Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

R O O S E N D A A L S E

O P L AG E :

29 AUGUSTUS 2012 WEEK 35

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

EGELOPVANG VOLDOET AAN WETTELIJKE EISEN

35.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @R_daalseBode

I SPORT

ROOSENDAAL DOOR OGEN VAN SALVADOR DALI

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

CULTUUREVENEMENT VOOR MAKE A WISH

Overval op Jumbo aan Rembrandtgalerij

Waarderingsubsidie verandert niet

ROOSENDAAL - Personeel van de Jumbo aan de Rembrandgalerij in Roosendaal werd vrijdagochtend geconfronteerd met twee gemaskerde overvallers. Het duo sloeg de glazen toegangsdeur van de supermarkt in en drong naar binnen. De bedrijfsleider dirigeerde daarop zijn personeel snel naar achteren en probeerde zelf de overvallers te stoppen. Onder bedreiging van, vermoedelijk, een vuurwapen werd hem echter een bedrag aan contanten afhandig gemaakt. Gedurende de overval heeft er vermoedelijk een derde handlanger buiten op de uitkijk gestaan. Het drietal rende naar de overval weg in de richting van het Permekeplein in de Westrand.

ROOSENDAAL - Aan de waarderingssubsidies voor 2013 verandert mogelijk niets. Het college stelt de gemeenteraad voor om in de raadsvergadering van 26 september te besluiten om ook in 2013 aan organisaties en verenigingen gewoon de waarderingssubsidies te verlenen zoals ook in 2012 gebeurde. Dit onder dezelfde condities en voorwaarden. Voor het benodigde extra bedrag van vier ton zal in de begroting ruimte worden gezocht. Het totale budget voor waarderingssubsidies in 2012 bedraagt € 532.000,- waarvan € 131.000,al beschikbaar is in de begroting 2013 en € 32.500,- vanuit het budget voor wijken en dorpen beschikbaar wordt gesteld.

Bestemmingsplan voor Burgerhout ROOSENDAAL - De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de wijk Burgerhout. De begrenzing van het plangebied wordt in grote lijnen gevormd door de Antwerpseweg, de Boulevard, de Rijksweg A58 en de Van Beethovenlaan. Op één ontwikkeling na is het plangebied conform de huidige situatie bestemd. De ontwikkeling ligt in het zuidwesten van het plangebied, het betreft het project Zuidpoort-Noord. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het scholengebied mogelijk. Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een actuele juridische regeling voor het plangebied en het realiseren van het project Zuidpoort-Noord.

Mannen dreigen met wapen bij straatroof ROOSENDAAL - Twee jonge mannen hebben zaterdag in Roosendaal een echtpaar van hun geld proberen te beroven. Het echtpaar (61 en 56) liep rond 17.30 uur op de Canadeselaan toen zij in werden gehaald door twee jonge mannen op de fiets. Korte tijd later kreeg de man plots een vuurwapen op zich gericht en riep een van de twee overvallers dat hij geld wilde hebben. Hij wees daarbij op de portemonnee in de broekzak van het slachtoffer. Deze verschanste zich echter in de bosschages en maakte duidelijk zijn portemonnee niet af te willen geven. De daders, die een capuchon droegen en donker gekleed waren, gingen er vervolgens vandoor.

Arrestatie na vondst bijl in auto ROOSENDAAL - Politieagenten hielden zaterdag tegen 22.30 uur een auto op de Gastelseweg in Roosendaal aan. Bij controle werd duidelijk dat de Bredase bestuurder (22) geen rijbewijs had. Toen de agenten verder in de auto keken zagen zij bovendien een bijl liggen. Omdat die, gezien de omstandigheden, niet als werktuig maar als wapen beschouwd kon worden, werd het wapentuig door de dienders in beslag genomen. De Bredanaar werd aangehouden en door de agenten overgebracht naar het politiebureau. Bij zijn fouillering werden vervolgens ook nog enkele grammen cocaïne aangetroffen. De man wacht een proces-verbaal.

W E E K B L A D

ROOSENDAAL - Op een vol Tongerloplein in Roosendaal heeft het publiek uit volle borst meegezongen met de plaatselijke koren in de eerste editie van de Roosendaal Zingt Tranen van Tongerlo. Van tranen was er geen sprake, wel van nostalgie. Bijvoorbeeld met ‘Susanne’ van VOF De Kunst, die de avond afsloot. FOTO GOSIA LUBBERS

Gemeente wil kosten schuldhulpverlening beperken

Schuldenaar moet problemen eerst zelf proberen op te lossen ROOSENDAAL – Burgers kunnen straks mogelijk minder makkelijk een beroep doen op de schuldhulpverlening. De gemeente Roosendaal wil dat mensen eerst op eigen kracht proberen om uit de problemen te komen. Zo kunnen de maatschappelijke kosten worden beperkt. Dat is de uitgang van het meerjarenplan voor de schuldhulpverlening. DOOR MONIQUE JANSEN De gemeenteraad is verplicht om D eenE M I D meerjarenplan op te stellen voor de schuldhulpverlening. Hulpaanbod In de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is opgenomen welke mensen toegang krijgen tot deze voorziening en welke voorwaarden en verplichtingen er gelden. De schuldhulpverlening richt zich op het maximaal haalbare doel. Daar wordt het hulpaanbod op aangestemd. Dat kan variëren van een schuldregeling via de Kredietbank West-Brabant tot het op orde brengen van de beslagvrije voet door Traverse. Samenwerking In het Meldpunt Schuldhulpverlening West-Brabant werken Traverse, de Kre-

WO-DO-VR-ZA VOORDEEL EUROWEKEN

Magere Varkensrollade (fijn gekruid) t kilo 8.18 voor

h

u

5.00

C1000 Koffie snelfiltermaling 1 pak à 500 gram 4.13 voor

2.00

Zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur C1000 Laureijsen Lindenburg 2-4, Roosendaal

i

dietbank West-Brabant en de gemeente samen. Het meldpunt wordt vooral gebruikt L BomUgevallen R GteSbespreken E &waarbij V sprake is van een meervoudige problematiek. Hierbij wordt gekeken wie welke ondersteunende hulp kan aanbieden. De Kredietbank West-Braabnt biedt betalingsregelingen en herfinancieringen. Als de schuld zo groot is, wordt geprobeerd om een schuldsanering of schuldbemiddeling te regelen. De persoon of een huishouden met schulden gaat dan een driejarig durend traject in, waarbij de schuldeisers gevraagd wordt om aan het eind van de rit de schuld kwijt te schelden. Voorlichting Het Meldpunt Schuldhulpverlening verstrekt verder informatie, geeft groepsvoorlichting, verstrekt individuele ad-

viezen en leert vaardigheden aan. De Kredietbank West-Brabant en Traverse aanScliënten Egeven E R E in de schuldhulpverlening ook nazorg. Vanaf dit jaar neemt ook Novadic Kentron (instelling voor verslavingzorg) plaats in de overleggen van het Meldpunt. Zelfredzaamheid De gemeente Roosendaal wil dat mensen meer gebruik maken van hun eigen kracht om problemen op te lossen. Hiermee draait de gemeente de dienstverlening om. Ook staat in de Agenda van Roosendaal dat met meer maatwerk de zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd. Het Meldpunt Schuldhulpverlening zit aan de Dunantstraat 80 in Roosendaal. Er wordt naar gestreefd om de wachttijd voor het eerste gesprek te beperken tot een maximum voor vier weken.

W E Eons K Boog, L A Dfotografeer voor ons Wees De Bode is thuis in de regio. Vóór u en dóór u. Beeld speelt in De Bode een prominente rol. Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Een politieactie, een bizar ongeval, een brand, een overweldigend natuurmoment, s een uitermate i ngrappige ofd ontroerende e r e g i o situatie. De foto voldoet aan twee belangrijke criteria: hij is haarscherp en wordt in origineel formaat opgestuurd. U geeft ons de gebruiksrechten, en wij zetten bij plaatsing uw naam eronder. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer. Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

Onderzoek zorgkosten probleemgezinnen ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal brengt de huidige inzet van de financiele middelen bij multiprobleemgezinnen in kaart. Dat zijn families met meerdere sociaal-maatschappelijke problemen. Hiervoor worden bij twintig huishoudens over de afgelopen twee jaar financiële gegevens opgevraagd bij instellingen die zorg hebben geleverd aan een of meerdere gezinsleden. De gegevens worden geanalyseerd en vormen de input voor een nieuwe manier van werken. Het onderzoek startte in juli en duurt tot december. Deelname is vrijwillig en alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het college heeft een informatieprotocol opgesteld voor de privacy.

Zwaargewonde man gevonden in woning ROOSENDAAL - In een woning aan de Bilderdijklaan in Roosendaal heeft de politie zondag rond 15.00 uur een zwaargewonde man (57) aangetroffen. Toegesneld ambulancepersoneel verleende eerste hulp, waarna het slachtoffer in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. Gezien de omstandigheden waarin het slachtoffer werd aangetroffen, gaat de politie uit van een misdrijf. Om die reden werd direct een onderzoek opgestart. Medewerkers van de Technische Opsporingsdienst zetten de omgeving van de woning af op zoek naar sporenmateriaal die mogelijk helderheid in het vermeende misdrijf zouden kunnen verschaffen.

‘De Rode Draad’ in Tongerlohuys ROOSENDAAL - ‘Archeologisch’ onderzoek naar zwerfvuil op een vierkante meter fietspad, de multiculturele wijk Westrand, wachtposten langs de spoorlijn Roosendaal-Breda en de geschiedenis van Sint Willebrord: voor het kunstproject De Rode Draad onderzochten achttien WestBrabantse kunstenaars een stukje WestBrabants land. Tussen 8 en 30 september kunnen belangstellenden de resultaten in Museum Tongerlohuys bekijken. Achttien regionale kunstenaars vertaalden hun ontdekkingen naar beeld. Zij maakten gebruik van beschikbare historische, archeologische, geografische of geologische gegevens. Informatie: www.tongerlohuys.nl


GOUD IS G€LD TA X AT I E L O U N G E Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant. Goud is Geld Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal

WIJ BETALEN NU MEER DAN 41 EURO PER GRAM FIJNGOUD*

Tel. (0165) 85 22 68 www.goudisgeld.nl

BENT U OOK ZO AAN VAKANTIE TOE, MAAR IS DE SPAARPOT LEEG??

Openingstijden Maandag 13.00 tot 17.00 u Di. Wo. en Do. 10.00 tot 17.00 u Vrijdag 10.00 tot 17.00 u Zaterdag 10.00 tot 16.00 u Zondag alleen op afspraak

Uw vakantie kan zomaar in uw lade liggen!! Wacht niet langer! Kom vandaag nog bij ons langs voor een gratis en vrijblijvende taxatie en profiteer van de huidige hoge goudprijzen. Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe.

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

WWW.GOUDISGELD.NL antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

Ladder-steigerkoning Rolsteigers - Gevelsteigers Stalen steigers - huur & verkoop montage & demontage - Rolsteigers

op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober

Huur bv: 6 meter werkhoogte

Opslagruimte 18,4 m2 € 4,10 p/m per maand 2

Tel. 06-22519948 Oud Gastel

06-22 988 765

Of 0800-0230595 (landelijk)

Maak gebruik van onze aanHangwagenservice!

Bel 0165-561424 • Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

te huur www.adifferenttune.nl GaraGebox Boulevard te roosendaal

Voor informatie: Lia van der Wel 0165-388816

(bij minimaal 7 dagen huur)

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Te Huur

€ 9,- per dag

Ga voor je geluk, bel nu Mens & Relatie

ZANGLES & GITAARLES

www.mens-en-relatie.nl erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Te huur Etten-Leur

Diverse bedrijfsruimten op industrieterrein ‘Vosdonk’

Hagemuntweg & Guldenweg, Etten-Leur Op industrieterrein ‘Vosdonk-Zuid’ in Etten-Leur ligt een bedrijfsverzamelcomplex, bestaande uit 34 units, waarvan diverse invullingsmogelijkheden voor de verhuur beschikbaar zijn. Het object is geschikt voor handels- en industriedoeleinden. Het complex is uitstekend onderhouden en biedt praktische bedrijfsruimten. Enkele units beschikken over inpandige kantoorruimte c.q. showroomruimte. • • • • • •

units beschikbaar van 125 m², 150 m² en 200 m² koppeling van diverse units mogelijk parkeren op eigen terrein uitstekende bereikbaarheid vanaf snelweg A58 scherpe huurprijzen vanaf EUR 7.500,- per jaar te vermeerderen met BTW flexibele huurcondities mogelijk

Vrijdag 31 augustus & zaterdag 1 september a.s. open dagen 12.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie: 076 5 216 000 www.vbtmakelaars.nl of 076 5 209 209 www.dtz.nl


actualiteit

‘Egelechtpaar’ Dré en Conny Scheeres kan opgelucht ademhalen

Egelopvang voldoet aan eisen Natuurbeschermingswet ROOSENDAAL – De egelopvang in Roosendaal voldoet aan alle eisen zoals die door de Natuurbeschermingswet worden gesteld. Quarantaineruimtes zijn gerealiseerd, evenals extra opvangkooien voor kleine ‘wilde’ zoogdieren. De daadwerkelijke vergunning laat vanuit het ministerie nog even op zich wachten maar dat staat een feestelijke opening van de nieuwe faciliteiten niet in de weg. DOOR ELS ADAMS Sinds het jaar 2007 staat er al ‘druk op de ketel’ want toen werd bekendgemaakt dat voor het behoud van de speciale vergunning een aantal aanpassingen werden vereist. De financiële middelen daarvoor waren echter niet voorhanden en de egelopvang werd met sluiting bedreigd. Jarenlange onderhandelingen met de regionale West Brabantse afdeling van de Dierenbescherming liepen op niets uit. Begin 2011 zaten Dré en Conny Scheeres nog steeds met de handen in het haar! Naar aanleiding van een artikel in de Roosendaalse Bode maakte de fractie van GroenLinks de zaak aanhangig binnen de Roosendaalse gemeenteraad, die erkende het belang van continuering maar vond het klaarblijkelijk geen ‘gemeentelijke zaak’. Opvangcapaciteit Dré: “Na jaren van onzekerheid is het benodigde geld uiteindelijk bijeen gebracht door stichting DierenLot, de fractie van GroenLinks vanuit het noodfonds van de Landelijke Dierenbescherming. Alles bij elkaar bleek het buiten het financiële plaatje nog geen sinecure om aan alle vereisten

te voldoen. De tuin moest worden aangepast, bestrating gelegd, een nieuw tuinhuis moest worden gebouwd en worden voorzien van water en elektra.

