Create vol 12

Page 1

12/2015

ČASOPIS

ŠTUDENTOV SSUŠAT

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 12 :: Najlepšie

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

MGR. LUCIA ŠUPOLÍKOVÁ

MGR. MILOSLAV OFÚKANÝ

GAMESCOM

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

Rozhovor s Mgr. Miloslavom Ofúkaným

V tomto článku vám ukážeme ako prebiehal Kolínsky GamesCom 2015

06/

10/

28/

Create 1. miesto

04

Mgr. Lucia Šupolíková

06

Mgr. Miloslav Ofúkaný

10

Vernisáž

12

Zelená škola

15

Erasmus - Fínsko

16

Fotografický dizajn

18

Animáky, hudba

22

Anketa

26

GamesCom

28

Dominik Fazekaš - próza

31

Prehľad výstav

36

Záujmové krúžky

40


Create | volume 12

O T S E I M . 1 ATE

CRE

Školský internetový časopis CREATE vyhral 1. miesto v kategórii stredných škôl. Gratulujeme pánovi profesorovi Štefanovi Kubovičovi ako aj ostatným, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali.

4/ 42

5/ 42


W E I á V v R o k E í l T o N p I u Š a i c u Mgr. L Vraj máte na našej škole člena rodiny. Dostali ste sa sem cez neho, alebo ste našu školu našli náhodne? Na školu som sa dostala úplnou náhodou, po vyše pol roka hľadania si práce cez profesiu. Ako sa vám páči byť triednou učiteľkou? Byť triednou učiteľkou sa mi veľmi páči, je to náročná úloha, veľká zodpovednosť, ale na druhej strane obrovský pocit šťastia, pretože mať svoju triedu je paráda!

6/ 42

A navyše som to vyhrala, decká sú super. Ako vychádzate s triedami, ktoré učíte? Snažím sa na každú triedu naladiť na ich vlnovú dĺžku, pretože v každej triede je iné zloženie pováh žiakov. Podľa môjho názoru ma žiaci majú radi, ja ich mám rada všetkých, aj tých čo neučím. Máte dosť času venovať sa vašim záľubám popri školských povinnostiach?

Popri školských povinnostiach sa venujem najskôr práci živnostníčky, potom domácnosti a potom záľubám, medzi ktoré patrí cestovanie, turistika a dúfam, že pribudne horolezectvo . Študovali ste odevný dizajn. Napadlo vás založiť si vlastnú kolekciu oblečenia? Áno, samozrejme, a aj mám vízie do budúcnosti, uvidíme, ktorým smerom sa bude môj život poberať. V prvom rade je u mňa vždy rodina.

Vidíte u študentov pokroky v odborných predmetoch? Zatiaľ nemôžem zhodnotiť ich pokroky, sama len zisťujem čo presne ovládajú a na akej úrovni predmetu sú individuálne Ako sa volá časopis, pre ktorý pracujete? Je to magazín a volá sa TWDTmagazine / The Wedding Dream Team. Je to internetový magazín a nájdete ho tu: http:// www.theweddingdreamteam.sk/

7/ 42


Moje fotografie nájdete na 105 strane tu: http://issuu.

com/twdt_magazine/docs/ twdt_2014/109?e=10303540/7390864

Výstava, ktorú plánujete, sa volá Sladké kvety. Čo presne symbolizuje tento názov?

Názov je symbolom ženskosti, kvet je žena, ktorá nosí na hlave korunu krásy - korunu z kvetov a sladké preto, lebo si vyberám modelky, kt. majú špecifickú tvár – sladkú, milú a príjemnú. A je to aj preto, že pre mňa ako ženu má byť symbolom

8/ 42

krásy žena, ktorá je jemná, nežná a sladká.Každá modelka bola akousi vílou s korunou kvetov, ako Titánia od Shakespeara z hry Sen noci svätojánskej. Vedeli ste, že budete raz učiteľkou? Vedela som to už asi od 4 rokov, ale potom sa moje názory na povolanie menili vekom neustále.

Plánujete tu ostať aj ďalšie roky? Samozrejme, bez pochýb.


foto: Jan Dobiáš

foto: Stano Hupian

foto: Denisa Slávová

foto: Michal Kačmařík

foto: Janka Šmotláková

W E I ý V n R a k E ú T f N O I v a l s o l i Mgr. M Ako ste sa dostali na našu školu?

Snažím sa.

Peši, pretože bývam neďaleko.

Ako je vám na našej škole?

V informáciách o vás sa spomína veľa informatiky a matematiky. Lákalo vás to už od mala, alebo ste nevedeli, že skončíte pri tejto vetve?

Cítim sa ako Alica v krajine zázrakov.

Už na základnej škole sa matematické úlohy pravidelným počítaním doma s otcom stali mojimi kamarátkami. Pátral som vtedy aj po informáciách z geografie, biológie a techniky. Vďaka hudbe som mohol viac cestovať, spoznávať nových ľudí, a preto sa komunikácia stala súčasťou mojej práce.

Som tu nový učiteľ, ktorý si buduje nové vzťahy od začiatku. Obidve skupiny iba spoznávam.

Isto máte plné ruky práce. Ako to všetko stíhate?

10/ 42

Aký je váš vzťah s kolegami a študentmi? S kým vychádzate lepšie?

Kedy je spolupráca so študentmi najťažšia? Čo by ste na nich menili? Každá spolupráca je najťažšia vždy na začiatku a ak sa má zlepšovať, potom je dôležité v nej pokračovať. Na študentoch

foto: Michal Kačmařík

by som nič nemenil. Mojím poslaním je ísť im príkladom. Majú slobodnú vôľu si vybrať, ktorou cestou v živote pôjdu. Vyžaduje si váš odbor vrodený talent, alebo sa to dá naučiť postupne a pomaly? Ja sa tomu učím postupne pomaly, pravidelným tréningom, celý doterajší život. Plánujete tu učiť aj v ďalšom školskom roku? Áno, plánujem. Učili ste aj inde, alebo sme ,,pokusné králiky“ ? Áno, učil som na Základnej škole Vazovova v centre Bratislavy.

Ako sa vám páči rola učiteľa? Isto je to veľa nervov. Mal som príklad už doma, vo svojom otcovi – učiteľovi. Vyštudoval som učiteľský smer matematika – geografia, a potom som veľa rokov pracoval iba s informačnými technológiami. Som nesmierne vďačný , že môžem pôsobiť ako učiteľ na tejto škole a napĺňať svoje poslanie každý deň. Hoci táto rola prináša veľa nervov, vidím význam v nej ďalej pokračovať, pretože môžem druhým odovzdávať poznatky a vlastné skúsenosti. Plánujete niečo veľké do budúcna? Áno, veľké veci sa skrývajú v maličkostiach.

11/ 42


Create | volume 12

Vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY Dňa 29.4.2015 sa uskutočnila v CikCak Centre, v Petržalke, vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY. Na výstave, ktorá trvala do 22.5.2015 mohli návštevníci uvidieť fotografie, maľby, kresby a objekty, ktoré vytvorili študenti našej školy, na tému VODA, v rámci medzinárodného environmentálneho programu ZELENÁ ŠKOLA. Videozáznam z vernisáže odvysielala počas mája (roku 2015) aj TV BRATISLAVA. Samotná reportáž podala aj fakt, že študentom našej školy nie je ľahostajné zaobchádzanie so životným prostredím, čo ukázali aj vo svojich prácach odprezentovaných práve na výstave SPÝTAJ SA VODY.

