Create 16

Page 1

ČASOPIS SSUŠAT

16/2017

ŠTUDENTOV

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 16 :: Najlepšie

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

MGR. ART. SOŇA BERGENDIOVÁ

MGR. ERIKA IVANOVÁ

IMATRIKULÁCIE

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

Rozhovor s Mgr. Erikou Ivanovou

V tomto článku vám priblížime imatrikulácie prvákov v šk. roku 2016/2017

04/

12/

28/

Mgr. art. Soňa Bergendiová

04

Mgr. Erika Ivanová

14

Deň otvorených t

20

Zelená škola

24

Imatrikulácie

28

Fotopríbeh

32

Komix

36

Próza

42

Novinky zo sveta hier

44

Kultúra

46


Create | volume 16

Interview

Mgr. art. Soňa Bergendiová 1.Tak na úvod. Povedzte nám niečo o sebe. Volám sa Soňa Bergendiová, som zo Šale. Vyštudovala som školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo. Potom som išla na VŠVU na priemyselný dizajn, skončila som v ateliéri art. dizajnu. V podstate som končila minulý rok. Potom som rok externe učila na škole dizajnu v Bratislave. Popritom som si založila vlastnú značku, na ktorej som pracovala, žila som si svojim voľným životom. 2.Povedzte nám niečo bližšie k štúdiu. Študovala som teda katedru dizajnu na VŠVU, konkrétne priemyselný dizajn, lebo je tam ešte aj vizuálna komunikácia. Vybrala som si ateliér art. dizajn. Je to niečo na pomedzí voľného umenia a dizajnu. To znamená, že to nie sú len nejaké sériovo vyrábané veci, ale skôr nejaký druh dizajnu, ktorý má myšlienku a pointu. 3.Prečo práve umelecký smer? Ono to možno aj všetko súvisí s mojou minulosťou, s mojím detstvom. Vždy odmalička som všeličo stále vyrábala, vymýšľala si či už vecičky pre bábiky napríklad postieľku, skrinku, stolík. A tak nejako som vždy vedela, že pôjdem týmto smerom.

4/ 50


Create | volume 16

4.Povedzte nám niečo o Periférií dizajnu.

Potom som skúmala napríklad aj význam slovného spojenia „z núdze

Bola to moja diplomová práca. Môj celý šiesty ročník bol taký punkáč-

cnosť“, ako napríklad v Afrike alebo v chudobných krajinách ľudia

sky. Už som bola naštvaná za tých piatich rokov,

vytvárajú kvázi ‘‘dizajnérske veci‘‘ z materiálov, čo nájdu.

že som si stále všetko plánovala, vedela som dopredu čo ako bude

Dospela som k takému záveru, že títo amatérski dizajnéri,

vyzerať, všetko malo presný plán, presný postup, z čoho to bude urobe-

čo vyrábajú tú z núdze cnosť, tak oni si vyrábajú z toho, čo majú

né. Riešila som vizualizácie, a tak. Šiesty ročník proste diplomová

po ruke, ale nevyrábajú z toho umenie, no oni to fakt robia preto,

práca, urobila som taký experiment. Nevedela som ako bude moja

lebo nemajú na výber. A zase potom v súčasnosti je taký trend v umení,

diplomovka vyzerať do poslednej chvíľky. Nechala som to na náhodu.

v dizajne, že dizajnéri napríklad použijú veľa tých odpadových materiálov a tak. Je viac smerov. Ja som si vybrala také dva, že sa pokúsim vydvihnúť z nejakých tých škaredých vecí krásu toho škaredého. Alebo sa tým snažím aj pomôcť.. To je ten „reci dizajn“. Zaujímavé pre mňa vo veľa smeroch. 5.Mali ste aj výstavy však? Áno, mala som v podstate túto diplomovku vystavenú, a to vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Potom som si ešte spravila takú samostatnú

Prídem na nejaké miesto, nájdem nejaký materiál a niečo z toho vyskú-

výstavu u nás v Šali. Pretože tá moja diplomovka vlastne mala také tri

šam. V tejto diplomovej práci som sa zaoberala vzťahom profesionálne-

kolekcie na tri princípy. Prvá bola kolekcia z obyčajných plastových sáč-

ho a amatérskeho dizajnu. Kde je tá hranica, čo sa môže,

kov do koša, z toho som vytvorila kolekciu kresiel, stoličiek, lámp a pod.

čo sa nazýva, a čo sa považuje za umenie. Prečo, ak nejaký amatérsky

To som vlastne tavila s tavnou pištoľou a zapájala som do toho ešte

‘‘dizajnér‘‘ alebo kutil robí niečo doma, prečo to nie je považované

veci čo som našla. Nejakú rúčku z metly som rozpílila ako nohy stola,

za umenie a prečo napríklad keď nejaký dizajnér pozliepa dokopy

a tak. Druhá kolekcia bola, zamýšľala som sa nad nejakou

polyuretánovou penou dve stoličky, tak zrazu je to umenie...

hranicou recyklácie.

