Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B E R G E N

O P

Z O O M S E

O P L AG E :

26 AUGUSTUS 2012 WEEK 34

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

AKKAYA WIL NIET MET MODDER GOOIEN

I

Te l .

076

599

SPORT

FRACTIEVOORZITTER PVDA VERBEEM KEURT ACTIE AF

8 111

KERKELIJK NIEUWS

CLEVERENS DUIKT IN HET VERLEDEN VAN PARTNER TONNY

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

Uw communicatie adviseur!

Drie nieuwe Bergse stemlokalen

Geen planschade Klein Molenbeek

BERGEN OP ZOOM - Voor de komende verkiezing van leden van de Tweede Kamer zijn op 12 september zijn er in Bergen op Zoom drie nieuwe stemlokalen aangewezen. Deze vervangen drie stemlokalen die zijn vervallen. Volgende maand kan er gestemd worden in het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan ter vervanging van het lokaal in het ABG. Er kan ook gestemd worden in woonzorgcentrum Jacqueline aan de Jupiterweg 20. Dit in plaats van in serviceflat De Warande. Stemmen kan dit jaar ook bij SKW ‘t Weike aan de Kerkstraat in Lepelstraat. Dit ter vervanging van steunpunt. Het complete overzicht staat op www.bergenopzoom.nl.

BERGEN OP ZOOM - Een inwoner van Klein Molenbeek krijgt geen planschade van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders vinden het verzoek naar aanleiding van het wijzigen van het bestemmingsplan Nieuw-Borgvliet niet rechtvaardig. Door de wijziging kunnen er twee huizen gebouwd worden in de buurt van deze Bergenaar. Hij vindt dat zijn huis daardoor minder waard wordt en dat het woongenot hierdoor afneemt. Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken en de gemeente zijn echter van mening dat het om een relatief kleine verslechtering van de situatie gaat en dit dus valt binnen het normale maatschappelijk risico.

Extra waarschuwing voor blauwalg BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft naar aanleiding van vragen door de gemeenteraad liefst tien extra waarschuwingsborden langs de Binnenschelde geplaatst. Daarop staat aangegeven hoe de kwaliteit van het water is. Code groen geeft aan dat er veilig in het Bergse water gezwommen kan worden. Code oranje staat voor een verhoogt risico op blauwalg en bode rood staat voor aanwezigheid van de bacterie. Bij de uitkijkpost komt een vlag te hangen en middels een zwarte stip op alle tien de waarschuwingsborden wordt aangegeven welke code van kracht is. Zo weet men of zwemmen in de Binnenschelde veilig is.

Vergunningen voor Lidl nu allemaal rond HALSTEREN - De tijdelijke vestiging van Lidl aan de Nijverheidsweg in Halsteren heeft nu alle vergunning die nodig zijn. Om aan de vereiste parkeervoorziening te kunnen voldoen wordt een aangrenzend perceel gehuurd waarop tijdelijk 54 parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Het gebruik van deze grond als parkeerterrein paste echter niet in het bestemmingsplan. Dat was ook het geval voor de reclameuitingen en een draaideur als entree. Ook dit is in strijd met het bestemmingsplan. Lidl heeft twee omgevingsvergunningen aangevraagd waartegen een zienswijze is ingediend. Deslaniettemin zijn de vergunningen verleend.

Volg ons via twitter: @BergseBode

W E E K B L A D

BERGEN OP ZOOM - Het mooie weer van afgelopen weken was niet alleen geschikt om lekker een terrasje te pikken of het strand op te zoeken. Er steeg namelijk ook menig luchtballon, zoals hier vanaf Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. Even had hij wat moeite om in de lucht te blijven, maar vertrok uiteindelijk wel richting Zeeland. LEZERSFOTO W. VOS

Gebouw T geen concurrent horeca BERGEN OP ZOOM - De gemeente vindt het onterecht dat een viertal Bergse horecaondernemers klagen over vermeende oneerlijke concurrentie van Gebouw T. Volgens het gemeentebestuur is het poppodium dat door haar gesubsidieerd wordt juist in het leven geroepen om gaten in het aanbod van de Bergse horeca op te vullen en zouden de ondernemers alleen maar kunnen profiteren van de aanwezigheid van Gebouw T. “Er zijn ondernemers die afwachten en er zijn ondernemers die ondernemen”, aldus wethouder Ad Coppens. “Met dat laatste hou je mensen vast in de binnenstad.” DOOR VERA DE GEUS

M I D D E 90’s L en B 80’s U partys. R GVolgens S E de gemeente & V EOokE deRkritiek S Eop de aanvangstijden van

De horecaondernemers van De Stoelemat, het Wapen van Engelandt en de Witte Olifant, het Zwijnshoofd en Café ‘t Klokhuis vinden dat er door de komst van Gebouw T oneerlijke concurrentie is ontstaan. Ze storen zich aan de programmering en de openingstijden van het poppodium. Dit in combinatie met de subsidierelatie die de gemeente met gebouw T heeft deed heen besluiten het gemeentebestuur op de vingers te tikken. Het college van B&W wil echter niets weten van de kritiek en is van mening dat het poppodium zich uitstekend aan de afspraken uit en het beleid dat destijds is afgestemd het de gemeenteraad uitstekend uitgevoerd wordt. Dance De ondernemers maakten zich onder meer zorgen over de discofunctie in de vorm van

hebben er daar sinds de opening van Gebouw maar respectievelijk drie en twee van plaatsgevonden. “Wij zijn van mening dat de frequentie van dit type avonden dermate laag is dat er voor andere partijen ruim de mogelijkheid is gelijksoortige avonden te organiseren”, zegt B&W. De vier horecamensen zijn eveneens niet blij met de ongeveer zeven dance-events die dit jaar gehouden worden voor verschillende doelgroepen. “Voor de komst van het poppodium ontbrak dit type event in Bergen op Zoom, omdat de lokale horeca wenste dit niet op te pakken. Dit was onder andere de aanleiding om in Bergen op Zoom een poppodium te realiseren. Gebouw-T is gevraagd in te spelen op deze vraag. Hiermee wordt publiek aan Bergen op Zoom gebonden. In het verleden moest men voor deze muziekstijlen buiten Bergen op Zoom terecht”, stellen de collegeleden.

W E E K B L A D

XXL L n e d j i t s g n i Open

X x x

h

u

i

s

i

n

d

e

r 0pavuu 2222g :0 0wer-kda :0 0 r 110 0penuu 0 8::0 - 118 0zon 12:000 ond koo iieddere dag geo d ere ied

BERGEN OP ZOOM • Burg. van Hasseltstraat 3 • Tel. 0164 - 218 600 • www.mediamarkt.nl

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Bergen op Zoom

t

www.mediamarkt.nl

events in Gebouw T schuift de gemeente terzijde. Zij benadrukt dat de dance-events en thema-avonden om tien uur ‘s avonds beginnen en eindigen rond vier uur ‘s morgens. Volgens B&W sluit dat aan op de behoefte van de bezoekers. Volgens het gemeentebestuur hoeft de lokale horeca niet bang te zijn dat Gebouw-T bruiloften, verjaardagsfeesten en andere particuliere feesten toestaat. Ook gaat men terughoudend om met symposia en congressen en dergelijke. In zijn totaliteit concludeert de gemeente Bergen op Zoom dat Gebouw T niets te verwijten valt. Wethouder Ad Coppens vult aan: “De horeca kan zo programmeren dat ze geen last heeft van Gebouw T of er zelfs van profiteren! Bijvoorbeeld door een activiteit op een andere dag te houden of aansluitend aan die van Gebouw T. Zo kunnen ze juist bezoekers in de stad houden of ernaar toe trekken.”

r

Beperkte planschade Kom Halsteren HALSTEREN - De gemeente Bergen op Zoom heeft onlangs twee verzoeken gekregen om planschade te vergoeden voor twee locaties aan de Haagbeuk in Halsteren. De verzoeken hebben betrekking op het legaliseren van de ontsluiting van de Olmenstraat op de Haagbeuk dat opgenomen is in het bestemmingsplan Kom Halsteren. Op basis van het door Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken uitgebrachte advies heeft het college besloten planschade toe te kennen, maar deze bedragen liggen lager dan de geclaimde vergoeding. De inwoners wilden tussenkomst door de rechter vermijden, maar het college heeft besloten daar niet op in te gaan.

Boerderij maakt plaats voor woning LEPELSTRAAT - Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, mag de boerderij op het adres Kladde 21 in Lepelstraat veranderd worden in een woning. Het agrarische complex bestaat uit twee monumentale schuren en een bedrijfswoning, maar heeft zijn functie verloren. De initiatiefnemer wil het complex omzetten in twee woonpercelen, waarbij zowel de bedrijfswoning als de grote schuur worden omgebouwd tot woning. De kleinere schuur wordt als bijgebouw getrokken bij de voormalige bedrijfswoning. In het plan wordt volgens de gemeente prima rekening gehouden met aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden.

eWEES g ONS i oOOG,

FOTOGRAFEER VOOR ONS Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer. Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

Abonneer u nu op de mediamail!

Krijgt u het winnende lot voor de Mediterrane Cruise? Bij elk bezoek aan Restaurant Nuevo Pidola neemt u een lot mee naar huis en verhoogt u uw kansen.

Tel. 0164-271621 | info@lapidola.nl | www.lapidola.nl


NU GEEN B.T.W.!

Meer weten over de BTW-actie? Er is nu veel voordeel te behalen voor snelle beslissers! Voor een aantal direct beschikbare woningen in Brabant nemen wij de BTW voor onze rekening. Kijk snel op www.nugeenbtw.nl voor welke woningen de actie geldt. De actie geldt tot 1 oktober 2012.


actualiteit

Ruud Cleverens over de Nederlands-Indië geschiedenis van zijn partner

‘Ik kan Tonny niet loslaten’ HALSTEREN - Veel Halstenaren, maar ook mensen van verder af, kennen Ruud Cleverens vooral als de man van de details. Zo bouwde de zestigjarige Halstenaar diverse maquettes. Dit keer staat echter niet zijn werk centraal, maar de levensweg van zijn vorig jaar overleden partner Tonny Bouwmans. En dat is een vrij heftig verhaal, waarbij sommige details de lezer beter bespaard blijven. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE De levensgeschiedenis van zijn partner gaat Ruud niet in de koude kleren zitten. Het verhaal brengen is af en toe moeilijk en gaat soms gepaard met de nodige tranen. Via Pelita, een stichting die hulpverlening geeft aan de slachtoffers van de oorlog met Japan en de Bersiaperiode, verkreeg Tonny een dossier met daarin zijn oorlogsverleden. Dit vroeg hij destijds aan in verband met de WUBO, een wet die geld uitkeert aan burgeroorlogslachtoffers tussen 1940 en 1945. Deze uitkering kreeg Tonny niet, maar het uitgebreide dossier wel. Dat werd onlangs door Ruud opgedoken. “Dat mannetje interesseert me gewoon”, vertelt Ruud met een lach: “Ik kan hem niet missen, geen dag.” Uit zijn verhaal blijkt dat, nu hij ouder wordt, hij zich steeds meer voor zijn partners verleden is gaan interesseren. “Als jong mannetje heeft hij dingen meegemaakt die niemand in deze omgeving heeft gezien”, verwoordt Ruud. En dat verhaal wil hij graag uitdragen.

Tonny Bouwmans tijdens zijn kindertijd.

FOTO RUUD CLEVERENS

Zwerven Zijn partner zat als jong kind in Nederlands-Indië, waar kort na zijn geboorte de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Nog voor hij zijn vader leerde kennen, belandde deze in krijgsgevangenschap. Het gezin, op dat moment bestaande uit zijn

moeder en halfzuster, zwierf rond tussen kennissen en familieleden. Tonny, op dat moment Khe Djin genoemd om niet de aandacht van de Japanners te trekken, had blond haar. Zijn ma maskeerde dit om minder op te vallen. “Als we op vakantie gingen, zat Tonny altijd in de schaduw”, vertelt Ruud, “Anders kleurde hij helemaal oranje.” De haarkleuring redde wellicht zijn leven, maar hij droeg de verkleuring tot zijn dood mee. In Nederlands-Indië maakte Tonny de meest vreselijke zaken mee. Als opgroeiende peuter en kleuter was hij getuigen van martelingen en zelfs onthoofdingen met zwaarden. Volgens Ruud liep hij er de nodige trauma’s op. Zwaarden “Ik heb zulke zwaarden hier nog liggen, met het bloed erop. Tonny kon aan alles komen”, vertelt Ruud: “Het is zo’n trauma geweest, dat hij ze wilde hebben.” Ruuds partner overleefde angst en ellende, waaronder een bombardement waarbij het plafond van het woonhuis door trilling naar beneden kwam. Na de oorlog, herenigde hij in ‘46 met zijn vader. Het gezin bleef tot ‘61 samen in Indonesië, maar verhuisde na het overlijden van Tonny’s moeder naar Nederland. Daar aangekomen droegen blanken zijn tassen. “Zoiets had Tonny nooit meegemaakt” , herinnert Ruud: “Het maakte indruk op hem, omdat

normaal alleen Baboes dat deden.” In Nederland ging Ruud’s partner direct aan de slag om geld voor het gezin binnen te halen. De vader van het gezin werd opgenomen in een sanatorium om aan te sterken. “Tonny betaalde de school, de kosten voor het hotel waar het gezin verbleef en uiteindelijk de huur”, vertelt Ruud.

‘Tonny voelde zijn dood aankomen’ In zijn woorden stond zijn partner altijd klaar voor het gezin. Dat stond de Nederlandse staat echter niet. De aanvraag voor een speciale uitkering werd afgewezen. Tonny vroeg deze aan vanwege zijn trauma’s. Hij sliep goed, maar had last van nachtmerries en verwerkte het verleden nooit. “Hij miste vooral zijn moeder”, vertelt Ruud. De laatste periode van zijn leven, kwamen de verhalen steeds vaker naar buiten. “Tonny voelde zijn dood aankomen”, weet Ruud. Toen Ruuds echtgenoot in 2011 overleed, kreeg Tonny volgens hem stank voor dank. Daarom spreekt hij zijn schoonfamilie niet meer. “Alleen Tonny’s zus betaalde mee aan het graf, dat is wel netjes”, zegt Ruud die vindt dat er te weinig aandacht is voor (burger)slachtoffers van oorlogsgeweld en is van mening Tonny’s verhaal niet verloren moet gaan.

Achthonderd kilometer aan routes in kaart ge bracht

Wandelen langs knooppunten op Brabantse Wal BERGEN OP ZOOM - Fervente wandelaars hebben ze vast al zien staan. Kleine, zwarte paaltjes wijzen wandelaars sinds kort de weg over de mooiste paadjes van de Brabantse Wal. De Regio West-Brabant is na de zomervakantie gestart met het uitzetten van een wandelknooppuntennetwerk in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Het netwerk van meer dan achthonderd wandelkilometers zal in oktober helemaal gereed zijn. DOOR RIA VAN MEIR Het nieuwe netwerk leidt wandelaars aan de hand van knooppunten over de honderden wandelpaden die de Brabantse Wal rijk is. Het concept is uitgevonden in Belgisch-Limburg en overgewaaid naar Nederland. In 2005 startte de Regio WestBrabant, een samenwerkingsverband van achttien West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen, met het uitrollen van een fietsknooppuntennetwerk.

‘Netwerk veel fijnmaziger dan fietsknooppunten’ Nu volgen de wandelknooppunten. Volgens Joeri Verheijen van Regio West-Brabant is het wandelnetwerk veel gedetailleerder dan het fietsnetwerk. “Wanneer je als fietser de weg kwijt raakt en zo een paar kilometer omfietst, is dat vaak nog te overzien. Wandelaars kan je echter niet

zomaar een grote lus extra laten lopen. Daarom is het wandelnetwerk veel fijnmaziger en zijn er ook meer knooppunten in aangebracht”, legt hij uit. Overzichtskaart Net als bij het fietsnetwerk komt er ook bij de wandelknooppunten steeds een overzichtskaart te staan met de mogelijke routes. “Zo kunnen de wandelaars zelf hun route uitstippelen. De afstand tussen twee knooppunten staat steeds aangegeven, zodat de wandelaars weten hoe groot het ommetje wordt.” Vanaf ieder knooppunt kan gestart worden met de wandeling. Daarnaast zijn er per gemeente drie startlocaties aangewezen. Voor de gemeente Bergen op Zoom zijn dat de Grote Markt, Vrederust en Stayokay. Die locaties zijn in overleg met de gemeente Bergen op Zoom gekozen. Vrijwilligers Volgens Verheijen zijn de meeste routepaaltjes al geplaatst. “In Steenbergen en

De paaltjes worden beheerd door vrijwilligers.

Bergen op Zoom zijn we al klaar. Samen met vrijwilligers worden de komende weken de laatste paaltjes in het buitengebied van Woensdrecht geplaatst. Dat zijn vaak paadjes die voor de aannemer niet zo bekend zijn”, verklaart hij. De

regio werkt op de Brabantse Wal met zo’n zestig vrijwilligers samen. “Zij zullen straks ook eens stukje beheer op zich nemen en controleren of de paaltjes er nog allemaal netjes bij staan. Dat scheelt weer in de kosten.” Verheijen verwacht

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten.

ARCHIEFFOTO

dat de laatste knooppunten en paaltjes in september op hun plek zullen staan. De officiële opening zal dan medio oktober plaatsvinden. Vanaf dan zijn er ook kaarten beschikbaar met alle wandelroutes op de Brabantse Wal.

Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders,

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden:

mailings, krantenspecials.

Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 | drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl PAGINA 3


THEATERTIPS

0164 280 555

Ontmoet de sterren live!