12/ 42


Create | volume 12

Záverečná kontrola plnenia aktivít Zelenej školy Dňa 14.5.2015 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou VODA. Regionálna koordinátorka Mgr.Jana Koťková spolu s hodnotiteľom konzultantom Ing. arch. Róbertom Sekulom sa stretli s koordinátormi Zelenej školy SSUŠAT Mgr. Adelou Vrbovou, Mgr. Jánom Mózerom a členmi kolégia. Následne návštívili pani zriaďovateľku a riaditeľku, ktorá je riadiacim pracovníkom kolégia Zelenej školy, kde vyhodnotili prácu našej školy a zosumarizovali jej výsledky. Stretnutie hodnotiteľov s koordinátormi Zelenej školy sa zavŕšilo v Cik Cak centre, kde práve prebiehala výstava s názvom Spýtaj vody, na ktorej boli inštalované artefakty študentov našej školy súvisiace s environmentálnym medzinárodným programom Zelená škola. 22. júna sme dostali od hodnotiacej návštevy mail obsahujúci spätnú väzbu k našej dvojročnej environmentálnej činnosti. Jeho obsahom bolo pozitívne zhodnotenie nášho snaženia s úspešným výsledkom, čo pre nás znamenalo, že titul Zelená škola sme si obhájili a certifikát zaň dostaneme na slávnostnej certifikácii, ktorá sa uskutoční v októbri, v Piešťanoch.


Create | volume 12

Erasmus Plus - Finland Trip alebo 7 týždňov v krajine tisícich jazier Každá etapa v živote mladého človeka má svoje čaro. O to viac, keď žije v dobe, kedy sú jeho príležitosti ,,takmer” bezhraničné. Sloboda v jeho duši a možnosť otvorených brán sveta mu poskytuje neobmedzené možnosti. Ak ho v tejto túžbe a snahe podporuje ešte aj škola a rodina, je to ideálna kombinácia na to, aby si obul túlavé topánky a vykročil. V rámci stredných škôl študentom túto možnosť ponúka program Erasmus Plus. Dvaja študenti animácie a jeden študent grafického dizajnu zo Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby v Bratislave dostali možnosť absolvovať sedemtýždňový výmenný pobyt vo Fínsku. V krajine tisícich jazier, kde každý menší kopec pokladajú za vrch, mali možnosť vidieť úchvatnú prírodu, navštívili národný park Koli, okolité mestá a nadýchali sa ich špecifickou vôňou.

16/ 42

V rámci programu dostali možnosť nahliadnuť do fungovania svetoznámej grafickej firmy. Absolvovali aj návštevu šperkárne a výroby hodín, spoznali ich kultúru a okúsili ich kuchyňu. Všimli si, že Fíni ku každému jedlu jedia chlieb. A v neposlednom rade plnými dúškami nasávali život fínskych študentov. Okúsili, aké to je, keď vyučovacia hodina netrvá 45 minút, keď prakticky neexistuje rozvrh, a predsa všetko funguje, ako má. Rovnaký vek a predsa iný prístup k zodpovednosti. Prístup v schéme: Ja nemusím, ja chcem. Som zodpovedný sám za seba a za svoje výsledky. V tomto duchu ich škola pripravuje na život. Na to, že sami sú strojcami toho, ako ich život bude vyzerať. Nielen súkromný, ale samozrejme aj pracovný. Ako to už býva zvykom, zo všetkých takýchto pobytov sú najdôležitejšie medziľudské vzťahy. Nové priateľstvá v novej krajine, ktoré dávajú pocit toho, že sa otvorili dvere, cez ktoré sa kedykoľvek môžu vrátiť späť.

11/ 44


Belovič Rebecca 2.B

N J A Z I D AFICKÝ

R G O T O F á) v o v á l S a s eni (Mgr. art D

Petrášová Mirka 2.B

Čo robia naši fotografi počas leta? Chodia na festivaly, do hôr, blízkych i ďalekých krajín, pomáhajú na detských a skautských táboroch, brigádujú, tešia sa zo života a hlavne fotia :) Páleníková Baška 3.A

Ponúkame Vám našu letnú fotografickú sprchu, ktorá, dúfam, v sychravom počasí zahreje na duši a ulahodí očiam.

Roxerová Kika 3.A

Végh Tomáš 2.B

18/ 42 Karaba Lukáš 2.B

Roxerová Kika 3.A


Mariartuš Alex 2.B

Szakáčová Miška 2.B

Imreová Michaela 3.A

Create | volume 12

Imreová Michaela 3.A Szakáčová Miška 2.B

Imreová Michaela 3.A

Černáková Viki 3.A

Imreová Michaela 3.A

Stopková Lujza š.A

Stopková Lujza š.A

20/ 44 Takácsová Eva 4.A

Takácsová Eva 4.A


ZAHRAJME SA A VRÁŤME SA DO DETSKÝCH ČIAS

Filmy a Animáky

The beat beneath my feet (Môj sused rocker) Ako trávili naši predkovia čas v dobe kamennej, bronzovej a železnej? Podobali sa nám aspoň trochu? Odpoveď je áno. Už za týchto dávnych čias sa predbiehali (doslova) v tom byť najlepší. Zostavovali si rôzne vozidlá na preteky v rôznych terénoch a využívali aj obranu ako výbušné kosti, útočiace vtáky či dokonca olej, aby sa do cieľa dostali prví. Táto hra bola vytvorená od Pangea Software a vyšla v roku 2000. Hra je 3D a pôvodne bola vytvorená pre Mac OS X . Demo verzia je voľne stiahnuteľná na www.pangeasoft.net/cromag a je dokonca aj v mobilnej forme pre iPhone, iPod TOUCH a iPad.

Že malý chrobáčik nemôže byť hrdina? Presvedčte sa sami. Pre slečnu lienku ste najväčší hrdina. Svoju odvahu ukazujete v desiatich leveloch, ktoré sú čoraz ťažšie a do cesty sa vám pletú rôzni nepriatelia ako komáre, ryby, pavúky, včely či dokonca ozbrojené mravce. Spoločnosť vám robí malý okrídlený priateľ a do výšok s vami lieta vážka. Zbierajte kľúče, osloboďte čo najviac lienok, pozor na slimáky a húsenice a hlavne pevné nervy. Hra je vhodná pre všetky vekové kategórie. Je to najpopulárnejšia hra vytvorená pre Mac OS od Pangea Software z roku 1999 v 3D. Taktiež je jej demo verzia voľne stiahnuteľná na http://pangeasoft.net/bug/index.html. Je dostupná aj pre Windows.

Rok: 2014,Veľká Británia Réžia: John Williams Herci: Luke Perry, Nicholas Galitzine, Lisa Dillon

Tom sníva o tom, že raz bude rocková hviezda. Ide si za svojím snom avšak potajomky, aby to jeho matka nezistila. Jeho otec je v kapele, preto mu zabezpečí gitaru, ktorú rozozvučí na streche bytovky, v ktorej býva s matkou. Do dolného bytu sa nasťahuje tajomný chlapík, ktorý pomôže Tomovi, a síce po veľmi dlhom dohadovaní po tom, čo odhalí jeho tajomstvo.

Romeo & Juliet: Sealed with a kiss

(Rómeo a Júlia)

Rok: 2006, Amerika Réžia: Phil Nibbelink

Klasicky animovaný fantazijno-romantický inšpirovaný dielom Williama Shakespeara. Znepriatelené rodiny- Capuletovci a Montagueovci sú stvárnené v podobe uškatcov- bielych a hnedých. Jeden večer robia Capuletovci oslavu, na ktorú sa dostanú aj nepozvaní hostia- traja mladí Montagueovci samozrejme zamaskovaní ako Capuletovci. Otec však Júlii dohaduje svadbu s princom, preto Rómeo navštívi otca Lawrenca so žiadosťou sobáša s Júliou. Mladí milenci čelia rôznym prekážkam a proti ich láske protestuje takmer celý oceán.


