Glossy 2015

Page 1

DOUBLE LANE MC DRIVE DEVENTER

SAAMHORIGHEID DOOR REVITALISERING IN HENGELO

Lef!

VERSTERKTE FLORA EN FAUNA IN BUURSERBEEK

KEETLUNCH IN DE ASFALTCENTRALE Nr. 3 2015

DIT IS EEN UITGAVE VAN TWW, NEGAM, MOES EN DOSTAL.

DA’S PAS INFRA!

1


Lef!

Inhoud Voorwoord Herman Reinten

3

Woonstraat in hartje Apeldoorn

16

Bergingsvijver als visitekaartje!

4

Binnen 10 jaar een nieuwe wijk

18

Dubbele kracht bij de Mc Drive in Deventer

6

Uitbreiding topsporthal Doetinchem

20

Weer een pracht straat in Hengelo!

8

Prachtig natuur- en recreatiegebied

22

Versterken flora en fauna

10

In 2030 bestaat afval niet meer

24

Weer parkeer- en evenementenproof!

12

Tenslotte...

26

Lunchen op een asfaltcentrale

14

Column Karin

27

Lunchen op een asfaltcentrale

8

Michiel de Ruyter ging ons voor…

14

10

16

VOORWOORD

Bij deze derde editie van onze Glossy gaat het wederom om u als opdrachtgever in de hoofdrol. Waren de thema’s in de twee vorige edities vakmanschap en trots gaat het in deze editie om lef. Allereerst mogen we stellen dat de thema’s van onze vorige glossy’s veelvuldig door concurrenten en opdrachtgevers zijn besproken. We hebben de discussie inzake deze thema’s op gang geholpen en dat verdient onze branche. We zien in onze branche diverse zaken die onze

de uitgangspunten van de UAV; redelijkheid, billijkheid

sector geen goed doen. Het financiële dagblad laat

en wederzijdse kennis delen. We krijgen dan op basis van

bijvoorbeeld frequent zien dat onze sector gebukt

Hollandse nuchterheid weer de juiste aannemer op het

gaat onder zware verliezen, grote projectrisico’s en

juiste werk, de ‘total cost of ownership’ verlaagt en het

dreigende faillissementen. De grootste opdrachtgever

imago van de branche verbetert. Laat ons niet een sector

in de gww sector, Rijkswaterstaat, daagt de markt uit

die zich verschuilt achter een vinkjescultuur worden. Als

om gezamenlijk te innoveren. Het MKB bedrijf is gezien

aftrap van het nieuwe denken kijkt u naar de verfilming van

de aanbestedingscriteria van Rijkswaterstaat al bijna

Michiel de Ruyter, met een weergave van de kracht van

geheel verdwenen als aannemer voor deze dienst. De

Holland: strategisch inzicht en daadkracht!

geschiedenis leert ons dat het MKB zorgt voor de innovatie.

6

Dubbele kracht bij de Mc Drive

Twentse Weg- en Waterbouw

Dostal Wegenbouw

www.tww.nl

www.dostal.nl

Moes Infra

Negam

www.moesinfra.nl

www.negam.nl

24

Schoon, gezond en fris!

Redactie Karin Rog Ontwerp

Green Bean Design

Fotografie Evert van de Worp

klaar om meer mooi werk te maken voor u. Wij gaan

wij bij lange na nog niet fit zijn voor de toekomst. Is er

hiervoor verder met professionaliseren van ons bedrijf

dan geen kennis meer vanuit deze opdrachtgever over de

door het verbeteren van de

markt? Mijn mening is dat wij door het polariseren sinds

kwaliteit van de organisatie,

2001 niet veel meer van elkaar weten. We zien dan ook

meer ICT toepassingen

vele zaken die moeizaam toepasbaar zijn in onze sector.

in onze uitvoering te

SROI, EMVI, financiering enzovoorts zijn tot middelen

implementeren en het

verheven, zij maken de sector niet per definitie beter.

verder digitaliseren van

Het persoonlijk meer aandacht geven en verantwoording

de bedrijfsprocessen.

nemen als goed rentmeester over onze waardevolle

We verwelkomen dit

infrastructuur is veel duurzamer. Dit bekijkend vanuit

jaar twee nieuwe

de invalshoek van duurzaamheid en Maatschappelijk

asfaltspreidmachines en

Oplage

Verantwoord Ondernemen is de wegenbouw, wat toch een

in de cultuurtechniek een

regionale activiteit is, te verbeteren vanuit de gedachte

nieuwe rupskraan. Ik wens

van de circulaire economie. ‘Think global, act local’ past

u veel leesplezier en een

beter als visie voor onze sector. Onze sector heeft lef nodig

mooie voortzetting van

om de discussie weer met elkaar aan te gaan op basis van

de samenwerking!

Eric Brinkhorst 1500

Onze vestigingen:

Tel. algemeen Dostal 0575-556691

Oldenzaal, Vorden

Bezoekadres Onsteinseweg 20 in Vorden

Rijssen, Twello

2

Ook komend jaar staan wij weer met bijna 160 medewerkers

Echter, wij kunnen stellen dat vanuit opdrachtnemerskant

Drukwerk Te Sligte Olijdam

Tel. algemeen TWW, Negam, Moes 0541-572311 Bezoekadres Elsmorsweg 7 in Oldenzaal

De beleidsvisie van Rijkswaterstaat is ‘fit for the future’.

DA’S PAS INFRA!

