Glossy 2013

Page 1

DEVENTRADE OP PRACHTIGE ZICHTLOCATIE IN DEVENTER

TERUG NAAR DE ZANDBAK BIJ SPG INFRAVAK IN HOLTEN

DE MOSBEEK SLINGERT WEER IN VASSE-MANDER Nr. 1 2013

! k r e w i o o M VAKMENSEN MET PASSIE AAN HET WOORD! DE N 342 IN OLDENZAAL VOORBEELD VAN KWALITEIT ÉN VEILIGHEID

TOPSPORT(ER) IN DE WEGENBOUW

DIT IS EEN UITGAVE VAN TWW, NEGAM, SV INFRA EN MOES INFRA.


VOORWOORD

Inhoud Voorwoord

3

De Mosbeek slingert weer in Vasse-Mander

10

Deventrade op prachtige zichtlocatie in Deventer

4

Renovatie sportpark in Losser

12

Sluitersveldssingel Almelo

6

Terug naar de zandbak in Holten

14

Alles loopt op rolletjes

8

Werk waar je trots op mag zijn

16

Stadsrandzone Enschede

8

En, hoe is het nu toch met Johnny Koster?

18

Lunchen? Er moet gewerkt worden!

9

Nawoord

19

12

9

18

Al ruim tien jaar wordt met name op initiatief van de branchevereniging veel aandacht besteed aan vernieuwing in de bouw. Dit voor zowel de proces als productkant in onze sector. Ook aan opdrachtgeverszijde is het bouwproces aan verandering onderhevig. Terugkijkend is er, ondanks veel inspanningen in de uitvoerende bouw, nog niet veel veranderd.

Uitvoerder Gijs Wienk

10

16

Verwerking van grond, funderingsconstructies, verhar-

over te laten aan de markt. Op deze wijze komt er meer

dingen van zowel straatwerk als asfalt en aanleggen van

innovatie vanuit het bedrijfsleven. Tevens wordt er dan

riolering hebben nog geen grote veranderingen laten zien.

ook meer aandacht besteed aan de corebusiness van de

Ook zien we dat de faalkosten nog steeds aanwezig zijn

uitvoerend aannemer en leidt dit tot goedkopere uitvoe-

in onze sector. Aan de aanbiederszijde wordt met behulp

ringswijze en hogere kwaliteit.

van Economisch Meest Voordelige Inschrijving getracht

8

Alles loopt op rolletjes

Negam BV

www.tww.nl www.negam.nl SV Infra BV

IN DE BOUW?

8

En, hoe is het nu met Johnny Koster?

Twentse Weg- en Waterbouw BV

Vernieuwing

een betere prijs-kwaliteitsverhouding te verkrijgen. In veel

De wegenbouw moet dus verder gaan met innoveren.

gevallen zien we dat in de waardering van de kwaliteits-

Onze bedrijven TWW, Negam, SV infra en Moes Infra

plannen de primaire processen van de uitvoering niet als

werken er graag aan mee, zodat u als klant een beter

belangrijk worden gezien. Er zijn andere methodieken om

product tegen een lagere prijs

een juiste prijs kwaliteit te verkrijgen en de branche te

kunt verkrijgen. Basis voor

prikkelen tot verdere innovatie. Onze infra is geen weg-

dit alles is trots voor ons vak

werpproduct en we bouwen dan ook wegen voor meerdere

en vakmanschap. Ik wens u

generaties. De focus ligt te veel in het verbijzonderen van

veel kijk- en leesplezier en

de projecten. Hierdoor bestaat de kans dat er veel fouten

graag willen wij uw ervaring

worden gemaakt, omdat in het verbijzonderen van het

over ons vak in de volgende

bouwwerk zowel de structuren als de objecten variabel

editie melden.

DA’S PAS INFRA!

