Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

O P L AG E :

R O O S E N D A A L S E

23 FEBRUARI 2014 WEEK 8

Uitgeverij

35.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

076

SPORT

Volg ons via twitter: @R_daalseBode

VRIJWILLGERS GEZINSONDERSTEUNING BIEDEN HULP

Te l .

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

CDA WIL DOORONTWIKKELING BINNENSTAD

Carnavalsstoet in Enclaveberg

Inloophuis voor kankerpatiënten

ROOSENDAAL - Scholieren van basisschool de Heiberg in de wijk Tolberg stelen vrijdag 28 februari de show in hun eigen carnavalsoptocht. Elk jaar treden zij op hun in eigen stoet. Tussen 13.11 en 14.11 uur trekt de leutige optocht door de Enclaveberg heen. Belangstellenden kunnen genieten van de zelfgebouwde creaties van de kinderen. De prallekes en brakskes van de Heiberg zijn na de feestelijke optocht nog niet klaar. Terug op de Heiberg zullen zij nog een leutig feestje bouwen op de school die tijdens carnaval de naam het ‘Tollekeskot’ draagt. Eerst zullen de kinderen het publiek nog trakteren op een mooie bonte optocht in de Enclaveberg.

ROOSENDAAL - Roosendaal krijgt een eigen inloophuis voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en familieleden. Inloophuis De Rose-Linde heeft onderdak gevonden in het nieuwe zorgcentrum van fysiotherapeute Annemarie Hendriks aan de Langdonk 5. Per 1 mei opent de RoseLinde haar deuren voor psychosociale zorg. Het inloophuis draait op vrijwilligers en kon worden opgericht door giften. Het stichtingsbestuur zoekt nog nieuwe vrijwilligers. Aanmelden kan via inloophuisderoselinde@gmail.com of door te bellen met voorzitter Peter Buijs (0165-302387). In het inloophuis komt een huiskamer en, een ruimte voor creatieve activiteiten.

Carnavalsmiddag voor ouderen HEERLE - Carnaval in Heerle is niet alleen voor de jeugd, maar ook voor ouderen. Daarom staat er op vrijdag 28 februari weer een ouderendag op het programma. Vanaf 10.30 uur kunnen senioren terecht in Gasterij de Afspanning voor een gezellige dag. De KBO en de Zonnebloem zorgen voor een gevarieerd programma met de kinderoptocht, muziek en voordrachten. Tijdens de lunch worden snert en broodjes verzorgd. De carnavalsmiddag wordt om 16.00 uur afgesloten. Consumpties zijn voor eigen rekening. Opgeven kan via www.puitelaand.info, via de KBO, de Zonnebloem of door een briefje in de bus te gooien bij De Afspanning voor 25 februari.

Jeugdzorg naar de gemeenten ROOSENDAAL - Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Roosendaal verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdzorgbeleid. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de overheveling van de jeugdzorgtaken vanuit het Rijk en de provincie naar de gemeenten. Die worden daardoor verantwoordelijk voor alle taken van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De wet gaat gepaard met een bezuiniging van 450 miljoen op jeugdzorg. Wel heeft staatssecretaris Martin van Rijn toegezegd dat er extra geld beschikbaar komt voor de psychische zorg voor kinderen en tieners. Volgens het Rijk kunnen gemeenten beter maatwerk leveren.

VANDAAG IN DE BODE BEWAAR EXEMPLAAR EDITIE MOERDIJK

ROOSENDAAL- De burgemeester Jacques Niederer heette afgelopen woensdagavond de Prinsen carnaval van de stad en de vijf dorpen van Roosendaal van harte welkom op de boerenraadsvergadering. Prins Rikus van Puitelaand was niet present maar pliesie dun Ben nam zijn honneurs waar. Tijdens de raadsvergadering werden de fracties voorgesteld waarop zij hun doelstellingen kenbaar maakte. Dit alles onder de muzikale begeleiding van het dweilorkest ‘de Blaespoepers’ en natuurlijk een koude pint. FOTO CORINE ROKS

Stichting Draai van de Kaai wijkt uit door werkzaamheden op Kadeplein

Muziekoptredens Draai op Wipwei ROOSENDAAL – De kogel is door de kerk. Het entertainmentprogramma voor de 35e editie van de Draai van de Kaai wordt niet op het Kadeplein gehouden, maar op de Wipwei. Voorzitter John Hertogh van stichting Draai van de Kaai heeft dit bekend gemaakt. De verhuizing is nodig, doordat het Kadeplein wordt opengebroken voor werkzaamheden. DOOR MONIQUE JANSEN Nog steeds heeft Hertogh het artiestenprogramma het liefste op het Kadeplein, maar hij is wel blij met deze oplossing. Hertogh heeft voor de verhuizing ook overleg met het bedrijf dat de catering verzorgt tijdens de Draai van de Kaai en ook die heeft bevestigd dat het mogelijk is om uit te wijken naar de Wipwei. Kansen De Wipwei biedt voor stichting Draai van de Kaai ook kansen. “De Wipwei is achtduizend vierkante meter groot. Dat is veel groter dan het Kadeplein”, vertelt Hertogh. Op het terrein waar het artiestenprogramma wordt gehouden komt ook een megagrote VIP-tent. De VIP-gasten hebben vanuit deze tent niet alleen zicht op het wielerparcours, maar ook op de ar-

Maandag en Dinsdag Voordeel

Gevulde Varkensfilet Kilo van 11.98 voor

8.98

NVZ ONTWIKKELT VISIE VOOR EERSTE HULP

GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

END ZONDAG GEOP :00 18 T TO 0 :0 10 N VA

C1000 Appels OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN OP GEBIED VAN DE ZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG STAAT VOOR EEN AANTAL UITDAGINGEN VERANDERING IN ROL HUISARTS ZORGT VOOR KOSTENBESPARING

Diverse soorten Zak 1.5 kilo van 3.49 voor

tiesten die optreden op de Wipwei. Daarnaast houdt de stichting de zondag voor de Draai van de Kaai een try-out. Lokale artiesten krijgen die dag de kans om op te treden op het podium op de Wipwei voor een groot publiek. Nu de knoop is doorgehakt kan Stichting Draai van de Kaai ook aan de slag om artiesten te strikken die op de 35e editie van de Draai op maandag 4 augustus zullen optreden. Het gras van de Wipwei wordt bekleed met speciale matten waardoor het muziekprogramma ook bij slecht weer door kan gaan. Parcours Voor het eerst in jaren wordt mogelijk ook het parcours voor de Draai van de Kaai gewijzigd. De gemeente heeft volgens Hertogh toegezegd om de doortrekking van de Wethouder Lanenstraat naar de Oostelijke Havendijk tijdig te realiseren.

C1000 Laureijsen Lindenburg 2-4, Roosendaal langdonk

Essentgebouw In de nabije toekomst wordt ook het oude gebouw van Essent afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Volgens Hertogh is het heel goed mogelijk dat het entertainmentprogramma dan weer op het Kadeplein worden gehouden, omdat er dan tijdelijk extra ruimte vrijkomt in afwachting van de bouw van huizen.

Stadserf 1

ROOSENDAAL - De partij Pleijdooi Voor Cultuur (PVC) heeft een brief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd over de gevaarlijke verkeerssituatie op de Westelijke Havendijk ter hoogte van het Zwaaigat. Volgens Jaap Pleij van de PVC is de begroeiing op de plek waar ooit het Watersportcentrum Roosendaal stond zo hoog dat het zicht op het aankomend gemotoriseerd verkeer voor de voetganger is weggenomen. Ook zou het nauwe voetpad bij het Zwaaigat in slechte staat verkeren, waardoor de kans bestaat op ongevallen. Volgens Pleij is de situatie onverantwoord en vraagt hij het college om direct maatregelen te nemen.

Opvallend veel auto-inbraken ROOSENDAAL – De politie in het district De Markiezaten waarschuwt voor een forse toename van het aantal auto-inbraken in de regio. In de periode tussen 29 januari en 12 februari vonden er maar liefst 72 auto-inbraken plaats. Vooral in de plaatsen Bergen op Zoom, Halsteren, Oudenbosch en Standdaarbuiten was een duidelijke piek waar te nemen. De inbraken vinden meestal ’s avonds of ’s nachts plaats. In veel gevallen hadden de dieven het gemunt op ingebouwde navigatiesystemen en airbags. Daarbij werden vooral veel Audi’s en Volkswagens opengebroken. De politie roept daarom iedereen op om extra alert te zijn.

Wekelijkse informatierubriek

Deze week in de gemeenterubriek: > Brandveilige carnaval > Oude foto uit het archief > Carnaval: “Kommt da zien T’ is sirrekus?”

Bosch Car Service Corné de Blaaij

Een storing / schakelprobleem? Een verversing nodig aan een ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞ versnellingsbak?

1.50

Er komt dan een extra brug, waardoor het parcours van de Draai wordt ingekort. “We krijgen dan een compacter en sneller parcours, maar dat is nog niet helemaal zeker”, benadrukt Hertogh. De stichting overweegt nu ook om de start en finish op de Kade te verplaatsen richting de Wipwei, maar dat zal zeker dit jaar nog niet gebeuren. Er wordt de komende editie eerst gekeken hoe het publiek daar tegen over staat.

Zorgen over veiligheid Zwaaigat

Kijk op www.deblaaij.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Een mooier figuur met minder moeite

HET KAN!

Bel voor een GRATIS proefbehandeling 0165 394302 Kade 9 Roosendaal www.bailine.nl


2OOSENDAALs-ARTINUS.IJHOFm AAN 2OOSENDAALs-.IJHOFmAAN

T CH O K R E V

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

M M 

+EURIG ONDERHOUDEN TUSSENWONING MET ROYALE TUIN MET +EURIGONDERHOUDEN TUSSENWONINGMETROYALE EIGENACHTEROM GELEGENOPRUSTIGELOCATIE TUIN MET EIGEN ACHTEROM GELEGEN OP RUSTIGE

2OOSENDAALs(ULSDONKSESTRAAT 2OOSENDAALs(ULSDONKSESTR

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

M M 

'OEDONDERHOUDENVRIJSTAANDEWONINGMETDIEPEACHTERTUIN 'OED ONDERHOUDEN VR IJSTAANDE WONING MET GROTEGARAGEENEIGENOPRITVOLLVVDUBBGLASENROLLUIKEN DIEPE ACHTERTUIN GROTE GARAGE EN EIGEN OPRIT

€ 159.000,- k.k.

2OOSENDAALs(EIJERMANSLAAN

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

2OOSENDAALs0RES+ENNEDYLN

'OED ONDERHOUDEN KARAKTERISTIEKE VRIJST WONING RUIME GARAGE 'ROTENDEELSVVELEKTROLLUIKENVEELKARAKTERISTIEKEELEMENTEN

s s s

M M 

2UIME KAPWONING MET GARAGE EN ZONNIGE TUIN NABIJ STADSCENTRUM'EHELEWONINGNAGENOEGVOLLVVROLLUIKEN

.ISPENs$ORPSSTRAAT

Bezoek nu onze nieuwe website s s s s

M M 

MEERZOEKFUNCTIES MEERMOGELIJKHEDEN www.derooymakelaardij.nl

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA CAMGARAGES "OUWJAARCA

s s

M M

s2OYALEMOOIGELEGEN VRIJSTWONINGMETDUBBGARAGEWONINGVVHARDHOUTEN KOZIJNENMETDUBBBEGLAZINGENVOLLVVVANROLLUIKENMUVVOORDEUR

,EUK GELEGEN RUIME KAPWONING MET OPRIT VOORACHTERTUIN ENGARAGEGEHEELVVDUBBBEGLAZINGACHTERTUINZUIDWESTEN 

€ 249.000,- k.k.

2OOSENDAALs$IAMANTDIJK

s s s s

€ 249.500,- k.k.

Roosendaal 7ATERLAND

M M 

2UIMESTADSWONINGMETRUIMDAKTERRAS GELEGENHARTJESTAD DEZE WONING WORDT U- OOK AANGEBODEN OPLOOPAFSTANDVANCENTRUM ICM HET "IJ:ONDER0LAN +OPEN ZONDER GROND

€ 199.500,- k.k.

2OOSENDAALs$E3WAENLAAN

PRIJSVERLAGING! 0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

M M 

2UIMEVRIJSTAANDEWONINGMETMETERLANGEGARAGE WONING VVDUBBBEGLAZING ACHTERZIJDEVVROLLUIKENDAKNA GEÕSOLEERD

€ 199.500,- k.k.

GRATIS APP!

2OOSENDAALs+LAVERBERG

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

PRIJSVERLAGING! 0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA

M M 

€ 130.000,- k.k.

T CH O K R E V

€ 149.500,- k.k.

PRIJSVERLAGING! s s s s

M M 

'OEDONDERHOUDENEENGEZINSWONINGMETVOOR ENACHTERTUIN 'OED ONDERHOUDEN EE NGEZINSWONING MET 2OLLUIKENOPBEGANEGRONDGEHEELVVDUBBBEGLAZING VOOR ENACHTERTUIN2OLLUIKENOPBEGANEGROND

€ 229.000,- k.k.

2OOSENDAALs+ORTENDIJKSESTRAAT

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

2OOSENDAALs0ANNEBOETER

€ 269.500,- k.k.

NWWI taxatie nodig? Bel ons! 2OOSENDAALs"RONKHORSTDREEF

PRIJSVERLAGING! 0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

M M 

2UIMEVRIJSTAANDEWONINGMETROYALEOPRIT DIEPEGARAGEEN TUIN: VORMIGEWOONKAMERMETOPENKEUKENCAM 

7ATERLAND EENOASE VANRUSTINHETCENTRUMVAN2OOSENDAAL7ONENINEENGROENEOMGEVINGMET DE 7ATERMOLENBEEK AAN JE VOETEN ROYALE APPARTEMENTEN WAARVAN AL IS REEDS VERKOCHT +IJKOPWWWWATERLANDROOSENDAALNLVOORMEERINFORMATIEOFLOOPBINNENBIJEENVANDEMAKELAARS EN LAAT U VERRASSEN DOOR DE RUIMTE EN DE INDELING VAN DE APPARTEMENTEN IN SAMENWERKING MET !LLEE7ONEN-AKELAARDIJ 

T CH O K R E V

)NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s

M 

'OEDONDERHOUDENDRIE KAMERHOEKAPPARTEMENTOPEVERD METBALKONWESTEN ENBERGINGBEGANEGROND

s s s s

2OOSENDAALs%LZENBERG

2OOSENDAALs'ALMEIDIJK

PRIJSVERLAGING! 0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

M M 

)NSTAPKLAREUITGEBOUWDEHOEKWONINGMETGARAGE VOLLVVKUNSTSTOF KOZIJNEN DRAAI KIEPRAMENENDEELSVVELEKTRBEDIENBAREROLLUIKEN

€ 214.500,- k.k.

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

M M 

'OEDONDERHOUDEN KAPWONINGMETGARAGE OPRITENRIANTE ACHTERTUIN'EHEELVVHARDHOUTENKOZIJNENMETDUBBBEGLAZING

€ 264.000,- k.k.

M M 

2OYALEMODERNEVRIJSTAANDEWONINGMETBADKAMERS INPANDIGEGARAGE ENROYALEZONNIGEACHTERTUIN4OTALEGEBRUIKSVLOEROPPCAM

Koopsom vanaf € 216.600,- v.o.n.

€ 349.000,- k.k.

2OOSENDAALs%VELINDEmAT

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

€ 539.500,- k.k.

2OOSENDAALs+ELVINSTRAAT

T H C O K R E V

0ERCEELOPPERVLAKTECA )NHOUDCA "OUWJAARCA AANTALSLAAPKAMERS

s s s s

M M 

)NSTAPKLARE RUSTIG GELEGEN LUXE AFGEWERKTE KAPWONING MET GARAGE BIJKEUKENENUITGEBOUWDEWOONKAMEROPRITENACHTERTUIN


ACTUALITEIT

GO GezinsOndersteuning project van Humanitas helpt mensen

Vrijwilliger Bep Kievit heeft een klik met deelnemer Abeba ROOSENDAAL – Vereniging Humanitas heeft als uitgangspunt het vergroten van de samenhang in de lokale samenleving. Dat betekent het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven maar ook dat van je medemensen. De Roosendaalse afdeling van Humanitas ondersteunt met verschillende activiteiten en projecten mensen die hulp nodig hebben. Een van die projecten is het Go GezinsOndersteuning Project. DOOR MIEKE SPEKMAN Soms kunnen er door omstandigheden problemen ontstaan in een gezin. Financiële problemen maar ook ziekte en werkloosheid kunnen spanningen geven die ertoe leiden dat de opvoeding van kinderen ineens teveel wordt. Het gezinsondersteuning project van Humanitas kan dan hulp en ondersteuning bieden. Humanitas heeft 15 vrijwilligers, ervaren opvoeders, die een dagdeel in de week bijspringen om te helpen en advies te geven. Een van die vrijwilligers is Bep Kievit die al bijna zes jaar deelnemer Abeba helpt in haar gezin. Hulp bij dagelijkse zorg Abeba, geboren in Ethiopië heeft ondanks haar jonge leven al heel wat meegemaakt. Als meisje van dertien kwam zij alleen naar Nederland en na een aantal omzwervingen langs opvangcentra kwam zij in Roosendaal terecht. Samen met haar partner en twee kinderen woont ze in de Westrand. Abeba, die een aangebo-

ren handicap heeft, kreeg bij haar eerste zwangerschap veel last van vocht in haar benen. Toen zij op het consultatiebureau met haar pasgeboren dochtertje Bethany kwam, zag men daar dat ze wel wat steun en hulp kon gebruiken, zowel lichamelijk als geestelijk. Abeba kon haar kindje namelijk geen moment loslaten en moeder en dochter waren vierentwintig uur per dag aaneengekluisterd. Om haar wat te ontlasten met de dagelijkse zorg, werd de hulp van Humanitas ingeroepen. Abeba die prima geïntegreerd is en goed haar woordje kan doen vertelt: “Buiten gaan wandelen met de baby was een probleem voor mij vanwege mijn handicap. Ik was heel blij toen vrijwilliger Bep van Humanitas kwam. Het klikte meteen tussen ons. Ik wilde graag een ouder iemand met levenservaring. Mijn eigen moeder is overleden en met Bep kan ik veel bepraten. Ik kan veel kwijt bij Bep.” Mooie vriendschapsband Bep Kievit zegt: “de eerste jaren kwam ik

Bep Kievit samen met Abeba.

iedere week een middag om te helpen. We gingen samen om boodschappen, Abeba in haar scootmobiel en ik achter de kinderwagen. Na vier jaar ging het heel goed met Abeba en werd er in overleg met de coördinatrice gestopt met de hulp. Toen Abeba in verwachting was van haar dochter Herolia, vroeg ze of ik weer wilde komen helpen.

FOTO MIEKE SPEKMAN

Ik kom nu niet meer elke week maar ongeveer eens in de veertien dagen. Abeba is in de tussenliggende jaren een stuk zelfstandiger geworden. We hebben een mooie vriendschapsband opgebouwd. Zodra ik binnenkom gaan we praten. Ik ben een soort oma, ik speel en zing met de kinderen en lees voor. Soms gaan we met mijn auto naar de kinderboerderij of

de speeltuin. Het is leuk de kinderen op te zien groeien en te zien dat het goed gaat met het gezin.” Heeft u behoefte aan gezinsondersteuning of wilt u vrijwilliger worden, neem contact op met gezinscoördinator Desirée van Althuis, tel. 0165 599936 of 06 15004577. Informatie: humanitas.go@gmail.com.

Lijsttrekker Sandra van den Nieuwenhof CDA’er in hart en nieren

CDA wil doorpakken met binnenstad ROOSENDAAL - Het CDA heeft vijf zetels in de gemeenteraad. De partij maakt deel uit van de coalitie en levert De ervaren mensen coachen de nieuwko- enigingsleven ligt dan voor de hand. Van met Hans Verbraak de wethouder van onder andere economische zaken. Fractievoorzitter is Sandra van den Nieu- mers en we kunnen een beroep doen op de den Nieuwenhof: “Wij willen niet dat er verder op het verenigingsleven wordt belandelijke partij voor ondersteuning.” wenhof. Zij is ook lijsttrekker bij de verkiezingen van 19 maart. DOOR ROEL DE HAAN Van den Nieuwenhof, getrouwd en moeder van twee kinderen, is geboren in Sittard. Nadat ze een studie journalistiek had afgerond, zocht ze verdere verdieping en deed ze een studie fiscaal recht. Ze woont sinds 1993 in Roosendaal. Ze heeft een adviesbureau op het gebied van communicatie en ze is gastdocent communicatie op de Fontys Hogeschool Eindhoven.

Drijfveren “Maatschappelijke vraagstukken hebben altijd mijn belangstelling gehad, dat laat mijn studiekeus wel zien. Daarbij oriënteer ik me graag breed. De keuze voor de politiek ligt dus voor de hand. Ik ben CDA’er in hart en nieren. Omdat het een partij is met een ideologische achtergrond die bij me past en omdat het een landelijke partij is, waardoor je korte lijnen hebt met Den Bosch en Den Haag.”

Kieslijst Gevraagd hoe ze er voor wil zorgen dat het CDA een kwalitatief goede inbreng levert in de raad, wijst Van den Nieuwenhof op de samenstelling van de kieslijst. “De ambitie is dat we bij de verkiezingen één zetel winst halen. Onze top tien laat een goede mix tussen ervaring, vernieuwing en verjonging zien. Onze kandidaten zijn allemaal actief in de samenleving en maken zich bijvoorbeeld bij verenigingen verdienstelijk.

Speerpunten Gevraagd om drie van de zes speerpunten uit het partijprogramma toe te lichten, noemt ze ‘werk’, ‘binnenstad’ en ‘een sterk verenigingsleven’. “Werk, omdat dat, naast inkomen, leidt tot een verrijkende deelname aan de samenleving. Wij willen werkgelegenheid stimuleren door een aantrekkelijk vestigingsklimaat, minder regels en door een aantrekkelijke woongemeente te zijn.” Het CDA mikt niet op een bepaalde bedrijvensector. “Maar we hechten ook veel belang aan kleine en middelgrote bedrijven.” Ook de toeleiding naar werk moet bijdragen om iedereen aan de slag te krijgen. “Ondernemers kun je stimuleren sociale uitdagingen op te pakken. Daar kun je samen goede afspraken over maken.” Vertrouwen in Riek Bakker Over de binnenstad is ze duidelijk. “Die moet compacter, groener en gastvrijer. Wij verwachten veel van de plannen die Riek Bakker samen met Roosendaalse betrokkenen heeft opgesteld en die over enkele dagen worden gepresenteerd. Het uitgangspunt is ‘cofinanciering’. Dus de gemeente staat niet alleen voor de financiële lasten: vastgoedeigenaren en bedrijfsleven gaan bijdragen.” Inmiddels hoor je de eerste tegengeluiden. “Geen verandering zonder weerstand. Maar we hebben niet voor niets een deskundige van formaat binnengehaald. Het CDA wil doorpakken.”

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO MARC BRÖKLING

www.internetbode.nl

De lijsttrekker van het CDA, Sandra van den Nieuwenhof.

Verenigingsleven Het CDA noemt zich ‘de partij van de samenleving’; de keuze voor een sterk ver-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

zuinigd. Daarnaast heeft het huidige subsidiestelsel een paar rare effecten. Bijvoorbeeld door de nadruk op ‘vernieuwing’ in plaats van op ‘maatschappelijke waarde’. Dat willen wij tegen het licht houden”. Zorgen over zorg Gevraagd naar het gemeentelijk huishoudboekje is Van den Nieuwenhof minder duidelijk. “De rijksoverheid hevelt taken over naar de gemeentes, onder andere op het gebied van de zorg. In onze ogen slaat dit kabinet door in de, op zich noodzakelijke, bezuinigingen op de zorg. Wij zijn tegen verhoging van de lokale lasten, alleen inflatiecorrectie staan wij toe Wij gaan er van uit dat we de nieuwe taken kunnen uitvoeren met het extra geld dat het rijk beschikbaar stelt. Pas als blijkt dat die middelen tekortschieten, gaan we over alternatieven nadenken. We hebben nu nog geen pasklare oplossingen, maar er mogen, hoe dan ook, geen mensen tussen wal en schip vallen. Daarom doen deze gemeenteraadsverkiezingen er toe. Meer dan ooit.”

Serie lijsttrekkers Twaalf partijen strijden om de gunst van de kiezer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. De Roosendaalse Bode helpt u met kiezen door u alle twaalf lijsttrekkers en partijen voor te stellen. Alle kleuren uit het politieke palet komen aan bod. Vandaag deel 10: het CDA

Volg ons op Twitter: @R_daalseBode.


voor het mooiste terras-feest bel 0165 - 55 2 444 ww.siebenrecreatie.nl

  

 *)/ +.)*  ' %  "! !!!% & % $)-&,*+/-+// Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601 MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

VOS -

ZITCOMFORT MEUBELSTOFFERING Kade 28 Roosendaal Tel. 0165 - 533073

Uitnodiging voor alle agrariÍrs! In 2014 komt waterschap Brabantse Delta naar u toe. Bent u agrariÍr en wilt u meepraten en meedenken over het werk van waterschap Brabantse Delta, de nieuwste inzichten over risico’s op wateroverlast en andere zaken die voor u van belang zijn? Kom dan naar ÊÊn van de drie regionale bijeenkomsten. Op 10, 11 en 12 maart 2014 organiseert het waterschap weer de jaarlijkse Waterschapskringen. De leden van het dagelijks bestuur willen graag met u van gedachten wisselen over ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Hoe kan het waterbeheer u daarbij ondersteunen? Lever met deze bijeenkomst uw bijdrage in de ontwikkeling van het nieuwe Waterbeheerplan voor de periode 2016-2021! U bent om 20.00 uur van harte welkom op ÊÊn van de volgende bijeenkomsten: Maandag 10 maart: De Parel Zalencentrum, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Dinsdag 11 maart: De Tijd, Antwerpseweg 24 in Rijsbergen Woensdag 12 maart: ’t Maoske, Middelstraat 24 in De Moer Loon op Zand Vanaf 19.30 uur zijn de deuren geopend voor de ontvangst met een kopje koffie of thee. Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda, Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00, F 076 564 10 11 E info@brabantsedelta.nl, I www.brabantsedelta.nl

Laatste inschrijfm o Start week 24-28 gelijkheid! februari Receptioniste / Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd), Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd), Secretaresse (12 mnd), Medewerker Projectadministratie (12 mnd), BKB / BKC / PDB & 4 Nieuwe CommerciĂŤle opleidingen (12 - 13 mnd)

 Geen speciďŹ eke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties Meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

SCHRIJF JE NU IN! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

Diergeneeskunde in Roosendaal op Hoog niveau Bij Dierenhospitaal Visdonk werken 13 dierenartsen, waarvan 3 specialisten (oogheelkunde en chirurgie paard en interne geneeskunde paard). Hierdoor levert de dierenkliniek de kwaliteit van (specialistische) zorg die verwacht mag worden. Elke dierenarts heeft zich toegelegd op ĂŠĂŠn speciďŹ eke discipline zoals landbouwhuisdieren (runderen, schapen, varkens), gezelschapsdieren of paarden, waardoor een hoog niveau van kennis en kunde aanwezig is. Sinds 1991 is Dierenhospitaal Visdonk gevestigd op zijn huidige locatie aan de Visdonkseweg in Roosendaal en is vanaf die tijd toonaangevend in Nederland. De ontwikkeling in de diergeneeskunde is hard gegaan. Landbouwhuisdieren worden steeds meer bedrijfsmatig gehouden en dit vraagt een andere

benadering dan vroeger. De gezelschapsdierenartsen hebben dagelijks spreekuren voor reguliere entingen en zieke honden, katten, knaagdieren, vogels en reptielen. Visdonk kan daarnaast ook voldoen aan de toegenomen vraag naar hoogwaardige (specialistische) diergeneeskunde. Vele gezelschapsdieren- en paardeneigenaren uit de regio, maar ook van ver daarbuiten, komen dagelijks naar de kliniek om hun huisdier te laten onderzoeken en behandelen. De dierenartsen van alle disciplines rijden visites aan huis of op stal voor de onderzoek en behandeling. De meeste klachten kunnen aan huis goed onderzocht en behandeld worden. Mocht de aandoening om extra zorg of onderzoek vragen dan is dit op de kliniek

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal T 0165 583 750

F 0165 583 755

E dierenhospitaal@visdonk.nl I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

2 4 U U R 7 DAG E N P E R W E E K B E R E I K B A A R

mogelijk. RĂśntgenologie, endoscopie, echograďŹ e, ECG, uitgebreid laboratoriumonderzoek behoren tot de mogelijkheden. Dierenhospitaal Visdonk beschikt daarnaast over goed geoutilleerde operatiekamers voor gezelschapsdieren en paarden. Geplande, maar ook spoedeisende operaties, kunnen op deze manier onder ideale omstandigheden plaatsvinden. Heeft u vragen, bel dan gerust naar Dierenhospitaal Visdonk Gezelschapsdierenpraktijk Visdonk Paardenpraktijk Visdonk Landbouwhuisdieren praktijk Visdonk Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Spreekuur volgens afspraak.


