Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

Z U N D E R T S E

30 OKTOBER 2013 WEEK 44

Uitgeverij

9300

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

076

SPORT

Volg ons via twitter: @ZundertseBode

BEWONERS PATERSVEN TUSSEN HOOP EN VREES

Te l .

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

WELZIJNSPENNING VOOR MARION VOETEN

De Bruijn lijsttrekker Dorpsbelangen

André Maigret in Van GoghGalerie

RIJSBERGEN - Dorpsbelangen heeft maandag een algemene ledenvergadering gehouden in de Ruyterhof in Rijsbergen. Tijdens deze vergadering hebben de leden van Dorpsbelangen ingestemd met het voorstel van het bestuur om René de Bruijn, fractievoorzitter, tot lijsttrekker te benoemen, met op plaats twee wethouder Johan de Beer. Johan de Beer zal zijn werk als Wethouder graag voortzetten, met plaats 2 op de lijst geeft hij aan vierkant achter zijn partij te staan. René de Bruijn verwacht als fractieleider de constructieve houding van Dorpsbelangen verder vorm te geven in een proactieve kritische fractie, zo meldt Dorpsbelangen.

ZUNDERT - Van 2 november tot en met 24 november 2013 exposeert André Maigret in de Van GoghGalerie schilderijen en tekeningen die hij als artist-in-residence in Zundert gemaakt heeft. Zijn tentoonstelling is getiteld ‘Onuitwisbare Sporen’ en is geopend van donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De Franse schilder André Maigret (1941) heeft in oktober 2013 als ‘artist-in-residence’ gewerkt op de geboortegrond van Vincent van Gogh. In zijn schilderijen heeft hij Vincents wereld opgeroepen in droombeelden, met gezichtsuitdrukkingen van de schilder, fragmenten uit zijn brieven, bloemen, de zon en vliegende kraaien.

Klaar voor Dag van de Mantelzorg

Toptonpratersgala in Achtmaal

ZUNDERT - Mantelzorgers verlenen zorg en ondersteuning aan hun naaste vaak als vanzelfsprekendheid en zonder daar aandacht voor te vragen. Op 7 november wil Stichting Welzijn Zundert alle mantelzorgers in Zundert juist eens in het zonnetje zetten en een ontspannende en inspirerende dag aanbieden. Er is gelegenheid om in contact te komen met andere mantelzorgers, informatie te verzamelen, te ontspannen en te genieten. ‘s Ochtends vindt er een informatiemarkt plaats waar u in contact kunt komen met medewerkers van diverse organisaties. Meedoen? Info bij Stichting Welzijn Zundert via e-mail info@swzundert.nl of tel. (076) 5972200.

ACHTMAAL - Heel veel liefhebbers kijken, na de succesvolle vorige editie, reikhalzend uit naar het zevende Tonpratersgala in Zaal de Toekomst in Achtmaal op zondagmiddag 10 november a.s. Deze tonpraatmiddag betekent voor de liefhebber van ‘formidabele onzin’: een schitterende middag lang lachen, gieren en brullen. De tonpraters die optreden hebben hun sporen al ruim verdiend in het tonpraterswereldje. zoals Ad Vermeulen, Christel van den Dungen, Jan Schellekens, Hans Keeris en Hans Verbaarschot. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Café-Zaal de Toekomst.

Traditie van Hubkes nog niet uitgestorven ZUNDERT - 3 november: Sint Hubertusdag. Hubkesdag. De dag dat de patroon van de jacht heilig werd verklaard. De Hubkes, vierkante broodjes die elke zichzelf respecterende bakker dan bakt, gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank. St. Hubertus bekeerde zich tot het christendom na zijn confrontatie met een hert met een kruis in zijn gewei. Hij kon het dier niet doodschieten. De latere bisschop streed tegen heidense gebruiken. In plaats daarvan moesten ze brood naar hem brengen. Later aten jagers, en ook boeren, burgers en vee gewijd brood om zich tegen hondsdolheid en ander gruwelijks te beschermen.

RIJSBERGEN - De storm op maandag velde in Rijsbergen een meer dan een eeuw oude wilde kastanjeboom. De enorme boom, met een doorsnee van meer dan drie meter, stond naast de kerkhofmuur voordat hij knakte en in de pastorietuin belandde. Gelukkig voor de pastorie zelf dus in de ‘goede’ richting. FOTO CHARLES LUIJTEN

In startblokken voor bekendmaking corsokenner

Expositie corsofotowedstrijd ZUNDERT - In het CultuurCentrum Zundert vindt komende zaterdag en zondag de expositie plaats van de corsofotowedstrijd. Op zaterdagavond wordt bekendgemaakt wie de mooiste corsofoto heeft gemaakt en welke corsokenner de uitslag het beste voorspeld heeft. DOOR ADDO SPRANGERS Speciale gast op de zaterdagavond is Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Zij start de avond met de officiële overhandiging van het certificaat van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Zundertse corso was in oktober vorig jaar de eerste Nederlandse traditie die een plaats kreeg op de inventaris, maar het bijbehorende certificaat was

nog niet uitgereikt. Zaterdag 2 november is daarvoor een mooie gelegenheid. Feestavond Nog een speciale gast is het Penny de Jager Showorkest, die de fotowedstrijd laat uitgroeien tot een volwaardige feestavond. De band treedt op na de bekendmaking van de prijzen van de fotowedstrijd. Het blad Corsief zal op dezelfde avond de corsokenner 2013 bekendmaken. Degene die tijdens de maquettetentoonstelling de uitslag het beste heeft

Gemeente Zundert houdt handhavingsacties

Controles Fort Oranje en ‘t Oekeltje RIJSBERGEN - Het interventieteam van de gemeente Zundert heeft weer controles gehouden op ‘laaghangend fruit’, met als doel eventuele misstanden te signaleren en snel aan te pakken. Het interventieteam bezocht dit keer de campings Fort Oranje en ‘t Oekeltje in Rijsbergen. DOOR ADDO SPRANGERS

Kunstbende Brabant gaat weer van start ZUNDERT - Alle scholen in het voortgezet onderwijs in Brabant kunnen meedoen aan de ‘Kunstbende Scholenwedstrijd’, een project van de Kunstbende en Kunstbalie. Scholen worden uitgedaagd een inspirerend en succesvol cultuureducatieproject in te dienen. Scholen maken kans op een cultuurbudget van 2.500, 2.000 en 1.500 euro. De best presterende leerlingen zijn in de running voor de publieksprijs. Het is de bedoeling dat schoolactiviteiten een breed publiek laten genieten. Tijdens de Brabantse Finale op 9 maart in het Chassé Theater in Breda presenteren scholieren het project. Aanmelden kan via www. kunstbendebrabant.nl.

voorspeld, gaat met de eretitel ‘corsokenner van het jaar 2013’ en een flink deel van de inleg naar huis. De tentoonstelling vindt plaats in Cultuurcentrum Zundert, Molenstraat 5 in Zundert, en is geopend zaterdag 2 november van 18.00 uur tot 22.00 uur en zondag 3 november van 11.00 uur tot 17.00 uur. De bekendmakingen van prijzen en corsokenner vindt plaats op zaterdagavond vanaf 20.00 uur, gevolgd door het optreden van Penny de Jager Showorkest. De toegang is gratis.

Dat gebeurde vorige week dinsdag. Er werd gecontroleerd op de huisvesting van arbeidsmigranten. De belastingdienst legde eenmaal beslag op een auto en heeft deze weggesleept. De politie nam eveneens een auto in beslag genomen, omdat een openstaande boete niet betaald kon worden. Ten slotte werd er voor 6028 euro aan openstaande belastingschuld direct gepind. In het interventieteam werken gemeente Zundert, Politie, Brandweer,

Belastingdienst en het Openbaar Ministerie nauw samen. Ook de Inspectie SZW Arbeidsmarktfraude (voormalige Arbeidsinspectie), het UWV en de SVB zijn betrokken. Het team wordt geadviseerd en ondersteund door het RCF Kenniscentrum Handhaving Zuidwest Nederland. Doordat de deelnemers in het interventieteam onderling gegevens kunnen uitwisselen kan de handhaving op meer terreinen effectiever en efficiënter worden vormgegeven. Het interventieteam wil vanuit een integrale handhavingsaanpak de controledruk dáár leggen waar deze hoort, namelijk bij de overtreders.

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Helpt Elkander zoekt ontwerpers ZUNDERT - De ontwerpers van buurtschap Helpt Elkander van de afgelopen jaren hebben aangegeven dat zij het komende jaar niet zullen ontwerpen. Daarom is Helpt Elkander op zoek naar nieuwe ontwerper(s) en natuurlijk een nieuw ontwerp. Wie zijn die nieuwe ontwerpers die met ons de uitdaging aan willen gaan om een prachtige corsowagen op de weg te zetten op die eerste zondag van september 2014. Ben jij of zijn jullie degene(n) die de buurtschap gaat of gaan aansturen, reageer dan door een mailtje te sturen naar info@helptelkander.nl Inzenden van het nieuwe idee, maquette en/of tekening kan tot 1 december.

Controlebericht NL-Alert in november ZUNDERT - Maandag 4 november rond 12.00 uur wordt er een NL-Alert controlebericht uitgezonden in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw mobiele telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Door het controlebericht kunt u zelf ervaren welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet. Ontvangt u het bericht niet, dan is uw telefoon niet goed ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Kijk voor meer informatie op: www. nl-alert.nl


Het kan weer! Zilvervloot Sparen Open Zilvervloot Sparen tijdens de Kinderspaarweken en uw kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van 7 oktober tot en met 1 november 2013. Kom langs.

10% premi voor 1 e 0 jaar sparen

Zundert

Boot Assurantie Adviseurs, Prinsenstraat 25, 076 5972231

Bosschenhoofd

Rokx Assurantiën, Pastoor van Breugelstraat 134, 0165 311975

Breda

Akkermans Assurantiën, Neerloopweg 40, 076 5416153

Breda

A.C. Koijen & Partners, Esserstraat 79, 076 5147444

Etten-Leur

Roels & van Ginneken, Anna van Berchemlaan 36, 076 5012230

Halsteren

Westenburg Financiële Diensten, Dorpsstraat 13, 0164 682562

Oud Gastel

Sweere, Dorpsstraat 3, 0165 512851

Roosendaal

Voets Assurantiën, Vijfhuizenberg 207, 0165 521770

Sprundel

Lodewijks-van Ginneken Assurantiegroep, St. Janstraat 12a, 0165 388026

St. Willebrord

Schijven Assurantiën, Korenbloemstraat 17b, 0165 382555

Wouw

OVM Univé Het Zuiden, Markt 5, 0165 309100

Zevenbergen

AAZ Adviesgroep, Stationsstraat 7, 0168 331010

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas


ACTUALITEIT

‘Mogelijke bereidheid tot nader onderzoek naar aanpassing bestemmingsplan is goed nieuws’

Bewoners Patersven tussen hoop en vrees WERNHOUT - Gematigd positief. Zo omschrijft voorzitter Harry Damen van de Vereniging van Eigenaren Patersven (VEP) de gevoelens van zijn achterban over het bericht dat de Provincie Noord-Brabant niet onwelwillend zou staan tegenover het verzoek zich te buigen over een mogelijke woonbestemming voor Patersven. DOOR ADDO SPRANGERS

gevoel dat we er al zijn. Het kan immers nog twee kanten op.”

“Het is goed nieuws,” aldus Harry Damen. “Uiteraard putten we hier hoop uit.” Hij is blij verrast met het gegeven dat het Zundertse college van burgemeester en wethouders serieus wil nadenken over het eerder door de commissie Grondgebied ontvankelijk verklaarde burgerinitiatief van de VEP om het Parc Patersven een gemengde bestemming te geven voor permanent wonen, huisvesten van arbeidsmigranten en recreatie. Het gemeentebestuur legde onlangs bij Provinciale Staten van de provincie NoordBrabant een verzoek neer voor de wijziging van de Verordening Ruimte voor de locatie Parc Patersven, nodig om het burgerinitiatief inhoudelijk te kunnen behandelen in de gemeenteraadsvergadering. Om tegemoet te komen aan het burgerinitiatief is namelijk een wijziging van het bestemmingsplan vereist en dat gaat alleen via genoemde Verordening Ruimte. Harry Damen: “Het feit alleen al dat de gemeente aan de Provincie Noord-Brabant een brief heeft geschreven met als onderwerp de mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan - zodat de recreatiebestemming van Patersven misschien kan worden omgevormd tot woonbestemming - is natuurlijk positief. Eerder was het immers nog onbespreekbaar. Al heb ik nu zeker niet het

Politiek Een intensieve lobby bij de Provincie Noord-Brabant noemt Damen ‘niet echt een optie’. “Dat doen we straks wel bij de plaatselijke politiek, want die heeft uiteindelijk het allerlaatste woord.” Hij hoopt uiteraard wel snel op een positieve beslissing, zodat in de tussentijd niet al te veel mensen Parc Patersven moeten verlaten. In het voorjaar ontvingen 193 bewoners in 128 huizen al een brief van de gemeente Zundert waarin zij te horen kregen dat het wonen in een recreatiehuis niet is toegestaan. De bewoners die als eerste moeten vertrekken zijn volgens Harry Damen vooral huurders die er relatief kort wonen en er in de meeste gevallen toch al tijdelijk verbleven. Handhaving Eerder al gaf de gemeente Zundert te kennen dat het handhavingstraject op het Wernhoutse huisjespark wordt doorgezet. Zij volgt hierbij zowel het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2011 als de uitspraak van de rechtbank ZeelandWest-Brabant. Toch blijft Damen hopen dat de handhaving wordt stilgelegd. “De gemeente heeft aangegeven dat zij bij een positief besluit van de Provincie Noord-

Harry Damen: ‘Ik heb nu zeker niet het gevoel dat we er al zijn. Het kan immers nog twee kanten op’

Brabant de mogelijkheid daartoe in ieder geval wil onderzoeken.” Overigens ligt niet alleen Patersven onder de loep bij de Provincie Noord-Brabant. Uit diverse andere gemeenten zouden soortgelijke vragen zijn gesteld over bestemmingsplannen. Volgens Harry Damen gaat het daarbij onder meer om recreatiepark De Spranckelaer in Waalwijk en landgoed De Stille Wille in

Westelbeers, naar zijn zeggen eveneens ‘parken met een verleden’. Voor Patersven houdt de VEP nog altijd vast aan het door haar eerder gepresenteerde plan ‘Een leefbaar Patersven voor iedereen’ dat voorziet in een woonbestemming als vervanging van de recreatiebestemming voor Parc Patersven, met onder meer woonruimte voor 400 arbeidsmigranten en de realisatie van

FOTO ADDO SPRANGERS

een woonzorgcomplex. VEP-voorzitter Harry Damen: “Woningcorporaties en zorginstellingen hebben er wel oren naar, maar zeggen nu: ‘Kom maar terug zodra de zaakjes op orde zijn’. Dat geldt ook voor de investeerder met wie we bezig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen aan Parc Patersven. Zonder groen licht van provincie en gemeente kunnen ze niets betekenen.”

Gemeentelijke Welzijnspenning voor Wernhouts boegbeeld Marion Voeten-Embregts

De Wierenbos als tweede thuis WERNHOUT - Ze geldt als een heus Wernhouts boegbeeld. Niet verwonderlijk, want Marion Voeten-Embregts is DOOR CHARLES LUIJTEN u het boegbeeld van het gemeenschapshuis bent. Uw maatschappelijke betrokkenheid hét gezicht van gemeenschapshuis De Wierenbos. Vrijdag ontving ze uit handen van burgemeester Leny Poppe-de Van geboorte is Marion Voeten-Embregts en verantwoordelijkheidsgevoel is groot,” Looff de Gemeentelijke Welzijnspenning. een echte Rijsbergse die het levenslicht zag op huisnummer 22 in de Pastoor Verbuntstraat op 17 januari 1957. Ze verliet haar geboortedorp toen ze 8 oktober 1976 trouwde met Johan Voeten werkzaam in de autobranche. Ze kwam in Wernhout terecht waar een huis in de Cactusstraat werd gevonden. Verbouwereerd Zij is ‘altijd’ te vinden in het afgelopen weekend jubilerende De Wierenbos, want het dorpshuis bestaat 25 jaar. Een mooier moment was niet denkbaar om Marion Voeten-Embregts de Welzijnspenning van de gemeente Zundert om de hals te hangen. Daarmee werd ze volkomen verrast door burgemeester Leny Poppe-de Looff die daar haar wethouder Marjon de Hoon voor mee had genomen. Totaal verbouwereerd was Marion Voeten-Embregts toen de burgemeester haar vroeg even naast een spreekgestoelte te komen staan en naar de toespraak van de eerste Zundertse burger luisterde.

Burgemeester Leny Poppe-de Looff en Marion Voeten-Embregts poseren voor de foto

CHARLES LUIJTEN

Boegbeeld “U bent 25 jaar in dienst bij de Stichting Gemeenschapshuis De Wierenbos. Officieel ben je als beheerder twintig uur per week in dienst, maar jouw aanwezigheid gaat gemiddeld zeker naar de veertig à vijftig uur. Iedereen zal het er mee eens zijn als ik zeg dat

www.facebook.com /

zundertseactiebode Vind ik leuk!

De leukste aanbiedingen bij jou om de hoek! PAGINA 3

zei de burgemeester die haar aansluitend op haar toespraak de Welzijnspenning van de gemeente Zundert uitreikte. Campingbedje Voorzitter Jan Backx van De Wierenbos had niets dan lovende woorden over de kersvers gedecoreerde. “ We konden elk moment van de dag een beroep op u doen. Al die 25 jaar is het heel prettig samenwerken met u geweest, ” zei Backx die haar namens de Stichting Gemeenschapshuis De Wierenbos een ballonvaart aanbood als cadeau voor al haar inzet Het toeval wil dat de schoonmoeder van Marion de oprichting van het gemeenschapshuis van nabij volgde en tevens de eerste voorzitter is geworden. Zij wist precies te vertellen hoe haar schoondochter De Wierenbos is binnengerold. “Marion nam in het begin haar 1-jarig zoontje Jeroen mee voor wie ze in de Wierenbos een campingbedje had neergezet.” Tweede huis Marion Voeten-Embregts denkt op dit moment beslist nog niet aan stoppen. De beheerder die tijdens de receptie heel wat handjes kreeg en cadeaus werd aangeboden zei ons: “ Velen hebben in het buitenland een tweede huis, dat van mij staat in de Diepstraat en in plaats van Duinzicht heet dat De Wierenbos.”


GRANT'S SCOTCH WHISKY 70 cl

STUNT! PER FLES!

PFANNER SAP Pink Grapefruit of Cassis Hele liter

10.-

SCHWEPPES FRISDRANK Alle smaken 1,5 liter

POWER DRINK ORANGE 50 cl

SAN PELLEGRINO MINERAAL WATER 75 cl ELDERS 1,35

ELDERS 1,75

79

1.25

ZOEK UIT!*

6 FLESSEN ELDERS 1,49

SMIRNOFF VODKA 70 cl

SUNNY BAY RUM Bruin of wit Hele liter

1.69

89

PARADE VIEUX Hele liter

ELDERS 2,49

ACE VITAMINE DRINK

NU INLADEN DISCOUNTPRIJZEN!

50 CL

ELDERS 0,49

LIMONADESIROOP FRAMBOOS HELE LITER

ELDERS 0,99

JOJO TROPISCH VRUCHTENSAP 1,5 LITER

ELDERS 0,89

COLA OF SINAS BLIK 33 CL

BAVARIA BIER Blik 50 cl

KASTEELBIER Donker of Tripel 33 cl

BIERGLAZEN PLASTIC 12 stuks

3 HORSES ZWAAR BIER Blik 50 cl 8.5% alc.

ELDERS 1,69

99

ENERGYDRINK BLIK 25 CL 1,5 LITER

MINERAALWATER 1,5 LITER

APPELSAP

ELDERS 1,49 ELDERS 0,39 ELDERS 1,29

CAMPO NUEVO Ros├й of rood

CABERNET SAUVIGNON DON╦Ь A PAULA Ook Sauvignon Blanc

ELDERS 4,39

ELDERS 8,29

2.99

5.99

Unieke partij Spaanse topwijn. Ongekend laag op=op!

1 +1 !

ELDERS 1,29

99

ELDERS 0,69

52

ALTIJD DE SCHERPSTE KANSKOOPJES! PORSELEINEN BEKER XL LONGDRINKGLAS 27 CL

SERVETTEN 80 STUKS

IJSBLOKZAKJES 10 X 20 STUKS

ELDERS 1,99 ELDERS 0,79 ELDERS 1,09 ELDERS 0,69

99 59 89 49

BIERPUL 50 CL

BIERGLAS STAPEL 28 CL

FLESOPENER 2 STUKS

WIJNGLAS 24 CL

ELDERS 3,69 ELDERS 0,69 ELDERS 1,49 ELDERS 0,99

2.99 49 99 79

2 FLESSEN

99

6.

ELDERS 13,98

*HQLHWPDDUGULQNPHWPDWH

ROOSENDAAL Laan Van Henegouwen 17 | ST. WILLEBRORD Dorpsstraat 10 + | ZUNDERT Molenstraat 4 + + Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 4 november 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.DIRCKIII.NL

*Max. 6 ямВessen per klant.

27 1.09 29 89

1,5 LITER

Clos de Pinell ELDERS 1,09

ELDERS 0,39

SINAASAPPELSAP

GRAN RESERVA

75

Nieuw bij Dirck III!

ELDERS 0,25

34 72 65 17

CHIANTI VILLA ROMANELLI

CHARDONNAY LE GRAND NOIR Ook rood

Verrukkelijke topwijn uit Ital├л!

Onze favoriet uit Frankrijk.

ELDERS 6,95

ELDERS 7,59

3.99

4.99


ACTUALITEIT

Gezelligheid troef bij viering 25-jarig jubileum Wernhouts gemeenschapshuis

Column

‘Vrijwilligerswerk met gouden randje’ WERNHOUT - Het jubilerende gemeenschapshuis De Wierenbos kan terugkijken op een geslaagd feest dat drie dagen duurde. Dat iedereen graag in De Wierenbos komt, is te danken aan - zoals voorzitter Jan Backx het noemde - ‘een staaltje vrijwilligerswerk met een gouden randje’.

Addo Sprangers

Vertrouwen Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Een mooi spreekwoord, waarmee dus bedoeld wordt dat als een waard zijn gasten niet vertrouwt, dit niet zozeer betrekking heeft op eventuele oneerlijkheid van de gasten, maar dat het meer zegt over de instelling die de waard zelf heeft. De waard, de hedendaagse kastelein, komt ook ongunstig naar voren in het verhaal van Sint Nicolaas, waarin drie jongens door een gewetenloze waard vermoord werden, waarna Sint Nicolaas ze weer tot leven wekte. Sint Nicolaas? Inderdaad! Onze bloedeigen Sint blijkt volgens overlevering niet alleen een met cadeautjes en snoepgoed strooiende goedzak, ook als redder in nood is hij van alle markten thuis. Zo hij wendde ook een hongersnood af door hoogstpersoonlijk te zorgen voor een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van zakken graan die per schip de haven van zijn woonplaats Myra binnenkwamen. Bovendien bracht hij een storm tot bedaren nadat zeelieden wier schip zinkende was hem aanriepen. Om even bij de waard te blijven: er was er dus eentje die drie theologiestudenten op hun weg naar Athene vermoordde en hun vlees in een ton met pekel stopte. Enige tijd later bezocht Sint Nicolaas dezelfde herberg en droomde ’s nachts van de misdaad die de herbergier begaan had. Nicolaas riep de herbergier en bad tot God, waarna de studenten weer tot leven werden gewekt. Bepaald geen kattenpis, dunkt mij. Sinterklaas lijkt me - voor zover ik hem persoonlijk heb meegemaakt - ook geen kwaaie gast. Eentje ook die wel van een borreltje houdt, zo kan ik me van diverse gelegenheden herinneren. Bovendien bepaald geen persoon die er een legertje slaven op nahoudt om vervolgens als kindervriend goede sier te maken. En dat wordt hem momenteel wel voor de voeten geworpen. De al jaren door ons bejubelde en steevast grappen en grollen uithalende Zwarte Pieten zouden niet minder dan geknechte zwarte medemensen zijn, zo heeft ene mevrouw Verene Shepherd van de Verenigde Naties bedacht, en het Sinterklaasfeest een racistisch schouwspel dat moet worden verboden. Ze vertrouwt die Nederlanders dan ook voor geen meter. Slavernij? De gedachte alleen al. De kinderen die straks hun favoriete Zwarte Pieten weer verwelkomen doen dat onbevangen en met open vizier. Zo zou Shepherd ook naar het Sinterklaasfeest moeten kijken.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Zundertse Bode Zundertse Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Charles Luijten, Mieke van Meer Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

De Strawberry Sailor Singers brengen een op De Wierenbos afgestemd lied.

DOOR CHARLES LUIJTEN Vijfentwintig jaar geleden kwam in Wernhout dan toch eindelijk een gemeenschapshuis. Het verrees op de plek die daarvoor nog het domein was van de kleuters van het dorp. De oprichters gaven het de naam De Wierenbos. Een feestje rond het zilveren jubileum mocht best, zo vond men in Wernhout, en dat kwam er dan ook. Drie dagen werden er voor uitgetrokken en deze verliepen uiterst succesvol. Voorzitter Jan Backx: “Ik ben meer dan tevreden. Echter zonder al die inzet van de vele vrijwilligers zou het niet zijn gelukt. Iedereen heeft er zich honderd procent voor in gezet. Misschien de één wat meer uren dan de ander, maar dat maakt niet uit. Ze verdienen en pluim.” Gouden randje De feestelijkheden werden vrijdagmiddag geopend door burgemeester Leny Poppede Looff nadat voorzitter Backx het een en ander vertelde over de geschiedenis van het gemeenschapshuis. “De inwoners van Wernhout, jong en oud, komen hier graag. Dat is een bijzondere verdienste van de

Stichting Wierenbos en de vrijwilligers die hier werken. Ik noem dat een staaltje vrijwilligerswerk met een gouden randje.” Televisie, internet en de sociale media kunnen soms ongemerkt een afstand tussen mensen veroorzaken. “Goed dat er gemeenschapshuizen zijn als De Wierenbos zodat mensen er elkaar kunnen ontmoeten,” aldus de burgemeester die De Wierenbos meteen ook complimenteerde met haar gezonde financiële positie. Dorpsquiz De dorpsquiz die ’s avonds werd gehouden trok een afgeladen Wierenbos waarbij teams met elkaar de strijd aanbonden over wie het meest van zijn/haar dorp afwist.

‘Vrijwilligers verdienen pluim’ Drie ronden, elk met dertig vragen, kregen ze voor de kiezen. Aan het einde van de rit bleek dorpsfanfare Wernhout Vooruit het hoogste aantal juiste antwoorden te hebben gegeven.

FOTO CHARLES LUIJTEN

Zaterdagavond waren drie bekende tonpraters naar De Wierenbos gehaald om de toeschouwers een ‘lachwekkend uitje’ te bezorgen. De sfeer was na afloop zó gezellig dat het voor velen een latertje werd. Het terugzetten van de klok kwam voor hen dan ook uitstekend uit. In de roos Het feestprogramma werd zondagmorgen ingeluid met een brunch waaraan boven verwachting massaal werd deelgenomen. “Hartstikke lekker en reuze gezellig. Een schot in de roos,” zei iemand die er nog van zat na te genieten. Het keukenpersoneel onder aanvoering van Marion Voeten kwam soms handen tekort. De zondagmiddag stond in het teken van koorgezangen onder presentatie van Toine Hereijgers. Buiten Belcanto van eigen bodem traden op KoorBusiness.Nu met swingende populaire muziek, de Strawberry Sailor Singers dat zijn repertoire startte met een op De Wierenbos afgestemd lied en Unaniem. De belangstelling voor de middag was groot. Het duo Peter Dictus en Jan de Bruijn ten slotte sloot met een smeuïg optreden het driedaagse jubileumfeest af.

Puzzel week 44 De oplossing van deze puzzel is in week 44 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

KoorBusiness.Nu scoort met swingende populaire muziek. PAGINA 5

FOTO CHARLES LUIJTEN


Heidekoe terug in de Baronie

Wijkraad de Berk

De Heidekoeien grazen in natuurgebied De Reten. Zo zorgen ze er voor dat de heide open blijft en opslag rondom de vennen beperkt blijft. ´De dieren functioneren prima´, zegt boswachter Piet Otjens van Natuurmonumenten. “Ze lopen het hele jaar buiten en kunnen daar goed tegen. Wel is het zaak ze in barre omstandigheden te voorzien van water en ze dagelijks te inspecteren. Het schuilhok is dan een goede plek, ook voor controle door de veearts”. Otjens heeft het schuilhok grotendeels zelf gemaakt. Een behoorlijke klus omdat het voldoende groot en robuust moet zijn voor de hele kudde.

Boswachter Piet Otjens, hij heeft het schuilhok gemaakt, krijgt de cheque overhandigd van Bart Poppelaars van de Commissie Wereldidee.

ZUNDERT - In de afgelopen twee jaren heeft Natuurmonumenten samen met vrijwilligers gewerkt aan het terugbrengen van het oude runderras de Heidekoe in de Baronie. De laatste exemplaren in Nederland grazen al voor het tweede seizoen in natuurgebied De Reten in de gemeente Zundert. Recent is het schuilhok voor deze koeien feestelijk geopend. De Heidekoe: een Wereldidee! Voor de aankoop van de laatste Heidekoeien en het fokken van meer dieren heeft Natuurmonumenten samen met vrijwilligers veel werk verzet. Met name voor de aankoop heeft Natuurmonumenten al eerder een bijdrage ontvangen van de Provincie Noord-Brabant. Met de geboorte van kalfjes breidt de kudde uit en ziet de toekomst van dit oude ras er rooskleurig

uit. Voor de realisatie van een schuilhok voor de Heidekoeien stelde het fonds Wereldidee van Rabobank De Zuidelijke Baronie een stevige bijdrage beschikbaar. “Een welkome bijdrage”, zegt beheerder Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten. “Bouwmaterialen zijn kostbaar en met deze bijdrage hebben we een robuust en milieuvriendelijk gebouwtje kunnen neerzetten, deels met gebruik van eigen FSChout”. Ook Bart Poppelaars van de commissie Wereldidee Zundert vindt het ook een bijzonder project: “Met een bijdrage aan het terugbrengen van dit oude runderras blijft de Rabobank dicht bij haar roots. Bovendien kunnen wandelaars de dieren vanaf de wandelroute bewonderen. Deze zichtbaarheid vindt de Rabobank belangrijk, want natuur én toerisme gaan zo hand in hand”.

Samenwerken Het hele project is een grote samenwerking tussen vele partijen. Vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben de boswachters ook uitstekend geholpen. Zo heeft de woensdaggroep meegeholpen bij het afwerken van het schuilhok en het natuurbeheer in De Reten. Bijzonder is ook de betrokkenheid van Wilma en Ad Taks. Zij zien de koeien dagelijks en houden zo zicht op de gezondheid van de dieren. Het schuilhok staat op een rustige plek en is niet zichtbaar vanaf de opengestelde paden. Onder begeleiding of tijdens een excursie is het schuilhok wel te bezoeken. Het is vooral een functioneel gebouwtje voor inspectie van de dieren en schuilmogelijkheid tijdens barre weersomstandigheden. De Heidekoeien zelf zijn eigenlijk altijd zichtbaar vanaf de opengestelde paden. Grote kans dat je tijdens het wandelen van de gele wandelroute (4 km) de koeien op de heide ziet. Deze route start en eindigt bij het Pannehûske. Zie ook: www. natuurmonumenten.nl

BN’ers gespot in Rijsbergen RIJSBERGEN - Zaterdag 2 november zullen er een aantal bekende Nederlanders worden gespot in Rijsbergen. In en rondom De Blokhut van Scouting Rijsbergen zullen er een aantal leuke en afwisselende spellen worden gedaan door de welpen meisjes met als thema ‘Bekende Nederlanders’.

Ze zullen hierbij bekende Nederlanders moeten herkennen. Ben je een meisje in de leeftijd van 7 tot 11 jaar en ben je benieuwd wat we allemaal bij Scouting doen? Kom dan gewoon eens kijken en meedoen. Aanstaande zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Scoutinggebouw naast de kinderboerderij.

