Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

Z U N D E R T S E

9300

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

2 APRIL 2014 WEEK 14

EN WEST-BRABANT:

Uitgeverij

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

Volg ons via twitter: @ZundertseBode

VRIJWILLIGERS KOESTEREN RIJSBERGSE RIJSERF

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

KONINKLIJK LINTJE VOOR RUUD JANSSEN

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

A.s. zaterdag OPEN HUIS van 11.00 tot 15.00 uur

ZUNDERT - Tijdens een bijzondere raadsvergadering is afgelopen week van tien Zundertse gemeenteraadsleden afscheid genomen. Johan Nouws, Remy Godrie en Piet Hendrickx (allen CDA), Floor Vreijsen, Ger Van Haaren en Ruud Janssen (allen VVD), Rien Van de Sande (Dorpsbelangen), Jan Koetsenruijter (PvdA), Mike Van Ommen (3D) en Jan Van den Bemd (OPZ) werden daarbij feestelijk uitgezwaaid. Donderdagavond werden, eveneens tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis, de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Lees ook het artikel elders in deze krant. FOTO GEMEENTE ZUNDERT

Wijkraad De Berk houdt rommelmarkt ZUNDERT - Ook dit jaar houdt Wijkraad de Berk de jaarlijkse rommelmarkt. Op 24 mei zal het plein van de Annaschool weer vol kramen staan waar wijkbewoners en andere belangstellenden hun tweedehands spulletjes proberen te verkopen. Heeft u bruikbare spullen en wilt u ze niet zelf verkopen ? Neem dan contact op met de wijkraad. U kunt uw spullen bij Wijkraad De Berk kwijt en haar leden verkopen ze dan om de kas van de wijkraad te kunnen spekken. Heeft u iets aan te bieden neem dan contact op met Basja van Berkel (597 4536) of meldt het via info@wijkraaddeberk.nl Surf voor meer informatie naar http://www.wijkraad-deberk.nl

DAG A.S. ZATER N

ERA’S OPE TE U HUIZEoNr deRelnOemende

Kijk vo en op: pand l kelaars.n hasselma www.van oonspecial die of in de W eze Bode bij u et d samen m t bezorgd. word

Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 - 597 59 00 Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 - 34 85 45

Realisatie Beekzicht komt dichterbij ZUNDERT - De gemeente Zundert is deze week gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van het bedrijventerrein Beekzicht te Zundert. Aannemer Dura Vermeer voert in opdracht van gemeente Zundert de werkzaamheden uit. DOOR ADDO SPRANGERS Het werk bestaat onder meer uit het opschonen van de watergangen, het opschonen van het terrein en het inrichten van het werkterrein. Daarna volgt de aanleg van riolering en wegen op het bedrijventerrein. Zoals bekend vindt momenteel uitgifte plaats en zijn er zes grondreserveringsovereenkomsten met ondernemers gesloten. Een voortvarende aanpak van de realisatie is noodzakelijk omdat de ondernemers zo snel mogelijk hun bedrijfspand willen realiseren op het bedrijventerrein.

De aanleg van de rotonde Wernhoutseweg-Leeuwerikstraat start naar verwachting pas medio mei/juni van dit jaar. Omdat de aanleg van de rotonde ‘in het verkeer’ moet plaatsvinden, dus met instandhouding van de verkeerstroom op de Wernhoutseweg, vergt dit een nauwgezette voorbereiding met diverse partijen. Ook worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen om de werkzaamheden te kunnen laten plaatsvinden, de voorbereiding hiervoor vergt tijd. Dit is een belangrijke reden om de werkzaamheden later in de planning te plaatsen en dus te starten met de aanleg van het bedrijventerrein.

Als eerst de rotonde wordt aangelegd, bestaat bovendien het risico dat deze beschadigd raakt door het bouwverkeer dat belast is met de aanleg van Beekzicht. Deze motivatie heeft in het bouwteam geleid tot het veranderen van de volgorde van de bouwactiviteiten. Ondanks zorgvuldige voorbereidingen is het helaas niet volledig te voorkomen dat bepaalde straten en/of woningen gedurende de werkzaamheden beperkt bereikbaar zijn. Het doorgaande verkeer richting Achtmaal wordt gedurende een periode omgeleid. De gemeente probeert de overlast voor bewoners, bedrijven en verkeersdeelnemers tot een minimum te beperken.

Coalitiepartijen in gesprek met elkaar ZUNDERT - CDA, VVD en Dorpsbelangen zijn met elkaar in gesprek om tot een coalitieakkoord te komen. Informateur Sjef Coppens heeft de fracties bij elkaar aan tafel gezet, nadat hij alle politieke partijen in twee gespreksronden heeft gehoord. Een akkoord zou een voortzetting betekenen van de coalitie in Zundert. De verwachting is dat de huidige coalitiepartijen elkaar snel zullen vinden. Op de verkiezingsavond maakten de coalitiepartners al kenbaar graag met elkaar verder te willen. Marjon de Hoon-Veelenturf, lijsttrekker van de grootste partij in Zundert (CDA) gaf na de bekendmaking van de uitslag al aan de voorkeur te geven aan een stabiel bestuur.

Zie onze advertentie in deze uitgave

Onderzoek brandstichting politieauto ZUNDERT - Een politieauto is donderdagavond uitgebrand aan de Berkenlaan in Zundert. De politie gaat uit van brandstichting en is gestart met een onderzoek. DOOR ADDO SPRANGERS Agenten waren rond 20.30 uur in een woning aan de Berkenlaan bezig met het opnemen van een aangifte van een poging inbraak in de woning en een buurtonderzoek in de wijk. Zij hadden hun dienstvoertuig geparkeerd aan de Berkenlaan tussen de Prieelberk en Berkenring. Toen zij bij de auto terugkwamen, stond deze

in brand. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Niemand raakte gewond. Het politievoertuig is door de brand zwaar beschadigd. Onderzoek Brandstichting is een ernstig misdrijf en wordt door de politie altijd hoog opgenomen. Er is direct gestart met een onder-

zoek. Forensisch rechercheurs voeren een (sporen)onderzoek uit en gisterenavond is begonnen met een buurtonderzoek. Het onderzoek heeft nog niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. De politie is op zoek naar getuigen van de brandstichting om de zaak te kunnen oplossen. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 0900 8844. Anoniem bellen kan ook via telefoonnummer 0800 7000.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL


T C A P M O C P O O C E T S E B ! D N A L R E D VAN NE

HOERA!

Onderstaande aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 april t/m zaterdag 5 april 2014. < 25 jaar? laat je legitimatie zien! < 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Lays chips

Jupiler bier 24 flesjes à 300 ml Max. 4 kratten per klant

IN DE CATEGORIE ‘BUURTSUPERMARKT VAN HET JAAR’

! e w n e r n dat vie

e

13.99

9.99

1.35

0.99

Coca cola

COOPCOMPACT VAN BEDAF

TWEEDE VAN NEDERLAND

naturel, paprika, barbecue ham, cheese union, patatje joppie of bolognese, zak 225 gram

light, zero of regulier, 4-pack

4

4

Appel flappen vers uit eigen oven, 4 stuks

PACK

STUKS

1.00

7.12

5.59

Bij aankoop van 10,- aan boodschappen*

Bosje tulpen

GRATIS

+ gratis koffie met petit four!

*Exclusief boeken, cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels en loten).

CoopCompact Van Bedaf Pastoor de Bakkerstraat 15, Achtmaal

COOP.NL


ACTUALITEIT

‘Herkenbaar beeld, strakke vlakken’

Helpt Elkanders Droogstekken: een vreemde vogel in de rij? ZUNDERT - Het is zijn zesde ontwerp voor het Zunderts corso, de taart ter gelegenheid van het 75ste Bloemencorso niet meegerekend. “Na een paar jaren rust, ben ik blij dat ik weer aan de slag kan met het bouwen van een corsowagen,” aldus ontwerper Dré Jacobs (64). DOOR MIEKE VAN MEER “Veel buurtschappen houden van beweging in een corsowagen, zeker de laatste jaren. Maar beweging geeft zoveel druk, energie én kosten. Mijn doel is om uit een zo simpel mogelijk beeld, zoveel mogelijk te halen,” vertelt Dré. “Als ik zie wat de andere buurten gaan maken, valt deze wagen wat dat betreft uit de toon. Maar er komt wel wat voorbij rijden. Wasknijpers, of - zoals we in Zundert zeggen - droogstekken, van negen meter hoog.” Duidelijk Inspiratie voor het ontwerp haalde Jacobs bij onder andere kunstenaar Tom Claassen. “Hij maakt vooral beesten, maar dan heel erg groot. Bijvoorbeeld die olifanten langs de snelweg bij Almere. Ik vind het prettig als een ontwerp duidelijk over komt. Dat betekent niet dat het saai is. Er zit wel een soort beweging in de wagen, want de knijpers staan niet strak op een rij. Het publiek ziet in het voorbij rijden daardoor een wisselend beeld. Ook door de restruimtes waar je door heen kijkt. Het is meer een sculptuur.” Dré Jacobs boekte eerder succes met beeldende kunst. Voor buurtschap

Molenstraat ontwierp hij in 2008 - het jaar waarin Helpt Elkander overigens won met Booming City - ‘Compositie van een Modulus’ en ontving daarvoor een vierde prijs. Jacobs: ‘De kunst wordt om de wagen zo strak mogelijk weg te zetten.” “Dat is niet geheel toevallig één van onze specialiteiten,” vult René Gommers, voorzitter buurtschap Helpt Elkander, hem aan. Eerste keus Helpt Elkander nam vorig jaar de rode lantaarn mee naar huis. “We knijpen ‘m wel dit jaar,” grapt René.

‘Diversiteit maakt corso interessant’ “We willen natuurlijk een betere prijs dan in 2013. Met de buurt hebben we het vertrouwen dat dat met Droogstekken gaat lukken.” In december 2013 maakte Helpt Elkander als eerste buurtschap het nieuwe ontwerp bekend. Gommers: “Het was een bewuste keuze om heel vroeg het ontwerp te kiezen. Dan heb je nog de eerste keus uit ontwerpen. Een commissie uit de buurt heeft een eerste selectie gedaan. Zijn

Dré Jacobs met zijn Droogstekken.

de ontwerpen financieel, kwalitatief en technisch haalbaar voor de buurt? Daarna mocht de buurt uit twee ontwerpen kiezen. De meerderheid koos voor het ontwerp

FOTO MIEKE VAN MEER

van Dré en ik denk dat deze wagen prima in het corso past. Juist vanwege de rust die het ontwerp uitstraalt.” Dré Jacobs heeft de maquette van de wagen al klaar

en hij heeft zelfs een mini-versie gemaakt. “Als je er een gaatje in maakt, heb je een oorbel. Je zult zien dat straks iedereen met ‘droogstekskes’ in zijn oren loopt.”

Rijsbergse vrijwilligers al 35 jaar in touw

‘Vrijwilligerswerk moet toegevoegde waarde hebben’ RIJSBERGEN - Het begon met de bouw van een dienstencentrum en de 28 aanleunwoningen er omheen. Inmiddels sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk toen uit tien personen bestaande vrijwilligersgroep ook in de wijk verricht. kent Rijserf al 35 jaar de onbezoldigde inzet van trouwe vrijwilligers. Een gesprek met Riet van den Bemd-Deckers tot stand kwam. en Carla Cloin-Beckers. DOOR CHARLES LUIJTEN Iedereen die fysiek niet sterk is, moeite heeft met de eenzaamheid of met een tij-

delijke uitval zit, kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Onze samenleving mag zich gelukkig prijzen met het grote aantal vrijwillig(st)ers die zij heeft.

Kijk maar rond, vrijwilligers kom je waar je ook bent overal tegen. Men is er gelukkig mee. Zo ook de bewoners van zorg-wooncomplex Rijserf, waar 35 jaar geleden het

Wijk Onder andere Riet van den Bemd-Deckers en Carla Cloin-Beckers stonden aan de wieg van het initiatief. “Burgemeester Toon Hartman en oud-schooldirecteur Pierre Kuijpers, voorzitter van het Wit-Gele Kruis, vonden dat in de gemeente meer aandacht moest komen voor aangepaste huisvesting van ouderen. Ze kregen daarin bijval van de gemeenteraad van Rijsbergen. Op een tuinbouwperceel, eigendom van bakker de Leeuw en de familie Jan van Meer, kwam in 1978 een dienstencentrum. Daar omheen verschenen een jaar later 28 aanleunwoningen. De officiële opening van het project vond op 6 februari 1979 plaats door de later om het leven gebrachte gedeputeerde Henk Einmahl,” vertelt Riet van den Bemd-Deckers die in 1982 als lid van de gemeenteraad unaniem en direct tot lid van de voorbereidingsgroep verzorgingshuis Rijserf werd gekozen. De opgerichte vrijwilligersorganisatie werd gecoördineerd door Riet van den Bemd. Het vrijwilligerswerk bleef niet beperkt tot het dienstencentrum, het werd door de

Verschuiving Volgens Carla Cloin-Beckers vindt er binnen het vrijwilligerswerk van nu een verschuiving plaats omdat het ten koste gaat van bepaalde banen in de gezondheidssector. Het heeft te maken met het beleid van de regering. “Er krijgen steeds meer mensen in de zorg ontslag, terwijl het werk juist toeneemt. Een groot deel daarvan blijft liggen en kan of mag niet door vrijwilligers worden overgenomen,” zegt ze. Zelf is zij momenteel buiten eigen dorp vrijwilligster bij de GGZ in Breda. Daarentegen is Riet van den Bemd op deze basis nog altijd een paar dagen in de week in woon-zorgcomplex Rijserf te vinden. “Ik denk dat we wel met zestig vrijwilligers zijn. We klaren kleine klusjes, schenken koffie, lezen voor, dekken de tafel en wandelen met de bewoners en maken met hen een praatje. Vrijwilligerswerk moet een toegevoegde waarde hebben, technische handelingen daarbij zijn echter taboe,” zegt Riet van den Bemd die deel uitmaakt van de Centrale Cliëntenraad van Avoord waaronder Rijserf valt.

Kleinschalig Het is vooral wijlen burgemeester Toon Hartman geweest die zijn achternaam eer aan deed. Hij was de man die zich hard maakte voor de komst van een kleinschalig verzorgingshuis in 1984 dat intussen heel wat meer appartementen telt dan het aantal van dertien toen Trees Huberts, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, in juni 1985 middels het onthullen van een beeld Huize Rijserf opende. Het beeld, van kunstenaar Pierre van Leest, stelt een mantelverzorgster voor die zich ontfermt over een bejaarde dame.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO CHARLES LUIJTEN

www.internetbode.nl

Carla Cloin-Beckers (links) en Riet van den Bemd-Deckers.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Volg ons op Twitter: @ThoolseBode.


VAARBEWIJSCURSUS

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

START HALF/EIND APRIL Spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

WWW.YACHTCONSULT.COM.

ADVERTORIAL

Een nieuw plafond in ĂŠĂŠn dag! U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat verbouwen. NIET BIJ PLAMECO! Wij spannen een nieuw plafond onder uw huidige plafond in slechts ĂŠĂŠn dag ! Terwijl de meubels blijven staan. En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel mee. Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met uw eigen lampen of (LED) inbouw verlichting, alles kan.

(EEFTUBOUWPLANNEN

¾ 6OORALUWNIEUWBOUWVERBOUWLQJVEN ONDERHOUDSWERKENINHQOMUWWONING ¾ -AATWERKENOUDERWETSAMBACHTSTIMMERWERK ZOALSLAMBRISERINGENRADIATOROMBOUWEN ENSUITESETC ¾ ,EVERINGVANHOUTENPLAATMATERIAALOPMAAT ENVOORZIENVANDEGEWENSTEPROFILERINGVOOR DEDOEHETZELVER ¾ 4EVENSZIJNWIJGESPECIALISEERDINKELDERBOUW OPMAAT VOORDEPARTICULIEREWONINGBOUW ¾ !GRARISCHEBOUWVERBOUWINCLUSIEF MESTKELDERSENVOEDEROPSLAGSILOS 6RAAGVRIJBLIJVENDINFOPRIJSOPGAAF -AALBERGENSTRAAT -47ERNHOUT  %MAILINFO OPSTALNL 7EBSITEWWWOPSTALNL

Natuurlijk is Plameco plafonds erkend door het CBW

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging Plafondshow /'("%./'* Zaterdag 5 april Zondag 6 april

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur 11.00 tot 15.00 uur

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: Adres: Postcode:

Naam: Woonplaats:

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

      

   

 '("#,0"#6#0.#!'*#0&-4)2,126'!&2'13-#/'%*1#,3--/*'!&1#,-3#/"#3#*# +-%#*'()&#"#,3,"'12,'#)##, #./-#$"#.*$-,"0501##+#)-$7#011)*/

*$-,"08'#/*'(01#,8#/*'!&1',%

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

Tel. 076-5977730 / 06-52416276

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

- Theorie- en praktijklessen cat. B (personenauto) - Praktijklessen cat. E achter B (aanhanger) - Theorielessen cat. AM (bromďŹ ets) - GecertiďŹ ceerd faalangstinstructeur

+ L b Geslaagde kandidaten:

KUNSTGEBITTEN

Reinigingsservice

Cas van Gils (1e ex), Suzanne Timmermans, Mandy Peeters en Loretta Jacobs (1e ex).

REPARATIES & NIEUWE

JOHN

Gefeliciteerd! Bedankt voor de samenwerking en heel veel rijplezier toegewenst.

TOMSON

MET GARANTIE

Riool of afvoer verstopt?

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

John Dictus 06 - 55933753 076 - 5985501

076-5976183

Vagevuurstraat 5 Zundert

Kijk op de website voor de meest actuele aanbieding en informeer naar de voorwaarden. Internet: www.peterdehoon.nl | E-mail: autorijschool@peterdehoon.nl


ACTUALITEIT

Tien raadsleden nemen afscheid

Column

Koninklijk lintje voor Ruud Janssen ZUNDERT - Bij zijn afscheid als lid van de Zundertse gemeenteraad werd Ruud Janssen afgelopen week verrast met een Koninklijke onderscheiding. Hij mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. DOOR CHARLES LUIJTEN

Eugène de Kok

De eerste en laatste keer? Groot feest zaterdag in Den Haag. De grondwet bestond die dag precies 200 jaar. Misschien stond het bij u niet op de kalender in het toilet, maar in de residentie was de dag omcirkeld in de agenda. Toneelstukjes over de verschillende onderdelen van het op 29 maart 1814 ondertekende document, tal van debatten en de openstelling van voor de grondwet belangrijke locaties als de Trêveszaal en de Eerste en Tweede Kamer trokken zo’n 65.000 bezoekers naar Den Haag. Burgemeester Jozias van Aartsen, die met alle aandacht voor de nucleaire toch al een goed weekje had, kon zijn geluk niet op. ‘Geweldig’, noemde hij de komst van alle mensen naar zijn stad, die een paar dagen eerder nog hermetisch was afgesloten. Het lekkere lenteweer speelde waarschijnlijk een rol in de massale belangstelling, maar je zou ook kunnen denken dat veel mensen zin hadden in een feestje vanwege de grondwet. Niets deed zaterdag vermoeden dat de grondwet onder vuur ligt. Er wordt de laatste jaren vooral gekibbeld over één van de basisprincipes: de Trias Politica, de scheiding tussen de wetgevende macht (Eerste en Tweede Kamer), de uitvoerende macht (kabinet en koning) en de rechterlijke macht. Voor die laatste is onafhankelijkheid het grootste goed. Het is niet aan de twee andere machten er een oordeel over te vellen. En juist dat gebeurt steeds meer. De afgelopen week was exemplarisch. Aan het begin buitelden politici over elkaar heen om iets te vinden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Volkert van der Graaf en na dit weekeinde dienen zich gegarandeerd de nodige parlementariërs aan die een mening hebben over de dood van de twee overvallers van een juwelier in Deurne. ‘De rechtspraak lijkt een domein te worden waarop iedereen vrijelijk zijn kritiek kan spuien. Dat ondermijnt op den duur het noodzakelijk vertrouwen’, zei een rechter vorig jaar al in Vrij Nederland. Eens. Ook ik heb een mening over Volkert en Deurne, maar houdt die voor me. Dat zouden volksvertegenwoordigers, die toch de nodige kennis van staatsinrichting kan moeten hebben, al helemaal moeten doen. Anders was het zaterdag de eerste en laatste editie van het Grondwet Festival.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Zundertse Bode

Ruud Janssen is een van de tien raadsleden die na de verkiezingen van woensdag 19 maart niet meer terugkeren in de Zundertse politiek. Na twaalf jaar vindt hij het welletjes. De in Princenhage geboren en getogen Janssen wist als raadslid altijd waarover het precies ging. Hij had het voordeel voorheen vaak in de bestuurlijke keuken van een gemeente te hebben kunnen kijken omdat hij na voortgezet onderwijs koos een gemeentelijke loopbaan. Daartoe volgde hij ambtelijke studies. Ambtelijke loopbaan Ruud Janssen had met zijn uit Wernhout afkomstige vrouw Fien afgesproken om in de gemeente Zundert te gaan wonen (voorheen deed hij dat in Klundert) zodra hij met pensioen ging. Hij startte zijn ambtelijke loopbaan bij de gemeente Breda en werkte vervolgens op de gemeentesecretarie in Rijsbergen, Ooltgensplaat, Klundert en Moerdijk. In laatstgenoemde plaats werd hij directeur van het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV). Hij stopte zijn ambtelijke carrière als bureauhoofd van Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Stadsgewest Breda. Ruud Janssen heeft twee kinderen en is opa van vier kleinkinderen.

betrokken bij de klankbordgroep Treeport en de Stuurgroep Strategische Visie. Janssen, over enkele maanden wordt hij 70 jaar, werd tijdens de bijzondere zitting van de gemeenteraad aangenaam verrast met een Koninklijke onderscheiding. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Leny Poppe-de Looff. De hele familie was er voor opgetrommeld.

Belangstelling Wonende in Zundert had hij interesse om in de lokale politiek te gaan. Janssen koos voor de VVD. Hij kwam 14 maart 2002 in de gemeenteraad en zou dat tot 25 maart 2014 volhouden. Gedurende die periode maakte Janssen deel uit van de Commissie Bestuurszaken & Middelen en was hij

Afscheid Dezelfde avond vond ook de wisseling van de wacht plaats. Dat wordt weliswaar specifiek zo gezegd in militaire kring, maar geldt ook een beetje bij de gemeente wanneer een nieuwe gemeenteraad aantreedt. Behalve Ruud Janssen keren nog negen van de negentien leden die de raad

Een lintje voor Ruud Janssen en bloemen voor zijn partner. Links burgemeester Leny Poppe-de Looff. FOTO GEMEENTE ZUNDERT

tot voor donderdag 27 maart telde na de onlangs gehouden verkiezingen niet terug. Zelfs Rijsbergenaar Jan van den Bemd niet. Bijna veertig jaar is de laatste actief geweest binnen de gemeentelijke politiek, waarvan twee periodes als wethouder in de gemeente Rijsbergen. Een zeldzaamheid is het te noemen maar Van den Bemd scheen er altijd honger naar te hebben. Het overgrote deel van de raadsleden die nu zijn vertrokken bezette vier jaar een zetel binnen de gemeenteraad. De burgemeester had voor elk van hen een persoonlijk afscheidswoordje. Als herinnering kregen zij een foto van zichzelf en het boek Het Nieuwste Brabant. Voor de meegekomen partner waren er bloemen. En toen was daar het glas.

Officiële installatie nieuwe raad

Zundertse Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Charles Luijten, Mieke van Meer Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 14 De oplossing van deze puzzel is in week 15 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

ZUNDERT - Tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Zundert is donderdag de nieuwe gemeenteraad van Zundert geïnstalleerd. De volgende raadsleden hebben hiertoe de eed of de verklaring en belofte afgelegd: Bas Arnouts (VVD), Johan de Beer (Dorpsbelangen), Louis van den Broek (CDA), René de Bruijn (Dorpsbelangen), Piet Daamen (Ondernemend Platteland), Ruud van Doornum (PvdA), Ad van Exsel (Dorpsbelangen), Gert Groenewegen (VVD), André Gulden (OPZ), Marjon de Hoon-Veelenturf (CDA), Rachiem Koevoets (OPZ), Ellie Kools-Hereijgers (Ondernemend Platteland), Jona van Laarhoven (Dorpsbelangen), Dre van Nispen (CDA), Freya Nouws (CDA), Gert-Jan Paulussen (CDA), Lobke Sels (VVD), Piet Utens (VVD) en Twan Zopfi (CDA). FOTO SANDRAGRAFIE PAGINA 5


LIEF EN LEED

Familieberichten

DANKBETUIGING De vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze lieve moeder, oma en omaatje

Riet Sips-van Peer zijn voor ons een grote steun geweest. Een speciaal woord van dank aan Surplus Thuiszorg en het huisartsenteam. Joop en Angela Sips-Nouws Ad Sips Kleinkinderen en achterkleinkind Zundert, april 2014

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Wijkzuster tel: 0165-54 66 13. Apotheek Buiten de openingstijden van Apotheek Zundert en Rijsbergen (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur) kunt u voor spoedgevallen terecht bij: Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal, tel. 0165 591400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Zundert Dierenartsenpraktijk Zundert, tel. 076 597 2349. Rijsbergen Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915, voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

DANKBETUIGING Overweldigd en ontroerd zijn wij door de massale opkomst voor mijn afscheidsviering als koster van de parochie Achtmaal. Dank U wel voor de woorden van dank en troost, het medeleven en de grote belangstelling. Het helpt de nare nasmaak van het plotselinge einde van 25 jaar kosterschap mede verwerken. De parochie ligt ons na aan het hart, en dat blijft zo. Adrie en Els Koeken-Vermeulen Henny Jozef en Susanne, Job

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

De historische Annakapel in Zundert is een bijzondere en žŽŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ˝Ä?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŽŜůĹ?ĹŠĹŹ Ä&#x201A;ĨĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Í&#x2DC;

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

www.annakapel.nl

Thebe Thuiszorg Zundert Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten, uitleen- en verhuurartikelen in Rijsbergen en Zundert. Bel: 088-117 67 47 of mail naar Team.zundert@thebe.nl Avoord AanHuis Thuiszorg zoals u het wenst in de gemeenten Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zorg of verpleging thuis nodig? Bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 met 0800 - 220 0 220 (gratis) en daarbuiten: 076-513 51 13 of mail naar: avoordaanhuis@avoord.nl

het Afscheidshuis

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID. Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Openingstijden Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Tel: 076 â&#x20AC;&#x201C; 599 56 00 Maandag t/m Vrijdag 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.30 uurMagazine VOORJAARS

L VO M BO TIES AC

MC GREGOR 21 overhemd

89,95

GAASTRA trui

89,90

'HĂ&#x20AC;QLWLHI AFSLANKEN!!!!

6723180(752.(1

Ć&#x201D;NieuwstePHWKRGH- > Luxopuncture Ć&#x201D;GEEN Ć&#x201D; HoogsteJOJO-EFFECT slagingspercentage, 90,5% x Hoogste slagingspercentage, 90,5% Ć&#x201D;Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! Ć&#x201D; Nieuwste methode -> Luxopuncture x Nieuwste methode -> Luxopuncture Ć&#x201D; Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 Ć&#x201D;:HNHOLMNVHHQbehandeling van 20 min. x Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG enVBAG RBNG) Ć&#x201D;%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde =RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bijtherapeuten en RBNG Ć&#x201D; 3x behandelingen van 2020minuten 3 behandelingen van minuten STOPPEN MET ROKEN Ć&#x201D;/X[RSXQFWXUHRRN BURN-OUT x *HHQH[WUDNLOR¡V en pijnloos Ć&#x201D; Geen extra kiloâ&#x20AC;&#x2122;s en pijnloos x Luxopuncture ook: DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Ć&#x201D; Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE $OOH CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID 

Bekijk onze aanbiedingen snel online

WWW.BOMONT.NL

Bel vrijblijvend voor info. of %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDN afspraak:

 076-5153143 (WWHQ/HXU  (Etten-Leur)

%HKDQGHOLQJHQRRN¡VDYRQGV

DOMBURG

OOSTSTRAAT 1

GOES

GROTE MARKT 1

MIDDELBURG MARKT 73

RENESSE

HOGEZOOM 171

TERNEUZEN

NOORDSTRAAT 109

ZOUTELANDE LANGSTRAAT 13

ETTEN-LEUR

WINKELCENTRUM 16

PAGINA 6

Behandelingen ook â&#x20AC;&#x2DC;s-avonds


LIEF EN LEED

Familieberichten In memoriam Aart-Jan Borrias Bij Den Heikant vindt Aart-Jan ook zijn vaste ontwerpersmaten, en dat zijn ze tot op de dag van vandaag: samen met Erik van Elsacker en René Jochems ontwierp hij vooral heel veel verschillende soorten wagens. Naast de tijger een Kiss-wagen, een husky die tijdens de stoet nog afgebouwd werd, een schip waar de hele buurt op zat, een vis bestaande uit tienduizenden bolletjes, je kunt bepaald niet zeggen dat ze het bij één type ontwerp houden.

AART-JAN Corsokanjer Ontwerpmaat

Met je creatieve gedachten zul je voor altijd bij ons blijven

Aart-Jan staat niet graag vooraan en al helemaal niet graag op de foto. Voor de voorbeschouwing van Corsief moest dat toch, maar ze hebben hem er geregeld tussen moeten fotoshoppen. Nooit op de voorgrond, maar toch nadrukkelijk aanwezig.

Erik en René

In 2011 maakt hij de cirkel rond en keert met het ontwerptrio terug naar De Berk. Vol overtuiging, elk jaar opnieuw het vaste geloof dat de eerste prijs in het verschiet ligt. Dinsdag 25 maart 2014 ontvingen wij het droevige bericht dat

AART-JAN BORRIAS partner van onze collega Suzanne is overleden. Te jong en volop in het leven, hij had nog zoveel te geven. Wij wensen Suzanne, familie en vrienden heel veel sterkte toe. Brocks Brillen Zundert Rob, Erna, Christine, Angelique, Margot, Toos en Carla

Aart-Jan Het was fijn je gekend te mogen hebben. Hugo en Karin - ‘t Zonneke

Als klein manneke stapte hij binnen bij de tent van De Berk, fanatiek corsobouwer al op jonge leeftijd, zoals zovelen in Zundert. Aart-Jan is eigenzinnig en recht voor z’n raap, toen al, en dat is nooit veranderd. Bij De Berk leert hij het vak, maar hij heeft ontwerpambities. De eerste schreden op het ontwerperspad zet hij bij LaerAkkermolen waar hij aansluit bij ontwerper Huub van Caam, in 1996. Twee jaar blijft hij er, en hij is in die tijd kind aan huis bij Huub, waar hij zich erover verwondert dat mannen ook huishoudelijke taken zoals koken en stofzuigen op zich nemen. Die verbazing uit hij op een typisch Borriasiaanse manier: “Soo, kikt-em gaaaaan”. Lunch in de tent bestaat voor hem uit liters cola en broodjes frikandel. Met als gevolg een hele middag frikandelscheten in de tent, en dat de hele zomer lang. Dat wordt gepaard aan een gulle, vette lach; er is een hoop lol met hem te beleven. Hij heeft grote, gouden handen. Geen mens kan zoals hij vormen peuren uit het betonijzer. Daar ligt ook zijn voorliefde: buigen en bakken, vormen en braaien, rond zes, laskap en lasapparaat in de aanslag. Zijn ongelooflijk talent werd verzilverd bij Den Heikant, toen ze in 2002 die gigantische Bengaalse tijgerin met haar kroost bouwden. Een vrijwel volmaakte plastische vormgeving op die enorme schaal, de handtekening van Aart-Jan Borrias. De jury was dat jaar overbodig. Zelfs een blinde zag dat die tijger ging winnen.

Istie weer, I don’t need no money I don’t need no fame No, I just need to believe in me “The Elder” Kiss Snapt ém

Aart-Jan, al ruim 20 jaar was je lid van ons team. De singles won je vaak op kwaliteit, in de dubbel ging je pratend en lachend naar “madhouse”toe. Na een avondje darten waren wij weer op de hoogte van jouw mening over al je andere bezigheden. Het ga je goed vent. Zonder jou zal dubbel één nooit meer hetzelfde zijn!! Wij wensen Suzanne en de familie veel sterkte toe. DC “Bespottelijk” Ruud, Bud, Hans, Erik, Kelly, Frank, Adrie en John

PAGINA 7

Ook in 2014. Maar dan, vlak na zijn veertigste verjaardag, slaat het noodlot toe in de vorm van een herseninfarct. Hij wordt weggerukt uit het leven, hij sterft in het harnas, midden op het slagveld. Het ontwerp van De Berk ligt al klaar. Heel het corso staat in verbijstering en ongeloof te kijken. Den Borrias, da’s geen type om nou al te gaan. Het dringt moeilijk door. Maar het is echt. Het ontwerp voor den Heikant in 2001 heette ‘Yamantaka’. Dat betekent ‘Hij die het goede aan de wereld geeft’. AartJan: dank voor het goede dat jij aan het corso hebt gegeven. Voor ons ben je onsterfelijk.

Buurtschap Laer-Akkermolen Buurtschap Klein-Zundertse Heikant Buurtschap De Berk en Stichting Bloemencorso Zundert


Benefietavond in Zundertse Annakapel

Verwendag voor vrouwen met kanker

Samen strijden tegen kanker

ZUNDERT - Kanker kan iedereen treffen. Het overkwam in 2012 ook Corina van den Broek. Om de strijd tegen de ziekte voort te zetten, spant zij zich onder meer in voor Instituut Verbeeten in Tilburg. Komende zaterdag houdt ze ZUNDERT - Verwendag op zaterdag Tijdens deze dag ontvangt u 5 behandein de Annakapel een benefietavond en presenteert ze het door haar geschreven boek over het behandeljaar van 17 mei voor vrouwen met kanker of zij lingen en hieruit kunt u kiezen: voetreflexdie daarvoor behandeld zijn. massage, ontspanningssessie, visagie, een kankerpatiënt.

Met de Verbeeten Challenge wordt aandacht voor kankerbestrijding gevraagd. FOTO CORINA VAN DEN BROEK

DOOR ADDO SPRANGERS Op zaterdag 12 april 2014 vindt het unieke Brabants sportevenement plaats: Verbeeten Challenge: 1000 in 1 dag (www.verbeetenchallenge.nl) . De uitdaging is om - het liefst in teamverband - gezamenlijk 1000 kilometer af te leggen. Hiervoor zijn meerdere routes uitgestippeld: ieder teamlid mag zelf bepalen aan welk onderdeel hij/zij meedoet. Er kan gekozen worden uit 100, 60, 30 (wielrennen/fietsen/mountainbiken) en 10 kilometer ((hard)lopen/wandelen). Daarnaast is er een FunChallenge van 1,5 km voor iedereen rondom Instituut Verbeeten in Tilburg. Uiteraard mag het ook een veelvoud van een afstand zijn. Het doel is om aandacht te vragen voor Instituut Verbeeten. Met vestigingen in Tilburg, Den Bosch en Breda (waar ook de routes langslopen) werkt dit topklinisch medisch

dagboek, dat zij nu uit wil gaan geven in een boekje (www.neeltjes-tour.nl). Dit om de lezer een kijkje te geven tijdens een behandel jaar van een kankerpatiënt. De opbrengst van het boekje zal ook gaan naar het Verbeetenfonds in Tilburg. Om geld in te zamelen via een benefietavond, het boekje te presenteren ‘en uiteraard het leven te vieren’ nodigt zij iedereen uit voor de benefietavond op zaterdag 5 april van 18.00 uur tot 21.00 uur in de Annakapel in de Molenstraat 13 te Zundert.Tijdens deze avond zal er zang en muziek zijn, een aantal sprekers en de presentatie van het boekje. De consumpties zullen voor eigen rekening zijn, maar voor lekkere hapjes, koffie en thee zal worden gezorgd. Je mag uiteraard een vrijwillige bijdrage leveren voor deze avond om zo het goede doel te ondersteunen door een donatie voor 5 april te doen op bankrek.nr. NL74 RABO 0350 0432 05 t.n.v. C. v.d. Broek Verbeetenfonds.

centrum dagelijks aan betere behandelmethodes tegen kanker. Maar aandacht alleen is natuurlijk niet voldoende. Een financiële steun in de rug zijn is minstens zo belangrijk. De volledige opbrengst gaat daarom rechtstreeks naar het Verbeeten Fonds (www.verbeetenfonds.nl) . Het Verbeetenfonds ondersteunt het Verbeeteninstituut in Tilburg, Breda en Den Bosch (www.verbeeteninstituut.nl) en zet zich in voor de ontwikkelingen en onderzoeken tegen kanker in onze eigen regio zonder enige ondersteuning van het KWF.