Reinten Herman Algemeen directeur 3


GEMEENTE OLDENZAAL

Even voorstellen: Arend ten Barge, sinds 15 jaar Afdelingshoofd Stadswerken Gemeente Oldenzaal Wat doet Stadswerken?

verkeersader te geven. Voorheen waren

Binnen Stadswerken hebben we alle

deze panden alleen met hun achterkant

disciplines die een rol spelen bij de

hierop georiënteerd. Sommige panden

aanleg, beheer en onderhoud van

krijgen nu als het ware twee voorkanten.

de openbare ruimte in één afdeling vertegenwoordigd. Van riool, wegen,

Oldenzaal is een Hanzestad,

openbaar groen tot vastgoed en ook de

zitten er nog steeds

binnen- en buitensportaccommodaties.

ondernemende genen in deze

Specialistisch onderhoud besteden wij

stad?

uit, evenals de bouwopdrachten en

Een stad met voor mij de ideale

infra- en cultuurtechnische werken.

schaalgrootte om te werken. Net

Deze bereiden we wel veelal zelf

groot genoeg om nog voldoende

voor en door de integrale benadering

basiskennis in huis te hebben en

binnen de afdeling ontstaan er weinig

klein genoeg om snel en effectief te

afstemmingsproblemen.

kunnen handelen als dat nodig is.

BERGINGSVIJVER ALS VISITEKAARTJE! Revitalisering bedrijventerrein Eekte-Hazewinkel Arend ten Barge: Heel mooi dat het Herman lijkt te lukken in Overijssel en Gelderland een mooie keten van oorspronkelijke familiebedrijven aan elkaar te rijgen die er ook voor kunnen zorgen dat vakmanschap in onze branche bewaard blijft. Ook voor een evenwichtige markt is dit een goede ontwikkeling.

Oldenzaal is inderdaad een stad met Waar staan we en wat maakt dit

veel ondernemingszin en is voor veel

project zo bijzonder?

mensen uit Oldenzaal en (Noord-Oost)

Project revitalisering bedrijventerrein

Twente de plaats waar ze werken. Ruim

Eekte-Hazewinkel. Dit 88 ha grote

19.000 arbeidsplaatsen op 32.000

bedrijventerrein uit de jaren 60-70

inwoners is een hoog aantal. Er

van de vorige eeuw geven wij een

is hierdoor veel bedrijvigheid in

facelift, zodat het een aantrekkelijk en

Oldenzaal. Met onze afdeling

toekomstbestendig bedrijventerrein

hebben wij de afgelopen 15

blijft. De foto is genomen bij een

jaar veel mogen bijdragen

bergingsvijver langs de Eektestraat,

om de infrastructurele

Negam heeft dit ‘opgeknapt’. We

voorzieningen te

proberen de panden hier ook meer

verbeteren en op peil te

‘smoel’ richting deze doorgaande

houden. n OLDENZAAL

Vakman gww Martijn Koekoek: Als vakman gww bij de Negam mag ik op mooie plekjes in de regio werken en aan mooie projecten. Cultuurtechnisch werk wordt dus

FEITEN Waterpartij Eektestraat Ontgraven 3000 m3 grond t.b.v. natuurbouw Aanbrengen 3 houten stuwen Aanbrengen 250 m1 oeverbescherming. Afvoeren 2700m3 grond

niet alleen verricht in natuurgebieden, ook een bergingsvijver in de stad Oldenzaal hoort hier bij. En nog wel tegenover onze vestiging van Negam, dat is een echte thuiswedstrijd.

4

5


MC DONALD’S DEVENTER

Wie? Henk en James Koning. Henk is franchisenemer van 4 McDonald’s restaurants in Deventer en Apeldoorn. Heel gelukkig met Bibiane en kinderen Tess (7), Mats (6) en James (2). Wat wordt James later?

tot de arbeidsmarkt. Jij oogt heel

James wordt later ongetwijfeld CEO

zakelijk. Hoe verhoudt zich dat?

van Google gelet op zijn verslaving aan

15 jaar geleden werd ik door Jan

iPhone en iPad.

Bugter (toenmalig directeur van

DUBBELE KRACHT BIJ DE MC DRIVE IN DEVENTER Aanleggen double lane

DEVENTER

werkvoorzieningsschap Sallcon) gewezen Even terug in de tijd. Toen je 20

op het feit dat sommige mensen met

was, wat wilde jij toen worden?

een ‘afstand tot de arbeidsmarkt ‘

Ik wilde altijd al graag ondernemer

prima bij McDonald’s zouden kunnen

worden. Mijn eigen route bepalen.

werken. Ik nam de uitdaging aan en Jan bleek gelijk te hebben. Het werkt

En hoe word je dan FastFoodKing

gewoon en momenteel werken er

van de Stedendriehoek?

30 arbeidsgehandicapten bij onze

Nadat ik mijn aandelen in mijn vorige

verschillende vestigingen en dat tot volle

bedrijf had verkocht wilde ik weer

tevredenheid van iedereen!

ondernemen, maar dan wel aan de hand van een sterk merk. Voor mij was (en is!)

Een plekje in je hart voor het

dat McDonald’s. Ik heb toen heel brutaal

Ronald McDonald huis. Vertel,

McDonald’s Nederland gebeld en gezegd

hoe is dit zo gekomen?

dat ik hun nieuwe franchisenemer

De Ronald McDonald huizen bieden

werd. Dat werkte en op mijn 28e werd

ouders van zieke kinderen de

ik franchisenemer van het McDonald’s

mogelijkheid om in een huiselijke

restaurant in Deventer. Ik spreek

omgeving te verblijven tijdens de

overigens liever over good food fast dan

behandeling van hun kind (en zo lang

over fastfood.

als de behandeling duurt). Als vader van drie kinderen begrijp je toch direct

De locatie in Deventer is

hoe belangrijk dat is. Ik zit in het

schitterend vernieuwd. Dat was

bestuur van het Ronald McDonald

nodig omdat?

huis in Arnhem wat verbonden is

We de drukte daar gewoon niet meer

aan het revalidatiecentrum Groot

op een goede manier weg konden

Kimmendaal.

werken. Met alle investeringen die we bij McDonald’s Deventer hebben gedaan zijn we klaar voor de toekomst.

