Page 1

Ja rgang7,Num er50,januari201

Bijdez Bode ne stal etlage gD i vanBonMagkitea D THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

M O E R D I J K S E

O P L AG E :

26 MAART 2014 WEEK 13

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

GEEN SCHOKKENDE UITSLAG BIJ VERKIEZINGEN

Expositie van model miniatuur-auto’s ZEVENBERGEN - De Werkgroep Exposities van de Stichting Cultuur Moerdijk houdt eind deze maand een tentoonstelling van miniatuur model-auto’s voor mensen van groot tot klein en van jong tot oud. De NAMAC (Nederlandse Amateur Mini Auto Club) heeft veel leden in de regio’s Brabant en Rijnmond, die hun auto’s komen exposeren en misschien ruilen, verkopen en wellicht aankopen. De expositie is zoals gewoonlijk gratis; een vrijwillige bijdrage in de melkbus wordt door de werkgroep op prijs gesteld. De tentoonstelling wordt gehouden op 29 en 30 maart in Theater de Schuur, gelegen aan de Kerkstraat 23 in Zevenbergen.

Waterkring West tekent overeenkomst ZEVENBERGEN - De gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben een overeenkomst bekrachtigd op het gebied van (afval)water. Deze overeenkomst sluit aan op het afvalwaterakkoord dat deze gemeenten eerder ondertekenden. Met dat akkoord richtten de organisaties zich op het vergroten van de efficiency op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering door voorgestelde maatregelen kritisch tegen het licht te houden. Dat heeft een besparing opgeleverd van 16 miljoen euro. Met deze overeenkomst versterken de gemeenten en het waterschap hun samenwerking in de Waterkring West.

599

8 111

I

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

Dit weekend klok uurtje vooruit

MOERDIJK - De politie heeft vorige week woensdag in Moerdijk een 47-jarige man uit die plaats aangehouden vanwege het bedreigen van zijn echtgenote. De vrouw belde rond 18.15 uur naar het alarmnummer 112 en meldde dat haar man zowel haar als zichzelf van het leven wilde beroven. Toen de hulpdiensten arriveerden kon de 47-jarige inwoner van Moerdijk op het erf van de woning zonder problemen door de politie gearresteerd worden. In de schuur waar hij net vandaan kwam, werd door agenten een vuurwapen gevonden. Dit wapen werd in beslag genomen. De verdachte is voor verhoor ingesloten in een politiecel.

ZEVENBERGEN - De werkzaamheden die in de nacht van 24 op 25 maart zouden plaatsvinden aan de aansluitende wegen van de brug Zwartenberg, op de N389 tussen Zevenbergen en Etten-Leur, zijn niet doorgegaan. Na zorgvuldige afweging besloot Rasenberg Wegenbouw in samenspraak met de opdrachtgever, de Provincie Noord-Brabant, het onderhoud voorlopig uit te stellen. Reden waren de lage temperaturen die afgegeven werden voor de bewuste nacht. Die maakten het onmogelijk de geplande asfaltverhardingen binnen de gewenste kwaliteitsnormen aan te brengen. De werkzaamheden worden opnieuw ingepland.

076

480.000

VOETBALCLUBS FUSEREN TOT EEN VERENIGING

Politie arresteert man met vuurwapen

Werkzaamheden aan wegen uitgesteld

16 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

ZEVENBERGEN - In de nacht van zaterdag op zondag gaat om klokslag 02.00 uur de zomertijd in. Klokken, wekkers, horloges en andere tijdmelders moeten dan een uurtje vooruit gezet worden, waardoor het overdag langer licht blijft. De zomertijd is ooit ingevoerd omdat het energie zou besparen. De zomertijd wordt in alle landen van de Europese Unie gelijktijdig van kracht. De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Een handig ezelsbruggetje voor wie altijd diep moet nadenken of horloges, wekkers of pendules nou vooruit of terug moeten: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit.

W E E K B L A D

Servicepunt bieb opent op 2 april

Ook op zondag . t r a de goedkoopste. Femstaden ijn l i rch,Klundet,W Hallo Jumbo! s

ZEVENBERGEN - Ter afsluiting van de verkiezingsstrijd werden de nieuwe raadsleden op de uitslagenavond in het Stadskantoor in Zevenbergen vorige week gefêteerd met een ballonnenregen. De uitslag kende niet veel verrassingen. Onafhankelijk Moerdijk heeft als grootste partij wederom de touwtjes in handen bij het vormen van een coalitie. Lees meer elders in deze Bode. FOTO CEES VAN DER BURG

College stelt 10.000 euro beschikbaar voor ‘de Moerdijkse Uitdag ing’

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

Subsidie voor particulier initiatief

ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten om een subsidie van 10.000 euro toe te kennen aan ‘de Moerdijkse Uitdaging’, een particulier initiatief dat een bijdrage wil leveren aan het oplossen van maatschappelijke probleemsituaties en/of vraagstukken, om op die manier de leefkwaliteit van mensen in de gemeente Moerdijk te verbeteren. DOOR PETER HOUTEPEN

Het initiatief krijgt gestalte door samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, (onderwijs)instellingen en de gemeente. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Moerdijkse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project. De doelstelling is om dit jaar 40 matches te realiseren en dit op te laten lopen naar 100 in 2016.

ninOude bo informatie. eev orm r zZebin enijd

Stimuleren Een van de doelstellingen uit de Paraplunota’s Economisch Klimaat en Maatschappij is het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De inhoudelijke kaders waarin en waarmee de stichting gaat werken worden gevormd door deze twee paraplunota’s.

en ‘vrienden van’ geld genereren om zo hun doelstellingen te bereiken.

Waardering De wethouders Jaap Kamp en Louis vinden de Moerdijkse Uitdaging een van de vele mooie voorbeelden van inwoners om elkaar op een creatieve manier te helpen. “Wij waarderen dit soort initiatieven waarbij er voor alle partijen alleen maar winst is te behalen. Bovendien past het bij het gemeentelijk beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Daarom hebben we als college ook besloten om subsidie toe te kennen.”

Wij zijn iedere zondag open! Van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Ook op zondag Ook op zondag de goedkoopste. de goedkoopste.Hallo Jumbo! t h u i Hallo Jumbo! elke zondag Wij zijn iedere zondag open! Van 10.00 uur tot 17.00 uur.

GEOPEND

Wij zijn iedere zondag open! Van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Gratis parkeren!

Gratis parkeren!

‘De Moerdijkse Uitdaging’ heeft de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage en om deelname in de adviesraad. Door het toekennen van de subsidie zal de stichting W E ook E vanuit K B het L Oranjefonds A D financiële steun krijgen. Daarnaast zal de stichting via sponsoren

s

VANDAAG i n d e BIJ DE BODE

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

van 12.00 tot 17.00 uur Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

Houd je tuin en interieur up-to-date.

Want wonen is mode!

| Moerdijk Etten-Leur | Halderberge | Zundert

Kadedijk 120b 4793 RR Fijnaart T. 0168 - 463 763

Voorjaar 2014

Zandberg 4 4761 TW Zevenbergen T. 0168 - 415 160

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

g

i

o

Uit eigen bakkerij

Huis & Tuin

van Drimmelen

e

week van het spelt gezond de lekkerste

speltbrood, krackers, broodjes, eierkoeken

Hoogerheide: Raadhuisstraat 87

Jumbo Joop en Monique Kesselaar

Driesen

r

Noordhaven 102 • Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

FIJNAART - In verband met een verhuizing is het servicepunt van bibliotheek VANnU in Fijnaart tot en met dinsdag 1 april gesloten. Een dag later opent het servicepunt haar deuren in de Kennedeyschool aan de Prinses Irenestraat. Het wordt een bibliotheekvoorziening voor volwassen leden en kinderen van 0-4 jaar. Met de inzet van zelfservice en diverse technische toepassingen is het servicepunt op deze locatie voortaan geopend van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is er van 10.00 uur tot 13.00 uur een medewerker van bibliotheek VANnU aanwezig om te helpen of vragen te beantwoorden.

Ernstig gewonde bij verkeersongeval

MOERDIJK - Een 40-jarige inwoner van Moerdijk is donderdagmorgen ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Arenbergsesingeldijk in Moerdijk. Rond 05.15 uur verloor hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur van zijn auto en kwam tegen een boom tot stilstand. De brandweer moest er aan te pas komen om de beknelde automobilist uit zijn auto te bevrijden. Ambulancepersoneel en de bemanning van de traumahelikopter hebben het slachtoffer ter plaatse medisch verzorgd, daarna is de man naar het ziekenhuis overgebracht. Verkeersongevalanalisten hebben een (sporen)onderzoek ingesteld naar de toedracht.

Met h me st complet woni

hudenbosc ,K inO z n e www.bonmakelaardij.nl Zebin Gratis parkeren!

w

M

www.bon www.bonmakelaardij.nl Molenstraat 36 I 4761 www.bonmakelaardij.nl Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Jumbo JoopBij endeze Monique Bode Kesselaar BijBode deze Bode een ex Bij deze een extra bijlage ale etalages

OpEn HuiZEn rOutE op zaterdag 5 april

Molenstraat 36 |Zevenbergen 4761 CL Zevenbergen Molenstraat 36 I36 4761 CL www.bonmakelaardij.nl I 0168-335855 Molenstraat I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 0168-335855 | info@bonmakelaardij.nl Molenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 info@bonmakelaardij.nl info@bonmakelaardij.nl

info@b

info@bonmakelaardij.nl

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Digit

van Bon Bij deze BodeHoogerheide: een extraRaadhuisstraat 87 bijlage

Jaargang 7, Nummer 50, januari 20102010 Jaargang 7, Nummer 50, januari

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

M

Jaargang 7, N

Bijlagdeze bijlage van extra Bon Makelaardij. es Bode een agitaesle etalages le etDalig DigitaBon itale eta ig van Makela D Met het meest complete woningaanbod in uw regio. s e itesasle s glage la Dlaig ta e ta e le Met het meest complet a le s it a e s it e e in g g ig van Bon Makelaardij. g g van Bon DMakelaardij. D Dig la la la ta ta ta ta e e Met het meest complete woninga e e le le itaitale DDigigititaale igig D

“Lekker eigen groenten uit de tuin, heerlijk!”

“4 seasons tuinmeubelen rukken op”

. es rtag jnaa File etal en aart. igita illemstadDenb emstad en Fijn W t, er , Klundert, Will nd osch lu K Oud in r info ch, artie.t. r mee narma voo Fij Kwaliteitsstoffen ijde.d en ie binn at Zie menzsta rm in Oudenbos ille fo W in rt, r de Klun ch,ee orosm vonb e de Ou in tegen nzt.ijd formatie. inne bodemprijzen! FijnaarFij naart. Zie ben voor meer in

d en mstad rt, W ert, Willemsta un ndille , Klos , Klu chnb chde osde nbOu atie. rm in Oudein fo ormatie. r in r inf eeor ee m m or vo vo e de n: ijd bouwe zij enbin “Duur nenzzaam Zie binnZie Goed voor het milieu en de portemonnee”

meer open” “Ook de badkamer wordt meer en

de

Zie binnenzij

aart. aart. emstad en Fijndert, Willemstad en Fijn , Klundert, Willenbosch, Klun in Oudenbosch in Oud r informatie. r informatie. ijde voor mee binnenzijde voor mee Zie binnenz Zie

Jaar Ja

ch, Klund int.Oudenbos art.ar ar nade na Fijna Fijzij Fijna Fij en d en dnn d en d en sta sta sta sta m m en m m ille ille lle lle bi W W Wi Wi e rt, rt, Zi dendert, ndert, Klun Kl,un ,ch Klude , Klu ch ch os os, ch os nb nb ie. ie.ie. denb deos de at atat atie. Ounb Ou m m rm rm in Ou in Ou inde in or or fo fo in in inf inf r r r r ee ee ee ee mm or or or m voeor vom e vo deijd de ijdvo zijnz zijnz enne en ne bin binnbin binn Zie Zie ZieZie

De Donk 26 Zevenbergen Met hethet meest complete woningaanbod Met meest complete woningaanbodininuw uwregio. regio. 0168-750653 www.degordijnenconcurrent.nl

Molenstra t 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168woningaa -3 585 won

Het meest complete

woningaanbod in uw regio

Het mee


C ircus

Nationaal Show Circus

A ctie sPAAr sAMeN Met

C1000

Henk STRooTmAn VOOr eNtreeKAArteN

Fantazië

CIRCuS SIjm

Wat moet u doen? ◆ U ontvangt bij elke € 5,00 aan boodschappen een circuszegel. ◆ Een volle spaarkaart met 20 zegels kan worden ingewisseld voor een GRATIS entreebewijs. ◆ Kaarten zijn exclusief verkrijgbaar bij C1000 Strootman in Klundert. ◆ De actie loopt van woensdag 12 maart tot en met zaterdag 19 april 2014. ◆ Kaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. ◆ Volle spaarkaarten hebben alleen waarde bij inwisseling voor entreekaarten. ◆ Spaarkaarten kunt u inwisselen bij de servicebalie van C1000 in Klundert. ◆ Gedeeltelijk vol geplakte spaarkaarten zijn niet inwisselbaar. ◆ Circus Sijm geeft voorstellingen op : Datum: WoenSdAG 23 ApRIl 2014 Aanvang: 14.00 uuR & 16.15 uuR Lokatie: pARkeeRTeRReIn SpoRTpARk In klundeRT

www.facebook.com/C1000Strootman

C1000 Henk Strootman Doorsteek 9, 4791 HR Klundert Openingstijden: ma t/m za 08-20.00u, zo gesloten


actualiteit

Onafhankelijk Moerdijk (OM) blijft grootste p artij

Geen aardverschuivingen in gemeenteraad na verkiezingen ZEVENBERGEN - De verkiezingen hebben in de gemeente Moerdijk niet tot aardverschuivingen geleid. Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk (BBM) was de grote winnaar en ook Bennie Blom zag de Socialistische Partij (SP) op een zetel winst komen. Veruit de grootste partij blijft Onafhankelijk Moerdijk (OM) met negen zetels, net zo veel als in 2010. DOOR CEES VAN DER BURG Met maar acht partijen lieten de uitslagen in de Moerdijkzaal van het Stadskantoor toch lang op zich wachten. Hoewel enkele stembureaus snel klaar waren met tellen, werden de eerste resultaten pas rond half twaalf medegedeeld. Wel werd tussentijds aan de hand van de uitslagen van tien stembureaus een exit-poll voor de vermoedelijke zetelverdeling weergegeven. Deze bleek uiteindelijk overeen te komen met de eindstand, die afgelopen vrijdag definitief werd vastgesteld. Blanco In de diverse prognoses werd een lagere opkomst verwacht, doch in Moerdijk kon men met enige opluchting vaststellen dat dit percentage zelfs iets was toegenomen, van 49,05 naar 49,28. Per stembureau waren de verschillen soms ook opmerkelijk.

Het stemlokaal in Happy Dees (NS-station) had met 68.85% de hoogste opkomst, maar daarentegen Oudemolen (voetbalkantine) met 34,27% de laagste. De Ankerkuil in Moerdijk-dorp werd bezocht door 472 kiesgerechtigden, maar (uit protest) stemde 44,28% (209 personen) blanco, dus stemmen die niet meetellen voor de zetelverdeling. Nachtwerk Het liep al tegen enen toen burgemeester Jac Klijs de definitieve eindstand bekend maakte. Grote winnaar was Wim de Pijper, wiens Burger Belangen Moerdijk (BBM) met twee zetels in de raad komt. Hij zat na de afsplitsing van GroenLinks al op persoonlijke titel in de raad. Een tweede winnaar was Bennie Blom van de SP. Zijn fractie werd verdubbeld naar twee zetels. Drie partijen moesten het verlies van een

Uitslag Opkomst: 49,28% totaal aantal te verdelen zetels: 25 OM: 4641 stemmen: 9 zetels (gelijk met 2010) cDa: 2476 stemmen: 4 zetels (- 1) VVD: 2071 stemmen: 4 zetels (gelijk)

SP: 1439 stemmen: 2 zetels (+ 1) BBM: 1037 stemmen: 2 zetels (+ 2) Pvda: 999 stemmen: 2 zetels (- 1) christenunie: 783 stemmen: 1 zetel (gelijk) Groenlinks: 618 stemmen: 1 zetel (- 1)

Burgemeester Jac Klijs interviewt de grote winnaar Wim de Pijper (rechts) en Bennie Blom

zetel incasseren, namelijk het CDA, de PvdA en GroenLinks. Voorkeurstemmen Ter afsluiting werden de nieuwbenoemde raadsleden, voor zover die nog niet naar bed waren, door Klijs naar voren geroepen om onder een ballonnenregen te worden gefêteerd. Tot veler verrassing bleken vijf raadsleden, die lager op hun kieslijst stonden en daardoor in eerste instantie niet in

aanmerking kwamen voor een zetel, toch met voorkeurstemmen gekozen, namelijk bij OM Jack van Dorst (11e op kieslijst), bij het CDA Henriëtte Dane (5), bij de VVD Erik van der Linden (6), bij de PvdA Bisar Çiçek (6) en bij BBM Pauline Joosten (6). Coalitie In de nieuwe situatie lijkt het voor de hand te liggen, dat de huidige coalitie (OM, CDA, VVD) wordt voortgezet. Frans Fak-

. FOTO CEES VAN DER BURG

kers, als fractievoorzitter van de grootste partij, liet weten besprekingen te beginnen met als uitgangspunt continuïteit, stabilisering en vooral rust. De Pijper had eerder opgemerkt dat OM, BBM en SP ook voor een meerderheid kunnen zorgen (9+2+2). Op woensdag 26 maart worden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en nemen de vertrekkende raadsleden afscheid. Op donderdag 27 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Leden voetbalverenigingen stemmen definitief in met fusie

Chrislandia en Oude Molen samen verder HEIJNINGEN/OUDE MOLEN - De voetbalverenigingen Chrislandia uit Heijningen en Oude Molen uit de gelijk- DOOR ANJA BOUWMAN de accommodatie in Heijningen. Deze volnamige kern, gaan volgend seizoen samen verder als Oranje Blauw ‘14. Na een zorgvuldige voorbereiding van doet volgens de voorzitters beter en wordt “We zijn blij dat Chrislandia twee jaar ge- bovendien beter ondersteund door de geanderhalf jaar door de besturen, hebben de leden onlangs unaniem ja gezegd tegen de fusie.

leden bij ons aangeklopt heeft. We hadden meente. In het najaar gaat Oranje Blauw toen nog genoeg leden voor een senioren- met vijf seniorenteams competitie spelen, team, maar we zagen het ledental al krim- verder heeft de club mini’s , B, C, D en een pen. Zonder elkaar zouden we niet kunnen damesteam. blijven bestaan”, vertelt voorzitter Jack Sweere van Oude Molen. De clubs zijn in De clubs zullen dit voetbalseizoen nog wel 2012 al gaan samenwerken bij de organi- in eigen kring afsluiten. Heijningen doet dit satie van de jeugdteams. Vanaf 1 juli dit op de jaarlijkse clubdag op 31 mei, waarop jaar gaan zij 00 officieel verder als Oranje ook officieel afscheid zal worden genomen XXXXX Blauw ‘14, een combinatie van de kleuren van de oude club. In Oude Molen zal twee VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV blauw en wit van Chrislandia en de oranje weken later traditiegetrouw een voetbal00 XXXXX tenues van Oude toernooi worden gehouden met bedrijven. XXXXX 00Molen. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Ook deze dag zal een speciaal tintje krij00 XXXXX A-elftal gen. 00 XXXXX VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Vorig jaar zijn al een aantal leden van VVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Oude Molen lid00 geworden van Chrislandia Unaniem XXXXX 00 XXXXX om een A-elftal in Heijningen te behouden. “We zijn zeer blij dat de fusie door alle VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Oude Molen telt op dit moment ongeveer leden wordt gedragen. De leden hadden 00 XXXXX145, onder wie het laatste woord en zij hebben unaniem XXXXX negentig leden,00 Chrislandia VVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV een flink aantal rustende. “Dat zijn eigen- ja gezegd. Als deze fusie niet had kunnen XXXXX 00 lijk meer een soort sponsors”, zegt voorzit- plaatsvinden, dan waren we allebei ten VVVVVV dode opgeschreven. Er zijn altijd mensen VVVVVVVVVVVVVVVVVVV ter Jacco van der Vorm. Ook hij juicht de komende fusie toe. Vol- die willen voetballen, maar als je te klein gens hem is er nooit sprake geweest van bent, kun je simpelweg geen competitie concurrentie tussen de teams. “Natuurlijk spelen.” was er sprake van een derby als we tegen elkaar speelden, maar dat was altijd een Met de beslissing is het werk zeker nog gezonde strijd.” niet gedaan. De komende periode zullen de beide clubs er hard aan moeten trekken Ruimte voor diapositieve tekst om hun nieuwe vereniging een gezicht te De voorzitters Jack Sweere van Oude Molen (links) en Jacco van der Vorm van Chrislandia laten het nieuwe tenue zien van Oranje Blauw Tintje Ruimte voor diapositieve tekst ‘14. FOTO ANJA BOUWMAN De nieuwe club gaat gebruik maken van geven.

SMAAKVOL ETTEN-LEUR

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws

zaterdag 29 & zondag 30 maart DIVERSE PROEVERIJEN IN OVERDEKT WINKELCENTRUM

www.internetbode.nl

Voor de kinderen GRATIS suikerspin PaGiNa 3

ZONDAG 30 MAART GEOPEND WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL


Mobiliteitsweekend 2014 Phalaenopsis 2-tak. In diverse kleuren. Pot Ø 12 cm. Per stuk 10,95

Zaterdag 29 & Zondag 30 maart 2014 In het laatste weekend van maart organiseert Tuincentrum Life&Garden Etten-Leur in samenwerking met Autobedrijf Hommel en Fietswinkel de Leur het mobiliteitsweekend. In dit weekend staat (duurzame) mobiliteit centraal. Het evenement zal plaatsvinden op het terrein van Life&Garden Etten-Leur aan de Lage Vaartkant.

genieten met groen Kijk voor openingstijden op:

LIFE & GARDEN ETTEN-LEUR

www.lifeandgarden.com

Lage Vaartkant 11, 076-5034956 www.lifeandgarden.com

ALLE ZONDAGEN WEER GEOPEND VAN 11 - 17 UUR

slechts 2 dagen, weg=weg!

O U T L E T DAG E N

2 8 -29 M A A R T%

KEUKEN

70

S & SAN

I TA I R

voo rd e e l

de mooiste

keukens &

40%

voo rd e e l

sanitair met

55%

voo rd e e l

35%

kortingen tot wel 70%

voo rd e e l

d ui z e n d e n

e u r o ’s l! vo o rd e e

>> ALLES MOET WEG! <<

60%

voo rd e e l

50%

N << >> APPARATUUR DIRECT MEENEME R >> KEUKENS & SANITAIR LEVERBAA BINNEN 1 WEEK ; OPHA ALDAG IN OVERLEG <<

voo rd e e l

!! Alles moet w eg, sla uw slag CECILIAWEG D, AN AL N AN T IN S E R TO S ET OUTL

12

EN

VRIJDAG

ZATERDAG

MAART

MAART

28

17.30-21.00

29

10.00-16.00


actualiteit

Column

Veel bewondering voor prestaties exposanten

Tentoonstelling inspireert velen KLUNDERT - Het zou niet vreemd zijn als deze week in Klundert veel mensen aan een nieuwe hobby beginnen. Zaterdag konden zij hiertoe in ieder geval genoeg inspiratie opdoen op de hobbytentoonstelling in het Parochiehuis. De tentoonstelling was een initiatief van Cor Schreuders en Ad van Nispen. Zij werden voor hun inspanningen beloond door de bezoekers van de expositie. Zij zorgden er voor dat het de hele dag flink druk was in het Parochiehuis.

Addo Sprangers

Zakmes

Landpikkertje. Toen ik nog op de lagere school zat, was het een geliefd spel. Met een veelal stiekem van huis meegenomen zakmesje werd in een stuk zand een afgemeten gebied afgebakend, waarna via het werpen van het mes beetje bij beetje het grondgebied van de tegenstander moest worden veroverd. Het waren altijd vrij vriendelijke annexaties, wat na afloop van het spel werden de handen geschud en kon het volgende potje - nadat het zand was keurig geëgaliseerd - weer vrolijk beginnen. Heel lang konden we er echter niet van genieten. De ook niet op hun achterhoofd gevallen juffen en mijnheren vonden al dat wapentuig op school namelijk niet zo’n goed idee. Zelfs met een op het oog vrij onschuldig zakmesje kunnen immers ernstige ongelukken gebeuren. Heel terecht volgde dan ook al spoedig een totale ontwapening, gecombineerd met het vooruitzicht op sancties voor degenen die toch zouden volharden in het spelen van landpikkertje. Een beetje de Verenigde Naties in het klein dus. Eigenlijk zou de internationale gemeenschap wel willen dat het met Rusland ook zo gemakkelijk zou gaan. Poetin en de zijnen hebben echter hun eigen regels bepaald. De Krim is het schoolplein, en waar de Oekraïne het moet doen met het vertrouwde zakmesje, hanteert Rusland het zwaard. Een voor de Oekraïne niet te winnen strijd dus. Eigenlijk vinden alle anderen het oneerlijk van Rusland, maar niemand durft er echt iets aan te doen. Ze hopen in stilte dat Rusland niet op het idee komt om straks ook met hén landpikkertje te spelen. Ondertussen mompelen de juffen en mijnheren bijna onverstaanbaar iets over niet al te indrukwekkende strafmaatregelen. De verhoudingen zijn daarmee meer dan duidelijk. Rusland is het brutaalste en sterkste jongetje van het schoolplein en laat zich eenvoudigweg niet in de hoek zetten. Bovendien, en daar heeft Poetin wel een beetje gelijk in, zijn de kritiek leverende westerse landen zelf ook meester in landpikkertje. Altijd geweest ook. Dat heeft de geschiedenis immers al meerdere malen uitgewezen. Nu maar hopen dat die zich straks niet verder herhaald. Bij nader inzien is landpikkertje toch niet zo leuk. Met of zonder zakmes.

