Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B E R G E N

O P

O P L AG E :

Z O O M S E

26 FEBRUARI 2014 WEEK 9

Uitgeverij

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

FORS MINDER WONINGINBRAKEN IN BERGEN OP ZOOM

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @BergseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

599

SPORT

VOEDSELBANK ZIET TOENAME IN HET AANTAL KLANTEN

8 111

KERKELIJK NIEUWS

RAAD KIEST VOOR RECHTER IN DISCUSSIE KASTANJELAAN 65

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

nk RegioBa t Vrij: p-Maa

Spaar-o

Zelfstandig Adviseur

STE HOOG E SCOR

Geldgids nbond mente 2 us 201 august

Consu

Rokx AssurantiĂŤn  sROKX HETNETNL

Dumpingen niet vaker geruimd

Toch parkeertelling op Bergse Plaat

BERGEN OP ZOOM - Het college voelt er niets voor om dumpingen in het buitengebied vaker te ruimen. Nu worden illegale afvalhopen eens in de maand weggehaald, maar volgens de VVD blijven de afvalzakken daardoor te lang liggen. De partij informeerde daarom naar de kosten voor het sneller verwijderen van de dumpingen. Volgens het gemeentebestuur kost een ruimronde nu 920 euro per keer, wat neer komt 11.040 euro per jaar. “Als er wordt opgeschaald van twaalf naar 52 ruimacties, betekent dat 36.800 euro aan meerkosten. Binnen de huidige begroting zien wij daar geen mogelijkheden voor�, aldus het college.

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom gaat alsnog nieuwe parkeertellingen uitvoeren op de Bergse Plaat. Eerder sprak de GBWP haar onvrede uit over een reactie van het college, die stelde dat de bewoners niet te hoge verwachtingen moesten hebben van eventuele oplossingen. “Uit zorgvuldigheid hebben we besloten om een aanvullende parkeermeting uit te voeren, zodat helder wordt welke locaties aandacht verdienen. Er zal vooral geteld worden op de ‘middengebieden’, omdat daar de meeste parkeerdruk te verwachten is�, aldus het college. B&W waarschuwen wel dat er slechts beperkte vrije ruimte is om de druk te verlichten.

Terreinen in beeld voor stadslandbouw

Parochie serveert sobere vastenmaaltijd

BERGEN OP ZOOM - De kans is groot dat de inwoners van Bergen op Zoom op een aantal terreinen hun eigen voedsel kunnen kweken. Bewoners van de Fabrieksstraat hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om het PNEM-terrein aan de Van Konijnenburgweg te mogen gebruiken voor stadslandbouw. Het college geeft aan daar positief tegenover te staan, maar dan wel in een mobiele variant met verplaatsbare bakken, omdat er meer waarde gehecht wordt aan de verkoop van het terrein. Zelf ziet het college ook brood in een stadslandbouwproject in het Anton van Duinkerkenpark. Ook andere braakliggende terreinen kunnen in aanmerking komen.

LEPELSTRAAT - Terwijl het ofďŹ ciĂŤle leutweekend van carnaval nog moet losbarsten, is de Sint Christoffel parochie in Lepelstraat alvast bezig met de voorbereidingen voor de vastenperiode die direct na de vastenavend begint. De parochie houdt op aswoensdag 5 maart een sobere maaltijd, als symbool voor de start van de vastenactie. De maaltijd wordt vanaf 17.30 uur geserveerd in de parochie Till aan de Kerkstraat 53 in Lepelstraat. Tijdens de maaltijd wordt ook een ďŹ lm vertoond en uitleg gegeven over de vastenactie van dit jaar. Aanmeldenkan via Cor Snepvangers, tel 06-22908125 of corsnepvangers@kpnmail.nl

Bergen blijft tegen uitbreiding Biomoer HALSTEREN - Een politieke meerderheid van de Bergse gemeenteraad - behalve VVD, CDA en mogelijk ook Lijst Linssen - blijft tegen de uitbreiding van Biomoer, een biobased bedrijf in landschappelijk gebied op de grens tussen Halsteren en Moerstraten. Zij vinden dat verdubbeling van de biogasproductie voor een te grote inbreuk zorgt, vanwege extra verkeersbewegingen en uitzicht. De initiatiefnemers van Biomoer hebben toegezegd zowel de infrastructuur te verbeteren als het zicht op de installatie verder te ontnemen. De gemeente Roosendaal heeft geen bezwaar, de uiteindelijke beslissing over de uitbreiding ligt bij de Provincie.

Samenwerking voor behoud kerken BERGEN OP ZOOM - De provincie NoordBrabant, de bisdommen Breda en Den Bosch, de Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG), Monumentenhuis, Vereniging Kleine Kernen, Brabantbeeld en de Monumentenfederatie Noord-Brabant gaan zich inzetten voor de herbestemming van vrijkomende kerken. De partijen streven er naar om leegkomende kerken te behouden door een geschikte bestemming te vinden. In veel steden en dorpen vormen kerken een beeldbepalend gebouw. Daarnaast nemen ze een belangrijke plek in van de geschiedenis van lokale bewoners door onder meer bruiloften en uitvaarten.

BERGEN OP ZOOM/KRABBEGAT - Tijdens het evenement ‘Tussen de Schuifdeuren’ wordt maar weer eens duidelijk gemaakt dat de Bergse vastenavend een feest is voor jong en oud. Het theater vol leut, weemoed en nostalgie is met name bedoeld voor de oudere dweilen. FOTO MERIJNSITSEN.NL

Vier controleurs actief op Brabantse Wal en Tholen

Uitwisseling boa’s drankwet BERGEN OP ZOOM - De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht hebben de handen ineengeslagen voor de naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet. De vier gemeenten zetten gezamenlijk vier buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) in. Die moeten er onder meer op toe zien dat er in winkels, cafĂŠs en sportkantines geen alcohol aan minderjarigen wordt verkocht. DOOR RIA VAN MEIR Gemeenten zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet. Naast de controles op de vergunning en inrichting van een horecazaak of sportkantine, is daar dit jaar ook de verhoging van de minimumleeftijd van zestien jaar naar achttien jaar bijgekomen. “Om te voorkomen dat we iedere keer dezelfde controleur naar een uitgaansgelegenheid moeten sturen, hebben we binnen de gemeenten op de Brabantse Wal en Tholen gekeken of het mogelijk was om deze controle samen op te pakken. Dat heeft geleid tot de oprichting van een boa-pool, waarin wij

onze boa’s voor de Drank- en Horecawet aan elkaar uitwisselenâ€?, legt de Bergse burgemeester Frank Petter uit. Petter is door de vier gemeenten aangewezen als gedelegeerd opdrachtgever voor de boa-pool. In totaal telt de pool vier buitengewoon opsporingsambtenaren, die zich enkel met de Drank- en Horecawet bezighouden. “Daarnaast heeft iedere gemeente nog haar eigen boa’s in dienst voor andere handhavingstaken.â€? Uitbreiding De pool is inmiddels al actief en zal na het eerste jaar geĂŤvalueerd worden. Mogelijk volgt er daarna ook een uitbreiding van de pool met andere gemeenten. “Aanvanke-

lijk waren we ook met Roosendaal in gesprek, maar daar hebben de omliggende gemeenten een eigen pool opgericht. De stip aan de horizon is voor ons ĂŠĂŠn grote pool voor de hele regio. Maar eerst eens kijken hoe het hier op de Brabantse Wal en Tholen verlooptâ€?, zegt Petter. Volgens de Bergse burgemeester gaan de vier gemeenten geen initiatief ontplooien om onderscheid te maken tussen achttienplussers en -minners. “Dat is aan de ondernemers om daar zelf iets aan te doen.â€? Ondernemers op de Grote Markt in Bergen op Zoom ontwikkelden onlangs al een eigen stempel voor achttienplussers, zodat zij niet bij ieder cafĂŠ hun identiteitsbewijs hoeven te laten zien.

Tips om risico’s te beperken

Aandacht voor veilige vastenavend KRABBEGAT - Vastenavend staat voor de deur. Dat is leuk en gezellig, maar het is ook goed om stil te staan bij de risico’s, zo vindt de gemeente. Met een aantal tips probeert ze vastenavend voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. DOOR VERA DE GEUS “Door eenvoudige maatregelen kun je ervoor zorgen dat vastenavend veilig verloopt�, stellen de gemeente en de brandweer. Men geeft tips voor het mijden van bepaalde vezels: “Plantaardige vezels als bijvoorbeeld katoen zijn gemakkelijker ontvlambaar dan dierlijke vezels zoals wol. Bovendien verspreiden de vlammen zich

sneller over het hele kledingstuk. Synthetische kleding als polyester brandt minder snel, maar smelt bij contact met vuur en de smeltdruppels kunnen op die plekken brandwonden veroorzaken.� Mocht kleding toch in brand vliegen, dan adviseert men niet te gaan rennen, maar de vlammen te blussen met water, een blusdeken of door over de grond te rollen. “Daarnaast is het belangrijk dat direct wordt begonnen met het koelen van de

wond�, legt men uit. Vluchten “Tijdens carnaval is het in kroegen vaak extra druk. Mocht er brand uitbreken dan is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Brand verspreidt zich razendsnel. Let er bij binnenkomst in de kroeg op waar de (nood)uitgangen zijn, zodat je bij brand snel en veilig buiten bent�, aldus de brandweer en gemeente tenslotte.

VVV op Fiets- en Wandelbeurs BERGEN OP ZOOM - VVV Brabantse Wal is komend weekend aanwezig op de Fietsen Wandelbeurs in de Amsterdam RAI om het toerisme en recreatie in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt de Brabantse Wal gepromoot als Walhalla voor ďŹ etsliefhebbers en wijzen medewerkers van de VVV op de mogelijkheden voor routes en ďŹ etsarrangementen. Vorig jaar was de VVV ook aanwezig op de Fiets- en Wandelbeurs. Toen werd het Streekpad De Brabantse Wal uitgeroepen tot Wandelroute van het jaar 2013. De vorige beurs werd bezocht door ruim 20.000 mensen.

/HJPpG¡RQ]HJULOO¡ DSNHVRHZHLJHERMHP

Grillschaal 4 pers. â‚Ź 9,50 P. Krijnen, keurslager Vogelaar 26, BERGEN OP ZOOM Tel. 0164 - 24 24 64

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws


D.V.

zaterdag 1 maart

EXTRA VOORDEEL OP DE HELE COLLECTIE Colorado tuinset

7-delige tuinset. 6 Bologna aluminium - textileen verstelbare stoelen, 1x colorado tuintafel easy top on granite. Afmeting: 160 cm x 160cm x 160cm

943,-

699,-

799,-

Basic loungeset met XXL corner

599,-

Complete loungeset incl. kussens. Bestaande uit: 2x open bank, 1x XXL corner, 1x loungetafel. Afmeting: 260 cm x 260 cm Extra zitplaats door XXL corner!

informatienummer: 0318555575 email: info@tuinmeubelshop.nl

tuinmeubelshop.nl meer dan 300 tuinsets online!

Megastore Bergen op Zoom Van Konijnenburgweg 9, 4611 HK Bergen op Zoom Uw

Ç Ç Ç Í˜Ĺ?Ä‚ĆŒÄ‚Ĺ?ÄžÄ?Ĺ˝Ç†ÄžĹśĆšÄžĹšĆľĆľĆŒÍ˜Eh

BELASTINGAANGIFTE

ÄžĆŒĹ?ĞŜŽƉŽŽž ĆŒÄžÄšÄ‚

vakkundig ingevuld tegen betaalbare prijs bij u aan huis. tel.: 0653406935

ϏϭϲϰʹϲϴϳώϯϹ AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

Wij verzorgen uw belastingaangifte 2013 Tel. 0165-545011

06 - 43084446

bgg 06-28965431

HET VLEESPALEIS

Antwerpsestraatweg 78 Bergen op Zoom, 0164-262163

WEEKAANBIEDINGEN

590 275 345 90 4 75 OF GEMARIN L E R U T A N S IB R . 1 kilo 3 E ... ... ... ... ... SPAR ... ... ID 98 UREL OF GEKRU T A N S K IC T S 0 M am U gr 50 ..1 ... ... KIPDR ... ... ........................

kilo ..............................1 ................................ K U T S N A FILETLAPJES OF A ............. 500 gram .............................. ... ... ... E T U IN M SPEKLAPJES À LA ................... 1 kilo .............................. ... ... ... ... ... T K A EH HALF OM HALF G EERD.................... 1 kilo

KT ..............................

GEBRADEN GEHA

www.

landhuistekoopbreda.nl Kijk op deze website voor alle info.

r

Uit onze grillcorne

500 gram GRATIS

S .....de derde IB R E R A P S aart 2014 N E T R ri t/m dinsdag 4 m 3 SOO ua br fe 26 g da ns zijn geldig van woe Deze aanbiedingen Maandag 3 maart gesloten! Dinsdag 4 maart geopend tot 13.00 uur

Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveau Baarmoederontsteking Baarmoederontsteking bij honden is lastig te herkennen. Er zijn geen echte symptomen te noemen waar een baasje op moet letten, vaak zijn er slechts vage klachten. Als voorbeeld nemen we het geval van Tess, een vrolijke zevenjarige labrador. Haar baasje heeft een afspraak gemaakt om Tess te laten onderzoeken. Ze maakt zich niet echt zorgen, maar vindt Tess wat zeurderig en ‘anders dan anders’. Tess lijkt minder ďŹ t, al gaat ze wel graag mee uit. Ze heeft een keer overgegeven, maar

dat komt wel vaker voor, als ze eens iets verkeerds gegeten heeft. Ook drinkt en plast Tess meer dan anders. Ze is niet gesteriliseerd en is 6 weken geleden loops geweest. Bij het onderzoek vallen geen echte bijzonderheden op. Tess heeft geen koorts maar is wel wat gespannen bij het bevoelen van haar buik. Ook heeft ze wat aangeplakte haren bij haar plasser. Gezien de informatie van de eigenaar en het lichamelijk onderzoek wordt gedacht aan een ontsteking in de baarmoeder. Met een echograďŹ sch onderzoek van de buik kan dit gelukkig snel worden bevestigd. Uit bloedonderzoek blijkt dat met de nieren nog niets aan de hand is. Helaas is een behandeling met medicijnen vaak niet effectief bij een baarmoederontsteking. Daarom

wordt bij Tess het advies gegeven te opereren: de baarmoeder en eierstokken moeten worden verwijderd. Tess is de volgende ochtend geopereerd en mocht ‘s middags al weer naar huis. Haar baasje is gelukkig erg alert geweest en heeft goed gehandeld toen ze merkte dat Tess zich anders gedroeg.

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal T 0165 583 750

F 0165 583 755

E dierenhospitaal@visdonk.nl I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

2 4 U U R 7 DAG E N P E R W E E K B E R E I K B A A R

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Spreekuur volgens afspraak.


ACTUALITEIT

District Markiezaten ziet daling in inbraken

Fors minder woninginbraken in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM – In Bergen op Zoom is een fikse daling in het aantal woninginbraken gemeten in 2013. Het gaat om een daling van maar liefst 18 procent. Daarmee loopt Bergen op Zoom ruim voor op andere gemeente uit het district de Markiezaten. Daar werd een gemiddelde daling van 7,3 procent genoteerd. Dat het gemiddelde lager ligt, komt doordat een aantal gemeenten juist slechter heeft gescoord dan voorgaande jaren. DOOR THIJMEN ALLEMAN In 2012 kreeg de politie melding van 336 inbraken in de gemeente Bergen op Zoom. Dat aantal was een jaar later teruggelopen naar 275. Dat is een positief resultaat in vergelijking met sommige andere gemeente. Zo werd er bijvoorbeeld in Moerdijk een stijging van 183 naar 241 inbraken gemeten, wat neerkomt op een toename van 30 procent WOS “De daling in de regio komt voort uit de WOS-aanpak, waarbij we ons richten op woninginbraken, overvallen en straatroven”, licht burgemeester van Halderberge en tevens de voorzitter van de WOS-aanpak, Giel Janssen toe. “Dat zijn misdrijven met grote gevolgen voor mensen. Je merkt dat slachtoffers lang bezig zijn om daarvan te herstellen. Niet zozeer door de gestolen spullen, maar door de situatie waar ze mee te maken krijgen. Dat iemand bijvoorbeeld jouw huis is binnengedrongen.” Om het leed voor deze mensen zo veel mogelijk te voorkomen, werken politie, justitie en gemeente intensief samen met elkaar en andere partijen. “Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken met woningcorporaties, om hun

huizen beter te beveiligen. Daar staat tegenover dat wij als gemeente weer beter nadenken over de omgeving. Bijvoorbeeld meer verlichting om inbrekers minder kans te geven.” Preventie Dat zijn maatregelen die gericht zijn op preventie en de integrale samenwerking zet daar ook sterk op in, volgens districtchef Fred Stegman van de politie.

