Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B E R G E N

O P

O P L AG E :

Z O O M S E

2 OKTOBER 2013 WEEK 40

Uitgeverij

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

SAMENWERKING MOET HUISUITZETTING VOORKOMEN

Volg ons via twitter: @BergseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

ECHTPAAR PAGÉ-DUINE 60 JAAR GETROUWD

076

599

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

KEUZE VOOR ZOET OF ZOUT MARKIEZAATSMEER

Sportclubs willen af van onsportief gedrag

Lagere grondprijs Bloemendaal

BERGEN OP ZOOM - De Federatie Voetbalverenigingen Bergen op Zoom roept haar leden en besturen van andere sportclubs in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht op om samen werk te maken van het uitbannen van ongewenst gedrag op en langs het sportveld. De federatie heeft daarvoor samen met de gemeente Bergen op Zoom en welzijnsstichting Aan Zet een plan van aanpak voor geschreven, met als eerste actie een theatervoorstelling op 14 november voor trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters onder de naam ‘Wel winnen hè’. De federatie hoopt op 600 bezoekers, zodat de boodschap breed uitgedragen wordt.

LEPELSTRAAT - Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt de grondprijs voor de nieuwbouwwijk Bloemendaal bij Lepelstraat met zo’n vijftig euro per vierkante meter verlaagd. Dat voorstel doet het college in begroting voor 2014 aan de gemeenteraad. Volgens wethouder Ad Coppens wordt tot die maatregel overgegaan om de verkoop van de wijk los te trekken. “Het afgelopen jaar hebben we nog geen centimeter grond verkocht aan de Bloemendaal. Daardoor kan de wijk ook nog niet worden ingericht en dat is zonde voor de huidige bewoners. Met de prijsverlaging hopen we dat de wijk snel verder afgemaakt kan worden.”

Evides investeert in aanpak verdroging

Kwartfinale bandstrijd in Gebouw-T

HALSTEREN - Drinkwaterbedrijf Evides gaat de komende vijf jaar een kwart miljoen euro per jaar investeren in maatregelen die helpen om de verdroging van de Brabantse Wal tegen te gaan. Daarvoor heeft het bedrijf samen met Brabant Water en de provincie een overeenkomst gesloten. De nieuwe samenwerking is volgens het bedrijf een versterking op het convenant dat een aantal partijen in 2009 al sloten om de verdroging van de Brabantse Wal een halt toe te roepen. Evides, dat drinkwater wint in Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht, maakte daarvoor al jaarlijks een ton vrij. Daar komt nu nog 147.000 euro bovenop voor verdere natuurherstel.

BERGEN OP ZOOM - Poppodium GebouwT in Bergen op Zoom is een van de locaties voor de kwartfinale van The Clash of the Coverbands, de grootste bandcompetitie van de Benelux. Op vrijdag 11 oktober binden zes bands uit de provincie NoordBrabant de muzikale strijd met elkaar aan om een plekje te bemachtigen voor de regionale halve finale in De Effenaar in Eindhoven. Onder hen bevindt zich ook de Bergse rockcoverband One Piece. De andere bands komen uit Middelbeers, Tilburg, Dongen, Alphen en Den Bosch. Zij worden beoordeeld door zowel een vakjury als het publiek. De optredens starten vanaf 20.30 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

VANDAAG IN DE BODE

BADKAMER

Editie Bergen op

Zoom - Tholen -

cht

Steenbergen - Woensdre

STYLING

13

.NL RNETBODE WWW.INTE

TUIN

KEUKEN

15

17

Uitbreiding alleen nog mogelijk als uitstoot stikstof gelijk blijft

Cijfercodeslot op buitengebied BERGEN OP ZOOM - De uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven in het buitengebied worden fors ingeperkt. Door een voorbereidingsbesluit van de provincie, die op 20 september in werking is getreden, is de huidige stikstofuitstoot ook meteen de maatstaf voor alle toekomstige uitbreidingen. Toch is het buitengebied volgens wethouder Ad van der Wegen nog niet helemaal ‘op slot’, maar is er na veel plussen en minnen wellicht toch uitbreiding mogelijk, zolang er niet meer stikstof uitgestoten wordt. DOOR RIA VAN MEIR

&RIEUR WOONINTE NAJAAR 2013

HEIMOLEN - De jaarlijkse gezinsfietstocht van de gemeente Woensdrecht deed dit jaar ook twee locaties in Bergen op Zoom aan. Onderweg werd er gestopt bij de Kraaijenberg en de boerderij van de familie Snepvangers op de Heimolen. De fietstocht kon rekenen op meer dan zevenhonderd fietsliefhebbers. FOTO MERIJN SITSEN

Het besluit van de provincie om het volledige Brabantse buitengebied te voorzien van een slot met cijfercode om uitbreiding van de agrarische sector af te remmen, is ook bij wethouder Ad van der Wegen koud op zijn dak gevallen. “Ook voor ons kwam dit besluit totaal onverwacht”, reageert hij. De Provinciale Staten stemden twee weken geleden in met een voorbereidingsbesluit om gemeenten alleen nog maar toestemming te geven voor het in behandeling nemen van omgevingsvergunningen ‘als deze bijdragen aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij’. Concreet betekent dat de provincie de stikstofuitstoot heeft begrensd op de

huidige waarden. Uitbreiding is alleen mogelijk als de uitstoot gelijk blijft. “Dat kan door technische aanpassingen of door het bouwen van een grotere stal om de veestapel meer ruimte te geven. Het buitengebied zit dus nog niet helemaal op slot”, merkt Van der Wegen op. Overschreden De uitbreiding van veehouderijen zal voor de gemeente Bergen op Zoom mogelijk een nog lastigere opgave betekenen. De gemeente werkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan Noord, waaronder het buitengebied van Halsteren, Lepelstraat en de Kladde, en heeft daarvoor ook een milieueffectenrapportage (m.e.r.) laten uitvoeren om de gevolgen voor de

beschermde Natura 2000-gebieden op de Brabantse Wal in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de stikstofdeposities in de hele gemeente nu al ruimschoots worden overschreden. Daardoor zouden bestaande bedrijven geen ontwikkelingsruimte meer hebben om te kunnen groeien. De gemeente hoopt daarom ook de provinciale uitzonderingspositie voor bedrijven die groeien zonder verhoging van de stitstofuitstoot te kunnen toepassen voor Bergse boeren. De vraag is echter hoe die methode in het geval van Bergen op Zoom standhoudt bij de Raad van State. “Maar vooralsnog is het volgen van deze methode de beste oplossing om het stikstofprobleem te lijf te gaan.”

19

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Vishandel Hage & Zn Warme gebakken Kibbeling 500 gram

Oosterse Paella 500 gram

€ 7,50 € 6,98

Wij staan elke donderdag in winkelcentrum Het Kompas op de Bergse Plaat

zaterdag 5 oktober vieren wij Dierendag bij intratuin halsteren kom met het hele gezin dieren knuffelen op onze kinderboerderij en verwen uw hond met de vele lekkernijen op het snackfestijn Van 13 oktober t/m 22 december elke zondag geopend. U bent van harte welkom van 11:00 - 17:00 uur

Intratuin Halsteren - Halsterseweg 65a, 0164-650050. Kijk voor meer informatie op www.intratuinhalsteren.nl


Zaterdag

5 OKTOBER bij Animal World Bergen op Zoom

N

IJ T S E F G A D N DIERE

BEAUTYDAG voor hond, kat en knaagdier van 10.00 -16.00

rijd

st Kleur wed

HONDENTRIMSTER Neem uw hond mee voor een speciale dierendagverwenbehandeling door onze hondentrimster.

Hondenworst proeverij

GEWICHTS- EN/OF GEBITSCHECK Deskundige controle van uw huisdier.

PIZZA MAKEN Maak een heerlijke pizza voor uw hond of kat.

VOEDINGSDESKUNDIGE Laat u adviseren over de beste voeding voor uw huisdier door een voedingsdeskundige van Profine.

),9.,567A6649(=,3:;9((; >>>(504(3>693+53


ACTUALITEIT

Signalen eerder oppikken om hulp in te schaken en problemen te voorkomen

Samenwerking moet huisuitzetting voorkomen BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom wil voorkomen dat er mensen vanwege financiële hun huis uitgezet worden. Daarom heeft de gemeente samen met woningstichting Stadlander, Traverse en de kredietbank West-Brabant een convenant getekend, waardoor problemen eerder gesignaleerd moeten worden. In het afgelopen jaar werden er in Bergen op Zoom uitzettingen aangevraagd voor 166 huishoudens. 31 van deze huishoudens werden daadwerkelijk uit hun huis gezet vanwege financiële problemen. DOOR MERIJN SITSEN Het convenant is een verscherping van de samenwerking die in 2007 al in werking is gezet. “We merkten dat we elkaar wel wisten te vinden, maar dat het vaak nog erg omslachtig ging”, aldus wethouder Arjan van der Weegen. Daarom is er besloten om in samenwerking met een aantal partijen te verbeteren. Problemen Huurachterstand is vaak een oorzaak van verschillende achterliggende problemen. Leon Langenberg, bestuurder van Traverse, geeft als voorbeeld een scheiding. “In zo’n situatie verandert er iets in de samenstelling van het huishouden. We kunnen dit aangeven bij de woningcorporatie en bij de kredietbank en zo samen met de bewoner naar een oplossing zoeken”, legt de bestuurder uit. Het systeem werkt twee kanten op want als de woningcorporatie een huurachterstand signaleert, kunnen ze aan de bel trekken bij Traverse. Die gaat kijken wat er aan de hand is en zo kunnen huiselijke problemen voorkomen worden.

“Een huurachterstand kan immers een signaal zijn voor huiselijke problemen”, legt Langenberg uit. Schulden Volgens Ton Ringersma, directeur van Stadlander, is het convenant een stap in de goede richting. Hij vindt echter dat het probleem veel dieper ligt. “Het uitzetten is meestal de laatste stap die wordt voorafgegaan door een hele hoop andere financiële problemen”, legt de directeur van de woningcorporatie uit. Volgens hem is de hele mentaliteit die tegenwoordig is ontstaan bij consumenten een belangrijke oorzaak.

‘Mentaliteit moet veranderen’ “Vroeger spaarde je voor een grote aankoop zoals een televisie. Vandaag de dag kun je hem op afbetaling kopen”, aldus Ringersma. Dat is volgens hem een oorzaak van financiële problemen bij heel veel mensen. Mensen kopen volgens hem

Vlnr Sjoerd van Gurp van de kredietbank West-Brabant, Ton Ringersma, directeur van Stadlander, wethouder Arjan van der Weegen en Leon Langenberg (niet op de foto) ondertekenen het convenant. FOTO MERIJN SITSEN

namelijk steeds vaker dingen, waarvoor ze eigenlijk helemaal geen geld hebben. “We moeten er naartoe werken dat deze mentaliteit gaat veranderen”, zegt hij. Ringersma beseft dat een dergelijke verandering erg moeilijk is.

Hulp Het convenant is in ieder geval getekend en moet mensen een helpende hand bieden. “We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen erg diep in de financiële problemen geraken”, zegt Van der Wee-

gen. Volgens hem is dat zeker nodig in deze tijden van financiële tegenspoed. “Als je er op tijd bent kun je al een hele hoop voorkomen en daar is iedereen bij gebaat”, besluit de wethouder.

Echtpaar Pagé-Duine viert 60ste huwelijksdag in dankbaarheid

‘Als je veel van elkaar houdt gaat dat gemakkelijk’ BERGEN OP ZOOM - De felicitaties per brief van de koning en de koningin en persoonlijk die van de nieuwe burgemeester Frank Petter. Dat wijst op een bijzondere gebeurtenis en zo ervaart het echtpaar Pagé-Duine de 28ste september ook. Op die dag, zestig jaar geleden, werden ze in de echt verbonden door dominee Van der Stoel. Zestig jaar samen door de ups en downs van het leven is een lange tijd. “Als je veel van elkaar houdt gaat dat makkelijk”, vertelt mevrouw Pagé-Duine lachend. Het is iets waar ze dankbaar voor zijn, zeker na een aantal ‘medische zorgen’ die ze hebben doorstaan.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO MARJET LUBBERS

www.internetbode.nl

Het diamanten paar woont naar tevredenheid in woonzorgcentrum Jacqueline.

DOOR MARJET LUBBERS Het echtpaar Pagé-Duine ontmoette elkaar vlak na de bevrijding, mevrouw Jannie Duine was nog erg jong, pas 15 jaar, maar volgens meneer Gerard Pagé wel ‘de enige echte’. Ze hadden 8 jaar verkering onder strak toezicht van haar ouders. “Toen ik 17 was mocht ik pas een rondje met hem wandelen”, vertelt mevrouw Pagé-Duine. “Haar ouders waren héél steng”, herinnert meneer Pagé zich nog goed. Krab en Zeeuw Gerard Pagé groeide op in Zierikzee en evacueerde in het oorlogsjaar 1944 naar Tilburg. Jannie Duine is geboren en getogen Bergse maar voelt zich geen echte krab. Aan Vastenavond vieren heeft het gezin nooit meegedaan. Het echtpaar stamt uit de tijd van de verzuilde samenleving waarin de kerken het Vastenavond vieren ontmoedigden. Mevrouw Pagé-Duine herinnert zich dat haar moeder, die katholiek was, in die tijd novenen moest bidden van de pastor. “Dan zitten ze in ieder geval negen dagen in de kerk in plaats van in de kroeg”, verduidelijkt dominee Willemsen die het echtpaar ook kwam feliciteren. Burgemeester Petter zette het echtpaar in de bloemetjes. Het echtpaar kende hem al van zijn televisieoptreden bij 1 tegen 100. Er bleken een aantal overeenkomsten in het leven

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

van de burgemeester en het jubilerende echtpaar. Beiden waren woonachtig in Breda en beiden hebben een huwelijkspartner uit Zeeland. De burgemeester was nieuwsgierig hoe mevrouw dat ervaart. “Ge merkt daar eigenlijk niets van”, merkte mevrouw Pagé-Duine op wat veel hilariteit tot gevolg had. 4 sterren Wegens woningnood woonde het echtpaar enige tijd bij de ouders van mevrouw Pagé-Duine in. Mevrouw Pagé-Duine werkte een aantal jaar in de thuiszorg en de heer Pagé kreeg in 1953 werk bij het garnizoen Commando Bergen op Zoom op de afdeling huisvesting. Het was zijn taak om militairen en hun gezin te voorzien van een woning.

‘De enige echte’ Het echtpaar zelf woonde, behoudens 5 jaar wegens werkzaamheden in Breda, onder meer in Heilige Geestland, Victoriestraat en 26 jaar in de Zoomflat. Sinds kort verblijven zij in het Woonzorgcentrum Jacqueline. “Het is hier ‘uit de kunst’. In het ‘4-sterren’ restaurant worden wij dagelijks verwend en hopen hier nog menig jaartje te mogen verblijven”, meldt meneer Pagé. Het echtpaar Pagé-Duine heeft een dochter en een zoon, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Volg ons op Twitter: @BergseBode.


Bosstraat 79 4704 RL Roosendaal T 0165 55 09 45 www.van-mook.nl


ACTUALITEIT

Typisch Bergen op Zoom: Met blog en theatervoorstelling mensen aan het denken zetten

Column

Ben Blom verruilde zekerheid Jeans voor eigen producties

Addo Sprangers

Gek Hoe ouwer, hoe gekker. Persoonlijk vind ik het nogal een boude uitspraak. In elke leeftijdscategorie immers zijn wel malloten, dwaallichten, mafkezen en andere halve zolen aan te wijzen. Mocht die uitspraak echter een hoog waarheidsgehalte bevatten, dan hebben we er straks een hoop types bij waar de spreekwoordelijke streep doorheen loopt. Tenminste: als de berekeningen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) kloppen. Het onderzoeksinstituut heeft namelijk becijferd dat de helft van de pasgeboren meisjesbaby’s naar verwachting honderd jaar of ouder wordt. Bij de pasgeboren jongens geldt dit voor één op de drie. Of die pasgeborenen daar op voorhand al blij mee moeten zijn? Tja, dat is en blijft koffiedik kijken. Het heeft natuurlijk wel wat wanneer je tegen je kleinzoon kunt zeggen: ‘Die en die band? Ach, die heb ik in mijn punktijd 85 jaar geleden al tig keer zien spelen’. Of om te kunnen opscheppen over het feit dat je de zestig jaar geleden al gestopte beste voetballer van de wereld - ‘beter dan Cruyff, Pele en Messi bij elkaar’ - nog zijn debuut hebt zien maken bij het dan alweer meer dan twee eeuwen oude NAC. De doemdenker echter moet maar afwachten of er tegen die tijd nog een ouderdomsuitkering is. Sterker nog: die zal hopen en bidden dat er dan überhaupt nog iemand voor hem of haar wil zorgen. Bijna een kwart van de Nederlanders die nog niet vrijwillig voor een ander zorgen, heeft momenteel namelijk weinig zin om dat in de toekomst wel te gaan doen. Zes procent is daar ‘zeker niet’ toe bereid en zeventien procent ‘waarschijnlijk niet’, blijkt uit onderzoek van de Nationale DenkTank. Gelukkig blijken we toch een redelijk sociaal volkje, want pakweg de helft van de ondervraagden gaf juist aan ‘waarschijnlijk wel’ anderen te willen helpen en veertien procent acht de kans daarop zelfs ‘zeer waarschijnlijk’. Kwestie van kansberekening dus, al blijft de uitslag onzeker. De senioren van nu zijn hoe dan ook niet op hun achterhoofd gevallen. Om te voorkomen dat ze hun eigen vermogen moeten aanspreken om de eigen bijdrage voor de AWBZ te bekostigen, blijken listige grijsaards momenteel massaal hun testamenten te wijzigen zodat kinderen hun kindsdeel mogen opeisen als de langstlevende ouder in een verzorgingshuis wordt opgenomen. Da’s nog niet zo gek bedacht door die oudjes.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus, Ria van Meir Correspondenten Sonja Brand, Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 40 De oplossing van deze puzzel is in week 41 te vinden op www.internetbode.nl

BERGEN OP ZOOM - Ben Blom woonde na zijn studie jarenlang in Amsterdam, omdat hij aan de slag ging bij de hit show Jeans. Tot hij in 2010 terugkeerde naar Bergen op Zoom om een nieuwe opleiding op te pakken. Zijn terugkomst vierde hij met de theatervoorstelling Tweespel, inmiddels liggen er plannen voor een vervolg. In de nieuwe rubriek Typisch Bergen op Zoom vertelt hij daar meer over. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Amsterdam mist hij wel. “Daar is altijd wat te doen, de mensen zijn heel anders, de cultuur is verschillend. Als ik door een park liep, zaten mensen er met vrienden.” In Bergen op Zoom, een stad die om Bourgondische gezelligheid bekend staat, ontstaan dit soort taferelen volgens hem niet. “Daar is het park wat verwaarloosd, terwijl er hier zoveel meer kan, bijvoorbeeld samen barbecueën. Soms denk ik er wel eens over na om er met zijn allen af te spreken.” Het zijn de kleine zaken die voor hem de cultuurshock vormde bij terugkomst in zijn geboortestad. In Amsterdam is er veel meer interactie en zoeken creatieve mensen elkaar op. “Waarom gebeurt zoiets hier niet, misschien vinden ze het allemaal wel best?” Met zijn voorstelling, die in het voorjaar van 2014 gepland staat, wil hij mensen vooral aan het denken zetten. Als ‘voorloper’ is er een blog met hetzelfde doel. Hij pakt de zaken in het klein al aan: “Ik ben docent Nederlands en als ik er maar ééntje mee kan krijgen, dan is dat al iets.” Nederlands Het is tekenend voor hoe hij in het leven staat. Na vier jaar een mooie rol in Jeans gehad te hebben, besloot Ben dat het roer om moest. “Na honderd keer vond ik het niet meer spontaan. Ik wilde meer creatief bezig zijn, me op het schrijven richten, maar ook het journalistieke.” Lang twijfelde hij, maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. “Je moet alles uit het leven halen wat er inzit.” Zo verliet hij de theaterwereld om een studie Nederlands te volgen. “Nederlands is heel breed. Je ziet veel mensen van mijn opleiding uiteindelijk cabaretier of theatermaker worden.” Want Jeans mag dan voorbij zijn, de passie voor het vak absoluut niet. “Ik word

Ben Blom werkt na zijn terugkeer uit Amsterdam aan zijn eigen theaterproductie. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

écht heel ongelukkig als ik dit niet doe”, bevestigt Ben. Er is al van jongs af aan een soort drang om zich te uiten en daarvoor is altijd inspiratie. “Soms word ik er wel eens heel erg moe van. Ik zou die gedachten wel eens willen uitzetten. Het is af en toe écht vreselijk.” Persoonlijk Toch brengen de creatieve gedachten hem vooral veel goeds. Zo wordt er nu gewerkt aan een liedjesprogramma. “Een persoonlijk programma, niet alleen over mij, maar over universele gevoelens van mensen.” Hoewel er nog niets vast staat, kan het publiek straks een combinatie van Nederlandstalig tot kleinkunst en pop verwachten. “Ik vind het spannend en leuk om aan te werken. Dat doe ik samen met Erol

Struijk. Hij kan écht heel goed het beste uit mensen halen, het is een goede samenwerking.” Die blijkt soms nodig, want hoewel de ideeën vanzelf komen, laat de uitvoering soms op zich wachten. “Ik lijk vaak gedreven. Dat probeer ik ook te zijn, maar dat is niet altijd. Af en toe moet ik mezelf een schop onder de kont geven.” Zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen speelt daar soms een rol bij, maar ook twijfel: “Ik ben een perfectionist, dat is mijn beste eigenschap én tegelijkertijd mijn slechtste.” Zijn blog www.benbedacht.blogspot.nl streeft hetzelfde doel na als zijn theaterplannen. “Ik wil mensen in contact brengen met een onderwerp waar normaal niet over wordt gedacht.” Op zijn website www.benblom.nl valt de ontwikkeling van de theatershow te volgen.

Direct de laagste prijs

SINT ANNALAND

GOES

WWW.DBKEUKENS.NL

Provincie wil strategische verkenning voor toekomst broedgebied

Keuze voor zoet of zout Markiezaat BERGEN OP ZOOM - Na het Volkerak-Zoommeer ontkomt ook het Markiezaatsmeer niet aan het dilemma voor een zoete of zoute toekomst. Sinds de aanleg van de Oesterdam en de Markiezaatskade wordt het meer langzaamaan steeds zoeter. In het nieuwe beheerplan dat door de provincie is opgesteld, wordt de discussie aangeslingerd. Een besluit over een zoet of zout Markiezaatsmeer is immers bepalend voor de langetermijnvisie voor het natuurgebied. DOOR RIA VAN MEIR Het Markiezaatsmeer is in 1984 ontstaan na de aanleg van de Markiezaatskade, de werkdam die in het kader van de Deltawerken is aangelegd voor de naastgelegen Oesterdam. Door de komst van de twee nieuwe dammen raakte het meer haar directe verbinding met de zoute Oosterschelde kwijt. In de loop der jaren is het zoute water daardoor steeds zoeter geworden. Volgens het nieuwe beheerplan dat de provincie heeft opgesteld, kan het Markiezaatsmeer in ieder geval nog tot 2015 als ‘brak’ worden aangemerkt.

© www.sudokusite.eu

Kustvogels Omdat de verzoeting ook na 2015 doorzet, rijst de vraag of het Markiezaatsmeer niet net als wellicht het Volkerak-Zoommeer toch weer zout moet worden. Groot verPAGINA 5

schil met het Volkerak-Zoommeer is dat het Markiezaatsmeer onderdeel is van de Natura 2000, een Europees netwerk van hoogwaardige natuurgebieden. Het Markiezaatsmeer dankt die toekenning aan het feit dat het meer een belangrijk broedgebied is voor vogels. De Europese Unie verlangt van Nederland dat er alles aangedaan wordt om het aantal vogels in stand te houden. Door de verzoeting van het meer laten kustvogels het Markiezaatsmeer echter steeds vaker links liggen. Zij gedijen het best in uitgestrekte slikken en schorren. Het waterpeil is daarom in 2004 al eens verlaagd naar veertig centimeter boven NAP. Het nut van verdere verlaging van het waterpeil wordt echter betwist, omdat het meer dan te maken kan krijgen met verdroging. Bovendien wordt zo vanaf land voor vossen de weg vrijgemaakt richting

het eiland Steenvliet, dat midden in het Markiezaatsmeer ligt en waar veel vogels nu nog ongestoord kunnen broeden. Het opspuiten van nieuwe eilandjes, het wegvangen van ongewenste vissoorten en het baggeren van het meer kunnen de waterkwaliteit en leefomgeving van het meer weliswaar verbeteren, maar de effecten zijn slechts beperkt. Verkenning Daarom wil de provincie de discussie over een zoet of zout toekomst voor het Markiezaatsmeer opengooien. In overleg met het waterschap, de gemeenten en Brabants Landschap wil de provincie de komende jaren een strategische verkenning uitvoeren voor het meer, zodat in 2019 duidelijk wordt of het Markiezaatsmeer weer terug onder de zoute invloedsfeer van de Oosterschelde zal vallen.


