Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

O P L AG E :

15 AUGUSTUS 2012 WEEK 33

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

ZEER GESLAAGDE 8E EDITIE VAN RESCUE VLISSINGEN

32.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @M_burgseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

ACTIE VOOR FOREL IN VEERSE MEER

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

DIRECTEUR ZEELANDIA HENK SCHOUTE IS ALTIJD POSITIEF

PvdA stelt vragen over zwemlestarieven

Commissie akkoord met subsidie Zalco

MIDDELBURG - De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Middelburg heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de tarieven van zwemles in het Vrijburgbad. De PvdA wil de mening van het college weten over het zogenaamde all-in pakket van 645 euro dat door het bad wordt aangeboden. De sociaaldemocraten denken dat dit te hoog is voor mensen met lage inkomens en vragen of er een vangnet is. Zij wijzen op het zwembad in Kapelle. Daar kunnen kinderen een strippenkaart kopen voor acht lessen . De PvdA vraagt of dit ook kan in het Vrijburgbad. Leren zwemmen is volgens de fractie voor iedereen van levensbelang.

MIDDELBURG - De Europese Commissie is vorige week akkoord gegaan met een subsidie voor het Mobiliteitscentrum Zalco. De aanvraag, die is ingediend door de provincie, wordt nog voorgelegd aan het Europese parlement en de Europese ministerraad. Het gaat om een subsidiebedrag van 1,5 miljoen euro. Het parlement neemt een besluit in september. Het centrum is nog steeds broodnodig. De helft van de ruim 600 werknemers van Zalco, die vorig jaar door de sluiting van de aluminiumsmelter zonder werk kwamen te zitten, heeft met hulp van het centrum ander werk gevonden. Door de subsidie kan het zijn diensten voortzetten.

W E E K B L A D

Woensdag pleinfeest bij Wilgenhof

De kleine vos is meest getelde vlinder

MIDDELBURG - Het naschoolse activiteitenprogramma voor het komende schooljaar van de brede school Dauwendaele/ Mortiere wordt volgende week woensdag feestelijk gepresenteerd met een pleinfeest bij basisschool Wilgenhof. Stichting Welzijn Middelburg (SWM), Middelburg in Beweging, Kinderopvang Walcheren (KOW) en Kunsteducatie Walcheren (KEW) doen daaraan mee. Kinderen kunnen komend jaar deelnemen aan creatieve en sportieve activiteiten zoals het Kids Adventure, een kinderatelier, de PoemExpress, een kinderkookpunt en de Boekenbende. Het feest begint woensdag om 14.00 uur en duurt tot 5.30 uur.

MIDDELBURG - De Vlinderstichting heeft vorig weekeinde voor de vierde keer de tuinvlindertelling uitgevoerd. In Zeeland werd in 62 tuinen geteld. De kleine vos is het meest gezien: 262 exemplaren, gevolgd door de atalanta (225 exemplaren) en de dagpauwoog, die 159 keer is geturfd. De kleine vos - die als kenmerk zwarte en gele vlekken en blauwe plekjes in de onderrand heeft - bleek over heel Nederland de meest geziene vlinder. Het oranje zandoogje werd in Zeeland opmerkelijk vaak geteld. In de provincie eindigde de soort op de zevende plek, in Nederland op de veertiende plaats. Er werden gemiddeld zes soorten per tuin gezien.

Thermphos moet weer ton betalen VLISSINGEN-OOST - Thermphos in Vlissingen-Oost moet weer honderdduizend euro boete betalen voor een te hoge dioxineuitstoot. De Provincie Zeeland mat op 18 juni een overschrijding. Onder meer uit het oogpunt van de volksgezondheid mag de fosforproducent maximaal 0,4 nanogram dioxine per kubieke meter lucht uitstoten. De provincie heeft op 18 juni 0,51 nanogram gemeten. Het is de 2e keer dat de fabriek deze boete moet betalen voor het overschrijden van het maximum voor dioxine-uitstoot. ‘We betreuren de overschrijding, maar willen benadrukken dat dit een kortstondige, incidentele verhoging is’, aldus een Thermphos-woordvoerder.

Nieuw boek over Zeeland is ‘anders’ MIDDELBURG - ‘Ik lees Zeeland’ is een nieuw boek over de provincie. Het is tot stand gekomen op initiatief van schrijver en vormgever Benn Flore, Frank Ogink van Zeeuwse Zaken en uitgever Fiona Hack. Volgens het drietal is deze uitgave anders dan de vele boeken, die er al zijn over de provincie, omdat 40 fotografen en schrijvers hun medewerking hebben verleend en de informatie wordt gecombineerd met korte verhalen, veel foto’s en af en toe een gedicht. De samenstellers concentreren zich niet alleen op de toeristische highlights. Ook zaken als de havens en industrie komen aan bod. In het boek wordt via QR-codes verwezen naar websites.

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Een kinderbingo, ringrijden, live-muziek, een Delta dikkebandenrace, de Jos van Vleutenmemorial en natuurlijk een traditionele braderie. Dat waren vrijdag en zaterdag de ingrediënten voor het Zomerfeest in Nieuw- en Sint Joosland. Het feest werd vorig jaar niet gehouden, maar vond dit weekeinde weer plaats. FOTO ANNET EEKMAN

Advies Kamer van Koophandel aan gemeente Veere

‘Geef groene economie de ruimte’ DOMBURG - In reactie hetSbestemmingsplan MopI het D nieuwe D E Lontwerp B U voor R G E & V Evoor E het R Veerse S E buitengebied adviseert de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland de gemeente Veere meer ruimte te bieden aan de groene economie (biobased economy). DOOR BRITTA JANSSEN ‘Om te voorkomen dat goede ideeën van ondernemers verzanden in stroperige procedures van een bestemmingsplan, moet de gemeente zich soepel opstellen bij regels rondom de ontwikkeling van bestemmingsplannen’, schrijft de KvK in een brief aan Veere. ‘Uit onderzoeken blijkt dat zuidwest-Nederland een topregio is op het gebied van de biobased economy. Door de aanwezigheid van onder andere veel agrarische bedrijven, grote chemische bedrijven en goede infrastructuur (zeehavens), zijn de juiste voorwaarden aanwezig om deze positie ook in de komende jaren verder uit te bouwen.’ Het inzetten op de biobased economy is inmiddels speerpunt in het provinciaal

beleid in Zeeland en Brabant. ‘Het is belangrijk dat ook Veere deze ontwikkeling ondersteunt met een stimulerend ruimtelijke ordeningsbeleid.’ Aanpassen De biobased economy is volgens de Kamer nauw verbonden met de agrarische sector en die is alom aanwezig in Veere. ‘Dit geldt zowel voor het telen van gewassen die gebruikt kunnen worden als biobased grondstoffen (bijvoorbeeld miscanthus en meekrap) als voor het gebruik van agrarische reststoffen (biomassa en mest). Vanuit de optiek van kostenbeheersing, efficiency en beperking van transportbewegingen (als bijvoorbeeld vrachtwagens minder ver hoeven te rijden, is WdatEbeter E voor K het B milieu, L A red.) D ligt

het voor de hand dat biobased bedrijvigheid en activiteiten zo dicht mogelijk bij de agrarische bedrijven gevestigd zijn.’ Het planologisch beleid van gemeenten speelt hierbij een belangrijke rol, omdat daarin wordt bepaald welke activiteiten waar en onder welke voorwaarden mogen plaatsvinden. ‘Nieuwe functies en bebouwing, al dan niet gekoppeld aan bestaande bouwblokken, moeten de ruimte krijgen. Helaas wordt in het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Veere slechts heel beperkt aandacht geschonken aan de omschakeling naar de biobased economy en is de daarvoor geboden planologische ruimte zeer beperkt.’ De KvK vraagt de gemeente dit te heroverwegen en hoopt dat Veere het bestemmingsplan wil aanpassen.

Wees ons oog, fotografeer voor ons t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

De Bode is thuis in de regio. Vóór u en dóór u. Beeld speelt in De Bode een prominente rol. Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Een politieactie, een bizar ongeval, een brand, een overweldigend natuurmoment, een uitermate grappige of ontroerende situatie. De foto voldoet aan twee belangrijke criteria: hij is haarscherp en wordt in origineel formaat opgestuurd. U geeft ons de gebruiksrechten, en wij zetten bij plaatsing uw naam eronder. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer. Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

Vlissinger slaat en beledigt agenten MIDDELBURG - Een 23-jarige Vlissinger is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.30 uur aangehouden door de politie. Agenten wilden de man in de Schuiffelstraat in Middelburg bekeuren voor urineren op straat. Toen de man de politie in het oog kreeg, liep hij weg. Hij weigerde mee te werken en verzette zich. Een van de agenten raakte gewond aan zijn gezicht, nadat de Vlissinger hem een elleboog had gegeven. De 23-jarige man werd daarop aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex in Torentijd in Middelburg. Tijdens zijn insluiting en de rit naar Torentijd bleef hij de agenten beledigen.

De scholen zijn weer begonnen MIDDELBURG - De landelijke campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ is maandag van start gegaan. Met de campagne proberen de provincie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) het verkeer veiliger te maken voor de kinderen, die naar school gaan. De twee instellingen werken samen in Vaker Veilig Fietsen dat elk jaar een extra actie organiseert. Dit keer zijn dat waarschuwingen via regenreclame en krijttekeningen. Het eerste is een soort graffiti, die alleen zichtbaar is als het wegdek nat is, en blijft twee maanden zichtbaar. De krijttekeningen zijn er voor de droge dagen en blijven vier weken te zien.


Tulp keukens: 25 jaar Garantie op uw Tulp Keuken Nu bij aankoop van een Tulp Keuken

*

5 BOSCH INBOUWAPPARATEN

GRATIS

Mercedes-Benz A-ctie!

Nu nog maar enkele beschikbaar! Mercedes-Benz

A160 Edition 125!

Uniek in Keukenland 100% MAATWERK UIT EIGEN NEDERLANDSE FABRIEK

Leverbaar al vanaf

€ 17.950,-

LEVENSLANGE GARANTIE OP HANG- EN SLUITWERK AL RUIM 30 JAAR ERVARING

Incl. metallic lak, stoelcomfortpakket, airconditioning, Audio 20, Bluetooth telefoonvoorbereiding, vloermatten tapijt. Ook leverbaar in 20% bijtellings uitvoering. Klantvoordeel tot € 4.258,-.

PERFECTIE TOT IN DETAIL EIGEN MONTAGEDIENST

EXTrA AAnBOd - navigatieMedia center nu voor € 995,- 16” Licht metalen velgen nu voor € 995,-

MILIEUBEWUST BEREID CBW-ERKEND

FinAnciEr dEzE Auto voordElig MEt EEn rEntEtAriEF vAn 5,9%

GRATIS KEUKENMAGAZINE? WWW.TULPKEUKENS.NL * Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs. Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T09.07.2012 | * Garantievoorwaarden op verkooppunt.

Amersfoort • Amsterdam • Drachten • Goes • Heerhugowaard Rijssen • Rotterdam • Son • Veendam • Veenendaal • Velserbroek • Woerden

Solex Races Biggekerke Computerhulp aan huis Zaterdag 18 aug. Aanvang 16.00 uur

Live muziek TOEGANG GRATIS Inschrijven vanaf 14.00 uur in CAFE JULIANA

www.solexracebiggekerke.nl

Al uw computerproblemen snel en vakkundig opgelost.

goes Albert Plesmanweg 2 4462 GC Goes Tel. 0113 - 212730

Te Koop: AARDBEIENPLANTEN diverse soorten, gekeurd, virusvrij, direct te leveren. Boomkwekerij J.A. BERMAN, Noordhoeksewegeling 3 Kapelle 0113-341170, www.fruitplanten.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Budget € 350,Alu-pro kas v.a. € 925,Combi-pro kas v.a. € 900,Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

www.MBvanoeveren.nl

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

boeken, dvd’s en cd’s

Bestel al uw

CETIN COMPUTERS  0118-75 19 23  www.cetin.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws WESP IN DE NESTEN

terneuzen Productiestraat 4 4538 BX Terneuzen Tel. 0115 - 620400

bij

Bestevaer Vlissingen

bestevaer@zeelandnet.nl

Tel.: 0118-431985 - Alleen de titel vermelden is voldoende! - Wordt -indien gewenst- gratis thuisbezorgd! In laatste advertentie is melding gemaakt van kado-aktie. Deze is ingetrokken vanwege geldende wetgeving (vaste boekenprijs)


actualiteit

Niets anders dan tevreden gezichten na 8e ed itie Rescue Vlissingen

Tienduizenden mensen maken kennis met hulpverlening VLISSINGEN - De omstandigheden waren vrijdag ideaal voor de 8e editie van Rescue Vlissingen. Tienduizenden mensen bezochten het spectaculaire hulpverleningsevenement op en rond de boulevards van Vlissingen. DOOR EUGÈNE DE KOK

‘Recordaantaal van 75.000 bezoekers’

keer was er veel aandacht van landelijke media voor Rescue Vlissingen. Zo waren televisieploegen van onder meer de EO en NOS aanwezig op de boulevards. Omroep Zeeland zond het evenement live uit op radio en televisie. Traditioneel oogsten de vliegshows het meeste bewondering. Vrijdag was dat niet anders. Zo genoot jong en oud op de kant van de Dutch Thunder Yaks, die in hun Yak-52’s met zijn vieren in formatie boven het water vlogen, Bert Huizenga, een van de eerste stuntvliegers in Nederland, in zijn Pitts Special en Ringo Massa, die met een spectaculaire vliegdemonstratie in zijn propellervliegtuig Extra 300s het luchtgedeelte van Rescue Vlissingen 2012 afsloot.