Hulde aan de inwoners “Preventie blijft het beste middel tegen woninginbraken. Daarom geven wij ook veel voorlichting aan bewoners over het beter beveiligen van hun woning. En niet alleen door aanpassingen, maar ook door goed te controleren of alles in het slot is gedraaid als mensen even weg gaan. Wij drukken ze ook op het hart om bijvoorbeeld in de komende carnavalsperiode daar extra op te letten. De politie ziet tijdens feestdagen, wanneer mensen van huis zijn, een stijging in het aantal inbraken.” Volgens de districtchef is er nog een andere belangrijke rol weggelegd voor burgers. “Als mensen iets zien wat

Gebiedsofficier van justitie Kim Tax, voorzitter van de WOS-aanpak Giel Janssen en districtchef van de politie Fred Stegman (vlnr) geven uitleg over de inbraakcijfers. FOTO THIJMEN ALLEMAN

ongewoon of verdacht is, dan moeten ze gelijk 112 bellen. Des te eerder wij iets weten, des te eerder kunnen we ingrijpen. Onlangs hebben we nog twee bij de politie bekende inbrekers kunnen pakken, omdat een bewoonster een belletje heeft gepleegd.” Begin Ook gebiedsofficier van justitie Kim Tax

vindt de rol van burgers belangrijk. “Deel van het succes van deze aanpak, komt door hen. Hulde aan de inwoners dus.” Justitie draagt haar steentje bij aan de aanpak, door sneller te handelen nadat een inbreker is gepakt. “Wij willen de verdachte zo snel mogelijk voorleiden, om te proberen om hem vast te kunnen houden, in afwachting van een proces. Iedere inbreker die vastzit, kan niet inbreken lijkt

me.” Ondanks dat de betrokken partijen tevreden zijn over het resultaat, hopen ze in de toekomst het aantal inbraken verder te kunnen terugdringen. “7,3 procent is mooi, maar het is nog maar een begin”, licht Fred Stegman toe. “We willen eigenlijk terug naar de situatie van 2009. Toen waren er in heel het district 906 inbraken, tegenover 1154 vorig jaar. Deze aanpak gaat helpen om het cijfer verder terug te dringen.”

Geen geld voor voedselbank, maar bestrijding armoede bij schoolgaande kinderen

Voedselbank ziet toename in het aantal klanten BERGEN OP ZOOM – De voedselbank Goed Ontmoet in Bergen op Zoom heeft vorig jaar een toename gezien in het aantal klanten. Waar in het begin van 2013 er zo’n 200 mensen ondersteund werden met levensmiddelen, waren dat er aan het eind van het jaar zo’n 270. Daarom vroeg de voedselbank vorig jaar om financiële steun, maar dat verzoek werd afgewezen. “In maar weinig verkiezingsprogramma’s wordt armoedebestrijding als prioriteit genoemd”, licht Wim van Overveld, voorzitter van stichting Goed Ontmoet, toe. DOOR THIJMEN ALLEMAN De cijfers vanuit Bergen op Zoom springen eruit bij de voedselbank. Zo heeft de

gemeente het hoogste aantal klanten van de regio, op ruime afstand gevolgd door Roosendaal met 190 ondersteunde gezinnen. Daarnaast is het de enige voedsel-

bank die een behoorlijke toestroom in het aantal klanten zag. Daar komt nog bij dat de Bergen op Zoomse afdeling niet kan rekenen op financiële ondersteuning vanuit

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Bij de voedselbank kunnen mensen met een kleine portemonnee ondersteuning vinden in de vorm van levensmiddelen.

ARCHIEFFOTO

de gemeente, zoals Roosendaal bijvoorbeeld wel doet door een garantstelling ter waarde van 15.000 euro. Bewijzen “Er wordt geroepen dat wij naar een meer menselijk samenleving willen, maar in weinig verkiezingsprogramma’s wordt het belang van armoedebestrijding als prioriteit benoemd. Daarnaast ontvangen wij na zeven jaar ploeteren amper structurele financiële steun van de grote gemeenten uit de regio” stelt Van Overveld. “Gemeenten beweren dat er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving, maar echt armoedebeleid is er meestal niet.” Van Overveld lijkt klaar te zijn met de huidige gang van zaken. “Ieder jaar moeten wij opnieuw om subsidiegelden vechten, onze organisatie opnieuw presenteren en ons opnieuw bewijzen, terwijl ons cliëntenbestand groeit.” Accent Eind 2013 diende de stichting een verzoek in voor een bijdrage van de gemeente aan de voedselbank. Dat verzoek werd afgewezen door het college. Die afwijzing is in lijn met een intentieverklaring uit 2009. Daarin gaf toenmalig wethouder van Sociale Zaken Maarten van Eekelen aan dat het college het vrijwilligerswerk van de stichting waardeert, maar dat het geen financiële bijdrage zal leveren aan de stichting. Het budget voor armoedebestrijding wordt in Bergen op Zoom namelijk al op een an-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

dere manier ingezet. “Wij hebben ervoor gekozen om het accent te leggen op het bestrijden van armoede onder schoolgaande kinderen, door het mogelijk maken van een volwaardige deelneming aan allerlei sport- en schoolactiviteiten.”, antwoordde het college op vragen van Groenlinks over het armoedebeleid. Het gemeentebestuur vindt het vergelijk met Roosendaals beleid niet gepas, zij stelt namelijk andere prioriteiten. “Roosendaal geeft voor schoolgaande kinderen standaard 100 euro uit. Maar bijvoorbeeld zwemles kost per jaar al 300 euro.”Het college geeft daarmee aan dat de kosten per kind gemakkelijk hoog kunnen oplopen. Rijksgelden Het armoedebeleid bestaat uit meer dan deze maatregel alleen. Zo zijn de voorwaarde soepeler voor mensen met een laag inkomen, om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Die soepelere normen hebben ervoor gezorgd dat er in totaal 1,1 miljoen is uitgegeven aan die vorm van bijstand, in plaats van het ingeschaalde 800.000 euro. Gemeente krijgen sinds vorig jaar een extra bijdrage vanuit het rijk om te besteden aan armoedebestrijding. Ook van dit bedrag wordt geen geld gestoken in de voedselbank, maar het wordt gebruikt om bijvoorbeeld het gat te vullen dat ontstaan is door de bijzondere bijstand. De rijksgelden bedroegen vorig jaar 83.000 euro en voor 2014 is het bedrag van 290.000 euro beschikbaar gesteld.

Volg ons op Twitter: @BergseBode.


“Slim Ingekocht, dus extra voordeel!�

Dinsdagavond 11 maart 2014 aanvang 20.00 uur tot 21. 30 uur

INFORMATIEAVOND over MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION TRAINING (MBSR)

Kom nĂş naar de Ford dealer en proďŹ teer tijdelijk van verrassend veel voorraad voordeel op de Ford Fiesta. Want voor de snelle beslisser hebben we een gelimiteerd aantal modellen op voorraad. Direct leverbaar, dus snel rijden!

Voor volwassenen die stress ervaren en / of veel piekeren.

De stijlvolle Ford Fiesta Normaal

13.645,1.000,-

Inruilpremie

De MBSR-training van 8 maandag- en dinsdagavonden begint op maandag 24 maart tot en met dinsdag 17 juni 2014. De bijdrage voor de informatieavond is â‚Ź10,Bij inschrijving op de informatiebijeenkomst â‚Ź10,korting op het bedrag van de volledige MBSRtraining

Nu vanaf

12.645,Vanaf slechts

129,p.mnd. met Ford Options

1 jaar gratis autoverzekering

De informatieavond is bij JOIN, VANG 5 TE HALSTEREN Interesse en aanmelden: www.getijden.nu

FABRIEKSUITVERKOOP Topkwaliteit ďŹ etsen voor inkoopprijzen! Alles mĂłet weg!

Ook verkrijgbaar met:

14% bijtelling vanaf

149.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspeciďŹ caties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO2 g/km: 85-138.

Kenmerken Options-aanbieding: Contante AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- SlotTotaal te prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag 13.645,- 5.055,8.590,8,9% 8,9% 25 mnd. 129,- p.mnd. 6.871,9.967,De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Van de Ree www.fordvanderee.nl

Automobielbedrijf Kessel

MRT

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Tijdens vakanties ieder 2e kind â‚Ź4.- !

Oostburg: 0117 - 38 32 30 Roosendaal: 0165 - 54 81 61 Oudenbosch 0165 - 31 38 58 www.ford-kessel.nl

       HET LEUKSTE HET LEUKSTE SPEELPARADIJS VAN BREDA IS 7 DAGEN PER SPEELPARADIJS WEEK GEOPEND!

People, power and passion to build on

VAN De heleHALSTEREN meivakantie geopend!

WWW.MONKEYTOWN.EU/BERGENOPZOOM

TRAMSINGEL 48zwembad - BREDA Langstraat 5, Halsteren (naast de Melanen) 0767660138 WWW.MONKEYTOWN.EU Tel. 0164 851888

Aertssen is een toonaangevend bedrijf in BelgiĂŤ, opgedeeld in 3 divisies, elk met hun eigen specialisme: Aannemingsbedrijf Aertssen, Aertssen Kranen en Aertssen Transport. 50 jaar ÄžĆŒÇ€Ä‚ĆŒĹ?ĹśĹ?Í•ĞĞŜŚŽŽĹ?ƚĞÄ?ŚŜŽůŽĹ?Ĺ?Ć?Ä?ĹšžĂÄ?ĹšĹ?ĹśÄžĆ‰Ä‚ĆŒĹŹĞŜϲϏϏĹ?ĞžŽĆ&#x;Ç€ÄžÄžĆŒÄšÄžĞŜĹ?ÄžĆ?ƉĞÄ?Ĺ?Ä‚ĹŻĹ?Ć?ÄžÄžĆŒÄšÄž ĹľÄžÄšÄžÇ ÄžĆŒĹŹÄžĆŒĆ?Ć?ƚĂĂŜĹ?Ä‚ĆŒÄ‚ĹśĆšÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĞĞŜŽƉĆ&#x;žĂůĞĆ?ÄžĆŒÇ€Ĺ?Ä?Ğ͘DŽžĞŜƚĞĞůÇŒĹ?ĹŠĹśÇ ÄžŽƉÇŒĹ˝ÄžĹŹĹśÄ‚Ä‚ĆŒ een (m/v):

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Technieker buitendienst &ƾŜÄ?Ć&#x;Ä&#x17E;Í&#x2014;Íť:Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹśÄ&#x201A;Ç&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć?Ĺ˝Ć&#x2030;ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ͳ Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Íť:Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;ŽŽĆ&#x152;Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030;ĹŻĹ˝Ć?Ć?Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2DC; Íť:Ä&#x17E;Ć?ĹŻÄ&#x17E;ĆľĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ˝ĆľÇ Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?ĹľÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć?Í&#x2014;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ&#x2026;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ç Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Í&#x2022;Ä?ƾůůÄ&#x161;Ĺ˝Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Í&#x2022;Í&#x2DC;Í&#x2DC;Í&#x2DC; Íť,Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŹĹŠÄ&#x17E;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽůůÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?ĆľĹ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ĆľĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ç Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E; herstellingen ter plaatse kan uitvoeren. WĆ&#x152;ŽĎÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2014;Íť:Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;ĹľĹ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśώͲÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x2030;ůŽžÄ&#x201A;ÍžÄ&#x201A;ĆľĆ&#x161;ŽͿžÄ&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä?Ä&#x201A;ŽĨĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÇ Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ͳ Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2DC;Íť:Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ĺ˝ĆľÇ Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?ĹľÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć?Í&#x2DC;Íť:Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;EÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ć?Í&#x2DC; Íť:Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ä?ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2022;Ć?Ć&#x;Ć&#x2030;Ć&#x161;Í&#x2022;Ĺ&#x2021;Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ŜŊÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśĹ?Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹľÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2DC;ÍťZĹ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŠĆ?Ĺ?Ć? een pluspunt. Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ˝Ä&#x161;Í&#x2014;Íť'Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśžŽĹ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?ŽžĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x;Ć&#x;Ä&#x17E;ĨĆ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022; Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ƾůÄ&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Íť<Ĺ?Ä&#x17E;Ć?ĹŠÄ&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?ĹŠ Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÍ?Ä&#x201A;ĹśŏŽžĹŠÄ&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽůĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Í&#x160;Íť:Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ć?Ç&#x152;Ĺ˝Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŜĹ?Ä&#x17E;ĆľÇ Ä&#x17E;ĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;ÍťŽŜĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?ĹśĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?ĹŠĆ?Ä?Ĺ&#x161;ŽůĹ?ĹśĹ?Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś jouw marktwaarde en ons serviceniveau op peil.

Welkom op onze contactavond D.V. 26 maart

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Ĺ?Ä&#x17E;ĹŠĹ?ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x17E;ŜŊŽÄ?Ä?Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;ĹŻÇ&#x152;Ĺ?ĆŠÄ&#x17E;ĹśÍ? Surf dan naar www.aertssen.be/jobs en laat je žŽĆ&#x;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÄ&#x17E;ĹśÄ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;Ć?ŽůůĹ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ?ĹśÄ&#x201A;ŽĨÄ?ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;dÄ&#x17E;ĆľĹ?Ä&#x17E;ĹŻĆ? ͞ϏϯϹϲϭĎŹĎŹĎŽĎŹͲĹŠĹ˝Ä?Ć?Î&#x203A;Ä&#x201A;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ä?Ä&#x17E;ÍżÍ&#x2DC; DÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030; www.aertssen.be

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl


ACTUALITEIT

Voltallige politiek steunt ondernemer Kastanjelaan 65

Column

Raad kiest voor de rechter BERGEN OP ZOOM - Alle politieke partijen zijn van mening dat de gedoogde detailhandel op de Kastanjelaan 65 legaal kan worden. Sinds een aantal jaar huren de Action en een Turkse supermakt dit pand. Alle partijen stemmen in met het postzegelbestemmingsplan dat de gemeente speciaal voor deze locatie optuigt omdat ze het in het masteplan Gageldonk ‘vergeten’ waren. Dit is zeer tegen de wens van Stadlander die op het punt staat de wijk Gageldonk-West op te waarderen en heeft aangekondigd met alle juridische rechtsmogelijkheden hiertegen in beroep te gaan en de schade op de gemeente of de ondernemer te verhalen. Het Piusplein moet het winkelhart van Gageldonk-West worden, een bypass naar de Kastanjelaan 65 hoort daar volgens de woningcoöperatie niet in.

Addo Sprangers

Willempie Kent u Willempie nog? Neen, ik heb het niet over Willem Kieft, de man die Nederland tijdens het EK voetbal in 1988 met een mislukte kopbal de 1-0 overwinning op Ierland bezorgde en daarmee Oranje een halve finaleplaats tegen gastland Duitsland. Uiteraard heb ik het hier over het ruim een decennium eerder door komiek André van Duin weggezette typetje Willempie. Of beter gezegd nog: de gelijknamige carnavalshit waarmee carnavalvierend Nederland al weken voor aanvang van het jaarlijks terugkerende feest vakkundig werd opgewarmd. Van Duin was er een meester in. Zijn creatie Willempie was er zo eentje die je ook in het dagelijks leven best wel eens op straat tegen zou kunnen komen. Zo’n niet al te snuggere figuur, uitgedost met een ziekenfondsbrilleke, een ouderwets helmpje op zijn hoofd en, weer of geen weer, een niet al te modieuze regenjas. Het zou immers wel eens kunnen gaan regenen onderweg en dan werd je dus mooi zeiknat op je Solex-brommertje. Een echt Willempie dus. Iedereen die ook maar enige gelijkenis vertoonde met de Willempie van André van Duin, kreeg dit op straat ook luidkeels te horen met een uitgerekt ‘Willempieeeeeeeeeeee!’ Net zoals in het carnavalsliedje. De tekst was kinderlijk eenvoudig en zelfs de meest a-ritmische persoon kon op het nummer meehossen. Ik mis dergelijke nummers tegenwoordig, moet ik bekennen. Hoort u tegenwoordig op de radio nog wel eens iemand zingen over een paard dat op de gang staat of over hele grote bloemkolen? Dat bedoel ik maar. Over het vraagstuk van kromme bananen of over met jou wel zeven weken willen weet-ik-veel? Precies. En zo hadden we nog wel meer artiesten die - daar kon je bijna de klok op gelijk zetten - in de maanden voor carnaval steevast een intelligente bijdrage aan het feest leverden. Ria Valk bijvoorbeeld, met een leerzaam verhaal over worstjes op haar borstjes, preitjes op haar dijtjes en karbonades en salades op haar bil. Culinaire hoogstandjes dus in een tijd dat een broodje döner kebab nog de status had van een exotische delicatesse. Neen, het schaamteloos brainstormen van de massa in de aanloop naar carnaval is er vandaag de dag niet meer bij. Helaas. Tegen de tijd dat je er weer een beetje in bent gekomen, is het feest alweer voorbij. Gelukkig schreef Thijs van der Molen ooit een nummer dat steevast uitkomst brengt: Drinke totteme zinke. Willempieeeeeeeeeeee!

Colofon

Gemeenteraad wil detailhandel op de Kastanjelaan 65 blijvend toestaan mits er voldoende parkeerplaatsen komen en een veilige oversteek. Dit is tegen de wens van Stadlander die het winkelgebied in Gageldonk-West op het Piusplein aan de overzijde wil concentreren. FOTO MARJET LUBBERS

DOOR MARJET LUBBERS

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus, Ria van Meir Correspondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 9 De oplossing van deze puzzel is in week 10 te vinden op www.internetbode.nl

Het CDA is niet bang voor de gang naar de rechter die Stadlander al heeft aangekondigd, mocht de raad besluiten tot het wijzigingen van de bestemming. “ Wie kan een zorgvuldig genomen democratisch besluit tegenhouden?”, stelde raadslid Musters.

Stadlander in een brief aan de gemeenteraadsleden. Geen van de commissieleden ging op deze argumentatie in tijdens de afgelopen commissievergadering. De ondernemer is volgens hen de dupe van de gang van zaken en zij willen dat Stadlander hem tegemoetkomt. Stadlander vraagt hierin ook een bijdrage van de gemeente.

