Hellendoorn Magazine 17-05-2024

Page 1

Schoolkorfbaltoernooi bij NKC ‘51 Heldendaad in Wierden Start met Kuiern bij Kruidenwijk Cursus Jeugdnatuurbegeleider Hellendoorn Magazine www.hellendoorn-journaal.nl Lokaal Optimaal Hét Magazine voor Hellendoorn en omgeving HET DIGITALE MAGAZINE VOOR DE GEMEENTE HELLENDOORN e.o. 17-05-2024 Gemeente-Info + UIT-agenda Pajoko treedt op Kalibershow

Volg Weeronline op twitter en facebook

Wisselvallig met kans op onweer Het is de komende dagen vrij wisselvallig met bijna dagelijks kans op regen- of onweersbuien. De meeste buien zijn bij uitstek weggelegd voor het binnenland. In de kustgebieden is het een stuk vaker droog. De temperatuur schommelt tussen 17 en 23 graden.

Zaterdag: (felle) buien

De eerste dag van dit lange pinksterweekend begint overal droog met flink wat ruimte voor de zon. In de middag ontstaan buien. Lokaal kunnen de buien weer fel uitpakken met onweer en hagel. Toch is de zon tussen de buien door af en toe te zien. Bij weinig wind loopt de temperatuur op naar 18 tot 23 graden.

Zondag: buien

Zondag, op eerste pinksterdag krijgen we te maken met een vergelijkbaar weerbeeld als op zaterdag. De dag begint op de meeste plaatsen droog, maar in de middag kunnen weer enkele felle buien ontstaan met kans op onweer en hagel. Bij een meest matige wind uit het noorden wordt het tot een graad of 20.

Maandag vaak prima buitenweer!

Tweede pinksterdag lijkt op dit moment de beste dag om erop uit te trekken. Op veel plekken blijft het een lange tijd droog met flink wat ruimte voor de zon. Maar net als de dagen daarvoor kan een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Aan de temperatuur verandert weinig.

Zorg ervoor dat jij je goed insmeert als jij naar buiten gaat. De zon is met zonkracht 5 fel. Een onbeschermde huid kan dan al binnen 20-40 minuten verbranden.

Daarna: onzekere verwachting

De dagen daarna is het nogal onzeker, maar de kans is vrij groot dat we het eerst nog even moeten doen met ronduit wisselvallig lenteweer. Vooral woensdag lijkt daarbij kletsnat te kunnen verlopen met langdurige perioden met regen. Mogelijk nemen de neerslagkansen daarna flink af. Aan de temperatuur lijkt weinig te veranderen.

Colofon

Twente Journaal BV

Sponsored Magazines Oldenzaalsestraat 232 7557 GC Hengelo 074-259 66 33 info@twentejournaal.nl

HellendoornMagazine.nl

Lokaal nieuws, gesponsorde berichten, cultuur, sport, natuur en uit-agenda van Hellendoorn, Nijverdal, Daarle, Daarlerveen, Haarle, Hulsen, Wierden, Lemele, Lemelerveld, Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten en Twente.

Advertenties en gesponsorde berichten: Maurice Weustink 06-51 420 945

info@hellendoornmagazine.nl

Redactie: info@hellendoornmagazine.nl

Persberichten en beeldmateriaal die ons worden aangeboden, worden geacht vrij te zijn van rechten. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in onze gedrukteals digitale uitgaven. Indien bronvermelding is gewenst, dan dient deze ingemonteerd te worden in de foto. Ontbreken van bronvermelding kan geen reden zijn voor schadevergoeding.

Hellendoorn Magazine is lid van:

Optimaal adverteren in Overijssel en Gelderland: meer dan 500.000 ex oplage in sterk lokale titels voor een scherpe prijs. Bel voor informatie 0651 420 945 www.regionaleuitgeversgroep.nl

TwenteJournaal is uitgever van o.a. HellendoornMagazine.nl, HengeloMag. nl OldenzaalMagazine.nl , EnschedeMag. nl, LosserMagazine.nl AlmeloMag.nl en GlanerbrugMagazine.nl, De Transportkrant, Welkom in Twente , TwenteJournaal.nl en diverse Specials.

3
INHOUD Nieuws & Achtergrond: 4 Uitagenda pagina’s: 42 26 Natuur 34 Cultuur 16 Sport

Vriendschap kleurt je

HELLENDOORN - Dit is het thema van een bijzondere viering op zondag 26 mei.

riendschap is voor iedereen verschillend, maar één ding is zeker: vrienden geven kleur aan je leven en daar heeft ieder mens behoefte aan.

