Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

T H O O L S E

15 JANUARI 2014 WEEK 3

Uitgeverij

10 . 7 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

REÜNIE IS BEGIN VAN JUBILEUMJAAR EUTERPE

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @ThoolseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

SPORT

EHBO SMERDIEK BESTAAT 50 JAAR

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

HET LEVEN IS NIET DOELLOOS VOOR LEDEN CHRISTENGEMEENTE

William R. bekent moord op ex-vrouw

Winkelpanden staan in één overzicht

SINT-ANNALAND - Het lichaam van de 36-jarige Claudia Oskam uit Zevenbergen is zondagavond gevonden in het water langs een industrieterrein. Ze was sinds vrijdag vermist. Haar uit Sint-Annaland afkomstige ex-man William R. heeft bekend haar te hebben vermoord. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. Oskam, moeder van drie kinderen, had vrijdag een afspraak thuis bij William R. Dat schrijft het AD in een reconstructie. Een buurman van hem had haar naar binnen zien gaan in de woning aan de Veldkers in Zevenbergen, maar niet naar buiten zien komen. Haar lichaam werd zondagavond rond negen uur gevonden.

THOLEN - Onder de knop ‘ondernemen’ op www.tholen.nl staat sinds kort een overzicht met winkelpanden die te koop of te huur zijn in de gemeente. De digitale pandenbank is een initiatief van werkgroep detailhandel. Daaraan nemen alle ondernemersverenigingen op Tholen en Sint Philipsland deel. Ook de Kamer van Koophandel, Stadlander, de makelaardijsector, de Rabobank en de gemeente doen eraan mee. Doel is dat iedereen eenvoudig op één centrale plaats het totale aanbod van leegstaande winkels kan raadplegen. Wie een pand wil toevoegen, kan contact opnemen met de gemeente Tholen: gemeente@tholen.nl.

Extra werk aan dijk bij Sint Philipsland

Bieb in Smerdiek dicht op zaterdag

SINT PHILIPSLAND - Projectbureau Zeeweringen voert sinds woensdag extra werkzaamheden uit aan de dijk bij Sint Philipsland vanaf gemaal De Luyster naar het westen. Vorig jaar bleek dat de bestaande bekleding van basalt niet aan de veiligheidseisen voldeed. Daarom worden er nu (over een lengte van 1200 meter) losse breukstenen overheen gelegd. Het werk kon vorig jaar niet worden gedaan, omdat er eerst toestemming moest zijn van de provincie in verband met de natuurbeschermingswet. Het projectbureau denkt binnen twee of drie weken klaar te zijn. Tractoren voeren het materiaal aan, kranen brengen het naar de juiste plaats.

THOLEN - De bibliotheek in Sint-Maartensdijk is sinds 1 januari dicht op zaterdag. De leden kunnen op zaterdag nog wel naar de vestiging van Bibliotheek Oosterschelde in Tholen. De openingstijden van de locaties in Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland en Yerseke veranderen ook. Het totaal aantal openingsuren is onveranderd, maar opnieuw verdeeld over de bibliotheken. Meer informatie staat op www.bibliotheekoosterschelde.nl. Overigens loopt in Tholen in het kader van de hervormingen een discussie over de toekomst van het bibliotheekwerk. De gemeente wil op termijn toe naar één centrale bibliotheek.

Klucht van St. Joseph twee keer te zien OUD-VOSSEMEER - De jaarlijkse uitvoering van toneelvereniging St. Joseph uit Oud-Vossemeer staat weer voor de deur. Zaterdag en volgende week zaterdag is om 19.30 uur in dorpshuis De Vossenkuil in Oud-Vossemeer de klucht ‘Door de bank genomen’ te zien. Het stuk is geregisseerd door Jan Koning en gaat over bankdirecteur Wim van Putten, die een affaire heeft heeft met zijn secretaresse Jolanda. Zoals het in een klucht gaat, brengt hem dat steeds verder in de problemen. Na afloop van de voorstelling is er muziek van The Dellenoy Brothers. Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Eric van Hees (0166672375) en Maddie Geuze (0166-672375).

CZAV laat mooie jaarcijfers zien SINT-ANNALAND - CZAV heeft over het boekjaar 2012-2013 een winst geboekt van 3,7 miljoen euro, geheel volgens de verwachtingen, zegt de coöperatie in een persbericht. De omzet groeide ‘licht’ van 420 naar 435 miljoen euro. Er werd 11,7 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in een nieuw hoofdkantoor in Wemeldinge. De winst is afkomstig uit deelnemingen en groothandelsactiviteiten. CZAV geeft op 7 februari tijdens een algemene ledenvergadering in de Zeelandhallen een toelichting op de cijfers. ‘CZAV is trots op de resultaten en hoopt dat ze het komende jaar in de herstellende economie de positieve resultaten worden doorgetrokken’.

SINT PHILIPSLAND - Vorig jaar is al begonnen met de dijkverzwaring van de Krabbenkreekdam bij Sint Philipsland en tussen 1 maart en 1 november werkt Projectbureau Zeeweringen verder aan de 1,7 kilometer lange dijk. Dit bureau is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. FOTO LEO ADRIAANSEN

B&w leggen gemeenteraad nota ‘Durf duurzaam te doen’ voor

College durft duurzaam te zijn THOLEN – In 2025 leveren zonnepanelen de elektriciteitsbehoefte van duizend huishoudens (tien procent) in de gemeente Tholen. Dat is één van de doelstellingen in de nota ‘Durf duurzaam te doen’. Hierin richt Tholen zich op duurzaamheid voor de korte en lange termijn. De raadscommissie bestuurszaken bespreekt de nota op 22 januari. DOOR BRITTA JANSSEN Tholen moet milieubewuster worden, maar dat wil ze ook, staat er in de nota. ‘In de toekomst heeft alleen een maatschappij die zich duurzaam ontwikkelt overlevingkans’, schrijft Tholen in het stuk. ‘Een samenleving die de aarde uitput en vervuilt, loopt vast.’ Duurzaam bezig zijn, kun je volgens Tholen alleen met elkaar en daarom wil ze het goede voorbeeld geven. ‘Groen’ is al langer een thema in de gemeente. Zo staan er in de Toekomstvisie 2025, opgesteld in 2003, al milieuvriendelijkere doelstellingen, zoals duurzaam bouwen. ‘Maar inspelen op duurzame ontwikkeling biedt ook volop kansen voor de gemeente, burgers en ondernemers’, valt in ‘Durf duurzaam te doen’ te lezen. Tholen wil duurzaamheid in alle (beleids)ontwikkelingen leidend maken. Speerpunten De nota behelst de periode tot 2025 en bevat plannen voor de korte en lange termijn. Met dit document als basis wil Tholen jaarlijks een uitvoeringsprogramma

opstellen. Ook is het de bedoeling de nota meerdere keren te evalueren. De aanpak voor de korte termijn bestaat uit speerpunten, omdat volgens Tholen niet alles tegelijk verbeterd kan worden. Die vijf punten zijn: Klimaat en energie, Duurzame mobiliteit, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Duurzaam (ver)bouwen en (Duurzame) recreatie. Per speerpunt staan er meerdere doelstellingen in de nota. Zo wil Tholen in 2050 een energieneutrale gemeente zijn en in 2020 een CO2-reductie van dertig procent behalen ten opzichte van 1990. Ze wil meer doen met warmte-koudeopslag, bijvoorbeeld bij nieuwbouw. Dit is een duurzame techniek die energie uit de warme bodem wint. En bijvoorbeeld met het koele grondwater kunnen gebouwen gekoeld worden. Per 2015 wil Tholen alleen nog maar duurzaam inkopen en aanbesteden. Binnen drie jaar worden alle huizen energieneutraal gebouwd en bestaande woningen verduurzaamd. De gemeente maakt het opzetten van het Platform Duurzaam en Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen mogelijk. Met energiecampagnes wil Tholen inwoners en ondernemers stimuleren ook groen bezig te zijn. De thema’s naast de speerpunten staan lager op de prioriteitenladder. ‘Toch zijn dit onderwerpen die een inspanning vragen die verder gaat dan verplichte wettelijke taken. De thema’s inkopen, Millennium(gemeente), bio-energie, natuur en biodiversiteit, afval en hergebruik en water en groen/bio-vergisting komen wel terug in het beleid, maar met minder inzet.’ Lange termijn Het verankeren van duurzaamheid in de gemeente is volgens Tholen een langetermijnproces. ‘De belangrijkste elementen zijn educatie, kennisontwikkeling en –uitwisseling en de inzet van een netwerk van ‘ambassadeurs’ die duurzaamheid uitdragen.’ Dit draagt bij aan versterking van draagvlak bij ondernemers, onderwijs en de omgeving, maar ook bij de overheid zelf, stelt Tholen. ‘De gemeenschap moet duurzaamheid als vanzelfsprekend gaan zien.’

Brainstormen over jubilerend Tholen THOLEN - Bedrijven, verenigingen en inwoners van Tholen-stad zijn op woensdag 29 januari welkom op een brainstormavond over het 650-jarig bestaan van Tholen in 2016. De bijeenkomst is in De Meulvliet in Tholen. Over twee jaar moet er ‘een feest voor en door Tholen’ komen. ‘Dat kan alleen met de hulp van iedereen die zich daarvoor in wil zetten’, zegt William van Leeuwen, die de brainstormavond organiseert. Hij zoekt bestuursleden, vrijwilligers, sponsoren en ideeën voor een programma. Van Leeuwen vraagt mensen zich aan te melden op www.facebook. com/tholen650jaar. Aanvang van de avond is 19.30 uur. Meer: info@tholen650jaar.nl.


OPRUIMING DAMES / HEREN COLLECTIE

HALVE PRIJS DAMES- & HERENBROEKEN

NU â‚Ź 25 HERENJASSEN

DAMESJASSEN

50% KORTING TRAFFIC HEREN PANTALONS

30% KORTING 50% KORTING Botermarkt 16 - 4691 CZ Tholen Tel. 0166 602924 Di. t/m Do. 09.00-17.30 uur Vrijdag 09.00-20.00 uur Zaterdag 09.00-16.00 uur

*m.u.v. nieuwe collectie en basisartikelen

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

G.NL

WWW.DENENGELSMANSIERBESTRATIN

Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

www.denengelsmansierbestrating.nl

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Bouw-Vak Bouwshop 

De goedkoopste verf in de regio !!!! Poortweg 8 4613 BW Bergen op Zoom T 0164-254680 www.bouw-vakbouwshop.nl (webshop) info@bouw-vakbouwshop.nl

‡ 

Kringloopwinkel XNXQWRQVRRNLQKXUHQYRRUKHW RQWUXLPHQYDQXZZRQLQJ

Creatieve  :RUNVKRSV

‡ 

$EUDKDPGH+DDQVWUDDW +:%HUJHQRS=RRP 7 (LQIR#GURRPIDEULHNQHGHUODQGQO


ACTUALITEIT

Marinierskapel in voorjaar gast van jubilerende muziekvereniging Euterpe

‘Hoe meer leden er zijn, hoe meer mogelijkheden we hebben’ SINT-MAARTENSDIJK – Euterpe uit Sint-Maartensdijk heeft vrijdagavond in Haestinge in Sint-Maartensdijk haar gouden jubileum gevierd. Voorzitter van de muziekvereniging Erik Manneke wil niets liever dan nog eens 50 jaar aan het bestaan toevoegen. DOOR JOSIEN MATHLENER Sinds de oprichting van Euterpe op 4 januari 1964 bedient de muziekvereniging zowel Sint-Maartensdijk, Scherpenisse, Poortvliet als Stavenisse. Voorzitter Erik Manneke stelt dat soms veel van de muzikanten wordt gevraagd. “Op een dag als Koningsdag wil elk dorp muziek. We maken het ons dan wel eens heel moeilijk, maar de leden hebben er begrip voor.” Net als bij veel andere muziekverenigingen participeren in Euterpe meerdere families. “De families Vermeulen en Kloet bijvoorbeeld steken veel tijd in de muziek.” Ook de voorzitter komt uit een gezin waarin meerdere gezinsleden muzikant zijn of waren bij Euterpe. Hij is heel nauw verbonden geraakt met de muziekvereniging. Manneke is namelijk gehuwd met Monique, de dochter van Peter de Rooij, die twaalf jaar de muzikanten van Euterpe dirigeerde. Monique verzorgt de leerlingenopleiding en de samenspelgroep en speelt bij de marinierskapel. Van de acht dirigenten die Euterpe dirigeerden, is Harrie Bosch hekkensluiter. Hij is eveneens verbonden aan de marinierskapel. Na vele internationale optredens is de marinierskapel op

23 mei te gast is bij Euterpe. Het toporkest verzorgt dan een muzikaal optreden in de Meulvliet in Tholen. Schoolprojecten Euterpe heeft een fanfare, jeugdorkest, samenspeelgroep, drumband en blaaskapel. Manneke: “De blokfluitgroep slaan we eigenlijk over. Geregeld hebben we schoolprojecten. De jonge muzikanten stromen in bij de samenspeelgroep, waar ze heel veel oppikken.” Het schoolproject is vrij nieuw voor Euterpe. “Sinds 2010 zijn we met dergelijke projecten bezig, al bezochten we daarvoor ook al scholen. Tijdens de schoolprojecten studeren de kinderen liedjes in. We laten hen kennis maken met muziek en hopen er nieuwe, jonge muzikanten mee te werven.” Het accent blijft in de toekomst liggen op de uitbouw van de jeugd, al staan de deuren voor ‘oude rotten’ ook wagenwijd open. De voorzitter meent dat muziek voor iedereen is, maar weet dat door het dichtdraaien van subsidiekranen de opleidingskosten een punt van aandacht zijn. “Of we willen of niet, we moeten meer vragen aan wie wat met muziek wil doen. Hoe meer leden er zijn, hoe meer mogelijkheden we hebben.”

