Page 1

www.losserjournaal.nl

Woensdag 6 februari 2013

Ik lekker fit >>>>> pag

3

Carnaval 2013 >>>>> pag

5

Weersvoorspelling donderdag 7 feb 0° / 4°

7

vrijdag 8 feb -2° / 2°

7

zaterdag 9 feb -4° / 1°

8

Kindercarnaval

LOSSER - Sinds jaar en dag fungeert de Muchte aan de Vlasakker 2 te Losser als Residentie voor de Jeugdcommissie van de Gaffel Aöskes. Stichting Cluster stelt haar accommodatie de Muchte en bijbehorende faciliteiten beschikbaar voor de diverse vergaderingen van de Jeugdcommissie. Hoogtepunt van de jaarlijkse carnavalsactiviteiten vormt de dinsdagmiddag waarop de grootste kinderoptocht van Twente plaats vindt in Losser. Dinsdag 12 februari kunnen kinderen al vanaf 13.00 uur in de Muchte terecht om zich in te schrijven voor de kinderoptocht, die dan om 14.00 uur begint. De Jeugdcommissie verwacht dat evenals in voorgaande jaren weer zo’n 60 tot 80 enthousiaste eenlingen en groepen deel zullen nemen aan de optocht. Na afloop van de optocht trekken traditioneel vele Lossenaren, en in ieder geval alle deelnemende kinderen naar de Muchte, alwaar dan rond de klok van vier de prijsuitreiking begint.

Losser Journaal volgt de jubilerende carnavalsvereniging De Daore Trappers.

Kijk voor deel 7 op pagina 5

Lossers Carnaval ontvangt zegen LOSSER - De Losserse hoogheden verzamelden zich afgelopen zaterdag in de Martinuskerk om onder het oog van vele belangstellenden de carnavalsmis te verzorgen. Een grote gekleurde menigte kleurde de speciaal voor deze gelegenheid versierde kerk.

veel hilariteit op de fiets de kerk binnen rijden.

Pastor Huitink, die de dienst voorging, kwam onder

Foto: J Visser Fotografie

In de traditionele carnavalsmis vragen de carnavalsvierders om een goed carnaval en staan tevens stil bij de vastentijd die onherroepelijk volgt.

Bosduvelkes winnen Twentse jeugdhooghedenbijeenkomst

TWENTE - Op de zaterdag gehouden Twentse jeugdhooghedenbijeenkomst in de Melkweg in Enschede werden middels een spelletjesmiddag de Twentse jeugdhoogheden gekozen.

De hoogheden van De Windbuuln, Gaffel Aoskes, Keiensleppers, EKV, N Lesten Stuuver, Nettelkornkes, Daaltrappers, Bosduvelkes, Spanvöggel, Markloawen en de organiserende Tuffelkroepers namen het

tegen elkaar op en vergezeld van vele ouders en jeugdraden werd het een gezellige middag. Naast de sportieve strijd is het natuurlijk belangrijk dat de uitverkozen jeugdhoogheden in hun eigen dorp of stad elkaar ook ontmoeten in Twents verband. Vaak kennen ze elkaar al via school, sport en/of muziek. Nu komt daar jaarlijks het carnaval bij. In een spannende finale, waarin door de jeugdhoogheden van

MedailleParade Jeugdhoogheden

Ook dit jaar trekt er weer een kleurrijke stoet door de wijk. De start is op de Ericahof en via de Balderikstraat, Hannekerveldweg, Molenstraat, Sportlaan, Houtstraat en Balderikstraat wordt de school weer bereikt.

LOSSER - Op de vrijdagavond gehouden medailleparade van de het Jeugdtrio van de Gaffel Aöskes werden door Prins Marvin, Prinses Sam en Gaffel Aöske Normen de medailles uitgereikt aan familie en vrienden. Zij werden hiermee opgenomen in de hofhouding van het trio. Ook de leraren van de scho-

len werden niet vergeten, evenals de afgevaardigden van het Lossers Carnaval. Het jeugdtrio beleefde een fantastische avond met medewerking van de hofkapel van de Gaffel Aöskes en geleid door de jeugdcommissie. Optredens waren er van de minimartiniwichter en de genodigden liepen menig polonaise.

De aanwonenden hebben van school het verzoek gehad om hun huizen te versieren, en sommigen hebben toegezegd voor de muzikale ondersteuning te zorgen. Bijzonder

TWENTE JOURNAAL verspreidingen bezorging@twentejournaal.nl

TE KOOP Scootmobiel Molenaar de Luxe 2012 Spartamet 1999 Bel voor info: 053-538 14 39

André de Jong zie achterpagina

Waarheen, waarvoor?

Naar het adres waar een passend afscheid meer is dan begraven of cremeren alleen, ongeacht waar u verzekerd bent: Broekhoekweg 20, Losser. Met het modernste uitvaartcentrum van Twente. 24 u/dag bereikbaar op 053 538 28 15. www.uitvaartzorg-luttikhuis.nl

Dit jaar is de stoet extra bijzonder omdat het Gaffel Aöske ( Normen van Veen) leerling is van deze school, hij bezoekt tezamen met de andere jeugdhoogheden ‘s ochtends al de school om de aftrap te geven voor een spetterend carnaval.

Verschijnt wekelijks in Losser, Overdinkel, Glane, De Lutte en Beuningen. 074 074 - 259 66 33 - 259 66 33

Voor de bezorging in de regio Losser en Overdinkel Min. leeftijd 13 jaar Leuke bijverdienste Werken aan je conditie, lekker in de buitenlucht

Optocht Veldzijde LOSSER - Op vrijdag 8 februari begint op de school Veldzijde het carnaval al. Vanaf 13.00 uur start vanaf de school de jaarlijkse carnavalsoptocht met deelname van alle scholieren.

Traditioneel reikt Prins Denniël, met zijn adjudanten Ronny en Bob, de geinprijzen uit in de altijd gezellige en goedbezette residentie. De overige prijzen worden uitgereikt door Jeugdprins Marvin, Jeugdprinses Sam en Gaffel Aöske Normen. Voor alle deelnemende eenlingen grote en kleine groepen is een prijs beschikbaar! Na de prijsuitreiking wordt het carnavalsfeest in de Muchte dan nog voortgezet tot een uur of zes. De Jeugdcommissie en Stichting Cluster/de Muchte vormen al jaren een prima combinatie welke borg staan voor een gezellig en vertrouwd carnavalsfeest voor kinderen in de gemeente Losser.

