Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

W O E N S D R E C H T S E

18 SEPTEMBER 2013 WEEK 38

Uitgeverij

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AUTO’S

AA

Zundert

I

076

SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

KANS OP BEHOUD VOLWAARDIG BUSVERVOER NIHIL

Te l .

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

MARCEL FRÄNZEL DANKBAAR VOOR 11 JAAR WOENSDRECHT

Paul Konings zoekt aansluiting AKT

Motorclub moet zelf clubhuis zoeken

WOENSDRECHT - Onafhankelijk raadslid Paul Konings maakt bij de verkiezingen in maart 2014 vermoedelijk de overstap naar Alle Kernen Troef (AKT). Beide partijen hebben inmiddels een aantal gesprekken met elkaar gevoerd en staan positief tegenover de samenwerking. De leden van AKT moeten zich nog wel uitlaten over de overstap van Konings. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering op 10 oktober. Die avond wordt ook de kieslijst vastgesteld. Konings stapte in juli uit de fractie van de PvdA, omdat hij in de conceptkieslijst van die partij op de zevende plaats stond. Hij zetelt tot maart 2014 als onafhankelijk raadslid.

PUTTE - De gemeente Woensdrecht zal niet actief op zoek gaan naar een clubhuis voor de Putse Harley Davidson Club. Dat zegt burgemeester Marcel Fränzel. De motorrijders zijn al elf jaar op zoek naar een thuishonk, maar slagen er niet in een geschikte locatie te vinden. Fränzel geeft aan dat de gemeente geen grond beschikbaar zal stellen voor de bouw van een clubhuis. Volgens hem speelt daarbij het landelijke negatieve imago van motorclubs mee. “We weten allemaal dat de Putse club bestaat uit vrienden met een passie voor motors, maar we zitten niet te wachten op een vijandige overname door een ongewenste motorclub”, aldus Fränzel.

Experiment met asfalt niet gelukt

Maïsveld verbergt hennepplantage

OSSENDRECHT - De proef met een nieuw, experimenteel asfaltmengsel op de Langeweg in Ossendrecht, is geen succes geworden. Zes jaar na de asfalteringswerkzaamheden wordt de voormalige keienweg tussen Ossendrecht en Zandvliet voorzien van een nieuwe laag asfalt. “Destijds heeft de uitvoerende firma onder garantie een experimenteel asfaltmengsel gebruikt. De scheuren zijn echter alweer terug gekeerd en moeten hersteld worden. Voor de gemeente Woensdrecht kost dat echter geen extra geld. Dat valt binnen de garantie”, zegt gemeentewoordvoerster Sharan Kok. Van 18 tot 25 september krijgt de weg een nieuwe, normale asfaltlaag.

Voorontwerp niet altijd ter inzage WOENSDRECHT - Het voorontwerp van een bestemmingsplan wordt voortaan minder vaak ter inzage gelegd. Daarmee hoopt de gemeenteraad zeker drie maanden tijdswinst te kunnen boeken. Nu worden bestemmingsplannen zowel na het voorontwerp als het ontwerp zes weken ter inzage gelegd. In de praktijk leveren beide inspraakperiodes vaak dezelfde reacties op. Daarom wil de gemeente met name om kleinere bestemmingsplannen met minder impact voor de omgeving, zoals postzegelplannen, slechts een keer ter inzage leggen. Bij grote plannen, zoals het buitengebied of de structuurvisie, blijven de twee inspraakmogelijkheden overeind.

VANDAAG IN DE BODE

Senioren

SPECIAL

PUTTE - De opening van de Putse weekmarkt mag eerder deze maand dan al groots gevierd zijn, de ondernemers van de markt misten een moment om hun marktmeester Irving van Dinther in het zonnetje te zetten. Daarom verrasten de ondernemers hem woensdag bij aanvang van de markt met een tas vol lekkers en een bloemetje. FOTO RIA VAN MEIR

Coalitie wil ruggenspraak met ondernemers voor besluitvorming

Raad twijfelt over koopzondagen WOENSDRECHT - De gemeenteraad is er nog niet aan uit of naast de Putse winkels ook zaken in andere kernen in de gemeente Woensdrecht voortaan iedere zondag de deuren mogen openen. Sinds 1 juli mogen gemeenten zelf bepalen of zij meerdere koopzondagen willen hanteren. Vooral de coalitiepartijen geven aan echter meer tijd nodig te hebben, voordat zij een goede afweging kunnen maken. DOOR RIA VAN MEIR Volgens wethouder Anton van der Wijst zijn er sinds de invoering van de nieuwe Winkeltijdenwet, waarbij gemeenten de vrije hand krijgen in de openingstijden voor winkelgebieden, verschillende aanvragen binnengekomen van ondernemers die hun winkel voortaan ook op zondag willen openstellen. “In Bergen op Zoom en Roosendaal hebben ondernemers die vrijheid al. We moeten voorkomen dat klanten naar de steden trekken en onze winkels passeren”, meent hij. Toch heeft de gemeenteraad het laatste woord in het vrijstellen van de openingstijden op zondag. Nu heeft Putte nog een uitzonderingspositie. In het grensdorp mogen de winkels alle dagen geopend zijn, ook op zon- en feestdagen. Varianten Het gemeentebestuur stelde de gemeenteraad daarom de keuze in drie varianten: behoud van de huidige situatie met enkel zondagopenstelling voor Putte, volledige zaterdag 21 t/m 28 september

magazijn uitverkoop!

80% korting

vrijheid voor alle winkeliers in alle kernen of openstelling van alle winkels op alle zondagen en op enkele feestdagen, zoals tweede paasdag en tweede pinksterdag. Cees Jaspers (PvdA) voegde daar donderdag tijdens de opinieraad Bestuur meteen een vierde variant aan toe. “Putte heeft nu nog een uitzonderingspositie, doordat het ook op eerste kerstdag en eerste paasdag open is. Die privilege willen we het dorp niet afpakken. Daarom stellen wij voor dat Putse winkels op alle zon- en feestdagen open mogen blijven, en andere kernen in principe op alle zondagen en enkele feestdagen een openstelling mogelijk is.” Voor Esther Slootweg (D66) was dat echter te omslachtig. “In het kader van deregulering en faciliteren vinden wij dat ondernemers volledig de vrije hand moeten krijgen. Daar moet een gemeente zich niet mee bemoeien”, stelde ze. Daarmee stond D66 lijnrecht tegenover AKT, die juist niets wilde veranderen aan de huidige situatie. “Putte heeft al jaren een uitzonderingspositie en dat moet zo blijven.”, meende Ludo Bolders. Een opmerking

over het onderscheid dat Alle Kernen Troef zo maakte tussen kernen, pareerde hij meteen. “Als we in andere kernen ook zondagopenstelling toestaan, trekken we daarmee vier kernen voor.” Ondernemers De coalitiepartijen ABZ, CDA en VVD gaven donderdag aan nog geen keuze te kunnen maken in de verschillende varianten. Zo zeiden Marc van Eekeren (ABZ) en Manus Bolders (VVD) eerst ruggenspraak met ondernemers te willen houden voor zij tot een keuze zouden komen. CDA’er Robin van der Ha wilde zich er bovendien van gewissen dat hij de gevolgen voor de Putse ondernemers goed in beeld zou hebben. Wethouder Anton van der Wijst beloofde nogmaals met Stichting Ondernemend Woensdrecht, de koepel van de verschillende ondernemersverenigingen, in overleg te gaan. Ook zal hij de voorgestelde variant van de PvdA toetsen aan de juridische mogelijkheden. De besluitvorming volgt op 26 september, zodat vanaf 1 oktober mogelijk ook winkeliers in andere kernen de deuren kunnen openen. a

sterk &

VITAAL Fiets elektrisch

Oud goud Hoe zit het nu met: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

EDITIE Bergen op Zoom Tholen Steenbergen Woensdrecht

LOGUSBERGENOPZOOM.NL

WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht werkt aan een uitbreiding van de bereikbaarheid van de servicelijn. Nu kunnen inwoners enkel overdag meldingen en klachten doorgeven en moeten zij zich buiten kantooruren wenden tot de politie. Die schakelt bij spoedgevallen, zoals een afgebroken tak of een kapotte putdeksel, een medewerker van de buitendienst in. “We kijken nu of het mogelijk is dat onze inwoners hun klachten en meldingen ook ‘s avonds of in het weekend rechtstreeks aan de servicelijn kunnen doorgeven. Voor het einde van het jaar zal daar een oplossing voor komen”, zegt burgemeester Marcel Fränzel toe.

Inkoop goud, zilver en munten

Kijk voor ons woningaanbod op pagina 2 Sint Lucasplein 4631 LH Hoogerheide Open: elke woensdag 10.00 - 16.30 uur www.goudwisselkantoor.nl

TEGELS - SANITAIR SIERBESTRATING

Zo blijf je fit!

Servicelijn snel meer uren bereikbaar

Verzilver uw goud!

tot wel

op alles!

HOOGERHEIDE - De politie en de marechaussee hebben woensdag tijdens een hennepruimdag in maïsvelden in de omgeving van Mattemburgh twee verborgen hennepplantages aangetroffen. Een van de maïsvelden lag aan de Vossenweg in Bergen op Zoom. De agenten troffen meer dan achthonderd hennepplanten aan tussen de maïs. De eigenaar gaf aan dat hij niet op de hoogte was van een kwekerij op zijn land. De andere kwekerij bevond zich in een maïsveld aan de Schansduinenpad in Hoogerheide, nabij de Lange Steen. Daar waren nog eens meer dan negenhonderd hennepstekjes geplant tussen de maïs.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide

www.wswoensdrecht.nl


WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Daarkunjeopbouwen! Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl Uiterste inleverdatum woonkeuzebon: dinsdag 1 oktober 2013, uiterlijk 12.00 uur

PUTTE BRADFORDSTRAAT 37 Appartement 2e etage Bruto huur p/mnd. € 715,71 Inkomen maximaal € 34.229,00 1 september 2013 Type huishouden: 1- of 2-persoons Doelgroep: doorstromers/starters Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar Bruto huurprijs is inclusief servicekosten. Huurtoeslag mogelijk.

WOENSDRECHT

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

MGR. V. MENSSTRAAT 54 Eengezinswoning Bruto huur p/mnd. € 689,36 Inkomen maximaal € 34.229,00 1 november 2013 Type huishouden: 2-persoons / eenouder gezin Doelgroep: doorstromers/starters Leeftijd: vanaf 18 jaar Huurtoeslag mogelijk

PARMENTIERLAAN 14 Eengezinswoning Bruto huur p/mnd. € 668,22 Inkomen maximaal € 34.229,00 1 november 2013 Type huishouden: eenouder gezin Doelgroep: starters/doorstromers Leeftijd: vanaf 18 jaar Huurtoeslag mogelijk

OOSTLAAN 7 Appartement 1e etage Bruto huur p/mnd. € 706,67 Inkomen maximaal € 34.229,00 15 oktober 2013 Type huishouden: 1- of 2-persoons Leeftijd: tot 30 jaar Doelgroep: starters/doorstromers Bruto huurprijs is inclusief servicekosten. Huurtoeslag mogelijk.

MOLENSTRAAT 13 Eengezinswoning met traplift Bruto huur p/mnd. € 689,36 Inkomen maximaal € 34.229,00 medio november 2013 Type huishouden: 2-persoons / eenouder gezin Doelgroep: doorstromers/starters Personen afhankelijk van traplift genieten de voorkeur. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Huurtoeslag mogelijk

ST. LUCASPLEIN 120 Appartement 2e etage, voorzijde Bruto huur p/mnd. € 629,29 Inkomen maximaal € 34.229,00 15 oktober 2013 Type huishouden: 1- of 2-persoons Doelgroep: doorstromers/starters Bewoners uit herstructurering genieten de voorkeur. Leeftijd: vanaf 55 jaar. Huurtoeslag mogelijk

Bezichtiging: De woning kan pas bezichtigd worden als deze schriftelijk aan u is aangeboden.

RaadhuisPassage Hoogerheide. Nog enkele appartementen aan de voorzijde (Raadhuisstraat) en achterzijde (Brabantse Wal) op korte termijn beschikbaar. Huurprijzen vanaf € 825,- servicekosten € 60,- parkeerplaats € 70,-. Totale huurprijs vanaf € 955,Woonduur huidige woning bepalend voor de rangschikking. Heeft u belangstelling, meldt u zich dan voor 1 oktober a.s. op het kantoor J.v.d.Heijdenstraat 14 te Hoogerheide of via email: info@wswoensdrecht.nl. GROEP WONINGZOEKENDE TABEL A Groep woningzoekende Starter Doorstromer Urgenten

Selectie op hoogste leeftijd langste woonduur laagste inschrijfdatum

TYPE HUISHOUDEN TABEL B Type huishouden

Samenstelling huishouden

indentiteitsbewijs rijbewijs + uittreksel basisadministratie

1-persoonshuishouden

1 pers. van 18 jr. of ouder, geen partner of inwonenende kinderen

inschrijving

Inkomenstoets: Bepalend is het belastbaar huishoudinkomen per jaar. Het inkomen wordt gecontroleerd via het meest recente IB-60 formulier (aan te vragen via de Belastingdienst, 0800-0543). Voor nadere bepaling van het inkomen kunnen salarisstroken jaaropgaven enz. dienen.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide Tel 0164 - 613313 E-mail: info@wswoensdrecht.nl

HOOGERHEIDE

Controle via

2-persoonshuishouden

2 pers. van 18 jr. of ouder, partnerrelatie of fiscaal partnerschap plus eventueel inwonenende kinderen

1-oudergezin

1 persoon van 18 jr. of ouder plus tenminste 1 inwonend kind

VERANTWOORDING TABEL C Adres verhuurde woning Fokkerlaan 28 te Hoogerheide Plesmanlaan 37 te Hoogerheide Burg. Moorsstraat 6 te Hoogerheide St. Lucasplein 126 te Hoogerheide

VERKOOP JAPANSE KOI

Groep Starter Urgenten Starter Doorstromer

Selectie Geb. datum 12-02-1986 Inschrijfduur 22-02-2013 Geb. datum 22-04-1970 Woonduur 25-06-2001

Aantal ontvangen reacties 32 24 25 04

‡3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

‡,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ ‡*DDVKHNZHUNHQ ‡6LHUKHNZHUNHQ ‡%DONRQKHNNHQ

(op afspraak) Ook voor water- en visbehandeling Koifood en Vijverbenodigdheden Laurent Rampartstraat 23, 4661 KG Halsteren T: 0164-686333 / M: 06-54218062 E: info@jack-koi.nl / I: www.jack-koi.nl

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere laatste maandag van de maand LET OP! VOORTAAN OP MAANDAG MFC de Kloosterhof te Hoogerheide Van 19.00 uur tot 21.00 uur

KLEUR JE HUIS MET WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN

Nu al vragen? U hoeft niet tot het spreekuur te wachten. Bel vrijblijvend naar mr. A.M.M. de Waal op 0164-212721

V O O R M O LE N AD V O CAT E N

TIJDELIJK GRATIS KLEUR ÉN MAAR 6% BTW*

$ 0„2//(&7

DR. DE BRUIJNLAAN 8 Levensloopbestendige woning Bruto huur p/mnd. € 642,36 Inkomen maximaal € 34.229,00 1 oktober 2013 Type huishouden: 1- of 2-persoons Doelgroep: doorstromers/starters Leeftijd: vanaf 55 jaar. Huurtoeslag mogelijk

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten FIETSBOERKE.NL Zoekt oude fietsen en sloopfietsen Fietsen die je normaal bij de kragge dumpt, bel mij

06 33 88 21 34 En ik haal ze bij u op, u hoef ze niet weg te brengen. (Geen kinderfietsen!)

voor al uw incassozaken

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Vestiging Etten Leur Vosdonk 4 4879 NC Etten-Leur Tel. 076-5032800

www.kumasol.nl

Vestiging Yerseke Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173

Voor vrijblijvende informatie: adrienne.jonckheere@voormolen.nl marion.ketelaars@voormolen.nl

Voormolen Advocaten / $ 0„2//(&7 Boerenverdriet 2a, 4613 AK Bergen op Zoom Tel: 0164 212721 ͻ Fax: 0164 212727 www.voormolen.nl

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602


ACTUALITEIT

‘Blijkbaar denkt men daar in Den Bosch dat Woensdrecht als wielergemeente best op de fiets kan’

Kans op behoud volwaardig busvervoer nihil PUTTE/OSSENDRECHT - “Mooier kan ik het niet maken, maar het busvervoer in Putte en Ossendrecht ziet er inderdaad wat mager uit.” Met niets meer en niets minder dan die boodschap kwam gedeputeerde Ruud van Heugten uitleg geven over het besluit van de provincie om vanaf december 2014 maar liefst zeventig procent van de ritten naar Putte en Ossendrecht te schrappen. Enkel bij een gunstige aanbesteding ziet Van Heugten nog kansen om enkele ritten alsnog terug te brengen in de dienstregeling. DOOR RIA VAN MEIR De teleurstelling is enorm wanneer Ruud van Heugten na bijna twee uur in discussie te zijn geweest met de Woensdrechtse gemeenteraad de vernietigende woorden uitspreekt. “De aanbestedingsprocedure loopt momenteel. Daar kunnen wij niets meer aan veranderen. Alleen bij een gunstige aanbesteding heeft de vervoerder ruimte om de geschrapte ritten alsnog op te pakken”, bekent Van Heugten. Voor de aanbesteding van het busvervoer vanaf 14 december 2014 heeft de provincie een kernnetwerk opgesteld met de belangrijkste buslijnen. Daarvoor is de huidige buslijn 105 in tweeën geknipt. Het traject tussen Bergen op Zoom en het ZuidWestHoek College wordt vooral in de spits versterkt, zodat er vier bussen per uur rijden. Na het ZuidWestHoek College rijdt de bus slechts tweemaal per uur in de ochtendspits (07.00 uur - 09.00 uur) en eenmaal per uur in de avondspits (15.00 uur - 18.30 uur). Alle ritten naar Ossendrecht en Putte tussen 09.00 uur en 15.00 uur, na 18.30 uur en in het weekend komen daarmee te vervallen. Overigens rijdt de bus na 21.30 uur ook niet meer naar Hoogerheide. Cijfers De provincie heeft zich daarvoor gebaseerd op tellingen in november 2012. “Wanneer er minder dan acht mensen op

de bus zitten, hebben we besloten die lijn niet meer te rijden”, aldus Van Heugten. Maar CDA-raadslid Luc de Vos onthulde dat juist die cijfers erg ongunstig uitpakken voor Woensdrecht. Hij vroeg bij vervoersbedrijf Veolia de tellingen van maart 2013 op. Daaruit blijkt dat tussen 12.00 uur en 15.00 uur bij halte Puts Molentje gemiddeld nog achttien mensen in de bus richting Putte zitten.

‘Aanbesteding kan niet meer veranderd worden’ “Die cijfers heb ik ook doorgestuurd naar de provincie, maar geen reactie op gekregen. Blijkbaar denkt men daar in Den Bosch dat Woensdrecht als wielergemeente best op de fiets kan”, haalt De Vos uit. Een verklaring voor de grote verschillen tussen de tellingen van november 2012 en maart 2013 heeft hij gevonden in het feit dat de bussen in 2012 nog niet uitgerust waren met een scanner voor de OV-chipkaart. “Contant betalen was bij veel chauffeurs vaak ook niet nodig. Daardoor zijn veel passagiers niet goed geteld.” Handtekeningen Van Heugten gaf aan dat de nieuwe gegevens inmiddels doorgespeeld zijn naar de

Enkel bij gunstige aanbesteding is er ruimte om minder ritten te schrappen.

bedrijven die een gooi doen naar de aanbesteding. De provincie heeft voor het busvervoer in West-Brabant en Oost- en Midden-Brabant hetzelfde budget (55 miljoen) als nu beschikbaar, maar verwacht door stijgende brandstofkosten minder ritten te kunnen behouden. Antwoord op de vraag hoe de verdeling tussen Oost en West is, kon de gedeputeerde niet geven. Hij benadrukte wel steeds dat er niet gesneden wordt in de buurtbussen, maar vergat

dat er in Woensdrecht geen buurtbussen rijden. Ook op de vragen of er rekening is gehouden met het feit dat Putte een eindstation is en hoe de vervoerder na een jaar kan besluiten de bus alsnog naar Putte en Ossendrecht te laten rijden als hij niet kan zien dat er behoefte aan die ritten zijn, had Van Heugten geen overtuigend antwoord. “Dat kan aan de hand van enquêtes worden aangetoond, of u kunt als inwoner zelf in actie komen”, was zijn reactie, daarbij

ARCHIEFFOTO

vergetend dat hij enkele minuten daarvoor meer dan duizend handtekeningen voor behoud van de buslijnen had ontvangen. Tijd om door te vragen naar de onbeantwoorde vragen was er niet. Na twee uur discussie hield Van Heugten het voor gezien. “Maar goed dat de huidige dienstregeling nog niet is ingevoerd”, merkte VVD’er Roger Boussen om 21.30 uur cynisch op. “Anders was u nu te laat om de laatste bus naar Bergen op Zoom terug te nemen.”

Ruim tweehonderd deelnemers voor vierde ed itie

Paardendriedaagse houdt paarden uit de slachterij HUIJBERGEN - Voor alle paardenliefhebbers of mensen die de mooie natuur van Brabant willen verkennen, is en daardoor weet waarvan hij kan schriker op 4, 5 en 6 oktober de jaarlijkse paarden driedaagse in de unieke omgeving van Huijbergen en omstreken. ken”, zegt oprichtster Carola Poot. Oprichtster van het paardenpensioenfonds: Carola Poot, hoopt met dit evenement voldoende geld op te halen om ‘Belse’ knollen oude paarden uit de slachterij te houden en ze een goede oude dag te bezorgen. DOOR SOPHIE VAN DER VELDE Tijdens het evenement zullen 20 menners

en 185 ruiters langs de Kalmthoutse Heide, de Volksabdij, de Staartse duinen, de Grote en Kleine meren en nog vele andere

mooie gebieden op de ruiterspaden lopen. “Iedereen moet een eigen paard hebben. Het is belangrijk dat je je eigen paard kent

Naast het genieten van de natuur is er rondom het evenement nog meer te beleven. Er zal een strodorp opgezet worden met tentjes waarbij mensen kunnen kijken. Op zaterdag is er de ponyrace en voor de kinderen is er een western hindernisbaan.

‘Paarden op positieve manier onder aandacht brengen’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De paardendriedaagse wordt zondag traditioneel afgesloten met een intocht, die voor 15.30 uur gepland staat.

ARCHIEFFOTO

Er rijdt een paardentram die wordt voortgetrokken door twee Belgische. En er is een show op het paardenterrein zelf. De paardendriedaagse wordt zondag traditioneel afgesloten met een intocht, die voor 15.30 uur gepland staat. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht met veel eten en drinken. Alle opbrengst gaat tevens naar het paardenpensioenfonds, al zitten er ook veel kosten aan het evenement. Er moet bijvoorbeeld worden gezorgd voor hulpverleners, dwanghekken, tenten en verkeersregelaars. Om toch niet al te veel kosten te maken, helpen er veel vrijwilligers mee tijdens het evenement.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Oude dag Carola Poot heeft zelf 24 paarden om te verzorgen. Deze zijn van de stichting. Zij zijn te oud om mee te lopen tijdens de paardendriedaagse. Stichting paardenpensioenfonds zorgt er voor dat paarden nog kunnen genieten van hun oude dag. Met de opbrengst van het evenement kunnen er weer heel wat paarden van de slachterij worden gered en worden zij gestald op de pensionstallen in Notendaal bij Nieuw-Vossemeer. “Het evenement betekent veel voor mij. Het zorgt ervoor dat de paarden op een positieve manier in de aandacht worden gebracht, maar ook dat mensen van ver de unieke omgeving van Huijbergen leren kennen”, aldus Carola. Opbrengst Vier jaar geleden werd het evenement voor het eerst gehouden. “We zijn in 2010 rond dierendag begonnen, een beetje met een symbolische gedachte”, vertelt Carola. “Het eerste jaar was de opbrengst 800 euro. Het tweede jaar hadden we alleen maar regen, dus ook toen was het niet veel. Vorig jaar haalde we echter rond de 3000 euro op en hopelijk wordt het dit jaar een nog groter succes”, aldus oprichtster en paardenliefhebster Carola Poot.

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.


WERELD21ALZHEIMER DAG SEPTEMBER 2013 een goed moment om stil te staan bij (de gevolgen van) Alzheimer en andere vormen van dementie DementieEnDan: waar kan ik terecht HUISARTS / DEMENTIE CONSULENT Bij een vermoeden van dementie bij uzelf of in uw omgeving, kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. Ook kunt u een dementieconsulent raadplegen. De dementieconsulent geeft op professionele wijze continuĂŻteit in de begeleiding en ondersteuning aan individuHOHGHPHQWHUHQGHFOLsQWHQHQKXQPDQWHO]RUJHUV Informatie met betrekking tot de dementieconsulent: www.dementiewegwijzer.nl. GEHEUGENPOLI De geheugenpolikliniek is een diagnostisch centrum verbonden aan een ziekenhuis waar de diagnose dementie wordt vastgesteld in een vroeg stadium. Doordat het in een vroeg stadium wordt ontdekt kan men het ziekteproces maximaal vertragen of stabiliseren. 0HHULQIRUPDWLHRSZZZJH]RQGKHLGVSOHLQQOGHPHQWLH of www.geheugenpoli.com.

Regionaal Platform Dementieondersteuning: 5HJLRQDDO 3ODWIRUP 'HPHQWLHRQGHUVWHXQLQJ YRRU GH regio West-Brabant is een samenwerking tussen de gemeenten en instellingen op terreinen van welzijn, wonen, EHODQJHQEHKDUWLJLQJHQ]RUJ'HZHEVLWHYDQKHW5HJLRQDDO3ODWIRUP'HPHQWLHRQGHUVWHXQLQJ www.dementiewegwijzer.nl helpt u op weg bij het vinden van informatie rondom dementie in de regio West-Brabant.

ALZHEIMER NEDERLAND / WEST-BRABANT Afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland heeft als taak het behartigen van belangen voor mensen met dementie en naasten uit de omgeving van die personen. Ook het verzorgen van informatie en voorlichting over dementie behoort tot haar taken. Het werkgebied van Alzheimer West-Brabant omvat de JHPHHQWHQ %HUJHQ RS =RRP +DOGHUEHUJH 0RHUGLMN 5RRVHQGDDO5XFSKHQ6WHHQEHUJHQHQ:RHQVGUHFKW %LQQHQGHRUJDQLVDWLH]LMQYULMZLOOLJHUVDFWLHI%RYHQdien wordt medewerking verleend door beroepskrachten YDQLQVWHOOLQJHQ3HUVRQHQGLH]LFKDOVYULMZLOOLJHUZLOOHQ inzetten voor het werk van Alzheimer West-Brabant zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: $G9RV DGYRVURRVHQGDDO#NSQPDLOQO 

MEER INFORMATIE: Voor meer informatie over dementie kunt u uw huisarts UDDGSOHJHQGHXXUV$O]KHLPHUWHOHIRRQEHOOHQ RIFRQWDFWRSQHPHQPHWKHW:02ORNHW van uw gemeente. %HUJHQRS=RRP 9UDDJZLM]HU

 +DOGHUEHUJH :HJZLMV  Moerdijk 5RRVHQGDDO ÂśW3XQW  5XFSKHQ 6WHHQEHUJHQ 9UDDJZLM]HU  :RHQVGUHFKW 

WAT IS DEMENTIE?

