Page 1

Lær IT          

Denne vejledning  er  udgivet   af  Lær  IT.dk  under  Creative   Commons  licensen:     CC:BY-­‐NC-­‐SA     Lær  IT  –  April  2013   Forfatter:  Uffe  Sørensen  

   

               Wikier  på  Skoleblogs                                                              

-­‐Fordi alle  sammen  er  klogere  end  alle  alene  


2  

Hvad er  en  Wiki  

”En  Wiki  er  et  kollaborativt  websted,  hvor  flere  brugere  opbygger  og   forhandler  viden”       I  en  verden,  hvor  viden  er  så  flygtig,  som  den  er  i  dag,  så  har  vi  brug  for  at  kunne   opnå  konsensus  omkring,  hvad  der  er  rigtig  og  forkert.  Det  hele  ændrer  sig  fra   den  ene  dag  til  den  anden,  fordi  vidensmængden  er  så  enorm.     Ofte  struktureres  Wikier  ud  fra  emner  eller  opslagsord.  Det  vil  man  også  kunne   se,  hvis  man  besøger  den  største  wiki  af  dem  alle,  nemlig  Wikipedia.     På  en  Wiki  er  det  links,  der  binder  viden  sammen.    Man  kan  lynhurtigt  og  med  et   enkelt  klik  komme  fra  det  ene  emne  til  et  andet  eller  fra  det  ene  opslagsord  til   andet.           Det  kollaborative  ved  wikier  opstår,  når  flere  brugere  kan  oprette,  linke,  redigere   og  eventuelt  slette  indholdet  på  wikien.  En  del  af  det  kollaborative  er  også   forhandlingsprocessen  omkring  rigtig/forkert.    Forhandlingen  af  viden  bygger   på  den  tanke,  at  vi  alle  sammen  er  klogere  end  alle  alene.       ”Det  at  arbejde  på  en  wiki  er  derfor  en  form  for  demokratisk   vidensproduktion,  hvor  man  forhandler  indholdet  baseret  på  ”det  gode   argument”.  ”      

  Helt  konkret  så  foregår  forhandlingen  af  viden  på  en  Wiki  ved  hjælp   af  ”kommentarer”  til  artikler  og  ”revisioner”  af  artikler.  Det  er  begge  redskaber,   som  er  indbygget  i  Wiki-­‐skabelonerne  på  skoleblogs.    


Hvorfor Wiki  i  skolen?   Vi  skal  arbejde  med  Wikier  i  skolen,  fordi  det  kollaborative  miljø,  som  en  wiki   tilbyder,  kan  lære  eleverne  om,  hvordan  man  samarbejder  med  andre,  og  om   hvordan  man  agerer  i  en  verden,  hvor  skabelsen  af  viden  mere  og  mere  bliver  en   gruppeindsats.       Wikier  i  skolen  kan  have  forskellige  formål.  En  wiki  kunne  have  det  formål,  at   der  skal  opnås  en  faglig  forståelse  af  et  specifikt  emne  som  fx  2.  Verdenskrig  eller   H.C  Andersen.    Wikien  kunne  også  have  det  formål,  at  man  arbejder  med  den   kollaborative  vidensopbygning.  Man  fokuserer  her  mere  på,  at  eleverne  opøver   nogle  kvalifikationer  i  forhold  til  at  kunne  forhandle  viden.    Et  læringsmål  eller  et   fokuspunkt  kunne  også  være  at  organiserer  viden,  at  udvikle  tekniske   kompetencer  eller  noget  helt  andet.      