‘Het was geen sinecure’ Gespecialiseerd interieur werd aangekocht en we beschikken nu ook over twee buiten-opvanghuisjes. Onze opvangcapaciteit bedraagt nu zo’n 40 stuks. Alle nieuwe faciliteiten zijn al volop in gebruik. Een aantal jaren geleden bedroeg ons jaarlijks gemiddelde de opvang van ongeveer 200 egels. Dit jaar hebben we er echter al 170 opgevangen en de drukke egeltijd moet nog beginnen.” Stressfactor Conny: “Het gevoel van opluchting overheerst. In de praktijk zijn wij gespecialiseerd in egelopvang. We moeten echter ook dag en nacht beschikbaar zijn voor de opvang van kleine zoogdieren. Maar uitsluitend in uiterste noodgevallen bieden wij gedurende 24 uur onderdak aan konijntjes, haasjes en eekhoorns waarna

Conny Scheeres met blinde egel Fred voor één van de nieuwste aanpassingen ten behoeve van de opvang.

doorplaatsing naar andere opvangcentra plaatsvindt. Om de stressfactor voor de dieren in kwestie te minimaliseren prefereren wij directe opvang in de daartoe gespecialiseerde centra. Buiten onze opvang aan huis beschikken wij over een aantal zogenoemde ‘gesloten tuinen’ waar egels die gezond zijn, maar nog enigszins beschermd moeten aansterken, mogen verblijven. Zodoende hebben wij weer plaats voor de intensieve hulpbehoevenden”,

vertelt Conny. Slakkengif Treft u een egel die in het donker op een relatief veilige plaats rondscharrelt dan kunt u die het beste laten lopen. Conny: “Realiseert u zich alstublieft dat moeders nu jonkies te verzorgen hebben, na het wegnemen van de moeder verkommeren de jonkies. Ziet u overdag een egel rondscharrelen dan moet u onmiddellijk

contact met ons opnemen. Geef een egel nooit melk! Wel water en kattenvoer.” Dré: “Egels eten slakken, plaats daarom nooit slakkenvergif!” Blinde egel Fred benadrukt met zijn aanwezigheid nog even het belang van de egelopvang. Hij heeft een educatieve functie en mag permanent in de opvang verblijven. Omdat hij geen dag en nacht kent scharrelt hij ook overdag vrolijk rond! Voor meer informatie www. egelopvangroosendaal.nl

‘Creativiteit is het spiegelbeeld van je ziel’

Roosendaal door de ogen van Salvador Dali in expositie ROOSENDAAL – Het echtpaar Frank en Karin Roks vond elkaar in de liefde én in creativiteit. Dat heeft in mei 2005 geleid tot de oprichting van 2CREA8. Oorspronkelijk was hun kunstatelier-galerie gevestigd in de voormalige Roosendaalse chocoladefabriek maar sinds een jaar is 2CREA8 een waardevolle ondernemersaanvulling in de Brugstraat.

lijve ervaren. “Dali kon als geen ander goochelen met fantasie en door toevoegingen mensen aan het denken zetten”, vertelt Frank.

DOOR ELS ADAMS

Elementen Frank: “In ons huidige pand hebben we sinds kort een langdurig huurcontract. Dat geeft rust in het hoofd en dat komt de creativiteit ten goede. We weten nu dus ook dat we voorlopig niet in de gelegenheid zijn om een wereldreis te maken maar gelukkig kan ik nog uit de voeten met eerder opgedane inspiratie. Voor de KunstMaand september staat bij ons Expositie RoosenDali op het programma.

Het huurcontract van de voormalige fabriek kon destijds niet worden verlengd.

Dat deed het echtpaar besluiten om eerst invulling te geven aan een lang gekoesterde wens en een jaar lang de wereld rond te reizen. Uiteraard werd daarbij Figueres

aangedaan en een bezoek gebracht aan het Teatro Museo Dali. Want Salvador Dali is de grote kunstafgod van Frank, hij wilde zijn werken en werkplekken aan den

‘Dali kon als geen ander goochelen’ Een aantal acrylschilderijen op doek waarin, in de surrealistische stijl van Salvador Dali, een aantal typisch Roosendaalse elementen centraal staan. Denk daarbij o.a. aan de watertoren, het stadhuis, de Sint Jan, televisietoren en de Tullepetaon. Het idee stond me al snel heel helder voor de geest maar we hadden nog geen naam. Karin kwam met RoosenDali en daar kon ik me meteen helemaal in vinden.” Technieken ‘Creativiteit is de spiegel van je ziel’ zo luidt de slogan van 2CREA8. De duoziel van Frank en Karin kent echter onnoeme-

Frank legt de laatste hand aan de werken van de Expositie RoosenDali terwijl Karin bewonderend toekijkt.

Werk zoeken via je mobiel

lijk veel facetten want hun mogelijkheden lijken nagenoeg onbeperkt. Frank: “Dat is wellicht onze grote kracht maar misschien ook wel meteen ons grootste manco. We beoefenen veel technieken zoals nostalgisch, modern, realistisch, surrealistisch, abstract, pop/cult-art en maar willen steeds weer vernieuwende richtingen bedenken. Kunstlijnen zoals Twirl, waarbij men door de vormgeving het doek op vier verschillende manieren op kan hangen waardoor het steeds anders tot uiting komt. One-liners, specifieke persoonlijke boodschappen in de vorm van een tekening uit één lijn. En Spelen, spelen met kunst naar goed voorbeeld van de overleden Herman Brood. En in samenwerking met een beeldend kunstenares brengen we ook ‘Beeld in beeld.’ Met het oog op de KunstMaand komt er voor de kinderen middels Roosendaal24 een kleurplaat online. Op 11 september vindt er hier een workshop plaats voor burgemeester en wethouders, ik vraag hen de ingezonden kleurplaten te beoordelen. De kinderen kunnen een middag kunst schilderen in ons atelier winnen.” Expositie RoosenDali KunstAtelier-Galerie 2CREA8, Brugstraat 5 te Roosendaal. Gedurende de maand september op zaterdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur met uitzondering van 8 september omdat Frank en Karin tevens deelnemen aan het CBK kunstproject De Rode Draad.

VACATURES in zowel krant, website en nu ook met je SMARTPHONE brabantwerkt.mobi PAGINA 3


E T T C E DIR

R U HVUOOR U!

Bernardus Wonen heeft per direct beschikbaar:

p/mn)d € 995 sief garage (inclu

Gelegen aan de haven in Oudenbosch! > > > > >

Inpandige garage & berging Ruime woonkamer, open keuken Ligbad, douche en 2e toilet 3 slaapkamers 1e verdieping Ruime zolder (vaste trap) met mogelijkheid tot het creëren van een 4e en 5e slaapkamer > Eigen stadstuin, achteruitgang LUXE EENGEZINSWONINGEN* TURFHOOFD OUDENBOSCH

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENT* ST. GERARDUSHOF BOSSCHENHOOFD > Gelegen op begane grond > Open keuken voorzien

nd € 815 prv/icm ekosten)

(inclusief se > > > > >

Gelegen aan de haven Ruime woonkamer, open keuken 2 royale slaapkamers Ligbad, douche en 2e toilet Eigen balkon en inpandige parkeerplaats

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENT* KADE OUDENBOSCH

> > > >

van inbouwapparatuur 2 royale slaapkamers Ligbad, douche en 2e toilet Zeer luxe afgewerkt Eigen balkon, berging en inpandige parkeerplaats

nd € 36lu9siepf/Bm TW) (exc

> Gelegen in het centrum > Totaaloppervlakte ruim 75 m² > Op korte termijn beschikbaar

nd 8 p/m € 83s7ie,4 n) f servicekoste (inclu

WINKEL/KANTOORRUIMTE MARKT 26 STANDDAARBUITEN * Minimaal bruto inkomen € 34.085,–

Meer informatie? 0165 34 92 00 of www.bernarduswonen.nl


actualiteit

Column

‘Wij verwachten dat Roosendaal uitdrukkelijk rekening zal houden met ons standpunt’

Bergs nee tegen uitbreiding biovergistinginstallatie MOERSTRATEN - Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom heeft onvoorwaardelijk nee gezegd tegen de uitbreiding van de biovergistingsinstallatie Biomoer aan de Luienhoekweg in Roosendaal. Het college van B&W vindt dat de installatie niet past in het landschap, zowel om ecologische redenen als om verkeersveiligheidaspecten. Hoewel Roosendaak het laatste woord heeft in de kwestie, verwacht Bergen op Zoom dat haar nee zeker gevolgen zal hebben.

Addo Sprangers

Honingbier

Om de economie weer op gang te brengen, moeten kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid de krachten bundelen. Innovatie is het toverwoord dat tegelijkertijd voor nieuwe banen moet zorgen. Die oproep blijkt niet aan dovemansoren gericht. Overal in het land ontstaan prijzenswaardige initiatieven die het zelfde doel voor ogen hebben. Sommige plannen trekken veel aandacht. Neem nu het handeltje van oud-politieman Rendert Algra uit Friesland. Samen met een compagnon bestiert hij succesvol een verhuurbedrijf in nepboerderijdieren. In het televisieprogramma ‘Ik hou van Holland’ heeft het tweetal een gretig afnemer van de polyester beesten gevonden, want maar liefst zestig verhuurde exemplaren sieren elke keer weer het decor van het jolige spelprogramma. Sinds kort heeft Algra ook polyester agenten in de aanbieding. De wat statische gezagsdragers zijn echter niet in het leven geroepen om mogelijk opdringerige fans van Linda de Mol af te schrikken. Neen, de polyester dienders, voorzien van een even nep lasergun, moeten snelheidsduivels manen tot wat rustiger rijgedrag. Het idee is simpel: zet een nepagent zichtbaar weg op een plek waar hij niet wordt verwacht, bijvoorbeeld in een woonwijk, en de asociale automobilist trapt niet op het gaspedaal maar op de rem. Inspelen op het verrassingseffect, heet dat. De ex-collega’s van Algra zijn uiteraard niet zo blij met de introductie van plastic dubbelgangers. Ze zouden voor gevaarlijke situaties zorgen en bovendien geen uniformen mogen dragen. Ik begrijp de vrees van de ‘echte’ verkeersagenten. Blijken de polyester agenten een succes, dan worden hun banen wellicht ook wegbezuinigd. Zo ver zal het echter niet snel komen, verwacht ik. De polyester agenten kunnen immers geen bekeuringen uitdelen, niemand klemrijden of wegversperringen opzetten. Daar is toch ‘the real thing’ voor nodig. Neen, er zal dus uit een ander vaatje getapt worden. In de Verenigde Staten liggen wat dat betreft wellicht kansen. Sinds is uitgelekt dat het Witte Huis beschikt over een eigen huisbrouwerij, is de vraag naar het exclusieve White House Honey Ale namelijk explosief gestegen. Daarmee is ook ondernemend Amerika wakker geworden. Zo’n 4000 dorstige bierliefhebbers hebben inmiddels een petitie ondertekend om president Barack Obama te bewegen het recept van het honingbier prijs te geven. Misschien moet Algra zijn vizier ook op de Verenigde Staten richten. Polyester presidenten die honingbier tappen worden er ongetwijfeld met open armen ontvangen.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

De biovergistingsinstallatie wil uitbreiden van 25000 ton naar 50000 ton.

Roosendaalse Bode

DOOR VERA DE GEUS

R_daalse Bode Redactie Monique Jansen Correspondenten Els Adams, Angèle van Tiggelen, Mieke Spekman Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 35

De oplossing van deze puzzel is in week 36 te vinden op www.internetbode.nl

Onder de naam Biomoer werken een aantal bedrijven samen met de installatie die zij fors willen uitbreiden. De biovergister maakt van bioafval groene stroom en staat op Roosendaal grondgebied, maar als er zoals gewenst uitgebreid wordt kan dat alleen op grond van de gemeente Bergen op Zoom. En die is faliekant tegen. Uit de eerdere Berge commissievergadering bleek al dat men grote waardering heeft voor hetgeen de bedrijven doen, maar de politieke partijen vinden dat een dergelijke ontwikkeling thuishoort op bijvoorbeeld een industrieterrein en niet in een natuurgebied als het Halsters Laag. Ongeschikt Om die reden zei de commissie Stad en Ruimte al eerder duidelijk nee tegen de

ARCHIEFFOTO

uitbreiding tot 50.000 ton. Dat onvoorwaardelijk negatief advies heeft nu ook het college van Bergen op

Dat is niet goed voor de verkeersveiligheid. Zeker niet met het oog op de fietsers en wandelaars die het Halsters Laag opzoeken.”

Zorgen over verkeersveiligheid’

Buurgemeenten Wat betreft de uitbreiding van de biovergistingsinstallatie is het aan de gemeente Roosendaal om de besluiten te nemen, maar omdat het bedrijf deels op Bergs grondgebied ligt, mag de gemeente Bergen op Zoom advies geven in de kwestie. Wethouder Ad Coppens gaat er echter wel vanuit dat de gemeente Roosendaal het standpunt van Bergen op Zoom niet zomaar naast zich neerlegt: “Theoretisch gezien zou dat kunnen, maar zo ga je als buurgemeenten niet met elkaar om. Ik ga ervan uit dat men op de juiste manier omgaat met ons negatieve advies. Daarover hebben we binnenkort wederom gesprekken.”

Zoom uitgesproken richting Roosendaal. Wethouder Ad Coppens licht het standpunt toe: “Voor ons was het niet meer dan logisch om het besluit van de commissie over te nemen”, zegt hij desgevraagd. “Wij vinden een dergelijke installatie niet passen in het gebied en ook qua verkeersveiligheid hoort zo’n bedrijf met een dergelijke capaciteit daar niet. Het zijn hele smalle weggetjes en die zijn niet geschikt voor transport dat er na de uitbreiding nog eens bovenop komt.

Kracht in het kwadraat

Muziek- en kunstevenement voor Stichting Make a Wish Nederland

WOUW - Op zondag 2 september tussen 15.00-21.00 uur kan iedereen in zaal Donkenhof te Wouw genieten van de beste regionale bands en kunstenaars tijdens ‘Kunst x Muziek = kracht in het kwadraat’. Dit evenement is één van de initiatieven van de club Kracht in het Kwadraat om geld in te zamelen voor Stichting Make a Wish Nederland (voorheen Stichting Doe-een-Wens).

© www.sudokusite.eu

Optreden STOOT Behalve optredens van bekende regionale bands zoals STOOT, is er een kunstveiling. De opbrengsten van deze avond komen ten goede aan Make a Wish. Deze stichting vervult wensen van ernstig zieke kinderen. Jaleesa Malakusea was ambassadrice, muze en campagnekanjer van deze stichting. Deze jonge vrouw uit Roosendaal overleed vorig jaar op 19-jarige leeftijd aan kanker. Dankzij Make a Wish kon zij haar boek ‘Overhoop’ publiceren. De steun van de stichting gaf haar kracht in het kwadraat zoals ze zelf zei. Ter nagedachtenis richtten haar nabestaanden Kracht in het PAGINA 5

Kwadraat op. Via verschillende projecten willen zij zo geld inzamelen voor Make a Wish. Op die manier gaan er nog meer wensen in vervulling van zieke kinderen. Veiling Het programma voor deze avond is bijna rond. Kunstenaars en bands werken belangeloos mee. Het belooft een gevarieerde dag met bestaande en nieuwe artiesten. Tussen de optredens door vindt de kunstveiling plaats onder toeziend oog van de heer Reijnders, directeur Markiezenhof. Op zaterdag 1 september zijn de kunstwerken al te zien in zaal Donkenhof. Zondag 2

september gaan ze onder de hamer. Binnenkort volgt het definitieve programma op www.krachtinhetkwadraat.nl. Successen Dit muziek- en kunstevenement is niet het eerste initiatief van Kracht in het Kwadraat. Met succes hield de groep afgelopen maart een spinning marathon waarmee ze € 2300,- ophaalden. En in september dit jaar staat ook het beklimmen van de Alpe D’Huez op de planning. Inmiddels hebben ze met vele sponsors al een bedrag van € 7044,- ingezameld voor Stichting Make a Wish.


