Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

M I D D E L B U R G S E

&

O P L AG E :

V E E R S E

30 OKTOBER 2013 WEEK 44

Uitgeverij

32.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

MONUMENT ONTHULD IN AAGTEKERKE

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AUTO’S

AA

Zundert

I SPORT

Volg ons via twitter: @M_burgseBode

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

SAMENWERKING BELASTING BREIDT ZICH UIT

Herdenkingen WOII in gemeente Veere

Vragen PvdA over haperende NS-poort

DOMBURG - In de gemeente Veere vinden deze en volgende week bijeenkomsten plaats waar zowel de burgerslachtoffers als de gesneuvelde militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Vrijdag begint de reeks herdenkingen in Westkapelle om 11.00 uur. ‘s Middags om 14.00 uur is er een bijeenkomst in Domburg. Zaterdag is Zoutelande aan de beurt (vanaf 13.30 uur) en maandag is er opnieuw een bijeenkomst in Westkapelle vanaf 14.00 uur. Dinsdag om 10.30 uur is er een herdenking in Koudekerke en in Vrouwenpolder worden volgende week vrijdag de slachtoffers herdacht. Voor de programma’s en locaties, zie www.veere.nl.

MIDDELBURG - Ernst Radius van de PvdA Middelburg heeft vragen gesteld over de haperende toegangspoort van de fietsenstalling op het treinstation in Middelburg. Abonnementhouders en OV-kaartbezitters moeten daardoor regelmatig hun tweewieler buiten de stalling plaatsen, schrijft de sociaal-democraat aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wil dat het gemeentebestuur contact opneemt met de Nederlandse Spoorwegen en zorgt dat het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen. ‘De aansluiting en afstemming tussen het gebruik van fiets en trein moet zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk zijn ingericht’, is een van Radius’ argumenten.

Rinus Spruit te gast in De Boekenmolen

Arnd Thomas nieuwe BZW-voorzitter

MELISKERKE - Rinus Spruit is volgende week donderdag te gast in boekwinkel De Boekenmolen in Meliskerke. Hij vertelt daar over zijn werk en leest voor uit zijn nieuwe roman ‘Een dag om aan de balk te spijkeren’. Ook is er een signeersessie. Het tweede boek van Spruit, de opvolger van het succesvolle ‘De Rietdekker’ is onlangs verschenen in Zeeland en komt vanaf deze week in heel Nederland op de markt. Het gaat over de onzekere Maarten Rietgans, die na het overlijden van zijn moeder de ouderlijke boerderij in het Zeeuwse gehucht Zevenkoten verlaat en naar Rotterdam verhuist. De avond begint om 20.00 uur. Meer: www.de-boekenmolen.nl.

Finale startersprijs tijdens Contacta MIDDELBURG - De finalisten van de startersprijs van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland zijn bekend. Angie van Dijken van Modern Body Studio Angie uit Middelburg, Frans Lameijn van Primera Goes en Nele Verhulst van Ot en Sien Jeugdmode uit Axel maken kans op de prijs van 1000 euro. De winnaar wordt volgende week woensdag bekend gemaakt tijdens de Contacta in de Zeelandhallen in Goes. De finale begint om 20.30 uur. Een jury buigt zich over de ondernemingsplannen van de drie finalisten, maar de mening van het publiek is ook belangrijk. Zeeuwen kunnen op hun favoriet stemmen via de website www.kvk.nl/startersprijs.

Symposium GL over veranderingen in zorg MIDDELBURG - GroenLinks organiseert zaterdag een lunchsymposium over de decentralisaties met Tweede Kamerlid Linda Voortman. Deelname is gratis. Het vindt plaats tussen 12.00 uur en 15.00 uur in de Zuidwester aan de Rommerswalestraat in Goes. Adrie van ‘t Westeinde vraagt Voortman naar de veranderingen op het gebied van de jeugdzorg, delen van het passend onderwijs, de wmo, de awbz en de participatiewet. Het publiek wordt in de discussie betrokken. Voortman wil weten hoe ‘de Zeeuwen tegenover alle decentralisatieplannen staan’, schrijft GroenLinks in de uitnodiging. Opgeven kan via janine. cooijmans@gmail.com.

MIDDELBURG - Hans Lipperhey, de Middelburgse uitvinder van de telescoop, maakt bezoekers van Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen wegwijs in de sterrenhemel. Met de telescopen in de tuin konden zij onder meer kijken naar het Andromeda-stelsel, de Ringnevel (een ontplofte ster), de open sterrenhoop Pleiaden en de planeet Uranus. De sterrenwacht was open in het kader van de Middelburgse Nacht van de Nacht. Zij ontving zo’n 500 bezoekers. Lees meer over het evenement elders in deze Middelburgse en Veerse Bode. FOTO JAN KOEMAN

Gemeente presenteert sluitende begroting voor 2014, maar voorziet daarna tekorten

Veere ondanks forse bezuinigingen positief over toekomst DOMBURG - Veere moet meer bezuinigen dan ooit, maar toch is wethouder financiën René Molenaar niet negatief over de toekomst. “We moeten flink aan de bak, maar er zijn ook lichtpunten”, vindt hij. “Zo verkoopt de gemeente nog volop bouwgrond en biedt de sector toerisme en recreatie veel werkgelegenheid”, illustreert de bestuurder. Vrijdag presenteerde de gemeente Veere haar begroting voor 2014. Die is sluitend, maar voor de jaren erna voorziet Veere tekorten; 1,2 miljoen euro in 2015, 1,6 miljoen in 2016 en 2,1 miljoen in 2017. DOOR BRITTA JANSSEN Het is met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 aan de nieuwe raad om te werken aan het dichten van deze gaten. “Zij moet kiezen waarop Veere gaat bezuinigen.” Het huidige college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad werken wel aan scenario’s voor de bezuinigingen. Het is na de verkiezingen aan de nieuwe leden wat ze met die scenario’s doen. “Ze kunnen erin winkelen of hun eigen plannen maken.” Lasten De scenario’s zijn nog volop in ontwikkeling, vertelt Molenaar, maar hij kan al wel in grote lijnen vertellen over de inhoud. ‘Ze gaan over de gemeentelijke inkomsten verhogen en uitgaven verminderen en er komen scenario’s met accenten

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

hierin. Je zou bijvoorbeeld op alle uitgaven tien procent kunnen bezuinigen, maar je kunt ook andere keuzes maken. In ieder geval staan alle beïnvloedbare uitgaven ter discussie.” Daarmee doelt hij erop dat er ook taken zijn die een gemeente verplicht moet uitvoeren. Om de inkomsten te vergroten is het denkbaar dat Veere de belastingen verhoogt. “We hebben een lage ozb (onroerendezaakbelasting, redactie), de op drie na goedkoopste in Zeeland. Die zouden we best wat kunnen verhogen. Dat geldt ook voor de toeristenbelasting.” Volgende jaar stijgen de gemeentelijke lasten hoe dan ook alleen met het inflatiepercentage van 1,75 procent. “We hebben beloofd de belastingdruk laag te houden en alleen voor extra verhoging te gaan als er nadrukkelijk aanleiding voor was.” Die was er niet, stelt Molenaar.

ALLÉÉN ZATERDAG

“Met onze inkomsten hebben we onze plannen kunnen realiseren.” Behoedzaam De toekomstige keuzes zullen - bijvoorbeeld door de bezuinigingen van het Rijk - niet eenvoudig zijn, voorziet de wethouder. “Enkele jaren geleden moesten we een half miljoen euro bezuinigen en dat vonden we toen al heel veel. Nu is het vier keer meer. Dat is nog nooit vertoond in Veere. We moeten flink aan de bak.” Toch is Molenaar hoopvol over de toekomst. “We hebben de afgelopen jaren al behoedzaam beleid gevoerd, anticiperend op de bezuinigingen vanuit het Rijk. Ondanks dat hebben we vrijwel het hele collegeprogramma kunnen realiseren. We hebben er vertrouwen in dat we samen de toekomst aankunnen.”

MIDDELBURG – Directeur van DOW Terneuzen Arnd Thomas volgt per 1 januari Roel Adriaansens op als voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) Zeeland. De voorzittershamer wordt overgedragen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Scheldetheater in Terneuzen. Thomas is sinds april dit jaar directeur van Dow Terneuzen. Daarvoor werkte hij op twee Dow-sites in Duitsland. Daarvoor was hij onder meer productieleider in Terneuzen en Dow’s zakendirecteur voor de polyethyleenbusiness. Ook heeft hij functies vervuld in Plastics Europe, de VCI-Nord in Duitsland, de werkgeversorganisatie Niedersachsen en in Euro Chlor in Brussel.

Baggerwerk in vijver park Toorenvliedt MIDDELBURG – De vijver in park Toorenvliedt in Middelburg wordt gebaggerd. Waterschap Scheldestromen verwacht dat het baggeren zo’n twee maanden in beslag neemt. ‘Om overlast te voorkomen wordt er hydraulisch gebaggerd’, zegt ze in een aankondiging van de werkzaamheden. De werkwijze houdt in dat een de baggerspecie door een bootje op het water wordt opgezogen. Via een drijvende leiding wordt het daarna naar depots op braakliggende percelen aan de westzijde van het park geleid. Daar slaat het waterschap de ongeveer 6000 kubieke meter natte grond op en laat het drogen. In september 2015 wordt de bagger afgevoerd.

Rouwkleding centraal in Zeeuws Museum MIDDELBURG - Streekdrachtexpert Jankees Goud geeft zaterdag vanaf 13.30 uur in het kader van de tentoonstelling ‘Bescherm mij!’ een lezing over rouwkleding in het Zeeuws Museum in Middelburg. Hij vertelt waarom dit meestal zwart is en waarom dat meer te maken heeft met de overledene dan de nabestaande. Ook toont hij rouwsieraden uit zowel zijn eigen collectie als het depot van het Zeeuws Museum. Sieradenontwerpster Kirsten Spuijbroek is ook te gast. Zij bestudeert hoe vrouwen door de eeuwen heen zichzelf uiten door middel van kleur en vorm in perioden van rouw. Meer informatie is te vinden op www.zeeuwsmuseum.nl.


Waardebonnen geldig de hele maand november 2013

Middelburg J.v. Reigersbergstraat 1 4336 XA Middelburg tel.: 0118-638104

ma di wo do vr za

13:00-17:00 08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-17:30 08:00-13:00

Goes Lange Kerkstraat 7 4461 JG Goes tel.: 0113-216873

ma di wo do vr za

13:00-17:00 08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-20:45 08:30-17:30 08:00-15:00

Koudekerke Dorpsplein 33 4371 AC Koudekerke tel.: 0118-552676

di wo do vr za

08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-18:00 08:00-13:00

GAMMA Vlissingen

verf•doe•dag zaterdag 2 november • zélf een deur of kozijn aflakken • zélf werken met Wagner verfspuiten er ag 2 novemb rd te a z p o n é é all

% 50 rting ko

k in de lak a r t S a x le F p o

er ag 2 novemb rd te a z p o n é allé

gratis

5 Wagner W66 hine verfspuitmac49.95 t.w.v. 1 emmers n twee 10 liter bij aanschaf va r-en plafondverf op=op muu verspuitbare

onze verfspecialisten staan voor u klaar Govert Flincklaan 7 | (0118) 47 97 99 | www.gamma.nl

Oost Souburg Kanaalstraat 74 4388 BP Oost Souburg tel.: 0118-474188

ma di wo do vr za

13:00-17:00 08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-17:30 08:30-17:30 08:00-13:00


ACTUALITEIT

Zeventig jaar geleden stortte een Frans vliegtuig neer in Aagtekerke

Nabestaanden vieren met herdenking ‘het leven’ AAGTEKERKE - Van de vier inzittenden die met het toestel van het type Boston-Douglas BZ393 op 22 oktober 1943 neerstortten in Aagtekerke was er één die de crash overleefde. Voor de andere drie is nu op de plek van de crash een herdenkingsmonument opgericht. Vorige week dinsdag werd het monument in aanwezigheid van nabestaanden onthuld. DOOR BO VAN SCHEYEN Het is best een beetje vreemd om een oorlogsmonument midden in de weilanden van Aagtekerke aan te treffen. Een monument dat herinnert aan een vliegtuigcrash met dramatische afloop.

Het is vrijdag 22 oktober 1943. Rond drie uur in de middag fietst de dan twintigjarige Betje Maljaars over het Kalfhoeksepad. Ze was net bij een bruiloft geweest. Haar feestelijke stemming slaat snel om als zij er getuige van is dat een toestel van de geallieerde Franse vliegers - die vanuit Engeland waren komen overvliegen - wordt geraakt door Duits luchtafweergeschut. Ze zag hoe het tweemotorige jachtvliegtuig al brandend en schietend in het naastliggende weiland neerkwam. Ze voelde de hitte van de vlammen in haar rug en zag hoe een van de vliegers er levend uitkwam. Wat verderop was boer Piet Kodde met zijn arbeider Willem Louws in een sloot gerold. Beiden hielden een span paarden stevig aan de leidsels. Ze waren in de sloot gerold uit voorzorg om niet in dit oorlogsgeweld terecht te komen. Plots zagen ze

dat vliegtuig in glijvlucht rakelings over zich heen komen, door de boomtoppen van een wat verderop gelegen boerderij stortte het met een harde klap neer. Enkele meters bij hen vandaan lag een door kogels getroffen schaap. “Waren we vijf minuten sneller geweest, dan was het vliegtuig bovenop ons gecrasht”, vertelt Kodde in het herdenkingsboekje dat speciaal voor de gelegenheid is gemaakt. Nabestaanden De onthulling van het monument ging gepaard met een officiële kranslegging. Twee Franse gevechtsvliegtuigen brachten in de lucht een eresaluut. De ceremonie werd bijgewoond door hoogwaardigheidsbekleders uit zowel Frankrijk als Engeland en Nederland. Maar ook door nabestaanden van de drie omgekomen vliegeniers: sergeant Julien Allain, sergeant Georges Schteinberg en luitenant Charles Lang. Vanuit Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Engeland, Tahiti, Canada en de Verenigde Staten was er familie overgekomen om bij de onthulling van het door Pieter Horst ontworpen monument aanwezig te kunnen zijn. Na The Last Post werd het monument door Lovika Allain De Koninck

Plaatselijke schooljeugd was ook aanwezig bij de onthulling.

en de Franse generaal-majoor Pascal Valentin onthuld. De dochter van de overleden sergeant Julien Allain, Lovika Allain De Koninck, sprak een dankwoord uit namens alle familieleden. “Dat wij hier vandaag samen aanwezig zijn is voor ons een viering van het leven. Want zonder mijn vader zouden ik

en vele andere leden van mijn familie die hier aanwezig zijn vandaag niet op deze plek hebben kunnen staan. Hij gaf ons het mooiste geschenk: het leven.” Lovika’s woorden kregen nog meer lading toen ze vertelde dat haar moeder haar geliefde verloor vlak voordat Lovika zou worden geboren. Maar ook haar grootmoeder had

FOTO BO VAN SCHEYEN

háár geliefde verloren toen haar moeder nog maar een paar maanden oud was. Lovika Allain De Koninck deed een oproep om nooit meer oorlog te voeren. “Het heeft geen zin en kost te veel dierbare levens.” Met het spelen van de volksliederen God Save the Queen, de Marseillaise en het Wilhelmus werd de ceremonie afgesloten.

Ook Schouwen-Duiv eland sluit zich aan bij gezamenlijke uitvoering belastingen

Middelburg en Vlissingen positief over samenwerking MIDDELBURG - Vlissingen en Middelburg doen het al langer en per 1 januari sluit Schouwen-Duiveland zich ook officieel aan bij de samenwerking op het gebied van belastingen. De drie trekken samen op bij alle factureringen, zoals de gemeentelijke belastingaanslagen, parkeerbelasting en leges. Middelburg en Vlissingen zijn positief over hoe het gaat. De kwaliteit stijgt en de kosten dalen, stellen de wethouders financiën Marin de Zwarte (Vlissingen) en Johan Aalberts (Middelburg). DOOR BRITTA JANSSEN De samenwerking is opgezet om beter en

efficiënter te werken en de organisatie minder kwetsbaar te maken. Nu kunnen collega’s bijvoorbeeld makkelij-

ker inspelen op drukte, ziekte en vakantie. Burgers merken volgens Aalberts en De Zwarte alleen in positieve zin iets van de

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De wethouders Johan Aalberts, Ad Verseput en Marin de Zwarte (vlnr) tonen hun gezamenlijke belastingenvelop in de ruimte waar de ambtenaren samenwerken.

samenwerking. Doordat de regelgeving rondom belastingen complexer wordt, zijn er volgens hen steeds minder manusjes van alles en meer specialisten. De ene gemeente heeft bijvoorbeeld meer te maken met toeristenbelasting en weet daar veel van en de ander is weer gespecialiseerd in een andere tak. Die specialisten per gemeente werken nu voor alle drie de gemeenten. “Daardoor verbetert de kwaliteit en dienstverlening”, stelt De Zwarte. “Ze leren ook van elkaar.” Alle ambtenaren werken vanuit het stadskantoor in Middelburg, maar voor een specialistische vraag van een Vlissinger of Schouwen-Duivelander komen ze voor een afspraak ‘gewoon’ naar die gemeente. “Als burgers bellen krijgen ze ook meteen iemand aan de telefoon met verstand van zaken”, legt De Zwarte uit. “Die kan de eerste vragen oplossen.” Kwaliteit De samenwerking verhoogt de kwaliteit sneller dan Aalberts en De Zwarte verwachtten. “ We merken het nu al aan de beoordeling door de Waarderingskamer”, vertelt Aalberts. Deze instantie controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) goed uitvoeren. Ook houdt ze toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken. “We kregen eerder een gele kaart van de Waarderingskamer, omdat we de WOZ-waardes beter moesten bepalen”, aldus Aalberts. “Nu hebben we sinds de samenwerking

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

meteen de beoordeling uitmuntend gekregen. Daar zijn we heel blij mee.” De kwaliteitsverbetering levert ook minder werk op, vult De Zwarte aan. “Burgers maken minder bezwaar, dus zijn er minder bezwaarschriften af te handelen.” Tegelijkertijd wordt het werk in tien procent minder werkuren gedaan, aldus de gemeenten. “We moesten altijd drie, vier maanden extra personeel in dienst nemen voor de aanslagen en dat doen we niet meer”, gaf Aalberts als voorbeeld. “De samenwerking heeft in totaal al 260.000 euro opgeleverd. Dat is dertien procent van de totale kosten.” Meer Er zijn plannen voor meer gemeentelijke samenwerking. Als het zover is, worden die gelijk over de gemeenten verdeeld. “We kijken nu naar Informatievoorziening en Automatisering en dat komt waarschijnlijk op de Kenniswerf (in Vlissingen, redactie)”, deelt De Zwarte mee. “En het is bijvoorbeeld ook denkbaar dat we op het gebied van strandbewaking - en onderhoud gaan samenwerken, omdat we allemaal stranden hebben”, kondigde de Schouwen-Duivelandse wethouder Ad Verseput aan. Volgend jaar besluit Veere of zij toetreedt tot de samenwerking. Aansluiten bij Sabewa voor een Zeeuwse samenwerking, zien de drie niet gebeuren. ‘We willen geen apart bestuur, maar de gemeenten zelf verantwoordelijk houden’, verklaren de drie waarom ze niet kozen voor de organisatiestructuur zoals bij Sabewa.

