Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

Z U N D E R T S E

22 JANUARI 2014 WEEK 4

Uitgeverij

9300

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

076

599

SPORT

Volg ons via twitter: @ZundertseBode

KLAAR VOOR VAANDELFEEST KINDERCORSO

Te l .

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

STRAATWACHTERS AAN DE SLAG IN ZUNDERT

Raad akkoord met marsroute Zundert

Negatief advies over burgerinitiatief

ZUNDERT - De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met de zogeheten marsroute, zoals vastgesteld in de strategische visie Zundert 2025. Hierin zijn bestuurlijke vervolgstappen in het proces rondom de toekomst van Brabant en Zundert vastgelegd. Bestuurlijke samenwerking is daarbij een van de speerpunten. Zundert voert daartoe verkennende gesprekken met Breda, Etten-Leur, Rucphen, Halderberge en Moerdijk. Volgens het college staat de zelfstandigheid van Zundert daarbij niet ter discussie. Het is de bedoeling dat de marsroute medio 2014 is uitgewerkt. Daarna vindt verder bestuurlijk overleg plaats met de provincie.

ZUNDERT - Het ambtelijk apparaat van de gemeente Zundert adviseert de raad om een burgerinitiatief betreffende de aanleg van een geluidswal bij de Randweg niet toe te laten. Volgens de ambtenaren voldoet het initiatief weliswaar aan de vereisten (de handtekeningenlijst bevat ten minste 25 namen van initiatiefgerechtigden), maar strandden eerdere pogingen al vaker, ook met gebruikmaking van alle bezwaar- en beroepmogelijkheden, tot aan de Raad van State toe. Bovendien is over het onderwerp al eerder een raadsbesluit genomen en hebben zich geen nieuwe feiten voorgedaan, zo stellen de ambtenaren in hun advies aan de raad.

Daamen lijsttrekker bij raadsverkiezingen

Zundert doet mee met BoekStart

ZUNDERT - Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Zundert zal de huidige fractievoorzitter Piet Daamen de verkiezingslijst van Ondernemend Platteland aanvoeren. Raadslid Ellie Kools staat op de tweede plaats. Op de plekken drie en vier staan respectievelijk Johan Vissers uit Rijsbergen en Jos Willemsen uit Zundert. Ondernemend Platteland is de vernieuwde naam van de partij Agrarisch Belang, die al vele jaren als lokale partij actief is in het Zundertse bestuur. Op de kieslijst staan verder ook Marco Nelemans en Otto Illing, die nu nog actief zijn voor de 3D partij. Die doet niet mee aan de raadsverkiezingen.

Marlies Vreijsen in Van GoghKamer ZUNDERT - In het weekend van 25 en 26 januari 2014 presenteert het Vincent van GoghHuis in de reeks ‘Kunstenaars uit Zundert’ schilderijen en tekeningen van Marlies Vreijsen in de Van GoghKamer. De expositie is gratis te bezoeken van 12 tot 17 uur. Op zaterdag 25 januari om 13.30 uur wordt de opening verricht door cultuurwethouder Piet Utens. Al als kind kon Marlies Vreijsen uren bezig zijn met papier en potlood. Een van haar eerste werken uit deze tijd is te zien tijdens deze expositie. Om meer inhoud te geven aan haar vaardigheden op gebied van tekenen en schilderen heeft zij een opleiding gevolgd aan de Kunstacademie te Arendonk.

Thuisvester investeert flink in woningen ZUNDERT - Thuisvester gaat flink investeren in het onderhoud en duurzaamheid van huurwoningen. Voor 2014 is een bedrag van 47 miljoen euro gereserveerd voor onderhoudswerkzaamheden. Hiervan is 25 miljoen euro bestemd voor regulier onderhoud en 22 miljoen euro voor groot onderhoudsprojecten. Thuisvester wil ervoor zorgen dat woningen in het hele werkgebied op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau komen of blijven. Bij meer dan 650 woningen worden energiebesparende maatregelen getroffen. Vanwege de vergrijzing en de verdere scheiding van wonen en zorg maakt Thuisvester delen van het woningbezit meer levensloopbestendig in 2014.

ZUNDERT - Vrijdag was de première van de Volle Maon in een volgepakt CultuurCentrum. De toeschouwers hebben intens kunnen genieten van de sketches en de vele grappen. Bezoekers lieten zich enthousiast uit over de show. Er wachten nog twee opvoeringen, op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari. FOTO CHARLES LUIJTEN

Ministerie heeft grote zorgen over gebruik Suwinet door gemeenten

Zundert werkt aan verbeteringen ZUNDERT - Slechts vier procent van de Nederlandse gemeenten hebben de juiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van gegevens over haar inwoners via Suwinet te waarborgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is hier zo van geschrokken dat staatsecretaris Jetta Klijnsma alle Nederlandse gemeenten waarschuwt om voor 2015 alle zaken op orde te hebben, omdat er anders fikse sancties volgen. De gemeente Zundert verwacht dit kwartaal nog aan alle vereisten van het ministerie te kunnen voldoen. DOOR ADDO SPRANGERS Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging van Suwinet door gemeenten. De resultaten van de steekproef zijn volgens staatssecretaris Klijnsma zowel bedroevend als schokkend. “Slechts vier procent van de gemeenten heeft bij het gebruik van Suwinet voldoende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uitgewisselde gegevens te waarborgen. Dertien procent van de gemeenten vol-

doet aan geen van de onderzochte normen. Zestien procent van de onderzochte gemeenten heeft gegevens van bekende Nederlanders geraadpleegd zonder plausibele verklaring.” Maatregelen Gezien de ernst van de conclusies van de inspectie heeft ze het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geïnformeerd over de resultaten. Het CBP kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. De eerste helft van 2015 komt er volgens Klijnsma sowieso een onderzoek van de inspectie om te kijken of alle Nederlandse gemeenten hun zaakjes dan wél op orde hebben. Zo niet, dan belooft ze maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het tijdelijk opschorten van het leveren van gegevens via Suwinet. “Het onderzoek door de Inspectie SZW is ook in Zundert uitgevoerd,” zo meldt

...VOOR

een woordvoerster van de gemeente Zundert.”Zundert voldeed volledig aan één van de zeven normen. Andere onderzoeksitems waren (deels) geregeld, maar niet formeel vastgelegd in procesbeschrijvingen en rollen. ” Als zaken die voor verbetering vatbaar zijn noemt zij functiescheiding, de autorisatieprocedure en de controle op toegang en gebruik. “De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG heeft een zelftest ontwikkeld en zal op korte termijn met ‘n stappenplan komen om aan de vereisten voor een veilig en verantwoord Suwi-net gebruik te voldoen,” vervolgt ze. “Wij hebben inmiddels, aan de hand van de zeven aandachtsvelden, de zelftest van de VNG doorgenomen en zullen nog in het eerste kwartaal 2014 inregelen dat aan de vereisten van het ministerie, inzake veilig Suwi-netgebruik, wordt voldaan.”

VANDAAG IN DE BODE 2014 1 & 2 FEBRUARI RHEIDE2014.NL W W W.W K H O O G E

www.wkhoogerheide2014.nl

HET LAATSTE

2

gaat voor hoogste reslutaat 3 Adrie van der Poel 6/7 Programma

ACTUELE LOKALE NIEUWS...

en parcours 8 ‘Een WK is altijd speciaal, maar nu uniek’

1 EN 2

F

RI E B R UA RI: RUAARI: EBBRU DAG 1 FFEBR DAG TERRDA ATE ZAT NIOOREEN UNI URR JUN UUR 00 UU 1.00 11. MES AM RI:: RI 00 UUUR DAM ARI 5.00 UAR 15.0 RUA EBRU FFEBR TEN [U23] TE FTE FT OFT OF LOF BEELO BELO NDAAGG 2ESP ZOOND RS//BE OIRS POIR URR SPO UUR .000 UU 11.0 TE LITE ELIT R UR UUR UU 00 5.00 15.0

CROSDSE CYCLO RHEID

E HOOG iale uitgave H Spec

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

WK Hoogerheide

C Y E V E N T C O N S U L T A N

V The Organizing Connection B C Y E V E N T C O N S U L T A N

®

01-10-13 13:3

ZUNDERT - De gemeente Zundert gaat in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Zundert-Rucphen en het consultatiebureau een BoekStartkoffertje aanbieden aan jonge ouders. BoekStart stimuleert lezen met baby’s, dreumesen en peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling. Onderzoek wijst uit dat kinderen die als baby al zijn voorgelezen een voorsprong hebben als ze het basisonderwijs binnenkomen. Daarom is het belangrijk dat baby’s al vroeg met boekjes in aanraking komen. Op 22 januari worden vanaf 9.30 in de bibliotheek van Rijsbergen de eerste BoekStartkoffertjes uitgereikt aan jonge ouders.

Huizenprijzen zitten weer in lift ZUNDERT - De huizenprijzen in de gemeente Zundert zitten in de lift. Gemiddeld steeg de huizenprijs met 0,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsorganisatie NVM die RTL Nieuws op een rijtje heeft gezet. Het gaat om cijfers van het laatste kwartaal van 2013 vergeleken met een jaar eerder. Landelijk bleef de huizenprijs juist dalen met een gemiddelde van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De regionale verschillen zijn groot. In de meeste regio’s dalen de huizenprijzen nog steeds, maar wel minder hard. Het laatste kwartaal was het beste kwartaal sinds eind 2008. Huizen worden nu ook sneller verkocht.

Burgernet-App gratis beschikbaar ZUNDERT - De Burgernet-App is vanaf nu beschikbaar in de App-store en de Playstore. De app is bedoeld om het bereik van Burgernetacties te vergroten. Als u de app download, dan krijgt u een bericht wanneer er een Burgernetactie in de omgeving wordt gestart. Zo kunnen smartphone gebruikers altijd en overal meehelpen bij het opsporen van verdachte of vermiste personen. De introductie van de Burgernet-App volgt op de succesvolle landelijke campagne ‘Meld je aan voor Burgernet’ die vorige maand van start ging. De Burgernet-App is in de App-store en de Play-Store gratis te downloaden, voor zowel deelnemers als niet-deelnemers van Burgernet.


CONSUMENTENBONDMET*ING BEWIJST HET

GOEDKOPER

GOEDKOPER

GALL&GALL

GALL&GALL

10-14%

18-22%

DAN

^

SAUVIGNON BLANC CAROLINE BAY

COTES^ DU RHONE

CHARDONNAYSEMILLON DONËœA DOMINGA

Marquis de Valclair

De streek Marlborough, Nieuw-Zeeland staat bekend om de beste Sauvignon Blanc wijnen. Tussen al dat lekkers ontdekte wij dit unieke pareltje. Zo’n topper moet bij ons direct in het assortiment. Proef het zelf, nu eenmalig voor een wel zeer laag prijsje!

Partijvoordeel, ongelooijke prijs - kwaliteit!

GOEDKOPER

MITRA

MITRA

DAN

OP = OP

ELDERS 6,29

ELDERS 4,19

3.

2.

99

99

INTRODUCTIEPRIJS!

DAN

GOEDKOPER DAN

Ook Cabernet Sauvignon Carmènere

16-20%

ELDERS 8,99

4.

99

ALFA EDELPILS Blik 50 cl 87 cent

BORRELGLAS

Horecakwaliteit!

50

7.50

ELDERS 0,99

ELDERS 11,99

Ook bruisend 1,5 liter

1.-

De Zeven Granen Hele liter

ESBJÆRG VODKA Hele liter

PER STUK

TRAY 12 BLIKKEN

MINERAAL WATER

GRAANJENEVER

VERGELIJKBARE PRIJS 12,79

8.

99

MAAZA VRUCHTENSAP Mango of Tropical Hele liter

10.

99

MAX. 6 PER KLANT OP=OP!

STUNTPRIJS! ELDERS 18,59

3 FLESSEN

ELDERS 1,47

ELDERS 15,99

ELDERS 1,79

99

70 CL MAX. 6 PER KLANT

*HQLHWPDDUGULQNPHWPDWH

ROOSENDAAL Laan Van Henegouwen 17 | ST. WILLEBRORD Dorpsstraat 10 + | ZUNDERT Molenstraat 4 + + Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 27 januari 2014, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

12.

99

De Grote Hamersma 2014

Bron: Consumentengids januari 2014

8-12%

*

IN ZWAK IN STERK ALCOHOLISCH ALCOHOLISCH


ACTUALITEIT

Stokpèrdje en Kindercorso slaan handen ineen

Het Kindercorsovaandelfeest: een nieuwe traditie ZUNDERT - Het is een jarenlange Zundertse traditie. Het buurtschap dat het corso wint, krijgt een erevaandel en geeft een feestje voor alle andere buurtschappen. Voor de winnaars van het Kindercorso waren er nooit vaandels. Tot vorig jaar. Toen was er voor het eerst een bescheiden vaandelfeestje. ’T Stokpèrdje en de commissie Kindercorso pakken het dit jaar groter aan en starten op 25 januari a.s. een nieuwe traditie: het Kindercorsovaandelfeest. DOOR MIEKE VAN MEER Jeroen en Wendy van de commissie Kindercorso vertellen dat het vaandelfeest vorig jaar een spontane actie was van een groepje kinderen dat gewonnen had met hun wagen ‘Jakoezie’. “Zij vierden een eigen feestje mét een zelfgemaakt vaandel in de schuur bij één van de kinderen. Toen de voorzitter van het Corso dat ter ore kwam, heeft hij er alsnog een officiële uitreiking van gemaakt. Het groepje kinderen mocht hun vaandel aan de burgemeester aanbieden.” Wall of Fame “Vanuit ’t Stokpèrdje zijn we al lang bij het corso betrokken,” legt Mathieu, één van de begeleiders van de jeugdsoos, uit. “Zo reiken wij, naast de gewone prijzen van

het Kindercorso, per klasse een zilveren dahlia uit. Wij waren aan het nadenken over een vaandelfeest voor kinderen. De commissie Kindercorso dacht er hetzelfde over en zo ging het balletje rollen.” Wendy vertelt dat het een jaarlijkse traditie moet worden. “De muur bij ’t Stokpèrdje moet - als het aan ons ligt - helemaal vol komen te hangen met kindervaandels. Dat wordt de ‘Wall of Fame’.” Jeroen: “De winnaars van iedere klasse maken hun eigen vaandel op een schildersdoek, uiteraard in het thema van hun wagen. Op zaterdag 25 januari a.s. onthullen de voorzitter van het corso, de voorzitter van ’t Stokpèrdje en wethouder De Hoon deze vaandels. Dat doen ze twee keer, want de dag is opgesplitst in een middag voor de jongere kinderen en een avondprogramma voor de iets oudere corsokinderen.” Mathieu, Wendy en Jeroen: ‘We willen de komende jaren nog veel meer vaandels ophangen’

Kindercorsovaandelfeest Kindercorsovaandelfeest, zaterdag 25 januari 2014 bij ’t Stokpèrdje. Voor alle kinderen uit de gemeente Zundert (ook niet-deelnemers aan het Kindercorso) Pomponklasse (groep 1 t/m 3): 15.00 uur-17.00 uur Ster- en dahliaklasse (vanaf groep 4): 19.00 uur-22.00 uur

Leuk feestje “De dag is voor alle kinderen. Of je nu meegedaan hebt aan het kindercorso of niet. Ook ouders zijn van harte welkom om een kijkje te nemen of desnoods te blijven,” vult Mathieu aan. “We willen er

een gezellig feestje van maken en hebben veel activiteiten georganiseerd. Je kunt creatief bezig zijn, zoals buttons maken of je corsoshirt pimpen, of actief zijn met allerlei spellen. Verder is er een disco en een loungehoek.” “Het wordt een echte

FOTO MIEKE VAN MEER

corsodag,” aldus Wendy. “Corsovlaggen, corsomuziek en een optreden van de winnaars van de kindercorsong. Als iedereen zijn corsoshirt of de kleding in de thema van zijn wagentje aantrekt, maken we er met zijn allen een leuk feestje van.”

Al zestig jaar bij PV De Reisduif

Henk de Jong is duivenmelker in hart en nieren ZUNDERT - Het duivenkot achter in de tuin is zijn tweede huis. Daarin begint hij iedere morgen al bijtijds de dag. en nieren, kunnen ze het echter prima vin- vervolgens opnieuw terug naar Indië en Voor de 92-jarige Henk de Jong zijn zijn duiven, buiten zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alles. den. Opmerkelijk genoeg werd hij door de vestigde zich in 1950 uiteindelijk definitief DOOR CHARLES LUIJTEN De buren in de Nachtegaalstraat, Henk de

Jong woont er sedert 1951, zien nagenoeg dagelijks zijn duiven boven de daken van hun huizen rondcirkelen. Misschien niet

Henk de Jong in zijn ‘tweede huis’, het duivenkot achter in de tuin.

altijd even plezierig toen het wasgoed buiten nog aan de draad te drogen hing. Met Henk de Jong, duivenmelker in hart

FOTO CHARLES LUIJTEN

Garagedeuren

tegenover hem wonende familie Van Genk met het duivensportvirus besmet.

Overal prijzen Dat je bij een echte duivenman binnenkomt, valt meteen op zodra je bij Henk de Jong de voet over de drempel zet. Waar je ook kijkt, aan muren en op salontafeltjes, overal prijken de door hem gewonnen prijzen behaald met belangrijke duivenvluchten. Hij werd 27 januari 1921 in Djokjakarta op het eiland Java van Indië geboren, want van de naam Indonesië wil hij niet horen. Vader was een Nederlander (uit Den Helder), zijn moeder een Indische. “Mijn vader was werkbouwkundige bij de spoorwegen. Ons gezin verliet Indië en ging in Den Helder wonen waar ik ook naar school ben gegaan,” vertelt Henk de Jong. Aardappelen Maar Henk de Jong bleef niet lang in Nederland. “Ik ging op mijn zeventiende naar Indië terug omdat ik geen aardappelen door mijn strot kon krijgen. Nu nog niet. Van friet en chips moet ik ook niets hebben. Ik werd beroepsmilitair bij de KNIL,” zegt De Jong die vijf kinderen, dertien klein- en tien achterkleinkinderen heeft. Niet onvermeld kan blijven dat de duivenmelker in zijn diensttijd als krijgsgevangene in een Japans concentratiekamp heeft verbleven. Met zijn in Bandung (Java) gehuwde vrouw Louisa Kuijpers kwam Henk de Jong in 1947 naar Nederland, ging

ZATERDAG 8 FEBRUARI Op de foto met je Liefje

Leverbaar in hout - kunststof en staal.

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? s De beste kwaliteit in de regio s Gratis professioneel advies s Persoonlijk contact s Professionele montage s Snelle service bij storingen s Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s contact@romass.nl

VRIJDAG 14 FEBRUARI Een hart voor mijn liefje Winkelhart deelt uit! PAGINA 3

in ons land. Hij kreeg als militair de job van hoofdadministrateur op de Luchtmacht Officier en Kaderschool te Breda.

Zundert De Jong werd 1951 in Zundert aan de Achtmaalseweg een huis toegewezen, ging er meteen duiven op na houden en meldde zich niet veel later aan als lid bij postduivenvereniging De Reisduif. “Wilskracht, terugvinden van de weg naar huis en overnachten vind ik in de duivensport iets bijzonders. Goedkoop is de sport niet en ondanks het feit dat ik toch aardig wat prijzen bij elkaar heb gevlogen, moet je niet denken dat je er geld er aan over kunt houden. Voor de duif waarmee ik de vlucht Barcelona won is ooit 1500 euro geboden, maar deed hem niet weg,” aldus Henk de Jong. Erevoorzitter Deze maand gaat de duivenmelker de gevederde dieren met elkaar koppelen om eigen duiven te kweken. “Onder andere door weersomstandigheden ben ik het voorbije jaar bij vluchten heel wat duiven kwijtgeraakt. Ik blijk niet de enige te zijn,”weet Henk de Jong die in 1953 tot voorzitter van de De Reisduif werd gekozen en die functie 34 jaar zou vervullen. Hij stopte op zijn 65ste. Het bestuur benoemde hem tot erevoorzitter van de Zundertse duivenbond De Reisduif. Op zijn 92ste jaar is hij dat na zijn 60-jarig lidmaatschap nog altijd.


DORPSBELANGEN KOMT NAAR ACHTMAAL

HUISHOUDBEURS nu te reserveren â‚Ź 30,Wij rijden dagelijks van 15 t/m 23 februari 2014

Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus!

Met de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, gaan we graag met bewoners, verenigingen, Ĺ˝ĹśÄšÄžĆŒĹśÄžĹľÄžĆŒĆ?ĞŜÄ?ĞůĂŜĹ?Ć?ƚĞůůĞŜĚĞŜĹ?ĹśĹ?ÄžĆ?Ć‰ĆŒÄžĹŹĹ˝Ç€ÄžĆŒĆ?ƉĞÄ?Ĺ?ĎĞŏĞÇ€ĆŒÄ‚Ä‚Ĺ?Ć?ƚƾŏŏĞŜǀĂŜŚĞƚÄšĹ˝ĆŒĆ‰Í˜ tÄžůĂƚĞŜĆľĹ?ĆŒÄ‚Ä‚Ĺ?Ä‚Ä‚ĹśŚĞƚÇ Ĺ˝Ĺ˝ĆŒÄšŽžŽŜĆ?Ĺ?ĚĞĞģŜĞŜĹ?ĹśĆ?ƉĹ?ĆŒÄ‚Ć&#x;ÄžžĞĞƚĞĹ?ĞǀĞŜ͕Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒŜƾĞŜĚĞƚŽĞŏŽžĆ?ĆšÍ˜ Laat uw stem horen!

Voor info en boekingen neem contact met ons op!

Dorpsbelangen komt op woensdag 29 januari naar De Toekomst in Achtmaal aanvang 20.30 uur.

MUYS REIZEN RUCPHEN Tel: 0165-342351 info@muysreizen.nl

tĞnjĹ?ĞŜĆľĹ?ĆŒÄ‚Ä‚Ĺ?Í•ĚĞŏŽĸĞ͏ƚŚĞĞĆ?ƚĂĂƚĹŹĹŻÄ‚Ä‚ĆŒÍ˜dŽƚĚĂŜ͊

Gepensioneerde glazenier b.z.a. voor al uw glas-in-lood werken nieuw, restauratie en tussen dubbelglas plaatsen inl: 06 346 43 055

We bezoeken ook de andere kernen: <ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?ĹśƾŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x2014; Ď­ĎŻÍŹĎŹĎŽ ^Ä?Ĺ&#x161;ƾƊÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ĺ&#x161;ŽĨ ƾŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x2014; Ď­Ď´ÍŹĎŹĎŽ Ä&#x17E;ZĹ˝Ć?ĹŹÄ&#x201A;Ĺľ

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

DE TOTALE MENS IS SCHOONHEID

BC SPECIALON Het professionele instituut voor HUIDVERBETERING * ANTI-AGING * HUIDADVIES

BC Specialon voor een gezonde en stralende huid

OPENINGSTIJDEN: Maandag, Dinsdag en Donderdag 9.00 - 21.00 uur Woensdag en Vrijdag 9.00 - 17.00 uur Zaterdag 9.00 - 13.00 uur Behandeling kan alleen na telefonische afspraak.

De Gagelrijzen 8 St. Willebrord 06-46623904 info@bcspecialon.com www.bcspecialon.com

Informatieavond Beroepsopleiding tot Zwemonderwijzer(es) op 28 januari Maak van je hobby je beroep Roosendaal - Het werken in een zwembad is veelzijdig en afwisselend. Voor degenen die geĂŻnteresseerd zijn om te gaan werken in een zwembad en van hun hobby hun beroep willen maken is er een informatieavond over de beroepsopleiding. Tijdens deze avond wordt er uitgebreid informatie gegeven over de verschillende beroepen en opleidingen die er in het zwembad zijn. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. In de advertentie hiernaast vind je alle gegevens van deze avond. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom. Met parttime opleiding snel aan de slag Om deel te mogen nemen aan deze opleidingen moet je minimaal 16 jaar oud zijn en redelijk goed kunnen zwemmen. De opleidingen starten op maandag 10 en 17 maart. Afhankelijk van welke je volgt, is het afsluitende examen in juni of november 2014.

ZĹ?ĹŠĆ?Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014; ώϲ͏Ϗώ Ä&#x17E;ZĆľÇ&#x2021;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽĨ

Met deze opleidingen kun je daarom snel aan de slag in het zwembad. De opleidingen zijn parttime dus goed te combineren met een gezin, studie of baan.

Voor herintreders of mensen die een carrièreswitch willen maken is dit een bijzondere kans! Meer informatie: bezoek www.nbz.nl of bel met 073 612 40 61

  9ROJGHRSOHLGLQJWRW =ZHPRQGHUZLM]HU HV LQ5RRVHQGDDO

6W D YD UWH QP Z DD HHN UW  

,QIRUPDWLHDYRQG

Dinsdag 28 januari aanvang 19.30 uur 'LQVGDJIHEUXDULYDQWRWXXU Zwembad de Stok, de Stok 1 te Roosendaal =ZHPEDGGH6WRNGH6WRNWH5RRVHQGDDO 2SHQYRRUDOOHJHwQWHUHVVHHUGHQ

3DUWWLPHRSOHLGLQJ*RHGWH FRPELQHUHQPHWJH]LQEDDQRIVWXGLH 0HHULQIRZZZQE]QO 7HO0DLOLQIR#QE]QO

MET UW STEUN, GAAN WE DOOR! www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030;Ć?Ä?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;ƾŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÎ&#x203A;Ĺ?ĹľÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻÍ&#x2DC;Ä?Žž <Ĺ?ĹŠĹŹŽŽŏĹ˝Ć&#x2030;ĨÄ&#x201A;Ä?Ä&#x17E;Ä?ŽŽŏÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ŽŜĆ?ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĆľÇ Ć?Í&#x160;


ACTUALITEIT

‘Oren en ogen van gemeente en politie op straat’

Column

Straatwachters aan de slag in Zundert ZUNDERT - De gemeente Zundert beschikt sinds afgelopen over straatwachters die als de spreekwoordelijke oren en ogen van de gemeente en politie gaan fungeren. Met de ondertekening van een integriteitsverklaring werd het officiële startsein voor het project gegeven. In de gemeente Zundert gaan in totaal negen, in herkenbare kleding gehulde straatwachters voor de duur van een half jaar aan de slag. Het is de bedoeling dat zij via de opgedane werkervaring uiteindelijk zelf (opnieuw) een betaalde baan vinden.

Eugène de Kok

De keizer der bijbanen Zegt de naam Harry Borghouts u nog iets? Ik was de man gelukkig bijna vergeten, maar de voormalig commissaris van de (toen nog) koningin en keizer der bijbanen heeft zich zaterdag met één interview in NRC Handelsblad weer - en ik hoop slechts voor even - aan de vergetelheid ontrukt. Even terug in de tijd. Borghouts werd in 2002 benoemd tot commissaris van de koningin in Noord-Holland. Naast die functie had hij een neverending lijst aan bijbanen. Iedereen wilde hem destijds hebben als bestuurder en het lid van GroenLinks - u mag hier gniffelen - zei nooit nee, ook niet tegen de vaak riante beloningen voor de extra baantjes. Borghouts’ reputatie viel onnoemelijk hard in duigen toen aan het begin van de economische crisis bleek dat onder zijn verantwoordelijkheid Noord-Holland 78 miljoen euro kwijt was, omdat ze dat bij het failliete Icesave had gestald. Dat het geld ooit ooit terug zou komen, was hoogst onduidelijk in de vele interviews die ik Borghouts na die miljoenenmisser heb zien geven. Daarin weigerde hij als eindverantwoordelijke ook maar een soort van ‘sorry’ te zeggen. Het was hem en zijn bijbanen, waardoor hij het wellicht wat te druk had om fatsoenlijk toezicht te houden, niet aan te rekenen. Aan aftreden dacht hij niet. Geen moment. Pas toen in 2009 naar buiten kwam dat onder zijn leiding de voor fraude en witwassen veroordeelde gedeputeerde Ton Hooijmaijers had kunnen doen en laten wat hij wilde en dan ook alles deed wat God en het strafrecht heeft verboden, vond Borghouts zijn Waterloo. Met zijn gemakzucht, arrogante houding en de enorme moeite om een fout te geven, was Borghouts voor mij het gezicht van de crisis en onmacht van de politiek om daarvoor oplossingen te vinden. In de NRC zei hij zaterdag spijt te hebben. ‘Het was goed geweest als ik direct na het Icesave-debacle was afgetreden’. Hoe huichelachtig zijn excuses ook zijn, ik ben er blij mee. Als zelfs de grootste regent en vleesgeworden brok arrogantie erkent dat hij iets fout heeft gedaan, gaat het alsnog de goede kant op. Het einde van de crisis is nabij.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Zundertse Bode Zundertse Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Charles Luijten, Mieke van Meer Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 4 De oplossing van deze puzzel is in week 5 te vinden op www.internetbode.nl

De straatwachters in de startblokken voor het Zundertse gemeentehuis.

DOOR ADDO SPRANGERS De ondertekening van de verklaring van integriteit betekende meer dan een officieel momentje alleen. “Daarmee geef je aan dat je ook echt stáát voor de zaak,” zo hield burgemeester Leny Poppe-de Looff de uitkeringsgerechtigden voor die de straat opgaan als straatwachters. Ze worden de ogen en oren van de gemeente en de politie op straat. Goed zichtbaar en in herkenbare kleding en per koppel uitgerust met een telefoon. Ze verplaatsen zich bovendien met speciale fietsen. “Zo hebben jullie ook een grotere actieradius,” weet de burgemeester. “Dat maakt dat jullie bijvoorbeeld ook een rondje Patersven kunnen doen.” Al gaat het bij de straatwachters volgens de burgemeester vaak ook om het signaleren van kleine dingetjes. “Mensen ergeren zich bijvoorbeeld aan zwerfvuil. Bij een melding kan er actie op worden ondernomen. Dat geldt ook voor losliggende stoeptegels en dergelijke.” Doorpakken Ook wijkagent Bas Oomen is blij met het initiatief.

“Als politie hebben we hier behoefte aan. De juiste informatie moet ons snel bereiken, zodat we er meteen mee aan de slag kunnen. Daarmee vang je boeven. Hoe meer info, hoe beter we kunnen doorpakken. Dat gaat met de inzet van de straatwachters zeker lukken. Ik heb daar alle vertrouwen in.” Wethouder Marjon de Hoon beziet het project vooral door de bril van maatschappelijke participatie. “Het zorgt voor verbinding met mensen die om wat voor reden dan ook in een uitkeringssituatie komen te zitten. Niet alleen krijgen ze ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten, ze doen op deze manier ook werkervaring op. Hopelijk helpt het hen om op termijn door te groeien naar betaald werk of anderszins. Met hun werk dienen de straatwachters ook de gemeenschap. Hun aanwezigheid verbetert het veiligheidsgevoel. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Let wel: er is hier geen sprake van verdringing op de arbeidsmarkt.” Zetje in de rug Koos van der Spek, coördinator handhaving van de gemeente Zundert, is nauw betrokken geweest bij de selectieproce-

FOTO ADDO SPRANGERS

dure van de aangestelde straatwachters. “Ook de karakters van de mensen moeten passen bij deze functie,”weet hij. “Met het stukje werkervaring dat ze nu opdoen, komen ze straks misschien wel aan werk. Een van de deelnemers bijvoorbeeld heeft in zijn land van herkomst gewerkt bij de douane en hier beschikt hij over alle beveiligingspapieren. Toch komt hij niet aan de bak. Tijdelijk actief zijn als straatwachter kan misschien net dat zetje in de rug betekenen.” Sariah de Haas coördineert samen met een collega de werkzaamheden van de straatwachters. Ze maakt daarbij roosters en beantwoordt vragen van de deelnemers. “We moeten ervoor zorgen dat alles ‘smooth’ verloopt,”zo vat ze haar functie samen. Eerder deed ze secretaressewerk. Door deelname aan het project hoopt ze op extra kansen op de arbeidsmarkt. “Ik ben benieuwd hoe het straks gaat. We staan er allemaal blanco in,” zo vertelt ze enthousiast. Dat laatste geldt iets minder voor Fabiënne Brosens die dierenverzorging heeft gestudeerd. “Veel keuze heb ik niet. Ik moét dit doen of ik krijg geen uitkering. Ik zal toch moeten eten.”

Ook Wernhout sluit zich aan bij project Buurtpreventie van gemeente Zundert

‘Terugdringen aantal inbraken vraagt inzet vrijwilligers’ ZUNDERT- Burgemeester Leny Poppe-de Looff heeft maandag certificaten uitgereikt aan de eerste groep cursisten die meedoen aan het buurtpreventieproject in Wernhout. “U bent het oor en het oog van de politie,” aldus Zunderts eerste burger. DOOR CHARLES LUIJTEN

© www.sudokusite.eu

Vorig jaar startte de gemeente Zundert met het project Buurtpreventie en dat bleef niet zonder resultaat. Op 24 juni reikte burgemeester Leny Poppe-de Looff de eerste certificaten uit aan een groep bewoners van buurtschap Muldershoek in Rijsbergen en kort daarop mocht een tweede groep uit deze buurtschap het papiertje in ontvangst nemen. Na Rijsbergen volgde Zundert want daar werd aan buurtbewoners van Laarheide-Gaard het certificaat uitgereikt.

vraagt inzet van vrijwilligers uit de wijk of de buurtschap. Ze maken meestal wandelend - uitgerust met een geel hesje met het opschrift Buurtpreventie - volgens een daartoe gemaakt schema hun rondje door eigen buurt of wijk. Gewapend zijn ze niet, het enige wat ze bij zich hebben is een telefoon en voor de avond nog een zaklamp. Ze zijn ervoor om onregelmatigheden te ontdekken. Als die daartoe aanleiding geven om de sterke arm in te schakelen, wordt dat meteen gedaan.

Ongewapend Bedoeling is om de buurt er een stuk veiliger op te maken. Dat blijkt nodig gezien de stijging van het aantal inbraken in de gemeente Zundert. “ Het waren er afgelopen jaar meer dan in vergelijking met 2012. En dat is zorgelijk”, laat burgemeester Leny Poppe-de Loof weten. Dat aantal is terug te dringen, maar

Navolging Ook in Wernhout was er de nodige animo om aan het project Buurtpreventie deel te nemen. Maandag was een aantal mensen uit de kom van het dorp in het Zundertse gemeentehuis present om het certificaat Buurtpreventie uit handen van burgemeester Lenie Poppe-de Looff in ontvangst te nemen.

PAGINA 5

Daarvoor hadden ze twee cursusavonden gevolgd. “U bent het oor en het oog van de politie,” aldus Zunderts eerste burger. Buitengebied “Het voorstel mee te doen is vanuit de Dorpsraad gelanceerd. Omdat het ons in Wernhout allen aangaat mag ik verwachten dat zich meer vrijwilligers aanmelden. Samen moeten we het doen en niet op andermans rug willen gaan hangen. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat de invoering van buurtpreventie zeer nuttig is omdat het kan leiden tot voorkomen van inbraak hoewel compleet uitsluiten daarvan moeilijk zal zijn”, vertelt Jan Jochems. Bij de uitreiking van de certificaten valt het ook deze keer op dat het vooral ouderen zijn die de dorpskom van Wernhout veiliger willen maken. Positief geluid is dat door bewoners in het buitengebied van het dorp eveneens wordt overwogen aan inbraakpreventie te doen.


Overdracht van vera ntwoordelijkheid brengt grote veranderingen met zich mee

Regio klaar voor jeugdzorgtaak ZUNDERT - Mocht alles volgens planning verlopen, dan treedt per 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in werking. Daarin is opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten komt te liggen. De regio West-Brabant West is vorig jaar begonnen met een samenwerking om deze wetswijziging goed op de regio toe te passen. Destijds hebben de betrokken gemeenten samen een visie bepaald voor de zorg aan jongeren. Afgelopen vrijdag werd meer vorm gegeven aan deze visie met een plan voor de opzet voor jeugdzorg in de regio.

Spetterend optreden in Paradiso door Unanime ZUNDERT - Zondag 19 januari trad Unanime voor de vierde keer op in de poptempel Paradiso tijdens het jaarlijkse korenfestival. Rond 17 uur stond Unanime geprogrammeerd om plaats te nemen op het podium waar veel beroemde artiesten uit binnenen buitenland ook hebben gestaan. Unanime onderscheidde zich door kwaliteit van zang te combineren met een beschei-

den choreograďŹ e. Tevens viel de diversiteit van nummers goed in de smaak van het aanwezige (koor-)publiek. Vooral na het tweetalige nummer van Vivre/Laat me, ging het publiek uit haar dak met een daverend applaus. Unanime kan terugkijken op een leuke dag Amsterdam met als afsluiter een heel geslaagd optreden in Paradiso. Vind je zingen leuk en wil je eens oriĂŤnteren? Neem contact met ons op. Voor meer informatie: www.unanime.nl

Effen anders

Wandel Mee RIJSBERGEN - Zondag 26 januari gaat de wandeling via de vloeiweide naar het Zaartbos, waar we â&#x20AC;&#x2122;n klein stukje van de Aa of Weerijs volgen (die gedeeltelijk in de oude staat hersteld is), alvorens we naar de Trippelenberg gaan.

Wethouders en vertegenwoordigers van zorgaanbieders lichten de nieuwe opzet van de jeugdzorg toe.

DOOR THIJMEN ALLEMAN

Dat is de specialistische zorg. Het inkopen van die zorg wordt regionaal geregeld door een sturingsteam.â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Over de inrichting moeten nu nog een aantal afspraken gemaakt worden met zorgaanbieders. Het doel is om ĂŠĂŠn duidelijk samenwerkingsverband op te zetten met ĂŠĂŠn geldstroomâ&#x20AC;?, licht Kees Jongmans van de gemeente Roosendaal toe. Naast zijn taken als wethouder is hij de voorzitter van de samenwerking tussen de gemeenten.

Ouders De veranderingen zorgen voor meer betrokkenheid van ouders in het hulpverleningsproces. Marjon de Hoon, wethouder in de gemeente Zundert, geeft aan dat daarmee ingespeeld wordt op een veelgehoorde klacht. â&#x20AC;&#x153;Ouders klagen vaak dat ze niet betrokken worden bij het opzetten van een zorgplan. Nu ligt er juist een taak bij de ouders. Als ze zelf op zoek willen naar een oplossing, dan is daar nu ruimte voor.â&#x20AC;? Deze verandering is niet voor iedereen weggelegd. Sommige ouders willen of kunnen zich niet storten in al die vraagstukken. Daar is ook aan gedacht in de plannen van de regiopartners. â&#x20AC;&#x153;Als ouders er zelf niet aan uitkomen of niet weten wat voor zorg voor hen het beste is, dan is daar de JOOP.â&#x20AC;&#x153; Die letters staan voor Jeugd Opvoed- en Opgroei Professional. Deze persoon gaat samen met de ouders om de tafel zitten om een zorgplan op te stellen. Hij of zij neemt

Opzet â&#x20AC;&#x153;De inrichting bestaat uit twee delen. Het eerste deel is vrij toegankelijke zorg. Dit deel wordt door de individuele gemeenten opgezet. Zij weten welke lokale instanties het meest geschikt zijn om zorg voor jongeren te bieden. Dit vrije gedeelte is bedoeld voor de zorgvragen die gezinnen zelf kunnen en willen oplossen.â&#x20AC;? Natuurlijk zijn er ook grotere problemen waarbij ouders vaak niet weten hoe ze dat op kunnen lossen. Dat zijn de gevallen waarbij ook de zwaardere zorgindicaties afgegeven worden. â&#x20AC;&#x153;Voor die mensen geldt het tweede deel van het plan.

FOTO THIJMEN ALLEMAN

dan ook de regie over de hulpverlening en stuurt aan waar nodig. â&#x20AC;&#x153;Maar ook met een JOOP erbij, blijven de ouders betrokken bij iedere stap.â&#x20AC;? Een JOOP komt in actie in gevallen van vrijwillige zorg. Er zijn ook situaties waarin een rechter oplegt dat de veiligheid van een kind in gevaar is. In die gevallen wordt er een Jeugd Opvoeden in Safety Expert (JOSE) ingezet die gaat werken als gezinsvoogd. Deze expert werkt samen met een JOOP om een goed zorgplan op te stellen. Dit valt onder specialistische zorg. Informatie 2014 staat vooral in het teken van het overdracht proces. De gemeenten krijgen geleidelijk meer taken vanuit de overheid en zullen die inpassen in de opzet van de jeugdzorg. Dat brengt veel veranderingen met zich mee. Om een overzicht te krijgen van alles aanpassingen is de website www.voordejeugdwestbrabantwest.nl opgezet. Daarnaast brengen de gemeenten samen een ďŹ lmpje uit dat het verhaal voor inwoners van de regio West-Brabant West moet verduidelijken.

ZONDER ZORGEN T HOE IS HE EDE MET DE GO NS? VOORNEME

Bent u een zorgprofessional? Deel uw kennis!

OR 10 TIPS VO VERMOEIDE OGEN!

GEZONDH ZONDER

EID

ZORGEN

T HOE ZIT HE : 180(78 ZORG,1*" (5 (. 5= 9(

:

EN VERDER

,36

$)6/$1.7

0( Â&#x2021;6/,0

+(.(5

5'($327

Â&#x2021;-$=(.(

./,1,(.

/,(5( (13$57,&8

Â&#x2021;1$$5(

$576

8,6 -$$5+

Â&#x2021;=,-,6$/ T EERST VOOR HE NAAR DE TANDARTS

De Bode verspreidt op woensdag 19 februari de special â&#x20AC;&#x2DC;Gezondheid zonder zorgenâ&#x20AC;&#x2122;. De special wordt uitgebracht in de vorm van een bewaarkrant Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x;ĹŠÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ŜŜĹ?Ć?Ä&#x17E;ĹśŏƾŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030; Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ç&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E; ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; hÇ Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x17E; ŽĨ Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x;Ć?Ä&#x17E; ŏƾŜĆ&#x161; Ćľ ĹľĹ?Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ? Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;ŽŜÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻ Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻ Ä&#x17E;Ŝ͏ŽĨ Ä&#x201A;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x;Ä&#x17E; ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; maken. â&#x20AC;&#x2DC;Gezondheid zonder zorgenâ&#x20AC;&#x2122; wordt dus een Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć?ĹŹĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;ŽŽĹ?Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;ĨĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC;

7

,69(5+8,6

Â&#x2021;=,(.(1+8

Meer weten? Neem contact op met ĂŠĂŠn van onze accountmanagers via het telefoonnummer 076 599 8111. Of stuur een e-mail naar gezondheidzonderzorgen@internetbode.nl

PAGINA 6

We lopen over de nieuwe brug â&#x20AC;&#x2122;t Vlonderke, welke over de Aa of Weerijs is gelegd. Deze nieuwe brug maakt onderdeel uit van het project Weerijs-Zuid, wat in de komen-

de jaren al maar mooier zal gaan worden, want de natuur krijgt zijn ruimte, vandaar ook de naam Effen anders. We vervolgen via de krabbenbossen ons weg naar het Kaffee, alwaar de heerlijke soep zal klaar staan. Een wandeling van ong. 23 km. Vertrek 10.00 uur. Inschrijven: 076-5961857, www. hetkaffee.nl. Het Kaffee, St.Bavostraat 79, 4891 CH Rijsbergen. Een ieder wandelt mee op eigen risico.