ACTUALITEIT

Wouw viert feest meej fratse en fraanje

Colofon

Carnaval in Paplaand bestaat 55 jaar

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

WOUW – Het nieuwe carnavalsmotto 2014 van Paplaand, Meej fratse n fraanje heeft alles te maken met de manier waarop ze in Wouw al 55 jaar lang carnaval vieren. Goede stunts, grappen en rare fratsen zijn schering en inslag in Paplaand. De leut wordt er met de paplepel ingegeven.

Roosendaalse Bode R_daalse Bode Redactie Monique Jansen Correspondenten René Bruijnincx, Roel de Haan, Mieke Spekman, Angèle van Tiggelen

Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 11.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 09.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 8 De oplossing van deze puzzel is in week 9 te vinden op www.internetbode.nl

Oud-prins Jan van Oers met Liza Hopmans, weduwe van oud-prins Co I.

DOOR MIEKE SPEKMAN Zaterdag 15 februari werd in Cultureel Centrum De Geerhoek de jubileumexpositie ‘55 jaar Paplaand’ feestelijk geopend. Het gelegenheidsorkest ’t Ouw Geneuk, dat bestaat uit een samenraapsel van muzikanten die vroeger in de hofkapel speelden, verzorgde de muziek en oud-prins Jan van Oers verwelkomde de bezoekers.

© www.sudokusite.eu

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Vele oudgedienden Onder de aanwezigen, veel oudgedienden van het eerste uur, zoals Henk Heijnen. Hij vertelt: “Ik ben in 1966 als boerenraadslid begonnen en het jaar daarop ben ik nar geworden. Ik heb vijf prinsen meegemaakt en ben 33 jaar lid van de Stichting geweest. De gloriejaren waren de jaren ‘70 en ’80, toen was er altijd heel veel volk op de been.” De tentoonstelling wordt geopend door Liza Hopmans (90), weduwe van Prins Co I die in de jaren ’60 prins was en veel voor de carnaval in Paplaand heeft betekend. Liza vertelt, met een foto van haar prins Co in de hand, dat haar man gère un potje bier lustte. Samen met prins Thom I, die haar rolstoel

voortduwt, zijn zij de eersten die de voorwerpen en de foto’s bezichtigen. Emancipatie De emancipatie is in Wouw ver gevorderd want vanaf 2006 zitten er vrouwen in de top van de carnavalsstichting. Geraldine Melis was jaren Nar Woeps en ook de grootste boer is al enkele jaren vervangen door een grootste boerin. Nori Jaspers is grootste boerin Norietje. Zij volgt haar vaders voetsporen die in het verleden schrik (politieagent) en grootste boer was.

‘Vroeger proefde je meer de couleur locale’ Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Jan van Oers die 14 jaar lang prins was, vertelt: “Vroeger proefde je meer de couleur locale. De mensen waren meer verbonden met het dorp. We hebben in het verleden veel leutige stunts uitgehaald bij de intocht van de prins en de sleuteloverdracht. Ik weet nog dat we een keer de sleutel in ontvangst mochten nemen van

FOTO MIEKE SPEKMAN

wethouders Connie Kerkhof-Mos en Gommert Jonckers uit naam van het Roosendaals College. Ik zei toen tegen Gommert, die plat Wouws praat, : “Nouw motte gij gaon praote zoals Connie en Connie gij mot praote as Gommert. Dat zorgde voor veel hilariteit.” Prachtige carnavalswagens Karel Schrooyen, creatieve duizendpoot en ontwerper van het insigne, heeft veel bouwontwerpen voor carnavalswagens gemaakt. Karel vertelt dat er in Wouw vooral in het verleden een hevige concurrentiestrijd geleverd werd tussen de bouwploegen van de Kasteelstraat en de Plantagebaan. De mooie wagens uit Wouw vielen ook in de Roosendaalse optochten vaak in de prijzen. De carnavalswagens uit Wouw brachten de Roosendaalse optocht op een hoger plan. In dit jubileumjaar wordt er als extra activiteit op donderdag 27 februari een groot carnavalsconcert gegeven door Harmonie Oranje in De Geerhoek. Tijdens de carnavalsdagen wordt er bij alle gebruikelijke activiteiten ingespeeld op het jubileum. In Paplaand gaan ze er weer een bruisend feest van maken.

WEER GAAN 2 WINKELS DICHT

ROOSENDAALS CENTRUM NOG STEEDS IN CRISIS Het huidige “daadkrachtige” gemeentebestuur verschuilt zich eerst een half jaar achter de Belgische onderzoeker Bart Derison en vervolgens nog eens bijna een vol jaar achter professor Bakker. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder, terwijl het stadcentrum als een stervende zwaan aan zijn lot overgelaten wordt. De een na de andere winkel moet zijn deuren sluiten, omdat de consumenten wegblijven. De conclusie van Derisons eindrapport was dat, door de huidige inrichting (bestrating) van de straten en pleinen in Roosendaal, het moeilijk is voor de Roosendaler om verliefd te worden op zijn eigen stad. Prof. Cor Molenaar, retailspecialist, omschrijft in BN de Stem onze bestuurders als visieloze hobbyisten die maar wat aanhobbyen. Het aanbod van Molenaar aan de gemeente om binnen 14 dagen een algeheel masterplan voor het hele centrum te schrijven, waar onmiddellijk succes mee te behalen is, werd, zonder sence of urgency, van de hand gewezen.

Als Riek Bakker op 25/2 haar plannen presenteert, zullen bij onze bestuurders superlatieven tekort schieten om het plan de hemel in te prijzen en te benadrukken dat dit plan het wachten meer dan waard is geweest. Als de opknapbeurt van het Tongerloplein maatgevend is voor de verdere upgrading van het centrum zal er weinig reden zijn tot optimisme. Nagenoeg niemand ziet het verschil met de oude situatie en men vindt dat er weer €600.000,- over de balk is gesmeten, terwijl

men vindt dat het plein met zijn te hoge trappen weer hoognodig aan een echte facelift toe is. Roosendaal heeft er volgens de Nieuwe Democraten weer het zoveelste Vinexpleintje bij en nog het lelijkste van Roosendaal ook. Onder leiding van onze coalitie partijen, Roosendaalse Lijst, CDA en PVDA werd een andere, tijdloos en breed gedragen algehele metamorfose van het Tongerloplein, inclusief de zijarmen en het plein voor de schouwburg, geheel in de historische stijl van het

Tongerlohuis (1783) met nieuwe natuurstenen bestrating, oude antieke lantaarnpalen en natuurstenen banken weggestemd, terwijl de hele oppositie voor was, zeker omdat het nagenoeg voor dezelfde prijs kon. Het gemeentelijke plan, met hergebruik van de bestaande klinkers en een op graffity lijkende laserverlichting moest en zou doorgedrukt worden.

De film “Roosendaal Bloeit”van het beleidsplan “Bloeiende Krimp”van de Nieuwe Democraten dient de basis te zijn voor prof. Bakker, aangevuld met, zoals prof. Molenaar verwacht, ruimtelijke ordening voorstellen van haar zijde. Er dient een algehele metamorfose van het hele centrum te worden gerealiseerd, zodat van welke windstreek dan ook de consument het centrum binnenkomt, hem meteen de revitalisering opvalt en hem het gevoel geeft “he, nu kom ik echt in het oude stadscentrum terecht” en dat is niet te bereiken enkel met RUIMTELIJKE ORDENING voorstellen, een cityring of smart retail city aanpak. PAGINA 5

De kleur- en sfeerloze vinex uitstraling is 2. Realiseer een grote waterfontein midden op de Nieuwe Markt. hier debet aan en dient als eerste te worden aangepakt en vervangen te worden door de 3. Overkapping realiseren tussen Roselaar eerder genoemde warme romantische en en V & D, dit zorgt voor meer activiteiten nostalgische inrichting, aangevuld met veel op het Roselaarplein, zeker bij minder groen. Dit is de enige en snelste manier om weer. een allesomvattende metamorfose tot stand 4. Verplaatsen VVV-kantoor naar nieuw te te brengen, die iedere bezoeker aangenaam bouwen kiosk, nabij Roovers bloemen, zal verrassen. met openbare dames- en herentoiletten. 5. Droog winkelen door uitbreiding luifelINZAKE RUIMTELIJKE ORDENING ZOU HET plan. NAVOLGENDE IN IEDER GEVAL DIENEN TE 6. Puien van de galerijwinkels op de Nieuwe WORDEN AANGEPAKT; Markt naar voren halen. 7.Bouw van stalen parkeerdekgarage aan de 1. De eerste en tweede verdieping van het cityring op het van Dregtplein. veel te grote en wanstaltige gedrocht van 8. PARKEERTARIEVEN IN ROOSENDAAL een paviljoen moeten er direct worden MAXIMAAL €0,50 PER UUR. afgesloopt, waarna op het dak van het restaurant een prachtig dakterras kan Het reeds nu bekende idee van prof. Bakworden gecreeerd. Dit zorgt voor leven- ker om de weekmarkt en het busstation te digheid en uitstraling op de Nieuwe Markt verplaatsen dient onverkort te worden doorHiermee betrek je ook weer de achterliggen- gevoerd. de winkels bij het centrum, die aanzienlijk minder klanten zijn gaan trekken na de bouw Jan Vermunt van het paviljoen. Roosendaal, 23-02-2014.


Wandeling in Everland

‘Stap in de goede richting’

Gemeenten binden strijd aan tegen schoolverzuim

ROOSENDAAL - IVN houd elke laatste donderdagmiddag van de maand een seniorenactiviteit. Op donderdag 27 februari staat een wan-

ROOSENDAAL - Een convenant en een dienstverleningsovereenkomst werden op woensdag 19 februari door deling in het Everland op het programma. maar liefst vijf verschillende wethouders van Onderwijs getekend. De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Vertrek 14.00 uur, poort Nispenseweg. Als Woensdrecht, Steenbergen en Halderberge gaan intensief samenwerken op het gebied van leerplicht. men met de fiets komt, ligt dit gebied aan het einde van het Molenbeek-fietspad bij de brug, tegenover de zandvang aan. Met de auto rijdt men via Nispen, bij de kerk rechtsaf, dorp uitrijden en na ca. 2 km aan de linkerzijde vindt men het Everland. Net als in 2013, nodigt Piet van Oeffelen, coördinator beheersgroep, ook dit werkseizoen de senioren graag uit in het ‘Everland’. Af-

gelopen zomer is er flink gewerkt in het gebied. Sloten geprofileerd, raster opnieuw gezet en er werd een poging gedaan om de waterhuishouding in orde te maken. Dit is erg moeilijk en de toekomst zal het leren. In februari is het waarschijnlijk wel nog fris/koud, maar gelukkig kan een groep van ca. 15 personen ‘warm’ ontvangen worden in de werkkeet met tent. Bij slechte weersomstandigheden niet thuis blijven, want in het droge en warme basiskamp kan Piet heel veel vertellen en laten zien over de knotwilg.Voor meer informatie over het IVN en de activiteiten, kan men ook kijken op de website www. ivn.nl/roosendaal.

Geertje Verstraten Carnavalsbokaal Driebanden

De onderwijswethouders Cor van Geel (Steenbergen), Anton van der Wijst (Woensdrecht), Hans Verbraak (Roosendaal), Ad Coppens (Bergen op Zoom) en Jan Paantjens (Halderberge) ondertekenen het convenant. FOTO LUELLE KOOP

DOOR LUELLE KOOP In West-Brabant is de regionale samenwerking hierin aan het groeien. Een convenant tussen de gemeenten in West Brabant West is daarom een goede stap. Wethouder Jan Paantjens, gemeente Halderberge, is zeer content over deze samenwerking. ‘’In de toekomst zullen we nog meer stappen moeten zetten, maar dit is zeker een stap in de goede richting”, aldus de wethouder. Diploma De gemeenten geven aan dat het tekenen van dit convenant bedoeld is het om het voor de gemeenten, maar ook zeker voor de scholen, makkelijker te maken met betrekking tot de controle van de leerplicht. Wethouder Ad Coppens, gemeente Bergen op Zoom, wil benadrukken dat dit alles om het belang van het kind gaat. ‘’Het is belangrijk dat de kinderen hun diploma halen, zodat ze later beter in de arbeidsmarkt liggen,’’ aldus Coppens. De leerplichtambtenaar controleert samen met de scholen of de leerlingen de leerplicht naleven. Niet alleen de controle is erg belangrijk, ook de voorlichtingen die de ambtenaren geven maken veel indruk. Zij vertellen de leerlingen waar het belangrijk is dat je naar school gaat en wat de gevolgen zijn als je dit niet doet.

Terugdringen Sinds een tijd is er een team aanwezig in Oost-Brabant, die de samenwerking ook is aangegaan. De cijfers wat betreft het schoolverzuim en schooluitval zijn aanzienlijk verbeterd. Uiteindelijk is dat ook het doel van de nieuwe ‘netwerkorganisatie’ tussen de vijf gemeenten; het verder terugdringen van dit verzuim. Voor de wethouders is het duidelijk hoe dat gerealiseerd gaat worden. Er komt meer eenduidigheid. Er komt één manier van werken vanuit één bepaalde visie waardoor er dus een gezamenlijk beleid wordt vastgesteld. De scholen in de verschillende gemeenten zullen ook ieder één aanspreekpunt krijgen waardoor het voor scholen makkelijker is om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar, wat de processen sneller op gang brengt. Voor de ouders en/of kinderen kan deze nieuwe vorm van samenwerken voordelen met zich meebrengen. Wanneer er binnen een gezin de kinderen naar school gaan in verschillende gemeenten is het fijn dat er op dezelfde wijze wordt gewerkt en gehandhaafd. Herverdeling Doordat er per school één gezicht aangewezen zal worden is het logisch te denken dat er een herverdeling heeft plaatsgevonden.

Dat is inderdaad gebeurd, maar zonder consequenties op personeelsgebied volgens de wethouders. Er zijn dus geen gedwongen ontslagen gevallen. De leerplichtambtenaren blijven werken als ambtenaar en elkaar als gemeente aanvullen wanneer dat nodig is. Wethouder Paantjens benadrukt nogmaals dat dit een stap in de goede richting is, maar dat de gemeenten zich niet rijk moeten rekenen. ‘’We moeten vol blijven houden en de handen ineen slaan willen we het schoolverzuim terugdringen tot een minimum.’’

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

2SE4 RVICE UURS

www.warm in huis.nl

ROOSENDAAL - Bij biljartvereniging Ludwighove in Roosendaal wordt vanaf maandag 24 februari gestreden om de 2e Geertje Verstraten bokaal. 32 deelnemers uit Roosendaal en Oud Gastel binden met elkaar de strijd aan om deze felbegeerde driebandentrofee in de wacht te slepen. Er wordt twee weken lang op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddagen gebiljart om tenslotte op 7 maart het toernooi te beëindigen met de finale partij. Kees Verstraten (broer van Geertje) heeft de loting verricht en daar kwamen een

aantal mooie confrontaties uit de bus. Op de eerste speeldag komt Jan Jacobs uit Oud Gastel aan het biljart tegen Ad van Overveld van De Raatskelder en Paul Coppens (Bloemenmarkt) neemt het op tegen Peter Eversdijk van Het Trefpunt. De winnaar van vorig jaar, Simon van Noort (Kruisstraat) zal zijn wisselbeker verdedigen op dinsdagmiddag tegen Jan Hack (Jansen & Jansens). Vrijdagmiddag komen o.a. de beide clubgenoten Riekus van Oosterhout en Rinus Lauwerijssen van biljartvereniging Ludwighove tegen elkaar in het strijdperk. Op vrijdag 7 maart rond 15.30 uur zal de ontknoping plaatsvinden.

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Voorkomen is beter dan genezen’

Dierenhospitaal Visdonk gunt Bodelezers een kijkje in eigen keuken ROOSENDAAL – Dierenhospitaal Visdonk is al 34 jaar het betrouwbare adres voor alles op het gebied van welzijn en gezondheid van landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en paarden. Voor diereneigenaren is het goed te weten dat hun geliefde dier in uitstekende handen is bij het deskundige en betrokken team van Dierenhospitaal Visdonk. Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom publiceert Dierenhospitaal Visdonk maandelijks een column met daarin onderwerpen en belevenissen. Want geen dag is daar hetzelfde! DOOR ELS ROMMERS Uit het gesprek met dierenarts en woordvoerder Mark van der Harst blijkt al snel dat het niet zo gek is dat zijn vak en dat van paraveterinair zo’n ‘aaibaar’ beroep wordt gevonden. Dat is het namelijk ook. Maar het betekent ook hard werken en veel ver-

antwoordelijkheid. Niet alleen houden ze zich bezig met het genezen van zieke dieren, ook preventief gebeurt er een hoop. Er wordt geënt, gekeurd, ontwormd, gecontroleerd en puppy’s worden begeleid. “Eigenlijk zien we een dier hier het liefst zo min mogelijk, want dat betekent dat het gezond opgroeit”, aldus Mark. Snelle diagnose “Ons totale team bestaat uit 30 medewerkers, waarvan 13 dierenartsen die allemaal een bepaalde expertise hebben. Er is een team dat de zogenaamde landbouwhuisdieren behandelt. Dat zijn de koeien, varkens, geiten en schapen. Daarnaast is er een team dat zich richt op de paarden en een team voor de gezelschapsdieren” legt Mark uit. “De landbouwhuisdieren en paarden behandelen we hier in de kliniek of desgewenst bij particulieren of bedrijven aan huis. Het voordeel van de kliniek is dat we hier over moderne test- en onderzoeksapparatuur beschikken, zodat we bij klachten direct kunnen kijken wat het

dier mankeert. In principe staat men na een half uur buiten met het juiste behandelplan. We hebben röntgen- en echoapparatuur in huis en kunnen hier ter plekke bloed-, urine- en mestmonsters afnemen en analyseren. En voor het einde van het jaar kunnen we hier ook CT-scans maken. Tweemaal per week komt de hoefsmid en de specialiste oogheelkunde. Onze kliniek ligt landelijk, aan de rand van Roosendaal en direct aan het bos. We hebben hier alle ruimte en faciliteiten om te behandelen dieren te kunnen huisvesten.” Columns “Gezelschapsdieren komen meestal naar de kliniek. We kunnen elk huisdier behandelen, waarbij we werken op afspraak. Dat scheelt namelijk wachttijden en voorkomt onnodige stress voor de dieren en hun eigenaren. Ook in dit team heeft iedereen zijn of haar specialiteit. Zo is er bijvoorbeeld iemand die zich specifiek bezig houdt met de gebitten en met bijzondere dieren, zoals reptielen en vogels. Voor alle dieren

geldt dat we voor spoedeisende gevallen een zogenaamde 24-uursdienst hebben. Daarnaast zijn we leerbedrijf voor dierenartsen en paraveterinairs (in opleiding) en houden we regelmatig lezingen, zodat we onze kennis verspreiden en natuurlijk zelf ook blijven vergroten. We merken dat de rol van dierenarts is veranderd in de loop der tijd. We denken mee over het welzijn

van de dieren en hebben steeds meer een signaal- en een begeleidende functie. In dat kader schrijven we elke maand een column die in de Bode verschijnt waarin we vertellen waar diereneigenaren alert op moeten zijn of hoe klachten voorkomen kunnen worden. Want een gelukkig dier is een gezond dier. En daar zetten wij ons graag voor in!”

Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE, Roosendaal, 0165-583750, dierenhospitaal@visdonk.nl, www.dierenhospitaal-visdonk.nl PAGINA 6


LIEF EN LEED

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165-53 02 00, Boerhaavelaan 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400 Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Het antwoordapparaat van de eigen dierenarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Familieberichten

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Tel.: 0165-36 45 66 Dag en nacht bereikbaar margaret@verbraak-uitvaart.nl www.verbraak-uitvaart.nl "ERGSEBAANs!2.ISPEN

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Roosendaal Stadserf 1 4701 NK Roosendaal Tel: 14 0165 Maandag, Dinsdag, Vrijdag 08.00 – 14.00 uur Woensdag 08.00 – 16.00 uur Donderdag 08.00 – 19.30 uur

 

%RYHQGRQN =+5RRVHQGDDO Âł ZZZNMSV\FKRORJHQQO 

Tel. 06 41 63 94 84

5HJLVWUDWLHV%,**=1,3 /LG19119961993 

PrivaZorg

.-SV\FKRORJHQZHUNWPHW.,(6

West-Brabant/Tholen.,(6LVHHQSUHYHQWLHIKXOSSURJUDPPDRQWZLNNHOGYRRUHQYDQXLWGH EHKRHIWHYDQKHWNLQGPHWJHVFKHLGHQRXGHUV+DOIPDDUWVWDUWHHQ

DĂŠ thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

VSHOHQSUDDWJURHSYRRUNLQGHUHQYDQMDDU1DHHQLQIRUPDWLH ELMHHQNRPVWYRRURXGHUVGRRUORSHQNLQGHUHQLQELMHHQNRPVWHQKHW SURJUDPPD %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRUPDWLHRIEH]RHNRQ]HZHEVLWH

Professionele zorg met bekende gezichten ekende gezichten en vertrouwde handen

3UDNWLMNYRRUNLQGHU²HQMHXJGSV\FKRORJLH 

SV\FKRORJHQRUWKRSHGDJRJHQRQGHUZLMVNXQGLJHQ

Het juiste adres voor het reinigen van al uw gordijnen Openingstijden: ma - vr 8.30 - 18.00 uur, za 9.00 - 12.00 uur 3UHV.HQQHG\ODDQ‡5RRVHQGDDO‡

Nu ook HAAL en BRENG service!

     ! "    

   

  

 

Wij leveren zorg met kleine teams!

ne teams! Persoonlijke verzorging Begeleiding Verpleging Nachtzorg Palliatief (terminale) zorg 24-uurs zorg g Zorg bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) t Zorg na letselschade en t Huishoudelijke oek verzorging altijd op z t t t t t t t

PrivaZ

or

orrgs PrivaZZZekP ne aar o altijd opj z ers P ZZ Z- ZP-ers

PrivaZorg West-Brabant Tholen Oude Moerstraatsebaan 37 4614 RN Bergen op Zoom tel. 0164 - 25 75 27 info@privazorgwbt.nl www.privazorgwbt.nl

PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. Vanuit thuiszorginstelling. Vanuit regionale zelfstandige steunpuntenkeworden zorgvraag en zorgaanbod op zorgvraag en zorgaanbod elkaar afgestemd. Ons landelijk netwerk van steunpunten wordt op vanuit een steunpunten wordt vanuit een Centraal Kantoor te Amersfoort ondersteund.

.

* Arbeidsrecht * Bestuursrecht * Strafrecht * Echtscheiding * Burenrecht * Bouwrecht

* Huurrecht * Incasso * Contracten * Jeugdrecht * Algemene Voorwaarden 

# ""  $     "  %  & '()*+,),-,, %  + %

GRATIS JURIDISCH ADVIES Op ons spreekuur iedere dinsdag van 16.00-17.30u. U kunt uiteraard ook bellen voor een afspraak. Brugstraat 41 Roosendaal 0165-391007 www.STRAkadvocaten.nl PAGINA 7

24 uurs-service

t! 808 p to 29

rs 5-5 e v 16

l o L0 o E i B R

Hans Luijkx riooltechniek


W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E R We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l

Vooruitblik: De na-carnavalsweek…

Agenda

De Jeugd van Tegenwoordig.

Voor de (live-)muziekliefhebbers die niets met carnaval hebben is het de komende weken ff doorbijten. Of op vakantie gaan naar ‘boven de rivieren’. De komende weken staan in ‘t-zuie’ natuurlijk bol van carnavalsmuziek. Zelfs in de twee grote WestBrabantse poppodia Gebouw-T in Bergen op Zoom en Mezz in Breda. Op as-woensdag 5 maart is het dan weer zover. Carnaval is achter de rug en er is weer 11 en een halve maand volop ruimte voor pop en andere muziek. Om alvast in de stemming te komen voor ‘na carnaval’ willen we vooruitblikken

FOTO ANGGA PRATAMA.

naar de eerste na-carnavalsweek. Want er valt weer volop te genieten in het WestBrabantse muziekwereldje. Gebouw-T opent op vrijdag 7 maart al meteen erg sterk. Met de topformatie ‘De Jeugd Van Tegenwoordig’. In het Etten-Leurs Muziekcafé De Klomp staan weer, zoals vanouds, elke week twee live bands op het podium. Te beginnen op zaterdag 8 maart met ‘Crosstown’ en de dag daarna met Solid Blues. De Roosendaalse noiserock band Otis presenteert diezelfde avond in Mezz Breda hun derde album: Otis Christ Superstar. Een kans voor de liefhebbers/collectioneurs van het enige echte vinyl om het

album te kopen. Want Otis brengt op het Black Death label dit album op maar liefst drie soorten vinyl uit: een transparant/zilver gekleurde lp (gelimiteerde oplage van 100), een oranje gekleurde en een (traditioneel) zwarte uitvoering. Nieuw is ook het ‘Festival Zonder Naam’ in het Bergen op Zoomse Gebouw-T op de eerste na-carnavalszaterdag. Zie op deze pagina het artikel over dit festival.

