Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

S T E E N B E R G S E

13 NOVEMBER 2013 WEEK 46

Uitgeverij

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

KOOS BOLUIJT STAPT PER DIRECT UIT CDA-FRACTIE

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

599

SPORT

JUBILEREND VOSSE’OL HAAKT IN OP PRIJSDANSEN

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

‘MUSTERIE-GEST’ GEKOZEN TOT NIEUWE MUSSENKONING

Burrieborrel en sportgala gered

Twee inzendingen voor Dorpen Derby

STEENBERGEN - De politiek ziet af van een bezuiniging op de budgetten van de jaarlijkse Burrieborrel en de sportverkiezingen op het gemeentehuis. Het college had voorgesteld om vanaf 2015 geen subsidie meer te verstrekken aan beide evenementen. De gemeente is jaarlijks 2500 euro kwijt aan de Burrieborrel in de aanloop naar carnaval en 3000 euro voor de organisatie van de sportverkiezingen. De raad stemde unaniem in met een motie van GB/ DLP en DOOR! om beide evenementen te ondersteunen. Zij betoogden dat activiteiten als deze bijdragen aan de verbroedering tussen verschillende groepen en kernen in de gemeente.

NIEUW-VOSSEMEER/WELBERG - De dorpen Nieuw-Vossemeer en Welberg doen mee met de Brabantse Dorpen Derby. Dat is een leefbaarheidswedstrijd, waarbij er maximaal 25.000 euro te winnen is dat besteed kan worden aan een project in het dorp. De dorpsraad van Nieuw-Vossemeer heeft haar plannen voor een trimbaantje aan de Veerweg aangedragen Het terrein is dit jaar aangekleed met een speeltuin en nu wil de dorpsraad daar enkele trimtoestellen plaatsen. De dorpsraad van Welberg doet mee onder de naam ‘Geef Welberg een hart’ en wil het veld van SC Welberg inrichten als speelveld voor de kinderen.

Geen antennemast langs De Vliet

Schoonste wc staat in Stella Maris

DE HEEN - Telecombedrijf KPN krijgt geen toestemming om een antennemast aan de Heensedijk nabij de Steenbergse Vliet te plaatsen. Volgens het college staat het bestemmingsplan de plaatsing van de mast niet toe. “Daarin staat dat er enkel een uitzondering wordt gemaakt voor teeltondersteunende voorzieningen en daar valt een antennemast duidelijk niet onder”, licht gemeentewoordvoerder Frits Slootmans toe. De gemeente gaat nu met KPN kijken naar een alternatieve locatie. Eerder diende Vodafone al een verzoek in voor een zendmast nabij de A4. Volgens Slootmans is de verachting dat die mast er begin volgend jaar zal komen.

WELBERG - De bewoners van het voormalige klooster Stella Maris kunnen er eens goed voor gaan zitten. Hun wc’s zijn in het Nationale Toilettenonderzoek uitgeroepen tot de schoonste van Nederland. Voor het onderzoek van Service Management werden in totaal 150 wc-potten steekproefgewijs beoordeeld op de hygiëne. Daaruit blijkt dat maar liefst driekwart van de bezochte openbare toiletruimten onvoldoende hygiënisch zijn. Een uitzondering vormen de wc’s van Stella Maris, dat beheerd wordt door Uitzendbureau Goodmorning. De onderzoekers hadden weinig op te merken over de wc’s, die met kop en schouders boven de concurrentie uitstaken.

Woonvisie nieuwe stijl kost tijd STEENBERGEN - Net als de aanleg van de A4 vraagt ook het opstellen van een nieuwe woonvisie meer tijd. Het college gaat de door de raad gestelde planning van eind 2013 niet halen en verwacht pas in het eerste kwartaal van 2015, wanneer niet toevallig ook de A4 wordt opgeleverd, een nieuwe visie te presenteren. Volgens het college is die extra tijd nodig, omdat het nieuwe document niet alleen inzoomt op nieuwbouw, maar ook kijkt naar de huidige woningvoorraad, de huisvesting van arbeidsmigranten, de combinatie van wonen en zorg en de voorzieningen in de woonomgeving. Uit de nieuwe visie volgt een uitvoeringsprogramma voor vijf jaar.

Lijst Ger de Neve verder als Volkspartij STEENBERGEN - Vanaf het nieuwe jaar zal Lijst Ger de Neve in de gemeenteraad actief zijn onder de naam Volkspartij. De Lijst neemt ook met deze naam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Neve zit sinds 2010 als onafhankelijk raadslid in de Steenbergse gemeenteraad, nadat hij uit de VVD was gestapt. Samen met Michel Lambers, eveneens oud-VVD’er, en Willy Knop richtte hij in augustus de Volkspartij op. De nieuwe partij rekent op drie zetels in de nieuwe gemeenteraad bij de verkiezingen op 19 maart 2014. De eerste ledenvergadering van de Volkspartij zal op 21 november 2013 plaatsvinden. Dan wordt ook de lijst definitief vastgesteld.

WELBERG - Sint Maarten werd maandagavond weer luidt toegezongen in Welberg. Onder begeleiding van vrijwilligers van MJW De Klup en hun ouders gingen tientallen kinderen de straat op om bewoners te verrassen met hun liedjes. Zij hadden voor iedereen wat lekkers klaarliggen. Niet alleen snoep werd rijkelijk uitgedeeld, ook gingen de kinderen naar huis met een mandarijntje. FOTO LEO ADRIAANSEN

Geen voorbode voor gemeentelijke herindeling

Ambtelijke fusie onder de loep STEENBERGEN - De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking in de bedrijfsvoering. Daarvoor hebben de burgermeesters Frank Petter (Bergen op Zoom), Saskia Bolten (Steenbergen) en Steven Adriaansen (Woensdrecht) hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de vraag op welke vlakken de samenwerking uitgebreid kan worden. Daarna wordt bekeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar al verwacht. DOOR RIA VAN MEIR Om maar meteen een misverstand de wereld uit te helpen: de intentieovereenkomst is geen voorbode voor gemeentelijke herindeling. Dat benadrukt gemeentevoorlichter Jan Prop, die namens de drie gemeenten het woord voert. “Het onderzoek richt zich enkel op de bedrijfsvoering. Daaronder vallen onder andere de facilitaire ondersteuning, financiën, datamanagement, personeel & organisatie, informatisering en automatisering, juridische zaken, bestuurs- en managementondersteuning, communicatie en interne controle. Het onderzoek moet eerst uitwijzen op welke vlakken er verdere samenwerking mogelijk is. Daarna wordt er verder gekeken naar hoe we die

samenwerking vorm kunnen geven”, licht hij toe. Afgelopen voorjaar gaven de drie gemeentebesturen de gemeentesecretarissen al de opdracht om een voorverkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor meer samenwerking. “Daaruit bleek dat er wellicht zaken zijn die daarvoor in aanmerking komen. Daarom hebben de burgemeesters een intentieovereenkomst getekend, zodat onderzoek kan uitwijzen op welke zaken die samenwerking geïntensiveerd kan worden”, verklaart Prop. Overeenkomsten De drie gemeenten op de Brabantse Wal werken al op veel vlakken samen, zoals bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst

(ISD), de VVV en de leerplicht. Door daar (onderdelen van) de bedrijfsvoering aan toe te voegen, hopen de gemeenten hun ambtelijke organisatie beter te kunnen ondersteunen en te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen voor de gemeentelijke dienstverlening. Er is bewust gekozen voor een samenwerking tussen de drie gemeenten, omdat zij al veel samenwerken en veel culturele overeenkomsten hebben. “De gemeente Bergen op Zoom wilde Tholen er ook graag bij hebben, maar Tholen heeft zelf aangegeven niet te willen aanhaken”, weet Prop. De drie burgemeesters hebben aangedrongen op een snelle doorlooptijd van het onderzoek. De eerste resultaten worden in de loop van het eerste kwartaal van 2014 verwacht.

Najaarsconcert Harmonie Volharding DINTELOORD - Harmonie Volharding Dinteloord houdt op vrijdag 15 november haar najaarconcert, met de doelstelling een gastvereniging uit te nodigen om te komen spelen. Dit jaar is het gelukt om zustervereniging Harmonie “Semper Crescendo” uit Nieuw Vossenmeer naar Dinteloord te laten komen, ondanks hun druk programma. De concertavond, zal dan ook worden geopend met de gastvereniging “Semper Crescendo” die onderleiding staat van Wendy Bellens. Zij hebben een zeer gevarieerd programma van nummers, waaronder een

zeer sprankelende openingsfanfare, muziek van de James Bond films, muziek geschreven over een Engelslandschap, maar ook een ballade van verschillend populaire popartiesten en niet te vergeten muziek van destijds populaire Discogroep Boney M. Na de pauze zal Harmonie “Volharding” zelf optreden, zij staan onder leiding van Luc van Gaans. Ook zij hebben een breed programma van diverse soorten muziek, enkele nummers hiervan vernoemd zijn onder meer: Muziek uit de musical “Wicked”, muziek uit Film “How to Train Your Dragon”, Stukjes van “Queen” greatest hits, alsmede een

vrolijk joods stuk genaamd “A klezmer Carnival”. Het programma wordt door Ladyspeakster Marianne Littooij aan een gesproken. Na het concert is er gelegenheid om nog gezellig na te praten. Onder het genot van een hapje en een drankje. Het najaarconcert wordt gehouden in het ”Dorpshuis”, Westvoorstraat 3 te Dinteloord op 15 november, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Indien mensen die moeilijk ter been zijn en toch het concert willen bezoeken, kunnen met ons contact opnemen en dan wordt vervoer door ons geregeld. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Antoon de Ridder (06-22962039).

Tuinders in race voor Ondernemersprijs STEENBERGEN - Twee West-Brabantse ondernemers zijn genomineerd voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2014. Kwekerij 4Evergreen uit Steenbergen en Sint-Annaland doet zijn best om met zijn belichte rode, gele, groene en oranje blokpaprika’s te winnen. Dat bedrijft onderscheidt zich volgens de jury door duurzaam en marktgericht te ondernemen. Ook Westende Fruitteelt uit Fijnaart hoopt met zijn perenrassen de prijs naar binnen te slepen. Het bedrijf vervult met zijn innovatieve teeltmethoden een voortrekkersrol in de sector. Daarnaast maken nog twee andere ondernemers kans op de prijs. De prijsuitreiking wordt op 8 januari uitgereikt.

Informatieavond over cursus Kids go Fit STEENBERGEN - Kinderen met overgewicht kunnen in januari weer meedoen met de cursus Kids go Fit, een programma waarbij zij een gezondere levensstijl krijgen aangeleerd. Daarvoor wordt op 21 november een informatieavond gehouden bij Havermans PMC aan de Kromme Elleboog 19 in Steenbergen. De cursus Kids go Fit is een initiatief van de gemeente Steenbergen, praktijk De Sleutel, Thuiszorg WestBrabant, Havermans en kinderfysiotherapie Varossieau. Bij de cursus ligt de nadruk niet op het afvallen, maar op het vergroten van zelfvertrouwen, meer bewegen en gezonde voeding. De informatieavond start om 19.30 uur.


ZOEK JE EEN PARTNER? Alleen met een persoonlijke ontmoeting kun je laten zien wie je echt bent. Ben je klaar met ‘daten’ en toe aan een vaste relatie? Kom dan naar Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling met de hoogste slagingskans.

Lia van der Wel 0165201023 Of 088-0221900

(landelijk)

Of kijk op www.mens-en-relatie.nl

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

'()*+',-**.*  &  /00 1 0  

   2,$   %%%

Verkoop van merkkleding met kortingen tot

70%

Woensdag 10:00-17:00 Vrijdag13:00-20:00 13:00-20:00 Zaterdag Zaterdag10:00-17:00 10:00-17:00 Vrijdag ZIPP Fashion Outlet Store Pompstraat 2, 4651 DP Steenbergen (aan de overkant van ZIPP Fashion achter de Music Store)  

          

  !"#!#$## % &  % COLUMN - Edwin van Beers en je snel eten moet klaarmaken. Je diezelfde avond nog bezoek krijgt. Je thuis dat cadeautje kwam halen op weg naar een verjaardag. Enfin, vul zelf maar in, scenario’s genoeg. Dan ben je maar wĂĄt blij als je een sleutel bij de buren hebt liggen. Speciaal voor dit soort situaties. Of bij vrienden die een paar straten verderop wonen. Je beseft pas weer HOE handig dat is, als je er zonder sleutel aanbelt.

Reservesleutel voor je geld Eens in de zoveel tijd gebeurt het: je staat voor je eigen deur en je kunt je sleutels niet vinden. EĂŠn voor een ĂŠĂŠn ga je al je zakken na. Jaszakken, binnen en buiten. Broekzakken, links en rechts. Vlaag van paniek! Nog een keer al die zakken. Sneller en krachtiger nu. Het resultaat blijft hetzelfde. Ongeloof (“Hoe kan dat nou?â€?) of moedeloosheid (“Ja hoor!â€?). Of beide. Je weet het in elk geval zeker: je bent je sleutels kwijt. Wat nu? Zoiets gebeurt altijd op een ongelegen ogenblik. Altijd? Ja, altijd! Net als er niemand thuis is bijvoorbeeld. Je laat uit je werk bent

Wat gebeurt er als je je portemonnee kwijtraakt? Eerst schrik. Of lichte paniek zelfs. Dan kom je in actie. Je blokkeert je betaalpasje(s) en je creditcard. Telefonisch. Online vraag je nieuwe pasjes aan. Langzaamaan ontspant de knoop in je maag. Dan rijst er een ander probleem. Minder urgent misschien, maar wel vervelend. Je nieuwe betaalpas valt pas over een paar dagen op de mat en de koelkast is bijna leeg. Je zou van het weekend naar de stad met vrienden. Je moest nog een cadeautje kopen voor die verjaardag‌ Enfin, vul zelf maar in, scenario’s genoeg. Het geld staat op je rekening, maar hoe kom je er bij? In zo’n situatie hebben wij een ‘reservesleutel’ voor je: een tijdelijke betaalpas. Daar laat je een tegoed opzetten vanaf je rekening. Zo kun je gewoon bij je geld totdat je de nieuwe betaalpas hebt gekregen. En het mooie is dat deze pas voor je klaarligt in de SNS Winkel. Die is wellicht niet om de hoek, maar wel in de buurt.

SNSBank.BergenopZoom@sns.nl

WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN

KIES VOOR COMFORT BESPAAR HONDERDEN EURO’S ÉN BETAAL NU SLECHTS 6% BTW!*

TIJDELIJK 3-VOUDIG GLAS ZONDER MEERPRIJS!* *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Vestiging Etten Leur Vosdonk 4 4879 NC Etten-Leur Tel. 076-5032800

www.kumasol.nl

Vestiging Yerseke Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173


ACTUALITEIT

Partij kiest voor doorstroming in fractie

Koos Boluijt stapt per direct uit CDA STEENBERGEN - Koos Boluijt heeft per direct de fractie van de Steenbergse CDA verlaten. De ervaren politicus voelt zich niet juist behandeld door het bestuur, die hem op een lage plaats op de kieslijst wil zetten en hem daarover telefonisch inlichtte. De Dinteloorder blijft nog tot de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2014 als onafhankelijk raadslid in de raad zitten. Daarna zet hij een punt achter zijn lange politieke carrière. DOOR RIA VAN MEIR Boluijt bracht het nieuws over zijn vertrek uit de CDA-fractie voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2014. Enkele minuten daarvoor had hij nog opgetreden als plaatsvervangend voorzitter van de raad voor het opleggen van geheimhouding op het provinciale onderzoek naar de relatie tussen de burgemeester en gemeentesecretaris, waardoor zijn mededeling voor velen als een complete verrassing. In een interview met de Steenbergse Bode in september gaf de voormalig CDA-wethouder nog aan de ambitie te hebben om nog een periode door te gaan in de gemeentepolitiek. “Mits het CDA en de kiezer mij nog graag terugzien”, zei hij destijds. Geen eenheid Een telefoontje op maandagochtend leerde Boluijt dat hij op de zesde plaats op de conceptkieslijst terecht zou komen. “Ik ben telefonisch afgeserveerd. Plotseling wordt er gesproken over verjonging in de partij, terwijl die visie nooit met ons is gedeeld. Dit gaat alle normen en waarden te buiten”, stelt hij in zijn verklaring. De Dinteloorder geeft aan drie dagen met zijn besluit te hebben geworsteld en hij beseft dat zijn keuze het politieke imago niet ten

goede zal komen. “Maar het is ook geen geheim dat er geen eenheid meer is in de huidige CDA-fractie. Ik heb er alles aangedaan om er eenheid in te krijgen. Desondanks schoof de partij steeds verder naar rechts. Het is ook heel moeilijk werken met een wethouder die nauwelijks communiceert”, doet Boluijt een boekje open.