Om 7 uur verzamelen de helpers zich voor in het Vervul om in enkele uren de buurt

schoonheidsbehandeling, kappersbehandeling, manicurebehandeling, ontspanningsmassage, pedicurebehandeling, lachyoga, voetenbadje.

Deze dag zal worden gehouden op zaterdag 17 mei van 10.00 tot 16.00 uur in Hoeve Klein-Zundert in Klein-Zundert. Opgeven kan vanaf 1 april t/m 1 mei (max. 40 personen): Yvonne van Beek 06-25218048, Monique Oostvogels 06-23027625, verwendagvoorvrouwen@live.nl. Facebook: Verwendag voor vrouwen met kanker of zij die daarvoor behandeld zijn.

LEZERSPOST Zwerfvuil Dit weekend wordt er zwerfvuil geruimd in De Berk, ik wil het eens hebben over zwerfvuil in het buitengebied, of kan ik beter illegale storting zeggen. Ik loop al jaren met mijn hondje een ronde langs de Vagevuurstraat, waar ik mij erger aan het storten van tuinafval door de omwonende. Natuurlijk niet bij hun zelf in de berm voor het huis, maar het liefst aan de overkant of precies op de grens van hun tuin, zodat ze er zelf geen last van hebben. Nu vraag ik me af, dan heb je een grote tuin, kan er dan geen hoekje van af om je tuin- en snoeiafval daar te storten, heb je over een paar jaar weer mooie compost. Maar misschien vergis ik me en ligt het klaar om opgehaald te worden, maar waarom ligt het er dan al weken en niet op de eigen oprit? Er is ook iemand die om de zoveel tijd, zijn konijnenhokken of van andere dieren, schoonmaakt en dit afval in de berm dumpt, dit is toch erg raar. Dit gebeurt niet in de buurt van huizen, dus er loopt iemand met zijn kruiwagen of rijdt met zijn auto naar deze plek, stort daar stiekem zijn afval. Terwijl hij het helemaal gratis bij de gemeente kan aanbieden of in zijn groenbak kan doen. Deze dingen gebeuren niet alleen in het buiten gebied, hoe vaak zie je niet dat er maaisel in een sloot wordt gedumpt, tuinafval in de groenstroken verdwijnt. Ik weet ook wel dat dit allemaal niet zo erg is als plastic e.d. en dat het na een paar jaar verdwenen is maar het staat zo slordig en het nodigt weer andere uit om ook hun afval er bij te gooien, wat misschien niet verteerd. Marion Damen, Zundert

Benefietavond In het jaar 2012 stuurde Corina van den Broek belangstellenden regelmatig e-maila over het verloop en de behandelingen tegen de ziekte die haar destijds trof. Het bracht haar op het idee om haar ervaringen in een dagboek te bundelen in een

Wandelevenement Zundert ZUNDERT - Op zondag 27 april houdt Wandelevenement Zundert voor de 6e keer dit Wandelevenement. Het evenement zal bestaan uit een groot aantal verschillende wandelingen van 6, 10, 15, 20 en 25 kilometer.

Buurtschap De Meren RIJSBERGEN - Buurtschap De Meren houdt op vrijdag 4 april voor de 23 keer haar jaarlijkse buurtschoonmaak. Waarbij weer alle zwerfvuil uit de bermen en sloten in de buurtschap verwijderd wordt.

Wist u dat één op de drie vrouwen kanker krijgt? Ook u heeft waarschijnlijk wel iemand in uw naaste omgeving die deze ziekte heeft of heeft gehad. Iemand die na een moeilijke tijd graag weer aandacht aan zichzelf wil besteden helpen wij graag op onze verwendag. Wij doen mee met de jaarlijkse Viva la Donna Day en deze zal plaatsvinden op 17 mei. Wij organiseren een geheel verzorgde verwendag in Hoeve klein Zundert in KleinZundert. Dat is dus inclusief drinken, lunch en wat lekkers bij de koffie.

weer netjes schoon te hebben. Ook dit jaar geeft de gemeente weer hulp door het leveren van materialen en afvoeren van de opgehaalde vuil. Tot Buurtschap De Meren behoren de volgende straten: Ettenseweg (vanaf Turfvaart), Oud Boomkenweg, Boomkensevaart, Vervul, Hellegatweg, Ritseweg, Sintelweg en Pater Taksweg.

Laat ons uw bouwpuzzel oplossen

Zondag 27 april kan tussen 8.00 en 9.30 uur gestart worden voor de 20 en 25 km. De overige afstanden kunnen starten tussen 8.00 en 11.00 uur. Tijdens deze wandeltochten zal U de mooie natuur in het buitengebied van Zundert zien met o.a. Stuivezand, Raamberg, Tiggelt en Pannenhoef. Onderweg kunt u

genieten van een legendarische pauzepost, de 20 en 25 km passeren deze pauzepost ook voor een tweede maal. U kunt zich op de ochtend zelf inschrijven (kinderen tot 6 jaar mogen gratis meelopen) bij het vertrekpunt Café Stuivezand, Bredaseweg 43, Zundert. De organisatie hoopt deze dag vele enthousiaste wandelaars uit de gemeente Zundert, maar ook ver daar buiten te mogen begroeten. Voor meer informatie, neem contact op met wandelevenementzundert@gmail.com of via tel. 06-50204025 of kijk ook eens op onze website: www. wandelevenementzundert.nl

BEDRIJVIG NIEUWS Rabobank De Zuidelijke Baronie weer up-to-date

‘Maatwerk voor onze klanten’ ZUNDERT - Het kantoor van de Rabobank in Zundert heeft een make-over ondergaan. De bankhal en de kantoren (backoffice) waren daar, na bijna vijftien jaar, hoognodig aan toe. De kantoorruimten zijn al weer enige tijd in gebruik en sinds afgelopen maandag zijn alle functies in de bankhal voor het publiek weer toegankelijk. “Het hele pand is eigentijds en duurzaam ingericht en daarin hebben we zeker niet overdreven. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, is ook ons credo,” aldus Stef Mol, directeur bedrijven. DOOR MIEKE VAN MEER “Het meest belangrijk vinden we om maatwerk te leveren aan de klant,” legt Stef Mol uit. “Hoe wil de klant door ons geholpen worden? Wil hij binnen geld pinnen en hulp daarbij krijgen? Wil hij voor een korte vraag even

met een medewerker praten? Verwacht hij een uitgebreider bedrijfsadvies in een spreekkamer of liever bij het bedrijf? Of ben je als tweeverdiener met kleine kinderen blij met een gesprek ’s avonds via de webcam of chatfunctie? Het kan allemaal en daar hebben we ons kantoor op aangepast.” Achter de schermen Het pand aan de Bredaseweg in Zundert heeft plaats voor zo’n 150 kantoormedewerkers. Stef laat zien hoe het er achter de schermen uitziet. De medewerkers hebben keuze uit verschillende soorten werkplekken. Kantoortuinen, concentratieruimtes, overlegzitjes. Stef: “Niemand heeft een vaste plek, of je nu medewerker bent of manager. Iedereen kan werken waar hij of zij wil. Dat bevordert de samenwerking en bovendien heb je dan minder werkplekken nodig. Niet alle mensen werken nu eenmaal een hele dag op kantoor.”

De spreekkamers variëren in grootte en dragen allemaal een naam naar een schilderij van Van Gogh, zoals De Aardappeleters en Gezicht op Auvers sur Oise. “Daarmee willen we onze lokale worteling onderstrepen,” licht Mol toe. Lokaal “Onze lokale betrokkenheid hebben we in de verbouwing doorgetrokken door zoveel mogelijk met lokale partijen uit ons verzorgingsgebied samen te werken. En dat is goed gelukt. We hadden een hele strakke planning voor de verbouwing en die hebben vele lokale partijen aangedurfd én waargemaakt. Dat zegt iets over de capaciteiten van de bedrijven in de regio. Ook is het bankgebouw duurzaam heringericht. Denk aan led-lampen die bovendien automatisch uitgaan en we hebben heel weinig printers, omdat we papierloos werken. Daarom zie je ook nauwelijks kastruimte in de kantoren. Beter voor het milieu en veiliger.”

Stef Mol heet u welkom in het eigentijdse kantoor in Zundert.

Privacy “Privacy voor de klant was het uitgangspunt bij de inrichting van de bankhal,” vertelt Stef. “Daarom is de balie verder naar achter geplaatst dan voorheen. Het is kleurig,

Rabobank De Zuidelijke Baronie, Bredaseweg 1, 4881 DC Zundert, tel. (013) 507 4000, www.rabobank.nl PAGINA 8

FOTO MIEKE VAN MEER

ruimtelijk en functioneel geworden. Door de plaatsing van hoge halfdoorzichtige kamerschermen oogt het warm en zit je niet direct in de kijker. Met dit vernieuwde pand zijn we als moderne bank klaar voor de toekomst.”


Nieuwe laptoptassen, div. maten ....................â&#x201A;Ź 7,50

'ESPECIALISEERDIN TUINPLANTENVERS UITEIGENKWEKERIJ

Boeken: Grote naslagwerken ........................â&#x201A;Ź 1,00 Kookboeken ....................................â&#x201A;Ź 0,25 Kinderboeken ..................................â&#x201A;Ź 0,10

Dagelijks geopend:

Ordners en multomappen ...............................â&#x201A;Ź 0,25

Maandag t/m Vrijdag 9.00-18.00 u. en Zaterdag 9.00-17.00 u.

Doosjes knikkers ............ groot â&#x201A;Ź 0,50 klein â&#x201A;Ź 0,25 Letterbakbeeldjes ...........................................â&#x201A;Ź 0,10 Alle bloempotten ............................... HALVE PRIJS

â&#x201A;Ź 1,50 per stuk

â&#x201A;Ź 1,00 per stuk

30 cm hoog - â&#x201A;Ź 3,95 per stuk

5 voor â&#x201A;Ź 5,00

10 voor â&#x201A;Ź 7,95

3 voor â&#x201A;Ź 9,95

VANAF HEDEN HEBBEN WIJ VOLOP PAASARTIKELEN!

Terre des Hommes ,,â&#x20AC;&#x2DC;t Spiegeltjeâ&#x20AC;? Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

KOOPZONDAGEN:

Parket PVC Laminaat vloeren

2e Paasdag - 27 april - 4 mei 11 mei - Hemelvaartsdag 2e Pinksterdag Antwerpseweg 91 4891 CM Rijsbergen Tel. 06 22558272 Ou de tot loc 20 atie jul i

RIJ

SB

ER

GE

N

Ba kkeb

ZUNDERT

DE

rugs

WO

K

Nieuwe locatie

vanaf 15 augustus

traa t

De Plantage

Gelegen aan de weg Zundert-Rijsbergen (tegenover de Wok)

s'ROOTSTEASSORTIMENTTUINPLANTENUITDEREGIO s3CHERPSTEPRIJZEN sEETBARETUIN GROENTEN FRUIT KRUIDENPLANTEN s&RUITBOMEN 3TRUIKEN s7EKELIJKSSCHERPEAANBIEDINGEN s3PECIALITEITINPERK KUIPXXL HANGPLANTEN ALTIJDDEGOEDKOOPSTE sMTUINPLANTENPLEZIER VANKLEINTOTGROOT TEGENSCHERPE s'2!4)3KOFlE PRIJZEN

MEUBELSTOFFEERBEDRIJF

LEON PLUYM

loeren al Eiken parketv

vanaf â&#x201A;Ź 34,9

incl. ondervlo

5/m2

er

Varkensoesters met bakje honing-mosterdsaus 4 stuks

595

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

Casseler-rib en snijworst

Lentehaasje

2 x 100 gram

295

100 gram

245

SALADE DUO

KEURSLAGERKOOPJE

Filet Americain en vleessalade

Gehakt cordon bleus

150 gram + 100 gram

295

4 stuks

500

Edgard Hendrikx, keurslager Molenstraat 190, Zundert KEURSLAGER EDGARD HENDRIKX, Tel. 076-5972301, Fax: 076-8501092 Tel.info@hendrikx.keurslager.nl 076-5972301 Molenstraat 190 hendrikx.keurslager.nl www.hendrikx.keurslager.nl

Vele merken laminaat, planken, parket en pvc en onder$+0 .)% !(!* 3 (+!-)'!+1!- 3 $ !-,,+-/!* 3''0* %# 1%!.3$%*(.$0-!*3!$* !(!* Showroom geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 u 5 zaterdag 13.00 - 17.00 u * !-!/%& !* #!*+, afspraak.

TIP VAN UW KEURSLAGER

Aanbiedingen zijn geldig van 31 maart t/m 5 april

AUBRIETA LAVENDEL KUIFLAVENDEL

Torenpad 6, 4872 XN Etten-Leur (winkelcentrum etten-leur) E info@vanhooijdonkvloeren.nl I www.vanhooijdonkvloeren.nl T 076 503 77 38 M 06 128 66 281

JE VEUX Lâ&#x20AC;&#x2122;AMOUR!

Groot of klein, dik of dun, hetero of homo, man of vrouw... we willen allemaal liefde. Mens & Relatie helpt je bij het vinden van een partner voor een duurzame relatie. Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Kwaliteitszonwering met GRATIS motor bij

Uw scherm voorzien van een gratis Somfy SLT motor, voor optimaal comfort. En.. op de koop toe onze Seizoens Surprise, als dank voor uw aanschaf.

AANGEBODEN:

Rundvee Zundert Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792 E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com www.bergengraafwerkzaamheden.nl

DRIJFMEST GeĂŻnjecteerd op het land, ook voor particulieren.

John Dictus Tel: 06 - 50524040

503

www.sunmaster.nl

Deze actie is beperkt geldig (vraag uw dealer naar de voorwaarden) en is van toepassing op het model Suneye 2-buis. De motor kent een advies verkoopwaarde van â&#x201A;Ź 385,De waarde van de motor kan onder geen beding als korting of in contanten uitgekeerd worden.

Seizoens Surprise! Schilderwerken - Woondecoratie Poteindplein 5 - 4881 WC

EVERAERTS bv

Zundert - Tel.: 076 - 597 26 33 - Fax: 076 - 597 21 10

www.deverfmolen.nl

ADVERTORIAL

Op 13 september viert Jansen Hoveniers 25-jarig bestaan met grandioze Lifestylebeurs

Jansen Hoveniers is jarig en trakteert SINT WILLEBRORD - Op 1 april bestaat Jansen Hoveniers 25 jaar en dit zilveren jubileum wordt gevierd op zaterdag 13 september met een groots opgezette Lifestylebeurs op het terrein van Jansen Hoveniers aan Bremstraat 120a in Sint Willebrord. Op deze beurs zijn de nieuwste innovaties op tuingebied te bezichtigen. DOOR HĂ&#x2030;LĂ&#x2C6;NE HEIJS Op deze feestelijke dag zullen vele leveranciers hun nieuwste innovaties op tuingebied presenteren, maar ook exposanten met kunst en catering zijn van de partij. In aanloop naar deze Lifestylebeurs houdt Jansen Hoveniers vanaf april allerlei wisselende acties waarbij mooie prijzen gewonnen kunnen worden. Deze maandelijks acties staan vermeld op hun website www. jansenhoveniers.com en hun facebook pagina www.facebook.com/jansenhovenier

Droomtuin Op 1 april 1999 heeft Peter Jansen zich gevestigd als zelfstandig hovenier. â&#x20AC;&#x153;Ik heb altijd de behoefte gehad een eigen bedrijf te beginnen. Met groene vingers en een groene opleiding ben ik van start gegaanâ&#x20AC;?, vertelt Peter Jansen, commercieel directeur en mede-eigenaar van Jansen Hoveniers. In de afgelopen 25 jaar is Jansen Hoveniers uitgegroeid tot een bedrijf die zeer vele disciplines in huis heeft om iedere tuin om te kunnen toveren tot een droomtuin. Binnen het bedrijf zijn twee gespecialiseerde afdelingen actief, een bouwkundige afdeling en een groenafdeling. Op de bouwkundige afdeling zijn gespecialiseerde eigen stratenmakers, eigen timmermannen en grondwerkers werkzaam die de hoveniers van de groenafdeling ondersteunen in het creĂŤren van een complete tuin naar wens van de klant, van bestraten, bouwen van tuinhuizen, tot het plaatsen van een buitenkeuken of jacuzzi.

Daarbij zorgen ze voor een goede interactie tussen binnen en buiten. â&#x20AC;&#x153;Mensen willen het hele jaar rond van hun tuin genietenâ&#x20AC;?, stelt Ad Roks, algemeen directeur en mede-eigenaar van Jansen Hoveniers. Onderhoud Jansen Hoveniers ontwerpt en realiseert zeer uiteenlopende tuinen, van kleine tot zeer grote landschappelijke tuinen. Alles is mogelijk van klassiek tot vernieuwend, van onderhoudsvriendelijk tot onderhoudsvrij. Daarbij worden altijd hoogwaardige en duurzame producten gebruikt en is men altijd op de hoogte van de laatste trends. Tevens zijn er diverse mogelijkheden om een tuin professioneel te laten onderhouden. Peter Jansen: â&#x20AC;&#x153;We bieden ook service voor ouderen om hun tuin te ontzorgenâ&#x20AC;?. Brede inzetbaarheid, innovatief, creativiteit, vakkundige werkwijze, persoonlijke aandacht en oog voor detail is hun sterke kracht.

Peter Jansen (links) en Ad Roks (rechts op foto).

Jansen Hoveniers, Bremstraat 120a, 4711 CK, Sint Willebrord, 0165-387819, info@jansenhoveniers.com, www.jansenhoveniers.com

FOTO HĂ&#x2030;LĂ&#x2C6;NE HEIJS


Bigband BuZz trapt seizoen af op tuinfeest

Feestende Freek de Bruijn ontvangt van BuZz twee vrijkaartjes voor het optreden van 10 mei. FOTO CARLA HEREIJGERS.

ZUNDERT - Na een aantal maanden radiostilte begon Bigband BuZz afgelopen zaterdag met haar tweede muzikale seizoen. Het eerste optreden vond plaats in de tuin van Freek de Bruijn, die de hoogste bieder was voor dit optreden, op de veiling van het Glazen Huis in Zundert tijdens Winterwonderland. Na dit optreden staan er nu minstens twee optredens vast, namelijk op de Markt in Zundert tijdens Koningsdag op

26 april en op 10 mei in het Wierenbos te Wernhout. Het paste allemaal maar net in de tuin van Freek maar ondanks de krappe ruimte die overbleef door de vele feestgangers wisten de BuZzers toch een flitsend en swingend optreden te verzorgen. Freek hield die avond zijn housewarmingparty met familie en vrienden. BuZz speelde een zestal nummers, waaronder ‘Think’ en het lijflied van de bigband: ‘Buzz me’. Op 10 mei zal het eerstvolgende losstaande concert van BuZz gehouden worden in

het Wierenbos in Wernhout. Meer informatie over de voorverkoop is spoedig te vinden via diversie mediakanalen. Daarna zal Bigband BuZz naar alle waarschijnlijkheid ook op een aantal andere plaatsen te horen zijn. Naast koningsdag en het optreden in het Wierenbos zal de band naar alle verwachting optreden tijdens de Aardbeienfeesten op het terras van ‘Bij de nonnen’ en mogelijk ook tijdens het bloemencorso. De band heeft weer een tiental nieuwe nummers aangeschaft waaronder ‘Birdland’ en ‘Hello Dolly’. BuZz is in de winter begonnen met repeteren, zodat zij in de zomer weer kan schitteren op diverse podia. Bigband BuZz bestaat nu één jaar en heeft al verschillende successen gekend, waarvan de grootste misschien wel het optreden was op de Zonnewende tijdens het bloemencorso van 2013. De band kenmerkt zich door de samenwerking van muzikanten uit verschillende dorpen in de gemeente Zundert. Dit leidt tot een unieke, muzikale smeltkroes van allerlei Zundertse enthousiaste muzikanten.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Kinderkoren scoren in Rijsbergen RIJSBERGEN - Kindercantorij Open Hof uit Rotterdam heeft zondag het achtste nationale kampioenschap voor kinderkoren gewonnen. Het kampioenschap werd gehouden in de St. Bavokerk in Rijsbergen. Kinderkoor Doreminicus uit Tiel eindigde op een tweede plaats en Kinderkoor Culemborg uit Culemborg op een derde plek. Negen kinderkoren deden mee aan deze dag in Rijsbergen. Het Kinderkorenfestival vond plaats in de St. Bavokerk. ‘s Ochtends vond eerst een gezinsviering plaats. Deze viering werd voorgegaan door pastoor Verheije. De koren Belcanto, New Voices en de Bavonootjes onder leiding van dirigent Piet Koeken luisterden de mis op.

Leuk voor jong en oud

Stichting Boerendag houdt zondag amusante open dag RIJSBERGEN - Zondag 6 april start de Stichting Boerendag met haar activiteiten 2014 en doet dat met een amusante open dag. De boeren krijgen het druk nu het voorjaar is aangebroken. Het getuig komt weer voor de dag dat ze netjes gepoetst voor aanvang van de wintertijd een plaats in de schuur hadden gegeven. Dat ziet er tegenwoordig wel heel anders uit dan van rond 1950 en nog veel vroeger terug. Uitbreiding Nog altijd komt er aanvulling van oude werktuigen en materialen uit grootmoe-

ders tijd in de Karkooi bij. Dat moet meestal worden gerepareerd dan wel gerestaureerd. Zondag 6 april zet de stichting de deuren van de Karkooi wijd open zodat iedereen kan komen zien welke nieuwheden zijn aan te treffen. Bedoeling is om er een aangename dag van te maken zowel voor jong als oud en bij goed weer zal dat zeker en vast zijn als u verder leest. Wat er te beleven is De open ruimte voor de Karkooi krijgt een naam. Die wordt rond 11.30 uur officieel onthuld. Tijdens de opendag worden oude spelletjes waarmee de boerenkinderen, maar ook ouderen, zich zondag’s vroeger

op de ‘waruft’ bezighielden nagespeeld. De kinderen die de open dag bezoeken kunnen er volop aan meedoen.Voor de bezoekers is er een gezellig ingericht terras om wat te gebruiken met zo nu en dan live-muziek. Het tentoonstellingsgedeelte in de Karkooi van kleine gereedschappen, kleding en huisraad is volledig veranderd. Te zien zijn verder een fotocollectie en een filmdocumentaire van de Boerendag in de jaren negentig. Tijden U weet nu waar u zondag met de kinderen naar toe kunt. Dat is natuurlijk de open dag nabij de Karkooi aan de Tiggeltseberstraat. Die duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

KORT BEDRIJVIG Buurtsupermarkt van het Jaar-verkiezing

Tweede prijs voor CoopCompact Van Bedaf

ACHTMAAL - CoopCompact Van Bedaf in Achtmaal heeft de tweede prijs gewonnen in de categorie buurtsupermarkten van de verkiezing Supermarkt van het Jaar. Dat werd zaterdag bekendgemaakt. De Supermarkt van het Jaar-verkiezing is de grootste en meest uitgebreide verkiezing binnen de Nederlandse supermarktbranche. Het team van CoopCompact Van Bedaf is enorm blij met de gewonnen prijs. Eigenaar Christ-Jan van Bedaf: “We zijn ontzettend trots op onze tweede plaats!” Christ-Jan van Bedaf: “CoopCompact van Bedaf eindigde al drie keer eerder in de top drie van de Supermarkt van het Jaar-verkiezing. We vinden het geweldig dat we ook dit keer weer bij de laatste drie zijn geëindigd. We hebben deze prijs niet alleen te danken aan ons geweldige team, maar ook aan onze klanten. Zonder hen geen CoopCompact Van Bedaf. De overwinning vieren we dan ook samen met hen. De hele week zijn er diverse feestelijke aanbiedingen, voor de kinderen is er een luchtkussen en van donderdag tot en met zaterdag ontvangen klanten bij 10 euro aan boodschappen een bosje tulpen.” De jury roemde CoopCompact van Bedaf vanwege zijn lokale betrokkenheid, service en uitgebreide assortiment. De landelijke verkiezing Supermarkt van het Jaar is een initiatief van de vakbladen Distrifood en Foodmagazine en brancheorganisatie CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, bedoeld om de kwaliteit van supermarkten in Nederland naar een hoger niveau te tillen. De verkiezing wordt om het jaar georganiseerd. Supermarkten kunnen meedoen in de categorieën supermarkten (winkels met meer dan 750m2 winkeloppervlak) en buurtsupermarkten (winkels met minder dan 750m2 winkeloppervlak). Gedurende verschillende ronden worden de winkels door een vakjury en door consumenten beoordeeld op onder andere service, netheid en versheid. www.coop.nl

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORST Markt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOS INLOOPSPREEKUUR Wekelijks voor particulier en bedrijf Maandag 19.00 - 20.00 uur www.advocaatvanderborst.nl

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Gezonde voeding, ambachtelijk bereid, natuurzuivere producten’

Inauguratie Dames Pellens Rijsbergen tot Euro-Toques RIJSBERGEN - Tsjak! Met een zwaard opende burgemeester Poppe-de Looff vrijdagmiddag 21 maart jl. een fles champagne om het heugelijke feit te vieren dat Dames Pellens Rijsbergen is toegetreden tot het gilde van Euro-Toques. Deze vereniging van koks staat met een code van eer voor het pure koken. “Donny en Roos Musters zijn daarvoor glansrijk geslaagd,” aldus voorzitter Ted Janssen. DOOR MIEKE VAN MEER Voorzitter Euro-Toques Nederland, Ted Janssen, vertelt in zijn speech dat hij zelf niet kan koken. Behalve als hij kookt van woede wanneer hij in een restaurant eet waar de kok uit zakjes en pakjes kookt. Uit het juryrapport over Dames Pellens Rijsbergen leest hij: “Donny kookt met verse seizoensproducten en voegt daar een modern Frans tintje aan toe. Regelmatig stelt hij nieuwe menu’s samen

en gebruikt daarbij streekproducten zoals vlees van Hoeve het Laag. Roos zorgt er als gastvrouw voor dat je je direct thuis voelt bij Dames Pellens.” Santé, champagne! “Het is een mooie erkenning van de bijzondere waarde van jullie restaurant,” spreekt burgemeester Poppe-de Looff Donny en Roos Musters toe. “Slechts veertien andere restaurants in deze provincie mogen het keurmerk van Euro-Toques voeren. Daarmee is jullie zaak ook van bijzondere waarde voor de gemeente Zundert.’ Terwijl het zonnetje - na de regenbuien in de ochtend - weer volop scheen, onthulden de burgemeester en de voorzitter het schild aan de gevel van Dames Pellens Rijsbergen. “Een baken voor goed en gezond eten, in alle prijsklassen,” aldus Janssen. Daarna was het de eer aan de burgemeester en Roos om de champagne te sabreren.

Geen achterhaalde boodschap De beroemde Franse kok Paul Bocuse riep bijna dertig jaar geleden op om geen kunstmatige toevoegingen te gebruiken in het eten. Koks die verklaarden zich te houden aan de ‘Code van Eer’ mochten lid worden van Euro-Toques. In deze ‘Code van Eer’ is opgenomen dat de kok gebruik maakt van natuurlijke, bij voorkeur, streeken seizoensgebonden producten. In Nederland werd deze missie opgepakt door bekende sterrenkoks als Cas Spijkers, Paul Fagel en Robert Kranenborg. Restaurants mogen niet eerder dan na een strenge selectie van keuken, restaurant en magazijn toetreden tot het gilde van Euro-Toques. “In deze tijd van fastfood en gemaksvoedsel is dit nog steeds geen achterhaalde boodschap,” weet Ted Janssen. Goed gevoel Donny volgde de SVH-koksopleiding en deed veel ervaring op de in praktijk. “Bij

Burgemeester Poppe-de Looff en Euro-Toques voorzitter Ted Janssen onthullen het EuroToques-schild aan de gevel van Dames Pellens Rijsbergen. FOTO MIEKE VAN MEER

restaurant het Withof in Teteringen en bij Hemingways op Effen, heb ik mooie tijden gehad en veel geleerd. Sinds 2005 kook ik bij Dames Pellens. Ik maak eerlijke ge-

Dames Pellens Rijsbergen, Sint Bavostraat 30, 4891 Rijsbergen, tel. (076) 5968169, www.damespellensrijsbergen.nl PAGINA 10

rechten, waar ik achter sta en volg geen standaard receptuur. Als gasten met een goed gevoel naar buiten gaan, dan ben ik tevreden.”


RUNDER CORDON BLEU .....................................................100 gram HAMLAPPEN ........................................................................................100 gram BOOMSTAMMETJES ............................................................................ 4 voor COBURGERHAM ..............................................................................100 gram KIPKERRYSALADE .......................................................................100 gram KANT EN KLAAR: GEHAKTBALLEN IN TOMATENSAUS ...............100 gram KASSAKOOPJE

GRILLSPECIALITEIT

4 STOOFLAPPEN +

SPARERIBS

4 VERSE WORST

500 gram

samen â&#x201A;Ź 9.95

â&#x201A;Ź 6.75

PRIJS

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

2.05 1.25 3.99 1.95 1.45

VERLAGINGEN

â&#x201A;Ź

1.10

Multipack chips

DONDERDAG 3 MALSE BIEFSTUKKEN â&#x201A;Ź 5.95 VRIJDAG: VARKENSHAAS 500 gram â&#x201A;Ź 8.90 ZATERDAG: SHOARMAPAKKET â&#x201A;Ź 5.95

15 zakjes. 375 g

v an 0.79

Chocolade notentablet volgens de Consumen

1l

Tevens uw adres voor: schaven, zagen en frezen Canadastraat 4 St.Willebrord Tel. 0165-543094 Mobiel: 06-53498628

Sweet en Smokey kalkoenschnitsel 100 gram

150

Peruaanse runderburgers Bij 4 burgers gratis bakje saus

100 gram

Samen voor

695

Snack to go shanghay Alleen opwarmen

100 gram

165

Indiase kipwokschotel met gekruide rijst

125 Per persoon 525 Aanbiedingen zijn geldig van 3 april t/m 9 april 2014.

Slagerij Billet

Volg ons op &

Molenstraat 112, 4881 CV Zundert Tel. 076-5972224, Fax 076-5975593, billet.gildeslager.nl

RIANTEN

K

4.99

3.99 20 LITER

Houthandel en Mach.Timmerbedrijf

Specialist in hardhouten:

175

Een grote van ca. 50 cm hoog of 6 kleinere van ca. 20 cm hoog.

Tel.: 06-50905037

binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

100 gram

Buxusstruiken

Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

G.VAN TRIJP

4 Procureurlapjes + 4

0.59

10 VA EUZE UIT

reparaties witgoed producten Etten-Leur

4 Varkenslapjes + 4 Gehaktschnitsels

van 0.69

* Bron Consumentengids april 2014.

Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed

Heerlijk mals varkensfilet, gemarineerd in een lekkere honing-mosterd marinade

0.59

200 g

0.39

Vanaf woensdag 02-04-2014

van 0.69 IJsbergsla

14%er goedkop

van 0.45

Met paasdecoratie. Alfons IJscreaties Breedschotsestraat 4, 4891 PL Rijsbergen Tel: 06-28714179 / 076-5966130 www.ijscreaties.nl

Varkensoester Moutarde

100 g

Paasplanten arrangement

Alles op ijs- en dessertgebied.

Katerstraat 50, 4881 AS Zundert

*

tengids

Verdikt bleekmiddel

ook gel- en acrylnagels

0.59

1.99

ijsje?? Wij heten u van harte welkom in onze vernieuwde ijssalon vanaf 13.00 uur.

0.72 l

v an 2.19

www.slagerij-graumans.nl Molenstraat 43 - Zundert - 076-5973720 / 06-30736945

Vanaf zaterdag 5 april begint bij Alfons IJscreaties het ijsseizoen 2014.

Augurken

5%er 2 goedkop

TE KOOP: Âą150 kleine pakken

Voorjaarstafelkleed 140x220 cm of set van twee 80x80 cm.

Potgrond

2.99

Vers & voordelig!

0.99 Vanaf woensdag 02-04-2014

*

2%er 5 goedkop

Perssinaasappelen 2 kg

v an 1.99

0.95

HOOI

06-23474586

Antiekrenovatie Hans Swanenberg s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING :EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

WWWANTIEKRENOVATIENL

8%er 4 goedkop

Broccoli 500 g

v an 0.75

0.39

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 02-04-2014 t/m dinsdag 08-04-2014

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


KORTE BERICHTEN Themabijeenkomst NAH: NAH overkomt niet alleen de ‘Patiënt’ maar tevens het hele gezin. Hoe gaat uw gezin om met deze verandering? Op donderdag 3 april bent u vanaf 19.30 uur weer van harte welkom bij Café Brein. Café Brein is een ontmoetingscentrum voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun partners, kinderen, overige familieleden en vrienden. Aanmelden is niet nodig. Café Brein vindt plaats bij (Zorg) hotel Merlinde, Schorsmolenstraat 6, Breda. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. We starten met het thema om 19.45 uur en sluiten om 21.30 uur af. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde van het Hotel (door de slagboom en achter de hekken). Nadere informatie kunt u krijgen bij de Steunpunten Mantelzorg; STIB tel. 076-5265540. ZUNDERT Bingo Poteind: Buurtschap Poteind houdt wederom een jaarlijkse bingo op zaterdagavond 5 april. Aanvang is 20.00u in de zaal van café Neefs. Het is voor alle leeftijden. We spelen 8 rondes. Kom ook en speel gezellig mee. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Rommelmarkt: Zoals al vele jaren gaat Stichting Samenleving Schijf ook dit jaar weer een rommelmarkt organiseren en wel op zondag 6 april. Er is weer van alles te koop.De rommelmarkt wordt gehouden bij het Wapen van Schijf St Antoniusstraat 40. De rommelmarkt begint om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur. We hopen weer vele bezoekers te zien. Concert: Op 6 april zal er weer een concert in het Van Goghkerkje in Zundert worden gehouden. Dit concert wordt gegeven door de zanggroep Octagon uit Utrecht. Ze zingen muziek van Dietrich Buxtehude: een muzikale bewerking van het passielied ‘Jesu, meines Lebens Leben’ en een reeks teksten onder de titel ‘Membra Jesu Nostri’. De groep wordt begeleid door strijkers en orgel. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.concerten-vangoghkerkje.nl Aanvang 15.30 uur, het duurt ongeveer een uur. Reserveren via de website of tel. 076-5976419. KVO: Op maandag 14 april is onze voorjaarsvergadering. Voor deze vergadering dient u zich op te geven, aangezien we na afloop een hele leuke muziekbingo hebben. Dit kan tot 8 april. De avond begint om half acht, bij Het Wapen van Zundert in de Katerstraat. Wij wiilen dit jaar naar de libelle zomerweek en wel op donderdag 15 mei. Ook hier dient u zich voor op te geven, dit kan bij alle bestuursleden. Dansavond: Dansen in een gezellige, ontspannen sfeer? Dat kan, aanstaande zaterdagavond in Het CultuurCentrum Zundert. Aanvang 8 uur. Alzheimer Café: Donderdag 10 april is het Alzheimer Café geopend. Het onderwerp dat die avond behandeld wordt is depressie en verliesverwerking, gastspreker Gemma Verleijsdonk, hoofd dienst geestelijke verzorging van Surplus. Het Grand Café van De Willaert is geopend vanaf 19.00 uur. Expositie: Een vijftal kunstenaars uit de grensstreek rondom Zundert sloegen de handen ineen om naar buiten te treden met een gezamenlijke expositie. Jolanda van Nijnatten uit Zundert maakt foto’s met een theatraal beeld. Elke foto vertelt zijn of haar verhaal. Verder zijn er ook foto’s te zien van Filip Daelman uit Hoogstraten. Franz-Joseph Michaelis uit Nijlen maakt levensgrote betonnen beelden en schilderijen. Hilde van Hool en Martina van Erum (buurvrouwen uit Nijlen) maken abstracte schilderijen. De expositie vindt plaats van 4 t/m 27 april bij Galerie Op 11 (zowel binnen als in de beeldentuin). Entree gratis. Expositie Josine Timmer: Van 5 t/m 27 april exposeert Josine Timmer in de Van GoghGalerie tekeningen die ze als ‘artist-in-residence’ in Zundert heeft gemaakt. Zij is de vierde in een reeks van zeven startende beeldend kunstenaars die worden begeleid door mentor Marc Mulders. De tentoonstelling is geopend van donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

5 + 6 APRIL OPEN WEEKEND MOLENSTRAAT

Zaterdag 5 april en zondag 6 april

open weekend Wij ontvangen u met een drankje en een hapje. Openingstijden: zaterdag 8-16.30 u. Zondag 11-16 u.