In totaal waren vrijdag meer dan honderd voertuigen, tientallen schepen, zeven helikopters en ruim duizend hulpverleners aanwezig in de Scheldestad. Onder de deelnemers waren organisaties als de politie, brandweer, medische diensten, KNRM, reddingsbrigades en defensie. Doel van het evenement is de bezoekers kennis te laten maken met het werk dat zij in het dagelijks leven uitvoeren. Dit

Geslaagd Dankzij het mooie weer, het recordaantal van zo’n 75.000 bezoekers, het enthousiasme onder de deelnemers en het feit dat de vrijdag verliep zonder incidenten kon Maarten Janssens van de organisatie niet anders dan concluderen dat het opnieuw een uiterst geslaagde aflevering was. Meer foto’s? Zie www.internetbode.nl.

Zij konden zich op het anderhalve kilometer lange evenemententerrein vergapen aan onder meer helikopters, die in de Kenau Hasselaarstraat stonden opgesteld en voor de neus van de bezoekers opstegen en landden, opeenvolgende en altijd spectaculaire reddingsdemonstraties in de lucht, op het land en op en boven het water en hele oude, maar ook ultramoderne hulpverleningvoertuigen uit buitenen binnenland, zoals de waterscooter van de Zeeuwse reddingsdiensten.

Een van de jonge bezoekers voelt zich eventjes een hulpverlener.

FOTO LEONARD PASSCHIER

Actie visfanaat Ton de Jonge uit Vrouwenpolder

‘Breng de forel terug in het Veerse Meer’ VROUWENPOLDER - Ton de Jonge uit Vrouwenpolder werkt aan een terugkeer van de forel in het Veerse Meer. DOOR BRITTA JANSSEN De fervent visser wil dit niet alleen voor zijn eigen plezier, want het is volgens hem ook goed voor het toerisme en dus de economie. Of zijn plan gaat lukken is onduidelijk, maar De Jonge heeft goede hoop. “Ik ga niet aan een De actie van De Jonge bestaat uit zoveel mogelijk aandacht vragen voor zijn stredood paard trekken.”

ven, in de media op en internet. Daarmee hoopt hij sponsors te vinden en uiteindelijk in totaal 75.000 euro bij elkaar te krijgen voor het uitzetten van de forel. Eenzelfde bedrag zou dan ook nog geïnvesteerd moeten worden door de Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland. Eerder was zij volgens De Jonge al bereid om dit bedrag in te zetten, als de Veerse Meer-gemeenten met de andere 75.000 euro die nodig is over de brug zou komen.

‘Forel populair bij vissers’ “De federatie heeft jaren met de gemeenten over dit plan gesproken, maar in juni werd duidelijk dat de gemeenten niet wilden meewerken”, vertelt De Jonge. “Ik hoop nog steeds een keer te horen wat de precieze reden is.” Het was voor de visfanaat reden om zelf actie te ondernemen. “Ik heb de Hengelsportfederatie gevraagd of ik met het plan verder mocht gaan en de betrokkene was daar positief over. Maar hij beslist niet over de bijdrage van de federatie, daarover vergaderen ze. Ik hoop zo snel mogelijk te horen of zij de 75.000 euro nog steeds willen investeren.”

Ton de Jonge hoopt sponsors te vinden die het uitzetten van de forel in het Veerse Meer willen financieren.

FOTO ANNET EEKMAN

Toeristen De toekomst is daarmee allerminst zeker, maar De Jonge zou niet met het plan aan de slag zijn gegaan als hij er geen heil in zag, vertelt hij. “Als er weer forel in het

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten.

Veerse Meer zwemt, trekt dat veel toeristen aan. Dat zou dan de enige wilde plek in Zeeland worden met forel.” Elders in het land zijn er ook niet veel wateren waar deze vis rondzwemt, weet De Jonge. “Fanatieke vissers betalen zo 350 euro om een weekje in bijvoorbeeld Schotland te gaan vissen. Als je die mensen naar Zeeland kunt halen… En mensen moeten een akte kopen voor het vissen en dat geld zou je weer kunnen gebruiken om het uitzetten van forel in de toekomst te financieren.” Zeeforel Zo’n dertig jaar geleden kon er naar hartenlust gevist worden op het Veerse meer, aldus De Jonge. “Door de verslechtering van de waterkwaliteit kwam daar jammer genoeg een einde aan, want dit is een van de redenen waardoor de forel verdween.” De verbetering van de waterkwaliteit was voor de Hengelsportfederatie aanleiding om met de gemeenten om de tafel te gaan. De forelsoort van toen zou nu niet meer gedijen in het Veerse Meer, legt De Jonge uit, maar de zeeforel des te meer. Als zijn plan slaagt, zwemmen de forel straks bij de visser in de achtertuin. “Maar ik doe dit niet alleen voor mezelf hoor”, lacht hij. De forel is volgens hem een populaire vissoort bij vissers. “Je moet hem echt zoeken en belagen en dat is een aparte manier van vissen, waarbij je heel actief bezig bent.” Meer informatie Mensen die willen reageren op de actie van Ton de Jonge kunnen mailen naar forelvissenveersemeer@hotmail.com.

Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders,

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden:

mailings, krantenspecials.

Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 | drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl PAGINA 3


Gedenktekens

Begrafenisverzorging Begrafenisverzorging

Corné Vader Corné Vader

Grote variatie en korte levertijd, tevens onderhoud.

Tarweakker Tarweakker 23 23 Arnemuiden 43414341 MD MD Arnemuiden Al jaren een vertrouwd gezicht! Al jaren een vertrouwd gezicht!

Showroom: Stanleyweg 16, Goes. Wij zijn 6 dagen geopend!

Sandenburghlaan 2a | 4351 RL Veere

Uitvaartcentrum H. Jobse

Telefoon 0118 46 22 05 www.hjobse-uitvaart.nl

0118 60 00 25 00 Tel.Tel. 0118 - 60- 25

Wij verzorgen begrafenissen. Wij verzorgen alléénalléén begrafenissen.

Bel voor een afspraak: 0113-216555. Bezoek ook: www.natuursteenhuis.nl

Online b(r)oodschappen doen,

AutoCAD en Inventor AutoCAD basis 10 sept. avond 12 sept. avond 2 okt. dag AutoCAD vervolg 27 nov. avond 4 dec. dag Inventor basis 1 nov. dag

Bachweg 2 | 4337 XD Middelburg

gemakkelijk en snel op

Bergen op Zoom Goes Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom

webshop. pietdaane.nl

VAKANTIETIP!

Tegen elk aannemelijk bod! Bergen op Zoom Goes ’t Antiekparadijs

Info: 0164-230209 info@bitbybit-nl.eu

cursus haarknippen

6000 m2 antieke meubelen en (alle) tuinaccessoires

Steenbergseweg 45, Lepelstraat 0164 68 63 24

Computeropleidingen Software op maat, ontwikkeling Coaching

sept in uw regio! Tel: 015-3618033 www.selfline.nl

Tel. 0164-230209 URL. www. bitbybit-nl.eu

Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook MS Project, Visio, VBA AutoCAD, Inventor Photoshop, Illustrator, InDesign Dreamweaver, HTML5

Begeleidingsbureau gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, beelddenken, leer-gedragsproblemen. Het aanbod varieert van individuele begeleidingstrajecten, groepstrainingen tot (particulier)verrijkingsonderwijs voor het hoogbegaafde kind. Aanbod voor kinderen (basisonderwijs): - Beeld en Brein leerstrategietraining (schoolbasis 7-12 jaar) Vooral geschikt voor kinderen met dyslexie, ASS, hoogbegaafdheid, AD(H)D.* Start: 5 september Start: 31 oktober - Verrijkingsonderwijs voor het hoogbegaafde kind (4-12 jaar) 1 dagdeel per week. Aanbod voor jeugd (voortgezet onderwijs) - Beeld en Brein leerstrategietraining (12+) Vooral geschikt voor kinderen met dyslexie, ASS, hoogbegaafdheid, AD(H)D* Trainingsdagen: 5 en 6 oktober/ 16 en 17 november - huiswerkbegeleidingsklas (brugklas) Aanbod voor ouders cursus “Hoe begeleid ik mijn kind met zijn/haar huiswerk?” Beeld en Brein (hulp) 31 oktober en 28 november

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

n IES / i t s i l a i c Spe STRUCT ATING

L LCONVELBEP A A T E S EN G DAK

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • profielplaten, dakpanplaten en potdekselprofielen uit eigen productie • geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

Word jij onze nieuWe collega? Field Service Engineer Account Manager m/v Kijk op www.flash-services.com voor het volledige functieprofiel.

* Individueel traject is ook mogelijk. Voor meer informatie over de trainingsinhoud kunt u de website www.uniqtalent.nl raadplegen. Voor aanmeldingen en/of vragen kunt u altijd even een mail sturen naar info@uniqtalent.nl Actie: Nu 10% korting bij een groepstraining o.v.v. “de bode/uniqtalent”

MEN KIJKJE NE ENS EEN E T ! S U om k R rte wel KOM GE ijd van ha U bent alt

creatief | energiek | voortvarend

UITGEBREIDE INFORMATIE EN NOG VEEL MEER AANBOD OP: www.ronaldzwolle.nl Wolphaartsdijk Gardenierhof 19

€ 294.000 k.k.

Elle woutsdijk Dijkstraat 4a € 189.000 k.k. *TIP*

Perfect onderhouden VRIJSTAAND huis, strak gelijnd & onder architectuur gebouwd met oa XL garage.

RUST en NATUUR beleven in een VRIJSTAAND huis met grote garage op 822m2 eigen grond.

Veere ‘t Warmoeshof 4 € n.o.t.k.

Rilland Oude Rijksweg 45 € 394.000 k.k.

Groenomzoomd vrijstaand huis met 5 slk, waarvan 1 op de begane grond. 640m3 inhoud!

Uitstekende onderhouden jaren ‘30 huis op 4.335m2 grond met ruime hobbyschuur op 2 min van NS.

Vlissingen Coosje Buskenstr.16 € 445.000 k.k.

Middelburg Dirk van Delenstr. 2 € 225.000 k.k.

AANSTAANDE ZATERDAG OPEN HUIS VAN 11.00 - 15.00 UUR! kijk voor informatie op www.ronaldzwolle.nl. 103m2 panorama APPARTEMENT met uitzicht op zee, strand, BOULEVARD en plein. U BENT VAN HARTE WELKOM! Sint Jansteen Badhuisweg 2 € 119.000 k.k.

Vrijstaand huis in dorp tegen Hulst met een garage/hobbywerkplaats (30m2). INRUIL MOGELIJK

NEEM RONALD ZWOLLE MEE ALS UW EIGEN AANKOOPMAKELAAR! WAAROM? DAAROM: Vrijstaand huis in Zuid-Beveland staat te koop voor € 329.000 > Ronald Zwolle begeleidt de aankoop > eenmaal, andermaal, verkocht voor: € 290.000!

PER SALDO € 39.000 BESPAARD VOOR DE KLANT MET OBJECTIEVE BEGELEIDING TOT BIJ DE NOTARIS! Bekijk het exclusieve interview met Ronald Zwolle op RonaldZwolleTV waarin hij een korte uitleg over aankoopbegeleiding geeft.

Aantrekkelijk licht en ruim appartement 116m2 met groot balkon en inclusief eigen parkeerplaats.

BEDRIJFSRUIMTE IN GOES TE HUUR: Goes Nobelweg 2-38 HUUR€56,49 per m2/per jaar

Showroom 779m2 op TOPlocatie met winkelpui naast Mc Donalds, magazijn voorzien van overhead deur. Zeer geschikt als keuken/ badkamer showroom. Ook toegestaan voor detailhandel in Auto’s, Boten en Caravans Goes Nobelweg 4-22 HUUR va. €123,00 PER MAAND Bedrijfsunits/ kantoorkamers vanaf 18m2 tot 210m2. Multifuncioneel, direct klaar voor uw gebruik!

TE KOOP GEVRAAGD:

Zuid-Beveland: (semi) bungalow ref: 214 Goes: modern goed onderhouden huis ref: 237 ‘s-Gravenpolder: groot eengezinshuis ref: 235 Walcheren: bungalow tot 250 k.k. ref: 215 Middelburg: vrijstaand of 2/1 kap ref: 234 & 226 Heinkenszand: 2/1 kap met garage ref: 233 ‘s-Heer Abtskerke e.o.: (semi)bungalow ref: 217 Vlissingen: appartement aan Oranjedijk ref: 210 Zeeuws-Vlaanderen: middenhuis ref: 228 & 219 Goes: vrijstaand huis ref: 223 Heel Zeeland: Uw huis Bekijk alle te koop gevraagde huizen in het geoptimaliseerde zoekersbestand op www.ronaldzwolle.nl

RONALD ZWOLLE MAKELAARS 0118-623420 mail@ronaldzwolle.nl www.ronaldzwolle.nl

Portofoons net werken VerkooP Verhuur serVice

www.flash-services.com

CURSUS

HEBREEUWS! Wilt u de Bijbel (OT) leren lezen in het Hebreeuws. Vraag informatie: janslabbekoorn@solcon.nl 0113-751018

g p e m w a p k s o o d V e t Go t Pie me

K OOL C A B SCH TO

de n, n e gaan e n , r n . ego wee ets er b ooie p de fi rlijk e w it m p. al o tuu ijn n z met d assa d, na oskam e l o n m sch zeker weer gezo Piet V De n van s é d i k lig ets zel Ge lijke fi e deg en e op


actualiteit

Column

Directeur Henk Schoute van Zeelandia relaxed aan vooravond ZNF

Positieve instelling betaalt zich uit MIDDELBURG - Directeur Henk Schoute zit er relaxed bij, hoewel over nog geen week het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) begint. Onlangs hoorde hij dat hij met Theaterproductiehuis Zeelandia de komende twee jaar op ruim 1,2 miljoen euro subsidie van het Fonds voor de Podiumkunst kan rekenen. “Heel bijzonder. Het laat zien dat wij een mooi en goed product neerzetten en daarmee meer dan alleen theaterliefhebbers bereiken.”