Moes Infra BV

worden gemaakt door de opdrachtgever. In de automo-

www.svinfra.nl www.moesinfra.nl

bielindustrie zijn de succesvolle bedrijven de bedrijven Concept Karin Rog

Telefoon algemeen: 0541-572311

18

Fotografie Evert van de Worp en Eric Brinkhorst

Fax algemeen: 0541-517298

Ontwerp Green Bean Design

Postadres algemeen: Postbus 315, 7570 AH Oldenzaal

Oplage 1500

Bezoekadres hoofdvestiging: Elsmorsweg 7, 7575 PD Oldenzaal

2

die hebben gekozen voor standaardisering. Het zou dan ook goed zijn om in een verdere professionalisering van de wegenbouw aan de opdrachtgevers de structuren te

Reinten HermanAlgemeen directeur

standaardiseren en de objecten variabel te maken en deze

3


DEVENTRADE

FEITEN

2700 M2 KLINKERVERHARDING 1750 M2 ASFALTVERHARDING 4700 M3 GRONDVERZET 5500 M2 AANLEG GROENSTROKEN

DEVENTRADE OP PRACHTIGE ZICHTLOCATIE IN DEVENTER WIE Olaf Pothoven. Samen met zijn twee broers aandeelhouder van Deventrade BV. Begin jaren 80 opgericht door vader John. Een echt familiebedrijf, beslissingen worden ‘aan de keukentafel, gezamenlijk, genomen’. Het nieuw in 2012 opgeleverde pand is bewust gebouwd. Het pand heeft koude- en warmteopslag en het hemelwater wordt via wadi’s naar het grondwater geleid. HET BEDRIJF Deventrade BV in Deventer is sinds 25 jaar licentiehouder van het sportmerk Hummel, eigenaar van het merk Stanno, importeur van Derbystar en eigenaar van Reece hockeykleding. Eigenlijk levert Deventrade alles wat voetbal- en hockeyclubs nodig hebben, dat blijkt wel uit de bijzondere mix van de genoemde merken. Ruim 50 medewerkers beheren de kleurrijke collectie in het enorme magazijn. Vrijwel

DE UITVOERDER

alle verenigingskleuren zijn op voorraad. Deventrade sponsort zelf bijvoorbeeld Go Ahead Eagels, FC Utrecht,

Uitvoerder Rob Damhuis:

Kampong en Oranje-Zwart.

DEVENTER

In opdracht van Deventrade is rond de indrukwekkende nieuwbouw de

VAKWERK Vakwerk is volgens Olaf Pothoven werk

riolering en de verharding aangelegd.

leveren met oog voor detail. “Detailafwerking staat

De werkzaamheden werden uitgevoerd

voor kwaliteit. Dit geldt in de kledingbranche en in mijn

onder coördinatie van de bouwaannemer.

beleving ook in de infrabranche”. n

4

5


GEMEENTE ALMELO

ALMELO

SLUITERSVELDSSINGEL ALMELO WIE? Arenda Abbink, projectleider Openbare Ruimte gemeente Almelo. “Het mooie van mijn vak is om vanaf het plan tot aan de realisatie te werken aan de civiele projecten in de openbare ruimte. Dus actief bezig te zijn met de voorbereiding tot uitvoering en een goed en mooi resultaat te leveren.” WAAR ZIJN WE? Ovale langgerekte rotonde Sluitersveldssingel- Buitenhof in Almelo. n

DE UITVOERDER Uitvoerder Wim Braakhuis:

FEITEN

In Almelo zijn diverse werkzaamheden

4000 TON ASFALT 1600 M1 BELIJNING 6000 M2 FREZEN ASFALT 14000 M3 GRONDVERZET

verricht aan de Sluitersveldssingel. De opdrachtgever was de Gemeente Almelo. Deze ingrijpende klus heeft ertoe geleid dat het verkeer zich sneller en veiliger van en naar diverse locaties kan bewegen.

6

6

7


WIE IS?

WERKZAAMHEDEN

ALLES LOOPT OP ROLLETJES! Onze technische dienst. In het midden Han Scherphof, hoofd Technische Dienst, Stephan Giesling is monteur en staat rechts. Aan de linkerkant Thom Elferink, stagiair van het AOC. Inzet Jos Olde Heuvel. Jos voorziet alle werken van (kleine) materialen. Onze bedrijven zijn in bezit van ‘eigen’ materieel, het maakt ons slagvaardig en geeft ons zekerheid over de kwaliteit van het materieel.