Volg ons op Twitter: @M_burgseBode. @VlissingseBode.


DÉ SPECIALIST IN BESTE PRIJS/ KWALITEIT KUNSTSTOF KOZIJNEN!

226732/'(5:(* 11.5$%%(1',-.( 7(/ %** 

DI GAA T N EXTR WE VIER A EN!

UNIEK IN KUNSTSTOF

KOZIJNEN WERELD!

AZ-Kozijnen verwerf t nieuw keurmerk! DAT DOE NIEM T ONS AND NA!

A ZET Z Z IN V ICH O ELKE OR KLA NT!

“MÉT BEHO U VAN ZELFD D E TOP K WALITEIT E Wie wat N n te viere S ERVICE!!â€? heeft ! t r e e t trak

GOED NIEUWS VOOR IEDERE PORTEMONNEE! Hier zijn we best wel trots op!

en? n ij z o k n a v n e g n a rv e Wat kost v

We g uitda aan de ging aan! Neem uw

maat/ offerte maar mee.

â‚Ź130e on0de,-rdoo?r!

WEEK VAN HET ZEEUWSE BOEK

w Daar gaan

Ontmoet Rinus Spruit op donderdagavond 7 november vanaf 20.00 uur Hij vertelt over zijn werk, leest voor en signeert! Bij aankoop van dit boek of bij aankoop vanaf â‚Ź15,-, krijgt u ‘Het Zeeuwse Geschenk’ cadeau!

â‚Ź2400,?

Daar ga an we o nderdo or!

-? â‚Ź14n w0e o0nd,erdoor!

aa Daar g

en beluister Rob Ruggenberg over zijn nieuwe boek: De boogschutter van Hirado. Woensdagmiddag 20 november om 15.00 uur!

Kunststof: de beste keus! - nooit meer schilderen! - rot nooit meer weg! - bespaar op energiekosten! - huis behoudt meerwaarde! We staan garant met deze keurmerken

Kapelle Langs de A58!

www.lokalepartijmiddelburg.nlNieuwenhuizen

Inkoop Goud Zilver Munten

EEN LOKALE PARTIJ VOOR U

www.aazet.nl Grootste showroom van Zeeland

Kloosterpoort 19 T 0113-330333 Ind. terrein De Smokkelhoek Zie website voor openingstijden

Boekhandel De Boekenmolen Molenweg 1 Meliskerke T (0118) 56 23 41 www.de-boekenmolen.nl / info@de-boekenmolen.nl Tevens in- en verkoop van 2e-handsboeken. Huwelijks- en geboortedrukwerk. Dinsdagmiddag gesloten / donderdag koopavond

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

GRATIS TAXATIE

/NZEWEBSHOPISONLINE

Segeersstraat 21 Middelburg

+IJKSNELOPWWWPIETVOSKAMPSHOPNL

www.goudinkoopnieuwenhuizen.nl

SCHOON GENOEG VAN VUIL TAPIJT? Chem-Dry Droger, schoner, gezonder ‡9RRUSDUWLFXOLHUHQHQEHGULMYHQ ‡6QHOGURRJHQODQJHUVFKRRQ ‡9XLODIVWRWHQGHEHKDQGHOLQJ ‡6SHFLDOLVWLQPRHLOLMNHYOHNNHQ ‡6SHFLDOHEHKDQGHOLQJYRRU%HUEHUV3HU]HQHWF

Ook voor meubelreiniging

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

DĂŠ tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

'ROOT AANBOD ½ETSEN


ACTUALITEIT

Twintig bands in binnenstad tijdens Popronde Middelburg

Column

Festival voor echte muziekliefhebber MIDDELBURG- Het is ÊÊn van de kleinste edities van Nederland, maar de Popronde Middelburg groeit na vijf aeveringen nog steeds en is dit jaar zelfs groter dan ooit. Donderdag 14 november zijn er op zestien locaties in de binnenstad twintig veelbelovende bands te zien.

Addo Sprangers

Vertrouwen Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Een mooi spreekwoord, waarmee dus bedoeld wordt dat als een waard zijn gasten niet vertrouwt, dit niet zozeer betrekking heeft op eventuele oneerlijkheid van de gasten, maar dat het meer zegt over de instelling die de waard zelf heeft. De waard, de hedendaagse kastelein, komt ook ongunstig naar voren in het verhaal van Sint Nicolaas, waarin drie jongens door een gewetenloze waard vermoord werden, waarna Sint Nicolaas ze weer tot leven wekte. Sint Nicolaas? Inderdaad! Onze bloedeigen Sint blijkt volgens overlevering niet alleen een met cadeautjes en snoepgoed strooiende goedzak, ook als redder in nood is hij van alle markten thuis. Zo hij wendde ook een hongersnood af door hoogstpersoonlijk te zorgen voor een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van zakken graan die per schip de haven van zijn woonplaats Myra binnenkwamen. Bovendien bracht hij een storm tot bedaren nadat zeelieden wier schip zinkende was hem aanriepen. Om even bij de waard te blijven: er was er dus eentje die drie theologiestudenten op hun weg naar Athene vermoordde en hun vlees in een ton met pekel stopte. Enige tijd later bezocht Sint Nicolaas dezelfde herberg en droomde ’s nachts van de misdaad die de herbergier begaan had. Nicolaas riep de herbergier en bad tot God, waarna de studenten weer tot leven werden gewekt. Bepaald geen kattenpis, dunkt mij. Sinterklaas lijkt me - voor zover ik hem persoonlijk heb meegemaakt - ook geen kwaaie gast. Eentje ook die wel van een borreltje houdt, zo kan ik me van diverse gelegenheden herinneren. Bovendien bepaald geen persoon die er een legertje slaven op nahoudt om vervolgens als kindervriend goede sier te maken. En dat wordt hem momenteel wel voor de voeten geworpen. De al jaren door ons bejubelde en steevast grappen en grollen uithalende Zwarte Pieten zouden niet minder dan geknechte zwarte medemensen zijn, zo heeft ene mevrouw Verene Shepherd van de Verenigde Naties bedacht, en het Sinterklaasfeest een racistisch schouwspel dat moet worden verboden. Ze vertrouwt die Nederlanders dan ook voor geen meter. Slavernij? De gedachte alleen al. De kinderen die straks hun favoriete Zwarte Pieten weer verwelkomen doen dat onbevangen en met open vizier. Zo zou Shepherd ook naar het Sinterklaasfeest moeten kijken.

Colofon Kantoor regio Zeeland Damplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

De band Proper Outfit staat tijdens de Popronde Middelburg in cafĂŠ Brooklyn.

DOOR EUGĂˆNE DE KOK De Popronde reist sinds begin september door het hele land. Onder meer Groningen, Arnhem en Utrecht waren al aan de beurt en over twee weken doet het circus Middelburg aan. Het is de eerste keer dat Auke van Laar alleen de touwtjes in handen heeft. Als Popronde-coĂśrdinator voor Middelburg benadert hij cafĂŠs, restaurants en andere locaties in het centrum en zoekt daar de juiste bands bij. Van de landelijke organisatie krijgt hij de keuze uit zo’n 120 bands en singer-songwriters. Van Laar kiest daaruit de in zijn ogen beste muzikanten voor Middelburg. Daarbij houdt hij rekening met de gastheren.

Middelburgse Bode M_burgse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondenten Marielja ten Bruggencate-de Geus, Sjoukje van der Zee Acquisitie Lennert Steketee Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 44 De oplossing van deze puzzel is in week 44 te vinden op www.internetbode.nl

Š www.sudokusite.eu      

  

“In een hardrockcafĂŠ als Bar Americain zet je andere muziek neer dan bijvoorbeeld in Brooklyn, waar je beter een popact kunt boeken.â€? De Mug, cafĂŠ ‘t Fust, de Kloveniersdoelen, Ut Babbelaèrtje en cafĂŠ Bardot zijn maar liefst vijf nieuwe deelnemers. Respectievelijk singer-songwriter Mark Lotterman, bluesrockband The Tightropers, Herrek, 3FM Serious Talent de Dudettes en soulband Bombilate treden daar op. Met de twee debutanten komt het aantal locaties in Middelburg op zestien.

‘Een mooie groei’ “Het evenement laat een mooie groei zien. En iedereen die mee doet, is enthousiast.â€? De deelnemers aan de Popronde zijn stuk voor stuk talentvol. Racoon, Go back to the Zoo, Marike Jager en De Staat zijn nu bekende bands, die ooit optraden tijdens het evenement. Van Laar tipt voor de Middelburgse aevering onder meer de shows van DĂŠmira in Honeypie (‘zij maakte veel indruk in het

FOTO PROPER OUTFIT

programma De beste singer-songwriter van Nederland’), Proper OutďŹ t in Brooklyn (‘zijn al eens te gast geweest in Toppop’) en When we are wild in Seventy Seven. “De kwaliteit van alle bands is sowieso hoog, omdat er door de landelijke organisatie een voorselectie heeft plaatsgevonden. Je doet niet zo maar mee. Het is dan ook een festival voor echte muziekliefhebbers, die sommige van de bands al kennen en talent willen ontdekken. Voor andere mensen is het gewoon een leuk avondje uit. Donderdag is niet ĂŠĂŠn van de drukste uitgaansavonden in Middelburg. Met de Popronde komen er veel extra mensen, dus het is voor iedereen een win-winsituatie.â€? Wolf in Loveland De Popronde Middelburg begint om 15.30 uur met een optreden van Wolf in Loveland in de Zeeuwse Bibliotheek. De laatste show vindt vanaf 23.30 uur plaats in De Spot. Electroband HĂśmpfdinga sluit het evenement af. Meer informatie: www.popronde.nl.

Waterschap Scheldestromen heeft veel werk gepland op Walcheren volgend jaar

‘Laagste lastenstijging in jaren’ MIDDELBURG - De waterschapslasten voor de Zeeuwse burgers stijgen volgend jaar met gemiddeld ĂŠĂŠn procent. Dat blijkt uit de begroting voor 2014 die Waterschap Scheldestromen vorige week presenteerde. Dit is de laagste stijging in jaren. Tegelijkertijd investeert het schap 61,5 miljoen euro met projecten in Zeeland. De geringe lastenstijging en forse investering stemmen portefeuillehouder ďŹ nanciĂŤn Denis Steijaert positief. “Ondanks de zware economische tegenwind presenteren we een ambitieuze begroting.â€? DOOR BRITTA JANSSEN Naast de bijdrage van het waterschap draagt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zo’n 35 miljoen euro bij aan werk van het projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband tussen het waterschap en Rijkswaterstaat. Dit bedrag besteedt het bureau aan het versterken van Zeeuwse dijken. Verder investeert het schap miljoenen in het aanleggen van extra waterberging in Zeeland. Dit moet onder meer helpen wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Ook realiseert het waterschap vispassages verspreid over Zeeland, optimaliseert de rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen en investeert in ďŹ etspaden, de aanpak van wateroverlast en energiefabrieken. Door de hele provincie legt het schap natuurvriendelijke oevers aan. ‘Dit vergroot de capaciteit om water op te vangen en verbetert de waterkwaliteit’, aldus Scheldestromen. De oevers zijn natuurvriendelijk, omdat ze auw oplopen en daardoor breder zijn. Dat geeft ora en fauna meer ruimte en dat is weer goed voor de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door PAGINA 5

de extra zuurstof. In Tholen werkt het waterschap volgend jaar onder meer aan het vervangen en aanleggen van stuwen voor de sturing van zoet water en het verruimen van waterlopen om de afvoercapaciteit te vergroten om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Aan de oostkant van Sint-Laurens neemt Scheldestromen deel aan het project waarbij er langs de N57 bagger wordt gestort om het zicht op de weg voor dorpsbewoners weg te nemen en het geluid van het verkeer te dempen. Op Noord-Beveland is het schap betrokken bij de aanleg van een bijna twee kilometer lang ďŹ etspad tussen Geersdijk en Kortgene. Bezuinigen Investeren zonder zware lastenverhoging kan Scheldestromen volgens Steijaert onder meer omdat ze bezuinigt op haar eigen organisatie. “In 2014 levert dit zeker twee miljoen euro op. En dit bedrag stijgt de komende jaren waarschijnlijk, omdat we nu met de buitendienst bezig zijn en daarna ook bij de binnendienst kijken hoe het efďŹ ciĂŤnter en goedkoper kan.â€? De 60-plusregeling, waarbij medewerkers vanaf hun

zestigste stoppen met werken, heeft al zo’n zeven, acht ton opgeleverd, aldus Steijaert. “En we besparen ongeveer een miljoen euro op het wagenpark.â€? Het schap heeft niet alleen minder auto’s, kranen en ander materieel, maar soms zijn auto’s ingeruild voor kleinere en sobere uitvoeringen, aldus de portefeuillehouder. Minder personeel in de buitendienst heeft ook minder materieel nodig, maar dit betekent volgens Steijaert niet dat er minder werk wordt verricht. “We besteden meer uit. Dat is ook goed voor de economie in Zeeland. Er zijn genoeg aannemers eĂŻnteresseerd.â€? Daarmee bespaart het waterschap volgens hem ook. “We kunnen ons voordeel doen met de markt.â€? Steijaert doelt erop dat het schap door de economisch mindere tijden goedkoper werk kan uitbesteden. “Uit ervaring is gebleken dat deze kosten niet stijgen wanneer het weer beter gaat met de economie.â€? Vergadering De algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen behandelt de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 op 14 november.


Voorlopig plan ligt ter inzage

Nederlandse Bachvereniging

Eind dit jaar meer duidelijk over inpassing marinierskazerne

Zeventiende-eeuwse liefdesmuziek MIDDELBURG - Begin november

dekking van Bruce Dickey, een van de twee

door Nederland met een programma met zeventiende-eeuwse liefdesmuziek. Het voert de luisteraar langs uiterste extase en diepe rouw. Want of het nu om geestelijke of wereldlijke liefde draait, de noten zijn even hartverscheurend.

horen hoe virtuoos een cornetto kan klinken. Bezetting: Lauren Armishaw en Zsuzsi Tóth, sopraan; Bruce Dickey en Doron Sherwin, cornetto; Mieneke van der Velden, gamba; Siebe Henstra, orgel en klavecimbel; Fred Jacobs, theorbe.

Op het programma staan composities van onder meer Schütz, Schein, Monteverdi en Mazzocchi. Maar ook zelden uitgevoerde juweeltjes zoals O lucidissima dies van Giovanni Paolo Colonna en Anulo suo van Stefano Fabri voor twee sopranen, twee cornetti – houten blaasinstrumenten met een trompetmonstuk uit de Renaissance – en continuo. Dit laatste stuk is een ont-

Concerten Zaterdag 2 november: Beek Ubbergen, Sint-Bartholomaeus; 20.15u. Zondag 3 november: Leeuwarden, De Harmonie; 15.15u. Vrijdag 8 november: Middelburg, Oostkerk; 20.00u. Zondag 10 november: Haarlem, Philharmonie; 14.30u.

VLISSINGEN - De mariniers zijn meer dan welkom in Vlissingen. Zo veel is inmiddels wel duidelijk. Toch is het draait bij de Nederlandse Bachver- cornettospelers. Hij zorgde in de jaren 70 van groot belang dat alles wat met de komst te maken heeft goed wordt gecommuniceerd met omwonenden en eniging alles om de liefde. Van 2 tot en voor een ware revival van dit bijzondere andere betrokken partijen. met 10 november reist het ensemble blaasinstrument en laat in dit programma

KORTE BERICHTEN

De gemeente probeert mariniers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun komst naar Vlissingen.