KORT BEDRIJVIG

Gevolgen voor waterschappen en burgers nog onduidelijk

Alle informatie over wonen Slibverwerker in financieel zwaar tijdens tweede Wooncafé weer door omstreden derivatendeal MOERDIJK – Het bedrijf Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk dreigt voor miljoenen euro’s het schip in te gaan. De onderneming investeerde zes jaar geleden een bedrag van 270 miljoen euro in Duitse kredietverzekeringen, een product van de Deutsche Bank. Het gaat om een zogenaamde derivatenconstructie. Het slibverwerkingsbedrijf is in eigendom van de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland. DOOR MONIQUE JANSEN Volgens onderzoeksjournalisten Eric Smit en Jesse Frederik van de website Followthemoney.nl is die orderportefeuille nu veel minder waard en zou SNB in diepe rode cijfers kunnen belanden. De overeenkomst tussen SNB en de Deutsche Bank loopt in 2017 af. Het is dan onzeker wat er uiteindelijk overblijft van de 270 miljoen euro. Volgens Followthemoney heeft de kredietcrisis er voor gezorgd dat de derivatendeal een grote negatieve waarde heeft gekregen. SNB zou nu kampen met een negatief eigen vermogen van tientallen miljoenen euro’s. Dat zou de Deutsche Bank het recht geven om op basis van het contract bij overschrijding van de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal op te zeggen. Dat zou betekenen dat het slibverwerkingsbedrijf in één keer de negatieve waarde van

tientallen miljoenen euro’s zou moeten afbetalen. Onderhandelingen Vertegenwoordigers van de slibverwerker overleggen daarom met de Deutsche Bank om de derivatendeal te laten aanpassen. Die gesprekken duren nog voort. Daarbij zijn ook de vier waterschappen (aandeelhouders van het slibverwerkingsbedrijf) nauw betrokken. Een woordvoerster laat namens SNB weten dat dit een uiterst zorgvuldig proces. Over de inhoud van de gesprekken wordt niets naar buiten gebracht. “Bij overeenstemming zullen wij vanzelfsprekend een toelichting hierop geven”, belooft de SNB-woordvoerster. Het bedrijf is al sinds 2012 in gesprek met de Deutsche Bank om tot een oplossing te komen. Het jaarverslag van de slibverwerker laat ook al enige maanden op zich wachten.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de waterschappen en de burger als een groot deel van de 270 miljoen euro niet terugkomt. Er bestaat dan een mogelijkheid dat de waterschappen de belastingen zullen moeten verhogen. SNB verbrandt zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringen. Rol banken De Autoriteit Financiële Markt (AFM) concludeert inmiddels dat banken onduidelijk zijn geweest over de risico’s over rentederivaten richting semipublieke instellingen (waar ook bedrijven die geheel in overheidshanden zijn onder vallen). Bij veel cliënten was het onduidelijk dat banken geen advies gaven bij het aanbieden van rentederivaten, terwijl zij in de regel wel aanbevelingen doen over andere bankproducten. Ook was er onduidelijkheid over de dienstverlening.

‘We willen dat iedereen hier een TOF gevoel van krijgt’

Kinderkledingfair tegen ziekte A.L.S.

BERGEN OP ZOOM - Een huis kopen is een spannende gebeurtenis. Hoe pak je dat aan? Wat is er mogelijk en wat is verstandig? Na een succesvol en drukbezocht Wooncafé in april van dit jaar vindt op donderdag 3 oktober het tweede Wooncafé plaats in Bergen op Zoom. Tijdens het Wooncafé vertellen makelaars, een financieel adviseur, notaris, bouwkundig specialist en diverse andere partijen, waar je aan moet denken bij het kopen van een huis. Je vindt er alle partijen rondom wonen onder één dak. Er is volop ruimte om in een informele sfeer vragen te stellen aan de aanwezige partijen. De huidige woningmarkt biedt volop kansen om een leuk huis te vinden. Wil jij meer weten over wat er komt kijken bij het kopen van een woning? Kom dan op donderdag 3 oktober, twee dagen voor de Open Huizen Route, naar het Wooncafé. Vanaf 19.30 uur opent Rabobank Het Markiezaat haar deuren voor iedereen met een woonwens. Aanmelden is gratis en niet verplicht. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.wooncafe.com en volg de laatste ontwikkelingen via Twitter (@Wooncafe) of Facebook (facebook.com/wooncafe). Onder de aanwezigen wordt een iPad Mini verloot. Voor meer informatie www.wooncafe.com

BERGEN OP ZOOM - Dat in een mensenleven vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar kunnen liggen, bewijst het verhaal van Audrey Jongmans. Vorig jaar december verloor zij haar man Paul aan de ongeneeslijke ziekte A.L.S. Na een zware tijd is ze nu op een punt aanbeland dat ze het gevecht tegen de ziekte op haar eigen manier aan wil gaan. Daarom organiseert zij, samen met vriendin Marlies Heshof, een kinderkledingfair, waarvan de opbrengst BERGEN OP ZOOM - Lekker lopen in voert de deelnemers langs de Binnennaar Stichting A.L.S. gaat. eigen omgeving op een gevarieerd schelde, over de Molenplaat en Kijk in de

6e Bergse Havenloop parcours? Dan is de 6e Bergse Havenloop op zondag 13 oktober een perfecte gelegenheid om de loopconditie in een leuke wedstrijd te meten. Of het nu gaat om kids vanaf 6 jaar of liefhebbers van het langere werk, de Bergse Havenloop georganiseerd door AV SPADO biedt startmogelijkheden. Zo’n 250 atleten hebben al ingeschreven om de sportieve uitdaging aan te gaan. Het zenuwcentrum van de Bergse Havenloop is gesitueerd op de Boulevard in Bergen op Zoom, start en finish van alle afstanden liggen bij zwembad De Schelp. Om 13.00 uur vinden de starts van de 5 km. (vanaf 13 jaar), 10 km. en halve marathon plaats. Het parcours

Pot. Het parcours is bijna geheel verhard. Vijf minuten later, om 13.05 uur, vertrekken de allerjongsten (6 jaar en ouder) voor hun kidsrun over een afstand van 1,2 km. op de Boulevard. Digitaal inschrijven is tot zondag 7 oktober mogelijk via www.bergsehavenloop.nl. Op deze website valt uiteraard ook alle informatie te lezen over de editie 2013 van de Bergse Havenloop. Atleten die op de dag zelf nog besluiten om deel te nemen kunnen vanaf 11.00 uur inschrijven in de hal van Fitness Palace aan de Boulevard. Fitness Palace biedt deelnemers vóóraf ook gelegenheid tot omkleden en na afloop van de Bergse Havenloop kan er gedoucht worden.

Training Positief Opvoeden Werkt

Audrey (l.) en Marlies met een gedeelte van de al ingezamelde kleding.

DOOR ELNA HELLEMONS De Fair ‘TOF, Stoer & Lief’ -want zo noemen zij zichzelf- vindt op de zaterdagen 5 en 12 oktober plaats in een sfeervolle tent in de tuin van Audrey aan het Waterhoefke 2 in Steenbergen, beide dagen van 9 tot 19 uur. De entree is gratis en parkeerplaats is te vinden op de nabijgelegen carpoolplaats bij de rotonde N 259-Franseweg. A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is een zenuw-/spierziekte die er voor zorgt dat geleidelijk alle lichaamsfuncties uitvallen. Deze dodelijke ziekte heeft bij Audrey en haar zoontje Matthijs de afgelopen jaren hun leven bepaald. Deze ziekte moet zo snel mogelijk de wereld uit. TOF Eén van de manieren om dat te doen, zo

dacht zij, is om iets te organiseren ten bate van de Stichting A.L.S. Over de ziekte A.L.S. is nog niet veel bekend. Daarom is er veel geld nodig voor onderzoek, zodat het hopelijk ooit te genezen zal zijn. Op de fair wordt onder andere tweedehands kindermerkkleding verkocht, waarvan de opbrengst voor een gedeelte naar het goede doel gaat. Kleding mag nog steeds worden ingebracht: een percentage van de opbrengst van de verkochte kleding is voor de kledinginbrenger. Voorwaarde is wel dat het winterkleding is, in de maten 86 t/m 176 (vooral de grotere maten zijn zeker nog welkom!) en dat het uiteraard in goede staat en schoon is. “We willen dat iedereen een TOF gevoel aan deze fair overhoud”, zegt Audrey. Verrassingen Inmiddels staat het hele huis van Audrey

FOTO ELNA HELLEMONS

al aardig vol met dozen en kledingrekken. “Maar er kan nog veel meer bij”, vertellen de twee vriendinnen slagvaardig. “We willen hier een regionale happening van maken. Daarom zijn er in de omgeving diverse inleverpunten. Behalve kleding zijn er ook mooie artikelen te koop op het gebied van Home & Living. Bovendien zijn wij op Facebook en wie ons ‘liked’ krijgt elke dag nieuwe verrassingen te zien. Ook is er op beide zaterdagen een veiling van allerlei leuke items, waaronder gesigneerde shirts van profvoetbalclubs. Het wordt dus echt een Fair vol leuke verrassingen. Eén ervan willen we al wel verklappen: Matthijs heeft ook een eigen stand en zal daarin snoep verkopen, uiteraard geheel voor het goede doel”, vertelt Audrey glunderend. Voor meer informatie: 06-22392374 of 0629037069, of info@tofstoerenlief.nl . PAGINA 6

BERGEN OP ZOOM - Eerder werd er vanuit het CJG een aanbod gedaan in de vorm van een 3 tal lezingen. Dit najaar willen wij ouders uit de gemeente Bergen op Zoom een training Triple P Positief Opvoeden basisonderwijs (4-12 jaar) aanbieden. Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 geplande belafspraken. Deze worden gegeven op vrijdagochtend op CJG Bergen op Zoom. De eerste bijeenkomst zal zijn op 25 oktober. Triple P- Positief Pedagogisch Programma is een gezinsinterventiesysteem voor ouders van kinderen die net iets meer vragen van je opvoedvaardigheden, je energie en je geduld. Het programma is gericht op interventie en heeft als doel het bevorderen van positieve relaties tussen ouders en hun kinderen. Tijdens de training krijgen

ouders ondersteuning bij het ontwikkelen van handvatten voor het omgaan met verschillende opvoedhindernissen, bijvoorbeeld altijd mopperen, niet luisteren, schreeuwen en boos zijn etc. Hoewel positieve opvoedingsmethodes belangrijk zijn voor alle ouders, zullen met name ouders van kinderen, die net wat meer van jou als ouder vragen, profiteren van deze training. Inschrijven Alle ouders en verzorgers uit de Gemeente Bergen op Zoom kunnen zich gratis inschrijven voor deze training. Resultaten kunnen alleen worden behaald als de gehele training wordt gevolgd. Meld je aan, via e-mail info@cjgbergenopzoom.nl Bel voor meer informatie of vragen over opvoeden en opgroeien naar: CJG Bergen op Zoom: (0800)0200404; www.cjgbergenopzoom.nl

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL


LIEF EN LEED

Familieberichten DANKBETUIGING Voor al uw hulp en belangstelling tijdens zijn ziekte en uw medeleven na het overlijden van onze broer en zwager

Leo Suijkerbuijk

Ingetogen, discreet en goed georganiseerd. Afscheid nemen op de manier zoals iemand was. Stijlvol en intiem. Dat is Monuta Terol.

zeggen wij u hartelijk dank. Fam. Suijkerbuijk Fam. Augustijn

Weekenddiensten We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0164-24 76 06. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Antwerpsestraatweg 14 te Bergen op Zoom of op www.monutaterol.nl

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Terol

De najaarscollectie is binnen www.vandevenfashionshops.nl Voor het mooiste gazon.

UITNODIGING

Ook aanwezig:

Demo Comfortabel Wonen Deskundig advies over: 9 Gezond zitten (Sta-op/Relax zetels) 9 Instapbaden 9 Badliften 9 Levensbestendig wonen 9 Woningaanpassing 9 Hoog-laagbedden 9 Verpleegbedden 9 Gezondheidsmatrassen 9 Trapliften 9 Scootmobielen 9 Gratis service of reparatie aan rollator 9 Ergotherapeut aanwezig

Deze

30 % k or op h et 2 tin g dame sa week

e

rtik e

l

LOCATIE

Wijkcentrum De Korenaere Korenmarkt 7 4611 RD Bergen Op Zoom

Ook vrijblijvend advies bij u thuis.

DATUM & TIJD Vrijdag 4 oktober 10:00u - 13:00u Gantelstraat 8, 5145 PH Waalwijk

De korting is van toepassing op het goedkoopst uitgekozen damesartikel.

Tel: (0416) 66 67 75 info@comfortvitaal.nl

www.comfortvitaal.nl

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 - STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638 PAGINA 7


Toneelgroep Phoenix presenteert: Geruchten Hondenbelasting niet omhoog

De cast.

BERGEN OP ZOOM - Phoenix pakt uit met ‘Geruchten’. Een doldwaze komedie, zo typeert regisseur Paul Hermans het stuk, dat Phoenix op 4 en 5 oktober voor het voetlicht gaat brengen in het Vestzaktheater van ’t Zwijnshoofd. Het stuk Geruchten (originele titel: Rumours) van auteur Neil Simon, werd in 1988 voor het eerst gespeeld. “Neil Simon wordt ook wel de koning van de komedie genoemd. Hij is de meest gespeelde toneelschrijver na Shakespeare. Geruchten

is een geweldig leuk stuk, waarin de spelers helemaal los kunnen gaan. Het lijkt overigens makkelijk, maar er is niets zo moeilijk als humor goed te kunnen brengen. Het vereist grote concentratie, timing en tekstgevoel. Maar met deze spelers durf ik die uitdaging wel aan”, aldus Paul Hermans. Het verhaal gaat over Charley Brock, locoburgemeester van New York, die samen met zijn vrouw Myra hun tienjarig huwelijk wil vieren. Zij hebben daarom hun beste vrienden uitgenodigd voor een diner. Als de eersten arriveren is er echter niemand

om hen te begroeten: geen gastheer, geen gastvrouw, geen personeel... Dan klinkt er een schot. Hier begint het verwarrende verhaal. Want wat is er precies met Charley gebeurd en waar is Myra? Om een mogelijk schandaal te voorkomen verzinnen de eerste gasten leugen op leugen voor de vrienden die nog moeten arriveren . Maar hoe meer gasten verschijnen, hoe lastiger het wordt de verzinsels geloofwaardig te houden. Uiteindelijk worden ook de laatste gasten ingewijd in het complot om Charley in bescherming te nemen tegen de paparazzi, smeuïge riooljournalistiek, politieke tegenstanders en andere ongemakken. Tot overmaat van ramp staat plots de politie voor de deur. Wat komen ze doen en waarom? Het blijkt bijzonder lastig om een sluitend verhaal te bedenken én dit overeind te houden als je zelf óók niet precies weet wat er nu eigenlijk is gebeurd… Kom kijken, geniet en laat je meesleuren in deze hilarische komedie, waarin de acteurs van Phoenix zich van hun leukste kant laten zien. De uitvoeringen zijn vrijdag 4 oktober om 20.00 uur, zaterdag 5 oktober om 14.00 uur en 20.00 uur in Vestzaktheater Het Zwijnshoofd. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Primera de Gilles (Steenbergen); Rookshop de Schelde, Het Zwijnshoofd; MCD Bloemendaal, VVV Brabantse Wal (Bergen op Zoom) of via: www.phoenix.nl

KORTE BERICHTEN Symposium: Dementerende mensen, mensen met psychische problemen, mensen met een verstandelijke beperking, allemaal hebben zij daar in meer of mindere mate moeite met de regie voeren over het eigen leven. Om hen daarbij te ondersteunen kunnen mentoren worden aangesteld. Een mentor is een vrijwilliger die helpt bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Op vrijdag 4 oktober organiseren de stichtingen Mentorschap West Brabant en Mentorschap Breda het symposium ‘Mentorschap in perspectief’ in gebouw Parrotia, Grote Markt te Roosendaal, aanvang 13.00 uur. Met het symposium willen de stichtingen meer bekendheid geven aan het werk van de mentor. Meer informatie: www.smwb.nl www.smb.nl www.MNN.nl BERGEN OP ZOOM Koffieconcert Vrouwenkoor Mea Dulcea: Zondagochtend 6 oktober om 12.00 uur geeft Mea Dulcea een bijzonder klassiek concert in de sfeervolle ambiance van de Hofzaal van het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Op het programma staan zowel nieuwe werken als oude bekenden van het koor. Nieuw op het repertoire is een aantal romantische Franstalige liederen van de Russische componist César Antonovotsj Cui en de Franse componist Jules Massenet. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. Boekenmarkt: Zondag 6 oktober is de maandelijkse boekenmarkt van Vrijmetse-

laarsloge L’Inséparable, Engelsestraat 30. Van 13.30-16.30 uur kan men terecht voor diverse boeken tegen een klein prijsje. De opbrengst gaat altijd naar plaatselijke goede doelen. Onlangs hebben zij o.a. de stichting WeViGe financieel kunnen ondersteunen. Heeft men bruikbare boeken die men kwijt wilt? Bel of mail: 0164-248739, boeken.vrijmetselaars.boz@gmail.com. Tevens is het monumentale logegebouw te bezichtigen. Er is altijd wel iemand die u een en ander kan vertellen over de geschiedenis. Postzegelruil: Postzegelverzamelaars zijn donderdag 3 oktober welkom in wijkcentrum De Korenaere, Korenmarkt 7, Bergen op zoom, aanvang v.a. 19.00 uur. Naast het ruilen van zegels is natuurlijk het uitwisselen van kennis en informatie over deze boeiende hobby van groot belang. Bestuur zorgt voor: een gevarieerd aanbod op de koopjestafel, kleine, maar interessante veiling, loterij en men kan terecht voor al informatie over de vereniging. Toegang gratis. Kaartverkoop de Glacis van start: Vanaf deze week zijn de kaarten te koop voor de jubileumconcerten van volksmuziekgroep De Glacis. Die concerten zijn op zondagmorgen 10 november om 11 uur in Zaal d’Honneur te Bergen op Zoom en op vrijdag 15 november om 20.15 uur in Zaal De Roos in Halsteren. Kaarten bij: Primera Zonneplein 2 Bergen op Zoom en Primera Dorpsstraat 62 Halsteren. Bazaar en Rommelmarkt: Op 19 oktober

is in wijkcentrum Fort Zeekant een Bazaar en rommelmarkt aanvang 10.00 tot 15.00u. Deze wordt gehouden door Zonnebloem Fort Zeekant de opbrengst komt geheel ten goede van Zonnebloem Fort Zeekant. Bingo & Rommelmarkt: zaterdagavond 5 oktober bingo in de grote bovenzaal van het Hoofdkwartier, 20.00u; zondag 6 oktober rommelmarkt 10.00-15.00u; gratis toegang. Rembrantstraat 52a, wijk Borgvliet. HALSTEREN Dames en kinderkleding: Op donderdag 3 oktober is er alleen verkoop van 09.1512.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Als er kleding verkocht is, krijgt men 2/3 deel van de opbrengst, 1/3 deel gaat op het einde van het seizoen naar een goed doel in Halsteren e.o. Op de kledingbeurs vindt men vaak voor een klein prijsje, de leukste kleding. Open dag De Hertgang: Zondag 6 oktober is landgoed De Hertgang open voor bezoekers van 10-17 uur, Klaverblokken 18. Er zijn rondleidingen om 11, 13, en 15 uur met uitleg over de bomen en struiken en hun vruchten en kan de diashow over de 4 jaargetijden bekeken worden. Kinderen t/m 12 jaar gratis. LEPELSTRAAT Koersbal Lepelstraat: Uitslag donderdag 26 september: 1. To Karremans; 2. Lisa van Schilt; 3. Rinus Nijssen; 4. Cor van Wijk; 5. Jaantje van Schilt; 6. Geert Loos; 7. An van Kaam.

Theatergroep op zoek naar nieuw talent BERGEN OP ZOOM - Op woensdag 20 november houdt theatergroep Cameleon een open repetitie avond. Totaal Theatergroep Cameleon is 23 jaar geleden begonnen als eenvoudig Theatergroep, maar inmiddels een volwaardig theatergezelschap dat om het jaar tien - soms zelfs vijftien avonden op rij volle zalen trekt. Een groep enthousiaste spelers, ondersteund door een fantastisch team van regisseur, componist, choreografe, zangleraar, zangpedagoge, decorbouwers, technici en ga zo maar door. Deze groep zorgt ervoor dat er daadwerkelijk maximale resultaten geboekt kunnen worden met minimale middelen! Na de succesvolle productie ‘familie Sui-

kermans’ (2010), ‘jubeldepiep’ (2012) en ‘Cirus Flanz komt dat zien!’ (2013) gaat Cameleon in het voorjaar 2015 opnieuw een mooie, geheel zelf geschreven productie. Versterking van de cast door nieuw talent is natuurlijk gewenst. Dat is de kracht van Cameleon en zorgt ervoor dat de theatergroep al zo lang bestaat. Dus heb je altijd al mee willen spelen in een theaterproductie en ben je in de leeftijd eind twintig tot eind veertig jaar. Dan ben je van harte uitgenodigd om te verschijnen op de ‘open repetitie’ die Cameleon houdt op 20 november in Gemeenschapshuis de Vaert te Welberg. Op die avond worden leuke sketchjes dansjes en liedjes geoefend. Als je naar de open

repetitie komt, mag je deze repetitie meedraaien met de groep en wordt er gekeken hoe dat bevalt. Voorbereiding voor de open repetitieavond is dus niet nodig, maar zorg wel voor gemakkelijke kleding! Mocht je de groep Camele(on) Tour nog willen zien optreden dan ben je van harte welkom op woensdag 9 oktober in restaurant het Wagenhuis in Nieuw Vossemeer, woensdag 30 oktober in Zalencentrum de Raayberg te Bergen op Zoom, woensdag 6 november in Hotel restaurant de Beurs te Dinteloord en woensdag 22 januari in restaurant de Commerce te Kruisland. Heb je interesse bel dan naar voorzitter Ad Vermeulen 0167-565038 of surf naar www.theatergroepcameleon.nl PAGINA 8

BERGEN OP ZOOM - Het Bergse college ziet af van een verhoging van de hondenbelasting met tien procent in 2014. Bij de start van het nieuwe college was afgesproken om in 2012, 2013 en 2014 steeds een verhoging door te voeren van tien procent, bovenop de inflatiecorrectie. De VVD probeerde daar vorig jaar al via een motie een stokje voor te steken, maar wethouder Ad Coppens gaf aan dat daardoor wel een gat van 40.000 euro zou ontstaan. Dat gat is nu gedicht, doordat het college extra controles heeft laten uitvoeren op de aangifte van hondenbelasting. Dat heeft een bedrag van zo’n 65.000 euro opgeleverd, waardoor de verhoging is afgewend.

Boot in beslag bij hennepvondst BERGEN OP ZOOM - Tijdens een grote hennepruimdag in Bergen op Zoom zijn op meerdere plaatsen wietplantages opgerold. Ook heeft de politie op één locatie een auto en een boot in beslag genomen, in verband met de vermoedelijk illegale inkomsten uit voorgaande oogsten. Dat gebeurde bij een bedrijf aan de Vierlinghweg. Daar stonden maar liefst 250 grote hennepplanten opgesteld. Ook aan de Guido Gezellelaan was een kwekerij ingericht met 87 relatief jonge stekjes. De aanwezige bewoner (50) is aangehouden. Tot slot vonden de agenten in een tuin aan de Hof van Paltz nog eens twee zeer grote hennepplanten.

Opvoedingsweek bij CJG’s Brabantse Wal BERGEN OP ZOOM - De drie Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht trekken samen op in de Week van de Opvoeding. Die is van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober, maar de CJG’s op de Brabantse Wal trappen een dag eerder al af met een familiemiddag op Landgoed Lievensberg bij Bergen op Zoom. Daarnaast worden in de drie gemeenten diverse activiteiten georganiseerd. In Bergen op Zoom zijn er verschillende lezingen over spelontwikkeling en positief opvoeden, die aansluiten bij het landelijke thema ‘Word Spelenderwijs!’. Meer info is te vinden op www.cjgbergenopzoom.nl.

Ontdek de pleegouder in je eigen buurt BERGEN OP ZOOM - Pleegouders staan zaterdagmiddag 5 oktober klaar in verschillende bibliotheken om belangstellenden tussen 14.00 en 16.00 uur te informeren over de mogelijkheden voor pleegzorg. Dat doen zij in het kader van de actie ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’. In Nederland is een groot tekort aan pleeggezinnen waar kinderen terecht kunnen. Bestaande pleegouders zullen deze dag vertellen over hun eigen ervaringen. Belangstellenden kunnen terecht in de bibliotheken aan de Molenstraat 6 in Breda, de Anna van Berchemlaan 2 in Etten-Leur, de Markt 54A in Roosendaal en aan de Korte Meestraat 17 in Bergen op Zoom.

KORT BEDRIJVIG Zaterdag 5 oktober:

Animal World pakt uit met Dieren(beauty)dag BERGEN OP ZOOM - Het is bijna Dierendag! De dag dat alle dieren nog eens extra verwend worden. De grootschalige dierenwinkel Animal World in Bergen op Zoom helpt daar een handje in mee en staat op zaterdag 5 oktober nog meer dan anders in het teken van uw dier. Kom op zaterdag 5 oktober aanstaande tussen 10.00 en 16.00 uur naar Animal World in Bergen op Zoom en gun uw hond, kat of knaagdier een heuse beauty-verwendag. Een dag volop plezier voor kind Animal World in Bergen op Zoom houdt een en dier! beauty-verwendag voor dieren.

Neem uw hond mee voor een speciale verwenbehandeling door de hondentrimster en doe een gewichts- en gebitscontrole van uw dier bij onze expert. De voedingsdeskundige van Profine adviseert over de beste voeding voor uw huisdier. Maar omdat het dierendag is, mag uw hond toch nog even langs bij de worstenproeverij en kunnen kinderen hun best doen een heerlijke pizza voor de hond of kat te maken. Natuurlijk zijn er deze dag talloze speciale dierendagaanbiedingen om uw dier eens goed in de watten te leggen. Animal World ontvangt u graag in de winkel met maar liefst 1000m2 winkelplezier met alles voor uw huisdier. Kortom, verwen uw dier nog eens extra en bezoek de Beautydag bij Animal World in Bergen op Zoom. Er is volop gratis parkeergelegenheid. Animal World, Ravelstraat 74 in Bergen op Zoom, www.animalworld.nl

La France des terroirs et des vins

Alliance Française BERGEN OP ZOOM - Dhr. Louis But nodigt een ieder uit voor een reis langs de ‘terroirs’ van 12 Franse streken. Het Frankrijk van het goede leven. Men ziet de ontwikkeling van de wijnstok door het jaar, de kleine dorpen waar de grote wijnen gemaakt worden. Hoe drinken de Fransen de wijn, hoe kiezen zij deze heer-

lijke drank bij de gerechten. Men hoort over de wijnfeesten, wijnkastelen rond Bordeaux. Alles wat men wilde weten over wijn… De Conférence zal in de Franse taal gehouden worden op vrijdag 4 oktober om 20.00 uur in Wijkcentrum de Korenaere. Een ieder welkom. Voor meer informatie: http://bergen-opzoom.alliance-francaise.nl


DEMONSTRATIE

NIEUWE TECHNIEKEN VOOR KAARTEN EN SCRAPPEN Gegeven door Jose van Oers, Gonny van Doorn en een demonstratrice van Noor Design

Natuurlijk deze dag heel veel aanbiedingen:

10 % KORTING

BLIJVEND

LAGE PRIJZEN!

op alle hobbymaterialen

m.u.v. aanbiedingen

Bij besteding van € 7,50 een goodybag incl. lot Loterij waarbij een e-Bosser verloot wordt en verder nog andere leuke prijzen.