Rick van Riel bij enkele van zijn creaties.

DOOR TIES STEEHOUWER

Colofon

Er viel zoveel te zien dat de meesten van hen een paar uur bleven hangen. Niet alleen om de prestaties van de dertien hobbyisten te bewonderen, maar ook om eens lekker bij te praten. Zij bewezen dat er in Klundert duidelijk behoefte is aan een dergelijk sociaal gebeuren. Natuurlijk draaide het zaterdag allemaal om de getoonde hobby’s die er in een grote verscheidenheid werden getoond. Van technische hobby’s zoals het maken van heteluchtmotoren van Ad van Nispen, tot kunstzinnige zoals het vervaardigen van beeldhouwwerken en schilderijen van Bart Schoone en heel veel daartussen in. Wat op de tentoonstelling vooral opviel was de perfectie waarmee de exposanten hun producten hebben gemaakt.

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Moerdijkse Bode Moerdijkse Bode Redactie Peter Houtepen Correspondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 10.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Efteling Een van de meest opvallende exposanten was de 19-jarige Rick van Riel uit Klundert. Wat hij in zijn nog jonge leven gepresteerd

FOTO TIES STEEHOUWER

heeft grenst aan het ongelooflijke. Jaren geleden koos hij voor het pretpark De Efteling. Vooral de miniatuurversie van het Fata Morgana kasteel maakte veel indruk. Omdat het complete paleis een tiental vierkante meters groot is, waren er in het Parochiehuis alleen maar enkele modules te zien. Van Riel heeft bij het maken van zijn model alle disciplines in eigen hand. Op de site www.youtube.com/rickvanriel is te zien hoe het model, vanaf de tekentafel tot de aankleding, stap voor stap vorm krijgt. Erg indrukwekkend, juist omdat hij niet alleen de technische, de elektronische maar ook de artistieke kant beheerst. Een absolute topprestatie waar de bezoekers stil van werden. Bewondering Niet alleen het werk van Rick van Riel oogstte veel bewondering, maar ook de prestaties van de andere exposanten. Het was niet de bedoeling dat er op de expositie producten werden verkocht, maar er

werden natuurlijk wel veel contacten gelegd. Zo vertelde Jose Verhoeven dat er voor haar schilderijen zoveel belangstelling is dat ze het bijna niet aan kan schilderen. Een dat terwijl ze nog maar een paar jaar bezig is. Veel bewondering was er ook voor de beeldhouwwerken van de oma van Rick van Riel, Sjaan van der Made en de air brush producten van Guido Kooke. Met spuitmondjes van een tiende millimeter weet hij de mooiste afbeeldingen te creëren. Riet Bongers liet onder andere haar droomhuisje in de vier jaargetijden zien, gemaakt in hele fijne kruissteekjes. In perfectie deden de exposanten Ilona Keller, Wim Krijnen, Jopie van WensenLeijs, Ineke van Nispen, Cor Schreuders en mevrouw de Geus beslist niet voor haar onder. De exposanten waren na afloop zo te spreken over hun hobbydag dat er een verzoek gaat naar de gemeente Moerdijk om tijdens de Kunst en Cultuurroute op 6, 7, 13 en 14 september het leegstaande Kreekgebouw te mogen gebruiken.

Puzzel week 13

Bouw Neerhofschool van start

© www.sudokusite.eu

ZEVENBERGEN - Vorige week is in nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen het officiële startsein gegeven door het onthullen van een bouwbord voor de bouw van de Neerhofschool. In de Brede school komen 17 klaslokalen, een gymzaal, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het gebouw wordt in opdracht van de gemeente Moerdijk en Brabantse Waard gebouwd. Aannemer Van Agtmaal verwacht het gebouw begin 2015 op te leveren. De daadwerkelijke datum van verhuizen van de school is nog niet bekend. In de winderige, bijna maagdelijke nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid waren genodigden bijeen gekomen om het officiële startsein te geven voor de bouw van de school, waar een voorbereiding van zeven jaar aan vooraf is gegaan. Vertegenwoordigers van onder meer de Brabantse Waard, Stichting De Waarden en de gemeente onthulden een bord met de afbeelding van de toekomstige school en de daarbij betrokken instanties. In het bijzijn van de huidige leerlingen wordt op dinsdag 15 april de eerste paal geslagen. FOTO CEES VAN DER BURG

De oplossing van deze puzzel is in week 14 te vinden op www.internetbode.nl

PaGiNa 5


Scholieren bezoeken Havenschap

Zondag verzorgt MOVE een dienst in de Jacobuskerk FIJNAART - Zondag 30 maart luistert Zangkoor MOVE uit Fijnaart de eucharistieviering op van 9.30 uur in de RK Jacobuskerk te Fijnaart. MOVE is een koor van ruim 30 enthousiaste zangers en zangeressen. Dirigent van dit koor is Jack Vermeulen, en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jens van Hooft op de piano en Jelle Rijnberg op cajon. MOVE zal tijdens deze viering mooie,

passende liederen zingen. De eucharistieviering wordt voorgegaan door Pastor Dirven en Diaken v Ande. MOVE, welke onderdeel uitmaakt van muziekvereniging Oranjevaan, viert in 2015 haar eerste lustrum. Hier zult u de komende tijd meer van gaan horen. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten zondag a.s. in de Jacobuskerk te Fijnaart. Vergeet niet uw klok een uurtje door te zetten anders gaat u deze mooi verzorgde viering missen.

Notenkrakers’ Zomerfestival 2014 in voorbereiding

MOERDIJK - Een groep tweedejaars studenten van de opleiding Integrale Veiligheid van Avans Hogescholen Breda heeft vorige week een bezoek gebracht aan het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Als onderdeel van het bezoek deden de 63 studenten ook het Havenschap Moerdijk aan. Hier hoorden ze van Ruud Verhulst, programmamanager Veiligheid, hoe de veiligheid op het haven- en industrieterrein geregeld is en welke acties er genomen worden naar aanleiding van het actieprogramma Moerdijk Veilig. Na het bezoek aan het Havenschap hebben de studenten een rondleiding gekregen over het haven- en industrieterrein.

Gemeente start met burgerpanel ZEVENBERGEN - In de loop van mei start de gemeente Moerdijk met een burgerpanel. Enkele keren per jaar zal de leden van het burgerpanel gevraagd worden hun mening te geven over een item dat in Moerdijk speelt. Hun mening is een indicatie van wat de Moerdijkse bevolking vindt over bepaalde zaken. De resultaten van deze vorm van burgerparticipatie worden gebruikt bij het maken van plannen of het formuleren van beleid. DOOR PETER HOUTEPEN Zo’n 500 mensen hebben op de recent ingevulde burgerenquête aangegeven deel te willen nemen aan een burgerpanel. Wethouder Frans Fakkers: “Ik ben hartstikke blij met zoveel animo. We willen

graag onze burgers betrekken bij ontwikkelingen en nieuwe plannen. Dat doen we ook steeds meer per project met de direct betrokkenen. Met dit burgerpanel kunnen we issues die in de hele gemeente spelen aan een brede groep bewoners voorleggen. Denk aan onderwerpen als

afval, woningbouw, onderhoud groen enzovoorts.” De leden van het burgerpanel krijgen enkele keren per jaar de gelegenheid om hun ervaringen, wensen en ideeën over een bepaald actueel onderwerp te geven.

Jaarlijkse voorstellingen Toneelvereniging Moerdijk

Bedgeheimen onthuld in Moerdijk MOERDIJK - Ook dit jaar staat Toneelvereniging Moerdijk weer op de planken. Op zaterdag 29 maart en vrijdag 4 april wordt de hilarische komedie ‘Bedgeheimen’ opgevoerd in gemeenschapshuis De Ankerkuil in Moerdijk. De afgelopen maanden hebben de spelers onder leiding van regisseur Erik Molenberg hard gewerkt om een goede uitvoering ten tonele te brengen. Francien (Mariejetta van Hal) verveelt zich met Jaap (Paul Ouwerkerk) en Otto (Ad Kayen) verveelt zich met Plien (Marion

Sonder). Het leven is maar kort: er moet genoten worden! Van elkaar; van de romantiek! Via het internet leren Otto en Francien elkaar kennen en het klikt meteen. Maar hun echtgenoten bedriegen, dat willen ze niet. Nee, dat doen ze niet. Dat doe je niet! Het zou dus heel erg goed uitkomen als Jaap en Plien elkaar ook leuk zouden vinden! Dat zou heel erg goed uitkomen! Is dat niet te regelen dan? Maar natuurlijk, dat is zo geregeld. We doen om te beginnen een gezellig dinertje. Maar we zeggen nier waarvoor dat is… nee dat juist niet!

Ondertussen zoekt Tim (Albert Gloudemans), de zoon van Francien en Jaap, naar zijn eerste liefde, terwijl Sophie (Kim Brouwers), de dochter van Otto en Plien, die juist probeert te ontlopen. En die twee komen elkaar natuurlijk tegen… Op zaterdag 29 maart vindt de première van dit toneelstuk plaats en op vrijdag 4 april wordt de tweede voorstelling gegeven in gemeenschapshuis De Ankerkuil, Steenweg 52 te Moerdijk. Beide voorstellingen starten om 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via tv_moerdijk@yahoo.com / 0168-412150 of voor de voorstelling te koop aan de kassa.

ZEVENBERGEN - Carnaval is voorbij en dus nemen ‘De Notenkrakers’ uit Zevenbergen de organisatie van het hun traditionele Notenkrakers’ Zomerfestival, weer ter hand. Op zondag 22 juni staat de 13e uitvoering van dit groots opgezette dweilbandfestival gepland. En opnieuw leggen De Notenkrakers de lat weer wat hoger.

Inmiddels zijn er 21 aanmeldingen binnen van bands uit heel Nederland waaronder de winnaars van van de afgelopen jaargangen. Behalve met het aantal is de organisatie erg verguld met de kwaliteit van het voorlopige deelnemersveld. Het enthousiasme om op te treden in Zevenbergen is zoals elk jaar groot. Het festival dat inmiddels

landelijk bekend geniet, wordt door de muzikanten geroemd vanwege de goede organisatie en prima sfeer. De inschrijvingen stromen nog steeds binnen. ‘De Notenkrakers’ hopen op 35 bands. Omstreeks 13 uur wordt het startsein gegeven voor een echt ‘carnaval in de zomer’. Naast veel muziek op de 7-8 podia in het centrum, is er natuurlijk de afgezette markt met gezellige terrassen en gratis toegankelijke kinderattracties. Naast de muziek, hebben de winkeliers van OVZ toegezegd te zorgen voor winkelopenstelling en het organiseren van activiteiten in het centrum. Bovendien zal ook De Kroew weer van de partij zijn. Houdt dus uw agenda vrij op zondag 22 juni. Op de site http:// zomerfestival.notenkrakers.net/ vind je meer informatie over het Zomerfestival.

Pianoduo Elena Piccione en Giovanni Alvino

Klassiek Moerdijk ZEVENBERGEN - De koffieconcerten, gebracht onder de noemer ‘Klassiek Moerdijk presenteert’ kenmerken zich door de hoge kwaliteit van de musici in combinatie met een programma van vermaarde componisten. Met dit veelbelovende pianoconcert door Elena Piccione en Giovanni Alvino sluit Klassiek Moerdijk het winterseizoen af. Op 7-jarige leeftijd begon Elena met pianospelen, haar 1e recital gaf zij toen zij 12 jaar was. Op haar 13e begon ze met lessen aan het conservatorium. Op haar 18e slaagde zij voor pianoforte aan het Conservatorium di Musica ‘N.Paganini’ in Genua. Zij heeft een breed repertoire, inclusief de walsen en mazurka’s van Chopin, trio’s van Mozart en werken van Russische componisten. In Italië treedt zij op bij belangrijke festivals en heeft zij al vele concerten gegeven. Sinds 2010 speelt zij met Giovanni Alvino, pianist en pedagoog. Giovanni is geboren in Napels in een a-muzikale familie. Maar zijn talenten werden

herkend: op zijn 3e begon hij met pianoles en op zijn 7e had hij zijn debuut in een populair muziekprogramma op tv. Hij slaagde cum laude aan het conservatorium van Milaan. In 2009 trad hij op ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin Elisabeth ll. Hij trad op in de belangrijkste concertzalen en festivals van Italië. Vanaf 2010 treden Elena en Giovanni ook op als pianoduo. Nu voor de 1e keer als zodanig in Nederland. Zij hebben een uitgebreid repertoire van barok tot hedendaagse klassieke muziek. Op zondag 30 maart in Moerdijkzaal in het gemeentehuis van Zevenbergen, aanvang: 12.00 uur. Programma: Het programma bevat werken van W. A. Mozart, Schubert, Grieg en Brahms. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar op de dag van het concert aan de kassa van de Moerdijkzaal. Jongeren tot 16 jaar hebben gratis toegang. Prijs voor het concert is inclusief koffie of thee vooraf, pauzeconsumptie en een programmaboekje. Voor verdere informatie over het totale concert programma: www.cultuurmoerdijk.nl

BEDRIJVIG NIEUWS

Directiewijziging bij Beljaars Verzekeringen & Hypotheken ZEVENBERGEN - Sinds 28 februari is de directie van Beljaars Verzekeringen & Hypotheken in Zevenbergen gewijzigd. Wilco Beljaars heeft te kennen gegeven zich te willen toeleggen op het door hem opgerichte Beljaars Evenementen. Het huidige bedrijf wordt voortgezet onder directie van Richard Beljaars. De gebroeders Beljaars was het verzekeringsvak niet geheel vreemd. Het tweetal is van jongs af aan veel samen opgetrokken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat beiden in loondienst terecht kwamen bij het-zelfde gerenommeerde verzekeringsbedrijf. Hoewel zij met plezier bij dat bedrijf werkten, werd de drang om voor zichzelf te beginnen steeds groter en in november 1997 werd uiteindelijk de knoop doorgehakt.

Ruimtegebrek Het voormalige kantoorpandje van Goverde & Kouters aan de Langenoordstraat in Zevenbergen werd na een grondige renovatie op 2 februari 1998 als eerste onderkomen in gebruik genomen. Ruim een jaar later moesten de gebroeders Wilco en Richard Beljaars wegens ruimtegebrek hun vleugels uitslaan en verhuis-den zij naar een ruimer kantoor aan de Zuidhaven 15, eveneens in Zevenbergen. Op 29 mei 1999 werd dit officieel door toenmalig voetballer Pierre van Hooijdonk geopend. Provisie In de loop der jaren is het bedrijf verder gegroeid en werd tijdig ingespeeld op de veranderingen in de verzekeringswereld. Vanaf 1 januari 2013 zijn provisies op complexe producten verboden. Beljaars Verzekeringen & Hypotheken

werkt nu op factureringsbasis. Om de kosten voor de relaties betaalbaar te houden, kunnen klanten ook een service-overeenkomst sluiten. Dit garandeert regulier onderhoud van de financiële zaken zonder dat de cliënten steeds voor een advies voor hoge kosten komen te staan. Op hypotheekgebied werkt Beljaars Verzekeringen met bijna alle hypotheekaanbieders. Per heden kan ook de ‘Duitsland’-Hypotheek worden geregeld. Huisstijl Door de bedrijfswijziging is Richard de enige directeur geworden. In de bedrijfsvoering verandert niets, want ook het personeelsbestand is gehandhaafd. Wel is in eigen beheer het interieur van het kantoorpand in een nieuwe (meer zakelijke) huisstijl gebracht. Daarnaast is het

Richard Beljaars en het vernieuwde logo.

logo aangepast door de R (van Richard) toe te voegen. De onderstaande website zal in

FOTO CEES VAN DER BURG

de komende weken worden ingesteld op de nieuwe situatie.

Beljaars Verzekeringen & Hypotheken, Zuidhaven 15, Zevenbergen. Telefoon 0168-32 33 99. Website: www.beljaarsverzekeringen.nl PAGINA 6


lief en leed

Familieberichten Wij helpen u bij een waardig afscheid

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW Wij staan al vele jaren lang dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden. TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl Rouwcentrum Leeuw

Wilhelminastraat 68 Fijnaart

Weekenddiensten

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter Postbus 115, 4790 AC Klundert tel. (0168) 40 38 77 mob. 06 - 29 59 50 09 www.riajongenotter.nl info@riajongenotter.nl

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart. Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert. Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Zevenbergen Buiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal, tel. 0165-591400. Apotheek Klundert De Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar via tel. 0168-388190. Tandarts 24 maart t/m 30 maart: J. van Nes, telefoon 0168-331390 31 maart t/m 6 april: J. Smeekens, telefoon 0165-315645 Wijkzuster Telelefoon 0165-54 66 13 Dierenarts Praktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489 Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl Thebe Thuiszorg Moerdijk Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 14 of mail naar zevenbergen@thebe.nl

Openingstijden

Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168 Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak) Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken) Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

BEDANKT ALLE 4641 KIEZERS BEDANKT A BEDANKT ALLE 4641 KIEZERS

VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN! VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN! VOOR HET GES V


Twee maanden lang, 21 activiteiten voor zeker 200 deelnemers

Ouderen dankzij Zomerschool niet achter de geraniums

Concert Opleidingsorkest ZEVENBERGEN - Bezoekers van de bibliotheek werden vrijdagavond verrast door een concert van het Opleidingsorkest van Muziekvereniging Zevenbergen.

MOERDIJK - De (klein)kinderen zijn op vakantie, de kaartclub heeft haar zomerstop en de buren zitten op de camping. Voor veel ouderen is de zomervakantie helemaal niet zo vrolijk en zelfs een beetje eenzaam. Om ervoor te Samen met de winnares van de voorleeszorgen dat senioren uit de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur niet achter de geraniums hoeven te wedstrijd van de basisscholen in Moerdijk: verpieteren, wordt alweer voor het vijfde jaar de Zomerschool door Surplus gehouden. Jennifer Marijnissen uit Helwijk en winnaTenslotte behoort een high tea tot de mogelijkheden en een bezoekje aan landgoed Mattemburgh, het Huysmuseum en een stadswandeling door Antwerpen. De Zomerschool wordt op 30 augustus afgesloten met een gezellig maaltijd in Hoeven.

Dankzij de Zomerschool kunnen 50-plussers in de zomermaanden er regelmatig op uit. ARCHIEFFOTO

DOOR VERA DE GEUS Richard Franken van Surplus en coördinator van de Zomerschool is blij dat er vijf jaar geleden een Zomerschool kwam voor de vijftigplussers in de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur en Halderberge, waar men ook de Pluspunten beheert. “Veel senioren passen het hele jaar door een dag of een aantal dagen per week op de kleinkinderen, maar in de zomervakantie is dat niet nodig omdat de kinderen en kleinkinderen dan op vakantie zijn. Ook de clubjes liggen stil, iets waar senioren toch wel wekelijks naar uitkijken. De zomer is gewoon een hele rustige en stille tijd voor veel senioren en daar wilden we iets aan doen”, legt hij uit. De allereerste editie kon meteen rekenen op ongeveer honderd deelnemers, maar nu, vijf jaar later is dat aantal meer dan verdubbeld. “Mensen kijken echt uit naar de Zomerschool en zijn bijzonder positief. Ze hebben zo toch een beetje vakantiegevoel”, aldus Franken.

tot 18.50 euro voor een high tea. Vaak zit er koffie en thee of een consumptie bij de prijs inbegrepen. Er zijn ongeveer drie activiteiten per week. Een bezoek aan het vogelrevalidatiecentrum in Zundert vormt de aftrap gevolgd door een bezoek aan een kersenboomgaard, een stadswandeling door Willemstad, een kijkje in het land- en tuinbouwmuseum of de tuin van Albert Tielens. Het Baarle’s museum staat op het programma, evenals de watersnoodwoning in Heijningen, een workshop papier knippen, kleien, zendala tekenen of een bezoek aan Landgoed Wouwse Plantage. Er wordt een workshop sieraden maken aangeboden, de films Alles is Familie en Chez Nous, een uitje naar streekmuseum Jan uten Houte of de Sint Laurentiuskerk en museum De Drie Snoeken in Oud Gastel.

Vervoer Franken geeft aan dat alle activiteiten op eigen vervoer zijn. “Helaas hebben wij de ervaring dat dat voor sommigen ouderen wel enigszins een drempel vormt, maar gezien het feit dat de Zomerschool geen subsidie krijgt, kunnen we het vervoer helaas niet bekostigen. Wel zijn de activiteiten heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de Plusbus. Dat maakt ook het vervoer betaalbaar overigens. Ook proberen wij zo goed mogelijk te bemiddelen door mensen mee te laten rijden met een vrijwilliger of als iemand zelf een auto en rijbewijs heeft, vragen we of aan aantal anderen mee kan rijden. Dan komt het altijd wel goed”, weet Franken. Hij spoort ook alleenstaanden aan om gewoon mee te gaan op een uitje. “Zeker bezoekers van het Pluspunt kennen de deelnemers meestal wel en ook als je niemand kent, zorgt de vrijwilliger er wel voor dat iemand goed aansluiting vindt.” Boekje Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.halderberge.nl via het kopje cultuur. De boekjes met alle informatie zijn vanaf 27 maart te verkrijgen op alle Pluspunten van Surplus. Inschrijven kan tot en met 31 mei, maar alle activiteiten zijn gebonden aan een minimum en maximum aantal deelnemers. Er wordt ingeschreven op datum van aanmelding.

Vergadering van SCZ en Halfvastenviering ZEVENBERGEN - Voor zondag 30 maart staat een vergadering van de Stichting Carnaval Zevenbergen (SCZ) en aansluitend een Halfvastenviering op het programma. De vergadering van aangeslotenen bij de SCZ wordt deze keer gehouden in Dinercafé Van der Hooft aan de Markt 8 en begint om 13.00 uur. Behalve een terugblik op het afgelopen succesvolle carnaval, zal ook de winnaar van de aanmoedigingsprijs voor de grote optocht bekend worden gemaakt.

Halfvasten Aansluitend begint om 15.00 uur de Halfvastenviering, die de Stichting Marktzevenbergenbruist heeft georganiseerd in samenwerking met SCZ. Bij de cafés De Bakkerij, De Engel, Legends, Proost en Van der Hooft kan men een stempelkaart halen. In elk café krijgt men een stempel. Als de kaart vol is, staat een shotje schrobbelèr klaar in het café waar de volle kaart wordt ingeleverd. Daarnaast zijn in elk café foto’s te zien van de afgelopen carnaval. Ook zullen enkele dweilbandjes aanwezig zijn voor de vrolijke noot.

Vrijdag 28 maart

Het Diner bij Cine7

Twee echtparen gaan een avond uit eten in een restaurant. Ze praten over alledaagse dingen, dingen waar mensen tijdens etentjes over praten: werk, de laatste films, de

Burenraad uitgesteld ZEVENBERGEN - De voor deze woensdag (26 maart) geplande vergadering van de Burenraad is uitgesteld.

De oorzaak van het uitstel is de raadsvergadering van de gemeente Moerdijk op 26 maart. In die vergadering worden de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden onderzocht en wordt tevens afscheid genomen van raadsleden, die in de

nieuwe gemeenteraad geen zitting meer zullen hebben. Omdat veel leden van de Burenraad als vertegenwoordigers van instellingen te kennen hebben gegeven de vergadering van de gemeenteraad te willen bijwonen, is besloten de Burenraad op te schorten. In de loop van deze week wordt een nieuwe vergaderdatum vastgesteld.