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Bij vrouwen is de kans nog groter; 1 op de 3 vrouwen krijgt gedurende haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Nederland telt op dit moment 256.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen: in 2050 zal ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel waarbij iemand zich tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof deze voorgoed is verdwenen.

TIEN SIGNALEN VAN DEMENTIE Hieronder, in willekeurige volgorde, tien geciteerde signalen uit de praktijk die kĂşnnen wijzen op dementie, maar ook een andere oorzaak kunnen hebben. Trek daarom nooit conclusies zonder uw huisarts te raadplegen. 1. GEHEUGENVERLIES / VERGEETACHTIGHEID “Bij de bezoekjes aan mijn opa noemde hij me altijd bij de voornaam van mijn overleden moederâ€? . 2. PROBLEMEN MET DAGELIJKSE HANDELINGEN Âł0LMQRPDKHHIWPRHLWHPHWNRIÂżH]HWWHQ=HJDDWRS]RHN QDDUGHNRIÂżHNRSMHVÂŤLQGHNRHONDVW´ 3. VERGISSINGEN MET TIJD EN PLAATS “Mijn oom vroeg mijn hulp bij het invullen van zijn belastingpapieren. Bij het invullen van het adres gaf hij steeds zijn geboorteplaats opâ€? . 4. TAALPROBLEMEN “Mijn vader vertelde dat hij laatst een spannend boek gelezen had. Over een gijzeling en een lange achtervolging in HHQPHUNXGHV+LMEHGRHOGHHHQ0HUFHGHV´ 5. KWIJTRAKEN VAN SPULLEN “Opa Jan is een echte hobbyist. Al zijn materialen hangen gestructureerd in zijn garage. De laatste tijd is hij steeds spullen kwijt. Hij bergt ze ergens anders op. Ik vind ze terug in het tuinhuisje of in zijn bureaulaâ€?. 6. SLECHT BEOORDELINGSVERMOGEN “Laatst werd ik gebeld. Mijn tante stond in haar nachtMDSRQDDQGHYRRUGHXUYDQKDDUĂ€DWJHOGXLWWHGHOHQDDQ voorbijgangersâ€?. 7. TERUGTREKKEN UIT SOCIALE ACTIVITEITEN “Mijn tante Elly was altijd bij de gezelligheid. Nu zit ze GDJHQDFKWHUHONDDUVWLOHQRQEHZRJHQRSKDDUNDPHU=H vermagert, vergeet te eten en doet nietsâ€?. 8. VERANDERINGEN IN GEDRAG “Tante Door is veranderd van een stil en ingetogen karakter naar een lachebekjeâ€?. 9. ONRUST “Mijn overbuurman loopt als een klein kind continu achter zijn vrouw aanâ€?. 10. VISUELE PROBLEMEN “Opa Jan krijgt last bij het uitvoeren van zijn hobby: vissen. Hij kan de dobber niet goed meer zienâ€?.

www.alzheimer-nederland.nl ZZZDO]KHLPHUQHGHUODQGQOZHVWEUDEDQW

Maakt u zich zorgen over uw geheugen? Maak de test voor uzelf of voor een ander op: www.geheugentest.nl

WELKOM IN HET ALZHEIMER CAFE Het Alzheimer CafĂŠ is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een deskundig gespreksleider kunnen bezoekers praten over een leven met dementie en hier vragen over stellen. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning YDQHHQÂżOPZDDUQDGHEH]RHNHUVLGHHsQLQIRUPDWLHHQ ervaringen kunnen uitwisselen. Een Alzheimer CafĂŠ beJLQWRPXXU LQORRSYDQDIXXU HQGXXUWWRW XXU+HW$O]KHLPHU&DIpLVYRRULHGHUHHQYULMWRHgankelijk; men hoeft zich niet vooraf aan te melden. In West-Brabant zijn er Alzheimer CafÊ’s in Bergen op =RRP+RRJHUKHLGH2XGHQERVFK5RRVHQGDDO5XFSKHQ *HKHXJHQ6FKDNHO 6WHHQEHUJHQHQ=HYHQEHUJHQ2Qderwerpen die de komende periode aan de orde komen zijn onder andere: -juridische aspecten met betrekking tot dementie, -dementie bekeken door de ogen van de neuroloog, -rouw rondom dementie, - belevingsgerichte zorg, -de betekenis van de dementieconsulent en -wat komt er allemaal kijken bij een opname? Ook zijn er themabijeenkomsten met als titel onder andere: “de wondere wereld van dementieâ€?,â€?in goede en in kwade dagenâ€? en “uit het leven gegrepenâ€?. Onderstaand een opsomming van de plaatsen en data waarop de komende tijd cafĂŠ avonden worden georganiseerd. Alzheimer CafĂŠ Bergen op Zoom 6WHXQSXQW2XGHUHQÂł=RQQHSOHLQ´=RQQHSOHLQ VHSWHPEHURNWREHUQRYHPEHUGHFHPEHU ,QIRUPDWLH Alzheimer CafĂŠ Hoogerheide :RRQ]RUJFHQWUXPÂł+HLGHGXLQ´+HLVWUDDW QRYHPEHU ,QIRUPDWLH Alzheimer CafĂŠ Halderberge (Oudenbosch) 6WHXQSXQWÂł6DLQW/RXLV´$OR\VLXVKRI RNWREHUQRYHPEHUGHFHPEHU ,QIRUPDWLH Alzheimer CafĂŠ Roosendaal .DSHOLQ&HQWUXPYRRU:RQHQHQ=RUJÂł'H%ULQN´ 0HOLV6WRNHODDQ RNWREHUQRYHPEHUGHFHPEHU ,QIRUPDWLH Geheugen - Schakel Gemeente Rucphen .HUNDNNHUV%XUJ9RHWHQVWUDDW5XFSKHQ RNWREHUQRYHPEHUGHFHPEHU ,QIRUPDWLH (Indien gewenst kan de boodschappenbus worden LQJHVFKDNHOG

Alzheimer Café Steenbergen :RRQ]RUJFHQWUXP³2Q]H6WHGH´5R]HPDULMQVWUDDW RNWREHUGHFHPEHU ,QIRUPDWLH Alzheimer Café Zevenbergen (Moerdijk / Drimmelen) 'H=HYHQ6FKDNHOV.DVWHHOZHJ=HYHQEHUJHQ QRYHPEHU ,QIRUPDWLH


ACTUALITEIT

Vrijwilligers zetten zich elke week in binnen rolstoelpool

Column

Ouderen St. Margaretha aan de rol HUIJBERGEN - Het komt vaak voor: ouderen in een bejaardentehuis waarvan de wereld zo klein is geworden dat deze zich vooral afspeelt binnen de muren van het tehuis. Voor dertien bejaarden van St. Margaretha is sinds oktober 2012 de wereld een stuk groter geworden door hun deelname aan de rolstoelpool.

Addo Sprangers

Lippenstift In Londen presenteerde zangeres Rihanna afgelopen week haar nieuwe collectie voor River Island, zo las ik in de dagbladen. Lekker belangrijk, zult u denken, maar er was meer aan de hand. Ze had haar lippen namelijk opgesierd met blauwe lippenstift en dat, dames en heren, is in showbizzland meteen groot nieuws. Deed ze het om op te vallen? Mmmh, best mogelijk. Of schuilde er misschien een diepere gedachte achter deze toch niet alledaagse actie? Ik vermoed het laatste. In Nederland wordt de kleur blauw voornamelijk geassocieerd met puur en zuiver, heb ik me laten vertellen, en daarom wordt Maria ook altijd afgebeeld met een blauw gewaad. In Engelstalige landen echter wordt het blue vooral in verband gebracht met melancholie of droefheid, thema’s die ook van de blues afdruipen. Misschien zit Rihanna dus niet helemaal lekker in haar vel en kan ze wel een opkikkertje gebruiken. Aan een borrel zat ik in dit geval niet meteen te denken, want voor hetzelfde geld loopt het uit op een drankgelag en is de kater morgen nog veel groter. Neen, de echte oplossing ligt in rode lippenstift. Die blijkt namelijk een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen van de vrouw te hebben, zo heeft onderzoek door de Universiteit van Manchester uitgewezen. Een en ander zou vooral te maken met de betekenis van de kleur rood. In de psychologische sfeer wordt rood geassocieerd met warmte, positieve energie en motivatie. Rood zou ook de kleur zijn die het meeste emoties losmaakt en krachtige en ambitieuze gevoelens opwekt. Daarnaast wordt rode lippenstift genoemd als de meest ‘sexy’ kleur. De wetenschappers van de Universiteit van Manchester ontdekten dat een rood gestifte mond de aandacht van het mannelijke geslacht direct naar de lippen leidt. Dat had ik ze ook kunnen vertellen. Volgens overlevering kreeg bijvoorbeeld Cleopatra haar lippen mooi rood met de vloeistof uit de kevers die ze plette. Koningin Elisabeth I gebruikte in de zestiende eeuw bijenwas gecombineerd met bijvoorbeeld henna of kersensap. Stuk voor stuk barstten ze van het zelfvertrouwen. Wat dat betreft had blauwe lippenstift beter gestaan bij Robert Smith. De depressieve zanger van The Cure besmeurde in de jaren ’80 zijn lippen vol overgave met rode lippenstift, maar grossierde daarbij in naargeestige teksten voor de nummers die hij schreef. Ik stel voor dat de Universiteit van Manchester daar eerst maar eens een onderzoekje op loslaat.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Met de rolstoelpool krijgen de bejaarden van St. Margaretha de kans om wekelijks buiten de deur te komen FOTO: JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN De rolstoelpool is een initiatief van Lianne van Eekeren en Maria de Rond uit Huijbergen. Het idee ontstond toen Lianne, die regelmatig in het tehuis komt voor familiebezoek, in gesprek raakte met een van de deelneemsters aan de pool. “Een van de mensen in het tehuis vertelde me dat ze al zeven jaar in St. Margaretha zat, maar nog nooit een van de straten in het dorp had gezien. Dat bracht me op het idee voor een rolstoelpool. Het duurde vervolgens een half jaar voor we iets konden regelen, maar inmiddels zijn we sinds 4 oktober vorig jaar elke donderdagmiddag aan de wandel met de bejaarden in de rolstoelen.” Vrijwilligers Elke bejaarde krijgt daarbij begeleiding door een vrijwilliger. “We hebben zo’n elf vaste vrijwilligers die elke week meegaan, al is het soms om de beurt. In to-

Woensdrechtse Bode

Uitje De dertien vaste bejaarden die deelnemen aan de wekelijkse wandeling met rolstoel worden door Lianne, Maria en de overige vrijwilligers meegenomen door het hele dorp. De coördinatie daarvoor ligt in de handen van Lianne. “Over het algemeen duurt de wandeling zo’n 1,5 uur. Het be-

Altijd de voordeligste keuze

Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent José van der Wegen Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

taal hebben we zo’n twintig vrijwilligers tot onze beschikking, maar uiteraard zijn er meer mensen welkom, zodat we altijd voldoende mensen beschikbaar hebben. Daarbij maakt het niet uit of het mannen of vrouwen zijn, zolang ze maar wekelijks van 13.00 tot 15.00 uur beschikbaar zijn. Momenteel hebben we bijvoorbeeld twee mannen in de rolstoelpool zitten die helpen. De andere vrijwilligers zijn vooral moeders uit het dorp die met de wandeling perfect de schooltijden kunnen invullen en toch om 15.00 uur klaar zijn om de kinderen van school op te halen.”

W E E K B L A D

SINT ANNALAND

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 38 De oplossing van deze puzzel is in week 39 te vinden op www.internetbode.nl

GOES

treft een tocht van 4 tot 5 kilometer. Soms duurt de wandeling wat langer, omdat we vanuit het dorp inmiddels veel respons krijgen. Zo worden we regelmatig uitgenodigd voor een bakje koffie onderweg, met verse aardbeien of ijsjes. We zijn daarvoor heel dankbaar en vinden deze reacties erg leuk. Als we de mensen meenemen naar het terras, willen ze vaak helemaal niet meer mee terug naar het tehuis, omdat ze dan voor het eerst sinds lange tijd een biertje van de tap krijgen.” Er worden overigens ook uitstapjes buiten Huijbergen gemaakt. Deze vergen wat meer planning, maar leiden ook tot veel plezier onder vrijwilligers en bewoners. “We zijn onder meer al naar ‘t Appeltje geweest in Bergen op Zoom, maar ook naar Trapke Op en zelfs Intratuin.” Ook maakt het niet uit wat voor weer het is. “In principe lopen we elke week, alleen met regen of sneeuw gaan we niet op pad.” Rolstoelen De rolstoelen die gebruikt worden voor de rolstoelpool, zijn overigens niet alleen beschikbaar voor de bejaarden van St. Margaretha, benadrukt Maria. “We hebben een aantal rolstoelen via de afdeling Wmo van de gemeente gekregen. Deze kunnen ook geleend worden door andere verenigingen en mensen binnen Huijbergen.” Voor meer informatie over de rolstoelen kan contact worden opgenomen met Maria de Rond: 0164-642425. Voor meer informatie over de rolstoelpool en aanmelding als vrijwilliger met Lianne van Eekeren: t.van.eekeren@kpnplanet.nl.

WWW.DBKEUKENS.NL

‘Uitwerking accommodatienota nodig voor gezond meerjarenperspectief’

Inhaalslag bezuinigingen nodig WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht loopt achter met het behalen van haar bezuinigingsdoelstelling voor de komende jaren. Volgens de tweede bestuursrapportage kan een bezuinigingspakket ter waarden van bijna een half miljoen euro op zijn vroegst pas in 2014 ingevoerd worden, terwijl een pakket voor 177.000 euro aan voorgestelde ombuigingen in het geheel niet haalbaar blijkt te zijn. Toch gloort er licht aan het einde van de horizon, want verwacht wordt dat de nieuwe accommodatienota vanaf 2015 een besparing van een half miljoen ingeboekt kan worden. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Bij ongewijzigd beleid stevent de gemeente Woensdrecht aan het einde van dit jaar af op een tekort van 285.000 euro. Dat tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een flinke reeks bezuinigingen die voor dit jaar stonden ingeboekt, nog niet gehaald kunnen worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het afstoten van het gebouw in de Kromstraat (waarin onder andere het Centrum Jeugd en Gezin en de Brede Welzijnsinstelling zijn gevestigd), een bezuiniging van vijftig procent op de bijzondere bijstand en het terugschroeven van het onderhoud aan speeltuinen. Volgens het college vragen die voorstellen meer tijd. “Dit voorjaar hebben we al ongeveer vijftig procent van de ombuigingen voor 2016 kunnen invullen. Dat ging om PAGINA 5

ombuigingen die administratief van aard waren of in ieder geval weinig weerstand opriepen. De afgelopen periode zijn ook de meer ingewikkelder en omvangrijkere ombuigingen opgepakt. Die vragen meer tijd en zorgvuldigheid”, meent het gemeentebestuur. Stembureaus De ombuigingen voor 2013 zouden de gemeente dit jaar 487.000 euro moeten opleveren. Het gemeentebestuur is daarom in overleg met de raad om het tekort voor 2013 terug te dringen. Dat geld is in ieder geval niet te halen door het participatiebudget te korten of door een aantal stembureaus te schrappen. Het college concludeert dat een aantal maatregelen voor een totaal bedrag van 177.000 euro helemaal niet haalbaar zijn. Zij zullen ook na dit jaar

niet worden doorgevoerd. Accommodatienota Ondanks die tegenvallers verwacht het college in het najaar meer duidelijkheid te hebben over de (financiële) gevolgen van de nieuwe accommodatienota. Een raadswerkgroep buigt zich al enige tijd over de mogelijkheden om enkele accommodaties af te stoten. Uitgangspunt daarbij is dat de functies in de kernen behouden blijven, maar niet alle gebouwen. Volgens het college zal die nota vanaf 2015 een structurele besparing van 498.000 euro opleveren. “Uitwerking van de nota vraagt veel bestuurlijke daadkracht en lef. Wij roepen de raad dan ook op om dit niet uit de weg te gaan. Het bedrag is immers noodzakelijk voor een financieel gezond meerjarenperspectief”, aldus het college.


VoorleesPIPPO cadeau

Kinderen maken kennis met veldrijden

Vaardig op de veldritfiets

WOENSDRECHT - PIPPO feliciteert BoekStart met haar 5-jarig bestaan en geeft ouders met kinderen van 0-4 jaar een speciale voorleesPIPPO cadeau.

OSSENDRECHT - De scholencompetitie veldrijden in de gemeente Woensdrecht brengt kinderen en hun familie aan het fietsen. Dat is althans de insteek van de gemeente bij het organiseren van het evenement. Jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in Woensdrecht kunnen meedoen en meedingen naar de titel beste individuele fietser of beste klas. Het project is een onderdeel van de activiteiten in de aanloop naar het WK veld- Van 28 september tot en met 13 oktober kunnen ouders de voorleesPIPPO gratis rijden van 2014 in Hoogerheide.

ophalen in Bibliotheek Bergen op Zoom, Halsteren, Hoogerheide en Steenbergen op vertoon van een voucher, die ze kunnen invullen op www.pippo.nl. Wees er snel bij, want op = op. Pippo is een maandblad voor peuters. Het biedt al bijna 25 jaar elke maand nieuwe verhalen, echte pareltjes om het voorlezen aan dreumesen en peuters tot een succes te maken. In het Jaar van het Voorlezen verschijnt er een speciale VoorleesPIPPO die zal zorgen voor nóg meer mooie momenten samen. Geniet mee met Beertje Bruin en peuter Max als zij worden voorgelezen. Zie hoe aapje Pippo graag zelf boekjes leest in de crèche, hoor wat Nijntje vertelt over haar lievelingsboek en neem een kijkje in de bibliotheek. In deze PIPPO zit een ex-

tra bijlage over voorlezen die samen met BoekStart is samengesteld. Het staat vol met boeken- en leestips. Zo is er een fotostrip met 4 Gouden Voorleestips en komen verschillende deskundigen aan het woord. Ook wordt duidelijk hoe leuk een bibliotheekbezoek met kleintjes is. Verder zijn er tips die ouders kunnen gebruiken bij het lezen van het BoekStart Babyboekje van het Jaar Nijntje en de wilde dieren. Boekstart 5 jaar BoekStart is een landelijk leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s, dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Het programma wordt vanuit de bibliotheek georganiseerd: ruim 95 procent van de bibliotheken doet inmiddels mee. Gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvang en boekhandels zijn actief betrokken. Dit geldt ook voor Bibliotheek Het Markiezaat en de gemeenten en consultatiebureaus in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

KORTE BERICHTEN Voluit leven: Op donderdagavond 3 oktober start GGZ WNB met de nieuwe training: “Voluit Leven”. De training is bedoeld voor mensen tussen de 30 en 65 jaar die last hebben van negatieve emoties of gedrag zoals; somberheid, onzekerheid, gespannenheid, zelfkritiek, neiging tot verslaving, vermoeidheid, leegte. De training bestaat uit negen bijeenkomsten en vindt plaats op een van de locaties van GGZ WNB in Bergen op Zoom of Roosendaal. Informatie: secretariaat preventieve cursussen, tel. 0164-289191 of preventie@ggzwnb.nl. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleiders.

Mountainbike-instructeur Hans Schepers helpt kinderen over het lastige veldritparcours.

DOOR MERIJN SITSEN Om de kinderen voor te bereiden worden er clinics gegeven door ervaren veldrijders. Veldrijden is een heel andere discipline dan ‘simpelweg’ fietsen over een verhard fietspad. Mountainbike-instructeur Hans Schepers heeft daarom op het veld bij de volksabdij een heel parkoers uitgelegd met allerlei hindernissen. Hij geeft instructies en advies hoe deze hindernissen het beste genomen kunnen worden. “Recht vooruit kijken”, roept hij bijvoorbeeld als er over een dunne balk gefietst moet worden. Samen met de buurtsportcoaches van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) bereidt hij de kinderen goed voor op de scholencompetitie veldrijden. Competitie In elke kern van de gemeente Woensdrecht zal er een veldritwedstrijd worden georganiseerd voor de lokale basisscholen. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen zich opgeven voor de competitie. De beste vier jongens en de beste vier meisjes van groep 7 en 8 kwalificeren zich

voor de finaledag. Elk dorp wordt dus door zestien kinderen vertegenwoordigd op de finaledag. Er is daarnaast een extra prijs voor de school die zich tijdens de finale het beste presenteert. Doel Het is in eerste instantie de bedoeling dat kinderen in de gemeente Woensdrecht door de competitie meer gaan fietsen.

‘Competitie is uniek in Nederland’ “Fietsen is niet alleen heel erg leuk om te doen, maar ook heel erg gezond”, zegt Eefje Nuijten, beleidsmedewerker recreatie en toerisme bij de gemeente Woensdrecht. Daarnaast is een toename van enthousiaste fietsers volgens haar ook goed voor de lokale ondernemers. “Mensen die gaan fietsen, hebben een goede fiets nodig of professionele begeleiding. Daarnaast ga je meestal onderweg op een terrasje zitten als je aan het fietsen bent”, legt ze uit. Daarom wordt het scholencompetitie

FOTO MERIJN SITSEN

volgens haar breed gedragen door ondernemers uit de gemeente. Ontstaan Het idee voor de jeugdcompetitie is ontstaan tijdens een bijeenkomst ‘profiteren van het WK veldrijden’. “De Rabobank kwam met een idee voor een dikke bandenrace. Dat is later uitgewerkt en daaruit is de scholencompetitie voortgekomen. Die is uniek voor Nederland”, vertelt Nuijten. Kinderen kunnen zich aanmelden door een formulier in te vullen en in te leveren bij de leerkracht. Dit formulier is onder andere te vinden op de website van de gemeente Woensdrecht. Het evenement is daarnaast ook te volgen op facebook.

Competitiedagen

HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 19 september haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 3: Gehele plan Heiakkers, Nederheide, Doelstraat, Nieuweweg, Antwerpsestraatweg oneven, Duinstraat en gehele Plan de Hoef. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg. Modeshow: KBO Hoogerheide/Woensdrecht houdt vrijdag 20 september om 13.30 uur een modeshow. De toegang is gratis en ook het kopje koffie/thee. De dames van de KBO showen de najaarscollectie in de maten 38 t/m 52. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom! Graag tot ziens in Café De Zon, Huijbergseweg in Hoogerheide. WOENSDRECHT Veteranen Ontmoetingscentrum: Donderdag 26 september is er weer een bijeenkomst van het Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht. De bijeenkomst zal beginnen om 19.00u in restaurant de Blauwe Pauw in Ossendrecht. Indien men verhinderd is gelieve dit aan te geven bij Robert Lansbergen, 06-23191672 of robert_lansbergen@ hotmail.com. OSSENDRECHT Oud papier ophalen: Vrijdag 20 september worden de papier containers door de KBO geledigd langs de gebruikelijke route’s vanaf 7.30 uur.

Eerste najaarswedstrijd voor Re-Creation

Woensdrecht 13-10-2013 Huijbergen 10-11-2013 Hoogerheide 24-11-2013 Ossendrecht 8-12-2013 Putte 12-1-2014 Finaledag 26-1-2014

Snelheidsduivels te pony gezocht

Als een speer over het veld.

HUIJBERGEN - Rood, Groen en Galop! ‘De strijd is begonnen, ze gaan als een speer en enkele minuten vol actie gaan voorbij, het zweet staat op hun voorhoofd en het lijkt ze niet snel genoeg te gaan, hoewel hun tijden daar anders over denken, de spanning bij de toeschouwers stijgt, wie zal er naar huis gaan met de titel’. Kampioen ponyrennen Huijbergen 2013?

Dit zijn enkele steekwoorden uit het tafereel wat u live kunt aanschouwen op 5 oktober tijdens de ponyrace, die voor het eerst in Huijbergen wordt georganiseerd (mits er voldoende aanmeldingen zijn). Iedereen met een pony kan zich nog tot 28 september inschrijven voor dit spektakel, aanmelding en meer informatie of het aanvragen van het wedstrijdreglement via e-mailadres: jpentoos@tele2.nl

Hoe gaat de ponyrace in zijn werk? In verschillende categorieën komen een aantal pony’s op een 160 meter lange baan tegen elkaar uit. Na een loting strijden de pony’s binnen hun groep via een Knock-out systeem tegen elkaar totdat er een winnaar overblijft. Kortom voor deelnemer en toeschouwer een spannend spektakel om naar te kijken en om aan mee te doen! Alle deelnemers krijgen na afloop een leuke herinnering aan hun deelname, en uiteraard is er aan de pony’s ook gedacht, zij krijgen een lekkere snack. De opbrengst van het ponyrennen gaat naar stichting manegepaardenpensioenfonds. Wedstrijdterrein: Startterrein Huijbergsepaarden3daagse, Staartsestraat 55, 4635 RC Huijbergen (op het weiland tegenover manege de Wolf). Aanvangstijd: 13:00 uur. Wanneer er niet voldoende deelnemers zijn, worden alle reeds ingeschreven deelnemers door ons geïnformeerd. PAGINA 6

Deelnemers in Waalwijk.

OSSENDRECHT - Zondag 22 september is alweer de eerste bondswedstrijd in Waalwijk voor de leden van show- en twirlvereniging Re-Creation uit Ossendrecht. Op deze regionale wedstrijd kunnen de leden zich plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen in november. De vereniging doet mee met de A, B en C-teams, 2 duo’s (Suraya-Delilah en Shelsey-Lotte) en maar liefst 12 solisten: Ilona, Lindsay, Marjo-

lijn, Femke, Angelique, Amy-Lynn, Esther, Demi, Evelien, Laura van der Meij, Shelsey en Laura Braat. Re-Creation zoekt nieuwe leden vanaf 4 jaar voor het jongste team. Spelenderwijs wordt de basis van het dansen en twirlen geleerd in een leuke ontspannende les. We trainen elke woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Meer informatie: Re-creation@kpnmail.nl of bel even naar 06-24782958.


LIEF EN LEED

Familieberichten Niet meer bij ons... Maar voor altijd in onze herinnering.

Een bijeenkomst voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Een moment om stil te staan, terug te kijken maar ook vooruit. Samen houden wij herinneringen levend. Locatie crematorium Zegestede Adres Ionweg 12 | Roosendaal Informatie 0165 30 30 53 of www.dela.nl/evenementen Aanmelden Vóór 28 september via een email naar ytonneman@dela.org

Herinneringsbijeenkomst Zondag 6 oktober om 14.00 uur

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor Ăş! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

en en toegankelijk. Christian Zorge, unt altijd bij terecht voor een uw lokale ons uitvaartverzorger. eds0georganiseerde uitvaart die past ERSOONLIJKENBETROKKEN uw wensen. s/NGEACHTBIJWELKEMAATSCHAPPIJUVERZEKERDBENT

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

s%IGENUITVAARTCENTRUMAANDE0UTSEWEGTE (OOGERHEIDE an Zorge is 24 uur per dag bereikbaar 0164-616077. Bij overlijden dag en op nacht bereikbaar u niet bij Monuta of ergens anders verzekerd bent. U kunt ons afspraak bezoeken op de Putseweg 147 te Hoogerheide of w.monutazorge.nl.

op

Zorge

0164-616077.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

JOKO

Terrasoverkappingen, Carports, Buitenverblijven, Tuinhuizen enz‌ Van standaard tot maatwerk uw idee is onze uitdaging. Bel voor een afspraak in onze showroom of kijk op onze website.

www.overkappingvanhout.nl Argon 24B in Oud-Gastel. Tel: 06-30106383

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

Te Koop

BUXUS TAXUS BUXUS BUXUS 2 jarig-20/30 cm

tuincentrum

Voor het mooiste gazon.