Pajoko en Kinderkoor De Bastiaantjes zullen samen met de werkgroep zorgen voor mooie teksten, afgewisseld met bijpassende liederen. Het belooft een

leven

mooie viering te worden waar iedereen wel wat uit kan halen en waarbij we hopen dat we ons met elkaar verbonden voelen.

Bloem

Wij willen alle kinderen vragen om een bloem mee te nemen, een echte of een zelfgemaakte, dat maakt niet uit.

Na afloop is er gelegenheid om samen een kop koffie/thee te drinken en voor de kinderen is er natuurlijk ranja.

Wij hopen jullie allen te zien op zondag 26 mei om 10.30 uur in de katholieke kerk, Bibenstraat 36 in Hellendoorn.

Gijs Bertelink en Tom spotlight voor heldendaad

WIERDEN - Een levensreddende actie verdient speciale aandacht.

Daarom bezocht burgemeester Doret Tigchelaar op donderdag 16 mei de elfjarige Gijs Bertelink en zijn leeftijdsgenoot Tom Fokke om ze namens de gemeente Wierden te bedanken voor de heldendaad die ze op woensdag 1 mei uitvoerden. Op Recreatiepark Het Lageveld redde het tweetal een jonge-

tje dat te water was geraakt en vocht voor zijn leven.

Direct handelen is van levensbelang geweest

“Dankzij jullie snelle en heldhaftige optreden is een jong leven gered. Jullie zijn een inspiratie voor ons allemaal

Tom Fokke in de heldendaad

en laten zien hoe belangrijk het is om onmiddellijk te handelen in noodsituaties. Jullie handelen is van levensbelang geweest!”, benadrukte burgemeester Tigchelaar in het gesprek met Gijs en Tom. Als blijk van waardering kregen de jongens een cadeaubon voor een speelgoedzaak overhandigd namens de gemeente Wierden.

Onder de indruk van de levensreddende actie

Gijs en Tom zijn nog onder de indruk van de levensreddende actie. “We hebben direct gehandeld en gedaan wat nodig was. Gelukkig heeft het jongetje het gered en zijn we naderhand goed opgevangen door politiemensen.” Deze heldendaad herinnert ons eraan dat helden van alle leeftijden kunnen opstaan en dat moed vaak schuilt in het alledaagse.

Tijdelijk jongvolwassenen PI Almelo

ALMELO - Penitentiaire inrichting (PI) Almelo

gaat tijdelijk jongvolwassenen huisvesten die de cel in moeten omdat ze verdacht worden van een strafbaar feit.

Het betreft de categorie mannen van 18 jaar of ouder die vallen onder het jeugdstrafrecht, maar vanwege een tekort aan capaciteit niet in een justitiële jeugdinrichting (JJI) geplaatst kunnen worden. Eén afdeling Huis van Bewaring (HvB) met 24 plekken van PI Almelo is hiervoor vrijgemaakt.

De justitiële jeugdinrichtingen in Nederland kampen al enige tijd met capaciteitsproblemen. Voor minister Weerwind voor Rechtsbescherming reden om de Dienst Justitiële

Inrichtingen te vragen om binnen het gevangeniswezen, naast Justitieel Complex (JC) Zeist, een extra afdeling aan te wijzen voor deze doelgroep. Die is nu dus gevonden in de gevangenis van Almelo.

“De volwassen gedetineerden van de betrokken afdeling zijn verhuisd naar een andere HvB-afdeling in PI Almelo of een andere PI, zodat de afdeling volledig beschikbaar is voor de jongvolwassenen”, vertelt directielid Jarno de Bruin van penitentiaire inrichting

in Huis van Bewaring

Almelo. “Wanneer er een plek vrijkomt, stroomt de jongvolwassene vanuit PI Almelo door naar een reguliere jeugdinrichting.”

Binnen een reguliere jeugdinrichting volgen jongvolwassenen overdag onderwijs. Dit wordt in het reguliere dagprogramma van het HvB in PI Almelo niet aangeboden. Wel wordt een dagprogramma aangeboden dat bestaat uit onder andere dagbesteding (werk), activiteiten, recreatie, sport en bezoek.

De tijdelijke HvB-afdeling voor jongvolwassenen in PI Almelo blijft naar verwachting minimaal tot volgend voorjaar in gebruik. Om structureel een oplossing te vinden voor de capaciteitsproblematiek in de JJI’s wordt in Veenhuizen dit najaar een nieuwe jeugdinrichting geopend met op termijn plek voor maximaal 70 jongeren. Zodra

de eigen capaciteit van de JJI’s het toelaat, zal de tijdelijke HvB-afdeling voor jongvolwassenen in PI Almelo – net als die in JC Zeist - worden afgebouwd en weer in gebruik worden genomen als Huis van Bewaring voor volwassenen.