@CKBDeMaagd

Een unieke theaterbeleving voor jong en oud

www.facebook.com/TheaterDeMaagd ckbdemaagd.hyves.nl

www.demaagd.nl

www.youtube.com/user/TheaterDeMaagd

MANNEN KOMEN VAN MARS … Huub Stapel do 27 september 20:00

NICO MET Z’N KLIKO (6+) met 4 x goochelkampioen zo 30 september 15:00

KUNSTEN IN DE MAAGD

PIANOWONDER MARTIN OEI

Open Dagen met presentaties za 8 en zo 9 september

in voorprogramma: Victor Su za 6 oktober 20:00 in CKB

STONES-LEGENDE BILL WYMAN

ACHTSTE GROEPERS HUILEN NIET

Met all-star band & Supremes-zangeres wo 26 september 20:00

musical (8+) zo 7 oktober 15:00

 MR. PICKWICK – DE STILTE

familiedansvoorstelling (4+) wo 3 oktober 15:00

ELLEN TEN DAMME – SPITZ! show met Scapino-dansers vr 5 oktober 20:00

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

bbq all-in

80 . 11 kipkarbonade 3kg 5.-

serranovarkenslappen ½kg 1.75 ham fricandeau/rollade ½kg 1.99 100g 1.39 roomkipdrumsticks 1kg 2.99 pate 49 runderriblappen ½kg 3. 100g 0.99 magere

gemengd gehakt kg 2.98 shoarma/giros ½kg 1.75 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

35

Mark van Loon Stofvrij overSchuren parket * Leggen, overschuren en repareren van parketvloeren * Tevens betimmeren van trappen * Het leggen van laminaat

tel: 0653920755

www.markvanloon.nl

www.vanoosterbos-installatie.nl - cv installatie - badkamers - riolering - dak en zinkwerk Moerstraatseweg 23B 4726 SP Heerle 06 50417754 of 0165 301978


actualiteit

‘In de beruchte mailwisseling word ik afgeschilderd als een monster’

Colofon

Aydin Akkaya baalt van moddergooien door PvdA-leden

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

BERGEN OP ZOOM - Aydin Akkaya wilde de PvdA-fractie verlaten met de diplomatieke verklaring dat ‘de chemie tussen hem en de fractie er niet meer was’. Zo wilde hij voorkomen dat de ontstane onenigheid schade toe zou brengen aan de partij, de partijleden en hemzelf. Tevergeefs, want een van de PvdA’ers heeft een mailwisseling naar buiten gebracht waaruit blijkt dat de scheiding helemaal niet zo netjes is verlopen. Akkaya baalt daar naar eigen zeggen enorm van: “Hier is niemand bij gebaat.”

Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Henk Snepvangers, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 10.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

DOOR VERA DE GEUS

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 34

De oplossing van deze puzzel is in week 35 te vinden op www.internetbode.nl

Aydin Akkaya maakte vorige week bekend niet langer deel uit te willen maken van de Bergse PvdA-fractie. Over het afstaan van zijn zetel piekerde hij niet, want die heeft hij naar eigen zeggen ‘verdiend’ door middel van maar liefst ruim vijfhonderd voorkeursstemmen.

‘Ik ben altijd netjes en beschaafd gebleven’ “Verder wilde ik de zaak netjes afhandelen door niet op de kwestie in te gaan, maar blijkbaar zijn er toch mensen die er wel baat bij denken te hebben om de vuile was buiten te hangen”, zegt Akkaya doelend op de mailwisseling tussen hem en enkele partijleden die naar buiten is gekomen. “In die mails ben ik steeds netjes en kalm gebleven. Ik heb de mensen gevraagd de rust te behouden, maar blijkbaar is de paniek toch overgeslagen op twee bestuursleden.” Stoeptegel Akkaya is niet blij met het persoonlijk dossier dat nu op straat ligt: “In die reeds beruchte mailwisseling word ik afgeschilderd als een monster dat zich niet inzette voor de lokale politiek. Als je bij heel veel mensen langsgaat om een kwalificatie, daar steeds een kritiekpuntje uithaalt, dat uit zijn verband trekt, dan schep je vanzelf een monster”, redeneert hij. In het verwijt dat Akkaya zich niet zou inzetten voor de lokale politiek, herkent hij zich naar eigen

Aydin Akkaya heeft nog geen nieuwe naam voor zijn eenmansfractie.

zeggen helemaal niet: “Het is niet zo dat als je niet voor elke losliggende stoeptegel een motie indient, je niet lokaal bezig bent. Het is niet mijn beleid om overal een brief voor naar de media te sturen om maar de

© www.sudokusite.eu

Br ab an t Werk t . n l be reik t m aan d el i j k s 35.0 0 0 k an d i d at e n

De PvdA-fractie waarmee Akkaya na de verkiezingen startte.

ARCHIEFFOTO

ARCHIEFFOTO

krant te halen, maar dat wil niet zeggen dat ik me niet inzet.” Verantwoordelijkheden Akkaya zegt dat de vijfhonderd voorkeursstemmen waarmee hij in de Bergse gemeenteraad kwam ook aangeven dat hij wel degelijk flink lokaal actief is: “Dat komt niet uit de lucht vallen, zoiets zegt iets. Het verwijt van die partijleden heeft niets met politiek of politieke inhoud te maken. Het is een kwestie geworden waarin mensen op een kinderachtige manier hun gelijk willen halen. Dat de eerste de beste malloot daarom privé mailwisselingen naar de media stuurt, daar wint niemand iets mee. Ik had ook de aanval kunnen kiezen en A4-tjes vol kunnen schrijven met daarin informatie over verantwoordelijkheden die partijleden niet hebben genomen. Dat doe ik niet. Dat is niet netjes. Bovendien verzand je dan in een welles-nietes-spelletje en daar pas ik voor.” Akkaya zegt zich nu te gaan richten op zijn eenmansfractie. Over de naam is hij nog niet uit. “Dat komt wel. Eerst een einde maken aan deze vervelende situatie.”

Fractievoorzitter PvdA: ‘Dit is enorm kwalijk, Ayden heeft dit niet verdiend’

Verbeem keurt actie met persoonlijk dossier af BERGEN OP ZOOM - Han Verbeem, fractievoorzitter van de Bergse PvdA, is op zijn zachtst gezegd niet gelukkig met de situatie die binnen de partij is ontstaan. Hij geeft aan niet te weten wie de omstreden mailwisseling naar buiten heeft gebracht, maar keurt dit ten zeerste af. Verbeem wil dan ook uitzoeken wie hier verantwoordelijk voor is. Verder zegt hij: “Dit zorgt voor veel schade, vooral aan de persoon Aydin Akkaya. Dit heeft hij niet verdiend.” DOOR VERA DE GEUS

Han Verbeem is fractievoorzitter van de Bergse PvdA. FOTO GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

Verbeem benadrukt allereerst dat hij niet weet wie de e-mails naar buiten heeft gebracht. “Ik wil heel graag weten wie er tot deze actie is gekomen en dat wil ik dan ook zeker uit gaan zoeken”, zegt hij desgevraagd. Hij staat als fractievoorzitter naar eigen zeggen helemaal niet achter deze manier van een conflict afhandelen: “Het is heel schadelijk en kwalijk dat een persoonlijke situatie,

want dat is dit, op een dergelijke manier wordt geëtaleerd. Dit brengt alleen maar onnodig schade toe. Mede vanwege de landelijke verkiezingen die voor de deur staan, maar vooral aan Aydin als persoon. Dat vind ik heel erg. Dit heeft Aydin niet verdiend. Moet je je eens indenken dat je voor een baas werkt en ineens staat je hele persoonlijke dossier in de krant. Dat is vergelijkbaar met deze situatie en dat is verre van chique.” In de mailwisseling wordt gesuggereerd PAGINA 5

dat Akkaya zich niet voldoende in zou zetten voor de lokale politiek en keer op keer onvoorbereid op het politieke toneel zou verschijnen.

‘Meeste kritiek niet terecht’ Als fractievoorzitter bestrijdt Verbeem dat: “Natuurlijk heeft hij zich enorm voor de PvdA ingezet. Er is wel een voorval ge-

weest tijdens de behandeling van het beleidskader. In de eerste termijn onderbrak hij mij en dat heeft wel voor wat reuring gezorgd. Dat heeft een schrikreactie bij sommige partijleden opgeleverd, maar dat hij zijn werk niet goed zou doen? Nee, dat is niet terecht. Ieder bedrijft de politiek op zijn eigen manier. Aydin doet dat vanuit zijn gevoel een ander houdt zich enorm vast aan cijfertjes en tabelletjes en verwijt dan een persoon als Aydin dat hij geen dikke rapporten heeft bestudeerd.”


Samen voor ondernemerschap in West-Brabant

ROC West-Brabant en StarterCentra sluiten convenant

Webwinkel.nl Sikkens I Sigma I Wijzonol - Professionele verf - Voordelig online bestellen - Gratis verzending vanaf € 50,00 www.verfwebwinkel.nl facebook.com/verfwebwinkel

KORT BEDRIJVIG

De rode schaar hangt er weer BERGEN OP ZOOM - De bekende rode schaar is terug in de Steenbergsestraat! Het herkenningspunt van de gelijknamige zaak is voor velen een begrip in Bergen op Zoom. Het staat gelijk aan kledingreparaties. De Rode Schaar fungeert verder als stomerijdepot, verkoopt naaimachines en voert alle mogelijke naaimachinereparaties uit. “Nadat in december 2011 de rode schaar van de gevel was gestolen - door drie criminelen die door een politiecamera zijn gefilmd - heeft een goede klant van ons, de heer Scheepbouwer, een nieuwe schaar van hout voor ons gemaakt”, vertelt eigenaar René van Vliet. “Mijn broer Kees en ik hebben vervolgens de schaar elektrisch gemaakt en mijn buurman Maarten Kruiten heeft de schaar op vrijdagmiddag 17 augustus weer aan de gevel bevestigd. Nu met keilbouten en draadeind.En we hebben nu permanente camerabeveiliging! We hopen dat de nieuwe rode schaar er weer 35 jaar blijft hangen”, besluit René van Vliet. Arjan Kastelein (voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant) Jan Smeekens (voorzitter StartersCentrum Roosendaal) en Joop van Waas (voorzitter StartersCentrum Bergen op Zoom) ondertekenen het convenant

BERGEN OP ZOOM - Woensdag 22 augustus ondertekenen Arjan Kastelein (voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant) Jan Smeekens (voorzitter StartersCentrum Roosendaal) en Joop van Waas (voorzitter StartersCentrum Bergen op Zoom) het convenant voor een verdere samenwerking tussen het ROC West-Brabant en de StartersCentra Roosendaal en Bergen op Zoom voor het stimuleren van startend ondernemerschap in de Regio West-Brabant. Het ROC West-Brabant en de Starters-

Centra willen met het ondertekenen van het convenant het belang van het stimuleren van startend ondernemerschap in de Regio West-Brabant benadrukken. Sinds 2010 is er al sprake van een intensieve samenwerking tussen het ROC, in de vorm van het Zoomvliet College, en het StartersCentrum Roosendaal. Per begin 2012 is deze samenwerking uitgebreid met het StartersCentrum Bergen op Zoom en het Markiezaat College. Door de verdere uitbreiding van de StartersCentra in de regio en de samenwerking met het ROC West-Brabant wordt

ook de kracht van regionaal samenwerken benadrukt. Het partnerschap tussen de StartersCentra en het ROC bestaat uit de inzet van studenten in de operatie van het StartersCentrum, laagdrempelige toegang tot de StartersCentra en haar activiteiten voor studenten, vestiging van de StartersCentra in of in de directe nabijheid van de ROC college’s, de koppeling van studenten aan startend ondernemers en de begeleiding van studenten als startende ondernemer. Met het convenant is dit bij een verdere uitrol van de StartersCentra gewaarborgd.

Voortgezet Onderwijs begonnen HALSTEREN - Een week nadat de basisscholen in de regio van start zijn gegaan, begon ook het voorgezet onderwijs afgelopen week weer. Het echte beginnen was dinsdag, want maandag konden veruit de meeste leerlingen van verschillende scholen het nog even rustig aan doen, terwijl hun docenten in vergaderingen zaten voor inspirerende voordrachten en het doornemen

van de plannen voor het aankomend jaar. Na een zeven weken durende serene rust in het schoolgebouw, kwam dinsdag 21 augustus geleidelijk de bedrijvigheid binnen de muren en op het schoolplein terug. Precies waar het voor bedoelt is. “Toch wel een beetje gek om op school te zijn, maar wel leuk om iedereen weer te zien”, adus een leerlinge van Prinsentuin Halsteren. Voor de eerste jaars leerlingen

was het nog eens extra spannend, want alles is nieuw. Om de scholieren op hun gemak te stellen en thuis te laten voelen op hun nieuwe school, ondergingen ze tijdens de introductiedag verschillende activiteiten; Van ‘hoe lees ik een rooster?’ en ‘wie zijn mijn klasgenoten en docenten?’ tot ‘hoe fiets ik naar de bibliotheek?’. Dit maakte de 1e dag gelijk al best vermoeiend, maar wel leuk en vooral nuttig. Iedereen is er weer helemaal klaar voor.

Steenbergsestraat 19, Bergen op Zoom, www.derodeschaar.nl

Velthoen wil storing via site doorgeven BERGEN OP ZOOM - Volgens VVD’er Maarten Velthoen kunnen de inwoners gemakkelijk een klacht of storing doorgeven via het gemeentelijke telefoonnummer als het emailadres servicelijn@bergenopzoom.nl.

Volgens hem is het echter wenselijk dat ook via de website van de gemeente ge-

makkelijk een storing gemeld kan worden. “Nergens staat ook maar enig woord wat verwijst naar hoe je een storing meldt. Als je gaat zoeken op de website onder specifiek het woord servicelijn dan komt er een lastig klik-menu tevoorschijn”, zegt Velthoen die dit onlogisch vindt en wil dat ‘melding/storing doorgeven’ wordt toegevoegd aan de homepage.

BEDRIJVIG NIEUWS Rust, persoonlijke aandacht, goede wijn en een sfeervolle locatie

La Pucelle heeft speciaal arrangement voor Diederick BERGEN OP ZOOM - La Pucelle bestaat volgend jaar veertig jaar en viert dit jaar dat het vijfentwintig jaar in het Markiezenhof zit. Toch is geen dag hetzelfde in het restaurant. Met de vele ruimtes, de ambiance van het Markiezenhof en haar activiteiten plus een wisselende kaart is een bezoek iedere keer weer een verrassing. Het restaurant wordt niet voor niets de verborgen parel van het Markiezenhof genoemd. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Diederick komt eraan en gaat van 31 augustus tot en met 9 september het Markiezenhof als locatie gebruiken. Daardoor wordt het stadspaleis nog meer in vroegere sferen gehuld. La Pucelle sluit daar geheel op aan met een passend menu en aankleding. Het restaurant is overigens ook toegankelijk voor niet Diederick be-

zoekers. In de periode dat het schouwspel in het Markiezenhof te zien is, wordt het menu geheel in Middeleeuwse stijl aangepast. Op de kaart staan diverse speciale bieren, spekharing, oerham met gestoofde kool, gepofte aardappel, maar ook bloedsoep. Natuurlijk is er ook Bergse Basteart. Ook het interieur wordt geheel in de stijl van 1600 tot 1700 aangepast. De bezoeker zal zich in een herberg wanen met alles wat daarbij hoort. Sfeer Sfeer is voor La Pucelle dan ook erg belangrijk, niet alleen met bijzondere gelegenheden, maar ook tijdens een regulier bezoek. Het restaurant heeft een eetgedeelte waar slechts zeven tafels staan, zodat er in alle rust gegeten kan worden met aandacht voor de gasten aan de tafel. Voor vergaderingen is er boven een flinke ruimte, terwijl er in de wijnkelder geproost kan worden of in een Middeleeuws ge-

welf een feestje gegeven kan worden. Rust Even ontsnappen aan de alledaagse hectiek en je onderdompelen in rust. Daar hoort natuurlijk een goed glas wijn of een lekker biertje bij. Zo zijn er diverse goede wijnen onder de 25 euro verkrijgbaar. Topwijnen kosten niet veel meer en zijn voor onder de veertig euro te krijgen. Een drie gangen gerecht word al voor 37.50 euro gereserveerd. Vegetarisch Tijdens Diederick is er niet alleen een speciaal menu, maar ook een speciale prijs. Voor slechts 18.50 euro wordt er een soep, proeverijtje en passende wijn gereserveerd. Dat is een complete maaltijd! Bijkomend voordeel is dat La Pucelle aangesloten is bij gastvrij voor vegetariërs, waardoor er ook altijd tenminste twee échte vegetarische maaltijden en een

Het restaurant van La Pucelle.

menu gereserveerd kunnen worden, naast het normale menu. La Pucelle is dinsdag tot en met zaterdag open vanaf 12.00 uur. De andere dagen alleen op reservering, al valt dat laatste sowieso aan te raden. Omdat aandacht voor de gast voorop staat,

La Pucelle, hofstraat 2, Bergen op Zoom, www.lapucelle.nl PAGINA 6

FOTO LA PUCELLE

is er slechts beperkte ruimte. Op het terras en binnen is er natuurlijk altijd ruimte voor een drankje of koffie. Let op: tijdens Diederick kan je, als je geen kaartje hebt, bij het restaurant komen via de achterzijde van het Markiezenhof.


lief en leed

Familieberichten www.uitvaartbrabant.nl

Weekenddiensten

Onze sfeervolle uitvaartcentra zijn huiselijk en intiem en voorzien van alle moderne faciliteiten. Graag informeren wij u over alle mogelijkheden rondom de uitvaartdiensten die bij ons, zonder tijdslimiet, gehouden kunnen worden.

Bergen op Zoom Heiningen 115 Tel. 0164 - 233 473

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Roosendaal Bachlaan 3 Tel. 0165 - 533 785

Uitvaartverzorging C. VAN DEN BOOM Uitvaartverzorging C. VAN DEN BOOM Uitvaartverzorging C. VAN DEN BOOM Alle zorg uit handen

Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl

Alle zorg uit handen Alle zorg uit handen

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Aletta Aletta Jacobsstraat Jacobsstraat 8, 8, 4623 4623 ZB ZB Bergen Bergen op op Zoom Zoom Aletta Jacobsstraat 8, 4623 ZBuitvaartvandenboom@home.nl Bergen op Zoom Tel. (0164) 23 63 30, fax (0164) 25 80 32, Tel. (0164) 23 63 30, fax (0164) 25 80 32, uitvaartvandenboom@home.nl Tel. (0164) 23 63 30, fax (0164) 25 80 32, uitvaartvandenboom@home.nl

LTB Wrangler Lee

het Broekenpaleis

Ichi B young Angels Enjoy Scotch Anna Scot Cars

oerbrood (licht Tijgerbrood witmeergranen) tarwe beschuitbollen 4 stuks eierkoek zeeuwse bolussen

€ e 1.70 1.50 € 1.00 e 0.25 € 0.90 AppelflAp e1.50 0.90 mini muffins choco-naturel (15 stuks) € ‘S MAANDAGS weer GeopeND kl. bossebol (slagroom) e 0.90

dames, heren en kinderkleding

Brams Paris Geisha

Bakkerij ‘t Croissantje

Laatste ronde opruiming !

