Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B R E D A S E

O P L AG E :

9 FEBRUARI 2014 WEEK 6

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

FLINKE STIJGING WERKLOOSHEID IN BREDA

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @BredaseBode

AA

AUTO’S

Zundert

I

Te l .

076

SPORT

POLLEKE PIEKHAAR NOG ÉÉN KEER NAR VAN ‘T OAGJE

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

KUNSTWERKEN HEUVEL VEILIG VOOR NAGESLACHT

Klaar voor Kielegatse Kwis en Veiling

Verkiezing Grôtste Mââuwert van Breda

BREDA - Op zondag 16 februari wordt van 14.00 uur tot 17.00 uur voor de vierde keer de Kielegatse Kwis en Veiling gehouden. Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom in De Avenue aan de Waterstraat 5 in Breda. Ga de strijd aan met anderen in een team van zes personen. Aanmelden kan bij binnenkomst. Over de vragen is weer maanden nagedacht door de uiterst geheime vragencommissie. Dit jaar zijn het weer 33 vragen waarop antwoord moet worden gegeven. Meerkeuze-, beeld- en geluidsvragen over het Kielegat en carnaval natuurlijk. Naast de Kielegatse Kwis is er uiteraard weer de traditionele Veiling van goederen en diensten.

BREDA - Op zondag 23 februari wordt van 13.30 uur tot 18.00 uur bepaald wie zich straks de Grôtste Mââuwert van Breda mag noemen. De Grôtste Mââuwert van Breda is de verkiezing tot de beste tonprater van het Kielegat. Een groot aantal deelnemers heeft zich daar de laatste tijd op voorbereid via een heuse cursus tonpraten. Het festijn wordt muzikaal opgeluisterd door Bredase carnavalskapellen. Plaats van handeling is Discotheek Bash aan de Visserstraat 5 in Breda. Voor de verkiezing zijn er diverse veelbelovende debutanten. Ook de prijswinnaar van vorig jaar, Ronald Huismans, heeft zich aangemeld. Meer informatie via www.degrotstemaauwert.nl

W E E K B L A D

Achttiende editie Klûntocht Breda

Chaamse wegpiraat is rijbewijs kwijt

BREDA - De achttiende editie van de jaarlijks terugkerende Klûntocht vindt plaats op zondag 9 februari van 13.30 uur tot 18.00 uur. Het motto is ‘Klûnen meej dun kraon open’. De Klûntocht is een verkenning langs de elf Friesche steden (en de Frieslandhal) waartoe de verschillende cafés op en rond de Grote Markt voor deze dag omgedoopt zijn, aangevuld met zeven Friesche ‘bezienswaardigheden’ of andere bekende plaatsen. De deelnemers worden uitgenodigd in elf van deze Friese stempelposten hun stempel te halen waarna traditiegetrouw aan het eind in de Frieslandhal een volle ‘klûnkaart’ ingeruild kan worden voor het unieke klûnkruisje.

ULVENHOUT - Een 22-jarige man uit Chaam is dinsdagavond op de Rouppe van der Voortlaan betrapt op een forse snelheidsovertreding. De automobilist moest zijn rijbewijs inleveren. Agenten in burger zagen dat een auto met hoge snelheid vanaf de Dorpsstraat de Mgr. van Hooijdonkstraat inreed. Ze volgden in hun onopvallende voertuig de auto en zagen dat deze op de Rouppe van der Voortlaan met een gecorrigeerde snelheid van circa 114 kilometer reed, terwijl ter plaatse een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt. De dienders gaven een stopteken en hebben de bestuurder een proces-verbaal gegeven. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Hulp voor overvallen winkeliers BREDA - Winkeliers die overvallen zijn kunnen voortaan een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning. Zo kijkt men of zij de schade vergoed kunnen krijgen en kunnen de winkeliers voorbereid worden op het strafproces. “Overvallen zijn ingrijpende gebeurtenissen voor de slachtoffers. Daarom is het een goed initiatief van Detailhandel Nederland en Slachtofferhulp Nederland om vanaf 2014 samen te werken om slachtofferhulp voor winkeliers te organiseren,” aldus staatssecretaris Fred Teeven.

BZW: Geen irreële stijging van OZB BREDA - De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) noemt een irreële stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijven onverantwoord. Voorzitter Peter Swinkels van de BZW reageert hiermee op uitspraken van voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die pleit voor uit het uitbreiden van het gemeentelijke belastingsysteem. Ook wil Jorritsma geen wettelijke norm die de stijging van OZB beperkt. Volgens Swinkels dreigt ruimte te ontstaan om de belastingdruk voor ondernemers verder op te voeren. Ook zouden lokale verschillen in de hoogte van heffingen in de hand gewerkt.

BREDA - De bouw van het nieuwe station in Breda vordert gestaag en de contouren daarvan worden steeds beter zichtbaar. Het betekent ook dat de directe omgeving in visueel opzicht grote veranderingen ondergaat. Zo maakt de achterzijde van het station in aanbouw dat de Speelhuislaan een heel nieuwe ‘look’ krijgt. FOTO ADDO SPRANGERS

Wensen buurtbewoners krijgen gestalte bij aanpak plein

Opknapbeurt voor Laurierplein M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

BREDA - Vernieuwde speeltoestellen, opgeknapt groen, herstelde bestratingen en extra parkeervakken. Na de opknapbeurt van het Laurierplein moet het plein weer door een ringetje te halen zijn. In de eerste helft van maart start de gemeente met de uitvoering van het samen met ouders en kinderen uit de buurt opgestelde plan voor de aanpak van het plein. DOOR ADDO SPRANGERS Aan de overkant van de Laurierstraat komen langs het plein zeven parkeerplaatsen om de trottoirs daar vrij te houden van geparkeerde auto’s. Dit is veiliger voor de kinderen en het komt ook tegemoet aan de wensen van bewoners. Ook gaat de gemeente op verzoek van bewoners de groenvakken kleiner maken en de prikstruiken vervangen door gewone struiken. Daarnaast wordt de basketbalpaal opgeknapt. De grote, ondoorzichtige klimmuur verdwijnt om bewoners een veiliger gevoel te geven. Daarvoor in de plaats komen verschillende, kleinere speeltoestellen waardoor het plein overzichtelijk

blijft. Zo komt er een driedelig duikelrek, een hobbelmotor, een schommel, en een anderhalve meter hoge glijbaan voor de kleintjes. Onder de hogere toestellen komen kunstgrasmatten in ongeveer dezelfde kleur als de omringende verhardingen. Om hangjeugd te ontmoedigen komen er geen banken; wel enkele eenpersoons zitpoefjes. Een andere wens van bewoners is om het pleintje niet vol te stoppen met speeltoestellen. Zij vinden dat het mogelijk moet blijven om buurtactiviteiten, zoals een kinderspeelmiddag of een buurtbarbecue, te organiseren. Ook sport en spel moet mogelijkW blijven. dezeBwens E Aan E K L isAtegemoet D gekomen.

Ideeën Bij de noodzakelijke kap van bomen in de Laurierstraat, enkele maanden geleden, werd duidelijk dat bewoners meer willen met het plein en dat vooral bestratingen, groen, parkeermogelijkheden en speelplek aan een opknapbeurt toe zijn. De gemeente is het met hen eens en wil nu met de komende opknapbeurt zoveel mogelijk tegemoet komen aan hun wensen. Ouders en kinderen zijn in de voorbije maanden op verschillende bijeenkomsten bij elkaar geweest om met ideeën te komen, en daar zijn er veel van binnengekomen. Dit geeft aan dat de betrokkenheid groot is. De meeste van die ideeën zijn besproken op de laatste algemene buurtbijeenkomst begin november vorig jaar.

Plasterk: Brabant blijft aparte provincie BREDA - Als het aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken ligt, blijft Noord-Brabant als zelfstandige provincie bestaan. Dat zegt hij woensdagmorgen in de Telegraaf. Plasterk dient binnenkort een wetsvoorstel in voor zeven provincies. Daarbij blijven Brabant, Limburg en Friesland als zelfstandige provincie, omdat daar sprake is van een sterke eigen identiteit en weerstand zal ontstaan na een provinciale herindeling. In het wetsvoorstel wordt de provincie Zeeland samengevoegd met Zuid-Holland. Daarnaast fuseren de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland; Gelderland en Overijssel; en Groningen en Drenthe.

Psychiatrische instelling op zoek naar extra leden voor adviesorgaan

t h u i s i n d e r e g i o Familieraad GGZ WNB dunt uit BREDA - Het aantal leden van de Familieraad van GGZ WNB is behoorlijk aan het afnemen. Om die reden zoekt de psychiatrische instelling familieleden, vrienden of partners van patiënten die behandeld worden die zich in willen zetten voor dit adviesorgaan. DOOR VERA DE GEUS “De familie is voor onze patiënten vaak hun enige sociale netwerk en deze speelt dan ook een belangrijke rol in de behandeling”, weet Van Eybergen die benadrukt dat ook vrienden en partners welkom zijn in de raad. “Voor de familie is het vaak niet makkelijk als een familielid bij ons in behandeling is. Zij worden door hun omgeving overspoeld met vragen en komen in een

ingrijpende situatie. Deelnemen aan de Familieraad is een vorm van lotgenotencontact, maar daar draait het niet om. De leden hebben echt inspraak in het beleid en beslissingen en kunnen ook ongevraagd advies indienen als zij tegen zaken aanlopen die in hun ogen beter moeten.” Vergadering Van Eybergen geeft aan dat er zeven leden in de Familieraad zitting kunnen heb-

ben, maar dat dat er nu een stuk minder zijn geworden. Men wil echter graag een volwaardige raad en daarom doen de zittende leden en de ondersteuner van GGZ WNB een oproep. De Familieraad vergadert eens per maand op donderdagavond en ongeveer twee keer per jaar op een middag. De ondersteuner van de raad is voor vragen en aanmelden te bereiken via familieraad@ggzwnb.nl of telefonisch via 0164 28 91 00.

Politiek café Karaktûr in stadhuis BREDA - De komende twee edities van het politiek café Karaktûr staan in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 9 februari 2014 en op 9 maart 2014 is er in het café volop ruimte voor debat. Bovendien heeft u de kans de lokale politici persoonlijk te spreken en uw eigen zorg of vragen met hen te delen. Het politiek café Karaktûr vindt plaats in het stadhuis aan de Grote Markt van 16.00 tot 18.00 uur. In de komende twee edities komen verschillende thema’s aan bod, waarbij ieder thema wordt ingeleid door een deskundige uit het betreffende veld die daarbij een concrete vraag stelt aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.


V

alentijnsdag 14e februari

Valentijnsdag Vrijdag 14 februari

Het is bijn a 1 4 fe b ru a ri

Valentijnsdag

Voor mijn Valentijn

Verrast worden met een lieve attentie op Valentijnsdag, wie geniet daar nu niet van? En dat hoeft helemaal geen groot en duur cadeau te zijn (al zeggen we daar natuurlijk geen nee tegen), want het gaat om het gebaar. Een kaartje voor je geheime liefde of je partner, een zelfgemaakt hartje voor papa en mama, bloemen voor de buurvrouw, bonbons voor broerlief, het hoeft niet moeilijk te zijn om iets moois uit te zoeken. En wie graag op een andere manier wil zeggen ‘ik vind je lief en ben blij dat je er bent’ heeft nog even de tijd om inspiratie op te doen!

café-restaurant

staat Cupido in de keuken

Huis Den Deijl

Met romantische Live-music

Uw Thuis Buiten

vanaf 17.00 uur

Marellenweg 8, 4836BH Breda Tel. 076-5653616 www.huisdendeijl.nl

Reserveren gewenst(*). * U mag ook met meer dan 2 personen komen.

Huis Den Deijl, uw adres voor een drankje, diner, feest of zakelijke bijeenkomst.

‘Er is een groot publiek dat het levenslied mooi vindt’

Nieuwe single voor Johan Heeren

Turnvereniging de Samensprong Prinsenbeek

Medailleregen voor turners de Samensprong

BREDA – Gedurende zijn vijftienjarige zangcarrière heeft Johan Heeren al diverse singles en albums opgenomen. De eerste jaren zong hij vooral Rock & Roll en Country muziek op regionale evenementen. In 2008 veranderde hij zijn muziekstijl van Engelstalig naar Nederlandstalig. In dit jubileumjaar heeft Johan Heeren opnieuw een switch ge- PRINSENBEEK - Afgelopen zaterdag in de categorie jeugd-2e divisie. Hij turnde maakt in zijn muziekcarrière door in zee te gaan met Jeffrey Weber. Zondag 9 februari wordt tijdens een spetterende vonden in Veldhoven de regiokam- ook een prima wedstrijd. In de laatste muzikale middag zijn nieuwe cd ‘Ik moet jou vergeten’ gepresenteerd in El Corazon op de Markt in Roosendaal. pioenschappen keuzeoefenstof voor ronde was het nog de beurt aan junioren turnen heren plaats. De Samensprong uit Prinsenbeek nam hier deel met zes jongens. In totaal behaalde zij maar liefst 24 medailles, 3 gouden, 13 zilveren en 8 bronzen.

De zes turners waren verdeeld over 3 wedstrijd rondes. Dit omdat ze allen uitkomen in een andere leeftijdscategorie of divisie. In de eerste ronde was het de beurt aan Joey Fontijn en Bob Hoogerwerf. Zij trapten de ochtend goed af door samen 7 medailles te winnen. Joey, die uitkomt in de categorie jeugd-4e divisie, behaalde 6 medailles. Twee gouden, 3 zilveren en een bronzen. Bob, uitkomend in de categorie jeugd-3e divisie, behaalde een bronzen medaille op het onderdeel vloer. In de tweede ronde was het de beurt aan Dominick Kortz en Loek van der Honing. Loek is nog herstellende van een blessure, daarom kan hij nog niet voluit trainen. Toch weerhield dit hem er niet van om een prima wedstrijd te turnen, goed voor 6 medailles. Dominick behaalde in totaal 4 medailles Johan Heeren zingt een breed repertoire.