ACTIES: Wenskaarten 3 halen 2 betalen (de goedkoopste gratis)

RIJSBERGEN Stamboomavond: De werkgroep genealogie van de heemkundige kring De Drie Heerlijkheden houdt op donderdag 3 april haar maandelijkse bijeenkomst in het voormalig gemeentehuis van Rijsbergen van 19.00-21.00 uur. Ieder die iets meer van zijn of haar familie uit Zundert & Rijsbergen te weten wil komen kan bij ons gratis informatie hierover verkrijgen. Wij hebben gezinssamenstellingen van 1585-1970. Inlichtingen Kees Lieshout 076-5975331 of e-mail c.lieshoutkerstens@hetnet.nl Heemkundekring houdt lezing: Lezing over het gebruik en toepassing van planten. De lezing is dinsdag 8 april, Restaurant De Tijd, Antwerpseweg 24, 4891 CP Rijsbergen, aanvang 20.00 uur. De heer Rini Kerstens studeerde biologie en heeft lesgegeven aan havo/vwo scholengemeenschap in Veghel. Hij is vooral veldbioloog en is actief binnen het IVN. Hij is meer generalist dan specialist. Geeft lezingen en cursussen. Rijsbergse VrouwenBond: Donderdag 10 april knutselen met Rika. Woensdag wordt donderdag. Donderdag 17 april bingoavond. Donderdag 8 mei moederdagviering. Kijk op jullie kalender! Dit zijn de laatste activiteiten van dit seizoen. Om 19.30 zijn jullie van harte welkom. Wij hopen u met velen te mogen begroeten. Kom bij de Rijsbergse VrouwenBond, tel. 076 5963044. Opbrengst collecte Reumafonds: De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van 10 tot en met 15 maart is gehouden, heeft in Rijsbergen het prachtige bedrag van € 1955,49 opgebracht. Het Reumafonds wil iedereen bedanken voor de financiële bijdrage, alsmede ook de 30 collectanten die voor het goede doel op pad gingen. De opbrengst van deze collecte wordt o.a. besteed aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, individuele hulp, patiëntencontact en aangepaste vakanties. Door alle financiële bijdragen kan het Reumafonds de strijd tegen reuma blijven voortzetten. Inzameling oud papier: Komend weekend is er weer de mogelijkheid om al uw oud papier karton en boeken in te leveren op het Kennedyplein voor Stichting Vakantie voor Iedereen. De vrijwilligers zullen u graag helpen bij het lossen en laden. De opbrengst is voor het goede doel te weten voor de Rijsbergse mensen met een handicap. Voor deze groep organiseren we diverse activiteiten en eens in de 3 jaar een korte vakantie. Inleveren vrijdag 4 april 13.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag 5 april van 8.30 uur tot 11.30 uur. ACHTMAAL KBO: Op 9 april bingo voor iedereen. Aanvang 13.30 uur in Gemeenschapshuis (de Nachtegaal). WERNHOUT Kledingactie Mensen in Nood: Op donderdag 10 april vindt in Wernhout de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Mevr. R. de Meijer, Tiendpad 15 te Wernhout. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.

Tijdschriften 2+1 gratis (Kijk voor in de winkel voor de geselecteerde titels)

Bij besteding vanaf €15.- GRATIS 1/5 staatslot Bij aankoop van 2 cartridges, gratis pak HP kopieerpapier (ter waarde van 6.99 op=op)

(exclusief service artikelen, tabak en boeken)

Bruna, Molenstraat 80, 4881 CT Zundert Facebook.com/BrunaZundert

Zondag 6 april

geopend van 10-16 u.

Primeur ………. Als eerste bij :

Marlo Audio Video

In Zundert en omstreken Binnenkort verwacht:

4k ULTRA HD TV in 50/58/65 inch van het topmerk : Panasonic

Deze serie nieuwe 4k tv’s vegen de vloer aan met al hun concurrenten ! Iedereen van harte welkom voor een demonstratie en verdere informatie.

a.s. weekend doorlopende demonstraties van beeld en geluidsapparatuur Audio - Video | Specialisten in beeld en geluid

MARLO

Audio-Video

KLEIN ZUNDERT KVO: Sam’s Kledingactie van 31 maart t/m 10 april. Overtollige kleding, huishoudtextiel enz. in gesloten zakken inleveren.

Molenstraat 124-126 | Zundert | T. 076 5973272 | www.marlo.nu


G

A ND

DONNA DONNA

E LK

E

ZO

! N E

OP

T A A

ALLE ZONDAGEN OPEN

R

OPEN DAGEN -

G AN T

I PAR AJ UM P E R S

I N APAP Y R I

I

B RI T I S H I N DI G O

I

VAN G UAR D

I

-

- WWW.WOODHOUSEZUNDERT.NL -

I HANS UBBINK I HUGO I BOSS BLACK I CIRCLE OF GENTLAMEN

Molenstraat 48 | Zundert | T. 076 5972526 Open: di. t/m vr. 10.00-17.30 u. zat. 10.00-17.00 u., zon. 12.00-16.00 u.

“Het idee voor een Open Weekend is spontaan ontstaan,” vertelt Wendie Michielsen van Junior & Zo, een van de initiatiefnemers. “Het leek ons als ondernemers leuk om eens iets extra’s voor onze klanten te doen. Met een hapje en een drankje en leuke activiteiten in de Zundertse zaken willen we onze klanten extra in de watten leggen. Tegelijkertijd is het een kans om ons als ondernemers te presenteren.” De Molenstraat, welke een indrukwekkende facelift ondergaat, geldt als dé winkelstraat van Zundert. Veel inwoners uit de regio Zundert hebben de straat al ontdekt, terwijl ook onze zuiderburen hun weg naar Zundert al goed weten te vinden. Dat is niet zonder reden. De Molenstraat en omgeving telt immers de nodige speciaalzaken waar klanten vrijwel altijd slagen, terwijl ook de plaatselijke horeca - met tal van mooie zaken - uitnodigt voor een bezoek.

‘Meer dan winkelen alleen’

Speciaal voor jou

VOORJAARS COLLECTIE

2014

Horloges Kyboe | Dameskleding McGregor | L’Argentina | River Woods | La Gauchita (Scarva) | Scapa Sports | Gaastra | HV Polo | Dubarry laarzen | Interieur Cleybergh | Flamant | Scapa Home | Gant Home | Riviera Maison | Sieraden Dyrberg/Kern

Waardering Gastvrijheid en service staan bij de Zundertse ondernemers dan ook hoog in het vaandel. Dat wordt door bezoekers zeer gewaardeerd. Voor velen is een bezoek aan de Molenstraat meer dan winkelen alleen, het is echt een dagje uit. Dat er in de directe omgeving gratis kan worden geparkeerd is daarbij uiteraard een belangrijke bonus. Ook het gegeven dat klanten op elke zondag bij de ondernemers in de Molenstraat terechtkunnen is een groot pluspunt. “Een aantal winkels gaat tijdens het Open Weekend zelfs speciaal open komende zondag,” zegt Wendie Michielsen. Een meer dan goede reden dus om Zundert een bezoek te brengen. Bij succes zal het Open Weekend beslist een vervolg krijgen. Stiekem rekenen de Zundertse ondernemers daar al op. “De tot dusver ontvangen reacties op het initiatief zijn louter positief,” aldus Wendie Michielsen. Voor meer info zie: facebook.com/WinkelenInZundert

Tijdens het open weekend: Gezellig hapje/drankje en wat lekkers voor de kids. Zaterdagmiddag 5 april: goochelaar Bougé Magic!! Zondag 6 april: kom je laten schminken!! Bij al je aankopen maak je kans op leuke prijzen: O.a. een goochelshow van Bougé Magic en nog veel meer.

Molenstraat 53 - Zundert www.juniorenzo.nl - Petrol Industries - Jubel - Tumble ‘n dry - Sturdy -

- Funky XS - No No - Blue System - Retour

IEDERE ZONDAG OPEN

- Noppies

-

ZUNDERT - Genieten van alles wat ondernemend Zundert te bieden heeft? Komend weekend houden de ondernemers in het centrum van Zundert een heus Open Weekend. Dé kans om te ontdekken wat zij allemaal in huis hebben! DOOR ADDO SPRANGERS

J

Z8

P OL O R ALP H LAUR AN

APRIL

I

-5+6

Open Weekend op zaterdag 5 april en zondag 6 april Ondernemers zetten deuren wagenwijd open

- Vingino - Geisha - Feetje - Baker Bridge - Baby Face - Hound -

MOLENSTRAAT 90 ZUNDERT

I SUPERDRY I J.C. RAGS I P.M.E. LEGEND I CAST IRON I COLD METHOD I GENTI I DRYKORN I STONE ISLAND

& SODA I G-STAR I REPLAY I DIESEL I NUDIE JEANS

No No - Blue System

LIKE US ON

La Selezione Di Gino - Bellaire - Zebra Hound - Z8 - Noppies -

w w w. d o n n a d o n n a z u n d e r t . n l

SCOTCH

T A A E R L ST O M EL ERT K ND N I ♥W Z U T S N


voorjaar 2014

Pannenkoeken eten met Prins Dominicus

Wolky, Gabor, Durea, Footnotes, Piedi Nudi, Verhulst, Ecco Zondag 6 april

KOOPZONDAG 11.00 - 16.00 uur

! n e l o z n u e t s r o o v t k i h c s e g Allen RIJSBERGEN - Al weer een paar weekjes geleden maar toch echt verdient met de optocht in het Aopelaand en met de kleurplaten!

Activiteiten in april

De Willaert en Rijserf

Kijk op onze geheel vernieuwde website: www.vanmeerschoenen.nl

Zin in een GRATIS vriendinnen styling-avond!!?? Esza organiseert stylingavonden in de winkel voor een groep vriendinnen, collega’s en/of bekenden van elkaar. Een gezellig avondje uit, met veel persoonlijke aandacht, waarin je informatie krijgt over de nieuwste mode, trends en styling. Voor meer info bel 076-5962453

St. Bavostraat 28 | Rijsbergen | WWW.ESZA.NL | SANDWICH | SUMMUM | EXPRESSO | ANGELS | STREET-ONE | BLF

Rijserf Donderdag 3 april: Bingo middag in het Atrium av.14.00u Zondag 6 april: Paasbraderie in het Atrium vanaf 10.00 tot 16.00u Donderdag 10 april: viskraam in het Grand Café vanaf 16.00u Donderdag 10 april: bingomiddag in het Atrium av.14.00 Vrijdag 11 april: Verkoop van schoenen van 14.00-16.00u Woensdag 16 april: Paasviering in het Atrium av.10.30u Woensdag 16 april: paasbloemstukje maken Grand Café av.10.00u Donderdag 17 april: bingo in het Atrium van 14.00 -16.00u Dinsdag 22 april: Eetpunt in het Grand Café opgeven voor 15 april: av.18.00u Donderdag 24 april: bingomiddag in het Atrium av.14.00u Zaterdag 26 april: Grand Café Koninklijke High Tea om 15.00u. Informatie bij het Grand Café Dinsdag 29 april: voorjaarsmodeshow om 10.00u in het Atrium daarna verkoop kleding Iedere maandagmiddag staat er in Rijserf een groente en fruit kraam Willaert Woensdag 2 april: Eetpunt in het Wierenbos in Wernhout av.18.15u de deur gaat open om 18.00u. Informatie en opgeven voor 26 maart bij het Wierenbos 0765974929

Dinsdagavond 8 april: bingo av.19.0021.00u in het Grand Café Woensdag 9 april: vanaf 16.00u viskraam in het Grand Café Vrijdag 11 maart Verkoop van schoenen van 10.00-12.00u in het Grand Café Maandag 14 april: 19.00u paasviering in het Grand Café met zang van het koor De Oldtimers Dinsdag 15 april: bingo in het Grand Café av.19.00-21.00u Woensdag 16 en 17 april: paasstukje maken in Grand Café Donderdag 17 april: Eetpunt in het Grand Café av.18.00u opgeven voor 10 april: Dinsdag 22 april: bingo in het Grand Café av.19.00-21.00u Donderdag 24 april: Wijkbingo in het Grand Café van 19.00-21.30u, u kunt vooraf eten in het Grand Café voor 17 april: graag opgeven. Voor meer info kunt u terecht bij het Grand Café Zaterdag 26 april: Grand Café Koninklijke High Tea om 15.00u. Opgeven en info bij het Grand Café voor 17 april: Dinsdag 29 april: bingo in het Grand Café av.19.00-21.00u Elke 1e en 3e zondag van de maand live muziek in het Grand Cafe van Rijserf en De Willaert Iedere 1e zaterdag van de maand uitzending van ROS radio voor senioren op de kabel 87.5 FM of in de ether op 106.8 Iedere maandagochtend staat er in de Willaert een groente en fruit kraam

Start seizoen buurtschap Rijsbergen

Een goede vangst

| S-OLIVER | QUESTION | PLEASE | PENN & INK

Ik vmijn kleur Ik vID Coiffures

De eerste bijvangst is binnen.

RIJSBERGEN - Buurtschap Rijsbergen is het corsoseizoen gestart met een succesvolle dagtrip rondom het thema van de wagen Bijvangst.

Molenstraat 35, 4881 CP Zundert, Tel. 076-5973460 | H. Bloedlaan 269, 2320 Hoogstraten, Tel. 03/3147742

coiffures.com www.idcoiffures.com www.idcoiffure

Op zondag 30 maart reed een bus vol enthousiaste bouwers en plukkers richting Breskens. Onder een stralende zon is de groep de Westerschelde opgevaren om te gaan sleepnetvissen. Op het water zijn de sleepnetten een aantal keren opgehaald om de vangst te bekijken. Vele krabben,garnalen en andere bodemdieren

zijn door de handen van de bouwers gegaan, maar de speciale bijvangst voor 7 september zat er niet bij. Vervolgens heeft het buurtschap een bezoekje gebracht aan het visserijmuseum. Na een korte demonstratie door een echte visser is er geoefend in netten breien. Buurtschap Rijsbergen gaat dit jaar een enorm visnet knopen voor haar eigen bijvangst. De dag is afgesloten met een bezoek aan het strand en een gezellig etentje. Wat buurtschap Rijsbergen betreft, kan het corsoseizoen starten: de eerste bijvangst is binnen!


Pasen PASEN! Pasen vier je bij:

DAMES

PELLENS

Tijdens het Paasweekend kunt u bij ons heerlijk genieten van een 3 of 4 gangen Paasmenu.

Voor info en/of reserveren: 076-5968169

CafĂŠ eet- en feestgelegenheid

Josephien en Mark Bogers Antwerpseweg 24, 4891 CP Rijsbergen

PAASBRUNCH incl. welkomstdrankje

1e PAASDAG 20 APRIL 2014

van 11.00 tot Âą 14.00 uur Volwassenen ...............................â&#x201A;Ź 26,50 Kinderen t/m 12 jaar .................â&#x201A;Ź 15,00 Ook a la carte mogelijk. Voor inlichtingen en/of reserveringen: Tel. 076-5968030 of www.detijd-rijsbergen.nl

Dames Pellens St. Bavostraat 30 4891 CJ Rijsbergen www.damespellensrijsbergen.nl

In de Ruyterhof maken we graag alles zelf met mooie producten uit de streek, liefst recht van de boer en dat proef je! 1e Paasdag â&#x20AC;&#x153;live cookingâ&#x20AC;? Paasbrunch. Een extra uitgebreid buffet met koude & warme specialiteiten. De warme gerechten worden â&#x20AC;&#x2DC;liveâ&#x20AC;&#x2122; bereid waar je bij bent, dat zie je, dat ruik je en dat proef je! Tot besluit een heerlijk dessert-buffet. Aanvang 12.00 uur â&#x201A;Ź29,75. 1e Paasdag â&#x20AC;&#x2DC;Live cookingâ&#x20AC;? Dinerbuffet. Onbeperkt genieten van een uitgebreid buffet met koude gerechten â&#x20AC;&#x153;liveâ&#x20AC;? bereidde warme specialiteiten en desserts. Doorlopend vanaf 17.30 uur p.p. â&#x201A;Ź29,75. 2e Paasdag â&#x20AC;&#x153;live cookingâ&#x20AC;? zondagbrunch. Een uitgebreid buffet met koude gerechten, warme specialiteiten & desserts. Aanvang 12.00 uur â&#x201A;Ź29,75. CafĂŠ, terras & restaurant beide dagen geopend vanaf 12.00 uur. Vrijdag 25 april Proeverij Aspergegerechten 9 gerechtjes inclusief passende wijnen HQELHUHQIHHVWHOLMNDSHULWLHI NRIÂżHâ&#x201A;Ź47,50 Meer info? Kijk op onze website www.deruyterhof.nl of bel 076-5961601 Peter & Marianne Reiters Hogestraat 22A Rijsbergen

Restaurant & Brasserie

Rucphenseweg 30 AG & l 1e PAASD Zundert, Tel. 076-5977979 ZO. 20 apri e PAASDAG l2 MA. 21 apri f 11.30 uur. www.demoersebossen.nl vana GEOPEND H

PAASBRUNC

EP SOORTEN SO met o.a.: - 2 - EIEREN OORTEN XE BROODS - DIVERSE LU ET FF BU T - DESSER LEGSOORTEN EIT AAN BE - DIVERSIT S DE LA SA - DIVERSE D - PAASBROO TJE NE AN SP VI ENHAM - WARME BE 5$1*( /.(1-86'¡2 )),(7+((0( ,1&/86,().2 â&#x201A;Ź 23,50 p.p. p.p.) t 10 jaar â&#x201A;Ź 14,50 ar gratis en to ja 3 t to en (kinder 14.30 UUR. .30 UUR TOT CH IS VAN 11 DE PAASBRUN RVEREN IS GEWENST. RESE 9 076-597797 sebossen.nl er mo de w. ww @icloud.com moersebossen

Paasbrunch! 1e paasdag 20 april organiseren wij een gezellige ENLEKKEREPAASBRUNCHVOORHETHELEGEZIN /MUURSERVERENWIJUEENVERSKOPJEKOÂŁEOFTHEE VANHETHUIS METUITERAARDIETSLEKKERS 4OTUURKUNTUOPEIGENTEMPOGEBRUIKMAKEN VANONSUITGEBREIDEBUÂŤET $EKINDERENZULLENZICHPRIMAVERMAKENINDEKNUTSEL HOEK OFMETHETZOEKENNAARDEVERSTOPTEPAASEIEREN

Soepen !SPERGESOEPEN)TALIAANSETOMATENSOEP

Diverse broodsoorten -AĂĽSBROOD RUWEBOLSTER VERSCHILLENDEZACHTEBROODJES ENSTOKBROOD

Koude gerechten +LEINESANDWICHES HUISGEMAAKTEHUZARENSALADE Spaanse aardappel tonijnsalade, pasta met parmaham en pesto ENZONGEDROOGDETOMAATJES PASTASALADEMETGEROOKTEZALM GEROOKTEMAKREELSALADE GROENEBOONTJESSALADEMETRODEUI ENAARDAPPELBLOKJES GEVULDEEIEREN GEKOOKTEHAM RAUWE HAMMETMELOEN VERSCHILLENDERAUWKOSTENSALADES DIVERSEKAASSOORTENENBELEG

Warme gerechten "EENHAMMETHONING MOSTERDSAUS HUISGEMAAKTE)TALIAANSE GEHAKTBALLETJES GEKRUIDESPEKLAPJES KIPSATĂ&#x;ENSATĂ&#x;SAUS AARDAPPELGRATIN 4HAISERIJSTMETSCAMPIS ROERBAKMIEMET WOKGROENTEN FRIETJESENDIVERSEWARMEGROENTE MELK EN JUS D'ORANGE DIVERSE LUXE BROODJES MET DIVERS BELEG TOMATEN- EN GROENTESOEP DIVERSE SALADES EN EIERGERECHTEN

KINDERE

T/M 12 JA AR

N â&#x201A;Ź14,50

BOEUF BOURGUIGNON, GEHAKTBALLETJES SPAANSE VARKENSFILET LAPJES, GEBAKKEN SPEK GEPOCHEERDE ZALM PANGAFILET ROLLETJES MET WITTE WIJN SAUS VERSE FRIETJES, GEBAKKEN AARDAPPELTJES EN AARDAPPEL KROKETJES EN EEN GEWELDIG DESSERT BUFFET MET EEN (STIKSTOF KOKEN)

VERRASSEND IJS FONDUE

TIJDIG RESERVEREN GEWENST. 1E PAASDAG VANAF 17.30 UUR DINER. 2E PAASDAG NORMAAL GEOPEND VOOR LUNCH EN DINER.

Desserts 6ERSFRUIT DIVERSEBAVAROIS BOERENROOMIJSMETSLAGROOM TIRAMISUVANROODFRUIT MANGO PERZIKTAART APPELGEBAK ENCHOCOLADETAART

Voor de kids 6LEESKROKETJES FRIKADELLETJES POÂŤERTJES MINIPIZZAS KNAKWORSTJESENFRIETJES Volwassenen Kinderen t/m 10 jaar Kinderen tot 2 jaar

â&#x201A;Ź 26,50 â&#x201A;Ź 12,50

GRATIS

Heeft u interesse maar nog vragen? Vraag ons gerust naar meer informatie! Reserveren kan tot 10 april 2UCPHENSEWEG +#:UNDERTs4 %INFO DEN HOEKCOMs)WWWDEN HOEKCOM


‘Gebruik Twitter niet om te roeptoeteren’ Heren zaterdagochtend wintercompetitie afgesloten ZUNDERT - Zaterdag 29 maart vond in Tenniscentrum de Leeuwerik de afsluiting plaats van de heren winter competitie.

Maaike Gulden.

FOTO MAAIKE GULDEN

ZUNDERT - Ondernemingen hebben Twitter massaal omarmd, maar veel bedrijven vinden het moeilijk om de tijdsinvestering terug te verdienen. Volgens sociale media adviseur Maaike Gulden uit Zundert, laten ondernemingen commerciële kansen liggen. Gulden: “Om er geld mee te verdienen moet je Twitter niet zien als een goedkoop promotiekanaal. Je kunt met dit platform inderdaad gemakkelijk gigantisch veel mensen bereiken. Maar mensen zitten helemaal niet te wachten op al die verkooppraatjes. Niemand neemt een abonnement op een reclamefolder.” Informatiebron In haar nieuwe boek ‘Zakelijk twitteren voor gevorderden in 60 minuten’ roept Gulden lezers op om te stoppen met roeptoeteren en zoveel mogelijk lawaai te maken, en te beginnen met luisteren want Twitter is een interessante bron van informatie. Gulden: “Met de komst van sociale media uiten mensen steeds gemakkelijker hun mening. De keerzijde is dat mensen ook gevoelig zijn voor meningen van anderen. Door goed te luisteren, weet je wat er leeft bij je klanten en kun je daarop inspelen.” In haar nieuwe boek beschrijft Gulden hoe je

Twitter inzet voor acquisitie, marketing of klantenservice. Naast praktische tips, legt ze ook uit welke tools handig zijn om slimmer met Twitter te werken, en hoe je een positieve reputatie op kunt bouwen. Gulden: “Klanten uiten hun ongenoegen steeds vaker openlijk op Twitter, ook als je hier als organisatie zelf niet actief bent. En ook al erken je klachten niet, je kunt wel de emotie van de klager serieus nemen.” Persoonlijk De kunst is volgens Gulden om een persoonlijke relatie aan te gaan met mensen. Gulden: “Mensen gaan je alleen volgen, en blijven je ook volgen, als je nuttige informatie deelt of gesprekken met ze aangaat. Dat kan gaan over jouw producten, maar desnoods over voetbal of over het weer. Mensen doen nu eenmaal zaken met mensen die ze aardig vinden en het gunnen. Persoonlijke gesprekken zijn belang-

rijk, laat merken dat er mensen achter de knoppen zitten.” Bedrijven die Twitter hebben omarmd zijn volgens Gulden al vlug overtuigd van de commerciële mogelijkheden. Ze moeten vaak alleen even over een drempel heen: “Doe gewoon mee en durf fouten te maken. Dat laat alleen maar zien dat je menselijk bent.” Idee “Regelmatig deel ik mijn kennis via artikelen op online blogsites. Het idee voor dit boek ontstond doordat ik regelmatig enthousiaste reacties krijg op de artikelen die ik schrijf voor Frankwatching en Twittermania. Het boek spitst zich toe op de zakelijke aspecten van Twitter. Het was mijn intentie om een toegankelijk boek te schrijven over de marketingmogelijkheden van Twitter om ondernemers, met of zonder personeel, te inspireren. En ik denk dat dat goed gelukt is want de recensies zijn tot nu toe erg positief,” aldus de auteur.

Huisarts Ignace Nolet neemt afscheid

Normaal wordt er alleen in de ochtend gespeeld van 09.00 tot 12.00 uur. Er werden ditmaal echter ook van 12.00 tot 15.00 uur wedstrijden gespeeld Daarna vond onder het genot van een broodje en een drankje om 16.00 uur de prijsuitreiking plaats. Uit handen van Robert van Gils (competitieleider) ontvingen de spelers van de winnende teams de bekers en een flesje wijn. De competitie wordt bij de heren inmiddels gespeeld in 3 poules, waarbij de tegenstanders elkaar drie keer tegen komen gedurende het seizoen. Dit seizoen werd voor het eerst in poule 3 de winnaar het team De Bocht uit Rucphen. Dit team bestaat uit: Toon v. Ginneken, Piet de Wijs, Frie Koevoets en Johan Kas. In poule 2 werd het team De Smoking Aces uit Zundert de winnaar. Dit team bestaat uit: Tim Vriends, Lorenzo Bas, Aad Schuller en Rob vd. Broek. Ook was er natuurlijk nog poule 1 de sterkste poule. En daar werd voor de 3e keer achter elkaar het team De Koepels uit Prinsenbeek de winnaar. En dit team bestaat uit: Johan Peemen - Karel Bot - Kees Vincenten – Maarten Hoogland en Rene Machielsen. Voor alle winnende teams was er ook nog een fles overheerlijke champagne die een weg vond in de lucht

en kelen van diverse spelers. Ook was er weer een individuele puntentelling. A.h.v. deze telling kan worden bepaalt wie de beste speler is van de competitie. De eer kwam dit jaar toe aan Frie Koevoets die 69 van de 72 te behalen punten scoorde. Ook voor Frie was er dus nog een leuke prijs met het oog op het WK voetbal komende zomer. Voor alle teams, maar zeker de winnende is het seizoen echter nog niet voorbij. De heren competitie is door FreeTime Tennis Events opgenomen in het landelijk bedrijfstennis netwerk. Sponsorteams, vriendenteams, en bedrijfsteams die deelnemen aan de diverse wintercompetities in Zundert worden zo geselecteerd voor de finales. De tennisteams uit Zundert kunnen op 28 juni deelnemen aan de finales in Roermond. Maar ook zijn ze allemaal uitgenodigd op vrijdag 11 juli bij de SPORT1 OPEN 2014 in Scheveningen. Ivo Pols de toernooi directeur heeft namelijk kaartjes geschonken voor de kwart finales van dit challenger toernooi. Heeft u interesse om het volgende seizoen aan de heren competitie deel te nemen dan kunt u contact opnemen met De Leeuwerik in Zundert. www.tenniscentrum.nu De voordelen zijn dat het speelschema al voor aanvang bekend is en loopt van oktober t/m maart. U speelt niet elke zaterdag en een team kan met drie spelers al meedoen. En dit met een relatief laag inschrijfgeld.

Opening Autisme Info Centrum in Roosendaal ROOSENDAAL - In de nationale autismeweek op vrijdag 4 april om 10.00 uur wordt het nieuw opgerichte Autisme Info Centrum (AIC) Roosendaal officieel geopend. De feestelijke opening vindt plaats in het gebouw van Stichting MEE, Langdonk 1 te Roosendaal. Het AIC is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De officiële opening wordt verricht door de heer Kees Jongmans, wethouder Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg en Subsidiebeleid van de gemeente Roosendaal. Een afvaardiging van het NVA regiobestuur is aanwezig om de vrijwilligers die het AIC zullen bemensen aan u voor te stellen. Mevrouw Susan Schoone, orthopedagoog en logopedist van Praktijk Schoone in Roosendaal, zal de aanwezigen toespreken over haar ervaringen met autisme vanuit haar vakgebied. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om bij de opening

aanwezig te zijn. Op vrijdag 11 april opent het AIC Roosendaal vervolgens haar deuren voor de eerste inloopochtend van 9.30-11.30 uur. Bij het AIC kunnen mensen terecht voor lotgenotencontact en voor vragen en informatie over autisme. Het is een laagdrempelig informatie- en documentatiecentrum voor ouders en partners van mensen met autisme of voor mensen die met autisme te maken hebben en daar meer over willen weten. Het AIC werkt samen met de Stichting MEE. Hierdoor is het gemakkelijk om het lotgenotencontact indien gewenst aan te vullen met informatie van medewerkers van de Stichting MEE. Tijdens schoolvakanties is het AIC gesloten. Tot de zomervakantie is het AIC in Roosendaal tweewekelijks open op de volgende vrijdagochtenden, steeds van 9.30-11.30 uur in het gebouw van Stichting MEE, Langdonk 1 te Roosendaal: 11 april, 25 april, 23 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli.

Wie komt de club versterken?

Vrijwilligers gezocht voor VVV en Van GoghHuis ZUNDERT - Het Vincent van GoghHuis/VVV Zundert zoekt per direct een aantal nieuwe vrijwilligers voor de functie van Gastheer of Gastvrouw. De kerntaken bestaan uit het geven van voorlichting aan de VVV balie, bediening in de Museumwinkel, kaartverkoop voor exposities, maar ook publieksbegeleiding, zoals suppoosten op zaal, bezetten van de pas geopende galerie in de kosterswoning en het begeleiden van schoolklassen en het geven van rondleidingen.

ZUNDERT - Sinds 1981, dus al meer dan 32 jaar, was hij werkzaam als huisarts in de gemeente Zundert. Afgelopen week nam Ignace Nolet, initiatiefnemer tot de oprichting van gezondheidscentrum De Welborg, officieel afscheid. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Uit handen van burgemeester Leny Poppe-de Looff ontving hij een heuse Koninklijke onderscheiding. Nolet mag zich daardoor voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. FOTO ERIK VAN BOMMEL PAGINA 16

Bij het Vincent van GoghHuis/VVV Zundert werken al circa negentig vrijwilligers onder leiding van de directeur-conservator, VVV-coördinator en Huismeester. De sfeer is er ongedwongen en gezellig. Liefde voor kunst en cultuur speelt binnen de werkomgeving een belangrijke rol. Onze vrijwilligers leveren een essentiële bijdrage aan het positieve imago dat het

Van GoghHuis sinds de opening in september 2008 uitstraalt. Gemiddeld duizend bezoekers bezichtigen iedere maand de exposities over Van Gogh & Zundert en over moderne kunstenaars die door Vincent van Gogh zijn geïnspireerd. Vriend van Van Gogh & Zundert Elke vrijwilliger wordt gratis Vriend van Van Gogh & Zundert en kan daardoor profiteren van kortingsaanbiedingen en deelnemen aan Vriendenactiviteiten. Daarnaast organiseert het Van GoghHuis voor haar vrijwilligers diverse bijeenkomsten, waaronder eenmaal per jaar een speciale excursie. Voor wie zich verder wil ontwikkelen in de museale of VVV-sector krijgt daarvoor binnen het Van GoghHuis gelegenheid en ondersteuning. Wie één dagdeel per week beschikbaar is, kan zich als vrijwilliger aanmelden via 076 5978590 of vvv@vangoghhuis.com.


Het speciale werk door de gewone deur!

Altijd een gratis offerte!

* sierbestrating leggen en leveren * beplanting verwijderen * div. sloopwerken

T: 06-53999207

VRIJDAG 11 APRIL 09.30 - 17.30 UUR ZATERDAG 12 APRIL 09.30 - 16.00 UUR ZONDAG 13 APRIL 09.30 - 16.00 UUR

Profiteer

van 6% BTW op

Gratis

vakkundige installatie! goodiebag met voordeel

cheques Ga voor het complete programma naar: ^^^ZHUPKYVTLUS]HUKLUI\PQZen meld u alvast aan voor een gratis ontwerpsessie! vandenbuijs@sanidrome.nl Wernhoutseweg 72, Wernhout (Zundert) (076) 597 22 29

Only for Men Outlet Etten-Leur

MEGA NIET TE MISSEN MANNENDEALS!! Luxe kwaliteiten. Enorm aanbod in dessins en kleuren. Tailored en classic fit. Verkrijgbaar in de maten 44 t/m 62, 90 t/m 114 en 24 t/m 31.

ZATERDAG 5 APRIL

20% KORTING OP ALLES

+ GRATIS ZAK POTGROND* da’s nou het mooie van multimate

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 13.00-17.00 UUR ONLY FOR MEN OUTLET Burchtplein 2 - 6 4873 BN Etten-Leur Tel. (076) 7676587

MULTIMATE ZUNDERT MEIRSEWEG 21

*Vraag naar de voorwaarden.

*


Klaar voor finale Nederlandse beker driebanden voor teams

Topbiljarters present in Klein Zundert

Het team van Pressplate Machielsen.

FOTO LENNART SCHRAUWEN

KLEIN ZUNDERT - Werd tot voor kort nog druk gepraat over het uit Klein Zundert afkomstige Trappistenbier, nu heeft het daar afspelend biljarttoernooi om de nationale beker driebanden voor teams alle aandacht. Wereldkampioen Frédéric Caudron is een van de grote trekpleisters. DOOR CHARLES LUIJTEN

zegt Jan van Kerkoerle, voorzitter van de stichting.

