Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

R U C P H E N S E

4 DECEMBER 2013 WEEK 49

Uitgeverij

10 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

bv

ACTUALITEIT

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

WEINIG WONINGEN VOOR JAN MODAAL

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

JO KONINGS 50 JAAR LID VAN KERKKOOR

Informatie van

076

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

GRENSSTREEK HERDENKT EERSTE WERELDOORLOG

Babyverwisseling na 60 jaar opgelost

RenĂŠ Lazeroms lijsttrekker VVD

SINT WILLEBRORD - De 60-jarige Jan Koevoets uit Sint Willebrord is er na 60 jaar achtergekomen dat hij als baby is verwisseld in het Ignatius Ziekenhuis. Uit DNAonderzoek blijkt dat hij een andere familie heeft. Hij werd jaar geleden verwisseld met Martino Kerremans uit Breda. Dat meldt BN De Stem. Nadat Kerremans bleef twijfelen of zijn familie wel zijn echte familie is, liet hij een DNA-test doen met zijn zussen. Daaruit bleek dat zij geen biologische familie waren. Nadat hij zijn verhaal deed, meldde de familie Koevoets zich. Er volgde opnieuw een DNA-test waaruit onomstotelijk vast kwam te staan dat de twee met elkaar zijn verwisseld.

RUCPHEN - Wethouder RenĂŠ Lazeroms voert de lijst van de VVD Rucphen aan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De VVD heeft de kandidatenlijst vastgesteld. In totaal telt de lijst dertig kandidaten. Lazeroms trad in 2012 aan als wethouder na het overlijden van wethouder Jan Suijkerbuijk. De slogan is ‘Nu doorpakken!’ Tweede op de VVD-lijst is Hilde SpijkersSuijkerbuijk. De top vijf bestaat verder uit Johan Nouws op drie, Willy Olsthoorn op vier en Ingrid Talboom-Konings op vijf. Ook wordt de VVD versterkt door een jonge garde met onder meer Jeffrey Faes, Willem Verwijmeren, MariĂŤtte Suijkerbuijk, Ricky Potters en Sharona van de Sande.

Man opgepakt na mishandeling

Hulpdiensten oefenen met nepnatuurbrand

SINT WILLEBRORD - Een 24-jarige man uit Sint Willebrord is opgepakt voor de betrokkenheid van mishandeling van een 25-jarige asielzoeker uit Wagenberg. Ook een 34-jarige man uit Hooge Zwaluwe is opgepakt. Een 19-jarige vrouw uit Willebrord verklaarde door de 25-jarige man te zijn lastiggevallen. Zij voelde zich in het nauw gedreven en belde daarna haar vriend. Het kwam tot een confrontatie in Wagenberg tussen de ‘belager’ en de twee verdachten. Getuigen verklaren dat de asielzoeker is mishandeld. Ook werd een foto van van hem via Facebook verspreid wat leidde tot ophef. De autoriteiten roepen op de zaak verder te laten rusten.

SCHIJF/RUCPHEN - Op de Langeschouw is dinsdagochtend een grote rampenoefening gehouden. Hulpdiensten uit Rucphen, Essen, Tilburg en Antwerpen deden hieraan mee. Er werd een realistische natuurbrandscenario nagespeeld op de grens. Belgische en Nederlandse partijen die zowel op operationeel als bestuurlijk niveau bij een grensoverschrijdende ramp of crisis betrokken zijn trokken samen op bij het bestrijden van een grote ramp. Er werd onder meer geoefend in de gezamenlijke alarmering tussen Nederlandse en Belgische meldkamers, in de onderlinge communicatie, contacten met de pers en de zorg voor goede opvanglocaties voor evacuĂŠs.

SUPER AKTIE minimaal 20% KORTING op alle Kerstartikelen

SINT WILLEBRORD - De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in de winkel en bovenwoning van bloemisterij De Eeuwige Lente in Sint Willebrord. Bij de brand kwam de 70-jarige bloemist Frans Wijnings om het leven. Buurtbewoners merkten de brand op. De brandweer rukte om 08.00 uur uit. De zoon en schoondochter van het slachtoffer vertelden de hulpdiensten dat Frans Wijnings nog binnen was. De rolluiken van de zaak werden geforceerd. De zoon ging het brandende pand in om zijn vader te zoeken. Een agente volgde hem op de voet. Samen troffen ze het slachtoffer beneden aan. Hij werd nog naar buiten gebracht, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politievrouw werd door rookvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. FOTO MONIQUE JANSEN

Tariefsverhogingen maken onderdeel uit van plan van aanpak

Toegangsprijs Heemtuin omhoog RUCPHEN – De tarieven om de Heemtuin van Rucphen te bezoeken gaan omhoog. De entree gaat 2,50 per persoon kosten. Een abonnement bedraagt vanaf 1 januari 2014 tien euro. Daarnaast stijgen ook de prijzen voor excursies, bloemzaden en het nuttigen van consumpties. DOOR MONIQUE JANSEN

Zondag $ #'

Open 11-17 uur

* uitgezonderd lopende akties, aanbiedingen en echte Kerstbomen

Voorzitter AndrĂŠ Verstijlen van Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen (SVHR) is er zich van bewust dat de tariefswijzigingen in de ogen van sommigen fors kan zijn. Volgens hem dateerde een eerdere stijging van de prijzen van ongeveer tien jaar geleden. Ook zou er aan een verhoging van de tarieven niet zijn te ontkomen door de veranderde omstandigheden.

Verstijlen verzekert iedereen dat de meerinkomsten worden gestoken in de Heemtuin en de instandhouding van de wilde bloementuin. Tariefstijgingen De tariefstijgingen maken onderdeel uit van het plan van aanpak dat de stichting heeft aangeboden aan de gemeente Rucphen. De ďŹ nanciĂŤle ondersteuning van de gemeente stopt per 31 december 2014.

Ook stopt het werkvoorzieningschap WVS met het werk in de Heemtuin. De vrijwilligers van SVHR hebben samen de koppen bij elkaar gestoken om de Heemtuin voor Rucphen te behouden. Verstijlen: “De afgelopen maanden is veel energie en tijd van ons bestuur en vrijwilligers gaan zitten in het ontwikkelen van de plannen. Vervolg zie elders in deze Bode.

Elk 2e SIERAAD of HORLOGE voor de ½ PRIJS ROEMER-JUWELIERS

%(($ !+ *$%(+ 

www.tuincentrumdebont.nl

SINT-WILLEBRORD

Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP

-ETDEZEWEEKOAs-AAKKENNISMET#INDY)*ZENBRANDTs!LLRENTAUTOVERHUURKIESTVOORDE AUTONIEUWS UIT DE REGIO

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Volg ons via twitter: @RucphenseBode

LOKALEDEALERs.ISSAN#UBE/UTSIDETHEBOXs"ELONA/UD'ASTELEN!UTO"ORCHWERF

OCCASIONS EN NOG VEEL MEER!

autostad

WWW. INTERNETBODE.NL

ROOSENDAAL

I

BERGEN OP ZOOM

tuincentrum OT VANEEN3TAATSLdec "IJAANKOOPtrek 10 g ECEM kin LOT BER ember rijKING ATS lote 3TA ats EEN StaANK D VAN VAN TREK RDE "IJA VOOOOP

Etten-Leur

KERST- EN KORTING SFEERSHOW 7,5 miljoen KORTING OPJEFAVORIETETIJDSCHRIFT VOORDETREKKINGVANDECEMBER

Jackpot

Alle zondagen geopend 12-17u.

PRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485

Leuke cadeaus speciaal voor Sinterklaas

076-5034956 - www.lifeandgarden.nl

BEKIJK VERDEROP ONZE ADVERTENTIE


X x x x x

x x

"BOCJFEJOHFONBYQFSLMBOUp(FFOWFSLPPQBBOIBOEFMBSFOp;FUGPVUFOFOQSJKTXJK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOp"BOCJFEJOHFO[JKOHFMEJHWBOUNp;PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUp1SJK[FO[JKOFYDMUIVJTLPQJFWFSHPFEJOH XXXUIVJTLPQJFOM

x

DE SINT KOOPT OOK

BIJ MEDIA MARKT! PAKJESAVOND

5 december tot 22.00 uur

geopend

iPhone 4 8GB Simlockvrij toestel .FHBQJYFMDBNFSB (#JOUFSOHFIFVHFO OJFUVJUCSFJECBBS 8J'J "(14 J$MPVEFO'BDFUJNF7FSLSJKHCBBSJO[XBSUFOXJU "SUOS 

Zolang de voorraad strekt!

Openingstijden

BREDA Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag 12.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar


ACTUALITEIT

Accent in woonvisie 2013-2018 op goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen

Weinig woningen beschikbaar voor Jan Modaal RUCPHEN – Het woningaanbod voor huishoudens met een middeninkomen is erg karig in de gemeente Rucphen. De meeste koopwoningen vallen in het duurdere segment. Tegelijkertijd komen personen met een modaal inkomen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. De gemeente Rucphen wil daarom in de woonvisie 2013-2018 inzetten op de groei van het aantal goedkopere woningen. DOOR MONIQUE JANSEN Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat starters met een middeninkomen ook in de vijf Rucphense kerkdorpen terecht kunnen. Volgens de gemeente is deze doelgroep belangrijk voor de leefbaarheid en voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. Ook zouden zij een grote bijdrage leveren aan de saamhorigheid en aan het bruisende verenigingsleven. “De koopsommen voor de woningen in de gemeente Rucphen liggen hoger dan in omringende kernen. Jongeren verkassen dan bijvoorbeeld naar nieuwbouwwijken De Keen en Schoenmakershoek in Etten-Leur”, vertelt wethouder René Lazeroms van Bouwen en Wonen. Uit de woonvisie blijkt dat starters met een middeninkomen nog harder in de knel komen dan starters met een laag inkomen. Die laatste groep kan namelijk wel een beroep doen op een sociale huurwoning. Economische crisis De huidige woningvoorraad van de gemeente Rucphen bestaat nu nog voor een meerderheid uit dure huizen. 52,4 procent van de woningen is meer waard dan 275.000 euro. De gemiddelde vraagprijs

van een huis uit de gemeente Rucphen lag in juni 2013 op ongeveer 313.000 euro.

‘Jongeren verkassen naar omringende kernen’ De hoge woningprijzen waren tot aan het begin van de economische crisis geen probleem. Het was voor aspirant-kopers toen makkelijker om een hoge hypotheek te krijgen. Doorstromers financierden de hoge vraagprijs van een nieuwe woning uit de overwaarde van hun eigen huis. Deze situatie is nu niet meer van toepassing, waardoor de accenten in de woonvisie zijn versprongen naar goedkope woningen. Laag en middeninkomen Het woningbouwprogramma is in de gemeente Rucphen dan ook vooral gericht op huishoudens met een laag en een middeninkomen. Daarbij gaat om het sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen en dure huurwoningen en goedkope koopwoningen voor de groep met een modale broodwinning. De geplande productie van het aantal woningen ligt in

Huizen in de gemeente zijn vaak te duur voor starters.

de periode 2013-2018 op 485 huizen. Dat komt door de groei van het aantal huishoudens in de gemeente Rucphen. Vooral het aantal éénpersoonshuishoudens neemt toe. Voor de periode 2018-2023 ligt de geplande productie op 267 woningen. Dat is een stuk hoger dan de geraamde behoefte van 130 huizen. Arbeidsmigranten Daarnaast slaat de vergrijzing toe in de ge-

FOTO MONIQUE JANSEN

meente Rucphen. Volgens de woonvisie is de nieuwbouwopgave voor senioren goed te overzien. Daarvoor zijn geen grote wijzigingen nodig in het nieuwbouwprogramma. Een deel van de woningen is geschikt of kan daarvoor geschikt worden gemaakt. Een nieuw doelgroep in het woonbeleid van de gemeente Rucphen vormen de arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen. Het college verwacht dat Nederland tot in de lengte van dagen permanente en tijde-

lijke arbeidsmigranten nodig heeft. Ook voor deze groep moet onderdak worden gevonden. De accenten voor het woningbouwprogramma liggen op het verbeteren van de plannen, het voortzetten van de beleidsregel voor particulieren om te bouwen op eigen grond, bouwen in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling en het voeren van een actieve grondpolitiek in RucphenZuid.

‘Zingen is gezond en houd je jong’

Eremedaille voor 50 jaar koorlidmaatschap Jo Konings RUCPHEN – Zondagochtend tijdens de viering in de Sint Martinuskerk kreeg mevrouw Jo Konings de speciale DOOR HÉLÈNE HEIJS dagavond wordt er in de kerk geoefend. “Af medaille voor 50 jaar koorlid opgespeld door Greet Hoorn, voorzitter van het kerkkoor. Een hele speciale gebeuren toe is het wel een beetje koud in de kerk, tenis daar pas 50 jaar geleden de dames toestemming kregen om toe te treden tot het toenmalige mannenkerkkoor. Op zondagmorgen werd tijdens de viering dan oefenen we in de sacristie want daar in de Sint Martinuskerk stil gestaan bij de feestdag van de Heilige Cecilia, patroonheilige van de kerkmuziek en –koren. Traditiegetrouw wordt tijdens deze jaarlijks Ceciliafeestdag het St. Ceciliakoor en haar jubilarissen in het zonnetje gezet. Deze morgen werd het zeer bijzondere jubileum gevierd van Jo Konings. Zij is vijftig jaar koorlid en kreeg uit handen van Greet Hoorn, voorzitter van het St. Ceciliakoor, de medaille van de Gregorius vereniging met het ere-insigne opgespeld.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO HÉLÈNE HEIJS

www.internetbode.nl

Greet Hoorn (voorzitter van het St. Ceciliakoor) en jubilaris Jo Konings.

Eremedaille Konings is de eerste dame die deze eremedaille in ontvangst mocht nemen. Tot vijftig jaar geleden bestond het koor alleen uit mannen en was het voor de dames verboden om toe te treden tot het kerkkoor. Toen een halve eeuw geleden de dames toestemming kregen om het kerkkoor te mogen versterken is Jo Konings met zeven andere dames direct toegetreden tot dit koor. Tijdens de viering sprak Wim Gobbens, vicevoorzitter van het parochiebestuur, grote waardering uit voor Konings. “Vandaag herdenken wij dat zij vijftig jaar lid is van het koor … en wel een zeer gewaardeerd lid. Zij bezoekt de repetities en de vieringen waarin het koor zingt erg trouw. Ik heb gehoord dat zij alleen als het weer het niet toestaat er niet is, maar ook dat gebeurt slechts zelden!” Iedere woens-

brandt dan wel de verwarming”, vertrouwt Konings ons toe. Steun In het koor neemt Konings een speciale plaats in. Niet alleen vanwege haar leeftijd, maar ook vanwege haar stem.

‘Ik kan niet lang stilzitten’ De meeste dames zingen sopraan, maar Konings zingt bij de alten. “En is daar nog steeds een grote steun voor haar medezangers. En dat dus nu al vijftig jaar en als ik u verklap dat Jo al 45 was toen zij lid werd van het kerkkoor, dan zeg ik u niets nieuws dat zingen gezond is en je jong houdt”, aldus Wim Gobbens. “Ik heb het zingen altijd graag gedaan en zolang het kan blijf ik zingen”, vertelt Konings opgewekt. Genieten Jo Konings staat nog volop in het leven en geniet van iedere dag. Ze doet nog alles zelf, zoals de tuin bijhouden, boodschappen doen en ze kookt zelf. Ook neemt ze deel aan diverse activiteiten. “Ik kan niet lang stilzitten, maar ik moet ieder jaar toch wat inleveren”, vertelt ze glimlachend. De kerkelijke viering werd afgesloten met koffie en thee in de pastorie en daarna werd het feest voorgezet bij het Wapen van Nassau.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal. Volg ons op Twitter: @RucphenseBode.

PAGINA 3

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? s De beste kwaliteit in de regio s Gratis professioneel advies s Persoonlijk contact s Professionele montage s Snelle service bij storingen s Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s contact@romass.nl


Kennisgeving Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380kV - hoogspanningsverbinding Borssele – Tilburg (gedeelte in de provincie Noord-Brabant)

Het plangebied van het voorbereidingsbesluit is respectievelijk 120 meter breed (60 meter aan weerszijden van het voorgenomen tracé, gemeten vanuit het hart van de verbinding), 140 meter breed (70 meter aan weerszijden van het voorgenomen tracé, gemeten vanuit het hart van de verbinding), 160 meter breed (80 meter aan weerszijde van het voorgenomen tracé) en 170 meter breed (85 meter aan weerszijde van het voorgenomen tracé), Voor enkele delen van het tracé geldt dat het voorbereidingsbesluit een bredere zone bestrijkt dan de genoemde zones. De zones zijn bedoeld als marge zodat zeker wordt gesteld dat er zich in de directe nabijheid van het tracé geen ontwikkelingen voordoen die kleine aanpassingen in het tracé onmogelijk maken. Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor bouwen of voor overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft, dan moet bij het behandelen van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor het project, kunnen sommige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden nadat hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Besluit en kaart liggen met ingang van vrijdag 6 december 2013 tot en met donderdag 16 januari 2014 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij: • Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag T (070) 379 89 79; • Gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3, Hoogerheide, T 140 164, • Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, Raamsdonksveer, T 140 162. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op vrijdag 6 december 2013. Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en is tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl. Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid van, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht. Informatieavonden Begin december worden er inloopavonden georganiseerd om u te informeren over dit project. U bent van harte welkom om op (een van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur de diverse medewerkers van de ministeries van EZ en IenM en van TenneT spreken. Deze inloopavonden vinden plaats op: • Maandag 9 december 2013, 19.00 - 21.00 uur, Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonksveer, • Dinsdag 10 december 2013, 19.00 - 21.00 uur, De Borgh, IJshof 1, Zevenbergen, • Donderdag 12 december 2013, 19.00 - 21.00 uur, Rozenoord, Beukenlaan 14, Bergen op Zoom. Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten T (070) 379 89 79.

In enkele minuten films downloaden met glasvezel kpn doet ’t gewoon

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen Haal de toekomst in huis. Met KPN Glasvezel kun je nu al supersnel films downloaden zonder snelheidsverlies, op meerdere computers tegelijk. Bovendien ben je klaar voor de onbegrensde mogelijkheden van de toekomst. AD 10994/02-13

Schrijf je dus nu in voor een Glasvezel Alles-in-één Pakket*.

kpn winkel Roosendaal | kpn.com/glasvezel | 0800 0115

*Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Voorbereidingsbesluit De minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. Hierin zal het tracé van de nieuwe Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg worden vastgelegd. Dit voorbereidingsbesluit gaat over het gedeelte van dat tracé in de provincie Noord-Brabant. Een eerder voorbereidingsbesluit voor het gedeelte tussen de provinciegrens Zeeland en Noord-Brabant en het waterschapsterrein De Spinder (gemeente Tilburg Noord) van het Waterschap De Dommel is op 7 december 2012 genomen en loopt af op 6 december 2013. Het voorbereidingsbesluit voor het gedeelte tussen 380kV station Borssele en de provinciegrens tussen Zeeland en Noord-Brabant is op 19 juli 2013 in werking getreden.


ACTUALITEIT

Oorlogsgeweld in de grensstreek

Column

Herdenkingsproject Den Grooten Oorlog van start in grensstreek RUCPHEN – In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. Ook België was dat in eerste instantie maar toen de Duitsers Frankrijk binnenvielen via België was het gedaan met die neutraliteit en werd het land meegezogen in een bloedige, gruwelijke oorlog. Aan het IJzerfront sneuvelden ongeveer 40.000 Belgische soldaten maar ook in de grensstreek vielen naar schatting tussen de 500 tot 1000 slachtoffers door de dodendraad, een elektrische draadversperring langs de Belgisch-Nederlandse grens.

Eugène de Kok

De landing in 2013 Ook gekeken zaterdagochtend naar de start van de viering van 200 jaar Koninkrijk? Ik wel. Ik had de weekendeditie van NRC Handelsblad er speciaal voor opzij gelegd. Leuk om te zien hoe Huub Stapel, een prominent en uitgesproken lid van het Republikeins Genootschap en voormalig vertolker van aartsrebel Johnnie Flodder, genoot van zijn rol als prins Willem Frederik van Oranje. Vroeg me tijdens de nagespeelde landing op het strand van Scheveningen af of zoiets nu nog zou kunnen gebeuren. Nee, was mijn antwoord na zaterdag de NRC-artikelen over de AIVD en haar vrienden van de Amerikaanse NSA te hebben gelezen. Daaruit bleek maar weer eens dat tegenwoordig alles in de gaten wordt gehouden en dat de inlichtingendiensten van iedereen alle gegevens (willen) hebben, ook van mensen die nog niets verdachts doen, maar zich af en toe ophouden in de spelonken van het internet. Willem I was dus al lang tegen de lamp van de Franse bezetters gelopen als hij over het hoe, waar en wanneer van de landing had willen chatten met of een mailtje had gestiird naar Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum, zijn kompanen in Scheveningen. Of niet? Vrijwel al het telefoon- en dataverkeer wordt tegenwoordig getapt en het afluisteren neemt met de dag toe, maar als er eens gegevens nodig zijn, is er een probleem. Zo is het toch, staatssecretaris Teeven? Het telefoontje van de voormalige crimefighter met zijn van corruptie verdachte partijgenoot Jos van Rey is niet te vinden, omdat de tapkamer op het moment van bellen was getroffen door een stroomstoring. Zelden was het moeilijker een reactie te vinden van iemand die dit geloofde. Niet verwonderlijk na een in een oorlog kwijtgeraakt fotorolletje en een vernietigd pdf’je over een wapenvergunning van een moordenaar. Als je er van uitgaat dat de bizarre verklaringen daarvoor toch waar zijn, moet je je nog meer zorgen maken. Belangrijke zaken kunnen immers door de mazen van het net glippen. Een gebeurtenis zoals de zaterdag herdachte dus ook? Wie weet smeden Huub Stapel en zijn genootschap wel plannen. Het lijkt me een tap waard.

Colofon

(l) Jokke Hennekam, schepen van Cultuur, rechts Frans Schrauwen, schepen van Internationale Samenwerking en Toerisme van de gemeente Essen. FOTO MIEKE SPEKMAN

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

DOOR MIEKE SPEKMAN

Rucphense Bode Rucphense Bode Redactie Monique Jansen Correspondent Hélène Heijs, Corine Roks Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48 De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

Het gemeentehuis van Essen kijkt uit op het Heuvelplein met het oorlogsmonument De Pomp. “Hierop staan de namen van de slachtoffers uit de gemeente Essen die gevallen zijn in de onafhankelijkheidstrijd van 1830 en in de beide Wereldoorlogen,” zegt Frans Schrauwen, schepen (wethouder) van Internationale Samenwerking en Toerisme. Samen met Jokke Hennekam, schepen van cultuur zit hij in de werkgroep ‘Groote Oorlog’.

den niet naar school. Boeren konden hun akkers aan de andere kant van de draad alleen bewerken als zij een Erlaubniskarte, een schriftelijke toestemming hadden. Er vielen veel slachtoffers door de draad. Toch lukten het smokkelaars, spionnen en zogenaamde passeurs die met gevaar voor eigen leven, brieven, kranten en mensen vervoerden, om de overkant te bereiken.” Op 25 en 26 januari wordt in GC zaal Rex in Essen door acteurs Jo de Meyere en Sofie Palmers het toneelstuk Petrus En Den Doodendraad gebracht.

Den Doodendraad Om de Eerste Wereldoorlog te herdenken is er in Essen en Kalmthout door de werkgroep een programma opgesteld met het thema Den Doodendraad. Schrauwen vertelt: “Om vluchtpogingen naar Nederland te voorkomen, sloot het Duitse leger in april 1915 de grenzen hermetisch af met een elektrische draad van 2000 volt. Essen en Kalmthout werden afgesneden van de rest van België en het neutrale Nederland. Het dorpsleven werd totaal ontwricht. Families werden gescheiden, kinderen kon-

Klaprozen Om te herdenken worden er vanaf de start van het toeristenseizoen, op zondag 27 april, in Essen en Kalmthout fiets- en wandelroutes uitgezet. De fietsroute loopt langs de grens van Essen, de voormalige Doodendraad en het centrum van Kalmthout (60 km.). Er loopt ook een interessante wandeltocht, uitgestippeld door dorpgids Maria Gommeren door het centrum van Essen. Langs de routes zijn authentieke foto’s te zien van fotograaf Bernaards (2x3 me-

ter groot). Deze unieke beelden staan op plaatsen waar ze honderd jaar geleden genomen werden. Jokke Hennekam zegt: “Over de grens, bij Jagersrust in Schijf, komt er ook een te staan. In de buurt van de foto’s worden klaprozen, ‘poppies’ gezaaid, het herdenkingssymbool van WOI. Ook langs de bermen van de weg van Essen naar Roosendaal zullen er dan klaprozen bloeien.” Vluchtelingen Honderd jaar geleden kregen de grensgemeenten Zundert, Woensdrecht, Rucphen en Roosendaal een onophoudelijke stroom vluchtelingen te verwerken. Over dit thema: Vluchtelingen tijdens WOI zal er op 10 oktober 2014 in Roosendaal een congres van Voortouw gehouden worden. In dezelfde tijd start de gezamenlijke tentoonstelling van de dorpen Kalmthout en Essen, In en rond het niemandsland waarin de bijzondere situatie tijdens WOI aan de hand van beeldmateriaal wordt beschreven. Genoeg redenen dus om een tripje over de grens te maken. Informatie: www.dendoodendraad.be.