Wethouder Ad van der Weegen was daar niet zeker van. Wijziging van de bestemming moet economisch haalbaar zijn.

Parkeren Voldoende parkeercapaciteit nabij de winkel is een belangrijke voorwaarde. De eigenaar van het pand wil de kosten hiervoor voor zijn rekening nemen, maar het is de vraag of er voldoende ruimte te vinden is. Stadlander is hierin terughoudend. Zij zijn zelf belanghebbende en geven aan dat de parkeerdruk voor de bewinkeling aan de kant van het Piusplein al onder druk staat.

Schadelijk Stadlander is van mening dat in de gemeente Bergen op Zoom al teveel ruimte voor detailhandel is, uitbreiding is schadelijk. “Zeer recent onderzoek toont aan dat zelfs 20-30% krimp van het huidige aantal vierkante meters noodzakelijk is,” stelt

Zakelijk Stadlander stelt zich in het conflict zakelijk op. Hun aanbod om de eigenaar uit te kopen of het aanbieden van vervangende ruimte is in de ogen van de eigenaar onvoldoende. In geld uitgedrukt gaat het om een miljoen. De suggestie van Stadlander

‘Wie kan democratisch besluit tegenhouden’

dat de gemeente dit bedrag bijlegt werd door de commissieleden niet als reële optie besproken. Ter inzage De gemeente, Stadlander en de eigenaar zijn sinds november 2013 met elkaar in gesprek. Een oplossing lijkt nog ver weg. De gemeente start nu de procedure op voor een bestemmingsplanwijziging op de Kastanjelaan 65 om de onderhandelingen tussen Stadlander en de eigenaar onder druk te zetten en een eventuele oplossing te forceren. Het bestemmingsplan komt ter inzage te liggen waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Ondertussen laat de wethouder onderzoeken welke economische schade de gemeente of de eigenaar van de Kastanjelaan kan ondervinden, over 6 weken is hierover meer duidelijkheid. Lijst Linssen houdt daarom een slag om de arm. Mocht een gang naar de rechter grote kosten met zich meebrengen waarvoor de belastingbetaler zal opdraaien, dan zullen zij de bestemmingsplanwijziging mogelijk niet steunen.

Overlast heeft aandacht instanties

Team houdt daklozen in het oog BERGEN OP ZOOM - Verslavingszorg Novadic-Kentron, GGZ WNB, Traverse, de politie en het Zorg- en Veiligheidshuis gaan samen een team vormen om de overlast van dak- en thuislozen in de omgeving van het Juvenaat tegen te gaan. De instanties willen zo de dak- en thuislozen beter in beeld krijgen en ervoor zorgen dat zij de juiste zorg ontvangen. Daarnaast worden er diverse andere maatregelen genomen om de overlast een halt toe te roepen. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Afgelopen zomer bereikte de overlast van de dak- en thuislozen een hoogtepunt. Zowel bij de gemeente, de politie als bij daklozenopvang Zuidwester kwamen veel klachten binnen over overlast in de omgeving van het Juvenaat en het winkelcentrum aan de Glacisstraat. Bewoners en winkeliers klaagden vooral over personen die rondhingen in bushokjes en speeltuinen, openbare dronkenschap en drugsgebruik. Het college heeft de klachten serieus opgenomen, maar een oplossing is volgens burgemeester en wethouders niet zo eenvoudig. “Er is sprake van een ernstige en complexe problematiek. Doordat PAGINA 5

er gebrek is aan passende woningen en woonvormen voor een fors gedeelte van de doelgroep, is de doorstroming onvoldoende. Daardoor wordt de opvang een woonvorm, terwijl de doelstelling van de opvang is dat het een tijdelijk vangnet is. Tenslotte zijn de problemen van de betreffende personen enorm. Het grootste gedeelte is verslaafd aan alcohol of drugs. Daarnaast heeft een steeds groter wordende groep ook ernstige psychiatrische problemen. Vaak is er ook een combinatie van de twee”, aldus het college. Gedoogzone Daarom hebben diverse instanties besloten om één gezamenlijk team op te

starten, zodat de dak- en thuislozen vanuit alle kanten goed in beeld zijn. Doel van het team, dat de naam ‘operationeel team daklozen’ krijgt is om de overlast te verminderen en de juiste zorg te kunnen bieden aan de daklozen. “Het uitgangspunt is dat het team de doelgroep structureel opzoekt”, zegt het college. Daarnaast zetten de betrokken partijen in op activering van de doelgroep, door hen bezigheden te geven. Ook lopen er diverse onderzoeken voor de realisatie van gepaste woonvormen voor de dak- en thuislozen en een eventuele gedoogzone in de omgeving van het Juvenaat. De onderzoeken worden dit kwartaal afgerond.


Politieke Stelling 1:

Het verdwijnen van voorzieningen is een kwestie van wennen BERGEN OP ZOOM - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, een belangrijk moment voor Bergen op Zoom. Daar willen wij als Bergen op Zoomse Bode natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. Iedere deelnemende politieke partij heeft gereageerd op een drietal stellingen. De antwoorden vindt u de komende weken in de Bergen op Zoomse Bode. Deze week de stelling: Het verdwijnen van voorzieningen uit wijken en kernen is een kwestie van wennen. DOOR VERA DE GEUS Lijst Linssen “Oneens. Leefbaarheid in de dorpen en wijken is essentieel en krijgt prioriteit. Dit betekent dat de gemeente alles op alles moet zetten om daar de voorzieningen te behouden of te verbeteren. Denk hierbij onder meer aan recreatie- en sportmogelijkheden maar ook aan het winkelniveau. We vragen onze inwoners om vooral mee te denken om de leefbaarheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden.” GWBP “Oneens, we moeten juist noodzakelijke voorzieningen zien te behouden. Zorgen dat elke kern een eigen voorziening heeft waar activiteiten worden gehouden. Bijvoorbeeld dorpsraad/wijkcommissievergaderingen, sport- en ontspanning, feesten, cursussen, boodschappen enzovoorts. Woonservicegebieden in wijken en dorpen zijn belangrijk voor het in stand houden van de leefbaarheid. Bewoners moeten ook bereid zijn om er hun boodschappen te doen en ondernemers moeten worden uitgedaagd hun winkel winstgevend te maken.” VVD “Oneens, we maken ons hard voor sterke wijken en dorpen. Daarbij zien we een

belangrijke rol weggelegd voor de scholen als centraal punt in de wijken en dorpen. We maken ons hard voor behoud van de basisschool in Lepelstraat. In de afgelopen periode hebben zich diverse scholen voor bijzonder onderwijs in onze gemeente gevestigd. Ook buurtsupers kunnen hun diensten uitbreiden voor post en financiële zaken.” PVDA “Oneens. Voorzieningen zijn een absolute voorwaarde om een wijk leefbaar en bewoonbaar te houden. Dat betekent: winkels in de buurt, bereikbaar voor het openbaar vervoer, maar ook voorzieningen voor zorgbehoevenden. Uiteraard zijn we als gemeente wel afhankelijk van anderen, maar wij doen er alles aan om de voorwaarden zo gunstig mogelijk te maken. En we hebben de laatste jaren veel bereikt, zowel in oude wijken als bij de aanleg van nieuwe wijken.” D66 “Oneens, voorzieningen zijn essentieel voor de leefbaarheid van wijken en dorpen en dragen bij aan meer sociale samenhang. Ook kunnen hierdoor mensen langer op zichzelf blijven wonen. De gemeente moet er alles aan doen om vestiging te reguleren en te stimuleren. Een goed voorbeeld is Sterksel, waar een bewonerscooperatie werd opgericht en waar nu een

Het sluiten van wijkhuizen is een belangrijk punt in Bergen op Zoom.

nieuwe kleine moderne supermarkt is met verschillende functies, zoals een postkantoor.” CDA “Oneens, de inwoners en met name de ouderen kunnen niet zonder bepaalde voorzieningen in dorpen en wijken. Het CDA spant zich maximaal in om belangrijke voorzieningen te handhaven ten behoeve van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Belangrijke voorzieningen, waar het CDA zich voor inzet zijn het behoud van buurtsupers, pinautomaten en busvervoer.” BSD “Oneens, het verdwijnen van basisvoor-

zieningen zoals een pinautomaat en een supermarkt uit wijken en dorpen is onacceptabel! Willen we dorpen en wijken leefbaar houden voor ouderen en mensen zonder auto dan moeten dergelijke voorzieningen binnen een straal van 500 meter rond woningen bereikbaar blijven. Met banken en supermarktbedrijven moeten op dit punt heldere afspraken worden gemaakt.” GroenLinks “Oneens, het verdwijnen van voorzieningen is slecht voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Het is dan niet meer aantrekkelijk om daar te wonen en te leven. Het gevolg is leegloop en verpaupering. De gemeente moet de vestiging van buurt-

FOTO THIJMEN ALLEMAN

supers en andere kleinschalige voorzieningen stimuleren. Maar ook initiatieven van de bewoners op dat gebied ondersteunen. Minder regelgeving, maar wel startsubsidies geven.” SolidariteitsPartij “Oneens, we begrijpen dat door een toegenomen mobiliteit niet langer iedere voorziening, voor iedere wijk- of dorp te behouden is. Wij zijn echter beducht voor de negatieve gevolgen en pleiten daarom voor handhaving van een minimaal voorzieningenniveau, binnen een bereikbare afstand voor iedereen. Het alternatief van slaap/spookdorpen- en wijken is voor ons geen gewenningsproces, maar een schrikbeeld!”

Raadsleden spreken van historische beslissing

Geamputeerd Havenkwartier verbinden met binnenstad BERGEN OP ZOOM - Bij de komende gemeenteraadsvergadering zullen de raadsleden instemmen met het ontwikkelingsplan Havenkwartier. Een belangrijk streven in dit plan is het Havenkwartier te verbinden met de Binnenstad door een plein voor de Gevangenpoort en een autoluwe Westersingel wil het college de ‘amputatie’ van het Havenkwartier uit de jaren ‘70 helen. Een historische beslissing vonden een aantal raadslieden. DOOR MARJET LUBBERS De gemeente heeft plannen gemaakt voor het opwaarderen van het Havenkwartier. Het plan zorgt voor samenhang tussen diverse ontwikkelingen die nu en in de toekomst in dit en aangrenzende gebieden gaan plaatsvinden. Raadsleden ontvingen de plannen enthousiast maar de realiteit gebood hen te benadrukken dat het voorlopig aan geld ontbreekt. Niet slopen De visie is belangrijk gezien ontwikkelingen in nabijgelegen stadsdelen, zoals het vrijgekomen gasfabriek- en brandweerkazerne terrein. Veranderingen op het Geertruideplein zijn al op korte termijn te verwachten verklapte wethouder Linssen. De Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom dringt aan op actie. “Er moet nu echt iets gaan gebeuren voor de mensen die in het Havenkwartier wonen, de bestrating en verlichting zijn al jaren in slechte staat”, meldde de heer Aertssen namens de Vereniging. Hij riep op de brandweerkazerne niet te slopen. “Niet nog meer kaalslag en we worden ook niet gelukkig van een rommelig stadsweiland”. Westersingel Het oude Havenkwartier is een belangrijk

scharnierpunt tussen de oude stadskern en de in ontwikkeling zijnde plannen ScheldeVesting, De Zeeland e.o. (met de detailhandel en leisure) en het recreatiegebied met de Binnenschelde en de nieuwe jachthaven. Volgens het college verliest de Westersingel op korte termijn haar rol als doorgaande weg door de singel te bestempelen als erftoegangsweg, 30 km/h. Dit wekte scepsis bij het CDA: “Ingesleten verkeersstromen laten zich moeilijk leiden.” Om de amputatie van het Havenkwartier met de binnenstad te helen is er een plein met veel groen voor de Gevangenpoort bedacht. “We moeten tevens de navelstreng tussen meubelboulevard en binnenstad herstellen”, zei wethouder Linssen. Meer winkelend publiek naar de binnenstad lokken door hen langs de route geboeid te houden. D66 sprak de vrees uit dat detailhandel langs deze route er een verdere leegloop uit de binnenstad tot gevolg heeft. Ook het CDA is bang voor leegloop door een zuigende werking richting de Zeeland door de komst van de XXL AH die in hun ogen de doodsteek van de binnenstad is. Parkeren Daarbij speelt ook het (betaald) parkeerprobleem. Aan de westelijke zijde van de

stad staat het parkeren onder druk. De VVD ziet geen andere mogelijkheid dan een parkeergarage op het terrein van de oude brandweerkazerne. GBWP denkt eventueel aan een transferium buiten de stad waar ook GroenLinks voorstander van is. Wethouder Linssen wees er daarbij op dat de parkeertarieven dan wel flink om-

hoog moeten, anders is daar geen investeerder voor te vinden. Water Het weer open maken van de Kaai is een droom die de komende jaren niet uit zal komen. Een ondiepe waterbak ter verhoging van de sfeer is een idee van Lijst Linssen

Mogelijke situatie voor de Westersingel met een plein voor de Gevangenenpoort. PAGINA 6

waar de meeste partijen niets voor voelen. “Geen cosmetische schijnoplossingen, als we het doen moet het goed gebeuren,” aldus Verbeem van de PvdA, iets dat ook Groen Links en D66 beaamden. Linssen is van mening dat investering in de sfeer op de Kaai in 10 jaar is terugverdient, dan kun je ‘de bak’ ook weer slopen.

FOTO GEMEENTE BERGEN OP ZOOM


LIEF EN LEED

Familieberichten

Weekenddiensten

Ingetogen, discreet en goed georganiseerd. Afscheid nemen op de manier zoals iemand was. Stijlvol en intiem. Dat is Monuta Terol.

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0164-24 76 06. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Antwerpsestraatweg 14 te Bergen op Zoom of op www.monutaterol.nl

Openingstijden Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

Verlangen en vertrouwen mens & Relatie vindt jouw toekomstige liefde Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 (landelijk) Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

TE HUUR GARAGE- Kleine bedragen maken grote verschillen. BOX Boerhaaveplein Tel. 0174-295774 06-54292177

Terol

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

gratis plaatsing

352),7((59$121=(.257,1*7Ğ'(16'(6.,1&$5(:(.(1

20% KORTING

20% KORTING

op een bodylotion/ cream naar keuze*

op een dag- of nachtcrème naar keuze*

*

*

* Korting is alleen geldig tegen inlevering van deze bon en op 1 product naar keuze. Actie is geldig t/m 16 maart 2014. Vraag naar de actievoorwaarden.

Promotieweken

* Korting is alleen geldig tegen inlevering van deze bon en op 1 product naar keuze. Actie is geldig t/m 16 maart 2014. Vraag naar de actievoorwaarden.

20% KORTING

20% KORTING

op een serum naar keuze*

op een reiningsproduct naar keuze*

*

CLARINS

*

* Korting is alleen geldig tegen inlevering van deze bon en op 1 product naar keuze. Actie is geldig t/m 16 maart 2014. Vraag naar de actievoorwaarden.

* Korting is alleen geldig tegen inlevering van deze bon en op 1 product naar keuze. Actie is geldig t/m 16 maart 2014. Vraag naar de actievoorwaarden.

UW cadeau b.a.v. € 59,aan Clarins producten*. * Geldig t/m 16 maart en zolang de voorraad strekt.

Kom nu naar Pour Vous Parfumerie Oerlemans 6NTVRDRSQ@@Sq/*!DQFDMNO9NNL PAGINA 7


VASTENAVEND Burgemeester Roosendaal is gastjurylid Dweilbandfestival

HALSTEREN - De jaarlijkse open avond van BC de Waterstraot vindt plaats in het bouwkot, Canadaweg 34, Halsteren op donderdag 27 februari.

Jubileum-editie: 4x11 jaar

Dweilbandfestival 4x11 jaar.

BERGEN OP ZOOM - Jacques Niederer, burgemeester van Roosendaal, is op zondag 2 maart het gastjurylid bij het jubilerende Dweilbandfestival. Geflankeerd door medejuryleden burgemeester Frank Petter, Cees Meijer, Frans van Vliet en onder leiding van voorzitter Jean-Paul Heck zal Niederer 22 dweilorkesten zien strijden in de muziekvoorjaarsklassieker. Niederer was gemeenteraadslid in Bergen

FOTO ALBERT JOOSEN.

op Zoom, wethouder in Breda, lid Tweede Kamer, burgemeester van Weert en is sinds 2009 burgemeester van Roosendaal. Niederer kent de Bergse Vastenavend goed. “Het is vooral die kleine leut die het feest zo bijzonder maakt, woordspelingen, sfeer van herkenning en het feit dat het een feest van gelijkheid is”, aldus Niederer. Ook is hij steeds getroffen door de metamorfose die Bergen op Zoom ondergaat op het moment dat het Neuzebal losbarst. De vrijdagavond voor de intocht, die hij elk

Jaarlijkse open avond van BC de Waterstraot

jaar dweilend met vrienden doorbrengt in ’t Krabbengat, is voor hem één van de mooiste momenten van het feest. Andere bijzonderheid over het jubilerende Dweilbandfestival (4x11 jaar) is de deelname van de Zeekrale. Zij deden als enige alle 43 voorgaande edities al mee en treden nu voor de 44e keer aan. Dit zijn de prijzen waarom gestreden zal worden: - De ‘peblieksprijs’ voor die band die bij het publiek het meest losmaakt. - De ‘vernuuwingsprijs’ voor die band die echt iets verfrissend brengt, iets doet wat nooit eerder een dweilband heeft gedaan. - De ‘meziekprijs’ de loftrompet voor die band die in alle facetten muzikaal de meeste indruk gemaakt op de jury. - De ‘sjoo-prijs’ voor die band die laat zien dat muziek en presentatie één zijn, het publiek komt oren en ogen tekort bij het optreden en tenslotte, - De ‘worstprijs’ voor die band die van harte wordt aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg. Het Dweilbandfestival begint om 14.30 uur in de Stoelemat en de apotheose met prijsuitreiking op de Grote Markt wordt verwacht rond 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op de bekende voorverkoopadressen en aan de kassa van de Stoelemat.