Moerkant

â‚Ź 0.40

30/50 cm

â‚Ź 0.60

BOL

PYRAMIDE

ø30 cm

50-70 cm

â‚Ź 5.00 â‚Ź 7.50 Zundert, 076-5973377

per stuk

per stuk

Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 Info@krt.nl www.krt.nl of mobiel .krt.nl

GRASZODEN

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve

In BelgiĂŤ nog steeds echt sterke

Vervul 1a - Rijsbergen

ONKRUID BESTRIJDINGSMIDELEN

www.heidehoeve.com

(1 behandeling per jaar volstaat)

2 km van de kerk van H huijbergen Moerkantsebaan 180 - 182 2910 Essen - BelgiĂŤ Tel. 0032 - 3 667 50 55

Open van 9.00-18.00 uur Zondag 10.00 - 16.00 uur Maandag gesloten

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN38

tel: 076 - 596 27 36

Elke zondag open!

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Voor al uw verse kip, -filets, -dijenvlees, kipgehakt, gegrilde kip en -kluifjes, kipgehaktballetjes enz Tamme eendfilets, kwartels enz. enz.

POELIER DE KONING Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730 Openingstijden: Do. en vr. van 08.30 - 18.00 uur Zaterdag van 08.30 - 14.00 uur PAGINA 7

plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf

tot

â‚Ź 1,50

â‚Ź SNJ â‚Ź 0,65 p/kg â‚Ź 1,05 p/kg â‚Ź 0,50 p/kg â‚Ź 4,50 p/kg â‚Ź 4.00 p/kg â‚Ź 3,50 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,90 p/kg â‚Ź 0,70 p/kg â‚Ź 0,30 p/kg â‚Ź 0,17 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,13 p/kg â‚Ź

â‚Ź 0,85  â‚Ź 3,00

  per kg per stuk

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU


Open Monumentenweekend Mattemburgh is groot succes

Volle bak op landgoed Mattemburgh

VV METO Uitslagen senioren Zaterdag 14 september METO 1-ODIO 1 2-0

WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht beschikt met Landgoed Mattemburgh over een prachtig stukje cultuur en natuur. Maar al die macht en pracht is normaal gesproken enkel van buiten te bewonderen. Logisch dan Zondag 15 september ook dat openstelling van de villa veel mensen trekt. Dat bleek wel tijdens het Open Monumentenweekend.

BSC 4-METO 2 2-3 METO 3-Grenswachters 3 4-0 Rimboe 5-METO 4 1-8 METO 5-MOC’17 6 6-0 SC Gastel 6-METO 6 3-1 METO dames-Nieuw Borgvliet dames 1-0 Programma senioren Zondag 22 september 14.30 FC Bergen 1-METO 1 11.30 FC Bergen 3-METO 2 10.30 METO 3-Dosko 4 10.30 ODIO 5-METO 4 12.00 METO 5-BVV’63 4 12.00 METO 6-Vosmeer 2 10.00 METO dames-Halsteren dames

De openstelling van villa Mattemburgh zorgde voor een enorme rij mensen.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Twee dagen lang werd Landgoed Mattemburgh opengesteld voor het publiek in het kader van Open Monumentenweekend en Kunsten in de Monumenten. Het hoogtepunt van de openstelling was toch wel het bezoek aan de villa van het landgoed. Voor het eerst was de gehele villa immers te bezichtigen onder begeleiding van gidsen van Brabants Landschap. Tijdens de bezichtiging kregen de bezoekers niet alleen informatie over de monumentale status van de villa, maar werd ook ingegaan op de historie van het pand en het leven van de graaf en de gravin die in de villa woonden. Rijendik De bezichtiging van de villa was erg in trek bij de bezoekers. Ze stonden rijendik te wachten om tussen 10.00 en 17.00 uur de villa te kunnen bekijken. De gemiddelde wachttijd bedroeg zo’n half uur, maar gelukkig zat het met name zondag erg mee qua weersomstandigheden, waardoor wachten geen probleem was. De beloning was immers groot, met een kijkje binnen

de muren van de prachtige villa. Overigens was natuurlijk niet alleen de villa opengesteld. Ook de rest van het landgoed was te bezichtigen, zoals het recent gerenoveerde Theekoepeltje, het Chinese bruggetje en de Orangerie bij het landgoed. Bij het Chinese bruggetje werden bezoekers opgewacht door twee ‘Chinezen’ die de bezoekers vertelden over het blaffen van de brug. Wie de brug zou kruisen, zou soms verrast worden door het geblaf van de brug, uiteraard afkomstig van een van de twee ‘Chinezen’. Dit leidde tot veel hilariteit bij de bezoekers. Kunstenaars Omdat de openstelling van het landgoed ook in het kader stond van Kunsten in de Monumenten was er als vanzelfsprekend ook de nodige aandacht voor de kunsten. Bij de Orangerie werd er bijvoorbeeld een openluchtveiling gehouden, waarbij mensen zelf goederen konden aanbrengen, maar er ook door de veilingmeester vooraf al spullen waren verzameld binnen het thema. Daarnaast waren er twee kunstenaars aanwezig in de personen van Eric Elich en Steven Bouwens. Zij maakten

Vakantiefoto

FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN.

Programma jeugd Zaterdag 21 september 9.00 METO E1-ODIO E1 9.00 METO E3-MOC’17 E9 9.00 METO F1-DVO’60 F1 9.00 METO F4-WHS F2G 10.15 METO D4-Alliance-D4 11.45 METO D3-Dosko D3 13.15 METO C2-Alliance C3 9.00 Roosendaal F8-METO F3 9.00 Hoeven F4-METO F5 9.30 Smerdiek D1-METO D2 9.30 WVV’67 F1-METO F2 10.00 DVO’60 D1-METO D1 10.30 SC Stavenisse E1G-METO E2 11.15 ST HWK’13 B1-METO B1 12.30 ODIO C1-METO C1

prachtige portretten van de mensen die zich op het doek wilden laten vereeuwigen, bij Elich als karikatuur, bij Bouwens in ware gedaante. Ook hier maakten velen gebruik van. Vermaak Om de mensen verder te vermaken waren er ook nog de nodige theater- en muziekgezelschappen aanwezig. De graaf en gravin liepen bijvoorbeeld rond op hun landgoed om de gasten te verwelkomen, terwijl de bands Reeds & Rithem, Harmonie EMM, muziekvereniging De Scheldezonen en de Schotse band Cool McFinn voor het muzikale vermaak zorgden. Wie actief bezig wilde zijn, kon kiezen voor het boogschieten of het doen van oud-Hollandse spelletjes. Verder reed er een wagen met paarden rond om bezoekers over het landgoed te leiden. Tijdens het Open Monumentenweekend was trouwens niet alleen Landgoed Mattemburgh geopend. Ook het theehuisje Gloriëtte bij het MoretusbosRavenhof in Putte was geopend, evenals Streekheemmuseum Den Aanwas in Ossendrecht en het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen.

WEDSTRIJD

FamDe fotowedstrijd 'Ik ga op vakantie en neem w achmee... De Bode!' was deze zomer een grandioos succes. Bode-lezers uit heel Zeeuland it deen West-Brabant namen hun favoriete huis-aan-huiskrant mee naar de mooiste plekjes in binnen- en buitenland. De redactie heeft genoten van alle mooie inzendingen, maar helaas kan er maar één de winnaar zijn.

1C

Uitslagen jeugd Zaterdag 14 september METO E1-Roosendaal E3 3-5 METO F1-Hoeven F1 0-10 METO F4-MOC’17 F9 6-1 METO F5-Alliance F5 0-6

METO D2-Nieuw Borgvliet D1 3-1 METO D1-RCS D1 1-3 METO C1-Tholense Boys C1 5-0 METO B1-Cluzona B1 4-1 Dosko E3-METO E2 2-2 MOC’17 D7-METO D4 4-2 Halsteren F3-METO F2 3-1 BSC E6-METO E3 0-18 SC Gastel C2-METO C2 0-5 Steenbergen D4-METO D3 2-4

Jullie hebben daarbij gekozen voor de inzending van het Woensdrechtse hondje Jack, die samen met zijn baasjes André de Meulder en Gerda Wijnings op vakantie was in de Duitse stad Prüm. Zij hebben een cadeaupakket ter waarde van 50 euro gewonnen.

ack in J e Ook voor Liesbeth Maas j d n Ho itsland u D , uit Zevenbergen ligt eenzelfde m rü Stadt P prijzenpakket klaar. Zij was een van de vele mensen die heeft gestemd op de foto van hondje Jack.

PAGINA 8

Info VV ODIO Uitslag jeugd 14 september Rood-Wit A1-ODIO A1 3-2 ODIO B1-Victoria’03 B2 2-0 FC Bergen C1-ODIO C1 9-0 MOC’17 D3-ODIO D1 3-1 WVV’67 D2-ODIO D2 0-2 ODIO E1-BSC E1 4-2 Kruiningen E2-ODIO E2 8-1 ODIO F1-Tholense Boys F1 4-5 Steenbergen F4-ODIO F2 12-0 NVS M1-ODIO M1 19-1 ODIO MD1-VIRTUS MD1 0-8 Programma Jeugd Zaterdag 21 september 14.30 ODIO A1-R’DAAL A2 13.15 Halsteren B2-ODIO B1 12.30 ODIO C1-METO C1 12.30 ODIO D1-Halsteren D2 09.45 ODIO D2-WHS D2

09.00 METO E1-ODIO E1 09.30 VIVOO E2-ODIO E2 09.00 SC Welberg F1-ODIO F1 09.30 ODIO F2-Cluzona F4 10.30 SC Gastel MD1-ODIO MD1 Uitslag Senioren 14-15 september METO 1-ODIO 12-0 ODIO 2-Roosendaal 46-1 HSC’28 3-ODIO 31-4 VIVOO 3-ODIO 52-1 ODIO 6-SC Welberg 36-0 Programma Senioren Zondag 22 september 14.30 ODIO 1-Nieuw Borgvliet 1 12.00 ODIO 2-BSC 4 10.00 Lepelstr.Boys 4-ODIO 3 09.45 ODIO 4-Halsteren 4 10.30 ODIO 5-METO 4 10.00 Alliance 4-ODIO 6

ZuidWestHoek College veilige school OSSENDRECHT - Het ZuidWestHoek College in Ossendrecht mag zich sinds woensdag officieel een veilige school noemen. De school voor voorbereidend mbo en mavo heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de veiligheid op en rondom de school. Dat heeft geresulteerd in een Veiligheidsconvenant, waarin staat vastgelegd hoe de school met bepaalde situaties op het gebied van sociale veiligheid, pesten en criminaliteit omgaat. Ook zijn er afspraken gemaakt met externe partners, zoals de politie en de gemeente. Het convenant is woensdag ondertekend. Ook is er op de school een plaquette Veilige School onthuld.

Vrolijke noten in kerk met De Glacis OSSENDRECHT - De protestantse kerk in Ossendrecht is donderdagavond 26 september gevuld met vrolijke volksmuziek. Vanaf 20.00 uur treedt de Nederlandstalige band De Glacis op. De muzikanten uit Bergen op Zoom hebben veel bekende liedjes en wijsjes in hun repertoire, maar schrijven daarnaast

ook veel eigen muziek. Het optreden van de Bergse band vormt de aftrap voor een nieuw cultureel seizoen in het Ossendrechtse kerkje, dat inmiddels publiek uit de wijde omgeving trekt. De avonden zijn vrij toegankelijk, na afloop wordt een gift gevraagd. Wie zeker wil zijn van een plaatsje, meldt zich aan via arkelfam@wxs.nl


BEST GETEST

Diverse kantooropleidingen, o.a.: sReceptioniste / Telefoniste s&INANCIEEL !DMINISTRATIEF-EDEWERKER s3ECRETARESSE s#OMMERCIEEL!DMINISTRATIEF-EDEWERKER s-EDEWERKER0ROJECTADMINISTRATIE s"+""+#0$"

Turkse knoooksaus

ustus 2013 nd juli/aug sumentenbo Bron: Con

Tablet-actie!

✔ Geen speciďŹ eke vooropleiding nodig ✔ &ABIUSISEEN#2+"/ERKENDEOPLEIDER ✔ OCHTENDOFAVONDPWLESINMEERDANLOCATIES ✔ MEERDANVANONZECURSISTENBEVEELTONZEOPLEIDINGENAAN

Opleidingen starten in de week van 30 sept. - 4 okt. Schrijf je nu in! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

Pesto alla Genovese

265 ml

190 g

0.89

1.39

Noorse zalm

Mager rundergehakt

200 g

500 g

2013

* EIGEN FABRICAGE EN TOONZAAL * ALLE STIJLEN EN MODELLEN OP MAAT GEMAAKT * TOTALE RENOVATIE AL ZA ON TO E BREID BEZOEK ONZE UITGE * KLEIN BEDRIJF MET GROTE MOGELIJKHEDEN INDUSTRIEPARK - RIJKMAKERLAAN 13 - 2910 ESSEN (B) - TEL. 00323-677.31.98

WWW.KEUKENSKONINGS.BE

NU BIJ COMATHERM GRATIS HR++ GLAS

2.99

2.79

Heren-donsjack

Koekenpannenset

Maten: L t/m XXL.

2 pannen van 20 en 24 cm diameter.

29.99

12.99

Touch tafellamp

Naaimachine

Lichtsterkte regelbaar door aanraking van de voet.

Originele Singer naaimachine. 800 steken per minuut. Diverse accessoires.

13.99 Witte druiven 500 g

Dakkapellen

Zonweringen

Serres

Garagedeuren

ETTEN-LEUR: !'%&$&$$!"%"!+ '%&$&+& 

 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

2013

52%

Vanaf woensdag 18-09-2013

Wortelen 1 kg

0.69

*

51%

goedkop er

v an 0.79

v an 1.45

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 18-09-13 t/m dinsdag 24-09-13.

&!'(!$&)" !"!*%")$"" (""$!$' '* !' !' '!%&%&"!"'&!"*!!%$$%!&'! $% #!$#"$&%$'$!!*"!)$!

ond maart

99.99 goedkop er

Rolluiken

sumentenb

Vanaf woensdag 18-09-2013

Vers & voordelig! Ramen en deuren

Bron: Con

0.39

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Als eerste op de hoogte van onze aanbiedingen? Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


HOOGE

G N I N E P O 19 september om 9.0 0 uur

HET IS TIJ

nd 13 Hof van Holla

! S N E I Z T TO GROF GEBREIDE

ZOEK UIT

POWERPLUS

one size

tulp mt. 10/11, 7 stk. narcis mt. 10/11, 10 stk. krokus mt. 5/7, 17 stk.

High Power LED met instelbare bewegingssensor schrikt ongewenst bezoek af

DAMES TRUI diverse kleuren

BLOEM BOLLEN tulp mt. 10/11, 10 stk.

SCHIJN WERPER 10 watt

3 VO O R

HEGRON

4.69

SHOWER GEL diverse soorten showergel of showercream 300 ml

PERSIL

1.98

VLOEIBAAR WASMIDDEL summer breeze of purple rain 18 wasbeurten 1,19 liter

draadloos HUIS ALARM

3.99

DECO FOAM

12.95

DAHLIA of MAGNOLIA nieuwe najaarskleuren dahlia: 85 cm magnolia: 100 cm

N E RG E N S ! R GOEDKOPE Max DEO SPRAY for men 150 ml

0.59

COCONUT CARE

0.59

WATERDICHTE

2.29

VERZORGINGS MATRAS PRODUCTEN BESCHERMER shampoo 400 ml, 90x200 cm conditioner 400 ml of bodylotion 200 ml

gezichts REINIGINGS DOEKJES 25 stuks

0.65

helder glas BLOEM VAAS hoogte 70 cm H[FOIRDPEORHP

4.99

VELVET

1.99

KLEDING HANGERS anti-slip 10 S T U K S

0.99

waterdichte KUSSEN SLOOP 60x70 cm

1.95

5.69

2.49

Kijk voor winkeladressen en overige


RHEIDE

JD VOOR

Nu 373 f ilia len door heel Nederla nd, België, Frankrijk en Duitsland. Een superma rk t boordev ol super voorde lige artikele n voor prijzen waar van u zult zegge n

HOE BESTA A T HET!

KERST/EVERYDAY

KATOEN/ELASTAN

IMPULS

stickers en kaarten om zelf te versieren

slip, string of hipster maten S-XL

van lampen en apparaten 3 ontvangers en 1 afstandsbediening

KNUTSEL MATERIAAL zoek uit diverse

DAMES ONDERGOED diverse kleuren

AFSTANDS BEDIENINGSET voor draadloze bediening

3 - PA C K

LUCHT VERFRISSER diverse geuren 300 ml

FLATSCREEN TV

0.99

MUUR BEUGEL geschikt voor

2.95

KOEKEN PAN met dubbele anti-aanbaklaag voor alle warmtebronnen incl. inductie Ø 28 cm E U RO P E S E ! EIT TOPK WALIT

Ø 24 cm

4.99

MAXI

5.99

GEUR THEELICHT extra groot formaat 9 branduren vanille, red berries of black orchid

LED, LCD en plasma tv’s tot 50 kg

Duracell HDMI KABEL met ethernet 1,5 meter

TOP CHEF

2.29

6.95

S E T/8

1.42

XEROX

7.99

KOPIEER PAPIER geschikt voor inkjet en laserprinters 500 vel A4 80 grams

MULTICOLOR

DAMES SJAAL diverse kleuren

pailletten n DAMES SJAAL diverse kleuren

3.29

informatie op onze website ACTION.NL

2.49

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 15-09-2013 t/m za. 21-09-2013

NAVULLING

0.49

3.98


Leverbaar vanaf € 28.500,Full operational lease

Audi A3 Limousine

va. € 499,- p.mnd.

Introductie donderdag 19 september van 19.00 tot 21.00 uur

Op basis van 20.000 km per jaar / looptijd van 48 maanden Bijna alle modellen 20% bijtelling.

Introductie actie

gratis Winterset t.w.v. € 1.100,-

Audi A3 Limousine

Centrum Roosendaal Industrieterrein Borchwerf II Argon 41 | 4751 XC Oud Gastel | T 0165-52 29 50 info@audiroosendaal.nl | www.audiroosendaal.nl

G P A D SCAR PEN

O

E POT E D IN

AG D R E R ZAT E B M TE P E S 30 : 21 2 1 00 : 1 1

KIJK

Direct tegen het mooie centrum van Bergen op Zoom, in de groene villawijk Kijk in de Pot, komen de 20 luxe appartementen en 2 penthouses van Bastion Orange. De ruime woningen hebben grote terassen met prachtig uitzicht. De verkoopprijzen starten vanaf `220.00,- v.o.n. incl. parkeerplaats.

NU AL 60% VERKOCHT!

Telefoon 0164 - 217000


Senioren

SPECIAL

sterk &

VITAAL Zo blijf je ďŹ t! Fiets elektrisch

Oud goud

Hoe zit het nu met: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

EDITIE Bergen op Zoom Tholen Steenbergen Woensdrecht


15

15 15 15 15 15 15 15

15

15

15

15

15

15

Groot assortiment e h c s i r t k e l E ├АHWVHQ

15

15

15

15

15

15

Geen last van wind of helling

15

voor iedereen een passende ямБets

15

15

15

15 15

15

15 15

We hebben15 ook gebruikte 15 elektrische ямБetsen 15

15 15 15

15

15

15

15

15

15 15

15

We hebben al een nieuwe elektrische ямБets vanaf тВм 1199,-

15

15

15

15

15

15

15

15

Antwerpsestraatweg 25-27, Bergen op Zoom Tel. 0164-241844, ZZZKHUPHV┬┐HWVHQQO #KHUPHV┬┐HWVHQ IDFHERRNFRPKHUPHV┬┐HWVHQ

15 15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

┬З/X[H├АHWVPHWPRRLHJODGGH ODVYHUELQGLQJHQ ┬ЗYHUVQHOOLQJHQ ┬З6KLPDQR1H[XV3UHPLXPQDDI OLFKWORSHQG ┬З.OHLQHPRWRULQYRRUZLHO ┬З*URWHDFWLHUDGLXVWRWZHONP ┬З9HUVWHOEDUHVWXXUSHQ ┬З/HUHQKDQGYDWHQ ┬З5LMSURJUDPPD┬╖VPHWLHGHU VWDQGHQ ┬З$IQHHPEDUHDFFX ┬З'DPHVLQIUDPHVRRUWHQ

15

15 15 15

N

,+HQ7UH 5 Q D Y U OH D H G I LH V OX F ([ ┬З$FWLHUDGLXVYDQPHHUGDQNP ┬З/LFKWJHZLFKWPRGHO ┬З8LWJHYRHUGPHWHHQFRPSOHWH 6KLPDQR'HRUH/;JURHSPHW[ YHUVQHOOLQJHQ VSHHG

┬З)UDPHLVHHQ$OSKD5HG$OXPLQLXP ZDDUJHZLFKWHQVWLMIKHLG]RUJHQ YRRUYHHOFRPIRUWHQJHZLFKWVEHVSDULQJ ┬З/DEHOVQHWMHVGRRUKHWIUDPHJHOHLG ┬З)HOOHOHGYHUOLFKWLQJQHWMHVZHJJHZHUNWLQGHYRUN ┬З9RRU]LHQYDQHHQNUDFKWLJHQP 6LOHQWGULYH6/PRWRUPHWJHQHUHHUIXQFWLHGHDFFXODDGW]LFKRSELM DIGDOLQJHQHQUHPPRPHQWHQ ┬З'DPHVPRGHOYHUNULMJEDDULQ]RZHO HHQORZVWHSDOV0LGVWHSIUDPH XLWYRHULQJ

Tevens Koga, Sparta en Batavus

RRUUDDG

├АHWVHQRSY H K VF UL NW OH H  DQ G U 0HH


Lange afstanden makkelijk overbruggen met e-bike

Nooit meer tegenwind op de elektrische fiets De elektrische fiets blijft onverminderd populair. Tegenwoordig rijden mensen in alle leeftijdsklassen op de e-bike. De elektrische fiets vormt steeds vaker een goed alternatief voor de snorfiets. Dankzij de trapondersteuning hebben fietsers op dit vervoermiddel nooit meer last van tegenwind. DOOR MONIQUE JANSEN

BLIJF LEKKER IN BEWEGING op een elektrische fiets!

GROTE COLLECTIE E-BIKES S IE V D A D E O G & E Z U E K P LO O V ! N E G IN D IE B N A A E D N LE IL H VERSC

Lange afstanden kunnen op de e-bike veel makkelijker worden overbrugd. De motor in de fiets zorgt voor een trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur. De elektrische fiets is geschikt voor woon-werkverkeer en zorgt ervoor dat u zonder veel inspanning snel op de plaats van bestemming bent. Daarnaast is de e-bike ook een heel milieuvriendelijk vervoermiddel.

Kentekenbewijs Berijders van een snorfiets zijn verplicht om een rijbewijs te halen, maar dat is voor de elektrische fiets overbodig. De e-bike heeft ook geen kentekenbewijs nodig. Elektrische fietsen zijn te koop in de prijsklasse van 800 tot 3.000 euro. De prijs is afhankelijk van onder meer het merk, de accu en de accessoires. Er zijn ook e-bikes te koop met een gps-systeem, waardoor verdwalen nooit meer voorkomt.

Fietskeuze Het uitzoeken van de juiste fiets begint met het maken van een proefrit. De Fietsersbond adviseert een e-bike te kopen bij een goede rijwielhandel of dealer. Het is aan te raden om op te letten wanneer de trapondersteuning begint. Bij sommige fietsen start de ondersteuning pas als u een paar keer de pedalen heeft rondgetrapt. Net als bij het kopen van een gewone tweewieler is het belangrijk om te bepalen welk frame het beste is voor zithouding en comfort. Dat geldt ook voor het zadel en de materiaalkeuze van de fiets. E-bikes zijn te koop in lichtere en zwaardere varianten. Ook bestaan er elektrische fietsen met een afneembare accu en vastzittende accu’s. Een rijwiel met een afneembare accu is handig op vakantie. De accu kan dan bijvoorbeeld in de hotelkamer worden opgeladen.

Goed voor de portemonnee Een elektrische fiets is ook goed voor de portemonnee. Wie de fiets vaak gebruikt in plaats van de auto, bespaart jaarlijks ongeveer 200 euro op brandstofkosten. Met de meeste e-bikes kunt u gemakkelijk veertig tot vijftig kilometer fietsen, zonder dat de accu tussentijds moet worden opgeladen. Veel fietsen halen inmiddels makkelijk honderd kilometer zonder tussentijds op te laden. Daarnaast kent Nederland een groot netwerk van openbare netwerken waar u de fiets ‘aan het infuus kunt leggen’. Veel fabrikanten verkopen ook snelladers waardoor een fiets binnen een paar uur weer helemaal is opgeladen.

Hoe om te gaan met de accu De accu vormt het belangrijkste onderdeel van de fiets. Door de accu goed te gebruiken, zorgt u ervoor dat de accu langer meegaat. De allereerste oplaadbeurten zijn het meest cruciaal. De batterijen komen op hun maximale kracht na een ongeveer vijf keer opladen. Het is dan ook belangrijk de accu de eerste keren helemaal op te laden. Na een rit met de fietstocht is het beter de accu eerst even te laten afkoelen, voordat u hem weer in stopcontact stopt. Opladen gebeurt het beste op kamertemperatuur. Als de elektrische fiets een paar maanden stilstaat, is het aan te bevelen de accu op een droge en koele plaats op te bergen en hem ongeveer één keer in de twee maanden op te laden.

| 4625 AE BERGEN OP ZOOM Besters & zn. Tweewielerspecialist ANTWERPSESTRAATWEGTEL.392-396 0164-233413


Residentie Meilust Per direct beschikbaar: Volledig gemoderniseerde 2-kamer appartementen en bungalows.

Te huur in Bergen op Zoom Zelfstandig en luxueus wonen, met de mogelijkheid voor zorgverlening op een kwaliteitsniveau zoals u die wenst.

Huurprijzen en kosten voor individuele zorg- en dienstverlening op aanvraag. Voor hulp bij uw aanvraag van zorg en/of huurtoeslag kunt u terecht bij onze medewerkers.

Wonen in een bosrijke omgeving, aan de rand van het Oscar van Hemelpark in Bergen op Zoom. In de woningen is het heerlijk vrij, zelfstandig en luxueus wonen met de vele zorgmogelijkheden van stichting tanteLouise-Vivensis achter de hand.

Kijk voor meer informatie op www.tantelouise-vivensis.nl/residentiemeilust of neem contact op met mevrouw Joke Verbiest via telefoonnummer 0164 - 271 850 of via e-mail: joke.verbiest@tantelouise-vivensis.nl

VERKOOP UW OUD GOUD EN ZILVER. D

e goud- en zilverprijs zijn vandaag historisch hoog.