FEIT: “HOEVEEL ROLLEND MATERIEEL HEBBEN WE EIGENLIJK HAN?” HAN SCHERPHOF:

Lunchen? ER MOET GEWERKT WORDEN!

“ALS WE MORGENVROEG ALLE WIELEN VAN ONS ROLLEND MATERIEEL GAAN VERWISSELEN, DAN MOETEN WE VANDAAG BEGINNEN MET 4496

Even voorstellen:

JOS BRAND

Jos Brand, projectleider en sinds 1995 werkzaam bij de Negam. “Ik ben geboren en getogen op het

WIELBOUTEN (WIELMOEREN) LOS TE DRAAIEN”.

platteland en hierdoor grootgebracht met en geïnteresseerd in alles wat met ‘grond’ te maken heeft. Mijn vak is en blijft boeiend en dat binnen een organisatie met een duidelijke expansiedrift richting professionalisering en verbetering van kwaliteit op alle mogelijke fronten. Met name in de kwaliteitsverbetering zie ik een duidelijke ontwikkeling in ons vakgebied. Dit in combinatie met het nodige respect voor elkaar, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,

Stadsrandzone Enschede

laat voor mij de zon schijnen. Nu, maar ook in de komende tijden, ook al moet de broekriem wellicht wat

Vakman Daan Hendriksen (foto): In het vroege

strakker! Ik heb er zin in, zie kansen,

voorjaar van 2012 zijn wij in opdracht van Gemeente

zeker in de samenwerking met onze

Enschede als Negam gestart met de aanleg van de

zusterbedrijven.”

Stadsrandzone. De Stadsrandzone is een langgerekt gebied ten Zuidwesten van Enschede als gordel en natuurlijk overgangsgebied tussen woonwijk ‘de

In de zomer van 2012 zijn een aantal ‘kopstukken’ uit het Twentse bedrijfs-

Wesselerbrink’ en het achtergelegen agrarische gebied.

leven uitgenodigd om nader kennis te maken met ons mooie vak. En dat

In deze gordel, van oorsprong laag gelegen natte

lieten velen zich geen tweemaal zeggen. Op ons werk in de Stadsrandzone in

agrarische gronden, hebben we een ruim meanderende

Enschede werden cultuurtechnische- en asfalteerwerkzaamheden verricht.

beek gegraven met meerdere retentiemogelijkheden. Opvallend hierin zijn

Dat is een zeldzame combinatie van werk. De perfecte locatie dus. Na een

de door ons gemaakte houten stuwen die door een kunstenaar zijn verwerkt

bouwvakkerslunch in de schaftkeet zijn de mannen en vrouwen met ‘de neus

tot mooie in het landschap in het oog springende roestvrij stalen objecten.

op het asfalt’ gezet. Na de geslaagde bijeenkomst is het duidelijk; ruim 50

Parallel aan deze meanderende beek slingert een geasfalteerd fietspad door

Twentenaren zijn iets minder ongeduldig bij wegwerkzaamheden tijdens hun

het gebied en vormt de verbindende schakel in het fietspadennet rondom

autorit. Zij weten nu immers wat er voor techniek schuilt achter dit mooie

Enschede. Een aanwinst in de toegankelijkheid van dit mooie gebied en daar

zwarte goud! En niet getreurd, in de zomer van 2013 organiseren we weer een

mede de mogelijkheid van beleving voor een ieder die dit wil.

verrassende bijeenkomst. Houdt uw brievenbus in de gaten.

8

9


WATERSCHAP

DE MOSBEEK SLINGERT WEER IN VASSE-MANDER WIE? John Overbeek, toezichthouder projecten watersysteem waterschap Regge en Dinkel: “Het mooie aan mijn vak is: dat ik mooie en kwalitatief goede projecten mag realiseren voor het waterschap Regge en Dinkel. Dat ik dat samen kan doen met FEITEN

medewerkers van aannemers die niet alleen vakkundig

2.000 M HOUTWAL 4.000 M GREPPELS GEGRAVEN 7.500 M AFRASTERING GEPLAATST 25 TON AFVAL OPGERUIMD 1200 M BEEKLOOP HERSTELD 6 KOEIENDRINKPLAATSEN HERSTELD 275 TON ASBESTGROND GESANEERD