FEITEN WERK 230m1 Belijning 280m1 Mantelbuis 200m1 Betonbanden 300m2 Klinkerbestrating

FEITEN McDonald’s Deventer Meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Geopend op 10 mei 1995 als McDonald’s Gorssel. 120 medewerkers, de jongste is 15 jaar, de oudste is 62.

Je bent sociaal bewogen. Altijd ruimte voor mensen met afstand

6

7


LOWEG HENGELO (O)

Waar zijn we?

FEITEN 600m IT-riool 1500m Riolering 75 Kolken 4600 m2 Bestrating 3100 m2 Betontegels

De Loweg in Hengelo (o). Voorjaar 2014 zijn de Loweg en Ottoweg geheel gerevitaliseerd. Op de foto een aantal bewoners. Vanwaar? De revitalisering heeft nog meer saamhorigheid gebracht in de straat. De samenwerking met de TWW was er één uit een boekje. In overleg en oplossingsgericht. Zoals de actie na een email van de bewoonster van nummer 59: “ Op 14 februari gaan de bewoners van Loweg 61 én die van nummer 63 trouwen. Hoe bijzonder is dat? Buren die op dezelfde dag elkaar het jawoord geven. Bruid en bruidegom van 63 trouwen allebei vanuit hun ouderlijk huis, het bruidspaar van nummer 61 vertrekt rond half twee ’s middags vanaf hun woning aan de Loweg. De weg ligt open, kunnen jullie iets verzinnen?” Wel, dat is gelukt. Daarnaast werden onze mannen dagelijks verwend met gehaktballen

HENGELO

en dergelijke. Tijd voor een gezonde snack vond de straat? U ziet het, dat ze genieten van een groente-fruitshake straalt er af... n Uitvoerder Nico Loohuis In de Loweg/Ottoweg is de oude riolering vervangen. Daarnaast is de straat opnieuw ingericht. In de Ottoweg kan men nu half op de stoep, half op de weg parkeren. Ook in de Loweg zijn vanaf de kruising tot aan ’t Loo aan weerszijden parkeervakken aangelegd. Hierdoor is de straat van 9 meter versmald naar 6 meter. Maar in de praktijk is dat toch prettiger, omdat de auto’s nu niet meer op de weg staan. Om de overlast te beperken, is in fases gewerkt. Aan het begin van elke fase stuurden wij een bewonersbrief uit, zodat de bewoners wisten waar ze aan toe waren. Ook kon men met vragen naar de bouwkeet komen. In totaal

WEER EEN PRACHTIGE STRAAT IN HENGELO!

Rioolvervanging Ottoweg en Loweg

heeft elke fase ongeveer drie weken geduurd.

8

9


WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Even voorstellen Koob Smink (links op de foto) sinds begin 2006 manager Gebiedsprojecten en opdrachtgever waterbeheerprojecten bij waterschap Rijn en IJssel. Carlo Egging, projectleider bij Grontmij Nederland B.V, van projecten op het gebied natuur, milieu en water van voorbereiding tot en met realisatie. Project BuurseRbeek is een

aspecten bij komen kijken, zoals

huiseigenaren. Met alle randvoor-

geweldig cultuur technisch

omgevingsmanagement, grondzaken

waarden en soms ook beperkingen is

project. Wat gebeurt hier

en bestuurlijke interactie. In het

op dit trajectdeel van de Buurserbeek

precies?

project Buurserbeek is vooral veel

een optimum gerealiseerd voor de

Koob: De Buurserbeek is door de

aandacht aan omgevingsmanagement

aanleg van vispassages, natuurvrien-

provincie Overijssel als kwaliteitswater

geschonken. Er zijn circa 90

delijke oevers en waterberging. Het

en als ecologische verbindingszone

aanliggende eigenaren waar veel

waterschap heeft hierin de trekkersrol

aangewezen, die vanaf de Duitse

activiteiten ‘in hun achtertuin’

vervult, welke in samenspraak met en

grens een verbinding vormt met de

plaatsvonden. Dat heeft aandacht

behulp van de inwoners, belangheb-

monding van de Schipbeek in de IJssel.

nodig.

benden, grondeigenaren, gebruikers

Deze beek maakt onderdeel uit van

en diverse instanties in de streek een

de Kaderrichtlijn Water, die de EU een

We gaan tegenwoordig anders

paar jaar geleden afkondigde. Dat

om met de natuur, bewuster.

heeft tot doel het verbeteren van de

U bent een radar in dit proces.

waterkwaliteit en het stimuleren van

Hoe beleeft u dit?

de flora en fauna in het stroomgebied.

Koob: Met dit soort werken wil het

invulling hebben gegeven. n

waterschap de kwaliteit aan flora en Is dit een extra uitdaging in

fauna versterken door zoveel mogelijk

begeleiding/uitvoering?

aan te sluiten op de cultuurhistorie de

Carlo: Ik heb ervaren dat het werk

het landschapspatroon van beeklopen.

niet alleen bestaat uit de technische

Daarnaast moet je rekening houden

uitwerking en realisatie van een plan,

met de werkelijke omstandigheden

maar dat daar veel meer interessante

van grondgebruikers en grond- en

Vakman gww Daan Hendriksen We hebben hier heel wat werk verricht: § Aanleg 3,8 km natuurlijke oevers. § Ontgraven 24.000 m3 grond uit de natuurlijke aangelegde oevers

BUURSERBEEK

VERSTERKEN FLORA EN FAUNA

Herinrichting Buurserbeek

§ Grond ontgraven kades en overige 36.000 m3 § 4000 m3 puingrond gezeefd en hergebruikt in het werk. § Klepelen 6700 are begroeiing. § Vervoeren in het werk van 59.000 m3 grond § Grond verwerken in kades en onderhoudspaden 26.000 m3. § Verwerken in de cascades van 500 m3 lijmmortel, 900 m3 vrijkomend puin en 2900 ton breuksteen.

