Create vol 14 final

Page 1

ČASOPIS SSUŠAT

14/2016

ŠTUDENTOV

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 14 :: Najlepšie

Mgr. Veronika Máteová

04

Mgr. Natálie Hanáková

10

Talentové skúšky

14

Maturity

18

Regionálny seminár

20

Zelená škola - Ekológia

26

Erasmus - Fínsko

28

Leto volá

30

Fotopríbeh

32

Odporúčané skladby

35

Próza - Elinor Clifton

36

Zmeny v konzolovej zemi

40

Kultúra

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

MGR. VERONIKA MÁTEOVÁ

MGR. NATÁLIE HANÁKOVÁ

REGIONÁLNY SEMINÁR

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

Rozhovor s Natálie Hanákovou

V tomto článku vám ukážeme priebeh na regionálnom seminári stredných škôl v programe zelená škola

04/

10/

20/


Create | volume 14

Interview

Mgr. Veronika Máteová 1.Tak na začiatok trochu zvoľna. Ako sa dnes máte?

Dobre sa mám. 2.Študovali ste na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Áno. 3.Aké pre Vás boli roky strávené tam?

Super. Dali mi veľa. Určite mi dali viac, ako možno stredná škola. 4.Aký odbor ste tam študovali? Učiteľstvo výtvarného umenia. 5.Kedy alebo ako ste zistili, že práve toto je to, čo Vás zaujíma? To asi už od malička. Šlo mi kreslenie. Chodila som na základnú umeleckú školu 9 rokov a na strednú som už išla s výtvarným zameraním. Potom chvíľku som síce mala také technické zameranie - keď som šla na vysokú školu, tak na elektrotechnickú. Ale ukončila som ju a vrátila sa k výtvarníctvu. 6.Neľutujete to? Nie, vôbec. 7.Prečo ste si vybrali byť práve učiteľkou? (Smiech) No to nebolo úplne úmyselné.

4/ 46


Create | volume 14

Väčšinou to boli objektové a koncoročné práce. V Poľsku to bola Popravde, začalo to tak, že prišla príležitosť pracovná a povedala som

inštalácia s objektom a v Banskej Bystrici, bolo prvý krát vystavených

si, že to skúsim. Začalo ma to baviť. Je to dobrá robota.

päť objektov a naposledy tam bola inštalácia - environment a objekt.

8.Ako sa vaše cesty skrížili s našou školou?

15.Dajú sa aj teraz niekde vidieť?

Tak to bola viac-menej náhoda. Taká osudová skôr (smiech). Posielala

Momentálne nie.

som náhodne maily do viacerých škôl v Bratislave s týmto zameraním

16.Máte do budúcna nejaké plány, čo sa týkajú tohto smeru?

a vlastne do pol hodiny mi zavolali. Nebolo ešte ani verejne známe, že

Určite by som chcela.

niekto odchádza. Vtedy vlastne zobrali pani Šupolíkovú. No a neskôr

17. Teraz niečo bližšie k Vám. Ako dieťa mali ste nejaký sen?

mi zavolali, že sa uvoľnilo miesto a už som nastúpila. Bolo to v ten istý

Akože ako dieťa... Ja mám stále. (smiech)

deň, ako sme kúpili byt tu, takže to bolo super.

18.Poviete nám nejaký jeden?

9.Páči sa Vám tu?

Chcela by som mať dom v Karibiku.

Zatiaľ áno.

19.Keby ste boli žiačka našej školy, aký odbor by ste si vybrali?

10.Žiaci poslúchajú?

Animovanú tvorbu. Je to pre mňa niečo nové.

Tak áno, ale vždycky sa nájdu takí, čo majú vlastnú hlavu.

20.A čo tak odevný dizajn?

11.Ktoré ročníky vyučujete?

Neviem, na to asi nie som dosť zručná. Skúšala som niečo šiť, no ale

Tretí a štvrtý ročník.

nevyšlo mi to ani pre barbíny (smiech).

12.Čo presne vyučujete?

21.A čo tak hobby. Čo robíte vo voľnom čase?

Indizajn, pod ktorý vlastne v štvrtom ročníku spadá už aj Photoshop

Tak napríklad, si upravujem nábytok, vyrábam kadejaké veci. Potom

Illustrator a video tvorba.

obľubujem komixy a už od malička strieľam zo zbrane.

13.Počuli sme, že Vaše práce boli vystavované.

22.A nakoniec. Máte nejaké motto?

Boli. Počas vysokej školy sa mi ich podarilo vystavovať.

Tých by bolo asi viac.

14.Kde všade boli vystavované?

23.Aspoň jedno.

V Poľsku a v Banskej Bystrici.

Tak napríklad: ,,Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe.‘‘

6/ 46

7/ 46Create | volume 14

Interview

Mgr. Natálie Hanáková 1.Začneme tak zvoľna. Ako sa dnes máte? Mám sa dobre. 2.Nedávno ste doštudovali Áno. 3.Ako sa Vám páči život učiteľky? Tak zatiaľ sa mi páči, niekedy je to síce náročnejšie, ale s tým sa dá počítať. Vždy, keď začínate v novej profesii, je to zo začiatku náročné, ale som zatiaľ spokojná. 4.Čo ste študovali? Študovala som matematiku a informatiku na pedagogickej fakulte v Trnave. 5.Prečo práve matematika? Nie je to práve predmet, ktorý by si žiaci vyberali. Ono to je tak, že ja som učiteľkou zo začiatku byť nechcela, mňa veľmi zaujímal ekonomický smer a veci s tým spojené, čiže ekonomika, účtovníctvo, matematika a informatika. Bola som skôr, dá sa povedať, technicky orientovaná. Aj som chcela študovať na ekonomickej škole. To mi ale nevyšlo a v podstate som bola aj rada, práve vtedy som sa rozhodla venovať sa učiteľstvu. Nemenila by som to.