KORTE BERICHTEN

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport: Tijdens de landelijke collecteweek van 30 maart t/m 5 april gaan collectanten, vrijwilligers en verenigingen collecteren. Dit doen zij met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport, want om als gehandicapte te kunnen sporten zijn vaak aanpassingen nodig. Meld u aan via www.fondsgehandicaptensport.nl/collecteweek of neem contact op met de collecte coördinator voor de woonkernen Klundert en Zevenbergen: Tino Verwoerd, 0168327084, 06-30786694, tinoverwoerd@gmail.com. Fotolezing Cees van Overveld: Tijdens zijn studie aan de kunstacademie St. Joost volgde Cees van Overveld uit Roosendaal een gidsencursus tot IVN-gids. Hij raakte geboeid door de onderwerpen in de natuur en met zijn camera probeerde hij vooral het vogelleven vast te leggen. Op donderdag 27 maart gaat Cees in het verenigingsgebouw van IVN Vogel- en Natuurbescherming zijn werk tonen en toelichten. Aanvang 20.00 uur. Het IVN verenigingsgebouw/natuurmuseum vindt u in de Lange Brugstraat 61 in EttenLeur Noord. Wilt u zeker zijn van een plaats dat is het aan te raden te reserveren via: pr@ ivn-etten-leur.nl. ZEVENBERGEN Open dagen modelspoor: Open dagen modelspoor van Railkontakt modelspoorgroep Zevenbergen in het weekend van 29 en 30 maart. Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 16.00 en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en de locatie is het Ketelhuis van de oude suikerfabriek aan de Blokweg 15 te Zevenbergen. We hebben weer een kinderbaan om mee te spelen, een demo baan in N-spoor met het besturingsprogramma Koploper, een Z-spoor baan en een nieuwe/oude Trix baan om te showen en natuurlijk onze eigen modulebaan met suikerfabriek en maquette van oud Zevenbergen met de inmiddels bekende tweelingschoorstenen. Voor meer informatie J.Legierse 0168-326015.

Onderdelen Dit jaar is de Zomerschool van 30 juni tot en met 31 augustus. Alle inwoners van de gemeenten Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk van 50 jaar en ouder kunnen zich inschrijven voor de liefst 21 activiteiten die die maanden gehouden worden. Aan iedere activiteit hangt een bescheiden kostenplaatje dat zelf betaald moet worden. Van 3.50 euro voor een filmvertoning

ZEVENBERGEN - Verfilming van het beroemde boek van Herman Koch, waar meer dan 500.000 exemplaren werden verkocht.

res van basisschool De Boemerang: Maud Sünnen uit Zevenbergen, brachten zij een spetterend programma. Vooraf zette de dirigent Pieter Zwaans de jongste speler van de Muziekvereniging slagwerker Wouter Smits van 9 jaar in het zonnetje. Wouter speelt pas enkele maanden mee en draait al zeer goed mee in de slagwerkgroep. Het concert startte met 2 muzieknummers: The last medley van Frankie Dake en een thema uit The Beauty and the Beast en daarna kon het inmiddels toegestroomde publiek genieten van het voorlezen. Maud

las enkele delen uit het verhaal van Peer Gynt. Lastig om voor te lezen, maar zij bracht het verhaal uiterst sfeervol, zodanig dat de muziek van Edvard Grieg er zeer mooi bij aansloot. Maud kreeg dan ook een welverdiend applaus. Daarna was de beurt aan Jennifer. Zij las het verhaal van de Rattenvanger van Hamelen voor. Muziek en verhaal wisselen elkaar daarin af en soms gaat het verhaal dwars door de muziek heen. Tussendoor werd Born this way van Lady Gaga nog gespeeld. Natuurlijk kreeg ook Jennifer een groot applaus. Na de Rattenvanger speelde het orkest een medley: The best of Stevie Wonder. Het concert werd afgesloten met I’m a Believer van Neil Diamond. Met bloemen voor Jennifer, Maud en dirigent Pieter Zwaans en groot applaus van het enthousiaste publiek werd een succesvol optreden van het opleidingsorkest van Muziekvereniging Zevenbergen afgesloten.

oorlog in Irak, vakantieplannen, et cetera. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben: hun kinderen. De twee vijftienjarige zoons van beide echtparen, Michel en Rick, hebben samen iets uitgehaald wat hun toekomst kan verwoesten. Wie durft een beslissing te nemen over de toekomst van zijn eigen kind?

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat de vader van een van de jongens de beoogde nieuwe minister-president van Nederland is. Met Jacob Derwig, Thekla Reuten, Kim van Kooten en Daan Schuurmans. Reserveren kan op: cine7@cultuurmoerdijk.nl. De voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen. Vrijdag 28 maart, aanvang 20.00 uur. PAGINA 8

FIJNAART Dorpsraad: De stichting Dorpsraad Fijnaart houdt op donderdag 3 april de jaarlijkse donateursvergadering voor donateurs en belangstellenden. Het belooft een bijzondere avond te worden, met als speciale gast notaris Jongenelen uit Fijnaart. Op de agenda staat, naast de gastspreker, onder meer het jaaroverzicht, wordt aandacht besteed aan de gebiedsplannen en het meedenken over het organiseren van vrijwilligershulp bij de zorg. De avond vindt plaats in De Parel te Fijnaart en begint om 19.30 uur. KLUNDERT Bingo: Zaterdag 29 maart staat er een bingo van de Oranje Garde op het programma. Ook is er deze maand een speciale hoofdprijs. Zorg dat men het niet mist, op zaterdagavond 29 maart in het Parochiehuis, Oosterstraat, aanvang 20.00 uur. Voor de volledige bingo kalender van 2014: www.oranjegarde.net Peuterspelen: Kom je ook spelen? Fietsen op een echte kleuterfiets? Klimmen op het klimrek? Spelen in de zandbak en andere kindjes leren kennen? Het kan allemaal tijdens het peuterspelen op ons schoolplein. Elke woensdag, bij droog weer, tussen 10.45 en 11.30 uur zijn peuters met hun vader, moeder of andere verzorger van harte welkom om te komen spelen op het schoolplein van CBS De Molenvliet aan de Graaf Florisstraat 1a. WILLEMSTAD Grote veiling: Willemstadse postzegelvereniging Amphilex houdt zaterdag 29 maart voor de 41e keer een grote veiling van postzegels en munten in de Blokhut in Helwijk (Willemstad). Er worden 1415 kavels voor de verkoop aangeboden. Hiervan zijn 134 muntkavels, overige kavels zijn postzegels uit de gehele wereld, aangeleverd in boeken of op insteekkaarten. Kavels zijn ‘s morgens te bezichtigen tussen 09.30-11.45 uur. Vanaf 13.00 uur start de veiling. Catalogus van de veiling is op aanvraag verkrijgbaar bij Janny den Hollander, janny@svkindervreugd.nl of tel. 06-23932637. FIJNAART & HEIJNINGEN Seniorenraad: 29 maart: Akt.Commissie. Toneelvoorstelling in De Parel “De Doffer in de Dakgoot”. Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur. 2 april: Ouderensoos in De Vijverhof. Aanvang 14.15 uur.


PRIJS

Spataderen Voor scleroseren (wegspuiten) van spataderen kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht.

Het dermatologisch centrum

VERLAGINGEN

is een door het ministerie van

Prijs, volledige behandeling 2 benen

VWS erkend gespecialiseerd medisch centrum voor dermatologie en flebologie.

€ 175,-

200 g

Al eerder bij ons behandeld geweest? Prijs vervolgbehandeling 2 benen

€ 145,-

Duplexonderzoek + scleroseren

Witte chocolade

v.a. € 275,-

U krijgt hierbij geen factuur van uw verzekering

v an 1.35

1.29

Hollandse garnalen

Mini chocoladereepjes Zomergemstraat 2a 4526 CW Breda 076 578 00 50

200 g

100 g

13%

goedkop

er

www.dermcentrum.nl

van 2.99

v an 1.59 Nieuw : laadpalen en wandoplaadpunten voor elektrische auto’s

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

1.39

Gezouten cashewnoten

Ongezouten cashewnoten

300 g

300 g

2.89

Light nectar 1.5 l

www.heijligersbv.nl

WILLEM THE FLOWERMAN

van 2.89

2.

79

Standplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

Chocojumbo

Deze week bij the Flowerman:

150 g

van 2.99

2.

79

€ 5,-

pak met

5 bossen Tulpen

0.79

Fancy pink zalm 213 g

pak met

5 bosjes Freesia

van 0.85

34%

goedkop

er

v an 1.49

v an 1.59

Vers & voordelig!

Vanaf woensdag 26-03-2014

1.39

1.05 *

46%

goedkop

er

€ 5,-

40 Rozen

€ 3,50

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Witte druiven 500 g

v an 2.19

1.19

49% goe dkoper

Komkommer Per stuk

van 0.49

0.25

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 26-03-2014 t/m dinsdag 01-04-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


COLOFON

Deze pagina is een gezamenlijke uitgave van het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. De redactie wordt gevormd door de stafafdelingen PR & Communicatie.

Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal Tel. (0165) 588000 www.franciscusziekenhuis.nl

Lievensberg ziekenhuis Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel. (0164) 278000 www.lievensbergziekenhuis.nl

Correspondentie naar: communicatie@fzr.nl of info@lievensberg.nl


Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveau Hartproblemen Do is een herder teef van 6 jaar oud. Als ze wordt uitgelaten gebeurt dit altijd samen met haar zusje Kim. De laatste tijd is Do veel sneller moe dan Kim. En soms hoort haar baasje dat ze moet hoesten, terwijl ze dit daarvoor nooit deed. Eten doet ze graag, en ze maakt geen zieke indruk. Het baasje van Do maakt zich toch wat ongerust en heeft een afspraak gemaakt

bij ons Dierenhospitaal. Met het beluisteren van haar hart bleek een hartruis hoorbaar te zijn. Dit kan duiden op een hartprobleem. Om te zien of/ en wat voor soort hartprobleem dit dan precies is worden verdere onderzoeken afgesproken. Er worden een echografie van het hart en een ecg (hartfilmpje) gemaakt. Bij Do bleken er vormveranderingen van haar hartkleppen aanwezig te zijn. Doordat de hartkleppen minder goed aansluiten werkt het hart minder efficiënt en komt het uiteindelijk in de problemen. Haar hartspier bleek gelukkig voldoende sterk.

en haar hoesten is opgehouden. Ze krijgt nu ook een aangepast dieet waardoor de hoeveelheid aan harttabletten zoveel mogelijk kan worden beperkt. Haar hartprobleem zal niet meer weggaan maar met de medicijnen doet ze het gelukkig weer veel beter.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Spreekuur volgens afspraak.

Met hartmedicatie ging het al snel veel beter met Do. Ze loopt weer beter mee met uitlaten

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal T 0165 583 750

F 0165 583 755

E dierenhospitaal@visdonk.nl I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

2 4 U U R 7 DAG E N P E R W E E K B E R E I K B A A R

M 100 / Y 100

• Poorten (ook automatisch) • Industriële C 46hekwerken / M 18 / Y 44 / 37 • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken C 60 / M 100 / Y 100

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988 GSM 06-53838824

JE VEUX L’AMOUR!

Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen.

Groot of klein, dik of dun, hetero of homo, man of vrouw... we willen allemaal liefde. Mens & Relatie helpt je bij het vinden van een partner voor een duurzame relatie. Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie Bergen op Zoom - Middelburg - Goes Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: te dermatologen van Nederland (weekblad - Rimpelfilling metElsevier) Restylane - Botoxbehandelingen Fractional Laser• en CO2-fractional laser huid- en- laserklinieken poliklinieken dermatologie • huidtherapie - en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping Bergen op ZoomMiddelburg Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenen huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane, heden, kleine spatadertjes en nog veel meer... Er weer>> Botoxbehandelingen, jonger uitzien... Fractional Laser en CO2-fractional laser, zonder plastische chirurgie > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping.

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum

Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VTcouperose, Bergen op pigmentvlekken, Zoom Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, • 0164-263822 • www.huidlaser.nl huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer…

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 www.dermateam.nl zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Goes Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050 > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg www.dermateam.nl

Er weer jonger uitzien…

Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

Steigerhout

Gebruikte steigerplanken € 3,- per meter, lengtes 3-4-5 meter Huur: Bouwliften - kantelliften - rolsteigers

hoogwerkers tegen de laagste prijs

www.ladderensteigerkoning.nl Vijfhuizenberg 121, Roosendaal - Tel. 0165-561424

Aanleg, onderhoud en reparatie van: - Sanitair, gas en waterinstallaties - CV installaties - Dakbedekkingen - Zink en loodwerken info@broeren-bv.nl www.broeren-bv.nl

ONGEDIERTE?

GRATIS! Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Mail naar: info@traas.nl of kijk op:

Het goedkoopst in container ve Het goedkoopst in container-verhuur

Prijzen zijn

incl. BTWVC Sprundel - Tel: 016 Struikhei 1 - 4714

6 m3 Container voor :

- bouw en sloopafval € 230,- puin € 115,- A-B hout € 110,-

Bespaar snel en installeer onze app via www.euromilieu.nl Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334


Uw auto Voegwerk! verkopen? vakbekwame Bel: 06-51286089

Ook ‘s avonds en op Zondag! Alle auto’s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring

VLIEG NAAR DE MAAN

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

Infra & verhuur

Bestratingen tuinaanleg / onderhoud Tel. 0165 303332

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

www.vanewouw.nl Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

WWW.HOBBYKAS.NL

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

1 Sta r Trek First C To bol ontac dly go where t Dan d n o u r f j i j one’s gone before je vas in t het da

? gelijks wel te verdie pen leven van C (45

a , kank er)?! rla

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Donker eiken meubels maken wij blank of een andere kleur. Gratis Transport. info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413 www.sunny-meubel.nl

Definitief AFSLANKEN!!!!

STOP NU MET ROKEN!!!

● Nieuwste methode - > Luxopuncture

● GEEN ● HoogsteJOJO-EFFECT slagingspercentage, 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% belasting● Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! ● Nieuwste methode -> Luxopuncture Nieuwste methode methode -> -> Luxopuncture Luxopuncture aangifte  Nieuwste ● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 ● Wekelijks een behandeling van 20 min. vakkundig ingevuld Zeer succesvol al indoor Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland  Blijvend vergoed alle Zorgverzekeraars tegen betaalbare prijs (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG enVBAG RBNG) STOP NU MET ● Behandelingen door gediplomeerde 90-039475, aangesloten bijtherapeuten en RBNG)  (Zorgverlenersnummer: Word vergoed doorROKEN!!! alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen bij u aan huis. tel.: 0653406935 ● 3 behandelingen van 2020minuten 3Geen behandelingen van minuten ontwenningsverschijnselen STOPPEN MET ROKEN BURN-OUT  ● Luxopuncture ook: Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Geen extra kilo’s en pijnloos  3 behandelingen van 20 minuten Geenmethode extra ->kilo’s en pijnloos Nieuwste Luxopuncture Jan Jochems  ●Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! MIGRAINE, VERMOEIDHEID DEPRESSIES,  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN,BURN-OUT BURN-OUT  Geen extra kilo’s en pijnloos Handel en TransporT ● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN,  3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG  extra Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Te koop:  Geen kilo’s en pijnloos DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bestratingsmaterialen Uw

en sierkeien,

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

 Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, Bel vrijblijvend voor info. of DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi afspraak:

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143 Behandelingen ook ’s-avonds

Afvalcontainers

Tel.: 06-50905037

076-5153143 076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) (Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en inook het ‘s-avonds weekend Behandelingen

van 6 m3 tot 40 m3

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Aangifte inkomstenbelasting?

Nu even niet !!! Wij regelen uitstel voor u en verzorgen uw aangifte op een door u gekozen tijdstip. En als u dat wilt, dan komen wij zonder extra kosten bij u aan huis. (0165) 855 877 info@adminserviceplus.nl Havenstraat 15, 4758 BP Standdaarbuiten, kvk 24381549

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten. Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Mantelzorgcafé van Surplus en HOOM HELWIJK - Op 4 april houden Surplus en HOOM een mantelzorgcafé voor mantelzorgers. Het café vindt plaats van 10.00 tot 12.30 uur in De Blokhut aan het Prins Bernhardplein 2 in Helwijk. Hoe gaat de toekomst van de mantelzorg eruit zien? Welke gevolgen hebben de veranderingen in de Wmo voor de mantelzorger? Op wat voor een manier kan de mantelzorger in het internet/ sociale media tijdperk ook digitaal ondersteund worden? De voorzitter van de Wmo-raad en een vertegenwoordiger van ‘Vraag het IRIS’ zullen u er meer over vertellen. Daarnaast is ook de wijkzuster van Willemstad en Helwijk aanwezig om al uw andere vragen te beantwoorden.

Wedstrijdseizoen Jeugdbrandweer goed begonnen ZEVENBERGEN - Een aspirantenteam van de Jeugdbrandweer Moerdijk is afgelopen zaterdag als eerste geëindigd op wedstrijden in Huijbergen. Een tweede team kwam tot een verdienstelijke zesde plaats. DOOR CEES VAN DER BURG Op zaterdag 22 maart werd de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen voor jeugdbrandweerkorpsen gespeeld in Huijbergen. Moerdijk was vertegenwoordigd met twee aspirantenteams. De aspiranten kregen een brand, die was ontstaan in het kinderdagverblijf Ons Marieke in de Blokhut, voorgeschoteld. Veel ploegen zagen het verwijzingsbordje niet en liepen het pand voorbij. Slachtoffer Eenmaal aangekomen bij het pand werd een gesplitste buitenverkenning gedaan door de bevelvoerder en de aanvalsploeg. Ondertussen zorgden de pompbediener en de waterploeg met slangen voor een toevoerleiding naar het pand, zodat de brand geblust kon worden. PAGINA 12

De aanvalsploeg werd naar binnen gestuurd en die vond direct na binnenkomst een slachtoffer in de kelder. Snel werd de begane grond verder verkend en kwam men een brand tegen. Nieuw De bevelvoerder gaf opdracht eerst het slachtoffer te redden omdat deze ver van de brand lag. Daarna werd de eerste straal ingezet op de brand op de begane grond. De tweede straal moest naar de kelder waar de brand begonnen was. De beide ploegen van Moerdijk werkten hard, met als resultaat een eerste plaats voor Moerdijk 1, gevolgd door Halderberge en Roosendaal. Moerdijk 2 werd zesde van de elf ploegen, wat niet slecht was voor een ploeg, die voor de helft uit nieuwe leden bestaat. Moerdijk heeft niet met de juniorenploeg meegedaan. Die categorie had als opdracht een brand in een school, waarbij de brand in een bergruimte achter een klaslokaal was ontstaan, met een uitbreiding naar een volgend lokaal. Steenbergen werd 1e, Roosendaal 2e en Amerstreek 3e. De volgende wedstrijd is op 12 april.


en

*V a in naf

c â&#x201A;Ź eig l. se 595 en r vic ,- p pa ek .m rke os nd er ten . pla ats

Hier wonen? Kom naar de open dag

A.s. za 29 maart 13.00 - 15.00 uur Woonklaar koopappartement* aan de Markt in Oudenbosch Wilt u meer informatie? www.tivolioudenbosch.nl

Tel.: 0165 - 31 93 19

opend e G â&#x20AC;˘ AART M 0 3 DAG N O Z P KOO

Tel.: 0165 - 70 05 30

00 tot van 11:

17: 00

30% K ORTI NG

op ke uken delen + gra tis m ontag e!*

Wand close GRAT t com I binat S ie* Complete badkamer signatuur 4290,-

2494,-

Incl. inloopdouche, stortdouche met thermostaatkraan, badmeubel, wastafelkraan, wandcloset combinatie en designradiator, excl. tegels.*

Complete keuken

4990,-

8445,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete badkamer signatuur

Complete keuken

Incl. inloopdouche, stortdouche, douchegoot, badmeubel, kranen en wandclosetcombinatie (excl. tegels).*

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

4920,-

2495,-

Ontwikkeling en realisatie: www.vanagtmaal.nl

9895,-

13.854,-

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

300 KEUKENS 150 BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER! Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.


Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

FOTO VAn DE WEEK:

Colofon

GEMEEnTE MOErDiJK 26 MAArT 2014

GPS-tocht bij de Appelzak

Bezoekadres gemeentehuis Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen

Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur Donderdagavond: 18.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur

Postadres Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen E-mail: info@moerdijk.nl

www.moerdijk.nl

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, gezien het positieve advies van de gemeentearchivaris d.d. 14 februari 2014 en gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6 van het Archiefbesluit 1995, artikel 26b van de Archiefregeling en artikel 23 van het Besluit informatiebeheer 2013, op 11 maart 2014 hebben besloten:

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk @Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:

Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Op deze en de volgende pagina geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

VERVANGINGSBESLUIT OP BASIS VAN DE ARCHIEFWET

Internet

Voor nieuws in geval van een calamiteit:

BEKEnDMAKinGEn

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Openingstijden

Gemeente: 14 0168 Milieustraat: 0168 329700 Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500 Politie (niet spoedeisend): 0900 8844 Politie, brandweer, ongevallen: 112

Fijnaart

Kinderen van basisschool de Arenberg uit Zevenbergen met een GPS tocht bij de Appelzak. De kinderen worden begeleid door scholieren van het Marklandcollege in het kader van hun Maatschappelijke Stage. Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar info@moerdijk.nl. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

Start gebiedsplan Standdaarbuiten 31 maart

‘Standdaarbuiten wint prijs voor het mooiste dorp van Brabant’

maandag 31 maart 2014 vanaf 19.30 uur

................................... Locatie ‘t Sandt Timberwolfstraat 5 Standdaarbuiten

......................................................................................................

KOM OOK

naar de Dorpsavond Gebiedsplan Stelt u zich eens voor dat u de krant openslaat en dat u leest dat Standdaarbuiten de prijs wint voor het mooiste dorp van Brabant. Vindt u dit belangrijk of juist niet? Om Standdaarbuiten ook in de toekomst leefbaar te houden, is het van belang dat u meedenkt over de ontwikkelingen in uw woonomgeving. U bent van harte welkom op de eerste dorpsavond .

1. Het ‘Handboek vervanging: vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties’ vast te stellen, waardoor analoge archiefbescheiden kunnen worden vervangen door digitale exemplaren en de analoge archiefbescheiden mogen worden vernietigd; 2. Voor de bouwdossiers van de vijf voormalige gemeenten uit de periode 1904-1996, die in verband met overbrenging naar het regionaal Archief West-Brabant (rAWB) al gedigitaliseerd zijn, ook vervanging toe te passen. in het ‘Handboek vervanging: vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties’ is uitgewerkt hoe rekening wordt gehouden met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Het vervangingsbesluit treedt in werking op 26 maart 2014 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of www.overheid.nl. Voor nadere informatie over het uitvoeringsbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw C. Damen van de afdeling Bedrijfsvoering.

Uw mening telt! gebiedsplannen.nl/standdaarbuiten

We hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een goede toekomst voor Standdaarbuiten.

ONTHEFFINGEN

....................................

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 maart 2014 hebben besloten:

......................................................................................................

• a an Bartels Grondwerken B.V. van 31 maart 2014 tot 7 mei 2014 een ontheffing te verlenen voor het rijden met voertuigen met een as-last van >4,8 ton in de Oude Appelaarsedijk te Fijnaart.

De gemeente Moerdijk wil samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners voor elke kern een gebiedsplan opstellen voor de komende jaren. Dit plan moet ervoor zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om in de verschillende kernen te wonen en te vertoeven.

• a an CycloMedia Technology B.V. van 1 april 2014 tot 1 juni 2014 een ontheffing te verlenen voor het met een camera-auto inrijden van wegen met een geslotenverklaring en het rijden op voet- en fietspaden die in het beheer zijn van de gemeente Moerdijk.

Gebiedsplan Standdaarbuiten

@gebiedsplanstan

Doet u mee? Kom 31 maart naar ’t Sandt

EVENEmENTENVERGUNNING De burgemeester heeft een vergunning verleend voor: • Koningsdag op 26 april 2014 op de Voorstraat in Fijnaart van 09:00 uur tot 22:00 uur (verzonden 19 maart 2014) • Viva Hollandia Party aan de Achterdijk 109 in Zevenbergen op 12 april 2014 van 18:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 19 maart 2014) • Koningsspelen op 25 april 2014 van 08:00 uur tot 16:00 uur op de parkeerplaats achter de neer-

hofstraat 3 in Zevenbergen (verzonden 19 maart 2014) • Een tweedehands kleding/speelgoedbeurs in de Singelschool aan de Singel 1 in Willemstad op 11 april 2014 van 19:30 uur tot 21:00 uur en op 12 april 10:00 uur tot 11:00 uur (verzonden 19 maart 2014) • Een paasmarkt bij Stichting Sovak aan de Niervaartweg 1a in Klundert op 12 april 2014 van 09:30 uur tot 12:30 uur (verzonden 18 maart

2014) • 5 0-jarig jubileum van Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek in aan de Schrepel 2 en de Vlijt in Zevenbergschen Hoek op 19 april 2014 van 12:30 uur tot 17:30 uur (verzonden 19 maart 2014) Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

De besluiten liggen tot 8 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 8 mei 2014 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. in het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.


Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

LEGESVERORDENING 2014

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 13 maart 2014 de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening gemeente Moerdijk 2014 heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat op 18 maart 2014 de gewijzigde tarieventabel behorende bij de 1e wijziging van de Legesverordening Moerdijk 2014 is vastgesteld.