Geslaagde veldtoertocht in Rucphen

© www.sudokusite.eu

RUCPHEN - Ruim 1650 veldtoerrijders waren zondag ochtend al vroeg uit de veren om mee te doen aan de Giel Lambregts veldtoertocht die jaarlijks op het programma staat van FC Brabantia. Jong, oud, dames maar vooral heren en opvallend veel zuiderburen verschenen aan de zonnige start bij de sporthal de Vijfsprong. Voorzitter Jos van Ginneken merkt terecht op: ”Het loopt geweldig”. FOTO CORINE ROKS PAGINA 5


-ADVE RT ORIAL -

Vervolg van voorpagina

Toegangsprijs Heemtuin omhoog Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan van aanpak dat begin november ter beschikking is gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen.” Goede basis De vrijwilligers denken nu een goede basis te hebben om de Heemtuin te kunnen runnen. Verstijlen: “Wij hebben er goede hoop op dat hiermee de continuïteit van de Rucphense Heemtuin voorlopig tot en met 2019 gewaarborgd is. Maar ook daarna zal de Heemtuin – zoals het er nu

uitziet – nog lange tijd voortbestaan.” Het voortbestaan van de bloementuin maakt onderdeel uit van de inrichting van Binnentuin van de gemeente Rucphen. Dat is het sport-, recreatie- en bedrijvengebied tussen Sprundel, Sint Willebrord en Rucphen. Nieuwe vrijwilligers Vrijwilligers maken een steeds belangrijker onderdeel uit van de Heemtuin. De SVHR heeft dringend behoefte aan nieuwe krachten die in de tuin de handen uit de mouwen willen steken. Het huidige

vrijwilligersbestand is namelijk flink aan het vergrijzen. Mensen die belangeloos de handen uit de mouwen steken zetten zich onder meer in voor de 27 zondagopenstellingen, het scholenproject en het geven van excursies. In de nieuwe plannen komt een deel van het onderhoud van de Heemtuin ook op de rug van vrijwilligers terecht. Daarnaast heeft het bestuur van SVHR behoefte aan vernieuwing. Eerder dit jaar overleed Fiel de Jong en stopten bestuursleden Kas en Martien de Bruijn. De Heemtuin telt 400 inheemse wilde planten.

‘Dit is meer dan een kerstmarkt’

Tivoli organiseert sfeervolle Kerstfair OUDENBOSCH - Wie dol is op kerstfairs hoeft niet ver te zoeken want op 13, 14 en 15 december wordt Tivoli omgetoverd tot een sfeervol kersttafereel. Sjoerd de Bot, eigenaar van Brasserie Tivoli en ‘t Zusje en Monique van Hassel, ervaren evenementenorganisator, hebben de handen ineen geslagen en een uniek evenement georganiseerd. DOOR ELS ROMMERS

Gemengd koor Schijf huldigt jubilarissen Nederlandse Gregoriusvereniging op gespeld. De voorzitster van het koor Jacqueline Peeters overhandigde de bijbehorende oorkonde. Ook de koorleden Marie Backx, José Naalden zijn beide al 30 jaar lid van het kerkkoor en Carina Aartsen is 12,5 jaar koorlid. Zij werden verrast met een mooi boeket bloemen. Pastor Liesbeth en de voorzitster prezen de jubilarissen voor hun trouwe dienst, zowel op de repetities als tijdens de vieringen en spraken hun gelukwensen uit. Het Gemengd koor met organist Janus Vriends en dirigente Maria v.d Eijnden maakte er verder nog een gezellige avond van.

Pastor Liesbeth Verkade speldt Jan Mulders de zilveren speld op.

SCHIJF - Dinsdag 26 november vierde het Gemengd Koor van de St Martinusparochie in Schijf haar jaarlijkse Sint Cecilia-avond. De feestvergadering begon om 19.30 uur in de pastorie. Na een welkomstwoord door voorzitster Jacqueline Pee-

ters, sprak zij haar waardering uit aan organist,dirigente en koorleden voor hun grote inzet. In het bijzonder richtte zij zich tot de vier jubilarissen Jan Mulders, Marie Backx, José Naalden en Carina Aartsen. Voor het 25-jarig lidmaatschap van het Gemengd Koor werd Jan Mulders door Pastor Liesbeth Verkade de zilveren speld van de

Govaert K E NNIS

VA N

O PT IE K

Bisschopsmolenstraat 75 Etten-Leur T. 076 - 50 33 170 W. optiekgovaert.nl

KORTE BERICHTEN Cafe Brein: Donderdag 12 december Café Brein in (Zorg)hotel Merlinde, Schorsmolenstraat 6, 4811 VP Breda. Café Brein is een ontmoetingscentrum voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun partners, familieleden en vrienden. Deze avond staat het thema ‘NAH en intimiteit/ seksualiteit’ centraal. Café Brein wordt elke eerste donderdag van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december gehouden. Er is een foldertafel, waar u informatie over een breed scala aan onderwerpen rond NAH kunt vinden. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. We starten met het thema om 19.45 uur en sluiten om 21.30 uur af. U kunt gratis parkeren aan de achterzijde van het Hotel (achter de hekken) en kunt vanaf die parkeerplaats door de zij-ingang het hotel binnen. ZEGGE Dansavond: Zaterdag 7 december is er een dansavond voor alle dansliefhebbers

in Gemeenschapshuis De Nieuwenbergh in Zegge. Aanvang 20.00u. Bingomiddag: Zondag 8 december organiseert Stichting Vriendenclub Zegge haar maandelijkse bingo ten behoeve van de gehandicapte kinderen van Zegge in zaal Kerkzicht, Onze Lieve Vrouwestraat 110 te Zegge. Aanvang is 14.00 uur.

J.Mangnus, tel. 388041, j.mangnus8@ kpnplanet.nl, www.radiorucphen.nl Vergadering ziekenaktie: Op maandag 9 december is er weer een vergadering van Ziekenaktie Rucphen. Al onze medewerksters worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 14.00 uur in de pastorie.

RUCPHEN Senioren-Express: Donderdag 5 december verzorgt de Senioren-Express van 09.00 tot 11.00 uur een radioprogramma op radio Rucphen F.M 106.4 voor en door senioren, met muziek, agenda en informatie seniorenwerk gemeente Rucphen. Live in de studio: Marie Augustijn met informatie Mantelzorg, in het programma “bandjes van vroeger” Anita Chistiaanen van de Rapsodies. Tevens gelegenheid voor het indienen van een felicitatie of muzikale groet, tel. 342480. Agenda en informatie betreffende seniorenwerk opgeven bij:

SPRUNDEL Kerststerrenverkoop DHV-VHV: Zaterdag 7 december komen (jeugd-)muzikanten en majorettes weer deur aan deur in verband met de kerststerrenverkoop, de inmiddels traditionele decemberactie van muziekvereniging DHV-VHV. De opbrengst van de actie is bestemd voor uniform- en muziekfonds en de prijs is hetzelfde als voorgaande jaren. U bent niet thuis en wenst toch een kerstster, telefonisch bestellen kan bij José Klaasen 06-10109554. De kerstster wordt dan keurig bij u thuisbezorgd.

Activiteiten NEO RUCPHEN - Het lijkt misschien rustig, maar achter de schermen zijn diverse geledingen van NEO zich aan het voorbereiden op verschillende optredens. Zo staat voor leden van The Butterflies zaterdag 14 december het NK majorette in Waalwijk van de VNM op het programma. Een week later, vrijdag 20 december, zullen de tamboers van NEO in samenwerking

met de Zanggroep Rucphen een concert verzorgen in de kerk van Rucphen. Op zondagavond 22 december treden het harmonie B-orkest van NEO en andere jeugdorkesten en kinderkoren uit de gemeente Rucphen op in de kerk van Schijf. Oud-papier Zaterdag 7 december wordt wederom het oud-papier opgehaald in de bebouwde kom van Rucphen; het is immers de eerste

zaterdag van de maand. We willen u vragen de daarvoor bestemde (blauwe) kliko tijdig klaar te zetten. Omdat de route wel eens kan wijzigen kunnen we soms later of eerder bij u in de straat komen. Gelieve de kliko’s aan te bieden op de bekende verzamelplaatsen in uw straat (idem kliko’s gft en restafval) en met de wielen naar de straatzijde. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. PAGINA 6

Organisatoren Sjoerd en Monique vonden in het sfeervolle pand van Tivoli en de bijbehorende tuin de inspiratie voor de kerstfair. FOTO ELS ROMMERS

Waarom voor deze locatie gekozen is, laat zich gemakkelijk raden. Het prachtige monument waarin Brasserie Tivoli en ‘t Zusje gevestigd zijn, is op zich al een bezoekje waard. Als dan ook nog de bijbehorende tuin en het voorliggende plein tegenover de Basiliek ingericht worden met sfeervolle kerstverlichting en uitnodigende stands, dan is het plaatje compleet. “Er is een kerststal en op zaterdagmiddag en -avond en op zondag loopt er een zogenaamde Dickens-groep rond. Ruim aandacht besteden we aan de innerlijke mens met diverse stands waar heerlijke versnaperingen verkocht worden. Zo kan men glühwein drinken en kunnen er versgebakken stroopwafels gegeten worden. Er is een chocolatier, een wijnproeverij en een skihut waar hapjes en drankjes te nuttigen zijn. En voor een maaltijd kan men terecht in Brasserie ‘t Zusje of Brasserie Tivoli. Er is een goudsmid, een fotografe, er wordt kleding verkocht en ook op het vlak van decoratie is er genoeg te vinden. Iedereen is welkom op vrijdag 13 december tussen 14.00 en 22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 19.00 uur!” Brasserie Tivoli, Jezuïetenplein 33 / Markt 68, 4731 HX Oudenbosch, 06-46191387

Suzanne Breedveld lijsttrekker CDA RUCPHEN - Suzanne Breedveld-De Ruiter is voorgedragen als lijsttrekker van het CDA Rucphen. Zij werd op nummer 1 gezet, nadat huidig wethouder John van Hal aangaf te vertrekken uit de politiek. Breedveld werd geboren in Hardinxveld-Giessendam. Zij werkte in de gezondheidszorg. Na haar verhuizing naar Rucphen studeerde ze maatschappelijk werk en dienstverlening. Ze werkt nu in de jeugdhulpverlening en runt haar eigen bureau als mediator in conflictsituaties. Daarnaast is zij als diaken van de protestantse kerk betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten. Breedveld is 10 jaar actief in het CDA en was vier jaar burgercommissielid.

Rijbewijskeuring omhoog naar 75 RUCPHEN - Met ingang van 1 januari 2014 hoeven rijbewijsbezitters pas vanaf hun 75e jaar een keuring te ondergaan. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar opgetrokken. Automobilisten en motorrijders met respectievelijk een rijbewijs B en A moeten zich op dit moment vanaf de leeftijd van 70 jaar elke vijf jaar laten keuren als zij hun rijbewijs verlengen. Dat is straks vanaf 75 jaar. Ook zijn er nieuwe rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar langer geldig per 1 januari 2014. Een nieuw rijbewijs is dan 10 jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70e verjaardag is dat 5 jaar.

Inzamelactie voor voedselbank RUCPHEN - Parochie Caritas/Diaconie zamelt 13, 14 en 15 december weer voedselwaren in voor de Voedselbank in Etten-Leur. Dat wordt gedaan in de Plus Supermarkt in Rucphen. Het doel is om iets van de welvaart af te staan aan de minderbedeelden. De parochie zamelt houdbare producten in, zoals houdbare melk, soep in blik, leverpastei, rijst, macaroni en tandpasta. Een compleet overzicht staat op flyers en op posters. Caritas koopt vrijdag de eerste artikelen om die aan de voedselbank te schenken. Meer informatie over de actie is verkrijgbaar via 065336670 of tijdens de actiedagen in de supermarkt. De parochie hoopt op een grote opkomst.

Volkerak-Zoommeer wordt waterberging RUCPHEN - Minister Melanie Schultz van Haegen heeft ingestemd met het aanwijzen van het Volkerak-Zoommeer als waterbergingslocatie voor het landelijke project Ruimte voor de Rivier. De waterberging, die de grootste van Nederland wordt, zal ingezet worden als hoge rivierstanden gecombineerd worden met springvloed. Die situatie komt volgens Rijkswaterstaat eens in de 1400 jaar voor, maar kan gevolgen hebben voor grote delen van West-Brabant en Zeeland. Daarom worden op laaggelegen gebieden extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat de meren vanaf 2016 kunnen worden ingezet voor de waterberging.


LIEF EN LEED

7KXLV]RUJ

Familieberichten

Thuiszorg Ons Thuis Voor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

Weekenddiensten

Verslagen en vol ongeloof zijn wij na het plotseling overlijden van mijn dochter, ons zusje, schoonzus en tante

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rucphen, Sprundel, St. Willebrord en Zegge. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Dierenarts Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333. Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

Diana Nieuwlaat - van Meer In de leeftijd van 46 jaar. Wij wensen Peter, Jordy en Davy heel veel sterkte met dit grote verlies. Ma van Meer, Jose, Adrienne, Marian, Connie, zwagers, neven en nichten. Dag lieve meid.

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus Zorg thuiszorg Passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Tel.: 0165-36 45 66

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Dag en nacht bereikbaar margaret@verbraak-uitvaart.nl www.verbraak-uitvaart.nl "ERGSEBAANs!2.ISPEN

Thebe Thuiszorg Rucphen Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten. Bel: 088-117 67 46 of mail naar ettenleurcentrum@thebe.nl

KUNSTGEBITTEN TOMSON

ELISE

REPARATIES & NIEUWE

DANSSCHOENEN

076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

2I¿FLHHOGHDOHUYDQ'LDPDQW GDQVVFKRHQHQ 8LWYRRUUDDGOHYHUEDDU

Vagevuurstraat 5 Zundert

0167-522939 / 06-10807891

MET GARANTIE

Tulpstraat 105 4711 HG St. Willebrord Tel.: 0165 383742 Mobiel: 06 51470422

Rolluiken * Zonweringen * Kunststof Kozijnen * Montage en Reparatie *

TOTALE

LEEGVERKOOP! Topmerken tegen absolute bodemprijzen!

* EIGEN FABRICAGE EN TOONZAAL * ALLE STIJLEN EN MODELLEN OP MAAT GEMAAKT * TOTALE RENOVATIE AL ZA ON TO E EID BR BEZOEK ONZE UITGE * KLEIN BEDRIJF MET GROTE MOGELIJKHEDEN INDUSTRIEPARK - RIJKMAKERLAAN 13 - 2910 ESSEN (B) - TEL. 00323-677.31.98

WWW.KEUKENSKONINGS.BE

Deze actie is alléén geldig in filiaal Etten Leur.

Wegens verbouwing van onze winkel leegverkoop van meer dan 8.000 paar dames- heren- en kinderschoenen. Grijp die kans!

R

Hof v.d. Houte 158 - ETTEN LEUR WWW.HOVENSCHOENEN.NL

PAGINA 7


MantelzorgcafĂŠ

Zorg Informatie Schijf

Steunpunt mantelzorg start cursus Netwerk versterken Wat is Versterk je Netwerk? Versterk je Netwerk is een coachingstraject uitgevoerd door een van de medewerkers van mantelzorgondersteuning en is gericht op het uitbreiden en/of verstevigen van het sociale netwerk van de mantelzorger. Een sociaal netwerk is de kring van familie, vrienden, kennissen en andere bekenden die een persoon om zich heen heeft, met wie activiteiten ondernomen worden of op wie men indien nodig kan terugvallen. Waarom bestaat Versterk je Netwerk Een goed sociaal netwerk is belangrijk in ieders leven. Het leidt tot vriendschap, u hebt mensen om leuke dingen mee te doen of interesses en hobby’s mee te delen, u kunt helpen en geholpen worden. Niet iedereen heeft vanzelfsprekend een goed sociaal netwerk. Bij sommige mensen is de kring van sociale contacten gekrompen of weggevallen. Het netwerk

van mensen met een ziekte of beperking bestaat soms alleen uit familieleden en hulpverleners. Mantelzorgers hebben het vaak te druk met mantelzorgtaken (soms in combinatie met werk), zodat hun sociale leven daar ink onder te lijden heeft. Ook zij hebben behoefte aan ondersteuning, sociale contacten om leuke dingen mee te doen of te praten over wat hen bezighoudt. Voor wie is Versterk je Netwerk bedoeld? Versterk je Netwerk is bedoeld voor mantelzorgers met een beperkt sociaal netwerk en die de wens hebben dit netwerk uit te breiden. Wat kunt u verwachten Na aanmelding van Versterk je Netwerk wordt u aan een medewerker van mantelzorg voorgesteld. Uw wensen en behoeften staan voorop! De medewerker van de mantelzorgondersteuning luistert naar u en steunt u in uw wensen en ideeÍn. Het is de bedoeling dat u zelf actief meedenkt

Christengemeente de Hoeksteen Iedere zondagmorgen om 10.00u dienst in De Nieuwe Nobelaer (ingang Vincent van Goghplein). Zondag 8 december spreekt Jan den Ouden. Er is een aparte dienst voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Weekactiviteiten: Woensdag 11 de-

en -praat, de medewerker van de mantelzorgondersteuning zal u begeleiden, maar gaat niet alles voor u regelen. U maakt samen plannen en u voert zoveel mogelijk uit wat u zelf kunt en wilt. Het zal dus soms ook tijd en energie kosten. Maar het levert ook wat op! Na ongeveer 6 tot 9 maanden is er een terugkomen ochtend/middag en is hopelijk uw sociale netwerk naar tevredenheid uitgebreid of versterkt. De training bestaat uit 6 dagdelen opgeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Voorstel is maandag ochtend, maandagmiddag of woensdagavond. Wilt u samen met ons dit traject doorlopen? Meld je dan aan bij de mantelzorgondersteuning in het gemeentehuis te Rucphen. Graag voor 6 januari.

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55

cember 20.00u huisgroepen Etten-Leur en omgeving. Meer info over de Hoeksteen: Kijk op onze website: www.dehoeksteen.com Alle preken van de voorgaande zondag te beluisteren via onze website. De Hoeksteen is aangesloten bij de VPE, zie www. VPE.nl

> Vervanging > Service > Onderhoud

Rokade

“Opa, je ziet een rokade over het hoofd�, roept Bart nog net op tijd als Wout een schaakstuk wil verplaatsen. Zijn hand blijft zweven boven het schaakbord, inderdaad, Bart heeft gelijk. Stomverbaasd kijkt hij hem aan: “Wat weet jij van rokades af? Hoe kom je aan die wijsheid?�. Rokade is een schaakterm waarbij twee schaakstukken mogen worden verwisseld van plaats en doorgewinterde schakers maken daar vaak strategisch gebruik van. “Haha, lacht Bart�. En hij wijst naar het schaakboekje op het kastje. “Toen jij vorige week thee aan het zetten was, keek ik in het boekje, en toen zag ik de rokade�. Wout schudt lachend zijn hoofd. “Maar je wilt me toch niet wijsmaken dat je binnen een paar minuten die zet uit je hoofd hebt geleerd?�, vraagt hij verbaasd. “Nee opa,� reageert Bart. Ik heb hem thuis op internet opgezocht. En er was een programma bij waarmee je deze zet kon oefenen, en nu ken ik hem. En als ik nu met jou speel en het lukt niet, help jij me verder�. Wout lacht: “Slimme zet!� Ze spelen het spelletje uit en vandaag wint Bart. Als ze hun koekje op hebben vraagt opa: “Zeg Bart, heb jij ergens mijn adresboekje gezien?. Ik moet het ziekenhuis bellen voor een afspraak, maar dan moet ik wel het telefoonnummer hebben.� Bart zoekt mee en als ze het niet zo snel kunnen vinden, oppert Bart: “Kijk gewoon even op internet opa, dan hoef je niet verder te zoeken�. Opa knikt. “Oh, dat vind ik een hele slimme, jongen!�, en Wout pakt zijn laptop. Bart kijkt over zijn schouder mee als opa op de website van het ziekenhuis het telefoonnummer overschrijft. “Kijk daar�, wijst hij, “Als je daar op klikt krijg je vanzelf informatie over het openbaar vervoer, kun je meteen kijken hoe laat de bus gaat, en als je dan op dat zonnetje klikt weet je ook nog wat voor weer het wordt. Handig, want als er dan regen wordt verwacht, kan je een paraplu meenemen�. Opa slaat de laptop dicht. “Ga weg wijsneus!�, roept hij lachend, “De bus gaat elk kwartier en als ik wil weten wat voor weer het is, steek ik mijn arm wel uit het raam�.

Waar haal je informatie vandaan?

“Weet jij eigenlijk hoe dat nou precies gaat met de schoolkosten voor het beroepsonder-

2SE4 RVICE

www.warm in huis.nl

Goed voor elkaar!

Het is woensdagmiddag, Bart en opa Wout spelen hun wekelijkse potje schaak. Wout heeft er plezier in om samen te spelen. Bart is pas 9 jaar, maar leert snel en Wout moet als geoefend schaker soms oppassen dat hij het niet tĂŠ gemakkelijk maakt voor Bart, want er moet wel een uitdaging in zitten. Winnen vindt Bart geweldig, maar verliezen is voor hem moeilijker te verteren. Daarom heeft Wout een boekje aangelegd waarin Bart bijhoudt hoe vaak er gewonnen wordt. Natuurlijk zorgt opa er voor dat Bart ook af en toe wint. Wordt er door een van beiden verloren dan roepen ze in koor “Dat hoort bij het levenâ€?, en pakt opa met gespeeld trompetgeschal de koektrommel.

SCHIJF - Op maandag 9 december zal er in gemeenschapshuis D’n Hoge Dries een informatie middag worden gehouden, deze begint om half twee.

UURS

Mevr. Y. Maas zal spreken over brand preventie. Zij is verbonden aan de Nederlandse Brandwonden Stichting. Per dag vinden er gemiddeld 20 woningbranden in Nederland plaats. Jaarlijks vallen er gemiddeld bij deze branden 40 doden en raken 700 mensen ernstig gewond. Door het meer bekendheid te geven aan voorzorgsmaatregelen en preventie wordt er naar

Programma Heemtuin Rucphen Donderdag 5 december 08.30 uur: Voorwerkersvergadering Werkvoorzieningsschap. Vrijdag 6 december 10.00-12.00 uur: Spreekuur Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen in het leslokaal, ook telefonisch via 06-22152730. Maandag 9 december 10.00-12.00 uur: Spreekuur Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. Ook telefonisch via 0165-343014 of per e-mail: heemtuin@heemtuinrucphen.nl

Meer informatie over de rondleidingen voor groepen uitsluitend via de website: www.heemtuinrucphen.nl

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

$Ă€HYHULQJ VORW (HQVOLPPH]HW

Gerrit en Lijntje buigen zich over de tafel waar Ties zijn tablet heeft neergelegd. “Kijk�, laat hij zien, “Hier kun je precies zien hoeveel budget jullie nog hebben en wat je eigen PAGINA 8

13.00-16.00 uur) op Tweede Kerstdag (Kussen onder de Maretak) en de eerste maal in het nieuwe seizoen is op zondag 16 maart. Voor groepen zijn excursies met gids mogelijk. Om teleurstelling te voorkomen is tijdig aanvragen dringend gewenst want er zijn inmiddels zelfs al aanvragen voor mei en augustus 2014 binnen.

Algemene informatie Bezoekadres: Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen. Van maandag tot en met vrijdag is de tuin open van 9.00 tot 16.00 uur. Ook de Maretakroute is weer uitgezet in de Rucphense Heemtuin. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn er de komende tijd zondagsopenstellingen (telkens van

wijs van Dennis?â€?, vraagt Paula zich af terwijl ze voor Jenne een kopje thee inschenkt. “Poeh, daar vraag je me watâ€?, antwoord Jenne, “Ik heb daar geen ervaring mee want Evi is pas 12, dus daar heb ik me ook nog niet echt in verdiept.â€? Paula zucht. “Ik heb van de school een telefoonnummer gekregen en dat heb ik gebeld. Krijg je meteen zo’n keuzemenu, maar ik weet niet precies wat ik moet vragen dus kies ik voor contact met een medewerker. Krijg ik weer zo’n antwoordapparaat, moet ik eerst een of ander servicenummer intikken. Nou dat heb ik niet, kom ik weer terug in het hoofdmenu. Daar word je toch gek van, kan er niet gewoon een medewerker aan de telefoon komen?â€?. Boos zet ze de suikerpot neer. “Nou, nouâ€?, lacht Jenne, “Die suikerpot kan er niks aan doen hoorâ€?. Maar Paula is nog niet uitgeraasd. “Bel ik een ander nummer, van de gemeente, zegt die mevrouw ‘U heeft als het goed is een brief gekregen waar in staat hoe u aan meer informatie kunt komen’, waarom kan zij niet gewoon mijn vraag beantwoorden?â€?. Jenne begrijpt de verontwaardiging van Paula, maar legt haar uit dat het niet terecht is. “Iedere situatie is anders, en om je zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat ze ook zo precies mogelijk weten wat jouw situatie is. Weet je wat,“ oppert Jenne, “Ik pak de tablet er even bijâ€?. Even later hebben ze de website gevonden en Paula leest hardop: Âł6WXGLHNRVWHQWHJHPRHWNRPLQJVWXGLHÂżQDQFLHULQJRYVWXGHQWHQNDDUWNLQGHUELMVODJ Daar word je toch gek van! Waar moet ik nou beginnen!â€?, roept ze met de handen in de lucht. Jenne laat zich niet van de wijs brengen. “Kijk nou eerst eens even wat er staat: je kunt een account aanvragen. Dan krijg je een toegangscode en een wachtwoord. Als je dan in de toekomst nog meer vragen hebt, kan je veel sneller worden geholpen omdat je gegevens bekend zijn.â€? Maar Paula gaat onverstoorbaar verder: “Kijk, hier vragen ze ook weer dat stomme servicenummer, dat heb ik toch niet!!â€?. Nu vindt Jenne het genoeg geweest. “Kom op Paulaâ€?, zegt ze enigszins geĂŻrriteerd. “Je kunt natuurlijk ook dĂłen alsof je het niet snapt. Lees nou eerst eens goed wat er staat: je moet het Burger Service Nummer van Dennis intikken, dat is zijn BSN-nummer en dat staat op elke id-kaart, rijbewijs of paspoort.â€? Stap voor stap laat Jenne aan Paula zien hoe ze verder moet en na enige tijd begint ook Paula in te zien dat het programma best wel handig in elkaar zit. Als alle gegevens zijn ingevoerd, sluit Jenne het programma af. Ze schuift de tablet naar Paula: “Zo, nou jij. Eerst inloggen en kijk maar eens hoe ver je zelf kunt komen. Schenk ik nog een keer thee inâ€?. Jenne doet er in de keuken extra lang over en kijkt om de hoek van de deur hoe Paula vlot het programma door loopt en uiteindelijk aandachtig een tekst begint te lezen. “Blijf je daar nog lang staan?â€?, vraagt Paula zonder om te kijken. “Heb jij ogen in je rug of zoâ€?, lacht Jenne. “Neeâ€?, en ze wijst naar de muur tegenover de keuken, “Maar wel een spiegel waarin ik je al 5 minuten zie staan in de deuropeningâ€?, grijnst Paula.

