Create 15

Page 1

ČASOPIS SSUŠAT

15/2016

ŠTUDENTOV

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 15 :: Najlepšie

Rozhovory

Rozhovory

Udalosti

MGR. ART. MONIKA DOGLUŠOVÁ

MGR. IVANA SORBYOVÁ

NÁVŠTEVA ÚTULKU

V tejto rubrike vám chceme priblížiť našich učiteľov tak, ako ich dosiaľ nepoznáte. Niektorí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci... Avšak, každý z nich má zaujímavý, niekedy až kuriózny život....

Rozhovor s Mgr. Ivanou Sorbyovou

V tomto článku vám priblížime výlet našich žiakov do útulku

04/

12/

26/

Mgr. art. Monika Dlugošová

04

Mgr. Ivana Sorbyová

12

Anketa prvákov

18

Komix

20

Básne

22

Návšteva útulku

26

Fotopríbeh

28

Odporúčané skladby

32

Próza - Alexandra Rybárska

34

Zo sveta hier

38

Kultúra

40


Create | volume 15

Interview

Mgr. art. Monika Dlugošová 1.Hlavne žiaden stres. Nemám stres, v poriadku. 2.Povedzte nám niečo o sebe. Učím odevné predmety a som zástupkyňa pre odborné predmety. Som tu prvý rok, takže sa zoznamujem s prostredím, pedagógmi a študentmi. 3.Kde ste študovali? Strednú mám módne návrhárstvo, výšku učiteľstvo, výtvarnú, históriu a scénografiu na VŠMU. 4.Mali ste aj nejaké projekty? No robím stále. Hlavne divadlo a výtvarné inštalácie. 5.Kde napríklad? Divadlo Žilina, Bratislava, Bátovce v Potôni. Festivaly vo Francúzsku a tak ďalej. 6.Čo tam robievate? Robím hlavne kostýmy, ale aj scénografiu. Potom ešte nejaké zákazky na MISS, nejaké šaty, a tak.

4/ 44


Create | volume 15

7.Baví vás to?

12. Aj si šijete oblečenie pre seba?

Samozrejme, je to môj život. Divadlo, a tak ďalej.

Občas si šijem aj pre seba, ale skôr pre iných. V niektorých divadlách

8.Ako ste zistili, že chcete byť návrhárka, respektíve šiť odevy?

nemajú dielne, tak si robíme realizáciu kostýmov sami.

Po základnej škole to bolo jasné, že to bude nejaký výtvarný smer

Takže ma dlho bolí chrbát a hovorím si, že to dám ušiť niekomu inému,

a to módne návrhárstvo sa mi tak nejak dostalo do rany. Vtedy boli len

a ja už nebudem, ale samozrejme sa k tomu vždy vrátim.

dve školy, kde sa dalo študovať, takže som si jednu z nich vybrala

13. Poviete nám niečo o ANTAGONE?

a prijali ma. Odvtedy sa venujem stále dizajnu a móde.

Antagona je zoskupenie divadelníkov, absolventov VŠMU.

9.Aký bol pre vás čas strávený na školách?

Sme tam taká partia zo školy. Režiséri, výtvarníci, ktorých sme

Super, mala som šťastie na dobrých pedagógov. Napríklad na prvej

si našli cez školu, taká synchronizáciá a robíme dodnes spolu.

výške som mala maliara Kudličku, ktorý ma posunul aj k druhej výške,

Nezaoberáme sa len divadlom, ako len klasikou, ba dokonca teraz

k scénografii. Na druhej výške som sa stretla s profesorom Cillerom.

v októbri pripravujeme niečo mimo divadla, mimo divadelnej budovy.

Všetko to boli perfektní ľudia.

Zaujímajú nás garáže, haly a fabriky. Chceme divadlo posúvať ďalej.

10.Stretli ste aj také tie slávne tváre?

14. Ako sa vaše cesty skrížili s našou školou?

Tak čo sú pre nás slávni ľudia? V divadle sa v podstate stále

Úplná náhoda. Keď som chodila na VŠMU popri tom som učila v ZUŠke

stretávame s tými hviezdami z televízie, ale mám pocit,

a po výške mi napadlo, že práca so stredoškolákmi ma zaujíma

že mnohí tí ľudia nie sú takí, akými sa nám javia.

viac. Vidím skôr tie výsledky, že to nie je ako u tých mladších detí.

Občas majú také maniere, čo ma občas zarazilo.

15. Páči sa vám tu?

11.Neľutujete, že ste sa takto rozhodli?

Zatiaľ áno. Dúfam, že to tak zostane. Škola je vynikajúca,

Nie, nie. Práveže to divadlo je taká iná nadstavba toho odevu.

podmienky sú super a myslím si, že tu vládne príjemná atmosféra.

Ten dizajn ma už tak nenapĺňal v istej fáze tvorby a to divadlo tam je,

Tak ja mám na odevnom dizajne výborné decká, niektoré trochu

aj literatúra aj hudba. Som spokojná.

lenivšie, ale inak niektoré baby sú šikovné, aj ich povzbudzujem.

6/ 44

7/ 44


Create | volume 15

16.Máte nejaké veľké plány? Chcem stále tvoriť, lebo bez toho neviem fungovať. Už od detstva je to môj život. 17. Máte aj nejaký veľký sen? Ísť sa pozrieť na Island. 18. Máte nejaké motto? Chcem a myslím si, že sa o to snažím byť k ľudom milá a dobrá, lebo sa to vracia v živote. A nič nerobiť v strese a s napätím. Všetko sa dá nejak opraviť.


