Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

M O E R D I J K S E

4 DECEMBER 2013 WEEK 49

Uitgeverij

16 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @MoerdijkseBode

LOKALE AFDELING FIETSERSBOND BEPLEIT

076

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

KEES VAN DE HEUVEL WINT ONTWERPWEDSTRIJD

CertiďŹ cering voor haven van Moerdijk

Wethouder Koevoets pas op plaats 8

MOERDIJK - Het haven- en industrieterrein Moerdijk mag zich vanaf heden een ‘Good Delivery Point’ (GDP) noemen voor de opslag van aluminium. Verstrekker van dit certiďŹ caat, de London Metal Exchange (LME) is dĂŠ wereldwijde handelsbeurs voor industriĂŤle metalen. Deze certiďŹ cering maakt het voor de Moerdijkse bedrijven mogelijk om individueel een certiďŹ caat aan te vragen voor de opslag en handel in aluminium, waarmee zij internationaal mogen handelen op de London Metal Exchange. Inmiddels heeft het eerste bedrijf op het Haven- en Industrieterrein van Moerdijk zich aangemeld voor de certiďŹ cering inzake aluminium.

ZEVENBERGEN - Op de Algemene Ledenvergadering heeft de VVD Moerdijk zijn kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 19 maart 2014 vastgesteld, alsmede het verkiezingsprogramma. Nadat eerder Thomas Zwiers uit Zevenbergen al was gekozen tot lijsttrekker voor de VVD ziet de kieslijst er onder andere als volgt uit: op plaats 2 staat het huidige raadslid Remco Heus uit Zevenbergschen Hoek en de nummers 3 en 4 zijn respectievelijk Danny Dingemans uit Noordhoek en Conny van der Horst uit Moerdijk. Opvallend is dat huidig wethouder Louis Koevoets uit Standdaarbuiten pas terug te vinden is op de achtste plaats.

Geen onderzoek namens gemeente

Ondernemers zijn voorzichtig positief

ZEVENBERGEN - Bij de gemeente Moerdijk zijn meldingen binnengekomen van inwoners die telefonisch benaderd worden door een persoon die zegt namens de gemeente een onderzoek te doen. In het telefoongesprek wordt onder andere naar persoonlijke gegevens gevraagd. Dit onderzoek vindt niet plaats in opdracht van de gemeente. Als een onderzoeker namens de gemeente een onderzoek uitvoert, worden bewoners daarover altijd vooraf schriftelijk geĂŻnformeerd. Als iemand persoonlijk bij u langs komt, kan deze zich altijd legitimeren en aantonen in opdracht van de gemeente te werken. Inwoners wordt geadviseerd extra alert te zijn.

ZEVENBERGEN - Ondernemers in Brabant hebben positieve verwachtingen over 2014. De bedrijfseigenaren verwachten dat de export in 2014 zal aantrekken. Brabantse ondernemers zijn daar positiever over dan hun collega’s uit andere regio’s. Dat meldt de Kamer van Koophandel. Opgemerkt moet wel worden dat het economisch herstel nog pril is. Veel bedrijven houden volgend jaar de hand op de knip. Een vijfde van de ondernemers verwacht het personeelsbestand met een vijfde in te krimpen. Het positieve sentiment wordt volgens de Kamer van Koophandel breed gedragen. Alleen de bouwsector voorziet ook in 2014 een dalende omzet.

Fakkers weer lijsttrekker voor OM FIJNAART - Wethouder Frans Fakkers uit Fijnaart is wederom lijsttrekker voor Onafhankelijk Moerdijk (OM) bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Op de zogenaamde verkiesbare plaatsen van de kandidatenlijst zijn de meeste namen van de huidige gemeenteraadsfractie terug te vinden. De twee nieuwe gezichten in de top van de lijst zijn Jack Lems uit Klundert op plaats 9 en Jack van Dorst uit Zevenbergen op plaats 11. Marco Weda uit Willemstad staat als tweede op de lijst, Cees Huijssoon uit Zevenbergen derde en de tweede wethouder van OM in het huidige college, Cors Punt uit Klundert, is terug te vinden op plek vier.

Brandweer gaat reanimeren MOERDIJK - Sinds deze week worden de beroeps brandweermannen en -vrouwen van Brandweer Midden- en West-Brabant gealarmeerd voor reanimatie. Het kan dus zijn dat bij een melding voor een reanimatie er eerder een brandweerauto voor komt rijden in plaats van een ambulance. De 1e tankautospuiten van de beroepsposten Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Moerdijk-Haven, Tilburg-Centrum en Tilburg-Vossenberg zijn uitgerust met een AED als aanvulling op de reanimatie. Bij een melding van een plotselinge hartstilstand kan de brandweer als ‘AED-responder’ worden gealarmeerd in afwachting van de komst van de ambulance.

ZEVENBERGEN - Vrijdag werden in Zevenbergen de sporter en de vrijwilliger van 2013 gehuldigd. In de laatste categorie werd Bernadet Cruijsberg uit Zevenbergschen Hoek (rechts op de foto) tot winnaar uitgeroepen naast de andere genomineerden Frans van Kouwen en het beheerdersteam van de Ankerkuil. Lees meer elders in deze editie. FOTO CEES VAN DER BURG

Raad van State verklaart beroep van omwonende ongegrond

Groen licht voor project watertoren ZEVENBERGEN - Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de watertoren aan De Meeren/Galgenweg in Zevenbergen is onherroepelijk geworden. De Raad van State heeft het beroep dat was ingesteld door een omwonende, ongegrond verklaard. Door de uitspraak van de Raad van State kan de verdere uitwerking van het plan worden opgepakt. DOOR PETER HOUTEPEN Het project bestaat uit de herontwikkeling van de bestaande watertoren door de bouw van een appartementengebouw met vijf koopappartementen en de mogelijkheid van parkeren op eigen terrein. Van elk appartement komen ĂŠĂŠn of meerdere ruimtes in de oorspronkelijke watertoren. De overige ruimtes worden gerealiseerd in een nieuw gedeelte dat tegen de toren aan wordt gebouwd. Dit gedeelte zal bestaan uit maximaal drie woonlagen. Verkeersveiligheid Het beroep dat door een omwonende was ingesteld, richtte zich met name op de verkeersveiligheid. De Raad van State

Ook op zondag de goedkoopste.

is net als de gemeente van mening dat er geen sprake is van een verkeersonveilige situatie op het moment dat het project is gerealiseerd. Bovendien vindt de Raad van State dat de gemeente Moerdijk zorgvuldig heeft gehandeld bij het voorbereiden en het opstellen van het bestemmingsplan en dat alle aspecten hierbij in voldoende mate zijn afgewogen en geregeld. Voor de realisatie van het plan bestaat ook veel draagvlak in de omgeving. Uitvoering Op basis van deze uitspraak staat nu het licht op groen voor de realisatie van het project. Ontwikkelaar H&M Investments B.V.

uit Sprang-Capelle kan starten met de uitvoering van het plan. In januari 2014 wordt in eerste instantie begonnen met de verkoop van de appartementen. De feitelijke realisatie zal naar verwachting medio 2014 aanvangen. 40 meter De watertoren in Zevenbergen in in 1947 gebouwd ter vervanging van de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste oude watertoren. Die dateerde uit 1924 en was een ontwerp van Hendrik Sangster. De huidige toren is ontworpen door architect Kees de Bever, heeft een hoogte van bijna 40 meter en een waterreservoir van 600 mÂł.

Bij deze Bode Autostad.

GEOPEND

van 9.00 tot 17. uur

De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Driessen

Kadedijk 120b 4793 RR Fijnaart T. 0168 - 463 763

LOKALEDEALERs.ISSAN#UBE/UTSIDETHEBOXs"ELONA/UD'ASTELEN!UTO"ORCHWERF

OCCASIONS EN NOG VEEL MEER!

autostad ROOSENDAAL

KLUNDERT - Voormalig schoolhoofd en schrijver Henk van de Berkt heeft opnieuw een roman geschreven: ‘Van Smid tot Piraat’. In het boek wordt Maarten den Hollander, zoon van een boerenknecht, door de Willemstadse smid Barentsen, opgeleid tot meestersmid. Hij wordt door prins Maurits opgeroepen om dienst te nemen bij de kapervloot. Het boek speelt in 16e en 17e eeuw, geeft een goed beeld van het leven in die tijd en is leesbaar voor jong en oud. Plaatsen van handeling zijn onder andere de Oude Heijningse polder en Willemstad. Het boek is te bestellen door een e-mail te sturen naar de schrijver: henkvandeberkt@hotmail.com

Concert in Joannes de Doperkerk Klundert

-ETDEZEWEEKOAs-AAKKENNISMET#INDY)*ZENBRANDTs!LLRENTAUTOVERHUURKIESTVOORDE AUTONIEUWS UIT DE REGIO

Zondag 8 december

Nieuw boek van Henk van de Berkt

I

BERGEN OP ZOOM

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

KLUNDERT - Op 22 december worden om 14.30 uur de krachten van Determinato, Koorconcerten en Stichting Cultureel Klundert gebundeld om gezamenlijk het kerstconcert in de Joannes de Doperkerk te organiseren. Bekende kerstliederen en melodieĂŤn worden in een zeer afwisselend programma ten gehore gebracht. Christelijk Mannenkoor Lelystad verzorgt de zang en ook zangsoliste Marieke Ewoldt zal haar klanken ten gehore brengen. De kerk is open vanaf 13.45 uur, waarbij het jeugdorkest van Determinato voor de muzikale intrede zal zorgen. Kaarten kunt u online reserveren via: www.stichtingcultureelklundert.nl


Kennisgeving Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380kV - hoogspanningsverbinding Borssele – Tilburg (gedeelte in de provincie Noord-Brabant) Voorbereidingsbesluit De minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. Hierin zal het tracé van de nieuwe Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg worden vastgelegd. Dit voorbereidingsbesluit gaat over het gedeelte van dat tracé in de provincie Noord-Brabant. Een eerder voorbereidingsbesluit voor het gedeelte tussen de provinciegrens Zeeland en Noord-Brabant en het waterschapsterrein De Spinder (gemeente Tilburg Noord) van het Waterschap De Dommel is op 7 december 2012 genomen en loopt af op 6 december 2013. Het voorbereidingsbesluit voor het gedeelte tussen 380kV station Borssele en de provinciegrens tussen Zeeland en Noord-Brabant is op 19 juli 2013 in werking getreden. Het plangebied van het voorbereidingsbesluit is respectievelijk 120 meter breed (60 meter aan weerszijden van het voorgenomen tracé, gemeten vanuit het hart van de verbinding), 140 meter breed (70 meter aan weerszijden van het voorgenomen tracé, gemeten vanuit het hart van de verbinding), 160 meter breed (80 meter aan weerszijde van het voorgenomen tracé) en 170 meter breed (85 meter aan weerszijde van het voorgenomen tracé), Voor enkele delen van het tracé geldt dat het voorbereidingsbesluit een bredere zone bestrijkt dan de genoemde zones. De zones zijn bedoeld als marge zodat zeker wordt gesteld dat er zich in de directe nabijheid van het tracé geen ontwikkelingen voordoen die kleine aanpassingen in het tracé onmogelijk maken. Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor bouwen of voor overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft, dan moet bij het behandelen van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor het project, kunnen sommige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden nadat hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Besluit en kaart liggen met ingang van vrijdag 6 december 2013 tot en met donderdag 16 januari 2014 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij: • Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag T (070) 379 89 79; • Gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3, Hoogerheide, T 140 164, • Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, Raamsdonksveer, T 140 162. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op vrijdag 6 december 2013. Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en is tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl. Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid van, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht. Informatieavonden Begin december worden er inloopavonden georganiseerd om u te informeren over dit project. U bent van harte welkom om op (een van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur de diverse medewerkers van de ministeries van EZ en IenM en van TenneT spreken. Deze inloopavonden vinden plaats op: • Maandag 9 december 2013, 19.00 - 21.00 uur, Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonksveer, • Dinsdag 10 december 2013, 19.00 - 21.00 uur, De Borgh, IJshof 1, Zevenbergen, • Donderdag 12 december 2013, 19.00 - 21.00 uur, Rozenoord, Beukenlaan 14, Bergen op Zoom. Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten T (070) 379 89 79.

Keuringsleeftijd rijbewijs van 70 naar 75 jaar ‘Het is belangrijk dat ouderen op een veilige manier mobiel kunnen blijven. Met zo min mogelijk geregel en zo laag mogelijke kosten. De verhoging van de keuringsleeftijd voor ouderen betekent een forse lastenverlichting en maakt het hernieuwen van je rijbewijs een stuk makkelijker.’ Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) licht haar beslissing toe om de keuringsleeftijd te verhogen. Veilig en verantwoord ‘Vanaf 1 januari gaat de keuringsleeftijd van 70 naar 75. Ouderen kunnen daarmee besparen op de kosten die bij een keuring komen kijken. Denk daarbij aan een bezoek aan de keuringsarts of het formulier van de Eigen verklaring. Ik wil er op die manier voor zorgen dat ouderen makkelijker

mobiel blijven – op een veilige en verantwoorde manier.’ Aldus Schultz. Kostenbesparing Automobilisten met een rijbewijs B en motorrijders met rijbewijs A moeten zich nu nog vanaf de leeftijd van 70 jaar elke vijf jaar laten keuren. Maar vanaf 1 januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Ook zijn vanaf 1 januari rijbewijzen voor automobilisten en motorrijders tussen de 60 en 65 maximaal tien jaar geldig. Nu is het rijbewijs voor deze groepen geldig tot hun 70e. Eigen verantwoordelijkheid Ook Karla Peijs, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, is blij met de verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar. ‘Als ouderen langer actief deelnemen aan

Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders: Jonger dan 65 jaar

Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 65 en 70 jaar

Rijbewijs tot 75e verjaardag geldig. Keuring: niet nodig.

Tussen 70 en 75 jaar

Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: bij verloop rijbewijs op of na 75e verjaardag.

75 jaar of ouder

Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: verplicht.

de maatschappij, moeten zij zonder veel obstakels mobiel kunnen blijven.’ Peijs benadrukt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen als het op veiligheid aankomt. ‘Zeker als de leeftijd begint te tellen, is het geen gek idee om kritisch te kijken naar de eigen rijstijl. Wie zich onzeker voelt, of merkt dat het niet meer zo soepel gaat, kan best nog een paar rijlessen nemen.’

De verhoging van de keuringsleeftijd geldt voor alle bestuurders. Voor mensen met een medische indicatie blijft de rijbewijskeuring verplicht bij verlenging van het rijbewijs. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl of telefoonnummer 1400.


ACTUALITEIT

Facelift voor slagad er van dorp Standdaarbuiten

Kees van de Heuvel wint ontwerpwedstrijd voor Markt STANDDAARBUITEN - Kees van de Heuvel diende voor het herinrichtingsplan van de Markt in Standdaarbuiten twee ontwerpen in. Een ontwerp met een hoge realisatie mogelijkheid en een alternatief plan. Het eerste plan werd beloond met de eerste prijs van de ontwerpwedstrijd en met 250 euro, maar zijn tweede plan vonden de aanwezigen in ’t Sandt eigenlijk veel mooier. DOOR TIES STEEHOUWER Een goed gevulde zaal kreeg vorige week te zien en te horen wat de acht inzenders allemaal ontworpen hadden om de slagader van het dorp, de Markt, een flinke facelift te geven. Het ging hierbij alleen om de Markt en het gebied rond de leegstaande kerk. Van de Heuvel had ook de kerk zelf bij zijn alternatieve plan betrokken en dat viel dan ook buiten de orde. Hij wil van de kerk een kunstmatige ruïne maken waar de straat dwars doorheen loopt en waar in geparkeerd kanon worden. Het voormalige kerkgebouw is echter nog steeds eigendom van het bisdom zodat de gemeente Moerdijk daar niets over te zeggen heeft. Bijna alle plannen van de inzenders draaiden om meer of minder groen en meer of minder parkeerplaatsen. Buiten het alternatieve plan van Kees van de Heuvel zaten er weinig verassingen tussen. Uniek Wethouder Louis Koevoets noemde het uniek dat de gemeente nu eens de omgekeerde procedure heeft gevolgd. “Normaal komt de gemeente zelf met een plan en legt dat dan voor aan de inwoners. Maar met de Markt in Standdaarbuiten hebben we het eens omgedraaid”.

Hij liet weten blij verrast te zijn door het grote aantal inzenders. Er waren acht inzendingen terwijl 100 mensen het formulier hadden aangevraagd. Veel verschil zat er niet in de ontwerpen. Linda Jansen wil veel bomen op de Markt en een klassieke verlichting en Erik Dutour Geerling zoekt het in leilinden en schuin geparkeerde auto’s. Hij wil ook ergens een rustplaats voor fietsers. De 12-jarige Kim Theunissen wil alles bij het oude laten. Het inrichten van een speelplaats vindt zij voldoende. Varianten Op basis van de inzendingen tekende het bureau Adcim drie varianten. Het aantal parkeerplaatsen hierin schommelt tussen 86 en 98. Bij de ene variant zijn leilinden getekend en bij de andere zuilvormige bomen of haagbeuk heggen. Alle inwoners kunnen meebeslissen welke variant er wordt uitgevoerd. Overigens liggen deze varianten niet vast, er kunnen alsnog veranderingen worden doorgevoerd. In de loop van januari 2014 wordt het definitieve plan vastgesteld. De details worden op 12 februari met de bewoners van Standdaarbuiten ingevuld. Zij kunnen de lantaarnpalen, de bankjes, de prullenbakken en de kleuren van de bestrating kiezen.

Kees van de Heuvel en zijn prijswinnend plan.

Over de tijdsduur van de werkzaamheden maken enkele bewoners zich zorgen. Wethouder Koevoets beloofde dat zowel de

FOTO TIES STEEHOUWER

lichtjesoptocht als de wielerwedstrijd niet in gevaar komen. Als de straat openligt, zal meteen de rio-

lering worden vervangen. Medio 2015 kan Standdaarbuiten weer genieten van een prachtige Markt.

Sporters en vrijwilligers van Moerdijk gehuldigd

Prijzen voor Kelvin Tienstra en Bernadet Cruijsberg ZEVENBERGEN - Vrijdag zijn in theaterzaal De Vlakte van hotel de Borgh de beste sporter en de beste vrijwil- DOOR CEES VAN DER BURG zette kinderboerderij Zevenbergen op. Al liger van 2013 van de gemeente Moerdijk gehuldigd. Dit gebeurde voor de tweede maal tijdens een avondvullend 20 jaar is hij daar de gangmaker en weet Een jury, bestaande uit Carin Wouters, hij vele vrijwilligers te enthousiasmeren programma. sporter/vrijwilliger uit Zevenbergen en Dick Witte, coördinator van de vrijwilligerscentrale in Etten-Leur, onder voorzitterschap van de burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk, had uit de vele aanmeldingen een shortlist gemaakt. Deze bestond uit drie genomineerden voor de sportprijs en drie voor de vrijwilligersprijs. Sporters In de categorie sport werd Saskia van den Ouden (40) uit Willemstad genomineerd. Saskia’s linker onderbeen werd drie jaar geleden geamputeerd. Met veel wilskracht en optimisme is ze daarna gaan revalideren en sporten. In 2012 kreeg ze een runblade. Saskia veroverde afgelopen september de derde plaats tijdens de WK Parathriathlon in Londen. Ook Kelvin Tienstra (22), eveneens uit Willemstad, was genomineerd. Hij won dit jaar het Europees kampioenschap Kyokushin Karate (middengewicht) in Schweinfurt (Duitsland). Derde genomineerde was het Eredivisieteam van tennisvereniging De Lobbelaer. Zij behaalden het landskampioenschap in de eredivisie van de KNLTB. Een kroon op het werk, want ze waren er vaak heel dichtbij.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Wethouder Louis Koevoets huldigt Kelvin Tienstra als de beste sporter van de gemeente Moerdijk in 2013. FOTO CEES VAN DER BURG

Vrijwillig(st)ers Frans van Kouwen (63) uit Zevenbergen

om hem te helpen. De kinderboerderij is, samen met het milieu-educatief centrum, een populaire voorziening. Bernadet Cruijsberg (56) uit Zevenbergschen Hoek was genomineerd omdat ze zich al jarenlang met hart en ziel inzet voor drie verenigingen in het dorp. Daarnaast is ze vrijwilligster bij Hoom, waar ze ernstig zieke mensen begeleidt. De laatste genomineerde betrof het beheerdersteam van gemeenschapshuis De Ankerkuil uit Moerdijk. Deze vier vrouwen (Nel, Carla, Carola en Marlies) zorgen al 11 jaar dat De Ankerkuil kan openblijven voor de dorpsgemeenschap. Opgewekt en vrolijk draaien ze beheerdiensten en zijn ze nooit te beroerd om extra taken te doen. Huldiging Omlijst met muziek van The Old Fashion Band, het Comité Orkest en de circusact van The Triplettes was de eer aan wethouder Louis Koevoets om de genomineerden te huldigen en de winnaars bekend te maken. Bij de sporters mocht Kelvin Tienstra de prijs (beeldje, oorkonde, bloemen en geld voor de vereniging) in ontvangst nemen. De prijs bij de vrijwilligers ging naar Bernadet Cruijsberg. Zij kreeg overigens drie enveloppen voor de verenigingen die haar hadden aangemeld.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal. Volg ons op Twitter: @MoerdijkseBode.

PAGINA 3

WAAROM KIEZEN VOOR ROMASS? s De beste kwaliteit in de regio s Gratis professioneel advies s Persoonlijk contact s Professionele montage s Snelle service bij storingen s Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s contact@romass.nl


Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op telfort.nl of vraag er naar bij de verkoper.

Alles-in-1 glasvezel Elke maand

Nu zonder aansluitkosten t.w.v. 30,-

45,-

TV Internet Bellen

telfort.nl/glasvezel

Doe de postcodecheck op telfort.nl/glasvezel

088 1200 000

Telfort winkels


ACTUALITEIT

Raadslid Cees Huijssoon polst TWC Zevenbergen als kartrekker

Column

Afdeling van Fietsersbond bepleit ZEVENBERGEN - Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk (OM) zou graag zien dat in de gemeente een plaatselijke afdeling van de Fietsersbond het levenslicht ziet. Het raadslid heeft hiertoe contact gezocht met secretaris Peter van Nispen van Toerwielerclub (TWC) Zevenbergen.

Eugène de Kok

De landing in 2013 Ook gekeken zaterdagochtend naar de start van de viering van 200 jaar Koninkrijk? Ik wel. Ik had de weekendeditie van NRC Handelsblad er speciaal voor opzij gelegd. Leuk om te zien hoe Huub Stapel, een prominent en uitgesproken lid van het Republikeins Genootschap en voormalig vertolker van aartsrebel Johnnie Flodder, genoot van zijn rol als prins Willem Frederik van Oranje. Vroeg me tijdens de nagespeelde landing op het strand van Scheveningen af of zoiets nu nog zou kunnen gebeuren. Nee, was mijn antwoord na zaterdag de NRC-artikelen over de AIVD en haar vrienden van de Amerikaanse NSA te hebben gelezen. Daaruit bleek maar weer eens dat tegenwoordig alles in de gaten wordt gehouden en dat de inlichtingendiensten van iedereen alle gegevens (willen) hebben, ook van mensen die nog niets verdachts doen, maar zich af en toe ophouden in de spelonken van het internet. Willem I was dus al lang tegen de lamp van de Franse bezetters gelopen als hij over het hoe, waar en wanneer van de landing had willen chatten met of een mailtje had gestiird naar Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum, zijn kompanen in Scheveningen. Of niet? Vrijwel al het telefoon- en dataverkeer wordt tegenwoordig getapt en het afluisteren neemt met de dag toe, maar als er eens gegevens nodig zijn, is er een probleem. Zo is het toch, staatssecretaris Teeven? Het telefoontje van de voormalige crimefighter met zijn van corruptie verdachte partijgenoot Jos van Rey is niet te vinden, omdat de tapkamer op het moment van bellen was getroffen door een stroomstoring. Zelden was het moeilijker een reactie te vinden van iemand die dit geloofde. Niet verwonderlijk na een in een oorlog kwijtgeraakt fotorolletje en een vernietigd pdf’je over een wapenvergunning van een moordenaar. Als je er van uitgaat dat de bizarre verklaringen daarvoor toch waar zijn, moet je je nog meer zorgen maken. Belangrijke zaken kunnen immers door de mazen van het net glippen. Een gebeurtenis zoals de zaterdag herdachte dus ook? Wie weet smeden Huub Stapel en zijn genootschap wel plannen. Het lijkt me een tap waard.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

DOOR PETER HOUTEPEN Als gemeenteraadslid heeft Cees Huijssoon al diverse malen de gemeente Moerdijk gewezen op de hier en daar zeer matige tot slechte toestand van een aantal fietspaden in de gemeente. Als regelmatig fietser weet hij waar de knelpunten liggen. Huijssoon is tevens lid van de seniorenfietsclub Zevenbergen waar hij elke maandagmiddag in groepsverband zijn rondjes maakt. Kennis Uit hoofde van zijn raadslidmaatschap bezoekt Cees Huijssoon verder landelijke bijeenkomsten over zaken die het fietsen aangaan. Het uitwisselen van kennis met anderen bracht hem onlangs in contact met afgevaardigden van de landelijke Fietsersbond. “Hieruit heb ik op kunnen maken dat er steeds meer gemeenten zijn met een plaatselijke afdeling van de landelijke Fietsersbond. Ook de ons omringende gemeenten Drimmelen en Breda hebben een afdeling.” Navraag bij de afdeling in Breda leerde hem dat deze afdeling fungeert als gesprekspartner met de gemeente Breda.

Moerdijkse Bode Moerdijkse Bode Redactie Peter Houtepen Correspondenten Cees van der Burg, Ties Steehouwer Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 10.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

Uit onderzoek blijkt dat goede fietsvoorzieningen tot een hoger fietsgebruik leiden.

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

“Zaken als verbetering van fietspaden, aanleg van nieuwe fietsroutes en fietsverkeersaangelegenheden worden structureel met het gemeentebestuur besproken. Met afgevaardigden uit de fietswereld wordt over deze zaken nagedacht en ideeën ingebracht. In verenigingsverband kan dus meer een vuist worden gemaakt dan dat een enkel persoon deze zaken aankaart.” Begrip Het bracht Huijssoon op de gedachte dat het wellicht mogelijk zou zijn om ook in de gemeente Moerdijk een afdeling van de Fietsersbond op te richten. Deze afdeling

ARCHIEFFOTO DE BODE

zou dan volgens hem gemeentebreed moeten zijn met (bestuurs)leden uit zo mogelijk alle kernen van de gemeente Moerdijk. Bij realisering zou dit bestuur dan als overlegpartner met de gemeente kunnen fungeren. Het raadslid dacht daarbij meteen aan de TWC Zevenbergen. “Zij bestaan al een aantal jaren, maken met name in de zomermaanden wekelijkse tochten en zijn inmiddels een begrip in de Zevenbergse en Moerdijkse samenleving.” Hij heeft het verzoek bij TWC dan ook weggelegd of de vereniging wil meedenken over de oprichting van een Moerdijkse afdeling en als trekker zou willen fungeren.

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor 13,5 miljoen fietsers in Nederland met ruim 35.000 leden, 150 lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers. De bond is van mening dat ons meest mens- en milieuvriendelijke voertuig, de fiets, veel meer aandacht verdient van beleidsmakers en politici. Uit onderzoek blijkt dat goede fietsvoorzieningen tot een hoger fietsgebruik leiden en dat een hoger fietsgebruik de verkeersveiligheid bevordert. Investeren in de fiets leidt dus tot minder verkeerslachtoffers en is tevens een stimulans voor gezond bewegen. De bond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. In dit verband moet gedacht worden aan veilige fietsroutes en kruisingen, beter onderhoud van fietspaden, meer en betere stallingmogelijkheden, goede producten, aanpak van fietsdiefstal, dode hoekspiegels op vrachtwagens en digitale fietsrouteplanners.