‘Steenbergen niet opzadelen met nóg een lokale partij’ Hij haalt ook uit naar de positie van huidig CDA-wethouder Cor van Geel, die volgens het bestuur de beoogd lijsttrekker is. “Van Geel wil wel wethouder worden, maar niet terug in de raad keren. Dan pleeg je in mijn ogen kiezersbedrog en dat is de C van christendemocratisch niet waardig”, aldus Boluijt. Nieuwe fractie CDA-voorzitter Ewout van den Berg neemt het op voor Van Geel. “Dat Cor van Geel alleen beschikbaar is voor een wethouderspost, is niet aan de orde. Cor is lijsttrekker en wordt daarmee gekozen als raadslid en bij coalitiedeelname door het CDA kan hij

Koos Boluijt voelt zich telefonisch afgeserveerd door het CDA.

mogelijk wethouder worden”, verduidelijkt hij. Van den Berg zegt dat het bestuur het jammer vindt dat Boluijt de CDA-fractie voortijdig verlaat. “Geheel conform de interne CDA-richtlijnen is er gewerkt aan een zekere doorstroming in de nieuwe fractie. Zo is de nummer twee de heer Stan Kint uit Steenbergen, een geheel nieuwe CDA’er. Op plaats drie en vier staan huidige fractieleden met wat

minder politieke dienstjaren, terwijl op plaats vijf en zes oudgedienden als Lian Korst en Koos Boluijt zouden terugkeren. Plaats 6 zal nu worden ingenomen door Lindert Wijkhuijs uit Dinteloord, omdat Koos Boluijt zich heeft teruggetrokken”, verklaart Van den Berg. Harmonie Boluijt heeft aangegeven als onafhankelijk

ARCHIEFFOTO

raadslid aan te blijven in de gemeenteraad. De verkiezingen in maart 2014 zullen een einde betekenen aan zijn politieke carrière. “Ik wil Steenbergen niet opzadelen met nóg een lokale partij. Ik besef dat iedereen een mening over mijn besluit zal hebben. Sommige zullen het laf vinden, anderen moedig. Het is mijn besluit. Ik hoop deze raadsperiode in ieder geval nog in goede harmonie te kunnen afronden.”

11/11-viering in ‘t Vosse’ol: Top Secret

Jubilerend Vosse’ol haakt in op prijsdansen ‘T VOSSE’OL - In ‘t Vosse’ol, zoals Nieuw-Vossemeer in carnavalstijd genoemd wordt, waren ze er dit jaar al vroeg DOOR ELNA HELLEMONS bij. Daar werd d’n ellufde van d’n ellufde zaterdag al gevierd. Moest de leut eerst nog wat moeizaam op gang komen, naarmate de avond vorderde werd de feestzaal van ‘t Wagenhuis steeds drukker bevolkt met bonte en an- Toch hing er deze avond ook een sfeer van derszins ludiek uitgedoste figuren. De stemming zat er dan ook goed, want ‘t Vosse-ol viert in 2014 55 jaar carnaval. geheimzinnigheid in de feestzaal. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan een tweetal geheim agenten, die naar verluid kwamen kijken of ze in ‘t Vosse’ol wel goed genoeg carnaval kunnen vieren voor de toekomstige grotste boer.

Prins Ruud viert 11-jarig ambtsjubileum Na het vertrek van grotste boer Geert moet er voor volgend jaar immers een vervanger voor hem komen. Wat dat aangaat was het misschien een kleine teleurstelling dat de nieuwe grotste boer zich deze avond nog niet bekend kon maken. Dat zal pas gebeuren tijdens de eerste kindermiddag, op 16 februari.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO ELNA HELLEMONS

www.internetbode.nl

De Vosseblaozers dragen hun steentje bij aan de leut

Feest Maar dát de grotste boer er komt, is iets dat zeker is. Bovendien werd deze avond het nieuwe motto bekendgemaakt, dus een kleine tegenslag kon de pret echt niet meer drukken. Er waren trouwens nog meer redenen voor een feestje, want Prins Ruud viert dit carnavalsjaar zijn 11-jarig ambtsjubileum. De leutvorst heeft al aangegeven dat hij voorlopig nog

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

niet aan stoppen denkt; goed nieuws dus. Bovendien bestaat de carnavalsvereniging volgend jaar 55 jaar. Ook dat is reden voor een feest. In het laatste weekend van juni 2014 zal dit heuglijke feit uitbundig en voor een groot publiek gevierd worden. Hints Het was dus de hele avond ‘Top secret’ wat er ging gebeuren. Aanvankelijk was daar met de vrolijke tonen van ‘Ofkapel de Vosseblaozers nog niet veel van te merken, maar naarmate de tijd verstreek kregen de oplettende feestvierders steeds meer hints en aanwijzingen betreffende het motto. Ook moesten er door het publiek een vijftal opdrachten uitgevoerd worden waarbij steeds meer informatie werd prijsgegeven. De laatste hint werd gegeven toen tijdens de toespraak van Prins Ruud een aantal dansparen de vloer opkwam voor een’ heuse’ danswedstrijd. Kermisattractie Na de prijsuitreiking daarvan was op de ruggen van drie t-shirts het motto te lezen: ‘Ut bléft un buitegewòòne kermusatráksie’. Met dit motto wordt ingehaakt op het feit dat het traditionele Prijsdansen tijdens de Vossemeerse kermis eerder dit jaar een vermelding kreeg op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Natuurlijk werd ook het bijbehorende carnavalslied ten gehore gebracht. Foto’s van de avond zijn te zien op www.foxlake.nl

Volg ons op Twitter: @SteenbergseBode.


Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik www.internetbode.nl Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht op 12 november 2013 een omgevingsvergunning verleend aan Ouderen Zorg Anders, Van Glymesstraat 30, Steenbergen voor het brandveilig gebruiken van het pand plaatselijk bekend: Van Glymesstraat 30, Steenbergen

Uitgeverij de Bode is een gerenommeerde onderneming met als

Uitgeverij de Bode

hoofdactiviteit het uitgeven van achttien edities van huis-aan-huisblad

geeft de volgende weekbladen uit in

de Bode. Wekelijks worden een half miljoen kranten verspreid in heel

West-Brabant en Midden-Zeeland:

West-Brabant en een groot gedeelte van Zeeland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zundert, en er zijn nevenvestigingen in Bergen op Zoom

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere ter zake zijnde stukken liggen van 13 november 2013 tot en met 24 december 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl. De gemeente attendeert u er op attent dat de beschikking ten opzichte van de ontZHUSEHVFKLNNLQJQLHWLVJHZLM]LJG'HEHVFKLNNLQJWUHHGWLQZHUNLQJQDDĂ€RRSYDQGH termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van ter inzage legging beroep aantekenen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Gelet op de betrokken belangen kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ZeelandWest-Brabant. Als een voorlopige voorziening is gevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Bekendmaking Verordeningen De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 7 november 2013 vastgesteld de verRUGHQLQJDIYDOVWRIIHQKHIÂżQJGHYHURUGHQLQJIRUHQVHQEHODVWLQJGHYHURUdening hondenbelasting 2014, de verordening op de Lijkbezorgingsrechten 2014, de verordening reclamebelasting 2014 en de verordening havengeld 2014.

en Middelburg.

Bergen op Zoomse Bode Roosendaalse Bode

Kun je een aardig verhaal schrijven?

Moerdijkse Bode Bevelandse Bode

Ben je ook ‘s avonds en in het weekeinde inzetbaar, maak je bovendien aardige foto’s en kom je graag onder de mensen?

Middelburgse & Veerse Bode Vlissingse Bode Woensdrechtse Bode

Dan ben jij wellicht de

Bredase Bode

Correspondent (m/v)

Halderbergse Bode

die wij zoeken ter ondersteuning van het redactieteam van de

Zundertse Bode

Steenbergse Bode.

Rucphense Bode

Het betreft nadrukkelijk een bijbaantje, voor een leuke bijverdienste.

Steenbergse Bode

Etten-Leurse Bode

Een auto en een pc met e-mail en Word-programma zijn onmisbaar. Meer informatie geeft redacteur Ria van Meir via tel. 076 599 8111. Reacties graag voor 20 november per e-mail naar:

De verordeningen treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking en liggen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1. Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

Thoolse Bode

Bergen op Zoomse Bode

(Weekend)

Roosendaalse Bode

(Weekend)

Etten-Leurse Bode

(Weekend)

Bredase Bode

(Weekend)

r.vanmeir@internetbode.nl

Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.

DEZE WEEK BABY- EN KINDERMODE

chniek

e

2

Wegens succes zoeken wij op korte termijn een SERVICEMONTEUR Bel voor meer info

L E K I ART

HALV PRIJ E S

06-55100747

Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 Info@krt.nl www.krt.nl of mobiel .krt.nl

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN46 plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf

tot

â‚Ź 1,50

â‚Ź SNJ â‚Ź 0,65 p/kg â‚Ź 1,05 p/kg â‚Ź 0,50 p/kg â‚Ź 4,50 p/kg â‚Ź 4.00 p/kg â‚Ź 3,50 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,90 p/kg â‚Ź 0,70 p/kg â‚Ź 0,30 p/kg â‚Ź 0,17 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,13 p/kg â‚Ź

â‚Ź 0,85  â‚Ź 3,00

  per kg per stuk

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 - STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638

Kijk ook op www.vandevenfashionshops.nl en like ons op facebook!


ACTUALITEIT

Carnavalsleut nu ook in Strienestad losgebarsten

Column

‘Musterie-gest’ wordt Mussenkoning STRIENESTAD - Nadat afgelopen weekend eerst ‘t Vosse’ol (Nieuw-Vossemeer) het spits had afgebeten, was het een paar dagen later de beurt aan Strienestad (Steenbergen) om zich in het feestgedruis van carnaval te storten. Dat gebeurde meteen goed, want bij de 11/11 viering in café-zaal De Joosse was het gezellig druk.

Addo Sprangers

Marsepein Eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepein. Met de naderende komst van Sinterklaas en zijn Pieten - wel of niet zwartgekleurd en met of zonder gouden oorbellen - zijn kinderliedjes met dergelijke hoopvolle boodschappen deze dagen welhaast onvermijdelijk. Op zich bezingen ze natuurlijk een heel nobel streven: eerlijk alles delen. Met dat motto proberen de meeste ouders hun kroost ook op te voeden. Kleine kinderen weten in al hun onbevangenheid echter nog niet wat u en ik natuurlijk allang weten: het is helemaal niet eerlijk verdeeld in de wereld. De één blinkt uit in sport terwijl de ander net zo houterig is als Pinokkio. De één heeft alle looks die nodig zijn om het tot een succesvol fotomodel te schoppen, terwijl de ander maar amper in de spiegel durft te kijken. Kinderspel overigens bij de echte misère op deze aardbol, waar op sommige plekken voedsel wordt weggegooid terwijl op andere plaatsen mensen sterven van de honger. Eerlijk zullen we alles delen? Ik een beetje meer dan jij, zul je bedoelen. Het traditionele huwelijk leek er in ieder geval nog een beetje op. Samen alles delen, in voor- en tegenspoed, dat soort werk. De huwelijksbelofte wordt niet voor niets uitgesproken en belofte maakt nu eenmaal schuld. Schulden zijn er echter ook vaak als een huwelijk misloopt en dat heeft niet zelden te maken met het feit dat er in gemeenschap van goederen is getrouwd. Heeft de ene partner - ook buiten medeweten van de ander om - schulden gemaakt, dan zit de ander er automatisch ook mee opgescheept. Da’s niet meer van deze tijd, vindt een Kamermeerderheid van D66, PvdA en VVD, die daarom het huwelijk wil ‘moderniseren’ door de voorwaarden van trouwen in gemeenschap van goederen te wijzigen. Er wordt dan ook gewerkt een initiatiefwetsvoorstel dat moet zorgen dat voorhuwelijkse eigendommen en schulden, net als erfenissen en giften, niet meer standaard worden opgenomen in de gemeenschap van goederen. De geliefden dienen straks zogezegd even van de befaamde roze wolk af te stappen om zakelijk een en ander vast te leggen. In de wetenschap dat ongeveer een derde van alle huwelijken strandt misschien niet eens zo’n slecht idee, al is het principe van alles eerlijk delen dat ook niet. Vooral genieten dus maar van alle suikergoed en marsepein.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

Nar Wiedus, Jan Oorlog, Prins Strienius V, de nieuwe Mussenkoning en Deftige Flodder op het bordes van ‘t Leutpeleis. FOTO ELNA HELLEMONS

DOOR ELNA HELLEMONS Behalve uiteraard de leut stonden er dan ook een aantal belangrijke en spannende zaken te gebeuren. Zo was daar de bekendmaking van de nieuwe Mussenkoning en natuurlijk het motto van de komende carnaval. Ook worden er tijdens carnaval 2014 twee belangrijke jubilea gevierd, te weten van Nar Wiedus en van de Deftige Flodder. Zullen zij hun feestpak aan de wilgen hangen of plakken ze er nog een paar jaartjes aan vast? Dat waren de vragen die de feestvierende bietboeren en meerminnen de hele avond in hun greep hielden. Spanning Naarmate de avond van 11/11 vorderde,

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Mussenkoning Daar kwam de nieuwe Mussenkoning, nog steeds onherkenbaar en gebracht in een

Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons, Joan Geerts Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

nam de spanning dan ook behoorlijk toe. Nadat alle dweilbandjes hun nummertjes hadden gespeeld werd het tijd om een aantal kandidaten voor de rol van Mussenkoning voor te stellen. Zo waren daar onder andere een Elvis Presley, André Hazes, Ali B., Michael Jackson en Lee Towers die het podium beklommen om hun act te vertolken, maar geen van alle kreeg echt de goedkeuring van het publiek. Enig overgebleven troef was nog de ‘musteriegest’. Deze wist iedereen De Joosse uit te krijgen om zich bij het Leutpeleis bekend te maken aan het publiek.

2190

KIJK SNEL OP WWW.DBKEUKENS.NL

W E E K B L A D

SINT ANNALAND

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 46 De oplossing van deze puzzel is in week 47 te vinden op www.internetbode.nl

GOES

WWW.DBKEUKENS.NL

open Amerikaanse auto, aan. Pas door het bovenraam van het Leutpeleis maakte hij zich bekend als de nieuwe Mussenkoning: Martin den Broeder (44 jaar), geboren en getogen Bietboer. Nadat hij aan het publiek was voorgesteld, kreeg hij zijn hoed en geweer aangereikt door André Jochems, die de afgelopen 11 jaar de rol van Mussenkoning had vertolkt. Na het voorstellen van de rest van de hofhouding van Prins Strienius V laat Nar Wiedus weten dat hij nog graag een aantal jaartjes zijn rol van grappenmaker wil blijven spelen. Deftige Flodder Barry van Leeuwen echter hangt na carnaval 2014 zijn pak aan de wilgen, maar zal nog wel actief blijven binnen de SKS. Motto Vervolgens trok de hele leutstoet naar het beeldje op het Strieniusplein, waar het motto voor komend jaar bekend werd gemaakt. E nkele attributen van de avond, zoals de Amerikaanse auto en de rode loper voor De Joosse waren al aanwijzingen, en Prins Strienius V gooide er nog een aantal termen als ‘glitter en glamour’ en ‘revue’ tegenaan om de spanning op te voeren. Tenslotte kwam het motto op een spandoek tevoorschijn: ‘Kèk ‘s wa d’n artieste!’. Daarin kunnen alle liefhebbers van de leut hun fantasie weer kwijt om er een kleurrijk en spectaculair carnaval 2014 van te maken. Natuurlijk werd hier ook nog de leuteed afgelegd, waarna het feest in De Joosse werd voortgezet.

Positoos nieuw spaarsysteem voor behoud lokale voorzieningen

Buurt spaart voor positieve acties STEENBERGEN - Huurders van de voormalige woningcorporatie Castria doen het al jaren: Buurtsparen voor korting bij lokale ondernemers én voor behoud van belangrijke voorzieningen in hun dorp of stad. Nu Castria enkele jaren geleden opgegaan is in de nieuwe woningcorporatie Stadlander, wil de woningstichting samen met tanteLouise-Vivensis, stichting Aan Zet en Woningstichting Woensdrecht het project begin volgend jaar verder uitrollen over haar werkgebied. Het zegeltjes plakken maakt daarbij meteen plaats voor een nieuwe, digitale actie onder de naam Positoos. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Het Buurtsparen werd tien jaar geleden geïntroduceerd door woningstichting Castria. De huurders gaven destijds aan dat zij het verdwijnen van de voorzieningen als grootste dreiging van de leefbaarheid van de kernen zagen. Omdat dat probleem alleen op te lossen is, wanneer inwoners zelf gebruikmaken van de winkels en voorzieningen, ontwikkelde Castria een systeem waarbij men voor korting bij lokale ondernemers kan sparen. De zegeltjes kunnen worden aangevuld door cheques van de woningstichting, die worden uitgegeven als bijvoorbeeld de huur op tijd betaald wordt. Aan de spaaractie werken zestig ondernemers uit de gemeente Tholen en de dorpen Halsteren en Lepelstraat mee. Het PAGINA 5

systeem bestaat nog steeds en wordt nu ondersteund door Stadlander, de fusiecorporatie waarin Castria is opgegaan.

en verenigingen. “Zo ondersteunen we op een positieve manier lokale initiatieven”, aldus Jansen.

Positoos Die wil de spaaractie nu samen met tanteLouise-Vivensis, stichting Aan Zet en Woningstichting Woensdrecht verder uitrollen in haar werkgebied. “Maar dan wel op een digitale manier, want het zegeltjes plakken is niet meer van deze tijd”, laat Bert Jansen, woordvoerder van Stadlander, weten. De woningstichting heeft zich voor het nieuwe systeem laten inspireren op de Positoos, die men in Tilburg en Oisterwijk kan sparen. De Positoos zijn niet alleen in te ruilen voor korting bij de lokale ondernemers, maar kunnen ook gedoneerd worden aan maatschappelijke projecten

Ontwikkelen Naar verwachting kunnen de inwoners van de gemeenten Tholen en Bergen op Zoom in de loop van het eerste kwartaal van 2014 gebruikmaken van het nieuwe spaarsysteem. Daarna volgen ook de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen. “We zijn nu nog volop bezig met het ontwikkelen van de infrastructuur. We hebben in beide gebieden in ieder geval al zestig bedrijven bereid gevonden om mee te doen met deze actie en ook van de gemeente Bergen op Zoom krijgen we een mooie bijdrage. Hoe breder het gedragen wordt, hoe succesvoller de nieuwe Positoos zullen worden”, verzekert Jansen.