Geopend van 7.00 tot 13.00 uur

megakortingen

Joke Joke en en AriJAAn AriJAAn kriJnen kriJnen

Korenmarkt 12 - Bergen op Zoom - tel./fax 0164 - 23 78 64

op jeans, shirts enz.

Donker eiken meubels maken wij blank of een andere kleur. Gratis Transport. info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413 www.sunny-meubel.nl

Dodgers Suzi-Q

Kom ook kijken naar onze nieuwe

Tramontana

najaarscollectie.

Its Noize Hattric Gafair Yaya Oozoo watches Just 1961

Parkeergelegenheid voor de deur. Graag tot ziens bij Het BroeKenpaleis Zuidzijde Haven 25 4611 HB Bergen op Zoom Tel. 0164 234800 www.broekenpaleis.nl

MOTORRIJBEWIJS v.a.

Open Doe Week 28 augustus t/m 3 september

795 ,-

Van Dedemstraat 182, BERGEN OP ZOOM

Klus- en AfwerKingsbedrijf

0164 23 74 04

MB M. de Bruijn Molenwieken 25, 4661 TV Halsteren 06-13209185

Kom langs en profiteer van:

Tegel-, schilder-, timmerwerken, montage.

1 een gratis uitgebreide intake 2 geen inschrijfgeld à e 30,3 één maand gratis sporten

Tegel-, schilder-, timmerwerken, montage. Ook voor de complete badkamer (installatie).

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

*deze actie loopt tot 10 september

Ringersweg 16 | 4612 PT Bergen op Zoom | T 0164 - 239323 | F 0164 - 245883 | info@fitplusboz.nl | www.fitplusboz.nl

Het Slank & Vitaalplan!

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

De leefstijlcursus om weer slank & vitaal te worden, gaat van start!

Nieuwsgierig? Kijk op www.fitplusboz.nl Fitplus 2012 aftersummer adv.indd 1

Caravans, campers en vouwwagens!

14-08-2012 PAGINA 7

13:45:30

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.


KOOPZONDAG

ZONDAG 26 AUGUSTUS 12-17 UUR

TERRASJE PAKKEN IN

WINKELSTAD

ROOSENDAAL PASSAGE SFEERVOL FUNSHOPPEN

Nagenieten van de vakantie en de zomer. Bezoek dan de Passage, een uniek winkelcentrum in het hart van winkelstad Roosendaal. De laatste aanbiedingen maar ook de nieuwste collecties zijn te vinden bij de vele speciaalzaken. Op het ruime terras komt u ogen tekort en is het tijd om lang te genieten van een heerlijke versnapering.

Laatste zondag van de maand koopzondag www.passageroosendaal.nl

ROSADA

OUTLET SHOPPEN ALTIJD MINIMAAL 30 TOT 70% KORTING!

WELKOM IN DE

DR. BRABERSSTRAAT BIGGELAAR De gezelligste winkelstraat in Roosendaal. Alles wat u zoekt vindt u in deze straat. Van de laatste mode tot aan elektronica of lekker een hapje eten! Kom langs en verbaast u zich over ons brede aanbod.

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL

In Rosada vind je maar liefst 60 merkwinkels: o.a. winkels van Björn Borg, River Woods, Calvin Klein underwear, Claudia Sträter, Puma, Levi’s en nog veel meer. Grote modemerken tegen kleine prijzen! Ook voor een heerlijke lunch en kinderentertainment kun je terecht bij Rosada Factory Outlet.

Iedere zondag is koopzondag in Rosada. www.rosada.nl

ROSELAAR COMFORTABEL SHOPPEN

De Roselaar is het overdekte sfeervolle winkelcentrum met meer dan 60 ondernemers in hartje Roosendaal. Loop eens op uw gemak langs de vele winkels en geniet van alles wat u wordt aangeboden. De ondernemers houden van hun winkel en helpen u graag. Mocht u even willen uitrusten, kunt u neerstrijken op een van de terrassen in de Roselaar. Roselaar, het winkelcentrum om comfortabel te shoppen!

Laatste zondag van de maand koopzondag www.winkelcentrumroselaar.nl

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL; IEDEREEN KAN VLIEGEN! Altijd al gedroomd dat je kan vliegen? Bij Indoor Skydive Roosendaal ervaar je het gevoel van een skydive, maar dan indoor! Spannend, origineel, veilig en voor iedereen toegankelijk. www.indoorskydive.com

Het is voor jong en oud mogelijk om het gevoel van een skydive, indoor te ervaren! Het is weersonafhankelijk, in een veilige en gecontroleerde ruimte en langer en veelvuldig te beleven. Onder begeleiding van goed getrainde instructeurs kan iedereen het ultieme gevoel van vrijheid ervaren. Dit is het leukste uitje waarbij je een zeer unieke ervaring beleeft. Een dagje uit bij Indoor Skydive is een originele, onvergetelijke en uitdagende ervaring. Dit moet je zeker een keer in je leven hebben beleefd. www.indoorskydive.com


rolsteiger Werkhoogte tot 14,5 mtr (BREED) voor klusser en particulier. Huurprijs, bezorging en opbouwen in overleg. Zeker niet duur!!!!!!

Oude Huijbergsebaan 311, Bergen op Zoom Tel. 0164-240515

tel: 06-14 15 35 24

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 08.30-17.30 uur vrijdag 08.00-17.30 uur zaterdag 08.00-13.00 uur maandag GESLOTEN

AD SCHILLEMANS

Complete woning stoffeerder Wij komen vrijblijvend met stalen aan huis!

TE HUUR

Vloerbedekking Laminaat Gordijnen Vitrage Vinyl Vinyl-PVC

 opslag- / bEdRijfsRUimTE en showrooms diverse nieuwe mogelijkheden, in grootte variërend tussen ca. 100 m2 tot 390 m2 en van 645 m2 tot 1.300 m2. (evt. met palletstellingen mogelijk.)

- aan op-afrit A4 te Halsteren / Bergen op Zoom en - nabij op-afrit A17/A58 Oud Gastel / Roosendaal

 KanTooRRUimTE op bovenstaande locaties

Vakkundig Betrouwbaar Goede service Leuke aanbiedingen

Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Herfstaktie! zomeren arbeid € 390,-! kamerhoog/ Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Nu en arbeid € 390,-!

actie! gordijnstoffen vanaf € 19, per m. 95 Nú ook vele aanbiedingen uit voorraad!

Ad Schillemans - Kaaistraat 67- 4651 BM Steenbergen Tel. Fax 0167-56 56 50 Mobiel 06-54 32 73 63 www.woningstoffeerder.com

ca. 25, 57, 104, 263m2. Evt. naar wens apart of in combinatie met div. opslag/bedrijfsruimte of showroom, werkplaats etc.

lage huur! Ook korte perioden! allen MultifunctiOnEEl en indien gewenst met kantoor/kantine of showroom. uitstekende ligging en uitstraling met zeer ruime parkeervoorzieningen.

Ontdek de vele mogelijkheden om uw woning uit te breiden via de GRATIS bestemmingsplan toets !! Wist u dat u voor een scherpe prijs een schetsontwerp kan laten maken? Informeer geheel vrijblijvend. T: 06-27085821

Bel ons voor de laatste wijzigingen t.: 0165-518357 www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl

i: www.maya-architectuur.nl e: info@maya-architectuur.nl

Verkiezingen Verkiezingen... altijd spannend! Op 12 september is het weer zover. Nederland mag het zeggen: Welke partij wordt de grootste? Wie mag gaan onderhandelen over een nieuwe regering? De actualiteit maakt het deze keer wel extra spannend. Belangrijke onderwerpen zoals Europa en de aanpak van de economische crisis beheersen de agenda’s en de partijprogramma’s. Ook de woningmarkt is een echt verkiezingsthema en dat is ook wel logisch. De woningmarkt kwakkelt al een hele tijd. De economische crisis zorgt ervoor dat mensen hun verhuisplannen uitstellen en er is grote onzekerheid over wat er gaat gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast is er ook in de huursector van alles aan de hand. Veel politici willen iets doen aan het “scheefwonen”: mensen die met een te hoog inkomen in een te goedkope huurwoning blijven wonen. Alle partijen besteden in hun verkiezingsprogramma dan ook aandacht aan de woningmarkt. Niet alleen aan de hypotheekrenteaftrek, maar ook aan starters op de woningmarkt en aan huurders. En de meningen lopen behoorlijk uiteen! Het is best lastig om een goed beeld te krijgen van alle politieke meningen. Daarom hebben wij op onze website

een overzicht gemaakt van de plannen van de politieke partijen. Je vindt in dit overzicht de standpunten over de hypotheekrenteaftrek, de huurmarkt en de ondersteuning van starters op de woningmarkt. Zo kun je gemakkelijk de verschillen en overeenkomsten van de diverse partijen zien. Natuurlijk houden wij dit overzicht zo actueel mogelijk. Op deze manier kunnen we je helpen om op 12 september te stemmen op een partij die het beste jouw mening vertegenwoordigt. Ook kun je een enquête invullen met vraagstukken over bovenstaande onderwerpen. De uitkomsten worden aan de verschillende politieke partijen gepresenteerd. Kijk snel op www.hypotheker.nl!

Toon Verdoolaege, franchisenemer De Hypotheker Bergen op Zoom

Psychologie & Life-Style Unieke cursus Positieve Praktische Geeft meer Cursus inzicht in denken en handelen van mensen Unieke cursus Positieve Praktische Nieuwe Positieve Praktische Psychologie & Life-Style Psychologie & Life-Style

Op donderdagavond 1 maart Geeft meer inzicht van mensen mensen Geeft meer inzichtinin indenken denken en en handelen handelen van start drs. Maja Jeffkins Zoetermeer een nieuwe cursus Op donderdagavond 13 september Op donderdagavond 1Psychologie maartstart Positieve Praktische drs. Maja Jeffkins inJeffkins Etten-Leurineen start drs. MajaDeze voor Vrouwen. cursus nieuwe cursus Positieve Praktische Zoetermeer eenhet nieuwe cursus biedt inzicht Psychologie voor in vrouwen.denken en Positieve Praktische Psychologie handelen van mensen. voor Vrouwen. Deze cursus Deze cursus van acht bijeenkomsten is De cursus van 8 voor bijenkomsten is geïntebiedt inzicht in het denken en speciaal bedoeld vrouwen die speciaal bedoeld voor vrouwen die handelen mensen. resseerd zijnvan in allerlei onderwerpen uit

Psychologie voor Vrouwen

geïnteresseerd zijn in allerlei onderde hedendaagse psychologie en daar graag werpen uit de hedendaagse psychologie De cursus van 8weten. bijenkomsten is méér vangraag willen en daar méér van willen weten. speciaal bedoeld voor vrouwen die Deze is is een positieve Deze psychologiecursus cursus psychologie een posigeïnteresseerd zijn in allerlei ondertieve cursus, waarin je aan de hand cursus, aan de handpsychologie van velevan voorwerpenwaarin uit de je hedendaagse vele voorbeelden uit de praktijk van het beelden de praktijk het weten. dagelijkse en daar uit graag méér vanvan willen dagelijks leven inzicht krijgt in het leven in het denken en handeDeze inzicht cursus krijgt psychologie is een posidenken en handelen van mensen! Maja Jeffkins: “Het is een blijmakende len vancursus, mensen. tieve waarin je aan de hand van cursus waarin je veel inzicht krijgt in vele voorbeelden uit de praktijk van het Onderwerpen dagelijks leven inzicht krijgt in het Maja Jeffkins: “Het is een gezellige Onderwerpen het denken en handelen van mensen”. Uitgangspunten van de moderne psychodenken deze en handelen van mensen! cursus waarin je“Het veel inzicht in Jeffkins: is een krijgt blijmakende Tijdens cursus en krijg je antwoord op de Maja logie. Verrassende blijmakende voorhet denken enje handelen van mensen”. vraag waarom mensen zich om gedragen cursus waarin veel krijgt in en cursus bestaat uit 8inzicht bijeenkomsten beelden worden gegeven allerleizoals zij De Onderwerpen € 220,- en incl.handelen materiaal enmensen”. certificaat lastige zowel thuis als op dat doensituaties in verschillende situaties ende hoe je kost het denken van De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en Uitgangspunten van de moderne psychoals bewijs van deelname. werkvloer een op onverwachte wending te daar beste kunt Allerlei logie.het Verrassende en reageren. blijmakende voor-tips kost € 220,- incl. materiaal en certificaat Alle deelneemsters ontvangen gratis het kunnen geven, waardoor positieve veranen handvatten worden gegeven om posialscursus bewijsbestaat van deelname. Alle deelneem- en De uit 8 bijeenkomsten beelden worden gegeven om allerlei nieuwste cadeauboek van Maja: deringen als vanzelf gaan! Jezelf besters ontvangen welkomstgeschenk tief om te kunnen zowel gaan met allerlei kost € 220,incl. als materiaal en certificaat lastige situaties thuis als oplastige de en Inspiratie”. schermen tegen de emoties van anderen, ”Diamanten een leuke van verrassing. bewijs deelname. werkvloerTwaalf een onverwachte wending te de als situaties. leuke strategieën vanuit innerlijke rust en meer zelfvertrouwen Alle deelneemsters ontvangen gratis het kunnen geven, waardoor positieve donderdagavond psychologie worden gegeven om méérveranbegrip Data: door te begrijpen waarom mensen reageData:15/3, donderdagavond 13/9, 27/9, 24/5, 11/10, nieuwste cadeauboek van Maja: deringen gaan! Jezelf be29/3, 12/4, 26/4, en inals je vanzelf leven brengen. Communicatie rengeluk zoals zij doen te in allerlei situaties, ge- 1/3, 8/11, 15/11, 6/12, 17/1, 24/1 ”Diamanten en Inspiratie”. schermen tegen de emoties van anderen, 7/6, 21/6. sprekstechnieken dierelaties effecten hebben! op de werkvloer en in het verschil Tijd: ‘s avonds van 20.00 tot 22.00 uur innerlijke rust en meer zelfvertrouwen Wetenswaardigheden en Life-Style. Dit in communicatie tussen mannen en vrouwen. donderdagavond Locatie: Theater Nieuwe Tijd: 20.00 tot de 22.00 uurNobelaer, door te begrijpen waarom mensen reage- Data: zijn allerlei psychologische tips met Anna15/3, van Berchemlaan 2, Etten-Leur. 29/3, 12/4, 26/4, 24/5, Daarnaast komen NLP, dromen en om leven ren zoals zij doen in allerlei situaties, ge- 1/3, nog méér plezier in aan hetde leven te staan en Locatie: 7/6, 21/6. vanuit ‘heartfulness’ orde. sprekstechnieken die effect hebben! meer energie over te houden voor leuke Golden (Er start ook eenTulip cursus Hotel in Essen op de donderdagochtend) Wetenswaardigheden Life-Style. Dit Het En natuurlijk worden er en andere boeiende dingen! Tijd: 20.00 tot(wijk 22.00 uurZoetermeer Boerhaavelaan 13), zijn allerlei psychologische tips om met onderwerpen besproken! En natuurlijk worden er nog vele andere Schrijf je snel in, want er is slechts een nog méér plezier in het leven te staan en Locatie: Schrijf snel in, want er is slechts om een boeiende onderwerpen besproken! beperktjeaantal plaatsen beschikbaar meer energie over te houden voor leuke Het Tulip Hotel Wij enen een specifieke beperkt plaatsen beschikbaar Wij doen doengeen geenrollenspel rollenspel een specideelGolden te aantal nemen aan deze unieke cursus!om dingen! Boerhaavelaan (wijk 13), Zoetermeer deel te nemen aan deze unieke cursus! fieke vooropleiding is niet nodig. vooropleiding is niet nodig. En natuurlijk worden er nog vele andere snel in, want er is slechts een boeiende onderwerpen besproken! Voor Bel meer informatie envoor aanmeldingen kan je contact worden vrijblijvend meer Schrijf informatie ofopgenomen eenbeschikbaar folder beperkt plaatsen om Wij doen rollenspel en een speciVoorgeen meer informatie en aanmeldingen kan aantal contact opgenomen worden met Maja Jeffkins, tel. 010-2344554 of www.praktischepsychologie.nl 010-234 45 54 of zie www.praktischepsychologie.nl deel nemen aan deze unieke cursus! fieke vooropleiding is niet nodig. met Maja Jeffkins, tel. 010-2344554 of te www.praktischepsychologie.nl

www.garageboxentehuur.NU

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

Bergen op Zoom / Kapelle (Zld.)

www.garageboxentehuur.NU www.garageboxentehuur.NU 0164 – 687235 Bergen Zoom / (Zld.) Kapelle (Zld.) Bergen op Zoomop/ Kapelle

– 687235 0164 –0164 687235 4BRJ

te h uu r

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

WONINGBOUW VERBOUWINGEN LEVEREN & PLAATSEN PREFAB DAKKAPELLEN WWW.IERSEL-COPPENS.NL

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Uw Persoonlijke Travel CoUnsellor, Dorien Schapendonk-Groenendaal Ruim 5 jaar geleden heb ik me aangesloten bij Travel Counsellors en werk ik als zelfstandig reisagent. Het is een eer voor mij om de mooie rondreizen en vakanties voor mijn trouwe klanten te mogen organiseren. Ik zet me dan ook voor de volle 100% in om aan alle reiswensen van mijn klanten te kunnen voldoen. Heel blij ben ik als ik een vakantiekaart ontvang of een tevreden klant aan de telefoon

heb na thuiskomst van een fantastische vakantie. Want ik ben natuurlijk altijd benieuwd of alles goed verlopen is! Naast particuliere vakanties boek ik dagelijks ook zakelijke reizen voor bedrijven. Voor mijn (zaken)klanten is het een geruststellende gedachte dat ik 7 dagen per week bereikbaar ben! Service en kwaliteit staat bij mij en bij mijn collega’s

bovenaan! Om die reden hebben we met Travel Counsellors op 19 april jl. 3 Zoover Awards gewonnen namelijk: Beste Reisbureau Groep, Populairste Reisbureau Groep een een award voor de hoogst behaalde consumentenwaardering. De band met onze klanten is heel erg belangrijk. Ik wil daarom ook al mijn relaties, klanten, vrienden en familieleden enorm bedanken voor het vertrouwen.