Het einde van het bouwseizoen is in zicht en op dit moment zijn ze als bouwclub met de laatste spurt begonnen om hun creatie 100% fit op de weg te krijgen voor de verschillende etappes die ze moeten gaan afleggen in het 1e weekend van maart. Alle

begeleiders, verzorgers, technici en mecaniciens zijn op en top voorbereid om als een groot peloton de verschillende plaatsen te doorkruisen op weg naar elke finish. Dit alles vergt een goede voorbereiding en daarbij kan een goed feest natuurlijk niet ontbreken om ontspannen aan de tour te beginnen. Graag nodigen ze ook iedereen uit die een kijkje wil komen nemen naar hun creatie voor 2014. Het feest begint om 20.00 uur en duurt tot 01.30 uur.

EXCLUSIEVE BODE DAGEN zater & BIJ SKIDÔME mazonddaagg 1165 art 20 14

An de Leutige Spinole van Altere

Bingo met snert en pannenkoeken HALSTEREN - KBO van Altere orgaonieseert op zaoterdag 1 maert ‘n leutige bingomiddag. ‘T Is die zaoterdag “t begin van de Vastelaoved en daarom zal ‘r in de pauze van de bingo wa lekkers zijn. Nao afloop zulde vor niks snert en pannenkoeken kunnen ete!

kleed en aongebusselt naor de Bingo komt. D’n Hoogheid Ambrosio was al op ‘t AD”vocatenbal, dus heat ie dieje dag weinig tijd om langs te komme, mar d’r zijn wel wa bejaorde boere die lengs wulle komme om Bingo te speule, en meej snert en pannenkoeken te wulle ete!!!

‘t Is netuurlijk leutig da ge allemaol ver-

De Bingo wor gespeuld in ‘t Leutol De Wit-

tenhorst in de Schoolstraot hier op Altere. De tijd dad ‘t begint is om 13.30 uur. De zaol is al open om 13.00 uur. Zo as gewunlijk speule we 10 rondjes mee geldprijze , en daorna unne Super ronde. ‘T Bestuurke van KBO Altere rekent er op da ge ok komt. Houdoe en agge mar leut et! De Penningmeasterke van KBO Altere.

Vastenavendoptocht van Basisschool De Krabbenkooi BERGEN OP ZOOM - Het is zo ver op vrijdagmiddag 28 februari. Dan trekt de vastenavendoptocht van de basisschool De Krabbenkooi door de straatjes van het centrum van ‘t Krabbegat.

Skidôme Rucphen & Skidôme Terneuzen

50% KORTING ACTIE Proefles skiën of snowboarden 2 uur vrij skiën of snowboarden 1 uur tuben en sleeën

van € 29,50

2 heats ijskarten (Rucphen) GlowGolf (Rucphen)

van € 34,50

TUBEN

v.a. € 27,50 van € 9,50

v.a. € 6,50

GLOWGOLF

voor € 14,75 voor € 13,75 voor € 4,75 voor € 17,25 voor € 3,25

IJSKARTEN

Bestel je tickets online via: internetbode.nl Voorwaarden en meer informatie: www.internetbode.nl

Zoals ieder jaar wordt het dit jaar ook een stikgève leutstoet met 11 groepen en in totaal ruim 260 kinderen. Om met hun zelf verzonnen motto goed voor de dag komen, zijn de kinderen al weken, samen met heel veel hulpmoeders, aan het verven, plakken, knippen en kleuren. Ze hopen dat iedereen naar het prachtige resultaat komt kijken. Vertrekpunt: Coehoornstraat 28 om 13.30 uur. Vorig jaar won groep 4a won met hun creatie ‘Bròòdleutig Speule’ de wisseltroffee en ieder kind uit die groep kreeg de gouden krab omgehangen.

KORTE BERICHTEN

Winnende groep van vorig jaar

Video-reeks BC Variant: IER beleef(de) Vastenavend BERGEN OP ZOOM - Waar beleeft men nou de Vastenavend? Bij de Geit, op de Markt, met het dweilen door de straten? BC Variant heeft dit gevraagd aan bouwers, zowel jong als oud, of mensen die nauw betrokken zijn (geweest) bij BC Variant. Ze kwamen met enthousiaste verhalen over de Geit of het Vallen van de

Kraai, allen even mooi en herkenbaar. De verhalen zijn gebundeld in een videoreeks die deze Vastenavend via Facebook en YouTube wordt verspreid. Het 1e filmpje is nu online, waarin men vertelt over het gevoel van de Vastenavend en de start van het feest: op 11/11 bij de Geit. Verhalen en beelden komen terug in de A-wagen van BC Variant, die in de Vastenavendoptocht meerijden met het motto

‘IER beleef(de) Vastenavend’. Aanlopend richting de Vastenavend komen er meer video’s in deze reeks online. Deze kan men vinden op het YouTube-kanaal van Variant: youtube.com/bcvariant en natuurlijk worden deze ook geplaatst via Facebook: facebook.com/bcvariant. Blijf echter niet te lang naar het filmpje kijken en ga lekker dweilen, want alleen IER beleef(de) Vastenavend. PAGINA 8

BERGEN OP ZOOM Boekenmarkt: Zaterdag 1 maart van 11.00-16.00 uur is er een boekenmarkt in het Kerkelijk Centrum, Williamstraat. Duizenden boeken staan klaar. Regelmatig worden de boeken aangevuld, elke maand is er wat nieuws te vinden. De opbrengst van de boekenmarkt komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk. Iedereen welkom. Info: Ank van der Kallen, tel. 0164-265158. Lezing: Geschiedenis van Nederland, het verhaal van prehistorie tot heden door Yolande Kortlever, Anne Doedens en Liek Mulder, woensdag 26 februari in de Hofzaal van Het Markiezenhof, 20.00 uur. Ziekenverzorging thuis: Buurtzorg Bergen op Zoom geeft een cursus ziekenverzorging thuis mantelzorgers en andere belangstellenden. De cursus omvat 6 avonden van 19.00 tot 21.15 uur en wordt gegeven vanuit medisch centrum de Grebbe. De cursus wordt gegeven door de verpleegkundigen van Buurtzorg, medewerking verlenen de apotheek en de dietisten van de Grebbe. Cursusdata zijn 18 en 25 maart en 1, 8, 15 en 22 april. Voor informatie en opgave: 06-23741111. Gratis Spaans voor Spaanse kinderen: De Spaanse overheid biedt kinderen van Spaanse komaf de mogelijkheid om gratis lessen ‘Spaanse taal en cultuur’ te volgen voor kinderen van 7 tot 18 jaar, van elk niveau, en worden wekelijks na schooltijd gegeven door een Spaanse docent. Aanmelden: salvador.santiago@gmail.com. HALSTEREN Modeshow: KBO, Afd.Halsteren houdt voor alle 50+ ers in Halsteren op vrijdag 28 februari een modeshow in De Wittenhorst, Schoolstraat 6 te Halsteren. Aanvang 14.00u. LEPELSTRAAT Koersbal: Uitslag wedstrijd donderdag 20 februari: 1. Lisa van Schilt, 2. Rinus Nijssen, 3. To Karremans, Anny Hensen, 5. Cor van Wijk, 6. An van Kaam, 7. Sjaan van Ekeren, Geert Loos.


BESSTT!

GETE

Uitnodiging voor alle agrariĂŤrs! In 2014 komt waterschap Brabantse Delta naar u toe. Bent u agrariĂŤr en wilt u meepraten en meedenken over het werk van waterschap Brabantse Delta, de nieuwste inzichten over risicoâ&#x20AC;&#x2122;s op wateroverlast en andere zaken die voor u van belang zijn? Kom dan naar ĂŠĂŠn van de drie regionale bijeenkomsten.

Reinigingsdoekjes 80 stuks

Op 10, 11 en 12 maart 2014 organiseert het waterschap weer de jaarlijkse Waterschapskringen. De leden van het dagelijks bestuur willen graag met u van gedachten wisselen over ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Hoe kan het waterbeheer u daarbij ondersteunen? Lever met deze bijeenkomst uw bijdrage in de ontwikkeling van het nieuwe Waterbeheerplan voor de periode 2016-2021! U bent om 20.00 uur van harte welkom op ĂŠĂŠn van de volgende bijeenkomsten: Maandag 10 maart: De Parel Zalencentrum, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Dinsdag 11 maart: De Tijd, Antwerpseweg 24 in Rijsbergen Woensdag 12 maart: â&#x20AC;&#x2122;t Maoske, Middelstraat 24 in De Moer Loon op Zand

3 december 201 Bron: Kassa

4 februari 201 mentenbond Bron: Consu

1.

39

Vloeibaar wasmiddel wit

Frituurolie

1.5 l

3.09

2l

Vanaf 19.30 uur zijn de deuren geopend voor de ontvangst met een kopje koffie of thee. 4 februari 201 mentenbond Bron: Consu

Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda, Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00, F 076 564 10 11 E info@brabantsedelta.nl, I www.brabantsedelta.nl

Waspoeder wit 2.025 kg 4 februari 201 mentenbond Bron: Consu

te koop gevraagd

ANTIEK

2.99

meubelen, klokken,

â&#x20AC;&#x153;Gespecialiseerd in stofferen van plezier- en zeilboten, maar ook voor meubels en DBSBWBOLussens kunt u bij ons terechtâ&#x20AC;?

porselein en zilver 06-51482362 0165-539177

Vanaf woensdag 26-02-2014

Designkeukenkraan

Voegwerk! vakbekwame

4VSZMRGMEPI[IK 617MRX1EEVXIRWHMNO 8IPJE\   1

zoekt voegwerk

[[[FSSXOYWWIRWGSQ

06-55887266

<ŽžĆ?ĹśÄ&#x17E;ĹŻÇ&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ?ĹŻĹ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŏĹ?ĹŠĹŹĹŠÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ĺ&#x161;Ĺ˝Ç Ć&#x152;ŽŽžÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152; ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĆľÇ Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;d/^Í&#x160; Ĺ?ĹŠÄ&#x201A;Ä&#x201A;ŜŏŽŽĆ&#x2030;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśdÇ Ĺ?ĹśĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ŜŏÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ĹŻĹ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;'Zd/^Ä?Ĺ?ĹŠĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; Ć&#x2030;ĹŻĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?ĹŠĹ?ŜůÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x;Ä&#x17E;Í&#x2DC; tŽŽÄ&#x161;Ĺ&#x2021;ŽŽĆ&#x152;Ĺ?ĹśĹ? Ć&#x152;Ĺ?ŽŜĎ°ĎŻ ϰϳϹϭyKĆľÄ&#x161;'Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻ нϯϭ͞ϏͿϲͲϴϯϲϾϹϴϾϹ

2014

3.99

Design-mengkranen Bad-, douche- of wastafelmengkraan.

Met uittrekbare handdouche.

VOEGER

d/d/d/d/d/d/

februari mentenbond Bron: Consu

P ECO-STO

FUNCTIE

59.99

29.99

Badjas

Handdoeken of badlaken

Maten: S t/m XL.

Set van 2 handdoeken 60x110 cm of 1 badlaken 80x170 cm.

ALITEIT HOTELKW

19.99

Vers & voordelig!

9.99 Vanaf woensdag 26-02-2014

*

Íž/ĹśÄ&#x161;ĆľĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?ŜŽĆ&#x152;Ä?Ĺ&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĩ//ZŽŽĆ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÍż

50%

goedkop

er

Perssinaasappelen 2 kg

v an 1.99

0.99

62% Courgette

goedkop

er

Per stuk

van 0.65

0.25

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 26-02-2014 t/m dinsdag 04-03-2014.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Roncalli-scholieren starten petitie tegen alcoholwet

Nieuwe alcoholwet maakt veel los op het Roncalli BERGEN OP ZOOM - Een maatschappijleeropdracht gaf leerlingen van de Roncalli Scholengemeenschap de kans om tegen de nieuwe alcoholwet in te gaan. Zo is er een groepje uit vier havo, en - vijf vwo bezig om hun mening te laten meetellen door middel van een petitie op Facebook. “Hoe meer likes, hoe overtuigender wij overkomen voor de gemeente”, aldus Roncalliaan Sjoerd Pals uit vijf vwo.

h’Onderdak zoekt zelf asiel BERGEN OP ZOOM - Totale verwarring is ontstaan over het voortbestaan van h’Onderdak. Na een inventarisatie en gesprekken leken er geen mogelijkheden voor herhuisvesting. Personeel en dieren dreigen nu zelf asielzoekers dreigen te worden. h’Onderdak komt nu met een noodoplossing die het college en raadsleden volledig verrast. Als zij 7 jaar lang de locatie aan de Ruytershoveweg gratis mogen betrekken kunnen ze daarna zelfstandig voort. Er blijkt brede politieke steun voor, zij willen het dierenasiel, dat volgens hen ook een maatschappelijke en educatieve functie vervult absoluut niet verloren laten gaan.

MOC’17 in slotfase onderuit BERGEN OP ZOOM - In een typische 0-0 wedstrijd met weinig goed voetbal en weinig kansen is MOC’17 tegen titelkandidaat SC ‘t Zand in de slotfase toch nog tegen een 0-1 nederlaag aangelopen.

Een maatschappijleeropdracht gaf leerlingen van de Roncalli Scholengemeenschap de kans om tegen de nieuwe alcoholwet in te gaan. FOTO SOPHIE VAN DER VELDE

DOOR SOPHIE VAN DER VELDE De nieuwe alcoholwet, waarin de leeftijdsgrens van het drinken van alcohol verhoogd is naar achttien jaar, maakt veel los bij een hoop zestien- en zeventienjarigen. Een aantal leerlingen van de Roncalli SG hoopt door middel van een petitie, een manier te vinden om een overgangsregeling te krijgen. “Toen het op het nieuws kwam dat er een nieuwe alcoholwet kwam, waren wij het hier niet mee eens. Wij zijn bijna zestien en nu mag het ineens niet meer. Ook verwachten wij dat cafés in Bergen op Zoom hier verlies aan lijden”, vertelt de vijftienjarige Maaike Noordhuizen uit vier havo. Facebook De twee groepjes hebben allebei een Facebook-pagina opgezet, wat zorgt voor de nodige media-aandacht. “Wij proberen door middel van Facebook duidelijk te maken wat ons standpunt is. Wat is nou het verschil tussen twee jaar. Ook vinden wij dat de wet te ver gaat, zelfs mijn ouders

krijgen geen drank mee als ik er bij ben. Daarbij zijn de mensen die wél goed met alcohol om kunnen gaan, de dupe van de mensen die dat niet kunnen”, laten Maaike Noordhuizen en haar klasgenootje Romana Hilgers weten. Het havo-groepje heeft in twee dagen 99 likes verzameld op hun Facebookpagina: Proost? Zou je wel willen he. Overgangs-pas Het groepje uit vijf vwo gaat binnenkort op gesprek met een VVD-lid om te praten over hun standpunt. “Zij zijn de enige voorstanders van de overgangsregeling: de puberpardon. Daarom is er misschien een kans dat wij iets kunnen betekenen voor de regeling”, concludeert Sjoerd Pals. De Facebook pagina ‘baas boven eigen borrel’ van het vwo groepje heeft al 135 mensen bereikt. “Ons plan is om een overgangsregeling te krijgen, waarbij degenen die voor januari zestien jaar werden een pas krijgen. Om deze pas te krijgen, moeten zij toestemming hebben van hun ouders. Heb je de pas in handen, dan mag je drinken en

anders niet”, legt Koen Vegter uit vijf vwo uit. Traditie De Roncalli-scholieren weten genoeg nadelen te bedenken van de nieuwe alcoholwet. “Wij willen graag een gesprek met een wethouder regelen. Daaraan zouden we dan de slechte - maar ook de goede punten van de wet aan hem voor kunnen leggen. Ons doel is om een middenweg te vinden”, zegt Maaike Noordhuizen. Ook de jongens uit vijf vwo vinden dat er inmiddels echt wat moet gebeuren aan de wet. “Wij zijn allemaal zestien geweest. We weten dus ook allemaal hoe het is om te mogen drinken. Ook is het al heel lang een stukje Nederlandse traditie en je eigen verantwoordelijkheid. Zelfs vriendengroepen kunnen erdoor uit elkaar vallen. De ene helft van je vrienden mag net wel drinken, de andere helft niet. Zo ga je minder met elkaar om. Wij zijn niet tegen de alcoholwet, maar wij willen wel dat de mensen die al gedronken hebben, een overgangsregeling krijgen”, sluit Sjoerd Pals af.