Gezellige feestmiddag met diner, acts en huldiging jubilarissen

35 jaar Zonnebloem in Kruisland KRUISLAND - De afdeling Kruisland van Nationale Vereniging De Zonnebloem had afgelopen weekend een leuk feestje te vieren. Dit jaar bestaat de afdeling namelijk 35 jaar en natuurlijk mocht dat heuglijke feit niet zomaar onopgemerkt voorbijgaan. Daarom werd er een gezellige feestmiddag gehouden in zaal Koch, waarbij alle vijftig gasten en twintig vrijwilligers aanwezig waren.

Pietenkermis KRUISLAND - Sint-West Brabant voorheen Sinterklaas-Kruisland houdt weer een super leuke kindermiddag in Kruisland op 20 november onder het motto Pietenkermis. We doen dit in het algemeen voor de kinderen waar van de ouders bij voedselbank zijn aangesloten. Buiten deze kinderen zijn ook anderen kinderen uit de regio welkom. We zijn er toch voor elk kind. Omdat we vroeg in de avond een lichtjesoptocht houden mogen de kinderen ook blijven eten bij Sinterklaas zodat ze na het eten mee kunnen lopen met de lichtjesoptocht. Tijdens de lichtjesoptocht zal er nog wat

gebeuren als verrassing van de hoofdpiet, omdat hij dit jaar voor de 30ste keer mee naar Nederland komt. De kerk in Kruisland zal een grote rol spelen. Wat ik daar van kan verklappen is dat het nog nooit is gedaan in Kruisland en dat je het niet nog een keer mee zal maken. Wat zal dat zijn; ik zal zeggen kom maar kijken en neem je fotocamera mee. De kindermiddag wordt gehouden in Café Partycentrum Zaal Koch, Molenstraat 120 te Kruisland, zaal open om 14.30 uur. Toegang gratis. Let op: vol is vol. 15.00 uur start Pietenkermis. 18.00u vertrek lichtjesoptocht. We zijn nog op zoek naar een muziekband voor info nfo@sinterklaas-kruisland.nl of www.sinterklaas-kruisland.nl

Buitelsteetoernooi Voverdi DINTELOORD - Zaterdag 9 november organiseerde VoVerDi weer het jaarlijkse Buitelstee-volleybaltoernooi. Dit jaar deden veertien teams met aan het toernooi, waarbij de nadruk ligt op sportiviteit en gezelligheid.

De gasten genieten van het diner en van de gezelligheid bij De Zonnebloem.

DOOR ELNA HELLEMONS Het feest van het jubileum bestond uit een amuse-diner van acht gangen, met tussendoor allerlei acts die opgevoerd werden door de vrijwilligers. Zo werden er een gedicht (‘Testament van Tante’) en een toneelstukje opgevoerd. Ook waren er acts van bekende ‘artiesten’ zoals Eddy Wally, de Zangeres zonder Naam, Marianne Weber en Frans Bauer. Kortom, het jubileum is uitbundig gevierd. Saamhorigheid “Vanwege het jubileum doen we nu ook iets extra’s voor iedereen”, vertelt Lia Hack van het bestuur van De Zonnebloem. “Normaal gesproken verzorgen onze vrijwilligers bij een feest alles zelf op het gebied van de catering, maar vandaag laten we ons allemaal verwennen door de medewerkers van zaal Koch. Het is de hele middag dan ook reuze gezellig. Iedereen geniet met volle teugen. Zo’n feest komt de onderlinge saamhorigheid ten goede, voor ons als organisatie maar vooral voor onze gasten: de minder validen, eenzamen en ouderen van Kruisland. De slogan van De Zonnebloem luidt

FOTO ELNA HELLEMONS

niet voor niets: Zonder elkaar is iedereen alleen.” Activiteiten Zonnebloem afdeling Kruisland is opgericht op 23 februari 1978. De afdeling telt ongeveer vijftig gasten en twintig vrijwilligers. Men organiseert het hele jaar door diverse middagen voor de gasten, zoals een Nieuwjaarsviering, een Verjaardagsviering, een zomeractiviteit en Nationale Ziekendag.

‘Zonder elkaar is iedereen alleen’

tien jaar vrijwilliger en krijgen hiervoor een zilveren insigne en een oorkonde. De jubilarissen zijn Marina Potters, Lenie van der Heijden, Jo Rietveld en Anna van Loon. Opvallend hierbij is dat Jo Rietveld 82 jaar oud is en Anna van Loon 87 jaar. Ondanks hun leeftijd zijn ze nog van grote betekenis voor de vereniging. Dan was er nog speciaal aandacht voor Anna van Rijsbergen. Zij is vanaf de oprichting van de afdeling vrijwilliger, 35 jaar lang dus. Hiervoor is geen onderscheiding, maar uiteraard werd zij tijdens de feestmiddag wel even speciaal in het zonnetje gezet.

Wijn- en Likeurkeuring: Zaterdag 16 november open West Brabantse wijn- en likeurkeuring van Wijnmakerskring West Brabant. Hierbij zullen gekwalificeerde keurmeesters een onpartijdig oordeel komen geven over de ingezonden wijnen en likeuren. Er wordt gekeurd in diverse klassen, waarbij in iedere klasse eremetaal te winnen is voor de beste wijn in die klasse. Deelnemen kan door u op 16 november tussen 10.00 en 11.00 uur in te schrijven, zaal De Pilaar onder De Basiliek te Ou-

Waterpoortcafé Cruijslandse Kreken

Ook vindt er jaarlijks een busreis plaats, die wordt afgesloten met een diner. Met Sinterklaas is er de actie ‘Zon in de schoorsteen’ en met Kerst worden er kerstkaarten gemaakt. Ook krijgen de vrijwilligers een aantal gasten toebedeeld waarmee ze contact onderhouden en bij wie ze bijvoorbeeld op ziekenbezoek gaan met een kleine attentie.

De Beek.

Jubilarissen Tijdens de feestmiddag werden er ook vijf jubilarissen gehuldigd. Vier van hen zijn

KRUISLAND - Kom naar het Waterpoortcafé en deel jouw visie over de Cruijslandse Kreken.

KORTE BERICHTEN Collecte MS: Vanaf 18 november kan de collectant van het Nationaal MS Fonds aan de deur komen voor de collecte. Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecteweek zal besteed worden aan onderzoek en begeleiding en training. Heeft u de collectant gemist: een donatie is welkom op giro 5057 of stuur een sms naar 4333 met de woorden STOP MS en doneer eenmalig 2 euro. Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl

Ook dit jaar waren er weer teams bij die al jaren met dit toernooi meespelen, zoals de Oranjevereniging, de Molendijk en de Lattentrappers. Ook deed er weer een team van zwarte pieten mee, die alvast voor Sinterklaas uit naar Dinteloord waren gekomen. Maar ook waren er nieuwe teams die dit jaar voor het eerst meededen: ‘De Amateurs Met Een Grote A’ was zo’n groep. Tijdens de trainingsavond van VoVerDi, de woensdag voor het toernooi, hebben zij samen met het team ‘De Moeders Van’ een training gevolgd om

denbosch. Meer info: www.wijnmakerskringwestbrabant.nl STEENBERGEN 45e Kleine Tour: Belangrijke data 2014. Inschrijving 45e Kleine Tour woensdag 12 maart van 18.30-19.30u bij De Joosse. Missverkiezing op het Sportpark aan de Seringenlaan zondag 25 mei. De 45e Kleine Tour is van 11 t/m 16 augustus. Rikken en jokeren: Donderdag 14 november is er de maandelijkse kaartmiddag van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen voor de rikkers en jokeraars, en worden alle liefhebbers weer verwacht in Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel. Om 13.00u gaat de zaal open en vanaf 13.30 uur wordt er gekaart. Aan het eind van de middag worden de hoofd- en poedelprijzen uitgereikt en vindt er een loterij plaats, ook met leuke prijzen. Veiligheid in huis: Het Centrum voor Jeugd en Gezin en Bibliotheek Steenbergen houden een bijeenkomst voor ouders

en verzorgers van baby’s en peuters die praktische informatie zoeken bij de opvoeding van hun kinderen. Donderdag 21 november staat van 19.30 tot 21.30u het thema Veiligheid in huis op het programma in Bibliotheek Steenbergen. Antoinette Harteveld van Thuiszorg West-Brabant geeft tips en adviezen over veiligheid in huis. Grote ongelukken kunnen vaak voorkomen worden door kleine aanpassingen. De toegang is gratis. Graag vooraf aanmelden via boekstart@markiezaatsbibliotheken.nl KRUISLAND SWOS: In de Soos, Langeweg 4K, Sint Nicolaasfeest 5 december aanvang 13.30 uur. Kerstfeest 19 december aanvang 10.30u. DINTELOORD Dansen: Zaterdag 16 november houdt het Danscomité Dinteloord haar maandelijkse dansavond in het Dorpshuis, Westvoorstraat, aanvang 20.00 uur. PAGINA 6

de regels te leren en de techniek onder de knie te krijgen. Ook enkele raadsleden van de gemeente Steenbergen speelden hun wedstrijden met veel inzet en plezier. Dit onder toezicht van onze burgemeester Saskia Bolten, die hun kunsten vol bewondering aanschouwde. Na de poulewedstrijden gingen Hot & Zot, de Verken Pieten en de Lattentrappers strijden om de eerste plaats. Na deze finalerondes bleek Hot & Zot het sterkst, nummer 2 werden de Verken Pieten en de derde plaats was een mooi resultaat voor de Lattentrappers. Na het toernooi volgde de bekende loterij, met prijsjes van de plaatselijke middenstand. Tot in de late uurtjes werden vervolgens enkele spelsituaties uitgebreid besproken en besloot menigeen om volgend jaar gewoon weer mee te doen.

Donderdag 28 november houdt Waterpoort haar derde Waterpoortcafé. Om 19.30 uur opent wethouder Bert van Kesteren het Waterpoortcafé in de Commerce aan de Markt 5-5A in Kruisland. Het centrale onderwerp is deze keer het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het gebiedsperspectief voor de Cruijslandse Kreken. Vertegenwoordigers van dorpsraad Kruisland, betrokken agrariërs, ZLTO, Hengelsportvereniging De Kruisweel, Sportvisserij Nederland, waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, gemeente Steenbergen, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied hebben samen nagedacht hoe de Cruijslandse Kreken er in de toekomst uit komen te zien. Diverse ideeën, initiatieven en belangen zijn afgewogen en meegenomen in het gebiedsperspectief. Het gebiedsperspectief voor de Cruijslandse Kreken dient als inspiratie- en startdocument voor partijen, initiatiefnemers, ondernemers en bewoners van het

gebied. In dit document zijn ook vervolgprojecten beschreven waaraan de partijen in kleiner verband verder gaan werken. Het projectteam presenteert tijdens het Waterpoortcafé het eerste concept van het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken. Iedereen die benieuwd is naar het gebiedsperspectief en een bijdrage wil of kan leveren aan de Cruijslandse Kreken is van harte welkom. Je kunt je aanwezigheid bevestigen door te mailen naar info@ waterpoortwerkt.nl In de Gebiedsontwikkeling Waterpoort werkt de provincie Noord-Brabant, ZuidHolland, Zeeland samen met partijen rondom het Volkerak-Zoommeer om het gebied met een gezonde en duurzame ontwikkeling op de kaart te zetten. In deze gebiedsontwikkeling wordt samenwerking gezocht met ondernemers en burgers, waar zij ruimte krijgen initiatief te nemen en zelf actief aan de slag te gaan. De Cruijslandse Kreken is één van de ontwikkelprojecten binnen Waterpoort. De nadruk ligt op het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van de kreken voor recreanten. Tegelijk zijn de kreken van belang om water voor de landbouw aan te voeren en in natte tijden af te voeren.


VOORDSEINETL! VOOR DE

Roomboter gevuld speculaas 250 g

1.19

Scheidingscafé

Ambachtelijke pepernoten 250 g

NU BIJ COMATHERM GRATIS HR++ GLAS Chocoladeletter

1.19

135 g

0.99

Speculaasrondo’s 280 g

Ramen en deuren

Rolluiken

Roomboter amandelstaaf

Dakkapellen

Zonweringen

250 g

Serres

Garagedeuren

Kruidnoten 750 g

1.69

1.09

Chocolade kruidnoten

Chocolade munten 100 g

450 g Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houten kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

ETTEN-LEUR: !'%&$&$$!"%"!+ '%&$&+& 

 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

ONDERHOUDSBEURTEN

0.99

1.65

REPARATIE/STORINGEN

* Bron: Consumentenbond december 2012

REMMENSERVICE

Vers & voordelig!

AUTORUITEN TREKHAKEN

AUTOSERVICE

SCHADE

BANDENSERVICE

WIELEN ACCU’S AIRCO

Iedere maand actie, zie desnep.nl

APK

Zomer, winter, echte 4 seizoensbanden Laagste prijs, zelfs goedkoper dan interne Met behoud van service en kwaliteit Hoe kan dit zie point-s.nl

0.59

Vanaf woensdag 13-11-2013

*

55%

goedkop er

Handsinaasappelen 2 kg

v an 1.99

0.89

47%

goedkop er

Biologische chinese kool Per stuk

v an 1.49 Zundert Rucphenseweg 13a T.076-5973375

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853

Bergen op Zoom Poortweg 2 T.0164-233676

DESNEP.NL

0.79

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 13-11-2013 t/m dinsdag 19-11-2013.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Sinterklaas intochten in de Gemeente Steenbergen

Concert orgel STEENBERGEN - Afgelopen zomer is het unieke 17e eeuwse orgel in de Nederlands Hervormde Kerk, Kerkplein van Steenbergen na 50 jaar volledig gerenoveerd en gerestaureerd. Ca. 80 procent van de bijna 1000 orgelpijpen stammen nog uit de tijd dat het orgel werd gebouwd. Het spreekt daarom voor zich dat zij trots zijn op hun orgel. Zij nodigen daarom een ieder uit om na 340 jaar uit om de officiële (her)ingebruikname van

het kerkorgel te vieren. Dit gaat gebeuren op zaterdagavond 16 november, tijdens een concert i.s.m. de Steenbergse muziekvereniging Volharding. Deze bijzonder ontmoeting, die dankzij de uitstekende akoestiek van de kerk perfect tot zijn recht zal komen, begint om 20.00 uur. De toegang is gratis Vrijwillige bijdrage is altijd welkom (op zaterdagavond in de collectebus achter in de kerk en natuurlijk vroeger of later op bankrekening 1488.20.700 o.v.v. orgel).

Karateka’s uit Steenbergen in de prijzen STEENBERGEN - Op zaterdag 2 november vond in Breda de ‘The Ichiban Dutch Open 2013’ plaats. Drie karateka’s van de Steenbergse karatevereniging Ashigaru waren geselecteerd om aan dit groot internationaal toernooi met ruim 300 deelnemers deel te nemen.

Sinterklaas en zijn Pieten.

STEENBERGEN - Sinterklaas brengt de komende tijd ook een bezoek aan dorpen in de gemeente Steenbergen. Hieronder een overzicht. Zondag 17 november Sinterklaas intocht in Steenbergen. Tussen 13.00 uur aankomst aan de haven van Steenbergen met 6 boten vol met cadeautjes. Waar weer een fantastisch pietenspel opgevoerd wordt. Sinterklaas en de vele pieten worden ontvangen door de Burgemeester Sakia Bolten van de Gemeente Steenbergen. Muzikaal worden ze begeleidt door een zwarte pietenband. Daarna is er een grote kindermiddag waar de artiestenpieten optreden van 14.00 tot 17.00 uur in de sporthal in het Cromwiel voor alle kinderen uit Steenbergen. Ook ontvangen de kleinste kinderen een zakje snoep. Voor informatie Dhr. Ooms tel. 0618698610. Sinterklaas intocht Kruisland. Vanaf 13.30 uur bij viaduct Commissaris den Hartogbrug arriveert Sinterklaas en zijn pieten

met boten. Dweilband Workus dicht uit Kruisland spelen bij de intocht onder de brug. Onderleiding van Harmonie Sint Ceacilia vertrekt Sinterklaas richting Gemeenschapshuis “Siemburg” waar de zwarte pieten om 15.00 uur een mooie kindermiddag verzorgen. Daar krijgen alle kinderen uit Kruisland een zakje snoep van Sinterklaas. Contactpersoon: Mevrouw van Meel tel. 0167-850568. Zaterdag 23 november Sinterklaas intocht Dinteloord vanaf 14.30 uur. Sinterklaas en de 20 zwarte pieten met boten worden ontvangen door iemand van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenbergen en met harmonie Volharding uit Dinteloord aan haven in het centrum. Daarna vertrekt de stoet naar Gemeenschapshuis ’t Dorpshuis. Daar zal er een kindermiddag georganiseerd worden voor alle kinderen uit Dinteloord door de dames van Conflatti. Na af-

loop krijgen alle kinderen een zakje snoep. Deze middag wordt mede verzorgd door de Winkeliersvereniging Winkeloord uit Dinteloord. Contactpersoon: Mijnheer Cees Pellenaars 06-53200967 of 0167-523172. Zondag 24 november Sinterklaas intocht Welberg. Om 12.45 uur verzamelen in de Hoogstraat nabij nieuwe voetbalvelden van SC Welberg. Onder leiding van een pietenband gaan we met ouders en kinderen Sinterklaas ontvangen in de Hoogstraat. Sinterklaas en pieten gaan in een koets een rondrit maken door Welberg. Ze stoppen bij Gemeenschapshuis De Vaert waar de Pieten en Sinterklaas het Sinterklaasspel” Pepernotenboom” opvoeren tijdens de kindermiddag voor alle kinderen van Welberg. Ook ontvangen alle kinderen van Welberg een zakje snoep van Sinterklaas. De zwarte pietenband zal in de zaal nog een optreden verzorgen. Contact Sinterklaascomité OVW Welberg [mailto:ovw.welberg@gmail.com]

Wedstrijdzwemmen Hieronymus

De broers Koen en Bram Schetters en Nando Piree waren gezien hun gewicht en leeftijd ingedeeld in verschillende poules waarin met de nodige bescherming door de jeugd gevochten zou worden. Bram Schetters (10 jaar) moest als eerste vechten. Door zijn tomeloze inzet en rake technieken wist hij bijna al zijn wedstrijden op punten te winnen en hij werd dan ook eerste in zijn poule.