10/ 46

11/ 46


Create | volume 14

6.Ale nesnívali ste, že budete učiteľkou. Nie. U nás v rodine bolo veľa učiteľov, vlastne babka bola učiteľka, mama bola učiteľka, sestry študovali učiteľstvo, takže ja som vedela, že toto to určite nebude. Preto som sa uberala iným smerom a nakoniec som zo sestier jediná ostala pri učiteľstve. 7.Ale neľutujete to. Nie. 8.Ako sa Vaše cesty skrížili s našou školou? Ja som o tejto škole veľa počula. Keď som si po ukončení štúdia hľadala prácu, bol vyvesený inzerát a prihlásila som sa. Bola som na konkurze, avšak nebola som vybratá. Po odchode predchádzajúceho vyučujúceho mi zavolali, či by som nechcela nastúpiť. Chcela som, prišla som. 8.Páči sa Vám tu? Páči sa mi tu. 9.Žiaci poslúchajú? Ste dosť mladá. Nezneužívajú to? Zatiaľ nemám skúsenosť, že by to zneužívali. Dúfam, že ani zneužívať nebudú. Zatiaľ poslúchajú. 10.Ake ročníky vyučujete? Matematika je tu len do tretieho ročníka a informatika mám pocit taktiež. Takže prvý až tretí ročník. 11.Počuli sme, že ste dostali pochvalu od dekana za vynikajúcu diplomovú prácu. Áno.

spomínanú elektronickú učebnicu. V prípade, že študenti nemajú možnosť vidieť počítač fyzicky, tak prostredníctvom interaktivity. V programe Flash som vlastne vytvárala animáciu, kde sa počítač postupne rozoberá a sú tam popísané jednotlivé komponenty. Učebnica taktiež obsahovala testy na zopakovanie. 13.Chceli by ste sa aj naďalej venovať informatike viac? Zdokonaľovať sa? Určite by som chcela. Veľmi ma zaujíma napríklad tvorba web stránok. 14.Študovali ste aj niečo pomimo vo voľnom čase? Počas základnej a strednej školy som 13 rokov študovala hru na klavír. 15.Máte nejaké veľké plány do budúcna? Tak veľké plány sú vždy. 16.Teraz niečo bližšie k Vám. Ako dieťa ste mali sen? Ako dieťa som mala veľmi veľa snov. Určite som chcela byť napríklad dirigentka (smiech) alebo veterinárka. 17.Kebyže ste žiačkou našej školy, aký odbor by ste si vybrali? Odbory tu máte naozaj veľmi zaujímavé. Mňa čo tak zaujalo najviac, je grafický dizajn. 18.A čo tak hobby? Čo robíte vo voľnom čase? Teraz asi ani nemám veľa voľného času. Venujem sa práci na sebe, to je teraz moje hobby. 19.Máte nejaké motto?

12.O čom bola?

Čakala som, že sa na to spýtate. Ja osobne žiadne nemám,

Diplomová práca sa venovala návrhu elektronickej učebnice,

ale nedávno mi na jednej hodine študentka povedala zaujímavé motto:

konkrétne hardwaru osobných počítačov, kde cieľom bolo vytvoriť

,,Ľudia sú ako zemiaky, keď ich zjete, zomrú.‘‘ (smiech)

13/ 46


Create | volume 14

Talentové skúšky Svitlo ráno a strach s obavami sa prebudili do nového dňa D s dátumom

23.3.2016. Každoročne k nám zavítajú desiatky žiakov a tým najlepším sa otvoria brány do nového a výnimočného sveta. Ani tento rok nebol výnimkou a na Súkromnej trednej umeleckej škole animovanej tvorby sa uskutočnili talentové skúšky z piatich veľmi zaujímavých odborov. Desiatky nových uchádzačov hrdo prekračovali prah brány školy a s doskami v rukách, nesúc si domáce práce, prišli predviesť, čo v nich je. Samozrejme, ani rodičia neostali doma a prišli svojich budúcich stredoškolákov s hrdosťou podporiť. Pred začatím skúšok sme sa ich opýtali, ako sa cítia a tu je ich pár odpovedí : „Trošku nervózna... „ „Nervózna, ale ako v pohode.“ „Tak pocity mám stresujúce.“ (smiech) „Som trošku nervózna, ale to opadne snáď...“ „Stres, stres, stres, stres!!!“(smiech) Prečo ma to neprekvapilo? Niektorí boli viacej vystresovaní, iní menej. Po úlohe nakreslenia zátišia prišlo na radu kreslenie portrétu, pri ktorom asistovalo aj pár našich žiakov ako modely. Pred koncom sme ešte počas obedovej prestávky vyspovedali zopár našich profesorov dohliadajúcich na celý priebeh talentových skúšok a na otázku, ako to podľa nich zatiaľ vyzerá a či prišlo dosť talentovaných študentov, odpovedali takto : „Sú tam žiaci, čo majú veľký talent, takže zatiaľ si myslím, že fajn, je tu tak akurát. Veľakrát prídu na prijímačky vynikajúci kresliari a za štyri roky sa nikam nepohnú, takže vrátim sa k tomu, že treba hľadať takých, čo vedia počúvať. To sú umelci, čo vedia počúvať a vedia sa dívať, na počudovanie dosť. Sú tu aj veľmi dobrí, no potom je tam priemer a pár je takých, že veľmi slabých.“ Žiaci, ktorí sa nemohli dostaviť, mali náhradný termín 14.4.2016. Všetkým sme, samozrejme, držali palce. Ešte neskôr v ten deň mohli zistiť, či sa na Súkromnú strednú umeleckú školu animovanej tvorby prebojovali, alebo nie. Všetkým novým žiakom prajeme veľa úspechov do prvého ročníka, nech sa držia a tešíme sa na nich.

14/ 46Create | volume 14

MATURITY Maturity sú časom tvrdej driny, pevnej mysle a sem-tam aj depresií. Ako každý rok, ani tento sa nezaobišiel bez finálnej skúšky našich štvrtákov. Roky a roky učenia, driny a krviprelievania teraz ukážu, či dostanú novú životnú cestu, alebo či budú musieť opakovať level. Pre niektorých sa ale ani maturitou škola nekončí a budú pokračovať cestou štúdia vysokých škôl. Poďme si ale viac priblížiť tie štyri drsné skúšky ohňom. 1.Slovenský jazyk a literatúra No, a tu treba ukázať, ako dobre ovládajú nielen gramatiku, ale aj poéziu či prózu. Skúšky sa odohrajú v dvoch formách - v písomnej a v ústnej. Treba si tu poriadne potrénovať ruku a zhodiť zo seba závoj trémy. 2.Anglický jazyk Angličtina je jeden z hlavných cudzích jazykov všetkých škôl. Ak ste sa ju počas deviatich rokoch na základnej škole a štyroch rokoch na strednej škole nenaučili, žiaľ ani talizmany nepomôžu. Ale buďme optimisti. Anglický jazyk sa taktiež odohrá v písomnej a v ústnej forme. 3.TČOZ TČOZ alebo aj Teoretická Časť Odbornej Zložky bude pozostávať hlavne z dejín výtvarnej kultúry a z časti, ktorá bude u každého odboru iná. U animovanej tvorby to budú dejiny animovaného filmu, u grafického dizajnu to bude teória dizajnu, fotografi budú mať vývoj a dejiny fotografie a odevný dizajn dejiny odievania. 4 .PČOZ PČOZ je Praktická Časť Odbornej Zložky. V tejto časti pôjde o to, že si žiaci vyberú tému, ktorú musia ju spracovať tak, aby bola zameraná na humanitu, ľudskú spolupatričnosť a porozumenie. Žiaci tu musia predstaviť svoje kreatívne hlavičky a ukázať, čo v nich je. Ku každému odboru sa pripisujú iné požiadavky na iné témy. Poďme si ich teda podrobnejšie predstaviť. Animovaná tvorba bude mať kvetnatý výber rôznych tém, napríklad človek a jeho planéta, človek a zviera, ľudské a partnerské vzťahy či zo života počítača. Pôjde o spracovanie témy do minimálne trojminútovej animácie. Pri grafickom dizajne už pôjde o čosi iné, ale taktiež veľmi pestré témy. Spracovávať sa budú rôzne logotypy, grafické spracovania či napríklad kalendáre. Ani fotografi nebudú zanedbaní a budú mať bohatý výber tém ako napríklad portrét, človek a krajina či video. Pri tom všetkom ich budú sprevádzať prísne očká našich profesorov, ktorí budú férovo hodnotiť za lavicami svojich rozvážnych úsudkov a budú posúvať našich milých žiakov vpred. Nech to dopadne akokoľvek, držíme im palce, nech sa im to podarí, nech uspejú a nech voľnou nohou, bez bremien na ramenách, vykročia vpred novému, zaujímavému a doposiaľ neodskúšanému životu.