De tijdelijke komst van jongvolwassenen zorgt niet voor nieuwe vacatures in PI Almelo, “We gaan deze klus doen met onze eigen medewerkers”, zegt directielid De Bruin. “Ons gevangenispersoneel is al gewend om te gaan met gedetineerden vanaf 18 jaar. Daarnaast zijn onze penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) opgeleid om met specifieke doelgroepen te werken.”

Zie ook www.dji.nl/justitiabelen/jongeren

jongvolwassenen

Basisschooljeugd toont

tijdens deelname aan

Burgerschapsdag

WIERDEN - Als onderdeel van de Week van de Democratie Wierden stond op woensdag 15 en donderdag 16 mei de Burgerschapsdag Groep 8 aan de macht voor kinderen uit groep 7/8 op het programma.

Op de, tijdens de kinderraadsvergadering, ingebrachte voorstellen van het Galjoen, groep 7b en 7a en De Driesprong werden de meeste stemmen uitgebracht. Om de winnende voorstellen te realiseren krijgen zij per groep €250,-. De leerlingen zullen zich dit schooljaar nog inzetten om hun voorstel uit te voeren.

Kennismaking met lokale democratie Bijna 300 leerlingen van 10 basisscho-

len uit de gemeente Wierden deden mee aan dit initiatief van de gemeente Wierden. Op speelse wijze maakten deze jonge inwoners kennis met lokale democratie. Onder leiding van burgemeester Doret Tigchelaar grepen zij de macht tijdens drie kinderraadsvergaderingen. De kinderraadsleden wisselden standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk werd democratisch gestemd voor het beste voorstel.

politieke

politieke interesse Burgerschapsdag

Mooie voorstellen

Tijdens de eerste raadsvergadering besloot de kinderraad dat groep 7b van Het Galjoen een winnend voorstel had om voor kinderen uit met name kansarme gezinnen een leuke sportdag te organiseren, want sporten is gezond. Groep 7a van Het Galjoen won tijdens de tweede raadsvergadering. Zij willen zorgen voor een gezonde natuur door meerdere insectenhotels op te hangen en ook op meerdere plekken bloemen te planten waar insecten op af komen. “De bijen sterven uit, dat hoorden we op het nieuws”, gaven de kinderen aan.

Winnaar van de derde raadsvergadering is De Driesprong. De leerlingen kunnen aan de slag met het organiseren van een Houtdorp waar gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Naast deze drie voorstellen zijn er meerdere voorstellen ingebracht die de moeite waard zijn om uit te voeren. “

Helaas kan niet iedereen winnen”, gaf burgemeester Doret Tigchelaar aan. Ze deed een oproep aan de kinderen om na te denken of ze misschien zelf toch nog hun voorstel uit kunnen voeren.

Kindergemeenteraad

De samenstelling van de nieuwe kindergemeenteraad wordt eind juni bekend gemaakt. Maandelijks vergadert de raad of gaat op pad voor een werkbezoek. Belangrijke thema’s die over kinderen gaan worden aan de kinderraad voorgelegd om hierin mee te denken. De kindergemeenteraad krijgt ook een werkbudget om te besteden aan thema’s die zij zelf belangrijk vinden. De installatie van deze nieuwe kinderraadsleden en kinderburgemeester vindt plaats op 8 juli in de Raadzaal.

Van de serie Bromsnor

door Henk Poelakker

Henk Poelakker vond na het overlijden van zijn vader (1920-2011) kopieën van processen-verbaal uit vervlogen tijden. Poelakker sr. was actief bij de Rijkspolitie in Losser. De inhoud van de vondst werd een inspiratiebron om verhalen te schrijven. henkpoelakker@gmail.com

Politiedossier: Een lijk zonder hoofd

Een open gegraven graf

Op 17 juni 1968 rinkelt de telefoon op het bureau van Bromsnor. De voorman van de plantsoenendienst valt met de deur in huis. “Veldwachter, kom snel naar de begraafplaats waar mijn mannen een open gegraven graf hebben ontdekt.”

Bromsnor spoedt zich naar het kerkhof waar hij een graf zonder gedenkteken en zonder afdeksteen aantreft. Aan weerskanten van het open graf liggen zand en stukken hout. Hier is duidelijk sprake van grafschennis. Bromsnor laat de begraafplaats onmiddellijk afsluiten en neemt contact op met de begeleider van de rijksspeurhond. Een collega van Brom is inmiddels aangekomen bij Plaats Delict om toezicht te houden.