Carnaval in alle dorpen en steden in West-Brabant tot en met dinsdag 4 maart! De Jeugd Van Tegenwoordig Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 7 maart 20.30 The Silverfaces Mezz Breda vrijdag 7 maart 21.00 Festival Zonder Naam Gebouw-t Bergen op Zoom zaterdag 8 maart 20.30 Otis Mezz Breda zaterdag 8 maart 21.00 Crosstown De Klomp Etten-Leur zaterdag 8 maart 21.30 Erny Green Mezz Breda zondag 9 maart 16.30 Solid Blues De Klomp Etten-Leur zondag 9 maart 16.30 Urbanus De Maagd Bergen op Zoom dinsdag 11 maart 20.00 Cristina Branco De Kring Roosendaal donderdag 13 maart 20.00 3JS De Maagd Bergen op Zoom donderdag 13 maart 20.00 Edwin Evers Band De Kring Roosendaal vrijdag 14 maart 20.00 Rosenberg Trio De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 14 maart 20.00 Chef’Special Mezz Breda vrijdag 14 maart 20.30 Stefany June Mezz Breda vrijdag 14 maart 21.00 Halve Finale T-Strijd Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 14 maart 21.00 Finale Beat The DJ Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 15 maart 22.00 Nispen Blues De Gouden Leeuw Nispen zaterdag 15 maart Los Cabronitos De Klomp Etten-Leur zaterdag 15 maart 21.30 Huub van der Lubbe Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 16 maart 14.30 ContraContra Mezz Breda zondag 16 maart 16.30 The Hot Dogs De Klomp Etten-Leur zondag 16 maart 16.30

Monomyth en meer op Festival Zonder Naam

In Roosendaal is het overigens in de nacarnavalsweek muzikaal erg rustig. De Tullepetaonen hebben blijkbaar een weekje langer nodig om af te kicken van de carnavalsperiode……

Veertig jaar geleden

Dyna-mite en Tigerfeet

Mud volgde zichzelf als nummer 1 op.

Veruit de populairste Top 40 act van 1974 en 1975 was Mud. De groep had in tien maanden drie nummer 1 en twee nummer 2 hits! Zij waren de exponenten van de teenybopper rage die in het midden van de jaren zeventig de internationale popwereld in zijn greep hield. Engeland en Amerika waren de grootste leveranciers, met onder meer David Cas-

sidy, The Partridge Family, Bay City Rollers en de Osmonds. Mud, en natuurlijk ook Sweet, waren behoorlijk ‘steviger’ dan de andere teenyboppersterren. En dat was misschien wel de reden waarom ze zo succesvol waren. ‘Dyna-mite’ was de eerste nummer 1 hit voor Mud in Nederland. Het Nederlandse publiek kende Mud al een beetje, omdat de groep in Nederland het voorprogramma had verzorgd voor Gilbert O’Sullivan.

‘Dyna-mite’ van Mud stond voor de derde week op nummer 1 toe Mud met ‘Tigerfeet’ de Top 40 op nummer 11 binnenkwam. Drie weken later nam ‘Tigerfeet’ de eerste plaats over van ‘Dyna-mite’. Dat was nog eens een sterk staaltje! Alleen (natuurlijk) The Beatles hadden eerder zichzelf al eens van de eerste plaats verdreven. Tussen alle records die die groep heeft gevestigd, viel dat nauwelijks op. De prestatie van Mud leek toch indrukwekkender. ‘Tigerfeet’ was de eerste Britse nummer 1 hit voor de groep en dat was voor de groepsleden een grote verrassing. “We hadden niet gedacht dat het zo’n vaart zou lopen, zeker niet toen we de nieuwe Sweet-single hadden gehoord”, vertelde Ray Stiles destijds. “Toen we die plaat hoorden, dachten we geen schijn van kans te maken”. De dingen pakten anders uit. Die Sweet-single was ‘Teenage Rampage’ en kwam in de Top-40 niet hoger dan nummer 11. In de jaren tachtig blies zanger Les Gray (1946) Mud nieuw leven in met een verjongde bezetting. Hij was vooral in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk een graag geziene gast op gouwe ouwe-festivals. Door keelkanker en een daarop volgende hartaanval overleed hij op 21 februari 2004 in een Portugees ziekenhuis. Bassist Ray Stiles (1946) maakte vanaf de jaren tachtig deel uit van The Hollies en gitarist Rob Davis (1947) is vanaf die tijd actief als danceproducer. Hij schreef onder andere Can’t get you out of my head voor Kylie Minogue. Drummer Dave Mount (1947) heeft zich uit de muziekwereld teruggetrokken. Hij ondernam een zelfmoordpoging en stierf in het ziekenhuis op 2 december 2006.

Monomyth.

Het begon vorig jaar als een festival zonder naam, waar bezoekers van Gebouw-T een naam voor mochten verzinnen. Uiteindelijk bleef het Festival Zonder Naam, niet omdat er geen goede inzendingen waren, integendeel, Festival Zonder Naam was juist één van de inzendingen. En zo geschiedde. Festival Zonder Naam laat de stevigere muzieksoorten horen en gaat dit jaar haar tweede editie beleven op zaterdag 8 maart, met Monomyth, Certain Animals en Dear mom. Het Haagse Monomyth, met een Bergs tintje dankzij drummer Sander Evers (exdrummer Gomer Pyle), kwam, zag en overwon. Vlak na de oprichting stond de band al op het befaamde Roadburn Festival in 2013. Ook na het optreden op showcasefestival Noorderslag werd Monomyth overladen met positieve recensies.

FOTO MICHEL MEES.

Het gaat dus erg goed met deze ‘instrumental space kraut stonerrock’ band, zoals ze zich zelf omschrijven. Ondanks dat het instrumentaal is, weten de mannen de spanning vast te houden, met doordachte melodieuze thema’s, goede overgangen en ingenieuze gitaarriffs. Certain Animals is deels niet onbekend in Gebouw-T. In de band zitten namelijk leden van The Fabulous WannaBeatles, die al eerder succesvol in het podium optraden. Certain Animals brengt echter een heel ander geluid dan de Beatles; ruig eigen werk waarin de stijl van onder andere Triggerfinger, Cream en Kamchatka door klinkt. De Bergse band Dear moM staat bekend om zijn energieke, krachtige rock composities met invloeden van Porcupine Tree, Rush, Pearl Jam, Led Zepplin, Perfect Circle. Dear Mom is ontstaan in juni 2004. Eind 2012 is hun album’Hazy Journey’ uitgekomen. Festival Zonder Naam vindt plaats op zaterdag 8 maart in Poppodium Gebouw-T.

Nieuws Mauroworld, Intergalactic Lovers en King Dalton eerste namen voor Ik Zie U Graag … festival De eerste namen van hét Belgische popfestival van Nederland van 11 tot en met 13 april zijn bekend. Met het jaarlijkse showcasefestival Ik Zie U Graag … toont jet Bredase Mezz een weekend lang haar liefde voor al het muzikale moois uit België. De echte muziekliefhebber komt hier aan zijn trekken. Mauro Pawlowski komt met zes bands voor een avondvullend Mauroworld, Intergalactic Lovers presenteert de nieuwe plaat Little Heavy Burdens en King Dalton zorgt voor opzwepende folk en lome psychedelica. De avond met Mauroworld is de enige in Nederland. Meer informatie vind je op de website van Ik Zie U Graag en op Facebook.

W W W . W E S T - P OIN T. N L - IN FO @ WES T- POINT.NL - WWW.WEST- POINT.NL - INF O@ W E ST - PO INT . NL - W W W . W E ST - PO INT . NL PAGINA 8


Wij hebben deze week heel veel lekkers in de aanbieding Jong belegen kaas aan ‘t stuk

Boterhamworst van Zwam

Snijworst 100 gram

100 gram

500 gram slechts

3.99 0.99 0.99 leverkaas 100 gram

Roombrie de lekkerste

Gekookte achterham

Hans & Andy notenmix

100 gram

100 gram

250 gram

0.99 0.99 0.99 1.99 Aanbiedingen geldig van 21 februari t/m 3 maart.

Cheesery Hans en Andy Passage 18-20, 4701 AP Roosendaal, telefoon 016 555 355

Cheesery, een winkel vol lekkers

TIMMERWERKPLAATS Dré Maas Ambachtelijk Timmerman KASTEN, DEUREN, KEUKENS, TRAPPEN, KOZIJNEN, KORTOM VOOR ALLES VAN HOUT.

0164-210515 / 06-27336411

RENEL ROLLUIKEN DIREKT VAN FABRIKANT NAAR KLANT NU MET GRATIS MOTOR

H VANAF 270 € E INCL-METEN-MONTAGE-BTW R BEL NU VOOR GRATIS OFFERTE O A 0165-565509 06-21 50 44 94 L KOZIJNEN-VERANDA-ZONWERING

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ZONNEPANELEN

ONDER

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

HUUR

NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON

LEASE

UÊ6 ,""* UÊ" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

KOOP

NU SLECHTS 6% BTW OP ARBEIDSLOON UÊ6 ,11,Ê UÊ 8 - Ê

j Ook voor u hebben wi sing! los op re lba taa be n ee

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Bezoek onze vernieuwde website:

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

WWW.VIGAR.NL


Een belastingadviseur geeft adviezen over uw ďŹ scale positie en verzorgt de aangiften van alle voorkomende belastingen. Hij zorgt ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

BELASTING AANGIFTE 2013 LAAT HET VĂ“Ă“R 1 APRIL DOEN. RAADPLEEG TIJDIG UW BELASTINGADVISEUR.

De belastingadviseur heeft verstand van zaken U kunt uw belastingadviseur de aangifte laten regelen. Zij weten de weg in het oerwoud van regels en beschikken over de nieuwste informatie. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld snel en betrouwbaar bepalen welke gunstige regels er voor uw situatie zijn. Zo weet u zeker dat u de aangifte goed invult en dat die zo voordelig mogelijk voor u uitpakt. Bijvoorbeeld als u een gift heeft gedaan, ziektekosten voor eigen rekening had, studiekosten heeft betaald, of als er sprake is van alimentatie of onderhoud van kinderen die niet tot uw huishouden behoren. Het is ook mogelijk dat u recht hebt gekregen op bepaalde hefďŹ ngskortingen, waardoor de belastingdruk omlaag gaat. Zo wordt er soms bij gepensioneerden die behalve AOW nog ĂŠĂŠn of meer pensioenuitkeringen krijgen, te veel of te weinig belasting ingehouden. Ook als u twijfelt of u aangifte moet doen, kan uw belastingadviseur uitsluitsel verschaffen. Als u uitstel wilt aanvragen voor uw aangifte, dan kan uw belastingadviseur dit ook voor u regelen.

Uw

BELASTINGAANGIFTE vakkundig ingevuld tegen betaalbare prijs bij u aan huis. tel.: 0653406935

Wij verzorgen uw belastingaangifte 2013

#&-"45*/(""/(*'5&

IS HET INVULLEN MOEILIJK?

IEDING

SP

WIJ HELPEN U...! Doe niet langer moeilijk met het invullen van uw belastingaangifte. Wij verzorgen de complete belastingaangifte WPPSQBSUJDVMJFSFO. Mail naar JOGP!NFEJBJSSPPTFOEBBMOM of bel:

AF - VAN

5 6 â‚Ź AANB ECIALETel. 0165-545011 bgg 06-28965431

ZIE JE HET NIET MEER ZITTEN?

KRIJG JE ER HOOFDPIJN VAN?

ADMINISTRATIES > JAARREKENINGEN > FISCALE ADVISERING > BELASTINGAANGIFTEN 7 JKGIVJ[FOCFS Ht"+3PPTFOEBBMtwww.mediairroosendaal.nl ADMINISTRATIE & BELASTINGADVIES

Keep-Fit 701 kampioen in vierde klasse

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen

Jaarvergadering NISPEN - Op donderdag 27 februari vindt om 20.00 uur de jaarvergadering van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen plaats in Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 in Nispen. Op deze bijeenkomst zal het bestuur verantwoording aeggen over het gevoerde verenigingsbeleid en wordt de rekening en verantwoording over 2013 vastgesteld. Daarnaast vinden er bestuursverkiezingen

plaats en worden de plannen voor 2014 besproken. Na de pauze zal Marius Broos een lezing geven over de geschiedenis van de spoorweg van Roosendaal naar Essen, getiteld ‘Langs het spoor tussen Roosendaal en Essen’ Hierbij zal met name de periode van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw aan de orde komen en de betrekkingen met Nispen. Voor, tijdens en na de vergadering worden foto’s geprojecteerd van activiteiten van de kring in 2013.

BRIDGE KOFFERBRIDGE MAATJENS Koffer 3: 1. Mieke Hurkx-Els Verpaalen 74,30%; 2. Corrie Brands-Corrie Maatjens 70,13%; 3. Joke Fransen-Nellie Bommelijn 48,61%; 4. Corrie de Waard-Ans Verhulst 45,13%; 5. Lenie Matthee-Annie Verduin 43,75%. Koffer 4: 1. Joke Fransen-Nellie Bommelijn 66,66%; 2. Corrie Brands-Corrie Maatjens 61,11%; 3. Lenie Matthee-Annie Verduin 59,02%; 4. Luus Gommeren-Anja v. Dijke 56,94%; 5. Adrie Luijsterburg-Anneke de Vreede 45,13%. Inlichtingen: Corrie Maatjens, tel. 569875.

Keep-Fit 1 spelers samen met de kinderen van de F pupillen en kuikens .

ROOSENDAAL - Zondag 9 februari werd Keep-Fit’70 1 al kampioen in de 4de klasse zaal. Keep-Fit’70 reisde met een bus vol supporters toen af naar Rotterdam. Ze wonnen

deze wedstrijd gemakkelijk van Velox. Tot dan toe hadden ze een ongeslagen status. Zaterdag 15 februari moest hun feestje worden in thuis hal “in de Roos� voor alle spelers, supporters en jeugdleden. Helaas werd deze wedstrijd verloren.

Toch kon het de pret niet drukken en hebben alle leden van Keep-Fit’70 het kampioenschap gevierd. Nu op naar de dubbel want in de veldcompetitie staat Keep-Fit’70 ook bovenaan

Europa Kinderhulp zoekt gastouders ROOSENDAAL - Europa Kinderhulp zoekt nieuwe vakantiegastouders die kinderen uit een achterstandsgezin of met emotionele problemen 2,5 week willen laten genieten tijdens een vakantie in Nederland willen laten genieten. De kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar draaien tijdens de zomervakantie mee in het gezin van de gastouders. De kinderen komen uit eigen land, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en RoemeniĂŤ. De kinderen kunnen in het vakantiegezin even helemaal tot rust komen en genieten van het lekker kind zijn. Meer info staat op www.europakinderhulp.nl of contacteer Felix Verlaar via brabant@europakinderhulp.nl of via 0118-627974.

KOFFERBRIDGE ROOSENDAAL Koffer 4: 1. Mevr. Oostvogels-Dhr. Rammeloo 65,00%; 2. Dames Vleerbos-Veldink 64,09%; 3. Dames Konst-Roeland 62,05%; 4. Dames Hennekam-Brouwers 55,45%; 5. Dames de Barbanson-Dictus 55,23%. Koffer 9: 1. Dames de Barbanson-Dictus 65,00%; 2. Dhr. Mevr. Meeuwis 64,77%; 3. Dames Can-Aalst 62,27%; 4. Dames Otten-Ibeek 60,00%; 5. Dames Segers-v Hal 57,50% Koffer 11: 1. Heren Ed-Johannes 69,55%; 2. Heren v Hooydonck-Dekker 62,05%; 3. Dames v Gink-Dingemans 60,45%; 4. Dames Hennekam-Brouwers 60,00%; 5. Dames Meijer-Hekman 58,86% Informatie: Riet vd Bemd tel. 560524 Mob 0622929352; Mieke Coppens tel. 0165-535073. BRIDGE WATERLAND Uitslag 19 februari: 1. Corry v. Gastel & Lena v. Gaans 66.67%; 2. Loes v.d. Goor & Annie Schillemans 59.17%; 3. Itje v.d. Vorst & Agnes Cloosterman 53.33%; 4. Bep v. Esch & Jan Elewout 52.08%; 5. Ton Mulder & Annie v. Loenhout 51.25%; 5. Astrid Balk & Nel Notenboom 51.25% Inlichtingen Lena v. Gaans tel. 540746.


Stadserf 1 Wekelijkse informatierubriek Zondag 23 februari 2014

Carnaval “Kommt da zien T’ is sirrekus!”

Gemeente gesloten Koopzondag 23 februari parkeergarages gratis Alle gemeentelijke gebouwen zijn op dinsdag 4 maart vanaf 12.00 uur gesloten vanwege de carnaval.

Onderhoudswerkzaamheden in uw wijk

Kijk voor de tijden van betaald- en vergunningparkeren en de openingstijden van de verschillende parkeergarages op de vernieuwde website van Parkeerbeheer.

Voor informatie kunt u ook terecht bij het Parkeer-Servicebureau aan de Emmastraat 7, tel. (0165) 529 400.

w

www.parkerenroosendaal.nl

Oude foto uit het archief 140

Carnaval staat voor de deur. Carnaval is leuk en gezellig, maar het is ook goed om stil te staan bij de risico’s. Weet u bijvoorbeeld hoe brandbaar uw kostuum is en wat u kunt doen als uw kleding in brand vliegt? Door eenvou-

www.roosendaal.nl/ werkinuitvoering

Wijkspreekuur Westrand Het wijkspreekuur Westrand in Wijkhuis West met wethouder Kees Jongmans is op maandag 24 februari van 19.00 tot 20.30 uur.

w

w

www.gemeentearchiefroosendaal.nl

Agenda gecombineerde commissie Bestuur/Omgeving Op woensdag 26 februari om 19.30 uur vindt er in de raadszaal van het Oude Raadhuis, Markt 1 in Roosendaal

w

www.roosendaal.nl/carnaval

dige maatregelen kunt u ervoor zorgen dat het carnavalsfeest veilig verloopt. De brandweer helpt u graag brandveilig feest te vieren.

w

www.roosendaal.nl/carnaval

19 maart Gemeenteraadsverkiezingen 140 U ontvangt deze week uw stempas! Deze maand een foto uit 1977 van persfotograaf B. Steffen. Weet u bij welke gelegenheid de foto is gemaakt of wie er op staan? Neem dan contact op met Adriënne Wagenaar, Gemeentearchief Roosendaal, Markt 35, 4701 PB Roosendaal, tel. (0165) 579 500, e-mail: gemeentearchief@roosendaal.nl. De foto van vorige maand leverde geen namen op, maar wel is duidelijk geworden dat de foto in 1949 is genomen in de tuin van de broeders van Saint-Louis.

www.roosendaal.nl/stadserf

navaleske borden met aankondigingen aan. Alle informatie over carnaval in de gemeente Roosendaal, zoals het programma, afsluitingen en de optochten is te vinden op onze website.

Brandveilige carnaval

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn er deze week in uw wijk? U ziet het in één oogopslag op onze website.

w

Van 1 tot en met 4 maart 2014 is het weer zover! Er wordt uitgebreid carnaval gevierd in Roosendaal. De stadssleutel wordt overgedragen aan de Tullepetaonse Hoogheid en Roosendaal wordt omgedoopt tot “Tullepetaonenstad”. Als u Roosendaal inrijdt, treft u diverse car-

een gecombineerde commissie Bestuur/ Omgeving plaats. w raad.roosendaal.nl

gemeenteraad

In de loop van deze week zult u per post uw stempas ontvangen. Met deze stempas wordt u uitgenodigd om op 19 maart uw stem uit te brengen voor de verkiezing van de gemeenteraad van Roosendaal. Op de stempas staat vermeld waar en hoe laat u kunt gaan stemmen. Op de stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau vermeld. U bent niet verplicht hier te gaan stemmen. U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau van de gemeente Roosendaal. Wanneer u gaat stemmen moet u uw stempas meenemen en een

identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Als u niet zelf kunt stemmen kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Woont deze kiezer in Roosendaal dan kunt u gebruik maken van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Behalve uw in een volmacht omgezette stempas moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.

w

www.roosendaalkiest.nl

Bekendmakingen

www.overheid.nl

Bekendmaking conform artikel 8 Besluit registratie kinderopvang

Ingediende aanvragen algemene vergunningen (APV / Bijzondere wetten)

Burgemeester en wethouders maken bekend:

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat zij de volgende aanvragen om vergunning hebben ontvangen voor:

dat de gegevens van kinderdagverblijf Dribbel te Roosendaal per 16 februari 2014 zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voor meer informatie: Team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (0165) 579 465. Roosendaal, 23 februari 2014

Verleende algemene vergunningen (APV/Bijzondere wetten) Burgemeester en wethouders van Roosendaal hebben vergunning verleend voor:

Horeca / Openbare inrichting Locatie

Omschrijving

Rembrandtgalerij 2a, 4703 GZ Roosendaal Horecaexploitatievergunning

Registratienr. 2013AV0362

Besluit verz.

Locatie

Omschrijving

Nispenseweg in Nispen (Natuurgebied “Het Everland”)

het verbranden van snoeihout

2014av0102

Moerstraatseweg 94, 4727 SP Moerstraten

plaatsen van een feesttent d.d. 01-03-2014

2014av0103

Daasdonklaan in Roosendaal (Kadastrale sectie S1318)

Uitweg melding

2014av0104

Markt 2, 4701 PE Roosendaal (St. Jan)

het plaatsen van een garderobetent een biertank en een perscontainer d.d. 28-02-2014 t/m 04-03-2014

2014av0105

14-02-2014

Evenementen

Registratienr.

Evenementen

Locatie

Omschrijving

Registratienr.

Centrum in Roosendaal

Carnaval Roosendaal 2014

2013AV0727

Besluit verz. 14-02-2014

U kunt de verleende vergunningen inzien bij de publieksbalies van het stadskantoor. De openingstijden staan in het overzicht van telefoonnummers op de eerste pagina van deze gemeenterubriek. Als u bezwaren heeft, kunt u zo spoedig mogelijk, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. De bezwarentermijn van zes weken begint met ingang van de dag na die van toezending/ uitreiking van de vergunning. De datum van toezending/uitreiking staat op de vergunning vermeld. Het bezwaarschrift wordt ter advisering in handen gesteld van de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het bestreden besluit niet geschorst. Wilt u voorkomen dat hierdoor een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Gemeente Roosendaal

Orde & veiligheid op de weg

Bezoekadres stadskantoor Stadserf 1, 4701 NK Roosendaal T 14 0165

Locatie

Omschrijving

Registratienr.

Centrum in Roosendaal

artikel 35 drank en horeca t.b.v. Carnaval d.d. 28-02-2014 t/m 04-03-2014

2014av0101

Roosendaal

THOR avondvierdaagse d.d. 12-05-2014 t/m 15-05-2014

2014av0109

Mill Hillplein in Roosendaal

Koning Penalty ING d.d. 14-06-2014

2014av0110

U kunt de ingediende aanvragen inzien bij de publieksbalies van het stadskantoor. De openingstijden staan in het overzicht van telefoonnummers op de eerste pagina van deze gemeenterubriek. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Openingstijden Publieksbalies maandag 8.00 - 14.00 uur dinsdag 8.00 - 14.00 uur

woensdag 8.00 - 16.00 uur donderdag 8.00 - 19.30 uur vrijdag 8.00 - 14.00 uur

Postadres Postbus 5000 4700 KA Roosendaal


Stadserf 1 Wekelijkse informatierubriek van de gemeente Roosendaal

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingekomen meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal maken bekend dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Locatie

Omschrijving

Registratienr.

Ingediend

Daasdonklaan in Roosendaal (Kadastrale sectie S1318)

het oprichten van een woning

2014WB0085

11-02-2014

Molenstraat 57c, 4701 JN Roosendaal

het legaliseren van een reeds gebouwde woning

2014WB0088

11-02-2014

Klein Brabant 82, 4707 DT Roosendaal

het plaatsen van een tuinhuis en een overkapping

2014WB0092

11-02-2014

Lariksberg 3, 4708 LA Roosendaal (Kadastrale sectie N4794)

het renoveren van een woonwagen

Plantagebaan 7, 4724 CG Wouw

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat zij de volgende melding(en) hebben ontvangen: Locatie

Omschrijving

Registratienr.

Leemstraat 10, 4705 RH Roosendaal

Activiteitenbesluit Wm

2014MU0002

Ingediend 15-1-2014

U kunt de ingediende meldingen inzien bij de publieksbalies van het stadskantoor. U kunt eventueel eerst bellen om af te spreken wanneer u de ingediende aanvraag komt inzien. De openingstijden staan in het overzicht van telefoonnummers op de eerste pagina van deze gemeenterubriek. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende melding.

Bekendmaking regelgeving 2014WB0093

13-02-2014

het renoveren en uitbreiden van de woning

2014WB0094

14-02-2014

Laan van Henegouwen 17, 4701 CP Roosendaal

het veranderen van de gevel en een brandcompartiment

2014WB0096

14-02-2014

Burg Freijterslaan in Roosendaal (Op het achtererf van de flat)

het plaatsen van een fietsenstalling

2014WB0101

17-02-2014

Burgemeester en wethouders hebben het volgende besluit op 21 februari 2014 in het elektronische Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl bekend gemaakt: Besluit tot wijziging van de Regeling Duurzaamheidsleningen, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 11 februari 2014. Dit besluit treedt in werking op 24 februari 2014. Het Gemeenteblad kunt u inzien bij het gemeentelijke Informatiecentrum van het stadskantoor. Voor meer informatie: Team Interne Dienstverlening & Communicatie Roosendaal, 23 februari 2014

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. Inzage van een ingediende aanvraag en/of nadere informatie is mogelijk op afspraak. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de publieksbalies van het stadskantoor via telefoonnummer (0165) 579 170. Roosendaal, 23 februari 2014 Meer informatie: team Burgerzaken, tel. (0165) 579 170.

www.roosendaal.nl

Promotieconcert Orlandofestival

Themamiddag voor ouderen in ‘t Dijksteeke

Amateurmusici in Den Wouwdfluit

ROOSENDAAL - Met als titel “wonen, welzijn en zorg in de (nabije) toekomst” organiseert de Roosendaalse Lijst op donderdagmiddag 27 februari een themamiddag voor met name senioren. Uiteraard zijn ook belangstellenden die niet specifiek tot deze doelgroep behoren van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst komen actuele en in het oogspringende onderwerpen aan bod waarbij ieder item steeds wordt ingeleid door deskundigen op dat gebied. Zo zal Tanja Appels van woningcorporatie Alle Wonen spreken over “wonen in de toekomst voor senioren”. George Fassaert, manager van “Het Punt”, zal toelichten wat

“Het Punt” kan betekenen voor senioren op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De “ouderenzorg in de toekomst” krijgt aandacht van Marieke Bouwman, bestuurder van woonzorgcentrum St.Elisabeth Roosendaal. Tot slot zullen Nel de Ruiter, regiomanager thuiszorg, en wijkzuster Annette Verburg iets vertellen over “de wijkzuster en zorg in de toekomst”. Na afloop is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleiders en aan Paul Schepers, voorzitter van de Seniorenraad. De themamiddag wordt gehouden in buurthuis “’t Dijksteeke”, Dijkcentrum 191 te Roosendaal en duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Ontvangst met een bakje koffie vanaf 13.30 uur.

Gertrudiscollege slaapt (niet) voor goede doel

Boudewijntrio vlnr Coby Kremers, Eva Héman, Lianne Hopmans.