Door de aanwezigheid van oud-leden en belangstellenden kreeg de nieuwjaarsborrel het karakter van een reünie. FOTO ERIK MANNEKE

In de beginjaren repeteerde Euterpe in de openbare basisschool in Scherpenisse, later in de kleuterschool aan de Rädda Barnenstraat in Sint-Maartensdijk en vervolgens in Haestinge, waar het nog altijd oefent. Het professionaliseren van Euterpe staat niet bovenaan. “Belangrijker vinden we

een goede opleiding voor de jeugd; muziek juist aanleren. Samen met het behouden van de goede sfeer binnen de vereniging is dat ons speerpunt. Daarmee hopen we nog 50 jaar aan het bestaan van Euterpe te mogen toevoegen.” De jubileumactiviteiten gingen vrijdagavond van start met een nieuwjaarsborrel

in de repetitiezaal. Iedereen die ooit deel uitmaakte van Euterpe was welkom. Dirigent De Rooij, het oudste verenigingslid, Lies Joppe, en medeoprichter en erevoorzitter Tinus van Dam waren dan ook gezellig van de partij. Voor informatie en kaarten: www.euterpe.nl.

Leden vieren 50-jarig bestaan

EHBO Sint-Maartensdijk wil bloeiende vereniging zijn SINT-MAARTENSDIJK - De EHBO Sint-Maartensdijk vierde woensdag in het gebouw van het voormalige infor- scheiding persoonlijk in ontvangst: Margo Sint-Maartensdijk. matiecentrum Scaldis Naturalis haar 50-jarig bestaan. Districtssecretaris Adrie Koole reikte speldjes uit aan ver- Snip (vijf jaar lid), Lenny Beurkens, Jan Districtssecretaris en lid van de landelijke Willem Hage, Hanny Hoeboer, Gabri Hoek, verenigingsraad, Adrie Koole, vertelt dat schillende leden. DOOR JOSIEN MATHLENER De viering van het gouden bestaansjubi-

leum viel gelijktijdig met het nieuwjaarsfeest van de EHBO Sint-Maartensdijk. Daarbij werden diverse leden voor hun

langdurige lidmaatschap in het zonnetje gezet. Van de huidige 27 leden waren dat er 21. Dertien personen namen de onder-

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO JOSIEN MATHLENER

www.internetbode.nl

De leden van EHBO Sint-Maartensdijk zijn trots op hun vereniging.

Conny Mol, Bertie van Splunter, Lianne Uijl, Heleen Westerlaken (tien jaar lid), Nicole Bakker (15 jaar lid), Ina Hage, Jan Hartog (25 jaar lid) en Alie Weggemans (40 jaar lid). Ongeveer de helft van de leden zijn actief lid. Deze leden wonen geregeld de herhalingslessen bij en zetten zich vrijwillig in bij evenementen zoals bij de onlangs gehouden Kommetje snerttocht van de wandelsportvereniging Oosterscheldestappers. Ook ondersteunen ze activiteiten van Evenementen Comité Smalstad (ECS). “Bij Jeugdland, dat ECS samen met de Dorpstafel, zondagsschool De Zaaier en zwembad Haestinge organiseert, zijn we hard nodig”, vertelt secretaris Margo Snip. “Bij het timmerdorp zien we geregeld kinderen met een spijker door de schoenzool heen verschijnen.” Ook bij voetbal- en muziekevenementen zijn de Smerdiekse hulpverleners te vinden.

Terugloop De terugloop van leden betreurt de EHBO Sint-Maartensdijk. “Mensen hebben steeds minder tijd. Daarnaast zijn er arbeiders die hun bedrijfshulpverleningscertificaat (BHV) halen, maar EHBO is wel wat anders, veel uitgebreider”, aldus EHBO’er Nicole Bakker. In 1963 richtten Betsie van Akkeren en Stien Anthonisse in het oude Haestinge de EHBO Sint-Maartensdijk op, samen met het Rode Kruis. Later verhuisden ze naar de Rädda Barnenstraat om zich uiteindelijk te vestigen in het huidige onderkomen in de gemeentewerkplaats in

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

er op hulpverleningsvlak veel veranderd is. “De oude beademingstechniek maakte plaats voor de hedendaagse mond-opmondbeademing. Het spalken is vervangen. Dat zijn technieken die ook niet behouden hadden hoeven blijven.” Vroom Bros speciaal zuigtechniek verblijdde de EHBO Sint-Maartensdijk woensdagavond met een bedrag van 1000 euro, dat besteed wordt aan de aanschaf van een nieuwe beademingspop. Penningmeester Heleen Westerlaken stelt dat de EHBO Sint-Maartensdijk een kleine vereniging is die actief bezig wil blijven. “Het zou wel fijn zijn als we meer leden krijgen en daarmee de vereniging bloeiend houden.” De 65-jarige Alie Weggemans vond 40 jaar terug eerste hulpverlening zo interessant, dat ze lid werd. In de afgelopen vier decennia verleende ze meerdere keren eerste hulp. “Een jaar geleden nog tijdens mijn mans 65e verjaardag. Een vrouw kreeg toen een hartstilstand. Spijtig genoeg mocht het reanimeren niet baten. Dat raakt je dan wel.” Elk jaar gaat Weggemans trouw naar de herhalingslessen. “Dat doe ik met plezier. Je blijft bijleren, want om de zoveel tijd verandert er wat. Evenementen ben ik minder gaan doen. Dat laat ik liever aan de jongere generatie over.” Meer informatie Kijk voor meer informatie over EHBO SintMaartensdijk op: www.ehbo-sintmaartensdijk.jouwweb.nl

Volg ons op Twitter: @ThoolseBode.
Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.: ^Ĺ?ÄžĆŒÄ?ÄžĆ?ĆšĆŒÄ‚Ć&#x;ĹśĹ?  ůŽŏŚƾƊĞŜ ^Ä?Śƾƍ ĹśĹ?ĞŜ  dĆľĹ?ĹśÇ€ÄžĆŒĹŻĹ?Ä?ĹšĆ&#x;ĹśĹ? ^ƉĞĞůƚŽĞĆ?ƚĞůůĞŜ  dĆľĹ?ĹśÄ?ĞĞůĚĞŜ dĆŒÄ‚ĹľĆ‰Ĺ˝ĹŻĹ?ŜĞĆ?ÍŹ^ĹŹÄžĹŻĆšÄžĆŒĆ? KÇ€ÄžĆŒĹŹÄ‚Ć‰Ć‰Ĺ?ĹśĹ?ĞŜ

erk, Aanleg, grondw tsen riolering, plaa ǀĂŜÄ?ůŽŏŚƾƊĞŜ

alleen zaterdag 18 januari merkschoenen met hoge kortingen

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00 Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

-60 % TAPIJTEN WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL   & . 4  $  B $

Moderne & Perzische

KORTINGEN tot 70% Ook voor al uw reparaties en reiniging

www.vangilsdewit.nl

-30 %

% 0 7 -

BERGEN OP ZOOM, Bosstraat 24 (t) (0164) 24 22 16 Laden-Lossen voor de zaak

P Garage: “Achter de grote markt�

% 0 -5

% 0 4 -

VAN ALTEN Juridisch Advies Specialisten in ondernemings- en arbeidsrecht

Betrokken, betrouwbaar en deskundig THOLEN en ROTTERDAM THOLEN en SCHIEDAM

T: (Ϗϭϲϲ) 36 36 60 60 www.vanaltenjuridischadvies.nl T: (0166)6060 www.vanaltenjuridischadvies.nl info@vanaltenjuridischadvies.nl info@vanaltenjuridischadvies.nl

Kies nu voor een SNS Hypotheek met NHG Ga je een huis kopen of heb je verhuisplannen? Kies dan voor een SNS Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als je voor 4 april 2014 een SNS Hypotheek aanvraagt, krijg je korting op de hypotheekrente.

*RXYHUQHPHQWVSOHLQ 3;%HUJHQRS=RRP

Maak daarom nu een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste kennismakingsgesprek is op onze kosten. Bel 030 - 633 30 00 of ga naar een SNS Winkel bij jou in de buurt.

Vraag voor 4 april 2014 aan en proďŹ teer

ZOTTE ZATERDAG

ALE

van 9 tot 16 uur

Bosstraat 79 Roosendaal www.van-mook.nl uitgebreide collectie

en meer!


ACTUALITEIT

Sander Bruins Slot van de Christengemeente Tholen

Column

‘We leven niet alleen voor het genot’ THOLEN - De Thoolse Bode richt zijn blik de komende tijd op het kerkelijk leven in de gemeente. Alle 35 kerken worden via interviews met betrokkenen belicht. Deze week is de Christengemeente Tholen aan de beurt.

Addo Sprangers

Spiegel Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? Sprookjesliefhebbers weten meteen dat ik het heb over de koningin die deze vraag elke dag voorlegde aan het spiegeltje, om handenwrijvend en telkens opnieuw hetzelfde antwoord aan te horen: ‘Majesteit, gelooft u mij, de schoonste van het land zijt gij’. Totdat het spiegeltje besloot dat haar stiefdochter Sneeuwwitje een veel lekkerder ding was en er plotsklaps uitflapte: ‘Majesteit, u bent een schone bloem gelijk, toch is Sneeuwwitje nu de schoonste van het rijk’. Een hoop shit was het gevolg, met voor Sneeuwwitje gelukkig toch nog een happy end. Ook in ‘real life’ is ijdelheid geen onbekend fenomeen. Dat werd afgelopen week nog eens bevestigd nadat de Britse overheid een aantal tot dat moment nog geheime documenten prijsgaf. Daaruit bleek dat voormalig premier Margaret Thatcher nimmer iets aan het toeval overliet om er altijd onberispelijk uit te zien. Zo zou zij in 1984 maar liefst 118 keer de kapper hebben bezocht. Een onthulling die vragen oproept. Hoe vaak bijvoorbeeld onze voormalige koningin Beatrix naar de kapper ging. Of bijvoorbeeld Geert Wilders zijn haar door een beunhaas laat verven. En of ook zij dagelijks allerlei vragen op dat spiegeltje aan de wand afvuren. Ik vermoed van wel, en dat heeft alles te maken met nóg een bericht dat afgelopen week wereldkundig werd gemaakt. De Engelse krant The Daily Mail wist namelijk te melden dat verschillende Britse kabinetsleden duizenden ponden aan belastinggeld hebben uitgegeven aan acteerlessen aan de vermaarde Royal Academy of Dramatic Art. Het impliceert niet alleen dat politici vooral bezig zijn met het opvoeren van allerlei toneelstukjes, het stelt ons ook voor dilemma’s: wie of wat moeten we nog geloven? Neem de beelden van de Turkse volksvertegenwoordigers die als ware straatvechters op de vuist gaan: nep of toch echt? Of anders die prachtige scene met de paus die een oude bekende joviaal een lift geeft in de pausmobiel: ingestudeerd of een oprecht gebaar? Tja,twijfelgevalletje. Gelukkig houden de Belgen zich bezig met zaken die er écht toe doen. Zij bombardeerden het Belgische frietkot tot cultureel erfgoed. Nu al voorspel ik dat geheime staatsdocumenten in 2044 duidelijk zullen maken dat de Belgische premier dit jaar 118 keer een frietkot in zijn land bezocht. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie bakt de lekkerste frieten van het land?