DOOR HÉLÈNE HEIJS De geboren en getogen Roosendaalse zanger Johan Heeren begon zijn muziekcarrière vijftien jaar geleden. De eerste jaren vertolkte hij veel liederen van zijn grote idolen Elvis Presley en Jack Jersey, en dit deed hij niet onverdienstelijk. De eerste jaren werd Johan dan ook veel gevraagd als zanger op regionale evenementen. Wending In 2008 kreeg zijn muziekcarrière een andere wending en ging Johan zich vooral richten op Nederlandstalige muziek. Zijn landelijke carrière begon bij HVA Productions en met zijn eerste landelijk single ‘Alles’ haalde hij de Nederlandstalige Top 30. Door zijn herkenbare warme sound en eigen klankkleur werd Johan Heeren steeds meer bekend als zanger. Maar hij wilde niet alleen binnen onze eigen landsgrenzen optreden, maar ook daarbuiten. “Ik ben bezig met een album in Duitsland

FOTO HÉLÈNE HEIJS

met Duitse Schlagers. Allemaal nieuwe en echt mooie nummers”, vertelt Johan trots. Gedurende zijn zangcarrière heeft hij diverse singles en muziekalbums met succes uitgebracht. Doordat Johan een all-round zanger is en zijn muziekrepertoire uit eigen Nederlandstalige nummers, bekende Nederlandstalige en Engelstalige nummers bestaat, treedt hij regelmatig op in Nederland, België en Duitsland.

lied mooi vindt. Het is een uniek liedje en we hopen een breder publiek hiermee te raken”, aldus Heeren. “De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is een liedje dat in je hoofd blijft hangen”, meldt Jolanda de Bruijn-Heeren, eigenaresse van zijn boekingbureau enthousiast. De opnames van de nieuwe single zijn gemaakt bij een studio in Zegge waar ook Frans Bauer en John de Bever hun laatste album hebben opgenomen.

Nieuwe single Eind 2013 maakte Johan opnieuw een switch in zijn muziekstijl. Johan: “Ik ga nu een nieuwe weg inslaan. Ik ga nu professioneler werken met een nieuwe platenlabel (Zebra Label) en een nieuw team”. Zondag 9 februari komt zijn nieuwe nummer ‘Ik moet jou vergeten’ uit, geschreven door Jeffrey Weber, zoon van de bekende Marianne Weber. “Jeffrey schrijft levensliedjes die op het lijf geschreven zijn van een artiest. Er is een groot publiek die het levens-

CD-presentatie De CD-presentatie met Johan’s nieuwe single ‘Ik moet jou vergeten’ wordt gehouden op zondagmiddag 9 februari in El Corazon aan de Markt 36 te Roosendaal. De CD uitreiking geschiedt door John de Bever. Diverse artiesten zullen tijdens deze feestelijke happening een optreden verzorgen. Aanvang feestelijkheden om 15.00 uur (de zaal is open vanaf 14.00 uur). Er wordt entree gevraagd. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Joost Luijkx en Luc Korzilius. Joost is pas weer sinds enkele maanden aan het trainen, maar nog steeds niet voluit. Al meerdere malen is Joost geopereerd aan zijn meniscus. Maar na meerdere operaties blijkt er toch iets weer niet goed te zitten. Zijn volgende afspraak bij de arts staat dan ook alweer gepland. Ondanks dat turnde hij wel, hij kwam uit op 4 toestellen. Hierbij behaalde hij 2 medailles waarvan een knappe gouden medaille op rekstok. Ook Luc turnde goed op alle 6 de onderdelen, hij mocht dan ook 5 maal het podium betreden om 3 zilveren en 2 bronzen medailles in ontvangst te nemen. De heren turners van de Samensprong bewijzen hiermee goed op dreef te zijn aan het begin van het seizoen. Met de wedstrijd van 2 weken geleden erbij staat de teller nu op 30 medailles. Vanaf aankomend weekend starten de kwalificatie wedstrijden voor de Nederlandse Kampioenschappen, er zal gestart worden in Tilburg met de 1/8 finale.

Kinderdroom komt uit BREDA - Een rondje fietsen door het bos, lekker in de achtertuin een balletje overschieten of tussen de dieren lopen in de kinderboerderij. Voor veel Nederlanders lijkt dit heel normaal, maar voor veel kansarme kinderen niet. Deze kids tweeëneenhalve week laten genieten van een vakantie in Nederland is al meer dan 50 jaar het doel van Europa Kinderhulp. Nieuwe vakantiegastouders zijn zeer welkom en krijgen volop begeleiding vanuit de organisatie. Kinderen uit een achterstandsgezin of met emotionele problemen, zomaar wat voorbeelden van kinderen die Europa Kinderhulp wil helpen. Noord-Brabant ontvangt in de zomervakantie (juli en augustus) kinderen van 5 tot en met 15 jaar uit eigen land, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en een aantal kinderen uit Roemenië. Bij het

vakantiegastgezin in Nederland draaien ze mee in het gezin, kunnen ze helemaal tot rust komen en weer even kind zijn. In de afgelopen jaren zijn er zo’n 100.000 kinderen naar Nederland gekomen. Ieder jaar komen er gelukkig weer nieuwe vakantiegastouders bij. ‘Zo dankbaar om een kansarm kind een glimlach te bezorgen’ en ‘het kind fleurde hier helemaal op’ zijn enkele uitspraken van gezinnen die zich vorig jaar aanmeldden. Informatie Ook geïnteresseerd om vakantiegastouder te worden, of wilt u meer weten? Op www.europakinderhulp.nl staat veel informatie, zoals over de voorwaarden en de procedure waarmee de vrijwilligersorganisatie werkt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Felix Verlaar: brabant@ europakinderhulp.nl of met het landelijke informatienummer: 0118-627974.


actualiteit

Forse leegstand winkels, kantoren en bedrijven

Eén op de tien Bredanaars werkloos BREDA - Na een aantal jaren van krimp, stabiliseert de economie van Breda zich in 2014. Dit meldt de Economische Barometer Breda die maandagavond is gepresenteerd bij Avans Hogeschool. Het is een lichtpuntje te midden van minder positieve berichten. Zo is de werkloosheid in Breda fors gestegen. DOOR ADDO SPRANGERS De Economische Barometer Breda - een samenwerkingsverband tussen de Avans Hogeschool, de Rabobank Breda en de Gemeente Breda - komt voor 2014 uit op een 5,5. Het is nog altijd een onvoldoende, maar de dalende tendens van de afgelopen jaren is doorbroken. In 2013 kwam de barometerstand uit op een 5,4. Het is de dertiende keer op rij dat de barometer is opgesteld. De barometer geeft inzicht in de huidige stand van de economie in Breda. Het thema is dit jaar de zzp’ers’ers en hun netwerken. Uit de cijfers blijkt dat 2013 op alle terreinen een zwaar jaar is geweest. In 2014 worden echter de eerste tekenen van herstel verwacht. Zo laat het producenten- en het consumentenvertrouwen voor het eerst sinds lange tijd een verbetering in de score zien. Werkgelegenheid Voor het tweede jaar op rij daalt de werkgelegenheid in Breda; in 2013 zijn bijna 1.200 banen verloren gegaan. Deze daling was het grootst in de sectoren groothandel, gezondheids- en welzijnszorg en bouwnijverheid. Gelukkig waren er ook sectoren waarin de werkgelegenheid wel is toegenomen: informatie en communicatie, vervoer en opslag, overige dienstverlening en cultuur, sport en recreatie. Deze

toename was niet voldoende om de daling in de overige sectoren te compenseren. Naar verwachting zal de werkgelegenheid ook in 2014 nog licht dalen (- 0,6%). De werkloosheid in Breda steeg in 2013 fors, tot 7.400 personen. Het werkloosheidsniveau komt daarmee omgerekend uit op 9,9%. In 2014 wordt een verdere toename verwacht naar 10,7%. Vanaf 2015 wordt uitgegaan van een geleidelijke daling van het werkloosheidsniveau. Het aantal vacatures daalt al enkele jaren en is sinds 2013 lager dan het aantal werklozen. Vanaf 2014 lijkt het aantal vacatures weer toe te nemen, vooral als gevolg van de vervangingsvraag. Het aantal vestigingen neemt in 2013 toe per saldo met 5%. De groei - met ongeveer 800 bedrijven - doet zich voor het overgrote deel voor bij éénpersoonsbedrijven. In totaal zijn er in Breda in 2013 15.408 bedrijven. Twee van de drie bedrijven in Breda zijn zzp’ers, zp’ers of éénmanszaken. Leegstand Na een aantal jaren met dalende cijfers voor het vertrouwen van producenten en consumenten is voor het eerst een lichte kentering zichtbaar. Daarmee lijkt het omslagpunt bereikt. De score is echter nog altijd negatief. Dat betekent dat het aantal mensen dat een verslechtering ziet, nog altijd groter is dan

Stada Stores lijkt een succes. De winkelleegstand in Breda steeg vorig jaar echter flink.

het aantal mensen dat een verbetering ziet. Het verschil wordt echter wel steeds kleiner. Met een sterke binnenstad en één van de grootste woonboulevards van Nederland heeft Breda zich op de kaart gezet als een belangrijke winkelstad. Maar ook in Breda is de crisis voelbaar en stijgt de winkelleegstand van 33.900 m2 naar 39.000 m2.

Dat is tien procent van het totale winkelvloeroppervlak. De vastgoedmarkt heeft het de laatste jaren zwaar te verduren. Door vraaguitval is het transactievolume fors onderuit gegaan, het aanbod groeide sneller dan verwacht, de leegstand nam sterk toe. De prijzen staan onder druk en het aantal nieuwbouwprojecten is flink afgenomen.

FOTO ADDO SPRANGERS

Het commercieel aanbod van bedrijven blijft in Breda op een hoog niveau van 269.900 m2 staan. Ten opzichte van 2009 ligt het commercieel aanbod ruim drie kwart hoger. Ook het commercieel aanbod van kantoorruimten in Breda blijft op een aanhoudend hoog niveau (168.500 m2). Ten opzichte van 2009 is het commercieel aanbod verdubbeld.

College Breda maakt stand van de stad op voor nieuwe gemeenteraad

‘Gezonde financiële basis voor de toekomst’ BREDA - De gemeente is door een strikt beleid financieel weer gezond maar moet wel de vinger aan de pols ciële risico’s die met zich meebrengen, Investeringsruimte blijven houden. Dat is de belangrijkste boodschap in de door het college van burgemeester en wethouders opge- welke trends en ontwikkelingen er buiten In het Overdrachtsdocument worden de maakte stand van de stad in het zogeheten Overdrachtsdocument. de stad spelen die mogelijk invloed heb- volgende vragen beantwoord: Hoe staat DOOR ADDO SPRANGERS Na de verkiezingen van 19 maart kunnen

een nieuwe raad en een nieuw college de informatie uit het document benutten in hun besluitvorming en belangenafwe-

ging. Het overdrachtsdocument laat zien hoe de stad er financieel voorstaat, welke ontwikkelingen er spelen en welke finan-

ben en welke onderwerpen er in de nabije toekomst op de gemeente afkomen. Naast het Overdrachtsdocument biedt het college de raad ook een Terugblik aan waarin beschreven wordt op welke manier de afspraken en opdrachten uit het collegeprogramma 2010-2014 zijn uitgevoerd en gerealiseerd. “Toen we in 2010 begonnen stond Breda er financieel zeer slecht voor,” zo blikt wethouder Saskia Boelema terug.

‘Huishoudboekje op orde gebracht’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO GEMEENTE BREDA

www.internetbode.nl

College Breda: ‘Gemeente is financieel weer gezond, maar moet wel vinger aan pols blijven houden’

“We hebben de afgelopen vier jaar het huishoudboekje op orde gebracht door stevig te bezuinigen, door gericht te investeren, door het herbestemmen van middelen en door het implementeren van risicomanagement. Daarmee hebben we weer een gezonde financiële basis gecreëerd voor de toekomst. Maar de aandacht voor de financiële huishouding kan niet verslappen. In onze overdracht geven we ook aan welke risico’s en ontwikkelingen nog op de stad afkomen. Zo komen een nieuwe raad en een nieuw college niet voor verrassingen te staan en kunnen ze hun toekomstige besluiten op gedegen informatie baseren.”

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PaGiNa 3

de gemeente er voor? Hoeveel bestedingsruimte hebben we? Welke tegenslagen kan het weerstandsvermogen opvangen? De gemeente is door een strikt beleid financieel weer gezond maar moet wel de vinger aan de pols blijven houden. Er is in de komende periode zestig miljoen euro investeringsruimte waarvan onder meer het achterstallig onderhoud in de buitenruimte en de realisatie van plannen uit de Structuurvisie 2030 kunnen worden gefinancierd. Het weerstandsvermogen is positief. De risico’s bedragen momenteel zeventig miljoen euro. Om deze risico’s af te dekken is een vermogen aanwezig van 85 miljoen euro, dat naar verwachting in 2017 oploopt naar 88 miljoen euro. De risico’s zitten met name in de grondposities, grote projecten als de OV-terminal en Amphia, mogelijk hogere uitkeringslasten als gevolg van de crisis, een andere verdeling van het Gemeentefonds en de gevolgen van de drie grote decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Het college heeft deze periode ook een aantal tijdelijke impulsen en investeringen gedaan die eind 2014 aflopen, zoals wijkontwikkeling, stadsmariniers en erfgoed. Het is aan een nieuwe raad om daar keuzes in te maken.

Volg ons op twitter: @BredaseBode.


NL

Van vrijwel alle merken

organiseert:

tijd: 17.00-19.00u Locatie: Voorsteven 116B te Etten-Leur Gezondheidscentrum de Keen (1e verdieping) U kunt tijdens dit gratis inloopspreekuur vrijblijvend bij ons terecht voor een prothese check, al uw vragen over uw huidige kunstgebit, gebit op implantaten en vragen over de vergoedingen door de Zorgverzekeraar.