11e jaargang 7e jaargang nr. 5 nr. 18

Enschedese Karnavals Vereniging, de Nettelkörnkes uit Deurningen en de Bosdûvelkes uit De Lutte, werd gestreden om de eerste plek, wisten Jeugdgravin Elleke (Visschedijk) en Jeugdgraaf Remco(Volker) van de Bosdûvelkes uit De Lutte de strijd in hun voordeel te beslechten. Een jaar lang mogen zij zich Jeugdprinses Elleke en Jeugdprins Remco van heel Twente noemen. De enorme wisselbokaal staat nu voor de derde keer in De Lutte.

Enthousiaste bezorgers gezocht

Oplage 9.600 exemplaren


rend oor.

FAMILIEBERICHTEN

Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft, binnen 24 uur.

Elke eerste en derde dinsdag van de maand van 9.00 uur tot 10.00 uur kunt u het geheugenspreekuur bezoeken in het Michgoriushuis Marktstraat 10-12 te Oldenzaal. U kunt ook vooraf een afspraak maken door te bellen naar 0541-585700.

OLDENZAAL - Beachvolley Boeskool de jaren is uitgegroeid tot een ware wordt dit jaar voor de 17e keer in publiekstrekker. Ieder jaar wordt er successie gehouden. Van woensdag weer massaal ingeschreven voor het 17 tot en met zaterdag 20 augustus volleybaltoernooi en ook de onderdeStuur uw bericht, foto plaatje via email naar: is de Ganzenmarkt weer hetincusief decor eventuele len voetvolley en of beachtennis kennen Wietskeredactie@ Haasbeek psycholoog bi van zon, strand, palmen, met gezellige sterk deelnemersveld. de Carintreggeland losserjournaal.nl in heteen onderwerp “Familiebericht Losser.” Of stuur uw en Ria Heijdens terrasjes en nog veel meer! Stichting tekst/kaartje naar: Losser Journaal, 7557ouderenadviseur GC te Ouderen, Hengelo.bijzijndetijdens Dus heeftOldenzaalsestraat u zin in een sportieve232, uitdaWelzijn di Dit in verband met het grootste ging tijdens het grootste Oldenzaalse spreekuur aanwezig om uw vragen Oldenzaalse zomerfeest dat alweer zomerfeest? Geeft u zich dan op voor te beantwoorden. voor de 41e keer georganiseerd zal harte één van de toernooien! met je 40e! Frank Morshuis: van gefeliciteerd worden dit jaar. De Boeskool is lös! Wanneer een bezoek aan het Voor leuk meer feestje informatievan. over hetdeprospreekuur niet mogelijk is kan de We maken er vrijdag een Vriendengroep Tijdens de Boeskool is er zoals gebrui- gramma en over het inschrijven voor ouderenadviseur ook bij u thuis kelijk weer een beachvolley toernooi. de toernooien: www.beachvolleyboeskomen om de geheugenprobleHet is een toernooi dat in de loop van kool.nl men te bespreken.

Uw familiebericht in het Losser Journaal?

Met Verpleging & Verzorging of met hulp bij het huishouden.

www.tsn-thuiszorg.nl TSN Oldenzaal Wilhelminastraat 35a 7571 CE Oldenzaal

t 0541 - 57 08 20 e oldenzaal@tsn-thuiszorg.nl w www.tsn-thuiszorg.nl

Budgetneutraal

Ook WELKOM bij live cooking adverterenrestaurant Royal Plaza in het Losser ZONNEPANELEN VOOR € 1,00 Onbeperkt wokken en teppanyaki, vanaf € 20 p.p. all inclusive Journaal? Zelf elektriciteit

opwekken zonder Stuur een e-mailJarig? naar: Openingstijden: Voor iedere jarige die op info@twentejournaal.nl investering zijn verjaardag naar of bel 074-259 66 33 Afhaal:

restaurant Royal PlazaDekomt aanschaf van zonnepanelen kán maandag t/m zondag financieel een struikelblok zijn. Via Budeen gratis diner! 12.00 - 22.00 uur get Neutraal kunt u echter zonnepanelen voorte €1,- aanschaffen en laten plaatsen! Bel snel om uw tafel Met de maandelijkse besparing op Restaurant: uw reserveren, vanafenergiekosten 2 betaalt u namelijk de aanmaandag t/m zaterdag personen. koop van uw zonnestroom installatie.16.00 - 22.00 uur zon- en feestdagen Voor meer informatie: www.budgetneutraal.nl (Legitimatie is vereist, deze 15.00 - 22.00 uur aanbieding geldt alleen op de verVoor rechtstreekse verkoop: jaardag zelf en alleen voor de jarige)

Tel. 0541 - 552522 of mail naar solar@gp-products.nl

AUTODEMONTAGE AUTODEMONTAGETelefoon ab

CHRIS CHRIS EN ALLAN EN ALLAN VANVAN DAM DAM

AUTODEMONTAGE gebruikte gebruikte onderdelen onderdelen alle alle merken merken CHRIS EN verkoop/inkoop ALLAN VAN DAM verkoop/inkoop schadeauto’s schadeauto’s

gebruikte onderdelen alle merken Zwaferinksweg Zwaferinksweg 7verkoop/inkoop 7582 7 7582 RB Losser RB Losser Holland Holland schadeauto’s

Auto-Reuvers.nl Gratis afhalen

Tel:0031-53-5381701/0031-53-5381855 Tel:0031-53-5381701/0031-53-5381855

Zwaferinksweg 7 7582 RB Losser Holland Fax:0031-53-5381637 Fax:0031-53-5381637

Tel:0031-53-5381701/0031-53-5381855 Mobiel:0031-6-22943173 Mobiel:0031-6-22943173 Fax:0031-53-5381637 E-mailadres:cawesterhof@planet.nl E-mailadres:cawesterhof@planet.nl

Onderhoud sloopauto’s - APK - Airco Mobiel:0031-6-22943173 E-mailadres:cawesterhof@planet.nl

Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519

��������

�����������������������

�������������� NATUURSTEEN

Kavelaanbod onder de aandacht

Nieuwe Residentie C.v. De Veldmuuskes

op een nieuwe eigenaar. Om hier meer aandacht op te vestigen zijn spandoeken geplaatst. Bovendien is de website van de gemeente geactualiseerd. Onder het kopje inwoners | wonen en leefomgeving | bouwgrond kopen zijn alle vrije kavels in Losser en De Lutte overzichtelijk bijeengebracht.

