Biz 2/2022

Page 1

EKA RUOLA: KAIKEN KESKELLÄ ON ASIAKAS s. 8 Miten strategia jalkautetaan? s. 4 Turun AMK vetää yrityksiä Tiedepuistoon s. 12 Ellet tee virheitä, et tiedä rajojasi s. 22 JUHA SIRELIUS:

Rusinat pullasta

Kaikki, joilla on lapsia tai jotka ovat itse joskus olleet sellaisia, tietävät sen tunteen, kun yhdelle kelpaa pullasta vain rusinat ja toiselle pelkkä pullataikina. Eikä elämä ole aina sen helpompaa aikuisenakaan – kaikki ei sovi kaikille sen paremmin töissä kuin vapaallakaan.

Onneksi on kuitenkin tilanteita, joissa voi hyvällä omallatunnolla valita vain sen tuotteen tai palvelun, jota

itse oikeasti tarvitsee. Joessa näihin tilanteisiin törmätään tuon tuosta: siinä missä yksi toimija tarvitsee tiloja ja vain tiloja, kaipaa toinen pelkkää näkyvyyttä ja kolmas ainoastaan verkostoja – neljännen halutessa kaiken.

Erilaiset tarpeet menevät kuitenkin vaivatta yhteen, kun tarjontaa ja käyttäjiä on riittävän paljon. Tällöin kaikille on mahdollista tarjota juuri sitä, mitä kukakin haluaa. Joten kyllä, Joessa yksi voi syödä rusinat ja toinen sen pullan.

Turun Teknologiakiinteistöjen yhteisöpäällikkö

2 2/2022

Sisällys

4 TOK :n menestysresepti: Selkeä strategia, joka jalkautetaan kunnolla

8 Satsaa asiakaskokemukseen, jos haluat menestyä, sanoo Eka Ruola

12 Turun AMK :n osaajat työllistyvät vauhdilla

16 If osaa brändätä itsensä houkuttelevaksi työpaikaksi

18 Wärtsilä : Turkulaiset innovaatiot vauhdittavat merenkulkua kohti nollapäästöjä

22 Ilman rohkeutta ei voi luoda mitään uutta, sanoo Juha Sirelius

26 Itäharjun teollisuusalueen muutos otti uuden askeleen

2/2022 • Julkaisija Turun Teknologiakiinteistöt Toimitus Heli Nieminen Taitto Fem • Kuvat Jarno Terho Kannessa Eka Ruola • Paino Newprint Oy Mainosmyynti info@jokiturku.fi 8 12 18 22 4 2/2022 3

Turun Osuuskauppa

• toimialat: market-kauppa, matkailu- ja ravitsemuskauppa, liikennekauppa, tavaratalokauppa, pankkitoiminta

• perustettu: 1901

• työntekijöitä: n. 2400

• liikevaihto: 664,9 M€ (2021)

• omistus: Turun Osuuskaupan omistavat noin 170 000 asiakasomistajaa

Koska maailma muuttuu koko ajan, on yrityksen strategian oltava rullaava, sanoo Turun Osuuskaupan markkinointi- ja viestintäjohtaja Minna Karhu.

4 2/2022

Työntekijä on ykkönen

Kaikkein tärkeintä on henkilökunnan hyvinvointi. Lisäksi pitää kehittyä koko ajan, luoda erinomaisia asiakaskokemuksia ja kasvaa kannattavasti. Selkeää, neliportaista strategiaa on jalkautettu tänäkin vuonna kaikkiin Turun Osuuskaupan toimipisteisiin, ja samalla on kuunneltu kentän tunnelmia.

Mara-alalla on eletty viime vuodet haasteiden keskellä: ensin oli korona-aika, sitten tuli Ukrainan sota. Muuttuvat tilanteet ovat vaatineet paljon ketteryyttä ja kestävyyttä, lisäksi alaa koettelevat myös työvoimapula ja hintojen nousu.

– Johtaminen on viestintää, ja kaikki viestintä on vuorovaikutusta – siis kaksisuuntaista. Siksi kaiken ytimessä on avoin ja rehellinen kommunikaatio. Haastavina aikoina kommunikointi on tärkeämpää kuin koskaan, sanoo Turun Osuuskaupan markkinointi- ja viestintäjohtaja Minna Karhu.

Vuorovaikutus Turun Osuuskaupan johdon ja työntekijöiden välillä on toteutunut tänä vuonna poikkeuksellisella tavalla, sillä johtoryhmän jäsenet ovat kiertäneet kaikissa ketjun liki sadassa toimipisteessä eri puolilla Varsinais-Suomea ja jalkauttaneet sa-

malla yrityksen strategiaa käytännön tasolle. Minna Karhu on vieraillut asian tiimoilta yli 30 toimipisteessä.

Jokaisessa tapaamisessa on käyty läpi Turun Osuuskaupan visio, missio ja arvot, puhuttu asiakasomistajuudesta, käyty läpi strategia ja lopulta pelattu yhdessä läpi peli, joka konkretisoi sen, mistä on puhuttu.

– Jokaiselle on tärkeää ymmärtää se, miksi jotain tehdään, silloin sen tekeminen on mielekkäämpää. Kun avaamme asioita, jotka ovat tekemisen takana, niiden merkitys kirkastuu kaikille.

Hieno idea, mutta ei meidän yrityksessämme olisi aikaa tähän, voisi moni sanoa. Mistä Osuuskauppa sitten löysi ajan tähän projektiin?