Hierdoor zijn uw oude gouden en zilveren sieraden veel geld waard. U kunt deze nu verkopen tegen de hoge koersen. Maar doe dit dan wel bij een vertrouwd adres! Van Leeuwen Juweliers is al decennia lang een vertrouwd begrip in Nederland. Tegenwoordig kunt u niet alleen juwelen bij ons kopen, maar u kunt ook uw oude sieraden verkopen in onze goud en zilver inkoop punten bij u in de buurt.

van u: Wij kopen (% / #,(%) 1 &+%& +%*% / #,(%$ 1 &+%& )*" 1 #,( #,(&&+ 1 ,( /

Oud goud is momenteel veel geld waard. Verkoop daarom uw gouden sieraden, beschadigd of heel, voor de hoge goudprijs nu het nog kan. Kom vrijblijvend langs voor een taxatie. Daarnaast kunt u bij ons ook tweedehands sieraden kopen tegen erg gereduceerde prijzen! Kom langs en sla uw slag.

Bij u in de buurt: Antwerpsestraat 5

Korte Geere 9

Spuistraat 2

Bergen op Zoom

Middelburg

Vlissingen

Openingstijden: di-vr 11:00 – 17:00 uur, za 11:00-16:00 uur

Openingstijden: di-vr 11:00 – 17:00 uur, za 11:00-16:00 uur

Openingstijden: di-vr 11:00 – 17:00 uur, za 11:00-16:00 uur

www.goudinkooppunt.nl


Zo lang mogelijk in je eigen huis wonen

Woonvoorzieningen bieden ouderen hulp bij dagelijkse dingen Woonboot Niet alleen ‘normale’ huur- of koopwoningen kunnen in aanmerking komen voor een woonvoorziening. Dat geldt ook ouderen die wonen in een stacaravan of woonboot, allebei met erkende stand- of ligplaats.

‘Ouderdom komt met de gebreken’ is een gevleugelde uitspraak, maar ouder worden doen we allemaal het liefst gezond. Veel ouderen krijgen echter met het verstrijken der jaren lichamelijke problemen. Thuis blijven wonen is niet altijd makkelijk, maar wel zo fijn. Ook de overheid en zorginstanties propageren het langer thuis blijven wonen, vooral door mogelijkheden te bieden om dat te bewerkstelligen. DOOR PETER HOUTEPEN

Ouderen die ondanks hun beperking toch thuis willen blijven wonen, zullen dat huis moeten laten aanpassen. Je moet je bijvoorbeeld in een rolstoel kunnen blijven bewegen in huis en eventueel met rolstoel zelf naar het toilet kunnen of onder de douche. Om aanpassingen te laten maken in de woning vraag je bij de gemeente een zogenoemde woonvoorziening aan. Of dat een huur- of koopwoning is, maakt voor de toekenning niet uit.

Compenseren De woning waarin de oudere met een beperking wil blijven wonen moet bewoonbaar voor die persoon zijn. Gemeenten beschrijven dat als: ‘Een woonvoorziening wordt verstrekt om beperkingen bij het normale gebruik van de woning te compenseren’. Alle normale dingen, zoals bijvoorbeeld koken, slapen, douchen en naar het toilet gaan, moet de oudere zelf kunnen uitvoeren. Obstakels die dat verhinderen moeten door de woonvoorziening van de gemeente worden opgelost.

Kwaliteit De uitvoerenden van de woonvoorzieningen, de gemeenten, stellen als voorwaarde dat zij de ‘goedkoopst adequate oplossing’ bieden. De aanpassing moet dus geschikt zijn voor het doel dat ermee moet worden bereikt - zoals zelfstandig naar het toilet kunnen gaan - maar ook willen ze de goedkoopste oplossing. Daarmee krijgt iemand niet per se de goedkoopste oplossing, want de gemeenten stellen ook eisen aan kwaliteit en moeten zich houden aan het bouwbesluit. Als het zo is dat duurdere voorziening op termijn goedkoper is omdat hij langer meegaat, zal daarvoor worden gekozen. Voor meer informatie over woonvoorzieningen kun je terecht bij je eigen gemeente.

Veel vraag naar goud

Goud verkopen kan mooi bedrag opleveren Veel mensen hebben thuis gouden sieraden liggen die niet ze meer dragen of waar ze zelfs niet meer naar omkijken. Dan is het wellicht een optie om uw gouden sieraden te verkopen. Dat kan afhankelijk van de hoeveelheid karaat en het gewicht een behoorlijk bedrag opleveren. DOOR MONIQUE JANSEN

De goudprijs verandert per dag. Wel is de goudprijs op dit moment wel vier keer zo hoog als tien jaar geleden. “De prijs is flink doorgeschoten”, vertelt juwelier Frits van Leeuwen van Van Leeuwen Juweliers met verschillende vestigingen in onder meer in Zeeland en West-Brabant. “Je weet niet of die ooit nog zo hoog komt te staan. We zien ook dat steeds meer mensen hun goud inleveren”, vertelt Van Leeuwen. Voorwerpen die met name worden aangeboden zijn kettingen, armbanden, ringen, oorbellen, horloges, maar ook munten, gouden tanden, pennen en bestek komen voorbij.

Checken Momenteel zijn veel goudopkopers op de markt. Frits van Leeuwen raadt mensen aan die hun goud willen verkopen om de betreffende partij eerst te checken. Dat kan bijvoorbeeld door de website te bekijken. “Het is ook belangrijk dat mensen zich niet laten verleiden door de goudprijzen. Soms zijn ze gehecht aan een sieraad, dan raden wij aan om er nog eens over na te denken. Het kan ook zijn dat ze een erfstuk –bijvoorbeeld een ouderwets sieraad van oma- niet meer dragen. Dan kun je het sieraad ook verkopen en er iets anders voor terugkopen wat je wel draagt”, vertelt Van Leeuwen. Een nieuw juweel kan dan toch speciaal worden.

Mooi zakcentje Wie zeker weet dat hij zijn of haar goud wil verkopen kan daar een mooi zakcentje aan overhouden. Het is nu een goede tijd om te verkopen. “Een gemiddeld bedrag ligt al snel op vier- tot vijfhonderd euro”, vertelt Van Leeuwen. Dit bedrag is natuurlijk wel afhankelijk van de hoeveelheid karaat en het gewicht. Een beschadiging is niet van invloed op de uiteindelijke prijs die iemand voor zijn of haar goud krijgt. Juist kapotte sieraden en voorwerpen zijn interessant om in te leveren “Goud kan zo een leuk appeltje voor de dorst opleveren”, vindt Van Leeuwen.

Goudgehaltes

Edelmetaal

De hoeveelheid karaat in goud geeft de zuiverheid van het goud aan. In Nederland zijn er

Goud is een glimmend en geelkleurig edel-

drie goudgehaltes: 14 karaats, 18 karaats, 20

metaal. Het bijzondere aan goud is dat het

karaats en 22 karaats. Goud is helemaal zuiver

edelmetaal nooit de glans kwijtraakt. Zo heb-

als het 24-karaats is. Goud wordt gedolven in

ben veel gouden munten uit de Romeinse tijd

speciale mijnen en op de bodem van rivieren.

nog steeds hun glans. De dichtheid van goud

Dat gebeurt vooral in Zuid-Afrika, in de landen

is 19,3 keer zo groot als water en drie maal zo

die ooit tot de Sovjet-Unie behoorden, Canada

groot als ijzer.

en in de Verenigde Staten.


Nu in de verhuur Bergen op Zoom - Ansjovislaan

Ossendrecht - De Hille

Wonen aan het Water!

Modern appartementencomplex

Op de Bergse Plaat hebben we nog enkele appartementen met twee slaapkamers beschikbaar in het seniorencomplex ‘Aquacite’. Leeftijd vanaf 50 jaar. Max. 2 volwassenen. De gemiddelde maandelijkse huurprijs inclusief servicekosten en parkeerplaats bedraagt â‚Ź694,24. Huurtoeslag is mogelijk.

Aan de Don Boscostraat te Ossendrecht staat het prachtige seniorencomplex De Hille. Hier hebben wij nog diverse appartementen met twee slaapkamers beschikbaar. Leeftijd vanaf 50 jaar. Max. 2 volwassenen. De gemiddelde maandelijkse huurprijs inclusief servicekosten bedraagt â‚Ź695,32. Huurtoeslag is mogelijk.

Heeft u interesse in een van deze appartementen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Klantenservice van onze vestiging in Bergen op Zoom–West gelegen aan het Boerenverdriet 20 via telefoonnummer 088 562 63 00.

daar zijn we thuis

www.stadlander.nl

Wildebrand Gezond Medische Fitness Fysiotherapie Psychologie Heeft u beperkingen aan het bewegingsapparaat, een kapotte knie, een knieprothese, artrose, lage rugklachten, een hernia, suikerziekte, hoge bloeddruk, obesitas, een sportblessure et cetFra? Of, bent u helemaal gezond en wilt u in een gezellige sfeer aan uw conditie werken? Dan bent u van harte welkom de Auvergnestraat 27, waar u onder professionele begeleiding kunt sporten. Specialisten Wildebrand heeft een compleet team specialisten op het gebied van bewegen zoals fysiotherapeuten, sportarts, voedingsconsulent en psycholoog. Voor wie? Voor iedereen van 0 tot 90 jaar! Door op een verantwoorde wijze te sporten zult u al snel ervaren dat uw vitaliteit zal toenemen.

Hoe werkt het? Bij aanmelding krijgt u onze vragenlijst opgestuurd waarin gezondheidsklachten, medicijnen e.d. ingevuld kunnen worden. Aan de hand van de vragenlijst wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek en een zogenoemde ‘0-meting’ met fysiotherapeut, sportarts of bewegingsleider. Tijdens het intake-geprek bespreken we uw klachten en kijken we welke trainbare compo OFOUen er mogelijk zijn. Natuurlijk worden hier uw wensen ook in meegenomen. Het kan zijn, indien u veel beperkingen heeft dat u door onze arts of fysiotherapeut eerst onderzocht wordU om zodoende meer inzicht te krijgen in uw beperking(en). Onderdeel van de de 0-meting is een conditie- en fysieke test. In de trainingszaal wordt getest hoe Dit houdt in dat u een wordt gemeten. Aan de hand van deze gegevens wordt een trainingsschema gemaakt. U kunt vervolgens op iedere gewenste dag komen trainen waarbij u constant wordt begeleid. Vanzelfsprekend kunt u ook terecht voor behandeling in onze psychologie, fysiotherapie en voedingsdeskundige praktijk. Wij hebben met vrijwel alle verzekeraars contracten. Inmiddels hebben wij diverse oefengroepen met deskundige begeleiding, zoals: t$01%FO"TUNBt3VHCFUFSQSPHSBNNB t"GWBMQSPHSBNNBt'JCSPNZBMHJF en Hypermobiliteitssyndroom (HMS) En periodiek hebben wij speciale bijeenkomsten, [PBMTPQTFQUFNCFSFFOBWPOEPWFSHF[POE eten en toch afvallen, 22 oktober avond over DISPOJTDIFSVHLMBDIUFO OPWFNCFSMPOH QSPCMFNFO[PBMT$01% BTUNB CSPODIJUJT EFDFNCFSQTZDIJTDIFLMBDIUFOFOTQPSU

NA JAARSAANBI EDING: Als u in septembe r 2013 start krijg tu een gratis fysiek e 0 meting ter w aa rde van â‚Ź 75,00 cade au of een gratis intake bij de voedingsco nsulent twv â‚Ź 50 ,00 Over Wildebrand... Wildebrand is een multidisciplinair centrum op gebied van o.a advies, training en opleiding. Tevens kunt u in onze fysiotherapie en psychologie praktijk terecht voor een multidisciplinaire aanpak van allerhande klachten. 0PLIFFGU8JMEFCSBOEBMTTQFDJBMJTNFSFJOUFHSBUJFTUF en 2de spoor. 0OTHFESFWFOUFBNNFUGZTJPUIFSBQFVUFO NBOVFFM therapeut, psycholoog, sportarts en diĂŤtist staat voor VLMBBS#FMUVWPPSFFOBGTQSBBL "MUJKEFFOJOUBLFNPHFMJKLCJOOFOFFOEBH ook ‘s avonds of op zaterdag. Zonder verwijsbrief. Meerdere vestigingen in ZW-Nederland, zoals Goes, 3PPTFOEBBM 8PFOTESFDIU 5JMCVSHFONFFSEFSF spreekuur- en sportlocaties!!

Auvergnestraat 27 Bergen op Zoom info@wildebrand.nl www.wildebrand.nl


Opname in verzorgingshuis kan grote financiële gevolgen hebben

Eigen vermogen beïnvloedt eigen bijdrage Het bleek een grap ... In de Telegraaf en alle andere denkbare media kondigde de Bredase ondernemer Aad Ouborg onlangs zijn plannen aan voor een budgetbejaardenhuis. Met de voorziening in het gebouw van gevangenis De Koepel zei Ouborg in een behoefte te voorzien. VAN ONZE REDACTIE Volgens Aad Ouborg is er namelijk ‘een groeiende groep senioren die er financieel niet goed voor staat’ en geen gewoon bejaardenhuis meer kan betalen. Zijn goedkope alternatief zou daarom een gat in de markt zijn. Een paar dagen na alle berichtgeving zei de Brabantse ondernemers dat het een stunt van hem en verzekeraar Delta Lloyd was. Ze wilden er aandacht mee vragen voor de penibele financiële situatie van veel ouderen. En als je alle serieuze berichten mag geloven, wordt de groep senioren met financiële problemen alleen maar groter in de toekomst. Bron van vele zorgen is het besluit van het kabinet om de eigen bijdrage voor de AWBZ te verhogen. Mensen die veel geld op hun spaarrekening hebben staan, moeten nu veel meer betalen dan voorheen als ze in een verzorgingshuis worden opgenomen. Sinds 1 januari wordt namelijk ook acht procent van het vermogen in box drie - waarin opbrengsten uit sparen en beleggingen en zaken als contant geld of een tweede huis zitten - opgeteld bij het inkomen. De gevolgen zijn voor iedereen verschillend. Op de website van het Centraal Admi-

Niet makkelijk Sinds de maatregel is ingevoerd, breken financiële specialisten hun hoofd over de vraag of er iets aan dat vermogen in box drie is te doen. Makkelijk is dat niet, is hun eenduidige antwoord. U kunt uw vermogen natuurlijk verkleinen door reizen naar exotische oorden te maken, dure auto’s te kopen of antiek te gaan verzamelen, maar niet elke oudere wilt of doet dat. Stel dat u weduwnaar of weduwe bent, kunt u ook (deels belastingvrij) vermogen schenken aan uw kinderen of kleinkinderen. Daardoor slinkt box drie en daarmee uw eigen bijdrage. Als het geld bijvoorbeeld in een

(tweede) huis of polis zit, kunt u een zogenoemde papieren schenking doen. U geeft dan geld aan uw kinderen en zij lenen het meteen aan u terug. Voorwaarde is wel dat u daar zes procent rente over betaalt. Nog een manier is om uw testament aan te passen aan de huidige regelgeving. Daarmee kan het vermogen in box drie ook worden verkleind.

Addertje onder het gras Addertje onder het gras is dat de eigen bijdrage wordt bepaald op basis van de belastingaangifte van twee jaar eerder. Nu zijn de bedragen dus berekend aan de hand van de

Ook ouderen steeds actiever op sociale media

Leven in technische tijden Tablets, smartphones, Twitter; slechts een greep uit de termen die tegenwoordig veel voorbij komen. Misschien klinkt het meer als iets voor jongeren, maar niets is minder waar. Volgens onderzoeksbureau GfK blijkt bijvoorbeeld dat inmiddels een derde van de 65-plussers een smartphone heeft. Ongeveer eenzelfde percentage bezit een smartphone. Nog niet zo bekend met al die termen? We zetten ze hier op een rijtje. DOOR PETER HOUTEPEN

App-weetjes * Een app is een kleine applicatie (programmaatje) die kan worden geïnstalleerd op een smartphone of tablet. * Er zijn apps met spelletjes, maar ook Buienradar.nl en Nu.nl hebben een app voor het weer of het laatste nieuws en er zijn apps waarmee bankzaken kunnen worden gedaan. * Behalve gratis apps, zijn er ook waarvoor moet worden betaald. De betaalversie laat dan bijvoorbeeld geen reclame zien en/of heeft de volledige functionaliteit.

nistratie Kantoor (CAK) staat wel dat de ‘lage’ eigen bijdrage maximaal 797,80 euro per maand bedraagt en de ‘hoge’ eigen bijdrage kan oplopen tot maximaal 2189,20 euro per maand. Wat u ongeveer moet betalen, kunt u berekenen op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

aanslagen in 2011. Als u dus van plan bent flink te gaan interen op uw vermogen moet u er rekening mee houden dat het pas twee jaar later gevolgen heeft voor de hoogte van de eigen bijdrage. Ook daar is echter weer een oplossing voor, omdat er op de web-

site van het CAK een formulier staat waarmee u om aanpassing van uw eigen bijdrage kunt vragen. Overigens geldt voor vrijwel alle maatregelen dat u ze moet regelen via een notaris. Een notaris bij u in de buurt zoekt u het makkelijkste via www.notaris.nl.

Tablet als seniorenhulp Er lopen proeven met ouderen om tablets in te zetten om hen langer zelfstandig te laten wonen. Hoewel de spreekwoordelijke ‘handen aan het bed’ niet zullen verdwijnen, kunnen ouderen die aan huis zijn gebonden in de toekomst wel de huisarts, specialist of thuiszorg door middel van een tablet makkelijk benaderen. ‘Waar ben je?’, is vast een van de meest gestelde vragen aan de telefoon. Waar we vroeger de telefoon slechts thuis konden gebruiken, met de mobiele telefoon zijn gebruikers overal en altijd bereikbaar. Met een smartphone kan worden gebeld, maar gebruikers kunnen er ook foto’s mee maken, e-mailen en internetten en het apparaat bevat een gps-functie zodat navigatie voor in de auto mogelijk wordt. Behalve hippe modellen bestaan er ook speciale smartphones voor senioren; net iets makkelijker in gebruik en voorzien van een extra groot (aanraak)scherm.

Tablet In feite is een tablet een grote smartphone. Of een kleine laptop, zo u wilt. De eerste tablets verschenen begin jaren negentig op de markt, maar pas sinds een paar jaar zijn ze voor het grote publiek betaalbaar. De bediening van de tablet gaat via een toetsenbord op het (aanraak)scherm. Behalve internetten kunnen gebruikers op de tablet ook een puzzel doen, kijken hoe laat de trein of bus gaat, muziek luisteren en kranten of boeken lezen.

Online Dat senioren wel degelijk veel online zijn blijkt uit onderzoek van Seniorweb uit 2011. 84 procent van de Nederlandse vijftigplussers besteedt wekelijks de meeste vrije tijd aan computeren. Ook zijn senioren veel te vinden op sociale media als Twitter en Facebook. Twitter is een sociaal netwerk waarop de gebruikers (ook wel ‘tweeps’) genoemd berichtjes kunnen plaatsen. De berichtjes (tweets) zijn kort; er is een beperking van 140 tekens per berichtje. De bedoeling van Twitter is dat mensen zich als het ware abonneren (‘volgen’) op berichtjes van anderen, waardoor op elkaar kan worden gereageerd. Iedereen kan zich registreren bij Twitter, maar ook veel nieuwsdiensten en grote bedrijven gebruiken tegenwoordig Twitter, waardoor het makkelijk wordt op die manier het nieuws of aanbiedingen te volgen. Facebook is een sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers kunnen er een persoonlijk profiel samenstellen en online vrienden worden met (on)bekenden om informatie en interesses te delen.


ACTIE:

*ROI GHUHVWYDQKHWMDDU

*UDWLV

Gee

n

B V G dig! no

*

‡ %LMHHQMDDUNDDUWYRRU ‡ 8EHWDDOWJHHQLQVFKULMIJHOG U golft dan voor maar €

30,- per maand!

Iedereen is welkom! Kijk snel op:

www.akkermansgolf.nl of bel 0167-502621 voor meer info

leisure & golf

Akkermans leisure & golf :: Heense Molenweg 23, 4655 TB, De Heen :: Telefoon: 0167-502621 :: info@akkermans.com

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE COLLECTIE Bij aankoop van een pantalon OVERHEMD HALVE PRIJS Bij aankoop van een kostuum OVERHEMD + STROPDAS GRATIS GELDIG T/M 30 SEPTEMBER

Zanco Mode

nieuw Eten op een van Brabants mooiste plekjes!

restaurant, huiskamercafé en theetuin

www.b e ne de n sas.nl 0 1 6 7 -50 3 2 2 4 - i n fo @ b e n eden s as.n l

Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) 4611 TK Bergen op Zoom Tel. 0164-263485

Kremerstraat 16 | Bergen op Zoom | 0164 253483

HEEFT VOOR IEDEREEN DE JUISTE ZICHTOPLOSSING, OF DIT NOU EEN BRIL IS OF CONTACTLENZEN ZIJN. OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m Donderdag 09.30 – 18.00 uur | Vrijdag 09.30 – 21.00 uur Zaterdag 09.30 – 17.00 uur | Op zondag en maandag gesloten


Fit boven de vijftig Als bewegen voor één doelgroep van belang is, dan is het wel voor senioren. Juist wanneer u wat ouder wordt, profiteert uw lichaam van extra beweging. Een goede conditie houdt u stevig te been en aandoeningen zoals een hartinfarct, suikerziekte en rugklachten op afstand. Bovendien werkt u op een ontspannen manier aan uw sociale contacten. Dus trek de wandelschoenen aan of stap op de fiets en kom in beweging! DOOR RIA VAN MEIR

Beweegtips - Sport op een vast moment en plan dat in in uw agenda. - Neem altijd de trap in plaats van de lift - Pak eens wat vaker de fiets of ga te voet. - Zet uw auto een eindje van de bestemming af, zodat u het laatste eindje moet lopen - Dol eens een middagje met uw kleinkinderen - Klussen in huis is ook bewegen. Lap bijvoorbeeld de ramen of ruim de zolder op. Een opgeruimd huis, betekent een opgeruimd hoofd. - Met tweeën sporten is altijd leuker dan alleen. Sluit u aan bij een vereniging of neem uw partner, beste vriend of buurman mee. - Een stappenteller motiveert u om net dat extra ommetje te maken.

Dansen, yoga, golf, zwemmen, wandelen, tafeltennis, turnen, fitness. Ook wanneer u de vijftig ruimschoots gepasseerd bent, liggen er tal van mogelijke sporten voor u klaar. Belangrijk is dat u zich goed realiseert wat u lichaam nog wel en niet aankan. Naarmate u ouder wordt, neemt uw spiermassa af. Dat maakt de kans op een blessure groter. Laat die wetenschap u echter niet tegenhouden om een sportschool binnen te stappen. De meeste fitnesscentra bieden aparte programma’s voor ouderen. Door uw spieren juist te trainen, krijgen zij hun kracht weer terug, waardoor u langer fit en vitaal blijft. Goede warming-up en cooling-down zijn dan ook onmisbaar om blessures te voorkomen. Luister ook goed naar de signalen van u lichaam en neem wat vaker een rustpauze. Stop direct wanneer u pijn voelt in de hartstreek of buiten adem raakt en vraag uw sportcoach om advies.

Nordic Walking Sport u liever in de buitenlucht, ga dan eens lekker wandelen. U haalt niet alleen een frisse neus, maar geniet ook van het landschap om u heen. Via het wandelknooppuntennetwerk komt u op bijzondere plaatsen terecht. De laatste jaren is Nordic Walking ook enorm in opkomst. Daarbij worden twee skistokken gebruikt tijdens het wandelen. Doordat u ook actief uw armen in beweging brengt, profiteert uw hele lichaam

van een blokje om. Zo ontlast u uw heupen en knieën, terwijl de spanning in uw nek en schouders vermindert. Deze vorm van bewegen biedt bovendien meer stabiliteit en verbetert uw coördinatie. Sluit u daarom aan bij een wandelclubje bij u in de buurt voor deze bijzondere wandelsport.

In balans Doet u het liever wat rustiger aan, verdiep u dan eens in de Oosterse sporten, zoals tai chi en yoga. Tai Chi is ideaal voor mensen die slecht te been zijn. De sport bestaat uit langzame en regelmatige bewegingen, die als doel hebben lichaam en geest met elkaar in balans te brengen. Daardoor komt de bloedcirculatie op gang en maakt u uw gewrichten los. Ook yoga brengt u lichaam en geest met elkaar in evenwicht door u in totale ontspanning te brengen. Er zijn speciale lesprogramma’s voor ouderen, waarbij u een aantal oefeningen vanaf een stoel kunt doen. Bij yoga ligt de nadruk op uw ademhaling. U zult zien dat u na een tijdje meer energie in uw lichaam krijgt en met een ontspannen en vitaal gevoel door het leven zal gaan.

Ook ouderen gevoelig voor brillenmode

Senior wordt steeds moderner

Een stoere of hippe bril is allang niet meer alleen voor de jeugd weggelegd. Ook senioren wagen zich in toenemende mate aan gewaagde en opvallende modellen. DOOR ADDO SPRANGERS Dat de tijd van het karakterloze ‘ziekenfondsbrilletje’ alweer enkele decennia achter ons ligt is een understatement. De brildragers van vandaag gaan voor hip, cool en vet, hoe je dat ook het liefst zou willen omschrijven. De senioren vormen hierop beslist geen uitzondering, zo leert navraag in de wereld van de opticiens. Droegen senioren vroeger bijna standaard een goud- of zilverkleurig metalen montuur, tegenwoordig hebben de opticiens deze modellen al bijna niet meer in de collectie. Senioren gedragen zich steeds moderner en actiever en die houding is terug te zien in de keuze van de bril.

Stromingen De eigen persoonlijkheid van de brildrager speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol, maar feit is dat opvallend vaak voor een opvallend montuur wordt gegaan. In zo’n zeventig procent van de gevallen is dit een wat forser montuur van kunststof. Qua aanzicht is een dergelijk montuur wat zwaarder, maar het oogt meteen ook iets stoerder. Momenteel is er een trend waarneembaar naar de jaren ’50 en ’60, waarbij modellen uit die tijd in een nieuw jasje zijn gestoken. Geen pure retro dus, maar modellen als het vlinderbrilletje met een modern karakter. Warme tinten, zoals bruin en roodbruin, genieten een hoge populariteit, al doen deze kleuren het eigenlijk altijd al goed. De laatste jaren vinden rechthoekige monturen gretig aftrek. Op dit moment echter lijkt er een verschuiving naar de wat rondere vormen gaande, al is daarbij dan weer geen rol weggelegd voor het ovale montuur. Was twintig jaren geleden een bepaalde trend bepalend voor het gehele modebeeld, tegenwoordig bestaan meerdere stromingen naast elkaar en volgen ze elkaar ook veel sneller op. Die wisselingen treffen ook de jaarlijkse zomer- en wintercollecties. Op het einde van de zomer verdwijnen de echte felle kleuren naar de achtergrond en blijken veel brildragers over te gaan op rustiger kleuren.

