Bij Boerke Bogers is ProefMei op bezoek en organiseert hier tal van activiteiten. Biosbased en het boeren buiten leven met het ProefMei KinderKook Café, de ‘boeren speelschuur’ met hooibak, boerenspelen en knuffelen met varkentjes. Tevens vind hier de aspergeschil wedstrijd plaats. De eerste prijs is een rondvlucht boven de Brabantse Wal. Op het Landgoed Mattemburgh zijn de Brabantse Wal reuzen aanwezig, het kampement van Stichting de Vierschaer en de Brabantse Wallie stormbaan. Ook de exotische kuipplanten staan weer op het landgoed. In de Orangerie is hier een expo van te zien.Echt bijzonder is dat de Villa is opengesteld middels rondleidingen voor

publiek. Voor de rondleidingen wordt een gevraagd. Op het landgoed presenteren zich de aanbieders van toeristisch en recreatief de Brabantse Wal. De Brabantse Wal kent namelijk ongekende en diverse mogelijkheden als het gaat om recreëren in het gebied. Maak hier kennis mee en trek er op uit dit voorjaar en deze zomer! Geniet van cultuur en theater op de Uit- en Cultuur Markt op het Landgoed met medewerking van theaterverenigingen en WestPoint. Kom vooral op de fiets en geniet van de prachtige natuur. Maar tussen de locaties zijn er verschillende pendeldiensten en kan men dus per bus het gebied in. Vertrek vanaf de Beukendreef, Landgoed Mattemburgh. Ook het treintje de Brabantse Wallie Expres is van de partij.

WOENSDRECHT Reparatie Café: Na een succesvolle introductie op 25 april gaat het Reparatie Cafe Woensdrecht nu echt van start. Bij voldoende belangstelling zal iedere derde vrijdag van de maand – te beginnen op vrijdag 23 mei – een aantal vrijwilligers tussen 14.00 en 17.00 uur in het Blickvelt klaarstaan om, samen met u, te proberen uw problemen op te lossen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail reparatiecafewoensdrecht@gmail.com Rommelmarkt: Zaterdag 17 mei gezellige rommelmarkt met veel leuke hebbedingetjes met terras voor hapje of drankje, achter Hoefijzer, Dorpstraat 67 Woensdrecht, toegang gratis. Wenst uw erbij te staan bel dan voor info: 06-51977929.

Kinderen koken met bewoners uit het verzorgingshuis

Kinderkookcafé leidt op tot super chef

De Brabantse Wal dag in opmaat naar ProefMei een week later. Daar moet je niet van gehoord hebben, daar moet je bij zijn. Kijk op www.vvvbrabantsewal.nl voor informatie

De nieuwe Samsung Galaxy S5 voor € 99,-* Slechts:

€ 40,-* per mnd

i.c.m. 2-jarig Telfort Zakelijk op maat abonnement: ͻ ͻ

Nederland onderling (onbeperkt bellen) 1GB Data

ELKOR TELECOM & ICT l 0165 - 526130 l www.elkor.nl *Prijzen exclusief btw. Afsluiten alleen mogelijk i.c.m. KVK nummer.

vervolg van voorpagina

Negatief en positief voor gemeente Bestuursrapportage Tijdens de persbijeenkomst in het gemeentehuis van Woensdrecht werd ook de 1e bestuursrapportage 2014 gepresenteerd. Dit is een actualisatie op de begroting van dit jaar. In eerste instantie was de begroting sluitend, maar door diverse factoren is toch een nadelig saldo ontstaan. Dit komt onder meer door wijzigingen in de Algemene Uitkering van het Rijk en een mogelijke wijziging in het dividendsaldo van Delta NV, waar de gemeente Woensdrecht aandeelhouder

HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 15 mei haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 1: Raadhuisstraat, Binnenweg, Semmelweisstraat, Heistraat, Edward Jennerstraat, Platengastraat, Griblingstraat, Pasteurstraat, St. Lucasplein, Flemingstraat, Robertkochstraat, Prinsbernhardstraat, Onderstal, Marktje, Groenewoud, Tuinstraat, Veerweg, gehele kom Woensdrecht, Dorpstraat tot aan ‘Non Plus Ultra’, Rijzendeweg, Stompe Torenlaan, Vinkeslag, Melis Bleclaan, Berglaan, Fortuinstraat, Bossestraat, Steenstraat tot Scheldeweg, Valkesstraat en gehele bungalowpark. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg.

is. Volgens wethouder Groffen zijn er daarnaast nog andere factoren die een negatief effect op de begroting kunnen hebben. “Het effect van de besluitvorming van het kabinet is nog steeds een risico. Niemand weet wat Den Haag gaat beslissen. De verwachting is wel dat, op basis van signalen vanuit de Vereniging van Gemeenten Nederland (VNG), de Algemene Uitkering voor de gemeente omlaag zal worden gebracht. Mogelijk loopt de korting op tot 350.000 euro. Ook heeft Delta NV aangegeven de dividenduitke-

ring te halveren, wat een nadeel oplevert van 181.000 euro. Voor de gemeente betekent dit dat de bezuinigingsopdracht onder de loep moet worden genomen. Bekeken wordt of het invullen van de reeds besloten bezuinigingen tot een voldoende financieel gezond meerjarenperspectief voor de gemeente zal leiden.” Daarbij wordt echter ook gekeken naar de plannen van de gemeentelijke coalitie en het collegeprogramma, waarbij de partijen verdere bezuinigingen zoveel mogelijk willen voorkomen. PAGINA 6

Kinderen in de leeftijd van tien tot dertien jaar koken samen met vrijwilligers en ouderen voor bewoners van woonzorgcentrum Mariahove. Na acht lessen worden de kinderen bekroond tot super chef.

OSSENDRECHT - Kinderen van groep zes tot en met acht, in de leeftijd van tien tot dertien jaar, koken samen met ouderen binnen de ‘huiskamers’ van woonzorgcentrum Mariahove. Samen met de Brede Welzijnsinstelling (BWI) Woensdrecht startte tanteLouise-Vivensis het Kinderkookcafé in Mariahove. Veertien kinderen van alle basisscholen in de regio worden in acht weken tijd opgeleid tot super chef. Op donderdag 24 april vond de aftrap plaats van het project in Mariahove. De kinderen kwamen bijeen om verdeeld over zeven huiskamers gezamenlijk met de bewoners en een vrijwilliger een heerlijke

maaltijd voor te schotelen aan de bewoners. Het is een landelijk initiatief om kinderen meer bewust te maken van gezonde voeding. Met het Kinderkookcafé wordt op een speelse manier contact gelegd tussen de oudere bewoners in het verzorgingshuis en jonge basisschoolleerlingen. Daarnaast hopen de initiatiefnemers dat de kinderen door deze cursus gestimuleerd en geholpen worden om hun eigen eetgewoontes en die van hun familie waar mogelijk te verbeteren. De eerste les was een groot succes, allen hebben genoten van het bereiden en verorberen van de maaltijd. De komende acht weken komen de kinderen iedere donderdag samen met de bewoners en vrijwilligers om een lekkere maaltijd op tafel zetten.


LIEF EN LEED

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden.

Familieberichten DANKBETUIGING Onze dank gaat uit naar iedereen die ons 50 jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. Lieve mensen, het was geweldig!

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Maria & Frans Mous - de Moor

De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl

DANKBETUIGING

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Ossendrecht, 7-5-2014

De vele kaarten, bloemen, zelfgebakken taarten, fruitmanden, hulp en aandacht en alle andere atten-

Openingstijden

ties die ik gekregen heb tijdens mijn verblijf in het

Gemeente Woensdrecht Huijberseweg 3 4631 GC Hoogerheide Tel: 14 0164 Maandag t/m Vrijdag 08.30 – 12.30 uur en 08.30 – 16.45 uur (op afspraak) Dinsdag 17.30 – 20.00 uur Vrijdag 08.30 – 12.15 uur (op afspraak)

Erasmus M.C. en thuis zijn een enorme steun geweest. Daarvoor iedereen heel, héééél hartelijk bedankt ook namens mijn man.

Ria Kools-Jansen

VROUW ZOEKT VROUW Voor romantische duurzame relatie

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

www.mens-en-relatie.nl

Kennisgeving aanvraag

088-0221900 (alle regio’s)

R EGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE W ET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

HAPPY SINGLE...OF NIET? Als je op zoek bent naar de geborgenheid van een duurzame relatie, bel dan:

LENTEACTIE

Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900

(alle regio’s)

2e TICKET HALVE PRIJS

www.mens-en-relatie.nl

Bestel voor 1 juni

Hoogste slagingsprecentage met persoonlijke bemiddeling Voor man/vrouw relaties, man/man en vrouw/vrouw.

adballon.nl 076 - 514 53 72

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Bedrijf : Vliegbasis Woensdrecht (49G01) Locatie : Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) Activiteit : Bouwen Voor : De bouw van magazijnstellingen in gebouw 607 Aanvraagdatum : 1 mei 2014 Zaaknummer : 98451672 In dit stadium ligt de aanvraag niet ter inzage en is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken. DMS-nummer: 21770302.

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Antieke klokken

ELK BUDGET! KOZIJNEN VOOR

MAAK UW HUIS COMPLEET MET EEN OVERKAPPING

OF MET ÉÉN VAN ONZE ANDERE PRODUKTEN GOEDE NAZORG, SOLIDE GARANTIE EN 24-UURS SPOEDSERVICE! DUIDELIJKE OFFERTE EN GEEN MEERWERK ZONDER OVERLEG!

ALITEIT! PRIJS/KW PERFECTE N KKU DIG EIGEN VA ERSONEEL! EP G TA N MO

30

JAAR

COMATHERM

• Kozijnen • Serres • Zonweringen • Aanbouwen

Verkoop, reparatie van oude paardjesklokken e.a. Div. klokken op voorraad. Reparatie, bezichtiging alleen op tel. afspraak. Bellen, alle dagen, svp tussen 18.00h-21.00h. 0164-672977 Ossendrecht

Jan Jochems HANDEL

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!

• Overkappingen • Lichtstraten • Garagedeuren • Dakkapellen

• Screens • Rolluiken

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700 PAGINA 7

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

E 

11.80 KEUZE UIT MEER 95 20 SOORTEN VLEES P.P. 500 GR 4. BBQ SCHOTEL DAN RUNDERLAPPEN 2KG KUIKENBOUT 5KG SCHOUDERKARBONADE 3KG RUNDERGEHAKT 3KG RUNDERBIEFSTUK ½KG 3.99 SOEPVLEES/ RUNDERKOGEL 99 99 TARTAAR ½KG 2. BIEFSTUK ½KG 4.

10.

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL

20


Districtskampioenen bij RSC De Zuidwesthoek

Speciale tochten tijdens ProefMei WOENSDRECHT - ProefMei nodigt je uit om op zaterdag 24 mei en zondag 25 mei niet alleen onze streekproducten, Aardbeien, Asperges en Ansjovis, te proeven, maar ook om te zien waar ze vandaan komen. Speciaal voor ProefMei zijn een aantal unieke fiets- en wandelroutes uitgezet. Jong en oud maken op smaakvolle wijze

kennis met de diversiteit van onze regio. Je passeert uitgestrekte aardbeien- en aspergevelden en je hebt zicht op de Schelde, waar de weervissers de ansjovis vandaan halen. Onderweg kom je langs verschillende proefpunten waar de streekproducten kunnen worden geproefd. Uiteraard ontbreken de 3 A´s niet bij deze proefpunten, maar er zijn ook heerlijke verrassingen onderweg.

Boekenmarkt in kerk Ossendrecht OSSENDRECHT - Op 17 mei houdt de protestantse kerk in Ossendrecht een boekenmarkt. De markt is volgens de organisatie behoorlijk populair. “Mensen blijven zich verbazen over het grote en diverse aanbod”, aldus de organisatoren van de markt. De komende markt is vooral voor jonge lezers interessant want er zijn heel veel kinderboeken. Deze worden voor een klein prijsje verkocht. Naast boeken zullen er op 17 mei in de protestantse kerk ook verschillende tuinplanten worden verkocht. Zo kunnen bezoekers kiezen uit verschillende Primula’s, Geraniums Vlijtige Liesjes en nog vele andere planten. De markt begint om 11.00 en is afgelopen om 16.00.

BRIDGE

RSC de Zuidwesthoek viert feest met Districtskampioenen.