WOUW - Het Boudewijntrio uit Roosendaal bestaande uit Lianne Hopmans, Coby Kremers, blokfluiten; en Eva Héman, cello; geeft op 14 maart een concert in de concertzaal In den Wouwdfluit in Wouw. Het trio werkt samen met Fons Plasschaert, viool; Frans Huysmans, cello; Gerard Op het Veld en Henri-jan van Lint, piano. Alle uitvoerenden zijn amateurmusici die elk jaar gecoacht worden door de topmusici van het Orlandofestival. Op dit festival komt de Europese top van de kamermuziek bijeen in Abdij Rolduc in Kerkrade om les-

sen, masterclasses en concerten te verzorgen. De deelnemers aan het festival zijn muziekschoolleerlingen, vakstudenten, afgestudeerde conservatoriumstudenten en amateurs uit alle windstreken van Nederland. West-Brabant is minimaal vertegenwoordigd, vandaar dit initiatief voor een promotieconcert. In het begin waren er alleen strijkers die deelnamen, de laatste jaren echter zijn er ook blazers van de partij. Een mooie kans voor alle West-Brabantse blazers die in een kamermuziekensemble spelen, om kennis te maken met het festival. Op het programma van het concert staan werken

van o.a. Bach, Händel, Mozart en Fauré. Een extra vermelding verdient de bijdrage van Fons en Gerard, die twee stukken spelen van de Roosendaalse componist Léon Orthel. De Hongaarse celliste van het Boudewijntrio zingt enkele Hongaarse volksliederen van o.a. Z. Kodály en B. Bartók met pianobegeleiding van Henri-jan. Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Reservering is gewenst. Dat kan per e-mail of telefonisch: janwalraven@indenwouwdfluit.nl Tel. 0165-301839. Voor meer informatie over het Orlandofestival: www.orlandofestival.nl

Roosendaalse muziek terug op carillon ROOSENDAAL - Verschillende Roosendaalse liedjes zijn bij de vorige restauratie van het carillon verloren gegaan. De ponsbanden waarop de liedjes ooit waren gedrukt waren niet meer bruikbaar en onvindbaar. De stadsbeiaardier heeft op verzoek de liedjes weer in ere hersteld. Naast de diverse carnavalsmelodieën zijn nu ook weer 2 versies van ‘het Roosendaals lieke’ , ‘onze jonge tijd’ en ‘lieke van een Roosendaler in het ‘klokkensirrikus’ op gezette tijden te horen. Dat zorgt dus weer voor meer Tullepetaonse muzikale leut in de stad. PAGINA 12

De cheque wordt overhandigd.

ROOSENDAAL - Op 31 januari werd een slaapfeest voor de brugklassers van het Gertrudiscollege gehouden, georganiseerd door leerlingen uit vwo 4: Eline Peeters, Mèlanie Reijnaers, Louise ten Harmsen van der Beek, Carlijn Serno, Eline Bakx, Alicia Verhulst & Melanie Bruijns. Dit in het kader van hun Maatschappelijke Stage. De opbrengst hiervan ging naar het goede doel: Kinderen Doen Mee, een stichting in

Roosendaal die kinderen in moeilijke gezinnen een leuke tijd geeft d.m.v. uitstapjes, pakketten en speldagen. De opbrengst was na veel rekenwerk en een extra donatie precies €1000,-! Dit bedrag was o.a. zo hoog doordat we gesponsord zijn door velen. Op 19 februari werd de cheque overhandigd aan de contactpersonen van Kinderen Doen Mee, Gerard Schoenenmakers en Annemarie. Met het bedrag hopen ze nog veel kinderen in Roosendaal blij te maken en ze even hun zorgen te laten vergeten.


BEWAAR EXEMPLAAR EDITIE ROOSENDAAL

ONTDEK ZORG EN WELZIJN

GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

VERANDERING IN ROL HUISARTS ZORGT VOOR KOSTENBESPARING NVZ ONTWIKKELT VISIE VOOR EERSTE HULP

FIETSEN IS GEZOND. DAT STAAT VOOROP. Fietsen is voor iedereen Kinderen Vanaf 3 jaar kun je al op de fiets stappen. Voor kinderen is het belangrijk om buiten te spelen. Met vriendjes rond het huis fietsen of met pa en ma een stukje fietsen.

School Naar school fietsen is niet alleen ontlastend voor de scholen maar uw kind komt wakker en ontspannen op school aan. Na een lange dag op school weer even lekker fris op de fiets. Uw kind knapt er van op. Ideaal De fiets is het ideale vervoermiddel om midden in het centrum te komen en voor de deur te kunnen parkeren. Geen parkeer problemen, geen parkeer kosten en de fiets is 9 van de 10 keer sneller. Woon- werk Heeft u woon- werkverkeer, is de fiets ook ideaal. Zoals naar school fietsen zorgt dit voor een opgewekt en uitgelaten persoon op het werk. Tevens bespaart u veel kosten, dan dat u met de auto zou rijden. Ook als de dag

er op zit, kunt u even lekker ontspannen op de fiets. Tevens zorgt dit automatisch dat u iedere dag voldoende beweging krijgt en zo uw conditie ook nog een beetje op peil houdt. Sport Dan hebben we nog het sportieve gedeelte. De mountainbike tourtochten zijn de laatste jaren ongekend populair. Meer dan 1000 personen op een zondagochtend langs dezelfde route is heel normaal. Ook het aantal mensen op de racefiets is enorm gestegen. Vaak zien we een combi van beide, afhankelijk van het weer. Dit heeft een reden. Of je nu dwars door het bos, of over de polderwegen rijdt, Je bent buiten in de natuur. Dit is pure ontspanning, ontlading en geeft rust. Fietsen staat dan ook bekend om 1 van de sporten waarmee de minste blessures optreden.

Elektrisch Natuurlijk kunnen we de elektrische fiets niet vergeten. Deze zorgt ervoor dat mensen meer gaan fietsen. Of het nu voor woonwerk verkeer is of te touren. Op een elektrische fiets kun je verder weg. Hier wordt dan ook massaal gebruik van gemaakt. Buitenlucht, ontspannen, conditie, goedkoop, milieu vriendelijk, leuk, dit alles op 2 wielen.

Gastelseweg 12, 4702 TB Roosendaal T (0165) 53 50 85 www.schrauwenfietsen.nl

.nl


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN .nl als ww.slzorg Kijk op w jdens helpen ti je ook wil rsdagen vrijwillige t e o d L N de 2 maart! op 21 & 2

Gratis Beenmeting en Voetscan bij Timmersmedizorg

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan.

Vermoeide of pijnlijke benen? Laat de bloedvaten in uw benen gratis doormeten! Pijnlijke voeten? Laat de stand van uw voeten gratis checken op afwijkingen!

S&L Zorg heeft zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking in westelijk NoordBrabant, waaronder de woonlocaties Sterrebos en Lambertijnenhof. Daarnaast verzorgen wij

Wanneer: Dinsdag 11 maart Tijd: Beenmeting 9-16 uur Voetscan 11-15 uur Waar: Timmersmedizorg Kade 51 Roosendaal

dagbesteding afgestemd op de wensen en behoeften van onze cliënten.

www.slzorg.nl

T: 088 7777 444

Wilt u hier gebruik van maken? Maak dan even een afspraak en bel 0165-56 06 09. Bel op tijd want er geldt: vol = vol! De koffie met iets lekkers staat voor u klaar! Zie ook www.timmersmedizorg.nl

Ook voor thuiszorg kunt u bij Groenhuysen terecht!

s Persoonlijke aandacht s Kleine wijkteams s Afspraak = afspraak s Thuiszorg mét behandeling

Groenhuysen Klantbureau 0165 – 57 40 00 www.groenhuysen.nl/thuiszorg


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

‘De praktijk voor herstel & revalidatie tijdens en na kanker’ De komende jaren zal er steeds meer behoefte komen aan nazorg voor kankerpatiĂŤnten. Het aantal patiĂŤnten zal toenemen en daarmee ook de klachten, die tijdens of na de medische behandelingen zoals chemotherapie, bestraling en operatie kunnen ontstaan.

Uit deze behoefte is onze praktijk ontstaan, uniek, omdat onze praktijk zich alleen maar richt op het behandelen van deze specifieke patiĂŤntengroep. De fysiotherapeuten, die werkzaam zijn in onze praktijk hebben een gespecialiseerde opleiding afgerond tot oncologiefysiotherapeut.

Wat kan een oncologiefysiotherapeut voor u betekenen? De oncologiefysiotherapeut kan u adviseren en helpen bij een aanpak van o.a. t1JKO t,MBDIUFO WBO WFSNPFJEIFJE FOPG DPOEJUJFWFSMJFT t4QBOOJOHTLMBDIUFO t7PDIUPQIPQJOH MZNGPFEFFN

t1SPCMFNFOCJKCFXFHFOEPPSFFOPQFSBUJF CFTUSBMJOHPGDIFNPUIFSBQJFCFIBOEFMJOH t4UVHMJUUFLFOXFFGTFM t"SCFJETSFJOUFHSBUJF

en herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijks leven. %F PODPMPHJFGZTJPUIFSBQFVU LBO CJKWPPS beeld helpen bij het opstellen van een bewegingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

Door het geven van trainingen kan de t%Fpalliatieve fase begint op het moment oncologiefysiotherapeut klachten van dat de patiÍnt te horen krijgt dat genezing WFSNPFJEIFJE DPOEJUJF FO LSBDIUWFSMJFT niet meer mogelijk is en de behandeling beperken. De trainingen kunnen gegeven ook niet meer op genezing wordt gericht. worden tijdens de chemotherapie of Deze fase kan weken, maanden maar soms als de medische behandelingen zijn ook jaren duren. De kwaliteit van leven BGHFSPOE "ĔBOLFMJKL WBO EF CFIPFęF LBO en de wens van de patiÍnt staan in deze er individueel of groepsgewijs getraind fase centraal! De oncologiefysiotherapeut worden. kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden. De oncologiefysiotherapeut kan ingezet worden in alle fasen van de ziekte t*O EF terminale fase LBO EF PODPMPHJF t*OEFherstelfase gaat het om herwinnen fysiotherapeut helpen bij het verlichten van beweeglijkheid, kwaliteit van leven van pijn en oedeemklachten.

C.G.A.J. (Claire) Cadot Vijfhuizenberg 48g, 4708 AL Roosendaal | Telefoon: 0165 - 396 252 | Mobiel: 06 – 52 333 095 Website: www.oncofysiorsd.nl | E-mail: info@oncofysiorsd.nl

De speerpunten van onze praktijk t*O PO[F QSBLUJKL TUBBU QFSTPPOMJKLF begeleiding, coaching en behandeling WPPSEFPODPMPHJFQBUJÑOUDFOUSBBM t&FO EVJEFMJKLF DPNNVOJDBUJF NFU EF betrokken zorgverleners zoals huisartsen, CFIBOEFMFOE TQFDJBMJTUFO PODPMPHJF en mamma care verpleegkundigen, fysiotherapeuten van het oncologisch SFWBMJEBUJFUFBNJOIFU[JFLFOIVJT t)FU PQTUFMMFO WBO FFO QFSTPPOMJKL CFIBOEFMQMBO WPPS JFEFSF PODPMPHJF patiÍnt. 6 LVOU WFSXF[FO XPSEFO EPPS PODPMPHJF en of mamma care verpleegkundigen, behandelend specialist, fysiotherapeuten van het oncologisch revalidatieteam ziekenhuis of de huisarts. Ook zonder verwijzing kunt u contact opnemen met onze praktijk. Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunnen wij u ook aan huis behandelen. OPENINGSTIJDEN: Maandag 8.00 – 21.00 uur Dinsdag 8.00 – 21.00 uur Woensdag 8.00 – 21.00 uur Donderdag 8.00 – 21.00 uur Vrijdag 8.00 – 18.00 uur Zaterdag 9.00 – 12.00 uur

HUISARTSEN ALS REGISSEUR IN DE ZORG

Verandering in rol huisarts zorgt voor kostenbesparing Een thema dat in het grotere verhaal van de zorg steeds naar voren komt, is de rol van de huisarts tegenover die van het ziekenhuis. Volgens huisarts Hans de Rooij is de grootste verandering het feit dat de regierol in de zorg steeds meer komt te liggen bij huisartsen. “Het werd al vaak als zodanig benoemd, maar nu begint het daadwerkelijk vorm te krijgen. Daar hangen wel een aantal consequenties aan.â€? DOOR THIJMEN ALLEMAN Die rolverandering naar de regisseur in de zorg, dat is in de ogen van Hans de Rooij de grootste verandering van de laatste jaren. “Optimale zorg, dicht bij huis. Wij als huisartsen zijn goed in staat om een situatie te bekijken en in te schatten of mensen doorverwezen moeten worden naar het ziekenhuis. Als wij dat goed doen, dan kan dat kostenbesparingen opleveren voor zowel de zorgverzekeraars als de patiĂŤnten.â€?

behandelen. “We zien steeds meer patiĂŤnten die vroeger niet bij ons terecht kwamen. Bijvoorbeeld mensen met suikerziekte of mensen die een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. Zij komen nu bij ons op spreekuren in plaats van in het ziekenhuis.â€? Die toestroom van mensen met meer verschillende klachten heeft ook gevolgen voor het personeel en de locatie van een praktijk. “Ik heb mijn eigen praktijk achter me gelaten. Daar had ik wel plaats om mensen een griepprik te geven en op spreekuur te laten komen, maar niet met deze hoeveelheden en ook niet voor meerdere soorten behandelingen. Ik ben samen met een aantal andere huisartsen en andere zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten en een apotheker, verhuisd naar een nieuw gebouw: Medisch Centrum

‘Huisarts goedkoper dan ziekenhuisprofessional’

Gevolgen De huisartsen krijgen de afgelopen jaren precies wat ze willen. Dat heeft gevolgen voor de breedte van zorg die een huisarts moet

de Grebbe.� Daarnaast zijn de assistentes geschoold in het houden van spreekuren voor bepaalde chronische zorg . “Zij kunnen nu een aantal spreekuren van de artsen overnemen. En naast het specialiseren van hulpverleners, is er ook meer personeel bijgekomen.� Voordeel De Rooij ziet in de situatie die nu ontstaat een

groot financieel voordeel voor zowel zorgverzekeraars als patiĂŤnten. “Huisartsen kosten minder voor dezelfde behandeling dan ziekenhuisprofessionals. Wij kunnen natuurlijk niet alle taken overnemen. Maar met sommige kleinere behandelingen hebben wij al ervaring. Als wij kwaliteit kunnen leveren, dan kunnen wij die taken overnemen van de specialisten.â€? Daar ligt dus de kostenbesparing voor verzekeraars. Een behandeling van dezelfde kwaliteit, maar voor een lagere prijs dan in het ziekenhuis. Voor de patiĂŤnten levert het ook wat op. “Als die behandeling bij ons wordt gedaan, dan valt het onder huisartsenzorg. Dat is bij de basisverzekering inbegrepen. Oftewel, dat gaat niet van je eigen risico af. Als je dezelfde behandeling in het ziekenhuis laat doen, dan kost dat soms in een keer je hele eigen risico.â€?

Anderhalvelijnszorg Een andere verandering die De Rooij ziet, en waar hij zelf ook bij betrokken is, is de vervaging tussen eerstelijns zorg en tweedelijns zorg. “Bij mij in de praktijk zijn we steeds meer op weg naar anderhalvelijnszorg, om het zo maar even te noemen. De grens tussen wat een ziekenhuis doet en wat huisartsen doen is aan het vervagen. Bij ons in het centrum huurt het ziekenhuis een ruimte waar gespecialiseerde verpleegkundigen spreekuur gaan houden voor specifieke klachten. Zij helpen ons met behandelingen en kijken mee of iemand wel of niet doorverwezen moet worden naar een specialist in het ziekenhuis. We werken daarmee naar minder, maar vooral betere verwijzingen. En ik denk dat de opzet die wij hier hanteren, ook de opzet wordt die veel huisartsen moeten gaan hanteren in hun praktijken.�


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

NVZ ONTWIKKELT VISIE VOOR EERSTE HULP

‘Ziekenhuis met patiĂŤnten heeft spoedeisende zorg nodig’ kiezen er vaak voor om in samenwerking met elkaar die complexe zorg bij elkaar onder te brengen. Probleem daarbij is dat die juiste zorg niet overal meer beschikbaar is. De NVZ erkent dit probleem ook in haar visie voor de toekomst. “Het vervoer van de patient naar de juiste locatie zal met zo’n 40 procent vertraagd worden. Als iedere seconde telt, is er meer gespecialiseerde ambulancezorg nodig.â€? Ambulancepersoneel moet beter inschatten wat de problemen zijn en op basis daarvan het juiste ziekenhuis uitkiezen om naartoe te gaan.

De spoedeisende hulp in zijn huidige vorm staat onder druk. Jarenlang is het devies geweest om complexe acute zorg te concentreren. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft onderzoek gedaan naar deze ontwikkeling. Daaruit blijkt dat het door blijven concentreren slechts kleine voordelen heeft. In haar visie geeft de vereniging advies aan ziekenhuizen die op zoek zijn naar manieren om de spoedeisende hulp(SEH) te vernieuwen.

DOOR THIJMEN ALLEMAN Complexe acute zorg is zorg die nodig is voor patiĂŤnten die in een zeer spoedeisende of zelfs levensbedreigende situatie verkeren. “Uit onderzoek blijkt dat slecht vijf procent van de gevallen die bij de SEH terechtkomen, onder complexe acute zorg valtâ€?, vertelt Wouter van der Horst van de NVZ. “In die gevallen is concentratie van zorg de beste oplossing, omdat dĂĄt de kwaliteit ten goede komt.â€? Ambulance Concentratie zorgt ervoor dat alle specialistische zorg die nodig is in spoedeisende gevallen op ĂŠĂŠn locatie bij elkaar zit. Ziekenhuizen

Onderzoek Concentratie wordt ook gezien als middel om kosten te besparen. Volgens de NVZ gaat dat niet helemaal op. “Het samenbrengen van complexe spoedeisende zorg vergroot de expertise en kennis. Dat zorgt voor betere kwaliteit zorg. De kostenbesparing is maar beperkt.â€? Uit het onderzoek van de vereniging blijkt dat het om een besparing van slechts 0,5 procent gaat. Alles blijven concentreren levert dus weinig financiĂŤle winst op. Er zijn stemmen die pleiten voor het volledig samenbrengen van acute zorg op een locatie in de regio. Dat ziet de NVZ ook niet als oplossing. “Een ziekenhuis waar patiĂŤnten liggen, zal altijd acute zorgvoorzieningen nodig hebben.â€? Basiszorg Dat komt omdat spoedeisende hulp, niet

alleen de eerste hulp is. Iemand die in het ziekenhuis ligt en plots een hartinfarct krijgt, valt ook onder acute zorg. Al die zorgvoorzieningen uit een ziekenhuis weghalen is dus onmogelijk en daarnaast ook niet wenselijk. “Een groot deel van spoedeisende zorg behoort tot de basiszorg van ieder ziekenhuis, maar dat wil niet zeggen dat een nieuwe inrichting van die zorg niet nodig is.â€? De NVZ ziet daarin een rol weggelegd in een goede samenwerking tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. “Het doel is daarbij om zorg zowel op de juiste plek als doelmatig aan te bieden.â€? Dat laatste is ook waarom het standpunt van de NVZ bij een visie blijft. In de tekst van de visie staat: ‘Een landelijk toepasbaar model is niet mogelijk. De zorgbehoefte van de regio en de portfolio van de ziekenhuizen moeten meegewogen worden in het opnieuw inrichten van de spoedeisende hulp.’ Ondanks dat het onderzoek van de NVZ dus geen concrete opzet voor ziekenhuizen oplevert, is het doel wel duidelijk. ‘De visie geeft ziekenhuizen en zorgverzekeraars de nodige bouwstenen om in de eigen regio te discussiĂŤren over de ontwikkeling van de acute zorg.’ De ontwikkelingen rond de SEH zijn dus voorlopig nog niet afgerond. De visie en adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen zijn te vinden op www.nvz-ziekenhuizen.nl

ORTHOPEDIE WEST BRABANT: TOPZORG OP MAAT Orthopedie West-Brabant bestaat uit de Vakgroepen Orthopedie van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom De Vakgroep Orthopedie is dynamisch en innovatief als het gaat om ontwikkelingen binnen de orthopedie. Voor veel behandelingen zijn zorgpaden ontwikkeld om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Bij een zorgpad worden diagnose, behandeling en nazorg heel goed op elkaar afgestemd. Hierdoor kan de patiĂŤnt het zorgtraject zo snel en comfortabel mogelijk doorlopen. Door gebruik te maken van deze zorgpaden weet de patiĂŤnt goed wat er gaat gebeuren en is het traject vooraf aan de behandeling duidelijk.

Orthopedie West-Brabant had als een van de eerste vakgroepen van Nederland het Rapid Recovery zorgpad programma nieuwe heup en nieuwe knie operatie. Inmiddels is dit voorbeeld door vele klinieken gevolgd. Ook ingrepen door middel van een kijkoperatie worden door ons steeds vaker toegepast. Door gebruik te maken van een kijkoperatie wordt er minder schade toegebracht aan de omliggende weefsels terwijl de ingreep nauwkeurig kan worden uitgevoerd. Met name op het gebied van de schouder zijn er hierin momenteel veel ontwikkelingen waar wij als vakgroep actief in zijn. Orthopedie West-Brabant is gespecialiseerd in: t4DIPVEFSLMBDIUFO

t)BOE1PMTLMBDIUFO t)FVQLMBDIUFO t,OJFLMBDIUFO t&OLFM7PFULMBDIUFO t3VHLMBDIUFO Naast deze specialisaties kunt u natuurlijk ook terecht voor alle andere orthopedische klachten. Orthopedie West-Brabant heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Wij hebben niet alleen interesse in het orthopedisch probleem dat u heeft maar ook in u als persoon. Daarom willen wij graag samen met u een behandelplan opstellen dat bij u past. Mocht u vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Secretariaat Orthopedie Franciscus Ziekenhuis Roosendaal op werkdagen van 8:00 tot 17:00, tel 0165 588537 Website Vakgroep Orthopedie West-Brabant www.orthopediewestbrabant.nl

WELZIJN BIJ KANKER Massage is er in veel varianten en is zo oud als de mensheid. We staan er niet direct bij stil, maar massage passen we zelf vaak toe als een natuurlijke reactie. We wrijven over een pijnlijke plek, om te troosten of om te laten voelen dat we er voor iemand zijn. Massage is een fantastische en pure methode om mensen te helpen. Het kan daarbij gaan om het bevorderen van lichamelijk herstel, het brengen van rust in een hectische periode of het geven van een goed gevoel. Een vakkundige masseur die met zorg en aandacht werkt, levert ambachtelijk werk. Je kan daadwerkelijk voelen of iemand je met aandacht aanraakt of dat er aangeraakt wordt terwijl de masseur ondertussen denkt aan het klusje, dat straks nog moet worden

gedaan. Probeer het maar eens uit. Echt je voelt het verschil! De voordelen van een massage zijn legio: t)FUWFSNJOEFSUTQJFSTQBOOJOHFO t)FFęFFOQPTJUJFGFČFDUPQIFUJNNVVOTZTUFFN t#FWPSEFSUIFUIFSTUFM t4UJNVMFFSUIFUBGWPFSFOWBOBGWBMTUPČFO t(FFęEJFQFPOUTQBOOJOH t.BBLUHFCMPLLFFSEFFNPUJFTMPT

Ook mensen die de diagnose “kanker� hebben gekregen, kunnen veel baat hebben bij een massage. Enkele jaren geleden, werd massage bij kanker gezien als een contraindicatie. Inmiddels weet men gelukkig beter en wordt er zelfs op oncologie-afdelingen van verschillende ziekenhuizen gemasseerd. Massage zorgt niet voor genezing, maar kan de kwaliteit van leven verbeteren. Op het moment, dat iemand geconfronteerd wordt

met de diagnose kanker, komt deze persoon in een rollercoaster terecht. Het ene na het andere onderzoek vindt plaats. Er volgen diverse behandelingen en medicatie wordt voorgeschreven. Zowel lichamelijk als geestelijk is dit een ingrijpend proces. De behandelingen en medicatie doen hun werk, maar kunnen ook neveneffecten en bijwerkingen hebben. Symptomen als misselijkheid, vermoeidheid, pijn, slapeloosheid, angst, stress en depressie komen veel voor. Uit onderzoek is gebleken, dat massage deze symptomen kan verminderen en dat mensen met kanker profijt kunnen hebben van massage. Het is van belang, dat de masseur kennis heeft van de ziekte, de behandelingen en de mogelijke bijwerkingen. Het lichaam is hard aan het werk en mag niet verder uit balans raken. Een goed bedoelde, maar onkundig gegeven massage kan vervelende consequen-

ties hebben. Sinds enkele jaren kunnen massagetherapeuten een specialisatietraining volgen. Hier leert men op een verantwoorde wijze mensen met kanker te masseren. De massage wordt elke keer opnieuw afgestemd op de lichamelijke en geestelijke conditie van de cliÍnt. Zo wordt binnen de bestaande beperkingen een optimale massage gegeven. Je lichaam wordt op een liefdevolle manier ondersteunt en je kan even ontspannen. Je ervaart een moment van Welzijn‌ een waardevol moment. Massagepraktijk Resource www.mp-resource.nl


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

#!! % * %!% % % (%%# *$&%%%!% # Tevens MediAlsch Centrum *' &# jarenvoor:de snelste en 

  voor

na na

voor

eenvoudigste $  methode, met een laserbehandeling $#  !  stopt u direct, met minimale $! ontwenningsverschijnselen garantie! $en"""met 6 maanden 

na

* !%# *' ‡6WRSSHQLQppQNHHU * !!$ ‡*HHQOLFKDPHOLMNHEHKRHIWHPHHU *  # % ‡YHLOLJ‡3LMQORRV  ‡PDDQGHQJDUDQWLH

‡1XVOHFKWV½

www.wittetandencentrum.nl www.rook-stop.nl ZZZURRNVWRSQO

MEDISCH CENTRUM ROOSENDAAL De Stok 24 - Roosendaal - Tel. 0165 - 399000 BAILINE Ga jij samen met Bailine een gezond en vitaal 2014 tegemoet? Ben jij van plan je lifestyle te wijzigen; geen jojo effect, maar blijvend resultaat ĂŠĂŠn of twee maten afvallen? Bailine heeft voor jou een zes stappen systeem. Hierdoor is het mogelijk je ideale figuur en gewicht te krijgen en een gezonde lifestyle te ontwikkelen. Resultaat hierbij is: 1. EĂŠn of twee maten minder. 2. Meer energie door het gebruik van gezonde voeding op een manier die bij jou past. 3. Voorkomt eetbuien. 4. Houd je gezonde gewicht vast jaar na jaar. 5. Je houdt meer tijd over voor jezelf en anderen, want de behandeling duurt maar een half uur.