Create | volume 15


Create | volume 15

Interview

Mgr. Ivana Sorbyová 1.Čo ste študovali? Mám skončenú filozofickú fakultu univerzity Komenského, slovenský jazyk a históriu. Urobila som si pedagogické minimum, čiže vlastne aby som mohla učiť tieto dva predmety na školách, ale mám skončený aj vedecký smer. Popritom som ešte študovala na ekonomickej univerzite účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu. 2.Prečo ste sa teda rozhodli učiť na umeleckej škole? Tak je to trošku zmena v mojom živote, ja som pôsobila sedemnásť rokov na obchodnej akadémií. Takže tam som mala možnosť využiť aj svoje účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu. No a táto umelecká škola... Ja som sa hlásila pôvodne na inzerát, pretože som predtým nepracovala v školstve, ale v NÚCEM-e, v národnom ústave certifikovaných meraní kde sa vlastne tvoria ja maturitné testy. Túžila som sa znova vrátiť k laviciam a túžila som znova učiť. No a na inzeráte sa mi vlastne podarilo dostať sa sem. 3.Takže ste vôbec netúžili ostať pri účtovníctve či filozofii? Ja som celý život túžila učiť. Pochádzam z učiteľskej rodiny. Aj moja mama bola učiteľkou, môj otec je učiteľ, sestra učí tiež, takže vždy ma to tak ťahalo k tým laviciam a k žiakom. Veľmi rada som medzi deťmi, medzi študentmi. Takže mi ani nenapadlo realizovať sa v galérii, múzeu, či zaoberať sa filozofickým zameraním.

12/ 44

11/ 46


Create | volume 15

4.Neľutujete to?

10.Máte nejaké plány do budúcna?

Nie, nie... Mňa to od začiatku bavilo, slovenčina je moja srdcová

Do budúcnosti by som chcela spokojne žiť.

záležitosť. Takže v žiadnom prípade nie. A moje povolanie vlastne

11.A čo tak nejaký veľký sen?

to tiež nie jej len práca, ale je to aj môj sen a baví ma to.

Práve som si jeden uskutočnila. Veľmi milujem mačky a veľmi dlho som

5.Máte aj nejaké zaujímavé skúsenosti, zážitky?

si ich nemohla kúpiť, no a teraz som si vlastne dve kúpila. Inak by som

Zážitky so študentmi mám rôzne. Keby som si ich bola zapisovala,

chcela svoj život dotiahnuť do úspešného, nieže konca, ale aby som

možno by som už vydala aj knihu s tým, čo mi študenti nahovorili.

úspešne fungovala ďalej, aby som sa vedela tešiť z každého

Sú veselí a ja sa medzi nimi cítim veľmi dobre. Nie je to taký

ďalšieho dna. Mám možno také malé sny, ale nejaký veľký sen nemám,

každodenný stereotyp, ale vždy je to niečo nové.

za ktorým by som šla a chcela ho uskutočniť.

6.Ste umelecky nadaná?

12.Čo robievate vo voľnom čase?

No ja práveže nie som umelecký nadaná. Skončila som základnú

Veľmi rada chodím na turistiku. Ale nie je to žiadna veľká turistika,

umeleckú ľudovú školu a dvanásť rokov som hrala na akordeón, na ktorom

že by som zdolávala kopce, no veľmi rada mám prechádzky.

mám skončený prvý aj druhý cyklus. To bolo také moje umelecké nadanie.

Rada chodím do záhrady, ale nie kvôli práci, skôr relaxovať.

Ale nejak umelecky nadaná nie som, napríklad kresliť neviem vôbec.

Mám veľmi rada prírodu a rada sa do nej vraciam za každých okolností.

Avšak, zaujíma ma napríklad fotografická práca. Keď sa pozerám,

13.Máte nejaké Motto?

ako sa tento odbor vlastne študuje, veľmi ma to zaujíma. A keby som

Každý deň sa radovať a vedieť sa potešiť z maličkostí. Ja som sa vždy

si ešte raz mala vybrať povolanie, asi by som sa stala fotografkou.

napríklad riadila týmto mottom : „Obráť svoju tvár k slnku a všetky

7.Pači sa vám tu?

tiene padnú za teba“, a tak nejak sa snažím podľa toho aj žiť.

Áno, páči sa mi tu veľmi a dúfam, že tu aj ostanem. Sú tu skvelí žiaci a páči sa mi aj, ako si počas mojej hodiny kreslia, samozrejme popri zapisovaní poznámok. 8.Čo vyučujete? A aké ročníky? Vyučujem slovenčinu a učím tretie ročníky. 9.Ako sa vám páči kolektív? Kolektív je dobrý. Je veľmi mladý. Sú to výberoví ľudia a veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje.

14/ 44

13/ 46


Create | volume 15


Create | volume 15

Anketa prvákov 1. Ako si sa dozvedel/a o tejto škole?

4. Aj vieš čo by si chcel/a robiť po maturite?

,,Baví ma umenie a tak som hľadala, že ktorá škola by bola taká fajn. Na dni otvorených dverí na Sklenárovej som stretla pána profesora Barana, a ten ma priviedol na túto školu.‘‘ - Mária Dobrovodská 1.A

,,Chcela by som sa venovať grafickému dizajnu, ktorý tu vlastne aj študujem.‘‘ - Emma Prebreza 1.B

,,Mne úplne náhodou dala návrh moja učiteľka z výtvarnej, že či by som nechcela skúsiť ísť sem.‘‘ - Eva Štefková 1.A ,,Už dávnejšie som chcela ísť na umeleckú a chcela som nejakú na úrovni. No a táto sa mi najviac pozdávala.‘‘ - Markéta Michalíková 1.B ,,Pozerala som si stránky a v rôznych rozhovoroch ľudia hovorili, že toto je ozaj dobrá škola, a že aj tí študenti sú tu spokojní.‘‘ - Rebecca Cepková 1.B