10 %

goedkop er

ZATERDAG 5 OKTOBER 2013 09.30 - 15.00 UUR IN ONZE WINKEL Kom eens vrijblijvend langs en laat u verrassen, wij verheugen ons op uw bezoek en tonen u graag onze ideeën en modellen.

DIETVORST VERF & BEHANG

Antwerpsestraatweg 371, 4625 AA Bergen op Zoom www.verfenbehangdietvorst.nl

2 STU KS

Steenovenpizza

van 2.99

Loempia’s

2.69

van 2.29

480-564 g

2.19

16%

goedkop er

3 STU KS

20 STU KS

Lekkerbekjes DƵůƚŝͲĂŬŝƐĂůϮϱũĂĂƌŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶĚĞƌĞŶŽǀĂƚŝĞǀĂŶƉĂŶŶĞŶĚĂŬĞŶĞŶďŝƚƵŵŝŶĞƵnjĞĚĂŬĞŶ͘

KŶnjĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶďĞƐƚĂĂŶƵŝƚ͗

van 2.99

2.89

Frikandellen

van 2.49

2.09‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

ZĞŶŽǀĂƚŝĞǀĂŶĚĂŬĞŶ;njŽǁĞůƉĂŶŶĞŶĚĂŬĞŶĞŶďŝƚƵŵŝŶĞƵnjĞĚĂŬĞŶͿ dŝŵŵĞƌǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶ;njŽĂůƐĚĂŬŬĂƉĞůůĞŶ͕ŽǀĞƌƐƚĞŬŬĞŶ͕ŐŽŽƚďĂŬŬĞŶĞƚĐ͘Ϳ sĞƌďŽƵǁŝŶŐĞŶ;njŽǁĞůďŝŶŶĞŶ͕ͲĂůƐďƵŝƚĞŶƐŚƵŝƐͿ ŝŶŬĞŶůŽŽĚǁĞƌŬ;njŽĂůƐŐŽƚĞŶ͕ƐĐŚŽŽƌƐƚĞĞŶůŽŽĚĞŶŽǀĞƌŝŐnjŝŶŬĞŶůŽŽĚǁĞƌŬͿ /ƐŽůĂƚŝĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶ;njŽǁĞůĚĞŝƐŽůĂƚŝĞǀĂŶƉĂŶŶĞŶĚĂŬĞŶĂůƐďŝƚƵŵŝŶĞƵnjĞĚĂŬĞŶͿ

13%

goedkop er

<ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ŵƵůƚŝͲĚĂŬ͘ŶůǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽĨǀƌĂĂŐĞĞŶŽĨĨĞƌƚĞĂĂŶ͊

- Havenkant 6 4781 AA Moerdijk 0168-416513 - -M:M: 06-53213154 - E-mail : info@multi-dak.nl Multi-DakMulti-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T:- T:0168-416513 06-53213154 - E-mail : info@multi-dak.nl

Pangasiusfilet In onze ruime showroom vindt u alles op gebied van: s Binnendeuren s Buitendeuren s Hang- en Sluitwerk

DEALER VAN O.A. SKANTRAE EN AUSTRIA BINNENDEUREN EN DEURBESLAG VAN ENTRA

SUPERACTIES! De showroom van Halderberge Deuren is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook op afspraak!

Halderberge Deuren | St. Antoinedijk 15A | 4751 SC Oud Gastel | wwww.halderbergedeuren.nl

540 g

van 2.99

2.59

Pizza prosciutto of caprese 390-405 g

Vers & voordelig!

van 2.79

2.69

* Vanaf woensdag 02-10-2013

39 %

goedkop er

Kiwi’s 1 kg

v an 2.75 Kortemeestraat | (het Vierkantje) 4611 TK Bergen op Zoom Tel.: 0164-237202

37%

goedkop er

De herfst staat weer voor de deur en zoals u van ons gewend bent, showen wij u onze nieuwste mode.

Paprika’s 500 g

Op zaterdag 5 oktober

v an 1.09

0.69

tonen onze mannequins de nieuwste najaars- en wintermode. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de laatste trends bewonderen De modeflitsten zijn vanaf 13:00 uur in onze boetiek.

We zien u graag, Team Patachou

1.69

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 02-10-13 t/m dinsdag 08-10-13.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Aan medewerkers WVS-groep

HET ADRES VOOR:

MOBIELE TELEFOONS ͻ MOBIELE ABONNEMENTEN PREPAIDTOESTELLEN/KAARTEN ͻ DECT APPARATUUR NAVIGATIESYSTEMEN ͻ TABLETS ALLE MOBIELE DATA TOEPASSINGEN

Diëtisten geven gratis voedingsadvies

BERGEN OP ZOOM SERVICECENTER VOOR:‡6DPVXQJͻ HTC

Veel belangstelling voor de bijeenkomst ‘Gezonde Voeding’ bij WVS-groep.

BERGEN OP ZOOM - Sinds deze week kunnen medewerkers van WVSgroep in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur terecht op het gratis inloopspreekuur van de diëtisten van TWB, Thuiszorg met Aandacht. Het gratis spreekuur is onderdeel van het WVS project ‘Gezonde Voeding’.

ETTEN-LEUR BERGEN OP ZOOM STEENBERGEN

Torenpad 18a, 4872 XN Fruiteniersdreef 8, 4614 HH Geert Vinckestraat 2a, 4651 DJ

076-2030022 0164-261691 0167-566444

COLUMN - Edwin van Beers Waar denkt u aan bij verzekeren? Aan papierwerk? Het invullen van een formulier? Het betalen van premie? Dat klinkt allemaal nogal stoffig en saai. Toch zijn Nederlanders juist ijverig als het om verzekeren gaat. Logisch. Je bouwt een bestaan op en je creëert gaandeweg de vrijheid om te leven zoals jij dat wil. Ook financieel. Daarbij hoort voor de meesten van ons ruimte om af en toe leuke dingen te doen. Net zoals voor de meesten financiële tegenslag die ruimte zou inperken of teniet doen. Weg gevoel van vrijheid, einde leuke dingen. Of erger nog: na de tegenslag gaan we gebukt onder schulden. Daarom verzekeren we ons. Om veilig te stellen wat ons lief is.

Verzekeren tegen elke prijs? “Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren.” Deze woorden sprak de 35ste president van de Verenigde Staten, John F. Kennedy, in 1961. De woorden waren gericht tegen de communistische wereld. Die zag men toen als een directe bedreiging van het vrije westen. De woorden van Kennedy waren ook bestemd voor de Amerikanen zelf. Als aansporing om pal te staan voor de vrijheid. Tot het uiterste te gaan om de eigen manier van leven te beschermen. Het woord ‘verzekeren’ gebruikte hij als ‘veiligstellen’, veiligstellen wat je lief is.

Gaan we daarvoor tot het uiterste? Je zou het bijna denken, als je weet hoeveel Nederlanders dubbel en oververzekerd zijn. Toch ligt dat waarschijnlijk aan iets anders. Premies, polissen en papierwerk ZIJN gewoon saai. We vinden het lastig dat allemaal uit te zoeken. Dat geldt ook voor de kosten. We verzekeren ons dan misschien niet tegen elke prijs, maar het kan vaak wel goedkoper. En dat is de moeite waard. Het geeft weer wat ruimte in deze krappe tijden. SNSBank.BergenopZoom@sns.nl

P.S. Kom nu langs in de winkel voor een gratis check. Wij zoeken graag voor u uit of het goedkoper kan. Neem daarvoor de polisbladen van uw schadeverzekeringen mee. PAGINA 10

Het project ‘Gezonde Voeding’ is een unieke samenwerking tussen WVS-groep en TWB, Thuiszorg met Aandacht. Alle medewerkers van de WVS-groep krijgen van hun werkgever deze diensten gratis aangeboden. WVS-groep is in 2012 begonnen met de overkoepelende campagne Gezond Werken waarin diverse thema’s gedurende twee jaar onder de aandacht gebracht worden.

Gezonde Voeding is één van deze thema’s. De campagne Gezond Werken past in de lijn van het werken aan duurzame inzetbaarheid en blijvend sturen op arbeidsontwikkeling. Naast gratis dieetadvies in de maand oktober kunnen medewerkers zich inschrijven voor een tweetal cursussen; ‘Samen Afvallen’ en de basiscursus ‘Diabetes en Voeding’. Ook helpen de diëtisten het kantinepersoneel om de kantine om te toveren tot ‘Gezonde Kantine’. Steeds meer bedrijven in de regio WestBrabant hechten waarde aan een gezond en vitaal personeelsbestand. WVS-groep laat middels de regionale samenwerking met TWB, Thuiszorg met Aandacht zien hoe je medewerkers kunt ondersteunen naar een gezonde leefstijl.

Heropening basisschool De Aanloop één groot feest BERGEN OP ZOOM - Basisschool De Aanloop in Bergen op Zoom kan met een grote glimlach terugkijken op het pleinfeest van dinsdag 24 september. De school heeft alle werklieden, die De Aanloop een eigentijdse, spetterende nieuwe look hebben gegeven, flink in het zonnetje gezet. De school was na jarenlang intensief gebruik toe aan een flinke opknapbeurt. Zo hebben de lokalen een nieuw kleurtje op de muren gekregen en zijn alle klassen uitgerust met de nieuwste touchscreens. Ook de gangen zijn verfraaid met nieuwe garderobemeubels, fleurige expositielijsten, opgeknapte opbergmeubels en kleurige wanden. De school binnenkomen is nu één groot feest. Naast de binnenkant van de school, is ook het schoolplein omgeto-

verd tot een uitdagend, avontuurlijk, groen plein met allerlei speelmogelijkheden voor jong en oud. Geen kind zal zich meer vervelen op dit plein. Dankzij de werklieden is deze metamorfose onder begeleiding van bouwkundig adviseur tot stand gebracht. Als eregasten van het pleinfeest mochten zij onder groot applaus hun moment pakken op de rode loper. Aan het eind van de loper kregen de werklui een prachtig ingelijst gedicht of lied dat de leerlingen voor hen hebben voorgelezen, gezongen of zelfs gerapt. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt, echt heel speciaal!”, aldus één van de verraste werklieden. Om 16.15 uur heeft Judith van Biemen, algemeen directeur van stichting ABBO, samen met leerling Daantje Schrauwen de laatste lat doorgezaagd en is De Aanloop officieel heropend.

Voor gevonden en vermiste huisdieren

Amivedi Vermist 11 sept. - kater ongec. wit met zwart Is volledig wit met 2 zwarte vlekjes en een zwarte staart waar een stukje van af is, tenger vlooienband Zwart Poema 5 mnd Lange straat weg Bergen op Zoom 10 sept. - poes lapje vlinder 3 jr Bernhardstraat Halsteren 2 sept. - kater ongec. zwart met wit Boncuk 9 jr Mechelinenblok Bergen op Zoom. 31 aug. - poes rood kleur is meer rossig dan rood! Ze is schuw Guus 3 jr Kaatsbaan/lindenbaan Bergen op Zoom. 30 aug. - kater ongec. cypersrood met wit heeft vlek op zijn mond. Nogal tenger postuur. halsband Blauw Floppy 1 jr Wierlaan Bergen op Zoom. Gevonden 14 sept. - Kat cypers grijs ongev. 10 wk Kijkuit Lepelstraat.

12 sept. - kater ongec. zwart iets langer haar en wat verlegen ongev. 5 /6 mnd Balsedreef Bergen op Zoom. 8 sept. - kitten cypersgrijs met wit Lelyweg Bergen op Zoom. 8 sept. - kitten zwart met wit Chip/tatoeage/ring: 5/6 wk Rheastraat Bergen op Zoom. Overleden 14 sept. - poes schildpad met wit roodwit en zwarte kleuren in de vacht Steenbergseweg Bergen op Zoom 12 sept. - kat zwart met wit zwarte kin met witte streep van kin tot borst en 4 witte sokjes. Keurvorstenweg Bergen op Zoom. Contactpersoon voor Amivedi is Beppie Broker, tel. 088-0064601 of via www. boz@amivedi.com Op onze site www. amivedi.nl vindt u alle gevonden en vermiste dieren, enkelen met foto.


WOON& INTERIEUR NAJAAR 2013

STYLING

15

KEUKEN

17

19

WWW.INTERNETBODE.NL

BADKAMER

13

TUIN

Editie Bergen op Zoom - Tholen - Steenbergen - Woensdrecht


DE NIEUWE COLLECTIE BREIGAREN VOOR BINNEN ÉN BUITEN IS BINNEN!

MODERNE & PERZISCHE N E TAPIJTEN P O K AAANRRIVEERD EN BERBERS GE Verrassen d

E W NIEU

aanbiedin e gen

oktober 6 g a d n o z geopend

UW REPARATIECENTRUM VOOR ALLE NAAIMACHINES Gespecialiseerd in Pfaf en Singer. Onze Pfaf-specialist Herman Rikken

ALLE BORDUURPAKKETTEN EN MODEFOURNITUREN AANWEZIG! Bosstraat 15 T: 0164 - 235 808 E: info@liavanpoppelen.nl I: www.liavanpoppelen.nl

Antwerpsestraatweg 385 Reparatiecentrum T: 0164 - 235 218 Bergen op Zoom

Al bijna 40 jaar uw vertrouwde adres, ook voor reiniging en reparatie van al uw tapijten

www.vangilsdewit.nl BERGEN OP ZOOM, Bosstraat 24 (t) (0164) 24 22 16 Laden-Lossen voor de zaak

P Garage: “Achter de grote markt”

BEDDENSPECIAALZAAK TOTALE LEEGVERKOOP POTTERSTRAAT 52-54 OP 48 at ra st er tt Po N EE LL A an ta or Vo Wij stoppen NIET integendeel:

EN

Dus! nu ECHTE opruiming van:

DE MERKEN Auping Lattoflex Pullman Velda Pirelli Ubica Wiemann Jade Aabe Tempur

Boxsprings maat 160x200 compleet

€995,= Slaapkamer

€885,=

maat 160x200 compleet

Senioren ledikanten elektrisch verstelbaar maat 90x200 vanaf

€569,=

Matrassen Spiraalbodems Ledikanten Lattenbodems Slaapkamers Dekbedden Kussens Wollen dekens Nachtkastjes Overtrekken

Potterstraat 48-52-54 4611 NK Bergen op Zoom Tel: 0164 - 234590

Parkeren achter de Grote Markt

maandag en dinsdag gesloten!


WELKOM IN DEZE WOON&INTERIEUR SPECIAL Home is where the heart is Thuis zijn we gelukkig. We genieten er van onze familie en vrienden en komen er tot rust. En of het nu gaat om een groot of klein huis, oud of nieuw, met of zonder tuin en balkon, als we ons er maar goed voelen. Dat is de basis. En die basis kunnen we naar hartenlust aanpassen aan onze veranderde wensen. Hoe dat op kleine en grotere manieren kan, leest u in deze Woon&Interieur Special. Gaat u er maar eens lekker voor zitten en laat u inspireren door de trends op het gebied van woninginrichting, de nieuwste snufjes in de wereld van elektronica en handige tuintips. Ook vindt u in deze speciale uitgave informatie over klussen en veilig wonen. En bent u op zoek naar een compleet nieuwe basis - een nieuw huis â&#x20AC;&#x201C; dan kunt u ook uw voordeel doen met de artikelen in deze Woon&Interieur Special. Dus lees vooral verder en geniet nog meer van uw thuis!

Veel lees- en woonplezier! & 2M 

Colofon De Woon & Interieur Special is een uitgave van Uitgeverij de Bode Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Nederland. Tel. +31 (0) 76 599 81 11. Fax +31 (0) 76 599 81 99 www.internetbode.nl

Oplage 61.200 exemplaren Redactie en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s Peter Houtepen; Addo Sprangers; Monique Jansen; Ria van Meir; Vera de Geus Acquisitie Leo Elenbaas; Jolanda den Haring; Eduard van Elsacker

Opmaak en vormgeving Fleur van Zuilen; Jan Bastiaenen Druk Drukkerij Vorsselmans Zundert, tel. 076 5998111 Verspreiding Axender Roosendaal, Vaartveld 17 Roosendaal


OPEN HUIZEN ROUTE 5 OKTOBER Nicolaas Beetsstraat 34, BERGEN OP ZOOM 14.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur

Londonstraat 12, BERGEN OP ZOOM 12.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur

Â&#x2021;PPHWNHXULJDIJHZHUNWHKRHNZQJ Â&#x2021;=YRUPLJHVIHHUZRRQNRSHQNHXNHQELMNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNÂśVEDGNDPHUHQEHUJ]ROGHU Â&#x2021;PGLHSHWXLQYROOHGLJHGDNVSRXZJODVLVRODWLH Gevr. kps. â&#x201A;Ź 169.500,-- k.k.

Â&#x2021;%LQQHQVWDGVZQJPHWGLHSHWXLQDFKWHURP Â&#x2021;7XLQZRRQNDPHUGLFKWHNHXNHQVODDSNÂśV Â&#x2021;%DGNDPHUYRORSEHUJUXLPWHUROOXLNHQ Â&#x2021;5HFHQWHERXZQHWWH QLHWOX[H RQGHUKRXGVVWDDW Gevr. kps. â&#x201A;Ź 178.000,-- k.k.

Huijbergsestraat 12 A, BERGEN OP ZOOM

Hoogstraat 37, BERGEN OP ZOOM

14.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur

11.00 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 uur

Â&#x2021;%RYHQZRQLQJLQERXZODJHQEHUJ]ROGHU Â&#x2021;5XLPHZRRQNRSHQLQERXZNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNÂśVFRPSOEDGNHQUR\DDOWHUUDVEDONRQ Â&#x2021;:LQNHOUXLPWHRSGHEHJJU H[WUD NRRSRIKXXU Koopsom â&#x201A;Ź 135.000,-- k.k.

Â&#x2021;6XSHUDIJHZHUNWPRGHUQKHUHQKXLVXLW Â&#x2021;7XLQJHULFKWHZRRQNHQRSHQOX[HNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNÂśVHQUR\DOHOX[HÂľEDG]DDOÂś Â&#x2021;3DWLRWXLQHLJHQSDUNHHUUXLPWHJHZHOYHQNHOGHU Gevr. kps. â&#x201A;Ź 439.000,-- k.k.

Hof van de Paltz 88, BERGEN OP ZOOM

Korenbeursstraat 28, BERGEN OP ZOOM

10.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur

11.00 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 uur

Â&#x2021;'ULYHLQZQJPHWYULMJHOHJHQDFKWHUWXLQ Â&#x2021;0RRLHZRRQNPHW]HHUJURRWEDONRQWHUUDV Â&#x2021;2SHQOX[HNHXNHQVODDSNÂśVFRPSOEDGN Â&#x2021;*DUDJHH[WUDZHUNSUDNWLMNNDPHU Gevr. kps. â&#x201A;Ź 149.000,-- k.k.

Â&#x2021;/HXNHELQQHQVWDGVZRQLQJPHWVWDGVWXLQYHUQLHXZGGDN Â&#x2021;'RRU]RQNDPHURSHQKDDUGHQRSHQNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNÂśVEDGNDPHU JHPRGHUQLVHHUG Â&#x2021;NXQVWVWRIGHXUHQNR]LMQHQUDPHQGXEEHOJODV Gevr. kps. â&#x201A;Ź 169.000,-- k.k.

Ossendrechtseweg 46, HOOGERHEIDE

Julianastraat 49, HALSTEREN

11.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur

Â&#x2021;+DOIYULMVWZQJRSPPHWJDUDJHVFKXUHQ Â&#x2021;:RRQNGLFKWHNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNÂśVGLYGRXFKHUXLPWHV Â&#x2021;ZHUNHQKREE\UXLPWHVGLYPRJKHGHQ Stuntprijs â&#x201A;Ź 179.000,-- k.k.

10.30 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur

Â&#x2021;+DOIYUZRQLQJRSPPHWJDUDJHZHUNSODDWV Â&#x2021;PZRRQNOX[HLQERXZNHXNHQ Â&#x2021;6ODDSNEDGNDPHUEHJJURQG Â&#x2021;1RJH[WUDVODDSNÂśVHEDGNYHUGLHSLQJ Â&#x2021;=ROGHUUXLPWHVGXEEEHJOD]LQJYORHUYHUZ Gevr. kps. â&#x201A;Ź 219.000,-- k.k.

Tel. 0164-237713 www.wiericx-geerdink.nl

OPEN HUIS zaterdag 5 oktober van 11.00 tot 15.00 uur. Parallelweg 133, Bergen op Zoom Bijzonder stijlvol gerenoveerde 2/1 kapwoning, gelegen op loopafstand van het NSstation en het centrum. Verschillende winkelcentra ĂŠn diverse uitvalswegen naar Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen liggen op korte afstand. Het pand is in 2007 grondig gerenoveerd, hetgeen zich vertaalt in een rustige, strakke uitstraling en een hoog wooncomfort. Zoek je een instapklare woning dan is het zeker de moeite waard om een bezichtiging in te plannen. prijs: â&#x201A;Ź 164.000,-- K.K.

KLM-Laan 22a, Hoogerheide Zeer sfeervol afgewerkte maisonette woning met groot dakterras en 3 slaapkamers gelegen in een rustige woonomgeving met diverse winkels en scholen op loopafstand. De woning is onderdeel van een appartementengebouw, dus het onderhoud wordt voor je geregeld. Het hoge niveau van afwerking, maakt dat deze woning instapklaar is en bijzonder aantrekkelijk voor mensen die kiezen voor maximaal woongenot zonder de lasten van onderhoud. prijs: â&#x201A;Ź 139.000,-- K.K.

Zwartewaal 6, Bergen op Zoom Ruime, uitgebouwde eengezinswoning met 4 slaapkamers en nette tuin met achterom. Deze woning ligt centraal op de Bergse Plaat op korte afstand van basisschool Lodijke, het winkelcentrum en de bushalte. Op een steenworp vind je ook een klein park, een voetbalveld en meerdere speeltuintjes. Kinderen kunnen hier naar hartelust spelen in een autovrije omgeving. Prijs: â&#x201A;Ź 189.000,-- K.K.

voor uw voorstel!

telefoon: 0164 25 35 45 Kijk voor meer info en het volledige huisaanbod op:

www.vinkmakelaardij.com

OKTOBER WOONMAAND BIJ INPA WOONWINKEL Sinds jaar en dag hebben we oktober als woonmaand aangemerkt. Dat wonen inmiddels een begrip is geworden wat het gehele jaar rond speelt, mag geen verrassing genoemd worden. Onze showroom vernieuwt het gehele jaar door de collectie met de laatste woontrends. Voor het komende najaar zijn de â&#x20AC;&#x2DC;white paintedâ&#x20AC;&#x2122; vloeren en de eiken vloeren vervaardigd van meer dan 250 jaar oud eiken de trends die veel aandacht zal genieten. Basic woonaccessoires waaronder de industriĂŤle lampen, groot formaat spiegels en prominente meubelen vervaardigd van geleefd hout, zijn de woontrends die volop in onze showroom worden getoond. Ook hebben we een ruim assortiment met grote kleden uit India, Kelim en Patchwork kleden en niet te vergeten: ze zijn zeer aantrekkelijk geprijsd! Oktober is ook de tijd dat de verwarming weer een belangrijke rol gaat spelen binnenshuis. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw vloer en meubelen in goede conditie blijven. Inpa Woonwinkel heeft een uitgebreide collectie producten om het klimaat bij u in huis op peil te houden. Ook voor onderhoudsproducten voor uw vloer en meubelen bent u aan het juiste adres. Inpa Woonwinkel, Buitenvest 52, Bergen op Zoom. Tel. 0164 214 100 of www.inpawoonwinkel.nl

Groenendries 50, Huijbergen Molenstraat 28, Ossendrecht â&#x201A;Ź 229.000,- k.k. â&#x201A;Ź 149.000,- k.k. Uitstekend onderhouden instapklare vergrote woning met carport en fraaie tuin, grenzend aan het bos, op kleinschalig park. Bouwjaar 2002, opp. 527 m², inhoud 275 mÂł. Bgg.: hal, betegeld toilet, L-vormige woonkamer (ca. 41 m²), open keuken (ca. 7 m²) vv inbouwkeuken met inbouwapparatuur, bijkeuken. 1e verd.: overloop, toilet, 2 slaapkamers (ca. 15 en 14,4 m²), betegelde badkamer vv een stoomcabine en badkamermeubel vv dubbele wastafel.

O P E N H U IS (HER) STARTERS OPGELET!

Op loopafstand van winkelvoorzieningen gelegen 2/1 kapwoning met berging evt. garage en royale tuin op het zuiden. Bj. 1954, opp. 410 m², inh. 300 m³. Bgg.: hal/entree, betegeld toilet, woonkamer (ca. 25 m²), serre (ca. 14,8 m²), keuken vv inbouwkeuken met inbouwapparatuur, slaapkamer of garage (ca. 14,6 m²). 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers (ca. 8.7, 11.25 en 12 m²), doucheruimte.

ZATERDAG 5 OKTOBER VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

VERRASSEND RUIM!

Voorstraat 37, Sint Philipsland Weststraat 29, Scherpenisse â&#x201A;Ź 119.000,- k.k. â&#x201A;Ź 167.500,- k.k. In de dorpskern van Sint Philipsland gelegen goed onderhouden, sfeervolle tussenwoning met diepe tuin en royale houten garage. Bj. 1966, opp. 322 m², inhoud 260 mÂł. Bgg: hal, woonkamer (ca. 18 m²), portaal, vernieuwd toilet, woonkeuken (ca. 14 m²) vv inbouwkeuken met alle inbouwapparatuur. 1e verd.: overloop met hobbyruimte, balkon, slaapkamer (ca. 20 m²), evt. in 2 kamers op te splitsen, badkamer vv een douche, badkamermeubel met dubbele wastafel.

Uitstekend onderhouden, recentelijk vernieuwde stadswoning met dubbele garage in het onderhuis en royaal zonnig terras (ca. 35 m2) op het zuiden. Bj. 1910, opp. 208 m², inh. 270 m³. Dijkniveau: hal, L-vormige woonkamer met schouwpartij, keuken vv inbouwkeuken met inbouwapparatuur, moderne toiletruimte. 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers (ca. 8, 10 en 10½ m²), badkamer vv een ligbad, wastafel, wandcloset en designradiator. 2e verd.: bergzolder.