Adres Koekoeksedijk 6 in Zevenbergen De Gracht 2 in Klundert Markt 19 en 19a in Zevenbergen

Omschrijving project legaliseren van het bouwen van een bouwkeet, hekwerk en mobiele weegbrug plaatsen van een tuinhuisje en schutting brandveilig gebruiken van de kerk

Datum ontvangst 7 maart 2014 11 maart 2014 5 maart 2014

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: Adres Oostelijke Randweg 5 in Moerdijk

Omschrijving project diverse wijzigingen (activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd: inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen, handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden)

Datum ontvangst

12 maart 2014

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 12 maart 2014 tot en met 19 maart 2014 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Adres Kerkring ongenummerd in Willemstad Touwslagerij 20 in Zevenbergen Fuutweg 10 in Klundert Groeneweg 3 in Noordhoek Kloosterlaan 5a in Langeweg

Omschrijving project vervangen van paardenkastanjes door een iep uitbreiden van het garagebedrijf legaliseren van een overheaddeur bouwen van een woning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Datum verzonden 14 maart 2014 18 maart 2014 19 maart 2014 18 maart 2014 19 maart 2014

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

ONTWERP-BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor: Adres Hazeldonkse Zandweg 89-91, Zevenbergen

Voorstraat 47 Willemstad

Oudendijk 12a, Standdaarbuiten Rijksweg A16, Zevenbergschen Hoek Markweg Zuid 34, Heijningen Vlasweg 11-a, Moerdijk

Omschrijving project Het veranderen van het gebruik van de twee bedrijfswoningen en het plaatsen van (tijdelijke) woonunits voor arbeidsmigranten. (aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met planologische regels, het gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid) Het plaatsen van een aanbouw op de eerste verdieping en wijzigen van het gebruik van het pand. (Deze aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met planologische regels, het brandveilig gebruiken van een bouwwerk) Plaatsen africhtingshal voor paarden. (aanvraag heeft betrekking op bouwen bouwwerk, het handelen in strijd met planologische regels) Het plaatsen van een reclamemast. (aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met planologische regels) Het uitbreiden van het bedrijf. (gefaseerde aanvraag (fase 1) heeft betrekking op bouwen van bouwwerk en het handelen in strijd met planologische regels) Het bouwkundig splitsen van de F-loods in twee brandcompartimenten en een uitbreiding van de inrichting met de op- en overslag van ADR 4 goederen in het kleinste brandcompartiment van de F-loods

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken staan op www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen met ingang van donderdag 27 maart 2014 tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen Binnen de inzage termijn kan eenieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 0168 373 600. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor: Adres Kievitweg 2 in Klundert

Omschrijving project Het wijzigen van de voorschriften

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Beroep Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning verleend voor: Adres Boerendijk 27 in Fijnaart

Omschrijving project Uitbreiden van de varkensstal (activiteit waarvoor vergunning is aangevraagd: milieu)

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 maart 2014 tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis.

Beroep Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Bovengenoemde verordening en bijbehorende tarieventabel zijn van belang voor het belastingjaar 2014. De datum van ingang van heffing is 9 maart 2014. Het besluit is opgenomen in het belastingregister 2014 op 18 maart 2014 onder de nummer 12. De verordening ligt kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en staat op www.moerdijk.nl/regelgeving en www.overheid.nl.

Vaststelling beleidsregels Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 11 maart 2014 de beleidsregel “Kadastrale splitsing van woning en bedrijfspand gemeente Moerdijk (ingeval van bedrijfsopvolging)” heeft vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking op 28 maart 2014 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www. moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met mevr. P. Ploeg-van Dam van de afdeling Bedrijfsvoering.

VERKEERSBESLUIT(EN) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 maart 2014 de volgende verkeersbesluiten heeft genomen:

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning De Meeren 233 te Zevenbergen • door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken 07-LR-ZG, een parkeervak achter de woning De Meeren 233 te Zevenbergen aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Bromfietsers op het fietspad Appelaarsedijk te Fijnaart • door plaatsing van de borden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990, de bestaande fietspaden van de Appelaarsedijk te wijzigen in (brom)fietspaden. De bovenstaande besluiten liggen tot 2 mei 2014 ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten tot 2 mei 2014 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer • T.M.A. de Hoon, Kwartiersedijk 17 in Fijnaart voor het veranderen van de inrichting • Tango Rijksweg A16, Voogdeweg 5 in Zevenbergschen Hoek voor het veranderen van de inrichting • A.L.F. van de Weijgaert, Kwartiersedijk 6 in Fijnaart voor het veranderen van de inrchting


rugpijn maagklachten terugkerende sportblessures darmklachten ontstekingen

buikpijn duizeligheid

obstipatie

nekklachten

knieklachten

whiplash

fibromyalgie hernia

menstruatieklachten

spastische darm

migraine

spuugbaby

chronische (bij)holte

hoofdpijn hyperventilatie

gewrichtsklachten

tenniselleboog

huilbaby

incontinentie

bekkenklachten

vermoeidheidsklachten

peesontstekingen

postoperatieve verklevingen

voorkeurshouding

oorsuizen

RSI

Centrum voor Osteopathie* Pinksterbloemstraat 1, Zevenbergen T 0168 32 88 09, info@osteopathiemoerdijk.nl www.osteopathiemoerdijk.nl

Nieuw iN FijNaart vaNaF 1 april! Dinsdagavond 19:30-20:30uur Sportief wandelen voor beginners Woensdagavond 19:30-20:30uur Nordic walking voor beginners Contributie bedraagt €12,50 per maand.

introductieles Gratis! *Geregistreerd in het NRO/NVO

• Verkoop van sierbestratingen natuursteen. • Verkoop van sierbestratingen en en natuursteen. • Verkoop van zand, en grind. • Verkoop van zand, splitsplit en grind. • Verkoop van sierbestratingen en natuursteen. • Verkoop van schuttingdelen en en blokhutten. Verkoop van schuttingdelen ••Verkoop van sierbestratingen enblokhutten. natuursteen. • Verkoop van zand, split en grind. • Gratis advies en/of offerte. •Verkoop Gratis advies en/ofsplit offerte. • van zand, en grind. • Verkoop van schuttingdelen, tuinhout en • Aanleg voor particulieren en bedrijven. ••Verkoop van schuttingdelen, Aanleg voor particulieren en tuinhout bedrijven.en blokhutten. Kleine Kleine blokhutten. • Gratis advies en/of offerte. Kleine prijzen, prijzen, • Gratis advies en/of offerte. prijzen, • Aanleg voor particulieren en bedrijven. Groot Bezoek onze showtuin! Groot onze showtuin! •Bezoek Aanleg voor particulieren en bedrijven.

wij verzamelen in de julianaschool. voor meer informatie of aanmeldingen kunt u telefonisch contact opnemen met Desiree de wilde tel:06-20571850

www.walkingenbeweging.nl Ook voor cursussen en priveles kunt u ons benaderen.

Een DAKKAPEL brengt meer ruimte en licht op uw zolder. In één dag wind- en waterdicht geplaatst. Ook RENOVEREN wij uw bestaande dakkapel.

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen Kessel is een handelsnaam van P&G b.v. - Garagedeuren info@pgklundert.nl Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

Te huur

In Klundert (nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-, KANTOOrruimtes nodig? 70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2 480 m2

Groot

assortiment! assortiment! assortiment!

Bezoek showtuin! Bezoekonze onze showtuin!

tegen aantrekkelijke prijzen

Zondag 25 april: geopend van 12.00 - 16.00 uur

Zondag 25 april: geopend van 12.00 - 16.00 uur

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen Dagelijks eenvoudig dieselolie en voor messcherpe prijzen! aanverwante producten inkopen voor messcherpe prijzen!

INfO:

J. den hollander verhuur B.V. Bel: 0168-402955 info@denhollander-verhuur.nl of kom langs op Molenvliet 1 te Klundert

Woning en Meubelstoffeerderij “Délon Bruyninckx”

Veilig Verkeer Nederland - Afd. Moerdijk (0938) Postbus 127, 4760 AC Zevenbergen

Te Koop

Buxus Taxus Buxus Buxus

2 jarig-20/30 cm

E 0.40

30/50 cm

E 0.60

Bol

ø30 cm

pyramide

e

n akma

50-70 cm

E 5.00 E 7.50 Zundert, 076-5973377

per stuk

Voor

v degen e n ge

! schap

per stuk

Nijverheidsweg 2a Oudenbosch Tel : 0165-321276

         

Tapijt en vinyl Traplopers Marmoleum Vitrage en overgordijnen Paneel en vouwgordijnen Binnenzonwering Laminaat (Quick Step) Meubelstoffen Meubelleder Meubelstoffering

5PLK

Rij niet ON NO DIG links

Schoenmakerij Schoenmakerij 5 - 4762 ASAS Zevenbergen Schoenmakerij 55 -- 4762 4762 ASZevenbergen Zevenbergen Tel.: 0168/452730 b.g.g tel.: 06/53164602 Tel.:Tel.: 0168/452730 - b.g.g tel.:tel.: 06/53164602 0168/452730 - b.g.g 06/53164602 www.boelenstuininrichting.nl www.boelenstuininrichting.nl www.boelenstuininrichting.nl

Aangesloten bij

ELK BUDGET! KOZIJNEN VOOR

Gratis meubelen

MAAK UW HUIS COMPLEET MET EEN OVERKAPPING

hebben wij niet! Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

OF MET ÉÉN VAN ONZE ANDERE PRODUKTEN GOEDE NAZORG, SOLIDE GARANTIE EN 24-UURS SPOEDSERVICE! DUIDELIJKE OFFERTE EN GEEN MEERWERK ZONDER OVERLEG!

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, Made Tel: 06-51178676 Openingstijden:

ALITEIT! PRIJS/KW PERFECTE DIG N U K K EIGEN VA ERSONEEL! EP G TA N O M

30

JAAR

COMATHERM

• Kozijnen • Serres • Zonweringen • Aanbouwen

Mondzorgcentrum Touwen

AL 30 JAAR KWALITEIT EN ZEKERHEID!

• Overkappingen • Lichtstraten • Garagedeuren • Dakkapellen

Voor al uw Mondzorg Vanaf heden tandarts en mondhygiëniste aanwezig Raadhuisplein 4 te Hoeven 0165-505510 www.mzctouwen.nl info@mzctouwen.nl

• Screens • Rolluiken

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Gsm: 06 - 51 86 20 51 Uit eigen timmerfabriek E-mail: info@de-trap.nl Iedere houtsoort leverbaar Vervang Uw vlizotrap door een vaste trap Ambachtenstraat 5b

4731 RE Oudenbosch

Tel. 0165 - 31 33 54

Alles op het gebied van hout o.a. trappen, deuren, kozijnen FSC gecertificeerd

Tot eind 2014 6% BTW op arbeid

van 12.00 - 17.00 uur van 09.30 - 17.00 uur

Zevenbergse Metaalhandel verhuist naar: Koekoeksedijk 16 Tel 06-16944484 Wij kopen al uw oude Metalen Ook graTis plaatsen van containers

B. VISSERS

WANDAFWERKING zoekt behangwerk.

2 BEDRIJVEN IN ÉÉN JAS Ingrid van Iersel - van Marissing

di t/m do vrij en za

Richard van Iersel Gsm: 06 - 53 22 18 11

Expert in verwerken glasvlies. Scherpe prijs.

Tel. 06-53692514


Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 5 april en zolang de voorraad strekt.

Nieuw voorjaar nieuw verblijf!

Happy House Shop in Oudenbosch Lifestyle voor uw hond en kat

zeer veel loopruimte

169.00 69.00

extra ruim

nu

in Oudenbosch Makkelijk en snel uw hond wassen en drogen in onze winkel

vanaf

69.95

169.00

Konijnenhok Cotton Taupe

Degelijk konijnenverblijf met ren in fraai taupe met roomwit. Met kunststof lade en openklapbaar dak. Afmeting 111 x 45 x 78 cm.

Konijnenhok Elite Rabbithome 4 Riant konijnenverblijf met grote ren, nachtverblijf en kunststof lade. In diervriendelijke antiquewash beits. Afmeting 221 x 57,5 x 101 cm.

Ferplast Konijnenhok Ranch

Incl. openklapbaar dak, ladder, plateau, hooiruif, voerbak en drinkfles. 2 maten. Ranch 120 - 117 x 69 x 101 cm 169.00 en Ranch 140 - 140 x 75 x 103 cm 219.00

Kijk voor alle informatie en meer aanbiedingen op ANIMALWORLD.NL 52.95

met aparte legkast

nu met 2 kg gratis

159.00

12 voor

4.99 nu 2 voor

9.95 Kippenhok Hennie

Ruim hok voor drie tot vier kippen. Grote ren, slaapplek en aparte broedplek. Afmeting 183 x 78 x 104 cm.

nu

39.95

Hillâ&#x20AC;&#x2122;s Feline Adult Chicken 10 + 2 kg Hoogwaardige voeding voor volwassen katten vanaf 1 jaar.

Vitakraft Magic Clean 5 liter

Zeer absorberende geur- en stofvrije kattenbakvulling. Zuinig in het gebruik.

Gourmet Gold

Heerlijke maaltijd voor de kat. Alle varianten mousse of stukjes in saus. Blikje 85 gram.

nvrij

nu

glute

29.95

vanaf

46.95

9.95

nu met gratis Dental Roll t.w.v. 5.50

Eukanuba Adult Medium en Large Breed 12 kg

Hoogwaardige hondenvoeding voor (middel)grote rassen.

Farm Food HE glutenvrije hondenvoeding 15 kg

Speciaal voor alle honden met een glutenallergie of zwakke darmen! 15 kg + gratis Dental Roll 10.

Natura insectenkasten

Duurzame insectenhotels en lokstof voor de nuttige bijen, vlinders en insecten in uw tuin. Diverse varianten.

Hondenkussen Happy Feet

Katoenen hondenkussen in frisse kleuren. Voorzien van rits. Machinewasbaar. Afm.: 100 x 70 cm.

Oudenbosch Molenstraat 131, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00 Bergen op Zoom Ravelstraat 74, ma t/m do 8.30 - 18.00, vr 8.30 - 20.00, za 8.30 - 17.00

facebook.com/ animalworld.nl


sport

Open dag bij Waterscouting Matthijs Heldt HSV Blue Water Fishing Gezocht: enthousiaste Groep ZEVENBERGEN - Open dag Wa- dere activiteiten? Breng een bezoek aan water (de Zeehondjes). In de leeftijd van 7 jeugdvissers terscouting Matthijs Heldt Groep op het clubhuis Fort Noordam op zaterdag 29 tot 11 is men van harte welkom bij de Dolzaterdag 29 maart van 11.00-16.00 uur.

Waterscouting Matthijs Heldt Groep houdt op 29 maart een open dag voor alle geïnteresseerden. Tussen de 4 en 17 jaar en zoekt men nog een leuke vrijetijdsbesteding en niet bang voor water? Altijd al eens willen kanoën? Wilt men graag leren zeilen? Benieuwd naar de an-

maart. Er is een afwisselend programma samengesteld waarin men een ieder laat kennismaken met het leuke en gevarieerde spelprogramma wat ze te bieden hebben. Waterscouting Matthijs Heldt groep kent verschillende speltakken voor de jeugd. Voor de jongsten van 4-6 jaar bieden ze een spelprogramma waar o.b. en in groepsverband kennis gemaakt wordt met

fijnen waar o.a. regelmatig met Canadese kano’s gevaren wordt. Na de Dolfijnen kan men naar de Zeeverkenn(st)ers waar men o.a. leert zeilen in een Lelievlet. Naast een keer per week groepsdraaien houden ze ook regelmatig weekenden en kan men mee op zomerkamp. Ga vooral langs en laat zich verassen op zaterdag 29 maart van 11.00-16.00 uur in clubhuis Fort Noordam, Westrand 14.

Biljarten Regio Competitie MOERDIJK - Biljarten Regio Competitie 2013-2014, na ronde 11. A-Teams: 1. Welberg 1 481,314 11, 2. Steenbergen 2 464,595 11, 3. Halsteren 4 458,649 11, 4. Vossemeer 1 441,432 11, 5. Halsteren 1 441,347 11, 6. de Heen 1 440,765 11, 7. Oud Gastel 1 438,506 11, 8. S.B.Ponderosa 2 438,076 11, 9. Oud Gastel 2 436,070 11, 10. Halsteren 3 433,014 11, 11. Halsteren 5 432,649 11, 12. Steenbergen 1 424,988 11, 13. Keijenburg-1

423,627 11, 14. Lepelstraat 1 422,590 11, 15. Halsteren 2 419,180 11, 16. Welberg 3 418,301 11, 17. S.B.Ponderosa 1 401,041 10, 18. Hoeven 1 376,077 10, 19. Lepelstraat 2 373,495 10, 20. Welberg 2 370,492 10. B-Teams: 1. de Heen 3 492,507 11, 2. Halsteren 10 466,074 11, 3. Steenbergen 5 464,867 11, 4. Halsteren 8 464,754 11, 5. Halsteren 9 447,292 11, 6. Oud Gastel 3 446,799 11, 7. de Duiventoren 2 444,924 11, 8. Stampersgat 2 441,580 11, 9. Oud

Gastel 5 440,772 11, 10. Steenbergen 4 434,475 11, 11. S.B.Ponderosa 3 433,876 10, 12. de Heen 2 433,543 11, 13. Welberg 4 427,877 11, 14. Halsteren 7 413,693 11, 15. Welberg 5 411,665 10, 16. Halsteren 6 411,365 11, 17. Oud Gastel 4 388,207 10, 18. het Fort 1 377,918 10, 19. Steenbergen 3 376,199 10, 20. de Duiventoren 1 361,139 10. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

SBZ De 3 Musketiers ZEVENBERGEN - Hier de uitslagen van 21 maart. Baan 1: Wim Martens 392 pins, Jan Zevenbergen 398 pins, Willem Wolvers 397 pins. De hoogste game Wim met 147 pins maar

de hoogste score voor Jan met 398 pins. Baan 2: Corrie v.d. Sijde 462 pins, Martha Rynart 461 pins, Thea Struik 372 pins. De hoogste game voor Martha 178 pins, maar de hoogste score voor Corrie met 462 pins maar 1 pin hoger dan Martha. Baan 3: Nelie Hoeven 451 pins, Toon v.d.

Logt 426 pins. De hoogste game score voor Nelie met 180 en 451 pins. Baan 4: Adrie Struik 453 pins, Jos Stoop 520 pins. De hoogste game en score voor Jos met 210 en 520 pins. Heel goed gegooid Jos. BRIDGE

BRIDGECLUB FIJNAART Uitslag maandag 17 maart, A-lijn: 1. Martha en Piet Berghout 74,17%; 2. Addie en Johan Schouls 69,58%; 3. Nel en Piet Breure 55,42%; 4. Paula en Gerard Reuvers 52,92%; 5. Tonny v. Dis en Nel Keuter 52,08%. B-lijn: 1. Teuni en Wim Boelhouwers 59,72%; 2. Els en Chiel Kamp 56,60%; 3. Cora Winkelhof en Wim v. Dis 56,25%; 4. Sjaan v. Exel en John Groen 55,21%; 5. Anke en Pex Rijnberk 54,17%. C-lijn: 1. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 75,63%; 2. Adrie Bom en Nel v. Sprundel 59,38%; 3. ged.Tonnie Broeders en Bram Huitkar/Riet Neelen en Annie Reijnders 58,13%; 5. Anita en Martin Koole 56,88%. FIJNAART 55+ BRIDGE Uitslag 18 maart, Gele lijn: 1. Cobi Verhoeven-Jeanne v. Putten 64,58%, 2. Hedy Groeneveld-Adrie Nouwen 54,69%, 3. Lia Bastiaanse-Corrie v.d. Berg 53,13%, 4. Anton-Nettie Bom 52,08%, 5. Sjaan-Dit Konings 51,04%. Rode lijn: 1. Martha-Piet Berghout 59,90%, 2. Anke-Pex Rijnberk 57,29%, 2. Riet Neelen-Annie Reijnders 57,29%, 4. Tineke Vis-Cora Winkelhof 53,65%, 5. Bets-Piet Kannekens 51,56%, 6. Paula-Gerard Reuvers 50,52%. BRIDGECLUB KLUNDERT Uitslag 17 maart, A-Lijn: 1. Mw Leendertse-Hr v. Knippenberg 57,64%; 2. Dames Pars-Oranje 55,83%; 3/4. Dames Bol-Verhoeven 53,33%; 3/4. Dames v. Drimmelen-Vermeulen 53,33%; 5. Mw Mol-Hr Schampers 51,67%; 6. Dames v. BeekSchampers 49,31%; 7. Dames Vreugdenhil-v.d. Klis 46,53%; 8. Dames Buijs-v.d. Wiel 41,67% B-Lijn: 1. Dames v. Wouwe-Asselbergs 63,86%; 2. Dames v. Vugt-v. Neste 62,34%; 3. Dames den Hollander-Gerrits 54,27%; 4. Heren Roos-v. Beek 52,27%; 5. Mw Matthee-Hr Nieuwkerk 48,33%; 6. Heren Broeders-v. Schendel 46,51%; 7. Hr en Mw T en T Damen 46,35%; 8. Dames Bol-v. Eekelen 45,99%. SENIOREN BRIDGE WILLEMSTAD Uitslag 19 maart: 1. Mw. Oele-Mw. Schol; 2. Mw. Maat-Mw. v. Sprundel; 3. Mw. Knook-Maris-Dhr. Groeneveld; 4. Mw. v.d. Vorm-Dhr. A. Knook; 5. Dhr. de Heer-Dhr. v. Schendel; 6. Dhr. v. Beem-Dhr. v. Brouwershaven; 7. Dhr. Maat-Dhr. Brouwers; 8. Mw. Coomans-Dhr. Korpershoek; 9. Mw. Dane-Visser-Mw. Knook-den Hollander; 10. Mw. Erkamps-Mw. Keuter; 11. Mw. GraafmansDhr. v. Exel; 12. Dhr. Verheij-Dhr. Verhoeven; 13. Mevr. Frijters-Dhr. v.d. Linden; 14. Mw. Dane-GroenenbergMw. v. Beem. ZBC Maandagavond 17 maart, A-lijn: 1 Jan den Biggelaar-Jos Verheijen 67,92%; 2 Berna de Kok-José Spiering 59,17%; 3 Jan vd Krogt-Cees Schalke 57,08%; 4 Rien Oomen-Lisette Oomen 53,33%; 5 Toos Ermers-Sylvia Stoffels 51,67%

B-lijn: 1 Henk v Opstal-Tonnie Zijlmans 63,75%; 2 Tiny LansenAnnie vd Luytgaarden 62,50%; 3 Loe v’t Westende-Tonny v’t Westende 54,17%; 4 Hans Matthee-Henk Voorwinde 52,08%; 5 Thea Graven-Marion v Woudenberg 51,67% C-lijn: 1 Ad Neelen-Riet Schrauwen-Buijs 72,08%; 2 Bert Bovens-Renate Bovens 65,83%; 3 Rob Reek-Lauran Verhoeven 52,92%; 4 Toon vd Wiel-An Dingemans 51,67%; 5 Leonie Heus-Rieke de Kort 50,42% D-lijn: 1 Marcel Henkelman-Erna Henkelman 72,92%; 2 Henk v Genesen-Lida v Leeuwen 60,42%; 3 Rosetta v BastelaereBep Lagerwerf 54,69%; 4 Cora Jacobs-Hedwich Schoneveld 50,52%; 5 Bertus Schrauwen B-Dies Vermue 49,48% Dinsdagavond 18 maart, A-lijn: 1 Berna de Kok-Frans te Welscher 70,00%; 2 Jan den Biggelaar-Joke Francois 65,00%; 3 Lida v Leeuwen-Theo vd Louw 61,00%; 4 Jan v Gorp-Peter Rosendaal 54,17%; 5 Thea Graven-Sylvia Stoffels 52,92% B-lijn: 1 Toos Ermers-Yvonne Krielen 64,17%; 2 Toos GeldofRia de Jong 60,83%; 3 Corrie Hopmans-Corrie Rommens 60,42%; 4 Riet Nooren-Lenie Slegers 56,25%; 5 Bert Groenewegen-Nel Groenewegen 52,08% C-lijn: 1 Toon v Gurp-Ria v Gurp 67,92%; 2 Jannie van der Have-Joska Heijblom 58,75%; 3 Connie Gerrits-Bram Heijblom 57,50%; 4 Miet Mouwen-Jo Vermeulen 57,08%; 5 Cor Dietvors-Jos Nefkens 56,25% Donderdagmiddag 20 maart, A-lijn: 1 Frans te WelscherRiet Nooren 56,25%; 2 Jo Leendertse-Ineke vd Klis 55,83%; 3 Bep Lagerwerf-Erna Henkelman 53,47%; 4 Bert Bovens-Lia Lamers 51,67%; 5 Gerda Ideler-Lies Triesscheijn 48,33% Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06-49844480. Voor info: 0619246311. BRIDGECLUB DE HOEKSLAG Uitslag 19 maart: 1. Ton Beumer-Wim Gevers 62.15%, 2. Evalien en Theo Goossens 60.42%, 3. Betty-Max Geheniau 58.33%, 4. Jeanne-Jan van Beek 55.56%, 5. Corrie van Genesen-Ria Luijkx 51.39%, 6. Jos v. Zoggel-Jaap de Waal 50.35%, 7. Peter Drabbe-Wim v. Zwol 50,00%, 8. Gerard Cornel-Ad Roomer 49.65%, 9. Ineke v.d. Klis-Jo Leendertse 48.61%, 10. Emmy-Rob Lormann 47.92%, 11. Corrie Rommens-Wim Vervuren 45.49%, 12. Gerrie Verkaik-Wim v.d. Velden 41.67%, 13. Corry Dingenouts-Jan Leskens 39,93%, 14. Ellie Kootwijkmevr. Buurtstede 38.54%. BRIDGECLUB WILLEMSTAD Uitslag 20 maart, Lijn A: 2. Tonny van Dis-Cees Brouwers 61,25, 3. Martin Koole-Anita Koole 55,83, 4. Diny BouwensDick Saarloos 53,33, 5. Ary Ampt-Dirk Polak 52,08. Lijn B: 1. Nettie Donders-Maarten Schouls 65,00, 2. Sjaan van Exel-Willy Timmers 62,92, 3. Magda Weaver-Cor van Veelen 57,08, 4. Sya de Jong-Ria van Sliedregt 54,58, 5. Klaas van Exel-Bert de Lint 53,33. Lijn C: 1. Wil Schmit-Lia Schol 57,92, 2. Ad Knook-Nellie van der Vorm-Tilburg 54,17, 3. Tonnie Broeders-Peter Lambrechts 53,33, 4. Hans Riethoff-Peter van Opstal 52,92, 5. Lia Maat-Frans Berghout 52,50. pAGINA 18

MOERDIJK - Hsv BlueWaterFishing start binnenkort weer met hun (vis) activiteiten. Gezien een grandioze activiteitenprogramma wat weer voor 2014 samengesteld is, en de toespitsing op de jeugd is gericht, zoeken wij nog enthousiaste junior vissers. Wij gaan dit jaar wekelijks met de jeugd aan de kant vissen. Wij hebben speciaal voor dit seizoen een mooi pakket dobbers samengesteld die men krijgt, zodat de jeugd start met de juiste dobbers. Ze leren tuigjes maken, voertje maken, alles wat nodig is om vis aan de haak te krijgen. De kosten zijn zeer laag drempelig voor het seizoen 2014, zodat in principe elk kind kan vissen. Tevens kan de vereniging op een zeer geslaagd seizoen van afgelopen jaar terugblikken. De vereniging groeit met de dag. Vele activiteiten hebben plaats gevonden met deelname van diverse vissers

vanuit andere plaatsen, hetgeen alleen juist nog leuker maakt omdat uitwisseling bij voldoende animo gaat plaats vinden. Wederom ook andere activiteiten dan vissen gaan er plaats vinden. Voor de senioren (14+) hebben we iets extra’s, als deze zich, voor 15 april, een vis pas aanschaffen bij Hsv.BWF en meedoen aan de senioren competitie viswedstrijden, krijgt men geheel gratis een club T-shirt en pet cadeau van de vereniging (zo lang de voorraad strekt). Mocht ook U of Uw kinderen de viskriebels hebben gekregen en wilt U zich aanmelden, dan kan dit door een formulier in te vullen (verkrijgbaar bij de secretaris: Anita Kok 06-83899724 of per email aanvragen HSVBWF@gmail.com) en verwelkomen wij U van harte bij onze vereniging. Voor nadere informatie geldt hetzelfde. Hiervoor kunt U ook contact opnemen met de voorzitter Dhr. Leon van Aken, bereikbaar via tel. 06-55395853.