0541origineelst - 52 32 93 www.niba-natuursteen.nl lige Residentie “De Saksenstal” het verkleed is, (of georganiseerd. Om 13.30 Lasertechniek ver������������������������ niet herbouwd zou worden, is groep) maakt kans op de felbe- trekt een touringcar richting een afvaardiging van het bestuur geerde “Verkleedprijs”.�������������� Deze avond Losser, onder begeleiding van de en leden van de aanzoekcommis- komen ook de Prins van Losser, Prins Jeugdcommissie kunnen de aansie gesprekken gestart met de Denniël, en zijn gevolg Catering wezige kinderen plaatsnemen op C op bezoek. eigenaar en uitbaters van “Café En maken diverse andere bevrien- de GravenwagenParty en hapjesschalen zo deelnemen v.a.: € 10,Lits”. Na deze gesprekken werd de verenigingen hun opwachting. aan de Kinderoptocht van Losser. Luxe hapjes - Amuse hapjes - Buffetten al snel een overeenkomst bereikt. Omstreeks 15.30 arriveren Voor al uur uw catering moet u bij de borreltijd zijn 3UR¿3RHWV $XWRFOHDQLQJ In het komende carnavalsseizoen Op zondag 10 februari - na de optocht kinderen bij “De Vereniging” alwaar www.borreltijd.net 2013/2014 vindt de2OGHQ]DDO‡ Opkomst in Gronau - houden de Veldmuuskes de festiviteiten zullenMobiel: worden voort06 - 506 88 99 8 (bezorging aan huis) en en de Receptie van ZZZSURILSRHWVQO de nieuwe voor het eerst het alom bekende gezet. Met diverse polonaises hoogheden van de Veldmuuskes “Carnavalstreffen” bij “Café Lits”. een optreden van Clown “Henkie” plaats bij Party Centrum Drost. Een ieder die na de optocht van belooft het een gezellige middag te Gronau nog zin heeft om samen het worden die tegen 17.30 uur tot een Alle andere activiteiten uiteraard in “Carnaval” te vieren, is van harte einde zal komen. de Residentie, Café Lits. Zowel de Uitbaters van “Café Lits” alsmede Het Bestuur van “De Veldmuuskes” zien de toekomstige samenwerking met vertrouwen tegemoet.

Royal Plaza Denekamperstraat 72 NIBA Aanrechtbladen Autobedrijf A ����������� Dorpels 7577 PB Oldenzaal T +31(0)541-533225 NATUURSTEEN ��������������������� Autobedrijf Hein Franke Industriestraat 8 Vensterbanken F +31(0)541-532566 E info@wokroyalplaza.nl CR Losser LOSSER - In de gemeente Losser wijk De Saller II nog acht kavels OVERDINKEL - Nadat bekend22 plaats, waar een ieder verkleed uitgenodigd. 7582 Dinsdagsmiddags 12 Eekboerstraat 06 23835464 Grafmonumenten ������������� liggen ruim 40 kavels te wachten www.wokroyalplaza.nl beschikbaar voor vrijstaande wonin- werd gemaakt dat Oldenzaal de voorma- wordt verwacht. Het individu die februari wordt een Kindermiddag info@niba-natuursteen.nl gen. In De Lutte is er aan de Ambachtstraat nog ruimte voor vier vrijstaande woningen en aan de Bentheimerstraat is daarvoor nog één kavel beschikbaar.

VERBOUWINGSOPRUIMING

Bestemmingsplannen, de kavelindeling en inschrijfformulieren kunnen eenvoudig gedownload worden. Verantwoordelijk wethouder Weierink is blij met de aandacht voor de nog beschikbare grond.“Het is een moeilijke tijd voor kopers en verkopers maar er zit nog steeds beweging in de markt. Op deze manier probeert de gemeente dat verder te stimuleren”, aldusWeierink. In Losser zijn in de nieuwbouw-

De meeste kavels (29) van de gemeente liggen in De Lutte in wijk De Luttermolen aan de Poldermolen en Weidemolen. Daar is gelegenheid om vrijstaand of twee-onderéén-kap woningen te bouwen. Kavelgroottes variëren van bijna 300m2 tot ruim 800m2 en de prijs bedraagt 259 euro exclusief BTW. Het exacte aanbod en voorwaarden voor verkoop van de beschikbare kavels zijn in te zien via www.losser.nl. Belangstellenden kunnen zich daar ook direct inschrijven waarna de gemeente contact opneemt om de mogelijkheden te bespreken.

Terrein voormalige maalderij De Lutte DE LUTTE - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan van het terrein van de voormalige maalderij aan de Dorpsstraat 52 in De Lutte te herzien.

De eigenaar heeft plannen om de maalderij te slopen en op het terrein woningen te bouwen. Het college komt hiermee ook tegemoet komen aan de wens van de dorpsbewoners om de ontsierende bebouwing op het terrein te slopen.

lege van harte in met het plan van de eigenaar om de maalderij te slopen en op het terrein zes woningen te bouwen. Bovendien wil de eigenaar van de bedrijfswoning een reguliere woning maken. Op grond van de Uitvoeringsmodule bij de woonvisie,is woningbouw op de maalderijlocatie vanaf 2015 mogelijk.

KORTINGEN TOT

70%

Carnavalsdagen 2013 Tijdens dit carnavalsjaar vindt de feestavond op zaterdag alsmede het kindercarnaval op dinsdag plaats bij de “Hervormde Vereniging”, evenals de “Kraaienavond”, vanwege de reeds lopende afspraken die men met de beheerders van “De Hervormde Vereniging” hebben gemaakt. Op de zaterdagavond 9 februari vindt de Traditionele Feestavond

Laatste ronde!

Prima prestatie Drumband

LICHTCENTRUM HENGELO

Met de eigenaar is afgesproken dat hij de gebouwen gaat slopen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.

Feestje?

OVERDINKEL - Afgelopen zaterdag 26 januari was er in Klundert het Nederlands Kampioenschap Mars-Concours 2012.