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Thoolse Bode Thoolse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondent Josien Mathlener Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 08.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 06.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 3 De oplossing van deze puzzel is in week 4 te vinden op www.internetbode.nl

Sander Bruins Slot

DOOR FRITS SIMONS Toen de Christengemeente Tholen werd opgericht, was Sander Bruins Slot nog maar twee jaar oud. Inmiddels is hij al een paar jaren één van de vier leidinggevenden van de evangelische gemeente, die ongeveer 350 leden telt. “We willen onze gemeenteleden leren een volgeling van Jezus te zijn”, vertelt de 27-jarige Bruins Slot, die vader is van een zoon. Het is ruim twee jaar geleden dat de inwoner van Tholen werd benaderd om zitting te nemen in het oudstenteam, de leidinggevenden, van de Christengemeente Tholen. Het takenpakket van Sander is divers: prediking, de bediening van het avondmaal, dopen en het aansturen van zending en evangelisatie. “Het kost me wekelijks ongeveer vier tot zes uur”, legt hij uit. “Ons belangrijkste doel is om alle mensen op het eiland Tholen te bereiken, zodat ze Jezus leren kennen.” Het aantal mensen dat op zondag naar de dienst komt, schat hij op 200. “Ik doe dit werk heel graag.” Bruins Slot maakt duidelijk dat de Bijbel de leidraad van de gemeente is. “Het is voor ons een verzameling menselijke geschriften, die geïnspireerd zijn door God. We gebruiken over het algemeen de Herziene Statenvertaling.” Tijdens de kerkdienst worden ook liederen gezongen, onder begeleiding van ongeveer zeven personen. “De aanbiddingsleider leidt dit gedeelte

van de dienst. Tijdens de diensten is er ook plaats voor persoonlijke getuigenissen, gezamenlijk gebed en prediking. Het laatste heeft de belangrijkste plaats.”

‘Moeten niet verslappen’ De belangrijkste boodschap van de gemeente is ‘dat iedereen zich realiseert Jezus nodig te hebben’. “Daarom moeten we hem zoeken. Hij is de enige weg naar het eeuwige leven. We leven niet alleen voor het genot. Het leven is niet doelloos. God heeft alles goed geschapen. Maar door de zondeval is er een kloof gekomen tussen God en de mens. God heeft echter een plan gemaakt om iedereen te redden door het offer van Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Elk mens moet de juiste keuze maken voor Jezus Christus. Hij is de enige redding, de brug tot God.” Eigentijds De gemeente doet meer dan een wekelijkse kerkdienst. Zo zijn er bijzondere diensten, bijbelkringen en huisgroepen, groepen van rond de tien mensen die regelmatig samenkomen om elkaar in alles bij te staan. Verder zijn er gebedssamenkomsten, zustergroepen, evangelisatieactiviteiten en kledingruilbeurzen. De evangelische gemeente groeit. “We zien

dat als een zegen van God waar we heel dankbaar voor zijn. We proberen alles op een eigentijdse manier uit te voeren en willen ons laten leiden door God.” De jeugd neemt in de Christengemeente, die vorig jaar haar 25-jarig bestaan vierde, een belangrijke plaats in. Voor hen zijn er groepen als Athletes in Action, jeugdavonden, kindernevendiensten en tieneravonden. “Wij zijn heel bewust met de jeugd bezig om ze te bewaren voor God en zijn gemeente. Wat houdt ze bezig en hoe kunnen we ze enthousiast maken en houden? Uiteraard krijgen we handreikingen van mensen die ervaring hebben met jeugd- en tienerwerk. Daarnaast zijn we erg alert op moderne verschijnselen.” De jonge leidinggevende gelooft dat het geloof een verschil maakt in de levens van jongeren. “De jeugd heeft vandaag de dag vrije toegang tot allerlei uitspattingen. Denk aan zaken als alcohol en drugs. We zouden ze meer aandacht moeten geven om ze te beschermen voor verslavingen en uitspattingen.” Jongeren vanaf 13 jaar kunnen de geloofsdoop ondergaan in de Christengemeente. In de praktijk liggen de leeftijden van de dopelingen tussen de 13 en 80 jaar. Na hun getuigenis, waarin de dopelingen vertellen wat Jezus Christus voor hen betekent, worden ze op grond van hun geloof gedoopt. Sander is positief over de toekomst van zijn gemeente. “Maar we moeten alert blijven en niet verslappen.”

Partij wil extra middelen met voorrang inzetten voor chronisch zieken en gehandicapten

Vragen CDA over compensaties THOLEN - Het CDA in Tholen wil dat extra geld uit Den Haag dat als compensatie dient voor de bezuinigingen op inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de extra miljoenen in het kader van het armoedebeleid door de gemeente ‘met voorrang’ voor deze doelgroep wordt ingezet. DOOR EUGÈNE DE KOK

© www.sudokusite.eu

Het extra geld van de landelijke overheid is bedoeld ter compensatie voor de 1,5 miljard euro aan besparingen, die ze doorvoert op regelingen als de compensatie eigen risico en de wet tegemoetkoming eigen risico. Om de inkomensgevolgen van die bezuiniging voor chronisch zieken en gehandicapten af te zwakken, stort het Rijk 438 miljoen euro in een landelijke ondersteuningsregeling en is er sinds 1 januari van dit jaar nog eens 268 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten waarmee deze zogenaamd maatwerk kunnen leveren. PAGINA 5

Ook is er 80 miljoen euro extra gestort in het gemeentefonds voor het armoedebeleid. Het CDA in Tholen vraagt aan het college van burgemeester en wethouders de extra middelen ‘met voorrang’ in te zetten voor chronisch zieken en gehandicapten. In dat kader wil ze weten hoeveel extra geld de gemeente ontvangt of denkt te gaan ontvangen. Ook vraagt fractievoorzitter Rob Duijm hoeveel mensen gebruik maakten van regelingen als de compensatie eigen risico en de wet tegemoetkoming eigen risico. Verder wil hij weten of Tholen het extra geld alleen inzet binnen de kaders van

het bestaande minimabeleid of ook denkt aan het compenseren van mensen die boven de inkomensgrens van 120 procent van het minimumloon zitten. ‘Hoe gaan we ook middeninkomens tegemoet komen voor extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap’, is Duijms vervolgvraag. De christendemocraat hoopt dat de gemeente genoeg geld ontvangt om de doelgroep te compenseren. Hij is bang dat de maatregelen anders grote gevolgen hebben voor de chronisch zieken en gehandicapten. Tot slot vraagt het CDA of de doelgroep actief kan worden geïnformeerd over de gemeentelijke maatregelen.


Geniet van flinke korting voor concert door lezersactie Weekblad de Bode

Mozarts hoogtepunten in Vlissingse Sint Jacobskerk

Kiwanis schenkt koelcontainer aan voedselbank

VLISSINGEN – Het Bach Choir&Orchestra of the Netherlands komt weer naar de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Op woensdag 12 februari brengen de musici onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink het publiek in vervoering met het Mozart Requiem en de KrÜningsmesse. Hierbij komen Mozarts mooiste werken langs.

De Russische Olga Zinovieva is een internationaal gevierd sopraan.

DOOR BRITTA JANSSEN

Programma Het Requiem van Mozart werd door de ďŹ lm Amadeus bekend bij het grote publiek. De Mis in C werd uitgevoerd op het kroningsfeest van de koning van Bohemen en kreeg de bijnaam KrĂśnungsmesse. De aartsbisschop bepaalde dat de mis niet langer dan 45 minuten mocht duren. Ondanks, of misschien wel juist door deze beperking, straalt de mis van vitaliteit en energie. Ook het gepassioneerde Agnus Dei komt langs. Olga Zinovieva is momenteel ĂŠĂŠn van de grootste sopranen in het vertolken van Mozarts Concert Arias, aldus de stichting. “Haar enorme stemomvang en unieke timbre zijn de ideale combinatie bij het uitvoeren van dit veeleisende repertoire. Het ingetogen ‘Vado, ma dove, Oh Dei!’, het ly-

Sopraan Olga Zinovieva, countertenor Sytse Buwalda, tenor Martinus Leusink en bassen Joep van Geffen en Thilo Dahlman staan met Pieter Jan Leusink garant voor sprankelende uitvoeringen, belooft de organiserende Stichting Klassieke Concerten Nederland. Leusink staat erom bekend het uiterste te vragen van zijn muzikanten en dat leidt tot bijzondere prestaties. “Met hoorbaar plezier in musiceren maken het koor en orkest de composities een beleving voor het publiek�, vertelt Peter Streefkerk van de stichting. “Spectaculair en vervolgens weer devoot en emotioneel.�

rische ‘Chi sa, chi sa, qual sia’, het om zijn hoge E beroemde ‘Vorrei spiegarvi, O Dio!’ en het feestelijke ‘Un moto di gioia’, zijn aria’s die iedereen gehoord moet hebben.â€? Zinovieva werkt aan een uniek project. Zij gaat in vier jaar alle concertaria’s – vier uur aan repertoire - van Mozart opnemen met The Bach Orchestra of the Netherlands. “Deze weergaloze solowerken eisen een stemomvang van bijna drie octaven! Olga Zinovieva is als ĂŠĂŠn van de weinige sopranen in staat om al deze aria’s uit te voeren.â€? Tijdens de Mozart Requiem vertolkt de Russische vier aria’s. Ze opent ook het concert in de Sint Jacobskerk. “Geniet van de concertaria’s die Mozart componeerde voor zijn geliefde, sopraan Aloysia Weber. U gaat luisteren naar de hoge E in ‘Vorrei spiegarvi’ door deze internationaal gevierde sopraan.â€? Lezersaanbieding Lezers van Weekblad de Bode betalen 45 euro in plaats van 70 euro voor het concert in de Sint Jacobskerk, dat woensdag 12 februari om 19.30 uur begint. Per twee bestelde kaarten ontvangt u de cd My Favourites van Olga Zinovieva gratis. Bestellen kan via www.pieterjanleusink.nl en het invullen van actiecode VB77 of telefonisch via 0900-8191 (45 cent per minuut), onder vermelding van actiecode VB77. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. De prijzen zijn exclusief zes euro verzend- en administratiekosten per complete bestelling.

De heren Haaksma, Scheepens en Moonen van Kiwanis met leden van bestuur

THOLEN - Een deputatie van Kiwanis Steenbergen e.o. overhandigde aan het bestuur van voedselbank Goed Ontmoet bij het centraal magazijn een verrijdbare koelcontainer op maandag 6 januari. Deze wordt gebruikt op ĂŠĂŠn der bussen om er voor te zorgen, dat het voedsel dat vanuit het centraal magazijn in Bergen op Zoom vervoerd wordt naar bijvoorbeeld het uitgiftepunt in Steenbergen op de juiste temperatuur blijft. De heren Haaksma, Scheepens en Moonen van Kiwanis konden door het overhandigen van een dergelijke container mede garanderen, dat Goed Ontmoet blijft voldoen aan de eisen die gesteld worden in het kader van voedselveiligheid. Voorzitter van Goed Ontmoet, dhr. Van Overveld was er zeer mee in zijn nopjes. “Voedselveiligheid staat landelijk op nummer 1 van aan te pakken prioriteiten binnen de wereld van de voedselbanken en met dergelijke containers kunnen we al voor een belangrijk deel daaraan voldoenâ€?, aldus Van Overveld. De betreffende containers zijn meteen in gebruik genomen. Kiwanis spant zich vooral

in voor projecten voor kinderen, maar ook dit project past er prima in. Immers, wanneer gezinnen geholpen worden met voedsel, dan helpt men tevens de kinderen uit die gezinnen daarmee. Voedselbank Goed Ontmoet ondersteunt mensen - autochtoon, allochtoon, jongeren en ouderen - die om welke reden dan ook kortere of langere tijd in ďŹ nanciĂŤle problemen zitten en na betaling van vaste lasten te weinig geld overhouden voor goede voeding. Goed Ontmoet ontvangt tot op heden nauwelijks structurele subsidie van de lokale, provinciale of landelijke overheid. Zij is afhankelijk van schenkingen van goederen en/of ďŹ nanciĂŤle middelen. Mochten er bedrijven zijn die lid willen worden van de ‘Club van 60’, dan kan dit door zich te melden bij de voorzitter Wim van Overveld, tel. 0623605166 of kijk op www.goedontmoet. com. Zijn er mensen die hun hulp wensen, dan is Goed Ontmoet te bereiken van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00-16.00 uur op tel. 0164-270290; na 16.00 uur op nummer 06-54680902. Als het aanspreekt een bijdrage te leveren aan ĂŠĂŠn van de activiteitengroepen, neem dan contact met hen op via bovengenoemde nummers of website.

