Volume19

Page 1

ŠTUDENTOV SSUŠAT

VOLUME 19

ČASOPIS

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 19 :: Najlepšie

Rozhovory

Udalosti

Umelci

MGR. ELEONÓRA ŠMÍDOVÁ

IMATRIKULÁCIE

RUBRIKA UMELCOV

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

V následujúcom článku Vám priblížime imatrikulovanie našich prvákov v šk. roku 2017/2018

Priblíženie života jedných z najznámejšich umelcov, ktorí kedy kráčali medzi nami

04/

12/

32/

Mgr. Eleonóra Šmídová

04

Mgr. Art. Lukáš Freytag

12

Imatrikulácie

18

Deň otvorených dverí

24

Komix

30

Zo sveta hier

36

Umelci

38

Červené stužky

40

Kultúra

44


Create | volume 19

Interview

Vanessa Mayerová, 2.B

Mgr. Eleonóra Šmídová

5. Mávate alebo mali ste trému pred tým ako ste išli na vyučovanie? Prvý rok, keď som začala učiť, som mávala občas trému, neskôr už nie. 6. Čo Vás viedlo k učiteľstvu?

1. Dobrý deň, ako sa dnes máte?

Už v detstve som si vysnívala toto povolanie a neviem si predstaviť,

Ďakujem, mám sa dobre. Sychravé a čoraz kratšie dni mi nevadia,

že by som robila inú prácu.

mám rada toto ročné obdobie. Teším sa z druhého vnúčika, ktorý sa nám narodil minulý týždeň. 2. Na našej škole ste len chvíľu, ako sa vám tu páči? Škola sa mi veľmi páči. Triedy sú pekné, svetlé a čisté. Škola je vynikajúco vybavená výpočtovou technikou a softvérom. Zaujali ma tiež obrazy a fotografie, ktoré oživujú priestory chodieb. Ja ako matematikárka oceňujem, že po dlhých rokoch dýchania kriedového prachu, si môžem užívať biele tabule s fixkami. V škole vládne príjemná pracovná atmosféra. Za tých pár mesiacov som si vytvorila dojem, že aj žiaci sa tu cítia dobre. 3. Ako ste sa dozvedeli o tejto škole? Mám prehľad o bratislavských stredných školách. Navyše, bývam tu neďaleko, častokrát som okolo nej prechádzala a registrovala som ju. 4. Robíte si doma nejakú špeciálnu prípravu na vyučovanie? Áno, aj napriek dlhoročnej praxi si musím hodiny pripravovať.

4/ 48

5/ 48


Create | volume 19

7. Naša škola je zameraná hlavne na umenie, máte k nemu aj vy nejaký vzťah? Umenie je jednoznačne súčasťou môjho života. Z času na čas si zájdem s manželom alebo s dcérami pozrieť niektorú výstavu v Bratislave alebo v okolí. Od roku 1983 sme nevynechali ani jednu výstavu Bienále ilustrácií. Počas dovoleniek a výletov zvykneme zaradiť do nášho programu aj návštevu rôznych kultúrnych pamiatok, hradov, múzeí alebo galérií. Nezabudnuteľným zážitkom bol pre mňa pobyt v Petrohrade, kde som mala možnosť vidieť okrem iného Ermitáž, Chrám sv. Izáka a Petrodvorec. Pravidelne navštevujem divadelné predstavenia a občas si zájdem aj do kina. 8. Neprekáža Vám, že žiaci sa viac venujú odborným predmetom ako teoretickým? Samozrejme, že mi to neprekáža. Poslanie odbornej školy vidím v tom, že vychová odborníkov v danej oblasti. Zdá sa mi, že rozsah vyučovacích hodín pre odborné a všeobecnovzdelávacie predmety je na našej škole vyvážený. 9. Myslíte si, že nejakým spôsobom aj žiaci učia učiteľov? Spätná väzba od žiakov je pre mňa dôležitou informáciou ako zlepšiť vysvetľovanie novej látky, aké zvoliť úlohy na precvičenie, prípadne ako upraviť tematický plán.

6/ 48


Create | volume 19

10. Čítate veľa kníh?

14. Je ťažké pracovať s veľmi mladými ľuďmi?

Počas školského roka čítam menej kníh, ako by som chcela,

Mladých ľudí je ťažšie motivovať, aby mali záujem o témy, ktorých

viac času na čítanie si nájdem cez letnú dovolenku.

užitočnosť pre praktický život nie je priamočiara, ale sprostredkovaná.