– Tämä oli investointi, joka maksaa itsensä takaisin, sillä juuri henkilöstömme kautta strategiamme jalkautuu ja ymmärrämme parhaiten toimintaympäristön muutokset ja

asiakkaiden tarpeet. Lisäksi saimme viime vuonna Suomen innostavimmat työpaikat 2021 -tunnustuksen, ja uskon, että juuri näillä käynneillä, joita toteutettiin myös viime vuonna, on ollut asiassa iso merkitys, Karhu summaa.

Kolmen vuoden strategia, saati viiden vuoden strategia, ei sellaisenaan päde enää maailmassa, jossa nykyisin eletään. Muutos on läsnä joka hetki ja siksi strategiankin on oltava rullaava, eli sitä pitää päivittää koko ajan. Asiaa auttaa, kun strategia on hiottu selkeäksi ja napakaksi.

– Strategiassamme kaikki lähtee työntekijöistä. Se on välttämätöntä, kun ollaan asiakaspalvelutyössä: kun henkilökunta voi hyvin, se näkyy hyvänä asiakaspalveluna. Se on koko brändin perusta, Karhu sanoo.

Yhdessä Kumppanimme, joka taitaa yhteispelin
›› 2/2022 5

Strategian toinen porras on jatkuva kehittäminen.

– Meillä on yli 2400 työntekijää, jotka koko ajan havainnoivat työpaikkaansa ja saavat asiakkailta palautetta. Kehittäminen ei ole vain johdon tehtävä, vaan se on kaikkien yhteinen asia. Kehut, kritiikit ja toiveet pitää ottaa vastaan ja miettiä, miten niitä jatkokäytetään.

Kolmas porras on erinomainen asiakaskokemus ja myös siihen liittyvät kiinteästi palautteet. Neljäs porras on kasvu ja kannattavuus. Kustannustehokkaalla toiminnalla luodaan edellytyksiä toimivalle nykytilanteelle ja tuleville investoinneille, Karhu summaa.

Toimivan strategian lisäksi Karhu korostaa myös hyvän johtamisen merkitystä.

– Hyvä esihenkilö kommunikoi, vastaa aina kysymyksiin ja pitää tunnelmaa yllä. Vaikeina aikoina itse asiassa juuri se, että pitää positiivista ja kannustavaa tunnelmaa yllä, on johtamisessa yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. •

Näin jalkautat strategian työyhteisöön

1. Vuorovaikutus. Kommunikoi työntekijöille se, miksi asiat tehdään kuten tehdään. Kun asiat ymmärtää, niitä on helpompaa toteuttaa.

2. Selkeys . Pidä huolta, että asiat kerrotaan selkeästi ja innostavasti.

3. Kirkasta jokaisen yksikön rooli , ja se, miten jokainen työntekijä voi toteuttaa strategiaa omassa roolissaan.

Bisnes- ja sporttihotelli sekä paljon muuta

Kupittaan rautatieaseman vieressä kohoava Original Sokos Hotel Kupittaa kiinnostaa monipuolista kävijäkuntaa. Sijainti Kupittaan aseman ja Helsinkiin vievän moottoritien vieressä on logistisesti loistava. Lisäksi vieressä ovat muun muassa Tiedepuiston alueen yritykset, korkeakoulut, monet urheilupaikat ja TYKS –eikä keskustaankaan ole pitkä matka.

– Kupittaan hotelli on kaikista Suomen Sokos-hotelleista suosituin sporttihotelli, kertoo Turun Osuuskaupan markkinointi- ja viestintäjohtaja Minna Karhu.

Myös Vierailukeskus Joki ja

Kupittaan Sokos-hotelli tekevät tiivistä yhteistyötä. Joessa järjestettävien tilaisuuksien vieraat voivat majoittua liki naapurissa sijaitsevaan hotelliin, jonne pääsee kulkemaan tarvittaessa myös sisäkautta.

– Joki on loistava kohtauspaikka, ja yhteistyö sen kanssa sopii erinomaisesti Osuuskaupan aluekehittämisen ideologiaan. Arvostamme Joen tuomaa näkyvyyttä, sillä Osuuskaupan idea ja palvelut todellakin ansaitsevat tulla nähdyksi, myös yritysasiakkaille. Osuustoiminta, paikallisuus ja kotimaisuus puhuttelevat ihmisiä tänä päivänä ehkä enemmän kuin pitkään aikaan. •

››
6 2/2022

Minna Karhu pitää henkilökuntaan satsaamista erittäin tärkeänä. Kun henkilökunta voi hyvin, se näkyy muun muassa hyvänä asiakaspalveluna.

"Hyvä esihenkilö kommunikoi, vastaa aina kysymyksiin ja pitää tunnelmaa yllä.
2/2022 7

Asiakas on kuningas

Tulevaisuudessa pärjäävät vain aidosti asiakaskeskeiset toimijat, tyhjää markkinointihuutoa ylläpitävien aika taas on ohi. Markkinoinnin merkityksestä Joki Forumissa puhunut Eka Ruola pitää Vierailukeskus Jokea loistavana esimerkkinä paikasta, jossa ihmiset voivat verkostoitua ja oppia.

Kaikkein tärkeintä on analysoida asiakkaiden todellinen tarve, sillä asiakas on lopultakin saanut kuninkaalliset valtaoikeutensa. Tuote tai palvelu pitää muotoilla asiakasymmärryksen perusteella, ja sille pitää luoda emotionaalisella tasolla puhutteleva tarina.

Näin kiteyttää turkulaislähtöinen brändistrategi ja markkinoinnin asiantuntija, Platinahuippu-palkinnolla tänä vuonna palkittu Eka Ruola.