Provincie bezoekt mestverwerker

Puzzel week 48 De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

LANGEWEG - Afgelopen vrijdag hebben commissieleden van Provinciale Staten van Noord-Brabant een bezoek gebracht aan de mestverwerkingsinstallatie van het bedrijf Gebr. Verkooyen in Langeweg. Aan dit werkbezoek werd deelgenomen door de Statencommissie Transitie Stad en Platteland (TSP). Ook de leden van de Statencommissies Ecologie en Ruimte (ER), Economische Zaken en Bestuur (EZB) en vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en Waterschap Aa en Maas waren voor dit werkbezoek uitgenodigd. In Langeweg werd het gezelschap verwelkomd en rondgeleid door Christ Verkooyen. Sinds december 2011 heeft het bedrijf een mestverwerkingsinstallatie in gebruik, waarmee alle soorten vloeibare mest kunnen worden verwerkt. Bij deze ‘recycling’ van drijfmest ontstaan hoogwaardige meststoffen, alsmede komt schoon water vrij, dat mag worden geloosd op het oppervlakte water. De droge mest heeft constante waarden van fosfaat en stikstof en is de ideale mest voor het uitrijden op onbeteelde en beteelde grond in het voorjaar, terwijl deze droge mest op kleigrond het hele jaar rond uitgereden mag worden. Het vloeibare concentraat dat overblijft bevat geen fosfaat en zal in de toekomstige wetgeving onder de noemer kunstmest gaan vallen. De themacommissie TSP spreekt in een extra commissievergadering op vrijdag 6 december 2013 over mestverwerking en -vergisting. Met dit werkbezoek wilden de leden van de themacommissie zich laten informeren over allerlei aspecten die met mestvergisting te maken hebben. FOTO CEES VAN DER BURG PAGINA 5


Burger ziet voordeel terug in de lokale lasten

-ADVE RT ORIAL -

Afvalwaterakkoord levert gemeenten besparing op

‘Dit is meer dan een kerstmarkt’

MOERDIJK - De gemeenten in de regio West-Brabant hebben samen met het waterschap Brabantse Delta een akkoord bereik over de samenwerking op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering. Door actief samen te werken, hebben ze een besparing van zestien miljoen euro gerealiseerd. De burgers van de gemeenten gaan die besparing terug zien in hun portemonnee.

OUDENBOSCH - Wie dol is op kerstfairs hoeft niet ver te zoeken want op 13, 14 en 15 december wordt Tivoli omgetoverd tot een sfeervol kersttafereel. Sjoerd de Bot, eigenaar van Brasserie Tivoli en ‘t Zusje en Monique van Hassel, ervaren evenementenorganisator, hebben de handen ineen geslagen en een uniek evenement georganiseerd.

Tivoli organiseert sfeervolle Kerstfair

DOOR ELS ROMMERS

Vlnr. Huub Hieltjes, Toine Theunis, Bert van Kesteren, Vic Huijgens, Ad van der Wegen, Bert Suijkerbuijk en Louis Koevoets ondertekenen het afvalwaterakkoord. FOTO THIJMEN ALLEMAN

DOOR THIJMEN ALLEMAN Vier jaar geleden werd door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht een plan ontwikkeld waarin de omgang met het afvalwater vastgelegd werd. De kosten voor dit project zouden maar liefst twintig miljoen euro bedragen. Door goed overleg te voeren en samen te werken hoeft een deel van de plannen niet langer uitgevoerd te worden. Het gaat dan met name om de uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie in Bath. Alternatief In plaats van grote uitbreidingen aan het systeem, gaan de gemeenten efďŹ ciĂŤnter werken met het huidige rioolstelsel. Zo wordt bij een extreme hoeveelheid regenval gebruik gemaakt van overstortpun-

Overstorten Bij overtollig regenwater raakt het rioolsysteem overbelast. In dat geval blijft water op straat staan of komt het zelfs in de huizen omhoog. Om dit probleem op te lossen kan gebruikt worden gemaakt van overstorting in het oppervlaktewater. Daarmee wordt het riool ontlast. Dat kan echter schadelijk zijn voor het milieu als dat in kwetsbaar natuurgebied gebeurt. De plannen van de gemeenten zorgen juist dat kwetsbare gebieden niet belast hoeven te worden.

ten. Daarnaast hebben de verschillende gemeenten de laatste jaren onderhoud toegepast op hun eigen rioolstelsel. Wethouder Ad van der Wegen van Bergen op Zoom: “Wij hebben al een aantal forse investeringen gedaan om te voorkomen dat onze burgers natte voeten krijgen als het hard regent. Daarmee is ook een deel van de problemen opgelost, waardoor nieuwe aanpassingen volgens het plan niet meer nodig zijn.�

bijvoorbeeld om een aantal putten waarin rioolwater kan bezinken. Als we uiteindelijk besluiten om bijvoorbeeld deze putten niet aan te leggen, dan blijft er weer geld over. Die vier miljoen die nu nog nodig is, is ruim ingeschat�, licht Hieltjes toe.

Burgers “De kosten voor die lokale projecten zijn al verrekend in het tarief voor de gemeentelijke lasten van 2014â€?, aldus Van der Wegen. Ook de kostenbesparing die de zes gemeenten en het waterschap samen hebben gerealiseerd, wordt verrekend aan de burgers door middel van de inatiecorrectie. Normaal gesproken zou de afvalwaterbelasting stijgen met 2,9 procent om de inatie te corrigeren. Door deze ďŹ nanciĂŤle meevaller zullen de kosten minder dan de inatiecorrectie stijgen. “Het geld verdwijnt niet in de zakken van de bestuurders, maar we zorgen voor minder kosten voor de burgersâ€?, zo vertelt Huub Hieltjes, lid van het dagelijks bestuur waterschap.

Overigens sluiten het waterschap en de gemeenten niet uit dat er in de toekomst alsnog een uitbreiding moet komen voor de waterzuivering in Bath. Hieltjes: “Dat zijn plannen voor de lange termijn. In ieder geval niet voor de komende vijf jaar en dat heeft te maken met wat voor nieuwbouw er nog in de regio komt.�

Toekomst De projecten die nog wel ontwikkeld worden, hebben een prijskaartje van bij elkaar vier miljoen euro. Deze kosten zullen in de toekomst naar verwachting niet oplopen. “Een deel van die kosten komt uit projecten in het plan waarvan nog niet zeker is of die doorgang zullen vinden. Het gaat dan

SUPER AKTIE minimaal 20% KORTING op alle Kerstartikelen

 $ #'

Waarom voor deze locatie gekozen is, laat zich gemakkelijk raden. Het prachtige monument waarin Brasserie Tivoli en ‘t Zusje gevestigd zijn, is op zich al een bezoekje waard. Als dan ook nog de bijbehorende tuin en het voorliggende plein tegenover de Basiliek ingericht worden met sfeervolle kerstverlichting en uitnodigende stands, dan is het plaatje compleet. “Er is een kerststal en op zaterdagmiddag en -avond en op zondag loopt er een zogenaamde Dickens-groep rond. Ruim aandacht besteden we aan de innerlijke mens met diverse stands waar heerlijke versnaperingen verkocht worden. Zo kan men glĂźhwein drinken en kunnen er versgebakken stroopwafels gegeten worden. Er is een chocolatier, een wijnproeverij en een skihut waar hapjes en drankjes te nuttigen zijn. En voor een maaltijd kan men terecht in Brasserie ‘t Zusje of Brasserie Tivoli. Er is een goudsmid, een fotografe, er wordt kleding verkocht en ook op het vlak van decoratie is er genoeg te vinden. Iedereen is welkom op vrijdag 13 december tussen 14.00 en 22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 19.00 uur!â€? Brasserie Tivoli, JezuĂŻetenplein 33 / Markt 68, 4731 HX Oudenbosch, 06-46191387

Jong talent straalt in dagkapel Zevenbergschen Hoek

‘Geld verdwijnt niet in zakken van bestuurders’

Zondag

Organisatoren Sjoerd en Monique vonden in het sfeervolle pand van Tivoli en de bijbehorende tuin de inspiratie voor de kerstfair. FOTO ELS ROMMERS

Open 11-17 uur

* uitgezonderd lopende akties, aanbiedingen en echte Kerstbomen

%(($ !+ *$%(+ 

www.tuincentrumdebont.nl

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Zondagmiddag 1 december werd de kapel van de H. Bartholomeuskerk van Zevenbergschen Hoek gevuld met muziek, uitgevoerd door vijf jonge talenten van Nieuwe Veste, Centrum voor de Kunsten Breda. Het concert maakte deel uit van de serie Muz!ek op Den Hoek, geĂŻnitieerd door Djuri den Tuinder en Gerrit van der Schouw. De 13 jarige TiĂŞn Gebhart, tevens jongste muzikante beet het spits af. Ze speelde enkele delen uit de pianosonate in C majeur van Mozart. De pas gestemde en geintoneerde piano kwam goed tot zijn recht in de warme akoestiek van de kapel. De tweelingzusjes Petra en Emma Sanders (16) lieten daarna horen dat ze zeer serieus met muziek bezig zijn. Emma speelt al 10 jaar viool en op het moment is ze zich aan het voorbereiden op haar C-bijzonder examen en een verdere studie aan het conservatorium. Ze liet een deel uit de Sonata in G majeur van Mozart horen, waarin lyrische melodieĂŤn met snelle passages werden afgewisseld. Haar zus Petra speelt al

11 jaar hobo. Ze speelde met het Euregio Jeugdorkest al in mooie zalen in Wenen en China. Van haar hoorden we salonmuziek van Kalliwoda, een Tsjechische componist. De technische, virtuoze delen speelde ze zonder dat het haar veel moeite kostte. Typerend voor beide dames was het strakke, maar muzikale samenspel met pianist Gerrit van der Schouw. Het concert werd afgesloten door het pianotrio dat Emma samen met celliste Janouk Heidema en pianiste Alison Shek vormt. Ze spelen pas sinds afgelopen zomer in deze bezetting, maar nu al is te horen dat het een gouden combinatie is. Ze speelden een deel uit het pianotrio g-moll van Clara Schumann. Interpretatie, samenspel, balans, intonatie en spanningsopbouw, allerlei muzikale kenmerken die deze jonge talenten nu al in zich hebben. Na aoop van het concert werden de jonge talenten bedankt met een passende surprise en kon het publiek onder het genot van een drankje nog even napraten over de mooie, afwisselend muzikale middag. De volgende activiteit in deze serie Muz!ek op Den Hoek staat gepland voor maart/april 2014.

BEDRIJVIG NIEUWS

’t Planten Huis verkast ZEVENBERGEN - Sinds vorige week is ’t Planten Huis verkast naar de Hazeldonkse Zandweg 26a in Zevenbergen. In de ruime hal (achter Traco) is de specialisatie nog altijd perk- en kamerplanten, maar het totale assortiment is verder uitgebreid. Eigenaresse Petra van der Heijden is in deze branche geen onbekende, want zij was veertien jaren werkzaam bij Tuincentrum De Floor. Daar deed zij veel praktijkervaring op en door zelfstudie, alsmede een bloemistenopleiding bij de Prinsentuin in Tilburg wist zij zich verder in de branche te bekwamen. Vergunningen Petra slaakte afgelopen vrijdag een zucht

van verlichting toen de vestiging aan de Hazeldonkse Zandweg eindelijk open kon. De winkel in de Doelstraat was altijd al een tijdelijk onderkomen, omdat verwacht werd dat na de zomer een verhuizing zou volgen naar een locatie net buiten het centrum, met een mogelijkheid tot buitenpresentatie en evenals nu een ruime parkeergelegenheid. Het heeft echter lang geduurd voor de te verlenen vergunningen werden afgegeven. Kerstbomen Zoals gezegd heeft ’t Planten Huis een enorme sortering aan kamerplanten en perkplanten, ook voor bui-ten. Maar daarnaast vindt men ook genoeg keuze aan bijvoorbeeld vijverbegroeiingen en aanverwante artikelen.

Het assortiment is uitgebreid met zaad en dergelijke voor de moestuin, basisplanten en mini-boompjes, diverse soorten grond, klein tuingereedschap, grind en zelfs gasessen. Gezien de tijd van het jaar is ook een sortering kerststukjes aanwezig en natuurlijk ook kerstbomen. Deze variÍren in lengte van 0,75 centimeter tot drie meter. Ze worden gratis ingepakt en kunnen zo nodig voor geringe kosten thuisbezorgd worden. De openingstijden van ’t Planten Huis zijn ongewijzigd, namelijk maandag van 13.00 – 18.00 uur, dins-dag, woensdag en donderdag van 09.00 – 18.00 uur; vrijdag van 09.00 – 21.00 uur en zaterdag van 09.00 – 17.00 uur.

Petra van der Heijden bij de sortering Kerststukjes in het ‘nieuwe’ Planten Huis. FOTO CEES VAN DER BURG

’t Planten Huis, Hazeldonkse Zandweg 26a, Zevenbergen. Telefoon 06-20 16 61 72 PAGINA 6


LIEF EN LEED

Uitvaartverzorging

Ria Jongenotter

Familieberichten

persoonlijke begeleiding en stijlvolle uitvaart Tel. 0168 - 403877 Dag en nacht bereikbaar. Voor alle verzekeringsmaatschappijen Ook voor budget-uitvaarten

uitvaartverzorging

G. Leeuw

WWW.RIAJONGENOTTER.NL

Rouwcentra in

Weekenddiensten

Steenbergen en Fijnaart

Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Fijnaart e.o.: 0168-462230

Steenbergen e.o.: 0167-566104

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten en Fijnaart. Huisartsenpraktijk De Clundert, Westerstraat 41, Klundert, tel. 0168 - 40 12 22, voor inwoners van Klundert. Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Zevenbergen De dienst van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door de Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173 Etten-Leur, tel. 076 - 50 25 650. Apotheek Klundert De Eendracht, Westerstraat 43, Klundert is voor spoedgevallen bereikbaar via tel. 0168 - 38 81 90. Tandarts 2 december t/m 8 december: Tandcare Willemstad, telefoon 0168 - 47 26 03 9 december t/m 15 december L. de Kleyn, telefoon 0168 - 45 28 09 Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Dierenarts Praktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168 - 32 44 89

Dag en nacht bereikbaar

Voor een uitvaart

www.uitvaartleeuw.nl

overeenkomstig uw wens

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl Thebe Thuiszorg Moerdijk Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen- en verhuurartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 14 of mail naar zevenbergen@thebe.nl

POOLS BOUWBEDRIJF Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk. BETAALBAAR EN BETROUWBAAR Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

ZEVENBERGENSE METAALHANDEL De HiL 26 Tel. 0616944484

Wij kopen al uw oude Metalen. Ook GRATIS plaatsen van containers.

Infra & verhuur

PAARDENBAKKEN, STAL- EN MONTAGEWERK Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl PAGINA 7


Kerstmarkt Moerdijk

KORT BEDRIJVIG optreden. Of het optreden in de kerk of in de tent op de Havendijk plaatsvindt is nog afhankelijk van het aantal deelnemende muzikanten. Nadat om 21.00 uur de inzamelingactie voor Roparun is afgesloten zal daarna vanuit de tent op de Havendijk de prijsuitreiking van het “Moerdijks kampioenschap kerstboom hangen” voor de jeugd tot en met 17 jaar plaats gehouden worden. Na deze prijsuitreiking zal meteen de trekking van de grote loterij gehouden worden en zal met het uitdelen/aansteken van sterretjes voor de aanwezige kinderen de kerstmarkt officieel worden afgesloten.

Locatie Havendijk/Wilhelminaplein.

MOERDIJK - Zaterdag 7 december vindt vanaf 16.00 uur in het dorp Moerdijk een gevarieerde kerstmarkt plaats. Op de locatie Wilhelminaplein/Havendijk staan dan 32 kramen en standhouders opgesteld. Naast kramen ter promotie van enkele Moerdijkse verenigingen zijn er in de overige kramen leuke (kerst) artikelen en/of lekkernijen te koop. Vanaf 16.00 uur zal Mariejetta van Hal op een aantal momenten aan de kinderen een kerstverhaal vertellen. Moerdijkse kampioenschap kerstboomhangen Tussen 16.00 en 21.00 uur zal door Stichting Omloop van Moerdijk het “Moerdijks Kampioenschap Kerstboom hangen” worden georganiseerd. In 6 categorieën, tw. jeugd t/m 11 jaar, 12 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder strijden jongens en meisjes apart voor de eer en de bekers. De opbrengst van het kerstboom hangen evenement gaat in zijn geheel ten goede aan de Roparun. Een mooi gebaar van ons plaatselijke wie-

lercomité. Diverse muziek optredens Tijdens de kerstmarkt zullen, zowel in de tent op de Havendijk als in de protestante kerk aan het Wilhelminaplein, diverse muziekoptreden plaatsvinden. Om 16.30 uur start dit al met een optreden in de protestante kerk van Muziek Veredelt uit Langeweg. Di in samenwerking met Marcel Pieters uit Moerdijk. Omstreeks 17.30 uur zal Oranje Garde uit Klundert in de tent aan de Havendijk of op het parcours een muziekoptreden verzorgen. Omstreeks 18.00 uur zal Muziek Veredelt samen met Marcel Pieters in de tent een 2e optreden verzorgen. Vanaf 18.30 uur zal, onder muzikale begeleiding van Oranje Garde, een verlichte rondgang door het dorp plaatsvinden. Na terugkomst omstreeks 19.15 uur is het de beurt aan het Moerdijks koor o.l.v. Kees Nuijten. In de protestante kerk zullen de Moerdijkse zangers enkele mooie (kerst) liederen ten gehore brengen. Als alles volgens plan verloopt zullen vanaf 20.15 uur de Deto-kids uit Klundert

Apress ski party Na de afsluiting van de kerstmarkt zal in café de Put een verklede “Apress-ski party” georganiseerd worden. Disco O’Twello zal daarbij zorgen voor de benodigde (kerst) sfeer. Tijdens de kerst party zal om 22.30 uur de uitreiking plaatsvinden van de winnaars van het “Moerdijks kampioenschap kerstboom hangen” voor de categorie 18 jaar en ouder. Daarna zal de apress- ski party hoogstwaarschijnlijk tot in de late uurtjes doorgaan. Buurtbus Moerdijk Voor de inwoners van het dorp die tijdens deze dag van het openbaar vervoer gebruik willen maken rijdt de Buurtbus Moerdijk elk uur vanaf de brandweerkazerne een rondje door het dorp. Belangstellenden kunnen daarbij gratis gebruik maken van een toeristisch (kerstmarkt) rondje. Door het opsteken van uw hand zal chauffeur Ben Kop voor u stoppen. Dankbaar kerstmarkt comité Al met al is er voor jong en oud op zaterdag 7 december in Moerdijk volop te doen. Het kerstmarkt comité is blij met de sponsors, de deelname van verenigingen en de inzet van vele vrijwilligers.

Project KIES op BS De Toren ZEVENBERGEN - Afgelopen periode heeft het project KIES (Kind In Echtscheiding Situatie) plaatsgevonden op BS De Toren in Zevenbergen. Er waren 8 leerlingen die met dit programma mee wilden doen. Onder leiding van Paul Franken en zijn collega Marion Antens (beide medewerkers van Centrum voor Jeugd en Gezin, Moerdijk) hebben zij 8 weken lang kunnen praten over hetgeen hen bezig hield met betrekking tot de

scheiding van hun ouders. Natuurlijk was het niet alleen maar praten maar werd er ook getekend en hebben zij rollenspellen gespeeld. Tevens heeft elk kind een eigen portfolio bijgehouden. Aan het einde van het programma gaven de kinderen aan er veel van geleerd te hebben. Ze vonden het nu een stuk gemakkelijker om met hun ouders te praten over datgene wat hen bezig hield. In de evaluatie met de ouders, gaven de ouders aan dit ook heel duidelijk te merken. Wat er besproken is, weten

wij als school niet. De kinderen konden vrijuit praten in de wetenschap dat niets wat zij vertelden op school of aan de ouders verteld zou worden. Wij zijn blij dat de gemeente Moerdijk de school in staat wilde stellen dit programma aan de kinderen aan te bieden. Uiteraard hopen wij dat kinderen geen echtscheiding hoeven mee te maken. Wanneer dat wel het geval is, bieden wij hen graag op deze manier een goede ondersteuning onder deskundige begeleiding.

175.000 euro voor taaislijmziekte

KLUNDERT - Tien jaar geleden werd de kleindochter van Ies en Anneke Schreuders, Marije, geboren. Al snel bleek Marije de taaislijmziekte te hebben. De ziekte greep het echtpaar Schreuders zo aan dat ze besloten om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen om de ziekte te bestrijden en het zoeken naar geneesmiddelen mogelijk te maken. Er werden diverse acties op touw gezet maar het meeste geld werd ingezameld door de verkoop van goede tweedehands spullen. De laatste jaren worden deze spullen het hele jaar verzameld en in november te koop aangeboden. Dat was ook nu weer het geval. De leegstaande winkel op de hoek van de Schanspoort en de Kerkring in Klundert werd voor de verkoop gratis beschikbaar gesteld en vele vrienden, kennissen en familieleden hielpen mee met de verkoop, met als resultaat dat er eind deze maand 17.000 euro op de teller stond. Anneke Schreuders vertelde dat er door haar, haar man en alle medewerkers in tien jaar tijd alles bij elkaar 175.000 euro bij elkaar is gebracht. Op de foto Anneke Schreuders, tweede van recht, en enkele van haar helpers. FOTO TIES STEEHOUWER PAGINA 8

Huurders kopen gezamenlijk energie in ZEVENBERGEN - De energiekosten stijgen en gaan een steeds groter deel uitmaken van de woonlasten. En dat is te merken in de portemonnee. Om deze kosten te verlagen maakt Brabantse Waard haar huurwoningen steeds energiezuiniger. Maar huurders krijgen nu ook de kans zelf actie te ondernemen. Zij hebben per brief een aanbod van WoonEnergie ontvangen. Meer dan honderd woningcorporaties hebben de inkoop van energie gebundeld via WoonEnergie. Deze organisatie koopt energie centraal in en kan zo gunstige prijzen en voorwaarden bedingen. Ook Brabantse Waard heeft zich bij WoonEnergie aangesloten en alle huurders kunnen gebruik maken van dit energieaanbod. De prijzen van WoonEnergie behoren tot de drie laagste in de markt van vergelijkbare aanbiedingen bij de grote energieleveranciers (met uitzondering van internetaanbiedingen). Als iemand overstapt, verandert er niets: uw leidingen en meters blijven hetzelfde. Het enige waaraan een huishouden de overstap merkt, is de lagere energierekening. Er wordt groene stroom aangeboden voor de prijs van gewone stroom. Zo draagt men automatisch bij aan een beter milieu en dat is ook een prettig idee. Meer informatie over het aanbod, de tarieven en het overstappen is te lezen op www.brabantsewaard.nl. Brabantse Waard vindt het belangrijk haar huurders goed te informeren. Naast de brief die huurders ontvangen hebben, kunnen zij voor meer informatie over het energieaanbod bellen met het informatienummer 0900 - 200 81 14 (2,5 cent per minuut + uw telefoonkosten) of het inloopspreekuur bij Brabantse Waard bijwonen. www.brabantsewaard.nl

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORST Markt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOS INLOOPSPREEKUUR Wekelijks voor particulier en bedrijf Maandag 19.00 - 20.00 uur www.advocaatvanderborst.nl

The Stardreams STANDDAARBUITEN - Leden, ouders, trainers en bestuursleden van The Stardreams hebben op 20 november huis aan huis speculaas taarten verkocht in Standdaarbuiten. Dit is voor het 2e jaar op rij een groot succes geworden. De Rabobank heeft veel geld gegeven waarvan we de taartjes konden inkopen, waarvoor onze hartelijke dank. Deze ondersteuning maakt dat alle opbrengst van de verkoop rechtstreeks ten goede komt aan de clubkas van The Stardreams. Hiervan kunnen we, onder andere, weer nieuwe kleding aanschaffen. We willen dan ook de burgers van Standdaarbuiten die taarten hebben gekocht, bedanken voor de steun die zij ons hebben gegeven. Hiermee helpt namelijk iedereen

mee om onze doelstelling; “het bieden van een leuke, laagdrempelige sportbeleving aan kinderen vanaf 6 jaar”, waar te (blijven) maken. We zijn nog steeds een groeiende vereniging die in een jaar tijd meer dan verdubbeld is in het aantal leden. Hier zijn we natuurlijk reuze blij mee, maar we hebben natuurlijk nooit leden genoeg. Ben je 6 jaar of ouder (een maximum leeftijd is er niet), lijkt het je leuk om aan twirling te doen, vind je het belangrijk om aan sport te doen, wil je je aansluiten bij een gezellige groep leden en shows maken op te gekke muziek? Dan zijn wij de vereniging voor jou en nodigen we je uit om vrijblijvend te komen kijken op onze training op woensdagavonden vanaf 18.15 uur in de sportzaal van ’t Sandt, of een email te sturen naar thestardreams@ziggo.nl

LEZERSPOST Te weinig zwembaden in gemeente Moerdijk Jammer dat men op het stadskantoor nog steeds niet goed beseft dat een samengeraapt aantal dorpen en stadjes op een enorm groot oppervlak iets anders is dan een grote compacte stad. Jammer ook dat in de enquête over zwembaden een bedrag wordt genoemd. Dat vertroebelt de meningsvorming. We houden toch ook geen enquête waarin we de hoge kosten van de gemeente noemen en vervolgens vragen hoe belangrijk de bewoners het stadsbestuur vinden? De gemeente zou niet moeten kijken naar de kosten maar naar de opbrengsten, naar het belang van een accommodatie! En dat is niet altijd in geld uit te drukken. Door het ontbreken van passend en betaalbaar openbaar vervoer zijn de accommodaties in de diverse kernen niet gemakkelijk bereikbaar. Zwemmen bijvoorbeeld is van levensbelang voor kinderen die het nog moeten leren, maar ook voor ouderen, gehandicapten, voor fitness en zwemtraining. Een zwembad heeft bovendien een sociale functie voor zowel jong en oud. Zelfs als de gemeente zou besluiten om in het centraal gelegen Klundert het zwembad uit te breiden met een openlucht bad en andere baden zou sluiten, is dat alleen geen goede oplossing. Immers schoolklassen, ouderen en gehandicapten

kunnen niet gemakkelijk bij dat zwembad komen als ze er niet vlakbij wonen. Vervoer per auto is bovendien voor de meeste van hen niet mogelijk en is voor alle bezoekers ook veel te duur en veel te belastend voor het milieu. Elke kilometer met een auto kost 50 cent en dat betekent dat een bezoekje aan een centraal gelegen zwembad of een andere accommodatie (sporthal, theater enz.) voor de meeste inwoners van de gemeente Moerdijk al gauw gemiddeld zo’n 7,50 euro per keer extra kost! Het ontbreken van passend vervoer toont duidelijk aan dat de herindeling van kleine gemeenten nooit had mogen plaatsvinden. Natuurlijk, administratief kunnen kleine kernen best samenwerken, maar de praktijk van alle dag is iets heel anders. Terugdraaien zal niet lukken, maar er is wel een praktische oplossing. De gemeente kan de accommodaties spreiden over de kernen als men tevens een onbemande lightrail aanlegt; zo’n systeem bestaat al! Deze onbemande tram rijdt dan in een lus rondjes langs alle kernen en stopt, met een druk op de knop, net als een lift bij de belangrijkste haltes. Dit vervoersysteem kan uitgebreid worden naar de haven zodat werknemers er ook gebruik van kunnen maken. Zolang zo’n soort openbaar vervoer er niet is, moeten er meer in plaats van minder accommodaties komen! Rien van Dongen


Noordhaven 64 - Zevenbergen - 0168 329861 - www.vanderhamoptiek.nl

PRIJS EEL

VOORD

B L IJ V E

ND

GD VERLAA B L IJ V E

ND

GD VERLAA

van 2.99

KofďŹ e Goud

2.79

500 g

B L IJ V E

Vershoudfolie/ magnetronfolie

0.85

ND

GD VERLAA

11%

goedkop er

Kerstbomen

KofďŹ e Rood

uit eigen kwekerij! 1RUGPDQNHUVWERPHQ LQGLYHUVHPDWHQ %ODXZVSDULQSRW 'LYHUVHPDWHQ

vanaf

4,-

500 g

Macaroni

Kerstbomen

van 0.89

Per pak

1000 g

Bestel je vuurwerk nu online! Zie ook onze 1+1 GRATIS actie op www.groenrijkp rinsenbeek.nl

van 2.69

van 0.97

0.89

2.39

B L IJ V E

ND

GD VERLAA

13%

goedkop er

Elke zondag t/m 29 december open van 11.00 tot 17.00 uur!