Onder de bezielende leiding van instructeur JanThravalos en met Het terrein met daarop de voor- De kosten van de planvorming en een enthousiaste tambour-maitre malige maalderij, silo’s en overige van de eventuele aanleg van open- Gerben Keujer, hebben de drumbedrijfsbebouwing biedt een deso- bare voorzieningen komen voor mers van Muziekvereniging 36, • Tel. (074) 247 00 98 Overdinkel een late aanblik. Daarom stemt Pasmaatweg het col- rekening vanHengelo de initiatiefnemer. Concordia

Mail: info@lichtcentrumhengelo.nl www.lichtcentrumhengelo.nl

TE KOOP Ruim 600 cd’s

prima derde plaats behaald. De drumband van Concordia kwam uit in de eerste Divisie, sectie Slagwerkkorpsen en marcheerden op de nummers: Loch Lomond van L. Camp en Edinburgh Games van Openingstijden J.G. Schroen. Jaren ‘60 - ‘90 De drumband liet eenMa. tot13.00-18.00 in de puntjes verzorgd Di.-Wo. optre- 09.30-18.00 den zien en ze behaalden hierDo. 09.30-21.00 Tel. 0049 2565 4303 mee een puntentotaal van Vr. 90.44. 09.30-18.00

vanaf € 1,-

Za. 09.00-17.00

MEER DAN 1200 M 2 VERLICHTING, LUXE KADO ARTIKELEN, SPIEGELS, MEUBELS EN KLEINMEUBELS


Losser Journaal

Woensdag 6 februari 2013

Activiteiten Rode Kruis

LOSSER - Programma: Iedere maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur in de Vicaryzaal St. Maartenstede. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. G. Eicks,tel. 053-5385912 of mevr. L. van der Lans 053-5382731. 11 februari - Duo Charlaton 18 februari - Senioren orkest Buurse 25 februari - Bingo 04 maart - Keyboard, de heer Henk Nijhof 11 maart - de Lonneker boerendansers 18 maart - High Tea, accordeonist 25 maart - vertel paasvuur…… Jan Riesewijk 01 april - Tweede Paasdag 08 april - Bingo

UitslagTetterfestival HOGE BOEKEL- Op een traditioneel sterk bezet Tetterfestival lukt het de Anklojers, als hofkapel van de Martinikerlkes, dit jaar de felbegeerde wisselbokaal binnen te slepen. In een volgepakte residentie hadden de Bokelbulkes weer voor een vermakelijke avond gezorgd. Alle aangesloten verenigingen met hofkapellen maakten hun opwachting, ondersteund door de kapel van de Bokelbulkes: Benno en de Muiters. De Anklojers werden door de jury als beste uitgeroepen en namen de wisselbokaal over van Duvels Geweld.Volgend jaar mag de bokaal worden verdedigd.

Colofon Losser Journaal is een uitgave van: Uitgeverij Het Twentsche Land BV Maurice Weustink Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo tel. 074-259 66 33 fax 074-259 63 53 Oplage: 9.500 exemplaren Verschijnt iedere woensdag huis-aan-huis in Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen, De Lutte en het gedeeltelijke buitengebied Advertentie-adviseur: Jeroen Morshuis, 06-395 655 97 E-mail: info@losserjournaal.nl Redactie: Leonie Jansen, 06-16 39 55 45 E-mail: redactie@losserjournaal.nl Persberichten en foto’s die naar ons opgestuurd worden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte- als digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. onverhoopt ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding. Vormgeving: Jesper Vis Sharona Rouing Geen Losser Journaal ontvangen? Uitgeverij Het Twentsche Land E-mail: bezorging@twentejournaal.nl 074-2596633 Afhaaladressen Losser Journaal: Losser: Albert Heijn, C1000, Gemeentehuis, Bibliotheek De Lutte: Spar Kuipers, Slijterij Segerink Overdinkel: Plus Bellers, Japin Losser: Happy Carwash Beuningen: Sterrebosch/ VVV kantoor

Het Twentsche Land is uitgever van o.a. Hellendoorn Journaal, Hengelo Journaal, Oldenzaal Journaal, Enschede Journaal, Losser Journaal en Hart van Glanerbrug.

Het Losser Journaal is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 074-259 66 33 Deze uitgave is met de nodige zorg tot stand gekomen. Eventuele (druk)fouten of andere onvolkomenheden en daaruit voortvloeiende schade voor lezers of andere partijen komen niet voor rekening van de uitgever. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukte als digitale uitgaven.

3

Voorleesontbijt op basisschool Veldzijde LOSSER - Woensdag 23 januari was het dan zover: de nationale voorleesdagen op basisschool Veldzijde werden geopend met een gezellig voorleesontbijt. Geheel in stijl, verschenen de leerlingen van groep 1 t/m 4 ‘s morgens in de pyjama op school.

Lees verder op www.losserjournaal.nl

Als speciale gast was de heer Jan Hesselink, oud-directeur van basisschool Veldzijde, uitgenodigd om de kinderen te komen voorlezen. In de hal zaten de kinderen gezellig bij elkaar om te luisteren naar het boek Nog 100 nachtjes slapen. C1000 zorgde ervoor dat de kinderen konden smullen van heerlijke broodjes met iets te drinken. Natuurlijk werd er veel voorgelezen tijdens deze dag. De komende week wordt er in alle groepen extra aandacht besteed aan voorlezen.

Oud papier K & S

‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ in Losser LOSSER - Tijdens de 3e Dinkelloop op zondag 10 februari valt ook het startschot voor de ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’. Een initiatief om kinderen van de basisschool kennis te laten maken met de atletieksport. Na een succesvol eerste seizoen, met een prachtige finale tijdens de Fanny Blankers-Koen Games, volgt er een nieuwe serie Kidsruns.