KORTE BERICHTEN Humana bedankt inwoners: Humana bedankt de inwoners van de gemeente Zundert. Zij hebben in 2013 115718 kilogram textiel gedoneerd, die ten goede komt aan ontwikkelingsprojecten, die Humana steunt in Angola, de Democratische Republiek Congo en Malawi waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van de mensen aldaar centraal staat. Humana geeft een nieuwe bestemming aan gebruikt textiel. Met de inzameling en verkoop van gebruikt textiel helpt Humana mensen in zuidelijk Afrika hun leven in eigen handen te nemen door zelfredzaamheid. Thema-avond Honingraad: â&#x20AC;&#x153;De relatie tussen vermoeidheid en kankerâ&#x20AC;?. Op maandag 3 februari van 19.30-21.30 uur houdt Stichting de Honingraad een lezing over dit thema in het Inloophuis de Honingraad, J.W. Frisolaan 100 te Breda. De lezing wordt verzorgd door Nelleke Aerts, BIG geregistreerd Psychotherapeut en Supervisor/Leertherapeut Cognitieve Gedragstherapie. Aanmelden t/m donderdag 23 januari via www.honingraad.nl, per email naar welkom@honingraad.nl of tel. 076-5655291. Toegang gratis. Collecteweek: Op 27 januari gaan in heel Nederland 14.000 enthousiaste collectanten op pad om geld in te zamelen voor mensen met een hersenaandoening. EĂŠn op de vier Nederlanders wordt in zâ&#x20AC;&#x2122;n leven getroffen door een hersenziekte zoals beroerte, depressie, dementie, parkinson of een hersentumor. Ook jonge kinderen blijven niet gespaard van hersenziekten. Nog steeds ontbreekt de kennis om deze hersenaandoeningen beter behandelbaar en geneesbaar te maken. Hersenstichting vraagt het publiek om de collectant niet in de kou te laten staan. Giften kunnen ook overgemaakt worden via www. hersenstichting.nl WERNHOUT Paranormale avond: Woensdag 29 januari, aanvang 20.00 uur, Wierenbos Wernhout. Zaal geopend vanaf 19.30 uur. Dâ&#x20AC;&#x2122;n Vrouwenbond Wernhout: Maandag 27 januari hebben we weer een jaarvergadering. We beginnen om 19.00 uur bij cafĂŠ De Valk met de kofďŹ etafel. Steeds meer kwam er naar voren dat we zo laat aan tafel zaten en op een laat tijdstip de vergadering afsloten. Vandaar dat we dit we dit jaar, de beslissing hebben genomen, de Heilige Mis achterwege te laten. Deze avond worden er weer jubilarissen gehuldigd. Verder is er een stemming over een nieuwe voorzitter. De rest van de avond wordt ingevuld met de nodige vergaderpunten en een loterij. Wij hopen jullie allemaal weer te mogen verwelkomen en uiteraard zijn nieuwe leden ook weer welkom. Achterban Ondernemend Platteland: Achterbanvergadering op donderdag 30 januari in het zaaltje bij Cafe van T te Wernhout, aanvang 20.00 uur. Agenda met o.a. voorbereiding raadsvergadering van 4 februari. Agendaâ&#x20AC;&#x2122;s kunt u vinden onder raadsinformatiesysteem met alle bijbehorende stukken: www.gemeenteraadzundert.nl We stellen de deďŹ nitieve kieslijst en het verkiezingsprogramma vast. Iedereen is welkom, maar we nodigen speciaal de Wernhoutse inwoners uit om ons te informeren of met vragen over Wernhoutse of andere actualiteiten. ZUNDERT Stampede line-dance: Iedereen die graag country muziek hoort en er graag op danst en of graag wil leren, zowel beginners als gevorderden, elke zondagavond van 20.00 tot 21.30 uur in cafĂŠ-zaal Het Wapen van Zundert, Katerstraat 12 te Zundert. Kom kijken, of neem een paar proef lessen, doe gewoon even mee en ontdekt hoe leuk en gezellig dit is. KLEIN ZUNDERT Raambergers exposeren schilderijen: Drie kunstenaars van atelier De Raamberg aan de Raambergweg in Klein-Zundert exposeren in het Trouwkerkje. Wil Luijten, Marijke Venghaus en Annie van Strien. De olieverfschilderijen en het graďŹ sch werk zijn te zien in het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein in Etten-Leur-noord van 12.00 tot 17.00 uur. KVO Klein-Zundert: Donderdag 30 januari jaarvergadering. We beginnen om 19.00 uur met een H.Mis in de Willibrorduskerk met aansluitend kofďŹ e/thee in Schuttershof, waarna de vergadering zal plaatsvinden. ACHTMAAL Actieve Vrouwen Achtmaal: Dinsdag 28 januari jaarvergadering in dorpshuis de Nachtegaal, aanvang 19.30 uur. We blikken o.a. terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en bespreken het nieuwe programma. De avond zal vergezeld gaan van een hapje en een drankje. Alle leden zijn van harte welkom en ook nieuwe leden kunnen zich deze avond nog aanmelden. Meer informatie over AVA : www.avachtmaal.nl


LIEF EN LEED

Familieberichten Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. Je trotseerde storm en golven alleen had je de wind niet mee. Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn lieve partner en trotse papa

Corné Raats

DANKBETUIGING Het is ongelooflijk stil en leeg, maar mooi zijn de herinneringen aan mijn zorgzame man, ons pa en trotse “oop”

Luciën Willemsen Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven in welke vorm dan ook, ondervonden na zijn overlijden, willen wij u oprecht danken.

levenspartner van Monique Magielse papa van

Annie Willemsen-Mouws, kinderen en kleinkinderen

Kim Raats

Wij danken U hartelijk voor: - ieder woord - elk gebaar - het medeleven - de zorg - het er zijn - de brieven - de kaarten - de telefoontjes - de bezoekjes gedurende de ziekteperiode en na het overlijden van

Sjaak Vanlaerhoven U was voor ons een grote steun.

✭ Breda, 9 april 1970

† Zundert, 21 januari 2014

Zundert, januari 2014 Klein Zundert

familie Vanlaerhoven

Monique en Kim Familie Raats Familie Magielse Correspondentieadres: St. Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen

DANKBETUIGING

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 25 januari om 14.00 uur in aula 2 van Uitvaartcentrum Zuylen, Tuinzigtlaan 11 in Breda.

in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen

Hartelijk bedankt voor alle felicitaties

In plaats van bloemen liever een donatie aan het Longfonds. De collectebussen staan in de ontvangsthal van het crematorium.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de warme belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden, t.g.v. het noodlottig ongeval, van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden!

Jan & Naantje van Nederkassel-Jochems

Cor Jacobs - de Jong Vele lieve woorden van troost, bloemen en kaarten hebben ons enorm gesteund, waarvoor onze hartelijke dank. Frans Jacobs, kinderen en kleinkinderen

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Corné Raats Vader van Kim Raats, leerling van groep 7. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Kim en haar familie. Team, leerlingen, bestuur, OV en MR St. Annaschool

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Wijkzuster tel: 0165-54 66 13. Apotheek Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal, tel. 0165 591400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Zundert Dierenartsenpraktijk Zundert, tel. 076 597 2349. Rijsbergen Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915, voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

BEDANKT Ontzettend bedankt voor alle felicitaties in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig Huwelijksfeest. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden!

Jef en Trinette Braspenning-Daems

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl Thebe Thuiszorg Zundert Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten, uitleen- en verhuurartikelen in Rijsbergen en Zundert. Bel: 088-117 67 47 of mail naar Team.zundert@thebe.nl Avoord AanHuis Thuiszorg zoals u het wenst in de gemeenten Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zorg of verpleging thuis nodig? Bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 met 0800 - 220 0 220 (gratis) en daarbuiten: 076-513 51 13 of mail naar: avoordaanhuis@avoord.nl

het Afscheidshuis

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID. Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

PAGINA 7


Wethouder reikt certificaten uit aan Zunderts e horecabedrijven

Muzikale theaterpresentatie ‘Rooie Sien’

‘Zundert Trappist echte blikvanger’

Nieuwe uitdaging Unanime en Zundertse Komedie

KLEIN ZUNDERT- Een maand voor de jaarwisseling vond in diverse horecazaken binnen de gemeente Zundert een bijzondere gebeurtenis plaats: een exclusief proefweekend van Zundert Trappist. Maandag werd dat onderstreept werd met de uitreiking van een certificaat in Den Hoek.

De horeca-exploitanten zijn blij met hun certificaten.

DOOR CHARLES LUIJTEN Op een enkeling na zijn ze er allemaal: de uitbaters van café, restaurant of kantine die zaterdag 30 november om exact 16.00 uur als eerste het nieuwe bierbrouwsel van Zunderts makelij aan de klant uitserveerden. Daarvoor ontvangen de kroegbazen, kantinebeheerders en restaurateurs ter herinnering elk een certificaat dat door wethouder Piet Utens wordt uitgereikt. Bewust Is het toeval, of toch niet? De handeling vindt plaats in Eetcafé & Biljartcentrum Den Hoek van Louis Havermans in Klein Zundert, het dorp waar het trappistenbier dus wordt gebrouwen. Op het etiket van de verpakking wordt overigens ‘Klein’ weggelaten. De naam van de gemeente, die Zundert luidt, wordt gebruikt als blikvanger. Een bewuste keuze. ‘Wat maakt het feitelijk ook uit?’ zo is de algemene mening.

Als het brouwsel maar een goed product is. Daar zijn de brouwmeesters op de Kievit beslist is geslaagd. Zoeken Voor de gemeente Zundert een mooie opsteker, die schrijft immers geschiedenis. Er zijn 125 jaar verstreken dat ons land er een tweede trappistenbrouwerij heeft bijgekregen. Voor zover bekend bestaan er van dit soort slechts negen in de wereld. “We moeten er als horeca goed op inspelen, gezamenlijk zoeken naar hoe we dat het best kunnen doen. Ik zie nieuwe mogelijkheden voor ons. We zouden aan het Zundertse trappistenbier bijvoorbeeld een evenement of activiteiten vanuit de horeca kunnen verbinden,” zegt Peter Reiters, secretaris van Horeca Nederland afdeling Zundert. Kansen “Zowel de burgemeester als mijn collega’s hebben zich die bewuste zaterdag over di-

FOTO CHARLES LUIJTEN

verse horecalokaliteiten verspreid, omdat wij als gemeente het grote moment rond de klok van vier uur ook wenste mee te maken. Ik denk dat we met de komst van het nieuwe soort trappistenbier van brouwerij De Kievit het toeristisch kader binnen de gemeente kunnen versterken. Ik wens jullie allen veel succes en laten we nu het glas heffen,” zegt Utens die op zijn manier eveneens nieuwe kansen voor de horecabedrijven ziet. Loftrompet Aan de eerste openbare presentatie van het trappistenbier op zaterdag 30 november gingen de nodige voorbereidingen vooraf. Het is met name Marie-Pascale Brizion van de Werkgroep Horeca Zundert geweest die daarvan het leeuwendeel voor rekening nam. Reden genoeg om door Reiters namens de Zundertse horeca de loftrompet te worden toegezwaaid. “Voor uw geweldige inzet vraag ik van iedereen een warm en welverdiend applaus.”

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker ZUNDERT - Bevolkingsonderzoek Zuid van 28 januari tot en met half maart 2014. Standplaats: Op het parkeerterrein van het Oranjeplein te Zundert. Postcodes: 4881 t/m 4882, 4884 t/m 4885. Geboortejaren: 1939 t/m 1964. Tijdvak: 28 januari t/m half maart 2014.

ZUNDERT - Wat ooit begon als een spannend experiment krijgt nu een uitdagend vervolg. Na de eerste gezamenlijke toneelproductie Pantagleize hebben Unanime en de Zundertse Komedie de kopen weer bij elkaar gestoken om samen opnieuw te werken aan een muzikale theaterpresentatie. Dit keer is gekozen voor het bekende stuk Rooie Sien van Marius Spree. De bewerkte versie van Beppie en Dick Nooy is het bekendst. Erg populair ook is de scene waarin Willeke Alberti in de filmversie het bekende lied “Telkens weer” ten gehore brengt. Het blijft een uitdaging voor de twee verenigingen, maar het vertrouwen is groot en het enthousiasme niet minder. Unanime heeft in haar inmiddels bijna 23-jarige bestaan al op vele podia gestaan en al vele muzikale genres beoefend. Ondanks haar naam, die “eenstemmig” betekent wordt er bij Unanime meestal 4-stemmig gezongen. Vanaf het begin heeft Maartje Knoop Unanime geleid en met veel succes. Soms worden nummers ok voorzien van een eenvoudige choreografie. Het repertoire is zeer divers. Eénmaal in de 2 a 3 jaar wordt een groot concert gegeven. Daarnaast is de groep regelmatig te zien en horen bij verschillende lokale activiteiten in Zundert. Maar ook buiten de lokale grenzen wordt regelmatig opgetreden, o.a. tijdens het Volkorenfestival in Middelburg en het korenfestival in poptempel Paradiso in Amsterdam. Het laatste optreden in Paradiso dateert overigens van 19 januari, waar Unanime erg veel waardering oogstte. Samen met vaste pianist Vincent Vergauwen gaat het

gezelschap, dat uit 42 enthousiaste leden bestaat, geen uitdaging meer uit de weg. In mei krijgt, zoals gezegd, de samenwerking tussen Unanime en de Zundertse Komedie een inspirerend vervolg. Gezien het succes van de eerste samenwerking zijn de verwachtingen hoog gespannen. Er wordt apart maar ook samen al hard gerepeteerd en de vooruitzichten zijn erg positief. Onder leiding van Ad Evers krijgt het stuk voorzichtig zijn definitieve vorm. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de eerste voorstellen niet in april maar in mei worden opgevoerd in de vaste theaterloods van de Zundertse Komedie aan de Oekelsebaan. Het decor zal een unieke vorm krijgen. Maar blijft tot het laatst een verrassing. U kunt de voorstelling bezoeken op zaterdag 17, zondag 18, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 mei. Aanvang is op alle avonden 20.00 uur. Op zondag om 14.00 uur. Vanwege de te verwachten drukte is besloten een extra avond te spelen. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij Sigarenspeciaalzaak Arnouts-v. Hees, tel. 076-5972553 of via www.dezundertsekomedie.nl Aan de inzet van de mensen van Unanime en de Zundertse Komedie zal het niet liggen, bereid u voor op een groots spektakel. Vanwege de te verwachten drukte raden wij u aan uw plaatsen tijdig te bespreken.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

RTC Zundert ZUNDERT - De opkomst voor het wekelijkse ritje op zondagmorgen was goed te noemen. Zo trok de A-groep met elf mensen via Gilze naar het koffieadres in Bavel. Ook de B-groep maakte haar wekelijkse rit. Voor zondag is chauffeur van dienst Jac.

Hereygers. Vertrek voor zowel de A- als B groep om 09.00 uur op het bekende adres aan de Wernhoutseweg. Ook niet leden zijn welkom om kennis te maken met onze vereniging. De A groep rijdt met een tempo van ca. 28 km. en de B groep enkele km. lager.

Zundertse Hockey Club Uitslagen zaalcompetitie Zaterdag 18 januari Pelikaan MB4-ZHC MB1 2-2 Warande MD6-ZHC MD1 4-1 Zondag 19 januari ZHC MD1-Push MD9 3-2 ZHC MC1-Push MC12 5-4

ZHC MB1-Zevenbergen MB2 3-3 ZHC D2-Olympia D2 4-0 ZHC H2-Olympia H2 14-4 Programma Weekend van 25 en 26 januari zijn er geen wedstrijden.

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Genieten van kopje koffie tot 6-gangendiner’

Auberge van Gogh wil blijven verrassen ZUNDERT - Sinds oktober 2013 zijn Sven Uijttewaal en Geertje Klijn de nieuwe uitbaters van Auberge van Gogh. Vanaf de eerste keer dat ze het historische pand in Zundert binnenstapten, wisten zij het: deze locatie heeft een prachtige uitstraling en veel potentieel. “Het is een eer om hier gasten uit de regio culinair te kunnen verrassen.” DOOR MIEKE VAN MEER Een bijzonder pand met een mooie inrichting en een goede keuken,”” vertelt Sven op de vraag waar het potentieel in zit. “In ons vorige restaurant hadden we namelijk de keuken op twee verdiepingen. Dat is logistiek niet handig.” “Vergeet de tuin niet,” vult Geertje haar partner aan. “Die is ruim en je zit er heerlijk rustig.

Ik heb al een aantal ideeën om de buitenruimte nog meer te benutten.” Kwaliteit “We werken vooral met seizoensproducten,” legt Sven uit. “Die zijn nu eenmaal het mooist en het lekkerst. De kaart van Auberge van Gogh omschrijf ik als klassiek Frans met een moderne twist. Ik speel graag met producten en geef daarmee een klassiek gerecht een net wat andere invulling. Auberge van Gogh heeft onder leiding van de vorige eigenaar een vermelding in de Michelingids gekregen. Net als wij bij Coquille. We hopen deze hier volgend jaar te mogen behouden.” Geertje: “Dat betekent niet dat we duurder zijn dan andere restaurants in de omgeving. De vermelding staat voor kwaliteit. Een driegangenmenu voor €32,50 is toch een schappelijke prijs voor een heerlijk diner met verse producten? Omdat we werken met datgene wat

het seizoen ons brengt, wisselt de kaart regelmatig. Verder kunt u bij ons terecht voor een lunch, variërend van een broodje of een kopje soep tot een menu, of gewoon voor een kop goede koffie met taart.” Genieten Sven en Geertje werken al jaren in de restaurantbranche. Ze leerden elkaar kennen bij restaurant ‘De Zwaan’ in Etten-Leur. Via de sterrenrestaurants ‘Beluga’ (Maastricht) en ‘Wolfslaar’ (Breda) stapten zij in 2007 in het avontuur van het tv-programma ‘Mijn tent is top’. Nadat zij als winnaar uit de bus kwamen, startten ze hun eigen restaurant ‘Coquille’ in Den Bosch. Helaas hakte de crisis er hard in en vroegen zij eind 2012 hun eigen faillissement aan. Sven: “De vorige uitbater, Martien van Dijck, kent ons. Hij wist dat we terug in deze regio, waar we beiden vandaan komen, gingen wonen. Begin oktober belde hij of dit niet iets voor

Sven en Geertje: kwaliteit voor prima prijs.

FOTO AUBERGE VAN GOGH

ons was? Toen ging het snel. Tot eind 2013 zijn we low profile gestart met beperkte openingstijden, omdat ik nog een contract uit te dienen had. Vanaf januari zijn we van woensdag tot en met zondag een hele dag open. Het is onze missie iedereen te laten genieten. Of dat nu van een high tea is of

van ons verrassingsmenu ‘Carte Blanche’. Kom zelf ervaren dat een strak interieur en de nabijheid van cultuur niet stijf of duur hoeft te zijn.”

Auberge van Gogh, Markt 26, Zundert, tel. (076) 597 3340, www.aubergevangogh.nl, e-mail info@aubergevangogh.nl PAGINA 8

Open woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur


Gastouderbureau

â&#x20AC;&#x153;STEENTJEâ&#x20AC;?

Guust en Els van Tichelt

Sinds 2003 steengoed in KINDEROPVANG Tarief 5,75 p/u per kind 076-5037501 www.gob-steentje.nl

MARKT 9 ZUNDERT TELEFOON 076-5972392

100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram

HachĂŠ ........................................1.45 Varkensfiletlapjes ....................1.30 Bloedworst ...............................0.90 Beenham honingmosterdsaus ..1.55 Boterhamworst ........................1.20 Eisalade ....................................1.15

WEEKAANBIEDING

Baconburgers

5 halen, 4 betalen

SPECIAL

VLEESWARENKOOPJE

Balletje prei

Gegrild spek + cervelaatworst

100 gram

1 45

2 x 100 gram

2 65

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijke rookworst

Houthandel en Mach.Timmerbedrijf

G.VAN TRIJP

2DE HALVE PRIJS

Specialist in hardhouten: binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

Tevens uw adres voor: schaven, zagen en frezen Canadastraat 4 St.Willebrord Tel. 0165-543094 Mobiel: 06-53498628

KEURSLAGERKOOPJE

VOOR IN DE WOK

Cordon bleus

Varkenshaas Picasso + bakje schaslicksaus

3 stuks

Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 januari

5 95

, keurslager Edgard Hendrikx, EDGARD HENDRIKX, KEURSLAGER Molenstraat 190, 4881 GH ZUNDERT Tel. 076-5972301, Fax: 076-5974590 info@hendrikx.keurslager.nl http://hendrikx.keurslager.nl

Tel. 076-5972301 Molenstraat 190 www.hendrikx.keurslager.nl

400 gram

6 95

SALADE DUO

Belze kipsalade Ham asperge salade 2 x 100 gram

2 99

Een nieuw plafond in 1 dag! Start lesse

n

5

("+* .3%!-(%&./!*3!-(%$/%*#

februari

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Sportief bewegen!

Telefoon:........................... Naam:............................. Adres:...................... .................................................... Postcode:..................... Woonplaats:.........................

Bij Anton Mol kun je het beleven!

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

SCHRIJF NU IN!!! Kom gezellig langs op do-vrij of zat. avond van 19.30 - 21.00 uur.

terwijl de meubels blijven staan

 !% !$!' -!  222,()!+,("+* .*(

Lessen voor scholieren - twens - paren - 55+

OOK OPFRIS CURSUS! Meer info:

www.danscentrumantonmol.nl

Hofdreef 40, Zundert, tel. 076-5971727

Total Looks 4 You voor kunstnagels, nailart en manicure

Molenstraat 222a - Zundert www.totallooks4you.nl

Levering van oude en nieuwe gebakken klinkers, kasseien en blauwe hardsteen tegels.

www.jvisser.nl 076 - 526 44 87

6322.=:(00(1VRIJDAG 31 JANUARI 18.30 â&#x20AC;&#x201C; 20.30 UUR

Kaartjes in de voorverkoop t/m do. 31 jan. â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź 4,00 Verkoop vanaf 31 jan. â&#x201A;Ź 5,00 â&#x201A;Ź Maximaal 130 personen

ELEKTRONISCH ROKEN www.grotekadoshop.nl

.DQWRRU =XQGHUW WLMGHOLMN

076-7501522 Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

Er zijn nog plaatsen vrij bij: Aquagym do. 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 13.45 uur Aquacombi wo. 20.45 â&#x20AC;&#x201C; 21.30 uur

Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

Tel.: 06-50905037Wij hebben ook speciale zwemlessen voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.

ZWEMBAD AQUAMARANT Laguitensebaan 62 - 4891 XR Rijsbergen â&#x20AC;&#x201C; Tel: 076-5964085

WWW.ZWEMBADAQUAMARANT.NL

JHVORWHQ YDQZHJH YHUERXZLQJ

Reinigingsservice

JOHN

.DQWRRU=XQGHUWGH]HZHHN ZN JHVORWHQ 9DQZHJHGHYHUERXZLQJVZHUN]DDPKHGHQLVGHEDQNKDOLQ=XQGHUWGH]HZHHN JHVORWHQ8NXQWWPYULMGDJMDQXDULLHGHUHGDJYDQWRWXXU WHUHFKWRSRQVNDQWRRULQ5LMVEHUJHQ 6W%DYRVWUDDW PXYYULMGDJDYRQG

2Q]HH[FXVHVYRRUKHWRQJHPDN

Riool of afvoer verstopt?

John Dictus 06 - 55933753 076 - 5985501

6DPHQVWHUNHU


Wernhout en Sprundel delen de punten WERNHOUT - In de eerste officiële wedstrijd op het programma voor vv Wernhout in 2014 was Sprundel de tegenstander. Uit bij Sprundel stond vooraf al een verrassing te wachten aan de poort bij Sprundel. Wernhout-verzorger Ad van Dijnsen was onverwacht na lange absentie, wegens ziekte en revalidatie, weer van de partij en wij wensen hem namens de hele vereniging nog een spoedig herstel toe de komende maanden. Beide teams begonnen wat aftastend aan de wedstrijd maar na deze fase golfde het spel wat op en neer. Sprundel had achterin de handjes vol aan de Wernhoutse spitsen en Wernhout moest vooral op het middenveld aan de bak om de bewegelijke Sprundelse middenvelders te bestrijden. In het eerste bedrijf waren de beste kansen voor Wernhout maar was Sprundel voetballend misschien iets dominanter maar had Wernhout zelf ook bij vlagen een aantal fraaie aanvallen er tussen zitten. Na de thee kwam Sprundel veel feller uit de startblokken dan Wernhout en zo kwam Sprundel binnen tien minuten na slap verdedigen op een verdiende 1-0 voorsprong. Hierna drong Sprundel aan om de genadeklap uit te kunnen delen maar Wernhout besefte ook dat er weer een stap extra gezet diende te worden om een nederlaag af te wenden en kwam zo na verloop van tijd ook weer wat beter in de wedstrijd te zitten. Frans zette nog eens aan voor een rush vanaf de rechterkant en zette vanaf de achterlijn voor op Joost die helaas de beste kans van de wedstrijd jammerlijk overwerkte. Een kwartier voor tijd werd Thijs er voorin nog bijgebracht en werd ging Wernhout achterin 1 op 1 spelen om de gelijkmaker te forceren. Het leek echt een middag te worden dat het doelpunt niet wilde vallen, Frans knalde vanaf rechts op de lat en de rebound vanaf links van Thijs spatte ook uiteen op de lat. Kort voor tijd kreeg Wernhout toch loon naar werken. Alex gaf een diepe bal vanaf eigen

helft die door Thijs en Joost werd verlengde en hierdoor verscheen de doorgelopen Dion alleen voor de Sprundelse keeper. Koeltjes schoof Dion de bal langs de keeper onder in de hoek, 1-1. Zelfs hierna kregen bij teams nog de kans om de overwinning te pakken, maar gezien het spelbeeld was een gelijkspel de enige terechte uitslag. Uitslagen Sprundel 1-Wernhout 1 1-1 Rood Wit W3-Wernhout 2 2-5 Wernhout 3-Schijf 4 6-0 Wernhout 5-Boeimeer 7 2-2 Wernhout Vr1-NSV Vr1 1-2 (beker) Kapelle A1-Wernhout A1 3-1 Wernhout B1-Zundert B1 1-1 Wernhout MB1-Viola MB1 3-0 DEVO C1-Wernhout C1 1-3 Wernhout D1-DEVO D1 8-1 DEVO E1-Wernhout E1 8-1 Unitas’30 F3-Wernhout F1 5-4 Wernhout F2-Viola F2 1-10 Programma zaterdag 25 januari Wernhout A1-Viola A1 14.00(vr) RSV B1-Wernhout B1 13.00 RCS MA1-Wernhout MA1 12.45 Wernhout C1-Roosendaal C5 12.00 Irene’58 D1-Wernhout D1 11.00 Roosendaal MD1-Wernhout MD1 11.30 Wernhout E1-SAB E1 10.00 Wernhout F1-Viola F1 10.00 Oosterhout F1-Wernhout F2 9.30 Zundert F4-Wernhout F3M 10.15 Zondag 26 januari Wernhout 1-SAB 1 14.30 Wernhout 2-Jeka 5 12.00 Victoria’03 6-Wernhout 3 9.45 Wernhout 4-Beek Vooruit 8 10.00 Wernhout 5 vrij Wernhout Vr1-Ulicoten Vr1 10.00 Speler van de week Tijdens de wedstrijd Wernhout 1-SAB 1 zal Alex Nouws de speler van de week zijn. Wij verzoeken de Fam. Nouws rond de klok van 13.15 uur op het voetbalveld aanwezig te zijn.

VV Achtmaal ACHTMAAL - Slotoffensief Achtmaal komt te laat. Achtmaal bewijst zich in de 1e wedstrijd na de winterstop een zeer slechte dienst door met 3-2 te verliezen van Moerstraten. Achtmaal startte zeer slecht op het glibberige veld van Moerstraten. Veel duels werden verloren en vooral de felheid liet te wensen over. De 1e kans was voor Achtmaal. Aanvoerder Michael van Aert zag zijn schot gepakt worden door de Moerstraten-goalie. Bij vlagen werd Achtmaal te kijk gezet, door het combinerende middenveld van Moerstraten. Verdiende 1-0 was ook niet veel later een feit: spits van Moerstraten had een vrije doortocht op Roy Nouws die simpel kansloos werd gelaten. Hierna deelde Achtmaal wat speldenprikjes uit met schoten uit de 2e lijn. Richard van Hooydonk was nog het dichtste bij. Zijn schot werd knap gepakt door de keeper van Moerstraten. Ook Martijn Kuijstermans was 2 keer gevaarlijk met een afstandsschot. Achtmaal kreeg daarna een mentale tik te verwerken. Een indraaiende vrije trap werd van dichtbij op de vuisten van Roy Nouws gekopt. De rebound werd echter vakkundig tegen de touwen gewerkt: 2-0. Na rust was Achtmaal iets feller, maar kon het zeker in de beginfase nog geen potten breken. Duel werd vooral op het middenveld gespeeld. Moerstraten kreeg steeds meer ruimte voorin, omdat Achtmaal opz oek was naar de aansluitingstreffer. Achtmaal werd echter met de neus op de feiten gedrukt. Doordat het veel te veel ruimte weggaf, keek Achtmaal al snel tegen een uitzichtloze 3-0 achterstand aan. Spits van Moerstraten wist wel raad met de kans die hem geboden werd. Met het inbrengen van Johnny Kustermans kwam er meer leven in de brouwerij. Achtmaal dat veel druk naar voren gaf, ver-

diende een doelpunt. Kwartier voor tijd legde de prima leidende leidsman de bal op de stip. Maurice van Meel wist hier wel raad mee en benutte hem feilloos: 3-1. Achtmaal begon er in te geloven en niet veel later lag de 3-2 ook achter de Moerstraten-goalie. Voorzet van Stefan Mertens kwam terecht bij Joep Mensen die prima het overzicht behield en Johnny Kustermans in staat stelde om de 3-2 binnen te prikken. Daarna begon Achtmaal nog verder door te drukken. Dit leverde een aantal corners op, waarbij de beste man van Achtmaal, Niek Elst, de bal knap inkopte. Maar de bal werd van de lijn gehaald. Volgende week komt nummer 1 SC Emma op bezoek. Dan zal Achtmaal alle steun van de supporters nodig moeten hebben. Uitslagen zaterdag 18 januari DIOZ A1-Achtmaal A1 0-1 Achtmaal E1-Gloria UC E2 7-1 JEKA F3-Achtmaal F1 5-2 Zondag 19 januari FC Moerstraten 1-Achtmaal 1 3-2 DIVO VR-Achtmaal VR 2-4 Cluzona VR-Achtmaal VR 10-2 Programma zaterdag 25 januari Beek Vooruit A3-Achtmaal A1 aw.13.30u Achtmaal C1-MOC’17 C7 aw.12.15u The Gunners D2-Achtmaal D1 aw.7.15u VVR E2-Achtmaal E1 aw.8.00u Achtmaal E2-Beek Vooruit E11 aw.9.45u Groen Wit F1-Achtmaal F1 aw.8.15u Achtmaal F2-Gilze F5 aw.8.45u Achtmaal MA1-ST SC Welberg/NVS MA1 aw.13.45u SSC’55 MD1-Achtmaal MD1 aw.9.15u Zondag 26 januari Achtmaal 1-SC Emma 1 aw.13.00u Achtmaal VR-Gesta VR1 aw.10.15u Achtmaal VR-JEKA VR2 aw.9.15u

Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Programma vrijdag 24 januari 18.30 Café D’n Dokter-FC Haak 19.30 Van Dongen Fin. Adviesbur.-De Verfmolen 20.30 Autobedrijf Dekkers-Pryma Donna 21.30 ZV Railroads-Schuptum

22.30 ZV Hessels Installatie-Café Stuivezand Maandag 27 januari 19.00 De Verfmolen-ZV Markt 80 20.00 Nature’s Choice-Schuptum 21.00 ZV Hessels Installatie-Zevenbergse Betoncentrale

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl MEGA KAMPEER- & (VOOR)TENTEN SALE

GROOTSTE & VOORDELIGSTE (VOOR)TENTENSHOW VAN DE RANDSTAD EN DAAR BUITEN!

BIJ U AAN HUIS! 06-48350690

N COLILEUWE ECTIE

2014

WWW.MARIJKEKNIPT.NL VAARBEWIJSCURSUS

OPEN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 9.30-17.00

KOOPZONDAG 26 JAN EXTRA OPEN VAN 11.00-17.00 Stadionweg 31, 3077 AP Rotterdam 010-4970832 vervat.nl

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

START BEGIN MAART Spoedcursus op zaterdag WWW.YACHTCONSULT.COM.

Telefoon 0165-546707

87 jarige

kunstschilder van abstracte- geometrische schilderkunst verkoopt zijn nog resterende schilderijen. Voor slechts 30 euro per stuk. Alle doeken 50-120 cm in Rembrandt olieverf, heldere kleuren en strakke lijnen.

Er valt wat te vieren of te presenteren? Zalen voor 20- tot 250 pers.!

06-40062696

Feestje? Voor verhuur van: TAFELSsSTOELEN toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. 45,-

CAFE - FEESTERIJ ‘T TREFPUNT Raadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

www.feesterijtrefpunt.nl

snijdersverhuur.nlBel: 0165-386105 0165-386613

opruiming servies - bestek - kookpannen

Fa. VAN DER VORST Serviezen & Kookwinkel

St. Martinusstraat 15, Rucphen, Tel. 0165-341258

- opleidingen tot NMI/MfN registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN? Het Mediation Educatie Centrum leidt op voor het examen tot erkend NMI/MfN registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatieavond (start 19.30 uur) : Tel: 015 – 36 112 36 PAGINA 10

Woe. 5 febr., WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do. 6 maart, Hotel Trivium Etten-Leur

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl


PEPERSTEAK .................................................................................................... 2 voor COTELET SUISSE ...........................................................................100 gram DAHLIA BURGERS..................................................................................... 4 voor GEKOOKTE SCHOUDERHAM ........................................100 gram VLEESSALADE ................................................................................... 100 gram

â&#x201A;Ź

5.00 1.45 3.60 1.50 1.35

â&#x201A;Ź

1.15

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

NIEUW!

KANT EN KLAAR

GEVULDE PAPRIKA ......................................................................100 gram 2 CHINESE LOEMPIAâ&#x20AC;&#x2122;S

4.95

VOOR â&#x201A;Ź +GRATIS SAUS

BRUSSELS GEHAKTBROODJE 100 gram â&#x201A;Ź

1.25

MAANDAG VERSE WORST 500 gram â&#x201A;Ź 3.60 DINSDAG HACHEEVLEES 500 gram â&#x201A;Ź 6.20 WOENSDAG GEHAKT HOH 500 gram â&#x201A;Ź 3.10

DONDERDAG 3 MALSE BIEFSTUKKEN â&#x201A;Ź 5.95 VRIJDAG: VARKENSHAAS 500 gram â&#x201A;Ź 8.90 ZATERDAG: SHOARMAPAKKET â&#x201A;Ź 5.95

Greenbridge Cabernet Sauvignon

*HWDOOHQRPGUDDLHQRSGH YLQJHUVEOLMYHQWHOOHQHQ RQYROGRHQGH]LHQ GDWKHWGXEEHOHLVYDQ +HHIWXZNLQGRRNPRHLWHPHW UHNHQHQ" 5HNHQSUREOHPHQZRUGHQVWHHGV YDNHU YURHJWLMGLJ JHVLJQDOHHUG +HWLVHFKWHUQLHWDOWLMGGXLGHOLMN KRHGHUHNHQYDDUGLJKHGHQ]LMQ RQWZLNNHOGHQRIHUPRJHOLMN VSUDNHLVYDQG\VFDOFXOLH '\VFDOFXOLHXLW]LFKLQKDUGQHNNLJH UHNHQSUREOHPHQ]RZHORSKHW JHELHGYDQDXWRPDWLVHULQJDOV LQ]LFKWHOLMNUHNHQHQ 

2.99

3.99 SNEDEN

VERS GE

  2PGHGLGDFWLVFKH UHNHQYDDUGLJKHGHQYDQXZNLQG WHYHUEHWHUHQELHGW2SGLGDNW LQGLYLGXHOHUHPHGLDOH EHJHOHLGLQJZDDUELMZLM]RUJHQ YRRUHHQRSWLPDOHDDQVOXLWLQJ RSKHWKXLGLJHUHNHQQLYHDX 2RNYHUULFKW2SGLGDNW RQGHU]RHNQDDUG\VFDOFXOLH 

162 g

0.75 l

www.slagerij-graumans.nl Molenstraat 43 - Zundert - 076-5973720 / 06-30736945

5(.(1-( ³5,-.´

Hutspot groenten

3 soorten. 750 g

1.09 Vanaf zaterdag 25-01-2014

Anti-age, aqua complete masker of peelinggel.

Ruitenwasserset Wassen zonder spons en emmer. Zuigt automatisch water op.

Wegens succes verlengd: 3 maanden gratis Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-201023 Of 088-0221900 (landelijk) Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Voor al uw Mondzorg Vanaf heden tandarts en mondhygiĂŤniste aanwezig Raadhuisplein 4 te Hoeven 0165-505510 www.mzctouwen.nl info@mzctouwen.nl

2.39 Gezichtsmasker of peelinggel

2SGLGDNW(WWHQ/HXU 7 (HWWHQOHXU#RSGLGDNWQO

Mondzorgcentrum Touwen

Kant-enklaarmaaltijden

1 kg

9RRUPHHULQIRUPDWLHRIHHQ LQWDNHJHVSUHNNXQWXFRQWDFW PHWRQVRSQHPHQ 

(HQQLHXZEHJLQPHWHHQĂ&#x20AC;MQH3DUWQHU"

Dream bonbons

S

12 STUK

29.99 Reinigingspads

2.99 ES

15 PAKJ

3 soorten.

2.

99

Vers & voordelig!

Balsemdoekjes

1.29

Vanaf woensdag 22-01-2014

*

Biologische 4 2 % goe aardappelen dkoper

Winters Vinkje

1 kg

 Een smakelijke combinatie van half-om-half gehakt, rookworstblokjes, gebakken uitjes en gerookt ontbijtspek. Erg lekker!

100 gram

Peruaanse wokschotel

110

van 0.95

samen voor

850

Peruaanse runderschnitsel

100 gram

2

100 gram

60

1

Curry lemon rollade Chinese preischotel 100 gram

170 per persoon 525 Aanbiedingen zijn geldig van 23 januari t/m 29 januari 2014.

Slagerij Billet

Appelen

Jan Jochems

gratis bakje saus

25

0.55

4 Hamlappen + 4 Biefburgers

Volg ons op &

Molenstraat 112, 4881 CV Zundert Tel. 076-5972224, Fax 076-5975593, billet.gildeslager.nl

HANDEL

EN

TRANSPORT

45% Jonagold goedkop er Per kilo

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

vvan 1.19

0.66

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 22-01-2014 t/m dinsdag 28-01-2014.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


lit. Het besluit ligt van 23 januari 2014 tot en met 5 maart 2014 in het gemeentehuis van de gemeente Zundert, locatie Markt te Zundert, voor een ieder ter inzage. U kunt tegen betaling van de leges een afschrift verkrijgen van het besluit met bijbehorend register. Het besluit en het register zijn zo spoedig mogelijk ook te raadplegen via de website van de gemeente Zundert (www.zundert.nl, klik onder het kopje Bestuur en organisatie op ‘Zundertse regelgeving’). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestuurszaken, te bereiken via telefoonnummer 076 – 599 56 17.

ĞůĞŝĚƐƌĞŐĞůŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐŽƉĂƌƟŬĞůϭϯďKƉŝƵŵǁĞƚϮϬϭϰ

'ĞŵĞĞŶƚĞ/ŶĨŽƌŵĂƟĞ Week 4, 22 januari 2014

Vergunningen Bekendmaking van het college van burgemeester en wethouders: Aanvragen omgevingsvergunningen Datum aanvraag

Soort activiteit

Locatie

09-01-2014 

herinrichten entree >dsͲƚĞƌƌĞŝŶ

Molenstraat 155, Zundert

15-01-2014

vestigen kantoor aan huis

Leeuwerikstraat 52, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1 Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV Activiteit

Datum

Locatie

Datum verzending

Aanwezigheid ǀĂŶϭŬĂŶƐƐƉĞůͲ automaat

1 januari ϮϬϭϰƚͬŵ 31 december 2014

Wernhoutseweg 116 08-01-2014 ƚĞtĞƌŶŚŽƵƚ

ĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶϭŬĂŶƐƐƉĞůͲ automaat

ϭũĂŶƵĂƌŝ ϮϬϭϰƚͬŵ 31 december 2014

<ůĞŝŶƵŶĚĞƌƚƐĞǁĞŐ ϯϴƚĞ<ůĞŝŶƵŶĚĞƌƚ

ϬϴͲϬϭͲϮϬϭϰ

dĞŶƚĨĞĞƐƚ

ϮϱĞŶϮϲ januari 2014

ůŽŬĞŶƐƚƌĂĂƚϳ te Achtmaal

ϭϯͲϬϭͲϮϬϭϰ

Schenken zwakalcoholische dranken tijdens tentfeest

25 en 26 januari 2014

Blokenstraat 7 te Achtmaal

13-01-2014

Aanwezigheid ǀĂŶϮŬĂŶƐƐƉĞůͲ automaten

1 januari ϮϬϭϰƚͬŵ 31 december 2014

Laarse Heistraat 10 ƚĞƵŶĚĞƌƚ

13-01-2014

Aanwezigheid ǀĂŶϭŬĂŶƐƐƉĞůͲ automaat

1 januari ϮϬϭϰƚͬŵ 31 december 2014

Molenstraat 118 ƚĞƵŶĚĞƌƚ

13-01-2014

Aanwezigheid ǀĂŶϭŬĂŶƐƐƉĞůͲ automaat

1 januari ϮϬϭϰƚͬŵ 31 december 2014

Bredaseweg 43 ƚĞƵŶĚĞƌƚ

13-01-2014

ZŝũƐďĞƌŐƐĞ Vliegerdagen

ϭϲĞŶϭϳ augustus 2014

dŝŐŐĞůƚƐĞƐƚƌĂĂƚϭϯ te Rijsbergen

ϭϯͲϬϭͲϮϬϭϰ

Rechtsbescherming, zie bij *2

Bekendmaking op grond van artikel 3:40 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vaststelling van de Beleidsregel handhaving op arƚŝŬĞůϭϯďKƉŝƵŵǁĞƚŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚϮϬϭϰ͘ De burgemeester van de gemeente Zundert heeft op 20 januari 2014 het ŶŝĞƵǁĞŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐƐďĞůĞŝĚŝŶnjĂŬĞĚĞŽǀĞƌƚƌĞĚŝŶŐǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϭϯďKƉŝƵŵwet vastgesteld. Dit beleid treedt in werking met ingang van de dag na ƉƵďůŝĐĂƚŝĞ͘KŵĚĞŚĂŶĚĞůŝŶĚƌƵŐƐŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚƚĞŐĞŶƚĞŐĂĂŶ is, ter bescherming van de gezondheid en openbare orde, een striktere ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐďŝũŽǀĞƌƚƌĞĚŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞKƉŝƵŵǁĞƚŐĞǁĞŶƐƚĞŶŶŽŽĚnjĂŬĞlijk. Dit handhavingsbeleid is beschreven in deze beleidsregel en geeft weer hoe de burgemeester omgaat met de bevoegdheid op grond van ĂƌƚŝŬĞů ϭϯď KƉŝƵŵǁĞƚ ƚĞŶ ĂĂŶnjŝĞŶ ǀĂŶ ŶŝĞƚͲŐĞĚŽŽŐĚĞ ǀĞƌŬŽŽƉƉƵŶƚĞŶ͘ dĞŐĞŶŽƉĞŶďĂƌĞŽƌĚĞǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐĞŶǀĂŶƵŝƚǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶŶŝĞƚǀŽŽƌƉƵďůŝĞŬ toegankelijke lokalen kan daarnaast worden opgetreden op grond van ĂƌƚŝŬĞůϭϳϰĂ'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚ͘ĞǁŝũnjĞǁĂĂƌŽƉĚĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ geeft aan deze bevoegdheid is ook opgenomen in deze beleidsregel. De beleidsregel ligt van 23 januari 2014 tot en met 5 maart 2014 in het gemeentehuis van de gemeente Zundert, locatie Markt te Zundert, op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage. U kunt tegen betaling van de leges een afschrift verkrijgen van de beleidsregel. De beleidsregel is zo spoedig mogelijk ook te raadplegen via de website van de gemeente Zundert (www.zundert.nl, klik onder het kopje Bestuur en organisatie op ‘Zundertse regelgeving’). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestuurszaken, te bereiken via telefoonnummer 076 – 59 95 617.

