Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

S T E E N B E R G S E

5 FEBRUARI 2014 WEEK 6

Uitgeverij

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

DOEK VALT VOOR FATIMASCHOOL IN DE HEEN

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

KERK KRUISLAND START MET THEMAMIDDAGEN

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

STADSRAAD STEENBERGEN KAN VAN START

V1 Dirksdijkje nog niet onschadelijk

Rijkswaterstaat betaalt fluisterasfalt

KRUISLAND – Het explosieve onderdeel van een V1-raket dat afgelopen week werd ontdekt in Kruisland, wordt niet voor donderdag onschadelijk gemaakt. Het aangetroffen onderdeel bevat zo’n 1000 kilo springstof en is moeilijk onschadelijk te maken. De Explosieve Opruimingsdienst is in overleg met de gemeente om tot een plan van aanpak te komen. Afgelopen vrijdag werd het explosief ontdekt aan Dirksdijkje, ter hoogte van de Princebosseweg. De bom lag een meter diep, maar is inmiddels volledig uitgegraven. Tot er een plan is, wordt de bom bewaakt door de politie. Het explosief is stabiel en vormt geen gevaar voor de omgeving.

STEENBERGEN - De kosten voor de aanleg van geluidsreducerend asfalt op een deel van de Zeelandweg-Oost komen voor rekening van Rijkswaterstaat. Dat zegt het college in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad. Eind vorig jaar bereikte de gemeente met de wegendienst een akkoord over de geluidsreductie voor de woningen aan de Stoofdijk. Door geluidsarm asfalt aan te leggen neemt de geluidsbelasting bij een snelheid van 50 kilometer per uur af met 1,7 decibel en bij een snelheid van 80 kilometer per uur zelfs met 1,9 decibel. Door de aanleg van het geluidsarm asfalt komen de kosten zo’n 15.000 euro duurder uit.

Bewoners De Wieken willen bushalte weg

Vissenstand Roode Weel onder loep

STEENBERGEN - Als het aan de bewoners van het seniorencomplex De Wieken ligt, verhuist de bushalte aan de Molenstraat in Steenbergen naar de ingang van het R@velijn. De bewoners hebben zo’n dertig handtekeningen verzameld voor de verplaatsing van de halte. Zij menen in hun woongenot te zijn aangetast door de uitlaatgassen van stilstaande bussen en wachtende, vaak jeugdige passagiers. De Volkspartij wil weten wat het gemeentebestuur met het signaal van de bewoners heeft gedaan en dringt aan op overleg met de provincie voor een passende oplossing om de overlast voor de bewoners tegen te gaan.

KRUISLAND - Sportvisserij Nederland voert vrijdag 7 februari een visserijkundig onderzoek uit op de Roode Weel tussen Kruisland en Steenbergen. Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met hengelsportvereniging De Kruisweel uit Kruisland. Sportvisserij Nederland bekijkt in de ochtend hoe het staat met de vissenstand in het waterbekken. Bij het laatste onderzoek in 1999 bleek dat er in de Roode Wil veel minder vis te vinden was dan in de omliggende wateren. In het project Cruijslandse Kreken is het plan opgenomen om bij de Roode Weel een vissteiger en uitkijkpunt te realiseren, maar daarvoor moet wel duidelijk zijn hoeveel vis er is.

Digitale nieuwsbrief Sint Annaparochie STEENBERGEN – Het is sinds 1 januari van dit jaar mogelijk om de nieuwsbrief van de Sint Annaparochie per e-mail te ontvangen. Mensen die zich daarvoor inschrijven ontvangen een keer per maand een nieuwsoverzicht in hun inbox. Daarin staat alle informatie over vieringen en activiteiten die de kerk organiseert en wordt ook teruggeblikt op evenementen uit de voorgaande maand. Om zich te abonneren kunnen mensen klikken op een link, rechts bovenin de nieuwsbrief die via de website van de parochie te vinden is. Daarnaast is het mogelijk om via een e-mail naar nieuwsbrief@sintannaparochie.com zich aan te melden voor de komende bulletins.

Twintig elektrische fietsen gestolen STEENBERGEN – Bij en fietsenzaak aan de Kaaistraat in Steenbergen zijn twintig elektrische fietsen gestolen. Een medewerker van een fietsenzaak merkte dat er was ingebroken en dat er twintig elektronische fietsen gestolen waren. Daarnaast heeft de dader opladers en geld meegenomen. De inbraak is volgens de politie tussen dinsdagavond en woensdagmorgen gepleegd toen er niemand in de zaak aanwezig was. De politie gaat onderzoek doen naar de inbraak. Er is door de politie een aangifte opgenomen en een medewerker van het forensisch opsporingsteam heeft naar sporen gezocht. Op dit moment is er bij de politie niet meer informatie bekend.

DE HEEN - Team veilig op weg heeft een bezoek gebracht aan basisschool Fatima. Kinderen kregen uitleg over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer. Tijdens de lessen leren de kinderen vuistregels van de transportondernemers. Zodat ze veilig en bewust kunnen omgaan met vrachtauto’s in het verkeer en om hun verkeersveiligheid voor nu en voor later te vergroten. FOTO LEO ADRIAANSEN

Ruim 3000 handtekeningen voor Bolten

Rapport bestuurscrisis blijft geheim STEENBERGEN - De petitie voor het aanblijven van Saskia Bolten is door ruim drieduizend mensen uit de gemeente Steenbergen ondertekend. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag toen Arnold van der Heijden, initiatiefnemer van de werkgroep Steun aan Saskia Bolten (SAS), de petitie overhandigde aan waarnemend burgemeester Joseph Vos. Tijdens dezelfde vergadering werd ook besloten dat het verslag dat de aanleiding was voor het vertrek van Bolten geheim blijft. DOOR MERIJN SITSEN Arnold van der Heijden geeft tijdens het aanbieden van de petitie aan dat er om twee dingen verzocht wordt. “Ten eerste verzoeken we om de motie van wantrouwen tegen Saskia Bolten in te trekken en ten tweede adviseren we de commissaris van de koning om niet mee te werken aan het ontslag van Bolten”, zegt hij. Geheim De werkgroep vindt het bijzonder dat de daadwerkelijke reden van het wegsturen van Bolten geheim wordt gehouden. “De enige reden die is gegeven was dat de burgemeester op zondag had aangegeven dat alles goed zat terwijl er drie dagen later hele andere berichten naar buiten kwamen”, zegt Van der Heijden. Tijdens de raadsvergadering wordt aangegeven dat het rapport over het functioneren van Bolten voorlopig niet openbaar

zal worden gemaakt. Plaatsvervangend burgemeester Joseph Vos gaf tijdens de raadsvergadering aan dat hij het bestuurlijk functioneren in alle rust, zonder verstoring, wil afmaken. Door het rapport openbaar te maken zou dit proces volgens Vos verstoord raken. Respectloos De initiatiefnemer geeft namens de werkgroep aan dat de raadsfracties onfatsoenlijk en respectloos om zijn gegaan met de burgemeester. Zij heeft volgens Van der Heijden enkel geprobeerd een signaal af te geven dat het niet goed zit in de gemeente Steenbergen. “Ook verschillende ambtenaren, de commissaris van de koning, en nu drieduizend inwoners geven aan dat het niet goed zit. Deze signalen kunt u niet naast zich neer blijven leggen”, zijn de woorden van de voorzitter van SAS. Raadsleden zouden volgens hem arrogant zijn als ze

de signalen niet op zichzelf zouden betrekken Werkgroep SAS geeft aan dat de motie wat hun betreft ingetrokken moet worden en dat de raad aan de slag moet met zichzelf. Er moet volgens hem een klimaat ontstaan waarin een burgemeester goed moet kunnen functioneren. “Saskia Bolten heeft deze kans nooit gekregen”, benadrukt hij. Proces Vincent van den Bosch geeft namens de raadsfracties die de motie van wantrouwen tegen Bolten hebben ingediend dat de beslissing niet in één avond is genomen maar dat het een onderdeel was van een proces. Hij verklaart dat er in principe bestuurlijke rust was ondanks de grote bezuinigingen die moesten worden gedaan. De crisis is begonnen tijdens een functioneringsgesprek met de burgemeester in 2013 waarna er steeds meer dingen fout gingen.

Oud papier stopt per 1 maart bij RK Kerk DINTELOORD - ‘Waar naar toe met mijn papier’. Per 1 maart stopt inzameling oud papier bij RK Kerk. In december 2013 is het besluit genomen om de RK Kerk uit de eredienst te onttrekken en in november 2014 sluit het kerkgebouw de deuren. Vooruitlopend op dat besluit heeft de werkgroep die oud papier inzamelt bij de kelder van de RK Kerk besloten om per 1 maart te stoppen met het inzamelen van oud papier. De ‘vaste klanten’ vinden het jammer. Al vanaf januari wordt door de werkgroepleden een folder uitgedeeld, waarin het besluit wordt meegedeeld, maar ook waar men naar toe kan met het oud papier.

Zo is er de vogelvereniging en de ‘Regenboog en Groen van Prinsererschool’. Zij kunnen met de opbrengst van het papier nog leuke dingen doen. Zo niet is er nog de milieustraat in Steenbergen. Zij willen een ieder dan ook uitdrukkelijk verzoeken om na 1 maart geen oud papier meer te plaatsen bij de kelder, Westerstraat. Het wordt niet weggehaald en wordt dan een bron van overlast voor de bewoners van de Westerstraat. Zij rekenen in deze dan ook op uw aller medewerking. Rest hen iedereen te bedanken voor de genomen moeite om hen gedurende vele jaren te voorzien van oud papier en hopen dat men met dezelfde inspanning de overige inzamelaars van papier zult blijven voorzien.

Steenbergen blijft schaliegasvrij STEENBERGEN – Het college heeft de gemeente Steenbergen uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. B&W volgt daarmee een motie van de gemeenteraad. Het college heeft deze beslissingen kenbaar gemaakt bij minister Kamp van Economische Zaken en de Tweede Kamer. Steenbergen sluit zich aan bij 130 andere gemeenten en acht provincies, die aangeven om niet mee te willen werken bij het boren naar schaliegas. De rijksoverheid kan overigens beslissen om de wensen van de provincies en gemeenten te negeren en toch over te gaan tot bodemonderzoek. Minister Kamp heeft aangegeven dat boringen voorlopig van de baan zijn.

Chemostoel dankzij gift Roparun STEENBERGEN - De Vrienden van Lievensberg hebben dankzij een gift van de Roparun de longafdeling van Lievensberg ziekenhuis een chemostoel kunnen geven. Het verblijf van oncologische longpatiënten die een chemobehandeling krijgen, wordt dankzij deze stoel een stukje dragelijker gemaakt. Voor een chemokuur verblijft een patiënt vele uren in het ziekenhuis. De kuur wordt vaak toegediend in een regulier ziekenhuisbed. De speciaal ontwikkelde stoel biedt dankzij een speciaal matras meer comfort. De stoel heeft een makkelijke instappositie en is voor de verpleegkundigen een stuk praktischer om mee te werken.


Mooie deals voor je huis! Horizontale jaloezieĂŤn e

*

4 gratis Goedkoopste houten of aluminium jaloezie gratis.

PVC al vanaf

27,95 per m2

Vinyl al vanaf

17,50 per m2

Gordiijnen al vanaf

20,50 per meter

Uw huis restylen wordt met het leukste huismerk voor uw huis wel heel aantrekkelijk. Kijk voor inspiratie, de collecties en voorwaarden op tmcbinnenhuisadviseurs.nl

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft! Alle winkels zijn op maandag gesloten

TMC Koudekerke

TMC Kruiningen

TMC Bergen op Zoom

TMC Goes

Dorpsplein 35

Zandweg 1b

Van Konijnenburgweg 13

Marconistraat 13

(0118) 55 55 33

(0113) 38 26 26

(0164) 27 44 77

(0113) 22 41 02

www.tmcbinnenhuisadviseurs.nl


ACTUALITEIT

Schoolbestuur voornemens locatie te laten fuseren met Maria Regina

Doek valt voor Fatimaschool De Heen DE HEEN - De Fatimaschool in De Heen houdt na dit schooljaar op om als zelfstandige school te blijven bestaan. De Lowys Porquinstichting, waaronder de Fatimaschool valt, is voornemens om het dorpsschooltje te laten fuseren met de Maria Regina in Steenbergen. Uit gesprekken met ouders is gebleken dat het aantal leerlingen volgend jaar onder de cruciale grens van 23 zou duiken, waardoor de stichting niet anders kan dan de locatie in De Heen op te heffen en onder te brengen bij de Steenbergse basisschool. Na de aangekondigde sluiting van de kerk en de sluiting van de laatste winkel betekent dat de derde klap in korte tijd voor het polderdorp. DOOR RIA VAN MEIR Terwijl er voor veel kleine scholen in het land vorige week goed nieuws doorkwam, omdat het kabinet de ondergrens van leerlingenaantal niet verhoogt, dreigt de Fatimaschool bij de start van het nieuwe schooljaar door de huidige ondergrens van 23 leerlingen te vallen. De school telt momenteel 28 leerlingen, maar uit gesprekken met de ouders is gebleken dat daar in augustus nog maar twintig van over zullen blijven. “Dan móeten we de school sluiten. Dan krijgen we geen ondersteuning meer vanuit het Rijk”, verklaart Ad van Geel, bestuursvoorzitter van de Lowys Porquinstichting. Maar ook als de school er wel in was geslaagd om meer dan 23 leerlingen te behouden, was er voor de Fatimaschool geen lange toekomst weggelegd. “Er geldt nog een tweede opheffingsnorm, die per gemeente verschilt. Voor de gemeente Steenbergen geldt dat een school minimaal 45 leerlingen moet tellen. Daar mag een school hooguit drie jaar onder zitten. We zitten nu

in ons tweede jaar onder die grens, wat betekent dat anders in 2015 het doek zou vallen.” Fusie Toch is er van een daadwerkelijke sluiting van de Fatimaschool geen sprake. In plaats daarvan kiest de Lowys Porquinstichting voor een fusie tussen de Fatimaschool in De Heen en de Maria Reginaschool in Steenbergen. “Zo komen we nog in aanmerking voor een fusiebijdrage van het Rijk”, licht Van Geel toe. Gekozen is voor Maria Regina, omdat die school het dichtst bij De Heen ligt. “We verwachten ook dat ouders vaker in Steenbergen komen voor hun boodschappen en dergelijke dan in Nieuw-Vossemeer. Al zijn ouders natuurlijk vrij in hun keuze.” De fusie-effectenrapportage ligt momenteel voor aan de medezeggenschapsraden van beide basisscholen. Van Geel verwacht dat zij zich binnen enkele weken zullen uitspreken over het voorstel. In het voorjaar moet ook duidelijkheid komen over de toekomst van het personeel van de Fatimaschool.

De Fatimaschool dreigt volgend schooljaar onder de cruciale grens van van 23 leerlingen te duiken. ARCHIEFFOTO

Toekomstvisie Wethouder Cor van Geel laat in een reactie weten het voorgenomen besluit te betreuren. “Maar we zagen dit natuurlijk wel aankomen. We zijn niet wereldvreemd en hebben regelmatig contact gehad met het schoolbestuur. Wanneer de ene na de andere ouder zijn kind van school haalt,

weet je dat er weinig toekomst meer zit in de school. Ik heb begrip voor de keuze van de Lowys Porquinstichting, hoe vervelend ik het ook vind.” De wethouder ziet ook dat het hard achteruit gaat met De Heen, nu ook de laatste winkel is gesloten en de OLV ten Hemelopnemeningkerk in november de deuren sluit. “Daarom zijn

we met de inwoners in gesprek voor een toekomstvisie voor het dorp. Die visie zal moeten uitwijzen hoe we De Heen nog levensvatbaar kunnen houden.” Van Geel verwacht dat de visie pas na de gemeenteraadsverkiezingen gereed zal zijn. “Dan kan de nieuwe gemeenteraad ermee aan de slag.”