GroenRijk Schalk Prinsenbeek 0DVWODQGGUHHIĹ˜Ĺ˜ZZZJURHQUĂłNSULQVHQEHHNQO

Dieetella Light

v an 0.79

Dieetella Dieet

0.69 Vers & voordelig! 500 gSTOP NU MET ROKEN!!!!

6723180(752.(1

van 0.99

0.89

500 g

* Vanaf woensdag 4-12-2013

45%

goedkop er

1 kg

ȽHoogste slagingspercentage, 90,5% ȽNieuwstePHWKRGH- > Luxopuncture Ɣ Hoogste slagingspercentage, 90,5% ȽBlijvend vergoed door alle90,5% Zorgverzekeraars !!! x Hoogstemethode slagingspercentage, Ɣ Nieuwste -> Luxopuncture x Nieuwste methode -> Luxopuncture Ƚ%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde therapeuten Ɣ Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 x Blijvend door alle Zorgverzekeraars ȽGeen extravergoed kilo’sHQSLMQORRV

90-039475, aangesloten bij VBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: =RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bijenVBAG en RBNG DEFINITIEF AFSLANKEN

Ƚ/X[RSXQFWXUHRRNMENOPAUZE, Ɣ 3x behandelingen vanvan 2020minuten 3 behandelingen minuten DEPRESSIES, x *HHQH[WUDNLOR¡V en pijnloos MIGRAINE, VERMOEIDHEID Ɣ Geen extra kilo’s en pijnloos Alle CHRONISCHE KLACHTEN, x Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Ɣ Luxopuncture ook:ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE,VERMOEIDHEID OBSTIPATIE QIGONG/TaiChi DEPRESSIES, MIGRAINE, 

van 2.69

1.49

47%

goedkop er

Sperziebonen 500 g

v an 1.49

0.79

%HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDNAppelen Honeycrunch

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 04-12-2013 t/m dinsdag 10-12-2013.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

(WWHQ/HXU Bel vrijblijvend voor info of afpraak: 

076-5153143 %HKDQGHOLQJHQRRN¡VDYRQGV

Behandelingen ook ‘s avonds.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Passie en prestatie dekken de lading van 10-jarig Openbaar Basis Onderwijs West-Brabant

‘Weinig krimp zegt dat we aantal dingen heel goed doen’ MOERDIJK - Het Openbaar Basis Onderwijs West-Brabant bestaat 10 jaar. Bij gelegenheid daarvan was er door het managementteam in samenwerking met directeuren en intern-begeleiders een studiedag voorbereid. Het thema van de dag was ‘Passie en Prestatie’. Het managementteam draagt die lijfspreuk op een voortreffelijke wijze uit. Aandacht voor kind, leerkracht en ouders maar ook voor het hele leerproces, moet vloeiend met elkaar worden verbonden. En na die 10 jaar liggen er nog tal van uitdagingen op het bordje waar enthousiast en strijdvaardig aan gewerkt gaat worden. stond, is enthousiast over het gebezigde concept: “We hebben alle directeuren en intern-begeleiders op de eigen school gelaten en vervolgens alle teams van de 17 scholen ‘door elkaar gehusseld’.

Aan de slag met de natuur in de Moerdijkse Polders MOERDIJK - Zondag 8 december gaan we aan de slag in de Moerdijkse Polders en met name aan de kreekrand langs de Kleine Ton. Deze kreekrand moet open gemaakt worden en vrij van opschot van boompjes. Deze “openheid” is hier vooral van belang voor diverse akkervogels zoals de patrijs, de gele kwikstaart en de bruine kiekendief. Wilt u, samen met de vrijwilligers van de Moerdijkse Polders, helpen om dit Brabantse natuurgebied weer open te maken bent u van harte welkom, want vele handen make licht werk. Meld u zich dan

aan bij Phillip Verweij het liefs via pkpjverweij@hetnet.nl of via 0168-325624. Neem wel eten, drinken, laarzen en werkhandschoenen mee. Als u zelf een takkenschaar en een takkenzaag hebt, neem die dan ook mee. Hebt u geen takkenzaag geen probleem wij hebben er een aantal in bruikleen van het Brabants Landschap. Wellicht een aardige bijkomstigheid: De dikkere takken kunt u meenemen voor de houtkachel We starten om 9.30 uur en stoppen rond 12.30 uur. Met een paar uur gezonde buitenactiviteit maken we de polders mooier. Samen houden we de Moerdijkse polders natuurlijk mooi!

Laatste week voorverkoop

‘Nauwelijks krimp leerlingen te merken’

Eddy Janssen, Ad Goossens en Peter Buijs voor het bestuurskantoor van het Openbaar Basis Onderwijs West-Brabant. FOTO RENÉ BRUIJNINCX

DOOR RENÉ BRUIJNINCX Ad Goossens, Peter Buijs en Eddy Janssen vormen samen het managementteam van de 17 scholen van openbaar onderwijs in Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Drimmelen. Ze hebben alle drie het ‘openbaar onderwijsbloed’ door de aderen stromen en voelen zich medeverantwoordelijk voor het succes tot nu toe, en de stappen die in de toekomst nog gezet moeten worden. Historie “In een grijs verleden was het openbaar onderwijs ondergebracht bij een wethouder of ambtenaar en werd door iedere school het wiel telkens opnieuw uitgevonden. Doordat we in 2004 daadwerkelijk samen zijn gaan werken, werd de organi-

satie aanzienlijk professioneler. De bloedgroepdiscussie hebben we snel achter ons gelaten en ons vooral toegespitst op het profileren van datzelfde openbare onderwijs”, opent Ad Goossens zijn kijk op de historie van het 10-jarige OBO. “Omdat iedereen in het openbaar onderwijs altijd heeft moeten knokken tegen de vanzelfsprekende plaatsing van leerlingen op het bijzondere onderwijs (katholiek, islamitisch, protestants, christelijk e.d.) heeft dat bij ons ervoor gezorgd dat we ondernemende mensen binnen het openbaar onderwijs hebben werken, die strijdbaar zijn en een knokkersmentaliteit in zich hebben”, vult kwaliteitscoördinator Peter Buijs hem aan. Kwaliteit Buijs, die aan de basis van de studiedag

Op die manier zijn onze 275 leerkrachten in de gelegenheid gesteld om eens met anderen, dan hun eigen teamleden, van gedachten te wisselen. Dat zorgt voor uitwisseling van persoonlijke aanpak en ideeën, maar het versterkt ook de intentie waarmee het openbaar onderwijs zich kan manifesteren. Want we kunnen wel over kwaliteit praten, maar uiteindelijk zijn onze leerkrachten diegenen die het handen en voeten moeten geven. Kwaliteit vraagt tenslotte om resultaten en die worden in een nauw samenspel tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en management gerealiseerd”. En dat het OBO daar succesvol in is blijkt onder andere uit het feit dat er nauwelijks krimp van leerlingen is te bespeuren. En Ad Goossens, directeurbestuurder van OBO, vult Peter daarbij aan: “Daaruit mogen we voorzichtig de conclusie trekken dat we een aantal dingen heel goed doen”. Werkdruk Een opvallen slotakkoord wordt door beide heren uitgesproken, als we ze vragen wat de komende 10 jaren gaan brengen. “Natuurlijk tobben ook wij met de uitermate hoge werkdruk bij onze collega’s op de werkvloer. We hebben daar aandacht voor, maar het ontneemt ons niet om te blijven focussen op Passie en Prestatie. Onze collega’s moeten met plezier hun werk blijven doen, maar zich ook bewust zijn dat ze prestatiegericht moeten werken op weg naar een OBO-kwaliteitscertificaat”.

Koos de Vuilnisman leert kinderen recyclen ZEVENBERGEN - Afgelopen vrijdag heeft wethouder Cors Punt samen met Koos de Vuilnisman het startschot voor een reeks afvallessen op basisscholen in de gemeente Moerdijk gegeven. De start vond plaats op de basisschool de Neerhof in Zevenbergen. DOOR CEES VAN DER BURG De gemeente Moerdijk wil met de afvallessen leerlingen bewust maken wat met het afval gebeurt, hoe je kunt recyclen, hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen, wat hun eigen verantwoordelijkheid hierin is en hoe ze daarmee een bijdrage leveren aan een schone leefomgeving. Vuilniswagen Daarvoor was de hulp ingeroepen van Koos de Vuilnisman alias Theodoor Braaksma. Die klus was Braaksma als oud-leerkracht met bovendien een opleiding voor boswachter en zijn acteertalenten wel toevertrouwd. Op een enthousiaste, creatieve en positieve manier maakte hij de kinderen duidelijk om afval en zwerfvuil te voorkomen, zowel thuis als op school. Hij kreeg ook nog steun van een ‘echte’ collega, die met een imposante vuilniswagen naar de school was gekomen. Schoolplein Om het scheiden van afval duidelijk te maken dook Koos in een ‘kliko’, waar hij diverse soorten afval uithaalde. Onder meer

Koos de Vuilnisman dook in de kliko om diverse soorten afval boven te halen. FOTO CEES VAN DER BURG

een boomtak, die bij het gft-afval hoort en een plastic fles, die als plastic afval apart wordt ingezameld. Op en om het schoolplein kon hij diverse soorten zwerfvuil oprapen. Aldus gesorteerd demonstreerde

zijn collega hoe het vuil in de vuilniswagen wordt verwerkt. Later op de ochtend hield Koos de leerlingen bezig met Afvalrekenen, Afvaltaal, Afvalgeschiedenis en Recyclingtechniek. PAGINA 10

Adventsconcert ZVE ZEVENBERGEN - Het Zevenbergs Vocaal Ensemble (ZVE) geeft op zaterdag 7 december een concert in de Ned. Herv. kerk aan de Markt in Zevenbergen. Uitgevoerd wordt dan een adventsconcert en onder de noemer ‘Lessons and Carols’ worden liederen ten gehore gebracht die in het teken staan van het naderende kerstfeest. Het geheel staat onder leiding van dirigente Hanneke Verbeek en medewerking wordt verleend door de organist Rien Donkersloot en de sopraan Esther de Rooij. Kaarten zijn alleen deze week in de voorverkoop nog verkrijgbaar bij de voorzitter Henriëtte Monster tel. 0168 324340. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Het concert begint om 20.15 uur. Engelse carols mogen zich in de aanloop naar kerst verheugen in een enorme populariteit. Van de hand van veel componisten is in de loop der tijden een ontelbare reeks aan bewerkingen tot stand gekomen en ze variëren vaak van plechtstatigheid tot onbekommerde vrolijkheid. Traditioneel is

pelelgegplepaalatsatt st ka ak d ap e d kk da ag d de n g éé da InIn uwwwonoinning g n uw dag geen In vijfjf da itgebebrereidid uiutg epijsrijsd!d!!!!! scheherrppgegpr En.n..... sc

dat begonnen wordt met ‘Once in Royal David’s city, en dat besloten wordt met O come, all ye faithfull. Het ZVE wil die traditie in ere houden en daar tussen in worden uitbundige liederen afgewisseld met kleine intieme muzikale juweeltjes. Tussen de liederen door worden teksten gelezen uit de originele Engelse King James bijbel, en dit onderdeel van het concert wordt verzorgd door de Klundertnaar Aad Vreugdenhil. Esther de Rooij, voorheen koorlid van het ZVE, zal enkele solo’s voor haar rekening nemen en het fraaie Flentrop orgel wordt bespeeld door Rien Donkersloot. Omdat het programma ook voorziet in samenzang is er voor het aanwezige publiek eveneens een muzikale rol weggelegd. Voor de bewoners van de verzorgingshuizen in Zevenbergen wordt het concert, in aangepaste vorm, nog een tweetal keren uitgevoerd. Die uitvoeringen zijn op maandagavond 9 december in ‘De Westhoek’ en op maandagavond 16 december in ‘De Zeven Schakels’. ONDERHOUD VERBOUW NIEUWBOUW

Eerste Kruisweg 8, 4793 RS Fijnaart Oliemolen 9, 4671 HB Dinteloord

T. 0168 - 462837 | E. info@langbroek-bouw.nl | www.langbroek-bouw.nl

KORTE BERICHTEN ZEVENBERGEN Wat is stilte?: In de drukte van het bestaan komen we nauwelijks toe aan wie we werkelijk Zijn. Soms kan het gevoel je bekruipen dat het leven aan je voorbijgaat en dat je niet echt eraan deelneemt. In de stilte kunnen we ervaren dat er meer is dan de gedachten en activiteiten die ons dagelijks in beslag nemen. Dat is de uitdaging van 5 mensen die enkele dagen in het klooster gaan. In een filmfragment van 50 minuten spreken zij over hun ervaringen. Deze ervaringen zijn voor ons herkenbaar. Na het zien van de film willen we een moment stil zijn en daarna onze ervaringen uitwisselen. Wij nodigen u van harte uit u te komen verwonderen. Op zondag 8 december om 15.30 uur. Gereformeerde Kerk, Stationsstraat 2, Zevenbergen. LANGEWEG Koffie drinken Ons Stedeke: Met het sluiten van de kerk eind juni jongstleden is ook het maandelijkse koffie drinken na de zondagsviering verdwenen. Wij missen die contacten, de laatste nieuwtjes en het bijpraten. Daarom willen we 1 keer in de maand op zondagmorgen met elkaar koffie drinken, om elkaar te ontmoeten, elkaar te zien, om te kunnen bijpraten over elkaars wel en wee, om behoeften te signaleren en misschien zelfs wat af te spreken. We zullen ook de pastores in kennis stellen van en uitnodigen voor deze bijeenkomsten. Graag nodigen wij u uit, elke tweede zondag van de maand, om 10.00 uur in Ons Stedeke. Zondag 8 december ontmoeten we elkaar in een volledig gerenoveerd Ons Stedeke. KLUNDERT Actie Amnesty: Op zaterdag 7 december is Amnesty International op de hoek van de Voorstraat en de Stadhuisring in actie voor de mensenrechten. NOORDHOEK Onafhankelijk Moerdijk: De lokale politieke partij Onafhankelijk Moerdijk houdt op maandag 9 december een openbare bijeenkomst. Besproken wordt o.a. de agenda van de eerstkomende raadsvergadering waar o.a. een besluit wordt genomen over de revitalisering van het centrum van Zevenbergen (water door Zevenbergen enz.) Ook andere zaken kunnen aan de orde worden gesteld. De bijeenkomst wordt gehouden in zalencentrum Noordhoek, aanvang 20.00 uur. OUDEMOLEN Kerstbingo: Op zaterdag 7 december is er Kerst Bingo in Oudemolen. Aanvang 20.00 uur in café De Oude Molen, Oudemolensedijk 22. Je hoeft je hiervoor niet op te geven want dit is een gezamenlijke actie van Bewonersvereniging Oudemolen en het Cafe “De Oude Molen”.


ACTIE !!

2

COMPLETE WONINGINRICHTING

NU COMPLEET PROGRAMMA 50% KORTING

ALS 3 + 2 ZITS â‚Ź 1.385,-

ZIE ONZE NIEUWE SITE 3300 M WWW.DAANVANDEURSE.NL VOOR ALLE AANBIEDINGEN

COMPLETE SLAAPKAMER voor â‚Ź 1.895,-

INRUIL 0(8%(/(1Ɣ*25',-1(1Ɣ9/2(5(1Ɣ9(5/,&+7,1*Ɣ./(,10(8%(/(1Ɣ=21:(5,1*Ɣ:221$&&(662,5(6 MOGELIJK! Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 - Dinsdagmiddag gesloten - Vrijdagavond koopavond

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Mondzorgcentrum Touwen Voor al uw Mondzorg Vanaf heden tandarts en mondhygiĂŤniste aanwezig Raadhuisplein 4 te Hoeven 0165-505510 www.mzctouwen.nl info@mzctouwen.nl

VAARBEWIJSCURSUS

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

START BEGIN JANUARI Spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

WWW.YACHTCONSULT.COM.

GRATIS MEUBELEN hebben wij niet! MAAR WEL 1000 M2 NIEUWE, GEBRUIKTE EN B-KEUZE MEUBELEN

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, Made Tel: 06-51178676 Openingstijden:

di t/m do vrij en za

van 12.00 - 17.00 uur van 09.30 - 17.00 uur

OUDHOF

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988 GSM 06-53838824

installatiebedrijf ‡'$.(1=,1.:(5.(1‡ ‡'$.*27(1‡ ‡&9,167$//$7,(621'(5+28'‡ ‡*$6:$7(5/(,',1*‡ ‡(/(&752‡ ‡5,22/21767233,1*(1‡ 6FKDQVSRRUWD‡+$.OXQGHUW 7HO

Aanleg, onderhoud en reparatie van: - Sanitair, gas en waterinstallaties - CV installaties - Dakbedekkingen - Zink en loodwerken info@broeren-bv.nl www.broeren-bv.nl

Geronimo Stilton komt op bezoek!

Voor al uw klussen Stuc, schilderwerk en behang. Timmer en tegelwerk www.demmersinterieur.nl Demmers Interieur Etten-Leur 06-41211049

Geronimo brengt een bezoek aan Bruna!

   Wij nemen u al uw zorgen omtrent de woning uit handen, in geval van; Overlijden Scheiding Emigreren Huis uitzetting Verhuizing Samenwonen

ALLES ONDER EEN DAK

Kom je ook? Op zaterdag 14 december tussen 14.00 en 16.00 uur. Bij de Bruna, Zuidhaven 173 in Zevenbergen.

- Leeg maken van de woning - Vloerbedekking verwijderen - Inboedel overname amheden - Herstel en schoonmaakwerkza - Bezemschoon opleveren. . - Kortom uw zorg wordt onze zorg

Voor spoedgevallen zijn wij 7 dagen in de week bereikbaar!

0624-255405 info@woningontruiming-kuzee.nl www.woningontruiming-kuzee.nl Uw KUNSTGEBIT verdient de zorg van de tandprotheticus. Informeer vrijblijvend en maak GRATIS 1e afspraak! kunstgebit reparaties aanpassen gebit prothese op implantaten klikgebit het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

TandProthetisch Centrum Zevenbergen Haveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986 www.tpczevenbergen.nl, e.nelen@tpczevenbergen.nl Lid organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

   


Het Zevenbergs museum en Erfgoed ZEVENBERGEN - Waarom is het museum in Zevenbergen elke zaterdag geopend? Wel, erfgoed wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Onze maatschappij is zo ingewikkeld geworden,dat mensen graag teruggrijpen naar dingen die voor hen vertrouwd en dichtbij zijn. Bijvoorbeeld op voorwerpen, die door vorige generaties, vaak nog handmatig, zijn gemaakt en gebruikt. Op erfgoed dus! Maar ook door de globalisering gaan mensen meer op zoek naar hun eigen geschiedenis, identiteit en cultuur. De wereld wordt n.l. steeds meer uniform, b.v. steeds meer dezelfde winkels. We moeten nu echt op zoek naar het authentieke, eigene van een plaats. Als mens wil je toch jezelf onderscheiden, weten wie je bent. Ook vandaar komt er een steeds groter wordende belangstelling voor het cultureel erfgoed.

De oudheidkamer in Zevenbergen houdt zich nu al meer dan zestig jaar bezig met het verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van cultureel erfgoed uit de laatachttiende, negentiende en eerste helft twintigste eeuw. Dit erfgoed krijgt in de Zevenbergse oudheidkamer ofwel het Zevenbergs museum een nieuw leven waardoor mensen diverse voorwerpen uit het verleden een plaats kunnen geven in hun eigen wereld en tijdperk. Het geeft een compleet beeld van de leefen werkwijze van onze groot- en overgrootouders. Erfgoedvoorwerpen zijn niet alleen geschiedkundig van belang, maar spelen op de dag van vandaag een steeds belangrijker rol bij de vrijetijdsbesteding. Het Zevenbergs museum is hiervan een sprekend voorbeeld. In een voormalige binnenboerderijwoning is een interessante collectie erfgoed on-

dergebracht, die regelmatig wordt uitgebreid. Spullen tussen zolder en museum en dat is waar het om gaat. Een bezoek aan het museum aan de Zuidhaven op no. 17 is niet alleen leerzaam, maar evenzeer interessant en ook erg leuk. Zowel voor jong als voor oud. Volgens de Rijksoverheid is cultureel erfgoed een verzamelnaam voor (archeologische) monumenten, vondsten, opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze hebben een cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis. Erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het van belang, dat er zoveel mogelijk van behouden blijft. Het museum is elke zaterdag geopend 14.00-17.00 uur terwijl voor groepen kan worden gereserveerd op elke weekdag: 0168-323584.

Parkeeroverlast rondom Sportpark Hamel STANDDAARBUITEN - Er zijn diverse klachten van omwonenden binnengekomen bij de politie over het parkeren van bezoekers aan het sportpark Hamel aan de Dr. Poelstraat in Standdaarbuiten. Niet alleen bezoekers van het sportpark, ook inwoners van Standdaarbuiten parkeren hun auto foutief. Er wordt op de groenstrook, op een invalidenparkeerplaats en op het trottoir geparkeerd. Dit geeft overlast voor de bewoners. Parkeergedrag De voetbalvereniging heeft via hun website aandacht gevraagd voor het parkeren en hun leden en bezoekers gewaarschuwd. Er is voldoende parkeergelegenheid op het grote parkeerterrein aan de zijkant van het sportpark. Het sportpark is via de zijpoort bereikbaar (met uitzondering van

zondagmiddag vanaf 13.00 uur). Bekeuring Wijkagent Kees Bol hoopt dat het parkeergedrag spoedig gaat veranderen en dat iedereen meer rekening houdt met de woonomgeving. Zo niet, dan volgen parkeercontroles en gaan er bekeuringen uitgedeeld worden. De boetes zijn tussen de 90 en 360 euro (invalidenparkeerplaats) + 6 euro administratie kosten. Het lijkt mij dat u dat geld beter voor andere doeleinden kunt gebruiken. Verbeter de wereld begin bij jezelf Alle bewoners willen graag wonen in een veilige omgeving. En dat kan alleen als ook u zich aan de regels houdt. Zorg ervoor dat er geen onveilige situaties ontstaan en parkeer uw auto op de juiste wijze. De wijkagent rekent op uw medewerking.

Goed voor elkaar!

Het is woensdagmiddag, Bart en opa Wout spelen hun wekelijkse potje schaak. Wout heeft er plezier in om samen te spelen. Bart is pas 9 jaar, maar leert snel en Wout moet als geoefend schaker soms oppassen dat hij het niet tĂŠ gemakkelijk maakt voor Bart, want er moet wel een uitdaging in zitten. Winnen vindt Bart geweldig, maar verliezen is voor hem moeilijker te verteren. Daarom heeft Wout een boekje aangelegd waarin Bart bijhoudt hoe vaak er gewonnen wordt. Natuurlijk zorgt opa er voor dat Bart ook af en toe wint. Wordt er door een van beiden verloren dan roepen ze in koor “Dat hoort bij het levenâ€?, en pakt opa met gespeeld trompetgeschal de koektrommel.

Rokade

“Opa, je ziet een rokade over het hoofd�, roept Bart nog net op tijd als Wout een schaakstuk wil verplaatsen. Zijn hand blijft zweven boven het schaakbord, inderdaad, Bart heeft gelijk. Stomverbaasd kijkt hij hem aan: “Wat weet jij van rokades af? Hoe kom je aan die wijsheid?�. Rokade is een schaakterm waarbij twee schaakstukken mogen worden verwisseld van plaats en doorgewinterde schakers maken daar vaak strategisch gebruik van. “Haha, lacht Bart�. En hij wijst naar het schaakboekje op het kastje. “Toen jij vorige week thee aan het zetten was, keek ik in het boekje, en toen zag ik de rokade�. Wout schudt lachend zijn hoofd. “Maar je wilt me toch niet wijsmaken dat je binnen een paar minuten die zet uit je hoofd hebt geleerd?�, vraagt hij verbaasd. “Nee opa,� reageert Bart. Ik heb hem thuis op internet opgezocht. En er was een programma bij waarmee je deze zet kon oefenen, en nu ken ik hem. En als ik nu met jou speel en het lukt niet, help jij me verder�. Wout lacht: “Slimme zet!� Ze spelen het spelletje uit en vandaag wint Bart. Als ze hun koekje op hebben vraagt opa: “Zeg Bart, heb jij ergens mijn adresboekje gezien?. Ik moet het ziekenhuis bellen voor een afspraak, maar dan moet ik wel het telefoonnummer hebben.� Bart zoekt mee en als ze het niet zo snel kunnen vinden, oppert Bart: “Kijk gewoon even op internet opa, dan hoef je niet verder te zoeken�. Opa knikt. “Oh, dat vind ik een hele slimme, jongen!�, en Wout pakt zijn laptop. Bart kijkt over zijn schouder mee als opa op de website van het ziekenhuis het telefoonnummer overschrijft. “Kijk daar�, wijst hij, “Als je daar op klikt krijg je vanzelf informatie over het openbaar vervoer, kun je meteen kijken hoe laat de bus gaat, en als je dan op dat zonnetje klikt weet je ook nog wat voor weer het wordt. Handig, want als er dan regen wordt verwacht, kan je een paraplu meenemen�. Opa slaat de laptop dicht. “Ga weg wijsneus!�, roept hij lachend, “De bus gaat elk kwartier en als ik wil weten wat voor weer het is, steek ik mijn arm wel uit het raam�.

Waar haal je informatie vandaan?

“Weet jij eigenlijk hoe dat nou precies gaat met de schoolkosten voor het beroepsonder-

Winteravondmarkt Emmaus Langeweg

Impressie van 2012.