Voor de derde opeenvolgende keer staat de Stichting Topbiljart Zundert garant voor de organisatie van de KNBB-bekerfinale voor teams. Zij doet dat deze keer met de nodige ondersteuning van Beers-Son bv. Meestal wordt in april-mei de driebandenwedstrijd gespeeld. De aftrap is donderdag 3 april in biljartcentrum Den Hoek van voormalig topbiljarter Louis Havermans in Klein Zundert waar tot en met zondag het ivoor over het laken rolt. Terug in de race In vergelijking met de twee voorgaande jaren lijkt het nu vooral ook een interessant toernooi voor biljartliefhebbers uit de directe omgeving te worden. Er verschijnt nu namelijk ook weer een Klein Zunderts team aan de groene tafel onder de nieuwe sponsornaam PressplateMachielsen Fa . “Alle ingrediënten voor een geslaagd evenement zijn aanwezig,”

Grote namen De titelstrijd gaat tussen acht eredivisieteams die zich hebben weten te plaatsen. Dit in tegenstelling tot voorgaande edities toen ook teams uit de lagere divisie zich voor de finale wisten te kwalificeren. Het wordt de komende dagen in Den Hoek een gala van topbiljarters als Frédéric Caudron die in het Egyptische Luxor onlangs de wereldbeker veroverde. Dan zijn daar verder Roland Forthomme, Raimond Burgman, Frans van Kuijck en niet te vergeten Paul de Bruijn en Nederlands kampioen Dick Jaspers. Er is een A- en B-poule. Bijzonder Niet onaardig om te melden is dat vier spelers met dezelfde achternaam - tevens familie van elkaar - aan het toernooi deelnemen. Bij de eerste partijen donderdag 3 april om 14.00 staat bijvoorbeeld Peter

Ceulemans tegenover zijn opa, de bekende Raymond Ceulemans wiens zoon Kurt het in poule B om 21.00 uur op moet nemen tegen Dick Jaspers. In poule A speelt deze dag om 14.00 uur Bart Ceulemans tegen Frédéric Caudron, een van de sterkste spelers van het toernooi. Den Hoek Bekend is dat de biljarters graag naar Den Hoek in Klein Zundert komen bij grote wedstrijden. Ook het sectiebestuur van de KNBB is blij met deze locatie en de organisatie rond het toernooi. Daarbij vinden ze ook de entourage gezellig en is men goed te spreken over de belangstelling. Aan het laatste zal het ook deze keer niet ontbreken omdat het komende driebandentoernooi een van geheel andere soort is dan voorgaande edities. De finale van het kampioenschap is zondagmiddag 6 april om 14.00 uur. Als favorieten worden Dallinga/Frans Bevers en De Heeren/Millers Biljarts getipt.

Rijserf geniet van St. Cecilia RIJSBERGEN - De bewoners van de Rijserf hebben in de maand maart 2 maandagen achtereen kunnen genieten van de Rijsbergse muziekvereniging St. Cecilia. De eerste maandagavond genoot men van de sfeervolle klanken van het groot orkest. De week erna was het de beurt aan de majorettes. Het concert begon dit keer met een optreden van de percussiegroep. Zij trommelden bijna letterlijk de bewoners op, waarmee nagenoeg alle stoelen in het atrium werden bezet. Halverwege het optreden van het orkest

kwam de slagwerkgroep terug om nog een keer van zich te laten spreken. Orkest en slagwerkgroep grepen de gelegenheid aan om in de aanloop naar het OMT de welbekende puntjes op de i te zetten. De majorettes maakten er een wervelende show van. Ondanks het kleine vloeroppervlak wisten de meisjes en jongedames de opa’s en oma’s goed te vermaken en er werd dan ook veel applaus geoogst. Op beide maandagen werd na het optreden nog gezellig, onder het genot van een glaasje, nagekletst met de bewoners van Rijserf. Ook in dat opzicht waren de optredens van St. Cecilia een succes.

A.S. ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Strijbeekseweg 14 Ulvenhout

www.Ulvenhoutwooncenter.nl

Jaarlijkse Demodag van de Onderling Muziektoernooi daverend succes Majorettes St.Cecilia Muzikaal hoogstaande 49e editie van het OMT

ZUNDERT - Zondag 30 maart gaat waarschijnlijk de boeken in als een van de warmste zondagmiddagen van maart, maar ondanks het mooie weer zat de zaal van Sporthal Onder de Mast de gehele middag vol met muziekliefhebbers en muzikanten en werden getrakteerd op een fantastische muzikale 49e editie van het Onderling Muziektoernooi. Achtereenvolgens traden de Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak, Harmonie St. Cecilia, Drumband van de Koninklijke Harmonie Nut & Vermaak, Percussiegroep St. Cecilia, Percussie ensemble St. Martinus,

Fanfare St. Martinus en Muziekvereniging Wernhout Vooruit op. Veel verschillende muziekstijlen passeerden de revu. Licht klassiek, filmmuziek, een Doe-maar medley en een Hazes-medley. Ook was er veel plaats voor vernieuwing. Zo had het OMT een primeur waarbij de fanfare St. Martinus optrad samen met een dj. De optredens werden beoordeeld door de vakjury, bestaande uit Rob Goorhuis en Jacob Slagter. Wethouder Utens heeft de prijzen uitgereikt. Als beste slagwerkgroep kwam Percussie ensemble St. Martinus uit de bus en Accordeonvereniging Con Amore mocht wederom de beker mee naar huis nemen in de categorie har-

monie/fanfare/accordeonvereniging. De jury was lovend over het muzikale niveau van de verenigingen. Daarnaast vonden zij het ook zeer fijn om te zien dat er nog zoveel jeugd actief is binnen de muziekverenigingen uit de gemeente Zundert. De heren vonden het mooi om te zien dat vooral jeugdleden de uitdaging vinden in het spelen van solo’s. De muziekverenigingen kunnen terugkijken op een geslaagde editie van het OMT. Volgend jaar vindt op de laatste zondag in maart 2015 de 50e editie van het OMT plaats. Deze jubileumeditie zal een feestelijk tintje krijgen dus noteer deze datum alvast in de agenda.

RIJSBERGEN - Op zondag 6 april vindt in de sporthal ’t Trefpunt te Rijsbergen de jaarlijkse demodag plaats van de majorettes van St.Cecilia Rijsbergen. Elk jaar weer een gezellige, sportieve ontmoeting. De middag start om 13.30 uur. Op deze demodag komen allerlei verschillende facetten van het majorette en twirlen aan bod. De middag zal geopend worden door de wedstrijdshow van onze jongste groep. Zij gaan met deze show dit jaar voor eerst aan wedstrijden deelnemen. Onze eigen vereniging laat deze dag 13

shows zien. Gedurende de middag komen ook deelneemsters van andere verenigingen op de vloer, waaronder uit Achtmaal, Etten-Leur, Baarle-Nassau, Hoeven en Sprundel. In totaal ongeveer 64 optredens. Alle meiden laten de nieuwe shows voor het nieuwe seizoen zien. Onder deze optredens zijn de Nederlands en Brabants Kampioenen uit verschillende klassen aanwezig. Ook meiden die afgelopen jaren andere podiumplaatsen hebben behaald. Dit is dus zeker de moeite waard. We hebben deze dag ook een leuke enveloppen actie.

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Van kraampje uitgegroeid tot eigentijdse ijssalon’

Genieten bij Alfons IJscreaties van ijs, chocolade en gebak RIJSBERGEN - U herkent het niet meer terug, de ijssalon aan de Breedschotsestraat. Ruim, licht, een modern interieur en voldoende zitplaatsen. Een ijssalon waar je terecht kunt voor zoveel meer dan een bolletje ijs. Eigenaren Alfons en Kim Graumans zijn er trots op. “De uitstraling van de vernieuwde zaak past beter bij de mooie producten die Alfons als Meesterijsbereider maakt.” DOOR MIEKE VAN MEER In heel Nederland zijn er maar dertig mensen die de titel van Meesterijsbereider mogen dragen. Het is namelijk de hoogste graad van vakbekwaamheid op het gebied van ambachtelijk ijs maken en die krijg je niet zo maar. Alfons vertelt dat daar een grondig onderzoek aan vooraf ging. “Bij de laatste proef moet je een ijsbuffet maken en dan lopen

er drie mensen een hele dag op je vingers te kijken wat je doet.” Hamburgertentje Het begon zo’n elf jaar geleden. Alfons, die een banketbakkersopleiding heeft gevolgd, werkte bij een Belgische ijsbereider. “IJs heb ik altijd een mooi product gevonden en de werktijden liggen gunstiger dan voor een banketbakker,” lacht hij. “Toen mijn werkgever failliet ging, vroegen klanten of ik iets voor hen kon betekenen. Zo ben ik begonnen. Eerst maakte ik alleen ijs voor restaurants, maar in 2003 hebben Kim en ik een oud hamburgertentje op de kop getikt en hier aan straat gezet. Een paar tafels en stoeltjes erbij. Na twee jaar is het de winkel geworden en nu, acht jaar verder, hebben we de volgende stap gezet met deze mooie ijssalon.” Uitgebreide kaart “Het was nodig,” vult Kim aan. “Sinds vo-

rig jaar werk ik volledig in de zaak en merkte dat het echt klein was. Klein voor ons om in te werken, maar ook voor bezoekers. Sommige klanten kwamen niet meer op zondag, omdat er dan geen plaats was.” Alfons: “We kunnen nu meer van onze producten laten zien. Een uitgebreidere kaart met ijscoupes en koffie met een heerlijk stukje huisgemaakt gebak of bonbons.” Naast ijs weet Alfons ook raad met chocolade en patisserie. Voor paaseieren, gebak en bruidstaarten kunt u ook bij hem terecht, evenals voor een (kinder)workshop. Zo leert hij u ijs, bonbons en zelfs ijssculpturen maken, want Alfons is ook gecertificeerd ijsbeeldhouwer. “Je bent ijsgek of niet!” En een bolletje ijs op een hoorntje? “Vanzelfsprekend,” zeggen Kim en Alfons. “We hebben nu een grote vitrine, dus nog meer keus en lekkere nieuwe smaken. Wat denk je van bokkepootjes of limoncello?” Vanaf 5 april kan het weer. Even langs de Breedschotsestraat!

Alfons en Kim: ‘Welkom in onze nieuwe ijssalon’

Open vanaf 5 april: iedere zondag vanaf 12.00 uur, april en september dagelijks van 13.00 uur tot 20.00 uur, mei t/m augustus dagelijks van 13.00 uur tot 21.30 uur

Alfons IJscreaties, Breedschotsestraat 4, Rijsbergen, tel. 06 - 28 714 179,www.alfonsijscreaties.nl, Facebook/Alfons-ijscreaties PAGINA 18

FOTO MIEKE VAN MEER


PASEN???

cafĂŠ-restaurant

Huis Den Deijl Uw Thuis Buiten Marellenweg 8, 4836BH Breda Tel. 076-5653616 www.huisdendeijl.nl

H U I S D E N D E I J L !!!

TE KOOP GEVRAAGD

LENTE AANBIEDING!

Op zondag 20 april en maandag 21 april maken wij het een beetje van eieren. Wat te denken van een Champagne Paasbrunchontbijt. De kinderen bruisen alcoholvrij mee en gaan ook eieren zoeken. Prijs â&#x201A;Ź 23,50 p.p. (volwassenen)

Pauwen en krielkippen 076-5972116

Kinderen t/m 4 jaar â&#x201A;Ź 9,50 en 5 t/m 10 jaar â&#x201A;Ź 15,50.

Tuinman â&#x20AC;&#x201C; Ook voor de bijscholing Code 95 zowel theorie Stratenmaker nodig! en praktijk. Prijzen vanaf â&#x201A;Ź110,- per dag. Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

Vanaf 10.30 uur. Einde Âą 13.00 uur.

Paasmenu vanaf â&#x201A;Ź 29,95 LUNCHKAART OF A LA CARTE OOK MOGELIJK.

Huis Den Deijl, uw adres voor een drankje, diner, feest of zakelijke bijeenkomst.

Elke uitvaart vertelt zijn eigen verhaal. â&#x20AC;&#x153;Messaoud (65), was een warm en hartelijk persoon.â&#x20AC;&#x153;

Íť>>^KKZdE^dZd/E'E ÍťKW,K'EÍť^,KKED<E ÍťsKKZÍłEE:Z^hZdE ÍťKEZ,KhÍť^EK/E Íťt/:<hEEEKK<sKKZ>> DdZ/>EKZ'E Íť&sKZsE,dsh/> Íťh/>/:<WZ/:^KW's Íť'ZEd/KW>KE^tZ< ÍťKEZ,Kh>sE& ÎŚĎŻĎŹÍ&#x2022;ͲWZDE

Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0031 (0)165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

De cursusdata zijn: - zaterdag 19 april - zaterdag 3 mei - zaterdag 10 mei - zaterdag 17 mei

Bel vandaag: 0165 â&#x20AC;&#x201C; 34 35 76 of kijk op www.peterjansen.nl

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 076â&#x20AC;&#x201C;7660080

TE HUUR MOESTUINPERCEEL

Aan de Zuidwestrand van Rijsbergen. T. 06-30884044

076 - 521 68 77 www.zuylen.nl

Vanaf 19 april start de nieuwe ADR cursus

Woe 12:00 - 16:00 uur

Za 10:00 - 13:00 uur

AANGEBODEN: VARKENSDRIJFMEST geĂŻnjecteerd op bouw- en grasland

BEL: 06-13210126

Surplus kinderopvang heet voortaan:

M. VAN GURP

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN14 plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accuâ&#x20AC;&#x2122;s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf

tot

â&#x201A;Ź

â&#x201A;Ź SNJ â&#x201A;Ź 0,60 p/kg â&#x201A;Ź 0,90 p/kg â&#x201A;Ź 0,45 p/kg â&#x201A;Ź 4,00 p/kg â&#x201A;Ź 3,50 p/kg â&#x201A;Ź 3,00 p/kg â&#x201A;Ź SNJ â&#x201A;Ź 0,70 p/kg â&#x201A;Ź 0,80 p/kg â&#x201A;Ź 0,90 p/kg â&#x201A;Ź 0,75 p/kg â&#x201A;Ź 0,30 p/kg â&#x201A;Ź 0,15 p/kg â&#x201A;Ź SNJ â&#x201A;Ź 0,10 p/kg â&#x201A;Ź

â&#x201A;Ź 0,70  â&#x201A;Ź

  per kg per stuk

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXUÂ&#x2021;YULMGDJXXUÂ&#x2021;]DWHUGDJXXU

Kober kinderland

Gastouderbureau

(onderdeel van de Kober groep)

â&#x20AC;&#x153;STEENTJEâ&#x20AC;? ]RHNWĂ&#x20AC;H[LEHOH JHGLSORPHHUGH GASTOUDERS! 076-5037501 www.gob-steentje.nl

Hondentrimsalon Lupa â&#x20AC;Ś waar kwaliteit en welzijn centraal staan. Elien Lauryssen, Hoogeind 66 2321 Meer (B) www.hondentrimsalon-lupa.com (0032) (0) 476 45 15 44 U kunt ons ook vinden op Facebook

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

Algemene Kennisgeving Agenda van de openbare vergadering van de CliĂŤntenraad SW op maandag 7 april 2014 (aanvang 15.00 uur) in het kantoor van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal. 1. Opening / berichten van verhindering / vaststelling agenda.

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

TE HUUR

BEDRIJFS RUIMTE v.a. â&#x201A;Ź 35,- p/m2 WĹŻÄ&#x201A;ŜƊÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ŜƊÄ&#x17E;ŜͲ>Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152; 076-5033686

2. Besluitenlijst van de vergadering van de CliĂŤntenraad SW op 17 februari 2014. 3. Mededelingen. 4. Besluit van de gemeente Roosendaal m.b.t. het niet verlengen van tijdelijke SW-dienstverbanden vanaf 2015. 5. Stand van zaken nieuwe wetgeving en de bestuursopdracht.

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

6. Deelname aan ĂŠĂŠn van de projecten van BUS. 7. Voordracht (2) nieuwe leden CliĂŤntenraad. 8. Rondvraag. 9. Sluiting.

Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263

*Zie actievoorwaarden www.kober.nl/april-actie

Uw auto/bus te koop? Bel: 06-10401169

E 

1.80 1 vaste prijs

KIPDRUMSTICKS KG 2.49 KG 4.25 VARKENSLAPPEN ½KG KIPKARBONADE 1KG RUNDERRIBLAPPEN ½KG VARKENSHAAS ½KG

65 1.99 2.

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL

14

FAMILIE 99 FRICANDEAU/ 99 2. VINK KG 2. ROLLADE/SHOARMA ½KG1.75

GEMENGD GEHAKT VERSE WORST KG


Vuurwerk aan begin en eind tegen FC Utrecht

NAC moet nog bibberen na 2-2

‘t Stokperdje heeft leuke lente-activiteiten

BREDA - De geplande vuurwerkactie voor aanvang van de wedstrijd ten spijt, het echte vuurwerk bij NAC-FC ZUNDERT - Zaterdag 12 april is er op 26 april Koningsdag Zundert Utrecht zat vrijdagavond in de slotfase van het duel. Weliswaar was dit dan figuurlijk vuurwerk, maar mensen die ‘t Stokperdje een Stokperdje Organi- Natuurlijk organiseert ‘t Stokperdje ook seert. ‘t Stokperdje Organiseert is een dit jaar een Koningsdag in Zundert. Er zal vijf minuten eerder naar huis zijn gegaan hebben vrijwel alles gemist. activiteit voor de jongens en meiden vanaf groep 5. Op 12 april is het thema jongens tegen de meisjes.

Danny Verbeek scoort de 1-0 in de 58e minuut.

DOOR PETER HOUTEPEN Tot vijf minuten voor tijd leidde NAC na een verwoestende uithaal in de 58e minuut van Danny Verbeek op een pass van Kees Kwakman met 1-0. De ploeg van Nebojsa Gudelj verzuimde vervolgens de genadeklap uit te delen en kreeg daar in de 86e minuut het deksel voor op de neus toen Dave Bulthuis de 1-1 binnenkopte. De eerstvolgende aanval na de aftrap kreeg NAC alsnog de tweede goal in de schoot geworpen; Rydell Poepon zag zijn ongevaarlijke kopbal door de handen van

Resterend programma 02-04: GA Eagles-NAC (18.45 uur) 05-04: NAC-FC Twente (19.45 uur) 11-04: Groningen-NAC (20.00 uur) 27-04: NAC-RKC (14.30 uur) 03-05: PSV-NAC (18.45 uur)

Utrecht-doelman Robin Ruiter glippen. Het doelpunt zette het Rat Verlegh-stadion in vuur en vlam, maar het gejuich was nog niet verstomd of Cedric van der Gun bepaalde in de 90e minuut na een klutssituatie in het 16-meter gebied de eindstand op 2-2. Ontzettend zuur Een uitslag die voor Utrecht voelde als een overwinning en voor de thuisploeg als het verlies van minimaal twee dure punten. “Dit is een wedstrijd die je wil winnen, ook gezien het nog best lastige programma wat we hebben”, aldus Kees Kwakman na afloop. “En als je dan twee keer zo ontzettend dicht bij een overwinning bent, is een gelijkspel ontzettend zuur. Utrecht pompt in de laatste minuut de bal in de 16 meter en die valt uit de kluts voor de voeten van Van der Gun. Daar moet je ook een beetje mazzel mee hebben. Wij stonden daar wel in ondertal en dat mag niet gebeuren, ze-

FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

ker in de laatste minuten niet.” Geërgerd Met een overwinning was NAC zo goed als safe geweest. Nu is het verschil met de nummer 16, RKC (dat afgelopen weekend knap met 0-1 bij Roda JC won), nog steeds maar vier punten. De geplande vuurwerkactie voor aanvang van het duel tegen Utrecht was daarmee wellicht wat te voorbarig. De wedstrijd begon wat later, omdat het vuurwerk flink wat schade achterliet op het veld. Sowieso had Kees Kwakman zich er kapot aan geërgerd. “Het is typisch NAC. Een leuk idee, maar dan niet heel ver nadenken over de consequenties. Er lagen gewoon houtsplinters en meer van dat soort zaken op het veld. Om nog maar te zwijgen over de kuilen die het had veroorzaakt. En dan die kinderen die meeliepen bij de opkomst van de ploegen. Die waren doodsbang. Keiharde knallen waren het, ik weet echt niet waar dat voor nodig is.”

De zaal wordt opgedeeld in twee kanten,een jongens kant en een meisjes kant.Er zijn verschillende spellen zoals het ja en nee spel, raad het lied en een woordenspel. Aan het eind een groot smokkel spel. De winnaar mag een pinata kapot slaan. Dus meiden en jongens laat je niet kennen en kom 12 april naar‘t Stokperdje vanaf groep 5 ben je welkom. Het begint om half 8. Dus trommel de jongens en de meiden van je klas op, dan maken we er voor goed een eind wie de beste uit je klas zijn. Deze avond is van 19.30 tot 22.00. Meer info: organiseert@stokperdje.nl. De dag daarna op 13 april is er een Instuif, deze instuif staat volledig in het teken van Pasen en het voorjaar. De instuif is voor alle kinderen van de basisschool. Deze middag staat in het teken van paaseieren zoeken, paasmandjes maken, er is een echte paashaas aanwezig. Met goed weer zullen er buiten leuke activiteiten te doen zijn. Er zal een professionele graffiti spuiter die met de kinderen leuke tekening maakt tijdens de instuif. Dus blijf niet thuis en kom 13 april naar ‘t Stokperdje. Zit jij op de basisschool in Zundert kom dan tussen 14:00 en 16:00 naar ‘t Stokperdje. Deze middag is van 14:00 tot 16:00 meer informatie: instuif@ stokperdje.nl.

weer een grote spellen kermis zijn deze dag. Maar zonder leiding kunnen wij onze Zundertse jeugd niet de koningsdag bieden die jullie kennen. We hebben deze dag een heleboel leiding nodig. Dus heb je deze dag nog niks te doen, geef je dan snel op via leiding@stokperdje.nl ‘t Stokperdje kan jou hulp hard genoeg gebruiken. Zit jij al op het voorgezet onderwijs? Dan kun jij je aanmelden. Als beloning krijg je natuurlijk gratis te drinken en te eten deze dag en zal er ‘s avonds op ‘t Stokperdje een leuke afterparty zijn. Dus aarzel niet met opgeven en trommel al je vrienden en vriendinnen op om deel uit te maken van zo’n geweldige organisatie in Zundert. De kinderen van de basisschool zullen je dankbaar zijn. Je kunt tijdens het helpen bij een spel, de hele dag genieten van leuke muziek in het zonnetje want we hebben een bomvol podium programma voor deze dag. Wil je meer informatie mail dan ook naar leiding@ stokperdje.nl Op deze dag is er zoals elk jaar een vrijmarkt waar jij al je oude spulletjes kwijt kunt. Haal alle spullen weer van zolder, want je kunt weer kraampjes en grondplaatsen huren voor de Koningsdag van ’t Stokperdje. Heb jij oude spulletjes waar je niks meer mee doet, maar waar anderen nog wel blij mee zijn? Mail dan naar vrijmarkt@stokperdje.nl. Wees er snel bij, want er is slechts een beperkt aantal halve kramen beschikbaar, dus geef je op.

Accordeonfestival SINT WILLEBRORD - Op zondag 6 april is er weer het jaarlijkse accordeon festival. Dit wordt voor de 16e keer georganiseerd door accordeon vereniging Sempre Crescendo uit St.Willebrord. Er treden een 25 tal accordeonisten op uit Nederland en België. Er is een vast programma, dus geen

open podium. De zaal is open om 12.00 uur. Begin festival om 12.30.uur. De begeleiding is op drums door Dre Koens en Wil Zijlmans, geluid Ton.v.Nispen. Er is ook een grote loterij met prachtige prijzen, met als hoofdprijs een accordeon. Cafézaal ‘t Pleintje, Kanariestraat 15 te St.Willebrord. Info: Ton.v.Nispen 0653750403, Jos v/d Lindeloof 06-23485802.

Toertocht wordt beg in mei voor derde keer gehouden

Servais Knaven Classic steunt Tour du ALS ETTEN-LEUR - De Servais Knaven Classic in Etten-Leur, de toertocht over verschillende afstanden, is een samenwerking aangegaan met de Stichting Tour du ALS. Oud-profrenner Servais Knaven, thans ploegleider bij team SKY van Tour de France-winnaar Chris Froome, is onlangs ambassadeur geworden van deze stichting. Min of meer directe aanleiding is het overlijden geweest van de vader van de beste vriendin van zijn vrouw aan ALS. Dat is een dodelijke spier- en zenuwziekte. DOOR PETER HOUTEPEN De Servais Knaven Classic, onderdeel van de Stichting Wielertopsport EttenLeur (tevens organisator van de jaarlijkse profronde), wordt op zondag 4 mei voor de derde keer gehouden. Eind die maand, op 30 mei, vindt eveneens voor de derde maal de Tour du ALS plaats, waarbij deelnemers gesponsord één, twee of drie keer de Mont Ventoux in de France Provence beklimmen. Herinneringsshirt Alle inschrijvers aan de Servais Knaven Classic komen op 4 mei in het bezit van een herinneringsshirt, waarop naast het eigen logo ook het beeldmerk van de Tour du ALS staat afgedrukt. “Verder dragen we van elke deelnemer die inschrijft 1 euro af aan de Stichting Tour du ALS”, meldt voorzitter Ronnie Buiks van de Stichting Wielertopsport. De Tour du ALS telde vorig jaar 600 deelnemers, die samen 1,4 miljoen euro bij elkaar trapten op de befaamde kale berg in Frankrijk. “We zitten voor dit jaar al op 440 inschrijvingen”, laat voorzitter Gert-Jan Pijl van de stichting weten. “Iedere deelnemer brengt minimaal 1500 euro mee aan sponsorgeld.

De verwachting is dat de opbrengst dit jaar hoger zal zijn dan in 2013. Dat is gebaseerd op het aantal inschrijvingen op dit moment, gevoegd bij het feit dat de deelnemers vaak meer dan 1500 euro meebrengen. Gemiddeld is dat zelfs 2100 euro. “ Ambassadeur De opbrengst van de eerste twee edities van de Tour du ALS is rechtstreeks doorgesluisd naar ALS Nederland voor onderzoek naar de gevreesde ziekte. Servais Knaven zelf had tot op het moment dat de vader van de beste vriendin van zijn vrouw door ALS werd getroffen nog nooit gehoord van de ziekte. “Het heeft me heel erg aangegrepen hoe snel ALS zich ontwikkelt. Plus het feit dat er nog steeds geen medicijn of behandeling voor is. Toen ik gevraagd werd om ambassadeur te worden van de stichting heb ik daar dan ook geen moment over na moeten denken.”

Op de foto onder andere geheel links Gert-Jan Pijl, derde van links Ronnie Buiks en tweede van rechts Servais Knaven.

Tandem Overigens maakt Knaven op zondag 17 augustus zijn opwachting in de profronde van Etten-Leur, het evenement waarop hij enkele jaren geleden officieel afscheid nam van de actieve wielersport. Als ambas-

sadeur van Tour du ALS en als lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Wielertopsport legt hij dan op een tandem het tijdritparkoers af om daarmee aandacht te vragen voor de dodelijke ziekte. Ronnie Buiks: “Verder willen we die dag PAGINA 20

ruim aandacht vragen voor de Tour du ALS. We willen maximale propaganda maken voor de stichting en hen ook de ruimte geven om een collecte te houden langs het parcours van de profronde.” Wie de duozitter van Knaven op de tandem wordt, is nog

niet bekend. Mogelijk is Fernando Ricksen beschikbaar. De oud-profvoetballer en oud Oranje-international kreeg enkele maanden geleden te horen dat hij ook getroffen is door de ziekte. ALS kreeg daardoor aandacht bij een breder publiek.


Tekst: Bart van den Acker

GROOTSTE AUTOKOOPSHOW VAN NEDERLAND op de Kunst-IJsbaan in BREDA op 4, 5 en 6 april a.s.

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 april a.s. wordt op de Kunstijsbaan, Terheijdenseweg 506 in Breda, de grootste Auto-Koopshow van Nederland georganiseerd. Gerenommeerde autodealers uit de hele regio bieden gezamenlijk meer dan 300 auto’s te koop aan. De toegang en parkeren is gratis. Alle merken en prijzen Alle merken en alle soorten zijn vertegenwoordigd: instapmodellen vanaf € 2.500,- maar ook ‘dikke’ auto’s vol met accessoires, tot € 75.000,-. Voor elk wat wils: top-occasions tegen zeer scherpe prijzen en allemaal met BOVAG- en NAP-garantie. Actie: tot wel € 1.500,- extra inruil Iedereen die zijn auto tijdens de show inruilt, ontvangt tot wel € 1.500,- bovenop de officiële taxatiewaarde. Voor oudere auto’s betalen de dealers altijd tot wel € 1.000,- slooppremie. Taxeren is gratis. Autofinanciering en -verzekering Mensen die hun auto gespreid per maand, in termijnen, willen betalen kunnen ter plekke een auto-financiering regelen. Entertainment Tijdens de grote Auto-Koopshow op de KunstIJsbaan is er volop entertainment aanwezig. Er is 3 dagen lang gezellige muziek, live-presentatie en de kinderen kunnen zich uitleven in het gratis kinder speelparadijs, terwijl de ouders een auto kopen. Showdata en -tijden De grootste Auto-Koopshow van Nederland, op de Kunst-IJsbaan, Terheijdenseweg 506 in Breda, begint op vrijdag 4 april om 14:00 uur ’s middags en duurt die dag tot 21:00 uur ´s avonds. Op zaterdag 5 en zondag 6 april is de show geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur. Toegang en parkeren is gratis.

VANAFPRIJZEN VAN DE NU LEVERBARE AARDGASAUTO’S IN NEDERLAND

Zo liggen de aardgas-tanks in de Opel Zafira Tourer CNG. Audi A3 Sportback g-tron: Fiat 500L TwinAir Turbo CNG Pop: Fiat Panda TwinAir 80 CNG Edizione Cool: Fiat Qubo 1.4 77 Natural Power Actual: Lancia Ypsilon CNG Ecochic Silver: Mercedes-Benz E200 NGT:

€ 28.900,€ 19.895,€ 12.995,€ 16.895,€ 13.950,€ 51.600,-

Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo Design Edition: € 32.845,Seat Mii 1.0 68 pk EcoFuel Reference 5-deurs: € 11.425,Skoda Citigo 1.0 CNG Greentech Active 5-deurs: € 11.480,Volkswagen up! 1.0 EcoFuel BMT take up!: € 11.920,Volkswagen Caddy Combi 2.0 EcoFuel Trendline: € 31.060,-


Autorijden opnieuw uitgevonden! Geen auto kopen, maar zorgeloos autorijden voor een vast bedrag per maand. En het allermooiste: als je eerlijk naar je huidige autokosten kijkt is het nog goedkoper ook. Je rijdt namelijk al een nieuwe up! all-in voor â&#x201A;Ź 199,- p/mnd.

Voordelen tWBTUCFESBHQFSNBBOEtNJOJNBBMWSJKF LJMPNFUFSTtHMPFEOJFVXF7PMLTXBHFOVQtHFFO JOWFTUFSJOH HFFOBBOCFUBMJOHtCFMBTUJOH WFS[FLFSJOH POEFSIPVEFOSFQBSBUJFBMMJOtDBTIWPPSKFIVJEJHF BVUPtHĂ?Ă?O#,3SFHJTUSBUJF

Rekenvoorbeeld 2e hands Golf 1.4 uit 2004 met 115.000 km op de teller Afschrijving                  â&#x201A;Ź 98,-                  Houderschapsbelasting â&#x201A;Ź 46,Verzekering â&#x201A;Ź 57,Onderhoud & reparatie â&#x201A;Ź 51,Totaal: â&#x201A;Ź 252,-

Ilse (27):

Ik rij een nieuwe Volkswagen up! all-in voor â&#x201A;Ź 199,- p/mnd

Gloednieuwe up! alles all-in! Afschrijving Houderschapsbelasting Verzekering Onderhoud & reparatie

Meer weten? Kijk nu op ikwileenup.nl Ăłf kom langs in de showroom!

Totaal

All-in                     â&#x201A;Ź 199,All-in All-in All-in

7BO5JMCVSH#BTUJBOFO7PMLTXBHFO],POJKOFOCFSH#SFEB]5

Nieuw en allĂŠĂŠn bij Audi Centrum Breda!

Dat is auto rijden voor een vast bedrag per maand Voordelen - 15.000 vrije kilometers - belasting, verzekering, onderhoud en reparatie all-in! - gloednieuwe Audi A1 sportback - inruil huidige auto mogelijk - gĂŠĂŠn BKR-registratie!

Meer informatie? Check:

audicentrumbreda.nl Konijnenberg 1, 4825 BC Breda * Uitgaande van inruil huidige auto t.w.v. â&#x201A;Ź 5.000,- / looptijd 60 mnd. en 15.000 km/jr.

U rijdt al een Audi A1 sportback vanaf â&#x201A;Ź 349,p/mnd.*


Tekst: Bart van den Acker

Autorijden op aardgas of groengas De auto-industrie, de petrochemische industrie en diverse andere partijen zijn naarstig op zoek naar alternatieve brandstoffen â&#x20AC;&#x2DC;voor als de olie opraaktâ&#x20AC;&#x2122;. Elektrisch rijden werkt prachtig, maar is voor lang niet alle gebruikers praktisch. Een alternatief dat nu al gewoon bestaat, is rijden op aardgas, òf op groengas, of biogasâ&#x20AC;Ś Hoe zit dat nu eigenlijk en hoe interessant is het dan wel?

Alternatieve brandstof, volop te koop! Ja, rijden op gas is niet zo vreemd, maar dan bedoelen we autogas, ofwel LPG. Dat is een aardolieproduct en dat is nou

juist wat we willen vermijden. Hier hebben we het over zowel aardgas als groengas. Dat is in principe niet hetzelfde, maar praktisch gesproken ook weer wel. Verwarrend? Daarmee hebben we meteen ĂŠĂŠn van de oorzaken te pakken die de grotere doorbraak van deze brandstof tot nu toe in de weg staan: onduidelijkheid. Aardgas is bekend, dat komt uit Slochteren en verre omgeving, of zelfs uit Rusland.

Aardgas tanken, zoals bij deze Fiat 500L, is even simpel en schoon als autogas tanken.