,,Chcel by som si ešte spraviť nadstavbu na tejto škole.‘‘ - Lukáš Čermák 1.A ,,Buď by som išla na vysokú, kedže moja mama to chce, ale osobne by som si radšej vybudovala nejaký svoj svet, kde by som učila ľudí to čo sa naučím tu a maľovala by som obrazy. Možno aj predávala, keby sa podarí.‘‘ - Linda Gréková 1.A ,,Ešte neviem, no chcela by som animovať pre nejaké firmy, takže dúfam, že sa mi to podarí.‘‘ - Coleta Štefanicová 1.A

2. Páči sa ti tu?

5. A čo tak sny. Máš nejaký veľký?

,,Áno, dosť.‘‘ - Enrico Vašek 1.A

,,Rozhodne byť módna návrhárka.‘‘ - Michaela Lévaiová 1.A

,,Istotne áno. Lúbi sa mi tu.‘‘ - Lenka Strnátová 1.A

,,Chcel by som robiť s filmom.‘‘ - Dominik Belovický 1.A

,,Tak, zatiaľ áno.‘‘ - Natália Jurčáková 1.A

,,Ísť do New Yorku a fotiť tam.‘‘ - Cynthia Tóthová 1.B

,,Mesiac som tu nebola, takže to tu iba spoznávam, ale zatiaľ super.‘‘ - Vanessa Mayerová 1.B

,,Vyštudovať vysokú školu, asi žurnalistiku a odísť. Rozmýšľam nad Holandskom, alebo Anglickom.‘‘ - Martina Vašková 1.B

3. Čo spolužiaci, učitelia?

6. Bonusová otázka. Čo imatrikulácie?

,,Pohodička, čakal som že to bude horšie, ale je to lepšie ako som predpokladal.‘‘ - Andrej Dányi 1.A

,,Teším sa, bude to sranda.‘‘ - Adam Nemeček 1.B

,,Tak, kolektív je úplne najlepší .‘‘ - Ada Chukwu Agu 1.A ,,Sú fajn.‘‘ - Denisa Hudecová 1.B

18/ 44

,,Teším sa, som zvedavý, čo všetko tam bude.‘‘ - Lukáš Čermák 1.A ,,Ale aj hej. Hlavne aby sme to už mali za sebou.‘‘ - Ada Chukwu Agu 1.A

19/ 44


20/ 46


Create | volume 15

Básne Do pekla Stratili sme všetko, čo sme chceli, jeden papier o druhý sme treli. Zmysel nie je? Ty si stuhol? Pretože sa rútime do pekla. Lístie z neba padá, teba ten vyvolený hľadá, oheň zrazu prší, pretože sa rútime do pekla. Budeš pravý k tomu, aby si zaujal jeho miesto? Ak to budeš chcieť, budeš sám ale nažive, potom nezachráni ťa žiadne ochranné gesto, v pekle si bežne pravdu smažíme. Rútiš sa do pekla, cítiš to? Dostaneš ochrancu, bez pomoci nemého. Chrlič zakričí ticho, tichúčko, že si stratil slobodu pomaly a milučko.

22/ 44

Prevziať kontrolu Zakrývam slzy, z ktorých ma oči pália, ale stále mám chuť byť čistá ako ľalia; vydobyť celý svet svojou krásou, ohlušiť nemých svojím hlasom. Hlasivky vydávajú zlovestné tóny, všetko to, čo moje srdce zroní. Kvetina sa zatvorí, voda vybledne, ovládnuť city? Už nemáš nádeje. Musíš sa postaviť a prevziať kontrolu, otočiť stránky na dalšiu kapitolu. Rukoväť pri sebe vždycky mať, aj ked ťa to dosť energie bude stáť.

Pokojný bojovník Bezruký reže hustý vzduch,zamilovaný je len bezradný kruh. Nepočúvaj to! Prídeš o sluch, vysoké husle a gitara sú cestovný ruch Lyžice točia sa okolo v pokoji, krídlami dotknú sa ťa pokojné sokoly, po tomto utíšia ťa už iba nemé slová, v náručí tohto človeka si bez okolkov doma. Každá ruža svoj legendárny tŕň má s pokušením tvojím sa s radosťou hrá. V kľude zostať - nič iné nezostáva, myseľ pokojného bojovníka len z toho pozostáva.

23/ 44


Create | volume 15

24/ 44

Mimozemšťan

Do pekla

Môžem čas zastaviť, mrakodrap postaviť, či prúd rieky otočiť, myslíš, že to nedám? Pozri, skúsim to! Môžem dažďový prales vysušiť, môžem najväčšie klamstvá vytušiť, Bojíš sa? Neboj! Ja to dám! Pozri sa do očí, do mojich očí, vtedy sa planéta jedenkrát otočí. Slnko začne chladiť, bude to odmena, rozšíria sa oči ako tá hyena, som mimozemšťan. Pohyby sú proti ľudskosti, strach preniká priamo do kostí, kamene s pieskom menia sa v ľad, mimozemské telo je tuhé jak chlad. Bojíš sa? Neboj! Som mimozemšťan.

Hocikedy sa ti kráľovná do cesty postaví, či už partner okolo teba bariéry rozostaví, nenechaj sa zastaviť! Divoký oheň v tebe stále horí, ak ťa teda pýcha bolí, zdvihni hlavu a choď, pretože v sebe máš stále ten posvätný oheň. Všetko okolo teba lieta, vody sa dotknúť nevieš, pretože zmizne. Tak leť ak vieš, choď ak smieš, kým sa na teba prichytí niekto ako kliešť. Problémy života s kľudom rieš, po skončení tohto hrdý buď! S poctou ruku si polož na hruď, a nikomu nedovoľ, aby ho zahasil! Aby cunami zahasilo hrdý oheň.