Bekendmaking samenscholingsverbod tussen Markt 2 t/m Markt 11 Bekendmaking op grond van artikel 3:40 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vaststelling van het Samenscholingsverbod tussen DĂƌŬƚϮƚͬŵDĂƌŬƚϭϭ͘ De burgemeester van de gemeente Zundert heeft op 20 januari 2014 ŚĞƚƐĂŵĞŶƐĐŚŽůŝŶŐƐǀĞƌďŽĚǀŽŽƌŚĞƚŐĞďŝĞĚŐĞůĞŐĞŶƚƵƐƐĞŶDĂƌŬƚϮƚͬŵ Markt 11 vastgesteld. Dit beleid treedt in werking met ingang van 2001-2014. dĞƌ ďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ ǀĂŶ ŽǀĞƌůĂƐƚ ŝŶ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ ŐĞůĞŐĞŶ ƚƵƐƐĞŶ DĂƌŬƚ Ϯ ƚͬŵ Markt 11 is door de burgemeester een samenscholingsverbod ingesteld. Dit betekent dat het in het aangewezen gebied verboden is samen te scholen met meer dan vier personen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat deze groep een bedreiging vormt van de openbare orde. Het aanwijzingsbesluit en de kaart waarop het gebied staat aangeŐĞǀĞŶůŝŐŐĞŶǀĂŶϮϬũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϰƚͬŵϮŵĂĂƌƚϮϬϭϰŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ van de gemeente Zundert, locatie Markt 1 te Zundert, voor een ieder ƚĞƌŝŶnjĂŐĞ͘KǀĞƌƚƌĞĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐĂŵĞŶƐĐŚŽůŝŶŐƐǀĞƌďŽĚnjĂůƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚĞůŝũŬ worden vervolgd. KƉ ŐƌŽŶĚ ǀĂŶ ĂƌƚŝŬĞů ϳ͗ϭ ǀĂŶ ĚĞ ůŐĞŵĞŶĞ ǁĞƚ ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ ŬƵŶŶĞŶ belanghebbenden tegen het aanwijzingsbesluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van dit besluit worden ingediend bij de burgemeester van Zundert postbus 10.001, 4880 'ƵŶĚĞƌƚ͘,ĞƚďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĞŶďĞǀĂƚƚĞvens: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving en ons nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. U kunt tegen betaling van de leges een afschrift verkrijgen van het samenscholingsverbod. Het samenscholingsverbod is zo spoedig mogelijk ook te raadplegen via de website van de gemeente Zundert (www.zundert.nl, klik onder het kopje Bestuur en organisatie op ‘Zundertse regelgeving’). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Bestuurszaken, te bereiken via telefoonnummer 076-599 57 26.

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Verleende bouwvergunning fase 2 Soort bouwwerk

Ligging bouwwerk

verzenddatum besluit

het geheel plaatsen van ǀƌŝĞƐŚƵŝƐ͕ĞdžƉĞĚŝƚŝĞƌƵŝŵƚĞ en technische lokalen

Industrieweg 9-11, ƵŶĚĞƌƚ

16 januari 2014

Rechtsbescherming, zie bij *3 Toestemming spoedkap Verzenddatum beschikking

Soort bomen

Locatie

15-1-2014

1 Quercus Robur

Bakzakkenstraat, Achtmaal

Rechtsbescherming, zie bij *4

Beleidsregels en verordeningen ůŐĞŵĞĞŶŵĂŶĚĂĂƚͲ͕ǀŽůŵĂĐŚƚͲĞŶŵĂĐŚƟŐŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚ gemeente Zundert 2014 Bekendmaking op grond van artikel 3:40 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake vaststelling van het Algemeen mandaat-, volmachten machtigingsbesluit gemeente Zundert 2014 (verder te noemen het Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2014). In de vergadering van 14 januari 2014 hebben het college en de burgemeester van de gemeente Zundert het Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2014 vastgesteld. Het besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan. In dit besluit en het bijbehorende register staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vermeld om in naam van het bestuursorgaan publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en feitelijke handelingen te verrichten. De nieuwe regeling vervangt het Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2013, het Bijzonder mandaatbesluit Wet basisregistratie personen en het Bijzonder Mandaatbesluit inzake inkoop- en aanbestedingstrajecten in het kader van het Verbindend Fundament Equa-

ΎϭͿ dĞŐĞŶ ĞĞŶ ĂĂŶǀƌĂĂŐ Žŵ ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ ŬĂŶ geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk, nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op het verzoek heeft beschikt. Ingediende aanvragen liggen gedurende 2 weken elke werkdag tussen 09.00 uur ĞŶϭϮ͘ϯϬƵƵƌƚĞƌŝŶnjĂŐĞ bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert. *2) Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen de verleende ontheffingen c.q. vergunningen een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van Zundert, WŽƐƚďƵƐϭϬ͘ϬϬϭ͕ϰϴϴϬ'ƵŶĚĞƌƚ͘Deze termijn gaat in op de dag na die van verzending van het besluit aan de aanvrager. Een bezwaarschrift dat per e-mail is ingezonden, wordt pas nadat dit bezwaar Awb-conform is in behandeling genomen. U kunt ook de Voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningverlening en Handhaving, tel. 076 – 599 56 00. ΎϯͿKƉŐƌŽŶĚǀĂŶĂƌƚŝŬĞůϳ͗ϭǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚŬƵŶŶĞŶ belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ͕ WŽƐƚďƵƐ ϭϬ͘ϬϬϭ͕ ϰϴϴϬ ' ƵŶĚĞƌƚ͘ /ŶĚŝĞŶ ďĞnjǁĂĂƌ wordt ingediend, kan tevens een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-WestƌĂďĂŶƚ͕dĞĂŵĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕WŽƐƚďƵƐϵϬ͘ϬϬϲ͕ϰϴϬϬWƌĞĚĂ͘hǁďĞůĂŶŐ moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl. ΎϰͿ KƉ ŐƌŽŶĚ ǀĂŶ ĂƌƚŝŬĞů ϳ͗ϭ ǀĂŶ ĚĞ ůŐĞŵĞŶĞ ǁĞƚ ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ ŬƵŶnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van

Van de Gemeenteraad CDA de volgende stap Vandaag op de kop af nog twee maanden en het zijn weer gemeenƚĞƌĂĂĚƐǀĞƌŬŝĞnjŝŶŐĞŶ͘dŝũĚŽŵĚĞďĂůĂŶƐŽƉƚĞŵĂŬĞŶǀŽŽƌƵĂůƐŬŝĞzer, maar zeker ook voor ons als CDA. Een leuke maar ook spannende tijd ligt voor ons: Hoe hebben we het gedaan, wat kan er beter en welke mensen verbinden zich aan ĚĞƉĂƌƚŝũ͍KŽŬǀŽŽƌƵĂůƐŬŝĞnjĞƌďƌĞĞŬƚĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬŵŽŵĞŶƚĂĂŶ͗ Door het woud van verkiezingsprogramma’s uw keuze maken voor de partij die u het meeste aanspreekt. Wij willen u er graag van overtuigen dat uw stem bij ons gehoor vindt! Het CDA is vier jaar geleden een weg ingeslagen van vernieuwing. Dit is ons goed bevallen, sterker nog: We zetten deze lijn voort en presenteren u met trots onze vernieuwde kieslijst. Een lijst met nieuwe frisse namen: Mensen met volop bestuurlijke ervaring maar zonder enige politieke rancune. Dit aangevuld met de ervaring van de zittende fractieleden is volgens ons weer een garantie voor degelijke, frisse politiek. Politiek bedrijven is volgens ons verantwoordelijkheid durven nemen zonder enige vorm van eigenbelang of cliëntisme. Het algemeen belang staat bij het CDA altijd bovenaan. Vier jaar geleden gaf u ons in grote getale uw vertrouwen. Dat vertrouwen hebben we omgezet in degelijk beleid. Wij hopen dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen! De randweg, Beekzicht, bestemmingsplan buitengebied, MFA Achtmaal, géén nieuw gemeentehuis, gymzaal Wernhout en corsobouwplaatsen zijn een kleine greep uit de onderwerpen waarover we in de gemeenteraad positieve besluiten hebben genomen en welke momenteel in uitvoering zijn of wel zeer binnenkort van start gaan. sŽŽƌĚĞŬŽŵĞŶĚĞƚŝũĚƐƚĂĂƚŚĞƚ/<ZŝũƐďĞƌŐĞŶĞŶĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƚŝŶŐ van de Molenstraat in Zundert op de rol. Laten we ook de uitvoering van woningbouw en de realisatie van het Hart van Wernhout zeker niet vergeten. Voor die en vele andere besluiten vragen wij u nu weer uw steun en stem. CDA Zundert is een partij die graag afmaakt waar het aan begonnen is. Het begin is gemaakt, het is tijd voor de volgende stap! Mogen wij dus weer op u rekenen op 19 maart aanstaande als u in het stemhokje staat? de beschikking te worden gericht aan de burgemeester van de gemeenƚĞƵŶĚĞƌƚ͕WŽƐƚďƵƐϭϬ͘ϬϬϭ͕ϰϴϴϬ'ƵŶĚĞƌƚ͘ Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is geƌŝĐŚƚ͖Ě͘ĚĞŐƌŽŶĚĞŶǀĂŶŚĞƚďĞnjǁĂĂƌ͘dĞǀĞŶƐŬƵŶƚƵƚĞŐĞůŝũŬŵĞƚŽĨŶĂ het indienen van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter ǀĂŶ ĚĞ ZĞĐŚƚďĂŶŬ ĞĞůĂŶĚͲtĞƐƚͲƌĂďĂŶƚ͕ dĞĂŵ ĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕ WŽƐƚďƵƐ 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

KǀĞƌŝŐŶŝĞƵǁƐ Paspoort twee keer zo lang geldig, ID-kaart zonder vingerafdrukken ͻ sĂŶĂĨ ŵĂĂŶĚĂŐ ϮϬ ũĂŶƵĂƌŝ ϮϬϭϰ ǁŽƌĚĞŶ Ğƌ ŐĞĞŶ ǀŝŶŐĞƌĂĨĚƌƵŬŬĞŶ ŵĞĞƌ ŽƉŐĞŶŽŵĞŶ ďŝũ ĚĞ ĂĂŶǀƌĂĂŐ ǀĂŶ ĞĞŶ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƐkaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. ͻ ŽŶĚĂŐ ϵ ŵĂĂƌƚ ϮϬϭϰ ǁŽƌĚĞŶ ĚĞ ƉĂƐƉŽŽƌƚĞŶ ĞŶ ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƐŬĂĂƌƚĞŶ met een geldigheidsduur van tien jaar voor volwassenen ingevoerd. Momenteel zijn het paspoort en de identiteitskaart vijf jaar geldig. ͻ DĞƚĚĞƵŝƚŐĂǀĞǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞƉĂƐƉŽŽƌƚĞŶĞŶŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƐŬĂĂƌƚĞŶǀĂŶaf 9 maart veranderen ook de tarieven voor de reisdocumenten. ͻ ĞŶ ƉĂƐƉŽŽƌƚ ŬŽƐƚ ŶƵ ϱϬ͕ϯϱ ĞƵƌŽ ĞŶ njĂů ƐƚƌĂŬƐ ǀŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶ ǀĂŶ ϭϴ jaar en ouder 66,95 euro kosten. Dit paspoort is dan wel twee keer zo lang geldig als nu het geval is. Voor minderjarigen kost een paspoort straks 51,05 euro. Dit paspoort is vijf jaar geldig. ͻ ĞŶ ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƐŬĂĂƌƚ ĚŝĞ ƐƚƌĂŬƐ ƚŝĞŶ ũĂĂƌ ŐĞůĚŝŐ ŝƐ͕ ŬŽƐƚ ĚĂŶ ǀŽŽƌ ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ ϱϮ͕ϵϱ ĞƵƌŽ͘ EƵ ŬŽƐƚ ĞĞŶ ŝĚĞŶƚŝƚĞŝƚƐŬĂĂƌƚ ǀŽŽƌ ƉĞƌƐŽŶĞŶ ouder dan 14 jaar 41,90 euro. De identiteitskaart kost voor jongeren tot en met 13 jaar nu 31,85 euro. Met ingang van 9 maart wordt het tarief voor alle minderjarigen 28,36 euro. Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

tŝũnjŝŐŝŶŐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐƉŽůŝƟĞŬĞŐƌŽĞƉĞƌŝŶŐ Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente; Ͳ ŐĞůĞƚŽƉĂƌƚŝŬĞů'ϯ͕ůŝĚϱǀĂŶĚĞ<ŝĞƐǁĞƚ Ͳ ŐĞůĞƚŽƉĂƌƚŝŬĞů'ϯ͕ůŝĚϲ͕ǀĂŶĚĞ<ŝĞƐǁĞƚ͖ maakt bekend dat op 16-01-2014 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te wijzigen in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente. WŽůŝƚŝĞŬĞŐƌŽĞƉĞƌŝŶŐ͗KƵĚĞƌĞŶƉĂƌƚŝũƵŶĚĞƌƚ ĂŶĚƵŝĚŝŶŐ͗KƵĚĞƌĞŶƉĂƌƚŝũƵŶĚĞƌƚ;KWͿ wijzigen in ĂŶĚƵŝĚŝŶŐ͗KŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬĞWĂƌƚŝũƵŶĚĞƌƚ;KWͿ De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepƐĐŚƌŝĨƚ ŵŽĞƚ ŽƉ ŐƌŽŶĚ ǀĂŶ ĂƌƚŝŬĞů 'ϱ͕ ůŝĚ ϭ͕ ŽŶĚĞƌ ď͕ ǀĂŶ ĚĞ <ŝĞƐǁĞƚ͕ uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voorŶŽĞŵĚ͕WŽƐƚďƵƐϮϬϬϭϵ͕ϮϱϬϬ͚ƐͲ'ƌĂǀĞŶŚĂŐĞ͘ EĂĚĞƌĞŝŶůŝĐŚƚŝŶŐĞŶďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝĞǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶte Zundert verstrekt door de afdeling Maatschappij en Dienstverlening, Burgerzaken, Markt 1 te Zundert. Plaats: Datum:

Zundert 16-01-2014

De voorzitter van het centraal stembureau voornoemd, L.C. Poppe-de Looff

Gemeente Zundert Redactie: ƐƚĂĨĂĨĚĞůŝŶŐ ĞƐƚƵƵƌƐnjĂŬĞŶ͕ ƚĞů͘ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϳ ϯϬ͕ ƉƵďůŝĐĂƚŝĞƐΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷů ͻ Redactie gemeenteraad: ŐƌŝĨĨŝĞ͕ ƚĞů͘ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϱ ϱϵ͕ ŐƌŝĨĨŝĞΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷů ͻ 'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͕ ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ ĞŶ tĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͕ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ͘ WŽƐƚĂĚƌĞƐ͗ WŽƐƚďƵƐ ϭϬ͘ϬϬϭ͕ ϰϴϴϬ ' ƵŶĚĞƌƚ ͻ ĞnjŽĞŬĂĚƌĞƐ͗ DĂƌŬƚ ϭ͕ ϰϴϴϭ E͕ ƵŶĚĞƌƚ͕ ƚĞů͗ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϲ ϬϬ͕ ĨĂdž ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϲ ϲϲ ͻKƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͗ŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϵ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ͘tŽĞŶƐĚĂŐŽŽŬǀĂŶϭϯ͘ϯϬƵƵƌƚŽƚϭϵ͘ϬϬƵƵƌ;ƉƵďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐͿ͘KƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶDŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ͗ŵĂĂŶĚĂŐϭϰ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬƵƵƌ͕ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϰ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬƵƵƌĞŶnjĂƚĞƌĚĂŐϬϵ͘ϬϬͲϭϰ͘ϬϬƵƵƌ͘ͻ͗ŐĞŵĞĞŶƚĞΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷůͻ/͗ǁǁǁ͘njƵŶĚĞƌƚ͘Ŷůͻ&ĂĐĞŬ͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬ'ĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚͻdǁŝƚƚĞƌǁǁǁ͘ƚǁŝƚƚĞƌ͘ĐŽŵͬ'ĞŵͺƵŶĚĞƌƚ


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

www.wkhoogerheide2014.nl

2

WK Hoogerheide gaat voor hoogste reslutaat

3 Adrie van der Poel 6/7 Programma en parcours 8 ‘Een WK is altijd speciaal, maar nu uniek’

2 N 1E

I R A U R FEB RUARI: B E F 1 G A D R ZATE UNIOREN 11.00 UUR JDAMES 15.00 UUR 2 FEBRUARI: ] ZONDAG ESPOIRS/BELOFTEN [U23 11.00 UUR LITE 15.00 UUR E

e v a g t i u e l a i c e Sp The Organizing Connection BV E V E N T C O N S U L T A N C Y

®


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

WK Hoogerheide gaat voor hoogste resultaat

colofon

COLOFON

KKZZ/sED/Z Deze special is een uitgave van Uitgeverij de Bode in samenwerking met het WK Hoogerheide 2014

ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮϲ͕ ϰϴϴϭƵŶĚĞƌƚ Tel. 076 599 81 11 Fax 076 599 81 99 www.internetbode.nl WK Hoogerheide 2014 Website: www.wkhoogerheide2014.nl dǁŝƩĞƌ͗ΛǁŬǀĞůĚƌŝũĚĞŶ Facebook: WKCyclocross Oplage 328.000 exemplaren Verspreidingsgebied tĞƐƚͲƌĂďĂŶƚ͕dŚŽůĞŶ͕EŽŽƌĚͲĞŶ ƵŝĚͲĞǀĞůĂŶĚĞŶtĂůĐŚĞƌĞŶ ZĞĚĂĐƟĞ ZŝĂsĂŶDĞŝƌ͕ƵŐğŶĞĚĞ<ŽŬ en Thijmen Alleman Fotograaf Humphrey Hekhuizen

Een nieuw wereldkampioenschap veldrijden brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Niet alleen de renners zullen op 1 en 2 februari ŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞŚƵŶďĞƐƚĞƉƌĞƐƚĂƟĞǀĂŶŚĞƚ ƐĞŝnjŽĞŶǁŝůůĞŶǁĞŐůĞŐŐĞŶ͕ŽŽŬĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ achter het WK gaat voor het maximale resultaat. Nadat het WK in Hoogerheide in 2009 door de UCI al werd uitgeroepen tot ‘the best world championship ever’, legt de ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĚĞůĂƚĚŝƚũĂĂƌŶſŐŚŽŐĞƌ͘͞tĞ ƉƌŽďĞƌĞŶŽŶƐnjĞůĨĐŽŶƟŶƵƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ͕͟ĂůĚƵƐ ǀŽŽƌnjŝƩĞƌ:ĂŶWƌŽƉ͘ “Het draaiboek van 2009 is stevig aangepast. We blijven onszelf steeds vernieuwen. Dat maakt het WK ook dit jaar weer spannend en een mooie uitdaging voor ons. Nieuw is dat we ĚŝƚũĂĂƌĞŶŽƌŵĂĐƟĞĨnjŝũŶŽƉƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͘Ŷ met resultaat. Zo hadden we op een bericht ďŝŶŶĞŶƚǁĞĞĚĂŐĞŶĂůϯϲϬϬƌĞĂĐƟĞƐ͘ĞŶǁĞĞŬ later hadden meer dan achtduizend mensen het ďĞƌŝĐŚƚŐĞnjŝĞŶ͘ĂƚŐĞĞŌĞĞŶĞŶŽƌŵĞŬŝĐŬ͘ŝũ de kracht van social media stonden we in 2009 ŶŽŐŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚƐƟů͘EƵnjĞƩĞŶǁĞĚĂĂƌǀŽůŽƉ op in.”

“Ook op het WK-terrein komen de bezoekers heel wat nieuwe elementen tegen. Het WK Veldrijden in Hoogerheide is het eerste wielerevenement met een eigen Oranjehuis; dé ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĂĂƚƐǀŽŽƌŽƌĂŶũĞƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐ͘ŝũ ŬƵŶŶĞŶǀĂŶĂĨĞĞŶƵŶŝĞŬĞůŽĐĂƟĞŬŝũŬĞŶŶĂĂƌĚĞ ǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶŶĂĂŇŽŽƉǁŽƌĚĞŶŝŶŚĞƚKƌĂŶũĞŚƵŝƐ de Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd. ĞƐƉŽŶƐŽƌĞŶnjŝƩĞŶĞƌĚŝƚũĂĂƌĞǀĞŶĞĞŶƐŐŽĞĚ bij in een grote, overdekte dubbeldeks VIPtent, vanwaar zij een mooi beeld over het WK hebben. Daarin zijn we uniek. In de VIP-tent vindt op donderdagavond ook het jaarlijkse UCI-gala plaats, waarbij de winnaars van de ǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌŐĞŚƵůĚŝŐĚǁŽƌĚĞŶ͘ĞŶĚĂŐůĂƚĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌƚĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶŚĞƚt<ŝŶ Tabor (Tsjechië) zich in onze VIP-tent. Ook de bedrijvencontactdagen van de Rabobank vinden ĞƌƉůĂĂƚƐ͘ŽŵĂŬĞŶǁĞŽƉƟŵĂĂůŐĞďƌƵŝŬǀĂŶ ĚĞnjĞĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟĞ͘͟ ͞,ĞƚƐƉŽƌƟĞǀĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂďŝĞĚƚĞǀĞŶĞĞŶƐĞĞŶ verandering. We hebben ervoor gekozen om de dames op zaterdag te laten rijden, om zo Marianne Vos een speciaal podium te bieden.

WK in cijfers s De bezoekers van het WK-Veldrijden in 2009 zorgden samen voor 3,2 miljoen euro aan bestedingen in de hele regio s Het kampioenschap kon rekenen op 35 uur live-tv s Wereldwijd keken 42 miljoen mensen naar de uitzendingen s 450 journalisten deden verslag van het WK in 2009 s ϭϴϬϬĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟĞƐĂĂŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞƌĞŶŶĞƌƐ͕ďĞŐĞůĞŝĚĞƌƐ͕ĐŽĂĐŚĞƐ s Circa 24 landen zijn vertegenwoordigd op het WK s ĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŬĂŶƌĞŬĞŶĞŶŽƉƐƚĞƵŶǀĂŶĐĂ͘ϲϬϬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ s De voorbereidingen namen zo’n twee jaar in beslag Dat is een jaar minder dan in 2009, doordat het WK pas in 2012 aan Hoogerheide is toegekend

Voor haar is het WK extra speciaal, want sinds Hoogerheide 2009 is zij nog ongeslagen op het WK. Ook voor de broers David en Mathieu van der Poel uit Hoogerheide zal dit WK bijzonder zijn. Hoe vaak komt het nu voor dat twee broers ƐĂŵĞŶƌŝũĚĞŶďŝũĚĞďĞůŽŌĞŶĞŶĚĂƚŶŽŐǁĞůŝŶ hun thuisplaats? Hoogerheide zal op zondag 2 februari massaal achter hen staan, net als bij het koningsnummer later die dag, waarbij alle ogen ŶĂƚƵƵƌůŝũŬŐĞƌŝĐŚƚnjŝũŶŽƉŽŶnjĞŶĂƟŽŶĂůĞƚƌŽƚƐ Lars van der Haar.” “Met het WK op 1 en 2 februari komt een ĞŝŶĚĞĂĂŶnjŽ͛ŶƚǁĞĞũĂĂƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐƟũĚ͘ We hebben ons dit jaar op veel nieuwe manieren gepromoot, bijvoorbeeld met ons eigen WK-lied. Dat horen we nu ook op andere ĐLJĐůŽĐƌŽƐƐͲĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶƚĞƌƵŐ͘ĂƚŐĞĞŌ een supergevoel. Daarnaast hebben we een guerillaverkoop gehouden door bij diverse ǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶŝŶĞůŐŝģƟĐŬĞƚƐƚĞ verkopen voor het WK in Hoogerheide. Ook ƵŝƚĚĂŐĞŶĚnjŝũŶĚĞƌƵŝŵŶĞŐĞŶƟŐt<ͲůŽŐŽ͛Ɛ͕ĚŝĞŝŶ ĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͕ƐƐĞŶ͕<ĂůŵƚŚŽƵƚ ĞŶ<ĂƉĞůůĞŶŽƉĚĞƚƌŽƩŽŝƌƐnjŝũŶŐĞƐƉŽƚĞŶ͘'ĞĞŶ ŐƌĂĸƟ͕ŵĂĂƌĞĞŶƐũĂďůŽŽŶǁĂĂƌďŝũǀƵŝůĞƐƚŽĞƉĞŶ ǁŽƌĚĞŶƐĐŚŽŽŶŐĞƐƉŽƚĞŶ͘ŶĚĂŶŝƐĞƌŶŽŐĚĞ ZĂďŽďĂŶŬt<sĞůĚƌŝũĚĞŶ^ĐŚŽůĞŶĐŽŵƉĞƟƟĞ͕ waarbij honderden kinderen uit de gemeente Woensdrecht hebben kunnen proeven van ŚĞƚǀĞůĚƌŝũĚĞŶ͘,ĞƚŝƐǀŽŽƌŽŶƐĂůƟũĚƐƉĂŶŶĞŶĚ hoe alle voorbereidingen uitpakken, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we het WK van ϮϬϬϵŬƵŶŶĞŶŽǀĞƌƚƌĞīĞŶ͘͟

Opmaak en vormgeving :ĂŶĂƐƟĂĞŶĞŶ Druk

ƌƵŬŬĞƌŝũsŽƌƐƐĞůŵĂŶƐs Tel. 076 599 81 11 Verspreiding Axender Roosendaal Tel. 0165 57 82 22


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

Adrie van der Poel past ‘zijn’ wedstrijd aan tot WK-parcours

Van der Poel zet zelf de lijnen uit voor het parcours.

‘Het rondje is zwaar, maar het weer wordt allesbepalend’ Bij een WK veldrijden hoort natuurlijk een uitdagend parcours dat voor veel spanning zorgt. De man die daar verantwoordelijk voor is, is Adrie van der Poel. De exǁŝĞůƌĞŶŶĞƌŚĞĞŌŚĞƚƉĂƌĐŽƵƌƐŐĞďĂƐĞĞƌĚ ŽƉĚĞǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌǁĞĚƐƚƌŝũĚĚŝĞũĂĂƌůŝũŬƐŝŶ Hoogerheide wordt gehouden en ook door

hem uitgetekend wordt. “Er zijn wel wat dingen aangepast, maar het zijn in mijn ogen kleine veranderingen”, zegt Van der Poel. “De grootste verandering is dat we niet meer door de winkelstraat rijden. Sommige kroegen waren heel blij dat de renners daarlangs

kwamen, maar winkeliers zeiden dat ze veel inkomsten zijn misgelopen doordat de straat afgesloten was. We zijn die mensen tegemoet gekomen door dat stuk uit de route te halen.” Zwaar Van der Poel spreekt naast deze grote aanpassing, over nog een aantal kleine veranderingen aan het bekende parcours van de GP Adrie van der Poel. “We hebben de route van de wereldbeker wedstrijd als basis genomen. Een aantal punten zijn aangepast, maar er zijn geen grote wijzigingen. De ronde is nu 3400 meter lang, wat langer is dan een ronde in de GP. Ik denk niet dat het daarmee makkelijk of moelijker is dan normaal.” De voormalig wereldkampioen veldrijden denkt dat het weer een grotere invloed zal hebben dan de route ĚŝĞĚĞƌĞŶŶĞƌƐŵŽĞƚĞŶĂŇĞŐŐĞŶ͘͞sĞůĚƌŝũĚĞŶ is sowieso zwaar. Het vergt een behoorlijk inspanning. Als het weer een beetje zacht is met een nat veld, dan is het parcours heel zwaar en zullen de verschillen groot zijn. Als het vriest, dan is de grond hard en krijgen we een snelle race met wat kleinere verschillen. Het weer wordt allesbepalend, maar de toppers zijn bij ieder weertype voorin te vinden en zullen om de zege moeten strijden.” Veiligheid “We hebben ook weer rekening gehouden met de veiligheid van renners en publiek. Een aantal van die maatregelen is verplicht, zoals staalplaten die vanaf de weg naar het parcours leiden. Zo kunnen mensen veilig bij de wedstrijd terecht komen.” Daarnaast zijn er weer voldoende dranghekken geplaatst,

DOOR THIJMEN ALLEMAN

met een kleine aanpassing in vergelijking met voorgaande jaren. “Om te voorkomen dat renners tegen het publiek aanrijden hebben we een veiligheidszone aangelegd. Dubbele ĚƌĂŶŐŚĞŬŬĞŶŵĞƚĞĞŶŐĂƚǀĂŶƚĂĐŚƟŐĐĞŶƟŵĞƚĞƌ ertussen zodat renners en publiek elkaar niet kunnen raken.” Feestgelegenheden Een gemiddelde wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide trekt zo’n 10.000 bezoekers. Bij het WK wordt gerekend op het zesvoudige. ĂĂƌŚĞĞŌĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŽƉŝŶŐĞƐƉĞĞůĚ͘͞tĞ hebben de route wat dieper in het veld gelegd. Dan kunnen we meer bezoekers kwijt. Ook is er nu meer plaats voor feestgelegenheden. tĞnjĞƩĞŶŝŶƚŽƚĂĂůnjĞǀĞŶƚĞŶƚĞŶŶĞĞƌĂĂŶ de buitenkant van het parcours.” Het wordt eenvoudiger voor bezoekers om aan de binnenkant van het parcours terecht te komen. “Door de drukte hebben we in 2009 besloten ŽŵĚĞŽǀĞƌƐƚĞĞŬƉůĂĂƚƐĞŶĚŝĐŚƚƚĞĚŽĞŶƟũĚĞŶƐ de koers. Om het dit jaar toch mogelijk te maken voor mensen om tussendoor van het binnenterrein naar het buitenterrein te komen, hebben we een aantal oversteekbruggen aangelegd. Iedere bezoeker krijgt ook een bandje, dus ze kunnen heel gemakkelijk even weglopen bij de race om een boodschapje te doen in Hoogerheide en daarna weer naar de wedstrijd te komen kijken.” Na de race moet de winnaar natuurlijk gehuldigd worden. Daar is dit jaar speciale aandacht naar uitgegaan. “Langs de weg komt een mooi podium waar het mogelijk is voor veel mensen om te komen kijken. We leggen er zelfs een mooie rode loper voor, om het nog feestelijker te maken.”

‘Veldrijden is sowieso zwaar’


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

WK-boekhouder Fons van Zunderd

KKZZ/sED/Z

‘Ieder jaar trots dat we dit met zijn allen kunnen neerzetten’ Voor Fons van Zunderd zijn er in de aanloop naar het WK nog maar weinig vrije uurtjes ŽǀĞƌ͘,ŝũĐŽŵďŝŶĞĞƌƚĞĞŶĨƵůůƟŵĞďĂĂŶŝŶĚĞ accountancy met het penningmeesterschap ďŝũŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĐŽŵŝƚĠ͘ůƐ͚ďŽĞŬŚŽƵĚĞƌ van het WK’ is de Hoogerheidenaar ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌŚĞƚŚƵŝƐŚŽƵĚďŽĞŬũĞ van het grootste cyclo cross evenement ter ǁĞƌĞůĚ͘ĞŶŇŝŶŬĞŬůƵƐ͕ǁĂĂƌŚĞĞůǁĂƚƟũĚŝŶ ŐĂĂƚnjŝƩĞŶ͕ŐĞĞŌĚĞϲϮͲũĂƌŝŐĞ&ŽŶƐƚŽĞ͘͞DĂĂƌ ĚĂƚŝƐƉƵƵƌƵŝƚůŝĞĨĚĞǀŽŽƌĚĞƐƉŽƌƚ͕͟ŬůŝŶŬƚŚĞƚ bescheiden. &ŽŶƐǀĂŶƵŶĚĞƌĚŝƐĞĞŶǁŝĞůĞƌůŝĞĬĞďďĞƌŝŶ hart en nieren. “Alle aspecten van het leven ŬŽŵĞŶƚĞƌƵŐŝŶĚĞǁŝĞůĞƌƐƉŽƌƚ͘ƌŝƐĂůƟũĚ ĞŵŽƟĞŝŶĞĞŶŬŽĞƌƐ͘ƌnjŝũŶǁŝŶŶĂĂƌƐ͕ǀĞƌůŝĞnjĞƌƐ͕ ĞƌŝƐƐƚƌŝũĚ͕ƚĞůĞƵƌƐƚĞůůŝŶŐĞŶŽǀĞƌǁŝŶŶŝŶŐ͘ ĂƚŵĂĂŬƚĚĞƐƉŽƌƚnjŽŵŽŽŝ͕͟ǀĞƌƚĞůƚŚŝũ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ͘ůƐũŽŶŐŵĂŶŶĞŬĞǁĂƐ&ŽŶƐnjĞůĨ ŽŽŬĞĞŶĨĂŶĂƟĞŬĞƚŽƵƌƌŝũĚĞƌǀŽŽƌƚŽƵƌĐůƵďĚĞ ^ĐŚĞůĚĞƌŝũĚĞƌƐ͕ǁĂĂƌŚŝũnjŽ͛ŶϯϱũĂĂƌǀŽŽƌŚĞĞŌ ŐĞƌĞĚĞŶ͘sĂŶǁĞŐĞnjŝũŶŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚƐƚĂƉƚĞŚŝũ ƚǁĂĂůĨũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶĂĨ͘,ĞƚǁŝĞůĞƌǀŝƌƵƐďůĞĞĨ

Gas-Gas-Gas-Gassss erop! :ĞŬƵŶƚŐĞĞŶĐLJĐůŽĐƌŽƐƐƉĂƐƐĞƌĞŶŽĨĚĞ ƐƚĞŵŵĞŶǀĂŶĂǀŝĚĞŶDĂƚŚŝĞƵǀĂŶĚĞƌWŽĞů ƐĐŚĂůůĞŶĚŽŽƌĚĞůƵŝĚƐƉƌĞŬĞƌƐŵĞƚŚƵŶt<Ͳ ƚƵŶĞ͘dĞƌƉƌŽŵŽƟĞǀĂŶŚĞƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶ in Hoogerheide produceerden Jamie van ƵŶĚĞƌĚ͕njŽŽŶǀĂŶƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ&ŽŶƐ͕ĞŶ Kai Liem een eigen WK sound. Daarin zijn de WŽĞůĞŬĞƐƚĞŚŽƌĞŶŵĞƚĚĞƚĞŬƐƚ͚'ĂƐĞƌŽƉ͛͘ Het nummer WK Theme Hoogerheide 2014 ǀĂŶ>ŝĂŵDĐƵƌƚŌ͘DĂƚŚŝĞƵΘĂǀŝĚǀĂŶ ĚĞƌWŽĞůŝƐŐƌĂƟƐƚĞĚŽǁŶůŽĂĚĞŶǀŝĂ ^ƉŽƟĨLJ͕ŝdƵŶĞƐĞŶǀŝĂŽŶnjĞǁĞďƐŝƚĞ (www.hoogerheide2014.nl)

ŚĞŵŝŶnjŝũŶŐƌĞĞƉŚŽƵĚĞŶĞŶ&ŽŶƐǀŽůŐĚĞĚĞ ŬŽĞƌƐǀŽŽƌƚĂĂŶǀĂŶĂĨĚĞnjŝũůŝũŶŽĨǀĂŶĂĨĞ ŽƌŽŶĂĂƌŝŶĚĞƵŝŶƐƚƌĂĂƚŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͕ ƐĐŚƵŝŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌŚĞƚŽƵĚĞƌůŝũŬŚƵŝƐǀĂŶĚƌŝĞ van der Poel. Supportersclub ,ĞƚǁĂƐŝŶĚŝĞďĂƌĚĂƚŚŝũƐĂŵĞŶŵĞƚ ĞŝŐĞŶĂĂƌ<ĞĞƐDŝĐŚŝĞůƐĞŶĞŶ<ĞĞƐ<ƵŝũůĞŶ ƵŝƚtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŝŶϭϵϳϴŚĞƚŝĚĞĞǀĂƩĞ ǀŽŽƌĞĞŶƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐĐůƵďǀŽŽƌ͚WŽĞůĞŬĞ͛͘Ğ ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐĐůƵďŐƌŽĞŝĚĞůĂƚĞƌƵŝƚƚŽƚĚĞŐƌŽŽƚƐƚĞ ĨĂŶĐůƵďǀŽŽƌĚĞ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞƐĞƉƌŽĨƌĞŶŶĞƌ van Nederland. “De Corona Bar werd al snel ƚĞŬůĞŝŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌǁĞŵŽĞƐƚĞŶƵŝƚǁŝũŬĞŶŶĂĂƌ ĐĂĨĠ/ŶĚĞŽŶ͕ĚĂƚũĂƌĞŶůĂŶŐŚĞƚƚŚƵŝƐŚŽŶŬ ŝƐŐĞǁĞĞƐƚ͘͟dŽĞŶĚƌŝĞŶĂǀĞůĞŵŽŽŝĞ ŽǀĞƌǁŝŶŶŝŶŐĞŶ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŚĞƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶ ŝŶϭϵϵϲ͕ŶĞƚǀŽŽƌŚĞƚŶŝĞƵǁĞŵŝůůĞŶŶŝƵŵ ĂĂŶŬŽŶĚŝŐĚĞƚĞŐĂĂŶƐƚŽƉƉĞŶ͕ďĞƚĞŬĞŶĚĞĚĂƚ een nieuwe uitdaging voor Fons. Vanuit de ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐĐůƵďĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ ǁĞƌĚĞĞŶĐŽŵŝƚĠŐĞǀŽƌŵĚŽŵĚĞŝŶŵŝĚĚĞůƐ ϰϬͲũĂƌŝŐĞǁŝĞůĞƌĐŽƌLJĨĞĞĞĞŶĂĨƐĐŚĞŝĚƐǁĞĚƐƚƌŝũĚ ĂĂŶƚĞďŝĞĚĞŶ͘ ŽŵŝƚĠ ͞,ĞƚĐŽŵŝƚĠďĞƐƚĂĂƚǀƌŝũǁĞůŶŽŐƐƚĞĞĚƐƵŝƚ ĚĞnjĞůĨĚĞƉĞƌƐŽŶĞŶ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐnjŝũŶǁĞĞĞŶŚĞĞů ŚĞĐŚƚƚĞĂŵŐĞǁŽƌĚĞŶ͘͟,ĞƚŝƐŽŽŬŶŝĞƚďŝũĠĠŶ ĂĨƐĐŚĞŝĚƐĐƌŽƐƐŐĞďůĞǀĞŶ͘Ğ'ƌŽƚĞWƌŝũƐĚƌŝĞ van der Poel is inmiddels uitgegroeid tot een ďĞŬĞŶĚŚĞŝĚŝŶĚĞǁĞƌĞůĚǀĂŶĚĞĐLJĐůŽĐƌŽƐƐ͘ EŝĞƚŝŶĚĞŵŝŶƐƚĞƉůĂĂƚƐĚŽŽƌĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞ ĮŶĂůĞǀĂŶĚĞǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌŽƉŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚǀĂŶ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚŽŽƌĚĞŐŽĞĚĞŶĂĂŵ ĚŝĞĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƟũĚĞŶƐŚĞƚt<ǀĂŶϮϬϬϵ ǁĞŐnjĞƩĞ͘sŽŽƌďŽĞŬŚŽƵĚĞƌ&ŽŶƐŐĂĂƚĞƌǀĞĞů ǁĞƌŬŝŶnjŝƩĞŶŽŵĞƌǀŽŽƌƚĞnjŽƌŐĞŶĚĂƚĂůůĞ ŬŽƐƚĞŶĞŶŝŶŬŽŵƐƚĞŶŶĞƚũĞƐǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞďŽĞŬƚ͘ ͞/ĞĚĞƌĞĂǀŽŶĚnjŝƚŝŬnjŽ͛ŶĚƌŝĞƚŽƚǀŝĞƌƵƵƌƚĞ ǁĞƌŬĞŶŽƉŵŝũŶƐůĂĂƉŬĂŵĞƌƚũĞ͕ĚĂƚŝŬŚĞď