In Losser vindt de vijfde van tien ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ plaats. Tot juni staat de Kidsrun bij diverse hardloopevenementen in de provincie Overijssel op het programma. IK Lekker fit!? De ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ is een aanvulling op het project ‘IK Lekker fit!?; een initiatief van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de Nederlandse Hartstichting. Het doel van dit programma is het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Aan de hand van de lesmethode ‘Lekker fit!’ wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, bewegen en het maken van gezonde keuze’s. In samenwerking met 15 Overijsselse gemeenten zorgen diverse partners, waaronder Sportservice Overijssel en de GGD IJsselland en Twente, voor uitvoering van de lesmethode en sportieve activiteiten op de basisscholen. Door de ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ komen kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking met atletiek. Kids & Dogs De Dinkelloop is een cross in natuurgebied ‘De Zandbergen’ en de start is bij het ‘Zaandhoes’, te bereiken vanaf de Grensweg. Inschrijven vooraf op www.inschrijven.nl of ter plekke nog tot 15 minuten voor

aanvang van de wedstrijd. Naast de afstanden 10, 7.5, 5 en 2.5, km, starten de jongste lopers om 12.00 uur voor de ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’. Dit is een individuele loop over 1 km. Er wordt gelopen in twee leeftijdscategorieën; tot en met 9 jaar en de groep van 10 tot en met 12 jaar. Natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen. Maar als extra stimulans mogen de twee snelste jongens en de twee snelste meisjes van elke categorie deelnemen aan de ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’-finale tijdens de FBK Games in Hengelo op 8 juni 2013.Na de Kidsrun staat er een leuke primeur op het programma van de Dinkelloop; er gaat namelijk ook door honden gelopen worden. Bij deze zogenaamde Canicross loop je samen met je hond. Uitgebreide informatie vindt u op www.av-iphitos.nl.

Samenwerking Sportservice Overijssel speelt als projectleider een belangrijke rol in de organisatie van de Kidsruns. De samenwerking met gemeenten en scholen vormt de basis, waarbij contacten worden gelegd met atletiekverenigingen en organisaties van loopevenementen. Door de inzet van trainers en combinatiefunctionarissen, die tijdens of na schooltijd clinics verzorgen, maken kinderen kennis met de loopsport en worden enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de Kidsruns. Maaike Geerdink van Sportservice Overijssel; “Het is prachtig om te zien dat er zo veel partijen samenwerken en hetzelfde doel nastreven; kinderen aan het sporten krijgen”. Daarnaast ondersteunt Zilveren Kruis Achmea de atletiekvereniging of lokale organisa-

Artisto toont dier en mens in de natuur LOSSER - Artisto, kunst en educatie neemt alvast een voorproefje op de komende lente met de expositie Natuurlijk!, die tot eind april te zien is in de galerie aan het Martinusplein 14 in Losser. Met olieverfschilderijen van Coby Marsman en porseleinen schilderijen van Alex Slingenberg, waarop wilde dieren en huisdieren in hun natuurlijke omgeving zijn afgebeeld, wordt een ode gebracht aan de ontluikende natuur. Daarnaast worden beelden getoond van gestyleerde mensfiguren,gemaakt door beeldhouwster Riet Schäning. De expositie is te bezichtigen op

donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

tor met een financiële bijdrage. FBK-Games De FBK-Games Hengelo is hét internationale topatletiekevenement in Nederland. Omdat topsport en breedtesport onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden organiseert de stichting Fanny Blankers-Koen Games diverse breedtesportactiviteiten. Eén daarvan is de finale van de ‘IK Lekker fit!? Kidsrun’ tijdens de Games. “Voor de kinderen een unieke ervaring. Lopen tussen topatleten in een prachtig atletiekstadion voor zo veel publiek is natuurlijk heel bijzonder”, aldus Margreet Pat van organisatiebureau FBK-Games. De drie partners, Zilveren Kruis Achmea, Sportservice Overijssel, en Stichting FBK-Games, hebben niet de illusie om met dit initiatief een nieuwe Usain Bolt te ontdekken. Het doel is om kinderen in beweging te krijgen door ze kennis te laten maken met atletiek. En ze voor deze sport te behouden door goede voorwaarden te scheppen. De Atletiekunie en het Olympisch Netwerk Overijssel zijn ondersteunend bij dit project. www.zilverenkruis.nl/iklekkerfit www.sportserviceoverijssel.nl www.fbk-games.nl

LOSSER - Woensdag 13 februari houdt muziekvereniging K&S haar maandelijkse inzamelingsactie van oud papier. Het papier wordt opgehaald in de wijk gelegen tussen de Enschedesestraat en Muchteweg, de wijk De Saller, de Haydn-, Aalsgaardenen Oldenzaalsestraat. Het oud papier wordt vanaf 18.00 uur opgehaald. Mensen die papier willen brengen, kunnen terecht bij de oud papiercontainers aan de Bookholtlaan.

Klaar voor Carnaval De LUTTE – Het hoogtepunt voor carnavalminnend De Lutte is ongetwijfeld maandag 11 februari: dan is het ‘Rosenmontag’. Een bonte, vooral een jeugdige, stoet zal door de straten van het dorp trekken in de carnavalsoptocht van De Lutte. De vlag van De Lutte en de vele gekleurde vlaggetjes wapperen aan de huizen in de straten waar het zottenvolk door trekt.

Volg ons op Twitter en Facebook:

@losserjournaal facebook.com/twente.journaal

• Kinderdagverblijf • Peutergroep (VVE) • Buitenschoolse Opvang Flexibele kinderopvang tegen laag tarief € 6,36. Verzorgd door Stichting Kinderopvang VCO Maak vrijblijvend een afspraak

Brede School Overdinkel Ds. Pasmastraat 2, Overdinkel www.bsoverdinkel.nl

Meester Snelschool Kloosterstraat 13, Losser www.meestersnelschool.nl


Haaksbergerstraat 133 7513 ER Enschede T 053-4342447 enschede@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Groningen

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch

g we Muchte

sVla

aa lse str

Bee tvan - ovrij aut

maximale doorrijhoogte 4,00 meter

at g we

esestra

elink w s Vo

d Ensche

Do autovrij rp

er - gaarden rij autov

rij autov

sweg

n

hov n e auto n- laa vrij

nz Ol de

n

k oc br

o ekh Bro

e ekw

g

afvoerroute carnaval

aanvoerroute carnaval

Opstelplaats carnaval

Route optocht zaterdag

Legenda

t

Eindpunt optochten

kBrin

SintMaarten- straat

Ber nard-

aa str

Alternatieve route kinderoptocht

Eindhoven

akker

er-

at

at

aa t

Lu tt

str a

stra

e us na

Enschede

Rotterdam

straat r Leu

isstraa t

lp Tu

Ra a

dh u

ink

straat

au to

vrij

at

o Gr

Startpunt optochten

ke Hanne

Mo le

ns

eg rveldw

tra a

t

an

an Allem

als est ra

Apeldoorn Utrecht

Sp ort la

a la

e ep Di

nza

Amersfoort Den Haag

d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Old e

Zwolle Haarlem

Goudwisselkantoor

Naast onze achttien kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen.