Een meer dan uitstekende prestatie behaald door deze veelbelovende jonge vechter van Ashigaru. In zijn eerste wedstrijd moest Nando (12 jaar) tegen een sterke tegenstander. Nando bood fel weerstand en verloor dan ook nipt. Maar door al zijn overige wedstrijden met veel overwicht te winnen veroverde hij de tweede plek. Koen Schetters (13) werd door een ongeoorloofde techniek van zijn eerste tegenstander al na 20 seconden dusdanig geblesseerd dat hij helaas niet verder kon vechten op het toernooi. De vechters van Karatevereniging Ashigaru zijn door hun wedstrijden weer een ervaring rijker en bereiden zich verder voor op het Nederlands Kampioenschap dat in februari zal gaan plaatsvinden.

Springwedstrijden ABC HMS Dinteloord DINTELOORD - HMS Dinteloord houdt op 16 november de Regionale Springwedstrijden ABC in De Buitelstee, Van Oldenbarneveldstraat 2 te Dinteloord. Op deze dag zullen ongeveer 350 turners en turnsters uit de gehele regio West-Brabant en Zeeland hun kunsten vertonen op de diverse toestellen. Springen is een discipline van het turnen waarbij de salto’s, flik-flaks en nog meer spectaculaire sprongen een lust zijn om naar te kijken. De wedstrijddag is van 9.00 tot 17.30 uur.

Op deze dag zullen 16 verenigingen met elkaar de strijd aangaan om de medailleplaatsen. HMS doet zelf al jaren mee met deze springwedstrijden met een aantal meisjes/damesploegen, maar dit jaar zal HMS ook meedoen met een combinatieploeg jongens/meisjes. Voor een flink aantal leden is het hun eerste wedstrijd. We zijn dan ook zeer benieuwd naar hun verrichtingen, maar natuurlijk ook die van alle deelnemers en deelneemsters. Graag nodigen wij u dan ook uit om te komen kijken. Meedoen kan helaas deze dag niet, maar kom gerust eens kijken/meedoen bij onze trainingen in De Buitelstee.

Raadsleden Alex van Pelt en Loes Baselier voor de klas

VVD en D66 geven politieke les aan groep acht

Steenbergse zwemmers op dreef

Zeer geïnteresseerd en vol spanning luisterden leerlingen van groep 8 van de Gummaresschool te Steenbergen naar de politieke les. Deze werd wel na 50m als aan het eind een nieuwe vanuit de gemeente verzorgd en de raadsleden Alex van Pelt VVD en Loes pr. Baselier D’66 gaven de nodige informatie aan ruim 25 leerlingen.

STEENBERGEN - De wedstrijdzwemmers van Hieronymus zwommen Deel 2 van de Nationale Zwemcompetitie. Hieronymus 1 ging met het hele team in de bus naar Vlissingen waar in het Vrijbrugbad de wedstrijd werd gezwommen. Hieronymus 2 had te maken met een verplaatste wedstrijd.

In plaats van in Giessen moesten ze zwemmen in Roosendaal ! De zwemmers waren hiermee natuurlijk erg blij. Prestaties van de Steenbergse zwemmers in zwembad de Stok: Lars Bulman haalde op de vrije slag goud en op de schoolslag brons. Op beide afstanden zwom hij een pr. Mariette Bulman werd op de 200m vrije slag 2de en zwom op de 100m rugslag zo-

Prestaties van de Steenbergse zwemmers in Vlissingen: Bas Erdmann zwom zowel individueel als in de estafette een pr op de 100m vrije slag (en bovendien een pr op de split na 50m). Job Erdmann nam voor het eerst deel aan de A competitie en zwom daar zowel op de rugslag als op de schoolslag een pr. Senna Lindenberg zwemt op zowel de 200m rugslag als op de 100m vlinderslag een pr. Wimar Lindenberg zwemt op de 400m vrije slag een pr. Hij won deze afstand en hij won de 100m schoolslag. Rick Minkman werd 4de op de 100m schoolslag en 5de op de 400m vrije slag. Marissa Minkman won de 50m schoolslag werd tweede op de 200m vrij en op de 400m wisselslag. Op beide afstanden zwom ze een pr. Tijdens de 400m wisselslag zwom ze bovendien een pr op de 100m vlinderslag. Marith Schuur zwom zowel op de 200m rugslag als op de 100m vlinderslag een pr. Annika Spijker kwam aan de start op de 200m rugslag en 100m vlinderslag. Karlijn Spijker zwom deze afstanden ook. Jennefer van Terheijden werd tweede op de 100m vlinderslag en ze zwom 200m rugslag. www.zpv-hieronymus.com PAGINA 8

Met een projectie op het digitale bord en ondersteund met YouTube-filmpjes over de praktijk in de politiek in Nederland maar ook in Engeland, vuurden de kinderen verschillende vragen af op de raadsleden. Deze waren enorm onder de indruk van de kennis van de kinderen. “In mijn tijd op de lagere school verdiepten wij ons niet zoveel in de politiek”, verklaarde Alex van Pelt. De kinderen werden op het einde van de les verrast met een quiz, waarbij ge-

toetst werd hoeveel zij van de les hadden opgestoken. Geweldig veel, waarbij woorden zoals interrumperen, debatteren en democratie voor hen nu een heel eenvoudig begrippen zijn geworden. De kinderen hebben besef gekregen wat een gemeente met haar burgemeester, wethouders en raadsleden voor werkzaamheden verrichten. Kortom, een succesvolle les.


TE KOOP GEVRAAGD:

MOTOREN, BROMMERS en SCOOTERS OLDTIMERS EN YOUNGTIMERS 06-22332058

Informatie-avond over levenstestament, AWBZ en schenking Op maandag 18 november aanstaande organiseert Notariskantoor Wouw een informatie-avond over het levenstestament, de eigen bijdrage AWBZ en schenking door notaris Mr Ellen Bongaerts en Mr Femke de Nooijer, estate planner. Aanvang: 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur Plaats: Zaal Donkenhof in Wouw Toegang gratis na voorafgaande aanmelding telefonisch (0165 – 301280) of per email op info@notariswouw.nl, onder opgave van uw contactgegevens en aantal personen.

Zanco Mode

TOTALE LEEGVERKOOP WIJ GAAN STOPPEN

20 tot 50% korting Bij aankoop van 2 of meer artikelen 50% korting b.v.

Kostuums Colberts Truien Overhemden Jacks

nu v.a. v.a. v.a. v.a. v.a.

â‚Ź 129,95 â‚Ź 59,95 â‚Ź 35,â‚Ź 15,- NIET RUILEN D â‚Ź 45,- GEREENTOGUELR

Zanco Mode

caravan / camper / boot en auto

stalling

Jaarcontract vanaf â‚Ź175,Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. info: 06 12864807 LOOP- OF RUGPROBLEMEN

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd'H9LMI:LM]HQ 'H9LMI:LM]HQ

Serredaken | Carports Overkappingen

0ROVWUDDWLQ 0ROVWUDDWLQ %HUJHQRS=RRP %HUJHQRS=RRP Edelstenen&mineralen, Edelstenen&mineralen, meditatie, workshops, workshops, meditatie, biotensor consulten, consulten, biotensor Healing Arts, Arts, massage, massage, Healing Reiki behandelingen behandelingenen en Reiki verrassende verrassende cadeautjes cadeautjes

ZZZGHYLMIZLM]HQQO ZZZGHYLMIZLM]HQQO

Het Elektronisch Roken Wij zijn dealer van de E-Smoking Sigaret & Jiksu (bekend van RTL-4) Bestel via webshop www.grotekadoshop.nl of bel 076-7501522

Ook voor zelfbouw BEL 0165-313539 WWW.EUROFIX.NL INFO@EUROFIX.NL | INDUSTRIEWEG 10C | OUDENBOSCH

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55

Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) - 4611 TK Bergen op Zoom - Tel. 0164-263485 TE KOOP

KACHELHOUT

�Die ene druppel. Die doet er toe.�

PEREN EN EIK

- Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

TE HUUR

gratis plaatsing

automatische

KLIEFMACHINE 06-27196373 www.goudenhandjes.eu

> Vervanging > Service > Onderhoud

2SE4RVICE UURS

www.warm in huis.nl

(' ) & ' & % $  # !+ , 

* !

Infra & verhuur

RIOOL VERSTOPT 24-UURS SERVICE ook aanleg/onderhoud Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

GELDIG OP ALLE SETS Geldig tot 20 december 2013

Munnikenheiweg 59, Etten-Leur, 076 501 79 90, solar@verdegro.com Openingstijden: zie onze website.

Ook zonnepanelen? www.VerdegroSolar.nl

HELP

VAKMANNNEN GEZOCHT Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

 

                      

  " 

!                      

#  

     %   

    

  % 

         &

$    

      

        

'  

    

'

       '     

   + , '  

 ) *  

( (          

' &  

  

    

        '                   

   

  

 -  

  .  

  

     

    

 

       

   

 

!"


Tekst: Bart van den Acker

Komt er aan: Dacia Logan MCV Medio november start de verkoop van de nieuwe Dacia Logan MCV. De publiekspremière vindt plaats op zaterdag 16 november op vliegveld Valkenburg (vlakbij Leiden), tijdens de Dacia Dag 2013. Iedereen die het merk Dacia een warm hart toedraagt is hier welkom, er worden duizenden Dacia-rijders uit het hele land verwacht. De nieuwe Logan MCV is hier uiteraard de ster van de

show. Opnieuw belooft deze stationcar de allerbeste verhouding tussen prijs en ruimte te leveren. De minimale bagageruimte bedraagt al 573 liter, met ‘alles plat’ wordt dat 1.518 liter en je kunt zelfs voorwerpen tot een lengte van 270 cm vervoeren. Dat is knap, zeker als je weet dat de Logan MCV leverbaar wordt vanaf € 11.990. Er komen twee motorvarianten, benzine en diesel, beide 66 kW/90 pk sterk. Voor wie niet kan wachten: vanaf dit weekend is de Logan MCV al te bestellen, levering start na 15 november.

Dagrijverlichting onveilig? Sinds 2011 is dagrijverlichting toegestaan. In totaal rijden er nu zo’n 750.000 auto’s in ons land mee rond. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat veel automobilisten hier onjuist mee omgaan. Andere automobilisten blijken zich hierover vaak te beklagen en stellen dat dagrijverlichting ‘dus’ onveilig is. Dat is iets te kort door de bocht. Dagrijverlichting, in de regel bestaande uit energiezuinige LED’s, zit alleen aan de voorkant van de auto. Dit is bedoeld om auto’s bij tegemoetkomend verkeer onder alle omstandigheden duidelijker zichtbaar te maken. Zoals de naam al aangeeft, is dit juist bedoeld voor overdag, als het zicht verder goed is. In de praktijk betekent dit dat in het donker, bij slechte weersomstandigheden of in een tunnel de normale verlichting

dient te worden gevoerd. Daar gaat het vaak fout. Veel automobilisten realiseren zich niet dat ze onder de genoemde omstandigheden met alleen dagrijverlichting onvoldoende zichtbaar zijn. Dat geldt vooral van achteren, want bij vrijwel alle auto’s branden de achterlichten niet als alleen da dagrijverlichting is ingeschakeld. Juist met het oog op de komende maanden, waarin het zicht door regen, sneeuw en vroeg invallende duisternis vaker nodig is met dimlicht aan te rijden, is het goed dat hierop nogmaals wordt gewezen. Auto’s voorzien van automatisch inschakelende verlichting ondervangen deze problematiek grotendeels, maar ook die is in de praktijk vaak ‘te laat’. Uiteraard is in alle gevallen de bestuurder zelf verantwoordelijk.

Citroën C3/DS3 e-HDi: 14%! Heel goed: Citroën heeft kans gezien de CO2-uitstoot van de populaire e-HDi 90 dieselmotor nog een haartje te verlagen. Die gaat officieel van 88 naar 85 g/km, waardoor deze motor in de C3 en DS3 ervoor zorgt dat die twee types ook in 2014 in aanmerking komen voor 14% bijtelling. Opvallend

bijzonder is dat deze wijzigingen alleen voor de Nederlandse markt gelden, in verband met de bijzonder fiscale omstandigheden in ons land. De prijzen blijven ongewijzigd.

Wisselen!

Opgewaardeerd: Opel Insignia De grote zakelijke middenklasser van Opel, de Insignia, is aanmerkelijk opgewaardeerd. Het echte nieuws zit, zoals vaak, onderhuids. Er zijn twee nieuwe, zuinige turbodiesels beschikbaar. Beide meten 2,0 liter en leveren respectievelijk 88 kW/120 pk en 103 kW/140 pk. Opmerkelijk is dat beide komen tot een officieel verbruikscijfer van 3,7 l/100 km, ofwel een CO2–uitstoot van 99 g/ km. Daarmee komen ze alle twee ook in 2014 in de categorie met 20% bijtelling, wat voor een zakenauto natuurlijk een sterk argument is. Dat laatste aspect geldt ook voor de nieuwe basis-benzineversie. Die is voorzien van de 1,4 liter turbomotor, goed voor 103 kW/140 pk. Die komt tot een CO2–uitstoot van 123 g/km. de top van de lijn benzinemotoren is eveneens nieuw, met een 1,6 en een 2,0 liter turbomotor. Die leveren met 125 kW/170 pk en 184 kW/250 pk uiteraard aanzienlijke prestaties bij een relatief laag verbruik. De 2,0 liter turbo heeft standaard vierwielaandrij-

ving, in plaats van de handgeschakelde zesbak zijn beide varianten als optie ook te voorzien van een nieuw ontwikkelde zestraps automaat. De lage verbruikscijfers van de Insignia zijn mede het gevolg van het aerodynamisch zeer geslaagde uiterlijk. De vierdeurs sedan scoort op dit vlak met een Cw-waarde van 0,25 nog steeds uitzonderlijk goed. dat is natuurlijk een heel academisch gegeven, maar het klopt ook met het gevoel. Na vijf jaar is de vormgeving van de Insignia nog steeds modern en hij oogt ook gewoon heel gestroomlijnd. Bij deze facelift zijn dus alleen wat details gewijzigd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vernieuwde grille, die lijkt op die van de eerder vernieuwde Astra en nieuwe achterlichten. Bij de genoemde nieuwe diesels is de grille voorzien van automatisch bewegende lamellen, die gesloten worden zodra dit met het oog op de koeling kan. De prijzen van de vernieuwde Opel Insignia zijn ook al bekend, de lijst begint bij € 27.995.

Volkswagen Golf R De R van…

Dit is de overtreffende trap van de huidige Volkswagen Golf. De R is, net als in de vorige Golf-generatie de sportieve topversie. De nieuwe R is de krachtigste Golf aller tijden. Het goede nieuws daarbij is dat de prestaties nog hoger zijn dan bij de vorige, tegelijk is de uitrusting nog ruimer, maar de prijs ligt € 1.000 lager dan voorheen. Bijzonder. Deze nieuwe versie heeft de 2,0 liter TSI-turbobenzinemotor, goed voor 221 kW/300 pk (ofwel: 150 pk per liter!). standaard heeft hij 4Motion vierwielaandrijving om al dat geweld op de weg te krijgen. Dat lukt. Met de als optie leverbare zestraps DSG-transmissie kan de nieuwe Golf R als eerste Golf ooit binnen vijf seconden naar 100 km/u sprinten, in 4,9, namelijk. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De uitgebreide standaarduitrusting van de Golf R omvat onder meer bi-Xenonkoplampen, 18 inch lichtmetalen wielen, verlaagd onderstel, Climatronic en met alcantara beklede sportstoelen. Opmerkelijk is dat de nieuwe R mede door een stop-/startsysteem en regeneratie van remenergie zoveel zuiniger is dan zijn voorganger, dat hij door de lagere BPM goedkoper uitvalt. De prijzen beginnen bij € 46.990. De Golf R is er ook als vijfdeurs.