Dart zomercompetitie ZEVENBERGEN - Stichting Toernooi & Evenement gaat naast de 7-Bergse Dartranking ook een Zomercompetitie houden. Competitie gaat van start in de week van 28 april t/m 2 mei (week 18) en duurt 10 weken. Teams kunnen tot 13 april worden ingeschreven d.m.v. inschrijfformulier, welke verkrijgbaar zijn in de 4 deelnemende horeca-gelegenheden, waar men met het team wilt spelen. In de desbetreffende horeca-gelegenheden kan men het inschrijfformulier ook inleveren. Het inschrijfgeld welke gelijktijdig met het inschrijfformulier moet worden voldaan. Team bestaat uit 2 spelers met eventueel 1 of 2 reserves. Wedstrijden worden gespeeld met

maximaal 2 spelers. Let op: Jeugddarter(s) onder de 16 jaar alleen o.b.v. ouder(en) +18 jaar. Speltype dat wordt gespeeld per wedstrijd is: 4 singles, 1 koppel 501, best of 5, 1 leg koppel tac-tic, 1 leg koppel 1001. Het is de bedoeling dat de competitie in 10 weken wordt gespeeld. Welke dag dat is, moet men in overeenstemming doen met de horeca-exploitant. Wedstrijden bestaan uit een thuis en uitwedstrijd(en). Zaterdag 12 of zondag 13 juli zal de finaledag/avond (winnaars- en verliezersronde) worden gehouden. In de eerste speelweek komt hierover meer informatie. Adressen en telefoonnummers zijn te vinden op www. dartranking.nl of 06-50505132. Gelegenheden zijn gerenommeerde dartlocaties, welke beschikken over wedstrijdbanen.

Evena ring Clubrecord

Jeu de Boules Zevenbergen ZEVENBERGEN - Het buitenseizoen is weer geopend. En hoe! Met maar liefst 337 punten (van de 339) was het Leen Vosselman die het clubrecord evenaarde. Proficiat Leen. Een beetje guur was het wel. Toen alle partijen net waren geëindigd brak er een hevige hagelbui los. In-

derdaad einde van een gezellige middag. Uitslag: 1. Leen Vosselman 337 pnt; 2. Jannie Bouman 329 pnt; 3. Henny de Jong 320 pnt; 4. Jan Zevenbergen 320 pnt; 5. Zus v Beers 213 pnt; 6. Ed Brouwer 209 pnt; 7. Theo Janssen 202 pnt; 8. Cees Bol 201 pnt; 9. Ronald Bouman 105 pnt; 10. Frie Kortsmit 103 pnt.

Zevenbergse judoka’s ZEVENBERGEN - Er waren twee toernooien voor de judoka’s van Judovereniging Zevenbergen afgelopen weekend: op zaterdag de Streekontmoeting in Oisterwijk en zondag het 500 punten toernooi in Made. Drie judoka’s gingen naar Oisterwijk en lieten daar mooie wedstrijden zien. Yorik v.d. Wolf werd 1e, Wessel Tielen 2e en Paul Duyverman 3e. Op zondag was het in Made een druk bezet, maar gezellig toernoo,i waar 27 Zevenbergse judoka’s aan deelnamen. Op alle matten waren dan ook constant judoka’s in actie te zien, die met mooie worpen en grepen de wedstrijden probeerden

te winnen en zo punten voor hun paspoort probeerden te behalen. Uitslag 1e plaats: Julian Kloeg, Michel van Wijk, Yorick v.d. Wolf, Rohan v.d. Wolf, Julia Neven, Sjoerd Mulders en Kurt van Engelen 2e plaats: Fern Oudhuis, Sarah Rouss, Fenne Rouss, Tyn van Rosmalen, Sem Melissen, Isa Maas, Lukas Verstraaten en Gwen Sweep 3e plaats: Ronan van Pelt, Floor Mulders, Jasper Dekker, Paul Duyerman, Bart Martens en Davy Gorré 4e plaats: Genald Stange, Esmee Neven, Denya Sluimer, Wessel Tielen, Danick Korstsmit en Naomi Surewaard Info: www.jvzevenbergen.nl


Uw kUnstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. informeer vrijblijvend en maak gratis 1e afspraak! kunstgebit reparaties aanpassen gebit prothese op implantaten klikgebit het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

tandProthetisch Centrum Zevenbergen Haveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986 www.tpczevenbergen.nl, e.nelen@tpczevenbergen.nl Lid organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

VOORJAAR - INSECTENTIJD!

...dus tijd voor horren orren

Alle soorten raam- en deurh bij ons verkrijgbaar.

x

Plisse hordeuren van Unilu erd. Alles ingemeten en gemonte e: Vraag vrijblijvend een offert

Raambekleding, Jaloezieën, Rol- en Vouwgordijnen, Plisse KWALITEIT IN WONINGTEXTIEL

CHIEL TOLENAARS

Westerstraat 39 - 4791 HT Klundert - Tel.: (0168) 402 177

Klokkenmakerij

LIJSTENMAKERIJ P5 Noordlangeweg 12, Fijnaart

aanhangwagens paardentrailers www.betanco.nl

(zijstraat v. Zwingelspaansedijk)

verkoop/verhuur

van trilplaten, kruiwagens zaagbladen, knipmachines etc. Korte Hei 19a Rucphen T. 0165 387972 06-53448374

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uur Zaterdag: 10.00 -16.00 uur Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

Voor het inlijsten

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

van uw foto`s, borduurwerken, geboortekaartjes,

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

schilderijen enz.

www.lijstenmakerij-p5.nl

Only for Men Outlet Etten-Leur

MEGA NIET TE MISSEN MANNENDEALS!! TE HUUR Kantoor & Showroom Blokweg te Zevenbergen

Huur prij s €70,- pe r m2 aanvaard ing in overle g

Zeer representatieve KANTOORRUIMTES met voldoende parkeergelegenheid en lift. Totaal beschikbaar 935 m2 verdeeld over: Begane grond ca. 135 m2 en 325 m2, 1e verdieping ca. 140 m2 en 160 m2 2e verdieping ca. 140 m2 3e verdieping ca. 35 m2 Noorlander en Van Veen Makelaardij Onroerend Goed BV De Donk 16-18 4761 JK ZEVENBERGEN Tel. (0168) 32 65 50 - Fax (0168) 32 96 96 - www.noorlandernvm.nl

DÉ GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 13.00-17.00 UUR ONLY FOR MEN OUTLET Burchtplein 2 - 6 4873 BN Etten-Leur Tel. (076) 7676587


sport

Twee pr’s Sarah Uuldriks bij limietwedstrijd dus een laatste kwalificatiemogelijkheid.

Sarah Uuldriks.

STANDDAARBUITEN - Op 17 maart moesten de inschrijvingen voor het Nederlands Kampioenschap/ swimcup Eindhoven binnen zijn. Op

de wedstrijd die door de Heldense zwemvereniging op 16 maart in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion werd georganiseerd was er

Vanwege deze kwalificatiemogelijkheid waren er zoveel inschrijvingen dat de organisatie verenigingen moest teleurstellen en dat desondanks deze afwijzingen de wedstrijd erg lang was. Er waren 17 Hieronymuszwemmers die een startplek hadden weten te bemachtigen en de wedstrijd was een sportief succes. Er werden maar liefst 6 NJJK limieten gezwommen. Cedric Broere en Roos Englebert op de 100m vrij en Nienke Jonk op de 200m rugslag. Roos zwom op de 200m vrij ook een NJJK limiet. Ook Christel Brugmans zwom een NJJK Limiet op de 200m vrij Cedric zwom bij het laatste programmanummer na een lange zwemmiddag zijn 2de NJJK limiet dan de dag met een eindtijd van 26.62. Sarah Uuldriks uit Standdaarbuiten zwom op de 50m vrije slag een pr en na 50m op de 100m vlinderslag. Voor de complete uitslag en meer informatie zie: www. zpv-hieronymus.com of op facebook @ zpvhieronymus.

Zevenbergse Zomercompetitie Darts 2014 ZEVENBERGEN - Stichting Toernooi & Evenement gaat naast de 7-Bergse Dartranking ook de 7-Bergse Zomercompetitie organiseren. De competitie gaat van start in de week van 28 april t/m 2 mei 2014 (week 18) en duurt tien weken. De teams kunnen tot 13 april worden ingeschreven door middel van een inschrijfformulier welke verkrijgbaar zijn in de deelnemende horeca-gelegenheden, waar je met je team wilt spelen. In desbetreffende horeca-gelegenheid kun je het inschrijfformulier ook weer inleveren (tot 13 april). Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inleveren van het inschrijf-formulier te worden voldaan. Een team bestaat uit twee spelers met eventueel één of twee reserves. De wedstrijden worden gespeeld met maximaal twee spelers. De uitslagen van de partijen moeten worden genoteerd op een wedstrijd-formulier (aanwezig op de locatie).

Zorg wel voor een vrijwillige schrijver(s) tijdens de speelavonden. Als iedereen met zijn koppel bezig is, zal je toch merken, dat er iemand wordt gemist! Let op: Jeugddarter(s) onder de 16 jaar alleen onder begeleiding van ouder(en) +18 jaar Het speltype dat wordt gespeeld per wedstrijd is: Vier singles 501, best of vijf; Eén koppel 501, best of vijf; Eén leg koppel TacTic; Eén leg koppel 1001. De partijen moeten aanvangen tussen 20.00 en 21.00 uur. Als een tegenstander niet op komt dagen, zonder berichtgeving aan de tegenstander, horeca-eigenaar en wedstrijdleiding wordt bestraft met acht verlies-punten. Bij een tweede keer wordt dit team uit de competitie gehaald. De tegenstander van het afwezige team wordt beloond met 7 punten. Het is de bedoeling dat de competitie in tien weken wordt gespeeld. Welke dag dat is, moet je in overeenstemming doen met de horeca-exploitant. De wedstrijden

moeten wel in die week worden gespeeld. Alleen met hoge uitzondering en in overleg met de tegenstander kan hierop uitstel worden verleend. De wedstrijden bestaan uit een Thuis- en een Uitwedstrijd. Op zaterdag 12 of zondag 13 juli zal de finaledag/avond (winnaars- en verliezersronde) worden gehouden. Meer informatie wordt bij aanvang van de competitie verstrekt. De horeca-gelegenheden die meedoen zijn: Café Bij Dennis, Café De Druif, Poolcafé Slipper’s Cue, Gasterij De Engel. Dit zijn gerenommeerde dartgelegenheden welke beschikken over wedstrijdbanen. Maak er vooral een sportieve en gezellig competitie van, zodat we er een succes van kunnen maken en dit jaarlijks terug kunnen laten keren. Voor meer informatie kun je terecht bij Jan Leijs, tel. 0650505132, tevens wedstrijdleider of de website: www.dartranking.nl. Op deze site zijn tijdens competitie de poules, uitslagen en stand te zien.

Kristy Nagtzaam toont vormbehoud MOERDIJK - Vorige week zondag zijn Kristy en Ronaldo Nagtzaam beide gestart op de 100m vrije slag en 200m vlinderslag. Dit deden ze in Eindhoven in het 50m bad van het “Pieter van den Hoogenband zwemstadion”. Dit was een zeer drukke wedstrijd met meer dan 1200 starts. Ronaldo zwom voor het eerst onder de minuut in een lang bad

op de 100m vrije slag en dat is een mooie tijdsverbetering. Kristy wist haar vorm te behouden wat betreft de NJK limiet, gezwommen in een lang bad en voorlopig is dit een keurige tijd. Na een aantal uurtjes wachten kwamen beide aan de start op de 200m vlinderslag en pakte het lange wachten voor Kristy minder goed uit. Maar ondanks dat heeft ze een prima race

gezwommen en zat ze slechts een halve sec. boven de tijd van het vorige seizoen. Ook Ronaldo had last van het lange wachten, maar bij hem was het verval in de race wat minder en kon hij toch stevig doortrekken en met name de laatste baan was erg sterk. Maar er zijn nog enkel maanden te gaan voordat de kampioenschappen zich aandienen.

Geslaagde tennisclinic KTV Van Polanen

Deelnemers aan de tennisclinic.

KLUNDERT - Afgelopen zaterdag heeft de jaarlijkse tennisclinic bij KTV Van Polanen in Klundert plaats gevonden. Deze clinic is bedoeld voor niet leden die eens kennis willen maken met het tennisspel en de tennisvereniging en

FOTO MARLEEN VAN ES.

voor de bestaande leden om hun techniek weer eens bij te spijkeren. Al met al een zeer gezellige middag met dit jaar een grote deelname van bijna 40 kinderen en daarna ruim 10 volwassenen. De clinic werd gegeven door tennisleraar Ro-

bin Hobbelen samen met assistente Genora en namens de vereniging hielpen Marco van der Klis en Guy de Jong. Uiteindelijk zijn er weer de nodige inschrijfformulieren uitgedeeld dus we hopen weer een aantal nieuwe leden te mogen begroeten. pAGINA 20

Wedstrijdresultaten

De Manciaruiters NOORDHOEK - Zondag 16 maart was een spannende dag voor manciaruiter lid Linda Henrich. Haar debuut in de hoogste klasse, de Grand Prix dressuur in Maren Kessel stond op de planning.

Samen met haar paard Urbilene wist zij een prachtige score van 62,7% te behalen en zijn zij hiermee officieel Grand Prix Geklasseerd. Naast het mooie debuut van Linda Henrich kwamen ook andere Manciaruiters afgelopen weekend aan de start in de basissport. Nanda startte het afgelopen weekend in de klasse M1 in Prinsenbeek en wist daar een mooie 188 en 185 punten te behalen. Goed voor een 1ste en 2de plaats.

Ook Charissa startte met haar merrie na een wedstrijdstop van 1,5 jaar wegens het krijgen van een veulen weer met haar Arabische Merrie in de klasse M1. Ondanks de lange wedstrijdstop wist zij met een winstpunt huiswaarts te keren. Bij de Pony’s was het Kim Verkijk die de prijzen mee naar huis nam. Zij maakte haar debuut met haar nieuwe pony Devil bij manege Visdonk in de klasse B. Het debuut eindigde niet onverdienstelijk, met zowel een 1ste als 2de plaats. Met beide keren 195 punten keerde zij met maar liefst 4 winstpunten naar huis! Voor de durfallen (Angelique, Femke en Diede) onder ons werd er tevens geoefend voor de Cross (SGW) tijdens de oefencross in Etten-Leur.

TV de Hoop Snipperdag Tennistoernooi NOORDHOEK - Op vrijdag 28 maart wordt weer het inmiddels befaamde snipperdag tennistoernooi gehouden van TV de Hoop op de drie kunstgrasbanen gelegen aan de Repelweg te Noordhoek. Aanvang ca. 10 uur. We beginnen eerst met een lekker bakje koffie thee of chocolade melk. De wedstrijden duren tot 16.00

uur en er wordt gespeeld volgens het systeem van de vrouwen/mannenavond. Het is ook mogelijk een gedeelte van de dag te tennissen. Natuurlijk is er de bekende lunch tegen een kleine vergoeding. Ook leden van andere tennisclubs zijn van harte welkom. Graag opgeven voor donderdag 27 maart, bij Sjef Beijsens 0168-403671 of per e-mail sjefbeijsens@hotmail.com (dit i.v.m. de lunch).

Klundert geeft niet thuis KLUNDERT - Een ongeïnspireerd spelend Klundert verloor kansloos bij kampioenskandidaat SHO. Bij rust was het al 4-0. Na rust wist Klundert te voorkomen dat het een monsterscore werd en verloor uiteindelijk met 5-0. Uitslagen woensdag 19 maart Klundert E3-De Fendert E5 2-4 Raamsdonk MC1-Klundert MC1 0-6 Zaterdag 22 maart SHO 1-Klundert 1 5-0 Baronie 2-Klundert 2 4-4 MOC’17 2-Klundert 3 6-0 Klundert 4-VVC’68 4 0-5 Marjola Girls VR1-Klundert VR1 4-2 Klundert A1-SCO/TOFS A1 0-2 Groen Wit B1-Klundert B1 1-0 Moerse Boys MB1-Klundert MB1 2-2 Oosterhout C1-Klundert C1 0-6 VVC’68 C2G-Klundert C2 3-5 Klundert MC1-SC Welberg MC2 1-3

Klundert D1-RBC D2 0-3 Unitas’30 D5-Klundert D2 6-3 Klundert E1-Virtus E2 5-5 Klundert E2-Chrisl./Oudemolen E1G 5-1 De Fendert E5-Klundert E3 1-2 Klundert F1-Unitas’30 F3 5-4 Virtus F5G-Klundert F2 7-0 Zondag 23 maart Klundert 2-De Schutters 2 2-1 Programma zaterdag 29 maart 14.30 Alblasserdam 1-Klundert 1 14.30 Bavel A1-Klundert A1 12.00 Klundert B1-Internos B2 12.00 Klundert MB1-Chaam MB1 10.30 Klundert C1-WSC C2 10.30 Klundert C2-SC Kruisland C2 11.15 DFS D1-Klundert D1 08.45 Klundert D2-SC Kruisland D1 09.00 Roosendaal E2-Klundert E1 08.45 Klundert E2-Hoeven E2 08.45 Klundert E3-VCW E2 09.00 Kogelvangers F1-Klundert F1 08.45 Klundert F2-SVC F2

Kring Roosendaal wint van OWB OUDEMOLEN - De kruisboogschutters van kring Roosendaal bestaande uit schutters van de Alpenjagers uit Roosendaal en Geen Moed Verloren uit Oudemolen hebben de schutters van kring OWB bestaande uit Dorst, Made, Hoeven en Zevenbergse Hoek verslagen met een score van +1,22 tegen – 0,77 pt voor OWB.

De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen waarin de beste 3 schutters van elke klasse Ere, A en B klasse uit 2013 het tegen elkaar opnemen. De schutters schieten wel tegen een gemiddelde. OWB moest dit jaar een gemiddelde schiten van 93,65 pt en kring Roosendaal moest 88,75 pt schieten. De eerste manche kwamen de B schutters aan de beurt en voor kring Roosendaal werd Pieter Griffioen van Alpenjagers eerste met 89 punten gevolgd door Andre van As van Alpenjagers met 84 punten en Din Bram van GMV met 81 punten. Voor OWB werd Corne van Beers van kruisridders winnaar met 92 punten voor Frank Goosens van KB Dorst met 89 en Tom Lagerwerf van Nooit Gedacht Made met 86 punten. De tussenstand op dat moment was -4,33 voor OWB en -3,55 voor

Roosendaal. Daarna volgde de A klasse en hier werd John Schrauwen van Alpenjagers winnaar met 93 punten en 1 moes voor Helmer Siegers van Alpenjagers met 93 punten en Frans Joore ook van Alpenjagers met 92 punten. Voor OWB werd Wilco van Beers van de Kruisridders winnaar met 95 punten voor Kees Pals van Nooit Gedacht met 90 punten en Lian van Beers van de Kruisridders met 88 punten. Hierin namen de schutters van kring Roosendaal een belangerijke voorsprong op OWB. Kring Roosendaal kwam in totaal op +0,45 pt tegen -3.33 pt voor OWB. In de laatste manche kwamen de ere schutters aan bod, voor kring Roosendaal werd Kees de Kock van GMV winnaar met 95 punten voor Piet Beerendonk van Alpenjagers met 90 punten en Jan van Gils van Alpenjagers met 88 punten. Dat OWB met een betere top te maken heeft bewezen de schutters nog maar eens een keer. Met maar liefst 99 punten en 3 moezen werd Kees van Beers van de Kruisridders winnaar voor Cor Rombouts van Willem Tell met 98 punten en 4 moezen en Johan de Jong Strijd in Vrede met 96 punten. Hierdoor werd de eindstand van 1,22 pt voor kring Roosendaal en -0,77 pt voor OWB.


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! DECO VOORJAARSKRANS

DAMES BALLERINA’S

diverse kleuren bessen en bloemen Ø 17 cm

2.29

DAMESJURK MET CEINTUUR

MEISJES BALLERINA’S diverse kleuren en prints maten 30-35

GARNIER FRUCTIS SHAMPOO OF CONDITIONER

diverse kleuren 100% katoen 50x100 cm

diverse varianten 300, 250 of 200 ml

CAPETOWN WASHAND diverse kleuren 16x21 cm

1.69

0.39

MELKCHOCOLADE PAASEIEREN 200 gram

7.95

Elders 13.95 15.79

KUNSTSTOF TUINPOT 18 liter Ø 40 cm

2.39

3.69

KRABPAAL MET SPEELTJE

diverse uni kleuren 150x200 cm

antraciet of ivoor 48x40 cm

5.79

koepel, tunnel en wigwam 400x122x137 cm

1.19

voor het beschermen en afwerken van b.v. tuinhuis, schutting of hekwerken watergedragen en weerbestendig donkerbruin 2.5 liter

0.69

AVONTUREN SPEELTENTSET

SPORT SOKKEN

3.39

Elders 8.95 9.95

4.49

RUNNING SOKKEN met coolmax maten 35-46

1.19

12.95

TOROS WATERGLAZEN

dames/heren grijs, wit of zwart maten 35-46

EU RO P ES E IT! TO P KWALITE

2.39

4 METER

SPECTRUM TUINHOUTBEITS

PLATTE KWAST maat 78-2”

5.49

voor het tegenhouden van onkruid 8x1.5 meter

1.69

1.99

Elders 1.79 1.99

Elders 9.95 12.95

PROGARDEN WORTELDOEK

34 liter Ø 50 cm

CORAL DELUXE FLEECEPLAID

Elders 8.95 9.99

1.29

Elders 1.99 2.29

12 liter Ø 35 cm

MEGAZAK PAAS FIGUREN 350 gram

HT! S U P E R ZA C

3.99

3.79

CAPETOWN BADDOEK

diverse streep motieven met ceintuur en v-hals maten S-XL

metaal 2.4x1.4 meter

inhoud 6x20.5 cl

3 PAAR

1.59

LONGDRINK GLAZEN inhoud 6x27 cl

1.49

6 STU KS

0.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

0.79

T/M DINSDAG 1 APRIL

TUIN DECO ROZENBOOG

diverse kleuren en prints maten 36-41

VOORJAARSTAK OF BLOESEM GUIRLANDE lengte 75 cm

VAN WOENSDAG 26 MAART


sport

Paul Veugdenhil pakt zijn derde overwinning

VV Seolto

ZEVENBERGEN - In het 8e darttoernooi van de 7 Bergse Dartranking heeft Paul Vreugdenhil zijn 3e overwinning behaald door in de finale Mikel van Maastrigt te verslaan met 5 tegen 4.