HOOGERHEIDE - Wielervereniging RSC De Zuidwesthoek heeft binnen het districtskampioenschap een aantal prijswinnaars aan het ledenbestand mogen toevoegen. De uitslag Meisjes Geboren in 2006: 1. Fee Knaven. WV Breda Geboren in 2005: 1. Annet Moeleker ZTRC Theo Middelkamp; 2. Julia Lindhout RSC Zuidwesthoek; 3. Indy Floren RSC Zuidwesthoek Geboren in 2004: 1. Denise Mertens WV Breda; 2. Mirre Knaven WV Breda; 3. Rosita Reijnhout ZTRC Theo Middelkamp Geboren in 2003: 1. Senne Knaven WV WVBreda; 2. Sophie Engels RSC Zuidwesthoek; 3. Aniek Adriaenssens ZTRC Theo

Middelkamp Geboren in 2002: 1. Nina Spapen WV de Jonge Renner; 2. Shirin van AnrooijWV Breda; 3. Sophie Tierolf RSC Zuidwesthoek Geboren in 2001: 1. Sanne Jongenelen Willebrord Wil Vooruit; 2. Sacha de Nijs RSC Zuidwesthoek Geboren in 2000: 1. Zoë Mulder ZTRC Theo Middelkamp; 2. Noa Jansen WV Breda; 3. Britt Knaven WV Breda. Jongens Categorie 1: 1. Renzo Moretti ZTRC Theo Middelkamp; 2. Philip van de Kieboom RSC Zuidwesthoek; 3. Bjorn Dietvorst RSC Zuidwesthoek Categorie 2: 1. Axel Roks Willebrord Wil Vooruit; 2. Ryan de Bruijn RSC Zuidwesthoek; 3. Olav Noorloos WV Breda

Categorie 3: 1. Casper Noorloos WV Breda; 2. Daan van den Eijnden WV Breda; 3. Ward Senneker WV Breda Categorie 4: 1.Roan Konings Willebrord Wil Vooruit; 2. Sven Mulder WV de Jonge Renner; 3. Moreno Tak WV de Jonge Renner Categorie 5: 1. Daniel Taki WV de Jonge Renner; 2. Robin van Oorschot Willebrord Wil Vooruit; 3. Jurgen Mesu ZTRC Theo Middelkamp Categorie 6: 1. Arjan Poleij ZTRC Theo Middelkamp; 2. Martijn Rasenberg WV Breda; 3. Tristan Timmermans ZTRC Theo Middelkamp Categorie 7: 1. Perry Frijters Willebrord Wil Vooruit; 2. Pepijn Hillemans ZTRC Theo Middelkamp; 3. Mauro Spapen WV de Jonge Renner

Start van campagne ‘Voorjaar in de kop’

Politie controleert motorrijders WOENSDRECHT – De politie zal de komende tijd in West-Brabant en Zeeland op verschillende locaties motorrijders extra controleren. Dat wordt volgens agenten in eerste instantie niet gedaan om een bekeuring uit te schrijven, maar juist om in gesprek te treden met motorliefhebbers. Deze actie is nodig, omdat motorrijders in het voorjaar weer massaal op hun motor stappen. DOOR MONIQUE JANSEN Volgens de politie stijgt het aantal motorongelukken elk voorjaar in West-Brabant en Zeeland. Een aantal ongevallen loopt dodelijk af voor de motorrijders. Kwetsbare weggebruikers Motorrijders zijn veel kwetsbaarder dan automobilisten. Na een ongeval eindigen bestuurders van een motor dan ook veel vaker in het ziekenhuis dan een persoon in een auto. In dertig procent van de ongevallen waarbij een motor is betrokken belandt de motorrijder zwaargewond in het ziekenhuis of kan hij of zij het ongeval niet meer navertellen.

Via de campagne ‘Voorjaar in de kop’ wijst de politie motorrijders op het belang van een goede technische staat van de motor en op tips die de verkeersveiligheid ten goede komen. Bandenspanning De politie raadt motorrijders aan om regelmatig het profiel en de spanning van de banden te testen. Op de weg is het belangrijk om als bestuurder van een motor voldoende afstand te houden van andere voertuigen en om tijdig richting aan te geven. Ook overdag is het veiliger om dimlicht te voeren. Daarnaast vallen motorrijders op met een opvallende helm en beschermende/reflecterende motorkleding.

BC A LA CARTE Uitslag 8 mei, A-lijn: 1. Ed Drijver-René de Heer 68,33%; 2. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 59,03%; 3. Leo van HuffelHenk Hertogs 56,25%; 4. Jan Kalker-Jan Goossens 55,00%; 5. John Custers-Jan Kuyk 53,33%. B-lijn: 1. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 59,03%; 2. Ria van den Berg-Plony Goossens 54,17%; 3. Toke en Frans Dons en Adrie Koevoets-Carlos Bruijs 49,31%. BRIDGECLUB NEVER DOWN Uitslag 7 mei: 1. Anneke Hertogs-Frans Hertogs 61,04%; 2. Winfried Peil-Stephan Vervloessem 59,48%; 3. Jan Deusing-Joke Goossens 58,54%; 4. Toos de CaluwéAdrienne Hiemstra 57,29%; 5. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 56,67% B-lijn: 1. Rosa Kil-Jenny Hagens 64,48%; 2. Nel van Oorschot-Kees Franken 63,54%; 3. Toos de Kok-Fons de Kok 57,81%; 4. Gerrit van der Meer-Job van der Meer 53,13%; 5. Toos de Klerk-Cools-Stef Luijks 49,27% C-lijn: 1. Diana Brooymans-Sjef Brooymans 63,19%; 2. Mia Bernaards-Corry de Groot 56,67%; 3. Chris Appels-Riet Appels 55,83%; 4/5. Marius Wierckx-Annelies Tempelaars en Riet Weijdt-Bert Weijdt 53,33%. BV BERGEN OP ZOOM Uitslagen 6 mei, A-lijn: 1 Henny Lambregts-Cor van Huffel 58,33%; 2 Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 55,73%; 3 Henny Ehrencron-Nol Jansen 54,17%; 4 Henk Hertogs-Sjaan Withagen 51,56%; 5 Monique den Heijer-Tom Drijver 50,52%.

Zaterdag 17 mei in Ossendrecht

B-lijn: 1 Anneke Mies-Desirée van Wijnen 61,25%; 2 Mariëtte ten Dam-Jozien Lybeert 55,90%; 3 Ellie en Dirk Kuijk 55,00% 4 Tom Hagenaars-Kris Jacobs 53,75%; 5 Jenny Wouts-Nelly Koolen 52,43%.

Open ochtend ponyclub De Duinruiters

C-lijn:1 Toos en Louis Luijsterburg en Sjaak Vriens-Phulp Oprel 62,08%; 3 Anja

OSSENDRECHT - Op zaterdagochtend 17 mei om 10.00 uur organiseert Ponyclub de Duinruiters uit Ossendrecht een open ochtend. Tijdens deze ochtend kan iedereen die geïnteresseerd is een kijkje komen nemen bij deze leuke en leerzame ponyclub. De Ponyclub bestaat samen met de rijvereniging al 20 jaar er heeft in al die jaren vele kinderen leuke uren en activiteiten bezorgd. Momenteel wordt er zowel op vrijdag avond als zaterdag ochtend iedere week instructie verzorgd in kleine groepjes. Al die jaren is wordt deze instructie

gegeven door Jose Westerhof. Jose is een gediplomeerd instructrice en schoolt zich jaarlijks bij. Zij weet alle kinderen op alle niveau’s te boeien en het maakt niet uit of ze recreatief of wedstrijd ruiter zijn. Naast deze wekelijkse instructie worden er gedurende het jaar door het bestuur van de ponyclub allerlei activiteiten georganiseerd. Dit gaat soms samen met de Rijvereniging tak van de Duinruiters. Onderstaande activiteiten worden georganiseerd: ponykamp; sinterklaasavond; clubkampioenschappen; diploma rijden; organisatie van eigen indoor wedstrijd; verenigings dagje uit; voorjaarsrit; nieuw-

jaarsrit. Zoals je ziet tal van activiteiten voor iedereen. Alle activiteiten zijn onder leiding van volwassenen en er wordt getracht altijd de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor iedereen die een kijkje wil komen nemen is van harte welkom op 17 mei om 10.00 uur aan de Onze Lievevrouw ter Duinen Laan 191. Je kan dan zelf zien hoe het op de ponyclub aan toe gaat en kun je gratis een proefles nemen. Er zullen tevens leden van het bestuur aanwezig zijn en kun je je opgeven als lid. Indien je wilt komen, gaarne vooraf opgeven op het volgend email adres: b.vanlaarhoven@online.nl. PAGINA 8

Bosmans-Yvonne Tijmes 59,17%; 4 Ingrid Ligteringen-Magda Rentmeester 52,50%; 5 Jan de Jonge-Adrie de Wit 5042%. BRIDGECLUB ‘T MARKIEZAAT Maandag 5 mei, groep A: 1. Toon en Jan v. Huffel 64,17%, 2. Trudy en Jan v. Eekelen 59,17%, 3. Toine Buckens-Kenneth Clements 55,83%, 4. Miep Andringa-Riet Keij 55,42%, 5. Karel Bartelen-Jan de Rooij 52,08% Groep B: 1. Jan v. Es-Ad Schouw 62,08%, 2. Marius Wierckx-Paula Suijkerbuijk 57,92%, 3. Cor v. Wijngaarden-Bob v. Daele 55,83%, 4. Marian en Mart Heijnemans 53,75%, 5. Ineke Jansen-Leo Kuipers 50,83%, 5. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 50,83% Groep C: 1. Annie Aertssen-Elly Kalker 77,08%, 2. Trees Baartmans-Rina Haest 56,25%, 3. Anny v. Hoof-Adri v. Zweden 54,69%, 3. Annemarie Roeten-Frits Bakker 54,69%, 5. Loed Weys-Johan Moonen 52,60% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 7 mei, groep A: 1. Jan Pigmans-Ankie Holzer 59,17%, 2. Pierre Crusio-Hans Rens 58,75%, 3. Jenny en Koos Weijdt 57,08%, 4. Paula KrooswijkMarijke Wanrooy 52,50%, 5. Wil Hagenaars-Hans Graafmans 50,42% Groep B: 1. Jan v. Es-Rolly Rogge 63,33%, 2. Tieneke de Koning-Jo Brouwers 56,67%, 3. Jeannette v. Hooydonk-Loed Weys 55,00%, 4. Marit Frasl-Leny Bartelen 53,33%, 5. Nelly v.d. Bergh-Nelly Schrauwen 51,50% WBM Familyland uitslag 5 mei, A-lijn: 1. P. Mattheussens en E. Jansma 68,06%; 2e en 3e plaats gedeeld A. Borremans en J. Goossens 55,56% en G. Tamboer en A. Seip 55,56% B-lijn: 1. W. Emke en H. Eijkhout 55,56%; 2e en 3e plaats gedeeld Echtp. v. Duyvenbode 55,00% en M. v. Giels en N. v. Hoof 55,00%

Rabobank doet vrijwilligerswerk WOENSDRECHT - Circa 1100 medewerkers van de Rabobanken uit de kring ZuidWest Nederland gaan op 17 mei vrijwilligerswerk doen. Onder het motto ‘’Samen sterker” gaan de vrijwilligers lokale initiatieven ondersteunen. “Denk hierbij aan het zomer klaar maken van een terras van een woonvoorziening, het organiseren van een spelletjesochtend voor ouderen of het opknappen van een jeugdhonk”, aldus de organisatie. De bank geeft aan dat ze deze initiatieven ondersteunen omdat ze vinden dat hierdoor de samenleving goed blijft functioneren. Ze zijn van mening dat hierbij het leefbaar houden van de kleinere kernen vooral van groot belang is.


In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: s Binnendeuren s Buitendeuren s Hang- en Sluitwerk DE V ER N IE U W M SH O W R O O

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

PRIJS

VERLAGINGEN

SUPERACTIES!

Paté

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

450 g

van 0.69

v an 1.29

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

1.19

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Ontbijtgranen

EEN EIGEN WK SPEELSCHEMA MET BEDRIJFSLOGO?

Appelstroop

125-150 g

0.65

750 g

Krokante muesli 900 g

van 2.99

Ga naar www.oranje-wk-actie.nl upload uw logo en scoor bij uw klant.

Krokante toast

van 2.39

2.89

2.29

Kaasrolletjes

250 g

100 g

van 0.89

v an 1.29

0.79

1.19

Notebook 17.3"

Vanaf woensdag 14-05-2014

- Intel Core i5-4200M processor, 2.5 GHz, met 3 MB Smart Cache - 4 GB werkgeheugen

Aspergepan

Dit is een initiatief van Drukkerij Vorsselmans B.V. Voor meer informatie kunt u mailen naar wk@vorsselmans.nl of bellen met de afdeling verkoop van Drukkerij Vorsselmans B.V. 076-599 81 11.

24.99

BINNEN 10 DAGEN GELEVERD Advertorial

Zowel open als dichte trappen

Tostiapparaat

Trap Make-Over geeft oude trappen nieuw leven POORTVLIET - In 2006 startte Frans Bevelander uit Poortvliet met Trap MakeOver. Hij nam al vele, vele honderden trappen onder handen om ze weer als nieuw te maken. Het unieke traprenovatiesysteem van Trap Make-Over biedt voor iedere woonstijl en elke bedrijfsruimte uitkomst. Traprenovatie is mogelijk voor zowel open als dichte trappen. Niet onbelangrijk: de klant heeft keuze uit maar liefst 21 kleuren. Nieuw is de trendcollectie met zes kleuren; moderne decors die de oude trap een frisse look geven en de individuele woonstijl onderstrepen. Bevelander komt aan huis om trappen een nieuw leven te geven. Hij werkt daarbij alleen met hoogwaardige materialen waardoor trappen er weer 35 tot 40 jaar tegen kunnen. Ook de zijkanten neemt hij onder handen, zodat er na afloop een compleet nieuwe, strak- Frans Bevelander maakt versleten trappen ke trap staat. Ook led-verlichting behoort tot weer als nieuw. de mogelijkheden. Horecagelegenheden met een bovenverdieping weten Trap Make-Over intussen ook te vinden. “Omdat ik onderhoudsvrije trappen maak die je nooit meer hoeft te schilderen. Een sopje erover en klaar. De zaak hoeft voor onderhoud geen dag meer dicht.” Klanten kunnen ook doe-het-zelfpakketten aanvragen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat Bevelander een en ander op maat zaagt. “Dat bespaart de klant een hoop tijd.” Bel of mail voor meer informatie of het opvragen van een offerte.