6/ 50

7/ 50


Create | volume 16

Celý som ho rozdrvila na drvičke záhradného odpadu a spojila som to s lepidlom, vytvorila som z toho ďalšie tri produkty - stojace svietidlo a dva šamlíky. Nešlo mi o ten technologický postup zmiešania pilín s lepidlom, lebo je to veľmi známe, ale skôr som do toho dostala tú myšlienku, že som si zničila svoju vlastnú prácu a vznikli z nej tri nové. A tá tretia práca, to som experimentovala s latexom a polyuretánovou dvojzložkovou penou. Tým, že sa do umenia veľmi nedostanú, časté sú skôr na stavbách, tak som ich dostala do umenia tým, že som si požičala od babky krištáľovú kolekciu a urobila som ju z latexu,

Nechcela som len zmeniť farbu kabelky, tak som začala opäť spájať

čo znamená, že zrazu tam síce vidíte tú štruktúru krištáľovej vázy,

také netradičné materiály ako drevo, čo mi príde ako suchý

no je to gumové a nestabilné. Takto som tak podkopala tú autoritu toho

materiál, ktorý sa v móde jednoducho nepoužíva. Úplne jednoduchá

krištáľu a vyzdvihla som tú krásu tých nevýtvarných materiálov.

kabelka, spojenie drevo a koža. No a čo sa týka tých ľudových motívov,

6.Vieme že máte teda vlastnú značku. Povedzte nám niečo o nej.

to opäť vychádza z môjho detstva, mojej minulosti. Môj dedko je naprí-

No ono to všetko šlo tak spontánne. Skončila som výšku, mama stre-

klad ľudový umelec. A ešte som aj rozmýšľala nad tým, že odkiaľ som,

sovala, že ako to, že nemám prácu. Ja som to neriešila, mala som ešte

kto som, čo som, a tak som si uvedomila, že som zo Slovenska,

leto. To podvedomie mi asi ešte po tej výške stále pracovalo,

som Slovenka dizajnérka a to, kde vyrastám, čo som, kým som,

a tak som si začala najskôr maľovať nejaké náušnice a potom z toho

mi ide najlepšie.

začali vznikať väčšie veci, napríklad zrkadlá. Tam sa dostavili také prvé úspechy, že to putovalo do Japonska, a mám to v piatich mestách. V Japonsku, na Bali, v Alžírsku, a tieto okolité štáty, ktoré už ani neriešim. Potom niekedy, tuším na jar, mi tak spontánne napadlo, že by som mohla maľovať kabelky.

8/ 50


Create | volume 15

Tak som spojila jednoduchý dizajn, lebo mám rada minimalizmus

Pretože samotný význam slova „šopa“ znamená kôlňa, náraďovňa.

s ľudovým, folklórnym odkazom. Išlo mi viac o Slovákov, pretože ľudia

8.Ako ste to dostali aj do zahraničia?

tomu rozumejú a je im to blízke. Ešte sa mi podarila super spolupráca

Mám aj nejaké obchody, v ktorých tieto veci mám, zastavil sa tam raz

so slovenskou firmou Woodfly, ktorá vyrába pánske drevené motýliky.

jeden Angličan, že ide na výlet do Japonska a chce tam zobrať nejaké

Celé to vzniklo tak, že som im napísala e-mail s tým, kto som, čo robím,

takéto slovenské výrobky. Na Bali zase, tam mu žil jeho brat, tak mu to

ukázala som im svoje portfólio, a čo by som chcela s nimi riešiť. Navrhla

bral ako darček.

som im kolekciu maľovaných drevených motýlikov, ktoré sa dostali do

9.Máte aj nejaké obchodíky u nás na Slovenku?

predaja. A tak vznikla naša spoločná

Nie tak svoje vlastné, ale oslovila som nejaké obchody,

značka Woodfly&Šopadizajn. www.drevenemotyliky.sk

že či sa im to páči, ukázala som im aj portfólio, a tak. Takže zatiaľ v Nitre a Šali. 10.Ako ste sa stretli s našou školou? Tak spontánne. Pretože som chcela aj učiť, aj pokračovať v umení. 11.Páči sa Vám tu? Jasné. 12.Máte aj iné aktivity čo robievate rada vo voľnom čase?

7.Ako sa volá vaša značka?

Rada tancujem a učím sa španielčinu. Je to krásny jazyk, aj ma veľmi

Šopa. Je to vlastne znova spojené s mojím detstvom. Babka mala veľký

zaujíma. Tancujem aj španielske tance.

rodinný dom a polku mala ako obytnú časť a druhú polku ako „harabur-

13.Máte nejaké motto alebo citát ktorým by ste sa riadili?

dáreň“, kde mala všeličo. Ja som tam od malička v podstate kadečo

Tak mne sa napríklad páči že : ,,Existovať tu a teraz v prítomnosti.‘‘

vymýšľala, majstrovala, a potom na strednej a vysokej škole som si

Pretože keď si človek vytvára fajn prítomnosť, tak zároveň mu vznikajú

z toho urobila ateliér. Vznikali tam kompletne všetky moje semestrálne

super spomienky a vytvára dobrá budúcnosť. Preto ja neriešim čo bolo,

práce... takže preto.

alebo čo bude, ale je mi fajn tu a teraz.