Zelf doen wat je nog kunt

gestreefd om deze droevige cijfers terug te dringen. De brandwonden stichting haakt hier op in door het gratis monteren van brandmelders bij ouderen. Na de pauze met kofďŹ e of thee zal Kitty de Louw uitleg geven over voetreex behandeling. Deze vorm van massage zorgt voor een betere door bloeding en energie doorstroming. Deze informatie middag is mogelijk gemaakt in het kader van het IDOP en is voor iedereen vrij toegankelijk. Indien u verdere info wenst over deze middag kunt u contact opnemen met Kees van Zitteren, 0165-365473.

bijdrage isâ€?. Gerrit heeft enige tijd geleden een hersenbloeding gehad en heeft daaraan evenwichtsstoornissen overgehouden. Lijntje heeft al jaren gewrichtsklachten en is daarvoor onder controle bij een reumatoloog. Ze hebben er ooit bewust voor gekozen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarover is met de kinderen een aantal goede afspraken gemaakt en iedereen staat volledig achter dit besluit. “Maarâ€?, zo is hen keer op keer voorgehouden, “Zelfstandig betekent dan ook gewoon zoveel mogelijk het normale leven blijven leiden, en wat jullie zelf kunnen, moet je ook zelf doenâ€?. Waar nodig ondersteunen Ties, Jenne en Paula hen uiteraard. Omdat Gerrit en Lijntje regelmatig voor controle of onderzoek naar de polikliniek van het ziekenhuis moeten, en openbaar vervoer voor hen geen optie meer is, brachten Ties en Jenne hen meestal met GHDXWR7LHVLVHFKWHU]LMQEDDQNZLMWJHUDDNWGDDURPKHEEHQ]HRPÂżQDQFLsOHUHGHQHQ besloten om de auto weg te doen. Ook Paula heeft geen auto en nu hadden Gerrit en Lijntje dus een probleem. Lijntje heeft zelf de stoute schoenen aangetrokken en is gaan bellen met de gemeente om haar verhaal uit te leggen. Uiteindelijk was de oplossing dat ze gebruik zouden kunnen maken van vervoer met een deeltaxi. Die komt je thuis ophalen en daarvoor betaal je alleen het strippenkaarttarief. Natuurlijk waren ze het daarmee eerst niet eens, maar Jenne had hen voorgerekend wat Gerrit ooit zelf elke maand aan autokosten kwijt was, en had een voorbeeld laten zien wat ze zelf elke maand voor het ov-abonnement van Evi moeten betalen. Na deze uitleg begrepen Gerrit en Lijntje wel dat vervoerskosten ook bij het normale leven horen. “Heel mooiâ€?, bevestigt Gerrit. Dat is wel duidelijk zo. Maar ik heb niet zo’n ding, hoe noem je dat computerapparaatâ€?. Gerrit lacht. “Dit heet een tabletâ€?, verduidelijkt hij, “Ik kan dat regelmatig voor je nakijken hoor. Maarâ€?, en hij laat een brief zien, “Hier staat een telefoonnummer in dat je kunt bellen, daar krijg je ook die informatie. Wel de brief er bij houden, want hier staat een klantnummer en dat moet je dan doorgeven anders kunnen ze je niet helpenâ€?. Lijntje pakt de brief aan. “Nou, dat kunnen we dan toch beter zelf doen, waarom zo moeilijk doen als het ook gewoon met de telefoon kan?â€?. Ties knikt. “Dat is trouwens ook het nummer dat je kan bellen als er iets helemaal mis gaat met het vervoer, als je er echt zelf niet meer uit komt krijg je ondersteuning om het op te lossen.â€?

-HQQH

2SD :RXW

7LHV (YL

%DUW

2PD (YHQYRRUVWHOOHQ/LMQWM H

'HQQLV 3DXOD

2SD *HUULW

'H EXXUYURXZ

$QJHOD

Niet meer het Rijk, maar gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal extra taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, te weten: begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Deze worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van het Rijk overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeenten en heet daarom “transitie AWBZ�.


* Arbeidsrecht * Bestuursrecht * Strafrecht * Echtscheiding * Burenrecht * Bouwrecht

A-MERK TAPIJT & VINYL VOOR GROOT HANDELS PRIJZEN

voor al uw witgoed, bruingoed en inbouwapparaten, SCHERPE PRIJZEN. Tuin van Gerlagh 3A 4741 AR Hoeven 0165-631522 www.spshoeven.nl Openingstijden: ma t/m za 9.00-17.00 uur

* Huurrecht * Incasso * Contracten * Jeugdrecht * Algemene Voorwaarden

TOT 70 % KORTIN G

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

GRATIS JURIDISCH ADVIES

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

Op ons spreekuur iedere dinsdag van 16.00-17.30u.

Mondzorgcentrum Touwen

U kunt uiteraard ook bellen voor een afspraak. Brugstraat 41 Roosendaal 0165-391007 www.STRAkadvocaten.nl

KERST - KERST - KERST Damespockets ............................................. â‚Ź 0,10 Kinderboeken................................................ â‚Ź 0,10 Alle puzzels ................................................... â‚Ź 0,20 Bekers en mokken ....................................... â‚Ź 0,10 Grote sortering kerststropdassen................. â‚Ź 0,25 Alle ijzeren kandelaars .........................Halve Prijs Alle kerstkaarten ...................................Halve Prijs

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje� Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

$ $ $ 

 $   

 BESTELD, MORGEN GELEGD $ !  Prijzen zijn incl. BTW

6 m Container voor :

- bouw en sloopafval â‚Ź 220,- puin â‚Ź 100,- A-B hout â‚Ź 100,-

Afspraak zonder verwijzing van uw tandarts

B. van Breukelen - Telefoon 0165 - 50 55 25

www.mzph.nl Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST TE HUUR: MINI SHOVEL Jan van Bergen V.O.F. Hulsdonkstraat 20 4882 JM Zundert Tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

BANKETBAKKER Marcel Kas presenteert alles op gebied van banket, zoals gebak â‚Ź 1.60

Allerlei

{

Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboortetaarten Jubileumtaarten diverse soorten vlaaien en koeken enz. (alles gratis bezorgd)

Bel voor afspraak of bestelling Tel.: 0165-384532

Nu 4 stuks â‚Ź 2.95

Iedere Vrijdag brood dag:

Wit, Tarwe en Volkoren â‚Ź 1.95 Brood

4 Megaburgers met gratis bakje saus naar keuze

Riolering of afvoer verstopt?

Rioolreiniging v. Hooijdonk Ook reinigen van dakgoten Tel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

Oude Bredasepostbaan 17 4741 SM Hoeven www.walnoothoeven.nl info@walnoothoeven.nl tel. 0165-384419 gsm 06-51329235

Schuim Gebakjes

KOOPJE

TAPIJT VINYL LAMINAAT PVC-VLOEREN GORDIJNEN ZONWERING

Gewichten van 3 tot 10 kg

Ons adres per 1 oktober 2013: de Hoge Akker 4, Hoeven

Van Vrijdag 6 dec. t/m Donderdag 12 dec.

KOOPJES WEEK:

WWW.TAPIJTENVINYL.COM

6WUXLNKHL‡9&6SUXQGHO 7HO

Vof De Walnoothoeve(n)

0.99

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

VLOEREN GROOTHANDEL ! "!! PARTICULIEREN VERKOOP ALLEEN OP AFSPRAAK

Bespaar snel en installeer onze app via www.euromilieu.nl

Van eigen boerderij

5 stuks â‚Ź

tel. 0165-383119 St. Janstraat 75 Sprundel

WONINGINRICHTING ANTWERPSESTRAAT 47 PUTTE NEDERLAND OPEN DI. T/M ZO. 11:00 - 16:00 UUR  &  

3

Algehele gebitsreiniging, Tandvlees problemen, Mondverzorging

Harde Bollen

Aanbiedingen allĂŠĂŠn geldig in onze winkel!!

Het goedkoopst in container-verhuur

Verse kerstkalkoen

Van Vrijdag 6 dec. t/m Donderdag 12 dec.

Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nl

Voor al uw Mondzorg Vanaf heden tandarts en mondhygiĂŤniste aanwezig Raadhuisplein 4 te Hoeven 0165-505510 www.mzctouwen.nl info@mzctouwen.nl

Wil jij een gezond en stralend gebit ?

Echt vers vind je alleen nog maar bij Bakkerij van Oers! SPECIALE AANBIEDING! SPECIALE AANBIEDING! SPECIALE AANBIEDING!

S.P.S. SALES

â‚Ź

SPECIAL

Kipkado zacht kippenvlees met knapperige groenten, verpakt in smakelijk spek. Bakken in oven op 180 graden ca. 15 min. of zachtjes braden in de pan ca.15 min. 100 gram â‚Ź

180

n wij

SPECIAAL AANBEVOLEN

Spare Ribs Aken Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

625

14-19-21 dec. 14-19-21 dec. 14-19-21 dec. 14-19-21 dec. 17-19 dec. 12-21 dec. 12-21 dec. 14 t/m 15 dec. 27 t/m 28 dec.

â‚Ź 27,00 â‚Ź 27,00 â‚Ź 27,00 â‚Ź 27,00 â‚Ź 27,00 â‚Ź 27,00 â‚Ź 27,00 â‚Ź 99,50 â‚Ź 109,00

Tijdelijke aktie: ELKE 3e PERSOON GRATIS bij elke dagreis

met gratis bakje saus naar keuze 500 gram â‚Ź

598

SOEP VAN DE WEEK

Bospaddenstoelensoep of Mosterdsoep per liter â‚Ź

425

Bestel tijdig voor de feestdagen uw fondue- en gourmetschalen en/of koude schotels. Bekijk onze website voor meer informatie: www.monden.keurslager.nl Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

Prijzen incl.vervoer, overnachting met ontbijt, entrĂŠe Disney Voor Londen en Disney/Parijs â‚Ź 15,- boekingskosten per boeking

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen Tel: 0165-342351 info@muysreizen.nl

Keurslager

MONDEN

ST. JANSTRAAT 38 SPRUNDEL TELEFOON 0165 - 382 330

- A D V ER T ORIAL -

Sfeervolle kerstmarkt in voormalig tuincentrum Overvecht

Kerst Outlet Breda schot in de roos BREDA - Sinds november is het familiebedrijf Tuincentrum Life&Garden uit Etten-Leur huurder van het voormalige tuincentrum Overvecht aan de Woonboulevard. Omdat de inrichting van het pand veel voorbereiding kost, heeft Life&Garden een groot deel van het pand ingericht als kerst/sfeer outlet voor de verkoop van kerstspullen uit restpartijen. Tot half januari kan de klant er zijn slag slaan. Dan wordt er omgebouwd naar Life & Garden tuincentrum, ondertussen gaat de verkoop gewoon door. De opening zal plaatsvinden medio maart. “Het loopt storm op de Kerst Outlet,� laat Freek Schalk opgetogen weten. “Vooral de kunstkerstbomen vliegen als broodjes over de toonbank.� DOOR HENK KETELAAR Door afgemeten te onderhandelen kreeg Life&Garden Etten-Leur het gezichtsbepa-

lende pand tegenover de ingang van de Woonboulevard in handen. “De tijd was te kort om het pand om te bouwen naar een volwaardig tuincentrum. Daarom maakten wij de keuze om er een tijdelijke outlet te starten,â€? legt Freek de start van de Kerst Outlet uit. Toeloop “Ik had wel op toeloop gerekend, maar dit is boven verwachting,â€? laat Freek eerlijk weten. “Van de andere kant is dat eigenlijk ook niet zo gek,â€?relativeert hij. “Wij brengen de kerstartikelen tegen bodemprijzen aan de man. Daarbij hanteren wij ronde prijzen oplopend van ĂŠĂŠn euro, twee, drie, enzovoorts. Het zijn allemaal koopjes waarvoor mijn moeder Joke stad en land heeft afgezocht om de restpartijen bij toeleveranciers op te kopen. Wat interessant was voor onze Kerst Outlet heeft ze gekocht. Het zijn nieuwe, trendy en goede spullen uit beurzen en showrooms. Maar op is op,â€? waarschuwt Freek omdat

hij bepaalde artikelen beperkt in voorraad heeft en dus niet kan aanvullen. Kerstsfeer “Als inkoper heeft mijn moeder er een immense klus aan gehad. Maar wat ze heeft gekocht valt bij de klant goed in de smaak. Dat is haar wel toevertrouwd. Vanwege het goede verloop van de verkoop wisselt het assortiment met de week. Dus, het is altijd de moeite waard om wat vaker een kijkje bij ons te komen nemen,â€? laat Freek informatief weten. “Bovendien hebben wij hebben de zaak zo ingericht dat er een echte gezellige kerstsfeer hangt. De sfeerartikelen in combinatie met planten, muziek en licht maken het kerst shoppen extra gezellig.â€? Kerstbomen Op de parkeerplaats staat een oliebollenkraam en binnen kan tijdens de Outlet gratis kofďŹ e of thee worden gedronken. “Voor klanten die graag kerststukken ma-

De ingang van de Kerst Outlet aan de Woonboulevard van Breda. FOTO LIFE & GARDEN ETTEN-LEUR

ken hebben wij een ink assortiment aan doe het zelf artikelen ingekocht,� tipt Freek. Vanaf 1 december zijn er ook echte kerstbomen te koop waaronder de Nordman en de blauwspar. Kerststukken en cadeautjes worden uiteraard ook keurig ingepakt. Bezitters van huisdieren kunnen bij Dino Vijverspeciaalzaak terecht. Deze maakt deel uit van de Outlet en blijft ook

na de verbouwing van Life&Garden voor de klant beschikbaar. Openingstijden: maandag t/m woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Kerst Outlet Breda, Woonboulevard, IABC 5024, 4814 RA Breda, e-mail: info@kerstoutletbreda.nl, www.kerstoutletbreda.nl


Jeugd Willebrord Wil Vooruit

Activiteiten dorpshuizen GEMEENSCHAPSHUIS DE VAART Maandag 9 december: 13.00-17.00u skw competitie biljarten / kaarten open inloop; 13.30-14.30u K.V.O. mensendieck; 15.30-16.30u kleutergym HV Orion; 15.30-17.00u koperles NEO; 16.00-18.00u dwarsfluitles NEO; 16.00-18.00u judoles judovereniging Kiai; 17.45-19.45u majorette The Fantasy Kids; 19.00-20.30u spreekuur bouw en houtbond FNV; 21.0022.00u gym heren Dinsdag 10 december: 13.00-16.30u biljartcompetitie ODSI; 13.00-17.00u ontspanningsmiddag VVR; 13.00-16.00u skw handwerken ouderen; 15.30-17.00u klarinetles NEO; 17.30-20.30u majorette The Fantasy Kids; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 19.30-21.30u vergadering welzijnsgroep Rucphen; 20.30-22.00u volleybal Woensdag 11 december: 13.00-16.30u skw biljarten / kaarten open inloop; 13.3016.00u koersballen; 17.30-21.00u majorette The Butterflies; 19.00-21.30u leesrepetitie toneel; 19.30-21.30u oefenavond EHBO Donderdag 12 december: 13.00-16.30u biljartcompetitie ODSI; 13.30-15.30u Weight Watchers; 15.30-17.30u drumbandles NEO; 17.30-20.00u repetitie drumband NEO; 18.45-20.00u repetitie NEO B-orkest; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 19.00-20.00u blokfluitles NEO; 19.30-21.00u klarinetles NEO; 20.0022.30u repetitie NEO A-orkest Vrijdag 13 december: 17.30-20.30u majorette The Butterflies; 19.30-23.00u rikken harmonie NEO Zaterdag 14 december: 10.00-11.00u Training Hockeyclub Mistral Algemene informatie: Voor nadere informatie over het huren van ruimte of bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met Leon Verpaalen tel. 0165341908 of per E-mail devaart@home. nl. U kunt ook de website bezoeken van Gemeenschapshuis De Vaart: www.devaartrucphen.nl GEMEENSCHAPSHUIS D’N HOGE DRIES Bezoekadres: Zoeksestraat 5a, 4721 AC Schijf, tel. 0165-342649 Maandag 9 december: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 13.00-14.00u KVO Volksdans; 13.30u Informatiebijeenkomst Idop; 18.00-20.30u KNA minirette/majorette; 19.00-23.30u Biljartclub de Vrolijke Fotsers; 19.15u Vergadering IDOP Schijf; 19.30-21.30u Repetitie Schijfs toneel; 20.30-21.30u Dames gymgroep 3 Dinsdag 10 december: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-10.00u KVO Pilates; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 18.3019.30u SKW Pilates groep 1; 19.30-22.30u Biljarten; 19.00-20.00u Fysiotherapeutische oefentherapie; 19.30-21.30u Schildersclub de Natte kwasten; 20.15-21.15u Volleybal Heren/dames. Woensdag 11 december: 09.15-10.15u SKW Gym ouderen; 12.45-14.45u Streetdance; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.30-16.00u Handwerkgroep, open inloop; 18.30-19.30u Dames gymgroep 1; 19.30-20.30u Dames gymgroep 2; 20.3021.30u Dames gymgroep 4; 19.30-21.30u Schijfse noten Donderdag 12 december: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-13.00u Bibliotheek, uitleen jeugd & volwassenen; 09.3010.30u Ouderenkoor; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten en kaarten, open inloop; 19.30-21.30u Schilderclub de Natte Kwasten; 19.3021.30u Repetitie Schijfs toneel Vrijdag 13 december: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 14.00-16.00u KBO Koersbal; 19.00-20.15u SKW Disco Dries, groep 1 t/m 5; 20.30-22.15u SKW Disco Dries, groep 6 t/m 8 Voor meer informatie over bovenstaande

activiteiten of de reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Schijf, tel. 0165-342649. JEUGDHUIS DE LOUWEN Bezoekadres: Kerkstraat 6, Rucphen, tel. 0165-342064 Maandag 9 december: 15.30-18.15u SKW – Rondinella dansgroepen; 19.0020.00u SKW- Pilates groep 1; 20.0021.00u SKW- Pilates groep 2 Dinsdag 10 december: 20.00-22.00u Inloopavond Groen en spelen, wijk de Louwen (gemeente) Woensdag 11 december: 13.30-15.00u SKW Knutselclub; 19.00-20.00u SKWFranse les gevorderden; 19.00-21.00u Wijkvereniging de Louwen - Kerstworkshop Donderdag 12 december: 09.30-10.30u SKW Gym 55+; 15.00-16.15u SKW Volksdans 55+ Vrijdag 13 december: 19.15-20.45u Peeperklips, jeugdtoneelvereniging; 19.0020.30u Scouting (Welpen, Esta’s) Zaterdag 14 december: 10.00-11.30u Scouting (Bevers); 10.00-12.00u Scouting (Gidsen); 18.30-21.00u SKW Jeugddisco, groep 3 t/m 8 basisschool tot 15 jaar Algemene informatie: Meer informatie over de activiteiten in Jeugdhuis de Louwen en van SKW Rucphen kunt u vinden op de website: www.skw-rucphen.nl U kunt ook contact opnemen met Diana Schotting (Sociaal Cultureel Werker) tel. 0165-342064. GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERN Zaterdag 7 december: Gesloten. Zondag 8 december: 09.00-13.00u Parkietensocieteit w-b Maandag 9 december: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.00-16.00u Dansmiddag met Riet & Herman Colijn; 18.30-20.00u Yoga; 18.30-21.00u Majorette; 19.30-21.30u ehbo. Dinsdag 10 december: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.30-15.30u SKW Dansen; 18.30-22.00u Hang Out (Jongerencentrum Ut Honk); 19.00-20.00u Damesgym; 19.30-21.30u Gekleurde Zanger Ledenvergadering; 20.30-21.30u Zumba les. Woensdag 11 december: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 09.00-12.30u Weefkring; 10.00-11.30u SKW Alleenstaande groep “Met Moed Vooruit”; 13.00-16.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.00-16.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.00-14.30u SKW Ouderengym; 14.00-16.00u speelhonk; 18.00-19.00u majorette; 19.00-20.00u moerstraat kbo; 19.30-21.30u Con Grazia; 20.00-23.00u dansschool v/d broek. Donderdag 12 december: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst & Bloedafname; 09.00-10.00u Traverse Maatschappelijkwerk spreekuur; 13.0016.30u SKW Senioren Open Inloop; 13.0016.30u WAO Biljartgroep “De Spin”; 13.00-14.15u SKW Volksdans; 18.3021.30u Sempre Crescendo; 19.00-20.00u Avalon; 20.00-22.00u Colijn; 18.30-21.00u Hangout Vrijdag 13 december: 08.30-10.00u SHL/ Franciscus Ziekenhuis Prikdienst

& Bloedafname; 10.30-11.30u RVP Spreekuur; 13.00-16.00u Open inloop; 13.00-16.00u WAO Groep “De Spin”; 13.30-15.30u Koersbal Competitie; 18.0019.00u majorette; 18.00-20.00u jan evers; 18.30-22.30u Bridge club “De Lanteern”; 20.00-24.00u Colijn Dansen; 19.30-23.00u Youngbeatz Teenage DORPSHUIS DE TRAPKES Maandag 9 december: 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-14.30u KBO Koor; 14.00-16.00u KBO Koersbal; 18.00-20.00u Archida (sportzaal); 18.30-20.00u Triple-S repetitie; 18.30-20.00u SKW Clubwerk; 19.30u Biljartcompetitie wijkverenigingen; 19.30-22.00u Speulend Sprundel; 20.0022.00u Muziekver. DHV-VHV repetitie Dinsdag 10 december: 09.15-10.15u Groepsgym; 09.45-12.00u Bandstoten Hertog Jan; 10.00-11.30u Accordeonles; 10.15-11.15u Volksdansen (ouderenwerk); 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.4518.15u Type-les; 15.45-18.45u Estrella’s (sportzaal); 16.00-17.00u NSA Knutselen; 19.00-20.00u TRC Sportief (sportzaal); 19.00-20.30u Duits (cursuswerkgroep); 19.00-21.15u Yoga (cursuswerkgroep); 19.00-22.00u Mill dancers; 19.30u DHVVHV; 19.30u Biljartcompetitie wijkverenigingen; 19.30-21.30u Bloemschikken (cursuswerkgroep); 20.00u Wijkver. De Branden; 20.00-22.00u Gym NF (sportzaal) Woensdag 11 december: 10.00-11.00u Slankklup; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-16.00u KBO rikken en sjoelen; 16.30-17.30u Estrella’s (sportzaal); 19.0020.00u Gymgroep (sportzaal); 19.30u Dartscompetitie wijkverenigingen; 20.0021.00u Damesgym (sportzaal); 21.0022.00u Badminton WdeB (sportzaal) Donderdag 12 december: 10.00-11.00u Biljarten Ouderenwerk; 11.00-12.00u Gym ouderenwerk; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.00-16.30u Kaartclub jokeren; 13.30-14.30u Spreekuur Traverse; 13.30-15.30u Handwerken; 15.45-19.30u Estrella’s (sportzaal); 16.00-17.00u NSA tek./schilderen; 18.15-19.15u Line-dance (ouderenwerk); 19.30u Biljartcompetitie wijkverenigingen; 19.30-20.30u Trimclub Sprundel (sportzaal); 19.30-21.00u Engels (cursuswerkgroep); 19.30-22.00u Sprundel Vocaal; 19.30-22.00u Speulend Sprundel; 20.30-22.00u Badminton HU (sportzaal) Vrijdag 13 december: 10.00-12.00u Biljarten Ouderenwerk; 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.30-18.45u Estrella’s (sportzaal); 18.30u Kerstworkshop Wijkver. Achter de St. Jan; 18.45-20.45u Archida (sportzaal); 19.30-21.00u Stuif-s-in workshop; 19.30-21.30u Bloemschikken wijkver. ‘t Brouwersnest Zaterdag 14 december: 18.30-22.00u Dancetime Jeugddisco Spreekuur Maatschappelijk Werk: Iedere donderdagmiddag houdt het maatschappelijk werk van Traverse van half twee tot half drie spreekuur in de Trapkes. U kunt daar vrijblijvend met uw vragen naar binnen lopen. Algemene informatie: Dorpshuis de Trapkes, Hertogstraat 5, 4714 BZ Sprundel, tel 0165-382889. Voor informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met de Trapkes, tel. 0165-382889, mail skw-sprundel@home. nl. U kunt ook onze website bezoeken: www.skwsprundel.nl Voor buurtpreventie neemt u contact op met uw eigen wijkcontactpersoon of via buurtpreventiesprundel.

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORST Markt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOS INLOOPSPREEKUUR Wekelijks voor particulier en bedrijf Maandag 19.00 - 20.00 uur www.advocaatvanderborst.nl

PAGINA 10

Perry Frijters op het hoogste podium na zijn zege in Lieshout.