Route carnavaloptochten en opstelplaats Schaal 1 : 5000

Emmen Alkmaar


Losser Journaal

Woensdag 6 februari 2013

5

CARNAVAL 2013 Carnaval bij Excelsior

LOSSER - De Losserse muziekvereniging Excelsior neemt ook dit jaar weer deel aan het Losserse carnaval. Op vrijdagavond wordt tijdens een groot gekostumeerd carnavalsbal afscheid genomen van Maestro Marcel en zal om 21.11 de nieuwe Maestro, als laatste hoogheid van de gemeente Losser gepresenteerd worden. Prins Denniël met zijn adjudanten Ronny, Bob en gevolg komen Excelsior met een bezoek vereren. Er zijn verschillende optredens. De avond begint om 20.00 uur, is vrij toegankelijk en de entree is gratis. Op zaterdag neemt Excelsior deel aan de carnavalsoptocht in Losser, met van 13.00 uur tot 20.00 uur een carnavalsfeest

voor iedereen van jong tot oud. Op maandag is er weer de traditionele carnavalsdisco voor de jeugd van Excelsior, waarbij alle vriendjes en vriendinnetjes mede uitgenodigd zijn. De jeugdprins, prinses en het gaffel Aoskes zullen die avond te gast zijn. Dinsdag staat opnieuw in het teken van de deelname aan de kinderoptocht in Losser met vanaf 13.00 uur een groot kindercarnavalsfeest voor iedereen met om 19.00 uur de officiele afsluiting. De muziek wordt alle dagen verzorgd door Release. Alle kapellen zijn uitgenodigd om te komen oetbloas’n bij Excelsior. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk en vinden plaats in het Muziekgebouw van Excelsior Dr. Frederiksstraat 8 te Losser.

Verkeersmaatregelen tijdens de optochten De optochtcommissie laat het volgende weten: Om het geheelzowel voor de deelnemers, het verkeer alsmede het publiek – veilig en ordelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat er een aantal verkeersmaatregelen worden genomen.

Wij willen niet nalaten u onze excuses aan te bieden voor eventuele overlast als gevolg van de tijdelijke afstuiting op deze dag en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

In diverse gebieden langs de optochtroute worden een aantal straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer tijdelijk worden afgesloten. Dit zal zijn op zaterdag 9 februari 2013 vanaf 13.15 uur tot 17.00 uur en dinsdag 12 februari 2013 van 14.00uur tot 16.00 uur.

Geldige munten

Tijdens het carnaval in Losser worden de volgende munten geaccepteerd:

Daore Trappers (slot) van onderstel tot carnavalswagen > Volgende week kunt ze allemaal weer bewonderen: de kunstwerkjes van de aangesloten carnavalsverenigingen in Losser. De wagens die de optocht kleuren zijn een product van vaak vele maanden las- plak- en bouwwerk. De Daore Trappers zijn sinds okto-

ber vorig jaar bezig geweest om van een kaal onderstel een carnavalswagen te bouwen. Gedurende deze maanden heeft Losser Journaal de vorderingen gevolgd. De totstandkoming kunt u hieronder bekijken, het eindresultaat is zaterdag te zien tijdens de optocht.

Martini Kerlkes vieren carnaval

LOSSER - Zaterdag 9 februari is voor c.v. de Martini Kerlkes de start van een aantal bruisende carnavalsdagen. De Losserse carnavalsvereniging toont op deze dag tijdens de grote carnavalsoptocht van Losser, haar praalwagen aan de bevolking. Een dag erna, op zondag 10 februari, is de creatie van deze vereniging te zien tijdens de Twentse optocht in Oldenzaal, maandag in Munster en ter afsluiting dinsdags tijdens de kinderoptocht in Losser. Maandenlang is er door vele vrijwilligers en leden hard gewerkt aan de wagens en het beloofd een mooi geheel te worden. Het thema van dit jaar is: “de Martini Kerlkes zijn het spoor bijster”. Tijdens de carnaval wordt er natuurlijk ook gefeest. De carnavalsfeesten van de Martini Kerlkes worden gehouden op zaterdagavond 9 februari en maandagavond 11 februari vanaf 20.30 uur. Dinsdagmiddag 12 februari beginnen de festiviteiten vanaf 14.00 uur. Alle genoemde feesten zullen plaatsvinden bij onze residentie Grand Café Restaurant Smit. Voor de zaterdagavond zal men een toegangskaart moeten hebben. Op de beide andere dagen zijn de feesten vrij toegankelijk. Voor de beide avonden wordt er een compleet programma geboden, waarin uiteraard de hofkapel De Anklojers en de Martini Wichter niet ontbreken. Ook zal onze

hoogheid Vorst Roy met zijn adjudant Olav , diverse hoogheden welkom heten en natuurlijk zullen de Prins van Losser Denniël en de Jongeren Prins Laurens niet ontbreken. De muziek is deze avond in handen van A&M Entertainment. Ook is iedereen van harte welkom op de dinsdagmiddag, de dag van de kinderoptocht. Dit feest voor de kinderen (met of zonder de ouders) is in Losser altijd de perfecte afsluiting van het carnavalsweekend. Weet u nog niet hoe u tijdens de carnaval verkleedt gaat? Kijk dan eens op onze website: www.martinikerlkes.com Hierop staat een groot aanbod aan kleding die u voor een zacht prijsje kunt huren / kopen. Bij belangstelling kunt u ook contact opnemen met: C. Poorthuis, telefoon 06 - 12477634 of E. Boll, telefoon 06-28680030.