9.99

599.00

Bloempot met LED

33.5 CM

HOOG

29.99

Vers & voordelig!

40 CM

Rozen

50 CM

18 STEL

EN

12 STEL

EN

Per bos

2.19 Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Trap Make-Over - Noordstraat 13 - Poortvliet - tel. 0166-612062 www.trapmakeover.nl - info@trapmakeover.nl

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Happy single ... maar liever happy samen

VOLOP GERANIUMS PERK- EN KUIPPLANTEN

AANBIEDING

Fleurige hangpotten

2 voor â‚Ź 10 (p/st â‚Ź 9,-) 2 voor â‚Ź 15 (p/st â‚Ź 7,-)

Take2 Relatiebemiddeling

(Zolang de voorraad strekt.) Aktie geldig t/m 17 mei

Relatiebemiddeling voor singles vanaf 30 jaar tot... Persoonlijk, veilig en betaalbaar! Bel of mail nu voor een gratis/vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.take2.nl

088-885 885 8

IN DE MAAND MEI VRIJDAG KOOPAVOND tot 20.00 uur

info@take2.nl

3HOWROOM°GEOPEND° $I›°VRIJ°°›°° :A°°›°° 4°°°°°

#ANADAWEG°° °0:°(ALSTEREN° I°7WWMR GROEPNL° %°INFO MR GROEPNL°

°

Kleine bedragen maken grote verschillen.

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

UW HOVENIER gratis plaatsing

BUDGETVRIENDELIJK TUINIEREN.

tuinaanleg, bestrating, tuinonderhoud, snoeiwerk, schuttingen, gazons en kunstgras.

06-53760350

TIMMERWERKPLAATS

AUTODEMONTAGEBEDRIJF

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

DrĂŠ Maas Ambachtelijk Timmerman KASTEN, DEUREN, KEUKENS, TRAPPEN, KOZIJNEN, KORTOM VOOR ALLES VAN HOUT.

0164-210515 / 06-27336411

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: ‡DQWLHNHXXUZHUNHQ ‡PRGHUQHXXUZHUNHQ ‡ZLM]HUSODWHQ

Dan is een klikgebit dĂŠ oplossing voor u!

:LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

TEGEL DISCOUNT Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

SPHINX V&B - MOSA

NU BLIJVEND SCHERP GEPRIJSD HOOGWAARDIGE KWALITEIT

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE LAGE PRIJZEN!!! Heeft u al een offerte? Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd goedkoper.

Slinking van het llen va kaakbot en het in dt or w van de wangen voorkomen.

Gevoel van zekerheid is weer terug. Zorgeloos lachen, praten en eten.

iging Gemakkelijke rein t ge ik (u kunt het kl bi zelf uitdoen).

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nl

Heeft u last van een loszittend kunstgebit, pijnlijke drukplaatsen of moeite met eten? Met een klikgebit is dat verleden tijd. Met een team van ervaren specialisten staan wij klaar om u van dienst te zijn. Samen zorgen wij ervoor dat u iedere dag begint met een glimlach.

eloos Ik kan weer zorg en en eten. at lachen, pr Elke Nederlandse basisverzekering dekt de kosten voor de gehele behandeling! En wij verzorgen de aanvraag bij uw zorgverzekeraar. M.u.v. de wettelijke bijdrage en uw eigen risico.

Tandheelkunde

Tandtechniek

MondhygiĂŤne

Weekend reparatieservice

Implantologie

Reparaties kunstgebit

Tandprothetiek

terwijl u wacht

Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Zierikzee: Haringvlietplein 7a T: 0111 - 41 65 34

Tholen: Eendrachtsweg 9 T: 0166 - 60 64 44

Halsteren: Poelekes 15 T: 0164 - 68 64 40

Mailen kan naar: info@mondzorgtotaal.nl Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl


WoonCom W

40+

Opening Domotica-huis!

TMC Kruiningen organiseert op donderdag 15, vrijdag 16 (geopend tot 21.00 uur) en zaterdag 17 mei een 40+ Wooncomfortbeurs. Tijdens deze dagen zal het comfort in én rond uw woning centraal staan. In totaal zullen zo’n 16 bedrijven u alle gemakken van hedendaagse technieken laten zien.

Tijdens deze beurs zullen we ons Domotica-huis openen waarin u de voordelen van het Domotica-systeem kunt beleven en ervaren. Met dit systeem kunt u alle apparaten in en rond uw huis vanaf uw smartphone of tablet besturen. Van de oven in de keuken tot de verlichting in de tuin.

MAAK KENNIS MET NOVITEITEN VOOR BINNEN EN BUITEN DIE HET LEVEN

comfort

COMFORTABELER

binn

KUNNEN MAKEN.

Deelnemers

ITN Niewenhuijse

,M3WNÅMJWMZ ‘Koffie - maar wel vers gemalen graag’ Bij aankoop van een +VSBLPGýFNBDIJOF uit de IMPRESSA Zof J-Serie ontvangt u een JURA Cool Control Basic t.w.v. € 121,-. Bij aankoop van een koffiemachine uit de IMPRESSA S-, F-, C-, A- of ENA serie ontvangt u een JURA Care Kit t.w.v. € 54,90. Bij BBOLPPQUJKEFOTEF8PPODPNGPSUCFVST krijgt u ook nog eens 3 KG Espressobonen cadeau! Deze bon is geldig tot en met 30 juni 2014, uitsluitend bij De Koffieboer te Bruinisse. Uw erkend Jura dealer in Zeeland.

Pelma

Kom proeven en gen de lekkere drankjes en neem deel aan on speciale wijnproe Wooncomfortbeur

Burgemeester Elenba 4416 AN Kruiningen

* Bij besteding vanaf €6000,- aan Domotica.

Hoekman Heeft u een bad dat u wilt vervangen voor een douche? Dan hebben wij dé oplossing! Laat u informeren tijdens de Wooncomfortbeurs.

4850,-

Neeskens

Comfortabel wonen b Neeskens Makelaars van 24%! De kans is ons uw ideale huis te voor een vrijblijvend g makelaars over de m aankoop of taxatie. Neeskens Makelaa

In één dag!

Noom

De Waterspecialist

;KPQTLMZ[JMLZQRN

Bij aankoop tijdens de Wooncomfortbeurs plaatsen wij uw waterontharder gratis!

15%

Vertrouwd in meerjarig onderhoud! Sinds 1902

HARD

www.water-specialist.nl

Geniet van het comfort van Domotica! Intelligente systemen die het wonen comfortabeler, veiliger, flexibeler en energiezuiniger maken. Kies nu voor Domotica en ontvang een gratis IPAD*. Installatie Techniek Niewenhuijse is specialist op het gebied van Domotica en duurzame techniek.

1V[\ITTI\QMJMLZQRN

COMPLEET

Altijd de voordeligste keuze!

Slijterij ‘t H

LPSUJOH

ZACHT www.schildernoom.nl

Plameco plafonds

4]`IÆM`6MLMZTIVL

e

4

Luxaflex Duette ®

Auto Poppe

gratis

Uw Audi- en Volkswagen-dealer. Wij staan er voor in dat u zich comfortabel kan verplaatsen. Maak kennis met leuke en nieuwe modellen!

De goedkoopste Luxaflex Duette® gratis.

www.autopoppe.nl

®


mfort Beurs

T M C KRUINING EN PRESENTEERT

do. 15 mei 13.00-17.00 uur vr. 16 mei 13.00-21.00 uur za. 17 mei 10.00-17.00 uur

buiten

“Ik laat me graag professioneel voorlichten!�

Alles over keukens! Laat u adviseuren ĂŠn inspireren.

Door middel van een 3D-tekening en presentatie laten wij u zien wat de juiste inrichting voor u woning is.

nen

Hoekje

nieten

nze everij op de rs!

aasstraat 29,

Makelaars

begint in uw droomhuis. heeft een marktaandeel dan ook groot dat u bij egenkomt. Kom langs gesprek met ĂŠĂŠn van onze ogelijkheden voor verkoop,

Micro Elektro Goes

h2groen

Breed assortiment beeld en geluid, koelen, vriezen, wassen en drogen.

Tijdens de Wooncomfortbeurs

Marconistraat 4 4461 HH Goes Tel: 0113-214224

op een tuinontwerp!

50% korting

De Tuinkamer

.ZIIVRM*W]_JMLZQRN Kwaliteit en duurzaamheid als basis voor ons bedrijf!

Hardstenen tuinbank 150 cm breed x 60 cm diep

(ver)bouwplannen?

van â‚Ź 295,-

Bezoek ons op de Wooncomfortbeurs

nu voor â‚Ź 195,-

ars, duidelijk anders.

Op de gehele relaxfauteuil collectie

Inspiration

3 dagen genieten bij TMC Kruiningen CFVSTtBEWJFTtIBQKFFOESBOLKF QSJNFVSTtTQFDJBMFCFVSTBDUJFT

diner voor twee #JKBBOLPPQWBOBG  De keuze van het restaurant zal in overleg bepaald worden.

TOUR Heeft u plannen om uw interieur te restylen? Meld u dan aan voor een gratis stijladvies van een topstylist of interieurarchitect, gedragen door topmerken uit de woonwereld. Schrijf u nu in via www.inspirationtour.nl

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft! TMC Kruiningen | Zandweg 1b

| (0113) 38 26 26

www.tmcwoonwinkels.nl


DANSEN ZATERDAG 17 MEI HARMONIEZAAL RIJSBERGEN LIVE BAND JERSEY Ingang Lagestraat 1 cq 3 Zaal open 19.30 uur start 20.30 uur

ZATERDAG 24 MEI KOUTERSHOF RIJSBERGEN LIVE BAND AMICI Zaal open 19.30 uur start 20.00 uur

Telefoon: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nlStar T

Kinderverjaardag is Bowlingparty Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

rst Co To bold ntact ly go w here n Dan d o o n e’s gon urf jij e befo je va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen e n van C (45, k ar )?!

“GRATIS BOWLEN” vanaf 4 personen* GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

€ 8,- p.p.

rek Fi

anker

Resto Buffalo

Oud-winnaars actief tijdens ABM ICT-Cup Tafeltennis

la

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OOSTERSCHELDE De Oosterschelde is een getijde gebied waar bij laag water zeehonden op de zandbanken neerstrijken. De Zeehonden safari tochten vanuit Zierikzee en Sint-Annaland zijn op getijde te plannen en kunnen we de zeehonden op 50 meter afstand zien liggen. De finalisten van vorig jaar.

ARNEMUIDEN - Deze maand gaat bij Tafeltennisvereniging Arnemuiden de 5e ABM ICT-Cup tafeltennis weer van start. Het toernooi geldt als de seizoensafsluiter voor veel competitiespelers uit Zeeland en West-Brabant. De ABM ICT-Cup is opengesteld voor seniorenspelers vanaf een D-licentie (Heren) of B-licentie bij de dames. Het toernooi in het vissersdorp gaat van start met de voorrondes op donderdag 8, vrijdag 9, maandag 12 en dinsdag 13 mei, wordt vervolgt met de kwartfinales op vrijdag 16 en maandag

18 mei, waarna op zaterdag 24 mei om de halve finale en finale wordt gestreden. Inmiddels hebben spelers van maar liefst elf verenigingen zich ingeschreven. Tot de deelnemers behoren in elk geval Danny Roks van tafeltennisvereniging Backhands uit Sint-Willibrord (winnaar 2013), Koen van Velthoven van TTV Scaldina uit Zierikzee (winnaar 2011/2012) en Roald Vos van Hotak ’68 uit Hoogerheide (winnaar 2006). Zij nemen het onder meer op tegen Richard Verstijlen en Rene Lauwerijssen (Backhands). De hele maand april is het nog mogelijk om in te schrijven voor deze prestigieuze cup, die in het verleden 27 edities onder de naam Hackenberg-Cup werd gespeeld.

RONDVAARTSCHEMA vanaf 15 april t/m 31 oktober informatie en online reserveren www.frisiarondvaarten.nl Buiten het schema om, is het schip te charteren voor Prive feesten en partijen Tijdens de vaartocht kunnen we zorg dragen voor koffie en gebak, soep met broodjes, High Tea, Buffet en Barbecue. Frisia partyschip is rolstoel geschikt.