Uitslagen Seolto E2-SC Gastel E4 1-5 Seolto E3-Kogelvangers E3G 1-10 Seolto F2-DSE F3 2-2 Halsteren D2-Seolto D1 1-2 DVO’60 E1-Seolto E1 1-2 Seolto D2-DSE D3 0-3 Seolto MP1-DSE MP1 3-9 Achtmaal E2-Seolto E4 3-1 WHS 3-Seolto 2 1-3 Seolto 4-DHV 2 5-3 Zundert B1-Seolto B1 1-1 Seolto 5-Unitas’30 3 4-2 Kogelvangers 1-Seolto 1 3-2

Het werd met 32 deelnemers een gezellig en sportief toernooi. Grote afwezige was de koploper Johan de Tree. Hierdoor heeft hij zijn 1e plaats verspeeld aan zijn maatje Paul, die nu koploper is. Ed Hoogenboom bezet nu de 3e plaats door Jan Jonker in rechtstreeks duel te verslaan en hiermee meer punten te behalen. Met nog 4 toernooien te gaan wordt het steeds duidelijker, wie de 4 pouleleiders zullen zijn. Volgend toernooi zal daar meer aandacht aan worden besteed. Jeugd heeft de toekomst, dit geldt ook met darten. Inmiddels doen er 6 jeugd darters mee met de ranking. In de top 16 staan nu 2 jeugd darters: Jimmy Jonker en Dylan van Beers. Voor laatstgenoemde is dit de 1e keer dat hij meedoet. Voor de 1e keer had hij in theorie voldoende punten om zich een ronde ver-

der te plaatsen. Jammer voor hem, want er waren nog paar darters met 7 punten. Bij een gelijke stand wordt gekeken, naar de meeste overwinningen en daar zat hij helaas niet bij. Toch een goede prestatie, want de 16 beste darters gingen door en hij werd 17e. Ook een goed jeugd dartertje is Jacco Crezee. Hij wist zich wel te plaatsen met maar liefst 10,5 punt, dat goed was voor een 4e plaats. Hij wist van de 5 partijen 4 te winnen. Zijn tegenstanders waren Paul Eland, Jimmy Jonker, Maikel van Wingerden (nr. 10 in de stand) Rick Luijks. Zijn enige verloren partij was tegen Iwan Silvius (nr. 7 in de stand) met 2-1. Als hij volgend jaar meer zou deelnemen aan de ranking kan het ook een darter worden in de top 16. Jimmy Jonker tot op heden nog steeds de beste jeugd darter krijgt hierdoor wel concurrentie, maar staat stevig op 11e plaats. John(ne) Antes kon met maar liefst 12 wedstrijdpijlen een historische overwinning behalen tegen Paul Vreugdenhil. In de 1e ronde in de knock-out fase moest hij tegen Paul. Dit werd een spannende 3-2 overwinning voor Paul. Mark Bakx blijft

verbazen. Met de hakken over de sloot met 7 punten geplaatst moest hij tegen Rob Godschalk en won met 3-1. Daarna moest hij tegen Maurice Rijnart en dit ging letterlijk bij beide spelers om de dubbel. Na beiden al een paar keer gemist te hebben, wist Maurice uiteindelijk deze te gooien. Hierdoor kwam Maurice in de halve finale, waarna Mikel veel te sterk was. Finale Mikel van Maastrigt is geen ene keer op voorsprong gekomen, hooguit kon hij gelijk maken. Op de momenten dat Paul helemaal de partij in handen had, met 3-1 voor, liet hij deze ook schieten, zodat het 3-3 werd. Paul wist wel op belangrijke momenten goed te finishen. Om 2-1 te maken gooide hij 111 uit. Voor 3-1 wierp hij 90 uit en bij 4-3 wierp hij 80 uit. Mikel wist gelijk te maken en tenslotte maakte Paul de 5 vol. Hoogste uitworp van 129 werd gegooid door Rob Godschalk: 180 worpen werden er door Paul maar liefst 6 gegooid. Meer informatie www.dartranking.nl. of 06-50505132. Het volgende toernooi 3 april.

Stuc. Bedr. Kanters 1 is nog steeds titelkandidaat ZEVENBERGEN - Na de winst op café de Uitspanning 2 van vrijdag, blijft het Zevenbergse Team Stuc. Bedr. Kanters 1 in de race voor het kampioenschap. Het team met de spelers Erik Kortsmit, Ivo Stolting, Jos Goverde en Kees Vijhoek, had zeker geen gemakkelijke avond. Erik Kortsmit (bord 1) en Kees Vijfhoek (bord 4), speelden de eerste 2 wedstrijden. Lange tijd zag het er naar uit dat Kees zijn partij niet zou gaan winnen. Hele wedstrijd liep Kees achter de feiten aan. Maar Kees zou Kees niet zijn, als hij de handdoek vroegtijdig in de ring zou gooien. Met de stand van 27 om 29 op het bord, in het voordeel van Ton Cardinaal van de Uitspanning, maakte Kees de resterende 3 caramboles. Aangezien Ton geen nabeurt meer had, was de overwinning voor Kees een feit. Teleurgestelde Ton achterlatend, maar

met 2 belangrijke wedstrijdpunten voor het team. Op de andere tafel lukte het Erik Kortsmit ook niet echt om afstand te nemen van zijn tegenstander Ismail Sari. Bij een stand van 33 om 34 in het voordeel van Erik, maakte Erik een einde aan de wedstrijd door met zeer moeilijk te maken punt toch te scoren. Ismail had ook geen nabeurt, dus 2 belangrijke wedstrijdpunten. Aan Jos Goverde en Ivo Stolting de taak om de overwinning veilig te stellen. Ivo (bord 2, 35 caramboles), speelde tegen de altijd sterk spelende Jan van der Bie. Qua niveau was het de beste wedstrijd van de avond, qua uitslag de minste voor het Zevenbergse team. In de 47e beurt scoorde Jan de 35ste carambole. Ivo moest in de nabeurt nog 3 punten scoren voor een remise. Het 3e punt bleek te moeilijk, waardoor de eindstand 34 om 35 werd, in het voordeel van het team uit Barendrecht. Op de andere tafel speelde Jos Goverde tegen Ben Ouwendijk. Jos had de hele wedstrijd

een paar punten voorsprong, maar kon niet echt een gat slaan. In de 39e beurt maakte Jos een serie van 9, waardoor de stand op dat moment 16 om 26 was in het voordeel van Jos. Na de serie van 9 van Jos, viel Jos compleet stil. Tegenstander Ben kwam terug tot 24 om 26, waardoor de spanning in de wedstrijd terug kwam. Jos maakte echter aan de aspiraties van Ben een eind, door met scores van 3 en 1 alsnog de wedstrijd naar zich toe te trekken. Hierdoor was de teamoverwinning een feit. Met nog 4 wedstrijden voor de boeg en een achterstand van 2 punten op de koploper, is de titel nog steeds in zicht. Helaas heeft het Zevenbergs team het niet meer zelf in de hand, maar is het afhankelijk van de leider in de competitie Merwehof uit Dordrecht. Opdracht is duidelijk: blijven winnen en hopen dat de koploper puntjes laat liggen. Maandag 24 maart speelt Stuc. Bedr. Kanters 1 in Dordrecht tegen The Gamblers.

Toerwielerclub Zevenbergen ZEVENBERGEN - Zaterdag 29 maart fietsen de randoneurs naar Spijkenisse, een rit van 125 km, vertrek 9.00 uur. De recreanten fietsen deze dag een rit van 75 km naar Zwijndrecht vertrek 9.05 uur. En tenslotte de Toerrijders fietsen dan een rit van 90 km naar de Kiltunnel/kop van het land vertrek 9.10 uur.

Zondag 30 maart fietsen de randoneurs naar Meerseldreef een rit van 75 km vertrek 9.00 uur. De recreanten en de toerrijder fietsen gezamenlijk naar Zundert/Meerseldreef een rit van 60 km vertrek 9.05 uur. Alle ritten starten vanaf sportpark ’De Knip’ in Zevenbergen. Uiteraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan.

Streekontmoeting JKK Judoka’s in nostalgische setting KLUNDERT - Zaterdag 22 maart werd de vierde streekontmoeting van het seizoen 2013-2014 georganiseerd door Team Coolen uit Oisterwijk. Zo’n 17 judoka’s van JudoKlub Klundert waren in de auto gestapt om daar aan deel te nemen. De Dojo was niet zoals gewoonlijk in een sporthal of sportschool maar dit maal in een tot evenementenhal omgebouwde leerfabriek. In de ze nostalgische ambiance streden ruim 130 judoka’s

om een plaatsje op het ere podium. Ook al deed een ieder zijn uiterste best, helaas wist niet iedereen op het podium te komen. Hieronder een overzicht van door JudoKlub Klundert judoka’s behaalde resultaten. Een 1e plaats voor Kick Huuksloot, Sander Versteeg, Finn Huuksloot, Alex Hogeslag, Dion Hogeslag en Mitchel van den Bos. Een 2e plaats voor Babette Zuidema en Erik Post. Een 3e plaats voor Lente van Wensen,

Lisa Versteeg, Beau Broersma, Jasper Zuidema, Dylano Koorneef en Jeslin Legierse. Een plaatsje net buiten het podium was er voor Thomas Lippens, Sander Legierse en Kevin Machielse. De volgende streekontmoeting is op 19 april in Zevenbergen. Op 5 april organiseert JudoKlub Klundert eerst nog het Louis Buurstee Toernooi. Dit toernooi stond voorheen bekend als de Moerdijkontmoeting en is een toernooi voor recreatieve judoka´s t/m 14 jaar.

Programma zaterdag 29 maart Yerseke 1-Seolto 1 14.30 Seolto 2-NOAD’67 3 14.30 Seolto 4-BSC 2 14.30 Seolto B1-Moerse Boys B1 12.00 Seolto B2-Virtus B3 12.00 Seolto D1-WHS D1 10.15 Internos D4-Seolto D2 10.00 Seolto E1-RSV E1 08.45 Halsteren E4-Seolto E2 09.00 Rood Wit W E3-Seolto E3 11.00 Seolto E4-SVC E1G 08.45 Unitas’30 F6-Seolto F2 08.30 Sprundel MP1-Seolto MP1 10.00

VV TPO Uitslagen zaterdag 22 maart TPO /VOV B1-Oosterhout B2 1-5 TPO/VOV C1-The Gunners C2 1-3 TPO/VOV MD1-Gloria UC MD1 1-7 TPO/VOV E1-DHV E1 3-6 TPO/VOV F1-DHV F1 1-2 Oudem/Chrisl MP1G-TPO MP1 11-3 Zondag 23 maart TPO 1-RSV 1 0-4 Beek Vooruit 10-TPO 2 3-0 TPO 3-Unitas’30 6 0-2 TPO DA1-Beek Vooruit DA1 2-4

Programma zaterdag 29 maart 15.00u Baronie B5-TPO /VOV B1 14.30u JEKA C6-TPO/VOV C1 12.00u Bavel MD1-TPO/VOV MD1 09.30u TPO/VOV E1-Prinsenland E2 10.00u TPO/VOV F1-FC Gastel F3 09.30u Noordhoek MP1-TPO MP1 Zondag 30 maart TPO 1, 2 en 3 vrij 10.00u HZ’75 DA1-TPO DA1 Maandag 31 maart 19.00u Boeimeer C4-TPO/VOV C1

VV Noordhoek Uitslagen senioren Dubbeldam 1-Noordhoek 1 3-1 Noordhoek 2-NVS 2 0-1 Divo 3-Noordhoek 3 4-3 DSE VR3-Noordhoek VR1 zo 1-3 Noordhoek VR1 za-Tholense Boys VR1 2-3 Uitslagen jeugd Smerdiek B1-Noordhoek B1 8-2 Noordhoek C1-DIA C5 5-5 Sc Kruisland D1-Noordhoek D1 0-3 Noordhoek E1-Nieuw Borgvliet E1 12-0 Noordhoek ME1-Cluzona ME1 1-1 HZ’75 MP1G-Noordhoek MP1 0-13

Programma senioren Oudemolen/Chrisl. 2-Noordhoek 3 10.30u BSC VR2-Noordhoek VR1 zo 9.45u Tholense Boys VR1-Noordhoek VR1 za 15.00u Programma jeugd Noordhoek B1-Sc Welberg B1 14.30u Rijen C3-Noordhoek C1 12.30u DEVO D1-Noordhoek D1 13.00u Noordhoek E1-NSV E1 10.00u Chaam ME1-Noordhoek ME1 9.00u Noordhoek MP1-TPO MP1 9.30u

Winst en remise Amorti 1 ZEVENBERGEN - De thuiswedstrijden zijn afgelopen weekend gespeeld tegen ‘t Topke 1 uit Afferden van de landelijke bekercompetitie van topteams jeugd. De 1e wedstrijd werd met 2-2 remise gespeeld. Stef van Hees won zijn partij van 225 caramboles in 23 beurten en Kevin van Hees verloor zijn partij in 21 beurten. De 2e wedstrijd werd met 4-0 gewonnen. Stef had nu 9 beurten nodig voor zijn 225

caramboles en Kevin wist zijn 90 caramboles in 14 beurten te behalen. Door de resultaten blijft het team van Amorti voorlopig op een 1e plaats staan. Zondag 30 maart staan de uitwedstrijden in Hoorn op het programma. Hans Jr Snellen, lid van JBV Amorti uit Zevenbergen, heeft zich geplaatst voor de nationale finale van de kaderklasse jeugd. Deze finale wordt op 29 en 30 maart gespeeld in Lelystad.

Gelijkspel Smash’70 2 NOORDHOEK - Omdat afgelopen weekeinde Tafeltennisvereniging Smash’70 1 vrij was speelden alleen Smash’70 2 en 3. Smash’70 2 stond voor een moeilijke uitwedstrijd in Breda tegen mede-titelkandidaat Belcrum 7. Na een spannende strijd werden de punten eerlijk gedeeld: 5-5. Zowel Theo Coppens als Joris Gerritsen wonnen ieder 2 keer en ook wonnen ze het dubbel. Jacqueline van Osta bleef helaas zonder winst. Door dit resultaat blijft Smash’70 2 nog

steeds nipt aan de leiding in de 3e klasse. Smash’70 3 speelde in Hoogerheide tegen de koploper Hotak’68 5 en verloor kansloos met 10-0. Door dit forse verlies zakt het team naar de laatste plaats in de 5e klasse. Smash’70 1 staat zonder te spelen nog op een mooie 3e plaats in de 2e klasse. Komend weekeinde spelen de Smash’70 teams thuis. Programma Smash’70 1-Belcrum 5 Smash’70 2-Tanaka 2 Smash’70 3-Tanaka 5

DHV 1 nog verder op achterstand gezet door Noad’67 ZEVENBERGSCHEN HOEK - De eerste kans was voor Noad na balverlies in de laatste linie in de opbouw bij DHV. Keeper Karsten de Graaf voorkwam een tegentreffer. DHV had een veldoverwicht met hoofdzakelijk dreiging vanaf links.Helaas was de eindfase onzorgvuldig. Korte hoek was voor de uitblinkende doelman Pjotr Mosselman en de vrijkomende spelers aan de 2e paal werden niet gezien. Na 16 minuten kwam Arjan Moerland los van verdediger Jesper de Rond en kopte vanaf 7

meter een hoekschop in, waarbij de DHVdoelman er niet best uitzag: 1-0. DHV zette druk en kreeg mogelijkheden. Ziedend schot van Jordi Lokers belandde precies op de arm van de verraste doelman. Na 30 minuten een mooie actie van Dennis Kortsmit met een perfecte bal midden voor het lege doel. Elias Mourigh was prima mee, maar plaatste de bal vanaf 4 meter met het dijbeen over het doel. Daarop was het Noad dat pal voor rust dichtbij een 2e treffer was. Na rust was het 1e kwartier niet om aan te zien. Chaotisch spel met de beste kansen voor Noad. Treffer kwam er dan

toch uit een voorzet:.2-0. Daarna kwam DHV er beter in en na 60 minuten werd door een snelle genomen vrije trap Hawar Mouhidinne gelanceerd en bekwaam de 2-1 scoorde. Op lijn lopende scheidsrechter ging vervolgens naar Noad grensrechter Bastiaansen en keurde de treffer ten onrechte af. Noad trok zich massaal terug onder het aandringend DHV wat weinig afdwong . Thomas v.d. Wal was nog het dichtst bij een treffer na een kopbal, maar ook dat lukte net niet. Na een geslaagde inhaalrace na de winterstop waaruit het koploper werd, is DHV op achterstand gepAGINA 22

zet. Het zal vooral de scherpte dienen te laten zien op training en wedstrijd. Juist nu het door o.a langdurige blessures een 4-tal spelers moet missen. Assist: Thomas v.d. Wal 1, Dennis Kortsmit 2, Hawar Mouhidinne 1. Uitslagen zaterdag 22 maart NOAD’67 1-DHV 1 2-0 Seolto 4 -DHV 2 5-3 DHV C1-WHS C1 2-5 DHV D1-Kogelvangers D1 6-3 TPO E1-DHV E1 3-6 ST TPO/VOV F1-DHV F1 1-2 DHV F2-Rijen F8 6-1

Programma jeugd Zaterdag 29 maart 08.45 Internos F6-DHV F2 09.30 DHV D1-Schijf D1 09.30 DHV F1-Virtus F3 11.00 DHV E1-HZ’75 E1G 11.30 DHV C2-Roosendaal C8 12.30 Steenbergen C2-DHV C1 Programma senioren Zaterdag 29 maart 14.30 Drechtstreek 1-DHV 1 (oefenwedstrijd) 15.00 Halsteren 5-DHV 2 Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl


onze voorjaarscollectie staat voor u klaar, kom uitzoeken voor ieder budget wat wils! Uitkiezen tot € 7.000,fiAt pAndA 1.2

2010 45.411 km

€ 6.150,-

toyotA yAris

nissAn pixo 1.0 AcEntA

suzuKi ALto 1.0 comfort

voLKswAgEn fox

2010 32.486 km

2009 23.401 km

2010

€ 6.450,-

hyundAi i10

2006 32.000 km

€ 6.750,-

2010

31.000 km

€ 6.450,-

rEnAuLt twingo 1.2

suzuKi ALto 1.0 € 6.750,-

2009

€ 6.850,-

34.716 km

€ 6.750,-

57.616 km

2010

€ 6.950,-

17.721 km

GEN ? lasting I N I U Z E e B e op uw b Dat doen

w

maar z u in ig t e ri n g b e n ie t g t e re e e w D e r u it ! t af en u r kan is m e k e e n r t De ch Daa k o o p k ra n k u n t. r d o o r, d e r u n o g b e s p a re n o n s in 2 8 ja a e a b a en en b k e a h z g ij n W meer w ti . b e la s e ld t h e lp e n e x p e rt in e e r b e la s ti n g g H a z e lz e to t e e n m dt u ld u e n o k e h n ik r' o n tw ij k u n a rt n e tr a ti e . W a ls 's p a rr in g p s in to o m . s u a d m in is c n n. Met o an de fis b e s p a re ra g e v in g e rs v g jp ri g u de in z ij n : e in is tr a ti ij g o e d W a a r w a ti e e n lo o n a d m tr is in m - ad e n in g e n m in is tr a ti e - ja a rr e k or ad li jk e n v o id in g b ij - b e g e le a a n g if te n , z a k e ng in e B v ´ s - b e la s ti re n P é rs , k le Z Z r e o li o u v p a rt ic p e c ia a l a d v ie s , s - fiscaal o o n li jk e rs e m e e e r p e rs rn e n o n d e c h a li g h e id e e n z in s -d o o r k le g in a ti e o f begeleid r in fo rm r s op voo n re k . D a a o p s t e e g m n ta c t n te re n d ë ri o d Neem co n e v ri jb li jv k ri jg e n . voor een p ij t v a n s n e e g gaat u

ice ie Serv n i s t r a t E Kruisland i m d A S et H a z e l zngelseweg 11, 4756 azelzet@home.nl E H 0 6 3 3 53 Tel. 0167

Groenteplanten

Uitkiezen tot € 8.000,ford KA

2009 27.591 km

€ 7.650,-

sEAt ALtEA xL 2.0 tdi styLAncE 2008 155.200 km € 7.650,-

sEAt ibizA

rEnAuLt twingo

rEnAuLt twingo

Tuinzaden

toyotA Aygo

2008

€ 7.950,-

50.114 km

2012

€ 7.950,-

15.818 km

Vingeling Noordschans 9, Klundert

Uitkiezen tot € 9.000,pEugEot 206

2008 67.816 km

€ 8.495,-

2012 5.765 km

€ 8.950,-

2012 9.315 km

ford fiEstA

€ 8.950,-

2011

61.585 km

€ 8.995,-

KijK voor ALLE informAtiE op www.sEAtvErmEuLEn.nL of bEL 0168-402276

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V.

Beatrijsweg 63, Klundert Openingstijden: ma t/m vr 08.00 tot 18.00 uur za 09.00 tot 16.00 uur.

Nu extra voordelig verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID! Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart Tel. 0168 - 46 26 36

www.ceesvanderzande.nl info@ceesvanderzande.nl

Direct rijden in een nieuwe A-Klasse of C-Klasse.

Nieuwe auto’s, speciaal voor u ingekocht. Tot € 7.000,- registratiekorting! MERCEDES-BENZ C-KLASSE C180 Kompressor Edition-C 7G Tronic

MERCEDES-BENZ C-KLASSE C180 Kompressor Avantgarde 7G Tronic

UW VOORDEEL: € 7.000,-

UW VOORDEEL: € 7.000,-

€ 44.950,1-TJT-05 / 0 km

€ 37.950,-

MERCEDES-BENZ A-KLASSE A180 Blue Efficiency Ambition Style

MERCEDES-BENZ A-KLASSE A180 Blue Efficiency Ambition Style

€ 29.950,-

www.vanoeverensturm.nl

Roosendaal, Bredaseweg 225-227. Tel. 0165 557 400

€ 29.950,-

MERCEDES-BENZ A-KLASSE A180 Blue Efficiency Ambition Style

€ 34.700,7-TGR-07 / 0 km

UW VOORDEEL: € 4.750,-

€ 34.700,8-TGR-04 / 0 km

€ 29.950,-

€ 29.950,-

MERCEDES-BENZ A-KLASSE A180 Blue Efficiency Ambition Style

UW VOORDEEL: € 4.750,-

€ 34.700,7-TGR-72 / 0 km

UW VOORDEEL: € 4.750,-

€ 34.700,2-TGR-02 / 0 km

UW VOORDEEL: € 4.750,-

€ 34.700,-

€ 29.950,-

€ 37.950,-

MERCEDES-BENZ A-KLASSE A180 Blue Efficiency Ambition Style

UW VOORDEEL: € 4.750,-

€ 44.950,2-TJT-05 / 0 km

UW VOORDEEL: € 4.750,-

7-TGR-54 / 0 km

MERCEDES-BENZ A-KLASSE A180 Blue Efficiency Ambition Style

€ 34.700,8-TGR-08 / 0 km

€ 29.950,-


sport

Belangrijke zege Virtus

Twee kampioenen in de zaal

Groene Ster handbal

Kampioenen Dames twee.