De Hoalthakkers zetten de bloemetjes buiten LOSSER - Carnavalsvereniging de Hoalthakkers hield vrijdagavond in haar carnavalsloods op industrieterrein te Pol in Losser haar traditionele bouwfeest. Tijdens de gezellige feestavond, hebben de wagenbouwers, de carnavalswagen tentoongesteld aan haar leden, sponsoren en andere bekenden. Motto is: ‘We zetten de bloemetjes buiten.’ Maandenlang hebben de wagenbouwers ernaar toegewerkt om deze wagen te realiseren. Dit alles is een grote klus, maar door de geweldige sfeer, hechte band en onvermoeibare leden is er een gekleurde en felle carnavalswagen gebouwd. De wagen bestaat dit jaar uit vele bloemen, insecten en kabouters, welke allen draaien en bewegen.Naast het presenteren van de carnavalswagen werd door de kledingcommissie de eigengemaakte pakken gepresenteerd. De

loopgroep zal tijdens de optocht bestaan uit vele bloemetjes in bloemenpotten, tuinkabouters en bijen. “Het Hoalthakkertje” werd uitgereikt aan Niek Loskamp. Niek is al jarenlang lid van het bestuur van C.V. de Hoalthakkers waar hij alle vele jaren penningmeester

is. Zoals de laatste jaren werd na het “officiele” gedeelte , de nieuwe Markies Bas (Egbertsen) en Bottelier Jeroen (Lentfert) gepresenteerd. De Hoalthakkers zijn tijdens de optochten in Losser en Gronau te bewonderen.

Foto: J Visser Fotografie.


WintEr W intEEr SALE int WINTER

SALE S AL E SALE SALE tot SALE SALE SALE tOt SALE SALE SALE SALE % SALE KOrting SALE SALE

7700 70 %

ZIE kl klEurEn EurEn AcTIEAcTIE-kAArTJES kAArTJES

voor deel

ZIE klEurEn AcTIE-kAArTJES

Hoofdvestiging: HAAKSBERGEN Molenstraat 12-14 Filialen: AALTEN Landstraat 19, ALMELO Grotestraat 32, BORNE Nieuwe Markt 12a, EIBERGEN Brink 9a, ENSCHEDE De Heurne 21, GOOR Grotestraat 95, GROENLO Beltrumsestraat 24, HARDENBERG Oosteinde 20, HENGELO Wemenstraat 11-13, LICHTENVOORDE Rapenburgsestraat 18, LOSSER De Brink 29, NEEDE Oudestraat 40, NIJVERDAL Grotestraat 194, RAALTE Grotestraat 17a, RIJSSEN Haarstraat 41, TUBBERGEN Grotestraat 55b, VRIEZENVEEN Westeinde 48d

www.hetbroekenhuis.nl

&fashion

jeans

BorCULo Muraltplein 25, Borne Nieuwe Markt 17, Denekamp Vledderstraat 17a, GLanerBrUG Gronausestraat 1237, Goor Grotestraat 59, HoLTen Dorpsstraat 6, Losser De Brink 23-25, oLDenzaaL Deurningerstraat 6, raaLTe Grotemarkt 18, TUBBerGen Grotestraat 39b, VroomsHoop Julianaplein 4


Losser Journaal

Woensdag 6 februari 2013

7

Citaat

Vertrouwen herstellen door ouderen meer te betrekken Op 23 januari organiseerde staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) een hoorzitting over pensioenen. Centraal stond de vraag wat er zou moeten gebeuren om het vertrouwen van mensen weer te herstellen in de oudedagvoorziening.

6 februari 2013 COLOFON

Senioren actueel verschijnt wekelijks.

De redactie nodigt u uit om bijdragen in te zenden naar: Redactie Senioren actueel

P/a Stichting Cluster-Welzijn Ouderen Vlasakker 2, 7582 AS Losser of Postbus 4, 7580 AA Losser E-mail: welzijnouderen@clusterlosser.nl Telefoon: (053) 536 94 05 Kopij voor de maand november dient voor 26 februari bij de redactie binnen te zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

dat vertrouwen weer te herstellen, aldus de CSO. Ouderenorganisaties hebben zich de afgelopen jaren niet tegen een aantal veranderingen uitgesproken, maar steeds gepleit voor betrokkenheid. Dat had alles met vertrouwen te maken. Toch merken de ouderenorganisaties keer op keer dat maatregelen die ouderen raken, zonder de directe betrokkenheid van de ouderenorganisaties worden voorbereid en ingevoerd. Dat lijkt opnieuw te gebeuren bij de uitwerking van het wetsvoorstel rond de governance (gepensioneerden meer invloed op de koers van hun pensioenfonds) bij pensioenfondsen. De CSO is graag bereid zijn bijdrage te leveren aan de discussie hoe ons pensioenstelsel kan worden verbeterd en het vertrouwen in de oudedagvoorziening kan worden hersteld. Onderwerpen die wat hen betreft behandeld moeten worden zijn het in standhouden van de grote en/of kleine verplichtstelling (om meer concurrentie tussen pensioenfondsen te bevorderen), een betere methode voor vaststelling van de rekenrente, verbetering van het risicomanagement bij pensioenfondsen en afstemming daarvan met de deelnemers, aanpassing van de doorsneepremie en het verbeteren van de governance, zodat degenen die het risico dragen een meerderheid hebben in het bestuur van de pensioenfondsen. Bron: PCOB Nieuws

De CSO – koepel van de gezamenlijke ouderenbonden – heeft naar voren gebracht dat vertrouwen in de oudedagsvoorziening alles te maken heeft met vertrouwen in de overheid. Uit een peiling die de ouderenorganisaties in december 2012 onder hun achterban hielden, blijkt dat mensen weinig vertrouwen hebben in de overheid: liefst 85% gaf aan geen vertrouwen te hebben. Daar komt bij dat vier van de tien ouderen geen vertrouwen meer heeft in het eigen pensioenfonds. Dit gebrek aan vertrouwen kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de koopkracht van ouderen. Uit het koopkrachtrapport dat Nyfer in opdracht van de ouderenorganisaties maakte, blijkt zonneklaar dat ouderen bovenmatig door de crisis worden getroffen. Honderdduizenden ouderen dreigen door het financiële ijs te zakken. De balans tussen generaties raakt zoek. Het kabinet heeft onvoldoende ingezien dat ouderen bovenmatig getroffen worden. Dat heeft hun vertrouwen in de oudedagvoorziening geschaad. Maatregelen moeten worden teruggedraaid om

Met alcohol kun je alles bewaren, behalve geheimen. Gerrit Komrij

SUDOKUWOORDZOEKER Als u bij de letters in het diagram de overeenkomstige cijfers van de SUDOKU plaatst, leest u bij achtereenvolgens de 1, 2, 3 enz. negen woorden van negen letters. De eerste letters van de gevonden woorden vormen ook een woord. Let op: als u met een gedeeltelijk gevonden woord het hele woord weet te maken, kan dat u helpen bij het oplossen van de SUDOKU. Succes!