DOOR BO VAN SCHEYEN Tot nu toe zijn daar geen klachten over te horen. De inwoners van Vlissingen, Ritthem en Oost-Souburg zijn de afgelopen maanden diverse malen bijgepraat en geïnformeerd over de stand van zaken. Ook zijn er al vele suggesties van eerdere bijeenkomsten door het ministerie van Defensie, de provincie en gemeente meegenomen en verwerkt. Het voorontwerp inpassingsplan ligt nu zes weken ter inzage bij de provincie en gemeente Vlissingen. Woensdag was op de Vlissingse marinekazerne een inloopavond waarop uitleg werd gegeven over het voorlopige plan. Er waren veel mensen afgekomen op de avond: omwonenden, ondernemers en vertegenwoordigers van enkele politieke partijen. Rijnco-Jan Suurmond van het CDA kwam goed voorbereid. Hij had een lijst punten waarover hij meer te weten wilde komen. “De Vlissingse politiek zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen. De besluiten hebben we nog niet genomen. Iedereen kan nog zijn zienswijze indienen. Het is van belang dat er een goed definitief inpassingsplan komt. Wij hebben aandacht voor de veranderingen voor het landbouw- en fietsverkeer. Kun-

nen de bestaande bedrijven blijven en hoe grondig is er bodemonderzoek gedaan? En wat zullen de gevolgen zijn van drukkere verkeersstromen?” Ook Alex Achterhuis van de PSR zei het belangrijk te vinden dat de ontsluiting naar de marinierskazerne goed wordt onderzocht. “In dat verband is er veel nog niet duidelijk. Het lijkt me ook geen eenvoudige klus.”

‘Heb er vertrouwen in’ De gemeente zegt dat er nog zaken moeten worden uitgezocht en dat tegen het einde van dit jaar meer duidelijk zal worden. Dolf Snel uit Ritthem had woensdag vragen over de veiligheid van de munitieopslag. Zijn dorpsgenoot Hendrik Kranendonk zei te hopen dat sommige mariniers zich gaan vestigen in Ritthem. “Ik woon in de omliggende polders, dus ik zal niet veel last hebben van activiteiten. Integendeel. Ik denk dat het juist meer leven in de brouwerij brengt.” Kranendonk is ex-marineman en maakt nog steeds gebruik van de sportfaciliteiten in de huidige kazerne. “Ik ben benieuwd of deze marinekazerne geïntegreerd wordt of niet. Daar is nog wat onduidelijkheid over.”

ARCHIEFFOTO

Druk Ondernemer Henk van de Velde zit met zijn rioolbedrijf in een van de straten waar de ontsluiting eventueel komt. “Ik hoop dat ze daar een goede oplossing voor vinden. In onze straat zitten ook de kringloopwinkel en het dierenasiel. Het is al druk hier. Het lijkt mij niet verstandig er nog eens 2300 verkeersbewegingen bij te krijgen. Dan is het wachten tot het fout gaat.” Interim-burgemeester Letty Demmers zei blij te zijn dat de mariniers naar Vlissingen komen. “Ik heb er vertrouwen in dat alle ontwikkelingen rond de komst van de mariniers goed zijn voor de stad. Het past ook heel goed bij Vlissingen.” Op de vraag hoe de mariniers worden voorbereid op een eventuele vestiging in Vlissingen zei zij dat het ‘natuurlijk niet voor elke marinier eenvoudig is om van Doorn naar Vlissingen te reizen’. “Voor een marinier met een gezin dat is verankerd in die omgeving kan het een ingrijpende verandering betekenen. Daarom gaan wij samen met omliggende gemeenten en provincie een soort stappenplan ontwikkelen om de mensen goed te informeren over hoe het is om te wonen, leven en werken in Vlissingen en Zeeland. De aanzet daartoe is al gemaakt.”

Vrijwilligers en ond ernemers in de gemeente helpen elkaar

Tweede Meet&Match in Veere DOMBURG - In het Veerse gemeentehuis in Domburg vindt 12 november de tweede editie van Meet&Match plaats. Tijdens deze bijeenkomst wisselen ondernemers en vrijwilligers uit de gemeente kosteloos producten, kennis en diensten uit. Ook worden er vrijwilligersprijzen uitgereikt. DOOR BRITTA JANSSEN Vrijwilligerswerk en maatschappelijk ondernemen, daarom gaat het tijdens de bijeenkomst die georganiseerd wordt door de gemeente Veere en Stichting Welzijn Veere. Als eerste staat een workshop maatschappelijk betrokken ondernemen op het programma, met tips voor de vrijwilligers en ondernemers. Betekenen Daarna begint het ontmoeten en koppelen. Bij Meet&Match bieden ondernemers kennis, producten en diensten kosteloos aan ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Zij ontvangen daarvoor eventueel een tegenprestatie. Vrijwilligersorganisaties kunnen de ondernemers over verschillende onderwerpen ondersteuning vragen, van administra-

tieve hulp tot hand- en spandiensten. Een muziekvereniging mag bijvoorbeeld een ruimte van een ondernemer gebruiken om te repeteren en in ruil daarvoor treedt de vereniging op bij de ondernemer. Of de experts van internetbedrijf helpen een sportvereniging hun website op te zetten of te verbeteren, in ruil voor gratis sporten bij de club. “Het is goed voor de pr van een bedrijf en het straalt uit naar de medewerkers”, stelde wethouder Chris Maas bij de eerste editie van Meet&Match. “Zij mogen zich trots voelen dat hun bedrijf maatschappelijk betrokken is.” Volgens Maas kan in principe iedere vrijwilligersorganisatie en ondernemer meedoen en hij was tevreden over het aantal aanwezigen bij de eerste bijeenkomst. “Er waren zo’n dertig ondernemers en vrijwilligersorganisaties en samen met de an-

dere belangstellenden waren er in totaal zo’n 130 mensen. De sfeer was goed en iedereen vond het zinvol. Het ging over iets voor elkaar betekenen en dat dit op leuke en simpele manieren kan.” Vrijwilligersprijzen Als laatste staat rond 21.30 uur de uitreiking van de vrijwilligersprijzen op het programma. Die zijn te vergeven in drie categorieën: de organisatie die zich onderscheidend heeft ingezet voor een andere doelgroep in Veere, de organisatie die samenwerkt met andere (vrijwilligers)organisaties in Veere en de organisatie die zich inzet voor het vergroten van vaardigheiden en competenties van vrijwilligers in Veere. De winnaars krijgen een award en vijfhonderd euro voor de realisatie van vrijwilligersactiviteiten. PAGINA 6

MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek: 31 oktober, Aula, 20.00u. Een avond met Dimitri Verhulst. Kinderkleding & -spullen ruilbeurs: Op 2 november van 11.00-13.30 uur zal in Espressobar Ko D’oooooooor een Kinderkleding & -spullen ruilbeurs plaats vinden. Moeders met kinderen in de leeftijd 0-6 zijn van harte uitgenodigd om samen te komen om kinderkleding, maar ook kinderspullen, te ruilen met elkaar. Aanmelden is wenselijk via info@t-hart.eu. Er kunnen deze eerste keer maximaal 20 moeders deelnemen. www.thart.eu/kinderkleding-ruilbeurs Najaarsverkoop Tesselschade - Arbeid Adelt: Donderdag 7 november van 10.0014.30 uur in espressobar Ko D’Oooooooor, Lange Noordstraat 43 te Middelburg (t.o. oude postkantoor). Wij presenteren hier onze gehele collectie van originele, handgemaakte artikelen. Open ochtend voor vrouwen: Op dinsdag 5 november zal er weer een open ochtend voor vrouwen zijn. Nel Houmes zal spreken over het onderwerp: Een bijzondere ontmoeting. De ochtend wordt gehouden in De Morgenster, Adr. Lauwereyszstraat 6 in Middelburg, van 9.15 tot 11.15 uur. Voor kleine kinderen is er kinderoppas aanwezig. Lezing: Draaiing aardmagnetisme. Wanneer komt die, en hoe erg is dat? Prof. dr. Langereis, Universiteit Utrecht. Het aardmagneetveld draait ‘geregeld’ om. In de laatst 35 miljoen jaar gebeurde dit gemiddeld 5 à 6 keer per miljoen jaar. De laatste keer was dat 780 duizend jaar geleden: toen wees het kompas naar het zuiden in plaats van naar het noorden. Lezing verzorgd door het Natuurkundig Gezelschap, Zeeuwse Bibliotheek, 1 november, 19.30 uur. Meer lezingen op: www.ngm1780.nl Welkomdienst: Op zondag 3 november wordt er een welkomdienst gehouden in de Hofpleinkerk aan het Hofplein te Middelburg. Een bijzondere ontmoetingsdienst, dit keer in het Zeeuws! Dhr. Frans van der Heijde is de gastspreker en hij gaat het hebben over het thema: “is God kwiet?” Ook hebben we het koor “Ons Boerengoed” in ons midden. Dit typisch Zeeuwse koor maakt de avond compleet. Eddy v.d. Akker begeleidt de samenzang. Aanvang samenzang 18.45 uur, aanvang dienst 19.00 uur.

Hoogesteger en Seijbel in U17 selectie MIDDELBURG - Werner Hoogesteger en Swen Seijbel hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het trainingsweekend van de U17 selectie van coach Vuyisile Mbula. De trainingen van de U17 selectie vinden plaats op het rugbycentrum in Amsterdam. Werner Hoogesteger en Swen Seijbel hebben al een aantal jaren deelgenomen aan de trainingen van het regionaal talenten

centrum in Tilburg en Den Bosch. Vanuit de RTC zijn ze voorgedragen voor de FIRA stage en van daaruit voor de trainingen van de U17 selectie. Na het trainingsweekend van 17 november, wordt in de december de selectie bekend gemaakt. Het oranjeteam van coach Mbula en trainer Joost Kummens zal zich dan gaan voorbereiden op het crossborder toernooi in april 2014. Vanaf januari zal de selectie op woensdag en zaterdag trainen op het centrum in Amsterdam.

MZVC 1 neemt punt mee MIDDELBURG - MZVC speelde zaterdag 26 oktober uit tegen de Fendert 1 (Fijnaart), uitslag 1-1. MZVC speelde in de beginfase meer vanuit de verdediging en liet de onstuimig startende De Fendert even komen. Met een snelle uitval kwam in de 13e minuut aanvaller Aynsley vrij voor de keeper, maar net voor het schieten werd hij achteruit getrokken. De gegeven penalty werd door Eddy de Looff via de vingertoppen van de keeper ingeschoten: 0-1. Helaas duurde dit maar minuten, want door een foutengala kwam de bal vrij voor Nick Krijnen van de Fendert en via de paal in MZVC-doel: 1-1. Vlak voor tijd kreeg de tegenstander letterlijk een penalty, omdat de op de grond gevallen Kevin kennelijk vanachter de bal tegen zijn hand werd geschoten. Bal niet

gezien en ook geen opzet in het verhaal. Gelukkig nam de schutter de penalty zeer slecht en schoot 2 doelen over. Vele mogelijkheden later was het nog steeds gelijk en zeker MZVC-keeper deed meer dan zijn best. Er kwamen zelfs tegen het einde nog een paar listige aanvallen en met een beetje mazzel zou het geluk nog meer aan MZVC-zijde komen. Het bleef 1-1. Door sterk collectief één punt mee naar huis. Programma Zaterdag 2 november MZVC 1-de Meeuwen 1 15.00 uur MZVC A1-Veere A1 12.45 uur MZVC B1-Kapelle B2 11.00 uur MZVC C1-Domburg C1 12.45 uur MZVC E2-Nieuwland E2g 09.00 uur De Meeuwen 3-MZVC 2 14.30 uur Serooskerke 5-MZVC 3 13.00 uur De Noormannen E1-MZVC E1 09.30 uur Info: www.mzvc.eu


BLAUW GERUITE KIEL

NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN

Woensdag 30 oktober 2013 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld

VLISSINGEN, STAD AAN ZEE

BELEID EXPLOSIEVEN VLISSINGEN In oktober 2013 heeft de raad van de gemeente Vlissingen het beleid met betrekking tot niet-gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vastgesteld. Hierdoor is een eenduidige en veilige manier van werken met betrekking tot het opsporen en onschadelijk maken van explosieven gewaarbord. Tweede Wereldoorlog Vlissingen was in de Tweede Wereldoorlog één van de meest gebombardeerde steden in Nederland. Vanwege de strategische ligging, de havens en de Atlantikwall, werd Vlissingen tijdens de Tweede Wereldoorlog regelmatig aangevallen door geallieerde vliegtuigen. Als gevolg van de vele oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoor-

log kunnen explosieven zijn achtergebleven in de bodem. Overzichtskaart Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn veel werkzaamheden in de gemeente uitgevoerd waarbij de bodem geroerd is. Hierbij is altijd rekening gehouden met mogelijke locaties van explosieven. Dit op basis van gegevens die bekend zijn bij onder andere het gemeentearchief. Deze gegevens zijn zoveel als mogelijk opgenomen in een overzichtskaart. Op basis van deze kaart is er voor verschillende gebieden beleid gemaakt zodat alle partijen op een eenduidige en veilige manier werken bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden.

VERGADERINGEN

NL-ALERT CONTROLEBERICHT NL-Alert zorgt voor directe informatie bij een noodsituatie. Maandag 4 november 2013, kort na 12.00 uur, wordt het NL-Alert controlebericht uitgezonden, tegelijk met de maandelijkse sirenetest. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen in Zeeland nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk

Stadhuis Vlissingen Aanvang 19.30 uur

aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen.

www.nl-alert.nl

HERDENKING BEVRIJDING VAN VLISSINGEN

Raadslid Mark Weug, Lokale Partij Vlissingen Tel. 0118 431157, e-mail mark@weug.nl

1. plaatsen windturbine nabij Engelandweg (17-10-2013) 2. veranderen omgevingsvergunning milieu inzake het hebben van (klein) vee Zuidbeekseweg 2 (21-10-2013) 3. aanbrengen verlichting Sint Jacobstoren (23-10-2013) 4. monteren rookgaskanaal afvoer houtkachel (23-10-2013) 5. kappen 8 bomen berm Schuitvaartgracht ter hoogte van nrs. 83-145 (23-10-2013) De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure: Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ver-

Donderdag 7 november 2013

Als VIP bij de raad? U kunt zich opgeven om deze vergadering als VIP bij te wonen. Interesse? U wordt dan om 18.45 uur op het stadhuis gastvrij ontvangen door enkele raadsleden en de burgemeester. Zij vertellen hoe de gemeenteraad werkt. Aansluitend kunt u de raadsvergadering bijwonen. Na afloop is er een drankje. U kunt zich aanmelden via onderstaande website.

Zie voor de agenda www.vlissingen.nl/explosieven

De Vlissingse SP (Socialistische Partij) heeft de mogelijkheden laten onderzoeken om Vlissingen de Artikel 12-status (faillissement) te geven. De achterliggende gedachte, dat zo onze schulden worden kwijtgescholden en de gemeente met een schone lei verder kan, is uiterst bedrieglijk. Een gemeente wordt niet zomaar failliet verklaard en daarmee Artikel 12-gemeente. De Rijksoverheid verwacht eerst dat de gemeente ‘het maximale doet’ om een gezonde financiële huishouding te bewerkstellingen. Dat betekent in de praktijk maximale gemeentelijke belastingen voor burgers en bedrijven, geen investeringen en juist maximale bezuinigingen. De sociale- en welzijnsvoorzieningen, en daarmee de zwaksten in onze samenleving, zullen hierdoor keihard worden geraakt. Laat u zich geen rad voor ogen draaien! De LPV zal sowieso alles doen om een faillissement van Vlissingen te voorkomen, maar wees gerust: Vlissingen komt helemaal niet in aanmerking voor deze Artikel 12-status!

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Donderdag 31 oktober 2013

Gemeenteraad Heb jij je telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Kijk dan op www.nl-alert.nl en volg de instructies. Je telefoon moet wel geschikt zijn.

www.vlissingen.nl/gemeenteraad

ARTIKEL 12-STATUS

BEKENDMAKINGEN

Commissie Maatschappelijke zaken

leend: 1. plaatsen standbeeld Boulevard Evertsen ten hoogte van nr. 12 (21-10-2013) 2. plaatsen tuinhuisje Mendelssohnlaan 10 (21-10-2013) 3. revitaliseren voormalige Zeevaartschool tot Zorgboulevard Boulevard Bankert 156 (22-10-2013) Bezwaar Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende, die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uitgebreide procedure: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

WINTERPROEF HANGENDE TERRASSEN BOULEVARD

Foto: Ruben Oreel Op zondag 3 november 2013 herdenkt Vlissingen om 11.00 uur de bevrijding. Het is dit jaar 69 jaar geleden dat de geallieerden bij de Commandoweg aan land kwamen. De herdenking is een sobere plechtigheid bij het monument van de Commando’s no. 4 en de herdenkingssteen van de 52ste Lowland

1. van Delta Infra voor oprichten van inrichting voor steunpunt te Bedrijfsweg 1a. Inzage De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis te Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of e-mail whe@vlissingen.nl). Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3000, 4380 GV te Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via de afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen (tel. 0118-487156 of e-mail vergunningen@vlissingen.nl). Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is. Publicatie vastgesteld beleid niet-gesprongen conventionele explosieven De gemeenteraad van de gemeente Vlissingen maakt bekend dat zij, op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op 3 oktober 2013 het beleid met betrekking tot niet-

Division aan de Commandoweg, de plaats waar destijds de geallieerde troepen aan land kwamen. Na een korte toespraak van burgemeester Letty Demmers en één minuut stilte, worden diverse kransen en bloemen bij de monumenten gelegd. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog heeft vastgesteld. In het vastgestelde beleid wordt omschreven hoe binnen de gemeente Vlissingen op een eenduidige en veilige manier wordt omgegaan met de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Het beleid treedt, conform artikel 3:40 van de Awb, de dag na publicatie in werking. De beleidsnotitie ‘Nietgesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog’, inclusief beleidskaart, ligt ter inzage vanaf 30 oktober 2013 in de publiekshal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 en is digitaal te raadplegen via www.vlissingen.nl/explosieven. Verzoek vergroten bijbehorend bouwwerk Koudekerkseweg 104 Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van een vrijstaand bijgebouw op het perceel Koudekerkseweg 104. De aanvraag voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan Middengebied. Wij zijn van plan medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de aanvraag. Het verzoek ligt vanaf 31 oktober t/m 13 november 2013 ter inzage in het stadhuis van de gemeente Vlissingen. In deze periode kunnen belanghebbenden een reactie indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Als u een mondelinge reactie wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de heer R. Bakker, tel. (0118) 487165.