VV Cluzona

Rondje Nederland passeert Wouwse Plantage

Cycle for Hope teams fietsen langste non-stop wielertocht

Programma jeugd Zaterdag 1 september beker NSV/Cluzona MA1-Hoeven MA1 av.11.00u (in Nispen) Cluzona B1-DVO’60 B1 av.14.00u Cluzona C2-Halsteren C3 av.12.30u Cluzona MC1-MOC’17 MC1 av.12.30u Cluzona D2-MOC’17 D3 av.11.30u Cluzona E1-Steenbergen E3 av.10.30u Cluzona E2-DVO’60 E6 av.10.30u Cluzona E4-BSC E4 av.10.30u Cluzona ME1-De Fendert ME1 av.10.30u Cluzona F2-Dinteloord F3 av.09.30u Cluzona F3-ODIO F2 av.09.30u (vr) Sprundel B3-Cluzona B2 av.12.45u MOC’17 C2-Cluzona C1 av.10.15u

DVO 60

ROOSENDAAL - De zomervakantie zit er weer op en vv DVO 60 is weer met volle goede moed begonnen aan het seizoen 2012/2013.

WOUWSE PLANTAGE - 140 deelnemers passeren Wouwse Plantage tijdens de 48uurs wielertocht van Cycle for Hope. Dit non-stop ‘Rondje Nederland’ is een avontuurlijke estafette langs de landsgrenzen waarbij de fietsers geld inzamelen voor hulpverleningsprojecten. Rondje Nederland vindt plaats van 30 augustus tot 1 september. Deelnemers aan Cycle for Hope Rondje Nederland rijden in wielerteams een estafette van 1200 kilometer in 48 uur langs grenzen en hotspots van Nederland. De

Cauberg, de Oosterscheldekering en de Veluwe: deelnemers passeren unieke plaatsen op tijden dat ze normaal niet op de fiets zitten. Iedere fietser neemt minimaal 4x 100 kilometer voor zijn rekening. De teams geven het stokje door op daarvoor ingerichte wisselpunten. Camping ’t Schouwke in Wouwse Plantage biedt de renners belangeloos sanitair en verblijf aan. Op 30 augustus van 21:00 tot 31 augustus 02:00 kunt u de fietsers daar ontmoeten, aanmoedigen en uitzwaaien. Marathonschaatser René Ruitenberg (die zelf Rondje Nederland meefietst) en voormalig beroepswielrenner Johan van der Velde

Biljarten Regio Competitie ROOSENDAAL - Biljarten Regio Competitie 2012-2013 Na Ronde 2.

Het doel Cycle for Hope maakt geloof, hoop en liefde zichtbaar in mensenlevens en ondersteunt drie projecten: Stichting De Ommekeer, een opvang voor verslaafden, Vrouwenopvang Ruchama, een plek waar kwetsbare vrouwen samen met hun kinderen terecht kunnen en het René Kids Centre in Namibië. Hier ontvangen 1.000 kinderen dagopvang, voedsel en onderwijs.

2 september t/m 30 december 2012 Overzichtstentoonstelling

Clary Mastenbroek "Passionato..."

In deze training worden vaardigheden geoefend waardoor je beter leert opkomen voor jezelf. Niet opkomen voor jezelf uit zich vaak in geen nee durven zeggen, gespannen zijn, geen kritiek durven geven, niet zijn zoals je wilt zijn in contacten met anderen.

Deze training biedt je de mogelijkheid om daarin verandering te brengen. Door te oefenen en ervaringen uit te wisselen, het verkrijgen van inzicht, leer je je eigen grenzen aan te geven, op jouw manier. Je krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen en zelfrespect. De training bestaat uit 9 bijeenkomsten in Roosendaal. Het is van belang dat je je zo snel mogelijk aanmeldt. Na telefonische aanmelding vindt een oriënterend gesprek plaats. Voor meer informatie en aanmelding kun je ’s morgens bellen naar het aanmeldbureau van Traverse: telefoon 0164-707508.

Met bus met korting naar corso Zundert

"Zoals beloofd..."

Jasper van Putten

BRIDGE IN WATERLAND Woensdag aanstaande kan men weer bridgen in het restaurant van Waterland. Inschrijven bij binnenkomst. Voor de eerste plaats is er een prijsje. Inlichtingen: Lena v. Gaans tel. 0165-540746; 06-18741963.

ROOSENDAAL - Bij voldoende deelnemers start Traverse, organisatie voor maatschappelijk welzijn, op 24 september een assertiviteitstraining voor jonge mensen van 17 tot 24 jaar in Roosendaal.

Jasper van Putten

KOFFERBRIDGE ROOSENDAAL Koffer 11: 1 Dames Konings-van Berkel 69,32%; 2 Dhr. Mevr. Grin 66,59%; 3 Heren v Hooydonck-Dekker 64,09%; 4 Dames v Gink-Dingemans 63,18; 5 Dames Musters-Klijnsma 62,50%. Informatie: Riet vd Bemd tel. 560524 of 06-22929352; Mieke Coppens tel. 0165-535073. Kofferbridge Maatjens Koffer 7: 1 Corrie Maatjens/Jos v. Deelen 69,17% 2 Frans en Coby v.d. Heijden 68,75%; 3 Echtp. v. Leeuwen 59,17%; 4 Mevr. Bommelijn/Dhr Bommelijn 55,42%; 5 Echtp. Berens 51,25%. Koffer 9: 1 Corrie Maatjens/Jos v. Deelen 70,00%; 2 Echtp. v. Keep 66,67%; 3 Dhr. Dronckers/Dhr.Vorsteveld 58,75%; 4 Ida Bovee/Ria v. Gastel 53,75%; 5 Echtp. Goossens 51,67%. Informatie: Corrie Maatjens, tel. 569875.

Programma DVO’60 Zaterdag 1 september, senioren 14.30u SPS 1-DVO’60 1 13.00u DVO’60 2-DSE 2 14.30u DSE 5-DVO’60 3 14.45u Internos 3-DVO’60 4 Jeugd 13.00u DVO’60 A1-Fc Bergen A1 14.00u Cluzona B1-DVO’60 B1 15.00u DVO’60 B2-NSV B1 11.15u Virtus D1-DVO’60 D1 10.00u Virtus D2-DVO’60 D2 08.45u DVO’60 D3- Meto D3 10.00u DVO’60 E1-Steenbergen E1 10.00u Meto E4-DVO’60 E2 08.45u DVO’60 E3-De Fendert E2 10.30u Cluzona E2-DVO’60 E6 09.00u SC Gastel F1-DVO’60 F1 09.00u Dinteloord F1-DVO’60 F2 08.45u DVO’60 F3-Sc Gastel F2 10.30u DVO’60 MC-Rimboe MC Zondag 2 september 10.00u DVO’60 VR1-Alliance VR1

Assertiviteitstraining voor Van Lien jonge mensen

BRIDGE KOFFERBRIDGE WOUW Koffer donkerblauw: 1 Dames Bulkmans/Raats 228pnt 67.9%; 2 Dames Doggen/ Obels 212pnt 63.1%; 3 Dames deJong/Doggen 193pnt 57.4%; 4 Echtpaar vdHeijden 179pnt 53.3%; 5 Echtpaar Kloosterboer 173pnt 51.5%. Koffer rood: 1 Echtpaar Obels 219pnt 65.2%; 2 Echtpaar Uijtdewilligen 201pnt 59.8%; 3 Dames vZinnen/vWezel 196pnt 58.3%; 4 Dames JenS Doggen 188pnt 56.0%; 5 Dames Goossens 182pnt 54.2%. Koffer oranje: 1 Dames vWesel/Bovee 218pnt 64.0%; 2 Echtpaar Uijtdewilligen 207pnt 61.6%; 3 Echtpaar Huijsmans 206pnt 61.3%; 4 Dames Doggen/Obels 202pnt 60.1%; 5 Echtpaar vdHeijden 189pnt 56.3%. Inlichtingen Marcel Obels tel 0165-303520.

Programma senioren Zondag 2 september Cluzona 2-Unitas’30 3 av.12.00u (beker) Cluzona 5-Noordhoek av.10.15u (vr) Cluzona 7-Cluzona 6 av.10.00u (vr) SC Gastel 1-Cluzona 1 av.14.30u (comp) Hoeven 5-Cluzona 3 av.10.00 (beker)

museum

Clary Mastenbroek

A-Teams: 1. Halsteren 1 83,068 2, 2. Halsteren 4 82,508 2, 3. Oud Gastel 2 80,387 2, 4. Keijenburg-1 79,130 2, 5. de Heen 1 78,517 2, 6. Halsteren 2 77,796 2, 7. Hoeven 1 77,580 2, 8. S.B.Ponderosa 1 77,156 2, 9. Halsteren 5 75,426 2, 10. Halsteren 3 74,972 2, 11. Welberg 3 74,872 2, 12. Steenbergen 2 74,823 2, 13. Lepelstraat 1 72,775 2, 14. Welberg 2 68,234 2, 15. Steenbergen 1 67,638 2, 16. S.B.Ponderosa 2 67,470 2, 17. Lepelstraat 2 66,901 2, 18. Oud Gastel 1 66,475 2, 19. Vossemeer 1 62,630 2, 20. Welberg 1 59,879 2.

B-Teams: 1. de Duiventoren 2 96,561 2, 2. Halsteren 7 92,255 2, 3. de Heen 2 89,997 2, 4. Halsteren 6 86,917 2, 5. Steenbergen 5 85,064 2, 6. Halsteren 10 84,326 2, 7. Halsteren 9 83,792 2, 8. Oud Gastel 3 82,805 2, 9. de Hofstee 1 82,248 2, 10. de Duiventoren 1 81,391 2, 11. Oud Gastel 5 78,532 2, 12. S.B.Ponderosa 3 77,870 2, 13. Welberg 4 75,895 2, 14. Oud Gastel 4 75,266 2, 15. Steenbergen 3 73,669 2, 16. Stampersgat 2 68,936 2, 17. Halsteren 8 66,890 2, 18. de Duiventoren 3 66,557 2, 19. Steenbergen 4 66,402 2, 20. de Hofstee 2 62,596 2. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

ondersteunen dit project van harte. Johan: “Cycle for Hope vereist doorzettingsvermogen en training, maar je doet dit niet voor niets: je fietst voor mensen in de knel.”

Tijdens de zomervakantie heeft het bestuur hard gewerkt aan diverse vernieuwingen. Zo is er een nieuwe web-site en krijgen alle jeugdleiders in bruikleen een coachjas, natuurlijk in de clubkleuren Oranje. De velden zien er weer perfect uit dus het spelletje voetbal kan weer beginnen. Op de zaterdagen is het gelukkig weer erg vol en kan het nieuwe meubilair in onze kantine bewonderd worden.DVO 60 is nog op zoek naar jongens en meisjes vanaf 5 jaar die graag willen voetballen. Kom op zaterdagmorgen eens langs, er zijn altijd mensen aanwezig die u van informatie kunnen voorzien. Verdere informatie via de website www.DV060.nl of via secretarisdvo60@hotmail.com

MOC’17 C7-Cluzona C3 av.13.15u Halsteren D2-Cluzona D1 av.10.15u MOC’17 E9-Cluzona E3 av.08.45u Alliance F2-Cluzona F1 av.10.30u Virtus F3-Cluzona F4 av.10.00u(vr) Hoeven F5-Cluzona F5 av.08.30u (vr) Madese Boys M1-Cluzona M1 av.11.00u Welberg MF1-Cluzona F6G (M) av.09.30u

Bezoek tevens de aangrenzende galerie waar tot en met 30 december 2012 diverse werken van beide kunstenaars te zien zijn. Kadedijk 2 - FIJNAART Tel. 0168-464 888 www.museumvanlien.nl Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 13.00 - 18.00 uur. Speciale openstelling gepland op 2e kerstdag.

PAGINA 6

De bus is goed bezig. Op corsozondag rijden vanaf Breda centraal station naar Zundert (lijn 115) extra bussen waarmee je met korting naar het corso kunt. Een retourticket kost vijf euro en is verkrijgbaar in de bus of op het station van Breda. De bus rijdt in Zundert tot aan de rotonde, vlakbij de route van het corso. Op corsomaandag staat er in Zundert een speciale OV-chipkaart service-bus waar je terecht kunt met al je vragen over de chipkaart en over Veolia. Ook kun je daar je chipkaart opwaarderen. Kijk voor meer informatie op www.goedbezigbus.nl of op de website van het corso (www.corsozundert.nl).


lief en leed

Familieberichten Weekenddiensten

Ik wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling bij het overlijden van mijn zoon

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Roosendaal, Kruisland, Nispen, Wouw en Heerle. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400 Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Het antwoordapparaat van de eigen dierenarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Marco van Meer Ook supporters van NAC Breda Vak G. Bestuur van NAC Breda. Ook supporters van Lokeren België. Dit was een waardig afscheid. H. van Meer

Stoppen ! met roken Lasertherapie

DE HELE MAAND SEPTEMBER: OP ALLE SKANTRAE SKS DEUREN 15% KORTING!!!

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Zundert Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792 E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Incl GRATIS RVS deurkruk naar keuze!

supervoorDeel Profiteer de hele maand september van spectaculaire kortingen bij tuinhoutcentrum De oude Stee!

25%

10%

kortIng

kortIng

DHZ veran veranDa

Incl. polycarbonaat opaal platen. Verkrijgbaar in 8 maten.

Butterfly veranDa Incl. polycarbonaat platen, opaal of helder. Verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Heel de week geopend van maandag t/m zaterdag!

Aanbiedingen geldig vanaf donderdag

DENK OM BROODDAG:

ROZIJNENBROOD

5 brood naar keuze 400 gram

MINI APPELFLAPPEN

VLOER

€ 1,50

5 voor € 1,50 wit of tarwe

€ 1,85

Zaterdag: 4 + 2 Worstenbroodjes Gratis Alle dagen geopend / Al 80 jaar goed bezig! TOLBERGCENTRUM 164, ROOSENDAAL VAN BERGENPLEIN 12, ETTEN-LEUR ZATERDAG:

3 worstenbroodjes +

3 GRATIS

10%

10%

kortIng

Douglas

kortIng

Buitenverblijven

alle tuinHuiZen en speeltoestellen

10% kortIng

aluxe luxe veranDa tuinmeuBelen

op alle showroommodellen

20%

kortIng

www.deoudestee.nl - info@tuinhoutcentrum.com - 0164 66 06 76 PAGINA 7


cursus & opleiding

Alliance Française Roosendaal start op donderdag 20 september 2012

cursussen Frans: • beginners • gevorderden • lectuurcursus

Informatie-/inschrijfavond:

donderdag 6 september 2012, 19.00-21.00 uur: Gertrudiscollege, Bovendonk 115, 4707 ZH Roosendaal

Inlichtingen en inschrijvingen:

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Lisette Konings tel. : 06 24 88 35 44 (bij voorkeur ’s avonds) e-mail: cursus.roosendaal@alliance-francaise.nl www.alliance-francaise.nl

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Roselina

Wilt u opbedrijven een leuke manier wijzer Bij ons kunnen en particulieren terecht voor erkendeworden? opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en Kantooropleidingen leerzaamTelefoniste/Receptioniste zijn om te volgen o.a.: start 17 september Administratief Medewerker start 17 september Communicatie: Secretaresseopleiding start 18 en 19 september Een goed Terminologie gesprek met Medische start lastige 5 februaritypes 2013 (start 2 juni) Om de tafel met de (start mei) Anatomie, Pathologie enmedewerker Fysiologie start 10 januari23 2013 Praktijkdiploma Boekhouden start 23 oktober Als de telefoon gaat….(start 7 mei) Management Management: Managementassistente start 5 november Middle Management 12 notendop september (start 19 mei) Personele Zaken instart een Financieel management voor de niet-financiële manager

Alleen een hond heeft een baas (23 mei) Even op de stoel van de werkgever (5 mei) Managementsupport

Coaching & Officemanagement

Workshop ‘Telefoneren in een vreemde taal’ 11 januari 2013 PR -bedrijfscommunicatie start 5 november Managementsuppport: Zakelijk Nederlands start 18 en 19 september EnNotuleren zo is het afgesproken (notuleren) (start 7 mei) voor gevorderden start 8 januari 2013

Van factureren tot incasseren (start 9 mei en 25 juni)

Persoonlijke effectiviteit/van workshops Het mysterie financiën (start 2 juni en 29 ‘Timemanagement’ 12 oktober augustus) ‘Stoppen met piekeren’ 25 november Engels voor de secretaresse (start 6 mei en 27 ‘Relaxter omgaan met spanningen’ 30 november

Energieweg 11B 4691 SE THOLEN

Lorentzweg 20 Telefoon: 0166-603036 4691 Tholen GSM: SR06-20626810

augustus)

Telefoon: 0166-603036 E-mail: roselina.langius@tiscali.nl Internet:info@roselina.nl www.roselina.nl E-mail: Internet: www.roselina.nl

Computertrainingen en workshops Wij zijn erkend opleider voor Nemas Associatie. Workshop Functies enLSSO, formules in Excelen 29de september Workshop OutlookWij 28 sturen september Nieuwsgierig geworden? u graag informatie toe. Word 8, 26 november Ook kunt uTraining een afspraak maken voor een (gratis) intakegesprek.