9

Vitale ouderen en houdbare zorg Er lijkt een tegenstelling te bestaan tussen enerzijds de groeiende zorgvraag onder ouderen en anderzijds een toename van de vitaliteit van ouderen. Deze schijnbare tegenstelling is van belang in relatie tot de houdbaarheid van ons zorgstelsel, omdat juist vitale ouderen geen of weinig beroep hoeven te doen op het zorgstelsel.

Mensen leven steeds langer, en langer in goede (ervaren) gezondheid. Ieder jaar neemt de gemiddelde levensverwachting gemiddeld met drie maanden toe (Gezondheid en zorg in cijfers, 2011, CBS). Vooral de derde levensfase neemt in lengte en betekenis toe; meer ouderen hebben een langere periode van goede gezondheid ná de periode van kinderen en werken, en vóór de periode van een beroep op collectief gefinancierde zorg. Waar het in de jaren ‘60 gebruikelijk was om na een arbeidsloopbaan ‘aan de zijlijn’ van de samenleving te gaan staan, om ruimte te maken voor jongeren, wordt nu de vraag om de vitaliteit van ouderen juist ten behoeve van de samenleving in te zetten steeds groter. De grotere zelfredzaamheid van vitale ouderen bestaat onder anderen uit het inzetten

van eigen vermogen en het inschakelen van het eigen sociale netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden van zelfhulp (middelen) of het inkopen van particulier gefinancierde zorg. Dit leidt vervolgens tot een lagere behoefte aan collectief gefinancierde zorg. Daarmee draagt de grotere vitaliteit bij aan de houdbaarheid van de zorg. Anderzijds blijft de zorg meer houdbaar door een toename van het aantal ouderen dat als vrijwilliger of mantelzorger een bijdrage levert. Hiermee snijdt het mes zelfs aan twee kanten: het leveren van zorg vergroot de vitaliteit van andere ouderen, maar bovendien kan het een bijdrage leveren aan de eigen vitaliteit. Met de nadruk op ‘kan’, want voor oudere mantelzorgers kan het leveren van zorg ook een (te) zware belasting zijn. - De inzet van de eigen vitaliteit heeft effect op de eigen vitaliteit. Vaak versterkt het doen van vrijwilligerswerk de vitaliteit: het geeft zingeving en verbreedt het sociale netwerk. Bij mantelzorgers geldt vaak het tegenovergestelde. Dit komt door de noodzaak van inzet van financiële middelen, minder tijd voor onderhoud van het sociaal netwerk, verminderde mogelijkheid tot participatie aan de samenleving en de inzet van

eigen fysieke en psychische gezondheid. Voor zelfredzaamheid geldt vooral dat de inzet van financiële middelen de eigen financiële positie kan verzwakken. - Concurrerende alternatieven. Vanuit verschillende hoeken wordt er een steeds groter beroep gedaan op de vitaliteit van ouderen. Niet alleen worden ouderen geacht langer door te werken, de vrijwillige inzet van tijd van vitale ouderen is ook gewenst bij de verzorging van de ouders, opvang van kleinkinderen, bijdrage aan vrijwilligerswerk in de zorg, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij sportverenigingen. Bovendien wordt van ouderen verwacht steeds meer financiele middelen aan te wenden voor consumptie van welzijn, aanpassen van eigen woning, en het financieel ondersteunen van kinderen. Grote verschillen tussen groepen ouderen.

8 6 1 2 4 9 7

8 5

7 4 8

3 5 3 7

4

De vitaliteit is niet gelijk verdeeld tussen ouderen in de derde levensfase. Fysieke en geestelijke vitaliteit is onder ouderen met een lagere sociaal economische status flink minder dan onder ouderen met hogere sociaal economische status. Een vergelijkbaar verschil is er op gebied van financiële gezondheid. Bron: Kenniscentrum Wonen-Zorg januari 2013

3 2 6 1 5

R

V

A W

A

R

T

E

A

C

A

E

E

A

P

E

A

A

E

R

T

R

N

A

G

H

D

E

N

B

L

V

T

E

R

U

O

L

R

B

T

R

E

E

I

G

R

P W

E

E

E

R

E

U

E

O

R

D

R

G

E

A

I

R

E

A

N

E

O

E

N

N

N

N

T

D

K

G

N

D

Telefoon ABC

Auto-Reuvers.nl

Ook adverteren in het Telefoon ABC? Mail naar: info@twentejournaal.nl Autobedrijf Autobedrijf Hein Franke Eekboerstraat 22 Oldenzaal

Onderhoud - APK - Airco Hoofdstraat 24a Overdinkel tel. 053 -5363519

C

Catering En wat doe jij?

0541 - 52 32 93

Al meer dan 20 jaar topservice bij Lowie Kellerhuis

Inkoop • auto’s Verkoop • Reparatie alle merken • Pol 9 - Losser Nijverheidstraat 12 • Losser Telefoon 43 Telefoon06 06--212 212 472 472 43

WWW.KOAUTOS.NL WWW.KOAUTOS.NL

Ik sta op voor mijn man Hipke

E

Electro

.. koopste d e o g e D inten ! r p n a v manier

Bezoek onze site voor het complete assortiment

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053 5361437

Verkoop en reparatie van T.V Audio en huishoudelijke apparatuur

Gronausestraat 1287 Glanerbrug

Verf

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie noordkamp verfspeciaal zaak pastoor van laakstraat 39 overdinkel 053-5381869

Voor uw gordijnen van A tot Z

Radio Kortman

V V

Van opmeten tot plaatsen aan huis Gordijnen & Bedden

053 - 4611275

FYSIOTHERAPIE ARTHUR FEDDER IS VERHUISD NAAR: LUTTERSTRAAT 100 BIJ FITPUNT

Behandeling na telefonische afspraak van 7.00 tot 21.30 uur

Gronau · Ochtruper Str. 89a · Tel. 0 25 6 2 / 9 66 55

Tel. 053-538 89 85


 







   

   



 

 

    





  



CIA EEN SPE DIT IS

NT LE WI

ERG RO

EN TEN

ED ITIE





   

  

 





   

   









  

 

 C1000 André de Jong

De Brink 46 7581 JB Losser T 053-5369390



  







HeJ_26-02-2013  

Hengelo Journaal