10/ 50

11/ 50


Create | volume 16


Create | volume 16

Interview

Mgr. Erika Ivanová 1.Tak na úvod. Povedzte nám niečo o sebe. Pochádzam z Horehronia, z dedinky pri Brezne, no s mojím nastávajúcim manželom bývame pri Senci. Mám za sebou jazykovú základnú školu. Potom som študovala na Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne, kde som získala aj maturitu z dejín umenia a bola som vyznamenaná riaditeľom školy za vynikajúci prospech. Ďalej som študovala na Prešovskej univerzite v Prešove, konkrétne na Filozofickej fakulte odbor učiteľstvo dejepisu a estetiky. Čiže mám vyštudovanú históriu plus dejiny viacerých druhov umenia – dejiny výtvarného umenia, dejiny divadla, dejiny hudby, dejiny estetiky, dejiny filmu a venovala som sa aj dejinám reklamy. Vysokú školu som ukončila s červeným diplomom to znamená, že som vyštudovala s vyznamenaním. 2.Povedzte nám niečo bližšie k štúdiu. Počas vysokej školy som pôsobila aj na Študentskej vedeckej konferencii so zameraním na dejiny estetiky. Primárne som sa venovala dielu mexickej maliarky Fridy Kahlo. Čo sa týka bakalárskej a diplomovej práce, v bakalárke som sa venovala stavbe Osvienčimu, konkrétne Heinrichovi Luitpoldovi Himmlerovi a jeho podielu na holokauste. Čo sa týka záverečnej diplomovej práce venovala som sa kulturologickej estetike na Slovensku. V Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa nachádza katedra kulturológie, kde pôsobila jedna veľmi významná pani, ktorej biografia nebola doteraz spracovaná (Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc).

14/ 50

11/ 46


Create | volume 16

Podujala som sa na to, aby som pre slovenskú kulturológiu vytvorila túto

Vďaka tomu som hľadala a hľadala, až som sa nakoniec dostala k vašej

ďalšiu vetvu vnímania umenia prostredníctvom pani Fischerovej. Po vysokej

škole. Som šťastná, pretože je to to, čo som chcela robiť a myslím si,

škole som nešla hneď učiť hlavne preto, lebo som mala aj iné záujmy. So se-

že je tu nastavená kvalitná výučba.

strou sme už roky predtým začali pracovať v gastronómii. Po ukončení školy

7.Páči sa Vám tu?

som sa stala prevádzkarkou jedného veľkého podniku v Senci, no neskôr

Áno a hlavne to, že človek tu vidí zmes ľudí, a tú rôznosť vám dávajú práve

som sa rozhodla, že už je najvyšší čas ísť si za svojím snom – vzdelávať .

vaše umelecké sklony. Niečo, ako keby navyše na vás svietilo oproti obyčaj-

3.Ako ste prišli k dejinám a k tom, že by ste ich vyučovali?

nému človeku. Či už riešite napríklad grafické návrhy, alebo niečo s techno-

Keď som bola na základnej škole, dejepis som úplne neznášala, ale mojím

lógiami, či maľujete, či sedíte na nejakých iných predmetoch a vidím

osudovým momentom bolo, že moja mama mala vo svojej osobnej knižnici

vás ako sa posúvate ďalej - je to úžasné.

jednu knihu, ktorá sa volala Babylon, neviestka bohov. Ja som si ju prečíta-

8.Kebyže ste žiačka aký odbor si vyberiete?

la a nastal vo mne strašný zlom a láska k dejinám vo mne naplno prepukla.

Každý jeden z týchto odborov je veľmi zaujímavý, ale čo mňa z pohľadu

Vždy som chcela učiť, ale hlavne starších, nie úplne malé detičky, pretože

historičky zaujalo je historické kostymérstvo, ktoré tu vyučuje pani Eleóno-

mojou snahou je dať tým študentom čo najviac. Aj ja sa stále vzdelávam,

ra Šafáriková, ktorá je okrem toho veľmi sympatická a charizmatická žena.

nakupujem knihy, čítam články, aby jednoducho bolo z čoho vyberať.

Videla som jej profil a aj práce - študenti môžu byť šťastní, že majú niekoho

4.Čo z dejín máte najradšej?

takého.

Dejiny predarchaického Grécka a to konkrétne dejiny Tróje. Samozrejme

9.Máte nejaký sen?

vykopávky v 19.storočí, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu – Mykény, Knossos.

Mojím snom je ísť do Atén, konkrétne do Aténskeho národného múzea.

Mojou srdcovou záležitosťou je trójska vojna a mytológia.

Vždy som snívala o tom, že budem kurátorkou tohto múzea.

5.Aj ste boli pozrieť nejaké miesta?

A v Aténach je pochovaný aj objaviteľ Tróje, Heinrich Schliemann,

Čo sa týka vykopávok z najstarších gréckych dejín, navštívila som

takže aj tam by som určite chcela zavítať. Mojím snom okrem Atén je

starogrécke nálezisko na Cypre, kde som sa urputne hrabala

obehať všetky najväčšie múzeá sveta a vidieť tú krásu na vlastné oči.

v zemi, či niečo nenájdem (smiech).

10.Máte nejaké motto alebo citát, ktorým by ste sa riadili?

6.Ako ste sa stretli s našou školou?

Mojím citátom je Viva la Vida, čiže „Nech žije život“. Bolo to jedno z posled-

Ja som si už cielene hľadala zamestnanie v kultúrno–vzdelávacej oblasti.

ných diel maliarky Fridy Kahlo predtým, než umrela. Ona bola maliarkou

Podala som si aj žiadosť na Ministerstvo kultúry, kde som postúpila

hlavne seba a svojej životnej bolesti, no pred svojím koncom sa pozrela

do najvyššieho kola, lenže v rámci toho že som nemala kultúrnu prax

na to všetko krásne, čo jej život dal. Šťavnaté melóny znázornené

/iba pedagogickú z vysokej školy/, tak bol vybratý iný uchádzač.

na obraze sú pre mňa symbolom životnej sily.