KORTE BERICHTEN Bedankt namens Tashi Delek: Bij deze wil Jan Dictus iedereen hartelijk bedanken voor de bijdrage, op welke manier dan ook, geleverd op de benefiet dag van 27 oktober. Het was voor mij en de organisatie hartverwarmend te ervaren dat zovele zich betrokken voelen bij mijn werk in Nepal. Collecte Alzheimer Nederland: In de week van 4 t/m 9 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In de gemeente Zundert gaan zo’n 20 collectanten op pad om geld in te zamelen. Alzheimer Nederland kampt in onze gemeente al jaren met een heel groot tekort aan collectanten. Met een paar uur van uw tijd kunt u helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij Alzheimer Nederland, tel. 033-3032502 of via www.alzheimer-nederland.nl/ collecte of in Zundert via tel. 5974460. Palliatieve Zorg: Mensen uit de gemeente Zundert die ongeneeslijk ziek zijn en zich in de laatste fase van hun leven bevinden, kunnen vanaf nu ook thuis een beroep doen op vrijwilligers. Avoord Zorg en Wonen en Vrijwilligers Palliatieve Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) hebben een samenwerkingovereenkomst met elkaar die dit mogelijk maakt. Meer informatie: www.vptz-westbrabanttholen.nl of www.avoord.nl ZUNDERT Speelgoedbeurs: Op zaterdag 2 november wordt de speelgoedbeurs gehouden op de St. Annaschool, Berkenlaan 156 in Zundert. Men kan op vrijdagavond 1 november tussen 18.30u en 20.00u speelgoed dat u wilt verkopen aanleveren. 25% van de opbrengst is voor de organisatie, de oudervereniging van de Annaschool. De

verkoop is zaterdag van 9.00u tot 11.00u. Voor meer informatie www.annaschool. nl (activiteiten) of Yvonne Roelands 0765973298 of johnroelands@msn.com RIJSBERGEN Stamboomavond: De werkgroep genealogie van de heemkundige kring “De Drie Heerlijkheden” houdt op donderdag 7 november haar maandelijkse bijeenkomst in het voormalig gemeentehuis van Rijsbergen van 19.00-21.00 uur. Ieder die iets meer te weten wil komen van zijn voorouders uit Zundert & Rijsbergen kan bij ons terecht. Wij beschikken over gezinssamenstellingen van 1585 tot 1950. Wij hebben ook een verzameling bidprentjes in ons bezit. Inlichtingen 076-5975331 of c.lieshoutkerstens@hetnet.nl. ROSradio voor senioren: Zaterdag 2 november is er een uitzending bij de ROSradio van het informatieve radioprogramma voor senioren tussen 10-12.00 uur op 87,5 FM op de kabel en op 106.8 in de ether. Gast in deze uitzending: Martin Hermes. U luistert toch ook. Inzameling oud papier: Er is weer de mogelijkheid om uw oud papier karton en boeken in te leveren op het Kennedyplein. Heeft u een buur of kennis die niet in staat is om dit te brengen breng dan hun oud papier mee. Opbrengst is voor de Rijsbergse mensen met een handicap. Inleveren vrijdag 1 november 13.00-17.30 uur en zaterdag 2 november 8.30-11.30 uur. Eerstvolgende inlevering 6 en 7 december. ACHTMAAL Actieve Vrouwen Achtmaal: Fotowedstrijd, thema Leven. De foto’s zijn geju-

reerd door Fotoclub Zundert: 1 foto nr. 11 (koetjes), van Joke Adriaensen; 2 foto nr. 2 (bloem met bij), van Marianne Konings; 3 foto nr. 13 (boom), van Marianne v. Zoelen. De Publieksprijs, waarvoor gestemd is tijdens het Dorpsfeest in september, was voor foto nr. 16 (vogelnest), van Corina van Hooijdonk. Rikconcours: Dinsdag 5 november organiseert Actieve Vrouwen Achtmaal haar jaarlijkse rikconcours. Iedereen is welkom om op deze avond te komen kaarten. Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. Breng familie, vrienden en bekenden mee. We kaarten vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur in dorpshuis de Nachtegaal. Info: www. avachtmaal.nl WERNHOUT Rikken en rummikuppen: In november start D’n Vrouwenbond met hun competitie rikken en rummikuppen, 10 avonden waarvan er 4 avonden meetellen voor de competitie. Datums: di 5 en 12 nov., ma 18 en 25 nov., di 3 dec., ma 6 en 13 jan., di 21 jan, di 4 en 11 febr. is de laatste avond en beginnen om 19.30 uur. Wij hopen jullie weer in groten getale te mogen begroeten en wensen iedereen, een sportieve en gezellige competitie toe. Voorstelling MarieChristien ‘Een verrassende tijdreis’ zondag 10 november om 14.30 uur in CultureelCentrum Zundert. Opgeven en betalen voor 3 november bij de wijkleidster, 4 nov. bij Jeanni doorgeven. KLEIN ZUNDERT KVO: Dinsdag 5 november om 13.30 uur nestkastjes maken bij Vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg te Kl. Zundert PAGINA 6

Zwarte Pietenmiddag ZUNDERT - Heel Nederland maakt zich op dit moment druk over de vraag of Zwarte Piet nog wel de knecht mag zijn van Sinterklaas. De wijkraad vindt dat allemaal maar flauwekul en heeft ook dit jaar weer gewoon de traditionele Zwarte Pietenmiddag. Op 23 november zijn alle basisschoolkinderen die in de Berk wonen (ook al zit je op een andere school dan de Annaschool) van

harte welkom in de hal van de Annaschool. Samen met een groep enthousiaste Pieten gaan we die middag aan de slag met allerlei verschillende spelletjes, Sinterklaasliedjes, kleurplaten en nog veel meer. Er zijn vast ook pepernoten. Zorg dat je er dus bij bent. Voordat het zover is houdt de wijkraad op woensdag 6 november haar maandelijkse bijeenkomst in de Annaschool. Tussen 19.00 uur en 21.30 zijn wijkbewoners welkom voor vragen, ideeën en suggesties.

Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom nemen een gezamenlijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in gebruik. De overschakeling naar het nieuwe systeem kan voor vertraging zorgen van de spreekuren. Heeft u deze week een afspraak in de polikliniek? De kans bestaat dat u dan wat langer op uw beurt moet wachten. Ook in de volgende week kan de wachttijd vanwege de invoering van het EPD wat langer zijn. Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak. www.franciscusziekenhuis.nl / www.lievensbergziekenhuis.nl

Sint Hubertus te gast bij Wernhout Vooruit WERNHOUT - Zondag is fanfare Sint Hubertus uit Dongen-vaart te gast bij muziekvereniging Wernhout Vooruit. De 3e november is de naamdag van Sint Hubertus die gezien wordt als beschermheilige voor de jacht. Omdat hij ooit een man genas van hondsdolheid worden jaarlijks nog steeds de bekende ‘hubkes’ gegeten op de 3e november. Als muziekvereniging

vinden wij het leuk dat Fanfare St. Hubertus op deze dag bij ons te gast zal zijn. De zaal, bij café de Valk in Wernhout, gaat om 14.00 uur open voor publiek. Rond de klok van half 3 zal fanfare Sint Hubertus het spits afbijten en een mooi concert verzorgen. Na een korte pauze zal ook Wernhout Vooruit nog een concert ten gehore brengen. De entree is gratis en we hopen dat veel mensen in de gelegenheid zijn om te komen luisteren!

Stichting Welzijn Zundert

BoodschappenPlusBus Zundert ZUNDERT - Activiteiten BoodschappenPlusBus Zundert. Iedere maandagmiddag tussen 13.3015.00 uur is het boodschappenmiddag. Op deze dag kunt u gezamenlijk boodschappen doen bij de supermarkt gelegen in uw eigen dorpskern. Dinsdag 5 november: 12.30-16.30u Uitje Etten-Leur. Op deze middag kunt u geheel op eigen gelegenheid gezellig in de stad Etten-Leur vertoeven. U wordt op een vaste plaats afgezet en opgehaald. Dinsdag 12 november: 12.15-16.30u Rondleiding door de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, Oudenbosch. Voorafgaand een lunch. Na diverse restauraties is de basiliek geworden tot wat zij nu is: een merkwaardige parochiekerk, een weerspiegeling van de grote St. Pieter in Rome, een huis van gebed waar velen zich thuis voelen. Voor de rondleiding gaat u genieten van een lunch, (soep, een warm belegd broodje naar keuze en een ijsje toe. Dinsdag 19 november: 12.20-17.00u Uitje Roosendaal. Op deze middag kunt u geheel op eigen gelegenheid gezellig in de stad Roosendaal vertoeven. U wordt op een vaste plaats afgezet en opgehaald. Zaterdag 30 november: 10.30-17.00u Kerstmarkt Den Bosch (Brabanthallen). Deze kerstmarkt staat helemaal in het teken van nostalgie, creativiteit en bovenal die heerlijke kerstsfeer. De kerstbomen met lichtjes twinkelen je al tegemoet en er zijn flink wat nieuwe creatieve ideeën op de beurs te vinden. Er is voor iedereen wat te beleven. Kerstkraampjes, workshops,

Oma’s kooktheater, een nostalgische beleving van eigen bodem. Dinsdag 3 december: 13.00-17.00u Bezoek aan de Ark van Noach in Dordrecht. Nagebouwd op ware grootte. Een klein land herbergt een immense boot. U krijgt een indruk hoe het schip eruit heeft gezien en hoe Noach en zijn gezin geleefd moeten hebben. Verschillende levende dieren en polyester replica’s van dieren zult u tegen komen. De ‘Ark belevenis’ neemt u mee terug naar het verhaal van Noach. Kom aan boord en beleef het verhaal van de Ark van Noach! (kleedt u wel warm aan). Zaterdag 14 december: 13.00-17.00u (exacte tijd nog nader te bepalen). Bezoek aan de kerstmarkt in Wernhout. Naast diverse kraampjes kun u gedurende de kerstmarkt ook genieten van diverse koren en muziekgezelschappen. Op het verwarmde terras kunt u onder het genot van een drankje van deze optredens in kerstsfeer genieten. Dinsdag 24 december: 12.00-14.00u Diner bij eetcafé De Tijd in Rijsbergen. Voor meer info over het diner kunt u contact opnemen met de Stichting Welzijn Zundert. Om de planning zo soepel mogelijk te laten verlopen willen wij u vragen tijdig aan te melden: Uitje Etten-Leur voor 30 oktober; Basiliek, Oudenbosch voor 5 november; Uitje Roosendaal voor 12 november; Kerstmarkt Den Bosch voor 16 november; De Ark van Noach voor 19 november; Kerstmarkt in Wernhout voor 5 december; Diner bij De Tijd voor 10 december. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Welzijn Zundert, 076-5972200.


LIEF EN LEED

Hier ben ik dan.

♥ ♥

9LYH

Monuta Breda is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken op telefoonnummer 0800 - 023 05 50.

Geboren op 21 oktober 2013 Dochter en zusje van Jürgen, Yvette en Tjibbe

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rijsbergen en Zundert. Neem een identiteitsbewijs mee. Wijkzuster tel: 0165-54 66 13. Apotheek Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Zundert Dierenartsenpraktijk Zundert, tel. 076 597 2349. Rijsbergen Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915, voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl het Afscheidshuis

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID. Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

n

Thebe Thuiszorg Zundert Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten, uitleen- en verhuurartikelen in Rijsbergen en Zundert. Bel: 088-117 67 47 of mail naar Team.zundert@thebe.nl

NIEUW IN DE VERKOOP RIJSBERGEN, Kerkakkerstraat 35 €179.000,- v.o.n.

RIJSBERGEN, St. Bavostraat 58 A €317.500,- k.k.

RIJSBERGEN, Oranjestraat 54 €349.000,- k.k.

INRUIL EIGEN WONING BESPREEKBAAR !

RIJSBERGEN, Nieuwe Akker 7 €395.000,- k.k.

Een op het zuiden gelegen bouwperceel van ca. 625 m2 in het plan Parc Tichelt, bedoeld voor de bouw van een geschakelde villa in combinatie met het naastgelegen kavel. Optimale privacy gegarandeerd!

Geschakelde patiobungalow met slaapkamer en badkamer op de begane grond, gelegen in het centrum van Rijsbergen met bijzonder veel privacy aan de achterzijde. Mooie uitloop naar het Beekdal.

Vrijstaand huis met nieuwe luxe inbouwkeuken en recent vernieuwde badkamer, ruime garage en royale oprit voor meerdere auto s. Gunstig en rustig gelegen nabij het centrum aan de rand van de bebouwde kom.

Zeer royale geschakelde woning met 4 slaapkamers en een ruime tuin, uniek gelegen aan de rand van Rijsbergen in een rustig woonhof met speelweide en direct grenzend aan het prachtige buitengebied van Rijsbergen.

Perceel opp. 625 m2

Perceel opp. 237 m2 Woonopp. 118 m2

Perceel opp. 379 m2 Woonopp. 140 m2

Perceel opp. 664 m2 Woonopp. 200 m2

ZUNDERT, Willem Passtoorsstraat 23 €198.000,- k.k.

ZUNDERT, Nassauplein 4 €259.000,- k.k.

Helft van twee-onder-één-kap woning op een uitstekende locatie met het centrum van Zundert op loopafstand. Eigen oprit met aansluitend garage en de poort naar de achtertuin.

Hoekwoning in de dorpskern van Zundert, voorzien van 3 slaapkamers op de eerste verdieping en 2 op de zolderverdieping. De woning beschikt over een vrijstaande dubbele garage.

Perceel opp. 313 m2 Woonopp. 106 m2

Perceel opp. 285 m2 Woonopp. 160 m2

ZUNDERT, Berkenring 63 €275.000,- k.k. Ruime twee-onder-één-kap woning, voorzien van garage en carport. De woning beschikt over 3 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder met een vierde slaapkamer. Balkons aan de voorzijde en aan de achterzijde geven de woning nog extra uitstraling. Perceel opp. 320 m2 Woonopp. 140 m2

Voor meer info www.vanhasselmakelaars.nl / 076-5975900 PAGINA 7

ZUNDERT, Veldstraat 32 A €339.000,- k.k. Instapklare, vrijstaande woning met grote garage (verwarmd), zeer ruime woonkamer en luxueuze badkamer. Een deel van de woonkamer is eventueel af te zonderen, waardoor hier ideaal een slaapkamer of kantoorruimte kan worden gecreëerd. Perceel opp. 304 m2 Woonopp. 170 m2


Aandacht voor de verkeersveiligheid van de ďŹ etser

St.Cecilia Rijsbergen

Duo Demi en Nina behaalt promotie naar de top

Duo Demi en Nina behaalt promotie.

RIJSBERGEN - Afgelopen zondag was het een lange rit naar Someren voor de majorettes van St.Cecilia Rijsbergen. Zij vertrokken gezamenlijk ’s ochtends om half acht om op tijd aanwezig te zijn en nog genoeg tijd te hebben om te kunnen intrainen. Alle meiden hadden er zin in. Ook deze keer waren er behoorlijk wat ouders/familieleden aanwezig om iedereen aan te moedigen. Deze dag stonden voor St.Cecilia zes optredens op het programma. De grote groep was door een wisseling van de samenstelling dusdanig veranderd dat ze in

een andere (jongere) leeftijdscategorie moesten uitkomen. Dit was ontzettend spannend omdat ze in de andere categorie al de plaatsingspunten gehaald hadden voor de Brabantse Kampioenschappen. Gelukkig zetten ze met hun optreden een prima score neer. Een score van 66.55 punten , waardoor ze opnieuw ruim de plaatsing haalden. Ze behaalden in hun klasse de eerste plaats. Het duo Nina en Demi zat al eerder dicht tegen promotie aan. Het was deze laatste wedstrijd dan ook erop of eronder. De kwaliteiten hebben ze zeer zeker in huis. Tijdens de prijsuitreiking was het dan ook

volop waardering voor de behaalde promotie van deze meiden en kregen zij volop applaus van de meegereisde supporters en andere majorettes. Zij promoveren naar de topklasse met een score van 75 punten. De hoogste klasse binnen het majorette. Supergoed gedaan! Het trio behaalde vorig concours een mooie score van 71 punten een plaatsing voor de BK. Op de wedstrijd van afgelopen zondag evenaarden de meiden deze score, wat een prima resultaat is. De blessure speelde niet meer op en ze konden vrijuit hun routine showen. Het A team had versterking van Nadja, die voor het eerst deelnam op een wedstrijd binnen dit team. Het team maakte indruk op de jury op de oosterse muziek. Zij behaalde onder leiding van Sandra een uitstekende score van 72.1 punten. Hiermee behaalden ze de eerste plaats. Daarnaast kwamen de solisten nog aan bod. Nina Vergouwen kwam uit in de topklasse en zet daarin keer op keer stevige scores neer. Zo ook dit concours , zij behaalde een score van 76.4 punten. Daarmee versloeg zij de tegenstandsters van de dag en behaalde de eerste plaats. Evi Timmermans kwam uit in de middenklasse. Zij is begin dit seizoen voor het eerst als soliste aan wedstrijden gaan deelnemen en promoveerde in haar eerste wedstrijd naar de midden. Hierin behaald ze keer op keer mooie punten. Zo ook deze wedstrijd: 73.6 punten, een gedeelde eerste plaats. Alle meiden heel goed gedaan, op naar het Brabants Kampioenschap!

Goed voor elkaar!

Ballonnenwedstrijd voor aandacht verkeersveiligheid op de St. Jozefschool.

WERNHOUT - Woensdag 23 oktober werd bij de Zundertse scholieren de verkeersveiligheid van de ďŹ etsers onder de aandacht gebracht. Op deze actiedag “Veilig naar schoolâ€? werd aan alle ouders en kinderen gevraagd om met de ďŹ ets of te voet naar school te komen en de auto te laten staan. Alle kinderen op de Zundertse basisscholen die op een goede manier naar school kwamen, dus te voet of met de ďŹ ets, kregen een leuke attentie in de vorm van een reecterende sleutelhanger. Ook als ze met de auto werden gebracht, maar de auto dan wel netjes een eindje van de

school geparkeerd stond, kregen ze een attentie. Auto’s vlakbij de school waren uit den boze. Wethouder De Beer van verkeer en vervoer gaf op de St. Jozefschool in Wernhout een feestelijke start van de actie door met een opvallende ďŹ ets het schoolplein op te ďŹ etsen. Hij werd hierbij gevolgd door Seef de zebra, bekend van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Tijdens zijn openingswoord gaf hij de kinderen mee dat zij net zo goed moesten opvallen in het verkeer als zijn fel gele ďŹ ets. De mooie ďŹ ets kan gewonnen worden door leerlingen van groep 8. Hierna lieten alle kinderen een ballon op waarmee ze kans maken op een prijs.

DĂ€HYHULQJÂł'DWKRRUWELMKHWOHYHQ´ heen: je woont in een mooie eigen woning met een grote tuin. Je hebt weinig woonlasten omdat de hypotheek bijna is afgelost en je hebt een beetje spaargeld op je bankrekening. Je leven lang maak je het jezelf gemakkelijk in de woning omdat je comfortabel wilt wonen. Jullie hebben de badkamer laten verbouwen met een lekker ligbad en voor de gezelligheid heb je een open haard laten metselen. Omdat jij altijd koude voeten hebt, heeft pap overal vloerverwarming laten aanleggen, en we zitten hier op een heerlijk comfortabele bank. Nu moeten voor pap een paar aanpassingen in de woning plaatsvinden zodat hij weer ÂżMQYHLOLJHQFRPIRUWDEHOWKXLVNDQZRQHQHQQX]RXGHJHPHHQWHGDWDOOHPDDOPRHWHQ betalen? Nou dat lijkt me toch niet helemaal eerlijk, wel?â€?. Lijntje kijkt beschaamd voor zich uit. “Ja, als je het zo bekijkt dan heb je wel gelijk natuurlijkâ€?, geeft ze toe. “Maar als die aanpassingen dan heel duur zijn, zoals bijvoorbeeld een traplift, hoe zit dat dan?â€?.

Eigen kracht

“Zal ik er twee kilo van maken mevrouw?�, vraagt de marktkoopman aan Jenne. “Krijg je een pondje van me cadeau�. Zonder het antwoord af te wachten schept hij de zak vol en de wijzer op de weegschaal gaat zelfs nog ver over de twee kilo heen. “Service van de zaak mevrouw� grijnst hij als ook Paula een verbaasde blik op de weegschaal werpt. “Nou�, reageert Paula, “Doe mij dan ook maar zo’n service van de zaak�. De marktkoopman lacht. “Zo hoor ik het graag�, knikt hij tevreden.

Gezellig naar de markt

Het is vandaag donderdag en dan gaan Jenne en Paula altijd samen naar de markt. Dat is gezellig en een mooie gelegenheid om af en toe eens bij te kletsen. Als ze hun boodschappen hebben gedaan lopen ze langs de viskraam. Paula snuift de heerlijke baklucht op: “Mmmm, krijg ik me toch ineens trek in kibbeling�, en ze houdt haar pas in. “Dan halen we toch lekker een portie�, oppert Jenne, “Nemen we mee naar huis en delen we samen�. Paula knikt instemmend. “Een mens mag zichzelf toch wel eens verwennen, dat hoort bij het leven�.

1LHXZHÂżHWV

Sjouwend met hun zware boodschappentassen wandelen ze terug naar het huis van Paula. Als ze heerlijk van de kibbeling zitten te smullen, vraagt Paula aan Jenne: “Zeg, heb MLMYROJHQGHZHHNWLMGRPHYHQPHWPHPHHWHJDDQRPHHQQLHXZHÂżHWVWHNRSHQYRRU Dennis? Ik heb een mooie gezien in de aanbieding en ze willen er wel een voor me apart houden.â€? Jenne knikt; “Ja hoor, prima. Maar we moeten wel even afwachten wanneer de ergotherapeut van pa langskomt in verband met die woningaanpassingen. “Oh ja, dat is waarâ€?, reageert Paula, “Dat is ook volgende week, nou dan kijken we nog wel evenâ€?, en beiden pakken weer een heerlijk stukje kibbeling. “Maarâ€?, vraagt Jenne met volle mond, Âł%HQMLMGDQ]RULMNGDWMHHHQQLHXZHÂżHWVYRRU'HQQLVNXQWNRSHQ"´3DXODVFKXGWKDDU hoofd. “Nou, was dat maar waar. Ik ben al bijna een jaar aan het sparen en elke week leg ik wat weg. Soms wat meer en soms gaat het even niet. Maar....â€? en triomfantelijk steekt ze haar vinger in de lucht, “Het is gelukt! Dennis weet van niets, het moet een verrassing voor hem zijn. We moeten samen al zo op de centjes letten en meestal kopen we iets tweedeKDQGVYDQLQWHUQHWRILQGHNULQJORRSZLQNHO+LMGRHWĂ€LQN]LMQEHVWRSVFKRRODOKHHIWKLMKHW DIHQWRHEHVWPRHLOLMN0DDUHHQJRHGHÂżHWVLVYRRURQVDOOHEHLEHODQJULMNDOVMHJHHQDXWR KHEW%RYHQGLHQLV'HQQLVKHWDIJHORSHQMDDULQHHQVĂ€LQNJHJURHLGGXVHHQKRJHUHÂżHWVLV beslist nodig. Des te groter wordt de verrassing als dat nu ook nog een gloednieuwe wordt! Ik mag mijn kind best wel eens een keer verwennenâ€?. Jenne knikt en samen delen ze het laatste stukje kibbeling, “Dat hoort bij het levenâ€?, klinkt het in koor. Ze moeten zo lachen dat ze zich bijna verslikken.

Langzaam vooruit

Gerrit heeft een paar weken geleden een hersenbloeding gehad. Gelukkig was Lijntje erbij toen hij het bewustzijn verloor en ze direct de huisarts kon bellen. Die twijfelde geen moment en liet meteen een ambulance komen. Bij aankomst in het ziekenhuis werden verschillende onderzoeken gedaan, en tot ieders opluchting leek de kans op blijvende

hersenschade erg klein. “Maar�, waarschuwde de arts, “Dat is een voorlopige conclusie, de komende weken zal moeten blijken hoe hij hiervan herstelt�. Inderdaad ging zijn spraak goed vooruit. Aanvankelijk had hij nog wat moeite om de juiste woorden te vinden, maar zelfs dat gaat steeds iets beter. Tijdens de revalidatie kwam echter wel naar voren dat zijn evenwichtsgevoel niet optimaal was. Bovendien blijkt bij zijn gezichtsvermogen de scherpte wat afgenomen zodat hij soms een afstand niet goed meer kan inschatten. Volgens de specialist is het niet te verwachten dat daarin nog verbetering zal optreden en een bril zal daarbij niet veel helpen. Gerrit en zijn omgeving zullen daarmee rekening moeten houden.

:RQLQJDDQSDVVLQJ

Op dit moment verblijft Gerrit nog in een zorginstelling, maar de familie heeft tot hun grote opluchting te horen gekregen dat hij binnen afzienbare tijd terug kan naar huis. Als er in de woning een aantal aanpassingen plaatsvindt, zal Gerrit weer zoveel mogelijk een normaal leven kunnen leiden. Om goed te beoordelen welke aanpassingen nodig zijn in de woning, zijn Paula en Jenne samen met een ergotherapeut door de woning gelopen die daarna advies heeft uitgebracht. Vervolgens hebben ze gesproken met een aannemer die gespecialiseerd is in woningaanpassingen voor ouderen en mensen met een beperking. Hij heeft een lijst gemaakt van de werkzaamheden en daarbij nauwkeurig de prijzen vermeld. Zo krijgen ze allemaal goed inzicht in de kosten en kunnen ze eventueel nog bekijken of er eenvoudige werkzaamheden zijn die ze zelf zouden kunnen uitvoeren.

Ties stelt haar gerust. “Het belangrijkste dat verandert, is de opvatting dat iedereen altijd overal recht op heeft, dat altijd maar alles voor iedereen automatisch wordt geregeld en betaald. Er wordt steeds meer uitgegaan van de eigen kracht van mensen en de rest is maatwerk: eerst kijken wat mensen echt nodig hebben, afwegen wat bij het ‘normale leven’ hoort, wat kunnen we er zelf aan doen en als dat dan echt nodig is: welke hulp van de overheid past daar in alle redelijkheid bijâ€?. Lijntje knikt bedachtzaam. “Ja, dat klinkt heel logisch. Er overkomen je nu eenmaal leuke dingen en minder leuke dingenâ€?. Vanaf de bank klinkt in koor: “Dat hoort bij het levenâ€?â€?, en Paula en Jenne slaan zich schaterend op de knieĂŤn. Ties en Lijntje kijken stom verbaasd naar de lachende vrouwen. Hebben ze iets gemist?

Samen regelen

We denken als samenleving steeds vaker verstandig na over de dingen die we al lange tijd gewend zijn. Als we dan tot de conclusie komen dat we dingen willen veranderen, is het uitgangspunt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om op respectvolle wijze zo’n normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Dat regelen we met elkaar, liefst met mensen die dicht bij ons staan zoals familie, vrienden of buren. En als dat allemaal niet lukt of helemaal mis loopt, zorgen we als samenleving voor een vangnet. Want niemand mag buiten de boot vallen.

-HQQH

7LHV (YL

%DUW

Zelf doen

Lijntje schenkt vier kopjes thee in, terwijl Ties nog eens door de lijst van de aannemer loopt. “Heb je de lijst gezien mam?�, vraagt hij aan Lijntje. “Ik heb met potlood een kruisje gezet bij de dingen die we zelf kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een extra trapleuning plaatsen, een steun ophangen in het toilet en nog een paar andere dingen. Dat scheelt weer in de kosten.� Lijntje gaat zitten en doet twee schepjes suiker in haar thee. “Jaja, dat heb ik gezien�, antwoordt ze terwijl ze haar thee roert. “Maar waarom zou je dat zelf doen? De gemeente betaalt toch alles?� Ties opent zijn mond om te reageren, maar onverstoorbaar gaat ze verder: “Nou alles, in elk geval een hele hoop. Je moet zelf geloof ik ook wel iets betalen, maar iedereen heeft daar nu eenmaal recht op, gelijke monniken gelijke kappen.� Als ze haar theekopje naar de mond brengt, neemt Ties de gelegenheid te baat om haar te onderbreken. “Nou ma, dat ligt iets anders hoor. Tegenwoordig wordt steeds meer gekeken naar wat je er zelf aan kunt doen om zo’n normaal mogelijk leven te leiden. En dat is ook wel zo eerlijk, want....�

Eerlijk verdelen

Lijntje laat hem niet uitpraten. Ze zet haar kopje neer en valt hem in de rede. “Je vader heeft z’n leven lang gewerkt en altijd netjes belasting betaald. Ons leven lang hebben we pensioenpremie en verzekeringspremies opgebracht. Nu zijn we oud en moeten we alles zelf betalen? Belachelijk!�. Dit gaat Ties te ver. “Nu ben je onredelijk mam, en dat weet je zelf ook. Pap heeft een pensioen waar jullie goed van kunnen rondkomen. Kijk eens om je PAGINA 8

2SD :RXW

2PD (YHQYRRUVWHOOHQ/LMQWM H

'HQQLV 3DXOD

2SD *HUULW

'H EXXUYURXZ

$QJHOD

Niet meer het Rijk, maar gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal extra taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, te weten: begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Deze worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van het Rijk overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeenten en heet daarom “transitie AWBZ�.


MARKT 9 ZUNDERT TELEFOON 076-5972392

100 100 100 100 100 100

gram gram gram gram gram gram

Rosbief ................................................. 2.25 Varkensfiletlap.............................. 1.30 Braziliaanse Kipfilet............... 1.25 Bloedworst ........................................ 0.90 Boterhamworst ............................ 1.20 Zalmsalade ........................................ 1.75

WEEKAANBIEDING Gehaktballen 5 halen, 4 betalen

Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

*

De Echte Bakker

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

Zondag 3 november is het weer St. Hubertusdag

Zaterdag 2 november a.s.

www.debollebuiken.nl

Frituurwagens, koude en warme buffetten, BBQ, ijswagens, springkussens, abraham-, sara- en geboortepoppen, etc. etc.

Vraag naar onze mogelijkheden Tel. 076 - 5975835

4de GRATIS SPECIAL

Caprese al Forno

VLEESWARENKOOPJE

likkepot + gebraden gehakt

150 gr + 100 gr

KEURSLAGERKOOPJE

Duitse biefstukken+ uibieslooksaus

4 stuks

SALADE VAN DE WEEK

Vleessalade 150 gram

245 295 500 199

Edgard keurslager EDGARDHendrikx, HENDRIKX, KEURSLAGER Molenstraat 190, 4881 GH ZUNDERT Tel. Fax 076-5974590 Tel.076-5972301, 076-5972301 Molenstraat 190

www.hendrikx.keurslager.nl info@hendrikx.keurslager.nl

U vindt ons ook ieder weekend op de Markt in Zundert

HUBKES

BEST BETALENDE GOUDINKOPER VAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

gemaakt worden de en gewijd door pastor van Steenoven. Vanaf 7.30 uur zijn ze verkrijgbaar in de winkel.

Slavinken

100 gram

Alles voor uw feesten en partijen!

Joost Douenburg St. Bavostraat 53, Rijsbergen Tel. 076 - 596 12 65

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Aanbiedingen zijn geldig van 28-10-2013 t/m 02-11-2013.

Guust en Els van Tichelt

- Grote maat motorspullen: 2 helmen ................................. per stuk € 5,00 2 paar laarzen......................... per paar € 5,00 2 broeken ................................ per stuk € 3,50 1 binnenbroek ....................................... € 2,00 2 paar handschoenen............. per paar € 2,00 - Boeken: romans... per stuk € 0,50 6 voor € 2,50 kookboeken .................. per stuk € 0,40 kinderboeken ................ per stuk € 0,10 Alle losse lampenkappen ...............HALVE PRIJS Alle vazen en bloempotten ............HALVE PRIJS Alle beeldjes ...................................HALVE PRIJS Alle foto- en schilderijlijsten............HALVE PRIJS

Zundert Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792 E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

INKOOP - VERPANDING GOUD - ZILVER - MUNTEN

076-587.29.10 NU OOK REPARATIEWERK

BESTEL NU: Naturel hubkes - Rozijnen hubkes Voor al uw kiplekkere gerechten Ook voor al uw catering!

Molenstraat 10c, Zundert

Tel. 076-5971915 www.vanlieverlee-kiptraiteur.nl

Openingstijden: Di t/m Do 09.00 - 19.00 uur Vrij 09.00 - 20.00 uur Zat 09.00 - 18.00 uur Zon 10.00 - 17.00 uur Maandag gesloten

Autobedrijf Van de Wouw - Café Neefs Cafétaria ‘t Vrouwke - Garage Mouws Verfmolen Everaerts - Visscher Kozijnen Roosendaal - Bouwbedrijf John Havermans Dictus Schilderwerken - Gommers Grondwerken Café De Kerel - Betanco - Joko Autorecycling De Schoenlapper - Van de Klundert Advies VanLieverLee Kiptraiteur - Café Den Bels Ardo Zundert - Hondentrimsalon Beau Stoop Van Bruggen Klokkenreparatie Marlo Audio Video - Feest aan huis! Blauwe Regen - KMP Audio Service Nelemans Wear - BakxBadkamers C.H.Catering - CLTV Zundert ‘t Ateljeeke - Bakkerij Raats Stan van Eekelen Techniek Tweewielercentrum Nouws Wapen van Zundert/Café 2 Peter jansen Autorijschool Wooninrichting Johan Vergauwen Sunny Bay - Bakkerij Ooms - Bois Douce Roovers Bloem en Plant Bouwbedrijf Raats & Zn Pizzaria Shoarma Luca DC Onroerend Goed Havermans Massage Bernard Jansen Zundert Café Restaurant De Bocht Jack Roovers Drankenhandel Radio Valencia / Disco Cheers Van Gaal Antiek - Cafetaria Poteind Kwekerij Laurijssen - Tax Transport Zundert Carnavalsclub HIK Rucphen - Proton Graphics Van de Broek bussen/taxi - De Snep Bandenservice Auberge Van Gogh - Lucien Lastechniek De Koning Straal en Schilderwerken - Drukkerij Vorsselmans ...en natuurlijk alle buurtgenoten van Poteind

*Zolang de voorraad strekt

Voor Poteind was het dit jaar 'Altijd Prijs!' dankzij de steun van...

Molenstraat 20 Zundert


L

Rijbewijs startpagina

Je rijbewijs halen!!!! Ga naar.....

Telefoon 076-596 1733 06-21659589

Autorijles al vanaf 16,5 jaar?

johandebruijn@hetnet.nl www.autorijschooljohandebruijn.nl

Het kan bij Verkeersschool Den Dunne! Voor prijzen en overige informatie kijk op

www.verkeersschooldendunne.nl info@verkeersschooldendunne.nl - Tel. 06-46093660

Voor het

rijbewijs gelden sinds dit jaar nieuwe regels. Maar de grootste groep mensen, die met rijbewijs B te maken heeft, merkt er weinig van. Er zijn nieuwe rijbewijscategorieĂŤn en voor sommige categorieĂŤn is de minimumleeftijd verandert. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu verhoogt de keuringsleeftijd voor ouderen met een rijbewijs vanaf 1 januari 2014 van 70 naar 75 jaar. Wanneer bestuurders binnen vijf jaar twee keer worden aangehouden met alcohol op, kan het rijbewijs worden ingenomen. Dit gebeurt als er de tweede keer sprake is van minimaal 1,3 promille alcohol of als de bestuurder weigert mee te werken aan een alcoholcontrole. De bestuurder kan het rijbewijs alleen terug krijgen door opnieuw te slagen voor het theorie- ĂŠn praktijkexamen.