Create | volume 12

Hudba nultých a desiatych rokov 21. storočia

Späť do minulého storočia

1.Piesne z filmu The beat beneath my feet The Devil Cheated Me

BRAIN TAN- Don´t Stop

The Dream

Janis Joplin- Piece of my heart

Prisoner

The Doors- People are Strange

Loser

Bee Gees – You Win Again

Girl in the Wardrobe

Tina Turner- Rolling on the River (Proud Mary)

2. piesne od

SHURA

Robin Cook- I Won´t Let the Sun Go Down

Touch

Little Richard- Long Tall Sally

Just Once

Imagination- Just an Illusion

Indecision

Ze-Brass- Feels so Good

2Shy White Light 3. piesne od Meg & Dia

George Benson- I Just Want to Hang Around You

Monster

Ice Cube- Check Yo´Self

Fighting for nothing

2Pac- Do For Love

My Ugly Mouth Roses Here,Here and Here

4.piesne od Alexz Johnson

5.piesne od Hilary Duff

6.piesne od Emily Osment

That Girl

Come Clean

Let´s be Friends

Darkness Round the Sun

So Yesterday

All the Way Up

Don’t Pull Off My Wings

Getaway

You are the Only One

Transparent Lies

Beat of my heart

Drift

Temporary Insanity

Stranger

Double Talk

24/ 42

25/ 42


Create | volume 12

h i r t s , k u v z era,

A T E ANK VÁ OBRAZO

1. Prečo si si vybral/a tento odbor? Vôbec netuším. Ale keď som pozerala filmy či nejaké videá, vždy ma zaujímalo čo je za tým. A ako taký film vzniká. Tak keď sa otváral nový odbor OZT, prečo nie? -Simona Puškášová Vybrala som si ho kvôli tomu, že ma zaujíma výroba, distríbúcia filmov, ale aj ich sledovanie a analyzovanie. -Romča Kilíková Od detstva som sa hrávala s kamerou a s kamarátkou sme stále niečo natáčali. -Martina Kubáček Preto, lebo je to niečo, čo ma baví, niečo čo viem, že ak budem dospelosti to robiť s radosťou. Preto, lebov je to niečo, robiť, čo mabudem baví, niečo, čo viem, že ak budem v dospelosti robiť, budem to robiť s radosťou. - Oliver Bahúl

A

BA

R O V T Á V ZVUKO

Obrazová tvorba. Najsamlepší predmet, aký môže byť, výborný učiteľ, vie zaujať, stále sa dozvedáme kopu zaujímavých vecí a je to ešte lepšie ako som očakával.

To je jasné, sú dva: Obrazová a Zvuková tvorba. Je zábava pozerať filmy a na hodinách v škole ich rozoberať do detailov. Učiť sa triky, ako zaujať diváka a spraviť niečo, čo ho zabaví (možno občas vystraší), ale hej aj ostatné predmety sú celkom fajn.

Obrazová tvorba. -Maťa K. 3. Ako sa vidíš v budúcej profesií? No chcela by som sa dostať do filmového štábu. (Robiť niečo, čo by bolo zaujímavé, zábavné a iné ako bežné povolania). Čo by bola moja profesia netuším, ale bolo by fajn vyskúšať aj viac vecí.

Ako? Noo, ako niekto, kto vyrobí film, ktorý bude mať desiatky miliónov fanúšikov a ja si budem užívať večnú slávu (hahaha). Ale nie. Určite ako kameraman alebo strihač. A dúfam, že nie iba Paneláku alebo Búrlivého vína.

Volal by sa Slepá ulička a bol by o tom, že by bola skupinka žiakov a nevedeli by sa dostať do učebne, kde mali mať hodinu. Bol by to taký labyrint, lebo ja sama sa ešte niekedy strácam a neviem, kde som. -Maťa Ako by sa volal, ešte neviem, ale určite by bol o tom, ako sa aj v škole dá parádne zabaviť a zároveň naučiť kopa nových vecí! Škola hrou, proste. :D -Oliver b) Keby si mohol/a zdokumentovať film z tvojho života, ako by sa volal? Film o mne by bol asi tiež niečo podobné, kebyže to je už dokument......volal by sa Jeden z najlepších dní.....bol by to jeden deň z môjho života s jemným naznačovaním na minulosť.

To je ťažká otázka, lebo sama ešte neviem, čo okolo filmu chcem robiť. Lákalo ma veľa vecí. -Maťa

-Simona P. Predložte mi papiere. -Maťa K.

Najlepšie ako producent alebo režisér. -Romča

The freaks. -Romča K.

4.

Zvuková tvorba, obrazová tvorba, fotografická príprava. -Romča K.

a) Keby si mohol/a zdokumentovať film o našej škole, ako by sa volal a o čom by bol?

5. Keby si sa mohol/a pozrieť očami kameramana, aký obraz by si videl/a, ušami zvukára, čo by si počul/a, a keby si mohol/a zastaviť na sekundu čas, ktorý okamih by to bol?

-Simona P.

-Simona P.

-Simona P.

26/ 42

Kebyže robím dokument o škole, malo by to asi niečo spoločné s jedným bežným dňom v škole. Možno natočené ručnou kamerou, ale určite z pohľadu žiakov. A názov? Wow... Asi niečo ako „Naša pravá tvár“.

-Oliver B.

-Oliver B. 2. Ktorý odborný predmet sa ti najviac páči?

kam

Kebyže mám oči kameramana, predstavím si pred sebou natáčanie najlepšej filmovej trilógie, akú kto kedy videl. Niečo s temnejšou tematikou, ale vtipnou pointou, kde sa strieda zábava s napätím. A uši zvukára? Predstavujem si letný festival, kde ľudia cítia prechod jemných a rytmických tónov do „výbuchu“ basovej gitary a bicích. A nakoniec, zastavila by som momenty, keď mi buchol do hlavy nápad stať sa filmárom a potom ten, keď ma zobrali sem na školu. -Simona Puškášová Videla by som určite nejaký detail, pretože keď pozerám film, tak mam pocit, že práve detail tomu v niektorých situáciách dodá taký šmrnc. Asi by to bolo oko alebo niečo také. Počula by som nejaký zvuk, čo sa používa v kreslených filmoch, napr. pri behu, alebo keď si nejaký chudák buchne hlavu a nad ním sa zjavia hviezdičky, alebo vtáčiky a krúžia dookola a potom mu vybehne na hlave hrozná guča, ktorá bliká na červeno. Prvé, čo mi napadlo bolo, že by som zastavila čas v okamihu, keď beží mojej kamarátky pes. On je totiž hrozne veľký (nemecká doga) a keď beží priamo na vás, vidíte, ako mu tie líca, alebo ako to mam nazvať, doslova lietajú. Je to neuveriteľne vtipné a ešte keď mu do toho vyletí z papule slina. -Maťa

Volal by sa jednoznačne “Bez Duše”. -Oliver

27/ 42


Create | volume 12

Na čo sa tešiť? V lete sa mi naskytla príležitosť zavítať na Kolínsky GamesCom 2015. V nasledujúcom článku si povieme o novinkách, ktoré hráčov čakajú. Ako prvé štúdio ma očarilo štúdio Blizzard Ent., ktoré už len svojou tematicky upravenou halou diváka priam pripútalo k hlavnému plátnu. Herňa hry Hearthstone bola upravená do štýlu stredoveko-fantasy krčmy s papierovými ohňami a tematicky oblečenými hosteskami. Ďalej na nás čakala chodba so sochami postáv z očakávanej hry Overwatch a na jej konci nám bral dych obrovský workshop World of Warcraft aj s prezentáciou prichádzajúceho datadisku s podtitulom „Legion“. Hráči popri prezentácii nenechali halu bez búrlivého kriku a potlesku po odhalení pokračovania najúspešnejšej MMORPG hre všetkých čias. Zároveň potvrdili že nás v roku 2016 čaká film „Warcraft“. Tu sa presúvame do haly firmy Ubisoft, v ktorej som bol osobne sklamaný už len faktom že jedna z ich

28/ 42

očakávenjšich hier „Ghost recon: Phantoms“ ostala v tajnosti a nebolo o nej spomenuté nič iné ako veta : „Hra je v pre-alpha štádiu.“ Zato workshopy hier Assassin‘s Creed: Syndicate, For Honor, Tom Clancy‘s The Division a Rainbow six: Siege a veľa ďalších nechýbali a boli priam nadupané fanúšikmi sérií. V rade na odskúšanie hry niektorí čakali aj 4 hodiny. Ja som sa konkrétne dostal k hre Rainbow Six: Siege, ktorá ma milo prekvapila od jej alpha verzie. Strieľanie je v nej oveľa realistickejšie a drastickejšie ako v iných hrách tohto žánru. Cítite sa zraniteľní a musíte hrať s vaším teamom ako jeden človek, aby ste sa cez hru dostali. Firma EA mala dosť práce s udržiavaním fanúšikov v chode nakoľko sa v rade k hre Star Wars: Battlefront stálo 4 a pol hodiny. Viem to, lebo tam hostesky dávali neskôr tabule. Ďalej sa ku mne dostal aj gameplay z pokračovania hry Mirror‘s Edge s podtitulom Catalyst, v ktorom sa nám systém hry mení na čiastočný sandbox.