FrisiaRondvaarten Bronsgeestweg 16 4697 RT St-Annaland Tel 0166.654321 b.g.g. 06.53470330 www.frisiarondvaarten.nl

Brabantse Wal Dag Zondag 18 mei

Een beleving voor jong en oud Locatie: Landgoed Mattemburgh en omgeving

Cultuurplein | Villa Mattemburgh | Hildernisse | Aspergeschil wedstrijd | Boerke Bogers | Natuur Sport & Spel | Brabantse Wal Uitmarkt | Boerenspeelschuur | Proefpleinen | Theater op de Wal | Muziek | De Kraayenberg | Kuipplanten expo | Landgoed Mattemburgh

Kom naar buiten en ontdek de Brabantse Wal! www.vvvbrabantsewal.nl


Verkiezingen Europees parlement 2014 HET AANVRAGEN VAN EEN VERVANGENDE STEMPAS De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend, dat voor de op donderdag 22 mei 2014 te houden verkiezing van verkiezing van de leden van het Europees Parlement het volgende van toepassing is: Om overal in Woensdrecht te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk zaterdag 17

mei 2014, een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan door bij Afdeling Publiekszaken in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen. a. Schriftelijke aanvraag 1. Bij Afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stemburea aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op zaterdag 17 mei 2014, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan

om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. b. Mondelinge aanvraag 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Afdeling Publiekszaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: a. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmacht bewijs 1. Bij Afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op zaterdag 17 mei 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 8 april 2014 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

b. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

STEMMEN EN IDENTIFICEREN Controleer of u nog in het bezit bent van een geldig identeitsbewijs, zodat u nog voldoende tijd hebt om eventueel een nieuwe aan te vragen. Op 22 mei 2014 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Hiervoor krijgen alle stemgerechtigden in de gemeente een stempas. Wilt u uw stem uitbrengen en wij hopen dat u allemaal aan deze oproep gehoor zult geven, moet u de volgende bescheiden meenemen naar het stembureau: ■ uw stempas die u heeft ontvangen ■ een identiteitsbewijs Als identiteitsbewijs kan gebruik gemaakt worden van: ■ een paspoort ■ een identiteitskaart ■ een rijbewijs

Het identiteitsbewijs moet in principe geldig zijn, dus tot 22 mei 2014. U mag met een een verlopen identiteitsbewijs uw stem uitbrengen, mits deze niet langer dan 5 jaar verlopen is, dus uiterlijk 22 mei 2009. Let op: Ook als u machtiging aanneemt, zorg dan dat u ook een kopie ontvangt van het identiteitsbewijs van degene die u machtigt.

Nadere inlichtingen Nadere inlichtingen worden verstrekt door Afdeling Publiekszaken, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Tel. 140164.

14 mei 2014

Clubmatch KC Scheldezoom BERGEN OP ZOOM - Clubmatch KC Scheldezoom zondag 18 mei om 10.00 uur. Deze “openlucht” clubmatch wordt gehouden op het terrein van de vereniging, Ruytershoveweg 41, 4622 RK Bergen op Zoom. Locatie is open vanaf 08.30 uur. De keuringen beginnen om 10.00 uur. Een clubmatch is een schoonheidswedstrijd voor ras-

honden. Hierbij wordt de hond door gekwalificeerde keurmeesters beoordeeld op onder andere de vacht, gangwerk en de algemene conditie, kort gezegd het uiterlijk. Deze punten worden vergeleken met de rasstandaard, dus de eisen waar een ras aan moet voldoen. Van elk ras is er een winnaar en aan het einde van de dag komen de beste honden tegen elkaar uit. Hieruit wordt de beste hond van de dag gekozen.

Inschrijven kan in de volgende klassen: Babyklas (4 tot 6 maanden); Puppyklas (6 tot 9 maanden); Jeugdklas (9 tot 18 maanden); Tussenklas (15 tot 24 maanden); Gebruikshondenklas (vanaf 15 maanden); Openklas (vanaf 15 maanden); Veteranenklas (vanaf 8 jaar); Koppelklas (1 reu en 1 teef van hetzelfde ras en dezelfde eigenaar); Junior handling (alleen als hond al deelneemt aan clubmatch).

PAGINA 15

De inschrijving sluit op 30 april. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier te downloaden op www.kc-scheldezoom.nl en deze per post of per mail naar het secretariaat te sturen, gegevens staan op het inschrijfformulier. Keurmeesters voor deze dag zijn de heer M. van Iersel en mevrouw A. Wijnsouw. Uiteraard bent u ook van harte welkom om te komen kijken en te genieten.


Woensdrechtse Bode 14 mei 2014 - week 20

Informatie

pagina’s Kernen

Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

STEM HOOGERHEIDE NAAR DE 1E PLAATS De Brabantse Dorpen Derby is een wedstrijd van de provincie Noord-Brabant. Negen finalisten strijden om de hoofdprijs van € 25.000 om door middel van sport of beweging de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. De gemeente Woensdrecht is één van de finalisten! Volgens de laatste tussenstand ligt de gemeente Woensdrecht nu op een tweede plaats met het aantal uitgebrachte stemmen. Uw stem kunnen we dus goed gebruiken!

THEMABIJEENKOMST VAN 8 NAAR 1 GEANNULEERD

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres

De thema-avond die op maandag 19 mei zou plaatsvinden voor ouders/verzorgers en leerlingen van de groepen 7 en 8 over de veranderingen die komen kijken bij de overgang naar het voortgezet onderwijs gaat helaas vanwege te weinig animo niet door. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht

Met het geld zou wielervereniging RSC De Zuidwesthoek een vast mountainbike wedstrijdparcours, veldrijparcours en een verkeersvrij geasfalteerd wielerparcours rondom het Zuidwesthoekcollege in Ossendrecht willen laten aanleggen. Er kan dan veilig getraind worden. Nadat u uw stem heeft uitgebracht ontvangt u een e-mail waarmee u uw stem dient te bevestigen, vergeet deze stap niet.

NADERE REGELS VOOR EVENEMENTEN GEWIJZIGD Vrijstelling wandel- en fietstochten

www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Di t/m do van 08.30-16.45 uur Vrij van 08.30-12.15 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (013) 2060500

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Openbare verlichting Servicenummer voor storing aan openbare verlichting 0800-6846832 (gratis)

Stemmen in het gemeentehuis Stemmen kan nu ook in het gemeentehuis. Bij de receptie is een laptop geplaatst waarop gestemd kan worden. Uiteraard kan onze receptioniste u hierbij van dienst zijn.

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen ook in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe? Wilt u iemand voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Wilt u iemand uit onze gemeente voordragen neem dan contact op met de heer Jan Prop van het team communicatie/kabinet telefoon 611333. Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenaamde “lintjesregen” van 2015 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni 2014 in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan moet u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren indienen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben op 6 mei 2014 de ‘Nadere regels voor evenementen’ gewijzigd vastgesteld. Door de wijziging worden wandel- en fietstochten, waarbij er geen bijzonderheden zijn voor het wegverkeer, vrijgesteld van de algemene regels en de meldingsplicht. Het gaat om tochten, niet zijnde wedstrijden, waarvoor geen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en de deelnemers zich houden aan de verkeersregels. De nadere regels zijn langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl onder “bekendmakingen”.

INLOOPSPREEKUUR VOOR ONDERNEMERS SUCCES Het eerste inloopspreekuur van wethouder De Waal bleek zeer succesvol. De wethouder heeft maar liefst 8 ondernemers ontmoet op 6 mei, van starters tot aan ondernemers van grote bedrijven. Indien u als ondernemer uit de gemeente Woensdrecht ook eens wilt praten met de nieuwe wethouder economische zaken, dan kunt u wordt iedere eerste dinsdag van de maand gebruik maken van het inloopspreekuur tussen 19.00 en 20.00 uur op het gemeentehuis. Het eerst volgende spreekuur staat gepland op dinsdag 3 juni.


Woensdrechtse Bode 14 mei 2014 - week 20

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Hoogerheide In verband met het organiseren van de Lentefeesten op 29 mei 2014 in de Raadhuisstraat, Flemingstraat en Huijbergseweg te Hoogerheide wordt er op 29 mei 2014 van 05.30 uur tot 09.00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. ■

■ Huijbergen In verband met de organisatie van het wielerevenement “750 jarig bestaan Huijbergen” wordt op 23 augustus van 11.00 uur tot 22.00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn te raadplegen op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl/afsluitingen. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

GENOMEN BESLUITEN Rectificaties Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Woensdrecht brengen ter openbare kennis dat zij op 7 mei 2014 abusievelijk hebben medegedeeld dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het kappen van 1 eikenboom op het perceel Gemeynte 25, 4631 MG te Hoogerheide. Dit had moeten zijn een omgevingsvergunning hebben geweigerd. Algemene zaken Burgemeester en wethouders van Woensdrecht brengen ter openbare kennis op 7 mei 2014 abusievelijk is gepubliceerd:

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl.

Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: ■ Het schenken van alcoholhoudende dranken t.b.v. een schuurfeest voor de KPJ Ossendrecht op 14 juni 2014 van 20.00 uur tot 24.00 uur en op 15 juni 2014 van 00.00 uur tot 01.00 uur in een loods aan de Armendijk 3 te Ossendrecht;

Hoogerheide, 14 mei 2014

Correct is:

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN Tervoplein, Putte Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Tervoplein, Putte” voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het Tervoplein te Putte en enkele aangrenzende winkelpanden tot winkelruimten en bovengelegen appartementen mogelijk. Het betreft het bestaande Tervoplein en de panden aan de Antwerpsestraat 63-75 en 79-81a (oneven nummers). Inzien Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 15 mei 2014 gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl” onder de “Wonen & leven” vervolgens “Ruimtelijke plannen” en “Ruimtelijke plannen in procedure”. Tevens zal het plan te raadplegen zijn op de landelijke voorziening RO-online via “www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL. IMRO.0873.PUTTxBP088xHERZx05-ON01”. Reageren Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent het ontwerp zienswijzen inbrengen bij de Gemeenteraad van Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tervoplein” en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel. Zijn directe telefoonnummer is (0164) 61 13 54. Verkrijging Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten een afschrift van genoemd ontwerpbestemmingsplan op het gemeentehuis (centrale balie) worden verkregen. Hoogerheide, 14 mei 2014

Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: ■ Het schenken van zwak- alcoholhoudende dranken t.b.v. een schuurfeest voor de KPJ Ossendrecht op 14 juni 2014 van 20.00 uur tot 24.00 uur en op 15 juni 2014 van 00.00 uur tot 01.00 uur in een loods aan de Armendijk 3 te Ossendrecht; Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl.

Omgevingsvergunning Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsperiode. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Voor: de activiteit brandveilig gebruik Locatie: Putseweg 41, 4645 RJ te Putte De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 mei 2014 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. De beschikking is ten opzichte van het de ontwerp beschikking niet gewijzigd,. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: ■ Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. ■ De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. ■ Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht

voordat op dat verzoek is beslist. Tijdens de periode van ter inzage legging kan er beroep worden ingesteld. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het instellen van beroep, en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening, verwijzen wij u naar de Rechtbank Breda, bereikbaar via telefoonnummer 076 - 5 31 13 11. Verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: ■ Kappen van zes bomen Molendreef 167, 461 RV te Ossendrecht Ontvangen d.d. 17 maart 2014 ■ Kappen van tien bomen Antwerpsestraatweg 150, 4631 RC te Hoogerheide Ontvangen d.d. 12 maart 2014 Hoogerheide, 14 mei 2014

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor: ■ Het bouwen van een paardenstal met opslagruimte Antwerpsestraatweg 122, 4631 RC Hoogerheide Ontvangen: 1 mei 2014 Sloopmeldingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Vossenholstraat 14, 4635 RR Huijbergen Ontvangen: 1 mei 2014 ■ Het verwijderen van een asbesthoudende buis Verlengde Duinstraat 59, 4631 HP Hoogerheide Ontvangen: 6 mei 2014 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen van: ■ Bioflora health products, Breestraat 4 te Putte ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een winkel in natuurvoeding en het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van een nieuw te bouwen woning aan de Breestraat 4 te Putte; ■ De heer F.P. Schoep te Oud-Vossemeer ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het inpandig plaatsen van een spuitcabine binnen de inrichting Buijs Projects b.v., Kooiweg 16 te Hoogerheide. Alle relevante stukken liggen vanaf 15 mei 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzag bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. De stukken kunnen buiten openingstijden op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten een afschrift worden verkregen van de relevante stukken. Hoogerheide, 14 mei 2014


Woensdrechtse Bode 14 mei 2014 - week 20

BEKENDMAKING JAARREKENING/ JAARVERSLAG 2013 Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat, gelet op artikel 197 van de Gemeentewet, vanaf 7 mei 2014 gedurende een periode van 4 weken de jaarstukken 2013 (de jaarrekening en het jaarverslag 2013) ter inzage liggen bij de centrale balie van de gemeente, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Iedereen kan op verzoek tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag een afschrift krijgen van de jaarstukken 2013. Hoogerheide, 14 mei 2014

ACTIE ORANJE VOETSPOOR In juni dit jaar krijgen inwoners van de gemeente Woensdrecht de gelegenheid om door de ogen van een inbreker te kijken. Wat is het? Tijdens de actie Oranje Voetspoor kunnen bewoners van de gemeente Woensdrecht samen met de wijkagent en de buurtpreventieteams op stap door de dorpen. Ze gaan op zoek naar situaties die het voor een inbreker gemakkelijk maken om ergens binnen te dringen. Waarom doen we het? Actie Voetspoor is vooral bedoeld om de burgers er meer bewust van te maken dat ze bijvoorbeeld niet zomaar een raam of een deur open moeten laten staan. Op die manier wordt het inbrekers immers wel

erg makkelijk gemaakt om hun slag te slaan. Wat gaan we doen? We maken samen met inwoners in de avonduren een wandeling door het dorp en als we situaties tegenkomen die uitnodigend zijn voor een inbreker, staan we daar bij stil. Vervolgens stoppen we bij de bewoner ook een briefje in de bus om er aandacht voor te vragen. Tijdens de actie Voetspoor wordt daarnaast ook gelet op auto’s die niet goed zijn afgesloten. De wandelingen zijn in de avonduren omdat dit in de regel ook de periode is dat het inbrekersgilde op pad gaat. Belangstelling voor Buurtpreventie? Voetspoor heeft verder ook tot doel om inwoners warm te maken om deel uit te gaan maken van een buurtpreventieteam. Iedere dorpskern in Woensdrecht heeft een buurtpreventieteam en de ervaringen hiermee zijn erg positief! De buurtpreventie levert een zeer nuttige bijdrage aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Waar en wanneer? Op onderstaande data zijn alle burgers welkom om mee te gaan met de wijkagent en de buurtpreventie. Burgers zijn op onderstaande plekken welkom en krijgen om 19.30u uitleg over de actie. Vervolgens zal de gezamenlijke actie beginnen. 03 juni 2014 in Huijbergen Verzamelen om 19.30 uur bij MFC de Kloek 04 juni 2014 in Putte Verzamelen om 19.30 uur bij MFC de Biezen 05 juni 2014 in Hoogerheide Verzamelen om 19.30 uur bij MFC de Kloosterhof 10 juni 2014 in Woensdrecht

ZV de Zilvermeeuw

1e Plaats voor Zilvermeeuwzwemmertjes.