Arnoud Kamerbeek is nieuwe CEO van Delta Kledingwinkel LDH opent THOLEN - Delta heeft een nieuwe CEO: de 40-jarige Arnoud Kamerbeek. Hij gaat op 16 januari aan de slag. Hij was hiervoor divisiedirecteur van Vattenfall/Nuon. De benoeming heeft de steun heeft van de ondernemingsraad en aandeelhouders. ‘Hij heeft de zijn deuren gewenste ervaring en is bekend met de energiesector’, zegt president-commissaris Daan van Doorn. Kamerbeek moet de strategie voor de toekomst neerzetten. Er zijn drie scenario’s: fuseren, gedeeltelijk samengaan of zelfstandig doorgaan. Kamerbeek zegt dat elk scenario kan, maar dat het met respect moet worden uitgevoerd voor de positie die Delta heeft opgebouwd.

THOLEN - De kledingwinkel van het Leger des Heils in Tholen opent vrijdag om 9.30 uur de deuren. De winkel is gevestigd aan de Dalemsestraat 4 in Tholen. De reguliere openingstijden zijn dinsdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur, woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur

en van 13.30 uur tot 16.00 uur. In de zaak is tweedehands kleding verkrijgbaar ‘tegen leuke prijzen’, zoals het Leger des Heils het zegt. De ofďŹ ciĂŤle opening van de kledingwinkel vindt volgende week vrijdagmiddag plaats. Meer informatie is te vinden op de website http://dienstencentrumtholen.legerdesheils.nl.

KORTE BERICHTEN

ZONDER ZORGEN T HOE IS HE EDE MET DE GO NS? VOORNEME

Bent u een zorgprofessional? Deel uw kennis!

OR 10 TIPS VO VERMOEIDE OGEN!

GEZONDH ZONDER

EID

ZORGEN

T HOE ZIT HE : 180(78 ZORG,1*" (5 (. 5= 9(

:

EN VERDER

,36

$)6/$1.7

0( ‡6/,0

+(.(5

$327 =(.(5'(

‡-$

,1,(.

/,(5(./

3$57,&8

(1 ‡1$$5(

$576 $$5+8,6 6$/-

‡=,-, T EERST VOOR HE NAAR DE TANDARTS

De Bode verspreidt op woensdag 19 februari de special ‘Gezondheid zonder zorgen’. De special wordt uitgebracht in de vorm van een bewaarkrant Ç Ä‚Ä‚ĆŒĹ?ĹśÄ‚ĹŻĹŻÄžĆ‰Ä‚ĆŒĆ&#x;ŊĞŜÄšĹ?ÄžŏĞŜŜĹ?Ć?ĞŜŏƾŜĚĞŚĞÄ?Ä?ĞŜŽƉ ŚĞƚĹ?ÄžÄ?Ĺ?ĞĚǀĂŜĹ?ÄžÇŒĹ˝ĹśÄšĹšÄžĹ?ÄšĞŜÇ€Ĺ?ƚĂůĹ?ƚĞĹ?ĆšĞĞŜÄ?Ĺ?ĹŠÄšĆŒÄ‚Ĺ?Äž ĹŻÄžÇ€ÄžĆŒÄžĹśÍ˜ hÇ  Ç€Ĺ?Ć?Ĺ?Äž ŽĨ ÄžÇ†Ć‰ÄžĆŒĆ&#x;Ć?Äž ŏƾŜƚ Ćľ ĹľĹ?ĚĚĞůĆ? ĞĞŜ ĆŒÄžÄšÄ‚Ä?Ć&#x;ŽŜĞĞů Ä‚ĆŒĆ&#x;ŏĞů ĞŜ͏ŽĨ Ä‚ÄšÇ€ÄžĆŒĆšÄžĹśĆ&#x;Äž ŏĞŜÄ?Ä‚Ä‚ĆŒ maken. ‘Gezondheid zonder zorgen’ wordt dus een ÄžÄ?ŚƚĞůĞĞĆ?ĹŹĆŒÄ‚ĹśĆšžĞƚĞĞŜŚŽŽĹ?Ĺ?ĹśÄ¨Ĺ˝ĆŒĹľÄ‚Ć&#x;ĞĨĹŹÄ‚ĆŒÄ‚ĹŹĆšÄžĆŒÍ˜

7

,69(5+8,6

‡=,(.(1+8

Meer weten? Neem contact op met ĂŠĂŠn van onze accountmanagers via het telefoonnummer 076 599 8111. Of stuur een e-mail naar gezondheidzonderzorgen@internetbode.nl

PAGINA 6

SINT-MAARTENSDIJK Gezelligheid Vóór Alles: Uitslag 6 januari: deze week 13 beurten gespeeld, 1. mvr. A. Poot-dhr. A. Wielaard 25 punten, 2. mvr. L. Wielaard-mvr. C. v. Mierlo 30, 3. dhr. W. Bijldhr. J. Bijnagte 29, 4. mvr. A. Bocxe-mvr. B. Bijnagte 28, 5. mvr. T. Breure-dhr. C. v. Gorsel 18, 6. dhr. Fr. d. Jong-dhr. C. Breure 17, 7. mvr. M. Dane-dhr. G. v.d. Padt 11, 8. mvr. W. Kloet-mvr. M. v.d. Hoek 4. OUD-VOSSEMEER Koersbal: Uitslag 7 januari: 1. mevr. J. v. Houte-mevr. M. v. Poortvliet: 29 punten, 2. mevr. C. v. Mierlo-mevr. C. Havermans: 24, 3. mevr. L. v. Poortvliet-mevr. R. Nagtegaal: 19, 4. dhr. N. Moerkerken-mevr. J. de Bakker: 17, 5. mevr. B. Roggeband-mevr. L. Weezenaar: 16, 6. mevr. L. Rommbouts-dhr. G. Rombouts: 11. Jeugddienst Geloven! Durf jij dat?!: De liturgiecommissie van de Hervormde en Gereformeerde Kerk van Oud-Vossemeer nodigt u en jou van harte uit om op zondag 19 januari de jeugddienst bij te wonen. Ds. H. Eschbach zal preken over het thema: “Geloven! Durf jij dat?!â€?. Naar aanleiding van de schriftlezing uit 2 KorintiĂŤrs 5: 11-21. Gospelkoor Polyhymnia verleent haar medewerking. De collecte in deze dienst is bestemd voor het de oudervereniging van Sien Tholen-Sint Philipsland. De jeugddienst is in de Hervormde Kerk en begint om 18.30 uur. THOLEN Koersbal: Uitslag woensdag 8 januari van koersbal vereniging ‘De Meulvliet: 1. mevr. N. Deurloo-dhr. J. Sprenkels 31 punten, 2. mevr. R. Bolier 28, 3. mevr. C. Sprenkels-dhr. W. Deurloo 24, 4. mevr. J. Bos-dhr. W. Bijl 22, 5. mevr. H. Schot-dhr. G. v.d. Padt 21, 6.mevr. M. Dane-mevr. J. Verbraeken 20, 7. dhr. G. Bolier-dhr. J. Suurland 14, 8. mevr. A. Suurland-mevr. A. Hilgerson 10. Kringloopwinkel: Elke woensdagmorgen van 09.00-11.30 uur, vrijdagavond van 18.0020.00 uur is Kringloopwinkel OverThollig, Postweg 3c, open. Tijdens de openingstijden kunnen goederen ingeleverd worden. Ook oude metalen, cartridges en lompen kunnen afgegeven worden. Korting winterkleding; er wordt geen winterkleding meer ingenomen. Voor grote meubels of inboedels graag vooraf contact met Kees Dekker, tel. 0166-603375 of Colinda de Heer, tel. 0166-604107. Het team vrijwilligers heet een ieder van harte welkom.


DINSDAG 14 JANUARI T/M ZATERDAG 18 JANUARI

HET BESTE BROOD VAN â‚Ź 2.75 VOOR â‚Ź 2.25

BEST!

GETEST

DONDERDAG 16 JANUARI

ROOMBROODJES

2 STUKS VAN â‚Ź 2.80 VOOR â‚Ź

2.30

VRIJDAG 17 JANUARI EN ZATERDAG 18 JANUARI

APPELFLAPPEN 5 HALEN 4 BETALEN FRIES KRENTENBROOD VAN â‚Ź 2.50 VOOR â‚Ź

Kaapse Pracht rood

Rode wijn 1l

Mager rundergehakt

0.75 l

500 g

1.95

ZATERDAG 18 JANUARI

HAPPY HOURS VAN 07.30 UUR TOT 11.00 UUR PLUSPUNTEN 4 STUKS VOOR â‚Ź

januari 2014 mentenbond Bron: Consu

1.70

januari 2014 mentenbond Bron: Consu

maart 2013 mentenbond Bron: Consu

maart 2013 mentenbond Bron: Consu

%RWHUPDUNW‡&=7KROHQ 7HO  ‡)D[   OPENINGSTIJDEN: 0DWPYUXXU‡=DWHUGDJXXU LET OP !!! 7XVVHQGHPLGGDJ]LMQZLMRRNRSHQ %HVWHOOLQJHQNXQQHQGDJHOLMNVYHUVYDQDIXXU RSYULMGDJDOYDQDIXXU ZRUGHQDIJHKDDOG

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus

LUC GILLEMOT Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 info@tppgillemot.nl

2.89

Reinigingsdoekjes

Wouwbaan 2 4631 KM Hoogerheide Tel. 0164 - 66 08 78 www.tppgillemot.nl

Openingstijden

Bergen op Zoom:

Hoogerheide:

ma wo: 14.00 - 17.00 uur

ma wo vr 8.30-13.00 uur

di do: 8.30 - 13.00 uur vvr: 14.00 - 16.00 uur

di-do: 14.00-17.00 uur

1.39

80 stuks. cember 2013

a de

* Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese * Implantaatprothese (klikgebit) * Gratis advies * Op reparaties kan gewacht worden * Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars Openingstijden

2.79

3.29 Bron: Kass

Vanaf zaterdag 18-01-2014

Analoog weerstation

Coral sherpa deken Afmetingen: ca. 130x170 cm.

Geschikt voor binnen en buiten.

HKZ gecertificeerd Lid ONT B103

Behandeling na afspraak

15.99 T INCL. PO

13.99

Thermosbeker Vogelpindakaas- Diverse kleuren. pothouder

4.99 Vers & voordelig!

3.99 Vanaf woensdag 15-01-2014

*

Handsinaas4 8 % goe appelen dkoper

2 kg

v an 1.89

0.99

46%

goedkop

er

Spitskool Per stuk.

v an 1.09

0.59

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 15-01-2014 t/m dinsdag 21-01-2014.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Bang voor de tandarts, last van uw gebit of vindt u het gewoon weg niet mooi? CDC biedt de oplossing!

‘Wij zien de mensen bij CDC weer opbloeien’ Het is een komen en gaan van cliënten in de ontvangsthal van CDC Complete tandzorg in Best. Niet het eerste wat je zou verwachten, deze populariteit bij een tandartspraktijk. Oprichter Rob Dral: ‘We hebben een grote praktijk en daardoor kunnen we alle disciplines van mondzorg onder één dak aanbieden. Kleine en grote reparaties, voor elk budget is er een oplossing te vinden.’

tot de behandeling, het behandelplan en het kostenplaatje. We beschikken ook over een team van zorgconsulenten waarmee we cliënten hulp bieden bij de vergoedingsaanvragen en het contact met de zorgverzekering.’ Het is mogelijk om de eventuele kosten, die wel zelf betaald moeten worden, te betalen in termijnen. Hierover moeten natuurlijk wel vooraf afspraken worden gemaakt.’ Groot onderhoud aan gebit nú nog aftrekbaar. Voor mensen die overwegen om een gebitsrenovatie of – verbetering te laten uitvoeren is het financieel interessant om dit snel te doen. De kosten voor tandheelkundige ingrepen – die vallen buiten de verzekering – zijn namelijk begin 2014 nog aftrekbaar voor de belasting. De overheid heeft meer tijd nodig om de regeling, die oorspronkelijk per 1 januari zou ingaan, voor te bereiden.

Rob en zijn broer (en medeoprichter) Eric zijn tandheelkundig adviseurs en zijn met hun praktijk gespecialiseerd in angstbehandelingen. Veel volwassenen hebben door een eerder opgelopen trauma angst om naar de tandarts te gaan, met als resultaat veel achterstallig onderhoud. ‘We zijn er voor angstige patiënten en iedereen die weer een mooi én gezond gebit wil’, zegt Rob. ‘We gaan tot het uiterste om daar iets moois van te maken. Niets is te erg, geen angst is te groot. Bij ons staat de patiënt centraal. Grote behandelingen vinden onder narcose plaats, wat voor veel patiënten een rustgevende gedachte is.

kun je onzeker van worden. Een slecht gebit heeft ook gevolgen voor sociale en zakelijke contacten. Daarom willen mensen uiteindelijk best wel weer naar een tandarts, maar die moet dan wel begrip hebben voor hun angst.