Een andere aanduiding voor aardgas, bij toepassing in autoâ&#x20AC;&#x2122;s is overigens CNG: Compressed Natural Gas. Groengas is een heel ander verhaal. Dit is een duurzame brandstof, die

/HWΰV*RQDDU XZ+\XQGDLGHDOHU +\XQGDLL*R !LQFKOLFKWPHWDOHQYHOJHQ !%OXHWRRWKFDUNLW !&UXLVHFRQWURO !*H¹QWHJUHHUGQDYLJDWLHV\VWHHP !/LFKWVHQVRU !6WXXUZLHOEHGLHQLQJDXGLR

Ď YRRUGHHO +\XQGDLL*R3OXV ([WUDΰVWRY*R !%XLWHQVSLHJHOVHOHNWULVFKLQNODSEDDU ! (OHNWULVFKVFKXLINDQWHOGDN !/HGHUORRNEHNOHGLQJ

Ď YRRUGHHO

.RPVQHOODQJVHQVFRRUQX:.YRRUGHHO +<81'$,9$15,(/%9 &KDUOHV3HWLWZHJ%UHGDWHOULHOK\XQGDLQO

-$&266(1%/2.%9 0RQ3ODLVLU(WWHQ/HXUWHORVVHQEORNK\XQGDLQO

$872602/'(567,/%85*%9 .UDDLYHQVWUDDW7LOEXUJWHOVPROGHUVWLOEXUJK\XQGDLQO

wordt gemaakt uit biomassa, dat is mest, afvalwaterslib of groente, fruit en tuinafval. Door vergisting komt hieruit gas vrij, dat ook wordt aangeduid als biogas. Dit wordt geďŹ lterd en â&#x20AC;&#x2DC;opgewaardeerdâ&#x20AC;&#x2122; tot het exact dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en dan noemen we het Groengas. We hebben in Nederland een heel â&#x20AC;&#x2DC;dichtâ&#x20AC;&#x2122; aardgasnet, sinds we eind jaren zestig de Limburgse kolen verruilden voor het Groningse gas. Het zou onzin zijn nog een apart netwerk aan te leggen voor Groengas. Daarom wordt het geproduceerde Groengas op verschillende plekken in het aardgasnet gespoten. Op zowel aardgas als het identieke Groengas kunnen autoâ&#x20AC;&#x2122;s rijden, daarvoor zijn maar enkele aanpassingen nodig. In de praktijk kunnen zowel benzine- als dieselmotoren aangepast worden om op gas te rijden. In sommige steden zien we al volop stadsbussen rijden op aardgas (i.p.v. diesel), het wordt ook toepast in bijvoorbeeld vuilnisautoâ&#x20AC;&#x2122;s en landbouwmachines, maar ook transportbedrijven kiezen steeds vaker voor vrachtwagens op gas, met name in het distributieverkeer. Personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s die op aardgas/ groengas kunnen rijden zijn er ook. Verschillende merken (zie kader) houden zich hiermee al bezig, elk vanuit een eigen achtergrond. Bedrijven maken hiervan al gebruik, met name omdat er op de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen vaak subsidie wordt verleend, wat het natuurlijk aantrekkelijker maakt. WAT HEB IK ER AAN? De voordelen van aardgas/groengas als brandstof zijn divers. In geval van Groengas is het mooi dat we geen fossiele brandstof gebruiken en een natuurlijke gasbron, die we toch al hebben, niet weggooien, maar benutten. Dat heet duurzaam! Voor het milieu heeft deze brandstof nog meer voordelen. De uitstoot van CO2 is minstens driekwart lager, vergeleken met benzine en er is geen uitstoot van stikstofoxiden en hoegenaamd geen ďŹ jnstof. Prachtig allemaal, maar het kan voor de ondernemer of de consument ook voordeliger zijn. Aardgas/groengas kost ongeveer â&#x201A;Ź 1,15 per kilo. Op een kilo aardgas kan een auto ongeveer even ver rijden als op een liter dieselolie en dat is dus zuiniger dan een benzineauto. Kiezen voor aardgas/groengas leidt dus net als bij LPG tot een rekensom, waar ligt het omslagpunt? Als we bijvoorbeeld kijken naar de Fiat 500L TwinAir Turbo CNG, dan ligt dat omslagpunt al bij iets meer dan 11.000 kilometer. Wie meer rijdt, bespaart geld en hoe meer je rijdt, hoe meer je bespaart. Het mag duidelijk zijn dat zoâ&#x20AC;&#x2122;n Fiat het bijvoorbeeld heel goed doet als taxi en met zijn grote interieurruimte en met een ďŹ&#x201A;inke jaarlijkse kilometrage is het voor het taxibedrijf een slimme keuze, nog afgezien van de subsidieregelingen. Even goed kan zoâ&#x20AC;&#x2122;n Fiat voor de particuliere â&#x20AC;&#x2DC;veelrijderâ&#x20AC;&#x2122; interessant zijn. In dat verband is het nog belangrijk te melden dat er in Nederland nu ruim 130 aardgastankstations zijn, volgens planning zijn dat er in 2015 al 200. Daarbij komt het praktische voordeel dat in de auto een benzinetank aanwezig blijft, waardoor de angst om zonder brandstof te komen staan vervalt. VOOR MEER INFORMATIE: www.groengasmobiel.nl www.aardgasauto.nl

$872%('5,-)9$1'(:28: 9DQ$QGHOVWUDDW:DDOZLMNWHOZRXZK\XQGDLQO

*HFRPELQHHUGEUDQGVWRIYHUEUXLN ONP NPO &2HPLVVLH JNP 8LWVWRRWLVDIKDQNHOLMNYDQJHEUXLN8LWVWRRWHQEUDQGVWRIYHUEUXLNJHJHYHQV]LMQJHEDVHHUGRSWHVWV GLH]LMQXLWJHYRHUGYROJHQV(XURSHVH9HURUGHQLQJ((* GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AANBIEDING IS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN. *VOORDEEL T.O.V. I-MOTION UITVOERING.

De Mercedes-Benz E200 CNG wordt al veel gebruikt als taxi, maar ook als directie-auto.


FAST & PRO IS UW GARANTIE OP TOPKWALITEIT EN SERVICE

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Bestelwagens voor alle soorten werkzaamheden Grote keuze in uitvoeringen en opbouw, direct leverbaar Deskundig sales en after sales team Optimale service door ervaring met trucks Ruime openingstijden, binnen zonder afspraak Aparte werkplaats met uitgebreide voorraad onderdelen Vervangend vervoer beschikbaar Financieringen op maat Expert in transportoplossingen 24/7 Service

RENAULT MASTER

RENAULT MASTER CHASSIS-CABINE

BREDA Tel.: 088 006 98 00 OOSTERHOUT Tel.: 088 006 98 80 ROOSENDAAL Tel.:088 006 98 40 www.bluekenstruckenbus.nl

RENAULT MAXITY

RENAULT TRUCKS D 3.5 - 7.5

OOK VOOR RENAULT TRUCKS SERVICE

BLUEKENS TRUCK EN BUS UW BEDRIJFSWAGENPARTNER

Q


Café

Eetcafé

Cafetaria Zaal

VOOR ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVIES....

Van Dongen Financieel Adviesbureau is een onafhankelijk werkend adviesbureau. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over, alsmede het bemiddelen in financiele producten.

1e Paasdag van 11.00 - 15.00 uur

Wij doen dit op het gebied van

Keuze uit diverse soepen, broodjes, beleg, salades, warme gerechten en diverse nagerechten. incl. koffie / thee / melk

EHOHJJLQJHQHQ¿QDQFLHULQJHQ

PAASBRUNCHBUFFET

hypotheken, pensioenen, verzekeringen, sparen,

Voor de kinderen een leuke Paasverrassing! Volwassenen € 19,50, Kinderen t/m 12 jaar halfgeld kinderen t/m 3 jaar gratis Graag reserveren! Ook voor de Paasdagen kunt u bij ons terecht voor diverse

Michel Van Dongen Financieel Adviesbureau

HORS D’OEUVRES Graag tot ziens in De Toekomst

PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 ACHTMAAL

Bakkebrugstraat 16, 4882 ND Zundert

TEL. 076 - 598 53 91

ISO-RENO * * * * * *

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN TIMMERWERKEN HOOGRENDEMENT ISOLATIEGLAS TERRASOVERKAPPINGEN ROLLUIKEN/SCREENS/MARKIEZEN SEKTIONAL GARAGEDEUREN

WWW.ISO-RENO.NL De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

T 076-5963409, M 06-42769399, info@vandongenadvies.nl

Te Koop

€ 0.40

30/50 cm

€ 0.60

BOL

PYRAMIDE

ø30 cm

50-70 cm

€ 5.00 € 7.50 Zundert, 076-5973377

per stuk

per stuk

Woensdag 9 april 2014 t/m vrijdag 11 april 2014. Collega’s nemen waar voor dringende zaken: s(ET(UISARTSENTEAMBlommerde Uitsluitend volgens afspraak. Tel. 076-597 31 90 s(ET(UISARTSENTEAMBeukers Uitsluitend volgens afspraak. Tel. 076-597 25 09 sDe herhaalrecepten kunt U via onze receptenlijn bestellen, Tel. 076-597 82 90

DE WISSEL Café-Restaurant-Zaal LAURENS en JOSINE OSSE

Bredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542 www.dewissel-zundert.nl Maandmenu april € 21,95

‡(HWFDIp ‡5HVWDXUDQW ‡=DOHQPHW JURWHWXLQ ‡7HUUDV

Salade met gerookte kipfilet en frambozendressing *** Kop champignonsoep *** Gebakken pangafilet witte wijnsaus, garni *** Appeltaartje met kaneelijs en Boerenjongens

BUFFETTEN, OOK AAN HUIS!

ACHTMAAL

Vrijstaande woning TE KOOP a.s. zaterdag 5 april open dag

Paasbraderie Zondag 6 april 2014 TE KOOP:

Prima bedrijfsruimte

In het Rijserf te Rijsbergen. Het Huisartsenteam Cevaal en Kolsters is gesloten i.v.m. nascholing van

Achtmaalseweg 201

BUXUS TAXUS BUXUS BUXUS 2 jarig-20/30 cm

Van 10:00 tot 16:00 gaat verder dan genezen

www.vandongenadvies.nl

met grote woning in omgeving Zundert.

Mob. 06-51728086

Verkoop van o.a. sieraden, tassen, bloemen en planten, schoenen, snoep en overige cadeau artikelen.

Van 13 t/m 18 mei rijden wij naar Almere naar de Libelle Zomerweek. Prijs €30 dit is bus, entree en koffie met koek.

Zoals ieder jaar is er een grote loterij en een raad spel.

Op vrijdag 6 juni rijden wij naar de Pinksterfair bij Slot Zeist. Prijs €45,00 dit is bus, entree en diner.

Wij hebben voor u een speciale aanbieding tijdens deze braderie in ons Grand Café

Op zaterdag 7 juni rijden wij naar Scheveningen naar Sister Act. Dit is een middagvoorstelling. Prijs €93,00 dit is bus en 1e rang.

U kunt genieten van een KHHUOLMNNRSMHNRI¿HWKHH met een chocolade of vruchten gebakje voor € 2.95

Op zaterdag 14 juni rijden wij naar het Amsterdam Theater aan het IJ. Naar de middagshow van Anne Frank. Prijs €105,00 dit is bus en 1e rang.

HNRSMHNRI¿HWKHHLVELMRQVDOWLMGJUDWLV

Op zondag 24 juni 2014 rijden wij naar Katwijk naar de middagshow van Soldaat van Oranje. Prijs €93,00 dit is bus en 1e Rang.

En voor bij de borrel een portie bitterballen voor € 2,50

Wij zien u graag tegemoet op de paasbraderie

Vraag tevens ook naar onze meerdaagse reizen o.a. Oostenrijk en Duitsland. Wilt u aan een of meerdere reizen deelnemen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

TAXI EN TOURINGCARBEDRIJF

KERSTENS Tel. 0165-344241

Email: info@keverreizen.nl t

M

d l

53 Z

d

Brasserie De Turfvaert Je bent van harte welkom!

Er valt wat te vieren of te presenteren? Zalen voor 20- tot 250 pers.!

Maandmenu April Rundercarpaccio met truffelmayonaise en parmezaan krullen of Aspergesoep *** Gegrilde kalfsribeye met kruidenboter of Gebakken zeewolf met beurre blanc *** Panna cotta van caramel met stroopwafelkruimels € 28,75

CAFE - FEESTERIJ ‘T TREFPUNT Raadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

www.feesterijtrefpunt.nl

Graag vooraf reserveren Meer informatie? Kijk even op www.deturfvaert.nl Brasserie de Turfvaert - Zwart Moerken 12 - Rijsbergen - 076-5968354


SPORT

Moerse Boys 2 haalt bekerfinale

VV Achtmaal

ZUNDERT - Zaterdag 29 maart is het 2e team van Moerse Boys door een overwinning op TVC Breda 2 doorgedrongen tot de finale van de KNVB beker. Tegen wie, waar en wanneer deze wedstrijd gespeeld zal worden, is nu nog niet bekend. Meer info volgt zo spoedig mogelijk.

Uitslagen zaterdag 29 maart Achtmaal A1-HSC’28 A1 4-1 Alliance C3-Achtmaal C1 10-2 Achtmaal D1-UVV’40 D2 3-0 Achtmaal E1-Baronie E4 1-7 Achtmaal E2-Unitas’s E13 3-3 Achtmaal F1-Bavel F2 0-4 JEKA F16-Achtmaal F2 5-3 Achtmaal MD1-Madese Boys MD1 6-1 Zondag 30 maart Achtmaal 4-Boeimeer 7 1-1 JEKA VR 2-Achtmaal VR 1-10

Voetbalclinics Na het succes van vorig jaar worden er een aantal voetbalclinics georganiseerd voor de allerjongsten. Tussen de 4 en 8 jaar oud, zit je in groep 1, 2, 3 of 4 van de basisschool en vind het leuk een keer te voetballen in oranje, grijp dan nu de kans en schrijf je in voor de voetbalclinics bij Moerse Boys. De clinics zijn open voor iedereen, lid bent of niet, jongen of meisje, het maakt niets uit, iedereen is welkom. Op vrijdag 4 en 11 april beginnen ze om 14.30 uur en stoppen om 15.30 uur. Op 23 april spelen ze een afsluitend toernooitje. Dit start om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur voor de F-jeugd en van 16.30 uur tot 17.30 uur voor de E-jeugd. Iedereen, ook alle vrienden, wordt steeds 15 minuten voor aanvang verwacht aanwezig te zijn. Opgeven kan via school of e-mail: info@moerseboys.nl.

Als men aan beide clinics deelneemt, ligt er een leuke verassing klaar. Vriendinnenavond Vrijdag 4 april is er bij Moerse Boys een leuke en sportieve vriendinnendag van 18.00-19.30 uur. De meiden maken d.m.v. een leuke voetbaltraining kennis met meidenvoetbal en de club. Alle meiden van 7 t/m 12 jaar zijn welkom. Zin om mee te doen, ga om 18.00 uur naar sportpark ‘De Akkermolen’. Paasactiviteit Donderdag 17 april hebben ze hun jaarlijkse Paasactiviteit. Vanaf 18.30 uur verwachten ze alle spelers van de E en F jeugd in sportkleding. Om 18.45 uur spelen ze een onderling toernooitje. Om 19.15 uur hebben ze even pauze waarna de grote mannen van de selectie gaan uitdagen. Rond 19.45 uur zal de activiteit afgelopen zijn. Spelers krijgen tenslotte nog een versnapering, waarna men huiswaarts kan keren. Programma senioren Zaterdag 5 april Internos 3-M.Boys 8 14.45 M.Boys 9-Zundert 2 14.45

M.Boys G1G-ODC G2G 13.30 Zondag 6 april M.Boys 1-EFC 1 14.30 Unitas’30 2-M.Boys 2 13.30 Zeelandia M.burg 2-M.Boys 3 11.30 SC Amstelwijck 4-M.Boys 4 10.00 JEKA 12-M.Boys 5 12.00 Molenschot 3-M.Boys 6 11.00 M.Boys 7-Taxandria 4 10.00 M.Boys VR1-Hontenisse VR1 10.00 M.Boys VR2-JEKA VR2 12.00 Voor het jeugdprogramma en alle activiteiten zie: www.moerseboys.nl Voorbereidingen seizoen 2014-2015 Moerse Boys is gestart met alle voorbereidingen voor het volgende voetbalseizoen: 2014-2015, zowel bij de jeugd als senioren. Heeft men interesse om, op welke wijze dan ook, bij de gezellige voetbalfamilie te komen, meld dan nu reeds aan. Dit kan zijn als actief voetballer, trainer, leider of als kaderlid. Zowel bij de senioren als jeugd, proberen zij dit alles elk jaar in te vullen met vrijwilligers. Vele handen maken licht werk en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Informeer vrijblijvend via info@moerseboys.nl of spreek gewoon iemand aan van de jeugdcommissie of het hoofdbestuur.

Aanstaande zondag Wernhout-Schijf WERNHOUT - Zondag 6 april staat de derby Wernhout-Schijf op het programma. Na deze wedstrijd (aanvang 14.30 uur) die voor beide ploegen belangrijk is in de strijd tegen degradatie, staat er een beachparty op het programma. De muziek zal worden verzorgd door DJ Stoffel. Voorafgaand aan de wedstrijd zullen ook de dameselftallen van Wernhout en Schijf 3 het tegen elkaar opnemen. Wij hopen vele mensen te mogen verwelkomen op het sportpark van VV Wernhout. Uitslagen Wernhout 3-VVR 4 2-2 Wernhout 4-VVR 5 3-1 Wernhout A1-Kapelle A1 3-2 MCZ’11 MA1-Wernhout MA1 3-6 Wernhout B1-FC Bergen B2 1-3 Virtus C3-Wernhout C1 1-5 Moerse Boys D1-Wernhout D1 1-0 Right’Oh E1-Wernhout 1 5-2

Boeimeer F2-Wernhout F1 0-4 Wernhout F2-Unitas’30 F9 1-4 Wernhout F3M-Halsteren F8 2-2 Programma woensdag 2 april Wernhout E1-Right’Oh E1 19.00 Donderdag 3 april Wernhout MA1-Sprundel MA1 18.45 Zaterdag 5 april DVO’60 A1-Wernhout A1 13.00 Wernhout MA1-Roosendaal MA2 13.00 Vivoo B1-Wernhout B1 11.30 Wernhout C1-Meto C2 13.00 Wernhout D1-Advendo D1 08.30 Wernhout MD1-Moerse Boys MD1 11.00 Molenschot E1-Wernhout E1 09.30 Wernhout F1-Jeka F5G 10.00 Beek Vooruit F9-Wernhout F2 09.45 SC Gastel F5-Wernhout F3M 08.30 Zondag 6 april Wernhout 1-Schijf 1 14.30 Schijf 2-Wernhout 2 12.30 Nieuw Borgvliet 5-Wernhout 3 12.00 Beek Vooruit 8-Wernhout 4 12.15

Wernhout 5-OVV’67 6 10.00 Wernhout Vr1-Schijf Vr 3 12.00 Woensdag 9 april Wernhout B1-Right’Oh B2 20.00 (kwartfinale beker 4e klasse) Speler van de week Tijdens de wedstrijd Wernhout 1-Schijf 1, zal Lorens Lodders de speler van de week zijn. Wij verzoeken de fam. Lodders rond de klok van 13.00 uur op het voetbalcomplex aanwezig te zijn. Ook is er tijdens en na de wedstrijd Wernhout-Schijf de Beachpartij met DJ Stoffel. Donateursactie In de periode van 1 tot en met 15 april zal de Jeugd van de v.v. Wernhout weer deur aan deur gaan voor de jaarlijkse donateurs actie. Wij hopen natuurlijk weer net als alle andere jaren op Uw steun en danken U alvast namens de vv Wernhout voor Uw bijdrage hierin.

Duurzaamheid Adverteer in de Duurzaamheidsspecial Laat zien wat uw bedrijf voor duurzame diensten en producten heeft De bedrijven die zich in deze special premet senteren, houden rekening op de effecten van hun bedrijfsvoering maatschappij. medewerkers, milieu en bedrijfsrendeOok streven ze een hoger vanuit ment na. Ze nemen beslissingen Volgens maatschappelijke betrokkenheid. een ondernehun toekomstvisie kan niet ming op een andere manier overleven.

Duurzaamheid e de or d or oo o voor vo d v ed oed oe Goed G mstt mst omst eko ek oe o ttoek toe to ns ns ons o or on or o oo voor v ed vo goed goe go al aal a maa e em llle ll allem a al

We zijn steeds groener bezig. Overal bedenken mensen nieuwe duurzame ideeën. Dat is goed voor het milieu en onze portemonnee. Bewust hiermee aan de slag gaan is ook leuk en hoeft niet moeilijk te zijn. Dit laten we allemaal zien in onze Duurzaamheidsspecial, die bij 340.000 huishoudens in West-Brabant en Zeeland gratis op de deurmat valt.

jouw omgeving zijn. oplossingen er in Kijk welke duurzame

ische Elektr r sectetue t, con a eget auto ligul r sit ame

o m dolo commod natoque pem ipsu ean sociis tes. “ “L Lore g elit. Aen sa. Cum nt mon adipiscin ean mas parturie dis Aen dolor. et magnis natibus

Bio Based economy Bio Based Econom draait op fossiele y Van een econom ie die grondstoffen nomie die naar een ecodraait op biomas sa als gronds tof.

gische Biolo g r sectetue t t, con ege voedin

r sit ame o ligula m dolo commod natoque m ipsu ean sociis tes, nas “L Lore g elit. Aen nt mon sa. Cum adipiscin ean mas dis parturie Aen nis dolor. us et mag . “ penatib ulus mus ridic cetur

Met deze uitgave willen we onze lezers en uw doelgroep inspireren. Uw bijdrage past hier mooi bij. De Duurzaamheidsspecial die verschijnt op 30 april, biedt u de mogelijkheid uw groene producten en diensten onder de aandacht te brengen in de vorm van een redactioneel artikel of eventueel advertentie. Veel mensen vinden het belangrijk om bewust met natuur en milieu om te gaan en met uw artikel of advertentie in deze special speelt u hierop vloeiend in. Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager of via het telefoonnummer 076 5998111 of stuur een mail naar duurzaam@internetbode.nl

PAGINA 26

Programma zaterdag 5 april SJO Prinsenland A1-Achtmaal A2 aw.10.30u Achtmaal C1-Halsteren C4 aw.12.15u Victoria’03 D3-Achtmaal D1 aw.10.00u Achtmaal E1-DIA E2 aw.9.45u Virtus E7-Achtmaal E2 aw.7.45u Achtmaal F1-Zwaluwe F1 aw.8.45u

Achtmaal F2-Viola F2 aw.8.45u Virtus MD1-Achtmaal MD1 aw.8.45u Zondag 6 april Achtmaal 1-Devo 1 aw.13.00u Dongen 7-Achtmaal 2 aw.8.30u Achtmaal 3-BVV’63 5 aw.10.00u Madese Boys 7-Achtmaal 4 aw.9.00u Achtmaal VR-Ulicoten VR1 aw.11.15u Achtmaal VR-Rijen VR1 aw.9.15u Jeugdactie Vrijdag 4 april staat de jaarlijkse jeugdactie op de agenda. Jeugdspelers van VV Achtmaal zullen dan bij u aan de deur komen met een lekkernij. Door de spelers hartelijk te verwelkomen steunt men zowel VV Achtmaal als de jeugd zelf. Van de opbrengsten van de actie kan er namelijk een leuke activiteit voor de jeugdspelers gehouden worden tijdens het jeugdkamp.

VVR Programma senioren Zaterdag 5 april DVO’60 3-VVR 2(z) vt.11.45 VVR 3(z)-Seolto 3 av.14.30 Zondag 6 april Gloria UC 1-VVR1 av.14.30 RKsvRCD 2-VVR 2 av.10.30 Dubbeldam 2-VVR 3 vt.9.45 Roosendaal 13-VVR 4 vt.10.45 VVR 5-Internos 10 av.12.00 VVR 6-Jeka 14 av.10.00 VVR vr1-Baronie vr3 av.10.00 Programma jeugd Woensdag 2 april VVR E4-De Fendert E4 av.19.00 VVR F4-Moerse Boys F3G av.18.30 Zaterdag 5 april Jeka A2-VVR A1 vt.12.15 VVR A2-Vivoo A1 av.14.30 Victoria’03 B1-VVR B1 vt.13.00 VVR B2-Roosendaal B4 av.14.30 VVR B3-Victoria’03 B4 av.11.15 VVR C1-Sprundel C1 av.13.00 VVR C2-Boeimeer C4 av.12.30 Internos D2-VVR D1 vt.9.00 Chaam D1-VVR D2 vt.9.00 VVR D3-Internos D5 av.11.00 Baronie D11-VVR D4 vt.14.00 Unitas’30 E3-VVR E1 vt.8.30 VVR E2-Dongen E3 av.9.00 VVR E3-Zundert E2 av.9.00

DSE E4-VVR E4 vt.8.00 VVR F2-Baronie F5 av.10.15 Unitas’30 F4-VVR F3 vt.7.30 Veerse Boys F6-VVR F4 vt.8.30 VVR F5-Jeka F16G av.10.15 VVR MB1-Baronie MB1 av.12.30 VVR ME1-Ulicoten ME1 av.9.00 Moerse Boys ME2-VVR ME2 vt.7.45 Vriendinnendag VVR VVR organiseert dit jaar wederom een vriendinnendag. Dus heb je zin om te gaan voetballen geef je dan snel op met al je vriendinnetjes. Dit wordt een te gekke training met leuke verassingen. Opgeven kan bij Ilona Martens via tel. 06-1389031 of via arjan.ilona@home.nl. Deze vriendinnendag vindt plaats op donderdag 10 april van 18.00 tot 20.00 uur bij VVR. Voor meer informatie zie www.vvrijsbergen.nl Proeftraining pupillen Op donderdag 10 april vindt er een proeftraining plaats voor alle jeugd geboren tussen 2004 en 2008. Dus heb je zin om eens een training mee te maken bij een te gekke club geef je dan snel op bij Richard Dekkers, 06-51613657 of r.dekkers@tastemaker.nl Deze training duurt van 18.00 tot 20.00 uur op sportpark de Laguiten b ij VVR.

WTC De Trappistentrappers ZUNDERT - Er wordt al voorzichtig gedacht aan een record wat opkomst betreft, want er waren dit weekend wederom meer dan 100 leden actief in clubverband. Verdeeld over de diverse groepen een zeer goede opkomst, hoewel de nieuwe MTB-groep wel wat aanwas kan gebruiken. Heb je interesse in deze groep meld je aan om eens te kijken of dit iets voor je is. Alle informatie over deze groep vind je op de website. De jeugd had hun eerste opstapdag en er waren 2 jongens die ook in het veld hadden gereden en een die er voor het eerst bij was. Deze jongens zaten voor het eerst op een racefiets Daar er ook wat jeugdleden waren zijn we met 10 man onderweg geweest en hebben we wat oefeningen gedaan en wat aan de fietsen gesleuteld. Zijn er nog jongens of meisjes die willen fietsen en wordt je dit jaar 12 jaar neem dan contact op met 013-5077121 of kijk op de website. Zaterdag waren er een aantal leden die de Ludo Peeters classic hebben gereden en een aantal is een gedeelte van de Verbeten rit gaan verkennen. Nu de klok weer is verzet gaan we weer ons rondje maken op woensdagavond, het vertrek is om 18.30 uur vanaf onze thuisbasis. Wees wijs en zorg voor ‘n lampje op je fiets! In april rijden we met één groep en vanaf mei splitsen we weer op in 2 snel-

heden. Leden die reserve wielen hebben meegenomen worden vriendelijk verzocht deze zondag weer mee terug te nemen. De rituitzetter en chauffeur zorgen er samen voor dat materiaal tijdig in de bus zit en na afloop weer terug in de container komt. Zaterdag gaan een aantal bikkels van onze club de Ronde van Vlaanderen rijden (260km.), we wensen ze veel succes. Op 12 april wordt de Verbeten rit gereden, Degene die zich hebben opgegeven, het is voorlopig de bedoeling om stipt om 8.30u te vertrekken op Stuivezand en per fiets naar Tilburg af te reizen om aldaar in de volle ambiance aan de tocht van 100km. te beginnen. Tilburg-‘s Bosch-Breda-Tilburg. Voor de mensen die dit wat veel vinden proberen we ‘n fietskar te voorzien voor Zundert-Tilburg-Zundert. Nadere info volgt. Na afloop van de rit kan men ‘s avonds in café d’n Ossekop vanaf 20.00 uur zich weer volledig gaan ontspannen met ‘n Gratis optreden van De Lustige Vijf. Ook dit evenement is voor ‘t goede doel, team VIDA voor Alp ‘d Huzes. Programma zondag 6 april: A-groep: 100km. Mark Hennekam, B-groep: 90km. Wim Michielsen, C-groep: 85km. Daniel Nouws en de volgbus chauffeur is Karel Damen, D-groep: 65km. Judith van der Kloof, jeugd 40km. o.l.v. de jeugdcommissie en de MTB-groep gaat voor een rit van 45km. Alle groepen vertrekken om 9.00 uur.


6W%DYRVWUDDWD&*5LMVEHUJHQ -ZZZVFKDONPDNHODDUGLMQO

,QIRUPDWLHRYHU1LHXZERXZSODQ

$V]DWHUGDJYDQWRWXXU:HVW$NNHUV1902SHQ+XL]HQ'DJ ยผ NN

*URHQHVWUDDW$FKWPDDO

9ROOHGLJRQGHUNHOGHUHVHPLEXQJDORZPHWPD[LPDOHSULYDF\ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

+RJH$NNHU.OHLQ=XQGHUWยผ NN

6HPLEXQJDORZPHWVHUUHJDUDJHRSULWHQQHWWHWXLQ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

.RHZHLGH5LMVEHUJHQ

ยผ NN

,QVWDSNODUHPRGHUQHWXVVHQZRQLQJPHWEHUJLQJ %RXZMDDU3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

5LVWHQ5LMVEHUJHQ 

ยผ 

NNยผ NN 

0RGHUQNDPHUDSSDUWHPHQWPHWOLIWEDONRQHQEHUJLQJ %RXZMDDUFLUFD:RRQODJHQ 

 /RRSYULMEOLMYHQGELQQHQELMRQVNDQWRRU

ยผ NN

%UDNNHQVWUDDW(WWHQ/HXU

9ULMVWDDQGHZRQLQJPHWGLYHUVHELMJHERXZHQHQSUDFKWLJHWXLQ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

9ULMVWDDQGHZRQLQJPHWJDUDJHZHLODQGHQSUDFKWLJHSDUNWXLQ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

3DVWY9HVVHPVWU.OHLQ=XQGHUW ยผ NN

(WWHQVHZHJ5LMVEHUJHQ

+HOIWYDQHHQGXEEHOZRRQKXLVPHWYULMVWDDQGHJDUDJHVFKXXU %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

7ZHHRQGHUppQNDSZRQLQJPHWDDQERXZHQGLHSHDFKWHUWXLQ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

ยผ NN

1DVVDXVWUDDW5LMVEHUJHQ

6SDQMDDUGVGUHHI:HUQKRXWยผ NN

ยผ NN

2HNHOVHKHLGHVWUDDW5LMVEHUJHQ

=HHUUXLPHYULMVWDDQGHZRQLQJPHWLQSDQGLJEHUHLNEDUHJDUDJH %RXZMDDU3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ 

$XWKHQWLHNHYULMVWDDQGHZRQLQJPHWDDQERXZHQJDUDJH %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ 

%HXNHQODDQ=XQGHUW

ยผ NN

%DQNHQVWUDDW(WWHQ/HXU

9ULMVWDDQGHZRQLQJPHWDDQERXZJDUDJHHQVFKLWWHUHQGHWXLQ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ 

ยผ NN 

$NNHUPROHQZHJF=XQGHUW

ยผ NN

)UDDLHKDOIYULMVWDDQGHZRQLQJPHWPD[LPDOHSULYDF\ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ 

)UDDLHYULMVWDDQGHZRQLQJPHWLQSDQGLJEHUHLNEDUHJDUDJH %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

.DWHUVWUDDW=XQGHUW

2HNHOVHEDDQD=XQGHUWยผ NN

.DUDNWHULVWLHNHKDOIYULMVWDDQGHZRQLQJPHWJDUDJH %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHFLUFDPรฐ

ยผ NN

%XQJDORZPHWUXLPHVHUUHHQLQSDQGLJEHUHLNEDUHULDQWHVFKXXU %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

/LHVERVZHJ(WWHQ/HXU

ยผ NN

9ULMVWDDQGHZRQLQJPHWDDQERXZJDUDJHVFKXXUHQUR\DOHWXLQ %RXZMDDU3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

$QWZHUSVHZHJ5LMVEHUJHQ

ยผ NN

5XLPHYULMVWDDQGHZRQLQJPHWLQSDQGLJEHUHLNEDUHJDUDJH %RXZMDDUFLUFDMDUHQยถ3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

ยผ NN

3DDQGLMNVHVWUDDW5LMVEHUJHQ

.DUDNWHULVWLHNHZRRQERHUGHULMPHWGLYHUVHELMJHERXZHQ %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ

$]DOHDULQJ=XQGHUW ยผ NN

)UDDLHKRHNZRQLQJPHWEHUJLQJJHOHJHQRSHHQUXLPSHUFHHO %RXZMDDUFLUFD3HUFHHOVRSSHUYODNWHPรฐ 

/RRSWLMGHQVGH2SHQ+XL]HQ 'DJYULMEOLMYHQGELQQHQ ELMGHGHHOQHPHQGHKXL]HQYRRU HHQNLMNMHLQGH ZRQLQJ8NULMJWGHNDQVRPRS ppQGDJPHHUGHUHZRQLQJHQWH EH]LFKWLJHQYRRUHHQRSWLPDOH YHUJHOLMNLQJ 

 

.LMNYRRUQzJPHHUGHHOQHPHUVRSRQ]HZHEVLWH


SPORT

Wielerspatten van wielervereniging Sporting Oekel

Badminton Club Zundert ZUNDERT - In de ORC kwam het eerste twee keer in actie. In de bondscompetitie speelde het tweede tegen Drieschaar in Tholen. Behalve zware klei was er in Tholen ook zware tegenstand. In de enkelspelen konden noch Tim, noch Jan scoren; zij verloren beiden in 2 games. Ook Patricia verloor haar enkelspel. Alleen Els slaagde er in een wedstrijdpunt te scoren en dat bleek later het enige punt te zijn. In het herendubbelspel kwamen Jan en Tim nog tot 3 games, maar geen wedstrijdpunt. Het damesdubbel ging verloren. De eerste mix ging eveneens in 3 games naar Drieschaar en tenslotte werd ook de 2e mix verloren. In de ORC speelde het eerste thuis tegen HBV en tegen Treffers uit Rijsbergen. Ook die partijen leverden geen winst voor BCZ. Lars begon goed tegen HBV met winst in zijn enkelspel; Mitchel verloor zijn enkel-

spel en de dames copiëerden dit. Linsey won in 3 games, nadat ze zich in de tweede game liet verrassen( 21-23 ). Carina verloor en na de enkelspelen was alles gelijk. De dubbelspelen werden evenwel allebei verloren. In de mixen scoorden Lars en Linsey nog een wedstrijdpunt, maar omdat ook de 2e mix naar HBV ging bleef er voor BCZ verlies over. Tegen Treffers ging het gelijk op. Rein viel in voor Mitchel en dat was geen verzwakking. Hij won zijn enkelspel in 2 games met duidelijke cijfers. Lars kon deze keer niet volgen en verloor. Linsey won en Carina verloor. Ook bij de dubbelspelen werden de punten gedeeld. Lars en Rein wonnen, maar Linsey en Carina verloren. Tenslotte werden ook de mixen gedeeld en zo werd een gelijkspel bereikt. Uitslagen BCZ 1-Treffers 1 4-4 BCZ 1-HBV 3-5 Drieschaar-BCZ 2 7-1

‘t Alfertje De 50+ renners verzamelen zich aan de start.