GRATIS

inloopspreekuur voor uw kunstgebit Voor al uw vragen over uw kunstgebit !

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur Voorsteven 116B (1e verd.) Etten-Leur, T. 076 5040794 www.tpczevenbergen.nl, e.nelen@tpczevenbergen.nl Lid organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ? Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

Computer/tabletstoring?? Heb je het gehad met je pc of tablet? Verouderd, vol met virussen, te traag, vele storingen of gewoon niet meer veilig om mee door te werken? En is vervanging een optie waar je de laatste tijd echt over na zit te denken? Wacht nog even en bel eerst. In 99 van de 100 keren kunnen we hem aan huis repareren zodat hij nog jaren in VOLLE tevredenheid kan blijven werken.

En DAT zelfs voor maar €20,- pu. én met maar éénmalige reiskosten van €10,-!! Zeker goedkoper dan vervangen denk je!? Toch?? - Pak dus die telefoon en bel -

Bel voor een afspraak of meer info naar: GSM: 06-41.37.44.61 b.g.g.: 06-29.06.14.03

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda! IN- & VERKOOP: meubels, huisraad, witgoed, kleding, inboedels, antiek, e.d. Tevens gespecialiseerd in ONTRUIMINGEN van woningen.

HET INBOEDELTJE

Koele Mei 10 (Wijk Doornbos) 06-53774366 Geopend: ma van 13 – 17 uur, di t/m za van 11 – 17 uur.

ion’s bouwbedrijf voor al uw werkzaamheden: sanitair, elektriciteit, tegels, stukadoor, parket, schilderwerk, bestratingen Bel 06-57087225 of mail:

ionel@live.nl

Terras of Oprit bestraten? Tuin aanleggen?

J&M Bestratingen

Palmbosstraat 5 Zundert

WWW.SCHRAUWENAUTO.NL

Allround eerste monteur uwe en gebruikte

Autobedrijf Schrauwen is er al ruim 35 jaar op Niegericht om een bovengemiddelde klantentevredenheid te realiseren. Deskundigheid zijn bij ons s met to’vakmanschap auen NL vanzelfsprekend. We gaan voor de directe, duidelijke laagdrempelige aanpak. Met rantie g ga Bovaen de beide benen op de grond staan we naast onze klanten. Vanwege de groei van ons bedrijf en de naderende overname Verdoor huuonze r vanzonen, zoeken wij voor de functie van allround eerstepers monteur ervaren, gediplomeerde automonteur met kennis van de oneeen nau to’s en busvan jeseenNLAPK keurmeester diploma, om te moderne auto elektronica en in het bezit met Mobilitemerken itsgaran tie kunnen werken aan vrijwel alle personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

&

Hoofdtaken: - Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerk; - Het zelfstandig uitvoeren van Algemene Periodieke Keuringen inclusief afmelden; NL - Het zelfstandig uitvoeren van kwik- serviceNL werkzaamheden; - Het uitvoeren van elektro- technische diagnose + reparaties en bij voldoende comn rke me e all el jw petentie; Van vri - t.z.t. de eindcontroles uitvoeren op alle reparaties in onze werkplaats.

076 - 597 27 77

Profiel: - Vakbekwaam en ervaren automonteur - Goede sociale eigenschappen - Klant gericht - Stressbestendig - Verantwoordelijkheid gevoel

Palmbosstraat 5 Zundert

WWW.SCHRAUWENAUTO.NL

Wij vragen: · Een gedegen monteurs opleiding; · Diverse jaren ervaring in de auto techniek; · Een APK keurmeester diploma; · Een hoog kwaliteitsgevoel; · Een flexibele instelling m.b.t. werktijden. 

Ben jij de perfecte kandidaat, sluit jij naadloos aan bij bovenstaand profiel, en ben jij bereid optimaal te investeren en te delen in het groeiende succes van Garagebedrijf Schrauwen? Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Altwin Schrauwen. Durf jij de uitdaging aan? Stuur uw sollicitatie dan binnen 14 dagen naar: Garagebedrijf Schrauwen BV, t.a.v.: Directie/personeelszaken, Palmbosstraat 5, 4882 NR Zundert, 076-5972777, Of via e-mail : altwin@schrauwenauto.nl

0651332449

lockers

www.garageboxentehuur.NU

garderobekasten

Bergen op Zoom Breda

schoolkluisjes

0164 – 687235

Ook het adres voor backup/herstellen van data/software en uitleg pc en tablet/smartphone.

werkkasten

Halsterseweg 165 4613 AL Bergen op Zoom T 0164 76 44 22

postkasten

info@locker.nl www.locker.nl

laptopkasten

Labradoodle pups F1B Middel groot. Ouders aanwezig. Super mooi, erg lief karakter en gezond 5 500 ,Tel. 0630343048

LeDiva NailCentre

Nagelsalon, Opleidingscentre & Groothandel in kunstnagelproducten www.lediva.nl www.ledivashop.nl

!

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

!

Donderdagavond: 13 februari

076 - 597 27garagebedrijf 77

NL

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur

ROZENLAAN 3 TE SCHILDE (BE)

Zie ons complete aanbod op:

www.zopfi-makelaardij.nl Makelaardij i iMMobilien kantoor: antwerpsestraat 9e te Made Tel. +31(0)162 687470

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN?

!

Fraai rietgedekte villa (type landhuis) met o.a. een inpandige garage,ruime carport en parktuin gelegen op dé toplocatie binnen de gemeente Schilde. de achtertuin (zuidwest) grenst aan een beschermde (kleine) gracht. Schilde is samen met brasschaat dé plaats om exclusief te wonen. Het perceel is groot 2.385m², inhoud woning ca. 1.400m³ (excl. carport) en een woonoppervlak van ca. 320m². een woning gedekt met riet, en dus milieuvriendelijk, geeft niet alleen een andere uitstraling aan een woning, maar biedt ook een meerwaarde. Schilde ligt ca. 35 autominuten vanaf breda. Vraagprijs € 745.000,- k.k.

DE VOORDELEN: • geen makelaarskosten • geen verkoop-stress • geen dubbele woonlasten • snelle afwikkeling • geen ontbindende voorwaarden • ook als uw woning al te koop staat

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

0167 522622

!

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Bagro Vastgo ed koopt uw hu is! www.bagrov

!

astgoed.nl

!


actualiteit

Nar van ’t Aogje staat voor zijn laatste optreden

Colofon

Polleke Piekhaar neemt afscheid

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

BREDA - Carnavalsprinsen hebben een nar om hun onderdanen te plezieren. Hoogheid Prins Peer d’n Zeventiende van Stichting CC ’t Aogje heeft de nar Polleke Piekhaar. Na de carnaval zal hij naar een andere moeten omzien, want na elf jaar trouwe dienst houdt Polleke het voor gezien.

Bredase Bode Bredase Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 13.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 11.00 uur. Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 6

De oplossing van deze puzzel is in week 7 te vinden op www.internetbode.nl

Polleke Piekhaar treedt dit jaar voor het laatst in zijn vertrouwde outfit op als nar.

DOOR HENK KETELAAR Polleke Piekhaar, alias Wibout van Dort, was negentien jaar oud toen hij door de toenmalige voorzitter van Stichting CC ’t Aogje, Nico Stokman, werd benaderd om opvolger te worden van nar Nuske de Neus. Die had er 22 jaar opzitten en vond het welletjes. Carnaval vieren is Wibout door zijn moeder met de paplepel ingegeven. “Ik voelde er wel wat voor. Dit omdat iedereen zich aan het protocol moet houden, behalve een nar. Die mag en kan op een leuke manier de luis in de pels zijn,” motiveert Wibout zijn belangstelling.

© www.sudokusite.eu

Geheim In mei 2003 liet Wibout aan Nico weten dat hij er wel wat voor voelde. Vanaf dat moment begon voor hem een tijd van geheimhouding. “Die moest ik nakomen, omdat ik net als de nieuwe prins pas op de Elfde van de Elfde naar buiten zou treden. Alleen Nico, mijn moeder en Lia van End-

schot waren ervan op de hoogte. Buiten mijn moeder was zij de enige met wie ik over mijn ervaringen en gevoelens over het naderend narschap kon praten. Dat heb ik als een hele steun ervaren,” laat hij dankbaar horen. Nar Direct nadat Wibout zich intern als de nieuwe nar had voorgesteld, moest hij zich al aan de hofhouding onttrekken. Zijn vrienden van loopgroep De Zuilenschuivers stonden namelijk buiten op hem te wachten voor de lampionnenoptocht. “Zij mochten nog niet weten dat ik de nieuwe nar was,” vertelt Wibout. “Ik ben daarom na de optocht op een slinkse wijze het raadhuis ingeslopen. Tot verbazing van mijn vrienden presenteerde ik mij even later zwaaiend vanuit het bovenraam als de nieuwe nar. Dat is echt kicken als je op een dergelijke manier jezelf mag presenteren,” laat Wibout met gevoel voor traditie weten.

FOTO BAS MAALCKE

Posthoorn Nog mooier was de wijze waarop hij zich aan de hofhouding voorstelde. “Gewoonlijk wordt de prins als laatste bekend gemaakt, maar dit keer werd ervan afgeweken. Toen Nico achteloos opmerkte: ‘Oh ja, we hebben ook een nieuwe nar’, kroop ik onder tot grote hilariteit vanachter de bar tevoorschijn. Een hele eer voor mij om zo mijn entree te mogen maken,” zegt Wibout die na elf jaar de van zijn oma gekregen posthoorn aan de wilgen hangt. “Die blijft bij mij als een dierbare herinnering,” laat hij desgevraagd kordaat weten.

Zuilenschuivers

Wibout van Dort stopt straks weliswaar als nar, maar blijft lid van cc ’t aogje en blijft deel uitmaken van de commissie pers en publiciteit. Hij pakt de draad weer op bij zijn vrienden- en loopgroep De Zuilenschuivers.

Afronding project ‘Behoud kunstwerken Heuvel 100’

De Levensboom, blijvend symbool van hoopvolle toekomst BREDA - Drie jaar geleden begon een werkgroep aan een bijna onmogelijke taak. Zij wilde allereerst op korte termijn drie kunstwerken redden uit de te slopen huishoudschool Regina Pacis en ze daarna veilig stellen voor het nageslacht. De werken van Piet Buijs ( ‘Meisjes van de Heuvel’ en ‘Stilleven’ ) vonden een plek in het Huis van de Heuvel en het nieuwbouwcomplex Green Hills. Het grootste werk, ‘ De Levensboom’ van Fons Neijens, is weer te zien aan het vernieuwde Dr. Struyckenplein.

DOOR JOYCE VAN ZIJL Dit kunstwerk werd woensdag officieel aan de gemeente Breda overgedragen. Na heel wat dalen is het de Belangengroep Behoud Kunstwerken Heuvel 100, bestaande uit Gerard van den Berg, Johanna Jacobs, Erna van Olphen en Ron Visscher, uiteindelijk gelukt en hebben de drie symbolen van de wederopbouw een nieuwe plek in de wijk gevonden. Ron Visscher: “Het is een werk van lange adem geworden. We zijn heel blij met de steun van vele partners, waaronder de RABO-bank, de gemeente, de ontwikkelaars van het plein, Wonen Breburg en de weduwe van Fons Beijens, mevrouw Marij NeijmansWiegmans. Zonder hen was het niet gelukt. Ook wethouder Bergkamp heeft ons regelmatig overeind gehouden.

‘Dr. Struyckenplein is nu weer hart van de wijk’

Ron Visscher toont de publicatie over De Levensboom.

FOTO JOYCE VAN ZIJL PaGiNa 5

Restaurateur Raymund Bervoets heeft het werk weer in een geweldige staat gebracht en heeft daar onder andere glazen delen voor gebruikt uit het oude atelier van Fons. En toen bleek dat de wand waar we het wilden plaatsen niet sterk genoeg was. Dankzij extra inspanningen konden we een staalconstructie laten maken,

waardoor het beeld nu min of meer los staat van de muur. Het was een enorme klus, maar het geeft een geweldig gevoel om iets heel wezenlijks voor de wijk achter te laten.” Op zijn beurt prees de wethouder de belangengroep als ‘luizen in de pels’ en echte doorzetters en sprak hij van kippenvel bij dit bijzondere moment. Historie Nadat Yvonne Né haar gedicht ‘De Levensboom’ had voorgedragen en de officiële toespraken voorbij waren, bood Ron Visscher namens de belangengroep een bijzondere publicatie aan. Hierin staat de geschiedenis van dit kunstwerk beschreven. Ook het advies van kunsthistoricus Erik Luermans is hierin opgenomen. De drie behouden werken zijn voorbeelden van de samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en beeldend kunstenaars tijdens de wederopbouw. Inmiddels heeft de Heuvel heeft een enorme opknapbeurt gehad en het is heel bijzonder dat deze drie kunstwerken daarbij gered zijn. De Levensboom straalt geloof in de toekomst uit: man, vrouw en kind, een nieuwe generatie opgroeiend na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het is mooi dat dit dankzij vele inspanningen van een aantal bewoners van de Heuvel weer in de openbare ruimte te zien is, tegen de wand van het wooncomplex op de hoek van het Dr. Struyckenplein en de Magelhaenstraat.


Burgemeester wordt vriend

Weekenddiensten

Succesvolle open dag Honingraad

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.

vriend!’, gegeven door burgemeester Peter van der Velden. Het was een behoorlijke drukte in het inloophuis. “Op voorhand weet je eigenlijk niet wat je kunt verwachten’’ zegt directeur Peter de Kanter. “Het is een vrije inloop, zonder aanmelding. Het is een doordeweekse dag. En er is een zekere drempel om binnen te lopen in een huis waar men over kanker praat.” Toch was er een bezoekersaantal van ongeveer 80 personen. “We zijn erg tevreden!” aldus De Kanter. Om 15.00 uur gaf burgemeester Peter van der Velden het startsein voor de vriendenwervingsactie. Hij deed dit, door zelf de eerste Vriend van De Honingraad te worden. “De Honingraad is een plaats waar lotgenotencontact tot stand komt” zei hij over het inloophuis. “Dat is zeer waardevol, want het is belangrijk elkaar te blijven inspireren!: Verder sprak de burgemeester de hoop uit dat velen hem zullen volgen als Vriend. Tijdens de open dag, gehouden op Wereldkankerdag, konden geïnteresseerden kennismaken met enkele van de vele activiteiten waaraan de bezoekers van De Honingraad kunnen deelnemen.