Het 5-jarig bestaan van mijn zelfstandig reisagentschap van Travel Counsellors in Halsteren wil ik ook graag met u vieren. Boek daarom nog dit jaar (t/m 31 december 2012) uw zomer- of wintervakantie, groepsreis, stedentrip of cruise voor 2013! Onder alle nieuwe boekingen verloot ik een reischeque t.w.v. € 250.-.*

Bergen op Zoom Burg. van Hasseltstraat 78 (0164) 25 98 00 www.hypotheker.nl

Ik ben u graag van dienst bij het samenstellen van uw volgende vakantie of zakenreis! Ik kijk ernaar uit om van u te horen!

Tel.nr. 06 20365207 e-mail: dorien@travelcounsellors.nl

* = vraag naar de voorwaarden


26 augustus 2012

Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T 140164 F (0164) 24 53 56 E stadskantoor@bergenopzoom.nl www.bergenopzoom.nl

Pu

ksd ienste

n

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens Uit onderzoek van team Publieksdiensten is gebleken dat bepaalde personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat besloten is de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij vanaf het moment waarop het voornemen aan hen is verstuurd, niet meer op het adres staan ingeschreven en zijn uitgeschreven naar land onbekend. De namen van deze personen staan vermeld op de website van de gemeente Bergen op Zoom. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen zes weken na datum van publicatie (26 augustus 2012) gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Vermeld hierin uw naam en adres, dagtekening, vermelding van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Stadskantoor Bergen op Zoom

Vanaf 27 augustus wordt een gedeelte van de riolering in de Gemeente Bergen op Zoom gereinigd en geïnspecteerd. Het betreft gedeelten van de wijken: • Bergse Plaat • Tuinwijk • Meilust Zuid

Bezoekadres: Jacob Obrechtlaan 4 Openingstijden centrale balie: Maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 13:00 uur

vrije inloop

Maandag t/m donderdag 13:00 uur tot 16:00 uur

op afspraak

Donderdagavond 18:00 uur tot 20:00 uur

vrije inloop

De gemeentelijke gebouwen en balies zijn in 2012 gesloten op: 24, 25, 26, 31 december Openingstijden leeshoek: Maandag tot en met donderdag 09:00 uur tot 17:00 uur Vrijdagochtend 09:00 uur tot 13:00 uur Postadres: Postbus 35, 4600 AA, Bergen op Zoom Fax: 245 356 E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl Website: www.bergenopzoom.nl Telefoonnummers: Centraal telefoonnummer

140164

Courage

0800-2255888

Meld misdaad anoniem

0800-7000

E-mailadres voor het melden van calamiteiten en klachten: servicelijn@bergenopzoom.nl E-mailadres Courage: drugsoverlast@bergenopzoom.nl Bezorgklachten Bergen op Zoomse Bode: Uitgeverij de Bode bv, Zundert Eindredactie: Communicatie en bestuursondersteuning

Werk in uitvoering: Riolering

(076) 599 8111

De werkzaamheden nemen per straat enkele uren tot maximaal 1 dag in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarbij is in sommige straten korte tijd geen doorgang mogelijk voor auto’s en vrachtwagens. De bedrijven en winkels blijven bereikbaar. Eenvoudige omleidingroutes worden indien nodig aangegeven. Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken en direct omwonenden worden apart geïnformeerd. De gemeente zorgt voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater en regenwater binnen de gemeentegrenzen. Riolering dient ter bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en het beschermen van het milieu. Daarom moet deze voorziening goed onderhouden worden. Reiniging en inspectie De riolering wordt gereinigd door onder hoge druk water in het riool te spuiten en het losgespoten vuil op te zuigen. Na de reiniging wordt met een mobiele camera de binnenkant van de riolering geïnspecteerd. De gemeente Bergen op Zoom heeft ongeveer 500 kilometer vrijverval-riolering in beheer. Van deze 500 kilometer wordt jaarlijks circa 50 kilometer gereinigd en geïnspecteerd. Tijdens het reinigen kunnen grote drukverschillen in de riolering ontstaan door het gebruik van waterdruk en een zuigwagen. Uw huisaansluiting op de riolering kan hierbij leeg worden gezogen of onder druk komen te staan. Dit kan tot gevolg hebben dat er een rioollucht ontstaat in huis omdat bij de werkzaamheden de watersloten (sifons) leeg kunnen raken. Door de kranen in huis even open te draaien zullen de watersloten (sifons) zich weer vullen en zal er geen sprake meer zijn van stankoverlast. U wordt geadviseerd tijdens de reinigingswerkzaamheden de deksel van uw toilet te sluiten zodat bij het ontsnappen van lucht via de toilet geen wateroverlast ontstaat. In de week voorafgaand aan de werkzaamheden in uw straat wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van der Velden rioleringsbeheer bv. Voor vragen kun u contact opnemen met dhr. D. van Grieken, telefoonnummer 0164 27 70 00.

Elke laatste dinsdag van de maand kunt u als u ondernemer bent in de binnenstad van Bergen op Zoom met uw vragen terecht bij wethouder Linssen op het ondernemersspreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Het eerstvolgende ondernemersspreekuur vindt plaats op dinsdag 28 augustus, tussen 19:30 uur en 21:00 uur in het Oude Stadhuis (burgemeesterskamer), Grote Markt

Omgevingsvergunningen

in g

en Omgevingsvergunning Nijverheidsweg 4 en 8, Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat het op grond van artikel 2.12. eerste lid onder a, sub 3 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht jo. artikel 6.14 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning heeft verleend aan de Lidl voor: • Het wijzigen van gebruik ten behoeve van het realiseren van een parkeerplaats op het terrein Nijverheidsweg 4, Halsteren; • Wijzigen van het gevelbeeld van de loods, gevestigd aan de Nijverheidsweg 8.

De twee omgevingsvergunningen en bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 augustus 2012 gedurende 6 weken ter inzage in het stadskantoor. De stukken kunt u ook vinden op de website www.bergenopzoom.nl. en via de landelijke voorziening http://www. ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf de dag nadat de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage is gelegd, kan hiertegen gedurende een periode van zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben. Het instellen van beroep schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

WelstandMonumentenCommissie De WelstandMonumentenCommissie vergadert in principe om de twee weken op maandag. De eerstvolgende vergadering is op maandag 27 augustus. Bent u geïnteresseerd in de bouwplannen die de commissie gaat behandelen, dan kunt u de agenda vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering raadplegen op de gemeentelijke internetsite (http://www.bergenopzoom.nl/Inwoner/ Bouwen_en_Verbouwen/Bouwen_Wonen_en_volkshuisvesting/ Welstandmonumentencommissie

Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig? Via www.bergenopzoom.nl is het sneller én e 1,50 goedkoper!

vin gsvergunn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: L.M.G.L. van Mourik, telefoonnummer 0164 27 76 59 of via email: l.vanmourik@bergenopzoom.nl.

Ondernemersspreekuur wethouder Linssen

ge Om

b

l ie

Bekendmaking GBA


bes

te

m m in gspla

Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan 'Kladde 21'

nn

en

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 27 augustus 2012 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op de website www.bergenopzoom. nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.BP0183-0201). Gedurende deze zes weken kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad (postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom). Als u mondelinge zienswijzen wilt inbrengen kunt u contact opnemen met dhr. J. Cats, telefoonnummer 0164 27 75 55 of dhr. B. Verdonschot, telefoon 0164 27 74 91.

vin gsvergunn

Omgevingsvergunningen ONTVANGEN AANVRAGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

in ge

n

Reguliere aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2012/364 13-08-2012 Palestrinastraat 2 te Bergen op Zoom, het vergroten van een woning WO/2012/365 14-08-2012 Leeuwenbekstraat 13 te Bergen op Zoom, het gebruik van een achteraanbouw als kapperszaak WO/2012/367 15-08-2012 Calandweg 18 te Bergen op Zoom, het oprichten van een bedrijfsruimte WO/2012/294 10-07-2012 Rondsel 144 te Halsteren, het plaatsen van een noodgebouw Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Indien deze wordt overschreden, ontstaat een van rechtswege verleende vergunning. Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning inzien? Maakt u dan een afspraak via telefoonnummer 0164 27 74 91 / 27 75 55. Als voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.

Verkeersmaatregelen Oude Vissershaven: Van 1 maart tot 31 december afgesloten voor doorgaand verkeer. Wagenpleintje: Van 5 maart tot 31 december afgesloten voor doorgaand verkeer. Zuid Oostsingel: Vanaf 7 augustus is de Zuid-Oostsingel tussen de Meeussenstraat en de Hermusstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit zal circa 4 tot 6 weken duren De rijrichtingen in de Hermusstraat en Meeussenstraat worden daarbij omgedraaid. Bewoners zijn met een nieuwsbrief geïnformeerd. Bewoners en hulpdiensten moeten deze straten via de Wassenaarstraat inrijden. Omloop: Vanaf 6 augustus is gestart met werkzaamheden aan de bestrating. Dit zal ongeveer 4 weken duren, afhankelijk van de

weersomstandigheden. Fietspad Binnenbandijk: Afgesloten van 27 augustus tot en met 21 september: (Brom-) fietspad tussen de Laan van Reimerswaal/ Polderpad en Binnenbandijk. A4: Nachtafsluiting wegens werkzaamheden aan afrit 26, Tholen en parallelweg bij Halsteren van vrijdag 31 augustus 19.00 uur tot zaterdag 1 september 6.00 uur. Verkeer van de A4 wordt ter plaatse omgeleid. De parallelweg is geheel afgesloten. Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u bellen met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Voor informatie per locatie: http://www.haalmeeruitdeweg.nl.

Parkeerbeheer Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend, dat het voornemens is de volgende verkeersmaatregelen te treffen: het is voor een ieder verboden te parkeren op de daartoe aangewezen gehandicaptenparkeerplaats: • op het parkeervak van de parkeerstrook voor het pand Kastanjelaan 112 te Halsteren, behalve voor de gehandicapte bewoner van het pand Kastanjelaan 112 te Halsteren; • op het eerste, te verbreden, parkeervak van de parkeerstrook nabij de ingang van het pand Kapitein Boscampbrink 24 te

Op een aantal locaties in de Gemeente Bergen op Zoom worden op korte termijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de openbare verlichting. Op deze wijze wordt zij op een goed niveau gehouden en indien nodig geoptimaliseerd. Op basis van leeftijd en staat van onderhoud is een zorgvuldige selectie gemaakt. Daardoor kan het voorkomen dat niet alle masten en armaturen in de betreffende straten worden vervangen. De werkzaamheden worden door Imtech bv. uitgevoerd en starten op 27 augustus. De tijdsduur bedraagt ongeveer 4 tot 5 maanden. De werkzaamheden zijn zodanig ingericht dat de openbare verlichting blijft functioneren.Tijdens de uitvoering worden trottoirs deels afgezet. De hierdoor ontstane overlast proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven bereikbaar, maar mogelijk kunt u niet altijd de auto voor de deur parkeren. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met dhr. I. van Hoof, telefoonnummer 0164 27 70 00.

Verkeersmaatregelen ge Om

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Kladde 21' gereed is. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Kladde 21 te Lepelstraat, kadastraal bekend: Halsteren, sectie M, nummer 172. Op dit perceel is thans een agrarisch complex bestaande uit een bedrijfswoning met twee (monumentale) schuren aanwezig. De agrarische activiteiten zijn inmiddels beëindigd. Het plan ziet op de omzetting van de agrarische bestemming naar een woonfunctie. Hierbij wordt de bestaande bedrijfswoning een burgerwoning, de grote schuur wordt verbouwd tot een burgerwoning en de tweede schuur wordt in gebruik genomen als bijgebouw bij de voormalige bedrijfswoning. Onderdeel van dit plan is het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde. Dit bestemmingsplan vormt hiervoor het juridischplanologische kader.

Onderhoud openbare verlichting

Halsteren, behalve voor de gehandicapte bewoner van het pand Kapitein Boscampbrink 24 te Halsteren; Het ontwerp verkeersbesluit ligt vanaf 27 augustus 2012 gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage in het stadskantoor. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze omtrent het ontwerp verkeersbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom kenbaar maken (postbus 35, 4600 AA BERGEN OP ZOOM).

Klein asfalt onderhoud 2012 Wegen zijn aan slijtage onderhevig. Door verkeer, werkzaamheden en weersinvloeden (schade door vorst) kan het wegdek verslechteren. Om wegen weer tiptop in orde te brengen, wordt de bovenste asfaltlaag of de tijdelijke reparatie verwijderd. Daarna wordt een nieuw tapijt van asfalt aangebracht. Bij deze werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Over het algemeen nemen de werkzaamheden per locatie ongeveer 3 á 4 uur in beslag. In de avond/nacht van maandag 27 - dinsdag 28 augustus vindt onderhoud plaats aan de volgende wegen: • Burgemeester Stulemeijerlaan • Noordsingel • Ravelstraat • Marconilaan Noord Op donderdag 30 en op vrijdag 31 augustus vindt onderhoud plaats aan de volgende wegen: • Bergsebaan • Delweg • Moerstraatsebaan • Schansbaan • Boomdijk • Sint Ignatiusdijk • ’t Laag Met nadruk wordt vermeld dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling Openbare Ruimte telefoonnummer 0164 27 74 53.

Parkeerbeheer Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende verkeersmaatregelen heeft getroffen: • het aanleggen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Korenmarkt (in de nabijheid van de voorheen algemene gehandicaptenparkeerplaats); het is voor een ieder verboden te parkeren op de daartoe aangewezen gehandicaptenparkeerplaats: • op het eerste parkeervak van de parkeerstrook (voorheen algemene gehandicaptenparkeerplaats) op de Korenmarkt nabij de ingang van het pand Pastoor Lancrietstraat 11, behalve voor de gehandicapte bewoner van het pand Pastoor Lancrietstraat 11; • op het parkeervak van de parkeerstrook voor het pand Denemarkenstraat 10, behalve voor de gehandicapte bewoner van het pand Denemarkenstraat 10. Het verkeersbesluit ligt vanaf 27 augustus 2012 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage in het stadskantoor. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bezwaar omtrent het verkeersbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom kenbaar maken (postbus 35, 4600 AA BERGEN OP ZOOM).

SchuldHulpMaatjes gezocht BERGEN OP ZOOM - Sinds januari van dit jaar zijn via stichting SchuldHulpMaatje BoZ 15 enthousiaste vrijwilligers in de regio Bergen op Zoom actief om gezinnen en individuen die te maken hebben met financiële problemen te coachen en te ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn middels een in-

tensieve training opgeleid om mensen in financiële nood te helpen. Ze worden bovendien d.m.v. terugkomdagen voortdurend up-to-date gehouden in kennis en ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening. In de woonplaats zelf worden de vrijwilligers ondersteund door een of meer professionele krachten. De schuldenproblematiek is één van de grootste problemen in de

huidige samenleving. Steeds meer individuen en gezinnen raken financieel in de knel. Bergen op Zoom is hierop helaas geen uitzondering. Om aan meer mensen financiële hulp te kunnen bieden, wordt er dit najaar een tweede training tot SchuldHulpMaatje gehouden. De training zal gegeven worden op zaterdag 6 en 27 oktober en zaterdag 10 november. PAGINA 11

Mocht men belangstelling hebben om als vrijwilliger aan dit project mee te werken, dan kan men zich aanmelden tot en met vrijdag 31 augustus via: schuldhulpmaatje.boz@gmail.com. Na uw aanmelding nemen ze contact met u op (deze trainingen zijn met nadruk niet voor mensen die op zoek zijn naar hulp bij hun financiën).

Voor meer info over SchuldHulpMaatje: www.schuldhulpmaatje.nl. Stichting SchuldHulpMaatje BoZ is een initiatief van een drietal plaatselijke christelijke kerken: Levend Woord Brabant-Zeeland, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Emmauskerk) en Evangelische Kerk De Schuilplaats. Met de gemeente van Bergen op Zoom is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen.


cursus & opleiding

In september 2012 starten onderstaande opleidingen in Roosendaal !

Informatieavond met een gratis yogales U bent nooit te oud of te jong om yoga te doen! Altijd al yoga willen doen? Maak dan nu kennis via een gratis proefles!