Addo Sprangers

Sprintje Woningoverval? Gewoon maken dat je wegkomt! Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de politie. Althans: als ik het Algemeen Dagblad mag geloven. Die krant slingerde het klaarblijkelijke advies van onze hermandad afgelopen week op niet mis te verstane wijze de wereld in, zodat we met z’n allen precies weten wat ons te doen staat zodra brutaal geboefte denkt zijn slag te kunnen slaan. Ik vraag me dan meteen af hoe dat advies tot stand is gekomen. Is de geïnterviewde politiefunctionaris wellicht geïnspireerd geraakt door de prestaties van Jamaicaanse snelheidsduivels als Usain Bolt tijdens de Olympische Spelen? Een gewone sterveling gaat het in de spurt inderdaad nooit winnen van die gast. De overvaller die hém wil achterhalen heeft maar nauwelijks gelegenheid om zijn bivakmuts te fatsoeneren of Bolt is de straat al uit. Anders ligt het bij de doorsnee burger die ’s nachts in zijn huis plotseling wordt geconfronteerd met kwaadwillende criminelen. Die heeft maar amper de tijd om te beseffen wat hem of haar overkomt, laat staan om nog even snel de veerkrachtige sportschoenen aan te trekken voor een mooi sprintje. In het gunstigste geval doet het slachtoffer nog een poging huis en haard te verdedigen, maar dat blijkt volgens de door de landelijke overvalcoördinator van de politie aangevoerde statistieken juist niet zo’n goed idee, omdat de overvallers vervolgens met geweld reageren. Het resultaat: in bijna de helft van alle gevallen raken bewoners tijdens de jaarlijks honderden gepleegde roofovervallen gewond. Vluchten dus, als je gezond wilt blijven tenminste. Aldus de politie. Of anders rustig toekijken en accepteren wat er gebeurt. Ben benieuwd hoeveel slachtoffers het met die stelling eens zijn. Zó kan ik ook adviezen geven. Dreigt het schip te zinken? Zoek dan snel een reddingsbootje op. Lukt dit niet? Hoop dan dat het niet te ver zwemmen is. Iets in die geest. Vroeger was het standpunt van de politie nog: wij zorgen voor u. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Latijnse spreuk ‘vigilat ut quiescant’ van de toenmalige gemeentepolitie. Vrij vertaald: hij (de politie) waakt opdat u (de burger) kunt rusten. Tegenwoordig wordt het motto ‘Waakzaam en Dienstbaar’ gehanteerd. Mmmh, misschien moet ik daar nog maar eens een nachtje over slapen. Met mijn hardloopschoenen naast het bed natuurlijk. Dat dan weer wel.

Colofon

Kantoor regio Zeeland Damplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Middelburgse Bode M_burgse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondenten Marielja de Geus, Sjoukje van der Zee Acquisitie Lennert Steketee Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 08.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 06.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 33

De oplossing van deze puzzel is in week 34 te vinden op www.internetbode.nl

Di-rect is één van de bands die dit jaar zijn te zien op het festivalhart in Middelburg. Naast de muziek zijn er locatievoorstellingen en nog veel meer. FOTO CLOSE FRONT

DOOR EUGÈNE DE KOK Met het geld kan Theaterproductiehuis Zeelandia zowel haar voorstellingen door het jaar heen als voor het ZNF blijven produceren. Op twee gezelschappen na is aan Zeelandia het hoogste subsidiebedrag van allemaal toegekend. Vanwege de bezuinigingen is ruim 60 procent van de aanvragen afgewezen. Zeker was een nieuwe 2-jarige ondersteuning dus allerminst. Henk Schoute zegt dat het spannend was in de dagen voordat de nieuwe bedragen bekend werden gemaakt, maar dat hij altijd vertrouwen had in een goede afloop. “En als we het niet hadden gekregen, zijn er ergere dingen in de wereld. Wij zijn niet alleen afhankelijk van het geld vanuit Den Haag. We worden bijvoorbeeld ook ondersteund door de provincie en gemeenten.” Dat heeft volgens hem geholpen in de subsidieaanvraag bij het Fonds voor de Podiumkunst. “Het helpt. Het fonds heeft geïnformeerd bij de provincie. Als die ons subsidie geeft, zullen de ambtenaren op het provinciehuis niet hebben gezegd dat wij slecht bezig zijn.” Naast de steun van andere overheden is van belang dat Zeelandia hier als enige theater op professioneel niveau produceert, ze al hun doelstellingen hebben gerealiseerd en dat het productiehuis zichtbaar is in Zeeland. Voor mensen die vinden dat met cultuursubsidies geld over de balk wordt gesmeten, is Schoute mild. “Ik vind

het iets moois en denk dat cultuur je leven kan verrijken, maar ik kan me voorstellen dat anderen me vinden bazelen. Aan de andere kant: naar sport gaat ook erg veel geld. Ik ben geen sportliefhebber, maar kan me niet voorstellen dat het ophoudt te bestaan.” Schoute is niet verzuurd door de frontale aanval op cultuur, die de laatste tijd werd ingezet. “Daar heb je niets aan. Ik ben altijd optimistisch. Dat klinkt ook door in de visie, die we hebben geschreven voor het fonds. Dat positivisme begint zich dus ook te vertalen in de steun die we krijgen.”

‘Ik ben altijd optimistisch’ Vanuit dat optimisme heeft hij staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevraagd het ZNF dinsdag te openen. Ook als de nieuwe subsidie niet was toegewezen, was hij welkom geweest. “Dan was het nog steeds iemand geweest waarvan we de afgelopen jaren 650.000 euro per jaar hebben gekregen. Het is toch niet meer dan fatsoenlijk dat je zo iemand dan een uitnodiging stuurt?” Zijlstra is aanwezig bij de voorstelling ‘How long is now’ van Conny Janssen in de Machinefabriek in Vlissingen. Schoute heeft een voorliefde voor danstheater en hoopt dat hij met Janssen, die onder meer bekend is van het televisieprogramma ‘So you think you can

dance’, ook mensen bereikt, die de liefde (nog) niet met hem delen. Dat hoopt hij overigens te bereiken met alle voorstellingen. “Mij is wel eens verweten dat ik te populair programmeer. Dan denk ik alleen maar dat het heel goed is dat ze dat opvalt, want dat wil ik ook doen. Als iemand me één miljoen euro geeft om alleen hele moeilijke dingen neer te zetten, dan doe ik dat. Maar ik moet me ook verantwoorden naar de subsidiegevers. Ik zie liever 1000 mensen bij een voorstelling, dan 50.” Schoute doet er ook alles aan jongeren naar het ZNF te trekken. Zo neemt hij neemt bijvoorbeeld een financieel risico met dansworkshops op Nehelannia en zijn medewerkers van Zeelandia druk bezig de doelgroep naar het festival te trekken. Daarvoor maken ze onder meer gebruik van sociale media en QR-codes. “De brochure die wij elk jaar uitgeven, vinden ze verschrikkelijk ouderwets. Zij checken liever iets via hun telefoon. Daar proberen onze medewerkers op allerlei manieren op in te spelen.” Hoewel hij als directeur veel met cijfers bezig is, is het ZNF voor Schoute geslaagd als hij ‘tevreden mensen’ ziet. “Mensen die ontroerd en onder de indruk zijn. Daarna komen de cijfertjes. In eerste instantie gaat het om de beleving van de mensen.” Het ZNF duurt van dinsdag 21 augustus tot en met zaterdag 1 september. Meer informatie: www.theaterzeelandia.nl.

Veel Zeeuwse inbreng festivalhart MIDDELBURG - Elke dag meerdere artiesten, kleine theater- en dansvoorstellingen, exposities die iets toevoegen aan het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) en de traditionele picknick en het Nazomerzingen op zondag. Dat zijn de ingrediënten van het festivalhart: het Abdijplein in Middelburg. DOOR EUGÈNE DE KOK

© www.sudokusite.eu

Miss Montreal bijt vrijdag 24 augustus het spits af. Ze laat onder meer haar singles ‘Just a flirt’, ‘Wish I could’, dat vorig jaar het meest werd gedraaid op 3FM, en ‘I am hunter’ horen. “Naast muziek proberen we ook altijd iets cabaretachtigs neer te zetten”, zegt ZNF-directeur Henk Schoute. Dit keer is dat JURK! Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven, ook bekend van het televisieprogramma Neonletters, zijn momenteel druk bezig met de opnamen van de opvolger van hun succesdebuut ‘Avondjurk’. In Middelburg laten ze zaterdag echter veel oud werk horen. De dag erna staat het Abdijplein in het teken van de picknick en het Nazomerzingen. ‘Een element dat steeds populairder wordt’, zegt Schoute, die het bij zijn komst ruim drie jaar geleden introduceerde om meer mensen dan de theaterliefhebbers naar het festival te trekken. Het Nazomerzingen kan bezoekers dit keer wel PAGINA 5

eens verrassen. Maike Boerdam en Ellen ten Damme staan op het podium. In samenwerking met The Konrad Koselleck Big Band brengen ze bekende en dit keer misschien ook iets minder bekende nummers ten gehore. ‘s Avonds staat het Nazomerdansen Konrad Koselleck op het programma. Net als zondag is het Abdijplein maandag en dinsdag gratis toegankelijk. “Omdat we mensen de kans willen geven nieuwe artiesten te ontdekken.” Maandag zijn dat Yori Swart en Chagall en dinsdag Dotan, die vorig jaar was gevraagd voor het ZNF, en Tim Akkerman, lange tijd de frontman van Di-rect. Woensdag keert zanger Marien Dorleijn van Moss terug naar zijn Middelburgse roots. Met de single ‘I apologise’ verwierf de band in 2010 bekendheid. Het album ‘Ornaments’ zorgde dit jaar voor een definitieve doorbraak. Nog een band met Zeeuwse wortels is Destine. De punkpopband komt donderdag naar het Abdijplein. Di-rect behoeft nauwelijks introductie.

Na de komst van Marcel Veenendaal als zanger en toetsenist Vince van Reeken sloeg de band een nieuwe weg in, met het vorig najaar verschenen album ‘Time will heal our senses’ als meest recente bewijs. Racoon is de passende afsluiter van het festival. De Zeeuwen traden in 2008 voor het laatst op tijdens het ZNF. Met de succesvolle nieuwe plaat ‘Liverpool rain’ op zak is deze show echter niet te vergelijken met het goed ontvangen optreden van vier jaar geleden. Het Abdijplein is tussen 21 augustus en 1 september ook vertrek- en ontmoetingsplaats voor de festivalgangers. Vanaf het plein kunnen mensen naar de locaties, maar ook naar voorstellingen als ‘Het land’, ‘De koorts’, ‘Dwaalschot’, de reprise van ‘Am ziel’ en de dansvoorstelling van de Alpha Boys. Daarnaast zijn er exposities te bewonderen, onder meer van huisfotograaf Lex de Meester over de afgelopen edities van het ZNF. Meer informatie: www.theaterzeelandia.nl.


FOV FOV

Boerenlanddagen bij De Blauwe Reiger VEERE - Theeschenkerij De Blauwe Reiger aan de Zanddijkseweg in Veere staat vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus in het teken van de Boerenlanddagen. In de voor theeschenkerij kenmerkende gezellige, ongedwongen sfeer worden bezoekers verrast door het ambachtelijke en boerenlandleven. Er zijn onder meer presentaties en informatie van en over het gilde van bier-, wijn- en likeurmakers, de vereniging van bijenhouders, Kleindierenver-

eniging Zeeland, de Vereniging Houtdraaiers Walcheren, zilversmeden, kantklossen en de Alpaca-farm. Ook zijn er verschillende levende dieren te zien. Verder bieden verschillende deelnemers workshops en producten aan. Daarnaast zijn oogstmachines, tractoren, historische machines, streekklederdrachten, miniaturen, oude gereedschappen en ambachten te bewonderen. Ook vinden er oogst- en dorsdemonstraties plaats. Kinderen kunnen zich laten schminken, spelen

Fietsen

met de dieren en zich vermaken op de speeltoestellen. Zaterdag wordt het programma muzikaal omlijst met een optreden van het Veers Scheepstuig. De kindergroep van Walacra komt dan bovendien volksdansen. De Boerenlanddagen vinden op vrijdag 17 augustus van 11.00 uur tot 18.00 uur plaats en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie, zie www.deblauwereiger-veere.nl.