ŝŶŐĞƌŝĐŚƚĂůƐŬĂŶƚŽŽƌ͘,Ğƚt<ŚĞĞŌĞĞŶǀĞĞů ŐƌŽƚĞƌĞďĞŐƌŽƟŶŐĚĂŶĚĞǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌǁĞĚƐƚƌŝũĚ͕ ǁĂƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚŝŬĚĂĂƌŽŽŬǀĞĞůŵĞĞƌǁĞƌŬ ĂĂŶŚĞď͘/ŬƉƌŽďĞĞƌĚĂĂƌŽŵnjŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬ ǀƌŝũĞĚĂŐĞŶŽƉƚĞŶĞŵĞŶǀĂŶŵŝũŶǁĞƌŬ͕ǁĂŶƚ ŚŝĞƌŶĂĂƐƚǁĞƌŬŝŬŽŽŬŶŽŐĨƵůůƟŵĞ͕͟njĞŐƚ&ŽŶƐ͘ WƌŽŶŽƐƟĞŬũĞ <ŝũŬĞŶŶĂĂƌĚĞĐƌŽƐƐnjŝƚĞƌǀŽŽƌ&ŽŶƐŽƉ ϭĞŶϮĨĞďƌƵĂƌŝŶŝĞƚŝŶ͘EĞƚĂůƐĚĞŵĞĞƐƚĞ ĐŽŵŝƚĠůĞĚĞŶŝƐŚŝũƚĞĚƌƵŬĂĐŚƚĞƌĚĞƐĐŚĞƌŵĞŶ ŽŵŽŽŬŵĂĂƌĠĠŶďůŝŬŽƉŚĞƚǁĞĚƐƚƌŝũĚǀĞůĚ ƚĞŬƵŶŶĞŶǁĞƌƉĞŶ͘͞,ĞƚŝƐĚĞůŝĞĨĚĞǀŽŽƌĚĞ ƐƉŽƌƚ͘ĂŶŚĞďũĞĚĂƚĞƌǀŽŽƌŽǀĞƌ͕͟njĞŐƚ&ŽŶƐ schouderophalend. “Maar we gaan wel vaak ŵĞƚŚĞƚĐŽŵŝƚĠŶĂĂƌĂŶĚĞƌĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶŬŝũŬĞŶ͕ ŽŽŬƚĞƌƉƌŽŵŽƟĞǀĂŶŽŶƐĞǀĞŶĞŵĞŶƚ͘/ŬďĞŶ ĞƌƚŽĐŚŝĞĚĞƌũĂĂƌƚƌŽƚƐŽƉĚĂƚǁĞĚŝƚŵĞƚnjŝũŶ ĂůůĞŶĂůƐǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŶĞĞƌŬƵŶŶĞŶnjĞƩĞŶ͘ĂŶ

‘Een heel hecht team van vrijwilligers’ ŚĞďŝŬŚĞƚĞƌǀŽŽƌŽǀĞƌŽŵnjĞůĨŶŝĞƚƐǀĂŶĚĞ ǁĞĚƐƚƌŝũĚƚĞnjŝĞŶ͘͟dŽĐŚĚƵƌŌ&ŽŶƐnjŝĐŚǁĞůĂĂŶ ĞĞŶ͚ƉƌŽŶŽƐƟĞŬũĞ͛ƚĞǁĂŐĞŶǀŽŽƌŚĞƚŬŽŵĞŶĚĞ t<͘͞ŝũĚĞũƵŶŝŽƌĞŶnjŝĞŝŬĚĂŵdŽƵƉĂůŝŬ ;dƐũĞĐŚŝģͿǁŝŶŶĞŶ͘ĂǀŝĚĞŶDĂƚŚŝĞƵnjŝũŶĚĞ ŐƌŽƚĞŬĂŶƐŚĞďďĞƌƐďŝũĚĞďĞůŽŌĞ͘DĂƌŝĂŶŶĞsŽƐ ƐĐŚĂƚŝŬŚŽŽŐŝŶďŝũĚĞĚĂŵĞƐ͘KŶĚĂŶŬƐĚĂƚnjĞ ĞƌĞĞŶƟũĚũĞƵŝƚŚĞĞŌŐĞůĞŐĞŶ͕njŝĞŝŬŚĂĂƌŚĞƚ ǁĞůƌĞĚĚĞŶŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͕ǁĂĂƌnjĞĂůǀŝĞƌŬĞĞƌ ĞĞƌĚĞƌǁŽŶ͘ŝũĚĞĞůŝƚĞŵĂŶŶĞŶnjĂůŚĞƚŐĂĂŶ ƚƵƐƐĞŶ^ǀĞŶEŝũƐĞŶEŝĞůƐůďĞƌƚ͕ĂůƐĐŚĂƚŝŬŽŽŬ ĚĂƚĞƌƚǁĞĞEĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐďŝũĚĞƚŽƉƟĞŶnjƵůůĞŶ ĞŝŶĚŝŐĞŶ͕ŵĞƚĞĞŶƉŽĚŝƵŵƉůĂĂƚƐǀŽŽƌ>ĂƌƐǀĂŶ ĚĞƌ,ĂĂƌ͘͟

Koop nu uw tickets online via www.wkhoogerheide.nl


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

Sportwethouder Vic Huijgens:

KKZZ/sED/Z

‘Nieuwe generatie renners staat al klaar’ ,ĞƚǁŝĞůĞƌŚĂƌƚŬůŽƉƚĂůŐĞŶĞƌĂƟĞƐŝŶĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͘ĞǁŝŶĚĞƌŝŐĞ ƉŽůĚĞƌƐĞŶŚĞƵǀĞůĂĐŚƟŐĞnjĂŶĚŐƌŽŶĚĞŶǀĂŶĚĞ ƌĂďĂŶƚƐĞtĂůnjŝũŶŝŶĚĞůŽŽƉĚĞƌũĂƌĞŶĞĞŶ ŐŽĞĚĞǀŽĞĚŝŶŐƐďŽĚĞŵŐĞďůĞŬĞŶǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞ ǁŝĞůĞƌƚĂůĞŶƚĞŶ͘ŝũǁĂŬŬĞƌĞŶŽƉŚƵŶďĞƵƌƚŚĞƚ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞǀĂŶŚĞƚƚŚƵŝƐĨƌŽŶƚĂĂŶ͘,Ğƚt< sĞůĚƌŝũĚĞŶŝƐǀŽůŐĞŶƐƐƉŽƌƚǁĞƚŚŽƵĚĞƌsŝĐ,ƵŝũŐĞŶƐ ŚĞƚŵŽŽŝƐƚĞǀŝƐŝƚĞŬĂĂƌƚũĞǀĂŶtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚĂůƐ ǁŝĞůĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞ͘͞,ĞƚǁŝĞůƌĞŶŶĞŶnjŝƚŚŝĞƌĂů ŐĞŶĞƌĂƟĞƐŝŶŚĞƚďůŽĞĚ͕͟ǁĞĞƚŚŝũ͘ Van oudsher is de gemeente Woensdrecht in trek bij wielrenners die zich vanwege de nabijheid de ĞůŐŝƐĐŚĞŐƌĞŶƐĞƌŬŽŵĞŶǀĞƐƟŐĞŶ͘͞ŽŬǁĂŵĞŶ :ĂŶ:ĂŶƐƐĞŶ͕,ĞŶŶŝĞ<ƵŝƉĞƌ͕,ĂƌŵKƩĞŶďƌŽƐĞŶ 'ĞƌƌŝĞ<ŶĞƚĞŵĂŶŶŚŝĞƌǁŽŶĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞĞŌĚĞ gemeente Woensdrecht zelf ook een aantal grote namen voortgebracht, zoals René Pijnen en Adrie ǀĂŶĚĞƌWŽĞů͕͟ǀĞƌƚĞůƚ,ƵŝũŐĞŶƐ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐnjŝĞƚ ŚŝũĞĞŶŶŝĞƵǁĞŐĞŶĞƌĂƟĞƚĂůĞŶƚǀŽůůĞǁŝĞůƌĞŶŶĞƌƐ ŽƉƐƚĂĂŶ͘͞EŝĞƚŝŶĚĞŵŝŶƐƚĞƉůĂĂƚƐĚƌŝĞƐnjŽŶĞŶ ĂǀŝĚĞŶDĂƚŚŝĞƵ͘ŝũǁŽŶĞŶǁĞůŝƐǁĂĂƌŝŶ Kapellen, maar behoren toch aan Hoogerheide ƚŽĞ͘KŽŬĚĞnjƵƐũĞƐdŚĂůŝƚĂĞŶĞŵŝĚĞ:ŽŶŐƵŝƚ KƐƐĞŶĚƌĞĐŚƚƌŝũĚĞŶďĞŝĚĞǀŽŽƌĞĞŶƉƌŽĨƉůŽĞŐ͘ ĂŶŚĞďďĞŶǁĞŶŽŐWŝŵǀĂŶĚĞ<ůƵŶĚĞƌƚƵŝƚ Hoogerheide, Lars Akkermans uit Ossendrecht, Jan DĂĂƐĞŶƌĞŶƚƌŽŽƐƵƐƵŝƚ,ƵŝũďĞƌŐĞŶǁĂĂƌǁĞ ĂůůĞŵĂĂůǀĞĞůǀĂŶǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͘͟ ǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ Het enthousiasme voor de wielersport wordt volgens Huijgens ook door het thuisfront ŐĞĚƌĂŐĞŶ͘͞ĞŵĞŶƐĞŶnjŝũŶŚŝĞƌĞƌŐŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĚ͘ tŝĞŶŝĞƚĮĞƚƐƚ͕njĞƚnjŝĐŚǀĂĂŬŽƉĚĞĞĞŶŽĨĂŶĚĞƌĞ manier wel in voor de wielersport bij een van ĚĞůŽŬĂůĞƌŽŶĚĞƐ͘/ĞĚĞƌĚŽƌƉŚĞĞŌnjŝũŶĞŝŐĞŶ ůŽŬĂůĞǁŝĞůĞƌƌŽŶĚĞ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞďďĞŶǁĞŝŶŚĞƚ verleden en heden al veel grote evenementen ŵŽŐĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘ĞŶŬĂĂŶĚĞWƵƚƐĞ^ůƵŝƟŶŐƐƉƌŝũƐ ĞŶĚĞ'WĚƌŝĞǀĂŶĚĞƌWŽĞůĂůƐĮŶĂůĞǀĂŶĚĞ ǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌǀĞůĚƌŝũĚĞŶ͘DĂĂƌŽŽŬƟĞŶŬĞĞƌ KůLJŵƉŝĂ͛ƐdŽƵƌŝŶKƐƐĞŶĚƌĞĐŚƚ͕ǀŝĞƌŬĞĞƌŚĞƚE<

Veldrijden en in 2015 voor de tweede keer het EK sĞůĚƌŝũĚĞŶŝŶ,ƵŝũďĞƌŐĞŶ͕ĞŶŝŶĚĞũĂƌĞŶĚĞƌƟŐĞŶ njĞǀĞŶƟŐnjĞůĨƐĞŶŬĞůĞŵĂůĞŶŚĞƚE<ŽƉĚĞǁĞŐ͕͟ ƐŽŵƚ,ƵŝũŐĞŶƐŽƉ͘ sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ Als wethouder sport is hij er bijzonder trots op dat Hoogerheide voor de tweede keer gastheer is voor ŚĞƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶ͘͞,ĞƚĐŽŵŝƚĠďĞƐƚĂĂƚǀŽůůĞĚŝŐ uit vrijwilligers en kan daarnaast rekenen op de steun van meer dan zeshonderd vrijwilligers uit de ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘sĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶnjŽĂůƐĚĞ>͛KƐůŽƉĞƌƐ͕ K/K͕'ƌĞŶƐƌŝũĚĞƌƐ͕ĚĞ^ĐŽƵƟŶŐĞŶnjŽǀŽŽƌƚƐnjŝũŶ ƟũĚĞŶƐŚĞƚt<ĂĐƟĞĨ͘ĞnjŝũŶŽŶŵŝƐďĂĂƌǀŽŽƌĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĞŶƉŝŬŬĞŶŵĞƚŚƵŶŚƵůƉŽŽŬĞĞŶůĞƵŬ ŐƌĂĂŶƚũĞŵĞĞǀŽŽƌŚƵŶŐŽĞĚĞĚŽĞů͘ĂƚǀĞƌĚŝĞŶƚ ĞĞŶŐƌŽŽƚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ͕͟ǀŝŶĚƚŚŝũ͘ sŝƐŝƚĞŬĂĂƌƚũĞ tĂĂƌŶŽĚŝŐƉƌŽďĞĞƌƚ,ƵŝũŐĞŶƐǀĂŶƵŝƚnjŝũŶĨƵŶĐƟĞ ook zoveel mogelijk ondersteuning te bieden ĂĂŶĚĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͘͞,ĞƚŵĞĚŝĂƉĂƌŬůĂŶŐƐĚĞ ^ĐŚĞůĚĞǁĞŐůŝŐƚĞƌŶƵƉƌĂĐŚƟŐďŝũ͘ĞŶƉĂĂƌǁĞŬĞŶ geleden lag daar nog een hoop zand, maar met behulp van een plaatselijke aannemer heb ik ĞƌǀŽŽƌŬƵŶŶĞŶnjŽƌŐĞŶĚĂƚǁĞĚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ŵĞĚŝĂŐŽĞĚŬƵŶŶĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘,ĞƚŝƐƚŽĐŚĞĞŶ ǀŝƐŝƚĞŬĂĂƌƚũĞĚĂƚũĞĂůƐŐĞŵĞĞŶƚĞĂĨŐĞĞŌ͕͟ŵĞĞŶƚ Śŝũ͘sŽŽƌ,ƵŝũŐĞŶƐŝƐŚĞƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶŵĞƚĞĞŶ njŝũŶĂĨƐĐŚĞŝĚĂůƐǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐƉŽƌƚ͘EĂϮϰũĂĂƌ ŝŶĚĞůŽŬĂůĞŐĞŵĞĞŶƚĞƉŽůŝƟĞŬŐĂĂƚŚŝũŶĂĚĞ gemeenteraadsverkiezingen in maart genieten ǀĂŶnjŝũŶƉĞŶƐŝŽĞŶ͘͞ĞŶŵŽŽŝĞƌĂĨƐĐŚĞŝĚŬĂŶŝŬŵŝũ ŚĂĂƐƚŶŝĞƚǁĞŶƐĞŶ͘tĞƐĐŚƌĞĞƵǁĞŶŚĞƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶ niet van de daken, maar Hoogerheide is écht het ǁŝĞůĞƌĚŽƌƉǀĂŶEĞĚĞƌůĂŶĚĞŶtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚĚĠ ǁŝĞůĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ĂĂƌŵŽŐĞŶǁĞŵĞƚnjŝũŶĂůůĞŶ ƚƌŽƚƐŽƉnjŝũŶ͘͟

Sportwethouder Vic Huijgens assisteert de vrijwilligers bij het opbouwen van het terrein. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

‘Vrijwilligers verdienen groot compliment’

KKZZ/sED/Z Steven Adriaansen, burgemeester gemeente Woensdrecht:

‘Enthousiasme alle betrokkenen neemt alleen maar toe’ ^ƚĞǀĞŶĚƌŝĂĂŶƐĞŶǀĂůƚĂůƐŬĞƌƐǀĞƌƐĞ ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ ŵĞƚĞĞŶŵĞƚnjŝũŶŶĞƵƐŝŶĚĞďŽƚĞƌ͘ůƐĨĞƌǀĞŶƚ ŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞůŝĞĬĞďďĞƌŽŶƚǀĂŶŐƚŚŝũŚĞƚt< sĞůĚƌŝũĚĞŶŝŶnjŝũŶŶŝĞƵǁĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘͞/ŬŐĂ ŵĞƚǀĞĞůĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞŵĞĞŝŶĚĞƚƌŽƚƐĚĂƚĚŝƚ ŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞĞǀĞŶĞŵĞŶƚŚŝĞƌŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ͕͟ŐůƵŶĚĞƌƚŚŝũ͘ Adriaansen mag dan pas sinds 1 oktober 2013 aan het werk zijn als burgemeester van de gemeente Woensdrecht, als een echte Woensdrechtenaar weet hij het lijstje op te lepelen van het bereik van het vorige wereldkampioenschap veldrijden in ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘͞/ŶϮϬϬϵƚƌŽŬŚĞƚt<ďŝũŶĂ ϲϬ͘ϬϬϬďĞnjŽĞŬĞƌƐƵŝƚϮϰůĂŶĚĞŶ͘,Ğƚt<ǁĂƐ goed voor maar liefst 35 uur live-tv en trok ǁĞƌĞůĚǁŝũĚϰϮŵŝůũŽĞŶŬŝũŬĞƌƐ͘ĂƚŝƐĞĞŶ ĞŶŽƌŵďĞƌĞŝŬĞŶĞĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚĞƉƌŽŵŽƟĞ ǀŽŽƌtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚĂůƐǁŝĞůĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ Hoogerheide als wielerdorp, Woensdrecht als wielergemeente en de Brabantse Wal als wielerparadijs worden zo op de kaart gezet”, njĞŐƚĚƌŝĂĂŶƐĞŶǀŽůĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͘ ƌĂďĂŶƚƐĞtĂů ĞůĨŵĂŐĚĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌŽŽŬŐƌĂĂŐŽƉĚĞ ĮĞƚƐƐƚĂƉƉĞŶ͘,ĞƚůŝĞĨƐƚŬŽĞƌƐƚŚŝũŵĞƚnjŝũŶ

Steven Adriaansen neemt een kijkje op het parcours in aanbouw. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

ŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞĚŽŽƌĚĞďŽƐƐĞŶ͘͞ĂĂƌŝƐŚĞƚ sinds mijn benoeming helaas nog niet veel van ŐĞŬŽŵĞŶ͕ŵĂĂƌtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŚĞĞŌŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞŽŵŐĞǀŝŶŐŽŵŽƉĚĞĮĞƚƐƚĞ ŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͘ĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂůŝƐĞĞŶƵŶŝĞŬ gebied in Brabant met veel hoogteverschillen ĞŶďŝũnjŽŶĚĞƌĞŶĂƚƵƵƌŐĞďŝĞĚĞŶ͘/ĞĚĞƌĞ ĮĞƚƐůŝĞĬĞďďĞƌŬĂŶŚŝĞƌĂĂŶnjŝũŶƚƌĞŬŬĞŶ ŬŽŵĞŶ͕͟ŵĞĞŶƚŚŝũ͘ ŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ Volgens Adriaansen wordt de wielersport ŝŶĂůnjŝũŶĨĂĐĞƩĞŶŽŽŬŐĞĚƌĂŐĞŶŝŶĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͘͞ĞĚĞĞůŶĂŵĞ ǀĂŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞĂĂŶĚĞƌĂďĂŶƚƐĞŽƌƉĞŶ ĞƌďLJŽŵĚĞǁŝĞůĞƌƐƉŽƌƚĂůƐďƌĞĞĚƚĞƐƉŽƌƚ verder te promoten is een mooie erkenning van de inspanning die men hier toont om tŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŝŶĚĞĞƚĂůĂŐĞƚĞnjĞƩĞŶĂůƐ ǁŝĞůĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞ͘/ŬǀŽĞůĞĞŶĞŶŽƌŵĞƚƌŽƚƐĚĂƚ Hoogerheide voor de tweede keer in vijf jaar ƟũĚŐĂƐƚŚĞĞƌŵĂŐnjŝũŶǀĂŶŚĞƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶ͘ƌ ŬŽŵƚŽŶƚnjĞƩĞŶĚǀĞĞůŬŝũŬĞŶďŝũnjŽ͛ŶĞǀĞŶĞŵĞŶƚ͕ ǁĂĂƌŚŽŶĚĞƌĚĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐďŝũďĞƚƌŽŬŬĞŶnjŝũŶ͘ /ŬnjŝĞŚĞƚĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞǀĂŶĂůĚŝĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ ĞŶĂŶĚĞƌĞďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶĂůůĞĞŶŵĂĂƌŐƌŽĞŝĞŶ͘ ^ĂŵĞŶnjŽƌŐĞŶǁĞĞƌǀŽŽƌĚĂƚ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ ǁĞĞƌĞĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚt<njĂůďĞůĞǀĞŶ͕͟ǀĞƌnjĞŬĞƌƚ ĚƌŝĂĂŶƐĞŶ͘

‘WK zet Woensdrecht als wielergemeente op de kaart’


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

3% 73% 4%

1 & 2 FEBRUARI 2014

PARCOURS | COURSE Parkeren

3

3 Kassa at ra st is hu ad Ra

at ra st is hu ad Ra

eg Scheldew

eg Scheldew

verharde weg | road 13% ĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŚĞĞŌǀŽŽƌŚĞƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂů weiland meadow 73% parkeerplaatsen ingericht| voor bezoekers. Kassa bos | forest 14% ͻWϭŝƐŐĞůĞŐĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞWƵƚƐĞǁĞŐ͕ĚĞƵŶŬĞƌďĂĂŶĞŶĚĞ^ƉŽƌƚůĂĂŶ͘ e course: 3.443 /ŶŐĂŶŐǀŝĂĚĞ^ƉŽƌƚůĂĂŶ͘ m. ͻWlengte ϮŝƐŐĞůĞŐĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞ^ƉŽƌƚůĂĂŶ͕ƵŶŬĞƌďĂĂŶĞŶĚĞ,ƵŝũďĞƌŐƐĞǁĞŐ͘ parcours | length of the course: 3.443 m. Ingang via de Huijbergseweg. ͻWϯŝƐŐĞůĞŐĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞ<ŽŽŝǁĞŐ͕ƵŶŬĞƌďĂĂŶĞŶĚĞ,ƵŝũďĞƌŐƐĞǁĞŐ͘ Ingang via de Huijbergseweg. ͻWϰŝƐŐĞůĞŐĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞ<ŽŽŝǁĞŐ͕WŽƐƚǁĞŐ͕ƵŶŬĞƌďĂĂŶĞŶĚĞ ,ƵŝũďĞƌŐƐĞǁĞŐ͘/ŶŐĂŶŐǀŝĂĚĞWŽƐƚǁĞŐ͘ ͻWϱŝƐŐĞůĞŐĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞ,ƵŝũďĞƌŐƐĞǁĞŐĞŶĚĞƵŝƚĞŶĚƌĞĞĨ͘dǁĞĞ ingangen gelegen aan de Huijbergseweg. ͻsŽŽƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚƚĞďĞĞŶnjŝũŶ͕ŝƐĞƌ nabij het gemeentehuis aan de Huijbergseweg 3 een Radio/TV gehandicaptenparkeerplaats ingericht. Daarvoor moet u in het bezit park njŝũŶǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞ'ĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶƉĂƌŬĞĞƌŬĂĂƌƚ;'W<Ϳ͘ůůĞĞŶ ĂůƐĚĞŚŽƵĚĞƌǀĂŶĚĞŬĂĂƌƚnjŝĐŚŚŝĞƌŵĞĞŬĂŶůĞŐŝƟŵĞƌĞŶǁŽƌĚƚ ƚŽĞŐĂŶŐǀĞƌƐĐŚĂŌ͘,ĞƚĂĂŶƚĂůƉůĂĂƚƐĞŶŝƐďĞƉĞƌŬƚ͘ŽŽƌŵŝĚĚĞů van wegomleidingen worden bezoekers naar het dichtstbijzijnde parkeerterrein geleid.

Radio/TV park

4 4

Kassa

at tra str iss uis hu dh ad aa Ra R

at tra iss hu ad Ra

Kassa

Ond

erst al

2

5

2 2

Kassa

Kassa

Kassa assa an ba uw o W

voetgangersbrug footbridge voetgangersbrug footbridge

VIP

ge brid brug fiets

ge brid brug fiets

Holland House

Bos / Forest 't Koepeltje

Holland House

Bos / Forest 't Koepeltje

6

40

50

30

20

0

Wanneer er wijzigingen zijn in het schema, route, of iets dergelijks wordt dit ŐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĞĞƌĚǀŝĂ͗ ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ǁŬŚŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞϮϬϭϰ͘Ŷů ƚǁŝƩĞƌ͗ΛǁŬǀĞůĚƌŝũĚĞŶ ĨĂĐĞŬ͗t<LJĐůŽĐƌŽƐƐ

PITS

Kijk voor het laatste nieuws op...

1

EXPO

Kassa

EXPO eg w se ut P

10

Kassa

PITS

6

assa

-0006_Programmaboek_ontwerp_def.indd 35


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

Programma

LEGENDA LEGEND LEGENDA LEGEND 3 Kassa

toegang entrance

3 Kassa

toiletten toilets EHBO-post first aid eet- en drinkgelegenheid food and drinks drinkgelegenheid drinks podium stage doping controle doping control videoscherm videoscreen tent tent tent VIP tent VIP passage (oversteek over parcours) passageway (crossing the course)

Pendelbussen toiletten toilets in Hoogerheide worden Tijdens het WK Veldrijden pendelbussen ingezet om bezoekers naar het WK-terrein te brengen. De dienstregeling voor de EHBO-post ƐŚƵƩůĞďƵƐŽƉϭĞŶϮĨĞďƌƵĂƌŝnjŝĞƚĞƌĂůƐǀŽůŐƚƵŝƚ͗ first aid Ϭϵ͗ϭϱƵƵƌ dŝŶƋƚĂŶŬƐƚĂƟŽŶ͕<ŽƉƉĞůƐƚƌĂĂƚWƵƩĞ Ϭϵ͗ϮϬƵƵƌ ĂŵƉŝŶŐ,ĂnjĞĚƵŝŶĞŶWƵƩĞ eet- en drinkgelegenheid Ϭϵ͗ϮϱƵƵƌ ĂŵƉŝŶŐĞŽƐŬĞĞůĞŶKƐƐĞŶĚƌĞĐŚƚ food and drinks Ϭϵ͗ϯϬƵƵƌ ,ŽƚĞůĞŬŬĞƌƐKƐƐĞŶĚƌĞĐŚƚ Ϭϵ͗ϯϱƵƵƌ ,ŽƚĞůĞ:ŽŶĐŬŚĞĞƌKƐƐĞŶĚƌĞĐŚƚ drinkgelegenheid Ϭϵ͗ϰϬƵƵƌ ƵƐŚĂůƚĞ͚WŽƐƚďĂĂŶ͕͛ŽƉĚĞWƵƚƐĞǁĞŐ drinks Ossendrecht Ϭϵ͗ϰϱƵƵƌ ĂŶŬŽŵƐƚƌŽƚŽŶĚĞWƵƚƐĞǁĞŐͬ podium Bunkerbaan Hoogerheide stage ϭϬ͗ϬϱƵƵƌ ĂŵƉŝŶŐĞDĞĞƚ,ƵŝũďĞƌŐĞŶ ϭϬ͗ϭϱƵƵƌ ĂŵƉŝŶŐŽƐƚĂ<ĂďƌŝƚĂ,ƵŝũďĞƌŐĞŶ doping controle ϭϬ͗ϮϬƵƵƌ ĂŵƉŝŶŐĞ^ƚĂĂƌƚƐĞĚƵŝŶĞŶ;ŽƉƐƚĂƉ doping control ďƵƐŚĂůƚĞƌŽƚŽŶĚĞtĞƐƚĞƌƐƚƌĂĂƚͿ Huijbergen videoscherm ϭϬ͗ϮϱƵƵƌ ĂŵƉŝŶŐ&ĂŵŝůLJůĂŶĚ͕'ƌŽĞŶĞWĂƉĞŐĂĂŝ videoscreen Hoogerheide ϭϬ͗ϯϬƵƵƌ ĂŶŬŽŵƐƚ,ƵŝũďĞƌŐƐĞǁĞŐƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶ tent ĚĞDdKͲǀŽĞƚďĂůǀĞůĚĞŶŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ tent

dZh'Z/ddEWE>h^ tent VIP ϭϳ͗ϯϬƵƵƌ sĞƌƚƌĞŬƌŽƚŽŶĚĞWƵƚƐĞǁĞŐͬƵŶŬĞƌďĂĂŶ Hoogerheide tent VIP ϭϵ͗ϯϬƵƵƌ sĞƌƚƌĞŬ,ƵŝũďĞƌŐƐĞǁĞŐƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶ ĚĞDdKͲǀŽĞƚďĂůǀĞůĚĞŶŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ passage

(oversteek over parcours) Een enkeltje kost passageway drie euro. Graag gepast betalen.

Ticketverkoop trap

parcours (weiland) course (meadow)

stairs 1 februari Zaterdag Zondag 2 februari parcours (weiland) WĂƐƐĞͲƉĂƌƚŽƵƚ 

rijrichting (tijdens wedstrijden) direction (during the contest)

GEMEENTEHUIS GEMEENTEHUIS//TOWN TOWNHALL HALL

wegg sewe ergse ijberg Hu Huijb

11 Kassa Kassa

ZONDAG 2 FEBRUARI 08.30 uur terrein open 09.00 uur - 10.30 uur training ϭϭ͘ϬϬƵƵƌďĞůŽŌĞŶϭϵƚͬŵϮϯũĂĂƌ 13.00 uur - 14.30 uur training 15.00 uur elite mannen 18.00 uur terrein gesloten

20 euro 25 euro ϰϬĞƵƌŽ

EŽŐŐĞĞŶƟĐŬĞƚďĞŵĂĐŚƟŐĚ͍dŽƚĞŶŵĞƚŚĞƚĞǀĞŶĞŵĞŶƚŝƐŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬ ŽŵƵǁƚŽĞŐĂŶŐƐďĞǁŝũƐƚĞŬŽƉĞŶďŝũWƌŝŵĞƌĂEŝĞůƐǀĂŶůnjĂŬŬĞƌ͕ parcours (bos) Raadhuisstraat 98, Hoogerheide. Tijdens het WK is het ook mogelijk course (forest) ŽŵĂĂŶĚĞŬĂƐƐĂĞĞŶĞŶƚƌĞĞŬĂĂƌƚũĞƚĞŬŽƉĞŶ͘ĞŬĂƐƐĂ͛ƐǀŝŶĚƚƵŽƉĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞůŽĐĂƟĞƐ͗ parcours (verharde weg)

parcours (verharde weg) course (road)

bospad track

ZATERDAG 1 FEBRUARI 08.30 uur terrein open 09.00 uur - 10.30 uur training 11.00 uur junioren t/m 18 jaar 13.00 uur - 14.30 uur training 15.00 uur dames 18.00 uur terrein gesloten

course (meadow)

parcours (bos) course (forest)

verharde weg road

VRIJDAG 31 JANUARI 10.00 uur - 12.00 uur training 14.00 uur - 16.00 uur training

voetgangersbrug eventbridge

trap stairs

doorgaande weg main road

DONDERDAG 30 JANUARI 09.00 uur - 11.00 uur UCI parcours ŝŶƐƉĞĐƟĞ 14.00 uur - 16.00 uur training

(crossing the course)

voetgangersbrug eventbridge

nn aaaa wbb uuw o o W W

toegang entrance

Vier dagen lang staat Hoogerheide in het teken van het WK Veldrijden. Dat begint al met de voorbereidingen op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari, met het uiteindelijke wereldkampioenschap in de eerste twee dagen van februari. Voor zaterdag 1 februari is er een hoofdrol weggelegd voor de junioren en dames, terwijl op zondag 2 februari de spannende strijd om de ǁĞƌĞůĚƟƚĞůǀŽůŐƚǀŽŽƌĚĞďĞůŽŌĞŶĞŶ elite.

course (road) ϭ͘^ĐŚĞůĚĞǁĞŐͬWƵƚƐĞǁĞŐ͕ŶĂďŝũĚĞŬĞƌŬ 2. Onderstal (tijdens wedstrijden) rijrichting ϯ͘^ĐŚĞůĚĞǁĞŐ;ŶŽŽƌĚnjŝũĚĞͿ direction (during the contest) 4. Canadalaan 5. Zouteweg/Onderstal doorgaande weg ϲ͘ŽƵƚĞǁĞŐ;njƵŝĚnjŝũĚĞͿ main road ϳ͘sĞƌůĞŶŐĚĞƵŝŶƐƚƌĂĂƚͬDŝŶĐŬĞůĞƌƐǁĞŐ ϴ͘,ƵŝũďĞƌŐƐĞǁĞŐ;ƉĂƌŬĞĞƌƚĞƌƌĞŝŶDdKͿ verharde weg ϵ͘WƵƚƐĞǁĞŐ͕ŶĂďŝũ^ƉŽƌƚůĂĂŶ͘

road

<ŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚϴũĂĂƌnjŝũŶŐƌĂƟƐ͕ǀĂŶĂĨϴũĂĂƌŐĞůĚƚŚĞƚƌĞŐƵůŝĞƌĞƚĂƌŝĞĨ͘ bospad 'ĞůŝĞǀĞĚĞůĞŐŝƟŵĂƟĞǀĂŶƵǁŬŝŶĚŵĞĞƚĞŶĞŵĞŶ͘ track kunnen ook online gekocht worden via www.wkhoogerheide.nl Tickets

Routes KŵĂůŚĞƚǀĞƌŬĞĞƌŝŶŐŽĞĚĞďĂŶĞŶƚĞůĞŝĚĞŶ͕ǁŽƌĚƚƟũĚĞŶƐŚĞƚt<ŐĞďƌƵŝŬ gemaakt van twee aanrijroutes voor bezoekers. ͻDĞŶƐĞŶĚŝĞǀĂŶƵŝƚŶŽŽƌĚĞůŝũŬĞƌŝĐŚƟŶŐůĂŶŐƐĞƌŐĞŶŽƉŽŽŵƌĞŝnjĞŶ͕ŵŽĞƚĞŶ afrit 29 Huijbergen nemen. ͻDĞŶƐĞŶĚŝĞǀĂŶƵŝƚnjƵŝĚĞůŝũŬĞƌŝĐŚƟŶŐůĂŶŐƐŶƚǁĞƌƉĞŶƌĞŝnjĞŶ͕ŶĞŵĞŶĂĨƌŝƚϭϭ Ossendrecht/Zandvliet Vanaf de afrit staan borden die reizigers verder begeleiden naar de dichtstbijzijnde parkeervoorziening

egg we ew sse utt Pu P

LET OP! Tijdens het WK is afrit 30 Hoogerheide afgesloten voor het publiek. Deze weg wordt in gebruik genomen voor het aan- en afvoeren van materialen. Daarnaast wordt de route ook gebruikt door de wielerteams, bussen en VIP’s.

Koop nu uw tickets online via www.wkhoogerheide.nl


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

KKZh'E<K< David en Mathieu van der Poel werken ontspannen toe naar titelstrijd

‘Een WK is altijd speciaal, maar nu uniek’ ĞŶdƐũĞĐŚĞŶ͘ŝũƐƟũŐĞŶďŽǀĞŶnjŝĐŚnjĞůĨƵŝƚ͘ĐŚƚĞƌ DĂƚŚŝĞƵĞŶtŽƵƚnjŝũŶĞĞŶŚŽŽƉƌĞŶŶĞƌƐĚŝĞ ĂĂŶĞůŬĂĂƌnjŝũŶŐĞǁĂĂŐĚ͘ĂĂƌnjŝƚŝŬďŝũ͘EŽƌŵĂĂů ŐĞnjŝĞŶŵŽĞƚŝŬďŝũĚĞĞĞƌƐƚĞƟĞŶŬƵŶŶĞŶƌŝũĚĞŶ͘͟

Als twee deelnemers zich thuis voelen op het parkoers van het wereldkampioenschap in Hoogerheide zijn het de broers David en Mathieu van der Poel. Vele ogen zullen zondag ook op hen zijn gericht. “Ik heb geen probleem met de druk”, zegt de laatste, die geldt als ƚŽƉĨĂǀŽƌŝĞƚďŝũĚĞďĞůŽŌĞŶ͘͞ůƐĞĐŚƚĂůůĞƐŵĞĞ zit en ik heb een goede dag, moet het podium mogelijk zijn”, denkt David. ĞŝĚĞǀĞůĚƌŝũĚĞƌƐǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶnjŽŶĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚĂĂŶ ĚĞƐƚĂƌƚďŝũĚĞďĞůŽŌĞŶ͘sƌĂĂŐŚĞƚĚĞŬĞŶŶĞƌƐ ĞŶŚĞƚůĞĞƵǁĞŶĚĞĞůǀƵůƚDĂƚŚŝĞƵǀĂŶĚĞƌWŽĞů ĂůƐǁŝŶŶĂĂƌǀĂŶĚŝĞǁĞĚƐƚƌŝũĚŝŶ͘,ŝũǁĞĞƚĚĂƚ ĂůƐŐĞĞŶĂŶĚĞƌ͘ĞůĨƌĞŬĞŶƚŚŝũĚĞĞůŐĞŶtŽƵƚ ǀĂŶĞƌƚĞŶ͚ŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉƐƌĞŶŶĞƌ͛DŝĐŚĂĞů sĂŶƚŚŽƵƌĞŶŚŽƵƚƚŽƚŬĂŶƐŚĞďďĞƌƐ͕ŶĂĂƐƚnjŝĐŚnjĞůĨ͘

ĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶŶĂĂƌŚĞŵŬŝũŬƚ͕ŵĂĂŬƚŚĞŵŶŝĞƚ Ƶŝƚ͘͞/ŬŬĞŶĚĂƚŐĞǀŽĞů͕͟njĞŐƚŚŝũ͘͞ƌƵŬŚĞďŝŬĂů ǀĂŬĞƌĞƌǀĂƌĞŶŽŵĞƌŐŽĞĚŵĞĞŽŵƚĞŬƵŶŶĞŶ ŐĂĂŶ͘͟^ƉĂŶŶŝŶŐǀŽĞůƚŚŝũǁĞů͘͞DĞƚĚĞũĂƌĞŶŝƐ ĚĂƚŵŝŶĚĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ŵĂĂƌŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞƐƚĂ ŝŬǁĞůŵĞƚĚĞŶŽĚŝŐĞƐƉĂŶŶŝŶŐĂĂŶĚĞƐƚĂƌƚ͘͟ ŽǁĞůDĂƚŚŝĞƵĂůƐĂǀŝĚǀĂŶĚĞƌWŽĞůƐŶĂƉƚ ĚĂƚŚĞƚĞĞŶďŝũnjŽŶĚĞƌĞĚĂŐǁŽƌĚƚ͘͞ĞŶt< ŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬĂůƟũĚƐƉĞĐŝĂĂů͕ŵĂĂƌĚĂƚŚĞƚŝŶ EĞĚĞƌůĂŶĚŝƐ͕ŵĞĚĞͲŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĚŽŽƌŵŝũŶ ǀĂĚĞƌĞŶĚĂƚŝŬƵŝƚŬŽŵŝŶĚĞnjĞůĨĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĂůƐŵŝũŶďƌŽĞƌŵĂĂŬƚŚĞƚƵŶŝĞŬ͕͟njĞŐƚĂǀŝĚ͘ ,ŝũƌĞŬĞŶƚnjŝĐŚnjĞůĨŶŝĞƚƚŽƚĚĞŬĂŶƐŚĞďďĞƌƐ͘Ăƚ njŝũŶǀŽůŐĞŶƐŚĞŵnjŝũŶďƌŽĞƌDĂƚŚŝĞƵĞŶsĂŶ Ğƌƚ͘͞ƌnjŝũŶĞĞŶŚŽŽƉĂŶĚĞƌĞĞůŐĞŶĚŝĞŶŝĞƚ ŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌƐĐŚĂƚ͘KƉĞĞŶt<ŵŽĞƚũĞ ďŽǀĞŶĚŝĞŶĂůƟũĚƌĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶŵĞƚ&ƌĂŶƐĞŶ

Bondscoach is blij met groeiende belangstelling voor veldrijden

Sneeuw ,ĞƚǁĞĞƌŝƐĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞĨĂĐƚŽƌ͕ǀŽůŐĞŶƐ ďĞŝĚĞŶ͕ĂůŵĂĂŬƚŚĞƚDĂƚŚŝĞƵŶŝĞƚǀĞĞůƵŝƚ͘͞KƉ ĞĞŶƐŶĞůůĞŽŵůŽŽƉŬĂŶŝŬŐŽĞĚƵŝƚĚĞǀŽĞƚĞŶ͕ ŵĂĂƌnjĂůĞƌŵĞĞƌƚĂĐƟĞŬĂĂŶƚĞƉĂƐŬŽŵĞŶ͘KƉ ĞĞŶnjǁĂƌĞŽŵůŽŽƉŬŽŵĞŶĚĞďĞƚĞƌĞŶƐŽǁŝĞƐŽ ǀŽŽƌĂĂŶ͘^ŶĞĞƵǁnjŝĞŝŬŽŽŬnjŝƩĞŶ͘ĂŶŝƐŚĞƚ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚ͕ŵĂĂƌƚŽĐŚƐŶĞů͘͟ĂǀŝĚŚŽŽƉƚŽƉ ǁĂƚƌĞŐĞŶǀŽŽƌĂĨ͘͞EŝĞƚƚĞǀĞĞů͕ŵĂĂƌĚĂƚĚĞ ďŽǀĞŶƐƚĞůĂĂŐŬĂƉŽƚǁŽƌĚƚŐĞƌĞĚĞŶĞŶŚĞƚŐůĂĚ ǁŽƌĚƚ͘ĞŶƐŶĞůůĞǁĞĚƐƚƌŝũĚůŝŐƚŵĞŽŽŬŐŽĞĚ͕ ŵĂĂƌĚĂŶǁŽƌĚƚŚĞƚƚĂĐƟƐĐŚ͘ĂƚŚĞďŝŬůŝĞǀĞƌ ŶŝĞƚ͘͟ ,ĞƚŵĞĚĞĚŽŽƌŚƵŶǀĂĚĞƌĚƌŝĞǀĂŶĚĞƌWŽĞů ƵŝƚŐĞĚĂĐŚƚĞƉĂƌŬŽĞƌƐŝƐůĂƐƟŐ͘͞ůƐŚĞƚŚĞĞŌ ŐĞƌĞŐĞŶĚ͕ǁŽƌĚƚŚĞƚĞĞŶnjǁĂƌĞĐƌŽƐƐ͘ůƐŚĞƚ ǀƌŝĞƐƚ͕njĂůŚĞƚƐŶĞůnjŝũŶ͕͟ǁĞĞƚDĂƚŚŝĞƵ͘ĂǀŝĚ ŝƐŚĞƚŵĞƚŚĞŵĞĞŶƐ͘͞ůƐŚĞƚŚĞĞŌŐĞǀƌŽƌĞŶ ĞŶŐĞƐŶĞĞƵǁĚ͕ŝƐŚĞƚƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞĞŶŵŽĞŝůŝũŬĞ ůŽŽƉ͘ĂŶĚŽĞŶĞƌǀŽŽƌĂĂŶnjĞŬĞƌŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚĞ ŶĂŵĞŶŵĞĞ͘ůƐŚĞƚŚĞĞŌŐĞƌĞŐĞŶĚ͕ŝƐŚĞƚĞĞŶ ŚĞůĞnjǁĂƌĞŽŵůŽŽƉ͕ŽŵĚĂƚĞƌĚĂŶĞĞŶƉĂĂƌ ůŽŽƉƐƚƵŬŬĞŶnjŝũŶĞŶnjǁĂƌĞŵŽĚĚĞƌƐƚƌŽŬĞŶ͘͟ ,ĞƚƌŽŶĚũĞĞŶŚĞƚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉŝƐŐĞĞŶ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶŐĞƐƉƌĞŬĂĂŶƚĂĨĞůŝŶŚĞƚŽƵĚĞƌůŝũŬ ŚƵŝƐŝŶŚĞƚĞůŐŝƐĐŚĞ<ĂƉĞůůĞŶ͘͞ĂĂƌǁŽƌĚƚ ŶŽŽŝƚŽǀĞƌŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͘/ŶĚĞǁĞĞŬĞŶĚƐnjŝũŶ ǁĞĂůnjŽŵĞƚŚĞƚĐƌŽƐƐĞŶďĞnjŝŐĚĂƚǁĞŚĞƚĞƌ ĚŽŽƌĚĞǁĞĞŬƐŶŝĞƚŵĞĞƌŽǀĞƌŚĞďďĞŶ͕͟njĞŐƚ ĂǀŝĚ͘͞ĞƌŽůǀĂŶŵŝũŶǀĂĚĞƌŝƐďĞƉĞƌŬƚ͕Ăů ƉƌŽďĞĞƌƚŚŝũŶĂƚƵƵƌůŝũŬŐŽĞĚĞƟƉƐƚĞŐĞǀĞŶ͘