Burgemeester tekent Vriendenkaart Honingraad.

BREDA - De op dinsdag 4 februari gehouden open dag van Stichting De Honingraad is succesvol verlopen. Er was dan ook genoeg te doen in het inloophuis aan de Johan Willem

Frisolaan te Breda, waar men ondersteuning biedt aan mensen met kanker en hun naasten. Niet in de laatste plaats het startsein voor de Vriendenwervingsactie ‘Helpt u ons? Word

BREDA Rondleidingen Gilde de Baronie: Donderdag 13 februari: Rondleiding Stadhuis 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. KBO bingo: Dinsdag 11 februari bingo, 6 ronden, gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3 te Breda, aanvang 14.00 uur. Er is ook een loterij aan verbonden met leuke prijsjes. Themamiddag PCOB: Op donderdag 13 februari houdt de PCOB, afdeling Breda haar jaarvergadering. De heer W. de Kruijf (vicevoorzitter) zal zijn bestuursfunctie neerleggen; het bestuur heeft de heer O. Visser bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen en er zal dus op hem gestemd kunnen worden. De secretaris, mevrouw W. Bondzio-Hupkens stelt zich voor nog een nieuwe termijn (her)verkiesbaar. Na afloop gaat Wim de Kruijf met alle aanwezigen zingen uit het nieuwe Liedboek. Van 14.00-16.00 uur in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda. Toegang gratis. Inlichtingen: 076-5228628; uh.bondzio@ zonnet.nl Stichting Kennisplein: De stichting Kennisplein, een non-profit studiebegeleidingsinstituut voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs, houdt

van 19 februari tot en met 16 april Entree trainingen voor de leerlingen van groep 8. Het doel van deze Entree trainingen is om kinderen te motiveren en te begeleiden. Opgeven tot 17 februari: breda@stichtingkennisplein.nl, met vermelding van de voor- en achternaam van het kind (of kinderen), adres, geboortedatum, telefoonnummer, naam school en groep, of bellen naar: 076-5815067; www.stichtingkennisplein.nl Popworkshops Popcorner: Maandag 10 februari om 19.00 uur kunnen jongeren vanaf 12 jaar zich aanmelden voor de nieuwe serie popworkshops die een week later op maandagavonden van start gaan. Locatie: Popcorner Breda, Stadionstraat 9a, NAC stadion (aan parkeerterrein P5). Blijf fit en actief: 55+Sportief is een vereniging die gymnastieklessen voor volwassenen verzorgt. Sporten op donderdag van 12.00 uur tot 13.00uur en van 15.45 tot 16.45 uur in sporthal De Doelen in Princenhage en op woensdag om 13.00 uur en 14.00 uur in sporthal de Scharen. De groep op woensdag om 14.00 uur is speciaal voor mensen met een handicap, de andere groepen zijn gericht op volwassenen die willen blijven bewegen.

KORTE BERICHTEN

De Vriendenwervingsactie ‘Helpt u ons? Word vriend!’ loopt meerdere weken, vanaf de open dag. Ook vriend worden? Kijk op de website www.honingraad.nl of neem contact op via 076-5655291. Cultuur tijdens het Middaguur: Vrijdag 14 februari weer een middagpauzeconcert in de Waalse Kerk, Catharinastraat. Dit concert wordt verzorgd door het klarinetensemble Clarinext, bestaande uit Maya Sjoerdsma, Maartje Benders, Lea Hemmerlin, Adrian Monforte Arcija en Annelieke Lieverse allen op klarinet. Met pianobegeleiding van Charlie Bo Meijering. Het concert begint om 12.00 uur en de toegang is gratis. Zondagbijeenkomst Stichting InfoMéér: Zondag 9 februari en zondag 23 februari opent Stichting Info-Méér aan de Adriaan van Bergenstraat 230 in Breda, haar deuren weer van 14.00 tot 16.00 uur. Info-Méér heeft als doelstelling: het beantwoorden van vragen over geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in ruime zin. Met een lage drempel. Vaak kan die informatie gegeven worden door mensen die er zelf ervaring mee hebben. Iedere tweede en vierde zondag van de maand houden wij een zondagsbijeenkomst. Prays/Worship groep: Voor onze Prays en Woship groep zijn wij op zoek naar mensen die hun stem en talenten willen gebruiken voor de glory van God. De groep bestaat uit zowel jongere als oudere mensen. Ook muzikanten zijn welkom. Interesse: geef je op via: christianstogether@ home.nl of 06-48862445 Ezechiëlla. Kinderbingo: Vrijdagavond 14 februari organiseert Kinder komitee Tuinzigt/Westerpark een kinderbingo in de aula van basisschool De Boomgaard, ingang bij de groene poort bij het fietspad. Aanvang 19.00 uur t/m 20.30 uur. Inlichtingen: Jan Verstraeten 06-53978571. IVN Wandeling: Trek de wandelschoenen maar aan. Smeer boterhammen en vul de thermosfles met warme koffie, thee of chocolademelk. Op zondag 16 februari kunt u met IVN-gidsen zo’n 20 kilometer lang dwalen door de bossen rond Dorst. Vertrek om 10.00 uur vanaf de Parkeerplaats winkelcentrum Spoorstraat, 4849 AS Dorst. De wandeling duurt tot ongeveer 16.00 uur en is vrij toegankelijk. Let op: wandelschoenen aan en lunchpakketje mee. www.ivn-markendonge.nl

PAGINA 6

Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 - 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 076 - 595 30 99. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Visdag Princenhage BREDA - Visdag Princenhage is altijd een happening. Al voor de 43e keer gaan we met drie boten op 23 maart vissen op de Westerschelde. We vertrekken altijd van uit de Posthoorn te Princenhage. Al enkele jaren kunt u ook gebruik maken van de bus. ‘s Morgens in de Posthoorn wordt u ontvangen met een heerlijk bakje koffie of thee. Het organiseren van deze jaarlijkse Visdag Princenhage is voor het comité nog steeds een waar genoegen. Het comité bestaat uit Jan van Nunen, Rein Nuiten en Gerard Reniers. Dit comité verzorgt al enkele jaren de Visdag. Er komen ieder jaar weer nieuwe jonge deelnemers die zich aanmelden om deze gezellig Visdag mee te maken. De Visdag wordt altijd afgesloten met de prijsuitreiking en aansluitend vindt de Mosselmaaltijd plaats (of vlees). Op zaterdag 15 februari en op maandag 17 februari zijn er weer de inschrijvingen van de Visdag. Op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en maandag van 18.00 tot 20.00 uur

in de leuke museum van Jan van Nunen, Doelen 10, Breda. De indeling van de Visdag is als volgt: ‘s morgens 07.00 uur vertrekken we naar de boten. Tot 16.00 uur vissen op de Westerschelde dan de terugreis naar Princenhage. U wordt dan verwacht om 19.00 uur in De Posthoorn voor een gezellige avond met een mosselmaaltijd of voor de gene die dat niet lusten en heerlijk stukje vlees. Hierna worden de vissersprijzen uitgereikt en oorkondes. Ook heeft de Visdag vele sponsors uit Princenhage en omgeving, want dankzij hun bijdrage, kunnen we de prijs van deze dag laag houden. Na de maaltijd vindt er is er een leuke loterij plaats met tal van leuke en mooie prijzen een hoofdprijs die ieder jaar een verrassing is. En de dames worden op deze dag ook niet vergeten door het comité. Mocht u interesse hebben om ook een Visdag Princenhage deel te nemen, laat het dan weten en bel even naar Gerard Reniers 076-5932020. U kunt zich ook aanmelden bij Gerard Reniers gpm.reniers@versatel.nl

BREDASE KLOPPERMAN

Een praktische oefening

‘Schrijf spanningen van je af maar…zet enkele stappen voordat je het geschrevene loslaat’. Die gouden tip geeft de Princenhagenaar Jack Wijnhamer in zijn derde in serie door Nyenrode ondersteunde boek ‘Meer levensenergie door ontspanning’. Vooropgesteld dat de meditatiedocent 146 belangrijke stukjes schrijft in zijn dagelijkse gids met praktische oefeningen, blijf ik even stilstaan bij ‘uw spanningen wegschrijven’. Dat we een korter lontje hebben blijkt niet alleen met Oudjaar. Heel hun leven lang bestrijden mensen elkaar om het huwelijk dat, voor één op de drie, lijkt te rijmen op twee woorden ‘gruwelijk’ en ‘afschuwelijk’. Deels optisch bedrog. Want de meerderheid vindt het een leven lang bijeen nog altijd het ideaal met als positief resultaat trouw, verbinding en generaties die worden opgenomen in een liefdevol verband. Dat de praktijk anders kan zijn en zo mogelijk even effectvol is ook duidelijk. Maar waarom zo boos, dat wrange, dat extreme schelden op sociale media over een ander dat je vooral zelf in de weg zit nog los van de kwaadaardigen die heel naar dreigen met kogel, kind en bom. Wekelijks kost het de politie klauwen met geld de bedreigers om ze op te sporen. De voorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Spekman, kreeg lange tijd zoveel haatmails dat hij er een zwartboek van kon maken. ‘Uw woorden herlezen, het geschrevene opbergen, na drie dagen uw boosheidsbericht opnieuw lezen en hierna nagaan wat van uw woede, ontevredenheid en emotionele overbelasting is overgebleven’. Het is duidelijk wat Jack Wijnhamer bedoeld. Door even de tijd te nemen zonder te snel de knop in te drukken…pats…komt het bericht, de brief of email waarschijnlijk in een totaal ander daglicht te staan. Het andere is: moet u inhouden tìjdens het schrijven? Wijnhamer: ‘Het belangrijkste is dat u uw protest zo neerzet zoals u erover denkt. Zelf wanneer daar krachttermen zouden bijzitten die alle fatsoensnormen overschrijden, dan nog zult u ze op papier mòeten zetten. Maak van uw hart geen moordkuil en zet uw scheldkanonnades op papier. Dit niet doen kan van u een ontwricht mens maken’. De volgende vraag: moet die brief wel verzonden worden, moet dat bericht wel op internet worden gepleurd? Leon de Winter verweet het verbaal geweld aan slecht omgaan met email. “Vroeger schreef je een brief, die moest in een enveloppe; er moest een niet te vinden postzegel op en als je bij de brievenbus was ging je naar huis zonder de brief te hebben verzonden.” Van Rompay gaat daar dieper op in. Hij heeft mensen meegemaakt die lasteren, liegen en draaien omdat ze menen dat een ander hen voor de voeten loopt. Hij acht deze mensen gevaarlijk. Ik zeg graag alles wat ik wens te zeggen. Een gevaarlijk mens wil ik niet zijn. Een e-mail gaat eerst naar concept. Ik lees hem nog eens en stuur hem uit. Boze e-mails stuur ik niet. Ik stap naar degenen met wie ik een appeltje moet schillen en praat het uit. Het worden mijn beste vrienden. De praktische oefening beoefend. RINIE MAAS


Marianne Vos kiest vanaf de start al goed positie. Nog voor het einde van de eerste ronde heeft ze haar concurrenten gelost. FOTO THIJMEN ALLEMAN

Vos verkeert in topvorm en niemand kan aan haar tippen, maar ook voor een wereldkampioen is deze steile helling een kwestie van bikkelen. FOTO THIJMEN ALLEMAN

Stan Godrie bikkelt op kop voor Mathieu van der Poel. Ze zijn verrast door het wegrijden van de Belgen Van Aert en Vanthourenhout. Van der Poel eindigt als derde na een indrukwekkende comeback. FOTO THIJMEN ALLEMAN

I ndrukwekkend e s o lo ’s e n e e n h e ro ï s c h e t w e e s t r i j d

WK in Hoogerheide levert schitterende winnaars op HOOGERHEIDE – Al wekenlang was het WK veldrijden in Hoogerheide het gesprek van de dag. Wie gaan er winnen? Wie maken er kans? Wat voor weer wordt het? Dit weekend was het eindelijk zo ver. Vier races waarbij iedere keer iets interessant gebeurde, stonden op het programma. Niet overal was de strijd voor de eerste plaats spannend, maar keer op keer behaalden de winnaar op indrukwekkende wijze hun prijs binnen. DOOR THIJMEN ALLEMAN De vele toegestroomde Belgen hebben vrijwel iedere dag wat te juichen gehad. Bij iedere wedstrijd reden zij mee om de prijzen. In twee dagen tijd hebben ze maar liefst zeven medailles weten te behalen. Podium Dat begon op zaterdag al met de wedstrijd bij de junioren. In een bos van Belgen wist alleen de Nederlander Jos Nieuwenhuizen mee te strijden voor de medailles. Het lukte hem uiteindelijk niet om een trede van het podium te bestijgen. De Belgen Thijs Aerts, Yannick Peeters en Jelle Schuermans eindigde in die volgorde op het podium. Nieuwenhuizen eindige uiteindelijk als vierde. “Ik kan het nog niet goed geloven”, zegt Aerts na de wedstrijd. “Zeker als je ziet dat we met drie Belgen op het podium staan. Oppermachtig De vrouwenwedstrijd was de enige waarbij er geen enkele Belg op het podium stond. Marianne Vos bleek een maatje te groot voor de concurrentie. Aan het einde van de eerste ronde was ze al alleen onderweg naar prolongatie van haar wereldtitel. De Italiaanse Eva Lechner wist als enige te reageren op een versnelling van Vos en kon even bijblijven. Op een van de vele hellingen in het parcours moest ze echter passen. Vos eindige uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong op de

eerste plaats. Lechner werd tweede voor de Britse Helen Wyman. “Ik heb heel veel afgezien en dat komt door dit parcours”, vertelt Vos achteraf. “Het is veel duwen en dan ga je makkelijk over je toeren heen.” Solo Dat Nederlandse succes werd ook op de tweede dag van het WK verwacht. Mathieu van der Poel was dé favoriet voor de wereldtitel bij de belofte. Hij kon het echter niet waarmaken. Een sterk Belgisch blok gooide roet in het eten en Van der Poel most nog goed zijn best doen voor de derde plaats. Voor hem waren Belgisch favoriet Wout van Aert en Michael Vanthourenhout al over de streep gekomen. Beide waren in een eerdere fase van de race al weggereden en konden niet meer achterhaald worden door de concurrentie. Tweestrijd Kers op de taart van het heerlijke wielerweekend was de wedstrijd van de mannen. Vanuit de startblokken was het raak. Nog voor de rest kans had om te reageren, ontstond er al een kopgroep met Nys, Stybar, Van der Haar en Mourey. Deze vier leken te gaan strijden om het podium, maar niets is minder waar. Mourey en Van der Haar moesten lossen en zelf knokken voor hun derde en vierde plaats. Het lukte ze niet om die vast te houden. Wederom lieten de Belgen zien dat ze uit hét veldritland van de wereld kwamen. Van der Haar werd zesde achter vier Belgen. Vooraan was de spanning om te snijden. Niets leek Stybar en Nys van elkaar los te krijgen, tot ineens de Belg een foutje maakte. In een drassige bocht moest de hij een voet aan de grond zetten en de Tsjech versnelde weg. Nys maakte een deel van zijn achterstand nog goed, maar kwam twaalf seconden te kort om Stybar van de overwinning af te houden. “Hij is een groot kampioen en heeft deze zege niet zomaar van mij afgepakt”, was Nys nuchter na afloop.