Lærerens overvejelser  

Som lærer  bør  du  gøre  dig  nogle  grundlæggende  overvejelser,  inden  du  gå  i  gang   med  at  oprette  en  wiki,  tilføje  eleverne  som  brugere  og  dele  den  med  resten  af   verden.  Herunder  er  der  nogle  grundlæggende  ting,  som  kan  overvejes,  og  som   forhåbentlig  kan  bidrage  til,  at  jeres  Wikiprojekt  bliver  en  succes.     -­‐ Hvad  skal  wikien  bruges  til  fremadrettet?       -­‐ Skal  wikien  kun  bruges  i  ét  fag,  eller  vil  du  oprette  en  wiki,  der  kan  bruges   på  tværs  af  fag?     -­‐ Hvem  skal  have  adgang  til  wikien?  Skal  den  være  offentlig  eller  privat?     -­‐ Skal  Wikien  for  altid  være  redigerbar,  eller  skal  resultat  fastholdes  og   låses  på  et  tidspunkt?       -­‐ Hvad  er  lærerens  rolle?  Er  han  garant  for  kvaliteten  på  wikien,  er  han   medskribent,  Redaktør,  sparringspartner?     -­‐ Hvor  og  hvordan  skal  kommentarer  og  spørgsmål  besvares?  Skal  det  hele   foregå  online  på  Wikien  i  kommentarfelterne,  eller  er  der  også  face-­‐to-­‐ face  kommunikation  involveret?     -­‐ Hvor  meget  skal  læreren  vejlede,  og  hvor  meget  skal  overlades  til  en   forhandlingsproces  eleverne  i  mellem?     Selvfølgelig  skal  du  ikke  som  lærer  have  alt  fastlagt,  inden  du  opretter  en  Wiki  på   skoleblogs.  Du  kan  sagtens  tage  nogle  af  spørgsmålene  og  beslutningerne  hen  ad  


4   vejen,  men  ovenstående  vil  helt  sikkert  på  et  tidspunkt  blive  noget,  man  vil   beskæftige  sig  med,  hvis  wiki-­‐forløb  skal  være  vellykket.     ”Failing  to  prepare  is  preparing  to  fail”  

Byg en  tema-­‐  eller  emne  encyklopædi     Den  mest  kendte  Wiki  er  Wikipedia,  som  er  en  online  encyklopædi.  Den  rummer   mange  forskellige  emner,  men  på  klassen  kan  I  sammen  bygge  jeres  egen   encyklopædi  over  ét  bestemt  emne.  Tanken  er,  at  man  løbende  over  et  skoleår,   nogle  måneder  eller  nogle  uger  retter  fokus  mod  ét  bestemt  emne  eller  begreb,   og  bruger  en  wiki  til  at  emnet  eller  begrebet.      

  I  overbygningen  kunne  man  arbejde  med  temaer  eller  emner  som;  Kærlighed,   Identitet,  arbejdsløshed,  ondskab  eller  andet,  som  man  i  løbet  af  den  afsatte  tid   vendte  tilbage  til.  Eleverne  kunne  skiftes  til  at  lave   indlæg  på  Wiki`en;  skrive  til  når  nyt  dukkede  op  i   forbindelse  med  undervisningen,  medierne  eller  i   andre  sammenhænge,  hvor  eleverne  opstøver   informationer,  som  er  relevante  for  emnet  eller   temaet  på  jeres  Wiki.  Temaet  eller  emnet  kunne   sagtens  strække  sig  til  et  samarbejde  på  tværs  af   klasser  eller  skoler.       Jeres  endelige  arbejde  kunne  munde  ud  i  en   artikel  om  emnet  på  den  store  Wikipedia.  I  kunne   her  også  linke  til  jeres  opbyggede  samling  på   Wikien  på  skoleblogs.    


Klassens fælles  noter  

Byg en  Wikieasy  på  SkoleBlogs  og  brug  den  på  klassen  til  jeres  fælles  noter  i  et   eller  flere  fag.  Wikien  kan  opdeles  i  kategorier,  og  eleverne  kan  bidrage  med   noter  til  de  emner,  som  I  kommer  igennem  i  løbet  af  året.       Start  f.eks.  med  at  lave  en  Wiki  til  dansk,  og  start  ud  med  at  give  eleverne   opgaven:  Skriv  notater  til  det  I  skal  læse  til  næste  gang,  og  del  det  på  vores  fælles   Wiki.  Det  er  en  rigtig  god  idé  at  opfordre  eleverne  til  at  skrive  det  direkte  ind  på   Wikien  med  det  samme,  så  de  ikke  skal  copy/paste  fra  word  eller  andre   skriveprogrammer.  Editoren  på  skoleblogs  har  alt,  hvad  der  skal  bruges  til   notatskrivning  inkl.  indbygget  ordbog  og  stavekontrol.     Det  er  utrolig  givtigt  at  få  indblik  i  de  notater,  som  andre  skriver  til  noget,  man   selv  har  læst  eller  skal  til  at  læse.  Ofte  får  man  mange  flere  vinkler  på  teksten,  og   der  opstår  hurtigt  en  forståelse  af,  hvad  der  er  vigtigt  i  teksten.  På  den  måde  kan   fælles  noter  også  virke  som  en  hjælp  til  dem,  som  måske  har  lidt  svært  ved  at  se,   hvad  de  skal  kigge  efter  i  teksten.     Der  kunne  også  eksperimenteres  med  at  afleverer  notater  på  wikien  som  en   screen  recording.  Gå  over  på  skoletube,  og  vælg  værktøjer:  Screencast.  Her  kan   du  optage  skærmen,  dit  webcam  og  lyd.  Forklar  nøglebegreber  i  teksten  via   screencast  programmet.  Du  kan  eventuelt  tale  til  en  powerpoint,  som  viser   nøgleordene  mens  du  forklare.      