KKZh'E<K<

Lammerts rekent op drie medailles Het is sowieso het hoogtepunt van het veldrijdseizoen, maar dat het wereldkampioenschap dit jaar plaatsvindt in zijn achtertuin maakt het ‘extra speciaal’, zegt Johan Lammerts, de bondscoach van het veldrijden. “Met drie medailles ben ik tevreden.” ,ĞƚŝƐŐĞĞŶŽŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌǀĂŶWƵƩĞ͘:ŽŚĂŶ>ĂŵŵĞƌƚƐŚĞĞŌŝŵŵĞƌƐ ƌĞŶŶĞƌƐŝŶnjŝũŶƉůŽĞŐnjŽĂůƐ>ĂƌƐǀĂŶĚĞƌ,ĂĂƌ͕ĚŝĞŚĞƚŶŝĞƵǁĞũĂĂƌŝƐďĞŐŽŶŶĞŶĂůƐůĞŝĚĞƌǀĂŶŚĞƚ ǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌŬůĂƐƐĞŵĞŶƚ͕njĞƐǀŽƵĚŝŐǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶĞĐLJĐůŽĐƌŽƐƐDĂƌŝĂŶŶĞsŽƐĞŶDĂƚŚŝĞƵǀĂŶĚĞƌ WŽĞů͕ĚŝĞĚĞǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌďŝũĚĞďĞůŽŌĞŶĂůŽƉnjŝũŶŶĂĂŵŚĞĞŌŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘͞,ĞƚŝƐŶŝĞƚƚĞnjĞŐŐĞŶŚŽĞ ĞĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚǀĞƌůŽŽƉƚ͕ŵĂĂƌŚĞƚŝƐĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚnjŝũŐƌŽƚĞŬĂŶƐŚĞďďĞƌƐnjŝũŶ͘͟ĞďŽŶĚƐĐŽĂĐŚǁŝũƐƚ ŽŽŬŽƉĚĞŐŽĞĚĞƉƌĞƐƚĂƟĞƐǀĂŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶ͘ŽǁŽŶŶĞŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐǀŽƌŝŐũĂĂƌŽƉĚĞ ǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŝŶŚĞƚŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ>ŽƵŝƐǀŝůůĞĞŶŚĞƚũĂĂƌĚĂĂƌǀŽŽƌŝŶ<ŽŬƐŝũĚĞŝŶtĞƐƚͲ sůĂĂŶĚĞƌĞŶͲŚĞƚŚŽůǀĂŶĚĞůĞĞƵǁͲĚƌŝĞŐŽƵĚĞŶƉůĂŬŬĞŶ͘ sŽůŐĞŶƐ>ĂŵŵĞƌƚƐǁĞƌŬĞŶĚĞŐŽĞĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀĂŶĚĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶĚŽŽƌŶĂĂƌ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘,ŝũ ŚŽŽƉƚĚĂƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞǁŝĞůĞƌůŝĞĬĞďďĞƌƐnjŝĐŚŝŶŚĞƚǁĞĞŬĞŝŶĚĞǀĂŶϭĞŶϮĨĞďƌƵĂƌŝŵĂƐƐĂĂůůĂƚĞŶ njŝĞŶ͘͞ĂƚŚĞƚŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚŝƐ͕ŐĞĞŌŚĞƚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉĐĂĐŚĞƚ͘ĞƐƉŽƌƚůĞĞŌŵŽŵĞŶƚĞĞůĞŶŽƌŵ͕ njĞŬĞƌŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚƟĞŶ͕ǀŝũŌŝĞŶũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶƚŽĞŶǁĞďŝũĚĞĞůŝƚĞƌĞŶŶĞƌƐŐĞĞŶƌŽůǀĂŶďĞƚĞŬĞŶŝƐ ƐƉĞĞůĚĞŶ͘ĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐŝƐŐĞŐƌŽĞŝĚ͘:ĞnjŝĞƚǀĞĞůŵĞĞƌŵĞŶƐĞŶůĂŶŐƐĚĞŬĂŶƚƐƚĂĂŶ͘ĂƚŝƐĞĞŶŐŽĞĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀŽŽƌĚĞǀĞůĚƌŝũĚƐƉŽƌƚ͘͟ Consistent ĂƚĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞĐŽƵƌĞƵƌƐǁĞĞƌĞĞŶƌŽůǀĂŶďĞƚĞŬĞŶŝƐƐƉĞůĞŶ͕ŝƐŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐƚĞĚĂŶŬĞŶĂĂŶ ĚĞĞdžĐĞƉƟŽŶĞůĞƚĂůĞŶƚĞŶǀĂŶĐŽƵƌĞƵƌƐnjŽĂůƐsĂŶĚĞƌ,ĂĂƌ͕sŽƐĞŶsĂŶĚĞƌWŽĞů͕ŵĂĂƌǀŽůŐĞŶƐ>ĂŵŵĞƌƚƐ ŽŽŬĂĂŶŚĞƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞďĞůĞŝĚǀĂŶĚĞ<Eth͘ĞďŽŶĚǀŽůŐƚĚĞƚĂůĞŶƚĞŶŽƉĚĞǀŽĞƚĞŶƉƌŽďĞĞƌƚnjĞnjŽ ŐŽĞĚŵŽŐĞůŝũŬƚĞďĞŐĞůĞŝĚĞŶ͘>ĂŵŵĞƌƚƐƐƉĞĞůƚĚĂĂƌĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽů͘EŝĞƚǀŽŽƌŶŝĞƚƐǁĞƌĚŚŝũǀŽƌŝŐ ũĂĂƌŽƉŚĞƚtŝĞůĞƌŐĂůĂŝŶĞŶŽƐĐŚŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŵĞƚĞĞŶĞƌĞďŽƌĚǀĂŶĚĞ<Eth͕ĞĞŶĞƌŬĞŶŶŝŶŐ ĚŝĞǀŽŽƌĂůƌĞŶŶĞƌƐŵĞƚĞĞŶŵĞĚĂŝůůĞŽƉĞĞŶǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉƚĞŶĚĞĞůǀĂůƚ͘>ĂŵŵĞƌƚƐ͕ĚŝĞŽŽŬ ĚĞƉƌŽĨƐŽƉĚĞǁĞŐĞŶĚĞǀƌŽƵǁĞŶŽŶĚĞƌnjŝũŶŚŽĞĚĞŚĞĞŌ͕ǁĞƌĚŝŶŚĞƚnjŽŶŶĞƚũĞŐĞnjĞƚ͕ŽŵĚĂƚĞƌŝŶ ϮϬϭϯŽŶĚĞƌnjŝũŶŚŽĞĚĞǀŝũĨǁĞƌĞůĚƟƚĞůƐǁĞƌĚĞŶďĞŚĂĂůĚ͘,ŝũďůŝũŌĞƌƌƵƐƟŐŽŶĚĞƌ͘EĞƚnjŽĂůƐŚŝũƌƵƐƟŐ ƚŽĞůĞĞŌŶĂĂƌŚĞƚǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘,ŽĞǁĞůĚĞǀŽŽƌƚĞŬĞŶĞŶŐŽĞĚnjŝũŶ͕ƌĞŬĞŶƚŚŝũ njŝĐŚŶŽŐŶŝĞƚƌŝũŬ͘͞ĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞŝƐŚĞǀŝŐ͘EĞĞŵĂůůĞĞŶĂůĚĞĞůŐĞŶ͘KŽŬnjŝũƌŝũĚĞŶĚŝƚƐĞŝnjŽĞŶŐŽĞĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͘sŽŽƌĂůŝŶĚĞƚŽƉǀĂŶĚĞĞůŝƚĞͲŵĂŶŶĞŶĚŽŵŝŶĞƌĞŶnjĞŶŽŐƐƚĞĞĚƐƐƚĞƌŬ͘tĞŐĂĂŶŚĞƚnjŝĞŶ͘͟

sŽŽƌĂůŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶƚƌĂŝŶŝŶŐ͘͟,ŝũĞŶ DĂƚŚŝĞƵŚĞďďĞŶŶŝĞƚŚƵŶŚĞůĞƐĞŝnjŽĞŶŽƉŚĞƚ t<ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ͘͞ĂƚŚĞďŝŬŶŽŐŶŽŽŝƚŐĞĚĂĂŶ͕͟ njĞŐƚĚĞũŽŶŐƐƚĞ͘͞/ŬǁŝŶůŝĞǀĞƌǀĞĞůĐƌŽƐƐĞŶĚĂŶ ŐĞĞŶĞŶŬĞůĞĞŶǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶǁŽƌĚĞŶ͘ƌŬĂŶ njŽǀĞĞůŵŝƐŐĂĂŶŽƉĚŝĞĞŶĞĚĂŐ͘ŽŶĚĞŽŵĚĂĂƌ ĚĞƌĞƐƚǀŽŽƌƚĞůĂƚĞŶůŝŐŐĞŶ͘͟ Afstoppen ,ŽĞǁĞůŚƵŶǀĂĚĞƌŝŶĞĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁnjĞŝĚĂƚŚŝũ ĚĞŶŬƚĚĂƚĚĞĞůŐĞŶĞĞŶƚĂĐƟƐĐŚďůŽŬǀŽƌŵĞŶ ƚĞŐĞŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐƌŝũĚĞŶĚĞďƌŽĞƌƐŚƵŶ ĞŝŐĞŶǁĞĚƐƚƌŝũĚ͘͞ůƐnjĞĂĨƐƚŽƉƉĞŶ͕ƌŝũĚŝŬĞƌnjŽ ƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬǀŽŽƌďŝũŽŵŚĞƚŐĂƚŵĞƚĚĞůĞŝĚĞƌƚĞ ĚŝĐŚƚĞŶ͕͟ŝƐĚĞĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƵŝƚůĞŐǀĂŶDĂƚŚŝĞƵ͘ ͞,ĞƚŝƐŝĞĚĞƌǀŽŽƌnjŝĐŚ͘:ĞŬƵŶƚŝŶŚĞƚǀĞůĚƌŝũĚĞŶ ŶŝĞƚnjŽǀĞĞůǀŽŽƌĞůŬĂĂƌďĞƚĞŬĞŶĞŶ͘:ĞŬƵŶƚŽŽŬ ŶŝĞƚǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚĂƚŵĞŶƐĞŶĚŝĞŚĞƚŚĞůĞũĂĂƌ ĞůŬĂĂƌƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚnjŝũŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƉůŽĞŐĞŶ ŽƉĞĞŶt<ŝŶĞĞŶƐǀŽŽƌũŽƵƌŝũĚĞŶ͘͟ ĞĨĂǀŽƌŝĞƚnjĂůŵĞƚĞĞŶŐŽĞĚŐĞǀŽĞůƚĞƌƵŐŬŝũŬĞŶ ŽƉ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞĂůƐŚŝũ͚ĚŝĞĚĂŐŚĞƚŚŽŽŐƐƚ ŚĂĂůďĂƌĞ͛ƵŝƚnjŝĐŚnjĞůĨŚĂĂůƚ͘ĂƚŐĞůĚƚŽŽŬ ǀŽŽƌĂǀŝĚ͘ĞŝĚĞŶŚŽƉĞŶnjĞŽƉĞĞŶŵŽŽŝ ŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉ͘͞/ŶϮϬϬϵǁĂƐŚĞƚĞĞŶŐƌŽŽƚ ĨĞĞƐƚŵĞƚŚĞĞůǀĞĞůƚŽĞƐĐŚŽƵǁĞƌƐ͕͟ŚĞƌŝŶŶĞƌƚ ĂǀŝĚnjŝĐŚ͘,ŝũƌĞĞĚϮϬϬϵŵĞĞďŝũĚĞũƵŶŝŽƌĞŶ͘ ͞/ŬĚĞŶŬŚĞƚŶƵĞĞŶŶŽŐŐƌŽƚĞƌĨĞĞƐƚnjĂůnjŝũŶ ŵĞƚŶŽŐŵĞĞƌƚŽĞƐĐŚŽƵǁĞƌƐ͕͟ǀƵůƚDĂƚŚŝĞƵ ŚĞŵĂĂŶ͕ĚŝĞŝŶϮϬϬϵƚŽĞƐĐŚŽƵǁĞƌǁĂƐ͘͞/Ŭ ǁĞĞƚĚĂƚ>ĂƌƐŽŽŵnjŝũŶĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶƌŽůƚŽĞŶŶŝĞƚ ǁĂĂƌŵĂĂŬƚĞĞŶŵŝũŶŚƵŝĚŝŐĞƉůŽĞŐŵĂĂƚEŝĞůƐ ůďĞƌƚǁŽŶďŝũĚĞĞůŝƚĞ͘͟ŽǁĞůĂǀŝĚĂůƐDĂƚŚŝĞƵ njŝĞŶůĂĂƚƐƚŐĞŶŽĞŵĚĞĂůƐŐƌŽƚĞŬĂŶƐŚĞďďĞƌďŝũĚĞ ĞůŝƚĞ͘͞ůƐŚŝũnjŝũŶĚĂŐŚĞĞŌ͘njĂůĞƌǁĞŝŶŝŐĂĂŶƚĞ ĚŽĞŶnjŝũŶ͕͟ǀŽŽƌƐƉĞůƚĚĞůĂĂƚƐƚĞ͘

Drie kussen van drie missen

Uniek drie zusjes als Ronde Miss ,Ğƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶŚĞĞŌĚŝƚũĂĂƌŶŝĞƚĠĠŶŵĂĂƌĚƌŝĞŵŝƐƐĞŶƚĞƌďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ͘dŝũĚĞŶƐĚĞ'ƌŽƚĞ Prijs Adrie van der Poel werden de renners de afgelopen twee jaar al in het zonnetje gezet door Jelke Bosmans (21) uit Kalmthout, de vriendin van David van der Poel en het nichtje van veldrijder Wietse Bosmans. Dit jaar staat de schoonheidsspecialiste uit Kalmthout niet alleen op het podium. Haar twee zusjes Bieke (19) en Lori (17) mogen eveneens de winnaars van de podiumplaatsen voorzien van drie dikke smakkerds.

Vlnr. De zusjes Lori, Jelke en Bieke zijn de drie rondemissen van het WK in Hoogerheide. FOTO RIA VAN MEIR


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

Van onbekende naar sponsor van wereldtop

KKZd,/:DE>>DE

IKO steunt het veldrijden en blijft dat doen ĞŶŝƐŽůĂƟĞͲďĞĚƌŝũĨŝƐŶŝĞƚĞĐŚƚĞĞŶďĞĚƌŝũĨĚĂƚ je verwacht als sponsor in het wielrennen. IKO Enertherm bewijst het tegendeel. In vier jaar ƟũĚŝƐŚĞƚŝƐŽůĂƟĞͲďĞĚƌŝũĨďĞƚƌŽŬŬĞŶŐĞƌĂĂŬƚ ďŝũĞĞŶǁŝĞůĞƌƉůŽĞŐĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂůŬŽĞƌƐĞŶ͕ waaronder het WK in Hoogerheide. Dat IKO njŽďĞƚƌŽŬŬĞŶŝƐŐĞƌĂĂŬƚďŝũĚĞƐƉŽƌƚ͕ŝƐǀŽůŐĞŶƐ algemeen directeur Dirk Theuns makkelijk te verklaren. “De sport ligt in mijn interesseveld”, zegt dŚĞƵŶƐŵĞƚĞĞŶďƌĞĚĞŐůŝŵůĂĐŚŽƉnjŝũŶŐĞnjŝĐŚƚ bij het horen van het woord veldrijden. Om de directeur een wielerfan noemen zou tekort doen aan hoe enthousiast hij over de sport ǀĞƌƚĞůƚ͘͞KŵŵŝũŶĐŽŶĚŝƟĞŽƉƉĞŝůƚĞŚŽƵĚĞŶ͕ ĮĞƚƐŝŬĞŶŚĂƌĚůŽŽƉŝŬ͘DĂĂƌŝŬǀŝŶĚĮĞƚƐĞŶǀĞĞů leuker. Op de weg of in het veld, het maakt me niet uit.” Door de interesse van de Vlaming raakte het bedrijf betrokken bij de GP Adrie van ĚĞƌWŽĞů͘͞sĂŶĚĂĂƌƵŝƚŝƐĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀĂŶƵŝƚ/<K voor de sport ook gegroeid.” De samenwerking met de wielersport bevalt het bedrijf zeer goed. “Onze bekendheid ŚĞĞŌĞĞŶĞŶŽƌŵĞƐƚŐĞŚĂĚĚĞůĂĂƚƐƚĞǀŝĞƌ ũĂĂƌ͘/ŬĚĞŶŬĚĂƚǁŝũƋƵĂďĞŬĞŶĚŚĞŝĚŐĞĚĞĞůĚ ĞĞƌƐƚĞƐƚĂĂŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶŝƐŽůĂƟĞ͘dĞƌǁŝũů wij vier jaar geleden nog volledig onbekend waren. En tot mijn verbazing bleek dat veel van onze klanten het ook leuk vonden dat ǁŝũƐƉŽŶƐŽƌĚĞŶ͘͟/<KŶĞƌƚŚĞƌŵŐĞďƌƵŝŬƚ het wielrennen nu als vast onderdeel van de ŵĂƌŬĞƟŶŐ͘͞tĞŚĞďďĞŶĂĐƟĞƐǁĂĂƌďŝũŵĞŶƐĞŶ als ze klant worden kaartjes voor het WK erbij krijgen. Daarnaast houden wij dagen waarop ŬůĂŶƚĞŶĞĞŶĮĞƚƐĐůŝŶŝĐŬƵŶŶĞŶǀŽůŐĞŶƐŵĞƚ bijvoorbeeld Niels Albert of de broertjes Van der Poel als begeleider. Die mensen raken daardoor zo enthousiast. En daarmee binden zij njŝĐŚǁĞĞƌĂĂŶŽŶƐďĞĚƌŝũĨ͘:ĞŬĂŶǁĞůnjĞŐŐĞŶĚĂƚ de samenwerking voor beide succesvol is.” Clean dǁĞĞŐƌŽƚĞŶĂŵĞŶƵŝƚŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞǀĞůĚƌŝũĚĞŶ

worden hier in een adem genoemd door dŚĞƵŶƐ͘/<KƐƚĞƵŶƚĚĞƉůŽĞŐǀĂŶĚĞƚŽƉƐƉŽƌƚĞƌƐ͘ “Nadat wij betrokken raakten bij de GP Adrie van der Poel zijn wij op een bepaald moment benaderd om als sponsor een ploeg bij te staan.” Het gaat hier over het opleidingsteam sĞůĚƌŝƚĂĐĂĚĞŵŝĞŶĞƌƚŚĞƌŵͲ<W͕ǁĂĂƌ DĂƚŚŝĞƵǀĂŶĚĞƌWŽĞůƚŽƚǀŽŽƌŬŽƌƚŝŶƌĞĞĚ͘͞tŝũ zijn niet zomaar in de sponsoring voor de ploeg gestapt. Wij hebben de hele ploeg doorgelicht en merkten dat zij heel professioneel bezig ǁĂƌĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞďũĞŵĞƚĞĞŶĞdžͲƚŽƉƌĞŶŶĞƌ als Adrie van der Poel een grote kennisbron in ŚƵŝƐ͘͟/ŶŵŝĚĚĞůƐŝƐ/<KŽŽŬƐŚŝƌƚƐƉŽŶƐŽƌǀĂŶĚĞ ĞůŝƚĞƉůŽĞŐǀĂŶEŝĞůƐůďĞƌƚ͘dŽĐŚŝƐŚĞƚďĞĚƌŝũĨŝŶ ĞĞŶƌƵŵŽĞƌŝŐĞƟũĚŝŶĚĞǁŝĞůĞƌƐƉŽƌƚŐĞƐƚĂƉƚ͘

͞/ŬďĞŶĞƌǀĂŶŽǀĞƌƚƵŝŐĚĚĂƚŚĞƚďŝũŚĞƚ veldrijden anders ligt dan op de weg. Veldrijden ŚĞĞŌŚĞƚŝŵĂŐŽĂůƐĞĞŶƐƉŽƌƚĚŝĞ͚ĐůĞĂŶ͛ŝƐ͘ /ŶĚŝĞŶǁŝũŶŽŐŵĂĂƌŚĞƚŵŝŶƐƚĞǀĞƌŵŽĞĚĞŶ hadden dat het niet zo was, dan waren wij er als bedrijf ook niet ingestapt. We verbinden onze naam wél aan een ploeg!” Hoogerheide “Door al die banden in de sport zijn wij ook betrokken geraakt bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. Dat zijn we de laatste drie jaar geweest en ik denk dat we het contract ŵĞƚĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŐĂĂŶǀĞƌůĞŶŐĞŶ͘͟Ğ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŬĂŶĚƵƐƵŝƚŬŝũŬĞŶŶĂĂƌĞĞŶůĂŶŐĞƌĞ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚ/<KĞŶĚĂĂƌŚĞďďĞŶnjĞnjĞůĨ ŚĂƌĚǀŽŽƌŐĞǁĞƌŬƚǀŽůŐĞŶƐdŚĞƵŶƐ͘͞ůƐũĞŬŝũŬƚ

Bank wil lokale gemeenschap betrekken bij uniek evenement

ŶĂĂƌĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŶ veldritkoersen, dan zijn er niet veel comités die ďĞƚĞƌĨƵŶĐƟŽŶĞƌĞŶĚĂŶĚŝĞŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘ŝũ behoren zeker tot de top. Daarom steunen wij ĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŽŽŬďŝũŚĞƚt<͘͟ dŚĞƵŶƐnjĂůnjĞůĨŽƉĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĚĂŐĞŶĂĂŶǁĞnjŝŐ njŝũŶ͘,ŝũŬŝũŬƚĞƌĂůŶĂĂƌƵŝƚĞŶĚƵƌŌnjŝĐŚnjĞůĨƐ aan een voorspelling te wagen. “Nys is de te ŬůŽƉƉĞŶŵĂŶďŝũĚĞĞůŝƚĞ͘DĂĂƌĂůƐŚĞƚŚĞĞů technisch wordt en met veel slijk, dan zal Niels ůďĞƌƚĞƌŽŽŬƐƚĂĂŶ͘/ŶŐĞǀĂůǀĂŶŝũƐĞŶƐŶĞĞƵǁ͕ ůĞƚĚĂŶŵĂĂƌŽƉDĂƌƟŶŝŶĂ͘ŝũĚĞďĞůŽŌĞŶŝƐ DĂƚŚŝĞƵǀĂŶĚĞƌWŽĞůĚĞƚŽƉĨĂǀŽƌŝĞƚ͕ŵĂĂƌŚŝũ zal moeten opboksen tegen een sterk blok van ĚĞĞůŐĞŶ͘DĂĂƌŵŝũŶǀŽŽƌƐƉĞůůŝŶŐĞŶŬƵŶŶĞŶ ĂůůĞŵĂĂůĨŽƵƚnjŝũŶ͘ůůĞƐŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶŚĞƚ weer en de vorm van de dag.”

KKZd,/:DE>>DE

Rabobank is meer dan een sponsor Sinds jaar en dag denken mensen bij het horen van de naam Rabobank aan de wielersport. Dat is niet zo vreemd als je bekijkt bij hoeveel aspecten van de wielersport de bank betrokken is als sponsor of op andere manieren. Zo prijkt de naam ook weer op borden langs het parcours van het WK veldrijden in Hoogerheide dit jaar. Dat was ook al het geval in 2009. “Dat ŝƐƚŽĞŶĂůƐnjĞĞƌƉŽƐŝƟĞĨĞƌǀĂƌĞŶ͕͟njĞŐƚĞĞŶ woordvoerster van de bank enthousiast. “Het komt niet vaak voor dat er zo’n groots evenement plaatsvindt in het werkgebied van jouw bank. Het was een unieke ervaring om een evenement van wereldklasse te laten

plaatsvinden in de gemeente Woensdrecht.” Betrokken De eerste keer dat het WK Veldrijden neerstreek in de gemeente Woensdrecht was Rabobank ook al een van de hoofdsponsoren. “Rabobank Nederland sponsort al jaren de wielersport, waaronder de discipline veldrijden. Als Rabobank Roosendaal–Woensdrecht trekken wij dit beleid met alle plezier door naar de regio. De betrokkenheid van onze bank bij de ǁŝĞůĞƌƐƉŽƌƚĞŶŵĞĞƌƐƉĞĐŝĮĞŬĂůƐƐƉŽŶƐŽƌǀĂŶĚĞ Grote Prijs Adrie van der Poel zorgde ervoor dat ďŝũĚĞĞĞƌƐƚĞĞĚŝƟĞĚĞďĂŶŬƐŶĞůďĞŶĂĚĞƌĚŬŽŶ worden als sponsor.” De samenwerking tussen

ďĂŶŬĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŚĞĞŌnjŝĐŚǁĞůŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ten op zichte van vijf jaar geleden. “Er is nauw ĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕njŽĚĂƚǁĞĞůŬĂĂƌ waar mogelijk versterken in het partnership en met elkaar meedenken.” ^ƟŵƵůĞƌĞŶ Wie denkt dat Rabobank na het terugtreden als sponsor van de professionele herenwielerploeg niet meer aan sponsoring van de wielersport ĚŽĞƚ͕ŚĞĞŌŚĞƚŵŝƐ͘EŽŐƐƚĞĞĚƐŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚ de bank deze tak van sport. “We zijn als sponsor betrokken bij de vrouwenwielerploeg, het veldrijden en de amateursport. Onder amateursport valt bijvoorbeeld de

ondersteuning van de jeugdopleiding en ƐƉŽƌƟĞǀĞĮĞƚƐĞƌƐ͕ĚŽŽƌƐĂŵĞŶƚĞǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞ Koninklijke Nederlandse Wielerunie (KNWU).” Daarnaast is Rabobank nauw betrokken bij wielerevenementen. Dat alles met een duidelijk doel. “We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren bewegen. Daarom proberen wij ŚĞŶƚĞƐƟŵƵůĞƌĞŶŽŵƚĞŐĂĂŶƐƉŽƌƚĞŶĞŶͲĂůƐnjĞ ĞĞŶŵĂĂůďĞŐŽŶŶĞŶnjŝũŶͲŽŵďĞƚĞƌƚĞǁŽƌĚĞŶŝŶ hun tak van sport.” Doel Dat blijkt ook wel uit een van de vele ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶĚŝĞĚĞďĂŶŬŚĞĞŌŐĞŚŽƵĚĞŶ op weg naar het WK; de Rabo WK Veldrijden ^ĐŚŽůĞŶŽŵƉĞƟƟĞ͘dŝũĚĞŶƐĚĞnjĞĐŽŵƉĞƟƟĞ͕ĚŝĞ verreden werd op verschillende dagen, konden kinderen van groep 7 en 8 strijden voor een plek ŝŶĚĞĮŶĂůĞǀŽŽƌĚĞƉƌŝũnjĞŶďĞƐƚĞĮĞƚƐĞƌ͕ďĞƐƚĞ ǁŝĞůĞƌŬůĂƐĞŶďĞƐƚĞƉƌŽŵŽƟĞǁŝĞůĞƌƐĐŚŽŽů͘Ğ ĮŶĂůĞĚĂŐǀĂŶĚŝƚĞǀĞŶĞŵĞŶƚŝƐŽƉϮϲũĂŶƵĂƌŝ ďŝũĚĞsŽůŬƐĂďĚŝũ͘ĞƐĐŚŽůĞŶĐŽŵƉĞƟƟĞŝƐ een voorbeeld van hoe de insteek van de sponsoring van de bank is veranderd. “Naast de standaarddoelen van sponsoring, zoals publiciteit en verbondenheid met de sport, is onze focus voor dit jaar veranderd in vergelijking ŵĞƚϮϬϬϵ͘dŽĞŶůĂŐĚĞŶĂĚƌƵŬŽƉŚĞƚt<ĞŶ de dagen waarop dit evenement plaatsvond. Nu proberen we meer te doen dan dat. We willen onze horizon verbreden door niet alleen onze klanten te betrekken bij het evenement, maar ook de lokale gemeenschap.”


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

Lars van der Haar ziet zichzelf als outsider in Hoogerheide

KKZh'E<K<

‘Een podiumplaats is realistisch doel’ DĂƌƟŶŝŶĂĞŶĚĞŶĞŬ^ƚLJďĂƌ͕ĚŝĞŬŽƌƚǀŽŽƌ Hoogerheide beslist of hij mee doet, zouden met gemak op het podium kunnen eindigen. ĞůĨǁŝůsĂŶĚĞƌ,ĂĂƌĚĂĂƌŽƉnjŽŶĚĂŐϮĨĞďƌƵĂƌŝ ŽŽŬƐƚĂĂŶ͘͞ĞŶƉŽĚŝƵŵƉůĂĂƚƐŝƐƌĞĂůŝƐƟƐĐŚ͕͟ zegt hij. “Winnen is geen doel op zich. Als de ǀŽƌŵǀĂŶĚĞĚĂŐŐŽĞĚŝƐ͕njŝĞŶǁĞƟũĚĞŶƐĚĞ ŬŽĞƌƐǁĞůǀĞƌĚĞƌ͘͟ Over het weer maakt de coureur zich niet druk. ,ŝũŚĞĞŌůŝĞǀĞƌŶŝĞƚƚĞǀĞĞůďĂŐŐĞƌǁĂĂƌĚŽŽƌũĞ grote stukken moet lopen. “Verder maakt het me niet uit. Een parkoers waarop het glibberen en glijden is, vind ik leuker. Ik blijf het liefste zo ǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŽƉĚĞĮĞƚƐnjŝƩĞŶ͘͟ĞϮϮͲũĂƌŝŐĞ veldrijder weet wat het is om in Hoogerheide ĞĞŶt<ƚĞƌŝũĚĞŶ͘/ŶϮϬϬϵǁĞƌĚŚŝũǀŝũĨĚĞďŝũ de junioren. “Ik had de hele dag gewerkt voor Tijmen Eising, die wereldkampioen werd, maar ŬǁĂŵǀĂƐƚƚĞnjŝƩĞŶŝŶĚĞƐƉƌŝŶƚǀŽŽƌĚĞƚǁĞĞĚĞ ƉůĂĂƚƐ͘ĂƚǁĂƐĞĞŶĞŶŽƌŵĞƚĞůĞƵƌƐƚĞůůŝŶŐ͘͟ Hij hoopt dat hij dit keer met een beter gemoed over de streep komt. Volgens hem zijn alle ingrediënten aanwezig voor een mooi veldrijdfeest. “De sport zit in Nederland in de ůŝŌ͘:ĞnjŝĞƚŽǀĞƌĂůĚĂƚŚĞƚƐƚĞĞĚƐĚƌƵŬŬĞƌǁŽƌĚƚ͘ Druk voel ik niet. Ik vind het alleen maar leuk ĂůƐŚĞƚƐƚƌĂŬƐǀŽůƐƚĂĂƚŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘͟

Vorig jaar werd hij ‘met wat geluk’ derde op het wereldkampioenschap in Louisville in Amerika. In Hoogerheide gaat Lars van der Haar opnieuw voor een podiumplaats. “Dat ŝƐĞĞŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚĚŽĞů͕͟njĞŐƚĚĞǀĞůĚƌŝũĚĞƌ͕ die het jaar is begonnen als leider in het wereldbekerklassement bij de elite. Hij weet dat de ogen op hem zijn gericht in

Hoogerheide, veel meer dan vorig jaar. Lars van der Haar maakt dit seizoen indruk bij de elite. Hij won al drie wereldbekerkoersen en is leider in het wereldbekerklassement. Ook in de modder van Rome, de eerste koers van 2014, was hij ijzersterk. Van der Haar werd er tweede, achter de Belg Niels Albert. In de bossen rond het Drentse Gasselte verdedigde hij twee weken geleden bovendien overtuigend

njŝũŶEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƟƚĞů͘ůůĞĞŶŽƌŶĠǀĂŶ<ĞƐƐĞů kon enigszins in de buurt blijven van de man uit Woudenberg. KŶĚĂŶŬƐnjŝũŶƉƌĞƐƚĂƟĞƐnjŝĞƚsĂŶĚĞƌ,ĂĂƌ zichzelf eerder als outsider dan als favoriet voor het wereldkampioenschap in Hoogerheide. Albert, Sven Nys en de andere Belgen zijn volgens hem de te kloppen mannen. Ook Francis Mourey uit Frankrijk en de Tsjechen

KŶnjŝŶ Verhalen dat hij moeite zou hebben met de ƐƚƌĞŶŐĞƐĞůĞĐƟĞͲĞŝƐĞŶǀĂŶďŽŶĚƐĐŽĂĐŚ:ŽŚĂŶ Lammerts doet hij af als onzin. “Dat is iets dat vooral in België is opgeklopt. Er zijn criteria en tot nu toe hebben drie man daaraan voldaan, ŵĂĂƌĚĞďŽŶĚƐĐŽĂĐŚŵĂĂŬƚĚĞƐĞůĞĐƟĞ͘/ŬďĞŶ ervan overtuigd dat er in Hoogerheide genoeg EĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐĂĂŶĚĞƐƚĂƌƚƐƚĂĂŶ͘͟ŽŶŝĞƚ͕ĚĂŶŝƐ ĞƌŶŽŐŐĞĞŶŵĂŶŽǀĞƌƌĚ͘͞sĂŶƚĂĐƟĞŬŝƐƉĂƐ sprake als je bij elkaar zit. In de eerste plaats is veldrijden een individuele sport. Ik ga voor een ƉŽĚŝƵŵƉůĞŬ͕ŵĂĂƌĂůƐƟũĚĞŶƐĚĞŬŽĞƌƐďůŝũŬƚĚĂƚ ik een Nederlander moet helpen, dan doe ik dat ŽŽŬ͘͟

Koop nu uw tickets online via www.wkhoogerheide.nl


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

Marianne Vos werd al eens wereldkampioen in Hoogerheide

KKZh'E<K<

‘Ik weet wat me te wachten staat’ Als Marianne Vos volgende week zaterdag als eerste over de streep komt in Hoogerheide, zou dat ŚĂĂƌnjĞǀĞŶĚĞǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉŝŶŚĞƚǀĞůĚƌŝũĚĞŶnjŝũŶĞŶŚĂĂƌƚǁĂĂůĨĚĞŵŽŶĚŝĂůĞƟƚĞůŝŶƚŽƚĂĂů͘ ͞,ĞƚnjŝũŶĞŶŽƌŵĞŐĞƚĂůůĞŶ͕͟njĞŐƚĚĞƉĂƐϮϲͲũĂƌŝŐĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚƐĞ͘ KƉŬĂƉƐŽŶĞƐŽĨŐĞŵĂŬnjƵĐŚƚŚĞĞŌŶŝĞŵĂŶĚDĂƌŝĂŶŶĞsŽƐŽŽŝƚŬƵŶŶĞŶďĞƚƌĂƉƉĞŶ͘KŽŬŶƵŝƐnjĞ ďĞƐĐŚĞŝĚĞŶŽǀĞƌŚĂĂƌŬĂŶƐĞŶŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘^ƚĞƌŬĞƌ͕ŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐŚĞĞŌĚĞnjĞƐǀŽƵĚŝŐ ǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶĞǀĞůĚƌŝũĚĞŶ<ĂƟĞŽŵƉƚŽŶƵŝƚŵĞƌŝŬĂƚŽƚƚŽƉĨĂǀŽƌŝĞƚĞďĞƐƚĞŵƉĞůĚ͘͞ĞŝƐĂůƟũĚ ŽĞƌƐƚĞƌŬŐĞǁĞĞƐƚ͕ŵĂĂƌŚĂĂƌŶĂĚĞĞůǁĂƐĚĂƚnjĞŽƉƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƉĂƌŬŽĞƌƐĞŶŵŝŶĚĞƌŐŽĞĚƵŝƚĚĞǀŽĞƚĞŶ ŬŽŶ͘ĂĂƌŚĞĞŌnjĞŶƵŚĂƌĚĂĂŶŐĞǁĞƌŬƚ͘ĂƚďĞƚĂĂůƚnjŝĐŚĚŝƚƐĞŝnjŽĞŶƵŝƚ͘͟'ĞǀŽůŐŝƐĚĂƚŽŵƚƉŽŶsŽƐ ĚŝƚƐĞŝnjŽĞŶĂůŝŶĚƌŝĞǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌŬŽĞƌƐĞŶŬůŽƉƚĞ͘sŽƐůĂĂƚnjŝĐŚĞƌŶŝĞƚĚŽŽƌǀĂŶĚĞǁŝũƐďƌĞŶŐĞŶ͘͞/ŬŚĞď ůŝĞǀĞƌĚĂƚŝŬnjĞůĨĂůƐĨĂǀŽƌŝĞƚĞĂĂŶĚĞƐƚĂƌƚǀĞƌƐĐŚŝũŶ͕ŵĂĂƌnjŝũƐƚĞĞŬƚĞƌĚŝƚƐĞŝnjŽĞŶďŽǀĞŶƵŝƚ͕ĞĞƌůŝũŬŝƐ ĞĞƌůŝũŬ͘ĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚŚĞďŝŬŶŽŐĞĞŶƉĂĂƌǁĞŬĞŶǁĂĂƌŝŶŝŬĚĞŶŽĚŝŐĞƉƌŽĐĞŶƚĞŶŬĂŶǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ ĞŶũĞǁĞĞƚŚĞƚŽƉĞĞŶt<ŵĂĂƌŶŽŽŝƚ͘sŽƌŝŐũĂĂƌƌĞĞĚĚĞ&ƌĂŶƐĞ>ƵĐŝĞŚĂŝŶĞůͲ>ĞĨğǀƌĞnjŝĐŚŽŽŬƵŝƚŚĞƚ ŶŝĞƚƐŽƉŚĞƚƉŽĚŝƵŵ͘,ĞƚŬĂŶĂůůĞŵĂĂů͘͟ sŽƐŬŝũŬƚƵŝƚŶĂĂƌŚĞƚǀĞůĚƌŝũĚĨĞĞƐƚŽƉnjĂƚĞƌĚĂŐϭĞŶnjŽŶĚĂŐϮĨĞďƌƵĂƌŝ͘ĞŝƐǀŽůůŽĨŽǀĞƌŚĞƚƉĂƌŬŽĞƌƐŝŶ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͕ŽŵĚĂƚŚĞƚĂůůĞƐŝŶnjŝĐŚŚĞĞŌǁĂƚŚĞƚǀĞůĚƌŝũĚĞŶŵŽŽŝŵĂĂŬƚ͘ĞŵĂĂŬƚnjŝĐŚŐĞĞŶnjŽƌŐĞŶ ŽǀĞƌŚĞƚǁĞĞƌ͘͞/ŬŚĞďŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞĂůŝŶĚĞƐŶĞĞƵǁŐĞŬŽĞƌƐƚ͕ŽƉĞĞŶƐŶŽĞŝŚĂƌĚ͕ďĞǀƌŽƌĞŶƉĂƌŬŽĞƌƐ ŐĞƌĞĚĞŶĞŶĚŽŽƌĚĞĚŝŬŬĞŵŽĚĚĞƌŐĞďĂŐŐĞƌĚ͘/ŬŬĞŶĂůůĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚĞŶ͘,ĞƚǁĞĞƌŵĂŐǀĂŶŵŝũĚŽĞŶ ǁĂƚŚĞƚǁŝů͘͟ sŽƐǀŽĞůƚnjŝĐŚŐŽĞĚ͘ĞŝƐĞĞŶŬůĞŝŶĞƚǁĞĞǁĞŬĞŶŐĞůĞĚĞŶŝŶ'ĂƐƐĞůƚĞǀŽŽƌĚĞǀŝĞƌĚĞŬĞĞƌEĞĚĞƌůĂŶĚƐ ŬĂŵƉŝŽĞŶĞŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ĂĂƌŶĂŝƐnjĞŵĞƚĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƉůŽĞŐŽƉƚƌĂŝŶŝŶŐƐŬĂŵƉŶĂĂƌ^ƉĂŶũĞŐĞŐĂĂŶĞŶ ƌĞĞĚnjĞŶŽŐĞĞŶĂĂŶƚĂůŬŽĞƌƐĞŶ͘ůůĞƐŵĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉŚĞƚŐƌŽƚĞĚŽĞůǀĂŶĚŝƚǁŝŶƚĞƌƐĞŝnjŽĞŶ͗ĚĞƟƚĞůƐƚƌŝũĚ ŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘͞/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞǁĞĞŬǀĂŶĨĞďƌƵĂƌŝŵŽĞƚĂůůĞƐŽƉĞŶƚŽƉnjŝũŶ͘͟ Speciaal sŝũĨũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶǁĞƌĚnjĞ͕ǁĞůŝƐǁĂĂƌŽƉĞĞŶŝĞƚƐĂŶĚĞƌƉĂƌŬŽĞƌƐ͕ĂůǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘ ,ĞƚǁĂƐŚĂĂƌƚǁĞĞĚĞŵŽŶĚŝĂůĞǀĞůĚƌŝũĚƟƚĞů͕ŝŶϮϬϬϲŝŶĞĚĚĂŵǁŽŶnjĞŚĂĂƌĞĞƌƐƚĞ͘͞sĂŶĚŝĞƚǁĞĞ ŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŬĂŶŝŬŵĞĚĞŵĞŶƐĞŶŵĂƐƐĂ͛ƐŐŽĞĚŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶ͘/ŶĞĚĚĂŵǁĂƐŚĞƚĂůĚƌƵŬ͕ŵĂĂƌ ŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞƐƚŽŶĚŚĞƚŚĞůĞŵĂĂůƌŝũĞŶĚŝŬ͘/ŶĞŝŐĞŶůĂŶĚǁŝŶŶĞŶŚĞĞŌĂůƟũĚŝĞƚƐƐƉĞĐŝĂĂůƐ͘͟sŽƐ ĚĞĞĚŚĞƚŝŶĚƌŝĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘/ŶƉĞůĚŽŽƌŶŝŶϮϬϭϭŽƉĚĞďĂĂŶ͕ŝŶϮϬϭϮŝŶsĂůŬĞŶďƵƌŐŽƉĚĞǁĞŐĞŶŝŶ ĞĚĚĂŵ;ϮϬϬϲͿĞŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ;ϮϬϬϵͿŝŶŚĞƚǀĞůĚ͘/ŶƚŽƚĂĂůƐƚŽŶĚnjĞŽƉĞĞŶǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉ ĂůĞůĨŬĞĞƌŽƉŚĞƚŚŽŽŐƐƚĞƐĐŚĂǀŽƚ͗ƚǁĞĞŬĞĞƌŽƉĚĞďĂĂŶ͕ĚƌŝĞŬĞĞƌŽƉĚĞǁĞŐĞŶnjĞƐŬĞĞƌŝŶŚĞƚǀĞůĚ͘ ĂĂƌďŽǀĞŶŽƉŚĞĞŌnjĞŽŽŬŶŽŐĞĞŶƐƚǁĞĞŐŽƵĚĞŶŵĞĚĂŝůůĞƐŽƉĚĞKůLJŵƉŝƐĐŚĞ^ƉĞůĞŶŐĞǁŽŶŶĞŶ͘͞,Ğƚ njŝũŶĞŶŽƌŵĞŐĞƚĂůůĞŶ͘/ŬƉƌŽďĞĞƌĞƌŶŝĞƚƚĞǀĞĞůďŝũƐƟůƚĞƐƚĂĂŶ͘EƵƌŝũĚŝŬŶŽŐŝŶĚĞƌĞŐĞŶŐƚƌƵŝ͕ŵĂĂƌ ƐƚƌĂŬƐŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞnjŝũŶǁĞĂĂŶĚĞƐƚĂƌƚĂůůĞŵĂĂůŐĞůŝũŬ͘͟ĞǀŽĞůƚĞdžƚƌĂƐƉĂŶŶŝŶŐĚŽŽƌĚĞƉůĂĂƚƐǀĂŶ ŚĂŶĚĞůŝŶŐ͕ŵĂĂƌƉƌŽďĞĞƌƚĚĂĂƌŚĂĂƌǀŽŽƌĚĞĞůŵĞĞƚĞĚŽĞŶ͘͞/ŬǁĞĞƚǁĂƚŵĞƚĞǁĂĐŚƚĞŶƐƚĂĂƚ͘,Ğƚ ƉƵďůŝĞŬŵĂŐŽŽŬŶŝĞƚŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞnjŝũŶ͘,ĞƚŵŽĞƚƵŝƚũĞnjĞůĨŬŽŵĞŶ͘/ŬŵŽĞƚĚĂĂƌǀŽŽƌnjŽƌŐĞŶ͘͟