11. Máte nejakú obľúbenú?

A takýchto tém je práve v matematike a teoretickej informatike viacero.

Keď mám menovať len jednu knihu, tak je to Anna Kareninová od L.N.

15. Baví Vás to?

Tolstého. Veľmi sa mi tiež páčil román Majster šarkanov od Khaleda

Je to práca, ktorá ma napĺňa a vidím v nej zmysel. Teší ma, keď vidím

Hosseiniho a zbierka príbehov Desať žien od Marcely Serranovej.

ako z detí, ktoré prídu do prvého ročníka vyrastú sebavedomí

12. Dnešná generácia počúva veľa hudby, máte aj Vy k nej blízko?

a vzdelaní mladí ľudia, pripravení niesť zodpovednosť za svoj život.

Áno, mám k nej blízko, hoci často si užívam aj chvíle ticha,

16. Blížia sa Vianoce, ako ich budete tráviť?

keď sa vrátim domov po náročnom dni. Moje tri dcéry neustále niečo

Vianočné sviatky budem tráviť doma v kruhu svojej rodiny

počúvali, takže mám prehľad o rôznych hudobných žánroch.

– s manželom, dcérami, zaťom a dvoma vnúčikmi.

13. Akú hudbu máte najradšej a naopak, čo nemôžete počuť

17. Dodržujete nejaké vianočné tradície?

vôbec?

Každý rok dodržiavame to isté štedrovečerné menu: oblátky s medom,

Záleží od momentálnej nálady. Poteší ma hudba mojej mladosti,

kapustnica a ryba so zemiakovým šalátom. Darčeky si dávame

či už zo slovenskej hudobnej scény (Gombitová, Žbirka, Elán) alebo

pod vianočný stromček a rozbaľujeme ich po večeri. Iné špecifické

zahraničnej (Queen, Bee Gees, Michael Jackson). Zo súčasných

vianočné tradície nemáme v našej rodine zavedené.

interpretov si rada vypočujem napríklad Eda Sheerana, Coldplay, Adele.

18. Venujete sa niečomu vo voľnom čase?

Pred niekoľkými rokmi som bola na stužkovej slávnosti, kde celý večer

V poslednom období sa vo voľnom čase najviac venujem dva

púšťali techno, a bolo to pre mňa dosť veľké utrpenie.

a pol ročnému vnúčikovi.

8/ 48

9/ 48


Create | volume 19

Hráme sa rôzne hry, chodíme spolu na detské ihriská, čítame knižky, spievame, kreslíme. Veľmi si to užívam. Ak mi ostane čas, rada si prečítam zaujímavé články z oblasti psychológie, pedagogiky alebo histórie. Občas si zahráme s manželom doskovú hru Go. 19. Odkaz pre našich čitateľov? Všetkým čitateľom želám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veselého Silvestra a šťastný n–ový rok. Ďalej želám všetkým čitateľom, aby si počas prázdnin čo najlepšie oddýchli a načerpali nové sily do druhého polroka. Ak sa bude niekto počas prázdnin niekedy nudiť, nech skúsi vyriešiť nasledujúcu zaujímavú úlohu:

Traja kamaráti išli na chalupu, kde sa kúri drevom. Tomáš priviezol na kúrenie 3 polená a Peter priviezol 5 polien. Všetky polená boli rovnakej veľkosti a kvality. Norbert nepriviezol žiadne poleno a ako náhradu za výdavky zaplatil kamarátom 8,- Eur. Ako sa majú Tomáš a Peter rozdeliť o tieto peniaze tak, aby každý z kamarátov prispel rovnakou hodnotou na kúrenie?

10/ 48


Create | volume 19

Interview

Vanessa Mayerová, 2.B

Mgr. Art. Lukáš Freytag

5. A čo sa vám páči najmenej? Obedy. 6. Kde ste študovali? Vyštudoval som Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave s odborom grafika a iné médiá.

1. Dobrý deň, aký bol váš dnešný deň?

7. Spomínate v dobrom na vaše študentské časy?

Dobrý deň, tak napriek tomu, že je pondelok, dá sa to zvládnuť.

Iba v dobrom, myslím, že keď človek doštuduje, tak mu skončia sladké

2. Skúste sa nám pár vetami predstaviť

časy...