Dorpsstraat 107 4661 HN Halsteren Tel. 0164-685925 info@helmigmakelaardij.nl www.helmigmakelaardij.nl


ZATERDAG 5 OKTOBER 2013

VIND UW DROOMHUIS BIJ DE LANDELIJKE OPEN HUIZEN ROUTE Bent u op zoek naar uw droomhuis? Wilt u graag weten hoe dat pand met die mooie gevel er van binnen uitziet? Doe dan uw voordeel met de landelijke Open Huizen Route. Op zaterdag 5 oktober kunt u door het hele land heel veel te koop staande huizen bekijken, in alle types en prijsklassen. En het fijne is dat u dit helemaal vrijblijvend kunt doen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen bij de woningen die u aanspreken.

‘Loop jvend vrijbli der en zon nen b ak in afspra te favorie bij uw ’ huizen

Wegens het succes vindt de Open Huizen Route al jaren plaats. Op internet vindt u alle woningen die deelnemen aan de Open Huizen Route. De huizen zelf zijn vaak te herkennen aan de speciale posters van de route. Bij de meeste deelnemende huizen kunt u binnenlopen tussen 11.00 en 15.00 uur. Zo kunt u dus heel makkelijk en snel meerdere interessante woningen bezichtigen. En meerdere huizen op dezelfde dag bezoeken, maakt het vergelijken eenvoudiger. Tip Laat eerst uitrekenen wat uw bestedingsruimte is voor het kopen van een nieuwe woning. Met de huidige financieringsregels kan het budget anders uitpakken dan u dacht!

‘IS DIE WONING BINNEN NET ZO MOOI ALS VAN BUITEN? ONTDEK HET BIJ DE OPEN HUIZEN ROUTE’

TRENDS

DE VLOER,

DE BASIS VAN UW DROOMINTERIEUR Op een mooie, stevige vloer kun je bouwen. De vloer in uw huis is dan ook heel belangrijk als basis van uw droominterieur.

De perfecte vloer brengt het interieur in uw hele huis in balans. Als u bijvoorbeeld kiest voor dezelfde vloer boven en beneden zorgt dat voor continuïteit en harmonie. De aanschaf van een nieuwe vloer is dus een belangrijke zaak. Gelukkig zijn er zoveel mogelijkheden dat voor iedere smaak het juiste type te vinden is. Maar naast de uitstraling is ook de kwaliteit belangrijk, want vloeren worden zwaar belast. Daarom doet u er goed aan aandachtig naar de prijs/kwaliteitverhouding en de garantie te kijken.

Hout, natuursteen, laminaat, betonlook, parket, vloerbedekking, kurk, sisal, het geeft allemaal zijn eigen uitstraling. Populair is nog steeds de strakke ondergrond, zoals met de betonlook. Voor extra warmte en sfeer kleden we die aan met een comfortabel tapijt of smaakvolle kleine en grotere meubels. We kiezen weer steeds vaker voor een lekker dik wollen tapijt. De warmte die dit geeft, is met het oog op de aankomende winter natuurlijk extra aantrekkelijk! Donkere, bijna zwarte vloeren van bijvoorbeeld hout of laminaat met extra brede planken en hoge bijpassende plinten zijn op dit moment één van de trends.

DE VLOER BUITEN Ook voor de vloer van het terras en het balkon staan de ontwikkelingen niet stil. Ook hiervoor is de keus groot. Kiest u bijvoorbeeld voor een houten terrasvloer, dan kunt u die laten impregneren voor bescherming tegen vuil en de weersinvloeden. Een alternatief hiervoor is composiet, een combinatie van houtvezels en milieuvriendelijk bindmiddel. Op deze ondergrond loopt u zorgeloos blootsvoets, omdat het scheur- en splintervrij is. En wat dacht u van een groen grastapijt voor uw balkon of terras? Dat kan ook! Zo zijn er tegels van kunstgras verkrijgbaar, van alle onderhoudsgemakken voorzien en steeds minder goed van echt gras te onderscheiden.


g p Nu extra lage rente op een SNS Hypotheek met NHG Gratis k e ge spre 1 Ga je een huis kopen of wil je je hypotheek oversluiten? Kies dan voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarmee heb je extra zekerheid en krijg je een aantrekkelijke, lagere rente. En als je voor 1 december 2013 een SNS Hypotheek met NHG aanvraagt, krijg je ook nog eens extra korting. De korting geldt voor alle rentevaste periodes. Een SNS Adviseur berekent graag je voordeel en adviseert je uitgebreid welke hypotheek het beste bij je past. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG? En wil jij ook profiteren van de extra lage rente op een SNS Hypotheek met NHG? Maak dan nu een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste gesprek is gratis! Bel 0900 - 18 50 of ga naar een SNS Winkel bij jou in de buurt.

(" ( 0& % 01 70 1 03 "% # Ä&#x20AC; &3 &* %

Gouvernementsplein 28, Bergen op Zoom - Klokstraat 3, Goes Nieuwe Burg 19, Middelburg - Roselaar 3, Roosendaal - Van Coothplein 12, Breda Lange Nobelstraat 2, Zierikzee - Havenstraat 7, Terneuzen

XXXIZQPUIFFLTIPQOM

g a D izen

O

u H penS F C P U L P

Check bij ons je financiĂŤle mogelijkheden! 0QPLUPCFSPSHBOJTFSFONBLFMBBSTJOIFFM /FEFSMBOEFFO0QFO)VJ[FO%BH"MTKFBMXBU IVJ[FOPQIFUPPHIFCU LJKLEBOWPPSBGOPHFWFO PQPO[FXFCTJUF8BOUEBBSLVOKFTOFMIFU NBYJNBMFIZQPUIFFLCFESBHCFSFLFOFOEBUQBTU CJKKPVXTJUVBUJFFOXFOTFO/PHCFUFSJTIFU OBUVVSMJKLBMTKFFFSTUFWFOCJKPOTMBOHTLPNU 8FHFWFOKFEBOHSBBHXBUFYUSBUJQTEJFKFPQKF [PFLUPDIULVOUHFCSVJLFO,PSUPN TUBSUKF0QFO )VJ[FO%BHCJK%F)ZQPUIFFLTIPQÄ&#x20AC;

%PSQTTUSBBU )BMTUFSFO  3JKLFCVVSUTUSBBU #FSHFOPQ;PPN 


GEMEENTEN BIEDEN SINDS DIT JAAR OPNIEUW STARTERSLENINGEN AAN

STARTERS HEBBEN HET MOEILIJK, MAAR ER IS HULP Als starter had je het in de hoogtijdagen van de huizenmarkt niet makkelijk, omdat elke woning goud waard leek te zijn. De huizenprijzen zijn inmiddels flink gedaald, maar nu is het voor beginners weer moeilijk een woning te kopen, omdat de financiering lastig is rond te krijgen. Het kan echter wel. VAN ONZE REDACTIE De starterslening was de laatste jaren uit de begrotingen van veel gemeenten verdwenen. Ze hadden er geen geld meer voor over, omdat tijdens de hoogconjunctuur van de jaren ‘90 en begin van dit millennium vrijwel iedereen zonder problemen een hypotheek kon krijgen.Toen gooide de economische crisis echter roet in het eten. Hoewel de huizenprijzen sinds de val van Lehman Brothers in 2008 zijn gedaald, is het er voor starters niet makkelijker op geworden. Door strengere regels voor banken en veranderingen op de hypotheekmarkt werd het voor jongeren alleen maar moeilijker om de financiering voor een eerste onderkomen rond te krijgen. Als het advies van de commissie Wijffels, om bij het afsluiten van een hypotheek eigen geld in te brengen, ook nog eens wordt opgevolgd, lijkt een eerste woning verder weg dan ooit. De landelijke overheid erkent de problemen. Ze heeft het startersleed begin dit jaar proberen te verzachten door opnieuw geld beschikbaar te stellen voor startersleningen: 50 miljoen euro, goed voor zo’n 11.000 leningen. Sindsdien is de regeling bij gemeenten weer in zwang geraakt. Het Rijk en de gemeente delen de kosten van elke starterslening.

STARTERSLENINGEN IN DE REGIO Op de gemeente Zundert na, die hem vanaf volgend jaar wil herinvoeren, hebben volgens de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting alle gemeenten in Zeeland en West-Brabant fondsen beschikbaar voor goedkope startersleningen. Met de mogelijkheid willen ze niet alleen beginners op de huizenmarkt helpen, maar ook jongeren voor de gemeente behouden, de lokale economie stimuleren en de markt weer op gang helpen. Het begint immers allemaal aan de onderkant. Uit onderzoek blijkt dat een verkochte woning drie tot zes vervolgtransacties tot gevolg heeft. Met een starterslening kan een koper het verschil overbruggen tussen het bedrag dat hij maximaal kan lenen bij een bank en de koopsom. De hoogte van de starterslening hangt af van zijn inkomen, zijn eigen vermogen en de voorwaarden die een gemeente er aan stelt. Een koper vraagt de lening bij zijn gemeente aan en deze bepaalt of hij hem krijgt. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting keert het bedrag bij een positief antwoord uit. De nieuwelingen betalen de eerste drie jaar geen rente over het geleende bedrag. Daarna wel, maar als het inkomen het niet toelaat of er problemen zijn, kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt.

KOMMER EN KWEL Overigens is het niet allemaal kommer en kwel voor starters. Zo zegt het onafhankelijke magazine over wonen en financiën Wegwijs dat je als starter juist nu een woning moet kopen, omdat huizen nog nooit zo betaalbaar waren, er meer aanbod is dan ooit, over de koopprijs stevig kan worden onderhandeld, het huren van een huis steeds duurder wordt en de bodem van de woningmarkt toch echt bereikt lijkt te zijn. Meer informatie over startersleningen is te vinden op www.svn.nl.

BEDRAG BEREKENEN? Wie wil berekenen hoe hoog zijn starterslening kan zijn, moet naar de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daar is een tool te vinden waarmee je per gemeente kunt uitrekenen wat je maximaal krijgt. Je moet onder meer de koopsom en jouw bruto-inkomen en dat van je partner invullen. Zie www.svn.nl.

KOOPGARANT Naast de starterslening zijn er meer initiatieven om beginners op de huizenmarkt te helpen. Een van de bekendste is de Koopgarant-regeling. Deze is er voor zowel bestaande woningen als nieuwbouw. Woningcorporaties en ontwikkelaars kunnen huizen met een koopgarantregeling aanbieden. De koper krijgt dan een korting en spreekt met de verkoper af dat deze het huis tegen een bepaalde prijs terugkoopt. De eventuele overwaarde wordt volgens een standaardformule verdeeld tussen de partijen.


en s g n a l Kom , n e d i e l d n laat u ro ren en inspire n ! ve r ra s s e

OPEN HUIS

zaterdag 5 oktober van 11.00 tot 15.00 uur Nieuwbouw direct beschikbaar Merijntje Gijzenlaan 26 Bergen op Zoom Laatste woning Vrijstaand met garage, 4 slaapkamers Voorzien van vloerverwarming Badkamer en keuken naar wens in te richten Verlaagde koopsom: â&#x201A;¬ 349.500 v.o.n.

Helmig Makelaardij

VanOpstal Grosfeld Makelaars

tel. 0164 - 68 59 25

tel. 0164 - 21 70 00

Voor meer informatie:

www.openhuisnieuwbouw.nl

VERBOUWEN EN/OF RENOVEREN? U hoeft niet verder te zoeken.

Hier is uw juiste adres voor: s!LUMINIUMKOZIJNENINALLERLEIUITVOERINGEN6ANTOILETRAAMTOTSCHUIFPUI s!LLESOORTENGLAS s"ADKAMERDOUCHEWANDENVANHARDGLAS s(ARDGLASDEURENENSCHUIFWANDEN s!UTOMATISCHESCHUIF ENDRAAIDEUREN OOKINHARDGLAS s:ONWERINGENROLLUIKEN s)NSECTENHORRENVOORRAMEN DEURENENSCHUIFPUIEN OOKVOORHOUTENKOZIJNENENKUNSTSTOF s"ALKONHEKWERKENVANALUMINIUM ZOWELMETSPIJLENALSMETGLAS

e svoll e c c u Na s n dag ope ber j.l. le ptem 21 se nog enke ts slech koop!! te

Dit alles voor zowel nieuwbouw als renovatie. Reeds 30 jaar:

â&#x20AC;&#x2DC;advies op maatâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;hoge kwaliteitâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;snelle serviceâ&#x20AC;&#x2122;

Informatie:

3LABBECOORNWEG 2:4HOLEN 4EL &AX INFO HOFALNL WWWHOFALNL

HOGE KWALITEIT & SERVICE

Telefoon 0164 - 217000


BERGEN OP ZOOM IS PRACHTIGE WOONWINKEL RIJKER BERGEN OP ZOOM - “Wat een mooie winkel.” “Dat heeft Bergen op Zoom nou net nodig.” “Ik word hier hebberig van.” “Zo’n winkel hadden we nog niet in Bergen op Zoom.”

De nieuwe woonwinkel ECO Wonen is aan het Zuivelplein 3a te vinden.

Dit zijn zomaar een aantal uitspraken van klanten, opgetekend in de nieuwe woonwinkel ECO Wonen aan het Zuivelplein 3a. Bij ECO Wonen kun je ongedwongen rondsnuffelen en ondertussen word je op een gratis kopje koffie of thee getrakteerd. Je vindt er originele meubelen van sloophout en een grote collectie sierkussens met kleurrijke dessins. Oude materialen krijgen een nieuw leven bij ECO Wonen. Gebruikte bakolie vind je er terug als een heerlijke geurkaars. Sari’s die de vrouwen in India zo prachtig gedragen hebben zijn veranderd in fraaie quilts. Recyclen noemen ze dat. Maar soms hoef je niet te recyclen. Gebruikte producten in een andere omgeving

leveren vaak verrassende resultaten op. Zo doet een oude timmermanswerkbank dienst als afrekenbalie. Jammer, die is niet te koop. De ijzeren emmers zijn dat wel. Die doen het goed als prullenbak of bloempot. De melkflesjes veranderen op jouw salontafel in trendy bloemenvaasjes en de oude schoolstoelen staan hartstikke hip in de keuken. ECO Wonen, een winkel waar je blij van wordt!

ECO Wonen Zuivelplein 3a 4611 NX Bergen op Zoom T: 0164 211 525

ALTIJD DE HYPOTHEEK DIE BIJ U PAST Bent u van plan een huis te kopen? En wilt u daarvoor een hypotheek afsluiten? Dan staat u voor een belangrijke keuze. Want waar gaat u naartoe? Welke adviseur geeft u het beste advies? En belangrijker nog, wat is de beste hypotheek?

Die laatste vraag kan ik niet één, twee, drie voor u beantwoorden. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Wat ik wel weet, is dat voor iedereen een andere hypotheek de beste is. En om die beste hypotheek te kunnen vinden, moet u kunnen kiezen. Maatwerk Een hypotheek is maatwerk. Die moet bij u passen. Omdat geen enkele hypotheek en hypotheekverstrekker identiek is, is het belangrijk dat u uit het ruime aanbod een weloverwogen keuze kunt maken. U moet een vergelijking kunnen maken op basis van hypotheekvormen, rentevaste periodes en voorwaarden, om maar eens wat te noemen. Een vergelijking van te betalen rentepercentages alleen is niet genoeg. De rente zegt niet alles. De hypotheekrente kan laag zijn, maar de maandelijkse aflossing van de schuld of verzekeringspremie hoog. Of misschien krijgt u nu als nieuwe hypotheekklant een lage rente geboden, maar schotelt de betreffende geldverstrekker u op termijn bij renteverlaging, als uw

rentevastperiode is afgelopen, een hogere rente voor. Of misschien krijgt u wel een lage rente, maar kunt u de hypotheek en de voorwaarden bij een eventuele verhuizing niet ‘meenemen’. Misschien wordt u wel geconfronteerd met een boete als u na de verkoop van uw woning uw hypotheekschuld wilt aflossen. Keuze U wilt natuurlijk graag dat de voorwaarden die voor u het belangrijkst zijn, terug komen in uw nieuwe hypotheek. En dus is het belangrijk dat uw adviseurs u een keuze kan bieden uit het ruime aanbod van hypotheken en hypotheekverstrekkers. SNS Bank heeft als enige bank in Nederland naast eigen hypotheken ook hypotheken van verschillende andere hypotheekaanbieders. Bijvoorbeeld van Delta Lloyd of Nationale Nederlanden. Daardoor kan ik u altijd een hypotheek aanbieden die bij u past, met als voordeel dat u ook nog eens al uw andere financiële producten onder één dak kunt onderbrengen.

MEDIA MARKT POWER SERVICE EEN VASTE SERVICE, VOOR EEN VASTE PRIJS! INSTALLEREN

COMPUTER SERVICE

Schrik je ook altijd even als je het boekwerk ziet dat uit de doos voor de homecinema-set komt? Ook televisies zijn niet altijd even gemakkelijk aan de praat te krijgen. Media Markt neemt je die karweitjes graag uit handen met de Installatie Service. Andere dingen die de Installatie Service voor je kan doen zijn het ophangen van de TV of de speakers en het aansluiten op randapparatuur. Bij de Installatie Service is het bezorgen inbegrepen!

De Media Markt Computer Service maakt je nieuwe computer voor je startklaar, zodat je er meteen mee aan de slag kunt. En wanneer we toch bij je thuis zijn, waarom maak je dan geen gebruik van onze expertise om je netwerk te configureren of je computer aan te sluiten op allerlei randapparatuur? Ook kunnen we je computer een onderhoudsbeurt geven en configureren je multimedia in combinatie met een draadloos netwerk.

BEZORGEN

INBOUWEN

DIGITALISEREN BEELDMATERIAAL

Bij Media Markt hoef je niet zelf te gaan sjouwen met zware apparatuur. Wij bezorgen de nieuwe producten gewoon bij je thuis. Daarmee ben je ervan verzekerd dat de garantie niet wordt aangetast. Bovendien vindt het transport veilig en snel plaats. Wanneer je dat wilt, kunnen we je aankoop ook plaatsen en aansluiten op de door jou aangewezen plek. Met de Media Markt Bezorg Service worden je spulletjes bezorgd wanneer het jou uitkomt, en we gaan pas weg als het apparaat optimaal werkt én wanneer je weet hoe het te gebruiken!

Wanneer het tijd wordt om je inbouwafwasmachine te vervangen, dan kun je daarvoor natuurlijk ook prima terecht bij Media Markt. De vraag is dan natuurlijk ‘hoe krijg je deze weer netjes op zijn (inbouw)plaats’? Daarvoor heeft Media Markt de Inbouw Service. Onze vakkundige experts bezorgen het nieuwe apparaat, halen het oude weg, bouwen het nieuwe in en sluiten hem aan. Ze gaan niet weg voordat het nieuwe apparaat naar behoren werkt en leggen je ook uit hoe. Natuurlijk nemen ze het oude apparaat voor je mee.

Heb je ook schoenendozen vol met oude foto’s en smalfilms? Bij Media Markt kun je die heel gemakkelijk laten vastleggen voor de eeuwigheid door ze te laten digitaliseren en branden op dvd. Ook oude videobanden kunnen op dvd worden overgezet. Dia’s, foto’s en negatieven worden gescand en je kunt zelf kiezen op welke kwaliteit, afhankelijk van wat je ermee wilt doen.

Voor elke klus rond elektronica is er bij Media Markt een passende Power Service. Bezorgen, installeren, inbouwen of digitaliseren, je kunt het zo gek niet bedenken of wij lossen het voor je op! Na de aanschaf van die mooie koelkast, of die geweldige homecinema-set, komt al snel de vraag: wat nu? De koelkast moet naar huis en de thuisbioscoop geïnstalleerd. Gelukkig biedt Media Markt een serie Power Services die het keurig voor je regelen.


Het rolluik Heroal BBS voldoet aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen ĂŠn biedt u de garantie op een lange levensduur.

Optimale bedieningsgemak met handzender De Heroal BBS is ook verkrijgbaar met de speciale Oximo RTS rolluikmotor van Somfy. Deze rolluikmotor staat garant voor optimaal bedieningsgemak en veiligheid. De Oximo RTS biedt u de volgende voordelen:

me

KO t 20% RT op IN G t/m rollu 31 ik dece

mbe

en

> Bediening van ĂŠĂŠn of meerdere rolluiken tegelijk met uw handzender. > Bediening van uw rolluiken vanuit welke plek in huis dan ook. > Intelligente krachtverdeling op uw rolluik. > Automatische correctiefunctie op de afstelling zorgt ervoor dat uw rolluik altijd perfect zal sluiten. > Obstakeldetectie en vorstbeveiliging; motor stopt direct bij een obstakel, ook in opwaartse richting bij vastzitten rolluik (bijv. door bevriezing). > Inbraakvertragend; speciale ophangconstructie voorkomt optillen.

r 201

3

www.martbrusselaarszonwering.nl

ROLLUIKEN & BINNEN- EN BUITENZONWERING

+FFFSTUFIVJT POCFSFJLCBBS

XXXIZQPUIFFLTIPQOM

8JKEPFOKVJTUWPPSTUBSUFSTFFOTUBQFYUSBÄ&#x20AC; 8FFUKFXFMXBUKFĂ&#x160;DIUFNPHFMJKLIFEFO[JKO 8JKHBBOUPU IFUVJUFSTUFPNFFOHPFEFNBBSWPPSBMWFSBOUXPPSEF IZQPUIFFLUFWJOEFO*OEF[FUJKETMVJUFOXJKOPHTUFFET WFFMIZQPUIFLFOBGWPPSTUBSUFST,PNEBBSPNTOFMFFOT MBOHT.JTTDIJFOCFOKJKEFWPMHFOEFXFMÄ&#x20AC;

3JKLFCVVSUTUSBBU #FSHFOPQ;PPN  %PSQTUSBBU )BMTUFSFO  

%6*%&-*+,7&3)""-

,JFTPPLWPPS[POOFFOFSHJFWJBVXFSLFOEFJOTUBMMBUFVS

www.zonne-energie-tholen.nl UW ERKENDE TOTAALINSTALLATEUR VOOR: t$7*/45"--"5*&4 t&-&,53"*/45"--"5*&4 t("4&/8"5&3*/45"--"5*&4 t,&5&-7&37"/(*/(

t"*3$0/%*5*0/*/( t4"/*5"*3 t4&37*$&&/0/%&3)06%

Minheere Installatie Techniek B.V. &OFSHJFXFH4t4&5IPMFOt5FM


Zonnepanelen zijn hot. Nadat in Duitsland en België steeds meer daken belegd werden met de glanzende panelen, is ook Nederland bezig aan een inhaalslag. Gemeenten en woningcorporaties nemen daarin al het goede voorbeeld. Nu u nog! Wie denkt dat de Nederlandse zon niet geschikt is voor voldoende zonne-energie, heeft het mis. Zelfs op bewolkte dagen kunnen de panelen de zonnestralen nog omzetten in energie. Een stralende zomer, zoals we de afgelopen maanden hadden, is mooi meegenomen, maar geen vereiste. Belangrijk is om te bepalen welke zijde van uw woning de meeste zon vangt. Natuurlijk is het zuiden de meest aangewezen zijde om uw panelen op te richten, maar ook op het noorden valt genoeg zonlicht te oogsten. Voor het plaatsen van panelen heeft u vaak geen vergunning nodig, al gelden voor monumenten of beeldbepalende gebouwen uitzonderingen.

HET ZONNETJE ÓP UW HUIS TERUGVERDIENTIJD Zonne-energie mag dan goed zijn voor het milieu, doordat zij geen CO2 uitstoten, de grote vraag is natuurlijk: wat leveren ze op? Prijzen en terugverdientijd hangen natuurlijk af van de panelen, maar volgens Milieu Centraal kosten zes panelen momenteel ruim drieduizend euro. Daarmee kan jaarlijks zo’n 1300 kWh aan elektriciteit worden bespaard. Met de almaar stijgende energieprijzen brengt dat de terugverdientijd afhankelijk van het gekozen systeem op zo’n vijf tot tien jaar. De meeste systemen hebben een levensduur van 25 tot 30 jaar, dus tel uit uw winst! En al bent u met zes panelen nog niet zelfvoorzienend - een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3500 kWh per jaar - op zonnige momenten wekt u wellicht meer energie op dan u op dat moment gebruikt. Ongebruikte energie gaat niet verloren, maar kunt u terugleveren aan het net. Zo verdient u er ook nog aan!

KEURMERK Aan keuze in zonnepanelen geen gebrek. Nederland telt meer dan 130 aanbieders en ook buitenlandse bedrijven mengen zich op de markt. Keurmerken helpen bij het kiezen voor kwaliteit. Alle panelen die aan de Europese richtlijnen voldoen, moeten voorzien zijn van het CEkeurmerk. Het verplichte IEC-certicaat toont aan dat de panelen veilig zijn, terwijl u met een ISO-keurmerk ervan verzekerd bent dat de leverancier betrouwbaar is. Het Duitse keurmerk TÜV geldt als beste graadmeter, omdat deze naast de veiligheid ook kijkt naar omstandigheden die de levensduur kunnen beperken.

NEDERLAND TELT MEER DAN 130 AANBIEDERS VAN ZONNEPANELEN

WAARDEVERMEERDERING Zonnepanelen helpen niet alleen met het besparen op uw energiekosten, ze leveren ook nog geld op bij de verkoop van uw woning. De waardevermeerdering kan oplopen tot boven de aanschafwaarde voor de panelen. Het aantal te koop aangeboden woningen dat al voorzien is van zonnepanelen is nog laag. Logisch, aangezien zonnepanelen pas de laatste jaren aan een sterke opmars bezig zijn.

GEEN SUBSIDIE, WEL VOORDELIG INKOPEN Nederland is duidelijk een forse inhaalslag aan het maken op het gebied van duurzame energie. Dat blijkt wel uit de subsidiepot van vijftig miljoen euro die de Rijksoverheid beschikbaar had gesteld voor de jaren 2012 en 2013. De bodem van de pot is deze zomer helaas al bereikt. Consumentenorganisaties en grote samenwerkingsverbanden springen echter in het gat dat door de subsidie is achtergelaten. Door grootschalige inkoopacties kunt u veel besparen op de aanschaf van de zonnepanelen.