Neskôr ohlásili aj pokračovanie zábavnej strieľačky Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2. S VIP vstupenkou som dostal aj informáciu, že EA chystá aj pokračovanie vojnovej hry Battlefield s číslom 5. Viac som už od EA nevypátral, nakoľko sa tam nedalo hýbať. Jedna s najväčších noviniek pre konzolistov je chystaná adaptácia myší a klávesníc pre Next-gen herné konzoly a SONY s projektom Morpheus ohlasuje prepojenie virtuálnej reality s konzolou PlayStation 4. A na záver jedno z najväčších sklamaní od firmy 2K. Hra Mafia III už od gameplay videa vyzerala ako tuctová Third-person strieľačka. A zároveň tvorcovia hry maximálne upustili od originálu série a hra nebude podporovať český jazyk. Hry, ktoré odporúčam pozrieť. - Metal Gear Solid V: the Phantom Pain - Rainbow Six: Siege - For Honor - Star Wars: Battlefront - Hitman


Create | volume 12

Próza

Dominik Fazekaš Dievča so zrkadlom Jej zrkadlo kľúčového dňa 12.júl 2012 blog Všetko začína dávať nezmysel. Volám sa Amanda a od dnes si budem písať denník. Mám pocit, že môj život je jedna veľká nuda. Najzaujímavejšie asi v mojom živote bolo to, že som vraj pred mesiacom s ockom zažila autonehodu. Jediné ale čo si pamätám je, ako som zo zadných dverí sanitky zazrela kvety spred nejakého domu.

12. júl 2015 Ahoj milý súkromný blog na Google+ ,,Volám sa Amanda. Amanda Rodová. Amanda Slavomíra Rodová. Teraz sa síce predstavujem ako Bond. James Bond, ale nie je to preto, aby som sa tvárila tak drsne ako on. Je to preto, lebo som drsná prirodzene. Bývam v Košiciach a mám 17. Mám rada Japonsko a to je to najviac, čo sa mi chce teraz o sebe povedať. Také niečo si o sebe píšem každý deň, aby som nezabudla.“ ,,Cestou z obchodu, v ktorom som si kúpila len čokoládu, som našla kruhové zahnuté zrkadlo. Pri smetných košoch. Tak som si ho chcela zobrať domov a aj som ho začala kotúľať. Cestou som stretla bezdomovca. Bol zničený z jeho životných podmienok, no práve to ho myslím odradilo od strachu prihovoriť sa. Asi nemal už čo stratiť. Vedela som to, preto som sa nebála. Nie som predsa preplnená predsudkami alebo nejakými konvenciami. Haha!“

,,Dievča, prečo vláčiš tu k*kotinu?“ hanlivou vetou so mnou započal konverzáciu. Som už zvyknutá na takéto slová a preto som sa jeho zvedavosti nebála. Žijeme predsa na Slovensku a všetky z kategórie hanlivých slov sa naučíme už asi v 4 rokoch. Napríklad, pri prechádzke s rodičmi by sme svoje deti nemali vodiť ani len cez križovatku. Nervózni páni vedia mať veľmi svojský poetický štýl reči za volantom, to usudzujem z ich kadejakých slovných hračiek, metafor alebo synoným, ktoré sú schopní použiť proti vodičovi z iného auta, keď sú s vodičskými schopnosťami iných vodičov nespokojní. Povedala som mu, že neviem, možno preto, že je príliš zachovalé, stačí ho len umyť. ,,Ja sa tiež cítim zachovalo a určite aj vy na to, aby sme boli vyhodení a možno preto, lebo ukazuje svet taký, aký je. Takmer rovnako, len trochu pokrivene. Veď každý z nás vníma svet trochu inak.“ Bezdomovec ostal v šoku a nikomu by to nenapadlo, ale odmlčal sa, akoby sa zamýšlal. Samu ma zarazilo, že som vypotila takú múdrosť. To mám určite z tých seriálov, ako Mentalista. Tak som pokračovala. Už len 5 brán a som doma. Pohľady ľudí mňa a moje 1 x 1 metrové nové zrkadlo nemíňali. To mi je však jedno, ako keby jedným okom dnu a druhým von, aj tak si ma nebudú o 3 minúty ani pamätať. Keď som vošla, tak som si opäť vypočula pár doplňovacích otázok od rodičov. Načo? Prečo? Ako? Bla bla... usmiala som sa a nedovolila ďalším zbytočným otázkam prísť do ich konverzácie. Vždy, keď sa usmejem, tak si uvedomia, čo robia a skôr ma začnú ľutovať... nie som už teraz predsa jedna z najzdravších ...okrem toho som poškrabala linoleum na chodbe. Dúfam, že si to mama nevšimla. Zrkadlo je už v kúpeľni a čaká na vodu...

(12. Október 2018 Ahoj Michael) „To som zase ja Amanda, mám 21, pracujem v kvetinárstve, bývam v Košiciach a mám rada Japonsko. Dnes som na prednáške nejakého pána. Zas nejaké žvásty o tom, ako byť úspešným človekom. No zaujalo ma, že je Košičan, tak som zobrala aj Nataly. Okrem toho, aby som nezabudla, mám ťa oveľa radšej, Michael, odkedy som ti dala meno, ty môj malý súkromný webový blog. Frfleš totižto menej než ten skutočný

42 31/ 44

made by flou and love


Michael. Ako sa asi teraz má? Vypočula som si celkom zaujímavú prednášku o živote nejakého príjemného staršieho pána v komornejšom prostredí a dozvedela som sa viacero užitočných rád. Mala by som si tu napísať okrem spomienok aj nápady alebo múdre citáty a už viem, ako si zostaviť harmonogram. Chcela by som byť ambicióznejšia, no mám to občas ťažké... to je jedno, zase sa sťažujem.

Keď som s Nataly chcela odísť, ten pán ma zastavil. „A teraz počúvaj!“ povedal. ,,Ahoj dievča s kruhovým zrkadlom, stále si ostala rovnako zvláštna. Pozri, umyl som sa...“ Vôbec som tomu nerozumela, ale viac sme si nepovedali. Zas nejaký chlapík, ktorý sa ma buď pokúšal zbaliť alebo si ma s niekým zmýlil. No nič, takéto zážitky mám často Michael, však ty to vieš lepšie ako ja. S Nataly sme sa rozhodli ísť na kávu do Auparku a...)

mu aj napísala. (copy: Vieš, Michal, umelec vraj môže vyjadriť to, čo dobre pozná. A čo môžem poznať viac než sama seba. Ale ani tak sa nepoznám dokonale. Nehanbím sa za to, že sa chcem viac spoznať a keď mi nestačil len môj odraz, potrebovala som niečo viac. Dala som tam svoj obraz. Niečo zo seba. A som zrejme jedna z rozumnejších, keďže sa viac zaoberám sebou ako inými a tým pádom viem, čím všetkým si ešte musíš prejsť ty, aby si žil spokojne sám so sebou a so svetom. Paste). Nikdy som netušila, že niečo také, v čom nie je dávka sprostých slov, dokáže človeka upokojiť. Dnes som nejaká milá, je to dobrý deň. A ešte to, že mi ten Michal napísal a popri pár zoznamovacích správ sa aj ospravedlnil. Teraz idem k Nataly. Stihneme si ešte pozrieť celú sériu Kuroko no Basket, to je to anime. Píšem to pre seba, ak by som náhodou zabudla, hehe :D.