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

Dag- en avondcuvanrsafuss16en jaar

Wat schaft de pot?

Talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Spaans, Portugees.

Creatieve opleidingen Bloemschikken, kant, kleding en mode, haken en breien. Nieuw!

Informatica PC-initiatie, besturingssystemen, EHBO van de computer, netwerken, MAC-initiatie, Mac-iLife, internet, Word, Excel, Acces, Presentatie, videobewerking (Adobe Premiere), multimedia, fotobewerking (Adobe - Corel), Joomla, Flash, Photopaint, 3D-tekenen. Google Apps, Drupal, Indesign, smartphones & tablets. Nieuw!

Transport en maritiem medewerker

Multimedia operator Digitale fotografie, webdesign.

Let op: het opleidingsaanbod verschilt per leslocatie.

inschrijvingen en info

Workshop

Windows Verkenner

5 september van 19.00-22.00 uur, € 25,00 p.p. Aanmelden: info@kleinecomputerschool.nl 0165-546632

gratis MINDFULNESS Workshop www.i-a-m.nu 0165 55 47 63

DANSEN!

Kies een opleiding waarin je blijft groeien

Zin om er in te vliegen?

Gelukkiger leven?

Schrijf nu in www.rottierdancemasters.nl

0165 – 553 421

Nieuw!

PLC - technieker Fietshersteller Computer Aided Design AutoCAD, Inventor (beginners en gevorderden).

Welkom!

▪ 1 x per week les ▪ € 1,10 per lesuur

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC ‘Borgerhout - Brasschaat’ Vanaf maandag 27 augustus elke lesdag van 10 tot 14 u. en van 19 tot 21 u. (behalve vrijdagavond). ‘Brasschaat - Campus Coppens’, Ruiterijschool 5 (2de verdieping), 2930 Brasschaat, +32 3 605 15 24

Infodag te Brasschaat: donderdag 6 september van 14 tot 20 u. leslocaties te Borgerhout, Brasschaat, Kalmthout & Wuustwezel. concrete lesmomenten op aanvraag: +32 3 605 15 24 — brasschaat@lbconderwijs.be of surf naar de website: www.lbconderwijs.be

Latin Ballroom Streetdance / hip hop Salsa Breakdance Kidsdance / streetdance Swingsolution Bellydance

Start cursussen vanaf 17 september Vijfhuizenberg 52, Roosendaal, info@rottierdancemasters.nl


Rudi Saman Hoge Bremberg 27A Etten-Leur 06 51 14 55 25

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws BE R G S C H E N H O E K

N A A L D WIJ K

MO O R D R E C H T BL E I S W I J K

D E L IER

KNOOPPUNT

A20

TERBREGSEPLEIN

KNOOPPUNT

M A A S D IJ K

S TO LW I J K

A13

S C H IP L U ID EN

NIEUWERKERK AAN D E N I J S S E L

KLEINPOLDERPLEIN

MAASLAND

SCHOONHOVEN C AP E L L E A/ D IJSSEL

A20

KNOOPPUNT

KETHELPLEIN

BE R G AMBAC H T

‘Verkeershinder A17

M A A S S L U IS

A20

S C H IED A M

VL A A RD IN G EN

A4

RO TTE R DA M

P ERN IS

B EN EL U X TU N N EL

TH O M A S S EN TU N N EL

A16

K R I MP E N AAN D E L E K

VAN BR I E N E N O O R D BR U G

K R I MP E N AAN D E N I J S S E L

KNOOPPUNT

LEKKERKERK

RIDDERKERK

VAAN PLEIN

N I E U WLEKKERKERK

Tussen knooppunt De Stok en knooppunt Noordhoek richting Moerdijk. Weekendafsluiting.’

Algemene Kennisgeving

RO Z EN B U RG

A15

B O TL EKTU N N EL

KNOOPPUNT

A15

RH O O N

KNOOPPUNT

G I E S S E N BU R G

PAP E N D R E C H T

A15

A29

O U D B EIJ ERL A N D

AL BL AS S E R D AM

RIDDERKERK

BAR E N D R E C H T

BENELUX

KNOOPPUNT

GORINCHEM

NOORDTUNNEL

P O O RTU G A A L

Z U ID L A N D

HEINENOORDTUNNEL

A16

H E E R J AN S D AM

S P IJ K EN IS S E

ME RW E D E BR U G

ZW I J N D R E C H T

N217

Agenda

DRECHTTUNNEL

A29

van de openbare vergadering van de Cliëntenraad SW op maandag 3 september 2012 (aanvang 15.30 uur) in het kantoor van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal.

A15

H AR D I N X V E L D G I E S S E N D AM

SLIEDRECHT

N3

W E R K E N D AM

’S - G R AV E N D E E L MAAS D AM K I LT U N N E L MI J N S H E E R E N L AN D

DOR DR EC H T BI E S BO S C H

Z U ID B EIJ ERL A N D

Rotterdam H AM

N U M A N S D O RP

1. Opening / berichten van verhindering / vaststelling agenda.

G E E RT R U I D E N BE R G

A16

2. Verslag van de vergadering van de Cliëntenraad SW op 18 juni 2012. Aard: ter vaststelling.

MO E R D I J K BR U G

H A RIN G VL IETB RU G

HELLEGATSPLEIN O U D ETO N G E

L AG E ZWAL U W E

MO E R D I J K

WIL L EM S TA D

3. Bestuursopdracht herstructurering SW. Aard: ter bespreking / advisering.

KNOOPPUNT

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

R AAMS D O N K S V E E R

A29

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

4. Wijziging beleidsregels (her)indicatie Wsw en wachtlijstbeheer. Aard: ter informatie.

A17

K L U N D E RT

SABINA

A59

KNOOPPUNT

ZONZEEL

F I J N AART

OOS T ER H OU T

A59

5. Rondvraag.

D IN TEL O O RD

A29

ZE V E N BE R G E N KNOOPPUNT

TERHEIJDEN

NOORDHOEK

6. Sluiting.

P R I N S E N BE E K

S TAN D D AAR BU I T E N

A17 HOEVEN

OUD GASTEL O U D E N BO S C H

TETERINGEN

A16

A27 KNOOPPUNT

ET T ENLE U R

PRINCEVILLE R O O S BE R G

B R EDA

BAV E L

N259 A58 KNOOPPUNT

DE STOK

ALLES VOOR UW

BUITENLEVEN KOM & KIJK!

SUPER ZOMER DEALS kijk op de site

A16

SINT W I L L E BR O R D

RUCPHEN

ZOOMLAND

BE RG E N O P ZO O M

A58

A58

ST. ANNABOSCH

KNOOPPUNT

GALDER

RO OS ENDA A L

Antwerpen

R I J S BE R G E N

A58

VERKEERSPLEIN

U LV E N H O U T KNOOPPUNT

SPRUNDEL

WO U W

Bergen op Zoom

N282

A27

Tilburg

Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263

HOOIPOLDER

MAD E

A16

= wegwerkzaamheden

A16

= omleidingsroute

ZU N D E RT

Weekendafsluiting A17 tussen knooppunt De Stok en knooppunt Noordhoek richting Moerdijk A58

Du Bois Sierbestrating & T uintechniek Rucphenseweg 49a Zundert (t.o. A bd ij) T. 076 - 597 3201 w w w.du-bois.nl

Vrijdag 31 augustus 20.00 uur tot maandag 3 september 06.00 uur

KNOOPPUNT

MARKIEZAAT

H O O G ERH EID E

A4 Rijkswaterstaat voert van vrijdag 31 augustus 20.00 uur tot maandag 3 september 06.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de A17. In verband met deze werkzaamheden is de A17 afgesloten tussen de knooppunten De Stok en Noordhoek, in de richting van Moerdijk. Houd rekening met omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte. O S S EN D REC H T

tuinaanleg sierbestrating tuinaccessoires waterpartijen veranda’s buitenkeukens

De fysiospecialist die luistert naar uw lichaam! Waarom behandelen wij u -wel- met succes? Onze ervaren specialisten lopen al jaren voorop in diagnoseen behandeltechnieken. Uw lichaam is voor ons een open boek. Door signalen af te geven vertelt uw lichaam, waarom u niet lekker in uw vel zit. Wij luisteren naar die signalen en hebben de kennis en vaardigheden in huis om u weer snel van uw klachten af te helpen. Last van uw achillespezen, knieën of heupen? Laat een gratis digitale scan van uw voeten maken door onze podoloog. Ervaar zelf waarom wij u wel met succes behandelen. De Axis podoloog heeftde volgende data tijd voor u vrijgemaakt: Axis Etten-Leur Donderdag 6 september Dinsdag 11 september

15.30 – 16.30 16.00 – 17.00

Axis Hoeven Vrijdag 7 september Maandag 10 september

19.00 – 20.00 18.00 – 19.00

Axis Roosendaal Woensdag 5 september Woensdag 19 september

16.00 – 17.00 16.00 – 17.00

Natuurlijk kunt u ook buiten deze tijden eens bij ons binnenlopen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Axis Etten-Leur Nassaulaan 2 076 - 50 41 300 Axis Hoeven Hertenlaan 4 0165 - 50 81 98

Afsluitingen • • • • • •

A17 tussen knooppunt De Stok en afrit 24 Standdaarbuiten richting Moerdijk Oprit 19 Roosendaal-West richting Moerdijk Oprit 20 Industrieterrein Borchwerf richting Moerdijk Oprit 21 Roosendaal-Noord richting Moerdijk Oprit 22 Oudenbosch richting Moerdijk Oprit 23 Stampersgat richting Moerdijk

Omleidingsroutes

Verkeer op de A58 vanuit Roosendaal richting Rotterdam/Moerdijk • Volg de A58 richting Breda tot knooppunt Princeville. Via de A16 en knooppunt Klaverpolder naar de A16 richting Rotterdam of naar de A17 richting Moerdijk. Verkeer op de A58 richting Roosendaal-West • Volg de A58 tot afrit 24 Roosendaal. Via de Antwerpseweg, Laan van België, Laan van Limburg, Laan van Brabant en Burgemeester Freijterslaan naar Roosendaal-West. Verkeer vanuit Roosendaal-West richting Rotterdam/Moerdijk • Via de Burgemeester Freijterslaan naar oprit 19 Roosendaal-West. Volg de A17 tot knooppunt De Stok. Via de A58 naar afrit 25 Wouwse Plantage. Via oprit 25 Wouwse Plantage verder op de A58 richting Breda tot knooppunt Princeville. Via de A16 en knooppunt Klaverpolder naar de A16 richting Rotterdam of naar de A17 richting Moerdijk. Verkeer Roosendaal-Noord richting Rotterdam/Moerdijk • Via de N268 naar oprit 21 Roosendaal-Noord. Volg de A17 tot knooppunt De Stok. Via de A58 naar afrit 25 Wouwse Plantage. Via oprit 25 Wouwse Plantage verder op de A58 richting Breda tot knooppunt Princeville. Via de A16 en knooppunt Klaverpolder naar de A16 richting Rotterdam of naar de A17 richting Moerdijk. Alternatief vervoer Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het vanAnaarBeter-treinkaartje. Hiermee kunt u voordelig reizen. Het kaartje is alleen geldig op zaterdag 1 en zondag 2 september op het traject Dordrecht – Bergen op Zoom (in beide richtingen). Voor € 2,50 is het kaartje te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002.

Axis Roosendaal Dr. Schaepmanlaan 9 0165 - 39 98 00

www.axissports.nl

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

BAAR L E H E RTO G


TE HUUR! Direkt te betrekken

EENGEZINSWONING

www.scan-werk.nl

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

Roosendaal President Kennedylaan 139 Huurkosten €745,- p/mnd Bel: 06-51991526

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs! Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl

Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

ACTIE t/m 31 dec. 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses Wees ons oog, fotografeer voor ons

Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer. Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

Te huur

Altijd al geïnteresseerd geweest in nagels en de opleidingen hierin? Kom dan naar de open dag op zaterdag 1 en zondag 2 september bij

mooie woning te ossendrecht L-vormige living parket, hal, ingerichte keuken, badkamer, toilet, veranda, kelder, grote berging, 3 slaapkamers, cv en grote aangel. tuin en garage. Tel. 0164-673556

Le Beauty Boutique

Nagelopleidingen & Groothandel in nagelproducten Er zullen demonstraties plaats vinden op beide dagen van acryl, gel en Nailart. Ook zal er een presentatie zijn van het opleidingsprogramma en een gratis proefnagel.

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Aktie tijdens open dagen: 5 Kleuren Lacquerel (soak off ) of 3 kleuren + base en top coat Gratis wOrKshOp ! op alle producten 4 halen-3 betalen* * laagste prijs geldt * Met uitzondering van soak off

Dwarsfluitles

Centrum Roosendaal

tot ziens op één van de open dagen? Openingstijden 10.00 uur t/m 17.00 Kastanjelaan 185-187 4621 hL Bergen op Zoom www.lebeautyboutique@home.nl

COMPLETE WONINGINRICHTING

Gratis proefles

06 - 10222726

Gewoon mooier ! INRUIL MOGEL IJK!

Nu, élke laatste vrijdag van de maand...

