Create vol 9

Page 1

9/2014

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 9 :: Najlepšie

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

ELEONÓRA ŠAFARIKOVÁ

ODEVNÝ DIZAJN

PETIČNÁ AKCIA

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

Článok, kde vám bližšie priblížime odbor odevný dizajn a jeho zaujímavosti.

V tomto článku vám prezradíme viac o petičnej akcii, ktorú sme v rámci podpory našej petície zopakovali niekoľkokrát

04/

08/

26/

Eleonóra Šafáriková

04

Odevný dizajn

10

Fotografický dizajn

14

Zelená škola

18

Útulok

22

Petičná akcia

26

Hudba film

34

Adam Lettrich – próza

38

Prehľad výstav

40

Záujmové krúžky

42


Create | volume 9

INTERVIEW

ELEONÓRA

ŠAFÁRIKOVÁ Vďaka čomu máte taký blízky vzťah

dizajnu?

S akými?

Mám značku. (úsmev)

kostýmy vystavené v múzeách, na-

Sledujete módne blogy? Aký máte

k móde ?

Odmalička. Od troch rokov, hoci to

Sú to známe osobnosti, ale ich

Aký je jej názov a akým módnym

príklad na Červenom kameni, ďalej

na ne názor?

Celkovo mám skôr vzťah k látkam

znie zvláštne (smiech), lebo bábi-

identita musí zostať v anonymite,

odvetvím sa zaoberá?

na Modrom kameni, na vinárskom

Hmmm... Keď mám byť úprimná,

a k odevom ako takým, lebo som

kam som šila šaty nie do klasické-

nakoľko si to neželajú. Ale môžem

Názov je ELIJANA a pri tejto značke

dvore, kde v tých kostýmoch chodia

módne blogy už nie sú módou v

piata generácia krajčírov v na-

ho T, ale vystrihovala som prie-

vymenovať módnych návrhárov,

sa venujeme historickým odevom,

aj na Peregu, čo bol úrad vinárnika,

tom pravom slova zmysle. Sú veľmi

šej rodine. Moja dcéra je šiesta.

ramky a priekrčníky podľa veľkosti

s ktorými som spolupracovala a

napríklad Bratislavské korunovácie

ktorý určoval cenu a kvalitu vína, čo

prvoplánové, bez vypracovania de-

Tomuto remeslu sa vždy v rodine

bábiky. Postupne som týchto bábik

niektorých som aj učila. Naprí-

robíme 15 rokov, obliekame rak-

sa dodávalo aj na kráľovské dvory.

tailov. Chýba mi tam zručnosť pravej

venoval jeden člen profesionálne.

mala 10.

klad Kusalík, Hanečka, Kimlička a

úskych napoleonských vojakov a

Kto je vaša módna ikona?

kostymérskej práce. Jedným slovom

Všetci boli vyučení a v tomto obore

Máte skúsenosti aj s nejakými zná-

podobne.

sprievod na tradičnom vinobraní

Nemám módnu ikonu a to z toho

je to odfláknuté.

pracovali celý život.

mymi osobnosťami?

Rozmýšľali ste niekedy nad založe-

v Pezinku 20 rokov. Zhotovili sme

dôvodu, že všetko tu už bolo a mení

Čo hovoríte na módu dnešných

Odkedy sa venujete odevnému

Samozrejme.

ním vlastnej značky?

šermiarske, hudobnícke a tanečné

sa len forma a materiál.

mladých ľudí?

4/ 44

5/ 44


Create | volume 9

Je taká, ako vždy bola aj bude

dieťaťom?

mrzí. Spadá do kategórie umelec-

u mladých, čo znamená, že je

Krajčírkou, ale najprv sa mi to

kých remesiel, čo je vysoká škola

odpozeraná od rôznych celebrít

nesplnilo. Musela som vyštudovať

šitia, takže o dosť vyšší level ako

bezohľadu na to, či to danej osobe

ekonómiu, pretože mi bolo pove-

samotný krajčír.

pristane, alebo nie. Je to pochopi-

-dané, že povolanie krajčírky je

Chceli by ste niečo odkázať mla-

teľné, pretože mnoho mladých ľudí

veľmi ťažké a málo platené - názor

dým nádejným módnym

ešte nemá ustálený štýl. Čo je v

mojich rodičov. Živila som sa 10

návrharom?

konečnom dôsledku milé a zábav-

rokov ako ekonóm, ale stále som

Aby sa vrátili ku klasickej konštruk-

né (smiech).