LANGEWEG - In de vroege avond van vrijdag 13 december is er van 18.00 tot 20.30 uur een gezellige avondmarkt bij Emmaus Langeweg. De oude binnentuin wordt aangekleed met lichtjes, vuurkorven en muziek, hierbij de geur van glĂźhwein en warme oliebollen, voor de stevige trek bieden we hamburgers en snert. In het cafĂŠ kunt u genieten van onze kofďŹ e, warme chocola en zoet gebak. Alle winkeltjes zijn open, ook kunt u een kijkje nemen in de kerk die Emmaus wil gaan aankopen. De opbrengst van deze markt is dan ook hiervoor bestemd. Op het terrein zullen we met alles wat we hebben van kerstbeeldjes ‘de grootste kerststal

$Ă€HYHULQJ VORW (HQVOLPPH]HW

wijs van Dennis?â€?, vraagt Paula zich af terwijl ze voor Jenne een kopje thee inschenkt. “Poeh, daar vraag je me watâ€?, antwoord Jenne, “Ik heb daar geen ervaring mee want Evi is pas 12, dus daar heb ik me ook nog niet echt in verdiept.â€? Paula zucht. “Ik heb van de school een telefoonnummer gekregen en dat heb ik gebeld. Krijg je meteen zo’n keuzemenu, maar ik weet niet precies wat ik moet vragen dus kies ik voor contact met een medewerker. Krijg ik weer zo’n antwoordapparaat, moet ik eerst een of ander servicenummer intikken. Nou dat heb ik niet, kom ik weer terug in het hoofdmenu. Daar word je toch gek van, kan er niet gewoon een medewerker aan de telefoon komen?â€?. Boos zet ze de suikerpot neer. “Nou, nouâ€?, lacht Jenne, “Die suikerpot kan er niks aan doen hoorâ€?. Maar Paula is nog niet uitgeraasd. “Bel ik een ander nummer, van de gemeente, zegt die mevrouw ‘U heeft als het goed is een brief gekregen waar in staat hoe u aan meer informatie kunt komen’, waarom kan zij niet gewoon mijn vraag beantwoorden?â€?. Jenne begrijpt de verontwaardiging van Paula, maar legt haar uit dat het niet terecht is. “Iedere situatie is anders, en om je zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat ze ook zo precies mogelijk weten wat jouw situatie is. Weet je wat,“ oppert Jenne, “Ik pak de tablet er even bijâ€?. Even later hebben ze de website gevonden en Paula leest hardop: Âł6WXGLHNRVWHQWHJHPRHWNRPLQJVWXGLHÂżQDQFLHULQJRYVWXGHQWHQNDDUWNLQGHUELMVODJ Daar word je toch gek van! Waar moet ik nou beginnen!â€?, roept ze met de handen in de lucht. Jenne laat zich niet van de wijs brengen. “Kijk nou eerst eens even wat er staat: je kunt een account aanvragen. Dan krijg je een toegangscode en een wachtwoord. Als je dan in de toekomst nog meer vragen hebt, kan je veel sneller worden geholpen omdat je gegevens bekend zijn.â€? Maar Paula gaat onverstoorbaar verder: “Kijk, hier vragen ze ook weer dat stomme servicenummer, dat heb ik toch niet!!â€?. Nu vindt Jenne het genoeg geweest. “Kom op Paulaâ€?, zegt ze enigszins geĂŻrriteerd. “Je kunt natuurlijk ook dĂłen alsof je het niet snapt. Lees nou eerst eens goed wat er staat: je moet het Burger Service Nummer van Dennis intikken, dat is zijn BSN-nummer en dat staat op elke id-kaart, rijbewijs of paspoort.â€? Stap voor stap laat Jenne aan Paula zien hoe ze verder moet en na enige tijd begint ook Paula in te zien dat het programma best wel handig in elkaar zit. Als alle gegevens zijn ingevoerd, sluit Jenne het programma af. Ze schuift de tablet naar Paula: “Zo, nou jij. Eerst inloggen en kijk maar eens hoe ver je zelf kunt komen. Schenk ik nog een keer thee inâ€?. Jenne doet er in de keuken extra lang over en kijkt om de hoek van de deur hoe Paula vlot het programma door loopt en uiteindelijk aandachtig een tekst begint te lezen. “Blijf je daar nog lang staan?â€?, vraagt Paula zonder om te kijken. “Heb jij ogen in je rug of zoâ€?, lacht Jenne. “Neeâ€?, en ze wijst naar de muur tegenover de keuken, “Maar wel een spiegel waarin ik je al 5 minuten zie staan in de deuropeningâ€?, grijnst Paula.

Zelf doen wat je nog kunt

Gerrit en Lijntje buigen zich over de tafel waar Ties zijn tablet heeft neergelegd. “Kijk�, laat hij zien, “Hier kun je precies zien hoeveel budget jullie nog hebben en wat je eigen PAGINA 12

van Langeweg’ proberen te maken. Het is aan U om ons te helpen. Neem uw overbodige beeldjes mee en plaats ze in onze stal! Ook de kerstman zal in hoogst eigen persoon aanwezig zijn, dus mocht u nog een verlanglijstje voor hem hebben, dan kun u deze persoonlijk aan hem overhandigen. Carolien en Johan zullen hun groentekraam uitbreiden met een aangepast assortiment, gericht op de feestdagen. Ook is er Zorgbakkerij Behouden Vaart uit Breda met brood en banket, dit is een bakkerij die jonge mensen een nieuwe kans biedt door werk en structuur aan te bieden. Amnesty International, de Wereldwinkel en Vluchtelingenwerk zullen aanwezig zijn om uw geweten aan te spreken. Wees welkom en neem uw naasten mee!

bijdrage isâ€?. Gerrit heeft enige tijd geleden een hersenbloeding gehad en heeft daaraan evenwichtsstoornissen overgehouden. Lijntje heeft al jaren gewrichtsklachten en is daarvoor onder controle bij een reumatoloog. Ze hebben er ooit bewust voor gekozen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarover is met de kinderen een aantal goede afspraken gemaakt en iedereen staat volledig achter dit besluit. “Maarâ€?, zo is hen keer op keer voorgehouden, “Zelfstandig betekent dan ook gewoon zoveel mogelijk het normale leven blijven leiden, en wat jullie zelf kunnen, moet je ook zelf doenâ€?. Waar nodig ondersteunen Ties, Jenne en Paula hen uiteraard. Omdat Gerrit en Lijntje regelmatig voor controle of onderzoek naar de polikliniek van het ziekenhuis moeten, en openbaar vervoer voor hen geen optie meer is, brachten Ties en Jenne hen meestal met GHDXWR7LHVLVHFKWHU]LMQEDDQNZLMWJHUDDNWGDDURPKHEEHQ]HRPÂżQDQFLsOHUHGHQHQ besloten om de auto weg te doen. Ook Paula heeft geen auto en nu hadden Gerrit en Lijntje dus een probleem. Lijntje heeft zelf de stoute schoenen aangetrokken en is gaan bellen met de gemeente om haar verhaal uit te leggen. Uiteindelijk was de oplossing dat ze gebruik zouden kunnen maken van vervoer met een deeltaxi. Die komt je thuis ophalen en daarvoor betaal je alleen het strippenkaarttarief. Natuurlijk waren ze het daarmee eerst niet eens, maar Jenne had hen voorgerekend wat Gerrit ooit zelf elke maand aan autokosten kwijt was, en had een voorbeeld laten zien wat ze zelf elke maand voor het ov-abonnement van Evi moeten betalen. Na deze uitleg begrepen Gerrit en Lijntje wel dat vervoerskosten ook bij het normale leven horen. “Heel mooiâ€?, bevestigt Gerrit. Dat is wel duidelijk zo. Maar ik heb niet zo’n ding, hoe noem je dat computerapparaatâ€?. Gerrit lacht. “Dit heet een tabletâ€?, verduidelijkt hij, “Ik kan dat regelmatig voor je nakijken hoor. Maarâ€?, en hij laat een brief zien, “Hier staat een telefoonnummer in dat je kunt bellen, daar krijg je ook die informatie. Wel de brief er bij houden, want hier staat een klantnummer en dat moet je dan doorgeven anders kunnen ze je niet helpenâ€?. Lijntje pakt de brief aan. “Nou, dat kunnen we dan toch beter zelf doen, waarom zo moeilijk doen als het ook gewoon met de telefoon kan?â€?. Ties knikt. “Dat is trouwens ook het nummer dat je kan bellen als er iets helemaal mis gaat met het vervoer, als je er echt zelf niet meer uit komt krijg je ondersteuning om het op te lossen.â€?

-HQQH

2SD :RXW

7LHV (YL

%DUW

2PD (YHQYRRUVWHOOHQ/LMQWM H

'HQQLV 3DXOD

2SD *HUULW

'H EXXUYURXZ

$QJHOD

Niet meer het Rijk, maar gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal extra taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, te weten: begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Deze worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van het Rijk overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeenten en heet daarom “transitie AWBZ�.


GELDIG T/M 8-120 12.5 tot 31-12 50 98 geldig BIEF-GOURMET P.P.250VANAFGR. KIP/KALKOEN 50 KALKOEN 50

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

met klein beentje ½KG H.O.H. GEHAKT/VERSE WORST ½KG

VARKENSLAPPEN

FRICANDEAU/ROLLADE RUNDERRIBLAPPEN

Âź Âź

75ST. 22.50 100ST. 32.50 150ST. 42.50

½KG ½KG

1. 3. 33.. 98 HELE KONIJNEN 6. 2. DRUMSTICKS KG

FILET ½KG KG

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL

50

Reclames geldig t/m zaterdag | GROOTHANDELSKORTING â‚Ź 1.50 bÄł afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames | PrÄłs- en tekstfouten voorbehouden

AANHANGWAGENS PAARDENTRAILERS 

Nu extra voordelig verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID! Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart Tel. 0168 - 46 26 36

www.betanco.nl Het goedkoopst in container-verhuur

www.ceesvanderzande.nl info@ceesvanderzande.nl

Het Elektronisch Roken

Prijzen zijn incl. BTW

6 m3 Container voor :

TE HUUR In Klundert (nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WERK-, KANTOORruimtes nodig? 70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2 480 m2

Wij zijn dealer van de E-Smoking Sigaret & Jiksu (bekend van RTL-4)

- bouw en sloopafval â‚Ź 220,- puin â‚Ź 100,- A-B hout â‚Ź 100,-

Bespaar snel en installeer onze app via www.euromilieu.nl

Bestel via webshop www.grotekadoshop.nl of bel 076-7501522

6WUXLNKHL‡9&6SUXQGHO 7HO

DROOMHUIS?

WWW.BAREL.N

L

tegen aantrekkelijke prijzen INFO:

J. den Hollander verhuur B.V. Bel: 0168-402955 info@denhollander-verhuur.nl of kom langs op Molenvliet 1 te Klundert

Uw Uwaankoop aankoop makelaar makelaar voor voor uw uwnieuwe nieuwe droomhuis. droomhuis.

Bel ons vrijblijvend voor al uw vragen! Zevenbergen – Moerdijk. www.barel.nl Zevenbergen - Moerdijk Bel: 0168 323923 www.barel.nl - Bel:- 0168 - 323923

Bijzondere woon-/werklocatie in gerenoveerde monumentale molen

Per direct te huur:

Molen Fleur, Zevenbergen

256m BEDRIJFSRUIMTE 2

Industrieterrein Dintelmond

Inlichtingen:

06-53974772

Bent u op zoek naar een bijzondere woon-/werklocatie in Zevenbergen? Open uw eigen zaak of atelier in Molen Fleur. De werkruimte op de begane grond en de vier woonlagen zijn in stijl gemoderniseerd en direct te betrekken. Huurprijs ₏ 1.205,– per maand.

Interesse? Bel Brabantse Waard: 0168 35 00 00 of mail naar wonen@brabantsewaard.nl

> Kijk voor meer informatie op www.brabantsewaard.nl


Zevenbergen

Klundert

Standdaarbuiten

Willemstad

FOTO VAN DE WEEK:

Zonsopkomst bij Dintelmond Colofon

GEMEENTE MOERDIJK 1 DECEMBER 2013

Fijnaart

asavond Op Sinterkla a.s.) 5 december (donderdag f ntehuis vana is het gemee sloten. 17.00 uur ge

Bezoekadres gemeentehuis Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen

Nieuwe afvalwijzer in december

Openingstijden Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur Donderdagavond: 18.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur

In de maand december ontvangt u de afvalwijzer voor 2014 in de brievenbus. De nieuwe afvalwijzer is perceelsgebonden. Hierop worden alleen de inzameldagen weergegeven die op uw adres van toepassing zijn. Ook de inhaaldagen van feestdagen worden op de kalender weergegeven. Ten opzichte van 2013 zijn de inzameldagen niet gewijzigd.

Postadres Postbus 4, 4760 AA, Zevenbergen E-mail: info@moerdijk.nl

Internet www.moerdijk.nl www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

Ingezonden door M. Otterspeer

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers: Gemeente: 14 0168 Milieustraat: 0168 329700 Milieuklachten buiten kantoortijd: 013 2060500 Politie (niet spoedeisend): 0900 8844 Politie, brandweer, ongevallen: 112

Voor nieuws in geval van een calamiteit: Omroep Brabant Teletekstpagina 302

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar info@moerdijk.nl. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

KERSTMARKT MOERDIJK Op 7 december is er van 16.00 tot 21.30 uur een kerstmarkt op de Havendijk in Moerdijk. De toegang is gratis. Vanwege de kerstmarkt is de Havendijk vanaf huisnummer 6a en het Wilhelminaplein in Moerdijk die dag van 10.00 uur tot 22.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Heeft u op 1 januari nog geen afvalwijzer thuis ontvangen of bent u hem kwijtgeraakt? Bekijk dan uw perceelsgebonden kalender op www.moerdijk.nl/afvalkalender. Als u uw postcode en huisnummer invoert, worden uw persoonlijke inzameldagen weergegeven op een kalender. U kunt uw afvalwijzer op maat dan opslaan als pdf-bestand of uitprinten. Het is helaas niet mogelijk om een afvalwijzer 2014 na te sturen. Verzoek is daarom aan inwoners die verhuizen om de afvalwijzer in het huis achter te laten voor de volgende bewoners.

Controle inzamelgegevens

Uitnodiging raadsvergadering De gemeenteraad vergadert donderdag 12 december 2013. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze vergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Project 151, vaststelling bestemmingsplan MFC en Steenweg in Moerdijk; - Project 127 Neerhofschool, aanvulling locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) gericht op realisatie bouwplan; - Belastingverordeningen 2014; - Project 153 revitalisering centrum Zevenbergen – samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart.

De afvalkalender op maat is het afgelopen jaar online getest. Inwoners werden opgeroepen om onjuiste gegevens aan de gemeente te melden. De inzameldagen zijn in 2014 niet gewijzigd ten opzichte van 2013. Komen de gegevens op de kalender niet overeen met de inzameldagen van 2013? Dan vragen wij u om dit te melden. Dit kan via tel. 14 0168, e-mail info@moerdijk.nl, Twitter @Moerdijkse_Stem, of via Facebook: www.facebook.com/GemeenteMoerdijk.

Via http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering (ook na afloop) beluisteren. De besluitenlijst van de raadsvergadering zal z.s.m. op de website geplaatst worden. Neem voor meer informatie contact op met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra, via tel. 14 0168 of e-mail griffie@moerdijk.nl.

VAN MOOIE ZOMER NAAR HELE NATTE HERFST De afgelopen weken werd een groot deel van de gewassen van het land gehaald. Gezien de weersomstandigheden was er weinig overlast van modder op de weg. De oogstperiode is echter nog niet teneinde. Gewassen als mais, wortelen enknolselderij staan nog op het land in afwachting van geschikte dagen om te oogsten. Dit jaar maken we volgens weersdeskundigen de meest natte herfst mee sinds de metingen zijn bijgehouden. Aangezien de oogst niet heel lang meer kan worden uitgesteld, betekent dit dat het vervoer van producten van de akkers gepaard zal gaan met modder op de weg.

De ondernemers waarschuwen ter plaatse met borden voor de gladde weg en zullen de wegen tijdens en na oogst zo goed mogelijk schoon houden of maken. ZLTO Moerdijk heeft haar ondernemers hierop extra geattendeerd. Ook de BOA’s van de gemeente Moerdijk zullen alert zijn op onveilige situaties en waar nodig handhaven. Wij vragen u als inwoners en weggebruikers van het wegennetwerk begrip voor mogelijke overlast als gevolg van langzaam landbouwverkeer en schoonmaakactiviteiten. Wij raden u aan om alert te zijn op gladde wegen als gevolg van modder. Pas uw snelheid erop aan. Onveilige situaties kunt u melden bij de gemeente via tel. 14 0168.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING PARACOMMERCIEEL

BEKENDMAKINGEN Hieronder en op de pagina hiernaast geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen. Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

STANDPLAATSVERGUNNING

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan: s 4ENNISVERENIGING&IJNAARTEN(EIJNINGEN !PPELAARSEWEGIN&IJNAARTVERZONDENNOVEMBER De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Beroep Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend. Een beroepschrift richt u, binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht.

EXPLOITATIEVERGUNNING PARACOMMERCIEEL

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

wekelijks op zaterdag van 09.00 uur tot 16.30 uur (verzonden 26 november 2013)

s (ET INNEMEN VAN EEN STANDPLAATS VOOR DE VER koop van vis en visproducten op het middenhaventracé in Zevenbergen in 2014, 2015 en 2016,

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan: s 4ENNISVERENIGING&IJNAARTEN(EIJNINGEN !PPELAARSEWEGIN&IJNAARTVERZONDENNOVEMBER

Bezwaar Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk.


Heijningen

Helwijk

Langeweg

Noordhoek

Moerdijk

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING "URGEMEESTERENWETHOUDERSMAKENBEKENDDATZIJDEVOLGENDEAANVRAGENVOOREENOMGEVINGSVERGUNNINGHEBBENONTVANGEN WAARBIJDEreguliereVOORBEREIDINGSPROCE DUREVANTOEPASSINGIS Adres "ENEDENKADEIN7ILLEMSTAD 3TADHUISRINGIN+LUNDERT 4RADEBOULEVARDIN:EVENBERGEN

Omschrijving project LEGALISERENVANEENBERGINGENEENVLONDERTERRAS REALISERENVANEENSTOOKRUIMTE MAKENVANEENKLANTAANSLUITING

Datum ontvangst NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER

4EGENINGEDIENDEAANVRAGENISGEENBEZWAARBEROEPMOGELIJK

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN "URGEMEESTERENWETHOUDERSMAKENBEKENDDATZIJINDEPERIODEVANNOVEMBERTOTENMETNOVEMBERDEVOLGENDEOMGEVINGSVERGUNNINGENHEBBENVER LEEND WAARBIJDEREGULIEREVOORBEREIDINGSPROCEDUREVANTOEPASSINGIS Adres *UPITERWEGIN:EVENBERGEN +ADEDIJKIN&IJNAART 'RAANWEGIN-OERDIJK .OORDLANGEWEGIN7ILLEMSTAD #AMPAGNEWEG(IN:EVENBERGEN 3TEINSTRAATIN+LUNDERT

Omschrijving project PLAATSENVANEENMMENGTANKTBVCITROENZUUROPLOSSINGENHETPLAATSENVAN WANDENRONDDETANKACTIVITEITENWAARVOORVERGUNNINGWORDTAANGEVRAAGD BOUWENVANEENBOUWWERKENMILIEUNEUTRAALVERANDEREN WIJZIGENVANDEENTREE LEGALISERENVANHETDICHTMAKENVANDEVOORGEVELVANHETHOOFDGEBOUWENHET PLAATSENVANDEUREN BOUWENVANEENSTALRUIMTE UITBREIDENVANDEVERDIEPINGSVLOERENNIEUWPLAATSENVANSEPARATIEBINNENWANDEN VERBOUWENVANDEBERGINGTOTWOONHUIS

Datum verzonden NOVEMBER

NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER

Zevenbergschen Hoek

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE /M DE NIEUWE ZORGBOERDERIJ :WANENHOEVE MO GELIJKTEMAKENMOETONTHEFlNGWORDENVERLEEND VAN DE HOOGST TOELAATBARE GELUIDBELASTING OP DE GEVEL VAN D" DE VOORKEURSGRENSWAARDE ZOALSDEZEGELDTBIJWEGVERKEERSLAWAAI$EVOOR KEURSGRENSWAARDE WORDT NAMELIJK OVERSCHREDEN METD"$EPROCEDUREVOORHETVERKRIJGENVAN DEZEONTHEFlNGWORDTOOKWELhPROCEDUREHOGERE WAARDEvGENOEMD $EZEPROCEDUREWORDTGEVOLGDOPGRONDVANAR TIKELLIDSUBAVANHET"ESLUITGELUIDHINDER (ETVERZOEKOMEENHOGEREWAARDEVASTTESTEL LEN HETDAARBIJBEHORENDEAKOESTISCHONDERZOEK EN HET ONTWERPBESLUIT LIGGEN EVENEENS VANAF DECEMBERTOTENMETJANUARITERINZAGE 4IJDENS DE BOVENGENOEMDE TERMIJN KUNNEN BE LANGHEBBENDEN SCHRIFTELIJK ZIENSWIJZEN INDIENEN TEGENHETVERZOEKOMEENHOGEREWAARDEBIJHET COLLEGEVANBURGEMEESTERENWETHOUDERS 0OSTBUS !!IN:EVENBERGEN

5KUNTDESTUKKENBIJDEGEMEENTE-OERDIJKINZIEN

Bezwaar "ELANGHEBBENDENHEBBENWEKENDETIJDOMSCHRIFTELIJKEENBEZWAARSCHRIFTINTEDIENEN$ETERMIJNGAATINOPDEDAGNAVERZENDINGVANDEBESLISSINGAANDEAANVRAGER %ENBEZWAARSCHRIFTRICHTUAANHETCOLLEGEVANBURGEMEESTERENWETHOUDERSVANDEGEMEENTE-OERDIJK

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN "URGEMEESTERENWETHOUDERSMAKENBEKENDDATMAATWERKVOORSCHRIFTENINHETKADERVANHET"ESLUITALGEMENEREGELSVOORINRICHTINGENMILIEUBEHEERZIJNOPGELEGDAAN Naam en adres inrichting 4ALKE.EDERLAND"6 4RADEBOULEVARDIN:EVENBERGEN *+#ARS &EBRUARIWEGAENBIN(EIJNINGEN :ETTEX%UROPE"6 "LOKWEGIN:EVENBERGEN

Opleggen maatwerkvoorschriften op grond van het aspect 'ELUID 'ELUID 'ELUID

Datum verzonden NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER

5KUNTDESTUKKENBIJDEGEMEENTE-OERDIJKINZIEN

Bezwaar "ELANGHEBBENDENHEBBENWEKENDETIJDOMSCHRIFTELIJKEENBEZWAARSCHRIFTINTEDIENEN$ETERMIJNGAATINOPDEDAGNAVERZENDINGVANDEBESLISSINGAANDEAANVRAGER %ENBEZWAARSCHRIFTRICHTUAANHETCOLLEGEVAN"7VANDEGEMEENTE-OERDIJK

EVENEMENTENVERGUNNING De burgemeester heeft een vergunning verleend voor: s +ERSTBOOMVERBRANDING EN EEN NIEUWJAARSRECEPTIE OPDEPARKEERPLAATSAANDE-OLENDIJK-ARKWEGIN 3TANDDAARBUITENOPJANUARIVANUUR VERZAMELENENOPBOUWEN TOTUURVERZON DENNOVEMBER s +INDEROPTOCHTIN:EVENBERGSCHEN(OEKOPMAART VANUURTOTUUREN!LGEMENEOP TOCHTOPMAARTVANUURTOTUUR VERZONDENNOVEMBER s +OFFERBAKVERKOOPOPDEPARKEERPLAATSVAN3TEEN PADAIN7ILLEMSTADOPAPRILVAN UURTOTUURVERZONDENNOVEMBER s #ARNAVALSOPTOCHT IN /UDEMOLEN OP DE /UDEMO

LENSEDIJK DE3TADSEDIJKEN$ROGEDIJKOPFEBRUARI VANUURTOTUURVERZONDEN NOVEMBER s h,IVINGINA"OXvINCAFÏDE"IERELIEROPDE:UID HAVEN IN :EVENBERGEN EN IN EEN TENT OP HET MIDDENHAVENTRACÏIN:EVENBERGENOP EN DECEMBERVERZONDENNOVEMBER s +ERSTMARKTIN7OONZORGCENTRUMDE:EVEN3CHAKELS AANDE+ASTEELWEGIN:EVENBERGENOPDECEMBER VANUURTOTUURENOPDECEMBER VANUURTOTUURVERZONDENNO VEMBER s +ERSTMARKTINHET!RSENAALAANDE"ENEDENKADE IN7ILLEMSTADOPDECEMBERVANUUR TOTUURENOPDECEMBERVAN

UURTOTUURVERZONDENNOVEMBER s + ERSTMARKT IN!CTIVITEITENCENTRUM VAN 3/6!+ AAN DE .IERVAARTWEG A IN +LUNDERT OP DECEMBER VANUURTOTUURVERZONDEN NOVEMBER s +ERSTMARKTIN+ERKELIJKCENTRUMDE6IJVERHOFAANDE +ERKRING IN &IJNAART OP DECEMBER VAN UURTOTUURVERZONDENNOVEMBER "ELANGHEBBENDEN KUNNEN BINNEN WEKEN EEN BE ZWAARSCHRIFTINDIENENBIJDEBURGEMEESTERVANDEGE MEENTE-OERDIJK$EZETERMIJNGAATINNADEDAGVAN VERZENDINGVANHETBESLUITAANDEAANVRAGER

VERKEERSBESLUITEN "URGEMEESTERENWETHOUDERSMAKENBEKENDDATZIJOPNOVEMBERHETVOL GENDEVERKEERSBESLUITHEBBENGENOMEN

"URGEMEESTERENWETHOUDERSMAKENBEKENDDATZIJOPNOVEMBERHETVOL GENDEVERKEERSBESLUITHEBBENGENOMEN

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats t.h.v de woning Krugerstraat 90 te Klundert

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats t.h.v de woning Van Gaasbeekstraat 16 te Klundert

s DOORPLAATSINGVANHETBORD%VANBIJLAGEVANHET266 METDAARONDER EENONDERBORDMETKENTEKEN +.: EENPARKEERVAKVOORDEWONING+RUGER STRAATTE+LUNDERTAANTEDUIDENALSEENVOORHETVOERTUIGVANDEAANVRAGER GERESERVEERDEGEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

s D OORVERWIJDERINGVANHETBORD%VANBIJLAGEVANHET266 METDAAR ONDER EEN ONDERBORD MET KENTEKEN ." "$ DE OP KENTEKEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSNABIJDEWONING6AN'AASBEEKSTRAATTE+LUNDERT OPTEHEFFEN

(ETBOVENSTAANDEBESLUITLIGTTOTJANUARITERINZAGEINHETGEMEENTEHUIS

(ETBOVENSTAANDEBESLUITLIGTTOTJANUARITERINZAGEINHETGEMEENTEHUIS

"ELANGHEBBENDEN KUNNEN TEGEN DIT BESLUIT TOT JANUARI SCHRIFTELIJK BIJ HET COLLEGEVAN"7EENBEZWAARSCHRIFTINDIENEN)NHETBEZWAARSCHRIFTVERMELDTUHET BESLUITENDEREDENENWAAROMBEZWAARWORDTGEMAAKT

"ELANGHEBBENDENKUNNENTEGENDITBESLUITTOTJANUARISCHRIFTELIJKBIJHET COLLEGEVAN"7EENBEZWAARSCHRIFTINDIENEN)NHETBEZWAARSCHRIFTVERMELDTUHET BESLUITENDEREDENENWAAROMBEZWAARWORDTGEMAAKT

Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure "URGEMEESTERENWETHOUDERSZIJNVANPLANOMINHET KADER VAN DE 7ET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGS RECHTVERGUNNINGTEVERLENENVOOR Adres $E,ANGEWEGIN :EVENBERGEN

Omschrijving project (ETBOUWENVANDE NIEUWE:WANENHOEVE

$E AANVRAAG DE ONTWERPBESCHIKKING EN DE BIJBEHO RENDESTUKKENLIGGENMETINGANGDECEMBERTOT EN MET WOENSDAG JANUARI TER INZAGE IN HET GEMEENTEHUIS