Bijscholing beroepschauffeurs! Zonder bijscholing (behoud Code 95) mag niet meer beroepsmatig gereden worden. Per vijf jaar gaat het om 4 theoriedagen en 1 praktijkdag. Prijzen op aanvraag. Wacht niet langer met reserveren en bel vandaag nog 0165 - 34 35 76. www.peterjansen.nl

vanaf nu op alle meubelen

10

jaar garantie

GGD ziet stijging besmettingen gonorroe

Aantal soa’s afgelopen jaar gestegen ROOSENDAAL - In 2011 bezochten 13.804 klanten het soa-spreekuur van de GGD’en in Noord-Brabant en Zeeland. Dit is een stijging van 5,6% ten opzichte van 2010. In ruim 13% van de gevallen trof de GGD een seksueel overdraagbare aandoening (soa) aan. Het aantal gonorroebesmettingen nam afgelopen jaar toe. Dit komt overeen met de vandaag gepresenteerde uitkomsten van de ‘Landelijke Thermometer soa en hiv’ van het RIVM. Conform de landelijke trend daalde het aantal syfilisgevallen in het werkgebied van de Brabantse en Zeeuwse GGD’en. De GGD’en registreerden 13.804 soa-consulten in 2011. Iets meer vrouwen dan mannen bezochten het spreekuur. Van alle bezoekers was iets meer dan de helft jonger dan 25 jaar. Het vindpercentage van minimaal een soa uit de “Big Five” (chlamydia, gonorroe, syfilis, HIV, hepatitis B) is 13,2%. Dit percentage is iets hoger dan het aantal gevonden soa in 2010. Daling syfilis, stijging chlamydia en gonorroe Bij 1505 consulten werd chlamydia vast-

gesteld, een stijging ten opzichte van 2010 (1419 gevallen). Het percentage positieve testen was 11,0%. Gonorroe neemt de laatste jaren toe, zowel landelijk als in NoordBrabant en Zeeland. Gonorroe komt het vaakst voor bij mannen die seks hebben met mannen. De diagnose gonorroe werd in 2011 352 keer gesteld (2,6%). In 2010 was dat nog 243 keer (1,9%). Het aantal gevallen van syfilis daalde. In 2011 werden 43 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen 58 in 2010. Stijging aantal Hiv-besmettingen In 2011 stelden de Brabantse en Zeeuwse GGD’en 39 nieuwe besmettingen met het hiv-virus vast. In 2010 waren dit er 32. Bezoekers Sense-spreekuur In 2011 vonden 1060 Sense-consulten plaats. Opvallend is dat het in driekwart van de gevallen om meisjes gaat. Het Sense-spreekuur is speciaal voor jongeren tot en met 24 jaar. Zij kunnen hier terecht voor soa-onderzoek, maar ook als zij vragen hebben over seksualiteit, soa en hiv, anticonceptie of (ongewenste) zwangerschap. Het spreekuur is gratis en anoniem. In 2010 bezochten 942 jongeren het spreekuur.

meubelen ● gordijnen ● vloeren ● verlichting ● kleinmeubelen ● zonwering ● woonaccessoires

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 www.daanvandeurse.nl - Dinsdagmiddag gesloten. - Vrijdagavond koopavond.

Ouders van overleden kinderen ontmoeten elkaar ROOSENDAAL - De Vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK), afdeling Noord Brabant West organiseert een inloopavond op woensdagavond 19 september in Bergen op Zoom, in het steunpunt Zonneplein, Zonneplein 63, 4624 BA Bergen op Zoom (= vanuit AH gezien schuin het plein over).

Het is anders dan anders; op een woensdagavond, om niet beslag te leggen op de gebruikelijke zondag. De deur staat open vanaf 19.00 uur en de avond willen we afronden om 22.00 -22.30 uur. Inloop betekent ook vrije groepsvorming. We gaan met elkaar in gesprek over: hoe tastbaar, hoe voelbaar kunnen herinneringen blijven? De ouders wordt gevraagd om iets tastbaars mee te brengen, dat voor hen bijzondere herinneringen oproept aan hun overleden kind(eren). Dat mag van alles zijn, als het maar aanleiding tot gesprek en verPAGINA 10

tellen/delen met elkaar kan geven: een foto, de eerste echo, foto’s met vakantieherinneringen, een sportprijs, een schoolrapport, een eerste jurkje, een knuffel, het eerste eigen Sinterklaaslijstje, een haarlok, een instrument e.a. De dood van een kind, overleden door wat voor oorzaak ook, grijpt diep in het leven in. Van ouders maar ook van broers, zussen en grootouders. Iedereen ondergaat een intens verdriet. En, zo leert de ervaring, voor de naaste omgeving is het vaak moeilijk om deze nabij-staanden te helpen in hun pijn en verdriet. Tijdens de bijeenkomsten van VOOK is het gemakkelijk om met andere ouders in contact te komen, die dit ook hebben meegemaakt. Er bestaan tussen lotgenoten minder “drempels”, omdat er meer begrip en aandacht voor elkaar is. Al weten de vrijwilligers van VOOK héél goed dat, voordat zo’n bijeenkomst bezocht wordt, dikwijls al een superhoge drempel overwonnen moet worden.

De contactavond op 19 september in Bergen op Zoom staat open voor ouders, grootouders en broer of zus, (vanaf 15 jaar) van een overleden kind. Ook als iemand (nog) géén lid is van de vereniging. Andere belangstellenden zijn, mits samen met een “lotgenoot”, ook welkom. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om – als ze dat willen - een foto van het (de) overleden kind(eren) mee te brengen. Bij VOOK krijgen foto’s en namen steeds een centrale plaats bij de verschillende bijeenkomsten die we kennen. De namen van de overleden kinderen “moeten” genoemd blijven worden. Er is een beperkte boekentafel met boeken, gedichten, informatie van de vereniging, rondzendbrieven van de vereniging, enz. Voor informatie: Martien van Leeuwen, 0164-250854 en Lauran van Dongen, 0164-265290, www.vook.nl of mailadres: vook@swoboz.nl.


Zomermenu! 3 gangen menu €9,95

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen T (0165) 34 22 11 ‫ ׀‬W www.wapenvannassau.nl

Grand eetcafe De Kroon

Keuze menu maand september

scheepsstoffeerderij en (scheeps)matrassen • SCHEEPSSTOFFEERDERIJ, KUSSENEN (SCHEEPS)MATRASSEN • ATELIER Grote collectie meubelstoffen

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

• grote collectie meubelstoffen •• polyether: elke maat maat en en dikte dikte Polyether in in elke n

slote ags ge

nd ‘s maa

‘s maandags gesloten

WESP IN DE NESTEN

Kussenatelier

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Matrassen, lattenbodems, Provincialeweg 11 dekbedden, hoofdkussens 4695 RM Sint-Maartensdijk en bedtextiel. Tel./Fax 016615A - 697155 Tel.: • Mob. 06 -- 53788035 Grote Kerkstraat 0167 561214 www.bootkussens.com 4651 BA Steenbergen Fax: 0167 - 562969

Graszoden

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com Eco Universele Stoomreiniging Moerdijk Stoomreiniging op locatie: complete auto wassen autobekleding vasttapijt en meer...

6000 m2 antieke meubelen en (alle) tuinaccessoires Tegen elk aannemelijk bod!

’t Antiekparadijs

Steenbergseweg 45, Lepelstraat 0164 68 63 24

Tel.: 06-12754621 www.ecostoomreiniging.nl

€.Nieuwe 24.50 historie... Nieuwe historie...

Nieuwe historie...Nieuwe historie...

Nieuw

Nieuwe historie...

Aanbieding

E brasserie@wapenvannassau.nl | W www.wapenv Lekker theeleuten U heeft onbeperkt de keus uit een en bijkletsen met Julianastraat 1a |combinatie gerechten vlees, 34 09 99 | F (0165) 34 44 66 4715 AT van Rucphen | Tmet (0165) Woensdag enE donderdag elkaar en heerlijk vis en groenten. U begint met Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen | T (0165) 34 09 99 | brasserie@wapenvannassau.nl | een WJulianastraat www.wapenvannassau.nl 1a | 4715 AT Rucphen | T (0165) 34 09 99 | F (0165) 34 44 66 E brasserie@wapenvannassau.nl | W www.wapenv € 19.95 genieten van diverse lekkernijen. heerlijk luxe soepbuffet waarna onzeE brasserie@wapenvannassau.nl | W www.wapenvannassau.nl

Woensdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 16.30 uur. Reservering gewenst

koks u verwennen met heerlijke hoofdgerechten. U eindigt met een nagerecht om uw vingers bij af te likken.

21. OUD GASTEL KREATIEFCENTRUM 50

Bourgondisch tafelen Gezellig en sfeervol uw eigen vlees of vis bereiden aan tafel. Dit alles op een zeer gezonde manier zonder Zondag 2 september a.s.

Zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur

SEpTEMbER

Wi

j geven

le

iding aa nu W Water

oPen dag van 14.00 uur tot 16.00 uur

ROMMELMARKTEN en bRAdERiEËN

Onze toonzaal is tevens geopend elke donderdagavond tot 20u

Zaterdag 1 sePtember + ZONdag 2 sePtember

Heeft u belangstelling voor een van Financiering Voor informatie belt u: mogelijk ! Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen cursussen of Workshops, o.a.: | T (0165) 34 09 99 | F (0165) 34 44 66 06-51988579 of 0165-379349 E brasserie@wapenvannassau.nl | W www.wapenvannassau.nl - Kreatief voor kinderen Chaletpark Wouwse Plantage - Moderne poppenkunst Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl - Glas in lood - Het zelf maken van exclusieve bloemstukken & groendecoraties - en vele andere

Tot ziens op zondag 2 september !

Brasschaatsteenweg 268 - 2920 Kalmthout-Bosduin tel. 03-620 16 20 - Fax 03-666 91 02

Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

27.

Voor een compleet overzicht en uitgebreide informatie over al onze cursussen & workshops kunt u: onze site WWW.KREATIEFCENTRUM.COM bezoeken of telefonische info verkrijgen bij enkele van onze contactpersonen: 0165-512342 of 0165-317835.

www. fonnesmeulders .be

27.

95

organiseren wij, vetten of olie. Inclusief soepbuffet en van 12.00 tot 16.00 uur, weer onze jaarlijkse nagerecht naar keuze. “Opent/mdag” te Oud Gastel. Woensdag vrijdag in ‘t Veerhuis, 95 vanaf 17.00 uur Toegang gratis.

dan bent u van harte welkom, om al onze voorbeelden met eigen ogen te aanschouwen.

Tussen het enorme aanbod van topmerken en eigen exclusiviteiten kunt U urenlang keuren en kiezen in onze sfeervolle toonzaal. Badkamers en cv naar iedere smaak en budget. Modern naast klassiek en design; van de meest eenvoudige badkamer tot de meest luxueuze massage en stoom-baden.

Chaletpark Wouwse Plantage

2 SEPT. STAMPERSGAT (Weelfeesten) Braderie met Luikse-Markt 9 SEPT. WOENSDRECHT Woensdrechtse Boerendag Braderie met Luikse-Markt 16 SEPT. OUDENBOSCH Rommelmarkt (Grasveld De Brink) 23 SEPT. ETTEN-LEUR Luikse-Markt (Brabantpark) 30 SEPT. ZUNDERT Rommelmarkt Sp.Hal Onder De Mast Inlichtingen/Reserveren 0165-302682 of WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

FA B R I E K S V E R K O O P Showroom modellen met enorme kortingen!

Ledikanten – Kasten – Kleinmeubelen De Wijper 6, 4726 TG Heerle Openingstijden: Vrijdag 09:00 – 16:00 u.

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Kipschnitzel met currysaus en ananas * **** Wrap met salami en kruidenkaas Poffertjes met roomijs Nieuofwen warme kersen of Hete gebakken mosselen euw Keuzemenu KoffieN ofiThee ofmaand brasserie met likeur €.2.00 extra Garnalen in filodeeg augustus w u brasserie Nie * ** Nieuw Soepjevan naar keuze Carpaccio tonijn Nu nog meer variatie bij het Wapen van Nassau in Rucphen! Va brasserie of *** brasserie heeft u ook de keus uzelf te laten verwennen in onze nieuw Griekse mixgrill Gevulde champignons Nu nog meer variatie bij het Wapen van Nassau Ruc AANBIEDING Henny en Frank zullen u zeer gastvrij ontvangen in dein sfeer of kaas heeft u ook de keus uzelf te laten verwennen on met gehakt en oude ons familiebedrijf gewend bent. Heerlijk tafelen staat bijinons Woensdag en Henny donderdag Heilbot met paprikasaus zullen u zeer gastvrij ontvangen in vaandel. U heeft en de Frank keus uit 3 overheerlijke arrangementen. of onsnog familiebedrijf gewend Heerlijk tafelen sta €. 20.95 of Nu meer variatie bij hetbent. Wapen van Nassau in Ruc Nu nog meer variatie bij het Wapen van Nassauvaandel. in Rucphen! Vanaf 2012 3 overheerlijke arrangem ham met meloen U heeft de juli keus heeft u ook de keus uzelfuit te laten verwennen in on heeft u ook de keus uzelf te laten verwennen in onze nieuwe brasserie. ** Henny en Frank zullen u zeer gastvrij ontvangen in Henny en Frank zullen u zeer gastvrij ontvangen in de sfeer zoals u van High Tea Grill buffet ons familiebedrijf gewend bent. Heerlijk tafelen staa High Tea gewend bent. Heerlijk Soepje naar keuze ons familiebedrijf tafelen staat bij ons hoog in het Lekker theeleuten U heeft onbeperkt de ke vaandel. U heeft de keus uit 3 overheerlijke arrangem vaandel. heeft de keus uit overheerlijke met arrangementen. LekkerUtheeleuten en3 bijkletsen elkaar *** High bu en bijkletsen met Tea combinatieGrill van gerechte Lekker theeleuten U heeftUonbep en heerlijke genieten van diverse lekkernijen. elkaar en heerlijk vis en groenten. begin Gegrilde kipfilet en bijkletsen met combinatie va genieten van diverse lekkernijen. heerlijk luxe soepbuffet Woensdag t/m zondag, vanaf 13.00 tot 16.30 uur Met een ananas chilisaus elkaar en Tea heerlijk vis en groente Woensdag t/m zondag koks u verwennen met High Grill bufh brasserie Reservering gewenst High Tea Grill buffet vanaf 13.00 genieten tot 16.30 uur. 50 van diverse lekkernijen. heerlijk luxe hoofdgerechten. eindis of Lekker theeleuten U heeftUonbep 21. Reservering gewenst Lekker theeleuten U heeftWoensdag onbeperkt de keus uit een t/m zondag koks u verwen nagerechtcombinatie om uw vinger en bijkletsen met va gebakken zalmforelfilet met preisaus en bijkletsen met combinatie van gerechten met vlees, vanaf 13.00 tot 16.30 uur. 50 hoofdgerechte likken. vis elkaar en heerlijk en groente gewenst Grill buffet Nieuwe historie...of elkaar en heerlijk vis en Reservering groenten. U begint met een21. nagerecht om Bourgondisch tafelen Zaterdag en zondag genieten van diverse lekkernijen. luxe s genieten van diverse lekkernijen. luxe soepbuffet waarna onze vanaf Uheerlijk heeft onbeperkt de keus uit 16.00heerlijk uur likken. Gezellig en sfeervol uwzondag eigen vlees Woensdag t/m koks u verwen varkensoester Bourgondische jus Nu nog meer variatiemet bij het Wapen van Nassau Woensdag t/m zondag koks u verwennen met heerlijke een combinati e van gerechten vanaf 13.00 tot 16.30 uur. Bourgondisch tafelen Zaterdag en zond of vis bereiden aan tafel. Dit alles 50 hoofdgerechte Bourgondisch tafelen vanaf 13.00 tot 16.30 uur. Nu nog meer variatie bij het Wapen van Nassau in Rucphen! Vanaf juli 2012 **** hoofdgerechten. Usfeervol eindigt uw meteigen een 21. Reservering gewenst vanaf 16.00 uur Gezellig en vlees vlees, vis en groenten. U een zeer gezonde manier zonder 21.50 opmet Reservering gewenst nagerecht om inheeft Rucphen! Udeheeft tegenwoordig ook de keusin onzeGezellig en sfeervol uw eigen u ook keus uzelf te laten verwennen nieuwe brasserie. nagerecht om uw vingers bij af te of vis bereiden aan tafel. en Dit luxe alles Aardbeien gedompeld in chocolade vetten of olie. Inclusief soepbuffet begint met een heerlijk likken. likken.op een zeer gezonde manier zonder vlees vis bereiden aan tafel. nagerecht Henny en Frank zeer gastvrij ontvangen in de sfeerofzoals u van naar keuze. uzelf te laten verwennen inu onze nieuwe brasserie. Bourgondisch tafelen Zaterdag en zond soepbuff et waarna onze koks Metzullen ijs en slagroom Bourgondisch tafelen Zaterdag en zondag 95 vanaf 16.00 uur vetten of olie. Inclusief soepbuffet ons familiebedrijf gewend bent. Heerlijk tafelen staat Dit bij ons in hetzeer gezonde Woensdag t/m vrijdag alleshoog op een Gezellig uw95 eigen vleesen vanaf 16.00 uur en sfeervol 27. u verwennen met heerlijke Gezellig en sfeervol uw eigen vlees Of vanaf 17.00 nagerecht uur 27. Henny en Frank zullen u zeer ontvangen in naar aan keuze. of vis bereiden tafel. Dit alles vaandel. U heeft de keus uit gastvrij 3 overheerlijke arrangementen. manier ofzonder vettaanentafel. of Dit olie. hoofdgerechten. U eindigt met vis bereiden alles Woensdag t/mgezonde vrijdag manier zonder Koffie of thee op een zeer een zeer gezonde Inclusiefopsoepbuff et enmanier zonder vanaf 17.00 uur om uw vingers een nagerecht 27.95 de sfeer zoals u van ons familiebedrijf gewend bent. vetten of olie. Inclusief soepbuffet en Met likeur € 2.00 extra vetten of olie. Inclusief soepbuffet en nagerecht naar keuze. bij afnagerecht te likken. naar keuze. Heerlijk tafelen staat bij ons hoog in het vaandel. nagerecht naar keuze. Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen | T (0165) 34 09 99 | F (0165) 34 Woensdag vrijdag Zaterdag ent/mzondag E brasserie@wapenvannassau.nl Woensdag t/mt/mvrijdag Woensdag vrijdag 95 17.00 uur 27.|95W www.wapenvannassau.n Grill buffet € 23.50 arrangementen. vanaf 17.00 uur 27. vanafvanaf UHigh heeft deTea keus uit 3 overheerlijke 16.00Julianastraat uur 1a | 4715 AT Rucphen | T (0165) 34 09 99 | vanaf 17.00 uur