RIJSBERGEN - Sporting Oekel organiseert sinds een aantal jaren de openingkoers van de Brabantse Wieler Federatie (BWF). Zo ook dit jaar op zondag 30 maart. Vorig jaar moest de wedstrijd uitgesteld worden vanwege de sneeuw, nu was het een en al lente wat de klok sloeg rond het parcours op de Kruispad. Toeschouwers vonden een zonnig plekje langs de kant en op het terras om de hardwerkende wielrenners de eerste wedstrijd kilometers van dit seizoen te zien maken langs heggen en bomen die volop in bloei staan. De categorie 50+ was met 58 renners goed bezet. In deze categorie pakten de Rijsbergenaren Alfons van Geel en Rene Haast een verdienstelijke vierde en zevende plaats. Ook mocht de organisatie de ID-renners Jonnathan Duinkerke en Davy Mertens aan de start verwelkomen en als enige dame is

Lotte van Opstal van start gegaan. Het was hard werken voor deze renners en renster, het peloton wacht op niemand! De categorie 50- had een mooi aantal vertrekkers, 39 stuks om precies te zijn. Hier wisten 4 renners uit het peloton te ontsnappen en elke ronde de voorsprong uit te bouwen. Als laatste ging de categorie Amateurs van start. Met een hele mooie groep van 79 renners aan de start konden we hier wel vuurwerk verwachten. De renners zijn door het mooie weer uit alle windstreken aan de start verschenen, we zagen zowel Brabanders als Zeeuwen en de provincie Noord Holland was ook goed vertegenwoordigt. Pas in de laatste ronde lukte het 1 renner om aan de greep van het peloton te ontsnappen, alle voorgaande pogingen werden in de kiem gesmoord. Uitslagen 50+: 1. Rini van Zundert (St. Willebrord) 2.

Patric Verdonck (Hoogstraten) 3. Jack de Klerk (Breda) 50-: 1. Ruud Goorden (Roosendaal) 2. Jordi Timmermans (Langeweg) 3. Guido Vermeiren (Rijckevorsel) Amateurs: 1. Rikkie Dijkhuizen (Scheveningen) 2. Jeroen Wesselius (Voorburg) 3. Twan Kops (Veldhoven) Wielervereniging Sporting Oekel wil alle deelnemers en toeschouwers en natuurlijk ook de Brabantse Wieler Federatie hartelijk danken voor weer een geweldige sportieve dag. We hebben weer genoten van de renners, de sfeer en natuurlijk ook van het prachtige weer. Voor alle foto’s kijkt u op onze site: www. sportingoekel.nl of op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/wielervereniging.sportingoekel

Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Programma vrijdag 4 april 18.30 ZV We love 2 party-Schuptum 19.30 Monden Boys-ZV Hessels Installatie 20.30 ZV Markt 80-ZV Railroads 21.30 Van Meer/’t Krisje-Café D’n Dokter

WERNHOUT - Woensdag 26 maart werd er een vrije wedstrijd gevist op de Grote Put. Er werd door de deelnemers in totaal 26,220 kg. Winnaar J. Verheijen met 3,800kg.

v. Hassel 4,200; 4. Wil Vissenberg 3,320; 5. Wim vd Zanden 2,500; 6. Dennis v. Aert 2,380; 7. Roland Jacobs 1,900; 8. Edwin Goos 1,880; 8. Toine v. Genk 1,880; 11. Ad Hereijgers 0,000; 11. Robin v. Genk 0,000.

Uitslag, vak A: 1. Jef Verheijen 3.800; 2. Jac Willemsen 3.620; 3. Wil Vissenberg 3.320; 4. Jos Hereijgers 2.460; 5. Kees v. Nispen 2.340; 6. Kees Goverden 2.340; 7. Toine Hereijgers 2.240; 8. Wim v.d. Zanden 2.100; 9. Kees v. Beek 2.000; 10. Ad Hereijgers 2.000; 11. Adr. Vissenberg 0.000; 12. Henk Schrauwen 0.000.

Vak B: 1. Toine Hereijgers 14,740; 2. Gilber de Weijer 11,620; 3. Ad Aarts 10,740; 4. Johan v. Aert 9,800; 5. Jeroen v Hooydonk 9,360; 6. Kees v. Nispen 5,180; 7. Kees Goverden 5,080; 8. Cees v. Beek 5,000; 9. Jos Hereijgers 4,520; 10. Johan Kustermans 3,720; 11. Jack Maas 3,660.

Clubkampioenschap Zondag 30 maart werd de 2e wedstrijd om het clubkampioenschap gevist op de Grote Put. Er werd door de deelnemers in totaal 120,440 kg. Winnaar in vak A was F. Havermans met 14,400 kg en in vak B was T. Hereijgers met 14,740 kg de winnaar, algemeen winnaar was T. Hereijgerse. Uitslag, vak A: 1. Frans Havermans 14,400; 2. Henk Schrauwen 4,560; 3. Luud

Programma Op zondag 6 april wordt de 3e wedstrijd om het clubkampioenschap gevist. Inschrijven van 6.30 tot 7.00 uur in café de Valk te Wernhout. Prijsuitreiking in voornoemd café. Woensdag 9 april wordt de 2e wedstrijd om het woensdagkampioenschap gevist. Er wordt gevist van 9.30 tot 12.00 uur en dan van 13.00 tot 15.30 uur. Inschrijven aan de put tot 8.45 uur.

Geslaagd eendags toernooi van RTC Rijsbergen

22.30 Jolly Oldy’s-Peddels Maandag 7 april 19.00 Zevenbergse Betoncentrale-Pryma Donna 20.00 ZV Jolly Bende-De Verfmolen 21.00 Autobedrijf Dekkers-FC Haak

Tennisjeugdtoernooi Rijsbergen

Jeugdtweedaagse vv Zundert in aantocht ZUNDERT - Op dinsdag 29 april en woensdag 30 april organiseert de Activiteitencommissie voor de 27e keer de Jeugdtweedaagse. Voor alle jeugdleden wordt er weer een sportief en gezellig programma georganiseerd. In het bijzonder onze nieuwe jeugdleden worden uitgenodigd voor deze Jeugdtweedaagse. Het is dé manier om via deze leuke activiteit de voetbalclub nog beter te leren kennen! Het programma begint dinsdagmiddag om 13.00 uur, waarna we rond 17.00 uur gezamenlijk eten. Aansluitend wordt rond 18.30 uur de Peter van Erk penaltybokaal gehouden en deze is om ongeveer 20.30 uur voorbij. Op woensdag begint het programma om 9.30 uur en zal omstreeks 16.00 uur zijn afgelopen. Jongens en meisjes, die in D- & C-jeugd zitten en ook alle twee de dagen actief deelnemen aan de tweedaagse, mogen ook dit jaar weer blijven slapen. Voor hen is er nog een erg leuk avondprogramma! De commissie hoopt ook op een grote opkomst van de A- en B-jeugd, zij kunnen als deelnemer of als spelleider of begeleider aan de tweedaagse deelnemen. De uitnodigingsbrieven zijn uitgedeeld. Het strookje kun je inleveren in de kantine bij de coördinator, bij je leider, bij Kees Bullens (Nederven 29), of per mail

naar keesbullens@hotmail.com. Doe dit, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 13 april. Programma jeugd Woensdag 2 april Zwaluwe A2-Zundert A2 av.20.00u Zundert E2-Bavel E3 av.18.30u Zundert F3-Ulicoten F1 av.19.00u Zaterdag 5 april Rijen A1-Zundert A1 av.14.30u Zundert A2-Chaam A2 av.15.00u Zundert B1-Moerse Boys B1 av.13.15u Moerse Boys C1-Zundert C1 av.13.00u Zundert C2-TSC C5 av.11.30u JEKA MC1-Zundert MC1 12.45u Riel D1-Zundert D1 av.11.30u Advendo D2G-Zundert D2 av.11.00u Zundert D3-Viola D2 av.10.15u Zundert E1-Chaam E1 av.11.30u VVR E3-Zundert E2 av.9.00u Unitas ‘30 E11-Zundert E3 av.8.30u Zundert F1-Chaam F1 av.10.15u Zundert F2-Bavel F4 av.10.15u WDS ‘19 F2-Zundert F3 av.8.30u Halsteren F8-Zundert F4 av.9.00u Programma senioren Zaterdag 5 april Moerse Boys ZA3-Zundert ZA2 av.14.45u Braakhuizen G1-Zundert G1 av.11.30u Unitas G2-Zundert G2 av.12.30u

Zondag 6 april Sprundel 1-Zundert 1 av.14.30u SAB 2-Zundert 2 av.12.00u RSV 3-Zundert 3 av.10.30u Zundert 4-Ulicoten 2 av.10.00u Zundert 5-Beek Vooruit 11 av.10.00u Zundert VR1-Hilvarie VR1 av.12.00 Hoeven VR1-Zundert VR1 av.10.00u Zundert VR3-PCP VR1 av.10.00u V&V toernooi zéér geslaagd Maar liefst 102 kinderen meldden zich afgelopen woensdag 26 maart op sportpark De Wildert voor het Vriendjes & Vriendinnetjestoernooi. In vier leeftijdscategorieën werd er fanatiek gestreden om de bal en het maken van doelpunten. De meegekomen vriendjes en vriendinnetjes deden zeker niet onder voor de Zundertspelers en speelsters en lieten zien ook over het nodige talent te beschikken. Door de grote opkomst was het na afloop voor de organisatie nog even flink werken om voor iedereen een heerlijke verrassing voor te schotelen! Vond jij het ook zo leuk op het vriendjes & vriendinnetjestoernooi en ben je nog geen lid? Tot het einde van het seizoen mag je elke woensdag meetrainen. De trainingen van de F-jeugd zijn van 18.00 tot 19.00 uur. De E-jeugd traint op maandag en woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. PAGINA 28

Alle trotse winnaars.

RIJSBERGEN - Op een zonovergoten tennispark vond zondag 30 maart het tweede eendags toernooi van RTC plaats. Er hadden zich 42 deelnemers opgegeven. De jongste categorie t/m 10 jaar, speelde verschillende onderlinge wedstrijdjes, via het tennis-kids principe. Er waren 12 koppels die probeerde zoveel mogelijk punten binnen te halen. Voor de categorie jongens dubbel t/m 12

en 14 jaar, en meisjes dubbel t/m 17 jaar hadden zich 30 kinderen opgegeven. Deze speelden in poultjes, waarna de nummer 1 en 2 doorgingen naar de halve finale om een plekje te veroveren in de echte grote finale. De nummers 1 en 2 kregen een mooie beker, en voor de meiden was er een leuk sieraad. We mogen terug kijken op een zeer geslaagde dag met veel blije gezichten. De JC van RTC bedankt alle deelnemers voor het mogelijk maken van deze dag.


zoveel mogelijk bij de verdere uitwerking ervan zijn meegenomen. Op donderdag 17 april a.s. wordt, vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur in De Ruyterhof te Rijsbergen, opnieuw een inloopavond georganiseerd waarŝŶŚĞƚĂĂŶŐĞƉĂƐƚĞƉůĂŶǁŽƌĚƚŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŬĂŶǀƌŝũŝŶůŽƉĞŶ en vragen stellen.

legging kunnen bij voorkeur schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. ŝũ ŵŽĞƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƌŝĐŚƚ ĂĂŶ ŽŶƐ ĐŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ ĞŶ ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ͕ WŽƐƚďƵƐ ϭϬ͘ϬϬϭ͕ ϰϴϴϬ ' ƵŶĚĞƌƚ͘ /ŶĚĞnjĞƉĞƌŝŽĚĞŬƵŶŶĞŶŽŽŬŵŽŶĚĞůŝŶŐĞnjŝĞŶƐǁŝũnjĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als een belanghebbende ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. ΎϰͿĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŬƵŶŶĞŶbinnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen de verleende ontheffingen c.q. vergunninEerste wijzigingsbesluit op het Algemeen mandaatbesluit ŐĞŶĞĞŶďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtǀĂŶƵŶĚĞƌƚ͕ WŽƐƚďƵƐϭϬ͘ϬϬϭ͕ϰϴϴϬ'ƵŶĚĞƌƚ͘Deze termijn gaat in op de dag na die gemeente Zundert 2014 ĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϯ͗ϰϬĞŶϯ͗ϰϮǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚ van verzending van het besluit aan de aanvrager. ĞŶ ďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚ ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚŝŶnjĂŬĞǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚĞƌƐƚĞǁŝũnjŝŐŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚŽƉŚĞƚ ĚĂƚƉĞƌĞͲŵĂŝůŝƐŝŶŐĞnjŽŶĚĞŶ͕ǁŽƌĚƚƉĂƐŶĂĚĂƚĚŝƚďĞnjǁĂĂƌǁďͲĐŽŶĨŽƌŵ ŝƐŝŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŐĞŶŽŵĞŶ͘hŬƵŶƚŽŽŬĚĞsŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞ ůŐĞŵĞĞŶŵĂŶĚĂĂƚďĞƐůƵŝƚŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚϮϬϭϰ͘ Op 27 maart 2014 hebben het college en de burgemeester van de ge- ƌĞĐŚƚďĂŶŬŽŵĞĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐǀƌĂŐĞŶ͘ĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚŚĞƚĞƌƐƚĞǁŝũnjŝŐŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚŽƉŚĞƚůŐĞŵĞĞŶŵĂŶĚĂĂƚ- njŝĞŶŝŶŐ ŝƐ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ŬŽƌƚ ŐĞĚŝŶŐ͘ ĞŶ ĚĞƌŐĞůŝũŬ ǀĞƌnjŽĞŬ ŬƵŶƚ Ƶ ƌŝĐŚƚĞŶ ďĞƐůƵŝƚ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ ϮϬϭϰ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ ,Ğƚ ďĞƐůƵŝƚ ƚƌĞĞĚƚ ŝŶ ǁĞƌ- ĂĂŶĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬƌĞĚĂ͕^ĞĐƚŽƌĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕WŽƐƚďƵƐϵϬ͘ϬϬϲ͕ϰϴϬϬW king op de dag na publicatie. Vanwege een wijziging in de ambtelijke Breda. Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opneŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ ƉĞƌ ϭ ĂƉƌŝů ϮϬϭϰ ŝƐ ŚĞƚ ŶŽŽĚnjĂ- men met het cluster Vergunningverlening en Handhaving, tel. 076 – 599 kelijk om het bestaande mandaatbesluit daaraan aan te passen. Daar- 56 00. naast zijn tevens een aantal andere onderdelen geactualiseerd vanwege ΎϱͿ Ğ ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ ƐƚƵŬŬĞŶ ůŝŐŐĞŶ ŽƉ ǁĞƌŬĚĂŐĞŶ ƚƵƐƐĞŶ Ϭϵ͘ϬϬ ƵƵƌ ĞŶ veranderde wet- en regelgeving en naar aanleiding van verzoeken vanuit 12.30 uur ter inzage bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, het bestuur en de ambtelijke organisatie. Het wijzigingsbesluit ligt van ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮƚĞƵŶĚĞƌƚ͘ ϯĂƉƌŝůϮϬϭϰƚŽƚϭŵĞŝϮϬϭϰŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ͕ůŽĐĂƚŝĞDĂƌŬƚϭƚĞƵŶĚĞƌƚ͕ǀŽŽƌĞĞŶŝĞĚĞƌƚĞƌŝŶnjĂŐĞ͘hŬƵŶƚƚĞŐĞŶ betaling van de leges een afschrift verkrijgen van het wijzigingsbesluit. Het gewijzigde mandaatbesluit is ook te raadplegen via de website van ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ;www.zundert.nl, klik onder het kopje Bestuur en ĐƋƵŝƐŝƟĞŐĞŵĞĞŶƚĞŐŝĚƐϮϬϭϰͲϮϬϭϱ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ ŽƉ ͚ƵŶĚĞƌƚƐĞ ƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͛Ϳ͘ sŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ŬƵŶƚ Ƶ ĞnjĞ ǁĞĞŬ ŝƐ hŝƚŐĞǀĞƌŝũ Ğ ŽĚĞ Ƶŝƚ ƵŶĚĞƌƚ ŐĞƐƚĂƌƚ ŵĞƚ ĚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝĞ contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestuurszaken, te ǀŽŽƌĚĞŽĨĨŝĐŝģůĞŐĞŵĞĞŶƚĞŐŝĚƐǀĂŶƵŶĚĞƌƚ͕ĞĚŝƚŝĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱ͘:ŽŚŶǀĂŶ ĞƌƚĞŶnjŝũŶĐŽůůĞŐĂ͛ƐǀŽĞƌĞŶŶĂŵĞŶƐhŝƚŐĞǀĞƌŝũĞŽĚĞĚĞĂĚǀĞƌƚĞŶƚŝĞbereiken via telefoonnummer 076 - 599 56 00. ĂĐƋƵŝƐŝƚŝĞƵŝƚ͘ĞŶƐƚĂŶĚĂĂƌĚǀĞƌŵĞůĚŝŶŐŝŶĚĞŐŝĚƐďůŝũĨƚ͕ŶĞƚĂůƐŝŶǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞũĂƌĞŶ͕ŐĞǁŽŽŶŐƌĂƚŝƐ͘tĞŶƐƚƵ͕ĂůƐƵŶĚĞƌƚƐďĞĚƌŝũĨ͕ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ ĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůƐŚŽƌĞĐĂͲĞdžƉůŽŝƚĂƟĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ'ĞŵĞĞŶƚĞ of organisatie uitgebreider te adverteren? Dat kan! De advertentieverkoZundert 2014 pers informeren u graag over de mogelijkheden. ĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌǀĂŶƵŶĚĞƌƚŵĂĂŬƚŝŶŐĞǀŽůŐĞĂƌƚŝŬĞůϯ͗ϰϬĞŶϯ͗ϰϮǀĂŶ De gemeentegids bevat onder meer informatie over onderwijs, toerisĚĞ ůŐĞŵĞŶĞ ǁĞƚ ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ ďĞŬĞŶĚ ĚĂƚ njŝũ ŽƉ Ϯϳ ŵĂĂƌƚ ϮϬϭϰ ďĞ- me, milieu en veiligheid. Daarnaast wordt de uitgave voorzien van een ƐůŽƚĞŶŚĞĞĨƚĚĞĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůƐŚŽƌĞĐĂͲĞdžƉůŽŝƚĂƚŝĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ'ĞŵĞĞŶƚĞ uitgebreid trefwoordenregister, plattegronden van alle kernen en algeƵŶĚĞƌƚϮϬϭϰǀĂƐƚƚĞƐƚĞůůĞŶ͘ĞďĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůƐƚƌĞĚĞŶŝŶǁĞƌŬŝŶŐŽƉĚĞ mene informatie over de gemeente en gemeentelijke producten. De gids dag na publicatie. wordt in juni 2014 huis-aan-huis in de gehele gemeente bezorgd. Voor KƉ ŐƌŽŶĚ ǀĂŶ ĂƌƚŝŬĞů Ϯ͗Ϯϴ ǀĂŶ ĚĞ ůŐĞŵĞŶĞ ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ ǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ meer informatie over adverteren in de gemeentegids kunt u contact op'ĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚŐĞůĚƚĞĞŶǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐƉůŝĐŚƚǀŽŽƌŚĞƚĞdžƉůŽŝƚĞƌĞŶǀĂŶ ŶĞŵĞŶŵĞƚ:ŽŚŶǀĂŶĞƌƚǀĂŶhŝƚŐĞǀĞƌŝũĞŽĚĞ͕ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϬϳϲ ĞĞŶŚŽƌĞĐĂďĞĚƌŝũĨ͘ĞŶŚŽƌĞĐĂͲĞdžƉůŽŝƚĂƚŝĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŵĂĂŬƚŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬ - 599 81 11. ƉƌĞǀĞŶƚŝĞĨƚĞƚŽĞƚƐĞŶŽĨĚĞĞdžƉůŽŝƚĂƚŝĞǀĂŶĞĞŶŚŽƌĞĐĂͲŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐnjŝĐŚĂů dan niet verdraagt met het woon- en leefklimaat en de openbare orde Wijziging in CAR-UWO ƚĞƌƉůĂĂƚƐĞ͘ĂŶĚĞnjĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŬƵŶŶĞŶǀŽŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌďŽŶ,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ ĚĞŶ͘ /Ŷ ĚĞ ďĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůƐ njŝũŶ ĚĂĂƌƚŽĞ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚǀŽŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ŽƉŐĞŶŽĞŶĚĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞŐƌŝĨĨŝĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚƵŶĚĞƌƚŵĂŬĞŶ men. Vanwege wijzigingen in de Drank- en Horecawet was het noodzaŚŝĞƌďŝũďĞŬĞŶĚĚĂƚĚĞZͲhtKŝƐŐĞǁŝũnjŝŐĚĐŽŶĨŽƌŵĚĞ>K'ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞƐ kelijk om de bestaande beleidsregels hiermee in overeenstemming te sͬhϮϬϭϯϬϬϮϴϴ͕sͬhϮϬϭϯϬϬϯϭϰĞŶsͬhϮϬϭϯϬϬϰϳϲ͘ brengen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enige redactionele verbeteringen aan te brengen in de beleidsregels. De volledige tekst van de beleidsregels ligt vanaf 3 april 2014 gedurende Verkiezingen Europees Parlement vier weken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage in het KƉϮϮŵĞŝϮϬϭϰnjŝũŶĞƌǁĞĞƌǀĞƌŬŝĞnjŝŶŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐWĂƌůĞŵĞŶƚ͘ Ğ ďƵƌŐĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ h ŬƵŶŶĞŶ ĚĂŶ ŚƵŶ ƐƚĞŵ ƵŝƚďƌĞŶŐĞŶ ŽƉ ǁŝĞ ŚĞŶ ŝŶ ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ͕DĂƌŬƚϭƚĞƵŶĚĞƌƚ͘ h ŬƵŶƚ ƚĞŐĞŶ ďĞƚĂůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ůĞŐĞƐ ĞĞŶ ĂĨƐĐŚƌŝĨƚ ǀĞƌŬƌŝũŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ďĞ- ŚĞƚ ƵƌŽƉĞĞƐ WĂƌůĞŵĞŶƚ njĂů ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞŶ͘ ƵƌŽƉĂƌůĞŵĞŶƚĂƌŝģƌƐ leidsregels. De beleidsregels zijn zo spoedig mogelijk ook te raadplegen ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŬŽnjĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ƚĞƌŵŝũŶ ǀĂŶ ǀŝũĨ ũĂĂƌ͘ /Ŷ EĞĚĞƌůĂŶĚ njŝũŶ Ğƌ Ϯϲ ǀŝĂ ĚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ ;www.zundert.nl, klik onder zetels te verdelen.

Beleidsregels en verordeningen

'ĞŵĞĞŶƚĞ/ŶĨŽƌŵĂƟĞ Week 14, 2 april 2014

Vergunningen Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders: Aanvragen omgevingsvergunningen

Overig nieuws

Datum aanvraag

Soort activiteit

Locatie

19-03-2014

oprichten woning en aanleggen in- en uitrit

Kerkakkerstraat ong., Rijsbergen

19-03-2014 

vervangen ĚĂŬĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞĞŶ vergroten dakkapel

Burg. Manderslaan 20, ƵŶĚĞƌƚ

ϭϵͲϬϯͲϮϬϭϰ

ƉůĂĂƚƐĞŶĚĂŬŽƉďŽƵǁ en nieuwe zijgevel

ůnjĞŶƐƚƌĂĂƚϯϭ͕ƵŶĚĞƌƚ

ϮϰͲϬϯͲϮϬϭϰ

ǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶĞŶ verhogen dak

sĞůĚƐƚƌĂĂƚϴϬ͕ƵŶĚĞƌƚ

26-03-2014 

oprichten bijgebouw 

Pastoor de Bakkerstraat ϭϴĂ͕ĐŚƚŵĂĂů

27-03-2014

kappen 1 eik

Vervul 1, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *1 Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

31-03-2014 

kappen 1 eik 

Raambergweg 6, <ůĞŝŶƵŶĚĞƌƚ

31-03-2014

uitbreiden garage

Julianalaan 30, Wernhout

ϯϭͲϬϯͲϮϬϭϰ

ĂĂŶůĞŐŐĞŶŝŶͬƵŝƚƌŝƚ achterzijde perceel

tĞƌŶŚŽƵƚƐĞǁĞŐϰϲ͕ Wernhout

ϯϭͲϬϯͲϮϬϭϰ 

ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶŝŶͬƵŝƚƌŝƚ 

WŝĞƚĞƌǀĂŶ'ŝŶŶĞŬĞŶƐƚƌĂĂƚ Ϯϴ͕ƵŶĚĞƌƚ

ϯϭͲϬϯͲϮϬϭϰ

ƵŝƚďƌĞŝĚĞŶǁŽŶŝŶŐ

sĞůĚƐƚƌĂĂƚϳϰ͕ƵŶĚĞƌƚ

31-03-2014

verbouwen garage

Tiggeltsebergstraat 26a, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2 Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen omgevingsvergunning voor een bepaalde termijn artikel 2.12 lid 2 Wabo en paragraaf 5.4 Bor uitgebreide procedure Verzenddatum ontwerpbeschikking

Soort activiteit

Locatie

31-03-2014

plaatsen tijdelijke mast t.b.v. mobiele telecommunicatie netwerk

Tiggeltsebergstraat 3, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *3 Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV Activiteit

Datum

Locatie

Datum verzending

Pallieterrun 

29 juni 2014 

Diverse wegen ŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ

21-03-2014

Rechtsbescherming, zie bij *4

Hierbij een overzicht van de plaatsen waar de publicatieborden moeten komen te staan. Ͳ <ůĞŝŶƵŶĚĞƌƚ͗:ĂŶ<ŽĞŬĞŶƉůĞŝŶ;ƉůĞŝŶĂĂŶĚĞ<ůĞŝŶƵŶĚĞƌƚƐĞǁĞŐͿ Ͳ tĞƌŶŚŽƵƚ͗ŶƚŽŽŶ:ƵƌƌŝģŶƐƉůĞŝŶ;ƉůĞŝŶĂĂŶĚĞtĞƌŶŚŽƵƚƐĞǁĞŐͿ Ͳ ĐŚƚŵĂĂů͗WĂƐƚŽŽƌĚĞĂŬŬĞƌƐƚƌĂĂƚ;ƉůĞŝŶŶĂďŝũĚĞZ<ͲŬĞƌŬͿ hŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚϮϬϭϰĂƌƟŬĞůϮ͗Ϯϴ͘ϭWs Ͳ ƵŶĚĞƌƚ͗ KƌĂŶũĞƉůĞŝŶ͕ DŽůĞŶƐƚƌĂĂƚ ;ďŝũ ƵůƚƵƵƌĞŶƚƌƵŵ ƵŶĚĞƌƚͿ͕ ĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌǀĂŶƵŶĚĞƌƚŵĂĂŬƚŝŶŐĞǀŽůŐĞĂƌƚŝŬĞůϯ͗ϰϬĞŶϯ͗ϰϮǀĂŶ WƌŝŶƐĞŶƉůĞŝŶ;ŚŽĞŬWƌŝŶƐĞŶƐƚƌĂĂƚͬEĂĐŚƚĞŐĂĂůƐƚƌĂĂƚͿ ĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚďĞŬĞŶĚĚĂƚnjŝũŽƉϮϳŵĂĂƌƚϮϬϭϰďĞƐůŽͲ ZŝũƐďĞƌŐĞŶ͗ >ĞŝũĂŬŬĞƌƉůĞŝŶ͕ ŚŽĞŬ WĂŶŶĞŶŚŽĞĨƐĞďĂĂŶͬ,ĂĂŐĂŬŬĞƌ͕ ^ƚ͘ ƚĞŶŚĞĞĨƚŚĞƚhŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚϮϬϭϰĂƌƚŝŬĞůϮ͗Ϯϴ͘ϭWsǀĂƐƚƚĞƐƚĞůůĞŶ͘ ĂǀŽƐƚƌĂĂƚ;ďŝũĚĞƐĐŚŽŽůͿ͕<ĞŶŶĞĚLJƉůĞŝŶ͕ŚŽĞŬƚƚĞŶƐĞǁĞŐͬKƌĂŶũĞƐHet uitvoeringsbesluit treedt in werking op 15 april 2014. traat ĞŶŚŽƌĞĐĂͲĞdžƉůŽŝƚĂƚŝĞǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŵĂĂŬƚŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬŽŵƉƌĞǀĞŶƚŝĞĨƚĞ ƚŽĞƚƐĞŶŽĨĚĞĞdžƉůŽŝƚĂƚŝĞǀĂŶĞĞŶŚŽƌĞĐĂͲŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐnjŝĐŚĂůĚĂŶŶŝĞƚǀĞƌ/ĞĚĞƌĞƉĂƌƚŝũŵĂŐĠĠŶĂĨĨŝĐŚĞƉĞƌďŽƌĚĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͘ĞŶĂĨĨŝĐŚĞŵĂŐĞĞŶ ĚƌĂĂŐƚŵĞƚŚĞƚǁŽŽŶͲĞŶůĞĞĨŬůŝŵĂĂƚĞŶĚĞŽƉĞŶďĂƌĞŽƌĚĞƚĞƌƉůĂĂƚƐĞ͘/Ŷ ŵĂdžŝŵĂůĞĂĨŵĞƚŝŶŐŚĞďďĞŶǀĂŶŚĞƚĨŽƌŵĂĂƚϮ;Ϭ͕ϲϬĐŵdžϬ͕ϰϮĐŵͿ͘ƌ het uitvoeringsbesluit is aangegeven in welke situaties horecabedrijven moet plaats zijn voor 7 affiches. over deze vergunning dienen te beschikken dan wel volstaan kan worden met een ambtshalve vrijstelling. Ten opzichte van het bestaande uitvoe'ĞǁŝũnjŝŐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶtĞƌŬƉůĞŝŶƌĞŐŝŽƩĞŶͲ>ĞƵƌŝŶ ringsbesluit heeft hierin een kleine wijziging plaatsgevonden. De volledige tekst van het uitvoeringsbesluit ligt vanaf 3 april 2014 gedu- paasweekend rende vier weken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage in KƉ ǀƌŝũĚĂŐ ϭϴ ĞŶ ŵĂĂŶĚĂŐ Ϯϭ ĂƉƌŝů ϮϬϭϰ ŝƐ ŚĞƚ tĞƌŬƉůĞŝŶ ƌĞŐŝŽ ƚƚĞŶͲ ŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ͕DĂƌŬƚϭƚĞƵŶĚĞƌƚ͘ >ĞƵƌ;ǁĂĂƌŽŶĚĞƌĚĞ^ĞƌǀŝĐĞďĂůŝĞǀŽŽƌƵŝƚŬĞƌŝŶŐƐĂĂŶǀƌĂŐĞŶͿĚĞŚĞůĞĚĂŐ hŬƵŶƚƚĞŐĞŶďĞƚĂůŝŶŐǀĂŶĚĞůĞŐĞƐĞĞŶĂĨƐĐŚƌŝĨƚǀĞƌŬƌŝũŐĞŶǀĂŶŚĞƚƵŝƚ- gesloten. voeringsbesluit. Het uitvoeringsbesluit is zo spoedig mogelijk ook te ƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ;www.zundert.nl, Gevonden of verloren voorwerpen? ŬůŝŬŽŶĚĞƌŚĞƚŬŽƉũĞĞƐƚƵƵƌĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞŽƉ͚ƵŶĚĞƌƚƐĞƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͛Ϳ͘ ĂŶŐŝŌĞďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͊ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van ,ĞĞĨƚ Ƶ ŝĞƚƐ ŐĞǀŽŶĚĞŶ ŽĨ ǀĞƌůŽƌĞŶ͍ Ğ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ ǀĞƌnjŽƌŐƚ ĚĞ de afdeling Bestuurszaken, te bereiken via telefoonnummer 076 – 599 registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen. Voor56 17. heen was dit de taak van de politie. Denkt u eraan om zowel bij het afgeven als bij het ophalen van een voorwerp een geldig legitimatiebewijs mee te nemen? ůƐƵǀĞƌŵŽĞĚƚĚĂƚƵǁĞŝŐĞŶĚŽŵŐĞƐƚŽůĞŶŝƐ͕ĚĂŶĚŽĞƚƵĂĂŶŐŝĨƚĞďŝũĚĞ ΎϭͿ dĞŐĞŶ ĞĞŶ ĂĂŶǀƌĂĂŐ Žŵ ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ ŬĂŶ geen bezwaar politie. Diefstal blijft immers een politiezaak! ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘ ĞnjǁĂĂƌ ŽƉ ŐƌŽŶĚ ǀĂŶ ĚĞ ůŐĞŵĞŶĞ ǁĞƚ ďĞƐƚƵƵƌƐ- KƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ;www.zundert.nlї/ŶǁŽŶĞƌї recht is pas mogelijk, nadat het college van burgemeester en wethou- ĐƚƵĞĞůїsĞƌůŽƌĞŶĞŶŐĞǀŽŶĚĞŶǀŽŽƌǁĞƌƉĞŶͿǀŝŶĚƚƵĞĞŶŽǀĞƌnjŝĐŚƚǀĂŶ ĚĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚŽƉŚĞƚǀĞƌnjŽĞŬŚĞĞĨƚďĞƐĐŚŝŬƚ͘/ŶŐĞĚŝĞŶ- alle verloren en gevonden voorwerpen. Ook vindt u daar alle informatie de aanvragen liggen gedurende 2 weken elke werkdag tussen 09.00 uur en de benodigde formulieren om aangifte te kunnen doen. en 12.30 uur ter inzage bij het cluster Vergunningverlening en HandhaǀŝŶŐ͕ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮƚĞƵŶĚĞƌƚ͘ ΎϮͿKƉŐƌŽŶĚǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϳ͗ϭǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;ǁďͿ ŬƵŶŶĞŶ ďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ ƚĞŐĞŶ Ěŝƚ ďĞƐůƵŝƚ ďĞnjǁĂĂƌ ŵĂŬĞŶ͘ ĞŶ ďĞzwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van het ďĞƐůƵŝƚ;ĂĂŶĚĞĂĂŶǀƌĂŐĞƌͿƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ͕WŽƐƚďƵƐϭϬ͘ϬϬϭ͕ϰϴϴϬ 'ƵŶĚĞƌƚ͘,ĞƚďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĞŶďĞǀĂƚƚĞŶminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ͚ŽŶƐŶƵŵŵĞƌ͛ǀĂŶŚĞƚďĞƐůƵŝƚǁĂĂƌƚĞŐĞŶŚĞƚďĞnjǁĂĂƌnjŝĐŚ richt en de gronden van het bezwaar. Tevens kunt u op grond van artikel ϴ͗ϴϭǁď͕ĂůƐŽŶǀĞƌǁŝũůĚĞƐƉŽĞĚĚĂƚǀĞƌĞŝƐƚ͕ĞĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ ĂĂŶǀƌĂŐĞŶďŝũĚĞsŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌǀĂŶĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬĞĞůĂŶĚͲtĞƐƚͲ ƌĂďĂŶƚ͕dĞĂŵĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕WŽƐƚďƵƐϵϬ͘ϬϬϲ͕ϰϴϬϬWƌĞĚĂ͘sŽŽƌĞĞŶ dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. ΎϯͿĞŽŶƚǁĞƌƉďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶĚĞďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶmet ingang van 3 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het cluster sĞƌŐƵŶŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐĞŶ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͕ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮƚĞƵŶĚĞƌƚŽƉ elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Tijdens de periode van terinzage-

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Meldingen Wet milieubeheer Naam besluit

ŚĞƚŬŽƉũĞĞƐƚƵƵƌĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞŽƉ͚ƵŶĚĞƌƚƐĞƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͛Ϳ͘ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestuurszaken, te bereiken via telefoonnummer 076 – 599 56 17.