Het publiek kreeg een gezapige wedstrijd voorgeschoteld. Al na 2 minuten moest MOC’17 noodgedwongen wisselen, nadat Lars van Linder met een hoofdwond het veld moest verlaten. Hij werd vervangen door A-junior Raymond ten Voorden. Er gebeurde verder weinig. Aan niets was af te zien dat SC ‘t Zand nog strijdt voor de titel. Pas in de 34e minuut was er een 1e kans en deze was voor MOC’17. Prima dieptepass van Gino Boer zette Yannick Nijland alleen voor de keeper, maar hij wist de keeper niet te verschalken. Vlak voor rust was er de 1e grote kans voor SC ‘t Zand toen 2 spelers voor Daan Mennes opdoken. Gelukkig voor

MOC’17 verdween de inzet via de buitenkant van de paal naast. De 2e helft gaf hetzelfde beeld te zien. Ook nu de 1e kans voor MOC’17 en wel een hele grote. In de 73e minuut kon Achraf Laabich alleen op de keeper aflopen, maar de keeper kon zijn inzet keren. Minuut later schoot aan de andere kant een speler van ‘t Zand de bal net naast en in de 77e minuut bracht Daan Mennes spectaculair redding. In de 79e minuut kon de Zandkeeper redding brengen op een hard schot van de ingevallen Hein Loman en 4 minuten voor tijd trof een schot van John van Loenhout geen doel. In de 88e minuut was het dan toch raak. Corner van ‘t Zand bleef in het 5-metergebied ‘hangen’ en Serhan Eyupoglu kon eenvoudig binnen tikken: 0-1. In de 90e minuut leek Tommy van Elsakker toch nog de verdiende gelijkmaker te maken, maar zijn vlammende schot werd op miraculeuze wijze door de Zandkeeper uit de kruising geranseld.

FC Bergen BERGEN OP ZOOM - FC Bergen wint van Vosmeer in een hele matige wedstrijd en Gastel blijft volgen op 7 punten. Geen programma aanstaand weekend i.v.m. carnaval: Jeugd FC Bergen De groei zit er goed in. Steeds meer voetballers weten hun weg te vinden naar sportpark de Markiezaten. Nieuwe competities zijn begonnen en het nieuwste team, F3, heeft de 1e overwinning al op zak. Voorbereiding in het najaar werpt zijn vruchten af. Op dit moment zijn er al zoveel aanmeldingen dat ze in het nieuwe seizoen zeker met een paar nieuwe teams van

start gaan en dan met name in de jongste groep. Ook in de oudere leeftijdsgroepen kunnen ze nog jongens plaatsen. Schroom niet en ga op zaterdag eens kijken bij FC Bergen en laat weten dat je interesse hebt om bij hen te gaan voetballen. Er is altijd iemand van het jeugdbestuur aanwezig om je verder te helpen. Om al deze teams goed te begeleiden in het nieuwe seizoen, maar ook nu, zijn zij op zoek naar nieuwe vrijwilligers en dan met name trainers/leiders van de selectieteams en scheidsrechters. Ook hiervoor kun je voor meer informatie terecht op zaterdag bij FC Bergen of neem contact op met email wimbruijs51@gmail.com. Zij reageren dan direct op je melding om een afspraak te maken.

Bewoners mogen pa s twee uur na ontploffing huiswaarts keren

Grootste voorzorg voor detonatie V1 KRUISLAND - De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) neemt de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen voor de detonatie van de V1 aan het Dirksdijkje. Die wordt op donderdag 27 februari, bijna een maand na de vondst, tot ontploffing gebracht. Hoe laat dat staat te gebeuren, kan pas op de dag zelf gezegd worden. Duidelijk is wel dat de bewoners van de dertien ontruimde woningen op zijn vroegst pas twee uur na de explosie terug naar hun woning mogen keren. “Maar een garantie dat zij dezelfde dag huiswaarts keren, kunnen we helaas niet geven”, zegt Peter Zaal van de EOD. DOOR RIA VAN MEIR De detonatie van de V1 is ook voor de mensen van de EOD een unieke aangelegenheid. “Jaarlijks krijgen wij zo’n 2300 bommeldingen. Slechts eens in de tien jaar zit daar een V1 bij. Zeker in de recente historie is het tot ontploffing brengen van zo’n bom behoorlijk uniek te noemen”, meent Zaal. De V1 is daarnaast ook met andere bommen te onderscheiden vanwege het complexe ontstekingsmechanisme. Dat bestaat in feite uit drie verschillende mechanismen. “Van de elektronische ontsteker weten we dat de batterij het na zeventig jaar niet meer doet, maar de andere twee vormen het probleem”, laat Zaal zien aan de hand van twee voorbeeldontstekers. Een van de ontstekers werkt aan de hand van een klok. “Om een of andere reden is die klok vastgelopen, maar bij een kleine beweging of schok kan de klok weer

lopen en de bom tot ontploffing brengen. Verplaatsen of ontmantelen is daardoor geen optie.” Droog De EOD neemt daarom een behoorlijk aantal veiligheidsmaatregelen. De bom wordt afgedekt met een enorme berg zand van negen meter hoogt. Dat moet met de hoogst mogelijke precisie gebeuren. “De eerste lagen brengen we voorzichtig met de hand aan, totdat het veilig genoeg is”, zegt Zaal. De hele dag zal men in de weer zijn om de kunstmatige berg, waarvoor zo’n vijfduizend kuub zand nodig is, te vormen. Naast de berg worden twee sleuven gegraven. Die zijn nodig om de luchtdrukverplaatsing te dempen. Het weer vormt daarin ook een belangrijke factor, want hoe droger het zand, hoe beter de dempende werking. “Daarom wordt de Brandsche Beek ook drooggelegd en het grondwater

Peter Zaal van de EOD geeft uitleg over de werkwijze voor de ontploffing van de V1.

tot zo’n zeven à acht meter diepte weggepompt. Allemaal om de luchtdrukverplaatsing zo gering mogelijk te houden”, legt Zaal uit. Ontruiming De EOD begint al vroeg met het aanbrengen van de ontsteking en het afdekken van de bom. De omgeving binnen een straal van zeshonderd kilometer wordt dan verboden gebied voor alle onbevoegden. Daardoor moeten de bewoners van zo’n dertien woningen vanaf 06.00 elders onPAGINA 10

dergebracht worden. Delen van de Grote Spellestraat en Heerlestraat worden afgesloten, evenals het Dirksdijkje zelf dat al sinds de vondst niet toegankelijk is. Hoe laat de V1 tot ontploffing wordt gebracht, is volgens Zaal pas op de dag zelf te zeggen. “Dat geldt ook voor de tijd waarop de bewoners kunnen terugkeren naar hun woning. Dat zal pas twee uur na de detonatie zijn, omdat we moeten controleren of alles goed is ontploft. We kunnen daarom ook geen garantie geven dat zij ‘s avonds weer

FOTO RIA VAN MEIR

naar huis kunnen, maar daar gaan we vooralsnog wel vanuit.” Geen souvenir Zaal begrijpt dat de ontploffing veel belangstelling zal trekken, maar volgens hem zal er langs de 600 meter grens niet al te veel te zien zijn. “Het zand zal wel de lucht in spuiten, maar het is de vraag of je dat vanaf zo’n afstand ziet.” Een souvenir zal Kruisland aan het hele avontuur niet overhouden. “De wand is slechts twee millimeter dik. Daar blijft niets meer van over.”


Bistro Carnavals actie â&#x201A;Ź 19,50 p.p. ! Voorgerecht - Hoofdgerecht Taxi Service Oude Raadhuis

Een kleinere auto is vaak handiger en nu extra voordelig!

Stel zelf uw menu samen van ons Bistro de Oude Raadzaal keuzemenu voor- en hoofdgerecht keuze en maak als toetje gebruik van onze taxi service. Wij halen u thuis op en brengen u desnoods na uw diner naar de stad. Tip: (Vergeet uw bulle nie mee te neme) Mocht u na uw diner gewoon thuisgebracht willen worden dan kan dit natuurlijk ook. Service van Bistro de Oude Raadzaal begint speciaal met de carnaval bij uw voordeur! Voor reserveringen bel of mail info@RestaurantHetOudeRaadhuis.nl Dorpsstraat 22 | Halsteren | 0164-684076

www.RestaurantHetOudeRaadhuis.nl

DANS EN ONTMOET ELKAAR

IN ZAAL KOUTERSHOF (NAAST DE KERK)

TE RIJSBERGEN VRIJDAG 28 FEBRUARI !!! LIVE MUZIEK RINI MARIJNISSEN Zaal open 19.30 uur Start 20.00 uur 6 km ten zuiden van Breda. Tel: 0622414307

www.bootrijsbergen.nl Carnavalskleding niet verplicht, mag wel !! Wij verloten 3 prijzen die in carnavalskleding komen !!

Rode Kruis start Bike Team BERGEN OP ZOOM - Sinds eind 2013 is het bestuur van het Rode Kruis in Bergen op Zoom helemaal compleet. In de afgelopen jaren zijn er verschillende omstandigheden geweest waardoor het Rode Kruis onvoldoende tot zijn recht is gekomen. Maar inmiddels popelt het (volledig) nieuwe bestuur om samen met de vrijwilligers te werken aan een mooie toekomst. In Bergen op Zoom e.o. zijn ruim 50 vrijwilligers actief op het gebied van evenementenhulpverlening (EHBO), noodhulp bij calamiteiten en sociale hulp (bijzondere vakanties en zelfredzaamheid). Daarnaast beschikt het Rode Kruis in Bergen op Zoom over een PAM (Personeel Ambulance Materiaal), een multi inzetbaar voertuig. Afdeling Bergen op Zoom is opgericht op 13 maart 1868 en kent een rijke geschiedenis. Het werkgebied strekt zich uit over de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Veel vrijwilligers zijn al jaren verbonden aan het Rode Kruis. Zo is er op de eindejaarsbijeenkomst in december 2013 een groot aantal vrijwilligers onderscheiden voor het feit dat ze al 20, 30 of zelfs 40 jaar verbonden zijn aan het Rode Kruis. â&#x20AC;&#x2DC;Vrijwilliger zijnâ&#x20AC;&#x2122; is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer en daarom is het Rode Kruis in Bergen op Zoom zo trots op al die mensen die zich belangeloos inzetten voor mensen in onze samenleving. De samenleving van de toekomst is er ĂŠĂŠn waarbij veel verwacht wordt van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen en van ouderen. De vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen hier een goede en professionele rol vervullen. Maar ook op het gebied van evenementenhulpverlening kunnen de vrijwilligers van het Rode Kruis behulpzaam zijn. Zoals onlangs nog gebeurde bij het WK Veldrijden in Hoogerheide. Biketeam: eerste hulp verlenen per bike Het Rode Kruis in Bergen op Zoom werkt achter de schermen hard aan de oprichting van een biketeam. Het is de bedoeling dat de bikers van het Rode Kruis Biketeam professioneel opgeleid worden (driedaagse opleiding) en vanaf medio 2014 ingezet kunnen worden bij grote evenementen. In geval van nood kan een Rode Kruis Biketeam snel ter plaatse zijn en daarmee de hulpverlening aanzienlijk versnellen en levensreddende handelingen verrichten, zoals stabilisatie van het slachtoffer en reanimatie. Zeker bij grote evenementen waar veel mensen op de been zijn kan het Bikteam uitkomst bieden. Het Biketeam is uniek voor deze regio. Het Rode Kruis in Bergen op Zoom zoekt voor haar Biketeam nog enthousiaste en sportieve mensen die graag opgeleid willen worden en die het een uitdaging vinden om Biker te worden bij het Rode Kruis. Voor vragen of aanmeldingen kan een mail worden gestuurd naar secretaris@rodekruisboz.nl.

De 5 favoriete opties nu standaard op de Yaris Now en â&#x201A;Ź 1.000,- extra inruilwaarde Een kleinere auto is vaak handiger met inparkeren, rijdt stukken zuiniger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Yaris Now standaard centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD speler met MP3-/USB-aansluiting en 6 speakers, elektrische ramen voor en handbediende airconditioning. En omdat kwaliteit altijd standaard is bij een Toyota geven we uiteraard 3 jaar garantie. Met â&#x201A;Ź 1.000,- extra inruilwaarde is de Toyota Yaris Now er al vanaf â&#x201A;Ź 12.495,-. Kijk op www.toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom. Brandstofverbruik (EC/143/2013J of EC/195/2013J) varieert van 4,8 l/100 km (20,8 km/l) t/m 5,2 l/100 km/l (19,2 km/l), CO2 110-119 gr/km. Prijzen incl. BTW en â&#x201A;Ź 1.000 extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Yaris Now 1.0 VVT-i 5-deurs met 15â&#x20AC;? Selena velgen en mistlampen van â&#x201A;Ź 14.556,-. Actieperiode loopt van 01-01-2014 t/m 31-03-2014 (mits geregistreerd voor 01-06-2014). Wijzigingen voorbehouden.

430H

Wierikx

Bergen op Zoom, Edisonlaan 9, 0164-241250, www.wierikx.nl

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met boerderijdieren.

VOGELVRIJ VERKLAARD

Ook voor kinder- en familiefeestjes.

Openingstijden: wo-vr-za-zo van 10.00 tot 19.00 u

De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: ¡ Lotgenotencontact ¡ Voorlichting ¡ Belangenbehartiging ¡ Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op

www.brandwondenvereniging.nl

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMYOLHJHQ KRXWZRUPPROOHQUDWWHQPXL]HQ SDSLHUYLVMHVvogeloverlastZHVSHQHQ]

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

0165 342478

gehele Wij zijn de eopend! eek g carnavalsw navalszondag Behalve ekcagĂŠrĂŠn peuterochtenden) (deze we

Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

Wereldrecordpoging Koeibel bellen in Paplaand WOUW - De carnavalsactiviteiten bij Donkenhof in Wouw staan dit jaar in het teken van een grandioos jubileum. Op zaterdagavond 1 maart, wordt namelijk voor de 11e keer de meezingavond georganiseerd. Vanwege dit carnavaleske jubileum staat deze avond geheel in het teken van â&#x20AC;&#x2DC;Ein Mitsangabend ins Tirolâ&#x20AC;?. Een avond met Duitstalige meezingliedjes, optredens in Tirolers stijl en een Tiroler aankleding. Tijdens deze avond zal een poging worden gedaan een wereldrecord te vestigen. We willen namelijk proberen de langste koebel polonaise op de been brengen en PAGINA 11

daar hebben we jullie hulp voor nodig. Kom allemaal met een koebel naar Donkenhof, zodat we samen een goede lange polonaise kunnen maken. Als het niet mogelijk is om te komen, maar je hebt wel een of meer koebellen die we mogen gebruiken, laat dat ons dan even weten info@donkenhof.nl, dan komen wij deze graag ophalen en natuurlijk weer terug brengen. Zondagmiddag 2 maart komt de Tullepetaonse Otobusrellie ook weer naar Paplaand, waarbij de kinderen weer van harte welkom zijn in de speciale (beveiligde) kinderhoek waar diverse spelletjes gespeeld worden met de kids Maandagavond 3 maart wordt de zaal weer omge-

bouwd tot een Bels cafe voor de traditionele Belze avond. We hebben heel veel moeite gedaan om er weer een leutige avond van te maken en zijn zelfs in de afsluitende onderhandelingen om een paar bekende Vlamingen over te halen naar Paplaand te komen. Het wordt nog heel spannend of dit gaat lukken, maar we zijn hoopvol. Dinsdag 4 maart wordt het jaarlijkse optochtbal weer georganiseerd, met ook hierbij weer een beveiligde ruimte voor de aanwezige kinderen. Al deze activiteiten zijn natuurlijk gratis. Meer info: www.donkenhof.nl of stuur een e-mail aan info@donkenhof.nl


Lezing Yolande Kortlever

‘Het simpelweg’ er zijn

Vrijwilligers staan terminale patiënten bij in thuissituatie

BERGEN OP ZOOM - Drs. Yolande Kortlever studeerde onder meer middeleeuwse geschiedenis in Amsterdam, was archivaris en is stadshistoricus van Bergen op Zoom.

van de introductiecursus kan de vrijwilliger zijn of haar cliënt(en) bezoeken. “Dezelfde dag bel ik de vrijwilliger op om te vragen hoe het is geweest”, vertelt Joke. De begeleiding is goed geregeld, Joke is naast coördinator ook klankbord voor de vrijwilligers. Een keer per maand is er een vrijwilligersbijeenkomst en minstens drie keer per jaar komt er een gastspreker. Daarnaast wordt er deskundigheidsbevordering aangeboden door het Landelijk Steunpunt van VPTZ.

Links Toos Verbogt en rechts Joke Frankhuijzen.

BERGEN OP ZOOM - Een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk, de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Vrijwilligers die ondersteuning en hulp aan ongeneeslijk zieken en hun naasten verlenen en waarbij de belangrijkste taak, het simpelweg ‘er zijn’, centraal staat. En dit alles in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt.

FOTO CORINE ROKS

kundige. Na haar jaren als professional wilde zij zich richten op hetgeen waar in haar werk vaak te weinig tijd voor was: de gewone persoonlijke wensen. “De cliënt als de mantelzorger willen elkaar soms sparen in hun eigen verdriet en willen hun verhaal dan kwijt aan een buitenstaander”, vertelt Toos. Joke daarentegen heeft van dichtbij een verdrietig proces meegemaakt met een vriendin. “Deze ervaring heeft me tot dit vrijwilligerswerk gedreven”.

Hospice “Het contact thuis is een op een, en bij een hospice werk je met meerdere vrijwilligers”, legt Toos het verschil uit. Twee dagdelen per week van uiterlijk vier uur kunnen vrijwilligers worden ingezet, waarbij het soms gaat om een cliënt maar ook meerdere behoort tot de mogelijkheden. De leeftijd van de vrijwilligers varieert van 35 tot ruim 80 jaar. Toos vertelt: “Het is altijd spannend als ik bij een nieuwe cliënt binnenkom, klikt het en hebben ze behoefte aan een gesprek? Soms hoef ik helemaal niets te zeggen en wordt mij aanwezigheid gewoon erg gewaardeerd, maar het kan ook gebeuren dat mensen hun hele levensverhaal vertellen”.