De hangende terrassen op de glooiing aan de boulevards mogen deze winter blijven staan. Dit heeft het College van B&W besloten. Na het stormseizoen zal worden geëvalueerd of dit ook voor de komende jaren geldt. De terrassen zijn drie jaar geleden gerealiseerd. Ieder jaar werden de terrassen voor aanvang van het stormseizoen verwijderd. Dit bracht hoge kosten met zich mee voor de eigenaar. Om deze kosten mogelijk te kunnen besparen, mogen de terrassen deze winter blijven staan als proef. De terrassen worden wel ontruimd en dus niet gebruikt. Na de winter zullen de resultaten worden geëvalueerd door de gemeente en het waterschap.

Dierenwelzijnsnota Vlissingen De fracties van GL, D66, SP en de CU hebben het initiatief genomen tot het opstellen van de Dierenwelzijnsnota Vlissingen. Deze nota is in conceptvorm gereed en zal gedurende 6 weken ter inzage liggen voor een ieder. De inspraakperiode loopt van 28 oktober tot 9 december 2013. De nota is opvraagbaar via tel. 0118–487481 of e-mail griffie@vlissingen.nl. Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij voornemens zijn het volgende verkeersbesluit te nemen: Het instellen van een gedeeltelijk parkeerverbod op de Vlissingsestraat, ter hoogte van nummer 86 en nummer 205. Burgemeester en wethouders hebben op deze procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Voorafgaand aan dit verkeersbesluit hebben zij een ontwerpverkeersbesluit genomen, dat in het stadhuis ter inzage heeft gelegen. Lees verder op de volgende pagina


VERVOLG BEKENDMAKINGEN Belanghebbenden konden gedurende deze periode tegen het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken. Beroep Tegen het verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Een beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant tegen het verkeersbesluit kan gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking alleen nog worden ingediend door belanghebbenden die hun

zienswijze tegen het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt. Het beroepschrift richt u aan: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een beroepschrift wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor nietnatuurlijke personen (zoals verenigingen, stichtingen, B.V.’s)

Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonlijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. Z.C.M. La Reine, geb. 27-08-1983 Groenewoud 68 R.R.J. Gerlach, geb. 03-09-1989 M.B.J. van Mierlo, geb. 07-03-1992 S.A. te Riet ook genaamd Scholten, geb. 11-02-1993

Koudekerkseweg 82 S. Adhikari, geb. 11-07-1986 R.C. Holslag, geb. 07-09-1958 S. Sukachov, geb. 29-07-1966 Paardenstraat 39 J.H. Anastacia, geb. 12-08-1990 A.J. van Bloppoel, geb. 21-03-1992 M.S. Farahi, geb. 03-04-1977 I.I. Ngirubiu, geb. 28-03-1990 Singel 152 R.J. Vieira Casalao, geb. 27-10-1965 Sottegemstraat 2 M. Chen, geb. 25-05-1990

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het College.

Vlissingen, 30 oktober 2013 B&W Vlissingen, Postbus 3000 4380 GV Vlissingen

Op donderdag 14 november in de Sint Jacobskerk in Vlissingen

PETER BLOM

Met korting naar Classical Proms

Koppige kroters

VLISSINGEN - Donderdag 14 november treedt pianist Cor Bakker vanaf 19.30 uur op in de Vlissingse Sint Jacobskerk met Vocal Group Call en The Bach Orchestra of the Netherlands. Het geheel staat onder leiding van de bekende dirigent Pieter Jan Leusink. De tournee ‘The Classical Proms’ trekt jaarlijks ruim 22.000 bezoekers door heel Nederland. Via de lezersactie van Weekblad de Bode kunt u met korting naar dit concert!

Het is altijd leuk te weten hoe buitenlanders over ons denken. Het oudste bericht over aard en eigenschappen van de Walchenaren is van Theofried, de abt van het klooster in Echternach. Duizend jaar geleden schreef hij in een boek dat onder andere gaat over het verblijf van de heilige Willibrord op Walcheren: ‘Een woest volk is dit, dat wetten noch verordeningen vreest, dat geen juk, gezag of teugel gewend is, koppig van aard, en licht in beweging te brengen als de golven der zee, die schuimende het eiland omringt’. Verderop herhaalt hij zijn oordeel aldus: ‘Maar dit volk van Walcheren is gelukkiger door deze eigenschappen omdat het koppig is, hard en ruw, omdat het is als de golven der zee en de zee volgt in haar grillige geestesgesteldheid, omdat het in geen enkel opzicht wordt belemmerd door heerschappij of wetten, omdat er niets is dat het vreest en slechts leert door wonderen: deze vinden hier dan ook des te talrijker plaats en ontroeren de verharde gemoederen.’

Cor Bakker.

FOTO BOKKIE VINK

Sinds 2009 is er een jaarlijkse traditie ontstaan met de uitvoeringen van The Classical Proms. “We hebben The Classical Proms geïntroduceerd met een duidelijke doelstelling: een breder publiek aantrekken en zo meer mensen kennis laten maken met de kracht van klassieke muziek”, vertelt dirigent Pieter Jan Leusink. “We richten ons met dit programma juist niet alleen op de klassieke muziekliefhebber, maar bijvoorbeeld ook mensen met een brede muzieksmaak, maar die de drempel naar klassiek tot nu toe te hoog vonden. Tijdens een bezoek aan The Classical Proms willen we de bezoeker vervolgens verleiden ook eens een ander klassiek

concert te bezoeken, zoals bijvoorbeeld het Requiem van Mozart of de Matthäus Passion.” De concerten zijn volgens de organisatie een succes. “Het aantal bezoekers blijft groeien en dat is uniek in deze tijden.” Ondertussen heeft de concertproducent het aantal concerten verdubbeld ten opzichte van 2009 en staan de musici 22 keer op het podium. “De vooruitzichten zijn goed. Ook dit jaar zijn er veel uitverkochte zalen.” Programma Van eeuwenoude klassieke composities via opera naar populaire evergreens. De veelzijdige zangers en zangeressen van Vocal Group Call brengen net zo makkelijk

het “Air” van Bach als “Papa can you hear me” van Barbra Streisand. Het feelgood programma is toegankelijk, gericht op jong en oud en gelardeerd met klassieke hoogstandjes. Met zijn brede muzikale achtergrond van Motown, jazz tot populair past Cor Bakker uitstekend binnen dit programma. De veelzijdige pianist verheugt zich op de tournee. “Voor mij is dit programma weer een hele andere manier van muziek maken. Het is een ongekende luxe met een goed strijkorkest te spelen. Ik ben absoluut een liefhebber van zang met een ensemble mits goed gebracht natuurlijk. Bij Call voel ik me dan ook als een vis in het water!” Bakker speelt samen met The Bach Orchestra of the Netherlands en brengt onder andere ‘Chariots of Fire’ van Vangelis, ‘La chanson des vieux amants’ van Jaqcues Brel en ‘Adagio’ van Albinoni. Het gezelschap reist door heel Nederland en de uitvoering in Vlissingen is op 14 november. Lezersactie Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar via www.pieterjanleusink.nl en tel. 09008191*. Als u de actiecode VB77 gebruikt krijgt u 25 euro vroegboekkorting en een gratis cd. U betaalt per kaart geen 70 euro, maar 45 euro. *Inclusief gratis programma. De prijs is exclusief eventuele verzendkosten en andere reducties zijn niet van toepassing. Deze actie geldt niet voor reeds gekochte kaarten. Het telefoonnummer kost 45 cent per minuut.

Schoolkorfbaltoernooi ARNEMUIDEN - Op woensdag 23 oktober vond bij Korfbalvereniging TOP het eerste schoolkorfbaltoernooi in Arnemuiden plaats. Aan het toernooi deden meer dan 120 basisschoolleerlingen mee van scholen uit Arnemuiden en Nw. en St. Joosland. In totaal streden er 23 ploegen tegen elkaar.

Tijdens het toernooi werden er wedstrijdjes mono-korfbal gespeeld. Vier tegen vier, in één vak, op twee korven. In sporthal ‘De Blikken’ wonnen in de categorieën 3/4 en 5/6 teams van basisschool de Oleanderhof. De winst bij groep 7/8 ging naar basisschool ‘t Vierschip. De kinderen en de organisatie kijken terug op een zeer geslaagd toernooi.

Het ruwe en oorlogszuchtige was later niet meer waar buitenstaanders oog voor hadden. Een Italiaan die in 1529 een reis maakte over het eiland zag een ijverig volk dat dijken bouwde, moerassen drooglegde, zomers door de watergangen voeren en als de vorst inviel over het ijs zwierden. Hollanders en Britten observeerden drie eeuwen later dat de eilandbewoners over het algemeen niet groot waren, hun kleur niet blozend was, ze vrij sterk waren en zeer geschikt ‘tot de zeevaart’. Men meende verschillen te zien tussen de bewoners in vissersplaatsen en hen die op het land of in de steden woonden. De vissers waren ‘kloeker’ en hadden ‘een frisscher uitzigt’. Wat de landlieden betreft viel op dat hun benen ‘buitengemeen dun’ waren. Opmerkelijk was verder ‘dat men deze onevenredige dunheid der beenen niet zoo algemeen onder de visschers van Arnemuiden zal aantreffen’. De inwoners van de steden vond men gesloten en saai. De dorpelingen waren vlijtig maar langzaam van begrip. Zuidbevelandse boeren spraken voor de oorlog minachtend over de Walcherse ‘kroters’. In hun ogen waren het gierige keuterboeren die overal een slaatje uit sloegen. Meer in de smaak valt hoe tachtig jaar geleden de inwoners van Walcheren in het algemeen werden beschreven. Vooral door de combinatie van bruine ogen met het lange, ovale gezicht werden ze niet alleen beschouwd als de schoonste van Nederland, maar ook als een der schoonste van heel Europa.

Vocal Group Sing@Sea in de prijzen OOSTKAPELLE - Vocal Group Sing@ Sea heeft zaterdag op het Zangersfestival 2013 van de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland de eerste prijs “Vocale techniek” gewonnen. Samen met negen ander koren uit de regio Zuidwest Nederland deed Sing@Sea mee aan het zangersfestival “Koren laten zich horen”, dat werd gehouden in de Welkomskerk in Rockanje. Sing@Sea, een enthousiast Walchers koor

met ruim 75 leden, dat wekelijks repeteert in de Halve Maan in Oostkapelle, staat onder leiding van dirigent Hans van den Broeke uit West-Souburg. Jeanine Janse uit Oostkapelle begeleidt het koor op piano. Sing @ Sea zong vier liedjes: Hallelujah, You needed me, Take me Home – Country Road en Earth Song. Dirigent en koorleden zijn erg blij met de prijs en het positieve jury-rapport.

BEDRIJVIG NIEUWS Bedrijf in Arnemuiden gespecialiseerd in projectinrichting en wooninterieur

Bij Lavoir staan persoonlijke aandacht, service en expertise centraal ARNEMUIDEN – Voor kwaliteit, persoonlijke aandacht en deskundig advies op het gebied van projectinrichting en wooninterieur bent u bij Lavoir in Arnemuiden aan het goede adres. Het familiebedrijf heeft inmiddels jarenlange ervaring opgebouwd en daarmee doet u uw voordeel. “We hebben goede contacten met leveranciers en weten wat er allemaal mogelijk is”, vertelt Stefan van de Lavoir. “Daardoor kunnen we meer dan standaardwerk leveren en aan de wensen van de klant tegemoetkomen.” DOOR BRITTA JANSSEN Het Arnemuidse bedrijf aan de van Cittersweg heeft al ruim 35 jaar ervaring.

Als laatste is de afdeling voor wooninterieur erbij gekomen. “We wilden dit graag doen en zagen het als een uitdaging”, legt Stefan uit. “Er is ook een deel overlap met ons werk in de projectinrichting en daardoor versterkt het elkaar.” Lavoir verbouwt eind dit jaar de showroom. Ze wil de twee showrooms meer samentrekken, zodat klanten in beide inspiratie kunnen opdoen. Flexibel Stefans vader Frans heeft in de jaren veel knowhow opgebouwd met betrekking tot de vloeren. Hij heeft alle problemen al eens gezien en kan daardoor kundig advies geven. Verder kunt u bij het bedrijf terecht voor onder meer raambekleding, behang, meubels en allerlei accessoires. “We geven de mensen graag de nodige aandacht

in het zoeken van hun nieuwe interieur. Dat betekent veel keuze in bijvoorbeeld materialen, kleuren, maten en stoffen.” Showroom Lavoir is van maandag tot en met zaterdag te bezoeken tussen 8.00 en 17.30 uur. In de 1200 vierkante meter grote showroom kunt u de laatste trends in woon- en interieurland bekijken. “We presenteren verschillende concepten, voor een brede doelgroep.” Van modern strak tot robuust eiken. “We willen in onze nieuwe showroom ook graag laten zien wat er bijvoorbeeld allemaal kan met een stoel of bank in diverse materialen. Ook kunnen we doordat we een onafhankelijk bedrijf zijn merken betrekken die niet in het showroom staan.”

Jenny van de Lavoir (l) en José Puister helpen u graag.

Bij Lavoir heeft u de voordelen van een familiebedrijf. “We kunnen de klanten

FOTO BENNIE KRAJENBRINK

persoonlijke aandacht en veel service bieden.”

Wooninterieur Lavoir - Van Cittersweg 2 - 4341 RC Arnemuiden - T: 0118-606905 - F: 0118-628025 – www.lavoirwooninterieur.nl - arnemuiden@otakwinkel.nl PAGINA 8


MEUBELEN VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT. UITZONDERLIJK ÉÉNMALIG VOOR PARTICULIEREN:

STOCKSALE

ND BL IJ VRE IJZEN! L AGE P

op alles 50% korting ZATERDAG 2 & ZONDAG 3 NOVEMBER 2013 ZATERDAG 9 & ZONDAG 10 NOVEMBER 2013 OPEN VAN 09.00 TOT 17.00 UUR KINGSBRIDGE GRAUWE POLDER 50 4876 NB ETTEN-LEUR WWW.KINGSBRIDGEIMPORT.COM www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

B L IJ V E

ND

GD VERLAA

Roombotercakejes 330 g

v an 1.75

1.59

v an 1.49

Choco- of stroopwafel

1.39

189-225 g

ALDI DE * GOEDKOOPSTE VOLGENS

KASSA KofďŹ ebonen 500 g

van 3.27

2.99

10 JAAR

Dorpsstraat 3-5a Oostkapelle

bij reservering vanaf 2 personen van 30 okt. t/m 8 dec.

1.69

Zeevruchten 250 g

25%

goedkop er

Griekse yoghurt 1 kg

Sprits

Jubileum actie:

v an 1.79

B L IJ V E

v an 1.59

vvan 1.19

es canapi wijn GRATIS

ND

GD VERLAA

175-200 g

0.89

1.49

* Boodschappentasvergelijking supermarkten door Kassa, 28-09-2013.

Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 Info@krt.nl www.krt.nl of mobiel .krt.nl

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN44 plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf

tot

â‚Ź 1,50

â‚Ź SNJ â‚Ź 0,65 p/kg â‚Ź 1,05 p/kg â‚Ź 0,50 p/kg â‚Ź 4,50 p/kg â‚Ź 4.00 p/kg â‚Ź 3,50 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,90 p/kg â‚Ź 0,70 p/kg â‚Ź 0,30 p/kg â‚Ź 0,17 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,13 p/kg â‚Ź

â‚Ź 0,85   â‚Ź 3,00

   per kg per stuk

Vers & voordelig!