16/ 50

17/ 50Create | volume 16

Deň Otvorených ýc Dverí Súkromná

stredná umelecká škola animovanej tvorby. Čo si pod tým predstavíte? Nejakých kresliacich žiakov, výtvarné pomôcky, počítače? Alebo nemáte ani šajnu o čo vlastne ide? Nezúfajte. Práve vďaka projektu, ktorý sa každoročne uskutočňuje na všetkých stredných školách ste mali možnosť aj tento rok zavítať k nám pod naše umelecké krídla na návštevu na Súkromnú strednú umeleckú školu animovanej tvorby v Bratislave. Deň otvorených dverí sa u nás konal 5.12.2016 od 9:00 do 16:00 hod. a mali ste možnosť vstúpiť k nám a pokochať sa. Boli otvorené všetky dvere a každý odbor bol k dispozícií.

20/ 50

Či už žiaci, alebo učitelia boli ochotní vysvetliť a zodpovedať aj tie najžhavejšie otázky a poukazovať práce, či už z grafického dizajnu, fotografického dizajnu, odevného dizajnu, obrazovej a zvukovej tvorby, alebo aj samotnej animovanej tvorby. Hneď na úvod ste mali možnosť dostať brožúrku o našej škole a nechať sa sprevádzať po škole a všetkých jej zákutiach aj našimi žiakmi čo s radosťou robili sprievodcov. Návštevníci si taktiež mohli pozrieť aj vyskúšať zariadenie školy a dokonca sa pokochať našou, hlavne v tento deň otvorenou učebnou so slávnym Motion Capture . Nakoľko je Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby v Bratislave zatiaľ jediná na Slovensku s touto jedinečnou animačnou technológiou. Samozrejme, nechýbali ani žiaci, čo nadšene vysvetľovali, ako táto technológia funguje.

Myslím si, že nikto či už nádejní mladí, možno budúci umelci, alebo ich rodičia neodišli sklamaní, ale naopak obohatení o onejaký ten zodpovedaný kus svojej zvedavosti.. Na návštevu k nám zavítala aj TV Bratislava. Takže ak si myslíte, že sa vo vás ukrýva umelecká a kreatívna duša a chcete v živote niečo dosiahnuť, alebo si splniť svoj veľký sen, tak neváhajte a príďte k nám. Budeme sa na vás tešiť a dúfať, že na nasledujúcu akciu, ktorá sa uskutoční v marci a to talentové skúšky vás príde čo najviac. A ak by ste sa k nám v septembri dostali, určite vás do našej veľkej umeleckej rodiny prijmeme s otvorenou náručou.


Create | volume 16


Create | volume 16

Výroba vtáčích búdok

V mesiaci november vyrobili vlastnoručne študenti z prvého ročníka 3 krásne vtáčie búdky, ktoré potom rozvešajú v školskom areáli. Búdky boli zhotovené v rámci Zelenej školy na jej ústrednú tému ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Počas zimných a hlavne zasnežených dní budú do nich študenti z kolégia sypať krmivo, aby nehladovali vtáčiky z okolia školy.

Čajová seansa

Študenti z kolégia Zelenej školy za pomoci koordinátorov sa rozhodli, že zasadia liečivé byliny, ktoré nasušia a v predvianočnom období zrealizujú čajovú seansu, na ktorej budú ponúkať ostatným študentom a zamestnancom školy čaje z liečivých bylín. Svoj plán naplnili posledný decembrový deň, ktorý boli v škole - 22.12.2016, a vo vestibule školy dotvorili predvianočnú atmosféru ponúkaním štyroch druhov čajov – medovky, mäty, bazalky svätej a mixu bylín (medovka, mäta, materina dúška, šalvia).

24/ 50

25/ 50


Create | volume 16

Predvianočná burza

Dňa 2.12.2016 zrealizovali študenti z kolégia za pomoci koordinátorov Zelenej školy predvianočnú burzu. Predtým však vyzvali pedagógov a študentov školy, aby priniesli z domu zachovalé veci, ktoré už sami nepotrebujú, no iných ľudí ešte môžu potešiť. Ochotní pedagógovia a študenti (prevažne z prvého ročníka) napokon priniesli veľké množstvo vecí, ktoré následne študenti z kolégia predávali vo vestibule školy, za nízke symbolické ceny. To, že veci na predaj boli ešte pekné a zachovalé, dokazuje aj fakt, že tržba z burzy bola až 53,43 Eur. Zisk z burzy bude použitý na náklady spojené s ich environmentálnou činnosťou (napr. kúpa krmiva do vtáčích kŕmidlových búdok; kúpa byliniek, medu a filtračných vrecúšok na čajovú seansu, atď.)

26/ 46 50 20/

27/ 50


Create | volume 16

6. December 2016. Nie, nie. Toto nebol len sviatok Mikuláša na našej škole. Študenti mali okrem sladkých malých mikulášikov aj postarané o zábavu, a to ani nepotrebovali televíziu. V športovej hale sa totiž opäť organizovali imatrikulácie prvákov, ktorí sa ako zelenáči predviedli v plnej paráde tancom a spevom v štýle Česko-Slovensko má talent. Keďže témou imatrikulácií boli kultové filmy, v prváckej porote sedel Lord Voldemort, Peter Pettigrew, kapitán Jack Sparrow a slepý Frankenstein po operácií. Ako ročník celkovo prekvapili tie staršie, ako aj pedagogický zbor. Pre prvákov boli pripravené úlohy, ktoré sa niesli v duchu kultových filmov. Hoci sa napokon zrušili, študenti sa plne vybláznili aj po nich, príchodom na mimoškolské zoznamovanie, ktoré organizovali samotní tretiaci.