Eerste 1 GRATIS 0 inschrijvers studie -laptop *

Telefoniste/Receptioniste Administratief Medewerk(st)er Secretaresse Boekhouden : BKB, BKC,PDB

*Bel voor actievoorwaarden

Kantooropleidingen

In ’t Cromwiel in Steenbergen: maandagavond 27 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur In De Borghoek in Bergen op Zoom: woensdagavond 29 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur

> Geen speciale vooropleiding nodig en binnen enkele maanden een diploma

> Zeer geschikt voor herintreders, 1 dagdeel per week

www.fjmopleidingen.nl Erkend CRKBO examenbureau

LOKATIE: ‘t Dijksteeke, Roosendaal

073-689 32 49

Ervaar meer vitaliteit, balans en ontspanning in je leven door middel van lichaamsoefeningen, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen Graag vooraf aanmelden voor een gratis proefles en inlichtingen bij:

St. Sportschool

SANKAKU

De sportschool voor U!!! Vanaf heden aanmelden nieuwe cursisten: JudO vanaf 4 jaar fitgym Bergen OP ZOOm Dinsdag Sporthal Gageldonk v.a. 16.45 uur Woensdag Sporthal Gageldonk v.a. 09.00 uur Donderdag Sporthal Gageldonk v.a. 19.00 uur Donderdag, De Borghoek Lambertijnenlaan 13 v.a. 15.45 uur Voor info zie onze site www.sankaku.nl

BEL OF SCHRIJF:

076-5034900

Coby van de Watering: 0164-255634 (voor lessen in Bergen op Zoom) e-mail: cobyelst@hotmail.com internetadres: www.yogabergenopzoom.nl Inga de Voogd: 06-13634461 (voor lessen in Steenbergen) e-mail: inga_de_voogd@hotmail.com internetadres: www.premayoga.nl U bent van harte welkom!

grafisch ontwerp gebaseerd op gevoel en vakmanschap

Postbus 442, 4870 AK ETTEN-LEUR E-mail: sankaku@ziggo.nl Aangesloten bij J.B.N. drukkerij@vorsselmans.nl z u n d e r t

DIGITALE FOTOGRAFIE FOTO- & BEELDBEWERKING COMPUTER VANAF SEPTEMBER 2012 STARTEN DE VOLGENDE CURSUSSEN: 0 Basiscursus computergebruik 0 Spelen met Word 2007 & Word 2010 0 Maken van een Powerpoint presentatie 0 Computeronderhoud Windows 0 Zet uw lp’s en cassettes op de computer 0 Kaarten maken 0 Basiscursus digitale fotografie 0 Vervolgcursus digitale fotografie 0 Natuur- en landschapfotografie 0 Macrofotografie 0 Portretfotografie (mensen fotograferen) 0 Kinderfotografie (van baby tot puber) 0 Landschap- en architectuurfotografie 0 Licht en belichting 0 Picasa 3.9 0 Adobe Lightroom 0 Adobe Photoshop Elements 0 Het maken van een fotoalbum

SCHRIJF U NU IN OF VRAAG VOOR MEER INFORMATIE DE NIEUWE CURSUS FOLDER 2012-2013 AAN. DIGIFOTOTAAL

Kapitein Vinkesteinstraat 10 4661 ZA HALSTEREN e-mail: digifototaal@home.nl mob.tel.: 0653955275

DIGIFOTOTAAL CURSUSSEN IN DIGITALE FOTOGRAFIE, BEELDBWERKING EN COMPUTER

DIGIFOTOTAAL CURSUSSEN IN DIGITALE FOTOGRAFIE, BEELDBWERKING EN COMPUTER

t e l

0 7 6

5 9 9

8 1 1 1

AutoCAD en Inventor AutoCAD basis 10 sept. avond 12 sept. avond 2 okt. dag AutoCAD vervolg 27 nov. avond 4 dec. dag Inventor basis 1 nov. dag

Bergen op Zoom Goes Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom

Info: 0164-230209 info@bitbybit-nl.eu

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt ITALIAANSE LES in Roosendaal. Start 18 september, alle niveau’s. 25 lessen van 60 min. kleine groepen.

Slechts 185 URL. euro! Kijk op www. bitbybit-nl.eu www.talencentrumitalie.nl

Bergen op Zoom Goes

Computeropleidingen Software op maat, ontwikkeling Coaching HALSTEREN - Ieder jaar zijn weer op een eenpersoonsbed en het is een

Tel. 0164-230209

Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook MS Project, Visio, VBA AutoCAD, Inventor Photoshop, Illustrator, InDesign Dreamweaver, HTML5

Creatief Centrum actief voor De Luchtballon veel cursisten van het Creatief Centrum Halsteren in de weer om mooie creaties te maken ter ondersteuning van diverse goede doelen.

Dit jaar is voor Stichting De Luchtballon in Ossendrecht gekozen. Op vrijdag 31 augustus wordt hiervoor tijdens de open avond in de Wittenhorst te Halsteren een loterij gehouden, iedereen is hierbij van harte welkom tussen 18.30 tot 21.30 uur. Mooie prijzen Een van de topstukken van de loterij is een quilt die helemaal met de hand door alle cursisten is gemaakt. Deze past

ware aanwinst. Maar er kan ook kans gemaakt worden op een mooi bloemstuk en handgemaakt aardewerk. Dubbel winst dus, voor zowel de winnaars als voor het goede doel. Creatief centrum Het Creatief Centrum Halsteren is al ruim 25 jaar een begrip. Er worden cursussen gegeven voor jong en oud. Of je nu een nieuwe taal wilt leren of je eigen computer beter beheersen, het Creatief Centrum Halsteren biedt het allemaal aan. Tijdens de open avond worden verschillende cursussen gedemonstreerd en alle docenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De Luchtballon De Stichting De Luchtballon is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1984 therapeutische vakantiekampen organiseert voor kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar die kampen met een handicap c.q. beperking. De focus ligt met name op luchtwegproblemen, huidaandoeningen en voedselintolerantie (bijvoorbeeld astma, eczeem). De deelnemers maar ook de leiding van deze kampen komen uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland. Het streven van De Luchtballon is om deze mensen een onvergetelijk vakantie te bezorgen! Een mooi initiatief dat zeker de moeite waard is om een lot voor te kopen.


BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING! ZONNEPANELEN

Samen voor duurzaam

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

CWklasse 3 t/m 6

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in NEDERLAND OR de meterkast! VO KIEST DE ZON

ZONNEBOILER

HOUD

ONDER HUUR LEASE

TE HUUR BIJ VIGAR

60% lagere energiekosten voor warm water

KOOP

Nu met GRATIS klokthermostaat

• VERHUUR • FLEXLEASE

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

• VERKOOP • ONDERHOUD

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

Jan Jochems Handel

en

    

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

DINSDAG van 5 juni t/m 18 september vaartocht St-Annaland – Zierikzee € 17,50 •IEDERE IEDERE DINSDAG t/m 18 september Zondag 1 juli; 12 augustus en 26 augustus vaartocht Bergen op Zoom – Antwerpen € 40,-Zondag 15 juli vaartocht Hansweert – Antwerpen € 45,-vaartocht St-Annaland – Zierikzee Zondag 5 augustus vaartocht St-Annaland – Middelburg € 40,-€ 17,50

• Zondag 26 augustus FRISIA RONDVAARTEN 20122012 FRISIA RONDVAARTEN PROGRAMMA vaartocht Bergen opPROGRAMMA Zoom – Antwerpen € 40,--

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

    

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

IEDERE DINSDAG van 5 juni t/m 18 september vaartocht St-Annaland – Zierikzee € 17,50

IEDERE DINSDAG van 5 juni t/m 18 september vaartocht St-Annaland – Zierikzee € 17,50  Zondag 1 juli; 12 augustus en 26 augustus vaartocht Bergen op Zoom – Antwerpen € 40,-Zondag 1 juli; 12 augustus 26 augustus vaartocht  Zondag 15 juli vaartochten Hansweert – Antwerpen € 45,--Bergen op Zoom – Antwerpen € 40,-Zondag 15 juli5vaartocht Hansweert – Antwerpen € 45,- Zondag augustus vaartocht St-Annaland – Middelburg € 40,- 5 augustus vaartocht St-Annaland – Middelburg € 40,-Zondag

Zondag vaartocht incl maaltijd

AUTORIJBEWIJS v.a.

595,-

Tuinfair De Gaerde

FRISIA RONDVAARTEN PROGRAMMA 2012

TransporT

KIJK OOK OP: WWW.VIGAR.NL

WWW.FRISIARONDVAARTEN.NL INFO@FRISIARONDVAARTEN.NL

TEL 0166.654321 TEL 06.53470330

Bronsgeestweg 16 4697 RT St-Annaland Zondag-

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN VAN 30 – WWW.FRISIARONDVAARTEN.NL INFO@FRISIARONDVAARTEN.NL

Van Dedemstraat 182, BERGEN OP ZOOM

0164 23 74 04 ‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’

TEL 0166.654321 TEL 06.53470330

Bronsgeestweg 16 4697 RT St-Annaland

Zondag vaartocht vaartocht incl incl.PERSONEN maaltijd 250 maaltijd

Zondag vaartocht incl

maaltijd WWW.FRISIARONDVAARTEN.NL INFO@FRISIARONDVAARTEN.NL OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN VAN 30 – 250 PERSONEN TEL 0166.654321 TEL 06.53470330 WWW.FRISIARONDVAARTEN.NL TEL 0166.654321 Bronsgeestweg 16 Bronsgeestweg 16, 4697 RT St-Annaland INFO@FRISIARONDVAARTEN.NL TEL 06.53470330 4697 RT St-Annaland

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN VAN 30 – 250 PERSONEN Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,-

16 jaar geleden

16 jaar later

Het is al weer bijna 16 jaar geleden dat Restaurant ‘t Spuihuis zijn deuren opende op 21 Augustus 1996. Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt ono voorbij laten gaan !

Daarom kunt u nu 16 dagen lang

4 gangen menu à 65 Gulden 4 gangen menu à 65 Gulden

van 21 Augustus t/m 5 September

genieten van een 4 gangenmenu voor de prijs uit 1996 €29,49. Graag horen we wanneer en met hoeveel personen u wenst te komen.

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

U kunt ons bereiken op dit nummer 0164-233196 www.Spuihuis.nl

Al 16 jaar lang ons adres Spui 1, Bergen op Zoom

Vraag vrijblijvend een offerte op maat. Geert, deelnemer vakantiereizen gratis advertentie

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl

Dorpsweg 136, De Heen 0167 560000 Dagelijks geopend vanaf v.a. 12.00 u. maandag gesloten

Zondag 26 augustus organiseert kwekerij De Gaerde haar 9e tuinfair in het teken van de kunst. Toine Vermunt: “ 2011 was een record. Dat proberen we minimaal te evenaren.” wat: planten, boeken, schilderijen, brocante, keramiek, sieraden, vilt, aardewerk, proeven, jazzbands: Handsome George & Mooimen, The Ferrymen. Roofvogelshow van 14 tot 16 uur De fair is van 10 u tot 17u Schouwenbaan 13 b Wouwse Plantage Entree: € 2,50 p.p.. t/m 12 jaar gratis www.degaerde.nl

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen

medewerk(ST)er bediening gevraagd v.a. 17 jaar

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’ Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

VAKANTIETIP! 6000 m2 antieke meubelen en (alle) tuinaccessoires Tegen elk aannemelijk bod!

’t Antiekparadijs

Steenbergseweg 45, Lepelstraat 0164 68 63 24

Vershof Zonneplein Hele week: Rozijnen Bollen 6 halen 5 BETALEN Woendag: Eierkoeken 6 halen 5 BETALEN Do-vrij-zat Abrikozenslof 10 per stuk

€1.

Gehaktballen en Saucijzen 2 x 4 stuks

€5.95

Varkensoesters J.A. GEILINGS

verstand van lekker eten

4 stuks

€5.98

Kerstcatering.nl

Verras uw vrienden, kennissen of familie met een culinair kerstdiner bij u thuis! Heeft u ook geen zin om uren lang in de keuken te staan? Laat ons uw zorg uit handen nemen. Met uw keurslager een zorgeloze kerst!

Hagelwitte Bloemkool per stuk

Goudgele Bananen per kilo

€1.00 €1.00


KORTE BERICHTEN

Proeven van muziek, dans, theater, beeldend

Jong en oud bezochten Open Lesweek CKB

Veel belangstelling in dansstudio’s CKB.

BERGEN OP ZOOM - De Open Lesweek van het CKB trok publiek van alle leeftijden. Iedereen kon van 20 t/m 25 augustus (gratis) meedoen met de lessen muziek, dans, theater en beeldend. Vooral de dansstudio’s kregen veel belangstelling. Verder kon je allerlei instrumenten uitproberen, een theaterles bijwonen of schilderen bij het jeugd- en jongerenatelier. Belangstellenden die de Open Lesweek gemist hebben kunnen een proefles aanvragen bij de CKB Infobalie, 0164-280500. Meer info op www.ckboz.nl Zes dagen lang stonden de deuren aan de Burg. Stulemeijerlaan open om te ervaren wat je allemaal kunt leren op de vele muziekinstrumenten, met je stem, in de dansstudio’s, in een atelier of de theaterschool. Het CKB biedt allerlei cursussen voor jong en oud, van 0 tot 100 jaar. Heel veel dansvormen Peuters, kinderen, jongeren, volwassenen,

55-plus: iedereen danst mee bij het CKB. Urban, klassiek, modern, dansfitness, zumba, streetdance, hiphop, peuterdans, swingdance, showdans, ballet, breakdance, Iers, Spaans, Caribisch en nog veel meer: het gebeurt allemaal in de dansstudio’s. Tijdens de Open Lesweek keek het publiek geamuseerd toe hoe jonge kinderen genoten van hun danspasjes op muziek. Muziek op 30 instrumenten Er wordt in het CKB op meer dan 30 verschillende instrumenten lesgegeven, van cello tot turkse saz, van blokfluit tot alpenhoorn, van slagwerk tot harp, van klassiek tot pop. Tijdens de Open Lesweek kon iedereen de instrumenten uitproberen. Er zijn diverse lesvormen: individueel, met z’n tweeën, in een groep, popband of orkest. De muziekdocent helpt graag bij het kiezen van een instrument (dat ook je eigen stem kan zijn). De CKB Popschool heeft nog een aparte Open Lesavond op 10 september in Gebouw-T. Daarbij is iedereen welkom.

CKB Theaterschool De CKB Theaterschool leidt kinderen, jongeren en volwassenen op voor een rol op de planken. Daarnaast zijn er speciale lesvormen, waaronder: Productiegroep, Camera Acteren, Toneel voor Kleuters en de korte cursus Wat een komedie! Nieuwe ateliers Bij CKB Beeldend kan iedereen aan de slag met keramiek, tekenen, fotografie, airbrush, diverse schilder- en grafische technieken, glas-in-lood en meer. Omdat de nieuwe ateliers nog niet helemaal af waren komt er nog een aparte Open Lesweek Beeldend: van 17 t/m 22 september. Hieraan kan iedereen gratis deelnemen. Info en inschrijven Het uitgebreide cursusaanbod staat op www.ckboz.nl. Voor info, een proefles en inschrijven kan je terecht bij de CKB Infobalie, Burg. Stulemeijerlaan 3, 0164280500.

Start Longpunt, voor iedereen met een longziekte

‘Met een longziekte sta je niet alleen’ BERGEN OP ZOOM - Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige. Maar wat je van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. Je leert van andermans ervaring. Dat kan voortaan bij Longpunt Bergen op Zoom, de maandelijks wisselende ontmoetingsplek voor longpatiënten en hun mantelzorgers in Bergen op Zoom en omgeving. Longpunt Bergen op Zoom is een initiatief van het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) in samenwerking met het Lievensberg ziekenhuis en het Bergs Eerstelijns Netwerk (B.E.N.) Longpunt Bergen op Zoom start dinsdag 4 september met een feestelijke opening van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in de aula op de 1e etage in het Lievensberg ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, in Bergen op Zoom. De Longpuntbijeenkomsten, met telkens een verschillend thema, vinden plaats op 9 oktober en 20 november, 15 januari, 19 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni. Elke bij-

eenkomst begint om 14.00 en eindigt om 16.00 uur. Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt in Bergen op Zoom. Bij voorkeur aanmelden via e-mail: longpuntbergenopzoom@astmafonds.nl of bel met het patiëntenservicebureau van het Lievensberg ziekenhuis, op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur: 0164-278795 of mail psb@lievensberg.nl. Kennis en ervaring Hoe beter je als patiënt om kunt gaan met je longziekte, hoe liever. Maar hoe doe je dat? Mensen met een chronische longziekte, hun familie en zorgverleners, zijn eens in de maand welkom om informatie te krijgen én om hun ervaringen te delen. Wie kan je beter vertellen hoe je in het dagelijks leven om kunt gaan met je ziekte dan een patiënt? En wie kan beter vertellen hoe je jouw medicijnen op de juiste manier kunt innemen, dan de longverpleegkundige of de praktijkondersteuner? Die ontmoeting vindt elke maand plaats bij Longpunt Bergen op Zoom. Longpatiënten kunnen te maken

hebben met uiteenlopende zorgverleners, zoals longartsen, longverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, diëtisten of fysiotherapeuten, maar ook psychologen, thuiszorg of maatschappelijk werkers. Zij kunnen allemaal bijdragen aan het Longpunt. Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt dé plek waar zij patiënten in een groep ontmoeten en interactief kunnen informeren. Voor vrijwilligers is Longpunt dé plek waar zij het leven van andere longpatiënten enorm helpen verbeteren. Astma Fonds wordt Longfonds In Nederland zijn een miljoen mensen met een chronische longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Astma Fonds (Longfonds) zet zich in voor iedereen met een chronische longziekte en voor iedereen met gezonde longen. Daarom verandert het Astma Fonds haar naam binnenkort in Longfonds.

Politie waarschuwt voor babbeltrucs BERGEN OP ZOOM – De politie Midden- en West-Brabant waarschuwt voor dieven die via een vlotte babbel een woning binnendringen om kostbaarheden te stelen.