šila.

cii a aby doštudovali (smiech).

Čo rada robíte vo voľnom čase

Ešte máte nejaké životné ciele,

A čo vy a výtvarné umenie?

okrem venovania sa móde?

ktoré by ste rada splnili?

Milujem obrazy! Sú mojou najväč-

Veľmi veľa študujem, čítam, cho-

Áno mám a veľmi vysoké. Dúfam,

šou inšpiráciou pri tvorbe kostý-

dím sa prechádzať po prírode a

že sa mi to podarí. Ten prvoradý je

mov.

rada zbieram huby a bylinky.

vrátiť povolaniu „umelecký kosty-

Ako to robíte, že z Vás vždy a stále

mér“ niekdajšiu prestíž a naučiť

srší taká pozitívna energia?

podľa možností čo najviac mladých

Milujem život a ľudí. (úsmev)

ľudí tejto práci, pretože toto remes-

Čím ste chceli byť, keď ste boli

lo takmer vymrelo, a to ma veľmi

6/ 44


8/ 44

9/ 44


Create | volume 9

strana

10/11

ODEVNÝ DIZAJN

Odevný dizajn sa prehupol do druhého roku fungovania na škole. Študenti prvých ročníkov - I. A aj I. PMŠ úspešne došili a donavrhovali svoje historické diela i nové pohľady na strihové koncepcie. Záverečné práce ste mohli, drahí študujúci, zhliadnuť na „historicky“ módnej prehliadke počas Animofestu. Tento rok čakajú adeptov nové výzvy na pokorenie módneho sveta. Okrem dopichaných brušiek prstov prvákov zisťujúcich mieru svojej trpezlivosti pri navliekaní nití do zlatých ušiek sa necháme prekvapiť kreativitou „maturitných prác“ trojice pomaturiťákov. K dámam v krino-línach či s dlhými pachmi, pribudnú i páni v premenách dejín veku. Dúfajme, že nezostanú iba v bedrových rúškach. No a ešte aby sa neutopili v téme VODA. No a potom - potom, čo teraz sa zdá byť ešte krásne za horizontom - nás čaká UAT fashion. A tam sa ukáže svetu, čo ukrýval a tvoril počas tohto školského roku ateliér č. 113. K tomu nám dopomáha Pedagogický zbor i Vedenie. Článok napísal Mgr. art Marek Gašpar Šafárik



Autor

Create | volume 9

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Michaela Imreová 2.A

strana

14/15

Autor Nikola Škrhová 4.A

(Mgr. art Denisa Slávová) Máme tu nový školský rok a s ním i novú veľkú tému v rámci našej Zelenej školy - VODA. Voda dáva život, osviežuje, umýva, zavlažuje, chladí i zohrieva. Voda je skrátka nenahraditeľná. Preto i my fotografi sme začali touto témou školský rok. Ako vnímajú vodu kreatívni študenti našej školy? Aj takto:

Autor

Autor

Mgr.art Denisa Slávová

Kristína Roxerová 2.A

Autor Klementína Knezlová 2.A

Autor ˇ

Mgr.art Denisa Slávová

Autor Lujza Stopková 2.A


Autor

Autor

Create | volume 8

Michaela Imreová 2.A

Viktória Cernáková 4.A

Autor Klementína Knezlová 2.A

Autor Viktória Jendeková 4.A


Create | volume 9

ZELENÁ ŠKOLA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ZELENEJ ŠKOLE Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete, do ktorého je zapojených cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov a z toho len 25 % stredných škôl, medzi ktorými sme aj my. Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo zvýšiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Školy, ktoré sa zapájajú do programu si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú, zo 6 ponúkaných prioritných tém : • ODPAD • VODA • ENERGIA • DOPRAVA A OVZDUŠIE, • ZELENÉ ÚRADOVANIE A OBSTARÁVANIE • ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY My sme dosiaľ získali titul za absolvovanie témy ODPAD. Zelenou školou sme už 3 školské roky a teraz začíname 4. školský rok, čo je zároveň druhé certifikačné obdobie (jedno certifikačné obdobie trvá dva školské roky). Všetky aktivity súvisiace so Zelenou školou má na starosti kolégium, - študenti, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti a taktiež aj s nimi spolupracujúci učitelia, nepedagogický personál, rodičia...