De kracht van zon De zon staat van alle sterren het dichtst bij de aarde, maar is nog steeds ver weg / De afstand tussen de aarde en zon bedraagt zo’n 150.000.000 kilometer / Op de fiets met een snelheid van dertig kilometer per uur, bent u zeker 500 jaar onderweg / Het licht van de zon doet er acht minuten over om de aarde te bereiken / De hoeveelheid energie die de zon in één seconde vrijgeeft is te vergelijken met 100.000.000.000 ton dynamiet / Dagelijks een half uurtje een portie zon meepakken is gezond. Niet alleen pakt u zo de nodige vitamine D mee, zonlicht helpt ook bij de aanmaak van het gelukshormoon en zou zelfs geslachtshormonen op gang brengen / Een stukje zon ter grootte van een postzegel geeft even veel licht als honderd lampen van zestig wat bij elkaar / Onze aarde past maar liefst 1,3 miljoen keer in de zon /


Diverse acties! Vraag ernaar in onze showroom

Keukens

Sanitair

Tegels

Schuifdeurkasten

Canadaweg 12A ● 4661 PZ Halsteren ● Tel: 0164-630329 www.vdbwonen.nl ● www.tegelgalerie.nl

30%

Wij wensen u

t/m

Prettige Feestdagen

70% en een

Gelukkig Nieuwjaar

KORTING

Openingstijden: JS tegels en sanitair bv Westerstraat 4a 4635 CV Huijbergen tel. 0164-64 22 43 fax 0164-64 20 12 info@jstegels-sanitair.nl www.jstegels-sanitair.nl

JS

Donderdag Vrijdag Zaterdag

10.00 - 17.00 uur 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

tegels sanitair bv De mooiste showroom van West-Brabant, met 1000m2 volledig ingerichte badkamers in de stijlen; Modern, Klassiek en Hedendaags.


WAKKER WORDEN IN JE LUXE BADKAMER LUXE UIT WELLNESS CENTERS VERPLAATST NAAR JE EIGEN HUIS

Foto’s Scapa Home en Perscentrum Wonen

Het is de plek waar je ‘s morgens vaak veel tijd doorbrengt; de badkamer. Het is fijn om die eerste momenten van de dag in een mooie en praktische ruimte door te brengen. Voor 2013 zijn de trends relaxen, betaalbare luxe en het mixen van stijlen. Wat voor badkamer je hebt en wat voor jou precies belangrijk is, hangt af van je levensstijl en gezinssituatie. DOOR PETER HOUTEPEN

MIX STIJLEN EN GEEF JE BADKAMER EEN PERSOONLIJK TINTJE

Stijlen mixen is helemaal in. Door het mixen van stijlen krijgt de badkamer ook een persoonlijk tintje. Ook trendy zijn op het moment vrijstaande kranen en baden, opzetkommen op wastafels en een nieuwe generatie badmeubels die ruimte en design combineren.

RUIMER De wellness centers schoten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond en dat wellness kantje in huis halen is nu steeds betaalbaarder. Door hun badkamers steeds vaker luxe af te werken met een stoomdouche of whirlpool, nemen mensen bij een verbouwing die ruimte in het huis grondig onder handen. Ook inloopdouches blijven populair. Een badkamer zonder douchecabine maakt het vertrek stukken ruimer en oogt meer als een geheel. Douchecabines zelf blijven in, maar dan grotere varianten. Voordeel van een douchecabine is dat het water binnen de cabine blijft.

COMBINEER TEGELS MET MOZAÏEK

TEGELS Op het gebied van wandafwerking zijn grote tegels - van 50x50, 60x60 of groter - de trend. Meer sfeer bereik je door de grote tegels te combineren met mozaïek. Grote vloertegels worden vaker doorgetrokken op de muur. Wandtegels op de vloer doortrekken kan alleen niet, die loop je namelijk stuk. Ook met stone panels kunnen wanden mooi worden geaccentueerd. De natuurstenen panelen worden niet alleen gebruikt in de badkamer, maar ook in de slaapkamer of woonkamer.

TIP Zorg dat je bij het uitzoeken van kleuren van verschillende items in de badkamer geen kleurstaaltje op papier meeneemt. Als je een echt tegeltje naast de nieuwe radiator of het nieuwe badkamermeubel kunt houden, is het veel duidelijker of het bij elkaar past qua kleur en het voorkomt verrassingen achteraf.

HIP Je zult er misschien niet zo snel aan denken, maar de trendkleur voor de badkamer is zwart. Zwarte tegels brengen in de badkamer een warme en stijlvolle uitstraling. Wie dat een tikje te spannend vindt, kan ook kiezen voor zwarte accessoires. Combineer dat met wit en grijstinten en het geeft dezelfde sfeer.

HIGH TECH Technologie dringt ook door in de badkamer! Tegenwoordig zijn er kranen, douches, tegels en drains met LED verlichting. De sunshower is een soort zonnebank geïntegreerd in de douche, waardoor je tijdens het douchen een kleurtje krijgt. Ook zijn er al speciale spiegels met ingebouwd LCD scherm waarop je bijvoorbeeld e-mail of het laatste nieuws kunt lezen terwijl je je scheert of opmaakt.


Ook te zien in het TV programma “Uitstel van execut ie” met Martijn Kr abbé

Welkom bij...

onze raamdecoratie maand oktober 15% KORTING opde hele

Welkom bij...

Inpa Woonwinkel! Laminaat

EIKEN BREEDLAMEL

XXL 24 CM BREED MET V-GROEF EN EEN MATTE UITSTRALING. KLASSE 32

NU 95 € 39, 2 m

NU 95 € 14, 2

KLEUREN: EIKEN GRIJS EIKEN WIT EIKEN GEROOKT WIT

m

Gerookt geolied wit, 19 cm breed eiken, kant en klaar afgewerkt. Toplaag 4 mm. Prima vloer voor de doe-het-zelver. Uit voorraad leverbaar. Normaal € 59,95.- m2

Facetlight

Vouwgordijnen

Aluminium jaloezieën

Sheerlight

PerfectFit

Plissé & Duette

Houten jaloezieën

Rolgordijnen

Lamelgordijnen

Laat uw vloer nu zwevend door ons plaatsen voor

2 WO ONRUIM 600 M R 1 DAK! GENOT ONDE

€ 10,- m

2

Het juiste adres voor uw meubelen, woonaccesoires, houten vloeren of gewoon een leuk cadeau. U bent van harte welkom! Neemt u ook eens een kijkje op onze website: WWW.INPAWOONWINKEL.NL 3(2$-4$12 9$0&$-./..,92

 Volg ons op twitter: @inpaWoonwinkel

STOCK-DUMP Veel restpartijen tussen 4 en 40m2 voor

weggeefprijzen TEGEL-LAMINAAT HUISSELEKTIE in leisteen structuur

met V-groef

in 8 dessins

in 5 kleuren

nu per m2 voor

nu per m2 voor

22.50

woning- en projectstoffering Johannes Mallan Gespecialiseerd in tapijt, pvc stroken en vinyl.

ACTIE

Trap stofferen € 100,-

Nieuw: Verkoop rolgordijntjes

Kunstgras

Alles 10% korting gratis gelegd

13.25

TRENDY FLOOR

BASIC LAMINAAT

zonder V-groef

in 3 kleuren

in 5 kleuren nu per m2 voor

11.25

nu per m2 voor

8.25

De Parket & Laminaatwinkel

Aanbiedingen geldig tot 31 oktober 2013

Van Konijnenburgweg 55 s Bergen op Zoom s 0164-270245 s www.laminaatwinkel.com

Wij komen vrijblijvend bij u langs met onze stalenboeken. Weststraat 6 | 4697 GB Sint-Annaland | 06-12588625 | johannesmallan@gmail.com


RELAXEN IN PERSOONLIJKE HUT ELEMENTEN UIT NOMADISCHE CULTUUR ALS BOUWSTENEN VOOR GEZELLIGE INRICHTING WONING Het gros van de Nederlanders woont gewoon in een huis of in een appartement, waarbij luxe, comfort en een praktische inrichting veelal de voorkeur genieten. Dat is lang niet overal het geval. Nomadische volkeren trekken van plaats tot plaats en wonen eerst en vooral in tenten. Een ‘basic’ inrichting staat daarbij voorop.

ELEMENTEN UIT DE NOMADISCHE CULTUUR VORMEN DE BOUWSTENEN

DOOR ADDO SPRANGERS Elementen uit de nomadische cultuur vormen de bouwstenen voor een van de belangrijke modetrends van 2014. De woonkamer wordt een ‘hut’ waar je graag in verblijft. Al te robuuste meubelen zijn daarbij echt passé. Het nieuwe design heeft vooral ranke vormen. Daarnaast wordt er vooral gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen en ingenieuze inklap- en schuifconstructies. Welbeschouwd vindt er een terugkeer plaats naar de vertrouwde klapstoel, het veldbed en andere kampeerspullen.

STOER Net als bij de nomaden wordt er bij de inrichting van de woning een beroep gedaan op de eigen vindingrijkheid en creativiteit. Zij moeten immers binnen de kortst mogelijke tijd hun ‘huis’ opbouwen en inrichten. Gelukkig mag de westerse mens daar wat langer over doen. Het is bovendien niet alleen soberheid troef, want ook nomaden creëren een huiselijke sfeer. Er is dan ook alle ruimte voor details. Paars, bordeaux en goud zijn de kleuren die een meer dan warme sfeer creëren, eventueel in combinatie met roze en naturel. Materialen als leer, suède en langharig (namaak)bont geven het interieur daarbij een stoer karakter.

KLEDEN EN KUSSENS ZORGEN VOOR EEN GEZELLIGE ENTOURAGE ZITHOEK Een poef, al dan niet geborduurde kussens en een gedessineerd vloerkleed zorgen voor een gezellige entourage, waarbij uiteraard een uit kleden en kussens samengestelde zithoek niet mag ontbreken. Veel relaxter kan het wat dat betreft niet worden. Een leuke print? Folkloristische dessins en ikat motieven zorgen voor een smakelijke afwisseling. Om het af te maken zijn er meer dan genoeg accessoires verkrijgbaar. Vintage vazen en een koperen tafeltje bijvoorbeeld, net als gekleurde glazen bollen die een prachtig sfeerlicht geven. Voor de liefhebbers zijn ook ambachtelijk gemaakte maskers de niet te versmaden slagroom op de cake. Eén ding staat vast: van jouw persoonlijke ‘hut’ ga je straks nog veel plezier beleven. Bovendien geniet je een belangrijk voordeel. Je hoeft ‘m, in tegenstelling tot de echte nomaden, niet van hot naar her te verslepen.

Foto’s Scapa Home


OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

NAJAARSACTIE CONTURA Contura 820

Morsø 7870

Contura 850

KOOP NU UW CONTURA 500 OF 800 MODEL & ONTVANG 70% KORTING OP ALLE ACCESSOIRES! Deze aanbieding geldt t/m december 2013.

DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN! Morsø 7440


Winterjassen, blaadjes die van de bomen vallen en een héle hoop regen. We zullen er toch aan moeten geloven. Na deze lange, warme zomer, staat de herfst alweer te popelen om met de deur in huis te vallen. Maar is jouw huis daar eigenlijk wel klaar voor? DOOR SOPHIE VAN DER VELDE

MET DE HERFST IN HUIS

Een nieuw kleedje, een herfstachtig bloemetje op tafel en een paar kussentjes in warme kleuren. Maar wat doen we met de keuken? En wat valt er eigenlijk aan te doen. Vaak wordt er moeilijker over gedacht dan dat het is. Er is geen renovatie nodig om je keuken nieuw te doen laten lijken. Een paar persoonlijke kleuraccenten doen vaak wonderen. Frisse kleuren zoals geeloranje, Miami-groen en pastelblauw worden het hélémaal dit najaar.

FRIS TINTJE Wil je nou toch iets veranderen, zonder al te duur uit te komen. Vervang dan bijvoorbeeld alleen de wasbak. Of wat te denken van een betegelde retro-spoelunit? Een stenen spoelbak zie je doorgaans terug in keukens met een landelijke uitstraling. Het materiaal van het keukenblad, bijvoorbeeld graniet, kun je terug laten komen in de bodem of je kiest voor tegeltjes in een afwijkende kleur. Ook kun je kiezen om alleen de kraan te vervangen voor een kraan met een douchestraal, handig voor het afspoelen van groenten bijvoorbeeld. Behalve dat geeft het toch een nieuw en fris tintje aan je keuken.

RUIMTE Ruimte is alles tegenwoordig. Alles moet zo praktisch mogelijk ingericht zijn. Zodat er weer ruimte over blijft voor andere dingen. Ook moet het zo makkelijk mogelijk bereikbaar zijn. Als we handelingen achterwege kunnen laten, dan doen we dat! En waarom niet? Licht dat vanzelf aangaat als je de keukenkast open doet. Laatjes die met een klik vanzelf open gaan, en zo ook weer dicht natuurlijk. De enige inspanning die nog in de keuken thuis hoort, is het koken.

KEUKEN ANNO 2013 De keuken anno 2013 is zowel een ruimte als een meubel, het is een actief onderdeel van de leefruimte. Een plekje in je huis die aansluit bij de rest van je interieur. Maar laten we niet vergeten waarom deze ruimte ooit in het leven is geroepen: om voedsel te bereiden!

GO GREEN EEN PAAR PERSOONLIJKE KLEURACCENTEN DOEN VAAK WONDEREN.

Duurzaamheid is belangrijker in het interieur, en dus ook in de keuken. Natuurlijke materialen zoals bamboe en bio-plastic spelen hierop in. Daarnaast zijn kranen waterbesparend en is apparatuur energiezuinig. De keuken wordt dus steeds ‘groener’, met extra aandacht voor eco, bio en natuurlijk. Net als de producten die we gebruiken voor onze maaltijd!

Weetjes Over eten gesproken. Wist je dat je meer kunt eten van gezonde voeding zonder aan te komen? Of dat roomboter heel erg gezond is? Ongezond eten ook gezond kan zijn omdat genieten stress verlaagt? Omega-3 rijke olie eenmaal open slechts 3 weken houdbaar is? Het ontbijt de belangrijkste maaltijd is van de dag? Water het goedkoopste medicijn is? Pure chocolade heel erg gezond is voor het lichaam? Een biertje of wijntje op z’n tijd heel gezond kan zijn? Een Snicker 250 calorieën levert aan het lichaam? Dat je van 250 calorieën een uur kunt wandelen?

Foto’s Scapa Home en Perscentrum Wonen


Bezoek onze nieuwe showroom

WWW.DENENGELSMANSIERBESTRATING.NL

Den Engelsman Sierbestrating Den Engelsman Veilingweg 9, Sint Annaland T 0166 65 31 90 Tuinmaterialen E info@denengelsmansierbestrating.nl Veilingweg 9, Sint Annaland T 0166 65 31 90

E info@denengelsmansierbestrating.nl I www.denengelsmansierbestrating.nl

3)%2"%342!4).'s45).4%'%,3s-%'!4%'%,3 .!455234%%.s45).6%2,)#(4).'s45).(/54 45).(5)3*%3s",/+(544%.%.-%%2

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE

GALDERSEWEG 94 - 4855 AJ GALDER - NEDERLAND

WWW.SMIDJE.NLGaragedeur vervangen? 1 sept.

t/m 15

Al 45 jaar een vertrouwd adres

okt.

HERF 2013 ST A C T I E! Vraag u w dea le evoor r naar waard en

de acti

ǀĂŶŚĂĂĨƚĞŶƉŽŽƌƚǀůŝĞƚ͘Ŷů Leverancier van:

GRATIS Elektrische aandrijving Tijdelijk krijgt u bij aankoop van een Novoferm garagedeur de elektrische bediening t.w.v. € 470,- gratis. Als dat niet voelt als thuiskomen!

Paasdijkweg 19A 4693 RE Poortvliet Pilootweg 5 4696 RJ Stavenisse

r gara jaa n tie

10

Tel. 0166-619200 B.g.g. 0166-692977

***** Wereldmarktleider *****

Welkom thuis, welkom bij Novoferm

Profiteer nu nog van 6% B.T.W. op de aanleg van uw droomtuin!!

Sierbestrating Blokhutten Tuinverlichting Trampolines/ Skelters Tuinschermen/ Tuinhout Kunstgras 

voferm No


EEN WINTERHARDE TUIN ZORGT VOOR MINDER WERK IN DE LENTE

O IN DE MAAND? BLOEMBOLLEN IN DE GROND!

Najaar leent zich om nieuwe bloembollen in de grond te zetten. Een winterharde tuin zorgt voor minder werk in de lente. De tuin kan het beste rond november winterklaar worden gemaakt. Het is aan te raden met de tuin aan de slag te gaan, voordat de vorst diep in de grond zit. Een winterharde tuin zorgt ervoor dat u in de lente minder werk heeft. Ook heeft u dan een grotere kans op een mooie uitbloei van de planten. DOOR MONIQUE JANSEN

MAAIEN Het gras dient gemaaid te worden tot een hoogte van drie centimeter. Het is beter niet te maaien wanneer het de volgende dag gaat vriezen. Gras groeit vanaf een graad of acht. Bij een zachte winter met temperaturen boven de tien graden is het aan te raden wel af en toe te maaien. Het gras kort houden voorkomt dat mos gaat woekeren.

SNOEIEN Hagen kunnen al in oktober worden gesnoeid. In november kunnen platanen en vormbomen worden teruggesnoeid. Ook heesters, coniferen en planten die in de zomer groeien lenen zich om in november te kortwieken. Het snoeiafval van coniferen kan gebruikt

worden om vorstgevoelige planten mee te bedekken. Op het moment dat een boom bloedt dient de snoeischaar neergelegd te worden. Beter is het om dan het voorjaar af te wachten. Als de temperatuur onder de -5 graden duikt kan er beter niet meer worden gesnoeid. Voorjaarsbloeiers kunnen beter niet in de winter worden gekortwiekt, omdat de kans bestaat dat de bloemknoppen per ongeluk worden verwijderd.

worden uit de grond, omdat deze bollen de winter niet overleven. Daarbij gaat het onder meer om begonia’s en dahlia’s. Droge zomerbollen kunnen bewaard worden op een oude krant op een plek waar het niet vriest. Eenjarige bloeiers zoals geraniums, afrikaantjes en lobelia’s kunnen worden weggegooid. Kuipplanten komen de winter door op een lichte plek met een temperatuur van tussen de vijf en tien graden. Zet potplanten die niet vorstbestendig zijn op tijd binnen.

BORDERS Op stroken grond met planten (borders) is het aan te raden vorstgevoelige planten te bedekken (bijvoorbeeld met bladeren), zodat ze meer kans hebben de winter te overleven. Planten van één en twee jaar kunnen worden weggehaald, maar natuurlijk kunnen ze ook blijven staan. Wellicht breiden ze zich uit, waardoor er nog meer mooie planten en bloemen staan.

BEPLANTING De herfst leent zich –zolang het niet vriest- ook prima om nieuwe planten in de grond te steken. Deze planten wortelen zich in de winter en gaan bloeien in het voorjaar. Het is in het najaar een uitstekende tijd om bollen van voorjaarsbloeiers als narcissen, tulpen en krokussen in de grond te steken. Zomerbollen dienen juist verwijderd te

Een Winterharde Vijver Bij een vijvertemperatuur onder de tien graden is het aan te raden de vijverpomp buiten werking te stellen. De beluchtingspomp dient wel te draaien om te voorkomen dat de gehele vijver onder een laag ijs komt te staan. Vissen dienen bij een temperatuur onder de twaalf graden niet meer te worden gevoerd. In het najaar is het aan te raden gevallen blaadjes en dode vijverplanten te verwijderen uit de vijver.

Een vogelvriendelijke tuin Een wintertuin levendig maken kan door de tuin aantrekkelijk te maken voor vogels. Hang op verschillende plekken vogelhuisjes op met daarin voedsel. Ook kunt u in deze huisjes en in bomen vetbollen en pindaslingers hangen om vogels een handje te helpen. Wie veel verschillende zaden en noten gebruikt, heeft de meeste kans om een grote diversiteit aan vogels aan te trekken.


ZIN IN HET BUITENLEVEN MET VAN KOOTEN TUIN & BUITEN LEVEN

 Bij aankoop van een Lariks/Douglas buitenverblijf vanaf € 5.000,ontvangt u tegen inlevering van deze actiecoupon

Profitee nu van d r e scherpe prijzen Laagste prijs garantie

ACTIOEN COUP

ACTIE LOUNGESET geheel GRATIS!

 PRIJZEN ACTIE VERANDA

nu € 795,-

ACTIEPRIJS

€ 5.999,TUINKAMER MET GLASSCHUIFWANDEN

400 x 250 cm

ACTIE VERANDA - Ook leverbaar in antraciet structuurlak - In vele maten verkrijgbaar

500 x 300 cm

€ 1.585,-

300 x 250 cm

€ 998,-

600 x 300 cm

€ 1.785,-

400 x 250 cm

€ 1.195,-

700 x 300 cm

€ 1.975,-

500 x 250 cm

€ 1.435,-

300 x 350 cm

€ 1.199,-

600 x 250 cm

€ 1.615,-

400 x 350 cm

€ 1.425,-

700 x 250 cm

€ 1.795,-

500 x 350 cm

€ 1.699,-

300 x 300 cm

€ 1.115,-

600 x 350 cm

€ 1.899,-

400 x 300 cm

€ 1.315,-

700 x 350 cm

€ 2.150,-

300 x 200 cm

nu € 1699,-

€ 21499,-

€ 795,-

CHALET ALEGRANZA - Afmeting: 600 x 1000 cm met verdiepingsvloer - 56 mm wanddikte - GRATIS daksingles rood, groen of zwart

nu € 7599,CHALET MORGENSTER - Afmeting: 600 x 510 cm met verdiepingsvloer - 70 mm wanddikte - GRATIS daksingles rood, groen of zwart

€ 795,-

nu

nu

BLOKHUT ONYX - Afmeting: 260 x 220 cm - 28 mm wanddikte - GRATIS daksingles rood, groen of zwart

300 x 200 cm

BLOKHUT HATTEM

- Afmeting 300 x 300 cm + zijluifel - 28 mm wanddikte - GRATIS dakleer

nu € 899,PRIEEL PREMIUM - Afmeting: 352 x 352 cm - GRATIS zwarte daksingles - Geïmpregneerd Noord-Europees vurenhout - (Dichte wanden tegen meerprijs € 108,- leverbaar)

NL

J. van der Heijdenstraat 10, 3281 NE Numansdorp T: +31 (0)186-655990 E: info@blokhutvillage.nl I: www.blokhutvillage.nl

NL

Antonie Van Leeuwenhoekstraat 14, 3291 CR Strijen T: +31 (0)78-6745736 E: info@verandavillage.nl I: www.verandavillage.nl

BE

Autolei 315, 2160 Wommelgem T: +32 (0)335-52555 E: info@blokhutvillage.be I: www.blokhutvillage.be

BE

Autolei 315, 2160 Wommelgem T: +32 (0)335-52555 E: info@blokhutvillage.be I: www.blokhutvillage.be

nu

€ 899,WICKER DINNERSET BISCAROSSE - Afmeting tafel: 200 x 100 x 74 cm - Gasveer in de stoelen

nu

€ 699,WICKER SAINT-MAXIME - Afmeting tafel: 100 x 57x 48 cm - Afmeting bank: 88 x 150 cm


Wie slachtoffer is geworden van een inbraak, trekt meteen alles uit de kast om te voorkomen dat zijn huis nogmaals het doelwit wordt van criminelen. Je kunt er echter beter voor zorgen dat zoâ&#x20AC;&#x2122;n traumatische ervaring je bespaard blijft en meteen maatregelen treffen. En daarin is volop keus. Van kleine aanpassingen tot professionele beveiliging. DOOR VERA DE GEUS

INVESTEER IN JE EIGEN VEILIGHEIDâ&#x20AC;Ś EEN INBRAAK WIL JE NIET MEEMAKEN! De impact van een inbraak is groot. Slachtoffers krijgen vaak te kampen met een gevoel van onrechtvaardigheid, ongeloof en boosheid. Ook slapeloosheid en concentratieproblemen komen regelmatig voor. Daarbij komt dat meer dan de helft van slachtoffers zich zelfs lange tijd na de inbraak nog onveilig, angstig, nerveus en boos voelt. Ook geven ze zichzelf vaak de schuld van de inbraak en slapen slechter. Wanneer de slachtoffers zelf thuis waren tijdens de inbraak, bijvoorbeeld omdat ze lagen te slapen, is het leed helemaal niet te overzien. En dan hebben we het niet eens over de rompslomp en de kosten achteraf. Kortom: een inbraak moet je uit alle macht zien te voorkomen.

SENSOR Om te beginnen moet je je huis bekijken door de ogen van een inbreker. Sluit ramen en deuren, lijkt in deze nogal een open deur, maar als u boven aan het stofzuigen bent, kunnen dieven beneden ongestoord ĂŠn ongehoord hun gang gaan. Die klikoâ&#x20AC;&#x2122;s staan wel handig bij de voordeur onder de carport, maar worden door inbrekers ongetwijfeld ingezet als middel om bijvoorbeeld op het dak te komen. Ook moet je ervoor zorgen dat je huis zichtbaar is. Logisch dat je geen grote schijnwerpers op je huis gericht wilt hebben en kiest voor een mooie dichte heg vanwege de privacy, want sfeer doet ook wat. Maar een donker, afgeschermd huis is een prima omgeving voor een inbreker om zich schuil te houden en ongezien zijn werk te doen om binnen te komen. Buitenlampen met bewegingssensor zijn niet bepaald de beste vrienden van ongenode gasten dus begin daarmee.

VAN KLEINE AANPASSINGEN TOT PROFESSIONELE BEVEILIGING MET KENMERK TOT 90% MINDER KANS OP INBRAAK

Dom dom dom... Sommige inbrekers zijn geroutineerd, maar 80% van de inbraken wordt gedaan door gelegenheidsinbrekers. Dat blijkt: Een inbreker uit Weert werd aangehouden na een inbraakpoging. Hij werd ontdekt door de sporen die hij al lopend en ďŹ etsend had achtergelaten in de sneeuw. Opvallend is dat dit ieder jaar wel een keer voorkomt. Een dief brak in in een school en sloeg waarschijnlijk op de vlucht toen het alarm afging, maar vergat wel zijn hond op de plaats van delict. De hond was gechipt en de dader werd snel gepakt. Een collega-crimineel was nog dommer, die verloor zijn identiteitsbewijs tijdens de inbraak. Ook een auto is vanwege de haast tijdens het vluchten wel eens blijven staan!

 sDoe de voordeur altijd op slot. Inbrekers kunnen het deurslot opentrekken via de brievenbus met behulp van bijvoorbeeld een kleerhangertje. sHaal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers boren soms een gaatje onder het slot van een deur en zo met een ijzerdraad de sleutel omdraaien.

KLAUWEN Ook dievenklauwen om te voorkomen dat inbrekers het complete raam of de hele deur uit de sponning tillen zijn geen overbodige luxe. Je staat ervan versteld hoe snel een regulier slot open te maken is door een beetje geroutineerde crimineel. Bespaar dan ook zeker niet op veiligheidsloten op ĂĄl je buitendeuren. Uiteraard zijn ook deze ook open te breken, maar dat kost energie en tijd die de gemiddelde inbreker natuurlijk niet heeft.