Create | volume 14

REGIONÁLNY SEMINÁR ZELENEJ ŠKOLY Dňa 8.marca 2016 sa uskutočnil v priestoroch kaviarne Satori Stage regionálny seminár Zelenej školy, ktorého priebeh zdokumentovali na fotografiách aj naši ôsmi študenti FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU: Zdenko Buzma (I.B), Matej Kováč (I.B), Natália Sklářová (I.B), Miriam Pružincová (I.B), Alex Miartuš (II.B), Richard Aufricht (II.B), Tomáš Végh (II.B) a Barbara Páleníková (III.A). Seminár prebiehal v dvoch miestnostiach a naši študenti FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU rozdelení na dve skupiny fotili priebeh v oboch miestnostiach. V jednej boli školení pedagógovia regionálnou koordinátorkou - Mgr. Janou Martinovou, ktorá ich prostredníctvom workshopov informovala o fungovaní programu Zelenej školy. A v druhej miestnosti, pod vedením manažérky programu - p. Miroslavy Pilárikovej, realizovali žiaci základných škôl rôzne environmentálne aktivity, ktoré ku koncu seminára prezentovali pred pedagógmi.

20/ 46


Create | volume 14Create | volume 14

ZELENÁ ŠKOLA - EKOLÓGIA

Dňa 14. apríla 2016 mali štyria fotografi našej školy česť zúčastniť sa kultúrneho programu „Zo života Zelenej školy“, aby z jeho priebehu vytvorili profesionálne fotografie. Kultúrny program bol určený všetkým učiteľom, ktorí sa dosiaľ podieľali na aktivitách medzinárodného projektu Zelená škola. Samotný program otvorila známa moderátorka Adela Banášová, ktorá po privítaní učiteľov z celého Slovenska vyspovedala (s humorom jej vlastným) osobnosti, ktoré stoja na čele projektu Zelená škola, teda riaditeľa Mgr. Juraja Hipša a jeho dve dcéry, hlavnú koordinátorku Ing. Miroslavu Pilárikovú a Mgr. Petra Bednára, správcu Nadácie ZSE, nakoľko Západoslovenská energetika (ZSE) je generálnym partnerom Zelenej školy. Slávnostnú atmosféru programu dopĺňala nielen impozantnosť miesta konania programu, teda Moyzesova sieň vytvorená v štýle viedenskej secesie, ale aj hudobný sprievod Mariána Čekovského a jeho kapely. Priebeh akcie sa niesol v príjemnom priateľskom duchu a po jej ukončení ochotne zapózovali na našu spoločnú fotku (do našich mobilov) aj jej najväčšie hviezdy – Adela Banášová a Marián Čekovský.

26/ 46


Create | volume 14

ERASMUS - Fínsko Žijeme a tvoríme spoločne alebo 32 dní života vo Fínsku O Fínsku je známe, že je krajinou tisícich jazier, polárnej žiary a zároveň ju definuje zima a chlad. Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby ju mali možnosť spoznať zblízka, konkrétne mestečko Raahe. A to vďaka programu Erasmus plus, financovaného Európskou úniou. Na partnerskej škole Lybecker Institute of Crafts and Design mali možnosť absolvovať 32-dňovú odbornú stáž. V interkultúrnom prostredí si mali možnosť rozvinúť svoje znalosti a zručnosti. Účastníci stáže si mali možnosť vyskúšať tradičné tlačiarenské techniky – serigrafiu a lept. V audiovizuálnom štúdiu kreatívne pracovali na tvorbe audiovizuálnej nahrávky. Animátori pracovali s animačným softvérom ToonBoom a platformou na tvorenie počítačových hier Unity5. Vo voľnom čase absolvovali Deň otvorených dverí fínskych umelcov v Oulu a navštívili Santa Clausa v dedine Rovaniemi za polárnym kruhom. Naučili sa akceptovať a spolupracovať so študentmi s úplne odlišnou kultúrnou základňou, naučili sa konfrontovať svoje nadobudnuté vedomosti v novom prostredí a presadiť sa. Samozrejme, dôležité bolo aj porovnávanie vedomostí s vedomosťami fínskych študentov a dopracovanie sa k zisteniu, že ich vysielajúca škola na Slovensku ich smeruje a pripravuje správnym spôsobom. A čo je najdôležitejšie, celú túto skúsenosť absolvovali v cudzom jazyku, čo je možno nemalou motiváciou do ďalšieho zdokonaľovania sa a taktiež motiváciou pre ďalších študentov, že ovládať cudzí jazyk má len výhody a otvára dvere. Študijný pobyt v cudzom prostredí, s odlišnými typmi ľudí, naučil študentov väčšej samostatnosti a zodpovednosti, nakoľko si to pobyt v cudzej krajine vyžaduje. Do života získali skúsenosť, ktorá ich môže motivovať do ďalších rokov, získali nové priateľstvá, kontakty a v neposlednom rade vedomosti z iného študijného prostredia.