10

11


GEMEENTE ZUTPHEN

Even voorstellen: Jan Hofstede Projectleider infra gemeente Zutphen (rechts op de foto) en Gerrit Franken Toezichthouder/toetser gemeente Zutphen. Dit werk betreft een parkeerterrein voor

diepte. Gedurende de loopbaan zijn

de Hanzehal in Zutphen. Belangrijke

ambitieveranderingen juist in de civiele

functie binnen Zutphen?

techniek heel goed op te vangen. Je werkt

Het terrein doet grotendeels dienst als

in de civiele techniek met projectteams

parkeerterrein voor de voetbalvereniging

waarin allerlei disciplines en categorieën

AZC, sport en evenementencentrum

mensen vertegenwoordigd zijn.

WEER PARKEER- EN EVENEMENTENPROOF! Parkeerterrein Hanzehof in Zutphen

Hanzehal en het theater en congrescentrum Hanzehof. Naast de

Wat is er de afgelopen 10 jaar veranderd

parkeerfunctie wordt het terrein ook

binnen ons vak?

gebruikt als evenemententerrein voor

Mechanisatie is verder doorgevoerd,

bijvoorbeeld het jaarlijkse circus en

zoals hightech machines. Innovatieve

dient het terrein als verzamelplaats bij

oplossingen zijn een vereiste (zowel

calamiteiten.

in contractvormen als uitvoering). Leermomenten zijn gedurende de

Wat wilt u delen met de jeugd als

uitvoering meer inzichtelijker geworden

stimulans om voor het civiele vak te

waardoor een snellere vooruitgang wordt

durven kiezen?

gewaarborgd. Projecten als deze bij de

De mogelijkheden binnen de

Hanzehal, komen steeds vaker tot stand

vakdisciplines zijn omvangrijk en

in samenspraak met betrokken partijen

hierdoor uitdagend. Gedurende de

waaronder ook de buurtbewoners.

laatste jaren is een breder scala van

Dit komt ten goede aan het

mogelijkheden binnen de civiele techniek

leef- en woongenot

om (op latere leeftijd) gespecialiseerder

in een buurt n

keuzes te maken, zowel in breedte als

Vakman gww Jos Leusink 29 Jaar in dienst en vakman van het originele soort. ZUTPHEN

“Net als in alle vakgebieden is de basis belangrijk, hier is dat een goede ondergrond voor stabiel

FEITEN Totale oppervlak 10.500m2 verharding 3000m3 Grondverzet 6700 Eenheden straatwerk 450 m1 Riolering 1500 Ton asfalt Uitvoeringstijd 7 weken

straatwerk. Dat is mijn vak!”

12

13


ACH IN HENGELO

LUNCHEN OP EEN ASFALTCENTRALE Dat verzin je toch niet…

Onze jaarlijkse locatielunch. Dit jaar bij onze Asfaltcentrale in Hengelo. Voor vrijwel alle gasten het eerste bezoek. Uiteraard is het leerzame karakter wederom gecombineerd met het aangename. Hapje, drankje, nieuwe haring en verrassend en aangenaam gezelschap!

14

FEITEN van de Asfalt Centrale Hengelo In 2014: 5000 vrachtauto’s met asfalt beladen 115 verschillende asfaltmengsels uitgeleverd 190 productiedagen, 900 productie-uren Gemiddeld 700 ton asfalt per dag uitgeleverd 64 schepen met gemiddeld 700 ton ontvangen 600 vrachtauto’s met zand ontvangen Totaal verbruik aan mineralen 55000 ton Totaal hergebruik recycling asfalt 45000 ton Totaal gebruik aan zand 30000 ton Totaal gebruik aan bitumen 4000 ton

Meer over de Asfalt Centrale Hengelo

Centrale Hengelo opereert als organisatie

Op de huidige locatie in Hengelo is in

volledig zelfstandig en onafhankelijk

de jaren ’50 van de vorige eeuw gestart

als het gaat om productie, kwaliteit,

met de productie van asfalt. Sindsdien

innovatie en advies naar haar klanten toe.

heeft de ontwikkeling niet stil gestaan.

De ACH beperkt zich niet alleen tot de

Begin jaren ’70 is de voorloper van de

productie van asfalt. Naast de primaire

huidige asfaltcentrale gebouwd inclusief

activiteit, produceren van asfalt, richt

de voor ons zo kenmerkende kraanbaan

de ACH zich ook actief op bijvoorbeeld

voor het lossen van schepen en beladen

de verwerkingscontroles op locatie

van de productie. Halverwege de jaren

bij zowel de sloop van oude wegdelen

’80 is gestart met de eerste asfalt

als de aanleg of revisie van wegen.

recyclingactiviteiten. Dit proces is eind

Of bij de beoordeling en analyse van

jaren ’90 verbeterd door de nieuwbouw

boorkernen, zand- en puinbaan controles,

van de recylingstraat. Deze ontwikkeling

verdichtingscontroles tijdens aanleg

heeft er toe geleid dat we nu asfalt

en samenstellingscontroles na aanleg.

produceren met 70 % hergebruik

Ook worden voorlichtingscampagnes

van ‘oud’ asfalt. De asfaltcentrale in

over asfalt gegeven, verzorgt men

eigendom van de Twentse Weg- en

rondleidingen en er zijn pakketten ten

Waterbouw BV en Reef. De Asfalt

behoeve van spreekbeurten. n

15


WOONSTRAAT IN APELDOORN Reconstructie Aquamarijnstraat

GEMEENTE APELDOORN

Op de foto vlnr: Almer de jong, Sander Lubberhuizen, Adri Dijkhuizen. Almer is senior adviseur water en riolering, onder andere verantwoordelijk voor het afkoppelen van hemelwater. En in dit project deelopdrachtgever voor de waterpasserende verharding. Adri is Teammanager Tactisch Beheer bij de eenheid Beheer&Onderhoud. Verantwoordelijk voor o.a. het Uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen. Sander is van dit project de opdrachtgever. Reconstructie in een woonstraat, wat

ontwikkelingen gaan snel en worden

voldoende kennis aanwezig blijft op

is de uitdaging?