In een tijd van ontkerkelijking zijn andere stappen noodzakelijk

Deuren Heilige Georgiuskerk in Kruisland vaker open KRUISLAND - Eind 2013 ging figuurlijk de kogel door de kerk, een aantal kerken zelfs. Drie kerken worden in het najaar van 2014 gesloten: H. Corneliuskerk in Welberg, Onze Lieve Vrouw ten hemelopneming in De Heen en HH. Petrus en Paulus in Dinteloord. H. Georgius in Kruisland ging daarbij door het oog van de naald, net als andere parochies die nog even uitstel krijgen. De ontkerkelijking is een feit en de ontstane smet op de Rooms-katholieke kerk zorgt hier en daar voor verlies aan parochianen. Ondertussen heeft de kern waar het voor ieder mens om gaat het nakijken, maar de hoop blijft bestaan. Kruisland heeft een eigen werkgroep voor vernieuwing en verruiming. DOOR CLAUDIA KOOLE De Werkgroep Serviam, die momenteel

bestaat uit vijf nieuwe vrijwilligers, zal themamiddagen gaan organiseren. De middagen die nu gepland staan, zijn op

zondagmiddag. Dat is vaak een middag dat mensen op pad willen gaan om iets gezelligs te gaan doen of om even stil te

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO CLAUDIA KOOLE

www.internetbode.nl

De H. Georgiuskerk in Kruisland opent op 23 februari de deuren voor de eerste themamiddag.

staan bij verschillende zaken in het leven. Serviam is een Latijns woord voor ‘Ik wil dienen’. Het is een kreet van Heilige aartsengel Michaël die net als Heilige Georgius - ook wel Sint Joris genoemd - op een draak of lelijk wezen staat. Daarbij is aartsengel Michaël de beschermheilige van de Rooms-katholieke kerk. De intentie van de werkgroep is om onderwerpen naar voren te brengen die mensen fascineren en intrigeren, op een toegankelijke manier. De onderwerpen hebben een christelijke rode draad, maar bovenal staat de liefde en goedheid centraal om door te geven aan anderen. “We moeten dit gewoon doen”, laat voorzitter Ad Huijsmans van het parochiebestuur H.Georgius weten. “Als we niets proberen, weten we zeker dat er niks zal gebeuren. We gaan dit proberen.” Inspiratie Op 23 februari 2014 vindt de eerste themamiddag plaats om 14.00 uur. Het is een stiltemiddag, dus in principe zonder spraak, waarbij geluisterd wordt naar Gregoriaanse gezangen. Op een projectiescherm, wat de werkgroep nog behoeft, worden iconen getoond met teksten ter inspiratie. De werkgroep richt zich eveneens buiten de dorpsgrenzen van Kruisland. Een voorbeeldfunctie draagt Spirit in Roosendaal, een initiatief van drie stadsparochies, de communiteit van de zusters Franciscanessen van Mariadal en de Protestantse Gemeente in Roosendaal. De afgelopen jaren hebben zij met succes bijeenkomsten ge-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

houden, van iconen schilderen en iconenzegening tot lezingen en een fietstocht langs Mariakapelletjes. Die diversiteit wil de werkgroep ook aanhouden. Na de Gregoriaanse gezangen volgt een middag op 13 april 2014 met informatie over paus Johannes Paulus II die op 27 april 2014 heilig wordt verklaard. Wat heeft deze paus gedaan en wat heeft hij in onze wereld achtergelaten? Maar ook een themamiddag over mystiek staat klaar op 22 juni 2014. Franciscus van Assisi was bijvoorbeeld een mysticus. Bij elke themamiddag is er een boekentafel van de Stichting Over en Weer uit Kruisland aanwezig. Zo gaat het goede doel hand in hand met de inspiratie die opgedaan wordt. Verkiezing Hoewel de Werkgroep Serviam gloednieuw is met haar projecten, dingt ze al mee in een verkiezing van het bisdom Breda in samenwerking met de televisie en radio omroep KRO. Het meest aansprekende project komt in aanmerking voor een geldprijs dit voorjaar. De werkgroep wil daarbij graag een oproep doen voor een projectiescherm en een beamer. Vrijwilligers, ook uit andere parochies, kunnen zich te allen tijde melden bij de Sint Annaparochie om deel uit te gaan maken van deze nieuwe werkgroep. Via de mail op de website Sintannaparochie.nl kan men zich melden als vrijwilliger of om een groot projectiescherm of beamer ter beschikking te stellen.

Volg ons op Twitter: @SteenbergseBode.


CARNAVALSWINKEL KEES KONINGS WWW.KEESKONINGS.COM te ESSEN

AD SCHILLEMANS

ADVERTORIAL

Complete woning stoffeerder Wij komen vrijblijvend met stalen aan huis! Vloerbedekking Laminaat Gordijnen Vitrage Vinyl

Een nieuw plafond in ĂŠĂŠn dag! U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat verbouwen. NIET BIJ PLAMECO ! Wij spannen een nieuw plafond onder uw huidige plafond in slechts ĂŠĂŠn dag ! Terwijl de meubels blijven staan. En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel mee. Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met uw eigen lampen of (LED) inbouw verlichting, alles kan.

Vakkundig Betrouwbaar Goede service Leuke aanbiedingen

gestoffeerd inclusief tapijt WINTER- Trappen en arbeid â‚Ź 390,-! Nu kamerhoog/

ACTIE! gordijnstoffen vanaf â‚Ź 19, per m. 95

Ad Schillemans - Kaaistraat 67 - 4651 BM Steenbergen Tel. Fax. 0167 - 56 56 50 Mobiel 06 - 54 32 73 63 www.woningstoffeerder.com

Natuurlijk is Plameco plafonds erkend door het CBW

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging Plafondshow 0()# & %$!03 0( 2$0# & %$!03 0( .-# & %$!03 0(

2.2 330 2.2 330 2.2 330

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: .......................................... Adres: .................................................................................................... Postcode: ........................................Woonplaats:................................

Bouw-Vak Bouwshop

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda      

   

 

De goedkoopste verf in de regio !!!! Poortweg 8 4613 BW Bergen op Zoom T 0164-254680 www.bouw-vakbouwshop.nl (webshop) info@bouw-vakbouwshop.nl

()#$-1#$7$1/$"( +$1'.5*3-237("'3(24.$0(&+ 2$-4..0+("'2$-.4$0#$4$+$ ,.&$+()*'$#$-4 -#(23-($*$$-!$/0.$%#$/+ %.-#1612$$,$*.%8$12 2*+ 0

+ %.-#19($0+()12$-9$0+("'2(-&

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda

GRATIS JURIDISCH ADVIES

076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

chniek

REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Van de Kar grondwerken bv

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten

)

‡0,1,*5$9(59(5+885 ‡$)9$/&217$,1(59(5+885 ‡23+22*=$1' ‡7((/$$5'(=:$57(*521'

06-55100747

95$$*1$$595,-%/,-9(1'(2))(57( ,1)2#9'.$5&20:::9'.$5&20 06-53639243

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ZONNEPANELEN

ONDER

Door Vigar geĂŻnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

HUUR

NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON

LEASE

UĂŠ6 ,""* UĂŠ" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

De ecoTEC plus, het meest efficiĂŤnte toestel van VAILLANT

KOOP

NU SLECHTS 6% BTW OP ARBEIDSLOON UĂŠ6 ,11,ĂŠ UĂŠ 8 - ĂŠ

j Ook voor u hebben wi sing! los op re lba taa be n ee

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Bezoek onze vernieuwde website:

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

WWW.VIGAR.NL


ACTUALITEIT

Convenant met de gemeente getekend

Column

Stadsraad kan aan de slag STEENBERGEN - Ze zijn niet partijgebonden en hebben verschillende achtergronden, maar één ding hebben de elf mannen met elkaar gemeen: samen willen ze zich inzetten voor de leefbaarheid van de stad Steenbergen. Maandag werd op het gemeentehuis de oprichting van de stadsraad van Steenbergen bekrachtigd door een ondertekening van een samenwerkingsconvenant met de gemeente. “We doen dit samen voor Steenbergen”, aldus één van de leden.

Eugène de Kok

Een topzware delegatie Kijkt u ook uit naar vrijdag? Ik wel. Als klein jochie zat ik tijdens de Olympische Spelen van Sarajevo in 1984 al aan de buis gekluisterd. Dat is daarna nooit veranderd. Ook nu verheug ik me weer op het evenement, van het schaatsen tot het bobsleeën tot de biatlon. Denk ik tijdens het kijken nog aan de arbeiders uit de Kaukasus die tijdens de bouw van de accommodaties hun leven in de waagschaal stelden voor een hongerloontje, de geschoffeerde inwoners van Sotsji en omstreken en last but not least de anti-homowet van Vladimir Poetin? Nee. En u? Ook niet, denk ik. Het is bijna traditie; in aanloop naar Olympische Spelen of een wereldkampioenschap voetbal is er veel amok over misstanden en mensenrechten in het organiserende land. ‘Moeten we hier wel willen sporten?’ is de vraag die in alle verontwaardiging doorklinkt. Ondanks de erbarmelijke mensenrechten in China, hoewel het geld voor het WK veel beter was besteed aan de armen in de Zuid-Afrikaanse townships en ondanks de vogelvrij verklaarde homoseksuelen was het antwoord op die vraag in 2008, 2010 en ook in 2014 ‘ja’. Hebben al die demonstraties, protesten, dat Vara-protestprogramma van vorige week en een speciaal weekend in De Balie in Amsterdam, waar je met een passe-partout à 40 euro kon babbelen over mensenrechten, dan geen zin? Nee. De belangen zijn veel te groot en geen land wil zijn sporters tegen zich in het harnas jagen door ze verbieden te gaan. Bovendien is het ook bijna een traditie dat de meeste misstanden lijken te zijn vergeten zodra de wedstrijden beginnen en al helemaal als het toernooi is afgelopen. Helaas? Helaas, ja. Het zou dan ook mooi zijn als een van de sporters een statement maakt over de misstanden in Rusland. Dat maakt indruk, heeft de geschiedenis geleerd. Het IOC heeft dat echter nadrukkelijk verboden. Blijven de genodigde prominenten en bestuurders over. Ook zij kunnen de tongen los maken door voor het oog van de wereld te protesteren. Laat Nederland nou net met een topzware delegatie naar Sotsji afreizen. Ik reken op ze. Ik kijk er zelfs naar uit.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons, Joan Geerts Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

De stadsraad is bijeen op het gemeentehuis om het samenwerkingsconvenant met de gemeente te ondertekenen. FOTO RIA VAN MEIR

DOOR RIA VAN MEIR Met de komst van de stadsraad komt een grote wens van wethouder Bert van Kesteren in vervulling. Toen de gemeente in 2006 een convenant sloot met de dorpsraden en leefbaarheidsstichting uit De Heen, ontbrak er één kern aan tafel: de stad Steenbergen. “Als gemeente proberen we steeds meer van buiten naar binnen te denken. Daarom zijn voor ons de dorpsraden en andere overlegorganen erg belangrijk. De kwaliteit ligt immers op straat”, meent hij. Het waren uiteindelijk Johan Brouwer en Jonica de Bruijn die de uitgestoken hand van de wethouder aanpakten en een eigen oproep deden voor een stadsraad. Sinds december bestaat de groep uit elf mannen, inclusief initiatiefnemer Brouwer. Geen politiek Hoewel Van Kesteren zich meermaals heeft uitgesproken over zijn wens voor

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 6 De oplossing van deze puzzel is in week 7 te vinden op www.internetbode.nl

‘Geluiden van de straat verwoorden’ “Dat is waar, wij zijn niet democratisch gekozen. Maar we hebben allemaal gereageerd op de oproep. Een burgemeester of wethouder wordt ook niet gekozen, maar benoemd en daar is iedereen het mee eens. Wij willen de geluiden van de inwoners opnemen voor de kaders die door de gemeente van binnenuit worden gesteld. Wij zijn er ook niet voor de losse stoepte-

gels of de kapotte verlichting. Daar heeft de gemeente al een goedfunctionerend meldpunt voor. Maar als er zaken structureel niet goed gaan, dan zullen we ons er wel mee bezighouden. We rekenen er dus op dat de gemeente ons serieus neemt”, zegt de voorzitter. Gretig De nieuwe stadsraad toont zich in ieder geval gretig om aan de slag te gaan. De leden geven aan al veel signalen te hebben opgevangen en ook in de visie van Steenbergen 2020 staan volgens hen veel mooie initiatieven om mee aan de slag te gaan. Maar de leden geven ook aan dat zij zich nog aan het inwerken zijn. “We hebben al een werkplan opgesteld, maar zullen daarin onze prioriteiten nog moeten aangeven. Onze grootste uitdaging blijft om de geluiden van de straat te verwoorden”, stelt Van der Zande. De activiteiten van de stadsraad zijn ook te volgen via hun eigen website: www.stadsraadsteenbergen.nl

Zorg voor ouderen komt volgens PCOB behoorlijk onder druk te staan

‘Politiek neemt ouderen niet serieus’ STEENBERGEN - De politiek in Steenbergen neemt de belangen van ouderen in de gemeente niet serieus. Deze gepeperde stelling komt van Jan Pothof, voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Hij heeft namens een aantal ouderenbonden een aantal speerpunten aangekaart bij de Steenbergse Politiek. Deze gaven echter bijna geen reactie op zijn bericht. DOOR MERIJN SITSEN Zeven ouderenverenigingen, verzameld onder de naam Gezamenlijk Overleg 7 Ouderenbonden Steenbergen (GOOS), hebben in mei 2013 de Steenbergse politiek aangeschreven om rekening te houden met de ouderen in de gemeente. Omdat er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen aankomen en de verkiezingsprogramma’s toen nog samengesteld moeten worden, leek het voor het GOOS een goed moment om even aandacht te vragen voor de ouderen in de gemeente. “We willen helemaal geen exclusief beleid voor ouderen omdat we zien dat we als samenleving bestaan met jonge en oudere inwoners. We weten echter dat de zorg voor ouderen door de grote veranderingen onder druk komt te staan”, aldus Pothof.

© www.sudokusite.eu

een stadsraad, benadrukt voorzitter Peet van der Zande dat het gevormde orgaan geen politiek zal bedrijven. “We zijn niet partijgebonden en gaan de gemeenteraad ook niet voor de voeten lopen”, verzekert hij. Van der Zande gaat ook meteen in op de discussie over het feit dat de leden niet gekozen zijn door de bevolking.