zijn maar ook een goede motivatie bezitten. Met aannemer NEGAM heb ik deze projecten in het verleden gemaakt en hoop ik ook in de toekomst nog te mogen maken.” Koen Bleumink, projectleider/senior adviseur waterschap Regge en Dinkel: “Het mooie aan mijn vak is dat ik vanaf begin tot eind betrokken ben bij de totstandkoming van een project waarna ik, als alles afgerond is en opgeleverd, er graag nog eens naar toe ga om te genieten van het resultaat en te kijken naar de ontwikkeling van het gebied.“

DE UITVOERDER

Jan Klompenburg, projectmanager

Uitvoerder Gijs Wienk: Op deze plek in de Mosbeek in Vasse Mander

In projecten is veel dynamiek en daardoor is geen enkele

VASSE-MANDER

dag hetzelfde. Het mooie aan mijn vak is om een project

(gemeente Tubbergen) is de beek weer natuurlijk

vanaf het allereerste idee tot en met de uitvoering

aangelegd waar hij jaren recht en ingekaderd

mee te maken en een bijdrage te leveren aan de

langs een landbouwperceel heeft gestroomd.

waterveiligheid en het mooier maken van het Twentse

Duikers zijn vervangen door voordes en de

landschap. n

Mosbeek slingert weer door zijn oude beekdal.

10

11


GEMEENTE LOSSER

RENOVATIE SPORTPARK IN LOSSER

FEITEN

3800 METER DRAINAGE 500 M1 RIOOL 1500 M3 PUIN 2400 TON ASFALT 15000 M3 GRONDVERZET

WIE? Mark Slooijer, Projectleider Civiele Techniek van de gemeente Losser. WAAR ZIJN WE? Het nieuwe sportpark Brilmansdennen te Losser. WAAROM STAAN WE HIER? Een prachtig sportcomplex in onze Gemeente, met een mooi stukje vakwerk. Dat mag best gezien worden. MIJN VAK: Het realiseren van plannen waar vaak al lang over wordt nagedacht en gepraat. Daarbij vind ik het een uitdaging om met een team van professionals zowel intern als extern een zo hoog mogelijke kwaliteit na te streven, maar daarbij wel binnen de kostenraming te blijven. Bij het gehele proces waarbij ik respect en vertrouwen in elkaar belangrijk vind moet de omgeving en eindgebruiker centraal blijven staan. n

DE UITVOERDER Uitvoerder Chris Aarsen: LOSSER

In opdracht van de stichting MAN (Multifunctionele Accommodatie Nilantspad) is in Losser een gecombineerde Schaats/Skeeler/ Atletiekbaan aangelegd. Goed overleg tussen de stichting MAN en de TWW heeft geleid tot een prachtig eindresultaat, waarin de TWW zowel de ontwerpende partij als de uitvoerende partij was. De baan voldoet aan de eisen van de KNSB en de Atletiekbond.

12

13


SPG INFRAVAK

TERUG NAAR DE ZANDBAK IN HOLTEN WIE? Moniek Tuinman, communicatiemedewerker en Sander Gerdes, directeur. WAAR ZIJN WE? SPG InfraVak is het samenwerkingsverband van wegenbouwbedrijven uit Gelderland en Overijssel. BBL-leerlingen worden opgeleid voor beroepen in de infra, zoals straatmaker, vakman gww, machinist grondverzet- of wegenbouwmachines of machinemonteur. WAT GEBEURT ER OP DE ACHTERGROND? Wat je ook vertelt of uitlegt over de infra: kinderen het zelf laten beleven is doeltreffender. Daarom kent het SPG InfraVak het project ‘Terug naar de zandbak’. Kinderen uit groep

FEITEN

zes maken kennis met ons vak. Moniek: “Erg leuk om

100 LEERLINGEN 6 BEROEPEN 50 AANGESLOTEN BEDRIJVEN

te zien hoe enthousiast er gewerkt wordt. Kinderen, juffrouw, leermeesters, allemaal met een vrolijk gezicht. Dat maakt het dagelijkse werk nóg leuker”. n

DE LEERLING

HOLTEN

Leerling Gijs Floothuis: Gijs werkt bij de asfaltploeg. “Mooi om werken en leren op deze wijze te combineren. Het is leuk werk binnen een hecht team. Er is geen dag hetzelfde”.