18/ 44

Momentálne si chceme obhájiť titul Zelená škola s ďalšou prioritnou témou VODA. Počas minulého roka sme v rámci programu uskutočnili rôzne aktivity súvisiace s vodou a taktiež sme vytvorili Environmentálny akčný plán s aktivitami, ktoré je potrebné splniť. Predtým, než sme ho vytvorili, určili sme si dva ciele súvisiace s vodou: 1. Zvýšiť pitie vody zo školského vodovodu o 10 % do konca šk. roku 2014/2015 2. Umelecky zobraziť vodu prostredníctvom 15-tich aktivít vo všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetoch do konca školského roka 2014/2015 Vyvrcholením EAP-u bude záverečná výstava, ktorá by sa mala uskutočniť v máji budúceho roka v CC centre a jej súčasťou budú artefakty, súvisiace s témou voda, vytvorené študentmi na rôznych odborných a praktických predmetoch v rámci aktivít z EAP-u. Nakoľko si chce naša škola obhájiť zástavu a certifikát Zelenej školy, je potrebné, aby všetci žiaci aj pedagógovia dodržiavali deadliny aktivít druhého cieľa EAP-u, nech môžu byť všetky spomenuté artefakty z EAP-u v máji vystavené. Samotný EAP je zverejnený na stránke škole, kam môžu naň pedagógovia aj študenti nahliadnuť. Bližšie informácie o aktivitách Zelenej školy spolu aj s fotografiami, ako aj Environmentálny akčný plán môžete nájsť na stránke školy uat.sk, v sekcii ZELENÁ ŠKOLA

19/ 44



Create | volume 9

ÚTULOK

strana

22/23

V utorok 7.10. 2014 navštívili študenti 1.A, 1. B a členovia kolégia Zelenej školy útulok na Poliankach v Bratislave. Návštevy sa zúčastnila aj pani zriaďovateľka a generálna riaditeľka Mgr. Viera Zavarčíková, ktorá okrem mesačnej finančnej podpory priniesla do útulku havkáčom a mačičkám granuly a rôzne pamlsky. Študenti v rámci svojej iniciatívy priniesli hračky, staré uteráky, deky a vankúše, ktoré budú potrebné hlavne v zime. Počas krátkej prednášky, ktorú viedla pani Jana Liptáková sme sa dozvedeli o činnosti útulku, problémoch s ktorými sa zamestnanci útulku často pri snahe zachrániť zvieratá stretávajú, o osudoch ,,útulkáčov” a možnosti ako pomôcť, napríklad venčenie a adopcia. Po prednáške pracovníci pridelili študentom psíkov na vôdzkach, ktorých mohli ísť vyvenčiť do blízkeho lesa. Študenti prejavili záujem návštevu zopakovať a ochotu aktívne pomáhať pracovníkom útulku. Je dôležité si uvedomiť, že vďaka obetavým ľuďom, ktorí tu pracujú a svoju prácu berú ako poslanie, sa mnoho psíkov netúla po uliciach a nájdu aj svoj domov.

Zapísala: Mgr. Zuzana Štochmalová

22/ 44

MATURITY



Create | volume 9

ˇ PETICNÁ

AKCIA ALEBO AKO SME ZREALIZOVALI PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA PETÍCIU PROTI NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE HAUSBÓTOV

Začiatkom júna tohto kalendárneho roka rozbehla naša škola, v rámci programu Zelená škola, PETÍCIU PROTI NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE, prostredníctvom ktorej sa chcela obrátiť na predsedu VÚC a primátora Bratislavy, aby zvolali stretnutie zodpovedných subjektov štátnej správy za účelom zastavenia budovania ďalších hausbótov a za ziniciovanie odstránenia dosiaľ nelegálne postavených stavieb na Jarovskom ostrove. Majitelia hausbótov v rozpore so zákonom klčujú okolité lužné lesy, stavajú príjazdové cesty a altánky, naťahujú elektrické vedenia a upravujú výšku brehov. Okrem toho značne prispievajú k znečisťovaniu veľkej zásoby podzemných vôd. Absolútne nerešpektujú obmedzenia, ktoré musia v takýchto lokalitách dodržiavať. V Lužných lesoch Bratislavy a okolia sa nachádzajú chránené vtáčie územia a v ich podzemí je najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. Preto je neprípustné, aby sa konali akékoľvek zásahy, ktoré by poškodzovali toto prírodné bohatstvo. Na náš podnet bol aj dňa 02.07.2014 uverejnený článok v denníku Pravda, v ktorom sa okrem iného píše aj o skúsenosti našich žiakov počas výletu na Jarovskom ramene s bezohľadným správaním sa majiteľov hausbótov, ktorí považovali verejné prírodné miesta za svoje súkromné. Zber podpisov na podporu petície sme zrealizovali prostredníctvom zverejnenia petície a petičného hárku na stránke školy – www.uat. sk , taktiež na ekologickej stránke zaoberajúcej sa petíciami – www. ekoforum.sk, oslovením rodičov našich študentov, ale aj samotných