Ook jonge mensen vinden veldrijden interessant en tonen graag hun ware gezicht: een rood-wit-blauw gezicht in dit geval. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

De Belgische juniorenploeg domineert de wedstrijd vanaf het begin. Heel het podium kleurt zwart, geel en rood na afloop. FOTO’S THIJMEN ALLEMAN

Stybar en Nys zijn vrijwel heel de race verwikkeld in een tweestrijd. De mannen verliezen elkaar geen seconde uit het oog. Er is een fout van Nys nodig om uiteindelijk het verschil te maken. FOTO THIJMEN ALLEMAN

Thalita de Jong werd luidkeels aangemoedigd door haar ouders, die in De Belgische fans van Wout van Aert gingen volledig uit hun dak, toen speciale gele veiligheidshesjes waren gehuld met daarop Supporter van hun held als eerste de meet passeerde en zich tot Wereldkampioen mocht Thalita de Jong. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN. kronen. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN PAGINA 7


The Clash of the Coverbands 2014

In teken van Politiek Debat en afscheid voorzitter

Jaarvergadering Ulvenhout

BREDA - De Bredase Rockcoverband L!NC heeft afgelopen zondag 26 januari in een afgeladen Effenaar in Eindhoven, een plaats weten te bemachtigen in Regio Zuid Finale in de Benelux-editie van de Clash of the Cover Bands 2013-2014, en schaart zich daarmee bij de beste 9 coverbands van Zuid-Nederland. Als overtuigende publieks winnaar laat de 6 mans rockformatie zien dat zij een geduchte medekandidaat zijn voor de titel “Beste Coverband van Zuid-Nederland”. In de regio finale, die op zondag 20 april in de Poptempel 013 in Tilburg gehouden wordt, zullen zij met 8 andere Coverbands van topniveau de muzikale strijd met elkaar aangaan om de Awards voor ‘Beste’ en

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

ULVENHOUT - Op woensdag 19 februari wordt in de Pekhoeve in Ulvenhout een Politiek Debat georganiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. De organisatie is in handen van de Dorpsraad Ulvenhout.

L!NC@Effenaar 26-01-2014.

‘Populairste’ coverband en zullen zij een plek in de Benelux Semi-Finals proberen te veroveren. L!NC laat weten dat zij voor deze finale een grote groep (vaste) supporters de kans willen geven om deel uit te maken van deze unieke gebeurtenis voor de band. Kaarten zijn al te bestellen via lincrocks@

gmail.com. Meer informatie zal bekend gemaakt worden via de website of de facebook pagina van de band: www.lincrocks.com of www.facebook.com/lincrocks2012. Meer informatie over “The Clash of the Coverbands“ is te vinden via www.theclashofthecoverbands.com

POLITIEBERICHTEN Motorblok slingert uit auto na ongeval BREDA - Bij een aanrijding met gewonde, in de nacht van maandag op dinsdag in Breda, werd werd uit de betrokken auto het motorblok geslingerd. Dinsdag om 02.15 uur kreeg de politie de opdracht om te gaan naar de Franklin Rooseveltlaan in Breda. Daar zouden een auto en een motorfiets met elkaar in botsing zijn gekomen. De motorrijder zou nog onvindbaar zijn. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten een auto total loss tegen een boom aan. Twintig meter achter de auto lag de vermeende motorfiets. Al snel werd echter duidelijk dat het hier ging om het motorblok dat bij de aanrijding volledig uit de auto was geslingerd. Omdat ook een koplamp en onderdelen van de auto op de weg lagen, was de verklaarbare verwarring bij de melder ontstaan. Bij de auto troffen de agenten de bestuurder. Deze 21 jarige Bredanaar was licht gewond en werd ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Uit het technische verkeersonderzoek bleek later dat de bestuurder met hoge snelheid de bocht in de Franklin Rooseveltlaan had genomen. Zodoende raakte hij de linkerberm en schoot hij bij het corrigeren naar de rechterkant van de weg. Daar ramde hij via de bosschages een boom. Van de jonge bestuurder werd zijn rijbewijs ingevorderd wegens verkeersgevaarlijk rijgedrag. Hij zal opnieuw een rijvaardigheidstest moeten doen, waarna de officier van justitie beslist of hij zijn rijbewijs terug kan krijgen. Politie op zoek naar ‘bijna slachtoffers’ wegpiraat PRINSENBEEK - De politie is op zoek naar mensen die donderdag 30 januari rond 10.10 uur bijna omver zijn gereden door een blauwe Volkswagen. Deze auto reed met hoge snelheid, oplopend tot boven de 100 km/u, door Prinsenbeek. Een politieman die achter de wegpiraat reed zag dat een man die op de kruising Weimersedreef-Postbaan bijna door de auto geraakt werd. Toen de agent de auto verder volgde, zag hij dat een vrouw op de kruising Velsgoed-Titulaerlaan moest wegspringen om niet door de blauwe Volkswagen geraakt te worden. Tegen de eigenaar van de auto wordt proces-verbaal opgemaakt voor het gevaarlijke rijgedrag. Daarom komt de politie graag in contact met beide ‘bijna slachtoffers’. Kent, of bent u deze persoon, bel dan de politie op 0900-8844. Man met inbrekerswerktuigen opgepakt BREDA - De politie heeft woensdag omstreeks 01.15 uur op de Cimburgalaan een 33-jarige Bredanaar aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren en inbrekerswerktuigen bij zich had.

De agenten waren in burger gekleed, ze surveilleerden in een onopvallende auto gericht op het voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven. Ze kregen een melding dat er een auto werd ingebroken op de van Speykweg. Het zou gaan om twee daders, waarvan één een donkere jas aan had. De dienders zagen een man met een fiets op de Cimburgalaan staan. Hij voldeed aan het signalement. Hij bleek een schroevendraaier en een inbussleutelsetje bij zich te hebben. Bovendien kon hij zich niet legitimeren. Hierop is hij aangehouden. Wegpiraat is rijbewijs kwijt ULVENHOUT - Een 22-jarige man uit Chaam is dinsdagavond op de Rouppe van der Voortlaan betrapt op een forse snelheidsovertreding. De automobilist moest zijn rijbewijs inleveren. Agenten in burger zagen dat een auto met hoge snelheid vanaf de Dorpsstraat de Mgr. van Hooijdonkstraat inreed. Ze volgden in hun onopvallende voertuig de auto en zagen dat deze op de Rouppe van der Voortlaan met een gecorrigeerde snelheid van circa 114 kilometer reed, terwijl ter plaatse een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt. De dienders gaven een stopteken en hebben de bestuurder een proces-verbaal gegeven. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. De bestuurder erkende te hard te hebben gereden en dat hij daardoor ook zijn twee passagiers en andere weggebruikers in gevaar had kunnen brengen. Hij veronderstelde dat hij op deze weg 80 km/uur mocht rijden. Tip leidt naar vondst alarmpistool BREDA - De politie heeft woensdag na een tip in een woning in de wijk Heuvel, een zwartkleurig alarmpistool, zeven knalpatronen en enkele henneptoppen aangetroffen. In de woning werd een van de bewoners, een 24-jarige man als verdachte aangehouden. Hij krijgt een proces-verbaal ingevolge de Wet Wapens en Munitie. Het aangetroffen vuurwapen lijkt op een echt pistool en kan ter afdreiging worden gebruikt. Agenten gingen woensdagmiddag naar een woning in de wijk Heuvel omdat er een tip was binnen gekomen dat een van de bewoners een vuurwapen in huis zou hebben. In de woning waren vader en twee zonen. De uitlevering van het vuurwapen werd gevorderd, maar geen van de aanwezigen gaf daar gehoor aan. Hierna is met hulp van een speurhond gezocht, waarbij in de slaapkamer van de 24-jarige zoon een vuurwapen werd aangetroffen. Ook vonden de agenten enkele patronen en henneptoppen. Hierop werd de 24-jarige man aangehouden. Hij heeft afstand gedaan van de aangetroffen goederen.

Veelpleger in kraag gevat BREDA - De combinatie van een alerte beveiliger en een politieman die zijn clientèle kent heeft woensdagmiddag de arrestatie van een 43-jarige veelpleger uit Breda opgeleverd voor een poging tot winkeldiefstal in een warenhuis op de Karrestraat. Hij is conform afspraken met het Openbaar Ministerie over de aanpak van veelplegers in verzekering gesteld. Een beveiliger zag woensdagmiddag dat een man zich verdacht ophield bij een rek met Bjorn Borg-ondergoed. Hij zag dat de man wegrende en op zijn vlucht een boodschappentas in een rek met lingerie gooide. In de tas werden zeven sets Bjorn Borg-ondergoed aangetroffen, verpakt per drie, met een verkoopwaarde van 209,65 euro. De bewaker achtervolgde de winkeldief en belde ondertussen de politie. Hij verloor de verdachte echter uit het oog. Een agent die werkzaam was op het bureau Chasséveld hoorde de melding, waarbij een duidelijk signalement van de dader werd gegeven. De agent zei tegen zijn collega dat hij aan de hand van de gegeven beschrijving wel wist om wie het moest gaan. De dienders hebben een dienstauto gepakt en zijn gaan zoeken. Zij troffen de verdachte aan op de Odilia van Salmstraat. Hij had zijn zwarte jas onder zijn T-shirt verstopt. Hij bleek inderdaad de bedoelde verdachte te zijn. Hij ging met de agenten direct in discussie over het feit of hij zich wel of niet schuldig gemaakt had aan een strafbare poging. Hij is vastgezet. Autodiefstallen in Breda en Prinsenbeek BREDA - Deze week zijn twee personenauto’s van het merk Audi gestolen. De diefstallen vonden plaats in Prinsenbeek en in de wijk Haagse Beemden in Breda. De nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari werden in dezelfde wijk al drie BMW’s gestolen. De recherche is met een opsporingsonderzoek bezig. De surveillancedienst kijkt extra uit naar deze autodieven. Vanaf de Vossenberg in Prinsenbeek is tussen woensdagavond 22.00 uur en donderdag 03.00 uur een grijze Audi A5 met het kenteken 43-XDD-3 gestolen. De nacht van dinsdag op woensdag werd vanaf de Asterdkraag in Breda ook al een grijze Audi A5 gestolen, vanaf een oprit, met het kenteken 47-TDH-75. De eigenaar van de auto had om de diefstal te bemoeilijken een andere auto achter zijn Audi geparkeerd. Dit voertuig werd door de brutale dieven verplaatst, er waren geen braaksporen aan deze auto. De kentekens van de auto’s staan internationaal gesignaleerd. Getuigen van een van de diefstallen kunnen bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. PAGINA 8

Tevens zal tijdens deze vergadering afscheid genomen worden van voorzitter Ria Knipscheer. Noteer de datum alvast in uw agenda: woensdag 19 februari om 19:30 uur in de Pekhoeve te Ulvenhout Zoals iedereen weet worden in maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wat nog niet iedereen weet is welke partij zijn of haar stem verdient. Om deze keuze iets te vergemakkelijken organiseert de dorpsraad op deze avond een Politiek Debat. Alle politieke partijen van Breda zijn uitgenodigd om hun partijprogramma toe te lichten en vragen uit het publiek te beantwoorden. Deze avond staat onder vakkundige leiding van Henk Schol. Alle politieke partijen hebben toegezegd aanwezig te zijn op deze avond. Onderwerpen zoals Leefbaarheid, Voorzieningen en Samenwerking staan centraal tijdens deze avond. Heeft u vragen over het verdwijnen van lokale

voorzieningen, baart de toekomst voor een dorpse samenleving u zorgen, wordt er wel genoeg rekening gehouden met de vergrijzing van ons dorp? Deze avond is bij uitstek geschikt om u een beeld te vormen van die politieke partij waarbij u zich het meest thuis voelt, de partij die wellicht uw stem gaat krijgen om de belangen van uw en ons dorp het best te verdedigen binnen de gemeenteraad. Kom dus op 19 februari naar De Pekhoeve te Ulvenhout waar om 19:30 uur de Jaarvergadering van Dorpsraad Ulvenhout begint. Afscheid Ria Knipscheer Zoals aangekondigd nemen we deze avond ook afscheid van onze voorzitter Ria Knipscheer. Ruim 6 jaar stond zij aan het roer van een zeer actieve dorpsraad en zette zij zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Nu vindt ze het tijd om plaats te maken voor verjonging van het team en hoewel we haar inzet, kennis van zaken, overtuigingskracht en diplomatie zéér zullen missen begrijpen we haar keuze en nemen we dus afscheid van haar. Wilt u haar persoonlijk bedanken voor alles wat ze voor het dorp heeft gedaan zorg dan dat u op woensdag 19 februari om 19:30 uur in de Pekhoeve te Ulvenhout aanwezig bent.