Create | volume 14

Leto Volá Teplo, smiech, zábava, chladné nápoje, zmrzlina a veľa ďalšieho. Môžete len tak leňošiť pri telke alebo na pláži. Počúvať dobrú hudbu pri bare alebo na kúpaliskách. Spať do 12:00 a nemať žiadne povinnosti. Ak viete o čom hovorím, ste na správnej ceste. Leto je obdobie splnených snov a krásnych zážitkov, či už doma na gauči, alebo v oáze pokoja niekde v Karibiku. Leto sú tie štyri písmenká znázorňujúce koniec školského roka (aspoň na dva mesiace) a začiatok vysnívaného odpočinku. No povedzte, kto by sa netešil. Ja už cítim teplý vzduch, vôňu oceána, alebo len chlóru v bazéne. Počujem čajky navôkol, šumenie mora či len hranie rádia. Ak ste typ, čo rád chodí do zahraničia, máme tu pre teba pár destinácií. Ak sa ti nechce cestovať príliš ďaleko, môžeš skúsiť Chorvátsko či Bulharsko. Krásne azúrové more, šumenie prichádzajúcich vĺn. Len pozor na medúzy. Sú tam krásne miesta, kde sa môžete pofotiť, alebo sa zašiť niekam preč, niekam do chládku a odpočívať s klobúkom na hlave. A tie bulharské palacinky, hmmm. Ak si zástancom dobrých jedál, odporúčam ísť do Talianska, Španielska či Grécka alebo na Kubu. Morské plody sú TOP a ak ste ich ešte nneochutnali, robíte chybu. Samozrejme, že skvelé jedlá vďaka zaujímavým tradíciám sú všade, ale nedá sa vypichnúť všetko. Aby sme nezabudli na krásny západ slnka či romantické obrazy miest, môžeš navštíviť: Dominikánsku republiku, Karibik, Tunisko či Turecko. Palmy, prenádherný výhľad z každej strany, odpočinok od rušného veľkomesta - čo viac si želať. Nenahraditeľný zážitok z krásne zafarbených vôd.

A ak rád cestuješ za krásami miest, rád sa obohatíš novými informáciami a rád skúmaš pamiatky, neváhaj ísť kamkoľvek, pretože pamiatok je všade dosť, krásnych a jedinečných. Či už to je Grécko, Kuba, Turecko - cestuj a objavuj. A teraz niečo pre tých menej scestovaných. Ak sedíš len doma a od nudy nevieš čo robiť, alebo ak si potrebuješ privyrobiť či už na školu, alebo tak pomimo, si na správnej adrese. Brigády, brigády, brigády. Aj keď je leto, čas oddychu, niekto nepremárni dva mesiace a pracuje. Chceš si aj ty dačo privyrobiť? Či už z pohodlia domovu, alebo dakde s priateľmi, tu sa môžeš inšpirovať. Je veľa rôznych stránok, je veľa rôznych ponúk. Dobre aj horšie platených, ale ak nie si príliš náročný a stačí ti len tak dačo do vrecka, rob práce z domu. Napríklad stránka pracovné-ponuky.eu ti ponúka ako manuálne práce, tak aj práce z domu. Ak ale na internetové podvody práce z domu neveríš, môžeš sa zamestnať či už u nás, alebo v zahraničí ako napríklad: opatrovateľ/-ka, predavač/-ka, pracovník dakde na kupku, animátor či zabávač, pracovník vo fitness, čašník /-čka, informátor, môžeš skúsiť upratovacie práce či vykladanie tovaru. Je len na tebe, čo si vyberieš - či niečo ťažšie, ľahšie. Teraz pár stránok s rôznymi ponukami: profesia.sk studentskefinancie.sk brigadyprestudentov.sk brigada-praca.sk brigada.sk superbrigady.sk aiesec.sk prostaff.sk A veľa ďalších... Takže či už si si vybral odpočinok, alebo prácu počas prázdnin, počas leta držíme ti palce a veľa šťastia.

31/ 44


Create | volume 14

FOTOPRÍBEH Naši druháci dostali na začiatku druhého polroku zadanie na fotenie produktovej fotografie. Nielenže sa museli vysporiadať so správnym nasvietením, dokonalou ostrosťou a vhodnou postprodukciou, ale aj zaujímavým výtvarným prevedením. Žiaci nefotili hocijaké predmety a produkty. Podtémou zadania bolo Farebné spektrum. Fotografi usilovne pracovali, vzorne sa pripravovali, fotili, ostrili, komponovali, keď sa nedarilo, nestrácali nádej a skúšali znovu. A výsledok? Posúďte sami, je však hlavne farebný :) Mgr. art. Denisa Slávová

32/ 46


Create | volume 14

Výber skladieb „Coming Home“ Wonderful Melodic Dubstep Mix BASTILLE - Dreams (ft. Gabrielle Aplin) Boston - More than A Feeling Augustana - Boston lyrics. Stone Temple Pilots - Big Empty Waterstrider - Twice (Little Dragon Cover) Angel Haze - Battle Cry [PARENTAL ADVISORY] ft. Sia Angel Haze - A Tribe Called Red (Official Video) Angel Haze - Deep Sea Diver (lyric video) Ellie Goulding - Life Round Here feat. Angel Haze Chip Ivory - Get Em High For This (Ellie Goulding x Kanye West) AURORA - Runaway AURORA - Murder Song (5, 4, 3, 2, 1) One Direction - Wolves One Direction - Hey Angel Owl City - Vanilla Twilight Leona Lewis - Take a Bow Lukas Graham- 7 Years MC Mong- 180 ° MC Mong ft. Mellow - Sick Enough To Die The Neighbourhood - West Coast Smoke city - Flying away [Full album] Ciara - Dance Like We‘re Making Love Years & Years - Take Shelter Owl City - Umbrella Beach The 1975 - Robbers (Explicit) The 1975 - Settle Down The 1975 - Chocolate

34/ 46


Próza

Elinor Clifton

Medzi dvoma brehmi 1. kapitola Bola polovica augusta. V tento mesiac sa v Bristole každoročne konal festival balónov. Aj keď sa to nazývalo festival, bola to viac-menej súťaž. Na plantážach sa rozostavali horkovzdušné balóny a išlo sa súťažiť. Bola to obrovská slávnosť, kde sa zišli Bristolčania, ale aj ľudia z iných kútov sveta. Výnimkou bola jedna bohatá rodina, ktorá vlastnila ,,kamenné panstvo.“ Bola to mohutná stavba z 19. storočia. Ak ste vkročili dovnútra, precitli ste do rozprávky. Nábytok bol vyrobený z mahagónového dreva, bol vyleštený. Dekorácie boli z pravého striebra, či dokonca z vybrúseného diamantu. Keď ste sa na ne bližšie pozreli, mohli ste uvidieť dokonalý brus. Žiadnej chyby na ňom nebolo. Takto bolo zariadené celé panstvo. Ak ste vkročili do záhrady, neuvideli ste ani jeden jediný nedostatok. Celá záhrada bola obriadená ako by ju narysovali. Kry boli okrúhle, trávnik bol pokosený a jemný ako koberec. Pri obrovskom bazéne, ktorý bol dlhý niekoľko metrov, sedeli obyvatelia sídla. Boli to manželia. Muž bol vysoký, strednej postavy, s gaštanovými vlasmi. Jeho družka bola o dosť nižšia, so zlatými vlasmi, v tvári pekná a štíhla. Okrem nich tam bola aj ich dcéra Elinor, ktorú prezývali Nolly.

