Page 1

TURUN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2019

Tu r u n k a u p p a k a m a r i n

VUOSIKIRJA 2019

UUSI VUODEN TYÖNTEKIJÄ -ANSIOMERKKI Keskuskauppakamarin myöntämä Vuoden työntekijä -ansiomerkki palvelee nykypäivän työelämää ja kaikkia yrityksiä. Kun työyhteisössäsi on aihetta palkita henkilöstöä esimerkiksi onnistuneista projekteista, hyvistä hankkeista, loistavista työsuorituksista tai huipputuloksesta: hae Keskuskauppakamarin Vuoden työntekijä -ansiomerkki ja järjestä juhlat!

Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, sitoutuneita työntekijöitä. Vuosimerkit, elämäntyömerkit ja rautaisen ansiomerkin löydät osoitteesta ansiomerkit.fi

turkuchamber.360tour.fi

Vuosikirja 2019 kansi.indd 1

2.4.2019 9.28.37


Vuosikirja 2019 kansi.indd 2

2.4.2019 9.28.37


TURUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2019


PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Kasvukolmio Suomen kartalle Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkiseudut muodostavat parhaimmillaan yhtenäisen, menestyvän ja kansainvälisestikin kiinnostavan työmarkkina- ja yritysalueen. Turun kauppakamari on puhunut jo pitkään tämän kasvukolmioksi kutsutun alueen tärkeydestä koko Suomelle. Asia on edelleen mitä ajankohtaisin.

Lounais-Suomessa menee nyt kiistatta lujaa. Auto-, meri- ja lääketeollisuus ovat kasvuvetureita, jotka jo nyt säteilevät hyvää koko Suomeen. Turun seudulla on erittäin vahva rooli Suomen talouskasvun moottorina, ja tämä moottori muuten vääntää vielä pitkään – kunhan teemme rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä juuri nyt.

Helmikuussa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI julkaisi silmiä avaavan alueellisen väestöennusteen kymmenelle Suomen keskeiselle kaupunkiseudulle. Suomessa on 20 vuoden kuluttua käytän-

Turun kauppakamarin puheenjohtaja

MATTI RIHKO

nössä vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Tampere ja Turku. Turun seutu saa 2030-luvulle tultaessa kasvussaan jopa pääroolin heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Toivomme vankasti, että alueellamme tällä hetkellä käynnissä oleva suuri ihmiskoe, jossa kaupunki kasvaa ilman tarvittavia resursseja, voitaisiin siis vähitellen lopettaa.

Tämän taklaamiseksi askelmerkit ovat seuraavanlaiset: odotamme Tunnin junan toteuttamisen kirjaamista seuraavaan hallitusohjelmaan ja edellytämme diplomi-insinöörikoulutuksen tutkinnonanto-oikeuksien laajentamista Turussa. Kasvukolmion alueen toimintaedellytyksiä ei ole varaa romuttaa tilanteessa, jossa talouskasvun on ennustettu hiipuvan Suomessa. Täytyy myös muistaa, että näillä eväillä ei ruokita pelkästään Varsinais-Suomea, vaan aivan koko maata.

Matti Rihko Turun kauppakamarin puheenjohtaja

Odotamme Tunnin junan toteuttamisen kirjaamista seuraavaan hallitusohjelmaan ja edellytämme diplomi-insinöörikoulutuksen tutkinnonanto-oikeuksien laajentamista Turussa.

3


Tillväxttriangeln på den finska kartan Åbo, Tammerfors och Helsingfors håller som bäst på att bli ett enhetligt, framgångsrikt och internationellt intressant arbetsmarknadsoch företagsområde. Åbo handelskammare har sedan länge talar om hur viktigt detta område, kallat tillväxttriangeln, är för hela Finland. Det är minst lika aktuellt i dag. Nu händer det onekligen saker i sydvästra Finland. Bil-, offshore- och läkemedelsindustrin är tillväxtlok som redan nu sprider positiva vibbar i hela Finland. Åboregionen har en mycket stark roll som motor i den finska ekonomiska tillväxten, och denna motor kommer att fortsätta att gå länge till om vi fattar djärva och långsiktiga beslut redan nu. I februari publicerade MDI, konsultbyrån för regional utveckling, en tankeväckande regional befolkningsprognos för tio centrala stadsregioner i Finland. Finland har om 20 år i praktiken bara tre växande stadsregioner: Helsingfors, Tammerfors och Åbo. På 2030-talet kommer Åboregionen att få en huvudroll inom tillväxten direkt efter huvudstadsregionen. Vi hoppas verkligen att det stora människoförsök som just nu pågår i vår region, där staden växer utan nödvändiga resurser, så småningom kan läggas ner. För att tackla detta gör vi följande: vi väntar på att genomförandet av Entimmeståget skrivs in i nästa regeringsprogram och förutsätter att rätten att utfärda diplomingenjörsexamina utökas i Åbo. Vi har inte råd att skrota verksamhetsförutsättningarna för tillväxttriangeln i ett läge där den ekonomiska tillväxten tros falna i Finland. Man måste komma ihåg att detta inte bara görs för Egentliga Finlands skull, utan för hela landets.

Matti Rihko Ordförande Åbo handelskammare

Southwestern Finland is undoubtedly on a roll right now.

Adding Finland’s growth triangle on the map At best, the urban regions of Turku, Tampere and Helsinki form a united, successful and internationally interesting labour market and business area. The Turku Chamber of Commerce has been talking about the importance of this so-called growth triangle area for the entire Finland. The matter is still highly relevant. Southwestern Finland is undoubtedly on a roll right now. The motor, marine and pharmaceutical industries are growth engines that are already radiating positive things to the entire country. The Turku region has an extremely strong role as the engine of Finnish economic growth, and this engine will run for a long time to come—as long as we make bold and forward-looking decisions right now. In February, Consultancy for Regional Development MDI published an eye-opening regional population prognosis for ten central urban areas in Finland. In 20 years, Finland will have just three growing urban regions: Helsinki, Tampere and Turku. As we head to the 2030s, Turku will even take the lead right behind the capital region. We strongly believe that the currently ongoing massive human experiment, where a city is growing without the necessary resources, should slowly come to an end. To tackle this, we need to implement the following steps: the One Hour Train must be recorded in the next government programme and the rights to grant Master of Science in Technology degrees in Turku should be expanded. The operational preconditions of the triangle region cannot be wrecked in a situation where the Finnish economic growth has been prognosed to slow down. We must also remember that we are not just feeding the Southwestern Finland, but the entire country.

Matti Rihko Chair Turku Chamber of Commerce

4


The year 2017 was a year of anniversary celebrations. Finland celebrated its centenary, and Finnish Chambers of Commerce also marked 100 years since the establishment of the network in Finland. The year also saw historical milestones in Southwest Finland on the back of positive structural change paying off. Although the region is currently enjoying great successes as measured by various indicators, nobody wants to celebrate alone. In order to drive the growth and multiply its benefits, we will also need our neighbours’ help. We are part of the Growth Triangle of Turku, Tampere and Helsinki. The three regions are home to nearly half of Finland’s population, and account for half of the country’s jobs and over half of the GDP. This nationally important area has a number of notable initiatives under way, which can significantly boost the competitiveness of the country as a whole. The shift from growth-centre thinking to the opportunities of the Growth Triangle only takes an hour-long train journey. Good accessibility, mobility and fast transport connections are key success factors to the creation of thriving regional structures and the development of South Finland as a whole into a single, wellfunctioning employment region. In addition to accessibility, skills development is one of the major challenges facing us today. Businesses and the local economy need more skills. Currently, one crucial task is to create a platform for technical excellence. That means, for example, launching degree programmes in mechanical and materials engineering at the University of Turku as a priority. Competencies are already being developed thanks to the FITech-Turku educational focus areas, but the region needs more high-quality technical research. Businesses have a clear need and a will, and they strongly support the expansion of the engineering education offering at the University of Turku.

Suomen Suurin Suorahakutoimija Headhunting - Suorahaku Recruiting - Rekrytointi

If these key issues on the current agenda of Turku Chamber of Commerce are resolved successfully, it will be a great triumph for the growth of Southwest Finland and a fantastic boost for the Growth Triangle. Improved accessibility and skills development would turn our region into a more multidisciplinary and competitive cluster with well-functioning and strong links with the rest of the Triangle.

Executive Search – Johdon Suorahaku OutPlacement – Uudelleensijoitus Testing - Testaus

Matti Rihko Chairman of the Turku Chamber of Commerce

InHunt World – Kansainväliset Suorahakupalvelut Rekrytointi tulossa? Autamme mielellämme. Ota meihin yhteyttä ja vastaamme sinulle 24h:n sisällä.

PYYDÄ TARJOUS harri.knaapi@inhunt.fi p. +358 45 869 8228 5


2019

VUOSIKIRJA TURUN KAUPPAKAMARI ÅBO HANDELSKAMMARE TURKU CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2018 JÄSENET JA KONTAKTIT

Puheenjohtajan terveiset...................................................................................................................................... 3

Tillväxttriangeln på den finska kartan....................................................................................................... 4

Adding Finland’s growth triangle on the map....................................................................................... 4

Hyvästä vuodesta toiseen..................................................................................................................................... 8

Från ett bra år till ett annat............................................................................................................................ 9

From one good year to another................................................................................................................10

Meyer Turun tuotanto kaksinkertaistuu - jo nyt se on suurempi kuin koskaan telakan historiassa......11 Turun kauppakamari palvelee...........................................................................................................................12 Uusikaupunki tavoittelee kasvua 20 300 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä...............15 Turun kauppakamarin jäsenmaksuperusteet 2019...................................................................................16 Toimialueen vireä kehitys siivitti pankin ennätyskasvuun......................................................................18 Turun kauppakamarin henkilöstö....................................................................................................................19 Vuosi 2018 lukuina.................................................................................................................................................20 Nostoja vuodelta 2018.........................................................................................................................................22 Koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet 2018...............................................................................................25 Vuonna 2018 myönnetyt palkinnot................................................................................................................26 Maailmanlaajuinen toiminta pitää Sandvikin vireänä – ja mahdollistaa kansainvälisen uran.......28 Toimintakertomukset...........................................................................................................................................29 Kuvasatoa vuoden 2018 tapahtumista..........................................................................................................38 Elisa rakentaa Turkuun 5G-verkkoa tulevaisuuden älypalveluja varten – ensimmäisten joukossa Euroopassa....43 Turun kauppakamarin valtuusto......................................................................................................................45 Turun yliopisto on elinkeinoelämän kumppani..........................................................................................46 Turun kauppakamarin hallitus..........................................................................................................................47 Kauppakamariosastojen hallitukset................................................................................................................48 Valiokunnat..............................................................................................................................................................50 Edustukset................................................................................................................................................................62 Turun lentoaseman uudet yhteydet vahvistavat sen asemaa lähtökenttänä Keski-Eurooppaan.....64 Kauppakamarit Suomessa..................................................................................................................................66 Ulkovaltojen konsulit Turussa............................................................................................................................68 Jäsenet kertovat......................................................................................................................................................69 Yrityshakemisto toimialoittain..........................................................................................................................83 Jäsenet Turun alueella....................................................................................................................................... 110 Jäsenet Salon kauppakamariosaston alueella.......................................................................................... 128 Jäsenet Uudenkaupungin kauppakamariosaston alueella.................................................................. 130 Jäsenet Loimaan kauppakamariosaston alueella.................................................................................... 131

6


Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Se on yksi Suomen 19 kauppakamarista. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917. Sillä on noin Kannen kuva: Mika Kurkilahti / A1 Media

1700 jäsentä, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppaka-

KANNESTA 360-KIERROKSELLE KESÄISEEN TURKUUN!

edellytysten parantaminen ja yhteisten etujen valvominen. Kaup-

Skannaa QR-koodi ja lähde syöksy suoraan 360-kierrokselle kesäiseen Turkuun! Voit vaihtoehtoisesti myös kirjoittaa puhelimesi selaimen osoiteriville: turkuchamber.360tour.fi.

keinoelämän etuja valvoen, kehittää markkinataloutta sekä edistää

YHTEISTYÖSSÄ MAINOS- JA DIGITOIMISTO A1 MEDIA A1 Media on ketterästi palveleva mainos- ja digitoimisto, joka suunnittelee markkinointiviestintää monikanavaisesti. Yritys on tuottanut asiakkailleen laaja-alaisia markkinoinnin ratkaisuja jo vuodesta 2002. Uusimpana palvelunaan A1 Media tuottaa 360-kuvauksella ja 3D-mallinnuksella luotuja VR-elämyksiä. Lue lisää: www.a1media.fi

mareista. Turun kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän toimintapakamari pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön elinelinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kauppakamari järjestää myös ajankohtaiskoulutusta ja edistää ulkomaankauppaa sekä jäsentensä verkostoitumista.

YHTEYSTIEDOT Uusikaupunki Turun kauppakamari Puolalankatu 1

Loimaa

20100 Turku Puh. (02) 274 3400 kauppakamari@turku.chamber.fi etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.turunkauppakamari.fi

SKANNAA QR-KOODI JA LÄHDE LENTOON TURUN KATTOJEN YLLE!

Salo

VUOSIKIRJA 2019 Julkaisija: Turun Viestintäkamari Oy Vastaava toimittaja: Katri Kurkela Toimitus, taitto ja layout: Katri Kurkela Painatus: Painola, Kaarina Advertoriaalit: Anne Kortela, Ydinviesti Ilmoitusmyynti: MaCall Oy, Tampere

7


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hyvästä vuodesta toiseen Turun kauppakamarilla on takanaan kaksi historiallista vuotta. Vuonna 2017 täytimme 100 vuotta ja juhlistimme sitä muun muassa lahjoittamalla 100 000 euroa opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Turun seudulla. Vuosi 2018 eli 101. toimintavuotemme oli puolestaan poikkeuksellisen kasvun ja aktiivisuuden vuosi. Vuonna 2018 Turun kauppakamariin liittyi yli 150 jäsentä ja jäsenmäärämme ylitti 1700 jäsenen rajan. Olemme onnellisia, mutta myös vilpittömän nöyriä näin suuren kasvun edessä. Samalla jäsentyytyväisyytemme parani ja ylitti reippaasti neljän maagisen asiakaspalauterajan nousten 4,2:een. Koulutusasiakkaiden tyytyväisyys nousi jopa 4,5:een. Tämä on erityisen

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja

ilahduttavaa – kasvua ei ole tehty jäsentyytyväisyyden kustannuksella, vaan palvelujen laatu on pysynyt kunnossa vahvasta kasvusta huolimatta. Tätä tavoittelemme myös vuonna 2019. Haluamme palvella niin uusia kuin

KAISA LEIWO

vanhoja jäseniä parhaan osaamisemme mukaan. JÄSENPALVELUT KAIKEN KESKIÖSSÄ Järjestimme vuonna 2018 lähes 50 maksutonta jäsentapahtumaa, joihin osallistui lähes 1500 henkilöä. Lisäksi valiokuntamme, joissa vaikuttaa runsas 300 henkilöä, kokoontuivat yli 40 kertaa. Vierailimme jäsenyrityksissä lähes 100 kertaa ja järjestimme 50 maksullista koulutustilaisuutta. Nämä tekemiset eivät ole itseisarvoisia vaan toimintamme ydintä. Olemme jäsentemme edunvalvoja ja vaikuttaja. Voidaksemme tehdä tätä työtä meidän on tunnettava jäsenemme ja heidän odotuksensa. Haluamme tulla lähes jäsenten iholle aina kun vain mahdollista. Tilaisuudet toimivat myös jäsenille paitsi konktaktina kauppakamariin ja mahdollisuutena kuulla ajankohtaisista asioista niin myös merkittävänä verkottumisen alustana. Saamme säännöllisesti palautetta siitä, että verkottaminen ja törmäyttäminen on toimintamme hyvää ydintä ja sitä saisi olla jopa enemmänkin. TULE MUKAAN TOIMINTAAN Kauppakamarin toimintaan voi osallistua monella tavalla. Aktiivisimmat jäsenet toimivat ja vaikuttavat valiokunnissa tai valtuustossa ja käyvät vuosikokouksissa kahdesti vuodessa. Maksuttomat aamukahvit tarjoavat hyvän mahdollisuuden kuulla ajankohtaisia asioita ja verkottua muiden toimijoiden kanssa. Jäsenemme saavat laadukkaat koulutukset aina edulliseen jäsenhintaan. Halutessasi voit vaikka kutsua muita jäseniä yritykseesi aamukahveille. Jos aika on kortilla, niin tutustu tiedotteisiimme ja osallistu vaikka webinaareihin. Jäsenkenttämme on laaja ja monipuolinen. Jäsenemme edustavat varsinaissuomalaista elinkeinoelämää ja sen kirjoa moninaisesti. Se on suuri haasteemme, mutta samalla myös suuri mahdollisuutemme. Harva muu organisaatio voi tarjota vastaavaa verkostoa ja verkottumisen mahdollisuutta jäsenilleen. Otathan meistä kaiken irti!

Kaisa Leiwo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja

8

Jäsenemme edustavat varsinaissuomalaista elinkeinoelämää ja sen kirjoa moninaisesti. Se on suuri haasteemme, mutta samalla myös suuri mahdollisuutemme.


Från ett bra år till ett annat Åbo handelskammare har två historiska år bakom sig. 2017 fyllde vi 100 år och firade det bland annat genom att skänka 100 000 euro till utvecklingen av undervisning och forskning inom Åboregionen. 2018, dvs. vårt 101:a verksamhetsår, var i sin tur ett år med ovanlig tillväxt och aktivitet. Under 2018 fick Åbo handelskammare över 150 medlemmar, vilket innebar att vi nu har fler än 1 700 medlemmar. Vi är lyckliga, men också uppriktigt ödmjuka över en så stor tillväxt. Samtidigt förbättrades vår medlemsnöjdhet och överskred den magiska kundfeedbackgränsen 4 med sina 4,2 poäng. Nöjdheten bland utbildningskunder steg till hela 4,5. Det är mycket glädjande – tillväxten har inte skett på bekostnad av medlemmarnas nöjdhet, utan kvaliteten på tjänsterna har förblivit bra trots den starka tillväxten. Det strävar vi efter även under 2019. Vi vill betjäna våra nya och befintliga medlemmar efter bästa förmåga. MEDLEMSTJÄNSTERNA CENTRALT I ALLT Under 2018 anordnade vi uppemot 50 kostnadsfria medlemsevenemang som nästan 1 500 personer deltog i. Vårt utskott, som består av drygt 300 personer, sammanträdde över 40 gånger. Vi besökte medlemsföretag nästan 100 gånger och anordnade 50 kostnadsfria utbildningar. Allt detta har inget egenvärde, utan utgör kärnan i vår verksamhet. Vi tillvaratar medlemmarnas intresse och påverkar. För att göra detta måste vi känna våra medlemmar och deras förväntningar. Vi vill komma så nära medlemmarna som

Våra medlemmar representerar det mångskiftande näringslivet i Egentliga Finland. Det är vår stora utmaning, men samtidigt vår stora möjlighet.

möjligt när vi kan. Evenemangen fungerar inte bara som en kontakt mellan medlemmarna och handelskammaren, utan utgör också en möjlighet för medlemmarna att lyssna på aktuella frågor och en viktig plattform för nätverksbyggande. Vi får regelbundet höra att nätverksbyggande och sammanstrålning är en bra kärna i vår verksamhet och att det borde finnas ännu mer av den varan. VAR MED DU OCKSÅ Man kan delta i handelskammarens verksamhet på flera sätt. De mest aktiva medlemmarna är aktiva och påverkar i utskotten eller fullmäktige och går på årsmöten två gånger om året. Kostnadsfria morgonmöten med kaffe erbjuder en bra möjlighet att lyssna på aktuella frågor och bygga nätverk med andra aktörer. Våra medlemmar får kvalitetsutbildning till bra medlemspris. Om du vill kan du även bjuda med andra medlemmar till ditt företags morgonmöten. Om du har ont om tid kan du läsa våra kommunikéer och kanske delta i webinarer. Vi har en bred och mångsidig medlemsbas. Våra medlemmar representerar det mångskiftande näringslivet i Egentliga Finland. Det är vår stora utmaning, men samtidigt vår stora möjlighet. Få andra organisationer kan erbjuda ett liknande nätverk och möjligheten att bygga nätverk för sina medlemmar. Få ut det mesta av oss!

Kaisa Leiwo Verkställande direktör Åbo handelskammare

9


From one good year to another The Turku Chamber of Commerce has experienced two historical years. In 2017, we turned 100 years old, which we celebrated by, among other things, donating EUR 100,000 for the development of education and research in the Turku region. Our 101st year of operations, i.e. the year 2018, was a year of exceptional growth and activity. More than 150 members joined the Turku Chamber of Commerce in 2018 and the number of members rose to above 1,700. We are happy and deeply humbled by this growth. At the same time, our member satisfaction improved and surpassed the magic customer feedback value of 4 by increasing to 4.2. The satisfaction of our training customers rose all the way to 4.5. This is particularly delightful—growth has not happened at the cost of member satisfaction, but we have maintained our service quality despite the strong growth numbers. We have set the same goal for 2019. We want to serve old and new customers to the best of our ability. MEMBERSHIP SERVICES AT THE CENTRE OF EVERYTHING In 2018, we organised nearly 50 free member events with almost 1,500 participants. Our committees with approximately 300 members met up more than 40 times. We visited member companies almost 100 times and organised 50 fee-based training events. These activities are not self-evident, but the core of our operations. We supervise our members’ interests and influence on their behalf. To be able to do this work, we must know our members and their expectations. We want to be as close as possible to our members whenever possible. Our events also function as the members’ contact point to the Chamber of Commerce, as a chance to hear about current topics and as a significant networking platform. We regularly get feedback on how networking and encountering people is an excellent core for our operations and how there could even be more of it. JOIN OUR OPERATIONS! You can participate in the Chamber of Commerce’s operations in many ways. The most active members act and influence in the committees or the council and attend annual meetings twice a year. Our free morning coffee sessions offer a chance to hear about current topics and network with other actors. Our members can participate in our high-quality trainings for an affordable member’s fee. You can even invite other members to have a morning coffee at your company. If you are busy, see our announcements and participate in our webinars. Our member base is wide and varied. Our members represent the entire range of commerce in Southwestern Finland. This is our biggest challenge, but also a huge opportunity. Few other organisations can offer a similar network and networking possibilities to their members. Make sure to use us to the fullest!

Kaisa Leiwo CEO Turku Chamber of Commerce

10

Our members represent the entire range of commerce in Southwestern Finland. This is our biggest challenge, but also a huge opportunity.


ILMOITUS

Meyer Turun uusi nosturi nopeuttaa uusien, entistä isompien laivojen tuotantoa merkittävästi.

Meyer Turun tuotanto kaksinkertaistuu – jo nyt se on suurempi kuin koskaan telakan historiassa Meyer Turun tilauskirjoissa on sitovia laivatilauksia vuoteen 2024 asti. Ne ulottuvat telakan tietojen mukaan pidemmälle kuin millään muulla teollisuusyrityksellä Suomessa. Vahva tilauskanta varmistaa jatkon kasvutarinalle, joka alkoi vuonna 2014 omistajanvaihdoksesta. Lähivuosina nähdään yhä suurempien ja edistyksellisempien laivojen lipuvan mereen Pernosta. Turun telakan historian huippuvuosi oli aiemmin vuonna 2010, jolloin viimeinen suurista Karibian-risteilijöistä valmistui, mutta se on nyt auttamatta historiaa. Meyer Turun tuotanto on jo nykyisellään suurempi kuin vuonna 2010, ja se kaksinkertaistuu viiden seuraavan vuoden aikana. Uusien laivojen koko on 180–200 bruttovetoisuustonnia, eli peräti kaksinkertainen viime vuosina valmistettuihin laivoihin verrattuna. Ensimmäisinä isoista laivoista on jo aloitettu Costa Cruises -varustamon Costa Smeraldan ja Carnival Cruise Lines -varustamon Mardi Gras -risteilijöiden rakentaminen. Uusien tilausten toimittaminen edellyttää Meyer Turulta lukuisia muutoksia tuotantoon. Niitä valmistellaan vaiheittain 200 miljoonan euron investointiohjelmalla. Ensimmäinen toteutunut investointi oli Piikkiö Worksin hyttitehtaan modernisointi vuonna 2016. Se on kaksinkertaistanut vuosittaisen valmistuskapasiteetin yli 6 000 hytti- ja kylpyhuoneyksikköön. Toinen investointi toteutui toukokuussa 2018, kun telakalla otettiin käyttöön uusi 1 200 tonnin nosturi. Sen nostokyky on kolminkertainen vanhaan nosturiin verrattuna. – Uuden nosturin avulla pystymme nopeuttamaan laivan runkovalmistusta merkittävästi, sillä suurlohkojen esivalmistusta voidaan jatkaa terästehtaan tuotantohalleissa entistä pidemmälle ennen niiden siirtämistä ulos, Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly kertoo. Lisäksi telakkayhtiö investoi tuotannon eri vaiheiden tehostamiseen. Eniten tehostetaan alkupään tuotantoa, johon lisätään esimerkiksi automaattisia hitsauslinjastoja.

– Automatisoinnin lisääminen lisää koulutustarpeita, kun työnkuvat muuttuvat. Kaikki työtehtävämme ovat hyvin erikoistuneita, joten massakoulutus ei palvele meitä, vaan meidän on koulutettava henkilökuntaa itse. Investointien ja prosessimuutosten läpivieminen vaatii myös uutta työvoimaa projektinhallintaan ja suunnitteluun, Mylly sanoo.

"JOKAINEN TÄÄLLÄ VALMISTUVA LAIVA ON PROTOTYYPPI." Meyer Turussa on omaa henkilökuntaa noin 2 000, vähän yli puolet toimihenkilöitä. Yhtiön lähes kaikki työsuhteet ovat vakituisia, eikä vuokratyöntekijöitä käytetä. Ulkomaalaisia työntekijöitä on noin 50. Laivojen arvosta noin 80 prosenttia tulee verkoston kautta, ja telakalla työskentelee päivittäin myös noin 3 000 verkoston työntekijää, joista neljännes on ulkomaalaisia. – Rekrytoimme vuosittain noin 200 uutta työntekijää, ja korkeakoulutettujen suhteellinen määrä on kasvanut viime vuosina. Palkkaamme joka vuosi useita kymmeniä insinöörejä ja diplomi-insinöörejä suunnitteluun, projektijohtoon ja työnjohtoon. Laivojen kotimaisuusaste on korkea, noin 80 prosenttia, Mylly kertoo. Telakka tarvitsee monien muidenkin alojen kuin meriteollisuuden osaajia. Pääasiassa teknistä osaamista ja tietynlaisia syväosaajia. – Laivat ovat monipuolisia, ja niissä on esimerkiksi omat vedenpuhdistuslaitokset ja jätteenpolttolaitokset. Tarvitsemme esimer-

kiksi energia-, sähkö-, IT- ja ilmastointiosaamista ja lisäksi hotelli-, ravintola-, teatteri- ja huvipuisto-osaamista, jotta pystymme ostamaan ja suunnittelemaan niihin tarvittavia kokonaisuuksia, Tapani Mylly selittää. Aina ei löydy valmiita lahjakkuuksia, ja Meyer Turulla on useita yhteistyösopimuksia eri oppilaitosten kanssa ympäri Suomea. – Työ telakalla on vaativaa, koska jokainen täällä valmistuva laiva on prototyyppi, Tapani Mylly toteaa.

Tapani Myllyn mukaan telakan koulutustarpeet lisääntyvät automaation myötä.


TURUN KAUPPAKAMARI

Turun kauppakamari palvelee Kauppakamari on koko elinkeinoelämän yhteistyöorganisaatio. Kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Toimialueemme on Varsinais-Suomen maakunta, ja alueorganisaatiomme käsittää Salon, Uudenkaupungin ja Loimaan kauppakamariosastot, jotka hoitavat alueellista edunvalvontatyötä, neuvontaa ja palvelutoimintaa. Kauppakamarin toimielimet ovat keskeinen vaikuttamisen ja verkostoitumisen paikka. Turun kauppakamarin valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat mukaan lukien 48 jäsenyrityksen johtohenkilöä. Valtuusto valitsee vuosittain kauppakamarin hallituksen jäsenet ja valiokunnat. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi vähintään viisi ja enintään neljätoista jäsentä. Hallitus valmistelee kannanotot ja kirjelmät. Kauppakamariosastoilla on omat hallituksensa. Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Turun kauppakamarissa varsinainen vaikutustyö tapahtuu noin 300 luottamushenkilön voimalla 10 valiokunnassa. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita. Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi. Valiokunnat tapaavat säännöllisesti, keskustelevat ajankohtaisista aiheista ja vaikuttamisen tavoitteista sekä järjestävät seminaareja ja palkitsevat ansioituneita yrityksiä. Kauppakamarilla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, kauppakamarin valtuusto, tilintarkastajat ja edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan.

reilusti normaalia edullisempaan hintaan on merkittävä etu jäsenyritysten henkilöstölle. Verkostoitumistilaisuudet Kauppakamari järjestää jäsenilleen verkottumistilaisuuksia, joissa jäsenyritysten edustajat voivat tavata toisiaan ja kauppakamarin henkilökuntaa. Kevät- ja syyskokouksessa on sääntömääräisten asioiden lisäksi aina puheenvuoro ajankohtaisesta elinkeinoelämää koskevasta aiheesta. Jäsenten aamukahvitilaisuuksia järjestetään säännöllisesti eri jäsenyrityksissä. Tilaisuudessa isäntänä toimiva yritys esittelee toimintaansa, ja osanottajilla on erinomainen mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai tavata vanhoja tuttuja kahvikupin äärellä. Ulkomaankaupan asiakirjat Kauppakamarin asema asiakirjojen myöntäjänä ja vahvistajana on tunnustettu. Kauppakamarit ovat maailmanlaajuinen organisaatio, ja niihin luotetaan kaikkialla maailmassa. Vahvistaessaan asiakirjan kauppakamari vakuuttaa, että asiakirjasta ilmenevät seikat ovat totuudenmukaisia. Asiakirjoissa esiintyvistä tiedoista on aina esitettävä sellaiset selvitykset, että kauppakamari voi vakuuttua tietojen oikeellisuudesta. Ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistukseen on tarjolla sähköinen palvelu www.e-vientiasiakirjat.fi. Palvelun kautta vahvistetaan jo suurin osa Turun kauppakamarin vahvistamista asiakirjoista. Kauppakamarin myöntämän alkuperätodistuksen tarkoituksena on osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten vaatimusten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Erityistodistuksia ovat esim. full confidence- todistukset, force majeure -todistukset sekä suositukset vientiyrityksille ja vientihenkilöstölle. Muita todistuksia tehdään räätälintyönä.

PALVELUT

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä.

Maksuton lakineuvonta

Ulkomaankauppaa koskeva neuvonta

Turun kauppakamari tarjoaa jäsenyrityksilleen maksutonta neuvontaa juridisissa kysymyksissä, työsuhdeasioissa ja verotuksen alaan liittyvissä kysymyksissä.

Ulkomaankaupan asiakirjoihin liittyvää neuvontaa antaa Turun kauppakamarissa asiakirjasihteeri. Toimiston palvelutehtäviin kuuluu myös Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) julkaisujen välittäminen.

Asiantunteva koulutus Välimiesten nimeäminen Kauppakamarin järjestämän ajantasakoulutuksen avulla jäsenyritysten henkilökunnalla on mahdollisuus päivittää tietonsa muuttuneista kirjanpidon, verotuksen ja palkkahallinnon asiakokonaisuuksista. Muita keskeisiä koulutusaiheita ovat elinkeinoelämää koskevan lainsäädännön muutokset ja ulkomaankauppaan liittyvät kysymykset. Seminaareja järjestetään myös esimiestyöstä, palveluista ja työyhteisön hyvinvointiin kuuluvista asioista. Kauppakamari järjestää myös maksuttomia tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Koulutustilaisuuksien korkea laatu, huippuasiantuntijoiden osaaminen ja käytännönläheinen näkökulma yhdistettynä 12

Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen riitojen ratkaisutapa elinkeinoelämän riitatilanteissa. Välityslauseketta käytetään erityisesti yritysten välisissä sopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä, yhteisöjen säännöissä sekä kansainvälisissä sopimuksissa. Kauppakamarin yhteydessä toimii välityslautakunta, joka nimeää hakemuksesta välimiehiä, kun välityssopimuksessa tai välityslautakunnalle on muuten annettu tehtäväksi välimiesten nimeäminen.


TURUN KAUPPAKAMARI

Julkaisut Kauppakamari julkaisee painettua Kauppakamari-lehteä neljä kertaa vuodessa. Lehti sisältää ajankohtaisia artikkeleita jäseniä ja elinkeinoelämää koskevista asioista kuten verotuksesta, työsuhdeasioista, kansainvälisistä ja EUasioista sekä lainsäädännöstä. Turun kauppakamarin Vuosikirja ja kontaktit -julkaisu ilmestyy vuosittain. Siinä on tiivis tietopaketti kauppakamarin toiminnasta ja VarsinaisSuomen elinkeinoelämästä. Hakemisto-osasta löytyvät kaikki jäsenyritykset. Toimialahakemisto sisältää luettelon tuotteiden ja palvelujen tarjoajista. Kauppakamarin päivitettävät kansiot ja verkkopalvelut Kauppakamarin jäsenetuna on mahdollisuus hankkia ajantasaista tietoa muun muassa henkilöstö- ja palkkahallinnosta, kirjanpidosta ja verotuksesta, yhtiöoikeudesta sekä vientiin ja tuontiin liittyvistä käytännön kysymyksistä. Kauppakamarin päivitettävät kansiot ja verkkopalvelut ovat laajoja mutta selkeitä ja käytännönläheisiä oppaita päivittäisen työsi tueksi. Niitä on saatavina verkkoversiona osoitteessa www.kauppakamaritieto.fi. Tuotteiden sisältöä päivitetään jatkuvasti lainsäädännön ja liike-elämän käytäntöjen muutoksia vastaaviksi, jotta käyttäjä löytää palvelusta ajantasaisen ja luotettavan tiedon työnsä tueksi. Myös tuotevalikoimaa päivitetään säännöllisesti vastaamaan käyttäjien tarpeita. Uusimpana tuotteena www.kauppakamaritieto.fi-palveluun on lisätty ajan tasalla olevan verolainsäädännön sisältävä Yrityksen verolait -osio. Verkkopalvelujen ja kansioiden lisäksi kauppakamarista on saatavilla jäsenhintaan runsaasti ajankohtaista ja käytännönläheistä ammattikirjallisuutta mm. talous- ja

henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Tuotteista vastaa Helsingin seudun kauppakamari. Keskuskauppakamarin ansiomerkit Keskuskauppakamarin ansiomerkki on julkinen ja säilyvä huomionosoitus hyvälle työntekijälle. Lakiin perustuva Keskuskauppakamarin ansiomerkki on myös virallinen tunnustus koko maan elinkeinoelämältä. Ansiomerkkejä on myönnetty jo vuodesta 1929. Keskuskauppakamari myöntää myös elämäntyömerkkiä ja rautaista ansiomerkkiä. Hyväksytyt tavarantarkastajat (HTT) Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Ohjesääntö on tarkastustoiminnan perusta. Keskuskauppakamarin tavarantarkastuslautakunta ohjaa ja valvoo tavarantarkastustoimintaa. Lisätiedot www. kauppakamari.fi. Kansainväliset kontaktit Teemme aktiivisesti yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: • pohjoismainen kauppakamariverkosto • Eurochambres - The Association of European Chambers of Commerce and Industry • ICC International Chamber of Commerce kansainvälinen kauppakamari • WCN Word Chambers Network - kauppakamarien maailmanlaajuinen tietoportaali • WTCA – World Trade Centers Association

13


TS-Yhtymä on varsinaissuomalainen viestintäkonserni, jonka päätoimialat ovat kustannustoiminta sekä viestintä- ja painopalvelut.

ts-yhtyma.fi

www.varsinaisbitumi.fi

Tehdään hyvä huominen.

HUOPAKATTOJEN AMMATTILAINEN PALVELUT Varsinaisbitumi Oy on OY huopakattojen VARSINAISBITUMI on yhteistyöEUROGUM-katot kumppaneineen huopakattojen johtava johtava ammattilainen Lounais-Suomesammattilainen maassa. Asennamme Huolto- ja sa. Asennammekoko teollisuusja liikekiinteollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä kuntoarviopalvelut teistöjen sekä taloyhtiöiden EUROGUMtaloyhtiöiden EUROGUM-katot Vuosihuoltosopimukset katot pitkällä kokemuksella. pitkällä kokemuksella. Koulutus ja konsultointi

Kysy myös suosittua vesikattojen vuosiTeemme myös kaikenlaisten kattojen huoltopakettiamme. Palvelumme huoltotöitä, lumenpudotusta sekäkäsittää kaikki kattomateriaalit ja kattotyypit. kuntoarvioita.

na

i S b i t u mi

o

o

m

al

oe

Su

ht o

va

www.tok.fi

Si

y

r

YHTEYSTIEDOT Varsinaisbitumi Oy Verstaskatu 15, ÄLÄ TURHAAN HUOLEHDI KATOSTASI! 20360 Turku ÄLÄ TURHAAN ANNA MEIDÄNHUOLEHDI TEHDÄ SE.KATOSTASI! p. 02 4690 250 ANNA MEIDÄN TEHDÄ SE. varsinaisbitumi@varsinaisbitumi.fi

ain en vaih

t


ILMOITUS

Uusikaupunki tavoittelee kasvua 20 300 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2030 mennessä Uusikaupunki on ainutlaatuinen yhdistelmä historiaa ja tulevaisuutta. Se on idyllinen 400-vuotias pikkukaupunki, mutta samaan aikaan vireä nykyaikainen kaupunki, jota halutaan kehittää ja kasvattaa voimakkaasti. Kasvutavoite perustuu huolella harkittuun strategiaan ja kestäviin arvoihin. Sellaisiin, jotka saavat uudet asukkaat viihtymään pysyvästi ja luovat puitteet hyvälle elämälle. Voiko vanha kaupunki toimia kuin tuore startup-yritys? Uudenkaupungin kasvutavoite on asetettu start-upien tapaan korkealle – 20 300 asukasta vuonna 2030 tarkoittaa peräti 35 prosentin kasvua. Mutta siihen uskotaan lujasti, ja tavoitteen hyväksi ollaan valmiita paiskimaan töitä monta vuotta. Aivan samoin kuin start-upeissakin. Toisaalta kaupungissa on paljon vahvuuksia, jotka aloittavilta yrityksiltä puuttuvat. Esimerkiksi työpaikkojen määrä on jo parin viime vuoden aikana kasvanut yli 35 prosenttia. Valmet Automotivella on luonnollisesti ollut keskeinen rooli, mutta myös kaupungin muu teollisuus ja elinkeinoelämä on ollut vahvassa kasvussa. Tuhansien uusien työpaikkojen tarjoaminen on aivan poikkeuksellista, joten kiinnostus niihin on nostanut kaupungin näkyvyyttä mediassa vähintään saman verran. Nyt kaupungilla on ainutlaatuinen tilaisuus hyödyntää julkisuuden tuoma tunnettuus ja edesauttaa myönteisen kehityksen kierrettä. Uudessakaupungissa käy vakituisesti työssä noin 1 500 ihmistä seutukunnan ulkopuolelta, ja kaupunki toivoo, että mahdollisimman moni muuttaisi sinne pysyvästi ja toisi perheensäkin. Monipuolisia työpaikkoja on jo nyt autotehtaan lisäksi useampi sata muissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. – Nyt on kysymys työpaikkojen määrän ja väestön kasvun toisiaan tukevasta kehityksestä. Elinkeinotoiminnan monipuolisuutta pyritään lisäämään, ja tarvitsemme osaavaa työvoimaa ja innovaatioita. Meillä on vakaa halu turvata alueen vientiyritysten potenti-

aalisen kasvun toteutuminen parantamalla kilpailukykyä ja laajentamalla vientiteollisuuden kivijalkaa. Muutos vie luonnollisesti aikaa, mutta se on mahdollinen, Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen toteaa. Asumiseen Uusikaupunki tarjoaa aidon kaupunkiympäristön, ja asumistavan voi valita vanhasta puutalosta, kerros- tai omakotitalosta joko maaseutumaisesta tai kaupunki-

”KASVUA HAETAAN HALLITUSTI JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄEN” maisesta paikasta, tai jopa meren rannalta. Vapaa-ajanviettoon vaihtoehtoja tarjoavat esimerkiksi vilkas kulttuurielämä, monet harrastusmahdollisuudet ja hyvät ulkoilumaastot. – Rakennuskanta on riittävä ja asuntopula on hellittämässä, sillä omistusasunnot ovat alkaneet kiinnostaa ja vuokra-asuntoja on vapautunut. Lisäksi asuntoja rakennetaan lisää. Täällä on myös helppo asua, koska välimatkat ovat lyhyet, ja lapset voivat helposti pyöräillä harrastuksiin, Heinonen kertoo. Viihtymiselle tärkeitä ovat riittävät palvelut ja yhteisö, joka hyväksyy erilaisia kulttuureja ja arvoja. Siksi kasvua haetaan hallitusti ja yhteistyötä kehittäen. Olennaista on avoin viestintä ja yhteisöllisyys. Uusi, Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä toteutettava etäoppimispiste on yksi investointi tulevaisuuteen. – Sinne tulee modernit ICT-järjestelmät,

joista on yhteydet tietokantoihin, yhteistä työtilaa, Skype-tilat sekä lähiopetustiloja. Vakkasuomalaiset nuoret voivat siellä osallistua AMK-tutkintoihin johtavaan koulutukseen tarvitsematta välttämättä muuttaa muualle. Tarkoitus on tehdä myös alueen yritysten kanssa yhteistyötä harjoittelupaikkojen järjestämiseksi, Jarkko Heinonen sanoo. Etäoppimispiste antaa entistä paremmat edellytykset myös aikuisopiskeluun työn ohessa. Ensimmäiset opiskelijat voivat aloittaa jo syksyllä 2019.

#UKI20300 KOROSTAA PERUSARVOJAAN TUNNETUN LAULUN SANOJA LAINATEN: Yhteisöllisyys - "juuri oikeenlaista kemiaa" Tavoitteellisuus - "hei, ei se riitä et on mukavaa, sen täytyy olla paljon parempaa" Rohkeus - "siinä täytyy olla unelmii" Luottamus - "ei siitä muuten mitään tuliskaan"


TURUN KAUPPAKAMARI

Turun kauppakamarin jäsenmaksuperusteet 2019 YRITYKSET

VALTION JA KUNTIEN LIIKELAITOKSET Jäsenmaksu 460 euroa.

Henkilökunnan lukumäärän mukaan Alin jäsenmaksu 226 euroa, ylin 4873 euroa.

KUNNAT 29 senttiä/asukas

Henkilöstömäärä € 1–4 231 5–9 308 10–19 436 20–49 651 50–99 978 100–199 1937 200–499 3794 500– 4970 ALAORGANISAATIOT, TYTÄR- JA SISARYHTIÖT TMV. Kauppakamarialueella toimivien, kokonaishenkilömäärän mukaan maksavien yritysten alaorganisaatiot, tytär- ja sisaryhtiöt: jäsenmaksu 231 euroa.

Small enough to care, big enough to deliver

Alin jäsenmaksu 231 euroa. YHDISTYKSET, SÄÄTIÖT YM. Jäsenmaksu 231 euroa. HENKILÖT Henkilöjäsenmaksu 107 euroa.


Lempihotellisi Turussa Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone on aistikas ja eläväinen boutiquehotelli keskellä Turkua. Modernisti 1920-luvulta tähän päivään tuotu yllätyksellinen klassikko. Heittäydy hellään hoivaamme, me palvelemme sinua huolella ja huomaavaisesti. Nautiskele Turun uniikin kaupunkikulttuurin tunnelmasta. Hotellin eläväisestä elämästä. Siemaile lasillinen kuplivaa. Syö jotain hyvää. Helli itseäsi hemmottelevalla vaahtokylvyllä ja nukahda muhkean Solo-vuoteemme syliin.

Aamulla sinua odottaa Turun paras aamiainen artesaanituotteineen.

Solo Upstairs - ihastuttavat tilat tapaamisiin Jos mielessäsi on rento kokous, unohtumaton lanseeraus- tai juhlatilaisuus tai tyylikkäät pikkujoulut, Solo Upstairs tarjoaa niihin ylelliset ja nostalgiset tilat. Valittavissa neljä erilaista tilaa - Coco, Bellini, Ella ja Mimosa, jotka yhdessä toimivat 160 henkilölle.

Gunnar Eatery & Bar on aikaa itselle ja ystäville Vahva osa Gunnarin tarinaa on paikallisuus, ekologisuus ja eettsyys. Ravintolan erikoisuutena on käsityönä turkulaisen puiston vuorijalavasta toteutettu Chef ’s Sharing Table 8 henkilölle. Pöydässä pääset nauttimaan yllätysmenusta ja kohtaamaan uusia, kiinnostavia ihmisiä. Sharing on kuin kupliva juoma, joka saa hymyn kasvoille.

Humalistonkatu 2 Turku, sokoshotels.fi


ILMOITUS

OP Turun Seudun varatoimitusjohtaja Petteri Rinne toivoo, että alueen yritykset investoisivat enemmän kehitykseensä, erityisesti digitalisaation ja robotiikan hyödyntämiseen.

Toimialueen vireä kehitys siivitti pankin ennätyskasvuun Asiakkaidensa omistama pankki OP Turun Seutu kasvoi vuonna 2018 talousalueen positiivisen vireen myötä nopeasti ja kasvatti markkinaosuuttaan. Uusia luottoja myönnettiin noin miljardi euroa eli viidennes enemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja luottokannat kasvoivat nopeasti. Myönnetyt rahoitukset vahvistavat sekä asiakkaiden että alueen talouden suotuisaa kehitystä edelleen. Positiivinen rakennemuutos on tuonut Turun seudulle lisää työpaikkoja, ja uusia ihmisiä muuttaa alueelle. Ilmiö on vilkastuttanut alueen rakentamisen yli valtakunnan keskiarvon. – Olemme osaltamme rahoittaneet uusia rakennuskohteita paljon, ja OP Ryhmä on Lounais-Suomen markkinajohtaja sekä asuntoluotoissa että yritysluotoissa. Uusia asuntoluottoja myönnettiin viime vuonna kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja yritysluottojen vastaava kasvu kipusi peräti 31 prosenttiin, varatoimitusjohtaja Petteri Rinne sanoo. Hän korostaa, että pankkitoiminta on luottamusbisnestä. Asiakkaiden luottamusta on rakennettu pikku hiljaa vuosien varrella. – Paikallisen pankin toiminta on kasvollista, ja yritysasiakkaille nimetään oma yhteyshenkilö. Tutulle henkilölle on helppo soittaa, vaikka myös pankin muut asiantuntijat voivat tarvittaessa hoitaa asiakkaan asioita. Asiakaskohtaamisista tosin enää vain murto-osa tapahtuu kasvokkain pankin palvelupisteissä, ja asuntoluottohakemuksistakin suurin osa tehdään verkon kautta. Mekin olemme vuosien saatossa sulkeneet toimipisteitä asiakaskysynnän voimakkaiden muutosten vuoksi, mutta olemme edelleen läsnä kaikilla toimialueemme paikkakunnilla. Lisäksi uutena asiana olemme tänä vuonna laajentaneet Kauppatorin palvelupisteen aukioloa myös lauantaihin. Lauantaineuvotteluun pääsee ajanvarauksella, Rinne kertoo. Uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen panostetaan paljon, ja yhä useampi asiakas haluaa asioida mobiilisti. Esimerkiksi Pivo-palvelu on kehitetty yksityishenkilöiden

väliseen nopeaan mobiilimaksamiseen, ja jatkuvasti kehittyvään OP-Mobiilin asiakkaamme ovat olleet erityisen tyytyväisiä. ICT-toimintojen kehittäminen vaatii valtavasti resursseja, ja se on OP Ryhmässä vastuutettu ryhmän keskusyhteisölle. – OP Ryhmä on niin Suomen kuin Euroopan mittakaavassa erittäin vakavarainen pankkiryhmä. Kehitys on ollut verraten tasaista jo yli sadan

”PANKKIRYHMÄN KEHITTÄMISESSÄ OLLAAN OLTU JOHDONMUKAISIA JA ENNUSTETTAVIA” vuoden ajan, mutta OP Ryhmä on aina vahvistunut erityisen merkittävästi yhteiskuntaa ravistelleiden kriisien, kuten laman, pörssikuplan puhkeamisen ja finanssikriisin jälkimainingeissa. Pankkiryhmän kehittämisessä ollaan oltu johdonmukaisia ja ennustettavia, ja ennustettavuus onkin yksi liiketoimintamme tärkeimmistä vaateista. Se on osaltaan mahdollistanut markkinaosuutemme kasvun. Olemme saattaneet olla edellä kilpailijoitamme, Rinne arvioi. Asiakkaiden tyytyväisyys on OP Turun Seudulle todella tärkeää, ja sen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Taloustutkimuksen syksyllä 2018 tekemistä tutkimuksista* käy ilmi, että sekä henkilö- että yritysasiakkaat mieltävät pankin vastuulliseksi ja luotettavaksi. Lisäksi paikallisuus ja kotimaisuus olivat henkilöasiakkaiden mielikuvien kärkiviisikossa.

– Varsinais-Suomen Maakuntaennuste, jonka toteutamme yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa, tuo meille tietoa yritysten näkemyksistä. Viimeisen ennusteen mukaan 70 prosentilla yrityksistä ei ollut tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle, vaan investoinnit rahoitetaan kassavirralla tai niitä ei tehdä lainkaan. Mielestäni yritysten kannattaisi investoida kehitykseensä, erityisesti digitalisaation ja robotiikan hyödyntämiseen, sillä ne koskettavat kaikkia, myös pieniä yrityksiä. Puhutaan paljon disruptiosta eli eri alojen väliset rajat murenevat. Jos tulee uusia, tehokkaasti digitalisaatiota hyödyntäviä yrityksiä, voi muuten olla vaikea vastata kilpailuun, Petteri Rinne aprikoi. Varsinaissuomalaiset yrittäjät arvioivat, että alueelle tulee tuhansia uusia työpaikkoja vuoden 2019 aikana. – Vanhojen yritysten rinnalle syntyy uusia innovatiivisia yrityksiä. Mekin olemme rahoittaneet lupaavia startupeja, ja toivomme niitä lisää. Juuri innovatiiviset yritykset luovat tulevaisuuden työpaikkoja. Siksi olisi myös tärkeää, että koulutus pysyy kehityksen kärjessä. Kannatan ehdottomasti diplomiinsinöörikoulutuksen saamista Turkuun. Se on tärkeää täällä toimiville yrityksille, ja erityisesti tulevaisuuden työvoiman saatavuuden kannalta, Petteri Rinne toteaa.