3.B


Mgr. art. Denisa Horváthová

Fotografie : Kristína Roxerová, 4.A

FOTOPRÍBEH Create | volume 16

32/ 50


Create | volume 16

34/ 50

35/ 50


36/ 50

37/ 50


38/ 50

39/ 50


40/ 50

41/ 50


Create | volume 16

Próza Elinor Clifton:

Medzi dvoma brehmi Alexandra Rybárska, 3.A 5. Elinor stála pred panelákom s kufrom pri nohách. Bolo trochu chladnejšie, nuž si zapla mikinu až po krk. Zazvonila na bytový zvonček. Odpoveď žiadna. „To je divné.“ pomyslela si a sadla si na lavičku. Kufor ležal vedľa nej. Ulica bola tmavá, zopár neóniek nesvietilo. Začala sa báť, pretože počula divný šuchot. Pozrela sa do ľava a zaostrila zrak. Bol tam Clyde. V ruke držal tašky, pravdepodobne sa vracal z obchodu. Vytiahol si z vrecka kľúč a vošiel do bytu. „Tak on býva o panelák ďalej? Tak dobre som v zadku.“ vzdychla si. „NOLLY! Nolly! Tu som hore!“ ozval sa ženský hlas. „Otvorím ti počkaj!“ Elinor prišla pred vchodové dvere. Ozvalo sa cengnutie a dvere sa otvorili. Nastúpila do výťahu a vyšla na piate poschodie. „Ahoj, moja! Dlho sme sa nevideli.“ radovala sa jej teta. „Ako si opeknela.“ hovorila tlmene, objímajúc Elinor. „Som rada že ťa vidím.“ odpovedala Elinor, rovnako tlmeným hlasom. Aj keď sa dlho nevideli, Claire vedela o všetkom, pretože si každý deň písali. Clairebola niečo ako sestra, kamarátka aj psychológ. Vždy sa na ňu dalo spoľahnúť. Vošli do bytu. „Urobila som mousse. Dáš si?“ spýtala sa Claire. „Hej, ďakujem.“ súhlasila Elinor. „Prepáč, že som ti neotvorila hneď, ale pripravovala som ti izbu a nejako som prepočula zvonček.“ ospravedlňovala sa. „To je v pohode, ale nemusela si sa kvôli mne namáhať.“ chcela pokračovať Elinor, ale vo chvíli, keď vkročila do izby, nebola

42/ 50

schopná viac hovoriť. Izba bola pre ňu ako stvorená. Po podlahe boli rozmiestnené neónové svetlá všetkých farieb, na stenách sa skveli reflexné nálepky, usporiadané v tvare mliečnej dráhy. Posteľ mala tmavo- fialové nebesá, na ktorých sa ligotali drobné kamienky. „To je nádhera.“ vykoktala zo seba. „Pre teba všetko. Chcem, aby si sa cítila dobre. Som rada, že sa ti to páči.“ spokojne povedala Claire, keď videla, že potešila svoj neter. Úprimne povedané, ona poznala Elinor najlepšie, jej rodičia mali o nej inú predstavu. Elinor sa nepáčila jej izba, pretože mala priveľa svetlých farieb. Jedinú vec, ktorú mala rada bol nábytok z mahagónového dreva, ktorý dodal jej izbe život. Podľa Nolly to vyzeralo ako zmes horkej čokolády a vanilky. Túžila však po niečom nevšednom, niečom, v čom sa cítila ako v sne. Práve preto bola tá neónová izba ideálna. Zložila si veci a vošla do kuchyne. Na stole ju čakal mousse, ktorý najviac zbožňovala. Claire jej popriala dobrú chuť a začala hovoriť o Clydeovi. „Vedela si, že Clyde býva o vchod ďalej?“ Elinor jej odpovedala: „Zistila som to tesne predtým, než si mi prišla otvoriť. Trochu ma to prekvapilo. Neviem, či tu s tebou zostanem.“ Claire to trochu zaskočilo. „ Chystáš sa niekam, alebo sa tu necítiš dobre?“ Elinor rýchlo zahovárala: „Nie, nie ako si to môžeš myslieť? Teba milujem nadovšetko. Ja, j-a, len, to kvôli Clydeovi. Nechcela som sa s ním stretávať. Ale teraz, keď viem, že býva neďaleko teba,...“ Nedokončila, iba pozerala pred seba. Teraz videla Clydea vo svojej mysli ešte zreteľnejšie, ako nikdy predtým. Myslela si, že exploduje. Dýchala ťažko, horúčava v nej stúpala ako v tlakovom hrnci.

