Page 1

Lær
IT
–
en
lærervejledning
 
 2 Introduktion
til
Lær
IT ............................................................3
 Pædagogisk
profil
og
formidlingsformen ................................4
 Formidling
og
læringsstile ....................................................................4
 Videoarkivet
og
videnssystemetik.....................................................4
 Undervis
i
IT
–
kvalifikationer .............................................................5
 Undervis
med
IT
–
kompetencer ........................................................5
 Lær
IT
midt
i
SkoleIntra ..........................................................6
 Videomapper
i
SkoleIntra......................................................................6
 Flash
Navigator ..........................................................................................8
 Elev
Navigator ............................................................................................9
 Lær
IT
som
faneblad .............................................................................10
 Kreativ
med
Lær
IT
–
kreativitet ...........................................11
 SkoleTube ..................................................................................................11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 3


Introduktion
til
Lær
IT
 Lær
IT
er
en
online
webtjeneste,
som
tilbyder
målrettet
efteruddannelse
i
IT
og
 Web
2.0
til
lærere,
undervisere
og
elever
i
den
danske
folkeskole
og
 uddannelsessektor.

 Lær
IT
består
af
et
videoarkiv
med
videovejledninger.
Videovejledninger
er
en
 optagelse
af
skærmbilledet,
hvor
underviseren
via
animationer,
bevægelser
med
 musen
og
speak
formidler
undervisningsidéer,
programfunktioner
og
didaktiske
 overvejelser.

 Videoarkivet
består
af
over
100
videotitler,
som
hver
består
af
mange
videoklip
 på
4
–
5
minutters
varighed.
Alle
videotitler
er
inddelt
i
forskellige
kategorier,
så
 det
er
nemt
at
skabe
sig
et
overblik
og
finde
det,
man
søger.
 Lær
IT
består,
udover
videoarkivet,
også
af
mange
mindre
programmer,
 applikationer
og
services,
som
er
designet
til
at
hjælpe
lærere,
underviserer
og
 elever
i
arbejdet
med
Web
2.0
og
IT.


Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 4


Pædagogisk
profil
og
formidlingsformen
 Formidling
og
læringsstile

 Mennesket
lærer
på
mange
måder,
og
måden
man
lærer
på,
er
afhængig
af
det
 stof,
som
skal
læreres.
Men
undervisning
er
ikke
bare
en
behavioristisk
stimuli‐ respons
aktivitet.
Undervisning
og
læring
er
mere
komplekst,
og
måden
stof
 formidles
på,
er
lige
så
vigtig
at
tage
i
betragtning,
som
selve
sværhedsgraden
af
 stoffet.
Computeren
og
internettet
giver
helt
nye
muligheder
for
selv
at
 bestemme
hvor,
hvornår
og
hvordan
stof
formidles.
Det
giver
helt
nye
 muligheder
for
at
medierer.

 Lær
IT
udnytter
computeren
og
internettets
fordele
til
at
undervise
og
formidle.
 Med
Lær
IT
kan
du
få
undervisning
på
alle
tider
af
døgnet.
Du
kan
selv
bestemme
 i
hvilket
rum,
så
længe
du
har
adgang
til
internettet.
Du
bestemmer
selv
om
du
 vil
stå,
ligge
eller
sidde.
Du
bestemmer
selv
tempoet.
Du
kan
stoppe
op
og
spole
 tilbage,
når
du
har
lyst.
Du
kan
få
gentaget
undervisningen,
så
tit
du
har
behov
 for
det,
og
du
bliver
stimuleret
auditivt
og
visuelt.
Lær
ITs
unikke
udnyttelse
af
 computeren
og
internettet
til
formidling,
gør
det
muligt
at
knytte
an
til
ny
viden
 på
mange
måder.
Differentiering
og
fleksibilitet
er
på
den
måde
en
del
af
 formidlingsformen
og
undervisningen. Videoarkivet
og
videnssystemetikAlt
materiale
i
videoarkivet
er
inddelt
i
2
overordnede
kategorier;

 • •

”Undervisning
i
IT”