ZEVENBERGEN - Zaterdag speelde dames twee hun laatste competitie wedstrijd. Wat men vorige week nog niet wist is dat men op doelsaldo ook kampioen kon worden. Voor de wedstrijd gespeeld werd wisten ze al dat ze kampioen waren. Was dat de reden dat de start minder goed ging? Na een achterstand van 0-4 herpakte de dames zich en wisten uiteindelijk overtuigend te winnen van de beuk. Het bestuur van Groene Ster trakteerden de dames met champagne. Het kampioensfeest kon beginnen. Heren 2 speelde daarna ook tegen de Beuk uit Oudenbosch, bij deze laatste wedstrijd stond niks meer op het spel. Het was een harde wedstrijd, maar de mannen wisten van afstand goed te scoren. De winst bleef in Zevenbergen. De F jeugd nam het op tegen de jeugd van

Tachos uit Waalwijk. Een combinatie van jongens en meisjes met een fanatisme om te winnen. Helaas lukte dat dit seizoen niet zo vaak. Maar de stijgende lijn zit er zeker in. Goed keepers werk door zowel Sil als Carlijn waardoor de stand beperkt gehouden werd. In de aanval wist Evi twee maal te score. De E jeugd was al kampioen, maar moesten nog een wedstrijd tegen HVM uit made die op de 3e plek stonden. De vorige twee wedstrijden waren ook moeizaam gewonnen. Dus het beloofde wederom een spannende wedstrijd te worden. In de eerste helft verliep het stroef en HVM scoorde te makkelijk. Groene Ster liep hierdoor achter de feiten aan. Na de donderspeech tijdens de rust, waren ze wakker geschud en gingen ze als team verdedigen. Langzaam werd de achterstand ingelopen en wisten ze met winst af te sluiten. Eindstand 1511. Het bestuur van. Groene Ster trakteer-

de dit talentvolle team op champagne en een medaille. Hierna speelde de meisjes B jeugd hun laatste binnen wedstrijd tegen EMM. Eindstand 6-19 De meiden spelen met ups en downs tijdens deze wedstrijd. Verdedigend staan ze collectief. In de aanval is het zoeken naar de persoon die af gaat werken. Ook bij dit team is er een stijgende lijn gedurende het seizoen. De afsluiter op zondag was de wedstrijd van dames 1 tegen HMC, HMC was op doelsaldo al kampioen in hun klasse. Dit was een extra motivatie voor de Dames van Groene Ster (4e plek) om het kampioensfeest wat onder druk te zetten. Collectief wisten ze boven verwachting de eerste voorsprong neer te zetten. Zowel in de verdediging als de aanval werd er hard gewerkt. De voorsprong kwam in de tweede helft even in gevaar, maar de dames herpakte zich en wisten hun laatste wedstrijd met een aller laatste score van Debbie af te sluiten met 21-16.

WEER AANWEZIG

clara

na haar reis op de Hurtigruten in Noorwegen Lees haar verhaal op Facebook

Fenkelstraat 1, Oudenbosch Tel. 0165-333333 sombreroreizen@sombrero.nl

www.sombrero.nl

VV Chrislandia/Oudemolen OUDEMOLEN - Rimboe uit Wouwse Plantage is weliswaar niet direct meer een kampioenskandidaat, het is wel een veel scorend team. Dit lieten ze zaterdag maar weer eens zien tegen zaterdag 1. De zondag 1 deed het wat dit betreft beter, want zij wonnen hun wedstrijd. Het 2e van de zaterdag wist eindelijk eens te winnen, al werd het wel erg spannend gemaakt. Zondag 2 kwam niet voorbij de tegenstanders uit het buurdorp De Fendert en kwam tot een puntendeling. Veteranen wonnen midweeks van MOC uit Bergen op Zoom, terwijl de vrouwen verloren van kampioenskandidaat WFB. Bij de jeugd waren er ook behoorlijk grote uitslagen te noteren. Het B-team wist voor de 2e maal in de

voorjaarsronde te winnen en zij zijn lekker bezig op dit moment. Het D-team wist voor de 4e maal een wedstrijd in winst om te zetten en zij staan nu 2e op 1 punt achterstand. Dat Klundert E2 bovenaan staat bleek wel uit het verschil tegen de E-pupillen. Voor de MP-tjes werd de 2e wedstrijd in de voorjaarscompetitie ook een glansrijke overwinning. Aankomende week is er een inhaalprogramma, niet alle teams komen in de wei. Uitslagen Chrislandia 1-Rimboe 0-7 Oudemolen/Chrisl. 1-Alliance 5 3-0 Vrederust 2-Chrisl./Oudemolen 2 5-6 Oudemolen/Chrisl. 2-De Fendert 3 1-1 MOC ’17 VE3-Chrisl./Oudemolen VE1 0-4 Chrisl./Oudemolen VR1-WFB Vr1 0-4 Chrisl./Oudemolen B1-Victoria ’03 B4 6-0

Chrisl./Oudemolen D1-De Fendert D3 9-0 Klundert E2-Chrisl./Oudemolen E1G 5-1 Chrisl./Oudemolen MP1G-TPO MP1 11-3 Programma donderdag 27 maart Chrisl./Oudemolen VE1-Wemeldinge VE1 19.30 Zaterdag 29 maart Chrislandia 1-De Schutters 14.30 vr Hoeven D4-Chrisl./Oudemolen D1 11.30 Melissant Vr1-Chrisl./Oudem. VR1 11.00 Prinsenland MP1-Chrisl./Oudem. MP1G 10.30 Chrisl./Oudemolen E1G-SCO/TOFS E4 9.30 Unitas ’30 B3-Chrisl./Oudemolen B1 14.30 Zondag 30 maart Oudemolen/Chrisl. 2-Noordhoek 3 10.30 Kijk voor het laatste nieuws: www.Chrislandia.nl en www.vvoudemolen.nl

Oppermatig team Stuc. Bedr. Kanters 2 ZEVENBERGEN - Afgelopen donderdag speelde het team Stuc. Bedr. Kanters 2 uit tegen de familie Bakkers van L&B Ledermode in Hoeven. De spelers die meespeelde waren Wim Kanters, Jos Broeders, Marjo Hoeven en Maickel van Wingerden. De eerste partijen speelde Jos en Maickel. Maickel speelde een goede wedstrijd kreeg in begin van zijn tegenstander veel ballen die hij los over driebanden moest spelen. Voor Maickel was dat voor sommige ballen geen probleem waardoor hij goed van start ging. Tijdens de wedstrijd maakte hij nog een serie van 5 caramboles achter mekaar. Maickel wist met 20 caramboles de partij te winnen met een goed gemiddelde, waarbij de tegenstander niet verder kwam dan 13 caramboles. Op de andere tafel speelde Jos tegen Brain Bakker een oud speler van Amorti. Brain was gebrand omdat hij thuis tegen Jos had verloren. Brain ging in begin van de wedstrijd snel van start waar Jos niet op kon reageren. Maar in het midden gedeelte van de wedstrijd zag je dat Jos beter in zijn spel kwam en Brain kapot speelde. Jos speelde tijdens de wedstrijd sterk goed in de verdediging maakten nog een serie van 5 caramboles achter elkaar. Maar Brain wist als eerste de 25 caramboles te behalen. Jos had nog de nabeurt en moest nog 2 caramboles maken, maar hellaas hij miste de opstoot en verloor de wedstrijd. De tussenstand was toen 2-2 in partijpunten gelijk. De

volgende wedstrijden werden gespeeld door Marjo en Wim. Wim en zijn tegenstander kwamen in het begin niet in de wedstrijd. Tijdens en aan het eind van de wedstrijd wist Wim zich beter te concentreren en de caramboles weer te raken. De tegenstander kwam niet meer aan de bak waardoor Wim als eerste de 30 caramboles behaalde. De tegenstander kwam niet verder dan 14 caramboles waardoor Wim met nog een goed gemiddelde de partij won. De wedstrijd op de andere tafel speelde Marjo een goede wedstrijd de tegenstander had in 20 beurten nog geen carambole kunnen maken. Hierdoor kon Marjo de partij rustig uitspelen en met 25 caramboles de wedstrijd winnen. De tegenstander had aan het eind van de partij nog 13 caramboles kunnen maken. Het team heeft hierdoor met 2-6 in partijpunten gewonnen van L&B Ledermode, waardoor het weer 2 matchpunten behaald heeft. Omdat het team Gesloten Boom verloren heeft is het team Stuc. Bedr. Kanters 2 naar de 3e plaats gestegen in de ranglijst van de competitie. Hierdoor is het boven aan in de ranglijst nog steeds spannend met nog vier laatste wedstrijden voor de boeg. Het team heeft tot nu toe in de 2e helft van de competitie slechts 1 gelijkspel en 6 gewonnen wedstrijden gespeeld. Het team is in de winning mood waardoor de competitie eigenlijk te kort is en wat langer door had moet lopen. De volgende wedstrijd spelen ze thuis op vrijdag 28 maart tegen de nummer 1 van de ranglijst namelijk Bevenlandse tafelridders uit Kwadendamme. pAGINA 24

Uitslagen maandag 16 maart Seolto E4-Virtus E7 4-3 Dinsdag 17 maart FC Dordrecht D1-Virtus D1 2-0 Zaterdag 22 maart SVG G3-Virtus G1G 2-2 Virtus A1-Beek Vooruit A1 4-2 Virtus B1-Beek Vooruit B1 1-0 De Fendert B2-Virtus B2 2-3 Virtus B3-MOC’17 B6 0-3 VVR C1-Virtus C1 0-2 DOSKO C2G-Virtus C2 2-3 DEVO C1-Virtus C3 1-0 Virtus D1-DIA D1 5-1 De Fendert D2-Virtus D2 2-1 Virtus D3-MOC’17 D7 5-0 Virtus D4-Unitas’30 D6 2-2 Virtus E1-Unitas’30 E1 3-3 Klundert E1-Virtus E2 5-5 Virtus E3-Unitas’30 E6 5-2 Virtus E4-SCO/TOFS E4 3-3 Internos E7-Virtus E5 8-4 Unitas’30 E14-Virtus E6 4-0 Virtus E7-SVC E1G 3-3 Virtus F1-DOSKO F1 7-2 UVV’40 F4-Virtus F2 3-1 Unitas’30 F7-Virtus F3 10-0 Virtus F4-SPS F2 5-7 Virtus F5G-Klundert F2 7-0 Groen Wit F5-Virtus F6 4-0 Virtus MB1-MOC’17 MB1 5-0 Cluzona MC1-Virtus MC1 0-1 Madese Boys MD1-Virtus MD1 3-2 Virtus M1-RSV M1 0-5 Zondag 23 maart Virtus 1-Victoria’03 1 4-0 Virtus 2-Roosendaal 3 0-3 Virtus 3-Madese Boys 3 3-2 SVC 5-Virtus 5 1-2

Virtus VR1-Roosendaal VR1 3-2 Programma woensdag 26 maart Virtus VR1 za-Sliedrecht VR1 za 19.45 Zaterdag 29 maart Zundert G2-Virtus G1G 11.30 Victoria’03 A1-Virtus A1 13.30 Waspik A2-Virtus A2 14.30 SC’t Zand B2-Virtus B1 14.30 Virtus B2-Schijf B1 11.15 Seolto B2-Virtus B3 12.00 Virtus C1-Sprundel C1 14.30 Virtus C2-Internos C3 12.45 Virtus C3-Wernhout C1 12.45 Roosendaal C6-Virtus C4 15.00 BSC D1-Virtus D1 9.45 Virtus D2-Rood Wit W D2 11.15 Halsteren D5-Virtus D3 9.00 Virtus D4-RSV D2G 10.00 Beek Vooruit E1-Virtus E1 8.30 Virtus E2-Victoria’03 E2 9.00 BSC E3-Virtus E3 9.45 Madese Boys E4-Virtus E4 9.00 Virtus E5-Roosendaal E9 9.00 Virtus E6-Beek Vooruit E10 10.00 Beek Vooruit E11-Virtus E7 11.00 Virtus F1-MOC’17 F2 10.00 VVR F2-Virtus F2 10.00 DHV F1-Virtus F3 9.30 Virtus F4-Internos F4 9.00 Virtus F5G-Unitas’30 F14 9.00 Moerse Boys F4G-Virtus F6 10.45 Almkerk VR1 za-Virtus VR1 za 12.00 Schijf MB1-Virtus MB1 12.00 MOC’17 MC1-Virtus MC1 11.45 SJO Prinsenland MD1-Virtus MD1 9.30 Zondag 30 maart Alliance VR1-Virtus VR1 11.30 Virtus 1-Veerse Boys 1 12.00 Veerse Boys 2-Virtus 2 12.00

VV Kogelvangers Uitslagen senioren Zaterdag 22 maart Kogelvangers 1-Seolto 1 3-2 The Gunners 2-Kogelvangers 2 0-1 Kogelvangers 3-NOAD’67 3 0-0

Uitslag jeugd Zaterdag 22 maart VCW B1-Kogelvangers B1 0-3 Kogelvangers C1-TVC Breda C1 6-0 WHS C2-Kogelvangers C2 4-1 DHV D1-Kogelvangers D1 6-3 Unitas’30 E3-Kogelvangers E1 1-2 Kogelvangers E2-Zwaluwe E2G 6-0 Seolto E3-Kogelvangers E3G 1-10 Victoria’03 F2-Kogelvangers F1 1-8 Kogelvangers F2-Rood Wit W. F3 0-3 BSC MP1-Kogelvangers MP1 3-1 Kogelvangers MP2-Roosendaal MP2 5-2 Kogelvangers MP3-Prinsenland MP2 0-2

Programma senioren Zaterdag 29 maart (vr.) Kogelvangers 1-SC Gastel 1 av.15.00u Programma jeugd Zaterdag 29 maart Kogelvangers B1-Prinsenland B1 av.13.00u Good Luck C2-Kogelvangers C1 av.10.15u Kogelvangers C2-DSE C2 av.12.30u Kogelvangers D1-VCW D1G av.09.00u Kogelvangers E1-VVR E1 av.10.30u Unitas’30 E8-Kogelvangers E2 av.09.30u Kogelvangers E3G-MOC’17 E12 av.09.00u Kogelvangers F1-Klundert F1 av.09.00u Kogelvangers F2-Roosendaal F6 av.10.30u Kogelvangers MP1-Smerdiek MP1 av.11.00u Kogelvangers MP3-Roosendaal MP2 av.11.00u Woensdag 2 april Kogelvangers E1-Unitas’30 E3 av.18.30u

Witac’89 2 voor promotie WILLEMSTAD - Geen van de seniorenteams van tafeltennisvereniging Witac’89 verloren. Het 3e jeugdteam behaalde de maximale winst. In klasse 4D, waarin de teams aan elkaar gewaagd zijn speelde het 1e team in Roosendaal gelijk (5-5) tegen ODT 6. Rinus Huybregts kwam in zijn 1e partij na een moeilijk begin toch tot winst, zijn andere wedstrijden won hij gemakkelijk. Piet van Beers en Cor Bom wonnen elk 1 maal, terwijl hun dubbelspel na een grote voorsprong in de 5e game toch verloren ging. Team 2 won thuis met 7-3 van Smash’76 3 uit Sint-Annaland. Ria van Meel verkeerde in uitstekende vorm en won 3 maal. Erik den Hollander en Willem Maris voegden hier elk 2 overwinningen aan toe. In klasse 4C is een onoverbrugbare voorsprong op nummer 3 opgebouwd. John Mc Laggan, Martien Fransen en Kees Heijstek van team 3 boekten elk 2 overwinningen tegen Vice Versa’51 7 in Oudenbosch. Martien en John wonnen eveneens gemakkelijk het dubbelspel, uitslag 3-7. Team 4 speelde thuis tegen Vice Versa’51 8 en won ook met 7-3. Ies den Hollander won

3 maal gemakkelijk; Desiree Nieuwkoop speelde spannende wedstrijden en won ze allemaal. Erik Maliepaard kon helaas niet winnen; samen met Desiree werd wel het dubbel gewonnen. Jeugd Het 1e team verloor thuis van het lager geklasseerde TIOS’51 4 uit Tilburg met 3-7. Tijmen van der Zwaag won zijn 1e partij in 5 games, zijn laatste eveneens na een bloedstollende strijd. Yoran van der Zwaag won 1 maal, terwijl hij dichtbij een 2e overwinning was. Daniël de Jong speelde twee spannende wedstrijden in 5 games, maar kon niet winnen. Olaf van der Lugt speelde alle wedstrijden in 5 games, waarvan er 2 gewonnen en 1 op het nippertje verloren werden. Ook Justin Stierman won 2 maal, terwijl zij samen het dubbel wonnen. Zo werd met 5-5 gelijk gespeeld tegen TIOS’51 6. Jenniffer Marijnissen, Desiré Voet en Maik Maliepaard wonnen met groot gemak van het onderaan staande The Back Hands 7 uit SintWillebrord. Ook het dubbel van Jenniffer en Desiré werd gewonnen en zorgde voor de 10-0 winst.


BOWLEN + 3-Loodgieter GANGEN-KEUZE-MENU Leerling Monteur + 6 CONSUMPTI DE 3 MUSKETI ERSES

E r E r

z i t

z i t

w e r k

i n

i n

w a t e r

w e r k

w a t e r

Zoekt

zelfstandig werkend

t/m 20 jaar

Voorsteven 11, 4871 DX Etten-Leur Tel. 076-5016517 GSM 06-53838824 Fax 076-5036988 E-mail: info@broeren-bv.nl Internet: www.broeren-bv.nl

45,-

BOWLING ARRANGEMENTp.p.

Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamheden Carrosseriebouw Dak- en gevelbeplating Machinebouw Kraanverhuur Jef de Meijer B.V. Oude Heistraat 5 4884 LE Wernhout www.jefdemeijer.nl

te huur

BEDRIJFS RUIMTE v.a. € 35,- p/m2 Plan Attelaken Etten-Leur 076-5033686

Tel: 076 597 4254 Fax: 076 597 5786 E-mail: info@jefdemeijer.nl

BOWLEN + 3-GANGEN-KEUZE-MENU INVENTOR+ BASIS 6 CONSUMPTIES

BERGEN OP ZOOM

De helft van Nederland ligt onder

de

zeespiegel;

Ondersteunend Peilbeheerder

in

Nederland leven we met water. Het is overal: in rivieren en sloten, in de lucht

en

in

ons

huis.

Het water hóórt bij ons. Dijken

zorgen

voor

onze

veiligheid. Sluizen, stuwen en

gemalen

regelen

waterstanden of

bij

wateroverlast.

water

wordt

de

droogte Afval-

gezuiverd

en het water in beken, sloten

en

van

goede

rivieren

blijft

kwaliteit.

Dát is het werk van het waterschap. Klantgerichtheid, duidelijk-

De functie Als ondersteunend peilbeheerder zorg je voor een waterpeil, dat voldoet aan de eisen die landbouw, natuur en ander belangen er aan stellen. Je doet dit door gemalen en stuwen te bedienen, verzorgend onderhoud uit te voeren, storingen te prioriteren en de objecten te beheren. Je signaleert omstandigheden in het veld en onderhoud contacten met ingelanden, onderhoudsmedewerkers, monteurs en collega’s op kantoor. Je bent actief betrokken bij storingen en de calamiteitenbestrijding. Je neemt deel aan de wachtdienst van één week per vier weken. Je bent inzetbaar binnen het hele werkgebied, maar je standplaats is de werkplaats in Heijningen. Wij vragen Onze kandidaat is iemand met een MBO nivo 2 diploma liefst met kennis op het gebied waterbeheer en cultuurtechniek. Kennis van agrarische gewassen en/of mechanische of elektrotechniek is een pré. Je bent in het bezit van rijbewijs B/BE en hebt ervaring met vergelijkbaar werk. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent gedreven, samenwerkingsgericht, klantgericht, en je durft verantwoordelijkheid te nemen. PC vaardigheden zijn gewenst. Interesse? Kijk voor de gehele vacaturetekst op www.brabantsedelta.nl/vacatures.

heid en samenwerking zijn speerpunten van het waterschap.

Acquisitie wordt niet niet op gesteld. Acquisitie wordt opprijs prijs gesteld.

www.bitbybit.nl

startdatum 3 april

Wa t

het leven

kle rt het lev

Tandartspraktijk Klundert

E 3bekend MUSKETIERS van diverse biljarttoernooien 99 MARTIN’S GEHAKTBALLEN 0. BOWLING 99 KIP WOKREEPJES 500GR 2. p.p. er me voor erpe sch ingen: ARRANGEMENT aanbied info@bitbybit.nl

 0164 230 209

Wa t e r kWa l e u rtte h r e kt llee uv ernt

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

zoekt

45,-

tandarts-assistente

P.ST. diverse smaken

voor ± 8 uur per week voor reacties mail:

tandartspraktijkklundert@gmail.com

D A N S E N ONTMOET NieuwNieuw bij de bij 3 Musketiers: de 3 Musketiers: ELKAAR IN RIJSBERGEN

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 55 16 75 54 | MADE@MAROS.NL

BBQ+ BBQ+

Harmoniezaal: (met live muziek) BOWLEN + Vrijdag 4 april ... Nicha Ensemble DEDE3 3MUSKETIERS Zaterdag 19 april ... Jersey MUSKETIERS Meer dan Meer zomaar dan barbecueën! zomaar barbecueën! 3-GANGEN-KEUZE-MENU Kies zelf uw Kies complete zelf uwBBQ+ complete arrangement BBQ+Harmoniezaal: arrangement (line-disco-country) Woensdag 26 maart met ‘n DJ met of zonder met bowlen. of zonder bowlen. BOWLING BOWLING Woensdag 9 april met ‘n DJ + 6 CONSUMPTIES Koutershof:

(singles & paren)

SUPERSUPER BBQ +BBQ BOWLEN + BOWLEN ARRANGEMENT ARRANGEMENT

45,-

(Stijl)-dansen 240 M2 houtenvloer)

Zaterdag 29 maart met ‘n DJ Zaterdag 12 april met ’n DJ

all-in arrangement all-in arrangement + 6 consumpties + 6 consumpties

40,- 40,-

open 19.30 uur start 20.00 uur p.p. Zalen p.p. BOWLEN + www.bootrijsbergen.nl tel: 06 22 41 43 07 p.p.BOWLEN + 3-GANGEN-KEUZE-MENU SUPERSUPER BBQ BBQ 3-GANGEN-KEUZE-MENU + 6 CONSUMPTIES vlees + stokbrood vlees + stokbrood + frites + frites

45,-

+ sausjes ++ dessert sausjes + dessert + 6 CONSUMPTIES + springkussen + springkussen voor de kids voor de kids

22, 22,

p.p. 50 p.p. 50 p.p. “menu Ut Pandje”

45,-

p.p.

P pe

Speciaal aangeboden

Wij zoeken met spoed:

Wij zoeken met spoed:

 Ervaren heftruckchauffeurs (kennis word/excel vereist)

• Heftruckchauffeurs met certificaat en VCA-diploma  Ervaren Bulk-Chemie laad/losmedewerkers

Reacties ontvangen wij graag via: piet@snoeijs-detachering.nl

Zoekt u flexibel & gecertificeerd personeel:

www.detacheringsburosnoeijs.nl Zoekt u flexibel & gecertificeerd personeel: www.snoeijsdetachering.nl piet@snoeijs-detachering.nl

Romige kerriesoep met appel Salade van diverse slasoorten, forelfilet Salade met bacon en noten

-----------

Kippannetje op grootmoederswijze Biefstukreepjes in stroqanoffsaus Visspies met bieslooksaus

-----------

Coupé diverse ijssoorten Tricolor van bavaroise Koffie met advocaatlikeur €. 15,95

Meer info en reserverenwww.de3musketiers.nl via www.www.de3musketiers.nl de3musketiers.nl

Vanaf half april zijn ze er weer onze heerlijke asperges van aspergeboerderij Sep. 15% korting op ons Hazeldonksezandweg Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL 28b Zevenbergen 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 0168info@de3musketiers.nl 370 545 info@de3musketiers.nl Restaurant bowling feesten aspergemenu bij inlevering van deze advertentie.

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 info@de3musketiers.nl

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

Hazeldonksezandweg Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL28b Zevenbergen 0168 370 545 info@de3musketiers.nl 0168 - 370 545 4762 AL Zevenbergen

Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL Zevenbergen 0168 370 545 info@de3musketiers.nl

is op zoek naar

Per 1 december op zoek naar

Zelfstandig zelfstandig werkend kok werkend KOK bel: 076-5041106 (gediplomeerd)

(vragen naar Walter v. Doorn) Eetcafé de Goesting

werkend in jeugdig team voor ± 40 uur Belangstelling? schrijf naar

Uitgebreide a la carte kaart aanwezig.

Raadhuisplein 29-31, 4873 BH Etten-Leur eetcafé de goesting t.a.v. walter van doorn. de.goesting@hotmail.com

Kerkstraat 2, te Oud Gastel. Tel. 0165 - 518192

Acquisitie wordt op prijs gesteld. 4873 BH,niet etten-Leur

raadhuisplein 29-31,

mail: info@degoesting.nl


Frans Verhoeven 60 jaar bij korps

Sponsorloop basisschool de Hoeksteen

KLUNDERT - Tijdens de jaarvergadering van Slagwerkkorps Oranje Garde is Frans Verhoeven gehuldigd omdat hij 60 is lid is van het korps. Door voorzitter Kees Ardon werd hem de jubileumspeld opgespeld en kreeg hij het ZEVENBERGSCHEN HOEK - “We gaan van Zundertstichting. We starten op dondaarbij behorende diploma uitgereikt. Omdat Verhoeven 68 jaar oud is, betekent dit dat hij al op zeer jonge leeftijd voor de Harold van Zundertstichting derdag 17 april 10.45 uur op ons eigen lid is geworden. en leesboeken in de klas”. schoolplein, waar ook de finish is. De route plaatsen was dat het geval. De meesten bestaan inmiddels niet meer, maar in Klundert is de Oranje Garde nog springlevend. Oorspronkelijk was de Oranje Garde een wandelvereniging. Jarenlang organiseerde men de Niervaertmars, waaraan op het hoogtepunt ruim 2000 wandelaars meededen. Het wandelen was toen een sterk gereglementeerde sport. De vereniging die het mooiste liep viel in de prijzen. Om de gang erin te houden gingen de wandelaars zichzelf begeleiden met trommels en bazuinen.