Bromsnor benadert de Technische Recherche voor het nemen van foto’s en het maken van een gipsafdruk van een voetindruk in het zand nabij het graf. Als de hond zijn werk gedaan heeft en de recherche klaar is met het verzamelen van gegevens, wordt de plantsoenendienst verzocht om het graf verder uit te graven onder toeziend oog van de collega-veldwachter. Bromsnor gaat naar het gemeentehuis naar de afdeling Openbare Werken waar hij al snel de naam van de persoon krijgt

die in het graf zou moeten liggen, een zekere Berendina, geboren in 1866. Zij blijkt in 1940 begraven te zijn. Ongehuwd, geen kinderen. Met die summiere gegevens moet Bromsnor het doen. Terug naar de begraafplaats. Bromsnor spreekt grote waardering uit voor het werk van de plantsoenendienst. Opmerkelijk: in de deels vergane grafkist liggen wel de resten der beenderen maar niet de schedel.

Schedel gevonden

Wat nu? Is dit een bewuste opgraving geweest? En waarom? Wie doet zoiets? Het onderzoek neemt twee dagen later een vreemde wending. Het is 19 juni en een collega van Bromsnor is om 7.45 uur bij het politiebureau om de deuren te openen, de post van de mat te rapen, het stoepje even te vegen enz. Verscholen achter een tuinplant ziet hij een doos staan. Hij pakt deze op en merkt dat er iets in zit. Hij opent de doos en schrikt als hij een hoofd ziet. Meteen flitst het door zijn hoofd, zou dit doodshoofd van de mevrouw zijn die al bijna dertig jaar in haar graf ligt? Bromsnor heeft ook dienst en meldt zich net vóór 8.00 uur. Hij krijgt geen kans om rustig op te starten want bij binnenkomst wordt hem meteen de doos met inhoud getoond. Nog meer vragen doemen op. Feit is dat de doos

met schedel bij de politie blijft in afwachting van wat de Officier van Justitie beslist. Later die dag fietst Bromsnor met de doos onder zijn arm naar de huisarts die bevestigt dat het hoofd afkomstig is van een mens. Grote kans dat dit het hoofd is van Berendina. Opvallend: de schedel is in een krant van gisteren verpakt, juist met de bladzijde waarop de krant uitvoerig melding maakt van het open gegraven graf. Is dit een grap?

Deze lugubere zaak kent geen oplossing, ook na 1968 niet. Nabestaanden zijn nooit gevonden. Frustrerend. Hoewel men dik vijftig jaar geleden weet dat ieder mens specifiek DNA heeft, is in 1968 die techniek nog niet inzetbaar om definitief vast te stellen of het

gevonden hoofd van Berendina is. Waar de schedel uiteindelijk gebleven is, vermeld het verbaal niet.

Bestel het boekje ‘Herinneringen aan Twente” met 25 verhalen door een mail te sturen naar info@ twentejournaal.nl met in het onderwerp ‘Boek Henk Poelakker’.

Druk bezet schoolkorfbaltoernooi

HELLENDOORN - Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 mei organiseert NKC ‘51 het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van de gemeente Hellendoorn.

Maar liefst 87 teams met basisschoolleerlingen gaan met elkaar de strijd aan om het schoolkorfbalkampioenschap van 2024.

Op woensdag komen de groepen 3 en 4 in actie, en op donderdag en vrijdag de groepen 5 t/m 8. Vorig jaar deden voor het eerst ook de groepen 3 en 4 mee met dit toernooi. Na de succesvolle

Sport

schoolkorfbaltoernooi bij NKC ‘51

start daarmee vorig jaar, is het aantal teams bij de groepen 3 en 4 dit jaar flink toegenomen.

Naast prestaties gaat het bij het schoolkorfbaltoernooi ook om sportiviteit en respect en daarom zal ook dit jaar weer de Fair Play-award worden uitgereikt aan het team wat zich het meest sportief gedraagt tegenover tegenstanders, scheidsrechters en anderen.

De eerste wedstrijden beginnen op

alle dagen steeds om 17.00 uur en het complete programma is te vinden op https://www.tournify.nl/live/nkc2024. Hier worden tijdens het toernooi ook de actuele standen bijgehouden. De kantine van NKC ’51 is tijdens het gehele toernooi open voor drankjes en snacks.

Ouders, klasgenootjes en andere supporters zijn natuurlijk van harte welkom om hun favoriete team te komen aanmoedigen op het NKC-terrein aan de Sportlaan.

Start met wandelen en rondom De Kruidenwijk

NIJVERDAL -Meer bewegen en nieuwe mensen ontmoeten?

Vier maanden wandelen met een leefstijlcoach van De Welle Eigenlijk zou u best wat meer willen bewegen, om fitter te worden en meer energie over te houden om leuke dingen te kunnen blijven doen. Herkent u zich hierin? Start dan met wandelen bij de wandelgroep ‘Kuier deur Kruidenwijk’. Onder begeleiding van een beweeg- en leefstijlcoach van De Welle bouwt u het wandelen in vier maanden rustig op. U wandelt hierbij samen met anderen en leert zo ook nieuwe mensen kennen.