14

15


PROVINCIE OVERIJSSEL

WERK WAAR JE TROTS OP MAG ZIJN! WIE? Eef Uiterwijk, programmamanager eenheid Wegen en Kanalen provincie Overijssel. MIJN VAK: Als ambtelijk opdrachtgever voor de aanleg en het onderhoud van provinciale infrastructuur mag en kan ik een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincie Overijssel. Daarbij staan zaken als duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel. De aanpassing van de aansluiting Graven Es in de verdiepte rondweg van Oldenzaal is daar een mooi voorbeeld van. n

FEITEN

AANLEG FIETSBRUG AANLEG ROTONDE AANLEG GELUIDSSCHERM AANLEG OPENBARE VERLICHTING ASFALTONDERHOUD 9500 TON

DE UITVOERDER Uitvoerder Arjan Stoolhuis:

OLDENZAAL

In opdracht van de Provincie Overijssel is de N 342 in Oldenzaal gereconstrueerd. De reconstructie was nodig om een betere verkeersstroom te creëren, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers.

6

16

17


HOE IS HET

NAWOORD

En, hoe is het nu toch met

JOHNNY KOSTER? Een vertrouwd gezicht binnen ons bedrijf, adjunct directeur Johnny Koster. Hoe ben je bij de TWW gekomen Johnny?

met Negam en SV infra zijn we gegroeid en in staat

“Na mijn opleiding en militaire dienst ben ik als uitvoerder

biedt het veel vertrouwen in de toekomst.”

“MANNEN ER KOMT EEN GLOSSY VAN ONS BEDRIJF”

Praktische inzet afdeling marketing & communicatie

Ik hoor het mijzelf nog zo zeggen en presenteren tijdens een vergadering. “We beginnen met een editie van

om gecompliceerde projecten te realiseren. Het is een

ongeveer 20 pagina’s, evalueren deze en beslissen dan

spannende tijd, maar daar we een gezond bedrijf zijn

over de toekomst van onze Glossy”. Gelukkig is iedereen inmiddels wel voorbereid op ideeën van de afdeling

in dienst gekomen bij de TWW. Na een aantal jaren doorgegroeid naar hoofduitvoerder en vanaf 1995

Jouw omschrijving van vakwerk?

adjunct directeur.”

“Vakwerk is werk dat door onze mensen is gemaakt,

Marketing & Communicatie, dus het idee viel direct goed. Of misschien dacht men wel: “Nu op de rem trappen gaat (toch) niet werken”. Dus zie hier het resultaat.

mensen met liefde voor hun vak die weten waarover het

Is er veel veranderd de afgelopen jaren?

gaat en werk maakt waar de omgeving nog jaren plezier

“In het begin waren de werkzaamheden

aan kan beleven”.

In onze Glossy hoeven wij u niet te vertellen dat onze mensen stuk voor stuk vakmensen zijn, ieder op zijn of

seizoensgebonden, in de winterperiode werd er weinig

haar eigen gebied. U weet dat immers al. Wij tonen u

gewerkt en weekend- en nachtwerk was helemaal

uitgevoerd werk en laten opdrachtgevers aan het woord

niet gebruikelijk. Projecten moeten nu in een kortere periode gerealiseerd worden. Vroeger had je meer vaste opdrachtgevers, dat wisselt nu meer. De prijs is nog steeds bepalend voor een werk.

