Page 1

Mi ndMe i s t e r


E tmi ndma ps k a be r r o , ov e r bl i k , e nk e l he dogt r y ghe d, s åma nk a ns e , h v or da nt i nge nehænge r s a mme n. L ær i ngha ndl e r oma tk unnef or s t åk ompl e k s et i ngogk unnegør ede me nk l eogov e r s k ue l i ge .

Or ga ni s a t i one r k a nk or t l æggea r be j ds ga nge , a f t a l e r , pol i t i k k e r , s å da ngør v i , i de e r ogpæda gogi s kudv i k l i ng. Di a gr a mme r k a nk ny t t eunde r v i s ni nge nsf r a gme nt e r s a mme ni he l he de r og me ni nge r ; l ær e r e nk a ni l l us t r e r ef a gl i gti ndhol d, f or l øb, å r s pl a ne r , pe ns umog e mne r påe nov e r s k ue l i gogl ogi s kmå deogde r v e ds t øt t ee l e v e nsov e r bl i k . E l e v e nk a ndok ume nt e r el ær i ngogf or s t å e l s e . Dek a ns a ma r be j deogudv i k l e f a gl i geogs oc i a l ek ompe nt e nc e r . Nøgl e pe r s one r k a nv i de nde l ek ompe t e nc e r ogr e s s our c e r .

. . . ogde the l ek ør e r me duni l ogi n.

Sk ol e v e r s i ona fmi ndme i s t e r Be s t i l i da gogv ær i ga ngi mor ge n! ma r c us @l a e r i t . dk 2 7 1 42 6 8 7

Ma s s e r a f v i de ov e j l e dni nge r

SK O LE VE RS I O N

mi ndme i s t e r

Mi ndMe i s t e r f or ha ndl e sa f we bt j e ne s t e nL ær I T www. l a e r i t . dk / mi ndme i s t e r

Mindmeister skoleversion  

En folder der giver et indblik i Mindmeister Skoleversion fra LærIT