Inwoner van Zundert kiest volledig voor het veldrijden

KKZh'E<K<

Godrie wil beste van zichzelf geven ^ƚĂŶ'ŽĚƌŝĞƵŝƚƵŶĚĞƌƚŚŽŽƌĚĞďŝũĚĞĞĞƌƐƚĞďĞůŽŌĞƌĞŶŶĞƌƐĚŝĞ njŝĐŚŬǁĂůŝĮĐĞĞƌĚĞŶǀŽŽƌŚĞƚǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉǀĞůĚƌŝũĚĞŶŝŶ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘͞/ŬǁŝůĚĞĚĂƚnjŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬĚŽĞŶ͘͟ sŽƌŝŐƐĞŝnjŽĞŶůŝĞƉŚŝũŚĞƚǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶƐĐŚĂƉŽƉĞĞŶŚĂĂƌŶĂŵŝƐ͘ ŽŶĚƐĐŽĂĐŚ:ŽŚĂŶ>ĂŵŵĞƌƚƐŐĂĨĚĞƐƟũĚƐŶĂĚĞǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌĮŶĂůĞŝŶ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞĚĞǀŽŽƌŬĞƵƌĂĂŶdŝũŵĞŶŝƐŝŶŐ͘ŝƚŬĞĞƌǁŝůĚĞ^ƚĂŶ'ŽĚƌŝĞ njŽ͛ŶƐĐĞŶĂƌŝŽǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ĂƚůƵŬƚĞŚĞŵ͘KŵŶĂĂƌŚĞƚt<ƚĞŐĂĂŶ͕ ŵŽĞƐƚĞŶĐŽƵƌĞƵƌƐŝŶƚĞŶŵŝŶƐƚĞĠĠŶǁĞƌĞůĚďĞŬĞƌǁĞĚƐƚƌŝũĚďŝũĚĞĞĞƌƐƚĞ ĂĐŚƚƌŝũĚĞŶ͘'ŽĚƌŝĞŬǁĂŵŝŶŽŬƚŽďĞƌŝŶĚĞĂƵďĞƌŐĐƌŽƐƐŝŶsĂůŬĞŶďƵƌŐĂůƐ ǀŝĞƌĚĞŽǀĞƌĚĞŵĞĞƚ͘͞/ŬŚĂĚǀŽŽƌĂĨŽƉnjŽŝĞƚƐŐĞŚŽŽƉƚ͕͟njĞŐƚŚŝũ͘͞DĂĂƌ ŝŶĚĞǁĞŬĞŶĚĂĂƌǀŽŽƌůŝĞƉŚĞƚĂůůĞŵĂĂůŶŝĞƚƐŽĞƉĞů͘sĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚĞĞĚŝŬ ŚĞƚĚƵƐŶŝĞƚ͘'ĞůƵŬŬŝŐůƵŬƚĞŚĞƚŵĞĚŝĞƐĞůĞĐƟĞƉůĞŬƐŶĞůĂĨƚĞĚǁŝŶŐĞŶ͘ ĂƚƐĐŚĞĞůƚǁĂƚƐƚƌĞƐƐ͘:ĞƌŝũĚƚĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶŵĞƚĞĞŶďĞƚĞƌ ŐĞǀŽĞůĚĂŶǁĂŶŶĞĞƌũĞƐƚĞĞĚƐďĞnjŝŐďĞŶƚŵĞƚŚĞƚǀĞƌŽǀĞƌĞŶǀĂŶĞĞŶ ƉůĞŬũĞ͘͟ ,ŝũǁĞĞƚŶŽŐŶŝĞƚǁĂƚŚŝũǀĂŶĚĞŬŽĞƌƐŝŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞŵŽĞƚǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͘ ͞EĂƚƵƵƌůŝũŬŝƐDĂƚŚŝĞƵǀĂŶĚĞƌWŽĞůĠĠŶǀĂŶĚĞŐƌŽƚĞŬĂŶƐŚĞďďĞƌƐ͘tĞ ŐĂĂŶŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚŵĞƚĞĞŶƉůĂŶǀĂŶƐƚĂƌƚ͕ŵĂĂƌŝŬĚĞŶŬĚĂƚǁĞŽŽŬ ĂůůĞŵĂĂůĞĞŶŵŽŽŝƌĞƐƵůƚĂĂƚǁŝůůĞŶƌŝũĚĞŶ͘ĞůĨǁŝůŝŬŚĞƚďĞƐƚĞǀĂŶŵĞnjĞůĨ ŐĞǀĞŶ͘ĂƚŝƐŵŝũŶĚŽĞů͘͟'ŽĚƌŝĞǀĞƌǁĂĐŚƚĚĞŐƌŽŽƚƐƚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞǀĂŶĚĞ ĞůŐĞŶ͘͞tĞŚĞďďĞŶŚŝĞƌǀĞĞůŐŽĞĚĞƌĞŶŶĞƌƐ͕ŵĂĂƌĚĂĂƌnjŝũŶĞƌŶŽŐŵĞĞƌ͘ ŝũŵŽĞƚĞŶĞĐŚƚǀĞĐŚƚĞŶǀŽŽƌĞĞŶƉůĞŬũĞŝŶŚĞƚƚĞĂŵ͘͟ Keuze 'ŽĚƌŝĞŚŽŽƉƚĚĂƚǀĞůĞEĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐŚĞŵĞŶnjŝũŶůĂŶĚŐĞŶŽƚĞŶŬŽŵĞŶ ĂĂŶŵŽĞĚŝŐĞŶ͘͞sŽŽƌŚĞĞŶĮĞƚƐƚĞŶĚĞďĞůŽŌĞŶŽƉnjĂƚĞƌĚĂŐ͕ŶƵŬŽĞƌƐĞŶ ǁĞŽƉnjŽŶĚĂŐŵŽƌŐĞŶ͘/ŬǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂŶŽŽŬĚĂƚĞƌďŝũŽŶnjĞǁĞĚƐƚƌŝũĚ ŶŽŐŵĞĞƌƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐĚĂŶƚŽĞŶĂĂŶǁĞnjŝŐnjŝũŶ͘͟'ŽĚƌŝĞǀŽĞůƚnjŝĐŚŽƉŚĞƚ ƉĂƌŬŽĞƌƐ͘͞,ĞƚůŝŐƚŵĞǁĞů͘ĞůĨŚŽŽƉŝŬĚĂƚŚĞƚŶŝĞƚĂůƚĞǀĞĞůƌĞŐĞŶƚ͘/Ŭ ŚŽƵĚŵĞĞƌǀĂŶĞĞŶŚĂƌĚĞŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ͘͟ ĞŝŶǁŽŶĞƌǀĂŶƵŶĚĞƌƚŚĞĞŌŽŶůĂŶŐƐŚĞƚďĞƐůƵŝƚŐĞŶŽŵĞŶĚĂƚŚŝũnjŝĐŚ ŝŶĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚǀŽůůĞĚŝŐǁŝůƌŝĐŚƚĞŶŽƉŚĞƚĐƌŽƐƐĞŶ͘ĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶ ǁĂƐŚŝũŽŽŬĂĐƟĞĨŽƉĚĞǁĞŐ͘ĂƚďůŝũŌŚŝũĚŽĞŶ͕ŵĂĂƌnjŝũŶǁĞŐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƐƚĂĂƚǀŽŽƌƚĂĂŶǀŽŽƌĂůŝŶŚĞƚƚĞŬĞŶǀĂŶŚĞƚ͚ŝŶĐŽŶĚŝƟĞŬŽŵĞŶ͛ǀŽŽƌŚĞƚ ǀĞůĚƌŝũĚƐĞŝnjŽĞŶ͘͞/ŬnjĂůĚĂŶŽŽŬĞĞŶŵŝŶĚĞƌůĂŶŐƐĞŝnjŽĞŶŽƉĚĞǁĞŐƌŝũĚĞŶ ƌŝũĚĞŶĞŶĞĞƌĚĞƌŚĞƚǀĞůĚŝŶŐĂĂŶ͘͟/ŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶnjŝũŶŬĞƵnjĞǀŽŽƌŚĞƚ ǀĞůĚƌŝũĚĞŶŚĞĞŌ'ŽĚƌŝĞŽŶůĂŶŐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĐƚŐĞƚĞŬĞŶĚǀŽŽƌƚĞŶŵŝŶƐƚĞ ƚǁĞĞũĂĂƌďŝũĚĞZĂďŽďĂŶŬͲƉůŽĞŐ͘


W W W.W K H O O G E R H E I D E 2 0 1 4 . N L

1 & 2 FEBRUARI 2014

KKZZ/sED/Z

Brabantse Walhalla YRRU¿HWVOLHIKHEEHUV tŝĞĂĂŶĚĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂůĚĞŶŬƚ͕ƐƚĂƉƚĚĞŶŬďĞĞůĚŝŐĂůǀĂƐƚŽƉĚĞĮĞƚƐ͘ĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂů ŚĞĞŌnjŝĐŚĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶƐƚĞƌŬŝŶĚĞŵĂƌŬƚŐĞnjĞƚĂůƐŚĠƚƉĂƌĂĚŝũƐǀŽŽƌĮĞƚƐůŝĞĬĞďďĞƌƐ͕ ŵĞƚtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚĂůƐĚĠǁŝĞůĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞĞŶ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞĂůƐǁŝĞůĞƌĚŽƌƉďŝũƵŝƚƐƚĞŬ͘,Ğƚt< sĞůĚƌŝũĚĞŶďŝĞĚƚĚĂĂƌďŝũĞĞŶƵŶŝĞŬǀĞŶƐƚĞƌŽŵŚĞƚĮĞƚƐĞŶŽƉĚĞ͚ŐŽƵĚĞŶƌĂŶĚǀĂŶƌĂďĂŶƚ͛ŝŶ ĚĞĞƚĂůĂŐĞƚĞnjĞƩĞŶ͘

6SDQQHQGH¿QDOH6FKROHQFRPSHWLWLH DĞƚĮĞƚƐĞŶŬƵŶũĞŶŝĞƚǀƌŽĞŐŐĞŶŽĞŐďĞŐŝŶŶĞŶ͘ĂƚŐĞůĚƚŽŽŬǀŽŽƌĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂƐƉĞĐƚĞŶǀĂŶ ĚĞǁŝĞůĞƌƐƉŽƌƚ͘ĂĂƌŽŵƐƚĂƌƩĞĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚǁŝĞůĞƌǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ Z^ĚĞƵŝĚǁĞƐƚŚŽĞŬ͕ĚĞtĞƐƚͲƌĂďĂŶƚƐĞsĞůĚƌŝƩĞŶŽŵƉĞƟƟĞ;tsͿ͕ZĂďŽďĂŶŬ ZŽŽƐĞŶĚĂĂůͲtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͕t/tŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚĞŶŚĞƚƵŝĚtĞƐƚ,ŽĞŬŽůůĞŐĞ;ǁŝĞůĞƌĐŽůůĞŐĞͿ ŵĞƚĚĞZĂďŽt<sĞůĚƌŝũĚĞŶ^ĐŚŽůĞŶĐŽŵƉĞƟƟĞ͘sŝũĬŽŶĚĞƌĚŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŐƌŽĞƉϳĞŶϴǀĂŶĚĞ tŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚƐĞďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶŵĂĂŬƚĞŶŬĞŶŶŝƐŵĞƚŚĞƚǀĞůĚƌŝũĚĞŶĞŶŵŽĐŚƚĞŶĚĂĂƌŶĂŽƉĞĞŶĞĐŚƚ ǁĞĚƐƚƌŝũĚƉĂƌĐŽƵƌƐĂĂŶĚĞďĂŬ͘/ŶƚŽƚĂĂůŚĞďďĞŶƚĂĐŚƟŐŬŝŶĚĞƌĞŶnjŝĐŚŐĞƉůĂĂƚƐƚǀŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞ ĮŶĂůĞĚĂŐŽƉnjŽŶĚĂŐϮϲũĂŶƵĂƌŝďŝũĚĞsŽůŬƐĂďĚŝũŝŶKƐƐĞŶĚƌĞĐŚƚ͘dƵƐƐĞŶϬϵ͘ϬϬƵƵƌĞŶϭϯ͘ϬϬƵƵƌ ƐƚƌŝũĚĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶŽŵĚĞƟƚĞůƐďĞƐƚĞũŽŶŐĞŶ͕ďĞƐƚĞŵĞŝƐũĞĞŶďĞƐƚĞŬůĂƐ͘KŽŬŝƐĞƌĞĞŶƉƌŝũƐǀŽŽƌ ĚĞƐĐŚŽŽůĚŝĞŚƵŶŬůĂƐŐĞŶŽŽƚũĞƐŚĞƚďĞƐƚĞĂĂŶŵŽĞĚŝŐƚ͘<ŽŵŽŽŬĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĂĂŶŵŽĞĚŝŐĞŶŽƉ njŽŶĚĂŐϮϲũĂŶƵĂƌŝ͘

ĞŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŚĞĞŌĚĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶŇŝŶŬŶĂĂŵŐĞŵĂĂŬƚĂůƐǁŝĞůĞƌǁĂůŚĂůůĂ͘ ĞĂĐƟĞǀĞƉƌŽŵŽƟĞǁĞƌƉƚǀŽůŐĞŶƐǁĞƚŚŽƵĚĞƌDĂƌƟŶ'ƌŽīĞŶǀĂŶƚŽĞƌŝƐŵĞΘƌĞĐƌĞĂƟĞnjŝũŶ ǀƌƵĐŚƚĞŶĂĨ͘͞KƉĞĞŶnjŽŶŶŝŐĞĚĂŐnjŝĞũĞŚŝĞƌƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌĂƵƚŽ͛ƐŵĞƚďĂŐĂŐĞĚƌĂŐĞƌƐƐƚĂĂŶ͘ DĞŶƐĞŶŬŽŵĞŶƐƉĞĐŝĂĂůŶĂĂƌtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŽŵŚŝĞƌƚĞĮĞƚƐĞŶ͘ĂƚŐĞďĞƵƌƚĚĞďƌĞĞĚƐƚĞnjŝŶǀĂŶ ŚĞƚǁŽŽƌĚ͘sĂŶŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞƌƐĞŶǀĞůĚƌŝũĚĞƌƐĚŽŽƌĚĞďŽƐƐĞŶĞŶǁĞŝůĂŶĚĞŶƚŽƚǁŝĞůƌĞŶŶĞƌƐĚŝĞ ŬůŝŵŵĞŶĞŶĚĂůĞŶŽƉĚĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂů͘DĂĂƌŽŽŬŐĞnjŝŶŶĞŶŵĞƚŬŝŶĚĞƌĞŶƐƚĂƉƉĞŶŐĞnjĞůůŝŐŽƉĚĞ ĮĞƚƐ͕͟njŝĞƚ'ƌŽīĞŶ͘ tŝĞůĞƌͲǁ͛Ɛ ĞŬƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂůĂůƐĮĞƚƐƉĂƌĂĚŝũƐůŝŐƚǀŽůŐĞŶƐŚĞŵŝŶĚĞǀŝũĨǁŝĞůĞƌͲǁ͛Ɛ͗ĚĞ ǁŝĞůĞƌŚĞůĚĞŶ͕ǁŝĞůĞƌĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ͕ǁŝĞůĞƌǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͕ŚĞƚǁŝĞůĞƌƚŽĞƌŝƐŵĞĞŶŚĞƚǁŝĞůĞƌĐŽůůĞŐĞ͘ ͞ŝĞůĂĂƚƐƚĞŝƐŶŽŐĂůƟũĚƵŶŝĞŬǀŽŽƌEĞĚĞƌůĂŶĚ͘Ž͛ŶǀĞĞƌƟŐůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚƵŝĚtĞƐƚ,ŽĞŬ ŽůůĞŐĞƐƚĂƉƉĞŶǁĞŬĞůŝũŬƐŽƉĚĞĮĞƚƐǀŽŽƌƐƉĞĐŝĂůĞĐůŝŶŝĐƐ͘KŶnjĞůŽŬĂůĞƚƌŽƚƐ͕dŚĂůŝƚĂĚĞ:ŽŶŐ ĚŝĞƵŝƚŬŽŵƚǀŽŽƌĚĞĚĂŵĞƐƉůŽĞŐǀĂŶZĂďŽďĂŶŬ>ŝǀͬ'ŝĂŶƚƐ͕ŝƐĚĂĂƌĂůƐƚĂůĞŶƚŽŶƚĚĞŬƚ͕͟ǁĞĞƚĚĞ ǁĞƚŚŽƵĚĞƌ͘ŝũǁŝĞůƌĞŶŶĞŶǁŽƌĚƚĂůƐŶĞůŐĞĚĂĐŚƚĂĂŶĚĞƐƉŽƌƚŬĂŶƚ͕ŵĂĂƌ'ƌŽīĞŶďĞŶĂĚƌƵŬƚ ĚĂƚŽŽŬĚĞƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞĮĞƚƐĞƌĂĂŶnjŝũŶƚƌĞŬŬĞŶŬŽŵƚŝŶtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͘͞ƌnjŝũŶŚŝĞƌƉƌĂĐŚƟŐĞ ĮĞƚƐƉĂĚĞŶŵĞƚǀĞĞůĂĨƐƚĂƉŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶnjŽŶŶŝŐĞĮĞƚƐƚĞƌƌĂƐƐĞŶ͘KŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐƐƉĞůĞŶĚĂĂƌ ŽŽŬŽƉŝŶĚŽŽƌĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŶĂĂŶƚĞďŝĞĚĞŶ͘ŽŬƵŶũĞďŝũǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂĚƌĞƐƐĞŶƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌ ĞĞŶĐƵůŝŶĂŝƌĞĮĞƚƐƚŽĐŚƚŽĨĞĞŶĐůŝŶŝĐŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌĞĞŶŚĞĞƌůŝũŬĞŵĂĂůƟũĚ͕͟ǁĞĞƚ 'ƌŽīĞŶ͘ WƌŽŵŽƟĞ /ŶĚĞĂĂŶůŽŽƉŶĂĂƌŚĞƚt<ǁŽƌĚƚŚĞƚǁŝĞůĞƌŐĞǀŽĞůĂĂŶŐĞǁĂŬŬĞƌĚŵĞƚĞĞŶt<džƉĞƌŝĞŶĐĞďŝũĚĞ sŽůŬƐĂďĚŝũŝŶKƐƐĞŶĚƌĞĐŚƚ͕ǁĂĂƌŵĞŶǀĂŶĂĨnjŽŶĚĂŐϮϲũĂŶƵĂƌŝĚĞǁŝĞůĞƌŚŝƐƚŽƌŝĞǀĂŶĚĞƌĂďĂŶƚƐĞ tĂůŬĂŶďĞůĞǀĞŶ͘KŽŬsssƌĂďĂŶƚƐĞtĂůŐƌŝũƉƚŚĞƚt<ĂĂŶŽŵĚĞƌĞĐƌĞĂƟĞŽƉĚĞŐŽƵĚĞŶƌĂŶĚ ǀĂŶƌĂďĂŶƚƚĞƉƌŽŵŽƚĞŶ͘sĂŶƵŝƚŚĞƚƉƌŽŵŽĚŽƌƉŽƉŚĞƚƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞĞůƚŚĞƚƚŽĞƌŝƐƚĞŶďƵƌĞĂƵ njĂĚĞůŚŽĞƐũĞƐƵŝƚĞŶŬĂŶŵĞŶŬĂŶƐŵĂŬĞŶŽƉĞĞŶǀŝƉͲĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŽƉĚĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂů͘͞dŝũĚĞŶƐ ŚĞƚt<ŝŶϮϬϬϵŝƐĞƌǀŽŽƌŵĂĂƌůŝĞĨƐƚϯ͕ϵŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽďĞƐƚĞĞĚĂĂŶŽǀĞƌŶĂĐŚƟŶŐĞŶĞŶǀĞƌďůŝũĨ ŝŶĚĞŚĞůĞƌĞŐŝŽ͕ŵĂĂƌǁĞnjŝĞŶĂůĚŝĞŵĞŶƐĞŶŐƌĂĂŐŶŽŐĞĞŶŬĞĞƌƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶŶĂĂƌĚĞƌĂďĂŶƚƐĞ tĂůĞŶĚĂŶŚŽƉĞůŝũŬŝŶŐĞnjĞůƐĐŚĂƉǀĂŶĨĂŵŝůŝĞĞŶǀƌŝĞŶĚĞŶ͘:ĞŚŽĞŌŝŵŵĞƌƐŐĞĞŶĨĂŶĂƟĞŬĞ ƐƉŽƌƞĂŶĂĂƚƚĞnjŝũŶŽŵĞĞŶĂĂŶŐĞŶĂĂŵǀĞƌďůŝũĨƚĞŚĞďďĞŶŽƉĚĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂů͕ŚĠƚǁĂůŚĂůůĂǀŽŽƌ ŝĞĚĞƌĞĮĞƚƐůŝĞĬĞďďĞƌ͘͟ DĞĞƌŝŶĨŽǁǁǁ͘ǁŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͘ŶůͬĮĞƚƐĞŶĞŶǁǁǁ͘ǀǀǀďƌĂďĂŶƚƐĞǁĂů͘ŶůͬĮĞƚƐĞŶ

µ9HHODIVWDSPRJHOLMNKHGHQ HQ]RQQLJHWHUUDVVHQ¶

+RRJHUKHLGHLQNRSJURHS %UDEDQWVH'RUSHQ'HUE\ tŝĞůĞƌĚŽƌƉ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞŝƐĠĠŶǀĂŶĚĞŶĞŐĞŶĮŶĂůŝƐƚĞŶŝŶĚĞƌĂďĂŶƚƐĞŽƌƉĞŶĞƌďLJ͘Ğ ůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚƐǁĞĚƐƚƌŝũĚŚĞĞŌĚŝƚũĂĂƌŚĞƚƚŚĞŵĂƐƉŽƌƚĞŶƐůƵŝƚĚĂĂƌŵĞĞƉĞƌĨĞĐƚĂĂŶďŝũĚĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚƐĞǁŝĞůĞƌĚŽƌƉ͘DĞƚĚĞĚĞĞůŶĂŵĞǁŝůǁŝĞůĞƌǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐZ^ ƵŝĚǁĞƐƚŚŽĞŬŽŽŬŝŶϮϬϭϰĞĞŶǀĞƌǀŽůŐŐĞǀĞŶĂĂŶĚĞ^ĐŚŽůĞŶĐŽŵƉĞƟƟĞ͘ĂĂƌďŝũŬƌŝũŐĞŶĚĞ ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐƐƚĞƵŶǀĂŶKůLJŵƉŝƐĐŚƐĐŚĂĂƚƐŬĂŵƉŝŽĞŶ'ŝĂŶŶŝZŽŵŵĞĞŶDĂƚŚŝĞƵǀĂŶĚĞƌWŽĞů͘ ůƐĮŶĂůŝƐƚŝƐ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞĂůǀĞƌnjĞŬĞƌĚǀĂŶĞĞŶƐƵďƐŝĚŝĞǀĂŶϭϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͕ŵĂĂƌǀŽŽƌĚĞďĞƐƚĞ ĚƌŝĞĚŽƌƉĞŶůŝŐŐĞŶĞƌƉƌŝũnjĞŶǀĂŶϳ͘ϱϬϬĞƵƌŽ͕ϭϮ͘ϱϬϬĞƵƌŽĞŶϮϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽŬůĂĂƌ͘^ƚĞŵŵĞŶŽƉ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞŬĂŶǀĂŶĂĨϯϬŵĂĂƌƚǀŝĂǁǁǁ͘ďƌĂďĂŶƚ͘ŶůͬĚŽƌƉĞŶĚĞƌďLJ͘

.RRSQXXZWLFNHWVRQOLQHYLDZZZZNKRRJHUKHLGHQO


www.debollebuiken.nl

Alles voor uw feesten en partijen! Frituurwagens, koude en warme buffetten, BBQ, ijswagens, springkussens, abraham-, sara- en geboortepoppen, etc. etc.

Vraag naar onze mogelijkheden Tel. 076 - 5975835 U vindt ons ook ieder weekend op de Markt in Zundert

24-delige spectrum encyclopedie ........€ 10,00 Grote naslagwerken ............................. € 1,00 Pockets voor volwassenen ....................€ 0,10 Kinderboeken ........................................€ 0,10 Ordners en multomappen ......................€ 0,25 Foto-insteekmapjes ...............................€ 0,20 Alle bekers en mokken ..........................€ 0,10 Alle foto- en schilderijlijsten ..... HALVE PRIJS Alle bussen en blikken ............. HALVE PRIJS

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

GRATIS

ONTWERP EN DESKUNDIG ADVIES BIJ U THUIS

zen uken kie e k w u thuis

TEL. 076-5033971 s WWW.ADHELLEMONSKEUKENS.NL

Tel. 076-5973994 / 06-51277324

Vraag naar onze acties. Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014! Tel. 076-5973994 / 06-51277324

NU OOK REPARATIEWERK

computer en ICT computer voor beginners (Windows 8 en Apple Mac), Windows 8 en internet, multimedia op Apple Mac, fotobewerking met Photoshop (gevorderden) personenzorg begeleider in de kinderopvang en de buitenschoolse kinderopvang, kennismakingstraject gezinsopvang, onthaalouderacademie, jeugd- en gehandicaptenzorg, zorgkundige (bijna volzet), logistiek assistent in de gezondheidszorg (bijna volzet)

Voor al uw administratieve en fiscale zaken voor zowel de Agro- als de MKB-sector. Bezoek onze website en maak vrijblijvend een afspraak. Oude Bredaseweg 7A - 4872 AB Etten-Leur Telefoon: 076-5040456 - Fax: 076-5040457 info@peetersfiscaal.nl - www.peetersfiscaal.nl

Turnhout

lid van Register Belastingadviseurs

VOOR DE GOEDKOOPSTE TERRASOVERKAPPING Kijk op www.samanbouw.nl

inschrijven

Rudi Saman 076-5015176 / 06-51145525 info@verandabouwsaman.nl

vanaf 6 januari start cursussen: vanaf 27 januari

KUNSTGEBITTEN TOMSON

REPARATIES & NIEUWE MET GARANTIE

076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert

Turnhout: Herentalsstraat 70 (gebouwen HIVSET) Hoogstraten: Gr. Elisabethlaan 30 (gebouwen VITO)

graduaat boekhouden

Hoogstraten

info

computer en ICT computer voor beginners (Windows 8), Windows 8 en internet, Word, Excel, multimedia, digitale fotografie voor beginners, webanimatie met Dreamweaver

Bel +32 14 47 13 18 of surf naar:

www.lbconderwijs.be

Nu EXTRA KORTING

Welkom in de wereld op alle haarden van sfeer en warmte en kachels

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

Morgen 15 april Koopzondag 500 kilo pelletkorrels GRATIS 11.00-17.00 uur

KOOPZONDAG GROOTSTE SHOWROOM GROOTSTE SHOWROOM iR BE ar nuEM jaPT 6 SE 29 UUR 11.00-17.00

wijnkennis wijn en gastronomie

Tarief: € 1,25 / lesuur * * exclusief cursusmateriaal

winterkorting!

geeft winterkorting! Vraag naar onze acties.

076-587.29.10

CURSUSAANBOD CURSUSAANBOD C

aanvullende algemene vorming

geeft

INKOOP - VERPANDING GOUD - ZILVER - MUNTEN

GRATIS OFFERTE CHECK, ALTIJD VOORDELIGER

verlegwerk incl. installatie van uw nieuwe keuken

L. VISSENBERG & Zn.

BEST BETALENDE GOUDINKOPER VAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

KEUKENS

Wij verzorgen uw gehele keuken van sloop en

Voor al uw schilderwerken en wandafwerking

ZUID NEDERLAND ZUID NEDERLAND

Houtkachels Pelletkachels Liftdeur houtkachels Design gashaarden Open haarden Afvoervrije gashaarden Bio haarden Electrische kachels Natuursteen schouwen Snelle levering Vakkundig geplaatst

&(175809225'$*(1$921'23/(,',1*(1

info@schouwenpaleis.nl www.schouwenpaleis.nl


SPORT

Nina Vergouwen Nederlands Kampioen twirlen 1 baton RIJSBERGEN - Afgelopen zondag vertrokken Nina Vergouwen en Anouk Mathijssen vroeg al richting Almere voor de Nederlandse Kampioenschappen twirlen. Ze hebben hard gewerkt om zich daar voor te plaatsen, ze moeten 2 maal hun plaatsingsscore halen om deel te mogen nemen. Het is al een hele prestatie om dat te halen. Op het NK was Nina als eerste aan de beurt in de voorronde voor twirling 1 baton, ze deed haar routine foutloos en plaatste zich voor de finale. Anouk was daarna met haar Artistic Twirl en ook zij liet een zeer mooie routine zien en mocht ook door naar de finale. Met haar 2-baton stond ze gelijk in de finale, ze liet zien dat dit echt haar onderdeel is en straalde veel zelfver-

trouwen uit en ze beheerde haar routine perfect. Ze haalde hier een prachtige 3e plaats mee. Een aantal uren later waren de finales van de Artistic Twirl de zenuwen speelde een beetje mee, maar Anouk haalde toch nog de 6e plaats. Op het einde van de dag was Nina met haar twirling aan de beurt, de concurrentie was groot maar ze stond haar twirling met plezier en vol zelfvertrouwen te doen. Ze behaalde hiermee de 1e plaats en mag zich Nederlands Kampioen noemen. Bij de prijsuitreiking was er nog een onverwachte grote verrassing voor Nina. Er worden bij de NK nog 3 belangrijke prijzen uitgereikt door de jury. Nina kreeg de Koppe Bokaal voor de Most Outstanding Performance voor soliste. Een grote eer om die te mogen ontvangen. Nina en Anouk van harte gefeliciteerd met jullie mooie resultaten.

Lisanne Leemans is alweer volop wedstrijden aan het rijden. Helaas nog niet met haar eigen Tess, maar met Bino. Dat dit goed zou gaan hadden we eigenlijk wel verwacht. Ze behaalde in Hulten twee keer een eerste prijs in de D-L1. Ook Emma Steenhof blijft maar prijzen halen. In Tilburg bij Thielen behaalde Emma de 4e plaats. Maar daarnaast is Emma afgelopen vrijdag gehuldigd als reserve Kring Kampioen in de C-B dressuur. Ook Liv Huijbregts werd gehuldigd, zij werd Kring Kampioen in de klasse B-L en C-M springen. Naast deze twee kanjers worden

Anton Rockx doet goede zaken Nina met haar Koppe Bokaal.

de volgende ruiters afgevaardigd naar de Brabantse Kampioenschappen in Schijndel en Oosteind. Emma Steenhof is de enige DES ruiter die op 31 januari tot 2 februari de dressuur Kampioenschappen in Schijndel in de ring mag verschijnen. Asha Laseroms en Tessa Oostvogels staan reserve, dus je weet het nooit. Voor de Brabantse Kampioenschappen springen in Oosteind op 8 en 9 februari hebben zich de volgende DES ruiters geplaatst: Liv Huijbregts (1e in de B-L en C-M en 5e in de B-B, Tom Huijbregts (6e in de D-B, Thieu Huijbregts (5e C-L en 7e D-L, Jesse Sprenkels (4e D-L), Raymond Koeken (6e E-L), Asha Laseroms (10e D-L) en Nicole Jansen (7e D-M). Natuurlijk willen we de Kring Kampioen en reserve Kring Kampioen feliciteren en wensen we iedereen veel plezier en succes op de Brabantse Kampioenschappen.

Er is eerst een H.Mis in de St Corneliuskerk te Achtmaal. De aanvang is 11 uur. Er zijn al diverse zangrepetities geweest onder leiding van Ferry van Assche. Het koor bestaat uit zangers van de 3 gildes. Wanneer zaterdags Rene van Assche het kerkorgel laat klinken is dit alles een mooie start van deze feestdag. Voorganger in de H.Mis is Jan van Steenhoven uit Rijsbergen. Na deze viering gaat elke gilde naar hun eigen clubadres. Een bakje koffie en een gebakje

of broodje zullen dan onderhand goed smaken. De verdere middag zal ingevuld worden met wellicht een huldiging van leden die 25 of 40 of 50 jaar lid zijn. Elk gilde vult deze teerdag op de eigen wijze in. Ook een diner zal niet ontbreken. In de avond komen Toekomst, Nooit Gedacht en Komst des Vredes tezamen in De Schuur van Den Thuur. Dit jaar is dit het feestadres. De muziek komt van een bandje van 3 personen. Janus Vriends uit Schijf is hierbij. Afgelopen weekend speelde hij nog accordeon op de Volle Maon Avond in Zundert. Hij weet als geen ander hoe een leuke en gezellige feestavond tot succes

Sheady Sentges met You can do it klasse C/B, Rowie van Hooijdonk met Priscilla klasse D/Z en Amber Elst met Casanova in de klasse D/ZZ. Reservekampioenen werden Ilse Lauwen met Nadal klasse E/Z en Amber Elst met Dante klasse D/ZZ. Overige afvaardigingen zijn Bo Dictus met Manjara B/L, Eva Vissenberg met Mandy D/B, Jessy Dictus met Marktzicht’s boy D/Z en Christy Dictus met Kelvin D/ZZ en Charming z D/ZZ. Allen van harte gefeliciteerd en succes op de brabantse kampioenschappen.

Groot KPJ Achtmaal rikconcours 2014

Komst des Vredes ACHTMAAL - Zaterdag 25 januari gaan de 3 Achtmaalse kruisbooggildes hun teerfeest vieren.

ZUNDERT - Afgelopen vrijdag werden de Kringkampioenen gehuldigd bij manege hoeve Galderzicht in Galder. De van Goghruiters hadden weer heel wat kampioenen en reservekampioene in de discipline springen, met maar liefst 3 kampioenen en 2 reservekampioenen en heel wat afvaardigingen naar de Brabantse kampioenschappen springen op 9 februari te Oosteind. Met gepaste trots kunnen we vermelden dat de volgende ruiters kampioen werden.

Ponyclub DES ruiters in actie RIJSBERGEN - Hierbij weer een aantal mooie uitslagen en een overzicht van alle DES ruiters die naar de Brabantse Kampioenschappen mogen.

Van Goghruiters

komt. Voor aanvang van deze feestavond zal voorzitter Frans Fakkers van de Nederlandse Kruisboogbond alle aanwezige jubilarissen huldigen. Wij hopen dat het heel druk is in de kerk en op de feestavond bij Den Thuur. De Provincie Noord Brabant wil dat alle gildes zo veel mogelijk blijven bestaan. Dit behoort ook bij ons culturele erfgoed. Het heeft een onschatbare waarde. Wij danken iedereen van Achtmaal voor aanwezigheid en inzet. Iedereen is van harte welkom in de kerk van Achtmaal. Gewoon belangstelling tonen door uw aanwezigheid geeft ons het gevoel dat we op Achtmaal ook goed bezig zijn.

ACHTMAAL - Ook op de derde avond van het Groot KPJ Achtmaal Rikconcours 2014 was afgelopen zondag 19 januari weer een breed deelnemersveld opgekomen om de positie in het algemeen klassement te verstevigen. Anton Rockx pakte met 158 ptn (0 tegen) de dagzege, gevolgd door Leo Oostvogels met 154 ptn (0 tegen).

De geroutineerde Jolanda Daems bezette met 146 ptn (0 tegen) de derde plaats van het dagklassement. De gehele daguitslag en het gehele algemeen klassement zijn uiteraard weer terug te vinden op www.kpj-achtmaal.nl Zondag 26 januari 4e en laatste avond. Inschrijven weer op de gebruikelijke tijd, dit is mogelijk vanaf 19.00 uur, aanvang zoals gewoonlijk 19.30 uur stipt.

Gouden Simone KLEIN ZUNDERT - Simone Snepvangers (13 jaar) uit Klein Zundert is zondag 19 januari 1e geworden bij het onderdeel hoogspringen meisjes Cjunioren 1e jaars tijdens de nationale wedstrijden voor C en D junioren in Apeldoorn, het officieuze NK Indoor. Simone is op haar 6e begonnen met atletiek bij DJA in Zundert. Sinds april vorig jaar komt ze uit voor AV Sprint in Breda. Vanwege haar talent voor hoogspringen is ze afgelopen september geselecteerd voor de hoogspringgroep van het Regionale Talentcentrum Atletiek Midden-en WestBrabant (rtc-mwb) en wordt daar getraind door Pieter Dingenouts en Marloes Strooper-Lammerts. Voordat de wedstrijd in Apeldoorn echt kon beginnen voor Simone moesten er nog een paar hobbels worden genomen. De jurytafel moest een paar meter worden verplaatst en even later in verband met haar lange aanloop zelfs de hele hoogspringmat! Chapeau voor de medewerking van wedstrijdleider, scheidsrechter en juryleden.

Simone Snepvangers 1e NK indoor onderdeel hoogspringen MC1.

Met haar oude PR was ze als 8e toegelaten tot de finale, maar met een fraaie sprong van 1,55m eindigde Simone op de 1e plaats. Goed voor goud!

♥ ♥

♥ ♥ ♥

Eerste Heilige Communie De eerste heilige communie, een bijzonder moment Communie Katholieke gemeenschappen vieren binnenkort weer de eerste heilige communies. Dit bijzondere moment vindt bij de meeste kerken in mei plaats. Omdat dit een belangrijk moment is in het leven van kinderen en hun families, kijken zij hier nu al naar uit en zijn er al mee bezig. Veel families vieren de communie uitgebreid en ook in de kerk is het vaak een feestelijke gebeurtenis. Daardoor is er steeds meer mogelijk om het ter communie gaan onvergetelijk te maken. Zo bieden zich speciale fotografen aan en hebben veel winkels speciale communiecadeaus.

PAGINA 26


CARNAVALSWINKEL KEES KONINGS WWW.KEESKONINGS.COM te ESSEN Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

TE HUUR GEVRAAGD

mais- en grasland Tel. 06 50930164

TE HUUR (BEDRIJFS) LOODS

¹ 450m² IN WERNHOUT

Zorgenco Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren. Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjesmannen zijn ook in te huren door instellingen.

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

Appartement in centrum van Zundert

Zorgenco Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

info tel: 0653 364719

Huishoudbeurs Amsterdam Wij rijden op Dinsdag 18 Februari Donderdag 20 Februari en Zaterdag 22 Februari Kosten â&#x201A;Ź 30,-- per persoon inclusief entree Heeft u al een entreekaart kunt u met korting mee. Heeft u een groep vanaf 20 personen die op een andere dag wilt gaan kan dit ook. Voor inlichtingen TOURINGCARBEDRIJF BROEREN Tel 0165502446 Email: info@tb-broeren.nl www.tb-broeren.nl

St. Antoniusstraat 21a, Schijf Tel. nr. 0165 - 341703 Fax nr. 0165 - 340338

CENTRUM Terheijdenseweg 500 4826 AB

BREDA VOLG BREDA-NOORD/TERHEIJDEN

BIJ SCHAATSBAAN BREDA!