Aandacht voor elke deelnemer Wanneer u zich aanmeldt, wordt u opgevangen en begeleid door een beweeg- en leefstijlcoach van De Welle en andere wandelbegeleiders. Daardoor is er volop aandacht voor elke deelnemer. Ook als u op dit moment (nog) niet zo ver kunt lopen of met stokken of een rollator loopt, kunt u meedoen. We houden rekening met iedereen.

Wekelijks wandelen op donderdagmiddag

Wandelgroep ‘Kuier deur Kruidenwijk’

bij ‘Kuier deur’ in Kruidenwijk

start op donderdag 6 juni om 14.00 uur vanaf Kulturhus Kruidenwijk, Kuperserf 43 in Nijverdal. Daarna wordt er elke week samen gewandeld. De lengte van de wandeling wordt opgebouwd op basis van wat u kunt. Rond 15.00 uur drinken we gezamenlijk koffie of thee. Na vier maanden wordt de wandelgroep voortgezet met vrijwillige wandelbegeleiders. Deelname aan de wandelgroep én twee workshops over voeding en vitaliteit zijn gratis. U betaalt alleen de koffie of thee na afloop.

‘Anders zit je maar alleen thuis’

De Welle heeft in 2023 een wandelgroep opgezet in De Blokken. Karel loopt hier al vanaf het begin mee. Hij vertelt dat hij heel blij is dat hij wekelijks

meewandelt met de groep. ‘Anders zit je maar alleen thuis te kijken. Nu spreek ik weer veel mensen.’ Annelies vindt ‘dat juist doordat je het samen met anderen doet, het wandelen een stuk leuker is. Anders deed ik het niet! Ik voel me door het wandelen een stuk fitter.’

Wandelt u mee?

Meedoen met ‘Kuier deur Kruidenwijk’ is eenvoudig. U kunt zich telefonisch aanmelden via 0548-638810 of door een mail te sturen naar leefstijlcoaches@stichtingdewelle.nl. Wilt u eerst meer informatie of twijfelt u nog? Bel gerust voor meer informatie en advies met Marije Dankelman, beweeg- en leefstijlcoach van De Welle, telefoon 06-12216966.

Knappe prestaties tijdens EK

HARBRINKHOEK

- Afgelopen Hemelvaartsweekend vond in Neuharlingersiel in het noorden van Duitsland het Europees Kampioenschap Klootschieten plaats.

Op het hoogste niveau werd er hier gestreden om het kampioenschap. Aan dit toernooi namen sporters uit Duitsland, Ierland, Italië en Nederland deel, waarbij Duitsland met 2 bonden, de FKV (organiserende bond) en de VSHB.

Ook Nederland was zeer sterk vertegenwoordigd en maakte vooraf al kans op enkele Europese titels. Voor K.V. Niej Haarbig waren het Rob Scholten en Sophie Koebrugge die deelnamen

aan de EK. Rob was in 2016 al Europees Kampioen op het veld en in 2022 werd hij door ongelukkige omstandigheden 2e. Hij was dit jaar wederom één van de favorieten voor de veldtitel. Voor Sophie was het haar eerste EK, maar ze mocht direct op alle 3 de onderdelen laten zien wat ze kon, het veld, de straat en het zetten.

Sophie Koebrugge Allereerst was Sophie bij de dames aan

EK Klootschieten van Koebrugge

de beurt en zij gooide een puike wedstrijd, ze had er ook hard voor getraind en dit was ook weer te zien tijdens haar wedstrijd. Uiteindelijk werd Sophie na een goede wedstrijd te hebben gegooid knap 9e met 699,10 mtr. Met het damesteam pakte ze op dit onderdeel zilver. Sophie werd bij de straatwedstrijd met de stalenkloot met 1.234,65 mtr. knap 14e op dit onderdeel. Maar weer mocht ze naar het podium, want in het landenklassement wonnen ze hier het goud.Sophie gooide bij het onderdeel zetten goed en haalde een totaal van 91,90 mt. goed voor een 19e plaats. In het landenklassement opnieuw een bronzen plek.

Rob Scholten

Dit moest de dag van Rob Scholten worden en dat zou het ook worden,

waar het niet dat het veld er ontzettend slecht bij lag. Het was slecht gemaaid en het was een oneerlijke baan door een stop/startpunt vanaf de 700 meter. De teleurstelling was groot, want na een fantastische wedstrijd moest Rob genoegen nemen met een 3e plaats, daar waar hij echt de beste van allemaal was en het Europees Kampioenschap verdiende. Ook met het herenteam werd hier de bronzen medaille gewonnen.