Turun Seudun Osuuspankki op.fi/turunseutu turun.seudun@op.fi p. 0100 0500 (ma-pe 8-22 ja la 10-16)

* Taloustutkimus Oy 12/2018: Turun Seudun Yrityspankit 2018 ja Turku Tänään 2018, Pankit


TURUN KAUPPAKAMARI

Turun kauppakamarin henkilöstö

Kaisa Leiwo

Miro Laaksonen

Maria Lindbom

Elina Virta

toimitusjohtaja 040 556 6697

yhteyspäällikkö 045 133 5586

koulutuspäällikkö 050 573 0370

koulutussihteeri 050 366 7962

Katri Kurkela

Pauliina Forsman

Riita Vesamäki

Satu Lehenberg

viestintäpäällikkö 041 506 9454

edunvalvontapäällikkö 040 730 9924

johdon assistentti 050 373 0689

asiakirjasihteeri (02) 274 3400

SALON KAUPPAKAMARIOSASTO

UKIN KAUPPAKAMARIOSASTO

LOIMAAN KAUPPAKAMARIOSASTO

Tiina Vainio

Annariina Aalto

yhteyspäällikkö

asiamies 044 778 2133

(opintovapaalla)

Raimo Rantanen asiamies 040 546 4100

Niina Nurmi asiamies 050 372 1132

050 321 2781

SÄHKÖPOSTIT OVAT MUOTOA: ETUNIMI.SUKUNIMI@KAUPPAKAMARI.FI

19


VUOSI 2018

TURUN PERUSTETTU

31.12.2018

1917

1726

MARRASKUUSSA

JÄSENTÄ

JÄSENINÄ

ALUEITTAIN

1619 YRITYSTÄ 20 KUNTAA 67 YHDISTYSTÄ 20 HENKILÖÄ

TURKU 1427 SALO 138 UUSIKAUPUNKI 97 LOIMAA 64

650 / 1–9 HENKILÖÄ YRITYSTEN 780 / 10–49 HENKILÖÄ KOKO (HENK.)

20

232 / 50–199 HENKILÖÄ 64 / YLI 200 HENKILÖÄ

2018


VUOSI 2018

VUOSI 2018 LUKUINA

46

1432

JÄSENTILAISUUTTA VUODEN AIKANA

3067

ATA

LEIMATTUA ULKOMAANKAUPANKAUPAN ASIAKIRJAA

319 HENKILÖÄ TOIMI LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ

50

HENKILÖÄ KÄVI TAPAHTUMISSAMME

28

ATA

HYVÄKSYTTYÄ ATA CARNETASIAKIRJAA

411 MEDIAOSUMAA SANOILLA TURUN KAUPPAKAMARI

KOULUTUSTA VUODEN AIKANA

5 PALKINTOA MENESTYNEILLE YRITYKSILLE

44 VALIOKUNTIEN KOKOUSTA

21


VUOSI 2018

Nostoja vuodelta 2018 TAMMIKUU Yrityksiltä vihreää valoa uudelle musiikkitalolle

Varsinaissuomalaiset yritykset varautuneet hyvin tietosuojaasetukseen

Turun kauppakamari kysyi Turun seudun matkailu-, ravitsemus- ja vähittäiskaupan alan yritysten mielipiteitä uuden musiikkitalon rakentamisesta. 68 prosenttia yrityksistä suhtautui positiivisesti uuden musiikkitalon rakentamiseen. Suuri osa yrityksistä arvioi kyselyssä uuden musiikkitalon tuovan kasvua matkailu- ja palvelualoille. Sen lisäksi, että musiikkitalo tarjoaisi modernit puitteet kulttuuritarjonnalle, uuden musiikkitalon nähtiin lisäävän Turun vetovoimaa kokous- ja kongressikaupunkina myös kansainvälisesti.

Suurin osa varsinaissuomalaisista yrityksistä oli varautunut 25. toukokuuta alkaen sovellettavaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Asetuksella on tarkoitus edistää kuluttajien asemaa uudistamalla sekä lainsäädäntöä että yritysten toimintatapoja. Turun kauppakamarin huhtikuussa 2018 toteuttamassa kyselyssä 80 prosenttia yrityksistä kertoi varautuneensa tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. 16 prosenttia vastaajista ei ollut vielä huhtikuussa ryhtynyt uudistuksen vaatimiin toimenpiteisiin, ja 4 prosenttia ei osannut kommentoida asiaa.

HELMIKUU

KESÄKUU

Turun kauppakamarin toimitusjohtajaksi Kaisa Leiwo Turun kauppakamarin vt. toimitusjohtajana edellisestä marraskuusta alkaen toiminut kauppatieteiden lisensiaatti Kaisa Leiwo jatkoi helmikuusta eteenpäin Turun kauppakamarin toimitusjohtajana. Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Matti Rihkon mukaan päätös oli selkeä: ”Hallitus on ollut tyytyväinen Leiwon toimintaan vt. toimitusjohtajana ja halusi näin vakinaistaa hänet”.

Matkailuvaliokunta: Historian museo vanhaan kaupunkiin – tukisi keskustavisiota Turun kauppakamarin matkailuvaliokunnan mielestä Turkuun toteutettava Historian museo pitäisi sijoittaa Turun Vanhan kaupungin alueelle Vanhan Suurtorin ja Turun Tuomiokirkon läheisyyteen. Valiokunta perusteli museon sijoittamista Vanhaan kaupunkiin alueen suurella matkailupotentiaalilla. Matkailuvaliokunta ehdotti myös, että museo voitaisiin toteuttaa mobiilisti siten, että eri puolilla kaupunkia voisi sijaita mobiileja näyttelypisteitä historiallisesti merkittävien tapahtumapaikkojen ja rakennusten luona. Museoon voitaisiin sijoittaa pysyvästi myös suosiota saanut Turku palaa -näyttely. 22

HUHTIKUU

Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää muutoksia koulutusjärjestelmään Koulutusjärjestelmä on muutettava joustavaksi ja reagointikykyiseksi, vaativat kauppakamarit kesäkuussa. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen yrityksille vaatii, että koulutusjärjestelmän sisäiset raja-aidat puretaan ja elinikäinen oppiminen mahdollistetaan. Pula osaavasta työvoimasta on noussut kasvun esteeksi erityisesti Varsinais-Suomessa.


VUOSI 2018

Loimaan seutu tarvitsee luonnontieteellistä osaamista

Salon kauppakamariosaston asiamieheksi Annariina Aalto

Loimaan kauppakamariosasto piti luonnontiedelukion erityisluvan hakemista Loimaalle perusteltuna ja merkittävänä asiana seutukaupungin yrityksille ja elinkeinoelämälle. Kauppakamariosasto lausui toukokuussa puoltavasti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hakeman luonnontiedelukion koulutustehtävän puolesta.

Salolainen Annariina Aalto aloitti Salon kauppakamariosaston uutena asiamiehenä elokuussa. Aalto hoitaa tehtävässään muun muassa Salon kauppakamariosaston jäsen- ja sidosryhmäyhteyksiä, osallistuu alueen yleiseen edunvalvontaan ja koordinoi osaston viestintää.

SYYSKUU Fölin runkolinjastosuunnitelmassa kehitettävää Turun kauppakamari otti kantaa Turun runkolinjastosuunnitelmaan. Kauppakamari toivoi lausunnossaan lisää yhteyksiä erityisesti kasvavalle Kupittaan alueelle. Myös Turun keskustan pysäkkien sijoittelua olisi mietittävä uudelleen.

ELOKUU Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Varsinais-Suomen alueelta viisi hanketta Kauppakamarit laativat listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Varsinais-Suomen alueelta mukana olivat Tunnin juna, Turun kehätien, Valtatie 8:n ja Valtatien 9 Turku–Tampere-välin parantaminen sekä Kirjalansalmen sillan korjaaminen yhdistettynä Kaarinan läntisen ohikulkutien suunnitteluun. Kauppakamarit muistuttivat, että niin vientireittien sujuvuus kuin työssäkäynti kärsii, mikäli luvattu rahoitustason nosto lykkääntyy. 23


VUOSI 2018

Nostoja vuodelta 2018 LOKAKUU Runkoverkkoasetus vaarantaa suomalaisen vientiteollisuuden Turun ja Tampereen kauppakamarit vaativat yhdessä alueen yritysten kanssa Turku–Toijala-radan sisällyttämistä rautateiden runkoverkkoon. Turku–Toijala-radan sisällyttäminen runkoverkkoon on välttämätöntä maamme vientiteollisuudelle. Turku–Toijala-rata on merkittävä Etelä-Suomen kasvukolmiolle ja sen kestävälle kasvulle. Työvoiman liikkuvuuden ja elinkeinoelämän toimivuuden turvaamisessa radalla on suuri merkitys. Satamaliikenteen lisäksi Turku–Toijala-radan sisällyttäminen runkoverkkoon on oleellista Varsinais-Suomen raskasta raideliikennettä käyttävän teollisuuden logistiikalle.

MARRASKUU Turun kauppakamari ja Föli lahjoittivat jouluiloa 50 perheelle Turun kauppakamari lahjoitti 50:lle Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukitoiminnoissa mukana olevalle perheelle lippupaketit Turun Messukeskuksessa joulun alla sijainneeseen Pomppulinnamaailmaan. Sisäänpääsyn lisäksi perheet saivat myös Turun seudun joukkoliikenne Fölin lahjoittamat bussimatkat Messukeskukseen ja takaisin. Lahjat ohjattiin lasten iloksi MLL:n Varsinais-Suomen piirin tukihenkilötoiminnan kautta.

JOULUKUU Kauppakamarit julkistivat hallitusohjelmatavoitteensa – Ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja työllisyyden pullonkauloihin Kauppakamarit vaativat seuraavan hallituksen ottavan asialistalleen ilmastonmuutoksen torjunnan. Turun kauppakamari penää rohkeutta suurien raideinvestointien tekemiseen. Esimerkiksi Tunnin juna on yksi nopeimmista ilmastoteoista, jonka hallitus voi tehdä. 24

Turku–Toijala-rata sisällytettiin runkoverkkoasetukseen. Liikenneja viestintäministeriö (LVM) antoi asetuksen marraskuun lopussa.


VUOSI 2018

KOULUTUS- JA VERKOSTOITUMISTILAISUUDET 2018 16.1. Tietosuoja-aamiainen Uudessakaupungissa

14.6. Naantalin Musiikkijuhlat kauppakamarin jäsenille

16.1. Vierailu Viking Gracelle Turun Korjaustelakalla

28.8. Kestävä kehitys – kasvua liiketoimintaan

19.1. Vientipalkinnon julkistaminen

30.8.–1.9. Turun Eurooppa-foorumi

23.1. Turun kauppakamarin valiokuntien yhteinen kokous

3.9. SOTE-uudistus – missä mennään?

23.1. Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssi

5.9. Kasvua taloudellisen selkeyden avulla

24.1. PK-yrityksen tietosuojan ABC

9.9. Uusien jäsenten aamukahvit

30.1. Salo CyberTalks

11.9. Liikkeenjohdon päätöksenteko ja investointilaskelmat

6.2. Resilienssin kehittäminen parantaa kilpailukykyä ja tuottavuutta!

11.9. Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssi

14.2. Jäsentilaisuus Loimaalla

19.9. Uusien jäsenten aamukahvit

14.2. Maahantuonnin arvonlisäverotuksen muutokset 2018

19.9. Hyvin suunniteltu budjetti

6.3. Wake-Up Talks

20.9. Myynnin kannattavuus ja hinnoittelulaskelmat

7.3. Kauppakamarilounas

21.9. Facebook-markkinointi – uudet keinot kanavan

8.3. TEEMA2018 8.3. EU:n uusi tietosuoja-asetus HR:n näkökulmasta

25.9. Wake-Up Talks

12.3. EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaikutukset

27.9. Varttuneen väen IT-koulutus

markkinointiin ja digitaaliseen liiketoimintaan

28.9. Ulkomaankaupan asiakirjat – sujuva vienti

13.3. Edustusmenot sekä henkilökunnan palkitseminen

yrityksen tuloverotuksessa

3.10. Modernin Myynninjohtamisen Musta vyö 4.10. HHJ Puheenjohtajakurssi

14.3. Jäsenaamukahvit: isäntänä Tempur Oy

9.10. Tulorekisteri käyttöön 2019 – mikä muuttuu?

11.4. Digitaalisuus ja alustatalous teknologiateollisuuden

10.10 Yhdenvertaisuus ja henkilötietojen käsittely työpaikalla 16.10. Positiivinen rakennemuutos haastaa kunnat

mahdollisuuksina 12.4. Jäsenaamukahvit Turun seudun puhdistamolla

17.10. Valiokuntien yhteistilaisuus: AI & VR – tekoälyä bisnekseen

18.4. Johtajaklubi

23.10. Controllerin Excel -raportointi

21.3. Osakassopimus

23.10. Ammatillinen koulutus uudistuu -kiertue

22.3. Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssi

24.10. Vaikuttava viestintä

28.3. Kauppa 2020 – miten menestyä?

25.10 Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisista syistä

19.4. Excel tehokäyttöön

26.10. Kauppakamarilounas Andersin kanssa

20.4. Uusien jäsenten aamukahvit

30.10. Jäsentilaisuus Timberwisella

24.4. Turun kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous

30.10. Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssi

25.4. Sujuvat kansainvälisen kaupan toimitukset ja

31.10. Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä 31.10. Elinkeinoelämän foorumi

dokumentoinnit 27.4. Verkkokaupalla globaaliksi pk-yrittäjäksi

1.11. Työaikalain pelisäännöt

3.5. Liikkeenjohdon päätöksenteko ja investointilaskelmat

13.11. Vientikaupan rahoitus -kasvukiertue

9.5. Jäsenaamukahvit Accountorilla

15.11. Hallitus ja strategian toteuttaminen

15.5. Kykeneekö yrityksesi kasvamaan osaajapulan keskellä?

20.11. Turun kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous 21.11. Jäsenaamukahvit: isäntinä Aktia & Veritas

15.5. KV-kaupan info: Destination Poland 16.5. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä

muuttuessa

21.11. Wake-Up Talks 21.11. Turun kauppakamari <3 nuorkauppakamarit

17.5. Kauppakamarin logistiikkapäivä

22.11. Vuosilomalaki A:sta Ö:hön

17.5. Tulorekisteri käyttöön 2019 – mikä muuttuu?

27.11. Jäsenaamukahvit Ukissa

22.5–23.5 SHIFT 2018

28.11. Tilinpäätös- ja veropäivä 2018

22.5. Palkanlaskijan päivä

28.11. Innovaatioista ja yhteistyöstä uutta kasvua

23.5. Rahoitusiltapäivä – asiaa vaihtoehtoisesta rahoituksesta

12.12. Ennakkoperintä 2019

6.6. Controllerin Excel -raportointi

13.12. Tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen yrityksen arjessa

6.6. Aamukahvitilaisuus Kauppakeskus Skanssissa

13.12. Osakeyhtiön tilinpäätös

7.6. Leuka ylös ja selkä suoraksi -liikuntailtapäivä

19.12. Uusien jäsenten jouluglögit

7.6. Käytännön vinkit: näin otat haltuun tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset

25


PALKINNOT 2018

Turun kauppakamarin myöntämät palkinnot vuonna 2018 ICT-TEKO ICT-valiokunta

Raisioagro Oy ”Raisioagro on esimerkillisesti onnistunut digitalisoimaan perinteistä toimialaa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tuotantoprosessiin on tuotu analytiikkaa ja prosessia automatisoitu. Lisäksi tuottajan kykyä seurata taloutta ja tehdä päätöksiä dataan pohjautuen on parannettu.”

VARSINAIS-SUOMEN SATASET Yhteistyössä Turun Sanomat Valmet Automotive Oy ”Vuonna 2017 työntekijämääräänsä eniten lisäsi Valmet Automotive Oy, joka palkkasi ennätykselliset yli 2000 uutta henkilöä. Yritys nousi samalla myös maakunnan suurimmaksi yksityiseksi työnantajaksi. ”

Raisioagro Oy:n toimitusjohtaja Perttu Eerola vastaanotti palkinnon ICTvaliokunnan järjestämässä TEEMA2018-seminaarissa maaliskuussa.

VUODEN LOGISTIIKKAYRITYS Yhteistyössä LOGY ry Varsinais-Suomi Rolls-Royce ”Yrityksen autonomisten laivojen tutkimus- ja kehityskeskuksen perustaminen Turkuun tukee täysin uudenlaista kehitysekosysteemiä. Kehityskeskus on synnyttämässä alueelle merkittävän uuden logistiikan alan osaamiskeskittymän sekä uusia korkean lisäarvon työpaikkoja, mikä vahvistaa kansainvälistä huippuosaamista Turun seudulla. ”

ELINKEINOPOLIITTINEN KUNTAPALKINTO

Valmet Automotive Oy:n henkilöstöjohtaja Tomi Salo vastaanotti palkinnon Turun kauppakamarin kevätkokouksessa huhtikuussa.

Elinkeinopolitiikanvaliokunta Salo IoT Campus ”Salo IoT Campus on merkittävästi edistänyt Salon kaupungin elinkeinoelämän kehittymistä ja nousua sekä kohentanut alueen yritysilmapiiriä. Salon IoT Campus on osoitus ennakkoluulottomasta ja innovatiivisesta tavasta edistää alueen elinkeinoelämää ja sen toimintaedellytyksiä sekä uuden yritystoiminnan syntymistä alueelle.”

VIENTIPALKINTO Kansainvälistymisvaliokunta Pemamek Oy ”Kansainvälistymisvaliokunta päätti yksimielisesti osoittaa palkinnon tänä vuonna Pemamek Oy:lle. Yritys on erinomainen esimerkki vahvasta ja hyvässä vauhdissa olevasta varsinaissuomalaisesta vientiyrityksestä." 26

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen luovutti vientipalkinnon Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikoselle sekä toimitusjohtaja Jaakko Heikoselle. Kuvassa (vas.) myös kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Vuorinen.


Itämeri on Viking Linelle sydämenasia Ihmiset ovat oppineet kunnioittamaan herkkää Itämerta, ja moni yritys tekee työtä puhtaamman Itämeren puolesta. Yhteistyö Itämeren suojelemiseksi on tuottanut tulosta. Työtä on silti vielä paljon tehtävänä. Näin Viking Line on mukana Itämeren suojelutyössä.

Roottoripurjeen antaman lisätehon ansiosta saadaan huomattavia polttoainesäästöjä. Samalla putoavat ympäristölle haitalliset päästöt.

Jäte- ja pilssivesiä ei lasketa mereen.

Laivoilla syntynyttä ruokajätettä hyödynnetään biokaasun tuotannossa. Lajittelematonta jätettä käytetään energiantuotantoon jätteenpolttolaitoksissa.

Viking Grace on maailman ensimmäinen matkustaja-alus, joka käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua.

Laivojen hanoihin ja suihkuihin on asennettu vettä säästävät suuttimet.

Ravintoloissa tarjottava kala pyydetään kestävistä kalakannoista.

Laivoissa ei käytetä ympäristölle haitallisia pohjamaaleja. Sukeltajat puhdistavat laivojen pohjat harjaamalla ne.

Vikingline.com


ILMOITUS

Maan alla toimivien kaivoskoneiden toimintavarmuus on tärkeää, mutta Sandvik on markkinajohtajana kärjessä myös digitalisaation, robotisaation ja sähköisten koneiden kehityksessä.

Maailmanlaajuinen toiminta pitää Sandvikin vireänä – ja mahdollistaa kansainvälisen uran Kaivoskoneosaaminen ja lujat asiakassuhteet ovat tehneet Sandvikin Turun tehtaasta maanalaisten kaivoskoneiden markkinajohtajan, sillä 40 prosenttia maanalaisten kaivosten lastaus- ja kuljetuskoneista on Sandvikin toimittamia. Toiminta on koko ajan ollut kannattavaa, mutta vuonna 2016 tehdasta oltiin aikeissa lakkauttaa. Turun yksikön vahvuudet vakuuttivat kuitenkin emoyhtiön. Nyt toiminta jatkuu entistä vahvempana ja yhtä kansainvälisenä kuin ennenkin. Sandvikin Turun tehtailla valmistetaan valtavia kaivoskoneita, jotka kuljettavat raskaita kivikuormia kaivoksissa ympäri maailmaa. Maanalaisiin kaivoksiin myydään joka vuosi maailmassa 1 000–2 000 lastaus- ja kuljetuskonetta, joista Sandvik myy noin 40 prosenttia. Ketterät koneet liikkuvat ahtaissa kaivoskäytävissä kasvavassa määrin automaattisesti ohjattuina. Automatisointi lisää turvallisuutta ja tuottavuutta ja mahdollistaa monipuolisen tietojen keruun. Sandvikin Turun yksikkö kuuluu maailmanlaajuiseen Sandvik Groupiin, jonka juuret ovat Sandvikenissä Ruotsissa ja ulottuvat vuoteen 1862 asti. Konsernin liikevaihto on noin 100 miljardia Ruotsin kruunua, ja henkilökuntaa on 42 000. Turun yksikkö kuuluu Mining and Rock Technology- (kaivos- ja kiviteknologia) liiketoiminta-alueeseen, jonka kehitys oli konsernin tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2018 hyvin nousujohteista; tilauskanta kasvoi 15 ja operatiivinen tulos 42 prosenttia. Turun tehtaan teollinen tuotanto alkoi Ara-kaivinkoneista vuonna 1971 ja vaihtui 1980-luvulla kaivoskoneisiin. Vuonna 1988 yritys fuusioitiin Tamrockiin, ja vuonna 1998 Sandvikiin. Turussa suunnitellaan ja valmistetaan itse kiven kuljettamiseen kehitettyjen kaivoskoneiden rungot, hitsataan ja koneistetaan ne ja yhdistetään alihankkijoilta hankittuihin osiin. Henkilökuntaa on noin 500. Suomessa Sandvikilla on tehtaat myös Tampereella ja Lahdessa. Tampereella valmistetaan maanalaisia ja -päällisiä porauslaitteita ja siellä sijaitsee teknologian osaamiskeskus,

koekaivos ja automaatiotoiminnot. Lahdessa toimii hydraulisia iskuvasaroita ja leikkurimurskaimia valmistava tehdas sekä osaamiskeskus iskuvasaroidenlisäksi seuloille ja syöttimille. Turun paikallisjohtaja, diplomi-insinööri Riku Kesäläinen vastaa Turun toimintojen lisäksi globaalin Load and Haul -organisaation henkilöstötoiminnoista. Hän tuli taloon pian valmistumisensa jälkeen, koska työ vaikutti

"KETTERYYS ON AVAINTEKIJÄ" mielenkiintoiselta, ja sellaisena se on pysynyt. Hän on viihtynyt kansainvälisessä työpaikassaan jo 30 vuotta. Tehtävät ovat parin - kolmen vuoden välein vaihtuneet toimialasta toiseen, ja uraan kuuluu myös pätkä Kanadassa ja esimerkiksi myynnin tuki ja tuotevastuutehtäviä, sekä paljon matkustusta eri puolille maailmaa. – Sandvik on ikkunapaikka globaaliin BtoBbisnekseen, jossa kilpailu on kovaa ja syklit ovat nopeita. Ketteryys on avaintekijä, sillä muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Sormi on oltava pulssilla koko ajan. Isoja trendejä on seurattava ja ymmärrettävä liiketoimintaa. Markkinajohtajana meidän on oltava kärjessä myös digitaalisuuden ja robotisaation sekä sähköisten koneiden kehityksessä, Kesäläinen kertoo. Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat nopeasti metallien kysyntään, ja koska eri metalleja

löytyy eri puolilta maailmaa, myös asiakaskunnan painopiste ja tarpeet muuttuvat koko ajan. Turun Sandvikin on nykyisin hyvä toimia, koska sinne on tullut paljon päätösvaltaa. Vuonna 2015, kun tehtaan lakkauttamispäätös oli kumottu, päätösvalta hajautettiin yksiköille ja nyt jokainen liiketoiminta-alue vastaa myös omasta tuloksestaan, markkinoinnista ja omista tuotteistaan. Lisäksi vuonna 2018 lakkautettiin keskitetty myyntiorganisaatio, ja eri myyntialueiden hallinnollinen vastuu jaettiin divisioonille. Turun vastuualueet ovat Etelä-Eurooppa, Lähi-Itä ja Meksiko. – Työn monipuolisuutta Turussa lisää se, että hoidamme koko ketjun kaivoskoneiden suunnittelusta tuotantoon ja ylläpitoon asti. Toimintavarmuus ja pitkälle viety automaatio ovat tärkeitä raskaissa kaivosolosuhteissa, ja niissä olemme erityisesti viime vuosina saaneet etumatkaa kilpailijoistamme. Uusimmissa tuotteissamme on kaikissa valmius täyteen automaatioon. Asiakassuhteet ovat yleensä pitkiä, sillä hyvin toimivaa yhteistyökumppania ei helposti vaihdeta, Riku Kesäläinen toteaa. Sandvik panostaa Turussa myös kestävään kehitykseen, ja energian käytön minimointiin. Kierrätys on viety erittäin pitkälle, ja tehdas on jätteestä kaatopaikkavapaa.


TOIMINTAKERTOMUKSET

TURUN

Valtuusto

45 jäsentä

Leino Liisa, teollisuusneuvos, Leino Group Oy, Salo Pulli Tapani, varatoimitusjohtaja, Meyer Turku Oy, Turku Saario Olli-Pekka, toimitusjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki, Turku Setänen Olli, aluejohtaja, Kesko Oyj Lounais-Suomen aluekeskus, Turku

Hallitus

15 jäsentä

Viranomaistoiminnot

Valiokunnat Elinkeinopolitiikan valiokunta ICT-valiokunta Finanssivaliokunta Kansainvälistymisvaliokunta Kauppavaliokunta Koulutus- ja työvoimavaliokunta Kuljetusvaliokunta Lakivaliokunta Matkailuvaliokunta Teollisuusvaliokunta Välityslautakunta

34 jäsentä + 3 yhteysjäsentä 33 jäsentä + 1 yhteysjäsen 21 jäsentä 22 jäsentä + 2 yhteysjäsentä 28 jäsentä 32 jäsentä 32 jäsentä 23 jäsentä 27 jäsentä 23 jäsentä + 3 yhteysjäsentä

Kulunut vuosi oli kauppakamarin 101. toimintavuosi. Kauppakamarin toimielimet olivat vuonna 2018 seuraavat:

Vaalivaliokunta

kokoonpano valitaan lakivaliokunnan jäsenistä 3 jäsentä

Kaikissa valiokunnissa oli myös nuorkauppakamarijäsen. Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan kuului 11 jäsentä Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä. Kevätkokouksen esitelmä: LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tom Liljeström alusti aiheesta Sijoitusympäristö: Kumpi määrää tahdin – talous vai politiikka? Syyskokouksen esitelmä: Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies alusti aiheesta Uudistumalla kasvua. Valtuusto kokoontui 3 kertaa ja hallitus 6 kertaa (ml. sähköpostikokoukset). Valiokunnat kokoontuivat yhteensä 44 kertaa. Hallituksen kokoonpano vuonna 2018 Rihko Matti, hallituksen puheenjohtaja Rinnevaara Jukka, toimitusjohtaja, I varapuheenjohtaja Essen Peter, varatoimitusjohtaja, II varapuheenjohtaja Arve Minna, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki, Turku Frimodig Marita, tehtaanjohtaja, RTL-Inductives Oy, Uusikaupunki Hakala Jussi, toimitusjohtaja, Liedon Säästöpankki Oy, Lieto Halme Hanna, toimitusjohtaja, Wallac Oy, Turku Heikonen Pekka, hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy, Loimaa Herrala Elina, johtaja, Satamat ja terminaalit, Neste Oyj, Naantali Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Raisio Oyj, Raisio Langh Linda, toimitusjohtaja, Pesupalvelu Hans Langh Oy, Piikkiö

Ulkomaankaupan asiakirjat ATA carnet Vientitodistukset

2018 2017 28 22 3067 3624

Jäsenet Turun kauppakamarissa oli 31.12.2018 1726 jäsentä (31.12.2017 jäseniä 1565). Niistä 64 kuului Loimaan kauppakamariosastoon, 138 Salon kauppakamariosastoon ja 97 Uudenkaupungin kauppakamariosastoon. Jäseniä poistui tilikauden aikana pääasiassa konkursseista, fuusioista ja yritystoiminnan lopettamisesta johtuen yhteensä 131 kpl ja uusia jäseniä liittyi samaan aikaan 292 (+161). Jäsenmaksuperusteet Jäsenmaksuperusteet vuonna 2018 ovat olleet seuraavat: Liikelaitokset Henkilökunnan lukumäärän mukaan, alin jäsenmaksu 226 euroa, ylin 4873 euroa Henkilökunta 1–4 5–9 10–19 20–49 50–99 100–199 200–499 500–

€ 226 302 427 638 959 1899 3720 4873

Alaorganisaatiot, tytär- ja sisaryhtiöt tmv. Kauppakamarialueella toimivien, kokonaishenkilömäärien mukaan maksavien yritysten alaorganisaatiot, tytär- ja sisaryhtiöt: jäsenmaksu 226 euroa

29


TOIMINTAKERTOMUKSET Henkilökunta Valtion ja kuntien liikelaitokset Jäsenmaksu 451 euroa Kunnat 28,0 senttiä/asukas, alin jäsenmaksu 226 euroa Yhdistykset, säätiöt ymv. Jäsenmaksu 226 euroa Henkilöt 107 euroa

Kaisa Leiwo, toimitusjohtaja (vt toimitusjohtaja 7.2.2018 saakka) Kurkela Katri, viestintäsuunnittelija Laaksonen Miro, yhteyspäällikkö Lindbom Maria, koulutuspäällikkö (Turun Viestintäkamari Oy) Lehenberg Satu, asiakirjasihteeri Mäkikalli Jaana, WTC-päällikkö (31.7.2018 saakka) Rautanen Leena, kirjanpitäjä Vainio Tiina, yhteyspäällikkö (vanhempain- ja opintovapaalla) Vesamäki Riitta, johdon assistentti Virta Elina, koulutussihteeri (Turun Viestintäkamari Oy) Virri Paula, johtaja, juridiikka

Salon kauppakamariosasto Jäsenet Vuosi 2018 oli Salon kauppakamariosaston 72. toimintavuosi. Osastoon kuului kertomusvuoden lopussa 119 jäsentä. Osaston toiminta-alueena ovat Salon ja Someron kaupungit.

Valiokunnissa ovat toimineet:

Hallitus

Elinkeinopolitiikan valiokunta toimitusjohtaja Jyrki Sjöholm

Osaston puheenjohtajana toimi teollisuusneuvos Liisa Leino, ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Kalle Isotalo ja toisena varapuheenjohtajana pankinjohtaja Teemu Alanko.

Kuljetusvaliokunta toimitusjohtaja Ralf Hellsberg

Hallituksen jäsenet: toimitusjohtaja Vesa Harilo kauppaneuvos Jukka Hulkkonen (tammi–maaliskuu) palvelujohtaja Sari Huuhka toimitusjohtaja Juhani Huupponen (tammi–kesäkuu) kaupunginjohtaja Lauri Inna toimitusjohtaja Lasse Jokinen kauppaneuvos Esko Jääskeläinen hallituksen pj. Kirsti Kirjonen toimitusjohtaja Esko Lammervo (tammi–kesäkuu) toimitusjohtaja Olli Lehti toimitusjohtaja Jyrki Niinistö (tammi–kesäkuu) toimitusjohtaja Tuomo Niskanen (tammi–kesäkuu) toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen Kauppakamariosaston asiamies vaihtui 1.8.2018. Marika Herranen hoiti tehtävää tammi–heinäkuun ajan ja elokuun alusta asiamiehenä on toiminut Annariina Aalto. Hallituksen kokouksiin kutsuttuina ovat vuoden aikana olleet: puheenjohtaja Milla Forsman toimitusjohtaja Jouni Hautala toimitusjohtaja Eetu Koski palvelujohtaja Susanna Sahakangas toimitusjohtaja Petri Siviranta Edustus Turun kauppakamarissa ja Keskuskauppakamarissa Turun kauppakamarin hallitukseen ja Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan on kuulunut teollisuusneuvos Liisa Leino. Turun

30

kauppakamarin valtuustoon ovat kuuluneet Esko Jääskeläinen ja Kalle Isotalo.

Teollisuusvaliokunta toimitusjohtaja Vesa Harilo Talousvaliokunta Osaston talousasiat on käsitelty puheenjohtajistossa ja hallituksessa. Talousvaliokunta ei ole kokoontunut vuoden 2018 aikana. Osaston omaisuus on sijoitettuna kolmeen pankkiin (Lounaismaan OP, Handelsbanken ja Nordea). Kokoukset Osaston varsinaisia kokouksia pidettiin toimintavuonna sääntöjen mukaisesti kaksi. Kevätkokous pidettiin 28.3.2018 Leino Groupilla. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin osaston toimintakertomus ja tilinpäätös. Varsinaisen kokouksen päätteeksi kuultiin veroasiantuntija, finanssineuvos Elina Pylkkäsen esitys vuonna 2020 voimaan tulevasta kiinteistöverouudistuksesta. Osaston syyskokous pidettiin 22.10.2018 IoT Campuksen tiloissa. Kokouksessa tehtiin henkilövalinnat sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Kokouksen jälkeen kuultiin Turun kauppakamarin toimitusjohtajan Kaisa Leiwon kertomana Turun kuulumiset. Pääpuhujana syyskokouksessa oli asiantuntija Pirkko Vuori Verohallinnosta aiheenaan ”Valmistautuminen tulorekisteriin”. Osaston hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi ja puheenjohtajisto kolme kertaa. Hallituksen kokousten teemoina olivat mm. Salon imago, liikenneinfra ja paikallinen vaikuttaminen. Wake up Talks ja muut jäsentilaisuudet Osasto osallistui 30.1.2018 Salon kaupungin järjestämän ensimmäisen Salo Cyper Talks -tilaisuuden markkinointiin yhdessä alueen muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa.Osasto jatkoi vuoden


TOIMINTAKERTOMUKSET aikana jäsenistölle tarkoitettuja verkottumistilaisuuksia. Vuonna 2018 järjestettiin kolme jäsenistön Wake up Talks -tilaisuutta eri jäsenyhdistyksien tiloissa. 31.5. Wake Talks up -tilaisuus keskittyi aiheeseen: ” Tietoturvauhat eilen, tänään ja ehkä huomenna". Puhujina toimivat F-Secure Oyj:n tietoturva-asiantuntija Juha-Matti Heljaste ja Field Sales Manager Ville Korhonen. Tilaisuus pidettiin Iot Campuksella. 21.8. Isännöi Someron Säästöpankki aamukahvitilaisuuden aiheesta ”Yrityksen rahoituksen erilaiset mahdollisuudet – asiakaslähtöinen lähestyminen yrityksen rahoitukseen”. Puhujina Petteri Elo Säästöpankista ja Juha Lehto Työeläkeyhtiö Elosta. 25.9. Wake up Talks pidettiin Salon Seurahuoneella. Tilaisuudessa keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi päivitti Keskuskauppakamarin uudistumisesta ja kehittämisestä. 21.11. Wake up Talksin isäntänä oli Rantalainen & Wahlsten. Tilaisuudessa asiantuntija Mikael Hedlund kertoi kuulijoille, miten verotuksen muutokset ja yrityksen ajankohtaiset asiat vaikuttavat yritysten toimintaan vuonna 2019. Kaavatyöryhmän toiminta Kaavatyöryhmä on Salon kauppakamariosaston ja Salon yrittäjien yhteinen työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella lausuntoehdotuksia pyydetyistä Salon kaavoitusta koskevista asioista päättäville elimille. Kauppakamariosastoa kaavatyöryhmässä vuonna 2018 edustivat Olli Lehti ja Pertti Vuorio. Alueen yrittäjäyhdistyksistä kaavatyöryhmään kuului kuusi jäsentä sekä kaavoitusasiantuntijana puheenjohtaja Ismo Saari kaupunkisuunnittelulautakunnasta. Kaavatyöryhmä piti vuoden aikana kolme kokousta. Kaavatyöryhmä valmisteli lausuntoehdotuksen Salon kaupungin pyynnöstä Salon keskustan katuympäristöllisestä yleissuunnitelmasta. Lausunnossa todettiin muun muassa, että Salon nykyinen keskusta asiointi- ja ostoskohteena on toimiva sekä nykyinen Salon tori on hyvä, mutta toimivuutta voisi parantaa lisäämällä vision esittämällä tavalla valaistusta ja vesi/ sähköpisteitä. Kaavatyöryhmä totesi, että ajokiellot ja katuvarsiparkkipaikkojen poisto asiointikohteen läheltä heikentävät ydinkeskustaa asiointi- ja ostoskohteena ja että Salo tarvitsee autoliikenteen kieltävien kävelykatujen sijaan jaettu katutila -toteutuksia.

Lisäksi kaavatyöryhmä pohti asemakaavamuutosta Länsirannan katualueella, sillä aiempaa luonnosta oli uudelleenkäsittelyssä muutettu. Työryhmän mukaan muutokset eivät kuitenkaan olleet niin merkittäviä, että asiassa olisi ollut uutta lausuttavaa. Elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen Yrityssalo Oy:ssä osastolla on kaksi hallituspaikkaa. Vuonna 2018 osaston edustajina toimivat hallituksen jäsenet Liisa Leino (varalla Esko Lammervo) ja Vesa Harilo (varalla Kalle Isotalo). Yhteistyö nuorkauppakamarin kanssa Salon Nuorkauppakamarin puheenjohtaja on ollut kutsuttuna osaston hallituksen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Osasto tukee taloudellisesti Nuorkauppakamarin aluekokouksen järjestämistä Salossa maaliskuussa 2019. Salon kaupungin ja kauppakamari osaston yhteistyö Syksyllä 2018 Salon kaupunki hyväksyi uuden elinkeinopoliittisen ohjelman (EPO). Osasto osallistui aktiivisesti ohjelman kehittämiseen. Hyväksynnän jälkeen käynnistyi myös virallisesti EPO:n jalkauttaminen. Osaston puheenjohtaja kuuluu EPOtoimikuntaan, joka seuraa ohjelman tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Osasto osallistui ja allekirjoitti kattavan tavoitesopimuksen yhdessä Salon kaupungin, Yrityssalon, alueen muiden yrittäjäjärjestöjen ja Nuorkauppakamarin kanssa. Sopimuksessa linjataan kuuden fokusalueen kautta yhteistyöalueet, joiden tavoitteena on, että Salo on Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki vuonna 2023. Puheenjohtaja Liisa Leino ja asiamies Annariina Aalto ovat edustaneet Salon kauppakamariosastoa kaupungin, kauppakamarin ja yrittäjien yhteisissä, säännöllisesti noin kerran kuussa järjestettävissä tilaisuuksissa. Osaston toimisto Osaston toimisto muutti marraskuussa IoT Campukselta Stara Consulting Group Oy:n tiloihin osoitteeseen Örninkatu 15 B, Salo

31


TOIMINTAKERTOMUKSET

Loimaan kauppakamariosasto Toiminta-alue, jäsenistö ja hallitus                                       Loimaan kauppakamariosaston toiminta-alueena on Loimaan seutukunta, ja jäsenistöön kuului kertomusvuoden lopussa 63 jäsentä. Osaston puheenjohtajisto 2018 Pekka Heikonen, hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Mylén, K-Mylén Oy II varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja, Vallox Oy    Osaston hallituksen jäsenet 2018 Ala-Laurinaho Ari, asiakasvastuullinen johtaja, Nordea LounaisSuomen yrityskonttori Godenhielm-Nars Karin, myyntijohtaja, Dinolift Oy Huttunen Timo, toimitusjohtaja, Lännen Tractors Oy Järvinen Tero, toimitusjohtaja, Nordic Traction Oy Kaukonen Mika, toimitusjohtaja, Domus Oy Pullinen Juha, toimitusjohtaja, Loimaan Osuuspankki Raikkonen Juhani, puheenjohtaja, Loimaan Seudun Nuorkauppakamari Ry Rantala Jari, kaupunginjohtaja, Loimaan kaupunki Ruohola Jyrki, palvelujohtaja, Accountor Loimaa Oy Savo Aapo, toimitusjohtaja, Hunajayhtymä Oy Tevasaari Jouko, apulaisrehtori, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida Loimaa Tunkkari Matti, kehittämisjohtaja, Loimaan kaupunki

Kuljetusvaliokunta kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, Loimaan kaupunki Matkailuvaliokunta toimitusjohtaja Kirsi Viitala, Matkatoimisto Matka-Viitala Teollisuusvaliokunta toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja, Vallox Oy Valiokuntapaikat Loimaan Seudun Nuorkauppakamarilla: Elinkeinopolitiikan valiokunta, Tanja Uusitalo, Someron kaupunki ICT-valiokunta, Siiri Oivanen, Brand Agency Bunda ICT-valiokunta, Tuija Virtanen-Ylinen, Etteplan Design Center Oy Kokoukset Kauppakamariosaston varsinaisia kokouksia pidettiin toimintavuonna 2018 sääntöjen mukaisesti kaksi. Kevätkokous järjestettiin huhtikuussa 2018 Loimaan Seurahuoneella. Kokouksessa kuultiin Turun Ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan ajankohtaisia näkemyksiä koulu- ja yritysyhteistyöstä. Osaston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin marraskuussa 2018 Ravintola Loimirannassa, jolloin kokousvieraana oli Silo ai:n perustajajäsen Ville Hulkko kertomassa tekoälystä.

Kauppakamariosaston asiamies ja toimisto Osastoasiamies Niina Nurmi Kauppakamariosaston toimisto sijaitsee osoitteessa Heimolinnankatu 10 B (II krs), 32200 Loimaa. Yhteystiedot: p. 050 372 1132, niina.nurmi@kauppakamari.fi

Kauppakamariosaston hallitus kokoontui kahdesti sekä työvaliokunta lukuisia kertoja. Työvaliokunnan kokoontumisissa linjattiin osaston toimintaa koskevia asioita, edunvalvontaa ja seudun kehittämiseen liittyviä asioita ja uusia hankkeita.

Kauppakamariosaston edustajat

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Osaston edustajat Keskuskauppakamarin ja Turun kauppakamarin toimielimissä 2018 Keskuskauppakamarin valtuuskunta hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen Turun kauppakamarin valtuusto asiakkuusjohtaja Jyrki Ruohola toimitusjohtaja Kari Mylén Turun kauppakamarin hallitus hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen Elinkeinopoliikan valiokunta toimitusjohtaja Aapo Savo, Hunajayhtymä Oy Kansainvälistymisvaliokunta Petteri Ylinen, Lännen Tractors Oy 32

Koulutus- ja työvoimavaliokunta kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen, Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä

Loimaan kauppakamariosaston edunvalvontatyö vuonna 2018 oli Loimaan seudulla monipuolista. Osasto piti aktiivisesti liikenneinfraan ja kulkuyhteyksiin, positiiviseen rakennemuutokseen, työvoiman saatavuuteen, teknisen korkeakoulutuksen tarpeeseen ja yleisesti seutukuntien yritysten toimintaedellytyksiin liittyvää keskustelua yllä yhdessä Turun kauppakamarin kanssa. Maaliskuun 2018 alussa loimaalaiset valtuustoryhmien edustajat olivat vaihtamassa ajatuksia kauppakamariosaston kanssa seudun kehittämisestä ja edunvalvontatyöstä. Huhtikuussa 2018 elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Loimaalla kuulemassa elinkeinoelämän ajatuksia seudun kehittämisestä. Aiheina olivat muun muassa positiivisen rakennemuutoksen tuomat mahdollisuudet seutukunnille. Raideyhteyksien kehittämisen merkeissä kauppakamariosaston asiamies vieraili yhdessä Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtasen ja kansanedustaja Olavi Ala-


TOIMINTAKERTOMUKSET Nissilän kanssa huhtikuun alussa VR:n pääkonttorilla johdon tapaamisessa. Ehdotus kahden työmatkavuoron lisäämisestä Toijala- radalle otettiin positiivisesti vastaan. Lokakuussa Loimaan osasto yhdessä muiden seutukaupunkien osastojen ja Turun kauppakamarin kanssa tapasi varsinaissuomalaisia kansanedustajia. Keskusteluissa aiheina olivat seutukaupunkien ajankohtaiset teemat ja koko alueen menestys. Loimaan teemat olivat muun muassa VT9, Turku– Toijala -ratayhteys, osaava työvoima, koulutus ja yhteistyön kehittäminen. Loppuvuonna kauppakamarin toimesta todettiin erittäin huolestuttava asia valtakunnallisen runkoverkkoesityksen osalta, sillä Turku-Toijala –rataosuus oli jätetty esityksestä

Yrittäjät ry:n, Alastaron Yrittäjät ry:n, Loimaan Seudun Nuorkauppakamari ry:n, Loimaan Seudun Yrittäjänaiset ry:n, V-S TE-toimiston Loimaan toimipaikan ja Loimaan Lehden edustajien kanssa. Ajankohtaisten teemojen lisäksi tapaamisissa on ollut useita eri toimialojen yritysesittelyjä. Osasto järjesti omia paikallisia verkostoitumis- ja ajankohtaistilaisuuksia edelleen vuonna 2018. Novida Loimaa isännöi helmikuussa osastomme jäsentilaisuutta, jonka aiheena kuultiin ammatillisen koulutuksen uudistuminen yrityselämän näkökulmasta. Lokakuussa jäsentilaisuus pidettiin Loimaan Timberwisella. Osaston omien jäsentilaisuuksien lisäksi Turun kauppakamarin monipuoliset tapahtumat ja koulutukset olivat jäsenyritystemme käytettävissä.

Loimaan yhteisosasto Turun RekryExpossa marraskuussa 2018.

pois. Turun ja Tampereen välinen radan todettiin olevan elinkeinoelämän kannalta erittäin merkityksellinen väylä, joka loppuvuoden vahvalla edunvalvontatyöllä saatiinkin mukaan runkoverkkoesitykseen. VT9-tiehanketta varten osasto on tehnyt pitkäjänteistä vaikuttamistyötä muun muassa eri poliitikkojen ja avainministereiden kanssa. Aiheen tiimoilta tavattiin vuonna 2018 lukuisia kertoja paikallisia kansanedustajia ja Loimaan kaupungin johtoa. Suunnittelurahoja myönnettiin tiehanketta varten Turun ja Tampereen välille kaikkiaan 20 miljoonan edestä. Edunvalvontatyötä tehtiin vuonna 2018 niin Turun kauppakamarin, kuin myös Tampereen kauppakamarin kanssa entistä tiiviimmin. Monipuolista paikallista yhteistyötä ja verkostoitumista Loimaan kauppakamariosaston edustus on perinteisesti kokoontunut kuukausittain koolle Loimaan kaupungin ja elinkeinoelämän aamukahvitilaisuuksiin kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohdon, yrityspalveluyksikön, Loimaan

Alueen oppilaitosten kanssa tehtiin vahvaa yhteistyötä edellisvuosien tapaan. Vuonna 2018 Loimaan kauppakamariosasto antoi puoltavan lausunnon Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hakeman luonnontieteisiin suuntautuvan erityisen koulutustehtävän puolesta. Mukana lausunnon laatimisessa oli myös kauppakamariosaston jäsenyrityksiä. Vuonna 2018 Loimaan kauppakamariosasto oli aktiivisesti mukana toteuttamassa Loimaan Lehden ja Loimaan kaupungin kanssa Loimaan seudun pendelöinti- ja mielikuvatutkimusta. Kyselytutkimuksella tavoiteltiin tietoa Loimaan kaupungin vetovoimasta ja seudun elinvoimasta asuin- ja työpaikkakuntana. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat seudun asukkaiden lisäksi Loimaan seudulla työssäkäyvät ulkopaikkakuntalaiset. Tutkimuskokonaisuudesta saatujen tulosten perusteella lähdettiin loppuvuonna 2018 suunnittelemaan seudun houkuttelevuutta parantavaa toimenpideohjelmaa tavoitteineen. Lisäksi kauppakamariosaston oli mukana suunnittelemassa ja kommentoimassa Loimaan kaupungin uutta strategiaa ja viestintäsuunnitelmaa. 33


TOIMINTAKERTOMUKSET Osasto oli vuoden 2018 aikana lisäksi mukana tukemassa lukuisia seudun tapahtumia yhteistyössä seudun muiden toimijoiden kanssa. Heinäkuussa 2018 kauppakamariosasto oli näkyvillä Okra 2018 -tapahtumassa Loimaan osastolla. Osaston messuteema oli "Töihin Loimaalle!" ja teemaa hyödynnettiin vielä loppuvuoden muissakin tapahtumissa. Loimaan kauppakamariosasto ja Loimaan kaupunki olivat myös jälleen mukana koordinoimassa Turun RekryExpon yhteisosastoa, jossa mukana olivat jäsenyritykset Dinolift, Lännen Tractors, Pemamek ja Novida. Loimaan yhteisosasto oli jälleen onnistunut näkyvyystempaus koko seudulle ja sen yrityksille. Marraskuussa osasto oli asiantuntijapanoksella mukana tukemassa kasvuhaluisia mikroyrityksiä Kasvun Portaat –pilotissa yhdessä Loimaan kaupungin yrityspalveluiden ja Loimaan seudun Osuuspankin kanssa. Loimaan kauppakamariosaston runsas medianäkyvyys lisäsi toiminnan vaikuttavuutta. Vuoden 2018 osaston toimin-

Turun kauppakamarin hallitus vierailulla Loimaan Pemamekilla.

34

taa koskevia kirjoituksia, uutisia tai artikkeleita oli reilusti yli toistakymmentä kappaletta. Asiamiehen laatima jäsenistön uutiskirje ilmestyi vuoden 2018 yhteensä viisi kertaa, joiden lisäksi jäsenistölle kulki viestejä myös muita väyliä pitkin. Turun kauppakamarin viestintä tuki osaston näkyvyyttä muun muassa sosiaalisessa mediassa ja kauppakamarilehdissä. Osallisuudet Loimaan kauppakamariosasto oli yritysosakkaana Loimijokilaakson Jäähalli Oy:ssä. Lisäksi kauppakamariosasto osallistui edellisvuosien tapaan seudun urheilujoukkueiden tukemiseen.