* Vanaf woensdag 30-10-2013

46%

goedkop er

Appelen Elstar 1.5 kg

v an 1.85

0.99

42%

goedkop er

Prei 1 kg

vvan 1.19

0.69

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-10-2013 t/m dinsdag 05-11-2013.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


L SUPERPAKKET

Rijbewijs startpagina voor

€ 1.420,-

Nu tijdelijk van € 1.550,- 30 autorijlessen - Tussentijdse toets (CBR) - Praktijk examen (CBR) - Theorie examen - Eigen verklaring - Herexamen garantie - Gratis proef rijles!

auto - schakel - automaat aanhanger - brommer

Touwbaan 118 - 4331 VA Middelburg 06-51716372 www.rijschoolmierop.nl info@rijschoolmierop.nl

Nieuwe Vlissingseweg 366 4335 JL Middelburg T: 0118 - 613387 E: info@rijschooljasperse.nl www.rijschooljasperse.nl

Voor het rijbewijs gelden sinds dit jaar nieuwe regels. Maar de grootste groep mensen, die met rijbewijs B te maken heeft, merkt er weinig van. Er zijn nieuwe rijbewijscategorieën en voor sommige categorieën is de minimumleeftijd verandert. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu verhoogt de keuringsleeftijd voor ouderen met een rijbewijs vanaf 1 januari 2014 van 70 naar 75 jaar. Wanneer bestuurders binnen vijf jaar twee keer worden aangehouden met alcohol op, kan het rijbewijs worden ingenomen. Dit gebeurt als er de tweede keer sprake is van minimaal 1,3 promille alcohol of als de bestuurder weigert mee te werken aan een alcoholcontrole. De bestuurder kan het rijbewijs alleen terug krijgen door opnieuw te slagen voor het theorie- én praktijkexamen. Veranderd Op de website www.rijbewijs.nl staan de veranderingen op een rij. Dit zijn er twee: 1. De minimumleeftijd voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen) is veranderd. 2. Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor en de leeftijd en ervaring van de motorrijder. Voor het A1-rijbewijs is de minimumleeftijd achttien jaar. Voor A2 is dat twintig jaar. En A2 kunnen mensen alleen halen als ze al minimaal twee jaar in het bezit zijn van rijbewijs A1. Voor categorie A wordt de minimale leeftijd verhoogd van 21 naar 22 jaar. Dan moet die persoon wel al minimaal twee jaar rijbewijs A2 hebben. Om direct voor rijbewijs A te gaan, geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. De nieuwe regels zijn het gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn, die op 19 januari 2013 ingevoerd wordt. Mensen die op deze datum al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen als de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden ze voor iedereen.

2toDrive Met het zesjarige experiment 2toDrive kunnen jongeren sinds 2011 al vanaf hun zestiende het theorie-examen halen. Vanaf 16,5 jaar mogen ze rijlessen volgen. Zodra ze zeventien zijn, mogen ze praktijkexamen doen. Als ze geslaagd zijn, mogen ze de weg op met een coach die hen begeleidt. Zodra de bestuurder achttien is, mag hij of zij zonder coach autorijden. De coach helpt de jonge bestuurder, waardoor hij of zij extra rijervaring opdoet. Zo moet het project de kans op ongelukken verkleinen.

VOOR RIJLESSEN: s Auto (B) 37,50per / uur50 min. € 33,-

T. 06-48264407 E. info@brink-rijopleidingen.nl I. www.brink-rijopleidingen.nl

s Automaat (B) 40,- / per uur 50 min. € 35,-

Eerlijke prijzen Hoog slagingspercentage!

s Auto aanhangwagen (B-E) 37,50 / uur s Caravantraining 25,- / uur

KORT BEDRIJVIG Het kan bij Rijschool Walcheren

Rijles in een elektrische auto MIDDELBURG - Rijschool Walcheren is een moderne rijschool voor rijbewijs B, BE en theorieopleidingen Er zijn vier instructeurs en zij geven rijles in vier schakelauto’s en de nieuwste aanwinst: de honderd procent elektrische Renault Zoë, geschikt voor automaatrijlessen.

Géén inschrijfgeld - Losse rijles €37.50

‘Wij zijn hiermee de eerste rijschool in Zeeland die rijles geeft in een volledig elektrische auto’, vertelt het team. ‘De voordelen van het elektrisch rijden zijn niet alleen het milieuvriendelijke aspect, maar ook de lage kosten. De auto heeft vrijwel geen onderhoudskosten en de brandstofkosten zijn nihil. Het ontbreken van fiscale bijtelling kunnen wij doorberekenen ten gunste van de leerling.’ De rijschool heeft onderzocht of het gunstig en haalbaar is om met deze auto rijles te geven. ‘Vooral de actieradius en oplaadtijd is belangrijk. Wij hebben gekozen voor een oplaadpaal bij de rijschool die binnen twee uur de accu volledig kan laden. Elektrisch rijden is het rijden van de toekomst en Rijschool Walcheren wil graag pionier zijn in Zeeland.’

www.rijschoolhallo.nl

Kijk voor meer informatie op www.rijschoolwalcheren.nl

Persoonsgerichte opleiding Check mijn site en stap in!


Recreatiestalling Numansdorp en Occasion Center Numansdorp LET OP:

+287'( :250 Voor professionals in bouw en afbouw Ruime openingstijden Alles op voorraad of snel leverbaar

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMYOLHJHQ KRXWZRUPPROOHQUDWWHQPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

  ZZZRQJHGLHUWHVSHFLDOLVWQO

Caravan/Camper verkopen:

Professionele kwaliteit tegen scherpe prijzen

Voor bemiddeling verkoop vragen wij Caravans - Campers en Vouwwagens.

De betrokken en deskundige bouwpartner om de hoek

BOVAG onderhoudsbeurt Caravan

NU â‚Ź 195,-

Voor alle voordelen zie:

BPG, DĂ Ă R BOUW JE MEE!

WWW.CARVA.NL

Contact 0186-652960 – carva@planet.nl NU Stallingplaats. Ook verkoop, reparatie, onderhoud en APK keuring.

STADSAMBACHTSWEG 4 | 4332 SE MIDDELBURG | T: 0118 633511

www.bpgvanwesten.nl

AndrĂŠ Kuipers

Dinsdag 5 nov Woensdag 6 nov Donderdag 7 nov

Heleen Dura - van Oord 18.00 - 22.00 u. 14.00 - 22.00 u.

Jack de Vries

Maurice de Hond

STAP IN HET NETWERK VAN ZUID-WEST NEDERLAND

14.00 - 22.00 u.

Zeelandhallen, Goes 0113 - 850899 - www.contacta.nl

incl. BTW.

Registratie code: 235647 Registreer gratis als zakelijke bezoeker op www.contacta.nl/registreren

Erben Wennemars

> 350 standhouders > 22.500 bezoekers > 15.000 m2 beursvloer > Seminars en workshops > Bedrijven uit alle branches > Live radio- en televisieuitzendingen

LMG voegt weer nieuwe elementen toe aan netwerkbeurs in Goes

Contacta blijft zich ontwikkelen GOES - Je moet niet alles overhoop willen gooien, maar de Contacta moet zich wel blijven vernieuwen. “Je mag niet stil blijven zittenâ€?, zegt Perry Kentin van het organiserende reclamebureau LMG. De netwerkbeurs voor Zuidwest-Nederland vindt plaats van dinsdag tot en met donderdag in de Zeelandhallen in Goes. DOOR EUGĂˆNE DE KOK Doel was, is en blijft om zo veel mogelijk deelnemers en bezoekers naar de Zeelandhallen te trekken, dat zij met een goed gevoel de deur uitgaan en dat ze op dat moment al overwegen om het jaar erna weer te komen of exposeren. LMG probeert dat te bereiken door de bekende mix van netwerken, entertainment en kennisoverdracht en die elk jaar te verďŹ jnen. “De mensen komen van steeds verderâ€?, zegt directeur Perry Kentin. “Je moet hen wel wat kunnen bieden.â€? Dat doet het Goese reclamebureau onder meer door interessante sprekers te boeken voor de Contacta

Arena. Dit jaar zijn dat ruimtevaarder AndrĂŠ Kuipers, opiniepeiler Maurice de Hond, spindoctor Jack de Vries, schaatser Erben Wennemars en Heleen Dura-van Oord, de zakenvrouw van 2013. Kentin zet daarnaast ink in op verdieping. Er zijn daarom ook dit jaar weer verschillende workshops en seminars. Bijzonder is een sessie over de Google-glass op woensdagavond. Er is iemand van het internetbedrijf met het pas geĂŻntroduceerde, maar al veelbesproken apparaat. Naast de arena is er dit jaar voor het eerst een collegezaal ingericht die plaats biedt aan 50 personen. Daar gaan specialisten in sessies van anderhalf Ă twee uur ‘op academische wijze’ de diepte in over onderwerpen als HRM, veiligheid en neuromarketing. “Daarmee proberen we een breder publiek te trekken. We willen niet alleen de directieleden en mensen van de buitendienst zien, die komen om te netwerken, maar ook het personeel op bijvoorbeeld HRM, mensen die normaal op kantoor blijven zitten. Met Contacta College doen we iets wat ook hen aanspreekt.â€?

Grenzen Thema dit jaar is ‘Grenzen verleggen’. Op de beurs komt dat in zes zogenaamde pijlers naar voren: communicatie, mobility, persoonlijk, ďŹ nancieel, technisch en geograďŹ sch. “We bieden ondernemers een heel palet aan informatie aan. In 2,5 dag moeten zij alle informatie kunnen krijgen over het verleggen van hun grenzen. Na aoop kunnen zij dan de afweging maken of ze het daadwerkelijk doen.â€? Kentin is wat het thema betreft blij dat MKB-Nederland en Randstad op de beurs zijn vertegenwoordigd. “Zij zijn er voor het eerst bij. Ze geven ondernemers adviezen op het gebied van het verleggen van grenzen, bijvoorbeeld hoe het zit met de regelgeving in andere landen, welke talen je moet spreken en waar je die kunt leren.â€? Hoewel deze editie nog moet beginnen, denkt Kentin al na over de volgende edities van Contacta. Hij wil de beurs verder ontwikkelen en blijven groeien. Hij richt zijn blik vooral op Vlaanderen. Hij hoopt in de toekomst ook Vlaamse ondernemers te verwel-

WWW.CONTACTA.NL

Perry Kentin wil blijven groeien met Contacta. FOTO BENNIE KRAJENBRINK komen. “Ik kan me voorstellen dat je hen de eerste keer een gereduceerd tarief aanbiedt om ze over de streep te trekken. Daar heb je dan wel subsidies voor nodig. De mogelijkheden daarvoor zijn we nu aan het onderzoeken, onder meer in Brussel.� De Contacta wordt dinsdagavond 5 november om 18.00 uur geopend en

duurt tot en met donderdagavond 7 november 22.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.contacta.nl, Twitter en Facebook. Ook is er een app ontwikkeld, voor zowel Apple- als Androidtelefoons en tablets. In samenwerking met Delta is in de Zeelandhallen tijdens de Contacta gratis wiďŹ beschikbaar.


Nieuwe geitenschuur

GAMMA Vlissingen

restanten markt op elektrisch gereedschap tot

MIDDELBURG - Zaterdag 26 oktober is de nieuwe geitenschuur op Middelburgse kinderboerderij de Klepperhoeve in gebruik genomen. De geitenschuur is in de afgelopen maanden gebouwd door leden van Lions Walcheren.Voor de eerste geit was de rode loper uitgerold.

50%

Oemoemenoe 2 verliest van de koploper Delft MIDDELBURG - Oemoemenoe kon niet goed in de wedstrijd komen. Delft proďŹ teerde daarvan en al in de eerste minuut kon Delft Scoren middels een penalty (3-0). Delft wist nog 2x een try te scoren voordat Oemoemenoe een tegenscore kon wegzetten. Delft kickte de bal over de drie-kwart lijn maar deze kwam werd opgevangen door Yedney America. Yedney wist de verdediging te omzeilen, Branden Richards mistte de conversion waardoor de eerste helft werd afgerond met een 13-5 voorsprong voor Delft. Ook in de tweede helft waren de voorwaart-

sen van Delft sterker dan Oemoemenoe. De scrums en de line-outs verliepen niet goed waardoor Delft vaker een aanval op kon zetten dan Oemoemenoe en zo kon uitlopen naar een 25-5 voorsprong. In de 30 ste minuut van de tweede helft wist Oemoemenoe middels een lange pas van Lawrence Fuchs op Yedney America de driekwart lijn uit te spelen waardoor Brandon Richards kon scoren. Delft kwam goed terug door een van de vele penalty’s goed te benutten Op het eind van de wedstrijd wist Devon Schutte middels een interceptie een break te maken en kon Yedney America de aanval afronden. Eindstand 30-24 in het voordeel van Delft.

korting

vanaf vandaag op=op!

Govert Flincklaan 7 | (0118) 47 97 99 | www.gamma.nl

FC Dauwendaele zoekt vrijwilligerscoĂśrdinator

FC Dauwendaele kent een vijfkoppig bestuur en een commissiestructuur. Om dit nog concreter vorm te geven wordt een vrijwilligerscoĂśrdinator gezocht. Nu deze man of vrouw niet uit het ledenbestand van ongeveer 550 mensen naar voren is gekomen, worden deze werkzaamheden ook opengesteld voor nietleden.Van de nieuwe vrijwilligerscoĂśrdinator wordt verwacht dat er afďŹ niteit bestaat met sport en voetbal in het bijzonder. Ook moet hij/zij beschikken over goede contactuele eigenschappen.

Tot de taken van de vrijwilligerscoĂśrdinator behoren o.a.: aanspreekpunt zijn voor het vrijwilligersbeleid; adviseren aan het hoofdbestuur over vrijwilligersbeleid; het werven, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers; bij de taakverdeling zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en motieven van de vrijwilliger/ster; het stimuleren van maatregelen die er op zijn gericht waardering voor de inzet van de vrijwilligers uit te drukken. Sollicitaties voor 20 november 2013 per mail aan fcd@zeelandnet.nl of schriftelijk bij het secretariaat: Zuidsingel 38, 4331 RT Middelburg. Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij de voorzitter van FC Dauwendaele: Hans Poortvliet, 06-30362245.

GEVRAAGD

Alle merken auto’s, bussen. Ook zonder APK. Eigen ophaaldienst. Bel 24 uur per dag 06-26217201

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Boomkwekers + fruittelers OPGELET! machinaal kluiten of ondersnijden

Bomen rooien Bomen snoeien Stobben frezen Hout verhakselen

kluit 30-120 cm

August Lokerse, mob. 06 - 46 40 36 47 Ko Verhage, mob. 06 - 28 74 99 85

Hans van Meer 06-10802316

Offerte? www.detuunman.nl

fruit-, laan-, kerstbomen

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Bel Hoveniersbedrijf ‘De TuĂšnman’ voor:

600 gram alle producten van uw grill- en maaltijdenspecialist zijn kant & Klaar!

MIDDELBURG - De Middelburgse voetbalvereniging FC Dauwendaele zoekt al enige tijd een CoĂśrdinator Vrijwilligersbeleid.

Om je vingers bij af te likken!

actie

Kipmihoen

Rijk gevuld met Kip en groenten

400 gram

Kipreepjes in saus Diverse smaken

Samen:

Alleen verwarm en

7,

95

5 stuks:

Gegrilde Kippenpoten

5,00

3 stuks:

Grote Kiploempia’s

5,00 gratis bigshopper bij 2 aanbiedingen naar keuze!

Roti Per stuk:

4,95

Complete maaltijd

Kiptortilla’s 2 stuks:

5,00

Kippie Middelburg

sNieuwe Burg 1as Actie geldig tot 0118-611959 PAGINA 12

zaterdag 9 november

Voor meer informatie :

www.kippie.nl


Zo Annika, Erik en Julia Straks thuis, lekker warm Het middagje shoppen van Annika, Erik en Julia valt letterlijk in het water. Ze besluiten om snel naar huis te gaan. Annika zet met haar smartphone de verwarming alvast een graadje hoger. Dan is het thuis in ieder geval wél warm. Met DELTA Comfort Wijzer. Met de slimme thermostaat van DELTA Comfort Wijzer kunt u op afstand de temperatuur in huis regelen. De slimme thermostaat registreert ook uw aanwezigheid thuis en stelt automatisch de temperatuur naar beneden bij als u niet aanwezig bent. Zo verhoogt u uw wooncomfort en kunt u tegelijkertijd efficiënter met energie omgaan. Natuurlijk is het ook mogelijk om de slimme thermostaat voor te programmeren.

Kies net als Annika, Erik en Julia voor DELTA Comfort Wijzer •Thermostaat op afstand bedienen • Thermostaat online programmeren • Energiezuinig door bewegingssensor • Eenvoudig te installeren • Verschillende uitbreidbare pakketten Ontdek alle voordelen:

www.DELTA.nl/ComfortWijzer

DELTA Comfort Wijzer werkt eenvoudig via internet met een handige app voor smartphones en tablets. DELTA Comfort Wijzer: energiebewust en comfortabel wonen!

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

GAMMA Vlissingen de verfspecialist van Walcheren!

erf onze v sten i l a i c e sp n voor staa laar uk Govert Flincklaan 7 | (0118) 47 97 99 | www.gamma.nl

Zo DELTA!


Toneelstuk van Zeelandia over boek Nescio in première

‘De Uitvreter is nog steeds actueel’ MIDDELBURG - Op het eerste gezicht lijkt de combinatie van een verteller en saxofonist een vreemde voor de vertolking van ‘De Uitvreter’ van Nescio, maar voor regisseur Lidwien Roothaan, acteur Han Kerckhoffs en muzikant Keimpe de Jong is het juist een logisch verbond. “Soms laat de muziek het publiek even ademhalen, alsof je een bladzijde omslaat in een boek.” regisseur uitstekend voor het toneel. “Het is heel toegankelijk. Hij schrijft erg kaal. Op toneel streef ik dat ook na. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de kern te komen. Het moet er makkelijk uitzien, hoewel de weg er naartoe dat lang niet altijd is.”