Reactie Pothof vertelt dat er tot op vandaag slechts twee reacties is binnengekomen op zijn actiepunten. “Twee lokale partijen hebben aangegeven dat ze rekening zouden houden met onze punten”, aldus de voorzitter PAGINA 5

van de PCOB. In zijn brief had hij aan alle partijen gevraagd om een kopie van het partijprogramma op te sturen zodat hij kon zien in hoeverre er punten zijn overgenomen. Tot nu toe heeft geen enkele partij zijn programma toegestuurd en daarin is Polhof teleurgesteld. Speerpunten Het doel van gezamenlijk ouderenbond GOOS is dat de gemeente rekening houdt met haar burgers en in het bijzonder met de ouderen. “We zouden graag zien dat er een goed seniorenbeleid wordt gemaakt in de komende raadsperiode 2014 tot 2018”, aldus de gezamenlijke ouderenbonden. Het GOOS liet via zijn brief aan de politiek van Steenbergen weten dat ze graag zouden zien dat de gemeente zorg draagt voor betaalbare en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor ouderen. Daarnaast wil het gezamenlijk overleg tussen de ouderenbonden dat er aandacht wordt geschonken aan een veilige, toegankelijke en inspirerende woon- en leefomgeving voor 50-plussers en dat er werk wordt gemaakt van een toegankelijke omgeving (door bij-

voorbeeld drempelvrije winkels, goed en veilig vervoer en voorzieningen dichtbij in alle kernen). De verantwoordelijkheid voor de zorg en welzijn moet gezamenlijk gedeeld worden volgens het GOOS. “Dit kan de gemeente realiseren door ouderen te stimuleren om ‘mee te blijven doen’ en de gemeente garandeert zorg en ondersteuning daar waar oplossingen van burgers tekort schieten”, zegt Pothof. Dit zijn enkele voorbeelden van de speerpunten die door het GOOS opgestuurd werden naar de politieke partijen. Tot op heden hebben er slechts twee partijen gereageerd volgens de voorzitter van de PCOB en valt er in de verkiezingsprogramma’s weinig terug te zien van de speerpunten. Stemmen Pothof vraagt zich daarom namens de verschillende ouderenbonden af of het nog wel zin heeft voor ouderen om te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. “Als geen enkele politieke partij onze standpunten serieus neemt, dan kunnen ouderen net zo goed niet gaan stemmen”, besluit de voorzitter van de PCOB.


Wederom wint de school met een compromisvoorstel

Gummarus en Groen van Prinsterer winnaars bij tweede jeugddebat STEENBERGEN - In opnieuw een spannend jeugddebat op het gemeentehuis in Steenbergen namen vier scholen het tegen elkaar op. De protestants-christelijke Groen van Prinstererschool uit Dinteloord, de brede school Merijntje uit Nieuw-Vossemeer, de openbare Regenboogschool uit Dinteloord en de Rooms-katholieke Gummarusschool uit Steenbergen. Zorgvuldig waren alle voorstellen voorbereid met keurige presentaties. De voorzitter, waarnemend burgemeester Joseph Vos, had moeite met een keuze te maken: “Ik heb veel negens op mijn blaadje staan.” Net als bij het 1ste jeugddebat won de school die de eerste aanzet deed voor een compromisvoorstel. De winnaar werd de Gummarusschool en de beste debater Aron van der meer van de Groen van Prinstererschool.

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Expositie Richie Ramjiawan in Steenbergen

Gemeente Steenbergen hoeft zich geen zorgen te maken over toekomstige kwalitatieve vernieuwing in de raad.

DOOR CLAUDIA KOOLE Zo’n 115 kinderen vulden de raadszaal in het gemeentehuis van Steenbergen als raadslid voor één ochtend en als publiek. Stefan Kleij van de Regenboogschool steekt van wal. “Meneer de voorzitter, wij willen een Johan Cruijff kooitje met kunstgras en turntoestellen. Die komt bij de BP en kinderen kunnen daar dan spelen als ouders staan te tanken. Het is ook ter voorkoming van hangjeugd en je valt zacht op kunstgras.” Bij de vragenronde worden meteen de vraagtekens uitgesproken, want ja, een voetbalkooi bij een benzinepomp met slechte lucht is een bijzonder voorstel. Voorstellen Neomi Suurlant van Basisschool Merijntje brengt hun voorstel naar voren. Ze leest het keurig voor. Zij willen een schaatsbaan. Sponsoren brengen 7000 euro in het laatje en er komen kraampjes bij de ijsbaan. De Heen wordt er ook bij betrokken. Als Aron van der Meer begint, ligt de raadszaal in een deuk. Zo gaat dat bij kinderen. Aron begint namelijk met: “Mevrouw de voorzitter... “ en herstelt zich meteen. Hij geeft aan dat ze een eigen moestuin willen om gevarieerd te leren eten en het zelf te leren onderhouden. Van de opbrengst worden nieuwe zaden gekocht. Ouderen en de buitenschoolse opvang gaan eveneens in dit plan mee. Een gezond en functioneel plan, maar bij de stemronde blijkt dat maar één

derde van het publiek voor is. Als vierde en laatste school neemt Renée Mens het voortouw: “Meneer de voorzitter, wij willen zonnepanelen. Dat is beter voor het milieu en het levert geld op. De montage is gratis, want we plaatsen borden bij de school.” Hup, meteen een tegenprestatie erbij. Deal Als de vragen mogen worden gesteld, zijn ze meteen gevat. Alex van Pelt van VVD Steenbergen fluistert wat in het oor van Renée Mens. Ze moet haar hand opsteken van hem.

‘Hebben we een deal met die zonnepanelen?’ “Om de ijsbaan te verkoelen kun je onze zonnepanelen gebruiken”, uit ze richting de raadsleden van Basisschool Merijntje. “Hebben we een deal met die zonnepanelen?”, roept ze dan nog na, doelend op een bevestiging. Deze ‘deal’ moet de doorslag zijn geweest. Net als bij het eerste jeugddebat wordt de school die de eerste aanzet doet richting een compromisvoorstel, de winnaar van het jeugddebat. Haar school wint.

FOTO CLAUDIA KOOLE

er bij jullie een moestuin of een klimrek komt?’ klinken over en weer. Het biedt voor dat moment geen soelaas om tot een goed raadsbesluit te komen. De vergadering wordt extra geschorst. Ze moeten nader tot elkaar komen. Aron van de Meer blijft enthousiast vragen stellen. Zijn oplettendheid komt hem goed van pas, want vragen kunnen stellen is een vereiste voor een volksvertegenwoordiger van de gemeente. Aron wordt de beste debater. Gemeente Steenbergen heeft in twee jeugddebatten kunnen zien dat haar kernen voldoende slimme, alerte, gewiekste en keurige raadsleden in spé heeft. Geen zorgen voor de toekomst, als het om jonge vernieuwing gaat.

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

2SE4 RVICE UURS

Inspectie voor de Gezondheidzorg bekijkt situatie na moord

Onderzoek naar veiligheid GGZ WNB HALSTEREN - De Inspectie voor de Gezondheidzorg is er nog niet van overtuigd dat er niets schort aan de veiligheidsmaatregelen op het terrein van Vrederust van GGZ WNB in Halsteren. Naar aanleiding van de moord zegt de instantie meer onderzoek te willen doen. Wat de reden daarvan is, wordt niet naar buiten gebracht. Aanleiding van het onderzoek is de moord op een patiënt van Vrederust door een andere patiënt. dat er niet verkeerd gehandeld is.

Op 5 oktober werd een 27-jarige man vermoord en begraven in ‘t Wasven in Halsteren door een mede-patiënt uit Dinteloord. De familie van het slachtoffer houdt GGZ WNB verantwoordelijk. Het bestuur van GGZ WNB is al sinds het begin van mening

Keuzes Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)stelde eerder echter dat er belangrijke aandachtspunten te vinden zijn, maar dat de gemaakte keuzes door de medewerkers niet bepalend

STEENBERGEN - Kunstforum heeft een nieuwe expositie in het pand Kaaistraat 41/43 in Steenbergen.

www.warm in huis.nl

Debater Vragen als ‘Wat hebben wij eraan dat

DOOR VERA DE GEUS

Een van de geëxposeerde schilderijen.

zijn geweest voor de tragische afloop. De Inspectie voor de Gezondheidzorg laat nu echter weten meer onderzoek te gaan doen naar de veiligheid bij GGZ WNB in Halsteren. Waarom er meer onderzoek nodig is, wil men niet naar buiten brengen. Voor het ter perse gaan van deze krant kon GGZ WNB niet meer reageren. PAGINA 6

Een jongvolwassen man van Surinaamshindoestaanse afkomst. Geboren in Leiden waar hij de eerste 14 jaren doorgebracht. Nablijven op de basisschool heeft zijn creativiteit gevoed. Grappig dat strafwerk schrijven hem inspireerde om te gaan spelen met letters en een serieuze invloed was op zijn gevoel voor schrijven en taalontwikkeling. Hij schreef gedichten. Vaak met een kleine tekening erbij. Richie ging schilderen. Een geboren autodidact. Hij gebruikt zijn creatieve fantasie als uitvlucht van de realiteit, opmerkelijk levendig en een echte dromer mag hij gerust genoemd worden. Zijn puberteit was stormachtig: drang om in de smaak te vallen, graffiti kliederen, ‘meelopen met de kudde’ het ging niet om schoonheid, maar om vandalisme en opstandig zijn (puber). Verhuizen naar Steenbergen op zijn 14de is een van de belangrijkste beslissingen ooit

geweest. de eerste jaren waren zwaar, het voelde als een ander land. Richie volgde een mode opleiding, een grafische opleiding en een Koksopleiding en heeft een drang om zich op zoveel mogelijke vlakken te oriënteren. De koksopleiding ronde hij succesvol af en patisserie is zijn passie. Met al zijn moed verzameld is hij zijn oorspronkelijke kinderdroom waar aan het maken. Kunstenaar worden. Zijn ‘dromerigheid’ geeft hem enorm veel vrijheid omdat beperkingen niet bestaan als hij in zijn dromerige element zit, sterker nog; er bestaat op dat moment gewoon niks en heeft Richie alle vrijheid om te maken wat hij wil. Richie doet alles bewust met aandacht en overtuiging en durft risico’s te nemen. Zijn doel als kunstenaar in het kort omschreven; tevredenheid in zijn leven en mensen betrekken in zijn geluk, als hij kan eten, leren, uitoefenen en delen heeft Richie genoeg luxe. Deze expositie loopt van 1 februari tot 1 maart. www.kunstforum.nu


Benut je ZON: Extra informatiebijeenkomsten regionale actie zonnepalen Met het project Benut je ZON kunnen particulieren en bedrijven in de 20 Westbrabantse gemeenten tot eind februari 2014 gebruik maken van een speciale aanbieding voor het aanschaffen van zonnepanelen. Zonnepanelen leveren elektriciteit die u zelf verbruikt. Gratis. Binnen ongeveer 8 jaar is de investering van enkele duizenden euro’s terugverdiend. Het rendement komt daarmee veel hoger uit dan op een gemiddelde spaarrekening, namelijk rond de 10%. Ook op de lange termijn heeft het aanschaffen van zonnepanelen voordelen. Natuurlijk bespaart u direct vanaf de aanschafdatum op uw energierekening. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de energieprijzen in de toekomst blijven stijgen. Met de aanschaf van zonnepanelen wordt de besparing op de energierekening jaarlijks steeds groter, nemen de vaste lasten af en wordt het rendement groter.

PRIJS

VERL AGINGEN 15%

KEN LLE SMA

goedkop er

A

v an 1.99

KofďŹ epads

1.69

36 stuks.

Het rendement wordt nog groter nu de BTW op de aanschaf van de panelen kan worden teruggevraagd bij de Belastingdienst De belastingdienst heeft een lijst met veelgestelde vragen hierover gepubliceerd op www.belastingdienst.nl. Ook tijdens onderstaande extra informatieavonden over het regionale zonnepanelenproject wordt een toelichting op dit onderwerp gegeven. Om de werking van het project en met name het BTW-voordeel toe te lichten vinden de volgende extra informatieavonden plaats 29 januari 19.00 uur Etten-Leur, gemeentehuis; 3 februari 19.00 uur Alphen Chaam en Baarle-Nassau (gemeentehuis in Alphen-Chaam); 12 februari 19.00 uur Geertruidenberg (gemeentehuis in Raamsdonksveer); 13 februari 19.30 uur Steenbergen (gemeentehuis, Buiten de Veste 1); (zaal open: 19.00 uur) 18 februari 19.00 uur Breda (onderdeel Solar Info Avond in het gemeentehuis in Breda); 20 februari 19.00 uur Woensdrecht, gemeentehuis. Ook in Roosendaal, Woudrichem en Bergen op Zoom worden extra bijeenkomsten gehouden. Inwoners van andere gemeenten zijn ook welkom op ĂŠĂŠn van deze avonden! De aanbieding van Benut je ZON is nog geldig tot en met 28 februari 2014. Wees er dus snel bij! Meer informatie over Benut je ZON en de meest actuele informatie over de informatiebijeenkomsten is te vinden op www.benutjezon.nl.

Roomboter appelrondo’s of vulkoeken

Praat mee! Op de bijeenkomst:

De woonvisie van de gemeente Steenbergen De gemeenteraad wil graag van u horen wat uw mening hierover is. Onder begeleiding van experts op het gebied van de woonvisie kunt u aangeven hoe u hierover denkt. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 februari uur in de raadzaal in het gemeentehuis van Steenbergen, Buiten de Veste 1. Inloop vanaf 19:00 uur, de start van de avond is om 19:30 uur. Deze uitnodiging vindt u ook op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 18 februari 2014. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Vanwege de organisatie verzoeken wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden bij JULIÂżH#JHPHHQWHVWHHQEHUJHQQO.

20%

goedkop er

Boer’n chips

BL IJ VE ND

Patentbloem

VERLAAGD

Noordzee zout, belegen kaas, satĂŠ of peper & zout.

1 kg.

van 0.49

van 0.95

0.89

0.39

Vanaf zaterdag 08-02-2014

Reiskofferset 2-delig

Weegschaal Meet gewicht, lichaamsvet, waterpercentage, bot- en spiermassa.

Diverse kleuren.

50 INHOUD:

EN 83 L

13.99

Puzzels “oude meesters�

Funny Socks

1000 stukjes.

Maten: 23/26 t/m 35/38.

4.99

Vers & voordelig!

2.99 * Vanaf woensdag 05-02-2014

50%

goedkop

er

Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.

Meloen Galia Per stuk

v an 1.89

0.95

51% Wortelen

goedkop

er

1 kg

v an 0.79

Geeft u zich op en praat mee op 18 februari, want goed wonen, dat wil toch iedereen? Voor meer informatie: /HQQHNHYDQGHU0HHUJULIÂżHUWHO

1.39

6 stuks.

59.99

Is wonen in Steenbergen zoals dat zou moeten zijn? Welke uitdagingen zijn er op de woningmarkt? Is er voldoende aanbod voor jong en oud? Zijn er voldoende woningtypes? Welke keuzes moeten we maken voor de toekomst?

v an 1.45

0.39

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-02-2014 t/m dinsdag 11-02-2014.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


KORTE BERICHTEN

‘We zijn een uniek narrenstel’

Narrenstel niet meer compleet NIEUW-VOSSEMEER – Volgend jaar enkel carnaval vieren in Nieuw-Vossemeer? “Nou, nee hoor”, zegt Pascal Marijnissen (29) uit Wouwse Plantage met een grote lach op zijn gezicht. “Ik ben dan wel geen nar meer in Mastepinnelaand maar ik blijf wel bij de stichting. Ze zullen me best wel zien in Nieuw-Vossemeer maar toch ook zeker hier in mijn eigen dorpje.” anders. Ik ben er wel tijdens de receptie maar daarna ga ik snel terug naar NieuwVossemeer.” Het afscheid van Pascal komt niet geheel onverwacht.