6. Je kunt weer trots zijn op jezelf. Je ziet er beter uit, je B.M.I. en je vetpercentage zitten weer op de juiste waarde. Verder kun je terecht voor pijnbestrijding wat betreft reuma, fibromyalgie ( pijn in het bindweefsel door dysfunctie van de gewrichtskapsels ), artrose, bekkeninstabiliteit, spiertraining voor incontinentie en een strakkere buik voor na de zwangerschap. Vraag geheel vrijblijvend een proefbehandeling aan. Zet zelf de eerste stap naar een gezonder en vitaler lichaam. Bij Bailine kun je ook terecht voor voedingssupplementen van het merk “Plantina�: uw Bailine therapeute is hier in geschoold. Tevens ontvangt iedere klant het magazine, “Fit met voeding� voor een dynamische lifestyle.

STA-OP STOELEN Als u moeite heeft met opstaan, biedt de sta-op stoel de perfecte oplossing. Het ingebouwde staop mechanisme helpt u zonder inspanning omhoog te komen. Geen pijnlijke handen of knieĂŤn. Ook wanneer u gaat zitten hoeft u niet ver door uw knieĂŤn te zakken. Zo bespaart u energie en voorkomt u overbelasting van uw kniegewrichten. U kunt uw sta-op stoel aanvullen met diverse opties: - Sta-op mechanisme - Rugondersteuning - Verstelbaar relaxmechanisme

Bailine Roosendaal Kade 9 4703 GA Roosendaal Tel.nr. 0165-394302 E-mail: roosendaal@bailine.nl Website : www.bailine.nl Website Plantina : www.plantina.nl

SENIOREN BEDDEN U ligt ‘s nachts vaak te draaien, u gaat regelmatig naar het toilet, hoewel u niet voor uw plezier steeds uit en in bed stapt. U bent vaak al wakker voordat uw wekker afgaat en u hebt het idee dat u minder slaap nodig heeft. Speciaal voor mensen zoals u heeft Wooncenter Roosendaal seniorenbedden. Wij kunnen u een bed aanbieden dat uw lichaam betere ondersteuning biedt en veel praktischer is.

Gastelseweg 31 - Tel.: 0165-569457 www.wooncenterroosendaal.com

HANSWIJK VITALITEITCOACH De praktijk in Roosendaal voor Vitaliteit en Totale Balans. Ik wil u gelukkiger maken. Mijn doel is om u lekkerder in uw vel te krijgen, dat u meer in balans komt, meer energie heeft, en dat u zich daardoor gelukkiger voelt. Waarom zou u zich door mij laten helpen? De kracht van mij als Vitaliteitcoach is dat ik mij niet richt op ĂŠĂŠn aandachtsgebied, maar juist kijk naar de totale persoon. En dus met een integrale aanpak gericht op de samenhang tussen de fysieke, sociaal-emotionele, spirituele (zingevingsvragen) en mentale aspecten. Omdat ik als Vitaliteitcoach op alle vier vlakken coach, zijn de resultaten vaak van een blijvend resultaat. Krachtige combinatie Naast Vitaliteitcoach, ben ik ook gewichtsconsulent

en alternatief therapeut. Deze drie disciplines in ĂŠĂŠn persoon, geeft een zeer krachtige combinatie. Eigenlijk kan iedereen bij Hanswijk Vitaliteitcoach terecht. Juist het coachen tijdens de verschillende alternatieve technieken, en het begeleiden tussen de consulten door, maakt dat er goede resultaten behaald worden. Klachten In principe kunt u met alle klachten bij Hanswijk Vitaliteitcoach terecht. Maar mijn specialiteit ligt voornamelijk op klachten als: vermoeidheid, fibromyalgie, pijn in het algemeen, stress, depressiviteit en het verwerken van vervelende emoties en gevoelens. Technieken Ik werk met meerdere technieken, die allen op zich al goede resultaten opleveren. Maar door deze prachtige technieken te combineren, zult u nog

sneller resultaat bemerken. Twee belangrijke en krachtige technieken, die ik vaak combineer, zijn EFT (Emotional Freedom Techniques) en de NES ProVision lichaamsveld energie scan. Vergoeding door zorgverzekeraars Hanswijk Vitaliteitcoach is aangesloten bij de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde). Heeft u “Alternatieve Geneeswijzenâ€? als een aanvullende polis afgesloten, dan vergoeden de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de kosten van mijn consulten. Hanswijk Vitaliteitcoach RenĂŠ Hanswijk Klaproosberg 27 4708 KG Roosendaal www.hanswijkvitaliteitcoach.nl info@hanswijkvitaliteitcoach.nl 06 - 2757.8456


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

ONTDEK ZORG EN WELZIJN

‘Bereidheid tot participatie van belang’ Afbouwen van het aantal bedden, invoeren van de basis geestelijke gezondheidszorg en zorg die kort en dichtbij is waar het kan, intensief en specialistisch waar nodig. Volgens bestuurslid Patrick Knapen van GGZ Westelijk Noord-Brabant zijn dat de doelstellingen voor 2014 voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

maanden al ingevoerd. Minder opnames en minder bedden zijn daarbij twee maatregelen die nauw met elkaar samenhangen. Minder bedden betekent minder plaats voor patiënten. Om die mensen toch te helpen, wordt die zorg verplaatst. Met de in het leven geroepen ambulante wijkteams richt GGZ Westelijk Noord-Brabant zich nadrukkelijk op zorg in de eigen omgeving. Een andere maatregel is het opzetten van de basis geestelijke gezondheidszorg, waardoor de toegankelijkheid van de zorg beter is geregeld. Mensen met een DOOR THIJMEN ALLEMAN lichte psychische aandoening worden doorverwezen naar de psycholoog, waardoor de Om die doelen te bereiken is een aantal ver- GGZ zich vooral op complexere gevallen anderingen nodig in het huidige systeem. kan richten. Het eerder opsporen en de tijEen groot deel daarvan wordt de komende dige behandeling van problemen vermindert

bovendien de druk op grote instellingen als de GGZ. Met de verplaatsing van de verantwoordelijkheid voor de zorg van landelijke overheid en provincie naar de gemeente, is volgens Patrick Knapen vooral de bereidheid

tot maatschappelijke participatie van belang. “We willen het aantal opnames terugdringen en mensen meer thuis behandelen. Dat wordt heel lastig als de sociale omgeving van een cliënt niet wil ondersteunen als dat nodig is.”

VIRENZE BIEDT HULP DIE BIJ U PAST Eén op de vijf mensen heeft last van psychische klachten. Misschien kent u dat gevoel wel: je kijkt naar buiten, ziet de krokussen in bloei staan en toch kunt u er niet van genieten. Of uw kleinkinderen komen op bezoek en na aan paar uur wordt het u allemaal te veel. Misschien vraagt u zichzelf wel af waarom uw zoon zich zo moeilijk kan concentreren of waarom uw dochter zo moeilijk aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenoten. Op elk moment in ons leven kunnen we met dergelijke klachten geconfronteerd worden. Vaak gaan dergelijke periodes vanzelf weer over. Of we gaan er een weekje tussenuit en dan voelen we ons al weer een stuk beter. Maar wat als het niet vanzelf overgaat? Misschien is dat het moment om hulp te zoeken. Vanuit Virenze kunnen we in de

meeste gevallen deze hulp bieden. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij professionele zorg willen verlenen aan kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen. Dit doen wij vanuit de gedachte “één gezin, één plan en één team”. Zowel ouders als hun kinderen kunnen bij ons terecht doordat ons kinderen jeugdteam en het volwassenzorgteam zeer nauw met elkaar samenwerken. Het kan daarbij om diverse soorten klachten en problemen gaan. U kunt daarbij denken aan depressieve en angstklachten, werkgerelateerde klachten, zoals een burnout, traumatische ervaringen uit het verleden die maar steeds de kop op blijven steken of ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD en autisme. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden. De huisarts verwijst u dan voor behandeling en diagnostiek naar ons door. In een eerste gesprek proberen we

samen met u een helder beeld te krijgen waar u of uw kind last van heeft en wat we het beste kunnen doen om u daarbij te helpen. Soms is een kortlopende behandeling van 4 tot 10 gesprekken voldoende. In andere gevallen zal gekozen worden voor een intensiever traject of een aanvulling met internettherapie. Het is maar net wat het beste bij de hulpvraag van u of uw kind past. We hebben onze hoofdlocatie voor West en Midden Brabant in Breda, maar u kunt ook terecht op onze locaties in Roosendaal, Etten-Leur, Zundert en Tilburg. Meer weten? Hieronder vindt u onze contactgegevens. Virenze Breda Nieuwe Prinsenkade 7 4811 VC Breda 076-7630847 breda@virenze.nl - www.virenze.nl

Team Kind & Jeugd

Team Volwassenzorg

Shockwave Therapie en Dry Needling enorm succesvol EĂũĂƌĞŶŐŽĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶƚĞŚĞďďĞŶŐĞďŽĞŬƚŵĞƚƐŚŽĐŬǁĂǀĞƚŚĞƌĂƉŝĞ͕ďĞŚĂŶĚĞůĞŶǁĞƐŝŶĚƐŐĞƌƵŝŵĞƟũĚŽŽŬƉĂƟĞŶƚĞŶŵĞƚĚƌLJŶĞĞĚůŝŶŐ͕ŚĞƚŐĞĞŶĞǀĞŶĞĞŶƐƚŽƚƐƵĐĐĞƐůĞŝĚƚ͘ Vaak worden beide therapieën in ééŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐƚŽĞŐĞƉĂƐƚ͘ Onderstaand een korte uitleg:

F L

ysiotherapiepraktijkindenburg

 

A. Hendriks - van Zundert

 DryƌLJEĞĞĚůŝŶŐ Needling

^ŚŽĐŬǁĂǀĞƚŚĞƌĂƉŝĞůĂĂƚĐŚƌŽŶŝƐĐŚĞƉŝũŶǀĞƌĚǁŝũŶĞŶ ^ŚŽĐŬǁĂǀĞƚŚĞƌĂƉŝĞďŝĞĚƚƵŝƚŬŽŵƐƚĂĂŶƉĂƚŝģŶƚĞŶŵĞƚŬůĂĐŚƚĞŶǀĂŶŚŝĞůƐƉŽŽƌ͕ƚĞŶŶŝƐĞůůĞďŽŐĞŶ͕ƉĞĞƐͲ ĞŶƐůŝũŵďĞƵƌƐŽŶƚƐƚĞŬŝŶŐĞŶ͘ŽŽƌĞŶŬĞůĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŵĞƚƐŚŽĐŬǁĂǀĞƚŚĞƌĂƉŝĞŬƵŶŶĞŶĚĞnjĞʹǀĂĂŬ ĐŚƌŽŶŝƐĐŚĞʹƉŝũŶŬůĂĐŚƚĞŶǀŽŽƌŐŽĞĚǀĞƌĚǁŝũŶĞŶ͘ĞůĨƐǀĞƌŬĂůŬŝŶŐĞŶǀĞƌĚǁŝũŶĞŶŶĂĞŶŬĞůĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶǀĂŶϱŵŝŶƵƚĞŶ͘

ƌLJEĞĞĚůŝŶŐŝƐĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŵĞƚŚŽĚĞĚŽŽƌĚĞĨLJƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚǁĂĂƌďŝũŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĞĞŶ ĂĐƵƉƵŶĐƚƵƵƌŶĂĂůĚ͞ƚƌŝŐŐŐĞƌƉŽŝŶƚƐ͟ŝŶƐƉŝĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞƉƌŝŬƚ͘ĞƐƉŝĞƌĞŶŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶĚĂĂƌĚŽŽƌ ƐŶĞůĞŶůĂŶŐĚƵƌŝŐ͘ŝũƌLJEĞĞĚůŝŶŐǁŽƌĚƚĞĞŶ͞ĚƌŽŐĞ͟;ĚƌLJͿŶĂĂůĚŐĞďƌƵŝŬƚ͘ƌǁŽƌĚƚĚƵƐŐĞĞŶ ǀůŽĞŝƐƚŽĨŝŶĚĞƐƉŝĞƌŐĞƐƉŽƚĞŶ͘

 dƌŝŐŐĞƌƉŽŝŶƚƐnjŝũŶĚƌƵŬƉŝũŶůŝũŬĞƉůĞŬŬĞŶŝŶĞĞŶƐƉŝĞƌ͕ĚŝĞŶĂĂƐƚůŽŬĂůĞƉŝũŶ͕ŽŽŬǀĂĂŬƉŝũŶ͞ŽƉĂĨƐƚĂŶĚ͟ ŐĞǀĞŶ͘

/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůŽŶĚĞƌnjŽĞŬƚŽŽŶƚĂĂŶĚĂƚĚĞnjĞƚŚĞƌĂƉŝĞĞĨĨĞĐƚŝĞĨŝƐǀŽŽƌŬůĂĐŚƚĞŶĚŝĞŵĞƚĂŶĚĞƌĞ ƚŚĞƌĂƉŝĞģŶƐŽŵƐŵŽĞŝůŝũŬďĞŚĂŶĚĞůďĂĂƌnjŝũŶ͘

dƌŝŐŐĞƌƉŽŝŶƚƐŬƵŶŶĞŶŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌĞĞŶǀĞƌŬĞĞƌĚĞŚŽƵĚŝŶŐŽĨďĞǁĞŐŝŶŐ͕ůĂŶŐĚƵƌŝŐĞŽǀĞƌďĞůĂƐƚŝŶŐ ďŝũǀ͘Ăƌŵ͕ƐĐŚŽƵĚĞƌĞŶͬŽĨŶĞŬ;ďŝũĐŽŵƉƵƚĞƌŐĞďƌƵŝŬͿ͕ďůĞƐƐƵƌĞƐŽĨƐƚĂŶĚĂĨǁŝũŬŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞǀŽĞƚ͘

EĂŽŶĚĞƌnjŽĞŬďĞƉĂĂůƚĚĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚŽĨĚĞƉĂƚŝģŶƚŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐŬŽŵƚǀŽŽƌďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚ ƐŚŽĐŬǁĂǀĞƚŚĞƌĂƉŝĞ͘,ĞƚƉŝũŶŐĞďŝĞĚǁŽƌĚƚŐĞůŽŬĂůŝƐĞĞƌĚĞŶĚĞďƌŽŶǀĂŶĚĞƉŝũŶǁŽƌĚƚĂĐŚƚĞƌŚĂĂůĚ͘ƌ ǁŽƌĚƚŽƉĚŝƚŐĞďŝĞĚƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶĞĐŚŽŐƌĂĨŝĞ͘ĞĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐǁŽƌĚƚǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ ĞŶnjŽŵŽŐĞůŝũŬŐĞŵĞƚĞŶ͕njŽĚĂƚŚĞƚďĞŚĂŶĚĞůƌĞƐƵůƚĂĂƚŽŽŬŽďũĞĐƚŝĞĨŬĂŶǁŽƌĚĞŶǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘

ĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŝƐŐĞƌŝĐŚƚŽƉŚĞƚƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶǀĂŶĚĞnjĞƚƌŝŐŐĞƌƉŽŝŶƚƐ͘sŝĂŚĞƚŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶƉƌŝŬŬĞŶŵĞƚ ĞĞŶŶĂĂůĚũĞǁŽƌĚĞŶĚĞnjĞƉƵŶƚĞŶŝŶĚĞƐƉŝĞƌ;ĞŶͿŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶ͘ŝũůĂŶŐĚƵƌŝŐĞŬůĂĐŚƚĞŶnjĂůĚĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚ ǀĂĂŬŵĞĞƌĚĞƌĞƐƉŝĞƌĞŶďĞŚĂŶĚĞůĞŶŝŶƵǁĂƌŵŽĨďĞĞŶ͕ĂůƐŵĞĚĞĚĞƐƉŝĞƌĞŶůĂŶŐƐĚĞǁĞƌǀĞůŬŽůŽŵ

ĞƐŚŽĐŬǁĂǀĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ

EĂĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŬƌŝũŐƚĚĞƉĂƚŝģŶƚŐĞƌŝĐŚƚĞĂĚǀŝĞnjĞŶĞŶŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶŵĞĞŽŵĚĞǀĞƌďĞƚĞƌĚĞƐŝƚƵĂƚŝĞ ƚĞďĞŚŽƵĚĞŶ͘

ĞƉŝũŶůŝũŬĞƉůĂĂƚƐǁŽƌĚƚďĞŚĂŶĚĞůĚŵĞƚĚĞďĞŚĂŶĚĞůŬŽƉ͘ĞnjĞŬŽƉŐĞĞĨƚŬƌĂĐŚƚŝŐĞƚƌŝůůŝŶŐĞŶĚŝĞŚĞƚ ůŝĐŚĂĂŵƚŽƚŐĞŶĞnjŝŶŐĂĂŶnjĞƚƚĞŶ͘,ĞƚnjŝũŶĚƌƵŬŐŽůǀĞŶǀĂŶďƵŝƚĞŶĂĨ͕ĚŝĞǀŝĂĚĞďĞŚĂŶĚĞůŬŽƉǁŽƌĚĞŶ ƚŽĞŐĞĚŝĞŶĚ͘ĞƚƌŝůůŝŶŐĞŶ͟ĂĐƚŝǀĞƌĞŶĞŝŐĞŶŐĞŶĞnjŝŶŐƐŬƌĂĐŚƚ͘͟'ĞŵŝĚĚĞůĚnjŝũŶϲďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶŶŽĚŝŐ͘ ĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐŝƐƐŽŵƐŐĞǀŽĞůŝŐ͕ŵĂĂƌŬĂŶnjŽŶĚĞƌǀĞƌĚŽǀŝŶŐƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͘sŽŽƌƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶŬƵŶƚhŽŶƐďĞůůĞŶ͘ Fysiotherapiepraktijk LindenburgLindenburg 87a, 4707 CR Roosendaal Tel.: 0165-533 227 www.fysiotherapie-lindenburg.nl info@fysiotherapie-lindenburg.nl

Openingstijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 - 21.00 uur 7.45 - 20.30 uur 7.15 - 21.00 uur 7.45 - 18.30 uur 7.15 - 20.30 uur


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

HUBERTS SLAAPCOMFORT

EENVOUDIG KLACHTEN OPLOSSEN Veel mensen lijden aan rugschouder- of nekklachten. Er zijn natuurlijk vele behandelmethodes. Echter deze behandelen veelal de klacht maar zelden de oorzaak. Het is daarom juist belangrijk om terugkerende klachten te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen Veel klachten worden veroorzaakt door een verkeerde houding. Een lange tijd zitten of staan in een verkeerde houding levert klachten op. Uren lang in een verkeerde houding liggen levert net zo goed klachten op. We liggen 1/3 deel van de dag op bed. Al snel 8 uur. In bed stappen zonder klachten en wakker worden met klachten maakt wel heel duidelijk waar het probleem ligt. Overdag, wanneer we wakker zijn corrigeren we onze houding snel wanneer we merken dat we een verkeerde houding hebben aangenomen. We gaan snel recht zitten of recht staan om (verdere) klachten te voorkomen. ‘s-Nachts, wanneer we in slaap zijn gevallen lukt dit corrigeren nagenoeg niet meer. Kijk maar eens naar iemand die voor de TV in slaap is gevallen. Hij zakt in elkaar en soms lijkt het wel of z’n hoofd eraf rolt. Wanneer we in slaap zijn gevallen kunnen we ons dus moeilijk of niet in model houden. Omdat we nu eenmaal op een bed zijn gaan liggen, zal het bed deze functie moeten overnemen. Doet het bed dat op een foute manier,

komen we in een verkeerde houding te liggen, dan kunnen we vrij snel rug-, schouder- en nekklachten verwachten. Veel mensen slapen op een totaal verkeerd bed. Men komt in een zeer vreemde houding te liggen. Schouderpartij of heuppartij krijgt te weinig ruimte, te weinig lendensteun (waarom wel een lendensteun in uw autostoel en niet in uw bed), verkeerde spierspanning door verkeerde houding. En dat levert doorgaans veel klachten op. Iedereen die gezond zou willen leven en klachten zou willen voorkomen moet nadenken over de kwaliteit van zijn bed. Mensen zijn verschillend van vorm, zodat een standaard bed geen optimaal resultaat kan opleveren. Als we echt zouden luisteren naar het lichaam, dan zouden veel mensen hun matras of bedbodem vervangen. En het liefst door een bodem of matras welke is aangepast aan de persoonlijke lichaamsvorm. Hoe gezond slaapt een boxspring? Een boxspring is vaak de oorzaak van veel klachten. De oorzaak zit in het “hangmateffect” (zoals doorhangende spiralen van vroeger). Schouders komen te hoog te liggen, lendenondersteuning ontbreekt en van ontspanning is geen sprake, met alle gevolgen van dien. Het is een onnatuurlijke houding wat een extra spierspanning oplevert, die gedurende de dag langzaam verdwijnt. Echter na langdurige belasting zullen de klachten aanhouden en heviger worden. Wat is de goede houding? Zoals de houding is bij rechtop staan zou hij ook moeten zijn bij ligging. Wanneer we in slaap zijn gevallen kunnen wij ons zelf

niet meer in model houden. We zijn op een bed gaan liggen. Het bed zal ons lichaam in model moeten gaan houden. Doet het bed dat goed, dan worden we goed wakker, doet het bed het verkeerd dan worden we verkeerd wakker. Alles rond je lichaam koop je op maat. Zoals schoenen, kleding, een bril. En het het bed? Proef liggen in een winkel heeft geen zin. De tijd is te kort en wat lekker is hoeft niet altijd gezond te zijn. Belangrijk is dat minimaal de matras of de bedbodem persoonlijk op uw lichaam wordt ingesteld. Hoe weet je nu welk bed wel goed is voor je lichaam? Heel eenvoudig. Laat een (gratis) lichaamsprofielmeting maken in een, uiteraard, liggende houding en dat in verschillende posities. Er wordt gemeten met diverse meetsystemen. Uit deze meting komt naar voren welke correcties bij het lichaam minimaal noodzakelijk zijn. Zorg dat deze correcties verwerkt zijn in het bed. De garantie voor goed slapen. De beste keus is een slaapsysteem welke ook na aankoop nog aanpasbaar is. Dit bij eventuele specifieke klachten of bij verandering van lichaamsgewicht. Ook belangrijk: Een persoonlijk aanpasbaar slaapsysteem hoeft niet duurder te zijn dan een willekeurig bekend merk.

Voor meer informatie: Huberts Slaapcomfort, Burgerhoutsestraat 34, Roosendaal. Zie ook de zeer informatieve website www.Huberts-Slaapcomfort.nl

MAMMA PROTHESE AFDELING BIJ ROSEMARY S LINGERIE “In mijn adviezen ben ik heel eerlijk” Het charmante winkelpand ligt op een goed bereikbare locatie en eenmaal binnen is duidelijk dat er een zeer ruim assortiment gevoerd wordt. Rosemarie verwelkomt haar klanten hartelijk en neemt de tijd om een passend advies te geven. “Ik vind het belangrijk dat mijn klanten tevreden de winkel verlaten”, legt Rosemarie uit. “Wat ze ook kopen, het moet passen bij de persoon en het figuur. Dus geef ik graag een eerlijk advies.” Mama prothese afdeling 4 jaar geleden heeft Rosemarie een opleiding gevolgd tot mammacare adviseur, wat betekent dat dames terecht kunnen voor het laten aanmeten van een

hoogwaardige kwaliteitsborstprothese en het passen van protheselingerie en prothese badmode. Hiervoor is een speciale ingerichte pasgelegenheid, die voldoet aan de eisen om in alle rust en discretie borstprotheses aan te meten en lingerie en badmode te passen. Het liefst werk ik voor het aanmeten van een borstprothese op afspraak, zodat ik zeker weet dat ik alle tijd en aandacht voor iemand heb. Rosemarie biedt de volgende kwaliteitsmerken op de Mamma care afdeling; Anita, Amoena, Basko en Silima. Er is een zeer ruime keuze prothese lingerie en prothese badmode. Rosemarie is SEMH gecertificeerd. Persoonlijke aandacht De openingstijden zijn van dinsdag tot en

met donderdag van 09.00-17.30 uur, vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur. Maar indien iemand slecht ter been is en de winkel zelf niet kan bezoeken, legt Rosemarie op verzoek een huisbezoek af. “Ik vind het belangrijk dat stukje extra service te geven. Het persoonlijke contact is belangrijk en ik vind het prettig werken. Mijn klanten geven ook aan dat te waarderen en ze komen graag terug. Klanten kunnen rekenen op een eerlijk, persoonlijk en passend advies.”

Rosemary s Lingerie, Dorpsstraat 25, 4751 AH Oud Gastel, 0165-513470 www.rosemaryslingerie.nl


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

GAAT JULLIE RELATIE NIET ALTIJD VANZELF? Lopen jullie geregeld vast in een negatieve spiraal? Dan merk je dat een van jullie steeds kritischer wordt en klaagt of soms overspoeld wordt door een boze bui. De ander geeft tegenkritiek met ruzie tot gevolg. Vaak ook trekt een partner zich terug en zwijgt om ruzies en stress te voorkomen. Communiceren lukt dan niet en de verbinding voelt verbroken. Jullie voelen je op die momenten beiden gefrustreerd en alleen. HOUD ME VAST is een relatiecursus gericht op het herstellen van jullie emotionele band. Stellen vertellen na afloop van de cursus dat ze elkaar beter begrijpen, beduidend minder

spanningen hebben en dat ze liefdevoller en intiemer met elkaar zijn. Uit onderzoek weten we dat mensen die gelukkiger zijn in de liefde, een sterker immuunsysteem hebben, minder vatbaar zijn voor hartproblemen en zich psychisch sterker voelen.

uit 8 onderdelen. We werken met maximaal 5 stellen. In de groep bespreken we de HOUD ME VAST lesstof. Het is niet de bedoeling dat stellen hun relatieproblemen bespreken in de groep. Elk stel doet gespreksoefeningen met de eigen partner in een aparte ruimte. Er is ook gelegenheid voor persoonlijke thema s.

De cursus is voor iedereen die de relatie wil verbeteren en verdiepen Jullie leren hoe emoties te delen; de negatieve spiraal te stoppen; pijnplekken in de relatie te herkennen en te herstellen. Jullie krijgen inzicht in elkaars emotionele behoeften en hoe jullie je meer geborgen kunnen voelen bij elkaar. Jullie versterken de intimiteit en leren wat je kunt doen om de liefde levend te houden.

Meer informatie over data en inschrijven: Carin van Eekeren (06-2281 6907), www.cethera.nl

Op twee zaterdagen in Bergen op Zoom De relatiecursus wordt begeleid door twee professionele relatietherapeuten en bestaat

Lianda van der Knaap (06-2032 4868), www.relatieontwikkeling.com

onderzoek waaruit blijkt dat de cliënten van Priva Zorg de zorg met het gemiddelde cijfer 8,4 beoordelen. Op de site van kiesbeter.nl kunt u nog meer uitkomsten lezen. PrivaZorg West-Brabant Tholen levert alle vormen van thuiszorg, gespecialiseerd verpleegtechnische zorg, persoonlijke verzorging en verpleging, nachtzorg, 24 uurs zorg, palliatieve zorg, begeleiding en huishoudelijke zorg via indicatie van AWBZ WMO, ZVW PGB en evt particulier.