Acteur Han Kerckhoffs en muzikant Keimpe de Jong in De Uitvreter FOTO LEONARD PASSCHIER

DOOR EUGÈNE DE KOK Zorgen dat de bezoekers af en toe een adempauze krijgen is niet de enige functie van saxofonist Keimpe de Jong. “Met muziek kun je een bepaalde sfeer scheppen, een beeld neerzetten of een andere kleur geven aan het verhaal”, zegt de muzikant. “Het zorgt voor een soort emotionele onderlaag. Het doet iets anders met je dan tekst”, vult regisseur Lidwien Roothaan hem aan. “Toen ik hiervoor werd gevraagd, besloot ik vrij snel dat we het verhaal van ‘De Uitvreter’ gewoon moesten vertellen. Als je echter anderhalf uur lang naar alleen een

verhaal moet luisteren, is dat lang.” Roothaan wilde niet knippen in het verhaal van Nescio of (een deel van) het boek bewerken. “Als je er een toneelstuk van maakt, kun je net zo goed iets nieuws maken. ‘De Uitvreter’ is echt één verhaal, vertelt door één man. Aan de ene kant is het heel klein, aan de andere kant gaat het over alles; het draait om één leven en tegelijkertijd gaat het over alle levens.” Han Kerckhoffs vertelt dat verhaal, van begin tot einde, afgewisseld met en soms ondersteund door saxofoonmuziek van De Jong. “Je hebt vertellen en vertellen. Han vertelt het niet in één streep.” De sobere schrijfstijl van Nescio leent zich volgens de

Japi In ‘De Uitvreter’, dat voor het eerst verscheen in 1911, draait het om Japi. De wonderlijke man, volgens De Jong ‘een nozem in het begin van de 20e eeuw’, lijkt op het eerste gezicht een profiteur. ‘Het is iemand die andermans sigaren rookt en pakken koopt die hij nooit betaalt’, schrijft Theaterproductiehuis Zeelandia in de aankondiging. ‘Op zijn tochten wordt Japi aangetrokken door het water en zo komt hij vaak in Zeeland, later in Veere. “Ik ben niks en ik doe niks. Eigenlijk doe ik nog te veel. Ik ben bezig te versterven.”’ Volgens Roothaan en De Jong is het verhaal nog actueel. “De spanning tussen meedoen in de huidige consumptiemaatschappij en lekker uitvreten is er nog steeds”, zegt De Jong. Try-out Het stuk van Theaterproductiehuis Zeelandia gaat donderdag in première in de stadsschouwburg in Middelburg. Woensdag is er een try-out. Vrijdag wordt het uitgevoerd in De Stenge in Heinkenszand en volgende week vrijdag in dorpshuis De Vroone in Kapelle. Kerckhoffs en De Jong trekken langs podia in de hele provincie. Daarnaast staan er uitvoeringen gepland in theaters in Antwerpen, Almere, Mechelen, Amsterdam, Gent, Haarlem en Den Haag. Voor speeldata, aanvangstijden en kaarten zie www.theaterzeelandia.nl.

Pelgrimeren in Europa MIDDELBURG - Op zaterdag 2 november houdt Regio Zuidwest van het Landelijk Genootschap van Sint Jacob een najaarsdag in de Abdijkerken in Middelburg. Het Genootschap telt 15.000 leden, mensen die een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela hebben gelopen of gefietst, of van plan zijn dat te gaan doen. Het doel kan zijn religieus, spiritueel, sportief of ge-

woon omdat men graag een lange afstand fietst of loopt. Het pelgrimeren naar de belangrijkste pelgrimsplaatsen in Europa, Santiago de Compostela en Rome heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De najaarsdag in Middelburg heeft als thema “Pelgrimeren in Europa”. Naast de bekende pelgrimsroutes zijn er in Europa veel andere pelgrimsroutes. Er worden rond de 450 mensen verwacht. Het programma

bestaat uit verschillende lezingen, workshops en stadswandelingen. In de Nieuwe Kerk is een grote informatiemarkt ingericht met boeken, kaarten en heel veel informatie over wandelen, fietsen en slaapadressen langs de verschillende routes. De toegang is voor leden, maar ook mensen die een tocht overwegen zijn welkom. Voor nadere informatie: Lies Wondergem, Oud Arnemuidsvoetpad 14, 4332 AP Middelburg, 06-48219614.

Column

MIDDELBURG - Zorgen aan je hoofd? Vanmiddag even niet! Zo luidt het thema van de KOPP-ontmoetingsdagen die gehouden worden in Goes, Middelburg en Tholen. Voor de kinderen betekent dit een leuke knutsel-doe-middag met als thema “herfst”. Voor de volwassenen is er de film “Lieve mama” van Sophie Franken over de zoektocht naar hulp voor haar depressieve moeder. Na de film is er gelegenheid tot napraten met deskundigen. De ontmoetingsmiddagen vinden plaats in Goes op 13 november in wijkgebouw De

Spinne. In Middelburg op 20 november in Palet en in Tholen op 27 november in De Meulvliet. De middagen duren van 15.00 tot 17.00u en meedoen is gratis! Aanmelden kan via Indigo Preventie. Bel 0118 62 51 13 of mail naar preventie@indigozeeland.nl De ontmoetingsdagen zijn bedoeld voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO). Ook de ouders zelf, opa’s en oma’s, vrienden en behandelaars zijn van harte welkom. De ontmoetingsmiddagen worden georganiseerd door Indigo, Emergis en Centrum Jeugd en Gezin.

Kerstpakkettenactie MIDDELBURG - Het Leger des Heils Walcheren en de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg stellen dit jaar weer kerstpakketten beschikbaar voor inwoners van de gemeente Vlissingen (inclusief Oost-Souburg en Ritthem) en Middelburg die langdurig op een inkomen op bijstandsniveau zijn aangewezen. Aanvraagformulieren zijn op de volgende locaties af te halen en/of terug te brengen. Vlissingen: Steunpunt/kledingwinkel Leger des Heils, Singel 254/hoek Paul Krugerstraat (woensdag en vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur) of in de brievenbus; Orionis Walcheren, Oostsouburgseweg 10 (alleen

afhalen); Middelburg: Kledingwinkel Leger des Heils, Het Zwin 1 (dinsdag 12.30-14.30 uur en donderdag 09.30-13.00 uur); Orionis Walcheren, Kanaalweg 3 (alleen afhalen); Voor inwoners van Oost-Souburg en Ritthem: Dagelijks in het wijkcentrum De Zwaan en in De Kwikstaar, alsmede in de Bibliotheek Souburg en Snuffelmarkt ‘de Burcht’ aan de Kanaalstraat. De uiterste inleverdatum voor de formulieren met bijlagen voor het Leger des Heils is vrijdagmorgen 8 november, 12.00 uur. Voor betreft de inwoners van Souburg en Ritthem is de uiterste inleverdatum 25 november. Hieraan wordt strikt de hand gehouden.

Programma

Herdenking bevrijding Zoutelande Zoutelande - Zaterdag 2 november in/ bij de Catharinakerk aan het Willibrordusplein te Zoutelande. Aanvang 13.30 uur. Programma: Muziek door Luctor et Emergo. Opening door de heer P. de Nooijer. Toespraak door burgemeester R. van der Zwaag of vertegenwoordiger gemeente. Gebed door kinderen groep 8, Onze Vader (Engels) met alle aanwezigen. Declamatie door schoolkinderen van de Willibrordusschool. Bijbellezing door de heer R. Koppejan/J. Boot. Voorlezen van de namen op de Roll of Honour van het 48 RMC door een van de veteranen (indien aanwezig). Voorlezen van de namen van omgekomen inwoners van Zoutelande door een aantal schoolkinderen. Last Post. Eén minuut stilte. Het Wilhelmus (twee coupletten, publiek

staand), gespeeld door enkele leden van de fanfare Luctor et Emergo uit Zoutelande. Dankwoord (in het Engels) aan de oud-strijders door een van de schoolkinderen. Koraalmuziek + samenzang (Gezang 392, twee coupletten Engels, één couplet Nederlands). Hierna gaan we naar buiten voor de kranslegging bij het monument. Ook inwoners van Zoutelande en belangstellenden kunnen hun bloemen neerleggen. Luctor et Emergo speelt buiten bij het monument koraalmuziek vóór het leggen van de kransen en de bloemen. Volgorde kransen/bloemen: Engelse veteranen; Het Engelse volkslied door Luctor et Emergo; Burgemeester Van der Zwaag of vertegenwoordiger gemeente; Schoolkinderen; Bevolking. Hierna speelt Luctor et Emergo koraalmuziek. Daarna is de plechtigheid afgelopen. Piet de Nooijer zal meedelen en aangeven in welke volgorde e.e.a. gebeurt.

Voorrondes First Lego League

TWEEWEKELIJKSE COLUMN BURGEMEESTER MIDDELBURG

‘Bergmann beleeft’ FOTO MIEKE WIJNEN

Investeren in jezelf Vorige week heb ik een training gevolgd van het Genootschap van Burgemeesters. Het ging over de rol van de gemeente in een veranderde maatschappij. Dat soort trainingen volg ik met enige regelmaat, omdat ik graag op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen en investeren in mezelf belangrijk vind.

inslag en kwaliteit. Vooral dat laatste wordt steeds belangrijker. Dit heeft mede te maken met alle mogelijkheden die er zijn voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben: of het nou gaat om kinderen met een leerachterstand of die juist excelleren tot ‘rugzakjes’ die kinderen krijgen voor bijvoorbeeld ADHD, dyslexie of die om een bepaalde reden ontspoord zijn.

Toevallig stond het jaarlijkse uitje van de raad, afgelopen vrijdag, ook in het teken van onderwijs. Er werden diverse scholen bezocht en projecten om jongeren die buiten de boot dreigen te vallen met leren/werken kans op perspectief te geven. Investeren in jezelf, investeren in de toekomst van jongeren - het is een belangrijk onderwerp bij de gemeente.

Hoewel hoogwaardig onderwijs primair de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur, is die kwaliteit ook voor ons als gemeente belangrijk: als wij aantrekkelijk willen zijn en blijven voor bedrijven of mensen die zich hier willen vestigen, is goed onderwijs één van de componenten die daarbij van belang zijn. Mensen zijn bereid hier te gaan wonen (want hun kinderen kunnen naar een goeie school) en voor bedrijven is hier kwalitatief goed opgeleid arbeidspotentieel. Investeren in jezelf en goed onderwijs loont dus uiteindelijk voor iedereen!

Het afgelopen jaar heb ik, op één na, alle scholen in onze gemeente bezocht. Wat mij vooral opvalt: de grote betrokkenheid van de leraren. En dat er in onze gemeente behoorlijk veel keus is. Ouders kiezen op basis van locatie, openbare of religieuze

KOPP-ontmoetingsmiddagen

Reageren? Mail naar benw@middelburg.nl PAGINA 14

MIDDELBURG - Op donderdag 31 oktober vinden op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg de voorrondes plaats van de regionale versie van de First Lego League van Zeeland. 19 teams bestaande uit leerlingen van de tweede klassen havo en vwo van het Technasium van Nehalennia presenteren hun ontwerp aan een deskundige jury. De vier beste teams gaan door naar de Zeeuwse voorronde van de First Lego League op vrijdag 29 november op HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. De First Lego League (FLL) is een wedstrijd die jongeren uitdaagt de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken en staat ieder jaar in het teken van een nieuw thema. I n de uitdaging van 2013, NATURE’S FURY, zullen meer dan 240.000 kinderen, tussen de 9 en 15 jaar uit 82 verschillende landen, natuurrampen zoals aardbevingen, ontzagwekkende stormen, en vloedgolven onderzoeken. Teams zullen ontdekken wat er tegen ge-

daan kan worden wanneer natuurrampen de plek bereiken waar mensen wonen en werken en waar kinderen spelen. In Nederland zijn 20 regio’s waar de FLL georganiseerd wordt. Tot nu toe was Zeeland op deze kaart nog een witte vlek. Hanneke Verhoeven, technasiumdocent van Nehalennia, heeft het plan opgevat, samen met de Stichting Techniekpromotie Nederland, hierin verandering te brengen en de First Lego League naar Zeeland te halen. Om de vier technasiumteams te selecteren die namens Nehalennia zullen deelnemen aan de Zeeuwse voorronde van de FLL vinden op donderdag 21 oktober de voorrondes plaats op de locatie Breeweg van Nehalennia. Er wordt gestreden in vier categorieën: inventieve natuurrampen oplossing, team spirit, robot en programmeren en de wedstrijdtafel. De juryleden zijn docenten van Nehalennia, studenten van het Scalda College en de HZ, medewerkers van installatiebedrijf Paree en Istemewa Elektro en medewerkers van Techniekpromotie Nederland.


CITROËN BEDRIJFSWAGENSHOW BIJ VAN BEEK AUTOBEDRIJF VLISSINGEN EN AUTOBEDRIJF VAN FRAASSEN GOES SH

: S E I T A C OWLO

I N G EmN S S I L V EK the VA N BCEu r i e w e g 2 5 R5i t 5 Marie 62 99 ) 8 1 1 k.nl Te l . ( 0 anbee v n e o r it w w w. c

VA N

OES G N E S FRAAS

es 79 Go d a t s 3 Vo o r 22735 ) 3 1 1 Te l . ( 0

31 OKT T/M 2 NOV

SPECIALE AANBIEDINGEN TIJDENS DE SHOW:

0% FINANCIAL LEASE

25% KORTING

*CITROËN Nemo 20% korting. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen alleen geldig tijdens de showdagen. Financial Lease op basis van 36 maanden via CITROËN Leasing. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 10/13

ental n i t n o C R14T 5 6 / 5 15 0

5 , € 62

499,en – € n velg le a t s incl. te set Comple

ntrol o c w o Sn Pirelli 5/55R 15T 20 50

, 2 1 1 €

ental n i t n o C R15T 5 6 / 5 9 1 50

WINTERWIELEN WISSELWEKEN OOK ‘S AVONDS* OPEN OP: DONDERDAG

DONDERDAG

DONDERDAG

NOV.

NOV.

NOV.

7

14

21

DONDERDAG

28 NOV.

PLAN NU ONLINE EEN AFSPRAAK IN VIA DE WEBSITE

WWW.AUTOMOTIONS.NL/WISSELWEKEN * KIJK OP WWW.AUTOMOTIONS.NL/WISSELWEKEN VOOR DE AVONDOPENINGSTIJDEN PER VESTIGING.

€ 62,

79,af € 5 en van lg e v talen incl. s te set le p m o C

lin MicheR17V 5 225/4

, 5 8 1 € Prijzen per band, exclusief € 17,50 voor montage, lood, ventiel en verwijderingsbijdrage, inclusief BTW. Exclusief uitlijnen.

ALLE VESTIGINGEN ZIJN VOOR U OPEN!

MEER INFORMATIE OF DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

WWW.AUTOMOTIONS.NL/WISSELWEKEN Onderdeel van de Automotions Groep. Uw partner in (auto)mobiliteit in Zuidwest Nederland. www.automotions.nl


Zondag in Cinema Middelburg

Duizenden bezoeker s tijdens Nacht van de Nacht

Middelburg viert feest in het donker Docu ‘De verhuizende schuur’ MIDDELBURG - Zondagmiddag om 13.45 uur in Cinema Middelburg wordt MIDDELBURG - Tijdens de langste nacht van het jaar veranderde het straatbeeld van Middelburg zaterdag in een de documentaire ‘De verhuizende schuur’ vertoond. schouwspel van nachtelijke taferelen. Ondernemers en creatieve mensen brachten het publiek tijdens de Nacht De film is gemaakt door Theo Rietveld en ficiency binnen het veeteeltbedrijf’, aldus van de Nacht donker vertier. Marjan van den Bos in samenwerking met filmer Rinke Slump. De documentaire gaat over ‘sloop of behoud en hergebruik en herbestemming van agrarisch erfgoed en dan in het bijzonder 18e-eeuwse schuren in Zeeuws-Vlaanderen. ‘Deze beeldbepalende en karakteristieke gebouwen verdwijnen in sneltreinvaart uit het landschap. De leegstand in het agrarisch erfgoed is niet meer tegen te gaan vanwege de schaalvergroting in de landbouw en de ef-

DOOR BO VAN SCHEYEN Vorig jaar werd de Nacht van de Nacht in Middelburg voor het eerst groots aangepakt, dit jaar was het evenement nog groter. Net als vorig jaar hadden ondernemers in de binnenstad de handen ineengeslagen. De landelijke milieubeweging nam tien jaar geleden het initiatief voor de Nacht van de Nacht door op te roepen het donker te respecteren. Ook de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) vraagt al jaren om aanpak van lichtvervuiling. In Zeeland valt het wat dat betreft mee in vergelijking met andere gebieden, maar ook hier moet blijvend aandacht worden gevraagd voor het onderwerp, meent de ZMF. De Nacht van de Nacht is een van die activiteiten om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Er waren niet alleen in Middelburg activiteiten. Zo was er op Neeltje Jans een nachtelijke wandeling door het duingebied en bij de forten in Ellewoutsdijk en Rammekens konden mensen op zoek naar nachtdieren. Middelburg maakte er een groots nachtfeest van. Zodra de lantaarns doofden, landde op het Molenwater een ruimteschip. Overal klonk gegil toen het schip neerdaalde met allerlei maanwezens erin. Ze waren op zoek naar de Middelburgse manenblussertjes omdat die hun maan konden redden. Ook Lisa, Fabio, Jochem, Lotte en Nicolai waren veran-

de makers. In de documentaire is aandacht voor drie schuren, die met gedetailleerde shots nog meer hun kwaliteit laten zien. ‘Het zijn monumentale gedaanten. Twee van de drie verkeren in zeer slechte staat, de derde wordt ontmanteld en gaat verhuizen. Weg van Zeeuws Vlaanderen, naar de andere oever van de Westerschelde: Zuid-Beveland’. Meer informatie: www.cinemamiddelburg.nl.