Uw eigendommen veilig in een safeloket bij De Muijnck

op hoog

niveau

Kluis huren Een kluis huren kan heel eenvoudig bij De Muijnck Financiële Diensten. Waar andere banken de dienst opgeven, gaat De Muijnck hier mee door. Wilt u als particulier of als bedrijf een safeloket huren dan kunt u deze bij ons reserveren!

Dorpsplein 14, Aagtekerke • 0118 - 581306 • www.leojoossetweewielers.nl

Dorpsplein • 0118 - 581306 Dorpsplein14, 14,Aagtekerke Aagtekerke • 0118 - 581306 • www.leojoossetweewielers.nl www.leojoossetweewielers.nl

ROEMENIËSCHUUR Inname en verkoop van goederen en kleding ook inboedels

Heeft u interesse in een Safeloket van De Muijnck, bel naar: 0118-582143 of mail naar: r.demuijnck@dmfd.nl

Een eigen safeloket biedt u de optie om waardevolle eigendommen op te bergen in een privékluis. Denk hierbij aan: sieraden, documenten, computer back-ups etc.

Openingstijden:

Dorpsplein 14, Aagtekerke • 0118 - 581306 • www.leojoossetweewielers.nl maandag: gesloten dinsdag

9.00 - 12.00 14.00 - 17.00

Lantsheerstraat 1 | 4356 AX Oostkapelle | tevens het adres van: Postbus 33 | 4353 ZG Serooskerke T 0118-582143 | F 0118-581228 E r.demuijnck@dmfd.nl | I www.dmfd.nl

woensdag 14.00 - 17.00

Hondegemsweg 27 GRIJPSKERKE Tel. 0118-592153 www.diakonos.nl

donderdag 14.00 - 17.00 vrijdag zaterdag

14.00 - 17.00 9.30 - 12.00

Het Domburgsch Taartenhuys, voor al uw ambachtelijke taarten. Snel en gemakkelijk besteld vanuit huis, veilig betalen met iDeal en thuisbezorgd wanneer het u uitkomt!

Vanaf september starten we weer met nieuwe workshops! In de tussentijd kunnen bes loten workshops altijd gereserve erd worden.

Fietsen voor het hele gezin! Nieuwe en gebruikte fietsen!

Wij verzorgen ook graag uw taarten op maat voor bijvoorbeeld verjaardag of babyshower.

Kijk snel op www.domburgschtaartenhuys.nl of mail naar info@domburgschtaartenhuys.nl

Bezoek onze winkel voor advies op maat We hebben een ruim assortiment gebruikte fietsen o.a. Batavus & Gazelle keuze v.a. 6

De Blauwe Reiger

Boerenlanddagen Op het terrein van Theeschenkerij De Blauwe Reiger, worden een tweetal boerenlanddagen georganiseerd;

99,-

ook kinderfietsen alle maten v.a. 6

79,-

Westdijkstraat 45-47 - Arnemuiden - (0118) 60 16 97 www.tweewielercentrumzeeland.nl

Administratiekantoor Van Beers BV Voor complete advisering en begeleiding van uw bedrijf.

Vrijdag 17 augustus van 11.00 tot 18.00 u. en Zaterdag 18 augustus van 10.00 tot 17.00 u.

U wordt van harte uitgenodigd om in een voor Theeschenkerij De Blauwe Reiger bekende, gezellige en ongedwongen sfeer kennis te komen maken met onderdelen van het Zeeuwse Boerenlandleven. Met o.a.

• Oogst- en dorsmachines Oogst- en dorsmachines •• Miniaturen, foto’s Miniaturen, foto’s •• Gereedschappen, werktuigen Gereedschappen, werktuigen •• Oude tractoren Oude tractoren •• Alpaca’s en kleine dieren Alpaca’s en kleine dieren •• Bijen houden, wijn en bier maken • Bijen houden, wijn en bier maken

Ook adverteren op deze pagina? Ook adverteren Neem contact op met op deze pagina? Nick Visser Neem contact op met Tel. 0118 617661 Nick Visser Tel. 0118 617661

beeldhouwen

• Kantklossen, miniaturen, Kantklossen, miniaturen, • glas in lood glas in lood

• Presentatie workshops Presentatie workshops •• Originele- en bijzondere producten • Originele- en bijzondere producten

tra: rdag ex ch stuig, Op zate Vaegerseextr Sa: eep rd t tun,ig, e te h a epgsste n z va p eneoo ch s O S en n e e rs d rs do e e h tr

n, Ve op henitsc oogste n ha mec s va sersn.en en edoreisnch trst sdhando ophi lksc Voni echa ch m historis

Mariekerkseweg 48 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl

• Houtdraaien, zilversmeden, Houtdraaien, zilversmeden, • beeldhouwen

sen. Volksdan

Entree Entree gratis gratis

Locatie: de Blauwe Reiger Reiger Locatie: Theeschenkerij Theeschenkerij de Blauwe Zanddijkseweg 12a, Locatie: Theeschenkerij de Veere Blauwe Reiger

Zanddijkseweg Veere (tussen Middelburg12a, en Veere)

Zanddijkseweg aansluitend aan wandelgebied met Jaagpad12a, langsVeere het kanaal door Walcheren (tussen Middelburgperenfiets Veere) aansluitend aan wandelgebied met Middelburg en parkeren Veere) Theeschenkerij is goed (tussen te bereiken. Voor volg de aanwijzingen. aansluitend aan wandelgebied met Jaagpad langs het kanaal door Walcheren Jaagpad langs het kanaal door Walcheren. is goed www.deblauwereiger-veere.nl - tel.Theeschenkerij 0118-593720 Theeschenkerij is goed per fiets te bereiken. Voor parkeren volg de aanwijzingen.

perwww.deblauwereiger-veere.nl fiets te bereiken. Voor parkeren- tel. volg0118-593720 aanwijzingen.

www.deblauwereiger-veere.nl - tel. 0118-593720


FOV FOV

Boerderijwinkel fruitteeltbedrijf van den Bosse

Boerderijwinkel fruitteeltbedrijf van den Bosse

open dag

open dag rondleidingen rondleidingen wijnproeverij rondleidingen wijnproeverij paardentram wijnproeverij paardentram paardentram maisdoolhof maisdoolhof maisdoolhof springkussen springkussen

zaterdag 18 augustus zaterdag 18 Augustus

! k j i l n o s r e Gewo n p w .wim oenstoal.n Veere

info@campveersetoren.nl Kaai 2 Reserveren 0118-501291

zaterdag 18 Augustus

open dag

TIM ERWERKEN

Auberge de Campveerse Toren E 30 Markt menu 3 gangen ÂŹ

WANDEN PLAFONDS [PVC] -VLOEREN SCHUIFKASTEN BOEKENKASTEN WANDEN PLAFONDS [PVC] -VLOEREN VERLICHTING SCHUIFKASTEN BOEKENKASTEN TIMMERWERKEN VERLICHTING TIMMERWERKEN

Meulenberg Meulenberg Meulenberg Diervoeder Diervoeder Diervoeder

springkussen oldtimers

PaardenvoerPaardenvoer Paardenvoer En hobbyvoeders En hobbyvoeders En hobbyvoeders Honden-en kattenvoer Honden-en kattenvoer Honden-en kattenvoer

koffiemetmet zeeuwse koffie zeeuwse bolusbolus

Plantlustweg 1 Serooskerke Plantlustweg 1 Serooskerke Geopend maandag t/m zaterdag Geopend vanvan maandag t/m zaterdag

www.wimmoenstotaal.nl

www.wimmoenstotaal.nl sterk in schuifkasten op maat!

www.vandebossefruit.nl www.vandebossefruit.nl

Uitgebreid assortiment Uitgebreid assortiment Uitgebreid assortiment Accessoires Accessoires Accessoires

Salarisverwerki ng ! ! ! jk jk li li jk n n GeGweowGooenownpoBelaeostpingadvinrsees orspooeorsoonLoonadvilies

A.C. RIJKEN EN ZONEN V.O.F. Meubelmakerij, Restauratieen Aannemingsbedrijf Middelburgsestraat 60b en c, 4371 ET Koudekerke Tel: 0118 552400 www.acrijken.nl

Accountancy

Weide afrastering Weide afrastering Weide afrastering Kunstmeststoffen Kunstmeststoffen Kunstmeststoffen Molenweg 2 4353 BE Serooskerke Molenweg 2 4353 BE Serooskerke

Molenweg 2 4353 BE Tel.0118-591238 Serooskerke Tel.0118-591238 Tel.0118-591238

! k lij on so er p n ! oo k lij GGGew on so er p n Bel a st i n gaangi f t e n oo ew HR Di ensten ! ! k k lij lij on on so so so er er er p p Gew ewewoooooonnnp Bedrijfsadvies

Detachering

Accountancy Accountancy Accountancy

Salarisverwerking Salarisverwerking Salarisverwerking Loonadvies Loonadvies Loonadvies

Belastingadvies Belastingadvies Belastingadvies Accountancy Belastingaangiften Belastingaangiften Belastingaangiften Accountancy Accountancy Accountancy Belastingadvies Accountancy Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Belastingadvies Belastingadvies Belastingadvies Belastingaangiften Belastingadvies Belastingaangiften Belastingaangiften Belastingaangiften Bedrijfsadvies Belastingaangiften Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies

Online diensten

Salarisverwerking HR Diensten HR Diensten HR Diensten Salarisverwerking Salarisverwerking Salarisverwerking

Loonadvies Salarisverwerking Detachering Detachering Loonadvies Loonadvies Detachering Loonadvies HR Diensten Loonadvies

HR Diensten HR Diensten HR Diensten Online Online diensten diensten Detachering HR Diensten Online diensten Detachering Detachering

Detachering

Online diensten Detachering Online Online diensten diensten

Online diensten Online diensten

MIDDELBURG MIDDELBURGMIDDELBURG OOSTKAPELLE OOSTKAPELLE INTERNET INTERNET OOSTKAPELLEINTERNET MIDDELBURG MIDDELBURG OOSTKAPELLE OOSTKAPELLE INTERNET INTERNET MIDDELBURG OOSTKAPELLE INTERNET T 0118 612 T 0118 774 612 774 T612 0118 T 612 0118 774612 T 7740118 583 T 0118 0118 T583 0118 583 010 010TT583 T 0118 010 T010 0118 583 010 T MIDDELBURG 0118 612774 774 OOSTKAPELLE INTERNET 0118 583 010 MIDDELBURG E middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl OOSTKAPELLE INTERNET E oostkapelle@joosse.nl E oostkapelle@joosse.nl WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL E middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl 0118 612 774 E oostkapelle@joosse.nl E T middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl T 0118E583 010 E oostkapelle@joosse.nl E oostkapelle@joosse.nl oostkapelle@joosse.nl T 0118 612 774 E middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl

Erkend Installatiebedrijf Erkend Installatiebedrijf

Meulmeester Meulmeester

sanitair, sanitair, centrale centrale verwarming, verwarming, gas, gas, water, water, dakbedekking, loodgietersloodgieters- en en zinkwerk, zinkwerk, dakbedekking, houtgestookte cv-ketels en zonnecollectoren houtgestookte cv-ketels en zonnecollectoren

T 0118 583 010 E oostkapelle@joosse.nl E oostkapelle@joosse.nl

MIDDELBURG OOSTKAPELLE Heeft T 0118 61u2 774zichzelf T 0118 583 010 buitengesloten? Neem contact E middelburg@j oosse.nl opEmet: oostkapelle@joosse.nl

WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.N WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL

INTERNET

WWW.JOOSSE.NL

Jan Vaderstraat 7, 4365 BH Meliskerke

Ook adverteren op deze pagina? Ook adverteren Neem contact op met op deze pagina? Nick Visser Neem contact op met Tel. 0118 617661 Nick Visser Tel. 0118 617661

Jan Vaderstraat 7, 4365 Telefoon 0118 - 56 13 98 BH Meliskerke Fax 01180118 - 56 62 Telefoon - 561413 98 info@installatiebedrijfmeulmeester.nl Fax 0118 - 56 62 14 www.installatiebedrijfmeulmeester.nl info@installatiebedrijfmeulmeester.nl www.installatiebedrijfmeulmeester.nl

Hubo Westkapelle 0118-572612 westkapelle@hubo.nl DE ENIGE SLOTENMAKER VAN WALCHEREN!


Speciale aanbieding voor lezers De Bode

Familiedagen op herhaling bij Sneeuwattractiepark Skidôme

Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur GROTE FAMILIEBEURS

Familiedagen Bij Sneeuwattractiepark Skidôme

RUCPHEN – Sneeuwattractiepark Skidôme en weekblad De Bode houden in navolging van het succes van twee jaar geleden opnieuw de Familiedagen. Op 7, 8 en 9 september kunnen lezers tegen fikse kortingen terecht om onder meer te glowgolven, te icekarten, te skiën, te snowboarden, te sleeën en te snowtuben. Speciaal voor de Familiedagen is het ook mogelijk om te tokkelen en te abseilen vanaf een brandtrap op een hoogte van 25 meter. om een half uur vrij te wintersporten. Bij GlowGolf betreden de golfers de wereld van Antarctica en komen ze in aanraking met levensgrote ijsberen, orka’s en pinguïns. Hierbij behoren fluorescerende black lights met glowgolfballen en glowgolfsticks. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om te sleeën of te snowtuben (in een band van de sneeuw glijden) op het glijfestijn.

In Sneeuwattractiepark Skidôme ook onder meer gesnowtubd worden.

DOOR MONIQUE JANSEN

helemaal vol geparkeerd”, vertelt Maas.