Volgens de politie komt het regelmatig voor dat onbekenden met schijnbaar goede bedoelingen bij mensen aanbellen, om vervolgens iets van ze te stelen of de bewoners op te lichten. Ze vragen bijvoorbeeld om een glaasje water of doen zich

voor als monteur om de woning binnen te dringen. De politie adviseert daarom het legitimatiebewijs te controleren en mensen buiten te laten wachten. Ook raad de politie aan voorzichtig te zijn met aankopen en mobiel pinnen aan de deur. PAGINA 14

BERGEN OP ZOOM Inloophuis Het Getij: Donderdag 30 augustus: Workshop o.l.v. Egina Oirbans van 09.30-12.30 uur Volksabdij in Ossendrecht. Vrije inloop. Maandag 3 september: Yoga & gezamelijk high tea maken. Tijd: 13.00-15.30 uur. Locatie: Inloophuis in Bergen op Zoom. Aanmelden via www.inloophuishetgetij.nl of via tel. 06-22823504 of 06-22823531. Dinsdag 4 september: Yoga. Tijd: 9.30-12.30 uur. Locatie: Volksabdij in Ossendrecht. Vrije inloop. Woensdag 5 september: Creatieve activiteit. Tijd: 9.30-12.30 uur. Locatie: Inloophuis in Bergen op Zoom. Vrije inloop. Rommelmarkt: Zondag 26 augustus van 09.00-15.00 uur rommelmarkt op de Groenplaats, wijk Noordgeest. Heb jij ADHD, ADD of een vermoeden daarvan? Moeite met het vinden en behouden van een baan die bij je past? Snel conflicten met je baas/collega’s? Vragen over re-integratie? Of juist eindelijk je draai gevonden? Ga naar de thema-avond ADHD/ADD & Werk mede mogelijk gemaakt door Vereniging Impuls i.s.m. AD(H)D-café Zeeland en AD(H)D-café Breda. op maandagavond 27 augustus, bij Scoutinggroep Menno van Coehoorn ‘De Veste’, Benedenbaantje 9, van 19.30-21.30u. Sprekers: Theo v.d. Heuvel (AMARUS-re-integratiebureau voor mensen met AD(H)D en ASS) en een ervaringsdeskundige (Lodewijk Nijsse). Entree: gratis voor Impuls-leden, vrijwillige donatie is ook mogelijk. Lid worden van Impuls mogelijk: www.impulsdigitaal.nl HALSTEREN Bingo: KBO afdeling Halsteren, actieve vereniging voor senioren, houdt woensdag 29 augustus een bingo in de Wittenhorst, aanvang 13.30 uur. Lid worden van de KBO? Bel 0164-259828 of 683140. Verjaardag vieren met de leden KBO: Wij verwachten u allen op uw eigen feestje. Verjaardagsfeest 30 augustus in de Wittenhorst vanaf 13.30 tot +/- 17.00 uur. De muziek wordt van 14.00-16.00 uur verzorgt door seniorenkoor “Pa Kennet Ok Nog”. De verjaardag vieren wij met een drankje en hapjes en voor de liefhebbers kan er op de muziek gedanst worden. +/- 16.00 uur spelen wij 3 rondjes bingo met leuke prijsjes. LEPELSTRAAT Koersbal: Uitslag wedstrijd maandag 20 augustus: 1. Lisa van Schilt, 2. Rinus Nijssen, Cor van Wijk, 4. Anny Hensen, To Karremans, 6. Rinus Hensen, Jaantje van Schilt, 8. Geert Loos, 9. Anny Delhez, An van Kaam.

KORT BEDRIJVIG Ik ben top!

Weerbaarheidstraining voor kinderen van 7 t/m 12 jaar BERGEN OP ZOOM - Door allerlei omstandigheden kunnen kinderen uit balans raken. Denk hierbij aan: echtscheiding, verhuizing, gevoeligheid, school(prestaties) en tal van andere redenen. Hierdoor kan een kind zich onzeker gaan voelen, faalangst krijgen, snel boos of verdrietig worden en het moeilijk vinden om vriendjes te maken. Tijdens de ‘Ik ben top! training’ is er volledige aandacht voor het kind, zijn persoonlijkheid, kwaliteiten en behoeften. Vanuit deze veilige situatie leren de kinderen om steviger in hun schoenen te staan en op te komen voor zichzelf, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen. De ‘Ik ben top! training’ bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur, wordt gegeven in kleine groepjes en gaat van start op woensdag 12 september in Bergen op Zoom. De training is ontwikkeld en wordt verzorgd door Inge Oerlemans van Praktijk de Vlinder en Marian Buijs van Praktijk Labyrint. Inge en Marian hebben ruime ervaring in het onderwijs en het begeleiden van individuele kinderen in hun praktijk. Kijk voor meer informatie op www.praktijk-de-vlinder.nl en neem bij vragen vrijblijvend contact op. Aanmelden kan via de contactpagina op genoemde website. Praktijk de Vlinder, van Bleiswijkstraat 10, telefoon: 06 48201082

Bij Medicura

Fit & Gezond dagen in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM - Tijdens de Fit en Gezond dagen krijgen bezoekers informatie over zorgproducten en diensten uit de eigen omgeving. Op deze dagen zijn er veel GRATIS activiteiten voor de bezoekers, allemaal in het teken van een fit & gezond leven. De Fit en Gezond dagen zijn vrijdag 31 augustus van 9.30 tot 17.30 uur en zaterdag 1 september van 10.00 tot 13.00 uur in de Medicura Zorgwinkels in Bergen op Zoom en Roosendaal. Ze worden georganiseerd in samenwerking met tanteLouise en enkele onafhankelijke specialisten in de gezondheidszorg. Een greep uit de gratis activiteiten deze dagen: Bodycheck - Bloeddrukmeting - Beenmeting - Voetscan - Professioneel advies over hulpmiddelen plus voor elke bezoeker een leuke attentie. Dit alles onder het genot van een (gezond) hapje en drankje. Deze dagen worden georganiseerd om mensen op een laagdrempelige en ongedwongen manier kennis te laten maken met de mogelijkheden om een zo lang mogelijk veilig en zelfstandig leven te kunnen handhaven. Locaties Fit & Gezond dagen: Medicura Zorgwinkel, Antwerpsestraat 101 te Bergen op Zoom en Medicura Zorgwinkel – Timmers Medizorg, Kade 51 te Roosendaal. In de Zorgwinkel zijn medische hulpmiddelen verkrijgbaar die ondersteuning bieden in het dagelijkse leven, zoals rollator, seniorenbedden, matrassen, sta-op stoelen, aangepast keukengerei en bloeddrukmeters. Meestal kan men deze middelen gratis lenen voor drie tot zes maanden. Ook kopen en huren van deze gezondheids- en zelfzorgartikelen is mogelijk. Kom langs voor meer informatie en een kijkje in het assortiment! www.medicura.nl


www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws BE RGSCHE NHOE K

N A A L DW I JK DE LIER

KNOOPPUNT

A20

TERBREGSEPLEIN

KNOOPPUNT

MAASDIJK

S TO LWIJ K

A13

S CHI P LU I DE N

N IEU WERK ERK A A N D EN IJ S S EL

KLEINPOLDERPLEIN

MA A S LA ND

S C H O O N H O VEN CAPE L L E A/D IJSSE L

A20

KNOOPPUNT

KETHELPLEIN

Gratis iPad en Wi-Fi service!

M O O RD REC H T BLE ISWIJK

B ERG AMBACHT

‘Verkeershinder A17

MAASS LUIS

A20

SCHIE DAM

V LA A R DI NGE N

A4

ROTTERDAM

PE RNIS

B E NE LU X TU NNE L

THOMASS EN TUNNEL

A16

K RIM P EN A A N D E L EK

VAN BRIE NE NOORDBRUG

K RIM P EN A A N D EN IJ S S EL

KNOOPPUNT

L EK K ERK ERK

RID D ERK ERK

VAAN PLEIN

N IEU WL EK K ERK ERK

Tussen knooppunt De Stok en knooppunt Noordhoek richting Moerdijk. Weekendafsluiting.’ R OZE N B U R G

A15

B O TLE KTU N N E L

KNOOPPUNT

A15

RHOON

KNOOPPUNT

G IES S EN B U RG

PA P EN D REC H T

A15

A29

OUD BE IJE RLAND

A L B L A S S ERD A M

RIDDERKERK

BARE NDRE CHT

BENELUX

KNOOPPUNT

GORINCHEM

N O O RD TU N N EL

P O ORT UGAAL

ZUIDLA ND

HE INE NOORDT UNNE L

A16

HE E RJANSDAM

S P I JKE NI S S E

M ERWED EB RU G

ZWIJ N D REC H T

N217

A29

S L IED REC H T

N3

D REC H TTU N N EL

Je favoriete app bij Trend Hairstylers Wachten wordt bij alle Trend Hairstylers salons een stuk prettiger door de gratis iPad en Wi-Fi service. Meer informatie over ons vind je op trendhairstylers.nl Hoe trend wil je ’t hebben?

A15

H A RD IN X VEL D G IES S EN D A M

WERK EN D A M

’S-G RAVEN D EEL M AASDAM K ILTU N N EL M IJNSHE E RE NLAND

D O RD RE CH T B IES B O S C H

ZU I D B E IJE RLAND

Rotterdam HAM

NUM ANSDORP

G EERTRU ID EN B ERG

A16 M O ERD IJ K B RU G

HARINGVLIE T BRUG

HELLEGATSPLEIN

LAGE Z WA L U WE

M O ERD IJ K

WILLE M STAD OUDETO N GE

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus

KNOOPPUNT

RA A M S D O N K S VEER

A29

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

HOOIPOLDER

MADE

A16

A17

KLUNDE RT

SABINA

A59

KNOOPPUNT

ZONZEEL

F IJNAART

O O STE RH O U T

A59 DI NTE L OORD

A29

Z EVEN B ERG EN KNOOPPUNT

TERH EIJ D EN

NOORDHOEK P RIN S EN B EEK

STANDDAARBUITEN

A17 HOE VEN

OUD GAST E L OUDE NBOSCH

TETERIN G EN

A16

A27 KNOOPPUNT

E TTE N LE U R

PRINCEVILLE RO O S B ERG

A58 KNOOPPUNT

A16

SIN T WILLE BRO RD

DE STOK

RUCPHE N

B AVEL

A58

B ERGE N OP ZO O M

ST. ANNABOSCH

KNOOPPUNT

GALDER

ROOSENDAAL

= wegwerkzaamheden

A16

= omleidingsroute

* Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese * implantaatprothese (klikgebit) * Gratis advies * op reparaties kan gewacht worden * Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars Openingstijden

Openingstijden

Bergen op Zoom:

Hoogerheide:

ma wo: 14.00 - 17.30 uur

ma wo vr 8.30-13.00 uur

di do: 8.30 - 13.00 uur

di-do: 14.00-17.30 uur

vr: 14.00 - 16.00 uur

Behandeling na afspraak

Schoonheidssalon Wanda

Z U N D ERT

Schoonheidsspecialiste, pedicure, nagelstyliste, visagiste, sieraden, pedicure, nagelstyling, bruidsmake-up, schoonheidsbehandeling

A58

Vrijdag 31 augustus 20.00 uur tot maandag 3 september 06.00 uur

KNOOPPUNT

B A A RL EH ERTO G

HOOGE R HE I DE

A4 Rijkswaterstaat voert van vrijdag 31 augustus 20.00 uur tot maandag 3 september 06.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de A17. In verband met deze werkzaamheden is de A17 afgesloten tussen de knooppunten De Stok en Noordhoek, in de richting van Moerdijk. Houd rekening met omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte. O S S E NDR E CHT

Afsluitingen • • • • • •

Wouwbaan 2 4631 KM Hoogerheide Tel. 0164 - 66 08 78 www.tppgillemot.nl

HKZ gecertificeerd Lid ONT B103

Antwerpen

Weekendafsluiting A17 tussen knooppunt De Stok en knooppunt Noordhoek richting Moerdijk MARKIEZAAT

Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 info@tppgillemot.nl

RIJ S B ERG EN

A58

ZOOMLAND

U LVEN H O U T

A58

KNOOPPUNT

SP RU N D EL

WOUW

VERKEERSPLEIN

N282

A27

Tilburg

BRE D A

N259

Bergen op Zoom

Luc GiLLemot

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

A17 tussen knooppunt De Stok en afrit 24 Standdaarbuiten richting Moerdijk Oprit 19 Roosendaal-West richting Moerdijk Oprit 20 Industrieterrein Borchwerf richting Moerdijk Oprit 21 Roosendaal-Noord richting Moerdijk Oprit 22 Oudenbosch richting Moerdijk Oprit 23 Stampersgat richting Moerdijk

Lourdesplein 14 4615EX Bergen op Zoom tel.: 0164-241521 schoonheidssalonwanda@gmail.com

AKSOY SCHILDER- EN STUCADOORSWERKEN Telefoon: 0164-606623 of 06-28785618

chniek

Omleidingsroutes

Verkeer op de A58 vanuit Roosendaal richting Rotterdam/Moerdijk • Volg de A58 richting Breda tot knooppunt Princeville. Via de A16 en knooppunt Klaverpolder naar de A16 richting Rotterdam of naar de A17 richting Moerdijk. Verkeer op de A58 richting Roosendaal-West • Volg de A58 tot afrit 24 Roosendaal. Via de Antwerpseweg, Laan van België, Laan van Limburg, Laan van Brabant en Burgemeester Freijterslaan naar Roosendaal-West. Verkeer vanuit Roosendaal-West richting Rotterdam/Moerdijk • Via de Burgemeester Freijterslaan naar oprit 19 Roosendaal-West. Volg de A17 tot knooppunt De Stok. Via de A58 naar afrit 25 Wouwse Plantage. Via oprit 25 Wouwse Plantage verder op de A58 richting Breda tot knooppunt Princeville. Via de A16 en knooppunt Klaverpolder naar de A16 richting Rotterdam of naar de A17 richting Moerdijk. Verkeer Roosendaal-Noord richting Rotterdam/Moerdijk • Via de N268 naar oprit 21 Roosendaal-Noord. Volg de A17 tot knooppunt De Stok. Via de A58 naar afrit 25 Wouwse Plantage. Via oprit 25 Wouwse Plantage verder op de A58 richting Breda tot knooppunt Princeville. Via de A16 en knooppunt Klaverpolder naar de A16 richting Rotterdam of naar de A17 richting Moerdijk. Alternatief vervoer Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het vanAnaarBeter-treinkaartje. Hiermee kunt u voordelig reizen. Het kaartje is alleen geldig op zaterdag 1 en zondag 2 september op het traject Dordrecht – Bergen op Zoom (in beide richtingen). Voor € 2,50 is het kaartje te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002.

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

)

06-55100747

MARKIEZAAT Advocaten Mr J.C. van der Tak en Mr L.J. de Rijke

Gratis inloopspreekuur voor ondernemers en particulieren! Iedere dinsdag van 18.30-19.30 uur in Wijkcentrum De Moerkens, Kapittelstraat 21, Bergen op Zoom Voor informatie of juridisch advies kunt u contact opnemen met: MARKIEZAAT Advocaten - Bergen op Zoom Tel.nr.: 0164-254314 Email: info@markiezaatadvocaten.nl


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l “Ik zou nog graag een Grammy winnen”

Eddie Clearwater & The Juke Joints in Gebouw-T Muziek brengt niet alleen plezier voor het publiek, maar ook voor de muzikant. Befaamd bluesmuzikant Eddy ‘The Chief’ Clearwater heeft zelfs een hoop muzikale vrienden overgehouden aan zijn vele optredens. Daarom komt hij graag naar Europa én speelt hij 31 augustus in Gebouw-T met The Juke Joints. En er is nog een andere reden om Europa te spelen…

Agenda

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Eddy windt er geen doekjes om. Hij is fan van én bevriend met de Zeeuwse Bluesrockers. “They are a very good band. When together we are like kids in a playground”. De Amerikaan kwam in contact met de Zeeuwen toen ze in Chicago speelden en er was meteen klik. Hij vindt het Europese publiek behoorlijk ‘anders’ dan het Amerikaanse. “They don’t take blues music for granted” , vertelt Eddy. Omdat er in The States veel blues is, wordt het niet altijd als bijzonder ervaren. “Just like the flowers in the garden, nobody pays attention to them because they are used to it” , legt hij uit. Al vanaf 1967 brengt hij regelmatig een bezoek aan het Europese vasteland. De 77 jarige bluesgitarist steekt veel tijd in het reizen. “Being on the road is a lot of work. You have to love music, otherwise you can’t stand traveling. Cause traveling time isn’t what you get payed for” weet hij al te goed: “But I go wherever people wanna hear my music.” Hij voegt er nog snel aan toe dat reizen zelf ook leuk is en dat hij het niet als werk ziet. Tegen een lange trip kijkt hij dan ook nooit op, hij ziet er eerder naar uit. “I look forward to it, it’s like seeing a movie” , klinkt het over zijn eerst volgende vlucht richting Europa. Op zijn leeftijd heeft hij het druk genoeg. Eddy is iedere dag met muziek bezig, zo vertelt hij zelf: “I like music, my whole life is music. This is what I

Eddy Clearwater & The Juke Joints Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 31 augustus Eva Auad Mezz Breda zaterdag 1 september 21.00 Club Maison Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 1 september 21.30 Eva Livina Mezz Breda zondag 2 september 16.00 De Dijk Mezz Breda donderdag 6 september 21.00 De Dijk Mezz Breda vrijdag 7 september 21.00 Kicks!nPolska Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 7 september 21.00 Peter Pan Speedrock Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 8 september 20.30 Revenge Of The Rock N Roll Monsters Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 8 september 90’s Now Mezz Breda zaterdag 8 september 23.00 Love Like Birds Mezz Breda zondag 9 september 16.30

Racoon in De kring 19 oktober

Eddy Clearwater.

do, this is what I’ve been doing my whole life.” Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe album. Veel wil hij er niet over prijsgeven. “I am always looking for something different. I may have a couple of surprises” lacht hij. Muziek schrijven doet hij niet iedere dag. Er aan denken des te meer. “I might not be writing or playing the guitar, but I am always thinking about a (new) song. I have to get it in my head first, before I can play it, record it by DVD or write it down.” Er is volgens hem genoeg werk aan

de winkel. De blueszanger werd genomineerd voor een Grammy, maar haalde het net niet. “I’d like to win a Grammy”, vertelt hij over één van zijn doelen: “Somewhere in my life. But if I don’t receive a Grammy I don’t think I’ve failed. You have different levels of success you see.“ Eddy ‘The Chief’ Clearwater staat 31 augustus met The Juke Joints in Gebouw-T en heeft nog diverse andere optredens in Europa. Meer info: www.eddyclearwater.com

Nu Online Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid.