Bola jedináčikom, ktorého rozmaznávali odmalička. Nolly však mala jednu zvláštnosť - vôbec nebola rozmaznaná. Nikdy si nepotrpela na luxus, vždy mala radšej ,,normálne“ veci. Keď mala šesť rokov, utiekla od súkromného učiteľa, ktorého jej vybavili rodičia, aby nemusela chodiť do verejnej školy. Ale práve tá zaujímala Nolly najviac. Chcela spoznávať ľudí. Aj keď sa to jej rodičom ani len trochu nepáčilo, nakoniec pristali a nechali svoju dcérku vo verejnej škole.

Nollyni rodičia boli ,,typickí“ boháči. Boli to snobi, ktorí sa hnali za majetkom a chceli vyťažiť čo najviac len preto, aby už nemuseli pracovať. Vôbec sa im nepozdávalo, že ich dcéra sa má stýkať s nejakými úbožiakmi, no keďže predsa len milovali svoju dcéru, nechali ju slobodne sa rozhodnúť. Predsa to bolo malé dieťa. Keď však Nolly nebola doma, jej rodičia nehovorili o ničom inom iba o nej. ,,Mne sa to nepozdáva, Howard.“ povedala žena. ,,Čo s tým mám ja robiť, Tonya? Ak si chceme udržať dobrý vzťah, nemali by sme jej brániť.“ odpovedal muž. ,,Ale môže sa jej niečo stať! Spodina je schopná čohokoľvek. Ani si nestačíš všimnúť a tvoja dcéra príde domov tehotná alebo opitá!“ nedala sa Tonya. ,, TY si sa úplne zbláznila, ženská! Tehotná a opitá v šiestich rokoch? Neboj sa, keď bude staršia, zoberiem ju z tej školy preč.“ odvetil Howard trochu podráždene. ,,Chcel som jej urobiť radosť, tak som ju tam zobral.“ ,,Ale je malá. Nemôžeš jej dovoliť riskovať. A čo keď bude vtedy neskoro? Čo budeš potom robiť?“ spýtala sa panickým tónom. tónom. ,,Nepanikár! Nič sa jej

nestane.“ poznamenal Howard pokojne. „Ako to ty môžeš vedieť?“ ,,V tej škole sú moji ľudia, dozerajú na ňu a naviac majú zabudované skryté kamery, ktoré majú spojenie priamo so mnou. Robia si svoju prácu dôkladne. Veď vieš, že Elinor prekukne všetko.“ uzavrel tému Howard. Toto Tonyu aspoň trocha upokojilo a ďalej to už neriešila.

Pokiaľ išlo o Nolly, bola naozaj ten typ, ktorý prekukne úplne všetko. Nedalo sa pred ňou nič tajiť, pravdu poznala vždy. Ak sa niekde šeplo práve o nej, zaliezla na také miesto, aby ju nikto nenašiel a zároveň, aby počula všetko. Skrýše si vyberala dôkladne. Vždy si vybrala miesto, kam bolo fyzicky nemožné sa dostať. Pre Nolly to však nebol problém, keďže bola štíhla ako jej matka. Prekĺzla jednoducho všade. Vedela ako na to, jej teta pracovala ako špiónka. Tento fakt sa dozvedela vtedy, keď si vypočula rozhovor jej tety s neznámymi mužmi na firemnej akcii, ktorá sa konala na ,,kamennom panstve“. Aj keď mala iba šesť rokov, myslenie mala na úrovni dospelého.

Aby si zapamätala špionážnu taktiku, nahrala si ju na diktafón, ktorý nosila stále so sebou. Aj keď bola jej teta skúsená a ostražitá, nemohla tušiť, že Nolly načúva pod obrusom stola. Všetci si totiž mysleli, že spí. Sprvu tomu tak bolo, no keď sa uprostred noci prebudila zo sna, počula tichú hudbu. Rodičia jej dali do izby pes-túnku, aby nevyšla z izby a dvere zamkli. Aby však mohla pestúnka hocikedy z izby vyjsť, mala kľúč aj ona. No teraz spala a kľúč je visel na šnúrke okolo krku. Nolly sa k nej priblížila, opatrne rozviazala šnúrku, prezliekla sa do najlepších šiat a vykradla sa z izby. Vybrala si chodbu, na ktorej nebolo ani nohy. Nakoniec prišla do biliardovej miestnosti, kam nemohla chodiť. Bola to miestnosť s barovým pultom preplneným tvrdým alkoholom. V celej miestnosti bol cítiť dym z cigariet. Po celej dĺžke miestnosti boli umiestnené stoly, kam sa Nolly ukryla, keď počula kroky a hlas jej tety a neznámych mužov. Pod stolom zostala až do rána. Keď si bola istá, že je čistý vzduch, vyliezla spod stola a utekala do izby. Vzduch bol čistý, pestúnka stále spala. Priviazala jej kľúč späť na krk a vyzliekla sa. Potom unavene padla naspäť do svojej postele. Odvtedy to robila stále. Prišla na určité miesto, schovala sa, načúvala a zistila si pravdivé fakty. Keď o nej nikto nevedel, každý mohol slobodne hovoriť, nikto nemusel nič popierať ani predstierať.

37/ 44


2. kapitola Zvečerievalo sa. Na ,,kamennom panstve“ vládla panika. ,, Elinor, čo tam dočerta toľko robíš?“ kričala Tonya za dverami kúpeľne. Žiadna odpoveď. ,,Zlatko, prosím ťa, poponáhľaj sa, lebo zmeškáš tvoj veľký deň.“ dobiedzala ďalej. ,,Nechaj ju trochu vydýchnuť.“ poznamenal za jej chrbtom Howard. ,, Ako to môžeš brať tak flegmaticky?! Je to jej veľký deň. Slávnosť na jej počesť.“ dramatizovala ďalej Tonya. ,,To nie je slávnosť. Je to len skončenie základnej školy a nejaké ospevovanie budúcnosti.“ nedal sa Howard. Tonya mlčala. Ticho preťalo zatvorenie dverí. Nolly hľadela na matku, ako by ju chcela zaškrtiť. ,,Vyzeráááš náááádherne.“ zaspievala Tonya. Nolly len prevrátila oči a uhladila si tmavé vlasy na pleciach. Pohľad mala nesústredený. ,,Je ti niečo zlatko?“ spýtala sa matka ustarane.