25 jaar Gymnastiek en recreatie in Prinsenbeek PRINSENBEEK - Sport Ontspanning en Recreatie Groep Prinsenbeek (SORG) bestaat in 2014 25 jaar.

Met zo’n 100 mensen doet SORG aan allerlei activiteiten. Overdag bewegen kan elke week op dinsdag- en vrijdagmorgen in sporthal De Drie Linden. Dit met gymnastiekoefeningen, deels op muziek, en met badminton. Het is mogelijk om vrijblijvend

kennis te maken met onze hoofdactiviteit, gymnastiek. De groepen bestaan uit mannen en vrouwen, 55+. Ook worden excursies georganiseerd naar musea, tuinen e.d. Elke week wordt er gewandeld op woensdagmorgen en in de zomer gaan we op donderdag fietsen. Telefonische inlichtingen: 076-5413617. Website met informatie: www.sorg-prinsenbeek.jouwweb.nl

Hennie de Veth wint Viandenbokaal 2014

V.l.n.r. 3e Dhr. Thomassen, 2e Dhr Lutt, 1e en winnaar Dhr de Veth.

BREDA - Wat was het spannend! Dit jaar was het Hennie de Veth van biljartvereniging de Vlieren, die de “Viandenbokaal van 2014” in ontvangst mocht nemen uit handen van Ad Vermeulen namens de toernooi-organisatie van BVO Vianden. Aan het libre-toernooi, dat op maandag 6 januari startte in Gemeenschapshuis Vianden, namen maar liefst bijna 86 biljarters deel, afkomstig van 12 biljartclubs voor ouderen, t.w. ’t Palmque, ’t Rietveld, Breda Noord, Casablanca, Elisabeth EttenLeur, Etten-centrum, Ons Huis, Biekorf Boys, Tweeschaar, de Vlieren, Vianden en Heksenwiel. In de afgelopen weken zijn er weer vele prachtige partijen gespeeld, waarvan ook de talrijke bezoekers van het evenement naar hartelust hebben kunnen genieten. Op maandag 3 februari waren

de deelnemers toe aan de finalepartijen. Klokslag één uur werd er na de gebruikelijke loting gestart en wat niemand had verwacht, het werd een zeer lange middag, omdat diverse deelnemers zeer aan elkaar gewaagd waren, waardoor hoge scores pas laat de beslissing brachten in de finale-partijen. Het was dus uiteindelijk Hennie de Veth, die in de grote finale aan het langste eind trok tegen Eddie Lutt van ’t Rietveld. De heer Fred Thomassen van ’t Rietveld verzekerde zich van de 3e plaats en de 4e plaats was voor Erik Smits van de Vrije Biljarters. Het enthousiasme van de vele deelnemers en de grote belangstelling van de toeschouwers tijdens het gehele tournooi zijn zeker voldoende reden om dit ook dit jaar prima georganiseerde nederlaagtoernooi van BVO Vianden in 2015 een vervolg te geven.


CARNAVALSWINKEL KEES KONINGS WWW.KEESKONINGS.COM te ESSEN Bovak Autobanden ikte Nieuwe en gebru en d winterban

• Montage v.a. e 10,- per band • Alle merken en maten op voorraad Regenbeemd 9 4825 AS Breda Tel. 076-5991539 06-47289052

Meubelstoffeerder

met pensioen vraagt stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie. 06-20304266

BOEKHOUDER voor administraties en aangiftebiljetten.

SlagBOOm

Marijke Meustr. 100, Breda 076-5214282

Definitief AFSLANKEN!!!!

STOP NU MET ROKEN!!!

� Nieuwste methode - > Luxopuncture � GEEN � HoogsteJOJO-EFFECT slagingspercentage, 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% � Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! � Nieuwste methode -> Luxopuncture Nieuwste methode methode -> -> Luxopuncture Luxopuncture  Nieuwste � Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 � Wekelijks een behandeling van 20 min. Zeer succesvol al indoor Duitsland, Frankrijk, BelgiÍ,Zwitserland  Blijvend vergoed alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG enVBAG RBNG) STOP NU MET � Behandelingen door gediplomeerde 90-039475, aangesloten bijtherapeuten en RBNG)  (Zorgverlenersnummer: Word vergoed doorROKEN!!! alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen � 3 behandelingen vanSTOPPEN 2020minuten 3Geen behandelingen van minuten ontwenningsverschijnselen MET ROKEN BURN-OUT  � Luxopuncture ook: Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 methode behandelingen minuten Geen extra kilo’s envan pijnloos  � Nieuwste -> Luxopuncture  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! MIGRAINE, VERMOEIDHEID DEPRESSIES,  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN,BURN-OUT BURN-OUT Geen extraook: kilo’s en pijnloos � Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN,  3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG  extra Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT  Geen kilo’s en pijnloos DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Mark van Loon Stofvrij overSchuren parket * Leggen, overschuren en repareren van parketvloeren * Tevens betimmeren van trappen * Het leggen van laminaat

tel: 0653920755

www.markvanloon.nl

juridisch advies & mediation

juridisch advies & mediation

familierecht*arbeidsrecht*sociaal zekerheidsrecht familierecht * arbeidsrecht huurrecht*vreemdelingenrecht*strafrecht

* sociaal zekerheidsrecht * huurrecht * strafrecht Gratis spreekuur maandagavond Gratisvan spreekuur 17.00 totmaandagavond 18.00 uur

van 17.00 tot 18.00 uur

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl www.baronie-advocaten.nl

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

 Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, Bel vrijblijvend voor info. of DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi afspraak:

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143 Behandelingen ook ’s-avonds

Woondesign

HUISHOUDBEURS 15, 17, 19 t/m 23 feb

â‚Ź 30,00

Winkel:

Entree Huishoudbeurs + vervoer

HHB Sneldienst 16 en 18 feb â‚Ź 27,50 Entree Huishoudbeurs + vervoer

DAGREIS LONDEN 29 mrt, 19 apr, 3 mei, 7 jun

â‚Ź 52,50

CIRQUE DU SOLEIL 27 apr (matinee)

â‚Ź 79,50

MUSICAL JERSEY BOYS 28 mei

â‚Ź 57,50

SOLDAAT VAN ORANJE 16 jul en 24 sep

â‚Ź 77,50

Vervoer, overtocht + plattegrond

Vervoer, + 2e rangs ticket

Vervoer, +

2e

rangs tickets

Joop Brugel Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

Meubelstoffering/ -reparatie

P. Rijnders Breda

06-53269191

(Etten-Leur) (Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en inook het ‘s-avonds weekend Behandelingen

Ik koop uw

stripboeken

ook oude! Ook kinderboeken gevraagd! 06-21848893

Gerestaureerde antieke meubelen Gilzeweg 22a Chaam Alleen zondag geopend 12.00-17.00 uur

www.antiekhuys.com

bantt   Bra ie ract ropract

 Chi Bij 

 ban   Bra ie rop

 Chi Bij 

 2008 t 2008 maar  15

 

 t/m  febr. 20 febr. aarsactie Voorjaarsa maar  15 t/m 20 Voorj 2014 rit2010 okt. 1februa 5-21 iet/m sept. 13r-act WiNte ctie: irectie mera acula Nazo spect

Vervoer, + 2e rangs ticket

SCHALKE 04 REIZEN 9 feb Hannover 96 â‚Ź 99,00 26 apr MĂśnchengladbach â‚Ź 109,00 Wedstrijdticket + 3 consumpties + 1 snack

www.brabantexpres.nl

076-5153143 076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

  

     

 Voorâ‚Źâ‚Źâ‚Ź 10,- Myovision scan  

 â‚Ź   â‚Ź  

 â‚Ź ter waarde van â‚Ź 60,-   â‚Ź

 " ! "    "  ! ! " "     "!  " " "! "  " ! "!   ! "! "  "    "  ! "! "  "  !  ! !    " ! !  "  !  !  "  !   

   #!   " ! ! !  

  #!  "  !  !   

   #!   

   #!   

  #!  

   #!   "      

   #!  "   

   #!   "     "       "  "  ! $  " "  "     ! $  "  "  !  " " ! $ $  " " ! $  "  ! $  "    $ " "   $ ! $  " " ! $  "    $ " "   $   $ " "   $  "    $ " "   $  "   " 

Merk Type Kleur Bouwjaar Prijs  " EĂŠn op de drie mensen heeft

% op de drie mensen Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen. Renault twingo 1.2 16v airco radio cd fuchsia met. okt-12 8.250 EĂŠn heeft

%   EĂŠn op de drie mensen heeft tegenwoordig last van ĂŠĂŠn van

%   "  ! %% ! Renault Clio 1.2 16v 5 drs airco radio cd blauw met. mrt-05 4.950 EĂŠn mensen heeft tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn van

% op de drie "  ! tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn ! van ! "  ! ! bovengenoemde pijnklachten. Renault Modus 1.2 16v airco lmv zilver met. mei-05 4.500 tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn ! van ! "  ! bovengenoemde Renault Megane III 5 drs ecc nav. bose zwart met. feb-13 18.500 #  met pijnklachten.  !  bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen chiropractie #  met   ! bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen Renault Megane III estate 1.5 dCi nav lmv ecc zwart met. dec-12 18.500 !  pijnloos " #   chiropractie  vaak snel en worden Deze kunnen met chiropractie !  " #   Renault Megane III Coupe 210pk airco ecc lmv zwart met. mrt-09 13.500 vaak snel en pijnloos worden Deze kunnen met chiropractie ! !   " verholpen. vaak snel en pijnloos worden ! Renault Megane II 3 drs airco blauw apr-03 3.500 ! snel en pijnloos " verholpen. vaak worden ! Renault Megane II Gr.tr.1.4 16v LPG airco radio cd zwart met. nov-04 4.250 verholpen. ! verholpen. Renault Scenic III tce airco ecc nav zwart met. jun-10 16.500 huid- en laserklinieken Afspraak 

 Renault Scenic II 2.0 16v airco ecc radio cd zilver met. jul-04 4.500 Afspraak 

 • poliklinieken dermatologie • huidtherapie 

 Voor wie wil" weten wat" chiropractie is 

 Renault Scenic II 2.0 16v airco ecc radio cd grijs met. jan-04 4.500

wie " " is Voor wil weten wat chiropractie Bergen op Zoom - Middelburg - Goes Voor wie wil weten wat chiro-prac " " " "  en hoe de meest uiteenlopende klachRenault Laguna 1.6 16v airco radio cd zilver met. jun-01 2.750 Voor wie wil weten wat chiro-prac en hoe meest uiteenlopende klachBij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve  Renault espace 2.0 t Automaat airco ecc leder pan zwart met. mrt-10 23.950 tie issnel ende hoe de meest uiteenlopende ten en de pijnloos kunnen worden   tie is en hoe meest uiteenlopende anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: ten snel en pijnloos kunnen worden Audi tt 1.8 turbo airco radio cd lmv zilver met. okt-98 4.950   klachten snel en " pijnloos kunnen verholpen, worden t/m vrijdag  ! De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier) klachten snel en pijnloos kunnen Rimpelfilling met Restylane Opel Zafira 1.6 airco radio cd blauw met. sep-00 2.500 t/m vrijdag verholpen, worden t/m ! vrijdag verholpen, worden " worden worden vanen 15 maart 2008 vrijblijvende rug" toyota Avensis 2.0 5 drs airco ecc nav leder lmv grijs met. apr-04 6.950 - Botoxbehandelingen worden wordenrugvanen 15 maart verholpen, 2008 vrijblijvende 121 oktober 2010 " februari 2014 vrijblijvende rugen maandag 9 t/m vrijdag 20 oktober Kia Carnival 2.9 tdI 7pers blauw met. aug-05 huid4.250 en- laserklinieken !!  nek-scans aangeboden voor 15,ter Fractional Laser• en CO2-fractional laser poliklinieken dermatologie • huidtherapie maandag 9 t/m vrijdag 20 oktober !!  10 nek-scans aangeboden voor 15,ter vw touran 1.6 fsi 5 pers. airco ecc radio cd blauw met. jun-03 7.250  enMocht   - en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping vrijblijvende nekscans aanwaarde van rug60,-. dit tot een Bergen op ZoomMiddelburg  enMocht   vrijblijvende nekscans aanwaarde van rug60,-. dit tot een Renault Kangoo 1.5 dCi 70 airco ex btw grijs kenteken wit mrt-10 7.950 " !    vervolgafspraak leiden, dan worden geboden voor 15,ter waarde Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha" !   Renault Kangoo 1.5 dCi 60 airco ex btw grijs kenteken wit feb-07 4.250 vervolgafspraak leiden, dan worden geboden voor 15,ter waarde kosten !!  ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen de hiervan ookdit zonder huisartsring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenRenault Kangoo 1.5 dCi 70 airco marge grijs kenteken zilver met. jan-03 Bij 2.950 van â‚Ź 60,-. Mocht tot een ver !!  de kosten hiervan zonder huisartsvan â‚Ź" 60,-. Mocht dit tot een ver ook ! huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane, Renault Trafic Dubbele Cabine airco ex btw grijs kenteken zilver met. jan-03 en 4.950 heden, kleine spatadertjes en nog veel meer... verwijzing geheel of gedeeltelijk vervolg-afspraak leiden, dan ! worden  " 

verwijzing geheel of gedeeltelijk vervolg-afspraak leiden, dan worden #  !"# goed door uw verzekering. #  !"# de kosten hiervan ook zonder huis ! goed door uw verzekering. de kosten hiervan ook zonder huiszonder plastische chirurgie  !op De scans worden alleen gemaakt artsverwijzing geheel of gedeeltelijk > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping. # De scans worden alleen gemaakt op artsverwijzing geheel of gedeeltelijk # > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum afspraak. vergoed door uw verzekering. !#  • Nieuwe auto’s • Schadeherstel afspraak. vergoed door uw verzekering. Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VTcouperose, Bergen op pigmentvlekken, Zoom !#  Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, De scans worden alleen gemaakt op • Occasions • Leasing • 0164-263822 • www.huidlaser.nl Chiropractie Brabant is gevestigd De alleen gemaakt op scans worden huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer‌ • APK-keuringen • Inbouw Airco Chiropractie Brabant is gevestigd ! !# 

 " afspraak. > Huiden laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw aan de Banakkerstraat 46a, Chiropractie Brabant is gevestigd ! !# " • Inbouw SCM-alarm • Inbouw Audio-app. afspraak. aan de Banakkerstraat 46a, aan de Oude Bredaseweg 36a, $"# "% Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 Chiropractie Brabant is gevestigd Hoek Banakkerstraat/Adamastraat • Reparaties • Inbouw LPG aan de Oude Bredaseweg 36a, $"# Brabant "% Chiropractie is gevestigd www.dermateam.nl 4873 AM Etten-Leur. !" # Er weer jonger uitzien‌ zonder plastische chirurgie Etten-Leur, (t.o. !% Hotel/Restaurant Het Witte Paard) ★   4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 aan de Oude Bredaseweg 36a, !" #

!% Kroonstraat 42 Etten-Leur Etten-Leur, (t.o. Hotel/Restaurant Het Paard) ★   aan de Oude BredasewegWitte36a, > Huid- en laserkliniek Goes 076-5023574  

 chiropractie_brabant@msn.com Tel.