Scott McKenzie was hét symbool voor de ‘Summer Of Love’ Op 18 augustus jongstleden overleed op 73 jarige leeftijd in Los Angeles de Amerikaanse zanger Scott McKenzie. In 1967 verwierf hij wereldfaam met zijn hit San Francisco (be sure to wear flowers in your hair). Hét volkslied van de bloemenkinderen en hippies voerde in 1967 zes weken de Veronica Top 40 aan. McKenzie werd op 10 januari 1939 in Jacksonville, Florida geboren als Philip Blondheim. Begin jaren zestig was hij lid van het folktrio The Journeymen, waarvan ook John Phillips lid was. De groep ging al snel uit elkaar wegens gebrek aan succes. Phillips richtte een nieuwe groep op: de Mama’s & Papa’s. Deze band werd één van de topbands van de jaren zestig. Met Scott ging het intussen minder goed. Hij nam tussen 1964 en 1966 een paar solosingles op, maar die bleven onopgemerkt. In het voorjaar van 1967 ontmoette hij zijn oude vriend John weer, die inmiddels een grote ster was geworden. John

bood Scott San Francisco aan. Een ode aan de flower power hoofdstad in die dagen. Mc Kenzie nam het nummer direct op. Het resultaat was een enorme hit die in vele landen de eerste plaats van de hitlijsten haalde. Scott kon echter het succes van zijn hit nooit uitbuiten, want hij heeft nooit meer een Top-40 hit gehad. Midden jaren tachtig vroeg John Phillips hem of hij zanger wilde worden in de opnieuw opgerichtte Mama’s & Papa’s. Scott ging op dat verzoek in. In 1989 kwam hij weer in de belangstelling toen hij een van de schrijvers was van Kokomo, de combeback hit van de Beach Boys. San Francisco stond in Nederland zes weken nummer 1 en twintig weken in de Top 40. In de meeste andere jaren zou dat resultaat voldoende zijn voor het predikaat ‘hit van het jaar’. Maar die titel werd voor Scott’s neus weggekaapt door een Nederlandse groep. De Heikrekels hadden de meest succesvolle single van het jaar 1967 met ‘Waarom Heb Jij Me Laten Staan’, een plaat die overigens in de

Racoon op 19 oktober in De Kring.

Racoon toonde zich de afgelopen jaren meester in het schrijven van pakkende, akoestische popliedjes zonder tierelantijnen. De band scoorde grote hits, waarvan Love You More waarschijnlijk het bekendst is. Vorig jaar verscheen de cd Liverpool Rain, opvolger van het met platina bekroonde

FOTO PETER UYTDEHAGE

Before You Leave uit 2008. Het nieuwe album, waarop Racoon samenwerkt met het London Chamber Orchestra, is opgenomen in de befaamde Abbey Road Studio’s. Bewapend met een ijzersterke mix van nieuw materiaal en klassiekers duikt de groep het theater in en hoort u de mooiste akoestische liedjes in hun pure eenvoud. Less is more. Laat dat maar aan Zeeuwen over.

De Kring: het nieuwe Roosendaalse poppodium?

Scott McKenzie had mega hit met ‘San Francisco’.

Top 40 nooit hoger kwam dan nummer 6. Het jaar 1967 mag dan de geschiedenis in zijn gegaan als het jaar van de flower power, maar in Nederland was het het jaar van de Heikrekels. Naast ‘Waarom Heb Jij Me Laten Staan’ hadden ze nog twee hits. Ze stonden in 1967 meer weken in de Top 40 genoteerd dan The Beatles, Rolling Stones of Kinks…

De discussie over een poppodium in Roosendaal wordt al langere tijd gevoerd. In 2007 overhandigden Roosendaalse jongeren aan wethouder Kees Jongmans duizenden handtekeningen. Inmiddels zijn in Breda (Mezz) en Bergen op Zoom (Gebouw-T) wel ‘echte’ poppodia aanwezig. Beide poppodia bieden naast een podium, ook oefenruimtes aan voor lokale bands. Roosendaal beschikt niet over een volwaardig poppodium. Wel is in het voormalige RBC stadion, een uitstekend uitgeruste oefenruimte aanwezig. Als je kijkt naar het programma dat Schouwburg De Kring dit jaar aanbiedt dan valt op dat er (meer dan ooit?) van veel, heel veel pop-rock gerelateerde muziek te genieten valt: Guus Meeuwis 13 en 14 september, Pink Floyd Sound 15 september, Guido Belcanto 11 oktober, Yevgueni 11 oktober, Slagerij Van Kampen 16 oktober, Omnia 17 oktober,

Racoon 19 oktober, The Fabulous Wannabeatles 26 oktober, Micheline van Hautem 26 oktober, Stevie Ann 31 oktober, Erwin Nijhoff 1 november, Van Velzen 7 november, Esther Groenenberg 16 november, Jan Rot 22 november, Acda en De Munnik 6 december, The Tenors 7 december, Alex Roeka & Band 7 december, Zazi 15 december. De Kring biedt met het programma ‘Cultuur uit de regio’ ook specifiek aandacht aan regionaal talent. Het zou mooi zijn als De Kring en jonge organisatoren zoals die achter ‘Kill The DJ’ en ‘Mosh Meeting’ staan, elkaar weten te vinden. Wie weet wat voor moois daar verder uit kan groeien. Zet Roosendaal misschien, zonder dat daar in deze moeilijke economische tijden investeringen voor hoeven te worden gedaan, in een keer een grote stap richting een volwaardig poppodium! Meer info over het muziekprogramma: dekringroosendaal.nl

w w w. W e s t - P o in t. n l - In fo @W est- Point.nl - www.West- Point.nl - I nf o @ We st - Po int . nl - w w w .We st - Po int . nl PAGINA 16


aanhangwagens paardentrailers www.betanco.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES

Star Trek Firs

1

To boldly go whe

re no one’s gone

verdiepen in het da

Gevr. in Halsteren

hulp in huishouding + 10u/mnd

inlichtingen 06 216 972 66

t Contact

before? Dan durf jij je vast wel te gelijks leven van C

arla (45, kanker)?

!

naar d m o K e F aug. en zat it & 1 3 g a erda rijd V

g1

INLOOPSPREEKUUR:

sep t.

Ge

in R o os

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

zon d dagen ! en daa l

en Bergen op Zoom

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

Met o.a.  Gratis bodycheck  Gratis beenmeting en voetscan  Gratis advies en controle door fysio en diverse consulenten.  Bekijk ons assortiment onder het genot van een gezond hapje en drankje, en ontvang de gratis goodybag!

VITAK Advocaten

De Medicura Zorgwinkel – ontzorgt! Locaties: Bergen op Zoom : Antwerpsestraat 101 / T: 088-0071100 Ma.t/m vr. 9.30-17.30 u. / Za. 10.00-13.00 u.

Roosendaal : Kade 51 / T: 0165-560609 / Ma.t/m vr. 8.30-17.30 u. / Za. 10.00-13.00 u.

www.medicura.nl / www.timmersmedizorg.nl

EXOTISCH TUINCENTRUM

Iedere zondag open!! Gezellig even naar de Evenaar en laat u verrassen door ons unieke assortiment . bananenplant ➨ aktie: - winterharde ca. 100 cm hoog

€ 5,-

van € 8,95 nu - Vele soorten bamboeplanten - enorm gevarieerd aanbod Boeddha & kindmonniken voor binnen en buiten!!

Musella lasIocarpa

www.evenaar.com

Bredaseweg 287 • Etten-Leur • Tel.: 076 5031660 • maandag gesloten

Weer naar school?? Jazeker! DE SPORTSCHOOL!! Wij zijn er om u echt te leren over training, voeding en hoe het lichaam werkt. U volgt een programma bij ons met persoonlijke begeleiding in voeding en training. Wat uw doel ook is: afslanken/conditie verbeteren/spieropbouw:

Doe het niet alleen!

Meer info: www.slimafslankfitcentrum.nl Hermusstraat 12, Bergen op Zoom Tel: 06 218 66 484/ 06 502 95 711

Ons “lesboek”: De Afslankpil; www.deafslankpil.nl

Begin de dag met een glimlach

BERGEN OP ZOOM • THOLEN • ZIERIKZEE • HALSTEREN Stationsplein 11 Bergen op Zoom 0164 - 24 64 72

Eendrachtsweg 9 Tholen 0166 - 60 64 44

Haringvlietplein 7a Zierikzee 0111 - 41 65 34

Poelekes 15 Halsteren 0164 - 68 64 40

ma-vr ......07:30 - 17:00 ma, di.......07:30 - 17:00 ma-do ...08:00 - 17:00 ma-vrij ...08:00 - 17:00 wo-avond tot .... 21:00 wo-do ....07:30 - 16:15 vr ...............08:00 - 22:00 wo-avond tot .... 20:00 vr ...............07:30 - 12:30

Klaassen Mondzorg Totaal verzorgt:

• reparatie, aanpassing of vernieuwing van uw gebitsprothese • reparatie terwijl u wacht of winkelt • hulp aan huis • het aanbrengen van implantaten, het klikgebit • het bleken van tanden en kiezen • algemene tandheelkunde • mondhygiëne

• weekendreparatieservice zaterdag + zondag 11.00-12.00 uur: Stationsplein 11, Bergen op Zoom

ONZE DIENSTEN WORDEN VERGOED DOOR ALLE ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl


Ad Coppens is winnaar driebanden BERGEN OP ZOOM - Nog steeds vindt Ad Coppens, uitkomend voor SVW dat dat hij alleen recht heeft op de Berrege Cup. Voor de 5e maal achtereenvolgend heeft hij deze cup binnen gehaald. Johan v.d. Kasteele die in de finale tegen Ad moest aantreden had zelfs aan een moyenne van 16 gemiddeld niet genoeg om hem van de titel af te houden.

Ze maakten er alle 2 een waar spektakel van in deze finale.In de 1e set was Johan als eerste bij de 50. Maar Ad, die er in de nabeurt nog een carambole moest, had het geluk aan zijn zijde met een licht klosje. De 2e set was Ad als eerste aan de meet. Johan moest nog 19 caramboles, maar bleef op 13 steken. Voor de 3e en 4e plaats moesten Fred Swaanen en Eric Harten aantreden.Daarin was Fred de sterkste. Voor de 5e en 6e plaats speelden

Ricardo Rens en De Cup. Penalty’s waren in het voordeel van De Cup. Het was een geweldige promotie voor de biljartsport, waarin natuurlijk de Bergse Hoek een flink steentje aan heeft bijgedragen. Uitslag 1. Ad Coppens 6.98. 2. Johan v.d. Kasteele. 8.10, 3. Fred Swaanen 6.41, 4.Eric Harten 4.48, 5. De Cup 4.28, 5. Ricardo Rens. 5.10. De hoogste serie 45 door Fred Swaanen.

Beginnersgroep Nordic Walking BERGEN OP ZOOM - 3 september start bij Beweegwijzer weer een beginnersgroep 50+ Nordic Walking. Nordic Walking is wandelen met stokken. Het is een complete fitheidtraining, geschikt voor iedereen. Lekker intensief, maar gemiddeld wat minder belastend voor de gewrichten. De techniek is gemakkelijk te leren en het kan op elk niveau

beoefend worden. Een les Nordic Walking betekent verbetering van het uithoudingsvermogen, trainen van been- , bil- , buik-, rug- en armspieren, lichamelijk en geestelijk ontspannend en genieten van de buitenlucht. Samen, gezellig met een groep leeftijdgenoten en onder deskundige begeleiding. Er wordt op 6 maandagochtenden gewan-

deld, vertrek Stayokay van 11.30-12.30 uur op de data 3 ,10, 17 en 24 september en 1, 8 oktober. Na afloop is er de gelegenheid gezamenlijk nog wat te drinken. Velen zijn u de afgelopen jaren voorgegaan en hebben Nordic Walking aangegrepen om in beweging te komen, vaak ook met een club gezellige mensen. Informatie en opgeven bij Beweegwijzer: tel. 265946.

Zomervoetbal FC Bergen BERGEN OP ZOOM - Voor het tweede jaar op rij probeert FC Bergen een vervolg te geven aan een wederopstanding van het zomeravondvoetbal, met de Markiezaten als nieuwe thuisbasis.

nog wel herinneren met ploegen zoals de Formosa en FC Avondrood. Na de opstart van het toernooi volgend jaar met de lagere elftallen van FC Bergen, zijn dit jaar ook elftallen van MOC’17, Nieuw Borgvliet en een bijeengeraapt elftal present.

De meeste Bergenaren kunnen zich ongetwijfeld het voetbaltoernooi op ‘de Kiek’

Het 7 tegen 7 toernooi is dus toegankelijk voor iedereen! Op vrijdag 10 augustus is

het toernooi van start gegaan, met een 2e ronde in de tropische omstandigheden van afgelopen weekeinde op 18 augustus. De allesbeslissende finale van het toernooi vindt zaterdag 25 augustus plaats. Na afloop volgt een gezellige feestavond in de kantine van FC Bergen met DJ Alex, bekend van ‘Back to’!

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

ZUNGU VIERT FEEST

SMS HOME AAN naar 5757

en steun HomePlan met 3 euro per maand

MOC17 MB1

VV Vrederust tegen ex profvoetballers

BERGEN OP ZOOM - MOC’17 MB1, deze gezellige meiden in de leeftijdsgroep van 1995-1998, zijn per direct zoek naar een trainer(ster).

HALSTEREN - VV Vrederust speelteen oefenwedstrijd tegen Beek vooruit uit Prinsenbeek op woensdagavond 29 augustus.

Vorig seizoen zijn ze kampioen geworden. Ze zijn leergierig en super spontaan.Meer info: tel.: 06-5556767,

Beek Vooruit wat uitkomt in de zaterdag derde klasse B heeft in haar gelederen een aantal voormalig profvoetballers zoals. Pi-AIR van Hooijdonk. Trainer/speler is Peter Remie, ook een ex-profvoetballer van o.a NAC. De deelname van Pierre van Hooijdonk is bevestigd, behoudens onvoorziene omstandigheden die in de voetballerij natuurlijk veelvuldig voor kunnen komen. Het zal voor de groen witten geen eenvoudige opgave worden om deze wedstrijd in winst af te sluiten, maar een elftal in opbouw kan van deze oudprofessionals natuurlijk veel leren. Aanvang wedstrijd 19.30 uur.

Trainer(ster) gezocht

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Themamiddag natuur voor jeugd en gezin BERGEN OP ZOOM - Op woensdag 29 augustus houdt Brabants Landschap weer een themamiddag voor de Kraaijenberg Kids. Deze keer met als thema “bijen”. Deze themamiddag zal worden verzorgd door dhr. Klaas Koopmans, gebiedsbeheerder bij Brabants Landschap, die in zijn vrije tijd ook gepassioneerd amateurimker is. Centraal staat deze middag de vraag wat er zich allemaal afspeelt in de korf of kast. Het is immers een groot en fascinerend gebeuren, zo’n bijenvolk. De koningin, werksters en ook de darren (mannetjes) hebben allemaal hun eigen taken in het bijenvolk. Wie doet wat en waar? De bloemennectar wordt door de bijen van ver gehaald en in de kast verwerkt tot heerlijke honing. Voorraad en voedsel voor een latere, schaarse periode. De bijen hebben een bijzondere manier van communiceren met elkaar om de beste vindplaatsen van de nectar te wijzen. Bij het zoeken naar de nectar zorgen ze meteen voor de bestuiving van de bloemen. Bijen zijn dus hele nuttige dieren

Muziek- en kunstevenement voor Stichting Make a Wish BERGEN OP ZOOM - Op zondag 2 september tussen 15.00-21.00 uur kan iedereen in zaal Donkenhof te Wouw genieten van de beste regionale bands en kunstenaars tijdens ‘Kunst x Muziek = kracht in het kwadraat’. Dit evenement is één van de initiatieven van de club Kracht in het Kwadraat om geld in te zamelen voor Stichting Make a Wish Nederland (voorheen Stichting Doe-een-Wens). Behalve optredens van bekende regionale bands STOOT, Sesgado, Rosalinde Traets, DJ Volkan, is er een kunstveiling. De opbrengsten van deze avond komen ten goede aan Make a Wish. Deze stichting vervult wensen van ernstig zieke kinderen. Jaleesa Malakusea was ambassadrice, muze en campagnekanjer van deze stichting. Deze jonge vrouw uit Roosendaal overleed vorig jaar op 20-jarige leeftijd aan kanker. Dankzij Make a Wish kon zij haar boek ‘Overhoop’ publiceren. De steun van de stichting gaf haar kracht in het kwadraat zoals ze zelf zei. Ter nagedachtenis richtten haar nabestaanden Kracht in het Kwadraat op. Via verschillende projecten willen zij zo geld inzamelen voor Make a

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Mylene Homeparties

Onze afdeling Home & Interieur bestaat 40 jaar. We gaan uitbreiden en zoeken daMes om ons team te komen versterken. Wij bieden een leuke zelfstandige job met eigen tijdsindeling. Bent u in bezit van auto en rijbewijs en 1 à 2 avonden per week beschikbaar. Bel voor info 06-12481026. Of schrijf u in voor de VIP infodag op de firma op 30 augustus via mailadres corryquist@zeelandnet.nl

Wij zoeken met spoed:

Trekker-opleggerchauffeurs voor containers/stukgoederen

- In bezit van rijbewijs B-C-E, chauffeursdiploma/code 95 en ADR certificaat. - Moet bereid zijn om te overnachten.

Transportbedrijf P.A. Tax & Zn. b.v. De Wijper 5, 4726 TG Heerle, Tel. 0165-301674

en zeker geen dieren om bang van te zijn. Iemand die bijen houdt voor de honing heet een imker. Een aantal imkers van bijenvereniging “De Wal van Brabant” zullen hun gereedschappen mee nemen. Gereedschappen die gebruikt worden bij het uitoefenen van het imkerwerk. De honing moet immers ook weer uit de kast of korf gehaald worden. Natuurlijk zullen de bijenkasten en een korf, op traditionele manier met stro gemaakt, niet ontbreken. Ook is er een kijkkastje met echte bijen te zien. Hierin is ook goed te zien hoe de koningin er uitziet. De kinderen mogen zelf iets maken met bijenwas en natuurlijk ook mee naar huis nemen. Het beloofd weer een leerzame gezellige middag te worden. Na afloop is er natuurlijk weer limonade voor alle kinderen. Verzamelen (onder begeleiding van een volwassene) om 14.00 uur in het bezoekerscentrum. De deelname is geheel gratis en bedoeld voor kinderen van 6 t/m 13 jaar. Aanmelden is in tegenstelling tot eerdere berichten niet nodig. Voor meer informatie kunt u kijken op www.brabantslandschap.nl

Wish. Op die manier gaan er nog meer wensen in vervulling van zieke kinderen. Veiling kunstwerken en muziek Het programma voor deze avond is bijna rond. Kunstenaars en bands werken belangeloos mee. Het belooft een gevarieerde dag met bestaande en nieuwe artiesten. Tussen de optredens door vindt de kunstveiling plaats onder toeziend oog van de heer Reijnders, directeur Markiezenhof. Kijk voor het volledige programma op www.krachtinghetkwadraat.nl. Noteer 2 september in de agenda, want het belooft een spectaculair event te worden vol variatie en show! Volg Kracht in het Kwadraat ook op Facebook en Twitter. Successen Kracht in het Kwadraat Dit muziek- en kunstevenement is niet het eerste initiatief van Kracht in het Kwadraat. Met succes hield de groep afgelopen maart een spinning marathon waarmee ze € 2300,- ophaalden. En in september dit jaar staat ook het beklimmen van de Alpe D’Huez op de planning. Inmiddels hebben ze met vele sponsors al een bedrag van € 7044,- ingezameld voor Stichting Make a Wish.