,, Nechcela si už náhodou ísť?“ odbočila od témy Nolly. ,,Ježiši Kriste! Máš pravdu. Poďme, lebo zmeškáme.“ Otec a dcéra pozreli na seba a obidvaja sa začali smiať za matkiným chrbtom. ,,Niekedy si myslím, že tvoja matka nie je človek, ale robot, čo je naprogramovaný chodiť všade načas.“ poznamenal s humorom. Nolly sa zasmiala. Objal ju okolo pliec a vykročili k limuzíne, ktorá patrila firme. Keď však nastúpili dovnútra, Nolly znovu stíchla. Tonya si to samozrejme všimla a ďalej do nej šťuchala: „Nolly, zlatko čo sa to s tebou deje? Nikdy si nebola takáto. Máš nejaké

problémy v škole? Je to kvôli nejakému chlapcovi?“ Tonya trafila klinec po hlavičke. Nolly zaťala päste a začervenala sa. Nebolo to však od hnevu, ale od nervozity. „Len mi nehovor, že je to ten Lyonsovie chlapec.“ preriekol sa Howard. Nolly stuhla od úžasu. Vzápätí sa prebrala a rozhorčene skríkla: „Takže ty ma sleduješ ?! Nasadil si na mňa niekoho, aby ma špehoval a podával ti informácie o mne?“ Otec jej nedokázal odpovedať. Prekvapilo ho, že jeho dcéra to odhadla úplne presne, aj keď v skutočnosti o ničom nevedela. „Teraz mi je jasné, prečo za mnou stáli a chodili učitelia. To bolo od teba dosť trápne. Už ti viac neverím.“ dokončila svoj monológ Nolly.

Tonya civela s otvorenými ústami. Tiež ju to prekvapilo, pretože si spomenula na situáciu spred ôsmich rokov, keď sa rozprávala s manželom presne o tom istom. Vtedy ju zo školy chcela zobrať preč, ale otec si to vyriešil po svojom. Spomenula si ešte, že hovorila niečo ako: „Naša dcéra nie je hlúpa. Čo keď na to príde? Už ti nebude veriť.“ A to sa presne stalo. Teraz tam sedeli všetci traja, nikto z nich neprehovoril. Po malej chvíľke však limuzína zastavila a Tonya povedala: „Ó, zlatko! Pozri sa. Tam sú tvoji spolužiaci. Máš v triede skutočne krásnych chlapcov, tak hlavu hore. A s kto¬rým že to ideš vo dvojici?“ Nolly si položila otázku, či je jej matka

tak hlúpa, alebo to len predstiera, pretože všetci prichádzajúci spolužiaci už boli nastúpení vo dvojiciach. Jediný, kto bol sám, bol chlapec so strojčekom a hnedými, kučeravými vlasmi. Bol trochu pri sebe. Nolly sa cítila trápne, aj keď mala toho chalana rada. Bol to triedny šašo a vedel Nolly rozosmiať vtedy, keď sa trápila kvôli Clydeovi. Ale práve to, že bol triedny šašo, bola v tejto chvíli tá najhoršia vlastnosť. Nolly totiž chcela, aby ju uvidel práve s nejakým chalanom na úrovni. Nevedela prečo, ale pomyslela si, že by mohol na ňu Clyde začať žiarliť napriek tomu, že vedela o tom, že Clyde o ňu ani len nezakopne. Bol o tri roky starší, vypracovaný, sedemnásťročný stredoškolák. Dievča mohol mať hocikedy, pretože sa páčil snáď všetkým dievčatám v Bristole. Keď na to Nolly pomyslela, zase ju ovládla depresia.

Clyde mal totiž okolo seba samé „sexbomby“. Najväčšia zvláštnosť na Clydeovi bola určite tá, že nechcel s nikým chodiť. Bolo to v skutku neuveriteľné, pretože takí chlapci, ako bol Clyde, mohli chodiť aj s troma naraz. Boli niečo ako celebrity. Opačne však bol na tom Edgar, ktorý bol triedny šašo a s ktorým bola Nolly teraz v páre. Bol to preňho splnený sen.

Edgar sa totiž zamiloval do Nolly až po uši. Nolly ho však prijala len preto, že tých pekných chlapcov si zobrali tie najväčšie fifleny. Čo jej zostávalo? Zľutovala sa nad Edgarom vo chvíli, keď ho videla sedieť deprimovaného na schodoch. Ten sa tomu radoval tak, že Nolly ostala šokovaná. Vtedy ju napadlo, že sa Edgarovi asi páči a že ak je to tak, urobí radosť aspoň jemu. Sama však šťastná nebola. Na Clydea sa nedalo zabudnúť. Videla ho všade a išla sa z toho zblázniť. Brala dokonca tabletky na spánok, pretože plakala každý večer do vankúša a prehadzovala sa celú noc. Títo umelo vyrobení kamaráti jej aspoň trochu pomohli upokojiť sa. Rodičia však o tom nevedeli. Tie tabletky patrili jej tete, ktorá veľmi dobre vedela, aké to je, pretože presne to isté zažívala kedysi ona. Ona v tej dobe však skončila na psychiatrii, pretože myslela na toho chlapca doslova dvadsaťštyri hodín. Napokon začala rozbíjať veci a práve vtedy toho bolo dosť. Jej teta sa z toho úplne dostala až po troch rokoch. Tie strávila v ústave. Aj keď jej to pomohlo, predsa len to boli premárnené roky. Navyše vtedy nemala nikoho, kto by ju rozosmieval tak, ako to robil Edgar, keď bola Nolly v najvyššom štádiu depresie. Preto ho Nolly mala rada.

39/ 46


Create | volume 14

Zmeny v konzolovej zemi Dušan Brachna - 4.A

Od začiatku roka 2016 sa firmy Sony a Microsoft snažia urobiť razantný krok „dopredu“? To posúďte sami. Microsoft sa chystá na svoje exclusive tituly ako Gears of War alebo Quantum Break nachystať PC verzie s tým, že majitelia Xbox One verzií si môžu cez Windows Live potvrdiť vlastníctvo kópie práve na svoju konzolu a teda ZADARMO hrať daný titul aj na svojom počítači. Podľa mňa je to výborný nápad z pohľadu hráča. Ale nestratí tak konzola Xbox One hodnotu? Ľudia si práve pre exclusive tituly kupujú konzoly. Nakoľko poznáme Microsoft, tak za tým bude podľa mňa háčik v podobe odomykacieho poplatku (možno 50% z ceny hry). Uvidíme. Na druhej strany SONY so svojou PlayStation

4 poodhaľovali veľkú zmenu. Podľa mňa im ide skôr o feedback pri tomto návrhu. A tým je upgradovaná verzia PS4 a.k.a PlayStation 4.5 alebo PlayStation 4K. Áno, presne tak. Sony sa snaží preniesť svoju konzolu na rozlíšenie 4K. Má to hneď niekoľko nevýhod. Hráči, ktorí už utratili svoje peniaze za PS4, majú teraz šetriť na novú konzolu, aby si zahrali nové tituly? Nestratí tak Sony veľa PlayStation nadšencov? Taktiež nie každý vlastní 4K obrazovku v obývačke. A taktiež nechápem logike robenia hier na 2 platformy. Alebo nebodaj chcú optimalizovať hry LEN pre PS4K? Ak mám porovnať tieto zmeny, tak jednoznačne vyhráva Microsoft. Zmena prepojenia Windowsu ako s Xboxom tak PC tu prebieha už dlho a takýto Update nie je vôbec na škodu. Nikoho to nemusí stáť ani cent navyše. Za to Sony po nás chce (teda ak chceme hrať nové tituly), aby sme si zohnali 4K verziu konzoly, ktorú už máme a k nej ešte 4K monitor. Tieto informácie sú však obe dané len na prieskum týchto firiem. Ale stále nechápem, čo tým chce SONY dokázať.