  Tel. 076-5023574 Etten-Leur, tel. 076-5023574.   

 Tel.: 076-5011371 Fax: 076-5011372 Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050

  Tel. 076-5023574 Etten-Leur, tel. 076-5023574. www.chiropractie-ettenleur.nl > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg chiropractie_brabant@msn.com www.dermateam.nl www.bramtangeman.nl GOedKOPe INRuILeRS Met APK & dIveRSe bedRIjfSwAGeNS

Er weer>> Botoxbehandelingen, jonger uitzien... Fractional Laser en CO2-fractional laser,

Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl


Leo Touw van de Vloeiweide wist niets van een Duits kamp op Boschdal

Met coverband ‘Kwart voor 3’ en ‘DJ Perke’

“Het vervolgboek over de Vloeiweide is voor mij nieuw van A tot Z.” Deze opmerkelijke en verklaarbare uitspraak is afkomstig van Leo Touw, betrokken bij de Vloeiweide.

Tippikul DUTSJ! Bonte Sikkenbal 2014

‘Broer praatte daar niet over’ DOOR RINIE MAAS Koud in het nieuwe jaar levert het boek ‘Oorlogsgeheim van bezet dorp’ weer tal van reacties op. Allereerst is de opmerking van Leo Touwopmerkelijk dat hij niets maar dan ook niets weet van de inhoud van het vervolgboek. Hij is zo nauw bij de Vloeiweide betrokken als bouwer van de schuilkelder samen met Henk alias broer Touw, en trouw leverancier van benodigde materialen en radio-onderdelen om te seinen. “Ik heb het vervolgboek met geweldig veel interesse gelezen. Ik wist van gevangenen in de villa van Alice Vlekke en van Duitse deserteurs in de paardenstal van Neefs en dat is het.” De modus operandi buiten het gezichtsveld van Leo Touw voltrokken. “Ik wist niet dat het Beeks verzet het werk van de post Vloeiweide in wezen heeft afgemaakt.

Boek kopen? Surf voor meer informatie over het boek ‘Oorlogsgeheim van bezet dorp - Boschdal, bolwerk van Beeks verzet’ (het vervolg op het boek over De Vloeiweide) en bestelwijze naar www.vloeiweide. nl/boschdalbeek Het boek is uitgebracht door de Koninklijke Uitgeverij en Drukkerij Vorsselmans aan de Bredaseweg 26 te Zundert in nauwe samenwerking met de heemkundekring Op de Beek en kost 27,50 euro. Het boek is tevens verkrijgbaar bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg 269/271 te Breda.

Zij hebben samen met de post Vloeiweide wapens op de Duitse deserteurs veroverd door gevangenneming.” Dat hij niet weet hoe de transporten hebben plaatsgevonden vindt Leo ook weer wel verklaarbaar. “Broer praatte daar niet over.” Miskraam Rini Weterings uit Prinsenbeek is een net zo hartstochtelijk lezer van ‘Oorlogsgeheim van bezet dorp’. Hij woont aan de Valdijk waar zijn wieg stond. Dat neemt niet weg dat het hem duidelijk is dat enerzijds de moed van het Beeks verzet moet worden geprezen maar dat anderzijds moet worden vastgesteld dat Prinsenbeek nauwelijks aan een razzia à la Putte is ontsnapt. “Liquidatie van een Duitser betekende de doodstraf van zeven willekeurige burgers maar de confrontatie van de Grüne Polizei of welke Duitse eenheid ook met een strafkamp met Duitse soldaten had onder de oorlog Prinsenbeek à la Putte totaal van de kaart kunnen vegen.” Martin Floren uit Breda beschrijft een van de bijkomstige drama’s die de overval op de Vloeiweide teweeg heeft gebracht. Anna Catharine Willemse, zijn moeder was in verwachting. Het kindje was gezond en de moeder ook. De boerderij stond op een steenworp afstand van de boswachterwoning. Op het moment dat het tumult van de overval plaatsvond en zij rook zag schrok zij enorm; zij begreep dat er dingen gebeurden die niet meer te keren waren en kreeg een shock. Bijna gelijktijdig braken haar vliezen en er volgde een miskraam. Duiven Jan Foesenek uit Prinsenbeek heeft tot de dag van vandaag veel sympathie voor ka-

pelaan Fassaert. Als jonge knaap was hij een verwoede duivenhouder en liefhebber. Hij was er altijd mee in de weer, deed mee aan wedstrijden en concoursen. Waren de jongens uit zijn straat aan het repen, dan zat Jan menig moment bij zijn duiven, hoewel hij op de straat ook van de partij was. Nu is er voor een kind niet zo smartelijk als een huisdier dat dood gaat. Op een dag trof Jan al zijn duiven dood aan in de welput, naar hij aanneemt, verdronken. De volop in het verzet actieve kapelaan Fassaert komt op huisbezoek en treft Jan treurend bij zijn duiven. Fassaert ziet het kinderverdriet pakt zijn portemonnee en zegt: “Ga jij eens als de gesmeerde bliksem nieuw ‘kleppers’ halen.” En dat heeft Jan gedaan bij Jan Peemen aan de Zanddreef. Met dank aan kapelaan Fassaert de gulle gever. Jan kreeg een tientje. In die tijd een weekloon. Pro-Duits Lezers wijzen er terecht op dat er in de omgeving van de Vloeiweide nogal wat proDuitse families woonden. Hierover is veel gespeculeerd. De feiten volgens dr. Buitkamp in zijn boek ‘Verzet in West-Brabant’ deel 3: “De familie P. E. werd omstreeks half september al onder bewaking gesteld in Villa Vloeiweide van Bouman-Vlekke, eigenaar van het landgoed Vloeiweide.” Neefs is bij hem in dienst. Alice Vlekke fungeert voor de post als dekmantel. Ze heeft Duitse protectie. “De pro-Duitse W. onder Beek wordt op de post vastgehouden en naar elders gebracht.” Hij belandt op Boschdal waar een N.S.B’er, verzetsmensen, Duitse soldaten en pro-Duitse personen ‘een tikkende tijdbom’ vormen die ieder moment kan exploderen.

Inschrijving SamenLoop voor Hoop 2015 in Etten-Leur geopend

ETTEN-LEUR - De tweede editie van de SamenLoop voor Hoop in Etten-Leur wordt in 2015 definitief gehouden in het weekend van 6 en 7 juni: van zaterdag 15.00 uur tot zondag 15.00 uur. Locatie is net als bij de eerste editie in 2013 het terrein van ARV Achilles op sportpark de Lage Banken.

TETERINGEN - Teteringen krijgt een vervolg op het succesvolle nieuwerwetse Bonte Sikkenbal 2013. Met het thema ‘Tippikul DUTSJ’ zal dit jaar op zaterdagavond 1 maart de 2014 editie van het Bonte Sikkenbal in het teken staan van alles wat ons Hollandse landje kenmerkt. Het Bonte Sikkenbal is van oudsher hét carnavalsfeest voor jong en oud in Teteringen. De organisatie streeft vernieuwend carnaval na. Met een DJ en een LIVE coverband wordt voor carnaval vierend Teteringen een Tippikul DUTSJ feestje gebouwd. Sikken en Sikkinnen, zoals de Teteringenaren zich tijdens carnaval noemen, worden opgeroepen in een Tippikul DUTSJ outfit naar het Bonte Sikkenbal te komen. De Dorpsherberg zal die avond vol lopen met Ruud Gullit pruiken, Bavaria Jurkjes en Zeeuwse meisjes. Wie weet zijn Theo of Thea, Bob of Annie de Rooij, Barbie, of Sterretje ook wel van de partij. Of wellicht de goedheiligman Sinterklaas zelf? Met zijn zwarte pieten ook zo’n Tippikul DUTSJ verschijning. Naast Sinterklaas is ook Koningsdag (is nog ff wennen….) een Tippikul DUTSJ aangelegenheid. Nergens ter wereld wordt de verjaardag van de koning zo uitbundig gevierd, met oranje verkleedpartijen, muziek en gezelligheid. En wat te denken van de oranje koorts waar we allemaal door

bevangen raken zodra ‘ons’ Oranje weer aan mag treden op een EK of WK. En niet te vergeten de traditionele tulpen, kaas, molens, klompen, draaiorgels en Delfts blauw. Genoeg inspiratie dus voor een toepasselijke Tippikul DUTSJ outfit. Maar ja… verkleed gaan als bitterbal of zak drop, dat kan natuurlijk ook! Miss Holland mag niet ontbreken en dus dingen de mooiste/leukste/meest carnavaleske outfits op het feest mee naar de titel van Miss Holland en worden deze Tippikul DUTSJ rijkelijk beloond. Uiteraard wordt ook Mr. Holland niet vergeten. De live muziek op dit carnavalsfeest wordt verzorgd door KWART VOOR 3. Een club Teteringse muzikanten die elkaar vier jaar geleden bij toeval ontmoetten en sindsdien een pop/rock coverband vormen. Zij zullen Tippikul DUTSJ live Nederpop brengen, muziek van Nederlandse bodem met hoog meeblèr gehalte. Maar, er is meer op deze avond. Niet alleen KWART VOOR 3 maar ook DJ Perke zal uit een Tippikul DUTSJ muzikaal vaatje tappen. De Tippikul DUTSJ dance industrie is immers toonaangevend in de wereld. Naast de dance hits zullen ook de carnavalskrakers niet ontbreken! Teteringen maakt zich op voor een dampende zaterdagavond ‘nieuwerwets’ carnaval. Carnaval in een modern jasje. Toegangskaarten voor het Bonte Sikkenbal zijn verkrijgbaar bij ‘de Dorpsherberg’.

Kielegatse Kwis en Veiling BREDA - Op zondag 16 februari wordt voor de vierde keer de Kielegatse Kwis en Veiling gehouden. Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom in de Avenue, Waterstraat 5 Breda. Kom met je vrienden, familie, carnavalsvereniging, bloaskapel of commissie van de BCV! Ga de strijd aan met anderen in een team van zes personen. Aanmelden kan bij binnenkomst. Over de vragen is weer maanden nagedacht door de uiterst geheime vragen commissie. Dit jaar zijn het weer 33 vragen, waarop antwoord moet worden gegeven. Meerkeuze-, beeld- en geluidsvragen over het Kielegat

en carnaval natuurlijk. Laat die hersenpannen maar weer kraken, want er zitten weer een paar instinkers bij. Naast de kwis is er natuurlijk weer de traditionele veiling van goederen en diensten. Carnaval is serieuze business en ook de BCV doet er alles aan om via allerlei kanten inkomsten te genereren om een mooi feest te bouwen met carnaval. Ook dit jaar kan er weer geboden worden op prachtige kavels van diensten en goederen. Van een avondje uit tot een compleet weekendje weg! Kortom de moeite waard om met een prachtig item huiswaarts te keren. Tot zondag 16 februari, aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur.

Informatieavond pleegzorg

Pleegzorg zoekt nieuwe gezinnen BREDA - Sara van 6 jaar heeft haar zwemdiploma gehaald. Haar pleegouders stonden aan de rand van het zwembad. Pleegmoeder Jolanda; “Ik heb zo van dat blije gezichtje genoten, fijn om daar bij te mogen zijn.” Help kinderen zoals Sara en wordt pleegouder!

In 2013 deden in Etten-Leur 58 teams mee.