‘Pascal is veel gekker’ “Ik was er toch al wel wat langer mee bezig. Ik hoefde de 11 jaar niet vol te brengen en daarbij zit er een behoorlijke lichting jongeren aan te komen waar vast een goede opvolger tussen zit. Ik vind het heel leuk om te doen en doe het dit jaar nog met veel plezier maar je kunt beter stoppen als je het nog echt leuk vind dan wanneer je dat gevoel niet meer hebt.” Nar Marijntje heeft eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan de afgelopen jaren. De kindermiddagen springen er natuurlijk elk jaar uit maar ook het 33-jarig bestaan van de stichting noemt hij zeker een hoogtepunt. Een dieptepunt noemt hij het overlijden van oud-sjampetter en stichtingslid Jan Hultermans. “Heel bijzonder om hem er zo lang bij te mogen hebben. Het was een geweldige man, een genot om naar hem te luisteren.” Pascal en Imke zijn nog één keer een heus narrenstel. Deze carnaval neemt Pascal afscheid als Nar Marijntje. FOTO ANGÈLE VAN TIGGELEN

DOOR ANGÈLE VAN TIGGELEN Wat heeft een nar uit Mastepinnelaand, zoals Wouwse Plantage tijdens carnaval heet, te maken met carnaval in NieuwVossemeer? “Alles”, lacht vriendin Imke Knuit (23), afkomstig uit dat dorp. “Want ik ben dit jaar voor de vierde keer nar in het Vossen’ol.” Dit feit maakt van Imke en Pascal meteen een uniek stel. Beide nar, beide in het eigen dorp. Ze leerden elkaar kennen tijdens het indrinken van de bouwvak in een café in Nieuw-Vossemeer nu ruim zes jaar geleden en van het een kwam het ander. Natuurlijk wist Imke dat Pascal tijdens carnaval door het leven ging als Nar Marijntje. Toch weerhield het er haar niet van om eveneens de stap te nemen om nar te worden toen dat in Nieuw-Vossemeer aan haar gevraagd werd. “We hebben het er samen over gehad want in de begin

jaren vierde ik voornamelijk hier in Mastepinnelaand carnaval. Als ik ook nar werd, zou er wel het een en ander veranderen.” Pascal: “Eigenlijk vonden we het ook wel heel leuk toen Imke gevraagd werd. Het is toch wel uniek. We zitten beide in het protocol en vervullen beide dezelfde functie.” “We zijn ook beide echte dorpsmensen”, vult Imke aan, “en we willen altijd graag op ons eigen dorp zijn. We hebben goede afspraken gemaakt en het vergemakkelijkt dat carnaval op de Pin een week eerder gevierd wordt.”

Ruzie Imke is nog niet van plan om haar narrenbaan eraan te geven. Zij wil het liefst wel de 11 jaar vol maken “maar je weet nooit hoe het loopt.” Ruzie over hun manier van werken als nar is er nooit. “Wel discussie”, lacht Imke. “We vergelijken wel maar we zijn allebei nar op onze eigen manier. Pascal is veel gekker dan ik. Ik denk meer na.”

Afscheid Nu neemt Nar Marijntje tijdens deze carnaval afscheid, en wel op dinsdag 4 maart. Imke kan daar niet de hele avond bij aanwezig zijn omdat ze verplichtingen op haar eigen dorp heeft. Dat is wel even vreemd, zegt ze. “Maar dat is nu even niet

Lievensberg maakt groeispurt STEENBERGEN - De medische wetenschap is voortdurend in beweging. Ook het Lievensberg Ziekenhuis ziet daardoor steeds meer groei en ontwikkeling. Behandelingen gaan sneller en duren minder lang dan voorheen. “Vroeger moest je tien dagen in het ziekenhuis liggen voor een darmontsteking, nu gaat het veel sneller”, vertelt Ouke Hoedemaker van het Lievensberg ziekenhuis.

Tegenwoordig zijn er veel meer medische mogelijkheden dan vroeger. Patiënten ondergaan minder lange behandelingen, maar ook de verpleging gaat vooruit. “Zelfs de verbanden die je vroeger om het uur moest omwisselen zijn enorm verbeterd. Nu hoeft de verpleging er bijna niet meer naar te kijken”, legt Hoedemaker uit. Alle informatie over de patiënt wordt digitaal bijgehouden, zodat alle betrokkenen zoals specialisten en dokters inzage hebben in het dossier. “Dat was vroeger wel anders, toen werd er met veel meer dossiers gewerkt. Op deze manier kan er geen informatie over de patiënt verloren gaan, alles is veilig digitaal opgeslagen”, laat communicatiemedewerkster Elma Gortworst weten. Operatierobot De nieuwste ontwikkelingen binnen het Lievensberg Ziekenhuis zijn enorm behulpzaam, zoals de operatierobot. Door

dit hulpmiddel kunnen chirurgen nog verfijnder opereren. Ook zijn er steeds meer medische specialisten die onderzoek doen om operaties te verbeteren. Zo werkt het ziekenhuis met de 3D-printer. “Als er bijvoorbeeld een pols is gebroken, is het soms lastig om de breuk precies te kunnen behandelen. De 3D-printer heeft daar verandering in gebracht. Wij werken samen met een bedrijf die dankzij de 3D-printer mallen maakt, die gekopieerd zijn van een bepaalde breuk. Dat zijn specifieke ontwikkelingen waar wij erg blij mee zijn”, zegt Elma Gortworst. Hoop “Wij zien veel ontwikkeling in de veiligheid van patiënten en wij hopen dan ook dat hier groei in blijft zitten. Er is al veel aandacht voor, toch hoop ik dat patiënten wat mondiger worden en duidelijk durven aan te geven wat zij vinden. Dat zou ons namelijk het meeste helpen”, concludeert Ouke Hoedemaker. Het ziekenhuis probeert de drempel voor

DINTELOORD Ledenvergadering Oranjevereniging: Dinsdag 11 februari wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de Oranjevereniging Dinteloord in Dorpshuis Dinteloord, aanvang 20.00 uur. Hart voor het hart: Op 13 februari organiseren de ouderenbonden Anbo-SteenbergenDinteloord, KBO afd. Dinteloord en de PCOB uit Steenbergen, een themamiddag “hart voor het Hart”, in het Dorpshuis te Dinteloord. Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur Het gaat over ‘meer weten over een hartinfarct, Hartstilstand en wat te doen, Beroerte, snel handelen’. Deze serieuze onderwerpen worden op een leuke manier door een professioneel voorlichter gebracht. Dansen: Het Danscomité Dinteloord houdt op zaterdag 8 februari de maandelijkse dansavond in Het Dorpshuis, Westvoorstraat, aanvang 20.00 uur. STEENBERGEN Bingo: In ’t Cromwiel, Krommeweg 1 te Steenbergen wordt maandag 10 februari weer een bingo gehouden. De organisatie is in handen van de KBO afd. Steenbergen. Iedere bingoliefhebber (ook niet-leden) zijn van harte welkom. De zaal gaat om 13.00 uur open. Vanaf 13.30 uur wordt er gespeeld, het einde zal rond 16.15 uur vallen. Prijzen worden in contant geld uitgekeerd. Rikken en jokeren: Op donderdag 13 februari vindt de maandelijkse kaartmiddag van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen weer plaats. Liefhebbers van rikken en jokeren worden verwacht in Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel. Om 13.00 uur gaat de zaal open en vanaf 13.30 uur wordt er gekaart. Aan het eind van de middag worden de prijzen uitgereikt en vindt er een loterij plaats, ook met leuke prijzen. NIEUW VOSSEMEER Wielerrondebingo: Op zondag 9 februari bingo voor de 66ste wielerronde van Nieuw Vossemeer in café Voorwaarts, Voorstraat 13. Aanvang bingo is om 13.30.uur Er wordt gespeeld elke ronde voor geldprijzen.

Inschrijven voor optochten

Prins Strienius V en zijn gevolg, kèk ‘s wa d’n artieste!

Ontwikkeling in de zorg staat nooit stil

DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

IVN thema-avond huiszwaluw: Maandag 10 februari organiseert het IVN-Roosendaal een avond over huiszwaluwen, onder leiding van Marjos Mourmans. De avond begint om 19.30 uur in Milieu Educatief Centrum (MEC), T-huis te Visdonk, Dennenscheerderdreef 11, Roosendaal. Marjos is bij velen bekend als expert op het gebied van zwaluwen. Zij zal de aanwezigen op een boeiende wijze onderhouden over de pienter, snelle en krachtig ‘vogeltje’. Info: www.ivn.nl/roosendaal

patiënten om hun klachten te uiten zo laag mogelijk te houden. Het patiëntenservicebureau is daar een voorbeeld van. Ook de website heeft een meldpunt, en worden er om de zoveel tijd enquêtes uitgedeeld aan de patiënten. Seniorvriendelijk Het Lievensberg heeft op 1 oktober 2013 het Seniorvriendelijk Keurmerk toegekend gekregen. “Het keurmerk is een bevestiging dat we goed bezig zijn met ouderenzorg. Het keurmerk wordt niet zomaar uitgedeeld. Ze kijken bijvoorbeeld of er genoeg aandacht is voor de laatste levensfase van een patiënt, maar ook of de bewegwijzering in het ziekenhuis duidelijk is aangegeven. Daarnaast kijken ze naar vele anderen onderdelen zoals de medische mogelijkheden van een patiënt, de toegankelijkheid van het ziekenhuis voor ouderen en of er voldoende aandacht is voor speciale ziektes. Voor ons is het dus een stukje erkenning en wij zijn er erg trots op”, aldus Ouke Hoedemaker PAGINA 8

STEENBERGEN - Geheide hoogtepunten van het Strienestadse leutfeest zijn elk jaar de kinderoptocht en grote optocht en dankzij het motto ‘Kèk ’s wa d’n artieste!’ belooft het deze carnaval helemaal een doorlopende voorstelling te worden, zowel op zaterdag 1 maart als dinsdag 4 maart. Met de kinderoptocht wordt zaterdag 1 maart het officiële carnavalsweekeinde officieel geopend. Stoet vertrekt traditiegetrouw om 13.41 uur vanuit het Doktersdreefje, naast de Gummaruskerk in hartje Strienestad. Met Jan Oorlog en het jeugdgevolg voorop, trekt de kinderoptocht door de straten van het centrum. Prins Strienius V, Nar Wiedus, Deftige Flodder en Mussenkoning slaan de kunsten van de deelnemers gade vanaf het bordes van het Leutpeleis, het oude stadhuis in de Kaaistraat. Als iedereen daar voor de 2e keer is aangekomen, vindt de sleuteloverdracht plaats en om 16.11 uur begint in zaal De Joosse, Kaaistraat 12 de prijsuitreiking. Kinderen die - individueel, als paar, kleine of grote groep en/of met een wagentje willen meedoen aan de kinderoptocht kunnen zich opgeven via het digitale inschrijfformulier op www.sks-steenbergen.nl en daarbij gelijk aangeven of zij eventueel ook willen deelnemen aan de grote optocht van dinsdag 4 maart. Op de website van de SKS bestaat dit jaar voor het eerst ook de mogelijkheid om digitaal in te schrijven voor de grote optocht, die op de slotdag van carnaval om 13.11 uur vertrekt vanuit de Oudlandsestraat. Inschrijven kan eveneens op woensdag

12 februari van 19.00-20.00 uur en zaterdag 15 februari van 14.00-15.00 uur. Beide keren bij café D’n Overkant, Markt 21 in Steenbergen, waar dan medewerkers van de SKS aanwezig zijn. De prijsuitreiking van de grote optocht voltrekt zich, bij De Joosse, zoals gebruikelijk in 2 bedrijven: om 16.11 uur voor enkelingen, paren, kleine groepen en grote groepen en om 21.11 uur voor kleine wagens, dweilbands en grote wagens. Denans op Kanjerbal Een feestbeest op het podium, zo staat Denans (Hans van Aalst) bekend en dat imago past dus uitstekend bij het carnavalsmotto van dit jaar in Strienestad: ‘Kèk ’s wa d’n artieste!’ De populaire zanger, verzorgt woensdag 12 februari een gastoptreden tijdens het Kanjerbal van de Stichting Karnaval Steenbergen. Deze speciale carnavalsmiddag voor mensen met een verstandelijke beperking uit heel de gemeente Steenbergen wordt dan van 14.00 tot 17.00 uur gehouden in café-zaal De Fles aan de Molenweg. De bezoekers krijgen een hapje en een drankje, Prins Strienius V komt op bezoek met groot en klein gevolg, de Bergse/regionale dweilband Wa Gif Ut (bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders) zorgt voor de nodige vrolijke noten en de leukst verklede gasten maken kans op een leuke prijs. Voor nadere informatie over bovenstaande activiteit(en) en carnaval in Strienestad: www.sks-steenbergen.nl, www.facebook.com/SKSSteenbergen.


ELISE

De mooiste ramen,

DANSSCHOENEN 2IÂżFLHHOGHDOHUYDQ'LDPDQW GDQVVFKRHQHQ 8LWYRRUUDDGOHYHUEDDU

deuren & veranda’s

De eerste lentestralen..... strelend op je gezicht....

0167-522939 / 06-10807891

Bezoek onze showroom of bel voor een GRATIS OFFERTE

Henny de Groen Gastelseweg 208 4704 RT Roosendaal 06 5703 5772 Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan!

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

BESTE PRIJS BESTE KWALITEIT

TE KOOP:

Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout BE, T. 0032 (0)3 666 5786, Alle dagen open van 10.00-17.00 u, zondag van 14.00-17.00 u.,

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

Maatwerk alle serre’s zowel modern als klassiek. Fabricatie van kozijnen & deuren in pvc en aluminium Alles in eigen beheer sinds 1983 10 jaar waarborg I Geen voorschot I Nieuwbouw I Renovatie Alle RAL-kleuren I Volledige afwerking I geplaatst door vakmensen

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

WWW.BRUVO.BE BRUYNSEELS-VOCHTEN NV

VERAND$¡6‡5$0(1‡'(85(1LQ $/80,1,80 39&

Meer dan dan 25 Meer 30 jaar jaar ervaring! ervaring!