Onzekerheid ‘Gelukkig beseffen veel mensen dat een gezond gebit erg belangrijk is’, vult zijn broer Eric aan. ‘Bovendien gaat men na een paar jaar wel zien dat het gebit is verwaarloosd. Daar

Gratis intake Bij een eerste bezoek aan CDC krijgen cliënten eerst een gratis intake. Rob: ‘Tijdens dat gesprek bespreken we wat het probleem is en wat de cliënt kan verwachten met betrekking

Gespecialiseerd in angstbehandelingen Onze tandartsen zijn gespecialiseerd in de behandeling van angstige patiënten. Uit cijfers blijkt dat 80 procent van de patiënten die bij ons komt bang is en dat 75 procent al langer dan vijf jaar niet meer bij een tandarts is geweest. Wij laten zien dat het wel degelijk anders kan, dat we angst serieus nemen.’

Huilen… van geluk Als de behandelingen achter de rug zijn, zien Rob en Eric elke keer weer wat de verbetering van het gebit met mensen doet. Rob: ‘Mensen huilen van geluk en je ziet ze opbloeien. Er is geen schaamte meer, maar juist trots. We geven ze een bouwsteen zodat ze weer verder kunnen bouwen aan hun toekomst in de maatschappij. Het is voor ons een extra beloning als een patiënt aangeeft dat de behandeling heel erg meeviel.’ Naast de angstbehandelingen biedt CDC Complete tandzorg en een breed scala aan medische en cosmetische gebitsbehandelingen.

heden en het Kijk voor alle mogelijk gratis intak e op aanmelden voor een nl/acties www.cdctandzorg. 25) 88 37 (of bel:0499 -

Lachen zonder schaamte? Bij CDC worden al uw gebitsproblemen opgelost! voor

CDC Complete tandzorg is bekend van het TV-programma

Nu is! grat

na!

“Een nieuw begin”

Gratis intake ion Gratis second opin * Gratis narcose Kijk op: www.cdctandzorg.nl/acties; hier vindt u ook de actievoorwaarden.

De Rijn 1 5684 PJ Best

T 0499 - 37 88 25 (bij Eindhoven)

www.cdctandzorg.nl info@cdctandzorg.nl

CDC... en u kunt weer lachen


auto / caravan / camper en boot

stalling

Jaarcontract vanaf â‚Ź175,Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. info: 06 12864807

Wij openen 15 januari onze deuren Daarom geven wij aan elke klant

10%

Zaterdag warme kip uit de grill Op vrijdag alleen op bestelling

korting*

VLIEG NAAR DE MAAN

SLAGERIJ

Noordpoort 1 4695 BX Sint-Maartensdijk Tel. 06 36293011 www.bloemenshopdemagnolia.nl

RADIATEUR STUK? auto, tractor, motor, schip‌ TEUNIS BELLEN! 0113-216261

*Tegen inlevering van deze advertentie geldig in de maand januari

PALLETS Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMvliegen KRXWZRUPPROOHQUDWWHQPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

Ruim 70 jaar ervaring!

(0113) 57 38 81

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Moniek Medisch Pedicure

06-49113717

Budget kas

â‚Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â‚Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â‚Ź 950,-

Victoriaanse kas v.a. â‚Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

www.moniekpedicure.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR:

INKOOP VAN METAAL Voor bedrijven en particulieren

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

(Koper, zink, ijzer, lood, RVS etc.)

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

OP DEN BROUW Markt 10, 4695 CE Sint-Maartensdijk Telefoon 0166-662539

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

www.ongediertespecialist.nl WWW.HOBBYKAS.NL

Weekend reclame do-vr-za 16-17-18 januari: Magere Runderlappen ..............500 gram â‚Ź 6,60 - kilo â‚Ź 12,50 Bij 4 Hamburgers ............................................ de vijfde gratis Bij 1 kilo Varkenshieltjes of Ribbetjes ......................................... ..............................................................een pak spliterwten gratis Bij 500 gram.DONRHQRI.LSÂżOHW ........ een pot satĂŠsaus van ................................... â‚Ź 2,25 voor â‚Ź 1,25 - Heerlijk voor satĂŠ! Knabbelspek .................................................met 25% korting Voor de boterham met 25% korting: Vlaamse Ham - Belgische Hamworst - Corned Beef Lekker stuk Leverworst ... 300 gram halen, 200 gram betalen Maandag 20 en dinsdag 21 januari: 0DOVH6WRRĂ€DSSHQ ................................................... kilo â‚Ź 8,10 Bij 4 Slavinken of Blinde Vinken ................... de vijfde gratis Woensdag 22 januari: Gehakt....................................................................... kilo â‚Ź 5,85 Bakje Zult ........................................................................â‚Ź 0,89

Wij hanteren aantrekkelijke inkoopprijzen gebaseerd op de dagkoers, deze onder voorbehoud; ze kunnen ondertussen gewijzigd zijn.

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

ACTUELE PRIJZEN PER KILOGRAM: Koper kabel Aluminium kabel Koper loodkabel Aluminium loodkabel Zuiver koper Onzuiver koper Gemengd rood koper Geel koper / messing

â‚Ź 1,55 â‚Ź 0,65 â‚Ź 0,80 â‚Ź 0,50 â‚Ź 4,55 â‚Ź 4,05 â‚Ź 3,05 â‚Ź 2,65

Aluminium RVS Lood Zink Electro motoren IJzer Accu’s Katalysators (p.st vanaf)

â‚Ź 0,70 â‚Ź 0,72 â‚Ź 1,10 â‚Ź 0,84 â‚Ź 0,45 â‚Ź 0,18 â‚Ź 0,33 â‚Ź 10,00

Handelsweg 53 4421 SH Kapelle info@metaalhuiskes.nl 0113-340170 - 06-53832505 MA VRIJ sZAVAN UUR

www.metaalhuiskes.nl

VITAK Advocaten slimmer slimmer en en sneller sneller softwaregebruik softwaregebruik

&RPSXWHUFXUVXV in Bergen Bergen op op Zoom Zoom en en Goes Goes in tel. 0164 230 209 tel. 0164 230 209 e-mail: info@bitbybit.nl info@bitbybit.nl e-mail:

UHVWDXUDQW ´GHEORHPNRRO¾ is...

ORAC EN NMC KROONLIJSTEN, SIERPROFIELEN, DEUR/MUURLIJSTEN EN ROZETTEN Stalenkoffers beschikbaar! Jacco Goud

www.goudverf.com

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

t inCTIES / s i l a i c e p S NSTRU PLATING

LCO VELBE STAA N GE E K DA

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN ‡QLHXZERXZDJUDULVFKHORRGVHQ EHGULMIVSDQGHQYROOHGLJLQHLJHQEHKHHU ‡SUR¿HOSODWHQGDNSDQSODWHQHQSRWGHNVHOSUR¿HOHQXLWHLJHQSURGXFWLH ‡JHwVROHHUGHVDQGZLFKSDQHOHQWEYGDN JHYHO ‡]HWWHULMWRWPPRDRQGHUKRXGVYULMHERHLGHOHQ ‡WUDQVSRUWHQNUDDQZHUN ‡DOXPLQLXPJHWURNNHQJRWHQXLWVWXN Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

Altijd een 3 gangen keuzemenu Altijd huisgemaakte verse gerechten Altijd seizoensgebonden

0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39

Altijd keuze uit 9 voorgerechten

Kijk voor de actuele prijzen op onze website of bel ons! GRATIS ADVIES EN BEZORGING BINNEN DE REGIO

Altijd keuze uit 9 hoofdgerechten

WOENSDAG 5,98 1 kilo runder gehakt .............................................â‚Ź 5,98 500 gram stroganoff gehakt ................................â‚Ź 2,98 gepaneerde snitsels ......................... 5 halen 4 betalen

DONDERDAG,VRIJDAG EN ZATERDAG 500 gram magere runderlappen of grootmoeders sudderlappen .........................â‚Ź 4,98 100 gram bief culinair ..........................................â‚Ź 1,39 300 gram indisch roerbakvlees...........................â‚Ź 2,89 100 gram zwitserse kip rolletjes .........................â‚Ź 0,97 100 gram IUDQVHÂżOHVWHDNV .................................â‚Ź 1,15 100 gram ardenner vinken...................................â‚Ź 0,97 bief of ajuin burgers .........................5 halen 4 betalen 100 gram boterhamworst ....................................â‚Ź 0,95 100 gram zeeuwsspek .........................................â‚Ź 1,29 100 gram gebraden fricando ...............................â‚Ź 1,39 of alle drie samen voor slechts ..........................â‚Ź 3,49

KWALITEITSSLAGERIJ J. BEVELANDER Langestraat 1, Poortvliet Telefoon 0166-612467

Altijd keuze uit 4 nagerechten â‚Ź 26,50 per persoon

Gezond en gelukkig Nieuwjaar

Tot snel in de ‘culinaire huiskamer’ van Bergen op Zoom Wouwsestraatweg 146, 4623 AS Bergen op Zoom 0164 233045

www.debloemkool.nl


Door: Sophie van der Velden

‘Dit jaar ga ik écht afvallen’ We zijn al weer twee weken onderweg in het nieuwe jaar, de tijd waarin de nieuwe voornemens eindelijk van start kunnen gaan, of toch niet? Hoe goed houdt u zich aan uw voornemens? Zijn die kerstkilo’s er inmiddels al af, ligt dat pakje sigaretten in de prullenbak en bent u nu eindelijk aan het sparen voor die mooie vakantie? Het is vaak moeilijk voor veel mensen om zich aan hun voornemens te houden. Soms wordt er zelfs helemaal niet meer aan gedacht. Daar komt dit jaar verandering in. Het gaat er allemaal om hoe je jezelf gemotiveerd houdt. Met deze tips en trucs wordt 2014 een eitje. De meest voorkomende goede voornemens hebben we voor u op een rijtje gezet, met daarbij natuurlijk de nodige motivatie.

Afvallen en meer bewegen Een gezondere leefstijl is een goed voornemen en staat met stip op nummer een. Er wordt vaak teveel nagedacht over het kwijtraken van kilo’s. Begin daarom niet gelijk met een crashdieet en kilometers hardlopen, maar laat die zak chips bijvoorbeeld gewoon eens voor wat het is.

Spaarzamer met geld omgaan Hoe zuiniger u met uw uitgaven bent, hoe meer u overhoudt voor leuke dingen. Als u de volgende keer in uw favoriete winkel loopt en iets leuks ziet, bedenk dan van te voren of u het echt nodig heeft of u zonder kan en wat u met het geld kan doen als u het op uw spaarrekening plaatst.

Schulden afbetalen Schulden laten u met een naar gevoel zitten. Betaal ze af en u voelt zich een stuk beter. Het is slim om uw schulden af te betalen, maar het is nog slimmer om het op de eerste plaats al niet te lenen van iemand. De volgende keer dat iemand roept: ”ah joh, ik schiet het wel even voor”, wees dan rechtvaardig en bedenk dat je geld dat je niet hebt, ook niet terug kan geven.

Meer tijd besteden aan familie en vrienden Mensen kunnen niet zonder sociale contacten. Bedenk hoe waardevol uw familie en vrienden voor u zijn. Het is een bewezen feit dat goede contacten met familie en vrienden voor een gelukkig gevoel zorgen. U kunt uw eenzame moeder met zo iets kleins blij maken. Ook al heeft u nog zo’n druk leven, maak eens wat tijd vrij en zie wat het met u en een ander doet.

Een partner vinden Iemand in uw leven met wie u alles kan delen. Zou dat niet fijn zijn? Voordat u begint aan een relatie, bedenk dan goed of u blij bent met hoe u zelf bent. Wie niet van zichzelf houdt, kan moeilijk van een ander houden. Begin daarbij nooit aan een relatie, om een relatie te hebben, wacht op diegene die het waard is.

Stoppen met roken Dat roken ongezond is, is een feit. Het is nooit te laat om te stoppen. Kijk voor de grap eens op het internet hoe andere mensen het stoppen hebben ervaren, hoe goed ze zich nu voelen en hoe zij terugkijken op het rokersleven. Soms kunnen zelfs kleine dingen helpen, hang bijvoorbeeld een briefje op uw spiegel met alle nadelen van roken, gele tanden, stinkadem, geldverspilling etc, zodat u het de rest van de dag in uw hoofd houdt.