DOOR PETER HOUTEPEN SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelevenement met als doel geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. In 2013 namen in Etten-Leur 58 teams met circa 900 mensen deel en dat leverde een eindbedrag op van ruim 72.000 euro ten behoeve van KWF Kankerbestrijding voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevreesde ziekte. Genereren Leo Seelen, drijvende kracht achter de organisatie in Etten-Leur, zegt dat er niet echt een maximum zit op het aantal teams

ARCHIEFFOTO HUUB VERVEST

dat mee kan doen. “We hebben waanzinnig veel ruimte op het terrein.” Elk team bestaat uit tien tot vijftien personen, waarvan er steeds minimaal eentje op de atletiekbaan te vinden is. “Die planning moeten de teams zelf maken.” Elk teamlid legt 10 euro per persoon in. Hiervoor krijgt iedereen als tegenprestatie een T-shirt met opdruk. “Dat hoeft tijdens het evenement niet gedragen te worden, dat mag. Het is vooral ook een herinnering aan het evenement. “ Ieder team heeft de uitdaging om zelf geld te genereren door allerlei acties voorafgaand aan SamenLoop voor Hoop te organiseren. Daarnaast heeft elk team op het middenterrein van Achil-

les een kavel van vijf bij vijf meter tot zijn beschikking. Hier staat een marktkraam, die zij kunnen gebruiken om tijdens de 24 uur in het weekend van 6 en 7 juni 2015 allerlei activiteiten te ontplooien die hun opbrengst kan verhogen. “Met zoveel kramen en zoveel teams krijg je automatisch een braderieachtige sfeer, wat weer een toegevoegde waarde is voor de bezoeker”, besluit Leo Seelen. Inmiddels is de inschrijving voor teams geopend. Inschrijven kan via de website (etten-leur.samenloopvoorhoop.nl) of per e-mail: etten-leur@samenloopvoor hoop.nl PAGINA 10

Pleegouders gezocht Het komt regelmatig voor dat een kind voor korte of langere tijd door omstandigheden niet meer bij zijn ouders kan wonen. Een pleeggezin biedt dan uitkomst. Juzt Pleegzorg is dringend op zoek naar gezinnen in West-Brabant die deze kinderen een veilige plek willen bieden. Voor korte of lange tijd een kind in huis Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Soms blijven kinderen maar voor een korte periode in een pleeggezin wonen omdat de ouders nadat de problemen opgelost zijn zelf weer voor hun kind zorgen. Ook komt het voor dat kinderen voor een lange periode bij een pleeggezin gaan wonen. Verder is het mogelijk dat een kind maar één keer per maand een weekeind naar een pleeggezin gaat om gewoon gezellige dagen door te brengen.

Sara woont sinds drie maanden bij Jolanda en Ben. Jolanda: ”Onze kinderen zijn het huis uit en wij hebben gewoon graag kinderen om ons heen.” Pleegouder worden Iedereen vanaf 21 jaar met gezond verstand, doorzettingsvermogen, geduld en humor kan pleegouder worden. Getrouwd, samenwonend of alleenstaand, homo of hetero, arm of rijk, autochtoon of allochtoon, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind en dat je warmte en structuur kunt bieden. Meer informatie Tijdens een informatieavond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht. Er is ook een pleegouder aanwezig die uit de praktijk iets vertelt. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom op dinsdag 18 februari van 20.00 tot 22.00 uur in Drukkerij Altrif Label, Gewenten 39 (Borchwerf), 4704 RE Roosendaal. Aanmelden voor een informatiepakket of inschrijving voor de informatieavond kan via e-mail: pleegzorg@juzt.nl, tel. 076-5256444.


31e Wintershow van de West-Brabantse Fokkerij Stichting

Imponerende koeien strijden om de eerste plaats in manege ETTEN-LEUR - Manege ’t Sander in Etten-Leur heeft een keer in het jaar in plaats van paarden koeien in haar hal- twee dames zijn vaarzen; Cora behoort tot aparte rubriek voor de ‘Sterren van Westlen staan. Een heleboel koeien, zo’n 80 stuks. Zij leken zich, een uitzondering daargelaten, best op hun gemak te de dames op leeftijd. Cora is als vierde ge- Brabant’. Het zijn er zeven en deze sterren eindigd en de andere twee vielen ook niet hebben elk gezorgd voor meer dan 100.000 voelen op de 31e Wintershow van de West-Brabantse Fokkerij Stichting. in de prijzen. Maar dat is niet zo belangrijk. Deelnemen is leuk. Verderop staan koeien die een stuk magerder zijn. Blijkbaar is ook hier een slanke lijn belangrijk, maar Bram ziet ze liever wat ronder.

Foto Verderop is een heuse studio ingericht waar de dieren op de foto gaan. Alle prijswinnaars worden gefotografeerd, maar er waren nog wat plaatsen over. Ronald, Arno en Mark Jochems hebben de loterij gewonnen en staan met middenklasse koe de Yankee te wachten. Ook Corné de Meijer staat met Aukje 63 te wachten. Aukje is gewassen en geschoren want dat hoort erbij. Alle koeien moeten zich netjes presenteren. Onderwijl wordt getracht een ander fotomodel op de gevoelige plaat vast te leggen en dat valt nog niet mee.

Price Glitter en Jantje hebben het duidelijk naar hun zin.

DOOR STELLA MARIJNISSEN Bram Prijs van boerenbedrijf Pijs-Nuiten

staat bij zijn drie koeien, of beter gezegd die van zijn ouders. Hij werkt in het familiebedrijf en gaat dat later overnemen. We

FOTO STELLA MARIJNISSEN

staan bij nummer 12 en dat is Price Glitter, nummer 7 die vreemd genoeg Jantje heet en nummer 68. Dat is Cora. De eerste

Krachtpatser Onderwijl gaan de wedstrijden gewoon door. Een greep uit de beoordelingen: veel jeugd, krachtpatser, imposante verschijning, melkfabriek, imponerende achteruier en mooi type met fraaie overgangen. Er zijn prijzen voor de kampioenen onder de vaarzen, de middenklasse en de oudere koeien vanaf ongeveer zes jaar. Daarnaast voor de beste bedrijfsgroep en een

liter melk. Wilhelmina 34 is een van hen. Daarnaast heeft deze 15- jarige roodharige schoonheid nog drie extra sterren voor bouw, productie en leeftijd. Spannend is de uitreiking van de Eiwittrofee, bestemd voor de koe met het meeste eiwit. Ook hier is Wilhelmina de koningin met 4.484 kilo. Sociale contacten Voorzitter van de West-Brabantse Fokkerijstichting René Michielsen is blij met de drukte. De grote belangstelling, vooral van jeugdige melkveehouders, is groot. “In deze regio is veel jeugd die nog verder wil. Verder is zo’n dag van groot belang voor de sociale contacten van de boeren. Winnen is leuk en het gaat om de eer, maar netwerken en gezelligheid is zeker zo belangrijk. De bezoekers komen uit heel West-Brabant.”

Winnaressen De uiteindelijke winnaressen: beste bedrijfsgroep Southland Holsteins uit Teteringen, kampioene vaarzen Everland Dikkie, kampioene middenklasse Emeraude, kampioen oudere koeien Zwartkop 216. Publiekskampioene Emeraude.

Werkgr oep Bonte Avond brengt afwisselend programma

‘Avondje opwarmen voor carnaval’ RIJSBERGEN - Muziek, typetjes, serieuze thema’s en humor. Dat zijn de ingrediënten voor de 34ste editie van de Rijsbergse Bonte Avond. Regisseur Kees Jochems, Mark Koeken - die na dit seizoen stopt met de Bonte Avond - en nieuwkomer Loes Hanegraaf over de voorstelling ‘Poppetje gezien?’ DOOR MIEKE VAN MEER Zondagmiddag in de Koutershof repeteren de spelersgroep en de band van de Bonte Avond. Nog maar een paar dagen en dan moet de voorstelling staan als een huis. “Het loopt nu nog wat stroef,” zegt regisseur Kees Jochems, “maar ik heb veel liever dat ze vanaf 14 februari op hun top zijn dan nu al.” Het decor is voor Kees wel een dingetje. “Ik wilde per se dat het publiek geen mensen op het toneel ziet die decorstukken wisselen. Dat heb ik voor elkaar. Het decor lijkt nu misschien saai, maar in de voorstelling beweegt het, verkleurt het en komt er muziek uit.” Pittig Mark Koeken staat al jaren op de planken met de Bonte Avond. Hij probeert aan de hand van de regisseurs met wie hij ge-

Bonte Avond Bonte Avond Rijsbergen, 14 t/m 16 en 18 t/m 23 februari 2014 in De Koutershof in Rijsbergen. Surf voor meer informatie naar www.aopelaanders.nl

werkt heeft te achterhalen hoeveel jaar precies. “Het moet achttien of negentien jaar zijn. Ieder jaar na de laatste voorstelling voel ik mij de gelukkigste man van Rijsbergen. Het zal dit jaar wel vreemd voelen, als de laatste voorstelling achter de rug is. Alleen de vrijdagavondrepetitie ga ik niet missen. Dat was pittig, want na de repetitie moest ik direct door naar mijn werk in de bakkerij. Of ik mijn favoriete sketch kan noemen? In mijn tweede jaar speelde ik met Bart Haast een sketch over het politiebureau. Daar heb ik goede herinneringen aan. Met Bart had ik een natuurlijke klik op het toneel, dus de scènes met hem waren altijd bijzonder. Ik heb met de Bonte Avond zoveel mooie dingen gedaan en meegemaakt, dat het net is of we vijftig jaar getrouwd zijn. Dat gevoel blijft, ook al komen er, net als dit jaar, drie nieuwe spelers bij.” Auditie Eén van die nieuwe spelers is Loes Hanegraaf. “Ieder jaar in februari als ik naar de Bonte Avond was gaan kijken, dacht ik: daar wil ik ook aan meedoen! Toen ik eind augustus de oproep voor nieuwe spelers zag, heb ik me dan ook direct aangemeld.

De cast van de Bonte Avond Rijsbergen.

Ik was één van de gelukkigen die na de auditie mochten blijven en nu maak ik onderdeel uit van deze gezellige groep. De voorstelling heeft voor ieder wat wils.

Bontebrakkemiddag

Presentatie Kielegatse jeugdprins en -prinses BREDA - Zondag 23 februari zijn alle Bredase brakken van 0 tot 12 (en hun ouders) welkom op de Bonte Brakkenmiddag in Cafe-Zaal Parkzicht. Met de presentatie van de nieuwe jeugdprins en -prinses is dit de enige echte start van het Kielegatse brakkencarnaval. Dj Tom verzorgt een show vol carnavalsmuziek en vrolijke spellen en wedstrijden. Uiteraard is er een carnavalsverkiezing, want wie heeft nou het meest fantastische kostuum?

FOTO BONTE AVOND

De grappige wedstrijden worden afgewisseld door een lekkere polonaise (achteruit!?) en dé carnavalskrakers van dit jaar. Bovendien komt Prins Petrus C Lie D’un Alleraller Irste met zijn gevolg een bezoekje brengen en kunnen de kinderen knutselen, schminken of gewoon lekker hossen. Entree is gratis en alle kinderen krijgen een gratis consumptie en een heerlijk zakje chips. Van 14.30-17.30 uur is iedereen welkom bij Parkzicht aan de Paul Windhausenweg 1 in Breda.

Bijzondere Rijsbergse figuren, actualiteiten, liedjes, soms serieus en uiteraard veel humor. Meer mag ik niet verklappen. Zorg maar dat je vanaf Valentijnsdag ‘het poppetje gaat zien’.”

BELASTING Aalten Schildersbedrijf AANGIFTEN BREDA • particulier

• ondernemers bij u thuis. Laag tarief! Accountant Coll. Breda

Tel.: 076-5495220

plafonds & wanden witten Ook binnen- en buitenschilderwerk Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 43220390 / 076 - 5991675

Gezocht: Gepensioneerde (ca. 65+) Bloemenchauffeur Truck + opleGGer (Breda - Naaldwijk / Aalsmeer) 0-40 uur / week

kwekerij Zeldenrust Leursebaan 270, 4839 AN Breda

06 - 539 39 683

PAGINA 11

1

Star T

Jan Jochems Handel

rek

)?!

TransporT

Te koop:

First C To bold ontac ly go w h t er Dan d urf jij e no one’s gone b je va efo in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen (45, k en van Car anker

en

la

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

best betalende goudinkoper van breda - gratis taxatie !

inkoop - verpanding goud - zilver - munten

076-587.29.10

nu ook reparatiewerk


KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! QUILT BEDSPREI

CORRIGEREND SINGLET

printed of uni doorgestikt royaal formaat 240x220 cm

WO O NTR E

VAN ZONDAG 9 FEBRUARI T/M ZATERDAG 15 FEBRUARI

CORRIGERENDE SLIP OF BOXERSHORT

diverse kleuren maten S-XXL

maten S-XXL

N D!

14.95 FRAGRANCE COLLECTION GEURKAARSEN keuze uit 4 heerlijke geuren 5x8 cm

DAMES/HEREN BADJAS

diverse kleuren en prints heerlijk zacht coral fleece dames: S-XL heren: S-XXL

CORRIGERENDE BODY OF LEGGING body met slip of string maten S-XXL

2.89

3.99

KINDER BADJAS

Elders 3.99 4.95

2.59

SCHOONLOOP DEURMAT

diverse kleuren en prints maten 92-134

diverse kleuren 60x80 cm

S ET/4 Elders 2.99 3.49

1.79

6.99

Elders 10.95 12.99

HEGRON HANDZEEP

3.89

40x60 cm

2.19

DAMES/HEREN VERKLEEDSET

lavendel, orchidee, waterlelie of hortensia 300 ml

DUBRO ONTVETTER

diverse varianten maten S-XL

750 ml

ZE ER LUXE ! G U ITVO ER IN

0.79

DAMES BLAZER/COLBERT diverse kleuren en prints maten S-XXL

Elders 13.99 17.95

8.99

DUBBELE USB AUTOLADER o.a. geschikt voor smartphone, tablet, navigatie en mp3-speler input: 12/24 V output: 5 V, DC 2.1 A

Elders 3.95 6.95

1.99

7.99 PARTY MASKER

diverse soorten

15W40 SF/CD: 5 liter 10W40 SL/CF: 4 liter

0.59

7.95

TECHNO MOTOROLIE 5W40 API SM/CF of tweetakt API TC, 1 liter

2.99

E IT!

7.99

diverse kleuren maten S-XL

7 STU KS

Elders 3.95 4.99

TO P KWALIT

DAMES VEST

met broeklat zwart, wit of blank hout

Elders 14.95 19.99

1.39

TECHNO MOTOROLIE

HOUTEN KLEDINGHANGERS

VO O R TO PM O D E IJ S! BO D EM PR

Elders 1.99 2.49

2.39

Elders 7.99 9.95

4.99

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Elders 1.29 1.99

Dbz 20140209  
Dbz 20140209