VAN 10 TOT 17 UUR

INFO: 0161-456291

Panklare gehaktballen 6 halen 4 betalen Speklapjes

voor het prijsje van â&#x201A;Ź

4,95 p/kg

Kwaliteits entrecote voor â&#x201A;Ź

10,95

Openingstijden:

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

KUIKENBOUT 3KG VARKENSCHNITZELS KG PAARDENBIEFSTUK KG VARKENSHAAS KG RUNDERRIBLAPPEN KG

* * * * * *

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN TIMMERWERKEN HOOGRENDEMENT ISOLATIEGLAS TERRASOVERKAPPINGEN ROLLUIKEN/SCREENS/MARKIEZEN SEKTIONAL GARAGEDEUREN

WWW.ISO-RENO.NL De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

150GR

1.15

100GR

1.20

SURIMISALADE

SCHWEINE HACKSE P.ST.

3.99

04

Voor al uw bouw en verbouwingswerkzaamheden

Koen Martens

Neem contact op voor een vrijblijvende prijsofferte.

VAN GENK

BETONBORINGEN UĂ&#x160;LiĂ&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Â?Â&#x2C6;Â?ÂŤiÂ&#x2DC;Ă&#x2030;vĂ&#x20AC;iâiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x160;UĂ&#x160;â>}iÂ&#x2DC; UĂ&#x160;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;>Â&#x2DC;Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x160; UĂ&#x160;Ă&#x192;Â?iĂ&#x2022;Ă&#x203A;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;â>}iÂ&#x2DC;Ă&#x160; UĂ&#x160;Â&#x17D;Â?iÂ&#x2C6;Â&#x2DC;iĂ&#x160;Ă&#x192;Â?Â&#x153;Â&#x153;ÂŤĂ&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; UĂ&#x160;LÂ&#x153;Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;

NIEUWBOUW

Strijbeekseweg 39b Telefoon: 06-38220171 4856 AA Strijbeek koen@martensbetonboringen.nl

VERBOUW ONDERHOUD

Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°Â&#x201C;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;LiĂ&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;LÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;°Â&#x2DC;Â?

TEGELWERK TIMMERWERKEN STUCWERK

Julianalaan 49, 4884 BE Wernhout Tel. 076 5976363 / 06 20630194 Email: avangenk@home.nl www.bouwbedrijfvangenk.nl

Parket PVC Laminaat vloeren

dinsdag, donderdag en vrijdag 13.00-17.30 uur zaterdag 8.30-12.00 uur

ISO-RENO

PALINGWORST

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

p/kg

Denk aan onze GRATIS bezorgservice voor bestellingen boven de â&#x201A;Ź25,- van ons heerlijke kwaliteitsvlees

99 4.

80 . 11

HACHEE-,TARTAAR-, 75 PAARDENKOGEL- 99 GEPANEERDE 99 75 5. SOEPVLEES KG 5. BIEFSTUK ½KG 2. SCHNITZELS KG 3.

De reclame is geldig van 21 januari t/m 1 februari.

OPENINGSTIJDEN: dinsdag 8.30 uur tot 17.30 uur donderdag 8.30 uur tot 17.30 uur vrijdag 8.30 uur tot 17.30 uur zateradg 8.30 uur tot 12.00 uur We eten van 12.30 uur tot 13.00 uur Maandag en woensdag gesloten.

E 

FRICANDEAU VD HAM KG 3.99

VAN GENK

(Naast het benzinestation Tamoil in Schijf)

RACKET-

TRAMSINGEL 48 - BREDA 0767660138 WWW.MONKEYTOWN.EU

Bouwcompleet v.o.f.

NU: 2 HALLEN ZONDAG Lekker voordelig!

26 JAN.

De hele meivakantie geopend!

Bij Zorgenco staat de cliĂŤnt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht.

Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

VLOOIEN MARKT

HET LEUKSTE SPEELPARADIJS VAN BREDA IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!

Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft.

Tel: 0618474844 TE HUUR

   

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

2

loeren al van Eiken parketv loer

af â&#x201A;Ź 34,95/m

incl. onderv

Vele merken laminaat, planken, parket en pvc en onder$+0 .)% !(!* 3 (+!-)'!+1!- 3 $ !-,,+-/!* 3''0* %# 1%!.3$%*(.$0-!*3!$* !(!* Showroom geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 u 5 zaterdag 13.00 - 17.00 u * !-!/%& !* #!*+, afspraak.

Torenpad 6, 4872 XN Etten-Leur (winkelcentrum etten-leur) E info@vanhooijdonkvloeren.nl I www.vanhooijdonkvloeren.nl T 076 503 77 38 M 06 128 66 281

huid- en laserklinieken Â&#x2021;SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLHÂ&#x2021;KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOĂ&#x20AC;OOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom â&#x20AC;˘ In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d â&#x20AC;˘ 4624VT Bergen op Zoom â&#x20AC;˘ 0164-263822 â&#x20AC;˘ w www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg â&#x20AC;˘ In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 â&#x20AC;˘ 4336DR Middelburg â&#x20AC;˘ 0118-673050 â&#x20AC;˘ www.dermateam.nl


TEST Tekst: Bart van den Acker

Peugeot 308 1.6 THP 125 Première: € 26.450 Al lang voor de Tweede Wereldoorlog startte Peugeot met de 201 een serie typeaanduidingen met drie cijfers en een 0 in het midden. Prachtig systeem, er zit logica in en Peugeot heeft het heel consequent volgehouden. Tot nu. Voor de opvolger van de 308 kon de aanduiding 309 niet worden gebruikt, want dat was in de jaren tachtig al een bekend Peugeot-model. Lastig! De nieuwe heet daarom opnieuw 308, maar laat er geen misverstand over bestaan, dit is een volledig nieuw model. LEVERINGSPROGRAMMA: Meer op komst… Het leveringsprogramma van de 308 is nog lang niet compleet. Niet alle versies die nu al op de prijslijst staan, zijn ook echt snel te leveren. Peugeot heeft intussen ook aangekondigd dat in mei de stationcar SW verschijnt ter aanvulling. Of er opnieuw een coupé/cabrio komt is nog niet duidelijk. Voorlopig zijn er drie benzinemotoren bekend en drie diesels. De basis-benzinemotor is de 1,2 liter driecilinder met 60 kW/82 pk. De vertrouwde 1,6 liter benzinemotor is er in twee versies, met 92 kW/125 pk – die zit ook in de testauto- en 115 kW/155 pk. De 1,6 liter HDi-diesel is er nu met 68 kW/92 pk en als e-HDi met 85 kW/115 pk. De derde variant is er nog niet, maar dat wordt wel een heel belangrijke. Die heet enigszins verwarrend ook e-HDi en voldoet al aan de uitlaatgasnorm Euro 6. Deze levert 88 kW/120 pk, maar is zo zuinig (82 g/km CO2) dat hij ook in 2014 in aanmerking komt voor 14% bijtelling, voor wie ‘m zakelijk en privé rijdt. Voorlopig zijn er vier uitrustingsniveaus. De Access-basisversie is er alleen met de minst sterke motoren, maar beschikt wel al over onder meer airconditioning, centrale vergrendeling met afstandsbedie-

ning, elektrische bediening van de voorste zijruiten, getint glas, cruise control met snelheidsbegrenzer, zes airbags, hoogteverstelling op beide voorstoelen en een in ongelijke delen omklapbare achterbank. Met deze basisversie hoeft dus niemand zich echt bekocht te voelen. De tweede uitvoering heet Active en die heeft alles van de Access, aangevuld met onder meer lichtmetalen wielen, automatisch inschakelende verlichting, ruitenwissers met regensensor, climate control, parkeersensoren achter en een groot touchscreen op het dashboard voor de bediening van onder meer de audio-installatie. De normale topversie heet Allure. Die heeft onder meer de elektrisch bediende handrem, andere stoelen, LED binnenverlichting, Connect navigatiesysteem, parkeersensoren aan de voorzijde en hij is uiterlijk direct te herkennen aan een afwijkende voorbumper en chroomlijsten in de grille. Tijdelijk is er nog de uitvoering Première, zoals de testauto, dat is een Allure, aangevuld met een glazen panoramadak, steutelloze bediening, actieve cruise control, Cd-speler, waarschuwing bij kans op een aanrijding en een automatisch werkend noodremsysteem.

Het klein stuur maakt de 308 lekker handelbaar, de tellers zijn alleen óver het stuur te zien, niet er doorheen. Beknopte technische gegevens: Lengte x breedte x hoogte: ................................................. 425 x 180 x 145 cm Kentekengewicht: .............................................................................. 1.140 kg Motorinhoud/aantal cilinders:........................................................... 1.598 / 4 Max. vermogen: ............................................... 92 kW (125 pk) bij 6.000 t/min Max. koppel: ............................................................... 200 Nm bij 1.400 t/min Aandrijving: ................................................................................... voorwielen Gemiddeld brandstofverbruik volgens ECE-normen in l/100 km:..................5,6 Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test: .................................... 1 op 12,7 CO2-uitstoot in g/km:................................................................................ 129 Energielabel:.................................................................................................A Topsnelheid: ....................................................................................202 km/u Acceleratie 0 – 100 km/u: ...................................................................8,9 sec.

0BBLFFOBGTQSBBL WPPSFFOQSPFGSJU

AUTOBEDRIJF DE KEEN B.V. yÍÍÛßåŸôŸÈčĐ

CARROSSERIE: ’Echt weer een mooie Peus’ Eerlijk, ik heb me jarenlang flink gestoord aan de vormgeving van diverse Peugeotmodellen. Dat is subjectief, maar ik vond ze ook echt niet om aan te zien. Het fraaie Franse merk is op die schreden terug gekeerd en na de geslaagde 208 staat er nu ineens een 308 die ik alleen maar heel geslaagd kan vinden. Gezien de nodige reacties op de testauto sta ik daarin niet alleen. In tegenstelling tot veel moderne auto’s is de 308 niet ‘overdesigned’. Er zit maar één lijn in die niet functioneel is. Die loopt door de deurgrepen naar de achterlichten, maar in combinatie met de welving rond het achterwiel geeft die de auto optisch ‘vaart’. Mooi gedaan, er zijn meer mooie details, zoals die achterlichten, de vorm van de achterste zijruiten en hoe de naam PEUGEOT in de grille is verwerkt. Er is natuurlijk meer te melden. Zo is deze nieuwe 308 net even compacter dan zijn gelijknamige voorganger en bovendien zo’n 140 kilo lichter. Dat is een goede ontwikkeling, die ik trouwens bij meer merken zie. Aan een minpuntje ontkom ik ook niet. De dode hoek, met name rechtsachter, is erg fors en ook het uitzicht recht naar achteren is niet royaal. Ook dat hebben wel veel auto’s tegenwoordig. INTERIEUR: Slim klein stuur Het meest opvallende aspect van het interieur van de 308 is, net als in de 208, het kleine stuur. Het is even wennen, maar het idee is heel goed. Door dat kleine en vrij laag geplaatste stuur kijk ik óver het stuur heen op het dashboard, in plaats van er doorheen. De instrumenten staan ook wat hoger, met als gevolg dat ik mijn blik minder en korter van de weg hoef te halen om op de tellers te kijken. De theorie klopt, maar het is jammer dat Peugeot die ‘winst’ zelf meteen weer teniet doet. De snelheidsmeter is slecht afleesbaar, omdat die vrij klein is en bovendien –totaal zinloos- tot 250 km/u reikt. Even gek is de toerenteller die tegen de klok in draait, dat blijft

Het uiterlijk van de nieuwe Peugeot 308 is zeer geslaagd. Er is een duidelijke gelijkenis met de populaire 208, maar dan ‘een klasse groter’. een raar gezicht. Er is ook een bijkomend voordeel van deze opstelling. Door dat kleine stuur en de daarop waarschijnlijk aangepaste stuurbekrachtiging is de 308 lekker wendbaar en vlot handelbaar. Dat rijdt gewoon lekker en dat komt omdat ik gewoon kleinere bewegingen maak, bijvoorbeeld om een van de ontelbare rotondes te ronden. Het interieur van de 308 is verder netjes afgewerkt. In de testauto met ‘sleutelloze bediening’ moest ik wel even wennen aan de plek van de startknop, vlakbij mijn stoel. De versnellingspook met een dikke knop uit massief aluminium ziet er heel ‘hi-tech’ uit, maar als het koud weer is, voelt die knop aan alsof je een ijsklomp beetpakt. De zitruimte op de achterbank is voor volwassenen niet overdadig. Dat is wel verklaarbaar, want ondanks de krappere buitenmaten, is de bagageruimte een stuk groter dan in de oude 308. Tja, het komt uit de lengte of uit de breedte. TECHNIEK: Goede bekende De 1,6 liter motor is de testauto is een goede bekende. In de nieuwe 308 heeft hij er een paar kW-tjes bijgekregen, maar hij is nog steeds mooi soepel, trekt prachtig vanuit lagere toerentallen en hij is best stil op snelheid. Als de 308 volop in alle uitvoeringen leverbaar is, zal dit bepaald niet de belangrijkste motor zijn. Ik verwacht dat het gros van alle 308-en de weg op gaat met de 1,2 liter benzinemotor en natuurlijk de bijtellingsvriendelijke diesel. Dat ik met deze 308 1,6 gemiddeld 1 op 12,7 reed is aardig om te weten, maar het is niet maatgevend voor die latere, zeer zuinige versies. Op zoek naar een laag verbruik is het overigens vreemd dat Peugeot in elk geval op deze 1,6 nog steeds geen stop-/startsysteem levert, al is het maar vanwege het psychologische effect ervan, want in daadwerkelijk verbruik is de besparing minimaal. In 2014 moet ik maar eens een 308 SW met die zuinige diesel boeken,

Concurrentie Toyota Auris 1.6 VVT-i Dynamic: ..........................................................€ 25.185 Opel Astra 1.4 Turbo 140 pk S/S Cosmo: ............................................ € 25.395 Volkswagen Golf 5-deurs 1.4 TSI 122 pk Highline: ............................... € 25.790 åŸÂņĶċĒđķĐċČĎČĐČ Renault Mégane TCe 130 Energy GT-Line: ...........................................€ 25.990 Mazda 3 SkyActiv-G 120 GT-M: ...........................................................€ 26.390

&jj&MłG&n`

WWW.DEKEEN.PEUGEOT.NL

Prijslijst belangrijkste versies: Peugeot 308 1.2 VTi Access: .............................................................. € 18.900 Peugeot 308 1.2 VTi Active:............................................................... € 20.900 Peugeot 308 1.6 THP 125 Active: ........................................................ € 23.700 Peugeot 308 1.6 THP 155 Active: ........................................................€ 24.900 dÙÛéȜŸÂߟõŸ¬ĎĐ Peugeot 308 1.6 THP 125 Allure:......................................................... € 25.350 Peugeot 308 1.6 THP 155 Allure: ......................................................... € 26.350 ➜ Peugeot 308 1.6 THP 125 Première: ................................................€ 26.450 Peugeot 308 1.6 THP 155 Première: .................................................... € 27.450

AUTOBEDRIJF F. NOUWS B.V. `n^6&M

åŸÂņĶċČđĐķĎďĎĒďċ

Peugeot 308 1.6 HDi Access: ............................................................. € 21.500 Peugeot 308 1.6 HDi Active:............................................................... € 23.500 Peugeot 308 1.6 e-HDi Active: ............................................................€ 24.500 Peugeot 308 1.6 HDi Allure: ................................................................€ 25.150 Peugeot 308 1.6 e-HDi Allure: ............................................................ € 26.150 Peugeot 308 1.6 e-HDi Première: ....................................................... € 27.250 ➜ = testauto Volgende testauto: Suzuki SX4 S-Cross

WWW.NOUWS.PEUGEOT.NL

Vanuit elke hoek oogt de 308 harmonisch en modern. De lijnen die naar de achterlichten toelopen geven het uiterlijk dynamiek.

daar kom ik nog wel op terug! Onderhuids heeft deze 308 de nodige overeenkomsten met de Citroën C4 Picasso die ik een maand of wat geleden testte. Dat komt omdat ze allebei gebruikmaken van hetzelfde, nieuw ontwikkelde platform. Ik neem aan dat de perfect schakelende zesbak daarmee ook verband houdt, om eens wat te noemen. Daarbij is de 308 ook mooi comfortabel geveerd, al zouden kleine oneffenheden nog wel wat mooier gladgestreken mogen worden. Alleen in deze Première-uitvoering (optie op andere) zit de actieve cruise control. Dat vind ik geen aanrader. Net als in die Citroën werkt die niet echt verfijnd en bovendien schakelt het systeem zichzelf uit als het echt aan het werk zou moeten. Dat geldt met name als je bijvoorbeeld een file inrijdt, of het verkeer voor je vrij plotseling langzamer gaat rijden. Deze cruise control houdt dan eerst even de afstand constant en ineens stopt het systeem, waardoor je toch heel snel op je voorligger af gaat. Dat kan een schrikeffect opleveren en dus gevaarlijk zijn. Niet bestellen, dit onding, het is een smet op de verder zo fijn rijdende 308.


GROOT REGISTRATIEVOORDEEL Enkele voorbeelden:

Kijk voor al onze aanbiedingen op:

% & 

www.vriensopelaanbiedingen.nll

Opel Corsa 3 deurs (1-SHK-43) Color Edition 1.4i Wit met zwart dak, Zwarte 17â&#x20AC;? lichtmetalen velgen, AFL Bochtverlichting, Airconditioning, Radio/CD-speler, Aluminium sportpedalen, Sportstoelen, Donker getint glas, Mistlampen voor etc.

Opel Astra 5 deurs (1-SHK-47) 1,4i turbo 120pk Rhythm Ergonomische comfortstoelen, Chromen omlijsting zijramen, armsteun voor, cruisecontrole, airconditioning, radio CD enz.

Opel Astra Sports Tourer (1-SHK-48)) 1.4i Turbo Rhythm Zwart, Ergonomische comfort stoelen, Armsteun, Edition plus pakket, Chromen omlijsting zijramen, Donker getint glas, Navigatie, Bluetooth, Parkeersensoren achter enz.

Opel Meriva (1-SHK-54) 1,4i Turbo Cosmo midden grijs metallic, klimaatbeheersing, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, donker getint glas, mistlampen voor, radio CD speler, elektrisch bediende buiten spiegels enz.

Opel Insignia 5 deurs (1-SHK-46) 1.6i Turbo Cosmo Donkergrijs metallic, Executive 2 pakket: Ergonomische comfortstoelen, DVD Navigatie, Bluetooth voorbereiding, parkeersensoren voor en achter, 18â&#x20AC;? Licht- metalen velgen enz.

Normale prijs

â&#x201A;Ź 18.945,-

Registratievoordeel

,â&#x201A;Ź 2.750 16.195,-

NU VOOR* â&#x201A;Ź Normale prijs No

â&#x201A;Ź 22.655-

Registratievoordeel

â&#x201A;Ź 2.000,-5,

NU VOOR* â&#x201A;Ź 20.65 Normale prijs

â&#x201A;Ź 25.055,-

Registratievoordeel

â&#x201A;Ź 2.000,-5,-

 

 

       

  

 

 !! 

       

    

 

" !! 

NU VOOR* â&#x201A;Ź 23.05 Normale prijs

â&#x201A;Ź 25.776,-

Registratievoordeel

â&#x201A;Ź 3.000,-6,-

NU VOOR* â&#x201A;Ź 22.77    

Normale prijs â&#x201A;Ź 41.653,Nor

S.P.S. SALES

Autodemontagebedrijf

voor al uw witgoed, bruingoed en inbouwapparaten, SCHERPE PRIJZEN. Tuin van Gerlagh 3A 4741 AR Hoeven 0165-631522 www.spshoeven.nl Openingstijden: ma t/m za 9.00-17.00 uur

Registratievoordeel

â&#x201A;Ź 10.0031.60,53,653,

Sloop-loop-schade autoâ&#x20AC;&#x2122;s - motors

NU VOOR* â&#x201A;Ź

Autoâ&#x20AC;&#x2122;s zijn geregistreerd. Prijzen excl afleveringskosten. Niet icm andere aanbiedingen bi di

te koop gevraagd

ALLE GEBRUIKTE ONDERDELEN ONLINE Erkend: * Lid Autorecycling Nederland * Rijksdienst v/h wegverkeer * Autotransport / berging * Reparatie en onderhoud * Stiba - lid * VBV- opkoper

ELMDDQNRRSYDQHHQDXWRXLWGH]HDFWLH

GRATIS WINTERWIELEN!!!

Minervum 7001A, Breda - (076) 5877 950 Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

!"#$"

www.vriensopel.nl

Only for Men Outlet Etten-Leur

MEGA NIET TE MISSEN MANNENDEALS!!

TOPMERKEN 3 HALEN 1 BETALEN

Terrein/Garage: Maalbergenstraat 24a Wernhout 076 - 597 17 39 Molenstraat 184 Zundert 076 - 597 56 75 / 06 - 54278822 www.jokozundert.nl / info@jokozundert.nl TE KOOP

2 Weimaraner Langhaar pups zoeken actieve baas geboren 22-11-2013 met stamboom. Gefokt met toestemming Weimaraner ver. en Raad v Beheer Ouders HD vrij met jacht diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s en uitmuntend exterieur. Groeien in huis op. Interesse bel of mail :

06-40286501 of kuyperpj@gmail.com

VERKOOP - VERHUUR

* Hoogwerkers * Spinhoogwerkers * Rolsteigers * Bouwdrogers * Betonzagen * Stronkenfrees * Houtkliefmachines * Toiletwagens

Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

voor compleet verhuurprogramma bezoek onze website:

www.jespersmachinehandel.nl*

'HĂ&#x20AC;QLWLHI AFSLANKEN!!!!

6723180(752.(1

Ć&#x201D;NieuwstePHWKRGH- > Luxopuncture

BLUE INDUSTR Y

* laagst geprijsde artikel is gratis. Elke combinatie binnen dezelfde actie is mogelijk.

N E T N A T S E R J I T R A P E M R O EN

, / 0 3 , / 0 10,- 2

26 JANUARI KOOPZONDAG VAN 12.00-17.00 UUR OPENINGSTIJDEN Maandag 13.00 - 18.00 uur Donderdag 10.00 - 18.00 uur Dinsdag 10.00 - 18.00 uur Vrijdag 10.00 - 21.00 uur Woensdag 10.00 - 18.00 uur Zaterdag 09.30 - 17.00 uur PER 1 FEBRUARI MAANDAG GESLOTEN

ONLY FOR MEN OUTLET Burchtplein 2 - 6 4873 BN Etten-Leur Tel. (076) 7676587

Ć&#x201D;GEEN Ć&#x201D; HoogsteJOJO-EFFECT slagingspercentage, 90,5% x Hoogste slagingspercentage, 90,5% Ć&#x201D;Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! Ć&#x201D; Nieuwste methode -> Luxopuncture x Nieuwste methode -> Luxopuncture Ć&#x201D; Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 Ć&#x201D;:HNHOLMNVHHQbehandeling van 20 min. x Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG enVBAG RBNG) Ć&#x201D;%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde =RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bijtherapeuten en RBNG Ć&#x201D; 3 behandelingen van 20 minuten x 3 behandelingen STOPPEN van 20 minuten MET ROKEN Ć&#x201D;/X[RSXQFWXUHRRN BURN-OUT x *HHQH[WUDNLOR¡V en pijnloos Ć&#x201D; Geen extra kiloâ&#x20AC;&#x2122;s en pijnloos x Luxopuncture ook: DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Ć&#x201D; Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE $OOH CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID 

%HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDN

 (WWHQ/HXU  Etten-Leur %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDN %HKDQGHOLQJHQRRN·VDYRQGV %HKDQGHOLQJHQRRN·VDYRQGV
SPORT

Biljarten in Zundert BILJARTNIEUWS VAN DE ZOBC Uitslagen driebanden klein 3-tallen, Poule A de Toekomst 1-Oefening&Vermaak 55.27845.898 BIOS 1-de Ossekop 52.425-46.738 KOT-DEVO 55.000-40.667 de Toekomst 2-’t Zonneke 41.389-57.778 Stand na 2 wedstrijden: 1. de Toekomst 1 111.310 punten; 2. KOT 110.667; 3. BIOS 1 106.869; 4. ‘t Zonneke 101.251; 5. de Ossekop 99.973; 6. DEVO 85.548; 7. de Toekomst 2 84.583; 8. Oefening & Vermaak 84.189 Uitslagen poule B de Toekomst 4-OHK 53.750-44.583 de Mortier-Nooit Volleerd 53.333-45.055 BIOS 2-de Toekomst 3 45.000-57.000 de Pommerans was vrij. Stand poule B: 1. de Toekomst 3 105.000 punten; 2. OHK 100.000; 3. de Toekomst 4 99.000; 4. de Mortier 97.750; 5. BIOS 2 91.250; 6. de Pommerans 53.472; 7. Nooit Volleerd 45.055

De nummers 6 en 7 hebben 1 wedstrijd gespeeld; de overige teams 2 wedstrijden. De beste teamprestatie was voor ‘t Zonneke met 57.778 punten; de kortste partij was van Ludo Sprenkels van de Toekomst 1 in slechts 6 beurten; de hoogste serie van 5 caramboles was zowel voor Ludo Sprenkels van de Toekomst als van Guust Zagers van KOT. KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN TEAMS RIJSBERGEN 2014 Uitslagen 16e ronde Daemen 37.2727-André Billet Slagerij 31.1137 DEL 29.6665-Bakkerij Douenburg 30.9333 Klein Keuke 1 36.6008-Duvels 26.8994 Victoria 39.0444-Carambole 30.7842 KOT 27.0743-Knollentuin/Raats Gebak 37.2000 de Toekomst 39.1304-Ossekop 32.6716 Kwinkslag 28.8263-KOT 2 36.7666 Kwinkslag 8 29.4569-Klein Keuke 2 35.9375

Kortste partij: 26 brt. Peter Lochten Hoogste serie: 6 car. Rob Nouws, Jan Leijten, Nico den Ridder, Kees Arnouts, Daniel v. Nijnatten, Vic Herreweghe. Hoogste alg.gem: 1.288 Vic Herreweghe; 1.071 Loek Havermans. Beste teamprestatie: 39.1304 pnt. de Toekomst Tussenstand: 1. Victoria 558.4964 pnt; 2. Daemen 546.7385 pnt; 3. André Billet Slagerij 544.5681 pnt; 4. Klein Keuke 2 544.2015 pnt; 5. DEL 543.7831 pnt; 6. Kwinkslag 8 543.3190 pnt; 7. Bakkerij Douenburg 537.2286 pnt; 8. de Toekomst 536.9648 pnt; 9. KOT 2 531.7109 pnt; 10. Carambole 525.0889 pnt; 11. Klein Keuke 1 524.3937 pnt; 12. Knollentuin/Raats Gebak 524.0007 pnt; 13. KOT 520.9797 pnt; 14. Ossekop 517.0604 pnt; 15. Duvels 508.7140 pnt; 16. Kwinkslag 496.2054 pnt. Opgave: Bekercompetitie 2014 Speelschema vanaf week 13 t/m week 20. Inschrijving tot 1 februari.

Badmintonclub de Treffers Team 1 RIJSBERGEN - Alle spelers van team 1 waren present en fysiek fit om te spelen tegen BBV 2 uit Bergen op Zoom. De geestelijk fitheid van beide heren was om 10 uur nog niet present want de herendubbel werd kansloos in 2 sets verloren. De dames waren wel meteen wakker want Therese en Eva haalden de damesdubbel knap binnen. Ludovic haalde revanche op

de herendubbel door zijn single knap te winnen van een sterke tegenstander. Miranda daarentegen was niet in staat om haar single te winnen. Tussenstand 2-2. Leon was in zijn single ook beter wakker dan bij de dubbel, maar nog net niet voldoende. In een spannende tweesetter werd verloren. Eva deed het wel goed en wist haar single overtuigend te winnen. Tussenstand 3-3.

Het was dus spannend bij aanvang van de gemengd dubbels. Beide koppels maakten er een spannende wedstrijd van want beide partijen eindigden in een driesetter. Ludovic en Miranda verloren nipt in de derde set, maar Therese en Leon wonnen de derde set zeer overtuigend. Eindstand 4-4, dit was een mooie afspiegeling van de partijen en dus een terechte uitslag.

WTC De Trappistentrappers ZUNDERT - Een groep van 19 veldrijders van WTC De Trappistentrappers vertrok zondag vanaf Stuivezand voor de rit van De Turfrijders uit Etten Leur. Doordat het parcours niet ver van het vertrekpunt lag, waren ze al snel aan de tocht begonnen en was de inschrijftafel een korte extra pauze voor de leden. Hierdoor waren ze ook tijdig terug bij de thuisbasis. Het was een mooie tocht van ongeveer 50 km. over een zeer mooi en goed berijdbaar parcours. Mannen van de weg waren met maar liefst 30 man present om 09.00 uur, om te starten voor de winterronde. Er zal wel rekening gehouden moeten worden met de verschillende niveaus in deze groep. Snelheid aanpassen aan de mindere en eventueel de groep in tweeën splitsen. De volgbus zal in februari present zijn voor de groep. Jeugdgroep, zo’n 18 man, had ook dit jaar met problemen te kampen tijdens de rit op het MTB-parcours. Door

de sneeuwval toen, zorgden dit jaar na de regen een defect versnellingsapparaat voor oponthoud. Ondergrond was na zaterdag danig verbeterd. Alleen een het defect aan de fiets speelden hen parten. Hier komt nog een vervolg op. Jaarvergadering van de club wordt gehouden op maandag 27 januari om 20.00 uur, café Stuivezand. De uitnodiging met agenda hiervoor is per email aan de leden verzonden, enkeling ontvangt hem in de brievenbus. Voorafgaand aan de ledenjaarvergadering wordt de jeugdjaarvergadering gehouden en wel om 19.00 uur. Ook hiervoor is de uitnodiging en agenda verzonden aan de jeugdleden en/of hun ouders. Leden worden geadviseerd om de site te blijven volgen i.v.m. eventuele agendawijzigingen voor beide vergaderingen. Mits de dooi niet invalt zijn er deze week nog ‘n zestal Trappisten die vertrekken om de alternatieve Elfstedentocht te rijden op de Weissensee in Oostenrijk. Het W.K. veldrijden in

Hoogerheide staat voor de deur. Zaterdag 1 februari kunnen ze Sieben Wouters naar het podium schreeuwen en op zondag Stan Godrie. Zijn er leden die hier mee naar toe willen, dit kan. Op zondag vertrekken ze om 09.00 uur vanaf Stuivezand met busjes of een grote bus. Opgeven kan bij Louis van den Broek: louisbroek@gmail.com of 06-22497125. Opgeven kan tot 26 januari. Het zal een dagvullend programma zijn. Spandoeken mogen (net als je partner) ook mee. Als jullie ook op zaterdag willen gaan, moeten jullie dit onderling zelf regelen. Verder het verzoek om het examen voor verkeersregelaar in te vullen. Programma voor zondag 26 januari: veldrijders vertrekken om 08.30 uur naar Ulicoten of Hoogerheide. Deze keer wel zonder 2 vaste veldrensters. Deze gaan zich wagen aan een duathlon. De wegploeg vertrekt gewoon om 09.00 uur voor de vaste rit en de jeugd zal ook op dit tijdstip vertrekken richting ‘De Mosten’.

Chelsey Mathijssen pakt drie regionale turntitels

Chelsey Mathijssen in actie tijdens de regiofinale in Breda.

RIJSBERGEN - Turnsters Chelsey Mathijssen uit Rijsbergen heeft in het weekend van 11/12 januari een sterke comeback in de turnsport gemaakt bij de regiokampioenschappen turnen te Breda. Maar liefst drie regionale titels wist zij binnen te slepen bij de jeugd 1 (11/12 jaar) in de N1 (eredivisie). Afgelopen jaar maakte de Rijsbergse Mathijssen een overstap naar de Bredase turnvereniging BredaGym om de

Badminton Club Zundert ZUNDERT - Het tweede ontving vrijdagavond Lieshout. Wat goed is komt van ver zegt het spreekwoord en dat was vrijdag zeker waar. Lieshout was een maat te groot. Maurice en Marcel gaven de eerste game in het herendubbel heel aardig partij, maar kwamen toch net iets tekort (17-21), maar in de tweede game werden ze er uit gelopen. Die was met ruim verschil voor Lieshout. Patricia en Estella konden niet beter in hun damesdubbel. Ook zij verloren in twee games met ruime cijfers. Ook de mixen konden het tij niet keren. Ook die gingen allebei met ruime cijfers naar Lieshout. Theoretisch zat er nog een gelijkspel in, maar gezien de krachtsverschillen in de dubbel- en mixspelen verwachtte niemand dat meer. Patricia wekte nog even enige hoop door goed partij te geven, maar ze verloor de eerste game met 18-21 en in de tweede game had ze geen kans meer. Ook Marcel kon geen potten breken; hij verloor eveneens in twee games. Maurice leek te volgen. Hij verloor de eerste game met flin-

Maak kans op gratis vrijkaarten

Lezersactie voor WK Veldrijden in Hoogerheide ,KK'Z,/ͲsŽŽƌĚĞƚǁĞĞĚĞŬĞĞƌŝŶǀŝũĨũĂĂƌƟũĚŝƐ,ŽŽŐĞƌͲ ŚĞŝĚĞŐĂƐƚŚĞĞƌǀŽŽƌŚĞƚt<sĞůĚƌŝũĚĞŶ͘ŝĞďĞůŽŽŌĚŝƚũĂĂƌƐƉĂŶͲ ŶĞŶĚĞƌĚĂŶŽŽŝƚƚĞǁŽƌĚĞŶ͕ŵĞƚǀĞĞůEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŬĂŶƐŚĞďďĞƌƐ ĚŝĞŽƉďŽŬƐĞŶƚĞŐĞŶĚĞĞůŐŝƐĐŚĞŐƌŽŽƚŚĞĚĞŶ͘/ŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĐŽŵŝƚĠŚŽƵĚƚhŝƚŐĞǀĞƌŝũĚĞŽĚĞĞĞŶůĞnjĞƌƐͲ ĂĐƟĞ͕ ǁĂĂƌďŝũ ƚǁĞĞ ŬĞĞƌ ƚǁĞĞ ƟĐŬĞƚƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ĐLJĐůŽͲ ĐƌŽƐƐĞǀĞŶĞŵĞŶƚƚĞƌǁĞƌĞůĚƚĞǁŝŶŶĞŶnjŝũŶ͘ Na het succesvolle verloop van het WK Veldrijden van 2009 in Hoogerheide vormen op zaterdag 1 februari en zondag 2 februari de drassige velden en steile heuvels van de Brabantse Wal opnieuw het toneel van het grootste evenement in het internaƟŽŶĂůĞǀĞůĚƌŝũĚĞŶ͘,ĞƚƐƉĞŬƚĂŬĞůŐĂĂƚŽƉnjĂƚĞƌĚĂŐŽŵϭϭ͘ϬϬƵƵƌĂů ǀĂŶƐƚĂƌƚŵĞƚĞĞŶƐƉĂŶŶĞŶĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚďŝũĚĞũƵŶŝŽƌĞŶ͘tŝĞǁŽƌĚƚ de opvolger van Mathieu van der Poel, die na twee regenboogƚƌƵŝĞŶŝŶĚĞůĞĞŌŝũĚƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƚŽƚϭϴũĂĂƌŶƵďŝũĚĞďĞůŽŌĞƌŝũĚƚ͘ ĞEĞĚĞƌůĂŶĚĞƌzĂŶŶŝĐŬWĞĞƚĞƌƐŐĞůĚƚĂůƐŐƌŽƚĞŬĂŶƐŚĞďďĞƌ͕ŵĂĂƌ ŵŽĞƚƌĞŬĞŶŝŶŐŚŽƵĚĞŶŵĞƚƚĞŐĞŶƐƚĂŶĚǀĂŶĚĞdƐũĞĐŚĚĂŵdŽƵͲ ƉĂůŝŬĞŶĚĞĞůŐ<ŽďĞ'ŽŽƐƐĞŶƐ͘ KŽŬďŝũĚĞǀƌŽƵǁĞŶ͕ĚŝĞŽŵϭϱ͘ϬϬƵƵƌŚĞƚŚŽŽĨĚƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉ ĚĞnjĂƚĞƌĚĂŐǀŽƌŵĞŶ͕ŝƐĚĞǁŝŶŶĂĂƌŐĞĞŶƵŝƚŐĞŵĂĂŬƚĞnjĂĂŬ͘sĂƐƚ staat dat Marianne Vos sinds Hoogerheide 2009 ongeslagen is ŽƉ ĞĞŶ t<͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ŽŽŬ ĞĞŶ ŐĞŐĞǀĞŶ ĚĂƚ ǁŝŶŶĞŶ ǀĂŶ ŚĂĂƌ grootste concurrente Kathy Compton (VS) haar dit seizoen niet njŽŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬĂĨŐĂĂƚ͘ĂƚďĞůŽŽŌĞĞŶƐƉĂŶŶĞŶĚĞŽŶƚŬŶŽƉŝŶŐŝŶ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘

sport acrogym op te gaan pakken. Echter na enkele maanden trainen, miste zij toch de turntoestellen en besloot weer in deze discipline verder te gaan. Met meer dan een punt versloeg zij haar tegenstander van Turnschool Zeeland op de meerkamp. Daarnaast was ze de beste op de brug en de balk. Op sprong en vloer kreeg Chelsey het zilver omgehangen. Met vijf medailles een zeer geslaagde comeback in de turnsport!

ŽŶĚĂŐϮĨĞďƌƵĂƌŝnjŝũŶďŝũĚĞǁĞĚƐƚƌŝũĚǀŽŽƌĚĞďĞůŽŌĞƚŽƚϮϯũĂĂƌ ǀĂŶĂĨϭϭ͘ϬϬƵƵƌĚĞŽŐĞŶŐĞƌŝĐŚƚŽƉĚĞďƌŽĞƌƐĂǀŝĚĞŶDĂƚŚŝĞƵ ǀĂŶĚĞƌWŽĞů͘ĞũŽŶŐƐƚĞǀĂŶĚĞƚǁĞĞ͕DĂƚŚŝĞƵ͕ŵĂĂŬƚĚŝƚƐĞŝnjŽĞŶ ŝŶĚƌƵŬĂůƐĚĞďƵƚĂŶƚďŝũĚĞďĞůŽŌĞ͕ŵĂĂƌďƌŽĞƌĂǀŝĚůŝĞƚŽŶůĂŶŐƐ ƟũĚĞŶƐŚĞƚE<njŝĞŶĞĞŶŐĞĚƵĐŚƚĞƚĞŐĞŶƐƚĂŶĚĞƌƚĞnjŝũŶ͘<ƵŶŶĞŶnjŝũ ŝŶĚĞŐĞƌƚĞƉůĂĂƚƐǀĂŶŚƵŶ ǀĂĚĞƌĚƌŝĞǀĂŶĚĞƌWŽĞůŚĞƚƉŽͲ ĚŝƵŵďĞƌĞŝŬĞŶ͍ ĂĂƌŶĂŝƐŚĞƚƵŝƚŬŝũŬĞŶŶĂĂƌŚĞƚƐůŽƚŶƵŵŵĞƌǀĂŶŚĞƚt<͗ĚĞĞůŝƚĞ ŵĂŶŶĞŶ͘ĞĞůŐ^ǀĞŶEŝũƐŝƐŽŶĚĂŶŬƐnjŝũŶϯϳͲũĂƌŝŐĞůĞĞŌŝũĚŶŽŐ ŶŝĞƚŬůĞŝŶƚĞŬƌŝũŐĞŶ͕ŵĂĂƌ<ŽŶŝŶŐEŝĞůƐůďĞƌƚůĂĂƚŝĞĚĞƌũĂĂƌŝŶ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞǁĞĞƌnjŝĞŶǁĂƚŚŝũŝŶnjŝũŶŵĂƌƐŚĞĞŌ͘ŝũǀŽĞůĞŶĞĐŚͲ ƚĞƌŽŽŬĚĞŚĞƚĞĂĚĞŵǀĂŶŽŶnjĞŶĂƟŽŶĂůĞƚƌŽƚƐ>ĂƌƐǀĂŶĚĞƌ,ĂĂƌ͕ ĚŝĞ njŽŵĂĂƌ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ǀĞƌƌĂƐƐŝŶŐ ŬĂŶ njŽƌŐĞŶ͘ ,Ğƚ ďĞůŽǀĞŶ ĚƵƐ ƐƉĂŶŶĞŶĚĞĚĂŐĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶŽƉĚĞƌĂďĂŶƚƐĞtĂů͘

ke cijfers, maar herpakte zich goed in de tweede en zette die om in winst. Helaas kon hij het niet afmaken in de beslissende derde game. Van nieuwkomer Estellea mocht niet verwacht worden dat zij de eer voor BCZ zou redden en dat gebeurde ook niet. De eerste game verloor ze kansloos met grote cijfers. Ze kwam aardig terug in de tweede game, maar winst zat er niet meer in. Alles bij elkaar slaagde BCZ er in om slechts één game te winnen. Uitslag: BCZ 2-Lieshout 0-8. Sporten is pas leuk Afgelopen donderdag ontving BCZ de eerste drie groepen met kinderen van de basisscholen in het kader van Sporten is pas leuk. En leuk was het! Maar wel erg druk. Een groep van 25 kinderen en 2 groepen van meer dan 30 kinderen. Daar hadden Pieter en Piet de handen vol aan. Aanstaande donderdag komen nog 2 groepen. Wil je een handje komen toesteken, neem dan contact op met Pieter. Hij kan je vertellen of er nog mensen nodig zijn en hoe laat je in de sporthal moet zijn.

www.wkhoogerheide2014.n l

R UA B E F 2 N E 1

RI

>ĞnjĞƌƐĂĐƟĞ hŝƚŐĞǀĞƌŝũ ĚĞ ŽĚĞ ďŝĞĚƚ ŝŶ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ŚĞƚ ŽƌŐĂͲ ŶŝƐĂƟĞĐŽŵŝƚĠ ůĞnjĞƌƐ ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ Žŵ ŚĞƚ t< sĞůĚƌŝũĚĞŶ ŝŶ ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ ŐƌĂƟƐ ďŝũ ƚĞ ǁŽŶĞŶ͘ ŽĞ ĚĂĂƌŽŵ ŵĞĞ ŵĞƚ ŽŶnjĞ ůĞnjĞƌƐĂĐƟĞ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ ŵŽĞƚ Ƶ ǁĞů ĂŶƚǁŽŽƌĚ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞǀĞŶ ŽƉ ĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǀƌĂĂŐ͗In welk jaar won Adrie van der Poel het WK Veldrijden en in welke plaats was dat? ^ƚƵƵƌ Ƶǁ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ŶĂĂƌ ǁŬǀĞůĚƌŝũĚĞŶΛŝŶƚĞƌŶĞƚďŽĚĞ͘Ŷů͘ sĞƌͲ ŵĞůĚĚĂĂƌďŝũƵǁŶĂĂŵĞŶĂĚƌĞƐ͘ĞǁŝŶŶĂĂƌƐŬƌŝũŐĞŶƉĞƌŵĂŝů ĞĞŶƌĞĂĐƟĞ͘ĞŬĂĂƌƚĞŶǁŽƌĚĞŶƉĞƌƉŽƐƚŽƉŐĞƐƚƵƵƌĚŶĂĂƌŚĞƚ ŽƉŐĞŐĞǀĞŶĂĚƌĞƐ͘ PAGINA 30

DAG 1 FEBRUUARI: TE DAG ZAATER RENN 11..000 UUR JUUNIOOES 5.00 UUR DAAM RUUARI: 15. ZOONDDAGG 2 FEOBIRSS/BBEELOOFFTEN [U23] P .000 UUUR ESPPOI 11.0 TE ITE 15..000 UUR ELIT

ROSS CYCLOC DE RHEID HOOGE

The Organizing Connection B V E V E N T C O N S U L T A N C Y

®

-0006_PosterA3_def.indd 1


De Been wooncentrum bvs"ISSCHOPSMOLENSTRAATs!*s%TTEN ,EURsWWWDEBEENNL MAGESLOTENsDITMDO UURsVRIJ UURsZAT UUR

e i t c a i r Janua t 17:00 o t 0 0 : 1 1 SHQGYDQ R H * Â&#x2021; ANUARI J 6 2 G A ND KOOPZO

op ke 30% uken korti delen ng + gra tis m ontag e!*

25

op De % korti n Ville sanit g air* Complete badkamer 5589,-

2995,-

Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

Complete keuken 6875,-

3999,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken 7650,-

5750,-

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

1001 soorten wand- & vloertegels Volop aanbiedingen

2PQR]VVYTLLYPUZWPYH[PLPUMVYTH[PLLUVWLUPUNZ[PQKLUVW^^^QHU]HUZ\UKLY[US

2,<2,5:)(+2(4,9:=36,9 >(5+;,.,3:4>052,373,A0,9 Jan van Sundert 3VRRLYKYLLM,[[LU3L\Y;LS

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.