Volám sa Lukáš Freytag, mám 26 rokov a pochádzam zo stredného Slovenska, konkrétne z takého malého mesta, v ktorom zaspal pes a volá sa Detva. 3. Na našej škole ste len pár mesiacov, je taká, akú ste si ju predstavovali? V podstate realita, s ktorou som sa na škole stretol dosť blízko dotýka mojej predstave o nej. Hlavne pokiaľ ide o predstavu o vyučovaní ako takom spolu s vlastným vstupom do predmetu, ktorý vyučujem a na záver jeho následnú aplikáciu na študentov. 4. Čo sa vám tu najviac páči? To je pomerne jednoduchá otázka. Myslím, že to bude vybavenie školy, ale aby som nebol taký materialista, tak sú to aj motivovaní študenti a do tretice výnimoční kolegovia v kabinete.

12/ 48

13/ 48


Create | volume 19

8. Vždy ste chceli byť učiteľom? Nie, v podstate to, že učím, mi prišlo na rozum hneď, ako som dokončil školu. Z istého existenčného dôvodu na jednej strane a na strane druhej mi to padlo vhod, pretože sa vo svojom voľnom čase venujem práve tomu, čo aj vyučujem. 9. Aké predmety učíte? Iba jeden predmet a to figurálne kreslenie. 10. Ako by ste opísali váš vzťah k umeniu? Ten vzťah je pomerne blízky, i keď umenie má strašne veľa podôb a je ťažké si vybrať. 11. O chvíľu sú tu Vianoce, máte už pripravené darčeky? Mám knihu pre otca, okrem toho ešte nič iné. 12. Ako budete tráviť vianočné prázdniny? V rodinných kruhoch s vareným vínom. 13. Čo vás najviac inšpiruje? Rôzne životné situácie a príbehy s paradoxnými zvratmi, Iní výtvarní umelci, prevažne figurálni, súčasná ilustrácia, komiksy, animácie, literatúra, filmy a hudba 14. Je niečo, čo najradšej kreslíte? Zobrazovanie nahej figúry, nahú som v podstate riešil v kresbe a grafike celých 6 rokov na škole.

14/ 48


Create | volume 19

No a v súčasnosti sa venujem skôr komiksu a ilustrácií, kde tým postavám dávam už skôr naratívny charakter. 15. Máte nejaké zaujímavé hobby? Kreslím, mám rád beletriu, komiksy, žáner sci-fi, mytologické témy, béčkové horory, rád si zalyžujem či vybehnem na kopec. 16. Kde sa vidíte o 5-10 rokov? Ťažká otázka, na ktorú asi neviem zareagovať, neviem, čo bude zajtra 17. Ako ste spokojní so svojimi študentmi? Tak rôzne, s niektorými som veľmi spokojný a s niektorými vôbec. Mnohí z nich majú potenciál dostať sa na vysokú či dosiahnuť vysoký štandard po škole. 18. Akú vlastnosť najviac neznášate na ľuďoch? Pokrytectvo, alibizmus, pretvárka. 19. Čo vás vie najviac nahnevať? Zlý obed. 20. Máte nejaký odkaz pre našich študentov? Snáď ich to baví. 21. Ďakujem za rozhovor a nech sa vám darí :) Ďakujem, aj Vám.☺

16/ 48


Create | volume 19

Vanessa Mayerová, 2.B

IMATRIKULÁCIE Opäť nový školský rok, opäť noví prváci a samozrejme imatrikulacie, ktoré nesmú chýbať. Ráno sa oslavoval Sv. Mikuláš, no po príchode do školy sa už všetci tešili na niečo iné. Zatiaľ, čo sa ostatní žiaci učili, tak tretiaci si pripravovali svoje rekvizity a prezliekali sa do svojich kostýmov, v ktorých išli navštíviť prvákov do ich tried a trošku ich pomaľovať. Priestor športovej haly sa naplnil žiakmi a učiteľmi našej školy, aby sa pozreli na oficiálne prijatie prvákov medzi nás.Tieto imatrikulácie sa niesli v znamení Game of thrones a Harryho Pottera ako Game of Uat. Ako aj tretiaci, tak aj prváci si pripravili program pre divákov, ktorým sa odštartoval deň. Ukázali, čo v nich je a na čom celý čas pracovali. Potleskom si všetci posadali a mohli sa začať „hry o uat.“Tretiaci si pre prvákov pripravili úlohy, ktoré museli splniť a ak im to nevyšlo, čakal ich trest v podobe všehodžúsu. - určite im veľmi chutil. Keď sa úlohy splnili, čakala nových študentov zaraďovanie do odborov a s tým pomáhal triediaci klobúk. Samozrejme nesmel chýbať čarovný prášok a žiaci si mohli prevziať diplomy. Po tejto zábave sa všetci presunuli na legendárne mimoškolské zoznamovanie. Dúfame, že si celý deň, no hlavne večer všetci užili. v zdraví a už sa nevieme dočkať dalších imatrikulácií.