SINT WILLEBRORD - De veldrijders van de vereniging zijn weer in actie geweest in de diverse veldritten. Voor de KNWU waren er de veldritten te Oosterhout en Lieshout. In Oosterhout, de enigste in het district Zuid-West, behaalde Perry Frijters in cat. 7 de 6de plaats. In de 2de ronde kreeg Perry met pech af te rekenen en was op achtervolgen aangewezen. In Lieshout behaalde Perry zijn 12de zege van het seizoen. Het was geen gemakkelijke overwinning na kettingproblemen en een val in de laatste ronde. In Etten-Leur stonden de renners zondag aan de start voor de 10de veldrit van de West Brabantse Veldrit Competitie. Het parcours was uitgezet nabij de haven van Leur. De renners van de vereniging konden in de diversen categorieën mee doen voor de overwinning en podiumplaatsen. Axel Roks reed in de categorie 8 jaar wederom naar een 1de plaats en blijft hiermee aan de leiding in het klassement van deze competitie. Niels Huijbregts reed naar een 2de plaats in de cat 10 jaar en behoud hiermee eveneens zijn 1ste plaats in het klassement. Verder was er nog een podiumplaats voor Tristan van Hassel hij behaalde de 2de plaats in de cat 11-12 jaar en waren er nog top tien plaatsen voor Sven Wouters

9de cat. 13-14 jaar en bij de dames een 3de plaats voor Daimy Hellemons en een 6de voor Merel Vegter en een 7de plaats voor Sharon Dommanschetr. Het komend weekend staat de veldrit in Ossendrecht op het programma van de West Brabantse Veldrit Competitie. Dit is de 11e en voorlaatste veldrit van deze competitie. Voor de KNWU zijn er de jeugd veldritten te Leiden en Hapert. Oosterhout KNWU Cat 4: 20 Beau van Helmond; 21 Roan Konings Cat 5: 15 Niels Huijbregts Cat 6: 20 Tristan van Hassel; 34 Giovanny Vissenberg Cat 7: 6 Perry Frijters; 13 Max van Helmond Lieshout Cat 4: 20 Roan Konings Cat 7: 1 Perry Frijters Etten-Leur (10de veldrit West Brabantse Veldrit Competitie) 8 jaar: 1 Axel Roks; 9 jaar: 13 Rens lakens 10 jaar: 2 Niels Huijbregts 11-12 jaar: 2 Tristan van Hassel; 15 Giovanny Vissenberg; 24 Kevin Van Bochove 13-14 jaar: 9 Sven Wouters; 14 Niek Struijs Dames: 3 Daimy Hellemons; 6 Merel Vegter; 7 Sharon Dommanschet

Biljartcompetitie Sprundelse wijken SPRUNDEL - Uitslagen Sprundelse wijken biljartcompetitie van afgelopen week. 0,15 matchpunt was het verschil op maandag 25 november in het voordeel van Achter de St Jan tegen ‘t Pluspunt, dinsdag 26 november waren de Boskrekels 3 te sterk

voor de buurtgenoten van Boskrekels 2 en donderdag 28 november werd d’Hei 3 met een duidelijke nederlaag naar huis gestuurd door Brouwersnest 1. De komende wedstrijden: Maandag 9 december De Branden-d’Hei 1, dinsdag 10 december Berk-d’Ettesei-’t Pluspunt en donderdag 12 december Achter de St. Jan-’t Aarmend.

De Gekleurde Zanger RUCPHEN - Het afgelopen weekeinde is door enkele van onze leden deelgenomen aan het open Zunderts Kampioenschap. Hun behaalde kampioenschappen is als volgt: Jac. Elst met een Zilverbekje ino met 92 pt.

M. Valentijn met een stel Spitstaart amadines met 185 pt. R. Heeren met een stel Magellaansijs x kanarie met 185 pt, met een enkeling Magellaansijs x kanarie met 92 pt, en met een Magellaansijs wikdkleur met 92 pt. Het bestuur wenst hen nog van harte proficiat.

De Vogelvrienden RUCPHEN - Op zondag 8 december organiseert vogelvereniging De Vogelvrienden Rucphen een lezing, welke verzorgd wordt door Mw. Van der Horst, over vogelziekte en medicijnen bij vogels in het algemeen. De zaal waar deze lezing wordt gehouden is gemeenschapshuis De Vaart, st.Martinusstraat 2c te Rucphen. De aanvang is gepland op 10.00 uur. Alle vogelliefhebbers zijn op deze lezing van harte welkom, dus ook niet-leden. Op de Internationale vogeltentoonstelling

te Reusel (de Mierden) is door C.Naalden van vogelvereniging De Vogelvrienden uit Rucphen een kampioenschap behaald met een Turquoisine parkiet groen man 91 pnt. Op de open kampioenschappen Zundert zijn door de leden van vogelvereniging De Vogelvrienden Rucphen de volgende kampioenschappen behaald: E.Machielsen met stam kanarie geel schimmel 365 pnt en met enkeling kanarie geel schimmel 92 pnt. R.Heeren met Magalaansijs wildkleur 92 pnt en met Magalaansijs x kanarie 92 pnt . Namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd met deze resultaten.


EEN MOOIERE TEINT TEINT EEN NIEUWE NIEUWE LOOK, MOOIERE Extreem Bio Lifting

voorhoofd

De juiste hulp voor de rijpere huid.

ogen

Rimpels, ďŹ jne lijntjes en oneffenheden? Geef je huid weer een stevig uiterlijk. Met de extreem sterke Bio Lift techniek activeren we op 5 verschillende niveaus dit natuurlijke herstelpotentieel van uw huid. Gericht op de probleemzones. â– Voorhoofd, ogen, mond â–  kinpartij, hals en decolletĂŠ. Het resultaat: rimpelvullers verminderen de lijntjes en oneffenheden. De teint wordt ďŹ jner en gelijkmatiger. Het gezicht ziet er jonger uit. Extreem intensief na 4 behandelingen.Overtuig u zelf en reser-

PRIJS EEL

VOORD

mond

B L IJ V E kin/hals

veer een testbehandeling inclusief gratis huidanalyse.

ND

GD VERLAA

NU

B L IJ V E

Actie geldig t/m 31 december 2013

â‚ŹInclusief 55,â‚Ź

DE TOTALE MENS IS SCHOONHEID

"#30%#)!,/.

ND

GD VERLAA

TES TEN NU TESTEN VOOR DE VOOR DE A CTIEP RIJS ACTIEPRIJS Inclusief

huidan alyse huidanalyse

Het professionele instituut voor (5)$6%2"%4%2).' !.4) !').' (5)$!$6)%3

$E'AGELRIJZENs3T7ILLEBRORD 06-46623904 INFO BCSPECIALONCOM

van 2.99

KofďŹ e Goud

WWWBCSPECIALONCOM

2.79

500 g

Vershoudfolie/ magnetronfolie

van 0.89

Per pak

0.85STOP NU MET ROKEN!!!!

B L IJ V E

6723180(752.(1

Č˝Hoogste slagingspercentage, 90,5% Č˝NieuwstePHWKRGH- > Luxopuncture Ć” Hoogste slagingspercentage, 90,5% Č˝Blijvend vergoed door alle90,5% Zorgverzekeraars !!! x Hoogstemethode slagingspercentage, Ć” Nieuwste -> Luxopuncture x Nieuwste methode -> Luxopuncture Č˝%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde therapeuten Ć” Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 x Blijvend door alle Zorgverzekeraars Č˝Geen extravergoed kilo’sHQSLMQORRV 90-039475, aangesloten bij VBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: =RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bijenVBAG en RBNG DEFINITIEF AFSLANKEN Č˝/X[RSXQFWXUHRRNMENOPAUZE, Ć” 3x behandelingen vanvan 2020minuten 3 behandelingen minuten DEPRESSIES, x *HHQH[WUDNLOR¡V en pijnloos MIGRAINE, VERMOEIDHEID Ć” Geen extra kilo’s en pijnloos Alle CHRONISCHE KLACHTEN, x Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Ć” Luxopuncture ook:ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE,VERMOEIDHEID OBSTIPATIE QIGONG/TaiChi DEPRESSIES, MIGRAINE,

11%

goedkop er

KofďŹ e Rood 500 g

Macaroni 1000 g

van 2.69

van 0.97

0.89

2.39

B L IJ V E

ND

GD VERLAA

13%

%HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDNND

GD VERLAA

goedkop er

 (WWHQ/HXU Bel vrijblijvend voor info of afpraak: 

076-5153143 %HKDQGHOLQJHQRRN¡VDYRQGV

Behandelingen ook ‘s avonds.

Voor al uw installaties zoals o.a.

Dieetella Light

* gawalo installaties * vloerverwarmingssystemen Installatiebureau Able Leerlooierstraat 9 4871 EN Etten-Leur Tel.: 076-5016892 www.able-installatie.nl

* infrarood verwarming * onderhoudscontracten en service * sanitair * ketel vervanging

Dieetella Dieet

0.69 Vers & voordelig! 500 g

* centrale verwarming

v an 0.79

van 0.99

0.89

500 g

* Vanaf woensdag 4-12-2013

45%

goedkop er

Appelen Honeycrunch 1 kg

Mutsen Sjaals Bontmutsen Handschoenen Snowboots Jassen Parka’s Outdoor Carnavalskleding Schietsport Houten legerkisten Werkkleding Campingartikelen Mag Lite Rugzakken &DPRXÀDJHQHWWHQ Legerkisten Schoenen &DPRXÀDJHNOHGLQJ Gasmaskers Legerdekens

van 2.69

    < Heel veel leuke December Cadeaus voor jong en oud! Tevens heel veel leuke kleding voor CARNAVAL in onze winkel!

Dump Company

Katerstraat 71a, 4881 AP Zundert. Telefoon: 06-12404198 of 06-13997129 Bestel online

www.dumpcompany.com Snelle levering gegarandeerd!

Of kom langs in onze winkel, GHNRIÂżHVWDDWNODDU

1.49

47%

goedkop er

Sperziebonen 500 g

v an 1.49

0.79

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 04-12-2013 t/m dinsdag 10-12-2013.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E R We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Jury had geen idee met wie ze te maken hadd en

Legende Joop Visser weggestemd in Holland’s Got Talent Vorige maand deden Joop & Jessica mee aan de Holland’s Got Talent met het liedje ‘de hordeloper.’ Alle juryleden stemden tegen en zij mochten meteen weer naar huis. Verschillende bekende Nederlanders maakten zich daarna vrolijk over het feit dat geen van de juryleden Fischer had herkend. Op Twitter was het optreden snel veelbesproken. ‘Volgens mij vond Joop het zelf ontzettend lachen en was het één grote (gelukte!) fok om mee te doen’, oordeelde cabaretière Claudia de Breij op Twitter. ‘Die man is een levende legende, herkenden jullie hem echt niet?!’ voegde Jochem Myjer daar aan toe. ‘In shock - maar aan de andere kant ook wel weer heel grappig’, bekende cabaretkenner Kick van der Veer. ‘Het was natuurlijk echt te veel gevraagd van arro leeghoofdjes Chantal Janzen en Gordon om Joop te kennen’, stelde Brabants SP-Statenlid Veerle Slegers. Het leek veel mensen overigens heel sterk dat HGT-presentator Robert ten Brink, die in de jaren 70 op de Kleinkunstacademie zat, Visser ook niet zou hebben herkend. ‘Robert ten Brink speelt ongeloofwaardig’, vond tv-recensent Jean-Pierre Geelen. Jacob Herman Frederik Fischer (1938) is een liedjeszanger en tekstdichter die bekend werd als Jaap Fischer. Hij treedt sinds 1964 niet meer onder die naam op, maar sinds 1976 wel onder de naam Joop Visser. Hij wil niet meer aan zijn eerste carrière herinnerd worden. Fischer begon zijn studie in 1957 aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij schreef toen liedjes die hij voor medestudenten speelde. Het noodlijdende platenlabel Studenten Grammofoonplaten

Agenda

Muzieklegende Joop Visser werd niet herkend.

Industrie (SGI) vroeg hem zijn nummers voor het label op te nemen. Fischer gaf hier in 1960 gehoor aan. Veel nummers werden klassiekers: Het ei, De monniken, Om je geld, Jan Soldaat en meer. Rond 1964 nam de populariteit van Fischer ongekende proporties aan. Vanaf dat moment verdween de zanger ondergronds. Geruchten deden de ronde dat hij zelfmoord had gepleegd. In werkelijkheid was hij eerst in Utrecht gaan studeren, om vervolgens naar het buitenland te gaan om te werken voor de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, de FAO. In de jaren 1970 werkte Fischer als opbouwwerker in Groningen. Later als leraar maatschappijleer aan de IJmond MTS. Als Joop Visser bracht hij regelmatig nieuw werk uit. In 2001 dichtte hij bij gelegenheid van de verloving van

Willem-Alexander en Máxima: “Ik waarschuw hierbij Maxima en alle Argentijnen, je mag hem hebben, trouwen ja, maar laat hem niet verdwijnen, ik bedoel een week naar Lech dan hoor je mij niet zeuren, maar martelen en pats-boem-weg, dat mag dus niet gebeuren.” Sinds 2004 vormt Visser een duo met Jessica van Noord. Voor hun lied De Schemering kregen zij de door Jan Rot ingestelde Okapi Liedprijs. In het juryrapport wordt het een ‘jaloersmakend lied’ genoemd. In 2007 wonnen zij de prijs opnieuw, nu voor een heropname van het aloude Twee Monniken. Sinds juni 2013 treedt het duo Joop & Jessica, na een afscheidstournee langs 32 theaters, niet meer op in het openbaar. Zij zijn nog wel te boeken voor privéoptredens.

Met Joris Dee, Indra Salima Kartodirdjo en 22Names

Singer-songwriter middag in Bergen op Zoom

Joris en Indra.

Singer/songwriter Joris Dee lijkt met zijn verschijning zo uit het verleden afkomstig. Frans petje, baardje, gitaar en liedjes die een troubadour niet misstaan terwijl hij met de muziek van stad tot stad de wereld over trekt. Op zondag 8 december komt Dee samen met violiste Indra Salima Kartodirdjo naar De Tuymelaer aan de Bergen op Zoomse Grote Markt. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Van jongs af aan is Dee, in het dagelijks leven Joris Dieleman uit Breda, actief met muziek. “Ik ben sinds mijn veertiende actief met optredens in bands. Nu ben ik vijf-

FOTO CHRISTEL OOMS

endertig en staan er zo’n tachtig opnames, ik noem het schetsen, op mijn telefoon en dat is nog afgezien van het aantal op mijn computer… Dat zijn allemaal nummers die ik nooit heb uitgewerkt.” Af en toe waagt hij zich aan het herschrijven en afronden van die concepten. “Als ik bij mijn vader op bezoek ben geweest en iedereen slaapt na een fijne avond bij de kachel met goede gespreken, werk ik de schetsen uit en zo heb ik weer een basis voor een nummer erbij. “ Op deze manier werkte hij ook de EP Autumn uit die vorig jaar verscheen. Toch was het niet alleen hard werken en veel bijschaven wat voor het resultaat zorgde, maar speelde het toeval ook een rol.

In een café ontmoette hij violiste Indra. “Mijn broer gaf me rond diezelfde periode een uur studiotijd cadeau in Almere. Hier heb ik Autumn opgenomen en vervolgens heb ik het meegenomen naar de kroeg, om het haar te laten horen. De reactie was enthousiast en een afspraak om samen iets te proberen, was snel gemaakt. Het bleek dat ze perfect inspeelde op de ‘muzikale schetsen’ en precies aanvoelde welke kleur, sfeer en warmte een nummer nodig had. Ze vertelde me ook dat ze de gehele dag muziek op de achtergrond in haar hoofd heeft. We hebben het muzikaal gezien getroffen met elkaar!” De combinatie is er een die raakt en opvalt. Joris beschrijft de EP Autumn zelf als zijn ultieme herfstgevoel. “Ik denk dat dit jaargetijde overeenkomt met de muziek die we maken. Het is prachtige om de gekleurde bladeren te zien, maar toch brengt het een bepaalde spanning met zich mee. Het geeft een gevoel van onrust, maar toch ook rust. Zelf durf ik de muziek nergens mee te vergelijken, dat wordt vaak gedaan, maar ik houd er niet van. De nummers zijn rustig met uitschieters, af en toe melancholisch en verdomd eerlijk!” Bij dat concept sluit de singer / songwriter middag in de Tuymelaer perfect aan. De locatie op de Grote Markt te Bergen op Zoom biedt de ruimte voor een select gezelschap om de muziek van de twee te luisteren. Behalve Joris Dee en Indra, staat ook 22NAMES op 8 december geprogrammeerd. De middag begint 15.00. Meer info via jorisdee.com en west-point.nl

Keizer Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 6 december 20.30 The Tightropes Mezz Breda vrijdag 6 december 21.00 JPK Band De Klomp Etten-Leur zaterdag 7 december 21.30 Keys & Voices De Maagd Bergen op Zoom zaterdag 7 december 19.30 Stand by Me! De Kring Roosendaal zaterdag 7 december 20.15 Kraak en Smaak Mezz Breda zaterdag 7 december 21.30 Hard e-Nuff? Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 7 december 22.00 O.D. Rock’nBlues Band De Klomp Etten-Leur zondag 8 december 16.30 Singer-songwritermiddag De Tuymelaer Bergen op Zoom zondag 8 december 15.00 Bekoorlijke Feestdagen De Maagd Bergen op Zoom zondag 8 december 15.00 HWA-Jazz Café Stroop Bosschenhoofd zondag 8 december 16.00 Wolves Dressed In Sheep Mezz Breda zondag 8 december 16.30 Tiroler middag De Sjoes Roosendaal zondag 8 december Tango Rosa Rio De Maagd Bergen op Zoom dinsdag 10 december 20.00 Vonk Mezz Breda dinsdag 10 december 20.30 Splendid Mezz Breda donderdag 12 december 20.00 Muziekquiz Café De Klomp Etten-Leur donderdag 12 december 20.00 Rowwen Heze De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 13 december 20.00 KerstMezz Mezz Breda vrijdag 13 december 20.00 Flat Earth Society De Kring Roosendaal vrijdag 13 december 20.15 Chique de Frique El Corazon Roosendaal vrijdag 13 december Mostly Autumn Gebouw-T vrijdag 13 december 20.30 Landmark 105 Mezz Breda vrijdag 13 december 21.00 Old no. 7 Café Stroop Bosschenhoofd vrijdag 13 december 22.00 Rita Lynn De Klomp Etten-Leur zaterdag 14 december 21.30 Kaz Lux & Jan de Bruijn De Klomp Etten-Leur zondag 15 december 16.30

Nu Online Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries.

Veertig jaar geleden

Schönes Mädchen Aus Arcadia Deze keer een boeiend verhaal a la muziekprofessor Leo Blokhuis. Maar nu uit de prachtige uitgave ‘500 nummer 1 hits uit de Top 40’ door ‘de andere muziekprofessor’ Johan van Slooten. Demis Roussos liet met zijn tweede nummer 1 hit duidelijk horen waar zijn roots lagen. De single ademde een typisch Griekse sfeer, al was de plaat in Duitsland opgenomen en in het Duits gezongen. Met Schönes Mädchen Aus Arcadia sloot Demis een bijzonder succesvol 1973 af: twee nummer 1 hits, één nummer 2 hit en één nummer 3 hit. Na het Engelstalige My Friend The Wind koos Demis voor een Duitstalige single. De single was geschreven en geproduceerd door hetzelfde team dat verantwoordelijk was voor de nummers van Demis’ landgenote Vicky Leandros. Na het Europese succes van Vicky schreven pa Leandros en Klaus Munro enkele nummers voor Demis, die er veel succes mee had. Goodbye My Love Goodbye, een nummer 3 hit in juni 1973, was de eerste hit voor Demis die door het duo was geschreven. Leo Leandros had in 1980 in Duitsland een hit met zijn eigen uitvoering van het nummer. Voor Klaus Munro was dit zijn tweede en laatste nummer 1 hit. Zijn staat van dienst in Duitsland is nog indrukwekkender. Sinds 1952 heeft hij talloze liedjes geschreven voor theater, film, TV en platen. In Nederland kreeg hij veel bekendheid toen Pierre Kartner enkele van zijn composities vertaalde voor onder meer Corry en de Rekels. Munro’s laatste grote succes als componist was met ‘Mooi Was Die Tijd’ van Corry Konings, dat in 1990 een top 5 hit was. Roussos had in de eerste helft van de jaren

1973 was een topjaar voor Demis Roussos.

70 een groot deel van Europa veroverd. Na 1975 probeerde hij door te breken in GrootBrittannië en de VS. In Engeland lukte dat aardig. In 1975 had hij zijn eerste top 10 hit met Happy To Be On An Island In The Sun. Een jaar later scoorde hij een nummer 1 hit met The Roussos Phenomenon EP. De nummer 1 hit werd gevolgd door de nummer 2 hit When Forever Has Gone. In Nederland had Demis tussen 1974 en 1986 nog acht hits, waaronder 2 nummer 2 noteringen. Dit alles kwam boven op de hits die hij eerder, tussen 1968 en 1973, had met de band Aphrodite’s Child. Waaronder de nummer 1 hit I Want To Live en de nummer twee hit Rain And Tears. De Top 5 van 1 december 1973 1.Schönes Mädchen Aus Arcadia – Demis Roussos 2.The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee – Hollies 3.’T Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer – Gerard Cox 4.One Way Ticket To Anywhere – Osmonds 5.Photograph – Ringo Starr

W W W . W E S T - P OIN T. N L - IN FO @ WES T- POINT.NL - WWW.WEST- POINT.NL - INF O@ W E ST - PO INT . NL - W W W . W E ST - PO INT . NL PAGINA 12


Uw KUNSTGEBIT verdient de zorg van de tandprotheticus. Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak! kunstgebit reparaties aanpassen gebit prothese op implantaten klikgebit het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur Voorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur, T. 076 5040794 www.tpczevenbergen.nl, e.nelen@tpczevenbergen.nl Lid organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

St. Willebrord Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-

Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

Tel.: 06-50905037

werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Voor een mooi en betaalbaar kapsel kom je naar Nancy Vergouwen Haarstyliste

013 2 e n g a p m a c e w Nieu NOG MEER VOORDEEL OP: s"INNENSCHILDERWERKVANNOVEMBERTMMAART Ă&#x2018; WINTERSCHILDERKORTINGPMANPDAG

Bosheidestraat 3 4715 RD Rucphen Tel.: 0165 - 389841

Bel voor een afspraak

s3LECHTS"47OPPARTICULIEREWONINGEN s6RAAGNAARDEVOORWAARDEN

9,6/(..(5(1*(=21' 8ZDGUHVYRRUOHNNHUHJHURRNWH SDOLQJIRUHOPDNUHHOHQ]DOP

9LVERHUGHULMÂśW+RHNVNH

Schilderwerken - Woondecoratie EVERAERTS bv Poteindplein 5 - 4881 WC Zundert - Tel.: 076 - 597 26 33 - Fax: 076 - 597 21 10

www.deverfmolen.nl

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² %HUQKDUGVWUDDW 7HO ,QWHUQHWZZZSDOLQJUXFSKHQQO 3;5XFSKHQ

GENIET NU VAN DEZE UITZONDERLIJKE AANBIEDING EN LEG EEN KWALITEITSVOLLE BOXSPRING ONDER UW KERSTBOOM.

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR* Boxspring BARI 180 x 200cm in stof Antraciet incl. hoofdbord en pocketveren matras Bedden - Matrassen Boxsprings - Kasten - Bedtextiel

bedtime

Spijker 57 # 2910 ESSEN [BE] www.bedtime.be

OPENINGSUREN weekd. + zaterdag 10 - 18u. vrijdag gesloten ZONDAG OPEN 13-17u.

* Zolang de voorraad strekt

UW KERSTCADEAU LIGT BIJ BEDTIME


College(t)weetjes

Week 49 4 december 2013

Â&#x2021; W ethouder John van Hal zal op 9 december om 17.00 uur de Vrijwilligersprijs 2013 uitreiken op het gemeentehuis te Rucphen. Â&#x2021; Wethouder Martien de Bruijn is op 12 december aanwezig tijdens de NME-Inspiratie dag â&#x20AC;&#x153;Van Natuur- en Milieu Educatie naar Nieuwe Maatschappelijke Energieâ&#x20AC;? in het Windlaboratorium van Eneco te Etten-Leur.

Gemeentelijk nieuws Â&#x2021; * HPHHQWHOLMNHEHODVWLQJHQYLDLQWHUQHWEDQNLHUHQ Met internetbankieren kunt u uw aanslag 2014 digitaal ontvangen en betalen. Â&#x2021; Het standplaatsenbeleid van de gemeente Rucphen wordt geactualiseerd. Het concept standplaatsenbeleid ligt van 4 december t/m 24 december 2013 ter inzage. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het concept beleidsplan en om, indien gewenst, hun zienswijze te geven op het voorgenomen beleid. Â&#x2021; 2HIHQLQJ.RQLQNOLMNH/DQGPDFKW 12 en 13 december 2013. Er wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen en paden in de gemeente Rucphen. Voor klachten of opmerkingen over deze oefening kunt u contact opnemen met Defensie, t. 040 266 5195. Â&#x2021; /XLNVH PDUNW zondag 11 mei 2014 van 10.00 tot 18.00 uur op het Raadhuisplein te Rucphen. De aanvraag ligt van 4 t/m 18 december 2013 ter inzage op het gemeentehuis. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld vóór 1 januari 2014 een zienswijze in te dienen. Â&#x2021; De vastgestelde besluitenlijst van het college (19 november 2013) ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. De besluitenlijst is ook te raadplegen via www.rucphen.nl (klik bij â&#x20AC;&#x153;Gemeenteâ&#x20AC;? op College van B & W).

Raadsvergadering 11 december 2013 Op woensdag 11 december 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten. De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien op het gemeentehuis en downloaden via www. rucphen.nl/raadsinformatie.

Bovenstaand nieuws is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

â&#x2013;

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

wijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

%RXZDIZLMNHQYDQEHVWHPPLQJVSODQHQXLWULW9HU]RQGHQ

Â&#x2021; B elastingverordeningen 2014. Â&#x2021; Werkkostenregeling per 01-01-2014. Â&#x2021; B estemmingsplannen â&#x20AC;&#x2DC;Buitengebied 2012, Verlengde Helakkerstraatâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonksewegâ&#x20AC;&#x2122;. Â&#x2021; Woonvisie Rucphen 2013 â&#x20AC;&#x201C; 2018. Â&#x2021; â&#x20AC;&#x2DC;Structuurvisie Rucphen 2030â&#x20AC;&#x2122;. Â&#x2021; Bestemmingsplan â&#x20AC;&#x2DC;Kom St. Willebrord, Irenestraat ongenummerd, tussen nummer 87 en 89â&#x20AC;&#x2122;. Â&#x2021; B estemmingsplan â&#x20AC;&#x2DC;Bebouwde kom Rucphen, Jan Vermeerstraat ongenummerd, naast 17â&#x20AC;&#x2122;. Â&#x2021; Bestemmingsplan â&#x20AC;&#x2DC;Buitengebied Rucphen 2012, 1e herzieningâ&#x20AC;&#x2122;. Â&#x2021; Zienswijze ontwerpbegroting WVS-groep.