Bolesť však náhle prestala. Jedinú vec, ktorú vnímala, bol len vzďaľujúci sa hlas. Bol stále tlmenejší, takže nebola schopná rozoznať slova. 6. „Bude v poriadku? Čo sa jej stalo?“ počula odrazu zreteľnejšie. Nebola však schopná otvoriť oči. Telo mala ako z olova. „V tele sa našiel vred, ktorý spôsobil chronické krvácanie. Zrejme vznikol nadmerným stresom, alebo zo stravy.“ ozval sa neznámy ženský hlas. „Koľko bude trvať liečba?“ spýtala sa Claire. „Ak sa operácia podarí, môžeme to odhadnúť tak na mesiac.“ odpovedala jej zdravotná sestra. „Ďakujem.“ povedala Claire, tentoraz už o trochu pokojnejším tónom. Teraz, keď už vedela odpoveď na jej otázku, mohla zavolať svojmu bratovi. Reakcia bola však horšia ako čakala, pretože telefón ne zdvihol Howard, ale Tonya. „Prepánajána, Elinor! Je v poriadku? Nezomrie?“ pýtala sa vydesene . „Je stabilizovaná a dávajú jej nádej na prežitie kvôli tomu, že sa to zistilo včas.“ odpovedala jej Claire. „Aspoňže tak. Prídeme za ňou čo najskôr.“ „Najbližšie lietadlo letí o dve hodiny. Najskôr sa tam dostaneme až v noci.“ ozval sa Howardov hlas v pozadí. Claire ich upokojila, že je zatiaľ všetko v poriadku a zložila telefón. Vzdychla si a pozrela na hodiny. „O sedem minút pol druhej.“ zamrmlala a rozbalila si sendvič. Chvíľu tam sedela sama, no vzápätí sa otvorili hlavné dvere. Bol to Clyde. Claire ho pozorovala, ako hovorí s recepčnou. Odrazu sa však otočil a kráčal smerom k nej. „Ahoj, Clyde. Čo ti tu?“ spýtala sa ho. „Ahoj. Prišiel som za Oliverom.“ odpovedal jej. „Á, počula som, že je tu? Čo mu vlastne je?“ Clyde si sadol vedľa nej a odvetil tlmene: „Je to kvôli tabletkám, ale nie

tým, čo bral. Zistili sme, že si dal trochu tvrdšie narkotiká.“ Claire len kývala hlavou: „ Chudák chlapec. To je stále na tom tak zle?“ Clyde prikývol. „Zdáš sa mi nejaká skleslá. Čo sa deje?“ Claire si povzdychla. „Nolly.“ Clydeova reakcia bola nečakaná. „Nolly…ELINOR? Čo sa jej stalo?“ vypadlo z neho. Claire sa začudovala. „Ty si ju pamätáš?“ Clyde prikývol : „Claire, ja ja ja som len...“ chcel pokračovať, ale nedokončil. Nevedel. Claire zbadala, že mu rumenec stúpa po celej tvári. „Ty si...“ Clyde vedel na čo myslí. „Odkedy som ju spoznal, len som jej to nedával najavo. Keď som ju však videl na tej slávnosti, chcel som ju vyhľadať, ale niekde som ju stratil.“ Megann neverila vlastným ušiam. Clyde hľadal Elinor celý ten čas, zatiaľ čo sa Elinor trápila pre to, že o ňu nestojí. „Panebože!“ skríkla odrazu. Clydea to trochu vydesilo. Claire mu vzápätí vyrozprávala o Elinor a jej citoch k nemu. Povedala mu aj o sebe a o tom neznámom chlapcovi, ktorý sa páčil jej. Bolo to skoro rovnaké, až na to, že Elinor neskončila na psychiatrií a toho, že tomu chalanovi nikto nepovedal o nej. Clyde ostal ako obarený, no ona ho upokojila, že keby sa to nestalo, nedopracovala by sa na tak vysokú úroveň, na akej bola teraz. Teraz už bolo nad Slnko jasné, že život Elinor sa už viac nebude uberať tým istým smerom ako ten Clairein.

43/ 50


Create | volume 15

Novinky zo sveta hier Watch Dogs 2: Dočkali sme sa a je to tu. Skvelý príbeh, úžasná grafika a nesmie k tomu chýbať ani prostredie v ktorom sa nachádzate ako Marcus Holloway - začínajúci hacker. Chcete sa zaradiť do spoločnosti ktorá sa nazýva - DedSec. Na rozdiel od Watch Dogs 1 už v dvojke nechýba humor ktorý by sme od hier požadovali. Vo Watch Dogs 2 máte tzv. Skill Tree (Strom Schopností) ktorý je rozdelený do zväzkov ako Riadenie, Hackovanie, Strieľanie... The Division: Hra od tvorcov Tom Clancy´s dostala veľmi kladné hodnotenie. Je apokalypsa a vy sa snažíte vyžiť z toho čo vám zostáva.

44/ 50

Vratko Cyprich, 1.B

Odohráva sa to v meste New York, ktorý je už ale zdevastovaný.Hra asi najviac zažiari svojou grafikou alebo taktiež podareným multiplayerom. God Of War 5: Fanúšikovia hier ako je God Of War budú veľmi potešený že štúdio SONY vydalo nový diel. Jedná sa o bojovú hru s pomerne rozvinutým príbehom. V tomto dieli máte svojho syna no bohužiaľ vaša manželka zomrela a tak sa oňho staráte len sám. Spolu so synom sa predierate príbehom ktorý je prerušovaný rôznymi súbojmi. Resident Evil 7: Ak vás hororové hry nebavia, tak táto vám zmení váš názor. Práve teraz si môžete zahrať najnovší Resident Evil 7: First Hour. Avšak plná verzia príde až v roku 2017. Aktuálne festivaly: Norwich Gaming Festival: Jeden z najväčších festivalov vôbec je Norwich. Môžete si zahrať na nových hrách, ktoré ste si ešte nemali šancu zahrať. Tento festival sa bude konať najbližšie od 22.5 do 3.6 2017. Ďalším festivalom je Gamescom. Najdete tu takmer všetko zo sveta hier od najnovších až po vychytávky ako je napr. Virtuálna realita atd.. Tento festival sa koná každý rok. Najbližšie sa koná 23.-26.08.2017.