TOIMINTAKERTOMUKSET

Uudenkaupungin kauppakamariosasto Jäsenet ja toimialue Uudenkaupungin kauppakamariosaston perustava kokous pidettiin 27. päivänä marraskuuta 1945, joten kertomusvuosi oli kauppakamariosaston 73. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 97. Osaston puheenjohtajisto 2018 Puheenjohtaja Marita Frimodig, tehtaanjohtaja RTL-Inductives Oy, Uusikaupunki I varapuheenjohtaja Mikko Poutanen, toimitusjohtaja Khimaira Oy, Uusikaupunki II varapuheenjohtaja Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja Laitilan Puhelin Osk., Laitila Hallituksen jäsenet 2018 Eskola-Buri Eija, päätoimittaja, Uudenkaupungin Sanomat Oy Hakala Timo, toimitusjohtaja, Taloushallinto Timo Hakala Oy Hukkanen Risto, johtaja, Valmet-Automotive Oy Kuusisto Raine, hallituksen puheenjohtaja, Amitec Oy Luukkonen Johanna, kaupunginjohtaja, Laitilan kaupunki Mäki Sami, toimitusjohtaja, Laserkeskus Oy Nieminen Juha-Pekka, toimitusjohtaja, Lounaisrannikon Osuuspankki Hevonoja Tommi, tehtaanjohtaja, Yara Suomi Oy Ruusola Sari, toimitusjohtaja, Kalannin Säästöpankki Saarinen Raimo, kauppias, K-Supermarket, Laitila Takala Anne, talousjohtaja, Uudenkaupungin kaupunki Tähtinen Rami, toimitusjohtaja, Vakka-Suomen Voima Oy Vainio Lasse, hallituksen puheenjohtaja, Seger Oy Kauppakamariosaston asiamiehenä toimi Raimo Rantanen, Ukipolis Oy:stä. Kauppakamariosaston hallitus kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa. Hallitus on käsitellyt ja ottanut kantaa elinkeinoelämän ajankohtaisiin asioihin ja päättänyt osaston toiminnasta. Osaston toimialueen edustajat kauppakamarin toimielimissä 2018 Keskuskauppakamarin valtuuskunta Marita Frimodig, tehtaanjohtaja Turun kauppakamarin valtuusto Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja Rami Tähtinen, toimitusjohtaja Johanna Kuusela, toimitusjohtaja Turun kauppakamarin hallitus Marita Frimodig, tehtaanjohtaja Kuljetusvaliokunta Lasse Oksanen, operatiivinen päällikkö Esa Soini, toimitusjohtaja Elinkeinopoliitiikan valiokunta Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja Jarkko Heinonen, elinkeinojohtaja

Teollisuusvaliokunta Risto Hukkanen, johtaja Mauri Kontu, toimitusjohtaja Lasse Aaltonen, toimitusjohtaja Kansainvälistymisvaliokunta Marko Mikkola, vientipäällikkö Työvoima- ja koulutusvaliokunta Tomi Salo, henkilöstöjohtaja Kauppakamariosaston kokoukset ja henkilövalinnat Varsinaisia vuosikokouksia pidettiin kertomusvuonna sääntöjen mukaisesti kaksi. Kevätkokous järjestettiin 23.3.2018 Pohitullin koululla, Uudessakaupungissa. Kokouksessa vahvistettiin toimin-takertomus ja tilinpäätös, päätettiin tuloksen kirjaamisesta sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2017. Kokouksen päätteeksi siirryttiin seuraamaan Korihait-Seagulls -peliä. Korisliiga-sarjan häntä-päässä majaillut Korihait oli saanut vieraakseen helsinkiläisen Seagullsin, joka puolestaan on ollut sarjan kärkijoukkueita. Molemmilla oli panosta pelissä ja ottelu muodostuikin varsin tasa-väkiseksi ja hyvätasoiseksi. Seagulls vei pelin laajemmalla pelaajamateriaalilla, mikä tuli esille aivan pelin lopussa. Kauden ailahtelevasti pelannut Korihait paransi otteitaan sarjan loppupuolella ja pysyi Korisliigassa. Syyskokous pidettiin 13.11.2018 Ammattiopisto Novidassa. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. sääntömääräiset asiat. Syyskokous teki seuraavat valinnat: Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin tehtaanjohtaja Marita Frimodig, RTL Inductives Oy. I varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mikko Pou-tanen, Khimaira Oy ja II varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, Laitilan Puhelin Osk. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin henkilöstöjohtaja Tomi Salo Valmet Automotive Oy. Hallituksesta jäi pois Risto Hukkanen. Syyskokouksen ohjelmana oli iltapäiväseminaari: Pk-yritysten digitaalisuus – tervetuloa todellisuuksien iltapäivään. Kyseessä on Ukipolis Oy:n seminaarisarja, missä kauppakamariosasto on toiminut kumppanina. Tilaisuudessa esiteltiin virtuaali- ja lisätyn todellisuuden hyödyntämistä liiketoiminnassa. Yritysesimerkkinä oli digiloikka siivousalalla. Tilaisuuden jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovelluksia. Myönteinen kehitys jatkui Vakka-Suomessa vuonna 2018 Vuoden 2018 aikana myönteinen kehitys jatkui seutukunnallamme kuin myös koko maakunnassa. Edellisen vuoden mittavat rekrytoinnit tasaantuivat. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin ollut vuoden mittaan huomattavia määriä eri toimialoilla ja työvoiman saanti on ollut haasteellista. Alueelle on muuttanut merkittävä määrä uusia asukkaita ja vielä suurempi määrä työntekijöitä käy seutukunnan ulkopuolelta. Asuntotilanne on 35


TOIMINTAKERTOMUKSET

Kuva: Uudenkaupungin matkailu

jonkin verran helpottunut vuoden aikana. Lounais-Rannikon valmistavan teollisuuden hyvät uutiset luovat haasteen alueen infran kehittämiseen. Toimivan logistiikan merkitys niin tavaran kuin ihmisten liikkuvuuden varmistamiseksi kasvaa entisestään. Työntekijöiden saaminen alueelle, koulutus ja asuminen sekä palveluiden järjestäminen vaativat erityistä panostusta. Kauppakamarin toiminta kohdistuu ensisijaisesti yrityksen ja sen toimintaympäristön kehittämiseen sekä yritysten kilpailukykyyn vaikuttaviin asioihin. Infrahankkeet, alueen vetovoima, työvoiman saatavuus ja koulutusasiat ovat teemoja, joissa osasto toimii aktiivisesti alueen elinkeinoelämän etuja ajaen. Liikennehankkeet — valtatie 8, kantatie 43 ja radan sähköistys Vuoden 2014 alussa käynnistynyt Valtatie 8:n perusparannustyö on edennyt suunnitellusti. Koko Turku-Pori -yhteysvälin kehittäminen jatkui. Valtatie 8:n valtuuskunnan toiminta aktivoitui vuoden2018 aikana. Kauppakamarien vetämänä valmistellaan toimia, joilla koko yhteysväli Poriin asti pyritään saamaan nelikaistaiseksi nopeutetulla aikataululla. Valtatie 8:n ja kantatie 43 risteysjärjestelyt Laitilassa ovat vuorossa vuosikymmenen vaihteessa. Kaikki nämä toimet tu36

levat vaikuttamaan positiivisesti alueemme yrityselämään ja liikenteen toimivuuteen. Turun ja Uudenkaupungin välisen rataosuuden sähköistyksen suunnittelu käynnistyi. Sähköistys valmis-tuu keväällä 2021. Liikenneinfraa kehittämällä varmistetaan seudun kehitys dynaamisena teollisen toi-minnan alueena. Kauppakamariosasto vaikuttaa kanaviensa kautta näiden liikenne- ja logistiikkahankkeiden edistämi-seen. Innovaatiorahasto Kauppakamariosaston innovaatiorahastossa toteutettiin yrityksen oman koulutuksen pilotti. Tämä koulutuksen ja verkko-oppimisen edistämisenä alkanut prosessi muotoutui yrityksen oman koulutustuotannon pilotoinniksi. Pilotissa oli mukana muutamia yrityksiä, jotka tuottivat omaan tarpeeseensa verkossa toimivaa koulutusta. Käyttäjien palautteet koulutuksen toimivuudesta olivat hyviä. Pilotoitu verkkokoulutusalusta osoittutui liian hankalaksi koulutusten tuottamiseen. Turun yliopiston opiskelijaryhmä oli pilotissa mukana tuottaen ansiokkaan yhteenvedon. Pilotti päättyi vuoden 2018 lopussa. Hanketta pyritään jatkamaan paikallisen yrityksen toimesta. Innovaatiorahasto hakee koko ajan uusia ideoita ja ehdotuksia


TOIMINTAKERTOMUKSET rahaston varojen käytölle. Rahaston, jonka pääoma on 250 000 euroa, tarkoituksena on edistää hankkeita, jotka tukevat elinkeinoelämää ja alueen kehitystä. Tapahtumia ja tilaisuuksia Uudenkaupungin kauppakamariosasto oli järjestämässä ja tukemassa useita eri tilaisuuksia ja tapahtu-mia vuoden 2018 aikana. Osasto oli mukana Tuu#Messiin -rekrytointitapahtumassa helmikuussa. Tämä kauppakamariosaston piirissä ideoitu ja Ukipoliksen toteuttama tapahtuma järjestettiin jo toista kertaa. Tietosuoja-asetukseen paneuduttiin aamukahvi-tilaisuudessa tammikuussa. Isäntänä toimi VSP ja tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Uudenkaupungin yrittäjäyhdistyksen kanssa. Toinen aamukahvi-tilaisuus pidettiin marraskuussa ja aiheena oli tulorekisteri. Tämä toteutettiin yhteistyössä Osuuspankin kanssa. Molemmat tilaisuudet ajankohtaisine teemoineen saivat runsaasti osallistujia. Kauppakamariosasto oli aktiivisesti mukana digitalisaation

edistämisessä. Huhtikuussa osallistuttiin Uudenkaupungin kaupungin digialustatilaisuuteen ja marraskuussa Ukipoliksen logistiikan digitalisaatio-tilaisuuteen. Jäsenistöä on aktivoitu mukaan näihin tapahtumiin. Osaston toimintaa on esitelty myös kauppakamarin ict-valiokunnassa, missä työstettiin lähestymisratkaisuja yritysten digitalisaatioaskeleiksi. Lokakuussa osastojen asiat olivat esillä kansanedustajien tapaamisessa kauppakamarilla. Ugin osaston teemat olivat valtatie 8:n liikennejärjestelyt ja asuntoasiat. Nuoret Kauppakamariosasto on merkittävä stipendien myöntäjä. Perinteisesti osasto muisti hyvin menestyneitä opiskelijoita Ammattiopisto Novidassa, Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa, Laitilan ja Uudenkaupungin lukioissa sekä Turun amk:n liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa. Osasto muisti myös Uudenkaupungin lukion lukiodiili-kurssia keväällä.

TERVEYSTALOSSA PÄÄSET LÄÄKÄRIIN SILLOIN, KUN LÄÄKÄRIIN PITÄÄ PÄÄSTÄ. Lääkärit, hammaslääkärit ja muut terveyden ammattilaiset palvelevat sinua Turun seudulla.

NOPEASTI HYVÄÄN HOITOON

terveystalo.com

Pulssi Aninkainen DataCity Hammas-Pulssi Naantali Lieto puh. 030 6000*

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

37


KUVASATOA VUODEN 2018 TAPAHTUMISTA

38


KUVASATOA VUODEN 2018 TAPAHTUMISTA

Huhtikuussa jäsenaamukahvit juotiin Turun seudun puhdistamo Oy:lla. Aamukahvin lomassa Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki esitteli puhdistamon toimintaa. Lisäksi Laki ja Vesi Oy:n vesiasiantuntija, TkT Niina Vieno (kuvassa 3) kertoi mikromuoveista ja niiden vaikutuksesta ympäristöön. Lopussa vieraat pääsivät kiertämään puhdistamolla.

Yhteistyössä World Trade Center Turun kanssa järjestetyssä Vapaakauppa-tilaisuudessa saatiin kuulla monipuolista asiaa muun muassa ajankohtaisista kauppapolitiikan käänteistä, EU:n ja Japanin vapaakauppasopimuksesta, Kanadan markkinoista ja CETA-sopimuksesta. Kuvassa (vas.) toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen ja senior Trade Comissioner and Consul Francis Uy. 39


KUVASATOA VUODEN 2018 TAPAHTUMISTA

Suomen Yrittäjien asiantuntija Terhi Haapaniemi kertoi Ammatillinen koulutus uudistuu -tilaisuudessa, miten yritys saa parhaan hyödyn ja ammatillisesta koulutuksesta. Turun kauppakamari järjesti valtakunnalliseen kiertueeseen kuuluvan tilaisuuden yhteistyössä Turun ammattiinstituutin, Suomen Yrittäjien ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa. Joukko varsinaissuomalaisia kansanedustajia vieraili kauppakamarilla huhtikuussa. Mukana oli myös alueen elinkeinoelämän sekä korkeakoulujen edustajia. Turun kauppakamarin puheenjohtaja Matti Rihko kertoi vieraille alueen kasvun pullonkauloista kuten osaajapulasta ja saavutettavuudesta.

Viking Grace varustetaan Norsepowerin 24 x 4 metrisellä roottoripurjeella huhtikuussa 2018 ensimmäisenä risteilyaluksena maailmassa. Valiokuntalaiset olivat tutustumassa roottoripurjeen asennuksen valmisteluun Turun Korjaustelakalla. Tilaisuudessa kuultiin myös tilannekatsaus työn alla olevasta uudisaluksesta, joka aloittaa liikennöinnin Turku–Tukholmareitillä tammikuussa 2021.

40


KUVASATOA VUODEN 2018 TAPAHTUMISTA Suositussa Kauppa 2020 – miten menestyä -tilaisuudessa saatiin kuulla eväitä siihen, miten suomalaiset kaupan alan toimijat voivat pärjätä muuttuvassa kilpailussa.

Koulutus- ja työvoimavaliokunnan kaikille avoimessa kokouksessa keskusteliin Varsinais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta ja alueen työvoimatarpeesta.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi puhui Turun kauppakamarin valtuuston kokouksessa kauppakamariryhmän uudistumisesta. Hän nimesi kauppakamareiden päämääriksi vapauden, markkinatalouden ja terveen kilpailun muuttuvassa kilpailussa.

Kauppakamarin järjestämä reissu Naantalin Musiikkijuhlille toteutettiin mukavassa kesäsäässä. Naantalin Luostarikirkossa toteutetussa konsertissa esiintyi irlantilainen huippukamariorkesteri Camerata Ireland pianisti-kapellimestari Barry Douglasin johdolla. 41


KUVASATOA VUODEN 2018 TAPAHTUMISTA

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta järjesti yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa varttuneemmalle väelle suunnatun IT-koulutuksen, jossa opastettiin iäkkäämpiä tietokoneenkäyttäjiä verkkopalvelujen tietoturvalliseen käyttöön. Alustajana toimi muun muasssa Pekka Numminen Viriasta.

Kauppakamari kutsui marraskuussa alueen nuorkauppakamarilaisia verkostoitumistilaisuteen tutustumaan kauppakamariin ja sen toimintaan. Kuvassa puheenjohtaja Matti Rihko alustamassa kauppakamarin vaikuttamistavoitteista.

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta vieraili joulukuussa Meyer Turkun telakalla tutustumassa laivanrakennukseen sekä erityisesti erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Mielenkiintoinen kierros sisälsi tutustumisen telakkaan ja sen toimintaan sekä visiitin miltei valmiissa risteilijäaluksessa.

Turun kauppamarin tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme:

WWW.TURUNKAUPPAKAMARI.FI Tervetuloa! 42


ILMOITUS 5G-verkon toivotaan houkuttelevan Turkuun yrityksiä, jotka haluavat kehittää uusia palveluja. Uutta teknologiaa hyödyntäviä yrityksiä toimii erityisesti Kupittaan ja tulevaisuudessa Itäharjun laajentumisalueella. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Elisa rakentaa Turkuun 5G-verkkoa tulevaisuuden älypalveluja varten – ensimmäisten joukossa Euroopassa 5G-teknologia nostaa Elisan mobiiliverkon hyödyntämismahdollisuudet uudelle tasolle tuomalla Turkuun ja lähiseudulle huomattavasti nopeammat ja luotettavammat tiedonsiirtoyhteydet ja paljon lisäominaisuuksia. 5G-verkko moninkertaistaa tiedonsiirtonopeuden ja mahdollistaa uusia älypalveluja, kuten liikenteen automatisoinnin, uusien terveydenhoidon etäpalvelujen kehittämisen ja IoT:n laajamittaisen hyödyntämisen teollisuudessa. Turku saa verkon ensimmäisten kaupunkien joukossa Euroopassa, mikä nostaa kaupungin profiilia edelläkävijänä entisestään. Teleoperaattori Elisa hankki Viestintäviraston taajuushuutokaupassa 3,5 gigahertsin taajuusalueen toimiluvan, joka tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Elisa investoi tulevaisuuteen vuosittain noin 12 prosenttia liikevaihdostaan. 5G on lähivuosina yksi merkittävimmistä investointikohteista. Sen kaupallinen hyödyntäminen alkaa vuoden 2019 aikana. – 5G-verkon nopeus on merkittävästi suurempi ja se on teknisesti paljon edistyksellisempi kuin aiemmat mobiiliverkot. Nyt voidaan kehittää aivan uudenlaisia palveluja, joissa reaaliaikaisen tiedon siirtyminen on lähes viiveetön. Verkkoon voi myös liittää enemmän sensoreita, joten sitä voi käyttää erilaisen tiedon keräämiseen, esimerkiksi liikennemääristä, päästöistä ja niin edelleen. Uskomme 5G:n kyvykkyyteen, sillä kokemusta on saatu jo neljässä kaupungissa: Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä, Elisan Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Laukkanen korostaa. Elisan 5G-verkkoa rakennetaan Turussa keväällä, ja palveluja kehittävät yritykset pääsevät hyödyntämään sitä vuoden 2019 aikana. Laukkanen korostaa, että yhteistyö Turun kaupungin kanssa on erittäin tärkeää. Kaupunki haluaa omalla toiminnallaan olla edesauttamassa 5G-verkon rakentamista entistä nopeammalla aikataululla muun muassa osoittamalla verkon rakentamiseen tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia uusia tukiasemapaikkoja sekä tarjoamalla käyttöön

kaupungin omistamaa kuituverkkoa. KuituJussi Vira valottaa. Tutustu ja liity jäseneksi: verkkoa operaattorit käyttävät tiedon siirtämiKaupungin keräämien tietojen hyödynnetseen tukiasemapaikoilta eteenpäin. – Tässä on suuri ajattelutavan muutos, ja on äärimmäisen tärkeää, että kaupunki näkee asian positiivisena, Juha Laukkanen toteaa. Kuituverkkoja on sekä kaupungilla että operaattoreilla, joten niiden hyödyntäminen

"PALVELUJA KEHITTÄVÄT YRITYKSET PÄÄSEVÄT HYÖDYNTÄMÄÄN ELISAN 5G-VERKKOA VUODEN 2019 AIKANA" ristiin on järkevää. Synergiaa syntyy myös siitä, että kaupunki tarvitsee nopeaa verkkoa omien palvelujensa kehittämiseen. – Kaupungille tulee kokonaan uusi rooli, sillä aiemmin olemme vain luvittaneet mobiiliverkkojen rakentamista. Kaupunki muuttuu aktiiviseksi toimijaksi, ja toiminta pitää organisoida uudella tavalla. Kaupunki voi vuokrata verkon kapasiteettia erilaisille käyttäjille ja esimerkiksi kehittää yhteiskunnan päättäjille tiedon keräämisen ja yhdistämisen palveluja. 5G-verkolla on iso rooli myös Turun älykaupunkikärkihankkeessa (Smart and Wise City), Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja

tävyyttä voi muokata myös palveluiksi yrityksille. Turun kaupunki on perustamassa datan kaupallista hyödyntämistä varten oman yhtiön, Turku City Data Oy:n. Turku on mukana myös Viestintäviraston 5GKIRI-hankkeessa, jonka tavoite on nostaa Suomi 5G-kärkimaaksi varmistamalla kaupunkien valmius tukea 5G-verkkojen rakentamista. Siinä kehitetään kaupunkien ja operaattorien yhteistyötä ja yhtenäistetään käytäntöjä, kuten rakennuslupamenettelyä. Turun lisäksi mukana ovat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu ja Vantaa. Kehitystä koordinoi Sitowise Oy. – Turku on ensimmäisten kaupunkien joukossa Euroopassa ottamassa 5G-verkon käyttöön. Se tuo positiivista julkisuutta ja voi myös houkutella tänne yrityksiä testaamaan 5G-verkkoa hyödyntäviä uusia palveluja. Suomessa ollaan muutenkin edistyksellisiä kokeilemaan uusia tekniikoita, Jussi Vira toteaa. 5G-tekniikka mahdollistaa esimerkiksi virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen ongelmanratkaisussa ja opetuksessa, ja se parantaa etätyömahdollisuuksia ja antaa uusia vaihtoehtoja esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin. Lisäksi kiinteiden yhteyksien korvaamista harvaan asutuilla alueilla tutkitaan. Lue lisää: elisa.fi/5G


KUN TAHDOT AIKAA YRITYKSELLESI Päivittäisasioinnin sekä rahoitukseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvien palvelujen lisäksi osaamisemme on käytettävissä omistajan ja sukupolvenvaihdoksissa sekä juridisissa kysymyksissä. Verkostomme ansiosta ulottuvillasi ovat tilitoimiston palvelut, tilintarkastukset, verokonsultointi sekä Euroopan Invenstointirahaston ja Finnveran palvelut.

Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku | P. 010 430 900* | saastopankki.fi/liedonsp *)Puhelu 8,35 snt/puh. + snt/min. soitettaessa kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.


VALTUUSTO

Turun kauppakamarin valtuusto 2019–2021 Aaltonen Juha, aluejohtaja, Finavia Oyj Länsi-Suomen alue Turun lentoasema, Turku

Liukkonen Juha-Matti, Senior Manager, Valmet Technologies Oy, Raisio

Arvonen Pertti, hallituksen puheenjohtaja, UWIS Oy, Turku

Mylén Kari, toimitusjohtaja, K. Mylén Oy, Loimaa

Eklund Toni, toimitusjohtaja, Universtas Oy, Turku

Mälkiä Jussi, hallituksen puheenjohtaja, Meriaura Oy, Turku

Isotalo Kalle, toimitusjohtaja, Antti-Teollisuus Oy, Kanunki

Palviainen Timo, kauppakeskusjohtaja, Turun Hansakortteli Oy, Turku

Jokisuu Pekka, hallituksen puheenjohtaja, Kultaranta Resort Oy, Naantali

Peräaho Jouko, hallituksen puheenjohtaja, PLC Uutechnic Group Oyj, Uusikaupunki

Kulmala Jarmo, aluejohtaja, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Turku

Salo Harri, johtaja, Turku Energia Oy, Turku

Lahtinen Seppo, varatoimitusjohtaja, Lowell Rahoitus Oy, Turku

Salonen Juha, toimitusjohtaja, Leipomo Salonen Oy, Turku

Laine Ville, paikallisjohtaja, Sandvik Mining and Construction Oy Loaders Turku, Turku

Töyry Anette, henkilöstöjohtaja, Lowell Rahoitus Oy, Turku

Meri Jyrki, aluejohtaja, YIT Rakennus Oy Talonrakennus, Turku Mäkinen Eero, toimitusjohtaja, Trafomic Oy, Raisio Puolimatka Rauno, konsuli, Auratum Oy, Turku Raikko Timo, talousneuvos, Hydoring Oy, Kyrö Rompasaari-Salmi Tuija, toimitusjohtaja, Arkea Oy, Turku Siljander Esa, toimitusjohtaja, Treston Oy, Turku

2017–2019 Aaltonen Hannu, toimitusjohtaja, Mahile Oy, Turku Arola Riikka, toimitusjohtaja, Sunborn Oy, Turku Helokoski Juha, toimitusjohtaja, Eckes-Granini Finland Oy Ab, Turku Honkaranta Nina, aluejohtaja, Tallink Silja Oy, Turku Håkans Stefan, toimitusjohtaja, Alfons Håkans Oy Ab, Turku

Tähtinen Rami, toimitusjohtaja, Vakka-Suomen Voima Oy, Laitila

Immonen Juha, Senior Consultant, PD Personnel Development Oy, Turku

2018–2020

Kallio Hannu, hallintojohtaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turku

Aakula Olli, toimitusjohtaja, LähiTapiola Varsinais-Suomen Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Turku Ala-Nissilä Ilkka, talousneuvos, Varsinais-Suomen Auto-Center Oy, Raisio Granlund Markus, dekaani, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turku Hautala Jouni, toimitusjohtaja, Lounaismaan Osuuspankki, Salo Heikkinen Antti, toimitusjohtaja, Turun Osuuskauppa, Turku

Kopra Pekka, toimitusjohtaja, Westas Raunio Oy, Koski TL Kuusela Johanna, toimitusjohtaja, Pilkington Automotive Finland Oy, Laitila Lehmusvuori Esa, aluejohtaja, NCC Rakennus Oy Lounais-Suomi, Turku Lehtosalo Marko, aluejohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj, Turku Markkula Matti, yksikönjohtaja, Mehiläinen Oy, Turku Pettersson Carl, toimitusjohtaja, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Turku

Ketonen Heikki, toimitusjohtaja, TS-Yhtymä Oy, Turku

Rantanen Marja-Terttu, toimitusjohtaja, Telegraafi Oy, Turku

Kolehmainen Hanna, toimitusjohtaja, Hartela Länsi-Suomi Oy, Turku

Ruohola Jyrki, asiakkuusjohtaja, Accountor Loimaa Oy, Loimaa 45


ILMOITUS

Turun yliopisto on elinkeinoelämän kumppani Turun yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on erinomaiset puitteet tehdä rajat ylittävää tutkimusta ja saattaa tutkimustulokset tehokkaasti hyödyttämään Turun seutua ja koko yhteiskuntaa. Yrittäjyysyliopistona Turun yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä satojen yritysten ja organisaatioiden kanssa vuosittain. Tutustu esimerkkeihin! Turun yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Tämä tarjoaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia yhteistyöhön yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tutkimuksellista yhteistyötä tehdään monessa eri mittakaavassa yhden tutkimusalan projekteista laajoihin monitieteisiin tutkimuskokonaisuuksiin, joissa on mukana lukuisia yrityksiä. Usein yhteistyöprojekteissa on mukana rahoittajana myös kolmas osapuoli, esimerkiksi Business Finland. Monet tutkimusprojekteista räätälöidään alusta saakka kaikkien osapuolten intressit huomioiden. Turun yliopiston tutkimuksesta syntyy globaalisti kilpailukykyisiä innovaatioita ja keksintöjä, joiden kaupallistamiseen etsitään jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita. – Turun yliopisto on merkittävä toimija ja arvostettu yhteistyökumppani seudun elinkeinoelämälle. Ensi vuonna Turun yliopisto on toiminut alueen hyvinvoinnin ja talouden vauhdittajana jo sadan vuoden ajan, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo. Osaajia alueen yritysten tarpeisiin Kouluttajana Turun yliopisto on aktiivisesti tukenut Turun seudun positiivista rakennemuutosta. Yliopisto on lisännyt erityisesti tekniikan alan koulutusta esimerkiksi täydennys- ja muuntokoulutuksilla, joiden tavoitteena on vastata alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Esimerkiksi tulevaisuuden teknologioiden laitoksella koulutetaan Full Stack -ohjelmistokehittäjiä täydennyskoulutuksena Varsinais-Suomen alueen yritysten tarpeisiin ja tarjotaan ohjelmistotekniikan DI-koulutusta ICT-alan muuntokoulutuksena.

Tänä vuonna Turun yliopisto lisää tietotekniikan alan aloituspaikkoja tutkintokoulutuksessa. Tavoitteena on, että ICT-alan diplomi-insinöörejä valmistuu jatkossa vuosittain noin 170 ohjelmistokehityksen ja tekoälyn asiantuntijatehtäviin. Yhteistyöalustoista uusia alkuja Monialaisena ja laajalti verkottuneena akateemisena toimijana Turun yliopisto saattaa yhteen yritysten ja elinkeinoelämän edustajia eri teemojen ympärille. Alkuvuodesta 2019 käynnistynyt FoodTech Platform Finland on hyvä esimerkki yliopiston koordinoimasta yhteistyöalustasta, joka tuo yhteen huippututkimuksen ja erikokoiset yritykset. Yhteistyöalustan tavoitteena on uudistaa pitkään

elintarvikealalla toimineiden yritysten kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla sekä kiihdyttää uusien innovaatioiden ja kasvuyritysten lentoa. Käytännössä FoodTech Platform tuo osaajia yhteen esimerkiksi työpajoissa, joissa haetaan poikkitieteellisessä hengessä ratkaisuja tulevaisuuden ruokaan ja ruokateknologiaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi tavoitteena on synnyttää uusia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita sekä tarjota osaamista ja resursseja startupeille ja kasvuyrityksille. Artikkelissa mainittujen yhteistyömuotojen lisäksi Turun yliopisto tarjoaa lukuisia muita mahdollisuuksia yritysten ja organisaatioiden kehittämiselle. Tutustu palveluihin ja yhteistyömuotoihin osoitteessa: utu.fi/yritysyhteistyo.

Turun yliopisto on yrittäjyysyliopisto ja aktiivinen toimija Turun yrittäjyysekosysteemissä.


TURUN KAUPPAKAMARIN HALLITUS

Turun kauppakamarin vuoden 2019 hallitus. Kuvassa (vas.) Marita Frimodig, Pekka Heikonen, Anna Godenhjelm, Matti Rihko, Linda Langh, Jussi Hakala ja Elina Herrala. Kuvasta puuttuvat Minna Arve, Peter Essen, Pekka Kuusniemi, Liisa Leino, Tapani Pulli, Petteri Rinne ja Olli Setänen.

Turun kauppakamarin hallitus 2019 Puheenjohtaja Rihko Matti, hallituksen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja Rinnevaara Jukka, toimitusjohtaja II varapuheenjohtaja Pulli Tapani, varatoimitusjohtaja

Arve Minna, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki, Turku

Herrala Elina, johtaja, Satamat ja terminaalit, Neste Oyj, Naantali

Frimodig Marita, tehtaanjohtaja, RTL-Inductives Oy, Uusikaupunki

Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Raisio Oyj, Raisio

Essen Peter, varatoimitusjohtaja, Bayer Oy, Turku

Langh Linda, toimitusjohtaja, Pesupalvelu Hans Langh Oy, Piikkiö

Godenhjelm Anna, toimitusjohtaja, Wallac Oy, Turku

Leino Liisa, teollisuusneuvos, Leino Group Oy, Salo

Hakala Jussi, toimitusjohtaja, Liedon Säästöpankki Oy, Lieto

Rinne Petteri, varatoimitusjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki, Turku

Heikonen Pekka, hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy, Loimaa

Setänen Olli, aluejohtaja, Kesko Oyj Lounais-Suomen aluekeskus, Turku

47


KAUPPAKAMARIOSASTOJEN HALLITUKSET

Loimaan kauppakamariosaston hallitus Puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen

Järvinen Tero, toimitusjohtaja

I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Mylén

Pullinen Juha, toimitusjohtaja

II varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja

Rantala Jari, kaupunginjohtaja

Ala-Laurinaho Ari, johtaja Alamäki Sanna, toimitusjohtaja Godenhielm-Nars Karin, myyntijohtaja

Niskala Jussi, puheenjohtaja

Ruohola Jyrki, palvelujohtaja Savo Aapo, toimitusjohtaja Tevasaari Jouko, apulaisrehtori Tunkkari Matti, kehittämisjohtaja

Huttunen Timo, toimitusjohtaja

Uudenkaupungin kauppakamariosaston hallitus Puheenjohtaja, tehtaanjohtaja Marita Frimodig

Kuusisto Raine, toimitusjohtaja

I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Mikko Poutanen

Luukkonen Johanna, kaupunginjohtaja

ΙΙ varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Rami Tähtinen

Mäki Sami, toimitusjohtaja Nieminen Juha-Pekka, toimitusjohtaja

Eskola-Buri Eija, päätoimittaja

Parkkonen Jouni, toimitusjohtaja

Hakala Timo, toimitusjohtaja

Saarinen Raimo, kauppias

Heinonen Jarkko, elinkeinojohtaja

Salo Tomi, henkilöstöjohtaja

Hevonoja Tommi, tehtaanjohtaja

Vainio Lasse, toimitusjohtaja

Tavoitteidesi tukena Tilintarkastus ja varmennus Vero- ja lakipalvelut Yritys- ja rakennejärjestelyt Liikkeenjohdon konsultointi kpmg.fi

48


KAUPPAKAMARIOSASTOJEN HALLITUKSET

Salon kauppakamariosaston hallitus Puheenjohtaja, teollisuusneuvos Liisa Leino

Jääskeläinen Esko, kauppaneuvos

I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kalle Isotalo

Kirjonen Kirsti, hallituksen pj.

II varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Jouni Hautala

Koski Eetu, toimitusjohtaja Olli Lehti, toimitusjohtaja

Forsman Milla, oik. maist.

Palokangas Hannu, toimitusjohtaja

Harilo Vesa, yrittäjä

Sahakangas Susanna, palveluvastaava

Huuhka Sari, palvelujohtaja

Siviranta Petri, toimitusjohtaja

Inna Lauri, kaupunginjohtaja

Veli-Matti Viitanen, toimitusjohtaja

Jokinen Lasse, toimitusjohtaja

MONIPUOLINENPAIN OTALOPIENESSÄPA KETISSAMONIPUOLI NENPAINOTALOPIEN ESSÄPAKETISSAMO NIPUOLINENPAINOT ALOPIENESSÄPAKET ISSAMONIPUOLINEN Tuijussuontie 1, 21280 Raisio p. 010 231 2600 (vaihde)


VALIOKUNNAT

TURUN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTATYÖ Turun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, vaikuttavat ja osallistuvat toimintaan kauppakamarin kymmenessä valiokunnassa. Valiokunnisa vaikuttaa vuosittain noin 300 jäsenyrityksen aktiivia. Valiokuntien tehtävänä on valmistella toimialaansa kuuluvat kauppakamarilta pyydetyt lausunnot, ryhtyä tai ehdottaa ryhdyttäväksi toimenpiteisiin elinkeinoelämän kehitystä haittaavien esteiden poistamiseksi sekä muutenkin oma-aloitteisesti kaikin tavoin edistää elinkeinoelämän parasta toimivaltansa puitteissa.

50


VALIOKUNNAT

Elinkeinopolitiikan valiokunta Valiokunnan toimialaan kuuluvat julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän väliset suhteet sekä elinkeinopolitiikkaan ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät asiat. Keskeiset teemat vuonna 2019 ovat alueen saavutettavuuden ja työpaikkaliikenteen kehittäminen sekä yritysten osaajapulan helpottaminen ja koulutuslaitosyhteistyö. Valiokunta jakaa vuonna 2019 perinteisen elinkeinopoliittisen kuntapalkinnon. VALIOKUNNAN JÄSENET Hakala Jussi, toimitusjohtaja, pj, Liedon Säästöpankki Oy, Lieto Aakula Olli, toimitusjohtaja, vpj, LähiTapiola Varsinais-Suomen Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Turku Ahonen Aki, yksikönjohtaja, Terveystalo Pulssi, Turku Casagrande Caterina, toimitusjohtaja, Arkkitehdit Casagrande Oy, Turku Heikkinen Pauli, toiminnanjohtaja, SPR Varsinais-Suomen piiri, Turku Heinonen Jarkko, elinkeinojohtaja, Uudenkaupungin kaupunki, Uusikaupunki Heinonen Jarna, professori, Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulu, Turku Hovi Sanna, toimitusjohtaja, Unica Oy, Turku Immonen Juha, Senior consultant, PD Personnel Development Oy Jutila Ari, toimitusjohtaja, Mietoisten Säästöpankki, Masku Kaitanen Jaakko, toimitusjohtaja, Bravo Yhtiöt OY, Turku Kallio Juuso, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry, Turku

toimitusjohtaja Liedon Säästöpankki Oy

JUSSI HAKALA

Keitilä Matti, aluejohtaja, Hartela Länsi-Suomi Oy, Turku Knaapi Harri, Executive Headhunter, InHunt Group Oy, Turku Kyynäräinen Niko, toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy, Turku

YHTEYSJÄSENET

Lappalainen Pasi, toimitusjohtaja, Nosto Consulting Oy, Turku

Häkämies Kari, maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen Liitto, Turku

Lehtosalo Marko, aluejohtaja, Nordea, Yrityspankkialue Lounais-Suomi, Turku Marin Terhi, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Turun Teknologiakiinteistöt Oy, Turku Markkula Matti, yksikönjohtaja, Mehiläinen NEO -yksikkö, Turku Moilanen Jyrki, toimitusjohtaja, Yrityssalo Oy, Salo

Metsä-Tokila Timo, strategia- ja asiakkuuspäällikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku Sundman Pekka, kehitysjohtaja, Turun kaupunki, Turku

Nygrén Patrik, kaupunginjohtaja, Paraisten kaupunki, Parainen Parkkonen Jouni, toimitusjohtaja, Laitilan Puhelin Osk, Laitila

NUORKAUPPAKAMARIJÄSENET

Pentti Anne, KTM, tietokirjailija, Fandonia Oy, Merimasku

Kotamäki Anna, toimitusjohtaja, Siivouspalvelu Kota Oy, Turku (JCI Turku)

Poijärvi-Miikkulainen Jytta, toimitusjohtaja, Turun seudun kehitys Oy, Turku Pöllänen Simo, aluejohtaja, Canon Business Center Turku, Turku Rouvali Mari, arviointiasiantuntija, Catella Property Oy, Turku

Suuronen Nina, yrittäjä, Tilitoimisto Suuronen Oy, Turku (JCI Airisto)

Salama Antero, hallituksen puheenjohtaja, Rakennus-Salama Oy, Turku Salmi Sirpa, toimitusjohtaja, KAAWA Oy, Turku Savo Aapo, toimitusjohtaja, Hunajayhtymä Oy, Kojonkulma Simola Tom, verkställande direktör, ansvarig redaktör, Förlags Ab Sydvästkusten, Åbo Vauranoja Sanna, yrittäjä, Kuntotimpurit, Piikkiö Vuorinen Tomi, CEO, MPA Group Oy, Turku Välimäki Tomi, Senior Partner, MPS Yhtiöt, Turku

51


VALIOKUNNAT

Finanssivaliokunta Finanssivaliokunta toimii linkkinä alueen tilintarkastajiin sekä talousjohtajien verkostona. Lisäksi valiokunnan toimialaan kuuluu rahoitus- ja vakuutusalan liittyvät ajankohtaiset asiat. Vuoden 2019 valiokuntien yhteisen vastuullisuus-teeman mukaisesti otetaan esille vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä asioita. Valiokunta on mukana edistämässä nuorten talousosaamista ollen mukana järjestämässä koululaisille taloudenhallintaan liittyviä koulutustilaisuuksia. Valiokunta järjestää yhdessä lakivaliokunnan kanssa kansainväliseen verotukseen liittyvän yhteiskokouksen.

VALIOKUNNAN JÄSENET Sandell Päivi, päälakimies, pj, Megavest Oy, Turku Palmroth Petri, KHT, vpj, PricewaterhouseCoopers Oy, Turku Alanko Teemu, pankinjohtaja, Handelsbanken, Turku Gustafsson Tanja, palvelupäällikkö, LähiTapiola Varsinais-Suomi, Turku Harjula Raija, Lämpöpuisto Oy, Turku Helle Timo, Partner, KHT, Advico Grant Thornton Oy, Turku Hirvoila Teppo, talousjohtaja, Varsinais-Suomen Auto-Center Oy, Raisio Hookana Heli, johtava asiantuntija, Talenom Oyj Turun toimisto, Turku päälakimies Megavest Oy

PÄIVI SANDELL

Kulovaara Valpuri, OTM, KTM, yrittäjä, Suomen vero- ja lakipalvelu Oy, Turku Laaksonen Eeva, Legal Councel, KPMG Oy, Turku Lundén Katja, KTM, talousjohtaja, Rakennustoimisto Lundén Oy, Turku Lundén Tuomas, talousjohtaja, Oy Lunden Ab Jalostaja, Turku Mäkelä Sarianne, toimitusjohtaja, Serenum Oy, Turku Mäkinen Ari, johtaja, Arol Finance Oy, Turku

NUORKAUPPAKAMARIJÄSENET

Nygård Jan, asiakasvastuullinen johtaja, Danske Bank Oyj, Turku

Heino Assi, asiakaskokemusasiantuntija, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Turku (JCI Auranmaa)

Reunanen Hannamaija, talousjohtaja, Turun Osuuskauppa, Turku

Koskinen Iiro, vakuutusasiamies, VKL-Monitoimi Oy, Marttila (JCI Auranmaa)

Saarinen Pertti, yksikönjohtaja, Nordea Bank Oyj, Raisio

Rinne Petteri, varatoimitusjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki, Turku Siviranta Petri, hallintojohtaja, Someron Säästöpankki, Somero Soinio Osmo, KHT-tilintarkastaja, Soinio & Co Oy KHT-yhteisö, Turku Tuomela Tero-Seppo, talousjohtaja KTL, Elomatic Oy, Turku Tuomikoski Samuli, lakiasiainjohtaja, Visma PPG Oy, Turku

Täyden palvelun toimisto jo 25 vuotta.

Palveluidemme keskiössä on aina ihminen. Yhteyshenkilö: Henri Huopalahti 050 406 5944 www.mps.fi

www.suunnittelulinja.com


VALIOKUNNAT

ICT-valiokunta ICT-valiokunnan tarkoituksena on edistää digitalisaatiota ja valvoa IT-alan yritysten etuja. Keskeiset teemat vuonna 2019 ovat tietoverkkojen ja datan liikkuvuuden kehittäminen Varsinais-Suomessa. Valiokunta järjestää vuonna 2019 perinteisen TEEMA-seminaarin ja jakaa Vuoden ICT-teko-palkinnon.

VALIOKUNNAN JÄSENET Salo Harri, johtaja, pj, Turku Energia Oy, Turku Kaukinen Tuomas, toimitusjohtaja, vpj, Turun Tietokeskus Oy, Turku Eerola Perttu, toimitusjohtaja, Auragroup Oy, Turku Elgh Tobias, toimitusjohtaja, Sanako Oy, Turku Johansén Anna, johtaja, Intrum Oy, Turku Juhala Timo, toimitusjohtaja, Mavisystems Oy, Turku Kivistö Mikko, Managing Director, Anders Innovations Oy, Turku Koski Juha, Contact Center Director, SYKES Finland Oy, Turku Kulmala Jori, Sales Manager, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Turku Laakkio Turkka, toimitusjohtaja, RCP Software Oy, Turku Laaksonen Juha, aluejohtaja, Akun Tehdas (Oy Aku´s factory Ltd), Turku Laukkanen Juha, aluejohtaja, Elisa Oyj, Turku

johtaja Turku Energia Oy

HARRI SALO

Lehtonen Juha, myyntijohtaja, DNA Oy, Turku Lindholm Kim, yrittäjä, KTM, diplomiekonomi, Smik Nimik Oy, Turku Mustasilta Jukka, Regional IT Manager, Cloetta Suomi Oy, Turku

YHTEYSJÄSENET

Nevalainen Jari, toimitusjohtaja, 2M-IT Oy, Turku

Basilier Rasmus, Network & Space Program Manager, Boost Turku, Turku

Numminen Pekka, Area Manager, Viria Security Oy, Turku Ojala Mikael, Head of Data Customer Value, Solita, Helsinki Pirilä Mikko, toimitusjohtaja, Opapoint Oy, Turku

NUORKAUPPAKAMARIJÄSENET

Poromaa Jari, CIO, Teleste Oyj, Turku

Välkky Jenni, Documentation Specialist, Etteplan Oyj (JCI Raisio-Naantali)

Raali Altti, toimitusjohtaja, Cerion Solutions Oy, Turku Rantala Jukka, toimitusjohtaja, Cadmatic Oy, Turku

Oivanen Siiri, (JCI Loimaa)

Rauhala Matti, Director & VP Turku Region, Vincit, Turku Rautanen Veli-Matti, toimitusjohtaja, IVT Center Turku Oy, Turku Reilander Martti, Vice President, CGI Suomi Oy, Turku Roslöf Janne, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku Satama Jorma, toimitusjohtaja, Tietolevy Jorma Satama, Turku Sillanpää Ilkka, projektipäällikkö, TLT-Connection Oy, Turku Sireeni-Seirala Sari, asiakasjohtaja, Fujitsu Finland Oy, TURKU Ström Toni, myyntipäällikkö, Lemonsoft Oy, Turku Sulin Kimmo, Vice President, Telia Finland Oyj, Turku Suvanto Ville, asiakkuusjohtaja, CGI Suomi Oy, Turku Syväjärvi Petri, liiketoimintapäällikkö, Lounea Oy, Salo Tuomisto Antti, lehtori, Turun yliopisto, Turku Vaskuri Sami, liiketoimintajohtaja, Avoltus Oy, Turku 53


VALIOKUNNAT

Kansainvälistymisvaliokunta Valiokunnan toimialaan kuuluvat ulkomaankauppaan liittyvät asiat ja näihin liittyen yhteydenpito Business Finlandiin, World Trade Centereihin, ministeriöihin, tulliin ja muihin kv-palveluiden tarjoajiin. Valiokunta jakaa vuonna 2019 perinteisen Vientipalkinnon.

VALIOKUNNAN JÄSENET Vuorinen Pasi, toimitusjohtaja, pj, Amomatic Oy, Paimio Maunu Pentti, toimitusjohtaja, vpj, Detector Oy, Raisio Gustafsson Patrik, toimitusjohtaja, PG-IntAct Oy, Parainen Hajdini Rinor, Pihan Kuningatar Oy, Turku Heiliö Lauri, toimitusjohtaja, Wiima Logistics Oy, Turku Jalkanen Heini, osakas, Business Director, DCA Instruments Oy, Turku Jyväkorpi Juuso, Logistics Manager, TM System Finland Oy, Turku Kairisto-Mertanen Liisa, koulutusjohtaja, KTT, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Ketomäki Liisa, toimitusjohtaja, Turun musiikkijuhlasäätiö, Turku toimitusjohtaja Amomatic Oy

PASI VUORINEN

Kostia Kirsi, toimitusjohtaja, Great Minds Oy, Turku Kruskopf Timo, toimitusjohtaja, Idea Development ID Oy, Turku Lalla Jorma, hallituksen puheenjohtaja, Nordic ID Oy, Salo Luhtala Anton, Founder & CEO, Digisome Oy, Turku Mikkola Marko, vientijohtaja, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, Laitila

YHTEYSJÄSENET

Männistö Mari, toimitusjohtaja, SHIFT Events Oy, Turku

Kauppila Jari, kansainvälistymispäällikkö, V-S ELY-keskus, Turku

Parjanen Tuomo, toimitusjohtaja, IQ Payments Oy, Turku

Marjaniemi Mauri, asiantuntija, Tekes, Turku

Paju Pekka, myyntipäällikkö, Turun Seudun Osuuspankki, Turku Penttilä Tomi, Senior Project Manager, Bayer Oy, Turku Rintamaa Joni, pankinjohtaja, Someron Säästöpankki, Somero

NUORKAUPPAKAMARIJÄSENET Virtanen-Ylinen Tuija, Document Coordinator, Etteplan Design Center Oy (JCI Loimaan seutu) Laakso Jaakko, toimitusjohtaja, PlatinOro Oy, Turku (JCI Aurajoki)

Rantanen Marja-Terttu, toimitusjohtaja, Telegraafi Oy, Turku Rastas Jari, konsuli, Etacom Oy, Turku Seulu Marja-Riitta, varatuomari, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Turku Valtanen Jenni, Suomen Laiturikauppa Oy, Hietamäki

Rakennetaan onnistumisia

Kulkuyhteytesi saaristoon Suomen Lauttaliikenne Oy | Suomen Saaristovarustamo Oy

RTC Vahanen Turku Oy Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku P. 0207 698 618 www.vahanen.com


VALIOKUNNAT

Kauppavaliokunta Valiokunnan toimialaan kuuluvat Turun alueen kaupan ja palveluelinkeinojen toimintaedellytysten kehittäminen. Vuoden 2019 aikana järjestetään Kaupan Aika 2019 seminaari, jonka teemana on vastuullisuus. Seminaarissa jaetaan uusi Vuoden Kaupanteko -palkinto, jossa palkitaan yritys tai teko, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt vastuullisuutta kaupan ja palvelujen alalla. Lisäksi valiokunnan kokouksissa esitellään jäsenyritysten vastuullisuuskäytäntöjä. VALIOKUNNAN JÄSENET Setänen Olli, aluejohtaja, pj, Kesko Oyj Lounais-Suomen aluekeskus, Turku Heikura Teemu, aluemyyntipäällikkö, vpj, Isku Interior Oy, Turku Aaltonen Hannu, toimitusjohtaja, Mahile Oy, Turku Ala-Nissilä Ilkka, talousneuvos, Varsinais-Suomen Auto-Center Oy, Raisio Andersen Sakari, toimitusjohtaja, Multipak Finland Oy, Turku Gustafsson Tomi, yksikönjohtaja, Terveystalo, Turku Hantula Mari, tavaratalonjohtaja, Stockmann Oyj, Turku Heikkinen Antti, toimitusjohtaja, Turun Osuuskauppa, Turku Heinonen Jari, toimitusjohtaja, Lihaliike Reino Jokinen Ky, Turku Helén Matti, aluejohtaja, Securitas Oy, Turku Hiippavuori Juhani, Head of Shopping Centre Management, Kauppakeskus Skanssi Oy, Turku Katajainen Katarina, myyntijohtaja, N-Clean Oy, Turku

aluejohtaja Kesko Oyj Lounais-Suomen aluekeskus

OLLI SETÄNEN

Katajisto Kimmo, toimitusjohtaja, Perheoptikko Kimmo Katajisto Oy, Turku Kivimäki Kati, toimitusjohtaja, Kauppakeskus Mylly Oy, Raisio Koskinen Ismo, toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Kaupunkikiinteistöt Oy, Turku Kuusinen Sari, liiketoimintajohtaja, Suomen Paikallismediat Oy, Loimaa Laakso Harri, toimitusjohtaja, Business Insight Research BIR Oy, Turku Laanti Juha, aluepäällikkö, Alko Oy, Turku Larkovuo Hannele, yhteyspäällikkö, Eilakaisla Oy, Turku Lehtinen Sakari, toimitusjohtaja, Sn-Kiinnike Oy, Turku Marjanen Heli, professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turku Murtonen Ari, myynti- ja markkinointijohtaja, Posti Group Oyj, myynti- ja markkinointi, Turku Oksanen Juha, Senior Adviser, Toimitilavälitys RHG Oy, Turku Räsänen Timo, yksikönpäällikkö, Remeo Oy, Turku Saari Mika, toimitusjohtaja, Suomen Luettelomedia Oy, Turku Sandberg Jussi, hallituksen puheenjohtaja, Kaihdinliike Sandberg Oy, Turku Tuominen Jani, Pizzeria Dennis, Turku Virtanen Juha V., hallituksen puheenjohtaja, Virtanen Yhtiöt Oy, Turku Vuorenvirta Risto, AA, VT, AAtsto Laakso Laaksonen Vuorenvirta Oy, Turku Willisi Mika, tulosyksikön johtaja, Lindström Oy, Turku Örn Jussi, osakas, 3PLogistiikka Turku Oy, Piispanristi NUORKAUPPAKAMARIJÄSEN Puhakka Anniliisa, kauppias, yrittäjä, Tmi Anni Puhakka, Turku (JCI Aurajoki)

55


VALIOKUNNAT

Koulutus- ja työvoimavaliokunta Valiokunnan toimialaan kuuluvat osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän muutoksien ennakoimiseen liittyvät asiat. Valiokunta toimii erityisesti yritysten ja oppilaitosten rajapinnalla. Vuoden 2019 keskeisiä teemoja ovat yritysten ja oppilaitosten yhteistyön uusien muotojen löytäminen sekä yritysten yhteiskuntavastuu.