2013

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis DE SCHANS TUINSCHERMEN auto / caravan / camper en boot 06 - 43084446

betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.

stalling

Jaarcontract vanaf â‚Ź175,Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. info: 06 12864807

Zanco Mode Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) "ERGENOP:OOMs 

Totale Leegverkoop nog 7 weken

50% KORTING

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN06 plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf

tot

â‚Ź 1,60

â‚Ź SNJ â‚Ź 0,65 p/kg â‚Ź 1,10 p/kg â‚Ź 0,50 p/kg â‚Ź 4,50 p/kg â‚Ź 4,00 p/kg â‚Ź 3,50 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,80 p/kg â‚Ź 0,80 p/kg â‚Ź 0,90 p/kg â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,17 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,13 p/kg â‚Ź

â‚Ź 0,90  â‚Ź 3,00

  per kg per stuk

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU

VARKENSLAPPEN

E 

KG 2.99

11.80

SALAMI 100GR

1.05

TONIJN99 COCK RUNDERBIEFSTUK ½KG 3. SALATAIL DE 100GR 1.40 99 KIPFILET KG 4. GEHAKTBALLEN 99 3 HALEN, KONIJN KG 5. 2 BETALEN FRICANDEAU/ VARKENS- 99 RUNDERKOGEL- 99 33 ROLLADE/SHOARMA KG 3. HIEL KG 1. BIEFSTUK ½KG 4. ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

06

Grootste vastenavond winkel van de regio. Enorm assortiment! U kunt bij ons terecht voor:

Boutershemstraat 54-56 Bergen op Zoom Tel. 0164 244892

www.bergsedumphal.nl

Bergse zakdoek v.a. â‚Ź1,99 Nep blommen Spullen voor op oe oedje of jas Serpentine -11 rolletjes voor â‚Ź2,50 Buttons Confetti -3 zakjes voor â‚Ź1.00 Brillen

Soepjurken en trouwjurken Gordijnen Hoedjes

Speldjes Bontmutsen en -jassen Handtassen Rokken en schorten Jassen

Solexjassen Beenwarmers en handschoenen Pruiken Kindernarrenpakjes Dweilen Maskers Kinderjassen en -helmen

en vele andere artikelen


VAARBEWIJSCURSUS

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam START EIND FEBRUARI BEGIN MAART Spoedcursus op zaterdag WWW.YACHTCONSULT.COM. Telefoon 0165-546707

+AAYs4HOLENs4EL WWWEETCAFETHESIXTIESNL :ONDAgFEBRUARIUUR

BLUES/ROCK JAMSESSION! 3PECIALGUEST"IG3HAMPOO DENR2OCK|N2OLLBANDVAN.EDERLAND

5BENTVANHARTEWELKOM 4OEGANGGRATIS

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met boerderijdieren.

Resto Buffalo “GRATIS BOWLEN� vanaf 4 personen*

Ook voor kinder- en familiefeestjes.

GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

âœ

Kinderverjaardag is Bowlingparty

Openingstijden: wo-vr-za-zo van 10.00 tot 19.00 u

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

0165 342478

end t h c o r e t u e P sdag- en vrijdagochtend Woen

Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

â‚Ź 8,- p.p.

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360

DANS EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

Na 12.00 uur

NT2 Nederlands als tweede taal

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

toTaalles

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Tevens diverse beroepscursussen en trainingen Huiswerkbegeleiding www.learn4later.nl Cyclo cross, zoals een echte behoort te zijn

WK Veldrijden 2014: ĂŠĂŠn groot feest HOOGERHEIDE - Veldrijden is vaak afzien, voor renner en soms ook voor publiek. Vorig jaar was de ďŹ nale van de wereldbeker in Hoogerheide koud, wit door de sneeuw en bij vlagen spekglad. Het WK in diezelfde plaats van dit jaar bood een geheel ander aanzicht: modder, regen en zon oftewel een veldritwaardig klimaat en parcours!

Zaal Koutershof Koutershof 4a Rijsbergen (naast de KERK) Harmoniezaal Lagestraat 1 cq 3 Rijsbergen (naast de Plus en Pinautomaat RaBo) Zaterdag

8 Iebruari

Koutershof 5ijsbergHQ'ansavond0.00 Âą 23.30 uur

Woensdag

12 februari

Harmoniezaal Rijsbergen

Line-disco-country

Zaterdag

15 februari

Harmoniezaal Rijsbergen

Dansavond

Zaterdag

15 februari

Harmoniezaal Rijsbergen

Zaterdag

22 februari

Harmoniezaal Rijsbergen

Dansavond

Woensdag Vrijdag

26 februari 28 februari

Harmoniezaal Rijsbergen Koutershof 5ijsbergen

Line-disco-country Dansavond

Singles & Paren

20.00 Âą 23.30 uur 18.00 Âą 20.30 uur Met een DJ

20.30 Âą 1.00 uur

LIVE BAND JERSEY 20.00 Âą 23.30 uur 0HWÂľQ'20.00 Âą 23.30 uur 20.00 Âą 0.30 uur Rinie Marijnissen

Ligt 6 km. ten zuiden van Breda. www.bootrijsbergen.nl telefoon: 06 22 41 43 07 KNIP UIT EN BEWAAR DEZE ADVERTENTIE

Groepsuitjes Familiefeesten Feestlocatie

AKK ERMANS leisure & golf

W W W.A K K E R MA N S.CO M

AFHAALMENU FEBRUARI voor 2 Ă 3 personen â‚Ź 21,90

.URHSRHN‡%DEL3DQJDQJ‡7MDS7MR\PHW.LS3LVDQJ*RUHQJ‡Naar keuze:QDVLEDPLRIZLWWHULMVW

We heten u van harte welkom in ons Chinees Indisch Restaurant Nieuw Eiland Tholen! Gedurende 2,5 uur onbeperkt ontspan- Culinair gezien zult u zeker niets nen genieten van eten & drinken voor te kort komen. Superverse Chineeen vaste prijs. se & Japanse heerlijkheden, die

Gelieve vooraf te reserveren.

Het WK Veldrijden bracht een enorme mensenmassa op de been. Tienduizenden fans zagen hoe de Tsjech Zdenek Stybar in een bloedspannende strijd de Belgische concurrentie te sterk af was. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN De organisatie van het WK Cyclo Cross had bij monde van voorzitter Jan Prop aangegeven uit te gaan van eenzelfde aantal bezoekers als in 2009 bij het vorige WK, maar dat aantal werd ogenschijnlijk overtroffen. Met name op de zondag was het berendruk op, om en rondom het parcours in Hoogerheide. Bussen, auto’s, ďŹ etsen en veel, heel veel, wandelende mensen maakten deel uit van het decor in Hoogerheide. Een enorme stroom mensen wandelde over de Huijbergeseweg richting het parcours op de Brabantse Wal om vervolgens rijendik te staan kijken naar een titanengevecht in meerdere categorieĂŤn. Moddergevecht Niet iedereen had er evenveel vertrouwen in om iets te zien, zoals de Vlaamse Guy en zijn vriend Albert: “Amai, wad’un vollek!â€? was hun reactie bij het zien van de mensenmassa. “Ik denk niet dat we veel kunnen zien, maar dan waren we er in ieder geval wel bij.â€? Guy en Albert

hadden zich wat beter voorbereid op een veldritwedstrijd dan menig ander. De doorgewinterde fans van onder meer Niels Albert, David en Mathieu van der Poel, Sven Nys en Marianne Vos wisten bijvoorbeeld wel dat zij een parcours niet moeten betreden in hun beste kleding en schoenen. Blijkbaar wist niet iedereen dat, waardoor het kon gebeuren dat de chique leren schoenen van enkele heren aan het einde van de dag bijna gereed waren voor de oranje vuilnisbakken langs de weg. De schoenen waren besmeurd met dikke, plakkerige modder, die dus niet alleen de renners en rensters parten speelde. Sommige toeschouwers waren zo onfortuinlijk bijna te stranden in de Brabantse blubber, soms met een vastgezogen schoen, de ander op handen en knieÍn in de modder. De beste wint Gelukkig was er tijdens de wedstrijden voldoende aeiding om het leed en de lol van de modder te vergeten. De Belgische supporters waren bijvoorbeeld zeer content met de winst voor hun landgeno-

ten Thijs Aerts bij de junioren en Wout van Aert bij de Beloften en juichten hun helden hard toe. De Nederlandse supporters, zowel jong als oud, waren erg blij met Marianne Vos als winnares bij de Dames en een prima achtste plaats voor de Ossendrechtse Thalita de Jong, die wellicht nog extra vleugels kreeg door haar in gele veiligheidshesjes gehesen supportersschare uit de eigen gemeente. Bij de Elite heren won de Tsjech Zdenek Ĺ tybar voor de Belg Sven Nys, wat her en der op het parcours wel voor een wanklank zorgde. Niet iedereen kon het verlies van Nys namelijk even goed verkroppen, waardoor er soms wat harde woorden vielen. ÉÊn Vlaamse jongedame kon de gemoederen echter sussen: “Jongens, het heeft geen nut om in ambras te liggen. Of je nu fan bent van Stybar of Nys, de beste heeft gewoon gewonnen. Drink gewoon gezellig met zijn allen een pintje!â€? Een pintje drinken, dat is wat de meeste toeschouwers dan ook maar deden, om vervolgens halfdronken naar huis te kuieren, wachtend op een nieuw veldritseizoen. PAGINA 10

Vrijdag Diner 2 1/2 uur <12 jaar â&#x201A;Ź 1,70 p.levensjaar 12 t/m 64 jaar â&#x201A;Ź 27,90 65+ â&#x201A;Ź 25,90

Za t/m Zo Diner 2 1/2 uur <12 jaar â&#x201A;Ź 1,70 p.levensjaar 12 t/m 64 jaar â&#x201A;Ź 29,90 65+ â&#x201A;Ź 27,90

Di t/m Do Diner 2 1/2 uur <12 jaar â&#x201A;Ź 1,70 p.levensjaar 12 t/m 64 jaar â&#x201A;Ź 25,90 65+ â&#x201A;Ź 23,90

* Ă la cart alleen mogelijk ma t/m do * Op feestdagen hebben wij een aangepast arrangement en daardoor afwijkende tarieven. * Arrangement met glas bier of wijn â&#x201A;Ź 1,60 per glas.

bereid worden door wokken of op de â&#x20AC;&#x2DC;sissende plaatâ&#x20AC;&#x2122;, Teppan Yaki genaamd. Het rijkelijk gevulde Chinees-Indisch buffet, inclusief heerlijke warme en koude voorgerechten + frisdranken zorgt voor de uitstekend passende combinatie! Een uitgebreid dessertbuffet zorgt voor de perfecte afwerking van het culinaire genieWHQ 7HU DIVOXLWLQJ NRIÂżH RI WKHH wat u wenst.

Open: Di t/m Vr: 16.00 tot 22.00 uur. Za/Zo: 12.30 tot 22.00 uur

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN? Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: ¡ Lotgenotencontact ¡ Voorlichting ¡ Belangenbehartiging ¡ Juridische zaken Postbus 264 1940 AG Beverwijk Tel: 0628 924 494 Fax: 020 - 453 55 86 info@brandwondenvereniging.nl www.brandwondenvereniging.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl


â&#x153;

Kijk voor de mooiste occasions www.seat.nl/keesvermeulen â&#x153;

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

â&#x153;

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN?

â&#x153;

0167 522622

Bal B.V. 80 occasions op voorraad

DE VOORDELEN: Â&#x2021; geen makelaarskosten Â&#x2021; geen verkoop-stress Â&#x2021; geen dubbele woonlasten Â&#x2021; snelle afwikkeling Â&#x2021; geen ontbindende voorwaarden Â&#x2021; ook als uw woning al te koop staat

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

Autobedrijf

â&#x153;

astgoed.nl

Open: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur, â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak

www.autobedrijfbal.nl

Bagro Vastgo ed koopt uw hu is! www.bagrov

Klaverveld 43, Oud-Vossemeer 7HOÂ&#x2021;info@autobedrijfbal.nl

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

â&#x153; in parelmoer wit, in combinatie met een zwart dak lage daklijn, echte coupĂŠvormen sportieve maar vooral ook chique brommobiel

%YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

&YMXIRZIWXÂ&#x2C6;%(&IVKIRST>SSQÂ&#x2C6;XIP

[[[HIFYMXIRZIWXRP

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

GRATIS SITECOM SEMINAR BIJ INFORMATIQUE vrijdag 7 februari van 19:30 tot 20:30 uur

Overal in huis draadloos internet. Netwerkadvies op maat.

IS GRAT

Nooit meer een slecht Wi-Fi bereik en wachten op verbinding. Sitecom organiseert in samenwerking met Informatique een GRATIS seminar over het thema: Overal in huis Wi-Fi. Wij laten u zien hoe u eenvoudig overal in en om het huis gebruik kunt maken van snel, draadloos internet. Zo wordt de nieuwste draadloze technologie, 802.11ac, besproken. Daarnaast komen er oplossingen aan bod waarmee het bereik kan worden vergroot, zoals Range Extenders en homeplugs.

MELD U NU AAN OP WWW.INFORMATIQUE.NL/WIFISEMINAR Beperkt aantal stoelen beschikbaar, vol is vol! Informatique

Openingstijden

Drukkerij 3 4651 SL STEENBERGEN Tel: 0167 820 220

ma. - do.: 09:00 - 18:00 uur vrijdag: 09:00 - 21:00 uur zaterdag: 09:00 - 17:00 uur


SPORT

Diomedonners in actie

Merel Janssen neemt glansrijk de hindernissen

STEENBERGEN - Marijke Wijnmalen deed mee met een indoorwedstrijd in Zoetermeer op zaterdag 1 februari. Dit op haar beste onderdeel polsstokhoogspringen. Haar aanvangshoogte was 3.12 mtr. Hierna pakte zij een langere stok om nog meer hoogte te kunnen pakken. Alleen op 3.22 mtr. had zij 3 pogingen nodig. Dit keer

verbeterde ze niet haar pr., wel probeerde ze 3.51 mtr, maar kwam wel tot een verdienstelijke hoogte van 3.42 mtr., ook goed voor een 1e plaats. Bij de Mastboscross op zondag 2 februari in het zonnige Breda waren de jeugdatleten ook van de partij. Omdat dit een cross was op landelijk niveau, was er natuurlijk veel media aandacht voor de grote mannen en vrouwen, waardoor de jeugd een beetje op de

achtergrond verdween. Ondanks dat deed Diomedon goede zaken voor het regionale ARWB-klassement. Roos Oerlemans werd verdienstelijk 3e bij de meisjes pupillen C en dit op het drassige parcours. Overige uitslagen in deze categorie: Milou Hensen op een 11e plaats, op de voet gevolgd door Louise Beens op de 12e plaats. Bij de meisjes mini-pupillen liep Luanna Vergeer naar een mooie 5e plaats. Ook Sven Nuijten liep een mooie race en werd 5e bij de jongens mini-pupillen. Bij de jongens Cpupillen nam Thijs van Bezooijen deel aan het sterk bezette veld. Hij kwam als 20e over de streep. Hierna was het de beurt aan de jongens en meisjes B-pupillen. Zij liepen een grotere ronde met extra hindernis, dikke boomstammen, waar over geprongen moest worden. Rick van der Linden liep bij de jongens naar een 10e plaats, gevolgd door op de 27e plaats Joep de Ron en 29e Ynze Buuron. Roos Janssen werd bij de meisjes 22e. De laatste van de ochtendsessie was Merel Janssen bij de meisjes A-pupillen. Zij kwam na 1500 mtr. als 51e over de finish. Na de middag kwamen de junioren nog in actie. Bij de D-junioren kwamen twee jongens aan de start. Armando liep naar een mooie 16e plaats en Jense Seesing kwam als 51e over de streep. Zeker een mooi Diomedonweekend.