En wie is de dame op de cover?

over hun vak. Wellicht bent u als opdrachtgever in deze

Ilse Oudeluttikhuis volleybalt bij eredivisionist

nog van ons!

pilot editie ‘gepasseerd’, maar dat is dan tijdelijk. U hoort

Pollux. In 2012 zocht Ilse een stageplek voor haar

Administratieve handelingen maken nu een groot deel uit van het werk t.o.v. vroeger. In het begin realiseerden wij de werken op basis van bestek en tekening van onze opdrachtgever. Nu zijn we vaker de ontzorger van onze opdrachtgevers en maken zelf het

opleiding Marketing en Communicatie aan het

Het doet ons goed om de geluiden uit de omgeving te

Johan Cruijff College. Een lastige klus om naast

horen dat het ‘er strak uitziet bij onze bedrijven’. Het

studie en topsport een passende plek te vinden,

oog wil immers ook wat, maar wij zijn natuurlijk geen

Ilse traint elke middag. Uiteraard vinden wij het

modehuis. Dat u de waardering voor ons werk uitspreekt is

bewonderenswaardig om én school én werk én

voor ons het voornaamste en geeft ons (nog meer) energie

topsport te kunnen en willen combineren en

voor de toekomst. Het kan niet blauw genoeg worden op

hebben Ilse succesvol op de afdeling Marketing en

straat!

communicatie een stageplek gegeven. Met succes

bestek en tekening.”

En hoe zie jij de toekomst?

heeft Ilse de opleiding afgerond en studeert nu

De plannen voor uitgave

aan het HBO, heeft vakantiewerk

twee van onze glossy

bij ons gedaan en werkt nu op

‘Mooi werk!’ liggen al klaar,

oproepbasis. Misschien raakt Ilse

“TWW was een regionaal bedrijf met een beperkte groei, maar door de samenvoeging

18

wel net zo verknocht aan het vak

“Heren, wilt u uw werk-

hoe met weinig middelen

als haar vader, machinist bij de

schoenen uit doen als u het

een effectief resultaat kan

TWW. We wachten af.

kantoor betreedt?” ”Maar

worden bereikt. Uitvoerder

Karin, dan krijgen we koude

Wim Braakhuis staat er

voeten.” U ziet op de foto

warmpjes bij.

wordt vervolgd dus… Tot ziens!