Básne pripravila Alenka Petrová z 1.A

25/ 44


Create | volume 15

Návšteva útulku Mgr. Zuzana Štochmalová

Vo štvrtok 10.10. 2016 študenti 1.B, 3.B a členovia kolégia Zelenej školy navštívili útulok na Poliankach v Bratislave. Návštevy sa zúčastnila aj pani zriaďovateľka a generálna riaditeľka Mgr. Viera Zavarčíková, ktorá okrem mesačnej finančnej podpory priniesla do útulku havkáčom a mačičkám granule a pamlsky. Študenti v rámci svojej iniciatívy priniesli hračky, staré uteráky, deky a vankúše, ktoré budú potrebné hlavne v zime. Počas krátkej prednášky, ktorú viedla pani Jana Liptáková sme sa dozvedeli o činnosti útulku, problémoch, s ktorými sa zamestnanci útulku, často pri snahe zachrániť zvieratá stretávajú, osudoch ,,útulkáčov” a možnosti ako pomôcť - venčenie a adopcia. Zároveň ozrejmila prítomným študentom, že značná suma finančných prostriedkov od štedrých darcov pokrýva výdavky spojené s nákladnými veterinárnymi zákrokmi. Pani Liptáková srdečne poďakovala za prejavenú veľkorysosť zo strany SSUŠAT. Po prednáške pracovníci pridelili študentom psíkov na vôdzkach, ktorých mohli ísť vyvenčiť do blízkeho lesa. Študenti prejavili záujem návštevu opakovať a ochotu aktívne pomáhať pracovníkom útulku. Je dôležité uvedomiť si, že vďaka obetavým ľuďom, ktorí tu pracujú a svoju prácu berú ako poslanie, sa mnoho psíkov netúla po uliciach a nájdu aj svoj domov.


Kristína Roxerová, 4.A

Kristína Roxerová, 4.A

Create | volume 15

FOTOPRÍBEH Aj tieto prázdniny sa niesli cestovnou horúčkou našich fotografov. Ich fotoaparáty zachytili množstvo krás a letnej pohody, od exotických krajín cez hudobné či skautské festivaly až po pokojné odinné stretnutia, oberačky či rybačky v rôznych malebných kútoch Slovenska. Kus tejto horúcej fotografickej sprchy môže oblažiť i Vás prostredníctvom pätnásteho čísla nášho školského časopisu. Nech sa páči...

Lujza Stopková, 4.A

Mgr. art. Denisa Horváthová

Kristína Roxerová, 4.A

28/ 44 Michaela Imreová, 4.A


Create | volume 15

Michaela Imreová, 4.A

Michaela Imreová, 4.A

Anna Čajánková, 3.B

Miroslava Petrášová, 3.B

Miroslava Petrášová, 3.B Anna Čajánková, 3.B

Kristína Roxerová, 4.A Anna Čajánková, 3.B

Michaela Szakáčová, 3.B

30/ 44

31/ 44


Create | volume 15

Do tvojho playlistu Alexandra Rybárska, 3.A

SKLADBY

Andy Black – We don´t have to dance Andy Black- Ribcage B.A.P.- 1004 (Angel) Kid Ink- Hell & Back Green Day – Still breathing (Official Lyric Video) Green Day- Bang Bang Melanie Martinez- Milk & Cookies VARSITY- So sad so sad Frou Frou - Let go Hollywood Undead- War child Rooney - I should´ve been after you Sunrise Avenue- Life saver Sonic Youth- Sunday Machine Gun Kelly - 4th Coast Freestyle [Official Music Video] Crystal Castles- Vanished Forty Foot Echo- Brand New Day Izzy Stradlin And The Ju Ju Hounds - Shuffle It All

ALBUMY

Crywank – Tomorrow Is Nearly Yesterday And Everyday Is Stupid (Full Album) Troye Sivan- TRXYE Andrew Jackson Jihad - Knife Man (Full Album) Neutral Milk Hotel - In The Aeroplane Over The Sea Bright Eyes - I‘m Wide Awake, It‘s Morning [FULL ALBUM]

32/ 44

Autor ilustrácie : Laura Melicherová 33/ 44


Próza

Alexandra Rybárska, 3.A

1. Spolužiaci kráčali za sebou v dvojiciach poslušne ako husi. Nolly sa pridala k nim. „Ahoj, Nolly! Už som si myslel, že si zablúdila.“ usmial sa na ňu Edgar. „Ahoj Ed, prepáč, že som sa zdržala.“ odvetila s opätovným úsmevom. „Vôbec nič sa nedeje Nol. Na teba budem čakať aj celé roky.“ vyjachtal zo seba Edgar. Teraz, keď bola Nolly oblečená v hodvábnych, fialových šatách, siahajúcich po stred stiehien, nevedel rozprávať plynule. Zajakával sa skoro pri každom slove a miestami aj pišťal. Nolly zrazu pocítila pohľad na celom svojom tele, no neodvážila sa otočiť. Snažila sa vyhýbať očnému kontaktu s Clydeom. Snažila sa márne. Keď Clyde vystúpil na pódium, Nolly od neho nedokázala odtrhnúť oči. Mal na sebe oblek a kravatu presne takej istej farby, ako Nollyne šaty. „To je len náhoda. Nič to neznamená. Veľa chalanov má fialové kravaty.“ Obzrela sa a ostala v šoku. Nikto okrem Clydea nemal fialovú kravatu. Nolly sa