WOENSDRECHT - Warm en gezellig druk was het in zwembad de Banakker in Etten-Leur op 10 mei. Z & PC Dio organiseerde hier de vijfde en laatste recreantenwedstrijd van dit seizoen. Mede door de meivakantie was de inschrijving niet zo groot, ook niet bij de andere vier verenigingen. In totaal streden zo’n 50 jonge zwemmers om het eremetaal, maar zeker ook om weer een paar mooie tijden weg te kunnen zetten. De Zilvermeeuwen waren met een klein

groepje, maar deden zeker niet onder voor de andere verenigingen. Met zijn tienen verbeterden zij 11 persoonlijke tijden en zetten 7 nieuwe tijden weg. Ook mochten zij nog 12 medailles in ontvangst nemen, te weten 6 gouden, 4 zilveren en 2 bronzen. Aan het eind van deze wedstrijd werd ook berekend welke vereniging dit seizoen de beste resultaten bij elkaar gezwommen had. De meeste punten waren voor de Zilvermeeuw, zodat zij wederom het trofeetje voor de 1e plaats in de prijzenkast konden zetten.

Verzamelen om 19.30 uur bij het Blickveldt 12 juni 2014 in Ossendrecht Verzamelen om 19.30 uur bij MFC de Drieschaar

VERKEERSBESLUIT WACHTSLUIS HAVENWEG OSSENDRECHT Definitief verkeersbesluit gesloten voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan 4,5 ton op de wachtsluis havenweg Ossendrecht Burgemeester en wethouders maken via deze weg bekend dat op de wachtsluis Havenweg te Ossendrecht een tonnagebeperking van 4,5 ton is ingesteld. In het kader van het onderhoud en beheer is in 2012 een toestandinspectie uitgevoerd waarbij schades en afwijkingen zijn waargenomen die zijn veroorzaakt door achterstallig onderhoud en verkeersoverbelasting. Om verdere schade aan dit kunstwerk tegen te gaan wordt vanaf heden een gewichtsbeperking van 4,5 ton op deze Wachtsluis ingesteld. Door onze afdeling Beheer en collectieve voorzieningen loopt een onderzoek naar een mogelijk herstel of vervanging van de wachtsluis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken, ingaand op de dag na datum van de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (gepubliceerd 14 mei 2014), een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht. Het verkeersbesluit kan vanaf de datum van deze publicate door een ieder worden opgevraagd bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide of digitaal via onderstaande link: www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Hoogerheide, 14 mei 2014

Duivensport Individuele resultaten Floortje Bartels (2006): 25m vrije slag in 21.86 PR en zilver en 25m vlinderslag in 25.53 NT en goud; Jools Van Volsem (2006): 25m vrije slag in 30.63 PR en 25m vlinderslag in 43.75 NT; Gioia Rond (2006): 25m vrije slag in 20.99 PR en goud, 25m vlinderslag in 30.32 NT en zilver; Luca Pigmans (2006): 25m vrije slag in 31.57 en 25m vlinderslag in 34.39 PR; Gosse Snepvangers (2005): 25m vrije slag in 22.63 PR en 50m rugslag in 1.01.29 NT; Wesley Jansen (2003): 50m schoolslag in 53.83 en goud en 100m vrije slag in 1.54.93 NT en brons; Martijn van Nieuwburg (2003): 50m schoolslag in 1.03.07 PR en 100m vrije slag in 1.53.60 NT en zilver; Joey Jansen (2002): 50m schoolslag in 57.25 en zilver en 100m vrije slag in 2.02.95 PR Nienke Snepvangers (2001): 50m rugslag (est) in 51.08 PR, 50m schoolslag in 50.54 PR en goud en 100m vrije slag in 1.36.13 PR en goud; Maarten Slik (2000): 50m schoolslag in 53.40 PR en brons en 100m vrije slag in 1.34.19 NT en goud. Estafettes respectievelijk in een 1e, 1e en 4e plaats. Programma De competitie is dan wel voorbij, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gezwommen gaat worden. Clubkampioenschappen, masterwedstijd in Eindhoven, OWKW en zomerwedstrijd in Roosendaal, dus nog voor elk wat wils. Zie voor meer informatie: www.zvdezilvermeeuw.nl PAGINA 18

WELKOMSVRIENDEN Uitslag Roy: 1-2-5. W.j. Vriens; 3-4-6-8. Gebr Clarijs; 7. H. vd Broek; 9-10. Fr. vd Bogsert. PV VLUG EN EERLIJK Uitslag Roye: 1-3-4-6-7. Gebr. v. Loon; 2. A. Paassens; 5. B. Martens; 8-10. J. v. Turnhout; 9. R. de Weert. PV LUCHTKLIEVERS Uitslag Roye 365 duiven: 1-4. L.A.J. Pijnen; 2-3. J. Verbraeken; 5. Comb. Huijgens;

6. Fr. de Nijs; 7. J.H.C. Prop; 8. R. Mous; 9-10. Koevoets-de Nijs. PV DE PELIKAAN Uitslag 11 mei Roye: 1-3-4-7-10. Fr. de Brie; 2-5-6-8-9. J. Traets. SAMENSPEL DE KLEINE WESTHOEK Uitslag Roye, 996 duiven: 1-2. J. v. Oirschot; 3-13. L.A.J. Pijnen; 4-5. W.J. Vriens; 6-8-9. Gebr. v. Loon; 7. A. Paassens; 10-12. J. Verbraeken; 11-15. Gebr. Clarijs; 14. B. Martens.

VV ODIO Uitslagen jeugd Zaterdag 10 mei ODIO A1-Arnemuiden A1 0-3 ODIO D1-Schutters D1 2-1

Zondag 11 mei ODIO 1-DIOZ 1 2-3 Papendrecht 4-ODIO 5 5-2 Bekerwedstrijd ODIO 2-FC Bergen 2 3-2

Uitslagen senioren

WK en WAC Zomeravondcompetitie in Woensdrecht

Volop zomervoetbal bij WVV’67 WOENSDRECHT - Het WK Voetbal in Brazilië komt er aan en natuurlijk is er niets leuker dan in een voetbalkantine gezamenlijk naar wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. WVV’67 heeft de kantine voor de wedstrijden van Nederland speciaal aangekleed voor leden, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. De wedstrijden worden

gespeeld op 13 juni (Spanje - Nederland 21.00 uur), 18 juni (Australië - Nederland 18.00 uur) en 23 juni (Nederland - Chili 18.00 uur). Bij WVV’67 is gedurende het WK bovendien het WAC Zomeravondvoetbaltoernooi bezig, waarbij teams volgens het 7x7-principe spelen. De speeldagen van de WAC zijn donderdag 15-5, 22-5, 5-6, 12-6, 19-6, woensdag 28-5, dinsdag 10-6, 17-6 en zaterdag 21-6.


17:00 T O T 0 AN 11:0 V D N E ei GEOP m 8 1 ndag Koopzo

30% K ORTI NG

op ke uken delen + gra tis m ontag e! *

25% K op De ORTIN Ville G san itair*

Complete badkamer 5589,-

2995,-

Complete keuken

5849,-

7464,-

Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

20% K OR op all TING e sau

Volop aanb iedin gen!

na’s*

1001 soorten wand- & vloertegels Volop aanbiedingen

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER! Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Finwire Corporate Services onderneemt met u De uitdagingen van het ondernemen zijn u meer dan bekend. Uw klanten, toeleveranciers, werknemers en ĂŶĚĞƌĞ ƉĂƌƟũĞŶ njŝũŶ Ƶǁ ƌĞŐƵůŝĞƌĞ ŐĞƐƉƌĞŬƐƉĂƌƚŶĞƌƐ ĞŶ vormen de basis van de dagelijkse business. ŝũƟũĚĞŶǁŝũůĞƐƉƌĞĞŬƚƵŵĞƚĚĞĂĐĐŽƵŶƚŵĂŶĂŐĞƌǀĂŶƵǁ ďĂŶŬ ĞŶ njŽ ŶƵ ĞŶ ĚĂŶ ŬŽŵƚ ĚĞ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚ ŽǀĞƌ ĚĞ ǀůŽĞƌ͘ ĞnjĞ ŐĞƐƉƌĞŬƐƉĂƌƚŶĞƌƐ ďĞƉĞƌŬĞŶ njŝĐŚ ƚŽƚ ŚĞƚ ĮŶĂŶĐŝģůĞ ĚĞĞůǀĂŶƵǁŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉĞŶĚĂŶǀĂĂŬĂůůĞĞŶŽǀĞƌĚĞ ĂĐŚƚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞ͘ ŽĂůƐ ĚĞ ŵĞĞƐƚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ ŚĞĞŌ ŽŽŬ Ƶ ďĞŚŽĞŌĞ ĂĂŶ ĞĞŶĂĚǀŝƐĞƵƌĚŝĞŚĞƚĮŶĂŶĐŝģůĞǀĞƌůĞĚĞŶŬĞŶƚ͕ƵǁďƵƐŝŶĞƐƐ ďĞŐƌŝũƉƚ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ǀŝƐŝĞ ŚĞĞŌ ŽƉ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƚ͘ ĞŶ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ĚŝĞ ďĞŚĂůǀĞ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŽŽŬ ĚĞ ŵĞŶƐ ĐĞŶƚƌĂĂů ƐƚĞůƚ ĞŶŽŽŬĚŝĞŬĞƵnjĞƐďĞŐƌŝũƉƚĚŝĞŐĞŵĂĂŬƚǁŽƌĚĞŶŽŵĂŶĚĞƌĞ ƌĞĚĞŶĞŶ ĚĂŶ ŐĞůĚ ǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͘ ,Ğƚ njŝũŶ ǀĂŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ ŝƐ ǀŽŽƌƵĞĞŶŵĂŶŝĞƌǀĂŶůĞǀĞŶ͕ŽŽŬďƵŝƚĞŶĚĞŬĂŶƚŽŽƌƟũĚĞŶ͘ sĂŶ&ŝŶǁŝƌĞŽƌƉŽƌĂƚĞ^ĞƌǀŝĐĞƐŵĂŐƵŚĞƚnjĞůĨĚĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͘ tŝũ ŐĂĂŶ Ƶ ŶŝĞƚ ǀĞƌƚĞůůĞŶ ĚĂƚ ŽŶnjĞ ǀĂŬŬĞŶŶŝƐ ĞŶ ĞdžƉĞƌƟƐĞ ŽƉĮŶĂŶĐŝĞĞů͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐƐͲ͕ďĞĚƌŝũĨƐĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚͲĞŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬƚĞƌƌĞŝŶŐĞǁĂĂƌďŽƌŐĚŝƐĞŶĚĂƚŽŶnjĞ ƵƵƌƚĂƌŝĞǀĞŶ ƉĂƐƐĞŶĚ njŝũŶ͘ ĞnjĞ njĂŬĞŶ njŝũŶ ǁĂƚ ŽŶƐ ďĞƚƌĞŌ ŶĂŵĞůŝũŬ ǀĂŶnjĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚ ŶĞƚ njŽĂůƐ ĚĞ ĂĚǀŝƐĞƌŝŶŐ ŽƉ ĚĞnjĞ ƚĞƌƌĞŝŶĞŶ͘ KǀĞƌǁĞĞŐƚ Ƶ Ƶǁ ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ƚĞ ǀĞƌŬŽƉĞŶ͕ ŵŽĞƚƵƌĞŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞŶƵǁƉĞƌƐŽŶĞĞůƐďĞƐƚĂŶĚŽĨĂƌďĞŝĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶĂĂŶƉĂƐƐĞŶ͕ǁŝůƚƵǁĞƚĞŶǁĂƚƵŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ ĞŝŐĞŶůŝũŬ͚ǁĂĂƌĚ͛ŝƐ͕njĂůĞƌŝŶĚĞŶĂďŝũĞƚŽĞŬŽŵƐƚƐƉƌĂŬĞnjŝũŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ďĞĚƌŝũĨƐŽƉǀŽůŐŝŶŐ Ăů ĚĂŶ ŶŝĞƚ ŝŶ ĨĂŵŝůŝĂŝƌĞ ŬƌŝŶŐ͕ ŝƐ ƵǁŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐĨƵůůͲƉƌŽŽĨǀŽŽƌĚĞĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞĚĞŶĚŝĞƵ ŬƵŶŶĞŶƌĂŬĞŶ͕ŽǀĞƌǁĞĞŐƚƵƵǁĮŶĂŶĐŝģůĞŚƵŝƐŚŽƵĚŝŶŐĞĞŶƐ ŬƌŝƟƐĐŚƚĞŐĞŶŚĞƚůŝĐŚƚƚĞŚŽƵĚĞŶĞŶŚĞĞŌƵďĞŚŽĞŌĞĂĂŶ ĞdžƚĞƌŶĞĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ͍<ŽƌƚŽŵ͕ŐĞĞŌŽƌŝģŶƚĂƟĞŽƉĚĞŽƉƟĞƐ ĚŝĞƵŚĞĞŌĞŶŚĞƚƌƵƐƟŐĂĨǁĞŐĞŶǀĂŶĚĞnjĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ

Finwire Corporate Services

Van links naar rechts: Léon Knops, Marlies Hoendervangers, Joost van Rooij, Laureen van der Horst, Robin Franken en Frank van de Watering ƵƌƵƐƚĞŶnjĞŬĞƌŚĞŝĚ͙͙͘ǁŝũŚĞƌŬĞŶŶĞŶƵǁǀƌĂŐĞŶĞŶnjŽĞŬĞŶ ƐĂŵĞŶŵĞƚƵŶĂĂƌŚĞƚǀŽŽƌƵƉĂƐƐĞŶĚĞŐŽĞĚĞĂŶƚǁŽŽƌĚ͘ sŽŽƌ ŽŶƐ ŝƐ ĚĂĂƌďŝũ ƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚ ĚĂƚ ǁŝũ Ƶ ĂůƐ ŵĞŶƐ ĚŝĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ ŝƐ͕ ĐŽŵĨŽƌƚ ŬƵŶŶĞŶ ďŝĞĚĞŶ͘ Ğ njĞŬĞƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ĞĞŶ ĂĚǀŝƐĞƵƌ ĚŝĞ Ƶ ďĞŐƌŝũƉƚ ĞŶ ĚĞ ǀŽůůĞ ďƌĞĞĚƚĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌ njŝũŶ ŝŶ ĚĞ ĂĚǀŝƐĞƌŝŶŐ ďĞƚƌĞŬƚ͘ ĞŶ ŵĞŶƐ ůĞĞŌ ŶŝĞƚĂůůĞĞŶ͕ĞĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌŽŶĚĞƌŶĞĞŵƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶ͘

Ƶ ďŝŶĚƚ͘ &ŝŶǁŝƌĞ ŽƌƉŽƌĂƚĞ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŝƐ ŐĞĞŶ ƉĂƐƐĂŶƚ ŝŶ Ƶǁ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉŵĂĂƌĞĞŶƉĂƌƚŶĞƌǁĂĂƌƵĂůƟũĚŽƉƚĞƌƵŐ ŬƵŶƚ ǀĂůůĞŶ͕ ĚŝĞ ƵŝƚĚĂĂŐƚ͕ ƉƌŝŬŬĞůƚ ĞŶ Ƶ ƚĞǀŽƌĞŶ ŝŶĨŽƌŵĞĞƌƚ ŽǀĞƌĚĞŬŽƐƚĞŶǁĂĂƌƵƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞĞŵŽĞƚŚŽƵĚĞŶ͘

^ƉƌĞĞŬƚ ŽŶnjĞ ĮůŽƐŽĮĞ Ƶ ĂĂŶ͕ ďĞŶƚ Ƶ ƚŽĞ ĂĂŶ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŵĂŶŝĞƌǀĂŶŽŵŐĂĂŶŵĞƚŚĞƚŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉĞŶĚĞĚĂĂƌďŝũ ďĞŚŽƌĞŶĚĞ ǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ͍ EĞĞŵ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ŽŶƐ ŽƉ ǀŽŽƌ ,ĞƚŝƐĚĞĐŽŵďŝŶĂƟĞǀĂŶǀŝƐŝĞ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŵĂĂƌŽŽŬĚĞŝŶǀƵůůŝŶŐ ĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬ͘EŝĞƚǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ͕ŵĂĂƌŽŵƐĂŵĞŶĚĞǁĞŐŝŶƚĞ ǀĂŶĚĞŐĞĚƌĞǀĞŶŚĞŝĚĂůƐŵĞŶƐĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌĚŝĞŽŶƐŵĞƚ ƐůĂĂŶŶĂĂƌŚĞƚĚŽĞůǀĂŶƵǁŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌnjŝũŶ͘

&ĞůůĞŶŽŽƌĚƐƚƌĂĂƚϳϮ͕ϰϴϭϭd:ƌĞĚĂ͕WŽƐƚďƵƐϯϯϱϴ͕ϰϴϬϬ:ƌĞĚĂ͕dĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϳϲϱϮϮϱϰϬϬ͕ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĮŶǁŝƌĞ͘Ŷů͕ǁǁǁ͘ĮŶǁŝƌĞ͘Ŷů


W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E R We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Zondag 18 mei landgoed Mattemburgh

Brabantse Wal Dag staat bol van muziek De Brabantse Wal Dag vindt plaats op zondag 18 mei tussen 11.00 en 17.00 op het prachtige landgoed & orangerie Mattemburgh, tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide. De entree is gratis. De Brabantse Wal Dag laat bezoekers proeven aan al het moois dat de regio rijk is, op gebied van natuur, recreatie, cultuur, culinair en educatie. De muzikale fijnproever wordt ruimschoots bediend. Artiesten spelen op het West-Point Cultuur Paviljoen en trekken via de singer-songwriterroute over het terrein, louter gewapend met stem en instrument. Als troubadours pur sang zoeken ze het publiek op om dat voor zich te winnen en mee te nemen op een muzikale reis. Een korte samenvatting van de artiesten die tijdens de Brabantse Wal dag optreden: Spit – stand up poetry, Kevin van Kalkeren – cabaret, Ben Blom – preview theatervoorstelling “Ik BEN”, Mr & Mrs. Honey – veelzijdige singer- songwriters, Duke John – Jaren zestig band bestaande uit jonge muzikanten, Le Grand Ballon – singer-songwriter, Amber Copray – Zangeres, bracht onlangs demo ‘Pijn’ uit, Amanda van den Hil – Schrijft en brengt intieme luisterliedjes, Brabantse Wal Band – Een allstar band bestaande uit regionale muzikanten, Mr & Mrs. Honey – veelzijdige singer- songwriters, Anthony Deksis – singer- songwriter met een geheel eigen stemgeluid, Manic Panic – Duo dat goed op weg is, publiekswinnaar singer- songwriter contest Gebouw-T, Dennis van Paradijs – singer- songwriter die zijn eigen

Agenda

Sophie Mol & Dennis tijdens de Brabantse Wal Dag te zien in de Brabantse Wal band.

liedjes in het Nederlands brengt, Rosenburg – Akoestisch duo, maakt melodieuze, ingetogen, soms bezwerende nummers, Awash – Band met fijne pop & rockliedjes, zie het interview Carlijn Mulder – Singer- songwriter met prille liedjes die indruk maken, Rene Vriends – Ervaren muzikant die de luisteraar op een muzikale reis meeneemt, Double Time – Duo, vertaalt liedjes die ze normaal met een band doen naar een

akoestische set,Fred Hoekstra, muzikant in hart en nieren. Verruilt ‘zijn’ bands deze dag voor een solo optreden, Amanda van den Hil – Schrijft en brengt intieme luisterliedjes, Nina Verharen – Brengt rock, folk maar ook jaren zestig en zeventig muziek, Julie Dexxx – verruilde het grote podium voor direct contact met publiek en is nu vrij…….. Op de website van west-point kun je het volledige programma vinden!

Blaudzun Mezz Breda woensdag 14 mei 21.00 Julian Sas Mezz Breda donderdag 15 mei 21.15 Wereldband De Maagd Bergen op Zoom donderdag 15 mei The Doors Alive Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 16 mei 21.30 Karaoke De Schorre Bergen op Zoom zaterdag 17 mei Fools Circle Muziekcafé De Klomp Etten-Leur zaterdag 17 mei 21.30 Nytrox ‘t Slik Bergen op Zoom zaterdag 17 mei B-Tones Mezz Breda zaterdag 17 mei 21.00 Ricky Koole & Leo Blokhuis De Kring Roosendaal zaterdag 17 mei 21.00 Non Stop 50 De Commerce Kruisland zaterdag 17 mei Wibi Soerjadi De Maagd Bergen op Zoom zaterdag 17 mei Meet The Streets Mezz Breda zaterdag 17 mei 23.00 Superstijl Mezz Breda zaterdag 17 mei 23.00 Brabantse Wal Dag Landgoed Mattemburgh Bergen op Zoom zondag 18 mei 11.00 Cliphuis Café De Commerce Kruisland zondag 18 mei Wolf In Loveland De Kring Roosendaal zondag 18 mei 16.30 SingerSongwriterMiddag De Tuijmelaer Bergen op Zoom zondag 18 mei KWIS De Heksenketel Roosendaal zondag 18 mei Uit Je Hok Mezz Breda donderdag 22 mei Blommenkindersmuziekquiz Buurthuis Keijenburg Roosendaal zaterdag 24 mei 20.00

Band heeft meer dan volle agenda

Awash: “Als we gaan repeteren, ontstaat er écht iets”

Nu Online Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinformatie aan. De laatste nieuwtjes, agenda, films- en fotoseries, bandnieuws. West-Point is ook op de radio te beluisteren! Meest recent: Singer- songwriter middag, Crossroads, Gabriel Rios, Record Store Day, Bellse Parels, Brand New en Grenzeloos.

Zangeres met broer onder naam ‘Owen’ op singer- songwriter middag

‘Ik ben geen nieuwe Ilse de Lange, ik ben mezelf!’

Marlieke van Schaik.

Marlieke van Schaik (22) praat met jeugdig enthousiasme en energie over haar passie voor muziek. Haar liefde voor country heeft daarbij een grote rol, maar ook de ziekte kanker. Op zondag 18 mei staat ze, samen met haar broer, met haar popliedjes op de singer- songwritermiddag in het Bergen op Zoomse De Tuymelaer. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Het samenspel van de twee op het podium is nieuw. Nou ja nieuw? “Voor mij

natuurlijk niet, lacht ze: “Ik ben met mijn broertje opgegroeid en hij is eigenlijk begonnen met gitaar spelen wat mij er toe heeft geleid dat ik zelf ook begonnen ben met muziek maken. Eerst met de gitaar en toen moedigde mijn leraar me aan te gaan zingen. Dus het is heel vertrouwd om met hem te spelen.” Ooit deed ze de rockacademie, maar daar knapte ze op af. “Ik kon er niet mezelf zijn én als ik een ander moet zijn, dan kan ik er mijn hart en ziel niet in stoppen. Ze wilden een nieuwe Ilse de Lange zien, maar ik dat ben ik niet, ik ben mezelf!” Rancuneus is

ze hier niet over: “Dit is hoe ik het ervaren heb, maar voor sommige mensen heeft het heel goed uitgepakt. Maar misschien ben ik wel zo eigenwijs dat ik het op mijn manier moet doen.” Die eigenwijsheid is er net als de muziek al levenslang. Toch is het geen naïviteit, maar lijkt het voort te komen uit ervaringen in haar leven en dat maakt de cirkel rond. “Als je geen risico’s neemt, kom je nooit verder. Dat is mijn instelling geworden, ook omdat er zoveel mensen aan kanker zijn overleden. Dat heeft mijn mindset verandert. Ik wil niet met een schuldgevoel naar mezelf zitten van had het maar gedaan. Het leven is zo voorbij, alles gaat snel, dus je kan het beter nu doen!” Het maakt haar bovendien een strijder, iemand die kansen wil pakken en dromen na wil leven. Een daarvan komt nu steeds naderbij: “Ik wil komende twee jaar genoeg sparen om mijn koffers te pakken en voor een half jaar of een paar maanden mijn (country)muziek in Amerika aan de man te brengen. Het klinkt wel heel naïef en wanhopig, maar ik wil het liever geprobeerd hebben en falen, dan dat ik altijd maar blijf denken: Wat als ik het gedaan had? Geld houdt me daarbij tegen, verder niet! Het is nu gewoon een jaartje geld verdienen en dan de stoute schoenen aantrekken en doen.” Meer info: marlieke503.mysites.nl en check west-point.nl voor het volledige interview.

Awash heeft een volle agenda.