Karin Rog 19


ASFALTONDERHOUD (BAKKEN) BLOEMENBUURT TE LOSSER; GROOT ONDERHOUD N319 EN AANSLUITING N18 TE GROENLO; BODEMSANERING T.B.V. SPOORPERSING AALDERINKSSINGEL TE ALMELO; ASFALTONDERHOUD 2011 TE GEMEENTE LOSSER; ONDERHOUD MR. TEN HOUTENLAAN EN BADWEG TE WINTERSWIJK; ASFALTONDERHOUD OP TERREIN LOSSERHOF; TERREININRICHTING NIEUWBOUW LOSSERHOF; ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN ZIEKENHUIS TE ALMELORECONSTRUCTIE FREDERIKASTRAAT TE ENSCHEDE; AANPASSEN RIJBAAN ONDERDOORGANGEN DORPSTRAAT EN AALTINKSWEG TE HOLTEN; RECONSTRUCTIE BEDRIJFSWEG STORK; FASE 3 TE HENGELOTERREININRICHTING DEVENTRADE/HUMMEL SPORTSWEAR TE DEVENTER; RAAMBESTEK GROOT ONDERHOUD ASFALTVERHARDINGEN GEM. ZUTPHEN; AANLEG RINGLEIDING TE BORNE; DIVERSE ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN GRONTMIJ NEDERLAND (V.V. MALBURGEN / FIETSPAD WESTERVOORT); RECONSTRUCTIE BORNERBROEKSESTRAAT TE BORNE; ASFALTONDERHOUD DE TWENTSE ZORGCENTRA (LOSSERHOF EN BOUWHUIS TE ENSCHEDE); HERSTEL VORSTSCHADES NOORD ESMARKERRONDWEG TE ENSCHEDE; AANLEG NIEUW FIETSPAD LANGS K55 TE RAMSDORF (DUITSLAND); AANBRENGEN DUIKER FARWICKWEG IN DE LUTTE; GROOT ONDERHOUD 2011 OP DE UT TE ENSCHEDE; MAATREGELEN 60KM/H IN BUITENGEBIED ZUTPHEN; AANLEG ROTONDE EN ASFALTONDERHOUD NIJVERHEIDSWEG TE AALTEN; VERPLAATSEN VAN EEN OPSLAG/DEPOT IN DEVENTER; EEN SLOOT LATEN MEANDEREN IN OOTMARSUM EN VASSE; UITBAGGEREN VAN EEN ZANDVANG NABIJ DE IJSBAAN IN GLANERBRUG; BRM ‘WILD WONEN’ FASE 2 TE BORNE; REVITALISERING VERHEULSWEIDE - FASE 2 TE DOETINCHEM; AANLEG DUIKER T.P.V. HALTE GEZONDHEIDSPARK TE HENGELO; BOUWRIJP MAKEN HET BRUNINK - VELD 4 TE ENSCHEDE; HERSTEL FIETSPADEN DIV. LOCATIES – PROVINCIE OVERIJSSEL; RIOOLVERVANGING SCHIPHOLTSTRAAT / RONDOSTRAAT EN FUGASTRAAT TE GLANERBRUG; SLOOPWERK CLV-GEBOUW TE HAAKSBERGEN; RIOOLRENOVATIE BERGHUIZEN EKSTERSTRAAT E.O. TE OLDENZAAL; AANLEG MOSBEEK - FASE 3 TE VASSE; TWEE FIETSENSTALLINGEN GRAAF FLORISHOF TE DEVENTER; NEUBAU RADWEG K8 BORKENWIRTHE (AANLEG FIETSPAD LANGS DE K8 IN BORKENWIRTHE); HERINRICHTING OOSTERSTRAAT TE ENSCHEDE; RENOVATIE NIJVERHEIDSSTRAAT TE AALTEN; INRICHTEN TERREIN STORK, FASE 3 + SIEMENS TE HENGELO; INRICHTEN VOORTERREIN STORK TE HENGELO (GEM. HENGELO); RECONSTRUCTIE WAAGWEG EN STATIONSSTRAAT, INCL. AANLEG ROTONDE TE HOLTEN; RECONSTRUCTIE KERKELANDEN ALMELO; AANBRENGEN BUSHALTE N349 TE ALBERGEN; STADSRANDZONE HELMERHOEK TE ENSCHEDE; SLOOPWERK WONING + SCHUREN PAUS-WIGGERS TE HENGELO; MAKEN BROMFIETSSTALLING TCC DE THIJ TE OLDENZAAL; STRAATWERK GASSTATION SHELTER STORAGE TE OLDENZAAL; GRONDWERK WONING FAM. DUBBELMAN TE ALMELO; DIV. WERKZAAMHEDEN BANDSMA MEUBELTRANSPORT TE OLDENZAAL; HERINRICHTING BUITENBEEK ERVE LONINKWONER TE HENGELO; HERINRICHTING GLINDE ESCH TE OLDENZAAL; GRONDWERK TERREININRICHTING UITBREIDING ZETON TE ENSCHEDE; AANLEGGEN KNUPPELPAD GRAVEN ES TE OLDENZAAL; AANLEGGEN ROEIBOOTHAVEN OP HET RUTBEEK TE