Met in totaal 171,00 meter werd hij bij het onderdeel zetten 31e, wel de nummer 3 van Nederland op dit onderdeel. Er was op dit onderdeel dan ook geen medaille voor Nederland weggelegd.

We kunnen als vereniging terugkijken op een mooi kampioenschap.

Schrijf je nu in voor de op BikePark Salland-

HOLTEN -Na een geweldige eerste editie, organiseren wij dit jaar opnieuw een Kids Challenge op 9 juni 2024.

Het is een laagdrempelige challenge met als grootste doel, samen een leuke, sportieve dag te hebben in het

Bikepark. Tijdens de opdrachten zal de nadruk liggen op technische skills, waarbij diverse features in het Bikepark

de Kids Challenge

Twente!

worden ingezet. Denk hierbij aan het fietsen over een lage smalle balk of een rondje over de pumptrack baan. Deze opdrachten worden afgewisseld met opdrachten in spelvorm.

De Kids Challenge is geschikt voor kinderen van 6 t/m 15 jaar.

Om alle deelnemers voldoende ruimte te geven hebben wij gekozen voor een beperkt aantal plaatsen.

Inschrijven is hierom verplicht en dit is mogelijk tot 26 mei 2024

Bej d’r kloar veur?

Schrijf je dan snel in via https://bikeparksallandtwenteteholten.nl/kids-challenge/

Salland-

Historische Motordemo

TUBBERGEN -Prachtige dag vol oldtimer motorsport, leuk voor jong en oud!

Van 50 tot 750 cc motoren en zijspannen die hun kunsten in een dagvullend programma vertonen.

Motordemo Tubbergen

Prachtige dag vol oldtimer motorsport, leuk voor jong en oud! Van 50 tot 750 cc oldtimer motoren en zijspannen die hun kunsten in een dagvullend programma vertonen. Tevens een youngtimer klasse!

Het is een ruim opgezet circuit met op

Foto: Visittwente.nl

de binnenste ring een snack / drankwagen en mogelijkheid tot zitten. Graag tot ziens in Tubbergen op tweede pinksterdag!

20 mei 09:00- 17:00 gratis Tubbergen

Beleef het de natuur in Twente excursies in Springendal

Natuur

TUBBERGEN / TWENTERAND - Wandelen door een natuurgebied, maar dan met een extra dimensie, dát is de meerwaarde van een excursie.

Beleef de natuur met al je zintuigen en laat je verwonderen over de veelzijdigheid. Onze gidsen nemen je graag mee op pad, laten je kennis maken met planten- en diersoorten, met cultuurhistorisch elementen waar je anders misschien gewoon voorbij zou lopen, en vaak gaat de looproute ook van de gebaande wegen af en kom je op locaties waar je anders niet mag komen.

Volg de Springendalsebeek vanaf de bron

Op dinsdagavond 21 mei en 4 juni a.s. lopen we met de ‘Bronnen en beek wandeling’ langs de Springendalsebeek; de levensader van het natuurgebied het Springendal. Ga mee op ontdekking vanaf de bron, stroomafwaarts langs de beek naar het hart van het Springendal. In mei en juni

Twente tijdens diverse

én Engbertsdijksvenen

staan ook de vochtige hooilanden vol met bloeiende orchideeën. Een ree kan maar zo je pad passeren en de roep van een zwarte specht weerklinkt door het bos. Een wandeling om extra op te letten, want de wandeling gaat grotendeels buiten gebaande paden, het terrein is niet vlak en de beek wordt meerdere keren overgestoken, een beetje conditie en stevige schoenen worden dan ook wel aangeraden. Uw deelname kunt u boeken via: www.staatsbosbeheer.nl/bekenspringendal

Blaffende reeën, ratelende nachtzwaluwen en snorrende veenmollen

Op zaterdagavond 25 mei kan je mee nachtdieren spotten in natuurgebied de Engbertsdijksvenen. Een unieke kans,

Foto: Marjolein den Hartog

want normaal mag je na zonsondergang niet meer het natuurgebied in. Tijdens de schemering verkennen we het natuurgebied waarbij je eerst nog kan vertrouwen op je zicht, maar dat wordt rap minder en dan nemen andere zintuigen het over. Tegen het donker aan kan je vleermuizen zien jagen, of buitelt de eerste nieuwsgierige nachtzwaluw om je heen. En met de kunst zelf zo stil mogelijk te zijn, hoor je wanneer het echt donker is misschien nog blaffende reeën, roepende uilen en het gesnor van de veenmol.

Boek uw deelname via: www.staatsbosbeheer.nl/nachtdierenengbertsdijksvenen

Springendal

Kinderactiviteit ‘Papier Watermolen Frans

VASSE - Heb jij wel eens zelf papier gemaakt?