Locatie

ĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶďĞƐůƵŝƚ

<ĞŶŶĞĚLJƉůĞŝŶϯ͕ZŝũƐďĞƌŐĞŶ

ĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶďĞƐůƵŝƚ

EŝĞƵǁŵŽĞƌƐĞǁĞŐϭϴĂ͕ĐŚƚŵĂĂů

Rechtsbescherming, zie bij *5 Kennisgeving beschikking Activiteitenbesluit/maatwerkvoorschrift(en) Verzenddatum beschikking

Inrichting

ϯϭͲϬϯͲϮϬϭϯ

EŝĞƵǁŵŽĞƌƐĞǁĞŐϭϴĂ͕ĐŚƚŵĂĂů

Rechtsbescherming, zie bij *2

Ruimtelijke plannen en procedures Inloopavond Sint Bavostraat 106, Lidl Het ontwerpbestemmingsplan “Sint Bavostraat 196” te Rijsbergen ligt tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van een supermarkt ter plaatse mogelijk. Op dinsdag 4 juni 2013 heeft de gemeente tezamen met Maas-Jacobs een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond zijn de plannen gepresenteerd. Op de plannen zijn verschillende op- en aanmerkingen gemaakt, welke

Gemeente Zundert Redactie: ƐƚĂĨĂĨĚĞůŝŶŐ ĞƐƚƵƵƌƐnjĂŬĞŶ͕ ƚĞů͘ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϳ Ϯϵ͕ ƉƵďůŝĐĂƚŝĞƐΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷů ͻ Redactie gemeenteraad: ŐƌŝĨĨŝĞ͕ ƚĞů͘ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϱ ϱϵ͕ ŐƌŝĨĨŝĞΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷů ͻ 'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͕ ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ ĞŶ tĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͕ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ͘ WŽƐƚĂĚƌĞƐ͗ WŽƐƚďƵƐ ϭϬ͘ϬϬϭ͕ ϰϴϴϬ ' ƵŶĚĞƌƚ ͻ ĞnjŽĞŬĂĚƌĞƐ͗ DĂƌŬƚ ϭ͕ ϰϴϴϭ E͕ ƵŶĚĞƌƚ͕ ƚĞů͗ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϲ ϬϬ͕ ĨĂdž ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϲ ϲϲ ͻKƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͗ŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϵ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ͘tŽĞŶƐĚĂŐŽŽŬǀĂŶϭϯ͘ϯϬƵƵƌƚŽƚϭϵ͘ϬϬƵƵƌ;ƉƵďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐͿ͘KƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶDŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ͗ŵĂĂŶĚĂŐϭϰ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬƵƵƌ͕ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϰ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬƵƵƌĞŶnjĂƚĞƌĚĂŐϬϵ͘ϬϬͲϭϰ͘ϬϬƵƵƌ͘ͻ͗ŐĞŵĞĞŶƚĞΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷůͻ/͗ǁǁǁ͘njƵŶĚĞƌƚ͘Ŷůͻ&ĂĐĞŬ͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬ'ĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚͻdǁŝƚƚĞƌǁǁǁ͘ƚǁŝƚƚĞƌ͘ĐŽŵͬ'ĞŵͺƵŶĚĞƌƚ


SPORT

Zundertse Hockey Club Uitslagen 29 maart Push MB9-ZHC MB1 4-1 Push MC13-ZHC MC1 2-7 Liberty MD6-ZHC MD1 4-0 Push ME13-ZHC ME1 4-0 Zevenbergen MF1-ZHC MF1 5-3 Zondag 30 maart ZHC H1-Udenhout H1 2-1 ZHC D1-Shot D1 1-2 ZHC D2-Shot D8 4-0

Programma Zaterdag 5 april Pelikaan ME6-ZHC ME1 09.00u ZHC MF1-Breda MF5 10.00u ZHC MD1-Pelikaan MD5 11.00u ZHC MC1-Schouwen Duivenland MC2 12.30u ZHC MB1-Warande MB5 14.00u Zondag 6 april Don Quishoot D1-ZHC D1 11.00u

RTC Zundert DDHC H1-ZHC H1 14.30u Pelikaan D5-ZHC D2 14.45u Shot H4-ZHC H2 16.15u Lijkt het jou ook leuk om hockey te spelen, kom dan gerust op zaterdag of zondag eens vrijblijvend kijken bij een thuiswedstrijd of train een keer mee. Voor meer informatie kun je contact opnemen op het mailadres van ZHC: info@dezundertsehockeyclub.nl.

Golfweek Golfpark De Turfvaert RIJSBERGEN - Het golfseizoen is geopend. Dit jaar is het golfseizoen op De Turfvaert geopend met een week vol golf, eten, drinken, activiteiten en gezelligheid. Vorige week dinsdag was er een vriendinnendag. De dames speelde een vossenjacht. De dag werd afgesloten met workshops, wijnproeverij en tapas. Op woensdag was er een mixed wedstrijd voor dames en heren. Zij speelde Cross Country kriskras door de baan. De golfdag werd afgesloten met een luxe lunchbuffet.

Op vrijdag was er een vriendendag, ook zij speelde een vossenjacht. De golfdag werd afgesloten met een bierproeverij en tapas. Zaterdag werd De Turfvaert Bokaal georganiseerd, een officiële stableford wedstrijd met een uitgebreid prijzentafel en dinerbuffet. De Golfweek werd afgesloten met een wedstrijd en puzzeltocht voor de jeugdspelers. Voor de wedstrijd werden de kinderen geschminkt en na afloop was er een ranjabuffet, frites en een kinderdisco. Wil jij ook kennismaken met de golfsport? Op zaterdag 12 april is er een Open Golfdag op Golfpark De Turfvaert.

Biljarten in Zundert BEKERCOMPETITIE DRIEBANDEN RIJSBERGEN 2014 Uitslagen 1e ronde Klein Keuke 2 26.1363-de Toekomst 33.7229 André Billet Slagerij 37.5187-DEL 29.6107 KOT 2 33.1850-Klein Keuke 1 35.0000 Victoria 34.7058-Daemen 32.0994 Kwinkslag 25.7368-Carambole 37.4125 Kwinkslag 8 37.7718-KOT 35.2279 Kortste partij: 25 beurten Kees v. Ginneken Hoogste serie: 7 car. Kees Bastiaansen Hoogste alg.gem.: 1.375 John Havermans; 1.122 Vic Herreweghe; 1.100 Kees Bastiaansen. Beste teamprestatie: Kwinkslag 8 Tussenstand na 1e ronde: 1. Kwinkslag 8 37.7718; 2. André Billet Slagerij 37.5187; 3. Carambole 37.4125; 4. KOT 35.2279; 5. Klein Keuke 35.0000; 6. Victoria 34.7058; 7. de Toekomst 33.7229; 8. KOT 2 33.1850; 9. Daemen 32.0994; 10. DEL 29.6107; 11. Klein Keuke 2 26.1363; 12. Kwinkslag 25.7368 Open Kampioenschap driebanden Rijsbergen: Sluiting 1 mei. Voorronde: tussen 5 en 23 aug. 2e ronde: 27/28 aug. Finale zaterdag 30 augustus locatie de Kwinkslag. BILJARTNIEUWS VAN DE ZOBC Afgelopen week zijn de eerste 2 finalerondes gespeeld voor het driebanden klein voor 3-tallen. Uitslagen waren als volgt: KOT-OHK 45.250-51.500 de Toekomst 1-de Toekomst 3 51.94445.000 KOT-de Toekomst 1 48.482-47.500 OHK-de Toekomst 3 50.917-51.500 Stand: 1. OHK 102.417 punten; 2. de Toekomst 1 99.444; 3. de Toekomst 3 96.500; 4. KOT 93.732. De kortste partij was van Nicky Havermans van KOT die 10 caramboles scoorde in slechts 11 beurten. De hoogste serie van 5 caramboles was van Ad van Roosendaal en Wim Huybregts resp. van de Toekomst 3 en 1. De enige speler die het maximum van de punten scoorde was Wim Huybregts van de Toekomst 1. Met nog een wedstrijd voor de boeg, waarbij voor ieder team 60 punten zijn te behalen, kan het nog alle kanten op. De nummers 1 en 2 spelen nog tegen elkaar en de nummers 3 en 4. Spanning volop. De ontknoping hiervan vind plaats op woensdag 9 april bij cafe Schuttershof in Klein Zundert. POELIERSCHRAUWEN.NL De twee meest recente optredens van de wildspecialisten hebben een daling op de

ranglijst van plaats 8 naar 10 veroorzaakt. Het positieve nieuws is wel dat het verschil ten opzichte van nummer 11 Graphic & Mail/BC Tegelen en hekkensluiter Koeriersbedrijf van Rijsselt in het voordeel van de Zundertenaren gehandhaafd werd. Op zaterdagavond 22 maart werd in Tegelen zonder opperhoofd Danny Geysen een belangrijk matchpunt behaald, waarvan de volledige uitslag: 1. Lennart Schrauwen vs. Rob Mans 21-45 in 47 brt; 2. Mark Havermans vs. Karl Heinz Gertzen 41-45 in 56 brt; 3. Peter Meersman vs. Paul Savelkoul 40-33 in 52 brt; 4. Ton de Hoon vs. Tom Lowe 40-33 in 49 brt. Zowel Ton als Peter wist na 28-28 gelijke stand uiteindelijk met 7 caramboles verschil te winnen. Lennart werd overlopen door Mans terwijl Mark in de slotfase Gertzen met 5 uit zag gaan. Een week later op zaterdagmiddag is in Biljartcentrum Den Hoek een poging gedaan de ranglijstaanvoerder puntverlies toe te brengen. De 0-8 nederlaag geeft aan dat de vier wedstrijden tegen Postluchtkanalen uit Rosmalen allen verloren gingen. De statistieken tonen dat Lennart en Mark aanspraak mochten maken op meer, maar tweemaal grilden de poelier net te kort. Davy van Havere acteerde sterk met 45 punten in 29 beurten tegen Danny. Ton ging tot 26-22 aan de leiding maar Wilco van Wijk bleek daarna door 18 punten uit de laatste 11 pogingen te goed. De volledige uitslag: 1. Danny Geysen vs. Davy van Havere 31-45 in 29 brt; 2. Lennart Schrauwen vs. Huub Wilkowski 43-45 in 52 brt; 3. Mark Havermans vs. Marc Celen 39-40 in 54 brt; 4. Ton de Hoon vs. Wilco van Wijk 31-40 in 43 brt. Postluchtkanalen is met nog 3 wedstrijden te spelen goed op weg om promotie naar de Eredivisie af te dwingen, mede ook omdat naaste concurrent Eekhoorn 1 thuis remiseerde tegen BC Capelle en nu 4 verlies-matchpunten meer heeft. Poelierschrauwen.nl kan door een goed resultaat in de thuiswedstrijd op vrijdagavond 11 april de 8e plek heroveren. Scholtze Horeca Groothandel bezet nu die plek en komt dan op bezoek. Aanvang 19.30 uur. WEER PUNTJE VOOR ZUNDERTSE AUTOBILJARTERS In thuishaven Den Hoek heeft het team Van Hasselt Autoschade/Garage Schrauwen de punten gedeeld met Bottles/de Parel uit Sas van Gent. Cees Arnouts op bord 3 en Cees Marijnissen op bord 4 zorgden voor de winst. Plaatwerker Cees Marijnissen had weer het juiste balgevoel. Na 25 toeren stond de teller op 15 terwijl Carlo van Dam het moest doen met 9 caramboles. Cees kon gaandeweg zijn voorsprong nog vergroten. In precies 60 beur-

ten boekte Cees met 30-18 twee kostbare partijpunten. Op de andere tafel had Jef Jacobs het aan de stok met routinier Theo Platjouw. Dankzij een serie van 6 in de 25e beurt kon Jef weer in het spoor komen van Theo. Platjouw voerde echter het tempo op met een aantal technische hoogstandjes. Na 34 loopjes was het potje uit met 25-35 en dus 2-2 bij de rookpauze. Vervolgens werd kopman Hans Snijders onder vuur genomen door de Belg Tonny Dobbelaere. Na 25 keer krijten stond het scorebord op 12-21. Bij 18-22 leek Hans terug te komen, maar Tonny scoorde een serie van 5 en gooide de deur keihard op slot. Hans bleef tien keer op de plaats rust terwijl zijn opponent puntjes sprokkelde. Na 43 keer kwam Bottles/de Parel op 2-4 via 22-35. Een gemotiveerde Cees Arnouts liet de vaste schrijver Hugo Oostvogels 25 caramboles aantekenen waar Peter Snelders niet verder kwam dan 13. Doordat Peter kennelijk een kopie had gemaakt van “plan B” kreeg Cees steeds een moeilijke aanvangsstoot . Door volharding en vertrouwen kwam toch tijdig de winst voor de Zundertse biljarter met 30-26. De eindstand van 4-4 was een juiste weergave van de sportieve wedstrijd in Den Hoek. Ondanks zijn verliespartij blijf Jef Jacobs ruim aan de leiding voor de cruise controle van Garage Schrauwen met 84,37%, 2) Cees Marijnissen 66,66% en Jack Martens 60,00%. TELETRONIKA 2 PUNTEN VERWIJDERD VAN KAMPIOENSCHAP Teletronika speelde afgelopen weekeind de uitwedstrijd in Kwadendamme tegen Steketee-De Vroone op slecht materiaal een erg laag niveau. Het team moyenne was uiteindelijk net geen 0,500 en dat is bijzonder slecht te noemen. Erwin Vissenberg op bord 3 tegen de in vorm zijnde Rinus Kramer speelt een zeer matige wedstrijd en verliest met 30-19 in 54. Ruud Vermeulen op bord 4 kan weer winnen tegen Nico Dommisse 22-30 in 80. Hein Hanegraaf wint vrij gemakkelijk van Wim van Leeuwen 28-35 in 58 en kopman René Vermeiren kan in de 2e ronde wel winnen in een stugge partij van kopman van Iwaarden 29-35 in 52. De hele avond billen knijpen dus en toch met 2 gelukkige matchpunten terug naar Zundert. Met nog 3 wedstrijden te gaan hebben we nu 5 punten voorsprong op Machielsen FA / Pressplate en 6 punten voorsprong op de Wellse Vaert. In de eerstvolgende thuiswedstrijd volgende week vrijdag 11 april in De Ossekop bij Jaap Hoekman tegen Hoondert De Waard is een overwinning voldoende voor het kampioenschap in de derde divisie. PAGINA 30

ZUNDERT - Ondanks dat de klok 1 uur moest worden vooruit gezet waren zondag bijna alle nog actieve leden present voor de wekelijkse clubritten. Zo trok de A-groep, met Liliane achter het stuur van de volgwagen, met 16 enthousiastelingen naar Moerstraten welke bestemming zonder problemen werd bereikt. Na de koffie werd, met een toenemende wind in het nadeel, via Nispen en Schijf omstreeks 12 uur Zundert weer bereikt.

Ook de B-groep fietste haar wekelijkse rit met een bijna voltallige bezetting. Voor zondag is het voor de A-groep de laatste keer dat er om 09.00 uur vertrokken wordt. De bestemming deze keer is de Z-W hoek in tegenovergestelde richting maar de koffiepauze weer in Wouwse Plantage. Aan Ad Wouters is het de beurt zorg te dragen voor de volgwagen. Voor zowel de A-groep als B-groep dus vertrek om 09.00 uur aan de Wernhoutseweg.

Openingstoernooi Zundertse TV ZUNDERT - Afgelopen zaterdag werd het openingstoernooi gehouden op ons tennispark. Het park en het paviljoen zagen er weer netjes uit mede dankzij de hulp van veel vrijwilligers. Er waren 40 deelnemers die de korte broek en het rokje uit de kast hadden getrokken, want de weergoden waren ons nu eens goed gezind. Iedere deelnemer had 4 wedstrijden van 40 min. en de stemming zat er goed in.

Tussen de middag was er een lunch voor iedereen zodat er ‘s middags weer verder gestreden kon worden. Het was wel even wennen op de gravelbanen, maar het toernooi was wel een goede warming up voor de naderende competitie. Uiteindelijk bleek bij de dames Els Stamps de sterkste en bij de heren was Jan v.d. Broek heer en meester. Iedereen succes in de competitie, ontzettend bedankt voor jullie inzet want dankzij jullie hebben we een erg leuke dag gehad.

Schaakvereniging de Raadsheer viert jaarfeest ZUNDERT - Schaakvereniging de Raadsheer heeft haar jaarlijkse schaakfeest gevierd in Hotel Cafe Restaurant de Roskam. Het was een zeer geslaagde avond die bol stond van entertainment en culinaire hoogstandjes. De leden van de Raadsheer zijn het hele jaar druk in de weer met allerlei schaakactiviteiten zoals de interne externe competitie en de diverse jeugdcompetities en toernooien. Reden temeer dus voor een feestje. Het was een zeer geslaagde avond waarbij het eten werd geserveerd in buffetvorm en waarbij het geheel werd opgeluisterd door een heuse troubadour die een

heel scala aan liedjes op zijn programma had en zo de schakers kon entertainen. Een hoogtepunt van de avond was zonder meer de verkiezing van het clublid van het jaar. Scheidend clublid Jan Vriends droeg zijn titel over aan Inge Oostvogels vanwege haar grote verdiensten voor het jeugdschaak in de gemeente Zundert. Sinds september 2013 is Inge jeugdvoorzitster en heeft zij al veel positieve inbreng gehad. De schakers maakte het nog laat op deze gezellige avond. Als u ook het schaken wil meemaken kom dan eens langs op donderdagavond vanaf 19.30 uur in de Roskam. U kunt ook informatie inwinnen op info@svderaadsheer.nl of door te kijken op www. sv-deraadsheer.nl

Paasvoetbaltoernooi ZUNDERT - Op 16 april wordt wederom het paasvoetbaltoernooi gehouden op Sportpark Akkermolen. Alle groepen 8 van de basisscholen binnen de gemeente Zundert gaan dan weer strijden om de hoogste eer. Zowel de jongens als de meisjes uit Achtmaal, Rijsbergen, Wernhout en Zundert zullen hun beste beentje voor zetten en proberen om zich tot kampioen 2014 te laten kronen. Het Paasvoetbaltoernooi is jaarlijks een vaste activiteit geworden en er wordt door de deelnemende scholen al lang van tevoren naar uitgekeken. Vrijwilligers van voetbalvereniging Moerse Boys zullen voor het derde, opeenvolgende jaar de organisatie op zich nemen. De jongens zullen met 11 tegen 11 spelen op het grote veld en de meisjes spelen op een half veld 7 tegen 7. Tussen de wedstrijden door nemen alle teams penalty’s en de winnaar hiervan mag naar huis met de felbegeerde penalty bokaal. Weerstand bij het nemen van de strafschoppen is gegarandeerd want in de goal zal de 1e keeper van Moerse Boys plaats nemen. Niet alleen het team wat het beste de strafschoppen neemt ontvangt een beker, maar ook diegene die dat individueel het beste doet. Het team dat als toernooi winnaar uit de bus komt zal door de KNVB worden uitgenodigd om een regio toernooi mee te spelen tegen scholen uit andere delen van Brabant die op hun beurt ook winnaar zijn geworden. Moerse Boys en haar vrijwilligers nodigen eenieder van ganser harte uit om deze leuke middag mee te maken. Afspraak op 16 april, aanvang om 13.00 uur.

Overbosloop Prinsenbeek PRINSENBEEK - Wilt u zich inschrijven voor de Overbosloop welke we op 7 september organiseren, dan kan dat op de dag zelf bij het secretariaat. Het secretariaat staat weer bij de ingang van het park aan de Valdijk. Inschrijving is mogelijk tot 15 minuten voor aanvang van de verschillende lopen. Let op: voorinschrijving is voor alle onderdelen voordeliger en kan door gebruik te maken van de link: http://overbosloop.nl/ inschrijven/inschrijfformulier/ Na ontvangst van uw inschrijving en bevestiging van betaling zal het startnummer dan bij het secretariaat voor u gereed lig-

gen op 7 september. Alle deelnemers aan de dag ontvangen naast de verzorging van water en fruit een leuke herinnering aan hun sportieve prestatie. Voor de winnaars (man en vrouw) van de 6- en 10 km-wedstrijden worden kunstwerken gemaakt. Bij alle onderdelen zijn er via een loterij prijsjes te winnen. Dit jaar vragen we ook weer bandjes uit Prinsenbeek voor de muzikale omlijsting. Verder hoopt de organisatie, op een verdere stijging van het aantal deelnemers. Om een idee te krijgen van de sfeer van het evenement kunt u nog eens terugkijken naar voorgaande edities in de fotoalbums op deze site www.overbosloop.nl/fotos


Snoepactie Con Amore WERNHOUT - In week 15, van 7 t/m 11 april zullen leden van accordeonvereniging Con Amore bij U aanbellen om zakken snoep te verkopen. Zoals voor zoveel verenigingen is het voor Con Amore ďŹ nancieel moeilijk de boel draaiende te houden. Zeker nu de hand op de knip wordt gehouden bij de gemeente wat betreft de subsidies. Daarom zal Con Amore een actie snoep verkopen houden van 7 t/m 11 april. De leden

TE KOOP: LANDBOUWGROND

zullen proberen huis aan huis zoveel mogelijk zakken snoep aan de man te brengen. De snoepzakken zijn herkenbaar aan de Con Amore stickers. De accordeonvereniging doet een beroep op de Zundertse bevolking om zich vriend van Con Amore te tonen en onze leden niet voorbij te sturen. Wij hopen op een succesvolle actie zodat alle potten weer gevuld zijn. Bij onze Con Amore vrienden de snoeppot en bij de accordeonvereniging de ďŹ nanciĂŤle pot. Alvast hartelijk dank voor Uw gulle giften.

GROENESTR. 2.34.15 KRAAIENVENSTR. 1.90.85

0651 894362

DÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ä&#x161;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ŜΌϏÍ&#x2DC;ϾϾĎ­ĎŹĎŹĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺľ VOOR DE GOEDKOOPSTE TERRASOVERKAPPING Kijk op www.samanbouw.nl Rudi Saman

Inschrijven via de website

076-5015176 / 06-51145525 info@verandabouwsaman.nl

Trekkertrek Achtmaal

sÄ&#x201A;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĆ?Ç Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;ŜΌϏÍ&#x2DC;ϲϾϭϏϏĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺľ VERKOOP - VERHUUR

* Hoogwerkers * Spinhoogwerkers * Rolsteigers * Bouwdrogers * Betonzagen * Stronkenfrees * Houtkliefmachine * Toiletwagens

Met op zaterdagavond de mega pulling party met Disco Ambiance en zanger Edrie en op zondag 4 mei de trekkertrek wedstrijd. Voor deelname aan onze wedstrijd kunt u nog inschrijven via het inschrijfformulier op onze website: www.achtmaalsepullers.nl

Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

Inschrijfavond Trekkertrek Zundert

De organisatie van dit jaarlijks terugkerende evenement ligt nu voor de zesde keer volledig in handen van Stichting buurtschap Stuivezand. De inschrijving voor de 30e Trekkertrek Zundert start vrijdag 4 april vanaf 19.00 uur bij cafĂŠ Stuivezand aan de Bredaseweg 43 in Zundert. De Trekkertrek Zundert kent om te beginnen de Hypropuller- en AgriSport Competitie. Er wordt gerekend op een volledige opkomst van beide competities verdeeld over diverse klasses. Naast de voltallige Hy-

voor compleet verhuurprogramma bezoek onze website:

www.jespersmachinehandel.nl

propuller- en AgriSport competitie hopen we natuurlijk weer een groot aantal landbouwtractoren te mogen verwelkomen. Zoals ook voorgaande jaren, zal er voor deze tractoren gestreden worden in verschillende klassen uiteenlopend van 3,5 ton tot en met 12 ton. Dit jaar hebben we tevens weer de jeeptrekklasse en de vrije klasse. Indien u een tractor, shovel, gronddumper, rupsvoertuig etc heeft, dan kan ingeschreven worden in de vrije klasse. Wij hopen dat we weer veel deelnemers kunnen verwelkomen net zoals de editie van 2013 zodat we er weer een mooie wedstrijd van kunnen maken. Meer informatie/vragen over de inschrijving/ trekkertrek: info@trekkertrekzundert.nl

- opleidingen tot NMI/MfN registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN? Het Mediation Educatie Centrum leidt op voor het examen tot erkend NMI/MfN registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatieavond (start 19.30 uur) : Tel: 015 â&#x20AC;&#x201C; 36 112 36

Mondzorgcentrum Touwen Voor al uw Mondzorg Vanaf heden tandarts en mondhygiĂŤniste aanwezig Raadhuisplein 4 te Hoeven 0165-505510 www.mzctouwen.nl info@mzctouwen.nl

HAARKNIP CURSUS

 ÎŚĎŹÍ&#x2DC;ϲϾĎ­ĎŹĎŹĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺľ 

ACHTMAAL - Het eerste weekend van mei vindt de jaarlijkse Trekkertrek in Achtmaal weer plaats.

ZUNDERT - In Zundert vindt een van de grootste tractorpulling evenementen van de regio plaats. De Trekkertrek Zundert vindt dit jaar op zondag 1 juni, zondag na hemelvaart, plaats.ZĹ?Ä?ÍŹĹ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć?ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E; Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜŏÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E; ^Ä?Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä?ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;

Do. 10 april, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do. 15 mei, Hotel Trivium Etten-Leur

info@mediationeducatie.nl

AANGEBODEN

ZÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ĺ?ŜŏÄ&#x17E;ĹŻ

VARKENSDRIJFMEST GeĂŻnjecteerd gras of bouwland B. Goetstouwers 06-51673853

Wildertsedijk 61, 4881 ET Zundert Tel.: 076-5971117 info@zwembad-dewildert.nl www.zwembad-dewildert.nl

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Wij wonen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in een van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen.

Start nu met zwemles voor diploma A COMBINATIEDAGEN MAANDAG EN DONDERDAG, GELIJK STARTEN. GEEN WACHTLIJST. Ook andere combinatiedagen zijn mogelijk. Leeftijd vanaf 5 jaar.

Bel voor meer informatie (003176) 5971117

www.mediationeducatie.nl

DE MOOISTE RAMEN EN DEUREN

ze Bezoek on e vernieuwd

showroom

Start: April 10 lessen in Breda. Opsteek cursus, juni 3 lessen.

www.styleline.nl Bel voor meer info Tel: 06-12158097

BRUYNSEELS-VOCHTEN NV

VERAND$¡6Â&#x2021;5$0(1Â&#x2021;'(85(1LQ $/80,1,80 39& SERRES

-%%2$!.*!!2%26!2).' Meer dan 25 jaar ervaring!

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

"RASSCHAATSESTEENWEGs+ALMTHOUTs4EL s&AX sWWWBRUVOBE !,,%$!'%./0%.6!. 552s:/.$!'6!. 552sGeen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!


SPORT

Springselectie A springt superwedstrijd

Samen Sterk Rijsbergen

De meiden van de springselectie A.

RIJSBERGEN - Afgelopen weekend vond in Oostburg de regiowedstrijd voor de A, B en C niveaus plaats. De springselectie A van Samen Sterk Rijsbergen heeft daar weer een fantastisch resultaat neergezet. De springselectie A was met 3 teams vertegenwoordigd. Het team B 9-12 jaar mocht deze dag de spits afbijten. Het team bestond uit: Myrthe A, Myrthe H, Iris, Veronique, Lara, Roxan en Yshanie. Het eerste onderdeel was trampoline. De sprongen werden hoog en netjes uitgevoerd. Ook alle schroeven zijn gelukt. De dames versloegen de concurrenten en mochten op de eerste plaats gaan staan. Bij plank-kast kregen de meiden vleugels en werd een super oefening neergezet.

Alle sprongen lukten veel beter dan tijdens de trainingen. Ook hier mochten de meiden op de eerste plaats gaan staan. Trampoline-pegasus werd wederom met een eerste plaats afgesloten. Ze hebben mooie salto’s en overslagen laten zien. Het team A 10-16 jaar bestond uit Hilde, Nikki, Femke, Maaike, Melissa en Amy. Deze 6 meiden kwamen op het allerhoogste niveau binnen het groepsspringen uit. Het team bestond maar uit 6 meiden dit betekende dat ze alle 6 ook alles moesten springen. Een pittige klus. Bij trampoline werd super mooi, netjes en hoog gesprongen. Zelfs de jury was onder de indruk. Tijdens het optreden knikten ze goedkeurend. De meiden wilden de anderhalve en dubbele schroef proberen. De meesten zijn gelukt. Helaas waren er een paar vallen,

maar de eerdere sprongen waren zo netjes dat ze deze vallen konden permitteren. Ze versloegen de concurrentie met bijna 5 punten en werden eerste. Bij plank-pegasus werd naar kunnen gesprongen en mochten de meiden ook de eerste prijs in ontvangst nemen. Bij trampoline pegasus werd wederom een geweldig optreden neergezet wat ook de concurrenten versloeg. De landingen waren goed, ook de schroefsalto’s zijn allemaal gelukt. Dit team stond weer op het hoogste podium met de eerste prijs in hun handen. Het team C 9-12 jaar bestond uit: Ayla, Indy, Yara, Marije, Jitske, Noa, Angie en Liezelinde. Dit hele jonge team heeft zich goed staande kunnen houden tijdens de wedstrijd. Zeker als je bedenkt dat het voor drie van hen de eerste wedstrijd was bij deze groep. Bij trampoline pegasus zat er een goed tempo in het optreden. Ook de hurkovers lukten allemaal. Net als de mooie arabier van Ayla. Helaas was hun oefenstof nog iets te ‘licht’ en de concurrentie te sterk. De meiden werden mooi 6de. Bij trampoline werd naar kunnen gesprongen. Hier werden hele mooie sprongen gesprongen, maar helaas ook wat kleine foutjes gemaakt. De concurrentie was ook hier te sterk en de meiden eindigden op een knappe 7de plaats. Al met al weer fantastische resultaten voor de springselectie A van Samen Sterk.

9DQDIDSULOJHRSHQG

+NAJD

ELM

=A?=FOABR=OAFC=DNGDKE99C

bij Lobke Sint Bavostraat 61 Rijsbergen

Zundert Rijsbergse Dartfederatie Uitslagen speelweek 23, A-poule Double Trouble-Jolly Jester II 5-4 Bull’s Hit-De Kereltjes 4-5 H.H.H.-Den Bels I 4-5 Grand Neuf-Factor 180 8-1 Wapen V-B&S Ut Krisje 5-4 Wapen I-MultiMaten 6-3 De Toekomst-Multimate 7-2 Stand: 1. Grand Neuf 21-133; 2. Jolly Jester II 21-109; 3. Wapen I 21-107; 4. Wapen V 21-103; 5. De Toekomst 21-100; 6. Double Trouble 21-100; 7. De Kereltjes 21-99; 8. MultiMaten 21-93; 9. Factor 180 21-87; 10. H.H.H. 21-86; 11. B&S Ut Krisje 21-84; 12. Den Bels I 21-80; 13. Bull’s Hit 21-73; 14. Multimate 21-69. B-poule Victoria II-Nie Te Houwe 5-4 Zeker En Vast-De Sundarts 4-5

Café Neefs-Den Bels Angels 5-4 Den Hoek III-Dun Zatte Schup 4-5 Den Hoek II-DC Die Twee 8-1 W.S.U.-DC ‘t Trefpunt 3-6 Stand: 1. Den Hoek III 21-128; 2. De Sundarts 21-108; 3. Nie Te Houwe 21-104; 4. Den Bels Angels 21-102; 5. Den Hoek II 21-100; 6. W.S.U. 21-97; 7. Dun Zatte Schup 20-95; 8. Tokkiestreet 20-95; 9. DC ‘t Trefpunt 21-95; 10. Café Neefs 21-91; 11. Victoria II 21-86; 12. Jolly Jester I 19-82; 13. DC Die Twee 21-71; 14. Zeker En Vast 21-42 C-poule Den Bels III-Cel’s Angels 5-4 Dammarkepot-VPC Marktzicht 4-5 VPV De Knots-S.G.Z. 8-1 Ossekop III-Jolly Dots 8-1 The Jolly Of ‘69-Kieremikkers 4-5

Stand: 1. VPV De Knots 22-158; 2. VPC Marktzicht 21-144; 3. Krisje III 21-132; 4. The Jolly Of ‘69 21-129; 5. Kieremikkers 22-127; 6. H4DC 20-108; 7. Den Bels IV 2185; 8. S.G.Z. 21-84; 9. Cel’s Angels 21-77; 10. Stuivezand I 19-73; 11. Den Bels III 2169; 12. Dammarkepot 21-68; 13. Ossekop III 22-57; 14. Den Bels II 21-45; 15. Jolly Dots 22-42 Toernooiagenda Zaterdag 5 april: Kwalificatietoernooi Mastercup ZRDF bij Café ‘t Zonneke. De ZRDF is van plan om de site te gaan vernieuwen. Hiervoor zoeken wij een geschikte kandidaat die ons hierbij kan helpen. Heb je vragen en/of interesse, stuur dan een mailtje naar secretariaat@zrdf.nl. Voor meer informatie kijk op www.zrdf.nl

Zwemvereniging De Wildert sluit zwemcompetitie af

SportColumn Louis Bovée

De Hanegraafjes Op een lentemiddag in 1984 belde ik aan bij de witte villa van Jacques en Marina Hanegraaf in het buitengebied van het dorpje Schijf, enkele meters van de grens met België. Marina deed open. Jacques zat nog in een interview met een beeldschone blondine van toenmalig weekblad De Tijd. Aan de keukentafel van het indrukwekkende pand wachtte ik geduldig op mijn beurt. Nadat de ’Amsterdamse stoot’ was vertrokken, zakte ik diep weg in een fauteuil. We begonnen te praten over maatschappelijke ontwikkelingen, politiek (de onstuitbare opmars van de Centrum Democraten onder leiding van de omstreden Hans Janmaat) en het ondoorgrondelijke wielerwereldje. Hij vertelde openhartig over de linkeballen in het peloton, welke coureurs én ploegleiders naar spuit en pil grepen en wie wat verdiende. Zelfkritiek vermeed hij niet. Mijn oren klapperden. Met geen woord repte hij over het feit dat ik zijn onthullingen voor mezelf moest houden. Hij ging hiervan uit. Na twee uur opperde ik: ”Ik was gekomen om je te interviewen voor de Aktueel.” Jacques: ”O ja, da’s waar. Steek van wal.” In mijn bedrijfs-Golfje huiswaarts trok ik de conclusie er een nieuwe vriend bij te hebben, een conclusie die bleek te kloppen. Jacques bouwde een mooie carrière op. Hij won twee nationale titels, een aantal klassiekers (waaronder de Amstel Gold Race) en in de Tour de France droeg hij twee dagen de gele trui. Jacques genoot de reputatie van een uitstekende koerskapitein op wie de kopman blind kon varen. Hij liet zich de mond niet snoeren door zijn strenge bazen. Vandaar dat hij regelmatig botste met Peter Post en Jan Raas. Voor Bernard Hinault verrichtte hij tijdens de editie 1988 van La Grande Boucle meesterknechtwerk. Sindsdien zijn Hinault en Hanegraaf - die vloeiend Frans, Engels en Duits spreekt - zeer close. In 1994 moest Jacques abrupt stoppen, na bij een trainingsrit in Zwitserland tegen een plotseling overstekend hert te zijn gereden. Daarbij liep hij onder meer gebroken rugwervels op. Toen hij was hersteld, sloeg intelligente, slimme Jacques nieuwe wegen in. Met succes, soms met minder succes. Het kenmerkt hem bij tegenslagen zijn eigen verantwoordelijkheid te pakken. Jacques beschikt over een ongekende handelsgeest. Hij slaagt er in met geld méér geld te maken. Hij zag al vroeg dat China toonaangevend zou worden in de wereldeconomie. Tot op hoog niveau wist hij contacten te leggen. Zakenman Jacques is zijn tijd altijd ver vooruit geweest. Zijn zoon Junior trad in zijn voetsporen. Als coureur leerde Junior zijn beperkingen snel kennen, waarna hij zich volledig op zijn universitaire studie toelegde. De avonturier uit St. Willebrord heeft momenteel een prachtige baan in Shanghai waar hij samenwoont met zijn uit Chaam afkomstige vriendin Joyce. Zondagavond 9 maart tegen half twaalf rinkelde mijn gsm. Jacques! Hij had begrepen dat mijn relatie op de klippen was gelopen en wilde me een hart onder de riem steken. ”Het verbaast me niet, Louis. Mag ik toch wel zeggen, want wij zijn vrienden. Ik had het zien aankomen. Jullie pasten gewoon niet bij elkaar. Te verschillende achtergronden. Werkt uiteindelijk niet. Mocht je verdrietig zijn, dan is het misschien een schrale troost te weten dat in het leven alles vergankelijk is.” Een paar dagen later ontving ik een mailtje uit Shanghai. Ook Junior, wiens belevenissen in China in boekvorm gaan verschijnen, toonde zich begripvol en wenste me kracht en sterkte. Voor de wielrenner Jacques Hanegraaf had ik veel respect, voor de mens-Hanegraaf nog meer. Net als dat ik dat heb voor zijn zoons Junior en Jochem en zijn vrouw Marina. Toppers!