VALIOKUNNAN JÄSENET Taipale Maria, johtava rehtori, pj, Raision Seudun koulutuskuntayhtymä, Raisio Ranta Annika, kehittämiskonsultti, vpj, Humap Consultation Oy, Turku Eskola Johanna, toimitusjohtaja, Local Work Life Oy, Turku Helin Arto, VP Human Resources, Meyer Turku Oy, Turku Helokunnas Marketta, henkilöstöjohtaja, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Turku Hämäläinen Juha, yksikönjohtaja, Mehiläinen Oy, Turku Jalava Merja, palvelukehitysjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki, Turku Juusti Susanna, VP, Customer Experience, Idea Development ID Oy, Turku johtava rehtori Raision Seudun koulutuskuntayhtymä

MARIA TAIPALE

Kyllönen Marja, henkilöstöjohtaja, Turun Osuuskauppa, Turku Lavanti Antti, Senior Consultant, Psychologist, PD Personnel Development Oy, Turku Leino Sinikka, asiakkuusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku Loponen Pekka, Branch Manager, Adecco Finland Oy, Turku Lumme Merja, henkilöstöjohtaja, Raisio Oyj, Raisio Lundberg Katja, toimitusjohtaja, SK Sovunrakentajat Oy, Turku

NUORKAUPPAKAMARIJÄSEN

Masalin Ringa, HR johtaja, ATR Soft, Turku

Kantonen Christa, sijoitusasiantuntija, Handelsbanken, Salo (JCI Salo)

Molin Johanna, Business Unit Manager, EKA Länsi Oy / Eilakaisla, Turku Möller Satu, aluemyyntipäällikkö, Mercuri Urval, Turku Nikula Ulla-Maija, toimitusjohtaja, Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö, Turku Paaer Pia, henkilöstöpäällikkö, Turun Tilikeskus Oy, Turku Paalasmaa Johanna, CEO, Luotsi Työelämäpalvelut Oy, Turku Rapala Marianne, toimitusjohtaja, Laitilan Terveyskoti Oy, Laitila Rompasaari-Salmi Tuija, toimitusjohtaja, Arkea Oy, Turku Saarinen Ainokaisa, kehitysjohtaja, Telia Finland Oyj, Turku Salo Tomi, henkilöstöjohtaja, Valmet Automotive Oy, Uusikaupunki Spiik Karl-Magnus, yrittäjäekonomi, LJK, Karlex Oy, Turku Strandberg Stefan, johtaja, Veritas Eläkevakuutus Toriseva Mikko, toimitusjohtaja, Mediamaisteri Oy, Turku Valtonen Sinikka, henkilöstöjohtaja, Turun kaupunki, Turku Vauhkonen Timo, aluejohtaja, Barona Lounais-Suomi, Turku Velin Eija, koulutuspäällikkö, Turun yliopisto, Turku Viitanen Ville, toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y., Turku Virtanen Antti, kuntayhtymäjohtaja, Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä, Loimaa Vuohiniemi Matti, HR-johtaja, Varamiespalvelu-Group Oy, Turku Vuorinen Reetta, Business Manager, Saranen Consulting Oy, Turku

56


VALIOKUNNAT

Kuljetusvaliokunta Valiokunnan toimialaan kuuluvat elinkeinoelämän kuljetuksia, liikennettä ja kuljetuselinkeinoa koskevat asiat. Keskeiset teemat vuonna 2019 ovat Varsinais-Suomen saavutettavuuden parantaminen ja väylähankkeiden edistäminen sekä autonomisen liikenteen mahdollisuuksien kartoittaminen ja viestiminen. Valiokunta jakaa vuonna 2019 Logistiikkapalkinnon yhteistyössä LOGY Varsinais-Suomen kanssa.

VALIOKUNNAN JÄSENET Aho Janne, toimitusjohtaja, pj, Skanlog Oy, Turku Hagström Mihael, johtaja, vpj, Schenker Oy, Turku Aaltonen Juha, aluejohtaja, Finavia Oyj Länsi-Suomen alue Turun lentoasema, Turku Furu Mikael, Chief Supply Chain Officer, Nordkalk Oy Ab, Parainen Helanto Timo, toimitusjohtaja, Mann Lines Oy, Turku Hellsberg Ralf, toimitusjohtaja, Ralf Hellsberg Oy, Salo Intonen Olli, aluemyyntipäällikkö, Varsinais-Suomen Kaukokiito Oy, Turku Juhantila Olli-Pekka, kuntayhtymän johtaja, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salo Kuosmanen Jukka, jakelukeskuksen päällikkö, Kesko Oyj Lounais-Suomi Turku, Turku Laaksonen Satu, toimitusjohtaja, Kuljetusliike Honkanen & Co Oy, Turku Laurén Terhi, toimitusjohtaja, Turun Autoilijat ry, Turku Laurila Simo, aluejohtaja, Finnsteve Oy Ab, Turku

toimitusjohtaja Skanlog Oy

JANNE AHO

Lausvaara Janne, toimitusjohtaja, Tietorahti Oy, Kaarina Leppäaho Rauli, toimitusjohtaja, Celerpak Oy, Raisio Lindström Stefan, toimitusjohtaja, Turun Vapaavarasto Oy, Turku Mäkipere Markku, toimitusjohtaja, Stevena Oy, Naantali Nieminen Mikko, markkinointijohtaja, Nostokonepalvelu Oy, Turku Oksanen Lasse, Operational Manager, Yara Suomi Oy, Uusikaupunki Pohjola Merja, Division Manager, General Logistics Systems Finland Oy, Turku Ramberg Christian, toimitusjohtaja, Turun satama, Turku Rosin Beppe, Commercial Manager, Meriaura Oy, Turku Rosin Mats, toimitusjohtaja, Suomen Lauttaliikenne Oy, Turku Saaristo-Levin Heidi, kaavoituspäällikkö, Paraisten kaupunki, Parainen Siitonen Tero, toimitusjohtaja, Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, Turku Solakivi Tomi, tutkijatohtori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turku Sundin Jarmo, toimitusjohtaja, Scanlink Oy, Rusko Tunkkari Matti, kehittämisjohtaja, Loimaan kaupunki, Loimaa Uschanow Tomas, toimitusjohtaja, Baltic Line Finland Oy, Turku Vainiala Yrjö, satamajohtaja, Naantalin satama, Naantali Vehviläinen Matti, liikennejohtaja, V-S ELY-Keskus, Turku Wahlström Juha-Pekka, toimitusjohtaja, LogiSystems Oy, Turku NUORKAUPPAKAMARIJÄSEN Grandell, Aki, toimitusjohtaja, Grandellin Liikenne Oy, Turku (JCI Aurajoki)

57


VALIOKUNNAT

Lakivaliokunta/Välityslautakunta Lakivaliokunnan toimialaan kuuluvat yrityslainsäädäntöön liittyvät asiat. Valiokunta antaa lausuntoja ajankohtaisista lakihankkeista. Valiokunnan pitää yhteisiä teemakokouksia valiokunnan toiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa (erityisesti oikeuslaitos, oikeustieteellinen tiedekunta, verottaja, Turun kaupunki ja muut valiokunnat). Verotukseen liittyvä teemakokous järjestetään yhdessä finanssivaliokunnan kanssa. Välityslautakunnan tehtävänä on nimetä välimiehiä yritysten välisissä riita-asioissa.

VALIOKUNNAN JÄSENET Heinonen Jukka, Vice President, pj, Cargotec Oyj, Turku Tuohimäki Hanna, asianajaja, varatuomari, eMBA, vpj, Asianajotoimisto Astrea Oy, Turku Adamsson Kirsi, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab, Turku Ahanen-Raitio Päivi, veroasiantuntija, VT, Verona Tax & Legal Oy, Turku Ala-Nissilä Anne, lakimies, Varsinais-Suomen Auto-Center Oy, Raisio Arjonen Maria, toimitusjohtaja, Laki ja Vesi Oy, Turku Elonen Ossi, Director Legal and Compliance, Lowell Rahoitus Oy, Turku Engblom Matleena, asianajaja, Asianajotoimisto Blackbird Oy, Turku Heikkinen Tuomas, VT, Turun kaupunki, Turku Vice President Cargotec Oyj

JUKKA HEINONEN

Heinonen Jyri, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Jyri Heinonen Oy, Turku Hiltunen Arja, General Counsel, Ernst & Young Oy, Turku Jalava Nina, palvelupäällikkö, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Turku Koivulehto-Mäkitalo Sari, lakiasiainjohtaja, Raisio Oyj, Raisio Kyttä Kaisa, Legal Counsel, OTM, HKScan Oyj, Turku Laaksonen Juha, hovioikeudenneuvos, Turun hovioikeus, Turku Lehtonen Jaana, johtaja, BDO Audiator Oy, Turku Lukander Harri, asianajaja, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, Turku Lundén Aleksi, Associate, Lexia Asianajotoimisto Oy, Turku Malinen Jari, asianajaja, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Turku Manner Matti, asianajaja, Asianajotoimisto Brander & Manner Oy, Turku Myllykangas Marika, osakas, lakimies, LAKIA Oy, Turku Nelimarkka Tuomo, johtava veroasiantuntija, VT, Lounais-Suomen yritysverotoimisto, Turku Nikula Leena, VT, toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Osuuspankki, Paimio Oksa Minna, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Oy, Turku Palaja Niina, Attorney-at-law, Partner, Asianajotoimisto Magnusson Oy, Turku Santala Nina, Legal Counsel, Teleste Oyj, Turku Sibakov Seppo, toimitusjohtaja, Aktia Henkivakuutus Oy, Turku NUORKAUPPAKAMARIJÄSENET Normasto Ella-Riikka, perintälakimies, Lowell Suomi Oy (JCI Airisto) Sunell Mikael, yrityslakimies, Accountor Advisors Oy, Turku (JCI Aurajoki)

58


VALIOKUNNAT

Matkailuvaliokunta Valiokunnan toimialaan kuuluvat matkailuelinkeinon edistämiseen liittyvät tehtävät. Vuoden 2019 keskeisenä teemana on alueen matkailun digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Visit Finlandin valittua alueen hankkeen valtakunnalliseksi digipilotiksi. Lisäksi valiokunta toimii aktiivisesti saariston matkailun ja alueen saavutettavuuden edistämiseksi. Valiokunnan kokouksissa otetaan esille valiokunnan jäsenyritysten vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä ja edistetään vastuullisen matkailun kehittämistä.

VALIOKUNNAN JÄSENET Suominen-Åkerlund Tuija, matkailu- ja ravitsemistoimialan kehitysjohtaja, pj Turun Osuuskauppa, Turku Hellén Anne-Marget, matkailujohtaja, vpj, Turku TouRing Oy, Turku Arola Riikka, toimitusjohtaja, Sunborn Oy, Turku Donner Benjamin, toimitusjohtaja, Aavameri, Turku Henriksson Mikko, hotellinjohtaja, Scandic Turku, Turku Honkaranta Nina, aluejohtaja, Tallink Silja Oy, Turku Jokisuu Pekka, hallituksen puheenjohtaja, Kultaranta Resort Oy, Naantali Kalhama Janne, toimitusjohtaja, Flowpark Oy, Turku Kangas Pentti-Oskari, matkailuyrittäjä, Höyrylaivaosakeyhtiö Ukkopekka s/s, Turku Koivisto Matti, toimitusjohtaja, Kuralan Kartanotila Oy, Yläne Lehti Olli, toimitusjohtaja, Norino Oy, Perniö

matkailu- ja ravitsemistoimialan kehitysjohtaja, Turun Osuuskauppa TUIJA SUOMINEN-ÅKERLUND

Lehtinen Eero, markkinointipäällikkö, Alfons Håkans Oy, Turku Liljeqvist Tanja, hotellipäällikkö, Salmonfarm Ab Oy, Kasnäs Lohikoski Tomi, toimitusjohtaja, Muumimaailma Oy, Naantali

NUORKAUPPAKAMARIJÄSENET

Louekari Sami, museonjohtaja, Suomen maatalousmuseo Sarka, Loimaa

Hurme Maarit, kauppakeskuspäällikkö, CBRE Finland/ Kauppakeskus Skanssi, Turku (JCI Aurajoki)

Marjamäki Anniina, yrittäjä, Lanko Oy, Loimaa Mäenpää Kari, toimitusjohtaja, Intentus Oy, Paimio Mäkelä Petri, toimitusjohtaja, ABC Living Oy, Turku

Ylioja Olli, projektipäällikkö, Turku Touring Oy, Turku (JCI Aurajoki)

Nurmi Michael, toimitusjohtaja, Förlags Ab Lindan Kustannus Oy, Kemiönsaari Ojala Olli, kiinteistöneuvos, Kakola Yhtiöt Oy, Turku Ramberg Herrick, toimitusjohtaja, Skärgårdskompaniet - Archipelago Company SKAC Oy Ab, Helsinki Renström Niina, myynti- ja markkinointipäällikkö, Åbo Svenska Teaterförening r.f., Turku Rytsä Päivi, toimitusjohtaja, Logomo Oy, Turku Savolainen Mikaela, Business Development Director, Oy Nord Wine Finland Ltd, Turku Sjöstrand Philip, aluepäällikkö, Viking Line Abp, Turku Suomi Viia, Sales Manager, American Express Global Business Travel, Turku Tunturi Tiina, toiminnanjohtaja, Naantalin Musiikkijuhlasäätiö, Naantali Vaiste Marja, toimitusjohtaja, Tuorlan Majatalo Oy, Piikkiö Valtola Jussi, hotellinjohtaja, Holiday Club Resorts Oy, Turku Vuorinen Jouni,, Mountain Consulting TA., Turku

59


VALIOKUNNAT

Teollisuusvaliokunta Valiokunnan toimialaan kuuluvat teollisuuden toimintaedellytyksiin liittyvät asiat ja niiden puitteissa yhteydenpito Elinkeinoelämän keskusliittoon. Keskeiset teemat vuonna 2019 ovat teollisuuden toimintaedellytysten parantaminen saavutettavuutta, tekniikan alan koulutusta sekä työvoiman saatavuutta kehittämällä. VALIOKUNNAN JÄSENET Kontu Mauri, toimitusjohtaja, pj, Vahterus Oy, Kalanti Laitakari Ismo, toimitusjohtaja, vpj, Sormat Oy, Rusko Aaltonen Lasse, toimitusjohtaja, Veme Oy, Laitila Adolfsson Mia, alueasiamies, Tekniikan akateemiset TEK, Turun aluetsto, Turku Aromaa Martti, toimitusjohtaja, Reka Kumi Oy, Aura Arvonen Pertti, hallituksen puheenjohtaja, UWIS Oy, Turku Eriksson Mats, President PA Load & Haul, Sandvik Mining and Construction Oy Loaders Turku, Turku Essen Peter, varatoimitusjohtaja, Bayer Oy, Turku Hannula Mika, Turun Teknologiakampuksen johtaja, Turku Science Park Oy, Turku toimitusjohtaja Vahterus Oy

MAURI KONTU

Helenius Timo, CEO, LM-Instruments Oy, Parainen Herrala Elina, johtaja, Satamat ja Terminaalit, Neste Oyj, Naantali Holm Tove, toiminnanjohtaja, Saaristomeren Suojelurahasto, Turku Hurme Pasi, aluejohtaja, Remeo Oy, Turku Hussi Tapio, hallituksen pj, Stairon Oy, Turku

YHTEYSJÄSENET

Järvinen Tero, toimitusjohtaja, Nordic Traction Oy, Loimaa Kortelainen Kai, yksikönpäällikkö, Caverion Suomi Oy, Turku

Leppälehto Markku, aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry, Turku

Koskela Janne, toimitusjohtaja, Octomeca Oy, Naantali

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku

Kusmin Pasi, toimitusjohtaja, DreamWorker Finland Oy, Lappi

Virta Teppo, aluepäällikkö, Teknologiateollisuus ry, Turku

Lampinen Tino, toimitusjohtaja, Zinaltec Oy, Lieto

Laakso Kari, toimitusjohtaja, KiiltoClean Oy, Turku Liukkonen Juha-Matti, paikallisjohtaja, Valmet Technologies Oy Raisio, Raisio

NUORKAUPPAKAMARIJÄSENET

Maunu Ulla-Maija, hallinto- ja strategiajohtaja, Detector Oy, Turku

Naatula Aleksi, tuotantopäällikkö, BE Group Oy, Turku (JCI Turku)

Meltovaara Kari, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Leipomo Rosten Oy, Turku Meri Jyrki, aluejohtaja, YIT Rakennus Oy, Turku Nieminen Henri, toimitusjohtaja, Finnfoam Oy, Salo Nieminen Pasi, toimitusjohtaja, Ukitig Oy, Uusikaupunki Ohlsson Jussi, toimitusjohtaja, Stera Group Oy, Turku Ohlsson Vesa, projektipäällikkö, Roima Intelligence Oy, Turku Orne Pekka, toimitusjohtaja, AD-Lux Oy, Turku Ranta Jorma, elinkeinoasiamies, Naantalin kaupunki, Naantali Riitahaara Kalle, toimitusjohtaja, Kuluoptimi Oy, Turku Ruokonen Juha, CFO, COB, Vahasilta Oy, Paimio Rosendahl Simo, toimitusjohtaja, Vertek Oy, Uusikaupunki Tuominen Timo, toimitusjohtaja, Paramet Oy, Parainen Tuunainen Mika, toimitusjohtaja, Jame-Shaft Oy, Salo Viitanen Ari, COB, Carina Solutions Oy, Kaarina

60


VALIOKUNNAT

Vaalivaliokunta Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä ehdotus Turun kauppakamarin kokoukselle kauppakamarin puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista, valtuuston jäsenistä ja kauppakamarin Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittavista edustajista sekä tehdä valtuustolle ehdotus valiokuntiin valittavista edustajista. VALIOKUNNAN JÄSENET Laakso Tapio, varatuomari, pj, Naantali Rihko Matti, hallituksen puheenjohtaja, Turku Ruusunen Kari, teollisuusneuvos, Turku

Tilintarkastajat 2019

varatuomari

TAPIO LAAKSO

KHT Kalle Laaksonen, PricewaterhouseCoopers Oy HTM Tuomo Rinne, DHS Audit Partners Oy

Varatilintarkastajat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo HTM Pekka Ajanko, Ajado Oy

Jäsenet Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa Arve Minna, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki, Turku Frimodig Marita, tehtaanjohtaja, RTL-Inductives Oy, Uusikaupunki Essen Peter, varatoimitusjohtaja, Bayer Oy, Turku Hakala Jussi, toimitusjohtaja, Liedon Säästöpankki Oy, Lieto Heikonen Pekka, hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy, Loimaa Herrala Elina, johtaja, Satamat ja terminaalit, Neste Oyj, Naantali Kuusniemi Pekka, toimitusjohtaja, Raisio Oyj, Raisio Leino Liisa, teollisuusneuvos, Leino Group Oy, Salo Rinne Petteri, varatoimitusjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki, Turku Rinnevaara Jukka, toimitusjohtaja, Teleste Oyj, Turku Setänen Olli, aluejohtaja, Kesko Oyj Lounais-Suomen aluekeskus, Turku 61


EDUSTUKSET

Turun kauppakamarin edustukset 2019 Hallituspartnerit Turku ry:n hallitus Lindbom Maria, hallituksen sihteeri, koulutuspäällikkö, Turun kauppakamari

Turun kauppaopetussäätiö - Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo hallitus 2019

Lumme Merja, henkilöstöjohtaja, Raisio Oyj

Palmroth Paula, toimitusjohtaja, Kansallinen Kirjakauppa Oy Virtanen Juha V., hallituksen puheenjohtaja, Virtanen Yhtiöt Oy Löyttyniemi Matti, Private Investor Granlund Markus, dekaani, Turun kauppakorkeakoulu Österlund Niklas, asiakkuusjohtaja, TSOP Henkilökohtaiset varajäsenet: Leiwo Kaisa, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari Lindbom Maria, koulutuspäällikkö, Turun kauppakamari Forsman Pauliina, edunvalvontapäällikkö, Turun kauppakamari Salmela Hannu, professori, Turun kauppakorkeakoulu Dahl Anders, tutkija, Åbo Akademi

Turun Aikuiskoulutussäätiön valtuuskunta 2018–2021

Turun kesäyliopiston johtokunta 2019–2021

Immonen Juha, KTM, Senior Partner, PD Personnel Development Oy Lehesvirta Tuija, henkilöstöpäällikkö, Fläkt Woods Oy Helen Matti, aluejohtaja, Securitas Oy

Saarinen Ainokaisa, kehitysjohtaja, Telia Finland Oyj varajäsen: Forsman Pauliina, edunvalvontapäällikkö, Turun kauppakamari

Turun Aikuiskoulutussäätiön hallitus 2016–2019

Turun seudun kodinpuolustussäätiön tilintarkastus

Vilhonen Tiina, HR-manager, Teleste Oyj varajäsen: Palmunen Laura, henkilöstön kehittämispäällikkö, Valmet Automotive Oy

Leino Harri, HT varalla: Patrikainen Kirsi, HT

Maakunnan yhteistyöryhmä Leiwo Kaisa, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari varajäsen: Forsman Pauliina, edunvalvontapäällikkö, Turun kauppakamari Turun Aikuiskoulutussäätiön valtuuskunta 2016–2019

Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunta 2019–2021 Turun Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunta 2017–2019 Kesäläinen Riku, HR-johtaja, Sandvik Mining and Construction Finland Oy varajäsen: Töyry Anette, Lindorff Oy Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallitus Lähteenmäki Jari, VT

62

Meri Jyrki, aluejohtaja, YIT Rakennus Oy


VAIKUTTAVAA VERKOSTOITUMISTA Turku Business Region on Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä. Seutukunnan 22 000 yritystä, kuusi tiede- ja ammattikorkeakoulua sekä eri toimijoiden laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja yritystoiminnan kasvua sekä alueen hyvinvointia. Alueen yritys- ja innovaatiopalveluiden koordinoinnista vastaa seudullisen kehitysyhtiön roolissa Turku Science Park Oy.

www.turkubusinessregion.com

Oivalluksia SOUTUVENEESSÄ Etsitkö tavallisesta poikkeavaa, piristävää kokoustilaa? Original Sokos Hotel Wiklundin Wirran inspiroivasti sisustetut tilat sopivat täydellisesti ideointisessioon tai vaikkapa rentoon tiimipalaveriin. Tiedustelut ja varaukset: SOKOSHOTELS.FI

Eeríkinkatu 11, Turku • p. 010 786 5000


TURUSTA AJANKOHTAISTA ALUEELTA MAAILMALLE MAARIANHAMINA

2.7.

1.5.

KRAKOVA 3.7.

Turun lentoaseman uudet yhteydet vahvistavat sen asemaa lähtökenttänä Keski-Eurooppaan Turun lentoaseman merkitys maakunnan elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeä. Viime vuosina yhteyksiä on lisätty ja matkustajamäärät ovat kasvaneet, mutta Helsinki-Vantaalle valuu edelleen yli 250 000 matkustajaa vuodessa. Tämä johtunee paljolti tiedon puutteesta, sillä Turun lentoyhteydet Keski-Eurooppaan ovat jo nyt hyvät ja alueelta lähtevälle nopeat. Tänä vuonna tilanne vielä paranee, kun kaksi uutta lentoyhteyttä avataan ja entisten vuoroja lisätään. Turun lentoaseman kautta lensi viime vuonna noin 369 000 matkustajaa. Matkustajamäärä on ollut tasaisessa viiden prosentin kasvuvauhdissa jo vuosia, mutta viime vuonna määrä hyppäsi peräti kymmenellä prosentilla ylöspäin. Näyttää siis siltä, että lentoyhteyksien hyvä kehitys on alkanut tuoda lisää matkustajia. Turun lentoaseman kehittämisestä tehtiin kesällä 2018 kysely* yrityksille, julkishallinnolle ja korkeakouluille. Kyselyn mukaan Turun kentän kokonaismatkustajamäärästä arviolta 65 prosenttia eli noin 215 000 oli liikematkustajia. Lisäksi Turun kentältä tehtiin arviolta 120 000 vapaa-ajan matkaa. Tämän lisäksi Varsinais-Suomesta tehtiin noin 265 000 liikematkaa, joissa lähtökenttä oli Helsinki-Vantaa. Kyselyn tulokset tarkoittavat, että Varsinais-Suomesta valui Helsinki-Vantaan kentälle peräti 265 000 liikematkustajaa, eli alueelta työasioissa matkustavaa henkilöä, joista moni

olisi todennäköisesti pystynyt käyttämään Turun lentoyhteyksiä. Lomamatkailijoiden valumaa kyselyssä ei selvitetty, mutta sen oletetaan olleen vielä paljon suurempi kuin liikematkustajien. – Jos 80 prosenttia Helsinki-Vantaan kautta lähtevistä yli 250 000 varsinaissuomalaisesta liikematkustajasta valitsisi oman maakunnan lähtökentän, sillä olisi valtava vaikutus lentoyhteyksien määrään, koneiden kokoon ja matkalippujen hintaan. Jokaisella käyttökerralla on merkitystä, Turun kaupungin yhteysjohtaja Antti Kirkkola toteaa. Hän korostaa, että Turun lentoyhteydet ovat erittäin kilpailukykyiset myös liikematkustajalle. Siksi yrityksissä pitäisi aina ennen työmatkalle lähtöä varmistaa ensin Turun yhteyksien sopivuus, eikä mennä vain tottumuksesta Helsingin kautta. Sama pätee myös lomamatkoihin. – Hyvin toimivalla kansainvälisellä lentoasemalla on suuri merkitys alueen kilpailuky-

vylle, investointien saamiselle ja kansainvälisten yritysten sijoittumispäätöksille. Lisäksi se parantaa mahdollisuuksia tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja edistää matkailun kehittämistä alueella, Kirkkola sanoo. Turun lentoaseman päällikkö Juha Aaltonen Finaviasta muistuttaa, että Turku on aina lähin kenttä Keski-Eurooppaan lennettäessä, ja lyhyempi lentomatka vähentää sekä päästöjä että polttoaineen kulutusta. – Lisäksi Turusta lähtijän matkustuspäivä lyhenee yli kaksi ja puoli tuntia ja Raumalta lähtijän peräti neljä ja puoli tuntia kumpaankin suuntaan, kun automatka Helsinkiin jää pois. Turussa myös kenttämuodollisuudet hoituvat nopeasti ja helposti, hän jatkaa. Aaltonen epäilee, ettei Turun kaikkia mahdollisuuksia vielä tunneta riittävästi, sillä lentoyhtiöillä ei ole tapana markkinoida yhteyksiään. – Turusta liikennöivät nykyisin Finnair, SAS, Air Baltic ja Wizz Air, ja Turun isojen


ILMOITUS

Kuinka kauan ennen lentoa lähdet lentoasemalle? 1:23 Varsinais-Suomi 3:51

TURUN LENTOASEMA

2:09 Rauman seutu 4:31

2:13

Turun lentoasema

Länsi-Uusimaa 3:01

hubien eli keskeisten vaihtokenttien, kuten Helsingin, Tukholman ja Riikan kautta löytyy sujuvat reitit joka puolelle Eurooppaa. Esimerkiksi SAS:lla pääsee Tukholmaan ja Finnairilla Helsinkiin neljä kertaa päivässä, Air Balticilla Riikaan ja Wizz Airilla Gdanskiin joka arkipäivä, hän kertoo. Aaltonen korostaa, että vaihtomatkustus on nykyisin hyvin helppoa ja yhteydet ovat nopeat. Esimerkiksi, jos Turusta lähtee puoli kuuden aikoihin aamulla, Milanoon, Brys-

"VAIHTOMATKUSTUS ON NYKYISIN HYVIN HELPPOA!" seliin ja moneen muuhun Keski-Euroopan kaupunkiin ehtii yhdeksäksi ja yhtä sujuvasti illalla kotiin. – On myös hyvä muistaa, että lentoyhtiöt seuraavat matkustuskäyttäytymistä hyvin tarkkaan ja reagoivat muutoksiin nopeasti esimerkiksi lisäämällä yhteyksiä. Samalla koko alueen saavutettavuus paranee. Esimerkiksi SAS lisäsi Brysselin vuoroja, kun koneiden täyttöaste nousi, ja nyt yhteydet Brysseliin ovat Turusta todella hyvät, sinne voi lentää Tukholman, Riian tai Helsingin kautta. Lentoja on sekä aamulla että illalla. Air Baltic lisäsi huhtikuusta 2019 alkaen iltapäivälähdöt Riikaan kaikille arkipäiville ja SAS yhden viikonloppulennon sekä yhden lisävuoron keskiviikkoisin Tukholmaan, hän kertoo. Myös kotimaan yhteydet ovat parantuneet, sillä Finnair on lisännyt kevätkaudelle Kittilän suorat lennot, ja Flex Flight lentää Turusta peräti kaksi kertaa päivässä Maarianhaminaan. UUSIA YHTEYKSIÄ – Wizz Air on lentänyt Gdanskiin jo vuodesta 2008 lähtien, ja nykyisin yhteys on joka päivä.

Helsinki-Vantaa

Marraskuussa 2018 tuli uusi piristysruiske, kun reitti Liettuan Kaunasiin avattiin. Sinne lennetään kaksi kertaa viikossa, samoin kuin Puolan Krakovaan. Lisäksi heinäkuun alussa tulee todella mielenkiintoisia uusia kohteita, kun reitit Lontooseen ja Makedonian Skopjeen avataan. Lontooseen lennetään kolme kertaa viikossa ja Skopjeen kaksi kertaa, Juha Aaltonen sanoo. Hän muistuttaa, että kaikki Turusta liikennöivät lentoyhtiöt ovat luotettavia ja turvallisia verkostoyhtiöitä. Turun kenttä on hyvin turvallinen ja myös Finhems-lääkärihelikopterien lähtökenttä. – Turun lentoaseman kehitys on kestävällä pohjalla, ja meillä on kaikki edellytykset kehittää sitä edelleen. Tilat ovat erittäin hyvät, ja kiitotiet ja lähestymisjärjestelmä ovat hyvässä kunnossa. Lentoasema on toiminnassa ympäri vuorokauden, ja pysäköintialueella on hyvin tilaa, Aaltonen listaa. Maakunnan elinkeinotoiminnalle tärkeää on myös rahtiliikenne, joka on erittäin vilkasta sekä DHL:n että TNT:n terminaalien kautta. EU:n Ten-T-verkoston osana Turusta on hyvät logistiset yhteydet myös laiva-, juna- ja kumipyöräliikenteelle. Lomamatkailijoille on tarjolla kausittain myös matkatoimistojen charterlentoja Kanarialle Tjäreborgin/Thomas Cookin kautta sekä Rhodokselle ja Kreetalle Deturin kautta.

- matkustajia 369 000/vuosi - kasvu + 10 % vuonna 2018 - kenttä toimii 24/7 - korkea turvallisuusluokitus - työntekijöitä noin 500 Lentoyhtiöt: Air Baltic, Finnair, SAS, Wizz Air Suorat kohteet: Air Baltic: Riika Finnair: Helsinki, Kittilä SAS: Tukholma Wizz Air: Gdansk, Kaunas, Krakova, 1.7.2019 lähtien: Lontoo, Skopje Flex Flight: Maarianhamina Matkatoimistojen charterlentoja: Tjäreborg/Thomas Cook: Kanaria Detur: Kreeta, Rhodos Rahtiliikenne: - Turku on osa EU:n TEN-T -verkkoa - yhdistelmäkuljetukset raide-, lento-, laivaja kumipyöräliikenteeseen - DHL:n ja TNT:n kansainväliset rahtiterminaalit

*) Kysely Turun lentoaseman kehittämisestä toteutettiin kesällä 2018. Toimeenpanijat: Turun kaupunki, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen liitto ja VarsinaisSuomen Yrittäjät

TURKU AIR SHOW 15.-16.6.2019 TURUN LENTOASEMALLA - Suomen Ilmailuliiton 100-vuotisjuhla - taitolentonäytöksiä - mahdollisuus tutustua Suomen uuteen konekapasiteettiin


KAUPPAKAMARIT SUOMESSA

Kauppakamarit Suomessa Etelä-Karjalan kauppakamari Toimitusjohtaja Mika Peltonen Raatimiehenkatu 20 A, 53100 Lappeenranta 040 351 8480 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.etela-karjalankauppakamari.fi Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Toimitusjohtaja Pertti Kinnunen Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki 040 5340875 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.etela-pohjanmaankauppakamari.fi Etelä-Savon kauppakamari Toimitusjohtaja Teppo Leinonen Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli 044 770 0592 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi mikkeli@chamber.fi www.eskauppakamari.fi Helsingin seudun kauppakamari Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä Kalevankatu 12, 00100 Helsinki (09) 228 601 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.helsinki.chamber.fi * Espoon toimisto Johtaja Saija Äikäs Innopoli 2 Tekniikantie 14, 02150 Espoo 050 492 5854 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi * Vantaan toimisto Johtaja Ari Tulensalo Leija Yrityspalvelukeskus, Elannontie 3, 01510 Vantaa 0400 909 500 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi Hämeen kauppakamari Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Aleksanterinkatu 17 A, 4. krs, 15110, Lahti 040 563 5013 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.hamechamber.fi * Hämeenlinnan toimisto Raatihuoneenkatu 17, 4. krs, 13100 Hämeenlinna

66

Keski-Suomen kauppakamari Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä 010 322 2380 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.kskauppakamari.fi Kuopion alueen kauppakamari Toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi Technopolis, Microkatu 1, M-osa (14.krs.) 70210 KUOPIO 050 412 0559 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.kuopiochamber.fi Kymenlaakson kauppakamari Toimitusjohtaja Marika Kirjavainen Heikinkatu 7, 48101 Kotka (05) 229 6100 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.kymichamber.fi Lapin kauppakamari Toimitusjohtaja Timo Rautajoki Maakuntakatu 29–31 B 96200 Rovaniemi 040 5511289 etunimi.sukunimi@chamber.fi www.lapland.chamber.fi Länsi-Uudenmaan kauppakamari Toimitusjohtaja Eero Hettula PL 34, (Elina Kurjenkatu 2), 10301 Karjaa 040 5510416 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi office@lansiuusimaa.chamber.fi www.lansiuusimaa.chamber.fi Oulun kauppakamari Toimitusjohtaja Jari Tuovinen Uusikatu 53, 90100 Oulu 044 313 4505 etunimi.sukunimi@chamber.fi www.oulunkauppakamari.fi Pohjanmaan kauppakamari Toimitusjohtaja Juha Häkkinen etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi 0500 561 036 info@ostro.chamber.fi www.ostro.chamber.fi


KAUPPAKAMARIT SUOMESSA * Vaasan toimisto Raastuvankatu 20, 65100 Vaasa

Satakunnan kauppakamari

* Pietarsaaren toimisto Runeberginkatu 11, 68600 Pietarsaari * Kokkolan toimisto Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola Pohjois-Karjalan kauppakamari Toimitusjohtaja Matti Vuojärvi Torikatu 21 C, 80100 Joensuu 0500 170 600 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.nk.chamber.fi

Toimitusjohtaja Minna Nore Valtakatu 6, 28100 Pori (02) 634 0700 etunimi.sukunimi@sata.chamber.fi kauppakamari@sata.chamber.fi www.sata.chamber.fi Tampereen kauppakamari Toimitusjohtaja Antti Eskelinen Kalevantie 2b, 33100 Tampere (03) 230 0555 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.tampere.chamber.fi Ålands handelskammare

Rauman kauppakamari Toimitusjohtaja Riikka Piispa Sinkokatu 11, 26100 Rauma 040 708 8555 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.rauma.chamber.fi

Verkställande direktör Anders Ekström Nygatan 6, 22100 Mariehamn (018) 29 029 anders.ekstrom@naringsliv.ax info@naringsliv.ax www.chamber.ax

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Toimitusjohtaja Anne Pevkur Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää 050 5168 912 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.rihychamber.fi

www.kauppakamari.fi www.chamber.fi

Ratkaisemme verotukseen, yritysjuridiikkaan ja tilintarkastukseen liittyvät pulmat ilman lisäongelmia. www.verolakipalvelut.fi SUOMEN VERO- JA LAKIPALVELUT


ULKOVALTOJEN KONSULIT

Ulkovaltojen konsulit Turussa ALANKOMAAT

ITÄVALTA

RUOTSI

Konsuli Jan Söderholm Puhelin +358 50 64164 jansoderholm1@gmail.com

Konsuli Mika Sippolainen Puhelin +358 50 558 3484 mika.sippolainen@simsport.com

Konsuli Mikko Ketonen Puhelin +358 2 269 3303, +358 500 693 333 sihteerit@ts.fi

BELGIA

KOLUMBIA SAKSA

Konsuli Antti Wihanto Puhelin +358 40 551 9841 antti@wihanto.fi

Konsuli Arno Leino Puhelin +358 400 525 760 arno.leino@utu.fi

BRASILIA

KREIKKA

Konsuli Rauno Puolimatka Puhelin +358 2 6516 6680 rauno.puolimatka@rausanne.com

Konsuli Fredrik Sunde Puhelin +358 50 568 8012 fredrik.sunde@nordea.fi

DJIBOUTI

LIETTUA

Konsuli Hans Niemi Puhelin +358 2 445 4503 hans.niemi@sunborn.com TANSANIA Konsuli Vesa Viitaniemi Puhelin +358 50 2502 vesavisa@gmail.com TANSKA

Pääkonsuli Joakim Håkans Puhelin +358 50 63304 honoraryconsul@djibouti.fi

Konsuli Tomi Taipale Puhelin +358 500 838 553 tomi.taipale@kaarjoki.fi

ESPANJA

NORJA

Konsuli Jussi Hakala Puhelin +358 10 430 9700, +358 50 564 439 jussi.hakala@saastopankki.fi

Konsuli Jan-Erik Stenman Puhelin +358 10 55010 jstenman@abo.fi

HONDURAS

PUOLA

Konsuli Leif Jokinen Puhelin +358 40 536 7702 leifpjokinen@outlook.com UNKARI Konsuli Urpo Kivikari Puhelin +358 50 593 8430 urpo.kivikari@utu.fi VENÄJÄ

Konsuli Eric Lockmer Puhelin +358 400 222 244 ericlockmer@gmail.com

Konsuli Jari A. Rastas Puhelin +358 2 478 0352, +358 40 551 1111 jari.rastas@kolumbus.fi

ISLANTI

Pääkonsuli Alexander Gremitskikh Puhelin +358 2 233 6441 Faksi +358 2 231 9779 rusconsul.turku@co.inet.fi

RANSKA Konsuli Jan Nygård Puhelin +358 40 503 3988 jan.nygard@danskebank.fi ISO-BRITANNIA Konsuli Jari Lähteenmäki +358 9 228 651 00 Jari.Lahteenmaki-HonCon@fconet.fco.gov.uk

68

VIRO Konsuli Panu Routila Puhelin +358 40 503 6757 panu.h.routila@live.com

Konsuli Keijo Virtanen Puhelin +358 40 550 0404 keijo.virtanen@utu.fi


JÄSENET KERTOVAT Vaikuttamista, verkostoita, tietoa ja tilaisuuksia! Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen, Steran toimitusjohtaja Jussi Ohlsson, Evondos Oy:n henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaisa Kaariluoto-Elo ja ATR Softin IoT Account Executivena työskennellyt Mira Ekbom kertovat, miksi heidän yrityksensä kuuluvat kauppakamariin.

69


JÄSENET KERTOVAT

Voin lämpimästi suositella kauppakamarin jäsenyyttä sitä harkitsemassa oleville kandidaateille.

70


TULEVAISUUDEN OSAAJIEN JA KULKUYHTEYKSIEN TURVAAMISTA Vuonna 1970 perustettu Pemamek on maailman johtava raskaan hitsaus- ja tuotantoautomaation valmistaja, joka työllistää 200 henkilöä. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen on ollut Loimaan kauppakamariosaston puheenjohtaja parin vuoden ajan.

T

urun seudulla ja Varsinais-Suomessa on huutava pula tekniikan osaajista kuten diplomi-insinööreistä. Tämän takia Pemamek on yhteistyössä yritysten ja kauppakamarin kanssa työskennellyt aktiivisesti modernin diplomi-insinöörikoulutuksen tuomiseksi Turkuun. Kysyntää olisi osaajille ja koulutukselle, jossa painopisteenä on digitaalisuus, ICT ja moderni kone- ja materiaalitekniikka. Tavoitteena on saada pitkällä tähtäimellä pienennettyä alueen osaajapulaa, innostaa nuoria hakeutumaan enemmän tekniselle alalle ja tuoda uutta osaamista sekä tutkimus- ja yritystoimintaa Turun seutukunnalle. ”Osaamisen kautta saadaan turvattua seutukunnan vahva kehittyminen myös pitkällä tähtäimellä”, Heikonen kuvailee. Koulutusasiassa on tehty vaikuttamistyötä, jossa Heikosen mielestä kauppakamari on ollut tärkeänä tekijänä. Vastaavien hankkeiden eteenpäin viemiseksi vaaditaan vahvaa vaikuttamista valtakunnan ja päättäjien eri tasoilla. Koulutuksen edistämiseksi on tavattu mm. hallituksen ministereitä ja muita vaikuttajia. Ministereille on kerätty vetoomusadressi koulutuksen puolesta, jonka on allekirjoittanut alueen 110 johtavaa yritystä. Turun yliopisto on sitoutunut aloittamaan koulutukset saatuaan siihen luvan opetusministeriltä. KULKUYHTEYKSIEN KEHITTÄMISTÄ VAIKUTTAMISTYÖLLÄ

Suomen poikittaistie, valtatie 9, vaatii perusparannusta ja kehittämistä. Yritykset ja kauppakamari ovat työskennelleet Valtatie 9:n kunnostamisen puolesta jo usean vuoden ajan ja jatkaneet aikaisempaa työtä tien hyväksi. Heikosesta Turku, Tampere ja Helsinki muodostavat Suomelle erittäin tärkeän elinkeinoelämän kehityskolmion, johon hyvät liikenneyhteydet tuovat puhtia ja kasvua. Heikonen uskoo, että viestiä tien kunnostamiseksi on saatu vahvimmin vietyä eteenpäin liikenneministeriön kautta. Suunnittelurahoja myönnettiin tiehanketta varten Turun ja Tampereen välille kaikkiaan 20 miljoonan edestä. ”Kauppakamari on vaikuttamisessa avainroolissa. Kamarin tehtävä on ottaa mukaan vahvoja ihmisiä tuomaan kasvoja ja voimaa vaikuttamiseen.” MITÄ PEMAMEK ON HYÖTYNYT JÄSENYYDESTÄ?

Heikonen kokee Pemamekin hyötyneen kauppakamarin jäsenyydestä monella tavalla. Verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa, aito mahdollisuus päästä vaikuttamaan seutukunnan elinkeinoelämää koskeviin asioihin sekä saada kattava ymmärrys siitä, missä oikeasti seutukunnan alueella mennään. Erilaiset kehittämistapaamiset ja -hankkeet ovat arvokkaita jäsenille. Näiden kautta jäsenet pääsevät verkostoitumaan sekä ymmärtävät paremmin yritysmaailman tulevaisuuden haasteita ja tarpeita. ”Voin lämpimästi suositella kauppakamarin jäsenyyttä sitä harkitsemassa tai hakemassa oleville kandidaateille”, Heikonen summaa.

71


JÄSENET KERTOVAT

KAUPPAKAMARI TARJOSI RAIKKAAN TAVAN TAVOITTAA NUORET JA ALUEELLISEN NÄKÖALAPAIKAN

Yhteistyö kauppakamarin kanssa on tiivistä, välitöntä ja helppoa.

S

teran ja alan toimijoiden kokemuksen mukaan nuorisolla on vanhentunut kuva teknologiateollisuuden työtehtävistä, mikä vaikuttaa alalle hakeutuvien nuorien määrään. Stera päätti Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwon ehdotuksesta lähestyä toisen asteen koulutusvaihtoehtoja miettivää nuorisoa suositun tubettajan Deatan eli Mikael Hertelin tekemän videon avulla. Steran toimitusjohtaja Jussi Ohlsson halusi tuoda videolla esiin, ettei työ ole pelkästään hitsaamista, jota tv:stä on totuttu näkemään. Työtehtävien automaatio, robotit sekä monipuoliset ja haastavat toimenkuvat tekevät päivistä monipuolista. Ulospäin näytetään kovin perinteiseltä työnantajalta siihen verrattuna, mitä työn sisältö on. Jaettaisiin ajatusta ja ymmärrystä, mitä työskentely tänä päivänä meidän kaltaisessa yrityksessä on”, Jussi Ohlsson kuvailee videon tarkoitusta. Yhteistyöehdotus Deatan kanssa on Ohlssonista hyvä esimerkki kauppakamarin luovuudesta, aktiivisuudesta ja uudesta, raikkaasta tavasta tehdä asioita. Tubeconissa ollut Kaisa Leiwo oli ymmärtänyt kuinka ”’tajuttoman kova juttu tubettajat ovat” ja ottanut tämän jälkeen yhteyttä Ohlssoniin. Yhteistyön tuloksena syntyi liki 50 000 katselukertaa saanut video, jossa Stera pääsi esittelemään toimintaansa ja teknologiateollisuutta tänä päivänä. Videota jaettiin kauppakamarin toimesta myös alueen koulujen opinto-ohjaajille VALIOKUNTA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN VAIKUTTAA JA TULLA KUULLUKSI Ohlsson on istunut viime vuoden alusta teollisuusvaliokunnassa Steran edustajana. Hän luonnehtii valiokuntaa alueelliseksi näköalapaikaksi, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja toimii väylänä tulla kuulluksi esimerkiksi koulutusasioissa. Kyseessä on myös tärkeä verkostoitumisfoorumi, joka tarjoaa tilaisuuden paitsi alueen teollisuuden vaikuttajien

72

tapaamiseen, myös tilaisuuden päästä tutustumaan alueen asioihin syvällisesti sekä tuomaan kentän ääntä esiin. Ohlsson toteaa Varsinais-Suomessa Steran kaltaisten yritysten jäävän helposti suurelle yleisölle tutumpien telakan ja autotehtaan varjoon. Tästä syystä Stera isännöi mielellään valiokunnan kokouksia, sillä nämä ovat mahdollisuuksia tehdä yritystä tunnetuksi suoraan alueen toimijoiden keskuudessa. ”Foorumeita paljon, mutta valiokunnat ovat toimialariippumattomampia.” Stera on mukana valiokunnassa ennen kaikkea kehittämässä liiketoiminnan edellytyksiä Varsinais-Suomen alueella. Aluekeskeisyys on Turun kauppakamarin toiminnassa ainutlaatuinen piirre muihin toimialariippumattomiin foorumeihin verrattuna, ja Ohlsson luonnehtiikin teollisuusvaliokunnan olevan hyvä sekoitus erilaisia paikallisia toimijoita. ”Valiokuntatyöskentelyn yhtenä etuna on tutustuminen alueen teollisuuden vaikuttajiin, ihmisiin ja yrityksiin, mikä tekee yhteyden ottamisesta ja avun pyytämisestä tai antamisesta helpompaa, kun ihmiset tuntevat toisensa.” Valiokunta on Steralle vaikuttamiskanava, jossa yritys pystyy tuomaan ääntään esiin niin hyvissä asioissa kuin epäkohdissakin. Ohlsson huomauttaa, ettei Steran kaltaisen yrityksen ääni tavoittaisi välttämättä valtakunnallisia päättäjiä ilman kauppakamarin koordinoimaa toimintaa. Hän mainitsee esimerkkinä diplomi-insinöörikoulutuksen hakemisen Turkuun. Kauppakamari on määrätietoisesti kerännyt viestiä suoraan riittävän isoilta ja monenlaisilta yrityksiltä, mikä tuo riittävästi äänenpainoa keskusteltaessa päättäjien kanssa. Osaavan työvoiman varmistaminen on valtakunnallisesti tärkeä aihe, sillä teknologiateollisuuden yritykset toimivat joko suoraan tai välillisesti viennin parissa. ”Yhteistyö kauppakamarin kanssa on tiivistä, välitöntä ja helppoa. Pidetään yhteyttä ja ideoidaan yhdessä, mitä voidaan tehdä”, Jussi Ohlsson summaa.

Kuva: Lisa McWhirter

Stera Technologies -konserni on globaalisti toimiva mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistaja, joka muodostettiin lokakuussa 2007, kun pitkään alalla toimineet Levyosa Oy, Elektromet Yhtiöt Oy, Hihra Oy, Aumec Systems Oy ja Beertekno Oy yhdistyivät. Yritys työllistää 800 henkeä, ja sen tehtaat sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa, Tammelassa, Kaavilla sekä Viron Keilassa ja Sauessa. Yrityksen omia tuotteita ovat SteraLux LED-valaisinjärjestelmät sekä Stera -laitekaapit.