(12. Marec 2016

12. júl 2015 Ahoj milý súkromný blog na Google+ … a keďže mám ešte pol nudného prázdninového dňa pred sebou, namaľujem naň obraz. Patrilo by sa už oprášiť moje staré skúsenosti zo ZUŠ-ky. Ahoj, to som ja Amanda, dnes tu ešte stále mam čo písať, čo si chcem pamätať. Namaľovať to dielo na zrkadlo mi trvalo asi 3 hodiny. Namaľovala som autoportrét. Je v ňom veľa žltej, čiernej a červenej. Aj keď to zrejme nie som úplne ja, ľuďom na facebooku sa to páči. Hodila som to na svoju nástenku a ešte do 2 skupín pre amatérskych umelcov, ktoré sledujem. Je to fajn sa takto odreagovať. Ale chcela som tu napísať toto. Nejaký Mišo Schneider ma kritizoval, že vraj som veľmi egocentrická, že maľujem seba a ešte aj na zrkadlo. Či vraj nie je dosť, že sa doň už len pozerám. Neviem, či to bola narážka na môj vzhľad, alebo čo. Každopádne sa tam rozbehla prudká konverzácia medzi komentármi. Nakoniec sa pravdepodobne vzdal, pretože to, čo cítim a ako myslím, nemôže nikto poprieť a to som

Ahoj blog, volám sa Amanda bla bla... Dnes sa mi to písať nechce. Dnes sme sa s Michalom rozišli. Navzájom sme vedeli, že by to nefungovalo. On povedal, že som mala pravdu už vtedy, keď som mu vtedy na začiatku napísala, že sa nepozná. Škoda, že si to nepamätám. Tak vraj potrebuje byť teraz len sám so sebou. Ale musím priznať chybu aj sebe, často som ho otravovala podozrievaním z toho, že si myslím, že ma vlastne v skutočnosti nikdy nemiloval. Poznáme sa ale až príliš dobre na to, aby sme sa rozišli v zlom. Zvláštne, aj sme sa na tom zasmiali. Som občas podivná. Život je podivný. No aj tak je to mrzuté a moje ženské gény ma donútili teraz plakať. Tak toho nenapíšem veľa. Nataly mi kúpila zmrzlinu. Odkukali sme, že to pomáha z amerických trápnych komédií. Jednu z nich teraz pozeráme. A miešajú sa tu dve nálady, keď sa smejem, lebo v tej komédii niekto nechutne zvracia alebo plačem počas nudných pasáží a triem si nos vreckovkami, ktoré mi podáva ségra. Ešte že mama nie je doma. Zas by z toho spravila apokalypsu, alebo by to celé chcela riešiť súdnou formou. Sú to tak nudní rodičia. Ale sťažovanie sa na nich mi teraz nepomôže. Nataly sa už vracia z vecka, tak tu dnes viac nenapíšem.)

33/ 42


(12. September 2018 Ahoj blog Ahoj blog. Volám sa Amanda, ale dnes napíšem výnimočne niečo o tebe a nie o mne. Dnes ti dávam meno Michael, aby som nezabudla na toho svojho. Odprevádzam ho totiž na to letisko. Letí do Škótska. Ide tam bývať za svojím priateľom Edwardom Brownom. Stále mi to príde také absurdné. Nečakala som, že to, že sa spozná, znamená, že zistí, že je gej. Každopádne, Edward je zlatý. Párkrát som s ním skypovala. Aj tak mám Miša rada. Bude mi chýbať. Málokto to so mnou vydrží. Budeme sa ale vídať minimálne raz za pol roka. Sľúbil mi to a letenky pol roka dopredu sú podstatne lacnejšie. Verím, že on na mňa nezabudne. Dnes ešte napíšem, ale teraz sa už musíme lúčiť. Tisnú sa mi slzy do očí. Príde mi to, akoby sme si dávali poslednú horúcu čokoládu...)

12. Júl 2015 Ahoj milý súkromný blog na Google+ Keď som prišla za Nataly, tak som sa jej hneď pochválila obrazom na zrkadle a zážitkami z dňa. Ona sa práve vrátila od babky. Tak mi to opätovala svojimi, bohužiaľ nie až tak zaujímavými, príbehmi. Väčšina bola o jedle. Figurovali tam koláče. Nakoniec ma Nataly donútila ísť s ňou po to zrkadlo, vraj ho musí vidieť naživo. Tak poň teraz ideme. Po takej žiadanosti sa cítim ako hrdina. Ešte napíšem.

cez 3 ulice hlava - nehlava. Cez križovatku sa ale Nataly zakymácala a keby zrkadlo nepoložila, určite by spadla. Vodiča rútiaceho sa auta zo zákruty na nás ale nič neupozornilo a nabral nás obidve na kapotu. Zrkadlo sa roztrieštilo na márne kúsky. … pamätám si … pamätám si krásny odraz v každom jednom kúsku zrkadla. Na všetkých boli krásne kvety z okolitých záhrad spred blokov. Ja som skončila so zlomenou rukou a rebrom a Nataly s oboma nohami. Lekári vraveli, že budeme obidve v poriadku. Viac napíšem asi až zajtra.

(12. október 2018 Ahoj Michael … a chceli sme si zaspomínať na staré časy. O tej srande na nemocničnej izbe, keď sme nevedeli, čo so sebou kvôli svrbeniu pod sadrou. Nikoho by vtedy nenapadlo, že teraz budeme aj spolu s našimi rodinami vlastniť sieť kvetinárstiev Cashmere Rose na Slovensku Česku a v Škótsku. Rozhodli sme sa tak v ten deň, keď sme sa prebudili v nemocnici. Dnes je daľšie výročie nášho kvetinárstva. Odkedy expandujeme, tak časť zisku venujeme pre krízové centrá na pomoc bezdomovcom a občianske združenia na podporu gej práv. A pokiaľ som si čítala svoje denníky, teda blog Michal pozorne, vtedy vodiča toho auta, ktorý nás k tomuto nejakým spôsobom inšpiroval, nikdy nenašli. Teraz by som sa mu určite poďakovala. Zdúchol totižto v okamihu. Zatiaľ sa maj, Michael.) (12. Júl 2096 Ahoj Michael

22.Júl 2015 Ahoj milý súkromný blog Ahoj, volám sa Amanda a ležím v nemocnici. Dnes mám narodeniny a oslavujem ich s Nataly na nemocničnej izbe. Aj tak, ale nemám náladu na nejakú „party hard“. Kvôli rôznym vyšetreniam a únave z liečby som nenašla silu napísať o tom, čo sa stalo skôr, tak snáď to zvládnem teraz. V ten deň, keď sme šli po zrkadlo, sme si predtým dali v podniku po 2 poldecákoch becherovky a brzdili sme to pivom. Že som ja taká hlúpa a nepočúvala som, že to robiť nemám. Ale asi to tak malo byť. Dorazili sme ku mne a rodičia len vysedávali pred televízorom. Po dlhom hodnotení môjho obrazu a Nataliinej hre na najsvetovejšiu aukciu s umením som to zrkadlo vymenila za jej obľúbené rifle z Londýna, ktoré som vždy chcela aj ja. A pretože od seba nebývame ďaleko, tak sa Nataly bez mihnutia oka rozhodla zrkadlo preniesť

34/ 42

Babka ma požiadala, aby som za ňu tuna napísala, lebo ona už nevládze. Leží na lôžku. Volám sa Amanda ako moja babka. Mám 14 rokov. Babka vraví, že už nemá veľa času a doktori jej dávajú max. týždeň života. Chce ti ale povedať Michael, že to bude ten najkrajší týždeň v jej živote. Babka mala takmer celý život zvláštny druh amnézie, od určitej nehody si jej mozog dokázal zapamätať asi len jednu osminu spomienok z jej celého dňa. Dnes sa jej všetky ukryté spomienky z podvedomia vrátili. Teta Nataly plače od šťastia a nadáva, že sa to stalo až teraz. Uja Michaela už nesie ocko, na prianie babky. Sám by tu asi nedošiel, tiež je už starší pán. Tak ahoj, Michael. Od dnes ti píšem ja.)