FLORIADE 5 en 23 sep

€ 39,50

50 PLUS BEURS UTRECHT 11, 13 en 14 sep

€ 25,00

Entree + vervoer

Entree + vervoer

WK WIELRENNEN € 22,50 22 en 23 sep DAGREIS LONDEN € 49,00 13 okt, 24 nov + 1, 8, 15 en 22 dec Vervoer, overtocht + stadsplattegrond

2-DAAGSE REIS LONDEN € 109,00 24/25 nov, 8/9 en 15/16 dec

Vervoer, overtocht, hotel + ontbijt

SCHALKE 04 – FC NÜRNBERG € 99,00 27 okt Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

SCHALKE 04 – W. BREMEN 3 nov

€ 115,00

Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

www.brabantexpres.nl

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.


Cheque voor Zusters Franciscanessen

Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur GROTE FAMILIEBEURS

Familiedagen Bij Sneeuwattractiepark Skidôme

7

september 10.00-22.00 u.

8

september 10.00-22.00 u.

9

september 10.00-22.00 u.

Voorzitter Alwin van Spreeken overhandigt de cheque aan Zuster Egno.

ROOSENDAAL - Rotaryclub Roosendaal-Donkenland heeft op 15 augustus aan de zusters Franciscanessen een bedrag van 5.500 euro overhandigd als opbrengst van het jaarlijkse Mariadalconcert. Al enkele jaren op rij organiseert Rotaryclub Roosendaal-Donkenland een concert in de kapel van het klooster Mariadal waar de zusters tot voor kort nog huisden. Het concert vond op 16 maart plaats waar de aanwezigen konden genieten van een aantal talentvolle jonge musici: De Hongaarse

sopraan Veronika Juhasz en het zigeunerensemble Sintiromarus. Ook de ‘impresario’ van het concert, de in Wouw woonachtige cellist Marien van Staalen trad samen met Veronika op. Het was een geweldig concert in een even geweldige entourage. De zusters Franciscanessen zullen de opbrengst van het concert aanwenden voor de bouw/renovatie van een schoolgebouw in het Marrondorp Jaw-Jaw aan de Boven Suriname rivier. Het streven is om de school samen met de dorpsbewoners met zoveel mogelijk lokale materialen te

bouwen, dan wel grondig te renoveren. De werkzaamheden zullen worden begeleid door Pater Toon van de Oblaten van Maria Onbevlekte Ontvangenis en Zuster Egno van de zusters Franciscanessen van Mariadal die vorige week woensdag ook de cheque in ontvangst nam van Alwin van Spreeken, voorzitter van Rotaryclub Roosendaal Donkenland. Ook in 2013 zal het concert weer georganiseerd worden in de kapel van Mariadal. Op vrijdag 8 maart 2013 zullen nog nader bekend te maken musici een concert ten gehore geven.

Caritas ondersteunt werk MIVA-medewerkers Zimbabwe ROOSENDAAL - De opbrengst van de maandelijkse Caritascollecte in het weekend van 1 en 2 september is bestemd voor de ondersteuning van de werk van MIVA in Zimbabwe. Voor de zorg aan zieken heeft MIVA onlangs 5 ambulances gedoneerd aan missieziekenhuizen.

Maar er zijn nog 5 ambulances nodig om de zorg te kunnen verlenen die nodig is. De klinieken liggen erg afgelegen en zijn alleen bereikbaar via onverharde wegen. De ambulances zullen worden gebruikt voor noodgevallen maar ook voor de thuiszorg aan zieken en de vaccinatieprogramma’s voor kinderen. Met de ambulances kunnen zo’n 5000 mensen worden bereikt die anders geen zorg krijgen.

Speciale lezers aanbieding Normaal tarief:

GlowGolf 4 t/m 12 jaar 6,50 GlowGolf v.a. 13 jaar 7,95 2 uur vrij skiën/snowboarden 4 t/m 12 jaar 27,50 2 uur vrij skiën/snowboarden v.a. 13 jaar 32,50 1,5 uur proefles + 0,5 uur vrij alle leeftijden 39,75 2 uur sleeën/snowtuben 4 t/m 12 jaar 15,00 2 uur sleeën/snowtuben v.a. 13 jaar 19,00 1 heat IceKarten (v.a. 1,40 meter) 19,50 Tokkelen en abseilen vanaf brandtrap (ca. 25mtr.)

Tarief

Bode-lezer:

5,50 6,95 12,50* 15,00* 15,00* 12,50 15,00 17,00 15,00

*incl. materiaal

SPECIAAL MILIEDAGEN!!

TIJDENS DE FA

KORTE BERICHTEN ROOSENDAAL Stilte wandeling: Een stiltewandeling is voor iedereen die eens op een andere, bewustere manier wil vertoeven in de natuur. Elk seizoen worden op verschillende zondagochtenden in het buitengebied van Roosendaal stiltewandelingen georganiseerd. Op zondag 2 september 9.00 uur vertrek vanuit het T- huis Visdonk in Roosendaal. De wandeling duurt ongeveer één uur. Meer info op i-a-m.nu of 0165-554763. Fit & Gezond-dagen: Vrijdag 31 augustus van 09.30-1730 uur en zaterdag 1 september van 10.00-13.00 uur in de Medicura Zorgwinkel in Roosendaal. Tijdens de Fit & Gezond-dagen krijgen bezoekers info over zorgproducten en diensten uit eigen omgeving. Op deze dagen zijn er veel gratis activiteiten voor bezoekers, allemaal in het teken van een fit & gezond leven, i.s.m. tanteLouise en enkele onafhankelijke specialisten in gezondheidszorg. Ga langs voor een gratis bodyscan of advies. Bingo: Op donderdagavond 30 augustus wordt in Het Fatimahuis een levensmiddelenbingo georganiseerd. Aanvang 20.00u. Op zondagmiddag 2 september is er weer een bingo. Aanvang 13.45u. Foto expositie Erik Meesters: In verzorgingshuis De Brink zijn er van 1 september tot 1 december foto’s te bewonderen van Erik Meesters uit Bergen op Zoom. Erik is fervent amateurfotograaf die er graag op uit trekt om in de natuur foto’s te maken. Hij vindt het een hele eer om een deel van

zijn collectie tentoon te mogen stellen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij zijn werken op aluminium afgedrukt. Zijn fotomateriaal bestaat voornamelijk uit dieren- en landschapsportretten gemaakt tijdens diverse reizen. Twee exemplaren zijn met acrylverf op doek nageschilderd door cliënten die hij vervoert tijdens zijn dagelijkse werk als rolstoeltaxichauffeur. IVN wandeling: Op zondag 9 september kunt u onder leiding van IVN-natuurgidsen Donald van Hoek, Annemarie Weldering en Carla van der Burgt een wandeling maken in het natuurgebied Halsters Laag. Zij onthullen voor u de geheimen van dit sinds kort toegankelijke gebied. Het vertrek is om 13.30u van de parkeerplaats bij het bruggetje aan het eind van de Genestetlaan. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te wandelen! Meer informatie over het IVN-Roosendaal is te vinden op www. ivn.nl/roosendaal. WDS-RBC busreis: zondag 2 september gaat RBC op bezoek te Breda. De Supportersvereniging RBC zet een jarenlange traditie voort. Oftewel: wij bieden een georganiseerde busreis aan naar dit duel. De bus zal die zondag om 13.15u. vertrekken vanuit de Roosendaalse binnenstad, vanuit Feestcafe de Moeder Overste op de Oude markt in Roosendaal. Ze zijn geopend vanaf 12.00u. Opgeven voor de busreis kan vanaf nu bij Michael van der Aa (06-41160976 of mailen na michael.vanderaa@live.nl. Na afloop van het duel vertrekt de bus direct

terug naar de Roosendaalse binnenstad. Kledinginzameling: Zaterdag 1 september kledinginzameling voor Cordaid- Mensen in Nood, van 10 tot 12 uur in de St. Josephkerk te Roosendaal. Ook spullen voor de volgende rommelmarkt, en boeken, platen en cd’s voor de boekenmarkt worden ingezameld. Nieuw: inzameling van oude mobieltjes en oude draagbare telefoons voor Cordaid-Mensen in Nood. Wandelen op de Kalmthoutse heide: Op zondag 2 september houdt de KNNV afd. Roosendaal een wandeling op de Kalmthoutse Heide. De vertrektijd is 8.30 uur vanaf de parkeerplaats MEC Visdonk, hoek Zundertseweg/Rozenvendreef Roosendaal. De gids voor deze wandeling is Kees Konings. De wandeling is voor iedereen gratis en duurt tot 12.00 uur. Meer informatie: www.knnv.nl/roosendaal WOUWSE PLANTAGE Nazomeren met Vlaamse Kunst: Op 2 september kunt u weer genieten in de galerie en beeldentuin van Amaterasu tussen 13-17u. De Vlaamse kunstenaars, staan centraal. Wim Ricourt, met zijn passievolle en dikke streken olieverf op doek. Dees Goosen (in Antwerpen geboren) met haar diepzinnige mixed-media doeken en Babette DeGraeve (geboren in Brugge), met haar aandoenlijke bronzen beelden. Galerie en beeldentuin Amaterasu, Julianaweg 2, Wouwse Plantage, 0165-379976; www.galerie-amaterasu.nl PAGINA 12

Inschrijven? Ga snel naar www.internetbode.nl

Open avond bij duikvereninging Stella Maris

ROOSENDAAL - Vrijdag 31 augustus is er weer de jaarlijkse open avond in het zwembad de Stok te Roosendaal. De Roosendaalse duikvereniging Stella Maris houdt deze avond van 20.15 tot 21.55 uur.

Men kan op deze avond kennis maken met de duiksport en snorkelen door onder onze deskundige begeleiding een gratis proefduik in het zwembad te maken. Leeftijd: vanaf 10 jaar en ouder. Toegang is gratis en iedereen is welkom. www.osv-stellamaris.nl


AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

St. Janstraat 147 – 4714 EE Sprundel – Tel: 0165-382830 St. Janstraat 147 – 4714 EE Sprundel – Tel: 0165-382830 Ook vooruw uwonderhoud, wintercheck winterbanden kunt Ook voor APK,ofbanden, airco-onderhoud, Ook uw wintercheck of winterbanden u bijvoor onsruitreparatie terecht, belenofBOVAG mail ons voor meerkunt info schades, producten! u bij ons terecht, bel of mail ons voor meer info OCCASIONS BJ PRIJS IN € OCCASIONS BJ PRIJS OCCASIONS PRIJS Prijs incl. APK, afleverbeurt en Bovag-garantieBJ IN € IN17.950 € Mercedes BenzBenz C180KC180K combi Avantgarde airco 2007 2007 19.950 Mercedes combi Mercedes Avantgarde aircoC180K Mercedes BenzBenz C180K Sedan combi Avantgarde airco2007 2007 19.950 19.250 Avantgarde airco Saab 2.0t Estate leer nav.airco 2007 Saab 9-5 9-5 2.0t Estate leer nav.airco 2007 19.950 18.750 Saab 9-5 2.0t3.0 Estate leerEleg. nav.airco 2007 19.950 Opel Vectra V6 Cdti Volkswagen Golf 1.6 Optive 4 airco airco 2004 2009 9.950 15.950 Opel 3.0 16V V6 Cdti Eleg. 9.950 Opel Vectra Zafira 1.8 Max Cool airco airco 2004 2004 6.950 Hyundai Tucson 2.0 W.Cup aircoCool 2006 6.950 9.950 Opel Zafira 1.8 16V Max airco 2004 Opel Astra H 1.8 Cosmo airco 2005 10.950 Opel Zafira 1.8 16V Eleg. Airco airco 2002 10.950 3.950 Opel Astra H 1.8 Cosmo 2005 Opel Astra Opel Vectra 3.0 V6 Cdti Eleg. Airco 2004 8.750 Opel Astra Opel Astra H 1.6 GTC Njoy airco 2007 12.450 Opel Agila 1.0 Edition airco Njoy airco 2009 12.450 7.950 Opel 2007 Opel Astra Astra H H 1.6 1.6 GTC Business airco 2008 12.950 Opel Agila 1.2 16V 2004 12.950 4.450 Opel Astra H 2008 Opel Astra H 1.6 1.6 Business Stat. Bus.airco Airco 2007 12.450 Opel Corsa 1.2 H Njoy airco 3 drs 2008 12.450 7.950 Opel Astra Stat. Bus. Airco 2007 Opel Astra H 1.6 1.6 Stat. Cosmo 2007 12.950 Opel Astra Opel Corsa 1.2 H Business aircoCosmo 5drs 2007 12.950 7.450 Opel Astra H 1.6 1.6 Stat. Cosmo aut.station 2007 2007 11.950 Opel Astra aut.station 2007 Opel Corsa 1.2 H Business aircoairco 5drs 2007 11.950 7.750 Opel Astra H 1.6 1.6 Cosmo Njoy 2004 7.950 Opel Astra 1.6 Njoy airco 2004 Opel Meriva 1.6H 16V Aut. Airco 2004 7.950 6.450 Opel Astra H 1.4 Njoy 2004 7.950 Opel Astra H 1.4 Njoy 2004 Opel Astra 1.7 DT Njoy airco 2002 5.450 Fiat Punto 1.2 Classic Ed.Cool airco 2009 7.950 6.450 Opel Astra 1.7 DT Njoy airco 2002 Opel Meriva 1.4 16V airco 2005 7.450 Fiat Punto 1.2 airco 2005 5.450 4.450 Opel Meriva 1.4 16V airco 2005 7.450 OpelC1 Agila 1.2 16V 2004 Citroën 1.0 Amb. Airco 2010 5.450 7.950 Opel 1.2 16V 2004 5.450 Opel Agila Corsa 1.4 16V inTouch airco 2009 10.950 Peugeot 207 1.6 airco 2007 9.450 Opel Corsa 1.4 16V inTouch airco 2009 10.950 Opel Corsa 1.3 Cdti 2004 3.950 Ford Fiësta 1.25 1.3 Trend airco 2009 3.950 9.950 Opel Corsa Cdti 2004 Opel Corsa 1.2 Njoy airco 3 drs 2008 9.950 Toyota Corolla 1.6 VVT Eccairco 3 drs 2006 9.950 9.995 Opel Corsa 1.2 Njoy 2008 Opel Corsa 1.2 Business airco 5drs 2007 8.950 OCCASIONS Opel 8.950 Opel Corsa Corsa 1.2 1.2 Business Business airco airco 5drs 5drs 2007 2007 8.450 Prijs incl. APK zonder garantieairco Opel Corsa 1.2 8.450 Opel Corsa 1.2 Business Business airco 5drs 3drs 2007 2007 7.950 BMW 318ti 1997 7.950 2.950 Opel Corsa 1.2 1.6 Business Skoda Octavia airco airco 3drs 2007 2001 3.950 Skoda 1.6 airco 2001 Opel AstraOctavia 1.6 16V Comfort 2000 3.950 2.450 Mercedes Benz C180 1999 Mercedes 1999 Saab 9-3 2.0 SBenz airco C180 2000 1.950 Eleg.auto.airco Eleg.auto.airco Fiat Seicento 205 1.1 Brush 2002 2.450 Peugeot 1.4 Generation 1997 750 Peugeot 1.4F650 Generation 1997 750 BMW All 205 Road 1995 2.250 BEDRIJFSWAGENS All Road F650 (EXenB.T.W.) 1995 2.250 BEDRIJFSWAGENS exBMW BTW incl. APK, afleverbeurt Bovag garantie BEDRIJFSWAGENS B.T.W.) 2007 Opel Combo 1.3 CDTi (EX airco/navi Opel Combo 1.3 Cdti 2004 6.750 4.750 Opel 2007 6.750 Opel Combo Combo 1.3 1.3 CDTi Cdti airco/navi 2004 4.750 Opel Combo 1.3 Cdti 2004 4.750