Conti wint winterbandentest Heeft u al een afspraak gemaakt om uw winterbanden te laten monteren? Of bent u er intussen –terecht- van overtuigd, dat winterbanden een aanzienlijke bijdrage aan de veiligheid, als de wegen nat en glad zijn? In dat laatste geval is het zinvol niet te lang te wachten met die banden te bestellen. Denk dan eens aan de ‘ContiWinterContact TS 850’, een nieuw type winterband, dat zojuist de eerste winterbandentest van dit seizoen met glans heeft gewonnen. Deze Conti nam het in een extreme test in Lapland en Frankrijk op tegen een

groot aantal banden van concurrerende merken. Juist in de maten die gangbaar zijn voor compacte auto’s en middenklassers ging de Conti met de hoogste eer strijken.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het prachtig najaarsweer. Het is 17 graden, het zonnetje schijnt, nauwelijks wind… misschien is dit mooie najaar wel een goedmakertje van de weergoden voor het rampzalige voorjaar. We moeten ook realistisch zijn, het kan zo maar ineens omslaan. We zitten alweer in wintertijd, ik wil niemand ontmoedigen, maar voor je het weet hebben we nachtvorst. Waar gaat dit weerpraatje heen? Natuurlijk: winterbanden! Nou ben ik misschien wat erg gedreven op dit gebied, maar bij mijn eigen auto zitten ze er al een week of wat onder. Dat heeft ook een praktische reden, want soms rijd ik in enkele opeenvolgende weken met testauto’s. Ik wilde voorkomen dat ik midden in de drukte van de bandenwissels terecht ging komen en dan zul je altijd zien dat het niet lukt of past. Ik ben dus een groot pleitbezorger voor het gebruik van winterbanden. Geworden, moet ik wel zeggen. Als je er eenmaal mee hebt gereden onder echt slechte omstandigheden, met veel sneeuw en ijs, wil je echt nooit meer anders. Niettemin moet ik onderstrepen dat winterbanden ook een flinke bijdrage leveren aan de veiligheid in zo’n typische Hollandse kwakkelwinter. Niks sneeuwmannen maken, maar van dat druilerige, grijze winterweer, net boven of net onder het vriespunt, natte sneeuw of van die zeurderige regen, u kent het wel. Dan kan het onverwacht op sommige punten ineens glad zijn: daar heb je op goede winterbanden geen last van. ‘Ja maar’, hoor ik dan vaak zeggen, ‘vroeger reden we toch ook niet op winterbanden?’. Dat klopt. Er is in de afgelopen jaren op bandengebied nogal wat gebeurd, al zijn ze nog steeds zwart en rond. Juist met de opkomst van winterbanden, zijn ook de ‘gewone’ banden veel nadrukkelijker ‘zomerbanden’ geworden. De normale banden van tien jaar geleden waren veel meer ‘all round’ en dus per definitie nergens echt goed in. Het verschil in eigenschappen tussen winter- en zomerbanden is nu veel groter dan tussen winterbanden en ‘all wheather’-banden van een aantal jaren geleden. Ik was trouwens aangenaam verrast dat mijn setje winterbanden er na vier winterse seizoenen nog heel goed uitziet. Ik weet het, een winterband is in principe ‘op’ als er nog vier millimeter profiel op zit, maar daar zit ik nog royaal boven. Dit bewijst maar weer eens dat het argument ‘te duur’ dat nog wel eens tegen winterbanden wordt aangevoerd feitelijk niet op gaat. Na vier seizoenen gaat het dus nog steeds goed en zo lang de winterbanden onder de auto zitten, slijten de zomerbanden natuurlijk ook niet. Ik bewijs voor mezelf ook weer dat het lonend is om kwaliteit te kopen. Destijds, toen ik ze voor het eerst aanschafte, heb ik bewust gekeken naar de banden die toen het beste uit allerhande beoordelingen kwamen. U mag het merk best weten, ik heb daar geen aandelen, het zijn GoodYears. Bijkomend aspect is dat mijn auto op de winterbanden wel iets anders klinkt, vergeleken met de zomerbanden, maar ze maken beslist niet méér geluid. De boodschap die ik wil afgeven, is dus tweeledig. Als u al winterbanden heeft, bijvoorbeeld in opslag bij uw garagist, dan wordt het de hoogste tijd om een afspraak te maken voor de wissel. Het is trouwens geen gek idee dat te combineren met een wintercontrolebeurt. Zit u er al jaren over te twijfelen om winterbanden aan te schaffen, dan kan ik alleen zeggen: doe het nou, als u ze eenmaal hebt, wilt u niet anders meer. Laat die winter dan maar komen! Bart van den Acker


BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

46

E 

80 . 1 1

99 G ½K UK ST EF . BI ER 3 ND RU SERRANOHAM SPEKLAPPEN KG 1. ROOMPATE SUCADELAPPEN ½KG 1. ERWTENSOEP KONIJNENBOUT ½KG 1LTR 3.98

4.99

RUNDERKOGEL BIEFSTUK ½KG

SPARE RIBS KG

99 2.

3.99

RIB-HAAS KARBONADE KG

3.99

100GR

49

100GR

40

RUNDER HAAS 250GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL ‡3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

‡,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ ‡*DDVKHNZHUNHQ ‡6LHUKHNZHUNHQ ‡%DONRQKHNNHQ

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

4.49

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

Jan Jochems

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

slimmer slimmer en en sneller sneller softwaregebruik softwaregebruik

van 6 m3 tot 40 m3

&RPSXWHUFXUVXV

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

in Bergen op Zoom en Goes tel. 0164 230 209 e-mail: info@bitbybit.nl

VITAK Advocaten TE KOOP

16 Riante nieuwbouw woningen in Steenbergen RUIME WONINGEN 3 380MM3 VANAF 380

Sinterklaas TIP

DIEPE TUIN VAN CA. 16 CA .00 METER PROJECT ONTWIKKELING

SAVELKOULS dƵŝŶŚŽƵƚΘ^ƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶ

REALISATIE

Schansdijk 2 ϰϳϲϭZ,ĞǀĞŶďĞƌŐĞŶ 0168-324 719 www.savelkoulstuinhout.QO

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

SINT AAN HUIS

Info avonden

Rabobank Steenbergen 14 - 21 en 28 novembe r a.s. van 19.00 tot 20.00 uu r. Kom vrijblijvend langs! WWW.S TE EN BE RG EN BA

ST IO N.NL

T| 0164-685925

UNIEKE KANS

We hebben 30 jaar ervaring in huis. Voor al uw sinterklaasfeesten, groot of klein.

www.sinterklaas-kruisland.nl 0167 850509 06 36186855

TUINMAN@CEESSCHOLTES.NL

BETROKKEN PARTIJEN

Deze Sint helpt ook een ander kind

Wij bezoeken GRATIS de kinderen van de voedselbank

! Zeer aantrekkelijke prijs

BEZOEKADRES INFO AVOND: FABRIEKSDIJK 6, STEENBERGEN OVERIGE BETROKKEN PARTIJEN ZIJN: GEMEENTE STEENBERGEN LIGNE NETWERK NOTARISSEN

OM TE KOPEN IN STEENBERGEN! VANAF € 169.950,- V.O.N. Starterslening van de gemeente Steenbergen mogelijk.

FASE 1 (8 WONINGEN) START BOUW BEGIN 2014 FASE 2 (8 WONINGEN) NU IN VERKOOP

Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl


7 Genieten van de

WINTER

GOED UITGERUST OP WEG NAAR DE WINTERSPORT... AUTOONTVOCHTIGER.

VENTILATOR

€ 8,95

REMMENSERVICE AUTORUITEN

RUITONTDOOIING

TREKHAKEN

€ 69,00

VELGENBOOM

ACCU’S AIRCO

€ 22,50

RUBBEREN SNEEUWMAT

€ 5,-

ZIJ WINDSCHERM.

€ 24,95

-Opslag -Verhuur -Verkoop alle merken -Monteren van uw eigen banden -Monteren van uw eigen wielen

APK

€ 14,95

VANAF

BANDENSERVICE

WIELEN

DEMONTABEL + HOES

SNEEUW KETTINGEN

AUTOSERVICE

SCHADE

STARTHULP. 900 AMPÉRE, 12 VOLT

ZET JE RAAM OP EEN KIER (ZONDER INREGENEN) EN JE BESLAGEN RUITEN VERDWIJNEN ALS SNEEUW VOOR DE ZON

€ 69,00

€ 59,95

BEN LOKKERS

Iedere maand actie, zie desnep.nl

IJSDEK.

REPARATIE/STORINGEN

MET VERWARMING INCL. TIMER TEN BEHOEVE VAN

TREKT HET VOCHT ALS EEN MAGNEET UIT DE LUCHT. ZONDER KANS OP LEKKEN. HERLAADBAAR IN DE MAGNETRON. MET 12 GEÏNTEGREERDE MAGNETEN VOOR STEVIGE BEVESTIGING. BESCHERMT VOOR- EN ZIJRAMEN ÉN SPIEGELS TEGEN BEVRIEZING

ONDERHOUDSBEURTEN

Wij werken voor alle leasemaatschappijen Maximale planning 1 week Voorkeur via desnep.nl Zundert Rucphenseweg 13a T.076-5973375

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853

automaterialen & gereedschappen

Bergen op Zoom Poortweg 2 T.0164-233676

DESNEP.NL

KRUISAKKERS 6a, BERGEN OP ZOOM, TEL: 0164-238655

Theatergroep op zoek naar nieuw talent STEENBERGEN - Op woensdag 20 november houdt theatergroep Cameleon een open repetitie avond. Totaal Theatergroep Cameleon is 23 jaar geleden begonnen als eenvoudige theatergroep, maar inmiddels een volwaardig theatergezelschap dat om het jaar tien - soms zelfs vijftien avonden op rij volle zalen trekt. Een groep enthousiaste spelers, ondersteund door een fantastisch team van regisseur, componist, choreografe, zangleraar, zangpedagoge, decorbouwers, technici en ga zo maar door. Deze groep zorgt ervoor dat er daadwerkelijk maximale resultaten geboekt kunnen worden

met minimale middelen! Na de succesvolle productie ‘familie Suikermans’ (2010), ‘jubeldepiep’ (2012) en ‘Cirus Flanz komt dat zien!’ (2013) gaat Cameleon in het voorjaar 2015 opnieuw een mooie, geheel zelf geschreven productie verzorgen. Versterking van de cast door nieuw talent is natuurlijk gewenst. Dat is de kracht van Cameleon en zorgt er mede voor dat de theatergroep al zo lang bestaat. Dus heb je altijd al mee willen spelen in een theaterproductie en ben je in de leeftijd eind twintig tot eind veertig jaar. Dan ben je van harte uitgenodigd om te verschijnen op de ‘open repetitie’ die

Cameleon houdt op 20 november in Gemeenschapshuis de Vaert te Welberg. Op die avond worden leuke sketchjes ,dansjes en liedjes geoefend. Als je naar de open repetitie komt, mag je deze repetitie meedraaien met de groep en wordt er gekeken hoe dat bevalt. Voorbereiding voor de open repetitieavond is dus niet nodig, maar zorg wel voor gemakkelijke kleding. Mocht je de groep Camele(on) Tour nog willen zien optreden dan ben je van harte welkom op woensdag 22 januari in restaurant de Commerce te Kruisland. Heb je interesse bel dan naar voorzitter Ad Vermeulen 0167-565038 of surf naar www.theatergroepcameleon.nl

Heemquiz Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer

Pleegouders gezocht

STEENBERGEN - Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan in dat geval een welkome oplossing bieden.

Er zijn nog altijd kinderen voor wie we een pleeggezin zoeken. Als fulltime opvang maar bijvoorbeeld ook voor een weekend per maand. Pleegouders zijn gewone mensen. Wat hen bijzonder maakt, is hun betrokkenheid en inzet om een kind verder op weg te helpen in het leven. Zorgen voor het kind van een ander doe je om een kind te helpen. Maar ook een beetje voor jezelf. Pleegzorg brengt namelijk ook veel positieve dingen met zich mee. Er zijn natuurlijk ook moeilijke momenten maar een pleegouder en zijn of haar eventuele kinderen staan er niet alleen voor. Zij worden ondersteund door een pleegzorgbegeleider en er worden regelmatig cursussen en themabijeenkomsten georganiseerd. Er zijn veel verschillende vormen van pleegzorg. Een pleegouder kan kiezen voor een vorm die het beste bij zijn of haar leven past.

Er is bijvoorbeeld: pleegzorg voor lange tijd, kortdurende pleegzorg, weekend en/ of vakantieopvang. Ook kan een pleegouder bijvoorbeeld aangeven welke leeftijd het best in zijn gezin past. Sommige pleegouders kunnen goed voor een baby zorgen, bij anderen past een schoolgaand kind beter in verband met werk of een pleegouder kiest juist voor een ouder kind wat al meer zelfstandig is maar nog wel een ‘coach’ nodig heeft. Wil je meer weten over pleegzorg? Kom dan naar de informatiebijeenkomst in Bergen Op Zoom. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer te horen. Er is ook een pleegouder aanwezig die uit de praktijk iets vertelt. Tevens worden jouw specifieke vragen beantwoord. Maandag 18 november van 20.00 tot 22.00u in Bibliotheek het Markiezaat, Kortmeestraat 17. Graag even aanmelden via 076-525 64 44 of via www. juzt.nl/pleegzorg/informatieaanvraag PAGINA 12

De winnaar van de gewone fiestenrace om de majoor Burkerbeker krijgt hier de felicitaties maar in welk jaar was dat?

NIEUW-VOSSEMEER - Heemkundequiz: Kent u Nieuw-Vossemeer? In welke oorlog vond de slag in Het Slaak plaats? Wie was de voorlaatste burgermeester van Nieuw-Vossemeer? Hoe heette de laatste baker / vroedvrouw van Nieuw-Vossemeer? Langs welk laantje stond de poepschutting? Allemaal vragen die een ieder wel weet, maar ze zullen allemaal niet even gemakkelijk zijn dus hier ligt een uitdaging voor verenigingen, familie of vriend(innen) en om je te testen over je kennis van Nieuw-Vossemeer. De Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer heeft plannen om deze winter een dorpsquiz te organiseren voor verenigingen en families uit Nieuw-Vossemeer. De quiz

zal gehouden worden op 14 maart 2014 in het gemeenschapshuis “de Vossenburgt” het ligt in de bedoeling om het jaarlijks terug te laten keren, er zal dus gestreden worden om een wisselbeker. Iedere groep moet uit 6 personen bestaan en er kunnen 10 teams meedoen, de eerste 10 aanmeldingen worden gehonoreerd. Het is dus zaak om je team zo snel mogelijk aan te melden als je mee wil doen. Uiteraard zijn op die avond ook supporters welkom die misschien ook een taak krijgen in de vorm van een vraagbaak voor jouw team. De vragen zullen waarschijnlijk in multiple choice gesteld worden en mogelijk zijn er ook opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Kortom, het belooft een gezellige en leerzame avond te worden. Opgeven kun je bij het secretariaat 0167-502707 of per brief Voorstraat 29 4681 AC.


7 Genieten van de

WINTER GARAGEBEDRIJF: GARAGEBEDRIJF:

SERVICEDEALER HALSTEREN Wouwseweg 1a 4661 VM Halsteren 0164 68 24 10 info@servicedealerhalsteren.nl www.servicedealerhalsteren.nl

APK ONLINE AFSPRAAK MAKEN? Airco DAT KAN OP ONZE WEBSITE. Uitlijnen Diagnose Onderhoud Wij verzorgen voor u: Haal- en brengservice Snelservice LeenďŹ etsen Vervangend vervoer Banden en velgen Onderdelen en accessoire verkoop

Veilig ilig op weg in Steenbergen! teenbergen Knip deze bon uit en ontvang e25,korting op uw nieuwe winterbanden

GOED VOORBEREID MET DE WINTERBEURT VAN JE AUTO Vastgevroren deuren en een kapotte kachel. Het zijn scenario’s waar je in de winter liever niet voor wilt komen te staan. Wees daarom goed voorbereid en zorg dat je auto klaar is voor de winter. Met deze checklist helpen we u alvast op weg. - Stuur je auto voor een beurt naar de garage. Dan weet je zeker dat je kachel of je accu je niet in de steek laat als je op een koude ochtend vertrekt. - Winterbanden zijn sterk aan te raden. Ze zijn niet alleen veilig bij sneeuw en ijs, maar ook bij

Wander’s Bandenservice Leerlooierij 3b 4651 SM Steenbergen Tel: 0167-541157

Banden - APK - Reparatie - Onderhoud

regen en lage temperaturen. - Denk ook aan sneeuwkettingen. Onmisbaar als je op wintersport in de bergen gaat. Oefen thuis alvast een keer, zodat je weet hoe je ze moet opleggen. - IJskrabber, winterdeken of ruitontdooier zijn onmisbare hulpmiddelen bij ruitvorst. - Smeer de rubbers van de deuren in met talkpoeder of siliconenspray om te voorkomen dat je deuren dicht vriezen. Zorg er ook altijd voor dat je een slotenspray bij je hebt (niet in de auto!), zodat je de deuren alsnog kan ontdooien.