pozrela na spolužiakov. Každý chlapec mal kravatu takej farby, akej malo jeho dievča šaty. Edgar bol jediný chlapec, ktorý si nevedel zohnať fialovú kravatu, nuž si zobral ružovú.Nolly si myslela, že spí. „Ako je možne, že tá kravata je úplne taká istá, ako moje šaty? Nemohol ma predsa sledovať. Som ostražitá, všimla by som si ho.“ horúčkovito premýšľala. Nevnímala nič. Keď na ňu Ed prehovoril, videla iba to, že otvára ústa. Motala sa jej hlava. Ed sa odvážil do nej sotiť. Nolly sa prebrala. „Nol, Clyde povedal tvoje meno. Choď na pódium a povedz ostatným, čo si želáš do budúcna.“ Elinor sa chvela na celom tele. Uprela oči na Clydea. Zistila, že sa na ňu usmieva. Zatmelo sa jej pred očami, ale odrazu cítila čísi dotyk. Bola v siedmom nebi, až kým ich neotvorila. Bol to Edgar. Držal ju za pás a vliekol ju na stoličku. Elinor pozrela na pódium. Keď videla, že Clyde pozerá iným smerom a stále sa usmieva, cítila sa skľúčene. Jedno dievča malo tiež fialové šaty, o kúsok tmavšie ako ona. Keď sa pozrela na Eda, cítila sa previnilo, pretože práve zistil, že dievča jeho snov obdivuje iného. Ed pozrel na Nolly a ušiel. Zostala tam sama, hľadiac na tancujúce páry, medzi ktorými bol aj Clyde.

Nemohla sa tam ďalej pozerať, nuž ušla aj ona. Keď vyšla von, cítila sa lepšie, pretože bola sama na tmavej ulici. Vietor ju príjemne šteklil po celom tele, šaty jemne povievali a jej chodidlá cítili príjemný chlad, pretože si vyzula topánky. Pár míľ od tohto miesta tiekol malý potok, pri ktorom rástlo veľa vŕb. Konáre siahali až po zem, takže to bolo dobré miesto na úkryt. Pod každou bola malá lavička a neďaleko vŕbového raja, detské ihrisko. Už len prvý pohľad prezrádzal, že je to dávno zabudnuté miesto. Vŕby boli na niektorých miestach obschnuté, ihrisko zarastené jemným machom. Zvláštne bolo, že na tomto mieste nežili ani chrobáky. Elinor si sadla na lavičku a pritiahla si kolená k hrudi. Vôkol bolo také ticho, že počula iba tlkot svojho srdca a jemný vánok. Odrazu sa cítila oťapene, položila sa teda na chrbát a zatvorila oči. Bola apatická a chladná, napriek tomu, že myslela na Clydea. Nechápala prečo. Po hodnej chvíli niečo započula. Bol to šuchot trávy, ktorý znel stále viac zreteľnejšie aj keď nešiel k nej, ale k vedľajšej vŕbe. Elinor vyskočila z lavičky. Nebolo to však od strachu, ale z čistej zvedavosti. „Clyde? Čo robí na tomto mieste? Sledoval ma snáď? Nemohol.

Všimla by som si ho.“ premýšľala horúčkovito Elinor, no napokon to nechala tak. Keď sa však vracala na lavičku, praskol pod ňou drobný konárik. „Haló? Je tu niekto?“ ozval sa Clydeov hlas pár metrov od nej. Odrazu sa jej zastavil dych. Nebola schopná prehovoriť, ale to viac bola schopná utekať. Keď sa však vykradla spopod vŕby, zbadal ju. „Lauren?“ spýtal sa prekvapene, pretože nevidel Nollynu tvár, iba záblesk fialovej farby. Neodpovedala mu, priblížil sa teda k nej. Elinor neváhala ani sekundu. Dala sa do behu, ale zdalo sa, že osud si robí svoje. Clyde bol rýchlejší ako ona, čo mala šťastie, pretože sa pošmykla na vlhkej tráve. Zachytil ju teplými dlaňami, no stále nevidel Elinor do tváre, tentoraz preto, že jej vlasy zakrývali tvár. „Prečo si schovávaš predo mnou tvár?“ spýtal sa tlmene. Elinor našla odvahu odpovedať mu. „Pretože vieš kto som.“ Clydea prekvapil jej hlas. Bol tak nežný. Zrazu sa otočila smerom k nemu. „Elinor? Elinor Cliftonová?“ neveril vlastným očiam. „Pamätám si ťa spred troch rokov, keď som ešte chodil na vašu školu.“ povedal s úsmevom. „Dnes som si prečítal tvoje meno na zozname a keď som ťa uvidel, zamdlela si.


Trochu ma to vydesilo.“ „Nemala som chuť do jedla.“ odpovedala mu sucho, no v hĺbke duše si želala, aby Clyde vyzvedal. “Nejesť, také pekné dievča ako ty...chcem povedať, bola by ťa škoda.“ Povedal trochu hanblivo a vduchu sa nenávidel. „Výborne Clyde, všetko pokaz!“ nadával mu vnútorný hlas. „Toto je sen. To nemôže byť realita.“ usmievala sa podvedome Elinor. Rozprávali sa, objímali, ale keď malo prísť na bozk, niečo ju ťahalo dozadu ako obrovský vysávač. 2. „Elinor! ELINOR! Pane bože zavolajte doktora! Zlatko preber sa!“ počula ženský hlas. „Nehuč tak ženská, preberá sa!“ okríkol ju akýsi muž. Nolly otvorila oči. Jej matka sedela pred ňou, v tvári bola bledá a spotená, akoby mala šok. Jej otec ju držal v lone. „Si v poriadku? Ideme za doktorom.“. Nenamietala. Mysľou bola znovu pri Clydeovi. „Bože, to bola nádhera. Prečo mi to musí prekaziť pár bláznov? Mohli ma nechať ležať na tej podlahe.“ nadávala si Nolly sama pre seba. „Keby ťa nezachránili, nikdyby si už Clydea neuvidela.“ prihováral si jej hlas v mysli. Všetci traja