makkelijker geaccepteerd. Simpeler ge-

het gebied van aanbesteden, openbare

Ondanks dat dit een gewone straat

zegd; ons werk houdt nooit op zich te

ruimte en waterbeheer. Je moet een

is hebben we de neiging dergelijke

ontwikkelen. Er worden wellicht minder

stad echt kennen en kunnen ‘lezen’.

projecten te onderschatten. We laten

grote aansprekende dingen gebouwd,

Daarom kan die kennis nooit gemist

steeds meer aan de aannemer over en

maar zeker in de bestaande stad moet

worden. Het gaat dan ook steeds meer

voeren zelf steeds minder toezicht. Dat

alles nog steeds worden onderhouden

om hoe je kennis goed weet over te

is nog wennen, zowel voor ons als de

en beheerd. Veel oudere werknemers

dragen. In contracten maar ook onder-

aannemer, maar gaat gelukkig steeds

stromen komende jaren uit, dus in

ling tussen elkaar op de werkvloer. n

beter. Juist aan een woonstraat heb je

onze branche zijn in de toekomst

te maken met bewoners, allemaal met

voldoende banen.

hun eigen wensen en ideeën. En lang niet altijd passen die wensen in de be-

Wat is er over 10 jaar veranderd?

leidsuitgangspunten. Ook bij de aanpak

Wel het een en ander. Meer in de

van zo’n ‘simpele’ woonstraat is het

trend van nog efficiënter werken en

een uitdaging om een resultaat neer te

misschien wel de eerste experimenten

leggen waar alle betrokkenen na afloop

waarbij gemeenten nog veel meer over

Adjunct-directeur Dostal

een goed gevoel hebben

laten aan aannemers. Wellicht zijn er

Henk van Lith

dan minder aannemers? De vakmensen De toekomst van ons vak?

Het is voor de mannen ‘buiten’ altijd

bij de gemeente stromen uit. Ergens

weer de uitdaging om wat er ‘binnen’

Er zijn te weinig nieuwe studenten die

gaan we elkaar tegen komen. Dat

bedacht wordt ook gerealiseerd

voor het civiele vak kiezen. Op termijn

wordt voor iedere gemeente anders.

kan worden met wat we hebben

ontstaat er tekort op de arbeidsmarkt.

Maatwerk, en luisteren naar elkaar

beloofd. Voor dit werk is een EMVi

Het civiele vak gaat echter steeds

wordt nog belangrijker. Dit gaat goed

plan geschreven. Door

interessanter worden. De technische

zolang er ook binnen de gemeenten

in het voortraject het uitvoeringsteam er bij te betrekken, hebben we de kansen en risico’s

APELDOORN

FEITEN Opbreken en afvoeren asfalt 3400 m2 Leveren en aanbrengen schots graniet 3800 m2 (als waterbergende fundering laag) Leveren en aanbrengen waterpasserend straatwerk 3000 m2

16

goed ingeschat en verrassingen voorkomen.

17


GEMEENTE BORNE

Even voorstellen Jos Immerman. Geboren en getogen Bornenaar. Gehuwd mat Marie-José we hebben 3 zoons. Sinds juni 2008 werkzaam bij de gemeente Borne als directievoerder. De Bornsche Maten, totaal nieuw

Uw kennis is waardevol. Wordt dit nog

ontwikkelgebied. Binnen 10 jaar tijd

overgedragen binnen de gemeente

een geheel nieuwe wijk, is dit voor u

Borne?

een extra uitdaging in begeleiding/

Voorlopig hoop ik nog meerdere

uitvoering?

jaren voor de gemeente te mogen

De Bornsche Maten is een groot

werken. Door goede samenwerking

uitbreidingsplan waarin totaal 2700

van de ingenieursbureaus binnen de

woningen gerealiseerd gaan worden.

netwerkstad gemeentes wordt er veel

Ondanks de crisis is de bouw van nieuwe

kennis uitgewisseld. Dit heeft voor alle

woningen redelijk op peil gebleven.

betrokken gemeentes een positieve

Momenteel wordt er bouwrijp gemaakt

invloed.

zodra er bouwplannen bekend zijn. Dit

BORNE

heeft als voordeel dat we snel kunnen

Niets meer is zoals het was, wat

inspelen op de behoefte van de bouwers.

verandert er positief binnen vijf jaar

Het is dan ook van groot belang dat zowel

binnen het vak?

in de voorbereiding als in de uitvoering

Mijn verwachting binnen het vak is

snel geschakeld wordt. Dit vergt van

dat de opdrachtnemers ook meer in de

alle betrokken extra inzet. Het is een

voorbereidingsfase worden betrokken.

uitdaging om op deze manier de plannen

Dit zal de kwaliteit en de uitvoeringstijd

in een zo kort mogelijk tijdsbestek te

positief beïnvloeden. n

kunnen realiseren.

BINNEN 10 JAAR EEN NIEUWE WIJK

Bornsche maten in Borne

FEITEN 8000 m3 grond verbetering 550ton asfalt aangebracht 500m1 riolering 100 m1 wadi’s

Machinist Paul Oude Luttikhuis: Ruim 20 jaar werk ik bij de TWW en woon uiteraard ook in Twente. De Bornsche Maten is in 10 jaar tijd van niets naar een hele mooie wijk gegroeid. Het is bijzonder dat je je aandeel hebt mogen leveren aan deze ontwikkeling.

18

19


GEMEENTE DOETINCHEM

Even voorstellen: Rechts Ronald Spaans, directievoerder van gemeente Doetinchem en links staat Berry Rutjes, toezichthouder. Waar staan wij?

Zelf sportieve types?