DOOR CORINE ROKS “Het verrijkt je eigen leven”, is een van de uitspraken die je vaak hoort van de vrijwilligers. VPTZ is een landelijke organisatie met regionale afdelingen. De VPTZ WestBrabant & Tholen is er hier een van met tientallen gemotiveerde en gedreven vrijwilligers. Joke Frankhuijzen en Toos Verbogt zijn twee van deze vrijwilligers. Toos is al jaren vrijwilliger en Joke sinds kort als coördinator in het gebied Roosendaal/ Halderberge. Luisterend oor Toos heeft een achtergrond als verpleeg-

Verplichte scholing Als mensen besluiten om dit vrijwilligerswerk te willen doen, wordt het eerste contact meestal telefonisch gelegd. Er vindt dan een kennismaking plaats bij de vrijwilliger thuis. Deze moet uiteraard goed gemotiveerd zijn en blijkt dat het wederzijds klikt, dan volgt de verplichte scholing. Zes dagdelen met veel informatie rondom de dood en jouw rol daarin vormen de basis van deze opleiding. Daarnaast wordt de aspirant vrijwilliger wat til-technieken geleerd, maar verpleegkundige handelingen behoren niet tot zijn/ haar taak . Na een succesvolle afsluiting

Terminaal Cliënten waar de vrijwilligers inzet verzorgen hebben van de arts een palliatieve of terminale indicatie gekregen. Via de Thuiszorg wordt meestal het eerste contact gelegd met de VPTZ als de cliënt of de mantelzorger daaraan behoefte heeft. Het ontlasten van deze laatstgenoemde is een belangrijke taak van deze organisatie. Daarom is VPTZ op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook is er een behoefte aan een nieuwe vrijwillige coördinator. Voor meer informatie: www.vptz-westbrabanttholen.nl, of bel met 06-51498069.

Samen met Anne Doedens en Liek Mulder schreef zij ‘Geschiedenis van Nederland. Ons verhaal van prehistorie tot heden.’ In de 21e eeuw is de belangstelling voor het nationale verleden nog steeds groeiend. Dit boek geeft niet alleen een voortreffelijk inzicht in de ontwikkeling van Nederland met zijn boeiende geschiedenis, ook de in-

ternationale context komt ruimschoots aan bod. Het biedt samenhang en verdieping voor hen die gegrepen werden door de canons van Nederland. Van de Romeinen tot Erasmus, van Willem van Oranje en Johan de Witt tot Thorbecke en Drees, van Multatuli’s Indië tot Linggadjati. Op woensdag 26 februari kan men een lezing bijwonen waarin de schrijvers de hoogtepunten van de vaderlandse geschiedenis de revue laten passeren. Woensdag 26 februari in de Hofzaal van het Markiezenhof. Aanvang: 20.00 uur. Reserveren en meer informatie: info@quistboeken.nl

Serviceclub de Lions

Zorgbureau De Puzzel ontvangt donatie BERGEN OP ZOOM - In november 2013 hebben de Lions enthousiast banketstaven verkocht bij Intratuin in Halsteren. De opbrengst van deze verkoop wordt gedoneerd aan het tuinproject van Zorgbureau De Puzzel. Met het geld wordt de tuin volledig opge-

knapt en een aangepaste speelplek voor de kinderen gerealiseerd. Zorgbureau De Puzzel is een zorgorganisatie die een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking op verstandelijk en/of lichamelijk en psychisch gebied.

Project Jong & Oud BERGEN OP ZOOM - Op vrijdag 21 maart trappen tieners en jongeren vanuit de Lievevrouweparochie af met het project ‘Jong & Oud’. In dit project ontmoeten tieners en jongeren ouderen, bewoners van de zorginstelling Moermont. De organisatie van een leuke middag voor de ouderen is het uiteindelijke doel van het project. Tieners en jongeren van binnen en buiten de parochie zijn welkom om zich bij dit project aan te sluiten.

de jongeren wat voor activiteit de ouderen graag zouden willen ondernemen, zodat de jongeren dit voor hen kunnen gaan organiseren.

Na de eerste kennismaking op vrijdagmiddag 21 maart, staat er nog een extra bezoekje gepland, waarbij de jongeren twee aan twee een oudere bezoeken. Zo horen

Tieners en jongeren kunnen zich aanmelden bij Fredi Timmermans: freditimmermans@rkboz.nl Voor het filmpje en meer informatie kun je kijken op www.rkboz.nl

Het groepje bewoners uit Moermont is enthousiast om de jongeren te ontvangen. In een filmpje, te zien via de website van de parochie, nodigen geestelijk verzorgster Ulla Berger en een bewoonster van Moermont, de jongeren uit. ‘Jong & Oud’ is ook geschikt als invulling van de maatschappelijke stage.

Bezinnend programma met verbindingen naar bestaande activiteiten

Herdenken en danken als thema van 70 jaar bevrijding BERGEN OP ZOOM - Rondom Europa vechten mensen voor rechtvaardigheid en vrijheid van meningsuiting, rechten die ons land 70 jaar geleden waren afgenomen. In Bergen op Zoom kunnen we op 25 oktober vieren dat we, mede dankzij offers door Canada, alweer 70 jaar leven in vrijheid en voorspoed. De gemeente Bergen op Zoom wil hierbij stil blijven staan. Voorzitter Frans de Vos van het Comité 70 jaar Bevrijding Bergen op Zoom e.o. informeerde de commissie Burger en Bestuur over de eerste contouren van het herdenkingsprogramma. DOOR MARJET LUBBERS Het programma staat in het teken van herdenken en blijven danken. Het comité legt daarbij een duidelijke link naar het heden en stelt daarbij indringende vragen. “Stel je eens voor dat er nu zo’n situatie is. Een vader die zijn 16-jarige zoon op voedseltocht stuurt. Een gevluchte 19-jarige, ‘s nachts op zoek naar een schuilplaats omdat die niet wil werken voor de bezetter. Hoe zijn we in Bergen op Zoom eigenlijk omgegaan met Joodse inwoners?” Deze wezenlijke zaken wil het comité tijdens de herdenkingen aan de orde stellen, want ze zijn nog steeds actueel, zo stelde voorzitter de Vos. De vertegenwoordigers van de politieke partijen uitten voor deze opzet van bezinning veel waardering, zij stellen hiervoor 35.000 euro beschikbaar. Sint Nicolaas Het comité werkt samen met diverse andere organisaties waardoor een veelomvattend en gevarieerd programma ontstaat. Niet alleen in oktober maar op verschillende momenten in het jaar gaat men de link met de bevrijding leggen. Het eerste

moment is bij de afsluiting van de Maria Ommegang, de jaarlijkse dankstoet ter ere van Maria omdat Bergen op Zoom groot oorlogsleed bespaard bleef, op 29 juni voor de 70ste maal. Men richt zich hierbij speciaal op de kinderen en legt ook de link met de Eerste Wereld Oorlog die 100 jaar geleden begon.

‘Een 16 jarige op voedseltocht’ De schakel tussen kinderen en het herdenken van de grote wereldoorlogen legt men ook bij een andere heilige, Sint Nicolaas. In december 1914 ontving de burgemeester van Bergen op Zoom de goed heiligman voor de eerste maal, een groot feest speciaal voor de gevluchte Belgische kinderen. Slag om de Schelde Om de Canadezen te eren, zal er, net als 10 jaar geleden, een defilé van oorlogsveteranen komen, waarbij ook jongeren uit de familie van de Canadese bevrijders aanwezig zullen zijn. Het bevrijdingscomité organiseert dit sa-

Het programma staat in het teken van herdenken en blijven danken.

men met het Bevrijdingsmuseum Zeeland en de gemeente Woensdrecht. Speciale aandacht gaat uit naar de slag om de Schelde, waar het Canadese 1e leger vijf weken van zeer zware gevechten leverde. Natuurlijk zijn er ook de plechtige reguliere herdenkingen op begraafplaatsen en bij monumenten. PAGINA 12

Wandelen Om het historisch besef in het algemeen te vergroten is samenwerking gezocht met het Markiezenhof en de Geschiedkundige kring die dit zeer enthousiast heeft opgepakt. Net als de Stichting Bezichtiging Monumenten die wandeltochten rondom 70 jaar bevrijding gaat organiseren. De

ARCHIEFFOTO

samenwerking tussen Zeeland, Woensdrecht en Bergen op zoom komt ook tot uiting, in een thematische wandeltocht tussen Zeeland en Bergen op Zoom. Naast al deze activiteiten besteed het comité veel aandacht aan jongereneducatie met projecten gericht op het voortgezet onderwijs en groep 7 en 8 van de basisschool.


SPORT

Geslaagde Turnwedstrijden UdI

De jongste UdI tunsters.

BERGEN OP ZOOM - In het weekend van 8 en 9 februari kwamen veel turnsters in actie op de voorwedstrijden in Breda. Daphne Cornelisse turnt in de 4e Divisie bij de Senioren en kwam als eerste in actie. Zij heeft op diverse toestellen nieuwe elementen in haar oefening. Op het toestel Brug lukte het nieuwe element nét niet. Op de Balk ging de arabier wél goed en eindigde ze op de 7e plaats. De sprong ging prima (4e) en op haar favorite toestel, vloer, behaalde ze zelfs de 2e plaats. Met een overall score van 39.825 punten bereikte ze de 7e plaats in deze meerkamp. Quinty Elzakkers en Vera Piessens komen

beide uit in het niveau Junior, 5e divisie. Op het toestel Sprong heeft Quinty haar uiterste beste gedaan en werd op dit toestel 2e. Op de Brug turnde Vera een hele nette oefening en werd 5e. Die netheid heeft Quinty wat laten liggen en eindigde op de 12e plaats. Bij de Balk viel Vera helaas bij de koprol af en dat kost een hele punt. Quinty bleef wél staan met de radslag op de balk en met de losse rol. Zij is dan ook heel trots op zichzelf en werd 4e op dit toestel. Op het toestel Vloer heeft Vera, ondanks een val bij het inturnen, een hele mooie flik-flak laten zien. Ook Quinty heeft een mooie oefening met een salto erin. Maar

door de gladde wedstrijdvloer viel ze op dit toestel. Uiteindelijk bereikte Quinty een 8e plaats en Vera werd 10e. Onze jongste turnsters komen uit in het niveau instap D2. Si Peeters, Marieke Aarts, Anna Baden, Lauren Nelen, Kelly Sibering en Madeleine van der Borgh hebben samen heel hard getraind op de voorgeschreven oefenstof. Een aantal van deze meisjes moeten nog veel wedstrijdervaring opdoen en leren omgaan met de zenuwen. Hierdoor liep niet alles zoals ze op de trainingen gewend zijn. Si Peeters viel nét buiten de medailles met een 4e plaats. Wel werd zij 1e bij het toestel Sprong en 3e bij de Brug. Dit is goed voor een plaatsing naar de toestelfinales. Anna werd bij de Sprong 3e en 4e bij de Balk. Marieke heeft een stabielere wedstrijd geturnd en voor de meerkamp werd Marieke 9e en Anna 10e. Ook Lauren heeft een hele goede sprong gedaan en een hele nette vloeroefening (7e) en behaalde de 12e plaats. In het grote deelnemersveld hebben Kelly en Madeleine zich ook heel goed staande kunnen houden. Een goede sprong van Kelly (7e) en een nette balkoefening van Madeleine (9e) leverde uiteindelijk een 16e en 18e plaats op. Bente van Eekelen turnt in het niveau Pupil 1 D2 en heeft een hele stabiele wedstrijd geturnd. Haar beste toestellen zijn de Sprong (7e) en de Brug (6e). Uiteindelijk eindigde Bente in het midden met een 14e plaats. Amber van Goorsel turnt in het niveau Pupil 2 D3 en had nogal wat last van de zenuwen. Maar met een goede Brugoefening (4e) behaalde zij uiteindelijk een keurige 10e plaats. Als laatste kwam Babette van Eekelen nog in actie. Met een hele rustige, nette en stabiele oefeningen (sprong en balk 9e, brug en vloer 7e), eindigde Babette op de 8e plaats. Een prima resultaat. Kijk voor meer informatie, filmpjes en foto’s op onze website www.turnverenigingudi.nl of op onze facebook-pagina.

Goede resultaten Acrogym UdI BERGEN OP ZOOM - In het weekend van 8 en 9 februari zijn er 7 teams van turnvereniging U.d.I. afgereisd naar Zuid-Limburg voor de Zuid Nederlandse Kampioenschappen D/Eniveau. Heel Zeeland, Brabant en Limburg doen met vele teams mee aan deze kampioenschappen, waardoor het een zware wedstrijd is voor onze teams. Vele verenigingen hebben meer dan dubbele trainingsuren, maar het plezier en de wedstrijdervaring staat bij U.d.I. voorop. In het niveau E-junior, dames Paar, heeft U.d.I. een 3-tal teams. Alara Ozdemir en Cézanne Ruules hebben een goede oefening laten zien. Toch hebben de zenuwen weer opgespeeld, want bij een 2-tal, moeilijke balanselementen hebben zij tijdsfouten gemaakt. Dit wordt zwaar bestraft en daardoor kwamen zij niet gelijk uit met de muziek. Ook daar hebben zij aftrek voor gekregen. Met 22.350 punten bereikten zij wel een nette 20e plaats van een heel groot deelnemersveld. Nina van Tol, als jongste deelneemster, en Rochelle Heijen hebben wat aanpassingen in hun oefening

gedaan. Dit heeft geresulteerd in een beter resultaat en met 22.250 punten een 21e plaats. Nathalie Sirnemark en Renske van Tilburg hebben ook netjes geturnd. De partner-elementen hebben zij heel goed uitgevoerd. Door de blessure van Nathalie van de vorige wedstrijd, hebben zij wel wat minder kunnen trainen en eindigde met 20,100 punten op de 23e plaats. Bij de Dames Groep E-Senior hebben Nienke van Tilburg, Anouk Montenarie en Simone Jooren een meer dan uitstekende oefening geturnd. Alle elementen gingen goed, het samenspel en de uitstraling resulteerde in een score van 24,550 punten. Dit leverde een 8e plaats op én een doorstroming naar de Districtsfinale! Op de vorige wedstrijd hebben Debbie Franken, Sofie Huybregts en Lotte vanTol zich al geplaatst voor deze Districtsfinale. Toch is de oefening op een aantal punten veranderd en hebben zij nieuwe, moeilijkere elementen toegevoegd. Dat 3 weken trainen dan wel wat kort is, bleek uit de score van 22.850 punten, mede door een onnodige tijdsfout. Maar er zit veel potentie in deze oefening, waardoor de Districtsfinale toch goed zal gaan. In het hogere D-niveau Dames Paar

is de concurrentie heel groot. Laura Tienhoven en Lynn Huisman hebben een hele mooie, technische nette oefening laten zien. Een arabier, gevolgd door een salto van Laura, een mooie spreid-hoeksteun van Lynn en leuke choreografie, resulteerde in een prima score van 23,950 punten. Door een blessure hebben zij 1 element niet kunnen doen en dit kostte 0,2 punten, waardoor een rechtstreekse plaatsing voor de Districtsfinale nog even afwachten is. Valerie Vierbergen en Claire Huisman zijn dit seizoen voor het eerst samen in dit hogere D-niveau. Het element vliegtuig-hoog ging helaas niet goed, waardoor zij een tijdsfout hebben gekregen. Artistiek hebben zij goede scores gekregen en eindigde met 23,400 op een zeer nette 18e plaats. Ook dit team moet de doorstroming naar de Districtsfinale nog even afwachten, maar met dit punten aantal (boven de 23,000) maken ook zij een hele goede kans. Dit weekend heeft U.d.I. heel goed kunnen laten zien wat alle teams in huis hebben en zijn zeer tevreden met de resultaten. Kijk voor meer informatie, filmpjes en foto’s op onze website www.turnverenigingudi.nl of op onze facebook-pagina.