41/ 46


Create | volume 5 Create | volume 14

Réžia Will Gluck

jeden zombík zahryzol do krku a stiahol ho do davu. Falion utekal ako mohol a po DINOSAURIUM Krajina USA Št - 05.06.2016, Ne 07.04.2016, ceste videl ako zombíci žerú jeho kolegov. čali sekať a biť do štítov ľudí! Niekto to Premiéra filmu v SRpalác 5.2. 2015 GMB - Pálffyho Brána bola otvorená a dovnútra sa hrnuli neudržal a buď ho v lepšom prípade vydesení rytieri. No na most, ktorý viebodli a zomrel skoro hneď, alebo sa k Otváraciepredstavuje hodiny 10:0018:00 Výstava dol k bráne, sa už dostali zombíci a vtom nemu dostala kostra scelkovo hákom,125 dalaobrazov. mu Politik a podnikateľ prichádza do sirotinca pomôcť mladým dievčatám, ktoré sú pod tvrdou rukou Zahrňuje výber z autorovej tvorby dole helmu a roztrhala mu smaliarskej hákom krk. povedali tú hroznú vetu: „Zatvorte bránu!“ Viac slečny ako Hannigan 50 exponátov dovezených ažsú z paleontologického inštitútu ruskej akadémie vied. zBoli rokov 1959 až (Cameron 2014. NaDiaz). výstave diela Brána sa začala vŕzgavo zatvárať a Falipočuť bolestné výkriky a volania oprezentované Okrem kostier sa vystavujú aj skameneliny. zo zbierok piatich slovenských galérií: Slovenská národná galéria, on ako blesk vtrhol do mesta. No asi 30 pomoc. Vtom kapitán zavelil: „Teraz!!!!“ Galéria mesta Bratislavy, Oravská galéria Dolný Kubín, Rytieri vpredu odvrhli od seba nepriarytierov to nestihlo a zatvorila sa im pred Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Danubiana teľov a začali útočiť. Kostlivci nevydržali nosom.Bratislava „Pusťte nás! Prosím!“ Kričali, no CIRQUE DU SOLEILQUIDAM a Prvástačila slovenská veľa, jednainvestičná silná rana skupina, na slabé a.s.. nikto im neodpovedal. Niektorí kričali na miesto a úplne ste ho dolámali. Zdalo veliteľa, nech ju otvorí, ale on sa len smutOdpad (2014) sa, že ich dav nemá konca! Rytieri ich ne pozeral, ako tých chudákov začínajú z 5.-8.2. 2015 bili a bili, až nakoniec zničili posledné4 milióny v Daldry múzeu / Čo sme nadobudlikraja žrať. Réžia Slovnaft Stephen Arena, Bratislava ho. Straty boli minimálne, asi nie Zombíci sa nevedeli dostať cez bránu, no 19.02.2016, Pi - 16.10.2016, Ne viac Žáner Dobrodružný/ Dráma /Thriller ako 90 mužov. Celkom dobré na to, že vtom sa disciplinovane zoradili jeden vedľa Slovenské národné múzeum (SNM) Krajina Na výslní Veľká od roku Británia 1996, známy po celom svete zavíta k nám už 5. Februára 2015. kostlivci mali početnú prevahu. Morálka druhého na kraji mosta. Lukostrelci na Premiéra Pouliční umelci filmu vzSR Cirque 1.1.du 2015 Soleil odprezentujú 7 predstavení takže sa je na čo tešiť. mužstva vzrástla. No potom bolo zavenich strieľali, SNM spravuje minulosti pre budúce generácie. Počas Zloženie celého poklady QUIDAMU tvorí skupinka hudobníkov, akrobatov, lené: „Rhaos to dá!!!“ „Druhá vlnáááá! no nikto sa svojej ich peňaženky zhromaždilo viac ako 4 milióny. Tri postáv detiexistencie asa spevákov. po objavení na skládke vydajú na útek Výber pred z Zoraďte sa a bojujte!“ Kričal kapitán. nepohol, dotých najzaujímavejších, ktoré do zbierok pribudli za posledných policajtmi... Falion doteraz nebojoval, ale už ho bol kedy nedo15 rokov, je ?verejnosti prístupný v sídelnej budove SNM na náO čom to je len v druhom rade! Zas sa časť hada stal ranu do breží Dunaja v Bratislave. odpojila! Vojaci s napätím hľadeli, čo hlavy. UproVýstavou 4 milióny v múzeu / Čo sme nadobudli SNM sprístupní Je to o mladom dievčati menom Zoe, ktorú bežný život nudí a nejaví príde! Po chvíli to bolo jasné. Vrieskajstred mosta unikátne exponáty, napríklad Justovu zbierku, Poklad z bratizáujem o okolie. úci ťarbavý dav...... „Zombícíííí!“ Boli to sa začala k slavského hradného nálezysakostrových pozostatkov Do imaginárneho svetavrchu, QUIDAMU rozhodne ,,vnoriť“ kvôli Keločividne roľníci, no niektorí aj vojaci. V bráne blítov z 1.storočia l. z nedávneho archeologického rodičom, ktorýchn. nezaujíma a preto, že necíti nič okrem výskumu prázdnoty.na chrbte mali zabodnuté pochodne a boli žiť postava Bratislavskom Na ceste v tomtohrade. svete sa stretá s postavami, ktoré sú jej nápomocné celí hnilí a krvaví. Falion tomu nerov čiernom Pozoruhodný je aj oslobodiť. výber z pokladu stredovekých mincí zo Sväa snažia sa jej dušu zumel, pretože nevedel, že zombíkom hrôzostrašne tého Jura, bula pápežská z 15. st. získaná výskumom Spišskémôže niekto rozkazovať. Zas rytieri zdobenom ho hradu či Priamiho plán opevnenia Hradu Červený Kameň. K museli najprv chvíľu vydržať a potom brnení a najcennejším akvizíciám SNM od roku 2000 patria diela špičCAMERA Slovakia odvrhnúť nepriateľa, aby získali miesto dvojručným kovej slovenskej gotiky tzv.zAnjeli svetlonosi a rovnako plastika Najlepšia CONECO fotografia RACIOENERGIA festivalu roku 2014 na boj. Ten, kto to nevydržal, bol obžramečom Únos Európy z viedenskej porcelánky. tý zaživa a neskôr povstane ako sám zasunutým Návštevníci výstavy 4 milióny v múzeu uvidia i staroegyptskú nemŕtvy a vrhne sa na spolubojovníkov. v pošve na chrbte. Každý šíp sa od neho mumifikovanú ruku 1.2. zo 2015 zbierok Kráľovského katolíckeho gymnázia v Bratislave, ale aj Meteorit Kedy ? - 31.1. 2015Keď dostali rozkaz na zatlačenie odvrhli odrazil a nakoniec sa dostal k bráne. Košice hmotnosťou 2ročník 167,4 RACIOENERGIA gramov – najväčší úlomok z meteoru, ktorý v roku 2010 zažiaril na Kde 36. ročník ? – sIncheba Coneco Expo a 25. Bratislva zombíkov a sekali a bodali, no veľakrát Vtedy ako zázrakom celé bojisko stíchlo a nočnej oblohe nad strednou Európou a potom dopadol do okolia Košíc. sa zombík zas postavil. „Musíte im zoťať čakalo, čo sa bude diať. No čierny rytier Preparáty veľkých mačkovitých šeliem, ktoré sú bezprostredne ohrozené vyhynutím, sa dostali Čo 25.-to28.3. je ? 2015 hlavu!“ Kričal niekto. To zabralo. No sa škodoradostne zarehotal a kopol do do SNM zo zoologických záhrad po uhynutí zvierat. 4 milióntym kusom v zbierkovom fonde Slotentokrát to bolo horšie, lebo zombíci brány! Jedna časť sa otvorila a tresla do venského národného múzea je Lev kráľovský Jedná sa o najväčší festival cestovateľských filmovzabojnickej fotografií ZOO. z celého sveta. majú viac sily ako kostlivci! Nepriateľ sa kraja múrov a druhá sa zlomila na dve Každoročne sa zúčastňujú profesionáli aj amatéri a delia sa o svoje skúsenosti. dostal až k Falionovi! Ten sekal hlavy časti a s rachotom padla! Vypukol zmätok Čo to je ? ako mohol, ale padlého zombíka vždy a zombíci s čiernym rytierom na čele vtrhli Ján Berger Kontinuum nahradil druhý. Všetci museli ustupovať! do hradu. Vojaci predpokladali, že bude CONECO RACIOENERGIA jeNe stavebnícky veľtrh, ktorý ponúka všetko pre domácnosť 17.03.2016, Št - že 19.06.2016, Keď bolo jasné, ich je priveľa, kapipomalý a neobratný v ťažkom brnení a s Ponúka rozumné odporúčania ako spraviť veci jednoduchšie a úspornejšie. GMB - Mirbachov palác tán zavelil na ústup, no potom sa mu dvojručným mečom, no nebolo to tak......... Annie (2014) Tohtoročnou témou je VODA a bude ju sprevádzať oslava Svetového dňa vody a súvisiaca konferencia. Súčasná výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje verejnosti súbor Bergerových obrazov, ktoré vznikli po roku 2000 a ktoré ešte neboli vystavované. Súbor sa nesie s klíme mýtických Žáner Dráma Rudolf Fila /Muzikál - Oslava maľby Kostlivci sa dostali až na dosah a za-