KOULUTUKSIA VAIVATTOMASTI – LAADUSTA EI TARVITSE KANTAA HUOLTA Evondos Oy on terveysteknologian palveluyritys, joka on kehittänyt robotisoidun lääkeannostelupalvelun kotihoidossa oleville pitkäaikaislääkityille, muistisairaille ja vanhuksille. Yritys työllistää 60 henkeä, ja 60 % sen liikevaihdosta tulee viennistä. Korkean volyymin tuotantolaitos Salossa takaa kustannustehokkaan ja joustavan valmistuksen kotimaassa. Lääkkeenjaon virheitä merkittävästi vähentävän palvelun kautta on turvallisesti jaettu yli miljoona lääkeannosta, ja sillä ennustetaan olevan yli 2500 käyttäjää vuoden 2018 loppuun mennessä.

E

vondos on tehnyt yhteistyötä kauppakamarin kanssa koulutuksien, aamiais- ja verkostoitumistilaisuuksien parissa. Yrityksen henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaisa Kaariluoto-Elo kuvailee Evondosin osallistuneen koulutuksiin ”laidasta laitaan” ja itse osallistuneensa esimerkiksi vuosilomalakiin ja muihin henkilöstöhallintoon liittyviin koulutuksiin. Kaariluoto-Elo löytää houkuttelevan jäsenetuhinnan lisäksi kauppakamarin koulutuksista monta muuta myönteistä asiaa. Koulutukset ovat muutaman tunnin tai puolenpäivän mittaisia, eikä niitä varten tarvitse matkustaa pitkälle. Tiiviit kokonaisuudet eivät vie kokonaista työpäivää ja ovat siten helpompi sovittaa kalentereihin. Jäsenistöllä on mahdollisuus toivoa koulutuksia haluamistaan aiheista. GDPR:n kaltaiset ajankohtaiset asiat ovat vahvasti esillä tarjonnassa. Omien kokemuksien kautta Kaariluoto-Elolle on muodostanut vahva laatumielikuva koulutuksista ja kamarista luotettavana kumppanina. Hänen mielestään koulutusmarkkinoiden valtava tarjonta ja eritasoiset toimijat tekevät koulutusten ostamisesta haastavaa, koska lopputuloksesta ei voi olla etukäteen varma ilman omakohtaista kokemusta. Hyvien kokemuksien ansiosta Evondos onkin osallistunut kauppakamarin koulutuksiin yhä uudelleen ja uudelleen. Kauppakamari ei käytä yleispäteviä kouluttajia, vaan tämä on aina alansa asiantuntija, jonka kanssa on mahdollista keskustella oman yrityksen tärkeistä kysymyksistä tauoilla ja tilaisuuden jälkeen. ”Kauppakamarin kanssa ei tarvitse kantaa huolta koulutuksen laadusta, sisällöstä tai vaikuttavuudesta.” Vaikka verkostoituminen ei olekaan koulutusten ensisijainen tavoite, runsas osallistujajoukko tekee niistä

”Kauppakamari on luotettava kumppani, jolla on selkeä halu palvella ja auttaa yrityksiä kehittymään.” KAUPPAKAMARIN KOULUTUKSET

Kauppakamari järjestää vuosittain noin 50 koulutusta erilaisista ajankohtaisista aiheista, ja lisäksi jäsenillä on mahdollisuus toivoa koulutuksia itseä kiinnostavista aiheista. Koulutusten pääteemoja ovat talous ja verotus, työsuhde, palkka ja hr, johtaminen ja esimiestyö, kansainvälistyminen sekä myynti. Suosituin koulutus on jo vuosia ollut kaikissa Suomen kauppakamareissa järjestettävä, yritysten hallitustyöhön paneutuva Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -koulutus. Koulutukset ovat jäsenien keskuudessa arvostettuja ja niistä saatujen palautteiden keskiarvo on 4,5/5.

Luotettava kumppani, jolla on selkeä halu palvella ja auttaa yrityksiä kehittymään. sopivan myös tähän tarkoitukseen. Laatumielikuvaa tukevat myös hyvin onnistuneet taustajärjestelyt. Kaariluoto-Elosta ilmoittautuminen on tehty helpoksi. Suoraan kalenteriin tuleva kalenterivaraus toimii sekä vahvistuksena että muistutuksena. Hän kehuu erityisesti sitä, kuinka hyvin kauppakamari kommunikoi muutostilanteissa, ja koulutuksia ylipäätänsä hyviksi kokonaisuuksiksi.

73


JÄSENET KERTOVAT

TILAISUUS TOI PALJON UUSIA KONTAKTEJA – KAUPPAKAMARI TARJOSI VAIVATTOMASTI VALMIIN YLEISÖN JA VASTASI JÄRJESTELYISTÄ

Jos joku kysyisi, kannattaako liittyä, niin ehdottomasti kyllä.

ATR Soft on vuonna 2000 perustettu ohjelmistotalo, jonka päätoimipiste on Turussa. Tänä päivänä ATR Soft on 60 hengen asiantuntijatalo, jonka toiminta kattaa teollisuuden, yhteiskunnan ja talouden sektorit. ATR Soft kehittää yritysten ohjelmistoja sekä eri järjestelmien välisiä integraatioita.

K

auppakamari tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden järjestää tilaisuuksia. Tilaisuuksia ei ole tarkoitettu omien tuotteiden mainostamiseen, vaan niissä pitää olla informatiivistä asiasisältöä. Kauppakamarin ICT-valiokuntaan kuulunut, ATR Softin IoT Account Executivena työskennellyt Mira Ekbom järjesti kauppakamarin kanssa aamukahvitilaisuuden, jossa keskusteltiin teollisesta internetistä. Teollinen internet tarjoaa suuria mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mutta aihe ei ole monelle tuttu. Aamukahvien järjestäminen sujui vaivattomasti, tehokkaasti ja nopeasti. Kauppakamarin kanssa sovittiin tilaisuuden paikka ja kustannuksien hoitamisesta. Kauppakamari vastasi muista järjestelyistä, kuten tilaisuuteen kutsumisesta ja ilmoittautumisten vastaanottamisesta. ”Tällaiset tilaisuudet ovat äärettömän hyviä, koska ne ovat helppo järjestää. Kauppakamarilla on valmiit listat jäsenistä, ja viestintä menee heidän kauttaan. Kuulijakunta on valmiina. Jäsenet voivat järjestää informatiivista ohjelmaa. Se on winwin-tilanne”, Ekbom kuvailee. Ekbomin mukaan tilaisuuksiin voi osallistua potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita, joita ei ole aiemmin tunnistettu. Tilaisuuksissa kuulijoiden on helppo arvioida, ovatko puhujat sopivia yhteistyökumppaneita. Aamukahveilla Ekbomin puheenvuoro synnytti paljon keskustelua ja antoi uutta tietoa kuuntelijoille. Kuuntelemassa oli yrityksiä, joita ei oltu aiemmin tavattu teolliseen internetiin liittyen. Puheenvuoron jälkeen Ekbom kävi tapaamisissa aiheesta kiinnostuneiden yritysten kanssa. KAUPPAKAMARI EI OLE VAIN JOHTAJILLE

Monet saattavat mieltää kauppakamarin vain toimitusjohtajien yhteisöksi, mutta yrityksien edustajistossa on paljon johtajaportaan ulkopuolella olevia ammattilaisia. Tällainen käsitys oli myös

74

Ekbomilla, vaikka edustajistossa on myös hänenlaisiaan asiantuntijoita. Ekbomin mielestä yrityksien edustajistossa korkeatasoista asiantuntijatyötä tekevien kannattaa ehdottomasti osallistua toimintaan, koska näin jäsenyritykset saavat eksperttien näkemyksiä erilaisilta aloilta. Asiantuntijat pystyvät esimerkiksi jakamaan tietoa aivan uusista asioista, kuten Ekbomin ja ATR Softin tapauksessa teollisesta internetistä, mikä on hyödyllistä varsinkin johtajatason operatiiviselle työlle. Jäsenyydestä on hyötyä myös yrityksille näkyvyyden kannalta. ”On hyvä lanseerata aiheensa kentälle, jos ei ole tunnettu. Voi tuoda omaa ajatusta esille.” YRITYKSEN JÄSENYYDEN HYÖDYT

Ekbom alun perin haki ICT-valiokuntaan, koska halusi kehittää alueen toimintaa ja lisätä yhteistyötä Turun alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi. Hänen mielestään jäseneksi liittyminen kannattaa monesta syystä. Verkostoituminen, näkemys alueen markkina- ja työllisyystilanteesta, tiedon ja ajatusten vaihtaminen jäsenten kanssa sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen alueen kehittämiseksi ovat vain muutamia esimerkkejä kauppakamarin tarjoamista hyödyistä. ”Kun tuntee ihmisiä ja tietää heidän ajatuksiaan, tietää mitä täällä tapahtuu. Siitä on kokonaisuudessaan hyötyä koko alueen elinkeinolle.” Kauppakamariin liittyville yrityksille avautuu väylä heille sopiviin valiokuntiin. Valiokunnissa saattaa olla kilpailijoita, mutta Ekbomin mielestä tästä ei kannata huolestua. Kamarissa ajetaan yhteisiä asioita ja vaihdetaan kokemuksia. Pienemmille yrityksille mukaan liittyminen on hyödyllistä, koska ympärille saa ammattimaisen verkoston ja tärkeitä rajapintoja. Lisäksi kauppakamari on auktoriteetti, jonka sanomisilla on painoarvoa. ”Jos joku kysyisi, kannattaako liittyä, niin ehdottomasti kyllä. Minulla on niin paljon argumentteja, että varmasti liittyisivät!”


75


Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Ekopartnerit Turku Oy

Ravurinkatu 40 20380 TURKU puh. 010 7551 560 www.ekopartnerit.fi asiakaspalvelu@ekopartnerit.fi

Karvataskunkatu 1 20610 TURKU puh. (02) 275 2100 www.akseli.fi palvelu@akseli.fi

Alhon huolto Oy

DSV

Teollisuuskaari 4 21250 MASKU puh. 0400 542 441 fax (02) 435 8297 www.alhonhuolto.fi

Vuorelankatu 3 20320 TURKU puh. 020 738 8388 www.fi.dsv.com info@fi.dsv.com

Arkkitehtitoimisto Schauman Arkkitehdit Oy

Electric Power Finland Oy

Linnankatu 9 D 20100 TURKU puh. (02) 251 5555 www.schaumanarch.fi etunimi.sukunimi@schaumanarch.fi

Prosessitie 6 21530 PAIMIO puh. 010 834 6209 www.epf.fi

Finn Lamex Safety Glass Oy

Asianajotoimisto Blackbird Oy

Vierumäentie 26 23800 LAITILA puh. (02) 857 700 fax (02) 857 701 www.finnlamex.com

Puutarhakatu 12 20100 TURKU puh. 050 359 9823 www.blackbirdlaw.fi

Hunajayhtymä Oy

Aurator Varainhoito Oy

Kojonperäntie 13 32250 KOJONKULMA puh. 0207 769 680 fax (02) 767 6225 www.hunaja.fi hunaja@hunaja.fi

Aurakatu 8 20100 TURKU puh. (02) 6516 6630 www.aurator.com

Calto Oy

Lemminkäisenkatu 60 20520 TURKU puh. 020 756 9999 www.calto.fi 76

Isännöinti-Saarto Oy

Uudenmaankatu 6 A 1 20500 TURKU Isännöinti-Saarto puh. (02) 511 8500 www.isannointi-saarto.fi saartooy@isannointi-saarto.fi Uudenmaankatu 6 a 1, 20500 TURKU, Puh. (02) 511 8500


Jaakkoo-Taara Oy Ruissalontie 4 20200 TURKU puh. 020 791 7600 fax 020 791 7649 www.jt.fi myynti@jt.fi

Kaarinan Lukko Oy

Puntarikatu 3 20780 KAARINA puh. (02) 243 5720 www.kaarinanlukko.fi myynti@kaarinanlukko.fi

Keskusautohalli Oy Rieskalähteentie 75 20300 TURKU puh. 0207 218 100 www.keskusautohalli.fi

Kuntoutuskeskus Petrea / Petrea Säätiö

Kongressikuja 1 20540 TURKU puh. 020 754 7200 fax 020 754 7201 www.petrea.fi etunimi.sukunimi@petrea.fi

Leipomo Salonen Oy

Vähäheikkiläntie 59 20810 TURKU puh. (02) 274 3700 www.leipomosalonen.fi myynti@leipomosalonen.fi

Linjaliikenne Muurinen Oy Autokatu 11 20380 TURKU puh. (02) 238 2800 muurinen.fi

Lounaismaan OPKiinteistökeskus Oy OP-Isännöinti Turuntie 8 24100 SALO puh. 010 256 1310 www.lopkk.fi

Lounaisrannikon Osuuspankki

Koulukatu 1 23500 UUSIKAUPUNKI puh. 010 253 9801 uusi.op.fi/web/oplounaisrannikko

LST Group

Rautatehtaankatu 22 20200 TURKU puh. (02) 510 0300 www.lst.fi etunimi.sukunimi@lst.fi

Lämpöpuisto Oy Rieskalähteentie 55 20300 TURKU 0800 1 9292 www.lampopuisto.fi info@polttooljy.fi

Mann Lines Oy

Konttikatu 16 20200 TURKU puh. (02) 275 0000 fax (02) 253 5905 www.mannlines.com etunimi.sukunimi@ mannlines.com

Mailservice Oy

Lemminkäisenkatu 36 20520 TURKU 020 7218 880 www.mailservice.fi myynti@mailservice.fi 77


NCAB Group Finland Oy Keskiläntie 2 20660 LITTOINEN puh. (02) 277 6470 www.ncabgroup.fi info_fi@ncabgroup.com

NCC Rakennus Oy Lounais-Suomi Helsinginkatu 15 20500 TURKU puh. 010 507 8700 www.ncc.fi

Nelson Garden Oy Joukahaisenkatu 1 C 20520 TURKU puh. 0207 439 970 www.nelsongarden.fi info@nelsongarden.fi

Nordkalk Oy Ab Skräbbölevägen 18 21600 PARGAS 020 753 7000 www.nordkalk.fi

Nortool Oy

Lehtimäentie 7-9 21290 RUSKO puh. (02) 436 8000 www.nortool.fi

Onninen Oy

Fiskarsinkatu 6 20750 TURKU puh. 020 485 5111 www.onninen.com 78

Paramet Konepaja Oy Saaristontie 1142 21600 PARAINEN 020 7983 939 www.paramet.fi

Patrel Oy

Sammonkatu 20, 32200 LOIMAA Juvantie 11, 32200 LOIMAA Puh. 050 557 5677 www.patrel.fi

PCAS Finland Oy

PL 979, Messukentänkatu 8 20101 TURKU puh. (02) 330 5542 fax (02) 330 5500 www.pcasfinland.fi

Peab Oy

Postikatu 2 20250 TURKU puh. 0207 606 760 www.peab.fi etunimi.sukunimi@peab.fi

Pemamek

PL 50 32201 LOIMAA puh. 010 501 61 info@pemamek.com www.pemamek.fi

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry Mustionkatu 23 20750 TURKU puh. (02) 274 2233 fax (02) 274 2240 www.lauste.fi


TURUN KAUPPAKAMARI

Yhdessä yritysten puolesta


Pilkington Automotive Finland Oy Laitilan tehdas

RTV-Yhtymä Oy RTVTurku

Ukitie 110 23800 LAITILA puh. (03) 349 9111 www.pilkington.com www.nsg.com etunimi.sukunimi@fi.nsg.com

Satakunnantie 162 20300 TURKU puh. (02) 525 2400 www.rtv.fi

Rudus Oy Länsi-Suomi

PricewaterhouseCoopers Oy

Ohikulkutie 577 20660 LITTOINEN puh. 020 447 6200 www.rudus.fi etunimi.sukunimi@rudus.fi

Läntinen Rantakatu 7 20100 TURKU puh. 020 787 7160 www.pwc.fi

Protopaja Oy

Patenttikatu 1 21100 NAANTALI puh. (02) 436 0200 www.protopaja.fi etunimi.sukunimi@ protopaja.fi

R&M Ship Technologies Finland Oy Pitkämäenkatu 13 20250 TURKU 050 381 1451 www.rm-group.com

Raisio Oyj

Raisionkaari 55, PL 101 21201 RAISIO puh. (02) 443 2111 fax (02) 443 2315 www.raisio.com etunimi.sukunimi@raisio.com communications@raisio.com

RCP Software Oy

Lemminkäisenkatu 50 20520 TURKU puh. 050 366 3412 www.rcpsw.com 80

SIGGE ARKKITEHDIT

Sigge Arkkitehdit Oy Läntinen Rantakatu 53 20100 TURKU puh. (02) 278 1500 www.sigge.fi sigge@sigge.fi

Sormat Oy

Harjutie 5 21290 RUSKO puh. 020 794 0200 fax 020 176 3888 www.sormat.com sormat@sormat.com

Tuloskiinteistöt Holding Oy

Kristiinankatu 5 B 8 20100 TURKU puh. (02) 274 3500 www.tuloskiinteistot.fi jukka.knaapi@ tuloskiinteistot.fi

Tuorekartano Oy Laatuväylä 20 23800 LAITILA puh. 040 310 0600 www.tuorekartano.fi etunimi.sukunimi@ tuorekartano.fi


Turun ammattikorkeakoulu Joukahaisenkatu 3 A 20520 TURKU puh. (02) 263 350 www.turkuamk.fi mari.hartemo@turkuamk.fi

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

PL 922, Eerikinkatu 3 A 20101 TURKU puh. 040 341 7111 www.turunseurakunnat.fi

Uudenkaupungin Tilitoimisto Oy

Sorvakon rantatie 4 23500 UUSIKAUPUNKI puh. (02) 844 3850 www.uudenkaupungintilitoimisto.fi

Vakka-Suomen Voima Oy Lännen Omavoima Oy Vihtorinkatu 2 23800 LAITILA puh. (02) 8800 880 www.vsv.fi asiakaspalvelu@vsv.fi

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 TURKU puh. (02) 275 7100 www.yrittajat.fi/ varsinaissuomi

Westas Group Oy Myllykyläntie 42 31500 KOSKI TL puh. (02) 484 400 www.westas.fi info@westas.fi

Vilakone Oy

Lamminkatu 3 32200 LOIMAA puh. 020 510 8200 www.wille.fi etunimi.sukunimi@wille.fi

Yaskawa Finland Oy Messinkikatu 2 20380 TURKU puh. 0403 000 600 www.yaskawa.fi

81


Politiikan ja talouden syksy alkaa Turusta. Turun Eurooppa-foorumissa haetaan Suomelle ja Euroopalle suuntaa 29.–31.8.2019 Turun Eurooppa-foorumi on vuosittainen poliittisen sesongin avaus, jossa pohditaan Suomen roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaista EU-tietoa sekä edistää avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa laajaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.

EU:n supervuotena 2019

Ota yhteyttä!

• Turussa käydään suomalaisten EU-keskustelu – nyt saa puhua Euroopan tulevaisuudesta!

Väinö Kuusinen, projektipäällikkö vaino.kuusinen@europeforum.fi p. 041 530 3205

• Talous pääteemana • Erityisenä kohderyhmänä nuoret

www.europeforum.fi #eurooppafoorumi #europeforum #turku


YRITYSHAKEMISTOÂ TOIMIALOITTAIN

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

83


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

Sisällysluettelo AALTOPAHVIPAKKAUKSIA............................................................................. 86 APTEEKKEJA....................................................................................................... 86 ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIPALVELUT, TEKNINEN TESTAUS JA ANALYSOINTI............................................................................................... 86 ARKKITEHTITOIMISTOJA................................................................................ 86 ASIANAJOTOIMISTOJA.................................................................................. 86 ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA........................................................ 86 ATK-PALVELUJA................................................................................................. 87 AURINKOSÄHKÖ............................................................................................... 87 AUTOLASITUSTA............................................................................................... 87 AUTOLIIKKEITÄ ................................................................................................. 87 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT, ROBOTIIKKA.......................................... 87 BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS RAKENNUSTARKOITUKSIIN...... 87 CONTACT CENTER-, IT- JA TIETOLIIKENNEPALVELUT......................... 87 ELEKTROMEKANIIKAN SOPIMUSVALMISTAJA, LED-VALAISINJÄRJESTELMÄT, LAITEKAAPIT......................................... 87 ELEKTRONIIKKA- JA VIESTINTÄLAITTEIDEN JA OSIEN TUKKUKAUPPA.................................................................................................. 87 ELEKTRONIIKKATUOTANTOAUTOMAATIOLAITTEIDEN VALMISTUS.......................................................................................................... 87 ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN VALMISTUSTA.................................. 87 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUSTA ........................................................... 88 ENERGIATUOTANNON LAITTEITA.............................................................. 88 ERIKOISKONEIDEN KORJAUS JA HUOLTO.............................................. 88 ERIKOISTUKKUKAUPPAA............................................................................... 89 ERIKOISTUNUT RAKENNUSTOIMINTA..................................................... 89 EXECUTIVE SEARCH......................................................................................... 89 GOLFKENTTIÄ ................................................................................................... 89 GRAAFINEN TEOLLISUUS.............................................................................. 89 HEADHUNTING................................................................................................. 89 HENKILÖNOSTINPALVELUA.......................................................................... 89 HENKILÖSTÖPALVELUA ................................................................................. 89 HENKILÖSTÖPALVELUT ................................................................................. 89 HENKILÖSTÖPALVELUYRITYKSET.............................................................. 89 HENKILÖSTÖRAVINTOLAT............................................................................ 89 HITSAUSRATKAISUJA, - KONEITA JA - LAITTEITA................................. 89 HOTELLEJA.......................................................................................................... 90 HOTELLEJA JA RAVINTOLOITA.................................................................... 90 HUOLINTAA JA RAHTAUSTA........................................................................ 90 HUOPAKATTOJA............................................................................................... 90 HYDRAULISTEN VOIMALAITTEIDEN VALMISTUS................................ 90 ILMASTOINNIN PUHDISTUS- JA SÄÄTÖTYÖT....................................... 90 ILMASTOINTILAITTEITA ................................................................................. 90 INSINÖÖRITOIMISTOJA ................................................................................. 90 ISTUINTEN VALMISTUSTA............................................................................. 90 ISÄNNÖINTI JA KIINTEISTÖNHUOLTO...................................................... 91 ISÄNNÖINTIÄ .................................................................................................... 91 IT-HANKINNAT................................................................................................... 91 IT-PALVELUA....................................................................................................... 91 JOHDON SUORAHAKU.................................................................................. 91 JULKISTEN HANKINTOJEN KONSULTOINTIA......................................... 91 JULKITILA- JA MESSUKALUSTEET.............................................................. 91 JÄRJESTÖTOIMINTAA ..................................................................................... 91 JÄÄHDYTYSRATKAISUJA............................................................................... 91 KAAPELIEN VALMISTUS................................................................................. 91 KAIHTIMIA, MARKIISEJA, TERASSILASITUKSIA JA -KATOKSIA........ 91 KAIVOS-, LOUHINTA- JA RAKENNUSKONEIDEN VALMISTUS.......... 91 KALAN, ÄYRIÄISTEN JA NILVIÄISTEN JALOSTUS JA SÄILÖNTÄ...... 91 KALANVILJELY MERESSÄ............................................................................... 91 KANSAINVÄLINEN KULJETUS, HUOLINTA JA LOGISTIIKKA............. 93 KASSAJÄRJESTELMIÄ..................................................................................... 93 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU................................................ 93 KAUPUNKEJA JA KUNTIA ............................................................................. 93 KEITTIÖKALUSTEIDEN VALMISTUSTA JA MYYNTIÄ............................ 93

84

KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUSTA ......................................... 93 KIINNITYSTARVIKKEITA.................................................................................. 93 KIINTEISTÖ - JA RUOKAPALVELUT............................................................. 93 KIINTEISTÖALAN PALVELUJA ...................................................................... 93 KIINTEISTÖNVÄLITYS JA ISÄNNÖINTI...................................................... 93 KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ ................................................................................ 93 KIINTEISTÖPALVELUT...................................................................................... 93 KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ.................................................................................... 93 KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSPALVELUJA............................................... 93 KIVITUOTTEIDEN VALMISTUSTA ................................................................ 93 KOKOUSPALVELUJA......................................................................................... 93 KONEIDEN JA LAITTEIDEN MYYNTIÄ....................................................... 95 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUSTA.............................................. 95 KONEPAJATEOLLISUUDEN SOPIMUSVALMISTAJA............................. 95 KONEPAJATEOLLISUUTTA JA LAIVASISUSTUSTYÖTÄ....................... 95 KONEPAJATEOLLISUUTTA JA METALLITÖITÄ ....................................... 95 KONSULTOINTIA............................................................................................... 95 KORKEAKOULUTUSTA ................................................................................... 95 KOSMETIIKKA- JA HYGIENIATUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA............. 95 KOULUTUSTA..................................................................................................... 95 KUKKIEN TUOTANTOA JA -TUKKUKAUPPAA......................................... 95 KULJETUSLIIKKEITÄ ........................................................................................ 95 KULTTUURIA JA TAIDETTA............................................................................ 95 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS........................................... 95 KUMITEOLLISUUTTA....................................................................................... 95 KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS..................................................................... 95 LABORATORIO- JA SAIRAANHOITOVÄLINEIDEN TUKKUKAUPPA... 96 LAIVALIIKENNETTÄ ......................................................................................... 96 LAIVANRAKENNUS-JA KONEPAJATUOTANTO...................................... 96 LAIVOJEN JA KELLUVIEN RAKENTEIDEN RAKENTAMINEN.............. 96 LASILIIKKEITÄ .................................................................................................... 96 LASTINKÄSITTELYÄ JA HUOLINTAA.......................................................... 96 LEHTITALOJA...................................................................................................... 97 LEIPOMOTUOTTEITA....................................................................................... 97 LENTOLIIKENNETTÄ......................................................................................... 97 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI ........................................................... 97 LOGISTIIKKAPALVELUA.................................................................................. 97 LUKKOLIIKKEITÄ................................................................................................ 97 LVI- JA SÄHKÖALAN TUKKULIIKKEITÄ...................................................... 97 LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTUSTA............................................ 97 LÄMMÖNSIIRTIMIEN VALMISTUS.............................................................. 97 LÄMPÖ-, VESIJOHTO- JA ILMASTOINTIASENNUS............................... 97 LÄÄKETEOLLISUUTTA.................................................................................... 97 LÄÄKETIETEELLINEN DIAGNOSTIIKKA.................................................... 97 LÄÄKÄRIASEMAT, YKSITYISLÄÄKÄRIT JA VASTAAVAT ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUT.......................................................................... 97 MAA-AINEKSET.................................................................................................. 97 MAAHANTUONTIA JA TUKKUKAUPPAA................................................. 98 MAANRAKENNUSKULJETUKSET................................................................ 98 MAINOSTOIMISTOJA...................................................................................... 98 MARKKINOINTIVIESTINTÄ............................................................................. 98 MATKAILU- JA JUHLAPALVELUT................................................................. 98 MERIKULJETUKSET.......................................................................................... 98 METALLIALAN ALIHANKINTA ..................................................................... 98 METALLIMATERIAALIEN KEHITYS 3D PRINTTAUKSEEN.................... 98 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSTA....................................................... 98 MINERAALITEOLLISUUTTA........................................................................... 98 MITTAUS-, TESTAUS- JA NAVIGOINTIVÄLINEIDEN JA -LAITTEIDEN VALMISTUS............................................................................... 98 MONIALAYRITYKSIÄ........................................................................................ 98 MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA......................................................... 98 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORIEN VALMISTUS, PERÄVAUNUJEN JA PUOLIPERÄVAUNUJEN VALMISTUS.................. 98 MUOVITUOTETEOLLISUUTTA..................................................................... 98


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

NOSTO- JA KULJETUSPALVELUT................................................................ 98 NOSTO- JA SIIRTOLAITTEIDEN VALMISTUSTA JA HUOLTOA ......... 99 NOSTOKONEPALVELUJA............................................................................... 99 NOSTOLAVA-AUTOJEN VUOKRAUSTA..................................................... 99 OHUTLEVYTUOTTEIDEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS.................. 99 OHUTLEVYTUOTTEIDEN VALMISTUS....................................................... 99 OUTPLACEMENT............................................................................................... 99 PAIKALLISLIIKENNE.......................................................................................... 99 PAINAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT...................................... 99 PAINAMISTA JA SITÄ PALVELEVAA TOIMINTAA.................................... 99 PAINOPALVELUT................................................................................................ 99 PAKKAUKSIA ...................................................................................................... 99 PAKKAUSKONEITA JA -TARVIKKEITA ........................................................ 99 PALOSUOJAUKSEN ERIKOISRATKAISUT JA TUOTTEET...................... 99 PALOTURVALLISUUS- JA PELASTUSVÄLINEITÄ.................................... 99 PANIMOITA JA VIRVOITUSJUOMATEOLLISUUTTA.............................. 99 PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMINTA.............................................................. 99 PANKKITOIMINTA...........................................................................................100 PESULAPALVELUJA........................................................................................100 PIIRILEVYJEN MAAHANTUONTI JA MYYNTI........................................101 PINTAKÄSITTELYLAITTEITA.........................................................................101 PINTAKÄSITTELYÄ...........................................................................................101 POHJARAKENTAMISEN SUUNNITTELU.................................................101 POLTTONESTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA................................................101 PROSESSITEOLLISUUDEN KONEVALMISTUS, ASENNUS JA KUNNOSSAPITO........................................................................................101 PUHDISTUSLAITTEITA..................................................................................101 PUHDISTUSPALVELUJA................................................................................101 PUUPAKKAUSTEN VALMISTUSTA ............................................................101 PUUTARHA-ALAN TUKKUKAUPPAA.......................................................101 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPPAA ...................................101 RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN VALMISTUSTA .......................101 RAKENNUSTARVIKKEITA..............................................................................101 RAKENNUTTAMINEN, RAKENNUSHANKKEIDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN.............................................................101 RAKENTAMINEN..............................................................................................101 RAVINTOLA- JA JULKITILASISUSTUS......................................................102 RAVINTOLAT JA VASTAAVA RAVITSEMISTOIMINTA..........................102 RAVINTOLOITA.................................................................................................102 REKRYTOINTIA JA KOULUTUSTA..............................................................102 REKRYTOINTIPALVELUT...............................................................................102 RISTEILYT............................................................................................................102 SAHATEOLLISUUS..........................................................................................102 SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN.....................................................102 SATAMIA.............................................................................................................102 SEMENTIN MYYNTIÄ.....................................................................................102 SEURAKUNTIA JA HENGELLISIÄ JÄRJESTÖJÄ.....................................102 SIJOITUSTOIMINTAA.....................................................................................102 SISUSTUSTARVIKKEITA.................................................................................103 SISÄKATOT JA VÄLISEINÄT..........................................................................103 SOLUMUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS..................................................103 SOSIAALIPALVELUJA ....................................................................................103 SUOJAPEITTEITÄ.............................................................................................103 SUORAHAKU....................................................................................................103 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN ASIANTUNTIJAPALVELUJA.........103 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO, JÄÄHDYTYSLIIKETOIMINTA.......................................................................103 SÄHKÖASENNUSTA JA -SUUNNITTELUA..............................................103 SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS...............................................................103 SÄHKÖN MYYNTIÄ, TUOTANTOA JA JAKELUA...................................103 SÄHKÖNJAKELUA...........................................................................................103 SÄHKÖTEKNISTÄ SUUNNITTELUA ..........................................................103 SÄHKÖTEKNISTÄ TEOLLISUUTTA ............................................................103 SÄHKÖURAKOINTIA......................................................................................103

TAKSILIIKENNE.................................................................................................103 TALOTEKNIIKKAA............................................................................................104 TALOUS- JA VEROKONSULTOINTIA.........................................................104 TAVARANTARKASTUS, RAKENNUSVALVONTA....................................104 TAVARATALOJA ...............................................................................................104 TEATTEREITA.....................................................................................................104 TEEMAPUISTOJA.............................................................................................104 TEHOELEKTRONIIKKAA................................................................................104 TEIPPAUKSET, OPASTEET JA KYLTIT.........................................................104 TEKNISTÄ TUKKUKAUPPAA........................................................................104 TELAKKATEOLLISUUTTA..............................................................................104 TELELIIKENNETTÄ...........................................................................................104 TEOLLISUUDEN KALUSTEET......................................................................104 TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITOA.........................................................104 TEOLLISUUSKONEITA- JA LAITTEITA .....................................................104 TEOLLISUUSSÄHKÖASENNUKSET JA AUTOMATISOINTI...............104 TERVEYDENHUOLLON LAITTEITA JA TARVIKKEITA...........................104 TERVEYDENHUOLTOPALVELUJA..............................................................104 TIEDEPUISTOJA...............................................................................................105 TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS........................................................105 TIETO- JA PUHELIIKENNERATKAISUT.....................................................105 TIETOLIIKENNEVÄLINEITÄ JA -PALVELUA .............................................105 TILINTARKASTUSPALVELUA.......................................................................105 TILITOIMISTOJA...............................................................................................105 TOIMISTOTEKNIIKAN MYYNTIÄ JA VUOKRAUSTA............................106 TOIMITILOJA.....................................................................................................106 TOIMITILOJEN JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN HALLINTAA, MYYNTIÄ JA VUOKRAUSTA ..............................................106 TUOTEKEHITYSPALVELUT...........................................................................106 TURVALLISUUSTUOTTEITA, -JÄRJESTELMIÄ JA -PALVELUJA........106 TUULILASEJA ...................................................................................................106 TYÖKALUJEN VALMISTUS...........................................................................107 TYÖVAATTEIDEN VALMISTUSTA...............................................................107 TYÖVOIMAN VÄLITYS...................................................................................107 TYÖVÄLINEIDEN VALMISTUS.....................................................................107 URHEILUTOIMINTA SEKÄ HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUT...............107 VAATTEIDEN JA ASUSTEIDEN VALMISTUS...........................................107 VAKUUTUS- JA FINANSSIPALVELUT........................................................107 VAKUUTUSTA PALVELEVAA TOIMINTAA...............................................107 VAKUUTUSTOIMINTAA ................................................................................107 VALAISIMIEN VALMISTUS............................................................................107 VARAINHOITOPALVELUJA...........................................................................107 VARASTOHOTELLEJA....................................................................................107 VARUSTAMOTOIMINTAA.............................................................................107 VERO-, LAKI-, KONETURVALLISUUSJA RISKIENHALLINTAPALVELUT................................................................107 VERONEUVONTAA ........................................................................................107 VEROTUS-, YRITYSJURIDIIKKA- JA TILINTARKASTUSPALVELUT......107 VESILIIKENNE...................................................................................................107 VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA..............................................107 VIESTINTÄTOIMISTOT....................................................................................107 VIHANNESTUKKU JA -PAKKAAMO..........................................................107 VIHERRAKENTAMISTA...................................................................................107 VOIMALAITOSPALVELUT.............................................................................108 VOITELUAINEIDEN VALMISTUSTA............................................................108 YMPÄRISTÖHUOLTO......................................................................................108 YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAA ....................................................................108 YMPÄRISTÖN HOITOKONEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS JA MARKKINOINTI.................................................................108 YRITYSKALUSTEET.........................................................................................108 YRITYSTEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT JA -PALVELUT....108

85


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN AALTOPAHVIPAKKAUKSIA

KAAWA Oy

Vilkastuksenkatu 16 F 3 20320 TURKU puh. 044 797 1568 www.kaawa.fi etunimi.sukunimi@kaawa.fi Kaavoituksen asiantuntijapalveluja

CELERPAK Oy

Teräskatu 11 21200 RAISIO puh. 0400 260 717 www.celerpak.fi myynti@celerpak.fi

Sigge Arkkitehdit Oy

APTEEKKEJA

Läntinen Rantakatu 53 20100 TURKU puh. (02) 278 1500 www.sigge.fi sigge@sigge.fi

Nauvon Apteekki Tmi

Rantapolku 1 21660 NAUVO puh. (02) 465 1414 www.naguapotek.fi jukka.heiskanen@salnet.fi

ASIANAJOTOIMISTOJA

ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIPALVELUT, TEKNINEN TESTAUS JA ANALYSOINTI Koneteknologiakeskus Turku Oy Lemminkäisenkatu 28 20520 TURKU puh. (02) 2633 4940 fax (02) 263 34944 www.koneteknologiakeskus.fi

ARKKITEHTITOIMISTOJA Arkkitehtitoimisto Schauman Arkkitehdit Oy

Linnankatu 9 D 20100 TURKU puh. (02) 251 5555 www.schaumanarch.fi etunimi.sukunimi@schaumanarch.fi

Asianajotoimisto Ahtola Oy

Puolalankatu 1 D, IV. krs. 20100 TURKU puh. 0207 435 010 /0400 526 185 www.aa-ahtola.fi laura.ahtola@aa-ahtola.fi

Asianajotoimisto Astrea Oy Kauppiaskatu 5 20100 TURKU puh. (02) 273 0200 fax (02) 251 3913 www.astrea.fi turku@astrea.fi

Asianajotoimisto Aura Oy Aurakatu 8 20100 TURKU puh. (02) 279 0000 fax (02) 279 0022 www.auralaw.fi toimisto@auralaw.fi

Asianajotoimisto Blackbird Oy Puutarhakatu 12 20100 TURKU puh. 050 359 9823 www.blackbirdlaw.fi

Asianajotoimisto Jyri Heinonen Oy Puolalankatu 1 20100 TURKU puh. 010 501 2540 www.lexheinonen.fi toimisto@lexheinonen.fi

Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy Tuureporinkatu 6 20100 TURKU puh. (02) 284 3400 www.kplaw.fi toimisto@kplaw.fi

Asianajotoimisto Laakso Laaksonen Vuorenvirta Oy Puolalankatu 1 20100 TURKU puh. 010 633 0800 www.llv.fi toimisto@llv.fi

ASUNTOJEN VUOKRAUSTOIMINTAA Turun Ylioppilaskyläsäätiö Inspehtorinkatu 14 20540 TURKU puh. (02) 275 0200 www.tys.fi info@tys.fi

Yhdessä auringonlaskuun Varaa resort-lomasi matkamyymälästä tai silja.fi

Löydät Turun matkamyymälän osoitteesta Yliopistonkatu 27

86


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN ATK-PALVELUJA Tietoaika Oy

Veistämönaukio 1-3 20100 TURKU puh. 0207 343 710 www.tietoaika.fi

AURINKOSÄHKÖ

AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT, ROBOTIIKKA Yaskawa Finland Oy

Messinkikatu 2 20380 TURKU puh. 0403 000 600 www.yaskawa.fi YaskawaMotoman-teollisuusrobotit

Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy Verstaskatu 2 20360 TURKU puh. (02) 439 8611 www.eurosolar.fi info@eurosolar.fi

AUTOLASITUSTA Hellman Yhtiöt Oy

Valurinkatu 1 20360 TURKU puh. 020 720 9100 www.hellmanyhtiot.fi info@hellmanyhtiot.fi

AUTOLIIKKEITÄ Astrum Auto Oy

Joensuunkatu 15 24100 SALO puh. (02) 777 3911 www.astrum.fi salo@astrum.fi

Keskusautohalli Oy

Rieskalähteentie 75 20300 TURKU puh. 0207 218 100 www.keskusautohalli.fi

ELEKTRONIIKKA- JA VIESTINTÄLAITTEIDEN JA OSIEN TUKKUKAUPPA Q-Flex Oy

Poikojankuja 2 21360 LIETO AS puh. (02) 489 4500 www.q-flex.fi

ELEKTRONIIKKATUOTANTOAUTOMAATIOLAITTEIDEN VALMISTUS BETONITUOTTEIDEN VALMISTUS RAKENNUSTARKOITUKSIIN Betonilaatta Oy

Alakyläntie 1 20250 TURKU puh. (02) 511 8800 www.betonilaatta.fi

CONTACT CENTER-, IT- JA TIETOLIIKENNEPALVELUT VSP (Vakka-Suomen Puhelin Oy) Pohjoistullikatu 11 23500 UUSIKAUPUNKI puh. (02) 845 41 www.vsp.fi

ELEKTROMEKANIIKAN SOPIMUSVALMISTAJA, LEDVALAISINJÄRJESTELMÄT, LAITEKAAPIT Stera Group Oy

Tierankatu 5 20520 TURKU puh. 0207 885 000 www.stera.com www.steralux.fi etunimi.sukunimi@stera.com

Cencorp Automation Oy

Joensuunkatu 7 C, Salo IoT Campus 24100 SALO puh. 040 7170 811 www.cencorpautomation.com info@cencorp.com

ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN VALMISTUSTA Hunajayhtymä Oy

Kojonperäntie 13 32250 KOJONKULMA puh. 0207 769 680 fax (02) 767 6225 www.hunaja.fi hunaja@hunaja.fi

Raisio Oyj

Raisionkaari 55, PL 101 21201 RAISIO puh. (02) 443 2111 fax (02) 443 2315 www.raisio.com etunimi.sukunimi@raisio.com communications@raisio.com Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle

87


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUSTA Perniön Liha Oy

Valimonkatu 4 24100 SALO puh. (02) 735 880 fax (02) 735 8825 www.pernionliha.fi etunimi.sukunimi@pernionliha.fi

ENERGIATUOTANNON LAITTEITA Wärtsilä Finland Oy

PL 50, Stålarminkatu 45 20811 TURKU puh. 010 709 0000 www.wartsila.com etunimi.sukunimi@wartsila.com

ERIKOISKONEIDEN KORJAUS JA HUOLTO Marine Diesel Finland Oy

Eteläkaari 10 21420 LIETO puh. 020 510 6900 www.marinediesel.fi Laivojen koneistojen korjaus ja huolto

ME TEEMME HYVÄÄ SISÄILMAA

FLÄKTGROUP on ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä. Liikevaihtomme on yli 100 milj. euroa ja henkilöstömme on noin 400 Suomessa.

www.koneteknologiakeskus.fi

» Katso lisää flaktgroup.fi

”KOTI POISSA KOTOA” T

T

• 21yksilöllistä huonetta • vartioidut P-paikat pihalla

9

-15% Rauhankatu 1, 20100Turku, Finland

88

Puh.|Tel. +358(0)2 2732555


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN ERIKOISTUKKUKAUPPAA Lunden Oy Ab Jalostaja

PL 8 20201 TURKU puh. 010 320 7800 fax 010 320 7899 www.lunden.fi etunimi.sukunimi@lunden.fi

ERIKOISTUNUT RAKENNUSTOIMINTA Metsämaan Metalli Oy

Tervasmäentie 163, PL 109 32200 LOIMAA puh. 0400 823 757 www.metsamaanmetalli.fi metsamaanmetalli@pp.inet.fi

Narmapinnoitus Oy

Paattistentie 947 21330 PAATTINEN puh. 040 764 6649 www.alseccofinland.fi

Paroc Panel System Oy Ab

Sysilahden teollisuusalue 2 21600 PARAINEN puh. 046 876 8716 www.parocpanels.com etunimi.sukunimi@parocpanels.com

Harjattula Golf Oy

Harjattulantie 84 20960 TURKU puh. 040 587 6296 www.harjattulagolf.fi office@harjattula.fi

GRAAFINEN TEOLLISUUS TS-Yhtymä Oy

PL 95 20101 TURKU puh. (02) 269 3311 www.turunsanomat.fi

HEADHUNTING InHunt Group Oy

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 harri.knaapi@inhunt.fi

HENKILÖNOSTINPALVELUA Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy Hitsarinkatu 4 20360 TURKU puh. (02) 238 1555 www.jalojalo.fi jalojalo@jalojalo.fi

EXECUTIVE SEARCH

HENKILÖSTÖPALVELUA

InHunt Group Oy

Eilakaisla

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 harri.knaapi@inhunt.fi

GOLFKENTTIÄ Aura Golf ry

Ruissalon puistotie 536 20100 TURKU puh. (02) 258 9221 www.auragolf.fi office@auragolf.fi

Yliopistonkatu 26 B (3 krs.) 20100 TURKU puh. 030 6090 679 eilakaisla.fi

ManpowerGroup Oy

Kauppiaskatu 11 D 30 20100 TURKU puh. 020 170 0100 fax 020 170 0205 www.manpower.fi Reeta Karinti reeta.karinti@manpowergroup.fi gsm 050 390 9831

HENKILÖSTÖPALVELUT InHunt Group Oy

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 www.inhunt.fi harri.knaapi@inhunt.fi

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYKSET VMP Group / VMP Varamiespalvelu Maariankatu 6 b 20100 TURKU puh. 040 307 5000 www.vmp.fi turku@vmp.fi

HENKILÖSTÖRAVINTOLAT Unica Oy Lounas ja Keitinpalvelut

Ruukinkatu 2-4 20540 TURKU puh. 0500 758 039 www.unica.fi Catering- ja kahvilatoimintaa

HITSAUSRATKAISUJA, - KONEITA JA - LAITTEITA Pemamek Oy

PL 50 32201 LOIMAA puh. 010 501 61 fax 010 501 6500 www.pemamek.com

89


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN HUOPAKATTOJA

Park Hotel Turku

Varsinaisbitumi Oy

Verstaskatu 15 20360 TURKU puh. (02) 469 0250 www.varsinaisbitumi.fi

Radiomiehenkatu 3 B 20320 TURKU puh. 075 326 5600 www.kauriala.fi markku.kauriala@kauriala.fi

Scandic Turku

HYDRAULISTEN VOIMALAITTEIDEN VALMISTUS

RAMBOLL

Rauhankatu 1 20100 TURKU puh. (02) 273 2555 www.parkhotelturku.fi info@parkhotelturku.fi Eerikinkatu 4 20100 TURKU puh. (02) 336 000 www.scandichotels.fi/julia

Turun Osuuskauppa Hotellit

Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone puh. 010 786 4000 Original Sokos Hotel Wiklund puh. 010 786 5000 www.sokoshotels.fi myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi Radisson Blu Marina Palace Hotel puh. 020 123 4710 www.radissonblu.com sales.turku@radissonblu.com

HUOLINTAA JA RAHTAUSTA Monihuolinta-Multisped Oy Ab Telikatu 9 20200 TURKU puh. (02) 274 9000 fax (02) 274 9019 www.monihuolinta.com

Wiima Logistics Oy Apilakatu 13 20740 TURKU puh. 020 155 5050 www.wiima.fi info@wiima.fi

Hydoring Oy

HOTELLEJA JA RAVINTOLOITA

90

Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

HOTELLEJA

Porakalliontie 2 21800 KYRÖ puh. 0207 656 900 www.hydoring.com sales@hydoring.com

ILMASTOINNIN PUHDISTUS- JA SÄÄTÖTYÖT AA-Pintarakennus Oy

Puutarhakatu 49 20100 TURKU puh. 040 589 8782 www.aa-pintarakennus.fi ari@aa-pintarakennus.fi

ILMASTOINTILAITTEITA FläktGroup Finland Oy Fläkt Woods Oy Kalevantie 39 20520 TURKU puh. 020 442 3000 www.flaktgroup.fi info.fi@flaktgroup.com

INSINÖÖRITOIMISTOJA

Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy Kauppiaskatu 5 B 20100 TURKU puh. (02) 276 7600 www.instojl.com

Linnankatu 3 a B 20100 TURKU puh. 020 755 611 www.ramboll.fi

RTC Vahanen Turku Oy Veistämönaukio 1-3 20100 TURKU puh. 020 769 8618 www.vahanen.com info@vahanen.com

Suunnittelulinja Finland Oy Vähäheikkiläntie 56 c 20810 TURKU puh. (02) 515 2200 www.suunnittelulinja.com info@suunnittelulinja.com

Sweco Rakennetekniikka Oy Länsi-Suomi Pitkämäenkatu 4 A 20250 TURKU puh. 0207 393 000 www.sweco.fi

ISTUINTEN VALMISTUSTA Khimaira Oy

Yrittäjäntie 1 23600 KALANTI puh. (02) 845 7000 www.khimaira.fi etunimi.sukunimi@khimaira.fi


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN ISÄNNÖINTI JA KIINTEISTÖNHUOLTO Hulmin Huolto Oy

Kauppalankatu 3 32200 LOIMAA puh. (02) 761 4330 www.hulminhuolto.fi hulminhuolto@loimaa.fi

Maininki kiinteistöpalvelut Oy Voudinkatu 3 20780 KAARINA puh. (02) 276 4666 www.maininkioy.fi

ISÄNNÖINTIÄ Isännöinti Granberg Oy

Vuorelantie 1 20720 TURKU puh. (02) 276 1555 www.isannointigranberg.fi toimisto@isannointigranberg.fi

Isännöinti-Saarto Oy

Uudenmaankatu 6 A 1 20500 TURKU puh. (02) 511 8500 www.isannointi-saarto.fi saartooy@isannointi-saarto.fi

Turun Isännöintikeskus Oy

Yliopistonkatu 37 B 20100 TURKU puh. (02) 6517 2159 www.turunisannointikeskus.fi toimisto@turunisannointikeskus.fi

Derigo Oy

Maariankatu 4 C 64 20100 TURKU puh. 0400 265 242 www.derigo.fi

JOHDON SUORAHAKU InHunt Group Oy

JULKITILA- JA MESSUKALUSTEET Exposet Oy

Hiidenkatu 9 20360 TURKU puh. 0400 545 116 www.exposet.fi myynti@exposet.fi

JÄRJESTÖTOIMINTAA Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry Seiskarinkatu 35 20900 TURKU puh. (02) 265 7666 www.lssy.fi www.merikarina.fi

MTK Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy PL 257, Maariankatu 4 C 20100 TURKU puh. 0207 229 922 www.isannointitalo.fi isannointi@isannointitalo.fi

IT-HANKINNAT Zink IT Oy

Ruissalontie 12 F 20200 TURKU puh. 050 484 2933 www.zinkit.fi sales@zinkit.fi

IT-PALVELUA Fujitsu Finland Oy

Vehmaantie 248 23100 MYNÄMÄKI puh. (02) 434 0700 www.enertest.fi info@enertest.fi

Helkama Bica Oy

JULKISTEN HANKINTOJEN KONSULTOINTIA Raisiontori 5 21200 RAISIO puh. 044 906 4818 www.juhaconsulting.fi

Enertest Oy

KAAPELIEN VALMISTUS

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 harri.knaapi@inhunt.fi

Ju-Ha Consulting Oy

JÄÄHDYTYSRATKAISUJA

Hintsantie 3 21200 RAISIO puh. 020 413 3580 www.mtk.fi/varsinaissuomi etunimi.sukunimi@mtk.fi

Tekniikan Akateemiset TEK Turun aluetoimisto, Data City Lemminkäisenkatu 14-18 A 20520 TURKU puh. 040 574 6668 www.tek.fi turku@tek.fi