Veranderd Op de website www.rijbewijs.nl staan de veranderingen op een rij. Dit zijn er twee: 1. De minimumleeftijd voor het besturen van voertuigen uit de categorieĂŤn A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen) is veranderd. 2. Het motorrijbewijs krijgt drie categorieĂŤn: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor en de leeftijd en ervaring van de motorrijder. Voor het A1-rijbewijs is de minimumleeftijd achttien jaar. Voor A2 is dat twintig jaar. En A2 kunnen mensen alleen halen als ze al minimaal twee jaar in het bezit zijn van rijbewijs A1. Voor categorie A wordt de minimale leeftijd verhoogd van 21 naar 22 jaar. Dan moet die persoon wel al minimaal twee jaar rijbewijs A2 hebben. Om direct voor rijbewijs A te gaan, geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. De nieuwe regels zijn het gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn, die op 19 januari 2013 ingevoerd wordt. Mensen die op deze datum al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen als de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden ze voor iedereen.

2toDrive Met het zesjarige experiment 2toDrive kunnen jongeren sinds 2011 al vanaf hun zestiende het theorie-examen halen. Vanaf 16,5 jaar mogen ze rijlessen volgen. Zodra ze zeventien zijn, mogen ze praktijkexamen doen. Als ze geslaagd zijn, mogen ze de weg op met een coach die hen begeleidt. Zodra de bestuurder achttien is, mag hij of zij zonder coach autorijden. De coach helpt de jonge bestuurder, waardoor hij of zij extra rijervaring opdoet. Zo moet het project de kans op ongelukken verkleinen.

Tel. 076-5977730 / 06-52416276

- Theorie- en praktijklessen cat. B (personenauto) - Rijopleiding in Stappen (de RIS methode) - 2toDrive : Lessen vanaf 16,5 jaar!

Meld je tijdig aan! Peter de Hoon is ook gecertificeerd faalangstinstructeur! Kijk op de website voor de meest actuele aanbieding en informeer naar de voorwaarden. Internet: www.peterdehoon.nl | E-mail: autorijschool@peterdehoon.nl

7ARANDE 6'2IJSBERGEN 4ELEFOON -OBIEL

WWWADGOOSSENSNL


Antiekrenovatie Hans Swanenberg s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING

Herfst steak Heerlijke bieapjes, gevuld met monchou en spekjes. Gemarineerd met lemon/pepper.

100 gram

210

met prei en uitjes

65

Rundertong in aspic

175

100 gram

795

Tuinman – Stratenmaker nodig! Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

1

100 gram

WWWANTIEKRENOVATIENL

Wiener roerbakschotel

Gevulde vlaamse kipďŹ let

L AGE P

:EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

3 Steaks de boeuf + 3 Uienburgers samen voor

ND BL IJ VRE IJZEN!

100 gram

85

1

Pusztaballetjes in wintersaus met rijst en salade

525

Aanbiedingen zijn geldig van 31 oktober t/m 6 november 2013.

Slagerij Billet

Volg ons op &

Molenstraat 112, 4881 CV Zundert Tel. 076-5972224, Fax 076-5975593, billet.gildeslager.nl

Íť>>^KKZdE^dZd/E'E ÍťKW,K'EÍť^,KKED<E ÍťsKKZÍłEE:Z^hZdE ÍťKEZ,KhÍť^EK/E Íťt/:<hEEEKK<sKKZ>> DdZ/>EKZ'E Íť&sKZsE,dsh/> Íťh/>/:<WZ/:^KW's Íť'ZEd/KW>KE^tZ< ÍťKEZ,Kh>sE& ÎŚĎŻĎŹÍ&#x2022;ͲWZDE

B L IJ V E

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Roombotercakejes

Frans Klaver, 076â&#x20AC;&#x201C;7660080

330 g

v an 1.75

1.59

1.39

189-225 g

VOLGENS

Zoals AWBZ & erf- en schenkbelasting

KASSA

HEEFT HEEFT U U HET HET

GOED GEREGELD VOOR VOOR NU NU EN EN LATER? LATER?

gratis quick scan OPEN HUIS

v an 1.49

Choco- of stroopwafel

ALDI DE * GOEDKOOPSTE

Schenken & nalaten, er is veel veranderd! Zoals AWBZ & erf- en schenkbelasting

van Gogh notarissen & adviseurs Vrijdag 8 november 09.00 -16.00 uur Meirseweg 13b, Zundert

ND

GD VERLAA

Vrijdag 15 november 09.00 -16.00 uur Dorpsstraat 98, St. Willebrord

KofďŹ ebonen 500 g

van 3.27

2.99

v an 1.79

1.69

Zeevruchten 250 g

25%

goedkop er

Griekse yoghurt 1 kg

Sprits

B L IJ V E

ND

GD VERLAA

175-200 g

v an 1.59

vvan 1.19

0.89

1.49

* Boodschappentasvergelijking supermarkten door Kassa, 28-09-2013.

Vers & voordelig!

SCHENKEN & NALATEN is een gezamenlijk initiatief van Formaat notarissen en VFI brancheorganisatie van goede doelen

* Vanaf woensdag 30-10-2013

w w w . s c h e n k e n e n n a l a t e n . n l

46%

goedkop er

Appelen Elstar 1.5 kg

RUNDERSCHNITSELS ............................................... 100 gram MAGERE SPEKLAPPEN ........................................... 100 gram DAHLIABURGER ........................................................................... per stuk BOERENCERVELAAT ..................................................... 100 gram HAM-EISALADE ...................................................................... 100 gram

v an 1.85 â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

1.98 0.90 0.90 1.70 1.65

0.99

42%

goedkop er

KANT EN KLAAR

BEENHAM in honingmosterdsaus ....... 100 gram KASSAKOOPJE:

GRILL SPECIALITEIT

BIEFSTUKREEPJES

SPARERIBS

100 GRAM

100 GRAM

â&#x201A;Ź 1.98

â&#x201A;Ź 1.35

â&#x201A;Ź 1.40

1 kg

DONDERDAG

vvan 1.19

3 MALSE BIEFSTUKKEN â&#x201A;Ź 5.95

0.69

VRIJDAG:

VARKENSHAAS 500 gram â&#x201A;Ź 8.90 ZATERDAG:

SHOARMAPAKKET â&#x201A;Ź 5.95

www.slagerij-graumans.nl Molenstraat 43 - Zundert - 076-5973720 / 06-30736945

Prei

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-10-2013 t/m dinsdag 05-11-2013.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Voornemen verlenen omgevingsvergunning (art. 3.1 Wabo) uitgebreide procedure sĞƌnjĞŶĚĚĂƚƵŵ ontwerpbeschikking

^ŽŽƌƚĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ

ϮϭͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ƌĞŶŽǀĞƌĞŶĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚ DŽůĞŶƐƚƌĂĂƚϭϯ͕ƵŶĚĞƌƚ EEŬĂƉĞů

>ŽĐĂƚŝĞ

Rechtsbescherming, zie bij *3 Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV

'ĞŵĞĞŶƚĞ/ŶĨŽƌŵĂƟĞ tĞĞŬϰϰ͕ϯϬŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯ

ĐƚŝǀŝƚĞŝƚ 

ĂƚƵŵ >ŽĐĂƚŝĞ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ

ƌĂŶŬͲĞŶ,ŽƌĞĐĂǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐEǀƚ 

ĂƚƵŵ ǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐ

tĞƌŶŚŽƵƚƐĞǁĞŐ ϭϲͲϭϬͲϮϬϭϯ ϭϮϰƚĞtĞƌŶŚŽƵƚ

Rechtsbescherming, zie bij *4 Melding Wet milieubeheer

Vergunningen

EĂĂŵďĞƐůƵŝƚ

>ŽĐĂƚŝĞ

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders.

ĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶďĞƐůƵŝƚ

ŽŽŵŬĞŶƐĞǀĂĂƌƚϯZ͕ZŝũƐďĞƌŐĞŶ

Rechtsbescherming, zie bij *5

Aanvragen omgevingsvergunning ĂƚƵŵ aanvraag

^ŽŽƌƚĂĐƟǀŝƚĞŝƚ

>ŽĐĂƟĞ

02-10-2013

Breedschotsestraat 10a vak B nrs 09 en 010, RijsbergenZd/&/d/ vervangen 2 ŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞůĞŶͬ caravans door 1 ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞů

ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ŬĂƉƉĞŶϳϳĂƌĞ ƉŽƉƵůŝĞƌĞŶ

ĂĐŚƚĞƌGelderdonksestraat 9 ZŝũƐďĞƌŐĞŶ͕ŬĂĚĂƐƚƌĂĂů&ϮϰϬ

ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϯ

ŬĂƉƉĞŶϯϴĂƌĞnjĞĞĚĞŶ͕ 33 are grove den, 10 bomen

ĂĐŚƚĞƌƌĞĚĂƐĞǁĞŐϰϲ, Rijsbergen

ϭϳͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ƉĞƌŵĂŶĞŶƚďĞǁŽŶĞŶ ƌĞĐƌĞĂƟĞǁŽŶŝŶŐ

<ůĞŝŶĞ,ĞŝƐƚƌĂĂƚϭϲ<ϮϬϳ, tĞƌŶŚŽƵƚ

ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ

<ĂƉƉĞŶϯYƵĞƌĐƵƐ Robur

tĂĂŝũĞŶďĞƌŐƐƚƌĂĂƚϭϰ, Zundert

ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϭŬĂŵƉĞĞƌͲ Breedschotsestraat 10a vak A ŵŝĚĚĞůͬĐĂƌĂǀĂŶĚŽŽƌϭ ǀĂŬŶƌϬϮϱ͕ZŝũƐďĞƌŐĞŶ ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞůΎ 

ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϮŬĂŵƉĞĞƌͲ ƌĞĞĚƐĐŚŽƚƐĞƐƚƌĂĂƚϭϬĂ͕ǀĂŬ ŵŝĚĚĞůĞŶͬĐĂƌĂǀĂŶƐĚŽŽƌ ǀĂŬŶƌƐϬϭϰĞŶϬϭϱ͕ ϭŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞů ZŝũƐďĞƌŐĞŶ

ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϭŬĂŵƉĞĞƌͲ Breedschotsestraat 10a vak B middel/caravan door 1 vak B nr 019, Rijsbergen ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞůΎ ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϭŬĂŵƉĞĞƌͲ ƌĞĞĚƐĐŚŽƚƐĞƐƚƌĂĂƚϭϬĂǀĂŬ ŵŝĚĚĞůͬĐĂƌĂǀĂŶĚŽŽƌϭ ǀĂŬŶƌϬϬϲ͕ǀĂŬŶƌϬϬϳ͕ǀĂŬ ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞůΎ ŶƌϬϭϮ͕ǀĂŬŶƌϬϭϱ͕ǀĂŬ ŶƌƐϬϭϵĞŶϬϮϬ͕ǀĂŬŶƌϬϯϳ͕ ǀĂŬŶƌϬϰϬ͕ZŝũƐďĞƌŐĞŶ

ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϮŬĂŵƉĞĞƌͲ ƌĞĞĚƐĐŚŽƚƐĞƐƚƌĂĂƚϭϬĂ͕ǀĂŬ ŵŝĚĚĞůĞŶͬĐĂƌĂǀĂŶƐĚŽŽƌ ǀĂŬŶƌƐϬϬϭĞŶϬϬϮ͕ ϭŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞů ZŝũƐďĞƌŐĞŶ

ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϭŬĂŵƉĞĞƌͲ ŵŝĚĚĞůͬĐĂƌĂǀĂŶĚŽŽƌϭ ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞů

ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϮŬĂŵƉĞĞƌͬ ƌĞĞĚƐĐŚŽƚƐĞƐƚƌĂĂƚϭϬĂ͕ǀĂŬ middelen/caravans door vak D nrs 111 en 112, ϭŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞů ZŝũƐďĞƌŐĞŶBreedschotsestraat 10a vak D ǀĂŬŶƌϭϮϴ͕ZŝũƐďĞƌŐĞŶ

ϮϯͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϭŬĂŵƉĞĞƌͬ Breedschotsestraat 10a vak E ŵŝĚĚĞůͬĐĂƌĂǀĂŶĚŽŽƌϭ ǀĂŬŶƌϬϯϳ͕ǀĂŬŶƌϬϴϬ͕ǀĂŬ ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞůΎ ŶƌϬϮϬ͕ǀĂŬŶƌϬϳϱ͕ǀĂŬ ŶƌϬϳϯĞŶϬϳϰ͕ǀĂŬŶƌϬϭϱ͕ vak E nr 025, vak E nr 059, vak ŶƌϬϲϲ͕ǀĂŬŶƌϬϱϭ͕ǀĂŬ nr 050, Rijsbergen

ϮϯͲϭϬͲϮϬϭϯ 

ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϭŬĂŵƉĞĞƌͲ ƌĞĞĚƐĐŚŽƚƐĞƐƚƌĂĂƚϭϬĂǀĂŬ& ŵŝĚĚĞůͬĐĂƌĂǀĂŶĚŽŽƌϭ ǀĂŬ&ŶƌϬϬϵ͕ǀĂŬ&ŶƌϬϭϲ͕ǀĂŬ ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞůΎ &ŶƌϬϮϱ͕ǀĂŬ&ŶƌϬϯϲ͕ǀĂŬ& ŶƌϬϮϬ͕ǀĂŬ&ŶƌϬϰϱ͕ǀĂŬ&Ŷƌ Ϭϱϳ͕ǀĂŬ&ŶƌϬϲϭZŝũƐďĞƌŐĞŶ

ϮϰͲϭϬͲϮϬϭϯ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶϭŬĂŵƉĞĞƌͲ Breedschotsestraat 10a vak G ŵŝĚĚĞůͬĐĂƌĂǀĂŶĚŽŽƌϭ ǀĂŬ'ŶƌϬϯϰ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϯϲ͕ ŶŝĞƵǁŬĂŵƉĞĞƌŵŝĚĚĞůΎ ǀĂŬ'ŶƌϬϰϬ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϮϱ͕ ǀĂŬ'ŶƌϬϰϯ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϱϳ͕ ǀĂŬ'ŶƌϬϰϭ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϰϲ͕ ǀĂŬ'ŶƌϬϰϴ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϰϵ͕ vak G nr 050, vak G nr 052, vak G nr 053, vak G nr 054, ǀĂŬ'ŶƌϬϱϱ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϱϲ͕ ǀĂŬ'ŶƌϬϳϬ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϲϵ͕ ǀĂŬ'ŶƌϬϲϲ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϲϰ͕ ǀĂŬ'ŶƌϬϲϭ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϲϮ͕ ǀĂŬ'ŶƌϬϱϵ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϱϴ ǀĂŬ'ŶƌϬϲϴ͕ǀĂŬ'ŶƌϬϭϲ͕ vak G nr 021, vak G nr 022, ǀĂŬ'ŶƌϬϱϳ͕ZŝũƐďĞƌŐĞŶ * afzonderlijke aanvragen zijn gescheiden met een komma Rechtsbescherming: zie bij *1 Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure ĂƚƵŵ aanvraag

^ŽŽƌƚĂĐƟǀŝƚĞŝƚ

>ŽĐĂƟĞ

ϮϭͲϭϬͲϮϬϭϯ ŽƉƌŝĐŚƚĞŶŐĞďŽƵǁƚ͘ď͘ǀ͘ ŽŽŵŬĞŶƐĞǀĂĂƌƚϯZ͕ huisvesten seizoen/ Rijsbergen arbeiders Rechtsbescherming, zie bij *2

week 37 /11 sep-

Van de Gemeenteraad tember 2013

Ruimtelijke plannen en procedures ĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞŝŶƚƌĞŬŬŝŶŐƌĞĂĐƟĞǀĞĂĂŶǁŝũnjŝŶŐ ŝŶnjĂŬĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚƵŶĚĞƌƚ͛;͚tŽŶĞŶ͛Ϳ ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂŶƵŶĚĞƌƚŚĞĞŌŝŶĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶϰƐĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϮŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͛;ŐĞǁŝũnjŝŐĚͿǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ŝũďĞƐůƵŝƚǀĂŶϵŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϮŚĞďďĞŶ'ĞĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ^ƚĂƚĞŶǀĂŶEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ ĞĞŶƌĞĂĐƟĞǀĞĂĂŶǁŝũnjŝŶŐŽƉŚĞƚƉůĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘ĂŶǁŝũnjŝŶŐϯƐƚƌĞŬƚĞĞƌŝŶ ŚĞƚŬŽƌƚƚŽĞĚĂƚĂůůĞƉĞƌĐĞůĞŶĚŝĞĚĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐ͚tŽŶĞŶ͛ŐĞŬƌĞŐĞŶŚĂĚĚĞŶ͕ŐĞĞŶŽŶĚĞƌĚĞĞůŵĞĞƌƵŝƚŵĂĂŬƚĞŶǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͕ǀĂŶǁĞŐĞĚĞƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚƚŽƚǀĞƌŐƌŽƟŶŐŶĂĂƌϳϱϬŵϹ͘ KƉϮϮŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯŚĞďďĞŶ'ĞĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ^ƚĂƚĞŶǀĂŶEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚďĞƐůŽƚĞŶĚĞnjĞƌĞĂĐƟĞǀĞĂĂŶǁŝũnjŝŶŐϯĞdžĂƌƟŬĞůϯ͘ϴůŝĚϲtƌŽŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬŝŶƚĞ ƚƌĞŬŬĞŶ͕ĞƌƚŽĞƐƚƌĞŬŬĞŶĚĞĚĂƚĂůůĞǁŽŽŶďĞƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶŝŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚ ;ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐ ͚tŽŶĞŶ͛Ϳ͕ ǁĞĚĞƌŽŵ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ŐĂĂŶ ƵŝƚŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͕͛njŽĂůƐĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚǀĂŶƵŶĚĞƌƚ ŽƉϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϯŝƐǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘dĞŐĞůŝũŬŵĞƚĚŝƚďĞƐůƵŝƚŚĞďďĞŶ'ĞĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ^ƚĂƚĞŶǀĂŶEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚŽŽŬĚĞŝŶĚŝŐŝƚĂůĞǀŽƌŵǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ ĞŶ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ŐĞƐƚĞůĚĞ ĂĂŶǁŝũnjŝŶŐ ϯ ŝŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶ ;ŽƉ www.ruimtelijkeƉůĂŶŶĞŶ͘ŶůͿ͘ ,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtǀĂŶƵŶĚĞƌƚŵĂĂŬƚŝŶŐĞǀŽůŐĞĂƌƟŬĞůϯ͘ϴ͕ůŝĚϯǀĂŶĚĞ tĞƚ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ŽƌĚĞŶŝŶŐ ďĞŬĞŶĚ ĚĂƚ ĚĞ ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞ ŝŶƚƌĞŬŬŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƌĞĂĐƟĞǀĞ ĂĂŶǁŝũnjŝŶŐ ǀĂŶ 'ĞĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ ^ƚĂƚĞŶ ǀĂŶ EŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ ;ĂĂŶǁŝũnjŝŶŐϯͿ͕ŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͛ĞŶĚĞĚĂĂƌďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ stukken, van donderdag 31 oktober t/m woensdag 11 december 2013 ǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶƚĞƌŝŶnjĂŐĞůŝŐŐĞŶďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ĂĨĚĞůŝŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĞŶWƌŽŐƌĂŵŵĞƌŝŶŐ;ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮƚĞƵŶĚĞƌƚͿ͘ĞƐƚƵŬŬĞŶnjŝũŶĞǀĞŶĞĞŶƐĚŝŐŝƚĂĂů ŝŶƚĞnjŝĞŶǀŝĂǁǁǁ͘ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶĞŶ͘ŶůĞŶǀŝĂwww.zundert.nlїŵĞŶƵ ƌĞĐŚƚƐїDĞĞƌƚŚĞŵĂ͛ƐĞŶƉƌŽũĞĐƚĞŶїĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͘ dĞŐĞŶ ĚĞ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞǁŝũnjŝŐĚ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ dat door de gedeeltelijke intrekking van het aanwijzingsbesluit van GeĚĞƉƵƚĞĞƌĚĞ ^ƚĂƚĞŶ ǀĂŶ EŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ ĂůƐŶŽŐ ŝŶ ƐƚĂŶĚ njŝũŶ ŐĞďůĞǀĞŶ ;ŝŶŚŽƵĚĞŶĚĞĚĞƉĞƌĐĞůĞŶŵĞƚĚĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐ͚tŽŶĞŶ͛Ϳ͕ŬĂŶŵĞƚŝŶŐĂŶŐǀĂŶ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϯϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯŐĞĚƵƌĞŶĚĞnjĞƐǁĞŬĞŶďĞƌŽĞƉǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƐƚĞůĚďŝũĚĞĨĚĞůŝŶŐĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚƐƉƌĂĂŬǀĂŶĚĞZĂĂĚǀĂŶ^ƚĂƚĞ͕WŽƐƚďƵƐ ϮϬϬϭϵ͕ϮϱϬϬĞŶ,ĂĂŐ͕ĚŽŽƌďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶĚŝĞĞĞŶnjŝĞŶƐǁŝũnjĞŽƉ ŚĞƚ ŽŶƚǁĞƌƉďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ ŚĞďďĞŶ ŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͕ ďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ ĚŝĞ ƌĞĚĞůŝũŬĞƌǁŝũƐŶŝĞƚŝŶƐƚĂĂƚnjŝũŶŐĞǁĞĞƐƚƟũĚĞŶƐĚĞƚĞƌŝŶnjĂŐĞůĞŐŐŝŶŐǀĂŶ ŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶĞĞŶnjŝĞŶƐǁŝũnjĞŝŶƚĞĚŝĞŶĞŶĞŶďĞůĂŶŐŚĞďbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling in ŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶnjŝũŶĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘,ĞƚďĞƐůƵŝƚƚŽƚǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŚĞƚ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ ;ǀŽŽƌ ǁĂƚ ďĞƚƌĞŌ ĂůůĞ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶ ͚tŽŶĞŶ͛Ϳ ƚƌĞĞĚƚ ŝŶǁĞƌŬŝŶŐĚĂĂŐƐŶĂĂŇŽŽƉǀĂŶĚĞďĞƌŽĞƉƐƚĞƌŵŝũŶ͘,ĞƚŝŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶďĞƌŽĞƉŚĞĞŌŐĞĞŶƐĐŚŽƌƐĞŶĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͘KŵƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĂƚŚĞƚďĞƐůƵŝƚŝŶ ǁĞƌŬŝŶŐƚƌĞĞĚƚ͕ŬĂŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞĚĞďĞƌŽĞƉƐƚĞƌŵŝũŶĚŽŽƌǀŽŽƌŶŽĞŵĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉďŝũĚĞsŽŽƌnjŝƩĞƌǀĂŶĚĞĨĚĞůŝŶŐĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚƐƉƌĂĂŬǀĂŶĚĞZĂĂĚ ǀĂŶ^ƚĂƚĞŽŽŬĞĞŶǀĞƌnjŽĞŬŽŵǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘ ,ĞƚďĞƐůƵŝƚǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚƚƌĞĞĚƚĚĂŶŶŝĞƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌĚĂƚŽƉ dat verzoek is beslist.

KŶƚǁĞƌƉďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚ŽƌƌĞĐƟĞǀĞŚĞƌnjŝĞŶŝŶŐ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͛ ,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtƵŶĚĞƌƚŵĂĂŬƚŝŶŐĞǀŽůŐĞŚĞƚďĞƉĂĂůĚĞŝŶĂƌƟŬĞůϯ͘ϴ ǀĂŶĚĞtĞƚƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽƌĚĞŶŝŶŐũƵŶĐƚŽĂĨĚĞůŝŶŐϯ͘ϰǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚ ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ ďĞŬĞŶĚ͕ ĚĂƚ ŚĞƚ ŽŶƚǁĞƌƉďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ ͚ŽƌƌĞĐƟĞǀĞ ŚĞƌnjŝĞŶŝŶŐ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͛ ƚĞƌ ŝŶnjĂŐĞ ǁŽƌĚƚ ŐĞůĞŐĚ͘ KƉ ďĂƐŝƐǀĂŶĚĞĞĞƌƐƚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶŵĞƚŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͛ ;ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚŽƉϰƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϮͿĞŶŶ͘Ă͘ǀ͘ĞŶŬĞůĞďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌĞŶŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚďĞƉĂĂůĚĞƉůĂŶƌĞŐĞůƐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶĞĞŶĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐ vragen. ,ĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶĞŶĚĞŚŝĞƌďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶǀĂŶ ϯϭŽŬƚŽďĞƌƚͬŵϭϭĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϯƟũĚĞŶƐŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶƚĞƌŝŶnjĂŐĞďŝũĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ ĂĨĚĞůŝŶŐ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ ĞŶ WƌŽŐƌĂŵŵĞƌŝŶŐ ;ƌĞĚĂƐĞǁĞŐ Ϯ ƚĞ ƵŶĚĞƌƚͿ͘ ,Ğƚ ƉůĂŶ ŬĂŶ ŽŽŬ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƌĂĂĚƉůĞĞŐĚ ǀŝĂ ǁǁǁ͘ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶnen.nl en/of www.zundert.nl. Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ of ŵŽŶĚĞůŝŶŐnjŝũŶŽĨŚĂĂƌnjŝĞŶƐǁŝũnjĞŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶŶĂĂƌǀŽƌĞŶ brengen. ^ĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞ zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenƚĞƌĂĂĚ ǀĂŶ ƵŶĚĞƌƚ͕ WŽƐƚďƵƐ ϭϬ͘ϬϬϭ͕ ϰϴϴϬ ' ƵŶĚĞƌƚ͘ ĞŐĞŶĞ ĚŝĞ ĞĞŶ ŵŽŶĚĞůŝŶŐĞ ƌĞĂĐƟĞ ǁŝů ŐĞǀĞŶ͕ ŬĂŶ ĚĂƚ ĚŽĞŶ ŶĂ ŚĞƚ ŵĂŬĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ĂĨƐƉƌĂĂŬ͕ƚĞů͘ϬϳϲʹϱϵϲϵϴϬϰͿ͘ EĂĚĞŝŶnjĂŐĞƚĞƌŵŝũŶ͕ǁŽƌĚƚĂĂŶĚĞƌĂĂĚĞĞŶǀŽŽƌƐƚĞůŐĞĚĂĂŶƚŽƚǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞĐŽƌƌĞĐƟĞǀĞŚĞƌnjŝĞŶŝŶŐďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͚ƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ͛͘/ŶĚĂƚ voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de ďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐ͘/ŶŚĞƚǀĞƌǀŽůŐǀĂŶĚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŬŽŵƚŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ ŶŽŐŵĂĂůƐ ƚĞƌ ŝŶnjĂŐĞ ƚĞ ůŝŐŐĞŶ ĂůƐ ;ĞǀĞŶƚƵĞĞů ŐĞǁŝũnjŝŐĚͿ ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ͘ĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚďĞƐƚĂĂƚĚĂŶŶŽŐŽŵďĞƌŽĞƉŝŶƚĞƐƚĞůůĞŶďŝũĚĞĨĚĞůŝŶŐďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚƐƉƌĂĂŬǀĂŶĚĞZĂĂĚǀĂŶ^ƚĂƚĞ͘DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗www.zundert.nlїDĞŶƵƌĞĐŚƚƐїDĞĞƌƚŚĞŵĂ͛ƐĞŶƉƌŽũĞĐƚĞŶї ĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚїsĞĞŐĂĐƟĞ͘ƌůŝŐƚŽŽŬĞĞŶŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ ŬůĂĂƌŽƉŽŶnjĞďĂůŝĞƐ;ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮŽĨDĂƌŬƚϭͿ͘

Beleidsregels en verordeningen

ƵŶĚĞƌƚ ŝƐ ĞĞŶ ƉƌĂĐŚƚŝŐĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŵĞƚ ǀŝũĨ ŬĞƌŬĚŽƌƉĞŶ ǁĂĂƌ ŚĞƚ ŐĞŚĞůĞ jaar van alles te doen is. Het is er goed wonen, mooie omgeving, goede voorzieningen en een bruisend verenigingsůĞǀĞŶ͘ tĞ njŝũŶ ŚĞƚ ŐŽĞĚ ŐĞǁĞŶĚ͘ Ğ gemeente heeft daar natuurlijk een belangrijke bijdrage aan geleverd en doet dat nog steeds. Denk aan subsidies voor verenigingen, onderhoud van wegen, rioleƌŝŶŐ͕ƐĐŚŽůĞŶĞŶƐƉŽƌƚƚĞƌƌĞŝŶĞŶĞƚĐ͘ĞŐĞŵĞĞŶƚĞŬƌŝũŐƚŚĂĂƌŐĞůĚ enerzijds van het Rijk en anderzijds van de inwoners en bedrijven ǀŝĂ ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ ďĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ͘ EƵ ŝƐ ĚĞ ƵŝƚŬĞƌŝŶŐ ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ZŝũŬ Ăů ĞĞŶ ƉĂĂƌ ũĂĂƌ ĂĂŶnjŝĞŶůŝũŬ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚ͘ Ğ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŚĞĞĨƚ ŚĞƚ ƵŝƚŐĂǀĞŶŶŝǀĞĂƵǀŽŽƌĂůůĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶŵŝŶŽĨŵĞĞƌŽƉŚĞƚnjĞůĨĚĞ niveau gehouden met als resultaat een tekort dat werd aangevuld Ƶŝƚ ŚĞƚ ƌĞƐĞƌǀĞƉŽƚũĞ͘ /Ŷ ŚĞƚ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂĂƌ ŝƐ ŚĞƚ ƚĞŬŽƌƚ ŽƉŐĞůŽƉĞŶƚŽƚĐĂϭ͕ϱŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽ͘ĂƚŶƵŬĂŶƌƵŝŶŶŝĞƚďůŝũǀĞŶƚƌĞŬŬĞŶ͘ Zoals in ieder gezin of bedrijf in een dergelijke situatie, moet de tering naar de nering worden gezet. Dat wil zeggen: niet meer ƵŝƚŐĞǀĞŶĚĂŶũĞŽŶƚǀĂŶŐƚ͘tĂƚǁŝũƚŚƵŝƐĚĂŐĞůŝũŬƐĚŽĞŶ͕ĚŝĞŶƚŽŽŬ ƌĞŐĞůƚĞnjŝũŶďŝŶŶĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ĂƚŶŽĞŵĞŶǁĞďŝũĚĞssďƵĚŐĞƚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĞŶďƵĚŐĞƚďĞŚĞĞƌƐŝŶŐ͘ĞssǁŝůĞĞŶƐůƵŝƚĞŶĚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐŵĞƚĞŶŝŐĞƌƵŝŵƚĞŽŵƚĞŐĞŶǀĂůůĞƌƐŽƉƚĞŬƵŶŶĞŶǀĂŶŐĞŶ͘ tŝũƐƚƌĞǀĞŶnjĞůĨƐŶĂĂƌĞĞŶŬůĞŝŶĞƉůƵƐŽŵĚĞŐĞƐůŽŶŬĞŶƌĞƐĞƌǀĞƐ weer wat aan te vullen, echter: zonder de lastendruk bij burger ĞŶďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶĞdžƚƌĂƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶ͘<ŝũŬĞŶĚŶĂĂƌĚĞĐŝũĨĞƌƐǀĂŶƵŝƚ het verleden, ontkom je er niet aan vrijwel iedere uitgave te herŽǀĞƌǁĞŐĞŶ͘ŝŶŶĞŶĚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐďůŝũĨƚĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĞƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌ de meest dringende investeringen. Om de komende jaren uit te ŬŽŵĞŶŵĞƚŽŶnjĞŵŝĚĚĞůĞŶĞŝƐĞŶǁĞƐƚƌŝŬƚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͘ ƌ ŵĂŐ ŐĞĞŶ ĐĞŶƚ ŵĞĞƌ Ƶŝƚ ĚĂŶ ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͘ ĞŶ ĨŝŬƐĞ ŽƉĚƌĂĐŚƚ ĂĂŶssͲǁĞƚŚŽƵĚĞƌhƚĞŶƐ͕ŵĂĂƌĞĞŶŽƉĚƌĂĐŚƚŽƉnjŝũŶ͕ďƌĞĚĞ͕ůŝũĨ geschreven.