26/ 44

študentov nad 18 rokov a v neposlednom rade dobrovoľným podpisovaním petičného hárku na vrátnici a na sekretariáte pani generálnej riaditeľky všetkými návštevníkmi školy. Najväčší prínos podpisov však smeroval od samotných žiakov kolégia Zelenej školy, ktorí sa akčne zapojili do petičnej akcie. Rozdelení do piatich dvojíc, za pedagogického dozoru, zbierali v dňoch 11., 19., 22. a 23. septembra 2014 podpisy na najfrekventovanejších miestach bratislavského Starého Mesta. Samotná petičná akcia bola oživená tým, že každú dvojicu tvoril jeden žiak oblečený do oranžovo-čierneho mundúra so znakom našej školy a druhý, v súvislosti s témou VODA (ktorú máme momentálne zvolenú v programe Zelená škola) , do vodníckeho oblečenia z dielne pani Elijany Šafárikovej, ktorá u nás vyučuje odborné predmety odevného dizajnu. Petíciu sme ukončili dňa 7.10. 2014 a všetky podpísané petičné hárky budú zaslané už vyššie menovaným pánom – p. Ftáčnikovi a p. Frešovi.

27/ 44


Create | volume 5

Hausbรณty

11.9.2014


Create | volume 5 8

Create | volume 8


18.9.2014

Create | volume 5


Create | volume 9

FILM HUDBA strana

34/35 1.Russell Crowe hľadá svojich synov v traileri drámy The Water Diviner

22 Jump Street – 8/10

2.Dočkáme sa pokračovania Zombieland 2 s Woody Harrelso-

Transformers 4 – 2/10

nom

Na hrane zajtrajška – 7,5/10

3.Ridley Scott a jeho film EXODUS s Christianom Baleom

Susedia -7/10

4.Keanu Reeves láme kosti a strieľa gangstrov vo filme John

Godzilla – 7/10

Wick

Lego Movie – 9/10

5.Daniel Radcliff sa premení na nechutného démona v horore Horns

NIEČO O SERIÁLOCH :

6.Lokal TV bude mať svoj prvý animovaný film v kinách 7.Chris Hemsworth v kyberthrilleri Blackhat

1.Seriál Hra o trúny v piatej sérii bude obsahovať aj flashbacky

8.Channing Tatum a Mila Kunis dobýjajú vesmír od tvorcov

2.Kultový seriál Twin Peaks sa vráti na scénu

Matrixu

3.Tretia sezóna seriálu Ripper Street odštartuje v novembri

9.Robert Downey Jr. a Robert Duvall v dráme The Judge

4.Seriál Dallas bol zrušený

10.V Tarantinovom novom filme sa objaví aj Viggo Mortensen

5.Batmanovo mesto Gotham sa dočká svojho seriálu 6.Lovec démonov Constantine sa dočká seriálu

RECENZIE FILMOV (0-10)

7.Z NATION je svet zničený zombie, premiéra 13. november 8.GRACEPOINT detektívny seriál

Labyrinth – 8/10

9.Ako to dopadne keď niekto žije v on-line svete viac ako v realite vám

Equalizer - 7/10

predstaví seriál SELFIE

Sin City 2 – 8/10

10.DIG , 6 dielny seriál z Jeruzalema, detektívka

Expendables 3 – 5,5/10

35/ 44


Hudba INFORMÁCIE ZO SVETA HUDBY :

11. Lilly Wood – Prayer In C

1.Snoop Dogg podpísal kontrakt s Pharellovým vydavateľstvom

12. Sam Smith – Iam Not The Only One

2.Bjork vydá záznam z turné Biophilia na DVD

13.Luvbug – Resonance

3.Michael Jackson je najlepšie zarábajúca zosnulá hviezda

14.The Script – Superheroes

4.Kesha zažalovala svojho producenta za zneužívanie a týranie

15.George Ezra – Budapest

5.Neil Diamond ohlásil na rok 2015 európske turné

36/ 44

6.V novom klipe OneDirection sa objaví aj Danny DeVito

TIP NA VIDEOKLIP :

7.Helena Vondráčková vydala album Best of the Best

1.