OOGZORGCENTRUM

De nieuwe collecties zijn binnen kom langs voor een persoonlijk advies www.hamoptiek.nl | stationsstraat 10 | 4611 cc b.o.z. (tegenover v&d) | t. 0164-236121


Geen traditionele fitness, laagdrempelig en medisch verantwoord sporten

Wildebrand Medische Fitness Bergen op Zoom - Wildebrand staat al jaren goed bekend op het gebied van gezondheidszorg lichaam en welzijn. Men kan bij Wildebrand terecht voor fysiotherapie, psychologie, voedingsadvies, mensendieck, begeleiding naar werk, coaching, re-integratie e.d. De medische fitness van Wildebrand is uniek en voor jong en oud! Geen harde muziek, bonkende bassen, maar een aangename sfeer en er zijn altijd professionele gecertificeerde begeleiders aanwezig bij het sporten. U kunt direct gebruik maken van de diensten van een fysiotherapeut en wie wil kan ook gebruik maken van een psycholoog, voedingsdeskundige, sportarts. Ons multidisciplinaire team zorgt ervoor dat sporten verantwoord gaat en tot resultaat leidt. Onderdeel van

de start is een zogenoemde fysieke nulmeting, waarbij gekeken wordt naar uw fysieke conditie en belastbaarheid. Ook brengen wij uw doelen in kaart en helpen u een realistisch doel te formuleren, bijvoorbeeld afvallen, conditie opbouwen, revalideren of gewoon lekker in je vel zitten. Voor alle doelstellingen is men aan het juiste adres. Tevens kunnen we, omdat het medische fitness is, ook contact leggen met de huisarts of de specialist voor specifieke medische gegevens, waardoor een behandeling in combinatie met sporten altijd medisch verantwoord is.

Aanbieding in september gratis fysieke nulmeting t.w.v. €75,00 of een gratis intake voedingsdeskundige t.w.v. €50,00

Foto Robby van de Zande

Wildebrand Bergen op Zoom, Auvergnestraat 27, gratis parkeerplaatsen op 50 meter afstand! (Voor behandeling ook in Goes, Roosendaal, Woensdrecht, Tilburg of aan huis!)

TanteLouise-Vivensis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

“Je maakt echt deel uit van het team, dat is toch prachtig!” “Je kunt het zien als het ondersteunen van een gezin”, zegt Rita Sprengers, al jarenlang een enthousiaste vrijwilliger bij Hospice De Markies van tanteLouise-Vivensis. “We kijken vooral naar de wensen van onze gasten, daarnaast doen we ook de gewone huishoudelijke taken, zoals koken en een wasje draaien.” Naast haar 24-urige parttime baan, vult Sprengers haar vrije momenten met vrijwilligerswerk in het Hospice. Hier verblijven gasten met een levensverwachting van drie maanden of korter, voor wie zorg thuis niet mogelijk of wenselijk is. “Er is naast je betaalde baan of tijdens je pensioen altijd ruimte om op vrijwillige basis je steentje bij te dragen. Ik geef de gasten de zorg

die ze nodig hebben, dit kan simpelweg bestaan uit samen televisie kijken, de gast naar bed brengen of troost bieden in de vorm van een gesprek. Het Hospice maakt je bewust van het leven en het feit dat daar ook een eind aan komt. Dit zet je aan het denken en dat is juist zo mooi. Daarnaast werken er alleen maar gemotiveerde mensen en maak je echt deel uit van het team, dat is toch prachtig!” Wil je weten welke mogelijkheden er voor jou zijn als vrijwilliger bij tanteLouise-Vivensis? Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligerswerk voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via 0164 – 713 300.

GezondShop is winkel en adviescentrum in één GezondShop helpt u zo lang moge-

bestek voor mensen met Alzheimer of

adviseert over een gezonde, veilige en

GezondShop Roosendaal

lijk thuis te blijven wonen ondanks

een luchtreiniger voor mensen met een

zelfstandige leefstijl. Of u nu op zoek

Belder 2-4

handicap, ouderdom of (chronische)

longziekte. GezondShop organiseert

bent naar ontspanning, inspanning of

4704 RK Roosendaal

ziekte. Wie bieden slimme oplossingen

ook, in samenwerking met de gespeci-

naar hulp om het leven makkelijker te

088 – 560 2040

en advies, zodat iedereen zijn leven

aliseerd verpleegkundigen, diverse bij-

maken... GezondShop Thuiszorgwinkel

kan blijven leven zoals zij dat willen.

eenkomsten die aansluiten op verschil-

met Aandacht.

Door de korte lijntjes met onze moe-

lende ziektebeelden.

der organisatie TWB, Thuiszorg met

Bij GezondShop kunt u naast het lenen,

Meer informatie:

Aandacht kunnen we direct inspringen

huren en kopen van artikelen ook

Neem contact op met GezondShop

op behoeften van onze klanten. Denk

terecht voor advies, informatie, spreek-

via 088 – 560 2040 of kom langs in

bijvoorbeeld aan een speciale rollator

uren en workshops. U vindt er deskun-

één van onze winkels.

voor mensen met Parkinson, speciaal

dig en vriendelijk personeel dat u graag

Kijk ook op www.gezondshop.com.

Over Klaassen Mondzorg Totaal Klaassen Mondzorg Totaal, bestaande uit 4 praktijken is al jaren een begrip in de regio en biedt mondzorg voor iedereen. Onlangs is er een moderne, nieuwe huisstijl ontwikkeld. Ook de website www. mondzorgtotaal.nl is geheel vernieuwd. Hier vindt u alle informatie over onze behandelmogelijkheden. Toine Klaassen: “Onze patiënten kunnen rekenen op professionele behandelingen door ons ervaren team. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling om u optimaal te kunnen behandelen. Ons team staat klaar om ervoor te zorgen dat u elke dag met een glimlach kunt beginnen. Wij verwelkomen u graag in één van onze praktijken”.

GezondShop Bergen op Zoom Boerhaaveplein 9a 4624 VT Bergen op Zoom 088 – 560 2040

Klaassen Mondzorg Totaal biedt oplossing voor slecht zittend kunstgebit Slecht zittend kunstgebit Veel mensen met een kunstgebit ondervinden dagelijks problemen. Dit is het gevolg van slinkend kaakbot, dat veroorzaakt wordt doordat de tanden en kiezen uit de kaak zijn verwijderd. Het kunstgebit kan los komen te zitten waardoor kauwen en praten moeilijker gaan en het tandvlees geïrriteerd en pijnlijk aanvoelt. Onzekerheid , pijn en ongemak zijn het gevolg.

Controle kunstgebit Soms heeft een prothesedrager niet veel last van slinkend kaakbot. In dat geval volstaat het om de prothese te checken en waar nodig bij te werken of te vervangen. Tijdens een Gratis Prothesecheck controleren wij graag

of uw kunstgebit nog goed past. Ook voor prothesedragers is het dus belangrijk om regelmatig op controle te gaan.

Klikgebit Slinkt de kaak (te) hard, dan is een kunstgebit op implantaten (klikgebit) vaak de beste oplossing. Implantaten zijn staafjes die aangebracht worden in het kaakbot. Het klikgebit kan eenvoudig op deze implantaten vastgeklikt worden en zit daarmee muurvast. Het aanbrengen van implantaten is een relatief eenvoudige ingreep die wordt uitgevoerd door onze implantoloog. Gratis intakegesprek klikgebit Tijdens het gratis inloopconsult bekij-

ken wij samen met u de mogelijkheden van een klikgebit. Wij verzorgen ook de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Bergen op Zoom Stationsplein 11 T.+31 (0)164 - 24 64 72 Halsteren Poelekes 15 T.+31 (0)164 - 68 64 40

Tholen Eendrachtsweg 9 T. +31 (0)166 - 60 64 44

Zierikzee Haringvlietplein 7a T +31 (0)111 - 41 65 34 info@mondzorgtotaal.nl www.mondzorgtotaal.nl


“Het behouden van uw welzijn is mede onze zorg, doet u mee?” Het adres voor al uw GEMAK en HULPMIDDELEN Gespecialiseerd in: Braces / Rollators Aankleedhulpmiddelen / Toiletverhogingen Wandgrepen / Sta-op-stoelen / Bedden Wandelstokken / Krukken en veel meer

REGIE-ONDERSTEUNING ͻ ͻ ͻ PRAKTISCHE HULP ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ

www.4allages.nl email: info@4allages.nl

ACTIVITEITEN ͻ

TIJDENS BRADERIE HALSTEREN 21 en 22 september Op diverse producten leuke actieprijzen en

ͻ

VRIJWILLIGERSWERK ͻ

10% korting op de gehele collectie!

ͻ

PLAATS VOOR ALLERHANDE INFORMATIE

M.U.V. actie producten Hoofdkantoor: Keldermanslaan 5 ͻ Postbus 674 ͻ 4600 AR ͻ Bergen op Zoom ͻ 0164-265946 ͻ E-mail: info@swoboz.nl

n it geweten dat ee t oo N e! ic rv se n ee oe Wat tig gecontroleerd mk! a m el g re t i eb g st n ku ordt nog vergoed oo worden. En het w

Heeft u moeite met kauwen of praten? Zit uw prothese (kunstgebit) te los en is uw tandvlees regelmatig geïrriteerd? Wellicht zit er een scheurtje in uw prothese en kunnen de klachten verholpen worden met een reparatie. Kom langs voor een GRATIS prothese check. Samen zorgen wij ervoor dat u iedere dag begint met een glimlach.

Naast de gratis prothese check ontvangt u ook een Sonic Cleaner prothese reinigingsbakje cadeau!

Tandheelkunde Mondhygiëne

Implantologie Tandprothetiek

Tandtechniek Weekend reparatieservice

Reparaties kunstgebit terwijl u wacht

Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Zierikzee: Haringvlietplein 7a T: 0111 - 41 65 34

Tholen: Eendrachtsweg 9 T: 0166 - 60 64 44

Halsteren: Poelekes 15 T: 0164 - 68 64 40

Mailen kan naar: info@mondzorgtotaal.nl Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl

Secondbuy - Tweedehands Merkkleding voor dames en heren | Van der Rijtstraat 11 Bergen op Zoom Voor inbreng en info, bel: 0164 851 852 | www.secondbuy.nl

Annette Gorz, Hugo Boss, Etro, Ralph Lauren, Mark, Gerrie Weber, Arche. ■ Prima kwaliteit voor leuke prijs ■ Het najaarsseizoen is reeds begonnen ■ Ook tassen, schoenen, sjaals ensieraden!

Tegen inlevering van deze advertentie €5.- korting op uw eerste aankoop!

Kleding in midden- en hogere segment van MarcCain,

*aanbieding geldig t/m 30 november 2013Maten 34 tot en met 54

Kapsalon

& Haarwerken (pruiken) - haarextensions Wij

komen ook aan huis! Zuidsingel 2 Bergen op Zoom 0164 235035 www.Hairjolie.nl 

Onze website wordt wekelijks aangevuld

Hair Jolie


Júist ouderen hebben succes met digitale ontmoetingen

Senioren singles fanatiek met online dating Het eerste dingen die senioren die een computercursus gaan volgen willen leren, zijn internetbankieren en skypen met de kinderen en kleinkinderen. Leren daten via de digitale snelweg staat bij de meeste single senioren echter ook bijzonder hoog op het lijstje. Niet vreemd, want digitale ontmoetingen blijken met name voor oudere alleenstaanden die op zoek zijn naar een (nieuwe) partner bijzonder goed te werken. DOOR VERA DE GEUS

“Uit onderzoek blijkt dat het aantal 55-plussers dat aan internetdating doet, de afgelopen jaren is gestegen met maar liefst 39 procent. “

Weetje… Ontmoetingen via internet hebben voor ouderen veel voordelen, maar het blijkt dat huwelijken helaas ook sneller op de klippen lopen. Ouderen hebben met online datingsites namelijk meer mogelijkheden gekregen om een nieuwe partner te vinden en durven daarom sneller een punt achter hun relatie te zetten. Vergroot de kans op succes - Bedenk vooraf wat je wilt vinden op de datingsite. Een partner? Vriendschap? Welke eisen stel je? - Kies een betrouwbare datingsite. - Maak een beetje werk van je profiel, doe niet alleen het invulwerk. Wees origineel! - Gebruik leuke, maar realistische foto’s. Laat foto’s van zeven jaar geleden in de kast!

Veiligheid boven alles! - Spreek niet meteen af voor de volgende dag als je maar even hebt gechat. - Spreek af op een openbare plek en ga niet meteen met iemand mee naar huis. - Bel elkaar af en toe. Typen is makkelijker dan praten, dus misschien is er alleen ‘op papier’ een klik. - Maak geen afspraak als het niet goed voelt. - Als er geen klik is, merk je dat snel genoeg. Durf de afspraak na een drankje te beëindigen. De tijd dat de alleenstaande oudere de contactadvertenties doorspitte en een brief onder nummer verzond, is voorbij. De digitale snelweg is het middel waarmee singleNederland elkaar ontmoet. En dat geldt ook voor de senior die het alleen zijn zat is. Webmasters spelen daar handig op in. Een rondje Google levert legio datingsites voor ouderen op. Van seniorengeluk.nl en 55plusonline.nl tot datingsenioren.nl, allemaal internetpagina’s waar ouderen kennis maken met elkaar. Voor vriendschap of een relatie. Uit onderzoek blijkt dat het aantal 55-plussers dat aan internetdating doet, de afgelopen jaren is gestegen met maar liefst 39 procent. Velen vinden een fijne levensparter via internet en volgens onderzoekers zitten bij die succesverhalen juist veel oudere bezoekers. Dit omdat zij weten wat ze wel en niet zoeken in een partner en niet gefocust zijn op trouwen en kinderen krijgen. Zij nemen de tijd om iemand rustig te leren kennen en zoeken gerichter dan mensen tussen de twintig en dertig jaar. Een andere reden dat juist tussen senioren een mooie liefde opbloeit na een digitale ontmoeting, is dat ouderen eerlijker zijn op datingsites dan jongere online daters. Maar liefst tachtig procent van de mensen die lid zijn van een datingsite zet een leugentje in zijn of haar profiel. Met name over het gewicht, leeftijd en het al dan niet hebben van kinderen. Ouderen beginnen daar niet aan, die melden gewoon de waarheid. Zij hebben namelijk minder de behoefte om zichzelf te bewijzen en uiterlijk doet er in hun geval minder toe. Ook blijkt dat ouderen op internet vaak op zoek zijn naar vriendschap en dan speelt uiterlijk, geld en sociale status sowieso een ondergeschikte rol. Een mooie basis voor als de vriendschap later toch nog uitbloeit tot liefde…


Open dagen voor stomadragers 26 september, 22 oktober en 28 november in Roosendaal

Hebt u een stoma en wilt u een leuk en leerzaam dagje uit, alleen of met uw partner? Bent u ook benieuwd hoe uw stomahulpmiddelen worden gemaakt? Kom dan eens een kijkje nemen op ĂŠĂŠn van de ‘Open Dagen’ bij EuroTec in Roosendaal, de enige fabrikant van stomahulpmiddelen in Nederland. Ontmoet andere stomadragers in een ontspannen sfeer op het inpandige dorpsplein van EuroTec. Velen gingen u voor en kwamen enthousiast weer thuis.

Voor iedereen met een stoma

Het overdekte dorpsplein bij EuroTec

Of u nu al 20 jaar een stoma hebt of net uit het ziekenhuis bent ontslagen, u en uw eventuele partner zullen tijdens de bijeenkomst talloze nuttige tips en nieuwigheden horen. Uw bezoek is geheel vrijblijvend en gratis.

Programma ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

‡ ‡

EuroTec BV Schotsbossenstraat 8 4705 AG, Roosendaal Tel.: 0165 - 551226 Fax: 0165 - 541656 Email: info@eurotec.nl

Problemen?

Hoe en waar? EuroTec is gemakkelijk per auto en trein te bereiken. U krijgt van ons een duidelijke routebeschrijving en voor treinreizigers wordt het vervoer van en naar het station door ons geregeld.

Bent u verhinderd?

10.30 u. Opening. 10.45 u. Film, EuroTec in beweging. 11.15 u. Rondleiding door de fabriek. 12.00 u. Warm buffet op het overdekte marktplein. 13.30 u. Informatie over de nieuwste producten en alles wat ter sprake komt over leven met een stoma. 15.00 u. Discussie. 15.30 u. Sluiting.

Mochten deze dagen u niet uitkomen meldt u zich dan aan voor open dagen op een latere datum. Bent u doordeweeks te druk en bezoekt u ons liever op een zaterdag tijdens een vrije inloopdag? Laat het ons weten en wij zullen u bij voldoende belangstelling op een zaterdag uitnodigen.

EuroTec levert niet direct aan stomadragers, maar uitsluitend via hun vertrouwde leverancier. Hebt u problemen met uw stoma en u komt er niet uit? Bel dan gerust met EuroTec voor hulp en advies. Of kijk op onze vernieuwde website www.eurotec.nl

EuroTec geeft ook een kleurrijk stomazakboekje uit met talloze tips en adviezen voor een probleemloos leven met een stoma. U kunt dit boekje gratis aanvragen bij EuroTec.

Om u goed te kunnen ontvangen graag vooraf aanmelden! Bel EuroTec 0165 - 55 12 26 of email naar info@eurotec.nl.

mondzorgcentrum klein molenbeek

Nieuw kunstgebit

voor 25%

$OPHHUGDQMDDUKHWYHUWURXZGHDGUHVYRRU ‡DOOHLPSODQWRORJLHEHKDQGHOLQJHQ‡YROOHGLJHSURWKHVH ‡NOLNJHELWRSLPSODWDWHQ‡YDQDDQYUDDJWRWQD]RUJ

STERKE PUNTEN

NIEUWE GEBITSgebitsprotheses implantaten PROTHESE NODIG? X Voor al uw

en

!

dat vergoeding kan via uw basisY 100% verzekering bij2 uur RenuDental! binnen BEL Z RENU DENTAL! ook in het weekend [ \ Persoonlijke klantvriendelijke mogelijk!

Aanpassingen

!

Mits u natuurlijk geen Reparaties !

eigen risico meer heeft en

behandeling!

Kom binnen voor meer informatie of een afspraak...

Prothese:

1LHXZœ.HWHQ]RUJ¡

‡*UDWLVSURWKHVHFRQWUROH

LPSODQWDDWSODDWVHQ

‡*UDWLVLPSODQWDDWSURWKHVHFRQWUROH

YDQDI½825

‡*UDWLVFRQVXOWQLHXZHSURWKHVH ‡*UDWLVQLHXZHSURWKHVH

LPSODQWDDWNURRQSODDWVHQ

‡*UDWLVFRQVXOWLPSODQWRORJLH

YDQDI½

*(controle van de prothese is gratis, controle

(Vraag uw tandarts om een verwijzing)

van de implantaten is â‚Ź10.-) ** wordt gedecladeerd aan uw verzekering, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

0DDNHHQDIVSUDDNYRRUHHQJUDWLVFRQVXOW

0164-254 599 / 06-20133604

Bezoekadres: Vogelaar 37 in Bergen op Zoom (Op de Bergse Plaat, tussen kapsalon RenĂŠ en pinautomaat Rabobank)

S GRATI EN R E PARK

ZZZNOHLQPROHQEHHNQO

.OHLQ0ROHQEHHNƔ AZ Bergen op Zoom THOƔ)D[ (PDLOSUDNWLMN#NOHLQPROHQEHHNQOƔZZZ.kleinmolenbeek.nl .OHLQ0ROHQEHHN‡$=%HUJHQRS=RRP‡7‡(SUDNWLMN#NOHLQPROHQEHHNQO


‘Net dat zetje om overeind te komen’ ‘Lichaam wordt ontzien’ Zelf kracht uitoefenen onnodig

Makkelijker opstaan met de sta-op-stoel Iedereen wil graag oud worden, maar soms brengt oud zijn ook beperkingen met zich mee. Het lopen kan minder soepel gaan, terwijl ook opstaan een groot probleem kan zijn. De sta-op-stoel ondersteunt veel senioren bij het opstaan en geeft hen net dat zetje wat ze nodig hebben om overeind te komen. DOOR PETER HOUTEPEN Je kunt het natuurlijk jezelf zo moeilijk maken als je zelf wilt, maar een sta-op-stoel maakt het leven voor veel senioren vaak makkelijker. De aanschaf van de stoel is voor veel senioren een drempel, ze schamen zich er soms een beetje voor, maar eenmaal die schaamte voorbij blijkt de sta-op-stoel een handig hulpmiddel.

Elektromotor Een sta-op-stoel komt middels het gebruik van een elektromotor omhoog en kantelt de persoon als het ware voorover, zodat opstaan eenvoudig is. Behalve opstaan kan de persoon zo ook geholpen worden met gaan zitten; het voorkomt het in de stoel ‘ploffen’. De persoon gaat, met de stoel in de hoogste stand, zitten en laat door middel van de elektromotor de stoel weer zakken naar de grond. Zelf kracht uitoefenen is niet nodig en op die manier wordt het lichaam ontzien.

klachten noodgedwongen een steeds groter deel van de dag zittend door. Deze groep gebruikers bestaat overigens niet alleen uit senioren, maar ook uit gehandicapten. Tot bijna vier jaar geleden viel de sta-op-stoel in binnen het verzekerd pakket van de zorgverzekering, hetgeen inhield dat iedereen met een sta-opprobleem vanuit geldende wet- en regelgeving een sta-op stoel in bruikleen of eigendom verstrekt kon krijgen door zijn of haar zorgverzekeraar. Toenmalig minister Ab Klink besloot echter de wet zodanig te veranderen dat nog slechts ‘aan functiebeperking aangepaste’ stoelen verstrekt worden. Uitsluitend een opstaprobleem is onvoldoende indicatie voor verstrekking. Indien er sprake is van een staop probleem gecombineerd met andere zitproblemen die niet in een standaardstoel op te vangen zijn, zoals decubitus (een aandoening die het gevolg is van doorliggen) of beperkte rompbalans, dan valt de sta-op stoel met extra aanpassingen wél onder de regeling hulpmiddelen.

Indicatie Veel gebruikers van een sta-op-stoel vallen onder de noemer ‘veelzitter’. Zij brengen door fysieke

Colofon

Opmaak en vormgeving

Senioren special is een uitgave van

Oplage 60.000 exemplaren

Ilona Broos; Jan Bastiaenen

Uitgeverij de Bode

Redactie en foto’s Peter Houtepen; Addo Sprangers;

Druk

Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Nederland.

Monique Jansen; Ria van Meir; Vera de Geus

Drukkerij Vorsselmans Zundert, tel. 076 5998111

Tel. +31 (0) 76 599 81 11. Fax +31 (0) 76 599 81 99.

Acquisitie

Verspreiding

www.internetbode.nl

Leo Elenbaas; Jolanda den Haring; Eduard van Elsacker

Axender Roosendaal, Vaartveld 14 Roosendaal


Diverse acties! Vraag ernaar in onze showroom

Thuis in de regio, sterk in lokale wetenswaardigheden. Vóór u en dóór u, want lokaal nieuws maken en brengen we samen.

De Bode wordt op 338.000 adressen in West-Brabant en Zeeland gratis bezorgd. Elke week weer. Een ultieme manier om uw bedrijf en product breed onder de aandacht te brengen. Lokaal en regionaal. Telkens weer.

www.internetbode.nl De Bode is een uitgave van Uitgeverij de Bode bv Postbus 22 4880 AA Zundert | Bredaseweg 26 4881 DE Zundert | Telefoon 076 599 81 11 | Fax 076 599 81 99

Veilig en vertrouwd uw schoonheid in goede handen

Goedgekeurd

Officieel dealer van Singer, Gritzner en Babylock

het juiste adres voor: - Naaimachines met boventransport

*HFHUWLȴFHHUG

PERMANENTE MAKE UP (PMU) Al meer dan 10 jaar de mooiste resultaten, altijd naar uw wens! (Blijft 2 - 3 jaar zitten, alle gewenste kleuren en vormen mogelijk) WEGENS GROOT SUCCES IS ONZE ACTIE VERLENGD! Wilt u meer informatie of voor en na foto’s zien? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bezoek onze website (www.nawodcreations.nl)!

KORTING TOT WEL 60%

ONGEWENSTE TATOEAGE EN PMU VERWIJDEREN (NA INTAKEGESPREK)

- Reparatie van uw naaimachine

Tekent u nog steeds zelf dagelijks uw wenkbrauwen?!- Breigarens ook voor sjaals - Fournituren voor alle mogelijke creaties - Alles op het gebied van borduren ook voor tafellakens, kussens etc.

Zaterdag 21 september

Stoffenmarkt Grote Markt Bergen op Zoom Bosstraat 15 T: 0164 - 235 808 E: info@liavanpoppelen.nl I: www.liavanpoppelen.nl

Antwerpsestraatweg 385 Reparatiecentrum T: 0164 - 235 218 Bergen op Zoom

Eyeliners: Strak aangebracht. Fijn tot dik mogelijk.

Hair strokes. Haartje voor haartje aangebracht met een mooi en natuurlijk resultaat

Voor

Bovenkant tot binnenkant ooghoek mogelijk Eyeliner onder dun van € 150 voor € 50 Boven en onder dun van € 300 voor € 125 Voor meer maten, kortingen en prijs of informatie. Bezoek onze website

Na

van € 225 voor € 100

Priyamalie Ramkisoensing (Priya) *HGLSORPHHUGHHQJHNZDOLȴFHHUGHVFKRRQKHLGVVSHFLDOVWH met tien jaar ervaring. Permanente make up specialiste. Onze adressen (alleen op afspraak)

Bergen op Zoom

Korenbeursstraat 36 4611 PW Bergen op Zoom

Breda

Keizerstraat 44 4811 HL Breda

 

0164 26 55 90 06 12 84 68 33 priyanawod@hotmail.com www.nawodcreations.nl

Zoekt u een gezondheidspraktijk in Etten-Leur of Breda? www.danergia.nl 06 52 27 30 13


Het rolluik Heroal BBS voldoet aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen én biedt u de garantie op een lange levensduur.

Optimale bedieningsgemak met handzender De Heroal BBS is ook verkrijgbaar met de speciale Oximo RTS rolluikmotor van Somfy. Deze rolluikmotor staat garant voor optimaal bedieningsgemak en veiligheid. De Oximo RTS biedt u de volgende voordelen:

me

KO t 20% RT op IN G t/m rollu 31 ik dece

mbe

en

> Bediening van één of meerdere rolluiken tegelijk met uw handzender. > Bediening van uw rolluiken vanuit welke plek in huis dan ook. > Intelligente krachtverdeling op uw rolluik. > Automatische correctiefunctie op de afstelling zorgt ervoor dat uw rolluik altijd perfect zal sluiten. > Obstakeldetectie en vorstbeveiliging; motor stopt direct bij een obstakel, ook in opwaartse richting bij vastzitten rolluik (bijv. door bevriezing). > Inbraakvertragend; speciale ophangconstructie voorkomt optillen.

r 201

3

opheffings uitverkoop

Koopjes vanaf €5,pantalons, rokken en bloezen

vanaf €10,-

o r t in g k %

l 50 ng!!!! a a m i n Mi di e l k op alle

Habri Mode

Bosstraat 26 in Bergen op Zoom Telefoon (0164) 266074 Geopend: di t/m za 11-17 uur

www.martbrusselaarszonwering.nl

ROLLUIKEN & BINNEN- EN BUITENZONWERING


Supervrijwilliger Dick Pas heeft zijn hart verpand aan Bredase voetbalclub SAB

‘De jeugd houdt mij jong’

BREDA - Dick Pas, vrijwilliger bij de Bredase voetbalclub SAB, mag met recht een vitale senior worden genoemd. Wekelijks is hij nog in touw voor het jeugdbestuur van de vereniging waar hij al het grootste deel van zijn leven doorbrengt. “Door heel mijn leven bij de jeugd rond te lopen, ben ik zelf ook jong gebleven.”

de jeugdafdeling van SAB. In 1995 werd door de club opnieuw een beroep op Pas en zijn bestuurlijke vaardigheden gedaan nadat er een vacature ontstond voor de functie van jeugdvoorzitter.

veel meer acceptatie. Tegenwoordig zijn de jeugd en de ouders steeds mondiger. Dan is er ineens discussie over in welk elftal een kind zou moeten spelen. Dat is niet alleen bij ons, hoor. Ook bij andere clubs is dat het geval. Het betekent wel dat je zelf met de tijd mee moet gaan. Dat is me wel gelukt, want anders hou je het zolang natuurlijk ook niet vol. Door heel mijn leven bij de jeugd rond te lopen, ben ik zelf ook jong gebleven. Hier bij SAB kom ik soms wel drie generaties tegen die ik als voetballer nog heb meegemaakt. Opa, zoon en kleinkind heb ik dan stuk voor stuk als klein jochie zien binnenkomen.”