VV Steenbergen wint derby tegen Lepelstraat STEENBERGEN - Het zou niet de wedstrijd worden zoals in het begin van het seizoen. Dat kon je op voorhand wel inschatten. De Blauwwitten wonnen toen met 9-0 in Lepelstraat tegen de Boys van de plaatselijke voetbalclub. De terugwedstrijd op zondag 2 februari eindigde in een 2-0 overwinning voor VV Steenbergen. De laatste weken winnen de mannen van trainer Patrick Arnouts wel, maar zonder overtuiging. Dat zal zeker anders zijn geweest bij de wedstrijd tegen Lepelstraat. De motivatie bij beide teams om van elkaar te winnen is meestal wel aanwezig. Een viertal Steenbergenaren voetbalt bij Lepelstraat en omgekeerd zal de tik die vorige keer is uitgedeeld als de bekende rode lap op een stier hebben gefungeerd. Steenbergen begon afwachtend. De be-

zoekers hadden het beste van het spel. Een schot van Jeroen Bogaard ging net naast en een bal op de paal werd nog net voor de instormende spits van Lepelstraat weggerost. Uit die actie kwam de eerste echte kans voor de Blauwwitten. Echter Tony Ngombojoao had te veel tijd nog om deze kans af te ronden. Het spel golfde de gehele partij op-en-neer. Kansen voor Lennart Boot en Iwan Hoefnagels gingen over het doel, terwijl aan de andere kant Jurgen van Schilt en Kevin de Jong hun inzetten zagen stranden. De ruststand was 0-0, maar het had ook zomaar 2-2 kunnen zijn. Steenbergen zocht in de tweede helft de aanval meer op. Ngombojoao had de openingstreffer op zijn schoenen, maar in de 46e minuut maaide hij over de bal in een kansrijke positie. Gelijk daarop bewees keeper Richard Tielen waarom hij onder de lat moet staan. Kevin de Jong stormde

na een blunder in de defensie van Steenbergen alleen af op de keeper. Met een prachtige save belette hij een doelpunt voor Lepelstraat. Na een uur was konden de aanwezigen het eerste doelpunt zien. Uit een vrije trap van invaller Roy Iriks kon de boomlange Jeroen Brands inkoppen. Kort daarop was het opnieuw raak. Door druk te zetten kon Ngombojoao een voorzet op maat afgeven bij Iwan Hoefnagels. Die aarzelde niet en schoot de bal knap in de korte hoek binnen. Lepelstraat probeerde het nog, maar grote kansen leverde dat niet op. Dennis van Schilt kreeg in blessuretijd nog de mogelijkheid om de score naar 3-0 te tillen, maar hij miste de enorme kans. Steenbergen blijft door deze overwinning op de derde plaats staan achter de volgende tegenstander, sc Gastel. Deze belangrijke wedstrijd is pas over twee weken.

Sterke start voor TCS STEENBERGEN - De 1e wedstrijd in de nieuwe tafeltenniscompetitie is TCS sterk begonnen. Slechts een team moest een 5-5 gelijkspel toestaan, de overige teams boekten allen winst. Het 1e team leek aanvankelijk op een gelijkspel uit te gaan komen. Kort na de rust brachten ze de stand op 3-3, maar daarna stoomden ze gelijk door naar 6-3. In de laatste set scoorde Batwingers nog tegen, zodat de eindstand op 6-4 kwam. Jurgen Broeren deed het met 3 setwinsten erg goed en dit ondanks een blessure. TCS 2 begon haar debuut in de 5e klasse goed.

Tegenstander Tanaka 5 verscheen met 2 invallers achter de tafel en die slaagden er niet in om tot scoren te komen. Verrassend goed bleek Theo van Meer in vorm. Hij stond geen enkele set af. Met 8-2 werd gewonnen en dit zal dit team ongetwijfeld moed geven. TCS 3 had tegen Tanaka 7 ook al geluk, omdat ook dit team gehandicapt moest beginnen. Zodoende kon men het tot een 5-5 gelijkspel brengen. Ook hier bleef een TCS-er ongeslagen, Miranda Bogers had een groot aandeel in het eindresultaat. Ook het jeugdteam slaagde er in om de 1e wedstrijd in winst om te zetten. In Goirle werd, na een 2-0 achterstand,

toch nog met 6-4 gewonnen. Joep van Boven wist daarbij voor het eerst weer eens tot scoren te komen. Komend weekend moet TCS 1 naar Dongen en ontmoet daar het zwak gestarte BSM 3. Maar die zullen ongetwijfeld dat verlies goed willen maken. Mogelijk was hun 1e tegenstander erg sterk. Programma vrijdag 7 februari 20.00u BSM 3-TCS 1 ODT Kl. Verz. 8-TCS 2 Witac’89 4-TCS 3 Zaterdag 8 februari 13.30u TCS 1 jeugd-TIOS’51 4

Dinteloord doet goede zaken op weg naar titel DINTELOORD - Zaterdag stond de topper tegen nummer de twee op het programma. De tegenstander was Terneuzense Boys uit Terneuzen. Onze gasten begonnen aan deze ontmoeting met een achterstand van 10 punten. Als Dinteloord deze ontmoeting zou winnen, kan hen het kampioenschap haast niet meer ontgaan. In de eerste helft was Dinteloord duidelijk de bovenliggende partij. In de 25e minuut zette Dinteloord een goede aanval op, maar helaas ging deze mogelijkheid verloren. In de 31e minuut was het wel raak. Een goede aanval over de rechterkant werd door Pieter van Est zeer goed voorgegeven en Jorik Mijnhijmer kon de 1-0 intikken. Dinteloord ging

goed door en in de 37e minuut stopte Dennis Rijnberg na een goede redding een inzet van Jorik Mijnhijmer. In de tweede helft kreeg Terneuzense Boys steeds meer grip op de wedstrijd. Er werd in de 52e minuut een gevaarlijke vrije trap genomen, maar de inzet werd door de weer solide keepende Arien Pietersma gestopt. In deze fase van de strijd waren de gasten duidelijk de bovenliggende partij, maar tot echte uitgespeelde kansen kwam men niet. Terneuzense Boys legde zich bij deze stand neer en zo won Dinteloord deze topper. Het talrijke publiek was het er over eens dat het helaas geen goede wedstrijd was, maar Dinteloord trok aan het langste eind en zo komt het op een voorsprong van 13 punten op naaste concurrent Terneu-

zense Boys. Deze ruime voorsprong mag Dinteloord natuurlijk nooit meer weggeven en de weg naar de begeerde titel ligt open. Over twee weken wacht de op papier lastige uitwedstrijd tegen GPC Vlissingen. Het is duidelijk dat het team van Jurriaan van Poelje een ongekende reeks wedstrijden aan het neerzetten is en men mag zich voorzichtig gaan voorbereiden op een nieuw avontuur in de eerste klasse. Uitslagen zaterdag 1 februari Dinteloord-Terneuzense Boys 1-0 Dinteloord 2-Pelikaan 4 4-0 Programma zaterdag 8 februari Dinteloord-Spijkenisse (vr) a.14.30u Voor de overige teams is er geen programma. PAGINA 12

SportColumn Louis Bovée

Johnny’s nieuwe leven Opeens kende iedereen hem. Tot de start van de Tour de France 2011 had Johnny Hoogerland een bescheiden erelijst, met de twaalfde plaats in de Ronde van Spanje van twee jaar eerder als uitschieter. In de Tour steeg hij boven zichzelf uit. Tijdens de negende etappe raakte hij verzeild in een kopgroepje. Medevluchter Juan Antonio Flecha kreeg een tik van een auto van de Franse televisie. Johnny moest uitwijken en belandde in het prikkeldraad. De officiële verklaring luidde dat de wagen ook Hoogerland schampte. Na tientallen keren het bewuste filmpje op YouTube gedetailleerd te hebben bestudeerd, kon ik dat toch niet ontdekken. Niet alleen ik trouwens. Maar het kan aan mij liggen. Over de juridische nasleep verneem je niets meer, zéér typerend. Stoere Johnny ontving de bolletjestrui, omdat hij het bergklassement aanvoerde. Het prestigieuze tricot enkele dagen te mogen dragen, gaf hem vleugels. Dat hij Parijs bereikte, bezorgde hem tijdelijk ongekende populariteit. In de criteriums verzilverde hij zijn nieuwe status van sporticoon. Wie de naam van Johnny Hoogerland nu laat vallen, denkt meteen aan Johnny Prikkeldraad. Zijn koosnaam van toen. Johnny en prikkeldraad zullen onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. Het is niet anders. Het veroveren van het nationaal kampioenschap door Johnny vorige zomer in Kerkrade maakte bitter weinig indruk op me. De finale van het NK voltrok zich in een sfeer van handjeklap, zoals zo vaak in het wielermilieu. Wat me verbaasde: toen Vacansoleil DCM bekend maakte definitief de stekker uit de sponsoring van de ploeg te trekken, stonden nieuwe werkgevers bepaald niet voor Johnny op de stoep. Aanvankelijk leek er zelfs helemaal geen concrete belangstelling. Ik vroeg me af hoe dat mogelijk was. Draagt hij een geheim met zich mee? Heeft hij de reputatie van matennaaier? Ik vroeg het eens aan André Boskamp, Johnny’s ex-zaakwaarnemer. ”Johnny is geen gemakkelijke jongen, vooral voor zichzelf niet. Beetje wispelturig. Laat ik het hierbij houden”, zei Boskamp, wiens dochter enige tijd een liefdesrelatie had met de Zeeuwse coureur. Uiteindelijk vond Johnny onderdak bij de Italiaanse sponsor Androni Giocattoli. Géén World Tour team, dus géén Tour de France en misschien nooit een La Grande Boucle meer voor hem. Aan het een contract tekenen bij een kleine Italiaanse wielerstal kleven grote risico’s. Vraag het Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp, voormalige beroepsgenoten van Johnny. Ze werden overladen met mooie beloftes (salaris, extra premies), maar zodra de prestaties wat tegenvielen, liepen de betalingen vertraging op. Voor Johan van der Velde gold dat niet, want de Italianen vereerden Johan. Of ze dat met Hoogerland gaan doen, ligt aan hem. Hij moet zich eerst sportief bewijzen. Johnny is geen vedette. Voldoet hij niet, dan laten ze hem vermoedelijk direct barsten. Waardoor het einde van zijn profcarrière dichtbij komt. Ik hoop me sterk te vergissen, want ik mag Johnny graag. Vlak voor Sinterklaas belde ik de met zijn vriendin Gerda in Kwadendamme wonende Hoogerland voor uitsluitsel over zijn mogelijke interesse voor een door mij te schrijven en een door Voetbal International uit te brengen biografie. ”Geen trek”, reageerde Johnny kortaf. Waarom niet? ”Nou, geen zin. Enne... Ik lees nooit sportboeken, alleen af en toe een boek over de middeleeuwen.” Bij de perspresentatie van het WK veldrijden, enkele weken later, ontmoette ik Johnny’s vader Cees. Hij vertelde wat ik al wist, namelijk dat hij aantekeningen maakte over het leven van zijn fietsende zoon. ”Misschien doe ik er ooit wat mee”, mompelde Cees. En over Johnny: ”Ik ben extravert, Johnny heel introvert. Wat er in dat koppie van hem speelt, houdt hij het liefst voor zich. In Gerda heeft hij eindelijk een partner gevonden die voor stabiliteit en structuur zorgt. En door de geboorte van hun dochter Saar relativeert hij meer. Ik heb de indruk dat hij momenteel een gelukkig mens is.” Het peloton maakt zich op voor het Grote Werk. De eerste klap is een daalder waard. Wie weet, zien we de renner met het rood-wit-blauwe shirt zich aandienen in de finale van een semi-klassieker. Zou erg leuk zijn. BRIDGE

BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 6e zitting van 30 januari, A-lijn: 1. Fons Huismans-Kees Oerlemans 57,50%, 2. Toos Peeters-Cor Peeters 56,67%, 3. Riet Iriks-Aad Toussaint 55,83%, 4. Ben EstorDiny Iriks 55,00%, 4. Ria Adriaansen-Rina Timmers 55,00%. B-lijn: 1. Rina Verdonk-Ria Bernaerds 59,27%, 2. Anny Meesters-Trudy Bouman 53,96%, 3. Nelly Boden-Jac Boden 53,75%, 4. Corry Hertogh-Adje Veraart 53, 65%, 5. Rinus Luijks-Hans Voskuilen 51,56%. BRIDGECLUB DE WELBERG Uitslag 29 januari, Lijn A: 1. Anton de Schutter-Joke de Schutter 64.93%; 2. Mia de Vos-Ad van Iersel 59.72%; 3. Bertha van der Heijden-Aagje Verhagen 54.86%; 4. Riet Bosters-Jan van der Heijden 54.86%; 5. Anke Renshof-Ad van Opdorp 53.13%; 5. Marga v.d. Kreek-Tiny v.d. Heijden 53.13% Lijn B: 1. Jannie van Fessem-Cees van Agtmaal 61.46%; 2. Joke Feenstra-Rinus v. Iwaarden 58.68%; 3. Pauline Houtman-Adje Kardux 58.33%; 4. Piet Verhoeven-Cobi Verhoeven 57.99%; 5. Nelly Brooymans-Jan Brooymans 56.60%. Nieuwe leden zijn welkom. Voor aanmelden: Ria Adriaansen adriaansenbridge@kpnmail.nl of tel. 0167-563434 of 06-43917462. Bridgeclub Welberg speelt elke woensdagavond vanaf 19.30 in het Cromwiel, Krommeweg 1, 4651 RN, Steenbergen. BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 3 februari, Lijn A: 1. Eem Kaptein-Cees Franken 62,08%, 2. Mia de Vos-Ad van Iersel 53,33%, 2. Ria Mathlener-Rob Mathlener 53,33%, 4. Ciel Koolen-Jeanne Voeten 52,92%, 5. Anny Koopmans-Hans Voskuilen 52,50%. Lijn B: 1. Lies Frijters-Fenna Luycks 64,06%, 2. Hermien Methorst-Mariette Onland 56,77%, 3. Joke Luijks-Rinus Dirken 56,46%, 4. Mieke van den Berg-Corrie Blommerde 55,31%, 5. Riet Iriks-Rinus Luijks 51,98%. Lijn C: 1. Dientje van Dorst-Marion van de Kerkhof 62,50%, 2. Ria van Beers-Toos Peeters 60,42%, 3. Addy Hage-Corrie Hertogh 54,58%, 4, Cocky Dam-Wim Dam 52,92%, 5. Jo Goderie-Mien van Oevelen 52,08%.


Kom je ons jonge team versterken? Logistieke medewerker m/v Jouw taak is het uitvoeren van; de logistieke planning, order picken, het verwerken van de in- en uitgaande goederenstroom en het organiseren van ons magazijn. Je bent verantwoordelijk voor inkomende leveringen van leveranciers en de uitgaande bestellingen naar onze klanten. Ook ben je in staat om het logistieke proces te managen met behulp van ons voorraad software systeem.

Is dit uw nieuwe uitdaging? Vanwege toenemende uitbreiding van onze cliĂŤntenportefeuille zoeken wij een:

Remmerswaal Accountants

(ervaren) assistent-accountant (m/v)

& Adviseurs heeft vestigingen in Bergen op Zoom, Roosendaal

voor onze kantoren in Bergen op Zoom/Sint Maartensdijk

Taken:

en Sint Maartensdijk en heeft

- het samenstellen van jaarrekeningen en rapportages (in teamverband) HETVERZORGENVANlSCALEAANGIFTEN - het onderhouden van contacten met onze cliĂŤnten

een zeer gevarieerde praktijk qua cliĂŤnten. De opdrachten

U beschikt over:

die worden ontvangen, komen

want daar ligt de kracht van

- een afgeronde HBO-opleiding (of hiervoor studerend) BE/AC of daarmee vergelijkbare opleiding - enige jaren werkervaring in de accountancy - goede contactuele eigenschappen - een ruime mate van verantwoordelijkheidsgevoel ERVARINGENAFlNITEITMETGEAUTOMATISEERDEWERKPROCESSEN

Terwijl je primaire taak op de bedrijfslocatie zelf is, is het een pre als je in het bezit bent YDQHHQJURRWULMEHZLMV-HEHQWĂ&#x20AC;H[LEHORPLQGLHQQRGLJDOVLQYDOWHIXQFWLRQHUHQYRRU onze chauffeurs. Tenslotte begrijp je dat het belang van onze klanten voorop staat en je deel uitmaakt van een team met een gezamenlijk doel.

onze kantoren. Als dienstverle-

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar kandidaten van 25 - 35 jaar.

ner hebben wij gekozen voor een

Wij bieden:

aanpak die zowel professioneel

Wij zijn een no-nonsense horecagroothandel, gespecialiseerd in het leveren van food, drinks en overige supplies aan Pizzeriaâ&#x20AC;&#x2122;s, Grillrooms en Take-away eetgelegenheden.

als persoonlijk is.