18/ 48


Create | volume 19


Create | volume 19


Create | volume 19

DeNŠ

otvo

rený

c h dv Vane erí ssa May

Ako SS aj po m U Dň ŠAT b inulé a ro o prv 5.12. li zno ky, ta v k ák sa priš a otvo ani t cho ov a ent lo re ic d o ro a s bami h rod s naš né. kn ičia am uat ou ebo ozr .N -u, š Od k l vý olo aši ejm pou 9te u nim žia ez k z j rá ate a o kou c z o z i o n n d liér au val ám aa pov ad o č i iť m žd Tie va itel vše ver o 1 edali žs i n a p t e k o o i o v i 7 c h p šet mo , čo cap tej ho ob oze k h v c u ture y r š l e h na , kt i vych ať si p čer m otázk kola p otne dúcich Slo orý utn pre onú ven mj ať p ráce v ali vše y. vie No k a en dli šet sku ví z , t ohľ c i a kýc mo áuj ad ša ho prá ž h e n ško v n c. mc la s a prác štude osť n ovi lastní Zav Všet a n . azr l u ávn ci u t ít ieť silo mohli a, k s jed ov. s u ala k do ine vid edž čite nám vne trie čný ieť ľmi e a otv d, n a ako mm štu imo j TV ap ore d j v o e e r n ib Bra a Nik tion din n ý á tisla li, kre tov p to z ch dv lížila r s t e o i Žia ý v ci s školy rí nes m na a, kto lili či f tvore o ní i š a t r čo ihli, tili. uš neo áu bud ch vn k r d a o o jed ú i l b lu a šie ebo ila mô Sam ich j ine l j p b c e o z á čný e ť už áuj SS r ro zo a p ozrejm a urči ch e U d z v m p ŠA ma te i rijm com hovo o e v T e md v rc em di n r ešt ržím i prís e d septe e n , ktorí ov a o ť ou e mb deň tá ep uká p me r alc zať zky a očuli. lec i, v ď e . s na a kej tale o skla rod ľšom ma nto iny. rok n vé u, i skú ím. ch s ra šky dos ťou priv ítam e

erov á, 2.

B

24/ 48


Create | volume 19

32/ 50


Create | volume 19


Ilustrovala : Lucia Krútelová, 2.A
Create | volume 19

Gran Turismo Sport

zo sveta hier Vratko Cyprich, 2.B Super Mario Odyssey Jedná sa o ďalšie pokračovanie Super Maria, v ktorom si dôjdu na svoje ako ostrieľaní veteráni, tak aj začiatočníci. Hra má kreslený design sveta ako to už je pri Mariovi zvykom, úrovne sú sprevádzané rôznymi hádankami a minihrami. Na ceste nebudete sami, bude vám pomáhať vaša vlastná čapica, do ktorej sa prevtelil duch Cappyho. Celkovo je Super Mario Odyssey vydarená 3D skákačka, ktorá pobaví starších aj mladších hráčov.

36/ 48

Niečo pre milovníkov áut. Gran Turismo je závodný simulátor, ktorý je zameraný hlavne na multiplayerový mód, no k dispozícii je aj singleplayer v podobe autoškoly a zopár arkádových módov. Hra má dokonca aj vlastnú sociálnu sieť, na ktorej sa môžte pochváliť s fotkami vašich upravených aut. Príjemne prekvapí aj realistická grafika a prepracovaný fotomód.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Dočkali sme sa datadisku pre Horizon Zero Dawn. Do hry bola pridaná nová snežná časť mapy, na ktorej natrafíte na nových nepriateľov. DLC prichádza už s opravenými malými nedostatkami, ktorými trpela pôvodná hra. Nová herná mena, nové zbrane, hádanky a poriadny kus príbehu, v ktorom sú odpovede na všetky doteraz nezodpovedané otázky.