Thuisfront

Erebaantje

DOOR ADDO SPRANGERS Dat laatste klinkt misschien raar uit de mond van een 79-jarige, maar in het geval van Pas lijkt daar weinig op af te dingen. Zonder Dick Pas geen SAB, zou je bijna denken. Hij is dan ook wekelijks op de club te vinden. Toch overweegt hij zelf om het volgend seizoen misschien wat rustiger aan te doen. “Tja, ik loop nu eenmaal bijna tegen de tachtig,” stelt hij nuchter vast. “Langzaam maar zeker ben ik een beetje aan het afbouwen. Ik ben niet meer bij alle trainingen aanwezig.”

Broeders Sport heeft altijd als een rode draad door zijn leven gelopen. Zo was hij vijftien jaar lang actief als scheidsrechter bij de KNVB. Als grensrechter schopte hij het zelfs tot het betaald voetbal, waar hij als assistent van illustere arbiters als Frans Derks en Leo van der Kroft mocht opdraven bij eredivisiewedstrijden in de stadions van onder meer PSV en Sparta. Dit verhaal gaat echter eerst en vooral over zijn gepassioneerde inzet voor ‘zijn’ voetbalvereniging SAB, 15 september 1934 opgericht als uitvloeisel van het jongerenwerk in de parochie van de St. Anna-kerk te Breda. Het was dus min of meer een parochievoetbalclub. Koster en initiatiefnemer Quirinus Nagtzaam, beter bekend als Krijn Nagtzaam en nog beter bekend als Krijn de Koster, kwam dan ook met een toepasselijke naam op de proppen: Sint Anna Boys. Bij SAB, zoals de vereniging in het Bredase bekend staat, kwam 66 jaar geleden ook Dick Pas als jong voetballertje terecht. Hij maakte er nog de broeders mee die hoogstpersoonlijk als trainer en coach fungeerden. Als vanzelf groeide hij ook in die rol en was hij - op verzoek van de broeders - ook betrokken bij de oprichting van het jeugdbestuur van SAB, vertelt Dick Pas. Inmiddels heeft hij al 61 jaar vrijwilligerswerk voor SAB op zijn naam staan. Daarmee startte hij in 1951. Als jeugdtrainer gaf hij elf jaar lang trainingen aan spelers in diverse leeftijden en begeleidde hij deze jeugd bij de wedstrijden. In 1962 werd hij jeugdvoorzitter, een functie die hij maar liefst dertig jaar aaneengesloten - tot 1992 - vervulde. In deze functie had hij ook zitting in het hoofdbestuur. Aansluitend gaf Dick Pas als vrijwilliger drie jaar lang ondersteuning aan

Dat was niet aan dovemansoren gericht, want met veel passie ging hij weer aan de slag als jeugdvoorzitter. De tijd die met deze functie is gemoeid, is nauwelijks in te schatten. De jeugdvoorzitter is vaak de hele zaterdag aanwezig en komt dan vaak ook nog op zondag bij de wedstrijden van het eerste elftal kijken omdat daar ook jeugdspelers aansluiten. Daarnaast is de jeugdvoorzitter verantwoordelijk voor het houden van vergaderingen met het jeugdbestuur en heeft hij zitting in het hoofdbestuur. Na weer zes jaar jeugdvoorzitter te zijn geweest, legde Pas in 2001 de voorzittershamer neer. Tot op de dag van vandaag echter is hij nog steeds lid van het jeugdbestuur. “We hebben sinds dit seizoen een nieuw jeugdbestuur. Wat dat betreft ben ik als oudere een van de Laatsten der Mohikanen.” Sinds 2006 is Dick Pas bovendien jeugdcoördinator. Dit seizoen heeft hij de B- en C-jeugd onder zijn hoede, daarvoor konden de C- en D-jeugd op zijn onverdeelde aandacht rekenen. Ook deze vrijwilligerstaak oefent hij nog altijd met ongekende passie uit. Daarnaast scout Pas jeugdspelers en volgt hij zijn eigen categorie B en C op de voet. Alsof dat nog niet voldoende is, neemt hij op zaterdag ook nog regelmatig de rol van wedstrijdcoördinator op zich. Zijn echtgenote is er inmiddels al wel aan gewend dat hij regelmatig op de club vertoeft. Dick Pas: “Het thuisfront moet er natuurlijk wel achter staan. Mijn vrouw Diny heeft me altijd naar SAB laten gaan: vroeger als voetballer en nu als bestuurder nog steeds.”

Mondiger Volgens Dick Pas hebben de leiders en trainers van zijn club maar één taak: spelers voetbalvaardigheden bijbrengen. “Vanuit die insteek ben ik vroeger ook begonnen. Toen was het echter wel wat eenvoudiger. Met ouders had je vroeger totaal geen last, er was

De enorme waarde van Dick Pas voor SAB is overigens lang geleden al door de vereniging onderkend. In 1992, na dertig jaar aaneengesloten jeugdvoorzitterschap, werd het jaarlijks terugkerende jeugdtoernooi naar hem vernoemd. Mocht hij inderdaad besluiten om zijn activiteiten voor SAB op een lager pitje te zetten, dan is Dick Pas ook best tevreden met het blijven uitreiken van de aan het toernooi verbonden prijzen. “Een mooi erebaantje,” zo zegt hij zelf. Toch is hij er nog niet helemáál zeker van. “Het ligt natuurlijk ook aan hoe mijn gezondheid is. Ik kan nu wel zeggen dat ik het rustiger aan ga doen, maar voor hetzelfde geld ga ik misschien toch wel door met alles.” Supervrijwilliger Dick Pas is en blijft onlosmakelijk verbonden aan de club. FOTO’S ADDO SPRANGERS


Jan Jochems

ĆŹČŻČˇÎŽĆ›ČśČˇÎŽĚłÎŽĆąČ˝Éƒ

HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Ć&#x;É€ČŻÉ‚ČˇÉ ÎŽČžÉ€Č˝ČłËŤČłÉ Ëť

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Authentieke Tai Chi Chuan & Qigong

VERHUUR:

Ontspanning, innerlijke rust en meer energie

Afvalcontainers

%DODQVHQFR|UGLQDWLHNUDFKWHQĂ€H[LELOLWHLW Vermindert stress

van 6 m3 tot 40 m3

Geschikt voor alle leeftijden

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Kom vrijblijvend WZHHJUDWLVSURHĂ€HVVHQ ervaren. OPEN WEEK VANAF 24 SEPTEMBER, inloop maand oktober

Roosendaal:

Bergen op Zoom:

Klokkenmakerij

De Boulevard, Noord 10

Basisschool de Wingerd, Kersenberg 5

Dinsdag 10.30 - 11.45

Dinsdag 19.30-20.45

Basisschool Lodijke, Bergse Plaat:

Dynamic Movement Sports, De Meeten 25

Grote gymzaal via Ouderdinge 15 Donderdag 20.15 – 21.30

Woensdag 10.15-11.30 Donderdag 09.30-10.45

Ook beschikbaar: ‡7DL&KL%HGULMYHQ‡*HVSHFLDOLVHHUGHZRUNVKRSV‡7DL&KL=HOIYHUGHGLJLQJ‡3ULYpOHVVHQRS DIVSUDDN‡3HUVRQDO/LIHVW\OHWUDLQLQJ‡([FOXVLHYH7DL&KL 4LJRQJZRUNVKRSVPHWRXGZHUHOGNDPSLRHQ7DL&KL0DVWHU+XDQJ3LQJ

Meer informatie of aanmelden?

Bel Tony Stewart, T: 0164 854568 M: 06 26 90 61 68 E: LQIR#WDLFKL\RXQO Volg ons ook op facebook!

www.taichi4you.nl

Vakkundige restauratie: ‡DQWLHNHXXUZHUNHQ ‡PRGHUQHXXUZHUNHQ ‡ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

JARIGE PROFICIAT Jarig zijn hoeft geen saaie boel meer te zijn. Bij Grieks Restaurant

BERGEN OP ZOOM - Dat de gemeente Bergen op Zoom heel wat machtige en prachtige monumenten heeft, bleek afgelopen weekend tijdens de Kunsten in de Monumenten. Dat stond in het teken van Macht en Pracht. Tientallen monumenten openden de deuren, waar men steeds verrast werd door verrassende kunstuitingen of straatacts. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

Knossos kan de jarige gratis* dineren; een gerecht* naar eigen keus

F.M.M. Krinkels & W.F.L. Krinkels

  

www.knossos.nl

Wat doen wij: Assembleren van machines, in eigen werkplaats. Zowel R.V.S. als staal. Lassen van kleine en middelgrote constructies. Onderhoud op locatie. Tig-lassen en Mig-Mag Voor bedrijven en particulieren.

Bergen op Zoom Lievevrouwestraat 4 tel. 0164-242607 *aantoonbaar jarig op dag van bezoek in 2013 en

Vraag naar onze concurrerende prijzen

vergezeld van minimaal

Martinushoeveweg 9 4634 PH Woensdrecht Tel. F.M.M.: 0164 67 34 51 Tel. W.F.L.: 0164 60 66 12 Mobiel: 06 20 61 62 11

WESP IN DE NESTEN

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Antiekrenovatie Hans Swanenberg s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING :EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

GRIEKS RESTAURANT

1 betalende tafelgenoot.

Email: krinkelsvof@online.nl sleknirk@kpnmail.nl

(geldig van di t/m zo.)

Antieke klokken Verkoop, reparatie van oude paardjesklokken e.a. Div. klokken op voorraad. Reparatie, bezichtiging alleen op tel. afspraak. Bellen, alle dagen, svp tussen 18.00h-21.00h. 0164-672977 Ossendrecht

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

80 . 1 1

WIJNRUNDERRIBLAPPEN ½KILO 2.99 CERV ELAAT

75 1.75 3.

VARKENSLAPPEN ½KG RUNDERGEHAKT ½KG ROLLADE/FRICANDEAU KG SHOARMAREEPJES KG

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

KIPPEN VLEUGELS 1KG

33 GEHAKT 3. 2.49 SATE 4.99 GEMENGD op = op

1KG

1.

150GR 55

BOURGONDISCHE VLEESSALADE 100GR 1.09

1KG

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

SCHWEINE HACKSE P.ST. 3.99

DĂŠ biologische supermarkt van Bergen op Zoom Wassenaarstraat 32

TE KOOP GEVRAAGD OUDE MOTOREN BROMMERS en

15%

SCOOTERS loop en sloop

telf 06-22332058

HELP

E 

VAKMANNNEN GEZOCHT Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

Infra & verhuur

op alle, ruim 200, EkoPlaza huismerkproducten

RIOOL VERSTOPT 24-UURS SERVICE ook aanleg/onderhoud Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

WWWANTIEKRENOVATIENL

www.ekoplaza.nl

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ZONNEPANELEN

ONDER

Door Vigar geĂŻnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

HUUR

NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON

LEASE

UĂŠ6 ,""* UĂŠ" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

j Ook voor u hebben wi sing! los op re lba taa be n ee

De ecoTEC plus, het meest efficiĂŤnte toestel van VAILLANT

KOOP

NU SLECHTS 6% BTW OP ARBEIDSLOON UĂŠ6 ,11,ĂŠ UĂŠ 8 - ĂŠ

Geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 september 2013.

industrieel onderhoud v.o.f.38

en helemaal gratis!

VCA gecertificeerdBESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Bezoek onze vernieuwde website:

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

WWW.VIGAR.NL


RAADSZAKEN Rubriek van de gemeenteraad van Woensdrecht

18 september 2013

OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD Datum: Tijd: Locatie:

donderdag 26 september 2013 aanvang 19.30 uur raadzaal (kapel)

Agenda Opening 1. Vaststellen van de agenda 2. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raadsvergaderingen van 26 en 27 juni en de besluitraad van 12 september 2013 3. Mededelingen 4. Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel) Te behandelen zaken 5. Verordening Winkeltijden gemeente Woensdrecht Sinds 1 juli zijn gemeenten volledig vrij de openstellingstijden te regelen in een verordening. Het college legt de raad drie varianten voor: volledige vrije openstelling, vrije openstelling op zondagen tussen 08.00 uur en 20.00 uur en openstelling op een beperkt aantal feestdagen of het voortzetten van de huidige beleidslijn dat voor Putte een uitzonderingspositie blijft gelden om op zondag open te zijn in combinatie met een zogenaamde 12 dagen regeling en openstelling op zondagen voor supermarkten in de andere kernen.

6. Beslissing op bezwaar afgewezen verzoek tot perceelsplitsing Schuchmann Door belanghebbenden is bezwaar gemaakt tegen de afwijzing. Het college stelt de raad voor het bezwaar ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, het verzoek kan niet gehonoreerd worden vanwege strijdigheid met de provinciale verordening Ruimte. 7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Buntven’ Aan de noordzijde van Huijbergen is het gebied Buntven aangewezen waarbinnen extra woningen in het kader van de “Ruimte voor Ruimte regeling” kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor is een bestemmingsplan ontwikkeld. De raad wordt gevraagd de nota van de beantwoording van de zienswijzen, de staat van wijzigingen en het bestemmingsplan vast te stellen. 8. 2e Bestuursrapportage 2013 Het college biedt de tweede bestuursrapportage aan. Er wordt over 2013 een nadelig saldo van € 285.874 verwacht, ook het meerjarenperspectief wordt door een aantal structurele kostenstijgingen en niet te realiseren bezuinigingen negatief beïnvloed. Het college stelt voor de bestuursrapportage vast te stellen en vraagt de raad te participeren in het procesvoorstel om te komen tot een sluitende jaarrekening en meerjarenprogrammabegroting. Sluiting

22.30 uur

BIJZONDERE RAADSVERGADERING AFSCHEID BURGEMEESTER FRÄNZEL Op vrijdagmiddag 27 september neemt de raad in een bijzondere raadsvergadering afscheid van burgemeester M.A. Fränzel. Hij zal daarin worden toegesproken door een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeesterskring West-Brabant en de gemeenteraad. Deze bijeenkomst is in verband met het beperkte aantal plaatsen alleen toegankelijk voor genodigden.

Bewoners aan zet bij aanpak jongerenoverlast

Met een longziekte staat men niet alleen

In gesprek met de ‘jeugd van tegenwoordig’

Feit blijft dat jongerenoverlast altijd hoog scoort in de ergernissen top 10 van burgers.

WEST-BRABANT - Jongeren die in het park rondhangen, met brommers door de wijk scheuren of bewoners intimideren. De ene persoon heeft er meer last van dan de ander. Feit blijft dat jongerenoverlast altijd hoog scoort in de ergernissen top 10 van burgers. Volgens Nicole Langeveld, projectleider Jeugd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, kunnen bewoners echter zelf veel doen om de overlast te verminderen of te voorkomen. Dat mensen last van jongeren hebben, is niks nieuws. Of het nou om hippies, provo’s of de patatgeneratie ging, klachten over jongeren zijn er altijd geweest. Ze zullen waarschijnlijk ook altijd blijven bestaan. Zelfs de oude Grieken mopperden al over de jeugd, waar ongetwijfeld niets van terecht zou komen. Maar het is te makkelijk om te stellen dat het fenomeen ‘hangjongeren’ ook van alle tijden is, vindt Langeveld. “Voor omwonenden is dit een serieus probleem, waar ook serieus naar gehandeld moet worden. Het liefst met een gezamenlijke aanpak door professionals en bewoners.”

‘Way of life’ Allereerst moet volgens Langeveld duidelijk zijn wat het probleem precies inhoudt. “Overlast is een breed begrip. Iedere bewoner ervaart dit weer anders. Waar de een zich aan ergert, is voor de ander een ‘way of life’. Denk aan het volume van de radio of de regelmaat waarmee mensen barbecueën in de zomer. De mate waarin je overlast ervaart, is heel persoonlijk.” Buurtpreventieteams Een heel directe manier waarop bewoners zelf in actie kunnen komen tegen jongerenoverlast, is door middel van een buurtpreventieteam. Op verschillende plekken in Nederland zijn deze teams al actief. Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners die regelmatig een ronde lopen door hun wijk. Zij zijn een aanspreekpunt voor andere buurtbewoners en vormen zo de ogen en oren van de wijk. “Het team is herkenbaar en zichtbaar”, licht Langeveld toe, “en het verhoogt de sociale controle in de buurt.” Door snel in te grijpen, met ondersteuning van bijvoorbeeld een wijkagent zorgt het buurtpreventieteam dat overlastsituaties

niet uit de hand lopen. Zo worden de teams in verschillende gemeenten ingezet om speeltuintjes te controleren op rondhangende jongeren. Dit voorkomt dat de jongeren voor overlast zorgen of vandalisme plegen.” Langeveld: “Als team kun je klachten doorgeven aan de wijkagent. Maar in tweetallen is het ook makkelijker om de jongeren zelf aan te spreken, eventueel samen met de jongerenwerker of de wijkagent.” Zij adviseert vooraf in ieder geval met een professional te overleggen hoe een groep jongeren het beste benaderd kan worden. “Denk aan de manier waarop je de jongeren het beste kunt aanspreken, wat daarvoor een goed tijdstip is, welke onderwerpen je kunt bespreken en wat je juist achterwege moet laten etcetera. Overlast melden Bewoners kunnen de overlast natuurlijk ook zelf rechtstreeks bij de wijkagent, de woningbouwcorporatie of de gemeente melden. De wijkagent kent de jongeren en hun ouders meestal wel. Hij kan met hen in gesprek treden om tot een oplossing te komen. Sommige gemeenten hebben een speciaal overlastmeldpunt waar bewoners met klachten terechtkunnen. Zo niet, dan is er altijd wel een wijkmanager of andere gemeenteambtenaar die deze taak op zich neemt. Ook is het mogelijk om contact op te nemen zoeken met de gemeentelijke welzijnsorganisatie, zoals het jongeren- en straathoekwerk. De meeste gemeenten geven op hun website een overzicht van organisatie waarbij bewoners overlast kunnen melden. Het maakt volgens Langeveld niet zoveel uit waar bewoners aan de bel trekken, zolang zij hun klachten maar doorgeven. “Want om dit probleem op te kunnen lossen, moeten professionals natuurlijk wel weten wat er speelt.” Kijk voor meer informatie over buurtpreventieteams op: www.hetccv.nl. PAGINA 31

Ontmoeten bij Longpunt BERGEN OP ZOOM - Het 2e seizoen van het Longpunt Bergen op Zoom begint op dinsdag 24 september. Dit lotgenotencontact wordt gehouden voor mensen met een chronische longziekte. Het thema van deze middag is:’Exacerbatie van de Longziekte’. Wat betekent het als de klachten verergeren, als je meer gaat hoesten en je je kortademig voelt? Vragen die aan de orde komen zijn o.a. ‘Hoe herken ik mijn klachten?’ ‘

Wat kan ik zelf doen?’ en ‘Wanneer waarschuw ik de dokter?’ Longarts dokter B. Oppedijk zal op deze vragen ingaan en meer informatie geven over COPD/Astma. Inloop vanaf 13.30 uur in de aula (1e etage) van het Lievensberg ziekenhuis. Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. Er is ook ruim gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar ervaringen uit te wisselen van 14.00-16.00 uur. Deelname is gratis. Info: 0164-278795 of longpuntbergenopzoom@longfonds.nl

Jaarconcert St. Cecilia ‘van Strauss tot House’

HUIJBERGEN - Op zaterdag 21 september vindt het jaarconcert van Muziekvereniging St. Cecilia plaats in MFC De Kloek in Huijbergen. Het thema van het jaarconcert is ‘Van Strauss tot House’, met andere woorden: er is voor elk wat wils te horen en te zien. Heeft u zin in een leuke avond uit met o.a.

Les Misérables, Beauty and the Beast, een Joe Cocker Medley, The Four Winds of Heaven, Music Fun en een heus housenummer, kom dan op 21 september naar Huijbergen! De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. En vindt u het samen muziek maken nu echt heel erg leuk, we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken bij alle afdelingen.


Woensdrechtse Bode 18 september 2013 - week 38

Informatie

pagina’s Kernen

Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

KASTANJES GEVELD DOOR BLOEDZIEKTE

In verband met personele aangelegenheden zal het gemeentehuis gesloten zijn op: ■ maandagmiddag 23 september vanaf 15.30 uur en ■ woensdagmorgen 2 oktober tot 10.30 uur Kijkt u op www.woensdrecht.nl voor de meest actuele informatie en de reguliere openingstijden. Ook kunt u vanuit huis al veel regelen en een afspraak maken.

Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 08.30-16.45 uur Vrij van 08.30-12.15 uur

AANDACHT VOOR BEWEGING EN GEZONDE VOEDING De gemeente Woensdrecht organiseert samen met diverse andere organisaties activiteiten voor jong en oud waarin aandacht wordt gegeven aan beweging en gezonde voeding: Voor jongeren: FiT=FuN! ■ Gemeente Woensdrecht organiseert samen met de BWI, de GGD en het CJG het evenement FiT=FuN voor jongeren uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Er worden o.a. gratis lessen streetdance, free runnen en een smaaktest voeding gegeven. De middag zal worden afgesloten met de theatershow HAP SNAP. ■ Datum: woensdag 9 oktober Tijd: 13.30-18.00 uur Locatie: MFC Kloosterhof in Hoogerheide ■ Inschrijven: tot uiterlijk 30 september a.s. kunnen jongeren zich inschrijven door het sturen van een e-mail met naam, leeftijd, woonplaats en school naar info@cjgwoensdrecht.nl. Let op: er is maar beperkt plaats.

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (013) 2060500

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Openbare verlichting Servicenummer voor storing aan openbare verlichting 0800-6846832 (gratis)

Voor volwassenen en ouderen ■ Gemeente Woensdrecht organiseert in samenwerking met TWB, Thuiszorg met Aandacht, een middag over gezonde voeding voor volwassenen en ouderen. Een dietiste zal uitleg geven over gezonde voeding en er zal ook gekeken worden naar wat bepaalde dranken en tussendoortjes bevatten. ■ Datum: woensdag 2 oktober Tijd: 13.30 tot 15.30 uur Locatie: Gemeentehuis Hoogerheide. ■ Inschrijven: Entree is gratis. Omdat er maar beperkt plaats is dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan tot en met woensdag 25 september a.s. bij mevrouw A. Haarselhorst via telefoonnummer (0164) 61 13 90 of e-mail: a.haarselhorst@woensdrecht.nl.

In de Van ’t Hoffstraat in Hoogerheide staan een aantal kastanjebomen die zijn aangetast door de zogenaamde kastanjebloedziekte. De gemeente Woensdrecht heeft samen met natuurorganisatie Namiro geconcludeerd dat er vanwege de veiligheid niets anders op zit dan de bomen te vellen. Deze werkzaamheden staan gepland voor week 38. In het najaar zullen er nieuwe bomen geplant worden van een boomsoort die niet gevoelig is voor deze ziekte.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Hoogerheide ■ In verband met de organisatie van een burendag aan Dr. v.d. Karplein en Trapveld Vogelven wordt er op 21 september 2013 van 08.00 uur tot 24.00 uur en op 22 september 2013 van 00.00 uur tot 13.00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. Woensdrecht ■ In verband met de organisatie van de Woensdrechtse Zondagsmarkt wordt op 29 september 2013, 27 oktober 2013, 24 november 2013 en 22 december 2013 van 08.00 uur tot 16.00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld op het Marktplein – Dorpsplein te Woensdrecht. Het is niet meer mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Het besluit is eerder gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode van 5 juni 2013. Putte ■ In verband met de organisatie van de Kermis en Jaarmarkt te Putte wordt er op 12, 13,19 en 20 oktober 2013 van 5.30 uur tot 21.00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld voor diverse straten te Putte; ■ In verband met de organisatie van de kermisloop te Putte wordt er op 14 oktober 2013 van 14.30 uur tot 24.00 uur en op 15 oktober van 0.00 uur tot 1.00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld voor diverse straten te Putte; ■ In verband met organisatie van de sluitingsprijs Putte-Kapellen op 15 oktober 2013 wordt er op 15 oktober 2013 van 7.00 uur tot 20.00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld voor diverse straten te Putte. De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis of zijn te zien op onze website www.woensdrecht.nl. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Hoogerheide, 18 september 2013


Woensdrechtse Bode 18 september 2013 - week 38

GENOMEN BESLUITEN

van de burgeme ster

Algemene zaken Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: ■

Hoogerheide… en mijn vertrek als burgemeester! Als laatste dorp aandacht voor Hoogerheide. Ons grootste dorp met ruim 9.100 inwoners. Dit bijzondere dorp bestaat pas sinds het jaar 1339 en is daarmee het jongste dorp in onze gemeente. Naast het grote belang van de agrarische sector ontstond er in het verleden ook een belangrijke steen- en dakpannenindustrie. In de vorige eeuw is de ontwikkeling van Hoogerheide vooral ontstaan door de komst van de Vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht en het Luchtvaartbedrijf Fokker. Veel nieuwe werkgelegenheid zorgde ook voor veel nieuwe inwoners, veel huizen en een sterke groei van het dorp.

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van brood en banketproducten op donderdagmiddag en maandagochtend op het Canadaplein (bij de kerk) te Huijbergen en op maandagmiddag, woensdag en zaterdag op St. Lucasplein te Hoogerheide; Het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en aanverwante producten op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in de maanden november en december in 2013, 2014 en 2015 op het parkeerterrein van Albert Heijn aan de Doelstraat 3 te Hoogerheide.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www. woensdrecht.nl.

Door deze relatief sterke instroom van inwoners in Hoogerheide is er vergeleken met de andere dorpen meer “import”. Mensen die niet in Hoogerheide geboren zijn kwamen er wonen omdat ze er werk konden krijgen of omdat er woningen beschikbaar kwamen. Er is daardoor sprake van een meer gemengde bevolking van oorspronkelijke en nieuwe inwoners. Ook in Hoogerheide bloeide door de jaren heen het rijke verenigingsleven op zowel sportief, muzikaal en cultureel gebied. Hierbij speelde de wielersport een prominente rol.