Zienswijzen "INNENDEINZAGETERMIJNKANEENIEDEREENZIENSWIJZE OVERHETONTWERPNAARVORENBRENGEN%ENSCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZERICHTUAANHETCOLLEGEVAN"7VANDEGE MEENTE-OERDIJK!LSUEENMONDELINGEZIENSWIJZEWILT INDIENEN MOETUBINNENDEINZAGETERMIJNCONTACTOP NEMENMETDEAFDELING6ERGUNNINGENEN(ANDHAVING

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER "URGEMEESTER EN WETHOUDERS MAKEN BEKEND DAT DE VOLGENDEMELDINGENARTIKEL7M ZIJNINGEDIEND

Activiteitenbesluit milieubeheer s **VAN3LOBBE 7AGENMAKERIJAIN:EVENBER GENVOORHETOPRICHTENVANEENBEDRIJFVOORDEHAN DELINGEBRUIKTETUINMATERIALEN s 3ALLAND /IL "6 )NDUSTRIEWEG A IN :EVENBERGEN VOOR HET SANEREN EN VERVANGEN VAN EEN ONDER GRONDSE TANK EN HET VERLENGEN VAN DE VLOEISTOF DICHTEVLOER s -ATEX -ATRASSEN "6 3TOELERIJ IN :EVENBERGEN VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN VOOR DE PRODUCTIE VAN MATRASSENVANDEOPSLAGLOCATIEVOORSCHUIMENVILT

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval s + OK,EXMOND "LOEMENDAALSE:EEDIJKTE:EVEN BERGSCHEN (OEK VOOR HET PLAATSEN EN IN WERKING HEBBENVANEENMOBIELEPUINBREKER


PRACHTIGE VOLLE KERSTBOOM

ONBREEKBARE KERSTBALLEN

48 takken met metalen voet hoogte 180 cm

diverse kleuren koker 6 stuks Ø 7 cm

SCHEURKALENDER OF KOOKBOEK diverse titels verkrijgbaar voor een jaar lang plezier

1.99

0.99 AFSTANDSBEDIENING SCHAKELSET

3 ontvangers en 1 afstandsbediening voor draadloze bediening van verlichting en apparatuur tot 1150 Watt

27.95 KUBU KERSTBOOMVOET

7.99 KERSTBOOM KLEED

decoratief rotan 26x61 cm

diverse kleuren pluche Ø 120 cm

6.95

2.39

DIVERSE MERK DOUCHEGELS

20 LAMPJES

100 LAMPJES

3.29

1.09

LED THEELICHTEN OPLADER oplaadstation inclusief 8 LED theelichten

SFEERLICHT GIFTSET

2 sfeerlichten op houten tray met sierstenen 40x14x11 cm

4.49 DAMES COMBI VEST MET TOP diverse trendy kleuren maten M-XL

8.95 DENIM OF AXE AFTERSHAVE

Playboy 250 ml, Axe 250 ml, Adidas 250 ml of Palmolive 500 ml

ZE GROTE KEU ! EN K ER UIT A-M

INDOOR KERSTVERLICHTING

diverse varianten 100 ml

DAMES BROEK slimfit diverse kleuren maten 34-44

7.95

1.49

2.49

5.69

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


WEEKACTIE! VAN ZONDAG 1 DECEMBER T/M ZATERDAG 7 DECEMBER 2013

DAMES KNIEKOUSEN 2 paar diverse dessins of 3 paar uni kleuren maten 35-42

1.99 MEISJES KNIEKOUSEN diverse dessins maten 23-38

KINDER PYJAMA

LED SFEERVERLICHTING

K3, Piet Piraat, Mega Toby en Mega Mindy maten 86-128

parelverlichting 20 lampjes 1 meter

4.79

MEISJES BIG SHIRT maten 86-128

3.29

BABY PYJAMA

2.29

KERSTBOOM DECORATIE

maten 50-80

keuze uit winterfiguur, decohangers, kerstster of magnolia

2 PAAR

1.59 LUXE KERSTKAARTEN OF HANGERS diverse varianten en decoren met glitter, folie of 3D bewerking per pak

! UITZOEKEN

0.79

3.79 L’ART DU CHEF PRO PANNENSET

THERMO BROEK OF T-SHIRT

Ø 21 cm

professionele pannenset 4-delig hoogwaardig RVS 18/8 voor alle warmtebronnen (inclusief inductie), oven en vaatwasmachine bestendig met handige maataanduiding binnenzijde stootvaste RVS deksels

dames/heren zwart of wit maten S-XXL

Ø 19 cm

Ø 16 cm

DECO OPBERGMAND met tekst ‘storage’ wilgenteen 30x25 cm H[FOLQKRXG

OUTDOOR VERLENGSNOER 3x1.5 mm² uitgevoerd in neopreen kabel geschikt voor langdurig buitengebruik 10 meter

GEN MAAK JE EIET! CADEAUS

2.29

20 METER

14.95

7.95

49.95 KINDER THERMO BROEK OF T-SHIRT zwart of wit maten 92-170

2.39

KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

2.79

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

0.79

Ø 16 cm


BRIDGE BRIDGECLUB KLUNDERT Uitslag maandag 25 november, A-Lijn: 1. Dames Buijs-v.d. Wiel 65,42%; 2. Mw Leendertse-Hr v. Knippenberg 62,50%; 3. Dames Pars-Oranje 60,42%; 4. Mw Mol-Hr Schampers 57,50%; 5. Dames v. Beek-Schampers 54,58%; 6. Hr en Mw Jongejan 52,08%; 7. Dames v. Drimmelen-Vermeulen 47,50%; 8. Dames v. Drimmelen-Goedemondt 46,67% B-Lijn: 1. Dames v. Vugt-v. Neste 64,58%; 2. Dames den Hollander-Gerrits 57,14%; 3. Dames v. Wouwe-Asselbergs 52,60%; 4. Hr en Mw T en T Damen 49,46%; 5. Dames Visser-v. Brecht 48,44%; 6. Dames Leijtenden Engelse 48,37%; 7. Dames Winde-Rynart 48,07%; 8. Mw Matthee-Hr Nieuwkerk 46,35% FIJNAART 55+ BRIDGE Dinsdag 26 november, Gele lijn: 1/2 Anke-Pex Rijnberk en Corrie-Jan Nieuwenhuizen 60,94%; 3 Corry de Krey-Yvonne Vogel 55,21%; 4 Jo van Sprundel-Graeme Reijnders 53,13%; 5 Toon Dierks-Twan Rijsdijk 51,04%; 6 Toke Nagtzaam-Nel Polak 50,52%; 7 Pia Kok-Adrie Nouwen 50,00% Rode lijn: 1 Martha-Piet Berghout 63,02%; 2 Paula-Gerard Reuvers 60,94%; 3 Bernard Rommens-Kees van de Zande 56,77%; 4 Marcia Erkamps-Nel Keuter 56,25%; 5 BetsPiet Kannekens 54,17%

SENIORENBRIDGE Uitslag 27 november: 1. Mw. Maat-Dhr. de Jager 72,50%; 2. Dhr. Maat-Dhr. Brouwers 65,83%; 3. Mw. Vet-Dhr. Meesters 56,67%; 4. Dhr. de Heer-Dhr. v. Schendel 51,67%; 5. Mw. v.d. Vorm-Dhr. Knook 50,83%; 6. Mw. Coomans-Dhr. Korpershoek 48,33%; 7. Mw. Dane-Visser-Mw. Knook-den Hollander 47,50%; 8. Mw. Knook-Maris-Dhr. Groeneveld 45,83%; 9. Dhr. v.d. Linden-Dhr. v. Brouwershaven 45,83%; 10. Mw. GraafmansDhr. Verhey 40,83%; 11. Dhr. v. Meel-Dhr. Verhoeven 39,17%; 12. Mw. Meesters-Mw. v. Meel 34,17% ZBC Uitslag maandagavond 25 november, A-lijn: 1 Rinus Krols-Frans te Welscher 62,50%; 2 Berna de Kok-JosĂŠ Spiering 55,83%; 3 Henk v Opstal-Tonnie Zijlmans 55,42%; 4 Toos Ermers-Sylvia Stoffels 52,08%; 5 Anneke v Dorst-Tineke vd Krogt 51,67%. B-lijn: 1 Toon Goossens-Jaap de Waal 63,54%; 2 Joke Francois-Lenie Slegers 56,94%; 3 Annie Tielen-Jan Verschueren 54,86%; 4 Juliette v Krimpen-Ton Weevers 51,74%; 5 Piet Goverde-Jo Goverde 50,69%. C-lijn: 1 Margriet Nieuwstraten-Wilma Oosters 61,25%; 2 Ton Beumer-Loet vd Zande 58,75%; 3 Anke de Grund-Friedje

Kock 57,50%;; 4 Felix Goverde-Theo Neelen 56,25% 5 Rinus Wagemakers-Ria Wagemakers 53,75%. D-lijn: 1 Aart Munters-Jan Tabak 63,13%; 2 Cora Jacobs-Hedwich Schoneveld 58,13%; 3 Janus Schrauwen-Riet Schrauwen 56,25%; 4 Wim Ligthart-Rika Schreuders 53,13%; 5 Henk v Genesen-Lida v Leeuwen 51,25%. Uitslag dinsdagavond 26 november, A-lijn: 1 A2 Joke Francois-Berna de Kok 58,33%; 2 A9 Ton Weevers-Adje Weevers 57,50%; 3 A4 Jan v Gorp-Peter Rosendaal 55,56%; 4 A5 Toos Ermers-Yvonne Krielen 55,00%; 5 A8 Wil Walraven-Frans te Welscher 53,33%13. B-lijn: 1 Jos Gevers-Wim Gevers 62,92%; 2 Ruud de Vrijer-Wieneke Wijnants 60,83%; 3 Erna Henkelman-Bep Lagerwerf 53,33%; 4 Riet Nooren-Lenie Slegers 52,08%; 5 Din v BeersNetty v Beers 50,42%. C-lijn: 1 Cora Jacobs-Anneke Weda 67,71%; 2 Connie Gerrits-Bram Heijblom 64,06%; 3 Kitty Aalbers-Lia Lamers 53,65%; 4 Dies Vermue-Anneke vd Weijgaert 51,04%; 5 Leen Lageweg-Ria Luikx 47,40%. D-lijn: 1 Willy Dietvors-Rica v Schijndel 61,81%; 2 Ine NefkensCorrie Vissers 59,51%; 3 Jannie van der Have-Joska Heijblom 55,76%; 4 Wyger vd Kolk-Jean vd Kolk

53,79%; 5 Miet Mouwen-Jo Vermeulen 46,81%. Uitslag donderdagmiddag 28 november, A-lijn: 1 Bert Bovens-Lia Lamers; 2 Jan v Gorp-JosĂŠ Spiering 56,50%; 3 Rinus KrolsFrans te Welscher 55,83%; 4 Bep LagerwerfErna Henkelman 54,58%;5 Loet vd ZandeRiet Nooren 54,00%. Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06 49844480. Voor info: 06 19246311. De donderdagmiddag is ook toegankelijk voor nietleden. BC Fijnaart Uitslag 25 november Grote Club, Lijn A: 1.Bets Kannekens & Piet Kannekens 57,29%

Restaurant Ć” Bowling Ć” Feestzaal

1e en 2e Kerstdag Kerstbrunch

vanaf 11.00 uur

Gratis bowlen Kerstdiner 4 gangen vanaf 16.00 uur voor de kinderen

TOTALE VERHUIZINGS

van 11.00

LEEGVERKOOP

al v.a.

2

al v.a.

â‚Ź 16,00 p.p. â‚Ź 29,50 p.p.

www.de3musketiers

95

m

SPECIALIST IN KEUKEN RENOVATIE NS E UK E K

2

diverse kleuren en afmetingen

al v.a.

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: ‡DQWLHNHXXUZHUNHQ ‡PRGHUQHXXUZHUNHQ ‡ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

17,95 m

2

TE KOOP

bungalow Verkeersbrigadiers staan er niet voor niets Voegwerk! met grote vrijstaande garage te Zwingelspaan, Tonsedijk 2b Vraagprijs: â‚Ź 205.000,Voor info tel: 06-55785699

`10,- m

2

LBE;H>;JP;B<8H;:7

vakbekwame

Grenssteen 11, (Bedr. terrein Steenakker) naast Praxis nabij NAC stadion, Tel. 076-54 26 234 Gratis parkeren

* * * * VOOR BIJ U THUIS: * * * *

â&#x2DC;&#x17D;

Massieve vloerdelen

Lamel parket restanten ` diverse kleuren en afmetingen

39,50

Voor meer informatie en reserveringen: Hazeldonkse Zandweg 28b Zevenb

korting ` 9, tot wel 70% ` 2,- m

â&#x201A;Ź 49,50 p.p.

(Warm- en koud buffet incl. dessert)

vloeren

al v.a.

â&#x201A;Ź 29,75 p.p.

â&#x201A;Ź p.p. van 15.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 21.00 uur

Buffet NoĂŤl

alles moet weg! PVC

Lamiaat restanten

Kerstbuffet

tot 13.00 uur Kerstschotel

IZEN U H R E V N A WIJ GA OONBOULEVARD NAAR DE W

op=op

2.Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 56,94% 3.Martha Berghout & Piet Berghout 55,56% 4.Ernst Verwer & Willy Timmers 52,78% 5.Jenke de Lint & Wiedi de Ko 51,74%. Lijn B: 1.Arie van der Linden & Corrie Maat 66,67% 2.Rob den Engelse & Guido Voet 61,11% 3.Hans Riethoff & Cor van Veelen 60,42% 4.GĂŠ v.d. Weerd & Henk v.d. Weerd 54,17% 5.Sjaan van Exel & John Groen 53,82%. Lijn C: 1.Annie van Gils & Joke Magielse 63,33% 2 ged. Pia Kok & Ger Laheij/Graeme Reijnders & Tineke Vis 60,83% 4. Henk Stam & Adrie Nouwen 58,33% 5.Teunie Boelhouwers & Wim Boelhouwers 52,08%.

VOEGER

www.vloerhetzelf.nl

zoekt voegwerk

*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Breda. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

06-55887266 PAGINA 18

Veilig Verkeer Nederland - Afd. Moerdijk (0938) Postbus 127, 4760 AC Zevenbergen


LIJSTENMAKERIJ P5 We bezoeken u graag thuis Noordlangeweg 12, Fijnaart (zijstraat v. Zwingelspaansedijk) Open: Do- en vrijdag: 10.00 -17.00 uur Zaterdag: 10.00 -16.00 uur Overige dagen op afspraak

Tel: 0168 471041

borduurwerken,

Een levenspartner vinden via onze persoonlijke bemiddeling? Ruim 75% van de ingeschrevenen slaagt? Bel voor meer informatie:

geboortekaartjes,

Lia van der Wel 0165-201023

schilderijen enz.

Of 088-0221900 (landelijk)

Voor het inlijsten van uw foto`s,

www.lijstenmakerij-p5.nl

Of kijk op

www.mens-en-relatie.nl

WILLEM THE FLOWERMAN Standplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

DEZE WEEK BIJ THE FLOWERMAN:

'Ę&#x2013;É&#x192;Ę&#x2018;UČżÉ?VRĘ?UÉ&#x20AC;Ę&#x2018;É&#x161; .Ę&#x2018;UVWĘ&#x201D;UČšĘ&#x2018;É&#x161; ÉĽÉ&#x2C6; ,ČźĘ&#x2018;É ERÉĄ WɪɡȴĘ&#x2018;É&#x161;$PĘ&#x2039;ʢĘ&#x2030;ɸĘ&#x2122;LÉĄ

 0 3Ę&#x2122;ĘŚLÉĄ&Ę&#x2022;ʢ\VĘ&#x2039;QÉ&#x20AC;Ę&#x2018;É&#x161;

 ,50 TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN VAN 7.30 TOT 13.00 UUR Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud Only for Men Outlet nieuw in Etten-Leur

MEGA NIET TE MISSEN

MANNENDEALS!!

PULLOVERS & VESTEN wol en katoen van 59,95/69,95

3 voor 99,-


SPORT

Virtus ruim langs kwakkelend Internos

VV Kogelvangers

ZEVENBERGEN - Vanaf de eerste minuut had Virtus de intentie om de kwakkelende bezoekers onder druk te zetten en van zich af te houden. De eerste minuten waren dan ook zonder meer voor de thuisploeg dat de lakens uitdeelde.

Uitslagen senioren Zaterdag 30 november WHS 1-Kogelvangers 1 5-0 Kogelvangers 2-TVC Breda 2 3-4 De Fendert 3-Kogelvangers 3 2-0

Halverwege de eerste helft zorgde doelman Rik met een snelle voortzetting dat Thom kon doorkoppen naar de koel afrondende Heritier 1-0. Amper een minuut later was het alweer 1-1 door een onoplettendheid achterin; de geslepen Schalk zorgde op randje van buitenspel voor de 1-1. Echter nog voor de rust zorgde Danny met een hard schot voor de verdiende 2-1. Na de rust probeerden de bezoekers vroegtijdig druk te zetten op de verdediging van de thuisploeg, maar men kwam van een koude kermis thuis. Steven zorgde met een droge schuiver voor de 3-1 en nog geen 5 minuten later werd het 4-1 door Michael. Met nog 20 minuten te spelen was de wedstrijd beslist en het werd zelfs nog 5-1 door een kopbal van Thom. Een dik verdiende overwinning van Virtus. Volgende week wacht de moeilijke uitwedstrijd te-

gen HVV in Hulst maar met de vandaag getoonde inzet belooft het een spannende wedstrijd te worden. Uitslagen zaterdag 30 november Virtus 2 za-VVC’68 7 za 1-2 Zwaluwe A1-Virtus A1 3-1 Roosendaal A4-Virtus A2 3-6 Sprundel B1-Virtus B1 1-0 Virtus B3-DSE B2 2-1 Roosendaal C8-Virtus C3 0-16 TSC C6-Virtus C4 2-0 Virtus D1-Victoria’03 D1 7-0 Virtus E2-UVV’40 E1 2-5 Unitas’30 F14-Virtus F6 5-1 GSC/ODS VR1 za-Virtus VR1 3-2 SC Welberg MC1-Virtus MC1 7-3 Zondag 1 december Virtus 1-Internos 1 5-1 Internos 3-Virtus 2 3-1 Terheijden 2-Virtus 3 6-0 Virtus 5-Unitas’30 6 2-4 Alliance VR1-Virtus VR1 1-1 Programma zaterdag 7 december Virtus 2 za-Alliance 3 za 14.30 Virtus G1G-SVG G3 11.15 Boeimeer A1-Virtus A1 15.00 Rijen B1-Virtus B1 14.30

Virtus B2-MOC’17 B3 12.45 Virtus C1-Advendo C1 14.30 Halsteren C3-Virtus C2 11.45 Sprundel C3-Virtus C3 11.15 Virtus D1-JEKA D2 10.00 NSV D1-Virtus D2 10.00 Hoeven D2-Virtus D3 10.15 Virtus D4-Zwaluwe D2G 10.00 Virtus E2-Gilze E1 9.00 Sprundel E2-Virtus E3 10.00 Kogelvangers E2-Virtus E4 9.00 Virtus E5-Unitas’30 E9 9.00 Virtus E6-Seolto E3 10.00 Virtus F1-Victoria’03 F1 10.00 Virtus F2-VVR F2 9.00 Klundert F2-Virtus F3 8.45 Roosendaal F9-Virtus F4 9.00 Virtus F5G-RSV F2 9.00 De Fendert F4-Virtus F6 9.00 Virtus VR1 za-Goes VR1 14.30 Virtus MB1-Klundert MB1 11.15 Virtus MD1-SJO Prinsenland MD1 11.15 Zondag 8 december HVV’24 1-Virtus 1 14.30 SC Gastel 2-Virtus 2 14.30 Raamsdonk 2-Virtus 3 12.00 Virtus 4-SC Gastel 4 12.00 Oudemolen/Chrisl. 2-Virtus 5 10.30

DHV 1 geeft gelopen wedstrijd uit handen ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV begon matig aan deze partij. Het spel verliep stroef omdat het middenveld regelmatig te diep stond. Na een kwartiertje ging het beter lopen. Uit een hoekschop van Thierry Korstmit scoorde Bergain Francois. 1-0. De aftrap van Yerseke belandde op links. De voorgeschoten bal bij de 1e paal leek een simpele prooi te worden voor DHV doelman Karsten de Graaf maar een enorme blunder betekende 1-1. Dat was even een domper. DHV herstelde zich en kreeg enkele kansen waaruit het na 30 minuten scoorde. Elias Mourigh brak door en werd neergelegd. Hawar Mouhiddine nam de penalty welke werd gekeerd door Yerseke doelman Wondergem. Bergain Francois was er snel bij om toch te scoren. 2-1. Yerseke kopte na slecht dekken bijna raak maar Karsten de Graaf redde. Onvoldoende wegwerken van Omer Cocen leverde een vrije trap op op voor Yesreke rand 16 meter die in de muur werd geschoten. DHV verdedigde goed tegen het fysiek sterke Yerseke en Jesper de Rond had goalgetter De Koeier goed onder controle. Vooral via Omer Cocen en Jurre de Rond starten de DHV aanvallen. Bij een vloeiende aanval met balbezit voor

Thierry Korstmit werd logische bal naar de vrijkomende Elias Mourigh verzuimd waardoor de aanval werd afgeslagen. Op slag van rust een prachtaanval. Omer Cocen bediende de inlopende Thierry Korstmit. 3-1. Na rust zou een kolfje naar de hand van DHV moeten zijn. Yerseke moest komen en DHV kreeg de ruimte. DHV kwam echter vrijwel niet meer aan het eigen spel toe. De sporadische momenten dat het wel even liep leverde direct een 3 tal kansen op. Dat had de eyeopener moeten zijn. Elias Mourigh brak door en leverde een binnen loper aan bij de 2e paal. Hawar Mouhiddine wachtte op de bal en tikte de bal naast het lege doel. Housni Chaïbi gaf aan hoe het moest door fanatiek de duels aan te gaan en kwam enkele malen door. De eindpass was telkens net niet. Omdat het middenveld te weinig in het spel voorkwam gingen de spitsen zoeken en liepen de ruimten niet in. Dat vond Yerseke fantastisch. Tot de 60e minuut verzuimde DHV de 4e treffer te scoren. Yerseke kwam op 3-2 door Christiaanse. Pal daarop dan wel eens een aanval over schijven. Thierry Korstmit verzuimde nu om de steekpass te geven op de diepgaande Elias Mourigh. Omer Cocen (kramp) werd vervangen door Tresor Boungaarde. Een overtreding op

links leverde een voorzet op voor Yerseke. Op de zwakke voorzet was de 2e blunder van Karsten de Graaf de oorzaak van de 3-3. DHV was de kluts kwijt. Het team wat de afgelopen 3 wedstrijden uitstekend had gepresteerd viel uiteen. Dat leverde een 4 tal gele kaarten op en geen voetbal. Daar waar eerder vrijwel geen ruimte werd weggegeven kreeg Yerseke nu wel ruimte en forceerde een penalty. 3-4. Een snelle uitbraak waarbij Elias Mourihg in balbezit vrij op het doel afging met naast hem de snel opkomende Kees Semler verzandde. In de slotminuut was wederom een DHV assist van Jesper de Rond en Stephan Schneijderberg de oorzaak van de onthutsende 3-5. Programma zaterdag 7 december Junioren 12.00 SC Kruisland C1-DHV C1 9.30 DHV D1-DEVO D1 8.45 Klundert E2-DHV E1 10.30 VCW F1-DHV F1 Senioren 14.30 DHV 2-Vrederust 4 15.00 Kapelle 1-DHV 1 Kijk voor meer info op www.vvdhv.nl

DSO 1 verliest terecht KLUNDERT - Het eerste team van korfbalvereniging DSO speelde thuis tegen DVS. Een ploeg die de laatste jaren niet heeft stilgezeten en dat zou vandaag ook duidelijk worden. Twee jaar geleden wist DVS ten koste van DSO promotie af te dwingen naar de 2de klasse. Revanche zat er vandaag echter geen seconde in. DVS won een matig duel met 15-8. DSO kwam nog wel op 1-0, maar dit zou de enige voorsprong van de wedstrijd zijn. DSO koos er vandaag voor om achter te verdedigen en DVS had hier zichtbaar moeite mee. Helaas was DSO aanvallend onmachtig en kon het in de beginfase niet uitlopen. DVS zette veel druk in het buitenveld en DSO was vandaag te slap om dit af te straffen met felle acties. DVS bouwde geduldig aan een grotere voorsprong en ging met een 3-6 voorsprong de kleedkamer in. Verdedigend had DSO het opnieuw goed voor elkaar. Maar slechts drie keer scoren in één helft is natuurlijk veel te weinig. Veel spelers hoopten in de tweede helft in een ‘flow’ te komen, maar deze bleef dit keer uit. Ook DVS kon aanvankelijk niet overtuigen, waardoor tot een kwartier voor tijd er nog

van alles mogelijk was. Tijdens het laatste kwartier vielen echter alle ballen voor DVS wel goed en werd het gat vergroot naar 6 punten. DSO was, ondanks een aantal wissels, niet meer in staat terug te komen. Hierdoor werd deze matige wedstrijd met 15-8 gewonnen door DVS. Zwakke prestatie van DSO deze competitieronde, waardoor DSO thuis nog altijd geen overwinning weet te behalen. Aan het publiek heeft het niet gelegen. Er was wederom een fantastische sfeer tijdens de gehele wedstrijd. Volgende week is er voor DSO de zeer belangrijke uitwedstrijd tegen ADO. Op papier is ADO misschien wel de zwakste ploeg, maar dit zegt natuurlijk niets. Iedere wedstrijd staat op zich. Het 2e van DSO wist wel te winnen van het 2e team van DVS, het 3e team verloor met 1 punt verschil bij Nieuwerkerk 6. Het 4e wist wel te winnen bij de Voltreffers uit Oosterhout met 9-12. Bij de jeugd waren er overwinningen te noteren voor het A1, het B1, het C1, het D1, D2 en D3 en het E1 en E2. Voor hen dus een succesvol weekend. Helaas verloren het E3, F1 en F3 hun wedstrijd en wist het F2 een gelijkspel uit het vuur te slepen tegen KC Dordrecht met 1-1.