37/ 48


Create | volume 19

UMELCI

Alinka Petrová, 2.B

SalvAdor DAlí Po všetkých tých voľných témach by sme mohli trochu nazrieť do umenia a predstaviť si pár najznámejších umelcov. Jeden z nich je španielsky maliar, fotograf, sochár a hlavne najznámejší predstaviteľ surrealizmu. Jeho meno je Salvador Dalí. Narodil sa 11. mája 1904 a ako 84-ročný zomrel 23. januára 1989. Mal svoju špecifickú kompzíciu, kde spájal rôznorodé a nijak spolu nesúvisiace predmety. Vďaka svojim experimentom sa stal jedným z najpopulárnejšich umelcov. Svojou tvorbou chcel provokovať a hlavne šokovať. Sám seba považoval za zdravého blázna. Už vo svojich 6-stich rokoch namaľoval svoj prvý obraz. Bola to krajinka, ktorú neskôr pomenoval ako Dieťa na prechádzke v daždi lastovičiek. Počas svojho štúdia vyskúšal mnoho maliarskych štýlov. Inšpiroval sa holanďanom Vermeerom, neskôr ho ovplyvnil španielsky štýl, impresionizmus, futurizmus si kubizmus, a to hlavne Pablo Picasso.

38/ 48

Andy Warhol Ďaľším známym umelcom je Andy Warhol. Celým menom Andrew Warhol. Bol to. Americky maliar, filmový tvorca a súčasť hnutí pop art. Narodil sa 6. augusta 1928 v americkom Pittsburghu. Pochádzal z umeleckej rodiny. Jeho rodičia boli Julia a Andrej Warhol, ktorí boli rusínskej národnosti, z dediny Mikova na Slovensku. Andy tvoril v období moderného umenia, pop artu, abstraktného expresioniumu takzvané naivné umenie. Študoval komečné umenie na Pittsburskej univerzite. Po absolvovaní školy sa presťahoval do New Yorku, kde 22.februára 1987 ako 58 ročný zomrel. V New York začal svoju kariéru ilustrátor časopisov. Tam ho preslávili rozmarné atramentové maľby topánok. Neskor začal s maľbami slávnych amerických produktov - séria Campbellovej polievky, Coca-Coly. Začal využívať sieťovú tlač so snahou masovej tvorby umenia.

Martin benka Marilyn Monroe a Elvis Presley boli Warholove ikonické figúry a jeho hlavné témy v tvorbe. Okrem toho, že bol maliar, tak sa preslávil aj ako filmový tvorca. Vytvoril viac než 60 filmov. V roku 1968 ho v jeho štúdiu postrelila spisovateľka Valerie Solanas. Trafili ho dve strely a aj keď to Warhol prežil, nikdy sa z toho celkom nezostavil. Solanas to vysvetlila tak, že Andy mal príliš veľkú kontrolu nad jej životom. Podľa tejto udalosti bol natočený aj film.

Po dvoch slávnych, zahraničných umelcov tu máme aj niečo zo Slovenska. Martin Benka je meno zakľadateľa moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe. Narodil sa 21. septembra a zomrel ako 82-ročný 28. júna 1971 v Malackách. Okrem maľby sa venoval aj hudbe. Keď sa v roku 1939 presťahoval do Matina, tak zoskupil kruh hudbníkov-amatérov, priateľov komornej hudby. Stretávali sa raz do týždňa až do rozpadu. Martin si vlastnoručne vytvoril 13 huslí, ktoré sa teraz vystavujú v múzeu Martina Benku v Martine. Neskôr založil zoskupenie maliarov a sochárov. Nazvali sa Trojštít. Ich cieľom bolo skĺbiť spoluprácu rôznych druhov umení. Počas svojho pôsobenia získal rôzne ocenenia ako Národný umelec, Štefánikova krajinská cena či strieborná medajla na svetovej výstave v Paríži.

39/ 48


Create | volume 19

Správa z kampane Cervené stuZky š š Mgr. art. Daniela Schredlová

Naša škola bola dňa 17. 10. 2017 zaregistrovaná do XI. ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stužky“ organizovanej Gymnáziom sv. Františka v Žiline. Aktivity školy v rámci kampane: - tvorba červených stužiek dňa 6. 11. 2017 spojená s prezentáciou prednášky HIV/AIDS - záujem a solidarita, nádej a podpora pre I. ročník - viedla Mgr. art. Daniela Schredlová. - séria prednášok pre I. a II. ročníky na témy: „Duševné zdravie a závislosti” a „Vírus HIV a choroba AIDS“ doplnenej prezentáciou videa „ANJELI“ - viedla PaedDr. Tatjana Hanincová na hodinách ETV. - dňa 9. 11. a 10. 11. 2017 si žiaci I.A a I.B ročníka pozreli na hodine etickej výchovy DVD s názvom Príbehy anjelov. Prostredníctvom filmu si žiaci mohli rozvinúť empatiu a solidárne Cítenie s nakazenými deťmi z Juhoafrickej republiky bez akéhokoľvek vlastného pričinenia. Študentov najviac zaujalo nadšenie detí zo života napriek ťažkej diagnóze a s obdivom sledovali dobrovoľnícke práce misionárov. - v rámci kampane Červené stužky sme v dňoch od 9. 11. 2017 do 24. 11. 2017 na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky

40/ 48

zisťovali, aké sú návrhy žiakov na riešenie problematiky boja proti HIV/AIDS. Spolu bolo testovaných 77 žiakov I.A, I.B a II.A, I.IB triedy. Väčšina žiakov považovala za najúčinnejší návrh zdržanlivosť - ŽIŤ ZODPOVEDNE (túto možnosť zvolilo až 38 žiakov z celkového počtu). Najmenej účinný návrh bol podľa väčšiny žiakov - FINANČNÁ POMOC (túto možnosť zvolilo až 28 žiakov z celkového počtu). Žiaci neudali žiadne nové vlastné návrhy, udávali len také, ktoré boli v prednáške spomenuté. - tvorba plagátov na danú tému v spolupráci s odborom fotografický dizajn, ktoré budú v rámci 1. decembra „Deň boja proti AIDS” uverejnené v školskom časopise, kronike a web stránke školy. - dňa 1. decembra „Deň boja proti AIDS” rozdávanie a nosenie červených stužiek študentmi školy, z ktorého vytvoríme záznam v spolupráci s fotografickým oddelením. Výber fotografií z priebehu akcie bude uverejnený v školskom časopise, kronike a web stránke školy.Create | volume 5 Create | volume 19

Annie (2014)

zombík zahryzol do krku a stiahol ho do Kostlivci sa dostali až na dosah a zadavu. Falion utekal ako mohol a po cesRéžia Will Gluck DINOSAURIUM čali sekať a biť do štítov ľudí! Niekto to te videl ako Ateliér Gusztáv Matz (SK) Žáner Dráma /Muzikál neudržal a buď ho v lepšom prípade zombíci žerú Krajina USASt - 31.03.2018, So 12.07.2017, bodli a zomrel skoro hneď, alebo sa k jeho kolegov. Premiéra filmu v SR 5.2. 2015 Otváracie hodiny 10:0018:00 Stredoeurópsky dom fotografie, Múzeum fotografie nemu dostala kostra s hákom, dala mu Brána bola dole helmu a roztrhala mu s hákom krk. otvorená a Viac ako 50 exponátov dovezených až z paleontologického inštitútu Boli počuť bolestné výkriky a volania o dovnútra sa Ateliér Matza sa rýchlo vypracoval ruskej PolitikGusztáva akadémie a podnikateľ vied. prichádza do sirotinca pomôcť mladým dievčapomoc. Vtom kapitán zavelil: „Teraz!!!!“ hrnuli vydesea Okrem získal vedúcu regióne. V roku 1900(Cameron ateliér prestavali, tám, ktoré sú pod tvrdouvrukou slečny Hannigan Diaz). kostier sapozíciu vystavujú aj skameneliny. Rytieriavpredu od Popri seba neprianí rytieri. No rozšírili bohatoodvrhli vybavili. ateliérovom fotografovaní teľov a začali útočiť. Kostlivci nevydržali most, ktorý firmavyhotovovala aj maľované portréty – solárnym na zväčšovacím veľa, stačila jedna silná rana na slabé viedol k bráne, prístrojom boli fotografie premietané miesto ste ho dolámali. Zdalo sa už dostana plátnoa aúplne následne CIRQUE DU SOLEIL- QUIDAM sa, že ich dav nemá konca! Rytieri ich li zombíci a naň premaľovávané. Ateliér mal pobočky v Poprade, Tatranskej Odpad (2014) bili a bili, až nakoniec zničili poslednévtom poveKotline, Krompachoch, Spišskom Podhradí, ho. Straty boli minimálne, asi nie viac dali tú hroznú 5.-8.2. Stephen 2015 Daldry Réžia ako 90 mužov. Celkom dobré na to, že vetu: „Zatvorte v Žáner Rawitschi v Sliezsku (dnes/Thriller Poľsko) a svojich obchodných SlovnaftDobrodružný/ Arena, Bratislava Dráma kostlivci mali Morálka Popri portrétnej bránu!“ Brána satvorbe, začala ktorá vŕzgavo zástupcov malpočetnú dokoncaprevahu. aj v Juhoslávii. ateliérovej bolazatvárať Krajina Veľká Británia mužstva vzrástla. No potom bolo zavea Falion ako blesk vtrhol do mesta. No asi prirodzene ťažiskom produkcie, ateliér venoval fotografovaniu v exteriéri. Okolo roku Na výslnífilmu od roku 1996, svete zavíta kajnám už 5. Februára 2015. Premiéra v SR 1.1.známy 2015 posacelom lené:dokumentoval „Rhaos to dá!!!“ „Druhá vlnáááá! 30 rytierov tookrem nestihlo a zatvorila sa im 1899 prevádzku továrne Scholtz7vpredstavení Matejovciach, fotografoval hostí Pouliční umelci z Cirque du Soleil odprezentujú takže sa je natoho čo tešiť. Zoraďte sa a bojujte!“ Kričal kapitán. pred nosom. „Pusťte nás! Prosím!