AUTO WORK SHOP

Inkoop - Verkoop - Autobemiddeling Voor alle reparaties, laswerk en APK VASTE PRIJSOPGAAF EN 6 MAANDEN GARANTIE Nieuw: airco controle + reparatie

Pluimpotweg 12-14, 4695 RS St. Maartensdijk, 0166-664467

TE KOOP:

Chevrolet Nubira 16 16v AC 129000km 2003 â‚Ź 3500,Citroen C1 5drs AC 18000km!!!!!!!! 2012 â‚Ź 8950,Citroen Xsara Coupe 16 16v AC 2001 â‚Ź 1650,Daihatsu Terios 13 4x4 101000km 2002 â‚Ź 4950,Fiat Panda 12 Emotion AC 59000km 2008 â‚Ź 5950,Ford Focus 16 16v 5drs AC 111000km 2005 â‚Ź 6000,Ford Focus Station 16 TDCI 80kw AC 241000km 2005 â‚Ź 4950,Hyundai Accent 13 AC 5drs 158000km 2005 â‚Ź 3250,Hyundai Getz 11 108000km 2003 â‚Ź 3250,Hyundai XG350 Automaat AC 112000km 2005 â‚Ź 5550,Mazda Demio 15 16v AC 135000km 2003 â‚Ź 3950,Nissan PIxo 10 5drs AC 101000km 2010 â‚Ź 5950,Nissan Primera 18 16v 5drs AC 89000km 2006 â‚Ź 6950,Opel Astra H Station 16 16v AC 99000km 2008 â‚Ź 9950,Opel Corsa C 12 16v Automaat 48000km 2006 â‚Ź 5950,Opel Corsa C 12 16v Silverline AC 96000km 2005 â‚Ź 5850,Opel Corsa D 12 16v AC Twinny load Twinport 2008 â‚Ź 5950,Opel Meriva 14 16v Temptation AC 83000km 2006 â‚Ź 6750,Opel Vectra C 18 16v Station Elegance AC 116000km 2004 â‚Ź 6250,Opel Vectra C GTS 22 16v Automaat AC 18’’ 147000km 2004 â‚Ź 6500,2SHO=DÂżUD%Y7ZLQSRUW$&NP Âź Peugeot 206+ 14 XS 5drs AC 7615km!!!!! 2009 â‚Ź 9250,Peugeot 207 14 X-line AC 134000km 2007 â‚Ź 5850,Peugeot 307 20 16v CC AC Leer 108000km 2006 â‚Ź 9000,Renault 19 Cabrio Leer 1994 154000km â‚Ź 2500,-

Suzuki Alto 10 3drs nieuwe APK 2000 â‚Ź 1500,Suzuki R Wagon 13 149000km 2004 â‚Ź 3950,9Z%RUDY&RPIRUWOLQH$&NPÂź 9Z*ROI7',NZGUV$&NP Âź 9Z*ROI3OXV7',NZ'6*$XWRPDDW$&NP Âź 9Z3DVVDW7',NZ&RPIRUWOLQH$&NP Âź VOOR MEER INFO BEL!!! Of kijk op WWW.AUTOWORKSHOP.NL

ZOEKT U een Gebruikte of een Nieuwe auto, BEL ONS!!

Voor de goedkoopste prijs voor uw winterbanden en velgen Laat uw auto tijdig

winterklaar maken Bel nu voor een afspraak!!

- Vervang je ruitenvloeistof voor antivriesvloeistof. Ga je op wintersport, kies dan voor extra sterke antivries, tot wel -20 of -30 graden. Controleer ook of je rubbers nog goed zijn. Niets is zo vervelend als strepen pekel op je ruit. - Is je verlichting in orde? Zo niet, dan is dit het moment om je lampen te vervangen. Inderdaad, alle twee de lampen. Want als de ene kant het niet meer doet, zal de andere snel volgen. - Was je auto regelmatig. Pekel en zout kunnen de lak van de auto aantasten. Bij de wasstraat heb je gelukkig speciale programma’s die de onderkant van de auto mee pakken. - Klaar om op pad te gaan? Vergeet niet om warme dekens, een startkabel, zaklamp, veiligheidshesjes, een verbanddoos en een kleine sneeuwschep mee te nemen. Het is niet te hopen dat je het nodig hebt, maar een goede voorbereiding is het begin.


PLAYSKOOL SPEELGOED

DOVE BODYLOTION

VRUWHHUNXEXVRI KDPHUEDQN

DECO KERSTBOOM

GLYHUVHYDULDQWHQ PO

MXWHYRHW hoogte 90 cm H[FONHUVWEDOOHQ

4.79 IJSPEGEL VERLICHTING

NATURAL SPA GIFTSET

ELQQHQEXLWHQ OHQJWHFP

GLYHUVH VRRUWHQ GHOLJ

ES! 36 0 LAM PJ

12.95

1.59 SIGNATURE MAGIC GIFTSET GLYHUVH VRRUWHQ GHOLJ

5.69

2.19

AUTO ACHTERUITRIJCAMERA

SCHOEN CADEAUTJES

MINI KERSTBALLEN

µ/&'NOHXUHQVFKHUPLQGHVSLHJHO GUDDGOR]HEHHOGRYHUGUDFKW VWDUWDXWRPDWLVFKELMDFKWHUXLWULMGHQ YRRUNRPWVFKDGHHQRQJHYDOOHQ

XLW]RHNHQ

HFKWJODV VWXNV

STU NTP R IJ S

!

39.95 THERMO SHIRT GDPHV ODQJHPRXZ PDWHQ;6/

0.49

2.99

2.69

THERMO KNIEKOUSEN GDPHV GHQLHU ]ZDUW RQHVL]H

0.89

1.15 PERSIL WASMIDDEL YORHLEDDU 6XPPHU%UHH]H RI3XUSOH5DLQ ZDVEHXUWHQ O

2.19

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


WEEKACTIE! VAN ZONDAG 10 NOVEMBER T/M ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013

HOES LAKEN

AQUAFRESH TANDPASTA

SHUFDOHNDWRHQ 90x200 cm

140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

ZKLWHQLQJRI IDPLO\SURWHFWLRQ PO

NHX]HXLWEHVVHQRIQDMDDUVNUDQV ‘FP

GLYHUVHNOHXUHQ HQGHVVLQV maten 23-38

4.99 5.99 6.99 7.99

4.49 FAMILIE BORDSPELLEN

.HH]HQVSHORI*DQ]HQERUG H[WUDOX[HHGLWLHV

2.49 HEREN T-SHIRT

ODQJHPRXZ GLYHUVHSULQWV NDWRHQ PDWHQ0;;/

1.25 DAMES MUTS

3.49

1.59

HFKWOHGHU PDWHQ6;;/

1.49

kikkers en muizen: JUDP choco sint: JUDP

ZLWWHIRDPUR]HQ

!

1.49 TRUI OF HERENVEST 9KDOV GLYHUVHNOHXUHQ PDWHQ0;;/

2.49

3.49 KIKKERS EN MUIZEN OF CHOCO SINT

ROZEN VERLICHTING

D E C OT R E N D

3.29

1.69

HAND SCHOENEN

GLYHUVHWUHQG\ PRGHOOHQHQ NOHXUHQ

DAMES SJAAL

DAMES SOKKEN

S C H O E N CA

DECO BESSENTAK EHVVHQ FP

D EAU !

0.75

1.29

RASTAR BESTUURBARE AUTO OF SPEELKASSA XLW]RHNHQ

6.29 KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

7.95

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

90x220 cm

FRAAIE SFEERKRANS

KINDER HUISSOKKEN


SPORT

Dinteloord wint negende wedstrijd op rij DINTELOORD - Dinteloord speelde zaterdag 9 november tegen SSV’65 uit Goes. De wedstrijd was al na 21 minuten beslist. Dinteloord nam in de 6e minuut de leiding door Wessel Verschuren. Hij strafte een fout van de doelman van SSV´65 af. Dinteloord zette het goede spel van vorige week door en men kwam na een vlot lopende combinatie over de rechterkant op een 2-0 voorsprong. Joep Brosky gaf in de 21e minuut de bal goed voor en Jorik Mijnhijmer kopte bekwaam de 2-0 binnen. Dinteloord kwam op toeren en in de

35e minuut maakte Jacco de Gast er 3-0 van. In de 2e helft speelde Dinteloord deze ontmoeting rustig uit en ondanks dat men zich niet meer zo druk maakte kreeg men nog 2 zeer goede mogelijkheden. Deze kansen gingen verloren en wedstrijd ging als een nachtkaars uit. Dinteloord hoefde niet meer zo nodig en SSV´65 was niet in staat om Dinteloord het echt moeilijk te maken. Door deze 9 achtereenvolgende overwinning staat Dinteloord fier aan kop met 27 punten. De naaste concurrenten verloren en de wedstrijd van Terneuzense Boys werd afgelast. Stand: 1. Dinteloord 9-27, 2. Dauwenda-

ele 9-18, 3. Serooskerke 9-16, 4. Terneuzense Boys 7-16. Volgende week speelt Dinteloord uit bij Dauwendaele en men gaat proberen tien overwinningen op rij te behalen.

lende aanvallen strandden in het zicht van de haven, maar in de 23e minuut was het zover. Afgeslagen corner komt bij de deze dag goed spelende Joey van Tilburg, die met een sublieme steekpass Maikel den Ouden vrij voor de keeper zette. Voor de topscorer uiteraard een koud kunstje om het net te laten bollen en DIVO nog comfortabeler de rust in te laten gaan. VCW ging de 2e helft één-op-één spelen en schoof de bonkige, doch sterke verdediger door naar het middenveld. DIVO had het 1e kwartier haar handen vol aan VCW dat een licht overwicht kon creëren. Het ontbrak hen echter aan een goede eindpass, waardoor ze het veldoverwicht nauwelijks uit konden drukken in kansen. DIVO werd wel verschillende keren gevaarlijk uit scherpe counters, maar het fortuin bleek opgeraakt. Daarnaast werd ook nog een goal van Derrick Vinjé om onduidelijke redenen afgekeurd. Zo bleef VCW geloven in een mogelijke puntendeling en werd zij met opportunistisch spel steeds gevaarlijker. Gelukkig was er telkens een DIVO-

speler ter plaatse om vrije kansen op het nippertje te voorkomen. Uiteindelijk bracht het alles of niets spel van VCW de bal bij de sterke aanvoerder die de DIVO-defensie te slim af was en de bal mooi over keeper Joery Leest stiftte. Gelukkig bleek VCW niet bij machte om door te drukken, terwijl DIVO juist het heft in handen nam. Het resultaat was hoe dan ook 3 punten, waardoor DIVO nog eens bevestigd heeft dat ze mee wil gaan dingen naar de titel. Volgende week ontvangt DIVO De Schutters. De Suikerstad derby, die al jaren garant staat voor spektakel.

Wimar Nederlands zwemkampioen op de schoolslag

Uitslag zaterdag 9 november Dinteloord-SSV’65 3-0 Dinteloord 2-VVGZ 3 3-0 Dinteloord 4-VOV 1 9-3 Programma zaterdag 16 november Dauwendaele-Dinteloord v.12.15u VVC’68 2-Dinteloord 2 v.10.30u Dinteloord 3-VVC’68 4 a.14.30u Dinteloord 4-Oosterhout 2 a.14.30u

VV DIVO DINTELOORD - Sinterklaas komt een week vroeger voor DIVO: 1-3. Lijstaanvoerder VCW was de tegenstander. Jonge, ambitieuze ploeg waar DIVO het traditioneel lastig tegen heeft. Daarnaast een ploeg die sinds 16 december vorig jaar niet meer verloor in eigen huis. Voor DIVO, dat op stoom begint te geraken, de loodzware taak om hier de 3 punten weg te slepen en zich te mengen in de titelstrijd. Pakjesboot van Sinterklaas bleek echter een week te vroeg te zijn aangekomen en had 2 cadeautjes aan boord met de naam DIVO erop. Jonge DIVO-equipe was als een kind zo blij met deze cadeaus en pakte ze met veel plezier uit. Al binnen 8 minuten stond namelijk een 0-2 stand op het scorebord en konden 2 VCW spelers een goaltje aan hun palmares toevoegen. Helaas voor hen belandde de bal wel in het voor hen verkeerde doel. Feit was wel dat DIVO in een comfortabele zetel werd gebracht. DIVO pakte het spel op en was de betere ploeg in de 1e helft. Verschil-

Uitslagen zondag 10 november VCW 1-DIVO 1 1-3 DIVO 3-ST Oudemolen/Chrislandia 2 3-0 DIVO vr-Fc. Moerstraten vr 9-1 Programma zondag 17 november DIVO 1-De Schutters 1 av.14.30u DIVO 2-De Schutters 2 av.10.30u Hoeven 6-DIVO 3 v.8.45u Vosmeer vr-DIVO vr v.10.00u

SC Welberg-RSV WELBERG - Welberg heeft in de deze wedstrijd de punten thuis gehouden. In de eerste helft, nadat P. Levente al snoeihard op de lat had geschoten, was het M. Krens die de 1-0 binnen kon schieten. RSV kwam terug via hun spits, die 1-1 binnen kon koppen. In de tweede helft, gingen beide teams voor de volle winst. T. Mulders benutte de kans die hij kreeg, na een combinatie van E. van Minderhout en L. Bogers en schoot de 2-1 binnen. Uit een vrije trap (rand 16 mtr) kwam RSV terug op 2-2. In de 85e min. kon T. Mulders uit een voorzet van E. van Minderhout, de bal binnen lopen en hiermee de 3-2 maken. Dit was tevens de einduitslag. Uitslagen senioren Zaterdag 9 november SC Welberg 2-Vrederust 4 2-5 Zondag 10 november SC Welberg 1-RSV 1 3-2 Uitslagen jeugd Zaterdag 9 november SC Welberg C1-Vivoo C1G 5-0 Lepelstr. Boys D1-SC Welberg D1 4-3 SC Welberg E1-Steenbergen E2 2-1 Roosendaal E11-SC Welberg E2 3-3

SC Welberg F1-WHS F1 3-0 SC Welberg F3M-Cluzona F6G 2-0 MZC’11 MA1-ST SC Welberg/NVS MA1 0-10 SC Welberg MC1-Tholense Boys MC1 2-4 Boeimeer MC1-SC Welberg MC2 1-1 SC Welberg MD1-Cluzona MD1 0-5 MOC’17 ME1-SC Welberg ME1 0-6 Zaal, vrijdag 8 november SC Welberg 2 (de Snack)-Kannebuis/De Pin 1 4-1 Programma senioren Zaterdag 16 november 12.00 Rimboe 2-SC Welberg 3 Zondag 17 november 14.30 Rimboe 1-SC Welberg 1 10.00 Wernhout 3-SC Welberg 2 10.00 SC Welberg 3-BVV’63 7 12.00 SC Welberg VR1-DVO’60 VR1 Programma jeugd Zaterdag 16 november 12.00 HSC’28 C1-SC Welberg C1 11.30 SC Welberg D1-Vivoo D1 10.15 SC Welberg E2-Steenbergen E5 8.45 Tholense Boys F1-SC Welberg F1 9.00 SC Welberg F2-MOC’17 F7 10.30 SC Gastel F4-SC Welberg F3M 12.00 SC Welberg/NVS MA1-SJO FC De

BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 11 november, Lijn A: 1. Riet van Trier-Gerrit de Schutter 65,83%, 2. Joke Luijks-Rinus Dirken 61,67%, 3. Ria

Mathlener-Rob Mathlener 58,33%, 4. Ciel Koolen-Jeanne Voeten 53,33%, 5. Ada Bot-Gijs Schuurman 50,00%. Lijn B: 1. Ad Mouws-Wil Tempelaars 65,94%, 2. Wilma van Oevelen-Jacob Bouma 56,67%, 3. Jo Goderie-Mien van Oevelen 56,25%, 4. Diny van Dijk-Jan Jansen 54,79%, 5. Jan van Oeffelen-Ton Voorheijen 52,08%. Lijn C: 1. Ria Adriaansen-Riet van de Goorbergh 60,00%, 2. Mieke van den Berg-Corrie Blommerde 59,58%, 3. Lineke van Dam-Arie Snijders 54,58%, 3. Ria van Beers-Toos Peeters 54,58%, 5. Diny IriksRia Uytdewilligen 54,17%. BRIDGECLUB WELBERG Uitslag 6 november, lijn A: 1. Mia de

STEENBERGEN - In Dordrecht was het Open Nederlandse Kampioenschap zwemmen. Wimar Lindenberg uit Steenbergen had de afgelopen weken al laten zien dat hij in goeden doen was.

In de 9 starts verbeterde hij 6 keer zijn persoonlijke record en belangrijker nog hij ging met 2 medailles naar huis. Op de 50m schoolslag werd Wimar op zondagochtend jeugdkampioen van Nederland met een tijd van 28.89 en op de 100m schoolslag haalde Wimar afgelopen vrijdag al het brons met een tijd van 1:03.44 een verbetering van zijn pr van ruim 1,5s. Op de 50m vrij eindigde hij met een pr op 23.79, op de 200m vrije slag verbeterde hij zich met 3s naar een tijd van 1.55.83 en op de 50m vlinderslag tikte hij aan in 26.06 ook een nieuw pr.

Westhoek MA1 11.00 WVV’67 MC1-SC Welberg MC1 11.30 SC Welberg MC2-Unitas’30 MC1 9.30 ODIO MD1-SC Welberg MD1 10.15 SC Welberg ME1-Moerse Boys ME1 10.30 Dosko M1-SC Welberg M1 19.30 SC Welberg B1-SSS Klaaswaal B2

Hij won de ‘weddenschap’ door als eerste op de 50m schoolslag onder de 29s te zwemmen en moest trakteren op taart. Op de ONK kwam op die taart de kers! Hij zwom op alle afstanden toptijden. Wimar had (weer) een topkampioenschap. Hij kwam (omdat hij ook 4 finales ‘moest’ zwemmen maar liefst 9 keer aan de start.