Zaalvoetbaltoernooi Emergo Overal waren zaterdag activiteiten in Middelburg tijdens de Nacht van de Nacht. FOTO BO VAN SCHEYEN

derd in manenblussers. Uit meegebrachte zilveren potjes haalden ze geheimzinnige ingrediënten. Het Molenwaterpark zag er uit als een zee van bewegende lichtjes. Mummie Ook in het Zeeuws Museum was van alles te doen. Kinderen konden er worden geschminkt met glow-in-the-dark verf, er waren optredens van Zeeuwse muzikale talenten op het Abdijplein en in de donkere tapijtenzaal werden verhalen verteld over de Middelburgse mummie. “Onze mummie is misschien wel de oudste mummie ter wereld. Dat zijn we met andere musea aan

het onderzoeken”, vertelde de nachtgids. Veel restaurants boden zaterdag een diner bij kaarslicht aan. In de hele stad was van alles te beleven op het gebied van muziek, schilderkunst en theater met als hoogtepunt de Donkere Tocht met minstens 40 magische voorstellingen. Van het begin tot einde kon je over de hoofden lopen in de Lange Viele en het gebied daar omheen. Duizenden bezoekers genoten van de optredens van onder meer Pandemonium met Wilde Jacht, Veermeesteres Maan met haar donkere bootslieden en de muziek van Grandes Guitarras. De nacht werd pas heel laat echt pikdonker en stil.

Klus duurt zo’n twee maanden

Waterschap baggert vijver Toorenvliedt

MIDDELBURG - Op zondag 29 december vindt de twintigste editie plaats van het Emergo zaalvoetbaltoernooi in Baskensburg in Vlissingen. De Middelburgse zaalvoetbalvereniging Emergo organiseert het toernooi, waaraan twintig teams kunnen

deelnemen. Zij spelen in twee groepen: een prestatieve en recreatieve klasse. Verenigingen en teams - zoals school- en gelegenheidsteams - kunnen zich voor zestig euro per team tot 1 december inschrijven, via jwdnherder@zeelandnet.nl

Afscheidsdienst ds. D.W. Tuinier AAGTEKERKE - Onze herder en leraar, ds. D.W. Tuinier, neemt afscheid van onze gemeente omdat hij het beroep van de zustergemeente te Waarde heeft aangenomen. U wordt hartelijk uitgenodigd de afscheidsdienst bij te wonen.

De dienst wordt gehouden op woensdag 20 november en begint om 19.00 uur in onze kerk aan de Prelaatweg. Na de dienst is er gelegenheid onze dominee en zijn vrouw te groeten en wordt u koffie/thee aangeboden. De kerkenraad van de Ger. Gemeente te Aagtekerke.

Zaterdag 2 november Domburg

Podium-Z boort nieuw Zeeuws poptalent aan

MIDDELBURG - Park Toorenvliedt in Middelburg ondergaat een grote metamorfose en in het kader van de vernieuDOMBURG - Podium-Z geeft dit jaar ste voorronde zijn daarvoor 3 workshops wing gaat Waterschap Scheldestromen de vijver baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren. DOOR BRITTA JANSSEN De voorbereiding van deze klus, die naar verwachting zo’n twee maanden duurt, is al begonnen. ‘Om overlast te voorkomen wordt er hydraulisch gebaggerd’, laat het waterschap in een persbericht weten. ‘Dat houdt in dat een zuigerbootje vanaf het water de baggerspecie opzuigt.’ Via een drijvende leiding wordt de baggerspecie naar nabijgelegen weilanddepots vervoerd. ‘Op deze manier wordt vrachtverkeer in het park tot een minimum beperkt.’ Hergebruik Scheldestromen gaat ervan uit dat de werkzaamheden eind december afgerond zijn.

‘De baggerwerkzaamheden sluiten aan op de werkzaamheden van de gemeente Middelburg om het park op te knappen en is een samenwerking voor beheer en onderhoud van oppervlaktewater in bebouwd gebied.’ De bagger wordt via de drijvende leidingen afgevoerd naar de depots op de braakliggende percelen aan de westzijde van het park. Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt de bagger en slinkt het. Half september 2015 wordt de ingedroogde bagger weggehaald. Op die manier kan de grond later hergebruikt worden in zogenoemde nuttige toepassing, zoals bijvoorbeeld de ophoging van een landbouwperceel of een geluidswal.’ Het waterschap verwacht ongeveer zesduizend kubieke meter baggerspecie uit de waterloop te

halen. Zo wil ze de vijver goed schoonmaken. Baggeren Op de bodem van vijver, sloten en andere waterlopen verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Dit bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water gaan stinken. ‘Om dit te voorkomen baggert het waterschap regelmatig.’

Vragen Het parkeren van fietsen rondom het Middelburgse station heeft het college de laatste maanden al meer vragen opgeleverd. Zo stelde de LPM (Lokale Partij Middelburg) eerder deze maand onder meer dat gebruikers van de fietsenstallingen aan de voorkant van het treinstation de plaatsen waar zij hun tweewieler mogen parkeren niet duidelijk genoeg aangegeven vinden. De partij verzoekt b&w dit te verbeteren. Ze wil ook meer weten over de ophaalacties waarbij de gemeente verkeerd geparkeerde fietsen verwijdert. ‘Kan het college aangeven hoe zij deze acties aankondigt?’, vroeg LMP-raadslid Carla Doorn. ‘Deze bekendmaking wordt namelijk door getroffenen als onvoldoende ervaren.’ Ook haar vragen moet het college nog beantwoorden.

Sinds de oprichting in 1972 deed de Middelburgse brigade in totaal 17 keer mee aan een Nederlands Kampioenschap. In 1990 werd het NK in het Middelburgse zwembad gehouden. De Van Dixhoornbrigade werd één keer kampioen. Dat gebeurde in 1989. In 1981 en 1989 werd het leidersklassement gewonnen. In 1978 en 1997 werd de titel Nederlands kampioen kunstmatig beademen binnen gesleept. De laatste deelname was in 2001. De Middelburgse brigade heeft de afgelopen jaren niet meegedaan omdat de club niet beschikte over een wedstrijdploeg. Sinds dit seizoen is een nieuw opgericht team echter weer wekelijks intensief bezig met het oefenen van de gezamenlijke inzet bij ongevallen. Daarmee wordt iets afgeweken van de

MIDDELBURG - Het systeem van de geautomatiseerde fietsenstalling in het Middelburgse treinstation hapert en dat levert veel ongemak op. Dat stelt de PvdA-gemeenteraadsfractie. Daarom vraagt ze het college van burgemeester en wethouders actie te ondernemen.

De geautomatiseerde toegangspoort van de stalling weigert de laatste weken regelmatig dienst, schrijft vragensteller Ernst Radius. ‘Mensen zonder abonnement moeten met een ov-chipkaart altijd via het poortsysteem gebruik maken van de fietsenstalling. Abonnementhouders kunnen overdag via een aparte ingang hun fiets boven in de stalling plaatsen, maar tussen 19.00 en 7.00 uur moeten zij de poort ook gebruiken.’ Veel niet-abonnementhouders hebben volgens Radius moeite met het systeem. ‘Het in- en uitchecken vraagt nogal wat handelingen en hapert regelmatig, waardoor er soms files ontstaan.’ Hierdoor zijn fietsers regelmatig genoodzaakt hun tweewieler buiten de stalling te parkeren, aldus het raadslid. ‘Omdat dit dan onverwachts moet en de mensen vaak haast hebben om de trein te halen,

NS De partij vindt dat reizigers op deze manier niet efficiënt en klantvriendelijk met fiets en trein kunnen reizen en ze vraagt of b&w deze mening delen. ‘De klantvriendelijkheid van de Nederlandse Spoorwegen staat met de invoering van de geautomatiseerde kaartsystemen niet hoog in het vaandel. Ook bij het inrichten van dit poortjessysteem lijkt het erop dat NS vooral uit efficiencyoverwegingen dit soort systemen inzet, en niet vanuit klantperspectief.’ Radius vraagt of het college bereid is de verantwoordelijke instanties van de fietsenstalling op de ‘onvolkomenheden te

PAGINA 16

gehouden met jonge muzikanten waarbij de nadruk lag op het samen muziek maken. De resultaten daarvan komen ook op de Podium-Z ronde van 2 november aan bod. De workshops leveren nieuwe acts op die hun muziek op een extra podium kunnen uitproberen. Voor belangstellen zijn er ’s middags vanaf 14.30 uur workshops songwriting en een jamsessie. Dit jaar is er ook nog een speciale PodiumZ kersteditie op zaterdag 14 december, nieuw Zeeuws poptalent rond de kerstboom.

Reddingsbrigade doet mee aan NK

wijzen en verbeteringen aan te brengen’.

‘Verbeter toegang fietsenstalling’ plaatsen zij hun fiets niet altijd tussen de beugels. Hierdoor lopen zij de kans dat de gemeente hun fiets weghaalt en die alleen kunnen terugkrijgen als ze een boete betalen.’ Het raadslid wil van het college weten of zij op de hoogte is van deze situatie.

In Het Schuttershof in Domburg zijn er vanaf 19.30 uur optredens van Behind The Mirrors, Keaton, Gamblers Fallacy, Ismir en Stan & Bo. De eerder dit jaar winnende band Monsun sluit de avond met in ruwe gitaarklanken gedrenkte seventies rock. Podium-Z is de uitgebreide versie van Hooi!Koorts met ook aandacht voor talentontwikkeling. In de aanloop naar die eer-

MIDDELBURG - De Middelburgse reddingsbrigade, de Van Dixhoornbrigade, gaat zaterdag voor het eerst sinds 12 jaar weer meedoen aan een Nederlands Kampioenschap. Het gaat om een wedstrijd in de zogeheten Simulated Emergency Response Competition (SERC) waarbij de hulpverlening aan drenkelingen wordt getoetst tijdens een nagebootst waterongeval.

PvdA Middelburg stelt vragen over geautomatiseerde toegangspoort

DOOR BRITTA JANSSEN

nog twee keer beginnende nieuwe Zeeuwse popbands een kans zich te presenteren. Dat gebeurt eerst op zaterdag 2 november.

normale trainingen. In de reguliere lessen bij de reddingsbrigade is, zeker bij de lagere diploma’s, voornamelijk aandacht voor zelfredding, conditie en kleinschalige (individuele) reddingen. Wat voor ongeluk de redders zaterdag voor de kiezen krijgen, blijft onduidelijk totdat zij op de wedstrijdlocatie aan de slag mogen. Het kan gaan om een nagebootst ijsongeluk, maar ook om bijvoorbeeld een incident met een speedboot op een recreatieplas. Elke wedstrijdploeg heeft één leider en enkele redders die het incident samen tot een goed einde moeten brengen. Doel is te allen tijde om binnen de vastgestelde tijd het ongeval zo goed mogelijk op te lossen. Er zal onder meer worden gelet op de zorg voor de slachtoffers en het doen van een adequate alarmering bij professionele hulpverleners. De redders moeten laten zien dat ze snel een juiste afweging kunnen maken, eerste hulp kunnen verlenen en slachtoffers tegelijkertijd ook gerust kunnen stellen. Tijdens het kampioenschap, dat in Staphorst wordt gehouden, moet de Middelburgse ploeg het opnemen tegen collegabrigades uit Echt, Eindhoven, Houten, Nederweert, Mill, Oss, Staphorst en Uden. Er doen geen andere Zeeuwse brigades mee.


VACATURES

Decokay Elenbaas-Noom is een speciaalzaak in verf, behang, gordijnstoffen, raamdecoratie, laminaat, tapijt, garagedeuren en buitenzonwering. Om ons team in Vlissingen en Kapelle te versterken, zijn wij voor circa 25 - 35 uur per week op zoek naar enthousiaste:

VERKOOPMEDEWERKERS m/v Profiel: - Gevoel voor kleur - Kennis en affiniteit met boven genoemde producten - Feeling voor een stijlvolle interieurinrichting - Service- en klantgericht - Representatief - Zelfstandig kunnen werken - Ervaring in de branche is een pré

Nieuwe coll ega’s gezocht

Geboden: - Een prettige werksfeer - Honorering conform CAO detailhandel in verf en behang

Voel je iets voor deze functie? Reageren kanvoor t/m zaterdag 9 november Schrijf dan xx xxxx 2013 naar via onderstaand adres t.a.v. Dhr. J. Elenbaas. Mailen kan naar: info@elenbaasnoom.nl

ELENBAAS-NOOM VLISSINGEN, Decokay Elenbaas-Noom, Gildeweg 15-17, 0118-441904 KAPELLE, Decokay Elenbaas-Noom, Biezelingsestraat 51, 0113-342101 Bezoek onze website: decokayelenbaasnoom.nl

Info vv Noormannen WESTKAPELLE - De wedstrijd Nieuwland 1-Noormannen 1 eindigde in een 2-2 gelijkspel en achteraf bezien, bleek dit een juiste uitslag.

Veertien wedstrijden aan de Kruitmolen MIDDELBURG - FC Dauwendaele behaalde na twee nederlagen weer eens een overwinning. Aan de Bosweg te Vlissingen keek de formatie van trainer Marcel Lourens in een matige eerste helft tegen een 1-0 achterstand aan. Een 2-0 werd voorkomen door doelman Joshua van Dolder, hij stopte een penalty. Een doelpunt van Peter van Gorsel bracht de stand in evenwicht en Khalid Kaldoon zorgde voor de 1-2 en dus drie punten. FC Dauwendaele 2 speelde op Sportpark Het Groene Woud tegen Kapelle 2, het werd daar 5-2. Na een dikke tien minuten was het al 2-0 en via Maarten Burgs en Jeremy Michielsen kwam FCD2 nog terug in de wedstrijd. De tweede helft van de tweede helft was plots het geloof weg en liepen de ZuidBevelanders uit naar 5-2. FC Dauwendaele 3 won overtuigend van HSV Hoek 4. Door goals van Krijn Henken, Max Harte, Turgut Kizilarslan, Julio Fagundez en Niels Gehrmann werd het 7-0. Oh ja, Julio nam drie doelpunten voor zijn rekening. Leo van Rijswijk coachte zijn FC Dauwendaele 4 naar een 2-2 tegen het tweede elftal van Zwaluwen Stormvogels Combinatie, ZSC’62. Door in Zierikzee te winnen van MZC’11 4 behield FC Dauwendaele 5 z’n ongeslagen status. Er werd daar gewonnen met 3-5 door doelpunten van Joris van der Lee (2x), Bram Mvambanu, Jan-Willem van Vooren en speler-coach Frans Westerink. FC Dauwendaele 6 verloor met 3-1 bij Yerseke 4 en FC Dauwendaele VR1 verloor thuis van De Meeuwen VR2 met 3-5. FC Dauwendaele A1 moest aantreden tegen de ongeslagen koploper in de 1e klasse A11 Steenbergen A1 en verloor thuis met 2-4. Beide Dauwendaeledoelpunten werden gemaakt door

Noormannen kwam op voorsprong via een doelpunt van Erwin Pouwelse, nadat Noormannen in een scrimmage 3 maal het houtwerk had getroffen. Kort voor rust kwam Nieuwland op gelijke hoogte. In de 2e helft kwam Nieuwland aan de leiding, doch het was Erwin Pouwelse die kort voor het verstrijken van de 90 minuten Noormannen op gelijke hoogte bracht. Uitslag Zaamslag 3-Noormannen 2 5-2 Heinkenszand 5-Noormannen 3 5-1 Noormannen 4-Nieuwdorp 3 3-3 Noormannen VR 1-Veere Vr 1 1-15 Programma Zaterdag 2 november 14.30 Noormannen 1-Arnemuiden 1 12.45 Noormannen 2-Kloetinge 4 12.15 Noormannen 3-Oostkapelle 4 14.30 GPC 6-Noormannen 4 12.45 GPC VR 1-Noormannen Vr1 Pupil van de Week is de 8-jarige Milan Feleus. Milan is 8 jaar en komt uit in de F1 van de jeugdafdeling. Milan is wat je noemt een

‘voetbaldier’ en naast Noormannen, is de club uit Rotterdam zijn 2e ploeg. Uitslag jeugd Woensdag 23 oktober Walcheren C2-Noormannen C1 2-2 Noormannen MD1-Veere MD1 5-4 Zaterdag 26 oktober Noormannen C1-GPC C1 3-2 Serooskerke C2-Noormannen C2G 14-2 Noormannen D1-Domburg D1 1-6 Noormannen MD1-Yerseke MD1 3-4 Dauwendaele E2-Noormannen E1 1-4 Noormannen E2-Veere E2 3-10 Domburg M1-Noormannen M1 3-4 Programma Woensdag 30 oktober 19.00: ‘s Heer-Arendskerke C2-Noormannen C2G Zaterdag 2 november 11.30: De Westhoek A1-Noormannen A1 11.00: Noormannen C1-Jong Ambon C1 11.00: VCK C2-Noormannen C2G 11.00: Noormannen D1-Meeuwen D1 10.00: Goes MD1-Noormannen MD1 09.30: Noormannen E1-MZVC E1 09.00: RCS E5-Noormannen E2 09.00: RCS F3-Noormannen F1 11.00: Meeuwen M2-Noormannen M1 Info www.noormannen.nl

Jaimy van de Velde.