45/ 50


Create | volume 5 Create | volume 16

Annie (2014)

zombík zahryzol do krku a stiahol ho do Kostlivci sa dostali až na dosah a zaDINOSAURIUM Réžia zWill Gluck Kelti Bratislavy čali sekať a biť do štítov ľudí! Niekto to Žáner Dráma /Muzikál neudržal a buď ho v lepšom prípade Krajina USA 14.12.2016, St - 01.10.2017, Ne bodli a zomrel skoro hneď, alebo sa k Otváracie Premiéra filmu hodiny v SR 10:005.2. 18:00 2015 nemu dostala kostra s hákom, Historické múzeum SNM dala mu dole helmu a roztrhala mu s hákom krk. Viac ako 50 exponátov dovezených až z paleontologicBoli počuť bolestné výkriky a volania o kého Politik inštitútu a podnikateľ ruskej prichádza akadémie vied. do sirotinca pomôcť pomoc. Vtom zavelil: „Teraz!!!!“ Výstava Kelti sa zkapitán Bratislavy ponúka návštevníkom Okrem mladýmkostier dievčatám, vystavujú ktoré súaj pod skameneliny. tvrdou rukou slečny Rytieri vpredu odvrhli od seba nepriapôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď žili Hannigan (Cameron Diaz). teľov a začali útočiť. Kostlivci nevydržali na území mesta. Ide o prvé po mene známe etniveľa, jedna silná rana na slabé a zaujímavékum ustačila nás. Okrem početných nálezov miesto a úplne ste ho dolámali. Zdalo ho poňatia výstavy uvidíte v podzemnom priestore sa, že ich dav nemá konca! Rytieri ich pod nádvorím Bratislavského hradu časť zvyškov Odpad CIRQUE (2014) DU SOLEILQUIDAM bili a bili, až nakoniec zzničili poslednéantických architektúr 1. storočia pred Kr. ho. Straty boli minimálne, asi nie viac Pred ako 2000 Réžia viac Stephen Daldryrokmi sa na území Bratislavy ako 90 mužov. Celkom dobré na to, žerozľahlejšie rozkladalo keltské mesto oppidum, Žáner 5.-8.2. Dobrodružný/ 2015 Dráma– /Thriller kostlivci mali početnú prevahu. Morálka než neskoršie stredoveké Krajina Slovnaft Veľká Arena, Británia Bratislava mesto. V centre mesta mužstva vzrástla. No potom bolo zavearcheológovia Premiéra filmu vnašli SR množstvo 1.1. 2015 predmetov, lené: „Rhaos tozdá!!!“ „Druhá vlnáááá! davu. Falion utekal mohol a po ceste ale objektov tohto nálezy z Bratislavského hradu ako sú dôkazom o bohatstve Na aj výslní od roku 1996, obdobia. známy poNajmä celom svete zavíta k nám už 5. Februára 2015. Zoraďte sa a bojujte!“vrchu Kričalsa kapitán. videl ako zombíci žerú jeho kolegov. Brána oppida. Na našli základy budov, nesú známky luxusu Tri Pouliční deti sa umelci pohradnom objavení z Cirque peňaženky du Soleil na odprezentujú skládke vydajú 7 predstavení na ktoré útek pred takže policajtmi... sa je na čo tešiť.nad pomery regiFalion doteraz nebojoval, ale už ho bol bola otvorená a dovnútra sa hrnuli vydeseónu. Obyvatelia týchto domov zavolali hudobníkov, rímskych remeselníkov, abyaim vybudovali sídla podobZloženie celého QUIDAMU tvorísiskupinka akrobatov, postáv spevákov. len v druhom rade! Zas sa časť hada ní rytieri. No na most, ktorý viedol k bráne, né tým v Itálii. odpojila! Vojaci s napätím hľadeli, čo sa už dostali zombíci a vtom povedali tú O čom to je ? príde! Po chvíli to bolo jasné. Vrieskajhroznú vetu: „Zatvorte bránu!“ Brána sa úci ťarbavý dav...... „Zombícíííí!“ Boli to začala vŕzgavo zatvárať a Falion ako blesk Je to oVaněk mladom 1891 dievčati–menom Zoe, ktorú bežný život nudí a Jan 1962. očividne roľníci, no niektorí aj vojaci. V vtrhol do nejaví záujem o okolie. Civilizované bývanie pre akaždého chrbte mali zabodnuté pochodne boli mesta. Do imaginárneho sveta QUIDAMU sa rozhodne ,,vnoriť“ kvôli celí hnilí a krvaví. Falion tomu neroNo asi rodičom, ktorých nezaujíma a preto, že necíti nič okrem prázdzumel, pretože nevedel, že zombíkom 30 ry05.10.2016, - 02.04.2017, noty. Na ceste vSt tomto svete sa stretá Ne s postavami, ktoré sú jej môže niekto rozkazovať. Zas rytieri tierov to nápomocné a národné snažia sa jejmúzeum dušu oslobodiť. Slovenské (SNM) museli najprv chvíľu vydržať a potom nestihlo CAMERA Slovakia odvrhnúť nepriateľa, aby získali miesto a zatvoNajlepšiaa fotografia festivalu z roku 2014 ktorý svojou tvorbou Príbeh dielo umelca a realizátora, na boj. Ten, kto to nevydržal, bol obžrarila sa významne ovplyvnil medzivojnovú avantgardu v koncepcii tý zaživa a neskôr povstane ako sám im pred CONECO RACIOENERGIA interiérovej tvorby a nábytkového dizajnu. nemŕtvy a vrhne sa na spolubojovníkov. nosom. Kedy ? - 31.1. 2015- 1.2. Začiatok 20. storočia sa2015 vyznačuje nebývalým nárastom Keď dostali rozkaz na zatlačenie odvrhli „PusťKde ? – Incheba Expo Bratislva civilizačných foriem. zombíkov a sekali a bodali, no veľakrát te nás! V oblasti životného štýlu sa do popredia dostávajú požiasa zombík zas postavil. „Musíte im zoťať Prosím!“ Čo 36.to ročník jehygieny ? Coneco a 25. ročníkNastáva RACIOENERGIA davky a účelovosti. obdobie zmien v myshlavu!“ Kričal niekto. To zabralo. No Kričali, lení a celej koncepcii interiérovej tvorby. Nábytok prestáva tentokrát to bolo horšie, lebo zombíci no nikto Jedná 25.- architektúrou 28.3. sa o 2015 najväčší festival cestovateľských filmov a fotografií z byť v malom, stáva sa „nástrojom bývania“ majú viac sily ako kostlivci! Nepriateľ sa im neodcelého sveta. čo najúčelnejším a najprimeranejším vo vzťahu k interiéru. dostal až k Falionovi! Ten sekal hlavy povedal. Každoročne zúčastňujú profesionáli aj amatéri a delia o K výraznýmsaosobnostiam nového smeru patrí JansaVaněk ako mohol, ale padlého zombíka vždy Niektorí svoje skúsenosti. (1891 – 1962). nahradil druhý. Všetci museli ustupovať! kričali na veliteľa, nech ju otvorí, ale on sa Čo to je ? projekt v Slovenskom národnom múzeu je venovaný životu a tvorbe tohto architekta, Výstavný Keď bolo jasné, že ich je priveľa, kapitán len smutne pozeral, ako tých chudákov teoretika, publicistu, vydavateľa, pedagóga a podnikateľa, ktorý parí ku generáci umelcov, ktorí zavelil na ústup, no potom sa mu jeden začínajú z kraja žrať. CONECO stavebnícky veľtrh, ktorý ponúkaa všetko domácnosť sa priamo RACIOENERGIA podieľali na zrodejemodernej dizajnérskej činnosti v celejpre koncepcii interiérovej tvorby Ponúka rozumné odporúčania medzivojnového obdobia. ako spraviť veci jednoduchšie a úspornejšie.