nasadli do firemnej limuzíny. „Kam ideme?“ spýtala sa. „K doktorovi. Musí ťa prezrieť.“ Odpovedal jej otec monotónnym hlasom. „Vieš zlatko, musíme vedieť, čo ti je. Bojíme sa o teba, správaš sa čudne.“ pridala sa matka. „Iba som nejedla celý deň. Nič mi nie je.“ „Ty si nejedla celý deň a tvrdíš, že ti nič nieje? TY SI SA ZBLÁZNILA!“ skríkol tak, že nadskočila. „Howard, prosím ťa nerozčuľuj sa. Nerobí ti to dobre.“ povedala Tonya s obavami. „Ty nič nehovor a tyyy,“ ukázal prstom na Nolly, „ty budeš mať špeciálny dozor, aby si nerobila hlúposti!“ „Mohla by ju strážiť Claire, tú má Elinor najradšej.“ Navrhla Tonya. Howard pristal a ďalej už sedel mlčky. „George, ideme ku Claire, zmeň smer.“ prikázala Tonya šoférovi limuzíny. „Hneď to bude,“ odvetil šofér. Claire bola jej teta-špiónka, od ktorej sa Nolly naučila počúvať cudzie rozhovory tak, aby to nikto nezistil. Nevideli sa tri roky, pretože pracovala intenzívnejšie, neskôr odišla na misiu do Los Angeles, kde mala odstraňovať sfalšované dokumenty a pomáhať polícií. Robila si svoju prácu precízne, niekoľkokrát za sebou dostala ocenenie za najlepšieho európskeho špióna. Teraz však bola doma,

z Ameriky sa vrátila predvčerom. „Haló? Claire, počuješ ma? Tu je Howard.“ povedal do ušného mikrofónu. „Á, môj najdrahší brat! Ako ti môžem pomôcť?“ ozvala sa Nollyna teta. „Zobrala by si si prosím ťa Elinor na pár dní k sebe?“ „Jasné, dones ju, mám pre ňu malé prekvapenie.“ potešila sa Claire. „Je to dohodnuté. Teraz pôjdeš Ku Claire a my ti tam donesieme veci.“ uzavrel stručne otec. „To tam mám ísť v plesových šatách?“ Opýtala sa arogantne Nolly. „Nebuď drzá. Dobre vieš ako som to myslel.“ napomenul ju prísne. „Tu zastav George.“ príkázala šoférovi Tonya. Nolly utekala do sídla, prezliecť sa a vziať si svoje veci. Zobrala si aj svoje plesové a „disco-šaty“, plánovala sa totiž zabávať. Definitívne sa rozhodla zahodiť nudný život za hlavu. Stávala sa rebelkou a veľmi dobre vedela, že jej teta miluje ľudí stvorených pre zábavu. Bola protikladom svojho brata Howarda, no pred ním to radšej nedávala najavo. Raz mu však povedala, že Nolly drží nakrátko a nedožičí jej slobodu. Vtedy sa na ňu naštval, lebo nenávidel, keď mu niekto diktoval do toho, akými spôsobmi má vychovávať svoju dcéru.

Claire to však neriešila, pretože to tak bolo od doby, čo bola malé dievčatko. Howard sa nemenil, stále bol rovnako tvrdohlavý. Navyše bol od nej o desať rokov starší, čo znamenalo, že malé dievča ťažko dohovorilo dospievajúcemu chlapcovi, ktorý bol extrémne náladový. Nolly vybehla von a brána za ňou sa zamkla. Nastúpila do limuzíny a pokračovali v ceste. „Aj tak by sme ťa dali ku Claire, ideme totiž s tvojou matkou na Cyprus. Nemusíš sa hneď urážať.“ povedal otec nečakane. „Ja sa neurážam. Claire mám rada a teším sa na ňu.“ stručne odpovedala Nolly a zakusla do bagety, ktorú si pribalila k šatám. „Claire má pre teba prekvapenie. Nevieš o ničom?“ vyzvedal Howard. „Neviem o ničom.“ Zopakovala po ňom Nolly. Keď dorazili pred panelák, v ktorom bývala Claire, Howard spustil kázeň o tom, ako sa má chovať. „A nieže budeš robiť hlúposti. Nepotrebujem, aby ma považovali za blázna, čo si nevie ani dcéru ustrážiť. Dobre vedia, že si moja dcéra. Počúvaš ma vôbec? Ja sa s tebou rozprávam!“ okríkol ju. „Hej, jasné mám sa chovať normálne. Tak zatiaľ.“ rozlúčila sa. „Elinor! Dávaj si pozor. POTOM SA TI OZVEME!“ kričala za ňou matka.


Create | volume 15

MAFIA 3

je príbehová open-world hra, ktorá najmä vďaka svojim predchodcom Mafia 1 a 2 vzubudila veľké očakávania. No nastalo mnoho zmien, pretože hru už nepripravovalo pôvodné české štúdio. Hra teda prišla o úžasný český dabing, ktorý robil Mafiu tak populárnou hrou. Nová Mafia pripomína atmosférou už známe GTA 5. Čo sa týka príbehu, hráte za vojnového veterána menom Lincoln Clay v roku 1968. Lincolna sa pokúsi zabiť šéf podsvetia. Lincoln spolu s troma kumpánmi začne mafiu oberať o územie, ktoré mala pod dohľadom.