 


6  

Opskriftsbog

Få eleverne  til  at  medbringe  deres  yndlingsopskrifter  og  skriv  dem  ind  i  en   Wikieasy  på  skoleblogs.  De  kan  f.eks.  inddeles  under  desserter,  forretter,  snacks,   hovedret,  aftensmad,  morgenmad,  madpakker  eller  andet.       Når  opskrifterne  skrives  og  inden  indlægget  udgives,  så  få  eleverne  til  at  ”tagge”   de  enkelte  ingredienser  i  opskriften.  På  den  måde  får  I,  udover  forskellige   kategorier  med  opskrifter,  også  en  tagcloud  eller  ordsky,  hvor  der  også  kan  søges   på  ingredienser.  De  ingredienser,  der  optræder  tydeligst  i  ordskyen,  er  dem,  der   optræder  hyppigst  på  tværs  af  opskrifterne.      

  Brug  f.eks.  dette  til  at  sammenligne  opskrifter  og  få  en  snak  om  ingredienserne   og  hvorfor  disse  optræder  hyppigt.    Nogle  er  sunde,  andre  er  usunde.  Noget  er   kulhydrater,  noget  andet  fedt  og  noget  tredje  proteiner.  Hvilke  retter  er  særligt   proteinholdige  og  hvorfor?  Hvilke  retter  giver  mest  energi  og  hvorfor?  Der  er   rigtig  mange  muligheder  for  at  få  en  snak  om  kost,  når  eleverne  sammenligner   deres  yndlingsretter  i  en  Wiki.       Del  også  Wikien  med  forældrene.  På  den  måde  kan  forældrene  få  mulighed  for  at   få  lidt  ”lokal”  inspiration  til  hverdagsmaden,  og  så  er  de  jo  sikret,  at  det  er  noget   eleverne  kan  lide.    

         


Læseguide til  genre  eller  bøger  

I forbindelse  med  læsning  af  en  roman  på  klassen,  kan  wikien  hjælpe  med  at   holde  styr  på  steder,  begivenheder,  nøgleord,  personer  og  relationer.  Opret  en   Wikieasy  på  skoleblogs,  og  skriv  i  den  på  klassen,  når  I  indsamler  viden  om  de   enkelte  personer,  steder  etc.       I  Trine  May`s  genrebøger    fra  Gyldendal,  bliver  man  eksempelvis  bedt  om  at   efterforske  og  logge  bestemte  ting,  når  man  læser  teksterne.  Normalt  ville  dette   foregå  i  elevernes  private  kladdehæfter,  men  hvorfor  ikke  dele  de  ting,  som  man   hver  især  finder  frem  til,  når  man  går  på  jagt  i  en  genre  eller  i  en  roman.       Klassen  eller  holdet  kunne  også  inddeles  i  grupper,  som  hver  især  fik  den  samme   ting,  de  skulle  holde  øje  med,  når  de  læste.  Herefter  skal  der  oprettes  én  artikel   på  Wikien,  hvor  grupperne  så  to  og  to  forhandler  indholdet  af  artiklen  via   kommentarfeltet  og  revsionsmulighederne.  Denne  opgave  afspejler  den  måde   man  skaber  indhold  på  på  Wikipedia,  hvor  rigtig  og  forkert  er  et  spørgsmål  om,   hvad  der  kan  opnås  konsensus  omkring  i  en  gruppe.      

Videovejledninger

På LærIT  finder  du  to  videovejledninger  der  guider  dig  igennem  oprettelsen  af   SkoleBlogs  skabelonerne.  Det  gør  det  nemt  at  arbejde  med  Wikier.            

     

Kilder til  billeder   Teacher:  http://www.flickr.com/photos/halcyonsnow/   Wiki:     http://www.flickr.com/photos/jstuker/   Cowboydinner:   http://www.flickr.com/photos/57676175@N00    

Wikier på skoleblogs  
Wikier på skoleblogs  
Advertisement