RENAULT CLIO LASTMINUTE VOORDEEL NÚ BIJ AUTO INDUMIJ

RENAULT CLIO COLLECTION BENZINE 5-DEURS 1.2 16V 75 NORMAAL VANAF

€ 17.005,-

LASTMINUTE VOORDEELPRIJS RIJKLAAR

€ 12.755,-

SLECHTS 8 STUKS VOOR DEZE PRIJS!

OP=OP

■ 5-DEURS BENZINE UITVOERING ■ RADIO CD/MP3 SPELER ■ AIRCONDITIONING ■ CRUISE CONTROL

RENAULT CLIO NIGHT & DAY DIESEL 5-DEURS dCi 85 NORMAAL VANAF

€ 19.780,-

LASTMINUTE VOORDEELPRIJS

RIJKLAAR

€ 15.530,-

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

SLECHTS 9 STUKS VOOR DEZE PRIJS! ■ ■ ■ ■

5-DEURS DIESEL UITVOERING TOMTOM LIVE NAVIGATIE CLIMATE CONTROL RADIO CD/MP3 SPELER

vanaf

Doe de test!

€ 899,-

De zekerheid van warmte! GÉÉN WEGEN BELASTING

WWW.INDUMIJ.NL

9k8 % l

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

anttevrede n heid! -

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT DE BOEDINGEN 19 TEL. (0162) 43 14 50 RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR ECUSTRAAT 5 TEL. (076) 503 93 00 *Actie alleen geldig bij Renault-dealer Indumij. De actieperiode loopt van 13 augustus tot en met 30 september 2012. De genoemde vanafprijzen zijn inclusief lastminute voordeel van € 4.250,- BTW, BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Overige (landelijke) acties zijn uitgesloten. Uiterste registratiedatum is 30-9-2012. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijk geleverde auto. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en de volledige actievoorwaarden raadpleeg uw Renault-dealer.

Min./max. verbruik: 3,0-7,0 l/100 km. Resp. 33,3-14,3 km /l. CO2 89-130 g/km.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

bbq all-in

11. kipkarbonade 3kg 5.-

80

serranovarkenslappen ½kg 1.75 ham fricandeau/rollade ½kg 1.99 100g 1.39 roomkipdrumsticks 1kg 2.99 pate 49 runderriblappen ½kg 3. 100g 0.99

WERU, AL 40 JAAR DE NUMMER 1 IN KUNSTSTOF KOZIJNEN WERU.NL Vestiging Etten-Leur: Vestiging Yerseke: Vosdonk 4 Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel: 076-5032800 Tel: 0113-574173 www.kumasol.nl

magere

gemengd gehakt kg 2.98 shoarma/giros ½kg 1.75 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

35

* eigen fabricage en toonzaal * alle stijlen en modellen op maat gemaakt * totale renovatie eide toonzaal * klein bedrijf met grote mogelijkheden

br bezoek onze uitge

industriepark - rijkmakerlaan 13 - 2910 essen (B) - tel. 00323-677.31.98

www.keukenskonings.be


Con Voermans Hoofdscheidsrechter in Parijs NSV sneuvelt in eerste ROOSENDAAL - Afgelopen weekenden is een van de trainers van Karate- ronde bekertoernooi do SAN, Con Voermans door de KBN, naar Parijs gestuurd. In Parijs stond er een vijflanden toernooi op het programma.

Voor Nederland is het zeer belangrijk om een of meerdere medailles te pakken. Karate is druk bezig om zich klaar te gaan maken voor de Olympische spelen van 2020, deze kunnen gehouden worden in Japan, de baker mat van het karate. Tijdens het toernooi had Con de eer om als chief referee het toernooi te mogen leiden. Voor Con is deelname aan het wereld toernooi als scheidsrechter nog niet zeker, hij was gepland om voor 5 maanden naar Afganistan te gaan, voor zijn werk. Dit is echter 3 weken geleden terug gedraaid, nu is echter de vraag of de WKF (wereld bond) toestemming geeft om hem via een verkorte procedure alsnog te laten deelnemen aan de wereld scheidsrechter cursus.

Con met collega internationaal scheidsrechter uit Frankrijk, Paco Martinez.

Meer inlichtingen over karate, weerbaarheid: 06-24222772; www.karatedosan.nl

Afdeling Kortendijk

35 jarig jubileum Zonnebloem Roosendaal ROOSENDAAL - Dit jaar bestaat de afdeling Kortendijk 35 jaar. Deze mijlpaal gaan we met onze gasten en vrijwilligers feestelijk en muzikaal vieren in september.

grote maatschappelijke waarde. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat en vragen naar Rien, na 18.00 uur: 0165-853504.

De afdeling Kortendijk organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een fysieke beperking, ook worden deze mensen (onze ‘gasten’) regelmatig bezocht door onze vrijwilligers. Daarvan ondervinden onze gasten de voordelen, maar ook voor vrijwilligers is het Zonnebloemwerk een verrijking van het leven, door er echt voor een ander te kunnen zijn. Daarom ook de Zonnebloem slogan voor dit jaar: ‘Zonder elkaar is iedereen alleen’ Om dit mooie werk voor onze gasten ook in de toekomst te kunnen blijven doen zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die ons kunnen helpen de gasten te bezoeken en activiteiten te begeleiden. Nieuwe vrijwilligers krijgen gratis een kleine cursus (2 dagdelen om een aantal basisvaardigheden te leren). Vooral het bezoekwerk wordt enorm gewaardeerd, is leuk om te doen en van

Ieder jaar vindt in september de Week van de Zonnebloem plaats. Deze hele week gaat extra aandacht uit naar het Zonnebloemwerk voor zieken en gehandicapten. In 2012 vindt de Week van de Zonnebloem plaats van 3 t/m 9 september. In deze week vragen wij u aandacht voor de nationale loten verkoop. Daarvoor komen onze vrijwilligers op dinsdag 4 september in de wijk Kortendijk en Landerije bij u aan de deur om deze loten aan te bieden. U kunt er mooie prijzen mee winnen en u helpt daarmee de Zonnebloem om haar mooie werk te kunnen continueren. Tevens kunt u tijdens de verkoop van deze loten ook vrijblijvend informatie krijgen wanneer u interesse heeft om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan of als we u in de toekomst als gast mogen verwelkomen.

NISPEN - Afgelopen zondag speelde NSV zijn derde en laatste wedstrijd in de voorronde van de regionale KNVBbeker. De eerste 2 wedstrijden werden gewonnen. De laatste wedstrijd werd thuis gespeeld tegen FC Bergen. De degradant uit de 3e klasse was duidelijk een maat te groot tegen een aanvallend en positief spelend NSV: 1-4. NSV eindigt hierdoor op de 2e plaats in de voorronde en is uitgeschakeld. FC Bergen bekert verder. Zondag begint voor de standaardelftallen de competitie, de lagere elftallen moeten nog 2 zondagen bekerwedstrijden afwerken. NSV-1 treedt op verplaatsing aan tegen WVV’67. De Woensdrechtse Voetbalvereniging, opgericht in 1967, bemachtigde vorig seizoen een verdienstelijke 2e plaats. In de zomerstop wist WVV zich echter op verschillende plaatsen te versterken. WVV is daarom nu al kampioenskandidaat nummer-1 en de te kloppen ploeg. De Nispenaren kunnen zondag dus al snel laten zien waar ze staan. De wedstrijd op Sportpark De Fortuin aan de Fortuinstraat 12 in Woensdrecht begint om 14.30 uur. NSV-2 ging door waar het vorig seizoen mee eindigde: winnen in de strijd om de beker. De winnend finalist van vorig seizoen haalde het met overmacht op verplaatsing tegen RSV-2: 0-3. Zondag komt Roosendaal-4 wat Internos-4 met 6-0 van de mat veegde naar Nispen. Het lijkt er nu al op dat de winnaar naar de volgende ronde gaat. De wedstrijd in Nispen begint

om 12.00 uur. Uitslagen jeugd Moerstraten MA1-NSV/Cluzona MA1 7-2 Roosendaal C3-NSV C1 7-0 NSV D1-RSV D1 2-1 SC Gastel D2-NSV D2 5-2 Steenbergen E4-NSV E1 8-4 NSV E2-Unitas’30 E5 1-14 NSV F1G-Oudemolen/Chrislandia F1G 3-0 Uitslagen senioren NSV1-FC Bergen 1 1-4 RSV 2-NSV 2 0-3 Roosendaal 7-NSV 4 5-1 NSV 5-Alliance 5 1-2 NSV VR1-Baronie VR2 4-3 Programma zaterdag 1 september NSV A1-SVC A1 13.30u NSV/Cluzona DA-Hoeven MA1 11.00u DVO’60 B2-NSV B1 15.00u NSV C1-Nieuw Borgvliet C1 11.30u WVV’67 D1-NSV D1 11.00u NSV D2-NVS D2 10.00u NSV E1-Kogelvangers E1 10.00u Halsteren E5-NSV E2 09.00u Unitas’30 F11-NSV F1G 08.30u Zondag 2 september WVV’67 1-NSV 1 14.30u NSV 2-Roosendaal 4 12.00u NSV 4-Victoria’03 6 10.00u RSV 4-NSV 5 11.00u BVV’63 VR1-NSV VR1 11.00u Alle info over NSV vindt U op www.nsv-nispen.nl

Mis op de kermis ROOSENDAAL - Op zondag 2 september vieren we als OLV Parochie samen met de ‘Kermisparochie’ de Eucharistie op de kermis om 10.30 uur in de ‘botsautotent’ die opgesteld zal staan op de Nieuwe Markt. Uiteraard zijn ook andere parochies daarbij van harte welkom. Het ‘Gemengd Koor Langdonk’ o.l.v. Wilma

van Ineveld en Jack Buijs zal de viering begeleiden. Voorgangers zijn de aalmoezenier van de Kermis, pater Bernard Welzenes, Salesiaan en pastoor Fons van Hees. Let op! De viering van 10.00 uur in de OLV Kerk komt te vervallen. Voor parochianen die liever niet naar de ‘kermis-mis’ gaan is er een extra Eucharistieviering in de kerk aan de Kade op 2 september om 09.00 uur.

KERKELIJK NIEUWS PINKSTERGEMEENTE DE WIJNRANK Azaleastraat 1, Roosendaal. Voorganger Br. Rohoman 076-5018796. Woensdag 29 augustus: praise avond 19.30u. Zondag 2 september: eredienst 10.30u, spreker A. Rohoman met Avondmaal. Maandag 3 september: bijbelstudie 19.30u. PAROCHIE DE ARK De Goede Herder Lindenburg 86; tel. 534372 Zondag 2 september 11.30u Eucharistieviering met samenzang; Voorgangers: Pastor J. Hoevenaars en Pastor P. Versnel. Elke 2e dinsdag van de maand 14.00u Seniorenviering. Moeder Gods Pres. Kennedylaan 73; tel. 533786 Zaterdag 1 september 17.00u Woord- en Communieviering met samenzang; Voorganger: Pastor P. Versnel. Zondag 2 september 10.00u Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor; Voorgangers: Pastor J. Hoevenaars en Pastor P. Versnel. Maria Hemelvaart Kerkplein 8; tel. 365394 Zaterdag 1 september 19.00u Woord- en Communieviering m.m.v. Koorgroep Cadans; Voorganger: Pastor P. Versnel. Zondag 2 september 09.30u Eucharistieviering m.m.v Cantorgroep; Voorganger: Pastor P. Swinne. Steunpunt St. Franciscus Azurietdijk 91; tel. 533105; Elke 4e zondag van de maand 11.30u Eucharistieviering. Elke 3e dinsdag van de maand 14.00u Seniorenviering. Tolbergse schuurkapel Damastberg 108; tel. 533786 (pastorie Moeder Gods) Elke 2e zondag van de maand 11.30u Eucharistieviering. Elke laatste dinsdag van de maand 14.00 Seniorenviering.