Markkinointitoimisto Nitron luovana johtajana työskentelevä Ruola puhui markkinoinnin merkityksestä Vierailukeskus Joessa pidetyssä Joki Forumissa, ja hän pitää Jokea

erinomaisena platformina eli alustana. – Joki kerää ihmiset yhteen erilaisten asioiden äärelle. On erittäin arvokasta, että ihmiset inspiroituvat yhdessä, sitten pureskelevat tietoa, ja lopulta vievät sen omiin työyhteisöihinsä. Joki on moderni tapa kohdata ja oppia uutta.

Markkinointi ei mene niin, että ”tässä olisi tuote, rahat tänne”. Tarvitaan tarina, tarvitaan merkityksiä, tarvitaan ymmärrystä, korostaa Ruola.

– Toimivassa markkinoinnissa asiakas on keskiössä, lisäksi tuotteella ja yrityksellä on oltava puhutteleva

tarina. Niiden kommunikointiin rakennetaan tarinankerronnan alusta ja lopulta työtä tehdään sellaisella intohimolla, että se välittyy kaikille.

Ruola sanoo, että yritysten tulisi panostaa asiakasymmärrykseen jo tuotekehitysvaiheessa. Silloin pystytään luomaan tuotteita, joille on aidosti kysyntää.

– Tuotekehitys on silta tuotteen ja asiakkaan välillä. Ei saa käydä niin, että valmistuksesta soitetaan markkinointiosastolle ja sanotaan, että ”tällainen täältä nyt pääsi, markkinoikaa tätä”, Ruola naurahtaa.

Ja vaikka tuote olisi hyvä, silti pitää pysyä koko ajan hereillä.

››
Tapahtumien uusi aika
8 2/2022

Nitron luovana johtajana työskentelevän Eka Ruolan mielestä viimeinen silaus toimivalle markkinoinnille on se, että työtä tehdään todellisella intohimolla.

"Joki kerää ihmiset yhteen erilaisten asioiden äärelle.
2/2022 9

Ei se mene niin, että lanseerataan uusi tuote, annetaan vuosi olla ja sitten katsotaan, että toimiiko homma vai ei. Asioita pitää mittaroida jatkuvasti. Seurata, mitä kilpailijat tekevät, mitä parhaat tekevät, ja miten omat asiakkaat käyttäytyvät.

Yritysten pitää olla valmiina muokkaamaan prosessejaan joka hetki, pysyä koko ajan sormi pulssilla. Sinänsä se on nykyisin helpompaa kuin koskaan, sillä yritykset pystyvät halutessaan olemaan lähellä asiakkaitaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta. Silti asiat eivät ole ihan niin hyvin kuin yritykset luulevat.

– Forbesin artikkelin mukaan 80 prosenttia yrityksistä uskoo tarjoavansa asiakkailleen superkokemuksen, mutta asiakkaista vain kahdeksan prosenttia on samaa mieltä. Eli siinä, missä luullaan olevamme tosi hyviä, ollaankin tosi huonoja.

Kaikki kiertyy lopulta asiakaskokemukseen, ja se on aihe, josta Ruola ei väsy puhumaan.

Asiakaskokemukseen kuuluu kaikki yritykseen liittyvä aina siitä hetkestä, kun asiakas havaitsee brändin, siihen hetkeen asti, kun hän ostaa palvelun tai tuotteen – ja vielä senkin jälkeen.

– Kyllä jokaisen johtoryhmän ja hallituksen pitää olla havahtunut siihen, että asiakaskokemus on se kaikkein tärkein asia yrityksen menestymiselle. Ne yritykset, jotka ovat aidosti asiakaskeskeisiä, pärjäävät jatkossakin.

Ruola huomauttaa, että 2020-luvulla asiakaskokemus ohittaa merkityksellisyydessään sekä hinnan että tuotteen. Kun se on kunnossa, kuluttaja on myös valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän. Haluttava tuote on myös helpompi saada myyntiin esimerkiksi jakeluverkostossa, kun myös jälleenmyyjälle jää siitä käteen enemmän. •

Uudet 4 P:tä

Product, price, place ja promotion eli tuote, hinta, jakelu ja mainonta – siinä markkinoinnin klassikkomalli, jonka avulla lukuisat yritykset ovat luovineet vuosikymmenestä toiseen kohti kasvua. Eka Ruola on luonut näiden rinnalle uudet neljä P:tä, jotka ovat people, purpose, passion ja platform eli ihminen, merkitys, intohimo ja alusta.

– Nykyään pitää puhua sekä päille että sydämille, jotta markkinointiviestintä toimii. Uudet 4 P:tä tuovat uuden lisäosan ja tekevät vanhasta mallista relevantimman tähän aikaan, jossa elämme, sanoo Markkinoinnin uudet 4 P:tä -kirjan kirjoittanut Eka Ruola. •

People

Asiakkaan tulee olla keskiössä jatkuvasti ja asiakasymmärryksen keskeinen toimintaa ohjaava elementti.

Purpose

Merkitys on vastaus kysymykseen: miksi yritys tai brändi on olemassa – asiakkaan näkökulmasta.

Platform

Alustaa edustavat tässä yhteydessä sekä teknologiset platformit – kuten vaikkapa sosiaalinen media – sekä tarinankerronta, jonka voi järjestää alustaksi.

Passion

Kun kaikki on mallikkaasti, meidän tulee antaa intohimomme näkyä, sillä se tarttuu myös asiakkaisiin.