 ”Undervisning
med
IT”Videoarkivets
inddeling
bygger
på
Lars
Qvortrups
vidensskematik,
hvor
viden
 kort
fortalt
inddeles
i
3
kategorier
 Vidensbetegnelse
 Kvalifikationer


Videnssystematik
 Viden
om
omverdenen


Kompetencer


Viden
om
viden


Kreativitet


Viden
om
videns‐ systemer


Vidensform
 1.
ordens
viden:
 Faktuel
viden
 2.
ordens
viden:

 Situativ
viden
 3.
ordens
viden:
 Systemisk
viden Videotitlerne
i
videoarkivet
kan
kategoriseres
i
forhold
til
ovenstående
 vidensskematik,
og
bag
videoarkivets
opdelingen
i
”Undervis
I
IT”
og
”Undervis
 med
IT”
ligger
henholdsvis
kvalifikationer
og
kompetencer
i
form
af
 formidlingen
af
faktuel
viden
og
situativ
viden.


Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 5 Undervis
i
IT
–
kvalifikationer


Den
første
kategori
–
”undervis
i
IT”
kunne
i
enkelte
sammenhænge
betragtes
 som
en
moderne
form
for
tastevejledninger,
hvor
der
sigtes
i
mod
at
formidle
en
 bestemt
form
for
viden;
kvalifikationer.

 Kvalifikationer
er
en
form
for
paratviden
eller
færdigheder.
Jeg
ved
f.eks.
at
det
 lille
blå
E‐ikon
på
computerens
skrivebord
starter
min
internet
explore
browser,
 så
jeg
kan
gå
på
internettet.

Jeg
ved
også,
at
jeg
kan
bruge
kildekodeknappen
i
 editoren
på
LærerIntras
opslagstavle,
hvis
jeg
gerne
vil
vise
en
youtube
video
på
 opslagstavlen.
Det
er
paratviden;
”Hvad
trykker
man
på
i
skoleintras
editor
for
at
 embedde”?
”Kildekodeknappen”
”Rigtigt
svaret”.
Kvalifikationer
er
en
form
for
 viden,
som
formidles
i
en
del
af
de
videotitler,
du
finder
på
Lær
IT.
Eksempler
her
 på
kunne
være:
 • • • • • •

Godt
i
gang
med
ElevIntra
 ForældreIntra
2
for
lærere
 Alt
om
Powerpoint
2007
 Movie
Maker
2
 PhotoStory
3
 og
mange
andre…


Videotitlerne
er
med
til
at
give
lærere
og
elever
nogle
kvalifikationer
og
 færdigheder
i
forskellige
programmer.
Kvalifikationer
og
færdigheder
er
mange
 gange
forudsætningen
for
at
tilegne
sig
kompetencer
og
kreativitet.
 Videotitlerne,
der
sigter
mod
kvalifikationer,
er
opbygget
således,
at
hele
titlen
 og
alle
klippene
kan
ses
fortløbende,
men
videotitlerne
kan
også
bruges
som
 opslagsværk,
hvis
man
mangler
svar
på,
hvordan
man
udfører
en
specifik
 funktion
eller
handling.


Undervis
med
IT
–
kompetencer


Kompetencer er den form for viden, der gør dig i stand til selv at opøve kvalifikationer. Du lære at lære – eller at iagttage dine egne iagttagelser. Videotitler der sigter mod den form for viden er f.eks: • • • • • •

Boganmeldelser med mobilen Chroma key”, ” Lovlige materialer i undervisningen”, ” SkoleIntra magic”, Animationer i undervisningen Og mange mange andre…..