CENTRA VOOR WONEN EN ZORG EN VERPLEEGHUIZEN Franciscus Ziekenhuis Zondag 2 september 10.30u voorganger pastor Chantal Sluijsmans m.m.v. Maria van den Eijnden. De Bloemschevaert Zaterdag 1 september 18.00u voorganger pastor Jos Broekmans. De Brink-verpleeghuis Moerweide Zondag 2 september 10.00u voorganger pastor Ria Verheul. De Eglantier Vrijdag 31 augustus geen kerkdienst. Heermastate Elke woensdag om 11.00u voor bewoners van de woonerven 4 en 5, om 14.00u voor de bewoners van de woonerven 1, 2 en 3; voorganger pastor Jan Bruinsma. Kroevenhove Elke dinsdag om 14.00u voorganger pastor Jan Bruinsma. De Weihoek Elke donderdag om 14.30u voorganger pastor Jos Broekmans. Wiekendael Zondag 2 september 10.30u voorganger pastor Jos Broekmans m.m.v. Toine Nooijens Wildenborch Vrijdag 31 augustus 14.00u voorganger pastor Claude Covemaeker. EVANGELISCHE GEMEENSCHAP ROOSENDAAL Levensschool, Benedendonk 1, Roosendaal, tel. 0165556083, info@egr.nl. Persoonlijke gesprekken en informatie: kantoor in de Levensschool. www.egr.nl Zondag 2 september – feestelijke startzondag; interactieve dienst voor jong en oud. Spreker: Nicolas

Pouyet. Er is oppas voor de allerkleinsten en speciale kinderdiensten voor kinderen t/m 12 jaar. Maandag 3 september – Gemeentebidstond Met elkaar bidden voor de gemeente, de stad, het land en alles wat ons bezighoudt. U bent van harte welkom mee te komen bidden om 19.30u. Dinsdag 4 september – Bijbelstudiegroep Met een groep ontdekken wat de Bijbel ons leert voor ons leven vandaag de dag. Momenteel zijn we bezig met het bestuderen van de eerste brief aan de Corinthiërs. U bent van harte welkom van 9.30-11.15u. Donderdag 6 september – Israëlavond Bidden voor Israël is een belangrijk onderdeel van de avond, maar ook zoeken naar wat Gods bedoeling is met Israël en hoe wij er mee mogen omgaan. U bent van harte welkom vanaf 20.00u. PROTESTANTSE GEMEENTE Kruiskerk, St. Lucasplein. Elke zondag 10.00u. Voorgangers: ds. F.J. Timmers, ds. M. den Bakker. Kerkelijk werker: H. Broer. www.protestantsegemeenteroosendaal.nl Zondag 2 september 10.00u: voorganger: ds. F.J. Timmers. Er is kindernevendienst. Jongerendienst in het Jeugdhonk van de Kruiskerk. EMMAÜSPAROCHIE Tweeëntwintigste zondag door het jaar. St. Josephkerk 31 aug. 18.30u Eucharistieviering 1 sep. 19.00u Eucharistieviering. Verkondiging: pastor Cas v. Beek. Gemengd koor St. Joseph. Organist: mw. Angèle Oerlemans 2 sep. 10.15u Woord-communieviering. Verkondiging: pastor Cas v. Beek. Cantors en samenzang. Organist: mw. Angèle Oerlemans.

PAGINA 14

4 sep. 9.00u Woord - communieviering; 14.30u Rozenkransgebed daarna ontmoeting met koffie en thee. JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal van Beethovenlaan 17, tel. 554055, b.g.g. tel. 569600 Gemeente Roosendaal-Centrum: Gemeentebijbelstudie/Theocratische bediening school: donderdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie zaterdag 18.00u. Gemeente Roosendaal-Tolberg: Gemeentebijbelstudie/Theocratische bedieningschool dinsdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie: zondag 10.00u. EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR Kerkdiensten: zondag 11.00u en 18.00u, Best Western City Hotel the Goderië, Stationsplein 5a Roosendaal , tel. 06-46030695; www.dedeurroosendaal.come2me.nl GLORY ASSEMBLY ROOSENDAAL Zondag 14.00u en vrijdag 19.00u. Kruiskerk, St. Lukasplein 1, 4703 HX Roosendaal. Info: 06-29103323; gloryassemblychurch@email.com; www.glohim.org WIJKCENTRUM DE KORENAERE Korenmarkt 7, Bergen op Zoom Centrum. Dienst: zondag 11.00u en 18.00u, woensdag 19.30u bijbelstudie. dedeur.bergenopzoom@gmail.com; http://dedeurbergenopzoom.come2me.nl/ CROWN OF LIFE CHURCH INT. ROOSENDAAL Aanbidding Dienst: Zondag 12.00u, Vrijdag 18.00u Bible Study en Zaterdag 16.00u Foundation school,Fatima Kerk Zaal bij Fatima Buurthuis, Doctor Schaepmanlaan 92, 4702 GZ Roosendaal. Informatie: crown4life1@yahoo.com, 06-81761703.


vacatures

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Wo 19 sept, Hotel Trivium te Etten-Leur Do 20 sept, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

Om vandaag te kunnen inspelen op de vraag van morgen, investeren wij voortdurend in ons bedrijf. In nieuwe machines, maar ook in goede medewerkers. Vanzelfsprekend, want alleen met gemotiveerde collega ‘s kan Schut Flexible Packaging werken aan kwaliteitsproducten voor haar klanten. Schut Flexible Packaging B.V. is een bekend bedrijf op de markt van flexibele verpakkingen en opereert op de markt als zelfstandige onderneming binnen de FPH groep. Ongeveer zestig gemotiveerde mensen zijn dagelijks in teamverband bezig met het vervaardigen van hoogwaardige verpakkingen voor bekende merkfabrikanten in de voedings- en genotsmiddelen industrie. In de supermarkt komt u vaak producten tegen die voorzien zijn van een verpakking die ontwikkeld en bedrukt is bij Schut Flexible Packaging. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar de kandidaat die beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor kwaliteit, enthousiasme, doorzettingsvermogen, collegialiteit en verantwoordelijkheidsgevoel voor de volgende functie:

Rotatie Flexo- en/of Diepdrukker m/v 36 uur per week Functieomschrijving Het bedrukken van rollen papier, kunststof of laminaten met behulp van flexo- en/of diepdruk technieken. De geschikte kandidaat heeft reeds enige jaren grafische ervaring en is bekwaam om het proces zelfstandig uit te kunnen voeren. De werkzaamheden worden verricht in 3-ploegendienst Functie-eisen Wij zijn voor deze functie op zoek naar een enthousiaste man / vrouw op minimaal MBO niveau. Je werkt efficiënt, doorziet zaken snel en bent probleemoplossend ingesteld. Kwaliteitsbewustzijn alsmede een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zijn belangrijk. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid maar bent ook een teamplayer. Je bent geduldig, stressbestendig en staat stevig in je schoenen. Schut Flexible Packaging biedt: • Een verantwoordelijke baan in een dynamische werkomgeving • Goede begeleiding op de werkvloer • Doorgroeimogelijkheden • Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (volgens Kartoflex CAO) • Een collegiale werksfeer

Patiënt belangrijke schakel in actueel medicatieoverzicht

Medicatieoverzicht voor optimale zorg

Zorgverleners in West-Brabant besteden in april extra aandacht aan het actuele medicatieoverzicht. In uw huisartsenpraktijk, bij de verloskundige, bij de apotheker, maar ook bij de thuiszorg treft u posters of een informatiefolder aan over het actueel medicatieoverzicht. Deze vertellen u meer over het medicatieoverzicht en waarom het zo belangrijk is. Apotheek Het medicatieoverzicht wordt gratis uitgegeven door uw apotheek. Uw apotheker of een van de assistenten neemt graag de tijd om het overzicht van uw medicijnen met u door te nemen op volledigheid, bijwerkingen en hoe u de medicijnen gebruikt. Met uw toestemming kan de apotheek het medicatieoverzicht ook doorgeven aan een andere zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Medicijnoverzicht Het is belangrijk dat uw medicatieoverzicht altijd actueel is. Vooral als er iets verandert in uw zorgsituatie en u met nieuwe artsen te maken krijgt. Die moeten precies weten welke

AVT b.v. is één van de weinige toeleveranciers en/of producenten van snij- en verpakkingsmachines voor de brood- en banketbakkerij in Nederland. De snijmachines en verpakkingssystemen die binnen AVT b.v. worden geconstrueerd vinden voornamelijk hun weg binnen de Benelux maar ook regelmatig over de wereld. Om onze positie te kunnen versterken en te verbeteren zijn wij op zoek naar een Tekenaar-Constructeur die kan werken met het 3D tekenprogramma Inventor. Wat verwachten wij van onze kandidaat: • Beheersing van het tekenpakket Inventor. • Minimaal MBO 4 niveau. • Zelfstandig kunnen werken maar ook in klein teamverband. • Voldoende technische basiskennis. • Analytisch kunnen denken. • Indien gewenst uitwerking mondeling aan monteur(s) toelichten. • Contact onderhouden met toeleveranciers en onze inkoop. • Het ondersteunen bij het maken van machine handleidingen. Wat mag u van AVT b.v. verwachten: • Het mogen werken met up-to date software. • De ruimte om u verder te kunnen ontwikkelen binnen uw vakgebied. • Werken binnen een klein team van technici die gedreven zijn. • Werken met ruimte voor een eigen mening. • Mogelijkheid tot bijscholing op uw vakgebied. • Starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. • Salariëring markt conform, waarbij uw kennis en kunde mede bepalend is. AVT b.v. is lid van de Koninklijke Metaalunie, hierdoor wordt het CAO van de kleinmetaal gevolgd. De vacature is voor 40 uur per week. De werktijden kunnen in overleg worden aangepast. Bent u geïnteresseerd?, mail uw CV met begeleidend schrijven naar: info@avt.nu t.a.v. de heer M. Waterlander. Mocht u vragen hebben over deze vacature dan kunt u bellen naar 076 5415260, vragen naar de heer M. Waterlander. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

INTERESSE IN EEN LEUKE BIJVERDIENSTE?

Taxid r

Rij

Informatie en sollicitatie Heb je interesse in deze functie, dan kun je je schriftelijke sollicitatie richten aan: Schut Flexible Packaging BV, t.a.v. Claudia Gelens, afdeling P&O, Postbus 16, 4870 AA, Etten-Leur. Indien u nadere informatie wenst kunt U contact opnemen met Claudia Gelens, Telefoon: 076-5047000, Fax: 076-5033234 of E-mail: c.gelens@schutflexiblepackaging.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WEST-BRABANT - Gebruikt u dagelijks medicijnen? Dan is een medicatieoverzicht onmisbaar. Een medicatieoverzicht bevat een overzicht van alle medicijnen die u dagelijks, al dan niet op recept, inneemt en de dosering daarvan. Daarnaast staan er belangrijke gegevens in over uzelf. Bijvoorbeeld of u ergens allergisch of overgevoelig voor bent. Dankzij uw medicatieoverzicht kunt u goed en veilig geholpen worden.

Vacature: Tekenaar-Constructeur 3D

medicijnen u gebruikt en wat er eventueel in veranderd is. Zo kunnen ze u de beste zorg bieden. Neem dus altijd een actueel medicatieoverzicht mee. Zeker als u naar een ziekenhuis of een andere zorginstelling gaat voor opname of voor een bezoek aan de specialist. Veranderingen Er kunnen altijd dingen veranderen in uw medicijngebruik. Uw huisarts verandert bijvoorbeeld de dosering van een middel dat u al langer gebruikt of hij vertelt u dat u met een medicijn mag stoppen. Of tijdens uw verblijf in het ziekenhuis verandert de specialist iets in uw medicatie. Lang niet altijd wordt uw apotheek daarover automatisch geïnformeerd. U heeft zélf het beste zicht op uw medicijngebruik. Geef daarom veranderingen door aan uw apotheek. Zij kunnen er dan voor zorgen dat uw medicatieoverzicht actueel blijft. De campagne in West Brabant is een initiatief van de WestBrabantse Apothekers Vereniging. Gedurende het traject zijn de Huisartsenkring West Brabant, de Verloskundige kring, Thuiszorgorganisaties Thebe en West-Brabant aangeschoven. Samen hebben zij de posters en het informatiemateriaal ontwikkeld. Het landelijke programma Zorg voor Veilig heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het realiseren van deze campagne. Stichting Robuust, locatie Zee-bra heeft het ontwikkelen van de campagne begeleid. Bovenstaande partijen hopen dat deze publiekscampagne zal leiden tot continuering van de samenwerking met elkaar op het gebied van medicatieoverdracht. De groep breidt zich ook nog steeds uit met nieuwe zorgverleners. PAGINA 15

iver

(36, m jij Roel et M z i e ke n S ) n a a r h e t huis je op d en praat e te samen rugweg na?

Vanuit huis? Zonder investering?! Gratis Training, Begeleiding en Coaching! Directe betaling van commissies! Kom vrijblijvend naar een informatieavond!

Bel: 06 8377 0923

Bastion Hotel Roosendaal zoekt:

Medewerker(s) Huishoudelijke Dienst M/V

door de week en in het weekend. Ben je niet bang om schoon te maken? Wij zijn op zoek naar jonge mensen die ons huishoudelijk team komen versterken voor in het weekend.

Nachtportier M/V

Ben je een echt nachtmens? Wij zijn op zoek naar een betrouwbare, klantvriendelijke nachtportier die tussen 23.30 uur en 7.00 uur receptie en schoonmaakwerkzaamheden kan verrichten en het ontbijt kan verzorgen. Voor 1 à 2 dagen in de week, dagen door de week. Kom langs voor een sollicitatieformulier in te vullen of mail naar: rmelkert@bastionhotelgroep.nl Voor vragen bel dan 0165-549419

Vrijwilligers Informatie Punt ROOSENDAAL - Bent u goed in organiseren? Of heeft u de capaciteiten om dementerende ouderen een leuke dag te bezorgen? Of lijkt het helpen bij een dansactiviteit u heel leuk? Het maakt niet uit waar uw voorkeur naar uit gaat. U maakt altijd mensen blij met uw inzet! Het Taalhuis, coördinator 1266: Het Taalhuis heeft zich ten doel gesteld op informele wijze Nederlandse taalles te geven aan vrouwen, die om welke reden dan ook (budgettair, leercapaciteit, gezinssituatie) niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. De taalles wordt gegeven door vrouwelijke vrijwilligers. Het Taalhuis is op zoek naar een coördinator voor een goed verloop van de werkzaamheden. Heerma State, pianist 1311: Op Heerma State staat een piano in een van de activiteitenruimtes die destijds is aangeschaft om de bewoners te plezieren met live-pianomuziek. Kunt u piano spelen en wilt u dat graag laten horen aan onze bewoners? Dan bent u zeker welkom. Heerma State vrijwilliger voor bewegen 1312: Om de bewegingsagoog te ondersteu-

nen is men op zoek naar een vrijwilliger die helpt bij beweegactiviteiten voor de bewoners. Heerma State, vrijwilliger voor beautyclub 1314: Heerma State heeft speciaal voor de dames een Beautyclub waar ware beautybehandelingen worden aangeboden. NSWAC, begeleider dansactiviteit 1321: De Nederlandse Stichting Woon- en Activiteitencentra (NSWAC) biedt cliënten met een lichamelijke handicap en of meervoudige beperking en of NAH (niet aangeboren hersenletsel) een zo optimaal mogelijke zorg- en dienstverlening in het leven en wonen, het werken, de dagbesteding en recreatie. Het NSWAC is op zoek naar enkele vrijwilligers om te helpen bij het dansen op de woensdagochtend. Heeft u interesse of wilt u het hele vacaturebestand inzien, raadpleeg dan de website: www.vipinfo.nl. U kunt ook contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt, telefoon 52 09 99. Wilt u liever langskomen tijdens de openstelling van de vacaturebank dan kan dat op dinsdag van 13.00 tot 16.00u en op donderdag van 10.30 tot 13.00u. Ons adres: Markt 54c, ingang Parrotia, te Roosendaal.




 





   

   

 



  



    



     













  





  





 

  



 

 

 

  



 

 

  











    





 

 



 

 











 





  

 



 

   

 





   

 

  



  





 





  



   

 





   

 

 Bergen op Zoom, De Vey, Vogelaar 29 • Bergen op Zoom, Piusplein, Piusplein 20-25 • Roosendaal, Laureijsen, Lindenburg 2 • Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95 

   



DR_20120829