35/ 42


Create | volume 5 12

Žáner

Dráma /Muzikál

jeden zombík zahryzol do krku a stiahol ho do davu. Falion utekal ako mohol a po Premiéra filmu v SR 5.2. 2015 DINOSAURIUM čali sekať a biť do štítov ľudí! Niekto to ceste videl ako zombíci žerú jeho kolegov. Výstava sleduje nielen historicky a výtvarne striktne neudržal a buď ho v lepšom prípade Brána bola otvorená a dovnútra sa hrnuli 18.09.2015, Pi - protagonistov 31.01.2016,„košickej Ne vymedzenú tvorbu moderny“, bodli a zomrel skoro hneď, alebo sa k vydesení rytieri. No na most, ktorý viePolitik a podnikateľ prichádza do sirotinca pomôcť mladým dievčatám, ktoré sú pod tvrdou rukou Otváracie hodiny 10:0018:00 ale aj ďalšie umelecké a kultúrno-historické aspekty. nemu dostala kostra s hákom, dala mu Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10dol k bráne, sa už dostali zombíci a vtom slečny Hannigan (Cameron Diaz). Výstava Košická moderna a jej kontext dole helmu a roztrhala mu s hákom krk. predstavuje povedali tú hroznú vetu: „Zatvorte bránu!“ Viac ako 50 exponátov dovezených až az bohatstvo paleontologického inštitútu ruskej akadémie vied. rozmanitosť umeleckých tendencií kultúrnych Boli počuť bolestné výkriky a volania o Brána sa začala vŕzgavo zatvárať a FaliOkrem kostier sa vystavujú aj skameneliny. udalostí východoslovenskej pozornosti pomoc. Vtom kapitán zavelil:metropoly. „Teraz!!!!“ V centre jejon ako blesk vtrhol do mesta. No asi 30 je výtvarná tvorba najvýznamnejších reprezentantov Rytieri vpredu odvrhli od seba nepriarytierov to nestihlo a zatvorila sa im pred CIRQUE DU SOLEILQUIDAM medzivojnového obdobia. teľov a začali útočiť. Kostlivci nevydržali nosom. „Pusťte nás! Prosím!“ Kričali, no veľa, stačila jedna silná rana na slabé nikto im neodpovedal. Niektorí kričali na V galerijnom priestore, ktorý otvára Slovenské múzeum dizajnu 5. 12. 2014 15. 3. 2015 miesto a úplne ste ho dolámali. Zdalo veliteľa, nech ju otvorí, ale on sa len smut5.-8.2. 2015 Odpad (2014) v podkroví Hurbanových kasární, do konca Slovenská národná Bratislava sa, že ich dav nemágaléria konca! Rytieribude ich od 18. septembra ne pozeral, ako tých chudákov začínajú z Slovnaft 2016 Arena,predstavená Bratislava monografická výstava Univerzálny tvorca Miroslav Cipár. januára bili a bili, až nakoniec zničili poslednékraja žrať. Réžia Stephen Daldry ho. Straty boli minimálne, asi nie viac Zombíci sa nevedeli dostať cez bránu, Na jedným výslní odz roku 1996, známy po celom svete zavíta krozsah nám užjeho 5. Februára Žáner Dobrodružný/ Dráma /Thriller Je najplodnejších slovenských umelcov, činnosti2015. je veľmi široký. ako 90 mužov. Celkom dobré na to, že no vtom sa disciplinovane zoradili jeden Aj v oblasti úžitkovej grafiky bolaodprezentujú jeho tvorba 7často vystavovaná Pouliční umelci z Cirque du Soleil predstavení takže sai oceňovaná je na čo tešiť.doma i v zahraKrajina Veľká Británia kostlivci mali početnú prevahu. Morálka vedľa druhého na kraji mosta. LukostrelErwin Wurm -upravil Všetko je inak ničí. Ilustroval kníh, kreslil do časopisov Slniečko, Ohník, Zornička, upravoZloženie celéhovaQUIDAMU tvorí skupinka hudobníkov, akrobatov, postáv a spevákov. Premiéra filmu SR 1.1. stovky 2015 mužstva vzrástla. No potom bolo zaveci na nich strieľali, no nikto sa nepohol, val časopis Mladá tvorba, navrhoval plagáty, je najúspešnejším slovenským autorom značiek lené: „Rhaos to dá!!!“ „Druhá vlnáááá! nedostal ranuado hlavy. Uprostred aOpatrí ksanajlepším slovenským kaligrafom. Právenadokedy ako kaligraf typograf si vytvoril čom jepo? rakúsky Tri deti to objavení peňaženkyErwin na skládke vydajú útekznačkár, pred policajtmi... Svetoznámy výtvarník Wurm Zoraďte sa a bojujte!“ Kričal kapitán. mosta sa začala k bráne blížiť postava v osobitý svojskýsochárstvo, rukopis. aby ho mohol nanovo dekonštruoval Falion doteraz nebojoval, ale už ho bol čiernom hrôzostrašne zdobenom brnení Je to o mladom dievčati Zoe, ktorú bežný život nudí a nejaví záujem o okolie. zadefinovať ako oblasť,menom ktorá môže súvisieť len v druhom rade! Zas sa časť hada a dvojručným mečom zasunutým v pošve imaginárnehorealitou sveta QUIDAMU sa životom rozhodnečloveka. ,,vnoriť“ kvôli rodičom, ktorých nezaujíma a preto, že sDo každodennou a všedným odpojila! Vojaci s napätím hľadeli, čo na chrbte. Každý šíp sa od neho odrazil necíti nič okrem prázdnoty. Na ceste v tomto svete sa stretá s postavami, ktoré sú jej nápomocné a Tvorba rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma (1954) pracuje príde! Po chvíli to bolo jasné. Vrieskaja nakoniec sa dostal k bráne. Vtedy ako snažia sa jej dušu oslobodiť. sĽudovít objektom, inštaláciou, kresbou, videom, fotografiou Štúr –dav...... reformátor slovenskej spoločnosti úci ťarbavý „Zombícíííí!“ Boli to zázrakom celé bojisko stíchlo a čakalo, čo a tzv. minútovými sochami (One Minute Sculptures). očividne roľníci,Št no- niektorí aj vojaci. sa bude diať. No čierny rytier sa škodora29.01.2015, 17.01.2016, NeV Vstupuje v nich do neočakávaných vzťahov s predmetmi chrbte mali zabodnuté pochodne a boli dostne zarehotal a kopol do brány! Jedna Historické múzeum každodenného života a SNM redefinuje otázky hraníc sochárstva. celí hnilí a krvaví. Falion tomu neročasť sa otvorila a tresla do kraja múrov a CONECO RACIOENERGIA Cielene pracuje s humorom a sarkazmom, ktorý využíva zumel, pretože nevedel, že zombíkom druhá sa zlomila na dve časti a s rachoako spôsob autorského reflektovania spoločnosti. J môže niekto rozkazovať. Zas rytieri tom padla! Vypukol zmätok a zombíci s CAMERA eho tvorbaSlovakia sa v Bratislave exkluzívne predstaví objektom museli najprv chvíľu vydržať a potom čiernym rytierom na čele vtrhli do hradu. Najlepšia25/1991 fotografia(2008) festivalu z roku 2014 Renault a videom Tell (2007/2008). odvrhnúť nepriateľa, aby získali miesto Vojaci predpokladali, že bude pomalý a 36. ročníkk 200. výročiu Coneco a 25. ročník RACIOENERGIA Výstava narodenia Ľudovíta Štúra, neobratný v ťažkom brnení a s dvojručným na boj. Ten, kto to nevydržal, bol obžra11. 12. 2014 - 26. 2. 2015 / Dom umenia / Kunsthalle národa. Bratislava najvýznamnejšej tý zaživa a neskôrosobnosti povstane moderného ako sám slovenského mečom, no nebolo to tak......... Bleskovo 25.- 28.3. 20152015- 1.2. Kedy ? - 31.1. 2015 Výstava predstavuje naspolubojovníkov. 19-tich tematických paneloch a prostredníctvom múzejných, nemŕtvy a vrhne sa na sa zahnal pred davom a400 4 vojakom spadli Kde ? – Incheba Expo Bratislva galerijných a archívnych exponátov jeho život a dielo v kontexte slovenských dejín od čiasa Teatrálny svet 1839-1939 Keď dostali rozkaz na zatlačenie odvrhli hlavy. V ďalšej sekunde to urobil znova Veľkej Moravy po súčasnosť. zombíkov a sekali a bodali, no veľakrát znova a znova.... Behom minúty rozohnal Čo to je ?z digitálnej Pripomína zdroje, nakolekcie ktoré Štúr nadviazal, podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré Výstava najstarších sa zombík zas postavil. „Musíte im zoťať divadelných celý prápor a nakoniec sa zastavil a kovytvoril sa v jednotlivých historických obdobiach až po súčasnosť napĺňal jeho Čo to je a? ukazuje ako a paradivadelných fotografií z územia dnešného hlavu!“ Kričal niekto. To zabralo. No chal sa pohľadom na utekajúcich nepriaideovýsaaomravný odkaz. tým nesie náboj posolstva dnešku. Jedná najväčší festivalVýstava cestovateľských filmov a fotografií z celého sveta. Slovenska slovenských menšín. Výstava vznikla tentokrát toabolo horšie, lebo zombíci teľov, na ktorých hodujú zombíci. Falion CONECO RACIOENERGIA je stavebnícky veľtrh, ktorý ponúka všetko pre domácnosť Každoročne sa zúčastňujú profesionáli aj amatéri a delia sa o svoje skúsenosti. vmajú spolupráci a Slovenského viac silyDivadelného ako kostlivci!ústavu Nepriateľ sa utiekol z boja a ani o tom neuvažoval, Ponúka rozumné odporúčania ako Prezentuje spraviť veci viac jednoduchšie a úspornejšie. národného múzea v Bratislave. dostal až k Falionovi! Ten sekal hlavy spolu so 4 vojakmi sa schoval do krčmy, ako 400 fotografií z obdobia rokov 1839–1939 – originálov, ako mohol, ale padlého zombíka vždy kde bol predtým. „Musíme to zatarasiť! Tohtoročnou témou je VODA a budesnímok. ju sprevádzať oslava Svetového dňa vody a súvisiaca konferentlačených kópií i digitalizovaných Medzi nahradil druhý. Všetci museli ustupovať! Rýchlo dones sem pár stolov!“ povedal cia. fotografiami sa nachádzajú vzácne kusy zhotovené Keď bolo jasné, že ich je priveľa, kapijeden. Začali pracovať, no Falion si niečo Cieľom je upovedomiť vzájomné väzby medzi vodou a energiou. Annie (2014) 12.08.2015, St 06.12.2015, Ne najstaršími fotografickými technikami, prvé farebné tán zavelil na ústup, no potom sa mu všimol. Na konci siene oproti ležal na pulte aj kolorované- fotografie. Majú veľkú poznávaciu a estetickú INCHEBA Expoaréna Réžia Will Gluck hodnotu nielen pre divadelníkov, ale pre všetkých záujemcov Krajina USAmoderna a jej kontext Košická Kostlivci sa dostali až na dosah a za-