ŚĞƚ ͚ĞƐůƵŝƚ ǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚϮϬϭϰ͛ŚĞĞŌǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ŝƚďĞƐůƵŝƚƚƌĞĞĚƚŝŶǁĞƌŬŝŶŐƉĞƌϭũĂŶƵĂƌŝ ϮϬϭϰŽŶĚĞƌŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞŝŶƚƌĞŬŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚ͚ŽƵĚĞ͛ďĞƐůƵŝƚ͘ ,Ğƚ ŶŝĞƵǁĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚ ďĞǀĂƚ ĞĞŶ ĂĂŶǀƵůůŝŶŐ ŽƉ ŚĞƚ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ďĞƐůƵŝƚ͘ KŵĚĂƚ ĚĞ ŬŽƐƚĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĚĞĞůƚĂdžŝǀĞƌǀŽĞƌ ďůŝũǀĞŶ ƐƟũŐĞŶ͕ ŝƐ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶĂĂů ǀĞƌďĂŶĚ ;ďĞƐƚƵƵƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ŬůĞŝŶ ĐŽůůĞĐƟĞĨ ǀĞƌǀŽĞƌ ǀĂŶ ĚĞ 'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ZĞŐĞůŝŶŐ ZĞŐŝŽ tĞƐƚͲƌĂďĂŶƚͿ ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ Žŵ ĞĞŶ ŬŽƐƚĞŶďĞŚĞĞƌƐŝŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞů ƚĞ ƚƌĞīĞŶ ŝŶ ĚĞ ǀŽƌŵ ǀĂŶ ĚĞ ŝŶǀŽĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ƐƚƌŝƉƉĞŶďƵĚŐĞƚ ǀŽŽƌ ĚĞĞůƚĂdžŝǀĞƌǀŽĞƌ͘ ,ŝĞƌďŝũ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ĚĞĞůƚĂdžŝ ŐĞŵĂdžŝŵĞĞƌĚ ƚŽƚ ϲϬϬ ƐƚƌŝƉƉĞŶ ƉĞƌ ũĂĂƌ͘ ,Ğƚ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐďĞƐůƵŝƚ ďĞǀĂƚ ĞĞŶ ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ ĂƌƟŬĞů ǁĂĂƌŝŶ ŝƐ ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ ĚĂƚ ũĂĂƌůŝũŬƐ ĞĞŶ ƐƚƌŝƉƉĞŶďƵĚŐĞƚŐĞůĚƚǀĂŶŵĂdžŝŵĂĂůϲϬϬƐƚƌŝƉƉĞŶ͘/ŶƵŝƚnjŽŶĚĞƌůŝũŬĞŐĞǀĂůůĞŶŬĂŶ ŚĞƚĐŽůůĞŐĞďĞƐůƵŝƚĞŶĚŝƚƐƚƌŝƉƉĞŶďƵĚŐĞƚƚĞǀĞƌŚŽŐĞŶ͕ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞ ďĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶ͕ĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞǀĞƌǀŽĞƌƐďĞŚŽĞŌĞĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞƉůŝĐŚƚ͘ĞǀŽůůĞĚŝŐĞƚĞŬƐƚǀĂŶŚĞƚtŵŽͲďĞƐůƵŝƚůŝŐƚƚĞƌŝŶnjĂŐĞďŝũ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ;DĂƌŬƚ ϭ ƚĞ ƵŶĚĞƌƚͿ͘ h ŬƵŶƚ ƚĞŐĞŶ ďĞƚĂůŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ůĞŐĞƐ ĞĞŶ ĂĨƐĐŚƌŝŌ ǀĞƌŬƌŝũŐĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞƐůƵŝƚ ϮϬϭϰ͘ ,Ğƚ ďĞƐůƵŝƚ ϮϬϭϰ ŝƐ ŽŽŬ ƚĞ ƌĂĂĚƉůĞŐĞŶǀŝĂwww.zundert.nlїĞƐƚƵƵƌїƵŶĚĞƌƚƐĞƌĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ͘sŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŬƵŶƚ Ƶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉŶĞŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĂĨĚĞůŝŶŐ DĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ ĞŶ ŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ͕ ƚĞů͘ Ϭϳϲ ʹ ϱϵϵ ϱϱ ϮϮ ;<ĞĞƐ ^ĐŚŝũǀĞŶĂĂƌƐͿ͕ ĞͲŵĂŝů͗ k.schijvenaars@zundert.nl.

sĞƌǁŝũnjŝŶŐĞŶƚĞƌŝŶnjĂŐĞͬďĞnjǁĂĂƌŵĂŬĞŶ

ΎϭͿdĞŐĞŶĞĞŶĂĂŶǀƌĂĂŐŽŵŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐŬĂŶŐĞĞŶďĞnjǁĂĂƌ worĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚ͘ĞnjǁĂĂƌŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚŝƐ ƉĂƐ ŵŽŐĞůŝũŬ͕ ŶĂĚĂƚ ŚĞƚ ĐŽůůĞŐĞ ǀĂŶ Θt ǀĂŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ ŽƉ ŚĞƚǀĞƌnjŽĞŬŚĞĞŌďĞƐĐŚŝŬƚ͘/ŶŐĞĚŝĞŶĚĞĂĂŶǀƌĂŐĞŶůŝŐŐĞŶgedurende twee ǁĞŬĞŶŽƉĞůŬĞǁĞƌŬĚĂŐǀĂŶϬϵ͘ϬϬƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌƚĞƌŝŶnjĂŐĞ bij het cluster sĞƌŐƵŶŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐĞŶ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͕ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮƚĞƵŶĚĞƌƚ͘ ΎϮͿKƉŐƌŽŶĚǀĂŶĚĞůŐĞŵĞŶĞǁĞƚďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ;sĞƌůĞĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶƌĞŐƵůŝĞƌ͗ĂƌƟŬĞůϳ͗ϭǁďͿŬƵŶŶĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶƚĞŐĞŶ ĚĞnjĞ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ďĞnjǁĂĂƌ ŵĂŬĞŶ͘ ĞŶ ďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌ ĚŝĞŶƚ ďŝŶŶĞŶ njĞƐ ǁĞŬĞŶ ŶĂ ĚĞ ĚĂƚƵŵ ǀĂŶ ǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ te worden geƌŝĐŚƚĂĂŶŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ͕WŽƐƚďƵƐϭϬ͘ϬϬϭ͕ ϰϴϴϬ'ƵŶĚĞƌƚ͘,ĞƚďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĞŶďĞǀĂƚ ƚĞǀĞŶƐŶĂĂŵĞŶĂĚƌĞƐǀĂŶĚĞŝŶĚŝĞŶĞƌ͕ĚĂŐƚĞŬĞŶŝŶŐ͕ŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ͚ŽŶƐ ŶƵŵŵĞƌ͛ǀĂŶĚĞďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐǁĂĂƌƚĞŐĞŶŚĞƚďĞnjǁĂĂƌŝƐŐĞƌŝĐŚƚ͕ŐƌŽŶĚĞŶ ǀĂŶŚĞƚďĞnjǁĂĂƌ͘dĞǀĞŶƐŬƵŶƚƵ;ƚĞŐĞůŝũŬŵĞƚŽĨŶĂŚĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶǀĂŶŚĞƚ ďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌͿĞĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐ;ŽŶĚĞƌŵĞĞƌƐĐŚŽƌƐŝŶŐǀĂŶĚĞ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐͿ ǀƌĂŐĞŶ ďŝũ ĚĞ sŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ZĞĐŚƚďĂŶŬ ĞĞůĂŶĚͲtĞƐƚƌĂďĂŶƚ͕dĞĂŵĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕WŽƐƚďƵƐϵϬ͘ϬϬϲ͕ϰϴϬϬWƌĞĚĂ͘ hǁ ďĞůĂŶŐ ŵŽĞƚ ĚĂŶ ǁĞů njŽĚĂŶŝŐ njŝũŶ ĚĂƚ ĚĞ ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ŽƉ ďĞnjǁĂĂƌ ŶŝĞƚ ŬĂŶǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞǁĂĐŚƚ͘sŽŽƌĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬǀĞƌnjŽĞŬďĞŶƚƵŐƌŝĸĞƌĞĐŚƚǀĞƌƐĐŚƵůĚŝŐĚ͘DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŐƌŝĸĞƌĞĐŚƚ͗ǁǁǁ͘ƌĞĐŚƚƐƉƌĂĂŬ͘Ŷů. ΎϯͿ Ğ ŽŶƚǁĞƌƉďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ĞŶ ĚĞ ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ ƐƚƵŬŬĞŶ ůŝŐŐĞŶ met inŐĂŶŐǀĂŶϯϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯŐĞĚƵƌĞŶĚĞnjĞƐǁĞŬĞŶƚĞƌŝŶnjĂŐĞ bij het cluster sĞƌŐƵŶŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐ ĞŶ ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͕ ƌĞĚĂƐĞǁĞŐ Ϯ ƚĞ ƵŶĚĞƌƚ ŽƉ elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ǀĂŶ ƚĞƌ ŝŶnjĂŐĞ ůĞŐŐŝŶŐŬƵŶŶĞŶďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬnjŝĞŶƐǁŝũnjĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ŝũ moeten worden gericht aan ons college van burgemeester en wethouders ǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚ͕WŽƐƚďƵƐϭϬ͘ϬϬϭ͕ϰϴϴϬ'ƵŶĚĞƌƚ͘/ŶĚĞnjĞƉĞƌŝŽĚĞŬƵŶŶĞŶŽŽŬŵŽŶĚĞůŝŶŐĞnjŝĞŶƐǁŝũnjĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘tŝũŵĂŬĞŶ Ƶ ĞƌŽƉ ĂƩĞŶƚ ĚĂƚ ƐůĞĐŚƚƐ ďĞƌŽĞƉ ƚĞŐĞŶ ĚĞ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ŬĂŶ ǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚĂůƐĞĞŶďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŽŽŬĞĞŶnjŝĞŶƐǁŝũnjĞŚĞĞŌŝŶŐĞďƌĂĐŚƚƚĞŐĞŶĚĞŽŶƚǁĞƌƉďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ͘ ΎϰͿĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶŬƵŶŶĞŶďŝŶŶĞŶnjĞƐǁĞŬĞŶŶĂĚĞĚĂƚƵŵǀĂŶǀĞƌnjĞŶding van het besluitƚĞŐĞŶĚĞǀĞƌůĞĞŶĚĞŽŶƚŚĞĸŶŐĞŶĐ͘Ƌ͘ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ ĞĞŶďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtǀĂŶƵŶĚĞƌƚ͕WŽƐƚďƵƐ ϭϬ͘ϬϬϭ͕ϰϴϴϬ'ƵŶĚĞƌƚ͘ĞnjĞƚĞƌŵŝũŶŐĂĂƚŝŶŽƉĚĞĚĂŐŶĂĚŝĞǀĂŶǀĞƌnjĞŶĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚďĞƐůƵŝƚĂĂŶĚĞĂĂŶǀƌĂŐĞƌ͘ĞŶďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌĚĂƚƉĞƌĞͲ ŵĂŝůŝƐŝŶŐĞnjŽŶĚĞŶ͕ǁŽƌĚƚƉĂƐŶĂĚĂƚĚŝƚďĞnjǁĂĂƌǁďͲĐŽŶĨŽƌŵŝƐŝŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ŐĞŶŽŵĞŶ͘ h ŬƵŶƚ ŽŽŬ ĚĞ sŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌ ǀĂŶ ĚĞ ƌĞĐŚƚďĂŶŬ ŽŵĞĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐǀƌĂŐĞŶ͘ĞŶǀŽŽƌůŽƉŝŐĞǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐŝƐĞĞŶ soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Rechtbank ƌĞĚĂ͕^ĞĐƚŽƌĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ͕WŽƐƚďƵƐϵϬ͘ϬϬϲ͕ϰϴϬϬWƌĞĚĂ͘sŽŽƌŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ĚĞ ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ ŬƵŶƚ Ƶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉŶĞŵĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ĐůƵƐƚĞƌ sĞƌŐƵŶŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐĞŶ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ͕ƚĞů͘ϬϳϲʹϱϵϵϱϲϬϬ͘

ĞƐůƵŝƚǀŽŽƌnjŝĞŶŝŶŐĞŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ ŐĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚϮϬϭϰ

ΎϱͿ Ğ ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ƐƚƵŬŬĞŶ ůŝŐŐĞŶ ŐĞĚƵƌĞŶĚĞ ƚǁĞĞ ǁĞŬĞŶ ŶĂ ƉƵďůŝĐĂƟĞ ƚĞƌŝŶnjĂŐĞŽƉĞůŬĞǁĞƌŬĚĂŐǀĂŶϬϵ͘ϬϬƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌďŝũŚĞƚĐůƵƐƚĞƌsĞƌŐƵŶ,ĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶΘtǀĂŶƵŶĚĞƌƚŵĂĂŬƚďĞŬĞŶĚĚĂƚnjŝũŽƉϴŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯ ŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐĞŶ,ĂŶĚŚĂǀŝŶŐ;ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮ͕ƵŶĚĞƌƚͿ͘

'ĞŵĞĞŶƚĞ ƵŶĚĞƌƚ Redactie: ƐƚĂĨĂĨĚĞůŝŶŐ ĞƐƚƵƵƌƐnjĂŬĞŶ͕ ƚĞů͘ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϳ ϯϬ͕ ƉƵďůŝĐĂƚŝĞƐΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷů ͻ Redactie gemeenteraad: ŐƌŝĨĨŝĞ͕ ƚĞů͘ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϱ ϱϵ͕ ŐƌŝĨĨŝĞΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷů ͻ 'ĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ͕ ŽůůĞŐĞ ǀĂŶ ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ ĞŶ tĞƚŚŽƵĚĞƌƐ͕ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ ďĞnjǁĂĂƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ͘ WŽƐƚĂĚƌĞƐ͗ WŽƐƚďƵƐ ϭϬ͘ϬϬϭ͕ ϰϴϴϬ ' ƵŶĚĞƌƚ ͻ ĞnjŽĞŬĂĚƌĞƐ͗ DĂƌŬƚ ϭ͕ ϰϴϴϭ E͕ ƵŶĚĞƌƚ͕ ƚĞů͗ ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϲ ϬϬ͕ ĨĂdž ϬϳϲͲϱϵϵ ϱϲ ϲϲ ͻKƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͗ŵĂĂŶĚĂŐƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐǀĂŶϵ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚϭϮ͘ϯϬƵƵƌ͘tŽĞŶƐĚĂŐŽŽŬǀĂŶϭϯ͘ϯϬƵƵƌƚŽƚϭϵ͘ϬϬƵƵƌ;ƉƵďůŝĞŬƐďĂůŝĞƐͿ͘KƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶDŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ͗ŵĂĂŶĚĂŐϭϰ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬƵƵƌ͕ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϰ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬƵƵƌĞŶnjĂƚĞƌĚĂŐϬϵ͘ϬϬͲϭϰ͘ϬϬƵƵƌ͘ͻ͗ŐĞŵĞĞŶƚĞΛnjƵŶĚĞƌƚ͘Ŷůͻ/͗ǁǁǁ͘njƵŶĚĞƌƚ͘Ŷůͻ&ĂĐĞŬ͗ǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬ'ĞŵĞĞŶƚĞƵŶĚĞƌƚͻdǁŝƚƚĞƌǁǁǁ͘ƚǁŝƚƚĞƌ͘ĐŽŵͬ'ĞŵͺƵŶĚĞƌƚ


Only for Men Outlet nieuw in Etten-Leur

TABEL R O F M O C ET

MEGA NIET TE MISSEN

MANNENDEALS!! TRENDY OVERHEMDEN VAN 79,95 NU

ER IN M DE WINT RIJF LATIEBED L A T S IN BAKX OP DAALDER EN ITHO

3 voor 99,-

CV-KETEL VERVANGEN Vraag vrijblijvend offerte aan.

Nu met GRATIS klokthermostaat t.w.v. â&#x201A;Ź 210,00 Ook voor al uw andere installatie- en onderhoudswerk, gas, water, cv, dak- en zinkwerk, interieur en tegelwerken. Bakxbadkamers - Keukens - Interieur - Installatie Molenstraat 93 I 4881 GC Zundert I 076-5972360 info@bakxbadkamers.nl I www.bakxbadkamers.nl

wegens suFFes verlengd!

volop BOLCHRYSANTEN

Tuin aanplanten? Kom dan naar onze:

voor Allerheiligen nu slechts

tuinplanten sale!!

2 stuks voor

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

olijven vijgen palmen 60% KORTING

â&#x201A;Ź 5,00

nieuwe NOHL aardappelen

Vrijdag 1 november & Zaterdag 2 november

Â&#x2021;*URRWVWHDVVWXLQSODQWHQ uit de regio Alle Bomen - Heesters - Coniferen Â&#x2021;6FKHUSVWHSULM]HQ Â&#x2021; HHWEDUHWXLQ groenten, fruit, kruidenplanten volop Â&#x2021;)UXLWERPHQ6WUXLNHQ Â&#x2021;:HNHOLMNVVFKHUSHDDQELHGLQJHQ Â&#x2021;6SHFLDOLWHLWLQSHUNNXLS[[OKDQJ in 20 kleuren SODQWHQ DOWLMGGHJRHGNRRSVWH

Â&#x2021;*UDWLVNRIÂżH Â&#x2021;PWXLQSODQWHQSOH]LHU

40% KORTING

violen

tot wel

70% VOORDEEL

De Plantage

kom langs in onze outlet en / of kijk op www.janvansundert.nl/outlet

$QWZHUSVHZHJ&05LMVEHUJHQ 7HO

Ou de tot loc 20 atie jul i

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800

RIJ

SB

ER

GE

N

Bak

ZUNDERT

DE

keb

6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval â&#x201A;Ź 220,- puin â&#x201A;Ź 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout â&#x201A;Ź 100,-

Bij Zorgenco staat de cliĂŤnt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht. De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren. Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjesmannen zijn ook in te huren door instellingen.

Koen Martens

BETONBORINGEN UĂ&#x160;LiĂ&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Â?Â&#x2C6;Â?ÂŤiÂ&#x2DC;Ă&#x2030;vĂ&#x20AC;iâiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x160;UĂ&#x160;â>}iÂ&#x2DC; UĂ&#x160;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;>Â&#x2DC;Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x160; UĂ&#x160;Ă&#x192;Â?iĂ&#x2022;Ă&#x203A;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;â>}iÂ&#x2DC;Ă&#x160; UĂ&#x160;Â&#x17D;Â?iÂ&#x2C6;Â&#x2DC;iĂ&#x160;Ă&#x192;Â?Â&#x153;Â&#x153;ÂŤĂ&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; UĂ&#x160;LÂ&#x153;Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC; Strijbeekseweg 39b Telefoon: 06-38220171 4856 AA Strijbeek koen@martensbetonboringen.nl

Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°Â&#x201C;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;LiĂ&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;LÂ&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;°Â&#x2DC;Â?

Ons team is uitgebreid met een masseuse die u helpt uw lichaam en spieren te ontspannen en uw bloedsomloop te verbeteren. Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

Zorgenco Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

Nieuwe locatie

Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft.

WO

K

vanaf 15 augu

Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

stra at

rug

Zorgenco

De Plantage

*HOHJHQDDQGHZHJ=XQGHUW5LMVEHUJHQ 7HJHQRYHUGH:RN

'DJHOLMNVJHRSHQGPDWPYUXHQ]DX


KBO Klein Zundert

Brandweerlieden gehuldigd tijdens korpsavond

Jubileumavond brandweer

KLEIN ZUNDERT - Na een lange tijd van voorbereiden is het dan bijna zover, ons 50 jarig bestaan komt in zicht.

De jubilarissen bij de brandweer. Twee mensen ontbraken.

ETTEN-LEUR - Het Brandweercluster Breda Etten-Leur Rucphen Zundert (ELRZ) hield vrijdag de jaarlijkse korpsavond in de brandweerkazerne aan de Wipakker in Etten-Leur. Tijdens deze bijeenkomst reikte burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot aan dertien brandweerlieden de NVBR-onderscheidingen uit en aan tien personen de vrijwilligersmedaille

Openbare Orde en Veiligheid, als blijk van waardering namens Zijne Majesteit de Koning voor langdurig lidmaatschap van de brandweer. De NVBR onderscheidingen werden uitgereikt aan Jan de Rouw en Corné Rombouts (12,5 jaar), Tommy McCormack (20 jaar), John de Raaff, Leo de Hoon, Jos van de Riet en Christian Timmers (25 jaar), Jos de Bruijn en Jan Timmers (30 jaar), Peter

Open Dag ‘t Stokperdje ZUNDERT - Op de eerste zondag van november zal ’t Stokperdje van 13.00u tot 16.00u zijn deuren openen tijdens de jaarlijkse Open Dag. Alleen op deze dag kun je alles wat wij het hele jaar door organiseren op één dag zien, beleven en meemaken. Je kunt met alle clubs en alle activiteiten even meedoen. Ben jij tussen de 4 en 16 jaar? Misschien zit er voor jou ook wel een leuke club bij. Je kunt dan natuurlijk altijd een keertje gratis komen kijken tijdens de vaste clubdag en misschien wordt jij ook wel lid van een van de leuke clubs die wij op ’t Stokperdje hebben. Zien we jou ook op zondag 3 november van 13.00u tot 16.00u op de open dag van ’t Stokperdje aan de Klein Zundertseweg 1G? Tot dan!

STD Infinity ACHTMAAL - Op zaterdag 26 oktober zijn de meiden van STD Infinity uit Achtmaal naar een NBTA-concours geweest in Waalwijk. Evelyna, Kyra, Marleen en Zita deden deze dag voor het eerst mee met het onderdeel Kidstwirl. Ze hebben hier de afgelopen weken hard op getraind en dit was ook te zien aan de punten. In de peewee klasse kwamen 6 meiden uit waaronder Kyra en Marleen voor STD Infinity. Kyra behaalde hier maar liefst 7.4 en werd daardoor tweede. Marleen behaalde een mooie score van 7.1. In de juvenile klasse behaalde Evelyna 7.4, goed voor een 1e plaats. Zita behaalde de 3de plaats met een score van 7.2. Gefeliciteerd met jullie mooie resultaten meiden! Deze vier dames waren niet de enige die voor het eerst met een nieuw onderdeel meededen. Larissa en Kathleen kwamen uit in het onderdeel Rhythmic Twirl Pre-

teen beginner. Ze behaalden een mooie score van 62.1, goed voor een 3de plaats. Later op de dag stonden de meiden van team 1 op het programma. Zij voerden voor de laatste keer hun show op muziek van Marco Borsato uit. Helaas verliep deze show niet geheel vlekkeloos, wat resulteerde in een score van 61.0. Ook team 2 ging deze dag met hun show op concours. Zij hebben een show op muziek van David Guetta. Dat zij goed getraind hadden op hun presentatie was te zien, ze stonden er! Helaas vielen er wel veel batons en viel de score ook wat laag uit, 60.1. Als laatste was het de beurt aan de groep, welke al veel succes heeft gehad met hun raceshow. Ook deze keer was de uitvoering weer goed en ze behaalden een score van 70.9. Zondag gaan Evelyna, Kyra, Marleen, Zita en de groep op concours naar Heinkenszand. Wij wensen iedereen heel veel succes.

RTC Zundert ZUNDERT - Door de wel bijzonder slechte weersomstandigheden van afgelopen zondag was de opkomst voor de afsluiting van het officiële fietsseizoen niet bijster groot. Slechts in totaal tien moedigen van de A en B groep samen tekenden de presentielijst en zetten zich om 9 uur in beweging voor een korte maar toch wel door de omstandigheden zware rit. Deze keer werd er onderweg geen pauze voorzien maar togen we naar ons clublokaal alwaar ook onze secretaris zich bij ons voegde om het seizoen af te sluiten onder het genot van heerlijke worstenbrood en erwtensoep. Ofschoon dus het seizoen officieel afgesloten is zal er toch nog iedere zondag gefietst worden en zal er dan ook een volgwagen worden voorzien. De chauffeurslijst is inmiddels onder de leden verspreid. Voor

zondag is het P. Struijs welke achter het stuur zal plaatsnemen. Inmiddels is het seizoen voor de veldtoertochten ook weer geopend en wordt er achter de schermen ook al gewerkt aan onze eigen organisatie op 5 januari 2014. Het bestuur zoekt nu nog enkele mensen welke de komende weken bij de diverse andere organisaties flyers willen verspreiden. Binnenkort zal een ieder ook nog de nodige informatie ontvangen waarin o.a. gevraagd wordt naar uw medewerking in de voorbereiding en tijdens de veldtoertocht zelf. Ook krijgt u nog informatie voor de jaarlijkse teeravond op zaterdag 23 november. Tijdens deze avond worden o.a. de prijzen uitgereikt voor de aanwezigheidscompetitie en de clubkampioenschappen. Het bestuur rekent op voltallige aanwezigheid van de leden.

Dirven, Jos Jochems en Toon Naalden (35 jaar) en Cees van den Wijngaard (40 jaar). Van die laatste werd tevens afscheid genomen als Officier van Dienst van het cluster ELRZ. De vrijwilligersmedailles werden uitgereikt aan John de Raaff, Arjan Otjens, Niels van Kalmthout, Jos van de Riet, Leo de Hoon, Jos de Bruijn, Jan Timmers, Jos Jochems, Toon Naalden en Peter Dirven.

Een (loze) belofte tot contractverlenging Wat heb je als werknemer aan een passage in de arbeidsovereenkomst waarin is opgenomen ‘dat het bij functioneren naar wederzijdse tevredenFrans van Meer heid, de intentie fvm@ak-advocaten.eu is om de arbeidsSectie arbeidsrecht overeenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’? Kun je dan, als werknemer, bij voldoende functioneren een vast contract afdwingen? Nee, heeft het gerechtshof Amsterdam recentelijk bepaald. Afspraak tussen werkgever en werknemer was dat een half jaar na indiensttreding een evaluatie van het functioneren van de werknemer zou plaatsvinden. Bij deze evaluatie werd vastgesteld dat de werknemer naar tevredenheid functioneerde. Toch werd de werknemer te kennen gegeven dat de arbeidsovereenkomst niet werd omgezet. Het functioneren van de werknemer was daarvoor niet de reden. Het contract werd niet omgezet vanwege tegenvallende resultaten. Het hof oordeelde dat van een echte ‘afspraak’ tot omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen sprake was. Uit de bewoordingen van de arbeidsovereenkomst bleek slechts dat het de ‘bedoeling’ was om tot omzetting in een vast contract over te gaan. Omdat een echte toezegging nooit was gedaan, mocht de werknemer er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat het tijdelijke arbeidscontract zou worden omgezet in een vast arbeidscontract. De werknemer kon een vast dienstverband daarom niet afdwingen. Heeft u een geschil met uw werkgever of werknemer over arbeidsvoorwaarden, de inhoud of de voortzetting van een arbeidsovereenkomst, belt u dan met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten.

Tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

PAGINA 14

076-502 20 80

Alle leden hebben ondertussen de uitnodiging voor dit feest binnen en hebben kunnen zien dat we er een dagprogramma van maken. Vanwege de grote belangstelling die we verwachten zijn we uitgeweken naar een andere locatie, nl. Cultuur Centrum Zundert ervan uitgaande dat hier in elk geval voldoende ruimte is. Het programma ziet er in elk geval veelbelovend uit en we verwachten dan ook niet anders dan er veel leden zich zullen aanmelden om dit feest mee te vieren. In verband met de organisatie is aanmelden nootzakelijk en zoals de stand nu is wordt daar al veel gebruik van gemaakt. Zoals op de uitnodiging staat wel voor 12 november. Voordat we aan het grote feest beginnen hebben we nog een activiteit die wel onder feestjes kan worden gerangschikt nl.

onze gratis bingo op 7 november in Zaal Schuttershof te Kl. Zundert. Deze middag begint om 13.00 uur en ook daar is aanmelden noodzakelijk i.v.m. de catering. Voor de leden die nog nooit op deze middag zijn geweest is het goed te weten dat deze bingo geheel gratis wordt aangeboden door KBO Kl. Zundert en gesponsord wordt door het bedrijfsleven. Ook hier verwachten we zoals elk jaar een groot aantal leden. Verder hebben we natuurlijk nog het wandelen op woensdagmiddag, vertrek vanaf het Jan Koekenplein om 13.30 uur. Op dinsdagmiddag is er een inloop om te kaarten, biljarten en te handwerken of gewoon wat te kletsen met elkaar. Als er onder de leden belangstellenden zijn om te koersballen dan kun je terecht op maandagmiddag en op woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Bij KBO Kl. Zundert is er bijna elke dag wel wat te doen, of in Levenslust of elders, aan u als lid om er iets mee te doen.

Verwendag door Yellow Roses Foundation ZUNDERT - Afgelopen zaterdag was de achtste Beauty verwendag van de Stichting Yellow Roses Foundation van oprichtster Sandra Wijkhuisen. Met een fantastisch team van vrijwilligsters uit het Beauty vak konden de dames genieten van heerlijk ontspannende momenten inde praktijk van een fysiotherapeute. Dit jaar werd er tevens samengewerkt met een kapsalon waar een team van 10 kapsters een visagiste en 2 nagelstylistes klaar stonden om de dames mooi te maken. Een chique VIP bus zorgde voor het luxe vervoer tussen deze 2 locaties. Aan het eind van de dag werd er een portret-

foto gemaakt en ontvingen de dames een goed gevulde goody bag mee naar huis. Ondanks de weersvoorspelling was het letterlijk en figuurlijk een ‘stralende’ dag en alle gasten genoten zichtbaar. Eén van de deelneemsters haar echtgenoot liet de Stichting al weten dat hij zijn vrouw het laatste jaar zelden zo enthousiast, trots, blij en verrijkt thuis heeft zien komen. Ze raakte niet uitgesproken over haar positieve ervaringen en de contacten met lotgenoten, die ontroerend en versterkend voor haar waren. In 2015 viert de Stichting haar 10 jarig jubileum. Steun dit bijzondere initiatief! Meer informatie: Sandra Wijkhuisen 06-15664012; www.yellowrosesfoundation.nl

Vriendinnetjesdag

Scouting Rijsbergen RIJSBERGEN - Na een te gek weekendkamp willen de gidsen van Scouting Rijsbergen meer meiden laten zien hoe leuk scouting is. Op 18 en 19 oktober hadden de meisjes van 10 tot 14 jaar het eerste kamp van dit scoutingseizoen. Ze hebben verscheidene bordspellen gespeeld, rond het kampvuur gezeten en zelf hun avondeten bereid. Het hoogtepunt was de workshop bij schuttersgilde St.Joris te Rijsbergen. Hier heeft

iedereen met een echte kruisboog mogen schieten. Spannend en leuk om te doen. Zaterdag 2 november is het vriendinnetjesdag bij de gidsen. Ze komen bijeen van half 10 tot half 12 in De Blokhut naast de kinderboerderij. Bij scouting doen we elke week wat anders en wat we op 2 november gaan doen, blijft nog even een verrassing, maar het wordt zeker weten even leuk als het kamp! Wil je meer informatie over scouting? Kijk dan op www.scoutingrijsbergen.nl

Gerichte hulpverlening

Algemeen Maatschappelijk Werk ZUNDERT - Het Algemeen Maatschappelijk Werk van Surplus Welzijn in de gemeente Zundert richt zich op alle inwoners. Maatschappelijk werkers zijn ervoor opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. We hebben allemaal wel eens te maken met een moeilijke situatie. Dat hoort bij het leven. Soms kan het dan prettig zijn om met een onafhankelijke deskundige te praten. Bijvoorbeeld over opvoeding, werk of school, relaties, omgaan met geld, eenzaamheid, angst en onzekerheid en rouwverwerking. De medewerkers nemen de tijd om te luisteren en helpen u graag verder. Hun dienstverlening is gratis. Themabijeenkomst werkloosheid Een probleem waar veel gezinnen mee te kampen hebben is werkloosheid. Deze is sinds de economische crisis enorm opgelopen en veel mensen zitten noodgedwongen, vaak tegen hun zin in, thuis. Hoe ga je daar mee om?

Wat betekent dat voor het gezin en hoe zorg je ervoor dat je toch optimistisch blijft? Op dinsdag 26 november is er van 13.45 tot 15.00 uur een themabijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst kunt u ervaringen uitwisselen en elkaar op nieuwe ideeën brengen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vóór 18 november op telefoonnummer: 076-5971554. Waar kunt u ons bereiken? Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is gevestigd in het gezondheidscentrum de Welborg, op de 2e verdieping. Het telefoonnummer is: 076-5971554. U kunt gebruik maken van het inloop spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00-10.00 uur. Daarnaast werken wij op afspraak. Hulpverlening via internet Het AMW biedt ook online hulp, kosteloos en voor iedereen. Via onderstaande link kunt u een bericht schrijven om een vraag te stellen of uw situatie voor te leggen. www.hulponline.surpluswelzijn.nl


MEUBELEN VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT. UITZONDERLIJK Ă&#x2030;Ă&#x2030;NMALIG VOOR PARTICULIEREN:

FOTOCURSUSSEN Edwin Brosens Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;ƤÂ&#x2021;

Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;ƤÂ&#x2021;

STOCKSALE

Masterclass Voor uitgebreide informatie:

op alles 50% korting

www.eb-fotocursussen.nl

Tel. 06-14127643

ZATERDAG 2 & ZONDAG 3 NOVEMBER 2013 ZATERDAG 9 & ZONDAG 10 NOVEMBER 2013 OPEN VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

Bedrijfskleding, bedrukt of geborduurd? BORDUURPROMOTIE MANNENMODE DARTSHOP

Nelemans . . . G E W O O N A LT I J D G O E D

sne Gewoon bij u in de buurt en razend

Molenstraat 105 - Zundert - Tel. 076-5990171 - Fax 076-5990172 info@nelemans-zundert.nl

Voor meer informatie ga naar www.roosendaal-dietist.nl Of neem contact op met: Dietistenpraktijk van Uffelen Tel: 0165-308442

BLIJF NIET LANGER ALLEEN

Of 088-0221900 (landelijk) Persoonlijke bemiddeling met de hoogste slagingskans

container bestellen DAN OOMEN BELLEN

WWW.KINGSBRIDGEIMPORT.COM Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed

PUINRECYCLING, GRONDHANDEL EN SLOOPWERKEN - KRAANVERHUUR

reparaties witgoed producten Etten-Leur

Aanleveren van puin, bouw- en sloopafval. Voor zowel particulieren en bedrijven.

Welkom op gunstige locatie, Martenstraat 8 - Sprundel - Tel. 0165-382843

Ă&#x2030;ĂŠn op ĂŠĂŠn contact is natuurlijk ook mogelijk. Nu in Zundert en Roosendaal!

Lia van der Wel 0165-388816

WILT U EEN

NIEUW

In onze hedendaagse, westerse maatschappij is er eten in overvloed. Door teveel te eten kan overgewicht ontstaan en dit brengt gezondheidsrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s met zich mee, zoals een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte of diabetes mellitus. Daarnaast vermindert overgewicht de lichamelijke ďŹ theid. Voor veel mensen met een te hoog gewicht is het dan ook belangrijk om af te vallen. Vrijwel iedereen kan afvallen door het veranderen van eetgewoontes en door meer en regelmatiger te bewegen. In een cursus van 6 bijeenkomsten leert u de basis van een gezond eetpatroon. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: etiketten lezen, gezonde kooktechnieken, welke producten kunt u beter kiezen, hoe om te gaan met feestjes, wat zijn goede tussendoortjes, wat zijn goede recepten.

Mens & Relatie vindt jouw liefdespartner voor je

KINGSBRIDGE GRAUWE POLDER 50 4876 NB ETTEN-LEUR

l geleverd!

Gezond afvallen onder begeleiding van een diĂŤtiste.

Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

Tel.: 06-50905037

U wilt Sint en Piet aan huis?

Eetbare Pompoenen Recht van het land.