››
10 2/2022

Vierailukeskus Joessa järjestettävät Joki Forum -tilaisuudet ovat tarkoitettuja kaikille työelämän ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneille. Seuraa Vierailukeskus Joen sosiaalisen median kanavia, niin tiedät, mitä Joessa tapahtuu.

2/2022 11

”Meillä ei ole koulutusta, jolle ei olisi tarvetta”

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat nauttia monipuolisista opintopoluista ja pystyvät integroitumaan työelämään jo opiskeluvaiheessa. Tämän mahdollistaa Turun AMK:n määrätietoinen ja laaja-alainen yhteistyö sekä alueen yritysten että muiden korkeakoulujen kanssa.

Turun tuomiokirkon ja Tiedepuiston välinen alue on Suomen suurin kampusalue.

Alueella toimivat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Novia, Diak ja Turun ammattikorkeakoulu. Alueen 40 000 opiskelijaa ovat voimakas väriläikkä Turun kaupunkikuvassa.

– Meidän perustehtävämme on synnyttää uutta osaamista ja jakaa sitä alueellemme. Tiivis yhteistyömme alueen nopeasti kasvavan työelämän kanssa takaa sen, että meillä ei ole koulutusta, jolle ei olisi tarvetta, kertoo Turun AMK:n toimitusjohtaja ja rehtori Vesa Taatila.

Mahdollisuus monipuolisiin opintopolkuihin ja vahva integroituminen työelämään jo opiskeluaikana ovat tehneet Turun AMK:n opiskelijoista haluttua työvoimaa, ja opiskelijoiden työllistyminen onkin koko Suomen tasolla huippuluokkaa.

››
12 2/2022
Turun tekijät Aluettamme kehittävä kumppani
2/2022 13

Meiltä työllistyy VarsinaisSuomeen enemmän opiskelijoita kuin muista alueen korkeakouluista yhteensä. Lisäksi viime vuosina olemme olleet valtakunnallisesti kolmen kärjessä niistä korkeakouluista, joiden opiskelijat työllistyvät parhaimmin. Mutta itse asiassa osaajapula on niin kova, että meiltä pitäisi valmistua useita satoja opiskelijoita nykyistä enemmän.

Turun AMK houkuttelee opiskelijoikseen nuoria kaikkialta Suomesta ja positiivista on se, että useimmat – sekä kotimaiset että kansainväliset opiskelijat – jäävät valmistumisensa jälkeen töihin Turun seudulle.

– Me olemme nettomuuttovoittotuottaja tällä alueella, innostuu Taatila.

Turun AMK on vahva ja vaikuttava alueellinen toimija, jolla on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan yhteensä noin 1 200 yhteistyökumppania.

Yksi yhteistyön muoto ovat strategiset kumppanuudet, joita ammattikorkeakoulu on solminut alueen suurimpien työelämätoimijoiden kanssa. Strategiset kumppanit ovat tiiviisti mukana AMK:n toiminnassa ja kommentoivat esimerkiksi opetussisältöjä sekä kehittämistoiminnan painopisteitä.

– Olemme monialainen ammattikorkeakoulu, mikä on meille ehdoton vahvuus. Teemme poikkitieteellistä tutkimusta ja juuri sitä nykypäivän työelämä kaipaa. Monialaisuus puhuu, tiivistää talousjohtaja Ulla-Maija Lakka.

Lisäksi kaikki Turun korkeakoulut tekevät poikkeuksellista yhteistyötä niin opetuksen, tutkimuksen kuin kehityksenkin tiimoilta. Kaiken taustalla on verkostokampusmalli, jonka toimijat yhdistää Turun Tiedepuisto. Yhteistyön hedelmänä opiskelijat voivat oppia ristiin muiden korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa.

– Tämä malli on hallinnollisesti kevyt ja tehokas, ja yhteistyömme on todella tiivistä, kertoo Lakka.

Kaksi vuotta sitten Turun AMK muutti tyylikkäisiin, uusiin tiloihin EduCityyn, aivan Turun Tiedepuiston sy-

dämeen. Arkkitehtonisesti vaikuttavat tilat otetaan todelliseen tehokäyttöön vasta nyt. Taatila ja Lakka odottavat innolla, että sekä opiskelijat että henkilökunta pääsevät kunnolla hyödyntämään uusia tiloja ja uuden sijainnin tarjoamia mahdollisuuksia.

– Nämä tilat ovat tuoneet meille paljon synergiaetuja. Sijainti on mitä mainioin, kun monet yhteistyöyrityksemme toimivat aivan lähellä. Esimerkiksi Cloetta ja Nordea ovat sijoittuneet jopa tähän samaan rakennukseen ja Wärtsilä muutti juuri naapuriimme!

AMK:n läsnäolo on tuonut myös muita yrityksiä Tiedepuistoon, joten synergiaeduista hyötyy koko alue.

Lakka kertoo, että AMK tekee paljon yhteistyötä monien Tiedepuiston toimijoiden, kuten Vierailukeskus Joen kanssa.

– Joen ideologia sopii täydellisesti yhteen meidän ajatustemme kanssa. Se on alueen yritysten yhteinen näyteikkuna ja olohuone, ja me hyödynnämme sitä monipuolisesti sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tapaamisissa.

Turun AMK:sta valmistuu tuhansia osaajia

Turun ammattikorkeakoulu on yli 12 000 osaajan yhteisö, ja AMK:sta valmistuu joka vuosi noin 2000 uutta ammattilaista vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeinoja kulttuurielämää. Turun AMK tarjoaa mahdollisuuksia ammattikorkeakouluopintoihin, osaamisen päivittämiseen avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä työn ohella suoritettavaan täydennyskoulutukseen.