Voor de veelzijdige functie bieden wij u, naast een goede salariĂŤring en secundaire arbeidsvoorwaarden, een optimaal geautomatiseerde werkomgeving en voldoende doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, alsmede een prettige werksfeer.

Het leveren van kwaliteitsproducten binnen een kort tijdsbestek ĂŠn het verlenen van een uitmuntende service naar onze klanten zijn de basis van ons bedrijf.

CliĂŤnten kunnen bij ons dan ook

Kun jij ons overtuigen waarom jij de passende kandidaat bent voor deze functie? Wij bieden jou een dynamische job een daarop afgestemde beloning.

aan diensten, volledig afgestemd

hoofdzakelijk van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf,

Is uw interesse gewekt? terecht voor een breed pakket

Stuur dan uw brief met uitgebreide C.V. binnen 2 weken na het verschijnen van deze advertentie aan: Remmerswaal Accountants & Adviseurs, Laan van Hildernisse Noord 4, 4617 AE Bergen op Zoom, e-mail: vacature@remmerswaal.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. C. van den Hoek AA. (telefoon 0166 - 66 24 69)

op de individuele behoefte.

Stuur jouw CV en motivatie o.v.v. â&#x20AC;&#x2DC;logistiek medewerkerâ&#x20AC;&#x2122; naar: pz@dhhg.nl

Kijk voor meer informatie over (Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.)

DenHoed Horecagroothandel Zaagmolen 6, 4751 VL Oud Gastel - 0165 51 17 31

onze organisatie op:

WWW.REMMERSWAAL.NL

sä"%2'%.ä/0ä://-äsä2//3%.$!!,äsä3).4ä-!!24%.3$)*+äs

UW EIGEN OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

KRANT ADVIES GRAFISCH ONTWERP KRANTEN OP MAAT

w w w. w o n i n g s t o f f e e r d e r. c o m

DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN! ZUNDERT TEL 076 599 8111 UWKRANT@VORSSELMANS.NL

HELP

VAKMANNNEN GEZOCHT In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: s Binnendeuren s Buitendeuren s Hang- en Sluitwerk DE V ER N IE U W M SH O W R O O

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

SUPERACTIES!

De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | www.halderbergedeuren.nl

Helmons Finance & Consultancy 4 4 4 4 4 4 4

Salarisadministratie Administratie Tussentijdse cijfers Jaarrekening Aangifte Inkomstenbelasting Aangifte Vennootschapsbelasting Gouden Handdruk advies

Vaste prijsafspraak, geen facturen achteraf Kladseweg 48, 4664 RE 0167-685579 Fax: 0164-681661 Burg. Stulemeijerlaan 20,Lepelstraat 4611 EG Tel: Bergen op Zoom, Tel. (0164) 685579 Email:info@helmonsfc.nl info@helmonsfc.nl Website: www.helmonsfc.nl www.helmonsfc.nl

REGISTER BELASTING ADVISEURS

Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

Verder in ďŹ scale kennis

Vloerbedekking Laminaat Gordijnen Vitrage Vinyl-pvc Marmoleum Zonwering snelle levering vakkundig uitstekende service

Antiekrenovatie Hans Swanenberg s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING :EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

DE

arbeidâ&#x201A;Źâ&#x201A;Ź390,â&#x20AC;&#x201C; 390,â&#x20AC;&#x201C; arbeid s Gordijnen GRATIS gemaakt gemaakt incl. s Gordijnen GRATIS incl.rails rails s4APIJTVINYLGRATIS gelegd s4APIJTVINYLGRATIS gelegd

NĂş ook vele aanbiedingen uit voorraad !!! +AAISTRAATs3TEENBERGENsTELFAX sMOBIEL

We bezoeken u graag thuis Infra & verhuur

RIOOL VERSTOPT 24-UURS SERVICE ook aanleg/onderhoud Tel. 0165 303332

WWWANTIEKRENOVATIENL

s Trappengestoffeerd, gestoffeerd, inclusief enen inclusieftapijt tapijt ACTIE s Trappen

www.vanewouw.nl

KRUISBERG 2

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 PARTIJEN

Â&#x2021;WAND- en VLOERTEGELS Â&#x2021;SIERPLEISTERS Â&#x2021;METSELSTENEN

Een levenspartner vinden via onze persoonlijke bemiddeling? Ruim 75% van de ingeschrevenen slaagt? Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 (landelijk) Of kijk op

www.mens-en-relatie.nl

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602


Lindenberg in finale Flanders Speedo Cup

STEENBERGEN - Dit weekend waren de Hieronymuszwemmers actief op 2 zwemwedstrijden. 2 topsporters trokken naar Antwerpen om deel te nemen aan de Flanders Speedo Cup. De jongste wedstrijdzwemmers zwommen een miniorenwedstrijd in zwembad de Stok. Voor de 11de keer organiseerde de Vlaamse Zwemfederatie vzw de Flanders Speedo Cup. Dit hoogstaand zwemevenement, vergelijkbaar met de Swimcups in Nederlands is een unieke kans voor de zwemtop om de sportieve strijd aan te binden met de talrijk aanwezige internationale atleten. Hieronymuszwemmers Coen de Bruijn en Wimar Lindenberg voldeden aan de inschrijfcriteria en werden door de organisatie daarom toegelaten tot het kampi-

oenschap. Samen met coach Rian trokken ze naar Antwerpen om aan deze wedstrijd deel te nemen. Antwerpen is voor deze zwemmers dichterbij dan Amsterdam of Eindhoven, en een mooie kans om hun krachten te meten. Coen de Bruijn kwam aan de start op zijn favoriete afstanden: 50m schoolslag, 100m schoolslag en 200m schoolslag. Op de 50m schoolslag wist bij met een 10de plaats de finale te halen. Een topprestatie, zeker gezien de concurrentie. In de finale zwom hij bovendien weer een nieuw persoonlijk record. Op de 100m en 200m haalde Coen een 17 en 22ste plaats. Wimar Lindenberg kwam aan de start op de 50m en 100m vrije slag en op de 50 en 100m schoolslag. Ook Wimar wist op de 50m schoolslag een finaleplek te behalen en eindige daar op een mooie 11de plek.

Hij wist net niets van zijn pr op deze afstand af te snoepen. Dit in tegenstelling tot de 100m schoolslag. Hier zwom hij meer dan een seconde sneller. Met 3 afstanden in de top 20 kan ook Wimar tevreden terugkijken op dit kampioenschap. Op 26 januari was zwembad de Stok weer omgebouwd tot een echt sportzwembad. De elektronische tijdwaarneming hing in het zwembad, er waren volop banken bijgezet en de Hieronymus mocht de miniorenzwemmers van 6 west-Brabantse verenigingen in het bad ontvangen. De tribune zal vol met ouders en andere fans en de speaker had de nieuwste hits beschikbaar om de wedstrijd luister bij te zetten. Er waren 17 Hieronymuszwemmers actief en op 33 van de 100 starts werd een persoonlijk record gezwommen met 6 gouden, 5 zilveren en bronzen medailles was het thuisteam ook goed vertegenwoordig op het erepodium. Job Ermann zwom op de 50m vrije slag een pr en werd met de tijd van 38.69 derde. Hij nam de bronzen medaille in ontvangst. Sverre Spijker had op zijn verjaardag 2 afstanden op het programma staan. Met de hele familie op de tribune zwom hij 2 fantastische races. Op de 50m vrije slag zwom hij een pr van 8s. en tikte hij aan in 47.43. op de 50m schoolslag zwom hij 2s sneller en kwam hij ook onder de 1 minuut met een eindtijd van 59.10. Voor meer info en de complete uitslag zie www.zpv-hieronymus.com of facebook @zpvhieronymus.

Viermaal goud en tweemaal zilver voor Steenbergse zwemmer

Topprestatie Rick Bulman op NJK

Spinningmarathon STEENBERGEN - Op 15 februari van 10.00 tot 22.00 uur organiseren Stichting Stonemountain Runners, Stichting Door Dik en Dun en Ankie stoer een spinningmarathon bij Dinami Sports en Fitness in Steenbergen. Er zijn nog enkele fietsen vrij voor teams die zich nog willen inschrijven. Inschrijven kan via een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de receptie van Dinami of via de web-

site www.dinamisteenbergen.nl Sluiting van de inschrijving is 1 februari. De spinning zal geopend worden door wethouder Cor van Geel en ook dit jaar is er aan ieder uurtje fietsen een thema gekoppeld. Enkele thema’s die gedurende de marathon voorbij komen zijn Out of space, Rood, War en Superhelden. De opbrengst van de spinning gaat naar de Roparun en KIKA.

VV DIVO DINTELOORD - DIVO heeft maar 1 week kunnen genieten van de 1e plaats op de ranglijst. Zondag 2 februari werd een kansloze nederlaag geleden tegen RSV uit Rucphen. Vooraf werd dit door trainer Vos al gezien als één van de moeilijkste wedstrijden. DIVO speelde geen goede wedstrijd en kwam kort voor rust door een strafschop op een 1-0 achterstand. Halverwege de 2e helft kwam RSV door een fout in de verde-

diging van DIVO zelfs op 2-0. In de stand kwam geen verandering meer. Zondag 9 februari speelt DIVO vriendschappelijk tegen NSV uit Nispen. Uitslagen zondag 2 februari RSV 1-DIVO 1 2-0 DIVO vr-DEVO vr 6-1 Programma zondag 9 februari DIVO 1-NSV 1 (vr.) 13.00u DIVO 3-Internos 11 11.00u

SJO Prinsenland Uitslagen zaterdag 1 februari Prinsenland B1-NSV B1 6-1 Prinsenland D1-SC Gastel D1 1-0 Prinsenland D2-HSC ’28 D1 4-0 Prinsenland E1-Zwaluwe E1 2-0 Roosendaal E5-Prinsenland E2 11-1 Unitas’30 ME1-Prinsenland ME1 1-2 Kogelvangers F1-Prinsenland F1 11-1 Prinsenland F2-SC Gastel F3 1-1 Alle overige jeugdwedstrijden werden niet gespeeld/ afgelast. Programma zaterdag 8 februari

STEENBERGEN - 31 Januari t/m 2 februari stond het sfeervolle Sloterparkbad in Amsterdam in het teken van de Prinsenland A1-DSE A1 a.12.00u Nederlandse Junioren Kampioenschappen korte baan. Ruim 450 junioren streden met elkaar om de nationale Moc’17 B3-Prinsenland B1 v.10.15u titels. Voor ZC AquaDream uit Roosendaal verschenen er 2 zwemmers aan de start: Rick Bulman uit Steenbergen en Tessa Loos uit Roosendaal

Moc’17 C6-Prinsenland C1 v.9.00u Prinsenland MC1-DVO’60 MC1 a.12.00u RBC D2-Prinsenland D1 v.9.15u SC Welberg D1-Prinsenland D2 v.10.30u Prinsenland D3-Steenbergen D4 a.10.00u Virtus MD1-Prinsenland MD1 v.8.45u Roosendaal E3-Prinsenland E1 v.7.45u Prinsenland E2-TPO E1 a.10.30u Prinsenland ME1-Cluzona ME1 a.10.30u Prinsenland F1-NSV F1 a.9.00u Unitas’30 F7-Prinsenland F2 v.7.30u SVC F3-Prinsenland F3 v.9.15u Chrisl./Oudemolen MP1-Prinsenland MP1 v.8.00u Roosendaal MP2-Prinsenland MP2 v.9.15u

Biljarten Regio Competitie

Tessa had voor twee afstanden de limiet gehaald om te mogen deelnemen en Rick zelfs voor acht afstanden. Hij koos ervoor om elke sessie maar één race te zwemmen dus startte zes keer op dit kampioenschap. Vrijdagochtend zwom hij 50m vrije slag en liet meteen zien dat hij goed in vorm was. Hij pakte het goud in een tijd van 26.69 (pr). In de middagsessie stond de 100m vlinderslag op het programma. Met de tweede inschrijftijd was hij nog niet helemaal zeker van zijn zaak maar na een geweldige race tikte hij wederom als eerste aan. De tweede gouden plak was binnen. Bovendien pakte hij met 1.06.74 het Brabants Record dat op naam stond van Pieter v.d Hoogenband (1.07.20). Zaterdag was het tijd voor de 200m vrije slag. Wat een race was dit: na 125m was Rick de tel kwijt en twijfelde of hij moest

finishen of niet. Hij keek op de klok en zag dat hij nog 50m te gaan had. Na het keerpunt keek hij nogmaals achterom of de tegenstanders ook meekwamen. Hij zette aan en wist in een nieuw pr. (2.10.50)als 1e te finishen. Goud nr. 3 was binnen! Brabants Record ‘s Middags mocht Tessa starten op de 200m vrije slag. Technisch zwom ze een goede race. Helaas had ze niet het vermogen om de laatste 50m een eindsprint in te zetten en eindigde iets boven haar inschrijftijd (2.37.52). Voor Rick stond de 200m schoolslag nog op het programma. Hij snoepte bijna 7 sec. van zijn tijd af en werd 2e in 2.39.37. Tevens kon er weer een Brabants Record op zijn naam bijgeschreven worden! Zondag was de 100m. vrije slag aan de beurt. Met een verschil

van 0.15 sec. achter de nr. 1 pakte hij de zilveren medaille. Weer een persoonlijk record erbij: 58.67. In de middagsessie was het tijd voor de favoriete 100m. schoolslag. Met ruim 3 sec. voorsprong pakte hij wederom de winst. De winnende tijd 1.11.40 was niet alleen een Brabants Record maar ook een Kampioenschaps Record. Tessa sloot dit NJK af met de 100m. vrije slag en wist haar inschrijftijd te benaderen (1.08.70). Rick was bovendien door zijn topprestaties de winnaar geworden van het Arena klassement en mocht een zwembril, badmuts en plankje in ontvangst nemen. Zwemmers en coaches zijn weer een hele ervaring rijker en kunnen met veel plezier terugkijken op dit mooie evenement! Meer info: www.zc-aquadream.nl of check de facebookpagina.