DJA Lentewandeltocht ZUNDERT - Op zondag 6 april houdt DJA haar jaarlijkse lentewandeltocht. Het vertrek is vanaf Het Kaffee, Sint Bavostraat in Rijsbergen. De 5 en 10 km vertrekken tussen 9.00 en 10.30 uur en de 15 km tussen 9.00 en 10.00 uur.

Aankomst terug voor 14.00 uur. Het parcours is auto-arm met veel onverharde stukken en is daardoor minder geschikt voor kinderwagens. 5 -10 -15 km: richting kinderboerderij. 10 - 15 km: richting Boomkensevaart, Pater Taksweg, Vloeiweide, Zwart Moerken. Op de 10 en 15 km route is een gratis thee/koffiestop.

ZUNDERT - Zwemvereniging de Wildert heeft afgelopen zondag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen gezwommen. Alle zwemmers hebben deze dag heel goed hun best gedaan.

Ponyclub DES ruiters in actie

Er werden vele persoonlijke records gezwommen. Dit alles bij elkaar resulteerde in een verdienstelijke dertiende plaats in de competitie. Dit is voor hun een heel goed resultaat. Wij willen alle zwemmers van harte feliciteren met dit behaalde resultaat. Nu maar proberen dit volgend jaar te evenaren. Ook alle toeschouwers die steeds weer mee gaan naar de wedstrijd willen wij bedanken. Mede door hun wordt het elke keer weer een gezellige middag. Ook een woordje van dank voor alle vrijZwemvereniging de Wildert sluit het seizoen met goede resultaten af. willigers die steeds mee gaan naar de wedstrijden. Zonder hen zouden wij niet Er volgen dit seizoen nog twee OWKW Daarna kunnen de zwemmers gaan geniekunnen wedstrijdzwemmen. wedstrijden en een recreantenwedstrijd. ten van de welverdiende zomervakantie.

Bram van Eekelen heeft in Prinsenbeek twee proeven gedressuurd in de klasse C-B. Hij behaalde in beide proeven de eerste plaats. Dat belooft wat voor het komende zomerseizoen. Voor de Cross-ruiters is het seizoen alweer van start gegaan. Op 22 maart konden zij in Minderhout starten. Nicole Janssen ging op deze cross bij de Z-pony’s van start en behaalde een fraaie tweede plaats. Ook kon er worden gesprongen. Het afgelopen weekend in Alblasserdam en Oude Tonge. Asha en Jesse reden in Alblasserdam en Jesse ging ook in Oude Tonge van start. De uitslagen van Alblasserdam zijn

RIJSBERGEN - Zoals vorige week bekend gemaakt hebben jullie nog een aantal uitslagen te goed.

PAGINA 32

nog niet gepubliceerd, wel is bekend dat Jesse in de klasse D-M op de derde plaats eindigde. In Oude Tonge ging het met Jesse nog iets beter en eindigde hij in de twee parcoursen respectievelijk tweede en eerste. Met deze uitslagen lijken de ruiters goed voorbereid voor het komende zomerseizoen. Voor wat betreft de zomerwedstrijden moeten we nog even geduld hebben, maar het zomeroefenen gaat op woensdag 2 april van start. Dan is het weer elke woensdagavond om 19.00 uur clubles op het terrein aan de Tiggeltsebergstraat in Rijsbergen. Iedereen heeft aan Mandy aan kunnen geven welke les hij/zij wil volgen. Kinderen die belangstelling hebben om met ons mee te oefenen, je bent altijd van harte welkom om een keer te proberen.


Payroll Uitzenden Verlonen

Kom nu al kijken naar jouw werkplek voor deze zomer en maak kennis met je nieuwe collegaâ&#x20AC;&#x2122;s!

Meer Fresh Products bvba /Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśDÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;ŽžÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś ŽŜÄ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;tÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ?ĆľĹ?Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśŽŜĆ?Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨÇ&#x152;Ĺ?ĹŠĹś Ç Ĺ?ĹŠĹ˝Ć&#x2030;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;

Op zoek naar betaalbare Op zoek naar Medewerker payroll? betaalbare payroll? in de verpakkingsloods Wijregelen regelen het. Wij het! hÇ ĨƾŜÄ?Ć&#x;Ä&#x17E;Í&#x2014;

NED in RIJSBERGEN Bel 076 - 596 46 68 of ga naar www.ned-personeel.nl

Meld je aan voor de wervingsdag op 12 april!* Je bent welkom bij McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s Oud Gastel tussen 10.00 en 11.00 uur en bij McDonaldâ&#x20AC;&#x2122;s Etten-Leur tussen 12.00 en 13.00 uur.

BEST BETALENDE GOUDINKOPER VAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

INKOOP - VERPANDING GOUD - ZILVER - MUNTEN

076-587.29.10

Wij zoeken:

Solliciteer direct online via:

NU OOK REPARATIEWERK

) Enthousiaste en gemotiveerde collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van 16 jaar en ouder ) Collegaâ&#x20AC;&#x2122;s die bereid zijn om in het weekend en in de avonduren te werken ) Collegaâ&#x20AC;&#x2122;s die maximaal 12 uur per week willen werken

www.werkenbijmcdonalds.nl Dit is ook mogelijk zonder deelname aan de wervingsdag.

AUTO-BUS VERHUUR

Ń&#x2026;:Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĸŜĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E; Ä&#x17E;ĹśĨĆ&#x152;ĆľĹ?Ć&#x161;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;ĆľÄ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Ń&#x2026;:Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;ůĨĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ŜžÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;ĹŠÄ&#x17E;ŽŽŏĹ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161; Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ĺľ Ń&#x2026;:Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ&#x161;ĹŹÇ Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ć?Ä?Ä&#x17E;Ç ĆľĆ?Ć&#x161;Í&#x2022;ĹśÄ&#x201A;ĆľÇ ĹŹÄ&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ĺ?Ĺ?Í&#x2022;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹ Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x;Ć&#x2030;Ć&#x161;

Ć?Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;ĆľÇ Ć?ŽůůĹ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2014;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Î&#x203A;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĨĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ĺ&#x161;Í&#x2DC;Ä?Ä&#x17E;

Toe aan een nieuw kunstgebit of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

klein en groot

ALLES KM VRIJ !

* Aanmelden voor de

) "!"!"%!&! volgens de Horeca-CAO ) (&!"!&!" ##"###&!#

tĹ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Í&#x2014;

Spreekt deze vacature je aan?

Voor onze restaurants in Etten-Leur, Hazeldonk, Roosendaal en Oud Gastel zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Wij bieden:

Ń&#x2026;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹĹŹĹ?ĹśĹ?Ć?ĹľÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć? Ń&#x2026;Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ŜžÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć? Ń&#x2026;<Ç Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ć?Ä?ŽŜĆ&#x161;Ć&#x152;ŽůÄ&#x17E;

wervingsdag kan alleen via administratie.etten@nl.mcd.com. Vermeld bij de aanmelding je naam en bij welke vestiging je wil deelnemen aan de wervingsdag.

www.QualityCarRent.nl 076-5022267 - Etten-Leur

Hart voor u en uw mond

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten! Tot 100% vergoed door zorgverzekering (vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda

Autodemontagebedrijf

De Caravanspecialist

www.kunstgebitbreda.nl

Alles voor uw caravan en camper.

HIER VERKRIJGBAAR

Sloop-loop-schade autoâ&#x20AC;&#x2122;s - motors

BOVAG ONDERHOUD â&#x201A;Ź 139,Zie voor de voorwaarden www.decaravanspecialist.nl 076-5876068 / 06-53377812

SUPER VOORDEEL DOOR PAKKET INKOOP

2.300,CITROEN DS3 VTI 82 SO CHIC

Nu met

EXTRA KORTING

â&#x201A;Ź17.950,-

te koop gevraagd

ALLE GEBRUIKTE ONDERDELEN ONLINE Erkend: * Lid Autorecycling Nederland * Rijksdienst v/h wegverkeer * Autotransport / berging * Reparatie en onderhoud * Stiba - lid * VBV- opkoper

Terrein/Garage: Maalbergenstraat 24a Wernhout 076 - 597 17 39 Molenstraat 184 Zundert 076 - 597 56 75 / 06 - 54278822 www.jokozundert.nl / info@jokozundert.nl

spitten - frezen - houtversnipperen

076-5963005 06-20238848 DAKWERKEN vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

BEL

n Janse d t i W goe

ONDERHOUDSBEURTEN

REPARATIE/STORINGEN

06 - 57 540 319 Voor snelle service en reparatie!

REMMENSERVICE AUTORUITEN

v.a.â&#x201A;Ź20.240,-

Wasmachine, droger of vaatwasser defect?

AUTOSERVICE

TREKHAKEN

BANDENSERVICE

SCHADE

Klokkenmakerij

WIELEN ACCUâ&#x20AC;&#x2122;S

Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ

AIRCO

â&#x20AC;&#x153;nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;? * Zolang de voorraad strekt. Excl. rijklaar maken en extra opties. Reg: 28-02-14

s!IRBAGS sRADIO#$ MP s#LIMATCONTROL s$AGRIJVERLICHTING s0ARKSENSACHTER

Van Beek AUTOBEDRIJVEN

s3TARTBEVEILIGING s#ENTRPORTVERGR s%LEKTRRAMEN s#RUISECONTROL s"LEUTOOTH

Oudenbosch: Tel. 0165-313944 Roosendaal: Tel. 0165-552688 Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050 Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

Iedere maand actie, zie desnep.nl

APK

:LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

Motorfietsenbanden uit voorraad leverbaar oa. 120/70r17 Michelin Road/2ct/road3 95/108/118,-150/70r17 Michelin Road3 135,-160/60r17 Michelin Road3 143,-170/60r17 Michelin Road3 150,-180/55r17 Michelin Road/2ct/road3 97/135/152,-190/50r17 Michelin 2ct/road3 140/157,-Scooter op voorraad oa.120/70r12+130/60r13 bel voor info Prijzen incl. btw, ventiel, monteren en balanceren etc. Eventueel wiel wissel 17,50 all-in. Zundert Zundert Rucphenseweg 13a T.076-5973375 Rucphenseweg 13a T.076-5973375

Etten-Leur Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853 Mon Plaisir 91 T.076-5015853

Bergen op Zoom Bergen op Poortweg 2 Zoom T.0164-233676 Poortweg 2 T.0164-233676

Uw ofďŹ ciele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.citroenvanbeek.nl

DESNEP.NL

Afslanken in groepsverband Stok achter de deur nodig woe.av. 18.30 en do.mo. 9.00 in Koutershof. Woe.av. 20.00 en do.mo. 10.10 in cult.cent. Zundert. â&#x201A;Ź16.- inschrijven en wekelijks â&#x201A;Ź6,50 www.slankklupdimphie.nl

HUGO

vraagt v.a. â&#x20AC;&#x2122;98

autoâ&#x20AC;&#x2122;s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring!

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443


VRC Zundert

Kerstmarkt Wernhout

Deuren vaker geopend voor bezoekers

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd

cinatie voor uilen en haar passie voor het ambachtelijke vak etsen zijn voor haar de perfecte combinatie. Natuurlijk kunt u ook genieten van onze prachtige tuin om bijvoorbeeld inspiratie op te doen hoe u zelf meer vogels in uw tuin krijgt. Ook de vogels die op het punt staan om hun vrijheid terug te krijgen in de natuur zijn in ons park te zien. In ons bezoekerscentrum de Luitert informeren wij u ook graag over alle mooie natuurgebieden die Zundert rijk is. De prachtige werken van Marian zijn te bewonderen van zaterdag 29 maart t/m woensdag 30 april. In het weekend en op 2e paasdag van 10.00-16.00 uur (1e paasdag gesloten). Op woensdag van 13.0016.00 uur. Extra geopend op 28-29 en 30 april van 13.00-16.00 uur. Vogelrevalidatiecentrum vindt u aan de Luitertweg 36a in Zundert. ‘Open blik’ van Marian Vergouwen.

ZUNDERT - Met het ingaan van de zomertijd het afgelopen weekend, gaan de deuren van het VRC Zundert weer vaker open. Vanaf heden zijn we iedere zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers. Zo ook op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Om u nog meer te kunnen laten genieten van de natuur, starten we tevens met een reeks exposities onder de noemer Natuur

in beeld. Van zaterdag 29 maart t/m woensdag 30 april exposeert kunstenares MarianVergouwen. Marian werkt als grafisch kunstenaar vanuit haar atelier aan huis. Haar werk bestaat uit etsen in zwart wit met veel detail van vogels met als specialisme uilen. Zij tekent graag naar waarneming en gaat daarvoor regelmatig naar de dierentuin. De schetsen die zij daar maakt werkt ze in haar atelier uit voor een ets. Haar fas-

De trotse winnaars met van links naar rechts Anouk Huijsmans, Ilse van Aert en Lucy Blom.

BREDA 076-5729568 HEIJNINGEN 0167-528558

WERNHOUT - Na een succesvolle Kerstmarkt afgelopen december in Wernhout, werden afgelopen zaterdag de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de ballonnenwedstrijd.

Ook dit jaar waren er weer ballonnen helemaal in Duitsland beland. De winnaars kregen naast een cadeau ook een rondleiding door de kerk inclusief het bespelen van het orgel en beklimming van de kerktoren.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID PAROCHIEKERN H. CORNELIUS ACHTMAAL www.parochie-achtmaal.nl. Diaken Jan v. Steenoven 06-13593082. Spreekuur dinsdag 9.30-10.30u 076-5985218. Tijdens het spreekuur kunt u opgave doen van misintenties en om andere afspraken te maken zoals doop, huwelijk en jubilea. Zaterdag 5 april 17.00u Liturgie van de 5e zondag in de 40 dagentijd. Woord- en communie viering met voorganger diaken Jan v. Steenoven. Intenties: jgt. Aloysius Elst; jgt. overl. ouders Ooms-Francken; jgt. overl. ouders v. DijckElst; jgt. Mina v. Hees-Hereijgers; verj. Lies Mertens- Goossens; verj. Cor Kerstens-v. Hees; Maurice Blontrock; Janus Kustermans. Zondag 6 april 12.00u: Cas Dictus wordt door het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Dinsdag 8 april 9.00u: H. Eucharistieviering met voorganger pastor Jan v. Oers. Kerk schoonmaken: Maandag 7 april groep 2. Bedevaart Hakendover: Wie tweede paasdag, maandag 21 april, met de bus mee wil op bedevaart naar Hakendover en Scherpenheuvel kan zich aanmelden bij H. de Ruytter, Nieuwmoerseweg 10. Tel. 0765985512. Aanmelden vóór 14 april. PAROCHIEKERN H.WILLIBRORDUS KLEIN ZUNDERT Diaken Jan v. Steenoven tel. 06-13593082. Spreekuur op woensdag van 9.30-11.30u. Het parochiecentrum is enkel op woensdag tijdens het spreekuur te bereiken. tel. 5972214. www.parochie-klein-zundert. nl Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd. Graag in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven voor woensdagmiddag worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode. Zondag 6 april 10.00u Woord-Communieviering. Voorganger Pastor J. v. Steenoven. Jgt. Cornelis Aerts;

Catharina Aerts-Dielemans; Jo Snepvangers-Martens namens Broederschap van Hakendover; Jaan Jochems e.v. Cor Aarden; Jan Vriends w.v. Paulina v. Opstal; jgt. Wies Balemans-v. Aert. Woensdag 9 april 18.30u: Bidden van het rozenhoedje en aansluitend om 19.00u een Eucharistieviering. Voorganger Pastor J. v. Oers. Caritas: De caritascollecte die dit weekend gehouden wordt is bestemd voor het Kapelfonds Margriet van der Laer in Zundert en Rijsbergen. Overleden: Donderdag 20 maart is in de leeftijd van 93 jaar overleden Johannes Cornelius Vriends weduwnaar van Paulina Catharina van Opstal. De Plechtige Uitvaartdienst gevolgd door de crematie heeft reeds plaatsgevonden. Goede God laat Jan Vriends wonen in Uw Licht en wees een troost voor hen die achterblijven. Mededeling: Zondag 13 april is de presentatieviering van de communicantjes die dit jaar hun Eerste Heilige Communie doen. Grote schoonmaak: Dinsdag 15 april en woensdag 16 april is de jaarlijkse grote schoonmaak van onze kerk en kapel. U bent van harte welkom om te komen helpen. Vele handen maken licht werk! PAROCHIEKERN O.L.V VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND WERNHOUT Diaken Jan v. Steenoven 06-13593082, parochie.wernhout@hotmail.com. Contactpersoon K. Roelands tel. 5985979. www.parochie-wernhout.nl. Spreekuur donderdag van 18.30-19.00u tel. 5972294. Hier kunt U terecht voor het opgeven van misintenties of het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de sacristie worden gedeponeerd in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de naam of namen, alsmede het adres of telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven tot donderdagavond worden de daaropvolgende week in de Zundertse Bode vermeld. Zaterdag 5 april 19.00u Vooravond 5e zondag van de vasten. Woord en Communieviering m.m.v. Sursum Corda, voorganger Diaken Jan v. Steenoven. Intenties: Louis Damen w.v. Maria v. Trijp; Toke Vriends w.v. Fransiscus Beckers; verj. Adrianus Vriends e.v. Johanna Raats; jgt. o.o. Daems-Elst.

Donderdag 10 april 9.00u: Eucharistieviering, voorganger pastor Jan v. Oers. Caritas: In de viering van zaterdagavond is er een extra caritascollecte t.b.v. het Kapelfonds Margriet van de Laer PAROCHIE ST. BAVO RIJSBERGEN Pastores: Pastoor Drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 0765972292. Parochie St. Bavo, St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen, 076-5961283. www.sintbavorijsbergen.nl Spreekuur: Iedere woensdagochtend 9.3010.30 uur en donderdagavond 18.30-19.00 uur. U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Diensten 5e zondag van de veertigdagentijd. Week van zaterdag 5 t/m vrijdag 11 april. Zaterdag 5 april 19.00u Woord en Communieviering in de H.Trudokerk te Zundert. P.w. L.Verkade. Zondag 6 april 10.30u Woord en Communieviering in de St.Bavokerk te Rijsbergen. P.w L.Verkade. Misintenties: Piet Jochems Kools verj.; Jac v. Vessem verj.; Piet v. Oosterhout; jgt. Sieke Nelemans v.d. Beemt; Adrianus Hereijgers verj.; Sjaan Jochems verj.; jgt. Johanna de Koning Daamen; jgt. Wies Oostvogels Jochems; o.o. Vermeeren de Meijer; Cees Hereijgers verj.; voor het bruidspaar dat deze week in het huwelijk treed. Extra collecte: Kapelfonds Margriet van de Laer. Dinsdag 8 april 13.00u: H.Eucharistieviering in de St.Bavokerk te Rijsbergen t.g.v. jaarvergadering KBO Rijsbergen. Woensdag 9 april 10.00u: H.Eucharistieviering Kapel Margriet van de Laer Rijserf. Pastoor F.Verheije. Woensdag 9 april: Bezoek aan de bakker door de communicanten. Vrijdag 11 april 10.30u: H.Eucharistieviering t.g.v. de Gouden Bruiloft van Janus en Mientje Peeters-Klijsen. Misintentie: overl. familieleden Fam. Peeters-Klijsen. PAGINA 34

PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT Pastoor: drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292; www. trudozundert.nl Open Pastorie: dinsdag en woensdag van 9.00-12.00u kunt u bij de pastorie langs komen. Ook is de pastorie dan het beste telefonisch te bereiken, via 5972292. U kunt misintenties opgeven en afspraken maken bijvoorbeeld rondom doopviering, huwelijksviering of jubileumviering. Als u een huisbezoek wenst voor een zieke of voor een pastoraal gesprek kan dit tijdens de spreekuren gemeld worden. Voor vragen met betrekking tot de begraafplaats kunt u het beste de woensdagmorgen contact opnemen. Bereikbaarheid: De melding van een overlijden kunt u doen via het telefoonnummer van de pastorie. Als uw telefoontje niet meteen persoonlijk beantwoord kan worden, is er gelegenheid om in te spreken en wordt, wanneer dit weer mogelijk is, contact met u opgenomen. Soms wordt verwezen naar een ander telefoonnummer of naar een telefonisch spreekuur voor spoedeisende aangelegenheden op een ander tijdstip. Zaterdag 5 april 19.00u Woord- en Communieviering, liturgie van de vijfde zondag van de Veertigdagentijd, L. Verkade p.w., gemengd koor. Jgt. o.o. Jan en Marie v. Opstal-Kerstens; jgt. Adrianus Schrauwen; jgt. Jef Rombouts. Zondag 6 april 10.30u Woord- en Communieviering in de St. Bavokerk te Rijsbergen. Donderdag 10 april 14.00u: Eucharistieviering in de kapel van Margriet van de Laer in de Willaert, pastoor F. Verheije. Caritascollecte: Voor het kapelfonds van de Stichting Margriet van de Laer. In de kapellen/stilteruimtes van de Stichting Margriet van de Laer in de Willaert en op Rijserf worden Eucharistievieringen en andere vieringen gehouden. De collecte is bestemd voor al die dingen die nodig zijn voor de vieringen van onze ouderen. Kerk schoonmaken: groep 5 op woensdagmorgen. Eerste H.Communie: Naar aanleiding van de E.H. Communie krijgen de kinderen van de groepen 4 van de basisscholen Zonnebloem en St. Anna van pastoor Verheije een rondleiding in de kerk op woensdag 8 april om 9.30 uur.

Voor de ouders van de eerste communicanten is er dinsdagavond om 20.00 uur een rondleiding in de kerk door pastoor Verheije. Het kerkgebouw en de inrichting ervan vertellen het verhaal van ons geloof. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: Dhr. Ds. P. Michiels, Terweijdehoef 5, 4891 NJ Rijsbergen. Tel. 0768500949 Spreekuur: Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch tussen 9.00 en 9.30 uur. Eredienst: Zondag 6 april is Dhr. Ds. H. Inkelaar uit Oudenbosch onze voorganger. Dhr. Guis is de organist. Dhr. Noorland is gastheer. De collecte is voor de veertigdagentijd. Voor de kinderen is er de kindernevendienst. In deze 40-dagentijd is er de komende weken weer de Aktie voor de Voedselbank, waarin u gevraagd wordt houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank in Etten-Leur. Ook tijdens andere bijeenkomsten en vergaderingen in de kerk kunt u levensmiddelen mee nemen, van harte aanbevolen! Agenda: De Cantorij heeft donderdag 3 april koorrepetitie. www.pk-zundert.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSBERGEN Zondag 6 april wordt de dienst geleid door ds. Koos Jonker. De dienst zal zoals altijd worden gehouden in het gebouw Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. Aanvang 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, ds. Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077. VIERINGEN DORPSHUIS AMARANT Te vroeg met takjes? In het Dorpshuis vieren we om de 14 dagen. Dat betekent dat we komende zaterdag, 5 april om 15.30u onze Palmviering al hebben. Hoera, roepen de mensen, leve onze Koning. Maar wel van je hart, niet van het land. Het bewonerskoor zingt en vooraf drinken we koffie! Je bent van harte welkom.


VACATURES

Wij zijn op zoek naar

Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜůůĆ&#x152;ŽƾŜÄ&#x161;ͲdĹ?žžÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś͞ĨƾůůĆ&#x;ĹľÄ&#x17E;Íż

garagebedrijf

in bezit van rijbewijs B voor werkzaamheden in de regio Breda. 'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?ĆľÇ Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĨŽŽŜŽĨÄ&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻÍ&#x2014; Aannemersbedrijf Hanegraaf bv ĹśÄ&#x161;Ć&#x152;Ä ,Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĩ De Waterman 26 4891 TL Rijsbergen 076-5961274 Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ÄŠÇ&#x20AC;Í&#x2DC;Ŝů

Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaaloplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaireen elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

PROJECTLEIDER-WTB UTILITEITSBOUW De functie 7HFKQLVFKHQÂżQDQFLHHOYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUSURMHFWHQLQXLWYRHULQJ 2QGHUVWHXQHQELMGHYHUZHUYLQJYDQQLHXZHSURMHFWHQ =RUJGUDJHQYRRUSURMHFWYRRUEHUHLGLQJHQRSVWHOOHQYDQSURMHFWEHJURWLQJHQ %HZDNHQYDQGHYRRUWJDQJYDQGHJHPDDNWHNRVWHQHQLQJULMSHQELMHYHQWXHOH RYHUVFKULMGLQJHQ 9HU]RUJHQYDQGHÂżQDQFLsOHSURMHFWUDSSRUWDJHULFKWLQJEHGULMIVOHLGHU =RUJGUDJHQYRRUHHQRSWLPDOHSHUVRQHHOVEH]HWWLQJYDQGHSURMHFWHQ $DQVWXUHQFRDFKHQHQLQVWUXHUHQSURMHFWPHGHZHUNHUV 2QGHUKRXGHQYDQFRQWDFWHQPHWRSGUDFKWJHYHUVOHYHUDQFLHUVRQGHUDDQQHPHUV HQGHUGHQ 2QGHUKDQGHOHQPHWRSGUDFKWJHYHUVHQRQGHUDDQQHPHUVEHWUHIIHQGHSULM]HQHQNRVWHQ De kandidaat Â&#x2021; $IJHURQGHRSOHLGLQJRSQLYR+%2ZHUNWXLJERXZ Â&#x2021; $DQYXOOHQGHYDNJHULFKWHRSOHLGLQJHQ Â&#x2021; 0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQGH]HIXQFWLHHQEUDQFKH Â&#x2021; $PELWLHX]HWHFKQLFXV Â&#x2021; &RPPXQLFDWLHIYDDUGLJUHVXOWDDWJHULFKWHQFRPPHUFLHHOLQJHVWHOG Â&#x2021; )OH[LEHOHHQNODQWJHULFKWHLQVWHOOLQJVWUHVVEHVWHQGLJHQWHDPVSHOHU Heb je interesse: 9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHUGHIXQFWLHNXQMHFRQWDFWRSQHPHQPHWGKU-7LHOHPDQ WHOHIRRQ -HVROOLFLWDWLHNXQMHULFKWHQDDQVan Dijnsen Installatiewerken B.V.DIGHOLQJ3 2 3RVWEXV&(WH%UHGDRIHPDLOQDDUS]#YDQGLMQVHQQO

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaal-oplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-,sanitaire- en elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

TEKENAAR/ENGINEER-E UTILITEITSBOUW De functie: Het verzorgen van de benodigde offerte-, werk- en revisietekeningen, rekening houdend met de geldende normen en contractstukken. Het verzorgen van de engineering, rekening houdend met de geldende normen en contractstukken. CoĂśrdinatie met de andere bouwdisciplines/partners. Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en/of leveranciers m.b.t. technische aangelegenheden van de in behandeling zijnde projecten Het verzorgen van een correcte administratie en verbeteren van de tekeningen bestanden conform de opgestelde richtlijnen. Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van teken software en applicaties. De kandidaat: Â&#x2021;$IJHURQGHRSOHLGLQJRSQLYR0%2RI+%2HOHNWURWHFKQLHN Â&#x2021;$DQYXOOHQGHYDNJHULFKWHRSOHLGLQJHQ Â&#x2021;0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQGH]HIXQFWLHHQEUDQFKH Â&#x2021;(UYDULQJPHW6WDEL&DGHQHUYDULQJPHW6WDEL&DG Â&#x2021;)OH[LEHOHHQNODQWJHULFKWHLQVWHOOLQJVWUHVVEHVWHQGLJHQWHDPVSHOHU Â&#x2021;:RRQDFKWLJLQGHRPJHYLQJ%UHGD Heb je interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, WHOHIRRQ Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V., afdeling 3 23RVWEXV&(WH%UHGDRIHPDLOQDDUS]#YDQGLMQVHQQO

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

ALLROUND EERSTE MONTEUR Autobedrijf Schrauwen is er al ruim 35 jaar op gericht om een bovengemiddelde klantentevredenheid te realiseren. Deskundigheid en vakmanschap zijn bij ons vanzelfsprekend. We gaan voor de directe, duidelijke en laagdrempelige aanpak. Met de beiden benen op de grond staan we naast onze klanten. Vanwege de groei van ons bedrijf en de naderende overname door onze zonen, zoeken wij voor de functie van allround eerste monteur een ervaren, gediplomeerde automonteur met kennis van de moderne auto elektronica en in het bezit van een APK keurmeester diploma, om te kunnen werken aan vrijwel alle merken personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s en lichte bedrijfswagens. Taken: - Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerk; - Het zelfstandig uitvoeren van Algemene Periodieke Keuringen; - Het zelfstandig uitvoeren van snel - service werkzaamheden; 3URÂżHO - Vakbekwaam en ervaren automonteur - Goede sociale eigenschappen - Stressbestendig - Verantwoordelijkheid gevoel Wij vragen: - Een gedegen monteurs opleiding; - Diverse jaren ervaring in de auto techniek; - Een APK keurmeester diploma; - Een hoog kwaliteitsgevoel; (HQĂ&#x20AC;H[LEHOHLQVWHOOLQJPEWZHUNWLMGHQ %HQMLMGHSHUIHFWHNDQGLGDDWVOXLWMLMQDDGORRVDDQELMERYHQVWDDQGSURÂżHOHQEHQMLM bereid optimaal te investeren en te delen in het groeiende succes van Garagebedrijf Schrauwen? Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Altwin Schrauwen. Durf jij de uitdaging aan? Stuur uw sollicitatie dan binnen 14 dagen naar: Garagebedrijf Schrauwen BV, t.a.v.: Directie/personeelszaken, Palmbosstraat 5, 4882 NR Zundert, 076-5972777 Of via e-mail: altwin@schrauwenauto.nl

GEVRAAGD

goede ervaren WERKSTER

woensdag- of donderdagmorgen, 3 uur Omgeving Effen Breda

Tel. 5146839

Kleine bedragen maken grote verschillen. gratis plaatsing

Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaaloplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaireen elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER-E UTILITEITSBOUW De functie Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale technische en organisatorische voorbereiding, begeleiding van ĂŠĂŠn of meerdere projecten, zodat de kwaliteit en de kosten worden gewaarborgd. Hiertoe lever je informatie aan op het gebied van bestellingen van materialen, levertijden, prijzen etc, door goed contact te onderhouden met opdrachtgeYHUVOHYHUDQFLHUVHQRQGHUDDQQHPHUV-HPDDNWÂżQDQFLsOHRYHU]LFKWHQZLM]LJLQJHQPHHU of minderwerk en projectevaluaties, evenals het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied en het vastleggen van documentatie. De kandidaat Â&#x2021; $IJHURQGHRSOHLGLQJRSQLYR0%2RI+%2HOHNWURWHFKQLHN Â&#x2021; $DQYXOOHQGHYDNJHULFKWHRSOHLGLQJHQ Â&#x2021; 0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQGH]HIXQFWLHHQEUDQFKH Â&#x2021; )OH[LEHOHHQNODQWJHULFKWHLQVWHOOLQJVWUHVVEHVWHQGLJHQWHDPVSHOHU Â&#x2021; :RRQDFKWLJLQGHRPJHYLQJ%UHGD Heb je interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, WHOHIRRQ Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V.DIGHOLQJ3 2 3RVWEXV&(WH%UHGDRIHPDLOQDDUS]#YDQGLMQVHQQO

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL


PASEN

KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! SFEER LANTAARN

CULINAIRY GARDEN COMPLETE KWEEKSET

JODVPHWWHNVWHQNRRUG [FP

ERQVDLNUXLGHQ JURHQWHQRI EORHPHQ

N D! WO O NTR E

TRENDY WINDLICHT PHWWHNVW [FP

6.49

1.29

DOUCHE RADIO

HUISDIEREN MAT

GLYHUVHNOHXUHQ

FUNNY BADMUTS

1.49

VXSHU]DFKWIOHHFH GLYHUVHNOHXUHQ [FP

3.49

3.29

WERCKMANN TUINGEREEDSCHAP Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; 

1.49

5.49

VOLPILWPRGHO GLYHUVHNOHXUHQ PDWHQ

LEBARA MOBILE SIMKAART LQFOPLFUR6,0NDDUW RRNJHVFKLNWYRRU VPDUWSKRQHV verkrijgbaar bij de kassa en/of servicebalie

WUHQG\NOHXUHQ [[FP

6-IN-1 ZADENSET EORHPHQ NUXLGHQRI JURHQWHQ

2.49

0.65

DAMES TRENCHCOAT

[FP

]ZDUW]DQGRISULQW SRO\HVWHU PDWHQ6;/

ZE G ROTE KE U ! S N D ES IG

1.29

(OGHUV 

MIEREN- OF SLAKKENBESTRIJDER

JHEUXLNVNODDU PO

WERCKMANN SPADE OF BATS PHWHVVHQKRXWHQVWHHO

TO P KWALIT (OGHUV 

JHEUXLNVNODDU mieren: JUDP slakken: JUDP

E IT!

3.19

MIEREN LOKDOOS 6(7

1.99

2.99

NAADLOOS ONDERGOED

1G B

2.99

(OGHUV 

11.99

HEREN SOKKEN

GLYHUVHNOHXUHQ PDWHQ6;;/

GLYHUVHNOHXUHQ HQGHVVLQV PDWHQ

BOXER, HEUPSLIP, TAILLESLIP

1.69

COMFORTBEHA, SINGLET, TOP

2.49 et l intern mobie . â&#x201A;¬15, en max oed eg lt be

T/M DINSDAG 8 APRIL

KUNSTSTOF KWEEKKAS

TUIN ZITKUSSEN

ONKRUID BESTRIJDER

VFKRIIHOKDUNRINUDEEHU YDQYHU]LQNWVWDDO JD]RQKDUNYDQNXQVWVWRI H[WUDVWHYLJHJHODNWHKRXWHQ VWHHO[FP

DAMES BROEK

0.69

(OGHUV 

VAN WOENSDAG 2 APRIL

1.69

(OGHUV 

SCHELPVORM ZANDBAK

3 PAAR

vanaf: (OGHUV 

1.89

SUN VAATWASTABLETTEN

RRNWHJHEUXLNHQ DOV]ZHPEDG [[FP

DOOLQRQH K\GURILOP

DAMES TOP PDWHQ 6;;/

2.99

7.49

KINDER STOEL VWDSHOEDDU

1.99

4.49

SHINE GLANSSPOELMIDDEL OLWHU

0.79

8 0 STU KS

6.99

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

H[FOLQKRXG

Dz 20140402  
Dz 20140402