I ovenstående titler kan du iagttage undervisning med it. Det er ikke en gennemgang af programmer, men mere en iagttagelse af den undervisning, der foregår allerede i skolerne. For eksempel er boganmeldelser en fast bestanddel af dansklærerens undervisning. I videotitlen “Boganmeldelser med mobilen” kan emnet eller processen omkring en boganmeldese der laves med mobiltelefonen, Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 6


MovieMaker og UNI-serveren iagttages. Titlen taget fat i et emne som er velkendt og forsøger at indfører noget ”god anderledeshed”, (med ydmyge henvisninger til Thomas Ziehe), ved at betragte emnet eller processen omkring en boganmeldelse, der laves med mobiltelefonen. Forskellige programmer og programfunktioner anvendes i en sammenhæng, til at udfører konkret undervisning. Internettet bugner af gratisprogrammer og Web 2.0 applikationer, og i Lær Its videoarkiv finder du mange bud på, hvordan du didaktiserer og bruger dem i din undervisning. Mange griber vores idèer i forhold til at anvende IT, og bruger dem i andre sammenhænge. F.eks. så har rigtig mange lavet boganmeldelser, ikke nødvendigvis med mobilen, men måske med Audacity eller med movie maker. De har altså grebet ”den gode anderledeshed” og erkendt, at boganmeldelser godt kan medieres på andre måder.

Lær
IT
midt
i
SkoleIntra
 Videoerne
i
denne
kategori,
kan
gøre
en
stor
forskel
for
både
undervisere,
lærere
 og
elever.
Både
i
SkoleIntra,
FlashNavigator,
ElevNavigator
og
i
Videoarkivet
kan
 du
finde
redskaber,
som
kan
hjælpe
dig
med
at
udnytte
videoerne,
når
du
 underviser
i
IT
eller
bliver
undervist
i
IT. Videomapper
i
SkoleIntra
 Videomapperne
er
et
værktøj,
som
gør
det
muligt
for
 dig
som
lærer,
IT‐vejleder
eller
bibliotekar
selv
at
 sammensætte
et
undervisningsforløb
med
videoklip
 fra
Lær
ITs
videoarkiv.

 
 Har
du
abonnement
på
UNI‐serveren,
kan
Lær
IT
aktiveres
som
Webtjeneste
i
 SkoleIntra.
Log
på
SkoleIntra
som
administrator.
Gå
til
menuen
Admin

 indstillinger

webtjenester.
Klik
på
rediger
ikonet
med
blyanten
udfor
UNI‐ Server
LærIT.
 Når
UNI‐Server
LærIT
er
aktiveret,
kan
du
oprette
videomapper.

  
 
 …eller
Læs
manualen
herunder
 
 Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 7


Eksempler
på
videomapper
i
SkoleIntraSom
IT‐vejleder
eller
bibliotekar
kan
du
udnytte
videomapperne,
når
du
står
for
 lokalekurser,
der
efteruddanner
lærer
på
din
skole.
Du
kunne
sætte
fokus
på
 brugen
af
video
i
undervisningen,
og
samle
klip
i
din
egen
videomappe,
der
viser
 klip
fra
videotitler
MovieMaker,
PhotoStory
3,
SkoleTube.
 Sådan
gør
du:
 I
LærerIntra
vælger
du
”Arkiv””Videoklip”
og
klikker
på
”Video‐albums” I
”Oversigt
over
Video‐albums”
kan
du
klikke
på
”Opret
ny”
ikonet
for
at
lave
en
 ny
videomappe.


 
 I
oversigten
giver
du
din
mappe
et
navn,
en
beskrivelse
og
en
illustration.
Under
 trin
2
vælger
du
under
”Vælg
udbyder”
LærIT.
Under
”Vælg
emne”
fremkommer
 nu
alle
de
videotitler,
som
Lær
IT
har
i
arkivet.
Vælg
her
f.eks.
videotitlen
 ”SkoleTube
‐
Quickstart”. 