Hoogerheide, 18 september 2013

Volgens sommige mensen heeft Hoogerheide, door zijn relatief grote omvang vergeleken met onze andere dorpen, minder een dorps karakter. Niet iedereen kent immers elkaar en er zijn meerdere zelfstandige woonwijken. Zelf ben ik van mening dat ook hier in Hoogerheide het Brabantse dorpse leven centraal is blijven staan en mensen nog oog hebben voor elkaar. Mijn vrouw en ik hebben hier (na ons eerste jaar verblijf in Ossendrecht) ook met veel plezier in Hoogerheide gewoond.

Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: ■ Het kappen van 3 sparren en 1 den Sparrenlaan 18, 4645 JD Putte Ontvangen 30 augustus 2013 ■ Het kappen van 3 bomen Sparrenlaan 14, 4645 JD Putte Ontvangen 2 september 2013 ■ Het afsluiten van de onderdoorgang Suijkerpoort Raadhuisstraat te Hoogerheide Ontvangen 6 september 2013 ■ Het plaatsen van elementen in de vorm van sleutels bij de Natuurpoort de Volksabdij Lv Vrouw ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht Ontvangen 9 september 2013 ■ Het bouwen van een opslagloods met 2 paardenboxen Putseweg 17, 4645 RJ Putte Ontvangen 10 september 2013

Aan dat plezierig wonen in Hoogerheide zal in het najaar een einde komen. Na ruim elf jaar met zeer veel genoegen als burgemeester te hebben gewerkt heb ik er in december voor gekozen om af te zien van een herbenoeming in 2014. Ik wil mij gaan bezinnen op een nieuwe toekomst met nieuwe uitdagingen. Wat dat gaat worden, daar neem ik even de tijd voor. Bij die nieuwe toekomst hoort ook een nieuwe woonomgeving. Deze hebben we gevonden in de stad Utrecht alwaar mijn vrouw ook gaat werken en voor “brood en beleg” zal gaan zorgen. Met vele positieve herinneringen kijk ik terug op de periode dat ik hier heb gewerkt en gewoond. Er zijn vele plezierige, gezellige en feestelijke momenten geweest maar ook droeve gebeurtenissen. Altijd heb ik betrokkenheid en de echte Brabantse gemoedelijkheid van u allen ervaren. Ook de inzet van vele inwoners voor elkaar of voor een goed doel dichtbij of veraf krijgt mijn grote waardering. Het samenleven met elkaar op de “gouden rand” van Brabant, de Brabantse Wal, is voor mij en mijn vrouw een groot genoegen geweest. Het waren elf bijzondere en mooie jaren. Mijn laatste maand als burgemeester is ingegaan, mijn opvolger de heer Steven Adriaansen staat klaar om op 1 oktober te beginnen. Ik zou het fijn vinden als ik u persoonlijk nog een hand kan geven. U bent van harte welkom op één van de afscheidsbijeenkomsten. Oudoe en bedankt! Marcel Fränzel Burgemeester Komt u ook afscheid nemen van burgemeester Fränzel? Vrijdag 20 september 2013 Maandag 23 september 2013 Dinsdag 24 september 2013 Woensdag 25 september 2013 Vrijdag 27 september 2013

Huijbergen Putte Ossendrecht Woensdrecht Hoogerheide

MFC De Kloek MFC De Biezen MFC De Drieschaar Non Plus Ultra Gemeentehuis (centrale hal)

Aanvangstijd is in alle dorpen 19.30 uur, de afloop om 21.30 uur. Reacties op deze column zal ik met interesse lezen: burgemeester@woensdrecht.nl

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN/MELDINGEN

Sloopmeldingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Molendreef 120, 4641 RV Ossendrecht Ontvangen 5 september 2013 ■ Het verwijderen van asbesthoudende materialen Nieuweweg 15, 4631 TC Hoogerheide Ontvangen 5 september 2013 ■ Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de paardenstal, alsmede het slopen van de paardenstal Trambaan 52, 4641 PG Ossendrecht Ontvangen 9 september 2013 ■ Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten Pr. Hendrikstraat 25, 4631 KA Hoogerheide Ontvangen 11 september 2013 Hoogerheide, 18 september 2013


Burgervader neemt na elf jaar afscheid van gemeente

‘Veel kennis en kunde bij onze inwoners’ WOENSDRECHT - Het groeten op straat, de inzet van vele vrijwilligers voor hun club of dorp en de gemoedelijkheid. Het zijn dingen die burgemeester Marcel Fränzel zal missen als hij per 1 oktober afscheid neemt van de gemeente Woensdrecht. In de afgelopen elf jaar groeide hij uit tot man van het volk, die altijd oog hield voor de inwoners en alles dat in de gemeente speelde. “Ik ben iedereen dankbaar voor het vertrouwen dat in De steiger met het bankje bij Kortenhoeff is volgens Marcel Fränzel een van de mooiste plekjes van Woensdrecht. FOTO RIA VAN MEIR

DOOR RIA VAN MEIR Marcel Fränzel moet nog even aan het idee wennen. Na 1 oktober is zijn agenda leeg. De D66’er heeft ervoor gekozen om een jaar een sabbatical te houden en verlaat ook op korte termijn de gemeente Woensdrecht. “Wij hebben besloten om ons huis te koop te zetten en naar Utrecht te verhuizen. Ik heb het geluk dat mijn vrouw daar werk heeft kunnen vinden en voor brood op de plank zal zorgen. Even niet meer 24 uur per dag inzetbaar zijn. Dat lijkt me heerlijk.” Schakelen Het klinkt bijna alsof de burgemeester blij is als hij zijn ambtsketting kan afdoen, maar dat spreekt hij meteen stellig tegen. “Ik doe dit werk nog altijd met ontzettend veel plezier en zal er tot de laatste dag van genieten. De afwisseling maakt het zo bijzonder. Dan sta ik met een krullenpruik op carnaval te vieren of ga ik bij een honderdjarige op de koffie om vervolgens in overleg te treden over een overlastsituatie of s ‘nachts uit bed te gaan voor een brand. Dat vraagt veel schakelen. Ik heb geleerd om geduldig te zijn en goed te luisteren. Uiteindelijk pas ik het beste in een dorpse gemeente als Woensdrecht, waarbij men elkaar kent en elkaar groet op straat.” Afwachtend Als voormalig wethouder in de stad Amersfoort moest Fränzel aanvankelijk wennen aan de toch wel Vlaamse inslag in zijn nieuwe gemeente onder de rivieren. “De mensen zijn hier wat indirect. Men kijkt ‘de kat wat uit de boom’, maar zeggen ook niet meteen ‘nee’.” Dat Woensdrecht soms afwachtend

mij gesteld is.”

staat tegenover nieuwe ideeën, merkte Fränzel in 2005 toen hij voor de eerste keer het begrip buurtpreventie lanceerde. Pas in 2010 stonden in Putte de eerste vrijwilligers op om samen een team te vormen. Later volgden Ossendrecht, Hoogerheide en Woensdrecht. “Als dan vier van de vijf dorpen een buurtpreventieteam hebben, ben ik wel zo dat ik een tandje bij zet om dat laatste dorp er ook bij te hebben. Er zit ontzettend veel kennis en kunde bij onze inwoners.

‘Ik pas het beste in dorpse gemeente als Woensdrecht’ De gemeente kan niet alles vanaf het gemeentehuis in Hoogerheide aansturen. We moeten het samen doen met onze inwoners, samen met de dorpsplatforms. Dat zij nu beschikken over hun eigen budget helpt om inwoners meer zeggenschap over hun dorp te geven.” Aviolanda Zo enthousiast als Fränzel over dorpse onderwerpen praat, zo heeft hij zich ook ingezet voor Aviolanda. De aanjager in het project onthult dat er in 2011 in Den Haag serieuze plannen waren om de Woensdrechtse vliegbasis te sluiten in verband met de bezuinigingen. Sluiting van de basis zou een einde kunnen betekenen aan bijna drieduizend arbeidsplaatsen in de gemeente Woensdrecht. “Ik heb achter de schermen veel werk verzet om dit te voorkomen en er hard aan getrokken om Den

Haag te wijzen op de belangen die hier met Aviolanda gemoeid zijn. De gemeente en de provincie hadden immers geïnvesteerd in een business-park voor luchtvaartonderhoud door aankoop van de gronden. De lobby maar ook de overtuiging dat onze investeringen in Aviolanda ook goed zijn voor defensie hebben uiteindelijk de doorslag geweest om Woensdrecht van de lijst af te halen. Sterker nog defensie is nadien enorm gaan investeren op de Vliegbasis om te komen tot concentratie van werkzaamheden in Woensdrecht” Rust Het is vooral in crisissituaties dat de eerste burger van Woensdrecht laat zien dat hij zijn hoofd koel kan houden. Zo kreeg hij veel waardering bij de bevolking door na de moord op Jesse Dingemans in 2006 er te zijn als burgervader en trad hij krachtig op in de strijd tegen de allesvernietigende brand op de Kalmthoutse Heide in 2011. “Die rust zit voor een deel ook in me. Voor ik de politiek in stapte, stond ik als leerkracht voor de klas. In gewone mensentaal communiceren is erg belangrijk om vertrouwen uit te stralen”, merkt hij op. Dat er nu na elf jaar een einde komt aan zijn tijd in Woensdrecht, doet voor hem vreemd aan. “Ik heb samengewerkt met twee griffiers, vier gemeentesecretarissen, acht wethouders en 32 verschillende raadsleden. Zij hebben mij altijd het vertrouwen gegeven, waar ik hen dankbaar voor ben. Woensdrecht is een prachtige gemeente, met mensen met hart voor hun dorp, vereniging of bedrijf. Het is deze betrokkenheid van mensen die onze gemeente bijzonder maakt. Dat lijkt in Woensdrecht zo gewoon, maar dat is heel bijzonder. Dat maakt dat mijn vrouw en ik hier straks nog graag terugkomen.”

Afscheidstournee in kernen Na elf jaar als burgemeester in Woensdrecht neemt Marcel Fränzel de komende week persoonlijk afscheid van alle kernen. In ieder dorp heeft men de gelegenheid om de burgemeester nog een laatste keer in informele sfeer de hand te schudden tijdens een van de afscheidsrecepties. Die vinden plaats op de volgende data: Vrijdag 20 september 2013

Huijbergen

MFC De Kloek

Maandag 23 september 2013

Putte

MFC De Biezen

Dinsdag 24 september 2013

Ossendrecht

MFC De Drieschaar

Woensdag 25 september 2013

Woensdrecht

Non Plus Ultra

Vrijdag 27 september 2013

Hoogerheide

Gemeentehuis (centrale hal)

Aanvangstijd is in alle dorpen 19.30 uur, de afloop om 21.30 uur. Wie graat een attentie achterlaat, kan dat doen in de vorm van een donatie voor een educatief project van Stichting De Brabantse Wal, gericht op jongeren. Daarvoor staat een collectebus.


Esther Slootweg, fractievoorzitter D66

Cor Poel, buurtpreventieteam Putte

‘Politieke kleur nooit een rol gespeeld’ Dat Marcel Fränzel voor zijn politieke carrière voor de klas heeft gestaan, kwam hem volgens D66-raadslid Esther Slootweg regelmatig goed van pas als voorzitter van de gemeenteraad.

Kleurloos “Dat Fränzel ook van D66-huize is, heeft nooit een rol gespeeld. Hij heeft zijn taak altijd politiek kleurloos vervuld. De hevige discussies rondom de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum in 2011 heeft hij geprobeerd in goede banen te leiden. Streng “We zijn soms net een stel kemp- Zich niet laten meeslepen door hanen. Dan treedt hij streng op, emoties, maar het hoofd koel voorkomt dat mensen in herha- houden.” ling vallen. In het begin kwam hij vaak met nieuwe ideeën, maar Afspiegeling onze gemeente is niet zo vooruit- “Vanuit zijn karakter is Marcel strevend. Hij is snel bijgedraaid Fränzel iemand die staat voor anen pas zich nu goed aan aan het ti-discriminatie en gelijke behanBrabantse leven.” deling. Hij is een groot voorstan-

‘Oog voor iedereen’

der van een goede afspiegeling van de samenleving. Niet alleen in de raad, ook in de dorpsplatforms en andere adviesorganen. Daar is hij heel alert op.” Zingen “Memorabel vind ik die keer dat we tijdens het raadsuitje gingen mountainbiken. Hoe hij met zijn lengte zich in allerlei bochten wist te wringen op de fiets. Hij is erg sportief en kan ook heel goed zingen. Hij heeft een klassieke stem. Als er iemand jarig is, zingt hij altijd voor als een echte schoolmeester en vallen wij met zijn allen bij.”

Eric Schevenhoven, commandant Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW)

‘Een echte bruggenbouwer’

Als burgemeester introduceerde Marcel Fränzel in 2009 het begrip buurtpreventieteam in de gemeente Woensdrecht. Putte was het eerste team dat een half jaar later van start ging. Volgens coördinator Cor van der Poel is de burgemeester daarna altijd betrokken gebleven. Vragen “Twee keer heeft de burgemeester met ons meegelopen. Beide keren op zijn initiatief. Dat heb-

ben wij enorm gewaardeerd. De burgemeester had wel duizenden vragen. Hij wilde alles weten en praatte met iedereen. Hij sloeg niemand over en had oog voor ons allemaal.” Betrokken “We hebben ons beeld over hem door zijn interesse moeten bijstellen. Ik dacht zelf altijd: dat is iemand die ergens hoog in zijn eigen veilige huisje zit, maar dat bleek absoluut niet zo te zijn. Vol enthousiasme is hij betrokken bij

ons vrijwilligerswerk. Niet alleen bij de oprichting van het team, zeker ook daarna.” Behulpzaam “De laatste keer dat de burgemeester met ons meeliep, was afgelopen winter. Ik heb twee hulpknieën en was uitgegleden in de sneeuw. Hij toonde zich erg behulpzaam en hielp mij overeind. Wie kan zeggen dat hij nog eens zo door de burgemeester is geholpen.”

Ella Hugens, bestuurssecretaresse gemeente Woensdrecht

‘Hij kan tegen een stootje’ Bij de sollicitatie van Marcel Fränzel trad Ella Hugens namens de gemeente op als gastvrouw. In de elf jaar daarna werkte ze bijna dagelijks met hem samen als bestuurssecretaresse.

Als commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) op de vliegbasis en als inwoner van Woensdrecht komt Eric Schevenhoven Marcel Fränzel regelmatig tegen. Bruggenbouwer “De burgemeester is een echte bruggenbouwer. Dat heb ik gemerkt in de korte tijd dat we met elkaar samenwerkten in het project Aviolanda. Daar zijn wel twintig organisaties bij aangesloten, met vaak verschillende

meningen. Hij ziet het als zijn taak om de partijen dichterbij elkaar te brengen en samen toe te werken tot een resultaat. Dat doet hij op een heel plezierige manier.” Vriendelijk “Marcel Fränzel draagt de vliegbasis een warm hart toe in woord en daad. Ik heb begrepen dat hij zich heeft hardgemaakt voor het behoud van de basis, de grootste werkgever in Woensdrecht. Hij blijft altijd vriendelijk. Als commodore weet ik dat

je soms functioneel boos moet zijn, maar je zult Marcel Fränzel niet snel nors aantreffen. Hij bewaart altijd een vorm van rust en kalmte.” Gezondheid “Het siert de burgemeester dat hij zelf een stap opzij doet. Hij heeft altijd klaar gestaan voor deze gemeente. Hij verdient het om na zijn burgemeesterschap een passende baan te vinden, waar hij veel plezier aan beleeft. En natuurlijk wens ik hem veel gezondheid en geluk toe.”

Perfectionistisch “Je weet precies wat je aan Marcel hebt. Hij is heel erg georganiseerd en perfectionistisch. Het is voor mij altijd een sport om alles goed op orde te hebben. Een burgemeester mag best veeleisend zijn. Hij is ook sociaal bewogen, zoekt mensen op in tij-

den van crisis en treedt dan sterk op. Daarnaast is hij voor mij en mijn collega Mariëlle een goede baas, ook op het persoonlijke vlak.” Fit “Als er iets georganiseerd wordt, doet Marcel altijd mee. Zo zat hij in ons ambtenarenkoor. Marcel kan heel goed zingen en doet dat ook graag. Bij verjaardagen kom je er niet onderuit. Er móet gezongen worden. Hij is ook heel sportief en gaat graag wandelen, fietsen en zwemmen. In 2006 is hij door de Arbo Unie genomi-

neerd voor de fitste burgemeester van Nederland en eindigde hij zelfs in de top 10.” Carnaval “Marcel is inmiddels goed geintegreerd in Woensdrecht en laat zich met carnaval goed zien. Ik heb hem een paar keer meegemaakt met de Boerenmaaltijd in Ossendrecht. Het college wordt dan altijd behoorlijk op de hak genomen en hij geniet daar zichtbaar van. Onze burgemeester kan wel tegen een stootje.”

Adrie van der Vliet en Ad van Dongen, dorpsplatform Ossendrecht

‘Groot promotor van dorpsplatforms’

Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout

‘Fors geïnvesteerd in samenwerking over grens’ In 2005 mocht Lukas Jacobs, burgemeester van het Belgische Kalmthout, tien dagen op de Woensdrechtse stoel van Marcel Fränzel zitten. Een ervaring waar beide burgervaders veel van opstaken. Bemiddelaar “Het idee van de uitwisseling was afkomstig van Marcel Fränzel en had als doel om meer inzicht in elkaars organisatie te krijgen. Het viel mij op dat het Woensdrechtse lokale bestuur erg krachtig en professioneel is. Een Nederlandse burgemeester heeft vooral de taak van een bemiddelaar. Die rol past Mar-

cel Fränzel erg goed. Hij is altijd zakelijk, integer en correct in de omgang. Hij straalt rust en vertrouwen uit, drijft niets op de spits. Hij is ook altijd begaan met wat er speelt in zijn gemeente, zowel op politiek vlak als bij de burgers.” Grens “Marcel en ik komen elkaar regelmatig tegen. Onze gemeenten werken samen in het Grenspark en in het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BeNeGo), waarvan Marcel voorzitter en ik ondervoorzitter was. Hij heeft veel oog voor de samenwerking over de grens en investeert daar fors

in. Dat kan ook niet anders als burgemeester van Woensdrecht. Fiets “Als grensgemeenten moeten wij zo af en toe onze grenspalen eens controleren. Marcel en ik besloten dat eens op de fiets te doen. Ik reed op een mountainbike, maar Marcel kwam op zijn gewone fiets aangereden. Het regende die dag erg hard en de paden in het Grenspark waren een grote modderpoel. Ondanks zijn lange postuur en zijn gewone fiets heeft hij het er goed vanaf gebracht.”

Namens het college nam Marcel Fränzel plaats in het dorpsplatform van Ossendrecht. Voorzitter Adrie van der Vliet en lid van het eerste uur, Ad van Dongen, vertellen over de samenwerking. Meerwaarde Adrie: “De Heer Fränzel is voor ons absoluut een meerwaarde geweest als het gaat om uitleg over diverse gemeentezaken. Hij heeft nauwelijks een vergadering gemist en is ook een groot promotor van het dorpsplatform op

zich.” Ad: “Fränzel is altijd heel positief en inspirerend aan het Ossendrechtse dorpsplatform verbonden. Hij heeft onze inbreng ook ingeroepen om het dorpsplatform in Putte weer vlot te trekken, omdat hij ons platform als voorbeeld voor andere zag.” Thema-avonden Ad: “Door zijn denkwijze zijn er in het verleden diverse werkgroepen ontstaan. Dat heeft geleid tot verschillende thema-avonden over bijvoorbeeld verslavingspro-

blematiek, inpraakpreventie en de avond met Hans Kaldenbach. Aanspreekbaar Adrie: “De burgemeester is voor iedereen aanspreekbaar en heeft ook voor iedereen een luisterend oor. Hij genoot zichtbaar van de Boerenmaaltijd en nam enthousiast deel aan het programma rond 825 jaar Ossendrecht.” Ad: “Bij de bijeenkomst voor huwelijksjubilarissen toonde hij zijn zangkunsten. Dat was aardig om te horen.”


W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E R We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l

Knallend begin nieuw seizoen Mezz Breda

Agenda

Douwe Bob te zien bij Mezz.

Poppodium Mezz in Breda heeft de komende vier maanden een vol en veelzijdig programma klaarstaan. Met uitverkochte knallers, blijvende bands en nieuwe talenten. Zo heeft Mezz een heleboel singer-songwriters te gast, met een aantal namen uit het bekende programma van Giel Beelen. Denk aan Douwe Bob, Jeroen Kant en natuurlijk Nielson. Daarnaast komt ook de veelzijdige Niels Geusebroek naar Mezz, die ondanks de hardstyle hit Year Of Summer, toch vooral singer-songwriter is. En dat zal hij ook laten horen, getuige

zijn nieuwe album. Giovanca zal met haar feel-good songs het publiek ongetwijfeld weten in te pakken. Ze gebruikt op haar nieuwe album invloeden uit de jaren 70, the golden era of soul, latin, jazz, space and funk. Zangeres Krystl weet te overtuigen met haar vrolijke popsongs en persoonlijke teksten. Liefhebbers van de wat ruigere gitaargenres kunnen hun hart ophalen. Zo zal de ex-zanger van Iron Maiden, Paul Di’Anno samen met zijn begeleidingsband The Phantoms de highlights uit zijn carrière laten horen. De Amerikaanse death metal band Nile komt tijdens de Europese tour naar Mezz. Uit eigen land

komen De Staat, de Amsterdamse garagerockers Claw Boys Claw en een verse editie van Wantwo Trash met Dead Elvis. Naast de vele concerten zijn er ook diverse dance nights. Kei Goed Gratis zal er met lokale dj’s bekend van Rauw & Lauw, Kill the DJ en Klub Bulk voor zorgen dat er goed gedanst kan worden en ook bij Junction heb je je dansschoenen nodig bij alle soul, funk, jazz en motown klassiekers die voorbij komen. Maar er is meer: DanceAMP, Berlin Nights, en Lose Control met deze keer de allerbeste vrouwelijke dj ter wereld, Lady Bee. Meer info: mezz.nl

Nile + Ex Deo Mezz Breda donderdag 19 september Ten Years After Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 20 september 21.00 Disco 101 Mezz Breda zaterdag 21 september 22.00 Emy Perez De Klomp Etten-Leur zaterdag 21 september 21.30 After The Sultans Time Out Roosendaal zaterdag 21 september 22.30 90’s Now Mezz Breda zaterdag 21 september Heavy Duty Rock Café An De Sloove Sint Annaland zaterdag 21 september 22.00 Imaginary Family Mezz Breda zondag 22 september Angesz y Diego El Corazon Roosendaal zondag 22 september Vanessa Lively Het Zwijnshoofd Bergen op Zoom dinsdag 24 september Vonk Mezz Breda dinsdag 24 september 20.30 Bye Bye 80s Welcome 90s De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 27 september 20.00 Niels Geusebroek Mezz Breda vrijdag 27 september Willow Mezz Breda vrijdag 27 september Radio Modern Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 27 september Stuiterbeesten El Corazon Roosendaal vrijdag 27 september 21.00 Country Café Kloosterhof Hoogerheide zaterdag 28 september Back To Basic De Klomp Etten-Leur zaterdag 28 september 21.30 BlommenBlues Centrum Roosendaal zaterdag 28 september 20.00

Nu Online Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries.

BlommenBlues: zaterdag 28 september

Dampende (gratis) blues op tien podia in Roosendaalse centrum BlommenBlues is niet meer weg te denken uit Roosendaal. Dit gratis te bezoeken festival vindt op zaterdagavond 28 september voor de zevende keer plaats. Dit keer op 9 binnenpodia en 1 buitenpodium. Dit jaar is het buitenpodium op de Markt geplaatst. Big Will and The Bluesmen openen om 20.00 het festival op dit podium. Misschien wel dé topper van het festival zijn ‘The Juke Joints’. Deze Zeeuwse bluesrockers stonden al jarenlang op het verlanglijstje van de organisatoren. Probleem was dat deze band op dat moment

altijd in het buitenland aan het touren was. Dit jaar kwam er onverwacht, en dan nog ook nog eens op het allerlaatste moment, een gaatje vrij in hun overvolle agenda. The Juke Joints spelen op het podium van Dakota’z aan de Markt. Voor de eerste keer is Roosendaler Jasper Verstraaten op dit festival te bewonderen met zijn power trio Farstreet. Jasper staat op het podium waar hij, long-time-ago, als piepjong menneke tijdens sessies zijn eerste muzikale voetstappen zette: Time-Out aan de Bloemenmarkt. Het afgelopen decennium is Jasper uitgegroeid tot, met voorsprong, de beste

Nieuws CD en videoclip presentatie Angesz y Diego in El Corazon Op 22 september is er in het Roosendaalse El Corazon de cd presentatie van Angesz y Diego. Met als gast onder andere Alides Hidding van de Time Bandits. De uitgebrachte singel heeft bij zowel SBS 6 als Veronica op nummer 1 gestaan in de download top 10! 25 jarig jubileumfeest coverband Shady De Roosendaalse coverband Shady bestaat 25 jaar. Shady was in Roosendaal en omgeving bekend door de Indische avonden en dansavonden die gehouden werden in Eratozaal en De Distel. Op zaterdag 28 september 2013 vindt het jubileumfeest plaats in Café het Trefpunt aan de Kade in Roosendaal. Entree is gratis. Jammen bij T-Sessie in Gebouw-T T-Sessie is de jamsessie van Gebouw-T, waar elke muzikant welkom is op het podium mee te komen spelen. Een nieuwe reeks T-Sessies gaat vanaf zondag 15 september van start. Eén keer per maand vindt de T-Sessie op een zondag plaats. Zo staan de volgende edities reeds gepland op 20 oktober en 24 november. De sessie wordt geleid door Kai Liem en Steven Dietvorst. De T-Sessie huisband bestaat wisselend uit leden van Flat Out en andere muzikanten. Via de site van Gebouw-T kunnen muzikanten zich aanmelden voor de T-Sessie. Het bezoeken van de T-Sessie is gratis, eveneens deelname. Meer informatie: Gebouw-t.nl

Big Will & The Bluesmen openen de zevende editie van het BlommenBlues festival.

rock-bluesgitarist uit West-Brabant. Maar neem wel gehoorbescherming mee! Farstreet is een power trio dat hard, keihard speelt…. Hoge verwachtingen hebben wij ook van het optreden van 44Rave. Deze spiksplinternieuwe band heeft Stan Aarts als frontman. Vijf jaar op rij speelde Stan met zijn band Stansoon de sterren van de hemel. Hij was met deze band vijf achtereenvolgende jaren rij aanwezig op het BlommenBlues festival. Waarom? Simpel: het publiek wilde dat. Met als gevolg dat het altijd dringen was om binnen te komen in het café waar

Stansoon speelde. 44Rave brengt, op het Heksenketel podium aan de Molenstraat, een mix van Sonny Boy Williamson, vuile garage en zotte trance (jawel!). Een aanrader voor liefhebbers van blues, maar dan anders….. Verder nog te zien: Wild May West (rock ’n roll met een flinke dosis blues) in De Raatskelder, Paul Chevrolet and The Rockin’Cadillacs (rock ’n roll in zijn oervorm) in ’t Wapen van Roosendaal, Mike and The Mellotones (Texaanse bluesrock) in De Sjoes, John Burki & Willem Treur (een mix van fifties blues en rock ’n roll) in Ergens

Anders, Bassist Silent Johnny nodigt in Café Bloemenmarkt voor deze gelegenheid een aantal muzikale vrienden uit. Waaronder de godfather van de WestBrabantse blues: McAnthony. Tenslotte speelt stuurman Kees Schipper met zijn bemanning in De Moriaan aan het Tongerloplein muziek met veel invloeden uit de jaren zestig en zeventig. Een heerlijke mix van rock, blues, r&b, country, gospel en jazz. Het volledige programma is te vinden op de website van de Stichting Blues Promotion Roosendaal: www.sbpr.nl

W W W. WE S T - P O IN T. N L - IN FO @ WES T- POINT.NL - WWW.WEST- POINT.NL - INF O@ W E ST - PO INT . NL - W W W . W E ST - PO INT . NL PAGINA 36


WEGGEMANS BV

Wil jij werken in de industrie? Houd jij van uitdagende klussen? Durf jij je handen vies te maken? Wil jij jezelf opleiden tot vakman?