ALARMSYSTEEM Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je ook grotere maatregelen treffen. Denk bijvoorbeeld aan het laten monteren van rolluiken. Hoewel rolluiken in eerste instantie natuurlijk een ander doel hebben, blijkt uit onderzoek dat dit inbrekers toch afschrikt. Wie goed wil investeren in zijn eigen veiligheid en dat van zijn huisgenoten, kiest voor een alarmsysteem. Geen kleine uitgave, maar het vergoot je veiligheidsgevoel enorm en alarmsystemen zijn de vijand van criminelen. Zeker wanneer het systeem gekoppeld is aan een beveiligingsbedrijf dat polshoogte kan komen nemen.

KEURMERK Wanneer je alle maatregelen hebt genomen, is het raadzaam om het Keurmerk Veilig Wonen aan te vragen. Dat is een bevestiging voor jezelf, maar het werkt ook preventief en vaak gaat je verzekeringspremie omlaag. Inbrekers hebben namelijk in woningen met het kenmerk tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Slaap lekker!

0 L s Trap niet in een babbeltruc! Criminelen bellen vaak gewoon aan met een smoesje en zo uw huis binnenkomen. Kies voor een kijkgaatje of raampje in de deur of monteer een kierstandhouder. s Voorkom Flipperen. Inbrekers kunnen met een pasje tussen de deur en het kozijn het slot, de dagschoot, indrukken en openen. Doe de deur daarom altijd op slot.

sEen schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een speciaal geschikt slot aan. s Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig. deurmat en bloempot zijn geen â&#x20AC;&#x2DC;geheimeâ&#x20AC;&#x2122; plaatsen. s(ANGGEENADRESLABELAANUWSLEUTELBOS Bron: politie.nl


Bekijk onze website www.polystyle.nl voor uitgebreide informatie en opties

EEN TOPPRODUCT GEPLAATST IN Ă&#x2030;Ă&#x2030;N DAG /+)),!%+%)$! +3&+'&) ',*-)!"

Heijningen: Arbeidsweg 4 4794 SZ Ind. terrein Dintelmond nr. 5359 T 0167 528558

2*'$,+TOP#.$!+!+ 2&$'1*&.! '&*+),+! 2,!+*+#&.)%+&$,!*!*'$+! 2*+&+&$#.)+0( 2'(%+%#+!&-)!".$$$#$,)& 2'&) ',*-)!" 2!&)!&%'&+ 2")* )!+$!"#)!#*)&+! 2),!% "))-)!&

Breda: Regenbeemd 21 4825 AS T 076 5729568

info@polystyle.nl

â&#x20AC;&#x2DC;FIREPLACE GROOTSTE OPENHAARDEN ZAAK VAN HET ZUIDENâ&#x20AC;&#x2122; BERGEN OP ZOOM - Fireplace is de grootste openhaarden zaak van het zuiden en gevestigd in Bergen op Zoom aan de Laan van Everswaard 59, telefoon 0164-261909. Bij Fireplace worden niet alleen houtkachels en of openhaarden verkocht, maar ook elektrische haarden en gashaarden. In de winkel zijn ook allerlei verschillende cadeauartikelen te koop voor in de woonkamer en rondom de schouw zoals beelden, spiegels en schilderijen. Fireplace is de importeur voor Morsø haarden die in Denemarken worden gemaakt (www.morso.nl). Ook worden er moderne haarden geĂŻmporteerd uit Zweden waarvan sommige modellen zelfs draaibaar zijn: www. contura.nl en uit Noorwegen, www.nordpeiskachels.nl. Het plaatsen bij de klanten wordt door eigen personeel

gedaan waaronder ook rookkanalen worden gereviseerd. In de showroom staan verschillende haarden en schouwen tentoongesteld, waaronder klassiek en moderne opstellingen. Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor schoonmaak spullen voor uw haard (ruitenreiniger, kachelpoets, hittebestendige lak). De winkel is gevestigd op de Bergse Plaat en makkelijk bereikbaar. Openingstijden zijn van 9.00 uur tot 17.30 uur. Vrijdagavond tot 20.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur. Fireplace, Laan van Everswaard 59 in Bergen op Zoom, tel. 0164 261909

JS Tegels en sanitair

Wij wensen u Slaat een nieuwe weg in! tige Feestda en een ukkig Nieuwj

Ruim 25 jaar verzorgen wij badkamers op maat voor onze klanten in heel Nederland. Een vak waar we nog steeds veel plezier in hebben. Dat blijven we ook doen ĂŠn op een andere manier. Om u nog persoonlijker van dienst te zijn. Die vraag wordt steeds groter en daar geven we graag gehoor aan.

WAT BETEKENT DAT VOOR U ALS KLANT? In de nabije toekomst zult u ons niet meer in de showroom in Huijbergen aantreffen, maar we komen op afspraak bij u thuis. We laten ons ter plaatse inspireren door de mogelijkheden. En brengen aansluitend uw badkamer op een aansprekende manier in beeld. Zo loopt u al in uw

badkamer rond voordat deze bij u geplaatst is. Verder blijft alles hetzelfde. Het advies, de kwaliteit en de service.

DE SHOWROOM RUIMT OP De veranderende werkwijze kan u op korte termijn al wat opleveren. We bieden onze badkamers die in de showroom staan namelijk aan voor hele aantrekkelijke prijzen. Breng een bezoek aan onze showroom en kom proďŹ teren van de aanbiedingen die er zijn. JS tegels en sanitair bv, Westerstraat 4a, 4635 CV Huijbergen, t.0164 64 22 43, info@jstegels-sanitair.nl, www.jstegels-sanitair.nl

UITGERUST OPSTAAN BEGINT BIJ GROENENDAAL BERGEN OP ZOOM â&#x20AC;&#x201C; Groenendaal Bedden zit al 45 jaar (sinds 1968) op dezelfde locatie: Potterstraat 48. â&#x20AC;&#x2122;s Morgens uitgerust wakker worden, de dag ďŹ t en actief

beginnen. Een goed slaapsysteem kan u daarbij helpen. Groenendaal Bedden heeft een breed scala aan merken, zoals Auping, LathoďŹ&#x201A;ex, Velda, Pullman enz. En verder bedtextiel van o.a. Dommelin, Auping, Beddinghouse. Dekbedden van Ducky Dons. Ook

hoofdkussens; van kinderkussen (het eerste) tot 100% Siberische ganzendonskussens. Alles levert Groenendaal Bedden: van babywiegmatrasje tot seniorenledikant. Populair gezegd: alles van de wieg tot het graf. En zelf in iedere gewenste (for)maat. Komt u eens vrijblijvend naar de SPECIAALSTE BEDDENZAAK in de binnenstad van Bergen op Zoom, om u eens deskundig te laten adviseren! Op het adres Potterstraat 52-54 houden we leegverkoop. Wij STOPPEN dus niet, integendeel, wij gaan gewoon door aan de Potterstraat 48. Groenendaal Bedden Potterstraat 48-54 4611 NK Bergen op Zoom Telefoon 0164 234 590 Parkeren in de Parkeergarage â&#x20AC;&#x2DC;Achter de Grote Marktâ&#x20AC;&#x2122;


X x x x x

x x x

Zeer laag waterverbruik Power Clean Besteklade

GSXP 81312 Afwasmachine inbouw Volledig integreerbare vaatwasser met 8 programma's, 13 couverts, microban-filter, green intelligence technologie, PowerClean, resttijdindicatie, energieklasse A++, ProComfort besteklade, 7 liter waterverbruik. Art. nr.: 1241705

OP ALLE WASMACHINES, WASDROGERS, KOELKASTEN, VAATWASSERS, OVENS* *Kijk voor de voorwaarden op MediaMarkt.nl/bezorgen

"| 46 7 11

OP ALLE TELEVISIES EN HIFI APPARATUUR*

cm

*Kijk voor de voorwaarden op MediaMarkt.nl/bezorgen

1400Hz Frequentie Ambilight 3D Max 46 PFL 8008 LED Televisie 46inch / 117cm, Full HD LED, 1400Hz Perfect Motion Rate, driezijdig Ambilight XL, Skypecamera voor internet gesprekken, Smart TV, 3D max voor een FULL HD 3D ervaring, dual core processor, 4 HDMI aansluitingen. Art. nr.: 1228464

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur! BERGEN OP ZOOM

maandag 10.00 - 21.00 uur 10.00 - 21.00 uur Burg. van Hasseltstraat 3 dinsdag Tel. 0164 - 218 600 woensdag 10.00 - 21.00 uur

donderdag 10.00 - 21.00 uur vrijdag 10.00 - 21.00 uur zaterdag 09.30 - 18.00 uur

zondag 12.00 - 18.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Parkeergarage direct boven de winkel

Cadeaukaarten verkrijgbaar


ALLE INFO OVER WONEN

WOONCAFĂ&#x2030; naar je eigen huis! De sleutel

LOCATIE | FOYER RABOBANK

START

HET MARKIEZAAT BERGEN OP ZOOM | 19.30 UUR

TIP EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE OPEN HUIZEN ROUTE!

DONDERDAG 3 OKTOBER 2013 DE 2e EDITIE WOONCAFĂ&#x2030;

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP DE SITE EN MELD JE AAN !

www.wooncafe.com

DEELNEMENDE PARTIJEN:

Stoppen ! met roken Lasertherapie

GROTE KEUZE NIEUWE MEUBELEN

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

waaronder 60 bankstellen.Inruil mogelijk.

Afslanken met succes!

Burg. van Hasseltstr. 64 Bergen op Zoom 0164-234990 Vlakbij Media-Markt en Jumbo Super

Lasertherapie

MEUBELZAAK BROOS MEUBELEN

12½ JAAR SPECSAVERS

BERGEN OP ZOOM

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

OF GRATIS VARIFOCALE GLAZEN OF GRATIS ONTSPIEGELDE GLAZEN OF GRATIS MEEKLEURENDE GLAZEN

Serredaken | Carports Overkappingen bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

Ook voor zelfbouw BEL 0165-313539 WWW.EUROFIX.NL INFO@EUROFIX.NL | INDUSTRIEWEG 10C | OUDENBOSCH

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN! Specsavers Bergen op Zoom Wouwsestraat 23A §0164 263 337 Actie geldt voor monturen vanaf â&#x201A;Ź79. Dit geldt voor ĂŠĂŠn persoon. Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. Š 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. specsaversnederland. www.specsavers.nl


Viering 50-jarig bestaan Sic Pugno groot succes

Week van de Smaak

Sic Pugno Volleybal Nieuws

BERGEN OP ZOOM â&#x20AC;&#x201C; De lekkerste week van het jaar komt er weer aan: De Week van de Smaak. De gehele week besteedt tanteLouise-Vivensis extra aandacht aan haar bewoners, thuiszorgcliĂŤnten en gasten door echte streekgerechten voor te schotelen.

BERGEN OP ZOOM - Het 50-jarig bestaan van volleybalvereniging Sic Pugno werd gevierd met een grootse en super gezellig reĂźnie op zaterdag 28 september. Om 12.00 uur werd er gestart met een volleybaltoernooi in sporthal Boulevard, maar huidige leden, maar ook even zoveel oudleden aan meededen. Er werden een aantal leuke wedstrijden gespeeld, waarbij er ook door de â&#x20AC;&#x2DC;oudjesâ&#x20AC;&#x2122; nog een aardig potje gevolleybald werd. Om 16.00 uur werd het programma vervolgd met een gezellig reunie, voor alle leden en vooral oud-leden, in cafĂŠ het Zwijnshoofd. Onverwacht veel mensen waren aanwezig en het cafĂŠ was dan ook bomvol. Vanzelfsprekend werd er

ofďŹ cieel geopend met een glaasje champagne, waarna de verhalen over vroeger konden losbarsten. Tijdens de middag was er nog een â&#x20AC;&#x2DC;ofďŹ cieel momentâ&#x20AC;&#x2122;, namelijk het live gaan van de nieuwe website van Sic Pugno. Deze is geheel gerestyled, kijk vooral op www.sicpugno.nl om met eigen ogen te zien hoe professioneel een eigentijds de website nu is. Tegelijkertijd met het middagprogramma in het Zwijnshoofd was er voor de allerkleinste leden van de vereniging een fotospeurtocht door de binnenstad gehouden. Met kleurige ballonnen, in de huiskleuren rood en zwart, gingen de kinderen van start voor deze wandeling. Bij terugkomst in het Zwijnshoofd, rond een uur of zes, was er voor hen ook nog een heuse kinderdisco

o.l.v. DJ Jack. De ouderen deden zich onderwijl tegoed aan een heerlijk buffet en barbecue op de binnenplaats van het Zwijnshoofd. Rond een uur of half negen was er door het reĂźnie comitĂŠ een heuse Sic Pugno Kennis Quiz gehouden, waar vragen voorbij kwamen over alle 50 roerige jaren van Sic Pugno en er veel kreten van herkenning door de zaal gingen. Vanaf een uur of 21.30 uur werd de dag afgesloten met een knallend feest, o.l.v. DJ Jack, en er werd gedanst tot in de late uurtjes. Al met al een zeer geslaagde dag, met grote opkomst van veel belangstellenden, op naar de volgende mijlpaal, het 60- jarig bestaan. Interesse in volleyballen bij Sic Pugno? Kijk op www.sicpugno.nl of bel met Kees-Jan van Vliet, telf. 0164-246036.

BRIDGE BRIDGECLUB DOUBLET Herfstdrive: Op zaterdag 5 oktober houdt BC Doublet te Halsteren een Herfstdrive in Ontmoetingscentrum de Wittenhorst, start om 13.30 uur. Voor informatie: Carla Bakx, tel. 06-19991858. Inschrijven bij Kenneth Clements, wedstrijdleider voor deze middag, emailadres: k_clements@online.nl, tel. 06-10848320. BC BERGEN TROEF Uitslag 25 sept. 3 zitting, A-Lijn: 1. Toke Dons & Frans Dons 60,14%; 2. Doortje v.d. Bersselaar & Ton v.d. Berg 56,42%; 3. Joke v.d. Nijs & Walter Berbers 56,08%; 4. Ina Braam & Jeanette Lambrechts 55,80%; 5. Jan Meertens & Arie Seip 55,73% B-Lijn: 1. Wim Geers & Ben v. Straaten 67,08%; 2. Joke Bastiaanse & Joke v. Bragt 64,00%; 3. Jopie Pijnen & Piet Pijnen 58,33%; 4. Nellie v. Gaans & Ton Schutten 58,00%; 5. Wil Lambermont & Siem Lambermont 51,25%. 25 sept. dat was weer een gezellige bridge avond in de Ooitas op de plaat. Nieuwe leden zijn welkom. Tel. Rieky Constiaanse 0164 234656. BRIDGECLUB UP & DOWN Uitslag 24 september: 1. Wiek van Tilborg/Toos Touw 59.94%; 2. Vera Videler/Miriam Hertogh 57.95%; 3. Corry Stoffels/Annie Withagen 55.57%; 4. Ingrid Markies-Margriet Bruys 55.27%; 5. Lisa vd Klundert/Joke vd Linden 54.55%. Wij bridgen iedere dinsdagmiddag om 13.30u in zaal Roozenoord. Er is plaats voor nieuwe leden, ook heren zijn welkom. Voor informatie kunt u bellen naar J.Claes tel.: 263136. BC DE MOERKENS Uitslag 26 september, middagzitting A-Lijn: 1.Joke Buuron en Bob van Daele 63,89%; 2.Hilda Dorsselaer en Jo Rekkers 59,72%; 2.Lau van Geel en Henk van der Velden 59,72%; 4.Koos Weijdt en Marius Wierickx 54,86%; 5.Joke van Bragt en Joke Bastiaanse 50,69%. Middagzitting B-Lijn: 1.Annelies en Eric Odor 57,64%; 1.Sjak en Christ Vriens 57,64%; 3.Lucy Disco en Leentje van de Broek 57,50%; 4.Bep Nelissen en Chris Blankers 55,56%; 5.Annelies v.Broekhoven en Monika Noordijk 50,83%. Middagzitting C-Lijn: 1.Gerarda en Adrianus Luijks 65,07%; 2.Jan Peijs en Jan van der Roeden 61,11%; 3.Carine Rijnkels en Clem Vermeuklen 54,65%; 4.Toos Bruijs en Roelien van den Tol 52,08%; 5.An en Plony Kees 47,92%. Avondzitting: 1.Johan Buys en Wim van Hoof 58,75%; 2.Gemma en Bert Piepers 52,92%; 2.Thera en Pim Goldsmann 52,92%; 4.Christina Koek en Rien Markusse 52,08%; 5.Ellie en Dirk Kuijk 51,25%. Voor de middagzitting kunnen voor in de competitie zich nog en-

kele paren aanmelden. De avondzitting is vrije inloop met een entreegeld, aanmelden v.a. 19.00u, aanvang 19.30u in Wijkcentrum de Moerkens, Kapittelstraat 21 te Bergen op Zoom. Info bij Jac Kil 06/51157770. BC BERGEN OP ZOOM Uitslag 24 september, A-lijn: 1. Wilma Dekkers-Theo Groenewoudt 62,46%, 2. Plony en Jan Goossens 58,33%, 3. Tom Hagenaars-Harry van Wijnen 58,02%, 4 Winfried Peil-Kris Jacobs 55,31%. B-lijn: 1. Elly en Dirk Kuijk 59,38%, 2. Toos en Louis Luysterburg 55,10%, 3. MariĂŤtte ten Dam-Jozien Lybeert 55,00%, 4. Ted Blom-Christ van Nieuwburg en Rita en RenĂŠ Jacobs 51,04%. Clijn: 1. Ingrid Ligteringen-Magda Rentmeester 61,25%, 2. Jenny Wouts-Nelly Koolen 56,25%, 3. Marijke Schijven-Joke Goossens 52,50%, 4. Adrie de Wit-Jan de Jonge 50,42%, 5. Annelies en Eric Odor 50,00%. BC A LA CARTE Uitslag 26 september, A-lijn: 1. Tom Hagenaars-Ton Suijkerbuijk 55,83%, 2. Jan Schnitker-Winfried Peil 53,33%, 3. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 51,39%, 4. Wilma Dekkers-Jan Kuijk 50,83%, 5. Jan Kalker-Jan Goossens 50,00%. Op zondag 27 oktober houdt A la Carte i.s.m. Steelbridge de Bergse Kroegendrive. Info bij Harry van Wijnen, tel. 0164-254883. BRIDGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 23 september, groep A: 1. Tom Hagenaars-Partner 65,63%, 2. Louis Maas-Wim v. Hoof 60,07%, 3. Riet Keij-Carla v. Gool 57,29%, 4. Elma Snoek-Ria Karman 55,21%, 4. Karel Bartelen-Jan de Rooij 55,21% Groep B: 1. Adje Maurer-Maurits Schoenmaker 62,50%, 2. Marian Wijt-Marius Wierckx 61,67%, 3. Elly Pijnen-Jenny Weidt 54,17%, 4. Marian en Mart Heijnemans 53,75%, 5. Toos Suykerbuyk-Jopie Vale 52,08% Groep C: 1. Annie Aertsen-Elly Kalker 64,50%, 2. Adrie HuijbenClem Vermeulen 56,37%, 3. Jeanne Franken-Jan v. Geel 55,54%, 4. Loed Weys-Johan Moonen 55,51%, 5. Nel v. Egmond-Nell de Jong 55,09%

Bij de zorginstelling staat gastvrijheid voorop, waarvoor ze al meerdere sterren in ontvangst heeft mogen nemen. Het eten wordt dan ook altijd met verse ingrediĂŤnten en liefde bereid om de smaakzintuigen van de eters te prikkelen. De Week van de Smaak vindt dit jaar plaats van zaterdag 28 september tot en met zondag 6 oktober. Met De Mooie Maaltijd biedt de

Muziek op Beursplein BERGEN OP ZOOM - Er speelt in een grote afgesloten tent op het Beursplein om 19.45 uur de Jacob Harper Blues Band op zaterdag 5 oktober. Daarna zal om 21.45 uur de Doemaar Coverband, â&#x20AC;&#x2DC;Doe Maar Net Alsofâ&#x20AC;&#x2122; er een waar

BERGEN OP ZOOM - Het 1e van korfbalvereniging Scheldevogels ziet er dit seizoen anders uit dan vorig jaar. Het team is verrijkt met een aantal spelers die overgekomen zijn uit de A-jeugd. Scheldevogels staat dit seizoen o.l.v. een nieuwe trainer/coach. Bas Nieuwenhuizen, zelf ook een oud-speler van o.a. Scheldevogels, zal dit seizoen het team leiding geven. Na vorig jaar gedegradeerd te zijn naar de 4e klasse belooft dit seizoen een uitdaging te zijn voor dit team. De voorbereiding van het seizoen verliep erg goed. Scheldevogels wist op het ELKV-Toernooi de 1e prijs in hun poule binnen te halen. De eerste 2 wedstrijden wist Scheldevogels niet te winnen. De 3e wedstrijd daarentegen wist Scheldevogels zijn eerste punten te pakken van het seizoen, met een uitslag van 10-10 tegen Spirit. Zaterdag28 september stond er de

August Lokerse, mob. 06 - 46 40 36 47 Ko Verhage, mob. 06 - 28 74 99 85  PAGINA 36

wedstrijd tegen Volharding 1 op het programma. In een winderig Yerseke ging een compleet Scheldevogels van start. Scheldevogels wist vanaf het begin af aan de leiding te pakken. Verdediging hield het spel goed onder controle. Toch wisten ze niet uit te lopen en kwam Volhardig steeds terug. Ruststand was dan ook 5-5. Na een goede oppepper tijdens in de rust had Scheldevogels ook hele goede 2e helft en wist nu wel verder uit te lopen. Volhardig ging steeds fysieker spelen wat niet mocht baten terug te komen. Uiteindelijk wist Scheldevogels de punten mee naar huis te nemen met een einduitslag van 7-10. Door deze winst weet Scheldevogels zich de middelklasse van de poule in te werken. Volgende week staat de wedstrijd tegen Oranje-Zwart op het programma. Zij staan op dit moment onderaan in de poule, maar zullen zeker niet onderschat moeten worden.

Open Bergs Schaakkampioenschap is begonnen schap wordt gespeeld in 9 ronden; de volgende ronde is op vrijdag 11 oktober. Alle informatie over dit toernooi is te vinden op www.openbergs.nl

Wit geeft mat in 3 zetten

        

feest van gaan maken. Op zondag 6 oktober zullen er tussen 14.0019.00 uur vanuit de tent Tirolerklanken klinken vanwege het Boztoberfest. Kortom een leuk en gezellig muzikaal weekend op het Beursplein. Beide dagen is de toegang gratis.

Scheldevogels boekt eerste zegen van het seizoen

BELLEVUE BRIDGE Woensdag 25 september, groep A: 1. Fran v.d. Reijt-Cor v. Wijngaarden 55,06%, 1. Riet v. Rooy-Jan de Rooij 55,06%, 3. Elly v. Aken-Joke Jacobs 54,76%, 3. Paula Suykerbuyk-Linda Voorn 54,76%, 5. Franka Stoutjesdijk-Partner 54,17% Groep B: 1. Ida en Aad Beemster 59,17%, 2. Corrie v. LeeuwenJopie Vale 55,83%, 2. Christina Koek-Rolly Rogge 55,83%, 4. Ria v. Loon-Corry Vliegenthart 55,42%, 5. Ine Jansen-Jose Mattheussens 51,67%

Bel Hoveniersbedrijf â&#x20AC;&#x2DC;De TuĂšnmanâ&#x20AC;&#x2122; voor:

Week van de Smaak sinds 2008 zorginstellingen en ziekenhuizen een perfecte kapstok om speciale aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun maaltijden. Voor tanteLouise-Vivensis is dit welbekend terrein en steekt dit keer in op ambachtelijk bereide producten uit eigen regio. Zo kookt woonzorgcentrum De Nieuwe Haven met de vergeten groente pastinaak en koolraap en maakt woonzorgcentrum Onze Stede een ouderwetse keutjes (varkens) maaltijd klaar voor haar bewoners en gasten. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om te komen proeven. Kijk voor alle deelnemende locaties van tanteLouise-Vivensis op de website van De Week van de Smaak: www.weekvandesmaak.nl.

BERGEN OP ZOOM - Bij de Bergen op Zoomse Schaakvereniging werd de 1e ronde gespeeld van het Open Bergs Schaakkampioenschap op vrijdag 27 september. Deelname staat open voor iedereen; het best eindigende lid van de vereniging wordt clubkampioen. De toernooiwinnaar van vorig jaar, Freek Schouten, die door zijn overwinning tevens Clubkampioen werd, deed goede zaken door te winnen van AndrĂŠ van der Graaf. Er waren enkele verrassingen, waarbij minder sterke spelers remise behaalden tegen een sterkere speler. Daarin slaagden Pieter-Jan Demmers tegen Oliver de Hert, Erwin Kalle tegen RenĂŠ Punt, en Alexander Bruschke tegen Bas van de Putte. De overige uitslagen waren volgens verwachting, wat overigens geenszins betekent dat de verliezer zich zonder slag of stoot gewonnen gaf. Het Open Bergs Schaakkampioen-

Middagschaak Op donderdag 3 oktober houdt BSV de 1e middagschaak-bijeenkomst. Op deze wijze wil de vereniging in contact komen met schakers (beginners en gevorderden van alle leeftijden) die op donderdagmiddagen (bijvoorbeeld van 13.00-17.00 uur) een onderlinge competitie willen spelen. Deze schakers zouden na een proefperiode van maximaal 3 maanden lid kunnen worden van BSV. GeĂŻnteresseerden in deze nieuwe mogelijkheid kunnen een mailtje sturen naar ghobbelen@scarlet.nl. Er wordt dan persoonlijk contact opgenomen. De 1e bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 3 oktober om 13.00 uur in Bellevue, Antwerpsestraatweg 188. Alle schakers zijn welkom. Schaakstelling De stelling van vorige keer kwam uit de partij Holmsten-Avrukh, van de editie 2001 van het jaarlijkse toernooi van Linares. Wit wint op slag met 1. Dxe6+. Op 1. ... Tf7 is het meteen mat met 2. Te8, op 1. .. Kh8 volgt 2. Lxg7 mat. Het spectaculairst is 1. ... Dxe6, 2. Txg7+ Kh8, 3. Th7+ Kg8, 4. Th8 mat. Het langste houdt zwart het vol met 1. ... Df7. Dan volgt er 2. Dxf7+ Txf7, 3. Td8+ Tf8, 4. Txg7+ Kh8, 5. Txf8 mat. In de nieuwe stelling geeft wit mat in 3 zetten.