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt! ten

MOGEN WE ONS EVEN VOORSTELLEN? Sinds 01-01-2014 zijn we in de gelegenheid om huishoudelijke zorg te leveren in de gemeenten Halderberge en Roosendaal. Om u een beeld te geven van onze organisatie willen we graag wat over onszelf vertellen. PrivaZorg West-Brabant / Tholen is een thuiszorgorganisatie die sinds 2000 werkzaam is in de regio West Brabant en Tholen. Privazorg is een door het ministerie van WVS erkend thuiszorginstelling. Er zijn steunpunten verdeeld over het hele land. PrivaZorg onderscheidt zich doordat zij werkt met zelfstandige ondernemers (ZZP ers) die in kleine vaste teams zorg leveren. De zorgverleners maken zelf afspraken in overleg

met de cliënt over de tijden waarop de zorg geboden wordt. Zo weet de cliënt altijd van te voren wie er aan de deur zal staan voor de zorg. De lijnen zijn kort waardoor er altijd een vertrouwd persoon antwoord kan geven op alle voorkomende vragen. Iedere zorgvraag is anders en er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt. Deze heeft de regie en maakt samen met zijn zorgverlener het zorgplan op. De garantie van de kwaliteit van de zorgverlener is geborgd in een keurmerk waar iedere ZZPer over dient te beschikken. Kwaliteit is voor PrivaZorg: Net iets meer dan voldoen aan verwachtingen van de cliënt. Dat deze manier van zorg verlenen wordt gewaardeerd blijkt uit een onlangs gehouden

Het kantoor bevindt zich op de Oude Moerstraatsebaan 37 te Bergen op Zoom. De zorgcoördinatoren zijn dagelijks telefonisch te bereiken op nr 0164-257527. Buiten kantooruren 24 uur per dag bereikbaar voor spoedzaken.

PrivaZorg West-Brabant Tholen Bergen op Zoom Oude Moerstraatsebaan 37 0164-257527 24 uur per dag bereikbaar voor spoedzaken.

TOEGEWIJD PERSONEEL STELT PATIËNTEN OP HUN GEMAK

BIJ HET ZRTI STAAT ZORG VOOR DE PATIËNT CENTRAAL

VLISSINGEN Veiligheid, gastvrijheid en rust bieden. Dat staat iedere dag weer bovenaan bij de medewerkers van het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) in Vlissingen. De mensen die naar het instituut verwezen zijn voor bestraling, hebben kanker en leven in een onzekere tijd. “Wij doen er alles aan hen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen”, vertelt directeur Tanja Snijders. “Bijvoorbeeld met echt de tijd nemen voor mensen en goede voorlichting geven.” DOOR BRITTA JANSSEN

gebeuren en wat iemand kan verwachten, neem je onzekerheid weg. We herhalen ook wat iemand te wachten staat. Dat zorgt voor rust.” Zo heeft de patiënt na het gesprek met de dokter ook een gesprek met de laborant die de bestraling uitvoert. Hij of zij vertelt heel praktisch wat de patiënt kan verwachten. De voorlichting begint thuis al. “We sturen alle patiënten een film toe over het ZRTI. Zo hebben ze al een beeld van wat hen te wachten staat.” De dvd valt volgens Snijders in goede aarde. “Iedere patiënt krijgt een enquête mee en bij de vragen over  voorlichting wordt de film vaak genoemd. Mensen zeggen het enorm te waarderen dat ze vooraf al geïnformeerd zijn.” Ook gebruiken patiënten de film om mensen in hun omgeving te laten zien wat er te gebeuren staat. In het ZRTI kunnen mensen terecht voor behandeling met bestraling van allerlei soorten kanker. Het personeel is zich ervan bewust dat haar patiënten een ingrijpende periode doormaken. “Ze hebben te horen gekregen dat ze kanker hebben en dat is een grote schok”, aldus Snijders. “Dan moeten ze vaak ook geopereerd worden en een chemokuur ondergaan. Daarna volgt vaak nog bestraling. De mensen hebben dus al veel meegemaakt als ze hier komen. Daarom nemen wij de tijd voor hen. We proberen ze zoveel mogelijk te laten ontspannen.” Voorlichting Om dit te bereiken is alles binnen het ZRTI gericht op een prettige sfeer. Bijvoorbeeld door het gebruik van rustige kleuren. “Voorlichting is ook belangrijk. Door goed te vertellen wat er aan de hand is, wat er gaat

hoeft vanaf deze zomer een stuk minder ver te reizen. Door het toenemende aantal patiënten opent het ZRTI een tweede vestiging, in Roosendaal. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste patiënten hier eind juni behandeld worden. “We blijven ook in Vlissingen”, benadrukt Snijders. De twee locaties vallen onder één organisatie. “We leveren straks in Roosendaal dezelfde kwaliteit als in Vlissingen. Daarop kunnen de mensen vertrouwen. Zo rouleert het personeel, zodat we zeker weten dat we dezelfde kwaliteit blijven bieden, met dezelfde patiëntgerichte cultuur. Wij selecteren onze medewerkers hier ook op. Zij hebben allemaal hart voor de zorg voor de patiënt en zijn heel toegewijd.”

Zorgarrangement Om de patiënt zoveel mogelijk comfort te bieden, heeft het ZRTI zelfs een zorgarrangement ontwikkeld. “Onze patiënten komen uit Zeeland, WestBrabant en de Zuid-Hollandse eilanden, dus sommigen zijn zo een uur onderweg om hier te komen.” Daarbij is bestraling een intensieve behandeling. “Mensen krijgen vijf dagen per week, zes weken lang bestraling. Ze moeten dus dagelijks heen en weer. Met het zorgarrangement hebben we met zorgverzekeraars en hotelaccommodaties geregeld dat patiënten hier een week op de boulevard of verderop aan de kust kunnen verblijven. Dan kunnen ze tot rust komen.” Roosendaal Een aanzienlijk deel van de patiënten

Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.zrti.nl


GEZONDHEID ZONDER ZORGEN

‘GOED PGB BESPAART GELD’

Ervaringsdeskundigen vertellen wat ontwikkelingen in de zorg en persoonsgebonden budget voor hen betekenen Zonder pgb (persoonsgebonden budget) kan Adri Kaland niet om 10.00 uur in Utrecht zijn. Dankzij het pgb kon Leo de Groot een weerbaarheidscursus voor zijn zoon regelen, waarbij zijn hele klas baat had. En via dit budget kan Geerard Labeurs zoon zorg krijgen van door henzelf gekozen deskundige personen, net als Kaland en De Groots kind. In het licht van alle ontwikkelingen in de zorg staat voor deze ervaringsdeskundigen de waarde van het pgb buiten kijf. Dat deze veranderingen gepaard gaan met bezuinigingen hoeft volgens de drie niet het einde van het persoonsgebonden budget te betekenen. Sterker nog, door een solide, toekomstbestendig pgb kan er geld worden bespaard, stelt het trio. DOOR BRITTA JANSSEN Leo de Groot, Geerard Labeur en Adri Kaland weten al jaren hoe het is om een beroep te moeten doen op de zorgvoorzieningen in ons land. Kaland zit in een rolstoel en de volwassen zoons van Labeur en De Groot wonen nog bij hen thuis en hebben dagelijks zorg en begeleiding nodig. Inmiddels zetten de drie Zeeuwen zich ook al jaren in voor andere hulpbehoevende medemensen. De Groot en Labeur onder meer via de Wmo-adviesraad in hun eigen gemeente en in toenemende mate ook in Walchers verband en Kaland als pgb-ambassadeur in Zeeland voor Per Saldo, een belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Daarnaast is Kaland onder meer actief in het politiek en kerkelijk leven. Hij is, levend met zijn vader, een drukbezet man, ondanks zijn functiebeperking, waardoor hij rolstoelgebonden is. Maar om alles te kunnen doen wat hij wil, is het pgb voor Kaland naar eigen zeggen onmisbaar. Want hij heeft wel persoonlijke en huishoudelijke verzorging nodig. “Het is een essentieel instrument om te kunnen participeren in de maatschappij. Niet alleen voor werk, maar ook voor wonen, onderwijs, vrije tijd en mobiliteit.” Zo reist Kaland regelmatig het land door voor bijeenkomsten. Dat is volgens hem mogelijk doordat hij via het pgb zijn eigen zorg kan regelen. “Ik heb de regie. De mensen die mij helpen, kies ik zelf. Een professioneel netwerk. Daarmee ben ik erg content. Door het pgb kan ieder individu tot zijn recht komen.” Vrijheid Ook Labeur en De Groot vinden de flexibiliteit van het pgb een groot goed. Alle gewenste zorg en begeleiding via professionele organisaties regelen is bijna onbetaalbaar en nu kunnen ze ook iemand binnen hun eigen netwerk zoeken die past bij de (zorg)vraag en in het zorgleefplan beschreven doelen. De twee zijn er blij mee dat dit zo te regelen is en vinden mensen uit het netwerk vaak net zo goed “professionals”. Het is ook efficiënt en flexibel, stellen ze. De Groots 27-jarige zoon is autistisch en heeft elke dag zorg en begeleiding nodig. Dat geldt ook voor Labeurs zoon (24). Hij heeft onder andere een verstandelijke beperking

en chronische aandoeningen. Beide kinderen gaan naar de dagbesteding, maar buiten die tijden komt de zorg grotendeels op de schouders van het gezin en het netwerk terecht. Ze kunnen thuiszorg inzetten, maar is volgens hen niet altijd prettig. “Je komt dan vaak niet echt los van de dagelijkse zorg en begeleiding, omdat je automatisch meedenkt, er ongewild bij betrokken bent of wordt”, legt Labeur uit. Vertrouwen De Groot en vooral zijn vrouw regelen ook zorg op maat voor hun zoon. “Hij heeft constant begeleiding nodig, waarbij het er vooral om gaat dat we ook met hem doen wat hij zelf leuk vindt”, vertelt hij. “Dat is niet altijd eenvoudig in te vullen. Zo reist hij graag. Voor een dagje Groningen met de trein huren we wel eens iemand in die we goed kennen en die onze zoon goed kent. Dat gaat goed en daarin moet je dan ook vertrouwen hebben.” Toen hun zoon op de Klimopschool zat, een school voor speciaal onderwijs, leek het de ouders goed hem een weerbaarheidscursus te laten volgen, maar dat was niet opgenomen in het schoolprogramma. “Dit konden we toen dankzij het pgb regelen, en de hele klas kon meedoen. Zo geeft het pgb je de vrijheid om bijvoorbeeld voor deze vorm van therapie te kiezen.” Veranderingen Door de ontwikkelingen in de zorg, zoals de decentralisaties en bezuinigingen, weten de betrokkenen nog niet precies waaraan ze toe zijn. De drie vinden in ieder geval dat het pgb past bij de beleidsmatige kanteling in het denken over de zorg, waarbij mensen meer zelfstandig of samen met hun omgeving moeten doen en er meer wordt uitgegaan van wat iemand nog wél kan in plaats van wat men niet meer kan. “Ik weet heel

goed dat ik in een rolstoel zit”, aldus Kaland. “Maar iedereen heeft talenten en die moet je kunnen inzetten voor anderen en jezelf. Dat kan in mijn geval dankzij het pgb.” Er moet nog wel veel benoemd worden om bijvoorbeeld het oneigenlijk gebruik van pgb’s tegen te gaan, zegt Labeur. “Daarmee doe je immers anderen die ook een kans zouden kunnen krijgen om zelf invulling te geven aan hun zorg- en begeleidingsbehoefte te kort.” Ze vinden daarom bijvoorbeeld de ontwikkeling van het persoonsvolgend budget (het zogenaamde trekkingsrecht) een goede. Hierbij krijgt de pgb-houder het geld niet meer in handen, maar kan wel zelf blijven kiezen bij welke zorgaanbieder hij of zij het pgb besteedt. De gemeente wijst de partij aan die het budget beheert en de betalingopdrachten uitvoert. Alleen al deze maatregel zal eraan kunnen bijdragen dat er minder geld oneigenlijk gebruikt wordt, denken de drie. Ook kan straks waarschijnlijk mantelzorg, (gedeeltelijk) betaald worden uit het pgb. Hieraan worden wel voorwaarden gesteld. Zo moet de geboden mantelzorg leiden tot adequatere ondersteuning, meer maatwerk en aansluiten bij de afgesproken doelstellingen. In de ogen van de drie kan efficiënter werken ook geld opleveren op het gebied van de administratie en controles. Nu wordt iemand om de zoveel tijd geïndiceerd, afhankelijk van de persoon. “Mijn zoon heeft klassiek autisme en dat blijft zijn hele leven zo”, illustreert De Groot. “Toch werd hij om de twee jaar geherindiceerd. Dat wordt straks minder.” De omvorming van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) tot LIZ (Wet Langdurige Intensieve Zorg) levert volgens de ervaringsdeskundigen ook een

besparing op. “De groep die intensieve zorg nodig heeft, wordt kleiner”, aldus Labeur. “Het inzicht in benodigde zorg, begeleiding en ondersteuning daardoor beter. Dat zal de kwaliteit van de organisatie van zorg, begeleiding en ondersteuning zeker ten goede kunnen komen. Hierdoor krijgt die groep mogelijk betere zorg dan ooit.” De groep die wel in aanmerking komt voor de AWBZ, maar niet voor de LIZ krijgt mogelijk minder zorg. Maar niet te weinig, voorzien de mannen. “Want daarvoor blijven alle betrokken belangenbehartigers zich hard maken.” Toekomst De toekomst baart het trio soms zorgen. “Nadenken over hoe het moet als wij er niet meer zijn, is toch min of meer over je dood heen regeren in het toekomstige belang van je kind”, illustreert Labeur. “Daarmee ben je altijd bezig.” De Groot vindt het moeilijk om een passende woonvorm voor zijn zoon te vinden. “Het moet een plek zijn waar hij past en waar hij als gelijke wordt behandeld. Nu woont hij met vijf volwassenen in een huis en dat botst wel eens. Maar lukt dat? Het moet!” Ondanks de onzekerheden weigeren de drie al te somber te worden. “Dat zou mijn zoon ook meteen merken”, aldus De Groot. In hun rol als belangenbehartigers werken ze mee aan het totstandkomen van een zo goed mogelijke toekomst voor (groepen) mensen die dat zelf niet of onvoldoende kunnen, stellen ze. “We zien vooral de mogelijkheden. Als het pgb goed wordt uitgevoerd kun je er bezuinigingen mee opvangen.” Dit is volgens de mannen goed voor de beeldvorming en het herstel van het beschadigde imago van het persoonsgebonden budget. “Het kan bijdragen aan het draagvlak voor het pgb en de verdere ontwikkeling hiervan. En dat is in het belang van de kwaliteit van bestaan voor mensen die daarop recht hebben.”


Exposities Lambertuskerk Wouw Het is elke dag mogelijk om de Lambertuskerk in Wouw te bezichtigen. Men kan zich hiervoor aanmelden bij: Hr. Jan Walraven, Omgang 10, Wouw, 0165-301839; Mw. Marian Slock, Kolfwei 37, Wouw, 0165-301886; VVV Wouw, Bergsestraat 29, 0165-301477. Kunstuitleen Artotheek 18 De Roosendaalse kunstuitleen, Artotheek 18, is geopend op donderdag van 13.30 tot 16.00 uur, op vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur; 19.00 tot 21.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De kunstuitleen is gevestigd in de Biggelaar 7, Roosendaal, tel. 0165-571353. FilosoďŹ sch Realisme: Atelier en Expositieruimte kunstenaar Anita Ammerlaan presenteert diverse prachtige olieverfschilderijen van Meester-Landschapschilder Jan G. Marque. Marque is de initiator van de kunstvorm het ‘FilosoďŹ sch Realisme’, waarbij betekenissen van woord- en beeldsymboliek zijn samengevoegd. De toeschouwer wordt hierbij aangespoord tot het zoeken naar onderwerpen en tevens aangezet tot nadenken. Jan G. Marque is geboren in 1968 en werkt sinds 1989 als professioneel schrijver en kunstschilder. Hij schildert boslandschappen en vergezichten als voortzetting van een traditie in de Nederlandse landschapschilderkunst welke begon met het werk van de landschapschilder Joachim Patinir (1480-1524), website: www.jan-marque.com Tot en met 28 februari zal zijn werk gepresenteerd worden op de Markt 39 in het centrum van Roosendaal van vrijdag t/m zondag gratis te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. Facebook: www.facebook.com/AtelierExpositieruimteKunstenaarAnitaAmmerlaan. Twitter: www.twitter.com/AnitaAmmerlaan Expositie Eye-Candy 2: Atelier en Expositieruimte kunstenaar Anita Ammerlaan presenteert tot en met eind februari het bijzondere werk van maar liefst 11 professionele kunstenaars in de 1150m2 grote ruimte op de Markt 39 in Roosendaal. Tijdens expositie ‘Eye-Candy 2’ zal er een enorme diversiteit aan kunst te bewonderen zijn. Het werk van de volgende kunstenaars zal te zien zijn; Iris Schreven (Nijmegen), Lucille van Straten (Arnhem), Jan G. Marque (Hoogerheide), Erik Loman (Haaksbergen), Mieke de Waal (Geldermalsen), Jan van Strien (Kaatsheuvel), Bert Verboon (Alphen aan de Rijn), Margarita van der Velden (Rotterdam), Redmer Hoekstra (Nieuw-Ballinge), Marijke Maas (Roosendaal) en Anita Ammerlaan. Atelier en expositieruimte kunstenaar Anita Ammerlaan is van vrijdag tot en met zondag geopend van 12 tot 17 uur. De ruimte op de Markt 39 is rolstoelvriendelijk en letterlijk en ďŹ guurlijk laagdrempelig. Atelier Expositieruimte Kunstenaar Anita Ammerlaan, Markt 39 in Roosendaal.

Hoefnagels Reparatie Centrum VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam Service Centrum de Zwart START EIND FEBRUARI Reparatie en Verkoop lcd tv, stereo, huishoudelijke apparatuur, wasmachine, wasdroger

‡6QHOOHVHUYLFH‡(LJHQZHUNSODDWV ‡'HVNXQGLJDGYLHV De Meeten 46, 4706 MG Roosendaal, tel.: 0165-537317 www.hoefnagels.repareert.nl Email: hoef-rep@home.nl

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

Herstel en reparatie alle soorten kleding Herstellen en maken nieuwe gordijnen

Kledingreparatie & Stomerij

ZARIN

Bij inlevering van deze advertentie

Betaalbare manuele therapie van 7u tot 21u Wordt ook terugbetaald door Nederlandse verzekering

www.amk-essen.be

zonder plastische chirurgie

(UID ENLASERKLINIEK"ERGENOP:OOMsIn Zorgcentrum ,IEVENSBERG"OERHAAVEPLEINDs64"ERGENOP:OOM s swww.huidlaser.nl (UID ENLASERKLINIEK-IDDELBURGsIn Barcode gebouw 0ARK6ELDZIGTs$2-IDDELBURGs www.dermateam.nl > Huid- en laserkliniek Goes "EATRIXLAANs0.'OESs www.dermateam.nl

6W$QWRQLXVVWUDDWD6FKLMI Tel. nr. 0165 - 341703 Fax nr. 0165 - 340338

1DDVWKHWEHQ]LQHVWDWLRQ7DPRLOLQ6FKLMI

Lekker met Karnaval! 8,95 p/kg

+HHUOLMNH9DUNHQVÂżOHWODSMHV voor de prijs van â‚Ź

8,95 p/kg

6XSHUPDOV+DFKHHYOHHV voor maar â‚Ź

9,95

p/kg

De reclame is geldig van 18 februari t/m 28 februari. Openingstijden:

dinsdag, LET donderdag OP! en vrijdag 13.00-17.30 uur zaterdag 8.30-12.00 HUGDJ I]DWuur

:LM]LMQYDQD EN 1 maart t/m 8 maart GESLOT

06-55100747

Schilderwerken en vastgoedonderhoud Bel geheel vrijblijvend voor een offerte: 06 - 14 77 51 42 www.vanpeerschilderwerken.nl

Er weer jonger uitzien...

voor â‚Ź

)

Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. info: 06 12864807

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Shoarma vlees

chniek

Jaarcontract vanaf â‚Ź175,-

huid- en laserklinieken ‡SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLH‡KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ*RHV Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOÀOOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ

Actieve Manuele Kinesitherapie

+32 3 667 12 50 praktijk@amk-essen.be

stalling

Kade 7, Roosendaal, 06 84283220

AMK essen AMK essen Dreef 9, 2910 Essen

auto / caravan / camper en boot

10% KORTING

Expositie Perry van Kempen en Patricia Valkenburg: Onder grote belangstelling is zondag 19 januari in de trouwzaal van Markant in Wouw de nieuwe expositie, georganiseerd door Cumawo, geopend. Willem de Weert van de Stichting Brabantse Wal wees in zijn opening op het tegenlicht in de foto’s van Perry van Kempen. Het landschap van de West-Brabant wordt in zijn foto’s van een ontroerende schoonheid. Patricia Valkenburg heeft in de vitrines haar keramiek met vilt op intrigerende wijze tentoongesteld. Kleur, vorm, hard en zacht maken de toeschouwers nieuwsgierig. De expositie is zondags van 14.00 tot 16.00 uur gratis te bezichtigen tot en met 9 maart.

lymfedrainage sportrevalidatie rugscholing

WWW.YACHTCONSULT.COM.

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Expositie Tegenpolen: T/m 11 juni is in het Stadskantoor, Stadserf de expositie Tegenpolen te zien van twee kunstenaars uit Bergen op Zoom; nl. Jenny van Herwijnen en Sjoerd van den Boom. De schilderijen van Jenny van Herwijnen (1953) zijn te omschrijven als realistisch met soms een humoristische ondertoon. Vanuit haar Atelier Jes in de Torenbaan 58 heeft Jenny ook haar eigen kunstuitleen en is deelnemer aan BergenKunst, waarbij het atelier iedere 1e zondag vrij toegankelijk is. In 1997 heeft zij de Cultuurprijs van de Gemeente Wouw ontvangen. Voor meer info www.jennyvanherwijnen.nl In de abstracte werken van Sjoerd van den Boom (1964 Koninklijke academie voor Schone Kunsten te Antwerpen) is hij altijd op zoek naar evenwicht en balans in zijn leven. Sjoerd van den Boom geeft ook les en workshops in zijn atelier in de Zandstraat 80 . In 2000 mocht hij de Sakko- cultuurprijs van de Gemeente Bergen op Zoom ontvangen. Voor meer info www. sjoerdvandenboom.nl

manuele e therapie therapie ave th erapie shockwave therapie erschaapstherapie zwangerschapstherapie

BEGIN MAART Spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

OPENINGSTIJDEN: dinsdag 8.30 uur tot 17.30 uur donderdag 8.30 uur tot 17.30 uur vrijdag 8.30 uur tot 17.30 uur zateradg 8.30 uur tot 12.00 uur We eten van 12.30 uur tot 13.00 uur Maandag en woensdag gesloten.

PAGINA 22

Denk aan onze GRATIS EH]RUJVHUYLFHYRRU bestellingen boven de â‚Ź25,- van ons heerlijke kwaliteitsvlees


CARNAVAL KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! TRENDY DAMESBROEK GLYHUVHSULQWV PDWHQ6;;/

DECO TUINVLINDER

VAN ZONDAG 23 FEBRUARI T/M ZATERDAG 1 MAART

OPVOUWBARE KOPTELEFOON

YUROLMNH YRRUMDDUVNOHXUHQ 40x33 cm

GLYHUVHNOHXUHQ WRSNZDOLWHLW

MUUR LE U K AAN IN G! TT U H C OF S

1.49

30x24 cm

0.69

GLYHUVHNOHXUHQ [FP

GEVULDE CHOCOLADE PAASEITJES 50 0 G R AM

DAMES JASJE PDWHQ 6;;/

6.99

5.99

(OGHUV 

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

1.75

1.49

NRNRVORWXVRI SDVVLHYUXFKW

WELLY MODELAUTO NHX]HXLWYHOH EHNHQGHPHUNHQ PHWDDO

2-PAC K

3.29

TRENDY DAMESTAS

KINDER NAGELSTUDIO

GLYHUVHPRGHOOHQ HQNOHXUHQ

1.49

HEGRON DOUCHEGEL

7.95

GLYHUVHNOHXUHQ HQSULQWV NDWRHQHODVWDQ PDWHQ;6;;/

(OGHUV 

YRRUHHQSHUIHFWH PDQLFXUHLQFOYLMO QDJHOODNJOLWWHU WHQHQVSUHLGHUVHQ GLYHUVHSODNILJXUHQ

7.49

!

2.59

(OGHUV 

(OGHUV 

ZIKI HEREN BOXERSHORTS

HANDTAS ORGANIZER GLYHUVHNOHXUHQ PHWYDNNHQ

U ITZO E KE N

GLYHUVHNOHXUHQ ZDWHUDIVWRWHQG [FP

(OGHUV 

2.19

GLYHUVHSULQWV YRRUNLQGHUHQ HQYROZDVVHQHQ

DREAM DOG HONDENKUSSEN

YORHLEDDU OLWHU

(OGHUV 

DUBBELE FIETSTAS

4.99

(OGHUV 

1.99

750 M L

(OGHUV 

1.39

EXCELLENT HOUSEWARE KOEKENPAN DQWLDDQEDN JHVFKLNWYRRUJDV HOHNWUDHQNHUDPLVFK Ø 24 cm

Ø 28 cm

3.79

2.99

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

DECO ROOS IN FLES

5.99

(OGHUV 


‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’

CARNAVALSprogramma ZO 23 FEB meziekmeneer 15.00 UUR

Geert, deelnemer vakantiereizen

Ronalds meespeulsirrekus

ENTREE â‚Ź4*

gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’

MA 24 FEB 20.30 UUR

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

GOUDEN BOLHOED

CARNAVALS

week

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws  

 !"#$"#" Er valt wat te vieren of te presenteren? Zalen voor 20- tot 250 pers.!

% &'( ) *vrijUdR ag

g?

o witte n

elbal! kwakk

20.11 U

VRijdag en zaterdag

www.zalencentrumschuttershof.nl

budget party â‚Ź 23,- p.p.