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

n IES / i t s i l a i c Spe STRUCT ATING

L LCONVELBEP A A T E S EN G DAK

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN ‡QLHXZERXZDJUDULVFKHORRGVHQ EHGULMIVSDQGHQYROOHGLJLQHLJHQEHKHHU ‡SUR¿HOSODWHQGDNSDQSODWHQHQSRWGHNVHOSUR¿HOHQXLWHLJHQSURGXFWLH ‡JHwVROHHUGHVDQGZLFKSDQHOHQWEYGDN JHYHO ‡]HWWHULMWRWPPRDRQGHUKRXGVYULMHERHLGHOHQ ‡WUDQVSRUWHQNUDDQZHUN ‡DOXPLQLXPJHWURNNHQJRWHQXLWVWXN Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

Dan is Peeters op zoek naar jou!

(Aankomend) Machinist IndustriĂŤle Reiniging Regio: Rotterdam, West-Brabant en Zeeland

Wat vragen wij van jou? - Klantgerichte instelling - Goede beheersing van de Nederlandse taal - Gevoel voor veiligheid - Flexibel inzetbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit - In bezit van B rijbewijs - In bezit van C rijbewijs of bereid deze te behalen

Zomermenu! 3 gangen v.a. â‚Ź 9,95

Grand eetcafe De Kroon Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval â‚Ź 220,- puin â‚Ź 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout â‚Ź 100,-

GRATIS STALLING

AUTO/OLDTIMER

tot 1 december 2013

STALLING

van boot - caravan camper - auto Bij buitenstalling gratis stroomvoorziening.

Jaarcontract vanaf â‚Ź 175 p/jr

www.bootencaravan stallingzeeland.nl

Nieuwe stofvrije loods Stalling tot 1 december GRATIS! Sevice/ apk ter plaatse mogelijk Zie ook : www.bootencaravanstallingzeeland.nl Lokatie: Tholen tel. info: 0612864807

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Wat bieden wij? Afwisselend werk bij een dynamisch bedrijf. Je komt te werken in een team van betrokken medewerkers. We bieden je een marktconform salaris en een compleet pakket aan arbeidsvoorwaarden waaronder goede opleidingsmogelijkheden. Informatie: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilona Markusse, Manager P&O: 06-12011857. Interesse? Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatiebrief met CV vóór 1 oktober 2013 bij voorkeur via e-mail naar: p&o@grouppeeters.nl , of per post naar: Peeters Nederland B.V. t.a.v. afdeling P&O Ringersweg 15, 4612 PR Bergen op Zoom

Kinderverjaardag is Bowlingparty Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo “GRATIS BOWLEN� vanaf 4 personen* GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

â‚Ź 8,- p.p.

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

TIMMERWERKPLAATS DrĂŠ Maas Ambachtelijk Timmerman

. INCLEFI PASS IS HU EIT! LIT KWA

KASTEN, DEUREN, KEUKENS, TRAPPEN, KOZIJNEN, KORTOM VOOR ALLES VAN HOUT.

WONEN MET ZON, ZEE EN RUIMTE! Wonen in Wissenkerke op Noord-Beveland: te midden van zee, strand, dijken, water en veel ruimte, in een rustige omgeving niet ver van de randstad, BelgiĂŤ en de grote Zeeuwse steden. Beslis zelf in overleg met de architect over de indeling en de uitvoering van uw woning. ZES MULTIFUNCTIONELE ZEER ENERGIEZUINIGE ZONNEWONINGEN met veel indelingsvarianten en even zoveel gebruiksmogelijkheden. ZONNEWONINGEN met DIVERSE OPTIES: zelfs aanpasbaar tot

0164-210515 / 06-27336411

energieneutraal. ProďŹ teer van de lage hypotheekrente en van een zeer LAGE- OF NULOPDEMETER ENERGIEREKENING: Bespaar aanzienlijk op uw maandelijkse woonlasten met dit gecertiďŹ ceerde all-electric passiefhuis. Huizen met en zonder bovenbouw, tot zeven kamers mogelijk, op ruim 205 m² eigen grond, parkeren op eigen erf.

OOK TE KOOP ALS DEELTIJDWONING

PRIJZEN V.A. â‚Ź 168.500,-

VON

Realisatie: Stout, Franke Architekten. INFORMATIE EN VERKOOP: DELTA MAKELAARDIJ 0113 – 700 209 DELTAMAKELAARDIJ.NL

+++ )&$,#! 

  

!  ,  

&%$&(' '&& # $*& %%## EuroďŹ x (XURĂ€[

âœ

Als Machinist IndustriÍle Reiniging ben je voornamelijk bezig met het reinigen van tanks, transportbanden, bassins en industriÍle installaties. Dit gebeurt met behulp van hoge druken vacußmmachines. Als machinist bedien je de hoge druk- en vacußmmachines en zorg je er, samen met je collega’s, voor dat de klus goed wordt opgeleverd aan de klant. Bij deze werkzaamheden houd je te alleŜ tijde rekening met de veiligheid van jezelf en je omgeving. Je werkt op diverse locaties bij verschillende werkeenheden en opdrachtgevers, waardoor er een grote afwisseling ontstaat in je werkzaamheden.

Industrieweg - 4731 Oudenbosch Klinkstraat 10 10c - 4731 DM SC Oudenbosch


BRIDGE BRIDGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 9 september, groep A: 1. Riet Keij-Partner 67,29%, 2. Els Heel-Jan Kengen 65,69%, 3. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 56,08%, 4. Trudy en Jan v. Eekelen 52,36%, 5. Leny BartelenCorry Snelders 51,22% Groep B: 1. Corry v. Leeuwen-Truus Verbraak 64,17%, 2. Nel v. Egmond-Nell de Jong 61,67%, 3. Jopie Vale-Ria v. Loon 52,92%, 4. Trees Baartmans-Rina Haest 52,50%, 5. Jeanne Franken-Jan v. Geel 51,25% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 11 september, groep A: 1. Marian Kools-Jan Pigmans 67,56%, 2. Jenny en Koos Weijdt 64,29%, 3. Paula Suykerbuyk-Linda Voorn 59,64%, 4. Marit Frasl-Partner 56,55%, 5. Riet van Rooy-Jan de Rooij 55,36% Groep B: 1. Irene en Jan v.d. Broek 61,33%, 2. Tineke de Koning-Adje v. Loon 60,67%, 3. Elly Pijnen-Willem Frasl 57,92%, 4. Anneke Diks-Gerdadien Kuijlen 56,33%, 5. Ria v. Loon-Corry Vliegenthart 54,33% BC DE MOERKENS Uitslag 12 september, Middagzitting A-Lijn: 1. Ankie Holtzer en Johan Buys 67,50%; 2. Adje Geers en Corine Withagen 55,00%; 3. Annemarie v.d. Beemt en Lieke v.d. Linden 54,58%; 4. Lau v. Geel en Koos Weijdt 53,75%; 5. Joke v. Bragt en Joke Bastiaanse 50,42% Middagzitting B-Lijn: 1. Miep en Clemens Gatersleben 65,75%; 2. Ad v. Rijkom en Riet Lambrechts 57,67%; 3. Annelies v. Broekhoven en Monika Noordijk 55,50%; 4. Ria en Wim Karman 50,92%; 5. Bep Nelissen en Chir Blankers 50,58% Middagzitting C-Lijn: Helaas zijn alle uitslagen door een computerstoring verloren gegaan. Avondzitting A-Lijn: 1. Cor Bruijs en Rien Markusse 59,38%; 2. Wim v. Hoof en Johan Buys 55,21%; 3. Chris Blankers en Hans Graafmans 54,17%; 4. Mariette ten Dam en Joke Goossens 51,88%; 5. Ellie en Dirk Kuijk 51,04% Winnaars individuele zomercompetitie, Middagzitting: 1. Miep Gatersleben; 1. Clemens Gatersleben; 3. Bea Mouwen; 3. Ton Mouwen; 5. Paula Suijkerbuijk; 6. Bob v. Daele; 7. Koos Weijdt; 8. Bep Jansen; 9. Jan Kappers; 10. Kees Luijks.

Avondzitting: 1. Cor Bruijs; 2. Joke Goossens; 3. Pierre Voeten; 4. Mariette ten Dam; 5. Nol Jansen; 6. Frans v. Haperen; 7. Gemma Piepers; 7. Bert Piepers; 9. Wim v. Hoof; 10. Ellie Kuijk; 10. Dirk Kuijk. Donderdagmiddag spelen wij competitie, donderdag-avond vrije inloopbridge, aanmelden v.a. 19.00 uur start om 19.30 uur in Wijkcentrum de Moerkens, Kapittelstraat 21 in Bergen op Zoom. Info bij Jac Kil 06-51157770. BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 9 september, A-lijn: 1. Echtpaar Mabesoone 63,89%; 2. A. Seip + G. Tamboer 55,56%; 3. R. Bos + C. Catry 55,21% B-lijn: 1. P. Munnik + E. Luijks 63,89%; 2. M. Frasl + M. de Boer 54,86%; 3. J. v/d Dijs + N. v. Hoof 52,78% BC BERGEN OP ZOOM Wintercompetitie uitslagen 10 september, A-lijn: 1. Henk Hertogs-Sjaan Withagen 61,25%; 2. Monique den Heijwer-Tom Drijver 59.58%; 3. Tom Hagenaars-John Custers 56,67%; 4. Wilma Dekkers-Theo Groenewoudt 55,00%; 5. Kenneth ClementsJacqueline Traats 51,50%. B-lijn: 1. Mariëtte ten Dam-Jozien Lybeert 60,42%; 2. Jac en Sitta v. Loon en Henny Ehrencron-Nol Jansen 52,08%; 4. Jacqueline Maas-Marleen Mouwen en Ellie en Dirk Kuijk en Rita en René Jacobs 51,04%. C-lijn: 1. Luuk Hertogs-Frans v. Haperen 63,33%; 2. Annelies en Eric Odor 56,67%; 3. Frits Bakker-Chris Kats 53,33%; 4. Anja Bosmans-Yvonne Tijmes 52,50%; 5. Annie Dries-Joyce L’Hoest 51,25%. BC A LA CARTE Wintercompetitie uitslagen 12 september, A-lijn: 1. Ed Drijver-René de Heer 58,33%; 2. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 56,25%; 3. Jan Kalker-Jan Goossens 54,17%; 4. Diana MiesDennis v. Geel 53,37%; 5. Leo v. Huffel-Henk Hertogs 51,67%. B-lijn: 1. Cor v. Huffel-Rachel v. Haperen 64,32%; 2. Wim Matheusen-Alex v.d. Harst 56,15%; 3. Roos Bril-Bert Ravensbergen 55,99%; 4. Hans Keitz-Luuk Hertogs 55,43%; 5. Rieteke Bos-Tonio de Candia 54,89%

Duivensport PV LUCHTKLIEVERS Creil 100 duiven: 1-8. Comb. Huijgens; 2-10. J. Verbraeken; 3. Adr. Dingemans; 4-5-7-9. Comb. de Dooij; 6. Fr. de Nijs & zn. Orleans 80 duiven: 1-2-3-4-6-7-9. Comb. de Dooij; 5-8. Comb. Huijgens; 10. J. Verbraeken. WELKOMSVRIENDEN Uitslag Creil: 1-3-4-7-9. Gebr. Clarijs; 2-58. Jac Ansems; 6-10. Wj Vriens. Uitslag Orleans: 1-2-3-4-6-7-8-10. Comb. Vriens; 5-9. Gebr. Clarijs.

PV VLUG EN EERLIJK Creil: 1. A. Paassens; 2-3-4-6. R. de Weert; 5-9-10. Gebr. v. Loon; 7. J. v. Turnhout; 8. L. Soffers. Orleans: 1-7. J. Schrauwen; 2-8. J. v. Turnhout; 3-4-5-6-9-10. A. Paassens. PV DE PELIKAAN Uitslag 14 sept. Creil: 1-2-3. Fr. de Brie; 4-5. J. Traets. Uitslag 15 sept. Orleans: 1. J. Traets; 2-5. D. Adriaansen; 3-4. Fr. de Brie.

SAMENSPEL DE KLEINE WESTHOEK Orleans, 246 duiven: 1-4-5-6-10. Comb. de Dooij; 2-8-9. Comb. Vriens; 3. F. v. Linden en Zn; 7. Comb. Huijgens. Creil, 302 duiven: 1. Comb. Huijgens; 2. F. v. Linden en Zn; 3. J. Verbraeken; 4. Adr. Dingemans; 5-7. Comb. de Dooij; 6. A. Paassens; 8. R. de Weert; 9. Fr. de Nijs en Zn; 10. Gebr. Clarijs. Morlincourt, 630 duiven: 1. Comb. Verresen; 2. J. Ansems; 3-5-10. Comb. de Dooij; 4. J. v. Turnhout; 6. Koevoets-De Nijs; 7. Gebr. Clarijs; 8-9. J. Smits.

Zaterdag is het stoffenmarkt BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 21 september vindt van 09.00 tot 17.00 uur op de Grote Markt in Bergen op Zoom de Stoffenmarkt plaats, georganiseerd door StaBoz (Stichting Activiteiten Bergen op Zoom). De allernieuwste mode in winterstoffen wordt hier gepresenteerd. U vindt er stoffen in alle stijlen, evenals exclusieve interieurstoffen. Tevens staan er kramen met allerhande fournituren, zoals breigarens. Alles wat de professional en hobbyist op

het gebied van handenarbeid nodig heeft, is te vinden op de Stoffenmarkt. Maakt u graag eigen creaties? Laat u dan inspireren op de Stoffenmarkt. Maak kans op het winnen van een waardebon van € 100. Te besteden bij Lia van Poppelen. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen tijdens de Stoffenmarkt. De Stoffenmarkt is een halfjaarlijks terugkerend evenement. De Grote Markt wordt dan omgetoverd tot één groot stoffenspektakel. Uit de gehele regio komen die dag kooplustige bezoekers hun graantje meepikken

Competitie voor Hotak ’68 weer begonnen HOOGERHEIDE - Deze week is de tafeltenniscompetitie weer begonnen. De 8 senioren teams en 4 jeugdteams van Hotak ’68 hebben hun eerste wedstrijd weer gespeeld. Dat gebeurde met wisselend succes. Het hoogste seniorenteam speelde uit in de Topklasse. In Veghel werd met 8-2 verloren van TTCV Van Herwaarden 3. Roald Vos en Peter van Oevelen wonnen ieder één wedstrijd. Senioren 2 speelde uit in Arnemuiden in de eerste klasse. Van Arnemuiden 2 werd met 8-2 verloren. Stefanie van Genegen en Martijn Withagen wonnen ieder één keer. Hotak ’68 3 speelde ook een uitwedstrijd. In Oudenbosch moesten ze spelen tegen Vice Versa ’51 2. Deze wedstrijd in de tweede klasse werd met 7-3 verloren. Miranda Vroomen, Ton van Oevelen en Roland van den Heuvel wonnen ieder één keer. In Sint Willebrord moest het vierde in de vierde klasse aantreden tegen The Back Hands 9. Dat werd een 7-3 overwinning. Kees Adriaanse won al zijn partijen. Toon van Loon kwam twee keer tot winst en Theo den Ouden won er één. Ook het dubbel werd gewonnen. Ook in de vierde klasse speelde Hotak ’68 5 thuis tegen Vice Versa ’51 3. Er werd met 6-4 verloren. Ad Vriens kwam twee keer tot winst. Kees Overbeeke en Kevin Verboven scoorden ieder één keer. Thuis speelde ook het zesde. De wedstrijd in de zesde klasse tegen Westerzicht 2 uit Vlissingen wonnen ze met 6-4. Patrick van Loon won al zijn partijen. Danny Boogaart

wit er twee te winnen. Ook het dubbel was voor Hotak ’68. In de 7e klasse speelde het zevende thuis tegen Vice Versa ’51 7 uit Oudenbosch. Ze verloren met 7-3. Gilda Knaven won twee wedstrijden en Mario Verkuijl kwam één keer tot winst. Afgelopen dinsdag speelde het achtste in de zevende klasse tegen Kapelle 5. De uitwedstrijd in Kapelle werd met 5-4 gewonnen. Erna Ridder en invalster Gilda Knaven wonnen ieder één keer. Ook het dubbel werd door Hotak ’68 gewonnen. Jeugd 1 speelde dit weekend nog niet. Hun wedstrijd in de 2e klasse junioren tegen Breda 1 is verzet. Het tweede komt uit in de vierde klasse junioren. De uitwedstrijd tegen Smash ’76 3 in Sint Annaland werd met 9-1 verloren. Alleen Tiamo Adriaansen kwam één keer tot winst. Het derde speelde in de Starters S2 klasse uit tegen ODT-Klaverblad 7 Verzekeringen uit Roosendaal. Ze wonnen met 9-1. Roy de Nijs en Youri Aarden wonnen al hun wedstrijden. Stijn Koolen scoorde twee keer en ook het dubbel werd door het derde gewonnen. Het vierde jeugdteam speelde ook in Sint Annaland. In de Starters S2 klasse verloren ze met 9-1 van Smash ’76 6. Evelien de Vries redde de eer van Hotak ’68 4. Als u meer inlichtingen wil hebben over tafeltennisvereniging Hotak ’68 kunt u terecht op de site van de vereniging:www. hotak68.nl. U kunt ook contact opnemen met Roland van den Heuvel, tel. 06 12011561.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 0612866859. Pastor Bert Grotaers 0164852375, 06-12778986; www.samenkerk. nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650; Mevr. Phielix 0164653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164642650. Zondag 22 september 9.30u Woord- en Communieviering. Voorganger is Pastor Leon Sep, diaken. Intenties: jgt. voor Anna v. Aert-v. Tiggelen; Hendrik v. Aert; overl. ouders Venhuizen-Smits en alle overl. familieleden; voor alle zieken in de parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 22 september 11.00u Eucharistieviering. Voorganger: pastoor J. de Kort. Lector: M. Matheeussens. Misdienaar: Dominic Klumpers. Intenties: Wim v.d. Heijden als jgt.; Diny Koolen-Broosus

als jgt.; Fons Maas v.w. verj.; Twan Rens v.w. verj.; Dina v. Hoof-de Moor; Hans Gelauff, ter herdenking van zijn verj.; Louis Bolders v.w. verj.; M.G. de Wit-v. Hoof als jgt. Dinsdag 24 september 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intentie(s): Jan Goris v.w. sterfdag; Bennie den Ouden als jgt.; Maria Jansen-Smout. Overleden: Maria Jansen-Smout; Leo Suijkerbuijk. Gedoopt 8 september: Janna, dochter van Donald Karremans en Dorien Karremans Schillemans. Informatiebron: De informatiebron geeft u allerlei informatie over onze parochie “De Bron” en verschijnt ongeveer zes keer per jaar. U kunt zich hierop gratis abonneren en het blad wordt dan bij u thuis bezorgd. Opgeven kan bij: Marianne Mattheussens, Smalle Lande 2, tel. 672719 of via een briefje in de brievenbus van de pastorie t.a.v. Marianne M. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Pastoor Hans de Kort, priester tel. 0164-672400 of 06-12866859. Pastor Bert Grotaers, priester tel. 0164-852375 of 06-12778986. Pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits

tel. 0165-567077. website: www.samenkerk.nl Zondag 22 september 9.30u Woord en communieviering. Voorganger: diaken Egbert Bornhijm. Zang: het seniorenkoor. Lector: Petra v. Pul. Koster: Ludo v. Gool. Intenties: Rosalia de Jong e.v. Cornelis v. Elzakker; Hendrikus Mouwen e.v. Maria de Nijs; Petronella Belde e.v. Hubertus Wesenbeek; Franciscus Iriks en schoonzoon Dennis en familie als jgt.; Louisa v. Opdorp w.v. Ludovicus Heijmans v.w. verj.; Jan v. Geel e.v. Diny Schetters v.w. verj.; Cor v. Tilburg e.v. Marie v. Tilburg v.w. verj.; o.o. v. Tilburg-den Ouden en familie. Dinsdag 24 september 8.30u Eucharistieviering. Intenties: voor alle zieke en overleden parochianen. Overleden: Wilhelmina v. Dort w.v. Johannes Verdonk. Installatie: Mevrouw De Jong-Smits wordt op 21 september tijdens de viering van 17.00 uur in Heerle aan beide parochies gepresenteerd. Rozenkransgebed: Vanaf 1 oktober is er op werkdagen rozenkransgebed in de Mariakapel te Hoogerheide om 18.30 uur. Mariakapel: Ook is per 1 oktober de Mariakapel aan de Wouwbaan te Hoogerheide geopend van zonsopgang tot zonsondergang. U kunt hier een kaarsje aansteken ter ere van Maria. Vakantiesluiting: Tijdens de herfstvakantie van 14 tot 18 oktober is het paroPAGINA 38

chiekantoor gesloten. Voor dringende gevallen kunt u de pastorie in Ossendrecht bellen, tel 672400. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Pastoor Hans de Kort, priester tel. 0164-672400 of 06-12866859. Pastor Bert Grotaers, priester tel. 0164-852375 of 06-12778986. Pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits tel. 0165-567077. website: www.samenkerk.nl Zaterdag 21 september 17.00u Woord en communieviering. Voorganger: diaken Leon Sep. Zang: het gemengd koor Woensdrecht. Intenties: voor alle zieke en overleden parochianen. Installatie: Mevrouw De Jong-Smits wordt op 21 september tijdens de viering van 17.00 uur in Heerle aan beide parochies gepresenteerd. Mariakapel: Ook is per 1 oktober de Mariakapel aan de Wouwbaan te Hoogerheide geopend van zonsopgang tot zonsondergang. U kunt hier een kaarsje aansteken ter ere van Maria. Vakantiesluiting: Tijdens de herfstvakantie van 14 tot 18 oktober is het parochiekantoor gesloten. Voor dringende gevallen kunt u de pastorie in Ossendrecht bellen, tel 672400.

ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164602491; locatieputte@kpnmail.nl. Zaterdag 21 september 19.00u Woord en communieviering. Voorganger: Diaken E. Bornhijm. Intenties: verj. Marie Keij-Sluijts, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Contactpersoon Br. Marcus de Deijn. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 22 september 9.45u: ds. K. Vos CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164612927, jordenspijker@home.nl, www. lwgbz.nl


Voor onze groeiende uitvaartonderneming zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen (m/v) die willen assisteren bij uitvaarten in Ossendrecht en Steenbergen (dragen, verzorgen, gastvrouw) 

ĞůĂŜĹ?Ć?ƚĞůůĹ?ĹśĹ?Í?ĞůÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĹ?ĹśÄ¨Ĺ˝ĆŒĹľÄ‚Ć&#x;ÄžĹśÄ‚Ä‚ĆŒ 06 - 64 67 22 85 of 0167 - 76 72 74

leer nu

Slimmer, sneller, beter gebruik maken van de software programmaÂśs op uw pc. In Bergen op Zoom en Goes

&RPSXWHUFXUVXV tel. 0164 230 209

e-mail: info@bitbybit.nl

Mindfulness biedt je een eerlijke kijk op je leven!

Leren omgaan met dagelijkse stress? Leer in een 8 weekse training jezelf in balans te krijgen. Mindfulness Based Stress Reduction Training (MBSR) in de Volksabdij te Ossendrecht

SPATADEREN

WIJ HELPEN JE SNEL AAN DE PARTNER DIE BIJ JE PAST Drie goede redenen voor een inschrijving bij Mens & Relatie. Meer weten? Bel:

Meer informatie of aanmelden via de website www.hierinnu.nl, stuur een e-mail naar mindfulness@hierinnu.nl of bel met 06 136 21 887.

ALLE BEHANDELINGEN ZIJN MOGELIJK

Het dermatologisch centrum is een door het ministerie van VWS erkend gespecialiseerd medisch centrum voor

Lia van der Wel 0165-388816 Of 088-0221900 (landelijk)

Of kijk op

www.mens-en-relatie.nl

/("'%('$,(&*)$ /#'%'*'()$!$ /$%+(*"'"('+'+$)%&'( /%#("'%('$+%%''%)'+)$ /%&') /"('+%%'!"$+) (

DANS EN ONTMOET

9HU]HNHUGELM9*=" 'DQNXQWX]RQGHUZDFKWOLMVWWHUHFKW

Harmoniezaal Rijsbergen LIVE BAND AMICI MET ZANGERES MIA (NAAST DE RABO) ENTREE â‚Ź 5,00 P.P.

dermatologie en flebologie.

De behandelingen worden door de verzeke ring +'%.%"($.!$*.$'*!" !(

***********

ZATERDAG 21 SEPTEMBER VOOR SINGLES & PAREN:

&

IEDERE ZATERDAG

VOOR PAREN & KOPPELS: Koutershof Rijsbergen (NAAST DE KERK) ENTREE â‚Ź 3,00 P.P.

Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

Zalen open 19.30 uur Start 20.15 UUR

www.dermcentrum.nl

INLICHTINGEN: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl kopje dansen


ZZZFQO

&.LSILOHW JUDP

NLOR

$OOH%HHPVWHU NDDV

& 0DQGDULMQHQ

SODNNHQRIVWXN

QHWยกNLOR

$OSDFD$QGHV3HDNV*DWR1HJUR /D&RFRWHUDRI/RV*DQVRV([FOXVLHIELM&*5$7,6EXUHQGDJPRN ELMDDQNRRSYDQDFWLHSURGXFWHQ23 23

&KLOHHQVHZLMQDOOHYDULDQWHQ ZLWURVรƒRIURRG IOHVPO

3$..(1

'RXZH(JEHUWV DURPDURRGHQ GรƒFDIรƒNRIILH

ERQHQVQHOILOWHU HQJURYHPDOLQJ SDNNHQยกJUDP DOOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

 

8S3HSVL RI6LVL

 3$&.DOOHYDULDQWHQ VHWIOHVVHQ ยกOLWHU 'H]HDFWLHLVDOOHHQ JHOGLJRSVHWYHUSDNNLQJ

OLWHU

 

+HLQHNHQELHUPHWGUDDLGRS GRRVIOHVMHVยกPO 23 23

$OOH%RQQH 0DPDQ FRQILWXUHHQ PDUPHODGH SRWWHQยก JUDP DOOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

 OLWHU

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

C1000 de Veij Vogelaar 29, 4617 LG Bergen op Zoom BESTE C1000 VAN NOORD-BRABANT :HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJVHSWHPEHU$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHWEHVWHPGYRRU JURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQXLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJ GHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ

Dw 20130918