.Eminem – Guts Over Fear

8.AC/DC omylom zverejnili nesprávnu skladbu

2.

Wilkinson – Dirty Love

3.

2One Direction – Steal My Girl

TIP NA HUDBU:

4.

The Vamps – Oh Cecilia

1.Meghan Trainor – All About That Bass

5.

Ella Henderson – Glow

2.Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj – Bang Bang

6.

LuvBug – Resonance

3.Nicki Minaj – Anaconda

7.

Ella Eyre – Comeback

4.Taylor Swift – Shake It Off

8.

The Magician – Sunlight

5.Jeremih – Dont Tell Em

9.

Jessie Ware – Say You Love Me

6.Calvin Harris – Blame

10.

Chris Brown – New Flame

7.Ella Henderson – Glow

11.

Labrinth – Let It Be

8.Sigma – Changing

12.

Hozier – Take Me To Church

9. George Ezra – Blame It On Me

13.

Fall Out Boy – Centuries

10. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

14.

Ten Walls – Walking With Elephants

15.

5 Second of Summer - Amnesia


Create| |volume volume59 Create

Próza

Adam Lettrich Falion sa zo strážnej veže díval na nekonečné borovicové lesy, vysoké hory s bielymi koruna-mi a krásny oranžový západ slnka. Keď už bolo šero, zadíval sa na jedno údolie hneď oproti nemu. V tom vzdialenom údolí sa mu zdalo, že svetlo nemizne, naopak ešte viac silnie. Chvíľu dumal, či je toto znamenie zlé alebo dobré. No vtom ho z myšlienok vytrhlo: „Falion môžeš ísť! Na nočnú hliadku ťa vystrieda Heren!“ Falion teda bez slova zišiel po točených schodoch mestskej strážnej bašty a cestou sa rozlúčil s kolegami. Prešiel cez kasárne a trhovisko až prišiel domov. Nebol moc zámožný, ale aj tak práca stráže mesta Talios nebola zle platená. Jeho dom bol stredne veľký v porovnaní s ostatnými. Bola to na tmavozeleno maľovaná drevenica s červenou strechou a nad dverami mala erb so strieborným štítom. To znamenalo že pracuje pre ríšu Strieborného Štítu a je čiastočne chránená imunitou. Vošiel dnu, ale dlho sa nezdržal. Dal si dole svoje oceľové brnenie s modrou reprezentačnou vestou s erbom, oceľové rukavice, chrániče ramien rúk a nôh, oceľové topánky a nakoniec helmu meč a štít. Potom sa prezliekol do civilnej tmavozelenej tuniky a hnedých nohavíc. Obul si ľahšie kožené topánky a vyrazil do krčmy. Bol to obrovský žltý dom, kde sa večer stále svietilo a z komína stúpal