BEL:

W. Roelands

076 5961224

TE KOOP

Of kijk op

www.mens-en-relatie.nl

GRATIS

ONTWERP EN DESKUNDIG ADVIES BIJ U THUIS

Potchrysanten

Bakkebrugstr. 4, Zundert 076-5973184

kiezen keuken w u is u th

KEUKENS

GRATIS OFFERTE CHECK, ALTIJD VOORDELIGER

Wij verzorgen uw gehele keuken van sloop en verlegwerk incl. installatie van uw nieuwe keuken ADVERTORIAL

TEL. 076-5033971 s WWW.ADHELLEMONSKEUKENS.NL

Een nieuw plafond in ĂŠĂŠn dag! Is uw plafond al jaren een doorn in â&#x20AC;&#x2122;t oog maar ziet u op tegen alle rompslomp? Wij kunnen in 1 dag tijd een metamorfose realiseren terwijl de meubels blijven staan. Onze plafonds zijn geschikt in elke ruimte van uw woning, zijn superstrak, onderhoudsvrij en gaan minimaal 30 jaar mee. Kleur, verlichting, sierlijsten alles is naar uw smaak samen te stellen. Kom langs in onze showroom en laat u inspireren en informeren. Er is meer mogelijk dan u waarschijnlijk denktâ&#x20AC;Ś

Â&#x2021;3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

Â&#x2021;,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ Â&#x2021;*DDVKHNZHUNHQ Â&#x2021;6LHUKHNZHUNHQ Â&#x2021;%DONRQKHNNHQ

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

De kofďŹ e staat klaar! Natuurlijk is Plameco plafonds erkend door het CBW

VAARBEWIJSCURSUS Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging Plafondshow Kom kijken!

Vrijdag 1 november Zaterdag 2 november

10.00 tot 16.00 uur

Zondag 3 november

11.00 tot 15.00 uur

START BEGIN NOVEMBER Spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

WWW.YACHTCONSULT.COM.

10.00 tot 16.00 uur

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: ............................................... Adres: ......................................................................................................... Postcode: ........................................Woonplaats:..................................... Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

           

    

+ %.-#19($0+()12$-9$0+("'2(-&

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom - Dongen Etten-Leur - Rotterdam

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De kofďŹ e staat klaar!

SNUFFELMARKT zondag 3 november De Leeuwerik ZUNDERT Kraam â&#x201A;Ź 15,00 Info/Reserveren 0165 529824 Recreatiestalling Numansdorp en Occasion Center Numansdorp LET OP:

Caravan/Camper verkopen: Voor bemiddeling verkoop vragen wij Caravans - Campers en Vouwwagens.

BOVAG onderhoudsbeurt Caravan

NU â&#x201A;Ź 195,-

incl. BTW.

Voor alle voordelen zie:

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

WWW.CARVA.NL

Contact 0186-652960 â&#x20AC;&#x201C; carva@planet.nl NU Stallingplaats. Ook verkoop, reparatie, onderhoud en APK keuring.


COLOFON

Uitgave 01 - oktober 2013


HEEFT U VRAGEN OVER UW GEBIT? SL LA JE SLAG SLAG SLA J LA JE SLAG

Wij beantwoorden ze graag tijdens ons informatiespreekuur woensdag 6 november van 17:00 - 19:00 uur Tijdens dit gratis informatiespreekuur kunt u vrijblijvend langskomen.

Onze gebitsconsulent(e) kan u dan

alles vertellen over gebitsprotheses, klikgebitten en vervanging van

uw oude prothese. Ook kunnen wij u uitleggen hoe het zit met behandelingen en vergoedingen door de zorgverzekeraars. Graag tot ziens!

Vanaf 6 november kunt u om de week op woensdag terecht op het informatiespreekuur van 17:00 - 19:00 uur

% 0 2 *

www.tandvitaal.nl

Levident Zundert

Levident Putte

Molenstraat 132 - Zundert

Antwerpsestraat 41 - Putte

T

+31 (0)76 - 599 05 06

T

+31 (0)164 - 60 65 88

E

zundert@levident.nl

E

putte@levident.nl

S E L L A P O G N I T KOR

Onderdeel van:

20% SLAG SLA JE SLAG LA JE SCHUIFDEURKASTEN 20% SLAG SLA JE SLAG SL DEUREN 20% SLAG SLA JE SLAG LA JE VLOEREN SLAG SLA JE SLAG SL 20% SHUTTERS LA JE 20% SLAG SLA JE SLAG ZONWERING SLAG SLA JE SLAG SL 20% MENGVERF LA JE 20% SLAG SLA JE SLAG SANITAIR SLAG SLA JE SLAG SL 20% SCHAKELMATERIAAL LA JE 20% SLAG SLA JE SLAG VERLICHTING LA JE SLAG SLA JE SLAG 20% TUINGEREEDSCHAP SLAG SLA JE SLAG SL 20% GEREEDSCHAP LA JE SLAG SLA JE SLAG 20% ROLLUIKEN SLAG SLA JE SLAG SL LA JEda’sSLAG SLA JE SLAG nou het mooie van multimate KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

* Vraag naar de voorwaarden

MULTIMATE ZUNDERT Meirseweg 21


Herfst op de Brabantse Wal Op de grens van Brabant en Zeeland ligt de Brabantse Wal, één van de drie Landschappen van Allure in Noord-Brabant. Een gebied waar natuurschoon, monumenten en culturele evenementen met elkaar verweven zijn.

Groepsuitjes

Culinair

Evenementen

Groepsuitstapjes dichtbij huis! Een dagje uit met het bedrijf, met de vereniging, of zomaar met familie of vrienden? Leuk, zult u denken, maar hoe organiseren we dit? Voor u misschien een hele klus, maar VVV Brabantse Wal is er om u daarbij te helpen. De Brabantse Wal biedt veel unieke mogelijkheden; sportieve activiteiten, culinaire hoogstandjes, er op uit in de prachtige natuur of cultuur snuiven. Voor een groot of klein gezelschap, voor jong en oud en op maat gemaakt! Kijk op www.vvvbrabantsewal.nl voor het complete aanbod.

De lekkerste fiets- en wandeltochten! Trappen of stappen van koffie naar lunch naar diner en in de tussentijd genieten van het landschap wat aan u voorbij komt met interessante afstappunten op de Brabantse Wal. Dat kan met de culinaire en sportieve arrangementen die aangeboden worden. Happen & Trappen, Stap & Smaak en Spaak & Smaak. Een gezellig familie-uitje want de laatste twee routes zijn ook geschikt voor kinderen. Paspoorten mee want een kennismaking met de zuiderburen kan onderdeel van de route zijn.

Er is altijd wat te doen op de Brabantse Wal!

Getipt voor november Bergenkunst Boekenmarkt Optreden Popkoor Dazzl Intocht Sinterklaas Workshops voor kids Optreden Windkracht Vier Kunst in het Halsters Laag Paranormale avond Rommelmarkten Wandeltochten Loopwedstrijd Sinterklaas in Het Markiezenhof Muziekavonden Sinterklaasvoorstellingen

Bergen op Zoom Dinteloord Hoogerheide Brabantse Wal Bergen op Zoom, Steenbergen Bergen op Zoom Halsteren Hoogerheide Steenbergen, Hoogerheide Putte, Ossendrecht Bergen op Zoom Halsteren Bergen op Zoom Kruisland Bergen op Zoom

Kijk voor data & info op www.vvvbrabantsewal.nl

Koopzondag Bergen op Zoom 3 november met leuke activiteiten en gratis parkeren

Foto: Frank van Es

Monumenten

Brabantse Wal sagen en legendes Wist u dat rond de Brabantse Wal zich altijd al van alles en nog wat heeft afgespeeld? Over allerlei gebeurtenissen in vroegere tijden zijn volksverhalen bekend die nu verzameld zijn in een boeiende autotocht: Sagentocht de Brabantse Wal. ‘De Stille Ronde van Bergen op Zoom’, de geschiedenis van ‘Prinses Paulientje’, dit zijn enkele verhalen die u te horen krijgt tijdens de tocht. Na het volgen van de SAGENTOCHT bekijkt u de Brabantse Wal met andere ogen! Een leuke autorit voor volwassenen én kinderen die tegen een spannend verhaal kunnen. Een navigatieapparaatje met de route is te huur bij VVV Brabantse Wal.

www.vvvbrabantsewal.nl

De herfst leent zich er voor om monumenten van binnen te bekijken. Bergen op Zoom heeft meer dan 800 monumenten, waarvan er ruim 200 op de rijksmonumentenlijst staan. Pareltje is Het Markiezenhof, het voormalige woonpaleis van de heren en markiezen van Bergen op Zoom. Maar ook de molens op de Brabantse Wal zijn een kijkje meer dan waard. Enthousiaste molenaars vertellen u graag over het monument en het ambacht. De musea in de dorpen op de Brabantse Wal zijn vaak gevestigd in monumentale panden en bieden bijzondere collecties: van Prinses Paulientje tot het leven en werken van A.M. de Jong.

Voor de routes én meer informatie kunt u terecht bij: VVV Brabantse Wal Kortemeestraat 19, Bergen op Zoom 0164 277 482 VVV agentschap Woensdrecht Locatie Familyland, Groene Papegaai 19, Hoogerheide VVV agentschap Steenbergen Locatie Primera de Gilles, Kaaistraat 49, Steenbergen

WWW.VVVBRABANTSEWAL.NL Volg VVV Brabantse Wal ook via:


- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN? Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website, of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatieavond (start 19.30 uur) : Tel: 015 â&#x20AC;&#x201C; 36 112 36

Di 12 nov., WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Woe 13 nov., Hotel Trivium Etten-Leur

info@mediationeducatie.nl

www.adviesburocoremans.nl

Tel: 076-5962336 Fax: 076-5964794 info@adviesburocoremans.nl

www.mediationeducatie.nl

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

20% korting op alle ponchoâ&#x20AC;&#x2122;s voor rostoel en scootmobiel

Word Rij-instructeur! Kom naar onze voorlichtingsavond op Maandag 4 NOVEMBER om 18.45 uur (ANDELSWEGĂŚĂŚsĂŚ%TTEN ,EUR

7(.223 /$1'%28:*521' %DNNHEUXJVWUDDWWH=XQGHUW 

Lid BOVAG & ANWB

BEROEPSOPLEIDING RIJ-INSTRUCTEUR

Inschrijven: bel 076-50.15.535 Informatie: www.verkeersschoolblom.nl

2SSHUYODNWHKD 9UDDJSULMVÄ&#x201E; Ä&#x201E;PĂ°NN  7HO  ZZZVFKDONPDNHODDUGLMQO

Aanbieding geldig t/m 27 november 2013.

Ben Hoppenbrouwers Keukens - Senioren Hulpmiddelen Wildertsedijk 7 4881 ET Zundert

TE KOOP VOEDERBIETEN

076 597 3351 www.bhkeukens.nl info@bhkeukens.nl

met de hand gerooid Tel. 076-5985388

ISO-RENO * * * * * *

KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN TIMMERWERKEN HOOGRENDEMENT ISOLATIEGLAS TERRASOVERKAPPINGEN ROLLUIKEN/SCREENS/MARKIEZEN SEKTIONAL GARAGEDEUREN

WWW.ISO-RENO.NL De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

Serredaken | Carports Overkappingen

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Ook voor zelfbouw INFO@EUROFIX.NL | INDUSTRIEWEG 10C | OUDENBOSCH

u Bel n naar g a a ! r v aktie Hart voor u en uw mond onze

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Snelle reparaties, kunstgebit en klikgebit op implantaten! Tot 100% vergoed door zorgverzekering 076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda www.kunstgebitbreda.nl

KUNSTGEBITTEN TOMSON

REPARATIES & NIEUWE MET GARANTIE

076-5976183

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7mÂł 20mÂł 40mÂł afvalcontainers. KŽŏÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĆľÇ Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ĹśĹ?Ć?ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ&#x161;ŽŽĹ?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;

Tel. 0622523365 / 0765971547

GEHEIM OOR LOGS T DOR P VAN BEZE

NIEUW BOEK VAN RINIE MAAS s&RAAIEENZORGVULDIGE graďŹ sche vormgeving. sPAGINAS SPANnend en met name feitelijk geschreven hoofdstukken sFOTOSENORIGINELE OVERZICHTSTEKENINGEN VANHETVERZET

Vagevuurstraat 5 Zundert

s!UTHENTIEKEBRIEVEN geven een inkijkje in moeilijke tijden;

Wij halen GRATIS uw witgoed op

sNOGNIMMERGEPUBLIceerd.

Tevens oud ijzer en aanhangers

s"IJZONDEREAQUAREL van een oorlogsactiviteit van de *OODSEVERZETSMAN OP"EEK'UUS"ECHT

06-49101358

BR ABAN VERVOLG

OEIW EIDE SDR AM A VL TS OORLOG

s6ERRASSENDNIEUWE feiten aangaande de Vloeiweide.

Rinie Maas

slechts

www.Vloeiweide.nl/BoschdalBeek

â&#x201A;Ź 27,50

HET BOEK IS VERKRIJGBAAR via www.Vloeiweide.nl/BoschdalBeek en bij: Drukkerij Vorsselmans â?&#x2DC; Bredaseweg 26 â?&#x2DC; Zundert Boekhandel Polare â?&#x2DC; De Barones 63 â?&#x2DC; Breda Boekhandel van Kemenade & Hollaers â?&#x2DC; Ginnekenweg 269 â?&#x2DC; Heksenwaag 36

Klokkenmakerij Gebr. Timmermans b.v. Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

TE HUUR GEVRAAGD VERHUUR AFVALCONTAINERS

L BOSCHDA K ASTEEL et rz ve s k Bee Bolwerk van

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Gastouderbureau â&#x20AC;&#x153;STEENTJEâ&#x20AC;? Steengoed in kinderopvang 076 5037501 www.gob-steentje.nl

BEL 0165-313539 WWW.EUROFIX.NL

Feest bij Sense-Dent in verband met 12 ½ jaar jubileum Sense-Dent en

Gelieve te bellen tussen 12.00-13.00 uur

GROND

voor boomkwekerij eventueel op contractbasis Tel. 06 51635050

Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 Info@krt.nl www.krt.nl of mobiel .krt.nl

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN44 plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accuâ&#x20AC;&#x2122;s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf

tot

â&#x201A;Ź 1,50

â&#x201A;Ź SNJ â&#x201A;Ź 0,65 p/kg â&#x201A;Ź 1,05 p/kg â&#x201A;Ź 0,50 p/kg â&#x201A;Ź 4,50 p/kg â&#x201A;Ź 4.00 p/kg â&#x201A;Ź 3,50 p/kg â&#x201A;Ź SNJ â&#x201A;Ź 0,75 p/kg â&#x201A;Ź 0,75 p/kg â&#x201A;Ź 0,90 p/kg â&#x201A;Ź 0,70 p/kg â&#x201A;Ź 0,30 p/kg â&#x201A;Ź 0,17 p/kg â&#x201A;Ź SNJ â&#x201A;Ź 0,13 p/kg â&#x201A;Ź

â&#x201A;Ź 0,85  â&#x201A;Ź 3,00

  per kg per stuk

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXUÂ&#x2021;YULMGDJXXUÂ&#x2021;]DWHUGDJXXU


KORT BEDRIJVIG

Gemeenten spreken overgangsjaar af voor overheveling jeugdzorgtaken

Kind kan in 2015 rekenen op hulp van vertrouwde zorgverlener ZUNDERT – Voor kinderen en ouders die zijn aangewezen op jeugdzorg verandert er in 2015 niets. Zij kunnen dan nog minimaal één jaar gebruik maken van dezelfde zorgaanbieder. Dat beloven de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Vanaf 2015 worden de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Nummer 2 Cafetaria Top 100 Bon Appetit al jaren aan de top! Bon Appetit in Rijsbergen van Edwin en Kim van Es staat al jaren in de Cafetaria Top 100. Het bedrijf blinkt uit met een mooi assortiment en gastvriendelijke benadering. Met de tweede plaats is het bedrijf tevens provinciewinnaar van het cafetariarijke NoordBrabant. Kwaliteit en continuïteit zijn de twee eigenschappen die Bon Appetit kenmerken. Vorig jaar vijfde, het jaar daarvoor derde en nu dan tweede. De verschillen aan de top zijn heel klein. Edwin van Es levert met die constant hoge noteringen een prestatie van formaat. De volgende plannen, een uit- Bon Appetit is provinciewinnaar. breiding van de toch al grote zaak, liggen klaar. De afgelopen jaren had van Es de pech dat de winnaar van de Top 100 steeds uit het zuiden kwam. Daardoor liep hij elke keer een regio-award mis. Dit jaar mag hij zich met recht de tweede van Nederland en de beste van het cafetariarijke Noord-Brabant noemen. Bon Appetit, Kennedyplein 3, 4891 BC Rijsbergen, www.bonappetitrijsbergen.nl

Geslaagd voor theorie muziekexamen ZUNDERT - Leerlingen Rik Vermeulen en Julie Nouws zijn op theorie examen geweest bij de Kunstbalie te Tilburg. Beide zijn zeer goed geslaagd voor hun B theorie examen. De komende tijd gaan ze zich nu voorbereiden voor hun praktijkexamen. De gemeenten beloven dat kinderen niet tussen wal en schip vallen.

DOOR MONIQUE JANSEN “Ouders hoeven niet in de stress te schieten. We beloven continuïteit in de jeugdzorg. Kinderen zullen niet tussen wal en schip vallen”, meldt de Roosendaalse wethouder Kees Jongmans van Jeugdzaken. De negen gemeenten in West-Brabant West hebben met elkaar en lokale zorgaanbieders afspraken gemaakt over de voortgang van de jeugdzorg vanaf 2015. De gemeenten worden verantwoordelijk voor alle soorten van jeugdhulp. Daaronder valt specialistische hulp (zoals jeugdggz, jeugd-vb, gesloten jeugdhulp en het onderdeel preventie van de jeugdgezondheidszorg), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van de jeugdreclassering. Afspraken De partijen waarmee de negen gemeenten afspraken hebben gemaakt zijn Juzt, GGZ WNB, GGZ Breburg , Idris/Amarant en SDW. “Zij dekken 85 procent van de zorgaanbieders”, vertelt Jongmans. Onder de andere vijftien procent vallen de kleinere instanties. “Ook met hen gaan we nog afspraken maken”, belooft Jongmans. De kleinere zorgverleners hebben zich gebundeld in een vereniging.

Overgang De Roosendaalse wethouder verwacht dat het gros van de klanten in de jeugdzorg niets merkt van de overgang. Volgens Jongmans duurt de begeleiding van kinderen en jongeren in de meeste gevallen korter dan een jaar.

Jeugdzorg moet flink bezuinigen Voor de zwaardere categorieën jeugdzorg geldt dat zij ook na 2015 nog gebruik kunnen maken van dezelfde zorgaanbieders. “Daarbij gaat het om de langdurige zorg. De groepen die daartoe behoren zijn de pleegzorg en jeugdreclassering. Dat zijn vaak meerjarige situaties”, legt Jongmans uit. Bezuinigingen De overheveling van de jeugdzorgtaken van het Rijk en de provincie naar de gemeenten gaat gepaard met stevige bezuinigingen. Het budget wordt flink gekort. De negen gemeenten zullen het in 2015 al moeten doen met een besparing van vier procent. Dat loopt op tot tien procent in 2016 en

ARCHIEFFOTO

vijftien procent in 2017. Jongmans belooft dat de kwaliteit van de jeugdzorg door de bezuinigingen niet zal worden aangetast. Met de zorgaanbieders zal een contract worden afgesloten dat zij voor een lagere prijs werken. Jongmans ziet veel kansen. Volgens hem kan de kwaliteit ook met minder geld omhooggaan en kan er op regionaal niveau mogelijk beter worden geschakeld. Vormgeven nieuw stelsel De gemeenten in West-Brabant West werken momenteel hard samen om het nieuwe stelsel vorm te geven. Daarbij wordt onder meer ingezet op een ‘joop’. Op het moment dat een kind intensieve begeleiding nodig heeft, bekijkt de ‘joop’ welke professionele instantie het beste kan worden ingeschakeld. Zo moet worden voorkomen dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd en dat instanties langs elkaar heen werken. De regio zet ook in op een goede samenwerking met huisartsen. Vertegenwoordigers van de negen gemeenten gaan in gesprek met de huisartsenkring WestBrabant over de mogelijkheid om een praktijkondersteuner voor de jeugdzorg als tussenpersoon te laten fungeren tussen gemeenten en huisartsen.

Klein Zundertse Heikant zoekt ontwerpers KLEIN ZUNDERT - Drie jaar geleden heeft de Klein Zundertse Heikant een nieuw systeem ingevoerd voor het kiezen van een ontwerp en ontwerpers. Hiervoor had de Heikant al 12 jaar dezelfde ontwerpers maar het bleek dat er binnen de buurtschap meer mensen waren met ambities op ontwerpgebied. Om de meningen binnen de buurtschap te polsen werd een enquête gehouden. Met de resultaten van de enquête in het achterhoofd werd gekomen tot een nieuwe werkwijze die neerkomt op een verkiezing voor 3 jaar. De afgelopen 3 jaar waren Karel de Hoon, Robin Jochems en John Marijnissen de ontwerpers van Den Heikant. Hoewel ze deze periode afsloten met een mooie 2e

prijs gaat het bestuur toch verder op de ingeslagen weg. Dit betekent dat er opnieuw een verkiezing plaatsvindt zodat ontwerpers van binnen en buiten de buurtschap een kans krijgen een ontwerp en zichzelf te presenteren. De verkiezing vindt plaats door middel van een open inschrijving met voorselectie door een selectiecommissie. In deze voorselectie zullen de resultaten van genoemde enquête worden meegenomen. Zo vindt de buurtschap het belangrijk dat de ontwerpers zelf meebouwen, veel in de tent zijn en de bouwers mee opleiden. Hier staat ook wat tegenover. Klein Zundertse Heikant vindt namelijk ook dat ontwerpers de kans moeten krijgen om te groeien binnen de buurtschap en iets op moeten kunnen bouwen. Ook heeft D’n Heikant creatieve vrijheid hoog in het corsovaan-

del staan. De ontwerpers worden dan ook gekozen voor 3 jaar waarbij ze het 2e en 3e jaar de vrije hand krijgen. Tijdens de voorselectie wordt tevens gekeken naar de technische en financiële haalbaarheid van het ontwerp. De voorselectie zal, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, plaatsvinden op 1 of 2 dagen, namelijk op 9 december en eventueel 10 december. Na de voorselectie wordt uit een kleine selectie het definitieve ontwerp gekozen door de buurtschap. Dit zal plaatsvinden op 16 december. Heb je interesse? Je kunt je vóór 1 december aanmelden bij de secretaris: Rian Verdaasdonk, tel. 076-5975573, e-mail: secretaris@denheikant.nl. De “Werkwijze ontwerpkeuze” kun je vinden op de website van Klein Zundertse Heikant: www. denheikant.nl PAGINA 20

Lijkt het jou misschien ook wel leuk om muziek te gaan maken en een muziekdiploma te halen? Zou je wel eens een muziekinstrument uit willen proberen zoals bijvoorbeeld trompet, hoorn, bariton, klarinet, fluit of saxofoon? Dan moet je niet langer wachten, maar gewoon een email sturen naar nutenver-

maak@live.nl. Je kunt dan al je vragen stellen of je meteen opgeven voor 3 gratis proeflessen (zonder enige verplichting daarna)! Ook is het mogelijk om blokfluitlessen te volgen. Namelijk op de basisschool St. Antonius in Klein-Zundert op de maandagmiddag vanaf 15.30 uur, en op de basisschool De Zonnebloem op dinsdagmiddag om 15.30 uur. Je leert dan noten lezen en samen liedjes spelen. Muziek maken geeft veel vermaak (en nut) en daarom hopen we dat er weer veel enthousiaste kinderen zich aanmelden. Heb je interesse of wil je informatie stuur een mailtje naar blokfluitgroepnutenvermaak@hotmail.nl

Teleurstellend voor Team STZ ZUNDERT - Zaterdag moest het Zundertse team naar Capelle a/d IJssel om daar de strijd aan te binden met Capelle/De Terp, tot dan een goede middenmoter in de Eredivisie. Raymon Groot begon enigszins onwennig aan zijn partij tegen Emilio Sciacca, 12-5 na 12 beurten. In de volgende 14 beurten toonde hij echter uit het goed hout gesneden te zijn en ging na 26 beurten aan de leiding met 27-30. Bij 33-33 verraste Sciacca met een serie van 11 en had dus nog één punt te gaan. Sciacca vervolgde met 8 missers en het was knap van Raymon dat hij tot 44-42 wist terug te komen. Sciacca maakte het benodigde slotpunt, maar zag in de gelijkmakende beurt Raymon het slotpunt “waterdun” langs gaan. 45-44 dus voor Sciacca. Op de andere tafel moest Barry van Beers aanvankelijk Ad Koorevaar laten voorgaan, maar nam gaandeweg het heft in handen. Met serietjes van 3-4-3 kwam hij als eerste aan de finish, 39-45. Helaas voor Barry wist Koorevaar in de gelijkmakende beurt met 6 caramboles alsnog naast Barry te komen. 45-45 na 34 beurten. Voor het team één carambole minder en een 3-1 achterstand halverwege. Roland Forthomme speelde tegen zijn vroegere teamgenoot, Martin Spoormans. Beide kopmannen kwamen om beurten aan de leiding in deze partij. Roland stond na 28 beurten op voordeel met 37-40, maakte daarna twee foutjes en zag zijn tegenstander bijna naast zich met 43-45. Spoormans kwam weer aan de tafel en keerde 7 caramboles later pas terug naar zijn stoel. Roland had geen nabeurt en moest derhalve met 50-45 het onderspit delven. Peter Ceulemans had Richard Bitalis als tegenstander deze middag. Peter pakte vanaf het vertrek al flink uit met 2 en 9 caramboles en had na 14 beurten al een 13-26 voorsprong. Bitalis reduceerde het verschil

middels een serie van 9, maar Peter deed er nog een schepje bovenop en finishte na 32 beurten met 42-50 winst. De 5-3 nederlaag was bitter voor STZ. Zondag werd het tweeluik afgesloten tegen Distel Biljarts in Roosendaal. Raymon Groot moest het opnemen tegen voormalig 1e klasser Puck van Aart. Al vrij snel werd duidelijk, 4-27 na 17 beurten, wie aan het langste eind zou gaan trekken in deze partij. Bij Raymon verslapte de concentratie, maar werd verdiend winnaar na 39 beurten met 21-45. Barry van Beers moest afrekenen met Adrie Demming. Na 13 beurten was de partij nog wel in evenwicht, 15-17, maar daarna kwam Barry pas echt op gang en scoorde in de 11 volgende beurten de ontbrekende 28 caramboles! Resultaat 21-50 winst in 24 beurten en derhalve een 0-4 voorsprong voor STZ. Een remise tijdens de 2e helft zou dus al voldoende zijn voor de overwinning van het team. Peter Ceulemans kreeg John Tijssens tegenover zich en bleef tot aan de 10e beurt, 9-9, naast Tijssens. Daarna was het John die de aandacht voor zich opeiste, want 16 beurten later was Tijssens aan de finish en kwam Peter verder niet in het stuk voor. 50-23 na 26 beurten voor Tijssens. Op de andere tafel speelde Roland Forthomme tegen Jef Philipoom. Na 12 beurten was de balans tussen beide kopmannen nog in evenwicht, 24-22, maar met een serie van 10 juist voor de pauze ging Philipoom met 34-22 naar de thee. Die achterstand wist Roland niet meer te overbruggen en zag zijn tegenstander met reeksen van 4-5-7 na 19 beurten met 50-32 zegevieren. Derhalve een puntendeling en een pleister op de wonde van zaterdag… Zondag 3 november ontvangt STZ in Den Hoek het team ‘s Lands Welvaren. 13.00u Raymon Groot-Jens v. Dam Barry v. Beers-Kees Wittens 15.30u Peter Ceulemans-Ronny Daniëls Roland Forthomme-Francis Forton


UITGAAN

Auberge van Gogh weer geopend Wij vinden het een eer om vanaf 1 november a.s. Auberge van Gogh te Zundert te mogen gaan exploiteren. Op deze historische plek willen wij u laten genieten met gebruikmaking van verse streek- en seizoensgebonden producten. Uiteraard gaan wij voor de beste kwaliteit en de juiste prijs- kwaliteitverhouding, ďĞƚĂĂůďĂĂƌǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͕njŽĂůƐƵĚĂƚŽŽŬďŝũDĂƌƟĞŶǀĂŶŝũĐŬŐĞǁĞŶĚǁĂƐ͘ Wij nodigen u uit te komen proeven in Auberge van Gogh zodat wij u ons idee over lekker eten en drinken kunnen laten beleven. <ŽŵƚƵŝŶŶŽǀĞŵďĞƌďŝũŽŶƐĚŝŶĞƌĞŶ͕ĚĂŶďŝĞĚĞŶǁŝũƵĞĞŶŐƌĂƟƐĂƉĞƌŝƟĞĨĂĂŶ͘ Met culinaire groet, ^ǀĞŶhŝũƩĞǁĂĂůΘ'ĞĞƌƚũĞ<ůŝũŶĞŶŚĞƚƚĞĂŵǀĂŶƵďĞƌŐĞǀĂŶ'ŽŐŚ

Brasserie De Turfvaert Je bent van harte welkom!

Maandmenu November Herfstsalade met rauwe ham, walnoten, vijgen en een dressing van framboos of Romige bospaddenstoelensoep met truffel *** Gegrilde ribeye met een jus van Bokbier en seizoensgroenten of Gegrilde tonijn met een salsa van tomaat en gegrilde courgette *** Carrotcake met noten en kaneelijs € 26,75 Graag vooraf reserveren

Geopend: 1, 2 en 3 november vanaf 18.00 uur, vanaf 7 november do t/m zo vanaf 11.00 uur

Markt 26, Zundert ■ Reserveren: telefonisch 076-597 3340 of via info@aubergevangogh.nl

6QXIIHOPDUNW

Op zaterdag 21 december 2013 rijden wij naar Scheveningen. Naar de Musical ‘Sister Act’. Prijs € 90,00 per persoon, dit is bus en 1e Rang.

³1LHXZH1REHODHU´(WWHQOHXU

Op zaterdag 1 februari 2014 rijden wij naar Katwijk . Naar de Musical ‘Soldaat van Oranje’. Prijs € 93,00 per persoon, dit is bus en 1e Rang.

Anna van Berchemlaan 2 Zondag 10 november 2013 van 09:00-16:30 ****UDWLV3DUNHUHQ *UDWLV3DUNHUHQ***

www.snuffelmarktetten-leur.nl

ANITA’S POLDERPARTY 2013 Verwarmde Feesttent Bredasebaan/Munnikendijk/Sprundel 15-11-2013 20.00u kassa €5,16-11-2013 20.00u kassa €5,-

17-11-2013 14.30u kaarten v.v.k. €10,-

Stuifteenage On Tour Dj Fer optreden Alessandro info www.stuifteenage.nl

Polderdance Kodex Dj Twannie en Dj Willem Gastoptreden Edrie ‘‘Beir aon m’n klompen’’

100% Hollands m.m.v. Anita, Django Wagner, Willem Barth, Pap & Pudding, Dj Bompa, Yoeri L’Abée, Tommy Lips, Roger van Meer, Jaimy, Jeroen Spierenburg

Voorverkoopadressen: Sprundel Total Jochems, Rucphen Martens Tweewielers, Rijsbergen S Computers, Breda Special CD Shop, Etten-Leur Piet Friet Kerkwerve, Meer (B) Ton Frut

www.anitavanderapsodies.nl Voortreffelijk genieten in Bourgondische sferen!

Op zaterdag 15 februari 2014 rijden wij naar Antwerpen. Naar de Lotto Arena voor Disney on Ice. Prijs € 50,00 p.p., dit is bus en 1e Rang.

Chinees Indisch Restaurant

‘t Dorp St. Antoniusstraat 32 4721 AN Schijf Tel: 0165-341416 Elke dag geopend van 11.30 t/m 21.00 uur

Meer informatie? Kijk even op www.deturfvaert.nl Brasserie de Turfvaert - Zwart Moerken 12 - Rijsbergen - 076-5968354

Speciale Aanbieding Maak keuze uit 2 gerechten. Slechts €11,- voor 1 á 2 personen Babi pangang, Babi ketjap, Babi pangang spek, Koe loy yuk, Daging roedjak, Foe yong hai, Tjap tjoy kip, Kip hawai, Kip kerrie, Kipketjapsaus, Kip picante saus, Kip malakai

rging vanaf Ook catering voor feesten en partijen. Bezo GRATIS, bij ,25 € Dat kan bij u thuis of vereniging minder dan € 25,bezorgd worden. Kerstmenu en Nieuwjaar kunt u nu reserveren betaalt u € 3,- extra.

Van 16 t/m 23 februari 2014 rijden wij naar Amsterdam. Naar de Huishoudbeurs. Prijs € 30,00 Dit is bus, koffie met koek en entree. Zonder entree € 15,00 Op zondag 2 maart 2014 rijden wij naar de Rijnhal te Arnhem. Naar de show van Hansi Interseer. Prijs € 80,00 per persoon, dit is bus en entree. Op zaterdag 29 maart 2014 rijden wij naar Ziggodome te Amsterdam. Naar Holland zingt Hazes. Prijs € 90,00 per persoon, dit is bus en 1e rang veld of zitplaats. Wilt u aan een of meerdere reizen deelnemen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

DE WISSEL Café-Restaurant-Zaal

TAXI EN TOURINGCARBEDRIJF

KERSTENS

LAURENS en JOSINE OSSE

Tel. 0165-344241 Email: info@keverreizen.nl

Beverwijk de Zwarte Markt Zaterdag 9 november 2013

€ 25,--

P.P.

Voor inlichtingen TOURINGCARBEDRIJF BROEREN Tel 0165502446 info@tb-broeren.nl

‡(HWFDIp

Bredaseweg 10, Zundert, tel. 076-5972542 www.dewissel-zundert.nl Maandmenu november € 21,50

‡5HVWDXUDQW ‡=DOHQPHWJURWHWXLQ ‡7HUUDV

Wildseizoen geopend!

Rode zalmmousse *** Kop heldere wildsoep *** Varkensoesters Champignonroomsaus Garni *** Kaneel parfait

BUFFETTEN, OOK AAN HUIS!