Turun AMK työllistää yli 800 henkilöä ja kerää vuosittain 10 miljoonaa euroa ulkoista rahoitusta muun muassa EU:lta, Suomen Akatemialta ja Business Finlandilta. Suurin osa rahoituksesta suuntautuu alueen hyödyksi kumppaniorganisaatioiden kautta. •

Avainlukuja 2021:

• yli 11 000 tutkinto-opiskelijaa (tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, liiketalous ja hallinto, kulttuuriala)

• 1 651 AMK-tutkintoon valmistunutta

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnissa Turun ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima tänä vuonna. Siitä ollaan syystäkin ylpeitä, samoin muutoksiin mukautuvasta ja joustavasta, eteenpäin katsovasta organisaatiosta.

– Meidän tehtävänämme on varmistaa, että ympärillämme olevan kansainväliseen osaamiseen pohjaavan alueen kehitys jatkuu hyvään suuntaan. Olemme olemassa aluettamme varten, Taatila summaa. •

• 337 YAMK-tutkintoon eli Master Schoolista valmistunutta

• lähes 38 000 jatkuvan oppimisen suoritettua opintopistettä

• 204 käynnissä ollutta projektia

• 9,2 miljoonaa euroa ulkoista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta

• noin 350 vaihtokohdetta lähes 50 maassa

• 411 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa

››
"
14 2/2022
Olemme olemassa aluettamme varten.

Turun AMK:n toimitusjohtaja ja rehtori Vesa Taatila sekä talousjohtaja UllaMaija Lakka ovat innoissaan siitä, että oppilaitoksen uusien tilojen tarjoamia mahdollisuuksia päästään vihdoin hyödyntämään kunnolla.

Turun ammattikorkeakoulu Oy

• toimiala: korkeakouluopetus, työelämää ja aluekehitystä edistävä ja alueen elinkeinorakennetta uudistava soveltava tutkimustoiminta, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

• perustettu: osakeyhtiöityminen 2014

• työntekijöitä: 800

• liikevaihto: 76,2 M€ (2021)

2/2022 15

Vastuullisia tekoja Kumppanimme, joka tunnetaan vastuullisuudestaan

Miten työpaikasta rakennetaan vetovoimainen?

Tuoreita hedelmiä, puhdas pyyhe aamuisin ja minikirjasto. If rakentaa työhyvinvointia ja myönteistä työnantajamielikuvaa määrätietoisin satsauksin.

Kuvittele, että voisit jo kotona tarkistaa, onko työpiste, johon haluat tänään mennä, vapaana. Jos sinulla on asiaa esihenkilöllesi, voit vilkaista samalla, missä hän tänään työskentelee.

Huomisen toimistolta kuulostavat ratkaisut ovat totta vakuutusyhtiö Ifissä jo nyt. Yritys on panostanut viime vuosina merkittävästi työhyvinvointiin sekä tilasuunnittelun että työkulttuurin muutosten kautta.

sa tilassa haluaa työskennellä. Vapaana olevia tiloja voi tutkailla älysovelluksen kautta ja halutessaan sijaintinsa voi ilmoittaa sovelluksessa myös muille. – Vakuutusalaa pidetään usein konservatiivisena, mutta meidän työympäristömme on hyvin moderni ja olemme käyttäneet paljon palvelumuotoilun keinoja sen kehittämiseksi. Tarkoituksena on kasvattaa yhteisöllisyyden tunnetta ja rakentaa ajatusta, että teet työtä koko Ifille, et vain tietylle tiimille, kertoo Anne Ketola , Head of Facility Services, Premises Finland.

vointia tuetaan toimivien tilojen lisäksi monenlaisin konkreettisin teoin. Henkilökunta on päässyt valitsemaan uudistuvien tilojen pintamateriaaleja, äänestänyt kokoushuoneiden uusista nimistä ja valinnut kahvihuoneen rentoutumishetkiin biljardipöydän. Henkilökunnan tiloista löytyy myös minikirjasto, joka on toteutettu yhteistyössä Turun Kansallisen Kirjakaupan kanssa.

Turun Tiedepuistossa, Kupittaan aseman lähellä sijaitsevien kolmen toimistotornin katutasot ovat saaneet uuden ilmeen ja itse torneihin muutos etenee tulevana talvena. Muutoksen myötä työntekijöillä ei ole enää kiinteitä työpisteitä, vaan tarjolla on yhteisöllisiä työtiloja, joista voi valita sopivan paikan sen mukaan, millaises-

Taistelu osaajista on tänä päivänä kovaa ja If on halunnut tietoisesti brändäytyä houkuttelevaksi työpaikaksi. Ifin Espoon toimistolle on tänä vuonna myönnetty ensimmäisenä suomalaisena isona konsernina WELL-sertifiointijärjestelmän korkein Platinum-sertifikaatti sekä WELL Health-Safety Rating -sertifikaatti, joka on tunnustus terveellisestä työympäristöstä. Nyt Espoon oppeja sovelletaan koko Suomessa ja prosessin tukena on työhön varta vasten palkattu projektipäällikkö.

Turun Ifissä henkilöstön hyvin-

Perinteisistä palaveripullista on luovuttu lähes kokonaan, sen sijaan vieraat voivat poimia pientä purtavaa heille tarkoitetusta vitriinistä. Omalle väelle on tarjolla tuoreita hedelmiä, joita voi nauttia vapaasti.