38/ 44

made by flou and love

dym. Falion otvoril a zabuchol za sebou mohutné drevené dvere. Sieň bola plná stolov, pri ktorých sedeli najrôznejší ľudia. Opilci, mládež, pekné ženy a vojaci, ktorí mali voľno, mnísi, roľníci, remeselníci, ale aj pochybní ľudia zahalení v kapucniach a rúchach. Falion prišiel ku krčmárovi: „Čo podávate dnes?“ „No z nápojov tu máme, samozrejme, svetlé a tmavé pivo, rôzne druhy vína, Farangardskú medovinu, pálenú hrušku, slivku, rum, vodku a trpaslícky grog. A z ponuky jedál tu máme ako vždy kura na mede so štipkou mágie, prasacie rebrá na severský spôsob, elfský šalát, grilované orkské klobásy a, samozrejme, špecialitu Strieborného Štítu: grilovanú srnu nastrieborno.” „Hmm, dám si tie Severské rebrá a k tomu jednu medovinu.” „Rozumiem, bude to 9 medených.“ „Nech sa páči, vďaka, zatiaľ si tam sadnem.“ Krčmár bol celkom milý chlap, mal dlhú hrdzavú bradu a kučeravé vlasy. Falion si sadol do rohu siene a len tak si obzeral ľudí. Prešiel pohľadom po celej miestnosti, no oči sa mu zastavili na jednom mužovi. Bol zahalený od hlavy po päty ako noc v čiernom plášti s kapucňou. Tvár mal celú v tieni a jediné, čo robil je, že sedel pri odstátom pive so spľasnutou penou a sem-tam potiahol z fajky. Vtedy ste mohli postrehnúť jeho tvár od nosa dole, no na zvyšok ste nevideli, pretože hľadel do zeme. Tvár mal bledú ako sneh. Vypadal akoby bol chorý a úplne bez života, no celý nepôsobil práve nespokojne. Pohodlne mal prekrížené nohy a dupal nohou do rytmu hudby. Nedalo sa ho nevšimnúť a oči vám stále ťahalo k nemu. Falion sa na neho díval už dosť dlho a vtom mu krčmár priniesol jedlo na stôl. „.....ehm, ďakujem, prosím vás, neviete, kto je ten muž?“ „On, neviem presne, prišiel sem jeden večer dozadu a prenajal si izbu. Presne takto tu sedel aj včera, no cez deň išiel do izby a už som ho nevidel. Objednal si jedno pivo a nakoniec som ho musel vyliať. Veľký podivín.“ Falion sa na neho podozrievavo pozrel a poďakoval za jedlo. Po chvíli začal jesť, ale neprestal si ho všímať. Jedlo

bolo vynikajúce a medovina príjemne zahriala. Počas jedenia započul Falion rozhovor dvoch sedliakov. „....hovoril, že 4 dediny a 1 mesto na západ odtiaľto zhoreli do tla!“ „Kecáš.“ „Naozaj, vraj tam ostal len popol, ale žiadny mŕtvy.“ „Chceš mi povedať, že nejaký drak zletel z hôr a prišiel až sem len, preto aby vypaľoval dediny Strieborného Štítu??? „Drak po sebe zanechá aspoň nejaké spálené telá, ktoré sa do neho nezmestili! Vraj to majú na svedomí nemŕtvi.“ „To sa mi nechce veriť, nemŕtvi neutvorili spoločenstvo a armádu najmenej 160 rokov, každý z nich je samotár. A aj keby, to by nám prišli na pomoc armáda........“ Vtom opäť hudobníci začali hrať a Falion už nič nepočul. Opäť sa podozrievavo pozrel na muža v čiernom a už to nevydržal. Vstal a podišiel ku mužovi. Stál priamo pred ním, no on ani nenaddvihol hlavu. „Som z mestskej stráže!“ Povedal Falion ráznym prísnym hlasom a ukázal na erb, ktorý mal na opasku a na ňom mal pripnutý mešec a dýku. „Chcem, aby si mi povedal, kto si a odkiaľ si prišiel!“ „Ja?..... Ja som len neškodný tieň.....“Povedal cudzinec chladným a pokojným hlasom. Falion ešte ráznejším hlasom zopakoval otázku. „Radšej na mňa nehovor tak drzo.......a vôbec, aký máš problém, len tu sedím pri pive a oddychujem.......“ „No dobre, pôjdeš so mnou do kasární a tam to z teba vyklopíme!“ Cudzinec sa na tom potichu zasmial a povedal: „Ty si myslíš, že sa ťa bojím, ty biedna ovca..... a nemyslím si, že práve ja som teraz pre teba problém...... zatiaľ.....“ „Falion chcel tvrdo zareagovať, no vyrušili ho dvere, ktoré sa rozleteli. Stál v nich mestský vojak v plnej zbroji. „Vojaci, do zbroja! Niekto sa blíži. A mešťania, skryte sa!“ Následne sa každý zdvihol a zamieril ku dverám. Vznikol obrovský zmätok a jediný, kto bol pokojný, bol práve cudzinec v čiernom. Falion ho nechal tak a utekal von. Už bola úplná tma. Všade naokolo utekali ľudia a vojaci kade-tade. Falion zamieril k davu, kde boli vojaci najhustejšie. Pretlačil sa na hradbu a pozrel sa na rozľahlú krajinu. Všade bola tma, no jej stred pretínal obrovský pás svetla, ktorý sa