Uitbreiden vrijstaande woning en garages

Laurierstraat 1, St. Willebrord

2 december 2013

Sint Janstraat (thv nummer 62), Sprundel

27 november 2013

Spreekrecht Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of griffier@rucphen.nl.

Herinrichten van het Centrum voor Wonen & Zorg de Kim

.DS 2 lindes, 2 berken, 1 kers en 1 esdoorn

â&#x2013;

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid)

%RXZHIDVH,Q]DJHYDQDI

Melkstal/rundveestal

Hogestraat 4, Sprundel

5 december 2013

Brandveilig gebruik Dorpsstraat 125, St. Willebrord 5 december 2013

%RXZHQDIZLMNHQYDQEHVWHPPLQJVSODQ Wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning voor bouwen van woning

â&#x2013;

Kapelstraat 10, Zegge

5 december 2013

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Inloopavond groen en spelen in wijk de Louwen

%UDQGYHLOLJJHEUXLN,Q]DJHYDQDI

Van seizoensarbeidershuisvesting

Ettenseweg 4, Sprundel

5 december 2013

Voor een nadere toelichting op het concept-ontwerp groen en spelen in wijk de Louwen te Rucphen wordt er een inloopavond gehouden op dinsdag 10 december 2013 tussen 20.00 uur en 21.30 uur in Wijkgebouw â&#x20AC;&#x153;de Louwenâ&#x20AC;?, Kerkstraat 6 in Rucphen.

â&#x2013;

Inzage Van 11 december 2013 t/m 12 januari 2014 ligt het concept-ontwerp ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis. Vragen en informatie Verdere informatie over de stand zaken van dit project kunt u vinden op de gemeentelijke website: www.rucphen.nl onder het kopje wonen, onderdeel groen en spelen in de Louwen. Ook kunt u contact opnemen met de bewonerswerkgroep door een mailtje te sturen naar DeLouwen@rucphen.nl of met de projectleider van de gemeente, de heer A.C. Deurloo op tel: 0165-349 628 of mail a.deurloo@rucphen.nl.

Inzage en reacties Omgevingsvergunningen Inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden, vanaf de dag van deze publicatie. Regulier verleend of ingetrokken: bezwaar Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen.

De beschikking is t.o.v. de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Wet milieubeheer

Melding activiteitenbesluit Voor het oprichten van een bovengrondse opslagtank voor propaangas. Voor o.a. het beĂŤindigen van de varkenshouderij en het oprichten van een nieuwe loods. Daarnaast is aangegeven de vrijkomende ammoniak te gebruiken voor externe saldering.

Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening doen. De vergunning wordt dan pas van kracht nadat op dat verzoek is beslist. Als er geen bezwaren zijn ingediend, wordt de vergunning zes weken na het verlenen ervan onherroepelijk. Aanvraag ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreid): zienswijze U kunt tot 6 weken na de dag van publicatie reageren met een zienswijze. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te

Oude zoek 2, Schijf Scherpenbergsebaan 39, Schijf

Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken. Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid): beroep De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 december 2013 gedurende zes weken ter inzage. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: Â&#x2021; 'HJHQHQ GLH ]LHQVZLM]HQ KHEEHQ LQJHbracht tegen de ontwerp beschikking. Â&#x2021; 'HDGYLVHXUVGLHJHEUXLNKHEEHQJHPDDNW van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. Â&#x2021; %HODQJKHEEHQGHQ DDQ ZLH UHGHOLMNHUZLMV niet kan worden verweten geen ziens-

â&#x20AC;?Die ene druppel. Die doet er toe.â&#x20AC;? - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

gratis plaatsing

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 48800 PA te Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website. Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Wet milieubeheer Als u de melding wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

COLOFON De Raadhuiskrant is een wekelijkse uitgave van de gemeente Rucphen. De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/bekendmakingen Postbus 9, 4715 ZG Rucphen Binnentuin1, 4715 RW Rucphen www.rucphen.nl Telefoon: 0165-349500 Fax: 0165-341375 E-mail: gemeente@rucphen.nl Openingstijden Loop binnen zonder afspraak: elke werkdag 08.00 - 12.00 uur woensdag 08.00 - 20.00 uur Of maak een afspraak: elke werkdag 08.00 - 17.00 uur woensdag 08.00 - 20.00 uur 6WRULQJHQÂą Volg de ontwikkelingen van de gemeente en de activiteiten van het college van B&W via Twitter: @gemrucphen nieuws en contact @raadhuiskrant bekendmakingen @puurrucphen evenementen @bmrucphen burgemeester @r_lazeroms wethouder @mj_debruijn wethouder @j_vanhal wethouder


SPORT

Karate-Do-Archida

Goede prestaties op vanentoernooi

De trotse karateka’s.

SPRUNDEL - Zaterdag 30 november gingen 7 van onze leerlingen onder leiding van Sensei Robin Huijer naar het vanentoernooi in Waspik. Deze dag namen de meeste leerlingen deel aan het onderdeel Kata(schijngevecht) en kumite(echt gevecht). Op het vanentoernooi kun je punten verdienen, met een maximum van 90. Voor inzet krijgen de deelnemers 10 punten, bij winst of gelijkspel 20 en bij verlies 10. Ieder vanentoernooi worden de verdiende punten bij de vorige keer opgeteld. Bij iedere 100 punten hoort een bepaald kleur vaantje en bij het bereiken van 700 punten krijgt de deelnemer een beker en kan aan dat onderdeel niet meer deelnemen. Onze leerlingen moesten bij alle onderdelen 4 keer hun kunnen laten zien en zo werden er die

dag de nodige punten binnen gehaald. Bij kata resulteerde dat in de volgende punten: Ruben Heeren had 60 punten en telde er 60 bij op, een totaal van 120 punten en daarmee verdiende hij een wit vaantje. Archida Huijer deed voor de eerste keer mee en haalde het maximale aantal punten van 90. Ook Myrthe Koeken haalde 90 punten en kwam op een totaal van 390. Medusa van de Water mocht bij de 330 punten die ze al had 70 optellen en kwam op 400 punten wat haar een groen vaantje opleverde. Tyrone van de Water had 90 punten en haalde nu een mooie 80 punten erbij, 170 punten en een wit vaantje nam Tyrone mee naar huis. Cathy van Gils haalde voor de eerste keer 60 punten. Max de Pijnier kreeg een geel vaantje, hij haalde deze dag 60 punten en telde die bij de 140 die hij al had, wat een totaal bracht van 200. Na de

middag was het onderdeel kumite aan de beurt, ook hier haalde onze leerlingen geweldige puntenaantallen. Archida Huijer deed ook hier voor de eerste keer mee en werd zelfs in twee poules ingedeeld. Een poule met vooral jongens erin waar ze liet zien dat meiden ook tegen jongens goed hun mannetje staan, want Archida haalde hier 80 punten. In de andere poule haalde ze 90 punten waardoor ze met haar 170 punten gelijk een wit vaantje verdiende. Aglaia van de Water telde bij haar 170 punten ook het maximale aantal van 90 op en staat nu op 260 punten en kreeg een geel vaantje uitgereikt. Tyrone van de Water had 50 punten op zijn lijstje staan en voegde daar een geweldig aantal van 90 punten bij, Tyrone staat nu op 140 punten en kreeg dan ook een wit vaantje. Medusa van de Water voegde bij haar 120 punten 60 punten toe en staat nu op een totaal van 180 punten. Max de Pijnier had 60 punten en haalde deze dag 80 punten erbij wat hem op een totaal van 140 bracht en hij kreeg een wit vaantje. Ook Myrthe Koeken haalde een wit vaantje, omdat ze 70 punten haalde, die ze bij de 80 punten van vorige keer mocht optellen en staat nu op een totaal van 150 punten. Ricky Rockx en Eduwin Rockx traden deze dag aan als scheidsrechter. Voor iedereen proficiat met de behaalde resultaten, jullie hebben stuk voor stuk een mooi stukje karate laten zien. Nieuwsgierig geworden naar karate en wil je een keer komen kijken of meedoen, stuur dan een mail naar woc@archida.nl.

SV Eeuwig Schaak

Vertrouw nooit een vrijgevige schaker

RUCPHEN - Sinterklaas rijdt deze dagen weer over de daken om cadeautjes uit te delen. Het is een mooie tijd, een tijd van cadeaus geven en cadeaus krijgen. Op het schaakbord worden niet zomaar cadeaus gegeven. Als een schaker op het bord wat weggeeft is het per ongeluk - een blunder, waarvan de vrijgevige schaker zelf stevig baalt - of

expres, maar dan wel met de bedoeling er meer dan het gegevene voor terug te krijgen. Een betere stelling, aanvalskansen, een stuk dat minstens zoveel waard is of zelfs mat. Als een schaker een pion weggeeft die voor degene die de pion pakt fatale gevolgen heeft, spreken we van een “vergiftigde pion”. De tegenstander neemt de pion, maar het geschenk bevat een venijnig gif en de ontvanger van het geschenk bezuurt al snel het aannemen van dat geschenk. Zoals in het volgende partijfragment uit een partij in de interne competitie van Eeuwig Schaak: (zie diagram). Wit speelt 24.Dd3-e3 en laat de dekking van de pion op d5 los. Een slordigheidje, of doelbewust? Zwart ziet zijn kans schoon om de pion die hij achterstond terug te winnen: 24...,Pb6xd5? 25.De3-e5+ en wit wint het paard. Zwart had iets achterdochtiger moeten zijn. Op donderdagavond 5 december gaat de

clubavond van Eeuwig Schaak gewoon door. Er wordt dan geen competitie gespeeld, omdat te verwachten valt dat een aantal leden toch liever thuis Sinterklaas zal vieren. Daarmee ligt de interne competitie overigens wel wat weken stil. Op de clubavond van 28 november was er geen interne competitie ingepland, 5 december is het Sinterklaas en de week erop, op 12 december, speelt het viertal van de Avondcompetitie tegen Schaakhoeve. Die wedstrijd is een week vervroegd in verband met het jaarlijks Kersttoernooi in Hoeven op 19 december. Of op 5 december weer giftige pionnen worden weggegeven of onvrijwillig echte cadeaus op het bord worden weggegeven zullen we nog wel zien. cadeaus van schakers wantrouwen geldt alleen voor hetgeen op het bord gebeurt; als een schaker een drankje aanbiedt is heel normaal en is er geen enkele reden dat te wantrouwen. Er zijn al vele jaren geen schakers overleden door gif in hun drank en dat zal bij Eeuwig Schaak ook zeker nooit gebeuren!

SportColumn Louis Bovée

Adrie en zonen December, de maand van terugkijken en van lijstjes. De hoogtepunten in de privésfeer, wat er uitsprong qua werk, bijzondere ontmoetingen, de mooiste sportmomenten. Ik voel me een bevoorrecht mens, omdat ik (volgens mij) gezond ben gebleven. Mijn twee verschenen boeken - ‘Heeft u een foto meneer?’ en ‘In het geel’ - verkochten, afgezet tegen de economische malaise, naar wens. General manager Eugène Fierkens van Specialized Europe werd van een vage kennis een goede vriend. De grote baas van het gerenommeerde fietsenmerk, die ik via Frans en Dorus Bauer leerde kennen, reikte mij tijdens diepgaande gesprekken een aantal levenswijsheden aan waarvan ik een heleboel opstak. Dat je niet bang moet zijn voor veranderingen, dat je alleen kunt groeien door veranderingen. Ik wist dat, maar ik bracht het onvoldoende in praktijk. Sinds ik hiernaar handelde, regent het uitnodigingen voor signeersessies, lezingen en spreekbeurten. Mijn mooiste sportmoment van het bijna voorbije 2013: Jan Janssen en Joop Zoetemelk, Nederlands’ enige twee winnaars van ‘s werelds grootste wielerkoers, dragen een gele stropdas bij de presentatie van Utrecht als Tourstartplaats 2015. Ontroerend toen ik het vorige week op televisie zag. Voor ‘In het geel’ sprak in Joop en Jan uitgebreid. Bij Joop was ik een middag te gast in zijn villa in Germigny l’Evêque, een steenworp van Disneyland Parijs. Jan ontving me in de fabriek van de naar hem vernoemde fietsen aan de rand van Hoogerheide. Hoewel ik al een tijdje meeloop, waren dit indrukwekkende ervaringen. Ik vroeg hen welke landgenoot de derde Tourtriomfator zou kúnnen worden. Ze vertelden Bauke Mollema en Robert Gesink geweldige coureurs te vinden, maar: geen eerste plaats in Parijs, dat niet. Ik liet de naam Mathieu van der Poel vallen. “Ja, ja”, mompelde Jan. “Hooguit een podiumplek. Met onwijs veel geluk.” Hij ging er verder niet op in. Ik begreep het, stelde geen vragen meer. Heel lang geleden strandde de relatie tussen Jans dochter Karin en Mathieus vader en vanaf die tijd bewaart Janssen gepaste afstand richting Van der Poel. Wederzijds trouwens. Joop: “Mathieu heeft het in zich mijn opvolger te worden. Hij is van alle markten thuis. Laten we het ruim inschatten - Mathieu kan in 2025, op zijn 30e, de Tour winnen.” Het wielerbloed zit Mathieu in z’n genen, net als bij zijn iets minder succesvolle broer David. Zijn vader heet Adrie van der Poel, zijn moeder Corinne Poulidor, de dochter van de Franse Tourlegende Raymond Poulidor. Mathieu ontving eind november in Den Bosch de onderscheiding Wielertalent van het Jaar. Hij excelleert momenteel in het veldrijden. Waar hij start, wint hij met overmacht. Adrie legde me uit hoe hij zijn zoons begeleidt. Petje af, want het is moeilijker dan het lijkt. Hij stippelde een strategie uit. Slim en uitgekookt, Adrie was dat als coureur ook. Adrie is een zakenman die het ‘product Van der Poel’ perfect verkoopt. Dat hij voor de tweede keer de organisatie van het WK cyclocross in Hoogerheide (het eerste weekeinde van februari) binnenhaalde, getuigt van grote klasse. Hij is de onbetwiste motor van dit spektakel. Sympathieke Adrie loopt nooit met de borst vooruit. “Zonder mijn comité met onder meer voorzitter Jan Prop, penningmeester Fons van Zunderd en pr-man Gerard Koel krijg ik niks van de grond”, pleegt hij in de media te roepen. Geen theater. Hij meent het oprecht. Als ik Adrie vraag of in Mathieu in de verre toekomst een Tourwinnaar schuilt, geeft hij steevast een diplomatiek antwoord. “Ik kijk wel uit hierover iets te roepen. Ik leg mijn jongste zoon zo min mogelijk druk op. Hij richt zich nu op het crossen en hoopt 2 februari wereldkampioen bij de beloften te worden.” Ik kan me niet voorstellen dat Mathieu hierin niet slaagt. Meer over de schrijver is te vinden op www.louisbovee.nl.

Deelname ZDF Regionale Sprintkampioenschappen

Back Hands 9 ontloopt degradatie

Back Hands 2 kampioen in de 1ste klasse.

SINT WILLEBRORD - In de laatste speelronde van het najaarsseizoen van 2013 wisten de senioren van Back Hands 9 zich te behoeden voor degradatie naar de 5de klasse. Nicky Oomen, Iwan van de Luijtgaarden en Bryan van Sundert moesten een promotie/degradatie wedstrijd spelen in Ar-

nemuiden. Het team wist te winnen met 6-2 en blijven hierdoor in de 4de klasse. Bij de jeugd werd er nog een volledige speelronde gespeeld. In deze laatste ronde was er wederom succes voor Back Hands 6. Kayleigh Vissenberg, Bryan Vissenberg en Jaimy Meyer wisten met 9-1 te winnen van BSM uit Dongen. Hiermee eindigde het team op een keurige 2de plaats. Op

zondag werd er bij ODT in Roosendaal een beginnerstoernooi georganiseerd. Jordy Meyer, Christel van Buuren, Debbie Verschoor en Lynn Schijven deden mee aan dit toernooi. Het werd uiteindelijk een hele mooie dag waarin alle spelers zich op een middenmoot plaats wisten te spelen. Al met al een geslaagde dag waarin de nodige ervaring werd opgedaan. Uitslag senioren Beslissingswedstrijd: Back Hands 9-Scaldina 4 6-2 Uitslag jeugd Alexandria 2-Back Hands 1 10-0 Meppers 1-Back Hands 2 6-4 Back Hands 3-Taverbo 1 3-7 Middelburg 4-Back Hands 4 8-2 Tanaka 3-Back Hands 5 9-1 Back Hands 6-BSM 3 9-1 Back Hands 7 is vrij Back Hands 8-Markiezaat 5, Markiezaat 5 niet opgekomen Back Hands 9-ODT 7 0-10 PAGINA 16

Lars Dielemans en Jordi Martens.

RUCPHEN - Ook dit jaar deed ZDF weer mee met twee zwemmers met de Regionale Sprintkampioenschappen (voorheen Brabantse kampioenschappen). Lars Dielemans en Jordi Martens hadden beide limieten weten te behalen voor deelname. Lars zwom met de 50 meter school-

slag een mooie PR en daarmee een 11e plaats in de ranglijst. Jordi zwom zowel op de 50 mtr vlinderslag als de 50 mtr schoolslag een mooie PR en werd daarmee 18e en 11e in de ranglijst. ZDF kwam hiermee op de 12e plaats van de 42 verenigingen die deelnamen dit weekend. Volgend jaar hopen we weer met meer deelnemers aanwezig te zijn.


Artgallery Titambire

Only for Men Outlet nieuw in Etten-Leur

MEGA NIET TE MISSEN

Verbouwings opruiming

MANNENDEALS!!

korting tot 40% Vedelring 184, Etten-Leur T (076)5035217 - 0629055541

PULLOVERS & VESTEN

Kijk op www.titambire.nl voor meer informatie

wol en katoen van 59,95/69,95

3 voor 99,Voor (H)eerlijk vlees moet je bij de Heerenâ&#x20AC;&#x2122;s Vleeshandel zijn geweest. Ook voor (H)eerlijk gourmet- en BBQvlees. Wekelijks reclames in de winkel !! Scherpe prijzen voor kleine en grote hoeveelheden

HEERhEaNndâ&#x20AC;&#x2122;Sel vlees

BESTEL TIJDIG UW VLEES VOOR KERST! Maandag 23 en dinsdag 24 december OPEN i.v.m de feestdagen (dinsdag tot 14:00 uur afhalen) Wij zijn gesloten van 25 december t/m 6 januari Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Lange Hei 16, Sprundel Tel: 0165-385595 (achter het ijspaleis) di t/m do van 7.30 tot 17.00 uur, vr van 7.30 tot 16.00 uur. Ma en za GESLOTEN

We bezoeken u graag thuis

Kantoor Voordeel.com 1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7mÂł 20mÂł 40mÂł afvalcontainers. KŽŏÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĆľÇ Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ĹśĹ?Ć?ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ&#x161;ŽŽĹ?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;

Tel. 0622523365 / 0765971547

Een levenspartner vinden via onze persoonlijke bemiddeling? Ruim 75% van de ingeschrevenen slaagt? Bel voor meer informatie:

Lia van der Wel 0165-201023 Of 088-0221900 (landelijk) Of kijk op

www.mens-en-relatie.nl

bureaus - kasten - stoelen - tafels

HET ADRES VOOR:

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

DE CRISIS IS BIJNA VOORBIJ

MOBIELE TELEFOONS Íť MOBIELE ABONNEMENTEN PREPAIDTOESTELLEN/KAARTEN Íť DECT APPARATUUR NAVIGATIESYSTEMEN Íť TABLETS ALLE MOBIELE DATA TOEPASSINGEN

BERGEN OP ZOOM SERVICECENTER VOOR:Â&#x2021;6DPVXQJÍť HTC

WIJ BETALEN DE BTW

EIND 2013 GEEN BTW TOT

M

BIJ COMATHER

Ramen en deuren

Rolluiken

Dakkapellen

Zonweringen

Serres

Overkappingen

KWALITEIT EN BETROUWBAAR VOOR EEN SCHERPE PRIJS

ETTEN-LEUR:   Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

ETTEN-LEUR BERGEN OP ZOOM STEENBERGEN

Torenpad 18a, 4872 XN Fruiteniersdreef 8, 4614 HH Geert Vinckestraat 2a, 4651 DJ

076-2030022 0164-261691 0167-566444


UITGAAN

De Sint stuurt twee pieten naar HV Orion Verder leverde het afgelopen weekend niet veel meer op voor Orion. Uit 6 wedstrijden werd slechts 1 punt gehaald. Alleen de GEJ wisten een gelijkspel uit het vuur te slepen. De overige teams wonnen (nipt) niet. Uitslagen HS Orion-PSV Handbal 25-26 DS Dongen-Orion 18-11 GEJ Orion-RHV 6-6 HJ Orion Zeeland-Orion 36-13 DAJ OHC-Orion 16-10 DCJ de Sprint-Orion 16-4

DANS EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

Woensdag

4 december

Harmoniezaal Rijsbergen

Zaterdag

7 december

Koutershof 5ijsbergen

Zaterdag

14 december

Koutershof 5ijsbergen

Woensdag

18 december

Harmoniezaal Rijsbergen

Zaterdag

21 december

Koutershof 5ijsbergen

Zaterdag

21 december

Harmoniezaal Rijsbergen

Zaterdag

28 december

Koutershof 5ijsbergen

RUCPHEN - Afgelopen vrijdag waren er twee pieten op bezoek bij HV Orion. Na een vermoeiende training voor zowel de jeugd als de Pieten was er een bingo in de kantine van Orion, waarbij leuke prijzen te winnen waren. Na de bingo werden de winnaars van de

chocoladeletter-actie bekend gemaakt. Eerste was Jessy Driven, tweede en derde waren Aaron en Kimberly Hoendervangers. Zij mogen binnenkort een chocolade-workshop gaan volgen in Sprundel. Als afsluiting hadden de Pieten van de Sint voor iedereen nog een cadeautje meegekregen. Foto’s zijn te vinden op: www.hvorion.nl

Programma zaterdag 7 december thuis (Vijfsprong): 21.15 DS Orion-Olympus uit: 14.10 DCJ Elshout-Orion 10.00 GEJ HMC-Orion Zondag 8 december thuis (Let op. Parrestee): 10.00 HCJ Orion-Dongen 11.00 DAJ Orion-Dongen uit: 14.00 HS Orion Zeeland-Orion 11.40 GDJ Heerle-Orion

Sintnicolaasviering jeugd Dinsdag 26 november hadden de jeugdtrain(st)ers Nency, Kim en Aaron een speciale sint nicolaastraining voor de jeugd georganiseerd. Het was die avond lekker weer, zodat de beide spellen buiten op de baan gedaan konden worden. Bij het eerste spel waren er voor beide teams verschillende sintgerelateerde opdrachten verstopt onder pionnen. Voor ieder goed antwoord was een kledingstuk van sint op piet te winnen. Dit spel werd gewonnen door de meisjes. Bij het tweede spel bepaalde de dobbelstenen het aantal lantaarnpalen dat gelopen moest worden. Dit spel werd gewonnen door de jongens. Er waren natuurlijk volop pepernoten en zwarte piet had een zak cadeautjes verstopt. Hierin zat voor iedereen een chocolade sint of piet en een pakje mooie gelpellen.

Bij inlevering van de waardebon ontvangt u 10% korting op uw rekening in de maanden januari, februari en maart. Gebruik de bon zelf of geef hem cadeau. Alleen geldig in de maanden januari, februari en maart. Te besteden bij eetcafé of brasserie Wapen van Nassau. 1 waardebon per rekening, niet geldig voor feesten en partijen. Niet in combinatie met andere (kortings)acties.

Eetcafe/zaal | Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 22 11 Brasserie Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 09 99

dine2date@hotmail.com

www.wapenvannassau.nl

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Op maandag 9 december is er een

Paranormale Avond in: Zaal ’t Pleintje, Kanariestraat 15 te St.Willebrord Deze avond is met medewerking van de bekende Belgische zanger van de MARIA Liederen e.a. LUC van MEEUWEN live De paranormale avond wordt verder verzorgd door: Marjan Huisman, Johan Voorthuizen, Coby en Maria De avond staat in het teken van de KERST Uw mag meebrengen: iets van de Kerst of Kerststukje, bloem of een foto van overledene. Aan de hand daarvan krijgt u een boodschap vanuit de bovenwereld door een van de mediums. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur Kaarten in de voorverkoop €12,50 Bij aanvang avond € 15,-Deze kaarten kunt u tel.bestellen op nr: 0167-566438 Of in St.Willebrord tel: 06-25281234 PAGINA 18

telefoon: 06 22 41 43 07

In de maanden november en december ontvangt u van ons een waardebon t.w.v. 10% bij besteding van iedere 50 euro.

Zoek je vriendschap, maatje of (LAT) relatie? 06 14038180

Dansavond

Kerstman komt !! LIVE MUZIEK The wigs & Iris Kerstman komt ook !! Eindejaarsbal !!

Het Wapen trakteert!

met “KERST” toch niet ALLEEN????? Bel of mail voor gratis info

Singles & Paren

Goede dansvloer

Ons goede voornemen voor het nieuwe jaar!