Het parkeerterrein van Sportpark Zuid. De

Ronald is wekelijks actief te vinden bij

uitbreiding van deze sporthal is een

een sportcentrum in Wehl. Sporten en

particulier initiatief van de huidige

natuurlijk na afloop afsluiten met een

beheerders. De hal is geschikt voor

bakje koffie. Berry loopt veel op en over

internationale sportevenementen. In de

de werken. Hij doet dus voldoende aan

sporthal zijn verschillende verenigingen

lichaamsbeweging…

actief en een fitnesscentrum ontbreekt niet. Door de grote toeloop was het oude

Mooi vak?

parkeerterrein veel te klein. Daarop heeft

Directievoerder en/of toezichthouder

de Gemeente besloten het parkeerterrein

bij de gemeente Doetinchem is een

opnieuw in te richten met voldoende

uitdagend vak. Je hebt dagen dat alles

capaciteit. Aansluitend aan dit werk

meezit maar je hebt ook dagen dat veel

hebben we de fietsveiligheid in de directe

tegenzit. Het blijft een uitdaging om

omgeving naar het sportpark verbeterd.

samen met de aannemer een oplossing

Hiervoor zijn aanpassingen aan de

te vinden voor de ontstane vraagstukken.

Liemersweg verricht.

Elke dag is dus weer anders. n

Uitvoerder Marcel Mijnen

UITBREIDING TOPSPORTHAL DOETINCHEM

Het project is als EMVI aanbesteed, dus naast de prijs was ook ons plan van aanpak van belang. In de uitvoering moet je goed gebriefd zijn wat er in het plan ‘beloofd’ is, wij werken dan ook met een DOETINCHEM

En verbeterde fietsveiligheid Liemersweg

20

checklist om afspraken te borgen.

FEITEN Leveren en aanbrengen asfalt: 1500 ton Verwijderen en afvoeren funderingsmateriaal: 3600 m2 Klei/zand en teelgrond vervoeren en verwerken: 15000 m3 Leveren van zand voor zandbed: 4500 m3 Leveren en aanbrengen grasbetontegels 2600 m2 Straatwerk leveren en aanbrengen: 6000 eh Leveren en aanbrengen van diverse soorten bomen: 125 stuks Leveren en aanbrengen van verschillende soorten bos plantsoen: 2000 stuks incl. 3 jaar nazorg en plantgarantie.

21


REGIO TWENTE

Even voorstellen: Jan Kloots, hoofd van de afdeling Recreatieve Voorzieningen bij Regio Twente sinds 1 december 2008. Ik ben verantwoordelijk voor de exploitatie van de recreatieparken Hulsbeek (Oldenzaal), Rutbeek (Enschede), Lageveld (Wierden) en het arboretum Poortbulten bij de Lutte. Daarnaast onderhoudt mijn afdeling de recreatieve fietspaden in Twente (400 km) en beheert en ontwikkelt de afdeling de routes in Twente, te weten het fietsknooppuntesysteem (2000 km), de wandelroutes(4000 km), het paardrijnetwerk (500 km)en het mountainbikenetwerk (500 km). De opdracht en uitdaging daarbij is om de exploitatie zoveel mogelijk te verbeteren door enerzijds

PRACHTIG NATUUR- EN RECREATIEGEBIED Het Hulsbeek in Oldenzaal

scherp te bezuinigen en anderzijds te zorgen voor meer inkomsten op de parken, zoals door extra evenementen, extra pachters en ondernemers, parkeerinkomsten. Wat is en doet Regio Twente? En in

sterk verbeterd en zijn er veel nieuwe

dagrecreatie. Daarnaast willen de

relatie met het Hulsbeek?

ontwikkelingen geweest, mede op

gemeenten, volkomen terecht, een

Regio Twente is het

basis van de Hulsbeekvisie.

betere exploitatie. Aan de andere

samenwerkingsverband van de

kant moet de kwaliteit van het gebied

14 Twentse gemeenten en voert

We gaan tegenwoordig anders om

natuurlijk wel gehandhaafd blijven

o.a. werkzaamheden uit voor alle

met de natuur en recreatie, bewuster.

net als de aantrekkelijkheid. We

Twentse gemeenten op het vlak van

U bent een radar in dit proces. Hoe

focussen hierbij niet op één doelgroep.

Gezondheid (GGD), Duurzaamheid,

beleeft u dit?

De kunst is om ieder keer een soort

Economie, Recreatie en Toerisme en

Het Hulsbeek is een prachtig gebied

van optimum te bereiken, waardoor

Bedrijfsvoering. De kern van Regio

met natuurwaarden, maar het is primair

zowel aan financiële, ecologische en

Twente is dan ook: samenwerking.

een recreatiegebied. De recreatieve

maatschappelijke doelen wordt voldaan.

Een van de parken van Regio Twente

functie staat soms op gespannen voet

is het Hulsbeek. Belangrijk bij zowel de

met de natuurfunctie, maar het kan

uitvoering als het ontwerp van werken

elkaar ook versterken. Bij ieder plan van

is, dat dit niet alleen civieltechnisch

enige omvang kijken wij nadrukkelijk

goed moet gebeuren, maar dat bij de

naar de ecologische aspecten en dat

uitvoering ook rekening gehouden

is voor ons ook een van de criteria om

wordt met de vele partijen, die op

een plan al dan niet te laten doorgaan.

het Hulsbeek aanwezig zijn, zoals de

Een andere zeer belangrijk criterium

ondernemers, de verenigingen, de

is van financiële aard. De gemeente

recreanten, de belangengroeperingen,

verwachten een recreatiepark met

zoals milieuorganisaties. Met name

een hogere maatschappelijke functie,

de laatste jaren is de verhouding met

waar veel meer te doen is dan alleen

gemeente en met de ondernemers

in de zomermaanden bij warme dagen

FEITEN Herprofilering van twee beken. Aanleg twee mindervalide toegankelijke vissteigers aanleg 40 visstekken Aanleg twee Jeu De Boulle banen Plaatsen van speelwerktuigen Aanleg semi verharde fietspaden Renovatie van karakteristieke bruggen en nog veel meer mooi werk.

www.hethulsbeek.nl

OLDENZAAL

Uitvoerder Gerrit Siemerink Ook met ruime ervaring als uitvoerder bij de Negam, dus in cultuurtechnische werken, blijft elk werk een uitdaging. De natuur laat zich niet leiden en zorgt regelmatig voor ‘verrassingen’ tijdens de uitvoering. Maar dat maakt het werk juist bijzonder.