Beter werk vinden Het is belangrijk dat u blij bent met het werk dat u doet. Als u plezier heeft in uw werk, hoeft u nooit een dag te werken. Ga een keer niet voor die veilige baan, enkel voor het salaris. Durf te solliciteren, wie weet heb jij straks die droombaan. Iets nieuws leren: bent u toe aan een nieuwe uitdaging in het leven? Yoga bijvoorbeeld, of misschien heeft u altijd al Spaans willen leren. Doe eens een dagje mee en kijk wat u er van vindt, inschrijven is nergens verplicht.

Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen Wat u geeft, krijgt u vaak ook terug. Als u hieraan begint, start dan eerst met één dag per week, u hoeft nergens meteen aan vast te zitten. Zo ziet u echter wel wat het met u kan doen door anderen te helpen.

Beter met uw tijd leren omgaan Door te plannen houdt u zeeën van tijd over. Wat zou dat heerlijk zijn! Wie heeft er nou niet van die momenten, dat u een dag vrij bent, heel de dag op de bank ligt en er s ‘avonds achter komt dat die stapel brieven nog de deur uit moet, de auto duidelijk gewassen moest worden en de computer nog steeds niet opgeschoond is. Laat dat nou net de laatste vrije dag voor de komende weken geweest zijn. Maak daarom alvast een lijstje van alle kleine dingen die u steeds vergeet, zodat u deze op vrije momenten kunt doen. Vaak is het allemaal in een uurtje gebeurd.


Goede voornemens 2014 Wilt u met een nieuwe look het nieuwe jaar in?

Bel voor een afspraak Kapsalon:

AFVALLEN MET GEZONDE VOEDING?

Ina Mulder Huidverbetering en blijvend ontharen

OOK VOOR KINDEREN

Wij werken met de allernieuwste medische IPL machine voor beter en sneller resultaat. Dit voor zeer scherpe tarieven:

GEWICHTSCONSULENTE

Bovenlip Oksels Liezen v.a.

CAROLA VAN KESTEREN Reigerlaan 20 4695 JL Sint-Maartensdijk T 0166-664896

.(5.675$$7 &(7+2/(1 

Beautyinstituut

€ 15,00 € 25,00 € 30,00

Wij werken met het top merk Etre Belle Beautysysteem

Sensiplus + behandeling Microdermabrasie Basis Plus behandeling

€ 47,50 € 49,50 € 35,00

www.praktijkdegewichtscoach.nl Beautyinstituut op de begane grond:

Aangesloten bij Beroepvereniging BGN Zorgverzekeraar vergoedt!

Het Lint 74, 4691 DK Tholen

Lid ANBOS beautysalon-inamulder.webklik.nl

In 2014 wordt fusie doorgezet op verschillende afdelingen

Tel: 0166-603029

Weekenddiensten

Lievensberg en Fransiscus op bestuurlijk niveau gefuseerd

Bel voor levensbedreigende situaties 112.

BERGEN OP ZOOM - Het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Fransiscus Ziekenhuis in Roosendaal hebben een eerste stap gezet op weg naar een volledige fusie. De bestuurs- en toezichtraad van de beide ziekenhuizen zijn uitgebreid met elkaars leden. Voorlopig bestaan deze bestuursorganen nog naast elkaar, maar op 1 januari 2015 is er een nieuwe organisatiestructuur. Volgens Herma Moerkerken, woordvoerder voor beide ziekenhuizen, merken patiënten en personeel voorlopig niet veel van de bestuurlijke veranderingen.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Tholen, Anna Jacobapolder, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, St. Annaland, St. Maartensdijk, St. Philipsland en Stavenisse. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Voor Tholen: W. Brons, Kalfdamseweg 2 in Poortvliet, tel. 0166 66 25 96. Voor Sint Philipsland: dierenkliniek Steenbergen, tel. 0167 56 59 45. Allévo zorg en dienstverlening Tel: 0113 - 249 111; www.allevo.nl thuiszorg, hulp bij het huishouden en tafeltje-dek-je De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Lievensberg wil zich specialiseren in acute, complexe zorg, terwijl Fransiscus kiest voor het behandelen van kanker.

DOOR THIJMEN ALLEMAN “Zo’n tweeënhalf jaar geleden is er een eerste verkenning geweest om te bekijken of een fusie mogelijk was. In december van 2012 is besloten om officieel melding te maken van een fusie bij de Autoriteit Consument en Markt”, licht Moerkerken toe. “De mededingingsautoriteit heeft in september vorig jaar goedkeuring gegeven aan de plannen. Deze samenvoeging is een eerste stap in het proces naar fusering.” Statuten Op 1 januari was de bestuurlijk fusie een feit. Op die datum zijn de gewijzigde statuten van het Fransiscus en Lievensberg in werking getreden. Die moesten aangepast worden om wijzigingen aan de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) mogelijk te maken. “De statuten van de twee ziekenhuizen leken al heel erg op elkaar, dus waren er geen ingrijpende wijzigingen nodig. Grootste verandering is de uitbreiding van de raden van beide ziekenhuizen.”

De twee bestuursorganen bestonden volgens de oude statuten uit twee bestuursleden. De bestuurders van het Fransiscus zijn toegevoegd aan de RvT en de RvB van het Lievensberg en andersom. De RvB en de RvT bestaan nu uit Hans Ensing en Ineke Smalbraak, afkomstig uit het bestuur van het Lievensberg, en Janneke van Vliet en Jan van den Brand, afkomstig uit het bestuur van het Fransiscus. Specialisatie “Het personeel en de patiënten zullen nu nog niks merken van de veranderingen. Beide locaties blijven nu en ook na de fusie in gebruik. We zullen alle medewerkers nodig hebben om de patiënten te blijven behandelen. En de patiënten kunnen gewoon naar het ziekenhuis in hun regio terecht”, verzekert Moerkerken. Voorlopig verandert er dus niets aan de werkwijze, maar halverwege 2014 kan die situatie al heel anders zijn. “Het Lievensberg wil zich specialiseren in acute complexe zorg en het Fransiscus wil zich richten op het behandelen van kanker. “Om de specialisa-

ARCHIEFOTO

ties kunnen invoeren, wachten wij nog op verschillende adviesorganen. Aan de hand van de adviezen bepaalt het bestuur verder hoe de specialisatie wordt ingevoerd.” Het is denkbaar dat medewerkers voor een afdeling die valt onder een specialisme, dan verplaatst worden naar een ander ziekenhuis. “Door de profielkeuzen zullen een aantal medewerkers een andere werkplek krijgen en moeten patiënten die een specialist willen spreken naar een andere locatie reizen.” Organisatiestructuur Het nieuwe bestuur kan gelijk aan de slag met een grote verandering. “We streven ernaar om op 1 januari 2015 een nieuwe organisatiestructuur in te voeren.” Dat houdt in dat een aantal afdelingen uit Roosendaal en Bergen op Zoom worden samengevoegd tot één. “Dan veranderen er wel wat dingen voor het personeel. De ondersteunende afdelingen zijn als eerste aan de beurt en uiteindelijk moet de twee organisaties samengevoegd worden tot één, met een bestuur aan de leiding.”

Ontdek het zelf op de Alpha-cursus BERGEN OP ZOOM - Wat geloven christenen? Wie is Jezus? Kan ik God leren kennen? Wat is het doel van mijn leven? Herkent u zichzelf in bovenstaande vragen? Dan is de Alphacursus precies iets voor u. Op 28 januari start de Emmaüskerk met deze bekende en uitdagende cursus die zeer laagdrempelig is - juist voor mensen die vrijwel niets van het geloof weten, of eerder van het geloof afgehaakt zijn. Wat is Alpha? De Alpha-cursus biedt u de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Meer dan dertien miljoen mensen wereldwijd hebben met veel plezier Alpha gevolgd. In Nederland gingen ruim 180.000 mensen je voor. De cursus bestaat meestal uit tien doordeweekse avonden en een weekend weg. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.: Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Wat kan ik met de rest van mijn leven doen? Geneest God vandaag nog?

De cursusavond bestaat uit drie gedeelten: een maaltijd, een korte toespraak en daaropvolgend een dynamisch gesprek in vaste kleine groepen. De Alpha-cursus is gratis en vrijblijvend. Alpha’s worden gegeven in kerken, café’s, studentenverenigingen, jongerenclubs, op het werk en zelfs in gevangenissen. Waarom in de Emmaüskerk? Een 3 tal jaren geleden is na een grondige opknapbeurt de Emmaüskerk feestelijk geopend. Het gebouw staat midden in de prachtige wijk Noordgeest. Er worden al veel activiteiten voor de wijk georganiseerd. Ook dit jaar bieden wij u deze zeer aansprekende cursus over het christelijk geloof aan! Dinsdag 28 januari, 20.00 uur, Emmaüskerk, Korenberg 90, 4614 GW, Bergen op Zoom. Info/opgave: alpha.gkv.boz@gmail. com. Contactpersoon: Pieter van ’t Hof, 0164-248207 Meer informatie over de Alpha-cursus: www.alpha-cursus.nl - www.alphaconnect.nl - website Emmaüskerk: www.bergen-op-zoom.gkv.nl


Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

(HQQLHXZEHJLQPHWHHQĂ€MQH3DUWQHU" Wegens succes verlengd: 3 maanden gratis Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-201023 Of 088-0221900 (landelijk) Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

UITNODIGING Op D.V. donderdag 16 januari organiseert de SGP bij Loonbedrijf Hage een middag samen met de ZLTO. Op deze middag zal agrarisch ondernemen op Tholen centraal staan. Ondernemers kunnen deze middag onder leiding van de voorzitter van de ZLTO afdeling Tholen, Hendrik Jan ten Cate, vragen stellen en in discussie gaan met de SGP-fractie (Dhr. C. Koopman, H. Geluk en C. Verloop). Daarnaast zal er gelegenheid zijn voor het bezichtigen van een machine van Loonbedrijf Hage en diverse kleine machines van LMB den Engelsman.

Aan alle televisieklanten van DELTA

IN DE NACHT VAN 20 OP 21 JANUARI WORDT HET ZENDERAANBOD GEWIJZIGD

Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Alle belangstellenden van harte welkom! Datum: donderdag 16 januari 2014, 15.00 u -17.00 u Locatie: Loonbedrijf Hage, Veerdijkseweg 8 Scherpenisse

9UDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ /RSHQGHDDQELHGLQJHQXLWJHVORWHQ

Kijk voor meer info op www.DELTA.nl/tv

3HOWROOM°GEOPEND° $I›°VRIJ°°›°° :A°°›°° 4°°°°°

#ANADAWEG°° °0:°(ALSTEREN° I°7WWMR GROEPNL° %°INFO MR GROEPNL°

*ANUARI°°BTW°VRIJ° °


Ampèrestraat 1 4691 RG Tholen Tel.: 0166-603079 Fax: 0166-607181

W W W W

3$$6',-.:(*$‡322579/,(7 7HO‡)D[‡0RE LQIR#DXWREHGULMIGHJURHQQO‡ZZZDXWREHGULMIGHJURHQQO

UW OFFICIELE SUZUKI DEALER km stand 9225 20716 47161 76491 24533 36942 75390 15145 23179 119748 55760 29589 10901 131436 74741 18230 1970 120499 47690 82502 88305 61308 25377 55343 70120 67989 162844

Adrie en Arno staan voor u klaar!