Lezing leidraad naar betere loopprestaties Wie de berichten leest over de lopers en loopsters van AVR’90 in de wedstrijdverslagen komt heel vaak de afkorting PR tegen. Dat wil zeggen dat een clublid alweer een persoonlijk record gelopen heeft. Dit is geen toeval, maar het resultaat van planmatig en verantwoord trainen. In de winter wordt er duidelijk anders getraind dan in de zomermaanden. AVR’90 beschikt over een trainer die daarvoor specifieke opleidingen gevolgd heeft en die deze uitgangspunten om kan zetten in praktische schema’s. Vele nationale titels voor mensen die onder hem trainden, zijn hiervan het levende bewijs. De winteropbouw is net weer begonnen. Een erg belangrijke periode, want zonder een gedegen winterprogramma zijn er geen aansprekende zomerresultaten mogelijk. Het is niet voor niets dat meerdere nieuwe leden die voor zichzelf liepen, dus zonder begeleiding, na een volledige trainingswinter bij Sint Nicolaas bedankt! AVR’90 hun 10 km tijden met meerdere minuten zagen verbeteren. Op woensdag 11 december vindt er een lezing plaats in het clubhuis van AVR’90 “onder” de schans van de Skidome. Aanvang 19.30 uur en inloop vanaf 19.15 uur. Uiteraard is trainer René ook degene die deze Keuze menu maand december lezing zal verzorgen. De Duo van wildpaté avond is niet alleen beof doeld voor de eigen leden Garnalen cocktail van de trainingsgroep van of René de Kok, maar ook Wrap van parmaham de lopers van de dinsdagmet tomaten tapenade avondgroep en de opstap** cursus zijn van harte welSoepje naar keuze kom. De laatste maanden **** hebben er behoorlijk wat Biefstuk reepjes inwoners van de verschilmet andalousesaus en champignons lende kerkdorpen van de of gemeente Rucphen deel=DOPIRUHO¿OHW genomen aan verschillenmet basilicum-roomsaus de wedstrijden in Roosenof daal, Breda, Etten-Leur of .LS¿OHWLQKRQLQJNHWMDSVDXV andere plaatsen. Ook zij als **** niet-leden zijn van harte Speculaasparfait welkom. Na afloop is er of gelegenheid voor vraag en .RI¿HRI7KHHPHWOLNHXU¼H[WUD antwoord of voor advies. Vooraf aanmelden voor € 26.95 deze avond is niet nodig. Belangstellenden kunnen AANBIEDING tussen 19.15 en 19.30 uur Woensdag en Donderdag (niet later!) aanschuiven € 22.95 voor de lezing in het clubKerstmenu 2013 kunt u zien op gebouw van AVR’90 aan de www.wapenvannassau.nl Baanvelden in Rucphen.

Dansavond Line-discocountry Dansavond

eetcafé t zaal t brasserie

AVR’90

RUCPHEN - Woensdag 11 december geeft trainer René de Kok in het clubhuis van AVR’90 een lezing over de weg naar betere loopprestaties. Iedereen is welkom.

Dansavond

Carolientje met sint en pieten komen !! LIVE MUZIEK Rinie Marijnissen LIVE MUZIEK Eddy Smets & Letty

ALLE SOORTEN DANSEN DRAAIEN WIJ. Zalen open 19.30 uur Start 20.0UUR. Ligt 6 km. ten zuiden van Breda. Knip uit en bewaar dit. www.bootrijsbergen.nl (kopje dansen)

De Pieten wisten wel hoe ze de bal in de schoorsteen moesten krijgen.

Line-discocountry


BOOMSMA GRAAN JENEVER

FAMOUS GROUSE WHISKY Hele liter

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL VIEUX Hele liter

Hele liter

VALENTINES PREMIUM HEFEWEISSBIER Blik 50 cl

ELDERS 22,99

9.

9.

49

99

KRAT 24 FLESSEN

17.99

VERGELIJKBARE PRIJS 12,49

ELDERS 14,99

10.99

ELDERS 15,59

IRISH COFFEE GLAS

PRISKAIA VODKA Hele liter

JĂ&#x201E;GERMEISTER 70 cl

PALM SPECIALE BIER 24 x 25 cl

LAST MINUTE SINTVOORDEEL! OP=OP!

THE WORLDâ&#x20AC;&#x2122;S FAVOURITE WHISKIES 4 X 5 CL

ELDERS 11,99

9.99

op=op!

Echte vodka voor een bodemprijs! ELDERS 13,49

ELDERS 1,15

79

ELDERS 12,99

10.99

10.99

ELDERS 1,95

99

AMARETTO DISARONNO

Met 2 originele kofďŹ ekopjes 70 CL ELDERS 18,79

CHARDONNAY MONTEVISTA

KAAPSE HOF Ook wit of rosĂŠ

J.P. CHENET Ook wit

Ons proefpanel is razend enthousiast over deze Chileense topontdekking!

ELDERS 3,79

ELDERS 4,79

Ook Carmenère

2.49

ORANGINA REGULAR 1,5 liter

3.49

ELDERS 1,65

ELDERS 8,49

4.

99

Partijvoordeel! OngelooďŹ&#x201A;ijke prijs-kwaliteit op=op! ELDERS 6,49

3.99

CHARDONNAY LABORIE Ook Merlot

99

SINTKADO'S!

65

MINERAAL WATER 1,5 liter

GULPENER AVONTUURTJE 6 X 30 CL

ELDERS 8,79

6.99

ELDERS 8,19

5.99

*HQLHWPDDUGULQNPHWPDWH

ROOSENDAAL Laan Van Henegouwen 17 | ST. WILLEBRORD Dorpsstraat 10 + | ZUNDERT Molenstraat 4 + + Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 9 december 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

GROOTSTE ASSORTIMENT

ELDERS 0,89

NIEUW! CABERNET SAUVIGNON La Grande Baronne

JOJO TROPISCH VRUCHTENSAP 1,5 liter

15.99

ELDERS 0,39

29

LICOR 43

18.99

Met 4 Gaudi likeurglaasjes 70 CL ELDERS 20,99


Kerst

&DWHULQJCW7UHISXQW

LEKKER CafĂŠ

EetcafĂŠ

+8=$5(16$/$'( Salade met veel rauwkost en fruit. Opgemaakt met ham en cervelaat rolletjes

9/((66$/$'( Salade als de huzaren. Maar ruim uitgebreid met in totaal 6 verschillende vleessoorten

9,66$/$'( Salade als de huzaren. Maar dan opgemaakt met een 7-tal verschillende vissoorten.

Prijs p.p.½

Prijs p.p.½

Prijs p.p.½

afgegarneerd met gevulde eitjes, en tomaatjes.

63(&,$/(/8;(6$/$'( Als bovenstaande schotels maar dan uitgebreid met allerlei soorten meer vis, meer vlees, meer fruit !!!!! Prijs p.p.½ 9/((63/$7($8 Schaal met 10 soorten vlees (koud). Afgegarneerd met fruit. Alleen per 4 personen te bestellen! Prijs per schaal ½

Cafetaria Zaal

Ook voor de komende feestdagen verzorgen wij weer graag voor u

Hors dâ&#x20AC;&#x2122;oeuvre Soepen Vleesgerechten & Bavarois

&2&.7$,/6 Zalm ½ Krab ½ Kip ½ Gerookte Zalm ½ Garnalen ½ Gamba`s ½ Beenham ½ Zeevruchten ½

Graag tot ziens bij Jan & Lia Voermans

Andere soorten cocktails op aanvraag leverbaar.

Voor inlichtingen en bestellen

9,63/$7($8 Schaal met 10 soorten vis (koud). Afgegarneerd met fruit. Alleen per 4 personen te bestellen! Prijs per schaal½

62(3(1 Tomaten Groenten Kippen Champignon Goulash Brocolli Uien Erwten Vis

9/((6(19,6 Varkenshaas ½ Biefstuk ½ Lamskotelet ½ Pikante kip ½ Sate ½ =DOPĂ&#x20AC;OHW ½ 3DQJDĂ&#x20AC;OHW ½ Gamba`s ½ Kabeljauw ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Geleverd met brood en kruidenboter

Geleverd met saus naar keuze, room, peper, stroganoff, sate, champignon, dille, witte wijn.

Tel: 076 - 598 53 91

v.a. â&#x201A;Ź

29

95

,

.

672.%522' .58,'(1%27(5

Vers gebakken stokbrood per stuk ½ Kruidenboter voor stokbrood ½

PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 ACHTMAAL

%$9(52,6( Leverbaar in chocolade, ananas, aardbei, sinas, chipolata, bosvruchten en bitterkoekjes. Met slagroom en fruit. Voor ca. 5 personen ½

p.p.

bel 076-5600600 | info@bouvigneparadijs.nl

PARTYSERVICE & CATERING MAURICE VAN PEER WWW.CATERING-MAURICEVANPEER.NL GAGELRIJZEN 175 SINT WILLEBRORD TEL. 0165-382288 TEL. 0165-382288 FAX. 0165-388250 SCHOTEL B 11,00 EURO P.P. (VLEES)

RUNDVLEESSALADE GEVULD EITJE GEVULD TOMAATJE MET HOL. GARNALEN GEROOKTE MAKREELFILET STEURGARNAALTJES & GAMBAS RIVIERKREEFTJES & ZALMSALADE HAM MET ASPERGES & FRICANDEAU CERVELAAT MET AUGURK RAUWKOST & FRUITGARNERING

RUNDVLEESSALADE GEVULD EITJE GEVULD TOMAATJE MET HAMPREISALADE HAM MET ASPERGES & FRICANDEAU CERVELAAT MET AUGURK ROOMPATE KIPROLADE KIPROLLADE ARDENNEHAM MET MELOEN RAUWKOST & FRUITGARNERING

SCHOTEL C 14,00 EURO P.P. (VIS)

SCHOTEL D 16,00 EURO P.P. (VIS & VLEES)

RUNDVLEESSALADE GEVULD EITJE GEVULD TOMAATJE MET HOL. GARNALEN GEROOKTE MAKREELFILET GEROOKTE IJSSELMEER PALING FILET GEROOKTE NOORSE ZALMFILET STEURGARNAALTJES RIVIERKREEFTJES KRAB & ZALMSALADE GAMBAS RAUWKOST & FRUITGARNERING

RUNDVLEESSALADE GEVULD EITJE GEVULD TOMAATJE MET HOL. GARNALEN GEROOKTE MAKREEL & FORELFILET GEROOKTE IJSSELMEER PALING FILET GEROOKTE NOORSE ZALMFILET STEURGARNAALTJES & GAMBAS RIVIERKREEFTJES & ZALMSALADE HAM MET ASPERGES & FRICANDEAU CERVELAAT MET AUGURK & ROOMPATE RAUWKOST & FRUITGARNERING

ALLE SCHOTELS ZIJN INCLUSIEF STOKBROOD & KRUIDENBOTER

HUISKAMERBUFFETTEN BUFFET 6/8 PERSONEN 137,50 EURO

BUFFET 10/15 PERSONEN 220,00 EURO

SCHAAL RUNDVLEESSALADE & GEV. EITJES SCHAAL ZALMSALADE & GEV. TOMAATJES VLEESSCHAAL MET : HAM MET ASPERGES & FRICANDEAU CERVELAAT MET AUGURK & DRUMSTICKS HAM MET MELOEN & GEHAKTBALLETJES VISSCHAAL MET : GEROOKTE PALING & ZALMFILET GEROOKTE FOREL & MAKREELFILET GARNALEN & GAMBAS & STEURGARNALEN MOSSELEN & ZEEBANKET & KREEFTJES SCHAAL MET VERSCHILLENDE BAVOROIS SAUSJES & BROODSALADES STOKBROOD & KRUIDENBOTER

SCHAAL RUNDVLEESSALADE & GEV. EITJES SCHAAL ZALMSALADE & GEV. TOMAATJES VLEESSCHAAL MET : HAM MET ASPERGES & FRICANDEAU CERVELAAT MET AUGURK & DRUMSTICKS HAM MET MELOEN & GEHAKTBALLETJES VISSCHAAL MET : GEROOKTE PALING & ZALMFILET GEROOKTE FOREL & MAKREELFILET GARNALEN & GAMBAS & STEURGARNALEN MOSSELEN & ZEEBANKET & KREEFTJES SCHAAL MET VERSCHILLENDE BAVOROIS SAUSJES & BROODSALADES STOKBROOD & KRUIDENBOTER

DE SCHALEN ZIJN MOOI OPGEMAAKT MET RAUWKOST EN FRUITGARNERING EN DE BAVOROISSCHAAL IS OPGEMAAKT MET SLAGROOM EN VERS FRUIT EVENTUEEL EXTRA PERSONEN BIJBESTELLEN IS MOGELIJK A 17,50 EURO P.P.

info@feesterijtrefpunt.nl Thuis bezorgen in gem. Rucphen½ Buiten Rucphen(max. 15 Km) ½ www.feesterijtrefpunt.nl

HAPJESSCHALEN SCHAAL PARTY 32,50 EURO (50 STUKS) GEVULD TOMAATJE MET HOL. GARNALEN GEVULD EITJE MET GARNERING GEHAKTBALLETJE MET ANANAS ROLLETJE HAM MET ASPERGES GAMBA MET KERVEL OP PRIKKER SANDWICH MET PALING BLOKJE KAAS MET AUGURK EN ZILVERUI DRIEHOEKJE CERVELAAT MET AUGURK

KOUDE SCHOTELS SCHOTEL A 10,00 EURO P.P. (VIS & VLEES)

Te bestellen bij: CafĂŠ - Feesterij `â&#x20AC;&#x2122;t Trefpunt Raadhuisstraat 80, Rucphen Tel. 0165-341533

SCHAAL VARIA 37,50 EURO (50 STUKS) ROLLETJE GEROOKTE ZALM MET MOUSSE SANDWICH MET PALING PATE EN CROUTE GEVULD TOMAATJE MET HOL. GARNALEN SOESJE MET ROOMKAAS SANDWICH MET COBURGHAM EN MELOEN GAMBA MET KERVEL OP PRIKKER GEVULD EITJE MET GARNERING

GOURMET MINIMAAL 4 PERSONEN 15,00 EURO P.P. 6 VERSCHILLENDE SAUSJES,KOMKOMMERSALDE,FRUITSALADE,UIEN,CHAMPIONS,PAPRIKA, HUZARENSALADE,STOKBROOD EN KRUIDENBOTER. VLEESSCHAAL MET BIEFSTUK,LAMSCOTELETJES,HAMBURGER,KIPFILET,FRICANDEAU,GYROS.

STEENGRIL MINIMAAL 4 PERSONEN 15,00 EURO P.P. 6 VERSCHILLENDE SAUSJES,KOMKOMMERSALDE,FRUITSALADE,UIEN,CHAMPIONS,PAPRIKA, HUZARENSALADE,STOKBROOD EN KRUIDENBOTER. VLEESSCHAAL MET SHASLICK,BIEFSTUK,SATE,TARTAARTJES,KIPFILET,FRICANDEAU.

COKTAILS COCKTAILS Âź 8,50 P.ST. Âź 6,50 P.ST. Âź 12,50 P.ST.

HOLLANDSE GARNALEN NOORSE GARNALEN KINGKRAB

RODE ZALM KIP HAWAII ARDENNEHAM MELOEN

Âź Âź Âź

6,50 P.ST. 6,50 P.ST. 6,50 P.ST.

BAVOROIS (BAVOROIS ZIJN VOOR 4 A 5 PERSONEN) Âź 13,50 P.ST. Âź 13,50 P.ST. Âź 13,50 P.ST.

ANANAS CHOCOLADE AARDBEI

Âź 13,50 P.ST. Âź 13,50 P.ST. Âź 13,50 P.ST.

SINASAPPEL PASSIEVRUCHT CHIPOLATA

WARME GERECHTEN GERECHTEN ZIJN KANT EN KLAAR VERPAKT IN ALUMINIUMBAKJES WELKE MAKKELIJK IN DE OVEN WARM GEMAAKT KUNNEN WORDEN HOELANG EN WELKE TEMPERATUUR ZETTEN WIJ NETJES OP PAPIER VOOR UW. . VARKENSHAAS MET CHAMPIONS Âź 8,00 8 GEPELDE GAMBAS IN LOOKOLIE Âź 12,00 Âź 8,00 VISBUIDELTJE MET GROENTEN Âź 10,00 VARKENSFILET IN ROOMSAUS Âź 8,00 6 TONGROLLETJES MET ZALM Âź 15,00 KALKOENFILET IN WILDSAUS PRIJZEN VAN WARME GERECHTEN ZIJN PER PERSOON EN PER PERSOON TE BESTELLEN

BEZORG EN AFHAALTIJDEN AFHALEN 24-dec 25-dec 26-dec 31-dec 1-jan

BEZORGEN

16.00 - 18.00 UUR 11.00 - 13.00 UUR 11.00 - 13.00 UUR 16.00 - 18.00 UUR 11.00 - 12.00 UUR

24-dec 25-dec 26-dec 31-dec 1-jan

16.00 - 19.00 UUR 09.00 - 14.00 UUR 09.00 - 14.00 UUR 14.00 - 19.00 UUR 11.00 - 13.00 UUR

BEZORGKOSTEN 5,00 EURO

WWW.CATERING-MAURICEVANPEER.NL WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN WIJ WENSEN UW PRETTIGE PRETTIGE FEESTDAGEN FEESTDAGEN EN EEN CULINAIR 2014!!!


Zaterdag 14 december van 11:00 tot 15:00 uur

ERAâ&#x20AC;&#x2122;S OPEN HUIZEN ROUTE Neem een kijkje in de woning zonder voorafgaande afspraak Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

%%DEEOHWDDOSUDNWLMN Ä&#x17E;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ä Ĺ&#x201E;ĽĝĹ&#x201A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2C6;ĸĝĽĿĹ&#x201E;Ĺ&#x201E;ÄťĹ&#x2C6;Ĺ&#x2030;

Rucphen

ĺĿĹ&#x201E;Ĺ&#x2030;ĺġĽ

Rucphen

Rucphen

ħĝĹ&#x2030;Ĺ&#x2030;ÄťĹ&#x201E;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x160;ġĹ&#x2C6;Ĺ&#x160;ÄťĹ&#x201E;ÄżĹ&#x201E;Ĺ&#x20AC;ġĹ&#x201E;Ĺ&#x2039;ġĹ&#x2C6;Äż

 

Ä&#x17E;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ä Ĺ&#x201E;ĽĝĹ&#x201A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201A;ĝĝĹ&#x2C6;Ĺ&#x201A;ÄżĹ&#x201E;ĽĝĹ&#x201E; Ĺ&#x152;ġĹ&#x201E;Ä˝Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2026;ÄťĹ&#x2020;ÄťĹ&#x201E;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;ĝĚĿġġĹ&#x201A;Ĺ&#x160;ÄťĹ&#x2C6; Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2C6;ĸĝĹ&#x2C6;ĝĿĺĿĹ&#x201E;Ä˝Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2020;ĺĝĸĹ&#x2C6;Ĺ&#x2039;ĽŠĹ&#x201A;ġĹ&#x2030; Ĺ&#x152;Ĺ&#x2C6;ÄżĹ&#x20AC;ĺġĽ

Zundertseweg 16

Vasseurdreef 37

Hoekwoning met Franse kap, diepe achtertuin op het westen, badkamer op de BG en 2 slaapkamers. grond opp: 533 m2

Ĺ&#x201E;ĿĝĹ&#x2039;Ĺ?ÄťĹ&#x201A;ÄťĹ&#x2030;Ĺ&#x2030;ÄťĹ&#x201E;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x160;ġĹ&#x2C6;Ĺ&#x160;ÄťĹ&#x201E;Ĺ&#x20AC;ġĹ&#x201E;Ĺ&#x2039;ġĹ&#x2C6;Äż

inhoud: 265 m3

grond opp: 233 m2

Vraagprijs â&#x201A;Ź 150.000,- k.k. 

ZZZEEDEEOHQO

3ULMVYDQDIĂ&#x2030;91

Schuitvaart 23

Ruime, goed onderhouden 2-o-1-kap woning met royale berging en diepe achtertuin op het westen.

Vrijst. woning met 4 slaapkamers, achtertuin op het zuidoosten, inpandige garage en ruimte oprit.

inhoud: 365 m3

Vraagprijs â&#x201A;Ź 237.000,- k.k.

Â&#x2021; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2021;Â? Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x152;Â? Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x192;Â? Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Ǥ

grond opp: 453 m2

Vraagprijs â&#x201A;Ź 365.000,- k.k.

Deze extra breedte maakt de woningen duide

â&#x201A;Ź 265.000 Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597Koopsom: 59 00 n Molenstraat ZZZPDDVMDFRE QO Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 50,Z

om deze woning zonde

.n. incl. garage.

0ROHQVWUDDW 0ROHQVWUDDW &6=81'(57 &6=81'(57 7HO 7HO )D[ )D[

t Tel. 076-597590(PDLO PDLORJ#YDQKDVVHOPDNHODDUVQO RJ#YDQKDVVHOPDNHODDUVQO RJ#YDQKDVVHOPDNHODDUVQO ,QWHUQHWZZZYDQKDVVHOPDNHODDUVQO ZZZYDQKDVVHOPDNHODDUVQO ,QWHUQHW ZZZYDQKDVVHOPDNHODDUVQO

KERSTBOMEN ALLE MATEN / 7 dagen per week Tevens volop decoratiebomen vanaf â&#x201A;Ź 2,50

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanh

*HœQWH HVVHHUGLQ°°QYDQGHNDYHOV"

VAARBEWIJSCURSUS

A. de Graaf s Tel: 06-12675986

Telefoon 0165-546707

Spoedcursus op zaterdag

WWW.HOBBYKAS.NL

KERSTBOMEN TE KOOP Diverse maten en soorten met kluit, in een pot of gezaagd. p Vers uit eigen kwekerij. START verkoo ag v.a. vrijd r Bomen worden GRATIS 29 novembe voor u verpakt in een net. OOK OP EN ZONDAG OP Jan Bastiaansen Galgestraat 10 (zijweg industrieweg bij Mariabeeld inrijden) Oudenbosch tel. 0165-317910 / 06-11106024

Budget kas

â&#x201A;Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 950,-

Victoriaanse kas v.a. â&#x201A;Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

TE HUUR â&#x2013; ETTEN-LEUR

GITAARLESSEN BEDRIJFSRUIMTES gegeven door een gediplomeerd docent klassiek solo en basgitaar in div. stijlen Toon v/d Maagdenberg toongitaar@gmail.com Tel. 076 5032876

Evt. gratis thuisbezorging. Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Voegwerk! vakbekwame

VOEGER zoekt voegwerk Parket PVC Laminaat vloeren

a loeren al van Eiken parketv loer

06-55887266 Klokkenmakerij

2

f â&#x201A;Ź 34,95/m

incl. onderv

Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

Vele merken laminaat, planken, parket en pvc en onder$+0 .)% !(!* 3 (+!-)'!+1!- 3 $ !-,,+-/!* 3''0* %# 1%!.3$%*(.$0-!*3!$* !(!* Showroom geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 u 5 zaterdag 13.00 - 17.00 u * !-!/%& !* #!*+, afspraak.

Torenpad 6, 4872 XN Etten-Leur (winkelcentrum etten-leur) E info@vanhooijdonkvloeren.nl I www.vanhooijdonkvloeren.nl T 076 503 77 38 M 06 128 66 281

en Tel. 0165-3485

Infra & verhuur

PAARDENBAKKEN, STAL- EN MONTAGEWERK Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

lmakelaars

WWW.YACHTCONSULT.COM.

TE KOOP:

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

ZAKENVRIEND

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

START BEGIN JANUARI

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Raadhuisplein 4,

1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSP GHPDNHODDUHQRQWYDQJGHYROOHGLJHYHUNRRSGRFXPHQWDWLH

Tegenover Zandstraat 8 Bosschenhoofd en O.L. Vrouwestraat 192 Zegge

inhoud: 520 m3

Van 100 m2 tot 225 m2 Industriegebied

HSV de Goudkarper ZEGGE - Uitslag van de 16e wedstrijd. 1. Geert Melissen 1383 cm; 2. Rien Goossens 1320 cm; 3. Jan de Braber 1208 cm; 4. Wim van Aalst 1204 cm; 5. Wout Kuystermans 1195 cm; 6. Cees van Sundert 1064 cm; 7. John Kuystermans 892 cm; 8.

www.drvm.nl/vosdonk

De volgende en tevens laatste wedstrijd is op 14 december.

Rodeo Ruiters Rucphen RUCPHEN - 30 november en 1 december werd in manege Reigershof te Oud-Gastel de tweede selectie wedstrijd dressuur voor ponyâ&#x20AC;&#x2122;s verreden.

â&#x20AC;&#x2DC;Vosdonkâ&#x20AC;&#x2122; te Etten-Leur Flexibel huurcontract

Anita Jaspers 805 cm; 9. Ad van Sundert 568 cm; 10. Bert Jaspers 549 cm. De grootste vis was voor Rien Goossens en Anita Jaspers met 30 cm.

Deze wedstrijd werd georganiseerd door PC Argonaut uit Sint Willebrord.

In de klasse AB-L2 behaalde Sterre Martens met Cindy de 1e proef een 1e plaats met 203 punten en de 2e proef wederom een 1e plaats met 207 punten. In de klasse DE-L2 behaalde Mitchell Koolhoven met Joel de 2e proef een 3e plaats met 199 punten.