22

23


TWENTE MILIEU

Twente Milieu heeft een ambitie: een

aangespoord zijn afval zo veel mogelijk

afvalloze samenleving in 2030. Zo

gescheiden in te leveren. “Een van de

luidt ook de Twentse afvalambitie die

manieren om dat te bereiken is door de

wordt onderschreven door de Twente

aanleg van milieueilanden, waar mensen in

gemeenten. Niet dat er dan geen afval

de eigen buurt het afval direct gescheiden

meer is, maar dat het meeste afval

kunnen aanbieden”, vertelt John Wegerink,

wordt hergebruikt als grondstof voor

coördinator logistiek bij Twente Milieu. Hij

nieuwe producten of brandstof voor

zit namens Twente Milieu met gemeenten

nieuwe energie. Afval is grondstof, zo

aan tafel over de aanleg van milieueilanden

luidt het motto, en met dat uitgangspunt

en zorgt ervoor dat dat proces zo optimaal

in het achterhoofd zetten de ruim 330

mogelijk verloopt. “De gemeente bepaalt

medewerkers van Twente Milieu zich

de exacte locatie van een milieueiland”,

iedere dag in om die ambitie stukje bij

vult zijn collega Benno Louw aan. Benno

beetje werkelijkheid te laten worden.

is coördinator plaatsing ondergrondse containers en fungeert als contactpersoon

Waardevolle grondstoffen

tussen gemeente en TWW. “Wij geven

Twente Milieu is verantwoordelijk voor de

TWW opdracht een tekening en een

huis-aan-huisinzameling van afval in zeven

klic-melding van de locatie te maken.

aandeelhoudende gemeenten: Almelo,

Na goedkeuring van de locatie plannen

Borne, Hengelo, Enschede, Hof van Twente,

we de werkzaamheden in en werken we

Oldenzaal en Losser. Dat zijn in totaal ruim

gezamenlijk toe naar het eindresultaat:

190.000 huishoudens. Daarnaast verzorgt

en nieuw milieueiland, klaar voor gebruik.”

Twente Milieu het beheer van de openbare

Alleen in Enschede al werden in 2014 200

ruimte voor een aantal gemeenten.

nieuwe ondergrondse containers geplaatst.

Twente Milieu staat voor bronscheiding

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond

van afval, zodat het op duurzame wijze

en vormen een simpele maar effectieve

kan worden gerecycled tot grondstof voor

manier om een bijdrage te leveren aan de

nieuwe producten. Uit onderzoek blijkt dat

ambitie van de Twentse gemeenten en

maar liefst 75% van onze grijze container

Twente Milieu. n

vol zit met waardevolle grondstoffen. Milieueilanden Afval kan het beste worden gerecycled als Twente Milieu het gescheiden inzamelt. Daarvoor moet de consument worden

In 2030 bestaat afval niet meer Afval is grondstof

Uitvoerder Niek Janssen Een schone omgeving werkt en leeft prettig. Het aanleggen van een milieu eiland is altijd dankbaar werk met een mooi esthetisch eindresultaat.

24

Benno Louw (links) en John Wegerink bij het milieueiland in de wijk Boswinkel in Enschede, waar papier, glas, textiel en plastic kan worden ingeleverd.

25


TENSLOTTE

Heb lef! Investeer in vitamine J!

Wie de jeugd heeft…….. Wij roepen niet alleen dat we de jeugd meer moeten stimuleren

COLUMN KARIN

om voor ons vak te kiezen, we doen er ook wat aan. Zo zijn er

Lef?

het afgelopen jaar bijvoorbeeld excursies georganiseerd voor

De Dikke van Dale geeft de synoniemen moed en durf aan bij het woordje lef, daarnaast

studenten van het Saxion, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

de omschrijving ‘met een groot gevoel van zelfvertrouwen’. Dat groot gevoel van

en het Carmelcollege uit Oldenzaal. Is er beroepsvoorlichting

zelfvertrouwen hoeft dan niet te betekenen dat je altijd gelijk hebt of wilt hebben, maar

gegeven bij het ROC van Twente, diverse basisscholen, bij

het vertrouwen zet je aan tot actie, om iets te doen of te zeggen, om ergens in te geloven.

Hogeschool Larenstein in Velp en nog veel meer. Immers we kunnen wel zeggen dat ons beroep meer aandacht verdient,

Zelf geloof ik in een gemoderniseerde branche. Nieuw denken en verbeterde processen

maar dan moeten zelf ook wat doen natuurlijk.

door voortschrijdende technologieën. Om los te raken van het oude zijn af en toe prikkels nodig. Bijvoorbeeld door het verwoorden van persoonlijke ervaringen binnen onze branche middels columns in de Cobouw. Het blijkt dat oprecht mijn verhaal doen met een vleugje humor en een beetje lef door een grote groep binnen de branche wordt

Het damesveiligheidsjasje...

Maximewijzer

gewaardeerd. Soms brengt het ook wat nervositeit teweeg. Een kritische noot is soms

Een onhaalbare zaak dachten velen, een

De voorzitter van Bouwend

lastig ontvangen door de aangesproken lezer, ook als deze anoniem verwerkt is in een

damesveiligheidsjasje op de markt brengen.

Nederland bracht ons bedrijf ook

stukje tekst.