blížil na mesto. Vyzeralo to, akoby sa ohnivý had pomaly blížil ku svojej koristi. Rozhodne to bola armáda s pochodňami. Falion rýchlo zamieril domov, aby sa vyzbrojil. No keď sa vrátil, ohnivý had bol už veľmi blízko, ale zastavil. „Otvorte bránu, prápor „žrebcov“ nech ide do prvej línie, prápor „orlov“ si zoberie luky a ide na hradby a prápor „vlkov“ ostáva za bránou!!!!“ kričal generál kapitánom a tí predali rozkaz svojim práporom. Toto Falion nechcel počuť! Patril do práporu „žrebcov“. Jeden prápor tvoril 500 vojakov a tieto tri prápory mali na starosti západnú časť mesta. Vojaci sa zoradili a pred nimi sa otvorila brána. Keď bola dokorán pomalým a ráznym pochodom napredovali. Ocitli sa na trávnatej pláni a trochu obďaleč bol ohnivý had. Vtom zaznelo: „Ro nav Dar Heran! Ro nav Daren Verak!!!!!“ Všetkých zatriaslo. Nemŕtvy! Bol to ich bojový pokrik v temnom jazyku „Za nášho temného pána! Za náš temný domov!“ O nemŕtvych sa v tej dobe len hovorilo a nikto ich už veľmi dlho nevidel a keď áno, tak veľmi zriedka, aj to ako jedincov, nie ako armádu! „Za našu krajinu! Za naše domovy! Za naše rodiny! ZA STRIEBORNÝÝÝÝ ŠTÍÍÍÍT!!!!!“ odpovedali ľudia pokrikom, no nebol tak silný ako nemŕtvych. Vojaci okolo Farena sa začali triasť a modliť. Aj Faren bol ustráchaný a nemal chuť do boja. „Rhoš ro dá!!!!” Čo znamenalo: Prvá skupina vpred! Ohnivému hadovi sa oddelila prvá časť a mierila na „žrebcov“. Falion bol v prednej časti skupiny a tak videl, ako sa davy postáv blížia k nim! Postupne sa dali rozoznať. Boli to kostlivci! Určite ich bolo viac než 600. Niektoré boli čisté, iné špinavo čierne a na niektorých odvísali zvyšky mäsa! Mali rohaté helmy a plátové čierne brnenia s rôznymi hroznými erbmi ako pavúk, netopier, lebka, obrátený kríž alebo hlava démona. Pomaly bezducho pochodovali s mečmi, sekerami, kopijami ale mali aj hroznejšie zbrane ako háky, palcáty, roľnícke náradie, drevorubačské sekery a kosy. „Držte pozíciu! Štíty vpred a čakajte.“

Pokračovanie nabudúce...

39/ 44


Create | volume 5

Žáner Dráma /Muzikál

Krajina USA DINOSAURIUM

Do imaginárneho sveta QUIDAMU sa rozhodne ,,vnoriť“ kvôli rodičom, ktorých nezaujíma a preto, že necíti nič okrem prázdnoty. Na ceste v tomto svete sa stretá s postavami, ktoré sú jej nápomocné a snažia sa jej dušu oslobodiť.

Otváracie Politik a podnikateľ hodiny 10:00prichádza 18:00 do sirotinca pomôcť mladým dievčatám, ktoré sú pod tvrdou rukou slečny Hannigan (Cameron Diaz). Viac ako 50 exponátov dovezených až z paleontologického inštitútu ruskej akadémie vied. Okrem kostier sa vystavujú aj skameneliny.

Gotická maľba a plastika

DINOSAURIUM Premiéra filmu v SR 5.2. 2015

CIRQUE DUhodiny SOLEIL-10:00QUIDAM Otváracie 18:00 Viac ako 50 exponátov dovezených až z paleontologického inštitútu ruskej akadémie vied. Odpad 5.-8.2. 2015 (2014) Okrem kostier sa vystavujú aj skameneliny. Slovnaft Arena, Bratislava Réžia Stephen Daldry CAMERA Slovakia Žáner Na výslní Dobrodružný/ od roku 1996, Dráma známy /Thriller po celom svete zavíta k nám už 5. Februára 2015. Krajina PouličníVeľká umelci Británia z Cirque du Soleil odprezentujú 7 predstavení takže sa je na čo tešiť. Premiéra Zloženie celého filmu v QUIDAMU SR 1.1. 2015 tvorí skupinka hudobníkov, akrobatov, postáv a spevákov. Najlepšia fotografia festivalu z roku 2014 Tri O čom deti to saje po? objavení peňaženky na skládke vydajú na útek pred policajtmi... Je to o?mladom dievčati menom Kedy - 31.1. 20151.2. 2015 Zoe, ktorú bežný život nudí a nejaví záujem o okolie. Do imaginárneho sveta QUIDAMU Kde ? – Incheba Expo Bratislva sa rozhodne ,,vnoriť“ kvôli rodičom, ktorých nezaujíma a preto, že necíti nič okrem prázdnoty. Na ceste v tomto svete sa stretá s postavami, ktoré sú jej nápomocné a snažia Čo to jesa?jej dušu oslobodiť. Jedná sa o najväčší festival cestovateľských filmov a fotografií z celého sveta. Každoročne sa zúčastňujú profesionáli aj amatéri a delia sa o svoje skúsenosti. CONECO RACIOENERGIA