44 46/ 50

made by flou and love

Návštevníkov prenesie do atmosféry „prvorepublikového“ bývania, inšpiruje originalitou dobovej bytovej reklamy, kvalitou a nadčasovosťou samotného nábytku. Okrem autentického mobiliára z pražského bytu Jana Vaňka a obrazu od známej maliarky Toyen sú na výstave inštalované Vaňkove jedálne, obývacie izby, spálne a jednotlivé solitéry – kreslá, stolíky, taburety ako aj originál lavice z vily Tugendhat, a iné. Prezentovaný bude aj filmový dokument Životná a tvorčia cesta Jana Vaňka v premenách času. Jeho autorom je český scenárista, režisér a kameraman Tomáš Řehořek. Autorom výstavy je Mgr. Jindřich Chatrný, vedúci oddelenia dejín architektúry Muzea mesta Brna.

Ilustrácie: Dalí, Marais, Cocteu, Guerra 01.12.2016, Št - 02.04.2017, Ne Malokarpatské múzeum v Pezinku Malokarpatské múzeum v Pezinku pozýva na výstavu ilustrácií Salvatora Dalího, Jeana Maraisa, Jeana Cocoteua a Toniho Guerrua. Ilustrácie, grafiky aj 3D predmety zo súkromnej zbierky prináša na Slovensko Art Expo International.

Miloš Kopták – Co klenotů a perutí spí v hrobě zapomenutí 09.02.2017, Št - 26.03.2017, Ne Galéria Z Výstava Miloša Koptáka v Galérii Z je zhrnutím doterajšej niekoľkoročnej tvorby a výskumu v oblasti koláže, práce s papierom a objektu. Krúži okolo vymedzenia pojmu krásna a námetu Idola. Celok predstavených prác pripomína potrebu ustavičného prehodnocovania hodnôt, význam časového odstupu od vecí, ako aj vzťahu k nim. Absolvent grafiky a knižnej ilustrácie na bratislavskej VŠVU Miloš Kopták (1969 Žilina) sa venuje maľbe, kresbe, priestorovej tvorbe, fotografii, land artu, a najmä knižnej ilustrácii, pričom spolupracuje s domácimi aj zahraničnými vydavateľstvami. Stál pri založení Asociácie ilustrátorov, vedie galériu ilustrácie Toto!, lektoruje odborné semináre a workshopy (Paríž, Bologna, Kuala Lumpur, Frankfurt, Moskva…). Získal viacero ocenení (Grand Prix Vox humanita Ostrava – 1994, Grand Prix Gaz de France – 1997, Najkrajšia kniha roka 2003, Zlatá stuha 2006, Najkrajšie ilustrácie roka, Praha – 2007, Cena Ľudovíta Fullu 2009). Vystavoval na viacerých samostatných a skupinových výstavách doma aj v zahraničí.

47/ 44 50

made by flou and love


Create | volume 16

ŠÉFREDAKTOR ::

Alexandra Rybárska, 3.A REDAKCIA ::

Mgr. art. Denisa Horváthová Mgr. Adela Vrbová Kristína Roxerová, 4.A Adrián Gubrica, 3.B Daniela Siomkinová, 2.A Vratko Cyprich, 1.B KOREKTÚRY::

Mgr. Ivana Sorbyová GRAFIKA ::

Miroslav Papay, 3.BIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.