Awash is misschien wel één van de meest beloftevolle acts van het Zuiden. Hun live-reputatie is meer dan noemenswaardig (3FM, Breda Barst, 013) en ook hun debuutalbum Turn The Lights werd door critici goed ontvangen. Zanger/gitarist Geert van der Burg: “Het gaat eigenlijk wel heel erg lekker, ja. Ik heb zelf net een kleine gehad, dus toch wat minder tijd om optredens te regelen. Maar het lijkt wel of de optredens ‘vanzelf’ komen. En dan hebben we nog contacten met twee boekingskantoren. We hebben wel eens maanden dat we moeten denken: kan dit optreden eigenlijk nog wel. Is het niet te veel…..” Maar ook op andere vlakken gaat het prima. Zo komt er binnenkort nieuw materiaal uit. Eén van die nummers is vooral voor Geert speciaal. “Ik heb dat geschreven twee dagen nadat Ava geboren was. Ik ging tokkelen, en toen kwam het vanzelf. “ Nieuw materiaal, dat betekent vaak ook een nieuw album. “We hebben het idee om dit jaar nog met een EP naar buiten te komen. Met vier nieuwe nummers, die zijn al geschreven, en worden druk gerepeteerd, zodat we ze straks live kunnen

gaan spelen, en ze kunnen opnemen. Maar we zijn nu ook al met twee nieuwe nummers bezig. Dus binnen een maand kun je die van ons verwachten. Die gaan we nu afmixen.” De sound van die nieuwe nummers ligt wel dicht tegen die van hun geluidsdrager Turn The Lights aan. “Dit zijn persoonlijke nummers met beter arrangement en een klein randje, zonder de Awash feel te verliezen. We zijn wel nog steeds heel erg op zoek naar ons geluid, en naar dat de partijen nog mooier als een puzzel in elkaar vallen. Dat laat groei zien. Je merkt dat de bandleden om je heen met meer eigen toegevoegde waarde komen. Ik schrijf vaak de nummers, maar nu kan de rest daar ook steeds meer hun creativiteit daarin kwijt. En ik leg nu vaak uit wat ik met een nummer bedoel, welke kant je uit wil. Dan hoef ik veel minder met eigen muzikale ideeën te komen, want er ontstaan zo partijen die ik zelf niet eens kon verzinnen. Dan ga je juist naar een hoger niveau. Als we nou gaan repeteren, ontstaat er echt iets.“ Awash is te zien op de singer-songwriterroute van de Brabantse Wal Dag 2014 (18 mei) om direct daarna door te reizen naar het Bergen op Zoomse De Tuymelaer. Meer info awash.me

W W W . W E S T - P OIN T. N L - IN FO @ WES T- POINT.NL - WWW.WEST- POINT.NL - INF O@ W E ST - PO INT . NL - W W W . W E ST - PO INT . NL PAGINA 20


NAAR BUITEN

KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! DECO HOCKER

SPECTRUM MUURVERF

GLYHUVHYDULDQWHQ WUHQG\JHVWRIIHHUG [FP

9.95

NRUWHPRXZ GLYHUVHNOHXUHQ DFU\O PDWHQ6;/

APP EN RELAX TABLET KUSSEN

GESA ZITKUSSEN

PHWKDQGLJHRSEHUJYDNNHQ YRRUWDEOHWHQDFFHVVRLUHV LGHDDOYRRURSGHEDQN RILQGHDXWR JHVFKLNWYRRU DOOHSRSXODLUH IRUPDWHQWDEOHWV

GLYHUVHNOHXUHQ NQRRSV [[FP

3.49

HANDDOEK MET CAPUCHON GLYHUVHSULQWV]RDOV 0HJD0LQG\. 0HJD7RE\ HQ%XPED [FP

3.98

(OGHUV  

LUXE BADDOEK

0.49

1.65

(OGHUV  

3.49

4.89

(OGHUV  

JONGENS EN MEISJES ZWEMKLEDING YHHOYHUVFKLOOHQGH PRGHOOHQHQSULQWV YDQDIPDDW

(OGHUV  

DAMES TOP

GLYHUVHYDULDQWHQ strapless:RQHVL]H singlet:PDWHQ6;/

2.99

CAMPING VOUWBED

GLYHUVHNOHXUHQ NDWRHQ [FP

LUXE WASHAND NDWRHQ [FP

5.95

2.79

PHWDSSOLFDWLH KRPHRIIORZHUV ZKLWHJUH\ZDVK FD[FP

(OGHUV  

[FP

CHAMPION VOETBAL Â&#x2018;FP

ROTAN BLOEMENMAND

2.49

(OGHUV  

INTEX LUCHTBED MET RUGSTEUN

LQFOJURQGSHQQHQ FD[[FP

5.99

13.79

1.99

UITVOUWBAAR VOETBALDOEL

4.49

E U RO P E S E IT! TO P KWALITE

MUURVERFSET ANTI-SPAT GHOLJ

(OGHUV  

MEISJES TRUI PDWHQ 

YHUVFKLOOHQGH YDULDQWHQ PO

GLYHUVHNOHXUHQ DOXPLQLXP FD[[FP

RE EXTR A ZWA ! IT TE LI KWA

2.79

(OGHUV  

20.95

DENIM SHORT GLYHUVH YDULDQWHQ SRFNHW PDWHQ 6;/

5.99

2.29

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

DAMES AJOUR TRUI

T/M DINSDAG 20 MEI 2014

DOVE BODYLOTION

ODWH[ZLW YRRUELQQHQHQEXLWHQ GHNNHQGHQVFKUREYDVW OLWHUYRRUP

(OGHUV  

VAN WOENSDAG 14 MEI


KBO-Huijbergen tweemaal op stap

KBO-Huijbergen arriveert in Mini-Europa.

HUIJBERGEN - Binnen acht dagen zijn de leden van KBO-Huijbergen er tot tweemaal toe opuit getrokken in verenigingsverband. De eerste keer betrof het de jaarlijkse busreis van de afdeling, de tweede keer ging het om de ‘excursie dichtbij’ en mochten leden van de VVH, de Wilhelmiet én de Huijbergse bieb óók mee. Op 30 april vertrok om acht uur ‘s morgens een volle bus vanaf MFC De Kloek richting Brussel. Het was goed weer – in de loop van de dag zou het zelfs uitgesproken warm worden! – en de stemming zat er al meteen goed in, alsof het nog altijd Koninginnedag was! De dames Dina Vos

en Toos van Loon, bijgestaan door Nico Boere, hadden immers gezorgd voor een leuk, goedgevuld programma: eerst zou in Brussel Mini-Europa worden bezocht en na de lunch de Koninklijke Serres van het Paleis van Laken. Het gezelschap verwachtte daar veel van en is beslist niet teleurgesteld! Mini-Europa biedt op een oppervlakte van zo’n half voetbalveld een overzicht van belangrijke bouwwerken op schaal uit ongeveer alle landen van de Europese Unie. Het is een aparte gewaarwording binnen enkele minuten van de Acropolis via de scheve toren van Pisa naar het Escorial en vandaar langs de Big Ben naar Eiffeltoren en Brandenburger Tor en terug te kunnen

De morgenstond heeft de Brabantse Wal in de mond

lopen. Dankzij de schitterend uitgevoerde miniatuurversies van al die beroemde monumenten – de verkleinde Brusselse Grote Markt is een pláátje – zie je als het ware héél Europa in één oogopslag. Na een voortreffelijke lunch, ook in MiniEuropa, kwam na de architectuur de plantenwereld aan bod, in de vorm van de tuinen en kassen van het Koninklijk Paleis te Laken. Ook hier keken we onze ogen uit; zelden zie je zoveel kleurenpracht van deels tropische planten bijeen. Na de wandeling langs al dat fraais was er nog tijd voor een ijsje en vervolgens bracht chauffeur Erik het gezelschap weer vriendelijk en vaardig terug naar Hoogerheide, waar bij Family Land een smakelijk driegangendiner wachtte. En daarmee kwam een einde aan een zonovergoten en gezellige dag uit. Een week later, op woensdag 7 mei, bezochten we met een kleine dertig deelnemrs het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert. We werden daar met open armen ontvangen door twee gidsen, Bas en Jos, die niet moe werden te vertellen over suikerbiet en vlas. Je staat ervan te kijken wat er allemaal gebeurt eer een klontje suiker in je kopje koffie of thee belandt en hoeveel verschillende producten niet worden gemaakt van vlas, linnen en lijnzaadolie uiteraard voorop. Tussendoor was er tijd voor koffie met gebak en het bezoek werd afgesloten met een heerlijke lunch. Er ontbrak echt niets aan! Na de lunch maakte een deel van de groep nog een wandeling over de vestingwerken en door het historische hart van Klundert. Dat je dicht bij huis zoiets bijzonders vinden kunt, was een veelgehoorde opmerking. KBO-Huijbergen kan terugzien op twee zeer geslaagde uitstapjes in korte tijd.

Overlast tegengaan van dichtgegroeide watergangen

Waterlopen worden weer gemaaid WOENSDRECHT – Waterschap Brabantse Delta maait de waterlopen in de regio om te voorkomen dat de begroeiing van de watergangen dichtslibt. Dit wordt ook gedaan om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast dienen de waterlopen goed bereikbaar te zijn. DOOR MONIQUE JANSEN Dichtgegroeide waterlopen zorgen voor problemen als blauwalgen, stank en vissterfte. Dieren en planten gedijen dan minder goed. “Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen goed worden onderhouden”, meldt Brabantse Delta. Ecologische functie Oevers van de waterlopen hebben een ecologische functie. Daarom houdt het waterschap nauwkeurig rekening met de manier waarop gemaaid wordt en de periode waarin de werkzaam-

heden worden uitgevoerd. Medewerkers van het waterschap dienen zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Daarom vraagt de Brabantse Delta aan grondeigenaren om obstakels langs het water zo goed mogelijk te verwijderen. Ook op andere wijze mogen de maaiers niet worden gehinderd. Grondeigenaren Het waterschap legt het maaisel op het land van de grondeigenaren. Die zijn verplicht om het losse maaisel in ontvangst te nemen en zelf te verwijderen. Het eigenhandig maaien van de oevers is verboden en kan strafbaar zijn. De eerste maaiperiodes zijn van 1 mei tot 1 juni en van 1 juni tot 15 juli.

Brabantse Wal Dag op 18 mei start met Ontbijt BERGEN OP ZOOM - De zesde editie van de Brabantse Wal Dag in samenwerking met o.a. Brabants Landschap start met een ontbijt op de deelnemende locaties. Een nieuwe activiteit die prima past binnen het totale programma. Bij Boerke Bogers is het boeren familie ontbijt uit het vuistje dat zich met name richt op een heus familie ontbijt. Na het ontbijt kunnen kinderen gelijk het kinderkook cafe in of knuffelen met varkentjes, lammetjes of konijnen in de educatieve ‘boeren speelschuur’. Aan lange tafels met Brabants tafelkleed is het op het erf bij Boerke Bogers straks goed vertoeven.

Op de Kraaijenberg het Puur Natuur ontbijt met de heerlijkste en de meest verrassende producten die de natuur ons geeft. Tasty green Lifestyle is daar het motto. Hoeve Hildernisse gooit voor het ontbijt een lijntje uit richting ‘Het Scheld’ dat past bij de van oorsprong Vloedboerderij. Mattemburgh pronkt de ochtend met het Allure ontbijt dat past bij wat het Landgoed ademt. Proeven van o.a. wat de kuipplanten ons te bieden hebben en verse thee getrokken van de kruiden uit de kruidentuin. Tijdens het ontbijt zullen de wethouders van de Brabantse Wal gastheer zijn. Wilt u zeker zijn van deelname reserveer dan via info@brabantsewaldag2014.nl met vermelding van de locatie en het aantal personen.

Concert Gemengd Koor Innovation OSSENDRECHT - Zondag 25 mei geeft het Gemengd Koor Innovation een concert in de Protestantse kerk aan de Dorpsstraat 12 in Ossendrecht. Het koor zingt Engelse, Franse en Nederlandse liederen, ook staat er een Italiaans lied op het programma en tot slot een medley van de Beatles. De virtuoze, enthousiaste dirigent Renaat Deckers zal het lied “Ideale” van Paolo Tosti zingen en op de dwarsfluit zal hij “Introspection” van Thijs van Leer ten gehore brengen. Zijn vrouw Miriam Deckers-Verheyen begeleidt het koor op de piano. Het concert begint om 3 uur. De deuren gaan om half 3 open.