SPORT

VV Zundert neemt revanche op Chaam

VV Moerse Boys

ZUNDERT - Afgelopen zondag heeft Zundert een meer dan verdiende overwinning behaald op Chaam.

Zundert E2-UVV 40 E5 av.9.00u Zundert E3-Viola E3 av.9.00u JEKA F4G-Zundert F1 av.9.30u Rood Wit W F2-Zundert F2 av.9.45u Zundert F3-Neerlandia 31 F2 av.10.15u Zundert F4-Wernhout F3M av.10.15u

ZUNDERT - Moerse Boys heeft de uitwedstrijd tegen OSS’20 met 3-0 verloren. Na een goede 1e helft van de oranje-witte brigade, was de thuisploeg uiteindelijk in de 2e helft te sterk.

Programma senioren Zaterdag 25 januari SC Olympus G3G-Zundert G2 av.11.00u Zondag 26 januari Barça 1-Zundert 1 av.14.30u DIA 2–Zundert 2 av.11.30u Schijf 2-Zundert 3 av.12.30u Neerlandia 31 4-Zundert 4 av.10.00u SC Gastel VR1-Zundert VR2 av.12.00u Zundert VR3-Rijen VR1 av.10.00u Maandag 27 januari Jeka A1-Zundert A1 av.20.00u

Na 5 minuten spelen moest Rob voor de 1e maal ingrijpen bij een vrije trap. Maar daarna kwamen de Boys ook beter in de wedstrijd. Na 14 minuten was er een grote kans voor Joris, maar zijn schot werd ternauwernood gered door de doelman en 2 minuten later plukte diezelfde doelman de bal boven het hoofd van Stefan weg, voordat deze gevaarlijk kon worden. Na goed voorbereidend werk van Rens kreeg Joris enkele minuten later opnieuw een mogelijkheid, maar hij had iets te veel tijd nodig, waardoor een Osse-verdediger nog kon ingrijpen. Daarna was het de beurt aan de thuisploeg, alleen zij waren iets succesvoller. Na een misverstand in de defensie kon de spits van OSS’20 alleen op Rob af, zijn lob ging over. Maar 2 minuten later lag de bal toch achter Rob. Scherpe voorzet van links werd door de spits knap binnengetikt: 1-0. Moerse Boys rechtte daarna de rug, waardoor Daan 3 schietkansen in 10 minuten kreeg, maar het vizier stond niet op scherp. Vlak voor rust kwam Rob op tijd uit zijn doel om een snelle doorbraak van de thuisploeg te verijdelen. Na rust kwam OSS’20 feller uit de startblokken en zette de Boys met de rug tegen de muur. In 52e minuut resulteerde dat in een 2-0 voorsprong. Snelle uitbraak werd doeltreffend afgerond. OSS’20 liet in deze fase zien waarom zij momenteel op een 3e plek staan. Kwartier voor tijd kreeg Moerse Boys een kans. Joris ging alleen op de doelman af, maar een verdediger wist ten koste van een corner een tegentreffer te voorkomen. Daarna speelde de thuisploeg het duel professioneel uit. In

Na een weifelachtige start gooide Zundert na een kwartier alle schroom van zich af en speelde met oogstrelend voetbal Chaam volledig van de mat. In de 8e minuut was uitblinker Fabian met een bekeken lob na een foute uittrap van de keeper dichtbij de openingstreffer. Door een fout van Frenk Zagers, die overigens verder Dirk van Hasselt prima verving kreeg Chaam een niet te missen kans. Gelukkig was de inzet veel te slap om Thomas te verontrusten. Dit was het signaal om alle remmen los te gooien. De terugkeer van Olivier van Hassel en Wim Kas zorgde zowel in de middenlinie en achter voor de kwaliteitsimpuls. Ook een andere uitblinker Jesse Mouws zorgde samen met Dorus Valk op de linkervleugel voor veel gevaar. Het doelpunt kon dan ook niet uitblijven. De eerste goal kwam na een mooie aanval en het goed afleggen van Maikel Zagers op naam van Fabian .Het trainingskamp had Maikel Zagers blijkbaar goed gedaan. Hij speelde een puike wedstrijd en zijn vervanging vlak voor tijd werd door de Zundert aanhang terecht beloond met een applaus. Nadat Maikel zelf voor de 2-0 had gezorgd was het Sven die een fout van de keeper afstrafte en de Zundert aanhang voor de derde keer binnen een

kwartier liet juichen. Chaam werd compleet weggespeeld en net voor rust kon Maikel na aangeven van Sven zijn tweede treffer laten aantekenen. De 4-0 was dan ook geenszins geflatteerd. Na rust is Zundert niet meer in de problemen geweest en speelde in een lagere versnelling de wedstrijd uit. Het was jammer dat de roodzwarten het niveau van voor de rust niet meer haalden. Ondanks een viertal goede mogelijkheden werd de score niet verder uitgebouwd. Het was Chaam dat gebruik maakte van een slordigheid in de verdediging en de niet verdiende tegentreffer maakte Door het gelijke spel van Advendo is Zundert medekoploper in de tweede periode. Volgende week wacht tegenstander Barça en daarna komt koploper Bavel naar Zundert. Twee belangrijke wedstrijden die bij winst Zundert weer in de race om het kampioenschap terug brengt. Proficiat met de puike prestatie en zonder onderschatting moeten de ook zondag de punten mee naar Zundert gaan. Programma jeugd Zaterdag 25 januari Unitas ‘30 A2-Zundert A2 av.14.30u Zundert C2-Baardwijk C2 av.11.30u DVO 60 MC1-Zundert MC1 av.10.00u JEKA D7-Zundert D2 av.8.30u Zundert D3-Gloria UC D2 av.10.15u Barça E1-Zundert E1 av.10.00u

BREDA 076-5729568 HEIJNINGEN 0167-528558

VVR krijgt te weinig tegen Bavel RIJSBERGEN - Op zondag 19 januari stond voor VVR de thuiswedstrijd tegen koploper Bavel op het programma. Na een korte winterstop met een nuttig trainingskamp was de ziekenboeg nog niet leeggelopen, maar kon Wilfried uiteindelijk wel 11 fitte spelers opstellen. VVR speelde sterk maar kreeg uiteindelijk geen beloning: 2-3.VVR begon goed aan de wedstrijd. Vooraf was er afgesproken het veld klein te houden en met name de tweede bal te veroveren. Dit lukte goed, het eerste half uur waren de Rijsbergenaren de bovenliggende partij. Kansen kreeg het ook: al na vijf minuten een goede voorzet van Simon die maar net weggewerkt kon worden door een Bavel speler. Na een kwartier spelen werd het 1-0: Maarten bracht een vrije trap zeer gevaarlijk voor het vijandige goal en Robert kon hem listig verlengen. Niet veel later een lange uittrap van Jens: Timo wist de bal aan te nemen en kon de keeper voorbij lopen. De keeper vergreep zich aan de benen waardoor VVR een penalty kreeg en de keeper zelf mocht zich gelukkig prijzen dat hij geen rood kreeg. Roel bleef zeer rustig en schoot de penalty door het midden: 2-0! Na het eerste half uur kwam Bavel wat beter in de wedstrijd.Timo kreeg nog een levensgrote kans maar schoot iets te zwak in, in de

tegenaanval scoorde Bavel en kwam het terug in de wedstrijd: 2-1. Bavel drukte hierna door en scoorde vlak voor rust de 2-2 waar de warrig fluitende leidsman een overtreding op Tobias over het hoofd zag. De tweede helft rechtte VVR de rug en ging het met nieuwe moed op zoek naar de voorsprong. Het kreeg ook een aantal opgelegde kansen. Zo had VVR recht op een 100% penalty toen Jolan vrij op de keeper kon aflopen maar bij het afwerken onderuit gehaald werd. Even later een goede steekbal van Robert op Timo, maar hij faalde helaas oog in oog met de keeper. VVR bleef de bovenliggende partij en na 60 minuten spelen de grootste kans van de wedstrijd: Maarten had een splijtende steekbal in petto waardoor Jolan vrij voor de keeper stond, zijn lobje ging rakelings over. Hierna wat omzettingen van Bavel wat geen puntenverlies kon veroorloven. VVR moest wat achteruit zonder echt kansen weg te geven: slechts eenmaal kon een Bavel speler uithalen, zijn schot ging net voorlangs. In de laatste minuut kwam Bavel dan toch op een onterechte voorsprong: een afgeslagen corner werd ingekopt: 2-3. Vijf minuten daarvoor was Simon nog dichtbij de winnende treffer maar het zat VVR niet mee. Programma senioren Zaterdag 25 januari

DIA 3-VVR 2(z) vt.13.15 Zondag 26 januari Schijf 1-VVR 1 av.14.30 Beek Vooruit 2-VVR 2 av.12.00 SAB 5-VVR 6 vt.8.45 VVR vr1-Dosko vr1 av.10.00 Programma jeugd Zaterdag 25 januari VVR A1-Jeka A2 av.14.30 VVR A2-Halsteren A3 av.14.30 VVR B1-Cluzona B1 av.14.30 Steenbergen B3-VVR B2 vt.14.00 VVR B3-ST. Crislandia/Oudemolen B1 av.12.30 VVR MB1-Blauw Wit’81 MB1 av.12.30 VVR C1-Cluzona C1 av.13.00 VVR C2-TSC C4 av.12.30 VVR D1-Boeimeer D1 av.11.00 VVR D2-UVV’40 D1 av.11.00 RSV D2G-VVR D3 vt.9.00 VVR D4-Groen Wit D3 av.11.00 VVR E1-TSC E2 av.9.00 VVR E2-Achtmaal E1 av.9.00 Bavel E3-VVR E3 vt.10.15 Unitas’30 E9-VVR E4 vt.8.30 Neerlandia’31 ME1-VVR ME1 vt.9.00 VVR ME2-Rijen ME1 av.10.15 VVR F1-Veerse Boys F1G av.10.15 UVV’40 F4-VVR F2 vt.8.30 VVR F3-Alliance F3 av.10.15 Baronie F12-VVR F4 vt.11.30 Gloria UC F4-VVR F5 vt.8.30

Zaterdag 25 januari en zondag 26 januari

Dartsevent Zundert ZUNDERT - Sporthal Onder de Mast is sinds jaren het decor voor het Dartsevent Zundert, zo ook dit jaar. Op 25 en 26 januari organiseert Stichting Event Zundert voor de tiende keer een groots Dartsevent waar verschillende darters van binnen én buiten de gemeente Zundert darten voor het goede doel: Stichting Roparun. Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waar het Running team Zundert ook aan meedoet. Hiervoor probeert het team op lokaal niveau zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker onder het motto: ‘Leven toevoegen aan dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Naast stichting Roparun zal ook een gedeelte van de opbrengst gedoneerd worden aan Amber van Eekelen. Tevens zal dartsteam De Sundarts 24 uur gaan darten voor het goede doel en proberen het huidig record van Dartsteam Wapen van Zundert 1 wat staat op 503 legs te gaan verbeteren. De start van dit 24 uurs record is op zaterdag 25 januari om 16.00 uur en loopt af op zondag 26 januari om 16.00 uur. Wil je hun mentaal of financieel steunen voor het goede doel, kom dan naar het Dartsevent op 25 en 26 januari. Wat is er nou mooier dan je hobby uit oefenen en hiermee geld ophalen voor het goede doel. Sporthal Onder de Mast zal aankomend weekend omgetoverd worden naar een ware dartsarena. Dart je graag? Gooi dan mee voor Roparun en voor Amber. Zaterdag 25 januari: 501 koppels met aparte dames poule. Aanvang wedstrijd: 18.00 uur. Zondag 26 januari: Single tac- tics en jeugdtoernooi 501 (jeugd tot 16 jaar). Aanvang wedstrijd: 13.30 uur. Laat dit tiende dartsevent samen met de organisatie van Stichting Event Zundert, als deelnemers, sponsoren en vele vrijwilligers een groot succes worden en schrijf je in via de website: www.dartseventzundert.nl PAGINA 32

blessuretijd wisten ze zelfs de score nog op te voeren naar 3-0. Volgende week staat het belangrijke thuisduel tegen TSC op het programma. Programma senioren Zaterdag 25 januari M.Boys 8-M.Boys 9 14.45 WODAN G1-M.Boys G1G 10.00 Zondag 26 januari M.Boys 1-TSC 1 14.30 M.Boys 2-Best Vooruit 2 12.00 M.Boys 4-Rood Wit W 5 12.00 M.Boys 5-UVV’40 5 10.00 JEKA 13-M.Boys 6 10.00 Were Di 7-M.Boys 7 10.00 M.Boys VR1-Alliance VR1 10.00 M.Boys VR2-PCP VR1 12.00 Programma jeugd Zaterdag 25 januari M.Boys A1 vrij M.Boys A2-TSC A3 aw.13.45 M.Boys B1-Advendo B1 aw.12.00 Olympia’60B1-M.Boys B2 v.11.15 Virtus MB1-M.Boys MB1 v.10.00 M.Boys MB2-Oisterwijk MB1 aw.10.30 M.Boys C1-Terheijden C1 aw.12.00 M.Boys C2-Terheijden C2 aw.10.30 Sarto C7-M.Boys C3 v.7.30 Dongen C4-M.Boys C4 aw.9.45 Neerlandia’31 D1G-M.Boys D1 v. Ioml M.Boys D2-Victoria’03 D3G aw.8.30 M.Boys MD1-Be Ready MD1 aw.8.30 GroenWit E1-M.Boys E1 v.9.00 M.Boys E2-Bavel E4 aw.8.00 M.Boys E3-Gloria UC E4 aw.8.15 GroenWit E5-M.Boys E4 v.10.00 SJO Prinsenland ME1-M.Boys ME1 v.9.30 Gloria UC ME1-M.Boys ME2 v.8.30 Be Ready F1-M.Boys F1 v.9.00 M.Boys F2-Groen Wit F2 aw.10.15 M.Boys F3G-Veerse Boys F6 aw.10.15 GroenWit F5-M.Boys F4G v.7.30 Voor activiteiten: www.moerseboys.nl

VV Jacobs Wegenbouw ZUNDERT - In een wedstrijd waarin twee ploegen veel wisten te scoren, trok Jacobs Wegenbouw uiteindelijk aan het langste eind.

Eindstand: 6-5 Zondag 26 januari wordt Jacobs Wegenbouw-KPJ Liesbos 1 gespeeld. Om 9.15 uur aanwezig bij café Neefs.

Druk weekend voor Team STZ ZUNDERT - De Zundertse formatie staat het aankomende weekend voor een belangrijk “twee-luik” in het kader van de 4e ronde van de KNBBBekercompetitie. De tegenstander is het team De Distel Biljarts, dat sinds september haar thuiswedstrijden speelt in het gelijknamige biljartcentrum in Roosendaal. Zaterdag gaat STZ eerst op bezoek bij De Distel Biljarts. De wedstrijd zal om 19.00 uur van start gaan. Zondag wordt het “twee-luik” afgesloten met de return in biljartcentrum Den Hoek. Het team dat als winnaar uit dit weekend komt plaatst zich voor de 5e en laatste

kwalificatie ronde, waarin 8 teams zich kunnen plaatsen voor het finaletoernooi om de KNBB-Beker 2014. Dat toernooi wordt gespeeld van 3 t/m 6 april en zal plaatsvinden in Biljartcentrum Den Hoek. Maar al te graag zal het team STZ zich daarvoor willen plaatsen, maar zal dus eerst een zware horde moeten bedwingen. Programma zondag 26 januari 13.00u Raymon Groot-John Tijssens Barry v. Beers-Gerwin Valentijn 15.30u Peter Ceulemans-Jakob HaackSörensen Roland Forthomme-Jef Philipoom De toegang is gratis en supporters zijn op beide dagen van harte welkom.

Zuvo heren 1 speelt wisselvallig ZUNDERT - Vorige week nog werd Rowi nog met 3-1 verslagen met verzorgd volleybal. Afgelopen zaterdag ging het in eigen huis mis. Daar waar Zuvo haast onverslaanbaar leek te zijn. Dat deed even pijn na afloop. Jola Olympus uit Made was ook in de uit wedstrijd al met 3-1 te sterk. In de eerste set startte Zuvo met zeer goed verzorgd spel, vooral aanvallend was Zuvo tot half de set oppermachtig. Het wapen van Jola was echter cruciaal bleek, voor de langste adem in de set en de wedstrijd. De verdediging bij de Madenaren was subliem. Zuvo klopte veel in maar moest steeds 3 keer aanleggen voor resultaat. Dat ging opbreken. Waar Jola succesvol was bleek

Zuvo kwetsbaar, zowel de passing als de verdediging liep gaandeweg de strijd steeds meer averij op. Ook in de 2e set stond Zuvo voor en frustreerde zich na een dubieuze scheidsrechtelijke beslissing. In Plaats van 15-10 werd het 14-11. Jola pakte 8 punten op rij en won daarna ook de 2e set. Zuvo speelde een beetje tegen zichzelf en liet zich in de 3e set ook met simpele tactische ballen van Jola in de luren leggen. Knap dat de mannen nog een keer de rug rechtte en een belangrijk punt pakte door de 4e set te winnen. Schrale troost maar een belangrijk punt voor de ranking. De mannen moeten investeren in de verdediging, aanvallend zit het wel snor. Zaterdag speelt Zuvo in Spijkenisse tegen Spivo.


COLOFON

De Raad van Bestuur van beide ziekenhuizen bestaat nu uit: vlnr: Jan van den Brand, Ineke Smalbraak, Janneke van Vliet en Hans Ensing.

Deze pagina is een gezamenlijke uitgave van het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. De redactie wordt gevormd door de stafafdelingen PR & Communicatie.

Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal Tel. (0165) 588000 www.franciscusziekenhuis.nl

Lievensberg ziekenhuis Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom Tel. (0164) 278000 www.lievensbergziekenhuis.nl

Correspondentie naar: communicatie@fzr.nl of info@lievensberg.nl


Nieuwe predikant voor Protestantse Gemeente Avondspreekuur bij Algeworden bevestigd in het ambt van heeft veel zin om in zijn eerste gemeente predikant in het Van Goghkerkje te aan de slag te gaan. Pieter woont inmid- meen Maatschappelijk Werk Zundert. De dienst zal worden geleid door mevrouw ds. J.J. de Lange uit Stavoren.

Ds. Pieter Michiels.

ZUNDERT - Zondag 26 januari om 14.30 uur zal de heer Pieter Michiels

Pieter Michiels is de opvolger van ds. Tineke Veldhuizen, die in september afscheid nam en met emeritaat is gegaan. Pieter Michiels is opgegroeid in een dorpje in de buurt van Eindhoven en heeft in Utrecht eerst Franse taal- en letterkunde gestudeerd en is daarna, ook in Utrecht Theologie gaan studeren. Pieter Michiels is 36 jaar en wil graag een brugfunctie tussen jongeren en ouderen binnen de kerkelijke gemeente gaan vervullen. Hij ziet het pastoraat als het cement van de gemeente en

dels in Rijsbergen en gaat dus ook echt deel uit maken van onze burgerlijke gemeenschap. Hij heeft een deeltijdbenoeming van 70% in de kerkelijke gemeente en zal daarnaast dus nog een andere baan zoeken, wellicht in de Franse taal. Ook ziet Pieter uit naar de oecumenische samenwerking met de Katholieke Parochie. Als Protestante gemeente zijn we blij dat we op een zo korte termijn een opvolger voor Tineke Veldhuizen, die met veel ijver en overgave in onze Protestantse gemeente predikant is geweest, hebben kunnen beroepen. We zien als gemeenschap uit naar een feestelijke intrededienst en een goede samenwerking in de komende jaren.

Zelfstandig ondernemers kunnen unieke zakelijke workshops volgen Bent u ZZP-er of doorstartende ondernemer en kunt u wel wat hulp gebruiken om uw bedrijf of uw ondernemerskwaliteiten te versterken? Dan kunt u dit jaar deelnemen aan verschillende zakelijke workshops vanuit het project ZZP West-Brabant. Doel van het project is om zelfstandige ondernemers te versterken in hun ondernemerschap. Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal slaan hiervoor de handen ineen om zoveel mogelijk (startende) ondernemers in de regio te bereiken. De workshops worden georganiseerd vanuit de StartersCentra in Bergen op Zoom en Roosendaal en vanuit Business Coach Breda. Het project wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant. Alle ZZP-ers in West-Brabant kunnen deelnemen, maar het is vooral gericht op ZZP-ers die 1 tot 5 jaar bestaan. Deze ZZP-ers zijn de startfase voorbij en komen nieuwe uitdagingen tegen hoe de verdere groei en continuïteit van hun bedrijf te versterken.

Kick-off De kick-off van dit project vindt plaats op dinsdag 28 januari van 19.00 tot 22.00 uur. In Breda gebeurt dat in Incubator Breda (Oranjeboomstraat 198) en tegelijkertijd in Roosendaal bij Zinc aan de Molenstraat 4. Tijdens de kick-off wordt gepresenteerd wat de verschillende workshops inhouden. De Kick-off is gratis en er is ook volop gelegenheid om te netwerken. Workshops De workshops die vanuit het project ZZP in West-Brabant worden georganiseerd, gaan over strategie, verdienmodel, marketing, sales, online marketing, administratie, leiderschap, netwerken en de voordelen van ZZP-ers. Voor de invulling

ZUNDERT - Het Algemeen Maatschappelijk Werk van Surplus Welzijn is er voor alle inwoners in de gemeente Zundert. Vanaf februari is het ook ’s avonds mogelijk om een spreekuur te bezoeken.

avondspreekuur tussen 17.30-19.00 uur. Mocht u overdag niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van onze spreekuren, dan kunt u zich nu aanmelden tijdens het avondspreekuur. Wij zijn dan ook telefonisch bereikbaar op tel. 06-13589180.

We hebben allemaal wel eens te maken met een moeilijke situatie. Soms is het dan prettig om daarover te praten met een onafhankelijk deskundige. Bijvoorbeeld over opvoeding, werk of school, relaties, omgaan met geld, eenzaamheid, angst en onzekerheid en rouwverwerking. De maatschappelijk werkers nemen de tijd om te luisteren en kunnen u verder helpen. Hun dienstverlening is gratis.

Waar kunt u ons bereiken? Het maatschappelijk werk is gevestigd in het gezondheidscentrum de Welborg, op de 2e verdieping, tel. 076-5971554. U kunt ook gebruik maken van het inloop spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00-10.00 uur. Daarnaast werken wij op afspraak.

NIEUW: avondspreekuur op dinsdag Vanaf februari 2014 kunt u iedere dinsdagavond gebruik maken van ons

Hulpverlening via internet Het AMW biedt ook online hulp, kosteloos en voor iedereen. Via onderstaande link kunt u een bericht schrijven om een vraag te stellen of uw situatie voor te leggen. www.hulponline.surpluswelzijn.nl

wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale sprekers en bedrijven om het contact tussen ondernemers en deskundigen op lokaal niveau te versterken. Inschrijven Inschrijven voor één of meerdere workshops kan tijdens de kick-off of via de website van het project www.zzpwestbrabant.nl. De workshops worden drie keer op verschillende tijdstippen en op verschillende locaties in de regio georganiseerd om zoveel mogelijk ZZP-ers de kans te bieden deel te nemen. De workshops duren (per workshop) 1 tot 3 dagdelen en kosten € 20,- per dagdeel. Inschrijven voor de gratis kick-off kan ook via de website.

aar de Kom n st en kom bijeen je in! r h sc ijf

Kick-off ZZP workshop programma 28 januari 2014, 19.00 uur Incubator Breda en Zinc. Roosendaal Meld je aan voor de kick-off > www.zzpwestbrabant.nl Mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie:

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE HEILIGE DRIE-EENHEID PAROCHIEKERN H. CORNELIUS ACHTMAAL www.parochie-achtmaal.nl. Diaken Jan v. Steenoven 06-13593082. Spreekuur dinsdag 9.30-10.30u 076-5985218. Tijdens het spreekuur kunt u opgave doen van misintenties en om andere afspraken te maken zoals doop, huwelijk en jubilea. Zaterdag 25 januari 17.00u Liturgie van de 3e zondag door het jaar. Eucharistieviering met als voorganger pastor Johan Driessens. Intenties: jgt. Jan Adriaensen; jgt. Catharina Kools-v. Aert; verj. Adriaan Peeters; verj. Karel JochemsElst; verj. Catharina Domen-Siemons; verj. overl. ouders Delcroix-Kools; Nelis Delcroix, namens de Bond van Ouderen; Jan Peeters; Dré v. Overveld. Dinsdag 28 januari 9.00u: H. Eucharistieviering met voorganger pastor v. Oers. Kerk schoonmaken: Maandag 27 januari groep 8. Zaterdag 25 januari 11.00u: gezongen H. Mis ter gelegenheid van het teerfeest van de Kruisboogverenigingen De Toekomst, Nooit Gedacht en Komst des Vredes. Deze H. Mis wordt geheel verzorgd door de leden van de gildes. Voorganger Pastor Jan v. Steenoven. PAROCHIEKERN H.WILLIBRORDUS KLEIN ZUNDERT Diaken Jan v. Steenoven tel. 06-13593082. Spreekuur op woensdag van 9.30-11.30u. Het parochiecentrum is enkel op woensdag tijdens het spreekuur te bereiken. tel. 5972214. www.parochie-klein-zundert. nl Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd. Graag in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contact-

persoon. Intenties opgegeven voor woensdagmiddag worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode. Zondag 26 januari 10.00u Eucharistieviering met orgelspel. Voorganger pastor J. Driessens. Jgt. Cor v.d. BroekVerdaesdonck; Sjaak Vanlaerhoven. Woensdag 29 januari 18.30u: Bidden van het rozenhoedje en aan aansluitend om 19.00u Eucharistieviering. Voorganger Pastor J. v. Oers. Donderdag 30 november 19.00u: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace. Voorganger diaken J. v. Steenoven t.g.v. Jaarvergadering KVO Klein Zundert. PAROCHIEKERN O.L.V VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND WERNHOUT Diaken Jan v. Steenoven 06-13593082, parochie.wernhout@hotmail.com. Contactpersoon K. Roelands tel. 5985979. www.parochie-wernhout.nl. Spreekuur donderdag van 18.30-19.00u tel. 5972294. Hier kunt U terecht voor het opgeven van misintenties of het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de sacristie worden gedeponeerd in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de naam of namen, alsmede het adres of telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven tot donderdagavond worden de daaropvolgende week in de Zundertse Bode vermeld. Zaterdag 25 januari 19.00u Vooravond 3e zondag door het jaar. Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda, voorganger Pater Johan Driessens. Intenties: Jan v. Aert e.v. Cor v.d. Berg, namens de Bond van Ouderen; verj. Yoran v. Aert; jgt. Petronella Milbou-Brosens; jgt. Louis Damen; jgt. Frans Oostvogels; jgt. Cornelis Baelemans e.v. Jacoba Pinxteren; jgt. Petrus Krijnen; jgt. Wies Davelaar-Willemsen w.v Roelof Davelaar; verj. Johannes Oostvogels-Schellekens; jgt. Adrianus Nouws; jgt. Cor Jacobs Kerstens; verj. Sjef Breugelmans e.v. Wieske Breugelmans-Krijnen; jgt. Johanna Raats w.v. Adrianus Vriends;

verj. Marcel de Meijer e.v. Mariette de Bruijn; jgt. Cisca Leenaerts-Hamers; jgt. Charel v. Hasselt e.v. Hilda Vorselmans. Donderdag 30 januari 9.00u: Eucharistieviering, voorganger Pastor Jan v. Oers. PAROCHIE ST. BAVO RIJSBERGEN Pastores: Pastoor Drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 0765972292. Parochie St. Bavo, St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen, 076-5961283. www.sintbavorijsbergen.nl Spreekuur: Iedere woensdagochtend 9.3010.30 uur en donderdagavond 18.30-19.00 uur. U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Diensten Derde zondag door het Jaar. Week van zaterdag 25 t/m vrijdag 31 januari. Zaterdag 25 januari 19.00u H.Eucharistieviering in de H.Trudokerk te Zundert. Pastoor F.Verheije. Zondag 26 januari 10.30u H.Eucharistieviering in de St.Bavokerk te Rijsbergen m.m.v. gemengd koor Voluntate. Pater J.Munsters. Misintentie: O.o. Lochten Roelands; jgt. Catharina Boomaerts v. Hassel; Wim v. Hooijdonk verj.; Riet v. Dongen Hamers; Cor Jacobs de Jong; o.o. Kees en Riet Leijten Bartels; Sofie Roks verj.; Jac Hendrickx verj.; jgt. Bart Hendrickx. Doop: om 12.00u Doop van Lotte Buckens. Woensdag 29 januari 9.30u: H.Eucharistieviering in de Kapel Margriet van de Laer Rijserf. Pastoor F.Verheije. PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT Pastoor: drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292; www. trudozundert.nl Open Pastorie: dinsdag en woensdag van PAGINA 34

9.00-12.00u kunt u bij de pastorie langs komen. Ook is de pastorie dan het beste telefonisch te bereiken, via 5972292. U kunt misintenties opgeven en afspraken maken bijvoorbeeld rondom doopviering, huwelijksviering of jubileumviering. Als u een huisbezoek wenst voor een zieke of voor een pastoraal gesprek kan dit tijdens de spreekuren gemeld worden. Voor vragen met betrekking tot de begraafplaats kunt u het beste de woensdagmorgen contact opnemen. Bereikbaarheid: De melding van een overlijden kunt u doen via het telefoonnummer van de pastorie. Als uw telefoontje niet meteen persoonlijk beantwoord kan worden, is er gelegenheid om in te spreken en wordt, wanneer dit weer mogelijk is, contact met u opgenomen. Soms wordt verwezen naar een ander telefoonnummer of naar een telefonisch spreekuur voor spoedeisende aangelegenheden op een ander tijdstip. Zaterdag 25 januari 19.00u Eucharistieviering, liturgie van de derde zondag door het jaar, pastoor F. Verheije, gemengd koor. Verj. Frans Balemans; o.o. v. Ham-Braspenning; Cornelius Havermans; jgt. Marie Bevers-Brosens; jgt. Fons Kennis; Jan Machielsen; jgt. o.o. Vermeeren-Jochems. Zondag 26 januari 10.30u Eucharistieviering in de St. Bavokerk te Rijsbergen, pater J. Munsters. Donderdag 30 januari 14.00u: Eucharistieviering in de kapel van Margriet van de Laer in de Willaert, pastoor F. Verheije: Guust van der Zanden en dochter Marjan. Kerk schoonmaken: groep 7 op woensdagmorgen. Kinderzegenviering op Maria Lichtmis: Op zondag 2 februari om 13.30 uur is er in onze kerk een viering waarin de pasgedoopte kinderen gezegend worden. We vieren dan de opdracht van Jezus in de tempel door Jozef en Maria en dat Hij daar gezegend werd. We luisteren naar dit verhaal en bidden

voor de kinderen. Daarna worden de sinds vorig jaar Maria Lichtmis in onze kerk gedoopte kinderen gezegend en ontvangen de ouders de doopschelp waarmee gedoopt werd. De opa’s en oma’s, familie en vrienden en iedereen is hierbij van harte welkom. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: vacant. Eredienst: Zondag 26 januari is er een bijzondere eredienst, waarin proponent dhr. Pieter Michiels zal worden bevestigd in het ambt van predikant en intrede doet in onze gemeente. De voorganger is mevr. Ds. J.J. de Lange uit Stavoren. Dhr. Guis is de organist. Dhr. Noorland is gastheer. De collecte is voor de Kerk. Voor de kinderen is er de kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze nieuwe predikant. De aanvangstijd is ’s middags om 14.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Zondagmorgen is er GEEN kerkdienst. Agenda: De Cantorij heeft donderdag 23 januari koorrepetitie. www.pk-zundert.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSBERGEN Zondag 26 januari houden wij een jongerendienst. De dienst heeft als thema ‘Muziek’. Onze eigen predikant, ds. Reinier Drop gaat voor. Jong en oud is welkom, dus ook u bent van harte welkom! De dienst zal zoals altijd worden gehouden in het gebouw Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. De aanvang is 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, ds. Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077.


Bredaseweg 255 4705 RN Roosendaal Tel: 0165-534222 Fax: 0165-536815 Info@kerstensvoeten.nl

50 jaar toonaangevend in West-Brabant Wij zijn expert in landbouw en tuin-park machines zowel verkoop, reparatie en onderhoud, door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar 1 enthousiaste collega die ons team komt versterken met de functie als:

1e Monteur landbouwmechanisatie Wij vragen: - Ervaring en kennis van tractoren - Ervaring met het repareren en onderhouden van tractoren - Flexibiliteit en enthousiasme - Een praktische en zelfstandige instelling Wij bieden: - Een prettige werksfeer Heeft u belangstelling? - Een passend salaris Stuur uw sollicitatiebrief, - Goede arbeidsvoorwaarden voorzien van c.v. aan - Benodigde cursussen Kerstens - Voeten B.V.*HVSHFLDOLVHHUGLQHHQXXUVGLVWULEXWLHRYHUGHJHKHOH%HQHOX[]RHNW 'LVWULEXWLHFKDXIIHXUV%HQHOX[ Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij voor de vestiging in Hazeldonk op zoek naar ervaren distributiechauffeurs Benelux. U dient in het bezit te zijn van een rijbewijs C en indien u ook beschikt over een ADR certificaat is dit een pre. Bent u fulltime beschikbaar en heeft u gĂŠĂŠn 9 tot 5 mentaliteit dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief. 6ROOLFLWHUHQ Bent u geĂŻnteresseerd in ĂŠĂŠn van deze functies? Bent u flexibel ingesteld en beschikbaar op bovenstaande tijden, dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief. U kunt deze sollicitatie richten aan: Hereijgers Transport B.V. t.a.v. afdeling Human Resources Hazeldonk 6801, 4836 LK te Breda Of via vacature@hereijgers.eu.

Bekijk ook onze website www.hereijgers.eu.

Payroll Uitzenden Verlonen

In verband met uitbreiding van haar werkzaamheden is Pleuger Water Solutions, voor werkzaamheden aan drukriolering, zowel mechanisch als elektrisch, in de regio West-Brabant, op zoek naar:

Service- & onderhoudsmonteur (afvalwater) Jouw kenmerken: Woonachtig in de regio West-Brabant, zelfstandig en klantgericht, Ă&#x20AC;H[LEHOHQJHHQWRWPHQWDOLWHLWHOHNWURWHFKQLVFKHHQPHFKDQLVFKH kennis, proactief en dienstverlenend Wij vragen: Een afgeronde technische opleiding (bij voorkeur elektrotechniek of werktuigbouwkunde), bereidheid tot draaien van storingsdiensten, PERZHUNHQGHQNQLYHDXULMEHZLMV%(MDDUZHUNHUYDULQJLQHHQ soortgelijke functie, goede communicatieve vaardigheden Wij bieden: Een prettig werkklimaat met persoonlijke verantwoordelijkheden, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, goede opleidingsmogelijkheden en uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd

HUUR EEN OPSLAG BOX Self Storage Zundert Tel. 076-597 6982 / 06-53374511 65+ biedt zich aan voor lichte

chauffeurs werkzaamheden Tel. 06 - 12 35 64 58 076 - 597 1199

Hondentrimsalon Lupa â&#x20AC;Ś waar kwaliteit en welzijn centraal staan. Elien Lauryssen, Hoogeind 66 2321 Meer (B) (0032) (0) 476 45 15 44 U kan ons vinden op Facebook

Op zoek naar betaalbare Op zoek naar payroll? betaalbare payroll? Wijregelen regelen het. Wij het! NED in RIJSBERGEN Bel 076 - 596 46 68 of ga naar www.ned-personeel.nl

Interesse? Stuur uw sollicitatie met C.V. naar wim.osseweijer@pleuger.nl

Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld

LOONBEDRIJF MONDEN Is op zoek naar een fulltime gemotiveerde

TULIKIVI INFO-AVOND in onze toonzaal

Tractorchauffeur

Donderdagavond 30 januari van 19.30u. tot 22.00u.

met ervaring. De werkzaamheden bestaan o.a uit div. gww werkzaamheden en agrarisch loonwerk. Wij bieden u afwisselend werk en een salaris volgens CAO landbouw Uw sollicitatie kunt u zenden aan: Loonbedrijf monden Goorstraat 7 4874 NC Etten-Leur 076 - 50 121 36 e-mail : info@josmonden.nl

www.josmonden.nl

Op deze vrijblijvende infosessie met slideshowpresentatie en stookdemonstratie leer je alle geheimen van de massieve speksteenkachel kennen. Het tegenstroomprincipe, de warmte-accumulatie, de verbrandingskwaliteit, de besparingen op de brandstofkosten, de stralingswarmte, de aanpassing aan je persoonlijke smaak, de integratie in diverse soorten woningen, ... het komt allemaal aan bod. Deze presentatie wordt verzorgt door de invoerder van de Tulikivi speksteenkachels. We maken er een gezellig gebeuren van, uiteraard met een hapje en een drankje. Een infosessie is geen verkoopmoment, maar u kan bijvoorbeeld wel een afspraak maken voor een huisbezoek. Onze toonzaal is uiteraard ook vrij te bezichtigen. SCHRIJF JE HIER IN OF SURF NAAR WWW.SMIDJE.NL (het aantal deelnemers is beperkt) Neem deel aan deze Tulikivi presentatie en ontvang een kortingsbon ter waarde van

-5%

Kijk voor acties en actuele openingstijden www.smidje.nl


KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! PIERRE CARDIN ONDERGOED

HEGRON HAARVERZORGING

GDPHVKHUHQ NDWRHQ dames:PDWHQ6;;/ heren:PDWHQ0;;/

dames singlets heren slips heren singlets

HEREN SOKKEN

(OGHUV 

YDQDI

2.49 LOVE CAKING BAKSET

GLYHUVHNOHXUHQ HQGHVVLQV PDWHQ

WDDUWKDUWYRUP DDUGEHL JUDP

140x220 cm 200x200 cm 240x200 cm 240x220 cm

6.49 6.99 9.95 10.95 11.95

YDQDI

6.49 ANNE Oâ&#x20AC;&#x2122;LEARY REISTROLLEY

PHWYRRUYDNNHQ [[FP boardcase voldoet aan handbagage formaat

3.39

(OGHUV 

HOUTEN DEEGROLLER FP

S VALE NTIJ N (OGHUV 

EASY HANG MUURHAAKPISTOOL

FRPSOHWHGHOLJH VHWYRRUKHWRSKDQJHQYDQ ELMYRRUEHHOG IRWROLMVWMHVVFKLOGHULMHQHQNOHGLQJ KRXGWWRWPD[NJ

TIP!

1.25

LUCHTVERFRISSER NAVULLING

KRXW GLYHUVHNOHXUHQ [[FP

140x200 cm

LITE R IN H O U D 32

WHJHEUXLNHQRS WHOHIRRQRIWDEOHWDOV VSHDNHURIKHDGVHW GLYHUVHNOHXUHQ

WAND KABINET

0.79

SRO\HVWHUNDWRHQ GLYHUVHGHVVLQV

PHWNOHPGHNVHO [[FP

1.89

2.99

(OGHUV 

DEKBED OVERTREK

KUNSTSTOF OPBERGBOX

RETRO MIC HEADSET

(OGHUV 

400 ML

2-PAC K

2.49 3.39 3.59 3.99

GLYHUVHJHXUHQ LQ

(OGHUV 

1.89

(OGHUV 

GEL CRYSTALS LUCHTVERFRISSER GLYHUVHYDULDQWHQ JUDP

EN SNEL MAKKE LIJK IK! R IN G E B U (OGHUV 

0.69

(OGHUV 

0.69

HOUTEN KAPSTOK

2.49

(OGHUV 

2.49

PRGHOPDDW [[PP SET/4

H[FOGHFRUDWLH

7.95

(OGHUV 

PHWXLWQHHPEDUH SODWWHJURQG NHX]HXLWGLYHUVH VWHGHQ1HZ<RUN /RQGHQ3DULMV %DUFHORQD%HUOLMQ RI5RPH

XEROX PRINT UW EIGEN CANVAS

ZKLWHZDVKHG [[FP

(OGHUV 

10.95

STEDEN REISGIDS

H[FOGHFRUDWLH

(OGHUV 

T/M ZATERDAG 25 JANUARI

4.99

FOTO MUISMAT

0.79

TE UW M O O IS D RU K ZE LF AS ! V N A C P O G H E R IN N E R IN

2.99

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIÃ&#x2039;, FRANKRIJK EN DUITSLAND

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

dames slips

VKDPSRRRI FRQGLWLRQHU

VAN ZONDAG 19 JANUARI

Dz 20140122  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you