“ Kričali, a Tri architektúru miest v Tatrách, kúpeľoch, pohľady na mestá, dediny Zloženie QUIDAMU tvorí skupinka hudobníkov, akrobatov, postáv a spevákov. deti sacelého po kúpeľných objavení peňaženky na skládkeNovoveských vydajú na útek pred policajtmi... nebojoval, ale už ho bol no nikto im neodpovedal. Niektorí kričali ajFalion fabrikydoteraz na Spiši. Prezentované fotografie sú bromostrieborné, ktoré vyhotovil fotograf Peter len v druhom rade! Zas sa časť hada na veliteľa, nech ju otvorí, ale on sa len Župník sklenených negatívnych dosiek uložených v Štátnom archíve v Levoči. O čomztooriginálnych je ? odpojila! Vojaci môžeme s napätímdatovať hľadeli,do čoprvej štvrtiny 20. smutne pozeral, ako tých chudákov začíVznik negatívov storočia. príde! Po chvíli to bolo jasné. Vrieskajnajú z kraja žrať. Je to o mladom dievčati menom Zoe, ktorú bežný život nudí a nejaví záujem o okolie. úci ťarbavý dav...... „Zombícíííí!“ Boli to Zombíci sa nevedeli dostať cez bránu, no Do imaginárneho sveta QUIDAMU sa rozhodne ,,vnoriť“ kvôli rodičom, ktorých nezaujíma a preto, očividne roľníci, no niektorí aj vojaci. V vtom sa disciplinovane zoradili jeden vedľa že necíti nič okrem prázdnoty. Na ceste v tomto svete sa stretá s postavami, ktoré sú jej nápomocné a chrbte mali zabodnuté pochodne a boli druhého na kraji mosta. Lukostrelci na snažia sa jej dušu oslobodiť. celí hnilí a krvaví. Falion tomu neronich strieľali, no nikto sa nepohol, dokedy Kelti z Bratislavy zumel, pretože nevedel, že zombíkom nedostal ranu do hlavy. Uprostred mosta 01.10.2017, Ne 29.04.2018, Ne môže niekto rozkazovať. Zas rytieri sa začala k bráne blížiť postava v čiernom museli najprv chvíľu SNM vydržať a potom hrôzostrašne zdobenom brnení a dvojručHistorické múzeum CONECO Slovakia RACIOENERGIA CAMERA odvrhnúť nepriateľa, aby získali miesto ným mečom zasuNajlepšia fotografia festivalu z roku 2014 na boj. Ten, kto to nevydržal, bol obžranutým vpohľad pošve na Výstava Kelti z Bratislavy ponúka návštevníkom pôsobivý týminulosti, zaživa a neskôr povstane akoúzemí sám mesta. Ide ochrbte. Každý do do čias, keď žili na prvé po menešíp nemŕtvy a vrhne sa naOkrem spolubojovníkov. od neho odrazil a známe u nás. nálezov a sa zaujímavého 36. ročník Coneco a 25. RACIOENERGIA Kedy ?etnikum - 31.1. 20151.2.ročník 2015 početných Keď dostali rozkaz na zatlačenie odvrhli nakoniec poňatia v podzemnom priestore pod nádvorímsa doKde ? –výstavy Inchebauvidíte Expo Bratislva zombíkov a sekali a bodali, no veľakrát stal k bráne. Vtedy Bratislavského 25.- 28.3. 2015hradu časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia sa zombík zas postavil. „Musíte im zoťať ako zázrakom celé pred Kr.Pred Čo to je ? viac ako 2000 rokmi sa na území Bratislavy rozkladalo hlavu!“mesto Kričal–niekto. To zabralo. No než neskoršiebojisko stíchlomesto. a keltské oppidum, rozľahlejšie stredoveké to bolo horšie, lebo zombíci čakalo, čo sa bude Vtentokrát centre archeológovia našli množstvo predmetov, Jedná samesta o najväčší festival cestovateľských filmov a fotografií z celého svemajú viac sily ako kostlivci! Nepriateľ sa diať. No čierny rytier ale z tohto obdobia. Najmä nálezy z Bratislavského hradu Čoajtoobjektov je ? ta. až k Falionovi! Ten sekal hlavy sa škodoradostne súdostal dôkazom o Na hradnom základy Každoročne sabohatstve zúčastňujú oppida. profesionáli aj amatéri vrchu a deliasa sa našli o svoje skúsenosako mohol, ale padlého zombíka vždy zarehotal a kopol budov, ktoréRACIOENERGIA nesú známky luxusu nad pomery regiónu. Obyvatelia CONECO je stavebnícky veľtrh, ktorý ponúka všetko ti. nahradil druhý. Všetci museli ustupovať! Jednasídla časť podobné sa otvorilatým a tresla týchto domov si zavolali rímskych remeselníkov, abydoimbrány! vybudovali v Itálii. pre domácnosť Keď bolo jasné, že ich je priveľa, kapitán do kraja múrov a druhá sa zlomila na dve Výskumy v posledných rokochako ponúkli na interpretáciu nielen dejín Bratislavy, Ponúka rozumné odporúčania spraviťnový veci pohľad jednoduchšie a úspornejšie. zavelil na ústup, no potom sa mu jeden časti a s rachotom padla! Vypukol zmätok ale aj širšieho priestoru v oblasti stredného Dunaja.