Koska työntekijöiden toivotaan tulevan toimistolle muuten kuin omalla autolla, tarjolla on sisäparkki polkupyörille, uusitut sosiaalitilat ja puhtaita pyyhkeitä, joista yhden voi napata käyttöönsä suihkun jälkeen ja laittaa sen sitten pyykkikoppaan.

– Haluamme toimia vastuullisesti kaikessa mitä teemme. Työtä on tehty pitkäjänteisesti ja nyt voimme tulla julkisuuteen asian kanssa. Tavoitteena on luoda asioita, joista tulee vau-efekti ja työntekijöillemme sellainen olo, että he ovat ylpeitä ollessaan Ifillä töissä, summaa Ketola. •

" Tarkoituksena on kasvattaa yhteisöllisyyden tunnetta. 16 2/2022

Ifin Head of Facility Services, Premises Finland Anne Ketola kertoo Ifin satsaavan koko ajan siihen, että työympäristö tukee työn tekemistä ja työntekijöiden hyvinvointia.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

• toimiala: vahinkovakuutus

• perustettu: 2000

• työntekijöitä: 1700

• liikevaihto: 1,005 mrd. € (2021)

2/2022 17
18 2/2022
Wärtsilä • toimiala: teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaminen merenkulku- ja energiamarkkinoille • perustettu: 1834 • työntekijöitä: 17 000, joista Suomessa 3700 ja Turussa 350 • liikevaihto: 4,8 mrd. € (2021)

Wärtsilä muutti

Tiedepuistoon

Wärtsilän luotsaama kansainvälinen innovaatiohanke vauhdittaa merenkulkua kohti nollapäästöjä. Turkulaiset osaajat ovat hankkeessa keskeisessä asemassa, ja muutto Turun Tiedepuistoon toi Wärtsilän lähemmäs yhteistyökumppaneitaan.

Energia- ja meriteollisuus haluaa irti hiilestä ripeällä aikataululla. Tämän dekarbonisaation vauhdittaminen on myös yksi laivamoottoreita, -koneistoja ja -laitteistoja sekä moottoreihin perustuvia voimalaitoksia valmistavan Wärtsilän tärkeimmistä prioriteeteista.

Globaalisti toimivalla Wärtsilällä on Turussa noin 350 asiantuntijaa, ja Suomen toimintojen toimitusjohtajan Hannu Mäntymaan mukaan turkulaisilla osaajilla on keskeinen asema tulevaisuuden innovaatioissa.

– Yksin kukaan ei pysty näitä asioita ratkaisemaan, siksi me uskomme yhteistyöhön ja avoimiin

innovaatioihin, joita kehitetään yhdessä yritysten, korkeakoulujen ja muiden partnereiden kanssa. Juuri korkeakoulut ovat tärkeässä asemassa, sillä sieltä löytyvät sekä tämän päivän että tulevaisuuden osaajat.

Wärtsilä on käynnistänyt maailmanluokan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen nollapäästöisen merenkulun edistämiseksi yhdessä lähes 200 toimijan kanssa. Nelivuotisen Zero Emission Marine (ZEM) -hankkeen tavoitteena on johtaa alaa kohti taloudellisesti järkeviä hiilineutraaleja polttoaineita ja kiihdyttää tarvittavien teknologioiden käyttöönottoa.

Pyrkimyksenä on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikki ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia vuoteen 2050 mennessä.

››
Tiedepuiston tulokas Uusi kumppanimme Turun Tiedepuistossa
"
2/2022 19
Yksin kukaan ei pysty näitä asioita ratkaisemaan.

ZEM-hankkeen päätavoitteena on kehittää vihreillä polttoaineilla – kuten ammoniakilla ja vedyllä – toimivia moottoreita. Tärkeässä roolissa ovat myös digitaaliset teknologiat, joiden kautta voidaan saada merkittäviä vähennyksiä alusten polttoaineen kulutukseen.

ZEM-hanke käynnistyi aiemmin tänä vuonna ja veturihankkeeseen etsitään parhaillaan partnereita. Mäntymaa toivoo yhteistyökumppaneiksi alalla toimivia yrityksiä, jotka jakavat saman vision kuin Wärtsilä.

– Muutos vaatii paljon kehitystä ja yhteistyötä sekä tuotteilta että koko arvoketjulta. Tieto ja ymmärrys aiheesta on kasvanut valtavasti viimeisten puolentoistavuoden aikana, ja koko alalla on tarve ja tahtotila muuttaa asioita.

Merenkulkualalla muutokset ovat tapahtuneet hitaammin kuin monilla muilla aloilla, sillä laivan elinikä on ainakin 30 vuotta. Päätökset, joita tehdään nyt, vaikuttavat siis edelleen 2050-luvulla.

– Meneillään oleva muutos on valtava. Seuraavien kymmenen vuoden aikana kehitys tulee hyppäämään eteenpäin nopeammin kuin mitä se on edellisten 30 vuoden aikana ollut, arvioi Mäntymaa.

Jatkossa laivoihin pitää pystyä tekemään muutoksia niiden elinkaaren varrella. Esimerkiksi vihreiden polttoaineiden kehitys haastaa koko laivanrakennusalaa, Mäntymaa sanoo.