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 TURKU puh. (02) 275 7100 www.yrittajat.fi/varsinaissuomi

Lakimiehenkatu 4 20780 KAARINA puh. (02) 410 8700 www.helkamabica.com

KAIHTIMIA, MARKIISEJA, TERASSILASITUKSIA JA -KATOKSIA Kaihdinliike Sandberg Oy

Nuppulantie 33 20320 TURKU puh. (02) 276 9300 www.kaihdinliikesandberg.fi toimisto@kaihdinliikesandberg.fi

KAIVOS-, LOUHINTA- JA RAKENNUSKONEIDEN VALMISTUS Sandvik Mining and Construction Oy Loaders Turku Vahdontie 19 20360 TURKU puh. 020 544 131 www.sandvik.com

KALAN, ÄYRIÄISTEN JA NILVIÄISTEN JALOSTUS JA SÄILÖNTÄ Leroy Finland Oy

Pajakatu 2 20320 TURKU puh. (02) 434 9800 fax (02) 434 9850 www.leroy.fi

KALANVILJELY MERESSÄ Mannerlohi Oy

Ristivahontie 107 23930 PYHÄMAA puh. 020 7188 320 fax 020 7188 329 www.mannerlohi.fi

PL 115, Lemminkäisenkatu 32 B 20521 TURKU puh. 029 302 302 www.fi.fujitsu.com 91


TILI-FINANSSI OY

HEINOJA OY

Riihipolku 7 A 9, 21250 Masku Puh. (02) 432 7853 www.tili-finanssi.fi

Maariankatu 4 B, 4. krs, 20100 Turku Puh. (02) 275 1900 www.heinoja.fi

TILIMEKLARIT OY

KIRJANPITOTOIMISTO ARAVUORI OY

Keskuskaari 5, 21250 Masku Puh. 040 735 8867 • www.tilimeklarit.fi pauliina.eloluoto@tilimeklarit.fi

Yliopistonkatu 36 a A 1, 20100 Turku Puh. (02) 284 5100 www.aravuorikirjanpito.fi

LASKENTATIETO OY IRJA HIRSINUMMI

Yliopistonkatu 33 G 122, 20100 Turku Puh. (02) 410 0300 • www.laskentatieto.fi

LIEDON TILI- JA KIINTEISTÖPALVELU OY Hyvättyläntie 4, 21420 Lieto Puh. 010 423 2710 • www.liedontkp.fi Myös isännöintiä ja kiinteistönvälitystä

TILIPALVELU GRANATH OY

Puolalankatu 1 D, 4.krs • 20100 Turku Puh. 040 7578 195 www.tilipalvelugranath.fi

TILI-SENO OY

Leipäläntie 1, 20300 Turku • Puh. (02) 251 5253 Hallimestarinkatu 9, 20780 Kaarina www.tiliseno.fi • tiliseno@tiliseno.fi

LIEDON TILITOIMISTO OY

TILITOIMISTO AARNIO OY

Hyvättyläntie 6, 21420 Lieto Puh. 010 836 2600 • Fax 010 836 2620 www.liedontilitoimisto.fi

Kauppiaskatu 9 b A 11, 20100 Turku Puh. (02) 478 4300 www.aarnio.fi

LIIKETILIKESKUS HAAPALEHTO & CO OY

TILITOIMISTO ASK-TILIT KY

Asiantuntevaa tilitoimistopalvelua • Auktorisoitu tilitoimisto Yliopistonkatu 31, 20100 Turku Puh. (02) 251 5360 • www.liiketilikeskus.fi

OY TILITEHO AB

Puutarhakatu 38 A 39, 20100 Turku Puh. 0207 345 600 / 040 547 7446 www.tiliteho.fi

Kauppiaskatu 11 E 45, 20100 Turku Puh. (02) 233 1500 www.ask-tilit.fi

TILITOIMISTO PELTOKANGAS OY

Auktorisoitu tilitoimisto Pyhän Katariinan tie 7, 20780 Kaarina Puh. 050 568 6762 • www.tilipeltokangas.fi

PIPPAN TILIPALVELU

TILI-VINKKI OY

Kipparikatu 12, 20540 Turku Puh. (02) 237 6701 www.pippa.fi

TILI-AVEKKI OY

Multavierunkatu 1 D, 20100 Turku Puh. (02) 469 1810 www.avekki.fi

Brahenkatu 1 B, 20100 Turku Puh. (02) 880 8860 www.tili-vinkki.fi

UOTILA & LAINE OY

Puutarhakatu 17, 2.krs, 20100 Turku Puh. (02) 277 2111 www.uotila-laine.fi

Parhaat auktorisoidut tilitoimistot

www.taloushallintoliitto.fi


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN KANSAINVÄLINEN KULJETUS, HUOLINTA JA LOGISTIIKKA

KEITTIÖKALUSTEIDEN VALMISTUSTA JA MYYNTIÄ

Scanlink Oy Ltd

Bistro-Tuote Oy

Lehtimäentie 19 21290 RUSKO puh. (02) 880 0120 www.scanlink.fi

KASSAJÄRJESTELMIÄ MK-Kassamasiina Oy

Kalevantie 25 20520 TURKU puh. 010 397 1301 www.mk-kassamasiina.fi

KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA JAKELU Paimion Lämpökeskus Oy

Tehdastie 8 21530 PAIMIO puh. (02) 470 5022 plk.fi

KAUPUNKEJA JA KUNTIA Kosken Tl kunta

Härkätie 5 31500 KOSKI TL puh. (02) 484 410 www.koski.fi kosken.kunta@koski.fi

Laitilan kaupunki PL 25 23801 LAITILA puh. (02) 850 11 www.laitila.fi hallinto@laitila.fi

Loimaa

PL 9 32201 LOIMAA puh. (02) 761 10 www.loimaa.fi kirjaamo@loimaa.fi

Turun kaupunki

PL 355 20101 TURKU puh. (02) 330 000 fax (02) 262 7229 www.turku.fi

Uudenkaupungin kaupunki PL 20, Välskärintie 2 C 23501 UUSIKAUPUNKI puh. (02) 845 151 www.uusikaupunki.fi www.uki.fi/some

Koivistontie 8 21140 RYMÄTTYLÄ puh. (02) 277 8555 www.bistro-tuote.fi bistro@bistro-tuote.fi

KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUSTA KiiltoClean Oy

Tengströminkatu 6 20360 TURKU puh. 0207 710 400 www.kiiltoclean.fi etunimi.sukunimi@kiilto.com

KIINNITYSTARVIKKEITA

Catella Property Oy Linnankatu 11 B 20100 TURKU puh. 010 522 0100 www.catella.fi info@catella.fi

KIINTEISTÖPALVELUT Siivouspalvelu Kota Oy

Puutarhakatu 19 a 6 20100 TURKU puh. 044 502 9392 www.siivouspalvelukota.fi info@siivouspalvelukota

KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ

Sn-Kiinnike Oy

Tuloskiinteistöt Holding Oy

Riimukatu 18 20380 TURKU puh. (02) 238 3300 www.sn-kiinnike.fi posti@sn-kiinnike.fi

Kristiinankatu 5 B 8 20100 TURKU puh. (02) 274 3500 www.tuloskiinteistot.fi jukka.knaapi@tuloskiinteistot.fi

KIINTEISTÖ - JA RUOKAPALVELUT

KIRJANPITO- JA TILINPÄÄTÖSPALVELUJA

Arkea Oy

Tykistökatu 4 A, PL 683 20101 TURKU puh. 0207 597 577 www.arkea.fi asiakaspalvelu@arkea.fi

KIINTEISTÖALAN PALVELUJA Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Karvataskunkatu 1 20610 TURKU puh. (02) 275 2100 www.akseli.fi palvelu@akseli.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYS JA ISÄNNÖINTI Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy OP-Isännöinti Turuntie 8 24100 SALO puh. 010 256 1313 www.lopkk.fi

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ Asuntokauppa Ari Leinonen Oy Tasalanaukio 5 21200 RAISIO puh. 044 355 5344 www.asuntoleinonen.fi myynti@asuntoleinonen.fi

Pippan Tilipalvelu

Kipparikatu 12 20540 TURKU puh. (02) 237 6701 www.pippa.fi pippa.aarnio@pippa.fi

Uudenkaupungin Tilitoimisto Oy

Sorvakon rantatie 4 23500 UUSIKAUPUNKI puh. (02) 844 3850 www.uudenkaupungintilitoimisto.fi

KIVITUOTTEIDEN VALMISTUSTA Rudus Oy Länsi-Suomi

Ohikulkutie 577 20660 LITTOINEN puh. 020 447 6200 www.rudus.fi etunimi.sukunimi@rudus.fi

KOKOUSPALVELUJA Park Hotel Turku

Rauhankatu 1 20100 TURKU puh. (02) 273 2555 www.parkhotelturku.fi info@parkhotelturku.fi

93


Kuljetuksia kaikille teille FREJA tarjoaa nopeat reitit kaikkialle Eurooppaan. Pidämme huolen siitä, että kuljetuksesi saapuu täsmällisesti perille. Tie Eurooppaan aukeaa osoitteesta:

Kattavaa isännöintipalvelua Turun alueella Turun talousalueen suurimpana yksityisenä isännöitsijätoimistona olemme tarjonneet kokonaisvaltaisia isännöintipalveluja jo yli 50 vuoden ajan. Se on luonut näkemyksen siitä, miten isännöintialan ammattilaisen tulee toimia.

FREJA.FI

Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy on auktorisoitu ja ISA r.y:n auditoima, työntekijöidensä omistama isännöitsijätoimisto. Kaipaako taloyhtiönne ammattitaitoisen ja osaavan isännöitsijätoimiston palveluita? Ota meihin yhteyttä! Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan toimistoomme!

Ari Kesäläinen, Toimitusjohtaja, RI (YAMK), AIT, ISA p. 020 722 9944, 0400 523 194 Maariankatu 4 C, 20100 Turku ari.kesalainen@isannointitalo.fi

LOGISTICS SOLUTIONS FOR A WORLD IN MOTION

Untitled-1 1

www.isannointitalo.fi

27/10/15 12:57

PINTAKÄSITTELYN AMMATTILAISET ajoneuvot ja teollisuus Valurinkatu 1 Turku Puh: 0207 209100 www.hellmanyhtiot.fi

94


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN KONEIDEN JA LAITTEIDEN MYYNTIÄ BAU-MET Oy

Kärsämäentie 72 20360 TURKU puh. 0207 433 700 www.bau-met.fi office@bau-met.com

KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUSTA Valmet Technologies Oy Raisionkaari 60 21200 RAISIO puh. 010 672 0000 www.valmet.com

KONEPAJATEOLLISUUDEN SOPIMUSVALMISTAJA Paramet Konepaja Oy

PL 127, Saaristotie 1142 21601 PARAINEN puh. 0207 983 393 www.paramet.fi

KONEPAJATEOLLISUUTTA JA LAIVASISUSTUSTYÖTÄ Topmec Oy

Alastaron teollisuustie 15 32440 ALASTARO puh. 044 531 0071 www.topmec.fi info@topmec.fi

KONEPAJATEOLLISUUTTA JA METALLITÖITÄ Auran Jyrsintätyö Oy

KOULUTUSTA

LSK-Machine Oy

Pyhällöntie 6 21430 YLISKULMA puh. (02) 489 9700 fax (02) 489 9710 www.lsk-machine.fi lsk@lsk-machine.fi

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Trameta Oy

KUKKIEN TUOTANTOA JA -TUKKUKAUPPAA

Kärsämäentie 11 20360 TURKU puh. 0207 129 200 www.turunakk.fi

Ravurinkatu 19 20380 TURKU puh. (02) 253 8355 www.trameta.fi

Huiskula Oy

Huiskulantie 52 20380 TURKU puh. 020 790 7000 www.huiskula.fi etunimi.sukunimi@huiskula.fi

KONSULTOINTIA MPS Career Oy

Yliopistonkatu 25 A 12 20100 TURKU puh. 020 746 9502 www.mps.fi turku@mps.fi

KORKEAKOULUTUSTA Turun ammattikorkeakoulu Oy Joukahaisenkatu 3 A 20520 TURKU puh. (02) 263 350 www.turkuamk.fi mari.hartemo@turkuamk.fi

IG Turun kauppakorkeakoulu Rehtorinpellonkatu 3 20014 TURUN YLIOPISTO puh. 029 450 5000 www.utu.fi/tse

Vaskikatu 5 20380 TURKU puh. (02) 238 2323 www.auranjyrsintatyo.fi info@ajt.fi

Turun yliopisto, Turun yliopisto, Brahea-keskus

Konepaja Litzen Oy

Åbo Akademi Handelshögskolan

Veistämöntie 18 24800 HALIKKO puh. (02) 736 5885 www.konepajalitzen.fi

Lohkoasennus Oy

PL 25 21101 NAANTALI puh. (02) 432 7327 www.lohkoasennus.fi info@lohkoasennus.fi

20014 TURUN YLIOPISTO puh. 029 450 5000 www.utu.fi

Henriksgatan 7 20500 ÅBO puh. (02) 215 31 (växel) www.abo.fi

KOSMETIIKKA- JA HYGIENIATUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA Beiersdorf Oy

PL 91 20101 TURKU puh. (02) 410 3200 fax (02) 410 3270 www.beiersdorf.com www.nivea.fi www.hansaplast.fi

KULJETUSLIIKKEITÄ Ralf Hellsberg Oy

Vesalantie 11 24910 HALIKKO puh. (02) 736 2962 www.hellsberg.fi Tieliikenteentavarankuljetus

KULTTUURIA JA TAIDETTA Turun musiikkijuhlasäätiö Sibeliuksenkatu 2 20100 TURKU puh. (02) 262 0812 www.tmj.fi info@tmj.fi

KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS Parlok Oy Ab

Sysilahden teollisuusalue 5 21600 PARAINEN puh. (02) 454 2222 fax (02) 458 9442 www.parlok.fi

KUMITEOLLISUUTTA Hexamer Oy

Pakurlantie 6 20380 TURKU puh. 010 617 6120 www.hexamer.fi Silikonikumituotteiden valmistus

KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS Lingsoft Language Services Oy

Kauppiaskatu 5 A 20100 TURKU puh. (02) 279 3300 www.lingsoft.fi info@lingsoft.fi

95


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN LABORATORIO- JA SAIRAANHOITOVÄLINEIDEN TUKKUKAUPPA Ortomat Herpola Oy

Artukaistentie 15 20240 TURKU puh. (02) 276 4700 www.ortomat-herpola.fi

LAIVALIIKENNETTÄ Tallink Silja Oy

Terminaali: Linnankatu 91, Turku Posti: PL 210, 20101 TURKU p. (02) 335 211 www.silja.fi, www.tallinksilja.fi Matkamyymälä: Yliopistonkatu 27, Turku Myyntipalvelu puh. 0600 15700

LASILIIKKEITÄ

Viking Line Abp

PL 166 22101 MAARIANHAMINA puh. (02) 333 1444 www.vikingline.fi

Lasitusliike Roininen Oy

Ilmarisenkatu 9 20520 TURKU puh. 040 507 6667 www.lasitusliikeroininen.fi info@lasitusliikeroininen.fi

IG

Pilkington Automotive Finland Oy Laitilan tehdas

LAIVANRAKENNUS-JA KONEPAJATUOTANTO Patrel Oy

Ukitie 110 23800 LAITILA puh. (03) 349 9111 www.pilkington.com www.nsg.com etunimi.sukunimi@fi.nsg.com

Sammonkatu 20, 32200 LOIMAA Juvantie 11, 32200 LOIMAA puh. 050 557 5677 www.patrel.fi

LAIVOJEN JA KELLUVIEN RAKENTEIDEN RAKENTAMINEN R&M Ship Technologies Finland Oy Pitkämäenkatu 13 20250 TURKU puh. 050 381 1451 www.rm-group.com

Microsoft Dynamics 365

LASTINKÄSITTELYÄ JA HUOLINTAA Finnsteve Oy Ab PL 38 20101 TURKU puh. 010 565 60 fax (02) 230 3115 www.finnsteve.fi

JANNENISKA RENT OY Tuotekatu 10 21200 RAISIO 0400 393 855

Mavisystems Oy Satamakatu 22, 20100 Turku www.mavisystems.fi | www.navcloud.fi

w w w. j a n n e n i s k a . co m

96


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN LEHTITALOJA Lindan Group Förlags Ab Lindan Kustannus Oy

LVI- JA SÄHKÖALAN TUKKULIIKKEITÄ

LÄÄKETIETEELLINEN DIAGNOSTIIKKA

Onninen Oy

PerkinElmer Wallac Oy

Toimittajanpolku 2 25700 KEMIÖ puh. (02) 421 725 www.lindangroup.fi

Fiskarsinkatu 6 20750 TURKU puh. 020 485 5111 www.onninen.com

LEIPOMOTUOTTEITA

LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTUSTA

Leipomo Salonen Oy

Vähäheikkiläntie 59 20810 TURKU puh. (02) 274 3700 www.leipomosalonen.fi myynti@leipomosalonen.fi

LENTOLIIKENNETTÄ Finavia Oyj Länsi-Suomen alue Turun lentoasema

Ab Muovitech Finland Oy Metallitie 2-4 23100 MYNÄMÄKI puh. 0207 280 580 www.muovitech.com myynti@muovitech.com

LÄMMÖNSIIRTIMIEN VALMISTUS Vahterus Oy

PL 167 20101 TURKU puh. 020 708 4717 fax 020 708 4699 www.finavia.fi

Pruukintie 7 23600 KALANTI puh. (02) 840 70 www.vahterus.com sales@vahterus.com

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI

LÄMPÖ-, VESIJOHTO- JA ILMASTOINTIASENNUS

Crecco Oy

Hämeenkatu 2 B 36 20500 TURKU puh. 040 903 3130 crecco.fi

Industria Oy

Kaanaantie 19 21200 RAISIO puh. 050 5745 654 www.industria.fi www.sinisenmerenstrategia.fi jari.valtonen@industria.fi

LOGISTIIKKAPALVELUA DSV

Turun LVI-Instrumentointi Oy Verstaskatu 3 20360 TURKU puh. (02) 275 3939 www.turunlvi.fi etunimi.sukunimi@turunlvi.fi

LÄÄKETEOLLISUUTTA Bayer Oy

PL 415, Pansiontie 47 20101 TURKU puh. 020 785 21 www.bayer.fi etunimi.sukunimi@bayer.com

Vuorelankatu 3 20320 TURKU puh. 020 738 8388 www.fi.dsv.com info@fi.dsv.com

Forendo Pharma Oy

LUKKOLIIKKEITÄ

HyTest Oy

Kaarinan Lukko Oy

Puntarikatu 3 20780 KAARINA puh. (02) 243 5720 www.kaarinanlukko.fi myynti@kaarinanlukko.fi

Pharma City, Itäinen Pitkäkatu 4 B 20520 TURKU puh. 040 310 8000 www.forendo.com Joukahaisenkatu 6 20520 TURKU puh. (02) 512 0900 www.hytest.fi hytest@hytest.fi

PL 10 20101 TURKU puh. (02) 267 8111 fax (02) 267 8357 www.perkinelmer.com

LÄÄKÄRIASEMAT, YKSITYISLÄÄKÄRIT JA VASTAAVAT ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUT iRad Oy

Linnankatu 13a B 31 20100 TURKU puh. 045 2586 986 www.irad.fi julia.koskinen@irad.fi

Suomen Terveystalo Oy

Ajanvaraus puh. 030 6000 palvelee 24/7 www.terveystalo.com Terveystalo Turku Pulssi Humalistonkatu 9–11 20100 TURKU Terveystalo Turku Pulssi hammaslääkäripalvelut Humalistonkatu 9–11 20100 TURKU Terveystalo Turku Aninkainen Aninkaistenkatu 13 20100 TURKU Terveystalo Turku DataCity Lemminkäisenkatu 13 20100 TURKU Terveystalo Naantali Tuulensuunkatu 8 21110 NAANTALI Terveystalo Lieto Hyvättylänkatu 4 as 32 21420 LIETO

IG MAA-AINEKSET Soraliike Lehtovaara Oy

Uitontie 10 21500 PIIKKIÖ puh. 0400 526 623 www.soraliikelehtovaara.fi myynti@soraliikelehtovaara.fi

PCAS Finland Oy

PL 979, Messukentänkatu 8 20101 TURKU puh. (02) 330 5542 fax (02) 330 5500 www.pcasfinland.fi 97


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN MAAHANTUONTIA JA TUKKUKAUPPAA Biketex Oy

Kaarningonkatu 16 20740 TURKU puh. 020 734 0560 www.biketex.fi biketex@biketex.fi Neulekoneet, -tarvikkeet ja neulelangat

MAANRAKENNUSKULJETUKSET MRKL Jouni Ojala Oy

Mäntysaarenkuja 25 21330 PAATTINEN puh. 0400 821 316 soraliike.ojala@suomi24.fi Pakettiauto- ja vaihtolavakuljetukset

MAINOSTOIMISTOJA Briiffi Oy

Aurakatu 18, PL 52 20101 TURKU puh. (02) 275 2300 www.briiffi.com etunimi.sukunimi@briiffi.com

Mainostoimisto Kanava.to Oy Tierankatu 4 20520 TURKU puh. 010 439 6060 www.kanava.to info@kanava.to

Ojala & Saari Oy OSG

Itäinen Rantakatu 74 D 168 20810 TURKU puh. 020 780 6800 www.osg.fi etunimi.sukunimi@osg.fi

MARKKINOINTIVIESTINTÄ Nitro Group Oy

Köydenpunojankatu 14 20100 TURKU www.nitro.fi sami.puutio@nitro.fi

MATKAILU- JA JUHLAPALVELUT Harjattulan kartano Oy Harjattulantie 80 20960 TURKU puh. 0207 488 670 www.harjattula.fi myynti@harjattula.fi

98

MERIKULJETUKSET Langh Group Oy Ab

Alaskartano 21500 PIIKKIÖ puh. (02) 477 9400 www.langh.fi etunimi.sukunimi@langh.fi

METALLIALAN ALIHANKINTA Veme Oy

Papinsaarentie 1 23800 LAITILA puh. (02) 859 21 www.veme.fi

METALLIMATERIAALIEN KEHITYS 3D PRINTTAUKSEEN EOS Finland Oy Electro Optical Systems Finland Oy Lemminkäisenkatu 36 20520 TURKU puh. 020 765 9140 www.eos.info olli.nyrhila@eos.info

METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSTA Mepratuote Oy

Kaviokuja 8 20380 TURKU puh. (02) 275 0111 www.mepratuote.fi myynti@mepratuote.fi

PIIKKIO WORKS OY

Kolamäentie 2 21500 PIIKKIÖ puh. 010 670 10 www.piikkioworks.fi

Aimo Virtanen Oy

Nuolikatu 3 20760 PIISPANRISTI puh. (02) 242 1666 fax (02) 242 1949 www.aimovirtanen.fi myynti@aimovirtanen.fi

MINERAALITEOLLISUUTTA Nordkalk Oy Ab

Skräbbölentie 18 21600 PARAINEN puh. 020 753 7000 www.nordkalk.fi

MITTAUS-, TESTAUS- JA NAVIGOINTIVÄLINEIDEN JA -LAITTEIDEN VALMISTUS Navielektro Ky

PL 137 20781 KAARINA puh. (02) 243 7711 fax (02) 243 7733 www.navielektro.fi

MONIALAYRITYKSIÄ Kesko Oyj Lounais-Suomi Turku PL 116 20101 TURKU puh. 010 5311 fax 010 532 1309 www.kesko.fi

MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA Varsinais-Suomen Auto-Center Oy ja Lexus Raisio Allastie 2 21200 RAISIO puh. 020 781 0700 www.toyotaautocenter.fi Raisiossa - Loimaalla - Forssassa

MOOTTORIAJONEUVOJEN KORIEN VALMISTUS, PERÄVAUNUJEN JA PUOLIPERÄVAUNUJEN VALMISTUS VAK Oy

Paattistentie 57 21310 VAHTO puh. 020 765 6300 fax 020 765 6399 www.vak.fi etunimi.sukunimi@vak.fi

MUOVITUOTETEOLLISUUTTA Coreplast Laitila Oy PL 18, Kaivolantie 7 23801 LAITILA puh. (02) 858 4300 www.coreplast.fi sales@coreplast.fi

NOSTO- JA KULJETUSPALVELUT Nostokonepalvelu

Urusvuorenkatu 1 20360 TURKU puh. 0207 480 400 www.nostokonepalvelu.fi nosto@nostokonepalvelu.fi


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN NOSTO- JA SIIRTOLAITTEIDEN VALMISTUSTA JA HUOLTOA

PAINAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

PAKKAUSKONEITA JA -TARVIKKEITA

Dinolift Oy

Mail Service Turku Oy Lemminkäisenkatu 36 20520 TURKU puh. 0207 218 880 www.mailservice.fi myynti@mailservice.fi

Oy M. Haloila Ab

Raikkolantie 145 32210 LOIMAA puh. 020 177 2400 www.dinolift.com info@dinolift.com

NOSTOKONEPALVELUJA

Newprint Oy

Nostopalvelu Simola Oy

Jousitie 13 20760 PIISPANRISTI puh. 0400 524 536 www.nostopalvelusimola.fi toimisto@nostopalvelusimola.fi

NOSTOLAVA-AUTOJEN VUOKRAUSTA Janneniska Rent Oy

Tuotekatu 10 21200 RAISIO puh. (02) 469 5600 www.janneniska.com

OHUTLEVYTUOTTEIDEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS Protopaja Oy

Patenttikatu 1 21100 NAANTALI puh. (02) 436 0200 www.protopaja.fi etunimi.sukunimi@protopaja.fi

Tuijussuontie 1 21280 RAISIO puh. 010 231 2600 www.newprint.fi

PALOSUOJAUKSEN ERIKOISRATKAISUT JA TUOTTEET Renotech Oy

Sampsankatu 4 B 20520 TURKU puh. 010 830 1600 www.renotech.fi rt@renotech.fi MED-hyväksytyt sisustuselementit

Painotalo Painola T. Nieminen Oy

Jousitie 2 20760 PIISPANRISTI puh. (02) 274 9222 www.painola.fi

PALOTURVALLISUUS- JA PELASTUSVÄLINEITÄ

Prigi Oy

Kaskenkatu 14 20700 TURKU puh. 0400 323 019 www.prigi.fi myynti@prigi.fi

Viking Life-Saving Equipment Oy Finland

PAINAMISTA JA SITÄ PALVELEVAA TOIMINTAA Auraprint Oy

OHUTLEVYTUOTTEIDEN VALMISTUS

PL 131, Tiemestarinkatu 4 20101 TURKU puh. 0207 917 799 www.auraprint.fi asiakaspalvelu@auraprint.fi

NaMe Metal Oy

Jaakkoo-Taara Oy

Putkikatu 33 21110 NAANTALI puh. 040 515 0298 www.namemetal.fi kimmo.aronen@namemetal.fi

OUTPLACEMENT InHunt Group Oy

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 harri.knaapi@inhunt.fi

PAIKALLISLIIKENNE Linjaliikenne Muurinen Oy Autokatu 11 20380 TURKU puh. (02) 238 2800 muurinen.fi

Ruissalontie 4 20200 TURKU puh. 020 791 7600 fax 020 791 7649 www.jt.fi myynti@jt.fi

Kerrolankatu 2 21200 RAISIO puh. (02) 489 500 fax (02) 489 5011 www.viking-life.com Pelastuslautat ja evakuointijärjestelmät

PANIMOITA JA VIRVOITUSJUOMATEOLLISUUTTA Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Limonaadikuja 4 23800 LAITILA puh. (02) 856 526 www.laitilan.com tehdas@laitilan.com

PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMINTA OP Rymättylä

Viluntie 3 21140 RYMÄTTYLÄ puh. 010 255 1901 www.op.fi//web/op-rymattyla rymattylan@op.fi

PAINOPALVELUT Seriman Oy

Ruskontie 16 21250 MASKU puh. (02) 437 6111 www.haloila.com etunimi.sukunimi@haloila.com Pakkauskoneet lavakuormille

Kulkuripellontie 5 21420 LIETO puh. 050 356 2640 www.seriman.fi seriman@seriman.fi

PAKKAUKSIA Multipak Finland Oy Kuparikatu 42 20380 TURKU puh. (02) 255 0111 www.multipak.fi info@multipak.fi

99


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN PANKKITOIMINTA

Lounaismaan Osuuspankki

Danske Bank A/S Suomen sivuliike Yritysasiakkaat Länsi-Suomi Yliopistonkatu 18, 3 krs 20100 TURKU www.danskebank.fi Pankinjohtaja Jari Soukola Puh. 050 424 0889 Johtaja Jan Nygård Puh. 040 503 3988

Liedon Säästöpankki

Turuntie 7 24100 SALO puh. 010 256 1301 www.op.fi/lounaismaa lounaismaan@op.fi

Lounaisrannikon Osuuspankki Koulukatu 1 23500 UUSIKAUPUNKI puh. 010 253 9801 www.op.fi/lounaisrannikko

Hyvättyläntie 4 21420 LIETO puh. 010 430 900 fax 010 430 9888 www.saastopankki.fi/liedonsp etunimi.sukunimi@saastopankki.fi Soitto kiinteästä verkosta: 8,35snt/puh. + 6,00snt/min matkapuhelimesta: 8,35snt/puh + 17,17snt/min

Mietoisten Säästöpankki

Maskuntie 224, 21250 MASKU Keskuskatu 16, 23100 MYNÄMÄKI puh. 010 841 5600 www.saastopankki.fi/mietoistensp

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki

Nummentie 3 21270 NOUSIAINEN puh. 010 255 5201 www.op.fi mynamaki-nousiainen@op.fi

POP Pankki Piikkiön Osuuspankki Hadvalantie 10, Piikkiö Oskarinaukio 1, Kaarina Puh. 020 774 9880 www.poppankki.fi/piikkio

Turun Seudun Osuuspankki

PL 44, Maariankatu 4, Brahenkatu 11 20101 TURKU puh. (02) 269 9111 www.op.fi turun.seudun@op.fi

PESULAPALVELUJA Loimaan Pesula Oy

Oppipojankatu 5 32200 LOIMAA puh. (02) 762 1144 www.loimaanpesula.fi loimaanpesula@loimaanpesula.fi

INSPIROIVIA TARINOITA YRITYSTEN TAKAA Turun kauppakamarin Viikon jäsen -juttusarjassa nostamme esiin jäsenyritystemme tarinoita osana varsinaissuomalaista menestystä. Julkaisemme uuden tarinan verkkosivuillamme joka viikko. Tutustu yritysten tarinoihin: TURUNKAUPPAKAMARI.FI/VIIKON-JASEN

100


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN PIIRILEVYJEN MAAHANTUONTI JA MYYNTI NCAB Group Finland Oy Jonkankatu 4 20360 TURKU puh. (02) 277 6470 www.ncabgroup.fi info_fi@ncabgroup.com

PUHDISTUSLAITTEITA Turun Kymppipalvelu Oy KÄRCHER- Center

Pansiontie 4 20200 TURKU puh. 0207 700 750 www.turunkymppipalvelu.fi info@turunkymppipalvelu.fi

PINTAKÄSITTELYLAITTEITA

PUHDISTUSPALVELUJA

Wagner Industrial Solutions Scandinavia Ab

Pesupalvelu Hans Langh Oy

Haikankatu 2 21200 RAISIO puh. 0400 601 016 www.wagner-industri.fi toimisto@wagner-industri.com

PINTAKÄSITTELYÄ Teollisuusmaalaamo K. Nikander Oy Teollisuustie 9 21250 MASKU puh. (02) 432 9477 www.temanik.fi mikko.nikander@temanik.fi

POHJARAKENTAMISEN SUUNNITTELU Geo-Master Oy

Fiskarsinkatu 7 A 20750 TURKU puh. (02) 4691 900 www.geo-master.fi Poikkeuksellisen vaativa (PV)-pätevyys

POLTTONESTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA Lämpöpuisto Oy

Rieskalähteentie 55 20300 TURKU puh. 020 799 1300 www.lampopuisto.fi Polttonesteiden vähittäiskauppa info@polttooljy.fi

PROSESSITEOLLISUUDEN KONEVALMISTUS JA ASENNUS SEKÄ KUNNOSSAPITO Amitec Oy

Garpintie 270 23800 LAITILA puh. 040 300 2200 www.amitec.fi etunimi.sukunimi@amitec.fi

Alaskartano 21500 PIIKKIÖ puh. (02) 477 9400 www.langh.fi etunimi.sukunimi@langh.fi

PUUPAKKAUSTEN VALMISTUSTA Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky Korventie 8 23800 LAITILA puh. (02) 856 466 www.rakennepalvelu.com toimisto@rakennepalvelu.com

PUUTARHA-ALAN TUKKUKAUPPAA Nelson Garden Oy

Joukahaisenkatu 1 C 20520 TURKU puh. 0207 439 970 www.nelsongarden.fi info@nelsongarden.fi

PÄIVITTÄISTAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPPAA Kirkke Oy K-Supermarket Laitila

RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN VALMISTUSTA Late-Rakenteet Oy PL 1 20101 TURKU puh. 020 755 1320 www.late.net sales@late.net Liimapuurakenteet

RAKENNUSTARVIKKEITA Sormat Oy

Harjutie 5 21290 RUSKO puh. 020 794 0200 fax 020 176 3888 www.sormat.com sormat@sormat.com Kiinnitys- ja sähkötarvikkeita

RAKENNUTTAMINEN, RAKENNUSHANKKEIDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN ETACOM OY

Niuskalankatu 2 20380 TURKU puh. (02) 4780 350 www.etacom.fi etunimi.sukunimi@etacom.fi

RAKENTAMINEN Metsämäen Rakennus Oy

Kuparikatu 22 20380 TURKU puh. 040 543 0327 www.metsamaenrakennus.fi

NCC Suomi Oy

Kauppakatu 3 23800 LAITILA puh. 044 052 7306 www.k-supermarket.fi

Helsinginkatu 15 20500 TURKU puh. 010 507 8700 www.ncc.fi

Turun Osuuskauppa

PEAB Oy

PL 186 20101 TURKU puh. 010 764 4000 www.tok.fi fax (02) 231 8017 turun.osuuskauppa@sok.fi

Postikatu 2 20250 TURKU puh. 0207 606 200 www.peab.fi etunimi.sukunimi@peab.fi

Rakennus-Salama Oy

Telekatu 12 20360 TURKU puh. (02) 273 5800 www.rakennus-salama.fi toimisto@rakennus-salama.fi

101


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN Rakennustoimisto Ritarak Oy Pitkämäenkatu 11 20250 TURKU puh. 050 543 2122 www.ritarak.fi etunimi.sukunimi@ritarak.fi

Salminen Mäki Yhtiöt Oy

Katavaniitynkuja 3 20380 TURKU puh. 040 557 9611 www.smyhtiot.fi janne@smyhtiot.fi

SATAMIA

Cleinnus Oy Ravintola Trappi

Naantalin Satama Oy

REKRYTOINTIA JA KOULUTUSTA

Turun Satama Oy

Nunnakatu 3 21100 NAANTALI puh. (02) 435 2477 fax (02) 435 2443 www.ravintolatrappi.fi asiakaspalvelu@ravintolatrappi.fi

Saranen Consulting Oy

Skanska Talonrakennus Oy Itäinen Rantakatu 60 20100 TURKU puh. 020 719 211 www.skanska.fi

Yliopistonkatu 29 B 20100 TURKU puh. 020 198 3430 www.saranen.fi reetta.vuorinen@saranen.fi

Varpe Oy

REKRYTOINTIPALVELUT

Varkkakuja 2 20320 TURKU puh. (02) 515 2500 www.varpe.fi jarmo.nurvala@varpe.fi

Varsinais-Suomen Rakenne-Saneeraus Oy

Mäntyläntie 7 21270 NOUSIAINEN puh. 0400 823 679 www.rakenne-saneeraus.fi jamico@luukku.com

YIT Suomi Oy

PL 17 20521 TURKU puh. 020 433 7300 www.yit.fi asuntomyynti.turku@yit.fi

RAVINTOLA- JA JULKITILASISUSTUS GP-Asennuspalvelu Oy

Akselintie 3 20200 TURKU puh. 075 325 8450 www.gp-asennus.com etunimi.sukunimi@gp-asennus.com

RAVINTOLAT JA VASTAAVA RAVITSEMISTOIMINTA Burger-In Oy

Linnankatu 34 20100 TURKU puh. (02) 4808 9000 fax (02) 4808 9810 www.hesburger.fi etunimi.sukunimi@hesburger.fi

102

RAVINTOLOITA

Satamatie 13 21100 NAANTALI puh. +358 44 733 4550 www.portofnaantali.fi satama@portofnaantali.fi Satamavalvonta Portservice 24 h Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Puh. 02 2674 111 Puh. 02 2674 122 Satamavalvonta 24 h www.portofturku.fi turkuport@portofturku.fi

Uudenkaupungin Satama Oy

InHunt Group Oy

Hepokarintie 2 23500 UUSIKAUPUNKI puh. +358 50 420 5193 www.ukiport.fi satama@ukiport.fi

RISTEILYT

SEMENTIN MYYNTIÄ

Rosita Oy

Embra Oy

SAHATEOLLISUUS

SEURAKUNTIA JA HENGELLISIÄ JÄRJESTÖJÄ

Westas Group Oy

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 harri.knaapi@inhunt.fi

Formaalintie 10 20780 KAARINA puh. (02) 213 1500 www.rosita.fi info@rosita.fi

Myllykyläntie 42 31500 KOSKI TL puh. (02) 484 400 www.westas.fi info@westas.fi

SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN Vakka-SuomenSanomat Vakka-Suomen Media Osuuskunta Rauhankatu 8 23500 UUSIKAUPUNKI puh. 02 842 6312 www.vakka.fi

Fiskarsinkatu 7 A, 2.krs 20750 TURKU puh. 0207 121 432 www.cemexfinland.fi

Rauhankatu 15 D 20100 TURKU www.missionmen.fi etunimi.sukunimi@missionmen.fi

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

PL 922, Eerikinkatu 3 A 20101 TURKU puh. 040 341 7111 www.turunseurakunnat.fi

SIJOITUSTOIMINTAA Taaleri Oyj

Kauppiaskatu 1, 2.krs 20100 TURKU puh. 0400 594 072 www.taaleri.com


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN SISUSTUSTARVIKKEITA RTV-Yhtymä Oy RTV-Turku Satakunnantie 162 20300 TURKU puh. (02) 525 2400 www.rtv.fi

SISÄKATOT JA VÄLISEINÄT Kaarinan Puutyö Oy

Asianajajankatu 2 20780 KAARINA puh. 0400 520 547 www.kaarinanpuutyo.fi jouko.paju@kaarinanpuutyo.fi

Sisustus-Nummi Oy

Unkarinkatu 14 20750 TURKU puh. 010 574 2600 www.sisustusnummi.fi info@sisustusnummi.fi

SOLUMUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS Pohjoismainen Solumuovi Oy Muurlantie 438 25130 MUURLA puh. 020 155 2300 www.solumuovi.com

SOSIAALIPALVELUJA Perhekuntoutuskeskus Lauste ry Mustionkatu 23 20750 TURKU puh. (02) 274 2233 fax (02) 274 2240 www.lauste.fi

SUOJAPEITTEITÄ Tarpaulin Oy

Ahopellontie 11 21290 RUSKO puh. (02) 437 0500 fax (02) 437 0520 www.tarpaulin.fi mail@tarpaulin.fi Suojapeitteitä ja pressuja

SUORAHAKU InHunt Group Oy

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 harri.knaapi@inhunt.fi

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN ASIANTUNTIJAPALVELUJA StrongFlow Oy

Ahokylänkatu 3 20780 KAARINA puh. (02) 472 7886 www.strongflow.fi

SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO, JÄÄHDYTYSLIIKETOIMINTA Laitilan Lämpö Oy

PL 11 23801 LAITILA puh. (02) 850 6702 www.laitilanlampo.fi

SÄHKÖASENNUSTA JA -SUUNNITTELUA LST Group Oy

Rautatehtaankatu 22 20200 TURKU puh. (02) 510 0344 lst.fi etunimi.sukunimi@lst.fi

SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS Palidoro Oy

SÄHKÖNJAKELUA Electric Power Finland Oy

Prosessitie 6 21530 PAIMIO puh. 010 834 6209 www.epf.fi Sähköasema, muuntamo-ja pääkeskusasennukset, koestus- ja käyttöönottopalvelut sekä sähköratatyöt junaliikenteeseen.

SÄHKÖTEKNISTÄ SUUNNITTELUA Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy Pitkämäenkatu 11 B 20250 TURKU puh. (02) 254 6655 www.mattileppaoy.fi leppatsto@mattileppaoy.fi

SÄHKÖTEKNISTÄ TEOLLISUUTTA Teleste Oyj

PL 323 20101 TURKU puh. (02) 260 5611 fax (02) 260 5812 www.teleste.com

SÄHKÖURAKOINTIA

Ruissalontie 11 20200 TURKU puh. (02) 230 3422 fax (02) 230 3402 www.palidoro.fi Laivasähköasennukset

K-Sähkö Tero Kontto Oy

SÄHKÖN MYYNTIÄ, TUOTANTOA JA JAKELUA

Itäniityntie 14 21280 RAISIO puh. (02) 337 661 www.sahko.fi myynti@sahko.fi

Turku Energia Oy - Åbo Energi Ab PL 105 20101 TURKU puh. (02) 262 8111 www.turkuenergia.fi asiakaspalvelu@turkuenergia.fi Kokonaisvaltaista energiapalvelua

Vakka-Suomen Voima Oy Lännen Omavoima Oy

Vihtorinkatu 2 23800 LAITILA puh. (02) 8800 880 www.vsv.fi asiakaspalvelu@vsv.fi

Hiidenkatu 9 20360 TURKU puh. 040 535 5724 www.sähköasennuksetturku.fi

Sähkö Oy Turku

TAKSILIIKENNE Turun Taksit ry

Rieskalähteentie 85 20300 TURKU puh. (02) 233 5060 www.turuntaksit.fi toimisto@taxidata.fi Tilaa taksi 0210041

103


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN TALOTEKNIIKKAA

TEHOELEKTRONIIKKAA

TEOLLISUUDEN KALUSTEET

Calto Oy

Trafomic Oy

Treston Oy

Lemminkäisenkatu 60 20520 TURKU puh. 020 756 9999 www.calto.fi

TALOUS- JA VEROKONSULTOINTIA Advico Grant Thornton Oy

Veistämönaukio 1-3 20100 TURKU puh. 040 502 3423 www.gtfinland.com etunimi.sukunimi@fi.gt.com

TAVARANTARKASTUS, RAKENNUSVALVONTA Evento Oy

Orkolantie 17 21220 RAISIO puh. 0400 648 300 www.evento.fi Kosteus- ja homevaurioiden selvitys, rakennusvirheiden selvitys.

TAVARATALOJA Stockmann Oyj Abp Turun tavaratalo

PL 626, Yliopistonkatu 22 20101 TURKU puh. (09) 1211 www.stockmann.com asiakaspalvelu@stockmann.com

TEATTEREITA Åbo Svenska Teater

Auragatan 10 20100 ÅBO puh. (02) 277 7377 www.abosvenskateater.fi biljetter@abosvenskateater.fi

TEEMAPUISTOJA Muumimaailma Oy

Kaivokatu 5 21101 NAANTALI puh. (02) 511 1111 www.muumimaailma.fi toimisto@muumimaailma.fi

104

Tuotekatu 15 21200 RAISIO puh. (02) 437 5000 fax (02) 437 5050 www.trafomic.fi

TEIPPAUKSET, OPASTEET JA KYLTIT MakersPoint Oy

Ravurinkatu 41 20380 TURKU puh. 010 323 7060 www.makerspoint.fi myynti@makerspoint.fi Mainosteippaukset, banderollit, ikkunakalvot, käyntikortit ja esitteet

TEKNISTÄ TUKKUKAUPPAA Finlon Oy

PL 61 20541 TURKU puh. (02) 212 6400 fax (02) 212 6411 www.finlon.fi finlon@finlon.fi Tiivisteet ja varaosat höyrykattilalaitoksiin

Lesjöfors Springs Oy

Hallimestarinkatu 7 20780 KAARINA puh. 020 7649 340 www.lesjofors.fi info.abo@lesjoforsab.com Teollisuuden kokonaisvaltainen jousitoimittaja

TELAKKATEOLLISUUTTA Meyer Turku Oy

PL 666 20101 TURKU puh. 010 6700 www.meyerturku.fi

TELELIIKENNETTÄ Laitilan Puhelin Osk

Mikaelinkatu 2, PL 20 23801 LAITILA puh. (02) 858 01 fax (02) 850 23 www.laitilanpuhelin.fi etunimi.sukunimi@laitilanpuhelin.fi

Sorakatu 1 20730 TURKU puh. 010 4469 11 www.treston.com sales@treston.com Säilytys- ja teknisten kalusteiden valmistus

TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITOA Pansion Teollisuuspalvelu Oy Vitkalankatu 2 20200 TURKU puh. 050 434 3600 www.pansiogroup.com

TEOLLISUUSKONEITA- JA LAITTEITA WIC Systems Oy

Unkarinkatu 12 E 20750 TURKU puh. 050 402 0400 www.wicsystems.com

TEOLLISUUSSÄHKÖASENNUKSET JA AUTOMATISOINTI Sähköliike Hannu Rajala Oy Turuntie 73 32200 LOIMAA puh. (02) 550 2400 www.sahkoliike.fi asiakaspalvelu@sahkoliike.fi

TERVEYDENHUOLLON LAITTEITA JA TARVIKKEITA Pribori Oy

Valkjärventie 7 B 02130 ESPOO puh. (09) 502 1255 www.pribori.com

TERVEYDENHUOLTOPALVELUJA Kuntoutuskeskus Petrea Petrea Säätiö

Kongressikuja 1 20540 TURKU puh. 020 754 7200 fax 020 754 7201 www.petrea.fi etunimi.sukunimi@petrea.fi


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN TIEDEPUISTOJA Turku Science Park Oy

ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, 4. krs 20520 TURKU puh. 010 321 8800 fax (02) 410 1610 www.turkusciencepark.com www.businessturku.fi

TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS Freja Transport & Logistics Oy Linnankatu 90 20100 TURKU puh. (02) 214 1100 fax (02) 214 1111 www.freja.fi

Kuljetusliike Törmänen Oy Ojannontie 10 21290 RUSKO puh. 0400 433 415 fax 02 467 6777 www.tormanen.eu info@tormanen.eu

Tschudi Logistics Oy

Huolintakatu 5 20200 TURKU puh. (02) 517 2200 fax (02) 517 2207 www.tschudilogistics.com finland@tschudilogistics.com

Varsinais-Suomen Kaukokiito Oy Kopteritie 4 20360 TURKU puh. 010 5100 www.kaukokiito.fi

Veijo Kanttikoski Oy

Unioninkatu 16 ovi nro 23 20810 TURKU puh. 0500 911 304 v.kanttikoski@luukku.com

TIETO- JA PUHELIIKENNERATKAISUT Somic Turku Oy

Pitkämäenkatu 11 A 20250 TURKU puh. 020 730 4440 www.somic.fi myynti@somic.fi

TIETOLIIKENNEVÄLINEITÄ JA -PALVELUA Elisa Oyj Länsi-Suomi

Brahenkatu 20 20100 TURKU puh. 010 260 00 fax 010 26 060 www.elisa.fi etunimi.sukunimi@elisa.fi Tietoliikenne ja ICT-palvelut

TILINTARKASTUSPALVELUA KPMG Oy Ab

Linnankatu 26 C 20100 TURKU puh. 020 760 3000 fax 020 760 3061 www.kpmg.fi

Oy Soinio & Co Tilintarkastusyhteisö Veistömänaukio 1-3 20100 TURKU puh. (02) 236 7732 www.soinio.fi osmo@soinio.fi

PricewaterhouseCoopers Oy

Läntinen Rantakatu 7 20100 TURKU puh. 020 787 7160 www.pwc.fi Tilintarkastus, verokonsultointi sekä liikkeenjohdonkonsultointi ja yritysjärjestelypalvelut

Tilintarkastus Huhtala Matti Oy Pökömäentie 2 21290 RUSKO puh. 0400 533 050 m.huhtala@dnainternet.net

TILITOIMISTOJA Ajantasa Tilit Oy

Veistämönaukio 1-3 20100 TURKU puh. (02) 536 9661 www.ajantasatilit.fi pirjo.turto@ajantasatilit.fi

Kirjanpitotoimisto Aravuori Oy Yliopistonkatu 36 a A 1 20100 TURKU puh. (02) 284 5100 www.aravuorikirjanpito.fi

Kyröntili Oy

Kyröntie 23 A 21800 KYRÖ puh. (02) 777 8200 fax (02) 777 8205 www.kyrontili.fi etunimi.sukunimi@kyrontili.fi

Laskentatieto Oy Irja Hirsinummi Yliopistonkatu 33 G 122 20100 TURKU puh. (02) 410 0300 www.laskentatieto.fi etunimi.sukunimi@laskentatieto.fi

Liedon Tili- ja Kiinteistöpalvelu Oy

Hyvättyläntie 4 21420 LIETO puh. 010 423 2710 www.liedontkp.fi Myös isännöintiä ja kiinteistönvälitystä

Liedon Tilitoimisto Oy

Hyvättyläntie 6 21420 LIETO puh. 010 836 2600 fax 010 836 2620 www.liedontilitoimisto.fi

Liiketilikeskus Haapalehto & Co Oy Yliopistonkatu 31 20100 TURKU puh. (02) 251 5360 www.liiketilikeskus.fi toimisto@liiketilikeskus.fi Asiantuntevaa tilitoimistopalvelua Auktorisoitu tilitoimisto

Oy Tiliteho Ab

Puutarhakatu 38 A 39 20100 TURKU puh. 020 734 5600 040 547 7446 www.tiliteho.fi sirpa.pennanen@tiliteho.fi

Heinoja Oy

Maariankatu 4 B, 4. krs 20100 TURKU puh. (02) 275 1900 www.heinoja.fi maarit.heinoja@heinoja.fi

105


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN Planfas Oy

Tilitoimisto ASK-Tilit Ky

Yrittäjäin Tilitieto Oy

Tili-Avekki Oy

Tilitoimisto Kaikumäki Ky

TOIMISTOTEKNIIKAN MYYNTIÄ JA VUOKRAUSTA

Aurakatu 14 C, 3.krs 20100 TURKU puh. (02) 277 0525 www.planfas.fi pirkko.jokinen@planfas.fi

Kauppiaskatu 11 E 45 20100 TURKU puh. (02) 233 1500 fax (02) 278 8010 www.ask-tilit.fi

Multavierunkatu 1 D 20100 TURKU puh. (02) 469 1810 www.avekki.fi etunimi.sukunimi@avekki.fi

Hämeenkatu 3 a A 20500 TURKU puh. (02) 233 2123 www.tilitoimistokaikumaki.fi tilitoimisto@tilitoimistokaikumaki.fi

Tili-Finanssi Oy

Tilitoimisto Kimmo Heikkinen Ky

Riihipolku 7 A 9 21250 MASKU puh. (02) 432 7853 www.tili-finanssi.fi

Tili-Koivu Oy

Hiirakkokatu 4 20380 TURKU puh. 050 505 6623 www.tilitoimistoheikkinen.fi tilitsto.heikkinen@saunalahti.fi

Tilitoimisto Peltokangas Oy

Pitkämäenkatu 4 B 20250 TURKU puh. (02) 279 9500 fax (02) 279 9501 www.tili-koivu.fi info@tili-koivu.fi Kirjanpito ja taloushallinto

Pyhän Katariinan tie 7 20780 KAARINA puh. 050 568 6762 www.tilipeltokangas.fi etunimi.sukunimi@tilipeltokangas.fi Auktorisoitu tilitoimisto

Tilimeklarit Oy

Tilitoimisto Resoma Oy

Keskuskaari 5 21250 MASKU puh. 040 7358 867 www.tilimeklarit.fi pauliina.eloluoto@tilimeklarit.fi

Varppeenaukio 9, 2.krs 21200 RAISIO puh. 0207 345 330 www.resoma.fi toimisto@resoma.fi

Tilipalvelu Granath Oy

Tili-Vinkki Oy

Puolalankatu 1 D 4.krs 20100 TURKU puh. 040 757 8195 www.tilipalvelugranath.fi virpi.granath@tilipalvelugranath.fi

Brahenkatu 1 B 20100 TURKU puh. (02) 880 8860 www.tili-vinkki.fi Auktorisoitu tilitoimisto

Puutarhakatu 12 20100 TURKU puh. (02) 216 3100 www.yrittajaintilitieto.fi

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy Lemminkäisenkatu 46 20520 TURKU puh. 010 442 9000 www.konicaminolta.fi

TOIMITILOJA Turun Teknologiakiinteistöt Oy Tykistökatu 6 20520 TURKU puh. 010 315 3015 www.teknologiakiinteistot.fi

TOIMITILOJEN JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN HALLINTAA, MYYNTIÄ JA VUOKRAUSTA Kiinteistökartio Oy

Helsinginkatu 15 20500 TURKU puh. (02) 487 1180 www.kiinteistokartio.fi etunimi.sukunimi@kiinteistokartio.fi

TUOTEKEHITYSPALVELUT RCP Software Oy

Lemminkäisenkatu 50 20520 TURKU puh. 050 366 3412 www.rcpsw.com

Tili-Seno Oy

Leipäläntie 1 20300 TURKU Hallimestarinkatu 9 20780 KAARINA puh. (02) 251 5253 www.tiliseno.fi tiliseno@tiliseno.fi

Tilitoimisto Aarnio Oy Kauppiaskatu 9 b A 11 20100 TURKU puh. (02) 478 4300 www.aarnio.fi info@aarnio.fi

106

Tulosmylly Oy

Ajurinkatu 2 20100 TURKU www.tulosmylly.fi ismo@tulosmylly.fi

Uotila & Laine Oy

Puutarhakatu 17, 2.krs 20100 TURKU puh. (02) 277 2111 www.uotila-laine.fi tilitoimisto@uotila-laine.fi

TURVALLISUUSTUOTTEITA, -JÄRJESTELMIÄ JA -PALVELUJA AM Security Oy

Ruissalontie 15 20200 TURKU puh. 010 480 3500 www.amsecurity.fi turku@amsecurity.fi

TUULILASEJA Finn Lamex Safety Glass Oy Vierumäentie 26 23800 LAITILA puh. (02) 857 700 fax (02) 857 701 www.finnlamex.com


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN TYÖKALUJEN VALMISTUS Pureva Oy Ab

VAKUUTUSTA PALVELEVAA TOIMINTAA

VERONEUVONTAA Verona Tax & Legal Oy Veropaja Oy

Parkkitie 14 23360 KUSTAVI puh. (02) 842 5000 www.pureva.fi pureva@pureva.fi

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, Olavintie 2 20101 TURKU puh. 010 550 10 www.veritas.fi

Yliopistonkatu 26 b, 5. krs 20100 TURKU puh. 040 766 1884 www.verona.fi

TYÖVAATTEIDEN VALMISTUSTA

VAKUUTUSTOIMINTAA

Turun Haalarituote Oy

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

VEROTUS-, YRITYSJURIDIIKKA- JA TILINTARKASTUSPALVELUT

Vakiotie 13 21420 LIETO puh. 0400 963 171 www.haalarituote.fi

Kalevantie 3 20520 TURKU puh. 010 19 1515 www.if.fi

TYÖVOIMAN VÄLITYS

VALAISIMIEN VALMISTUS

InHunt Group Oy

L & P Laaksonen & Poika Oy

Tykistökatu 4 B, Electrocity 20520 TURKU puh. 045 869 8228 harri.knaapi@inhunt.fi

TYÖVÄLINEIDEN VALMISTUS Nortool Oy

Akselintie 1 20200 TURKU puh. (02) 515 4600 www.lplaaksonen.com contact@lplaaksonen.com

VARAINHOITOPALVELUJA

Lehtimäentie 7-9 21290 RUSKO puh. (02) 436 8000 www.nortool.fi Muovikoneiden maahantuonti

Aurator Varainhoito Oy

URHEILUTOIMINTA SEKÄ HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUT

VARASTOHOTELLEJA

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178 21100 NAANTALI puh. 075 326 6000 www.kultarantaresort.fi myyntipalvelu@kultarantaresort.fi

VAATTEIDEN JA ASUSTEIDEN VALMISTUS Flare Trading Oy

PL 12 24101 SALO puh. (02) 777 440 fax (02) 777 4430 www.flare.fi larri.aaltonen@flare.fi

VAKUUTUS- JA FINANSSIPALVELUT LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Eerikinkatu 6 b 20100 TURKU puh. (02) 524 1000 www.lahitapiola.fi/varsinais-suomi Asiakaspalvelu Puh. 02 524 1000 ma-peklo 8-18 Korvauspalvelu Puh. 02 524 1001 ma-pe klo 8-17

Aurakatu 8 20100 TURKU puh. (02) 6516 6630 www.aurator.com

Kylmäsäilö Turku Oy

Vahdontie 45 20320 TURKU puh. (02) 438 7340 fax (02) 439 9640 www.kylmasailoturku.fi info@kylmasailoturku.fi

Turun Vapaavarasto Oy

Suomen vero- ja lakipalvelut Oy Linnankatu 8 F 11 20100 TURKU puh. 040 529 3966 www.verolakipalvelut.fi

VESILIIKENNE Mann Lines Oy

Konttikatu 16 20200 TURKU puh. (02) 275 0000 fax (02) 253 5905 www.mannlines.com etunimi.sukunimi@mannlines.com

VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA Suomen Lauttaliikenne Oy

PL 252, Puutarhakatu 53 20101 TURKU puh. 0207 118 750 www.finferries.fi Suomen Lauttaliikenne Oy ja Suomen Saaristovarustamo Oy ovat varustamoja, jotka tarjoavat maantielauttaliikenne- ja yhteysalusliikennepalveluja.