Biljarten Regio Competitie BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2013-2014, na ronde 7. A-Teams: 1. Steenbergen 2 334,340 8, 2. Oud Gastel 1 327,362 8, 3. Halsteren 1 314,447 8, 4. Keijenburg-1 310,317 8, 5. Welberg 1 309,743 7, 6. Halsteren 4 289,566 7, 7. S.B.Ponderosa 1 288,066 7, 8. de Heen 1 287,398 7, 9. Halsteren 3 284,900 7, 10. S.B.Ponderosa 2 284,505 7, 11. Halsteren 5 280,178 7, 12. Oud Gastel

2 277,439 7, 13. Vossemeer 1 276,183 7, 14. Welberg 3 275,345 7, 15. Welberg 2 267,206 7, 16. Steenbergen 1 266,500 7, 17. Lepelstraat 2 260,395 7, 18. Halsteren 2 258,703 7, 19. Lepelstraat 1 257,297 7, 20. Hoeven 1 254,863 7. B-Teams: 1. Halsteren 10 340,561 8, 2. de Duiventoren 2 329,812 8, 3. de Heen 3 308,571 7, 4. de Heen 2 307,833 8, 5. Steenbergen 5 303,105 7, 6. Steenbergen 3 300,613 8, 7. Steenbergen 4 295,013 7,

8. S.B.Ponderosa 3 294,821 7, 9. Stampersgat 2 291,480 7, 10. Welberg 5 290,630 7, 11. Halsteren 8 286,924 7, 12. Halsteren 9 281,095 7, 13. Oud Gastel 5 279,200 7, 14. Oud Gastel 3 270,954 7, 15. het Fort 1 268,037 7, 16. Welberg 4 266,202 7, 17. Oud Gastel 4 266,153 7, 18. de Duiventoren 1 265,414 7, 19. Halsteren 7 261,803 7, 20. Halsteren 6 257,260 7. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters. PAGINA 13

BRIDGE BC DE MOERKENS Uitslag donderdag 20 februari: 1. Hilda van Dorsselaer-Jo Rekkers 59,72%, 2. Piet Noordijk-Henk van der Velden 59,38%, 3. Piet-Jan de Rooij 57,99%, 4. Paula Suijkerbuijk-Peter Sanders 56,60%, 4. Koos Weijdt-Aart Burggraaf 56,60%, 6. Wil HagenaarsPieneman-Bob van Daele 55,90%. Middagzitting B-Lijn: 1. Ria Balkker-Maria Mieloo 65,18%, 2. Jenny Weijdt-Maddy van Mechelen 58,63%, 3. Ton van den Berg-Gerrit van der Meer 56,85%, 4. Adje GeersCorine Withagen 55,65%, 5. Joke van Bragt-Joke Bastiaanse 53,87%, 6. Sjaak-Christ Vriens 52,38%. Middagzitting C-Lijn: 1. Hanny Adriaansen-Rien Eversen 61,67%, 2. Willy van der AaRosa Kil 57,50%, 3. May Boits-Joke de Kort 53,33%, 4. Lies van Tilborg-Tonny Giltjes 52,92%, 5. Annelies Tempelaars-Geert Uytdewilligen 51,67%, 6. Nel van Steenwijk-Arie Snijders 50,83%. Avondzitting: 1. Ellie-Dirk Kuijk 72,92%, 2. Gemma-Bert Piepers 62,50%, 3. Joke van Bragt-Teun Veenvliet 61,67%, 4. Hennie Vermeulen-Joke Goossens 59,38%, 5. Christien Roelse-Nel van Gorsel 57,92%, 6. Cor Bruijs-Rien Markusse 55,42%. In de middagzitting spelen ze competitie. Hiervoor geldt een ledenstop, nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst die dan wel de 1e voorkeur hebben als invaller. Avondzittingen hebben een vrije inloop, voor leden gratis-niet leden betalen een klein bedrag. Aanmelden v.a. 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. BRIDGECLUB BERGEN TROEF Wintercomp. 19 febr. 3 zitting, A Lijn: 1. Toke Dons & Frans Dons 57,64%; 2. Joke v.d. Dijs & Walter Berbers 56,94%; 3. Marjo Soeterbroek & Laurens Soeterbroek 56,60%; 4. Cobie Verdult & Piet Verdult 56,25%; 5/6. Bozenna Voorhans & Gerit Voorhans en Doortje v.d. Bersselaar & Ton v.d. Berg 52,43% B-Lijn: 1. Dineke Meertens & Jacques Potters 59,58%; 2. Lien v. Kuik & Peter Bakker 59,17%; 3. Jose Goris & Chris de Ruiter 55,83%; 4. Marleen v.d. Brugge & Han v.d. Brugge 51,25%; 5. Jopie Pijnen & Piet Pijnen 50,83% C-Lijn: 1. Jopie Karman & Henny Karelse 62,42%; 2. Lies Steevens & Ton Schutte 57,58%; 3. Bernadette & Johan v. Egmond 56,06%; 4. Nellie v. Gaans & Nel v. Egmond 56,08%; 5. Riette Kooiman & Rina Mijnsbergen 54,78% Dit serie 4 de 5 avond. Dus de eerste serie met 3 lijnen en volle avond ‘n goede bridge avond. BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 17 februari, A-lijn: 1. Rina Verbeek en K. Kriele 59,58%; 2. Wil Verbeek en P. v/d Poel 57,50%; 3/4. Elly Luijks en Petra Munnik 57,08% B-lijn: 1. Sonja en Ton v. Loenhout 64,06%; 2. Emmy ,d Haens en Sonja v. Hal 58,13%; 3/4. Arie Seip en Geert Tamboer en Jeanne v. Loenhout en Jan v. Elzakker 52,60% BRIDGECLUB NEVER DOWN Uitslag 19 februari: 1. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 65,92%; 2. Joke GoossensJan Megens 62,42%; 3. Annemarie Baaten-Stephan Vervloessem 58,75%; 4. Lia Edelman-Ingrid Ligteringen 56,50%; 5. Els Willemsen-Henny Ehrencron 53,50% B-lijn: 1. Rosa Kil-Jenny Hagens 64,17%; 2. Herman Koekkoek-Nell Koekkoek 59,17%; 3. Johan van Elsakker-Jos Middeldorp 57,08%; 4. Jan van Huffel-Jenny Sebregts 54,58%; 5. Gerrit van der Meer-Job van der Meer 53,33% C-lijn: 1. Diny van de Boom-Toos Heijboer 66,25%; 2. Will Joosen-Cor Joosen 60,00%; 3. Riet Weijdt-Bert Weijdt 50,00%; 4/5 Mia Bernaards-Corry de Groot en Riet Oprel-Leon Noordhuizen 47,50%. BC BERGEN OP ZOOM Uitslag 18 februari, A-lijn: 1. Ed Drijver-René de Heer 61,25%, 2. John Custers-Winfried Peil 57,08%, 3. Henny Lambregts-Cor van Huffel 55,83%, 4. Monique den HeijerTom Drijver en Sylvia Schloser 53,75%. B-lijn: 1. Elly en Dirk Kuijk 58,85%, 2. Jac-Sitta van Loon 57,81%, 3. Joke GoossensCor Bruijs 56,77%, 4. Ted Blom-Christ van Nieuwburg 51,04%, 5. Annie SalvenmoserMarijke Schijven 50,00%. C-lijn:1. Marijke Hagenaars-Riet Schot 67,50%, 2. Anja Bosmans-Yvonne Tijmes 63,33%, 3. Ingrid Ligteringen-Magda Rentmeester 56,25%, 4. Toos-Louis Luijsterburg 55,00%, 5. Nelli en Jan van Hoof, Sjaak Vriens-Philip Oprel 50,42%. BC A LA CARTE Uitslag 20 februari, A-lijn: 1. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 62,08%, 2. John Custers-Jan Kuyk 60,28%, 3. Tommy Hagenaars-Ton Suijkerbuijk 57,50%, 4. Jan Kalker-Jan Goossens 56,25%, 5. Leo van Huffel-Henk Hertogs 55,56%. B-lijn: 1. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 59,58%, 2. Cor van Huffel-Rachel van Haperen 55,00%, 3. Joke de Waal-Tini de Haan 52,08%. BRIDGECLUB ‘T MARKIEZAAT Maandag 17 februari, groep A: 1. Tom Hagenaars-Partner 60,68%, 2. Toine BuckensKenneth Clements 60,25%, 3. Koos Weijdt-Joep Matthijssen 58,13%, 4. Karel BartelenJan de Rooij 56,46%, 5. Klaske Heezemans-Jac van Velthoven 54,85% Groep B: 1. Elly v. Aken-Mien v. Vliet 63,00%, 2. Adje Maurer-Maurits Schoenmaker 55,82%, 3. Leny Bartelen-Corrie Snelders 52,55%, 4. Marian en Mart Heijnemans 51,48%, 5. Miep Andringa-Riet Keij 50,52% Groep C: 1. Toos Suykerbuyk-Jopie Vale 62,00%, 2. Adrie Huijben-Clem Vermeulen 61,17%, 3. Trees Baartmans-Rina Haest 58,70%, 4. Jan v. Es-Ad Schouw 55,42%, 5. Elly Pijnen-Jenny Weidt 52,58% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 19 februari, groep A: 1. Pierre Crusio-Jan v. Oosterhout 61,31%: 2. Addy Bom-Trees v. Vrouwerff 61,01%, 3. Riet v. Rooy-Jan de Rooij 58,63%, 4. Jenny en Koos Weijdt 57,14%, 5. Joan Nielsen-Kenneth Clements 54,76% Groep B: 1. Jeannette v. Hooydonk-Loed Weys 62,20%, 2. Corrie v. Leeuwen-Jopie Vale 54,76%, 3. Joke Harthoorn-John Ketting 54,17%, 4. Elly Pijnen-Willem Frasl 53,87%, 5. Marloes Serre-Franka Stoutjesdijk 52,98%

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

www. internetbode.nl


KERKELIJK

GERTRUDISKERK Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 0164-233574; gertrudis@ rkboz.nl; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00u, tel. 233574. Contactpersoon: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, paulverbeek@ rkboz.nl. Zondag 2 maart 12.00u: Vastenavenddienst. Voorgangers: Pastoor Paul Verbeek en ds. Willem Vermeulen. Zang: Vastenavendkoor en kinder-blazersensemble. Woensdag 5 maart 19.00u: Aswoensdag. Eucharistieviering met wijding van de as en uitreiking van het askruisje. Voorganger: Pastor Rud Smit. Middaggebed. Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Agenda parochie: wo 26 febr. 19.30u: Meditatiegroep; do 27 febr. Voorbereiding Vastenavendviering, 20.00u: Maria Ommegang; vr 28 febr. Voorbereiding Vastenavendviering; 5 maart 19.30u: Bijbelavond. Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vinden eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 9 maart en 13 april. Meilust: Zondag 2 maart 10.15u: Woorden Communieviering. Voorganger: Mevr. Margit Kaspers.

Huize St. Catharina: Zondag 2 maart 9.30u: Eucharistieviering, gebedsestafette Roepingen.Voorganger: Pastor Albert Damen. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15u een dienst in de Kapel: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en gebedsdienst. O.L.VROUW VAN LOURDES Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel. praathuis/kerk 235106, fax 251530, olvlourdes@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30 uur; tel. 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, tel. 233574 of via de administratie. Vrijdag 28 februari 18.30u: Scheldeflat. Eucharistieviering. Voorganger: pastor P. Verbeek. Int: Siem Kok. Zondag 2 maart 9.30u: Eucharistieviering. Voorgangers: pastor Paul Verbeek en diaken C. v. Bekkum. Intenties: Jona Limberger, Thijs v. Rijsewijk (jgt.), Pastor Ben Riesewijk, Marietje Theuns-Jetten, Jeannette de Mooij-Bakx, Wim Adriaansen, o.e. de Vrij-Hunting, Elisabeth Asselbergs-Hamer, Jan de Kort en o. fam., Siem Kok, Toos v.d. Boom-Simonis, Dingena Verbeek-den Rooijen, Jacobus Tebbens. Dinsdag 4 maart 9.00u: Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: dhr.

T. de Mooij. Woensdag 5 maart 19.00u: Aswoensdag met oplegging van het askruisje. Woord-communieviering. Voorganger: diaken C. v. Bekkum. Int: geen. Vreemd muntgeld. Als u nog muntgeld uit het buitenland in uw bezit heeft en niet meer weet wat u er mee moet doen dan zijn wij daar erg blij mee. U kunt het inleveren op het secretariaat maar mag het ook in een envelop in de brievenbus stoppen. De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk is er blij mee. Alle beetjes helpen. Boekenkast. Misschien is er weer tijd om eens een kijkje te nemen in de boekenkast achter in de kerk. Voor een klein bedrag kunt u een boek meenemen en u steunt daarmee het restauratiefonds van de kerk. Er is voor elk wat wils te vinden. Kledingdepot Mensen in Nood. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken. Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het parochiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van tevoren). De gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op de zondagen 2 maart om 12.00 uur.

Agenda: Woensdag 5 maart vergadering van de PKC om 20.00 uur in de administratie. HEILIG HART VAN JEZUS Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie: 0164-234069. Spreekuur: maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Contactpastor: pastor M. Zopfi. Email: heilighart@ rkboz.nl. Zondag 2 maart 11.00u: Eucharistieviering. Voorganger Pastor Ton Willemsen. Intenties: Antonius Becht, Danielle en Leo Boudewijn, Jacobus Rijk en Pieternella Rijk-Vermue, o.o. Frankevijlle-Toorop, overl. fam. Maas-Snepvangers, overl. echtpaar Dekkers-Maas. Woensdag 5 maart 19.00u: Aswoensdag met wijding van de as en uitreiking van het askruisje. Woord-communieviering. Voorganger: pastor Mary Zopfi. Iedere donderdag om 9.30u Woord en Communieviering: in de dagkerk. Doopvieringen: gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met het parochie bureau (233574). Kinderwoorddienst: Zondag 2 maart is er tijdens de dienst van 11.00u geen kinderwoorddienst.

GODDELIJKE VOORZIENIGHEID Van Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 0164236371, voorzienigheid@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u (0164-236371). Contactpastor: diaken Co v. Bekkum tel. 0164233574 of via de administratie. Zaterdag 1 maart 17.00u: Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Willemsen. Intenties: Antoon v. Ravels, Bertus Wittenbols, Albert Martens, Theo v. Osta. Woensdag 5 maart 9.00u: H. Antonius Abt (Eigen Haard): Woord- en Communieviering. Voorganger: pastor F. Timmermans. Woensdag 5 maart 19.00u: Aswoensdag met wijding van de as en uitreiking van het askruisje. Eucharistieviering; voorganger: pastor Paul Verbeek. Overleden: Albert Martens. Hij werd 87 jaar en woonde in de Plejadenlaan. Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt u hiervoor bellen met de administratie, tel. 236371. Lezingen: 1 en 2 maart: Jes. 49, 14-15; 1Kor. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34. ’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15u. Telefonisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

Pastoraal hoekje

Prikbord Vastenavend viering Op zondag 2 maart om 12.00 uur in de Gertrudiskerk. Voorgangers pastor Paul Verbeek en dominee Willem Vermeulen. De muzikale ondersteuning komt van het Vastenavendkoor en een kinder-blazersensemble. Aswoensdag Woensdag 5 april is het Aswoensdag en zal er in alle vier de kerken s’ avonds om 19.00u een viering zijn. ’s Morgens is er om 9.00 uur in Eigen Haard en om 9.15 uur in kapel Huize Catharina een eucharistieviering. In alle vieringen wordt de as gewijd en askruisjes uitgereikt. Weekendvieringen na 1 april Per 1 april 2014 worden de vier geloofsgemeenschappen die samen de Lievevrouweparochie vormen één geloofsgemeenschap met twee kerkgebouwen: Lourdeskerk en de Gertrudiskerk. Tijden van de weekendvieringen na 1 april zijn: zaterdag 17.00 uur: Lourdeskerk; zondag 9.30 uur: Gertrudiskerk en zondag 11.00 uur: Lourdeskerk. Voor andersoortige vieringen zoals een meditatieviering, Taizéviering etc. wordt zaterdagavond vanaf 19.00 uur de Gertrudiskerk vrij gehouden. Stille omgang In de nacht van 22 op 23 maart wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gehouden. Onze parochie hoopt dit jaar hieraan te kunnen deelnemen met een volle touringcar samen met pelgrims uit Zeeland. Vertrek zaterdag om 19.30 uur bij sporthal Gageldonk. Opgave voor 19 maart bij onderstaande adressen:

Parochiecentrum Burg. Stulemeijerlaan 8 tel. 234791; Vicariaat Middelburg Burg. Stulemeijerlaan 8 tel. 245365; Pastoor Paul Verbeek Burg. Stulemeijerlaan 8 tel. 06-83215322. Stille Omgang en jongeren Er is een speciaal jongerenprogramma met veel muziek onder het thema ‘Open Up!’. Dit programma vindt plaats in de Sint Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73 in Amsterdam (tegenover Amsterdam CS), waarna de Stille Omgang gelopen zal worden. Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren voor meer informatie; dit programma begint eerder dan het programma voor volwassenen en is de moeite waard. Bisdom bedevaart naar Polen Van 18-25 oktober de vierde bisdombedevaart naar Polen. Bezoek aan de steden Wadowice, Krakau, het heiligdom met de icoon van de Zwarte Madonna. Overnachtingen vinden plaats in hotels op basis van halfpension. Raadpleeg www.bisdombreda.nl voor meer informatie. Project Jong & Oud Op vrijdag 21 maart trappen tieners en jongeren vanuit de Lievevrouweparochie af met het project ‘Jong & Oud’. In dit project ontmoeten tieners en jongeren ouderen, bewoners van de zorginstelling Moermont. De organisatie van een leuke middag voor de ouderen is het uiteindelijke doel van het project. Tieners en jongeren van binnen en buiten de parochie zijn welkom om zich bij dit project aan te sluiten. Info en opgave bij Fredi Timmermans: freditimmermans@rkboz.nl.