Uitslagen DSO 1-DVS ‘69 1 8-15 DSO 2-DVS ‘69 2 12-9 DSO 3-Nieuwerkerk 6 16-17 De Voltreffers 3-DSO 4 9-12 DSO A1-Scheldevogels A1 12-3 KC Dordrecht B1-DSO B1 4-12 De Voltreffers C1-DSO C1 2-3 Sporting Delta D4-DSO D1 1-17 DSO D3-Scheldevogels D1 8-2 Keep Fit ‘70 D2-DSO D2 3-5 Scheldevogels E1-DSO E1 1-9 DSO E2-Oranje Wit E5 4-2 Springfield E2-DSO E3 12-4 VIOS F1-DSO F1 15-8 KC Dordrecht F1-DSO F2 1-1 DSO F3-Conventus F1 1-2 Programma 7 december 14:30 ADO 1-DSO 1 13:15 ADO 2-DSO 2 18:15 PKC / Hagero 5-DSO 3 13:15 Zevenbergen 1-DSO 4 16:10 DSO 7-ADO 5 17:20 DSO 6-Fortis 7 15:15 Kinderdijk A2-DSO A1 12:00 DSO B1-Korbatjo B2 11:00 DSO C1-ELKV / FLYNTH C1 14:00 Conventus D1-DSO D3 10:00 DSO D2-Juliana D2 11:00 ADO E2-DSO E2 09:00 DSO F2-ELKV / FLYNTH F1 PAGINA 20

Uitslagen jeugd Zaterdag 30 november Kogelvangers B1-DVO’60 B2 1-3 Baronie C3-Kogelvangers C1 2-0 De Fendert C2-Kogelvangers C2 5-0 Kogelvangers E1-Roosendaal E1 0-2 Kogelvangers F1-DOSKO F3 13-2 Programma senioren

Zaterdag 7 december Kogelvangers 1-Wemeldinge 1 av.14.30u Kogelvangers 2-PCP 2 av.13.00u MOC’17 2-Kogelvangers 3 av.14.30u Programma jeugd Zaterdag 7 december Kogelvangers B1-Roosendaal B3 av.12.00u Kogelvangers D1-De Schutters D1 av.9.00u Kogelvangers E2-Virtus E4 av.9.00u Unitas’30 E13-Kogelvangers E3G av.8.30u Kogelvangers F1-Roosendaal F5 av.9.00u Seolto F2-Kogelvangers F2 av.8.45u Kogelvangers E1-Unitas’30 E1 av.10.30u beker

SVC 1 verliest van Right Oh SVC F1 wederom kampioen De kleine grote jongens van ons F1 team zijn kampioen geworden in de 2de klasse. Leiders, trainers, ouders en alle andere voetballiefhebbers vragen zich terdege af waar het plafond van deze lichting ligt en zijn heel benieuwd hoe de jongens het in de voorjaarscompetitie gaan doen. Gefeliciteerd trainersduo Bart Leeuwangh en Theo van Viegen en de spelers: Jelmer Verhoeven, Mels Leeuwangh, Brent van Engelen, Tom Hollander, Damian van Hulten, Marijn Snijders, Bart Leeuwangh, Jay Meijers, Sam Rebbens, Dylan Bierbooms. Uitslagen jeugd Zaterdag 30 november SVC B1-Grenswachters B1 1-0 SVC D1-MOC D2 4-6 SVC D2-Alliance D2 6-0 DVO’60 E4-SVC E1 10-3

Uitslagen senioren Zondag 1 december SVC 1-Right Oh 0-1 SVC 2-Val Aan 1 5-0 SVC 4- SC Gastel 4 1-9 DIVO 3-SVC 5 3-2 Programma jeugd Zaterdag 7 december ODIO B1-SVC B1 13.30 SVC D1-DFS D1 13.00 Steenbergen E4-SVC E1 8.30 SVC F1-Klundert F1 9.30 Fendert F3-SVC F2 9.00 Unitas MP1-SVC MP1 9.00 Programma senioren Zondag 8 december Blauw Wit 1-SVC 1 14.30 SVC 2-WVV 2 11.00 Cluzona 3-SVC 3 12.00 Rood Wit 4-SVC 4 10.00 Hoeven 6-SVC 5 10.00

VV Chrislandia/Oudemolen WILLEMSTAD/HEIJNINGEN - Daar waar de senioren de laatste weken wat mindere resultaten wisten te boeken dan de jeugd, verliep het dit weekend wat beter in dat opzicht. Het eerste team van de zaterdag was dichtbij, maar moest uiteindelijk net het onderspit delven. Het eerste van de zondag en het tweede van de zaterdag wisten hun duel wel winnend af te sluiten, al ging dat niet vanzelf. Het tweede van de zondag kwam tekort en de uitslag liep dan ook behoorlijk op. Ook de veteranen en de vrouwen wisten de drie punten bij te schrijven. Ook daar ging het niet vanzelf. Bij de vrouwen kwam er zelfs een monsterscore op het bord te staan, alvorens de thuisploeg capituleerde en de drie punten meegenomen konden worden in de tas. De jongere jeugd was vrij in verband met de intocht van Sinterklaas, zodoende kwam alleen het B-team in actie. En ondanks hun inzet en maar

liefst 3 gescoorde doelpunten, konden zij het niet bolwerken tegen RSV. Uitslagen afgelopen week DVO ’60 1-Chrislandia 1 2-1 Oudemolen/Chrislandia 1-RBC 2 3-1 Chrislandia/Oudemolen 2-DVO ’60 4 2-1 Oudemolen/Chrislandia 2-Hoeven 6 1-6 Chrisl./Oudemolen VE1-Halsteren VE2 2-1 SSS Vr3-Chrislandia/Oudemolen Vr1 5-6 RSV B1-Chrislandia/Oudemolen B1 6-3 Programma zaterdag 7 december Vrederust 1-Chrislandia 1 14.30 Chrislandia/Oudemolen 2-VVC’68 6 14.30 Papendrecht Vr2-Chrisl./Oudem. Vr1 10.30 TPO B1-Chrislandia/Oudemolen B1 11.30 Chrislandia/Oudemolen D1-Vivoo D2 10.30 Chrislandia/Oudemolen E1-TPO E1 9.30 Chrisl./Oudemolen MP1-HZ ’75 MP1 10.30 Zondag 8 december Oudemolen/Chrisl. 1-Dubbeldam 5 14.00 Oudemolen/Chrislandia 2-Virtus 5 10.30 Kijk voor het laatste nieuws altijd even op de website: www.Chrislandia.nl en www.vvoudemolen.nl

VV de Fendert Uitslagen de Fendert MC1-Tholense boys MC1 1-2 de Fendert D1-The Gunners D1 0-2 de Fendert C2-Kogelvangers C2 5-0 de Fendert D2-Schijf D1 2-2 de Fendert 3-Kogelvangers 3 2-0 de Fendert B2-VCW B1 0-4 de Fendert 2-The Gunners 2 0-2 de Fendert VR1 (za)-Zwaluwe VR1 1-8 Beek Vooruit E11-de Fendert E4 0-7 Tholense boys F3-de Fendert F4 0-5 RWB C1-de Fendert C1 1-3 DSE B1-de Fendert B1 5-1 RSV E1-de Fendert E2 7-0 Victoria’03 B4-de Fendert B3 3-1 GPC Vlissingen 1-de Fendert 1 0-2 Alliance 4-de Fendert 4 1-4 Smerdiek 3-de Fendert 5 4-7 De Fendert 3-TPO 3 1-1 de Fendert 2-Noordhoek 2 3-4 de Fendert VR1 (zo)-S.c ’t Zand VR2 3-1 Programma zaterdag 7 december de Fendert E1-Unitas’30 E2 9.00 de Fendert F1-DSE F1 9.00 de Fendert F3-SVC F2 9.00

de Fendert F4-Virtus F6 9.00 de Fendert D1-Advendo D1 10.00 de Fendert MP2-Jeka MP 13 10.30 de Fendert MD1-Unitas’30 MD1 12.00 de Fendert 3-Halsteren 2 12.30 de Fendert 5-VVC’68 5 12.30 de Fendert B2-Devo B1 14.00 de Fendert 1-Zwaluwe 1 14.30 de Fendert 2-Internos 2 14.30 de Fendert VR1-Noordhoek VR1 14.30 Steenbergen E3-de Fendert E3 8.30 Roosendaal C8-de Fendert C2 10.15 Steenbergen D5-de Fendert D3 10.30 VVC ’68 E1-de Fendert E2 10.30 SJO Prinsenland E3-de Fendert E4 10.30 Baronie MP8-de Fendert MP3 10.30 DSE MP1-de Fendert MP1 11.15 Klundert B1-de Fendert B1 12.00 Schijf D2-de Fendert D2 12.00 SC Welberg MC1-de Fendert MC1 13.00 VVC’68 8-de Fendert 4 14.30 Dia C1-de Fendert C1 14.30 Zondag 8 december de Fendert 3-DSE 4 10.00 de Fendert 2-Val Aan 1 11.00 de Fendert da (zo) 1-Hilvaria da1 11.00


d l e e b op onze websites vindt u nog veel meer occasions in

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18 ZEVENBERGEN TEL. 0168-370500 www.autobedrijfaarsman.nl

DE LANGEWEG 12A ZEVENBERGEN TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf VAN DRIMMELEN MELASSESTRAAT 2 ZEVENBERGEN TEL. 0168-371501 www.vandrimmelenford.nl

TOPPER VAN DE MAAND

Prijs: € 13.503,-

Opel Astra 16i-16v Station 08-2010, zilver mt, 61.304 km Prijs: € 12.750,-

Renault Clio Estate 1.6-16V automaat, Zilver grijs, 53.400km Prijs: € 9450.-

Ford Ka 1.25 69pk Titanium 09/2009, 43.941 km Prijs: € 7.745,-

Prijs: € 13.713,-

Opel Meriva 14i-16v Turbo Cosmo 03-2011, zwart mt, 63.406 km Prijs: € 14.750,-

Peugeot Partner Tepee 1.6VTI Style, Zilver grijs, 40.300km Prijs: € 16450.-

Ford Fiesta 1.4 16v Futura 5 drs 04/2005, 98.464 km Prijs: € 5.700,-

Fiat 500 Lounge 85pk 0 km, 31-10-2013. Prijs: € 14.018,-

Opel Corsa 12i-16v LPG University Edition 01-2013, grijs mt, 9.200 km Prijs: € 13.500,-

Renault Modus 1.2 TCE Dynamique Grijs metallic, 2009, 107.950km Prijs: € 9250.-

Ford Focus Wagon 1.6 TDCI Comfort 12/2010, 128.797 km Prijs: € 11.745,-

Fiat 500 Lounge 85pk 0 km, 31-10-2013. Prijs: € 14.293,-

Opel Agila 12i-16v Edition 07-2008, blauw mt, 56.998 km Prijs: € 7.950,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 Grijs metallic, 2011, 27.473km Prijs: € 10950.-

Ford Focus CC 1.6 16v Titanium 01/2008, 82.086 km Prijs: € 13.900,-

Fiat 500 S 85pk 0 km, nog niet op naam. Prijs: € 14.428,-

Opel Astra 14i-16v Turbo Edition 01-2012, zilver mt, 29.613 km Prijs: € 16.250,-

Renault Twingo 1.2 16V Dynamique Automaat, Blauw 2010, 35.131km Prijs: € 8950.-

Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon Titanium Diesel Automaat 01/2012, 31.829 km Prijs: € 29.920,-

Fiat 500 S 85pk 0 km, 31-10-2013.

Fiat 500 S 85pk 0 km, 31-10-2013.

n

TOUWSLAGERIJ 20 ZEVENBERGEN TEL. 0168-335531 www.garagescheerders.nl

Autobedrijf HOPMANS

TOPPER VAN DE MAAND

TOPPER VAN DE MAAND

e g r e b n Zeve

Autobedrijf SCHEERDERS

TOPPER VAN DE MAAND

Een DAKKAPEL brengt meer ruimte en licht op uw zolder. In één dag wind- en waterdicht geplaatst. Ook RENOVEREN wij uw bestaande dakkapel.

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

- Kunststof Kozijnen - Gevelbetimmeringen - Rolluiken & Zonweringen - Interieurbetimmering - Dakkapellen - Houten Deuren & Kozijnen Kessel is een handelsnaam van P&G b.v. - Garagedeuren info@pgklundert.nl Tel. 0168-404966 www.pgklundert.nl

NIEUW : laadpalen en wandoplaadpunten voor elektrische auto’s

www.heijligersbv.nl

Industrieweg 27 Zevenbergen T. 0168 - 329814

Tel.: 06-50905037

Blauwspar kerstbomen met kluit te koop. Ook wij bezorgen thuis in Zevenbergen 1.50 tot 2.50 groot Ons adres is Schoenmakerij 8 Zevenbergen


SPORT

VV TPO

Klundert kampioen ‘gelijke spelen’ KLUNDERT - Klundert dacht er alsnog met de drie punten vandoor te gaan, maar een ten onrechte afgekeurde goal van Lolo Patricia in de slotseconde van de wedstrijd Klundert tegen Zuidland voorkwam dit en bleven beide ploegen steken op een 1-1 gelijkspel. Dit was al het 6e gelijke spel in deze competitie. In het begin zag het er niet naar uit dat Klundert ook maar een punt zou overhouden aan de ontmoeting tegen het technisch vaardige Zuidland, dat veel te laag op de ranglijst staat. Zo mistte het ondermeer een gemakkelijk gegeven strafschop, werd een bal van de doellijn gehaald, een bal tegen de lat gekopt en een vrije trap fraai gestopt. Klundert kon hier maar weinig tegenover stellen en verloor de strijd op het middenveld. Toen Zuidland vroeg in de tweede helft op voorsprong kwam, gooide Klundert alle schroom van zich af en ging het eindelijk voetballen. Het inbrengen van de weer herstelde Aries Nieuwkerk en het doorschuiven van Pascal Silvius naar het middenveld bracht het evenwicht

in het team terug. Zuidland moest steeds verder terug en probeerde waar het kon het spel te vertragen. Een 20-tal minuten voor tijd kon een speler van Zuidland met direct rood vertrekken en zakte Zuidland nog verder in. Een zondagsschot op zaterdag van Pascal Silvius bracht Klundert in de slotfase alsnog naast Zuidland en rook Klundert dat er nog meer in zat. In een hectische slotfase werd er nog een tweede speler van Zuidland met 2 x geel van het veld gestuurd en dacht Klundert er alsnog met de winst vandoor te gaan. Helaas besliste de scheidsrechter ten onrechte anders, die 12 kaarten nodig had om het in principe sportieve duel in goede banen te leiden. Volgende week opnieuw een erg belangrijk duel als Klundert af mag reizen naar Papendrecht om de degens te kruisen met Drechtstreek. Uitslagen zaterdag 30 november Klundert 1-Zuidland 1 1-1 Zwaluwe 2-Klundert 2 3-0 Klundert 3-Seolto 2 5-0 Klundert 4-VVC’68 5 2-5 Tholense Boys VR1-Klundert VR1 1-2

Moerse Boys A1-Klundert A1 4-1 Klundert B1-Bavel B1 3-3 Schijf MB1-Klundert MB1 7-3 Klundert C1-TSC C2 5-0 Klundert C2-Madese Boys C5 2-6 Zondag 1 december Steenbergen 5-Klundert 2 0-7 Programma zaterdag 7 december 14.30 Drechtstreek 1-Klundert 1 12.00 Dinteloord 2-Klundert 2 14.30 Klundert 3-FC Bergen 2 14.30 Klundert 4-Dinteloord 3 12.30 Marjola Girls VR1-Klundert VR1 15.00 Groen Wit A1-Klundert A1 12.00 Klundert B1-De Fendert B1 11.15 Virtus MB1-Klundert MB1 10.30 Klundert C1-Madese Boys C2 10.00 Bavel C4-Klundert C2 9.30 SJO Prinsenland D1-Klundert D1 10.30 HSC’28 D1-Klundert D2 9.00 Roosendaal E2-Klundert E1 8.45 Klundert E2-DHV E1 8.45 Klundert E3-VCW E2 9.30 SVC F1-Klundert F1 8.45 Klundert F2-Virtus F3 Zondag 8 december 12.00 Unitas’30 4-Klundert 2

Uitslagen zaterdag 30 november TPO/VOV B1-Noordhoek B1 1-0 TPO/VOV C1-JEKA C4 1-6 Unitas’30 MD2-TPO/VOV MD1 5-1 Zondag 1 december TPO 1-DIVO 1 0-4 De Fendert 3-TPO 3 1-1 Programma zaterdag 7 december 11.30u TPO/VOV B1-Chrisl/Oudem B1

09.30u TPO/VOV C1-Lepelstr.Boys C1 11.30u Chaam MD1-TPO/VOV MD1 09.30u Chrisl-Oudem E1G-TPO/VOV E1 10.00u TPO/VOV F1-Madese Boys F3G 11.00u TPO MP1-Prinsenland MP1 Zondag 8 december 14.30u Achtmaal 1-TPO 1 10.00u TPO 2-SC Amstelwijck 6 11.00u DIVO 3-TPO 3 12.30u PCP DA1-TPO DA1

VV Noordhoek Uitslagen senioren DVVC 1-Noordhoek 1 3-1 De Fendert 2-Noordhoek 2 3-4 Noordhoek 3-DSE 4 6-3 Rillandia VR1-Noordhoek VR1 za 4-3 Uitslagen jeugd TPO B1-Noordhoek B1 1-0 SJO Prinsenland C1-Noordhoek C1 3-0 Noordhoek ME1-MOC’17 ME1 3-2 Programma senioren Zaterdag 7 december

De Fendert VR1-Noordhoek VR1 za 14.30u Zondag 8 december Noordhoek 1-Raamsdonk 1 14.30u HSC’28 2-Noordhoek 2 12.00u Noordhoek 3-Internos 11 10.00u Noordhoek VR1 zo-Hoeven VR1 10.30u Programma jeugd Zaterdag 7 december Noordhoek D1-HZ’75 D1 12.00u Noordhoek E1-DEVO E1 10.00u Noordhoek ME1-Moerse Boys ME1 10.00u Noordhoek MP1-Seolto MP1 9.30u

Seolto 1 geeft weer voorsprong weg

Hans jr. Snellen naar nationale finale

ZEVENBERGEN - Het is om moedeloos van te worden. Net als tegen WHS en Wemeldinge gaf Seolto tegen Internos zaterdag weer tweemaal een voorsprong weg. De 1-2 en 2-3 kon men niet vasthouden. Tot tweemaal toe kwam Internos te makkelijk terug.

ZEVENBERGEN - Aanstaand weekend wordt in Almelo de nationale finale gespeeld van de 3-banden klasse jeugd. Hans jr. Snellen heeft zich hiervoor geplaatst door in de voorwedstrijden ongeslagen uit de strijd te komen.

Seolto moest de nodige krachten missen afgelopen zaterdag. Kjeld den Braber en Pieter de Wit waren geblesseerd en Wilco van Tilborgh had werkverplichtingen. Hierdoor moest er achterin het een en ander geschoven worden. Seolto kwam snel op achterstand, 1-0. Seolto voetbalde de gehele wedstrijd erg onrustig. Desondanks kreeg Seolto wel de ruimte om aan te vallen. Het was Tom Wijne na 35 minuten die de verdiende gelijkmaker vanuit de draai maakte, 1-1. Hiervoor hadden Patrick de Klerk, Sebastiaan Stoop en wederom Tom Wijne kansen laten liggen op de gelijkmaker. Na rust hetzelfde spelbeeld. Seolto speelde onrustig maar kreeg in de gaten dat de pijp bij Internos steeds

leger werd. Men kreeg meer ruimte en dat resulteerde 10 minuten na rust in de 1-2 door Patrick de Klerk. Lang kon men hiervan niet profiteren want 10 minuten later was het Internos dat gebruik maakte van de desorganisatie bij Seolto, 2-2. Toch kwam Seolto weer op voorsprong na een kopbal van Sven Timmerman, 2-3. Maar net als in voorgaande wedstrijden kon Seolto niet de rust opbrengen om de winst over de streep te trekken. Men kreeg nog een paar mooie kansen om de wedstrijd te beslissen, maar het was toch weer de tegenstander die vlak voor tijd de 3-3 tegen de touwen schoot. Vlak hiervoor werd Seolto een loepzuivere pingel onthouden toen Joshua Broeders op zijn hakken werd getikt toen hij de trekker wilde overhalen voor de 2-4. Helaas... maar afgezien van de scheidsrechter waren ook Seolto en Internos vandaag niet best. Volgende week thuis tegen Kruiningen, 14.30 uur, hopen we op winst. Uitslagen zaterdag 30 november Seolto E1-Rood Wit W E1 1-5

Seolto F1-Seolto E3 (V) 9-0 Groen Wit C2-Seolto C1 5-0 SCO/TOFS B3-Seolto B2 2-2 Seolto 4-DVO’60 5 4-3 Internos 1-Seolto 1 3-3 Klundert 3-Seolto 2 5-0 Internos 3-Seolto 3 3-2 Oosterhout 2-Seolto 5 11-1 Seolto B1-Advendo B1 2-2 Programma zaterdag 7 december Seolto 1-Kruiningen 1 14.30 VVC’68 3-Seolto 2 12.45 Boeimeer 2-Seolto 3 14.30 Seolto 4-VVC’68 7 12.30 Seolto B1-SAB B1 12.00 UVV’40 C1-Seolto C1 12.00 NOAD’67 D1-Seolto D1 10.00 Seolto D2-Unitas’30 D7 10.15 Seolto E1-Internos E2 8.45 MOC’17 E3-Seolto E3 10.00 Beek Vooruit E12-Seolto E4 8.30 Seolto F1-Rood Wit W F1 8.45 Seolto F2-Kogelvangers F2 8.45 Noordhoek MP1-Seolto MP1 9.30

Driebanden groot 3e divisie ZEVENBERGEN - Door één punt te halen in de ontmoeting tegen The Gamblers, nestelt het team uit Zevenbergen zich in de subtop. Na acht wedstrijden, met een achterstand van drie punten op de koploper, is er in deze klasse nog van alles mogelijk. De wedstrijd van afgelopen vrijdag had een grillig verloop. Kees Vijfhoek, bord 4 van Stuc. Bedr. Kanters 1, had een drukke werkweek achter de rug. En dit was terug te zien in zijn spel. Na 57 beurten scoorde Danny Vol, bord 4 van The Gamblers, zijn dertigste punt, Kees achterlatend op slechts 17 caramboles. Jos Goverde, bord 3, begon zeer zwak aan de wedstrijd tegen Wim Moret. Tussenstand in 30 beurten: 13 om 18 in het nadeel van Jos. Na

een goede tweede helft van Jos (17 caramboles in 18 beurten), werd ook Wim door Jos verslagen, 30 om 23 in 48 beurten. Bord nummer 2, Ivo Stolting, speelde een puike wedstrijd. Zijn tegenstander, Arnold Boet, zat geen enkel moment in de wedstrijd. Ivo maakte in 42 beurten de wedstrijd uit, Arnold op 9 caramboles achterlatend. Erik Kortsmit, bord 1, had de pech dat zijn tegenstander zijn beste wedstrijd in deze competitie speelde. Erik had daarentegen het geluk niet aan zijn zijde, waardoor menige posities op een haar na werden gemist. Erik kwam twee caramboles te kort. Eindstand: 33 om 35 in het nadeel van Erik. De teamontmoeting eindigde dus in 4-4. Zondag staat de wedstrijd tegen Cafe de Pijp op het programma, de nummer 6 tegen de nummer 7 van de ranglijst.

Open Hersttoernooi TC Rally

Het weer was herfstachtig, maar op twee woensdagavonden na, droog met af en toe een zonnetje. Ondanks de vele regenbuien op de laatste woensdag konden de partijen, met dank aan de deelnemers die soms duikbrillen en zwemvliezen nodig hadden, worden afgespeeld. De Open Toernooi Commissie bestaande uit Wil Kruijt, Barry Verlaan, Hugo Legierse en Klaas Kruijt hadden wederom een perfect toernooi georganiseerd en mede door de inspanningen van de Bar Commissie en

HSV De Veste WILLEMSTAD - Uitslag van het vijfde Jachthavenconcours gevist op zaterdag 30 november in de jachthaven van Willemstad. 1. P. Leest Hzn, 1.600gr 2. A. van Alphen, 850gr

Stuc.Bedr. Kanters 1 in subtop

STANDDAARBUITEN - Op 11 november werd er met 200 deelnemers gestart in het open herfsttoernooi. De wedstrijden werden in poules gespeeld, waardoor iedere deelnemer tenminste twee wedstrijden speelde.

Mike Fens 8e op nationale finale Afgelopen weekend is in Afferden de nationale finale gespeeld van de 3e klasse libre jeugd. Mike Fens, lid van JBV Amorti, heeft daar een 8e plaatst behaald door 2 mp en een moyenne van 0,65 te behalen. Landscompetitie jeugd Uitslagen week 4: Senna Semler-Bradley Mariott 11,00-8,71; Andre v Zanten-Sybren

de vele vrijwillige barbezetting was het gezellig druk en werd een ieder van een natje en een droogje voorzien. Dat het toernooi na 181 wedstrijden, waarin 3401 games werden gespeeld, op de finale zondag eindigde in een zinderende 3-setter in de HD 5 finale op het centercourt was reclame voor de tennissport en de OTC had het niet beter kunnen plannen. Finale uitslagen GD8 Marion Hulshof, Joost Hulshof-Elmira van Merode, Wout Peeters 6-3, 6-3 DD8 Alice van Veen, Yvette BatenburgBuyzen-Nicole de Rooij-Buijs, Yvonne Dircken 6-1, 6-4 HD8 Jaap Vijfvinkel, Remon VijfvinkelJohan Mol, Frans Jonkers 6-3, 6-4 GD7 Marleen van Es, Michiel Smet-Linda

Schijven, Ronnie Pluijmen 6-3, 6-2 DD7 Linda Schijven, Esther Lauwen-Doris Vermeulen, Cécile de Clercq 6-1, 6-2 HD7 Stephan Buys, Kevin Braat-Peter Konings, Ronald Geurts 6-3, 2-3 opg. GD6 Caroline Consenheim, Rene Consenheim-Marissa Mol, John Roks 6-4, 6-3 DD6 Danielle Roos, Bente Hemmes-Sanne Godrie, Joyce van Gils 3-6, 6-2, 6-2 HD6 Jack Geldtmeijer, Ad Fens-Peter Konings, Ronald Geurts 7-5, 7-5 GD5 Margo Vermeulen, Martijn KoutersMarissa Mol, Ronald Mol 6-2, 7-5 DD5 Melanie Jonkers, Michelle de HeldMarielle Neelen, Hansi Hofwegen-Verheijen 6-4, 6-1 HD5 Danny van Zalingen, Maikel Blommerde-Marcel Kleen, Ralph Baumgarte 7-5, 4-6, 6-4 PAGINA 22

Hofma 5,33-10,00; Senna Semler-Jeroen Testers 7,59-11,00; Mike Fens-Willie vd Heuvel 9,00-10,00; Sybren Hofma -Merijn van Nispen 10,00-6,78; Rowan KremerWillie vd Heuvel 10,00-7,81; Senna Semler-Annie v/d Heuvel 11,00-6,33; Rowan Kremer-Bradley Mariott 4,21-11,00; Mike Fens-Annie vd Heuvel 10,00-6,00. Stand: 1. Willie v/d Heuvel 75,18 pnt; 2. Dennis de Ronde 74,14 pnt; 3. Merijn van Nispen 73,78 pnt; 4. Bradley Mariott 72,00 pnt; 5. Jeroen Testers 69,87 pnt; 6. Mike Fens 63,00 pnt; 7. Senna Semler 60,72 pnt; 8. Sybren Hofma 59,66 pnt; 9. Rowan Kremer 53,42 pnt. Op zondag 15 december wordt de volgende ronde gespeeld in Tilburg.