VIESTINTÄTOIMISTOT Telegraafi Oy

Aurakatu 8, KOP-kolmio 20100 TURKU puh. 0400 232 970 www.telegraafi.fi

Tuontikatu 7 20200 TURKU puh. 075 326 7999 www.turunvapaavarasto.fi info@turunvapaavarasto.fi

VIHANNESTUKKU JA -PAKKAAMO

VARUSTAMOTOIMINTAA

Tuorekartano Oy

Idäntie Ky - Österled Kb Tiemestarinkatu 5 20360 TURKU puh. 0207 633 899 www.idantie.fi info@idantie.fi

VERO-, LAKI-, KONETURVALLISUUS- JA RISKIENHALLINTAPALVELUT Serenum Oy

Linnankatu 50 A 20100 TURKU puh. 0400 962 849 www.serenum.fi

Laatuväylä 20 23800 LAITILA puh. 040 310 0600 www.tuorekartano.fi etunimi.sukunimi@tuorekartano.fi

VIHERRAKENTAMISTA Viher-Inka Oy

Harventajankatu 3 24130 SALO puh. 0500 533 895 www.viher-inka.fi info@viher-inka.fi 107


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN VOIMALAITOSPALVELUT

YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAA

YRITYSKALUSTEET

Alhon huolto Oy

Ekopartnerit Turku Oy

Hexaplan Oy

VOITELUAINEIDEN VALMISTUSTA

YMPÄRISTÖN HOITOKONEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS JA MARKKINOINTI

YRITYSTEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT JA -PALVELUT

Vilakone Oy

Digia Mavisystems Oy

Teollisuuskaari 4 21250 MASKU puh. 0400 542 441 fax (02) 435 8297 www.alhonhuolto.fi

Ekosata Oy

Oppipojankatu 1 32200 LOIMAA puh. 045 150 6636 www.ekosata.fi rypsi@ekooil.com

YMPÄRISTÖHUOLTO

Ravurinkatu 40 20380 TURKU puh. 010 7551 560 www.ekopartnerit.fi asiakaspalvelu@ekopartnerit.fi

Kaurakatu 48 20740 TURKU puh. (02) 276 3500 fax (02) 236 4008 www.hexaplan.fi myynti@hexaplan.fi

Satamakatu 22 20100 TURKU puh. 0207 890 393 www.mavisystems.fi

Lamminkatu 3 32200 LOIMAA puh. 020 510 8200 www.wille.fi etunimi.sukunimi@wille.fi

Kaivoasema Oy

Pitkäsaarenkatu 7 20380 TURKU puh. 050 585 1128 www.kaivoasema.fi

Scandic Julia - Upea hotelli keskeisellä paikalla Turun ytimessä

Aina Scandicilla - Runsas hotelliaamiainen - Ilmainen Wi-Fi - Erinomaisesti varusteltu kuntosali - 24 hour shop - Online check-out

Lisätietoja scandichotels.fi/julia

S C AN DI C JU L I A

Jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Å SALI

Scandic Julian historiallinen Å Sali on täydellinen miljöö ennennäkemättömään kokouselämykseen. Casagrande-korttelissa sijaitseva uniikki kokoussali muuntautuu ammattitaitoisen henkilökuntamme avustuksella toiveidenne mukaisesti niin tärkeiden kokousten järjestämiseen kuin illallisiin ja pikkujouluihinkin. Keittiöllämme on pitkän linjan kokemus juhla- ja tilauspalveluista. Å Sali mahdollistaa myös oman anniskelupisteen, jonka tarjoilut osaava myyntipalvelumme räätälöi tarpeidenne mukaan. Avarasta ja tunnelmallisesta Å Salista löytyy suuri tanssilattia, äänentoisto sekä muokattava valaistustekniikka. Meidän kauttamme saatte tarvittaessa yhteystiedot ohjelmatoimistoihin sekä osaavan teknikon tilaisuuteen. Lisäksi voimme järjestää anniskelun jatkoajan, järjestyksenvalvonnan, narikkapalvelut sekä somistekukat. Näin varmistamme alusta loppuun onnistuneen tilaisuuden. Hotellin keskeinen sijainti Turun keskustan ytimessä mahdollistaa vaivattoman saapumisen paikalle. Majoitus ja parkkihalli sijaitsevat kokoussalin kanssa samassa rakennuksessa, mikä takaa esteettömän kulun suoraan saliin. Ota yhteyttä sales.turku@scandichotels.com tai 0300 870 885.

Scandic Julia Eerikinkatu 4 | 20100 Turku | 02 336000

JULIA

108


TURUN

KAUPPAKAMARIN JÄSENET

LOIMAAN

KAUPPAKAMARIOSASTON JÄSENET

SALON

KAUPPAKAMARINOSASTON JÄSENET

UUDENKAUPUNGIN

KAUPPAKAMARIOSASTON JÄSENET

109


JÄSENET TURUN ALUEELLA

110

2M-IT Oy

Adecco Finland Oy

Alti-Systems Oy

20521 TURKU

20100 TURKU

21420 LIETO

3H Distribution

AD-Lux Oy/Steralux

Alumeco Finland Oy

20320 TURKU

20540 TURKU

20380 TURKU

3PLogistiikka Group Oy

Administer Oy Turku

Alvars Oy

20760 PIISPANRISTI

20100 TURKU

21200 RAISIO

4JC Consulting Oy Ab

Advico Finland Oy

AM Security Oy

21600 PARAINEN

20100 TURKU

20200 TURKU

4Pharma Oy Ltd

AdWorks Oy

AMJ Turku Audio Oy

20520 TURKU

21420 LIETO

21421 LIETO

A A A - Aboadent Oy

Afore Oy

Amomatic Oy

20100 TURKU

21420 LIETO

21530 PAIMIO

A+ Tilit Oy

Agrox Oy

AM-Ravintolat Oy – Karu Izakaya

20100 TURKU

23100 MYNÄMÄKI

20100 TURKU

A1 Media Oy

Aimo Virtanen Oy

Anders Innovations Oy

20780 KAARINA

20760 PIISPANRISTI

20100 TURKU

Aalteman Oy

Airiston Nuorkauppakamari

Ansio Global Goods Oy

21490 MARTTILA

20720 TURKU

20900 TURKU

AA-Pintarakennus Oy

AirSense Oy

Ansion Sementtivalimo Oy

20660 LITTOINEN

20740 TURKU

21510 HEVONPÄÄ

Aavameri

Aito Natura Oy

Anter Koru Oy

20540 TURKU

21420 LIETO

20200 TURKU

Ab Muovitech Finland Oy

Ajantasa Tilit Oy

Anvir Oy - Allegro Suomi

23100 MYNÄMÄKI

20100 TURKU

21660 PARAINEN

ABC Living Oy - Kotimaailma Turku

Ajatec Prototyping Oy

A-Paalutus Oy

20100 TURKU

21290 RUSKO

21370 AURA KK

Abelita Oy

Ajonomi Oy

APT-Elektro Oy

21100 NAANTALI

20780 KAARINA

20610 TURKU

Ablemans Oy

A-Kiinteistöcontrol Oy

Aputeam Oy

21250 MASKU

20300 TURKU

20100 TURKU

AB-Marinel Oy

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

Aqua Nova Oy

21260 RAISIO

20610 TURKU

20380 TURKU

Aboa Medica Oy

Aktia Henkivakuutus Oy

ArcDia International Oy Ltd

21220 RAISIO

20101 TURKU

20521 TURKU

Aboa Space Research Oy

Aktia Kiinteistönvälitys Oy

Arespartners (Aresman Oy)

20520 TURKU

20100 TURKU

20540 TURKU

Aboa Venture Management Oy

Aktia Pankki Oyj

Arjasmaa Yhtiöt Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

20900 TURKU

Aboanet Oy

Akun Tehdas (Oy Aku´s factory Ltd)

ARK Takala Oy

20810 TURKU

20100 TURKU

20500 TURKU

Aboe Oy

Alfons Håkans Oy Ab

Arkea Oy

20520 TURKU

20100 TURKU

20101 TURKU

Accountor Turku Oy

Alhon Huolto Oy

Arkkitehdit Casagrande Oy

20100 TURKU

21250 MASKU

20100 TURKU

ACM-Trading Oy

Alko Oy

Arkkitehtitoimi Leino Oy

21100 NAANTALI

20100 TURKU

20500 TURKU

AD.CE Suunnittelu Oy

Alleron Oy

Arkkitehtitoimisto Aaro Söderlund Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

21660 NAUVO

Ade Animations Designs & Effects Oy

ALMACO Group Oy

Arkkitehtitoimisto Saarinen Jarmo Oy

20540 TURKU

20760 PIISPANRISTI

20100 TURKU


JÄSENET TURUN ALUEELLA Arkkitehtitoimisto Schauman Arkkitehdit Oy Asianajotoimisto Tiusanen Markku & Co Oy

Auratec Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

20540 TURKU

Arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy

Asianajotoimisto Vehanen Hannu

Aurator Varainhoito Oy

20720 TURKU

20100 TURKU

20101 TURKU

Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Oy

ASKON GROUP, Kaarinan Asennus- ja Koneistuspalvelu Oy

Auratum Oy

20780 KAARINA

Aurea Valmennus Oy

20810 TURKU

Arol Finance Oy 20100 TURKU

Aromix Erikoiskahvi Oy 20520 TURKU

Arrant-Light Oy 20740 TURKU

ArthemaxX Business Services 20100 TURKU

Arvo-Putki Oy 23100 MYNÄMÄKI

ASA Global BizCOn Oy 20540 TURKU

Ascom Miratel Oy 20101 TURKU

Asennustyö M. Ahlqvist Oy 21230 LEMU

Asianajotoimisto Ahtola Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Astrea Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Aura Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Blackbird Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Brander & Manner Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Heikki Virri Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Jyri Heinonen Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Laakso Laaksonen Vuorenvirta Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Laurila Antero 20100 TURKU

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Magnusson Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy 20100 TURKU

Asianajotoimisto Roihu Oy 20100 TURKU

Assemblin Oy 20100 TURKU

Asuntokauppa Ari Leinonen Oy 21200 RAISIO

Asuntovuokraus Avori 20500 TURKU

Atea Finland Oy 20100 TURKU

AT-Eristys Oy 21530 PAIMIO

ATR Soft Oy 20520 TURKU

Aucor Oy 20520 TURKU

Audico Systems Oy 20200 TURKU

Aura Golf ry 20100 TURKU

Aura Klinikka Oy 20100 TURKU

Auragroup Oy 20540 TURKU

Aurajoen Nuorkauppakamari ry 20810 TURKU

Aurajoki Oy 21381 AURA

20100 TURKU 20960 TURKU

Aurinko Golf Oy 21110 NAANTALI

Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy 20360 TURKU

Autokori ja verhoilu J Lehtinen Oy 21420 LIETO

Avara Partners Oy 20780 KAARINA

Awellcare Oy 20100 TURKU

Avertas Oy 20100 TURKU

Avoltus Oy 20520 TURKU

Azets Insight Oy 20520 TURKU

B. R. Oiler Oy 21880 PÖYTYÄ

B-Active Oy - P&P Fitness Center 20100 TURKU

Baltic Line Finland Oy 20200 TURKU

Baltic Tank Oy 20200 TURKU

Aurakorro Oy

Barkbackens Servicehus Ab Parkinmäen Palvelutalo

21250 MASKU

20100 TURKU

Auramarine Oy

Barona Lounais-Suomi Oy

20101 TURKU

20100 TURKU

Auran Jyrsintätyö Oy

BAU-MET OY

20380 TURKU

20360 TURKU

Auran kunta

Bayer Oy

21380 AURA

20101 TURKU

Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy

BDO Oy

21800 KYRÖ

20100 TURKU

Auranmaan Nuorkauppakamari ry

Beiersdorf Oy

21870 RIIHIKOSKI

20101 TURKU

Auranmaan Osuuspankki

Benete Oy

21870 RIIHIKOSKI

20521 TURKU

Auranmaan Tilitiimi Oy

Berggren Oy

21380 AURA

20521 TURKU

Auraprint Oy

Besase Oy

20101 TURKU

21110 NAANTALI

111


JÄSENET TURUN ALUEELLA Betania Säätiö r.s.

Cadmatic Oy

Coating House Oy

20100 TURKU

20810 TURKU

21110 NAANTALI

Betonilaatta Oy

Cailap Oy Marketing

Codemen Oy

20250 TURKU

20100 TURKU

20520 TURKU

Betonityö Heinonen Oy

Caligo Industria Oy

Combiporras Oy

20400 TURKU

20810 TURKU

20780 KAARINA

Betton Oy Thoro Finland

Calto Oy

Condite Oy

20200 TURKU

20520 TURKU

21100 NAANTALI

Biketex Oy

Canon Business Center Turku

Convar Oy

20100 TURKU

20520 TURKU

20320 TURKU

Binol BioSafe Oy

Cargotec Finland Oy

Cool & Steel Finland Oy

21200 RAISIO

33101 TAMPERE

23100 MYNÄMÄKI

Bioproton Europe Oy

Carina Solutions Oy

Coor Service Management Oy

20780 KAARINA

20780 KAARINA

20750 TURKU

Biotech Job Partner Oy Ab, Soila Rakennuspalvelu

Carl Stahl Oy

Corporate Spirit Oy

25860 BJÖRKBODA

20360 TURKU

20100 TURKU

Biovian Oy

Carpe Classis Oy

Covermat Oy

20520 TURKU

20320 TURKU

21110 NAANTALI

Bistro-Tuote Oy

Catella Property Oy

Crecco Oy

21140 RYMÄTTYLÄ

20100 TURKU

20500 TURKU

Björklund Båtslip Kb

Caverion Suomi Oy

CT-Ravintolat Oy

23390 INIÖ

20521 TURKU

20100 TURKU

BK-Hydrometa Oy

Celerpak Oy

Dagsmark Petfood Oy

21200 RAISIO

21200 RAISIO

21610 KIRJALA

Blue Water Shipping Oy

Cerion Solutions Oy

Dance Studio Funky Oy

20101 TURKU

20100 TURKU

20200 TURKU

Boat Store Finland Oy – Yamaha Center Turku

Cervius Group Oy

DanHatch Finland Oy

20320 TURKU

20750 TURKU

23100 MYNÄMÄKI

BokföringsMeMera Kirjanpitotoimisto

CGI Suomi Oy

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

21661 NAUVO

20540 TURKU

20100 TURKU

Bonava Suomi Oy

Chef Jani’s Catering Oy Ravintola Suomalainen Pohja

DAVA Foods Finland Oy

20300 TURKU

DCA Instruments Oy

20500 TURKU

Boost Turku ry 20520 TURKU

Botski-Huolto Oy 20320 TURKU

Bravo Yhtiöt Oy 20100 TURKU

Briiffi Oy 20101 TURKU

BSM-palvelut Oy - NMKY-Sosiaalipalvelut 20700 TURKU

BSP Media Oy 20100 TURKU

Bunge Finland Oy 21201 RAISIO

Burger-In Oy 20100 TURKU

Business Insight Research BIR Oy 20880 TURKU 112

Chementors Oy 21200 RAISIO

Christeyns Nordic Oy Ab 20200 TURKU

CIM Consult Solution Oy 20100 TURKU

Citykaivuu Oy 20380 TURKU

Citywork Oy 20100 TURKU

Civil Tech Oy Ab 25700 KEMIÖ

Cleantime Oy 20760 PIISPANRISTI

Cleinnus Oy 21100 NAANTALI

Cloetta Suomi Oy 20101 TURKU

20760 PIISPANRISTI 20360 TURKU

Decerno Oy 20900 TURKU

Deloitte Oy 20100 TURKU

DelsiTech Oy 20520 TURKU

Derigo Oy 20100 TURKU

Detector Oy 20360 TURKU

DG-Diving Group Ldt 20100 TURKU

DHL Freight (Finland) Oy 20100 TURKU

Digiloikka Oy 20520 TURKU


JÄSENET TURUN ALUEELLA Digisome Oy

Electro Optical Systems Finland Oy

Euronic Oy

20540 TURKU

20520 TURKU

20100 TURKU

DiOpe

Elina Moisala Oy, Neste Manhattan

Europlan Engineering Oy

20900 TURKU

20250 TURKU

21210 RAISIO

Diter Oy

Elisa Oyj Länsi-Suomi

Evento Oy

20780 KAARINA

20100 TURKU

20320 TURKU

DNA Oyj

Elmarino-Shipping Oy

Eversheds Asianajotoimisto Oy

20101 TURKU

20320 TURKU

20101 TURKU

Document House Oy

Elomatic Marine Engineering Oy

Exoteriko Oy

33720 TAMPERE

20810 TURKU

21870 RIIHIKOSKI

Domicet Oy

Elomatic Oy

Exposet Oy

20780 KAARINA

20810 TURKU

20100 TURKU

Domino kiinteistöpalvelut Oy

Eläinlääkäriasema Pet-Vet Oy

External fi Oy

20200 TURKU

20750 TURKU

20720 TURKU

DreamWorker Finland Oy

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Fandonia Oy

27230 LAPPI

20101 TURKU

21160 MERIMASKU

DSV Road Oy

Embra Oy

Farmi Nummela Oy

20320 TURKU

20750 TURKU

31500 KOSKI TL

Duell Yhtiöt Oy

Enertest Oy

FCR Finland Oy Ltd

20810 TURKU

23100 MYNÄMÄKI

21270 NOUSIAINEN

EasyZone Oy

EnkeliGroup Oy

Fenix Solutions Oy

20760 PIISPANRISTI

21120 RAISIO

20520 TURKU

Eckes-Granini Finland Oy Ab

Ensi Group Oy

Fettekno Oy

20101 TURKU

20360 TURKU

21420 LIETO

Ecom Oy

Entti Oy

Fiarone Oy

20700 TURKU

21120 RAISIO

20300 TURKU

Economico Oy

Epic Autokoulu Oy

20780 KAARINA

20100 TURKU

Finavia Oyj Länsi-Suomen alue Turun lentoasema

Edimaster Oy

Epomare Oy

20360 TURKU

20810 TURKU

Educo Valmennustalo Oy

EQT-Solutions Oy

20100 TURKU

20720 TURKU

EFG Toimistokalusteet Oy

Ercont Oy

20100 TURKU

21200 RAISIO

Efirec Oy

Ernst & Young Oy

20520 TURKU

20100 TURKU

EH-Laaturakennus Oy

Erälaskenta Oy

20460 TURKU

20320 TURKU

EJA-Trans Oy

Eskomatic Oy

21230 LEMU

20380 TURKU

EKA Länsi Oy / Eilakaisla

ESM-Sähkö Oy

20100 TURKU

20200 TURKU

Ekisähkö Oy

ETACOM / Kaarinan Yrityspalvelut Oy

20520 TURKU

20380 TURKU

Ekopartnerit Turku Oy

Etelä-Suomen Media Oy

20380 TURKU

20100 TURKU

Elcotherma Finland Oy Ab

Etteplan Design Center Oy

25710 VRETA

20100 TURKU

Electric Power Finland Oy

Eurofacts Oy

21530 PAIMIO

20520 TURKU

20101 TURKU

Finess Energy Oy 20520 TURKU

Finlon Oy 20541 TURKU

Finn Epox Oy 21210 RAISIO

Finn-Brass Oy 21110 NAANTALI

Finnfeeds Finland Oy 21100 NAANTALI

Finnish Design Shop Oy 20200 TURKU

Finnkino Oy 20100 TURKU

Finnsementti Oy 21600 PARAINEN

Finnsiirto Oy 21420 LIETO

Finnsteve Oy Ab 20101 TURKU

Finnvera Oyj, Lounais-Suomen alue 20100 TURKU

113


JÄSENET TURUN ALUEELLA Finvoicer Group Oy

GP-Asennuspalvelu Oy

Henkilöstöliiga Oy

20100 TURKU

20200 TURKU

20100 TURKU

First Technology Oy

Great Minds Oy

Henkilöstövuokraus Rent-X Oy

20200 TURKU

20520 TURKU

02240 ESPOO

Fiscales Oy

Green Tread Oy Ltd

Herkkunuotta Oy

20100 TURKU

21100 NAANTALI

20100 TURKU

Flisap Oy

Greenstep Oy

Hevirak Oy

21530 PAIMIO

20520 TURKU

21420 LIETO

FlooTech Oy

H. Mäki-Tanila Oy

Hexamer Oy

20250 TURKU

20730 TURKU

20380 TURKU

Flowpark Oy

Haklift Oy

Hexaplan Oy

20100 TURKU

20780 KAARINA

20740 TURKU

FläktGroup Finland Oy

Haksa Oy

Hibox Systems Oy Ab

20520 TURKU

21420 LIETO

20100 TURKU

Fondia Oy

Haloila M. Oy Ab

Hidex Oy

20520 TURKU

21250 MASKU

20520 TURKU

ForCapital Oy

Hammaslaboratorio GeciLab Oy

Hifimesta Oy

20100 TURKU

20720 TURKU

20500 TURKU

Forendo Pharma Oy

Hammaslääkärikeskus Elegant Oy

Hiuskeskus Tarja Juvonen Oy

20520 TURKU

20100 TURKU

21210 RAISIO

FOREX Bank Ab, filial i Finland

Handelsbanken Turku

HKScan Oyj

20100 TURKU

20101 TURKU

20521 TURKU

Formeco Oy

Hannumet Oy

Hoitolatukku Ryhmä Oy

20960 TURKU

20780 KAARINA

21310 VAHTO

Freja Transport & Logistics Oy

Hansaprint Oy

Holiday Club Resorts Oy

20100 TURKU

20101 TURKU

20101 TURKU

Fujitsu Finland Oy

Hansasali Oy

Holmberg Brands Oy

20521 TURKU

20100 TURKU

20360 TURKU

Fundacon Oy

Hansatorin Apteekki

Home Code Oy / Kvik Turku

20810 TURKU

20100 TURKU

21280 RAISIO

Förlags Ab Lindan Kustannus Oy

Harjattula Golf Oy

Hot Mix Oy Finland

25700 KIMITO

20960 TURKU

21530 PAIMIO

Förlags Ab Sydvästkusten

Harkka-yhtiöt Oy Ab

Hotel Strandbo Oy

20100 TURKU

20320 TURKU

21660 NAUVO

GasOne Oy

Hartela Länsi-Suomi Oy

HPP-Tekniikka Oy

21100 NAANTALI

20730 TURKU

21110 NAANTALI

General Logistics Systems Finland Oy (GLS)

Hautala Consulting Oy

HRS Advisors Oy

20360 TURKU

21260 TURKU

20100 TURKU

Geo-Master Oy

Hautaustoimisto Perttala, Annikki Perttala-Koskinen Oy

HT Auditing Oy

20100 TURKU

HTA-Urakointi Oy

20750 TURKU

Gigantti Megastore Skanssi Turku 20750 TURKU

Global Business Travel 20520 TURKU

Gofore Oyj 20100 TURKU

Golden Shine Oy 20660 LIETO

Gothia Oy 20101 TURKU 114

Hedvi Markkinointi Oy 21500 PIIKKIÖ

Heinoja Oy 20100 TURKU

HEIROL Oy 20780 KAARINA

Helkama Bica Oy 20780 KAARINA

Hellman Yhtiöt Oy 20360 TURKU

20100 TURKU 20540 TURKU

Huiskula Oy 20381 TURKU

Huli Ab Oy 20500 TURKU

Humap Consultation Oy 20520 TURKU

Huolto Vuorio Oy 20320 TURKU


JÄSENET TURUN ALUEELLA Huoltoasema Jari Laine Ky

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

Jimm’s PC-store Oy

20200 TURKU

20810 TURKU

20320 TURKU

Huoneistomarkkinat Oy LKV

Insinööritoimisto Lehtonen Juhani Oy

JL Levytekniikka Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

20320 TURKU

Hydoring Oy

Insteam Oy

Josefiina Koti Oy

21800 KYRÖ

20100 TURKU

20900 TURKU

HyTest Oy

Instrumentti Mattila Oy

Jostec Oy

20520 TURKU

23100 MYNÄMÄKI

21450 TARVASJOKI

Hyvinvointivalmennus Studio One Oy

INT2000 Oy

JPV-Engineering Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

21380 AURA

Hämeenkadun Ruokakauppa Ky (K-Market Puhakka)

Intentus Oy

JS Ferryway Ltd Oy

20500 TURKU

21530 PAIMIO

21760 HOUTSKARI

Intertrafo Oy

JS-Mop Oy

20750 TURKU

20660 LITTOINEN

Intrum Oy

Ju-Ha Consulting Oy

20100 TURKU

21200 RAISIO

IQ Payments Oy

Juha Suikki Oy

20100 TURKU

21430 YLISKULMA

IRad Oy

Jukova Corporation Oy

20100 TURKU

21430 YLISKULMA

Isku Interior Oy

Juri Franska Tmi

20320 TURKU

20320 TURKU

Isokouvola Oy

K & T Saari Oy

23100 MYNÄMÄKI

20460 TURKU

Isännöinti Granberg Oy

K Caara Oy

20720 TURKU

20300 TURKU

Isännöinti-Saarto Oy

Kaarea Kunnossapito Oy

20500 TURKU

20101 TURKU

iTello

Kaarinan Eläinlääkäriasema Oy

21250 MASKU

20780 KAARINA

IVT Center Turku Oy

Kaarinan Karkaisutyöt Oy

20520 TURKU

20761 PIISPANRISTI

J & T Pajunen Oy

Kaarinan Kehitys Oy

21100 NAANTALI

20780 KAARINA

J. Kallioinen & Suoranta Infra Oy

Kaarinan Lukko Oy

20320 TURKU

20780 KAARINA

Jaakkoo-Taara Oy

Kaarinan Puutyö Oy

20200 TURKU

20780 KAARINA

Janneniska Rent Oy

Kaarinan Suodatintekniikka Oy

21200 RAISIO

20780 KAARINA

Jarwik Oy

Kaarinan Trimet Oy

20810 TURKU

21420 LIETO

JAS Tekniikka Oy

Kaarinan Varaosa Oy

20100 TURKU

20780 KAARINA

Jataxi Palvelutaksit

KAAWA Oy

21531 PAIMIO

20320 TURKU

Jatke Länsi-Suomi Oy

Kaihdinliike Sandberg Oy

21410 VANHALINNA

20320 TURKU

Jesse’s Dine Oy

Kaiku HR Turku

20100 TURKU

20100 TURKU

Härkätien Puhelin Oy 21490 MARTTILA

Höyrylaivaosakeyhtiö Ukkopekka s/s 20100 TURKU

I.S. Mäkinen Oy 21410 VANHALINNA

ICB Marketing Oy Ltd 21620 KUUSISTO

Idea Development ID Oy 20100 TURKU

Idäntie Ky - Österled Kb 20360 TURKU

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 20025 IF

Ileko Oy 20700 TURKU

Ilmastointi & Ohutlevy Oy 21201 RAISIO

Imperial Branch Finland Oy 20101 TURKU

Impregnum Finland Oy 20210 TURKU

Indewe QC Oy 20360 TURKU

Industria Oy 21120 RAISIO

Inhan Tehtaat Oy Ab 21120 RAISIO

InHunt Group Oy, Turku 20520 TURKU

Inno M&M Clean Oy 20360 TURKU

InnoTools Oy 20520 TURKU

Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy 20200 TURKU

Insinööritoimisto ILS Oy 20100 TURKU

115


JÄSENET TURUN ALUEELLA

116

Kaivoasema Oy

Kesko Oyj Lounais-Suomi Turku

Konetekniikka A. Pirinen Oy

20380 TURKU

20101 TURKU

21380 AURA

Kaivogen Oy

Keskusautohalli Oy

Koneteknologiakeskus Turku Oy

20520 TURKU

20300 TURKU

20520 TURKU

Kaivuuliike Kummala & Kumpp. Oy

KiiltoClean Oy

Konfer Oy Ab

20541 TURKU

20101 TURKU

20100 TURKU

Kakola Yhtiöt Oy

Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

20100 TURKU

20210 TURKU

20520 TURKU

Kallion Konepaja Oy

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Konsulttiyhtymä AIKA Oy

21201 RAISIO

20210 TURKU

20100 TURKU

Kaluste-Trading Finland Oy

Kiinteistökartio Oy

Kosken Autokeskus Oy

20540 TURKU

20500 TURKU

31500 KOSKI TL

Karawatski Oy

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry

Kosken Osuuspankki, POP Pankki

21100 NAANTALI

20100 TURKU

31500 KOSKI TL

Karlex Oy

Kiinteistösäätiö sr

Kosken Tl kunta

20760 PIISPANRISTI

20100 TURKU

31500 KOSKI TL

Kasinonkulman Hammaslääkärit Oy

Kilosport Oy

Kotipellon puutarha Ay

20100 TURKU

20760 PIISPANRISTI

21270 NOUSIAINEN

Kasken Apteekki

Kimito Telefon Ab - Kemiön Puhelin Oy

Kourukeskus Paappanen Oy

20700 TURKU

25700 KEMIÖ

21290 RUSKO

Kasvihuonerakennus J & P Kurki Oy

Kine Robot Solutions Oy

KPMG Oy Ab

21530 PAIMIO

20100 TURKU

20100 TURKU

Katrak Oy

Kinnarps Oy

KPS Kaarina Oy

20540 TURKU

20520 TURKU

20780 TURKU

Katri Luukkonen Oy

Kipkap Team Oy

KSH Kotihoito Syke Oy - Alina Naantali-Turun seutu

20500 TURKU

20900 TURKU

21250 MASKU

Kaukora Oy

KirEe Oy

K-Sähkö Tero Kontto Oy

21201 RAISIO

21600 PARAINEN

20360 TURKU

Kaune Oy

Kirjanpitotoimisto Aravuori Oy

Kuljetus J. Kuusela Oy

21100 NAANTALI

20100 TURKU

21110 NAANTALI

Kauniston Koneistamo Oy

Kirte Oy

Kuljetusliike Harry From Oy

20380 TURKU

20760 PIISPANRISTI

21420 LIETO

Kauppahuone Ka-Ja-Ar-To Oy - Unique Home

Kivikolmio Oy

Kuljetusliike Honkanen & Co Oy

20380 TURKU

21200 RAISIO

20200 TURKU

Kauppakeskus Mylly Oy

Kiviranta Group Oy

Kuljetusliike Jorma Saari Oy

21280 RAISIO

21100 NAANTALI

20760 PIISPANRISTI

Kauppakeskus Skanssi Oy

Kloba Oy

Kuljetusliike Kivikoski Oy

20730 TURKU

20520 TURKU

20100 TURKU

Kauppila Oy

KMG Turku (Kari Media Group Oy)

Kuljetusliike S Kakko Oy

20740 TURKU

20520 TURKU

31500 KOSKI TL

Kemiönsaaren kunta

Kolmiopalvelu Oy

Kuljetusliike Sautila Oy

25700 KEMIÖ

21420 LIETO

20380 TURKU

Keramia Oy Tiileri

Kolster Oy Ab

Kuljetusliike Törmänen Oy

25730 MJÖSUND

20520 TURKU

21290 RUSKO

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Koneistus Tilander Oy

Kuljetusliike Uolevi Peltonen Oy

00041 ELO

21250 MASKU

20320 TURKU

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Konepaja Häkkinen Oy

Kuljetusliike Velj. Aaltonen Oy

20100 TURKU

21201 RAISIO

20520 TURKU

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Kone-Räikkä Oy

Kultanen Self Management

20100 TURKU

21420 LIETO

21110 NAANTALI


u

JÄSENET TURUN ALUEELLA Kultaranta Resort Oy

Langh Group Oy Ab

Liedon Tili- ja Kiinteistöpalvelu Oy

21100 NAANTALI

21500 PIIKKIÖ

21421 LIETO

Kuluoptimi Oy

LapTech Oy - Kannettavatietokone.fi

Liedon Tilitoimisto Oy

20100 TURKU

20520 TURKU

21420 LIETO

Kunnan Taitoa Oy

Lasiluoto Oy

Lihaliike Reino Jokinen Ky

20520 TURKU

21500 PIIKKIÖ

20100 TURKU

Kuntamaisema Oy

Lasitusliike Roininen Oy

Lihastautiliitto ry

20100 TURKU

20520 TURKU

20100 TURKU

Kuntec Oy

Laskentatieto Oy Irja Hirsinummi

Liiketilikeskus Haapalehto & Co Oy

20300 TURKU

20100 TURKU

20100 TURKU

Kuntoutuskeskus Petrea / Petrea Säätiö

Lassila & Tikanoja Oyj

Lindström Oy

20540 TURKU

20380 TURKU

20360 TURKU

Kuralan Kartanotila Oy

Late-Rakenteet Oy

Lingsoft Language Services Oy

21900 YLÄNE

20101 TURKU

20100 TURKU

Kylmäsäilö Turku Oy

Lava- ja laitehuolto Turta Oy

Linjaliikenne Muurinen Oy

20320 TURKU

21420 LIETO

20380 TURKU

Kymppi-Katto Oy

Lavapörssi Oy

Linjaliikenne Nyholm Oy

21100 NAANTALI

23100 MYNÄMÄKI

20360 TURKU

Kyrön Seudun Osuuspankki

Legioona Oy

Linnateatteri yhdistys ry

21800 KYRÖ

20520 TURKU

20100 TURKU

Kyrön Sähkö Oy

Lehtipalvelu Pirjo Rantala Oy

Litana Finland Oy

21800 KYRÖ

20100 TURKU

20100 TURKU

Kyröntili Oy

Lehtonen Motorsport Oy Ltd

LM-Instruments Oy

21800 KYRÖ

23140 HIETAMÄKI

21600 PARAINEN

L & P Laaksonen & Poika Oy

Leipomo Rosten Oy

Local Work Life Oy

20200 TURKU

20520 TURKU

20520 TURKU

Laattacenter Oy Turku

Leipomo Salonen Oy

Log Master Oy

21280 RAISIO

20810 TURKU

20250 TURKU

Lablemon International Oy

Leirivalmennus Camp Oy

LogiSystems Oy

20781 KAARINA

21160 MERIMASKU

20100 TURKU

Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi

Lemonsoft Oy

Logoa Oy

20520 TURKU

20520 TURKU

21110 NAANTALI

Laiteasennus Kyrömek Oy

Leroy Finland Oy

Logomo Veturi Oy

21800 KYRÖ

20320 TURKU

20100 TURKU

Laki ja Vesi Oy Turku

Lesjöfors Springs Oy

Lohikunta

20810 TURKU

20780 KAARINA

20100 TURKU

Lakia Oy

Levy-Jaati Oy

Lohkoasennus Oy

20100 TURKU

20380 TURKU

21101 NAANTALI

Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy

Lexations Oy

Loisto Pro Oy

20100 TURKU

21100 NAANTALI

20360 TURKU

Lexia Asianajotoimisto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

20520 TURKU

20380 TURKU

Lakiasiaintoimisto Legimia 20100 TURKU

Lakiasiaintoimisto Sirén & Rintanen 20100 TURKU

Lakiasiaintoimisto Siro 20100 TURKU

Lakiasiaintoimisto Vuorijoki Ky 20100 TURKU

Lakris Ab, Pub Niska 20900 TURKU

Liedon kunta

Lounais-Suomen Kaupunkikiinteistöt Oy

21421 LIETO

20300 TURKU

Liedon LVI-Työ Oy

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

21421 LIETO

20100 TURKU

Liedon Lämpö Oy

Lounais-Suomen Martat ry

21421 LIETO

20100 TURKU

Liedon Säästöpankki

Lounais-Suomen Osuuspankki

21420 LIETO

21530 PAIMIO 117


JÄSENET TURUN ALUEELLA Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry

M. Tuomi Oy

Martela Oyj Turun aluekeskus

20900 TURKU

21250 MASKU

20500 TURKU

Lounais-Suomen Taxidata Oy

Maanrakennus ja Purkutyöt Vehanen Oy

Marttilan kunta

20300 TURKU

21310 VAHTO

21490 MARTTILA

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Maanrakennus Kivelä Oy

Masemat Oy

20360 TURKU

21530 PAIMIO

21110 NAANTALI

Lowell Rahoitus Oy

Maanrakennusliike Isomäki Oy

Masios Oy / Osto- ja myyntiliike K.J.Simolin

20101 TURKU

21530 PAIMIO

20100 TURKU

Loviisan Aitta

MacGregor Finland Oy

Maskun Juhlapalvelu Ky - Cafe Ravintola Masku

21290 RUSKO

20780 KAARINA

21250 MASKU

LPR-arkkitehdit Oy

Macring Oy

Maskun Kalustetalo Oy

20100 TURKU

21500 PIIKKIÖ

21250 MASKU

LSAB Suomi Oy

Mahile Oy

Maskun kunta

21200 RAISIO

20700 TURKU

21250 MASKU

LSK-Machine Oy

Mail Service Finland Oy

Maskun Talotekniikkatiimi Oy

21430 YLISKULMA

20520 TURKU

21250 MASKU

LST Group Oy

Maininki Kiinteistöpalvelut Oy

Mastermark Brands Oy

20200 TURKU

20780 KAARINA

20360 TURKU

Luft-Tek Oy

Mainostoimisto Kanava.to Oy

Mastermark Oy

21200 RAISIO

20750 TURKU

20380 TURKU

Lukkotaiturit Oy

Mainostoimisto Reflex Oy

Matic-Sorvaus Oy

20100 TURKU

20300 TURKU

20780 KAARINA

Lunden Oy Ab Jalostaja

Mainostoimisto SST Oy

Matkatoimisto HETA

20201 TURKU

20520 TURKU

20100 TURKU

Luotsi Työelämäpalvelut Oy

MakersPoint Oy

Matti Koivurinnan säätiö r.s.

20520 TURKU

20380 TURKU

20700 TURKU

Lupin Oy

Ma-Kron Julkisivut Oy

Maura Audit Oy

20380 TURKU

21200 RAISIO

20100 TURKU

LVI-Kallio Oy

Malty Oy

21380 AURA

20100 TURKU

Lyyti Oy

Mami ja pojat Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mann Lines Oy

20100 TURKU

118

20200 TURKU

Mauri Lind Oy 20660 LITTOINEN

Mauste-Sallinen Oy 21101 NAANTALI

Mavisystems Oy 20100 TURKU

MBakery

Lämpöpuisto Oy

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen Piiri

20300 TURKU

20700 TURKU

Lännen Tekstiilihuolto Oy

ManpowerGroup Oy

20240 TURKU

20100 TURKU

Länsikeskuksen apteekki

Marconwest Oy

20320 TURKU

20200 TURKU

Länsilinkki Oy

Maricken Shops Oy - Turku

20750 TURKU

21260 RAISIO

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry

Marine Diesel Finland Oy

20100 TURKU

21420 LIETO

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry

Marine-Systems Oy Ab

20100 TURKU

20200 TURKU

Lääkärikeskus Medisonar Oy

Marketing Magic Oy

20100 TURKU

21201 RAISIO

Läänin Kuljetus Oy

Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sr Mehiläinen NEO -yksikkö

20200 TURKU

20100 TURKU

20320 TURKU

MC-Team Oy 21280 RAISIO

MDD Terveyspalvelut Oy 20101 TURKU

Mecprotec Oy 21201 RAISIO

Medialuotsi Oy 20100 TURKU

Mediamaisteri Oy 20100 TURKU

Medikumppani Oy 20101 TURKU

Medishare Oy 20100 TURKU 20520 TURKU


JÄSENET TURUN ALUEELLA Mehiläinen Turku

MPA Group Oy

NaMe Metal Oy

20100 TURKU

20900 TURKU

21110 NAANTALI

Mepratuote Oy

MPS Career Oy /Turku

Narmapinnoitus Oy

20380 TURKU

20100 TURKU

21330 PAATTINEN

Mepu Oy

MRKL Jouni Ojala Oy

Nautikulma Oy

21900 YLÄNE

21330 PAATTINEN

20760 PIISPANRISTI

Mercuri Urval

MTK-Varsinais-Suomi

Nautione Oy

20520 TURKU

21200 RAISIO

78200 VARKAUS

Meriaura Oy

MTV Oy

Nauvon Apteekki Tmi

20100 TURKU

20100 TURKU

21660 NAUVO

Meripalo Oy Pikkuvihreä

Multipak Finland Oy

Navielektro Ky

21140 TURKU

20380 TURKU

20781 KAARINA

Mesaani-kiinteistöt Oy

Muumimaailma Oy

NCAB Group Finland Oy

20880 TURKU

21100 NAANTALI

20360 TURKU

Metalcenter Group Oy Ab

Myllykoti Oy

NCC Suomi Oy, Lounais-Suomi

20380 TURKU

20320 TURKU

20101 TURKU

Metallityö H. Turunen Oy

Mynämäen kunta

N-Clean Oy

21310 VAHTO

23100 MYNÄMÄKI

20100 TURKU

Metsämäen Rakennus Oy

Mynämäen Tilikeskus Oy

Nelson Garden Oy

20380 TURKU

23100 MYNÄMÄKI

20520 TURKU

Meyer Turku Oy

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki

Neste Engineering Solutions Oy

20101 TURKU

21270 NOUSIAINEN

20100 TURKU

MH-Fibre Oy

Naantalin Asennuspalvelu Oy

Neste Oyj Naantalin jalostamo

20750 TURKU

21110 NAANTALI

21100 NAANTALI

Mietoisten Säästöpankki

Naantalin Energia Oy

Net-Foodlab Oy

21250 MASKU

21100 NAANTALI

20520 TURKU

Milosan Oy Ab

Naantalin kaupunki

Neuroliitto ry

20750 TURKU

21101 NAANTALI

21250 MASKU

Mirion Technologies (RADOS) Oy

Naantalin LVI-Suunnittelu Oy

Newprint Oy

20101 TURKU

21100 NAANTALI

21280 RAISIO

MIR-Sähkö Oy

Naantalin Maalarit Oy

Nextfour Group Oy

21490 MARTTILA

21110 NAANTALI

20750 TURKU

MK-Kassamasiina Oy

Naantalin Matkailu Oy/VisitNaantali

Niemi Palvelut Oy

20520 TURKU

21100 NAANTALI

20320 TURKU

MMe Sijoitus Oy

Naantalin musiikkijuhlasäätiö

Nitro Group Oy

20900 TURKU

21101 NAANTALI

20100 TURKU

Mobile Lift Oy

Naantalin Neliöt Oy

NK-Yhtymä Oy

21200 RAISIO

21140 RYMÄTTYLÄ

21500 KAARINA

Mobimar Oy

Naantalin Satama Oy

Norcolour Oy Ab

20101 TURKU

21100 NAANTALI

21600 PARAINEN

Modul-Kanava Oy

Naantalin Tilipalvelu Oy

20380 TURKU

21100 NAANTALI

Nordea Bank AB (publ) Suomen Sivuliike, Lounais-Suomen yritysalue

Monihuolinta-Multisped Oy Ab

Naantalin vierasvenesatama Oy

20200 TURKU

20810 TURKU

Mood Media Finland Oy

Nahkatavara A. Eriksson Oy

01510 VANTAA

21210 RAISIO

Moonway Oy Ab

Nakolinnan Rauta Oy

20200 TURKU

20520 TURKU

Mountain Consulting TA

Nakorauta Oy

20520 TURKU

20520 TURKU

20100 TURKU

Nordic Business Doctors Oy 21620 KUUSISTO

Nordic IT Solutions Oy 20500 TURKU

Nordiska Åbo Oy Ab 20740 TURKU

Nordkalk Oy Ab 21600 PARAINEN

119


JÄSENET TURUN ALUEELLA Normincies Oy

Optimisynergia Ky

Paattimaakarit Oy

20900 TURKU

21110 NAANTALI

21200 RAISIO

Nortool Oy

Optinäkö

Paavo ja Jouko Nurmi Oy

21290 RUSKO

20100 TURKU

21560 OLLILA

Nosto Consulting Oy

Optiplan Oy

Paimion Kuljetus Oy

20100 TURKU

20500 TURKU

21530 PAIMIO

Nostokonepalvelu Oy

Orkla Foods Finland Oy

Paimion Lämpökeskus Oy

20360 TURKU

20361 TURKU

21530 PAIMIO

Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy

Orsap Oy

Paimion Palaliha Oy

20360 TURKU

21200 RAISIO

21530 PAIMIO

Nostopalvelu Simola Oy

Ortomat Herpola Oy

Painotalo Painola

20760 PIISPANRISTI

20240 TURKU

20760 PIISPANRISTI

Nousiaisten kunta

Osahankinta Oy

Paistipoika Oy

21270 NOUSIAINEN

20320 TURKU

21250 MASKU

Nousiaisten Tilikeskus Oy

OSG Viestintä Oy

Pajavirta Oy

21270 NOUSIAINEN

20100 TURKU

21200 RAISIO

Nouveau Language

Osuuskunta Iloiset Puutarhurit

Palidoro Oy

20100 TURKU

21500 PIIKKIÖ

20200 TURKU

Nova Apteekki

Ottomaani Oy

Palotekninen Ins.tsto Kauriala Markku Oy

20700 TURKU

20100 TURKU

20320 TURKU

Nova Servo Oy

Oy Auditmark Ab

Palovuoren Kivi Oy

21530 PAIMIO

20700 TURKU

21201 RAISIO

NTG Polar Road Oy

Oy Everon Ab

Pan Vision Finland Oy

21420 LIETO

20520 TURKU

20380 TURKU

Nummen Pyörähuolto Oy

Oy Finnsusp Ab / Piiloset

Pansion Teollisuuspalvelu Oy

20540 TURKU

21420 LIETO

20200 TURKU

Nurminen Tools Oy

Oy Huntteri Ab

Paramet Oy

21110 NAANTALI

20320 TURKU

21601 PARAINEN

NY-Rakennus Oy

Oy Kialla Ab

Paratiisipuu Oy

20400 TURKU

20750 TURKU

21630 LIELAHTI TL

O & I Niinimäki Ay 21870 RIIHIKOSKI

Oy Koira-Kissaklinikka - Hund-Kattklinik Ab Pargas Fjärrvärme Ab Paraisten Kaukolämpö Oy 20380 TURKU

Octomeca Oy

Oy Lingua Finnomedica Ltd

21100 NAANTALI

20520 TURKU

Oili Jalonen Oy

Oy Lycka Reklam Ab

20460 TURKU

20100 TURKU

Ojala & Saari Oy

Oy Neolife International Ab

20810 TURKU

20201 TURKU

Ojarannan Rakennus Oy

Oy NIT Naval Interior Team Ltd

31500 KOSKI TL

21500 KAARINA

Oksasen Puutarha Oy

Oy Nord Wine Finland Ltd

21330 PAATTINEN

20100 TURKU

Olli Vahtera Oy - Arkkitehtitoimisto Vahtera Arkkitehdit

Oy Tainaniemela.fi

20250 TURKU

Oy Uprising Int.