DOOM

Ďalšiou hrou v poradí je tiež pomerne nová hra DOOM. Ide o čistokrvnú strielačku, pri ktorej sa nebudete nudiť, vychádza z pôvodného konceptu z roku 1993. Príbeh je pomerne plytký. Hra začína tým, že sa ako vesmírny mariňák zobudíte pri satanistickom rituále, kde sa z vás snažia spraviť diablovho

Zo sveta hier Vratko Cyprich, 1.B

poskoka, vy chytíte zbraň a začnete masakrovať všetko navôkol. Hra má pozitívne hodnotený editor, v ktorom si môžte vytvoriť vlastnú mapu, prípadne misiu. Pri navrhovaní grafiky odviedol ID Software dobrú prácu a teda je na čom oči nechať.

SUBNAUTICA

Ide sa o sci-fi surival hru s veľkým potenciálom. Ako stroskotanec vesmírnej lode sa snažíte prežiť na cudzej planéte, ktorej povrch tvorí z 98% oceán a nejaký ten ostrov. Postupným hraním vytvárate podmorské základne, ponorky a mnoho ďalších vymožeností. Príbeh je iba okrajový, nemusíte sa báť žiadnych ukážok ani misií. No na oplátku vám život budú znepríjemňovať rôzne morské potvory a neustály boj o suroviny, ktoré budete potrebovať hádam úplne na všetko. Hra disponuje veľmi pekným grafickým spracovaním. No má aj svoje muchy a teda rôzne bugy alebo poklesy FPS. No netreba sa báť, nakoľko je hra stále iba vo vývoji.

39/ 44


Create | volume 5 Create | volume 15

bík zahryzol do krku a stiahol ho do davu. Annie (2014) Kostlivci sa dostali až na dosah a začali Falion DINOSAURIUM Sen × skutočnosť utekal sekať a biť do štítov ľudí! Niekto to neRéžia Will& Gluck Umenie propaganda ako udržal a buď ho v lepšom prípade bodli Žáner Dráma /Muzikál mohol a zomrel hneď, alebo sa k nemu 1939 – skoro 1945 Otváracie Krajina USA hodiny 10:00- 18:00 a po dostala kostra s hákom, dala mu dole Premiéra filmu v SR 5.2. 2015 helmu a roztrhala mu s hákomNe krk. Boli ceste 21.10.2016, Pi - 26.02.2017, Viac ako 50 exponátov dovezených až z paleontologického videl počuť bolestné výkriky a volania o poSlovenská Bratislava inštitútu ruskejnárodná akadémie galéria vied. ako moc. Vtom kapitán zavelil: „Teraz!!!!“ RyOkrem Politik kostier a podnikateľ sa vystavujú prichádza aj skameneliny. do sirotinca pomôcť mladým tieri vpredu odvrhli od seba nepriateľov zomdievčatám, ktoré sú pod tvrdou rukou slečny Hannigan (Caa začali útočiť. Kostlivci nevydržali veľa, bíci meron Diaz). Umenie & propaganda v období slovenského štátu stačila jedna silná rana na slabé miesto žerú 1939 – 1945. Výstava bude mapovať postavenie a úplne ste ho dolámali. Zdalo sa, že ich jeho a premeny podôbRytieri a funkcií kultúry dav nemá konca! ichumenia, bili a bili,vizuálnej až koleOdpad (2014) v rokoch existencie slovenského štátu. a propagandy nakoniec zničili posledného. Straty boli gov. CIRQUE existencie DU SOLEILQUIDAM štátu (1939 - 1945) Obdobie slovenského minimálne, asi nie viac ako 90 mužov. Brána Réžiak najkontroverznejším Stephen Daldry patrí obdobiam našich Celkom dobré na to, že kostlivci mali bola Žáner Dobrodružný/ Dráma /Thriller novodobých dejín. V poslednom čase vyšiel celý rad početnú prevahu. Morálka mužstva otvoKrajina 5.-8.2. Veľká 2015 Británia publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti vzrástla. No potom bolo zavelené: „Rharená Premiéra Slovnaft Arena, filmu vBratislava SR 1.1. 2015 vos tomto období z rôznych aspektov (politické, to dá!!!“ „Druhá vlnáááá! Zoraďte sa a hospodárske dejiny, holokaust); dodnes však nevznikla a bojujte!“ Kričal kapitán. Falion doteraz dovTri Na deti výslní saod po roku objavení 1996, peňaženky známy výstupy, pona celom skládke svete vydajú zavítanak útek nám publikácia, resp. iné odborné nebojoval, ale už ho bol len v druhom nútra pred už 5.policajtmi... Februára 2015. ktoré dejiny výtvarného umenia a vizuálnu rade! by Zaskomplexnejšie sa časť hada interpretovali odpojila! Vojaci sa hrnuli vydesení rytieri.kultúru No na tohto most,obdobia. Pouliční umelci z Cirque du Soleil odprezentujú 7 predstavení takže sa je na čo tešiť. Cieľom je ukázať fungovania umenia v sieti doteraz či menej s napätím hľadeli, paradoxy čo príde! Po chvíli to vizuálnehoktorý viedol k bráne, sa viac už dostali zombíci Zloženie celého QUIDAMU tvorí skupinka hudobníkov, akrobatov, postáv a spevákov. tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu bolo jasné. Vrieskajúci ťarbavý dav...... a vtom povedali tú hroznú vetu: „Zatvorte v„Zombícíííí!“ celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie Boli to očividne roľníci, no bránu!“ Brána sa začala vŕzgavo zatvárať O čom to je ? a dizajn); možnú závislosť od mesta. spoločnosti niektorí aj reflektovať vojaci. V chrbte mali zabod- - nezávislosťa (autonómnosť) Falion ako bleskumenia vtrhol do No asi (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy nuté pochodne a boli celí hnilí a krvaví. 30 rytierov to nestihlo a zatvorila sa im Jevizuálnej to o mladom dievčati menom Zoe, života. ktorú bežný život nudí a nejaví záujem o okolie. či každodenného Falion tomukultúry nerozumel, pretože nevepred nosom. „Pusťte nás! Prosím!“ Kričali, Do imaginárneho sveta QUIDAMU sa rozhodne ,,vnoriť“ kvôli rodičom, ktorých nezaujíma a preto, del, že zombíkom môže niekto rozkano nikto im neodpovedal. Niektorí kričali že necíti nič okrem prázdnoty. Na ceste v tomto svete sa stretá s postavami, ktoré sú jej nápomocné a zovať. Zas rytieri museli najprv chvíľu na veliteľa, nech ju otvorí, ale on sa len snažia sa jej dušu oslobodiť. vydržať a Hulík potom odvrhnúť smutTomáš - Cestynepriateľa, Slovenskom aby získali miesto na boj. Ten, kto to ne CAMERA Slovakia nevydržal, bol obžratý zaživa a neskôr po13.10.2016, Št - 20.11.2016, Ne 2014 Najlepšia fotografia festivalu z roku povstane ako sám nemŕtvy a vrhne sa zeral, Galéria CONECOZRACIOENERGIA na spolubojovníkov. Keď dostali rozkaz ako na zatlačenie odvrhli zombíkov a sekatých Jedinečná výstava Kedy ? - 31.1. 2015- fotografií 1.2. 2015 mapuje výsledky li a bodali, no veľakrát sa zombík zas chuniekoľkoročného pozorovania Kde ? – Incheba Expo Bratislva a načúvania krásam našej postavil. „Musíte im zoťať hlavu!“ Kričal dákov krajiny známeho 36. ročník Coneco a 25. ročník RACIOENERGIA niekto. To zabralo. No tentokrát to bolo začíwild filmára a Nikon ambasádora Čo tofotografa, je ? horšie, lebo zombíci majú viac sily ako najú z Tomáša 25.- 28.3.Hulíka. 2015 Cesty Slovenskom zachytávajú kostlivci! Nepriateľ sa dostal až k Falikraja známe Jedná saajo menej najväčšíznáme festivalkúty cestovateľských filmov a fotograonovi! Ten sekal hlavy ako mohol, ale žrať. Slovenska, ktoré zostávajú častokrát bežnému človeku fií z celého sveta. padlého zombíka vždy nahradil druZomnedostupné. som profesionáli mal voliť medzi pravdou Každoročne sa„Keby zúčastňujú aj amatéri a delia sa o hý. Všetci museli ustupovať! Keď bolo bíci a krásou, svoje Čo toskúsenosti. je ? volil by som krásu. Je pravdivejšia, jasné, že ich je priveľa, kapitán zavelil sa než pravda sama,“hovorí Tomáš Hulík, na ústup, no potom sa mu jeden zomnevektorý sa vybral naprieč Slovenskom túto krásu hľadať. CONECO RACIOENERGIA je stavebnícky veľtrh, ktorý ponúka všetko pre domácnosť