L. Verheijen, 850gr 4. M. Dubbelman, 600gr B. Heijstek, 600gr W. Blokland, 600gr 7. G. van Poppel, 350gr 8. G. de Visser, 250gr 9. G. den Hollander, 180gr

Biljarten Regio Competitie A Teams: 1 Steenbergen 1 758,642 17; 2 Welberg 2 737,717 17; 3 Halsteren 3 728,397 17; 4 Lepelstraat 1 707,943 17; 5 Steenbergen 2 698,694 17; 6 Welberg 3 697,011 17; 7 Halsteren 2 687,330 17; 8 S.B.Ponderosa 2 686,496 17; 9 Hoeven 1 681,882 17; 10 Halsteren 5 675,384 17; 11 Halsteren 1 669,896 17; 12 Welberg 1 665,001 17; 13 Keijenburg-1 657,492 17; 14 Oud Gastel 1 656,518 17; 15 S.B.Ponderosa 1 650,592 17; 16 de Heen 1 648,227 17; 17 Vossemeer 1 638,794 17; 18 Halsteren 4 638,273 17; 19 Lepelstraat 2 630,247 17; 20 Oud Gastel 2 624,376 17. B Teams: 1 Halsteren 6 728,692 17; 2

Halsteren 7 710,791 17; 3 Oud Gastel 3 699,470 17; 4 Stampersgat 2 690,881 17; 5 de Heen 3 685,518 17; 6 de Duiventoren 2 680,801 17; 7 Halsteren 10 680,198 17; 8 de Duiventoren 1 675,189 17; 9 Steenbergen 4 670,896 17; 10 Halsteren 8 669,394 17; 11 Oud Gastel 5 669,348 17; 12 S.B.Ponderosa 3 662,656 17; 13 Steenbergen 5 659,148 17; 14 de Heen 2 658,035 17; 15 Welberg 5 656,178 17; 16 Steenbergen 3 655,408 17; 17 Welberg 4 653,070 17; 18 Halsteren 9 648,008 17 19 ‘t Fort 1 643,648 17 20 Oud Gastel 4 639,941 17. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Zwarte Piet brengt bezoek aan Kangoeroes ZEVENBERGEN - Op zaterdag 30 november bracht Zwarte Piet een bezoek aan de kangoeroes van korfbalvereniging Zevenbergen. Zwarte Piet was een beetje de kluts kwijt want hij kon de kantine niet vinden. Erroll, Tijs, Daphne, Sven, Bas en Morris zongen de longen uit het lijf en dat hielp Zwarte Piet de weg te vinden. Zwarte Piet wilde hier wel meer van weten en zei tegen de kinderen dat hij ook wel wilde leren korfballen. De trainers hadden wat oefeningen in petto en bij elke oefening konden

de kinderen een stempel verdienen voor het Pietendiploma. Tijs deed voor hoe je een stapel met blikken moest omgooien, Daphne rolde alle kegels om, Errol gooide de pittenzakjes in de korf en Sven deed samen met Zwarte Piet overgooien. Iedereen deed zo goed zijn best dat ze het Pietendiploma verdiend hadden. Zwarte Piet wist nu ook gelijk wat korfballen was: Plezier maken, jongens én meisjes samen, gooien, vangen en rennen. Zoals Zwarte Piet het zei “Vet Cool!”. “Dag Zwarte Pietje, dag dag dag Zwarte Piet”. Tot volgend jaar.

S


0 # $$ 123 45

%  &

'#  ( )*+,-.&*&/+

Uw auto verkopen? ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

 

Bel: 06-51286089 Ook â&#x20AC;&#x2DC;s avonds en op Zondag! Alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring

Kerstlezing

KERSTMIS, PASEN EN PINKSTEREN; EEN INNERLJKE WEG vrijdag 13 december aanvang 20.00 uur toegang â&#x201A;Ź 3,50 inclusief koffie/thee Bibliotheek VANnU, Kasteelweg 3 Zevenbergen info 023-5186185 of www.rozenkruis.nl I N T E R N AT I O N A L E S C H O O L VA N H E T G O U D E N R O Z E N K R U I S

5PLK  

    

       !" # $$ # # $$

     

 

Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW

Het adres voor al uw planten en meer!

â&#x20AC;&#x2DC;t planten huis

0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

ZONDAG OPEN van 12.00 - 17.00 uur

Volop

BAS VAN BEZOOIJEN KLUNDERT MACHINEVERHUUR EN GRONDWERKEN

KERSTBOMEN

KERSTBOMEN ALLE MATEN / 7 dagen per week

BVB voor allerlei GRAAFWERK in tuin, schuur of

Tevens volop decoratiebomen vanaf â&#x201A;Ź 2,50

bedrijfslocatie en tevens inname grond en puin, verkoop van zand, tuingrond en grind (kan bezorgd worden). Tevens leggen en leveren van betonplaten (evt. stelcon 2x2, div. diktes), ingraven septictanks en reparatie/aanleggen riolering. Verhuur van trilplaten en minikranen met machinist. Verkoop van gebruikte tegels, banden e.d.

Tegenover Zandstraat 8 Bosschenhoofd en O.L. Vrouwestraat 192 Zegge

Tel. 0168-404884 of 06-53489432 b.g.g. 0180-466244 Ingang bedrijf: Vlietweg 14/Schansweg 24g, kantoor: Schansweg 24g Klundert E-mail basvanbezooijen@live.nl

A. de Graaf s Tel: 06-12675986

Vanaf â&#x201A;Ź 29,75

KOM EENS GEZELLIG LANGS! â&#x20AC;&#x2122;T PLANTEN HUIS Hazeldonkse Zandweg 26A, Zevenbergen 06-20166172

Kerstsfeer P roeven

in vele soorten en maten. Gratis verpakt

Bestel gemakkelijk en snel online via stelcomfortshop.nl

Overdekt uitzoeken en uiteraard gratis verpakt!

VQLMEORHPHQÂ&#x2021;ERHNHWWHQÂ&#x2021;JURWHVRUWHULQJNDPHUSODQWHQ Â&#x2021;WXLQSODQWHQÂ&#x2021;SRWWHULHsQÂ&#x2021;GHFRUDWLHDUWLNHOHQ

KERSTBOMEN

Weekdagen: 14.00 / 20.00 uur Zaterdag: 9.30 / 17.00 uur Zondag 8 december koopzondag! Bisschop Hopmansstraat 50 - 4759 BE Noordhoek Tel nr. 06-52435002

diverse soorten en maten!

Aanwezig op kerstfair Tivoli 13 t/m 15 dec.

OPEN Zondag 8 december 11.00 - 16.00 uur

Bloemisterij / Tuincentrum Monica Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - r.cappetijn@hetnet.nl www.monicaoudenbosch.nl

StelComfort biedt u maar liefst 500m2 wooncomfort, mobiliteit en meer dan 1001 zorghulpmiddelen onder ĂŠĂŠn dak. Stel gerust uw vraag, wij helpen u graag! Open: ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur. Zaterdag op afspraak. Campagneweg 1 Zevenbergen 0168 331 300

Stel uw wens voorop.


SPORT

Drie onderscheidingen bij vv Seolto ZEVENBERGEN - Op vrijdagavond 29 november vond bij voetbalvereniging Seolto de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Om 20.00 uur opende voorzitter Jack van Hulten de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Alvorens de agendapunten te behandelen blikte hij eerst KORTterug op de trieste gebeurtenissen op 2 november bij de competitiewedstrijd tegen Kogelvangers. Een voorval dat als een diepzwarte dag in het geschiedenisboek van Seolto wordt opgenomen. Hij maakte zijn oprechte verontschuldigingen aan alle leden dat zoiets zich in zijn “cluppie” had voorgedaan. Het is gebleken dat niet altijd de waarheid over van wat er echt was gebeurd, in de publiciteit naar voren kwam. Seolto had graag gecommuniceerd naar buiten – er was al een persbericht gemaakt - maar de KNVB adviseerde dit niet te doen. Een onverwachte onderbreking volgde en wel een heel bijzondere. Het woord kreeg de heer van Kemenade, afgevaardigd namens NKS-voetbal. Hij richtte zich tot Johan Korteweg en memoreerde zijn vele en lange verdiensten. De kwalificatie “kanjer” was terecht. Adrie, echtgenote van Johan, speldde de gouden

speld van verdienste bij hem op, onder applaus en met een bloemetje. De notulen en het jaarverslag werden vervolgens goedgekeurd. Via een presentatie op het beeldscherm gaf opsteller Cees Spek uitleg over de financiële uitkomst. De kascontrolecommissie adviseerde de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid hetgeen geschiedde. Na de pauze het bekende agendapunt. Tijd voor voorzitter Jack om drie leden in het zonnetje te zetten. Eerst werd Lia Schimmel naar voren geroepen. Een geweldige vrijwilligster, die op vele fronten actief is; lid van de activiteitencommissie, loten verkopen bij iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal, meewerken aan de bingo-avond en nog zoveel meer. Op voorstel van het bestuur werd zij benoemd tot lid van verdienste, kreeg de bijbehorende oorkonde, een Seolto-horloge en vanzelfsprekend bloemen. Als tweede werd Kees Crezee hulde gebracht voor zijn jarenlange begeleiding van het 5e elftal. Ook hij werd benoemd tot lid van verdienste en ontving oorkonde en horloge. ‘Last but not least’ werd Johan Korteweg voor het voetlicht gehaald. Bij Seolto een onmisbare persoon gebleken. Gedurende 37 (!) jaar in verschillende functies actief binnen de vereniging

en altijd inspringend waar nodig. Eigenlijk een ‘manusje van alles’. Zo iemand maak je erelid en dat werd ondersteund met groot applaus. De oorkonde werd zijn deel en zijn echtgenote die hem die vele jaren bijstond, werd in de bloemen gezet. De bestuursverkiezing was in een oogwenk beslist. De aftredende bestuursleden werden alle herbenoemd en Barry van Münster werd definitief benoemd als voorzitter van de Jeugdcommissie. Voorzitter Jack deelde mede dat er voor de kantine een nieuw beleid komt. Wettelijk is bepaald dat per 1 januari 2014 geen alcohol meer wordt geschonken aan jongeren beneden 18 jaar. De gemeente Moerdijk wil regelen dat pas vanaf 15.00 uur alcohol wordt verstrekt. Dit plan is nog niet definitief. De kantineopbrengst maakt een groot deel uit van de inkomsten en een goed rendement is noodzaak. John Crezee heeft toegezegd de helpende hand te bieden. Jack liet nog een hartekreet horen: een oproep aan jongere leden om het bestuur te steunen, de afstand tussen jeugd en senioren kleiner te maken en de selectie erbij te betrekken. Hierna werd de vergadering gesloten met de wens voor mooie feestdagen en alvast een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014.

Witac’89 2 gedegradeerd WILLEMSTAD - Team 2 en 3 van tafeltennisvereniging Witac’89 speelden degradatie- en promotiewedstrijden en verloren. Jeugdteam 1 verloor met grote cijfers en team 3 boekte tweede overwinning van competitie. Een week na de najaarscompetitie speelden twee teams beslissingswedstrijden in St Willebrord. Omdat team 2 op de voorlaatste plaats in klasse 4D geëindigd was, moest een degradatiewedstrijd tegen nummer 2 van de 5e klasse gespeeld worden. Helaas kon niet het sterkste team opgesteld worden en dit leidde tot een gevoelige nederlaag tegen het verrassend sterke Belcrum 11 uit Breda. Albert de Jong en Ria van Meel wonnen beiden tweemaal en Erik den Hollander was in zijn eerste wedstrijd dicht bij een

overwinning maar verloor met het kleinst mogelijke verschil in vijf games en ook zijn volgende partijen verloor hij. Door deze 4-6 nederlaag zal de volgende competitie helaas in de 5e klasse gespeeld worden. Team 3 eindigden op de 2e plaats in de 6e klasse en speelde voor promotie naar de 5e klasse tegen ODT 9 uit Roosendaal en verloor met 6-4. Invalster Desiree Nieuwkoop uit team 4 speelde uitstekend en was in haar eerste partij dicht bij een overwinning; helaas verloor zij ook haar volgende wedstrijden van de twee klassen hoger spelende tegenstanders. Arthur Baalman won tweemaal en Martien Fransen eenmaal. Het dubbelspel werd door Arthur en Martien gewonnen. Ook de volgende competitie speelt team 3 in de 6e klasse. Jeugd In Oudenbosch verloren Daniël de Jong,

Yoran en Tijmen van der Zwaag van het eerste jeugdteam met 10-0. Zij wisten slechts enkele games te winnen van Vice Versa’51 3. Dit team is met grote overmacht kampioen geworden in junioren 4B en team 1 eindigde op de voorlaatste plaats. Voor het tweede jeugdteam dat uitkomt in de startersklasse B zat de competitie er vorige week al op. Het jonge team, Maik Maliepaard, Jenniffer Marijnissen, Hein Fransen, Desiré Voet en Mathijs Roodenburg, is geëindigd op de vierde plaats in hun poule. In Breda speelde team 3 tegen Belcrum 3 en won met 4-6. Olaf van der Lugt haalde de volle buit binnen; Luc Roodenburg won tweemaal en Shannon Stierman boekte haar tweede overwinning deze competitie. In juniorenklasse 5B is het team op de voorlaatste plaats geëindigd.

Zevenbergse judoka’s zeer goed in België ZEVENBERGEN - Op zondag 1 december werd in Antwerpen de “Ippon Trophy” gehouden, een groot internationaal judotoernooi. Vier judoka’s van Judovereniging Zevenbergen deden hieraan mee en lieten zien dat zij in een internationaal veld zeer goed mee kunnen doen. Diego van Rosmalen won al zijn partijen met

Ippon en werd dan ook terecht 1e! Ook Sanne Kegge haalde het beste uit zichzelf naar boven met als resultaat een prachtige 1e plaats! Sem Zijlmans had het zwaarder ondanks dat hij goed judoode. Een mooie 3e plaats was zijn beloning. Helaas raakte Gwen Sweep geblesseerd tijdens het toernooi maar een 4e plaats is heel goed gedaan. Allemaal ontvingen ze een medaille en zijn weer een ervaring rijker. www.jvzevenbergen.nl

TTV Groene Ster handhaaft 3e klasse NTTB ZEVENBERGEN - Op vrijdag 22 november kwam het verlossende bericht van een van de teamgenoten van Groene Ster 1 tafeltennis. Wanzl Belcrum haalde hun 2e punt van de wedstrijd en ons verlossende punt om niet te degraderen. Groene Ster stond reeds 5 punten voor op concurrent LUTO uit Tilburg. Op donderdag 21 november gingen Pieter Lips, Bas Bierman en Walter Bierman op weg naar hun laatste wedstrijd tegen Batswingers te Rijen. Zij gingen uiteraard voor een zo hoog mogelijk resultaat om voor te kunnen blijven op LUTO. Walter begon de wedstrijd tegen Nico de Hoon. Een oud teamgenoot van Groene Ster. Ook toen hij voor Groene Ster speelde was hij een waardevolle speler en bleek dat ook deze avond te zijn maar dan voor Batswingers. Nico wist alle drie zijn partijen in winst om te zetten. Pieter begon zijn eerste wedstrijd tegen Arien. Ook hier kwam een 5-setter uit. Net zoals in de eerste wedstrijd werd een 2-0 voorsprong in sets omgebogen in 2-3 winst voor de tegenstander. Echter dit keer

was het andersom. Pieter begon met een 2-0 achterstand en boog deze om in winst voor Groene Ster. Bas mocht zijn wedstrijd beginnen tegen John de Vet. Leuke gelijk opgaande partij met helaas als resultaat een overwinning voor John. Ook Bas was zeker gebrand op een goed resultaat. Echter mocht het niet baten tegen John. Het Dubbel moest de wedstrijd weer in evenwichtig brengen. Pieter en Walter mochten dit gaan waarmaken tegen John en Arien. Zij klaarden dit klusje en brachten de stand weer op gelijke hoogte. Walter mocht na de dubbel het gelijk opnemen tegen Arien. Voor het eerst in de wedstrijd kwam Groene ster op voorsprong en zagen de vooruitzichten voor eventuele handhaving in deze klasse er goed uit. Bas mocht het daarna opnemen tegen Nico. Echter Nico was in goeie doen deze avond en trok de stand weer gelijk. Batswingers gaf deze avond zeker goed strijd om toch nog als 2e te kunnen eindigen in deze competitie achter kampioen OTTVA uit Oosterhout. Pieter ging daarna tegen John aan de slag om de voorsprong weer in handen te kunnen krijgen.

Hij wist John aardig goed te foppen en goed onder druk te zetten. Hier en daar een Pieter Lips bal zoals we die kennen. Wederom een voorsprong en het vierde punt voor Groene Ster. Daarna begonnen volgens mij de zenuwen toe te slaan bij de drie Groene Ster mannen. De drie daarop volgende partijen werden alle drie verloren. In plaats van de handhaving in eigen hand te houden en naar 6 punten uit te lopen werd de wedstrijd verloren met 4-6. Vol verwachting klopte ons hartje en zaten we vrijdagavond in spanning voor de wedstrijd van Wanzl Belcrum tegen LUTO. LUTO moest 9 of 10 punten behalen tegen Wanzl Belcrum om zich te handhaven in de 3e klasse. Om half tien kwam dan het bericht dat LUTO niet meer dan 8 punten kon behalen en dus direct degraderen. Klasse resultaat van Groene Ster. Mannen van harte proficiat en veel succes met de volgende competitieronde in 2014. Mocht je ook geïnteresseerd zin in onze tafeltennisvereniging of een balletje mee willen slaan dan is dit elke vrijdagavond mogelijk in Sportcomplex de Borgh te Zevenbergen vanaf 20.00. PAGINA 24

SportColumn Louis Bovée

Adrie en zonen December, de maand van terugkijken en van lijstjes. De hoogtepunten in de privésfeer, wat er uitsprong qua werk, bijzondere ontmoetingen, de mooiste sportmomenten. Ik voel me een bevoorrecht mens, omdat ik (volgens mij) gezond ben gebleven. Mijn twee verschenen boeken - ‘Heeft u een foto meneer?’ en ‘In het geel’ - verkochten, afgezet tegen de economische malaise, naar wens. General manager Eugène Fierkens van Specialized Europe werd van een vage kennis een goede vriend. De grote baas van het gerenommeerde fietsenmerk, die ik via Frans en Dorus Bauer leerde kennen, reikte mij tijdens diepgaande gesprekken een aantal levenswijsheden aan waarvan ik een heleboel opstak. Dat je niet bang moet zijn voor veranderingen, dat je alleen kunt groeien door veranderingen. Ik wist dat, maar ik bracht het onvoldoende in praktijk. Sinds ik hiernaar handelde, regent het uitnodigingen voor signeersessies, lezingen en spreekbeurten. Mijn mooiste sportmoment van het bijna voorbije 2013: Jan Janssen en Joop Zoetemelk, Nederlands’ enige twee winnaars van ‘s werelds grootste wielerkoers, dragen een gele stropdas bij de presentatie van Utrecht als Tourstartplaats 2015. Ontroerend toen ik het vorige week op televisie zag. Voor ‘In het geel’ sprak in Joop en Jan uitgebreid. Bij Joop was ik een middag te gast in zijn villa in Germigny l’Evêque, een steenworp van Disneyland Parijs. Jan ontving me in de fabriek van de naar hem vernoemde fietsen aan de rand van Hoogerheide. Hoewel ik al een tijdje meeloop, waren dit indrukwekkende ervaringen. Ik vroeg hen welke landgenoot de derde Tourtriomfator zou kúnnen worden. Ze vertelden Bauke Mollema en Robert Gesink geweldige coureurs te vinden, maar: geen eerste plaats in Parijs, dat niet. Ik liet de naam Mathieu van der Poel vallen. “Ja, ja”, mompelde Jan. “Hooguit een podiumplek. Met onwijs veel geluk.” Hij ging er verder niet op in. Ik begreep het, stelde geen vragen meer. Heel lang geleden strandde de relatie tussen Jans dochter Karin en Mathieus vader en vanaf die tijd bewaart Janssen gepaste afstand richting Van der Poel. Wederzijds trouwens. Joop: “Mathieu heeft het in zich mijn opvolger te worden. Hij is van alle markten thuis. Laten we het ruim inschatten - Mathieu kan in 2025, op zijn 30e, de Tour winnen.” Het wielerbloed zit Mathieu in z’n genen, net als bij zijn iets minder succesvolle broer David. Zijn vader heet Adrie van der Poel, zijn moeder Corinne Poulidor, de dochter van de Franse Tourlegende Raymond Poulidor. Mathieu ontving eind november in Den Bosch de onderscheiding Wielertalent van het Jaar. Hij excelleert momenteel in het veldrijden. Waar hij start, wint hij met overmacht. Adrie legde me uit hoe hij zijn zoons begeleidt. Petje af, want het is moeilijker dan het lijkt. Hij stippelde een strategie uit. Slim en uitgekookt, Adrie was dat als coureur ook. Adrie is een zakenman die het ‘product Van der Poel’ perfect verkoopt. Dat hij voor de tweede keer de organisatie van het WK cyclocross in Hoogerheide (het eerste weekeinde van februari) binnenhaalde, getuigt van grote klasse. Hij is de onbetwiste motor van dit spektakel. Sympathieke Adrie loopt nooit met de borst vooruit. “Zonder mijn comité met onder meer voorzitter Jan Prop, penningmeester Fons van Zunderd en pr-man Gerard Koel krijg ik niks van de grond”, pleegt hij in de media te roepen. Geen theater. Hij meent het oprecht. Als ik Adrie vraag of in Mathieu in de verre toekomst een Tourwinnaar schuilt, geeft hij steevast een diplomatiek antwoord. “Ik kijk wel uit hierover iets te roepen. Ik leg mijn jongste zoon zo min mogelijk druk op. Hij richt zich nu op het crossen en hoopt 2 februari wereldkampioen bij de beloften te worden.” Ik kan me niet voorstellen dat Mathieu hierin niet slaagt. Meer over de schrijver is te vinden op www.louisbovee.nl.

13e Basisscholen Volleybaltoernooi in aantocht ZEVENBERGEN - Ook dit jaar wordt er in de kerstvakantie weer het traditionele Basisscholen Volleybaltoernooi georganiseerd door volleybalvereniging Groene Ster. Om het volleyballen alvast te oefenen, kunnen de kinderen gratis komen trainen op vrijdagavond 20 december. Na al dat trainen, wordt het natuurlijk tijd voor het echte werk. De sportieve afsluiting vindt plaats door middel van het 13e Basis-

scholen Volleybaltoernooi op vrijdag 27 december in sportcentrum “De Borgh” te Zevenbergen. Er wordt deze dag weer gestreden om de sportiviteitwisselbeker (vorig jaar heeft De Boemerang deze beker gewonnen!) en omdat het de 13e keer is, hebben we voor iedereen die meedoet een leuke herinnering. Wij hopen op een grote deelname en veel publiek op de tribune. Op www.volleybalgroenester.nl vindt u de laatste informatie omtrent het toernooi.

Jeu de Boules Club Fijnaart FIJNAART - De 2e wedstrijd in de Doublettencompetitie op vrijdag 22 november is als volgt geëindigd: 1. Bert v. Rijen en Ad v. Oosterhout; 2. Pau-

la v.d. Giesen en Jan Mouthaan; 3. Corrie Vriens en Bas v.d. Stelt. De volgende wedstrijd vindt plaats in het nieuwe jaar, op 24 januari.

Jeu de Boules Zevenbergen ZEVENBERGEN - Op zondag 24 november kregen wij het trieste bericht van het overlijden van een van onze speelsters. Zo’n bericht komt heel hard aan, en als je hoort dat ze 1 dag er voor nog haar verjaardag vierde, dan ben je echt verslagen. Dinsdag 26 november hebben we haar voor de wedstrijd herdacht.

Vrijdag 29 november hebben we haar de laatste eer bewezen. Een lieve vrouw is niet meer. Uitslag: 1. Cor Reniers 323 pnt; 2. Corry Mathijsen 319 pnt; 3. Ronald Bouman 316 pnt; 4. Jannie Bouman 310 pnt; 5. Ed Brouwer 209 pnt; Agnes Valk 207 pnt; 7. Henny de Jong 206 pnt; 8. Henk v Alphen 203 pnt; 9. Theo Janssen 105 pnt; 10. Leen Vosselman 101 neg.


www.stolmedklinieken.nl

GOED NIEUWS: STOLMED OOGKLINIEKEN HEEFT ZIJN DEUREN NU OOK GEOPEND IN BERGEN OP ZOOM EN ZEVENBERGEN

   

Tevreden patiënten. Dat motiveert ons iedere dag weer opnieuw om u de beste oogheelkundige zorg te bieden. Daarom zitten we niet stil en zijn uitgebreid met vestigingen in Bergen op Zoom en Zevenbergen.

Verzekerde zorg Geen wachttijden Hoge kwaliteitsstandaard Zeer ervaren artsen en optometristen Keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland Gratis parkeren

Waarom? Gewoon omdat eigenlijk iedereen recht heeft op uitstekende zorg. Verzekerd en onverzekerd. Geen wachttijden, geen ingewikkeld gedoe, wel klantvriendelijk, efficiënt en toegewijd. Dat is wat we u garanderen. Bergen op Zoom: Peter Vineloolaan 46 (Plein 13), 4611 AN Bergen op Zoom. Telefoon 0164-246923 Zevenbergen: Haveneind 25, 4761 BZ Zevenbergen. Telefoon 0168-323003. www.stolmedklinieken.nl

Hulpverlening via internet

Cursussen en groepswerk bij het AMW

MOERDIJK - Surplus Welzijn biedt sinds kort internethulpverlening voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Via de website www.hulponline.surpluswelzijn.nl kunnen mensen bij het maatschappelijk werk online terecht voor informatie, advies en begeleiding bij vragen van psychosociale of maatschappelijke aard.

MOERDIJK - Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt naast individuele begeleiding ook de mogelijkheid tot cursussen en groepswerk. Jaarlijks nemen veel mensen deel aan de cursus Omgaan met Pubers, de Assertiviteitstraining en de gespreksgroep voor mensen die hun partner verloren hebben. Start nieuwe Assertiviteitstraining Heeft u moeite met opkomen voor uzelf, nee durven zeggen, uw grenzen aangeven? Dan is een assertiviteitstraining misschien iets voor u! Surplus Welzijn organiseert deze training twee keer per jaar. Door middel van oefeningen en opdrachten vergroot u uw sociale vaardigheden en uw zelfvertrouwen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten, waaraan ongeveer 10 personen kunnen deelnemen. Per avond is er een ander thema, waaronder nee kunnen zeggen , omgaan met boosheid en schuldgevoelens. Deelnemers vinden het prettig om ervaringen met elkaar te

Internethulpverlening Iedereen heeft wel eens te maken met moeilijke situaties. Dat hoort bij het leven. Niet iedereen kan of durft daarmee bij vrienden of familie aan te kloppen. Soms is het prettiger om met een onafhankelijke deskundige te praten. Maatschappelijk werkers zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Dit kan nu dus ook met Hulponline. Anoniem en op eigen tempo Het grote voordeel van deze online hulpverlening is dat mensen anoniem en in hun eigen tempo kunnen werken aan de oplossing van een probleem. Ook de locatie waar dit gebeurt, bepaalt de klant zelf, want met de persoonlijke inlogcode is inloggen overal en op elk moment mogelijk. Mensen die via de website hun vraag stellen krijgen snel antwoord. Daarmee wordt voorkomen dat vragen uitgroeien tot problemen. Een maatschappelijk werker helpt om de zaken op een rij te krijgen en zoekt samen met de klant naar een oplossing. Na aanmelding is er de keuze voor een eenmalig consult, e-mailbegeleiding en online trainingen.

Online trainingen zijn: - Weerbaarheidtraining - Verbeter jullie relatie - Omgaan met mijn boosheid - Administratie en budgetten (zelfhulptraining) - Problemen de baas Persoonlijke begeleiding Bij e-mailbegeleiding of een online training is er contact met een vaste maatschappelijk werker. De toegang tot dit contact is met een wachtwoord beveiligd en is alleen bekend bij de klant en de maatschappelijk werker. Bij online trainingen werken mensen, met ondersteuning van een maatschappelijk werker, aan de hand van theorie en oefeningen aan de verbetering van sociale vaardigheden of het hanteren van problemen.

Voor meer informatie: www.hulponline.surpluswelzijn.nl

delen en samen te kunnen oefenen, bv. in een rollenspel.. Elke training start met het delen van behaalde assertieve successen! Dit werkt erg motiverend. De eerstvolgende cursus start op donderdag 9 januari en sluit af op 27 maart. De cursus vindt steeds op donderdag avond plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Opgeven voor de assertiviteitstraining kan bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, tel. nr. 0168 - 32 33 50 U kunt ook langskomen op het spreekuur, elke werkdag van 9-10 uur, Pastoor van Kessellaan 7 Zevenbergen.