Wat begon met een door Karin ontworpen

een bezoek afgelopen jaar. Hoe

uniek jasje, welke zij droeg tijdens de

ontvang je dan origineel? Met

Vitamine J

Infradagen van Hardenberg, resulteerde

een tailormade bord. Wilt u het

Ook heb ik vertrouwen in het behoud van ons vakmanschap. We zetten hiervoor stappen

uiteindelijk in een leverbaar jasje. Minister

bewonderen? Dan moet u in de

om vaker de dialoog te zoeken, stellen de branche meer open voor bijvoorbeeld dames

Melanie Schultz van Haegen nam haar

werkkamer van de voorzitter in

en andere ‘doelgroepen’. Toch is er nog een slag te slaan: de instroom van de jeugd.

Zoetermeer zijn.

Het leerlingenaantal is landelijk drastisch teruggelopen, opleidingen dreigen te sluiten

exemplaar december 2014 in ontvangst tijdens

fotograaf: M. Verhagen

een bezoek van Karin Rog en met Maxime

en een enorme vergrijzing staat voor de deur. Onze momenteel grieperige branche

Verhagen aan het ministerie in Den Haag.

heeft een vitaminestoot nodig. Geen kwaad woord over alle vitale 50 plussers, maar wij hebben vitamine J (Jeugd) nodig. Onze branche moet hierin sterker optreden. Jeugd boeien voor ons vak moet al vroeg beginnen en daar gaan we samen aan werken. Meer voorlichting op basisscholen en op werken in uitvoering bij scholen in de buurt. Vertel met trots over ons vakmanschap. De jeugd maakt de keuze niet vanzelf, een beetje hulp van ons als branche is nodig. De noodzaak van doeners en denkers binnen de hele kolom moet meer toegelicht worden. Elk niveau vakman heeft zijn of haar waarde binnen het proces. Van universitair geschoold tot de vakman in de uitvoering. We kunnen niet zonder elkaar in de keten. In het oosten is, in tegenstelling tot andere delen van het land, is het leerlingenaantal gelukkig nog niet fataal laag, daarom is nu de tijd voor verdere profilering van ons

Hellendoorn…..

vak. Het is aan ons als branche de uitdaging om de keuze voor techniek te blijven

September 2014 was Avonturenpark

motiveren bij de jeugd. Niet middels zwaar gesubsidieerde boekwerken met mogelijke

Hellendoorn even een blauwe enclave.

actieplannen, maar door met lef en trots ons vakmanschap te delen. En een duidelijk

Alle medewerkers en hun familie beleefde

beeld voor de jeugd te bieden wat er binnen de techniek te doen is en waar. En dat

een heerlijke dag. Lachende en stralende

moeten we echt samen doen!

mensen, groot en klein!

26

Karin Rog

27


WIE MAAKT AL DAT MOOIE WERK? Gerard Aalbers, Gerrit Bekkink, Jeroen Berenpas, Jan Coenders, Joop Dimmendaal, Wesley Hendriks, Gerrit Heuvelink, Joey Hogerhorst, Werner Kaal, Sander Klaver, Hennie Konink, Llia Lojen, Edwin Memelink, Rob Mijnen, Micke Ribbers, Bjรถrn Ribbers, Wilco Schel, Martin ten Have, Wim Uenk, Henk Van Lith, Bertus Waarle, Thijs Wassink, Leroy Wolsink, Jan Bolhoeve, Marcel Jacobs, Maikel Jacobs, Alberto Kuipers, Albert Scholten, Niek Boomkamp, Gerard Borghuis, Arnold Borghuis, Jos Brand, Marian Breukers, Taco Brinker, Jelle Dijkhof, Remie Elshoff, Mark Grote Beverborg, Daan Hendriksen, Marcel Hermelink, Martijn Koekoek, Frank Nijhuis, Ubel Olthof, Rene Schuurman, Gerrit Siemerink, Sander Tijhuis, Bennie Veldhuis, Gijs Wienk, Mark Wiggers, Jeffrey Wildenborg, Herman Reinten, Karin Rog, Wim Bronzewijzer, Henk De Bruin, Cyriel Heutinck, Gerrit Holmer, Gerard Klein Oonk, Marcel Mijnen, Joop Nijman, Gerrit Oosterkamp, Mayk Reinders, Danny Reinders, Ben Rietman, Han Slettenhaar, Henrie Smit, Gerard van Riel, Chris Aarsen, Gert Akse, Pascal Ankone, Kay Borgerink, Wim Braakhuis, Kim Brinkman, Rob Damhuis, Patrick Dekker, Monique Ditzel, Robinus Elzinga, Jos Eppink, Gijs Floothuis, Johan Geerdink, Richard Geerdink, Stephan Gieslink, Chiel Hamse, Hans Hevink, Niek Janssen, Joost Japink, Wim Karnebeek, Mike Keizer, Dennis Kemna, Patrick Koehorst, Jeroen Kok, Johnny Koster, Erwin Lageveen, Hans Lansink, Jos Leusink, Reinier Leuverink, Nico Loohuis, Rene Meenhuis, Miranda MetternichRuwe, Manon Molnar, Lucy Molnar-Heinink, Rik Mulder, Stefan Notkamp, Jos Olde Heuvel, Jeffrey Oosterbrink, Peter Oude Groeneger, Paul Oude Luttikhuis, Jurjen Post, Maickel Post, Henk Remmelink, Marcel Reulink, Antonio Rius Figuerola, Rob Rouhof, Han Scherphof, Rob Scholten, Dick Senkeldam, John Snippert, Arjan Stoolhuis, Reno ter Haar, Sebastiaan ter Meer, Wesley van de Loosdrecht, Theo van der Hulst, Christiaan van der Mast, Roy Van der Velde, Gert van Eerden, Niels Vlaskamp, Luuk Voppen, 28 Trevor Wensink, Paul Zwaferink en Jos Zwaferink


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.