Kom naar de kindermiddag ‘Papier scheppen’ op woensdagmiddag 5 juni bij Watermolen Frans.

In deze molen werd vroeger papier geschept. Luister naar het verhaal van de molenaar en leer hoe je je eigen papier kunt maken. De middag is leuk voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. We beginnen om 15.00 uur en het duurt tot 17.00 uur. Meld je wel van tevoren aan.

Watermolen Frans was tot 150 jaar geleden een papiermolen. Om papier te maken gebruikten ze toen het waterrad. Maar hoe deden ze dat? Jouw voorouders wisten het. Tijdens de kindermiddag leer je alles over papier maken en wat je daarvoor nodig hebt. De molenaar vertelt je ook mooie

scheppen’ bij

verhalen over de watermolen. En heb je vragen? Stel ze gerust. Natuurlijk is het leuk om zelf aan de slag te gaan. Daarom mag je tijdens deze middag je eigen papier maken of een zaadmatje. We zetten een molenpuzzeltocht uit, dus genoeg te beleven deze middag. Tip: trek kleren aan die vies mogen worden.

Aanmelden

Meld je van tevoren aan via de website www.landschapoverijssel.nl/activiteiten. Aanmelden is noodzakelijk om de groepsgrootte te beperken.

Kosten

De bijdrage voor deze kinderactiviteit is € 3,- per kind, dat is inclusief een bekertje drinken.

Ben jij al donateur? Donateur worden is een prachtige manier om het werk van Landschap Overijssel te steunen.

‘Papier

Scharrelkids-doedag Lente

DE LUTTE - Zondag 19 Mei is er weer een Scharrelkids-doedag in Arboretum Poortbulten, georganiseerd door de IVN Oldenzaal-Losser e.o.

Dit keer met Lente als thema. De dag is bedoeld voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar in gezelschap van (groot) ouders/verzorgers.

Op 19 mei tussen 11.00u en 12.30u kan gestart worden met de activiteiten, om 14.00u is het afgelopen.

Er worden verschillende activiteiten

Lente

aangeboden.

De bijenstal is open. Ontdek jij welk woord wordt gezocht als alle puzzels zijn oplost! Je kunt weven met planten en natuurlijk waterdiertjes vangen. Leer alles over het leven in het water!

Opgave voor de Scharrelkids-doedag met vermelding van het aantal personen is verplicht.

Dat kan op onze website : www.ivn.nl/

afdeling/oldenzaal-losser-eo en op emailadres: Scharrelkids.ivnoldenzaallosser@gmail.com

Om deze activiteit te kunnen blijven organiseren wordt een contante vrije gift gewaardeerd.

Cursus Jeugdnatuurbegeleider

Heuvelrug & Twents Reggedal

HELLENDOORN - Op 7 september 2024

start in het karakteristieke gebied Sallandse

Heuvelrug & Twents Reggedal een cursus ‘Jeugdnatuurbegeleider’.

Gedurende een half jaar leren cursisten hoe zij een groep kinderen kunnen begeleiden om op een leuke en luchtige manier te leren over de natuur. Vijf zaterdagen volgen de deelnemers een cursus in natuureducatie. Kennis over de natuur is handig, maar niet nodig. Enthousiasme staat voorop. De cursus is overigens ook geschikt voor mensen die al actief zijn op dit gebied, maar behoefte hebben aan verbreding of verdieping.

Kinderen in contact brengen met natuur Bezig zijn met de natuur en in de natuur zijn, is goed voor kinderen. Voor hun gezondheid en hun ontwikkeling. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. En kinderen die veel bezig zijn met natuur, willen de natuur, later als ze groot zijn, ook beter beschermen. Meer dan genoeg redenen om kind en natuur met elkaar in contact te brengen. In hun vrije tijd en op school. “Kinderen die opgaan in de natuur, is het mooiste wat er is,” geeft cursusleider Marian Torenbeek aan. Zij

Jeugdnatuurbegeleider Sallandse Reggedal

is zelf enthousiast begeleider van de Junior Rangers en JeugdNatuurClub in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Praktische insteek

Met de cursus Jeugdnatuurbegeleider leren cursisten hoe zij kinderen in hun vrije tijd op een leuke en luchtige manier iets kunt leren over de natuur. Denk hierbij aan activiteitenbegeleiding, maar ook het uitdenken en het organiseren hiervan. “Naast theorie, is het vooral veel doen, oefenen, observeren en leren van elkaar. Denk aan allerlei spelvormen, bushcraft-vaardigheden, onderzoekend leren en gebruikmaken van alle zintuigen. Daarbij komen steeds de verschillende leeftijdscategorieën aan bod,” vertelt de cursusleider. De cursus wordt afgesloten met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van

een activiteit en wordt beloond met een certificaat.

Geef je op!