Du
kan
nu
i
oversigten
se
de
videoklip,
som
hører
til
videotitlen.
Læs
titlen
og
 beskrivelsen
på
de
videoklip,
som
du
gerne
vil
have
med
i
din
mappe,
og
klik
på
 ”Vælg”
under
hver
klip.
I
oversigten
til
højre
kan
du
hele
tiden
følge
med
i,
hvilke
 klip
du
har
valgt.
Når
du
har
valgt
de
klip
du
vil
have
med
fra
f.eks.
SkoleTube
–
 Quickstart,
så
kan
du
under
”Vælg
emne”
vælge
en
ny
videotitel,
og
udpege
klip
 herfra
også.
På
den
måde
samler
du
din
helt
egen
videotitel,
på
baggrund
af
Lær
 ITs
videoklip.
Når
din
videomappe
er
færdig,
klikker
du
på
”Gem”
oppe
i
højre
 hjørne.
 Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen
 
 8


PlayIkonet
i
SkoleIntra


I
SkoleIntra
kan
du
rundt
omkring
i
både
LærerIntra,
ElevIntra
og
 ForældreIntra
finde
små
playikoner,
som
byder
ind
med
 videovejledninger
i
forhold
til
det
du
arbejder
med.
Playikonet
 findes
i
øverste
højrehjørne
lige
ved
siden
af
spørgsmålstegnet.
  I
eksemplet
ovenfor
kan
du
se
playikonet
under
værktøjet
”Ugeplaner”
i
 LærerIntra.
Klikker
du
på
playikonet,
åbner
Lær
ITs
videovejledninger
om
 Ugeplaner
automatisk
i
en
side
ved
siden
af,
så
du
kan
følge
guiden,
uden
at
 forlade
det
du
arbejder
med.

 
 
 
 
 Playikonerne
finder
du
overalt
i
LærerIntra,
ElevIntra
og
ForældreIntra.
På
den
 måde
får
du
hjælp,
når
og
hvor
du
vil
i
SkoleIntra.


Flash
Navigator


Flash
Navigator
er
Lær
ITs
hangarskib
midt
i
SkoleIntra.
Flash
Navigator
kan
 danne
basis
for
arbejdsrum
i
LærerIntra.
Det
er
en
ekstra
ressource,
som
du
kan
 blende
med
alle
de
andre
funktioner
i
SkoleIntras
arbejdsrum.

 Herudover
indeholder
Flash
Navigator
rigtig
mange
ekstra
ressourcer
såsom;
 links
til
gratis
programmer,
artikler
om
IT
og
læring,
en
manual
database,
grafik
 til
SkoleIntra
m.m
 
 Flash
Navigator
er
en
lille
interaktiv
linksamling,
som
du
kan
flytte
rundt
med
og
 integrere,
hvor
det
passer
dig
i
SkoleIntra.
I
arbejdsrummet
bliver
Flash
 Navigator
brugt
i
Websidedelen,
hvilket
muliggøre
en
integration
mellem
Lær
 ITs
og
SkoleIntras
ressourcer.
 


Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 9 For
at
udnytte
Flash
Navigator
i
et
 arbejdsrum,
skal
du
først
oprette
dit
 eget
arbejdsrum
i
LærerIntra.
I
 nedenstående
video,
får
du
en
 gennemgang
af
processen
med
at
 integrerer
Flash
Navigator
i
 Websidedelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Her
følger
et
overblik
over
ressourcerne
i
Flash
Navigator
 • • • • • • • • • • •

Lær
ITs
videoarkiv
 Alle
SkoleIntravideoer
 SmartBoardvideoer
 Undervisningsidéer
 Creative
Commons
downloads
(billeder,
video
og
lyd
til
download)
 Udvalgte
introduktionsvideoer
til
forlagsmateriale
 SkoleTube
kanaler
 På
plakaten

 Skolekonsulenternes
PDF‐manualer
 IT‐artikler
fra
UNI‐C,
Microsoft
og
IT‐vejleder
foreningen
 Grafik
til
SkoleIntras
arbejdsrum


Alt
hvad
du
finder
i
Flash
Navigator
er
en
del
af
dit
Lær
IT
abonnement,
og
 dermed
en
gratis
ekstra
ressource.
 Se
nærmere
på
Flash
Navigator
ved
at
følge
dette
link Elev
Navigator