Restaurant & Brasserie

Rucphenseweg 30 Zundert, Tel. 076-5977979 www.demoersebossen.nl

E BOSSEN DE MOERS TIE! AN VAKAN IS TERUG V geopend Wij zijn weer er! 2 ag novemb vanaf zaterd FDUWHNDDUW ‡1LHXZHDOD HVWLHV ‡&KHI¶VVXJJ 24,50 0HQXYDQDI€ H WL S 2 Z X LH 1 ‡ WHQ LHXZHJHUHFK 9HUUDVVHQGQ Kerstmenu Kijk voor ons op: en Kerstbrunch n.nl ebosse www.demoers /LNHRQVRS

Open Dag zaterdag 9 november 11.00-16.00 u. nieuw melkveebedrijf Familie Vermeeren Op zaterdag 9 november van 11.00 uur tot 16.00 uur opent familie Vermeeren de deuren voor iedereen die belangstelling heeft om een kijkje te komen nemen op hun nieuw melkveebedrijf. Het bedrijf is afgelopen jaar verplaatst vanuit de Krabbebossen in Breda naar de Bigtelaar in Rijsbergen. Te zien zijn o.a. een melkrobot die de koeien melkt, een drinkautomaat voor de kleine kalfjes en een robot die de mest wegschuift. De stal voldoet aan de laatste eisen wat betreft milieu en dierwelzijn. U bent van harte welkom bij: Familie Vermeeren-Frijters Bigtelaar 1b, Rijsbergen

D A N S E N ONTMOET ELKAAR IN NOVEMBER OVERZICHT ALLERLEI DANSAVONDEN: Zaterdag 2 november Koutershof Rijsbergen rijsbergen Dansavond 240 M2 dansvloer Woensdag 6 november Harmoniezaal Rijsbergen Line-disco-country Goede dansvloer Vrijdag 8 november De toekomst Achtmaal Dansavond 200 M2 dansvloer Zaterdag 16 november Koutershof Rijsbergen rijsbergen Dansavond 240 M2 dansvloer Woensdag 20 november Harmoniezaal Rijsbergen Line-disco-country Goede dansvloer Zaterdag 23 november Harmoniezaal Rijsbergen Singles & Paren Eddy Ssmets & Letty Zaterdag 23 november Koutershof Rijsbergen rijsbergen Dansavond 240 M2 dansvloer Zaterdag 30 november De toekomst Achtmaal Dansavond 200 M2 dansvloer ALLE SOORTEN DANSEN DRAAIEN WIJ. Zaal open 19.30 uur Start 20.00 UUR. uur

www.bootrijsbergen.nl (kopje dansen)

telefoon: 06 22 41 43 07)

Knip uit en bewaar het !!


Individuele springwedstrijd

Fantastisch debuut voor springselectie A

De Toekomst huldigde zijn kampioenen van Nederland

op een prachtige 3de plaats. Op het allerhoogste niveau, het A niveau, namen Melissa en Maaike deel. Jammer genoeg was de concurrentie hierbij allemaal afgemeld en moesten de meiden het tegen elkaar opnemen. Ze turnden beide 3 hele mooie sprongen bij trampoline. De jury waardeerde het optreden van Melissa met 0,15 punt hoger en zo werd Melissa 1ste en Maaike prachtig 2de! Ook bij trampoline-pegasus moesten de meiden het weer tegen elkaar opnemen. Ook hier won Melissa het met een heel klein verschil van Maaike. Jammer genoeg werd er maar 1 medaille uitgereikt, alleen voor de eerste plaats. Wij hadden Maaike een zilveren medaille echt gegund.

De meiden die in de ochtend hebben gesprongen.

RIJSBERGEN - Afgelopen weekend vond in Oostburg de regionale individuele springwedstrijd voor de A, B en C niveaus plaats. De springselectie A van Samen Sterk nam hier voor het eerst aan deel. De 9 meiden die hieraan deelnamen waren: Hilde, Nikki, Femke, Melissa, Maaike, Iris, Yshanie, Roxan en Veronique. Ze zijn op diverse niveaus en leeftijdscategorieën uitgekomen. 7 meiden zijn met een medaille naar huis gegaan, een geweldig

debuut dus. Iris en Yshanie mochten de spits afbijten bij het onderdeel trampoline-pegasus op B niveau. Beide meiden turnden 3 geweldige sprongen. In de eerste wedstrijdronde turnden zichzelf al naar een 2de plaats voor Yshanie en een 3de plaats voor Iris. Bij trampoline op C niveau kwamen 3 meiden in actie op C niveau. En dit werd ook weer een ‘Samen Sterk podium’! Roxan versloeg al de concurrentie van maar liefst 25 deelnemers en werd verdiend 1ste! Naast haar mocht Veronique plaatsnemen

In de middag was Hilde aan de beurt om haar kunsten te laten zien. Hilde moest vanwege het aangepast reglement met haar 15 jaar al in de seniorencategorie uitkomen. Ze was echt een van de jongste deelnemers. Ze hield zich prima staande tussen al het springgeweld van maar liefst 25 tegenstanders. Ze eindigde op een 7de plaats bij trampoline-pegasus. Bij trampoline werd ze 9de. Ook nikki en Femke hadden bij trampoline pegasus een grote groep tegenstanders hij bestond uit 21 deelnemers. De meiden sprongen hele nette sprongen en Femke eindigden zelfs op een geweldige 2de plaats. Ook Nikki mocht op het podium gaan staan. Vanwege de super grote groep werden er 5 prijzen uitgereikt. Nikki werd knap 5de. Al met al een geweldig debuut voor de springselectie A van Samen Sterk! We hopen deze lijn door te zetten naar de volgende wedstrijden die komen gaan, de plaatsingswedstrijd en de regiowedstrijd.

Ploeg schotelt publiek ouderwets avondje NAC voor

NAC verplettert Go Ahead Eagles BREDA - Met een verpletterende 5-0 zege heeft NAC zaterdagavond revanche genomen voor de nogal troosteloze 4-2 nederlaag van een week eerder bij Utrecht. Go Ahead Eagles werd het slachtoffer van de Bredase dadendrang in het eigen Rat Verlegh Stadion. De ploeg uit Deventer was bij rust met een 4-0 achterstand al kansloos.

Boven Ron Jongenelis en Charlo Jochems, onder Jan Braspenning en Kevin Sprenkels.

ACHTMAAL - Afgelopen zaterdag werd er een receptie gegeven voor het viertal dat Nederlands kampioen kruisboogschieten is geworden, in het verre noorden wel te verstaan in Aalden kort bij Assen. Dat De Toekomst tot één van de kanshebbers behoorde was eigenlijk wel een beetje duidelijk. Namelijk als er twee van de drie concoursen zijn gewonnen door het eerste viertal zou het wel erg zuur zijn als bij de voornaamste wedstrijd van het jaar niet mee gedaan kon worden voor het hoogste schavot. En ja de schutters waren tegen de hoge druk bestand en hebben het fantastisch afgemaakt 385 pnt. Weliswaar niet met de hoogste score alle tijden maar met ruime voorsprong op nummer twee Zeldzaam Maar Zeker uit Wernhout met drie punten minder. En wat te denken van de Toekomst 2 op de derde plaats met 381 pnt. Dus acht schutters van De Toekomst op het ere podium bij de ere viertallen. Dus zeer goed vertegenwoordigd. En daarmee wordt de trend goed doorgezet, de laatste drie keer in het noorden (2003-2008) iedere keer De Toekomst winnaar, en tussen door ook nog even de Made meegepakt (2010). Toch alweer de vijfde keer dat dit kampioenschap werd binnengehaald (1975). En dat er progressie

inzit ziet men aan de samenstelling. Want er is vorig voor de helft verjongd met Kevin Sprenkels 19 jaar, Jan Braspenning 31 jaar de nieuwkomelingen bij de ervaren rotten intussen Charlo Jochems 44 jaar en Ron Jongenelis met 46 jaar. Dat is dus een gemiddelde leeftijd van 35 jaar, en dat is voor kruisboog begrippen jong. Dus De Toekomst kan nog even vooruit maar dat zijn ze ook aan hun naam verplicht natuurlijk. Maar er is nog meer gewonnen zowel op persoonlijk vlak als bij de viertallen. Ook het vijfde viertal een mooie derde plaats in de C afdeling. En dan persoonlijk: Ron Jongenelis het zilver in de hoogste klasse 98 pnt. Johan Sprenkels (ja inderdaad vader van) goud in de Ere afd. met 98 pnt gevolgd door Fr. Gommers zilver met 97 pnt. Johan v. Nispen brons in A afd. met 95 pnt. Luc Gommers goud in de C klasse met 96 pnt. Dus al met al een zéér geslaagde lange trip naar Aalden maar het is niet voor niets geweest. De penningmeester had wat penningen vrij gemaakt want dat moest uiteraard gevierd worden met receptie en alles erop en aan. Ook was Mevr. De Hoon aanwezig van de gemeente Zundert, Afgevaardigde van de NKB sectie 20 meter en de Kring voorzitter Jos Willemsen, die allen een mooi woordje overhadden voor ons viertal. Allen van harte gefeliciteerd.

‘t Alfertje WERNHOUT - Op zaterdag 2 november wordt de laatste wedstrijd gevist om het Clubkampioenschap in Oudenbosch. Dit jaar moet iedereen met eigen vervoer naar Oudenbosch. Dit jaar ziet de dag er ook anders uit dan andere jaren. Het programma is als volgt:

7.00u loten bij de Valk in Wernhout. Van 9.00-13.00u vissen in Oudenbosch maar dit jaar hebben we geen bus zodat iedereen met eigen vervoer naar Oudenbosch moet. 18.00u eten bij de Valk in Wernhout, de partners zijn ook welkom voor het eten (dit omdat er geen teeravond is dit jaar). 20.00u prijsuitreiking.

Op zoek naar de uitdaging

Invaller Stipe Perica stift de bal over doelman Room van Go Ahead en maakt de 5-0.

DOOR PETER HOUTEPEN Vanzelfsprekend was Nebojsa Gudelj na afloop een tevreden trainer. “Dit was een zeer belangrijke wedstrijd voor ons. Een goede reactie van het team na de nederlaag van vorige week tegen Utrecht. Complimenten voor iedereen, van de eerste tot de laatste minuut hebben we gedaan wat we moesten doen. We hebben agressief vooruit verdedigd, vooruit gevoetbald en vijf goals gemaakt.” 20 minuten De vier goals in de eerste helft vielen in een tijdsbestek van goed 20 minuten. Rydell Poepon opende in de 24e minuut de score na een ingestudeerde vrije trap en maakte ook de vierde kort voor rust. Tus-

sendoor profiteerden Jordy Buijs en Jeffrey Sarpong van geklungel in de defensie van Go Ahead en zorgden voor de 2-0 en 3-0. Daarmee werd de tweede helft alleen nog een formaliteit. Go Ahead probeerde de schade verder te beperken en NAC drong niet echt meer aan. Toch werd het nog 5-0 toen super sub Stipe Perica kort voor tijd met een stiftje alweer zijn derde van het seizoen als invaller maakte. Effectief Verdediger Kees Kwakman sprak na de 5-0 over een ‘ouderwets avondje NAC’. “Met een hele goede eerste helft. Het vervelende van zo’n goede eerste helft is dat je eigenlijk al weet dat de tweede helft zo goed als zeker minder wordt. Maar vanavond was dat een luxe probleem.”

FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

Zoals NAC voetbalde tegen Go Ahead, zo moet NAC altijd zijn thuiswedstrijden spelen, was de mening van Kwakman. “En dan zullen we best een keer tegen een nederlaag aanlopen. Tegen Heracles wonnen we met geluk, terwijl we ook hadden kunnen verliezen. Vanavond hebben we het uitstekend uitgevoerd, Go Ahead was niet bij machte om er onderuit te voetballen. Als je zelf dan zo effectief bent, dan wordt het een klinkende uitslag. Go Ahead is op zich een goede ploeg, maar ze zijn er vandaag niet aan te pas gekomen. Aan de bal hebben we het vandaag hartstikke goed gedaan, maar daar liggen bij ons nog wel mogelijkheden. Dat kan nog beter en daarin kunnen we nog progressie boeken.” PAGINA 22

Open inschrijving buurtschap Rijsbergen RIJSBERGEN - Enthousiast, ambitieus en op zoek naar een uitdaging. Dát is buurtschap Rijsbergen aan het begin van het nieuwe corsojaar 2014. Kan jij of kunnen jullie je daar als ontwerper(s) helemaal bij aansluiten? Dan mag je deze open inschrijving zeker niet aan je voorbij laten gaan. Iedereen die wil, mag zijn, haar of hun ontwerp indienen. Dus niet alleen gevestigde ontwerpers, maar ook opkomend talent. De bouwploeg heeft een duidelijke wens uitgesproken om te willen gaan voor de uitdaging. We gaan iets ‘anders’ dan ook niet uit de weg. Inschrijvingen dienen voor 31 december binnen te zijn via het e-mailadres secretariaat@buurtschaprijsbergen.nl. Voorafgaand aan deze datum is dit e-mailadres ook het contactpunt voor het verkrijgen van de richtlijnen voor het ontwerp en andere informatie. Op woensdag 8 januari zullen de ontwerpers de kans krijgen om hun ontwerp voor de kiescommissie te presenteren. Deze maakt een selectie van minimaal één en maximaal drie ontwerpen die doorgaan naar de definitieve ontwerpkeuzeavond, vrijdag 10 januari in de Harmoniezaal te Rijsbergen. Durf jij het aan? Schroom niet. We zien uit naar veel kwalitatief hoge ontwerpen en dagen iedereen van harte uit!


Zundert

AUTOPAGINA Audi A4 Land Rover Freeland Mercedes Vaneo Mercedes A Opel Astra Opel Astra Opel Meriva Opel Astra GTC Opel Combo Honda Civic Type R Honda CRV Ford Fiesta Ford Mondeo Kia Picanto Airco Kia Picanto Airco Nissan Patrol Citroen Xsara Picasso Daewoo Matiz Mitsubishi Space Star Mitsubishi Galant Peugeot 207 VTI cool Peugeot 206 Peugeot 206 s.w. Peugeot 307 Peugeot 106 Renault Scenic Toyota Paseo GT

1.8 B 2.0 D 1.7 D 1.5 B 1.6 B 1.6 B 1.6 B 1.6 B 1.7 D 2.0 B 2.0 B 1.2 B 1.6 B 1.1 B 1.0 B 3.0 D 1.8 B 0.8 B 1.6 B 2.0 B 1.4 B 1.6 B 1.4 B 1.6 B 1.1 B 1.6 B 1.5 B

2008 2003 2003 2009 2010 2001 2003 2006 2001 2011 1997 1998 1995 2005 2008 2003 2003 1998 2005 1995 2008 1999 2004 2002 1999 2002 1996

â&#x201A;Ź 14495 â&#x201A;Ź 5950 VERWACHT VERKOCHT â&#x201A;Ź 12750 â&#x201A;Ź 2950 â&#x201A;Ź 4495 VERKOCHT â&#x201A;Ź 2500EX â&#x201A;Ź 24950 â&#x201A;Ź 2850 â&#x201A;Ź 1995 â&#x201A;Ź 750 â&#x201A;Ź 4950 â&#x201A;Ź 4450 AKTIE! â&#x201A;Ź 9500 â&#x201A;Ź 3950 VERKOCHT â&#x201A;Ź 4900 â&#x201A;Ź 1250 â&#x201A;Ź 7500 â&#x201A;Ź 2450 â&#x201A;Ź 4950 â&#x201A;Ź 2950 â&#x201A;Ź 1250 VERKOCHT â&#x201A;Ź 3499

Toyota Corolla Skoda Fabia Combi Ford Transit Verhuis VW Polo VW Golf VW Passat VW 9 Pers. Bus air. VW Trans. Dubb c VW Transp. tdi VW Transp. tdi VW bus lang EC tdi VW bus kort EC tdi VW bus kort EC VW Transp. Pick Up

1.3 B 1.4 LPG 2.5 D 1.6 D 1.6 B 1.9 D 1.9 D 1.9 D 1.9 D 1.9 D 2.5 D 2.5 D 1.9 D 1.9 D

1996 2005 2007 2010 2002 2007 2004 2005 2004 2004 1998 1998 2001 1996

auto aanbod

â&#x201A;Ź 1995 VERKOCHT â&#x201A;Ź 17499 ex â&#x201A;Ź 9950 â&#x201A;Ź 4950 â&#x201A;Ź 9500 â&#x201A;Ź 14500 i â&#x201A;Ź 15000 ex â&#x201A;Ź 13500 i â&#x201A;Ź 11500 i â&#x201A;Ź 8900 ex â&#x201A;Ź 6900 ex â&#x201A;Ź 4799 ex â&#x201A;Ź 3950 ex

uit de regio

NIEUWS

Kiezen voor goedkopere autoverzekering loont!

AUTO VAN DE WEEK:

Miljoenen Nederlandse autobezitters rijden oververzekerd rond, zo blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Gfk. De eigenaren zijn all risk verzekerd, maar de dure dekking komt niet meer overeen met de waarde van de auto. Van de drie miljoen automobilisten met een auto die ouder zijn dan tien jaar, heeft een kwart een all riskverzekering. Vier van de tien autorijders hebben een beperkte cascodekking. Ongeveer 1,8 miljoen autoâ&#x20AC;&#x2122;s die in de leeftijd van 6 tot 10 jaar zitten hebben ook te hoge verzekeringskosten. Dat loop dus aardig in de papieren. Door de oververzekering zouden autobezitters samen jaarlijks meer dan een half miljard euro laten liggen. Kiezen voor een goedkopere verzekering brengt de maandlasten meteen een stuk omlaag. Denk bijvoorbeeld aan een beperkte casco of een WA-verzekering. Advies is dan ook om na vier jaar de all riskverzekering om te zetten in een beperkte cascodekking. Autoâ&#x20AC;&#x2122;s moeten trouwens sowieso WA-verzekerd zijn. Wie dit nalaat, riskeert een boete van 650 euro.

Mooie en zuinige

KIA PICANTO Airco uit 2008 VOOR DE AKTIEPRIJS VAN â&#x201A;Ź 4.450,-

::: NL

1/

076 - 597 27 77

SPECIALE ACTIES, AANBIEDINGEN EN PRIJSVRAGEN OP:

Palmbosstraat 5 Zundert

:::)$&(%22.&206&+5$8:(1$872

Bron: Autoweek

NIEUWS In

Hier vindwt buare alle betrosiou ns occa io uit de reg

Een goed voorbeeld doet volgen, wordt er wel eens gezegd. De rijke Braziliaanse graaf Chiquinho Scarpa is daarbij geĂŻnspireerd door het oude Egypte. Werden zaken als potten, kleding en voedsel destijds met overledenen begraven voor hun trip naar het hiernamaals, de welgestelde Braziliaan ziet een laatste rustplaats met zijn Bentley Continental Flying Spur helemaal zitten.

actueel aanbod!

Autobedrijf

J. Janssen J. Ettenseweg 81, 4891 XT Rijsbergen Tel. 076-5962323

Merk BMW 535I Aut full option Chevrolet Tacuma 1.6I Airco Citroen C2 1.4I 3 Drs Airco Ford Mondeo 2.0I 5 Drs Airco Hyundai Getz 1.3I 5 Drs Airco Hyundai I10 1.1I Active 5 Drs Hyundai I20 1.2I 5 Drs Airco Hyundai I30 CW 1.6I Airco Hyundai Matrix 1.6I Airco Kia Picanto 1.1I LXE 5 Drs Peugeot 107 1.0I 3 Drs Automaat Peugeot 206 1.4I 3 Drs Peugeot 207 1.6I XS 3 Drs Airco Peugeot 207 1.6I XS 5 Drs Automaat 5HQDXOW7UDIÂżF'&,%7: Seat Ibiza 1.4I 5 Drs Airco Seat Ibiza 1.4I 5 Drs Airco VW Caddy 1.6 TDI Airco BTW

B.j. 2001 2005 2010 2010 2004 2011 2011 2008 2006 2004 2011 2004 2009 2010 2006 2010 2011

Km st. 124000 51000 41000 58000 85000 11000 53000 122000 37000 121000 8000 98000 51000 57000 83000 82000 18000

Verkoop en onderhoud van alle merken

stijl naar het hiernamaals? Begraaf alvast je auto! Om die reden stopt hij zijn favoriete auto nu onder de zoden. Een wel heel bijzondere manier dus om je voor te bereiden op het hiernamaals. Wil je echter nog enigszins stijlvol voor de dag komen in de hemel, dan is het niet meer dan logisch om je favoriete auto in de tuin te begraven. Die mening is althans graaf Scarpa toegedaan. Er wordt zelfs een hele ceremonie aan de Bentley besteed. Op

$872&(17580

8.00 - 17.30 uur

zaterdag

9.00 - 12.00 uur

AUTOBEDRIJF

YDQ(/6$&.(5 SPRENKELS Buntweg 3, Achtmaal, Tel. 076-5985235

0(5.7<3( $8',

$

&,752(1&

.P

%RXZMDDU

7)6L48$7752GUV

LY(;&/86,9( $8720$$7

23(/

$'$0

LHFR)/(;6/$0 '(02

23(/

&256$

'WL1-2<GUV ',(6(/

23(/

&256$

LY1-2<GUV

23(/

&256$

L(66(17,$GUV

23(/

0(5,9$

enz. 7XUER(',7,213/86 (&&SDUNSLORWHQ23(/

$675$

LY(',7,213/86 $,5&21$9,

23(/

$675$

LY&2602GUV (&&3DUN3LORWHQ] 23(/

$675$

L(',7,216WDWLRQ $,5&2

23(/

=$),5$

LY7(037$7,21 $,5&2

23(/

$17$5$

&'7L&2602$XW )XOORSW

OPENINGSTIJDEN WERKPLAATS: maandag t/m vrijdag

zâ&#x20AC;&#x2122;n Facebook-pagina kondigde Scarpa de begrafenis al aan met de tekst: â&#x20AC;&#x2DC;I decided to do as the Pharaohs: this week I will bury my favorite car, the Bentley here in the home garden! Bury my treasure in my palace rssss!â&#x20AC;&#x2122;. Hij is er meer dan blij mee. Anderen hebben er waarschijnlijk hun bedenkingen bij dat een van de meest luxueuze vierwielers van autoland met een dikke laag aarde bedekt wordt. Bron: Autoweek

Een greep uit onze voorraad Chevrolet Nubira 1.8 16v Citroen C1 Citroen C3 1.4 Pluriel Citroen C3 1.4 Citroen C3 1.4 Citroen C4 1.6 16v Daihatsu Sirion GT Fiat Seicento 1100 Ford Fiesta 1.25 Ford Fiesta 1.4 Ford Focus Wagon Ford Focus 1.6 16v Hyundai Accent 1.4 Kia Picanto 1.0 Mitsubishi Colt Nissan Pixo 1.0 Opel Astra GTC Opel Corsa 1.2 Opel Corsa 1.2 Opel Meriva Opel Meriva 1.8 16v 2SHO=DÂżUD Peugeot 107 Peugeot 206 2.0 16v GTI Seat Ibiza 1.2 Volkswagen Bora 2.0

Stationwagon 5drs 5drs 3drs 5drs 5drs Coupe 3drs 5drs 3drs 3drs 5drs 5drs Automaat 5drs Coupe 3drs 5drs 5drs 5drs 3drs 3drs Automaat 5drs 5drs Automaat 5drs GUV 5drs 3drs 5drs 4drs

2006 2012 2009 2007 2006 2006 2011 2002 2009 2008 2006 2002 2010 2011 2007 2009 2007 2004 2004 2008 2008 2010 2005 2009 1999

Wilt U op de hoogte blijven van onze aanbiedingen Like ons op facebook Voor onze overige occasions kunt u een kijkje nemen op onze website:

Meirseweg 17 Zundert 076-597 4227 www.autocentrumvanelsacker.nl

www.autobedrijfsprenkels.nl


Autodemontagebedrijf

GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD:

SLOOPAUTOâ&#x20AC;&#x2122;S Sloop-loop-schade autoâ&#x20AC;&#x2122;s - motors

St. Janstraat 147 - 4714 EE Sprundel - Tel: 0165-382830 Het adres voor al uw auto-onderhoud, schadereparaties, ruitreparaties, APK, winter- en zomerbanden en, als enige in de regio, spoelen/ verversen (automatische) versnellingsbak!

OCCASIONS BJ $XWRÂśVERYHQGHÂźZRUGHQJHOHYHUGPHWDĂ&#x20AC;EHXUW APK en Bovaggarantie Fiat 500 1.2 Lounge airco Fiat Panda 1.2 Celebration airco Fiat Punto 1.2 Classic airco lm velgen Hyundai i20 1.2 airco Mercedes Benz Vito 110 Cdi Mercedes Benz 500 SL Mercedes CLK 230 komp Automaat Cabrio airco Mini Cooper 1.6 Cooper Pepper airco Opel Astra 1.9 Cdti Edition Wagon Opel Astra 2.0 16V Turbo Coupe airco Opel Combo 1.3 Cdti airco Opel Combo Tour 1.6 Opel Meriva 1.4 16V airco 2SHO=DÂżUD&RVPR$XWDLUFR Suzuki Swift 1.3 Shogun airco Volkswagen Polo 1.2 l.m. velgen, airco %0:) PRWRUÂżHWV 

2009 2011 2009 2012 2011 1992 1998 2009 2006 2001 2007 2002 2007 2007 2006 

VOOR ACTUELE PRIJZEN ZIE:

Jan Jochems HANDEL

EN

TE KOOP AANGEBODEN

TRANSPORT

met glijbaan, huisje enz. In prima goede staat

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Ouderwetse bietenmolen en 2 melkbussen met deksel

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Afvalcontainers

Reinigingsservice

JOHN Riool of afvoer verstopt?

35 jaar

Buntweg 3, Achtmaal, Tel. 076-5985235 PROGRAMMA 1

â&#x201A;Ź 1 0 , 00

PROGRAMMA 2

â&#x201A;Ź 8 , 50

SHINE TECS POLISH + ONDERKANT van â&#x201A;Ź 12,50 SHINE TECS POLISH van â&#x201A;Ź 10,50

PROGRAMMA 3 van â&#x201A;Ź 8,50

PROGRAMMA 4

STANDAARD WASSENDROGEN van â&#x201A;Ź 6,50

en Jans itgoed W

â&#x201A;Ź 6 , 00

AutobandenPartner

Wasmachine defect?

06-57540319

Boomkwekers + fruittelers OPGELET!

Ook bedrijfsautoâ&#x20AC;&#x2122;s met imperiaal tot 2.60m hoog kunnen bij ons gewassen worden.

www.autobedrijfsprenkels.nl

John Dictus 06 - 55933753 076 - 5985501

BEL

â&#x201A;Ź 7 , 50

WAX

CARWASH HAPPY HOUR

Tel. 06-12202843 s.v.p. tussen 10.00-16.00 uur

VERHUUR:

AUTOBEDRIJF SPRENKELS

r

Achtmaalseweg 23 Zundert Tel. garage: 076-5973209 of 076-5971614 Tel. automaterialen: 076-5975577

Houten speeltoestel

TE KOOP:

1978-2013

-10.00 uu

voor al uw: - automaterialen - reparaties - onderhoud - schades - A.P.K.

Terrein/Garage: Maalbergenstraat 24a Wernhout 076 - 597 17 39 Molenstraat 184 Zundert 076 - 597 56 75 / 06 - 54278822 www.jokozundert.nl / info@jokozundert.nl

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

van 9.00

Achtmaal

Ook zonder APK. Eigen ophaaldienst. Bel 24 uur per dag 06-26217201

te koop gevraagd

van 6 m3 tot 40 m3

ZATERDAG

Tel: 0765985376 Van Lanschotstraat 57

ALLE GEBRUIKTE ONDERDELEN ONLINE Erkend: * Lid Autorecycling Nederland * Rijksdienst v/h wegverkeer * Autotransport / berging * Reparatie en onderhoud * Stiba - lid * VBV- opkoper

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

WWW.CAOOMEN.NL

AUTOSLOPERIJ SIEMONS

Alle merken autoâ&#x20AC;&#x2122;s, bussen.

ÂŽ

S.P.S. SALES

voor al uw witgoed, bruingoed en inbouwapparaten, SCHERPE PRIJZEN. Tuin van Gerlagh 3A 4741 AR Hoeven 0165-631522 www.spshoeven.nl Openingstijden: ma t/m za 9.00-17.00 uur

machinaal kluiten of ondersnijden

ONDERHOUDSBEURTEN

fruit-, laan-, kerstbomen

REPARATIE/STORINGEN

kluit 30-120 cm Hans van Meer 06-10802316

REMMENSERVICE AUTORUITEN TREKHAKEN

AUTOSERVICE

SCHADE

BANDENSERVICE

WIELEN ACCUâ&#x20AC;&#x2122;S

Magazine

49,99

MOSCOW jas

269,95 Bekijk onze aanbiedingen snel online op

! e d i o g s t s u t e o L RESET jas

WWW.BOMONT.NL

DOMBURG

OOSTSTRAAT 1

GOES

GROTE MARKT 1

MIDDELBURG MARKT 73

RENESSE

HOGEZOOM 171

189,95 TERNEUZEN

NOORDSTRAAT 109

-Opslag -Verhuur -Verkoop alle merken -Monteren van uw eigen banden -Monteren van uw eigen wielen

APK

ZOUTELANDE LANGSTRAAT 13

Iedere maand actie, zie desnep.nl

BARTS muts

AIRCO

Wij werken voor alle leasemaatschappijen Maximale planning 1 week Voorkeur via desnep.nl Zundert Rucphenseweg 13a T.076-5973375

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853

Bergen op Zoom Poortweg 2 T.0164-233676

DESNEP.NL ETTEN-LEUR

WINKELCENTRUM 16


De nationale Opel testdag bij VRIENS op zaterdag 2 november vanaf 8.30 - 17.00uur LAAT UW OPEL GRATIS TESTEN OP 18 PUNTEN: Remmen vóór en achter Schokdempers vóór en achter Conditie van uw banden Ruitenwissers, niveau ruitensproeier en oliepeil Koppeling Accu Kachelradiateur Radiateur diateur Radiateurdop diateurdop Thermostaat ermostaat Waterslangen terslangen Slangklemmen ngklemmen

 Waterpomp Multiriem Koelvloeistof Expansievat Uitlaat Verlichting

HET OPEL WINTERPLAN: NORMAAL € 25,00. ALLÉÉN OP ZATERDAG 2 NOVEMBER VOOR SLECHTS € 17,50 Niet alle 18 punten in orde bevonden?

20% voordeel

op de volgende onderdelen:* ‡$FFX¶V ‡5HPEORNNHQ ‡5XLWHQZLVVHUEODGHQ * Aanbod geldig t/m 30 november 2013. Vraag naar de voorwaarden.

Opel en haar dealers steunen KWF Kankerbestrijding. Voor ieder tijdens de Nationale Opel Testdag verkocht Winterplan-

WINTERWIELENSETS COMPLETE SET (BAND + VELG) AL VANAF € 449,-

Vriens NOTD actie: Gratis montage en opslag van uw zomerbanden. Uw voordeel € 80,=!

Kijk voor meer info op www.vriensopel.nl

TIJDENS DE NATIONALE OPEL TESTDAG BIJ VRIENS OPEL! GRATIS AUTOMAAT T.W.V. € 3.500,-

HÓGE H ÓGE H HERFST ERFSST REGISTRATIE KORTING OPLOP OPLOPEND PEND TOT ¤ 8000,-! 8000 ! OP AUTO’S UIT VOORRAAD, BIJVOORBEELD: LD:

óf TOT € 2000,- EXTRA

+ GRATIS LPG + INSTALLATIE

Gratis automaat op Corsa, Meriva, Astra en Zaùra. Extra inruilwaarde op Adam, Mokka en Cascada € 1000,-.

Opel Corsa 3 deurs

Opel Astra 5 deurs

Opel Astra Sports Tourer

Opel Meriva

Color Edition 1.4i

1.4i Turbo Cosmo

1.4i Turbo Rhythm

1.4i Turbo Design Edition

Normale prijs € 18.945,-

Big deal voordeel € 2.750,NU VOOR*

€ 16.195,-

Normale prijs € 27.400-

Big deal voordeel € 5.000,NU VOOR*

€ 22.400,-

Normale prijs € 25.055,-

Big deal voordeel € 2.000,NU VOOR*

€ 23.055,-

Normale prijs € 23.835,-

Big deal voordeel € 3.000,NU VOOR*

€ 20.835,-

*Prijzen excl. aúeveringskosten.