Frans Verhoeven met zijn bazuin.

DOOR TIES STEEHOUWER Oranje Garde Vendel Klundert, zoals ei-

FOTO TIES STEEHOUWER

genlijk de naam is van de vereniging, is in Klundert een begrip. De Garde werd in 1946 opgericht. Ook in veel andere

Bazuin Een van de jongens die een bazuin bespeelde was Frans Verhoeven. “Bijna alle familieleden van de Verhoevens speelden in de Oranje Garde”, vertelt hij. In 1979 kwam Verhoeven in het bestuur terecht en tien jaar later werd hij voorzitter. Hij volgde in die functie zijn vader Cees Verhoeven op. Inmiddels was hij gekozen in het landelijke bestuur van de ANUM en werd hij voorzitter van de afdeling Brabant. “Door mijn toedoen werden de Nederlandse kampioenschappen voor majorettes naar de Niervaert in Klundert gehaald.” Voor al deze inspanningen werd hij in 1993 onderscheiden met de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau. Ook werd hij erelid van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Tussen de bedrijven door was hij ook oprichter van de countrydansgroep in Klundert, zat in het bestuur van de vv Klundert en speelde hij tien jaar in carnavalsband de Kreekrakkers.

Jeu de Boules Club Fijnaart FIJNAART - Voor aanvang van de jaarlijkse ledenvergadering op 14 maart had zich een aantal leden aangemeld voor de bestuursverkiezing, zodat de club in het nieuwe speeljaar weer kan rekenen op een voltallig bestuur. We kunnen terugkijken op een goed Boulesjaar, waarin naast de “officiële” competitie, er ook door de leden zelf activiteiten werden georganiseerd zoals de vide-grenier-wedstrijd. Zeker voor herhaling vatbaar. De jaarvergadering eindigde feestelijk met de bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking van de Wintercompetitie en de Doubletten. In de Wintercompetitie eindigde Ad van Oosterhout op de 1e

plaats met 17+116 punten, 2e werd Ger Lips met 16+40 punten en de derde prijs ging naar Rina v.d. Weegen met 13+67 punten. Omdat Ad van Oosterhout voor de 3e achtereenvolgende keer de Wintercompetitie heeft gewonnen, mag hij dit keer de wisselbokaal definitief in zijn bezit houden. De Doublettencompetitie werd gewonnen door Truus Roks en Ger Lips met 10+38 punten, met een klein verschil kwamen op de 2e plaats Tanja Blokland en Gerrit Blokland met 10+32 punten en op de 3e plaats volgden Bert van Rijen en Ad van Oosterhout met 9+32 punten. Al met al kunnen we uitkijken naar een gezellig en sportief nieuw seizoen.

Op Witte Donderdag 17 april willen wij met de kinderen van de Hoeksteen een sponsorloop houden. Deze sponsorloop wordt gehouden om geld bijeen te brengen voor de Harold van Zundertstichting en om boeken aan te schaffen voor in de klassebibliotheken. “We zijn er om het gemis even te vergeten”. Deze zin geeft goed aan waar de Harold van Zundertstichting voor staat. De stichting is opgericht door Peter van Zundert, vader van Harold en vrienden van Harold na het overlijden - door een verkeersongeval - van Peters zoon Harold. De vrouw van Harold - Veronique - stond opeens alleen voor de zorg van zoon Jelle. Bijna twee maanden na Harolds overlijden beviel ze van de tweeling Lieke en Lars. De kinderen van Harold moesten verder zonder hun papa. De Harold van Zundertstichting brengt geld bijeen om voor kinderen die een ouder of beide ouders verloren hebben leuke activiteiten te organiseren om “Het gemis even te vergeten”. Peter van Zundert is inmiddels in alle klassen geweest om te vertellen over de Harold

gaat door de Olavstraat, de Vier Uitersten, de Bloemendaalse Zeedijk, Martinuspark, Kerkplein, Hoofdstraat en Olavstraat. U bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen. We hopen dat onze kinderen een leuk bedrag bij elkaar zullen lopen dankzij de medewerking van veel sponsoren. Op school hebben de kinderen een sponsorkaart/ stempelkaart meegekregen en benaderen zij mensen om hen te sponsoren met een bedrag voor elke ronde die de kinderen lopen. Het aantal te lopen rondes is wel afhankelijk van de leeftijd. Alvast bedankt dat u ons en de Harold van Zundertstichting wilt helpen. Verzorgingshuis St. Martinus neemt ook deel aan onze sponsorloop in de zin dat de opbrengst van de Paasbingo daar op dinsdag 15 april - waaraan ook onze groep 3-4 meedoet en waarbij Peter van Zundert ook aanwezig is - naar het doel van onze sponsorloop gaat en er doen ook bewoners mee aan de sponsorloop. Mogelijk zullen ook KDV de Zeven Dwergen en Peuteropvang de Roef meedoen aan onze sponsorloop.

Eerste hulp bij Dementie MOERDIJK - Vanaf deze week biedt Surplus in samenwerking met Dementienetwerk Breda e.o. eerste hulp bij dementie voor inwoners van de gemeente Moerdijk. Die eerste hulp bestaat uit een informatiekoffer voor mensen die voor het eerst in aanraking komen met dementie en daar meer over willen weten. De koffer is gratis te leen op enkele plekken in gemeente Moerdijk. De informatiekoffer is bestemd voor iedereen die te maken heeft met (beginnende) dementie. Dat zijn dus mensen met dementie, de mantelzorgers en familieleden en overige belangstellenden. De informatiekoffer bevat informatiematerialen als boeken, brochures, Dvd’s, Cd’s en luisterboeken over dementie. Diegene die de koffer leent krijgt zo onder andere uitleg over de ziekte, ervaringsverhalen van mantelzorgers, informatie over vakantiemogelijkheden en uitleg over rechtsbescherming.

De koffers zijn gratis, meestal voor zes weken, te leen. Je kunt ze ophalen op verschillende punten in de gemeente Moerdijk en via de dementieconsulenten van Surplus: Mediq Apotheek de Eendracht, Westerstraat 43, 4791 HT Klundert, T 0168388190. BENU Apotheek Zevenbergen, Kerkhofweg 29, 4761 ER Zevenbergen, T 0168-327565. Mediq apotheek, Voorstraat 19, 4793 ET Fijnaart, T 0168-468480. Pluspunt de Veste, Kerkring 40, 4797 AB Willemstad NB, T 0168-472595 (vragen naar Ellen Testers) Of via: Dementieconsulent Mariëlle van de Wiel, m.vandewiel@surpluszorg.nl, T 06-20362145; Dementieconsulent Jos Gorissen, j.gorissen@surpluszorg.nl, T 0623790364. Voor meer informatie: Neem contact op met bovengenoemde dementieconsulenten of kijk op www.dementiezorg.nl of www.surpluszorg.nl

KERKELIJK NIEUWS IMMANUELPAROCHIE 0168-323218, www.immanuel-parochie.eu Cluster west: kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en Klundert RK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaart e-mail: pkwest@immanuel-parochie.eu Donderdag 27 maart 9.30u Getijdengebed Voorganger Bart Mudde. Aansluitend samenzijn met koffie. Zondag 30 maart 9.30u Bloemengroet. Eucharistieviering. Zang Het koor MOVE o.l.v. Jack Vermeulen. Celebrant G.Dirven. Diaken L. v Andel. Misdienaar Michelle. Acoliet Jeanne. Lector Illa. Koster A. Kannekens. Collectanten R. v Mourik P. Berghout. Gebedsintenties: jgt Mevr. v. Oorschot; Wilhelmina FrijtersHaverkamp; voor een negentigjarige. Collecte voor eigen kerk. Aansluitend koffiedrinken. Woensdag 2 april 19.00u Oecumenische Vesperviering Koepelkerk Willemstad. RK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergen e-mail: pkmidden@immanuel-parochie.eu Zaterdag 29 maart 17.00u Vesperviering Zondag 30 maart 11.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Peter de Rooij en pastor Luud v.

Andel. M.m.v. Schola Catorum met Gregoriaanse gezangen. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Anna Bracke- Kuijpers (jgt); Truus Dekkers e.v. Piet de Waal; Adriana Kavelaars-Wijtvliet; Petronella Dingemans-Bierbooms; Jan Foesenek e.v. Nelly de Graauw (verj). 12.30u Doopviering Cluster oost: kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwaluwe, Moerdijk en Langeweg RK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Zevenbergschen Hoek e-mail: pkoost@immanuel-parochie.eu Zaterdag 29 maart 19.00u Eucharistieviering met gemengd koor. Voorganger pastor P. de Rooij. Doop van Manouk Huijbregts. Misdienaars: Lieke en Carolijn Akkermans. Intentie: Janus Sprangers bij 1e jaargetijde; Uit dankbaarheid; Ouders Huijbregts. PROTESTANTSE GEM., MOERDIJK Zondag 30 maart 9.30u 4e zondag van de 40 dagentijd. Ds. N. Scholtens. Organist dhr. C. van Kooij. 18.30u Zingen bij het orgel. Organist dhr. J. van Nes. GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGEN Noordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nl

Zondag 30 maart 09.30u ds. Z. van Hijum 16.30u ds. G. Zomer, Waardhuizen GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGEN Stationsstraat 2, www.zevenbergen. protestantsekerk.net Zondag 30 maart 10.00u 4e zondag in de 40 dagentijd. ‘Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt’. Voorganger: Mevr. Ds. E. Barendregt. Viering Heilig- Avondmaal. HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGEN www.hervormdzevenbergen.nl Zondag 30 maart 5e lijdenszondag. 10.00u Ds.G.C.Buijs. Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de markt. HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERT Zondag 30 maart 10.00u ds. A.Slingerland 18.30u ds. M.J.v.Oordt GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERT Zondag 30 maart 10.00u ds. A.C. d. Hollander, Oostkapelle 16.30u ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer JOANNES DE DOPER, KLUNDERT Pastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren. PAGINA 26

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUX Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor Maickel Prasing, 0165–330502; pastoraal werker Annemiek Buijs–Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; pastoraal werkster zr. Elly v. Dijk, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; basiliek@ipv-oudenbosch.nl. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Donderdag 27 maart 19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber. Vrijdag 28 maart 10.00u de Blomhof, viering. Zondag 30 maart 11.00u Basiliek, eucharistieviering, 4e zondag v.d. Veertigdagentijd. Voorgangers: pastoor M. Prasing en pastor A. Buijs-

Tuytelaars. Michael Houtepen e.v. Maria Graste; Cornelis Marinus Sep e.v. Maike Breen (jgt.); Jan v. Hoek; Corrie Magielse e.v. Jac Beuzenberg (jgt.); Thom Visser en Walter Visser; Adrianus v. Dorst; Johanna v. Dorst-Meijers (jgt.); Alex; overl. fam. Kessel; overl. ouders Gerardus Koenraadt en Catharina Looyen; Lucia Blommerde. Acolieten: Annemieke, Jan-Willem, Eva. Koor: St. Jannekes. Dinsdag 1 april 19.00u Hellemonskapel, woord- en communieviering. Voorganger: diaken P. Hoefnagels. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen. Donderdag 3 april 19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber. KinderKaravaan: Verhaal rond thema ‘Van Feest naar Feest’ op zondag 30 maart 11.00u Basiliek Oudenbosch. PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAARBUITEN Zondag 30 maart 10.00u ds. J.H. v.d. Sterre, De Dorpskerk, 4e zondag Passietijd PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTAD Zondag 30 maart 10.00u, 4e Lijdenszondag, Koepelkerk, ds. W. van Laar.


vacatures

BSM Valves B.V. (onderdeel van Aalbers Industries N.V.) is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van afsluiters. BSM maakt klant specifieke unieke producten in kleine aantallen in hoogwaardige materialen die voldoen aan een breed scala van normen. Wij zijn actief in de chemische-, petrochemische- en offshore industrie en werken samen met alle grote spelers in de markt. BSM heeft een eigen productie-unit in Breda van waaruit wij aan onze klanten in de hele wereld BSM IS EEN JONGE DYNAMISCHE ONDERNEMING GESPECIALISEERD IN HET VERVAARDIGEN VAN AFSLUITERS, FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT UNIEKE PRODUCTEN KLEINE AANleveren. Bij IN BSM werken enthousiaste mensen (ca. 80) en het is een bedrijf TALLEN. WIJ ZIJN ACTIEF IN DE CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EEN EIGEN waar een informele BSM IS EEN JONGEPRODUCTIEUNIT DYNAMISCHEINONDERNEMING GESPECIALISEERD IN HET VERVAARDIGEN VAN heerst. AFSLUITERS, BREDA VAN WAARUIT WIJ AAN ONZE KLANTEN IN DE HELE WERELDsfeer LE-

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

Medewerker bediening m/v fulltime

Beschik je over een horeca-opleiding op middelbaar niveau en/of relevante werkervaring? Ben je daarnaast gastvriendelijk, representatief en stressbestendig? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Oproepkracht bediening m/v

Ben jij flexibel en naast je studie op zoek naar een leuke bijbaan en beschik je al over relevante werkervaring? Kom dan bij ons werken!

FLENZEN EN FITTINGEN. BSM MAAKT PRODUCTEN AANTALLEN. WIJ ACTIEF IN DE VEREN. BIJ BSM WERKENUNIEKE ENTHOUSIASTE MENSENIN ENKLEINE HET IS EEN BEDRIJF WAAR EENZIJN INFOROpEEN dit moment zijn wij op zoek naar een MELE SFEER HEERST. CHEMIE, PETROCHEMIE EN OFFSHORE. BSM HEEFT EIGEN PRODUCTIEUNIT IN BREDA VANgedreven WAARUIT WIJ ONZE KLANTEN INVANWEGE DE HELEDE WERELD LEVEREN. BIJWIJ BSM ENTHOUSIASTE MENSEN EXPLOSIEVE GROEI ZIJN METWERKEN ONMIDDELLIJKE INGANG OP ZOEK NAAR EN HET IS EEN UITBREIDING VANSFEER ONS SALESTEAM. BEDRIJF WAAR EEN INFORMELE HEERST.

Aankomend QC Engineer

aankomend QC Engineer is verantwoordelijk voor levering van producten aan klanten volgens geldende Ben jij de De nieuwe aankomend

specificaties. Hij/zijValves? is een aanspreekpunt voor QC gerelateerde zaken. TOPVERKOPER van BSM

VANWEGE DE EXPLOSIEVE GROEI ZIJN WIJ MET ONMIDDELIJKE INGANG OP ZOEK NAAR EEN:

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een jonge, flexibele, accurate en gedreven persoonlijkheid die de opleiding werktuigbouwkunde (HBO) succesvol heeft afgerond. Goede beheersing Wij helpen bij: van het Engels is een vereiste. Ervaring is niet vereist, inzet en leergierigheid wel. De geschikte Wij vragen: Lotgenotencontact Wij bieden een professionele en prettige werkomgeving, waarin Als administratief medewerker in toptalent opleiding ben je werkzaam op desterke afdeling financiële * Een commercieel met technische feeling heeft kandidaat affiniteit metadministratie. de techniek De en houdt van afwisseling in zijn werkzaamheden. * Enthousiasme om het vak te leren van inkoopfacturen, het vervaardigen collegialiteit en samenwerking centraal staan. Conform CAO. werkzaamhedenVoorlichting kunnen o.a. bestaan uitvan hetervaren controleren en Jecollega moetverkopers hetverwerken leuk vinden om de kwaliteit van onze producten en processen te borgen en te ver* Eigen initiatief en een kritische houding van verkoopfacturen, het voeren van debiteuren-beteren. en crediteurenbeheer, hetinbijwerken vanverder mutaties in de Passende ervaring uit stages is een pré. Bekijk onze website voor een impressie van ons bedrijf. Je wordt intern de praktijk opgeleid. * Zelfstandigheid, stressbestendig en flexibiliteit Belangenbehartiging personeelsen salarisadministratie en het ondersteunen van de administrateur bij alle voorkomende * Geen 8 tot 5 mentaliteit werkzaamheden op de afdeling. * Goede sociale en communicatieve vaardigheden Tot je taken behoort: Juridische zaken Ben je geïnteresseerd in een leuke en uitdagende baan bij * Een flexibele service- en kwaliteitsgerichte instelling • Het uitvoeren van kwaliteitsinspecties; Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw mail dan je sollicitatiebrief met CV Potentie om de organisatie te kunnen vertegenwoordigen op hoog niveau Voor deze functie **zijn wij op zoek naar een jonge, flexibele, accurate envan gedreven persoonlijkheid die de • Het uitvoeren controle op Declaration of Conformities, materiaal en test certificaten; Minimaal een afgeronde MBO/MTS opleiding, bij voorkeur werktuigbouwkunde ter attentie van Cees en Petra van der Made. opleiding HEAO-BE* in deeltijd volgt. is voor 32 uur per week. Uitmuntende kennis De van vacature de Engelse taal in•woord en geschrift Het verzorgen van benodigde documentatie op technisch inhoudelijk niveau; Hotel-Restaurant De Gouden Leeuw| info@degoudenleeuw.nl • de Juiste geven aan kalibratie/keuring van beschikbare meet- en hijsmiddelen en/ Kijk voorkun meer informatie opcontroller Indien de je aanspreekt danuitvoering per omgaande e-mail Reacties per email je richten aanfunctie de vanreageer groep Rolanda vanviaSeumeren, t.a.v. Marcel Zijlmans via of reception@bsmbreda.com www.brandwondenvereniging.nl werktuigen; 4765 SJ|Zevenbergschen Hoek|0168 452360|www.degoudenleeuw.nl Rolanda@bsmbreda.com • naar Het onze bewaken van internationaal geldende codes & normen en aanverwante documenten; Voor informatie over ons bedrijf verwijzen wij website WWW.BSMVALVES.COM Wij bieden: een informele goede werksfeer, •een uitstekende beloning en arbeidsvoorwaarden Het opstellen en het up to date houden van technische procedures (zoals (N)DO); volgens de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf • Het begeleiden van externe audits en uitvoeren van interne audits In deze binnendienstfunctie ga je ondersteuning geven aan de bestaande verkoopafdeling en het realiseren van vastgestelde verkoopresultaten door het verwerven van opdrachten. In een later stadium behoort het bezoeken van klanten tot de Administratief medewerker inmogelijkheid. opleiding

BSM VALVES BV

ZINKSTRAAT 33 te kunnen zijn in de functie beschik je over de volgende competenties: Om succesvol 4823 AD BREDA Je bent: TELEFOON 076-5418400 VOOR INFORMATIE OVER ONZE BEDRIJVEN VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITES WWW.BSMVALVES.COM. • Zelfstandig in manierEEN vanUITSTEKENDE werken BELONING. • Assertief EN WWW.BSMPIPING.COM WIJ BIEDEN: EEN INFORMELE GOEDE WERKSFEER, • Communicatief vaardig • Leergierig CAO VAN DE METAAL EN TECHNIEK. BSM VALVES BV • Stressbestendig • Kritisch Flopac B.V. is exclusief producent van Flopac® vloeistof behandelingssystemen. Flopac ontwerpt en produceert deze sysZINKSTRAAT 33 • Pro-actief • Flexibel temen in eigen beheer en levert aan vrijwel alle Petrochemische industrieën wereldwijd. 4823 AD BREDA • Technisch onderlegd

TELEFOON 076-5418400

Flopac® vloeistof behandelingssystemen sparen het milieu! Dit is onze manier om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Met een breed pakket aan klant specifiek ontwikkelde producten, aangevuld met een passend pakket aan technische handelscomponenten, heeft Flopac B.V. zich weten te ontwikkelen tot een gekend en succesvol toeleverancier binnen de internationale Petrochemische industrieën. www.flopac.com Voor onze locatie te Roosendaal zijn wij op zoek naar 2 nieuwe collega’s:

Sales Engineer (M/V) : Fulltime (40u)

Indien de functie je aanspreekt reageer dan per omgaande via e-mail t.a.v. Anouk Deckers via anouk.deckers@bsmvalves.com. VOOR MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE WEBSITE WWW.BSMVALVES.COM. WIJ BIEDEN: EEN INFORMELE GOEDE WERKSFEER, AANTREKKELIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN AFGESTEMD OP PERSOONLIJKE BEHOEFTES, INTERNATIONALE SETTING, ALLE RUIMTE VOOR GROEI EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. EEN UITSTEKENDE BELONING EN ARBEIDSVOORWAARDEN VOLGENS DE CAO VOOR HET METAALBEWERKINGSBEDRIJF BSM VALVES BV • MOSKESBAAN 10 • 4823 AH BREDA • 076-5418400

Functie:

Na een interne opleiding en korte inwerkperiode zul je worden ingezet op onder andere de volgende taken: • Het prospecteren op de Europese markt. • Het overnemen en onderhouden van een gedeelte van de bestaande relaties. • Het analyseren en identificeren van klantenbehoeften en hierop inspelen. • Het zelfstandig uitwerken en het opvolgen van offertes. Uiteraard word je in het begin volledig ondersteund; het is echter de bedoeling dat je toe zult groeien naar vrij zelfstandig functioneren. • • • • •

Profiel:

Je beschikt over affiniteit met techniek in de werktuigbouw. Minimaal 2-4 jaar werkervaring in de B2B verkoop van technische producten Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding, aangevuld met een gezonde dosis enthousiasme en wilskracht. Je bent communicatief, flexibel en kunt goed zelfstandig werken.

Tekenaar/Engineer (M/V): WTB – Fulltime (40u) Een uitdagende, maar vooral ook afwisselende functie voor een teamspeler.

Functie:

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het zelfstandig uitwerken van orderspecificaties tot productspecificaties; in de vorm van product(ie) tekeningen, stuklijsten en data sheets. Je rapporteert rechtstreeks aan en/of informeert de projectleider tijdig omtrent de volgende zaken: • Planning en voortgang van te verrichten (teken)werkzaamheden; • Tussentijdse- en eindcontrole van tekeningen; • Het signaleren van meer- en minderwerk. • • • • •

t.b.v. werkzaamheden in het grondverzet zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die hun vakkennis bij ons willen waar maken WIJ ZOEKEN:     

TRACTOR-CHAUFFEUR MOBIELE KRAAN MACHINIST MIDI-GRAVER MACHINIST CHAUFFEUR 10X8 CHAUFFEUR KIPPER-TRAILER

SPINVELD 70, 4815 HT BREDA - TELEFOON 076-5140857 E-MAIL ALEX@AHELMER.NL

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

Profiel:

Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Je houdt van aanpakken, werkt graag zelfstandig, netjes en geordend. Je beschikt over tenminste MBO/HBO werk en denkniveau. Ervaring met 3D tekensoftware, liefst Autodesk Inventor/Mechanical Desktop is zeer gewenst. Je kunt overweg met computers, bent bekend met het Microsoft Office pakket en hebt bij voorkeur enige ervaring met ERP software. (SAP, Mamut, Exact e.d.) • Kennis van de Richtlijn voor Drukapparatuur PED 97/23/EG en de ATEX Richtlijn Apparatuur in Explosiegevaarlijke omgevingen is een pré.

Aanbod:

Wij bieden je een zelfstandige functie binnen een dynamische overigens vrij informele organisatie tegen passend salaris met goede secundaire voorwaarden.

Geïnteresseerd?

Dan nodigen we je graag uit te solliciteren. Graag je korte sollicitatie met uitgebreide CV sturen aan m.groenveld@flopac.com of anders per post naar : Flopac B.V., Postbus 1122, 4700 BC Roosendaal t.a.v. Mevr. M. Groenveld Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld..

zoekt met spoed

flexibele schoonmaakmedewerkers voor seizoenswerk in Willemstad! 1 uur per keer: April: weekend en feestdagen voor 8 uur ‘s ochtends Mei: woensdag, weekend en feestdagen voor 8 uur ‘s ochtends Juni: 7 dagen per week voor 8 uur ‘s ochtends Juli: 7 dagen per week, 2x per dag voor 8 uur ‘s ochtends en voor 6 uur ‘s avonds Augustus: 7 dagen per week, 2x per dag voor 8 uur ‘s ochtends en voor 6 uur ‘s avonds SPINVELD 70,voor 4815 HT ‘s BREDA september: woensdag, weekend 8 uur ochtends oktober: weekendTELEFOON: voor 8 uur ‘s076-5140857 ochtends. Stuur uw sollicitatie naar mevrouw Sprenkels: R.Sprenkels@asito.com of bel voor meer informatie naar 06-51516232


X x x x x

x x

* Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig van 26.03 t/m 30.03.2014 • Zolang de voorraad strekt

x

Full HD Film modus 14.2 megapixel 3" LCD-scherm

D 3100 + DX 18-55 VR Spiegelreflexcamera

• 14.2 megapixel spiegelreflexcamera • CMOS-sensor • Full HD movie functie • 3" LCD scherm • Hulpstand: snelle en duidelijke hulp in de camera • 11 punts auto focussysteem • Hoge ISO-gevoeligheid (100-3200). • Art. nr.: 1138816

Openingstijden

BREDA

Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag

11.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

Dm 20140326  
Dm 20140326