ENSCHEDE; AANBRENGEN BETON TRAPPEN SPICASTRAAT TE ENSCHEDE; GRONDWERK WONING SCHOLTEN GREVINKHOFLAAN TE OLDENZAAL; GRONDWERK VAN 11 WONINGEN (CPO) TE BORNE; HERINRICHTING SCHOOLPLEIN PLECHELMUSSCHOOL IN DE LUTTE; DOORSTEEK EN KEM-MIDDENGELEIDER N347 TE HENGEVELDE; ASFALTONDERHOUD 2012 IN GEMEENTE HAAKSBERGEN; ASFALTONDERHOUD 2012 IN GEMEENTE OOST GELRE; AANBRENGEN ASFALTVERHARDING ‘’ELSBEEK TERUG IN DRIENE’’; ONDERHOUD GOORSESTRAAT TE HAAKSBERGEN; HERINRICHTING ENTREE PRESTON PALACE TE ALMELO; WRM TEXELLAAN TE ENSCHEDE; RAAMBESTEK ASFALTONDERHOUD 2012 GEMEENTE OLDENZAAL; RIOLERINGS- EN BETON-WERK SLACHTERIJ BEERNINK TE OLDENZAAL; AANLEG DRAINAGE LONINKWONER TE HENGELO; AANLEG RIOLERING ST. NICOLAASSTICHTING TE DENEKAMP; BESTRATING TERREIN MEUBELTRANSPORT BANDSMA TE OLDENZAAL; AANLEG PARKEERPLAATSEN BROEKHEENSEWEG TE ENSCHEDE; ASFALTONDERHOUD EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OP TERREIN TWENCE TE HENGELO; RECONSTRUCTIE TURBO-ROTONDE N342 / HENGELOSESTRAAT TE OLDENZAAL; ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN KNOEFSTRAAT / BINNENVELDSWEG TE TUBBERGEN; REVITALISERING VERHEULSWEIDE – FASE 3 TE DOETINCHEM; BRONHERSTEL “KUIPERBERG – PLOEG” TE OOTMARSUM; AANLEG FIETSPAD GRAVEN-ES TE OLDENZAAL; AANLEG HWA-RIOOL MOLENKAMP TE OLDENZAAL; GROOT ONDERHOUD 2012 HET RUTBEEK TE ENSCHEDE;HERPROFILEREN GAMMELKERBEEK / STAKENBEEK OP HET HULSBEEK TE OLDENZAAL; HERSTRATEN INRIT HEISTERKAMP TE OLDENZAAL; AANLEG DUIKER EN OEVERBEKLEDING DIVERSE DUIKERS HESSELERBEEK TE BORNE; TUININRICHTING FAM. KOCKMAN TE ENSCHEDE; HERSTEL ASFALTPADEN BEGRAAFPLAATS TE DENEKAMP; HERINRICHTING BOCHOLTSESTRAATWEG TE AALTEN; WRM VOORSTADHALTE TE HENGELO; SLOOPWERKZAAMHEDEN KANTOOR PRÉ-PAIN TE OLDENZAAL; AANLEG DUIKER “WILD WONEN” TE BORNE; HERINRICHTING SAASVELDER-, LEMSELER- EN GAMMELKERBEEK TE SAASVELD E.O.; AANLEG IT-RIOOL PARTICULIER TERREIN OIKOS – FASE 3 T/M 5 TE ENSCHEDE; HERINRICHTING AZELERBEEK-ZUID TE BORNE; INRICHTING POOLBOER EN ALLEEWEG TE OOTMARSUM; HERSTELLEN ASFALT IN TUBBERGEN E.O.; MAATREGELEN T.B.V. VLIEGJES-OVERLAST GEMEENTEHUIS ENSCHEDE; ERF BESTRATING FAM. R. REEF TE OLDENZAAL; ASFALTVERHARDING HET PAND TE GROENLO; ASFALTONDERHOUD HAERSTRAAT TE OLDENZAAL; ASFALTONDERHOUD NIEUWSTRAAT TE OLDENZAAL; HERSTRATEN DIVERSE WEGEN IN DE GEMEENTE AALTEN; REPARATIE DIVERSE WEGVAKKEN LAARESSINGEL TE ENSCHEDE; KLEIN ONDERHOUD / BAKFREZEN N-WEGEN PROVINCIALE WEGEN IN OVERIJSSEL; NEUBAU RADWEG K50 IN BORKENWIRTHE; BRM & WRM 25 WONINGEN MEDAILLON DEEL 3 TE HENGELO; AANBRENGEN SCHANSKORVEN C1000-KUIPERS TE OLDENZAAL; VERKEERSMAATREGELEN PRAXIS / NETTORAMA TE ENSCHEDE; AANBRENGEN HWA-AFVOER ERVE HAMS TE OLDENZAAL; HERSTELWERK ‘’DE WELLE’’ TE LONNEKER; GROND- EN SLOOPWERK KANTOOR PRÉ-PAIN TE OLDENZAAL; AFWATERING TERREIN REEF / HONDERBRINK TE OLDENZAAL; AANBRENGEN DRAINAGE WONINGEN IEPSTRAAT TE OLDEN-

ZEG, WAAR ZIJN JULLIE NU TOCH MEE BEZIG?