De vorige Familiedagen trokken in totaal 1.500 deelnemers. Anton Maas, manager marketing bij Sneeuwattractiepark Skidôme verwacht dat dit aantal dit jaar ruimschoots zal worden overtroffen. Het vernieuwde winterpretpark draait sinds de heropening als een tierelier. Vrijwel alle attracties kunnen rekenen op een enorme belangstelling. De bezoekersaantallen bij Sneeuwattractiepark Skidôme zijn meer dan goed, maar de aantallen pieken vooral in de winter. “In de kerstvakantie was het echt ongekend. Alles stond toen

Activiteiten De Familiedagen zijn een uitstapje waar hele families gebruik van kunnen maken. “Het is een hele leuke aanbieding”, vertelt Maas. “Je kunt ’s ochtends bijvoorbeeld gaan glowgolfen met de familie om daarna ’s middags te gaan skiën of te snowboarden. Vanuit de horecagelegenheden kun je naar de activiteiten kijken.” Het is mogelijk om vrij te skiën en te snowboarden, maar ook om tegen een sterk gereduceerd tarief een proefles van anderhalf uur te nemen. Na de proefles zijn de deelnemers nog vrij

Uniek Het icekarten bij Sneeuwattractiepark Skidôme is uniek in Europa. “We hebben zelfs inmiddels toeristen uit Frankrijk en Duitsland ontvangen die kwamen voor het icekarten”, vertelt Maas. Icekarten is heel anders dan gewoon karten.De elektrische aangedreven icekarts glijden over het ijs door middel van driften. Het gaat vooral om de behendigheid. De deelnemers glijden door een bijzondere bosrijke beleving. Speciaal voor de Familiedagen staat er eenmalig een bijzondere attractie bij Sneeuwattractiepark Skidôme. Medewerkers van een outdoorbedrijf verzorgen tijdens de Familiedagen het tokkelen en abseilen vanaf een hoge brandtrap. “Dit is een hele leuke belevenis die een kick geeft”, vertelt Maas. Het Rucphense winterpretpark won onlangs de verkiezing van het Leukste Dagje Uit in Brabant en wist hiermee ook de Efteling achter zich te laten. Inmiddels zijn de eerste paar honderd aanmeldingen voor de Familiedagen binnen. Inschrijven kan via www.internetbode.nl. Zie ook de aanbieding in deze Bode voor de tarieven.

Wandelingen IVN Walcheren MIDDELBURG - Op vrijdag 17 augustus neemt een ervaren IVN gids u mee op een wandeling langs de mooie bomen in de binnenstad van Middelburg. De gids vertelt u over de bomen die u op uw wandeling tegenkomt. Over de Plataan bijvoorbeeld, de Vleugelnoot, Linde, Tulpenboom en Taxus (Venijnboom). Vertrek

om 13.30 uur vanaf de Markt vóór de Drvkkerij en duurt + 1½ tot 2 uur. Voor kinderen tot 6 jaar en voor leden van IVN Walcheren is deelname gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wandeling Vlissingen Op zaterdag 18 augustus kunt u mee op de wandeling langs de waterpartijen in het

Nollebos en over de Nolledijk (voormalige Zwakke Schakel). Vertrek vanaf het de sculptuur van Wessel Cozijn bij de opgang naar de Boulevard bij het Wooldhuis om 10.30 uur. De wandeling duurt ca 1½ uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kinderen onder 6 jaar en leden van IVN Walcheren gratis. Kaartjes verkrijgbaar bij de Natuurgids.

7

september 10.00-22.00 u.

8

september 10.00-22.00 u.

9

september 10.00-22.00 u.

Speciale lezers aanbieding Normaal tarief:

GlowGolf 4 t/m 12 jaar 6,50 GlowGolf v.a. 13 jaar 7,95 2 uur vrij skiën/snowboarden 4 t/m 12 jaar 27,50 2 uur vrij skiën/snowboarden v.a. 13 jaar 32,50 1,5 uur proefles + 0,5 uur vrij alle leeftijden 39,75 2 uur sleeën/snowtuben 4 t/m 12 jaar 15,00 2 uur sleeën/snowtuben v.a. 13 jaar 19,00 1 heat IceKarten (v.a. 1,40 meter) 19,50 Tokkelen en abseilen vanaf brandtrap (ca. 25mtr.)

Tarief

Bode-lezer:

5,50 6,95 12,50* 15,00* 15,00* 12,50 15,00 17,00 15,00

*incl. materiaal

SPECIAAL MILIEDAGEN!!

TIJDENS DE FA

Inschrijven? Ga snel naar www.internetbode.nl

BEDRIJVIG NIEUWS Bedrijf in Serooskerke houdt zaterdag open dag

Appels blinken aan de boom bij Fruitteeltbedrijf Van den Bosse SEROOSKERKE - Omdat het vorig jaar goed bevallen is, houdt Fruitteeltbedrijf Van den Bosse in Serooskerke zaterdag 18 augustus voor de tweede keer een open dag. DOOR BRITTA JANSSEN Marcel van den Bosse laat geïnteresseerden van 9.30 uur tot 16.00 uur een kijkje achter de schermen nemen bij zijn bedrijf. Zo komen mensen meer te weten over bijvoorbeeld de boomgaard en de teelt. De vaste fruitteeltmedewerker David geeft mensen een rondleiding en een enthousiaste hobbyist geeft een demonstratie met een oude dorsmachine. Ook is er een gratis maïsdoolhof waarin mensen wel tien, vijftien minuten zoet zijn bij het zoeken naar de uitgang, voorspelt Marcel. Zo is het niet alleen een interessante dag voor volwas-

senen, maar kunnen ook gezinnen zich vermaken bij de open dag. Blinken Om de aandacht te vestigen op zijn zaak organiseerde Marcel vorig jaar voor het eerst een open dag. “Door de nieuwe N57 ligt ons bedrijf wat meer afgelegen en met de open dag willen we extra aandacht vragen voor het bedrijf. Daarnaast wilden we een open dag houden, omdat mensen in de winkel vaak vragen wat we allemaal doen en ook zeggen dat ze het leuk zouden vinden om rond te kijken. Bij een open dag heb je daar ook echt de tijd voor.” Bij de primeur wist Marcel niet precies wat hij kon verwachten, maar de open dag bleek een succes. “Er kwamen vooral bekenden, maar ook mensen van de andere kant van Walcheren. En hun reacties waren positief. Ze zeiden bijvoorbeeld dat

ze blij werden van het zien van alles dat groeit, omdat dat er zo mooi uitziet. En nu blinken de eerste appels ook al weer aan de boom.” Winkel Fruitteeltbedrijf Van den Bosse teelt de appelsoorten Elstar, Jonagored, Goudreinette, Delcorf, Golden Delicious, Alkmene en Breaburn, de peersoorten Conferénce, Doyenné du Comice en Gieser Wildeman en aardbeien. Verder verbouwen ze ook vroege aardappels, uien en bloemkool. Met de aardappels bakken ze tijdens de open dag frietjes. Het bedrijf is continu in beweging en innovatie staat hoog in het vaandel. Zo kan Van den Bosse de klant zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Het bedrijf wil haar klanten een kwalitatief goed en betrouwbaar product aanbieden, zodat mensen écht kunnen genieten van de ge-

Marcel van den Bosse.

zonde producten uit de natuur. Het fruitteeltbedrijf heeft ook een boerderijwinkel. Hierin worden eigen producten verkocht, maar ook bijvoorbeeld groenten, andere fruitsoorten, kaas, zuivel, sap van

eigen fruit en noten. De winkel is open van maandag tot en met vrijdag (van september tot en met april, woensdag tot en met vrijdag) van 9.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 9.30 uur tot 15.30 uur.

Fruitteeltbedrijf Van den Bosse, Plantlustweg 1, Serooskerke, tel. (0118) 592762 / 06-10667909, www.vandebossefruit.nl, mvdbosse@filternet.nl. PAGINA 8


Nieuwe editie Survivorsland festival MIDDELBURG - Op zondag 19 augustus is er weer een editie van het Survivorsland festival in Middelburg. Het jaarlijks terugkomend, uniek festival zal weer plaatsvinden in de zaal van café ’t Schuttershof te Middelburg. Alle opbrengst, zoals bij elk evenement van Survivorsland, gaat naar een belangrijk onderzoek van kanker in ons land. Het programma van dit jaar is gevuld met rockbands van de bovenste plank. Met optredens van de Zeeuwse band Mamilla. Zij zullen, traditioneel zoals elk jaar, het festival openen. Ook van de partij is de Belgisch- Zeeuws Vlaamse Metallica tribute band Meclassica, die al lovende recensies heeft gekregen. Uit Den Haag komt de bluesrockband Wildcard Dukes, zij spelen blues uit eigen repertoire met een vette knipoog naar bands als Ten Years After en B.B. King. Uit Rotterdam komt My Own Army, deze talentvolle

rockband krijgt lof na lof en timmeren flink aan de weg om een “grote” te worden in de Nederlandse muziekcircuit. Als ware afsluiter van dit festival speelt dé coverband van dit moment: Hot Fuzz. Deze band is samengesteld uit gerenommeerde musici uit de Nederlandse rock scene. Zij spelen classicrock covers, met als stelling: u roept, wij spelen. In de pauzes draait DJ Hansjuh de beste klassiekers uit de popgeschiedenis in de subtropisch ingerichte tuin van ’t Schuttershof. Er staan daar ook kraampjes waar de lekkerste Indische gerechten worden bereid en verkocht, allemaal voor het goede doel. Alle bands spelen geheel belangeloos op dit festival. Voorverkoop is al begonnen. Voorverkoopadressen en alle informatie over dit festival kunt u vinden op de website van Survivorsland: www.survivorsland.nl. De zaal gaat open 15:00 uur. Aanvang is 15:30 uur. De organisatie van dit festival

is in handen van café ’t Schuttershof en Stichting Survivorsland. De opbrengsten van alle evenementen van Stichting Survivorsland gaan naar een specifieke kankeronderzoek in ons land. Deze worden door de Stichting zorgvuldig gekozen, dat werkelijk al het geld terecht komt bij de onderzoeksteams zelf. Het UMCG Groningen met een belangrijk zaadbalkanker onderzoek, het NKI en Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam met hun onderzoek : “Kankertherapie op maat”, het Erasmus MC Rotterdam met hun baanbrekend onderzoek naar het non-Hodgkin lymfoom en het Josehphine Nefkens Instituut te Rotterdam met hun borstkankeronderzoek ontvingen al eerder donaties van Stichting Survivorsland. Tevens hebben het KWF kankerbestrijding en Stichting Palazzoli meerdere donaties mogen ontvangen. Meer informatie betreffende deze onderzoeken is te vinden op de website van Survivorsland.

Record aantal deelnemers Dishoek-Zoutelande DISHOEK - Het was zelden zo druk als bij de 9e editie van deze zee zwemtocht. Er schreven zich 77 deelnemers in, toen zij naar het strand gingen was er sprake van een prachtige zomeravond : zon en water van 19 graden. Even na zeven blies Thierry Potin het peloton weg en vormde zich een langgerekt

veld van wedstrijdzwemmers, triatleten en recreanten. Ze waren uit alle hoeken van het land gekomen, om ,hetzij voor de eerste of zoveelste keer, te ervaren wat zee zwemmen betekent. De behoorlijke golfslag en de schittering van de ondergaande zon op het water maakte oriëntatie lastig. Aan de finish was een onverwacht groot publiek getuige van deelnemers in alle soorten zwemkleding, die moe maar

voldaan zich meldden bij de wedstrijdleiding. Er klonk nogal eens een welverdiend applaus voor hun prestaties op. Na afloop werden de winnaars in het strandpaviljoen extra in het zonnetje gezet. De derde tocht van 4 km: WestkapelleZoutelande is op woensdag 15 augustus om 19.00 uur. Uitslag/foto: www.zwemmenlangswalcheren.nl

Dauwendaele ssortiment door het hele a

15 t/m 28 augustus GroenRijk Goes • Nieuwe Rijksweg 2 D ’s-Heer Hendrikskinderen • 0113-223359 www.groenrijk.nl

JAN ZWEMER

Boeren en het liberalisme

Niet langer heeft het CDA sterke banden met boerenorganisaties, maar de VVD is onder landbouwers de favoriete partij, vermeldden de kranten onlangs. Dat boeren relatief vaak stemmen voor de liberale VVD, weten veel Zeeuwen wel. In West Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Beveland staan zij al lang bekend als twee handen op één buik. Maar hoe is dat op Walcheren waar altijd veel kleine boeren waren? In de tijd voor het algemeen kiesrecht (1918), toen vooral boeren en middenstanders kiesrecht hadden omdat ze een bepaald bedrag aan belasting betaalden of een eigen huis hadden, was politiek Nederland globaal verdeeld in twee kampen: confessioneel en liberaal. Op het protestantse Walcheren ging de strijd altijd tussen ARP (orthodox protestant) en de liberale hoofdstroming. Het platteland was overwegend ARPgezind, met uitzondering van Nieuwland, terwijl in Domburg en Veere beide stromingen bijna even sterk waren. Dorpen met veel kleine boeren als Bigge-, Melis-, Grijps- en Serooskerke en Zoutelande waren ARP-bolwerken. Dus niet alleen dorpen met veel gereformeerden, het gold ook voor het overwegend hervormde Zoutelande. Dat kleine boeren ook stemrecht hadden, was op Walcheren gunstig voor de confessionelen. Vanaf 1918 hadden de liberale partijen op het Walcherse platteland lang een marginale positie. Bij de raadsverkiezingen functioneerden wel allerlei ongebonden lijsten met een liberaal tintje. Maar met Kamerverkiezingen scoorden de liberalen slecht. Bij die van 1948 bijvoorbeeld kwam de VVD alleen op Domburg aan tien procent. In de andere dorpen zat zij daar flink onder of was helemaal afwezig, zoals in Grijps- en Meliskerke. Walcheren was nog volop agrarisch en de latere CDA-partijen, ARP en CHU, vertegenwoordigden landelijk het boerenbelang. Pas in de jaren zeventig begon de VVD-score bij de Kamerverkiezingen op het Walcherse platteland flink te stijgen. In de gebieden met vroeger (heel) veel kleine boeren, de gemeenten Veere en Valkenisse, liep ze tussen 1971 en 1977 op van bijna zeven en bijna acht procent tot vijftien en bijna twintig procent. Was dat een reactie op het feit dat heel wat kleinere boeren in deze jaren dreigden te moeten stoppen? Of kwam het door de politieke verhoudingen in 1977 en Wiegels redeneerkunst(en)?