IEDEREEN VERDIENT RELATIEGELUK Jij ook? Bel dan: Lia van der Wel 0165-388816

DAKWERKEN vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Of 088-0221900 (landelijk) Persoonlijke bemiddeling met de hoogste slagingskans Of kijk op

www.mens-en-relatie.nl

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen spotprijzen! 1000 m2 Meubelhal Broos Meubelen Zuid-Oostsingel 23 - Bergen op Zoom - 0164-242097 naast ABN-Amro parking

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

HELP

VAKMANNNEN GEZOCHT Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

Als je Health daalt naar Basic biedt Fitness Palace de oplossing.

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

06 - 43084446

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nachten van 10 op 11 en 14 op 15 oktober op het traject Vlissingen - Roosendaal een slijptrein. Woont u in Bergen op Zoom in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

foto: Peter Honig

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

DTYcZ[W[V_fR]gRdeZ_V_aR\[Vg``cUVV]+

GEEN INSCHRIJFGELD + 1 MAAND GRATIS SPORTEN Je voordeel kan oplopen tot: Â&#x2022;"^RR_UXcReZdda`ceV_* Â&#x2022;8cReZd"AEdVddZV`a[V"VecRZ_Z_XdURX Â&#x2022;8cReZdS`UjR_R]jdV Â&#x2022;8cReZdcfXkR\ Â&#x2022;8cReZdSZU`_ Â&#x2022;8VV_Z_dTYcZ[WXV]U Â&#x2022;<`ceZ_X`afhk`cXgVckV\VcZ_X**

. â&#x201A;ŹVO1O5RD0 EEL! SZ[YVeRWd]fZeV_gR_VV_ [RRcRS`__V^V_e gcRRX_RRcUVg``chRRcUV_ 5VkVRTeZV]``aee`e"_`gV^SVc#!"$

Schrijf je nu in en geniet van de service van Fitness Palace en onze ďŹ tness & groepslessen van onze gediplomeerde trainers, welke je motiveren, stimuleren en corrigeren! Wij helpen je graag je persoonlijke doelstelling te behalen! Kies voor kwaliteit, kies voor Fitness Palace: Â&#x2022;CfZ^V`aV_Z_XdeZ[UV_``\^ZUURXV_V_hVV\V_UV_`aV_ Â&#x2022;AVcd`_R]EcRZ_Z_X Â&#x2022;CfZ^RR_S`UXc`Vad]VddV_ Â&#x2022;G`VUZ_XdSVXV]VZUZ_XD78?=VVWdeZ[]a]R_ Â&#x2022;:VUVcV"!hV\V_VV__ZVfhecRZ_Z_Xdac`XcR^^R Â&#x2022;@feU``cEcRZ_Z_X Â&#x2022;>R\\V]Z[\SVcVZ\SRRcg`]U`V_UVaRc\VVcXV]VXV_YVZU Â&#x2022;8VTVceZĂ&#x17D;TVVcUaVcd`_VV]7Ze_VddV_693@ 39G Â&#x2022;HV]]_Vdd^VedRf_RV_de``^TRSZ_V Â&#x2022;<]Z^RReSVYVVcdZ_X Â&#x2022;7jdZ`eYVcRaZV

Kun je niet meer in je eigen City terecht? Onze paleisdeuren staan voor je open! De Boulevard Noord 2 s Bergen op Zoom s T 0164 - 27 06 88 s E info@ďŹ tnesspalace.nl

WWW.FITNESSPALACE.NL


Bekendmaking gewijzigd Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer en overige besluiten  'H PLQLVWHU YDQ ,QIUDVWUXFWXXU HQ 0LOLHX PDDNW EHNHQG GDW KHW 5LMNVLQSDVVLQJVSODQ :DWHUEHUJLQJ 9RONHUDN=RRPPHHU KHW ELMEHKRUHQGH PLOLHXHIIHFWUDSSRUW HQ GH RYHULJH EHVOXLWHQ GLH QRGLJ ]LMQ RP EHUJLQJ RS KHW 9RONHUDN=RRPPHHU PRJHOLMN WH PDNHQ ]LMQ YDVWJHVWHOG 2S GH YRRUEHUHLGLQJ HQ EHNHQGPDNLQJ YDQ GH]H EHVOXLWHQ LV GH ULMNVFR|UGLQDWLHUHJHOLQJ YDQ WRHSDVVLQJ De ontwerpen van deze besluiten hebben van 15 februari 2013 tot en met 28 maart 2013 ter inzage gelegen. Over deze ontwerpen zijn zienswijzen naar voren gebracht. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in de besluiten. Ook is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de Nota van beantwoording die met het Rijksinpassingsplan, het milieueffectrapport en de overige besluiten ter inzage is gelegd. :DWHUEHUJLQJ9RONHUDNÂą=RRPPHHU        

    :DDUHQZDQQHHUNXQWXGHEHVOXLWHQLQ]LHQ" Van 4 oktober 2013 tot en met 15 november 2013 liggen het milieueffectrapport, het Rijksinpassingsplan en overige besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage op de volgende locaties: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1 te Den Haag; de Rijkswaterstaatdiensten in: - Zuid-Holland (Boompjes 200 te Rotterdam); - Zeeland (Poelendaelesingel 18 te Middelburg); - Noord-Brabant (Zuidwal 58 te â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch). de provinciehuizen van de provincies: - Zeeland (Abdij 6 te Middelburg); - Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag); - Noord-Brabant (Brabantlaan 1 te â&#x20AC;&#x2122;s-Hertogenbosch). de gemeentehuizen van de gemeenten: - Bergen op Zoom (Jacob Obrechtlaan 4); - Breda (Claudius Prinsenlaan 10); - Drimmelen (Park 1 te Made); - Etten-Leur (Roosendaalseweg 4); - Goeree-Overflakkee (Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis); - Halderberge (Parklaan 15, te Oudenbosch); - Moerdijk (Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen); - Reimerswaal (Oudeplein 1 te Kruiningen); - Roosendaal (Stadserf 1); - Schouwen-Duiveland (Laan van St. Hilaire 2 te Zierikzee); - Steenbergen (Buiten de Veste 1); - Tholen (Hof van Tholen 2). de waterschapshuizen van de Waterschappen: - Hollandse Delta (Handelsweg 100 te Ridderkerk); - Scheldestromen (Kanaalweg 1 te Middelburg); - Brabantse Delta (Bouvignelaan 5 te Breda). (OHNWURQLVFKH UDDGSOHHJEDDUKHLG 5LMNVLQSDVVLQJVSODQ HQ RYHULJHEHVOXLWHQ Het Rijksinpassingsplan is langs elektronische weg te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl U kunt zoeken op de naam van de maatregel of het planidentificatienummer:NL.IMRO.0000.IMip12BERGINGVZM-3000. Het milieueffectrapport, het Rijksinpassingsplan, de overige besluiten, de Nota van beantwoording en de relevante stukken die aan de besluiten ten grondslag liggen zijn langs elektronische weg te raadplegen op: www.centrumpp.nl/projecten/actuele_beroepsprocedures/ :DWOLJWHUWHULQ]DJH Van de minister van Infrastructuur en Milieu, de volgende besluiten: - het Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerak-Zoommeer - het milieueffectrapport - het Gewijzigd Peilbesluit Volkerak-Zoommeer Van de minister van Economische Zaken, de volgende besluiten: - een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 - een ontheffing op grond van de Flora en faunawet Overige stukken: - de Nota van beantwoording - de relevante stukken die aan de besluiten ten grondslag liggen %HURHSLQVWHOOHQ De vastgestelde besluiten liggen tot en met 15 november 2013 ter inzage. Belanghebbenden kunnen van 5 oktober 2013 tot en met 15 november 2013 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten. Hebt u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten. U kunt uw beroepschrift onder vermelding van â&#x20AC;&#x2DC;Gewijzigd Rijksinpassingsplan Waterberging Volkerakâ&#x20AC;&#x201C;Zoommeer, MER en overige besluitenâ&#x20AC;&#x2122; richten aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenhage Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a) uw naam en adres; b) de dagtekening; c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. 9RRUORSLJHYRRU]LHQLQJ Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van de inwerkingtreding het besluit. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, â&#x20AC;&#x2122;s-Gravenhage. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. &ULVLVHQKHUVWHOZHWYDQWRHSDVVLQJ Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd â&#x20AC;&#x153;pro formaâ&#x20AC;? beroepschrift niet mogelijk is.


AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

powered by Ford EcoBoost

TopGear.nl:

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW

â&#x20AC;&#x153;Precies de

0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

juiste mix â&#x20AC;? van stijl en technologie

TE HUUR aangeboden

KAMER In Bergen op Zoom m.g.v. keuken en douche. Tel. 0164-252469

Uw auto verkopen? Bel: 06-51286089

Ford Fiesta Style â&#x20AC;˘ Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels met richtingaanwijzers â&#x20AC;˘ Elektrisch bedienbare ramen vóór â&#x20AC;˘ Radio/CD/MP3-speler incl. AUX + USB â&#x20AC;˘ Airconditioning Normaal vanaf 13.995,- Inruilpremie 1.000,Nu

12.995,-

Ook â&#x20AC;&#x2DC;s avonds in het weekend Alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf BJ 2002 Max. 150.000 km

inclusief navigatiesysteem Technology Pack

met 5-inch kleurenscherm en SYNC BluetoothÂŽ Voice Control. Normaal 900,- nu 495,-

Vanaf slechts

129,p.mnd. met Ford Options

U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring

1 jaar gratis autoverzekering

Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ƾƾĆ&#x152;Í&#x2DC;Eh Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;ŽŽžÍŹÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś,Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÍŹ Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;

0164 Âą 687235 Â&#x2021;3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

Â&#x2021;,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ Â&#x2021;*DDVKHNZHUNHQ Â&#x2021;6LHUKHNZHUNHQ Â&#x2021;%DONRQKHNNHQ

Ook verkrijgbaar met:

14% bijtelling Alle bedragen in euroâ&#x20AC;&#x2122;s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspeciďŹ caties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot:km/liter: 23,3; liter/100 km: 4,3; CO2 g/km: 99.

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Kenmerken Options-aanbieding: Contante AanTotaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijn- SlotTotaal te prijs betaling kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst bedrag termijn betalen bedrag 12.995,- 4.569,8.426,8,9% 8,9% 25 mnd. 129,- p.mnd. 6.675,9.771,De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Van de Ree www.fordvanderee.nl

Automobielbedrijf Kessel

Bergen op Zoom: 0164 - 25 02 00 Oostburg: 0117 - 38 32 30 Roosendaal: 0165 - 54 81 61 Oudenbosch 0165 - 31 38 58 www.ford-kessel.nl

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Kleine bedragen maken grote verschillen. gratis plaatsing

DE ZEKERHEID VAN

UW OFFICIELE SUZUKI DEALER Merk type bouwjaar Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort plus 2011 Suzuki Alto exclusive 2009 Suzuki Alto Comfort plus GT+ 2010 Suzuki Alto Comfort plus 2011 Suzuki Alto Comfort plus 2012 Suzuki Alto GLX AUTOMAAT 2004 Suzuki Wagon R+ GLX 2004 Suzuki Ignis 1.3 freestyle 2006 Suzuki Splash 1.2 Comfort 2008 Suzuki Splash 1.0 Comfort airco/radio CD 2011 Suzuki Swift 1.3 GLS 3 drs. 2005 Suzuki Swift 1.2 5 drs. Comfort AUTOMAAT 2012 Suzuki Swift 1.2 5 drs. Comfort 2011 Suzuki Swift 5 drs. 1.3 Limited 2010 Suzuki SX4 1.6 Shogun 2008 Suzuki Kizashi 2.4I sport 2011 Suzuki Grand Vitara 5 drs 2.0 exclusive 2007 Suzuki Grand Vitara 5 drs 2.4 exclusive 2008 Nissan Almera Tino 1.8 visia 2006 Nissan Micra 1.2 5 drs. Elle Airco 2007 Hyundai I10 Dynamic Cool 2008 Hyundai I10 icatcher 1.1 cool 2011 Opel Astra 1999 Renault Clio 5 drs airco 1997 Kia Picanto Airco 2006 Kijk voor de hele voorraad op onze website

km stand 17040 54909 40347 17040 9225 26920 54034 47118 75390 23179 55760 10901 24165 28067 43148 1970 47690 65267 82502 88305 76018 12319 119200 158278 67989

prijs â&#x201A;Ź 7650 6750 7750 7650 7950 4350 4250 5950 6950 10450 5950 14950 11750 10950 10450 22750 13750 15750 6950 6450 5950 7950 1950 1150 4650

Autobedrijf CENTRUM Van Heelulaan 81 Bergen op Zoom Tel. 0164-257057 WWW.SUZUKICENTRUM.NL

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten


SPORT

Geslaagde zeilwedstrijden voor Bergse zeeverkenners

Zeeverkenners Karel Doorman wint prijzen in iedere klasse van de Landelijke Scouting Zeilwedstrijden

BERGEN OP ZOOM - Zeven jaar op rij wonnen de Bergse zeeverkenners de titel op het Nederlands Kampioenschap in Harderhaven. Ook dit jaar is de club in de prijzen geval-

len. In het weekeinde van 27 t/m 29 september werden de Landelijke Scouting Zeilwedstrijden gevaren onder de top gekwalificeerde van Nederland. Het weer zat mee en met een stevige bries die opliep tot windkracht 7, presteerden de zeer gedre-

ven zeilers van zeeverkennersgroep Karel Doorman goed. In totaal deed de zeeverkennersgroep met 5 vletten mee aan de ultieme krachtmeting. In de juniorenklasse eindigde de Walrus 362 met roerganger Tom Minderhoud als 2e in het totaalklassement, Witte Haai 1543 met roerganger Merel Seuren werd in dezelfde klasse 10e. In de seniorenklasse behaalden de Dolfijn 258 met roerganger Chiel van de Voorde de 4e plaats en de Tijgerhaai 1006 met roerganger Dennis Vriens de 2e plaats. Het loodsenteam van de Karel Doorman sleepte de 1e prijs binnen in de open klasse en hebben daarmee de titel verdedigd. De zeeverkenners kijken terug op een geslaagd weekend en zijn trots op de resultaten die zij hebben behaald.

Biljarten Regio Competitie BERGEN OP ZOOM - Biljarten Regio Competitie 2013-2014, na ronde 7. Uitslag A-Teams: 1. Hoeven 1 331,741 8, 2. Steenbergen 2 327,897 8, 3. Keijenburg-1 325,932 8, 4. Halsteren 3 318,721 7, 5. Halsteren 5 308,617 8, 6. Oud Gastel 1 303,058 8, 7. Welberg 2 301,865 7, 8, Steenbergen 1 300,854 7, 9, Welberg 1 299,711 7, 10. Lepelstraat 1 284,438 7, 11. Vossemeer 1 284,001 8, 12. Halsteren

1 280,215 7, 13. Welberg 3 276,338 7, 14. S.B.Ponderosa 1 273,451 7, 15. Halsteren 2 263,855 7, 16. Oud Gastel 2 260,255 7, 17. S.B.Ponderosa 2 259,835 7, 18. Lepelstraat 2 257,933 7, 19. Halsteren 4 257,300 7, 20. de Heen 1 254,241 7. B-Teams: 1. de Duiventoren 1 334,165 8, 2. S.B.Ponderosa 3 322,091 8, 3. Halsteren 6 314,640 7, 4. Steenbergen 5 304,449 8, 5. ‘t Fort 1 303,658 8, 6. Halsteren 10 285,324 7, 7. Halsteren 7 283,597 7, 8. Welberg 4

281,860 7, 9. de Heen 3 279,945 7, 10. Halsteren 8 277,092 7, 11. de Duiventoren 2 276,515 7, 12. Oud Gastel 3 275,347 7, 13. Stampersgat 2 273,973 7, 14. Oud Gastel 5 271,677 7, 15. de Heen 2 269,863 7, 16. Halsteren 9 264,288 7, 17. Oud Gastel 4 263,705 7, 18. Steenbergen 4 261,243 7, 19. Welberg 5 258,182 7, 20. Steenbergen 3 247,524 7. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Overwinning Marjola Girls LEPELSTRAAT - Nadat de Marjola Girls 2 weken op rij een overwinning hebben geboekt, mochten de Marjola Girls afreizen naar Fijnaart om af te trappen tegen de Fendert dames. Met de warming-up was al te merken dat het niet lekker liep met inspelen en dat er een behoorlijke wind over het veld stond. Na enkele minuten wachten op de scheidsrechter werd er dan afgetrapt. De Marjola Girls wisten enkele kansen te creeren, waar helaas niet uit gescoord werd. Enkele minuten later wist Ilse Schuurbiers door te lopen op een ingekomen hoge bal. Zij wist de keeper met een boogbal te verrassen. Na de 0-1 werden er nog enkele

kansen afgedwongen, maar niet promoveren tot doelpunt. Enkele kansen waren er ook door het counteren van de Fendert dames. Dankzij Marie-Louise Buijsen werden deze echter goed gepareerd. Brenda van Schilt mocht aanleggen door het goede terugleggen van Loes Timmermans en zij maakte de 0-2. De Marjola Girls zakten hierna in en gaven het spel over aan de Fendert dames. Het was dan ook niet gek dat de 1-2 voor de rust nog viel. Na rust wist Lieke van Dongen scherp te reageren door het loslaten van de bal door de keepster en tikte binnen de 1-3. De Fendert bleek toch wat feller en actiever dan de Marjola Girls en maakte de 2-3. Na de aftrap konden de Marjola GIrls goed com-

bineren en meteen doorstomen naar het doel, waar Ilse Schuurbiers koelbloedig wist af te ronden: 2-4. De Fendert was aan de beurt en zij maakten uit een prima aanval 3-4. Spannend was het wel rond het doelgebied van de Marjola Girls met enkele uitvallen naar het Fendert doel. Gelukkig kwam Mandy van de Watering in het veld en zij kon enkele aanvallen stoppen. De paal werd nog geraakt waar het 4-4 had kunnen zijn, viel gelukkig het dubbeltje aan de andere kant. Dankzij goed terugleggen van Loes Timmermans kon Brenda van Schilt haar schotkracht ook met links testen en maakte er 3-5 van. Geen beste wedstrijd, maar wel de 3 punten over de streep getrokken.

Info FC Bergen BERGEN OP ZOOM-FC Bergen laat punten liggen tegen Nieuw Borgvliet. Na een matige 1e helft, werd het de 2e helft nog slechter en leverde de wedstrijd praktisch geen kansen op.Tegen Vosmeer zondag 6 oktober hopen ze op een positief resultaat en met beter voetbal. Programma Donderdag 3 oktober

20.00 Zeelandia Middelb. A2-FC Bergen A1 Zaterdag 5 oktober 14.30 FC Bergen 2-MOC’17 2 14.45 Internos 3-FC Bergen 3 14.30 Rood Wit W A1-FC Bergen A1 14.30 FC Bergen B1-BSC B2 14.30 Noordhoek B1-FC Bergen B2 11.45 MOC’17 C2-FC Bergen C1 09.30 FC Bergen D1-Victoria’03 D1

10.45 FC Bergen D2-METO D3 09.30 FC Bergen E1-DOSKO E1 10.15 MOC’17 E6-FC Bergen E2 09.30 FC Bergen E3-BSC E6 09.30 FC Bergen F1-Alliance F2 09.30 SC Stavenisse F1-FC Bergen F2 Zondag 6 oktober 14.30 FC Bergen 1-Vosmeer 1 11.30 FC Bergen 2-Victoria’03 2

RK vv Nieuw Borgvliet Nieuw Borgvliet 7-Vivoo 3 10.00u Vrouwen vrij Programma 5 oktober Nieuw Borgvliet A1-Tholense Boys A2 14.30u Lepelstraatse Boys B1-Nieuw Borgvliet B1 14.00u

Nieuw Borgvliet C1-Tholense Boys C1 12.30u Nieuw Borgvliet C2-Moc’17 C6 12.30u Smerdiek D1-Nieuw Borgvliet D1 10.45u Nieuw Borgvliet E1-Dosko E2 11.00u Meto F4-Nieuw Borgvliet F2 09.00u Nieuw Borgvliet MP1 vrij

Lepelstraatse Boys 1 gelijk Uitslag senioren Zondag 29 september DIOZ 1-Lepelstraatse Boys 1 1-1 De Fendert 2-Lepelstraatse Boys 2 3-1 Lepelstraatse Boys 3-Sc Welberg 3 2-1 HSC’28 3-Lepelstraatse Boys 4 2-1 Programma senioren Zondag 6 oktober

Louis Bovée

Jan Raas Met de Ronde van Lombardije (6 oktober) en Parijs-Tours, een zondag later, wordt het klassieke wielerseizoen 2013 afgesloten. Een seizoen waarin vooral Bauke Mollema grote stappen vooruit maakte. Hij bewees ooit een podiumplaats in de Tour de France te kunnen realiseren. Ook moet hij snel in staat zijn minstens één dag de gele trui te dragen. Waarschijnlijk beaamt Jan Raas dat volmondig. Bevestiging krijgen, lukt niet, want de beste Zeeuwse coureur aller tijden houdt de pers sinds eind 2003, toen Rabobank hem ontsloeg als hoogste baas van het wielerteam, op afstand. Wie bij Jan voor een interview aanklopt, vangt bot. Ik heb het zelf ervaren. Voor mijn boek ‘In het geel’ schreef ik hem een brief. Of hij herinneringen wilde ophalen aan de drie dagen dat hij in de Tour de France het shirt der shirts droeg. Binnen een dag mailde hij terug. Dat ik hem niet hoefde te bellen voor een afspraak. Jan ten voeten uit. Snel en duidelijk, geen discussie mogelijk. Raas ken ik sinds 1974. In die tijd combineerde ik de baan van onderwijzer op de basisschool in Wouwse Plantage met het sportmedewerkerschap van het Brabants Nieuwsblad. Om het eerste grote liefdesverdriet in mijn leven wat te onderdrukken, stak ik extra veel energie in de journalistiek. Op een herfstige woensdagmiddag 39 jaar geleden tufte ik in mijn groene Fiat 850 van mijn woonplaats Stampersgat naar ’s-Heerenhoek waar Jan met zijn vriendin Anja een rijtjeswoning deelde. Anja serveerde koffie en een worstenbroodje. Jan blikte terug op zijn laatste maanden bij de amateurs en meldde uit te kijken naar een entree bij de profs. Hij had de ploegen voor het uitkiezen. Aan het einde van het gesprek zei hij me een primeur te gunnen. Hij zou tekenen bij Peugeot. ”Vanavond of morgen komt het rond”, verduidelijkte hij. Na afloop van het vraaggesprek racete ik naar de redactie van de krant in Roosendaal en vertelde mijn chef Huub Beens licht opgewonden over de scoop. ”Goed gedaan, Louis. De aankondiging komt op de voorpagina, hoewel ik twijfel aan zijn oprechtheid. Ik denk dat hij jou gebruikt om zijn contractprijs bij Frisol of TI Raleigh op te drijven,” waarschuwde Huub. ”Uitgesloten,” reageerde ik. Na drie dagen bleek dat Raas me inderdaad had gebruikt, want hij tekende toen voor Raleigh waar Peter Post de scepter zwaaide. De Telegraaf publiceerde de primeur. Ik was teleurgesteld in Raas en mijn wantrouwen richting hem is altijd wat blijven hangen. Misschien niet terecht, omdat mensen veranderen. Jan, jongste telg uit een tien kinderen tellend boerengezin aan de Zanddijk in Heinkenszand, bereikte sportief alles wat er viel te bereiken, verdiende heel veel geld en leidt momenteel een teruggetrokken bestaan in ’s-Heerenhoek waar hij de kantine van voetbalclub De Patrijzen runt. ”Als je Jan Raas weet te bewegen tot een autobiografie, ben je spekkoper,” stimuleerde Johan Derksen van de boekentak van Voetbal International me. ”Ik zou zo’n boek dolgraag uitbrengen.” Vergeefse moeite, een nieuwe toenadering. Volstrekt kansloos. Jan Raas is Jan Raas gebleven, dat siert hem. Over alle wieler- en privé-geruchten van vroeger en nu rond de voormalige klassiekerkoning en huidige ’kluizenaar’ zou ik een bestseller kunnen schrijven. Rinkelende kassa gegarandeerd. Bijna 40 jaar terug zette hij me bewust op het verkeerde been. Oog om oog, tand om tand, dát past totaal niet bij me. Geniet van de herfst en van twee ’vallende bladeren klassiekers’, Jan. Alle goeds.