NRIÂżHWKHHPHWVRHVMHVYULMGULQNHQJDQJEDUH GUDQNHQZDUPHKDSMHVHQIULHWNRWGLVFRPHW OLFKWVKRZPLQSHUVIHHVWGXXUWXXU internet: zalencentrumschuttershof.nl Gastelseweg 7 tel. 0165-542292 Roosendaal

Sjansbal

(stuiterbeesten)

* ENTREE â‚Ź4

ENTREE â‚Ź7,50*

zaterdag t/m dinsdag

CAFE - FEESTERIJ ‘T TREFPUNT Raadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

www.feesterijtrefpunt.nl

Op Donderdag 3 April 2014 rijden wij naar de IJsselhal te Zwolle. Naar het optreden van Semino Rossi. Prijs â‚Ź 90,00 dit is bus en entree. Op Woensdag 30 April 2014 rijden wij naar Lisse naar de Keukenhof. Prijs â‚Ź 53,00 dit is bus, kofďŹ e met gebak, entree en diner. Van 13 t/m 18 Mei rijden wij naar Almere naar de Libelle Zomerweek. Prijs â‚Ź 30 dit is bus, entree en kofďŹ e met koek. Op Dinsdag 20 Mei 2014 hebben wij een verrassingstocht. Prijs â‚Ź 55,00 compleet met kofďŹ e, lunch en diner. Op Zondag 24 Augustus 2014 rijden wij naar Katwijk naar de Musical Soldaat van Oranje. Prijs â‚Ź 93,00 dit is bus en 1e Rang. Vraag tevens ook naar onze meerdaagse reizen o.a. Lourdes, Oostenrijk en Duitsland. Wilt u aan een of meerdere reizen deelnemen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

TAXI EN TOURINGCARBEDRIJF

KERSTENS Tel. 0165-344241

Email: info@keverreizen.nl

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

familiecarnaval dinsdag zondag t/m ENTREE â‚Ź5*

colabal maandag

DAGREIS LONDEN 29 mrt, 19 apr, 3 mei, 7 jun

â‚Ź 52,50

CIRQUE DU SOLEIL 27 apr (matinee)

â‚Ź 79,50

Vervoer, overtocht + plattegrond

Vervoer, + 2e rangs ticket

MUSICAL JERSEY BOYS â‚Ź 42,50 28 mei (voor 14 mrt reserveren!) Vervoer, + 2e rangs tickets

MUSICAL SISTER ACT â‚Ź 45,00 28 mei (voor 14 mrt reserveren!)

moriaanconcert afturpart y dinsdag

herrie op ut plein ‘t leste avondmaol

Vervoer, + 2e rangs tickets

SOLDAAT VAN ORANJE 16 jul en 24 sep

â‚Ź 77,50

KEUKENHOF 10 apr, 3 en 14 mei

â‚Ź 32,50

RIJKSMUSEUM & A’DAM 9 apr, 9 mei en 9 juni

â‚Ź 35,00

Vervoer, + 2e rangs ticket

Vervoer + entree

Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam

www.brabantexpres.nl

* kaarten zijn te bestellen via www.dekringroosendaal.nl en aan de theaterkassa. Prijzen zijn excl. administratiekosten


4 1 0 2 l a v a n r a C Zorgcentrum Leonardushof Wouw

Carnaval meej fratse n franjes WOUW - Het is weer zover! Donderdag 27 februari de komst van Prins Thom dún Jinnigste samen met Nar Nada, Boerin Norietje en Schrik Siepke. Meej veel franje n fratsen zullen ze het plezier rondstrooien in Leonardushof. De prins en zijn gevolg hebben deze middag een verrassend spel waar iedereen aan mee kan doen en natuurlijk is er ook de loterij. U kunt

lootjes kopen zodat de nar met veel fratsen de winnaars kan trekken. Dit gezellig festijn wordt door ondersteund met leutige carnavalsmuziek. U bent van harte welkom voor een warme gezellige carnavalsmiddag waar een hapje en een drankje uiteraard niet ontbreken. Schroom niet om meej fratse n franje en al aan te schuiven. De prins is van 14.00 tot 16.00 uur met zijn gevolg op CW&Z Leonardushof aanwezig.

Gehakt half om half 3 pond halen 2 pond BETALEN Gepaneerde schnitzels div. smaken 4 voor € 5,Zakje bakspek p.st nu € 1.75 Bamiballetjes per 100 gram € 1.25 100 gram Ole cervelaat € 1.75 100 gram Leverkaas € 1.25 100 gram Palingworst € 1.35 100 gram Thaise kipsalade € 1.98 I.v.m. CARNAVAL Zaterdag 1 maart zijn wij om 13.00 uur GESLOTEN

Ezeltjes bal in de Black Horse

Rac bal met Swaree acts in Kadehuis ROOSENDAAL - Het RAC-bal op dinsdagavond 25 februari wordt weer reuze gezellig. De spreekstalmeester die avond is niemand minder dan Olav Postumus. Hij heeft er voor gezorgd dat er die avond herhalingen te zien zijn van Swaree acts. Heeft u geen kaartjes kunnen krijgen voor het Priense Swaree kom dan kijken op het RAC-bal. De toegang is gratis. Dit RAC-bal was voorgaande jaren een groot succes. De Eratozaal zat vol en iedereen was enthousiast. De muziek komt van de RAC-kers en Gift’m Kèès. Ook dit jaar is er de uitreiking van de “Goeie Peer”, voor iemand die zich op sociaal gebied verdienstelijk heeft gemaakt. Naast het Racbal heeft RAC nog twee bals. Het gratis Peuterbal op vrijdagochtend 28 februari van 9.30 tot 11.30 uur is ook in het Kadehuis. Ingang aan de achterkant in de Frans Halslaan. Het alom bekende ezeltjesbal op woensdagmiddag 26 februari van 13.30 tot 17.30 uur word gehouden in de Black Horse.

RAC RAC (Rijks Ambtenaren Carnaval) verzorgd al 63 jaar het Sociaal Carnaval in Roosendaal. Samen met vrijwilligers en sponsors worden er 1800 fruitdozen gevuld voor de bewoners van de Roosendaalse verpleeg- en verzorgingstehuizen en de patiënten van het Franciscusziekenhuis. In het ziekenhuis worden de fruitdozen persoonlijk uitgereikt door de Prins, nar en sjampetter en de RAC-boeren. Ook gaan de RAC-boeren met een volledig verzorgd bal naar 10 tehuizen. RAC regelt de muziek voor die bals, de eigen huisband de Rac-kers en per dag nog een wisselende carnavalsband. Men neemt ook lekkere worstenbroodjes mee van weer een andere sponsor. Natuurlijk komt ook Prins Ruben langs, met sjampetter en nar. Wie niet meer mee gaat naar de bals is ezel Leo. Hij is oud en mag lekker uit rusten. Het bal in de Bloemschevaert is dit jaar ook anders, vanwege een verbouwing is het bal dit jaar in ’t Dijksteke. Om dit Sociaal Carnaval allemaal mogelijk te maken heeft RAC sponsors nodig.

Ouderenmiddag carnaval in Heerle HEERLE - Stichting Kinder Carnaval Heerle organiseert wederom de Ouderendag 2014. Wegens groot succes, wordt ook dit jaar weer de ouderendag georganiseerd voor alle “net niet meer jeugd”, aldus onze prins, van Heerle en omstreken. Op vrijdag 28 februari bent u van harte welkom in Gasterij de Afspanning om samen te genieten van een gezellige dag. In samenwerking met de KBO en De Zonnebloem, wordt gezorgd voor een gevarieerd programma, met uiteraard de kinderoptocht, een loterij, muziek en voordrachten.

Ma. 3 maart Di. 4 maart Wo. 5 maart

}

GESLOTEN

Geldig van: 24/2 t/m 1/3

Rembrandtgalerij 10 Roosendaal Telefoon 0165-533226

GENIET TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON VAN ONS

GELDIG VAN VRIJDAG 28 FEBRUARI T/M WOENSDAG 5 MAART

Ontvangst vanaf 10.30 uur met een kopje thee/koffie en iets lekkers erbij. Tijdens de lunch zal Gasterij de Afspanning weer snert serveren en een broodje zal ook niet ontbreken. Rond de klok van 16.00 uur sluiten we deze middag af voor de carnavalsactiviteiten, maar zit u lekker te buurten, dan kunt u gewoon blijven plakken. Consumpties zijn voor eigen rekening. Opgeven kan via de website www.puitelaand.info via het KBO, de Zonnebloem of gewoon een briefje in de brievenbus bij Gasterij de Afspanning voor dinsdag 25 februari 2014. Tot ziens op vrijdag 28 februari 2014. U komt toch ook?

Nieuwe Carnavalshit De snor van Dun Tjappies

Compleet satémenu met 3 stokjes (kip of varkenshaas)

ROOSENDAAL - Carnavalsband ‘Dun Tjappies’ uit Roosendaal heeft zaterdag met Priense Swaree, in Schouwburg De Kring, hun nieuwste Carnavalshit De Snor gelanceerd. Vanaf dat moment is hun nummer met nieuwste clip ook te zien en te beluisteren via http://youtu.be/Xwk_2Yzem7Q en hun website www.duntjappies.nl Mensen kunnen ook stemmen op Dun Tjappies als beste carnavalsnummer bij Giel Beelen: http://giel.vara.nl/carnaval.

Emmerblok 2 - Oud-Gastel 0165 - 726 888 Borchwerf II (A17 afslag 21)

Roosendaal Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties en alleen bij Beren eetcafé Roosendaal tegen inlevering van deze uitgeknipte bon. Deze bon is enkel in te leveren tijdens de carnavalsperiode.


District Markiezaten ziet daling in inbraken

Minder inbraken in Roosendaal ROOSENDAAL – In Roosendaal is een daling in het aantal woninginbraken gemeten in 2013. Het gaat om een daling van ongeveer 6,5 procent. Daarmee scoort Roosendaal net onder het gemiddelde in het district de Markiezaten, dat een daling zag van 7,3 procent. Toch mag de daling als positief ervaren worden, aangezien een aantal andere gemeenten juist een stijging zagen in het aantal inbraken.

Gebiedsofficier van justitie Kim Tax, voorzitter van de WOS-aanpak Giel Janssen en districtchef van de politie Fred Stegman(vlnr) geven uitleg over de inbraakcijfers. FOTO THIJMEN ALLEMAN

DOOR THIJMEN ALLEMAN In 2012 kreeg de politie melding van 341 inbraken in de gemeente Roosendaal. Dat aantal was een jaar later teruggelopen naar 319. Dat is een positief resultaat in vergelijking met sommige andere gemeenten. Zo werd er bijvoorbeeld in Moerdijk een stijging van 183 naar 241 inbraken gemeten, wat neerkomt op een toename van 30 procent. WOS “De daling in de regio komt voort uit de WOS-aanpak, waarbij we ons richten op woninginbraken, overvallen en straatroven”, licht burgemeester van Halderberge en tevens de voorzitter van de WOS-aanpak, Giel Janssen toe. “Dat zijn misdrijven met grote gevolgen voor mensen. Je merkt dat slachtoffers lang bezig zijn om daarvan te herstellen. Niet zozeer door de gestolen spullen, maar door de situatie waar ze mee te maken krijgen. Dat iemand bijvoorbeeld jouw huis is binnengedrongen.” Om het leed voor deze mensen zo veel mogelijk te voorkomen, werken politie, justitie en gemeente intensief samen

met elkaar en andere partijen. “Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken met woningcorporaties, om hun huizen beter te beveiligen. Daar staat tegenover dat wij als gemeente weer beter nadenken over de omgeving. Bijvoorbeeld meer verlichting om inbrekers minder kans te geven.” Preventie Dat zijn maatregelen die gericht zijn op preventie en de integrale samenwerking zet daar ook sterk op in, volgens districtchef Fred Stegman van de politie. “Preventie blijft het beste middel tegen woninginbraken. Daarom geven wij ook veel voorlichting aan bewoners over het beter beveiligen van hun woning. En niet alleen door aanpassingen, maar ook door goed te controleren of alles in het slot is gedraaid als mensen even weg gaan. Wij drukken ze ook op het hart om bijvoorbeeld in de komende carnavalsperiode daar extra op te letten. De politie ziet tijdens feestdagen, wanneer mensen van huis zijn, een stijging in het aantal inbraken.” Volgens de districtchef is er nog een andere belangrijke rol weggelegd voor burgers. “Als mensen iets zien wat ongewoon of verdacht is, dan moeten ze gelijk 112 bellen.

Des te eerder wij iets weten, des te eerder kunnen we ingrijpen. Onlangs hebben we nog twee bij de politie bekende inbrekers kunnen pakken, omdat een bewoonster een belletje heeft gepleegd.” Begin Ook gebiedsofficier van justitie Kim Tax vindt de rol van burgers belangrijk. “Deel van het succes van deze aanpak, komt door hen. Hulde aan de inwoners dus.” Justitie draagt haar steentje bij aan de aanpak, door sneller te handelen nadat een inbreker is gepakt. “Wij willen de verdachte zo snel mogelijk voorleiden, om te proberen om hem vast te kunnen houden, in afwachting van een proces. Iedere inbreker die vastzit, kan niet inbreken lijkt me.” Ondanks dat de betrokken partijen tevreden zijn over het resultaat, hopen ze in de toekomst het aantal inbraken verder te kunnen terugdringen. “7,3 procent is mooi, maar het is nog maar een begin”, licht Fred Stegman toe. “We willen eigenlijk terug naar de situatie van 2009. Toen waren er in heel het district 906 inbraken, tegenover 1154 vorig jaar. Deze aanpak gaat helpen om het cijfer verder terug te dringen.”

KORTE BERICHTEN Collectanten gezocht: Tijdens de landelijke collecteweek Fonds Gehandicaptensport van 30 maart t/m 5 april gaan duizenden collectanten, vrijwilligers en verenigingen collecteren. Dit doen zij met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport, want om als gehandicapte te kunnen sporten zijn vaak aanpassingen nodig. Aanpassingen aan bijvoorbeeld het sport,- en spelmateriaal of de sportaccommodatie maar ook extra begeleiding en speciaal vervoer. Daar is geld voor nodig. Daarom houdt Fonds Gehandicaptensport een landelijke collecte. Fonds Gehandicaptensport zoekt collectanten. Aanmelden bij mevr. W. Lammerts: wilna.lammerts@home.nl, tel. 0165549903. ROOSENDAAL Bingo: Elke woensdagavond om half 8 in wijkhuis West, Roosendaal. Bingo: Zondag 23 februari om 14.00 uur bingo in Keijenburg, Roosendaal. NAH Club Roosendaal: NAH Club Roosendaal organiseert voor haar leden, partners en vrijwilligers een politieke middag, woensdag 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden met NAH (niet aangeboren hersenletsel) kunnen zich aanmelden bij de NAH Clubvoorzitter Toon Willemse nahclub@live.nl tel. 06-43091545. Clubadres: Vincentiusstraat 7 (Mariadal), 4701 LM Roosendaal, Openingstijden: maandag en woensdag van 12.30 tot 16.00 uur. Carnavalsmiddag: Op woensdag 26 februari organiseert buurtcentrum Kalsdonk weer een gezellig carnavalsbal met medewerking van dj Antonio. Voor de kinderen die het mooiste verkleed is hebben we een leuke verrassing. Er is ook een clown aanwezig. Het bal begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Voor de ouders is de entree gratis. Natuurlijk is carnavalskleding verplicht. Dus kom met z’n allen feesten in Buurthuis Kalsdonk. Oproep lotgenoten-/zelfhulp groep depressie: In Roosendaal willen we starten met een lotgenoten-/zelfhulpgroep depressie. Dit omdat je samen sterker staat. Zo vind je steun bij elkaar en kun je ervaringen uitwisselen. Wij zoeken voor deze groep deelnemers. Mocht U interesse hebben kunt u contact opnemen met het Steunpunt Zelfhulp in Roosendaal, tel. 0165-580399/06-12579715 of per email info@zelfhulpwestelijknoordbrabant.nl. Steunpunt Zelfhulp Westelijk Noord-Brabant, Laan van Brabant 50, 4701 BL Roosendaal. Bereikbaarheid: woe 9.00 tot 12.30 uur.

Correctie In de Roosendaalse Bode van woensdag 19 februari stond per abuis een storende fout in het artikel ‘Mogelijk appartementen in cultureel centrum Parrotia’. In dit artikel wordt gemeld dat woningcorporatie Thuisvester overweegt appartementen te bouwen in Parrotia. Dat is echter niet Thuisvester, maar woningcorporatie AlleeWonen.

Thor uitslagen Zaterdag 8 en zondag 9 februari NK indoor AB-junioren, Apeldoorn; MJunA 1500m: 7 Laura Rijvers 5.23.18 Zondag 9 februari 37e Groet Uit Schoorl Run, Schoorl; Wedstrijd 10km: JJunA: 7 Mels Lambregts 33:36min; 12 Carliho Suijkerbuijk 34:16min; MJunA: 8 Marissa Damink 49:06min; MSen: 12 Mark Nouws 29:56min; 25 Tom Koetsenruijter 31:01min; M35: 5 Eltjo van Mechelen 33:39min; V40: 2 Naima Bosman 37:15min Zaterdag 15 en zondag 16 februari NK indoor Masters, Apeldoorn; V50: Jeanine van Overveld, 2 800m 2:45.99min; 2 1500m 5:44.16min; 2 3000m 12:19.91min; M70: Frans van Boven, 2 60m 9.93s, 1 60mh 11,17s, 1 ver 3,70m, 1

hss 7,62m, 1 200m 34,92s; Gilles Bosman, 1 800m 3:12.25min, 2 1500m 6:36.75min. Zondag 16 februari Brabantse kampioenschappen cross 2014 A.V.Oss ‘78, Oss; JPupB 1,5km: 6 Jelle van Geel 7:40min; JJunD 2km: 1 Jesse Hendriks 7:14min; 19 Joep van Geel 9:16min; MJunD 2 km: Any Hasselton 8:19min; JJunC 3km: 4 Jens van Geel 10:50min; 6 Martin Oonincx 10:56min; 7 Max Donkersloot 11:00min; MJunC 3km: 1 Roos hop 10:45min;JJunA 6km: 3 Rik Palings 23:11min; MJunA/B 4km: 5 Laura Rijvers22:53min; H masters 55+ 7km: 14 Jos Oonincx 35:04min; Atledo Cross, Dongen; MPupB 1280m: 5 Rikke Knobel 5:10min; M35 9600m: 4 Dennis Klasen 35:02min; V35 5800m: 2 Marga de Rooij 26:23min.

Henk Franken legt verbanden tussen verenigingsleven en cafés

Op kroegentocht door de geschiedenis BERGEN OP ZOOM - Zijn verzameling oude Leut Neut-bonnen met stempels van cafés maakte Henk Franken heel nieuwsgierig. Hij startte een onderzoek naar die cafés om ze beter te leren kennen. Zo ontstond een, inmiddels twintig jaar lange, kroegentocht de geschiedenis in. Franken kwam talloze interessante zaken op het spoor. DOOR MARJET LUBBERS Franken kan uren vertellen over deze gezellige kant van de geschiedenis. Hij bezit een grote collectie aan asbakken, pennen, luciferdoosjes, uithangborden, taps, glazen en andere sporen uit cafés. “Het oudste item stamt uit 1858. Mijn droom is ooit een eigen museum. Lukt dat niet dan schenk ik later alles aan het Markiezenhof”, vertelt hij. “Ik verzamel niet voor mijzelf, maar om door te geven en bewaar alles met liefde. Niets mag verloren gaan. Ik snap dat mensen dierbare spullen niet kunnen afstaan. Dan ben ik blij met een foto waarop het is vastgelegd. Net als de verhalen, die verzamel ik natuurlijk ook. Ik heb al met 150 kasteleins gesproken.” Leut Neut Eerst achterhaalde Franken de ontstaansgeschiedenis van de Leut Neut-bonnen. In 1976 zochten vijf kasteleins naar mogelijkheden meer publiek naar hun zaak lokken. Kees Videler, een Bergse kastelein annex

buschauffeur, opperde een gezamenlijk betaalsysteem. Dat was hij op een van zijn reizen door Engeland in een café tegengekomen. Dat leek vijf kasteleins een goed idee en zo ontstonden de eerste Leut Neut-bonnen, een succesformule waar tegenwoordig bijna de gehele Bergse horeca aan meedoet. Verassend Een schat van kennis verkreeg Franken door het uitpluizen van de drankvergunningen tussen 1881 en 1970. “Dat was vierenhalf jaar werk, eigenlijk één grote puzzel waarvan ik alle stukjes combineerde tot waardevolle informatie”, vertelt Franken. “De cafés waren een belangrijke ontmoetingsplaats, men zocht er vertier. Vroeger was het thuis vaak armoedig en vol kinderen. Je komt heel verassende dingen te weten. Bekend is dat cafés een belangrijke rol speelden en spelen bij de Vastenavend. Dweilbands oefenden in een café en ook veel bouwclubs ontstonden daar. Maar ook bijvoorbeeld de huidige sportvereni-

gingen die nu een eigen clubhuis hebben, komen vaak uit een café. Gymnastiekvereniging Udi trainde in het zaaltje van café De Korenbeurs, De Raayberg stond aan de wieg van de wielrennerij omdat zij een wielerbaan aan tussen de Raayberg en de Pastoor Jutenlaan aanlegden, later werd deze wielerbaan het eerste voetbalveld van Dosko.” Te veel cafés Ook ontdekte Franken dat er aan het eind van de negentiende eeuw in Bergen op Zoom eigenlijk ´te veel´ cafés waren. “Er was veel klandizie door de functie als garnizoensstad en handelsreizigers op doorreis. In die tijd zorgde openbare dronkenschap voor veel overlast. De regering legde in 1881 het schenken van sterke drank aan banden. Alle kasteleins moesten een vergunning aanvragen en zo ontdekte ik dat er destijds 136 cafés waren. Qua inwonersaantal mocht Bergen op Zoom slechts 36 vergunningen uitgeven. Daarna zie je het ontstaan van zogenaamPAGINA 26

Henk Franken achter zijn huisbar waar hij een groot aantal ‘schatten’ uit het Bergse horeca verleden herbergt. FOTO MARJET LUBBERS

de bierlokalen, gewoon in de huiskamers. Daarvoor was geen vergunning nodig. Op het hoogtepunt waren er 180 plekken waar je kon drinken.” Boek In samenwerking met de Stichting Industri-

eel Erfgoed Bergen op Zoom (SIEB) schrijft Franken aan het boek Bergen op Stap dat vermoedelijk eind 2015 verschijnt. Nieuwe bijdragen zijn altijd heel welkom, contact via email: henkikkefranken@home.nl of telefoonnummer 0164-234985.


Extra: Kijkdag 24 juli van 11:00 tot 14:00 uur

TE HUUR:

Al 40 jaar een vertrouwd adres !

Heijningen Oude Heijningsedijk 157

gerenoveerde, ruime vrijstaande dijkwoning met inpandige berging, onderhuis, royale tuin en Mondriaanstraat 10 teRecent Roosendaal een perceel grond (weiland) op totaal ca. 3500 m2 eigen grond!

NIEUW

Een representatief kantoorgebouw met 18 gratis parkeerplaatsen en eigen afgesloten terrein. Centraal gelegen nabij het centrum op het bedrijventerrein Vijfhuizenberg in uitbreidingsplan Tolberg. Diverse huurmogelijkheden beschikbaar vanaf ₏ 485,-- per maand. s Kantoor 55 m² s Kantoor 90 m² s Kantoor 120 m² s Kantoor 168 m² s Kantoor 245 m² s Productie-/opslagruimte 115 m² s Ook zijn er diverse combinaties mogelijk.

Dijkniveau: woonkamer met open haard, werkkamer, moderne keuken met inbouwappartuur.

Onderhuis: serre met openslaande deuren, badkamer met ligbad, toilet, Leuke, uitgebouwde hoekwoning met berging en grote tuinslaapkamer, op 192moderne m2 eigen grond. Ind. o.a: type doorzondouche. woonkamer, uitgebouwde keuken met apparatuur. 1e verd.: 2 grote slaapkamers met laminaatvloer. 1e verd.: 4 slaapkamers, eenvoudige met douche. Algemeen: in 2009 is debadkamer woning gemoderniseerd, o.a: nieuwe badkamer, CV ketel en keuken, praktijk aan huis, vrij uitzicht over het polderlandschap, uitermate geschikt voor 2e verdieping: (vaste ideaal trap)object 5e voor slaapkamer. sfeervol object met veel leefruimte! Algemeen: inhoud ca. dierenliefhebbers, 340 m3, bouwjaar 1964, CV aanwezig, Ideaal voor paardenliefhebbers groot speelveld tegenover de woning, modernisering vereist.

Koopsom slechts: â‚Ź125.000,-- k.k. Koopsom `299.900,--k.k.

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 , Dinteloord 0167-522 622 I www.bagrovastgoed.nl

Zwanger of net bevallen? 1IXZIIPTPI^MIV½XWXIVOIRKI^SRHFPMNZIR#

Voor nadere informatie: 0165-520304 info@lenaers.nl/ www.lenaers.nl

www.

landhuistekoopbreda.nl Kijk op deze website voor alle info.

GARAGE TE HUUR Roosendaal, KROEVEN, van Lenneplaan Info 0165 - 365820 DONKER EIKEN MEUBELS MAKEN WIJ BLANK OF EEN ANDERE KLEUR. Gratis Transport. Info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413 www.sunny-meubel.nl

GARAGES te huur â‚Ź 70 p.m.

Bredaseweg 146 Roosendaal

(ERMW>[ERKIV*MXSJ1EQE*MX [IPPMGLXMIXWZSSVNSY *]WMSXLIVETMI/EPWHSRO+I^SRHLIMHWTPIMR/EPWHSRO ,IMPMK,EVXTPIMR6)6SSWIRHEEP 8IPIJSSR MRJS$J]WMSXLIVETMIOEPWHSRORP [[[J]WMSXLIVETMIOEPWHSRORP

4BRJ

(1 slaapkamer)

Centrum Roosendaal

âœ

âœ

âœ

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN?

âœ

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

0167 522622

Bagro Vastgo ed koopt uw hu is! www.bagrov

âœ

astgoed.nl

âœ

4 bus broden tarwe, wit of volkoren 4 saucijzen broodjes

nu

nu

nu

woensdag

APPARTEMENT

DE VOORDELEN: ‡ geen makelaarskosten ‡ geen verkoop-stress ‡ geen dubbele woonlasten ‡ snelle afwikkeling ‡ geen ontbindende voorwaarden ‡ ook als uw woning al te koop staat

nu

5 rozijnenbollen 2 meergranen broden 4 saucijzen broodjes

TE HUUR

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

maandag

4 bus broden tarwe, wit of volkoren 4 saucijzen broodjes dinsdag

tel. 06-47100150

â‚Ź 525,- all-in per 01-03-2014 min. 21 jaar Tel. 0165-536360 (na 12.00 uur)

Hulsdonksestraat 48 Kloosterstraat 4 Roosendaal Wouw Tel. 0165-535323 Tel. 0165-303555 E-mail: info@bakkerijcroonen.com www.bakkerijcroonen.nl Aanbiedingen geldig van 24-2 t/m 1-3

WONINGBOUW VERBOUWINGEN LEVEREN & PLAATSEN PREFAB DAKKAPELLEN WWW.IERSEL-COPPENS.NL

we ice en voor nieu - Servrantie te ik ga ru & geb l uw a r b o - Vo araties r! U rep n 24 uu binne ROOSENDAAL Tel. 06 18224070 Raadhuisstraat 39 t.o. Jan Snelstraat

2.09 4.50 nu 4.60

nu

5 zachte of brosse eierkoeken 4 saucijzen broodjes vrijdag

zaterdag

7.25 4.60

nu

donderdag

4 worstenbroodjes 8 cadetten wit

7.25 4.60

nu nu

2.35 4.60

+ 1 GRATIS nu 2.99

bij besteding van â‚Ź 14,GRATIS 4 worstenbroodjes


KORT BEDRIJVIG

Veul leutige carnavalsactiviteiten in Mangelpeejenlaand

Carnavalsprogramma Moerstraten

Eetcafé en taxibedrijf bundelen krachten ROOSENDAAL - Tijdens de carnavalsperiode gaan eetcafé De Beren Roosendaal en Taxibedrijf De Groen wederom hun krachten bundelen. Vanaf het Stadserf, de officiële standplaats van de taxi’s, vertrekt per ieder half uur vanaf 1.:00 uur een speciale “Beren taxi” van Taxibedrijf De Groen naar het Beren eetcafé. Voor een speciaal carnavalstarief van 3,50 per persoon wordt je voor de deur afgezet bij het Beren eetcafé. Bij het Beren eetcafé kun je al een compleet carnavals saté menu voor 9,95 euro eten of je kunt terecht voor een van onze andere heerlijke vlees/vis gerechten van de grill. Wil je na het diner weer verder feesten in het centrum van Roosendaal? De ‘Beren taxi’ gaat nog tót 22.00 uur richting het centrum.