Kijk op www.vriensopel.nl voor meer info over de Nationale Opel Testdag en al onze BIG DEAL aanbiedingen Minervum 7001A, Breda - (076) 5877 950 www.vriensopel.nl Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

30 DAGEN OMRUILGARANTIE e eriod 13 p e i t 20 Ac -121 0 t/m

- Audioblock 250-serie (C-V-R-250) in zwart of zilver - Inclusief ELAC BS-53.2 kersen luidsprekers

SET VAN DE MAAND

* Vraag naar de voorwaarden.

introductie aanbieding:

€ 999,-

CADEAU GALAXY TAB3

Bij aankoop van een promotiemodel Samsung Smart TV

Kloosterplein 1, Breda, tel. 076 5212087, www.hobohifi.nl


SPORT

Knappe overwinning vv Zundert ZUNDERT - Na de bekerwinst op Sc Gastel boekte Zundert een duidelijke overwinning op RBC. Lukte het scoren nog niet in de eerste helft, in het tweede bedrijf sloeg Zundert toe met goed en creatief voetbal. Einduitslag 4-0. Het door vele blessures geteisterde Zundert was de eerste helft al gevaarlijker dan RBC. Met een juiste instelling en inzet straalde het team uit om deze pot in ieder geval winnend af te sluiten. Met goed combinatievoetbal creëerde het verschillende goede mogelijkheden om tot scoren te komen. Zo waren er mogelijkheden voor Sven Goethals, Erwin Braspenning en Jesse Mouws. Net voor de rust kreeg Jesse een prima mogelijkheid om de openingstreffer te maken, nadat de uitstekende spelende Nick Havermans Erwin inspeelde die vervolgens Jesse in stelling bracht. Zijn schot ging helaas naast. RBC zorgde slechts een paar keer voor gevaar, maar de geconcentreerd spelende verdediging liet geen krimp. Een keer hielp de buitenkant van de paal Zundert een handje. Nadat eerst Rogier Haest een RBC-speler, die in kansrijke schietpositie kwam, de bal ontfutselde, nam Zundert het initiatief in de tweede helft. In de 54e minuut bereikte een verre uittrap van Thomas van Nederkassel, na een misser van een

RBC-verdediger, Erwin. Hij bedacht zich geen moment en met een loepzuivere lob verschalkte hij de boomlange keeper van RBC. Ook Jesse raakte weer op dreef. Na een prima pass van Fabian Nelemans speelde hij twee man uit. Zijn voorzet belandde in de handen van de keeper. Ook RBC kwam enkele keren gevaarlijk door. Wim Kas kreeg nog een prima mogelijkheid, maar ook zijn schot belandde in de handen van de doelman. Ook Thomas verrichtte nog een geweldige redding na een gevaarlijke omhaal. Vanaf de 80e minuut ging Zundert los. Erwin gaf een steekpass op Sven, die met een simpele “tutter” de 2-0 liet aantekenen. Een paar minuten later was het weer Sven die kon scoren na een prima opgezette aanval via Wim en Jesse. In blessuretijd werd het zelfs nog 4-0 via een puike voorzet van Fabian die Erwin direct op de pantoffel nam en de keeper kansloos liet. Programma jeugd Zaterdag 2 november Zundert A1-Zeelandia Middelburg A1 av.15.00u JEKA A4-Zundert A2 av.15.00u Zundert B1-Bavel B1 av.13.15u Boeimeer C2-Zundert C1 av.13.15u Zundert C2-GroenWit C4 av.11.30u SC Welberg MC1-Zundert MC1 av.11.30u TVC Breda D1-Zundert D1 av.10.30u

Zundert D2-Riel D2 av.11.30u Rijen D4-Zundert D3 av.8.30u Zundert E1-Beek Vooruit E2 av.10.15u Zundert E2-JEKA E7G av.9.00u Gloria UC F1-Zundert F1 av.11.00u Zundert F2-The Gunners F3 av.10.15u Zundert F3- Achtmaal F2 av.10.15u Programma senioren Zaterdag 2 november Zundert ZA2-Moerse Boys ZA3 av.15.00u Zundert G1-SVG G1 av.15.00u Zundert G2-Roosendaal G1G av.11.30 WDS’19 1-Zundert 1 av.14.30u Zundert 2-SAB 2 av.12.00u Zundert 3-RSV 3 av.12.00u Ulicoten 2-Zundert 4 av.11.30u Beek Vooruit 11-Zundert 5 av.12.15u Hilvaria DA1-Zundert DA1 av.12.00u Zundert DA2-Noordhoek DA1 av.10.00u Ulicoten DA1-Zundert DA3 10.30u Boomke Whist Zaterdag 2 november houdt de Activiteitencommissie van v.v. Zundert weer haar jaarlijkse kaartavond ‘Boomke Whist’. Een variant op het rikken met een vaste partner. Naast leden en supporters is iedereen uit de gemeente Zundert welkom om gezellig een kaartje te komen leggen in de kantine van v.v. Zundert aan de Wildertsedijk. Aanvang 19.30 uur. Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen.

WTC De Trappistentrappers ZUNDERT - Zondag stond weer geheel in het teken van onze eigen veldtoertocht. Weken van voorbereiding gingen eraan vooraf om niets aan een toeval over te laten en te zorgen voor een mooie goed georganiseerde tocht. Er waren zo’n 80 vrijwilligers die de commissie kwamen ondersteunen. Maar alles kan tot in de puntjes geregeld zijn we blijven van het weer afhankelijk voor een

goede opkomst. En ondanks het stormachtige regenachtige weer en concurrentie elders in de omtrek kwamen er toch ruim 800 enthousiaste deelnemers naar de inschrijftafel om deel te nemen aan onze veldtoertocht. Het parcours was gezien de weersomstandigheden nog zeer goed berijdbaar en waren er na afloop alleen maar weer tevreden gezichten onder de deelnemers. De commissie wil dan ook alle vrijwilligers bedanken en complimenteren voor hun inzet en hopen komend jaar weer

een beroep op hen te kunnen doen. Het programma voor zondag 3 november: De veldrijders gaan naar Terheijden, vertrek is om 8.30 uur vanaf Stuivezand. Nog een verzoek om allen te zorgen voor voldoende vervoer zodat iedereen mee kan naar Terheijden. De wegploeg vertrekt gewoon om 9.00 uur voor de vaste winterronde in een tempo dat voor iedereen te volgen is. Voor de jeugd is er de laatste opstapdag om kennis te maken met mountainbiken, vertrek ook om 9.00 uur.

Biljarten in Zundert KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN RIJSBERGEN Uitslagen 7e ronde Daemen 34.4085-Victoria 33.0080 DEL 33.4529-de Toekomst 38.0000 André Billet Slagerij 33.5402-Carambole 31.6666 KOT 232.7485-Klein Keuke 2 33.2983 Kwinkslag 33.6666-Kwinkslag 8 36.0896 Ossekop 34.4926-Bakkerij Douenburg 33.3684 Duvels 30.9435-Knollentuin/Raats Gebak 36.1000 Kortste partij: 28 brt. René Maas. Hoogste serie: 5 car. John Vriends, Charles v. Gils Azn en Jan Huybregts. Hoogste alg.gem: 0.967 Jos Havermans, 0.880 Kees Jochems. Beste teamprestatie: 38.0000 de Toekomst. Uitslagen 8e ronde Klein Keuke 1 35.3968-KOT 35.7575 Daemen 37.9464-Ossekop 33.2440 Carambole 36.9999-DEL 24.7777 KOT 2 29.9510-KOT 39.5454 de Toekomst 29.1547-André Billet Slagerij 39.5652 Kwinkslag 34.6490-Knollentuin/Raats Gebak 32.6551 Bakkerij Douenburg 37.6000-Victoria 34.5301 Klein Keuke 1 32.8936-Klein Keuke 2 34.3443 Duvels 33.7708-Kwinkslag 8 32.8876 Kortste partij: 30 brt. Wilbert Martens Hoogste serie: 8 car. Vic Herreweghe; 7 car. Jos Denissen Hoogste alg.gem: 1.380 Vic Herreweghe; 1.064 Frans Jochems; 1.050 Ton de Hoon. Beste teamprestatie: 39.5652 André Billet Slagerij; 39.5454 KOT Tussenstand: 1. Daemen 289.5630 pnt; 2. Victoria 281.1093 pnt; 3. DEL 280.3031 pnt; 4. KOT 275.9894 pnt; 5. Kwinkslag 8

274.6957 pnt; 6. Knollentuin/Raats Gebak 271.5230 pnt; 7. Klein Keuke 2 271.4507 pnt; 8. Duvels 268.8221 pnt; 9. KOT 2 266.8783 pnt; 10. André Billet Slagerij 266.0329 pnt; 11. Ossekop 262.8353 pnt; 12. Klein Keuke 1 262.0059 pnt; 13. Bakkerij Douenburg 261.1230 pnt; 14. Carambole 257.3605 pnt; 15. Kwinkslag 250.1049 pnt; 16. de Toekomst 249.0058 pnt. TELETRONIKA Speelronde 5 van Teletronika was de derby tegen het geduchte Machielsen FA / Pressplate. Ruud Vermeulen begint op bord 4 tegen de sterk geachte Frans Machielsen, maar wint zijn wedstrijd door afwachtend spel 26-30 in 64. De bord 3 speler van dit seizoen, Erwin Vissenberg, laat verassend een steek vallen tegen de sterk optredende Wim van Loon en verliest nagenoeg kansloos zijn wedstrijd 30-24 in 48. Hein Hanegraaf op bord 2 begint ijzersterk en laat de goed terugkomende Fons Duivenvoorde op gepaste afstand en wint in 43 beurten 30-35. De wedstrijd van de avond zou op papier het titanengevecht tussen de 2 Belgische kopmannen René Vermeiren en Vic Herreweghe worden. René soms wat gelukkig en Vic ietwat ongelukkig geeft al snel de doorslag in de wedstrijd. De Rijsbergs Kampioen Vic verliest geflatteerd van René in 38 beurten met 24-35. Voor Teletronika een wat onverwachte zege met 2-6, maar blijft hierdoor ranglijstaanvoerder in poule 4 van de derde divisie. Eerstvolgende thuiswedstrijd bij Jaap Hoekman in De Ossekop (entree gratis) op nieuwe lakens aanstaande vrijdag tegen BV Wellse Vaert 2, momenteel onderaan te vinden in de stand. Opgelet dus. VAN HASSELT AUTOSCHADE/GARAGE SCHRAUWEN In Sas van Gent in Zeeland boekten de

Zundertse Autoherstellers weer twee mooie matchpunten. Tijdens drie partijen bleven zij de sympathieke Zeeuwen de baas. Good old Fons Baert kon de eer redden van zijn team. Bij de eerste wedstrijd leek de jeugdige Michael Vink snel naar een overwinning te stoten. De taaie Zundertse teamleider Jack Martens dacht daar echter anders over. Op het beslissende moment ging Jack erop en erover om na slechts 39 beurten twee partijpunten te verdienen via 25-30. Na dierbare herinneringen aan hun wederzijdse biljartvriend Leo Schrauwen ging de partij tussen Fons Baert en Fons Havermans gelijk op. Tot 20 caramboles nam de Brabander door de hoogste serie van 6 een lichte voorsprong, maar tijdens de alles bepalende fase liet hij de vis van het brood eten door de man met de baard. Mede door een “lek” in de pomerans werd regelmatig gefotst, waardoor Fons Baert met 30-27 het bord op 2-2 kon brengen. In deel 2 waren de Zundertse drieband spelers niet te stoppen. Door de cruisecontrole meteen in te schakelen bleef een hoog tempo de gehele rit constant. Met sterke series kwamen Jef Jacobs en Hans Snijders op grote voorsprong. Bij de stand 4-21 voor Jef na 20 beurten viel de telcomputer uit en moest handmatig verder worden gegaan. Hans Snijders, die aan de andere kant van de arena op punt stond om binnen 35 beurten uit te spelen raakte even uit zijn concentratie. Na 42 stappen trakteerde hij Arie Vink wel op een 16-35 nederlaag, 2-4. Ook Jef Jacobs was even van slag doordat de computer op tilt sloeg. Met 11-35 in 39 keer gaf hij Cees Wissel echter geen schijn van kans. Alles bij elkaar een goede vangst in Sas van Gent. Fluitend reden de biljarters langs het kanaal en via de expresweg naar het o zo mooie Zundert, want winnen is toch anders dan verliezen. PAGINA 26

Achtmaal komt beauty goal niet te boven ACHTMAAL - Achtmaal doet zichzelf te kort door voor rust de kansen op een riante voorsprong te missen. Achtmaal had een droomstart al na 1 minuut lag de bal achter de Dinteloordse goalie. Een vrije trap van Gertjan van Nispen die lang onderweg was kwam op het hoofd van Niek Elst die uit een moeilijke hoek toch de touwen kon laten bollen, zijn kopbal verdween in de lange hoek: 1-0! Achtmaal ging vrolijk verder en zeker het eerste kwartier had Divo helemaal niets te vertellen. De tweede kans was voor aanvoerder Lars Kools die de bal oppikte op ± 18 meter van de goal, zijn schot werd echter goed gepareerd door de keeper en ook de rebound was niet besteed aan Gertjan van Nispen. In de 20e eindigde de eerste kans van Divo op de vuisten van Roy Nouws. In de 26e minuut kwam er weer verandering op het scorebord: De spits van Divo werd weggestuurd en 1 op 1 met Roy Nouws maakte hij geen fout en schoot feilloos de 1-1 binnen. Deze treffer had afgekeurd moeten worden omdat de spits zeker een meter of 3 buitenspel stond maar de leidsman van dienst die deze middag louter verkeerde beslissingen nam, negeerde het vlagsignaal en zo was Achtmaal weer terug bij af. Achtmaal kwam er na rust moeilijk uit en een dubieuze beslissing van de leidsman deed Achtmaal de das om. Een vrije trap die juist voor Achtmaal moest zijn werd gegeven aan Divo. De bal werd voor geslingerd en van 16 meter werd de bal hard in kruising gevolleerd: 1-2. Met het inbrengen van Richard van Hooydonk en Jimmy Meeusen kreeg Achtmaal meer body voorin. In de slotfase van de wedstrijd werd Richard van Hooydonk gehaakt in het 16-metergebied waar een penalty op zijn plaats was, kreeg Achtmaal wederom niets. In de 93e minuut was Achtmaal heel dichtbij: een vrije trap van

Roy Nouws kwam terecht bij Sven Elst die de bal via de lat in het doel werkte maar tot ieders verbazing besloot de leidsman anders. Zo verdiende Achtmaal één punt maar krijgt het niets. Volgende week PCP-uit, zorg dat je erbij bent. Uitslagen zaterdag 26 oktober MOC’17 C5-Achtmaal C1 4-2 VVR D2-Achtmaal D1 5-0 Wernhout E1-Achtmaal E1 1-6 Chaam E4-Achtmaal E2 7-3 Achtmaal F1-Zundert F1 3-0 Moerse Boys F3-Achtmaal F2 3-5 SJO Prinsenland MD1-Achtmaal MD1 1-3 Zondag 27 oktober Achtmaal 1-DIVO 1 1-2 JEKA 12-Achtmaal 2 2-1 Achtmaal 3-Roosendaal 8 0-11 VVR 6-Achtmaal 4 5-2 Achtmaal VR1-Gesta VR1 2-2 Programma zaterdag 2 november BSC C3-Achtmaal C1 aw.11.00u Gloria UC D2-Achtmaal D1 aw.10.15u Barca E1-Achtmaal E1 aw.8.45u Gloria UC E4-Achtmaal E2 aw.8.15u Achtmaal F1-Chaam F1 aw.8.45u Zundert F3-Achtmaal F2 aw.9.15u RCS MA1-Achtmaal MA1 aw.13.15u Wernhout MD1-Achtmaal MD1 aw.8.30u Zondag 3 november PCP 1-Achtmaal 1 aw.12.30u Achtmaal 2-Dongen 7 aw.11.00u BVV’63 5-Achtmaal 3 aw.10.30u Achtmaal 4-Madese Boys 7 aw.9.00u

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Zundertse Hockey Club ZUNDERT - Op zaterdag zijn de jongste aanwinsten van ZHC gestart met hun competitie. Het MF team speelde thuis tegen Oudenbosch MF1. Om 09.45u stond het team klaar voor de warming-up en precies om 10.00u werd er door de scheidsrechters gefloten voor het beginsignaal. Beide teams hebben twee wedstrijden gespeeld waarvan er twee werden gewonnen en twee werden verloren. Hierdoor was de eindstand een hele verdienstelijke 4-4. Wil je ook eens kennismaken met F hockey, kom dan gerust eens kijken op zaterdag of tijdens een training! Ook kun je voor meer informatie contact opnemen op info@dezundertsehockeyclub.nl. Uitslagen Junioren

ZHC MD vrij Push MC14-ZHC MC1 3-4 Rapide MB3-ZHC MB1 0-6 Senioren ZHC H2-Zwart Wit H10 2-5 ZHC D1-Liempde D1 3-1 ZHC D2-Push D16 2-0 ZHC H1-Tempo H1 1-7 Programma Zaterdag 2 november Push MF6-ZHC MF1 av.10.55u uit ZHC MD1-Tempo MD6 av.11.00u thuis ZHC MC1-Olympia MC2 av.12.30u thuis ZHC MB1-Zwart Wit MB6 av.14.00u thuis Zondag 3 november: Shot D1-ZHC D1 av.12.45u uit Zwart D10-ZHC D2 av.13.00u uit Walcheren H2-Olympia H2 av.14.15u uit Udenhout H1-ZHC H1 av.14.30u uit

DJA uitslagen Bredase Singelloop, 6-10 10 km: Jeanne v.d. Berg 54.03 min. 5 km: Carla Lambregts 30.24 min. 10 van AVR, 20-10 10 km: Martijn Nooren 36.50; Hans Hoogveld 42.38; Rini v. Gils 43.04; John Sijmens 44.16; Liesbeth Buijnsters 49.30; Jolanda v. Hassel 51.39. 5 km: Jeanne Braspennincx 30.25. Van Oers Marathon Etten-Leur 27-10 Halve Marathon: Martijn Nooren 1.22.17; Deny Blom 1.23.48; Hans Hoogveld 1.35.24; Rini v. Gils 1.36.59; John Sijmens 1.38.36; Gerda Nouws 1.39.45; Robert Vermeiren 1.46.37; Mark v. Hasselt 1.51.18; Sylvie Vanlaerhoven 1.57.21; Annie v. Oijen 2.00.29; Jolanda v. Hassel 2.00.46; Ada Aernouts 2.01.17; Jolanda Peeters 2.01.31; Sylvia Kenis 2.03.19; Frank v. Aert 2.04.16; Tiny Taks 2.08.19.

10 km: David Bömer 39.41; John v. Aert 43.25; Kees Goetstouwers 50.07; Susanne Verschuuren 51.17; Ester Peeters 51.53; Liesbeth Buijnsters 51.54; Jeanne v.d. Berg 52.41; Mark Jansen 52.43; Margriet Monden 52.58; Cilia Mathijssen 53.04; Cyriel Martens 53.20; Inke Braspenning 53.41; Annemieke v. Dam 54.12; Paul Haast 54.50; John Haast 54.51; Sylvia Halters 56.31; José Kustermans 56.46; Chris Goderie 57.52; Marlon Monden 58.36; Silvia v. Hooijdonk 58.59; Anja de Koning 1.00.01; Sonja Snepvangers 1.00.08; Jeanne Braspennincx 1.07.40. 5 km: Niels Damen 17.18; Ronald Cock 17.42; Stephan Sweep 22.33; Anke Lauwen 24.21; Evelijn Rombouts 26.10; Karin v.d. Broek 26.14; Sabine Monden 26.47; Cecile Monden 27.41; Marco v. Hassel 27.56; Anita v. Aert 27.57; Fleur Peters 28.29; Jan v.d. Broek 29.09; Karin v. Hoof 29.13.


Aannemersbedrijf Johan Huijbrechts BV Voor al Uw Burgerlijke & Utiliteitsbouw nieuwbouw & verbouw machinale timmerwerken dakkapel plaatsen in één dag Vraag geheel vrijblijvend een prijsofferte aan Ettensebaan 15 telefoon fax info

4882 TA ZUNDERT 076 5976677 076 5977749 www.johanhuijbrechts.nl

André Kuipers

Dinsdag 5 nov Woensdag 6 nov Donderdag 7 nov

14.00 - 22.00 u.

Tel. 076-597 6982 / 06-53374511 Voor verhuur van: TAFELSsSTOELEN toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. 45,-

snijdersverhuur.nlHeleen Dura - van Oord 18.00 - 22.00 u.

Feestje?

Bel: 0165-386105 0165-386613

Jack de Vries

Maurice de Hond

STAP IN HET NETWERK VAN ZUID-WEST NEDERLAND

14.00 - 22.00 u.

Zeelandhallen, Goes 0113 - 850899 - www.contacta.nl

HUUR EEN OPSLAG BOX Self Storage Zundert

Registratie code: 235647 Registreer gratis als zakelijke bezoeker op www.contacta.nl/registreren

Erben Wennemars

> 350 standhouders > 22.500 bezoekers > 15.000 m2 beursvloer > Seminars en workshops > Bedrijven uit alle branches > Live radio- en televisieuitzendingen

LMG voegt weer nieuwe elementen toe aan netwerkbeurs in Goes

Contacta blijft zich ontwikkelen GOES - Je moet niet alles overhoop willen gooien, maar de Contacta moet zich wel blijven vernieuwen. “Je mag niet stil blijven zitten”, zegt Perry Kentin van het organiserende reclamebureau LMG. De netwerkbeurs voor Zuidwest-Nederland vindt plaats van dinsdag tot en met donderdag in de Zeelandhallen in Goes. DOOR EUGÈNE DE KOK Doel was, is en blijft om zo veel mogelijk deelnemers en bezoekers naar de Zeelandhallen te trekken, dat zij met een goed gevoel de deur uitgaan en dat ze op dat moment al overwegen om het jaar erna weer te komen of exposeren. LMG probeert dat te bereiken door de bekende mix van netwerken, entertainment en kennisoverdracht en die elk jaar te verfijnen. “De mensen komen van steeds verder”, zegt directeur Perry Kentin. “Je moet hen wel wat kunnen bieden.” Dat doet het Goese reclamebureau onder meer door interessante sprekers te boeken voor de Contacta

Arena. Dit jaar zijn dat ruimtevaarder André Kuipers, opiniepeiler Maurice de Hond, spindoctor Jack de Vries, schaatser Erben Wennemars en Heleen Dura-van Oord, de zakenvrouw van 2013. Kentin zet daarnaast flink in op verdieping. Er zijn daarom ook dit jaar weer verschillende workshops en seminars. Bijzonder is een sessie over de Google-glass op woensdagavond. Er is iemand van het internetbedrijf met het pas geïntroduceerde, maar al veelbesproken apparaat. Naast de arena is er dit jaar voor het eerst een collegezaal ingericht die plaats biedt aan 50 personen. Daar gaan specialisten in sessies van anderhalf à twee uur ‘op academische wijze’ de diepte in over onderwerpen als HRM, veiligheid en neuromarketing. “Daarmee proberen we een breder publiek te trekken. We willen niet alleen de directieleden en mensen van de buitendienst zien, die komen om te netwerken, maar ook het personeel op bijvoorbeeld HRM, mensen die normaal op kantoor blijven zitten. Met Contacta College doen we iets wat ook hen aanspreekt.”

Grenzen Thema dit jaar is ‘Grenzen verleggen’. Op de beurs komt dat in zes zogenaamde pijlers naar voren: communicatie, mobility, persoonlijk, financieel, technisch en geografisch. “We bieden ondernemers een heel palet aan informatie aan. In 2,5 dag moeten zij alle informatie kunnen krijgen over het verleggen van hun grenzen. Na afloop kunnen zij dan de afweging maken of ze het daadwerkelijk doen.” Kentin is wat het thema betreft blij dat MKB-Nederland en Randstad op de beurs zijn vertegenwoordigd. “Zij zijn er voor het eerst bij. Ze geven ondernemers adviezen op het gebied van het verleggen van grenzen, bijvoorbeeld hoe het zit met de regelgeving in andere landen, welke talen je moet spreken en waar je die kunt leren.” Hoewel deze editie nog moet beginnen, denkt Kentin al na over de volgende edities van Contacta. Hij wil de beurs verder ontwikkelen en blijven groeien. Hij richt zijn blik vooral op Vlaanderen. Hij hoopt in de toekomst ook Vlaamse ondernemers te verwel-

WWW.CONTACTA.NL

Perry Kentin wil blijven groeien met Contacta. FOTO BENNIE KRAJENBRINK komen. “Ik kan me voorstellen dat je hen de eerste keer een gereduceerd tarief aanbiedt om ze over de streep te trekken. Daar heb je dan wel subsidies voor nodig. De mogelijkheden daarvoor zijn we nu aan het onderzoeken, onder meer in Brussel.” De Contacta wordt dinsdagavond 5 november om 18.00 uur geopend en

duurt tot en met donderdagavond 7 november 22.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.contacta.nl, Twitter en Facebook. Ook is er een app ontwikkeld, voor zowel Apple- als Androidtelefoons en tablets. In samenwerking met Delta is in de Zeelandhallen tijdens de Contacta gratis wifi beschikbaar.


SPORT

VVR wint verdiend van Sprundel

VV Moerse Boys

RIJSBERGEN - Op zondagmiddag 27 oktober stond voor VVR de thuiswedstrijd tegen Sprundel op het programma.

ZUNDERT - Moerse Boys is ondanks overwicht ten onder gegaan in Geldrop. Moerse Boys is er zondagmiddag 27 oktober niet in geslaagd om punten te sprokkelen in Geldrop. Op het kunstgras verloor het vlaggenschip met 2-1.

Het begin was van beide kanten aftastend. Sprundel had een licht overwicht maar tot echt kansen kwam het niet. In de tiende minuut kwam VVR op voorsprong: Jolan werd gelanceerd door Eloy die op zijn beurt knap de laatste verdediger uitspeelde en beheerst binnenschoot: 1-0! Hierna een periode waarin Sprundel wat beter was met één grote kans: een lange bal van achteruit kwam voor de voeten van de spits, maar Jens reageerde attent en kon de bal voor de voeten wegpakken. Na een half uur spelen werd het wel 2-0: De ijverige Timo ging goed door op de linkerkant en behield het overzicht door Maarten aan te spelen die de bal kon binnenglijden. In de rust werd afgesproken om vooruit te blijven voetballen en op zoek te gaan naar de derde treffer. Dit lukte goed: VVR had het betere van het spel en kwam na ongeveer een uur spelen op 3-0. Een corner van Maarten werd door Martijn binnengekopt. Na deze goal ebde het geloof bij Sprundel weg en kon VVR wat geruster voetballen. Ook kreeg het nog een aantal goede mogelijkheden op een hogere score: Zo kon Robert een terugspeelbal onderscheppen waarna hij net naast schoot en was Jolan met zijn linker nog dichtbij een treffer na een goede actie. In de 80e minuut werd het wel 4-0: Robert stuurde Maarten weg die vrij op de keeper af kon lopen maar

gehaakt werd binnen de kalklijnen. De gegeven penalty was een prooi voor Jan die hard raak schoot. Kortom: een verdiende overwinning voor VVR met redelijk tot goed veldspel. Zaak om nu de lijn door te trekken. Te beginnen volgende week met de uitwedstrijd tegen SAB. Programma senioren Zaterdag 2 november VVR 2(z)-DVO’60 3 av.14.30 Seolto 3-VVR 3(z) vt.13.15 Zondag 3 november SAB 1-VVR 1 av.14.30 Roosendaal 2-VVR 2 av.12.00 VVR 3-Dubbeldam 2 av.11.00 VVR 4-Roosendaal 13 av.12.00 Internos 10-VVR 5 vt.8.30 Jeka 14-VVR 6 vt.8.45 VVR vr1-FC Axel vr1 av.10.00 Programma jeugd Zaterdag 2 november Internos A2-VVR A1 vt.13.45 VVR A2-Beek Vooruit A4 av.14.30 VVR B1-Rijen B1 av.14.30 Bavel B2-VVR B2 vt.10.15 Unitas’30 MB1-VVR MB1 vt.13.30 VVR C1-Baronie C2 av.13.00 Rood Wit W C2-VVR C2 vt.11.30 DSE D1-VVR D1 vt.8.00 VVR D2-Viola D2 av.11.00 Beek Vooruit D5-VVR D3 vt.9.00 Ulicoten D1-VVR D4 vt.8.30 VVR E1-TSC E1 av.9.00 Gloria UC E2-VVR E2 vt.10.00 VVR E3-Moerse Boys E3 av.9.00

VVR E4-Unitas’30 E11 av.9.00 SC Welberg ME1-VVR ME1 vt.9.15 Neerlandia’31 ME1-VVR ME2 vt.9.00 VVR F1-TVC/Breda F1 av.10.15 Internos F3-VVR F2 vt.9.00 VVR F3-Viola F2 av.10.15 Moerse Boys F3G-VVR F4 vt.7.45 VVR F5-Wernhout F2G av.10.15 Meet & Greet met Richard Martens Op 8 november vind er een presentatie plaats van scheidsrechter Richard Martens in de kantine van VVR, aanvang 20.00 uur. Deze geeft een uitleg en presentatie van verschillende spel situaties met voorbeelden via beeldmateriaal. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen aan Richard. Richard is momenteel actief op het hoogste niveau als 4e official en zelf leid hij wedstrijden in de Jupiler league. Deze avond is voor een ieder vrij toegankelijk. En wordt uw aangeboden door de technische commissie van VVR.

BREDA 076-5729568 HEIJNINGEN 0167-528558

Zuvo Heren 1 schiet tekort in topper ZUNDERT - Zuvo verloor afgelopen zaterdag in Groot Ammers van Wik Unive, de nummer 2 van de ranglijst. Een 3-1 nederlaag die volkomen te wijten is aan gebrek aan stabiliteit. Zuvo kwam in de eerste set twee keer op voorsprong. Bij 9-7 voor Zuvo bracht een sprong float service van Wik de Zuvo defensie volledig in de vernieling. Libero Kevin had problemen met de lastige zwabberballen maar ook zijn collega’s kregen geen grip op de bal. Teleurstellend liep de set de mist in, 25-14 verlies. In de 2e set kwam extra vuur bij Zuvo. De mannen kregen bij de eerste service beurten van Wik direct grip met enkele bovenhandse passes waardoor de set gelijk op kon gaan. Aan het eind van de set kon Zuvo met overtuigend aanvallend

spel een kleine achterstand ombuigen naar een 26-28 winst in deze set. Zuvo slaakte een kreet van vreugde en leek plotsklaps de betere ploeg. In de 2e set bleef Wik met lastige services de druk echter hoog houden. Zuvo had moeite de kansen de verzilveren en speelde te wisselvallig om Wik echt in de problemen te brengen. Mooie aanvallen en verdedigende acties werden afgewisseld door onnodige fouten in verdediging en aanval. Daarbij nog enkele scheidsrechterlijke dwalingen in het nadeel van Zuvo. Feit was echter dat niemand bij Zuvo de bal echt kon opeisen waardoor het verschil met wik in deze set en de 4e te groot bleef. 25-19 en 25-18. Teleurstellend omdat Zuvo beseft dat het meer te bieden heeft. Zuvo blijft 4e op de ranglijst. Devies is goed trainen en de focus op zaterdag tegen het laag geklasseerde Spivo 1, daar moeten de punten gepakt worden.

Jeugdig Wernhout onderuit tegen Barca WERNHOUT - Met een straffe tegenwind begon een door blessures geteisterd Wernhout met een piepjonge basiself aan het duel met het Bredase vv Barça. Wernhout probeerde zo snel als het kon druk te zetten om Barça niet te laten voetballen en aanvankelijk lukte dit eerste helft vrij aardig. De eerste de beste echte kans voor Barça na ruim een half uur spelen was echter wel meteen raak. De handige en sterke Barçaspits Zimmermann kapte de verdediging uit en schoot hard en laag onder in de verre hoek, 1-0. Namens Wernhout dwong Mathieu de Barça-doelman tot een redding op zijn schot uit een moeilijke hoek. In de tweede helft liep na enkele minuten een Barçaspeler te eenvoudig door de Wernhoutse verdediging en kon zo van dichtbij Wernhout-keeper Jasper kloppen en de score naar 2-0 tillen. Hierna volgde een fase dat Wernhout met de wind in de rug aan begon te dringen en toen pech had dat het niet kon scoren. De ingevallen Wernhoutjunior Jesse kon een scherpe voorzet bij de tweede paal net niet de juiste richting geven en helaas kon er niet geprofiteerd worden van de soms grabbelende Barçakeeper. Na deze fase werd Barça weer wat sterker en voorkwam Jasper met een aantal sublieme reddingen een hogere score. Uiteindelijk scoorde Barça kort voor tijd

toch nog een keer en werd in een verder zeer sportieve wedstrijd door Wernhout een 3-0 nederlaag geleden door een historisch jong elftal. Door deze nederlaag zakt Wernhout op de ranglijst naar de 10e plaats en wordt het langzaam aan weer tijd dat er wat puntjes gepakt worden om boven de degradatiezone te blijven. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen koploper Bavel op het programma. Bavel liet tot nu toe nog geen punt liggen en komt vol goede moed en met de eerste periode op zak naar Wernhout toe. Voor Wernhout ligt er dus de uitdaging om van Bavel de eerste punten af te snoepen. Uitslagen Barca 1-Wernhout 1 3-0 RSV 3-Wernhout 2 2-1 Roosendaal 13-Wernhout 3 0-1 Sprundel 6-Wernhout 4 2-4 Wernhout 5-Jeka 14 5-2 Wernhout Vr1-Ulicoten Vr1 3-0 Yerseke A1-Wernhout A1 3-0 Wernhout B1-Roosendaal B4 3-0 Jeka MB1-Wernhout MB1 1-7 Wernhout C1-BSC C3 1-0 Chaam D1-Wernhout D1 7-0 Wernhout MD1-Virtus MD1 5-2 Wernhout E1-Achtmaal E1 1-6 Wernhout F1-Jeka F5G 1-2 Moerse Boys F4G-Wernhout F2G 11-1 Programma zaterdag 2 november Kapelle A1-Wernhout A1 12.45

Wernhout B1 vrij Moerse Boys MB1-Wernhout MB1 13.00 Wernhout C1-Roosendaal C5 12.45 Bavel D2-Wernhout D1 10.00 Wernhout MD1-Achtmaal MD1 9.30 Wernhout E1-Neerlandia’31 E1 11.00 Wernhout F1-Viola F1 11.00 VVR F5-Wernhout F2G 10.15 NSV KAB-Wernhout KAB 10.00 (vr) Zondag 3 november Wernhout 1-Bavel 1 14.30 Wernhout 2-Schijf 2 12.00 Wernhout 3-Nieuw Borgvliet 5 10.00 Wernhout 4 vrij OVV’67 6-Wernhout 5 10.00 Wernhout Vr1 vrij Speler van de week Tijdens de wedstrijd Wernhout 1-Bavel 1, is Jurre Jochems de speler van de week. Wij verzoeken de Fam.Jochems rond de klok van 13.00 uur op het voetbalveld aanwezig te zijn. Sponsoravond Sponsoren en kaderleden van de vv Wernhout - Speciale sponsoravond 29 november. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor onze sponsoravond ter gelegenheid van ons 70-jarig jubileum op vrijdagavond 29 november om 20.00 uur in onze kantine te Wernhout. Bij deze een herinnering om u vóór 10 november via het mailadres aanthonissen@live.nl aan te melden voor deze sponsoravond. PAGINA 28

Moerse Boys kwam in Geldrop sterk uit de startblokken. Scherpe voorzet van Daan ging aan iedereen voorbij, maar het eerste dreigende moment was daar. Aan de andere kant zeilde een afstandsschot over het doel van Tom. Na 20 minuten kwam Geldrop op voorsprong. Hoekschop werd niet goed verwerkt, waarna de thuisploeg via een fraaie volley op 1-0 kwam. Moerse Boys bleek niet van slag en bleef de bovenliggende partij. Tien minuten voor rust hingen de bordjes in evenwicht. Stefan kreeg de bal in het 16 m. gebied en volleerde raak. Het startschot van een knotsgek kwartier. Amper 1 minuut na de gelijkmaker had Bart de 1-2 op zijn hoofd, maar zijn kopbal ging naast. Geldrop strafte die misser vervolgens genadeloos af. Ongelukkige pass van Ronald werd opgepikt door een speler van de thuisclub, die Tom vervolgens kansloos liet. Kort na de 2-1 werd Bart in de rug geduwd in het vijandelijke strafschopgebied. Wat volgde was een strafschop, genomen door Daan. Spelmaker had het geluk niet aan zijn zijde en raakte de paal. Na de pauze nam Moerse Boys de touwtjes nog steviger in handen. Geldrop werd naar achter gedrukt, maar kon af en toe dreigen met counters. Moerse Boys moest het vooral hebben van kopballen. Joris zag zijn kopbal net naast vliegen, terwijl Stefan te hoog mikte. In de slotfase trachtte Moerse Boys er een offensief uit te persen, maar doelpunten bleven uit. Na ruim anderhalf uur blies de scheidsrechter voor de laatste maal. Ondank dit verlies staat Moerse Boys nog altijd op een 7e plaats. Het verschil met de onderste plaatsen is echter minimaal.