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 9 februari: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen; 18.30u Ds. B. de Borst uit Den Bommel Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 8 februari: 19.00u Eucharistieviering m.m.v R.K. kerkkoor. Intenties voor: jgt. Els v Swagemakers e.v. Ad v. Iersel; overl. ouders de Jongh-Musters Nell en Johan. Voorgangers: Pastoor H. v. Geel/Dhr R. v.d. Ham. Zes wekelijks gebed voor: Ad Testers-v.d. Riet (4). Gereformeerde kerk Dinteloord & Steenbergen Zondag 9 februari: 10.00u organist Hans den Hoed, predikant ds. H.J.Inkelaar, Oudenbosch

Donderdag 13 februari: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed Vrijdag 14 februari: 19.00u H. Mis in De Vossemeren

NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 7 februari: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintenties: jgt. Janus Keijzers e.v. Pietje Timmermans. Zondag 9 februari: 9.00u Woord- Communieviering door de Werkgroep. Intenties: jgt. Janus Keijzers e.v. Pietje Timmermans; Joke Hommel e.v. Piet Huijsmans; overl. ouders Huijsmans-Uitdewilligen en kinderen; jgt. Maria en Adrianus Schoutens. Zondag 9 februari: 13.30u Doop van Evi van Eekelen door pater Bertus. Maandag 10 februari: 18.00u H. Mis Woensdag 12 februari: 19.00u H. Mis

STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Zondag 9 februari: ds. C. Biemond, Steenbergen

Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 10.30u dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992, e-mail: hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: B. v. Weesep, tel. 0164-683941. Zondag 9 februari: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat; Ds. H. van het Maalpad. Zondag 9 februari: 16.00u meditatieve viering verzorgd door gemeenteleden in de St. Martinuskerk te Halsteren.

PAGINA 14

NIEUW-VOSSEMEER - Biljarten Regio Competitie 2013-2014, na ronde 4. A-Teams: 1. Halsteren 4 176,936 4, 2. Welberg 1 174,372 4, 3. S.B.Ponderosa 1 170,763 4, 4. Oud Gastel 1 167,583 4, 5. Halsteren 5 166,670 4, 6. de Heen 1 165,787 4, 7. Welberg 3 163,332 4, 8. Halsteren 1 163,068 4, 9. Halsteren 3 161,213 4, 10. Steenbergen 2 161,153 4, 11. Keijenburg-1 158,351 4, 12. Oud Gastel 2 157,454 4, 13. S.B.Ponderosa 2 157,360 4, 14. Vossemeer 1 154,235 4, 15. Steenbergen 1 153,605 4, 16. Lepelstraat 1 150,821 4, 17. Halsteren 2 149,141 4, 18. Lepelstraat 2 147,641 4, 19. Welberg 2 144,129 4, 20. Hoeven 1 137,010 4.

B-Teams: 1. Steenbergen 4 182,215 4, 2. de Heen 3 172,339 4, 3. Welberg 5 169,738 4, 4. Halsteren 10 168,528 4, 5. de Duiventoren 2 167,800 4, 6. Halsteren 8 166,838 4, 7. Halsteren 9 162,437 4, 8. de Duiventoren 1 161,427 4, 9. S.B.Ponderosa 3 161,313 4, 10. Oud Gastel 4 160,375 4, 11. Steenbergen 3 158,989 4, 12. Stampersgat 2 155,827 4, 13. de Heen 2 155,642 4, 14. het Fort 1 154,773 4, 15. Steenbergen 5 154,722 4, 16. Oud Gastel 5 154,406 4, 17. Oud Gastel 3 153,614 4, 18. Halsteren 6 151,418 4, 19. Halsteren 7 147,498 4, 20. Welberg 4 144,485 4. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters

Psychiatrische instelling op zoek naar extra leden voor adviesorgaan

Familieraad GGZ WNB dunt uit HALSTEREN - Het aantal leden van de Familieraad van GGZ WNB is behoorlijk aan het afnemen. Om die reden zoekt de psychiatrische instelling familieleden, vrienden of partners van patiënten die behandeld worden die zich in willen zetten voor dit adviesorgaan. DOOR VERA DE GEUS “De familie is voor onze patiënten vaak hun enige sociale netwerk en deze speelt dan ook een belangrijke rol in de behandeling”, weet Van Eybergen die benadrukt dat ook vrienden en partners welkom zijn in de raad. “Voor de familie is het vaak niet makkelijk als een familielid bij ons in behandeling is. Zij worden door hun omgeving overspoeld met vragen en komen in een ingrijpende situatie. Deelnemen aan de Familieraad is een vorm van lotgenotencontact, maar daar draait het niet om. De leden hebben echt inspraak in het beleid en beslissingen en kunnen ook ongevraagd advies indienen als zij tegen zaken aanlopen die in hun ogen beter moeten.” Vergadering Van Eybergen geeft aan dat er zeven leden in de Familieraad zitting kunnen hebben, maar dat dat er nu een stuk minder zijn geworden. Men wil echter graag een volwaardige raad en daarom doen de zittende leden en de ondersteuner van GGZ WNB een oproep. De Familieraad vergadert eens per maand op donderdagavond en ongeveer twee keer per jaar op een middag. De ondersteuner van de raad is voor vragen en aanmelden te bereiken via familieraad@ggzwnb.nl of telefonisch via 0164 28 91 00.


VACATURES

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

Medewerker Customer Service (M/V) Functie omschrijving: In de functie van Medewerker Customer Service ben je dagelijks bezig met het aannemen van orders, zowel telefonisch als schriftelijk, je bent hierbij het aanspreekpunt van de klant. Je verwerkt informatie met betrekking tot orders en klanten. Je volgt het verloop van de order door te overleggen met verschillende afdelingen en informeert de klant. Daarnaast houd je de diverse prijslijsten up-to-date en verzorg je de facturatie.

ProSealing B.V. LV GH RIÂżFLsOH GLVWULEXWHXU YRRU 7UHOOHERUJ 6HDOLQJ 6ROXWLRQV YRRU KHHO 1HGHUODQG HHQ MRQJ HQ LQQRYDWLHI EHGULMI GDW PHW KDDU G\QDPLVFKH WHDP HHQ YROZDDUGLJH SDUWQHU JHQRHPG PDJ ZRUGHQ DOV KHW JDDW RP DIGLFKWLQJV HQJOLMODJHUWHFKQLHNLQGHEUHHGVWH]LQYDQKHWZRRUG 9DQZHJHFRQVWDQWHJURHL]LMQZLMSHUGLUHFWRS]RHN QDDUHHQ

Functie-eisen: Wij zijn op zoek naar iemand die in het bezit is van een administratief / commerciĂŤle opleiding op MBO niveau met enkele jaren werkervaring in een productieomgeving. Naast je flinke dosis enthousiasme, ben je een echte teamplayer, ben je accuraat en stressbestendig. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse, en Duitse of Franse taal Wat bieden wij: Â&#x192; Functie met ruimte voor eigen inbreng. Â&#x192; Goede studiefaciliteiten. Â&#x192; Werken in teamverband. Â&#x192; Marktconforme salariĂŤring.

Technisch Commercieel medewerker m/v (full time) YRRU KHW WHNHQHQ YDQ DIGLFKWLQJVV\VWHPHQ KHW XLWEUHQJHQHQRSYROJHQYDQRIIHUWHVHQKHWWHFKQLVFK DGYLVHUHQYDQRQ]HNODQWHQ %HQ MLM GLH SURDFWLHYH HQ NODQWJHULFKW LQJHVWHOGH 076ÂśHU :HUNWXLJERXZNXQGH PHW NHQQLV YDQ KHW 0LFURVRIW 2IÂżFH SDNNHW $XWR&DG6ROLG (GJH HQ GHHQJHOVHWDDO ULFKWGDQMHVROOLFLWDWLHPHW&9SHUHPDLODDQ ProSealing B.V. .RQLQJVVSLO$7:+DOVWHUHQ RIPDLOWRTanja@prosealing.nl ZHEhttp://www.prosealing.nl

Het bedrijf AD Productions B.V. is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van: Â&#x192; Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen. Â&#x192; BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. Â&#x192; Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot 30.000 liter. Â&#x192; Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. Â&#x192; Het blenden en ontwikkelen van recepturen in opdracht van relaties. AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden. Dienstverband Fulltime Interesse Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Xandra Buitendijk of mail naar: buitendijk@adinternationalbv.com Telefonische acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs

$'&+(0,&$/6%9Â&#x2021;$'352'8&7,216%9Â&#x2021;$'63(&,$/352'8&76%9Â&#x2021;$'35,9$7(/$%(/ &+(0,6&+(,1'8675,(:$$/+$9(1Â&#x2021;&2,/&2$7,1*7(&+12/2*,(6 $',17(51$7,21$/%90$5.:(*=8,'61+(,-1,1*(17+(1(7+(5/$1'6 7 ) :::$',17(51$7,21$/%9&20

Voor een vrieshuis in Bergen op Zoom zijn wij op zoek naar

oproepkrachten voor orderpicking Kan je tegen de koude, ben je tussen de HQMDDUHQĂ&#x20AC;H[LEHOLQ]HWEDDU" 0DLOGDQQDDU bartvandendikkenbergjr@kliksafe.nl

Vacature agrarisch toeleverancier

Binnendienstmedewerker v/m

(24 uur)

Vlamings is een handelsonderneming in land- en tuinbouwbenodigdheden met een prima reputatie. Vanuit onze vestigingen in Steenbergen en De Mortel beleveren wij boer en tuinder in Zuid-Nederland. Ons productenpakket omvat meststoffen, gewasbescherming, zaaizaden/pootgoed en bedrijfsartikelen. Functie-omschrijving We zijn op zoek naar een binnendienstmedewerk(st)er die deel gaat uitmaken van ons team in Steenbergen. De functie bestaat uit twee afzonderlijke taken. Enkele dagen zul je werkzaam zijn als receptionist(e) voor het aannemen van orders en het te woord staan van klanten. Andere dagen werk je mee als loodsmedewerk(st)er en rijdt je een bezorgroute. Ook is het de bedoeling dat je in tour-beurt werkt op zaterdagmorgen. Omdat we een seizoensgebonden bedrijf zijn zul je in het voorjaar wellicht meer dagen werken en in de winter minder.

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Functie-eisen :LM]RHNHQLHPDQGPHW0%2QLYHDX(HQĂ&#x20AC;H[LEHOHHQFROOHJLDOHLQVWHOOLQJLVEHODQJULMN omdat we als team werken en indien nodig elkaars taken opvangen. Natuurlijk is een rijbewijs vereist. Kennis van de land- en tuinbouw is een prĂŠ. Solliciteren Via de mail aan M. Driedijk via marco.driedijk@vlamings.nl Via de post aan Handelsond. Vlamings BV, t.a.v. M. Driedijk, Postbus 76, 4650 AB Steenbergen

Assistent Teamleider Glastuinbouw

Kees de Mooij ďŹ ets en ďŹ tness, in Bergen op Zoom biedt een breed assortiment ďŹ ets- en ďŹ tnessproducten, vakkundig advies, uitstekende service en professionele onderhoud / servicediensten. Voor ons deskundig en enthousiast team zijn wij op zoek naar :

4Evergreen is een moderne paprikakwekerij met vestigingen in ^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Í&#x203A;Ć?-Gravenzande, Honselersdijk, Terneuzen en Sint-Annaland. Voor onze locatie in Steenbergen zijn we op zoek naar een: Assistent Teamleider Glastuinbouw. www.4evergreen.nl 4Evergreen BV Zoekweg 20 4651 PS Steenbergen Tel: 0167-568100 Contact: Johan Gunter Sluitingsdatum:21 -2 -2014 johan@4evergreen.nl Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

De taken bestaan o.a. uit: -Alle voorkomende gewaswerkzaamheden; -Kwaliteitscontroles uitvoeren en administratie bijhouden; -Medewerkers aansturen, begeleiden en opleiden; -Vervangen van de teamleider bij diens afwezigheid; -Medewerking verlenen tijdens de teeltwisseling; -Oplossen van kleine storingen, het plegen van onderhoud en orde en netheid behouden in en om de kassen. Wij bieden: -Goede arbeidsomstandigheden; -Een vacature met doorgroeimogelijkheden; -Salaris naar functie; -Jong en dynamisch team met een prettige werksfeer; -Een uitdagende functie in dagdienst. Voor deze functie zoeken wij iemand met: -Ervaring in de glastuinbouw is een prĂŠ; -Affiniteit met techniek, liefst vanuit de glastuinbouw; -Teamspirit en grote mate van zelfstandigheid; -Een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en inzet; -Flexibiliteit in overwerken m.n. in het hoogseizoen;

Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving op keesdemooij.nl Wil je op deze functie solliciteren mail dan direct je CV met motivatie en recente pasfoto naar info@ďŹ etsadvies.nl


KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! LOWENTHAL KERAMISCHE PANNENSET

HELDERE LED LAMP

Â&#x2021; NRHNHQSDQÂ&#x2018;FP Â&#x2021; NRHNHQSDQÂ&#x2018;FPPHWJOD]HQGHNVHO Â&#x2021; NRHNHQSDQÂ&#x2018;FPPHWJOD]HQGHNVHO JHVFKLNWYRRUJDVHOHNWULVFK NHUDPLVFKHQLQGXFWLH

NDDUVRIWLSNDDUV (NRJHO( ZDUPZLWOXPHQ GLPEDDU:DWW

VALENTIJNS WENSKAART

VAN ZONDAG 2 FEBRUARI T/M ZATERDAG 8 FEBRUARI

MELKCHOCOLADEOF SPEKHARTJES

H[WUDJURWH'NDDUW YRRUXZJHOLHIGHQ YHUNULMJEDDULQ GHVVLQV [FP

JUDP

LQFOHQYHORS

P E R S ET

MINI HOEDJE

(OGHUV 

4.79

ZIKI DAMES HIPSTER

PHWFOLSV GLYHUVH PRGHOOHQ HQNOHXUHQ

0.79 SCHUDDEBOL FOTOHOUDER

XQLSULQW GLYHUVHYDULDQWHQ NDWRHQHODVWDQ PDWHQ;6;/

JHYXOGPHWKDUWMHV [FP

RI 14 FE BRUA AG! SD JN TI N LE A V

2-PAC K (OGHUV 

0.69

KINDER VERKLEEDSET WRSNZDOLWHLW ]HHUJHGHWDLOOHHUG JURRWDVVRUWLPHQW PDWHQ

2.49

(OGHUV 

NATURE DELUXE VOGELVOER PL[SDFN WUD\JUDP

0.85

CHENILLE BADMAT

GLYHUVHNOHXUHQ [FP

5.99

THEE- OF KEUKENDOEK

HJ\SWLVFKNDWRHQ GLYHUVHNOHXUHQHQGHVVLQV WKHHGRHN [FP NHXNHQGRHN [FP

(OGHUV 

0.99

JHFRDWVWDDO Â&#x2018;FP H[FOPH]HQERO

(OGHUV 

(OGHUV 

VOGELVOER HOUDER

6.49 REXONA DEODORANT GLYHUVHYDULDQWHQ VSUD\PO

(OGHUV 

1.29

(OGHUV 

0.49

1.29 DAMES LEGGING

GLYHUVHNOHXUHQ HQGHVVLQV NDWRHQHODVWDQ RIYLVFRVHHODVWDQ PDWHQ;6;/

0(,6-(6 /(**,1* PDWHQ 

2.49

0.59

DAMES JURK

GLYHUVHGHVVLQV PRXZ SRO\HVWHUHODVWDQ PDWHQ6;;/

3.49

CORAL SOFT FLEECE PLAID GLYHUVHGHVVLQV UR\DDOIRUPDDW [FP

AC HT! H E E R LIJK Z

5.99

(OGHUV 

FLEXIBELE WASMAND GLYHUVH NOHXUHQ LQKRXG OLWHU

2.59

5.99

ROAD NAVIGATOR NAVIGATIESYSTEEM NDDUWHQYDQKHHO(XURSD YHUQLHXZGHVRIWZDUH HQJUDWLVXSGDWHV LQFKWRXFKVFUHHQ LQFOWRHEHKRUHQ

(OGHUV 

39.95

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

19.95

X XL

R 25.0 0 0 U U

Dsb 20140205  
Dsb 20140205