Afgelopen zaterdag hadden we de eerste kerkles van de communicanten van de Gertrudiskerk. Een leuk gezellige bijeenkomst. In het bijzonder vond ik het leuk om te zien dat alle kinderen een eigen versierde doos bij hadden, een communiedoos waarin ze allerlei dingetjes verzamelen. Voor de eerste kerkles waren er foto’s en herinneringen verzameld die iets vertelden over de doop van de kinderen. Leuke verhalen die naar boven kwamen, aan de hand van op het eerste gezicht hele gewone foto’s. Dat bevestigde mij weer in het idee, waar ik al een tijd mee rondloop. Namelijk de wens om een groep te starten die aan de hand van verhalen en spulletjes, herinneringen een eigen koffertje willen vullen. Een koffertje gevuld met het eigen levensverhaal. Zo’n koffertje vullen met verhalen en herinneringen is niet alleen leuk om te doen, maar laat je op een vaak verassende manier zien wat voor persoon daarachter zit. Niet alleen bijzonder voor de kleinkinderen of de kinderen maar ook voor jezelf en verrijkend om te delen met generatiegenoten. Een beetje zoals de serie ‘na de bevrijding’, een sprekende serie vind ik, waarbij juist de gewone verhalen verteld door verschillende mensen verrijkend zijn voor elkaar en, daar ben ik van overtuigd, mensen dichter bij elkaar brengt. Mary Zopfi-de Bruijn

Lievevrouweparochie Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, lievevrouweparochie@rkboz.nl, www.rkboz.nl Onder de Lievevrouweparochie vallen de vier geloofsgemeenschappen: H.Gertrudis, O.L.V.van Lourdes, Heilig Hart van Jezus en Goddelijke Voorzienigheid. Op deze pagina vindt u de berichtgeving van elk van hen.

KERKELIJK NIEUWS HALSTEREN Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, email: hcvhmaalpad@home.nl. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 2 maart 10.30 uur: eredienst St. Martinuskerk, ds. I. Koeman (Antwerpen). Woensdag 5 maart 19.00 uur: oecumenische vesperdienst St. Martinuskerk. Sint Christoffel parochie: Secretariaat H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164682310, quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores: Hans van Geel; Sebastian Chazhoor; Hein Paulissen en Lenie Robijn, bereikbaar op 0164-680381, e-mail: pastorhans@ sintannachristoffel.nl, pastorsebastian@ sintannachristoffel.nl, pastorlenie@sintannachristoffel.nl, pastorhein@sintannachristoffel.nl. In dringende gevallen te bereiken via uitvaarttelefoon 06-28409023. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v.

Sint Christoffelparocie inzake H.Quirinus. Zondag 2 maart 09.30 uur: Carnavalsmis, eucharistieviering, voorganger pastoor Hans van Geel m.m.v. de Sintekrijnscantorij. Int: Adrianus Stoffels, Catharina Slokkers-de Wit, Kees Roks, jgt. Rien Maas, overl. echtp. Scheepers-Van den Enden, Truus de Bakker-van Loon, o.o. MaasClarijs, Betsie Jogchems-de Nijs en Harry Jogchems, Henny Knoet, overl. leden van de SAC. Woensdag 5 maart 19.00 uur: Aswoensdag. Viering van Woord, Gebed en Communie, voorganger pastor Lenie Robijn m.m.v. de Dameskoren van Lepelstraat en Halsteren. Donderdag 6 maart 09.00 uur: Eucharistieviering, voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Donderdag 27 februari: Mw. Ulla Berger. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info:

0164-249650. LEPELSTRAAT H. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 01646830381. Zaterdag 1 maart is er geen viering i.v.m. carnaval. Zondag 2 maart 11.00 uur: Eucharistie: Carnavalsviering. Uw gebed wordt gevraagd voor: Anny Verbaten, Josephus Le Jeune, jrgt. o.o. van Oevelen-Kijzers, Kees Maas. Alle overleden leden en overleden vrouwkes van de Bloaskoaken, o. fam.Bernaards-Van Schilt, o.o. Denisse-Gabreëls. Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: H. Wouts, misdienaars: Prinses Brit, Narreke Koen en Kleine Balvers Jochem, m.m.v. de dweilband. Dinsdag 4 maart is er geen Antoniusviering i.v.m. carnaval. Woensdag 5 maart 19.00 uur: Euch. Aswoensdag, voorganger: Past. S. Chazhoor. Mededeling: Op woensdag 5 maart starten ze de vastenactie met een sobere maaltijd in de parochie Till. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen. Gelieve zich wel aan te melden bij mevr. C. PAGINA 14

Snepvangers: tel. 0164-682525. De Till is open vanaf 17.30 uur . Tijdens de maaltijd wordt er een film vertoond en uitleg gegeven over het project van de vastenactie. Dit jaar starten ze met een eigen project. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd , die geheel ten goede komt aan het project. Tot ziens op woensdag 5 maart. Werkgroep vastenactie. BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats. com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www. bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord BrabantZeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Zondag 2 maart 10.30 uur: Celebration, kerkdienst, met Jorden & De-

bora, Kastanjelaan 53A (tussen 53 en 55), Bergen op Zoom. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum. Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.0011.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 2 maart: Mw. U. Berger. Woensdag 5 maart: 11.00u Pastor L. Pepels.


www.vtt.nl

Brede Voorziening De Markiezaten â&#x20AC;&#x153;Schoolvoorbeeld hoe een brede school hoort te zijnâ&#x20AC;? Tegen de Brabantse Wal, in de wijk â&#x20AC;&#x153;De Markiezatenâ&#x20AC;?, te Bergen op Zoom, staat sinds augustus 2011 een mooie Brede Voorziening. Deze wordt bewust gĂŠĂŠn Brede School genoemd, omdat er meer te vinden is dan alleen onderwijs. Onder ĂŠĂŠn dak huisvesten Buitenschoolse Ä&#x17E;ĹśdĆľĆ?Ć?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä?Ĺ&#x161;ŽŽůĆ?Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?>Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;ŽĨÍ&#x2022;<Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;ƾžÄ&#x17E;<ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;DÄ&#x201A;Ć&#x152;ĹŹĹ?Ä&#x17E;Ć?Í&#x2022;^Ć&#x;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x;ĹśĹ?Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ĺś Woonvoorziening, Centrum voor Jeugd en Gezin, speciaal onderwijs De Kameleon en basisschool Octopus. In deze Brede Voorziening wordt er niet naast elkaar maar mĂŠt elkaar gewerkt. Binnen Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ŽŽůͲŽĨĹ˝Ć&#x2030;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ĺ?ĹŠĹŹĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśĹ&#x161;ƾŜÄ?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?ĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E; Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;ĹŻĹŹÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ŽŜĆ&#x161;žŽÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ƾŜÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ?ĹśĹ?ĆľĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161; op meerdere vlakken. Zo lopen leerlingen van speciaal onderwijs De Kameleon stage bij Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2DC;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ŽŽůĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ć?ĆľĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161; Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x161;Ç Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ć&#x161;ŽĨÇ&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻĆ&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŹĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś De Kleine Markies. Kinderen van Octopus en kinderen van De Kameleon werken samen aan Ć&#x2030;Ć&#x152;ŽŊÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;EÄ&#x201A;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ŽŽůĆ&#x;ĹŠÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;^tĹśÄ&#x201A;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ŽŽůĆ?Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;<Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ŽŜ en Buitenschoolse opvang Lakeienhof verzorgt de eventuele opvang voor de leerlingen van basisschool Octopus. Kinderen van basisschool Octopus kunnen tussen de middag eten onder begeleiding van Tussenschoolse opvang. Om de overgang van peuters naar de basisschool te vergemakkelijken, brengen de 3 jarige peuters elke week een bezoek aan groep 1/2. Er is een doorgaande leerlijn van Kindercentrum De Kleine Markies naar basisschool KÄ?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;ĆľĆ?Í&#x2DC;Ä&#x17E;Ć?ŜŽÄ&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x152;ĆľĹ?ĹľĆ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś^tĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;ĆľĹ?ĹŹĆ&#x161;Ç Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; Wanneer ouders een opvoedvraag hebben, kunnen zij terecht binnen deze Brede Voorziening bij Centrum voor Jeugd en Gezin. Lekker dicht bij huis, bij school of de kinderopvang van hun kind. Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŹĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ŝ͞Ä&#x17E;ĹśĆ?ŽžĆ?ŽŽŏ hun ouders!) gezamenlijk aan deelnemen. Pas geleden is er een voorleesochtend geweest waarbij ouders samen met hun kind aan deel konden nemen. Vrijdag 28 februari om 13.00 uur start onze carnavalsoptocht door de wijk!

GEZOCHT: CNC-DRAAIERS, CNC-FREZERS Ă&#x2030;N WERKVOORBEREIDER

CNC-DRAAIERS / CNC-FREZERS

WERKVOORBEREIDER

Ben jij een teamspeler, heb jij je SOM opleiding niveau 3 afgerond of vergelijkbare ervaring als &1&GUDDLHURI&1&IUH]HUEHQMHĂ&#x20AC;H[LEHOHQZLOMH LQWZHHSORHJHQGLHQVWZHUNHQ"'DQEHQMtMPLVVFKLHQ ppQ YDQ GH &1&GUDDLHUV RI &1&IUH]HUV GLH ZLM zoeken voor onze CNC-draaibanken of voor onze &1&KRUL]RQWDOHHQYHUWLFDOHEHZHUNLQJVFHQWUD -H]XOWELMRQVPHWGLYHUVHPDWHULDOHQZHUNHQ]RDOV aluminium, gietijzer, staal, RVS en diverse superDOOR\V :DW EHWUHIW DDQSDN HQ JHUHHGVFKDSVNHX]H EHQMH]HOIYHUDQWZRRUGHOLMN(UZRUGWYDQMHYHUZDFKW GDWMHNXQWSURJUDPPHUHQDDQGHPDFKLQHHQGDWMH PHWGLYHUVHPHHWJHUHHGVFKDSSHQRYHUZHJNXQW

(CALCULATOR / PLANNER)

Heb jij een HBO denk- en werkniveau :7% pQ DIÂżQLWHLW PHW GH YHUVSDQLQJ" =LMQ YRRUXLWGHQNHQSODQQHQHQLQNRSHQMHQLHW YUHHPG" %HQ MH RRN QRJ NODQWYULHQGHOLMN FRPPXQLFDWLHI QDXZNHXULJ Ă&#x20AC;H[LEHO pQ VWUHVVEHVWHQGLJ" /LHIVW PHW HHQ JRHGH EHKHHUVLQJ YDQ (QJHOVH HQ 'XLWVH WDDO .RUWRP HHQ HFKWH ÂľURWV LQ GH EUDQGLQJÂś" 'DQEHQMLMGLHJHQHGLHZH]RHNHQ -H ]XOW ORSHQGH RUGHUV EHJHOHLGHQ LQFOXVLHI FRQWDFWHQ PHW NODQWHQ VXUYH\RUV HQ OHYHUDQFLHUVWRWDDQGHIDFWXUDWLH

immermans Verspaningstechniek b.v., gevestigd in Oudenbosch is een metaalbewerkingsbedrijf wat de afgelopen 25 jaar voortdurend heeft geĂŻnvesteerd heeft in vakmensen en een geavanceerd machinepark. Timmermans Verspaningstechniek heeft daarmee een vooraanstaande reputatie opgebouwd als toeleverancier. Ons team bestaat uit circa 40 enthousiaste medewerkers die in twee-ploegen werken.

T

Wij bieden je afwisselend werk binnen een dynamische omgeving, een passende vergoeding en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze werkwijze kenmerkt zich door een open en persoonlijk karakter, korte communicatielijnen en â&#x20AC;&#x2DC;de wilâ&#x20AC;&#x2122; om samen tot prestaties van formaat te komen! Brede Voorziening de Markiezaten biedt kinderen een pedagogisch eens-luidend warme leefomgeving , waarin kinderen de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen.

Ben jij niet bang voor een uitdaging? Stuur dan zo spoedig mogelijk je sollicitatie incl. cv naar Timmermans Verspaningstechniek t.a.v. Dhr. Timmermans of vul het sollicitatieformulier in op onze website www.vtt.nl waar je overigens nog veel meer informatie kunt vinden over wie we zijn en wat we doen. We horen graag van je!

De Gorzen 17



Â&#x2021; 4731 TV Oudenbosch Â&#x2021; Tel. 0165 31 18 65 Â&#x2021; www.vtt.nl

CURSUS HAARKNIPPEN

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.: ^Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ĹśĹ?  ůŽŏĹ&#x161;ƾƊÄ&#x17E;Ĺś ^Ä?Ĺ&#x161;ƾƍ ĹśĹ?Ä&#x17E;Ĺś  dĆľĹ?ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x;ĹśĹ? ^Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ĺś  dĆľĹ?ĹśÄ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś dĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹľĆ&#x2030;ŽůĹ?ĹśÄ&#x17E;Ć?ÍŹ^ĹŹÄ&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć? KÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ĺś

erk, Aanleg, grondw tsen riolering, plaa Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ?ůŽŏĹ&#x161;ƾƊÄ&#x17E;Ĺś

april in uw regio! Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

L

TING.N WWW.DENENGELSMANSIERBESTRA

GROTE KEUZE NIEUWE MEUBELEN waaronder 60 bankstellen.Inruil mogelijk.

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00 Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

www.denengelsmansierbestrating.nl

MEUBELZAAK BROOS MEUBELEN Burg. van Hasseltstr. 64 Bergen op Zoom 0164-234990 Vlakbij Media-Markt en Jumbo Super

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen spotprijzen! 1000 m2 Meubelhal Broos Meubelen Zuid-Oostsingel 23 - Bergen op Zoom - 0164-242097 naast ABN-Amro parking

BEDRIJVIG NIEUWS Nieuwe dienst van Uitgeverij De Bode

Waar ook ter wereld altijd binnenkijken bij... ZUNDERT - Als ondernemer in EttenLeur iemand uit Vlissingen een virtuele rondleiding geven door je bedrijf of als horeca ondernemer online de sfeer van uw restaurant laten proeven? Het kan nu met â&#x20AC;&#x2DC;Binnenkijken bij...â&#x20AC;&#x2122; van Uitgeverij De Bode. VAN ONZE REDACTIE Google Street View is voor de meesten een bekend begrip. Wie heeft er vanachter zijn of haar computer nog niet â&#x20AC;&#x2DC;rondgelopenâ&#x20AC;&#x2122; door de Kalverstraat in Amsterdam, de Ramblas in Barcelona, Bondi Beach in Sydney of door de eigen straat? Tegenwoordig is de techniek van Google Street View ook interessant voor ondernemers. Door middel van kwalitatief hoogstaande panoramafotoâ&#x20AC;&#x2122;s kunt u mensen namelijk rondleiden door uw bedrijf. Waar ter we-

reld zij ook zijn, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Op hun pc, laptop, tablet of telefoon kunnen zij een virtuele tour krijgen en alle producten in uw schappen bekijken. Uitgeverij de Bode biedt deze dienst vanaf nu aan onder de noemer â&#x20AC;&#x2DC;Binnenkijken bij...â&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153;Als modern mediabedrijf springen we graag in op dit soort ontwikkelingenâ&#x20AC;?, zegt directeur Luuk Roozeboom. â&#x20AC;&#x153;We willen onze klanten een totaalpakket kunnen aanbieden. â&#x20AC;&#x2DC;Binnenkijken bij...â&#x20AC;&#x2122; is een mooie toevoeging op onze weekbladen, onze website en de digitale producten die we al aanbieden.â&#x20AC;? Lijkt het u interessant? Neem dan contact op met Uitgeverij De Bode. Wij sturen dan een speciaal opgeleide fotograaf langs die 360 graden-panoramafotoâ&#x20AC;&#x2122;s maakt van uw bedrijf. Vervolgens zorgen wij ervoor dat klanten ook virtueel in uw winkel kunnen

wandelen, dat u extra opvalt in de zoekresultaten van Google, mensen uw bedrijf direct kunnen binnenwandelen via Google Street View, er afbeeldingen zijn te zien van uw zaak in Google Maps en u alles makkelijk kunt delen via internet en sociale netwerken. Overigens wordt het fotomateriaal uw eigendom en is het rechtenvrij te gebruiken. Een paar klikken Daarnaast kunt u tegen een aantrekkelijk tarief in de papieren editie van Weekblad De Bode in de rubriek â&#x20AC;&#x2DC;Binnenkijken bij...â&#x20AC;&#x2122; laten zien dat uw bedrijf online is te bezoeken. Wij kunnen de rondleiding verder op onze website www.internetbode.nl plaatsen. Mensen die het laatste lokale nieuws willen lezen, kunnen dan met een paar klikken uw bedrijf binnenwandelen. Als u wilt dat wij de fotograaf bij u langs stu-

ren, bel dan met Uitgeverij de Bode: 0765998111. Of kijk op www.internetbode.nl.

Meer informatie is te vinden op: www.internetbode.net/streetview

â&#x20AC;&#x2DC;Binnenkijken bij...â&#x20AC;&#x2122; stelt u in staat om online in een winkel rond te kijken.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw eigen accountmanager of Kim Kustermans of Koen Emmers op 076 - 599 81 11 of via: binnenkijkenbij@internetbode.nl


e

s e k wa

!

ijs r p

Mooie deal !

en

goede

PVC al vanaf

4 meter gratis

it voor e

Ho

ll

d an

4e strekkende meter gratis

CreeĂŤr een groot leefeiland! Een mooie sfeer maker en lekker warm!

95 27,

Tapijt

lite

Mooie deals voor je huis!

Kies uit halftransparante of juist lekkere volle en warme stoffen

per m2

Gordijnen al vanaf

Onderhoudsarm en onverwoestbaar

50 20, per meter

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft! Alle winkels zijn op maandag gesloten

TMC Koudekerke

TMC Kruiningen

TMC Bergen op Zoom

TMC Goes

Dorpsplein 35

Zandweg 1b

Van Konijnenburgweg 13

Marconistraat 13

(0118) 55 55 33

(0113) 38 26 26

(0164) 27 44 77

(0113) 22 41 02

www.tmcbinnenhuisadviseurs.nl

Dboz 20140226  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you