Jongerenwerk Moerdijk Steunt Serious Request! Van 15 t/m 20 december staat het Jongerenwerk Moerdijk in het teken van Serious Request! In het jongerencentrum Tune Inn worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zo. 15 december: Tijd: Deelname: Locatie:

Serious zaalvoetbal 14.00 tot 19.00 uur € 2,50 Sportcentrum de Borgh IJshof 1, Zevenbergen

Ma. 16 december: Dj workshop Deelname: € 5,00 meer info: www.jongerenwerkmoerdijk.nl Di. 17 december: Nailart workshop Tijd: 15.30 tot 17.30 uur Alle leeftijden Deelname: € 5,00 Wo. 18 december: Minikerstmarkt Tijd: 14.00 tot 17.00 uur Alle leeftijden Wo. 18 december: Kerstballenbingo Tijd: 19.00 tot 21.30 uur Alle leeftijden Deelname € 1,00 per bingokaart

Do. 19 dec. tot vrij. 20 dec.: Zip your lip. Tijd: 17.00 tot 17.00 uur Jongeren gaan 24 uur niet eten. Gedurende die tijd zijn er leuke activiteiten in het jongerencentrum. Meer info www.jongerenwerkmoerdijk.nl Vrij. 20 december Tijd Locatie Entree: Leeftijd:

Serious Afterparty 21.00 tot 02.00 uur Discotheek de Bomax € 3,00 15+

Locatie activiteiten: Jongerencentrum Tune Inn, Kristallaan 25d Zevenbergen (tenzij anders staat vermeld) Voor meer informatie www.jongerenwerkmoerdijk.nl

Activiteitenagenda Tune Kids wo. 4 december wo 11 december

wo. 18 december Leeftijd: Tijd: Deelname:

Sinterklaasspel Knutselen voor Serious Request kerstmarkt Serious Request kerstmarkt 8 t/m 12 jaar 14.00-15.30 uur € 2,50

Jongerenwerk Moerdijk Vr. 6 december Sinterklaasspel Vr. 13 december Tune Kerst Leeftijd: 12 t/m 18 jaar Tijd: 19.00-22.00 uur Di. 10 december SuperwomenFreubelen Leeftijd meiden 11 t/m 15 jaar Overige Activiteiten Pluspunt Serena Zandberg 1 Zevenbergen Iedere maandag, woensdag en vrijdag Inloop koffie-uur van 10.30-12.00 uur

Surplus Welzijn Nieuws p/a Pastoor van Kessellaan 7 4761 BH Zevenbergen Telefoon: (0168) 32 33 50 infowest@surpluswelzijn.nl www.surpluswelzijn.nl


Bert Oudhof draait de knop om

Oliebollen Oranjevaan onovertroffen

KLUNDERT - Vijf jaar geleden begaf de kerstverlichting langs de Bottekreek in Klundert het. Zowel de lampjes als de snoeren moesten worden vervangen, maar de gemeente Moerdijk wilde dat niet doen omdat er toen geen geld voor was. Veel inwoners van Klundert vonden dat erg jammer, maar daar lieten ze het dan ook bij. Niet Nienke Noteboom. Die bleef het dwarszitten en ze mobiliseerde begin dit jaar haar medebewoners van de Kerkring. Eerst werd gekeken of er nog iets over was van de vorige verlichting, maar dat bleken alleen de afstandhouders te zijn waar de verlichting aan had gezeten.

FIJNAART - Met temperaturen die richting het vriespunt afdalen, snakken we naar een warme lekkernij. Muziekvereniging Oranjevaan voldoet aan deze winterse behoefte door op zaterdag 7 december weer overheerlijke oliebollen te bakken.

Na vijf jaar weer verlichting langs de Bottekreek

De tijd dat oliebollen alleen op oudejaarsdag op tafel stonden, ligt gelukkig al weer lange tijd achter ons. Ook op andere momenten in het jaar gaat deze lekkernij er in als koek. Kom daarom zaterdagochtend 7 december naar de Voorstraat in Fijnaart. Ter hoogte van Apotheek Fijnaart staat de kraam van Oranjevaan, waarin de leden vanaf 8.45 uur de oliebollen ter plaatse bakken. Verser kunt u ze niet krijgen. Zorg wel dat u op tijd bent, want de ervaring leert dat de oliebollen in enkele uren gebakken en verkocht zijn. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.

De verkoop vindt niet alleen plaats op de Voorstraat, maar ook in de flat Fine Aerde (10.00 tot 10.45 uur) en in de hal van Fendertshof (11.00 tot 11.30 uur). Oudejaarsdag Muziekvereniging Oranjevaan houdt uiteraard op ook oudejaarsdag een oliebollenactie. Sterker nog, voor deze verkoop worden maar liefst 7000 oliebollen gebakken. Aangezien de eindejaarsbollen snel zijn uitverkocht, is het verstandig om ze vooraf te bestellen. Dat kan tot en met zondag 29 december via de website www.oranjevaan.nl en via tel. 0168-463097. U kunt de bestelde oliebollen afhalen, maar als u in Fijnaart en Heijningen woont ook thuis laten bezorgen. U ontvangt uw bestelling dan op oudejaarsdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Vanaf drie zakken worden geen bezorgkosten gerekend.

Schrijfactie Amnesty KLUNDERT - Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten wordt over de hele wereld actiegevoerd tegen mensenrechtenschendingen Amnesty Nederland voert dit jaar een speciale actie, een schrijfmarathon. Ook de Amnesty-werkgroep Klundert doet mee aan deze actie.

Bert Oudhof ontsteekt de verlichting en Frank van Duren den Hollander van de gemeente kijkt toe.

DOOR TIES STEEHOUWER Er moest nieuwe verlichting worden aangeschaft en dat ging 3800 euro kosten. Via de Rabobank-actie Hart op de juiste plek werd een groot gedeelte van het bedrag gedoneerd, maar voor de rest moest Noteboom de boer op. Van tevoren was aan wethouder Louis Koevoets gevraagd om mee te werken en toen die hoorde dat er op eigen initiatief al geld was bijeengebracht beloofde hij medewerking te verlenen. Hij moet goed naar zijn partijgenoot Mark Rutte hebben geluisterd die het enkele maanden geleden over de participatie van de burger had. Nienke Noteboom wist via sponsoring en spontane giften het bedrag bij elkaar te krijgen.

LED verlichting De winkeliersvereniging heeft al jaren langs de gevels in het centrum van Klundert de laatste zes weken van het jaar eigen verlichting. Deze verlichting moet eerdaags vervangen worden door de verplichte LED verlichting. Ook de verlichting langs de Bottekreek bestaat uit deze soort moderne verlichting. Vooral als het nog schemert doet LED verlichting wat iel aan, maar als het echt donker is geeft het een feeëriekachtige sfeer. De snoeren en alles wat daarbij komt kijken zijn door het bewoners comité van de Kerkring, samen met mensen van de gemeente, begin vorige week aangelegd. Ook de nestor van de Kerkring, Bert Oudhof, hielp dapper mee. Hem viel dan ook de eer te beurt om de

FOTO TIES STEEHOUWER

knop om te draaien zodat de lampjes gingen gloeien. Waterschap Nienke Noteboom vertelt dat zelfs het waterschap zijn medewerking heeft verleend door het waterpeil iets te verhogen zodat de verlichting ook in het water is te zien. Dubbelop dus. Een heel clubje mensen, bestaande uit vertegenwoordigers van het KOK, de Rabobank en de Kerkring keek toe en zag dat het goed was. De verlichting is eigendom van de gemeente; zij heeft ook het beheer erover. Met de gemeente is afgesproken dat de ene kerstboom die ieder jaar op het pleintje in de Zevenbergsepoort staat wordt vervangen door twee bomen ten zijde van de Kaaibrug.

Op zaterdag 7 december zit Jannie v.d. Ree namens onze werkgroep in de winkel van Piet Weedage, Voorstraat 2 in Klundert vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Ze heeft 2 brieven bij zich, voor twee personen, en hoopt erop dat zoveel mogelijk mensen de winkel binnenkomen en een brief ondertekenen. De brieven zijn bestemd voor Miriam Lopez uit Mexico en Hakan Yaman uit Turkije. Annemiek Krijnen zal namens Amnesty vooral in de winkelstraat actief

zijn, om de mensen op de schrijfactie te attenderen. Miriam zat 7 maanden onschuldig vast in de gevangenis en is daar verschillende malen gemarteld en verkracht. Miriam vecht nu voor veroordeling van haar beulen. Hakan is ook onschuldig opgepakt door de politie, mishandeld en in een groot vuur gegooid. Hij heeft het overleefd, maar is bijna blind geworden en heeft 2e graads brandwonden opgelopen. We hopen op uw medewerking. Digitale post is zo verstuurd, maar ook weer zo gewist. Een postzak vol brieven maakt nog altijd veel indruk op instanties in het buitenland. Na deze zaterdag liggen de brieven nog voor ondertekening gereed, van maandag 9 december tot en met donderdag 12 december in de bibliotheek te Zevenbergen.

Welkom op de Wereldmarkt ZEVENBERGSCHEN HOEK - Alle kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden zijn welkom op zaterdag 7 december om 19.00 uur in de H. Bartholomeus om te komen kijken naar het adventsspel. ‘Welkom op de Wereldmarkt” is de titel van het spel. Een toneelspel gespeeld door

kinderen. Wil je weten wat er allemaal gebeurd op die wereldmarkt? Dan moet je zeker komen kijken. Aan de kinderen vragen we om een klein kussentje mee te nemen, zodat ze tijdens het spel lekker vooraan kunnen komen zitten, om het goed te zien. Wees allen welkom, want buiten wordt het kouder, maar binnen is het lekker warm.

KERKELIJK NIEUWS PROTESTANTSE GEM., MOERDIJK Zondag 8 december 09.30u 2e Advent, ds. F.A. den Harder. Organist dhr. C. van Kooij. HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGSCHEN HOEK Zaterdag 7 december 19.00u 2e zondag van Advent. Familie-Eucharistieviering met familiekoor. Voorganger pastor G. Dirven. Misdienaars: Thijmen Rinkel en Marius Buijs. Intenties: Anny Havermans-Buijs; Marijke Hermus e.v. Huub Driesen. GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGEN Noordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nl Zondag 8 december 09.30u ds. Z. van Hijum 16.30u ds. J.R. Geersing, Den Bosch GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBERGEN Stationsstraat 2, www.gereformeerdekerkzevenbergen.nl Zondag 8 december 10.00u 2e Adventszondag. Dienst met viering van het Heilig-Avondmaal. Voorganger: Mevr. Ds. E. Barendregt. HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGEN www.hervormdzevenbergen.nl Zondag 8 december Tweede Advent. 10.00u Ds.G.C.Buijs. Viering Heilig Avondmaal. Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de markt.

HEILIGE BARTHOLOMEUS, ZEVENBERGEN www.immanuel-parochie.eu/zevenbergen e-mail: pkmidden@immanuel.eu Zaterdag 7 december 17.00u Vesperviering. Avondgebed dat wordt afgewisseld door zang en het lezen van een evangelietekst. Voorganger: Pastor Piet de Meijer. Zondag 8 december 11.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Peter de Rooij. M.m.v. Schola Cantorum met Gregoriaanse gezangen. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Antonius v. Gastel; Ouders Gabriel Boot en Antonetta Beekers; Adrianus v. Geel w.v. Adriana v. Geel de Jong; Toon Beljaars e.v. Diny Blom (jgt); Geert v. Loon e.v. Theresia Troost (jgt); Rien Schelvis e.v. Toke Janssen. HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERT Zondag 8 december 10.00u ds. W.P. v.d. Aa, Waalwijk 18.30u ds. A. Slingerland GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERT Zondag 8 december 10.00u ds. P.H. Zaadstra, Kockengen 16.30u ds. J. Boom, ’s Gravenmoer JOANNES DE DOPER, KLUNDERT Pastor spreken: rk pastorie, Molenstraat 31: maandag, woensdag en vrijdag in de morgenuren. PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUX Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor M. Prasing, 0165–330502; pastoraal werker A. Buijs-Tuyte-

laars, 0165-330502; pastoraal werkster zr. E. van Dijk, 0165-330502; teamassistent E. Roovers, 06-16540840 H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: Misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Basiliek H.H. Agatha en Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch. Op werkdagen tussen 9.00-12.00u is er iemand op de pastorie aanwezig om u te woord te staan. Vieringen Dinsdag 3 december 19.00u Hellemonskapel; eucharistieviering; voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen Donderdag 5 december 19.00u Hellemonskapel; eucharistieviering Vrijdag 6 december 10.00u Hellemonskapel; eucharistieviering; eerste vrijdag Zondag 8 december 11.00u Basiliek; 2e Zondag van de Advent; eucharistieviering; voorganger M. Prasing Dinsdag 10 december 19.00u Hellemonskapel; eucharistieviering; voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschappen Donderdag 12 december 19.00u Hellemonskapel; eucharistieviering Kindernevendienst: Tijdens de Advent gaan we samen op weg naar Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus. Maar de kerststal is nog leeg. Iedere week wordt een verhaal verteld over een figuur uit de kerststal en gaan we zelf die figuur maken. Zo komt de kerststal zeker vol. Met de oudere kinderen maken we ook een speciale kerststal. Jullie komen toch zeker? Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van een van de pastores, dan kunt u met

PAGINA 26

hen contact opnemen of dit melden op de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of komt u in de parochie wonen, laat het dan even weten op de pastorie. PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STANDDAARBUITEN Zondag 8 december 10.00u Ds. A. den Besten, Nieuwenkerk aan de IJssel, 2e Adventszondag Flame en Meetingpoint. 19.00u Ds. R. ten Napel, Piershil zangdienst in de Ontmoetingskerk Maandag 9 december 15.00u Dhr. H. Broer Fendertshofdienst HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE, FIJNAART Zondag 8 december 09.30u Eucharistieviering. Celebrant P. d Rooij. Zang St. Jacobuskoor. Misdienaars Michelle en Amy. Lector Illa. Koster A. Kannekens. Collectanten R.v. Mourik en R. Romme. Gebedsintenties: Overleden ouders W. Nuiten-Willemse. Jgt. T Reuvers-Beusenberg. Geert Nuiten. Collecte voor eigen kerk. Dinsdag 9 december 09.00u De Gaard Voorstraat 40, Willemstad. Getijdengebed. Donderdag 12 december 09.30u Getijdengebed. Vrijdag 13 december 17.00u Noordhoek Avondgebed. PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTAD Zondag 8 december Jeugdkerk, 2e advent. 10.00u Koepelkerk Mw. W.D. Balder-Timmerman.


'É?ČŠHVÉ&#x20AC;É?Ę&#x2018;É&#x161;ʣȸɰOVÉ&#x20AC;É? Ę?Ę&#x2013;Ę&#x2014;É&#x192;Ę&#x2018;UĘ?ȲĘ&#x2018;QVÉ&#x20AC;É? ÉżĘ&#x2122;XÉĄÉ&#x192;Č­É°É&#x2014;Ę&#x2018;[ʤUÉ&#x2C6;Â&#x203A;ÉĄ

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

/ɰɡȴĘ&#x2018;É Ę&#x2013;É&#x161;ČŤÉ?Ę?ĘŚLÉ&#x20AC;Ę&#x2018;ÉťĘ&#x2122;XÉ­Kɢ Ę&#x2018;É&#x161;ʠʢĘ&#x2013;PÉ&#x2C6;YRĘ?É ČłÉ?FĘ?QĘ?LʤȲÉ?

medewerk(st)er m/v voor de bediening Fulltime met ervaring voor 38 uur en Parttime voor het weekend

Bevago-Groep te Willemstad richt zich op bedrijfsvastgoed. Objecten worden aangekocht en te huur aangeboden. Grondposities worden na aankoop ontwikkeld, zowel custom build, turn-key als op risico, en vervolgens verhuurd. Op deze manier bouwt Bevago-Groep aan een uiteenlopende portfolio: bedrijfspanden, winkels en kantoorruimten. Wij zoeken per direct voor 32 uur in de week, van maandag tot en met donderdag:

Bel: 076-5041106 (vragen naar Anita of Walter) EetcafĂŠ de Goesting Raadhuisplein 29-31, 4873 BH Etten-Leur

de.goesting@hotmail.com

0É°OÉ?ČłÉ?ʣȸɰÉ&#x2014;DĘ&#x2039;É&#x161;Ę&#x2018;É&#x161;SÉŞÉ&#x2013;ČłÉ?YRĘ?UČŤČ­É°É&#x2014;

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

een administratief medewerker (m/v)

*min. leeftijd: 15/18 jaar, afh.vd wijk/legitimatie verplicht

die ervaring heeft in het onderhouden van de website en tevens creatief is in het maken van digitale presentaties. Een medewerker in ons kleine team die een belangrijk aanspreekpunt is voor onze huurders, die met persoonlijke aandacht en een oplossinggerichte aanpak al hun vragen weet te beantwoorden.

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Functie-eisen: - Minimaal MBO-opleiding FinanciĂŤle Beroepen, niveau 4; - Aantal jaren werkervaring op een ďŹ nanciĂŤle administratie; - Ervaring met Exact online, Excel en Word.

WWW.HOBBYKAS.NL

Reageren: Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? Je kunt je sollicitatie met uitgebreide CV vóór 14 december 2013 versturen aan Bevago-Groep, t.a.v. de heer A. Beemster, Lantaarndijk 10 , 4797 SP te Willemstad. E-mail: aad@bevago-groep.nl

Budget kas

â&#x201A;Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 950,-

Victoriaanse kas v.a. â&#x201A;Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Noviplast B.V. is import/groothandel in huishoudelijke-, doe-het-zelf- en schoonmaakartikelen. Door middel van instore video worden deze artikelen verkocht bij bouwmarkten, tuincentra, huishoudspeciaalzaken enz. Voor ons magazijn te Klundert zoeken wij op korte termijn een ervaren full-time

MAGAZIJNMEDEWERKER/ HEFTRUCKCHAUFFEUR 'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMYOLHJHQ KRXWZRUPPROOHQUDWWHQmuizen SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

nce bij aintenak naar jou! m n a v op zoe gebied op het? Dan zijn wij n a a b ustrie gende n uitdalie- en gasind e e d n issele rijf in de o een afw j ji l bed k a e n o Z atio a n r e t in F een OWVMMFOE NFUBB FDVSTVT85# # : 5 n 8 e

 V -eis GEFOLOJWFB UBBOWVMMFOE )ZESBVMJFL F Functie O XFSLP MFDUSPN uur FCJFEWB

voor het verrichten van diverse magazijnwerkzaamheden zoals laden, lossen, (her)verpakken, verplaatsen en ordenen. Wij zoeken een enthousiaste, gemotiveerde, representatieve meGHZHUNHUGLHLQEH]LWLVYDQULMEHZLMV%HQHHQKHIWUXFNFHUWLÂżFDDW en direct bij ons aan de slag kan. Werknemer dient woonachtig te zijn in de omgeving van Klundert. Sollicitatie + CV schriftelijk of per e-mail richten aan: Noviplast B.V. T.a.v. Colinda Vissers Postbus 105 4790 AC KLUNDERT info@noviplast.nl www.noviplast.nl

Reacties graag binnen 2 weken.

e mploye

E e c n a ainten

M d n u o Allr ur, 40

t.#0 T&MFDUSPPG& STVTPQIFUH n prĂŠ. FOQSĂ? ee STV ng DV USPM JTF V is li F B D e [ E a B O fd ic F a . n MM e o V ctr FOT BOW ME en op d rdelijkheden: t&FOB atiek en/of EleUVSJOHFO 4JFN PMHEFOCFIBB GKFCFOUCFSFJE g: yee kom je te weerk m W T ntwoo P in u F F U e v ra H C B n e ij B v $ P r / JD h JG d lo WBO$ /&/ DLDFSU tiebeMscaintenance Empheb je de volgen t,FOOJTCUEFPQMFJEJOH BOFFOIFGUSV Funcro GVODUJF tie c nd n W F u F JU UJ fu [ I UB ll e SUHFMJKLF F F z O A P C e + F P U d t F N T Als V O In I D F . JO P e DI t+FCFOU OE FOF anc ) PWFS ZESBVMJT . Mainten SJOHJOF OJOHFOF rhelpen NQMPZFFPSEFO te halenLFMFKBSFOFSWB n en ve MF[FOWBOUFLF TUPSJOHFOPQIOJTDIFO & it re F d e D s O li B a P UFO CUFO n (lok UBOEJH MFLUSP TFFSU UBBMJOX OE.BJO F t+FIF Storinge BMJTFFSU BOBMZ SFQBSFFSU[FMGTUFDIOJTDIFOFties. MT"MMSPVETFFO&OHFMTF PNNVOJDBUJFW B L F P O a P K F ll US M L

 JL F ta O U I + MF s D O D C F F SF B in T t F E SM F UF e F I I F C D P h F SF E U T c K F T H O FOJOUFSQJTDI QOFVNBUJ aan de technis %BBSOBB FOOJTWBOEF/M%VJUT+FCF[JUJH DPMMFHJBBMF BBO BDIJOFT OE FL FF E N UF UV F U T O P T NFDIBO matig gebied F F H B C W T Q F T FO OKF TUSF softwareFMQUTUPSJOHFO IFDPOUSPMFTF WBO HFTDISJGUIFEFO KFCFOUgevoel. D NJEEFM . . s SI JT S s JH F P e US id P SE ti F e W B n F h E N B T jk ra P + â&#x20AC;&#x2122;s W t P*OD oordeli erktole ramma NBDIJOF SSJDIUHF XFMM7BSDFMM JM verantw 0 t+FWF e betreffende w/$CFXFSLJOH specifieke progOUPPSVSFO : M g B O UJP vin JMX aan d OUEJWFSTF$ en machine JUFOLB r is geen BUJPOBM0 mschrij FFMWBO/B s TUFOCV EJF E edrijfFsOo-FVSJTPOEFJOSE)PVTUPO 64"WF/SBODJFSWPPSEEBFO B t+FCF mmeerfunctie POTJHOBUJFEJFO et verhelpen. F S S UU o M ra P F prog BTUESBBJKFD storingen m /07& IPPGELBOUP OBBHFWFOEF CJFEUBMNF B NFUIFU 07 JTFFOUPP BTJOEVTUSJFFO BOEFIPPHTUF t%BBSO ij je zelfstandig. id rb T e a F h a JO jk w 7BSDP / JKEFPMJFFOH EJFOTUFOBBOW OHBTJOEVTUSJF BDI lmogeli BOEFN B terugva E s XFSFMEXSQSPEVDUFOFOEWBOEFPMJFFMPDBUJFTJO V e P in SI h d mac SSFDUJFGPOEF u o KBB JUPQIFUHFCJF NFFSEBO rh e d FODP ef on LXBMJUF FGUXFSFMEXJKE Preventi FHUQSFWFOUJFG ten. js MF MT li B s Q UXJL P g F [ + in /07IF FO t BLFO FCJFE plann FUEFPO [ s F E n N JS O e JH B B n [ lg JU M e F o JM v O C ein EJHH GBD VEU[JDI SEIJKTF n en terr FGGFOEF PVXLVO -FVSIP BOHFBWBODFF n en opzetten ebouwe TUPSJOHFOCFUS UFDIOJTDIFOC IFUPOEFSIPVE O g F UU d u & o O W T J CJK /07 OQSPEVDUJF r het hantere OFOEFPMJF Onderh SIFMQUFMJKO PXFMFMFLUSP POUFVST N F [ F Q W SO P F + UF LFMJOHFreedschap voo CPPSWMPFS#JO BMJUFJUT O Y t JEUF PVXF BBOHFC UFFSUFOCFHFMF klemge PPSQJKQPQEF JKNFUPO[FLX TJT S P P WBOEFC EVTUSJF[JKOX marktleider. E t+FBT ebouwen.

 F NQMPZF & van g F FOHBTJO n wereldwijd D O B BJOUFO lgebieden. . t T producte h B c dan! FODW verdra SFOEFDPMMFH chnische dee OTUPSJOHFO o is n eageeKFr NPUJWBUJFCSJhFteG n er n e R MF B K te U ? W JE e p O o F s MF F s MQ S is H IntereJOUFSFTTF TUVV@nov.com. Mocopnemen t+FCF racht van kenn TCJKIFUWFSIF overd UFFSUDPMMFHB O )FCKF os.bakhuizen un je contact F JT T TJT BBSCB LFU K Q P naar ro gen zijn dan k O t+FBT F L UJFEBH JUHFCSFJEQB BVQPU O B L B nog vra W F en: TBMBSJT CFOXFFFOV JFUTQMBO DBE EF d ie b ij O SN WJB W BSLUDPOGP SOBBTUIFC FO [PBMTG WFSTDIJMMF IJM D O B SE N B B ST F O % F &F FLFSJOH TWPPSXB FOUFOW EBHFO "%7 DVOEBJSFBSCFJEFDUJFWF[PSHWFS[SMJKLT4PDJBM&W SDPJTFFOJOUFS B F B MM B T dt P K 7 U NF t bestee FO FFO GPOET D M0JMXFMM TPDJBBM FSFWFS[FLFSJOH VJUKFT/BUJPOB t veel aandach en veiligheid BOE OEFCFESJKGT l bedrijf wa ndigheden an. MF nationaan de werkomstaandel heeft sta&S[JKO a M v F aa F t he SN hoog in FSLTGFFSJTJOGPFOEPPSHSPFJ %FX FPQMFJEJOH EJWFST lijkheden. moge

een ot... Jij bentche duizendpo technis

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

e Etten-L

DAGREIS LONDEN GHFHQMDQ 9HUYRHURYHUWRFKWSODWWHJURQG

KERSTMARKT DĂ&#x153;SSELDORF HQGHF KERSTMARKT OBERHAUSEN HQGHF KERSTMARKT KEULEN HQGHF KERSTREIS VALKENBURG HQGHF

â&#x201A;Ź 52,50 â&#x201A;Ź 25,00 â&#x201A;Ź 25,00 â&#x201A;Ź 25,00 â&#x201A;Ź 29,50

(QWUHH)OXZHHOHQJURWYULMEH]RHN0DDVWULFKW

KERSTSTAD ANTWERPEN HQGHF KERST IN PARIJS GHF KERSTMARKT LILLE GHF GOUDA BIJ KAARSLICHT GHF DICKENS FESTIJN GHF HISTORISCH BRUGGE HQGHF SCHALKE 04 â&#x20AC;&#x201C; WOLFSBURG IHE

â&#x201A;Ź 17,50

â&#x201A;Ź 42,50 â&#x201A;Ź 25,00 â&#x201A;Ź 17,50 â&#x201A;Ź 25,00 â&#x201A;Ź 22,50 â&#x201A;Ź 99,00

:HGVWULMGWLFNHWFRQVXPSWLHVVQDFN

SCHALKE 04 â&#x20AC;&#x201C; HANNOVER IHE

â&#x201A;Ź 99,00

:HGVWULMGWLFNHWFRQVXPSWLHVVQDFN

www.brabantexpres.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
X x x x x

x x

"BOCJFEJOHFONBYQFSLMBOUp(FFOWFSLPPQBBOIBOEFMBSFOp;FUGPVUFOFOQSJKTXJK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOp"BOCJFEJOHFO[JKOHFMEJHWBOUNp;PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUp1SJK[FO[JKOFYDMUIVJTLPQJFWFSHPFEJOH XXXUIVJTLPQJFOM

x

DE SINT KOOPT OOK

BIJ MEDIA MARKT! PAKJESAVOND

5 december tot 22.00 uur

geopend

iPhone 4 8GB Simlockvrij toestel .FHBQJYFMDBNFSB (#JOUFSOHFIFVHFO OJFUVJUCSFJECBBS 8J'J "(14 J$MPVEFO'BDFUJNF7FSLSJKHCBBSJO[XBSUFOXJU "SUOS 

Zolang de voorraad strekt!

Openingstijden

BREDA Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag 12.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

Dm 20131204  
Dm 20131204