Zaal, woensdag 13 november 20.25 Lotus 2-SC Welberg 2 (de Snack)

SJO Prinsenland

Vrijdag 15 november 21.35 SC Welberg 1 (Marina Bar)-VVC’68 1 Rikken Ook deze winter 2013/2014 gaan we bij SC Welberg weer rikken voor de Jack Massar wisselbokaal. 5 avonden kaarten waarvan de vier hoogste scores meetellen voor het puntentotaal. De kaartavonden vinden plaats in de kantine van SC Welberg, Hoogstraat 17, 4651 XA te Welberg, tel. 0167-500571. Inschrijven vanaf 19.30 uur, de eerste kaarten worden gedeeld om 20.00 uur. Op de volgende vrijdagavonden zal er gekaart gaan worden: 15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 21 maart. Voor de dagwinnaars zijn er prijsjes beschikbaar. BRIDGE

BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 7 november, A-lijn: 1. Corry Vermeij-Free Vermeij 60,00%, 2. Wil Voskuilen-Sjef de Schutter 58,75%, 3. Ben Estor-Diny Irirks 56,67%, 4. Diny van Dorst-Jan van Oeffelen 55,42%, 5. Fons Huismans-Kees Oerlemans 55,00%. B-lijn: 1. Ria Adriaansen-Rina Timmers 60,83%, 2. Hans Voskuilen-Jeanne Voeten 57,92%, 3. Riet Iriks-Aad Toussaint 57,00%, 4. Trudy Bouman-Marja Hage 55,00%, 5. Nelly Boden-Jac Boden 54,58%.

Wimar trots op Goud op de schoolslag.

Vos-Ad van Iersel 59.23%, 2. Pauline Houtman-Adje Kardux 58.93%, 3. Ada Bot-Jos Lindsen 56.25%, 4. Riet v.d. GoorberghWillem van Opdorp 55.95%, 5. Anton de Schutter-Joke de Schutter 54.56%. Lijn B: 1. Anke Renshof-Ad van Opdorp 62.76%, 2. Helene Meesters-Kees Meesters 60.68%, 3. Mieke v.d.Berg-Eefje van Herel 56.25%, 4. Wilma van OevelenJacob Bouma 55.99%, 5. Dick Kardux-Jan Verwijs 55.73%. Nieuwe leden zijn welkom bij BC Welberg. Aanmelden: Ria Adriaansen, e: adriaansenbridge@kpnmail.nl, tel. 0167-563434 of 06-43917462. Bridgeclub Welberg speelt elke woensdagavond vanaf 19.30 in het ‘Cromwiel’, Krommeweg 1, Steenbergen. PAGINA 16

Uitslagen zaterdag 9 november Unitas’30 B2-Prinsenland B1 2-2 Prinsenland MC1-SC Gastel MC1 1-3 Prinsenland D1-SVC D1 5-1 DSE D2-Prinsenland D2 1-10 Prinsenland D3-Seolto D2 3-1 Prinsenland MD1-DSE MD1 0-0 Halsteren E2-Prinsenland E1 5-0 Prinsenland E2-TPO E1 9-2 Moerse Boys ME1-Prinsenland ME1 4-0 De Fendert F1-Prinsenland F1 12-2 Prinsenland F2-DSE F3 1-5 Prinsenland MP1-Chrisl./Oudemolen MP1 0-13 Smerdiek MP1-Prinsenland MP2 7-3 Programma zaterdag 16 november RSV A1-Prinsenland A1 v.13.00u

Prinsenland B1-Virtus B2 a.12.00u JEKA C4-Prinsenland C1 v.12.30u Prinsenland MC1-MOC’17 MC1 a.12.00u MOC’17D2-Prinsenland D1 v.10.30u Prinsenland D2-HSC’28 D1 a.10.00u Unitas’30 D7-Prinsenland D3 v.9.45u Wernhout MD1-Prinsenland MD1 v.8.15u Prinsenland E1-Roosendaal E2 a.9.00u Klundert E2-Prinsenland E2 v.7.45u Prinsenland E3-Unitas’30 E12G a.10.30u Prinsenland ME1-Noordhoek ME1 a.10.30u Prinsenland F1-DSE F1 a.9.15u ?! Klundert F2-Prinsenland F2 v.7.45u Prinsenland F3-DSE F5 a.10.30u HZ’75 MP1-Prinsenland MP1 v.8.45u Prinsenland MP2-Nw. Borgvliet MP1 a.10.30u

TCO te sterk voor TCS STEENBERGEN - Opnieuw bleek deze week dat TCS er niet in zal slagen om degradatie te ontlopen. Tegen TCO’78 1 speelde men wel een goede wedstrijd, maar het verschil in sterkte was te groot. Dat men goed tegenstand bood, blijkt wel uit het feit dat slechts 3 sets snel waren afgelopen. De overige 7 sets vroegen allemaal 4 of 5 games. Desalniettemin boekte de spelers uit Ossendrecht een maximale 0-10 overwinning. TCS 2 liep voor het eerst deze competitie tegen een gelijkwaardige tegenstander op. Vice-Versa’51 6 slaagde erin om een 5-5 gelijkspel uit het vuur te slepen. Vader en zoon Jansen zorgden samen voor 4 winstpunten, de nipte over-

winning in het dubbelspel zorgde voor 5-5. TCS 3 grijpt elke kans om om degradatie te ontlopen. Tegen Hotak’68 6, tweede op de ranglijst, werd met het kleinst mogelijke verschil, 4-6, verloren. Alles zal van de laatste 2 wedstrijden afhangen. De jeugd heeft een grote stap gezet naar behoud in de 4e klasse junioren. Met 9-1 werd van Witac’89 1 gewonnen en dat team staat op de voorlaatste plaats. Alleen halverwege scoorde een speler uit Willemstad tegen. Programma vrijdag 15 nov. 20.00u The Back Hands 6-TCS 1 Witac’89 3-TCS 2 ’t Batje 2-TCS 3 De jeugd is dit weekend vrij.


VACATURES %HGULMIVSURÄ•HO

9DQ2V0HGLFDO%9JHYHVWLJGWH6WHHQEHUJHQLVHHQ 1HGHUODQGVHRQGHUQHPLQJGLHUHYDOLGDWLHKXOSPLGGHOHQ RQWZLNNHOWODDWSURGXFHUHQHQYHUNRRSW (HQLQWHUQDWLRQDDOJHRULQWHHUGHRQGHUQHPLQJPHWHLJHQ YHVWLJLQJHQHQGLHKDDUVXFFHVWHGDQNHQKHHIWDDQKHWĖH[LEHO inspelen op de dynamische revalidatie- en mobiliteitsmarkt met creatieve oplossingen die aansluiten bij de wensen en HLVHQYDQGHHLQGJHEUXLNHUV(HQRQGHUQHPLQJPHWNRUWH communicatielijnen en een open karakter. Ter versterking YDQRQVWHDPLQ1HGHUODQGZHONHEHVWDDWXLWWRWDDO]RøQ PHGHZHUNHUVZLOOHQZLMLQFRQWDFWNRPHQPHWNDQGLGDWHQYRRU de volgende functie:

Engineer (Megatronica, regio Bergen op Zoom) Organisatie Onze bedrijf is actief in de machinebouw voor de funderingswereld. Door de groeiende vraag naar RQWZHUSHQSURGXFHUHQHQOHYHUHQYDQVSHFLÂżHNHPDFKLQHVYRRUGHIXQGHULQJVWHFKQLHN]LMQZLMRS ]RHNQDDUHHQHQWKRXVLDVWHHQJLQHHU Functie ,QGH]HIXQFWLHEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWRQWZHUSHQHQFRQVWUXHUHQYDQVSHFLÂżHNHPDFKLQHV 1DGHRQWZHUSIDVHZRUGHURRNYDQMHYHUZDFKWGDWMHKHWERXZSURFHVYDQSURWRW\SHVEHJHOHLG

Commercieel Verkoopmedewerker Binnendienst

Functie eisen ‡$IJHURQGHRSOHLGLQJ0%2+%20HFKDWURQLFD ‡%LMYRRUNHXUNHQQLVYDQ,QYHQWRUWHNHQHQ ‡0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQHHQVRRUWJHOLMNHIXQFWLH ‡,QWHUHVVHLQK\GUDXOLHNEHVWXULQJVWHFKQLHNHQRIPHFKDWURQLFD ‡,QQRYDWLHIHQÀH[LEHOGRRU]HWWLQJVYHUPRJHQHQDFFXUDDW]HOIVWDQGLJHQEHWURXZEDDU ‡%HNHQGPHWGH(QJHOVHHQ'XLWVHWDDO ‡2SNRUWHWHUPLMQYRRUODQJHUHWLMGEHVFKLNEDDU

Als Commercieel Verkoopmedewerker Binnendienst ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar onze klanten toe in de breedste zin van het woord. Van het dagelijks telefonisch en via email contact hebben met de klanten om ze te adviseren over onze producten tot het onder de aandacht brengen van onze producten door het maken en plaatsen van advertenties op internet. Verder ga je pro-actief op zoek naar nieuwe klanten en verzorg je eenvoudig onderhoud aan de verschillende websites.

Arbeidsvoorwaarden 9RRUGHMXLVWHNDQGLGDDWZRUGWHHQDIZLVVHOHQGH]HOIVWDQGLJHHQYHUDQWZRRUGHOLMNHEDDQJHERGHQ PHWYHHOYULMKHLGHQPRJHOLMNKHLGWRWSHUVRRQOLMNHRQWZLNNHOLQJ8LWHUDDUGKRRUWKLHURRNHHQPDUNWconform salaris bij en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Belangstelling? +HUNHQMHMH]HOILQGHRPVFKULMYLQJHQVSUHHNWGHIXQFWLHMHDDQ"'DQRQWYDQJHQZLMJUDDJMHVROOLFLWDWLHPHWMH&9-HNXQWMHVROOLFLWDWLHELMYRRUNHXUGLJLWDDOYHUVWXUHQQDDUDGPLQLVWUDWLH#LQSLHTQO9RRU PHHULQIRUPDWLHRYHUGH]HIXQFWLHNXQMHFRQWDFWRSQHPHQPHW)UDQNYDQ'HXUVHQ

Inpieq Vang 10a 4661 TX Halsteren

Taakomschrijving: ÿ-HLQIRUPHHUWHQDGYLVHHUWNODQWHQWHOHIRQLVFKYLDGHHPDLOHQLQRQ]HVKRZURRP ÿ-H]RHNWHQZHUIWQLHXZHNODQWHQ ÿ-HYRHUWYHUNRRSJHVSUHNNHQHQVWHOWRIIHUWHVRS ÿ-H]RUJWYRRUHHQSURDFWLHYHLQWURGXFWLHYDQQLHXZHSURGXFWHQELMGHKXLGLJHNODQWHQ ÿ-HYHUULFKW HHQYRXGLJ RQGHUKRXGDDQGHZHEVLWHVSURGXFWLQIRUPDWLHXSWRGDWHKRXGHQ productfoto’s plaatsen en teksten aanmaken ÿ-HPDDNWHQSODDWVWSURGXFWDGYHUWHQWLHVRSGHYHUVFKLOOHQGHLQWHUQHWNDQDOHQ

Functie-eisen Ăż0%2QLYHDX+%2RSOHLGLQJGLHDDQVOXLWELMGHIXQFWLH PDUNHWLQJVDOHV Ăż:HUNHUYDULQJLVHHQSUÂŞPDDUVFKRROYHUODWHUVGLHRQVNXQQHQRYHUWXLJHQYDQKXQWDOHQWHQPRHWHQ ]HNHUUHDJHUHQ Ăż%HKHHUVLQJYDQKHW1HGHUODQGVHQ(QJHOVLQZRRUGHQJHVFKULIW Ăż3URDFWLHIVHFXXUZHUNHQGHQHQWKRXVLDVWHSHUVRRQ Ăż&RPPHUFLHHOJHGUHYHQHQHQWKRXVLDVWHSHUVRRQ Ăż=HOIVWDQGLJLQLWLDWLHIULMNHQHHQSUREOHHPRSORVVHQGHLQVWHOOLQJ

Van Os Medical biedt je: Een informele bedrijfscultuur met korte communicatielijnen, waarbij zelfontplooiing gestimuleerd wordt. Zeer afwisselend werk binnen een internationaal georiĂŤnteerde onderneming met een EUHHGZHUNJHELHGELQQHQHHQNOHLQÄ–H[LEHOWHDP'H]HEDDQLVRSEDVLVYDQXXUSHUZHHN

Denk jij dat je ons team kunt versterken? 6WXXUGDQMHVROOLFLWDWLHEULHIPHW&9 YRRU1RYHPEHUQDDU personeelszaken@vanosmedical.nl. Bij eventuele vragen over deze functies kunt u FRQWDFWRSQHPHQPHYURXZ-RODQGD%URXZHU 

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Omdat je graag vooruit wilt AB Werkt helpt mensen aan werk, en werkgevers aan mensen. Wij hebben werk voor aanpakkers in o.a. agro, food en industrie. Ook hebben wij mogelijkheden in bijvoorbeeld grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening. Wij werken voor jĂłu! Wij zijn een coĂśperatie, wat betekent dat we niet primair uit zijn op winst. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je mĂŠĂŠr te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte coaching en opleidingen. Al onze vacatures online Ga naar onze site www.ab-werkt.nl voor een overzicht van al onze vacatures. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Zit jouw functie er niet bij? Schrijf je dan online in en wij nemen snel contact met jou op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Volg ons op:

www.ab-werkt.nl

Werk voor aanpakkers! Livingstoneweg 42, 4462 GL Goes. T 0113 - 23 36 66


Als rondrijdende melkboer veel melk gevent in Lepelstraat en Steenbergen

100e verjaardag voor Kees Huijsmans STEENBERGEN - Zaterdag was een mijlpaal in het leven van Kees Huijsmans: hij bereikte op die dag namelijk de uitzonderlijke leeftijd van honderd jaar. Dit is maar weinig mensen gegeven en een groot verjaardagsfeest was dan ook op zijn plaats. Hoewel Kees Huijsmans in Lepelstraat woont, vierde hij zijn verjaardag in Steenbergen. Hoogtepunt van het feest was wel het bezoek van burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom.

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Grote problemen met de pepernoten Kees Huijsmans geniet zichtbaar van het bezoek van burgemeester Frank Petter en zijn vrouw.

DOOR ELNA HELLEMONS De hele dag was eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei verrassingen. Zo bracht om 11 uur ‘s ochtends de harmonie hem een aubade voor zijn huis in Lepelstraat en kreeg hij ‘s middags tijdens het feest een gigantische taart met daarop ‘felicitaties voor de 100-jarige’ aangeboden. De eeuweling genoot dan ook zichtbaar van alles hem die gedenkwaardige dag overkwam. Uitgedund Kees Huijsmans werd op 9 november 1913 op de Kladde geboren. Het gezin bestond uit negen kinderen, waarvan op het moment alleen Kees en zijn zus nog in leven zijn. Nadat Kees getrouwd was, verhuisde hij met zijn vrouw naar het buurtschap Koevering bij Steenbergen. Het echtpaar kreeg één zoon, Jan, die nu 67 jaar oud is. Aangezien Jan niet getrouwd is, is deze

tak van de familie erg uitgedund. Toch waren er op het feest om en nabij honderd mensen aanwezig, voornamelijk vrienden en kennissen van Kees en Jan. Melkboer Kees is het levende bewijs van de stelling dat je ondanks hard werken toch oud kunt worden, want hij heeft zijn hele leven lang hard gewerkt.

‘Het leven gaat gewoon door’ Eerst als boerenknecht in loondienst, tot hij in 1948 in de wereld van de melk terecht kwam. Aanvankelijk bij de Coöperatieve Wouwse Melkinrichting, maar toen die later fuseerde is Kees tot 1976 rondrijdend melkboer geweest. Hij had dan ook veel vaste klanten in Steenbergen en

FOTO ELNA HELLEMONS

omgeving. Later is Kees naar Lepelstraat verhuisd, waar hij ook weer in de hele wijde omtrek melk ventte. De passie voor melk is overgeslagen op Jan, want die is net als zijn vader ook bijna zijn hele leven melkboer geweest. Actief Ondanks het harde werken en het feit dat Kees veel heeft meegemaakt in zijn leven, verkeert hij zowel lichamelijk als geestelijk naar omstandigheden in uitstekende gezondheid. Hij woont nu in bij zoon Jan in Lepelstraat, waar hij zijn eigen boeltje eigenhandig bijhoudt. “Pas geleden zagen we hem nog op een trapje tegen de buitengevel bezig”, vertelt een buurtbewoner. Ook is hij nog actief lid van een zangvereniging. Autorijden deed hij tot voor kort ook nog regelmatig, maar dat is nu verleden tijd. “Ach ja, het leven gaat gewoon door”, besluiten vader en zoon.

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 17 november: 10.00u Ds. M.F. van Binnendijk, Rotterdam; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 16 november: 19.00u Woord en Communieviering m.m.v. R.K. kerkkoor. Intenties voor: Wim Testers; overl. ouders Sprundel v. Meir; Frans Geers e.v. Tineke Boets en dochter Anneke; overl. ouders Koenraadt-Jacobs. Voorganger: dhr. R vd Ham. Zes Wekelijks gebed voor: Nel Mangelaars Krebbekx (2). NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 15 november: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintenties: jgt. Jac v. Aert e.v. Lies Schetters; Kees v. Aert e.v. Lia Heijboer. Graag herinneren wij u nog aan de Actie Kerkbalans 2013. Mocht u uw bijdrage voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt, dit kan nog altijd. Uw gaven zijn welkom op het rekeningnummer 13.69.00.550 t.n.v. Parochiefonds H.J. de Doper te Nieuw-Vossemeer. Alvast onze hartelijke dank. Zondag 17 november: 9.00u voorgangers pastoraal werker Hein Paulissen. Deze zondag heeft het dames/herenkoor 2 jubilarissen. Een 60-jarig en een 50-jarig koorjubileum. Intenties: Jan Hussaarts e.v. Diny v.d. Bergh; jgt. Willem Nijssen en Cornelia Freijters; voor de overl. leden van het dames/herenkoor van onze parochie; jgt. Adrianus Goderie e.v. Jo Timmermans; jgt. Ad Heijboer e.v. Corrie Rozendaal; overl. familie v. Loenhout-Rozendaal.