De cursusdagen vinden plaats op 7 en 21 september, 19 en 26 oktober 2024 en eindigt op 11 januari 2025. Dankzij financiering vanuit Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal zijn de kosten slechts € 25,- per persoon. Je krijgt hiervoor 5 zaterdagen instructie, observatieen praktijkmogelijkheden, een cursusboek, begeleiding en uiteraard koffie en thee. Er zijn 15 plekken beschikbaar.

Dus schrijf je snel in via www.ivn.nl/ provincies/overijssel/cursussen-over-denatuur/cursus-jeugdnatuurbegeleiderbij-nationaal-park-de-sallandse-heuvelrug of neem contact op met Marian Torenbeek via 06 15 60 61 75.

De Kalibershow: twee zondag 2 juni!

CULTUUR

TWENTE - Terug van weggeweest: de Kalibershow!

Elke twee jaar laten onze eigen talenten uit de regio zien wat ze in hun mars hebben. Dit jaar met een grote voorstelling in het Wilminktheater. Op zondag 2 juni geeft Kaliber niet één, maar twee shows in het Wilminktheater Enschede.

De show die alles heeft

Heb je altijd al een show willen zien waar echt alles in zit? Dat kan bij de Kalibershow! Hun dans-, muziek-, en theaterleerlingen halen alles uit de

kast om een spetterende eindshow te geven. Van ballet tot scènes uit een musical en van de Popschool bands tot een klassiek pianoconcert. Het belooft een waanzinnige show te worden!

Instrumententuin

Aan het einde van de ochtendshow of het begin van de middagshow waan je je in een bijzondere tuin. Niet een botanische, maar een interactieve tuin met allerlei instrumenten die Kaliber heeft. Dit is je kans om zelf eens een gitaar

twee shows op

op te pakken of een blaasinstrument te proberen. Een professionele docent helpt je erbij.

Kaarten

Kalibershow op zondag 2 juni

Ochtendshow om 11:00 uur, middagshow om 16:00 uur

Wilminktheater, Wenninkgaarde 40-42, Enschede

Ticketprijs

Tot en met 12 jaar: 7,50 euro

Vanaf 13 jaar: 15 euro 1 drankje inbegrepen.

Koop hier je kaarten: www.kaliberkun-

stenschool.nl/kalibershow/

Over Kaliber Kaliber Kunstenschool, dé plek voor muziek, dans, theater, kunst en multimedia in Twente. Met vestigingen in Enschede, Almelo en Oldenzaal, en cursussen op locaties zoals Wierden, Tubbergen en Hellendoorn, bieden we een inspirerende omgeving voor creatieve groei.

Zaterdag 8 juni culturele Verbindt Twenterand’

VROOMSHOOP - Theaters Het Punt in Vroomshoop en Theater Turf in Vriezenveen sluiten samen het theaterseizoen af met de tweede editie van het evenement: Muziek verbindt Twenterand.

Op zes verschillende locaties in Twenterand klinkt op zaterdag 8 juni

live muziek. De organisatie stippelt drie routes uit, te bereiken met de fiets en

culturele festijn ‘Muziek

auto. Tussen elke locatie is het ongeveer 20 minuten fietsen en de bands treden telkens een half uur op. Zelf een route uitstippelen kan ook, maar wie de voorgestelde routes volgt, weet zeker dat hij alle optredens te zien krijgt.

Bij de locatie waar u start krijgt u op vertoon van het toegangsbewijs een flyer met daarop de informatie over de muzikale tocht.

Muziek verbindt Twenterand wordt gehouden op zaterdag 8 juni. Het pro-

gramma vangt aan om 13.00 en duurt tot 18.00 uur.

De startlocaties, routes en het programma worden nader bepaald en kun je zien op www.welkombijhetpunt.nl

Kaarten kosten slechts € 10,00. Dat is inclusief routes en optredens. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee.

Korenfestival in Openluchttheater

LOSSER - Op zondag 26 mei organiseert Fundament Losser voor de 2e keer het AutoReuvers korenfestival in het openluchttheater Brilmansdennen.

Openluchttheater Brilmansdennen

Op deze middag, die vorig jaar een geweldig succes was zullen een 6-tal koren uit Losser en omgeving optreden.

Het festival begint om 12.00 met een optreden van het Martinikoor uit Losser.

Deze uitagenda is opgesteld in samenwerking met www.visittwente.nl. De redactie wordt gedaan door de VVV/Tourist Info’s in Twente.

Voor een actueel overzicht kijk op: www.visittwente.nl/uitagenda of www.uittwente.nl. Evenementen en activiteiten aanmelden kan via de plaatselijke VVV/Tourist Info en redactie@twentejournaal.nl

42
twente.nl
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 twente.nl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.