40/ 44

made by flou and love

O tom, že ju našiel, sa môžete presvedčiť na jeho výstave, ktorú pripravilo združenie 4 Arts, Bratislava Staré Mesto a Artlines. Dýchajú unikátnou atmosférou, či už ide o pokojnú prírodu alebo kultúrne pamiatky.Tomáš Hulík si pre návštevníkov pripravil aj ďalšiu lahôdku a to je film a kniha vychádzajúca z týchto úžasných ciest: Slovensko – pocity a nálady.

Stanley Green 20.10.2016, Št - 30.11.2016, St

GMB - Pálffyho palác

Tento rok Slovak Press Photo v spolupráci s GMB prináša výstavu Stanleyho Greena, ktorý je predsedom poroty 5. ročníka tejto súťaže a výstavy. Americký fotožurnalista je päťnásobným držiteľom World Press Photo, ceny Eugena Smitha a mnohých ďalších ocenení.

Slovak Press Photo 20.10.2016, Št - 30.11.2016, St

Primaciálny palác Stará radnica Slovak Press Photo je súťaž a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike. Cieľom súťaže aj výstavy je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostía javov uplynulého roku. Rovnako predstavuje aj motiváciu pre fotografov v každodennom stereotype ich práce s osobným prístupom a tak stimulovať rozvoj samotného média – fotografie. Do súťaže sa celkovo zapojilo 191 fotografov, ktorí dovedna zaslali 1 522 fotografií.Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 9 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a šoubiznisu, Študenti a mladí fotografi do 25 rokov (medzinárodná kategória), Stredoeurópska fotografia (medzinárodná kategória), a Grant Bratislavy. Popritom zasadala aj osobitná porota pre video, ktorá hodnotila práce prihlásené do kategórie Krátke video.

41/ 44

made by flou and love


Create | volume 15

ŠÉFREDAKTOR ::

Alexandra Rybárska, 3.A REDAKCIA ::

Mgr. Zuzana Štochmalová Mgr. art. Denisa Horváthová Daniela Siomkinová, 2.A Vratko Cyprich, 1.B Alenka Petrová, 1.A Laura Melicherová, 3.A KOREKCIA ::

Mgr. Ivana Sorbyová GRAFIKA ::

Miroslav Papay, 3.BTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.