BRIDGE BRIGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 13 augustus, groep A: 1. Lau v. GeelPeter Sanders 61,49%, 2. Toine Buckens-Robert v. Egmond 57,76%, 3. Wil Hagenaars-Paula Suykerbuyk 55,59%, 4. Ludo v. Wellen-Partner 55,28%, 5. Trudy en Jan v. Eekelen 54,35%, 5. Annie Aertsen-Elly Kalker 54,35% Groep B: 1. Mia en Cees Petersen 61,90%, 2. Toos Suykerbuyk-Jopie Vale 56,85%, 3. Adrie HuijbenElla Uitdewilligen 56,25%, 4. Elma Snoek-Ria Karman 55,95%, 5. Jan v. Es-Frans v.d. Reijt 53,87% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 15 augustus, groep A: 1. Ankie Hotzer-Jan Pigmans 60,00%, 2. Ludo v. WellenPartner 59,58%, 3. Jenny en Koos Weijdt 55,00%, 4. Maria v. Beveren-Rolly Rogge 52,50%, 4. Paula Suykerbuyk-Tineke Nuijten 52,50% Groep B: 1. Anneke Diks-Gerdadien Kuijlen 60,00%, 1. Hans Bal-Jan Jacobs 60,00%, 3. Corrie v. Leeuwen-Jopie Vale 56,67%, 4. Christina Koek-Eric Thielemans 53,47%, 5. Nellie v.d. BeghNellie Schrauwen 50,00%, 5. Elly Pijnen-Willem Frasl 50,00% BC STEELBRIDGE Uitslag 20 augustus: 1. Gemma Piepers & Jos PAGINA 18

Oor 62,47%; 2. Hans Prince & An Oor 61,12%; 3. Therese Punt & Rene Punt 60,96%; 4. Wim Geers & Gerard Ubink 59,64%; 5. Lenie in het Veld & Riet Waij 58,70% 27 augustus de laatste zomercompetitie avond m.i.v. 3 september begint de wintercompitie. Leden tot 3 september dan in de Belle Vue. BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 20 augustus, A-lijn: 1. R. Bos en T. de Candia 60,42%; 2. Echtp. Hagenaars 55,73%; 3. C. v. Trijen en J. Jacobs 54,69% B-lijn: 1. M. Frals en H. de Vries 61,11%; 2. W. den Uil en B. Dekkers 56,25%; 3. N. Middag en B. Veenman 52,78% BRIDGECLUB UP&DOWN Uitslag 21 augustus: 1e week comp.ronde: 1. Joke Claes-Rachel Wullfaert 73.33%, 2. Lisa v.d. Klundert-Joke v.d. Linden 63.40%, .3 Corry Stoffels-Adrie de Wit 60.52%, 4. Joke v.d. Boom-Diny Hagenaars 59.79%, 5. Bep Franken-Nellie van Gaans 58.33%. Ze bridgen iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur in zaal Rozenoord. BRIDGE VOOR BEGINNERS IN DE KORE-

NAERE U kaart graag: jokeren, pesten, hartenjagen of rikken, of welk kaartspel dan ook. Maar u hoort wel eens van kennissen dat bridgen het allerleukste is. Met vier mensen aan een tafel - ieder heeft 13 kaarten - proberen om als paar (de personen die tegenover elkaar zitten werken samen) zoveel mogelijk slagen te maken. Dat zou u ook wel eens willen leren. Of misschien heeft u van een familielid of een vriend al een beetje leren bridgen, en speelt u thuis wel eens een spelletje. Maar u zou de basisbeginselen van het bridgen wel eens goed onder de knie willen krijgen. Op 1 oktober start de KBO op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 in wijkcentrum De Korenaere een wekelijkse cursus van 10 lessen voor beginners. U krijgt les van een ervaren gediplomeerd docent van de Nederlandse Bridge Bond. Aan de hand van de nieuwste didactische inzichten - en met veel gratis extra oefenmateriaal - wordt u het nodige aangeleerd. Na afloop van de cursus kunt u met een gerust hart thuis met uw bridgevrienden rond de tafel gaan zitten. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: vol = vol. Inlichtingen: Wijkcentrum Korenaere; of docent Jan Kalker, 0164-234231; of email: jckalker@freeler.nl.


Lodewijks is weer op zoek naar de betere vakmensen. vacatures

Lodewijks is weer op zoek naar dejij het betere vakmensen. Zoek jij een afwisselende baan in de installatietechniek en heb in je om elke dag kwaliteit en topprestaties te leveren voor onze klanten?

Wij zijn per direct op zoek naar: zelfstandig werkende

Zoek jij een afwisselende baan in de installatietechniek en heb jij het in je om elke dag kwaliteit e Een baanLodewijks bij Lodewijks betekent uiteenlopende en moderne installatiewerkzaamheden bij diverse isklanten? weer op zoek naar de betere vakmensen. topprestaties opdrachtgevers te leveren voor onze die jouw inzet en vakmanschap weten te waarderen. De werkzaamheden worden

Lodewijks is in weer op zoek naar de betere vakmensen. uitgevoerd verschillende projectlocaties Zuidwest-Nederland. Zoek jij eenop afwisselende baan in de installatietechniek en heb jij het in je om elke dag kwaliteit en Een baan bij Lodewijks uiteenlopende installatiewerkzaamheden Zoek jij een afwisselende baanen in demoderne installatietechniek en heb jij het in je om elke dag kwaliteit enbij divers topprestatiesbetekent te leveren voor onze klanten? Per direct zoeken wij dan ook: topprestaties te leveren voor onze klanten? opdrachtgevers die jouw inzet en vakmanschap weten te waarderen. De werkzaamheden worde

gastheer/gastvrouw (met een afgeronde opleiding)

baan bij LodewijksEen betekent uiteenlopende en moderne baan bij Lodewijks betekent uiteenlopende en installatiewerkzaamheden moderne installatiewerkzaamhedenbij bij diverse diverse uitgevoerd opEen verschillende projectlocaties in Zuidwest-Nederland. opdrachtgevers die jouw inzet en vakmanschap weten te waarderen. De werkzaamheden worden worden opdrachtgevers die jouw inzet en vakmanschap weten te waarderen. De werkzaamheden

Loodgieters / CV-monteurs

afwashulpen en bedieningsmedewerkers.

Per direct zoeken wij zoeken dan wij ook: Per direct dan ook:

Elektromonteurs

Per direct zoeken wij dan ook:

Loodgieters / CV-monteurs

Ook leerling- en halfwas monteurs worden Loodgieters / /CV-monteurs Loodgieters CV-monteurs Elektromonteurs verzocht te reageren OokKoevoets leerling- en halfwas monteurs worden Interesse? Neem dan contact op met Michel per: Elektromonteurs

Elektromonteurs

verzocht te reageren

- E-mail: koevoets@lodewijks.com; Interesse? dan contact met Michel monteurs Koevoets per: worden OokNeem leerlingenophalfwas - telefoon: Ook 076-7113900; te reageren leerlingenverzocht halfwas monteurs worden - E-mail: koevoets@lodewijks.com; - of vul het online -sollicitatieformulier telefoon: 076-7113900;in op www.lodewijks.com verzocht te reageren - ofop vul met het online sollicitatieformulier in op www.lodewijks.com Interesse? Neem dan contact Michel Koevoets per: Lodewijks B.V. - Postbus 333, 4870 AH Etten-Leur - Florijnstraat 20, 4879 AH Etten-Leur Lodewijks B.V. - Postbus 333, 4870 AH Etten-Leur - Florijnstraat 20, 4879 AH Etten-Leur E-mail: koevoets@lodewijks.com; Interesse? Neem- dan contact op met Michel Koevoets per: - telefoon: 076-7113900; Nestaan Holland BV in Tholen is een in 1968 opgericht  - of vul het online sollicitatieformulier in op www.lodewijks.com - E-mail: koevoets@lodewijks.com; familiebedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling en  - telefoon: 076-7113900; Lodewijks B.V. - Postbus 333, 4870 AH Etten-Leur - Florijnstraat 20, 4879 AH Etten-Leur productie van polyurethaan hardschuim blokken en  tweecomponenten systemen.  - of vul het online sollicitatieformulier in op www.lodewijks.com

Voor zijn wij op Voor voestalpine voestalpineininPutte Roosendaal zijn zoek naar flexibele aanpakkers (minimaal wij op zoek naar flexibele aanpakkers 18 jaar): 18 jaar): (minimaal

Studenten voor bijbaan in de productie Je functie functie bestaat bestaato.a. o.a. uit het Je het inleggen, controleren, afwerken, verwerken en inpakken afwerken, verwerken en stansen van kunststof auto-onderdelen onderdelen van bekende van kunststof van merken van de Duitse, Engelse en en Nederbekende merken van het Duitse landse markt. Engelse A-segment. Interessante alsals jejeminimaal 1616 uur Interessantebaan baan minimaal per kunt kunt werken. Heb jeHeb eenjeflexiuurmaand per maand werken. een bele instelling, ben jeben minimaal 18 jaar18 en flexibele instelling, je minimaal wil graag flink bijverdienen? jaarjeen wil je graag flink bijverdienen? Wij bieden de demogelijkheden mogelijkheden voor vooreen een Wij bieden bij-baan zaterdag, zondag bijbaan opopzaterdag, zondag en/ofen/of doordeweeks. dus direct! doordeweeks.Reageer Reageer dus direct! Sollicitaties kun je je sturen naar Sollicitaties kun sturen naar Inhouse e-mail InhouseServices, Services, e-mail 0980@startpeople.nl 0930@startpeople.nl Of bel ons Of bel ons op op 06-81 06-81 15 27 12 65 04 34. Voor kijk opop Voor fulltime fulltimevacatures: vacatures: kijk www.startpeople.nl www.startpeople.nl

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Stuur jouw motivatie naar: info@brasseriepuur.nl

uitgevoerd op verschillende in projectlocaties in Zuidwest-Nederland. uitgevoerd op verschillende projectlocaties Zuidwest-Nederland.

Naast standaard producten ontwikkelen wij samen met  Lodewijks B.V. - Postbus 333, 4870 AH Etten-Leur - Florijnstraat 20, 4879 AH Etten-Leur onze klanten ook maatwerk oplossingen voor zeer  uiteenlopende toepassingen. Al meer dan 40 jaar bouwen  vele relaties in binnen‐ en buitenland op ons.  Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar nieuwe  collega’s. 

Allround monteur (fulltime)  Een technische duizendpoot met kennis van o.a. WTB, elektrotechniek en pomptechniek. 

Commercieel medewerk(st)er binnendienst (fulltime)  Een teamspeler die proactief, commercieel en klantgericht communiceert. 

Administratief medewerk(st)er binnendienst (parttime)  Een zelfstandig werkende administratieve steun voor de afdeling.      Voor een uitgebreide omschrijving van de functies verwijzen we je naar onze website www.nestaan.nl    Interesse? Stuur je reactie plus motivatie naar Nestaan Holland  t.a.v. Anje van Went, anje@nestaan.nl. 

 

Voor onze bloemenwinkel zijn wij op zoek naar een

enthousiaste collega

om ons team te versterken. Heeft u ervaring en interesse, loop dan even bij ons binnen.

Flowershop

Voetboog 1, 4611 ML, Bergen op Zoom Tel: 0164-211112

Per direct gezocht: een energieke en enthousiaste

(hoofd) magazijn medewerker m/v Doeco is al meer dan 40 jaar een in Nederland en meer dan 25 jaar in België opererende groothandel. Ons programma omvat meer dan 3500 keukenaccessoires waaronder mengkranen, verlichtingen, werkbladen, spoelunits, barkrukken, apparatuur, kooktoebehoren, luchtafvoer, afvalsystemen e.d. Wij leveren onze producten vnl. aan keukenstudio’s.

De werkzaamheden: Het verzamelen en controleren van leveringen. Het plannen en begeleiden van onze eigen transportdienst. Het verwerken van leveringen aan onze afhaalbalie. Daarnaast moet hij/zij leiding geven aan 4 medewerkers.

Ons programma is van topkwaliteit en bij-detijd. Van onze medewerkers verwachten wij hetzelfde, plus een grote mate van flexibiliteit, enthousiasme, accuratesse, initiatief en werklust.

Stuur dan je brief of email met Curriculum Vitae naar: Doeco N.V. t.a.v. dhr. A. Everse of bel voor een afspraak.

Wij vragen: Ervaring, nauwkeurig kunnen werken, goede werklust en een flexibele en zelfstandige werkhouding. Groot rijbewijs is een pré. Wij bieden: Een leuke afwisselende job met fijne colllega’s. Wij zijn een degelijk bedrijf en wij bieden een goed salaris met extra’s. Ben je geïnteresseerd?

Essensteenweg 41, 2930 Brasschaat Telefoon 03 - 633 90 50. Fax 03 - 633 90 55. Email: info@doeco.be

Middenweg 13 | 4631 ST Hoogerheide (industrieterrein de Kooi) Tel: 0164 - 64 22 72 | info@arbostore.eu

www.arbostore.eu Wij zijn Mouws Veiligheid & Advies, een Reob-CCV erkend brandbeveiligingsbedrijf, wij verkopen werkkleding, verzorgen BHV trainingen incompany of op onze eigen lokatie. Wat zoeken wij: Een zelfstandig werkend Erkend onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen in het bezit van papieren om BHV trainingen te mogen geven (NIBHV / Oranje Kruis gecertificeerd instructeur EHBO en B&O) Het uitvoeren van inspectie-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan kleine blusmiddelen (conform NEN norm 2559 en de NEN 671-3) en verrijdbare blusmiddelen, te bedienen door 1 persoon (NEN norm 2659) overeenkomstig planning, opdrachten en richtlijnen. Het onderhouden en controleren van decentrale noodverlichtings armaturen. Het geven van BHV trainingen EHBO, Brand en ontruiming. Het administratief verwerken en wekelijks rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden. Het adviseren van klanten t.a.v. de juiste toepassing en het juiste gebruik van het productassortiment. Het verwerven van verkoop- of vervangingsopdrachten. Bezit van een geldig rijbewijs BE MBO werk en denk niveau of aantoonbaar middels de nodige ervaring, Wat bieden wij: Een zelfstandige baan, minimaal 32 uur/week, mooi rayon en een goede beloning. U kunt uw sollicitaties sturen tav. Mw.S.Mouws-Looij ovv MVA-sol/sm via : info@arbostore.eu of per post verzenden naar MVA, Middenweg 13, 4631 ST te Hoogerheide.

Espressobar My place te Bergen op Zoom Zoekt

serveerster / horecamedewerkster

• flexibel inzetbaar • openingstijden tussen 10.00 uur – 17.30 uur van ma tot en met zondag • min. 20 uur- max. 30 uur • minimale leeftijd 25 jaar • affiniteit met het bereiden van belegde broodjes • kandidaten met Sociale Hygiene en / of certificaat BHV genieten de voorkeur. • Sollicitatie brieven e-mailen naar rene.roks@kpnplanet.nl

GEZOCHT:

Schoonheidsspecialiste / Pedicure / Nagelstyliste Graag serieuze kandidaten. Ervaring is een pré.

Telefoon: 0032-476-252 754

de kappers-speciaalzaak professionele produkten voor kapper en particulier zoekt voor direct een enthousiaste

kapster-verkoopster

met zeer goede en ruime kleurervaring voor 3.5 dag voor onze vestiging te Bergen op Zoom en ook een

kapster-verkoopster

gevraagd voor vestiging Goes. cosmetic.industries@tiscali.nl, tel: 0651.850.851. Zuivelstraat 6 BoZ en Gasthuisstraat 20 Goes. Mevr. Luisterburg, gaarne contact wegens comp.crash


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N VERRIJDBAAR

60 DENIER

TCP

met klemdeksel stapelbaar opbergbox: 58x38x31 cm of onderbedbox: 78x36x17 cm

diverse kleuren maten S-XXL

spiraal E27 700 lumen, 11 W 10.000 branduren

LEGGING of SPAAR PANTY LAMP

4.79

Elders 7.95 8.95

Elders 2.99 3.99

EXTRA GROOT

DVD

anti-slip 60x80x5 cm heerlijk zacht!

diverse titels o.a. Thomas, Het Zandkasteel, Sprookjesboom, Pippi Langkous, Asterix & Obelix, Elias, Fifi, Otje, Snuf de Hond, Kameleon 2 en Timboektoe

HONDEN KUSSEN

Elders 12.95 14.95

ARTICO

ACRYL VERF

7.29

diverse kleuren tube 6x75 ml

Van Eyck PENSELEN SET 10-delig

1.59

KABOUTER PLOP

KINDER FILM

Elders 3.49 4.99

ACTIONFIT

1.99

MULTI VITAMINE - Calc/magn/zink/vit. D3 90 stk. - Glucosamine 60 stk. - Multi A-Z 90 stk. - Omega 3 90 stk.

2.29

MINI KOEKEN 8 uitdeelzakjes 240 gram

Elders 2.29 2.49

1.69

Elders 3.99 4.99

ESSELTE

2.49

BRIEVEN BAK kunststof stapelbaar roze, wit, zwart of transparant

1.25

Elders 1.99 2.49

0.89

3 VO O R Elders 3.29 3.99

1.98

SUBLIEM PREMIUM

WAS MIDDEL vloeibaar wit, zwart of wol & fijne was 1,5 liter URTE N! 2 0 WA S B E

AQUAFRESH

1.69

TAND PASTA whitening of triple protection 100 ml

Colgate TANDEN BORSTEL

0.49

ZIKI

DAMES SLIP

1.39

diverse kleuren en prints met kant katoen/elastan maten S-L

S E T/2 Elders 3.99 4.99

2.19

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 26-08 t/m za. 01-09 in Nederlandse filialen.

OPBERG BOX

DBOZZ_20120826  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you