VV Zeelandia Middelburg

Programma zaterdag 2 november 14.30 FCD 1-Zwaluwe 1 12.45 FCD 2-Serooskerke 3 14.30 Terneuzense Boys 3-FCD 3 14.30 Kruiningen 3-FCD 4 12.30 FCD 5-VCK 3 14.30 FCD 6-MZC’11 5 12.00 Veere VR1-FCD VR1 14.30 BSC A1-FCD A1 12.45 FCD B1-Apollo’69 B1 11.00 FCD C1G-Oostkapelle C1G 11.00 FCD C2-RCS C2 10.00 SJO FC De Westhoek C3-FCD C3 09.30 FCD MC1-Kruiningen MC1 11.00 FCD D1-Terneuzense Boys D1 09.00 Nieuwland D1-FCD D2 11.00 FCD D3-Z’landia M’burg D6 11.15 Patrijzen MD1-FCD MD1 11.15 Walcheren E1-FCD E1 09.30 FCD E2-Oostkapelle E1 10.00 Walcheren E5-FCD E3 09.30 SVO/Volharding E2-FCD E4 09.30 FCD E5-Z’landia M’burg E8 08.45 Vlissingen F1-FCD F1 09.30 FCD F2-Serooskerke F2 10.30 RCS F7-FCD F3 09.30 FCD MP1-De Meeuwen MP1 10.00 VCK MP1-FCD MP2 Meer informatie: www.fcdauwendaele.nl

Programma woensdag 30 oktober 19.00 FC Dauwendaele MC1-Zeelandia MC1 Zaterdag 2 november 9.00 Zeelandia E2-RCS E2 9.00 Zeelandia E4-Zeeland Sport E1 9.00 Zeelandia E5-VCK E2 9.30 Zeelandia D5-Walcheren D3 10.00 Zeelandia E3-Kloetinge E3 10.00 Zeelandia MP3-Domburg MP2 10.15 Zeelandia F2-Walcheren F2 10.15 Zeelandia F3-Jong Ambon F1 10.15 Zeelandia F4-SSV’65 F2 10.15 Zeelandia F9G-Krabbendijke F2 11.00 Zeelandia C2-Sluis C1 11.00 Zeelandia C5-RCS C5 11.15 Zeelandia C6-Kloetinge C6 11.15 Zeelandia D1-DESK D1 11.15 Zeelandia D3-Vlissingen D1 12.45 Zeelandia A2-Oostburg A1 12.45 Zeelandia B3-Steen B2 12.45 Zeelandia MB1-MOC’17 MB1 14.45 Zeelandia B1-Oranje Wit B1 14.45 Zeelandia VR1-ZSC’62 VR1 8.45 Kloetinge D6-Zeelandia D7 8.45 Kloetinge F8-Zeelandia F8 8.45 Vlissingen MP1-Zeelandia MP1 8.45 Vlissingen MP2-Zeelandia MP4 9.00 Ouwerkerk E2-Zeelandia E7 9.00 Luctor’88 F1-Zeelandia F1

PAGINA 17

9.00 Patrijzen F2-Zeelandia F5 9.00 Walcheren F6-Zeelandia F7 9.00 Serooskerke MP1-Zeelandia MP2 9.30 FC Dauwendaele E5-Zeelandia E8 10.00 Arnemuiden E1-Zeelandia E1 10.00 Duiveland ME1-Zeelandia ME1 10.15 De Meeuwen C2-Zeelandia C4 10.30 VCK D1-Zeelandia D2 11.00 FC Dauwendaele D3-Zeelandia D6 11.00 MZC’11 F5-Zeelandia F6 11.15 Arnemuiden D2-Zeelandia D4 11.15 FC Axel MC1-Zeelandia MC1 11.45 Boeimeer C1-Zeelandia C1 12.00 Bruse Boys B1-Zeelandia B4 12.45 HVV’24 2-Zeelandia 2 13.00 Vlissingen C1-Zeelandia C3 14.30 Steen B1-Zeelandia B2 15.00 Zundert A1-Zeelandia A1 Zondag 3 november 10.30 Zeelandia 5-Cortgene 2 11.30 Zeelandia 3-MOC’17 3 12.30 Zeelandia D1-Boeimeer D1 10.30 RCS 5-Zeelandia 4 12.00 Moerse Boys 3-Zeelandia 2 14.30 JEKA 1-Zeelandia 1 Voor meer info zie: www.zeelandiamiddelburg.nl of mail naar jeugd@zeelandiamiddelburg.nl.


Museum in Veere donderdag gratis open

Laatste dag voor Schotse Huizen?

Snap on Racing te sterk in Hoofdklasse Karten

VEERE - Museum De Schotse Huizen in Veere opent donderdag voor de laatste keer haar deuren tijdens dit expo- MIDDELBURG - De 3e race van het Vorige wedstrijd liet Snap On Racing al sitieseizoen. Zeeuws Indoor Kart Kampioenschap zien het te kloppen team van dit moment voor teams in de hoofdklasse is afgelopen maandag bij Indoor Karting Middelburg verreden. De race start met een kwalificatie voorafgaand. Deze race werd in normale rijrichting gereden op het 550 meter lange circuit van Indoor Karting Middelburg. De kwalificatie werd door 1 rijder van elk team gereden en bestond uit een afvalkwalificatie van 3 keer 5 minuten waarbij er elke keer een aantal teams afvielen. De snelste kwalificatieronde werd gereden door Lorenzo Stolk van Snap On Racing. Zij mochten om die reden starten vanaf poleposition en verdienden een extra punt voor het algemeen klassement.

De kamer van Alma Oakes in museum De Schotse Huizen.

Bezoekers die de lopende exposities hebben gemist of nog één keer willen bekijken, krijgen op deze dag de kans het museum gratis te bezoeken. Vanaf 1 november is de gebruikelijke seizoensluiting. Of het museum volgend jaar weer open gaat, is nog onzeker. Tot medio december blijven de vaste activiteiten, waaronder

het handwerkcafé op dinsdagmiddag, doorgaan. Ook het succesvolle reminiscentieproject, waarbij museumvoorwerpen worden ingezet in de zorg voor licht dementerende ouderen, wordt voortgezet. Of het museum in 2014 in de huidige vorm geopend kan blijven, is nog niet bekend. De vrijwilligers zetten tot eind december

FOTO DE SCHOTSE HUIZEN

hun vaste taken in ieder geval met enthousiasme voort. Op dinsdagmiddag blijft het drukbezochte handwerkcafé van 13.30 uur tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. In het weekend van 14 en 15 december is een gezellige kerstmarkt gepland. Meer informatie: www.schotsehuizen.nl.

te zijn. Niet voor niets staan zij bovenaan in het algemeen klassement en laten zien dat, zelfs met de nieuw ingevoerde erestraffen, het de overige teams knap lastig te maken. Vandaag kregen zij een straf van 10 seconden vanwege de 3e positie van afgelopen race. Hierdoor verloren zij in het eerste gedeelte van de race even hun 1e positie, maar pakten deze na ongeveer een uur racen weer terug en gaven deze tot het vallen van de finishvlag niet meer uit handen. De 2e plaats was deze race voor Veersedam Auto. Zij kregen van de keer geen erestraf en aan het einde van de race lagen zij maar zo’n vijf seconden achter de nummer 1; Snap On Racing. Plaats 3 was ditmaal verassend voor Loonbedrijf de Looff. Na respectievelijk een 8e en een 6e positie gehaald te hebben reden zij ditmaal naar een mooie 3e positie. De snelste race ronde werd gereden door Ruud van Rooijen van Veersedam Auto, met een tijd van 43.460 seconden. Uitslag race 3 ZIKK-Hoofdklasse: 1. Snap On Racing 161 ronden; 2. Veersedam Auto 161; 3. Loonbedrijf de Looff 161; 4. ATS 161; 5. KCR 161; 6. RITEL Racing 161; 7. Klaver 4 160; 8. ATS 2 160. Stand: 1. Snap On Racing 69 punten; 2. Veersedam Auto 54; 3. ATS Racing 53; 4. Klaver 4 52; 5. ATS 2 37; 6. Loonbedrijf de Looff 37; 7. RITEL Racing 32; 8. KCR 32.

KERKELIJK NIEUWS KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG Geref. Gemeente in Nederland Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 18.00u. Christelijke Gereformeerde Kerk Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Zondag 3 november: 9.30 en 16.30u ds. A. Hakvoort Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 3 november: 9.30u ds. E.J. Sytsma; 16.30u ds. B. Schaaij uit Vrouwenpolder Gereformeerde Gemeente Ter Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30u, 14.00u, 18.30u. Gereformeerde Gemeente Zuiderkerk, Schoutstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30 en 16.00u. Waalse Herv. Gem. (Eglise Wallonne) Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland) Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Diensten op zondag om 10.00u. Wijkgemeente de Ontmoeting Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Oostkerkwijk Oostkerk - Oostkerkplein 1, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Predikant: Ds.J.B. Beijer. Organist: Bram Beekman. Zondag 3 november: Ds. J.B. Beijer, Middelburg Hofpleinkerk Hofplein 13, Middelburg. Diensten 09.30u. Predikant: vacant. Scriba: M.A. v.d. HooftBimmel. Coördinator kosters: C.P. Alewijnse. Jeugdgebouw Achter het Hofplein 43, Middelburg. Zondag 3 november: ds. B.de Haan, Nw.en St.Joosland, oogstdienst en jeugdkerk. De Morgenster De Morgenster - Adr. Lauwereyszstraat 6, Middelburg. Zondag 3 november: 10.00u voorganger ds. J. Nauta te Middelburg. Nieuwe kerk, Prot.gem. Middelburg Wijkgemeente Centrum, Groenmarkt 12, Middelburg. Zondag 3 november: 10.00u Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger: ds. G.J. Smit. Iedere vrijdag om 13.00u middaggebed voor vrede en verzoening.

Wijkgemeente de Hoeksteen De Hoeksteen-Roozenburglaan 22, Middelburg. Stiltecentrum Hoeksteen. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 13.30u. Eredienst op zondag om 09.30u. Zondag 3 november. Voorganger ds Chr Bakker. Baptistengemeente De Fontein Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Volle Evangelie Gemeente Sion In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Joodse Gemeente Zeeland Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099. Doopsgezinde Gemeente Walcheren L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw. Op zondag 3 november is er dienst in de Doopsgezinde kerk Lange Noordstraat 62. Voorganger is Ds Leuny de Kam het avondmaal wordt gevierd. De dienst begint om 10.00 uur. Christengemeenschap Gem. Zeeland Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Eenmaal per vier weken Mensenwijdingsdienst en Zondagsdienst voor de kinderen. Zie aankondiging aan kerkgebouw. Jehovah’s Getuigen Gem. Middelburg-Centrum Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u. Jehovah’s Getuigen Gem. Middelburg-Reyershove Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u. Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat ‘Geredja Bethlehem’, Rijnstraat 40, Middelburg. Nieuw Leven Gemeente Voorganger: D. van der Meer. Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Pinkstergemeente Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 11.30u. Rooms Katholieke Kerk H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, ‘s woensdags om 19.00u.

Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u. Leger des Heils Korps Walcheren ‘t Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw. Oud-Katholiek Zeeland Op zondag 3 november houd Oud-Katholiek Zeeland haar dienst om 10:00u aan de Zuidsingel 70 te Middelburg. Meer info: http://zeeland.okkn.nl/ KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN Hersteld Hervormde Kerk Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Erediensten op zondag om 10.00 en 17.00u. Geref. Gem. in Nederland Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u. Gereformeerde Kerk Kerklaan 4, Arnemuiden. Zondag 3 november: 9.30u ds. C. Bijman; 19.00u ds. C. Bijman Hervormde Gemeente Markt 10, Arnemuiden. Zondag 3 november: 10.30u ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel; 17.00u ds. M.M. van Campen, Rotterdam KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND Protestantse Gemeente Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein. Zondag 3 november: 10.00u Nieuwland, ds. Elly Bouman KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE Protestantse Gemeente Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Eredienst op zondag om 09.30u. KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS Gereformeerde Kerk Noordweg 372, Sint Laurens. Zondag 3 november: 10.00u mw. ds. B.M. van Ginhoven Hervormde Gemeente Van Cittersstraat 69, Sint Laurens. Zondag 3 november: 10.00u Ds. A. Hagoort. KERKELIJK LEVEN VEERE Protestantse Gemeente Veere Kapellestraat 27, Veere. Zondag 3 november: 10.00u ds. G. Klein; gedachtenisPAGINA 18

dienst. Tevens om 14.30u dienst in Nieuw Sandenburgh dhr. H. Soeting KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE Vrije Evangelische Gem. Maranatha Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u. Gereformeerde Gemeente Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u. Protestantse Gemeente Westkapelle Moria, Markt 67, Westkapelle. Zondag 3 november: 9.30u Ds. G.M. v.d. Linden, Zendingsdienst; 19.00u Ds. G.M. v.d. Linden KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE Gereformeerde Gemeente Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u. Protestantse Gemeente Dorpsplein 4, Aagtekerke. Zondag 3 november: 10.00u Ds. J. Reehorst, Stavenisse. KERKELIJK LEVEN MELISKERKE Gereformeerde Gemeente Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u). KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE Gereformeerde Gemeente Noordweg 34, Oostkapelle, tel. (0118) 592223. Erediensten op zondag om 09.30u en 15.00u. Protestantse Gemeente Dorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 3 november: 10.00u Dorpskerk ds. C. Weijs, Eindhoven Zendingszondag, crèche en kindernevendienst; 19.00u Dorpskerk ds. A.C. den Hollander.

Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Erediensten op zondag om 10.00u. KERKELIJK LEVEN GAPINGE Protestantse Gemeente Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 3 november: ds.A.Moolenaar uit Middelburg. Zondag 3 november 10.00u ds A.Moolenaar te Middelburg. KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE Protestantse Gemeente Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Zondag 3 november: 10.00u ds.R.Poesiat. KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE Protestantse Gemeente Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Eredienst op zondag om 10.00u in een der kerken. Zondag 3 november: 10.00u Petruskerk Ds A.J. Houwaart, Nieuwdorp KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE Protestantse Gemeente Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande. Zondag 3 november: 10.00u ds. Ruitenburg, Herdenkingsdienst bevrijding Zoutelande KERKELIJK LEVEN DOMBURG Protestantse Kerk Markt 8, Domburg. Zondag 3 november: 10.00u ds. R. de Reus (viering Heilig Avondmaal) St. Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg. Zaterdag 2 november geen dienst. Zie diensten in Middelburg of Vlissingen.

KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 3 november: 9.30u ds. b.Schaaij, Vrouwenpolder; 14.30u ds. P.Baas, Vlissingen Protestantse Gemeente Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Zondag 3 november: 10.00u Gedachtenisdienst - pastor R. Fluit

KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE Protestantse Gemeente Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Eredienst op zondag om 10.00u, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zondag 3 november, dienst in de Opstandingskerk. Najaarszendingszondag. Voorganger: Ds. F.van Slooten.

KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE Prot. Gem. Biggekerke/Meliskerke

(Wijzigingen en/of aanvullingen via www. internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie.)


LIEF EN LEED

Familieberichten uitvaartverzorging Pieter-Johan Meerveld .ULHNHQKRIVWUDDW‡.-0LGGHOEXUJ‡SMPHHUYHOG#JPDLOFRP 7HO

Uitvaartzorg Memoriam Walcheren Een stijlvolle uitvaart tegen een eerlijke prijs

Wij staan dag en nacht voor u klaar

0118 - 644 550 Middelburg

Pieter Louwersestraat 37 4388 EJ Oost Souburg Tel. 0615528040 – 0118 415183 – Fax.0118 415183

www.uitvaartmemoriam.nl

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

Janneke den Besten Ditsy den Besten Dag en nacht bereikbaar

Dag & nacht bereikbaar Telefoon (0118) 62 33 59

Rouwcentrum ‘Middelburg’

www.uitvaartverzorgingdenbesten.nl Zusterstraat 12, 4331 KJ Middelburg

Tel. 0118-612868

Buitenhovelaan 1, 4337 HJ Middelburg www.degrootdekam.nl - info@degrootdekam.nl :,-=,-1(52087(+(/3(1

/$-.){{{ -XLVWELMHHQRYHUOLMGHQKHHIWXHHQXLWYDDUWYHU]RU JHUQRGLJGLHPHWHHQHQNHOZRRUGEHJULMSWZDWGH ZHQVHQ]LMQ'LHNDQERJHQRSHHQMDUHQODQJHHUYD ULQJ'LHZHHWGDWMXLVWGHNOHLQVWHGHWDLOV]REHODQJULMN ]LMQ2Q]HPHQVHQVWDDQNODDUDOVKHWQRGLJLV

2 9(57220  8==/ * 52(1 8LWYDDUW=RUJFHQWUXP=HHODQG 9DQ'LVKRHFNVWUDDW ;:9OLVVLQJHQ WHOHIRRQ   ZZZX]]OQO

 ..$ 8 :& 8 , 7 9$ $ 5 7 9 ( 5 =2 5 * 6 7 ( 5 6

BESTEL OP SPARERIBEXPRESS.NL OF BEL 0118-615159

PAGINA 19


Dmb 20131030  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you