Pieter Verduin krijgt de 26e Gouwe Tullepetaon

Boer Harrie, Pliessie Kweetniet, Nar P en Prins Ralph d’n 1e van Mangelpeejenlaand.

MOERSTRATEN - In het leutige Mangelpeejenlaand (Moerstraten) worden altijd veel carnavalsactiviteiten voor jong en oud georganiseerd: Zondag 23 februari: Kinderontbijt met protocol. De tafels zullen vanaf 9.33 tot 11.11 uur gedekt staan in de ParelMoer, waar de Mangelpeekus samen met het Protocol mogen ontbijten. Donderdag 27 februari: Verbroedering. De organisatie is in handen van Mangelpeejenland. Vrijdag 28 februari: Schoolkullekusbal. Prins Ralph I en gevolg zullen een bezoek aan de Peuterspeelzaal en de Theresiabasisschool brengen. Waogentjes kijke: Georganiseerd door de verenigde bouwclubs van Mangelpeejenlaand, waarbij o.a. de Prinsewaoge te

bezichtigen is. Aanvang 20.11 uur. Zaterdag 1 maart: Inhalen prins Ralph dun 1e en optocht: Aanvang 14.11 uur. Opgeven voor de optocht vanaf 11.11 tot 12.11 uur bij café de Bakker. Voor vertrek van de optocht zal de sleutel aan Prins Ralph I overhandigd worden door een van de Wethouders van gemeente Roosendaal. Prijsuitreiking zal om ongeveer 16.44 uur plaats vinden door Prins Ralph I en gevolg. Aansluitend vastenavondbal. Vastenavondbal na de optocht m.m.v. o.a. dweilband d’Heitrappers en onze bekende discotheek. Zondag 2 maart: Kullekusbal. Een middag vol verrassingen voor onze jeugd. Aanvang 14.11 uur in de welbekende feestschuur. Afsluiting is om 17.11 uur ook op dit adres, graag rekening houden met brengen en ophalen van de Mangelpeekus. Carna-

valsdisco: Speciaal voor de oudere jeugd. Eigen risico! Aanvang 19.11 uur bij café de Bakker afsluiting om 23.00 uur. Maandag 3 maart: Surprijsavond: Ludieke avond met kunst kultuur en geblér. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Café de Bakker. Organisatie in handen van St. Vastenavond De Mangelpee. Aanvang 21.11 uur Dinsdag 4 maart: Lampionnenoptocht: Lampionnenoptocht over het dorp samen met Prins Ralph I, en gevolg. Als afsluiting neerhalen van de “Jeugdpeej” en traktatie bij café de Bakker. Vertrek om 19.11 uur vanaf café de Bakker. De laatste uurtjes van de Vastenavond m.m.v. d”Heitrappers bij café de Bakker. 23.11 uur neerhalen van de peej. 23.15 uur afsluiting. Voor meer info en de actueelste foto’s: www.hetdorpmoerstraten.nl

Kennismakinsgdag Wouwse Tennisvereniging februari van 14.00-17.00 uur. Iedereen is op deze dag welkom. De kinderen mogen komen en gaan wanneer ze willen. De Wouwse TV zorgt voor de materialen, zoals tennisrackets en ballen. Ook zal er voor de deelnemers iets lekkers klaar staan. Ze komen deze middag niets tekort! Kortom, kom lekker tennissen en neem je vriendjes, vriendinnetjes, broertje, zusje mee. Ook de ouders zijn op deze middag natuurlijk van harte welkom. Tennisles Tijdens deze middag zijn de trainers ook aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. De zomertrainingen gaan vanaf maandag 24 maart van start. De inschrijving van de zomertraining sluit 9 maart. Bij aanmelding van een nieuw jeugdlid t/m 12 jaar, voor 9 maart, krijgt het nieuwe jeugdlid 40% korting op een jeugdtennisracket. Meer info op www.wtv-wouw.nl

WOUW - De afgelopen twee weken zijn er weer schooltennislessen gegeven op Basisschool de Stappen en de Baayaert uit Wouw, Berkenveld uit Heerle, Heilig Hart uit Wouwse Plantage en St. Theresia uit Moerstraten. Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben kennis kunnen maken met de tennissport tijdens de gymles. Deze gymles werd verzorgd door Bart van Nassau, tennistrainer van de Wouwse TV. Tijdens de gymles hebben de kinderen door middel van verschillende oefeningen kunnen ervaren wat het tennis nu precies

inhoud. De gymlessen zijn altijd zo voorbij, maar de kinderen hebben allemaal wel heel erg fanatiek meegedaan. Het enthousiasme spatte er vanaf, dit was heel erg leuk om te zien. De kinderen hebben na afloop allemaal een uitnodiging meegekregen om nog eens een keer te komen tennissen, maar nu op de buitenbanen van de Wouwse Tennisvereniging. Daar kunnen de kinderen zich uitleven op de 7 smashcourt banen, het mini baantje of in de oefenkooi. Kennismakingsdag De kennismakingsdag is op woensdag 26

Maak kennis met tennis voor volwassenen Ook aan de oudere jeugd en volwassenen wordt gedacht. Als u interesse heeft om te gaan tennissen en wilt u het spelletje eens een keer proberen om te kijken of het iets voor u is, dan heeft de WTV nu ook “maak kennis met tennis” lessen. U kunt zich inschrijven voor deze gratis les voor dinsdag 25 februari, woensdag 26 februari of donderdag 27 februari. Inschrijven kan via www.tennisforyou.nl/MKMT-WTV Wilt je meer informatie over bijvoorbeeld het lidmaatschap, lessen of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Bart van Nassau, Tel. 06-54292000 of Bart@ tennisforyou.nl PAGINA 28

ROOSENDAAL - Prins Ruben 1e van Tullepetaonestad heeft zondagavond in een overvol sirrekus “de Black Horse” de 26e Gouwe Tullepetaon uitgereikt aan Pieter Verduin vanwege zijn grote verdiensten voor het Roosendaalse carnaval. Prins Ruben 1e roemde Pieter Verduin om al zijn werkzaam-heden die hij verricht voor Tullepetaonestad. Pieter is al vele jaren hoofdredacteur van de Kwakkelkrant, hoofd techniek bij het Prinsen Swaree en

zesde Poorter van de Poorterij van Tullepetaonestad. De sirrekus-voorstelling werd bijgewoond door bijna alle nog in leven zijnde Gouwe Tullepetaonen. De aftrap van de leutavond was voor de Tullepetaone kapel die met Martine van der Kar en de Suite Kids het mooie lied de Candans van de stad vertolkten. Om het sirrekus compleet te maken werden veel Tullepetaonen verrast door een sirrekusact van RAC-Go, Schoppen Vijf en een aantal Swaree-artiesten die met glans hun acts presenteerden.

Open ochtend Montessorionderwijs Roosendaal Op woensdag 12 maart 2014 houdt de openbare Montessori basisschool ZieZo aan ’t Zand 2 te Roosendaal OPEN DAG. Op 12 maart vindt ook de Landelijke Montessori dag plaats. Iedereen die meer wil weten over deze vorm van basisonderwijs is dan van harte welkom. Vanaf 09:00 uur tot 15:00 uur worden bezoekers rondgeleid en kunnen de groepen, die gewoon met hun dagelijkse bezigheden aan de slag zijn, bezocht worden. Tijdens de rondleiding krijgt de bezoeker informatie over het montessorionderwijs en is er ruimte voor vragen. De kinderen zijn tot 12.15 uur op school. Indien u niet onder schooltijd een kijkje kunt komen nemen, bent u dus ook van harte welkom om dat na schooltijd te komen doen tot 15.00 uur. Tevens kunnen we u de Montessori-peutergroep laten zien. Op deze ochtend zijn de peuterleidsters aanwezig. Zij geven u informatie over het Montessori peuteronderwijs en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. De kinderen zelf zijn er niet op woensdag. De dagdelen waarop de peutergroep open is zijn maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend. Ook is er gelegenheid om meer te weten te komen over de mogelijkheid van buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf, welke aan de school gekoppeld zijn. Na het bezoek wordt een informatie-envelop meegegeven waarin alle informatie nog eens kan worden nagelezen. Als vooraf al informatie gewenst wordt, kan er contact opgenomen worden met Dhr. Dion van Zitteren, adjunct-directeur. Telefoon: 0165.541150 Mail: ziezo@ombsziezo.nl Site: www.ombsziezo.nl


Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

BEL SJAK DAK

Vraag vrijblijvend een offerte op maat. Roosendaal Gsm: 06-53728473 Tel. 0165-554325

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Uw auto verkopen? Bel: 06-51286089 Ook ‘s avonds en op Zondag! Alle auto’s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km

RINIE DEIJKERS Occasionspecialist - Bovag lid - APK - Onderhoud - Airco Service

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring

500 Lounge 500 Lounge 500 Lounge Punto 1200 3drs Punto 1.3 JTD 3drs Panda Dynamic cool

zwart wit zilver grijs met. zwart zwart

2012 2011 2009 2012 2010 2011

€ 10.950,€ 9.500,€ 7.950,€ 9.950,€ 7.500,€ 6.950,-

WWW.RINIEDEIJKERS.NL

Autoservice Wim Verhoeven www.wimverhoeven.nl

Voor A.P.K.-keuringen Voor onderhoud en reparatie Verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s

HULSDONKSESTRAAT 154 - ROOSENDAAL - TEL. 0165 - 55 55 53

Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat

Kia Shuma groen metallic .................... 2003 Citroen C1 grijs .................................. 2005 Mercedes Benz B170 zwart ................................ 2006

Smoorstraat 1a, Roosendaal Tel. 0165 - 549860

Spoorstraat 108, Roosendaal Telefoon 0165 - 53 37 22

Kia Picanto nu met

䪦 600,-

extra inruil U rijdt al een Kia Picanto v.a. 䪦 8.695,-

De Kia Picanto: nu tijdelijk extra aantrekkelijk. Met onze extra inruilpremie rijdt u nu wel heel voordelig weg in een nieuwe Kia Picanto. Dankzij het voordeel van 䪦 600,- is de Kia Picanto er al vanaf slechts 䪦 8.695,-. Breng snel een bezoek aan onze showroom voor een proefrit. Vraag uw verkoper naar de voorwaarden of kijk op Kia.com.

AUTOROMME ROOSENDAAL, BELDER 41, 4704 RK ROOSENDAAL, TEL.: 0165 - 820 250, WWW.KIA-ROOSENDAAL.NL AUTOROMME ETTEN-LEUR, VOSDONK 43, 4879 NC, TEL.: 076 - 50 25 950, WWW.KIA-ETTENLEUR.NL DE BEEMDEN, BREDE MOLENWEG 6, 4741 RL HOEVEN, TEL.: 0165 - 50 29 86, WWW.KIA-HOEVEN.NL Gem. verbruik: 4,1 – 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 125 g/km. Actievoorwaarden: Deze actie is alleen geldig voor het actuele modelprogramma van de Kia Picanto met uiterste datum kentekenaanvraag en uiterste registratiedatum van 31-03-2014. De actie geldt, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. De genoemde vanaf verkoopprijs is, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


Bom afgedekt met acht meter hoge zandberg

V1 op 27 februari tot ontploffing gebracht MOERSTRATEN - De V1 aan het Dirksdijkje bij Moerstraten wordt op donderdag 27 februari tot ontploffing gebracht. Dat zegt Marieke van Wijk, woordvoerster namens de gemeente Steenbergen. De voorbereidingen voor de ontploffing zijn deze week al begonnen, want de bom wordt afgedekt met een acht meter hoge zandberg voordat hij wordt ontstoken. Die vijfhonderd kuub zand kunnen echter niet voorkomen dat de omgeving binnen een straal van zeshonderd meter moet worden ontruimd, waardoor de bewoners van dertien woningen de dag bij familie, vrienden of een gemeentelijke opvang moeten doorbrengen.

EXCLUSIEVE BODE DAGEN zater BIJ SKIDÔME &mazonddaagg 1165 art 20 14

Skidôme Rucphen & Skidôme Terneuzen

50% KORTING ACTIE Proefles skiën of snowboarden 2 uur vrij skiën of snowboarden 1 uur tuben en sleeën

van € 29,50

2 heats ijskarten (Rucphen) GlowGolf (Rucphen)

van € 34,50

TUBEN

Op de ontploffingsdag worden dertien woningen ontruimd. Zij bevinden zich allemaal op Steenbergs grondgebied.

DOOR RIA VAN MEIR

gingen gebeurt dat pas zo laat mogelijk.

Wie op de bewuste 27 februari een spectaculaire ontploffing verwacht te zien, komt volgens Van Wijk bedrogen uit. “We hanteren een veiligheidszone van zeshonderd meter. Eerder was dat nog 950 meter, maar na onderzoek door TNO is de zone teruggebracht naar zeshonderd meter. De afstand is echter nog dermate groot dat er langs het afgezette gebied weinig te zien valt”, verwacht ze. Toch gebeurt er voor de 27e al genoeg in en rond het Dirksdijkje. De bom zal op de ontploffingsdag afgedekt worden door een berg zand van maar liefst acht meter hoog. “Dat is vijfhonderd kuub zand. Als je weet dat een vrachtwagen slechts tien tot elf kuub per keer kan vervoeren, weet je ook dat er dus heel wat heen en weer gereden zal worden”, aldus van Wijk. Het zand wordt ter plaatse opgeslagen in een depot en pas op de ontploffingsdag over de V1 gelegd. Dat komt omdat eerst het springstof bij de bom gelegd moet worden en vanuit veiligheidsoverwe-

Gevarenzone In tegenstelling tot eerdere berichten vallen ‘slechts’ dertien woningen in de gevarenzone. Dat komt door het terugschalen van de veiligheidszone. Alle woningen bevinden zich op Steenbergs grondgebied, waardoor er voor de bewoners aan Moerstraatse zijde geen gevaar meer geldt.

‘Knal vergelijkbaar met vliegtuig door geluidsbarrière’ De bewoners van de dertien woningen zullen op de ontploffingsdag, donderdag 27 februari, tussen 06.00 uur en 17.00 uur de dag elders moeten doorbrengen. Zij kunnen ervoor kiezen om bij familieleden of vrienden te verblijven, maar volgens Van Wijk hebben zo’n tien mensen zich aangemeld voor een gemeentelijke opvang. Waar die locatie zal zijn, is bij het ter perse

De wedstrijd ging over een open ronde van 2 maal 30 pijlen, daarna werden de finale rondes geschoten het zogenaamde set systeem, de schutter die het als eerste 6 punten behaalde ging door naar de volgende ronde. Bij de Cadetten klasse 1 Recurve behaalde Harvey van Loon een zilveren medaille, Bram Vos klasse 3 compound wist zich via de finale rondes brons te bemachtigen, bij de aspiranten t/m 10 jaar was het zilver voor Bart de Groen. Bij de teams behaalde het eerste Recurve team bestaande uit Harvey van

Loon, Robin Mulders en Harry Baarendse de derde plaats. Door de resultaten bij het Rayon Kampioenschappen zijn er enkele schutters van L ‘Union fait la Force ook uit genodigd om deel te nemen aan de Bonds Kampioenschappen Indoor. Resultaten van het Rayon Kampioenschappen Recurve Klasse 2; Giuliano Cini 7e met een uitnodiging voor het B.K., Harry Baarendse 15e. Klasse 4; Robin Mulders 1e met een uitnodiging voor het B.K.. Klasse 5; Tiny van Steenpaal 3e met een uitnodiging voor het B.K., Willem van Stek 13e. Klasse 6; Frank van Kastel 17e. Klasse 8; Wim van Oorschot 2e en Wilfred van Hooff 4e beide met een uitnodiging voor het B.K., Bij de Cadetten Klasse 1 Harvey van Loon 2e (zilver) met een uitnodiging voor het B.K.,klasse 2; Casper van Loon 4e

gaan van deze krant nog niet bekend. “Het liefst is dat een opvanglocatie in Kruisland, maar daar zijn we nog druk mee bezig.” Luchtdrukverplaatsing Deze week worden alle woningen in de veiligheidszone ook bezocht voor een nulmeting, om na de ontploffing eventuele schade te kunnen waarnemen. Want ondanks alle veiligheidsmaatregelen zal de ontploffing een flinke knal teweegbrengen. “Er is sprake van een korte luchtdrukverplaatsing, waarbij ook de bodem zal trillen. De knal kan vergeleken worden met een vliegtuig die door de geluidsbarrière heengaat”, weet Van Wijk. Vanwege de luchtdrukverplaatsing wordt ook het luchtruim de hele dag afgesloten. Ook buiten de gevarenzone zijn de knal en de luchtdrukverplaatsing waarneembaar. De gemeente houdt op maandag 24 februari nogmaals een informatiebijeenkomst voor de omwonenden in de Commerce in Kruisland voor de laatste ontwikkelingen rondom de ontploffing.

met een uitnodiging voor het B.K., Leslie de Waal 14e. Compound schutters Klasse 2; Roy Timmerman 4e, Klasse 3; Bram Vos 5e (brons) met een uitnodiging voor het B.K., Klasse 4; Erik Bossaerts 6e 4e met een uitnodiging voor het B.K., Kevin van Unen 13e. Teams recurve Klasse B het eerste team 3e Brons, het tweede team klasse C 5e bestaande uit Marco van Loon, Frank van Kastel en André van de Korput, het compound team behaalde ook een 5e plaats in klasse A het team bestond uit Roy Timmerman,Bram Vos,Erik Bossaerts en Kevin van Unen. Mocht u ook interesse in handboogschieten of wil u een clinic neem dan gerust contact op met het secretariaat kijk hiervoor op www.lunionfaitlaforce. nl de schietbanen zijn te vinden op sportpark Vierhoeven in Roosendaal. PAGINA 30

v.a. € 6,50

GLOWGOLF

voor € 17,25 voor € 3,25

IJSKARTEN

ARCHIEFFOTO

Ereplaatsen Handboogschutters L’Union fait la Force ROOSENDAAL - Handboogschutters van L ‘Union fait la Force hebben op de Rayon kampioenschappen Indoor mooie ereplaatsen behaald zowel persoonlijk als met het team.

v.a. € 27,50 van € 9,50

voor € 14,75 voor € 13,75 voor € 4,75

Bestel je tickets online via: internetbode.nl Voorwaarden en meer informatie: www.internetbode.nl

Twee Shintai judoka’s West Brabants kampioen

Ennio Mertens West Brabants kampioen.

ROOSENDAAL - Op zondag 16 februari werden in Wouw de open West Brabantse judokampioenschappen georganiseerd. Met zo’n 500 deelnemers, die hun wedstrijden op 7 matten wisten af te werken, was het toernooi weer goed gevuld. Sportschool Shintai uit Halsteren, Lepelstraat en Roosendaal was deze dag met 7 judoka’s present. Vier medailles werden er behaald. Sem Goossens en Ennio Mertens wisten Open west brabants kampioen te worden. Zij waren in hun poule oppermachtig en wisten al hun wedstrijden te winnen. Ennio die in 2 poules deel mocht nemen behaalde de andere poule met meer dan 20 deelnemers ook nog eens het brons. Ennio wist zes partijen met ippon te winnen en vergaarde zo in een toernooi 60 Dan punten voor zijn 1e Dan judo. In twee toernooien heeft hij zo zijn 100 benodigde punten weten te behalen. Op zich al een

fraaie prestatie. Zilver was er voor Henk Kaemmerer. Henk toonde goed en aanvallend judo en stond zelfs in de beslissende partij met wazaari voor. Door een foutje wist zijn tegenstander te profiteren en ging deze partij jammer genoeg verloren. Toch knap zilver. De Shintai dames Romy Goossens, Imke Hommes en Cathy Kaemmerer hadden het deze dag extra zwaar. Hoewel hun inzet top was, was het niet genoeg voor een podiumplaats. Dominique Hopmans had het met zijn 75 kg zwaar in de klasse tot 81 kg bij de junioren. Ook werden de senioren nog eens in deze klasse toegevoegd wat het extra zwaar maakte. Dominique moest ook nog eens tegen drie Luxemburgse toppers in actie komen. Dominique wist deze dag 3 partijen te winnen. Niet genoeg voor het podium, maar wel 25 Dan punten erbij voor zijn 2e Dan. Al met al mooie partijen, goed judo en weer 2 kampioenen. www.sportschoolshintai.nl


Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Beren eetcafĂŠ Roosendaal is op zoek naar ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS BEDIENING M/V.

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

INTER-SPRINT GROEP

Ben jij stressbestendig, spontaan en lijkt het jou leuk om ons team te versterken?

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Inter-Sprint Banden werd ruim 35 jaar geleden opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot Europa’s grootste, onafhankelijke, im- en exportbedrijf op het gebied van autobanden. Onze organisatie kenmerkt zich, naast een omvangrijke multimerkenvoorraad, door een platte organisatie, en daarmee open en dynamische cultuur.

Solliciteer dan via WWW.BEREN.NL

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Om ons team te versterken en de groei voort te zetten zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

POOLS BOUWBEDRIJF

Onderhoudsmedewerker

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk. BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

Inter-Sprint Banden BV zoekt een handige klusjesman die zelfstandig onderhoud kan verrichten aan haar terreinen, gebouwen en machines.

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

Als Allround Onderhoudsmedewerker houd je je bezig met de meest uiteenlopende technische werkzaamheden. Je bent dan ook een allround vakman die z‘n hand niet omdraait voor onder andere timmerwerk, elektrowerk, loodgietersklussen, metselwerk en werkzaamheden op/aan terreinen. Je doet dit alles met een grote mate van zelfstandigheid, en vooral met oog voor kwaliteit.

Terras of Oprit bestraten?

Functieomschrijving: A Uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het onderhoud. A Het plegen van preventief onderhoud aan gebouwen en installaties en het adequaat verhelpen van storingen, eventueel inschakelen van monteurs. A Het realiseren van onderhoudsplannen.

Tuin aanleggen?

J&M Bestratingen

Functie-eisen: A MBO werk- en denkniveau. A Extra opleiding(en)/ certificaten zijn een prĂŠ. A Flexibele instelling, geen 9-17 mentaliteit. A Betrouwbaar. A Stressbestendig, creatief, oplossingsgericht, nauwgezet en initiatiefrijk. A U dient binnen een straal van 30 km. van het bedrijf te wonen. A Kan uitstekend alleen, maar ook in teamverband opereren. A In het bezit van rijbewijs B. A Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie.

0651332449

Opleiding

BOEKHOUDEN PDB-BKB-BKC

Start 20 maart 2014

 www.vanoosterbos-installatie.nl

in Roosendaal

- cv installatie

www.fjmopleidingen.nl

- badkamers 

- riolering - dak en zinkwerk

tel. 06-44 120 661 Voor vakkundige

FIETSREPARATIES tegen betaalbare prijs.

Tel: 0165-554948

Meer bewust, gelukkig, gezond? MINDFULNESS Training ÍžĹ?ĆŒÄ‚Ć&#x;Ć?ÍżÇ Ĺ˝ĆŒĹŹĆ?ŚŽƉ 26 februari 0165 554763 www.i-a-m.nu

Wij bieden: A Een oproepfunctie welke kan uitgroeien tot een part- of full-time functie. A Een afwisselende baan met ruimte voor eigen ideeĂŤn en initiatieven. A Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf met een leuk team. A Een uitdagende baan met een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden.U kunt uw sollicitatiebrief met cv binnen 1 week na het verschijnen van deze advertentie richten aan: 4:+8"68/4:'4*+4%A:'<.8/22+99+ !59:(;9 A 5+8*/01A#+2  

+3'/2<')':;8+9/4:+8968/4:42A===/4:+8968/4:42Moerstraatseweg 23B 4726 SP Heerle 06 50417754 of 0165 301978

Feestje? Voor verhuur van: TAFELSsSTOELEN toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. 45,-

Banden B.V.

_________________ voor onze winkel in ESSEN _________________

GEVRAAGD Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste

COMMERCIEEL MEDEWERKER (m/v)

snijdersverhuur.nl Infra & verhuur

BESTRATINGEN TUINAANLEG / ONDERHOUD Tel. 0165 3033320RQGK\JLÉşQLVW

Bel: 0165-386105 0165-386613

VOOR WEEKENDWERK ERVARING IN VERKOOP IS GEWENST

(m/v) Werktijden in overleg 6DODULÉşULQJYROJHQV190VFKDDO

Kandidaten sturen een gemotiveerde brief + C.V. naar Bedtime, t.a.v. Jan Van Gool, Peepolderlaan 8, 2910 Essen of via mail naar directie@bedtime.be

www.vanewouw.nl Schriftelijke reacties aan:

COMPUTER PROBLEMEN?

*-%RV Noordzijde Haven 54 4611 GT BERGEN OP ZOOM

Service/verkoop aan huis

Bedden - Matrassen Boxsprings - Kasten - Bedtextiel

www.bedtime.be

Bo^rent Bergen op Zoom

06-51157192 www.klaverdesk.com

zoekt een

St. Willebrord Houthandel en Mach.Timmerbedrijf

G.VAN TRIJP

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Specialist in hardhouten: binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

Tevens uw adres voor: schaven, zagen en frezen Canadastraat 4 St.Willebrord Tel. 0165-543094 Mobiel: 06-53498628

bedtime

ELEKTRONISCH ROKEN www.grotekadoshop.nl 076-7501522

BALIEMEDEWERKER / CHAUFFEUR B (E) Interesse?

www.borent.nl onder vacatures.


ZZZ&QO &%DPLQDVLHQ PDFDURQL VSDJKHWWL JURHQWHQSDNNHWWHQ EDNNHQยกJUDP DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

&$DUGDSSHOSURGXFWHQ EROOHWMHVNURNHWWHQSDUWMHVPHWVFKLO VFKLMIMHVHQZDIHOWMHV XLWKHWYULHVYDN ]DNNHQยกJUDP DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

5RRV 5RRVYLFHH OL OLWHU DOOHYD DOOHYDULDQWHQ SDNN SDNNHQ

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN DOOHFRP

4XHHQVSDQJDILOOHWV JUDP XLWKHWYULHVYDN ]DNNHQ

'DQLRJUDP DOOHYDULDQWHQ EDNMHV DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN 23 23

3DPSHUVEDE\GU\HQDFWLYHILW DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกVWXNVV DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN 23 23

8Z(LJHQ%DNNHU YHUVHEURRGMHVHQFURLVVDQWV

1LYHDGHRGRUDQWVKDPSRR HQVW\OLQJ

DOOHYDULDQWHQ VWXNV

DOOHYDULDQWHQ VWXNV

DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

YHUVXLWHLJHQRYHQ

R o o s e n3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

daal, Laureijsen, Lindenburg 2 :HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJIHEUXDUL$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ $DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGH DDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ &%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZ&QO

6OLPEH]LJ

Drz 20140223  
Drz 20140223