Univerzálny tvorca Miroslav Cipár

Svetová výstava Titanic

36/ 44 42 36/

made by flou and love

Výstava Titanic zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú

a politickú situáciu na Slovensku aj vo svete na začiatku 20. storočia. Výstava študentom priblíži veľkú migračnú vlnu začiatku tohto storočia, kedy tisíce ľudí utekalo z Európy pred chudobou a blížiacou sa I. svetovou vojnou za vysnívaným bohatstvom do Ameriky. Študenti sa na výstave zoznámia s históriou moreplavby, veľkými zámorskými objavmi, technickými vynálezmi, umeleckými smermi, ale aj politickou situáciou, ktorá viedla k vypuknutiu I. svetovej vojny. Každý návštevník pri vstupe na výstavu obdrží „boarding pass - palubnú vstupenku“ s konkrétnym menom reálneho človeka, ktorý na Titanicu v dobe jeho katastrofy bol. Prežije tak celú prehliadku výstavy ako konkrétny cestujúci na palube Titanicu. Vďaka dokonalej rekonštrukcie kajút na lodi, strojovne alebo jedálne návštevníci nasajú naozajstnú atmosféru prepychu aj biedy na začiatku 20. storočia. Zažijú nádheru dobových interiérov, ale aj hluk strojovní a následnú úzkosť pred naozajstným a reálnym nešťastím. Výstava prezentuje stovky originálnych artefaktov, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku Titanic. Medzi exponátmi sú časti vybavenia lode, rôzne kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich (šperky, kabelky, či časti oblečenia).

Erik Šille

11.12.2015, Pi - 09.02.2016, Ut K R O K U S Galéria

V poradí štvrtá samostatná výstava Erika Šilleho v Krokus Galérii predstaví jeho najnovšie maľby.

4 x MAĽBA 1 x SOCHA 15.10.2015, Št - 31.01.2016, Ne

Audi Exclusive Gallery, Harmincova 2/B Výstava predstavuje zostavu obrazov štyroch maliarov rôznych generácií (X. Bergerovej, J. Hýbalová-Ovšákovej, M. Daniša, J. Bergera) a tiež éterickú tvorbu sochára Martina Lettricha. Pre maliarku Xéniu Bergerovú (1977) je typickým znakom priam explozívna farebnosť, ale paradoxne v poslednej dobe i čoraz „čistejšia“ poloha maľby v podobe takmer minimalistickej práce s plátkovým zlatom, kovmi a ich oxidmi. Diela Jany Hýbalovej-Ovšákovej (1971) sú efemérnym vstupom do tajov prírody a vyznačujú sa veľkou dávkou maliarskej rukodielnosti. Peter Daniš (1983), najmladší vystavujúci je autorom, ktorý je fascinovaný súčasnou vedutou, svetlom a objavuje i svet na hranici akejsi súčasnej podoby neoluminizmu.