Van Steenis Auto’s * Verkoop nieuw en gebruikt - Onderhoud - APK

DE ZEKERHEID VAN bouwjaar 2012 2011 2009 2005 2011 2005 2008 2010 2011 2002 2005 2011 2012 2002 2008 2011 2011 2006 2007 2006 2007 2010 2010 2010 2007 2006 2005

AUTOBEDRIJF

‡:LMUHSDUHUHQDOOHPHUNHQDXWRœV ‡:LMVWDDQNODDUYRRUHHQJURWHNOHLQHZLQWHUHQ]RPHUEHXUWDDQXZDXWR ‡:LMNHXUHQXZDXWR$3. ‡:LMYHUNRSHQQLHXZHDXWRœVDOOHPHUNHQHQUXLOHQXZRXGHDXWRLQ ‡:LMYHUNRSHQJHEUXLNWHDXWRœV ‡$LUFRVHUYLFH ‡:LMUHSDUHUHQHQVSXLWHQDOOHPHUNHQVFKDGHDXWRœV ‡:LMVSXLWHQXZPHXEHOVNHXNHQNDVWMHVUDGLDWRUHQLQGHJHZHQVWHNOHXU ‡:LMZDVVHQQLHWXZDXWRGDWPDJXLQRQ]HZDVVWUDDWODWHQGRHQ

Voor alle merken Verkoop nieuw & gebruikt Reparatie & Onderhoud APK-keuringen

Merk type Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort airco Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort airco Suzuki Alto 1.0 Comfort 5 drs. Suzuki Wagon R+ GLX Suzuki Alto 1.0 Silverline Suzuki Wagon R+ freestyle AUTOMAAT Suzuki Splash 1.2 Comfort Suzuki Splash 1.2 Exclusive Navigatie Suzuki Splash 1.0 comfort airco/radio CD Suzuki Swift Summum special Suzuki Swift 1.3 GLS 3 drs. Suzuki Swift 1.2 5 drs. Sportline Suzuki Swift 1.2 5 drs. Comfort AUTOMAAT Suzuki Liana 1.6 5 drs. Suzuki SX4 Shogun Suzuki SX4 Exclusive Suzuki Kizashi 2.4L Sport Suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.0 exclusive Suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.0 exclusive Nissan Almera Tino 1.8 visia Nissan Micra 1.2 5 drs. Elle Airco Nissan Pixo airco Opel Agila 1.2 Edition Style Hyundai I10 active cool Fiat Panda 1.4 16v Sport 100HP Kia Picanto Airco Toyota 1.3 Yaris 5 drs. Airco Kijk voor de hele voorraad op onze website

ADRIE VAN BURGH

prijs â‚Ź 7950 7650 5900 4750 7950 6750 6950 9750 10450 2500 5950 11450 14950 3250 9950 15750 22750 11250 13750 6950 6450 6250 9750 6450 6250 4650 5250

* Reparatie Schakelweg 2A 4695 RD Sint Maartensdijk Tel.: 0166 - 66 23 97 Fax: 0166 - 66 22 75 www.vansteenisautos.nl

REPARATIE-ADRES Voor al uw schades, reparatie en vervanging glasschades Tevens steunpunt ZLM reparateur

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte auto’s en bestelwagens

autowasplaats

SCHOORSTEENVEGEN

HET IS ER NU TIJD VOOR!

Autobedrijf CENTRUM Govert Flincklaan 21, 4401 SG Yerseke Tel. 06 - 14 27 14 17 | 06 - 12 30 77 67

4.000,CITROĂ‹N NEMO V.A. â‚Ź 12.950,-

nu met EXTRA KORTING v.a. â‚Ź 8.950,-

0%

sAIRCO sAIRBAGS sRADIO#$ sELECVERSTBUITENSPIEGELS

FINANCIAL LEASE

sELECTRRAMEN sCENTRVERGR sSTARTBEVEILIGING

Nieuwe auto

*Zolang de voorraad strekt. Excl. rijklaar maken. Excl. BTW en BPM. Reg: 29-11

Van Beek AUTOBEDRIJVEN

Oudenbosch: Tel. 0165-313944 Roosendaal: Tel. 0165-552688 Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050 Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

UwCitroen ofďŹ ciele Citroen dealer voor West-Brabant West-Brabant en Zeeland. Uw ofďŹ ciĂŤle dealer voor en Zeeland

www.citroenvanbeek.nl

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

www.niemantsverdrietauto.nl Voor alle honden groot en klein, moet u bij

Hondentrimsalon Selina zijn!

www.trimsalonselina.nl

bekijk de voor en na foto’s Professionele trimster al 11 jaar ervaring met alle rassen. Nu ter kennismaking ₏5,- korting of een waardebon t.w.v. ₏10,op een volledige behandeling.

Van Heelulaan 81 Bergen op Zoom Tel. 0164-257057 WWW.SUZUKICENTRUM.NL

SUPER VOORDEEL DOOR PAKKET INKOOP

- Autoverhuur - Onderhoud, reparatie, APK - Div. bestel- & bedrijfsauto’s - Koelauto’s te koop/te huur

info@bereiniging.nl | WWW.BEREINIGING.NL

Tel. 06-83719680

Bloemenlaan 184, 4695 HR Sint-Maartensdijk Ik werk uitsluitend op afspraak zodat ik alle tijd en aandacht voor uw hond heb.


Extra vierkante meters Calvijn van Hersteld Hervormde Gemeente

- ADV ER TOR IAL-

‘Een eigen locatie is prettiger’ SINT-MAARTENSDIJK – De uitbreiding van het verenigingsgebouw Calvijn van de Hersteld Hervormde Gemeente in Sint-Maartensdijk laat niet lang meer op zich wachten. Als alles rond is bij de notaris, kan de bouw van start gaan.

Bij CDC worden al uw gebitsproblemen opgelost

Lachen zonder schaamte CDC Complete Tandzorg in Best trekt al jaren mensen uit Brabant (maar ook uit de rest van Nederland en België) naar haar tandkliniek. In Best is één van de grootste tandklinieken van Nederland gevestigd. CDC is bekend om haar ervaring bij hulp bij tandartsangst. Dit kan bij CDC zelfs onder algehele narcose. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in gebitsrenovaties en cosmetische behandelingen. Doordat zij alles onder één dak hebben, kunnen zij patiënten snel en efficiënt behandelen. Consult gratis Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om uw gebit weer mooi én gezond te maken? Tijdens het intake gesprek krijgt u een duidelijke uitleg over de mogelijkheden voor uw gebit. U krijgt een vrijblijvend voorstel van een behandelplan en kostenbegroting mee. Zodat u precies weet waar u aan toe bent. Ook als u een eigen tandarts heeft, kunt u zonder doorverwijzing een afspraak bij CDC Complete tandzorg maken. Dit consult is tot 15 maart 2014 gratis. Op www.cdctandzorg.nl kunt u direct zelf een gratis intakegesprek inplannen op een tijdstip dat het u uitkomt. Of bel: 0499 37 88 25. CDC Complete Tandzorg, De Rijn 1, 5684 PJ Best, tel. (0499) 378825, fax (0499) 329466, e-mail: info@cdctandzorg.nl, www.cdctandzorg.nl

Cees Stoutjesdijk komend seizoen trainer vv Vosmeer Het verenigingsgebouw Calvijn biedt straks ruimte aan twee keer zo veel mensen.

DOOR JOSIEN MATHLENER Sinds eind 2011 zijn er verkopingen en acties op touw gezet om de uitbreiding van het verenigingsgebouw aan de Markt in Sint-Maartensdijk te kunnen financieren. Een collecte leverde bijna 480 euro op, een fietstocht zo’n 900 euro. “We hebben nu ongeveer 10.000 euro voor de uitbouw van 100 vierkante meter”, zegt Marien Koopman. De uitbreiding is nodig om onder andere de jongens- en meisjesclubs, de vrouwenvereniging, de zondagsschool en crèche in onder te brengen. “Nu kunnen er zo’n 100 personen terecht. Na de verbouwing zijn dat er 200. We mogen momenteel gebruik maken van de Juliana van Stolbergschool, maar het is prettiger om de beschikking te hebben over een eigen locatie.” Aanvankelijk dacht de gemeente aan een zolder. “Alleen zouden de mensen boven dan hinder ondervinden als we beneden zouden zingen. De uitbreiding, richting de pastorie, zal minder gehorig zijn. We maken gebruik van schuifwanden waardoor

we, indien nodig, twee aparte zalen kunnen creëren.” Het is overigens niet de eerste uitbouw voor het verenigingsgebouw. Zo’n 2,5 decennia geleden kwam de ruime ontvangsthal erbij. De realisatie van de uitbreiding is inmiddels in zicht, maar er moeten bij de notaris nog wat zaken worden geregeld in het kader van de eigendomsoverdracht van de PKN naar de Hersteld Hervormde Gemeente. Koopman. “Als dat rond is, kunnen we aan de slag.” Om de financiering sluitend te krijgen hield onder meer de vrouwenvereniging acties, waren er verkopingen, was er een koekactie en kreeg de Hersteld Hervormde Gemeente giften. Zaterdag was er een excursie door het natuurgebied de Pluimpot onder leiding van George Koenders, natuurgids bij Staatsbosbeheer. De opbrengst daarvan ging eveneens naar de uitbouw. Koenders legde in Calvijn aan 30 deelnemers uit dat zo’n 1000 jaar geleden Tholen uit vijf schorrenlandschapseilanden bestond en de Pluimpot eeuwenlang als geul van zuid tot noord reikte. “Rijkswa-

FOTO JOSIEN MATHLENER

terstaat is in 1957 gaan experimenteren met de Pluimpot om te weten te komen hoe een getijdegeul te dichten.” Na de inleiding van Koenders vertrok het gezelschap richting het natuurgebied waar een traditionele wandeling volgde. Door het winterlandschap waren de silhouetten van de bomen te zien. Aanvraag De wandelingen door de Pluimpot zijn tegenwoordig op aanvraag. Staatsbosbeheer komt met nieuwe excursies in Tholen. “In de nazomer hebben we een vleermuizenexcursie in het stadsbosje in Tholen en in juni en juli hebben we een orchideeëntocht op het schorretje alteklein, tegenover het gemaal in Tholen.” Een paar jaar terug is er ten gunste van de Hersteld Hervormde Gemeente ook een wandeling door de Pluimpot geweest. Koopman: “Dat was een positieve ervaring.” Met snert na afloop, eindigde de wandeling van zaterdag niet alleen in een positieve, maar ook een smakelijke ervaring.

Winterwandeling WSC Vosmeer OUD-VOSSEMEER - Op 25 januari verzorgd Wandel Sport Club Vosmeer haar eerste winterwandeling. De afstanden en starttijden zijn voor de 25 km van 09.00-10.30 uur, de 15 km 09.0011.00 uur en de 5 en 10 km van 09.0013.00 uur.

U wandelt door de rustige polders en dorpen van het eiland en er zijn voldoende rustplaatsen waar wat te eten en of drinken gekocht kan worden. Door deze tocht leert u het eiland Tholen ook in de winter kennen, met de uitgestrekte polders en dijken die in de winter een hele andere uitstraling hebben dan in

de zomer. Deze tocht staat onder auspiciën van de KNBLO. Start is vanaf de voetbalkantine van vv Vosmeer, Bou-Kooymanstraat 1 in OudVossemeer. Voorinschrijven is niet nodig. Informatie L Plandsoen 0166-672953, mail cn.wscv@zeelandnet.nl; www.zevendorpentocht.nl

KERKELIJK NIEUWS EREDIENSTEN ZONDAG 19 JANUARI THOLEN: CHR GER KERK: 10.00 en 18.30u leesdienst HERV GEM: 9.30u ds.J.Blom; 18.30u ds.W.Meijer CHRISTENGEM: 10.00u Peter Verburgh HERV GEM IMMANUEL: 10.00u Ds. H de Bie (`s Gravenpolder), HA. Gasthuiskapel. GER ICHTHUSKERK: 10.00u Ds. W.A. Quak Kruiningen RK KERK: 11.00u Woord Gebed Communieviering N.P.B.: 10.30u Dhr. W. Scholl, Vlaardingen POORTVLIET: HERSTELD HERV GEM: 10.00u ds. L.W.Ch. Ruijgrok; 18.00u ds. N. den Ouden, Sint-Maartensdijk SCHERPENISSE: GER GEM: 9.30, 14.00 en 18.30u leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK: HERSTELD HERV GEM: 9.30u ds. N. den Ouden; 14.30u ds. N. den Ouden. HERV GEM REHOBOTH: 10.00u ds. J.W. Meeuwissen, Sint-

Maartensdijk; 19.00u ds. B. de Haan Nieuw en Sint Joosland STAVENISSE: HERV GEM: 10.00u ds. M.J. van Oordt, Middelburg; 18.00u ds. M.A. Post, Stavenisse SINT-ANNALAND: HERV GEM: 10.00u Ds. M.A. Post, Stavenisse; 18.00u Kand. T. Beekman, Kloetinge HERSTELD HERV GEM: 10.00u ds. D.J. Diepenbroek, St-Annaland; 16.00u ds. D.J. Diepenbroek, St-Annaland OUD-VOSSEMEER: CHR GER KERK: 10.00u en 15.30u leesdiensten GER KERK: 10.00u Mevr. H. Smeulers, Zwijndrecht RK KERK: 09.30u WGC ANNA JACOBAPOLDER: GER KERK: 10.00u Mevr. M. Maris, Nisse Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u via de website www.internetbode.nl (klikken op Redactie) aanleveren. PAGINA 14

OUD-VOSSEMEER - Voor het seizoen 2014-2015 heeft vv Vosmeer de ervaren trainer Cees Stoutjesdijk aangetrokken. De in Bergen op Zoom woonachtige Stoutjesdijk is op Tholen geen onbekende. Hij was eerder trainer van onder andere Smer-

diek, WHS, Stavenisse en NOAD en is momenteel actief bij SPS. In zijn trainersloopbaan heeft Stoutjesdijk vele successen, zoals promoties en kampioenschappen, weten te boeken. Cees Stoutjesdijk heeft een duidelijke visie op voetbal en ziet in en bij Vosmeer een mooie, nieuwe uitdaging.