Finale avond Bowling Vereniging Hoogerheide HOOGERHEIDE - Op woensdagavond 14 mei speelt Bowling Vereniging Hoogerheide haar finale avond. Vanaf 19.00 uur zijn de deelnemers actief op de banen van Familyland te Hoogerheide. Uiteraard is hierbij iedereen van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. Het afgelopen seizoen hebben de deelnemers van Bowling Vereniging Hoogerheide, met leden uit West-Brabant, Zeeland en Belgie, over 30 leagueavonden gestreden om de beste plaatsen. Inmiddels is per leagueavond (dinsdag, woensdag en donderdag) bekend wie er mogen strijden tijdens de finale avond van Bowling Vereniging Hoogerheide. De uiteindelijke winnaar mag zich clubkampioen noemen en mag de felbegeerde wisselbeker voor 1 jaar mee naar huis nemen. Dit jaar is volgens de ledenvergadering gekozen dat

de eerste twee teams van elke league mag uitkomen in de finale. Dat zijn dus 6 teams met 4 personen. Zij spelen volgens een uitgekiende formule een zogenoemde stepladderfinale. Twee teams spelen tegen elkaar, waarvan er 1 afvalt en 1 doorgaat naar de volgende ronde. Uiteindelijk spelen aan het eind van de avond 2 teams de finale tegen elkaar, waarvan de winnaar zich clubkampioen mag noemen. Heeft U interesse in deze finale-avond, dan bent U van harte welkom tijdens deze avond bij Familyland te Hoogerheide om de spelers aan te moedigen. Houd wel rekening ermee dat het een latertje gaat worden. De bekeruitreiking wordt omstreeks 23.30 uur verwacht. Mocht U interesse hebben in de bowlingsport, dan zijn op deze avond voldoende bestuursleden aanwezig die U verder kunnen helpen om lid te worden en U ervan te overtuigen dat bowlen wel degelijk een serieuze sport is.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Bestaande uit de parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. Pastoor Hans de Kort, priester tel. 0164-672400 of 06-12866859. Pastor Bert Grotaers, priester tel. 0164852375 of 06-12778986. Diaken Egbert Bornhijm, tel. 06-50614779. Pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits tel. 0165567077. Voor het aanmelden van een doop in parochie De Bron zie de website: www. samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatiehuijbergen@kpnmail.nl. Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Zondag 18 mei 11.00u Eucharistieviering. Eerste H. Communie. Voorgangers: Pastoor Hans de Kort en diaken Egbert Bornhijm. Muzikale verzorging: krekelkoor. Lectrice: Paula Suijkerbuijk. Intenties: Leon Nelen, opa van Jasper;

familie Leon Mous, Toon Bijsters, Jeanne Muis; en voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatieossendrecht@kpnmail.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 18 mei 11.00u Woord- en communieviering en kinderwoorddienst. Voorganger: pastor J. Houben. Lector: E. v.d. Eijnden. Misdienaar: Dominic Klumpers. De zang wordt verzorgd door Menora. Intentie(s): Wim v.d. Plas; Leo Suijkerbuijk en Annie SuijkerbuijkAugustijn; overl. echtpaar v. Hoof-Schrauwen; Louis Michielsens e.v. Lia v. Iersel. 18.00u: Poolstalige eucharistieviering. Dinsdag 20 mei 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Overleden: Elisa Verdonck; Ruud Pals; Joke Flikkenschild-Nicolaï; Regina Bakvisde Poorter; A. Musters-van Dijke. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openings-

tijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zondag 18 mei 9.30u Woord- en communieviering. Voorganger: Jeroen Houben. p.w. Muzikale verzorging: Gemengd Koor Hoogerheide. Koster: Kees v. Loon. Lector: P. Linssen. Intenties: Herman Jacobs Migielsen; o.o. Wils-Koevoets; Seraar Bolders als jgt. Overleden: Julia Daalmans w.v. Josephus Jaspers; Cornelia Vrolijk w.v. Alphonsus Prop. Mededelingen: Er is weer een rozenkransgebed in de maand mei, in de Mariakapel van Hoogerheide, van maandag tot en met vrijdag. Aanvang 18.30 uur. Het Maria-kapelletje in de Wouwbaan te Hoogerheide is in de maand mei ook weer geopend. Dinsdag 20 mei 8.30u: geen eucharistieviering. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. PAGINA 22

Zaterdag 17 mei 17.00u Eucharistieviering. Voorganger: emeritus pastoor Rud Smit. Muzikale verzorging: Gemengd Koor Woensdrecht. Koster: Marinell Bruys. Lectrice: Marinell Bruys. Misdienaars: Martijn v. Nieuwburg en Mirthe Kuijlen. Intenties: voor alle zieke en overleden parochianen. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164602491; locatieputte@kpnmail.nl. Zaterdag 17 mei 19.00u Eucharistieviering. Voorganger Pastoor (EM) A. Damen. Intenties; Rosa Ots, Louis en Adriana Ots-Jansen, Ouders Ots-Aerts, Ouders van Linden-Theunen en kleindochter, Ouders Huijbrechts-Teijsen en kinderen, Uit dankbaarheid voor een goede uitslag, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand.

SAINTE MARIE HUIJBERGEN Ingang kapel via Staartsestraat 2. Tel. 0164-642650. Contactpersoon: Br. Marcus de Deijn. Eucharistievieringen: zon- en feestdagen 9.30 uur. Dinsdag en donderdag 8.00 uur. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164612927, jordenspijker@home.nl, www.lwgbz.nl POOLSE R.K. PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Elke 3e zondag van de maand 18.00u. St. Gertrudis kerk, Dorpsstraat 1, Ossendrecht. Pastoor S. Klim 076-5321438, 0614243225.


DE ZEKERHEID VAN

GAANBIEDING! Bent u bekend met de Fiat 500 Sport? De sportieve exclusieve uitvoering van de Fiat 500 is stoer, speciaal en snel. Maar dat is niet de enige reden dat ze zĂł snel onze showroom uitgaan. Wij hebben namelijk nu een eenmalige aanbieding die u niet wilt missen!

â&#x201A;Ź

UW OFFICIELE SUZUKI DEALER

725,-

REKENVOORBEELD

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

16.895,725,-

â&#x201A;Ź

94,-

â&#x201A;Ź - â&#x201A;Ź - â&#x201A;Ź - â&#x201A;Ź

17.714,1.000,500,4.000,-

U betaalt slechts

â&#x201A;Ź

12.214,-

MET DE 50/50 DEAL BETAALT U NU SLECHTS*

â&#x201A;Ź

6.107,-

Fiat 500S vanaf Kosten rijklaar maken (inclusief mattenset en brandstof)

Kentekenleges & verwijderingsbijdrage

RUIL NĂ&#x161; UW AUTO IN EN KRIJG â&#x201A;Ź 1.000,- EXTRA INRUIL PLUS â&#x201A;Ź 500,- EXTRA VOORRAADKORTING!

Nu tijdelijk rijklaar vanaf Extra inruilkorting Extra voorraadkorting Inruilvoorbeeld huidige auto*

En betaal de andere helft in 2016! NU MET â&#x201A;Ź 1.500,EXTRA KORTING.

50/50 deal

Actieaanbod geldig t/m 15 juni 2014. OP=OP!

Fiat 500S standaard uitgerust met: @ 16" lichtmetalen velgen @ Speciale sportbumpers en zijskirts @ Sportstoelen met speciale bekleding @ Privacy glass achter @ Spoiler achterklep @ 7 airbags @ Chroompakket @ Airconditioning @ Stuurbekrachtiging @ Radio/CD/MP3-speler @ Bluetooth en USB @ Lederen sportstuur met radiobediening @ En nog vĂŠĂŠl meer

Meer informatie, proefrit of direct offerte? Kijk op www.automondo.nl/gaanbieding of bel direct: 0113-275757.

*Kom met uw auto naar Auto Mondo voor een gratis en vrijblijvende taxatie van uw huidige auto. Vraag naar de voorwaarden van de 50/50 deal. U betaalt nu de eerste helft en de andere helft in januari 2016. Afgebeelde auto kan afwijken van de standaardspeciďŹ caties. Het ďŹ nancieringsaanbod betreft een uitgestelde betaling via Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands B.V. (AFM-vergunningsnummer 12013694). Dit actieaanbod is geldig t/m 15 juni 2014. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de ofďŹ ciĂŤle Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl; voor handige tips om zuiniger te rijden.

www.automondo.nl/gaanbieding

www.automondo.nl

Autobedrijf CENTRUM

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Infra & verhuur

Te Koop

Bossestraat 10 - Woensdrecht

GROND- EN SLOOPWERKEN

BUXUS TAXUS BUXUS BUXUS

OPEN HUIS

www.vanewouw.nl

2 jarig-20/30 cm

30/50 cm

â&#x201A;Ź 0.40

â&#x201A;Ź 0.60

BOL

PYRAMIDE

ø30 cm

50-70 cm

â&#x201A;Ź 5.00 â&#x201A;Ź 7.50 Zundert, 076-5973377

per stuk

bouwjaar km stand prijs â&#x201A;Ź 2010 167735 4750 2011 54542 6950 2012 9225 7950 2009 124710 4950 2011 24533 7950 2005 76491 4750 2008 90774 6750 2012 14682 10650 2010 41193 9450 2009 51347 8950 2013 15 13750 2009 56700 6950 2006 58489 6750 2010 33513 10450 2012 10901 14950 2013 6120 24950 2014 76 29303 2008 74741 9950 2006 120499 10950 2006 82502 6950 2007 88305 6250 2010 61308 5950 2009 64898 10250 2011 23024 8950 2010 25377 9450 2005 162844 4950 2010 68560 8650 1993 34652 1250 WWW.SUZUKICENTRUM.NL

Van Heelulaan 81 Bergen op Zoom Tel. 0164-257057 WWW.SUZUKICENTRUM.NL

7YPQZPZPUJS);>)74RVZ[LUYPQRSHHYTHRLULU]LY^PQKLYPUNZIPQKYHNLL_JS\ZPLMVW[PLZ 2PQR]VVYKL]LYRVVW]VVY^HHYKLUVWĂ&#x201E;H[US .LTIYHUKZ[VM]LYIY\PR!SRTVW*6!NRT

PEARYWEG 19, 4462 GT GOES TEL. 0113 - 27 57 57

Merk type Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort Airco Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort Airco Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort Airco Suzuki Alto 1.0 5 drs. Silver-line airco Suzuki Wagon R+ 1.3 GLX Suzuki Splash 1.0 Trend Suzuki Splash 1.0 Comfort Suzuki Splash 1.2 Exclusive Suzuki Splash 1.2 Exclusive Suzuki Splash 1.2 comfort airco Suzuki Swift 1.3 3 drs. Comfort Suzuki Swift Shogun 5 drs. Suzuki Swift 1.3 5 drs Xpression airco Suzuki Swift 1.2 5 drs. Comfort AUTOMAAT SX4 S-Cross 1.6 exclusive SX4 S-Cross 1.6 exclusive diesel Suzuki SX4 1.6 Shogun Suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.0 exclusive Nissan Almera Tino 1.8 visia Nissan Micra 1.2 5 drs. Elle Airco Nissan Pixo 1.0 5 drs.airco Opel Agila 1.2 Ed. Style AUTOMAAT Opel Agila 1.0 Edition Style Opel Agila 1.2 Edition Style Toyota 1.3 Yaris 5 drs. Airco Mazda 2 1.3 S 5 drs Fiat Panda CLX selecta AUTOMAAT Kijk voor de hele voorraad op onze website

Tel. 0165 303332

NIEUW GAZON

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

OF â&#x20AC;&#x153;ECHTâ&#x20AC;? KUNSTGRAS

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken

06-53760350

Heimolendreef 36a - Rucphen

ZATERDAG 24 MEI 10.30-11.30 u.

per stuk

Plantenkwekerij Marc (

Raats

Koopzondagen * Perkplanten 11.00 u Âą 16.00 u * Geraniums 11 (Moederdag), 18, 25, )XFKVLDÂśV 29 (Hemelvaartsdag) mei 6XUILQLDÂśV open van * Hanging baskets MaDagelijks t/m za 9.00 u Âą 18.00 u * Kuipplanten 12 t/m 16 mei koopavond tot 20.00 u * Vaste planten Bergsebaan 118, Nispen * Heesters 06-16380941 * Potgrond Uitgebreid en vernieuwd Dagelijks verse aardbeien. * etc. etc

www.plantenkwekerijmarcraats.nl

Klaar met VMBO of HAVO (en geen diploma)? Kies een

â&#x201A;Ź 399.000,- k.k. Semi-bungalow met garage op de Brabantse Wal op een perceel van maar liefst 3371 m².

MBO Techniekopleiding!

Rucphensebaan 41a, 4706 PH Roosendaal Tel: 0165-569441 www.makelaarsteam.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

tuincentrum

Moerkant

Verkoop graszoden + tuinaanleg tuinaanleg 25 + Na 25 jaar leveren van topkwaliteit hebben we dit jaar feest, hierbij steunen wij Stichting Kika en maakt u kans op een vliegreis voor 2 personen naar Turkije! Kijk voor meer informatie op onze website www.uniekgraszoden.nl.

In BelgiĂŤ nog steeds echt sterke

ONKRUID BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heerle - Tel: +31(0)165-302994 E-mail: info@uniekgraszoden.nl www.uniekgraszoden.nl

(1 behandeling per jaar volstaat)

Elke zondag open!

markiezaat.nl

Maand mei ALTIJD OPEN, ook op maandag

Moerkantsebaan 180 - 182 2910 Essen - BelgiĂŤ Tel. 0032 - 3 667 50 55

Open van 9.00 - 18.00 uur Zondag 10.00 - 16.00 uur

Do 22 mei 18.00 - 21.00 u. Techniek biedt toekomst na je mbo/mavo/havo. Check de Open Avond op:

31% KORTING OP ALLE PLANTEN

2 km van de kerk van Huijbergen

EXTRA OPEN AVOND

Voor het mooiste gazon.

Nobellaan 27

Bergen op Zoom T 0164 281700 E markiezaat@rocwb.nl

Markiezaat College, het ĂŠchte werk


DINSDAG 20 MEI 2014

OPENING

KRUIDVAT ANTWERPSESTRAAT 34, PUTTE

Profiteer nu van deze spectaculaire openingsaanbiedingen KRUIDVAT MIDPAK LUIERS

Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

MAX FACTOR MASCARA

SCHEPSNOEP

Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

100 GR A

2+1 GRATIS

*

SYOSS HAARVERZORGING OF STYLING Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. haarkleuring. Alle combinaties mogelijk.

1+1 GRATIS

*

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

0.75

1+1 GRATIS

0.49

*

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

KRUIDVAT MULTI A-Z COMPLEET

120 tabletten Complete samenstelling multivitaminen en mineralen als aanvulling op de dagelijkse voeding.

KOAG/KAG-nr. 2979-0114-0042

*Korting wordt verrekend als 33% kassakorting.

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

1+1 GRATIS

M

FA BAD, DOUCHE OF DEODORANT Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. mini’s en geschenksets. Alle combinaties mogelijk.

*

1+1 GRATIS

*

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Antwerpsestraat 34, Putte, van dinsdag 20 mei t/m zondag 1 juni 2014.

STEEDS VERRASSEND, ALTIJD VOORDELIG!

Dw 20140514