42 37/ 44

made by flou and love


Create || volume volume 12 5 Create

Žáner Dráma /Muzikál Krajina USAmoderna a jej kontext Košická DINOSAURIUM Premiéra filmu v SR 5.2. 2015 Ján Berger (1944) zas historicky najstarší vystavujúci, bol i pedagógom všetkých troch doteraz menovaVýstava sleduje nielen a výtvarne striktne ných maliarov. Je známy ako výrazný kolorista, jeho maľba je akousi eklektikou vrstiev maľby. vymedzenú tvorbu protagonistov „košickej moderny“, Drobnopis a priam minuciózna práca sú synonymom Bergerov rukopis. bola Otváracie Politik a podnikateľ hodiny 10:00prichádza 18:00 do sirotinca pomôcť mladýmpre dievčatám, ktoré sú podMinulý tvrdourok rukou slečale aj ďalšie umelecké a kultúrno-historické aspekty. vydaná i pomerne rozsiahla obrazová monografia autora. ny Hannigan (Cameron Diaz). Výstava Košická moderna a jej kontext predstavuje Martin (1951)dovezených je sochárom širokým záberom, od subtílnych bronzovvied. fascinovaných Viac akoLettrich 50 exponátov až azsobohatstvo paleontologického inštitútu ruskej akadémie rozmanitosť umeleckých tendencií kultúrnych prírodou a ľudskou figúrou, až po monumentálnejšia diela v architektúre a riešenia na verejných Okrem kostier sa vystavujú aj skameneliny. udalostí východoslovenskej metropoly. V centre jej pozornosti priestranstvách. je výtvarná tvorba najvýznamnejších reprezentantov Výstavu autorkaQUIDAM jej koncepcie, maliarka a zároveň pedagogička bratislavskej VŠVU CIRQUE otvorí DU SOLEILmedzivojnového obdobia. Xénia Bergerová. 5. 12. 2014 - 15. 3. 2015 Odpad 5.-8.2. (2014) 2015národná galéria Bratislava Slovenská Slovnaft Arena, Bratislava Imaginárium slovenskej grafiky Réžia Stephen Daldry 01.10.2015, Št - 30.11.2015, Po Žáner Na výslní Dobrodružný/ od roku 1996, Dráma známy /Thriller po celom svete zavíta k nám už 5. Februára 2015. Galéria SPP Krajina PouličníVeľká umelci Británia z Cirque du Soleil odprezentujú 7 predstavení takže sa je na čo tešiť. Erwin Wurm - Všetko je inak Premiéra SR 1.1. 2015 Zloženie filmu celéhov QUIDAMU tvorí skupinka hudobníkov, akrobatov, postáv a spevákov. Tri O čom deti tosajepo? rakúsky objavení výtvarník peňaženkyErwin na skládke vydajú na útek pred policajtmi... Svetoznámy Wurm dekonštruoval sochárstvo, aby ho mohol nanovo Výstava Imaginárium slovenskej Je to o mladom dievčati menom Zoe, ktorú bežný život nudí a nejaví záujem o okolie. zadefinovať ako oblasť, ktorá môže súvisieť grafiky predstavuje tvorbu šiesimaginárneho sveta QUIDAMU rozhodnečloveka. ,,vnoriť“ kvôli rodičom, ktorých nezaujíma a preto, sDo každodennou realitou a všedným tich významných osobností: Albínsa životom že necíti nič okrem prázdnoty. Na ceste v tomto svete sa stretá s postavami, ktoré sú jej nápomocné a Tvorba rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma (1954) pracuje Brunovský, Vladimír Gažovič, Dušan saDušan jej dušu oslobodiť. ssnažia objektom, inštaláciou, kresbou, videom, fotografiou Kállay, Polakovič, Peter Kľúčik aatzv. minútovými sochami (One Minute Sculptures). Kamila Štanclová. Vstupuje v nich do neočakávaných vzťahov s predmetmi Na výstave sú zastúpené diela každodenného života a redefinuje od 60-tych rokov až po súčasnosť.otázky hraníc sochárstva. CONECO RACIOENERGIA Prezentované sú litografie, Ex libris Cielene pracuje s humorom a sarkazmom, ktorý využíva a najmä technika leptu. reflektovania spoločnosti. J ako spôsob autorského CAMERA Slovakia eho tvorba sa v Bratislave exkluzívne predstaví objektom Najlepšia25/1991 fotografia(2008) festivalu z roku 2014 Renault a videom Tell (2007/2008). 36. ročník Coneco a 25. ročník RACIOENERGIA Šesť rôznych autorov, šesť rôznych umeleckých svetov, ktoré spájajú dve „školy“ – Hložníkova a Brunovského. zakladateľ slovenskej modernej grafiky, pôsobil na Vysokej 11. 12. 2014 - 26.Vincent 2. 2015Hložník, / Dom umenia / Kunsthalle Bratislava škole v období 1952-1972. Pod jeho pedagogickou taktovkou tvoril aj D. 25.- 28.3. 20152015-umení Kedy ?výtvarných - 31.1. 1.2. 2015 Kállay, K. Štanclová, V. Gažovič, Kde ? – Incheba Expo Bratislva Teatrálny svet 1839-1939 ako aj A. Brunovský. Ten si po skončení štúdií vytvoril osobitý výtvarný prejav, v ktorom sa vo veľkej miere orientoval na výtvarný smer označovaný ako imaginatívny Výrazne usmernil aj svojich žiakov (napr. P. Kľúčik, D. Polakovič, v posledČo to je ?z realizmus. Výstava digitálnej kolekcie najstarších divadelných nom semestri aj D. Kállay), no na druhej strane im ponechal voľnosť, ktorá sa už počas štúdia to je ? aČo paradivadelných fotografií z územia dnešného pretavila rôznych výrazových prostriedkov, aké používal ich učiteľ. Jedná sa o do najväčší festival cestovateľských filmov a fotografií z celého sveta. Slovenska a slovenských menšín. Výstava vznikla Komplexná tvorba všetkých autorov však presahuje rámec voľnej grafiky a zahŕňa ilustrovanie CONECO RACIOENERGIA je stavebnícky veľtrh, ktorý ponúka všetko pre domácnosť Každoročne sa zúčastňujú profesionáli aj amatéri a delia sa o svoje skúsenosti. v spolupráci Divadelného ústavu a Slovenského kníh či maľbu. Zodporúčania tohto uhla pohľadu je veci výstava akýmsi nahliadnutím Ponúka rozumné ako Prezentuje spraviť jednoduchšie a úspornejšie. do ich tvorby. Nájdete tu národného múzea v Bratislave. viac však Gažovičove odkazy expresionizmu a surrealizmu, Kállayove metamorfózy ľudských bytostí ako 400 fotografií z obdobia rokov 1839–1939 – originálov, a technicistické motívy, Polakovičove bizarné postavy na hranici paradoxu, Kľúčikov svet fanTohtoročnou témou je VODA a budesnímok. ju sprevádzať oslava Svetového dňa vody a súvisiaca konferencia. tlačených kópií i digitalizovaných tastickej zoológie, Štanclovej meditatívne Medzi videnie sveta a Brunovského diela zo 60-tych rokov. Cieľom je upovedomiť vzájomné väzby medzi vodou a energiou. fotografiami sa nachádzajú vzácne kusy zhotovené Annie (2014) najstaršími fotografickými technikami, prvé farebné aj kolorované fotografie. Majú veľkú poznávaciu a estetickú Réžia Will Gluck hodnotu nielen pre divadelníkov, ale pre všetkých záujemcov

42 38/ 44 44 38/

made by flou and love

Spiel-Institut 17.09.2015, Št - 17.12.2015, Št Goetheho inštitút

Výstava Spiel-Institut otvorí svoje priestory digitálnym hrám. Výstava ponúkne kombináciu hier a literatúry, ktoré vám umožnia ponoriť sa priamo na mieste do herných svetov.

Okrem hier, ktoré sú zamerané iba na zábavu, sa pozrieme aj na Serious Games, hry navrhnuté s iným primárnym cieľom - čo je pre nás poukázanie na problémy v spoločnosti. Príďte si vyskúšať ako sa žije s hendikepom. Súčasťou výstavy budú aj nemecké herné klenoty, ktoré vyhrali Deutscher Computerspielpreis 2015. Na výstave bude mať premiéru hra Freude Quest vyvinutá priamo pre Goetheho inštitút v Bratislave, kde sa ocitnete v roli superhrdinu. Superschopnosti, ktoré sa pri hre naučíte, iste použijete aj v bratislavských uliciach Výstavu odštartuje talk Matthiasa Guntruma z nemeckého nezávislého herného štúdia Gently Mad, ktorý má skúsenosť s vývojom veľkých hier aj malých jamových projektov. Bude hovoriť o herných jamoch, stretnutiach nadšencov, ktorí sú schopní vytvoriť originálnu hru v priebehu pár hodín. Samozrejme, takéto stretnutia majú jasné pravidlá a niekedy sa konajú aj vo vlaku. Aby sme neostali len pri teórii, jednu z ich hier, ktorú ovládate hlasom, si budete môcť naživo vyskúšať v turnaji o super ceny.

39/ 44

made by flou and love


1

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Deň

Čas

Miestnosť

Anglický jazyk - konverzácia

Mgr. Silvia Kramariková

Pondelok,

14:40 - 15:25

509

REDAKCIA ::

Utorok,

14:40 - 15:25

607

Streda

12:55 - 13:40

Dominik Fazekaš Laura Melicherová Miriam Pružincová Adam Lettrich

Streda

2

Alexandra Rybárska

Anglický jazyk - gramatika

Mgr. Zuzana Štochmalová

3

Japonský jazyk

p. Bridová

Pondelok

14:40 - 16:15

102

4

Voľná kresba I. (príprava na VŠ)

Mgr. Ján Mózer

Pondelok

15:30 - 17:00

510

5

Filmový krúžok

Mgr. art. Tomáš Danay

Utorok

17:00 - 18:30

510

6

Tvorba webstránok

Mgr. Miloslav Ofúkaný

Pondelok

14:40 - 16:35

202

KOREKCIA ::

7

Astronomický krúžok

Bc. Peter Kráčalík

Streda

17:30 - 19:00

107

8

Zelená škola

Mgr. Adela Vrbová

Pondelok

14:40 - 16:15

507

Mgr. Adela Vrbová

9

Internetový časopis CREATE

Mgr. art. Štefan Kubovič

Štvrtok

12:55 - 14:30

102

40/ 42

SSUŠAT

GRAFIKA ::

Patrik Hujo

SSUŠAT

ŠÉFREDAKTOR ::Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.