Maandag 18 november: 19.00u H. Mis Woensdag 20 november: 19.00u H. Mis. Donderdag 21 november: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed Vrijdag 22 november: 19.00u H. Mis in De Vossemeren

DE HEEN/NIEUW VOSSEMEER - Grote problemen met de pepernoten bij de Sinterklaas intochten in de De Heen en Nieuw Vossemeer. Er zijn grote problemen met de pepernoten voor de intochten van De Heen en Nieuw Vossemeer omdat de oven van de bakkerspiet al weken kapot is hebben de pepernotenpieten de kinderen gevraagd om een pepernotenboom te kweken. Zodat de kinderen dan toch pepernoten hebben. Zaterdag 16 november De eerste Sinterklaas intocht in de Gemeente Steenbergen vindt plaats in De Heen. Om 14.00 uur verzamelen alle kinderen en ouders bij Gemeenschaphuis de Stelle. Met muzikale ondersteuning van dweilband D’een 1 gaan we naar de haven waar Sinterklaas en zijn pieten met een boot arriveren. Daar vertrekt de Sint in een cabrio om een rondrit te maken door het Dorp, Daarna is er een kindermiddag met een toneelstuk van de pieten en Sinterklaas met als titel “De pepernotenboom” voor alle kinderen en ouders van De Heen. Ook krijgen alle kinderen die lid zijn van

ontspanningsvereniging Relax een cadeau van Sinterklaas. Ook zal een optreden van Bent D’een 1 in de Gemeenschapshuis de Stelle plaatsvinden. Contactpersoon Mevrouw van Elzakker 0167-564919. Zondag 17 november Sinterklaas intocht Nieuw Vossemeer. Verzamelen om 12.50 uur bij parkeerterrein aan de Nieuw-Vossemeerse dijk. Onderleiding van Harmonie Semper Crescendo gaan we met ouders en kinderen naar de vernieuwde werkhaven waar Sinterklaas en zijn pieten met een boot arriveren. Daarna vertrekt de Sint in een koets richting Gemeenschapshuis “De Vossenburght” waar Sinterklaas en pieten ontvangen worden door iemand van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenbergen. Daarna is er een kindermiddag met een toneelstuk van de zwarte pieten en Sinterklaas met als titel “Pepernotenboom”. Er zal ook een optreden zijn van dweilband de Vosseblaozers. Ook krijgen alle kinderen uit Nieuw Vossemeer van Sinterklaas een cadeau en een zakje snoep. Contactpersoon: Dhr. van Treijen tel 0167-502967.

Halloweenparty overblijfmedewerkers Breek-4u.nl

Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 10.30u dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992, e-mail: hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: B. v. Weesep, tel. 0164-683941. Zondag 17 november: 9.00u eredienst in de Protestantse kerk te Nieuw Vossemeer. Ds. N. Roggeband uit Tholen. Zondag 17 november: 16.00u meditatieve middagviering in de St. Martinuskerk te Halsteren. Verzorgd door gemeenteleden. STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Zondag 17 november: Avondmaal Ds. N.P.J. Sjoer Apeldoorn PAGINA 18

Op zoek naar griezels in de donkere tuin van Arcadia.

STEENBERGEN - Tijdens Halloween heeft een g(ri)ezellige avond als waardering voor alle overblijfmedewerkers van de tussenschoolse opvang van Stichting Breek-4U.nl plaatsgevonden. Dit mocht gevierd worden op een zeer

sfeervolle locatie, Arcadia. Na ontvangst werd de groep opgesplitst, zij mochten (gelukkig met zaklamp!) de spannende, donkere tuin in, op zoek naar... Griezels. Samen werden er opdrachten uitgevoerd. Na afloop was er een gezellig samenzijn bij de openhaard en Stichting Breek-4U.nl wenste iedereen een goede nachtrust toe.


Waterrijk Oesterdam is een nieuw recreatiepark in ontwikkeling. In samenwerking met de bekende ontwerper Piet Boon is dit park op papier tot stand gekomen. Dit geeft ook tevens het kwaliteitsniveau aan waar we met de organisatie naar toe willen. Het park bestaat uit de volgende disciplines: Verhuur en beheer recreatievilla’s, horeca-/conferentiecentrum, jachthaven, watersportloods en ledenbeheer, outdoor and adventure events voor personeels- en groepsuitjes, dagstrand en speeltuin.

Wij zijn op zoek naar een:

ĚžĹ?ĹśĹ?Ć?ĆšĆŒÄ‚Ć&#x;ĞǀĞĹľÄžÄšÄžÇ ÄžĆŒĹŹÄžĆŒÍžĆ?ĆšÄžĆŒÍż žĞƚÄ?ÄžĹšÄžÄžĆŒĆ?Ĺ?ĹśĹ?&ĆŒÄ‚ĹśĆ?ĞŜĹśĹ?ĞůĆ?ÄžƚĂĂů

Wij zijn per direct op zoek naar een

(40 uur p/w) &ƾŜÄ?Ć&#x;ĞŽžĆ?Ä?ĹšĆŒĹ?ĹŠÇ€Ĺ?ĹśĹ?Í— ͲhĹ?ƚĞĞŜůŽƉĞŜĚĞĂĚžĹ?ĹśĹ?Ć?ĆšĆŒÄ‚Ć&#x;ĞǀĞÇ ÄžĆŒĹŹÇŒÄ‚Ä‚ĹľĹšÄžÄšÄžĹśÍ˜

Receptiemedewerker Wij zoeken een collega, die onze receptie gaat bemannen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aannemen van de telefoon, het ontvangen van gasten, diverse zaken rondom de verhuur van de vakantiewoningen, de administratieve handelingen die daaruit voortvloeien, het afrekenen van entreegelden en het maken van offertes. Ook behoren in de opstartfase van het park incidentele schoonmaakwerkzaamheden tot het takenpakket van de receptionist. De werktijden en het aantal uren per week zullen in overleg plaatsvinden. Bereidheid tot werken in het weekend is hierbij een vereiste. Spreekt het werken bij ons je aan, ben je representatief, zelfstandig, heb je een administratieve opleiding en of ervaring, beheers je Microsoft Office goed en ben je in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer? Stuur of mail dan je sollicitatiebrief met cv (incl. pasfoto) naar onderstaand adres.

&ƾŜÄ?Ć&#x;ĞĞĹ?Ć?ĞŜ͗ ͲÄžĹšÄžÄžĆŒĆ?Ĺ?ĹśĹ?&ĆŒÄ‚ĹśĆ?ÄžĞŜĹśĹ?ĞůĆ?ÄžƚĂĂůĹ?ĹśÇ Ĺ˝Ĺ˝ĆŒÄšĞŜĹ?ÄžĆ?Ä?ĹšĆŒĹ?ĹŒÍ˜ Ͳ'ŽĞĚĞÄ?ÄžĹšÄžÄžĆŒĆ?Ĺ?ĹśĹ?WÍŹDĹ?Ä?ĆŒĹ˝Ć?Ĺ˝ĹŒKĸÄ?ÄžĆ‰Ä‚ĹŹĹŹÄžĆšÍ˜ Ͳ&ůĞdžĹ?Ä?ĞůĹ?ĹśÇŒÄžĆšÄ?Ä‚Ä‚ĆŒÍŹĹ˝Ç€ÄžĆŒÇ ÄžĆŒĹŹžŽĞƚĹ?ĞĞŜÄ?ÄžÇŒÇ Ä‚Ä‚ĆŒÇŒĹ?ĹŠĹśÍ˜ ZĞĂĹ?ÄžĆŒÄžĹśÍ— 'ĞůĹ?ĞǀĞĂůůĞĞŜƚĞĆŒÄžÄ‚Ĺ?ÄžĆŒÄžĹśĹ?ŜĚĹ?ĞŜĆľĚĞ&ĆŒÄ‚ĹśĆ?ĞŜĹśĹ?ĞůĆ?Äž ƚĂĂůÄ?ÄžĹšÄžÄžĆŒĆ?ĆšÍ˜ hŏƾŜƚĆľÇ Ć?ŽůůĹ?Ä?Ĺ?ƚĂĆ&#x;ÄžžĞƚ͘s͘Ç€ÄžĆŒĆ?ĆšĆľĆŒÄžĹś aan Ć‰ÇŒÎ›ĆšÄžÄ?ĹšĆŒÄžĆ‰Ä‚Ĺ?ĆŒÍ˜ĹśĹŻ dÄžÄ?ĹšZĞƉĂĹ?ĆŒs d͘Ă͘ǀ͘WÄžĆŒĆ?ŽŜĞĞůĆ?ÇŒÄ‚ĹŹÄžĹś sÄžĹ?ĹŻĹ?ĹśĹ?ÄšĆŒÄžÄžÄ¨ϭϲ ϰϲϭϰZyÄžĆŒĹ?ĞŜŽƉŽŽž Ć‰ÇŒÎ›ĆšÄžÄ?ĹšĆŒÄžĆ‰Ä‚Ĺ?ĆŒÍ˜ĹśĹŻ 

Waterrijk Oesterdam, t.a.v. M.A. Verweij, Oesterdam 3, 4691 PV in Tholen administratie@waterrijkoesterdam.nl. (Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Ç Ç Ç Í˜ĆšÄžÄ?ĹšĆŒÄžĆ‰Ä‚Ĺ?ĆŒÍ˜ĹśĹŻ

GEOPEND: Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 12.00 uur. www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000

Kinderverjaardag is Bowlingparty

Resto Buffalo “GRATIS BOWLEN� vanaf 4 personen*

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

âœ

dÄžÄ?ĹšZĞƉĂĹ?ĆŒsĹ?Ć?ĞĞŜĆ‰ĆŒĹ˝Ä¨ÄžĆ?Ć?Ĺ?ŽŜĞĞůĆŒÄžĆ‰Ä‚ĆŒÄ‚Ć&#x;ÄžÄ?ÄžÄšĆŒĹ?ŊĨÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒ Ä?ŽŜĆ?ƾžĞŜƚĞŜÄžĹŻÄžĹŹĆšĆŒĹ˝ĹśĹ?Ä?Ä‚Ĺ?ĞǀĞĆ?Ć&#x;Ĺ?ÄšƚĞÄžĆŒĹ?ĞŜŽƉĹ˝Ĺ˝ĹľÍ˜

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen.

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

â‚Ź 8,- p.p.

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

Groepsuitjes Familiefeesten Feestlocatie

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

AKK ERMANS leisure & golf

W W W.A K K E R MA N S.CO M

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Winnaar 2012

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Beste Familiebedrijf

WINTERCHECK

restaurant, huiskamercafĂŠ en theetuin

q 0167-503224 q 0167-502621 E info@benedensas.nl

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

â‚Ź 19,95! +

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

DANS EN ONTMOET

ELKAAR IN RIJSBERGEN VOOR SINGLES & PAREN:

Eten op Brabants mooiste plekje!

www.benedensas.nl

ZATERDAG 23 november Harmoniezaal te Rijsbergen Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast pinautomaat Rabo Zaal open 19.30 uur Start 20.30 uur

EDDY SMETS MET LETTY LANKA Entree â‚Ź5,00 per persoon Inlichtingen: 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl

ALLROUND LIVE PARTY BAND

+AAYs4HOLENs4EL WWWEETCAFETHESIXTIESNL :ATERDAGNOVEMBERVANAFUUR

APRES SKI PARTY! 5BENTVANHARTEWELKOM 4OEGANGGRATIS

Taxid r Rij

MET GOEDE DANS MUZIEK

iver

(36, m jij Roel et M z i e ke n S ) n a a r h e t huis je op d en praat e te samen rugweg na?

www.internebode. nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Mijn grip. Mijn Service. Wintercheck. Nu met gratis smartphone-handschoenen. “Ik zie de temperatuur alweer omlaag gaan. Nat wegdek, straks misschien opvriezing‌ Juist dan wil ik dat mijn Mercedes optimaal blijft presteren. Daarom plan ik altijd een Wintercheck. Dan controleren ze de remmen, verlichting, accu, mijn ruitenwissers... achttien punten in totaal. Een veilig idee. Zo houdt mijn auto grip op de winter en ik op mijn smartphone! Want dit jaar krijg ik er ook nog gratis smartphone-handschoenen bij. Kan ik ook ver onder nul blijven bellen.â€? Ook een Wintercheck voor slechts ÄŠ19,95 met gratis smartphonehandschoenen? Bel nu voor een afspraak of plan meteen online in via www.mbvanoeveren.nl/winter.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

Bredaseweg 225-22, Roosendaal. Tel. 0165-557400


NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ZONNEPANELEN

ONDER

Door Vigar geĂŻnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

HUUR

NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON

De ecoTEC plus, het meest efficiĂŤnte toestel van VAILLANT

LEASE KOOP

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

NU SLECHTS 6% BTW OP ARBEIDSLOON UĂŠ6 ,11,ĂŠ UĂŠ 8 - ĂŠ

UĂŠ6 ,""* UĂŠ" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

j Ook voor u hebben wi g! sin los op re lba taa be een

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Bezoek onze vernieuwde website:

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

WWW.VIGAR.NL

*UDWLV'LDPDQWMHYRRUQLHXZHNODQWHQ Pedicure Jeanette

gegrilde kipproducten - kipgehakt - konijnenbout wild konijn - hertenbief - hazenbout (rug en filet) tamme eendfilet - fazantenfilet

Ook bij U thuis

POELIER DE KONING

06 - 43084446

Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730

3DQGMHVKXLV'LUHFW*HOGOHQHQPHWJRHGHUHQDOVSDQGJRXGHQVLHUDGHQ ODSWRSVGLJFDPHUDVPDUWSKRQHEHZDDUNRVWHQSPDDQG Actie: Op vertoon van deze advertentie gratis diamantje voor elke nieuwe klant. (tot jan. ) Breda Âą Haagdijk 168 - Tel 076-5207350

www.tnsdirectgeld.nl

Roosendaal Âą Dunantstraat 23 - Tel 0165-396969

Tevens contante inkoop GOUD - ZILVER - DIAMANT

Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

NĂş de allergrootste opruiming ooit in tuinmachines, -kassen en -accessoires bij CF Tuintechniek in Krabbendijke!

Diverse OCCASIONS! Dit is uw kans voor een voordelige gebruikte machine! Diverse SNAPPER zit- en loopmaaieroccasions gaan NU weg tegen zeer scherpe opruimingsprijzen!

Diverse gebruikte top-machines, sterk wisselend, dus wees er snel bij!

Husqvarna Rider bio

WEG=WEG!

WEG=WEG! Snapper RO12795 Sabo 43-A

Sabo 47 ELO

Rover 46

Husqvarna R152SV

en vele andere occasionmachines van bekende kwaliteitsmerken! Sla nu dus voordelig uw slag!

MACHINES

KASSEN owmodellen

Nog diverse sh pe prijzen. voor superscher

Verticuteermachines Wolf UV34E en SABO 38EV en 38 BV

Nu met 25% korting!

% 80 OP=OP!

ding : Speciale aanbie ees! fr McCulloch bak

van: â‚Ź 999,NĂş voor:

Mulch-sets, diverse modellen

NĂş voor slechts:

â‚Ź 35,-

Wolf Gerät strooiwagen

van: â‚Ź 31,99 NĂş slechts:

â‚Ź 19,90

OP=OP!

WEG=WEG!

OP=OP!

BENZ VERSNIPPERAARS

Kasaccessoires 20% korting

Metabo cirkelzaag KS216 met ‘lasercut’ voor grote precisie bij het zagen

van: â‚Ź 99,50 NĂş voor: â‚Ź 79,-

Kortingen tot wel 70%

STIGA + FRONTBEZEM ding! Speciale aanbie

OP=OP!

VEILIGHEIDSKLEDING

Alle prijzen incl. BTW

Kweekbenodigdheden 20% korting

ORTING NĂš: 20%ndK )werktuigen o.a.

op diverse (ha enscharen ĂŠn bosmaaiers en hegg aad Silky orr vo LE op de GEHE reedschap! professional snoeige

den Kortingen gel tikelen ar p o d en uitsluit orraad zijn. die op vo

DIVERSEN

TUINMEUBELEN McCulloch bakfrees met aangedreven wielen

â‚Ź 850,-

WATERORNAMENTEN Met MEGAKORTING van

Kasverwarming Verwarm voordelig uw kas! Korting op kachels en verwarmingselementen.

OP=OP!

NU: 25% KORTING

OP=OP!

NĂš: 15% korting

Nu incl. frontbezem:

â‚Ź 3995,-

!

HANDGEREEDSCHAP ! NĂš: 25% korting

Diverse snoeischaren, harken, onkruidschoffels, zagen, kantenknippers, spaden, etc. etc.

Stiga Villa 14 Frontmaaier multiclip combideck 85 cm opklapbaar, met 14 pk B&S motor, elektrisch gestart. Hydrostaat met zeer kleine draaicircel!

prijs incl. BTW

TIELBURGER VEEGMACHINES Alle prijzen incl. BTW

Klaar voor de winter met 25% korting!

OP=OP!

specialist in tuin- en parkmachines, tuinkassen, priĂŤlen, oranjerieĂŤn, overkappingen J.W. Frisostraat 31, 4413 CB Krabbendijke, Nederland tel.: 0113-502175 * fax: 0113-503684 * info@cftuintechniek.nl

www.cftuintechniek.nl en www.tuinkassenland.nl

NĂš SPOTGOEDKOOP:

werktuigen en accessoires voor oudere modellen frezen van diverse merken! Voor alle info, bel: 0113-502175

Dsb 20131113