Tohtoročnou témou je VODA a bude ju sprevádzať oslava Svetového dňa vody a súvisiaca konferencia.

44 44/ 48

made by flou and love

Kelti na územie Slovenska priniesli dovtedy neznáme vynálezy; svoju keramiku nevyrábali v rukách, ale na hrnčiarskom kruhu, priniesli nožnice či rotačný žarnov. Boli šikovní kovotepci a umelci. Keltské mincovníctvo začalo éru razby mincí na území Slovenska a práve preto je Biatec z Bratislavy symbolom Národnej banky Slovenska.

Viktor Hulík / Počítačová grafika

08.12.2017, Pi - 25.02.2018, Ne Galéria Z Ako umelec sa venuje tvorbe kinetických i svetelných objektov, reliéfov, maľbe, grafike, kresbe i sochárstvu. Participoval na početných medzinárodných sympóziách, workshopoch i rezidenčných pobytoch. Vo svojej tvorbe vypracoval racionálny geometrický štýl, v ktorom aplikuje rôzne druhy reálneho i virtuálneho pohybu. V grafike rozvíja podobné princípy ako v priestorových dielach, len výtvarné problémy premieta do plošnej dimenzie. Pre grafickú tvorbu využíva médium počítača, ktorý mu umožňuje pracovať variabilným spôsobom so zvoleným základným geometrickým prvkom, ktorým je línia. Princípom jeho tvorby je premena danej pravidelnej geometrickej štruktúry – siete, zásahmi a „rozhýbaním“ do štruktúr nepravidelných, až chaotických. Filozofickým základom je premena rovnakej množiny presne usporiadaného celku na jeho protiklad.

Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha.

06.12.2017, St - 18.03.2018, Ne Historické múzeum SNM Výstava pri príležitosti 500. výročia ukončenia prác na hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči predstavuje osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho tvorbu v širšom dobovom kontexte.

45/ 44 48

made by flou and love


Create | volume 19

ŠÉFREDAKTOR ::

Alexandra Rybárska, 4.A Vanessa Mayerová, 2.B REDAKCIA ::

Mgr. art. Daniela Schredlová Alinka Petrová 2.A Vratko Cyprich, 2.B Lucia Krútelová, 2.A KOREKTÚRY::

Mgr. Monika Vodičková GRAFIKA ::

Miroslav Papay, 4.B Lukáš Gabura, 1.BIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.