42/ 44

made by flou and love

obsahov, má svoje dominanty i kontrapunkty. Niektoré autorom cielene zaradené diela pochádzajú zo staršieho obdobia. Maliar Ján Berger (1944) na rozdiel od väčšiny svojich autorských výstav túto v poradí tretiu v Galérii mesta Bratislavy pomenoval, KONTINUUM /obrazy po roku 2000/, ktorá v Mirbachovom paláci potrvá od 17. marca do 19. júna 2016. Autor názvom naznačuje zásadný charakter celoživotných maliarskych krokov, zas podnázvom akcentuje svoju výstavu retrospektívneho charakteru v roku 2000, ktorá bola pre maliara dôležitým rozhraním. Nezvrátila však jeho nastavenie. Ján Berger ani v čase, keď sa vo svete, ale i u nás objavila hlučná snaha „usvedčiť“ bytostný spôsob ľudského reagovania a vyjadrovania akým maľba je, z neaktuálnosti, bez zaváhania pokračoval a zároveň v duchu vlastných presvedčení viedol aj jeden z maliarskych ateliérov na VŠVU v Bratislave.

Devín v praveku Výstava je nainštalovaná na dve turistické sezóny a potrvá do októbra 2016. Vystavených je takmer 400 predmetov z archeologických nálezov. 09.04.2015, Št - 31.10.2016, Po

Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka

Autorka výstavy, Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. upozorňuje na význam Devína z hľadiska zastúpenia kultúr a obyvateľstva, ktoré tu od nepamäti žilo. Strategicky významná poloha Devína umožňovala osídlenie človekom už v praveku. Unikátnosť projektu vidíme nielen v popise dôb: neolit, eneolit, bronzová doba, staršia doba bronzová, stredná doba bronzová, mladšia doba bronzová, neskorá doba bronzová, staršia doba železná, ale najmä v možnosti porovnávať vyspelosť ľudí v jednotlivých historických obdobiach. Ich pokroky v ťažení a využívaní kovov so základmi metalurgie ako aj celkovú zmenu spôsobu života. Zaujímavé je sledovať jednotlivé kultúry v rámci historických dôb a ich rozlíšenie najmä pomocou keramiky – výzdoby, zdokonaľovaním pracovných, hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale aj tvorby šperkov a pod. Výstava najmä laickej verejnosti ako aj školskej mládeži rozšíri poznatky a usmerní predstavy ako žil človek niekoľko tisícročí pred našim letopočtom. Pravek zahŕňa pomerne dlhé obdobie a výstava sa zameriava na toto obdobie v súvislosti s archeologickými nálezmi na hrade Devíne. Poukazuje na značne vyspelých ľudí v uvedených dobách, ktorí už žili usadlým spôsobom života. Vitajte v praveku.

43/ 44

made by flou and love


Create | volume 14

á r p H u r á zdn i n y !!! ŠÉFREDAKTOR ::

Alexandra Rybárska REDAKCIA ::

KOREKCIA ::

Mgr. Adela Vrbová GRAFIKA ::

Miroslav Papay

SSUŠAT

Dušan Brachna Miriam Pružincová Alexandra Rybárska Daniela SiomkinováIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.