MIDDELBURG - Programma Zaterdag 18 augustus 14.30 WHS 1-FCD 1 (beker) 12.45 FCD 2-Hoek 4 (beker) 14.30 Serooskerke 3-FCD 3 (beker) 14.30 FCD A1-RCS A1 (beker) 11.15 Arnemuiden C1-FCD C1 (beker) 11.00 FCD D3-VCK D2 (oefen) Er spelen enkele team een toernooi: MC1 toernooi FC Dauwendaele, D1 toernooi RCS, D2 toernooi RCS, E1 toernooi Nieuwdorp/LeBo, E2 toernooi Walcheren, E3 toernooi Walcheren, E4 toernooi Walcheren, F1 toernooi Nieuwdorp/LeBo, F2 toernooi Zeelandia Middelburg, F3 toernooi Zeelandia Middelburg, F4 toernooi Zeelandia Middelburg. Voor meer info en eventuele wijzigingen: www.fcdauwendaele.nl

KV ONDO MIDDELBURG - De trainingen zijn hervat afgelopen week bij KV ONDO en worden naar aanloop van de competitie diverse oefenwedstrijden gespeeld om beslagen aan de competitie 2012/2013 te beginnen. Oefenprogramma: Donderdag 16 augustus 19.15 ONDO A1-Tjoba A1 19.15 ONDO 2 -Stormvogels 2 20.35 ONDO A2-Tjoba A2 20.35 ONDO 1 -Stormvogels 1 Zaterdag 18 augustus ONDO 1 en 2 toernooi in Goes 10.30 Fortis B2-ONDO B2 11.30 Fortis B1-ONDO B1 Woensdag 22 augustus 19.30 Swift B1-ONDO A2

Start MZVC

MIDDELBURG - MZVC start de bekercompetitie op zaterdag 18 augustus. Thuis MZVC -Heinkenszand 1 15.00 uur Dinsdag 21 augustus Axel 1-MZVC 119.30 uur Info: www.mzvc.eu PAGINA 9

KORTE BERICHTEN

Collecte Rode Kruis: De collecte voor het Rode Kruis die in de week van 24 t/m 30 juni is gehouden, heeft op Walcheren ruim 16.200 euro opgeleverd. Dat is bijna 1500 euro meer dan vorig jaar. Op Walcheren gingen dit jaar 260 collectanten op pad. Mini-symposium: Zorgketen Dementie Oosterschelderegio (ZDO) houdt een mini-symposium op donderdag 23 augustus van 13.30-17.00 uur in Kloetinge. De middag is bedoeld als inspiratiebron en kennisuitwisseling voor medewerkers die werkzaam zijn in de keten van de dementiezorg. Genodigden kunnen zich nog steeds aanmelden via secretariaat ZDO, tel.: 0113-267430, e-mail: temminck@emergis.nl. Geen uitnodiging ontvangen en denkt men wel bij de doelgroep te horen? Neem contact op met het secretariaat van ZDO. DOMBURG Tennis by the Sea: Voor het 2e seizoen houdt tennisvereniging LTC Domburg i.s.m. de Domburgse Ondernemersvereniging en Apparthotel Bommelje het Tennis by the Sea op Tennispark De Kikkerpit, J.W. Schuurmanstraat 129a, Domburg. Dit zijn recreatieve avondtoernooien op de dinsdagavonden 21 en 28 augustus. De avonden zijn bedoeld voor toeristen en leden van tennisverenigingen in de regio. Aanvang 20.00u. Bijzonder concert: Het mannen-ensemble Lezzom en het gemengd ensemble Willebrord geven op 22 augustus om 20.30u een gezamenlijk zomeravondconcert in de Protestantse Kerk, Markt 8, te Domburg. Beide koren staan onder leiding van Elena Berdnikova. Medewerking wordt verleend door de sopraan Maartje Stroo en de mezzo-sopraan Inge Lampert. Het concertthema is; ‘van Klassiek tot Modern’. Toegang gratis. AAGTEKERKE Zingen op Walcheren: In de Dorpskerk van Aagtekerke wordt woensdag 25 juli om 20.00u de eerste van de vier zomerzang avonden van dit zomerseizoen gehouden. Bezoekers kunnen zelf een verzoeknummer indienen vanuit de bundel die samen is gesteld door de organisatie Omnis Cantare; psalmen en gezangen van o.a. Joh. de Heer. Orgel wordt bespeeld door organist Harrie Roubos met o.a. een orgelsolo. De toegang is vrij, wel collecte t.b.v. de 4 Zeeuwse Gezinnen die namens de MAF werkzaam zijn. OOSTKAPELLE Zomeravondconcert: Stichting Oostkapelle Cultureel, woensdag 18 juli om 20.00u, Dorpskerk te Oostkapelle mmv Rotterdam Chamber Ensemble met Daniella Ferdinand cello, Arco van Zon hobo en Henk van Zonneveld clavecimbel. Programma: www.zomeravondconcertenoostkapelle.nl Terra Maris: Zaterdag 18 augustus, 10.30-12.00u, ‘Met de imker mee’. Maximaal 20 deelnemers. Het is belangrijk goed gesloten kleren te dragen met lange mouwen, lange broek en sokken. Kinderen worden verkleed als echte imkers. Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Ruim van tevoren aanmelden want vol is vol via reserveringen@terramaris.nl o.v.v. naam en tel.nr. of via 0118-582620. Zondag 19 augustus, 9.30-11.00u, Korren en zeeschuimen. Het is praktisch om een handdoek en waterschoenen mee te nemen voor deze activiteit. Aanmelden noodzakelijk via: reserveringen@terramaris.nl of 0118-582620 uiterlijk tot één dag voor de activiteit. Dinsdag 21 augustus, 10.00-11.30u, ‘Schilderen met zand en schelpengruis’. Aanmelden via reserveringen@terramaris.nl MIDDELBURG Middagpauzeconcert: Donderdag 16 augustus vindt in de Oostkerk te Middelburg weer het wekelijks pauzeconcert plaats door Henk G. van Putten (Kapelle). Elke donderdag tussen 12.30 en 13.00u zal het beroemde ‘De Rijckere’-orgel uit 1783 worden bespeeld. Openstelling Hofpleinkerk: Ook dit jaar is de Hofpleinkerk de maanden augustus iedere zaterdagmiddag open. Wij willen zo als Kerkelijke Gemeente naar buiten treden. Op deze manier willen wij iets laten zien en vertellen wat ons als Kerkelijke Gemeente bezighoud. Ook is er een stiltehoek aanwezig, waar men zich even kan terug trekken uit de hektiek van alledag. De openingstijden zijn van 13.00-16.30u. Boekenmarkt: Op zaterdag 18 augustus zal op de Middelburgse Markt een boekenmarkt worden gehouden. De markt begint om 10 uur, duurt tot 17 uur en is gratis toegankelijk. Informatiebijeenkomst: Op donderdag 23 augustus is er een informatiebijeenkomst voor ZZPers in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst zal Zorg & Co, een coöperatie samenwerkende zelfstandige ondernemers, uiteenzetten wat zij voor ZZPers kan betekenen en wat de voordelen zijn om zich hierbij aan te sluiten. De middag wordt gehouden in de Stationsstraat 15 te Middelburg, aanvang 14.00u. Vooraf even aanmelden wordt erg op prijs gesteld, tel. 0118-638770 / 06-51213492 of info@pluseen.nl Multiculturele proeverij: Geuren prikkelen zintuigen in ´t Gasthuis, SVRZ locatie Middelburg op dinsdag 21 augustus vanaf 14.00u. De hal van het centrum voor zorg en reactivering aan het Noordpoortplein is dan een bundeling van diverse geuren en klanken. Verschillende culturen zijn vertegenwoordigd in de kraampjes en zorgen voor live-muziek en hapjes. Orgelbespeling: Dinsdag 21 augustus geeft Jetty Podt een orgelbespeling in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Zij speelt een aantal werken van Johann Sebastian Bach, een Prélude van Frédéric Chopin in een bewerking van Franz Liszt en Funérailles van Franz Liszt in een bewerking van Lionel Rogg. Jetty Podt studeerde orgel en kerkmuziek bij Johan van Dommele, Bert Matter en Jan Welmers. Zij is als organist verbonden aan de Stevenskerk in Nijmegen. Het concert begint om 20.00u. Toegang tot 12 jaar gratis. Miniconcert Stefan Knuijt: Op donderdag 16 augustus geeft de jonge talentvolle musicus Stefan Knuijt uit Nieuw- en Sint Joosland een pianorecital in het wekelijkse miniconcert in de Koorkerk in Middelburg. Het miniconcert is één van de activiteiten van het Lange Jan Project. Het concert begint om 15.00u, de toegang is vrij. GRIJPSKERKE Time 2 Sing: Zondag 19 augustus wordt er in de Michaëlskerk, Kerkring 26 in Grijpskerke een Time 2 Sing dienst gehouden. De dienst begint om 19.00 uur. Het thema van deze maand is: Roept U maar! Meer informatie: time2sing@pkn-grijpskerke.nl of bel 0118592523. Wij zijn ook te beluisteren via www.audioserver.nl Jeugdnatuurclub: Het 11e seizoen van jeugdnatuurclub De Vleermuisstart op dinsdag 21 augustus. Iedere dinsdagavond (met uitzondering van schoolvakanties) vinden activiteiten in het jeugdhonk Nimmerdor plaats. Jeugdnatuurclub is voor kinderen van 7 t/m12 jaar. Lijkt het je leuk om dingen over de natuur te leren, of wil je graag met natuurzaken knutselen? Ga dan op dinsdagavond 21 augustus om 18.30 uur een kijkje nemen op de kennismakingsavond. Info: e-mail natuurclub@zeelandnet.nl WESTKAPELLE Avondwandeling: Donderdag 16 augustus houdt wsv de vrolijke tippelaars i.s.m Polderhuis Westkapelle tijdens het jaar van het water Avondwandeling De Nieuwe Dijk. Afstanden 5, 10, 15 km, startburo Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 154-156, Westkapelle, geopend van 17.30-21.00u. Start: 15 km 18.00u / 5 en 10 km 18.30u. Inschrijfgeld betalen bij inschrijven aan de start. Inlichtingen: wsvdvt@zeelandnet.nl VROUWENPOLDER Jubileum Paardensportvereniging Oranjezon: Op zaterdag 1 september wordt het 60 jarig jubileum gevierd op manege de Eendracht in Vrouwenpolder. Met een puzzelrit, een jubileumrondrit, presentaties van Oranjezontoppers (Thamar Zweistra, Mieke Evertse, Christiaan Provoost, Marcelle de Kam e.v.a.) en een feestavond is er voor ieder wat wil. Alle leden en oud-leden met hun familieleden worden hiervoor uitgenodigd. Aanmelden via oranjezon60@zeelandnet.nl of via de website: www.psvoranjezon.nl


Vikingendag is startsein voor WK kustvissen ZOUTELANDE - Het is Vikingendag in Zoutelande op zaterdag 13 oktober. Deze dag wordt gehouden door Stichting Zoutelande Actief, in samenwerking met Provincie Zeeland. De Vikingendag vormt de aftrap van het WK Kustvissen, dat van zaterdag 13 tot

zaterdag 20 oktober plaatsvindt langs de kust van Walcheren. De Walcherse zanger en entertainer Reginald Peene en shantykoren ‘Voor de Mast’ en ‘Het Veerse Scheepstuig’ treden op en er is een culinaire stand met Zeeuwse Zilte Zaligheden klaargemaakt door Meesterkok Sjaak Jobse i.s.m. lokale restaurants in Zoutelande.

In de kerk worden lezingen gehouden over Zoutelande en de inundatie met aansluitend een tocht met de paardentram naar de 2 bunkers. Natuurlijk zijn er ook diverse kinderactiviteiten. De dag wordt afgesloten met een optreden van Reginald Peene en ‘s avonds is er vuurwerk. Kijk voor meer info: www.jaarvanhetwater.nl

- ADVE RT oRIAl -

Op zoek naar een relatie of maatje?

Havendag jachtclub Veere VEERE - Jachtclub Veere, gevestigd in de stadshaven Veere houdt op zaterdag 18 augustus een Havendag. Alle leden van de Jachtclub zijn uitgenodigd om mee te doen aan dit evenement.