På
lige
fod
med
Flash
Navigator,
findes
også
en
Elev
navigator.
Elev
navigatoren
 ligner
til
forveksling
Flash
navigator
i
opbygning
og
funktionalitet,
men
elev
 navigatoren
er
målrettet
eleverne
i
folkeskolen.
Ressourcerne
i
Elev
navigatoren
 er
tilpasset
elevernes
brug
af
Lær
IT.
Her
findes
blandt
andet
relevante
 Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 10


videovejledninger,
Creative
commons
ressoucer
a
la
lydeffekter,
musik
og
video
 til
brug
i
multimedieproduktioner
og
meget
andet
målrettet
eleverne.
 Lær
IT
som
faneblad


Er
du
én
gang
logget
ind
i
Lærer‐
eller
ElevIntra
med
dit
Uni‐login,
 så
skal
du
ikke
bekymre
dig
om
også
at
logge
på
LærIT.
Det
 foregår
ganske
automatisk,
hvis
Lær
IT
er
integreret
i
SkoleIntra
 som
et
faneblad.
 Du
kan
vælge
at
integrere
enten
Lær
ITs
videoarkiv
som
faneblad,
eller
vælge
at
 bruge
Flash
Navigator.
Lær
IT
kan
integreres
som
faneblad
i
både
Lærer‐
og
 ElevIntra.
 For
at
integrere
Lær
IT
som
faneblad
i
LærerIntra
skal
du
logge
på
SkoleIntra
 som
administrator.
Vælg
Admin

indstillinger

faneblade.
 


Klik
på
”opret
ny
ikonet”.
 Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 11


I
oversigten
”Tilføj
nyt
faneblad”
skal
du
først
give
dit
faneblad
et
navn,
og
 herefter
skal
du
indsætte
et
af
følgende
links:
 ‐ ‐

http://www.laerit.dk/videoarkiv
(Åbner
videoarkivet)
 http://www.laerit.dk/test
(Åbner
Flash
Navigator)


Når
du
har
indsat
linket
klikker
du
på
gem.
Fanebladet
fremkommer
nu
i
rækken
 af
faneblade
i
LærerIntra.
 I
ElevIntra
kan
du
ligeledes
integrere
Lær
IT
som
faneblad.
Her
anbefaler
vi,
at
 du
bruger
Elev
Navigator.Kreativ
med
Lær
IT
–
kreativitet


Lær
IT
er
mere
end
videovejledninger
og
didaktisering
af
webapplikationer
og
 ny
teknologi.
Vi
stiller
også
distributions‐
og
publiseringskanaler
tilrådighed
for
 lærer
og
elever.
Vi
står
bag
skolernes
egen
videodelingstjeneste
SkoleTube.


SkoleTubeSkoletube
er
en
gratis
distributionskanal,
hvor
lærer
og
elever
kan
udgive
video,
 lyd
og
Powerpoints.
På
SkoleTube
kan
du
oprette
dine
egne
offentlige
eller
 private
kanaler.
Klassen
kan
have
sin
egen
kanal,
hvor
video,
lyd
og
powerpoints
 deles.
Elevernes
produktioner
kan
samtidig
vises
frem
i
ElevIntra
og
 ForældreIntra
,
hvis
man
ønsker
det.

 SkoleTube
har
alle
de
muligheder,
som
kræves
for
at
være
et
pædagogisk
og
 collaborativt
værktøj
for
læreren,
eleven,
klassen,
praksisfællesskabet
eller
 skolen.

 Samtidig
er
det
også
på
SkoleTube,
at
du
finder
inspiration
til
din
egen
 undervisning
i
form
af
undervisningsforløb,
idéer
og
perspektiver,
som
er
delt
af
 andre
lærere
fra
landets
skoler.
Forlag,
NGO`er
og
politiske
partier
byder
også
 ind
med
inspirationsvideoer
til
brug
i
din
undervisning.
På
SkoleTube
finder
du
 kun
undervisningsrelevant
materiale.

 Du
kan
læse
meget
mere
om
SkoleTube
på
www.skoletube.dk
og
herunder,
kan
 du
se
en
videovejledning
om,
hvordan
du
kommer
i
gang
med
SkoleTube.
 

Lær
IT
–
en
lærervejledninger

af
Uffe
Sørensen 


Lær IT en lærervejledning  

En lærervejledning til Webtjenesten Lær IT

Advertisement