Punten zijn volgende week welkom tegen Longa thuis. Programma senioren Zaterdag 2 november M.Boys 8-Internos 3 14.45 Zundert 2-M.Boys 9 15.00 M.Boys G1G-Nevelo G1 13.30 Zondag 3 november M.Boys 1-LONGA 1 14.30 SC ‘t Zand 2-M.Boys 2 12.00 M.Boys 3-Zeelandia Middelburg 2 12.00 M.Boys 4-SC Amstelwijck 4 12.00 M.Boys 5-JEKA 12 10.00 M.Boys 6-Molenschot 3 10.00 Taxandria 4-M.Boys 7 11.00 Alliance VR1-M.Boys VR1 11.30 Schijf VR3-M.Boys VR2 10.00 Programma jeugd Zaterdag 2 november M.Boys A1-Boeimeer A1 aw.13.30 UVV’40 A2-M.Boys A2 v.13.00 M.Boys B1-Seolto B1 aw.12.00 VVR B3-M.Boys B2 v.11.30 M.Boys MB1-Wernhout MB1 aw.12.15 M.Boys MB2-Riel MB1 aw.10.30 Viola C1-M.Boys C1 vertr Ioml M.Boys C2-JEKA C5 aw.10.30 JEKA C7-M.Boys C3 v.14.00 M.Boys C4-Baronie C6 aw.8.30 M.Boys D1-Nordea D1 aw.10.30 M.Boys D2-TVC Breda D3 aw.8.30 SJO Prinsenland MD1-M.Boys MD1 v.8.15 M.Boys E1-Gloria UC E1 aw.8.15 M.Boys E2-Boeimeer E5 aw.8.15 VVR E3-M.Boys E3 v.8.15 Beek Vooruit E10-M.Boys E4 v.11.45 Cluzona ME1-M.Boys ME1 v.9.00 JEKA F4G-M.Boys F1 v.8.30 M.Boys F2-Groen Wit F3 aw.10.15 M.Boys F3G-VVR F4 aw.8.15 JEKA F21-M.Boys F4G v.7.30 Activiteiten 15-11 Feestavond 70-jarig bestaan 17-11 Familiedag 70-jarig bestaan 29-11 Pieten avond F jeugd en minipupillen 07-12 Kerststerren actie B C D E jeugd Zie: www.moerseboys.nl

VV Jacobs Wegenbouw ZUNDERT - In regen, wind en zonneschijn is het Jacobs Wegenbouw niet gelukt om een voorsprong te behouden tegen KPJ Liesbos 1. In de eerste helft was Jacobs Wegenbouw de aanvallende partij. Robert-Jan wist de 0-1 binnen te koppen en Roy Martens zorgde binnen korte tijd voor de 0-2 en 0-3. Maar nog voor de rust wist KPJ Liesbos de 1-3 te maken.

Na rust wist Roy Martens de voorsprong te vergroten tot 1-4. Maar hierna was het aanvallende spel van Jacobs Wegenbouw ver te zoeken. Tot twintig minuten voor het eindsignaal wist Jacobs Wegenbouw op 1-4 te blijven, toch kwam KPJ Liesbos 1 nog drie maal tot scoren en werd het een gelijkspel. Zondag 3 november wordt Ostaayense Boys-Jacobs Wegenbouw gespeeld. Om 9:15 uur aanwezig bij cafe Neefs.

Jan van Opstal van start OWKW ZUNDERT - Op 20 oktober was het de laatste dag dat er een limiet voor het Open Nederlands Kampioenschap wedstrijdzwemmen gezwommen kon worden. De Hieronymuszwemmers hadden 2 wedstrijden waarop de dit konden proberen. Een groep van 10 zwemmers was afgereisd naar het Pieter van den Hoogenbandbad in Eindhoven voor een limietwedstrijd. In Etten Leur waren 32 zwemmers aanwezig bij de Open Westbrabantse Klasse-

mentswedstrijden OWKW deel 2 om hun krachten te meten met zwemmers van 10 verenigingen uit de buurt. Jan van Opstal uit Zundert startte op de 100m vrije slag. Hij benaderde op deze afstand zijn inschrijftijd. Voor meer informatie zie www. zpv-hieronymus.com Na de kerstvakantie start een nieuwe groep jonge instromers: interesse, meld je dan aan voor 3 gratis proeftrainingen via http://www.zpv-hieronymus.com/algemeen/drie-keer-gratis-proeftrainen of de link op de homepage.

Ponyclub DES-ruiters in actie RIJSBERGEN - Het was een rustig weekend. In Kaatsheuvel en Prinsenbeek kon er dressuur gereden worden en voor het springen konden de ruiters terecht in Alblasserdam. Emma ging naar Kaatsheuvel en behaalde daar twee keer de eerste plaats in de klasse C-B. Ook Bram wist in de C-B twee keer de eerste plaats te behalen, maar dan in Prinsenbeek. Raymond, Tom en Jesse gingen springen in Alblasserdam. Alle drie reden twee parcoursen in de klasse D-L. Ook mochten ze alle drie barrage rijden,

omdat ze foutloos waren in het klassiek parcours. Raymond had pech in de barrage, maar werd toch zevende, Tom en Jesse waren wederom foutloos. De tijd was beslissend. Tom eindigde op de derde plaats en Jesse werd tweede. In het tweede parcours kwam het ook weer op de tijd aan. Raymond eindigde als negende, Tom werd vijfde en Jesse pakte wederom de tweede prijs. Het komend weekend staat voor de springruiters de eerste selectiewedstrijd in Roosendaal op de planning. Allemaal gefeliciteerd met de behaalde prijzen en succes voor het komende weekend.


KIJK OP

ACTION.NL VOOR DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN

WEEKACTIE! WEEKACTIE! TIENER/DAMES LOUNGEBROEK %HWW\%RRS0LQQLH 0LFNH\RIUXLW NDWRHQRINDWRHQIODQHO PDWHQ6;;/

DECO SFEER TAFELKRANS

PHWµ/&'VFKHUPGUDDLEDDUHQLQNODSEDDU +'RSQDPHVLQJHERXZGHPLFURIRRQ JHVFKLNWYRRURSQHPHQLQKHWGRQNHU 6'NDDUWUDDNWQRRLWYRO GRRUDXWRKHUKDDOIXQFWLH

PHWWKHHOLFKWKRXGHUV [FPRI[FP

16.95

GDPHVPDWHQ 2 PAAR

1.89

MISA SOEPKOM

PHLVMHVPDWHQ 2 PAAR

DDUGHZHUN FUqPH Â&#x2018;FP

1.59

3.79

DECO KERSTTAFEREEL

CORAL FLEECE BADJAS

PHWYHUOLFKWLQJ HQRUPHNHX]H PRGHOOHQ FD[FP

U ITZO E KE N (OGHUV 

T/M ZATERDAG 2 NOVEMBER

AUTO DASHBOARD CAMERA

DIVERSE DESSINS BEDSOKKEN

(OGHUV 

VAN ZONDAG 27 OKTOBER

GDPHVHQKHUHQ GLYHUVHSULQWVHQNOHXUHQ dames:PDWHQ6;/ heren:PDWHQ6;;/

0.79

EXCELLENT HOUSEWARE SOEPLEPEL 596 FP

1.19

6.95

per stuk

XLW]RHNHQ

kinder: PDWHQ

GLYHUVHVHWVLQ WUHQG\IROLHGHVLJQ VWDQVILJXUHQHQ' LQFOHQYHORSSHQ

5.95

GLYHUVHNOHXUHQ NDWRHQ PDWHQ

0.29

LUXE KERSTKAARTEN

(OGHUV 

KINDER SWEATVEST

ELMSDVVHQGH MRJJLQJEURHN

VAN 25! PE R DOOS

6.95

0.99

KINDER KNUTSELBOEK

6 LITE R!

RDVH [[FP

RDVH Â&#x2018;FP

2.99

JHVFKLNWYRRUJDV HOHNWUDNHUDPLVFK HQKDORJHHQ Â&#x2018;FP

BLOK STEEKSCHUIM

RING STEEKSCHUIM

!

EMAILLE SOEPPAN

3.59 (OGHUV 

4.59

DICKIE TOYS TRAILERSET

MEGA BLOKS BOUWSTENEN MRQJHQVRIPHLVMHVXLWYRHULQJ GHOLJ past ook op andere merken

GLYHUVHYDULDQWHQ ZHUNYRHUWXLJHQ FP

6.49

0.79 LUXE BABYPOP PDDNW JHOXLGHQ FDFP

(OGHUV 

8.99

GECOAT STAAL VOGELVOERDAKJE FP

0.69 NATURE MEZENBOLLEN [JUDP

14.99 DAMES/HEREN HANDSCHOENEN GLYHUVHNOHXUHQ

H[FOPH]HQERO

(OGHUV 

8.49

SINTERKLAAS BANNER WELKOM SINT & PIET GLYHUVHYDULDQWHQ [FP

2.29 (OGHUV 

3.49

0.49

0.75

(OGHUV 

1.49

(OGHUV 

2.49

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

ELMSDVVHQGH VMDDO


Leef je uit op de Natuurwerkdag ZUNDERT - Op zaterdag 2 november vindt de 13e Natuurwerkdag plaats op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland. Natuurmonumenten West-Brabant doet hiermee een oproep aan iedereen om die dag mee te werken in het natuurgebied De Reten. Het natuurgebied De Reten verbindt de Oude Buisse Heide met het Landgoed De Moeren van familie Ter Kuilen. De Reten bestaat uit akkers, graslanden en heidevelden. Doordat De Reten een verbinding vormt tussen andere heidegebieden, vergroot dit de overlevingskansen van dieren die voornamelijk op de heide leven, zoals de gladde slang en het heideblauwtje. Met een beetje geluk kun je in de vochtige heide een glimp van de gladde slang opvangen. Een Natuurwerkdag is behoorlijk aanpoten. Je hebt er wellicht een goede regenjas, een paar laarzen of stevige schoenen en wel wat conditie voor nodig. Maar dan heb je ook wat! Het is heerlijk om jezelf een dagje uit te leven in natuur en landschap. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap.

Praktische informatie Van 10.00 tot 15.00 uur worden onderhoudswerkzaamheden verricht op heidevelden door middel van het verwijderen van boompjes. De jonge boompjes die tussen de heideplanten groeien worden uitgetrokken, uitgestoken of afgezaagd. Op deze manier krijgen de heideplanten meer licht en ruimte om uit te groeien. Werkmaterialen zijn aanwezig. Wel graag zelf werkhandschoenen meenemen. Op deze locatie zijn jong en oud welkom! We hebben echter geen speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zij zijn welkom, mits zij groot genoeg zijn om een handje te helpen. In de pauzes wordt voor koffie/ thee, koek en soep gezorgd. Wel zelf een lunch meenemen. Maatschappelijke stage Ook dit jaar zijn er weer maatschappelijke stageplekken op onze locatie. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen punten verdienen met hun maatschappelijke stage op de Natuurwerkdag. Via www.natuurwerkdag.nl kunnen zij zich aanmelden bij onze werklocatie. Hun stagecoördinator wordt dan via dezelfde website automatisch geïnformeerd. Als aandenken krijgen de jongeren na afloop een certificaat.

Meer informatie en aanmelden Jezelf, vrienden en familie aanmelden voor een gezellig dagje onder elkaar? Voor mogelijkheid tot inschrijving, meer informatie en een overzicht van alle activiteiten in de buurt kun je terecht op www. natuurwerkdag.nl Parkeren kan in de bermen van de Oude Zoek, ter hoogte van de kruising Oude Zoek, Hoekvensedreef en Witte Brugstraat. Op het zandpad Witte Brugstraat verzamelen. Hier zal de boswachter de mensen opwachten en samen met hun wandelen naar de werklocatie die zo’n 400 meter verder ligt de Witte Brugstraat in. Bij het heideterrein aangekomen volgt een korte instructie over de werkzaamheden. Per locatie is er beperkt deelname mogelijk, dus meld je snel aan en leef je uit! De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie. De Natuurwerkdag wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Wernhout Vooruit wint Dorpsquiz WERNHOUT - Afgelopen weekend vierde het Wierenbos haar 25 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan werd op vrijdagavond een dorpsquiz georganiseerd. 28 Teams bonden de strijd aan en de sfeer zat er gelijk in. Niet alleen vragen over Wernhout passeerden de revue. Ook rekentalenten, puzzelaars, taalknobbels, sportliefhebbers en deelnemers met algemene kennis en kennis van muziek konden hun hartje ophalen. Het werd een spannende avond, waar uiteindelijk een team van Wernhout Vooruit met de eer ging strijken. Zij gingen als overwinnaars naar huis met 48 punten op de voet gevolgd door teams van Sursum Corda, De Vrouwenbond en Gilde Sint Jan, welke teams elk 45 punten scoorden. De quiz werd georganiseerd door het Wierenbos in samenwerking met Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout. Gezien de vele positieve reacties is dit zeker voor herhaling vatbaar.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE H. CORNELIUS ACHTMAAL www.parochie-achtmaal.nl. Diaken Jan v. Steenoven 06-13593082. Spreekuur dinsdag 9.30-10.30u 076-5985218. Contactpersoon A. Koeken 076-5987010 b.g.g. 06-57598600. Vrijdag 1 november 10.00u Hoogfeest van Allerheiligen, regionale viering in de kerk van Achtmaal. Voorgangers: pastoor J. v. Oers en diaken J. v. Steenoven. Zaterdag 2 november 16.00u Allerzielen (vooravond 31e zondag door het jaar). H. Mis m.m.v. de fanfare St. Martinus. Voorgangers: pastoor Verheije en diaken J. v. Steenoven. Na de H. Mis gaan we onder begeleiding van de fanfare naar het kerkhof om daar te bidden voor onze overleden mede-parochianen. Jgt. Cornelius Godrie en Catharina de Bruin; overl. ouders Franciscus Hereijgers en Maria v.d. Kloot; jgt. overl. familie StraverWagemakers; Adrianus Elst en Petronella Elst-v. Hooijdonk; jgt. Josephus KoekenKustermans; Adriana Roovers-Godrie n.m. de Bond v. Ouderen; Kees Jansen; overl. leden van de fanfare St. Martinus; Corry Sprenkels-Kuijf; jgt./verj. overl. ouders v. Opstal-Kerstens; Johanna Raats-Herrijgers; verj. Herman Hensen; verj. Catharina Kools-v. Aert; verj. Eddy Kools; jgt. overl. ouders Tax-Koeken. Dinsdag 5 november 9.00u: H. Mis. Voorganger: J. v. Oers. H. Communie: Op vrijdag 1 november wordt de H. Communie thuis gebracht op de bekende adressen. Allerzielen: Op zaterdag 2 november, Allerzielen, wordt er in de H. Mis van 16.00u een gedachtenisprentje uitgereikt met de namen van de overledenen van Allerzielen 2012/Allerzielen 2013. Kerk schoonmaken: Groep 4 maandag 4 november. PAROCHIE H.WILLIBRORDUS KLEIN ZUNDERT Diaken Jan v. Steenoven tel. 06-13593082. Spreekuur op woensdag van 9.30-11.30u. Het parochiecentrum is enkel op woensdag tijdens het spreekuur te bereiken. tel. 5972214. www.parochie-klein-zundert. nl Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd. Graag in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven voor woensdagmiddag worden de daaropvolgende

week vermeld in de Zundertse Bode. Zaterdag 2 november 19.00u Allerzielen. Gebedsdienst verzorgt door de avondwake groep m.m.v. Vivace. Zondag 3 november 10.00u Gezinsviering met kinderkoor. Voorganger: diaken J. v. Steenoven. Jgt. Piet Zagers e.v. Liza Herijgers; o.o. Petrus Hereijgers en Maria Snepvangers; jgt. o.o. Frans v.d. Broek en Christina Mutsters en hun zonen; Toon v.d. Broek; Jan v.d. Broek; Leo v.d. Broek en Karel v.d. Broek; o.o. de BruijnVriends; overl. leden buurschap Klein Zundertse Heikant. Woensdag 6 november 18.30u: Bidden van het rozenhoedje en aansluitend om 19.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastor J. v. Oers. Zaterdag 9 november 13.00u: Gilde St. Willibrordus. Woord- en Communieviering voor de Gilde St. Willibrordus m.m.v. Vivace. Leden en overleden leden van het Gilde. Mededelingen: Zaterdag 2 november gedenken wij tijdens de Allerzielenviering onze parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens de viering worden hun namen genoemd en een gedachtenislichtje aangestoken. U kunt een bidprentje in ontvangst nemen en na de viering wordt het gedachteniskruisje aan de familie uit gereikt. U bent allen van harte welkom. Zondag 3 november: Gezinsviering waarbij de kinderen die in 2014 hun E.H. Communie doen het kinderkoor vormen. Thema van de viering is St. Hubertus. Traditiegetrouw eten wij op 3 november een Hubkesbroodje. Alle kinderen zijn van harte welkom in deze viering. Dinsdag 5 november is de jaarlijkse vrijwilligersavond in Café Schuttershof. Alle vrijwilligers worden hier van harte voor uitgenodigd. PAROCHIE O.L.V VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND WERNHOUT Diaken Jan v. Steenoven 06-13593082, parochie.wernhout@hotmail.com. Contactpersoon K. Roelands tel. 5985979. www.parochie-wernhout.nl. Spreekuur donderdag van 18.30-19.00u tel. 5972294. Hier kunt U terecht voor het opgeven van misintenties of het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de sacristie worden gedeponeerd in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de naam of namen, alsmede het adres of telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven tot donderdagavond worden de daaropvolgende week in de Zundertse Bode vermeld.

Zaterdag 2 november 19.00u Viering van Allerzielen. Vooravond 31e zondag door het jaar. Woord en Communieviering m.m.v. Sursum Corda en de leden van de avondwakegroep. Voorganger: Diaken Jan v. Steenoven. In deze viering worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, hun namen worden genoemd en er wordt kaarslicht ontstoken. De kruisjes welke gebruikt zijn bij avondwake en/of Eucharistieviering worden aan de nabestaanden uitgereikt. Intenties: Lien Baelemans e.v. Nilles Frijters; Kees Verhaard e.v. Cor de Jong; Jan Mouws w.v. Jeanne v.d. Berg; Stien de Meijer; o.o. de Meijer-Pinxteren; fam. Zagers-v. Tichelen; o.o. v. Hasselt-Mutsters; André Willemsen e.v. Gonda Jacobs; Marinus Jacobus Huijbregts. Donderdag 7 november 9.00u: Eucharistieviering, voorganger Pastor Jan v. Oers. PAROCHIE ST. BAVO RIJSBERGEN Pastores: Pastoor Drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 0765972292. Parochie St. Bavo, St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen, 076-5961283. www.sintbavorijsbergen.nl Spreekuur: Iedere woensdagochtend 9.3010.30 uur en donderdagavond 18.30-19.00 uur. U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Diensten 31e Zondag door het jaar. Week van zaterdag 2 t/m vrijdag 8 november. Zaterdag 2 november 19.00u H.Eucharistieviering in de H.Trudokerk te Zundert. Pastoor F. Verheije. Zondag 3 november 10.30u Allerheiligen-Allerzielen viering. De eucharistieviering waarin de overleden parochianen herdacht worden en het herinneringskruisje uitgereikt wordt. H.Eucharistieviering in de St.Bavokerk te Rijsbergen m.m.v. gemengd koor Voluntate. Pastoor F. Verheije m.m.v. avondwake groep. Misintentie: o.o. Roovers Vermeeren; Johanna v. Beek Aerts; o.o. Huijbregts Dekkers; Riet Daamen Jacobs; o.o. Michielsen Verwijmeren en Lesley; jgt. Sjaak Martens Jansen; Sjaak en Riet v. Oorschot Jansen; jgt. Elisabeth Jochems; o.o. Adrianus en Petronella Daamen Herijgers; o.o. Voesenek v.d. Berg; Kees Vermeeren Martens verj.; o.o. Weijgers v. Beek; o.o. Koeken Roelants; Christ Peeters verj.; jgt. Cornelia Boot Nouws; jgt. o.o. Jochems v.d. Broek; Jo Godrie v. Veltom; Trees v. PAGINA 30

Veltom Bevers; o.o. Koos en Nelly Vermeeren Daemen. Maandag 4 november: kerk schoonmaken groep 8. Woensdag 10.00u: H.Eucharistieviering in Rijserf. Pastoor F. Verheije. Met gezamenlijke ziekenzalving m.m.v. Ouderenkoor. Vrijdag 8 november 9.00u: Viering voor Gilde St.Willibrordus. Voor leden en overleden leden. Overleden: Jan Kleijs weduwnaar van Bets Kleijs-v.d. Borst in de leeftijd van 82 jaar. Op donderdag 24 oktober was de plechtige uitvaartdienst in de St.Bavokerk te Rijsbergen waarna de crematie te Breda Kerkhof: I.v.m. het ingaan van de wintertijd zal het hek van het kerkhof om 18.00u gesloten worden. PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT Pastoor: drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292; www. trudozundert.nl Open Pastorie: dinsdag en woensdag van 9.00-12.00u kunt u bij de pastorie langs komen. Ook is de pastorie dan het beste telefonisch te bereiken, via 5972292. U kunt misintenties opgeven en afspraken maken bijvoorbeeld rondom doopviering, huwelijksviering of jubileumviering. Als u een huisbezoek wenst voor een zieke of voor een pastoraal gesprek kan dit tijdens de spreekuren gemeld worden. Voor vragen met betrekking tot de begraafplaats kunt u het beste de woensdagmorgen contact opnemen. Bereikbaarheid: De melding van een overlijden kunt u doen via het telefoonnummer van de pastorie. Als uw telefoontje niet meteen persoonlijk beantwoord kan worden, is er gelegenheid om in te spreken en wordt, wanneer dit weer mogelijk is, contact met u opgenomen. Soms wordt verwezen naar een ander telefoonnummer of naar een telefonisch spreekuur voor spoedeisende aangelegenheden op een ander tijdstip. Zaterdag 2 november 19.00u Allerzielen, gedachtenis van alle overleden gelovigen. Eucharistieviering, celebrant is pastoor F. Verheije, m.m.v. het gemengd koor, avondwakegroep en werkgroep rouwbezoek nabestaanden. Wij herdenken bijzonder onze medegelovigen van wie wij in de gemeenschap van onze parochie afscheid hebben genomen door het noemen van hun namen, het aansteken van gedachtenislichten, het uitreiken van de Allerzielenkaarten en de gedachteniskruisjes. Daarnaast zijn er de volgende intenties opgegeven: Ria v. Nederkassel; Angelina Zagers-v.d. Brand; jgt.

Jeanne Dictus-Poppelaars; jgt. Kees en To Dockx-Oostvogels; Remco Bruijns; Jo Schrauwen-Oostvogels; Adrianus v. Aert; jgt. o fam. Bastiaansen-Bastiaansen; Piet Snepvangers-Meeuwissen; o.o. DictusElferink; Ludovicus en Elisa Kerstens-v.d. Eynden; verj. Maria v. Zundert-Rombouts; Isidoor en Theresia v. Hassel-Doomen; Jos Maas; Anna en Cor Zagers; Yvonne v. Hoof; Jos Raats; o.o. Mathijssen-Rombouts; Cor v. Hassel; Nelly Rommers-v. Dorst; Adrianus Rommers. Zondag 3 november 10.30u Eucharistieviering in de St. Bavokerk te Rijsbergen met herdenking van de overleden parochianen, pastoor F. Verheije. Donderdag 7 november 11.30u: Moment van gebed en uitreiken van de H. Communie in Nonnekeshof door pastoor F. Verheije. 14.00u: Eucharistieviering in de kapel van Margriet van de Laer in de Willaert, pastoor F. Verheije: o. fam. Leenaerts; Gerardus Nouws-Bevers en dochter Jeanne. Overleden: Ria van Nederkassel, in de leeftijd van 53 jaar. Op 23 oktober hielden wij de plechtige uitvaart, waarna zij werd begraven op het parochiekerkhof. Moge Ria van Nederkassel in vrede bij God zijn. Kerk schoonmaken: Groep 3 op woensdagmorgen. Werkgroep E.H.Communie: Dinsdag 5 november 9.00u. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERTVAN GOGHKERKJE Predikant: vacant. Eredienst: Zondag 3 november is dhr. Ds. J. Verburg uit Doorn onze voorganger, aanvang 10.00 uur. Dhr. Mijderwijk is de organist. Dhr. Noorland is gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor de Zending. Agenda: De ZWO is gestart met de actie Schoenendoos. Uw gevulde schoenendoos graag inleveren t/m 10 november in de Kerk. De Cantorij heeft donderdag 31 oktober koorrepetitie. www.pk-zundert.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSBERGEN Zondag 3 november wordt de dienst geleid door ds. Reinier Drop. De dienst zal zoals altijd worden gehouden in het gebouw Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. Aanvang 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, ds. Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077.


Van Opstal Levering van oude en nieuwe gebakken klinkers, kasseien en blauwe hardsteen tegels.

www.jvisser.nl 076 - 526 44 87 TE KOOP GEVRAAGD Hout en metaal bewerkings machines, gereedschap, landbouwwerktuigen, heftrucks, tractoren, aanhangwagens, bestelbusjes. Ook oude en antieke.

telf. 06-22332058

VERKOOP - VERHUUR

* Hoogwerkers * Spinhoogwerkers * Rolsteigers * Bouwdrogers * Betonzagen * Stronkenfrees * Houtkliefmachines * Toiletwagens

Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

voor compleet verhuurprogramma bezoek onze website:

www.jespersmachinehandel.nl

Van Sundert Loodgietersbedrijf BV te Roosendaal realiseert met ca. 20 medewerkers alle voorkomende loodgieters- en rioleringswerkzaamheden in de service & onderhoud- en renovatie markt. Dit voor met name professionele vastgoedbeheerders, zorgcentra, overheid, aannemers en particulieren. Voor onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar;

CoĂśrdinator service, onderhoud en mutatie U bent verantwoordelijk voor; Íť Telefonisch contact met opdrachtgevers, Íť Vormgeven opdrachten van technische invulling, planning en sturing tot afronding, Íť(IÂżFLsQWHWRWDDOSODQQLQJ Íť Icm de uitvoerder aansturen van de monteurs, Íť Voeren van orderadministratie behorende bij opdrachten, Wat vragen wij Íť Kennis van en ervaring in de loodgietersbranche. Íť(UYDULQJDIÂżQLWHLWLQGHVHUYLFHHQRQGHUKRXGGLVFLSOLQHLVHHQSUH Íť&RPPHUFLsOHSHUVRRQOLMNKHLGGLHLQWHUQHHQH[WHUQHUHODWLHVRSERXZW Íť Gedreven persoonlijkheid die zich verder wil en kan ontplooien.

All (A) round Hairstyling Alle kappersservice aan huis

Sandra:

Rudi Saman 076-5015176 / 06-51145525 info@verandabouwsaman.nl

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST TE HUUR: MINI SHOVEL OOK SLOTEN MAAIEN Jan van Bergen V.O.F. Hulsdonkstraat 20 4882 JM Zundert Tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

Praktijk Koene biedt hulp

0613812397

Zorgenco

Taakomschrijving: - Installeren van HVAC

PROJECTLEIDER Taakomschrijving: - Werfopvolging HVAC projecten in Vlaanderen en WalloniĂŤ - Aansturen installateurs - Nacalculatie werven - Bestellen goederen - Voorbereiding dossiers - Autocad tekeningen maken (optioneel)

Taakomschrijving: - Calculatie/offertes - Bestellen goederen - Rechterhand projectleider - Voorbereiding dossiers - Autocad tekeningen maken - Regeltechnisch begeleiden werf (optioneel) - CoĂśrdinatie technische dienst (optioneel) (ervaring noodzakelijk)

Contact op te nemen met Stef Van Opstal Sint-Lenaartseweg 162, 2990 Wuustwezel BelgiĂŤ, 00323/667.67.60

www.vanopstal-klimaat.be

Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

Bij Zorgenco staat de cliĂŤnt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht.

Bij leerproblemen zoals dyslexie*, reken-problemen en ADHD biedt Els Koene hulp. Zowel voor kinderen in het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook voor huiswerkbegeleiding en studieplanning bent u bij Els Koene aan het juiste adres. * Vergoeding onder bepaalde voorwaarden.

De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren.

Neem vrijblijvend contact op voor verdere informatie en een oriĂŤnterend gesprek:

Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjesmannen zijn ook in te huren door instellingen.

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

Drs Els Koene (orthopedagoog/rt-er) Bredaseweg 48 4882 DG Zundert Telefoon: 076 5972896 Mobiel: 06 38346409

Zorgenco Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

44

E 

11.

80

SCHOUDER3 3 100GR 1. 3.99 HAM SURINAAMSE MAGERE RUNDERLAPPEN ½KG 2. EISALADE 100GR 1. 99 AKTPAARDENRIBLAPPEN KG 3. GEH BALLEN PAARDENBIEFSTUK KG 4.99 3 HALEN

SCHOUDERKARBONADE KG

19

20

PAARDEN99 2. KOGELBIEF ½KG 2.99

VARKENSHAAS ½KG

KOELTECHNIEKER

Wij bieden u een aangename werksfeer en toffe collegaâ&#x20AC;&#x2122;s in een dynamisch bedrijf.

Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft.

Kan uw kind niet meekomen op school? Dreigt uw kind achterop te raken?

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar :

TECHNISCH MEDEWERKER BINNENDIENST

Indien uw interesse is gewekt kunt u contact opnemen met Jos van Seggelen, te bereiken onder nummer 0165-562539 tijdens kantooruren of per e-mail jos@vansundertbv.nl.

ZOEKT U EEN BETAALBARE TERRASOVERKAPPING? Eventueel met terrasverwarming

Klimaattechniek bvba

2 BETALEN

HACHEE/SOEP- ½KG VLEES OF TARTAAR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

2.99

Hazeldonk Tankstations B.V. Hazeldonk 5002 - 4836 LZ Breda

zoekt een enthousiaste en inspirerende

HORECA MEDEWERK(ST)ER Voor onze â&#x20AC;&#x153;verse broodjesafdelingâ&#x20AC;? op onze twee Shell tankstations aan de A16 voor de Belgische grens, zijn wij op zoek naar een medewerk(st)er op oproepbasis voor 8 tot 38 uur per week. Na gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid om binnen een jaar door te stromen naar een fulltime (38 uur) dienstverband met standaard rooster. Functie-informatie: De functie omvat een breed scala van activiteiten en taken; die voornamelijk bestaan uit het afbakken, beleggen en verkopen van verse broodjes, smooties en overige horecawerkzaamheden. Ook het ontvangen van leveranciers, de dagelijkse temperatuurmetingen, de out of stock- en T.H.T. controles en het opmaken van besteladviezen maken deel uit van uw werkzaamheden. Het juiste advies geven over onze producten en diensten aan onze klanten vinden wij uiterst belangrijk. Daarnaast dient u uitvoering te geven aan het dagelijkse ISO 14001 beleid en het perfect uitvoeren van de HACCP richtlijnen. Met de door u opgedane kennis uit de inwerk- c.q. opleidingsperiode bent u in staat als volwaardig horecamedewerk(st)er mee te draaien op deze afdeling met 8 collegaâ&#x20AC;&#x2122;s. U zult hierbij uw werk verrichten aan de hand van een standaard rooster in wisseldiensten (ook in de weekends) met openingstijden tussen 06.00-18.30uur. Op onze tankstations hanteren wij de CAO voor tankstations en wasbedrijven. Functie-eisen: U dient zelfstandig te kunnen werken en besluiten nemen, waarbij het sleutelwoord â&#x20AC;&#x153;team playerâ&#x20AC;? hoog in het vaandel staat. Tevens dient u te beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een gezonde dosis humor. Flexibiliteit, inzicht in de werk]DDPKHGHQKRUHFDHUYDULQJFTDIĂ&#x20AC;QLWHLWYLQGWXYDQ]HOIVSUHNHQGYRRUGH]HIXQFWLH Kortom een prima collega kunnen zijn in ons team van enthousiaste medewerkers. Belangstelling? Ga naar de internetsite www.hazeldonktankstations.nl en klik door naar het sollicitatieformulier.

Payroll Uitzenden Verlonen

Wij hebben boomkwekerijmedewerkers! NED in RIJSBERGEN Bel 076 - 596 46 68 of ga naar www.ned-personeel.nl


P O = P O

"BOCJFEJOHFONBYQFSLMBOUp(FFOWFSLPPQBBOIBOEFMBSFOp;FUGPVUFOFOQSJKTXJK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOp"BOCJFEJOHFO[JKO HFMEJHWBOUNp;PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUp1SJK[FO[JKOFYDMUIVJTLPQJFWFSHPFEJOH XXXUIVJTLPQJFOM

P O = P O

Keuze uit één van de volgende games:

Release 31 oktober

SETPRIJS 12 GB Console inclusief controller + Game naar keuze Art.nr.: 1194518

Openingstijden

BREDA Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag 12.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

Dz 20131030