Natuurwerkgroep

Landschapsbeheer vrijwilligers gezocht RUCPHEN - De natuurwerkgroep zoekt extra vrijwilligers voor haar werkgroepen van landschapsbeheer. De natuurwerkgroep levert een actieve bijdrage aan het behoud en beheer van de natuur en landschapselementen in en rondom de gemeente Rucphen middels de uitvoering van praktische beheersmaatregelen aan landschapselementen met vrijwilligers. Deze werkzaamheden worden grotendeels in de winter uitgevoerd en bestaan uit het volgende; Het beheer van houtwallen middels dunnen en snoeien, het knotten van wilgen, het schoonmaken van poelen, het trekken van jaarling bomen op de heide om dichtgroei van heide te voorkomen, en andere vormen van natuurbeheer. De vrijdagwerkgroep werkt elke vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur in de winterperiode. Momenteel is de groep actief aan het hippelpad in Sprundel. De gezellige groep bestaat momenteel uit een tiental medewerkers en zou gezien

de groei van werkzaamheden wat uitbreiding wensen. Dus wens je een bijdrage aan de natuur in de regio te leveren of wens je

meer informatie meld je dan bij Piet van de Bergh 06-54344980. Of bekijk onze website www.natuurwerkgroep-rucphen.nl

Knotwilgen worden geknot door vrijwilligers van de natuurwerkgroep. FOTO JAN KIEWIT


PRACHTIGE VOLLE KERSTBOOM

ONBREEKBARE KERSTBALLEN

48 takken met metalen voet hoogte 180 cm

diverse kleuren koker 6 stuks Ø 7 cm

SCHEURKALENDER OF KOOKBOEK diverse titels verkrijgbaar voor een jaar lang plezier

1.99

0.99 AFSTANDSBEDIENING SCHAKELSET

3 ontvangers en 1 afstandsbediening voor draadloze bediening van verlichting en apparatuur tot 1150 Watt

27.95 KUBU KERSTBOOMVOET

7.99 KERSTBOOM KLEED

decoratief rotan 26x61 cm

diverse kleuren pluche Ø 120 cm

6.95

2.39

DIVERSE MERK DOUCHEGELS

20 LAMPJES

100 LAMPJES

3.29

1.09

LED THEELICHTEN OPLADER oplaadstation inclusief 8 LED theelichten

SFEERLICHT GIFTSET

2 sfeerlichten op houten tray met sierstenen 40x14x11 cm

4.49 DAMES COMBI VEST MET TOP diverse trendy kleuren maten M-XL

8.95 DENIM OF AXE AFTERSHAVE

Playboy 250 ml, Axe 250 ml, Adidas 250 ml of Palmolive 500 ml

ZE GROTE KEU ! EN K ER UIT A-M

INDOOR KERSTVERLICHTING

diverse varianten 100 ml

DAMES BROEK slimfit diverse kleuren maten 34-44

7.95

1.49

2.49

5.69

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


WEEKACTIE! VAN ZONDAG 1 DECEMBER T/M ZATERDAG 7 DECEMBER 2013

DAMES KNIEKOUSEN 2 paar diverse dessins of 3 paar uni kleuren maten 35-42

1.99 MEISJES KNIEKOUSEN diverse dessins maten 23-38

KINDER PYJAMA

LED SFEERVERLICHTING

K3, Piet Piraat, Mega Toby en Mega Mindy maten 86-128

parelverlichting 20 lampjes 1 meter

4.79

MEISJES BIG SHIRT maten 86-128

3.29

BABY PYJAMA

2.29

KERSTBOOM DECORATIE

maten 50-80

keuze uit winterfiguur, decohangers, kerstster of magnolia

2 PAAR

1.59 LUXE KERSTKAARTEN OF HANGERS diverse varianten en decoren met glitter, folie of 3D bewerking per pak

! UITZOEKEN

0.79

3.79 L’ART DU CHEF PRO PANNENSET

THERMO BROEK OF T-SHIRT

Ø 21 cm

professionele pannenset 4-delig hoogwaardig RVS 18/8 voor alle warmtebronnen (inclusief inductie), oven en vaatwasmachine bestendig met handige maataanduiding binnenzijde stootvaste RVS deksels

dames/heren zwart of wit maten S-XXL

Ø 19 cm

Ø 16 cm

DECO OPBERGMAND met tekst ‘storage’ wilgenteen 30x25 cm H[FOLQKRXG

OUTDOOR VERLENGSNOER 3x1.5 mm² uitgevoerd in neopreen kabel geschikt voor langdurig buitengebruik 10 meter

GEN MAAK JE EIET! CADEAUS

2.29

20 METER

14.95

7.95

49.95 KINDER THERMO BROEK OF T-SHIRT zwart of wit maten 92-170

2.39

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

2.79

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

0.79

Ø 16 cm


SPORT

DIOZ knokt zich naar een punt

SV Sprundel

ZEGGE - Terwijl FC Bergen zich langzaam aan al naar het kampioenschap aan het spelen is, is daaronder bijna alles mogelijk. DIOZ en SC Gastel, als nummers 3 en 2, mochten vandaag gaan uitmaken wie ‘the best of the rest’ zou zijn na 11 competitierondes.

Uitslagen Sprundel 1-RBC 1 3-3 Unitas’30 3-Sprundel 2 1-3 DSE 2 (zat)-Sprundel 2 (zat) 0-0 Sprundel 3-Zundert 3 9-2 Sprundel 4-RSV 5 7-2 ODIO 6-Sprundel 5 5-1 Sprundel 6-Roosendaal 8 3-2 Sprundel A1-DVVC A1 8-0 Sprundel B1-Virtus B1 1-0 Internos B3-Sprundel B2 2-0 Sprundel C1-Unitas’30 C1 0-4 DIOZ C1-Sprundel C2 0-1 Sprundel C3-BSC C4 11-1 Sprundel D1-RSV D1 2-1 Sprundel D2-Rood Wit D3 2-6 SV Capelle MA1-Sprundel MA1 5-1 Uno Animo MC1-Sprundel MC1 0-5

Naast de hoge notering van Gastel in de ranglijst, waren ook gezien de jarenlange ervaring van SC Gastel in de derde klasse tot aan dit seizoen bij DIOZ geen illusies dat het een simpele wedstrijd zou worden. Dat belangrijke spelers als topscorer Roland van Hooff en Ted Janssens geblesseerd zijn, hielp natuurlijk ook niet mee. De eerste helft was er één waar op hoog tempo het spel op en neer vloeide, hoewel dit tot weinig serieuze kansen leidden. SC Gastel had daarbij het betere van het spel, terwijl DIOZ via de snelle buitenspelers gevaar probeerde te stichten. Zo had Roel Hultermans een mooie dribbel in huis. Helaas was er daarna niemand meegelopen om zijn kant- en klare voorzet binnen te tikken. In de eerste helft viel slechts één kans te noteren. Een van de Gastel-spelers frommelde een voorzet tegen de paal na een snel opgezette aanval. Hoewel er wei-

nig kansen waren, viel er toch een goal te noteren. Na een afgeslagen corner werd Robert van Hest aan de linkerkant van het Gastel-strafschopgebied neergelegd. Aron van Overveld parkeerde zichzelf achter deze vrije trap en met zijn gouden linkerbeen krulde hij prachtig zijn eerste competitiegoal in de rechterbovenhoek van de Gastelse goal. Enigszins onverwachts kon DIOZ gaan rusten met een 1-0 voorsprong. Na de rust, zag je hetzelfde spelbeeld. Hoewel Gastel dominanter was, leek het niet echt gevaarlijk te worden voor de DIOZ-goal. Toch viel redelijk snel na rust de 1-1. De rechtsbuiten van Gastel mocht namelijk de bal op curieuze wijze over doelman Tom Konings koppen. Daarna bouwde SC Gastel de druk langzaam op en werd het slechts anderhalf keer nog echt gevaarlijk. Het schijnt wel dat menig DIOZsupporter met angstzweet heeft gekeken naar de tweede helft. Door het georganiseerd en strijdlustig verdedigend werk van alle elf DIOZ-spelers, kon het punt over de eindstreep worden gesleept. Lachende derde is natuurlijk FC Bergen dat nu al tien punten los staat en met twee vingers in de neus kampioen lijkt te worden. Hopelijk legt DIOZ volgende week tegen WVV een

dominantere wedstrijd op de mat, aangezien dat de laatste paar wedstrijden niet meer lijkt te lukken. Uitslagen jeugd Zaterdag 30 november DIOZ C1-Sprundel C2 0-1 Rimboe E1G-DIOZ E1 3-2 Uitslagen senioren Zondag 1 december DIOZ 1-SC Gastel 1 1-1 DIOZ 2-SC Gastel 3 2-0 SC Kruisland 5-DIOZ 3 2-3 NSV 3-DIOZ 4 3-3 Programma jeugd Zaterdag 7 december 14.30 DIOZ A1-BSC A2 12.30 SC Gastel C2-DIOZ C1 09.30 DIOZ E1-NSV E1 11.00 DIOZ F1-Roosendaal F6 11.15 Colijnspl. Boys MC1-DIOZ MC1 beker Programma senioren Zondag 8 december 14.30 WVV’67 1-DIOZ 1 11.30 DIOZ 2-DSE 2 12.00 SC Welberg 2-DIOZ 3 10.00 DSE 5-DIOZ 4

Schijf weer met lege handen SCHIJF - Na het ongelukkige verlies tegen Wernhout stond de volgende thuiswedstrijd tegen promovendus Chaam op het programma. Chaam heeft al diverse goede resultaten geboekt en dus was Schijf gewaarschuwd. Chaam stoorde vanaf het beginsignaal de opbouw van Schijf, waardoor het Schijfse balbezit telkens van korte duur was. Chaam loerde op Schijfse foutjes en kansen via spelhervattingen van hun spelverdeler, ex-Baroniespeler Mol. Doelman Nouws zag enkele ballen van afstand over en naast gaan. De Chaamse doelman moest voor de rust slechts éénmaal aan de bak op een inzet van Nick van Dijk. Zo bleef de brilstand heel lang op het bord staan. Helaas voor Schijf was de eerste kans van Chaam na rust wel direct raak. Een afgeweerde aanval werd in tweede instantie opnieuw ingespeeld, waarbij de Schijfse defensie niet goed stond en de Chaamse aanvaller de bal eenvoudig kon binnen schuiven. Kort daarop kreeg Chaam de mogelijkheid om de wedstrijd voortijdig te beslissen, maar de bal werd net voorlangs gespeeld. In het laatste kwartier ging Schijf met opportunisme en Maikel van Nijnatten als extra breekijzer druk zette op Chaam. Dit zorgde voor wat hectische momenten voor de Chaamse goal, maar de bal wilde, zoals vaker de laatste weken, voor Schijf niet goed vallen.

Volgende week zal Schijf uit bij Barca de punten op moeten gaan halen om het degradatiespook in Breda achter te laten. Uitslagen jeugd Zaterdag 30 november Schijf B1-SJO Prinsenland B1 4-1 Schijf MB1-Klundert MB1 7-3 Good Luck C2-Schijf C1 5-2 De Fendert D2-Schijf D1 2-2 Schijf D2-Steenbergen D5 13-3 VVC’68 E1-Schijf E1 5-0 Uitslagen senioren Zaterdag 30 november Schijf 3-Achtmaal 3 2-0 Zondag 1 december Schijf 1-Chaam 1 0-1 Schijf 2-RSV 3 3-4 Schijf 4-NSV 5 3-0 Bavel 5-Schijf 5 4-1 Teisterbanders VR1-Schijf VR1 4-1 DEVO VR2-Schijf VR2 2-1 Schijf VR3-Ulicoten VR1 4-1 Programma jeugd Zaterdag 7 december

Kunstgebit stuk?

Schijf B1-NSV B1 av.14.00 Rood Wit C1-Schijf C1 vt.11.45 Schijf D1-De Fendert D2 av.12.00 Schijf D2-Grenswachters D2 av.12.00 RSV E1-Schijf E1 vt.10.15 Schijf E2-RSV E2 av.09.30 Schijf F1-Victoria’03 F2 av.10.45 Schijf F2-WHS F2 av.10.45 Programma senioren Zondag 8 december Barca 1-Schijf 1 av.14.30 Rood Wit 3-Schifj 2 vt.09.30 Wernhout 4-Schijf 3 vt.09.00 Schijf 4-Roosendaal 13 av.10.00 Advendo 6-Schijf 5 vt.10.00 Schijf VR1 Haarsteeg VR1 av.13.30 Sc Gastel VR1-Schijf VR2 vt.10.45 Oud papier ophalen In december zal het oud papier op zaterdag 14 december opgehaald worden. Dit in verband met andere ophaalacties. Dus zorg er voor dat de kliko op zaterdag 14 december buiten staat.

Klaar terwijl u wacht!

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur

Vergoeding door alle zorgverzekeraars!

6OORSTEVENBs%TTEN ,EUR T. 076 5040794 www.tpczevenbergen.nl Ook weekend reparatie.

TV-debuut Berry van Peer op Zuiderduin Masters het enige Nederlandse tv-toernooi.

Berry van Peer.

SPRUNDEL - Van 6-8 december wordt in hotel Zuiderduin in Egmond aan

Zee het internationale darttoernooi Zuiderduin Masters gespeeld. Dit is

Hieraan doen 24 heren, 6 dames, en 6 jeugspelers mee. Er wordt gespeeld in poules van 3. Berry van Peer uit Sprundel is geplaatst in de poule met Kevin Doets (NL) en Shaun Lovett (Eng). In de andere jeugdpoule spelen Colin Roelofs (NL), Pascol Pouw (NL) en Bryan Coenderaerts (Bel). Berry speelt de eerste wedstrijd tegen Kevin Doets op vrijdagavond. De verliezer speelt daarna op zaterdagmiddag tegen Shaun Lovett, en de winnaar op zaterdagavond. De winnaars van beide poules spelen op zondag de finale. De wedstrijden zijn te zien op TV NoordHolland. Bij KPN is dat via kanaal 509 en bij Telfort kanaal 901. Helaas is dit kanaal niet via Ziggo te bekijken. Het is ook mogelijk om de wedstrijden op internet te zien op www.rtvnh.nl. Meer informatie en het speelschema zijn te vinden op: www.zuiderduinmasters. nl PAGINA 24

Programma zaterdag 7 december 14.30 Moerse Boys 2 (zat)-Sprundel 2 (zat)

14.30 RSV A1-Sprundel A1 14.30 Sprundel B1-Beek Vooruit B1 12.45 Sprundel B2-Roosendaal B6 12.45 Sprundel C1-Bavel C1 11.15 Sprundel C3-Virtus C3 10.15 Zwaluwe D1 -Sprundel D1 8.45 Internos D6-Sprundel D2 10.00 Sprundel E2-Virtus E3 9.30 Unitas’30 E8-Sprundel E3 8.45 Sprundel E4-Internos E7 9.00 Victoria’03 F3-Sprundel F2 15.00 Beek Vooruit MA1-Sprundel MA1 10.00 Sprundel MP1-De Schutters MP1 11.00 JEKA MP8M-Sprundel MP2 Zondag 8 december 14.30 SAB 1-Sprundel 1 12.00 RSV 2-Sprundel 2 10.00 Sprundel 3-JEKA 5 12.00 Sprundel 4 -Rood Wit 6 10.00 Roosendaal 9-Sprundel 5 10.00 Sprundel 6-BVV’63 5

VV Rood-Wit Uitslagen senioren Zondag 1 december Kruisland 1-Rood-Wit 1 1-3 FC Bergen 2-Rood-Wit 2 3-2 Rood-Wit 3-Beek Vooruit 3 2-2 Rood-Wit 4-Roosendaal 6 4-1 SC Amstelwijck 4-Rood-Wit 5 4-1 Internos 9-Rood-Wit 6 2-4

Priem. Sonny speelt in de E-1 van RoodWit. Zijn favoriete voetbalclub is NAC en hij hoopt ooit in het Nac-stadion als spits zijn debuut te mogen maken. De mooiste wedstrijd volgens Sonny is NAC-Roda JC en de beste voetballer is Messie. Sonny is dol op voetballen maar vindt het ook leuk om af en toe een potje te gamen.

Uitslagen jeugd Zaterdag 30 november Steenbergen B3-Rood-Wit B1 6-1 Rood-Wit C1-Hoeven C1 3-4 Baronie C5-Rood-Wit C2 7-1 Devo D1-Rood-Wit D2 1-2 Sprundel D2-Rood-Wit D3 2-6 Seolto E1-Rood-Wit E1 1-5 Rood-Wit E2-Stavenisse E1 0-6 Rood-Wit E3-Madese-Boys 3-11 Baronie F5-Rood-Wit F2 7-3

Bingo Op vrijdag 13 december vindt er een bingo plaats in de kantine van Rood-Wit met schitterende prijzen. De avond begint om 19.00 uur.

Programma senioren Zaterdag 7 december DSE 2-Rood-Wit 2 vt.13.30u (C) Zondag 8 december Rood-Wit 1-Aardenburg 1 av.14.30u (C) BVV ‘63 2-Rood-Wit 2 av.12.00u (C) Rood-Wit 3-Schijf 2 av.11.00u (C) Rood-Wit 4-SVC 4 av.10.00u (C) Sprundel 4-Rood-Wit 6 vt.11.00u (C) Programma jeugd Zaterdag 7 december Rood-Wit A1, B1 en K1 zijn vrij Rood-Wit C1-Schijf C1 av.13.00u (C) Viola C2-Rood-Wit C2 vt.11.00u (C) Rood-Wit D1-Hoeven D1 av.11.00u (C) Rood-Wit D2-Internos D3 av.9.30u (C) RSV D2-Rood-Wit D3 vt.9.00u (C) Rood-Wit E1-DSE E1 av.11.00u (C) Stavenisse E1-Rood-Wit E2 vt.8.45u (C) Roosendaal E7-Rood-Wit E3 vt.9.15u (C) Seolto F1-Rood-Wit F1 vt.7.45u (C) The Gunners F3-Rood-Wit F2 vt.10.30u (C) Rood-Wit F3-Unitas 30 F11 av.9.45u (C) Unitas 30 Mp 3-Rood-Wit Mp1 vt.9.15u (C) Woensdag 11 december Devo B1-Rood-Wit B1 vt.18.30u (V) Pupil van de week: Sonny Priem Sonny is de zoon van Pascal en Leontine

Radiovox Op zaterdag 21 december is er een feestavond in de kantine van Rood-Wit waarbij de band Radiovox voor de muzikale omlijsting zal zorgen. Alle leden, supporters en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. Zaalvoetbaltoernooi jeugd Op 21 en 22 december is het weer zover. Dan vinden de jaarlijkse zaalvoetbaltoernooien plaats in sporthal de Vijfsprong te Rucphen. Als afsluiting van deze dagen spelen de leiders en trainers van 16.00u tot 17.00u een onderlinge wedstrijd. Voor meer informatie over deze toernooien kijk bij de activiteiten op 21 december en 22 december op onze site www.rood-wit.nl Nieuwjaars snertloop De activiteitencommissie van de senioren afdeling houdt op zondag 5 januari, voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie, een snertloop voor alle senioren, junioren en D-pupillen. Meisjesvoetbal Het is bijna zover: meisjes voetbal bij RoodWit. Door de aanmelding van een groot aantal meisjes in de D leeftijdscategorie is de kans zéér groot dat er na de winterstop gestart gaat worden met meisjesvoetbal binnen de jeugdafdeling. Heb je ook interesse meld je dan aan via info@rood-wit. nl of via onze website www.rood-wit.nl (linkerzijde de button “lid worden”).

RSV Programma jeugd Zaterdag 7 december RSV A1-Sprundel A1 av.14.30u RSV B1-Wernhout B1 av.13.00u Baronie C3-RSV C1G vt.10.00u DVO’60 D2-RSV D1G vt.9.00u RSV D2G-Rood Wit W D3 av.10.00u RSV E1-Schijf E1G av.11.00u Schijf E2-RSV E2 vt.8.30u RSV F1-VVC’68 F1 av.9.30u Virtus F5G-RSV F2 vt.8.00u FC Moerstraten K1-RSV K1 vt.10.00u Programma senioren Zondag 8 december RSV 1-NVS 1 av.14.30u RSV 2-Sprundel 2 av.12.00u

IFC 3-RSV 3 av.12.00u RSV 4-Achtmaal 3 av.12.00u Roosendaal 10-RSV 5 av.10.00u Roosendaal DA1-RSV DA1 av.12.00u Pupil van de week Hallo, ik ben Tom de Rooij en ik ben 7 jaar. Mijn papa en mama zijn Jeroen en Claudia de Rooij. Ik heb nog 1 oudere zus Kim. Ik voetbal bij de F2. We zijn pas kampioen geworden. Ik sta meestal op het middenveld. Af en toe maak ik een doelpunt. Mijn favoriete club is Ajax en mijn favoriete speler is Siem de Jong. Verder speel ik graag buiten. Wij wensen Tom en zijn familie een heel fijne voetbalzondag toe!


AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S

in parelmoer wit, in combinatie met een zwart dak lage daklijn, echte coupĂŠvormen sportieve maar vooral ook chique brommobiel

%YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

&YMXIRZIWXÂ&#x2C6;%(&IVKIRST>SSQÂ&#x2C6;XIP

[[[HIFYMXIRZIWXRP

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

Uw auto verkopen?

GEVRAAGD

Bel: 06-51286089

wordt evt. bij u thuis opgehaald met origineel vrijwaringsbewijs

Ook â&#x20AC;&#x2DC;s avonds en op Zondag! Alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913

Autodemontagebedrijf Franken

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring

Hei mo l en d reef 3 6 a - R u c p h e n

www.indumÄł.nl volg ons ook op facebook.indumÄł.nl + twitter.indumÄł.nl

VOORRAADOPRUIMING

AUTO INDUMIJ BETAALT DE BTW! KOOP NU EN RIJD DIRECT OF PAS IN 2014

21% KORTING OP GESELECTEERDE VOORRAADMODELLEN

1

VRAAG ONLINE UW OFFERTE AAN VIA RENAULTAANBIEDINGEN.NL

TWINGO

SCENIC XMOD

Nu rÄłklaar voor

Nu rÄłklaar voor

â&#x201A;Ź 9.185,20

â&#x201A;Ź 29.382,43

SCENIC

MEGANE COUPĂ&#x2030;

Nu rÄłklaar voor

Nu rÄłklaar voor

â&#x201A;Ź 26.152,01

â&#x201A;Ź 25.793,86

GRAND SĂ&#x2030;NIC

LAGUNA ESTATE

Nu rÄłklaar voor

Nu rÄłklaar voor

â&#x201A;Ź 27.082,81

â&#x201A;Ź 31.569,42

BREDA* ETTEN-LEUR OOSTERHOUT ROOSENDAAL*

HUIFAKKERSTRAAT 3 ECUSTRAAT 5 DE BOEDINGEN 19 VLIERWERF 7

*RENAULT SERVICECENTER 1) Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Actie allĂŠĂŠn geldig bij Auto Indumij op particuliere transacties. Alle prijzen zijn inclusief kosten rijklaar maken en leges.

TEL. (076) 530 25 00 TEL. (076) 503 93 00 TEL. (0162) 43 14 50 TEL. (0165) 52 62 52


KERKELIJK

PAROCHIES I.P.V. REGIO RUCPHEN H. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H, Joannes de Doper Sprundel, H. Willibrordus St. Willebrord, Maria Boodschap Zegge. Pastoraal team: pastoor F. Verheije, teamleider diaken J. Foesenek, diaken J. van Steenoven, pastoraal werkster L. Verkade. Pastoraal werker Gerard Damen. Wij zijn bereikbaar op 0165-342069 (Rucphen Schijf Sprundel en Zegge) of op 0165382201 (St. Willebrord). Voor zeer dringende zaken (aanvraag ziekenzalving, melden overlijden of crisissituaties) kunt u bellen naar de bereikbare dienst: 06-29334907 of 0165-382201 voor St. Willebrord. Voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van dopen, huwelijken en andere vragen die de parochie betreffen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. PAROCHIE H. MARTINUS RUCPHEN Zondag 8 december 9.30u Tweede zondag van de Advent. Woord- en Communieviering. Voorganger pastor G. Damen m.m.v. het St. Ceciliakoor. Intenties: Theodorus Ravestijn; jgt. Cees v. Alphen e.v. Lies Commissaris; o.o. Gerardus Vos en Catharina Backx; pastor Kees Vos; o.o. Willemse-Vos; o.o. Hendrickx-Koolen. Bijzondere collecte: Op zondag zal er tijdens de viering in het kader van de adventsactie een extra collecte worden gehouden. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Choto Tara uit Klein Zundert, die dagopvang voor kinderen met een verstandelijke handicap verzorgt in Bangladesh. Tijdens de viering presenteert de stichting hun project middels een diapresentatie. Nadere informatie kunt u ook vinden op hun website www.chototara.com Kerstactie: Evenals vorig jaar organiseert onze Parochiële Caritas op 13, 14 en 15 december weer een inzamelingsactie in de Plus-supermarkt t.b.v. de Voedselbank Etten-Leur. Het doel is om iets van onze welvaart af te staan aan de mensen, die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Voedselbank, om ook hen iets extra’s te geven met de Kerstdagen. Overleden: Jac Konings echtgenoot van Jacqueline Braat, overleden op vrijdag 22 november in de leeftijd van 66 jaar, wonende Vlettevaart 52 te Rucphen. Donderdag d.a.v. werd tijdens een gebedsdienst in de aula van crematorium Zegestede te Roosendaal afscheid van hem genomen. Tonny de Jong weduwnaar van Koosje Kerstens, overleden op zaterdag 23 november j.l. in de leeftijd van 73 jaar, wonende Frans Halsstraat 43 te Rucphen. Vrijdag d.a.v. namen we afscheid van hem in een waardige uitvaartviering, waarna crematie in crematorium Zegestede te Roosendaal. Ziekenbezoek: Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met mevr. A. Hoendervangers tel. 348090. Secretariaat: Het parochiesecretariaat is gevestigd in de pastorie, Raadhuisstraat 5. Geopend op maandagavond van 19.30 tot 21.00u en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30u, tel. 341246. www.parochierucphen.nl; parochierucphen@hetnet.nl. Intenties uiterlijk maandagavond 18.00u inleveren. PAROCHIE H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL Parochie H.Joannes de Doper te Sprundel, Hertogstraat 17, 4714 BW Sprundel, 0165-382214. Secretariaat is geopend op maandag-vrijdagmorgen van 9.30-11.30u (dringende gevallen regiotelefoon 0629334907); parhjdedoper@hetnet.nl; www. kerksprundel.nl Diensten Week 50: 7 t/m 13 december. Tweede zondag van advent. Keer je om naar de weg van de Heer!. Zaterdag 7 december 17.00u Woord en communieviering. Voorganger: Past. L. Verkade. Zang: Gemengd Kerkkoor. Jgt. Christiaan v. Koulil; Everard Heeren v.w. geb.dag; overl. ouders Ros-Timmer-