De organisatoren hebben een programma uitgewerkt dat even leuk en interessant is voor onze jeugdleden als ook voor de rest ven de leden. Het begint om 12.00u en is als volgt samengesteld: Boegspriet lopen; Zwemmen met kleding en zwemvest; De-

monstratie’s met o.a. Waterpolitie, Brandweer en Reddingsbrigade; Admiraal varen met Zeilschepen en Moterboten; Auto trekken; Als laatste om ongeever 16.00u het gezamenlijk zingen van Zeemansliederen. U bent van harte welkom in de haven.

Traditiedag WESTKAPELLE - Op woensdag 15 augustus is er in Westkapelle Traditiedag. De traditiedag is een bruisende themadag, gebaseerd op allerlei gebruiken en gewoontes van vroeger. 11.00-17.00u: Traditiemarkt en Ambachtenquiz (tuin Polderhuis) In de tuin van het museum Polderhuis is er demonstratie kantklossen en garnalen pellen, proeverijen en verkoop van Zeeuwse lekkernijen.

11.00-17.00u: Aanbiedingen van lokale ondernemers en organisaties (Zuidstraat) 11.00-17.00u: Paardentram door het dorp op de route Joossesweg, Dorp, Polderhuis 13.00-21.00u: Oude Ambachten (o.a. de Heiploeg) (Markt) 13.00-17.00u: Loopshow met Walcherse Klederdracht (Markt - route dorp) 14.00u: Demonstratie paarden beslaan door de hoefsmid van Stichting Werkend Zeeuws trekpaard, in de smidse van Gebr.

van Sighem in de Utrechtsestraat. 14.00-16.00u: Taarten- en cupcake bakwedstrijd (tuin Polderhuis) 11.00-17.00u: Workshop cupcake versieren 16.00u: Demonstratie Walcherse klederdracht 11.00-15.30u: Kleurwedstrijd Jikkemientje, Jury Auteur J. Reinhard (avonturen van Jikkemientje) 17.00-22.00u: Live Muziek (Markt) 19.00-21.30u: Open avond KNRM (Radarstation Erica)

Renohome is specialist in renovatie, vernieuwing of in aanschaf van: kozijnen • voordeuren • schuifpuien • dakkapellen • gevelbekleding • rolluiken • garagedeuren • veranda’s terrasoverkapping • parket • laminaat • vloertegels • binnen en buitenzonwering • raamdecoratie • horren

20% vakantievoordeel

ST-MAARTENSDIJK - Vrienden, kennissen, familie, er zijn genoeg leuke, lieve mensen om ons heen. Maar de meeste singles willen toch een hechte band met iemand. Een persoon die je kunt vertrouwen en met wie je je diepste gedachten en gevoelens kunt delen. Samen kun je tenslotte ook veel meer aan, zelfs een crisis! 40PlusRelatie is een gerenommeerd relatiebemiddelingsbureau met vijftien kantoren met een groot landelijk bestand singles en brengt mensen van 40 tot 80 jaar bij elkaar. De kracht van 40PlusRelatie is de persoonlijke bemiddeling, vertelt Cobie de Weerd. “In mijn regio ken ik al mijn cliënten persoonlijk, want ik ben hun vaste consulente en houd regelmatig contact. Dit alles maakt de slagingskans groter.” Telefoontje ‘Toen ik jouw advertentie las, was het best een grote stap om je te bellen’. Het begint allemaal met een telefoontje. Hierin maak ik geheel vrijblijvend een afspraak met je. Ik kom bij je thuis en we praten over de werkwijze en jouw wensen en achtergrond. De volgende stap is een uitgebreid intakegesprek en het opmaken van een persoonsbeschrijving en dan ga ik op zoek naar een passende match. Door deze persoonlijke aanpak vinden steeds meer singles via 40PlusRelatie hun partner. Neem het geluk zelf in de hand en bel! Gewoon doen! Cobie de Weerd van relatiebemiddelingsbureau 40PlusRelatie (regio Zeeland en West-Brabant), tel. 0166 78 5000, website www.40plusrelatie.nl

open tijdens de bouwvak

Profiteer* nu van

Cobie de Weerd.

Pallets

voor elk budget, een passende aanbieding!

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

Laat al uw internetaankopen afleveren

bij

Bestevaer

Scheldestraat 60 4381 RV Vlissingen

oP alle Producten! *vraag naar de voorwaarden

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

Kloosterweg 4 Kapelle • info@renohome.nl 0113 - 610977 (maandag alleen op afspraak)

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

Tel.: 0118-431985 06-22999289 en haal uw pakket(je) op tijdens de winkeltijden: maandag 13.30 - 17.30 u. dinsdag 9.30 - 17.30 u. woensdag 9.30 - 17.30 u. donderdag 9.30 - 17.30 u. vrijdag 9.30 - 21.00 u. zaterdag 9.00 - 16.00 u.

BEDRIJVIG NIEUWS Onderwijsbegeleidingsbureau Uniqtalent biedt laagdrempelige begeleiding op maat

Sabine Flipse helpt kinderen aan zorgeloze schooltijd KOUDEKERKE - Begeleiding afgestemd op de persoonlijkheid en het leerniveau van het kind, zodat hij of zij zichzelf kan zijn. Dat biedt Sabine Flipse Zeeuwse kinderen en hun ouders met haar nieuwe begeleidingsbureau Uniqtalent. Sabine helpt jongens en meisjes in het basis- en voortgezet onderwijs die kampen met hoogbegaafdheid, beelddenken en leer- en/of gedragsproblemen. DOOR BRITTA JANSSEN Uniqtalent neemt u graag bij de hand om de juiste begeleiding bij de hulpvraag te vinden. “Kinderen die moeite hebben met hun denkproces en handelswijze, begeleid ik op een persoonlijke manier”, legt Sabine uit. Ze is leerkracht en gespecialiseerd in hoogbegaafdheid , beelddenken en leeren gedragsproblemen. Het aanbod varieert van leerstrategietrainingen en individuele begeleidingstrajecten tot particuliere verrijkingsklassen specifiek voor hoogbegaafden. Ook voert Sabine beelddenkonderzoeken en visuele screenings uit. “Visuele disfunctie wordt bij veel kinderen met bij-

voorbeeld problemen met concentratie, lezen of spelling nog wel eens verward met dyslexie. Met een bioptor screen ik kinderen om hierover uitsluitsel te krijgen.” Laagdrempelig Sabine biedt haar diensten bij het kind thuis aan, op haar eigen werklocatie, maar bijvoorbeeld ook op de desbetreffende school, net wat het kind, de school en de ouders willen. Ook dit helpt een kind zichzelf te laten zijn en dat vindt Sabine belangrijk. “Elk kind heeft talent. Hoe zet je dat in om goed te kunnen leren en functioneren?” Die vraag staat centraal. Soms kunnen problemen worden opgelost en soms kan dit niet en leert Sabine kinderen met hun situatie om te gaan. Als Sabine een kind voor het eerst ontmoet, begint ze met het in kaart brengen van de beginsituatie. Dit doet zij middels een aantal onderzoeken. Vervolgens maakt ze in overleg met de ouders een plan. “De begeleiding kan eens per week zijn, maar ook eens per maand, dat ligt aan de situatie.” De begeleiding kan langdurig zijn, maar dat hoeft niet. “Om het laagdrempelig te houden, wil ik resultaat laten zien.

De begeleiding kan bijvoorbeeld klaar zijn als een kind zelfstandig genoeg is om alleen verder te gaan.” Door het behalen van successen krijg je meer grip op nieuwe en onzekere situaties, aldus Uniqtalent. Zelfvertrouwen Sabine vindt het spannend om met haar bureau te beginnen, maar door haar werkachtergrond weet ze dat er behoefte aan is. “Alle kinderen hebben in de klas individuele aandacht nodig, maar dat kun je ze niet altijd geven. Daarnaast kunnen niet alle kinderen zorgeloos mee hobbelen op school. Zelfvertrouwen en werken op het juiste niveau zijn de twee belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle ontwikkeling. Ieder kind verdient dat. Uniqtalent helpt een kind een handje als dat nodig is.” Sabine biedt ook workshops en trainingen aan voor scholen en ouders. Uniqtalent is geregistreerd bij Beeld en Brein en Functioneel Oogzorg Nederland. Op 17 en 18 augustus en 5 en 6 oktober verzorgt Sabine een Beeld en Brein 12+ leerstrategietraining, voor kinderen in het voortgezet onderwijs of voor hen die hier naartoe gaan.

Sabine helpt één op één kinderen en geeft trainingen en workshops aan ouders en scholen.

Voor basisschoolkinderen begint er 5 september een Beeld en Breintraining (schoolbasis). Die is onder andere geschikt voor hoogbegaafde kinderen en kinderen met dyslexie, ASS en/of AD(H)D. Ook kunnen hoogbegaafde kinderen van vier tot twaalf

Uniqtalent, Sabine Flipse, www.uniqtalent.nl, info@uniqtalent.nl, tel. 06-38327032. PAGINA 10

jaar die een dagdeel in de week (particulier) verrijkingsonderwijs willen volgen, aangemeld worden. Bij voldoende animo biedt Uniqtalent dit onderwijs aan. Kijk voor meer uitgebreide informatie over het aanbod op www.uniqtalent.nl.


kerkelijk

KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG Gereformeerde Gemeente in Nederland Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 18.00u. Christelijke Gereformeerde Kerk Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 16.30u. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 19 augustus: 9.30u ds. E.J. Sytsma; 16.30u ds. P.R. Baas Gereformeerde Gemeente Ter Hoogekerk, W. Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag voor gemeente centrum: 9.00 en 16.00u en voor gemeente zuid: 11.30 en 18.30u. Gereformeerde Gemeente Zuiderkerk, Schoutstraat 1, Middelburg. De kerk is wegens verbouwing tijdelijk gesloten. Erediensten in de Ter Hoogekerk. Waalse Hervormde Gemeente (Eglise Wallonne) Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland) Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Diensten op zondag om 10.00u. Wijkgemeente de Ontmoeting Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 19 augustus: 9.0010.45u ds.M.J. van Oordt; 18.30u dhr.P. Riemens, Arnemuiden. Oostkerkwijk Oostkerk - Oostkerkplein 1, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Predikant: Ds.J.B. Beijer. Organist: Bram Beekman. Zondag 19 augustus: Ds. J.B. Beijer Hofpleinkerk Hofplein 13, Middelburg. Diensten 09.30u. Predikant: S.N.D. Francke. Scriba: M.A. v.d. Hooft-Bimmel. Coördinator kosters: C.P. Alewijnse. Jeugdgebouw Achter het Hofplein 43, Middelburg. Zondag 19 augustus: Ds. S.N.D. Francke De Morgenster De Morgenster - Adr. Lauwereyszstraat 6, Middelburg. Zondag 19 augustus: 9.30u voorganger Ds. J. Nauta te Middelburg. Nieuwe kerk, Protestantse gemeente Middelburg Wijkgemeente Centrum, Groenmarkt 12, Middelburg Wijkgemeente de Hoeksteen De Hoeksteen-Roozenburglaan 22, Middelburg. Stiltecentrum Hoeksteen. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 13.30u. Zondag 19 augustus: 9.30u Voorganger ds P.H. Couvée. Baptistengemeente De Fontein Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan

70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Volle Evangelie Gemeente Sion In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Joodse Gemeente Zeeland Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099. Doopsgezinde Gemeente Walcheren L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw. De Christengemeenschap Gemeente Zeeland Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Eenmaal per vier weken Mensenwijdingsdienst en Zondagsdienst voor de kinderen. Zie aankondiging aan kerkgebouw. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuidsingel 70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Jehovah’s Getuigen Gem. MiddelburgCentrum Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u. Jehovah’s Getuigen Gemeente Middelburg-Reyershove Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u. Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat ‘Geredja Bethlehem’, Rijnstraat 40, Middelburg. Nieuw Leven Gemeente Voorganger: D. van der Meer. Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Pinkstergemeente Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 11.30u. Rooms Katholieke Kerk H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, ‘s woensdags om 19.00u. Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u. LEGER DES HEILS KORPS WALCHEREN ‘t Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw. KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN Hersteld Hervormde Kerk Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 19 augustus: 10.00u Ds. K J Kaptein, Lunteren; 15.00u Ds. D. Zoet, Ouddorp. Gereformeerde Gemeente in Nederland Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u.

Gereformeerde Kerk Kerklaan 4, Arnemuiden. Zondag 19 augustus: 9.30u ds. C. Bijman; 19.00u ds. N.J. Dekker, Oostkapelle Hervormde Gemeente Markt 10, Arnemuiden. Zondag 19 augustus: 10.30u Ds. D. Jongeneel; 17.00u Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Protestantse Gemeente Dorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 19 augustus: 10.00u Zionskerk ds. N.J. Dekker; 10.00u Dorpskerk ds. J.L. Idema uit Middelburg; 19.00u Dorpskerk ds. N.J. Dekker Vesper. Tijdens de ochtenddiensten is er crèche en kindernevendienst.

KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND Protestantse Gemeente Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein. Zondag 19 augustus: 10.00u ds. E. Bouman

KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 19 augustus: 9.30u. Ds.Joh.de Wolf; 14.30u Ds.Joh.de Wolf. Protestantse Gemeente Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Zondag 19 augustus: 10.00u ds. R. Poesiat, Koudekerke

KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE Protestantse Gemeente Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Eredienst op zondag om 09.30u. KERKELIJK LEVEN VEERE Protestantse Gemeente Veere Kapellestraat 27, Veere. Zondag 19 augustus: 10.00u ds. G. Klein; viering HA KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS Gereformeerde Kerk Noordweg 372, Sint Laurens Hervormde Gemeente Van Cittersstraat 69, Sint Laurens. Zondag 19 augustus: 10.00u Mevr. Ds. A. Hagoort Dienst van Schrift en Tafel. KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE Vrije Evangelische Gemeente Maranatha Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u. Gereformeerde Gemeente Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u. Protestantse Gemeente Westkapelle Moria, Markt 67, Westkapelle. Zondag 19 augustus: 9.30u Ds. G. v.d. Linden; 19.00u Ds. Inkelaar Oudenbosch KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE Gereformeerde Gemeente Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u. Protestantse Gemeente Dorpsplein 4, Aagtekerke. Zondag 19 augustus: 10.00u Mevr. L.D. Valk-Colijn, Kapelle. KERKELIJK LEVEN MELISKERKE Gereformeerde Gemeente Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u). KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE Gereformeerde Gemeente Noordweg 34, Oostkapelle, tel. (0118) 592223. Erediensten op zondag om 09.30u en 15.00u.

Hans Bouma, poëzie en Jos Vogel, orgel en piano

Kerkdienst van poëzie en muziek VLISSINGEN - De Protestante Kerk in Vlissingen houdt op zondag 19 augustus 10.30 uur in De St. Jacobskerk, een bijzondere kerkdienst voor de inwoners van Vlissingen en omstreken. Deze dienst van poëzie en muziek heeft als thema meegekregen: Bewogen door een woord. Hans Bouma, poëzie en Jos Vogel, orgel en piano. Stelt u zich voor: een organist/pianist, Jos Vogel, zorgt improviserenderwijs voor een muzikale stroom waarop

een dichter, Hans Bouma, als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel. Dit mag u verwachten in de dienst van poëzie en muziek, Bewogen door een woord. In een eenvoudig liturgisch kader presenteert de dichter Hans Bouma samen met zijn muzikale partner, de musicus Jos Vogel, een drietal collages die op een verrassende manier de weg van het geloof uitbeelden: Bewogen door een woord (bij Genesis 12: 1-3). Een gelukkig begin (14

Psalmen opnieuw uitgesproken). Zij zingen zich een weg (bij Matteüs 5: 3-10). Poëtisch-muzikale verhalen waarbij tekst en muziek elkaar versterken en samen in dienst staan van wat onuitsprekelijk is. In de collages komen ook liedteksten van Hans Bouma voor die we, op bekende melodieën, samen zullen zingen. Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren. De dienst begint om 10.30 uur (NB!).

Bazaar Grijpskerke

Opbrengst voor vrouwen in Nicaragua GRIJPSKERKE - De Bazaar Grijpskerke zet zich dit jaar in voor de verbetering van de leefomstandigheden op de vuilnisbelt in Managua (Nicaragua). Op zaterdag 18 augustus is het weer zover: de jaarlijkse bazaar in Grijpskerke. Dit jaar niet alleen aan de Kerkring, maar ook aan de J. Catsstraat. Vast onderdeel van de bazaar is de grote rommelmarkt met weer

tientallen kramen met allerlei spullen. Omdat we het Dorpshuis niet langer kunnen gebruiken, zijn deze spullen te vinden aan de J. Catsstraat. Voor de kinderen zijn de spelletjes te vinden op het trapveld. Ook aan de inwendige mens is weer gedacht. De Bazaar opent om klokslag 9.00 uur. Voor de verzamelaar en/of liefhebber van speciale vaak oudere voorwerpen begint om 10.00 uur de verkoop bij opbod. De rom-

melmarkt gaat door tot 17.00 uur. Dit jaar is er geen avondprogramma. De trekking van de loterij vindt ’s middags om 16:00 uur plaats op het trapveld. De opbrengst van de bazaar 2012 gaat naar een project van de Stichting Juntos Contigo, dat Spaans is voor Samen met jou. De stichting is gevestigd in Middelburg. Kijk ook op www.juntoscontigo. com of www.grijpskerke.info PAGINA 11

KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE Protestantse Gemeente Biggekerke/ Meliskerke Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Eredienst zondag 19 augustus: 10.00u Dorpskerk, Biggekerke, ds. N. van Doorn. Kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8, crèche in ‘t Klokuus. KERKELIJK LEVEN GAPINGE Protestantse Gemeente Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 19 augustus: 10.00u ds. A.C. den Hollander Oostkapelle KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE Protestantse Gemeente Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Eredienst op zondag om 10.00u in een der kerken. Zondag 19 augustus: 10.00u Johanneskerk Ds. J.R. Wolthaus, Leiden KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE Protestantse Gemeente Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Zondag 19 augustus: 9.30u dhr.A.F.Schouwenaar. KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE Protestantse Gemeente Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande. Zondag 19 augustus: 9.30u ds. Ruitenburg KERKELIJK LEVEN DOMBURG Protestantse Kerk Markt 8, Domburg. Zondag 19 augustus: 10.00u dhr. C. Simons St. Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg. Erediensten iedere zondag om 10.00 uur. KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE Protestantse Gemeente Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Eredienst op zondag om 10.00u, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zondag 19 augustus: Dienst in de Michaëlskerk. Voorganger: Ds. F.van Slooten. 19.00u Michaëlskerk, Time2Sing. KERKELIJK LEVEN VLISSINGEN Christelijke Gereformeerde Kerk Kasteelstraat 109-111, Vlissingen. Zondag 19 aug. 9.30 en 16.30u Ds J.van Dijken Het Apostolisch Genootschap Rosenburglaan 310, Vlissingen. Eredienst op zondag: 09.30u. Pinkstergemeente Vrijdomweg 1, Vlissingen. Eredienst op zondag vanaf 15.00u. Tevens elke eerste dinsdag van de maand vanaf 19.00u. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Badhuisstraat 161, Vlissingen. Eredienst op zondag: Avondmaalsdienst 10.00-11.10u; Jeugdwerk 11.20-13.00u; Zondagsschool 11.20-12.00u; ZHV, Priesterschap, JM/JV 12.10-13.00u. Gemeente Zuidpoort Ontmoeting- en celebrationdienst op zondagmorgen om 10.30u. Voltaweg 3, Vlissingen. www.zuidpoort.nl

Jehovah’s Getuigen, gemeente Vlissingen-Bosenburgh en VlissingenCentrum Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen, v.Dishoeckstraat 534, Vlissingen. Tijden: Zondagmorgen 10.00u. Dinsdagavond 19.15u. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Lannoystraat 2, Vlissingen. Erediensten op zondag. Zondag 19 augustus: 9.30u ds.P.R.Baas; 16.30u ds.Trimp Gereformeerde gemeente Marnixkerk, Marnixplein 41, Vlissingen, www.marnixkerk.nl. Zondag 19 augustus: 9.30u en 16.00u ds C.G. Vreugdenhil Nieuw Apostolische Kerk Westerbaan 20, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10.00u en op woensdag om 20.00u. Volle Evangelie Gemeente Bérea Gildeweg 29, Vlissingen. Eredienst op zondag om 10.00u, deuren open om 9.00u. R.K. Onze Lieve Vrouwekerk Bij stadhuis. H. Maria Parochie, Singel 106, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10u en op woensdag om 9u in de zijkapel aan de Brouwenaarstraat. Volle Evangelie Gemeente Filadelfia Vrouwestraat 5, Vlissingen. Eredienst op zondag om 10.00u. Bidstond: woensdag om 19.00u. Evangeliegemeente de blinkende Morgenster Dr. Stavermanstraat 61-63. Zondag 10.00u dienst Protestantse Gemeente Vlissingen Weeksluiting Scheldehof: vrijdag 17 augustus Mevr. E. Allemekinders 19.00u. Admiraal de Ruyter ziekenhuis Goes: Zondag 19 augustus 10.00u Ds. A. v.d. Ploeg. Zondag 19 augustus: St.Jacobskerk 10.30u ds. Hans Bouma Poëzie-dienst; Open Hof 9.30u ds P. Boekesteijn, Zoutelande; Schaapskooi 9.30u Mevr. H. Pasma-v.d. Berg, Middelburg; Ter Reede 19.00u Mevr. W.J. Grootenboer. The Mission to Seafarers Engelstalige kerkdienst, zondagavond, 20.00u, Ritthemsestraat 498, (Haven 1010, bij Scheldepoort), Vlissingen-Oost. KERKELIJK LEVEN OOST-SOUBURG Evangeliegemeente De Wijngaard Kanaalstraat 8, Oost-Souburg. Samenkomst 10.00u. Zondag 19 augustus: mevr. J. Boogaart Gereja Kristen Protestan Maluku Stemerdinglaan 123a, Oost-Souburg. Zondag 19 augustus: 13.00u Ds. O.J. Ruff Protestantse Gemeente Oost-Souburg Zondag 19 augustus: Open Haven 9.30u Ds. A.R. van der Deijl, doopdienst. De Zoute Viever 19.00u Leger des Heils. Vergadering van Gelovigen Rehobothstraat 9, Oost-Souburg. Erediensten op zondag vanaf 10.00u. Bidstond: elke donderdag om 19.45u. KERKELIJK LEVEN WEST-SOUBURG Leger des Heils Walcheren Het Zwin 1 in Middelburg (naast de brandweerkazerne aan de Stromenweg). Diensten zondag 10.00u. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Adventkerk, Kerklaan 17-19, West-Souburg. Eredienst op zaterdag van 10.00-12.00u. Pinkstergemeente Shalom Locatie: Gebouw Adventkerk, Kerklaan 17-19, West-Souburg. Eredienst: zondag 14.30u. Zondag 19 augustus: pred. K. de Jong Gereja Kristen Hermon Zeeland Alamat: Adventkerk, Kerklaan 17-19 in West Souburg. Jadwal Kebaktian: Setiap Minggu. Jam: 10.30u KERKELIJK LEVEN RITTHEM Protestante Gemeente Ritthem Adres kerk: Dorpstraat 1. Postadres: Zuidwateringstraat 3a, Ritthem. Zondag 19 augustus: 10.00u ds E. Bouman (te Nieuwland) (Wijzigingen en/of aanvullingen via www. internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie).


2 e GRATIS!

NIEUW IN ONS ASSOR

EVELINE HOME C

100% perkal katoen • Alle maten, alle kleuren • Hoekhoogte 30 cm

NIEUW IN ONS ASSORTIM

2e

MEER DAN 15 VERSCHILLENDE MATRASSEN

TI

2e 100% perkal katoen

100% perkal katoen • Alle maten, • Alle kleuren

GRATIS • Alle maten ! • Alle kleuren

2e

GRATIS!

Leverancier van:

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

100% perkal katoen ALLE EVELINE100% perkal katoen ALLE EVELINE • Alle maten, alle kleuren • Alle maten HOME COLLECTION HOME COLLECTION • Hoekhoogte 30 cm • Alle kleuren (bijpassend bij onze homeDEKBEDOVERTREKKEN TOPDEKHOESLAKENS GR2Ae collection dekbedovertrekken)

ALLE EVELINE HOME COLLECTION HOESLAKENS

• Alle maten • Europees 2e G R A TIS! fabrikaat • Gratis thuisbezorgd

TER INTRODUCTIE

ALLE EVELINE ALLE EVELINE TER INTRODUCTIE TER INTRODUCTIE HOME COLLECTI HOME COLLECTION NIEUW IN ONS ASSORTIMENT NIEUWIN ONS ASSORTIMENT DEKBEDOVERTREK HOESLAKENS

TER INTRODUCTIE NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

(bijpassend bij onze home-collection dekbedovertrekken)

TER INTRODUCTIE

(bijpassend bij onze home-collection dekbedovertrekken)

2e

GRATIS!

GRATIS!

MEER DAN 15 VERSCHILLENDE MATRASSEN

Descanso topdekmolto

100% • Alle maten DESCANSO ALLE DEKBED• Europees katoenen TOPDEKMOLTONS OVERTREKKEN fabrikaat • Gratis pool 100% KATOENEN COLLECTIE 2012 thuis2e bezorgd GRATIS! POOL • Alle maten • Alle maten • Alle maten

2e

GRATIS!

2

GRA

2e

• Alle designs GRATIS!

MegaBed

Leverancier van:

De grootste collectie mat en bedtextiel in de re

MegaBed De grootste collectie matrassen en bedtextiel in de regio. Bij ons kunt u terecht voor afwijkende maten bedtextiel.

Bij ons kunt u terecht v afwijkende maten bedte

Afwijkende maten in ma en lattenbodems.

WWW.MEGABE

Afwijkende maten in matrassen en lattenbodems.

Heinkenszand

Oost-Souburg

Kapelle

Stenevate 2, Heinkenszand

Paspoortstraat 32-34, 4388 BH Oost-Souburg Tel. 0118-469670

Kloosterpoort 7-9, Kapelle (Bedrijventerrein De Smokkelhoek) Tel. 0113-330888

Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur, Dinsdag - Vrijdag 10.00-17.00 uur en Zaterdag 09.00-16.00 uur

Openingstijden: Maandag 13.00-17.30 uur, Dinsdag - Vrijdag 09.00-17.30 uur en Zaterdag 09.00-16.00 uur

Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur Dinsdag - Vrijdag 10.00-17.00 uur en Zaterdag 09.00-16.00 uur

WWW.MEGABED.NL

DMB_20120815  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you