CIRQUE DU SOLEIL- QUIDAM

Otváracie hodiny Ut – Ne 11:00 – 18:00 Stále expozície a výstavy 4,00 € Zľavnené vstupné 2,00 € 19 diel, fragmenty gotickej architektúry v Pálffyho paláci. Tabuľové maľby či sochy dokumentujúce až tri storočia vývoja gotického umenia. Kurátorka: Mgr. Jana Luková (autorská koncepcia: PhDr. Želmíra Grajciarová)

Expozícia židovskej kultúry na Slovensku

CAMERA Slovakia Najlepšia fotografia festivalu z roku 2014 36. ročník Coneco a 25. ročník RACIOENERGIA Kedy 25.- 28.3. ? - 31.1. 2015 2015- 1.2. 2015 Kde ? – Incheba Expo Bratislva

Čo to je ? Čo to je2015 ? 5.-8.2. Jedná sa o najväčší festival cestovateľských filmov a fotografií z celého sveta. Slovnaft Arena, Bratislava Každoročne CONECO RACIOENERGIA sa zúčastňujúje profesionáli stavebnícky aj veľtrh, amatéri ktorý a delia ponúka sa o svoje všetko skúsenosti. pre domácnosť Ponúka rozumné ako jednoduchšie a úspornejšie. Na výslní od rokuodporúčania 1996, známy pospraviť celomveci svete zavíta k nám už 5. Februára 2015.

Pouliční umelci z Cirque du Soleil odprezentujú 7 predstavení takže sa je na čo tešiť. Tohtoročnou témou je VODA tvorí a bude ju sprevádzať oslava Svetového vodyaa spevákov. súvisiaca konferenZloženie celého QUIDAMU skupinka hudobníkov, akrobatov,dňa postáv cia. Annie Cieľom je upovedomiť vzájomné väzby medzi vodou a energiou. O čom(2014) to je ?

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993 Židovská 17, Bratislava Otváracie hodiny: Po – Pi 11:00 – 17:00 | Ne 11:00 – 17:00 Študenti do 25 r. – 2,00 € Všetko o živote židov žijúcich na území Slovenska.

Réžia Gluck dievčati menom Zoe, ktorú bežný život nudí a nejaví záujem o okolie. Je to oWill mladom

40/ 44

made by flou and love

41/ 44

made by flou and love


ŠÉFREDAKTOR ::

Miroslav Bača Lucia Večerná REDAKCIA ::

Andrea Szakálová Dušan Brachna Lucas Juričkovič Adam Lettrich Alexandra Rybárska Dominik Prokop Adam Bázlik Laura Melicherová Michaela Močáryová Barbora Mitzová KOREKCIA ::

Mgr. Adela Vrbová GRAFIKA ::

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Deň

Čas

Miestnosť

1

Zelená škola

Mgr. Adela Vrbová

Pondelok

13:45 - 15:25

507

2

Tvorba webstránok

Ing. Richard Petruš

Štvrtok

14:40 - 16:15

PA4

3

Voľná kresba I. (príprava na VŠ)

Mgr. Ján Mózer

Utorok

15:30 - 17:05

510

4

Voľná kresba II. (príprava na VŠ)

Mgr. Ján Mózer

Streda

15:30 - 17:05

510

5

Astronomický krúžok

Peter Kráčalík

Streda

17:30 - 19:00

107

6

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Silvia Kramáriková

Štvrtok

13:45 - 15:25

509

7

Anglický jazyk – gramatika

Mgr. Zuzana Štochmalová

Štvrtok

14:40 - 16:15

107

Andrej Šelestiak



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.