MOC’17 nieuws

Derby op Rozenoord tegen BVV’63

Programma 6 oktober BVV’63-Nieuw Borgvliet 14.30u SVC 2-Nieuw Borgvliet 2 11.00u Roosendaal 12-Nieuw Borgvliet 3 12.00u Nieuw Borgvliet 4-Roosendaal 11 12.00u Nieuw Borgvliet 5-SC Welberg 2 12.00u Beek Vooruit 8-Nieuw Borgvliet 6 12.15u

SportColumn

14.30 Lepelstraatse Boys 1-HSC’28 1 11.30 Lepelstraatse Boys 2-HSC’28 2 10.00 Alliance 4-Lepelstraatse Boys 3 12.00 METO 6-Lepelstraatse Boys 4 Programma jeugd Zaterdag 5 oktober 14.00 Lepelstraatse Boys B1-Nw. Borgvliet B1

12.30 WVV’67 C1-Lepelstraatse Boys C1 09.30 Lepelstraatse Boys D1-BSC D2 11.00 SPS E1G-Lepelstraatse Boys E1 10.30 Lepelstraatse Boys E2-Halsteren E6 08.45 MOC’17 E11-Lepelstraatse Boys E3 Voor wijzigingen en/of aanvullingen: www.lepelstraatseboys.nl PAGINA 40

Programma Donderdag 3 oktober 20.00 MOC VE1-Tholense Boys VE1 20.00 Halsteren VE2-MOC VE2 20.00 MOC VE3-Dosko VE1 Zaterdag 5 oktober 14.30 FC Bergen 2 (zat)-MOC 2 (zat) 15.00 MOC A1-Baronie A2 15.00 MOC A2-NVS A1 12.45 Internos B1-MOC B1 12.45 FC Dauwendaele B1-MOC B2 15.00 MOC B3-NVS B1 15.00 Roosendaal B4-MOC B5 13.15 MOC B6-SC Gastel B2 13.15 MOC C1-Beek Vooruit C1 12.45 MOC C2-FC Bergen C1 09.00 WHS C1-MOC C3 12.30 Steenbergen C3-MOC C4 13.15 Roosendaal C5-MOC C5 12.30 Nieuw Borgvliet C2-MOC C6 11.45 MOC C7-Vivoo C2 13.15 MOC C8-VVC’68 C2 10.15 MOC D1-Madese Boys D1 10.30 RBC D2-MOC D2 11.45 MOC D3-Roosendaal D3 10.15 Roosendaal D4-MOC D4 09.00 Halsteren D3-MOC D5 10.15 MOC D6-Steenbergen D4 10.15 MOC D7-Halsteren D5 08.30 Steenbergen E1-MOC E1 08.45 Kloetinge E1-MOC E2 10.15 MOC E3-De Fendert E3 10.15 MOC E4-Smerdiek E1 10.15 Victoria’02 E2-MOC E5

10.15 MOC E6-FC Bergen E2 10.15 MOC E7-Meto E2 09.00 Dosko E4-MOC E9 09.30 Smerdiek E2-MOC E10 08.45 MOC E11-Lepelstr.Boys E3 11.00 BSC E5-MOC E12 08.45 MOC F1-Halsteren F1 08.45 DVO’60 F1-MOC F2 08.45 MOC F3-Halsteren F2 10.30 Steenbergen F4-MOC F4 08.45 MOC F5-Meto F2 10.00 DVO’60 F3-MOC F6 08.45 MOC F7-SC Welberg F2 08.45 MOC F8-Odio F2 08.45 MOC F9-Dosko F3 10.15 Meto F5-MOC F10 08.45 MOC F11-Cluzona F6 11.45 MOC G1-SSV’65 G1 12.45 Bavel G1-MOC G2 11.00 Rijen JG1-MOC JG1 10.00 SSV’65 MB1-MOC MB1 13.00 SC Welberg MC1-MOC MC1 11.30 Roosendaal MD1-MOC MD1 08.45 Moerse Boys ME1-MOC ME1 Zondag 6 oktober 14.30 SC ’t Zand-MOC’17 11.30 Alliance 2-MOC 2 12.00 MOC 3-Patrijzen 3 09.45 MOC 5-Vosmeer 2 09.45 MOC 6-WVV’67 5 11.30 Vogelwaarde VR1-MOC VR1 Voor veranderingen en uitslagen: www.MOC17.nl


OPEN HUIZENDAG zaterdag 5 oktober Kijk voor meer aanbod en deelnemende woningen op www.gervas.nl

Gervas Makelaardij & Taxaties Vang 2, 4661 TX Halsteren Telefoon 0164 - 25 75 05 Internet www.gervas.nl E-mail info@gervas.nl 

OPEN HUIS 13:00 - 16:00 uur Bergen op Zoom, Jan de Wittstraat 26

OPEN HUIS 13:00 - 15:00 uur Bergen op Zoom, Kometenlaan 19

Keurig afgewerkte moderne hoekwoning op ruim perceel van 292m2. sƌĂĂŐƉƌŝũƐΦϮϭϵ͘ϬϬϬ͕-- k.k. Garagebox optioneel

Rustig gelegen patiobungalow met inpandige garage. Perceel 206m2. sƌĂĂŐƉƌŝũƐΦϮϭϵ͘ϬϬϬ͕-- k.k.

OPEN HUIS 10:00 - 14:00 uur Bergen op Zoom, Boutershemstraat 1

Woon/winkelpand. Werken en wonen in het centrum van Bergen op Zoom sƌĂĂŐƉƌŝũƐΦϭϴϵ͘ϬϬϬ͕-- k.k.

OPEN HUIS 13:00 - 15:00 uur Halsteren, Dr. Ensinkstraat 16

In gewilde groene omgeving gelegen starterswoning Perceel 155m2 sƌĂĂŐƉƌŝũƐΦϭϲϱ͘ϬϬϬ͕-- k.k.

5-6 okt. OUDENBOSCH Sporthal De Beuk ROMMELMARKT 12-13 okt. HOEVEN Sporthal De Parrestee ROMMELMARKT 20 okt. OUD-GASTEL Sporthal ‘t Veerhuis ROMMELMARKT 26-27 okt. RUCPHEN Sporthal De Vijfsprong ROMMELMARKT MARKTEN OPEN VAN 9:00 TOT 16:30 UUR INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL WWW.DEMARKTEN.COM

GRASZODEN

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

De beste kwaliteit van West-Brabant!

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u een gratis kopje koffie of thee

Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com Te Koop

BUXUS TAXUS BUXUS BUXUS 2 jarig-20/30 cm

€ 0.40

30/50 cm

€ 0.60

BOL

PYRAMIDE

ø30 cm

50-70 cm

€ 5.00 € 7.50 Zundert, 076-5973377

per stuk

per stuk

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Herfstmenu! 3 gangen v.a. € 9,95

Grand eetcafe De Kroon

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Roselina

Kantooropleidingen Administratief Medewerker start 11 november Medewerker Personeelszaken start 23 oktober Financieel/Administratief Medewerker start 11 en 14 november (medisch) Secretaresse start 26 november

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Boekhouden Basiskennis Boekhouden start 6 november Basiskennis Calculatie start 6 november Basiskennis Loonadministratie start 6 november

Autobedrijf

Bal B.V.

Coaching & Officemanagement

80 occasions op voorraad Klaverveld 43, Oud-Vossemeer 7HO‡info@autobedrijfbal.nl

Open: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur, ‘s avonds op afspraak

www.autobedrijfbal.nl

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Lorentzweg 20 Energieweg 11B 4691 SR Tholen 4691 SE THOLEN Telefoon: 0166-603036 Telefoon: 0166-603036 GSM: info@roselina.nl 06-20626810 E-mail: Internet: www.roselina.nl

E-mail: roselina.langius@tisca I li l

Managementopleidingen Voortgezet Management start 7 oktober Omgaan met feedback (workshop) 18 oktober Functionerings- en beoordelingsgesprekken (workshop) 11 oktober Projectmanagement (workshop) 20 december Workshops Assertiviteit 15 oktober Alle ins en outs in Outlook 22 oktober Plannen en organiseren in Outlook 6 december 2013 Resultaatgericht werken (workshop) 25 oktober Rapporteren en analyseren in Excel 5 november Verbetertrajecten met daadkracht 9 november Resultaatgericht managen 15 november Hoe schrijf ik…. 13 december Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.


KERKELIJK

GERTRUDISKERK Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 0164-233574; gertrudis@ rkboz.nl; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00u, tel. 233574. Contactpersoon: Pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, paulverbeek@ rkboz.nl. Zondag 6 okt. 9.30u: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Paul Verbeek. Zang: HMR Schola. Intenties: Echtpaar TestersBakx, Arnold v. Mil, Ismel v.d. Smissen, Riet Beuken-v. Mechelen en familie, Anneke Vermaat, Marie Simons-Buuron. Middaggebed: Van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Agenda parochie: wo. 2 okt.16.00u: Oecumenisch kernoverleg, 19.30u: Kom en Zie, 19.30u: Meditatiegroep, 21.00u: Vormsel; do 3 okt.: 14.30: Tocht van Hoop, 15.30u: NKC; za 5 okt. 14.00u: Lopend Vuurtje activiteiten vormsel; ma 7 okt. 19.30u: Meditatiegroep, 20.00u: Bestuur Maria Ommegang; di 8 okt. 9.30u: Teamoverleg, 14.00u: Kerkbalans, 19.30u: Liturgisch beraad; wo 9 okt. 19.00u: PKC, 19.30u: Meditatiegroep. Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vinden eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 10 nov., 8 dec. en 12 jan. Meilust: Zondag 6 okt. 10.15u: Woorden Communieviering. Voorganger: Werkgroep. Huize St. Catharina: Zondag 6 okt. 9.30u:

Eucharistieviering. Voorganger: Pastor Albert Damen. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15 uur een dienst in de kapel: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en gebedsdienst. O.L.VROUW VAN LOURDES Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel 234867, tel. praathuis/kerk 235106, fax 251530, olvlourdes@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u; tel. 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, tel. 233574 of via de administratie. Vrijdag 4 oktober 18.30u: Scheldeflat. Woord-/communieviering. Voorganger: dhr. G. Leenders. Int: Geen. Zaterdag 5 oktober 10.00u: Eucharistieviering voor de vormelingen van het bisdom van Breda. Voorganger: Bisschop J. Liesen en de vicarissen P. Verbeek en W. Wierts. Zondag 6 oktober 9.30u: Eucharistieviering. Voorgangers: Pastor A. Willemsen en diaken C. v. Bekkum. Int: Jona Limberger, Thijs v. Rijsewijk, Marietje Theuns-Jetten, Pastor Ben Riesewijk, o.e. Musters-Klaassen, Tinie Krijntjes-Vos, Jan de Kort, Corrie Kools-Goossens, Corrie v. Wijnen-Bogers, Wies v. Dijk-de Crom, Anneke v.d. Boom, t.e.v. Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dinsdag 8 oktober 9.00u: Woord-/communieviering in de grot. Voorganger: dhr. T. Segers. Rozenkrans. In de oktobermaand bid-

den wij weer iedere woensdagavond om 19.00u de rozenkrans in de grot. Intenties kunt u opgeven via het schrift achter in de kerk of via de administratie. Vrijwilligersdag. Zondag 6 oktober gaan onze vrijwilligers een dagje op stap als dank voor al hun werkzaamheden. We starten met de eucharistieviering en na de viering is er eerst nog gelegenheid tot ontmoeten voordat we in de bus stappen. Vreemd muntgeld. De vakantie is weer voorbij en als u muntgeld uit het buitenland mee terug heeft gebracht en niet meer weet wat u er mee moet doen dan zijn wij daar erg blij mee. U kunt het inleveren op het secretariaat maar mag het ook in een envelop in de brievenbus stoppen. De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk is er blij mee. Alle beetjes helpen. Boekenkast. De vakanties zijn weer voorbij. Misschien tijd om eens een kijkje te nemen in de boekenkast achter in de kerk. Voor een klein bedrag kunt u een boek meenemen en u steunt daarmee het restauratiefonds van de kerk. Er is voor elk wat wils te vinden. Kledingdepot Mensen in Nood. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30u kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken. Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het parochiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van

Lievevrouweparochie Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, lievevrouweparochie@rkboz.nl, www.rkboz.nl Onder de Lievevrouweparochie vallen de vier geloofsgemeenschappen: H.Gertrudis, O.L.V.van Lourdes, Heilig Hart van Jezus en Goddelijke Voorzienigheid. Op deze pagina vindt u de berichtgeving van elk van hen.

Prikbord 175 jarig jubileum zusters Huize Catharina Zondag 22 september vierde de congregatie van de zusters Franciscanessen van Huize Catharina hun 175 jarig bestaan. De collecte in deze viering, die bestemd is voor de opleiding van jonge zusters in Indonesie, heeft Euro 1115 opgebracht. Hun dank bij deze voor al deze gaven. De vieringen zijn vanaf zondag weer in de kapel: door de week (behalve op woensdag) om 9.15u en zondag om 9.30u. Het boek ‘Zusters van ’t Ketrientje 1838-2013’, dat bij het jubileum verschenen is, ligt bij de boekhandel Quist en Van der Kreek. Tocht voor hoop Donderdag 3 oktober organiseert de klankbordgroep diaconie een tweede ‘tocht van hoop’. Met als thema ‘schuldhulpverlening. De tocht begint om 13.30u in de dagkerk van de Gertrudiskerk. Voor meer informatie zie de folder achter in de kerk. Lopend vuurtje Op zaterdag 5 oktober is de grote dag voor de vormelingen van ons bisdom. Onze bisschop mgr. Liesen zal om 10.00u voorgaan in feestelijke eucharistieviering in de Lourdeskerk. Iedereen is van harte welkom bij deze viering. Nadien hebben de vormelingen een speciaal activiteitenprogramma in het Juvenaat. Om 15.30u is er de afsluiting in de Gertrudiskerk. Gezinsviering Heilig Hartkerk Op zondag 6 oktober om 11.00u is er een gezinsviering in de

H. Hartkerk. Deze zal in het teken staan van Franciscus en de dieren. Iedereen mag zijn/haar kleine huisdier of knuffel meenemen naar de kerk voor een speciale zegen. Door de zegen vragen we God om extra zorgzaam om te gaan met onze huisdieren. Oktober: Mariamaand Wekelijks is er gedurende de oktobermaand weer de gelegenheid tot het samen bidden van de Rozenkrans. Dinsdag 16.00u in de kapel van het Markiezenhof, woensdag 19.00u in de grot van de Lourdeskerk en in de Heilig Hartkerk. Oktober: Wereldmissiemaand Missio richt dit jaar in de wereldmissiemaand haar aandacht op een Afrikaans land, Tanzania. Het thema dit jaar is ‘Gods Woord’. In kleine christelijke gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijks leven. Beiden met elkaar en delen elkaars zorgen. Helpen waar mogelijk. Op ons wordt de komende maand een beroep gedaan hen met ons gebed en materieel in hun leefomstandigheden te ondersteunen. Kijk voor info op www.missio.nl. De speciale collecte is de maandelijkse caritascollecte in de vieringen van het volgende weekend van 5-6 oktober. U kunt ook bijdrage storten op rekeningnummer 1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

tevoren). De gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op de zondagen 3 november en 1 december om 12.00 uur. Agenda: Vrijdag 11 oktober van 19.00 tot 22.00u tieneravond “on the move” in het praathuis. HEILIG HART VAN JEZUS Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie 0164-234069. Spreekuur: maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30u. Contactpastor: pastor M. Zopfi. Email: heilighart@ rkboz.nl. Zondag 6 oktober 11.00u: Gezinsviering St.Franciscus: Voorganger pastoor Paul Verbeek; intenties: Antonius Becht, Danielle en Leo Boudewijn, Jacobus Rijk en Pieternella Rijk-Vermue, o.o. FrankevijlleToorop, jgt. Adrianus Cornelis Holtzer. Iedere donderdag om 9.30u: Woord- en Communieviering in de Dagkerk, iedereen is welkom en kan aansluiten, ingang Pastorie Kastanjelaan 160 of ingang Dagkerk. Doopvieringen: Gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met de pastorie (tel. 234069). Kinderwoorddienst: Tijdens de dienst

van 11.00u is er weer een kinderwoorddienst. De jongens en meisjes zijn van harte welkom. GODDELIJKE VOORZIENIGHEID Van Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 0164236371, voorzienigheid@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30 tot 11.30u (0164-236371). Contactpastor: diaken Co v. Bekkum tel. 0164 233574 of via de administratie. Zaterdag 5 oktober 17.00u: Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Willemsen. Intenties: overl. ouders Horsten-Beuken. Woensdag 9 oktober 9.00u: H. Antonius Abt (Eigen Haard); Woord- en Communieviering, voorganger: pastor Co v. Bekkum. Intenties: Adrie Nuijten; o.o. NuijtenBaxks. Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt u hiervoor bellen met de administratie, tel. 236371. Lezingen: 5 en 6 oktober: Hab.1, 2-3+2, 2-4; 2 Tim.1, 6-8+13-14; Lc. 17, 5-10. ’t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdagavond van 18.15-19.15 uur. Telefonisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

Pastoraal hoekje Franciscus en de dieren Op 4 oktober vieren we Werelddierendag. Dit hebben we te danken aan Franciscus van Assisi. Hij leefde in de Middeleeuwen en leidde eerst een leven van een vrolijke Frans. Na een ontmoeting met een melaatse komt hij tot inkeer. Een leven van alleen maar feesten is niet zinvol is zijn conclusie. Hij wil zich in gaan zetten voor de kleine en kwetsbare mens in het bijzonder de melaatsen (mensen met de ziekte lepra). Gaandeweg ontdekt hij dat alles wat God geschapen heeft bij elkaar hoort. Daarom moeten we er zorgzaam mee omgaan. Dat geeft ware vreugde en rijkdom. Zo wordt hij geraakt door alles wat groeit en bloeit. Tevens verstaat hij de kunst om de dieren Als broers en zussen te zien. Zo preekt hij tot de vogels en weet hij van een roofzuchtige wolf in het stadje Gubbio een mak lammetje te maken op voorwaarde dat de mensen goed voor hem zorgen. In leven in vrij gekozen armoede maakt hem rijk. Het is zijn weg om Christus te volgen. Nog altijd zijn mensen geraakt door de kleine arme van Assisi. Onze paus heeft bewust zijn naam gekozen en bezoekt 4 oktober Assisi. Moge Franciscus ons blijven inspireren om zorgzaam om te gaan met alles wat God geschapen heeft. Immers alles wat God geschapen heeft hoort bij elkaar. Vrede en Alle Goeds Pastoor Paul Verbeek

Kleuren/Geuren van Geloof BERGEN OP ZOOM - De commissie Vorming en Toerusting geeft op maandag 7 oktober kleur aan dit thema met een lezing waarvoor schilderes Anneke Kaai- van Wijngaarden is uitgenodigd. Anneke Kaai- van Wijngaarden, predikantsvrouw, heeft haar opleiding genoten o.m. aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Zij verbeeldt in haar schilderwerken haar emoties die ontstaan zijn naar aanleiding van gedeelten uit de Bijbel of aanverwante thema’s. Zij weet zich

hierin afhankelijk van God en geleid door de Geest. Anneke Kaai wil de oude relatie tussen kerk en kunst herstellen. Kunst opent gesprekken, zet de mens in beweging, troost, bemoedigt en kan de relatie tot God en Christus doen ontvlammen of versterken. Deze avond vertelt zij over de serie ‘Vrouwen uit de Bijbel’. Zie ook: www.annekekaai.nl. Men is van harte welkom op maandag 7 oktober in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. Graag opgave vooraf bij Amie van Eekelen, amievaneekelen@hotmail.com, tel. 0164-235075.

KERKELIJK NIEUWS HALSTEREN Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, email: hcvhmaalpad@home.nl. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 6 oktober 10.30u: eredienst in de St. Martinuskerk; Ds. S. van der Zee uit Sleeuwijk. H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, secretariaat@quirinuskerk. nl. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn bereikbaar via tel.: 0164-680381. In dringende gevallen te bereiken via tel.: 06-10688964. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. RK Parochiekern H. Quirinus Halsteren. Zondag 6 oktober 9.30 uur: Gezinsviering. Woord, Gebed

en Communieviering, voorganger pastor Lenie Robijn m.m.v. de Sintekrijnscantorij. Int: Cor Nuijten; Cor Schuurbiers en Nellie Schuurbiers-Loos, Catharina Slokkers-de Wit, Adrianus Maas e.v. Geertuda de Wit. Donderdag 10 oktober 09.00 uur: Eucharistieviering. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Donderdag 3 oktober: Woord, gebed en communie Pastor B. Simons. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650. LEPELSTRAAT H. Antonius van Padua - St.Christoffel

parochie: Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn. Regiosecretariaat: 01646830381. Zaterdag 5 oktober 19.00 uur: Dienst van W.G.C., gezinsviering. Uw gebed wordt gevraagd voor: Christ van Schilt e.v. Riet de Groot, Mines Schoonen e.v. Corrie Havermans, Oma Jo en Opa Frans, Johannus Luijks en Elisabeth Brouwers, Johannes Bakx en Josina van Dijk, o.o. Johannes van Tillo en Geertruida de Krom, o. familieleden Bernaards-Van Schilt, o.o. Denisse-abreëls, Louis de Blaaij e.v. Net van Loon. Voorganger: Past. L.Robijn, lector: H. Wouts , Zang: kinderkoor. Dinsdag 8 oktober 19.00 uur: Euch.:Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats. com. PAGINA 42

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www. bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Lievensberg ziekenhuis: Elke zondag 10.00u in de aula. Zondag 6 oktober: M. v. Dijke W en G. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Cursus budgetteren in de privé situatie ‘Jouw geld telt’ vanuit SHM Bergen op Zoom, vijf avonden in september en oktober. Aanmelden via schuldhulpmaatjeboz@gmail.com. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op

Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum. Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.0011.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 6 oktober: Ds. G. Lankhuijzen Viering van de Maaltijd van de Heer


s'EISHA tober s9!9! Dames, heren en OPEN VAN 12.00 - 17.00 u s,4" kinderkleding s,EE s!NNA3COTT s%NJOY s"RAMS0ARIS s7RANGLER s)#() s,4"JEANS s)TS.OIZE s#ARSJEANS s3COTCH Nieuwe s3UZY 1 E TI EC LL O SC s!NGELS R A NAJA s4RAMONTANA is binnen s"YOUNG s$ODGERS s(ATTRIC ZZ Haven 25, Bergen op Zoom, 0164-234800, www.broekenpaleis.nl s/OZOO

Roosendaal | Hogestede 70

Koopzondag 6 ok

Merken voor jong en oud

OPEN HU za. 5 okt IS ROUTE ob

er

van 11.00 tot 15.00 uur uur

Goed onderhouden 4-kamer patiobungalow met ruime zonnige patio (ca. 48 m²), inpandige berging en bijkeuken in het souterrain en parkeerplaats in de afgesloten ondergrondse parkeergarage, gelegen in “Residentie Hogestede”, in hartje centrum. Bouwjaar 1978

Inhoud 500

Kom vrijblijvend binnen lopen

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Woonopp. 165

Lenaers & Van Overveld Makelaars Nispensestraat 9, Roosendaal T 0165 52 03 04, info@LNVO.NL

EENMALIGE MAGAZIJN

LEEGVERKOOP!

LNVO.NL

R BE TO OK 5 . A Z BER EN Z O 4 KT . O IJ 5 R . V A EN 4 . OP VRIJ

dĞĐŚZĞƉĂŝƌsŝƐĞĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞůƌĞƉĂƌĂƟĞďĞĚƌŝũĨǀŽŽƌ ĐŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶĞůĞŬƚƌŽŶŝĐĂŐĞǀĞƐƟŐĚƚĞĞƌŐĞŶŽƉŽŽŵ͘

Wij zijn per direct op zoek naar een:

>ŽŐŝƐƟĞŬĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬ;ƐƚͿĞƌ;ϰϬƵƵƌƉͬǁͿ /ŶĚĞůĞĞŌŝũĚǀĂŶĂĨϭϴũĂĂƌƚͬŵϮϭũĂĂƌ͘ &ƵŶĐƟĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͗ ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞůŽŐŝƐƟĞŬĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶ͘ &ƵŶĐƟĞĞŝƐĞŶ͗ Ͳ'ŽĞĚĞďĞŚĞĞƌƐŝŶŐWͬDŝĐƌŽƐŽŌKĸĐĞƉĂŬŬĞƚ͘ Ͳ&ůĞdžŝďĞůŝŶnjĞƚďĂĂƌͬŽǀĞƌǁĞƌŬŵŽĞƚŐĞĞŶďĞnjǁĂĂƌnjŝũŶ͘ ^ĂůĂƌŝģƌŝŶŐ͗ ŽǀĞŶŚĞƚǁĞƩĞůŝũŬĞŵŝŶŝŵĂůĞůŽŽŶ͘ ZĞĂŐĞƌĞŶ͗ hŬƵŶƚƵǁƐŽůůŝĐŝƚĂƟĞŵĞƚ͘s͘ǀĞƌƐƚƵƌĞŶĂĂŶ ƉnjΛƚĞĐŚƌĞƉĂŝƌ͘Ŷů dĞĐŚZĞƉĂŝƌs d͘Ă͘ǀ͘WĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ sĞŝůŝŶŐĚƌĞĞĨϭϲ͕ϰϲϭϰZyĞƌŐĞŶŽƉŽŽŵ ƉnjΛƚĞĐŚƌĞƉĂŝƌ͘Ŷůǁǁǁ͘ƚĞĐŚƌĞƉĂŝƌ͘Ŷů

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

OP

OPP. 6000 M2 MET MEER DAN 1000 VERSCHILLENDE ARTIKELEN O.A. VERLICHTING - SPEELGOED - KERSTDECO GIFTWARE - SCHOENEN EN TEXTIEL FAZANTWEG 1 KLUNDERT (INDUSTRIEZONE MOERDIJK) T. 0168 382718

WWW.SINOEUROPEANTRADING.COM

as stuk. Maar Mijn kunstgebit w erepareerd terwijl g het werd meteen g eens service! no ik wachtte. Dat is

Klaassen Mondzorg Totaal biedt een reparatieservice waarbij het kunstgebit nog dezelfde dag klaar is. Bent u echt niet in de gelegenheid naar ons te komen, wij verzorgen regelmatig spreekuren in de diverse verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio.

Voor onze woon-werkgemeenschap zoeken wij een enthousiaste en bevlogen:

Pedagogisch Begeleider m/v Deze draagt zorg voor een verantwoord leefklimaat, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en/of behandeling optimaal tot zijn recht kan komen. voor meer informatie: www.titurel.nl of tel: 0164 - 602071 sollicitaties richten aan: Titurel, t.a.v. Mevrouw Jopie Sanders Putseweg 44 4645 RK Putte of via info@titurel.nl

Weekend reparatieservice: zaterdag en zondag 11.00 -12.00 uur, Stationsplein 11, Bergen op Zoom

Woont u nog zelfstandig, maar bent u niet in de gelegenheid om naar ons te komen? Dan bezoeken wij u gewoon thuis! Tandheelkunde

Tandtechniek

Mondhygiëne

Weekend reparatieservice

Implantologie

Reparaties kunstgebit

Tandprothetiek

terwijl u wacht

Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Zierikzee: Haringvlietplein 7a T: 0111 - 41 65 34

Tholen: Eendrachtsweg 9 T: 0166 - 60 64 44

Halsteren: Poelekes 15 T: 0164 - 68 64 40

Mailen kan naar: info@mondzorgtotaal.nl Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl


ZZZFQO '(6HQVHRNRIILHSDGV JURRWYHUSDNNLQJ DOOHYDULDQWHQ GRRV]DNNHQยกVWXNV.257,1*& 9DUNHQVKDDV JUDP

NLOR& .DEHOMDXZILOHW JUDP

NLOR .,/2

-XSLOHUELHU

& &RQIHUHQFH KDQGSHUHQ

NUDWIOHVMHV ยกPO

ORV

 & %ORHPNRRO SHUVWXN

OLWHU

& 5RRNZRUVW DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQRIVWXNV DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN PXY%DVLV

%OXH%DQG JRHGHVWDUW KDOYDULQH RILGHH NXLSMHJUDP

 NLOR

 

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

Bergen op Zoom'H9H\9RJHODDUย‡Bergen op Zoom3LXVSOHLQ3LXVSOHLQย‡RoosendaaO/DXUHLMVHQ/LQGHQEXUJย‡Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95 :HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHWPGLRNW$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRU JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ

Dboz 20131002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you