– Uusien teknologioiden markkinapotentiaali on huomattava ja se ulottuu yli meriliikennesektorin, sillä teknologiat ovat helposti käyttöönotettavissa muillakin energiasektorin alueilla. •

››
20 2/2022
Wärtsilän johtama Zero Emission Marine -hanke kuuluu Business Finlandin Veturiohjelmaan. Toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa kertoo, että pyrkimyksenä on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

on kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä"

Turun Tiedepuistoon on valmistunut uusi kahdeksankerroksinen toimistorakennus CivilCity, jossa toimii muun muassa Wärtsilän Turun toimipiste. Wärtsilän käytössä on kolme rakennuksen kahdeksasta kerroksesta.

– Muutto on aina uusi alku ja uudet tilat antavat mahdollisuuden uudenlaiselle tavalle toimia, iloitsee Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

Kun Wärtsilän vuokrasopimus aiemmissa tiloissa

Aurajokirannassa päättyi, yritys kartoitti lukuisia vaihtoehtoja ennen muuttoa. Turun Tiedepuisto tuntui kokonaisuudessaan parhaalta vaihtoehdolta.

– Tiedepuiston alue tulee olemaan kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä, jossa alueen elinkeinoelämä ja korkeakoulut toimivat ainutlaatuisella tavalla yhteisten päämäärien eteen. Tämä sopii erinomaisesti myös Wärtsilän tapaan toimia yhdessä ympäröivän ekosys-

teemin kanssa.

Mäntymaa sanoo, ettei muuttoon liity haikeutta. – Vanhassa paikassa oli paljon historiaa, mutta me katsomme tulevaisuuteen, emme menneeseen. Nyt Turun henkilöstölle pystytään tarjoamaan uudet, modernit työskentelypuitteet sekä joustavampi tapa tehdä töitä. •

Wärtsilän Business Control -johtaja Jyrki Koivisto on tyytyväinen yrityksen uusiin toimitiloihin – ja siihen, että tiloihin saatiin sovitettua mukaan myös yrityksen historiaan liittyvää esineistöä.

”Tiedepuisto
2/2022 21

Luovaa ajattelua Kumppanimme,

Paljon enemmän kuin parkkipaikka

Jos brändiuudistus tehdään nopeasti ja halvalla, silloin raapaistaan vain pintaa. Kun hommaan satsataan kunnolla, se on osoitus siitä, että yritys sitoutuu prosessiin tosissaan. Näin summaa Aimo Parkin toimitusjohtaja Juha Sirelius.

– Kun kyseessä on yritys, jolla on pitkä elinkaari, on lopulta ihan sama, käytetäänkö brändiuudistukseen 50 000 euroa vai 100 000 euroa. Tärkeintä on, että työ tehdään huolella.

Suomen johtaviin pysäköintialan yrityksiin kuuluva Aimo Park tunnettiin vielä neljä vuotta sitten nimellä Q-Park. Mutta sitten yrityksen Suomen,

Ruotsin ja Norjan toiminnot myytiin japanilaiselle Sumitomo Corporation -yritykselle. Se on valtava pörssiyritys, johon kuuluu yli 950 yritystä yli 66 maassa. Aiemmin sen valikoimaan ei ole kuulunut pysäköintialan yritystä, mutta nyt Kuljetus & rakennus -yksikköön liitettiin uusi toimija. Ja sille tarvittiin uusi brändi.

Aimo Park sopii hyvin suomalaiseen suuhun, mutta nimen taustalla ei kuitenkaan ole kukaan suomalainen Aimo. Nimi muodostuu sanoista AI - Artificial Intelligence, tekoäly, ja MO - Mobility, liikkuvuus.

Japaniksi AI tarkoittaa myös rakkautta. Eli rakkautta liikkumiseen – mikäs sen sopivampaa.

Nimi on tärkeä asia, mutta vain osa koko brändiuudistusta. Prosessissa uudistuivat myös visuaalisuus, värimaailma, yrityksen tone of voice ja nettisivut – ja mikä tärkeintä: koko brändin ajattelu ja toimintatapa. Prosessiin kuului paljon syvällistä pohdintaa, jossa eri maiden tiimit tekivät harjoituksia ja ryhmätöitä ja niiden tuloksia yhdisteltiin keskenään. Apuna oli tukholmalainen bränditoimisto ja aikaa kului kaikkiaan reilut puoli vuotta.

Aimo Parkissa missiot ja visiot eivät hautaudu toimitusjohtajan pöytälaatikkoon. Brändiuudistus sai koko yrityksen luomaan itsensä uudelleen ja jatkossa parkkitalo voi tarkoittaa jotain aivan muuta kuin ennen.
›› 22 2/2022

Tiedepuiston alueelle nousee näyttävä, kymmenkerroksinen ParkCity. Sinne tulee yhteensä tuhat parkkipaikkaa, kertoo Aimo Parkin toimitusjohtaja Juha Sirelius.

Aimo Park Finland Oy

• toimiala: pysäköinti- ja liikkumispalvelut

• perustettu: 2008

• työntekijöitä: 130

• liikevaihto: 38,4 M€ (2021)

2/2022 23

– On aina hyvää johtamista, kun ihmiset saadaan osallistettua mukaan. Silloin yrityksen arvot, päämäärä, missio ja visio kirkastuvat kaikille, Sirelius miettii.

Nyt esimerkiksi Aimo Parkin keskeiset arvot – rohkeus ja intohimo – ovat näkyvillä toimistoissa huoneentauluina ja ne ohjaavat jokapäiväistä työtä. Lisäksi esimerkiksi palkitsemisjärjestelmä perustuu niihin.

Emme olisi tässä ilman rohkeutta – ja ilman sitä ei voi luoda mitään uutta! Virheitä saa tehdä ja niitä tulee väkisin, kun kokeillaan uutta. Ellet tee virheitä, et tiedä rajojasi, Sirelius sanoo.