mans v.w. beider geb.dag; jgt. Jack v. Oosterbosch; Jan en To v. Overveld-Dekkers zoon Jack en schoonzoon Jan v.w. geb.dag vader; Piet en Naantje v. Dorst-v. Trijp en zoon Ad v.w. jgt. Piet en Naantje; Ad Boumeester v.w. geb.dag; Ad Nouws v.w. geb. dag; overl. ouders Antonissen-Ros en zoon Kees v.w. jgt. moeder; Riet Konings-Roks; Joke de Bruijn-Helmons v.w. geb.dag; Johanna Antonia Gommeren-Tak namens de parochie. Extra collecte: Op zaterdag 7 december is er een extra collecte voor de ziekenmandjes. Overleden: Op zaterdag 30 november is overleden Johanna Antonia Tak echtgenote van Cornelis Antonius Gommeren in de leeftijd van 86 jaar, wonend Turfstraat14 te Sprundel. Op woensdag 4 december is zij na een plechtige uitvaartdienst op ons kerkhof begraven. Moge zij ruste in vrede. Kerkhof: Het vriendelijke verzoek van onze koster Wim van Oorschot om voor maandag 9 december de bloemen en potten die men thuis wilt behouden van het kerkhof te verwijderen. Want vanaf maandag 9 december maakt de werkploeg het kerkhof weer schoon. Zoeken: Wie zoeken wil, zal altijd zoeken. Wie vinden wil, die vindt. PAROCHIE H. MARTINUS SCHIJF St. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275, ParochieSchijf@hetnet.nl Zaterdag 7 december 19.00u 2e Zondag van de Advent. Woord en Communiedienst. Voorganger(s): Pastor Verkade m.m.v. Gemengd Koor. Wek. Truus Keijsers e.v. Johan v. Oers; wek. Maria Snepvangers w.v. Frans v. Overveld; wek. Jos Kuijstermans; wek. Paul Hendrikx w.v. Lien Konings; wek. Mientje Peeters; verj. Petronella Franken w.v. Guust v. Overveld; jgt. o.o. Frans v. Overveld-v.d. Broek-v. Dijk; jgt. Annie Goorden e.v. Cees Vissers; jgt. Jac Struijs e.v. Wieske Nouws; verj. Joke Matthijssen e.v. Janus v. Oers. Zondag 8 december 13.00u: Doopviering van Luuk Naenen, zoon van Martijn Naenen en Lazaroms. Voorganger; Pastor Verkade. Kosters/acolieten/misdienaars: Zaterdag 19.00u Rien v. Ruiten. Zondag 13.00u Rien v. Ruiten en Betsy v.d. Sande. Lectoren: Zaterdag 19.00u José Martens. Overleden: Overleden zijn Toon v. Overveld e.v. Naan Gevers op de leeftijd van 82 jaar en Riet Mutsters e.v. Paul Mies op de leeftijd van 79 jaar. Bloemen op het kerkhof: In de loop van volgende week worden de bloemen van Allerheiligen van het kerkhof verwijderd. Indien u het zelf wil doen kan u voor die tijd de bloemen zelf verwijderen. Kerkhof open: elk weekend van de maand geopend voor bezoekers. Openingstijden secretariaat: Het secretariaat is geopend op maandag- dinsdag- en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30u. Gelieve de intenties voor het komende weekend op te geven voor maandag 11.30u. Dan kunnen de intenties nog in de Bode worden geplaatst. Voor het brengen van kleding voor Polen gelieve ook met de openingstijden rekening te houden. Het pastoresteam is bereikbaar via: 0165342069 of 06-29334907. PAROCHIE HEILIGE MARIA BOODSCHAP ZEGGE O.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA Zegge, secretariaat@mariaboodschap-zegge.nl; www.mariaboodschap-zegge.nl Zondag 8 december 9.30u 2e zondag van de Advent. Woord en Communiedienst. Voorganger: Diaken J. v Steenoven. Koor: Gemengd Zangkoor. Intenties: jgt. Janus Meeuwissen e/v Dina Hermans en zoon Piet voor zijn 50e verjaardag; uit dankbaarheid aan ons lieve vrouwke, en voor een zekere intentie, Opa en Oma. Ook gedenken wij in onze gebeden: Toon Bakx e/v Marie Mulders; Joke Jongeneelen w.v. Kees Wagemakers. Dinsdag 10 december 19.00u Eucharistieviering in de kapel. Voorganger: Pater Munsters. Intenties: Voor alle die verblijven in het ziekenhuis of in verpleeg/

verzorgingshuis. Ook gedenken wij in onze gebeden: Toon Bakx e/v Marie Mulders; Joke Jongeneelen w.v. Kees Wagemakers. Overleden: Afgelopen week is overleden Johanna Cornelia Jongeneelen weduwe van Kees Wagemakers. De uitvaart vindt plaats op donderdag 5 december 11.00 uur in onze Maria Boodschap kerk waarna begrafenis op ons begraafplaats. Caritascollecte: A.s. zondag is het Charitas collecte. Bloemen op het kerkhof: Maandag 9 december wordt door de vrijwilligers van de kerkhofploeg voor de laatste keer dit jaar onderhoud op het kerkhof gepleegd. Degene die nog bloemen van het graf wil halen kan dit doen voor maandag 9 december. Parochiesecretariaat: geopend op dinsdagmorgen van 9.30-12.00u. Inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen 0165534905. Boodschappen en misintenties: kunnen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt. De misintenties worden in de bode van de volgende week geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld ‘Misintentie’ in de brievenbus van de pastorie. PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ST. WILLEBRORD Pastoor Bastiaansensingel 4b, 4711 EC St. Willebrord, info@parochiesintwillebrord.nl, 0165-382201. Teamassistente: Karin Wagener; www.parochiesintwillebrord.nl Donderdag 5 december 9.00u Eucharistieviering in de Mariakapel. Celebrant: Pater Jan Munsters ss.cc. Gebedsintenties: overl. pastores van onze parochie. Zaterdag 7 december 19.00u Eucharistieviering. Celebrant: Pastor Ben Kortmann pr., geassisteerd door diaken Jan Foesenek. Lector: Janny Siemons. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Janus Roks en Tijntje Kas wegens jgt.; Kees de Bruijn levenspartner van Leentje v. Overveld wegens verj.; Josephine Hugens e.v. Adrianus Steevens wegens jgt; Jaai Heeren e.v. Dien Heeren-v.d. Sande wegens jgt.; Johannes Bulkmans en Johanna Koks en overl. wederzijdse ouders en familie wegens verj.; Cornelus v. Zundert en Maria v. Hal wegens jgt. Zondag 1 december 11.00u Eucharistieviering. Tweede Zondag van de Advent (A). Celebrant: Pastor Ben Kortmann pr. Lector: Johan Reniers. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Frans Hofstede; Rinus Monsieurs partners van Corry Mertens-Antens wegens verj.; Cees Rijsdijk e.v. Joan Heeren wegens verj. Dopen: Zondag 8 december wordt Liam

van Ginneken gedoopt. We verwelkomen hem in onze geloofsgemeenschap. Overleden: Op 30 november is op 84 jarige leeftijd in verpleeghuis “De Kim” overleden Betje Nagtzaam-Roks, weduwe van Jos Nagtzaam. Op woensdag 27 november heeft zij het Sacrament der Zieken ontvangen. De avondwake is op woensdag 4 december 0m 18.30 uur en onze kerk en de plechtige uitvaartdienst is op donderdag 5 december om 10.30 met aansluitend de crematieplechtigheid te Breda. Dat Betje mag rusten in Gods eeuwige vrede. Op 30 november is op 65-jarige leeftijd overleden Dimphina Maria (Dina) Heeren-de Jong. Op vrijdag 6 december om 19.00 uur gedenken wij haar in de avondwake in onze kerk. De kerkelijke uitvaartplechtigheid voor Dina zal plaatsvinden op zaterdag 7 december om 10.30 uur in crematorium Zegestede te Roosendaal. Dat Dina mag rusten in Gods eeuwige vrede. Tweede Zondag van de Advent (A): In dit weekend lezen we als eerste lezing uit de Profeet Jesaja (Jes. 11, 1-10) en als evangelielezing uit het evangelie van Matteüs (Mt. 3, 1-12). In de eerste lezing horen we van de profeet Jesaja, hoe wij vreedzaam naast elkaar kunnen leven. De Heer zal recht verschaffen aan de geringen. In de evangelielezing horen we over het optreden van Johannes de Doper; over zijn prediking in de woestijn van Judea: “Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij”. En we lezen over zijn dopen van mensen uit Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek in de rivier de Jordaan, waarbij hij de komst van Jezus Christus aankondigt. Opgave gebedsintenties KerstmisOudjaar: Uw opgave voor gebedsintenties voor de vieringen met Kerstmis op 24 december (18.00u / 20.00u / 22.00u), Eerste Kerstdag (11.00u), Tweede Kerstdag (11.00u), zaterdag 28 december (19.00u), zondag 29 december (11.00u) en Oudjaar 31 januari (19.00u) dienen aangemeld te zijn op uiterlijk maandag 16 december vóór 12.30 uur. Dit omdat deze anders niet meer worden gepubliceerd in De Bode van week 51. In week 52 - de Kerstweek - verschijnt de Rucphense Bode niet. Tweede collecte voor groot onderhoud orgel: Ons orgel in onze kerk is dit jaar 25 jaar geworden en een grote onderhoudsbeurt is noodzakelijk voor het goed bewaren van dit prachtige instrument. Ook u kunt bijdragen aan het behoud van ons orgel door een gift of mee te doen met de tweede collecte in de weekendvieringen. Zo kunnen we samen ook dit stukje van ons culturele erfgoed in ons dorp blijven behouden! Eerste Heilige Communie 2014: Kinderen in groep 4, die op een school buiten Sint Willebrord onderwijs volgen, kunnen worden aangemeld bij het parochiesecretariaat, als zij graag hun Eerste Heilige Com-

‘Met elkaar maakten zij in St. Willebrord onze bijzondere lichtjesavond mogelijk.’

ebrord || Wij bedanken: Parochie St. Willibrord NEDELKO - verlichting | Radio Rucphen FM | diverse overige media | Arie Storm Fotografie | De Eeuwige Lente | alle vrijwilligers

PAGINA 26

munie willen doen. Het verzoek aan ouders en hun kinderen is om die aanmelding zo spoedig mogelijk te doen bij mevrouw Patricia van Oers op telefoonnummer 06 30325777. Kinderen op de beide R.-K. Basisscholen in Sint Willebrord krijgen de informatie via deze scholen van de Werkgroep EHC van onze parochie. Gerarduskalender 2014: Ook dit jaar kunt u de Gerarduskalender via ons parochiesecretariaat bestellen. Website: Kijk ook eens op onze website voor nog meer actueel nieuws: www.parochiesintwillebrord.nl. Bereikbaarheid: In zeer dringende pastorale gevallen is er altijd iemand van de parochie bereikbaar: 0165-382201. Op het antwoordapparaat staat het telefoonnummer dat kan worden gebeld, alléén voor zeer dringende pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact worden opgenomen met de parochie tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat. Openingstijden parochiesecretariaat: open op maandagmorgen en op donderdagmorgen tussen 9.30-12.30u. U kunt er dan ondermeer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de aanmelding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen over en informatie over andere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en het parochiële kerkhof. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: vacant. Eredienst: Zondag 8 december, de tweede Adventszondag, is Mevr. Ds. D. TimmersHuigens onze voorganger, aanvang 10.00 uur. In deze dienst vieren wij het 100-jarig bestaan van de Stichting Ad Usus Pios. Dhr. Guis is de organist. Dhr. van Dam is gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor het Pastoraat. Agenda: De Cantorij heeft donderdag 5 december geen koorrepetitie. 8 december is er een concert in het Van Goghkerkje, accordeon anders met zang en gitaar. Aanvang 15.30 uur. www.pk-zundert.nl PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Op zondag 8 december, de tweede zondag van advent, zal voorgaan prof. C.J.G. Vonck te Brasschaat. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger en zijn in de nevendienst bezig met het adventsproject. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijerv.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/0634906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.


VACATURES

HET ADRES VOOR BETAALBAAR AUTORIJDEN!

0RQ3ODLVLUÂ&#x2021;(WWHQ/HXUÂ&#x2021;7HO

ce bij intenannaar jou! a m n a zoek ied v het geban zijn wij op p o n a a trie? D nde b uitdage- en gasindus n e e d selen de olie en afwaisal bedrijf in e j ji k e Zo rnation een inte MMFOEF FUBBOWVVSTVT85# N # : 5 n 8 D e

 -eis GEFOLOJWFBV UBBOWVMMFOEF )ZESBVMJFL F Functie O XFSLP MFDUSPN uur FCJFEWB

tenanc

in a M d n rou

Alteln-Leur, 40

e e y o l p e Em

t.#0 T&MFDUSPPG& STVTPQIFUH n prĂŠ. OQSĂ? V V ee g PM JTFF ST n D US V is li F B D e [ E a B O fd ic F a . n MM de ctro FOT BOWV ME heden: rken op t&FOB atiek en/of EleUVSJOHFO 4JFN PMHEFOCFIBB GKFCFOUCFSFJE : je te we verantwoordelijk g m m W T P in u o F F U k e v H C B n ij e B $ P r e / y JD e h WBO$ /&/ DLDFSUJG tiebeMscaintenance Emphloeb je de volgend t,FOOJTCUEFPQMFJEJOH BOFFOIFGUSV Funcro GVODUJF e ti d c n n W F u F JU UJ fu [ I UB ll e SUHFMJKLF F F O P C + F P U t F N T Als A ance. In dez V O I D F P I OF OUJO WFS HFOFOE ESBVMJTD t+FCF halen. OHJOFF elpen) Mainten QMPZFFP OFSWBSJ en verh [FOWBOUFLFOJOUPSJOHFOPQIZ DIFO te SF n B it re K d e MF s ODF&N JOXPPSEFO F li JT B T MF L a O O k O JH P o F UF E SU US (l O U F JO L C F B n UB MF T M t+FIF Storinge BMJTFFSU BOBMZ SFQBSFFSU[FMGTUFDIOJTDIFOFties. FMTFUBB MMSPVOE. BUJFWF KFBMT" SMBOETFFO&OHFEFDPNNVOJD FCU JL I D T t+FMPL SQSFUFSFO FO BUJTDI FMFLUSP nische installa F I F C P F FE TU H OK FOJOUF JTDI QOFVN aan de tech %BBSOBB FOOJTWBOEF/M%VJUT+FCF[JUJH DPMMFHJBBMF BBO E L F BDIJOFT O F F E N UF UV F U T O P T NFDIBO matig gebied F F H B C W T FOF OKFQ TUSFT O softwareFMQUTUPSJOHFO IFDPOUSPMFTF HFTDISJGUIFEFO KFCFOUgevoel. JEEFMWB D N . s SI JT S s JH F P e US id P SE ti F e W B n h F . E N B T P W t+ P*OD oordelijk erktolera rammaâ&#x20AC;&#x2122;s NBDIJOF SSJDIUHF FMM7BSD MM X JM verantw 0 t+FWF e betreffende w/$CFXFSLJOH specifieke progOUPPSVSFO : M g B UJPO vin JMXF aan d OUEJWFSTF$ en machine JUFOLB r is geen BUJPOBM0 mschrij FFMWBO/B s TUFOCV EJF E edrijfFsOo-FVSJTPOEFJOSE)PVTUPO 64"WF/SBODJFSWPPSEEBFO B t+FCF mmeerfunctie POTJHOBUJFEJFO et verhelpen. progra BTUESBBJKFD storingen mo /07&UU IPPGELBOUPPS OBBHFWFOEFMFCJFEUBMNFFS B NFUIFU 07 JTFFOUPP BTJOEVTUSJFFO BOEFIPPHTUF t%BBSO ij je zelfstandig. FT JO waarb lmogelijkheid I 7BSDP / JKEFPMJFFOH EJFOTUFOBBOW OHBTJOEVTUSJF D B BOEFN B terugva E s XFSFMEXSQSPEVDUFOFOEWBOEFPMJFFMPDBUJFTJO V e P in mach FDUJFGPOEFSI d u o KBB JUPQIFUHFCJF NFFSEBO rh e ef ond WFOUJFGFODPSS ti n e v re LXBMJUF FGUXFSFMEXJKE P ten. FHUQSF [PBMT /07IF FO t+FQMFns planningslijs O FPOUXJL F L B JHNFUE FO BJSF[ OEJHHFCJFE BOE n [ JU M e F JM volge D in C B e I G rr JD F T te LV OE IJK EU[ PVE OCPVX uwen en CFUSFGGF FVSIPV etten BODFFSE ud gebo MJKOTTUPSJOHFO LUSPUFDIOJTDIF CJKIFUPOEFSI &UUFO- VDUJFWBOHFBW anteren en opz PMJF o O J rh 7 e d 0 n / ST F MF O E F h V F t U SP E UF M e O O F MQ Q h F P F O X r O P SI LFMJOHFreedschap voo CPPSWMPFS#JO BMJUFJUT t+FWF FCPVXFO PQ[ FMFJEUFYUFSOFN BBOH UFFSUFOCFH klemge PPSQJKQPQEF JKNFUPO[FLX TJT S P P WBOEFC EVTUSJF[JKOX marktleider. E t+FBT ebouwen.

 QMPZFF N & van g F FOHBTJO n wereldwijd D O JOUFOB ebieden. B . t T producte h dan! UJFCSJFGFODW erdrac SFOEFDPMMFHB hnische deelg TUPSJOHFO v o is ageer N n e n O R c MF B PUJWB Ke te U ? W n er JE e p O o F s KF MF MQ is HF ntereJsOUFSFTTF TUVVSnov.com. Mocohptenemen I t+FCF racht van kenn TCJKIFUWFSIF @ B F t n H rd K c e F ta PMM ove O )FC os.bakhuiz n je con TJTUFFSUD BSCBTJTF naar ro gen zijn dan ku t+FBT FOPQKB JEQBLLFU H B E F UJ PU LBO FCSF nog vra den: SNTBMBSJT WCCBFOXFFFOVGJUJFH UTQMBO DBEFBVOQEF WJB Wij bie MF F GP MT JM I O B I P U P D T [ BB FST SLUD &FONB EBHFO%BBSO JETWPPSXBBSEFOS[FLFSJOHFOW WFOUFOWFSTDIJMS "%7 DVOEBJSFBSCF FDUJFWF[PSHWF SMJKLT4PDJBM& SDPJTFFOJOUF NFUTF BMGPOET DPMM OHFO FFOKBB OBM0JMXFMM7B acht besteedt TPDJB FSFWFS[FLFSJ VJUKFT/BUJP t veel aand en veiligheid BOE OEFCFESJKGT l bedrijf wa ndigheden an. MF nationaan de werkomstaandel heeft sta&S[JKO a M v F aa het SNF hoog in FSLTGFFSJTJOGPFOEPPSHSPFJ %FX FPQMFJEJOH EJWFST lijkheden. moge

Et

een endpoot... t n e b j i J e duiz h c s i n h tec

Specialist in

Tevens uw adres voor: Schaven, zagen en frezen CANADASTRAAT 4 ST. WILLEBRORD TEL. 0165-543094 / MOBIEL: 06-53498628

Project Engineer (M/V)

Heeft u interesse in deze belangrijke functie? Mail dan een gemotiveerde brief met cv naar Metaalwerken Bergen op Zoom BV, WDY5REHUW9LQNDIGHOLQJ3HUVRQHHOV]DNHQSRVWEXV$'%HUJHQRS=RRP SHUVRQHHOV]DNHQ#ER]JURXSHX7HOHIRRQ Zie ook onze website www.bozgroup.eu Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

AIRCO, elek.pakket

%RXZMDDU

2001 209973

3890

Chevrolet

Matiz 0.8

AIRCO, stuurbekr.

2008

80953

4490

Chevrolet

Matiz 0.8

Stuurbekrachtiging

1999 128317

1690

Chevrolet

Spark 1.0

AIRCO, alle optieâ&#x20AC;&#x2122;s

Citroen

C1 1.0 3drs

Stuurbekrachtiging

Citroen

dec-10

.P 3ULMV

12097

7390

2006 151666

3590

C4 Coupe VTS 2.0 Alle Optieâ&#x20AC;&#x2122;s

2005 149523

5490

Fiat

Marea 2.0 20V

AIRCO, elek.pakket

1998 188912

1290

Ford

Fiesta 1.25 5drs.

AIRCO, elek.pakket

2011

68715

9390

Kia

Picanto 1.0

Stuurbekrachtiging

2006

53322

4290

Kia

Rio 1.3

Stuurbekr. Trekhaak

2003

65111

3290

Kia

Sportage 2.0 LPG

LPG/G3, Alle optieâ&#x20AC;&#x2122;s

2006 175802

7690

Kia

Sportage 1.6 GDI

Alle Optieâ&#x20AC;&#x2122;s

2011

28059 20990

Mitsubishi

Colt 1.3 cleartec

AIRCO, elek.pakket

2010

35828

9290

Opel

Agila 1.0

AIRCO, elek.pakket

2009

39233

7890

Opel

Agila 1.2

AIRCO, elek.pakket

2010

29080

8690

Opel

Corsa 1.2 5drs.

AIRCO, elek.pakket

2006

80070

5990

Peugeot

207 1.4 5drs

AIRCO, elek.pakket

2007 127661

6590

Renault

Megane CABRIO

AIRCO, leer, elek.pakket

2004 154292

5690

Skoda

Fabia Combi 1.4

Stuurbekr, elek.ramen

2004 185675

3890

Skoda

Fabia Combi 1.4 TDI AIRCO, elek.pakket

2008 134121

7690

Vw

Golf 1.2 TSI 5drs

2011

DSG automaat, AIRCO

61019 16490

.LMNYRRUPHHULQIRRS :::9$.*$5$*((77(1/(851/ Verkoop, reparatie, onderhoud, APK, aircoservice, storingsdiagnose en accessoires voor alle merken.

Ook voor leaseautoâ&#x20AC;&#x2122;s en autoâ&#x20AC;&#x2122;s met fabrieksgarantie

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

VITAK Advocaten www.DeDakshop.nl Voor het vernieuwen van uw dak en zinken goten! Tevens in onze shop verkoop voor de â&#x20AC;&#x2DC;doe het zelverâ&#x20AC;&#x2122; Gratis advies

HARDHOUTEN: binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

Wij zijn op zoek naar een:

Functie-eisen Â&#x2021;+%2:HUNWXLJERXZNXQGHRIKLHUDDQJHOLMNZDDUGLJ Â&#x2021;:HUNHUYDULQJLQHHQSODDWEHZHUNHQGEHGULMI Â&#x2021;*RHGHNHQQLVYDQ&$'V\VWHPHQ 9RRUNHXUJDDWXLWQDDU+L&DG Â&#x2021;=HOIVWDQGLJHQFRPPXQLFDWLHI Â&#x2021;%HVFKLNWRYHUHHQ]DNHOLMNHDVVHUWLYLWHLW Â&#x2021;7HDPSOD\HU Â&#x2021;*RHGHEHKHHUVLQJLQZRRUGYDQGH(QJHOVHHQ'XLWVHWDDO

2SWLHÂśV

316 I sedan

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

G.VAN TRIJP

Functie omschrijving Â&#x2021;%HJHOHLGHQYDQSODDWZHUNSURMHFWHQYDQXLWGHRIIHUWHIDVHWPGHHHUVWHSURGXFWLH Â&#x2021;=HOIVWDQGLJHQJLQHUHQPHWEHKXOSYDQ'&$'WHNHQSDNNHWELMYRRUNHXU+L&DG Â&#x2021;2SVWHOOHQYDQURXWHVFKHPDWDYEHZHUNLQJVYROJRUGHQHQZHUNPHWKRGHQ Â&#x2021;2QGHUKRXGHQYDQFRQWDFWHQPHWNODQWHQLQ]DNHWHFKQLVFKH]DNHQ Â&#x2021;$GYLHVJHYHQDDQNODQWHQRYHUPDDNEDDUKHLGHQ]RUJGUDJHQSURIHVVLRQHOH technische oplossingen. Â&#x2021;7HFKQLVFKHRQGHUVWHXQLQJDDQGHVDOHVJURHSHQLQFLGHQWHHOPHHQDDUGHNODQW voor informatie uitwisseling.

7\SH

BMW

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

Houthandel en Mach. Timmerbedrijf Metaalwerken Bergen op Zoom BV is een internationale onderneming met een uniek machinepark en 100 enthousiaste en betrokken medewerkers. Onze specialisatie is; engineering, plaatbewerking, poeder-coaten en assemblage. We leveren zowel onderdelen als complete machines en apparaten voor diverse markten. Wij zijn volledig ISO JHFHUWLÂżFHHUG 0HWDDOZHUNHQ %HUJHQ RS =RRP %9 LV WH NDUDNWHULVHUHQ DOV dynamisch en innovatief en geldt binnen de branche als zeer geavanceerd.

0HUN

F. van Duuren Leursebaan 269 - 4839 AM Breda Tel.: 076-5339023 - Fax: 076-5339022 - E-mail: info@dedakshop.nl

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

49

BIEF-GOURMET

E 

N FONDUE - STEENGRILL - BAKPLAAT - WOKPA ILET-ENZ. MET O.A. RUNDERBIEF-KALKOENBIEF-VARKENSMEDAILLONS-KIPF

KUIKENVLEUGELS 1KG 2.49 KUIKENBOUT 2KG 3.49 alle GEPANEERDE SCHNITSELSsoorten 1KG 3.99 RUNDERRIBLAPPEN kerst 1KG 5.99 VERSE HELE KALKOEN vevorkoroo-p1KG 5.99 SOEPVLEES HACHEE ½KG

99 BLANKE 99 HAMFRICANDEAU 3. SCHNITZELS 4. 2.99 ORIGINELE KG

KG

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

80 . 11

250 GR. P.P. VANAF

2.45

ZEEUWSE LEVERWORST 250GR

1.45

RAUWE HAM AAN 'T STUK 100GR

0.95

kant en klare HACHEE OF BOEUF BOURGUIGNON 100GR

0.89


zondag

15

december

l n . n e h p c u r k r e w r u u t V r e e t n prese 

    

 L   

vuurwerkshow/demo Aanvang: 17.30 u. Start show: 18.00 u. Locatie: RSV voetbalvereniging sportpark Molenberg

Vuurwerkrucphen.nl Zundertseweg 5a, Rucphen

ZATERDAG 7 DECEMBER OPENDAG DE ROZEN HOEVEN Kom een kijkje nemen op de bouwplaats Van: 11:00 uur tot 13:00 uur Locatie: Pioenroos in Hoeven Info: www.derozenhoeven.nl Vrijstaand geschakelde woningen

Verkoop

Semi bungalows

Tel.: 0165 - 31 93 19 www.kkm-makelaars.nl

Twee onderĂŠĂŠn-kap woningen

Ontwikkeling en realisatie

www.vanagtmaal.nl

Dru 20131204  
Dru 20131204