Uitvoering Rederijkers THOLEN - Na een heel verdrietig vorig seizoen in verband met het overlijden van Janny van Oorschot, zijn de Rederijkers toch weer begonnen met repeteren voor de uitvoering in maart. We willen het stuk: ”De familie Bruinsma in de bocht: groeten van de Veluwe”, geschreven door Carl Slotboom, een komedie in driebedrijven, voor u opvoeren. De speeldata zijn: 15 maart in de Vossenkuil in Oud-Vossemeer en 29 maart in de Meulvliet in Tholen. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Een korte indruk waar het stuk over gaat: Een goed gesitueerd gezin, bestaande uit

man, vrouw, dochter en inwonende oma, winnen de eerste prijs met een cryptogram. De prijs is een week vakantie in een stacaravan op de Veluwe. Het kamperen is voor deze mensen, die in luxe leven, een volslagen nieuwe wereld en ze kampen dan ook met ernstige aanpassingsproblemen. Dit geldt niet voor de familie Bruinsma. Vader Sjef, moeder Truus en zoon Boris hebben vaker met dit bijltje gehakt. Met zulke tegenstellingen kunnen confrontaties tussen de beide families dan ook niet uitblijven. Kaarten zijn te bestellen bij Kees Jan van Gorsel 0166-672739 of via www.derederijkers.nl

Filocafé en muzikaal verhaal THOLEN - Philippe Deleu, ervaren filocaféleider uit Vlaanderen, gaat met een ieder op zoek naar de vraag waar we het samen over willen hebben. In een informele sfeer - zeg maar zoals in een café - onderzoekt men de vraag en leert men van elkaar. Pasklare antwoorden zijn er niet, wel de verhalen om inzichten te helpen verduidelijken. Zoals Socrates het ooit deed op de Agora van Athene. Daar omheen vertelt progressive rockband Simius akoestisch

zijn muzikale verhaal. Men kan op elk moment de consumptiemunten (in ruil voor entreeticket) gaan inwisselen voor een drankje en in de pauze krijgt men nog lekkere hapjes ook. Let op:: filosoferen met honderd mensen tegelijk is erg lastig. Er zijn 50 kaarten beschikbaar. Bestel online om zeker te zijn van deelname. Vrijdag 17 januari, aanvang 20.00 uur in CKB Theaterzaal, Burgemeester Stulemeijerlaan 3, Bergen op Zoom. Kaarten kassa of online bij Theater De Maagd. Meer info: www.lokaalverhaal.com

Vermiste/gevonden dieren THOLEN - Vermiste en gevonden dieren, week 3. Het telefoonnummer van de dierenambulance is 06-45272699. Vermist 27-09: Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan: lapjespoes met zwarte vlooienband met roze adreskokertje. 28-09: Oud-Vossemeer - Ph. v. Dorpstraat: rode poes met witte nek, voor witte teentjes en achter sokjes, gechipt. 29-09: Poortvliet - Langestraat: wit zwarte kater, zwarte staart, halfzwarte kop en een zwarte vlek op de poten. 05-10: Sint Philipsland - Rijksweg: cypers rode kater met witte nek buik en pootjes, boven zijn neus een witte streep, grote kat . 03-11: Tholen - Gareelmakersdreef: wit zwarte kater, zwarte vlekjes en zwarte staart, zwart snorretje, ongecastreerd. 21-11: Sint-Maartensdijk - W. Boothstraat: donker gecyperde poes.

27-11: Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan: witte poes met zwarte vlekjes. 09-12: Sint-Annaland - Annavosdijk: zwarte kater met witte neus kin buik en voetjes, ongecastreerd. 09-12: Sint Philipsland - Stationsstraat: cypers bruine langharige poes. 15-12: Tholen - Kotterstraat: zwart witte kater, Felix model. 22-12: Sint Philipsland - Noorddijk: rood gecyperd katertje, 6 maanden, wit bandje. Gevonden 07-01: Sint-Annaland - Kloosterstraat: cypers grijze kater met halve witte snuit buik en pootjes, tussen de ogen loopt een smal naar breedte streep. Een dier gevonden (ook overleden of aangereden) of vermist, bel Amivedi voor informatie en kosteloze registratie, tel. 088-0064681, www.amivedi.nl, e-mail tholen@amivedi.com


VACATURES

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

WERKEN & LEREN

VAN MECHELEN METAALBEWERKING B.V.

Wij zijn opzoek naar een : CNC kotterraar / frezer

IN DE BEDRIJFSSCHOOL VAN FLOWSERVE ROOSENDAAL

van Mechelen bv is toeleverancier in de (zware) verspaning voor o.a. de offshore, industrie, apparatenbouw en de energiemarkt.

Wij zijn gespecialiseerd in het bewerken van : enkelstuks hoogwaardige giet - smeedstukken en lasdelen. CNC frezen / kotteren 3500 x 2000 mm CNC draaien Ă˜ 3000 x 2000 mm 16 ton werkstukgewicht. Werkomschrijving: Zelfstandig kunnen werken aan een kotterbank met Heidenhain besturing. gem. werkstuk gewicht 3 Ă 4 ton. Sollicitaties: t.a.v. A. van Mechelen

OPEN AVOND Bij bedrijfsschool Flowserve Roosendaal op 23 januari van 18.30 – 20.30 uur. Schrijf je in op www.werkenbijflowserve.com/bedrijfsschool

VACATURES Ben je geĂŻnteresseerd? Kom ook naar de open avond of kijk voor meer informatie op www.werkenbijflowserve.com

MANAGEMENT TRAINEE

DÄ‚ĆŒÄ?ŽŜĹ?ĹŻÄ‚Ä‚ĹśEĹ˝Ĺ˝ĆŒÄšϲϴϰϲϭϰ, ÄžĆŒĹ?ĞŜŽƉŽŽždÄžĹŻÍ˜ϏϭϲϰͲώϹϰώώϲ ͲžĂĹ?ĹŻÍ—Ĺ?ŜĨŽΛǀĂŜžĞÄ?ŚĞůĞŜÄ?Ç€Í˜ĹśĹŻ Ç ÄžÄ?Ć?Ĺ?ƚĞ͗Ç Ç Ç Í˜Ç€Ä‚ĹśĹľÄžÄ?ŚĞůĞŜÄ?Ç€Í˜ĹśĹŻ

CNC DRAAIERFREZERS

PROJECT MANAGER

Flowserve Borchwerf 20, 4704 RG Roosendaal

www.werkenbijflowserve.com

Experience In Motion

%HGULMIVSURÂżHO$NRUH Akore is een full-service dienstverlener op het gebied van binnenklimaatbeheersing, luchtbehandeling- en luchthygiĂŤne. Akore werkt voor particuliere opdrachtgevers en bedrijven. Akore is eveneens Brink Climate OK dealer. Als specialist binnen haar vakgebied, draagt Akore samen met haar partners zorg voor een optimale leef- / werkomgeving. :H]LMQRS]RHNQDDU

$//5281'%,11(1./,0$$70217(85 )XQFWLHRPVFKULMYLQJ Als Binnenklimaat monteur bent u verantwoordelijk voor o.a. de probleemloze montage en oplevering van o.a. nieuwe cv installaties, Brink indirect en direct gestookte luchtverwarmers, compleet met al het leidingwerk. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het opsporen en oplossen van problemen bij bestaande installaties. Aanvullende ervaring met airconditioning- en/of koeltechnische installaties is een prĂŠ. )XQFWLHHLVHQ 1. Een afgeronde opleiding LBO- / MBO installatietechniek $DQYXOOHQGHYDNVSHFLÂżHNHRSOHLGLQJHQ>ELMYRRUNHXURRN67(.@ 3. In bezit van rijbewijs BE 4. Enkele jaren relevante ervaring met eerdergenoemde werkzaamheden (HQNODQWJHULFKWHHQĂ€H[LEHOHLQVWHOOLQJ 6. Goede communicatieve vaardigheden 9&$FHUWLÂżFDDW %LM]RQGHUKHGHQ Wij bieden een uitstekend salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een goed pensioen en doorgroeimogelijkheden met scholingstrajecten. U maakt voor uw werkzaamheden gebruik van een bedrijfsauto.

Van Beek Autobedrijven is sinds 1965 CitroĂŤn-dealer met vestigingen in Oudenbosch, Roosendaal, Bergen op Zoom en Vlissingen. Voor onze vestiging in Roosendaal komen wij graag in contact met een gediplomeerde.

Eerste Autotechnicus Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat in de leeftijdscategorie van 20 t/m 35 jaar die tevens in het bezit is van het diploma APK-Keurmeester of bereid is de opleiding hiertoe te volgen. Uw taken zullen voornamelijk bestaan uit het verrichtten van diverse onderhouden reparatiewerkzaamheden aan personen- en lichte bedrijfsauto’s. Het hebben van een geldig Nederlands rijbewijs is een vereiste. Gelieve uw schriftelijke sollicitatie te richten aan:

VAN BEEK AUTOBEDRIJVEN B.V. t.a.v. Edwin van Beek Postbus 23, 4730 AA Oudenbosch of mailen naar: edwin@vanbeek-autobedrijven.nl Uiteraard kunnen de kandidaten rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer in een enthousiast team

www.citroenvanbeek.nl HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Graag uw CV per mail naar services@akore.nl tav. Dhr. vd Klundert Akore BV Klimaatbeheersing Akore Air For Living Helium 10 4751 XB Oud Gastel 7HO info@akore.nl www.akore.nl

U w v a c a t u r e i n D e B o d e ĂŠ n o p Z e e l a n d We r k t . n u

VAN BEEK AUTOBEDRIJVEN Oudenbosch ‡ Roosendaal ‡ Bergen op Zoom ‡ Vlissingen

De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt.

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl


KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! DAMES SWEATVEST

DAMES JOGGINGBROEK

4.49

diverse kleuren katoen/elastan maten S-XL

HEREN JOGGINGBROEK

OFFICE ESSENTIALS C6 ENVELOPPEN 114x162 mm 50 stuks

6.49

VAN ZONDAG 12 JANUARI T/M ZATERDAG 18 JANUARI

XXL SLEE

rood of blauw extra stevig met trekkoord 80x40x30 cm 80

6.49

HEREN SWEATER

7.49

365 diverse kleuren katoen/elastan maten S-XL

1.69

Elders 2.99 3.99

0.45

JOHN WEST TONIJN

QUIX ONTVETTER

in water of zonnebloemolie 145 gram

krachtige ontvettende werking voor harde oppervlakken, voor gebruik in badkamer, keuken of huiskamer spray 750 ml

SAU’CEE BELGISCHE MAYONAISE of Amerikaanse fritessaus of originele fritessaus 500 ml

1.09

1.09

NIVEA SHAMPOO

KNUTSEL DOOSJES

color protect, volume sensation of straight & easy

diverse varianten rond, vierkant of hartvormig om zelf te decoreren met verf, papier of glitters

400 ML

1.79

Elders 3.79 4.99

UNI KLEUR KUSSENHOES 100% katoen 40x40 cm

Elders 2.99 3.49

1.59

NATURE DELUXE VOGELZAADMIX 1 kg

0.85

QUIX REINIGER spray 750 ml

0.75

VILEDA VLOERSYSTEEM

- reinigingsysteem voor nat en droog gebruik - is heel absorberend en neemt vuildeeltjes op - ideaal voor hoeken - wasbaar op 60° C

1.05

THERMOPANTY OF LEGGING

P R IJ S D O O R

B R A AK!

meisjes: maten 92-158

S ET/3

0.79

Elders 1.99 2.99

RESERVE OVERTREK

SMART ACCULADER

2.99

voor accu’s laden zonder zorgen 6 of 12 volt, gel of normale accu’s beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting met geisoleerde klemmen en aansluitringen

19.95

Elders 34.95 43.95

VOGELVOER PLATEAU diverse kleuren 29 cm H[FOYRJHO]DDGPL[

Elders 1.19 1.49

15.95

Elders 27.95 34.95

Elders 2.19 2.99

1.49

2-IN-1 ROK EN TOP structuur meisjes: maten 128-170

dames: maten S-XL

1.99

1.49

dames: maten S-XXXL

1.99

1.79

Elders 12.95 16.95

6.99

MINI ROK

katoen/elastan meisjes: diverse kleuren en prints maten 116-164 dames: diverse uni kleuren maten S-XL DAMES MINIROK met print maten XS-XL

1.99

1.49

Zet- en drukfouten voorbehouden.

HEREN BOXERSHORT

Elders 0.99 1.49

cm

NU 400 WINKELS IN NEDERLAND, BELGIË, FRANKRIJK EN DUITSLAND

Dt 20140115  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you