Aimo Parkilla on yhteensä yli 400 000 pysäköintipaikkaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kohteita on kaikkiaan yli 6 000. Aimo Parkin tavoitteena on olla Pohjoismaiden suosituin toimija alallaan ja kasvua tavoitellaan

uudenlaisella ajattelulla.

Aimo Park ei halua olla vain parkkilaitos, vaan se haluaa ajatella koko bisneksen uudelleen. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten pysäköinti voi vaikuttaa liikkumiseen ja helpottaa arkea sekä miten ollaan osana sitä siirtymää, jossa liikutaan kohti älykkäämpiä kaupunkeja ja ympäristöystävällisempää liikennettä.

– Parkkitalo ei ole enää vain parkkitalo, vaan palvelukeskittymä. Voit jättää autosi sinne ja poissa ollessasi se huolletaan, korjataan ja pestään. Ehkä lataat autosi parkkitalossa, ehkä otat sieltä käyttöösi yhteiskäyttöauton tai potkulaudan, jolla kuljet sen ”viimeisen mailin” lopulliseen kohteeseesi, Sirelius luettelee.

Parkkitalo voi olla myös ruuan ja pakettien noutopiste, se voi yhdistyä kauppakeskuksiin ja kätkeä sisälleen kahviloita. Melkein mikä vain on mahdollista ja monia asioita kokeillaan lähitulevaisuudessa. Avainsanoja ovat

helppous, tehokkuus ja kestävä kehitys.

Yksi Aimo Parkin mielenkiintoisista uusista kohteista on Turun Tiedepuistoon Joukahaisenkadulle nouseva kymmenkerroksinen ParkCity, joka tarjoaa autopaikan tuhannelle autolle. Se tuo paljon helpotusta myös Tiedepuiston parkkitilanteeseen.

– Turun Tiedepuisto on yksi nopeimmin kasvavia alueita koko Suomessa. Sen kasvua on luotsattu todella jämäkästi ja poikkeuksellisesti, ja mielestäni Teknologiakiinteistöt on onnistunut siinä erinomaisesti. Heillä on ymmärrys siitä, että ihmiset eivät tule alueelle töihin, ellei sieltä löydy palveluita ja ravintoloita – sekä tietysti myös pysäköintipaikkoja.

Sirelius näkee ParkCityssä paljon potentiaalia myös tulevaisuudessa.

– Jos tunnin juna toteutuu, se on niin paraatipaikalla kuin vain ikinä voi olla. Lisäksi sitä on valmius vielä laajentaa, jos tarvitaan. •

››
"
Parkkitalo ei ole enää vain parkkitalo, vaan palvelukeskittymä.
24 2/2022

Juha Sireliuksen vinkit

brändiuudistukseen

1. Vie uudistus läpi koko organisaation. Kun uudistuksen saa jalkautettua arkiseen tekemiseen, saadaan aikaan muutos.

2. Käytä ulkopuolista apua. Vanhat tavat istuvat usein tiukassa, joten on hyvä, jos ulkopuolinen tulee ja vähän ravistelee näkemyksiä. Omaa tekemistä on myös hyvä tarkastella helikopteriperspektiivistä.

3. Varaa riittävästi aikaa. Uudistus kattaa yleensä kaiken brändiin liittyvän ja taustalla oleva ajatustyö vie oman aikansa.

4. Ole valmis satsaamaan muutokseen rahallisesti – se on merkki siitä, että sitoudut prosessiin.

2/2022 25
Juha Sirelius näkee, että tulevaisuudessa parkkitalo on palvelukeskittymä, jossa autot huolletaan, korjataan ja pestään.

Tiedepuisto tutuksi

Itäharjun teollisuusalueen muutos toimisto- ja asuinalueeksi otti kesällä 2022 jälleen uuden askeleen, kun Teknologiakiinteistöt alkoi raken nuttaa vastinparia Teollisuuskadulla sijaitsevalle InfraCity A:lle, jonka pää käyttäjä on Turku Energia.

Uusi InfraCity B noudattaa viime vuoden lopulla valmistuneen A-rakennuksen arkkitehtuuria. Sen myötä rakennuksista muodostuu yksi kokonaisuus, joilla on yhteinen aula, terassi ja parkkihalli. Rakennukset on suunnitellut Sigge Arkkitehdit.

Rakennusten pitkien sivujen pintamateriaali on kohokuvioitua betonielementtiä, kun taas lyhyet sivut ovat kokonaan lasia, mikä tuo sisätiloihin runsaasti luonnonvaloa ja tarjoaa hienot näköalat yli Helsinginkadun.

Keväällä 2024 valmistuvan InfraCity B:n pinta-ala on noin 4000 neliömetriä. Rakennukseen muuttaa muun muassa insinööritoimisto Rejlers.

Hanke valmistuu keväällä 2024. Havainnekuva: Sigge Arkkitehdit. InfraCity A:n katutasossa toimii lounasravintola Mood.
26 2/2022
InfraCity B:hen tulee A-rakennuksen tavoin katsomona toimivat portaat.

Pikkujoulut ja yritysjuhlat Joessa

Joen tilat taipuvat mitä erilaisimpiin hetkiin ja tunnelmiin. Haluatpa sitten nauttia juhlavasta illallisesta, intiimistä livekeikasta tai porealtaasta, Joesta löydät tilat näihin kaikkiin.

www.jokiturku.fi
2/2022 27
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.