Onninen Oy 20380 TURKU

OP Rymättylä 21140 RYMÄTTYLÄ

Opapoint Oy 120

20540 TURKU

20810 TURKU 21500 PIIKKIÖ

Oy WW-Offshore Ab 21380 AURA

Paasikiviopistoyhdistys 20960 TURKU

21600 PARAINEN

Pargas stad - Paraisten kaupunki 21660 PARAINEN

Pargas Telefon Ab-Paraisten Puhelin Oy 21600 PARAINEN

Park Marketing Oy 20100 TURKU

Parkinsonliitto ry 20101 TURKU

Parlok Oy Ab 21600 PARAINEN

Paroc Panel System Oy Ab 21600 PARAINEN

Pasaati Oy 20520 TURKU

PBI Research Institute Oy Ab 20100 TURKU

PC Pinus Oy 20750 TURKU


JÄSENET TURUN ALUEELLA PCAS Finland Oy

Pito-Pirjo Oy

Proviter Oy

20101 TURKU

20540 TURKU

21100 NAANTALI

PD Personnel Development Oy

Pizzeria Dennis Oy

Psycon Oy

20810 TURKU

20100 TURKU

20100 TURKU

Peab Oy

PK Verkkotaito Oy

PS-Yrityspalvelu-Företagstjänst Ky

20250 TURKU

20750 TURKU

25700 KEMIÖ

Peltonen Trucks Oy

Planfas Oy

Puhdas pinta pesuainetukku avoin yhtiö

20320 TURKU

20100 TURKU

20200 TURKU

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry

Plantui Oy

Pukkila Oy Ab

20750 TURKU

20100 TURKU

20251 TURKU

Perheoptikko Kimmo Katajisto Oy

Pomax Oy

Puolalan Keskuskeittiö Oy

20100 TURKU

21100 NAANTALI

20210 TURKU

PerkinElmer Finland Oy

POP Pankki, Liedon Osuuspankki

Pöyry Finland Oy

20750 TURKU

21420 LIETO

20100 TURKU

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Posti Oy

Pöytyän Koneistuspalvelu Oy

21270 NOUSIAINEN

21420 LIETO

21870 RIIHIKOSKI

Pestivoima Oy

Powerduo Oy

Pöytyän kunta

21160 MERIMASKU

21120 RAISIO

21800 KYRÖ

Pesupalvelu Hans Langh Oy

PQ Finland Oy

Q-Flex Oy

21500 PIIKKIÖ

21100 NAANTALI

21360 LIETO AS

Pete Poskiparta Ky

Pribori Oy

Quantum Energy Recruitment

20400 TURKU

20100 TURKU

20100 TURKU

Petrox Oy

PriceWaterhouseCoopers Oy

Quru Åbo Ab

21110 NAANTALI

20100 TURKU

20520 TURKU

Pevemat Oy

Prigi Oy

R&M Ship Technologies Finland Oy

21100 NAANTALI

20700 TURKU

20250 TURKU

PG IntAct Oy

Printti-Valmiste Oy

R.V. GROUP OY

21600 PARAINEN

20520 TURKU

20380 TURKU

Pidä Saaristo Siistinä ry Håll Skärgården Ren rf

Privanet Securities Oy

Radiometer Turku Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

20750 TURKU

Pro Fashion Oy

Railtrans 4u Oy Ltd

20101 TURKU

20810 TURKU

ProAgria Länsi-Suomi ry

Raisio Oyj

20200 TURKU

21201 RAISIO

Professional Kitchen KK-Service Oy

Raisioaqua Oy

20660 LITTOINEN

21201 RAISIO

Profmer Oy

Raision Focus-Video Oy

21420 LIETO

20360 TURKU

Proinfo Oy

Raision kaupunki

20100 TURKU

21201 RAISIO

Promarine Oy

Raision Metalli Oy

21600 PARAINEN

21200 RAISIO

Promens Oy

Raision Näkökulma Oy

20380 TURKU

21200 RAISIO

Promethor Oy

Raision Puusepät Oy

20520 TURKU

20320 TURKU

Protecton Oy

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

20320 TURKU

21200 RAISIO

Protopaja Oy

Raision Sähkö-Insto Oy

21100 NAANTALI

21200 RAISIO

Pienryhmäkoti Apila Oy 21310 VAHTO

Pietiko Oy 20520 TURKU

Pihan Kuningatar Oy 20720 TURKU

Pihlajalinna Turku Oy 20100 TURKU

Piikkio Works Oy 21500 PIIKKIÖ

Piikkiön Osuuspankki 21500 PIIKKIÖ

Pikanttipalvelu 20300 TURKU

Pilaster Oy 20960 TURKU

Piltti Oy Kauppapuutarha 21870 RIIHIKOSKI

Pippan Tilipalvelu 20540 TURKU

121


JÄSENET TURUN ALUEELLA Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari ry

Ravintola Brahen Kellari

RTC Vahanen Turku Oy

21201 RAISIO

20100 TURKU

20100 TURKU

Rajupaja Oy

RCL (UK) Ltd.

RTV-Yhtymä Oy RTV-Turku

20360 TURKU

20100 TURKU

20300 TURKU

Rakennus Huuhka Oy

RCP Software Oy

Ruskon kunta

21570 SAUVO

20520 TURKU

21291 RUSKO

Rakennus J. Hämäläinen Oy

Reale Oy

Ruutu Kaihdin Oy

21310 VAHTO

20100 TURKU

20380 TURKU

Rakennus Kurre Oy

Realia Isännöinti Oy

Röchling Rimito Plast Oy

21290 RUSKO

20101 TURKU

21290 RUSKO

Rakennus-Koskinen Oy

Rediteq Oy

Saaristomeren Suojelurahasto

21280 RAISIO

20520 TURKU

20500 TURKU

Reka Kumi Oy

Saariston Kaivonporaus Oy Skärgårdens brunnsborrning Ab

Rakennus-Salama Oy 20360 TURKU

Rakennustoimisto Albi Oy 21410 VANHALINNA

Rakennustoimisto Asuntomestarit Oy Turku 20100 TURKU

Rakennustoimisto Laamo Oy 21210 RAISIO

Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy 21250 MASKU

Rakennustoimisto Lundén Oy 20700 TURKU

Rakennustoimisto Ritarak Oy 20101 TURKU

Rakennustuote J. Tuokko Oy 20780 KAARINA

Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy

Relenova Oy 21410 VANHALINNA

Remeo Oy 20360 TURKU

Renos Oy 20780 KAARINA

Renotech Oy 20520 TURKU

Restatop Oy 20740 TURKU

Restile Oy 20100 TURKU

Ret-Tech Oy 21180 LIVONSAARI

21200 RAISIO

RF Resourcefactory Oy

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

20100 TURKU

20520 TURKU

Riitta Vehanen Oy

Rakentajan Sarokas Oy

20100 TURKU

20380 TURKU

Risetti Oy

Ramator Oy

21260 RAISIO

20520 TURKU

Riskitor Oy

Ramboll Finland Oy

20520 TURKU

21610 KIRJALA

Saaristovälittäjä Oy 21600 PARAINEN

Saarni Yhtiöt Oy 20101 TURKU

Saarset Oy 21230 LEMU

Sahlsten Pakkaus Oy 20240 TURKU

Saipu Oy 20360 TURKU

Salaatix Oy 21290 RUSKO

Salminen Mäki Yhtiöt Oy 20380 TURKU

Salmonfarm Ab Oy 25930 KASNÄS

Sami Aalto Oy / K-Rauta Kuninkoja 21280 RAISIO

Sanako Oy 20760 PIISPANRISTI

Sandvik Mining and Construction Oy Loaders Turku

20100 TURKU

Riverco Oy

Rannikkoseudun Asennus Oy

20100 TURKU

Saraco Turku Oy

20200 TURKU

Roberts Oy Ab

20100 TURKU

Rannikon Siivoustukku Oy

20300 TURKU

Saranen Consulting Oy

20200 TURKU

Rogue Fitness Europe Oy

20100 TURKU

Rantalainen & Wahlsten Oy

28100 PORI

SAS Scandinavian Airlines

21530 PAIMIO

Rastor Oy

Roima Intelligence Oy

01531 VANTAA

20520 TURKU

20100 TURKU

Sato-Rakennuttajat Oy

Rosita Oy

20100 TURKU

20780 KAARINA

Satu Nurola Ky - K-Market BioCity

Routa Markkinointi Oy

20520 TURKU

20520 TURKU

Sauvon Sähkötarvike Oy

RS-Planering Ab

21570 SAUVO

21600 PARAINEN

SBH-Yhtiöt Oy

Ratavo Oy 20101 TURKU

Ravantit Oy - Ravintola Pippurimylly 20810 TURKU

Rawaset Oy Ltd 122

21381 AURA

20540 TURKU

20101 TURKU

20780 KAARINA


JÄSENET TURUN ALUEEALLA Scale Up Oy Ltd

SGL Turvapalvelut Oy

Sn-Kiinnike Oy

20760 PIISPANRISTI

20360 TURKU

20380 TURKU

Scan-Air Oy

SHIFT Events Oy

Sofokus Oy

20780 KAARINA

20520 TURKU

20100 TURKU

Scandic Trans Oy Ab

Shipbuilding Completion Oy

Soften Oy

20200 TURKU

20240 TURKU

20320 TURKU

Scandic Turku

Sicutec Oy

Soinio & Co Oy Tilintarkastusyhteisö

20100 TURKU

20380 TURKU

20100 TURKU

Scandinavian Crane Trucks Oy

Sigge Arkkitehdit Oy

Soitin Laine Oy

20380 TURKU

20100 TURKU

20100 TURKU

Scandinavian Ground Oy Suomen Kuitusahaus

Sihy Oy

SolaSys Oy

21530 PAIMIO

21110 NAANTALI

20100 TURKU

Siikon Oy

Solid House Oy Lkv

20520 TURKU

20100 TURKU

Siirtoruuvi Oy

Solita Oy

21871 RIIHIKOSKI

20100 TURKU

Siivouspalvelu Kota Oy

Solvix Oy

20100 TURKU

21200 RAISIO

Siivouspalvelu Pro Duo Oy

Someco Oy

20500 TURKU

20100 TURKU

Silverplus Oy

Somic Turku Oy

20250 TURKU

20250 TURKU

Sim Sport Oy

Soraliike Lehtovaara Oy

20760 PIISPANRISTI

21500 PIIKKIÖ

Sippo-Yhtiöt Oy - Ravintola Ludu

Sormat Oy

20100 TURKU

21290 RUSKO

Sisustus-Nummi Oy

Sosiaalipalvelusäätiö Raina

20750 TURKU

21110 NAANTALI

Scandix käännökset Oy översättningar Ab 20100 TURKU

Scanlink Oy Ltd 21290 RUSKO

Schenker Oy 20201 TURKU

Schüco Finland Oy 20700 TURKU

Second Opinion Strategic Advisory Oy 20100 TURKU

Securitas Oy 20300 TURKU

Senioriapu VarPu Oy 20740 TURKU

Senke Oy 21420 LIETO

Sitowise Turku

South-West Supply Oy Ltd

20100 TURKU

20250 TURKU

SK Sovunrakentajat Oy

Sparrikumppani

20900 TURKU

20100 TURKU

Skanlog Oy

Spikesafe Oy

20360 TURKU

20360 TURKU

Skanska Talonrakennus Oy

SRV Rakennus Oy

20101 TURKU

20100 TURKU

SKT Suomi Oy

StaffPoint Oy

20810 TURKU

20100 TURKU

SkyPro Oy

Stairon Oy

20250 TURKU

20240 TURKU

Seriman Oy

SkärgårdskompanietArchipelago Company SKAC Oy Ab

Steel Master Finland Oy

21420 LIETO

00140 HELSINKI

Sersale Oy

SM Maanpää Oy

Stenqvist Suomi Oy

21280 RAISIO

20300 TURKU

Service Champions Oy

Smartius Oy

20500 TURKU

20900 TURKU

Set Promotion Oy

Smik Nimik Oy

20380 TURKU

20100 TURKU

SF-Lämmitin Oy

Smile Job Services Oy Smile Henkilöstöpalvelut Oy

Sensorex Oy 21110 NAANTALI

Separation Research Oy Ab 20540 TURKU

Sepima Oy 21110 NAANTALI

Sepät Oy 21200 RAISIO

Serenum Oy 20100 TURKU

SerenusKodit Oy - Sisukoti 21380 AURA

20610 TURKU

20100 TURKU

23100 MYNÄMÄKI 20101 TURKU

Stera Group Oy 20520 TURKU

Stevena Oy 21100 NAANTALI

Stick Tech Oy 20521 TURKU 123


JÄSENET TURUN ALUEELLA Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Suomen Yhelp Osuuskunta

Tapahtumallinen Oy

20700 TURKU

20361 TURKU

20200 TURKU

Stockmann Oyj Abp Turun tavaratalo

Suomen Yrityskaupat Oy

Tapahtumantekijät Oy

20101 TURKU

20100 TURKU

20610 TURKU

StrongFlow Oy

Suunnittelulinja Finland Oy

Tarja Kaarela Tmi

20780 KAARINA

20810 TURKU

20100 TURKU

Strömling Oy Ab

Sweco Rakennetekniikka Oy, Länsi-Suomi

Tarpaulin Oy

20100 TURKU

20250 TURKU

21290 RUSKO

Suikkilan Lämpö Oy

Swegon ILTO Oy

Tehden Oy

20320 TURKU

20780 KAARINA

20250 TURKU

Sunborn Oy

SW-Yhtymä Oy

Tehomix Oy

20101 TURKU

21410 VANHALINNA

20360 TURKU

Suomen Autovaruste Oy Kortela

Sykes Finland Oy

Tekmep Oy

20520 TURKU

20520 TURKU

21420 LIETO

Suomen Bioenergia Oy

Sympower Oy

Tekniikan Akateemiset TEK, Turun aluetoimisto

21420 LIETO

20760 KAARINA

20520 TURKU

Suomen Hormistokeskus Oy

Synkronex Oy

Tekniikka-Tuominen Oy

20360 TURKU

20240 TURKU

20760 TURKU

Suomen Karjatilatarvike Oy

Sysops Finland Oy

Teknoexpertit Oy Ab

21560 OLLILA

20100 TURKU

20400 TURKU

Suomen Kuulosuojaus Oy

Sähkö Oy Turku

Tekno-Innovaatio Oy

21200 RAISIO

21280 RAISIO

20540 TURKU

Suomen Laatuasunnot Oy

Sähköasennus Tammisto Oy

Teknopower Oy

20101 TURKU

21310 VAHTO

20540 TURKU

Suomen Laiturikauppa Oy

Sähköinsinööritoimisto Leppä Matti Oy

Teknotoimi Oy (Autokiila)

23140 HIETAMÄKI

20250 TURKU

20320 TURKU

Suomen Lauttaliikenne Oy

Sähköpoint Oy

Telegraafi Oy

20101 TURKU

20320 TURKU

20100 TURKU

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry

T. Rusi Oy

Tele-Projekti Oy

20100 TURKU

21570 SAUVO

20810 TURKU

Suomen Luettelomedia Oy

Taaleri Oyj

Teleste Oyj

20360 TURKU

20100 TURKU

20101 TURKU

Suomen Nestlé Oy

Talenom Oyj Turun toimisto

Telia Finland Oyj

20101 TURKU

20100 TURKU

20101 TURKU

Suomen Neurolaboratorio Oy

Tallink Silja Oy

Tempur Sealy Suomi Oy / Tempur Brand Store Turku

20100 TURKU

20101 TURKU

20100 TURKU

Suomen Ohutlevyasennus Oy

Talotekniikka Forsblom Oy

Teollisuusmaalaamo K. Nikander Oy

21420 LIETO

21201 RAISIO

21250 MASKU

Suomen Paikallismediat Oy

Taloushallintopalvelut Janita Suomi Oy

Tepcomp Oy

32200 LOIMAA

21360 LIETO

20251 TURKU

Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri

Taloushallintopalvelut Meisaari Oy

Terapiakeskus Akilles Oy

20100 TURKU

20720 TURKU

21420 LIETO

Taloustiimi Leana Ky

TerhiTec Oy

21101 NAANTALI

21140 RYMÄTTYLÄ

Taloustutkimus Oy

Terho Lehtinen Oy

20100 TURKU

21110 NAANTALI

Suomen Teollisuustyökalut Oy Ab 20780 KAARINA

Suomen Turvakauppa Oy 20780 KAARINA

Suomen Verkostourakointi Oy 20781 KAARINA

Suomen vero- ja lakipalvelut Oy 124

20100 TURKU

TAO Turun Ammattiopistosäätiö

Terimasteel Oy

20750 TURKU

21380 AURA

Tapahtumakone Oy H2H

Teroitusliike Teho Oy

20360 TURKU

20200 TURKU


JÄSENET TURUN ALUEELLA Terra Lämpö

Tilipalvelu Granath Oy

Tmi Anni Puhakka

21620 KUUSISTO

20100 TURKU

20710 TURKU

Terramare Oy Turku

Tili-Piikkiö Oy

Tmi Larissa Leskinen

20240 TURKU

21500 PIIKKIÖ

21280 RAISIO

Terveyselo Oy

Tilisec Oy

Toimitilavälitys RHG Oy

21280 RAISIO

21200 RAISIO

20500 TURKU

Terveystalo Pulssi

Tili-Seno Oy

Top Analytica Oy Ab

20100 TURKU

20300 TURKU

20540 TURKU

Teva-Team Oy

Tiliteho Oy Ab

Topi Riivari Oy

20740 TURKU

20100 TURKU

21620 KUUSISTO

Ticocom Oy

Tilitoimisto Aarnio Oy

Topper Tuotanto Oy - Topper Uniform

20720 TURKU

20100 TURKU

21420 LIETO

Tietoaika Oy

Tilitoimisto Arkor Oy

Touch puhdistuspalvelu Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

20700 TURKU

Tietohammas Oy

Tilitoimisto ASK-Tilit Ky

Toygroup Oy Finland

20100 TURKU

20100 TURKU

20780 KAARINA

Tietorahti Oy

Tilitoimisto Heikki Laiho Oy

Tractatus Properties Oy

21500 KAARINA

20100 TURKU

21250 MASKU

Tiivistepalvelu Oy Tiipa

Tilitoimisto Johanna Immonen Oy

Traduct Oy

20100 TURKU

21200 RAISIO

20101 TURKU

Tili Brahe Ky

Tilitoimisto Kaikumäki Ky

Trafomic Oy

20300 TURKU

20500 TURKU

21200 RAISIO

Tili- ja Isännöintitoimisto K. Haukijärvi Oy

Tilitoimisto Kimmo Heikkinen Ky

Trailtek Oy

20100 TURKU

20381 TURKU

20300 TURKU

Tili Sydwest Oy Ab

Tilitoimisto Noste Oy

Trameta Oy

21600 PARGAS

31500 KOSKI TL

20380 TURKU

Tili Wänninen-Sangder Ky

Tilitoimisto Peltokangas Oy

Trans Aarnio Oy

20100 TURKU

20780 KAARINA

20380 TURKU

Tili-Avekki Oy

Tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy

Treston Oy

20100 TURKU

20250 TURKU

20730 TURKU

Tili-Bang Oy

Tilitoimisto Resoma Oy

Triolab Oy

20320 TURKU

21200 RAISIO

20750 TURKU

Tili-Finanssi Oy

Tili-Vinkki Oy

Triumph International Oy

21250 MASKU

20100 TURKU

405210 JYVÄSKYLÄ

Tilihalme Oy

Timeline Telemedia Oy

Tschudi Logistics Oy

20660 LITTOINEN

20100 TURKU

20200 TURKU

Tili-Ilmarinen Oy

Timo Ilmolahti Oy / K-Citymarket Ravattula

TS-EN Oy

20540 TURKU

TSR Group Oy

20360 TURKU

Tili-Koivu Oy 20250 TURKU

Tili-Marvex Oy 21421 LIETO

Tilimeklarit Oy 21250 MASKU

Tilintarkastus Huhtala Matti Oy 21290 RUSKO

Tilintarkastus Jorma Ringvall Oy 20320 TURKU

Tili-Paimio Oy 21531 PAIMIO

Timpro Oy 21420 LIETO

TKM Murske Oy 20320 TURKU

TKU-Rakennus Oy 20740 TURKU

TLR-Eristys Lahti Oy 20660 LITTOINEN

TLT-Connection Oy 20380 TURKU

TM System Finland Oy 20250 TURKU

20320 TURKU 20380 TURKU

TST Asennus Oy 20740 TURKU

TS-Yhtymä Oy 20101 TURKU

TTK Oy Turun Työkone 20300 TURKU

Tuloksentekijät Oy 20900 TURKU

Tuloskiinteistöt Holding Oy 20100 TURKU 125


JÄSENET TURUN ALUEELLA Tulosmylly Oy

Turun Kansallinen Kirjakauppa Oy

Turun Osuuskauppa

21260 RAISIO

20100 TURKU

20101 TURKU

Tunturi-Hellberg Oy Ltd

Turun Katariina koti Oy

Turun Panimo Oy Panimoravintola Koulu

20361 TURKU

20360 TURKU

20100 TURKU

TunturiTec Oy

Turun Kauppakorkeakouluseura r.y.

Turun Perhelääkärit Oy

21600 PARAINEN

20500 TURKU

20100 TURKU

Tuorlan Majatalo Oy

Turun Kaupunginteatteri Oy

Turun Satama Oy

21500 PIIKKIÖ

20800 TURKU

20100 TURKU

Turku Energia Oy - Åbo Energi Ab

Turun kaupunki

Turun seudun kehitys Oy

20101 TURKU

20101 TURKU

20520 TURKU

Turku Energia Sähköverkot Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

20100 TURKU

Turku Science Park Oy

Turun Kiinteistöässä Oy

Turun Seudun Osuuspankki

20520 TURKU

20380 TURKU

20101 TURKU

Turku Touring Oy

Turun Konekeskus Oy

Turun seudun puhdistamo Oy

20100 TURKU

20360 TURKU

20100 TURKU

Turun 18. Hirvensalon apteekki

Turun Korjaustelakka Oy

Turun Seudun Rengas ja Tarvike Oy

20900 TURKU

21101 NAANTALI

20300 TURKU

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Kristillinen Opisto / Linnasmäki Oy

Turun Seudun Vesi Oy

20361 TURKU

20380 TURKU

20100 TURKU

Turun Aluepurkaus Oy

Turun Kruunukaluste/Turun Tyylikaluste Oy Turun Seutu Oy

21420 LIETO

20320 TURKU

21360 LIETO AS

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun Kuntotutkimus Oy

Turun Taksit ry

20520 TURKU

20520 TURKU

20300 TURKU

Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy

Turun Kymppipalvelu Oy

Turun Talohuolto Oy

21420 LIETO

20200 TURKU

20100 TURKU

Turun Autoilijat ry

Turun LKV-tiimi Oy

Turun Tapetti ja Matto Oy

20100 TURKU

20720 TURKU

20380 TURKU

Turun Autokorjaamo Oy

Turun Lukko Oy

Turun Tehohuolto Oy

21280 RAISIO

20101 TURKU

20100 TURKU

Turun Automaatiokeskus Oy

Turun LVI-Instrumentointi Oy

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

20810 TURKU

20360 TURKU

20520 TURKU

Turun Haalarituote Oy

Turun LVI-Tiimi Oy

Turun Teräskaluste Oy

21420 LIETO

21270 NOUSIAINEN

20200 TURKU

Turun Hansakortteli Oy

Turun Länsi-Vankkurit Oy

Turun Tietokeskus Oy

20100 TURKU

20200 TURKU

20320 TURKU

Turun Hifistudio Oy

Turun Markiisi ja Peite Oy

Turun Tietopalvelu Oy

20100 TURKU

21290 RUSKO

20750 TURKU

Turun Hippos ry

Turun Messukeskus Oy

Turun Tietotarjonta Oy

20380 TURKU

20201 TURKU

20101 TURKU

Turun Hopea Oy

Turun MK-tilit

Turun Tilikeskus Oy

20541 TURKU

20300 TURKU

20101 TURKU

Turun huolinta- ja laivanselvitysliikkeiden yhdistys ry

Turun Monitekniikka Oy

Turun Tilikeskus Oy

20320 TURKU

20101 TURKU

20101 TURKU

Turun musiikkijuhlasäätiö

Turun Tilitalo Oy

20100 TURKU

20360 TURKU

Turun Nuorkauppakamari ry

Turun Tukikohta Oy

20101 TURKU

20100 TURKU

Turun Oopperaravintolat Oy

Turun Ukkokoti ry

20100 TURKU

20100 TURKU

Turun Isännöintikeskus Oy 20100 TURKU

Turun IX apteekki 20520 TURKU

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 126

20101 TURKU


JÄSENET TURUN ALUEELLA Turun Vapaavarasto Oy

Valgomeri Oy

Velj. Kitola Oy

20200 TURKU

20760 PIISPANRISTI

21270 NOUSIAINEN

Turun Vesihuolto Oy

Wallac Oy

Vema Lift Oy

20101 TURKU

20101 TURKU

20780 KAARINA

Turun VII Aura-Apteekki

Wallin S Seur. Oy

Verona Tax & Legal Oy

20100 TURKU

20100 TURKU

20100 TURKU

Turun Ydinkeskustayhdistys ry

Valmet Technologies Oy

Vertek Oy

20100 TURKU

21200 RAISIO

23500 UUSIKAUPUNKI

Turun yliopisto

Valvova Oy, turvaratkaisut

Vesa Laakso Oy

20014 TURUN YLIOPISTO

20360 TURKU

21280 RAISIO

Turun Yliopistosäätiö

Varamiespalvelu-Group Oy

Westas Raunio Oy

20014 TURKU

20101 TURKU

31500 KOSKI TL

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Warasto Finland Oy

Vetrospace Oy

20540 TURKU

20360 TURKU

20660 LITTOINEN

Turun Yrittäjät ry - Åbo Företagare rf

Warmia Oy

Whitestone Oy

20100 TURKU

20781 KAARINA

20100 TURKU

Tuulissuon Rautavarasto Oy

Varpe Oy

WIC Systems Oy

21420 LIETO

20320 TURKU

20750 TURKU

TVT Asunnot Oy

Varsinaisbitumi Oy

Vientipakkaus Heikki Laine Oy

20100 TURKU

20360 TURKU

20100 TURKU

TVV Marine Lighting Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Wihanto Oy

20760 PIISPANRISTI

20100 TURKU

20101 TURKU

TYA-oppilaitos Oy

Varsinais-Suomen Auto-Center Oy

Viherpalvelu Ettala & Co Oy

20100 TURKU

21200 RAISIO

20360 TURKU

Työelämän Infopiste Oy

Varsinais-Suomen Autosähkö Oy

Wiima Logistics Oy

20300 TURKU

21420 LIETO

20740 TURKU

Työkuutio

Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy

Viking Life-Saving Equipment Oy Finland

20100 TURKU

20101 TURKU

21200 RAISIO

Unica Oy

Varsinais-Suomen Kaukokiito Oy

Viking Line Abp

20540 TURKU

20360 TURKU

20101 TURKU

Uniko - Isännöintipalvelut Oy

Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy

Villen Huolinta Oy

20320 TURKU

20380 TURKU

21290 RUSKO

Universtas Oy

Varsinais-Suomen liitto

Vincit

20500 TURKU

20101 TURKU

20500 TURKU

Uotila & Laine Oy

Varsinais-Suomen Rakenne-Saneeraus Oy

Winflow Oy

20100 TURKU

21270 NOUSIAINEN

20300 TURKU

Ursuit Oy

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

Viria Security Oy

20750 TURKU

20100 TURKU

20520 TURKU

UWIS Oy

Wauranoja Oy / Kuntotimpurit

Virtanen Yhtiöt Oy

20540 TURKU

21500 PIIKKIÖ

20100 TURKU

Wagner Industrial Solutions Scandinavia Ab Vauraus Oy

Virtasen Maalitehdas Oy

21200 RAISIO

20100 TURKU

21600 PARAINEN

Vahasilta Oy

Weasel Software Oy

Visa-Auto Oy

21530 PAIMIO

20520 TURKU

21200 RAISIO

Vahva Vaikutelma

Veijo Kanttikoski Oy

Visma PPG Oy

20540 TURKU

20360 TURKU

20101 TURKU

VAK Oy

Veijonen Consulting Oy

Vistamatkat Oy

21310 VAHTO

21100 NAANTALI

21530 PAIMIO

Valeo Thermal Commercial Vehicles Finland Oy

Velho Production Oy

Vistan Pesula Oy

20210 TURKU

21530 PAIMIO

20360 TURKU

127


JÄSENET SALON ALUEELLA Vitario Oy - Valmix 21800 KYRÖ

Vohek Oy 21420 LIETO

Voisula Oy - K-Supermarket Nummenpakka 20540 TURKU

Voiveljet Oy 20100 TURKU

Vormisto Yhtiöt Oy 21500 PIIKKIÖ

VS:n Rappaus ja Maalaus Oy (Elo-Yhtiöt)

HENKILÖJÄSENET Veikko Autio Timo Laine Pertti Keskinen Caj-Gunnar Lindström Matti Löyttyniemi Juha Paloniemi Heikki Pylkkänen Kari Ruusunen Samuli Salanterä Jorma Satama Seppo Virtanen

20750 TURKU

24100 SALO

Ellego Powertec Oy 24910 HALIKKO AS

Elon Sora ja Sepeli Oy 24240 SALO

Energytech Turku Oy 24100 SALO

Erikoishammasteknikko Marko Rosendahl Oy 24100 SALO

Eristysliike Sarttila Oy 24100 SALO

Vuola Trucks and Trailers Ky

KUNNIAJÄSENET

Evondos Oy

20780 KAARINA

Ahnger Allan Hansén Sten-Olof Helminen Jarmo Immonen Raimo Ketonen Mikko Kjisik Leo Laakso Tapio

24240 SALO

X-Sec Group Oy

JÄSENET SALON

Focuson Oy

20520 TURKU

ALUEELLA

24100 SALO

20380 TURKU

Adi Kalusteet Oy

24910 HALIKKO

YIT Rakennus Oy Talonrakennus

24800 HALIKKO

V-Wauhtipiste Oy 20380 TURKU

Wärtsilä Finland Oy 20811 TURKU

X-Copy Oy 20520 TURKU

Yaskawa Finland Oy

20521 TURKU

Amanita Oy Ltd

Yläneen Osuuspankki

31470 SOMERNIEMI

21900 YLÄNE

Antti-Teollisuus Oy

Yrittäjäin Tilitieto Oy

25340 KANUNKI

20100 TURKU

Areva Solar Oy

Yrityshuolto Oy

24100 SALO

20780 KAARINA

Arvo Piiroinen Oy

Zinaltec Oy

24100 SALO

21420 LIETO

Asianajotoimisto Ahtee & Pietinalho Oy

Zink IT Oy

24100 SALO

20200 TURKU

Asianajotoimisto Niinistö & Niemi Oy

Åbo Akademi / Handelshögskolan

24100 SALO

20500 TURKU

Astrum Auto Oy

Åbo Akademis Studentkår

24100 SALO

20500 TURKU

Audim Oy

Åbo Svenska Teaterförening r.f.

24240 SALO

20100 TURKU

Autopalvelu Lemberg Oy, Shell Somero

Ålandsbanken Ab

31400 SOMERO

20101 TURKU

Avoin yhtiö Pasi Kallio, K-Market Pirkkatori

Ääniräätäli Oy

24800 HALIKKO

20810 TURKU

Cencorp Automation Oy

Öljykolmio Oy

24100 SALO

21360 LIETO

DecoWorks Oy 24100 SALO

128

Easy LED Oy

Finnfoam Oy 24100 SALO

Finnparttia Oy 25500 PERNIÖ

Flare Trading Oy 24101 SALO

Halikko Steel Oy Halikon Kouru ja Tikas Oy 24800 HALIKKO

Hava Oy 31520 PITKÄJÄRVI

Hella Lighting Finland Oy 24280 SALO

HÅK Graniitti Oy 25500 PERNIÖ

Hästön Maatila Oy 25500 PERNIÖ

Högfors Oy 24101 SALO

Jaatimet Oy 31400 SOMERO

Jaatinen Business Development 24800 HALIKKO

Jame-Shaft Oy 24280 SALO

Joter Oy 24100 SALO

Joy & Order Oy 24100 SALO

Karl Forsström Ab 25640 FÖRBY


JÄSENET SALON ALUEELLA Kattamisliike Tallqvist Oy

Noratel Finland Oy

Salon Leinotilit Oy

24100 SALO

24101 SALO

24240 SALO

Kello ja Kulta Jokinen Oy

Nordea Pankki Suomi Oyj

Salon Liikesivistyksen Tuki ry

24240 SALO

24100 SALO

24240 SALO

Kiinteistö Oy Vilhonkatu 8

Nordic ID Oy

Salon Lukko ja Helahoito K. Sandberg Oy

24100 SALO

24100 SALO

24100 SALO

Kimmon Vihannes Oy

Norino Oy

25330 KUUSJOKI

25570 TEIJO

Salon Lääkintälaboratorio Oy / Pihlajalinna Salo

Kivipalvelu Rantanen Oy

Näsen Kartano

31500 SOMERO

25500 PERNIÖ

Konepaja A. Vanne Ay

Olli Alanko Oy

24101 SALO

24240 SALO

Konepaja Litzen Oy

Perniön Liha Oy

24800 HALIKKO

24100 SALO

Kuljetus J & H Hannonen Oy

Perttelin Ilmastointi Oy

25190 PERTTELI

25360 PERTTELI

Kuljetusliike Rannikko Oy

Pohjoismainen Solumuovi Oy

24100 SALO

25130 MUURLA

Laaksosen Pelti ja Ilmastointi Oy

Powerfinn Oy

24100 SALO

24100 SALO

Laukamo Teollisuus Oy

Promopaja Oy

31400 SOMERO

24100 SALO

Lean5 Europe Oy Ltd.

ProtosDemos Oy

24100 SALO

24910 HALIKKO AS

Ledil Oy

Ralf Hellsberg Oy

24100 SALO

24910 HALIKKO

Leino Group Oy

Rantalainen & Wahlsten Oy

24100 SALO

24101 SALO

Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy

Rp-Elementti Oy

24100 SALO

31400 SOMERO

Lounaismaan Osuuspankki

Saari Keittiöt

24100 SALO

24100 SALO

Lounea Oy

Salo IoT Park Oy

24100 SALO

24100 SALO

LVI-Palvelu Alanko & Salminen Oy

Salomaan Konepaja Oy

24100 SALO

24910 HALIKKO AS

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Salon Aluesähkö Oy 24100 SALO

24100 SALO

Maavirta Oy

Salon Hautaustoimisto Oy Saustila

31400 SOMERO

24100 SALO

Marine Alutech Oy Ab

Salon kaupunki

25570 TEIJO

24101 SALO

Mathildedalin Ruukki Oy

Salon Kiinteistöhuolto Oy

25570 TEIJO

24100 SALO

Morite Oy

Salon Kone ja Rauta Oy

25570 TEIJO

24100 SALO

Muurlan Elektroniikka Oy

Salon Konepaja Oy

25130 MUURLA

24280 SALO

24100 SALO

Salon Mainosbrodeeraus Oy 24910 SALO

Salon Nuorkauppakamari ry 24101 SALO

Salon Puutavara Oy 24100 SALO

Salon Rakennuskonevuokraamo Oy 24100 SALO

Salon seudun koulutuskuntayhtymä 24240 SALO

Salon Seudun Sanomat Oy 24101 SALO

Salon Seurahuone Oy 24101 SALO

Salon Tilipalvelu Oy 24240 SALO

Salon Tukituote Oy 24280 SALO

Salonjokilaakson Sanoma Oy 24240 SALO

Saloteam Oy 24100 SALO

SATE Steel Oy 24100 SALO

Satel Oy 24101 SALO

Seppo Kuisma Oy 24910 HALIKKO AS

Someron Lämpö Oy 31400 SOMERO

Someron Peltipinta Oy 31400 SOMERO

Someron Säästöpankki 31400 SOMERO

Someron Vesihuolto Oy 31400 SOMERO

SP-Bikeservice Oy 24240 SALO

Stara Consulting Group Oy 24100 SALO 129


JÄSENET UKIN ALUEELLA Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

JÄSENET UKIN

Laitilan Rakennuslasi Oy

24800 HALIKKO

ALUEELLA

23800 LAITILA

25260 VASKIO

Amitec Oy

23801 LAITILA

Tap-Service Oy

23800 LAITILA

Taisanne Oy

24240 SALO

Avagro Oy

Teijo-Talot Oy

23800 LAITILA

25500 PERNIÖ

Calortec Oy

Teito Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

Laitilan Terveyskoti Laitilan Tilikiinteistö Oy 23800 LAITILA

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy 23800 LAITILA

Lakiasiaintoimisto Päivi Nuutila

24100 SALO

Coreplast Laitila Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

Tilitoimisto Jauhanen A. Oy

23801 LAITILA

Laserkeskus Oy

24100 SALO

Dewaco Oy

Tom K Eriksson Oy

23800 LAITILA

24240 SALO

Finn Lamex Safety Glass Oy

Vaanelan puutarha Oy

23800 LAITILA

25520 SALO

Framecomp Oy

Vaarna Oy Talousasiaintoimisto

23950 PYHÄRANTA

24101 SALO

Heikolan Kuljetus Oy

ValueSource Partners Oy

23310 TAIVASSALO

24240 SALO

Hellman´s Production Oy

Western Shipyard Oy Ltd

23310 TAIVASSALO

23800 LAITILA

Lokalahden Osuuspankki 23450 LOKALAHTI

Lounaisrannikon Osuuspankki 23500 UUSIKAUPUNKI

Lännen Pintakäsittely Oy 23950 PYHÄRANTA

Länsi-Rannikon Kala Oy 23310 TAIVASSALO

Länsi-Suomen Maarakennus Oy

25570 TEIJO

Hiekkapuhallus ja Maalaus Rautanen Oy

23600 KALANTI

Vetman Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

Maisemarakennus Viitanen Oy

24800 HALIKKO

JS-Group Oy

Vihannestukku Öberg Oy

23800 LAITILA

24260 SALO

Ka-Bir Oy Hotelli Aquarius

Viher-Inka Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

24130 SALO

Kalannin Säästöpankki

Vimeli Oy / VMP Varamiespalvelu

23500 UUSIKAUPUNKI

24240 SALO

Kanervan Autoliike J. Kanerva Ky

Wipro Infrastructure Engineering Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

25501 PERNIÖ

Khimaira Oy

Visma Tampuuri Oy

23600 KALANTI

24260 SALO

Kirkke Oy

Vossloh Cogifer Finland Oy

23800 LAITILA

25570 TEIJO

Kirnuvuori Oy

Yrityssalo Oy

23200 VEHMAA

24100 SALO

HENKILÖJÄSEN Pertti Vuorio

KK-AutoTeam Oy 23800 LAITILA

Kustavin kunta 23360 KUSTAVI

Laitila Coating Oy 23800 LAITILA

Laitilan kaupunki 23801 LAITILA

Laitilan Lämpö Oy 23800 LAITILA

Laitilan Puhelin Osk 23801 LAITILA

23500 UUSIKAUPUNKI

Mannerlohi Oy 23930 PYHÄMAA

Mivepa Oy 23800 LAITILA

Munax Oy 23800 LAITILA

Nordea Pankki Suomi Oyj 23500 UUSIKAUPUNKI

Nordic Soya Oy 23500 UUSIKAUPUNKI

Nybrok Oy 23500 UUSIKAUPUNKI

Pajecon Oy 23500 UUSIKAUPUNKI

Pilkington Automotive Finland Oy Laitila 23801 LAITILA

Plari Oy 23800 LAITILA

PLC Uutechnic Group Oyj 23500 UUSIKAUPUNKI

Projektihuone Jaakkola Oy 23210 VEHMAA

Pureva Oy Ab 23360 KUSTAVI

Pyhärannan kunta 23950 PYHÄRANTA

130


JÄSENET LOIMAAN ALUEELLA Pyhärannan Säästöpankki

Vahterus Oy

JÄSENET LOIMAAN

27320 IHODE

23600 KALANTI

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky

Vakka-Kaasu Oy

ALUEELLA

23800 LAITILA

23500 UUSIKAUPUNKI

Rakennus Mika Varjonen Oy

Vakka-Suomen Henkilöstöpalvelu Oy

23660 KALANTI AS

23500 UUSIKAUPUNKI

Rantalainen & Wahlsten Oy

Vakka-Suomen Media Osuuskunta

23500 UUSIKAUPUNKI

23501 UUSIKAUPUNKI

Rautarakenne S. Lipponen Oy

Vakka-Suomen Nuorkauppakamari ry

23600 KALANTI

23500 UUSIKAUPUNKI

RTL-Inductives Oy

Vakka-Suomen Panimo Osakeyhtiö

23500 UUSIKAUPUNKI

23500 UUSIKAUPUNKI

Saariston Jäädyttämö Oy-Skärgårdens Fryseri Ab Vakka-Suomen Puhelin Oy 23360 KUSTAVI

23500 UUSIKAUPUNKI

Seger Oy

Vakka-Suomen Voima Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

23801 LAITILA

Selkämeren Jää Oy

Valmet Automotive Oy

23501 UUSIKAUPUNKI

23501 UUSIKAUPUNKI

Suomen Kiviteollisuus Oy-Finska Stenindustri Ab

Vehmaan kunta

23200 VINKKILÄ

23200 VINKKILÄ

Suunnittelutoimisto Enertel Oy

Vehmaan PK-Puu Oy

23800 LAITILA

23200 VINKKILÄ

Taivassalon Osuuspankki

Vehmaan Tilitiimi Oy

23310 TAIVASSALO

23200 VINKKILÄ

Tilipalvelu Kuusisto

Veme Oy

23501 UUSIKAUPUNKI

23800 LAITILA

Tilitoimisto Liisa Aaltonen Ky

Vesijohtoliike Hilakari & Kumppani Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

23800 LAITILA

Tommi Laine Trading Oy

Vitomittaus Oy

23800 LAITILA

23450 LOKALAHTI

Tuorekartano Oy

Vuorivalli Oy

23800 LAITILA

23930 PYHÄMAA

Ukipolis Oy

Värisilmä Uusikaupunki, Väriuki Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

23500 UUSIKAUPUNKI

Ukitig Oy

Yara Suomi Oy

23500 UUSIKAUPUNKI

23501 UUSIKAUPUNKI

Uudenkaupungin Huonekaluliike Oy 23500 UUSIKAUPUNKI

Uudenkaupungin kaupunki 23501 UUSIKAUPUNKI

Uudenkaupungin Kuljetus Oy 27600 HINNERJOKI

Uudenkaupungin Rautavalimo Oy 23500 UUSIKAUPUNKI

Uudenkaupungin Sanomat Oy 23501 UUSIKAUPUNKI

Uudenkaupungin Satama Oy 23500 UUSIKAUPUNKI

Uudenkaupungin Tilitoimisto Oy 23500 UUSIKAUPUNKI

AA-LUX Oy 32200 LOIMAA

Accountor Loimaa Oy 32201 LOIMAA

Alastaro Golf Oy 32201 LOIMAA

Alastaron Rakentajat Oy 32440 ALASTARO

AN-Tilipalvelu Oy 32200 LOIMAA

Catering Anu Suomela Oy/ Loimaan Juhlapalvelu 32200 LOIMAA

Dinolift Oy 32210 LOIMAA

Domus Yhtiöt Oy 32201 LOIMAA

Ekosata Oy 32200 LOIMAA

Hulmin Huolto Oy 32200 LOIMAA

Hunajayhtymä Oy 32250 KOJONKULMA

Invenir Oy 32200 LOIMAA

IV-Pelti Luuri Oy 32210 LOIMAA

JMP Yhtiö Oy 3220 LOIMAA

K. Mylen Oy 32200 LOIMAA

Kankaanrannan Vihannes Ky 27800 SÄKYLÄ

Kauniston Sora Oy

HENKILÖJÄSEN

32300 MELLILÄ

Martti Aro

32200 LOIMAA

Kiinteistötoimisto Uusitalo Oy LKV Kone-Eloranta Oy 32300 MELLILÄ

Konehuolto Hannu Onnela Oy 32210 LOIMAA

Kuljetusliike P. Koski & Pojat 32500 ORIPÄÄ

Lanko Oy 32200 LOIMAA

Loimaa 32201 LOIMAA 131


JÄSENET LOIMAAN ALUEELLA Loimaan Kaukolämpö Oy

Sallila Energia Oy

32200 LOIMAA

32440 ALASTARO

Loimaan Kivi Oy

Siementila Salo Oy

32201 LOIMAA

32300 MELLILÄ

Loimaan Pesula Oy

Suomen Kasviöljykierrätys Oy

32200 LOIMAA

32200 LOIMAA

Loimaan Seudun Nuorkauppakamari ry

Suomen Maatalousmuseo Sarka

32210 LOIMAA

32200 LOIMAA

Loimaan Seudun Osuuspankki

Sähköliike Hannu Rajala Oy

32200 LOIMAA

32200 LOIMAA

Loimaan Seudun työkeskuksen tuki ry

Tilitoimisto Laaksonen Oy

32200 LOIMAA

32200 LOIMAA

Loimaan Tili ja Kiinteistö Oy

Timberwise Oy

32210 LOIMAA

32200 LOIMAA

Loimaan Tilipiste Saario & Leimu Ky

Topmec Oy

32200 LOIMAA

32440 ALASTARO

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Trival Oy

32201 LOIMAA

32201 LOIMAA

Lounais-Suomen Putki Oy

Vallox Oy

32270 METSÄMAA

32200 LOIMAA

LVI-Optimus Oy

Vilakone Oy

32200 LOIMAA

32200 LOIMAA

Lännen MCE Oy

VIP-Fil Oy

32200 LOIMAA

32200 LOIMAA

Lääkäriasema Joutsen Oy

Virtor Oy

32200 LOIMAA

32500 ORIPÄÄ

Maanrakennus J. Mäentausta Oy

Vuorisen Konepaja Oy

32500 ORIPÄÄ

32210 LOIMAA

Maxipinnoite Oy

Vuorisen Liikenne Oy

32200 LOIMAA

32210 LOIMAA

Metsämaan Metalli Oy

Yleinen työttömyyskassa YTK

32201 LOIMAA

32200 LOIMAA

Mäkilän Tila Oy

Ylitalo Oy Kauppapuutarha

32500 ORIPÄÄ

32500 ORIPÄÄ

Niinijoen Tilitiimi Oy

Yrityspalvelu Lundeqvist Pirjo Oy

32210 LOIMAA

32200 LOIMAA

Nordea Pankki Suomi Oyj 32200 LOIMAA

Nordic Traction Oy 32200 LOIMAA

Oripään kunta 32500 ORIPÄÄ

Patrel Oy 32200 LOIMAA

Pemamek Oy 32201 LOIMAA

Resykli Oy / Alastaro Circuit 32560 VIRTTAA

132


Vuosikirja 2019 kansi.indd 2

2.4.2019 9.28.37


TURUN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2019

Tu r u n k a u p p a k a m a r i n

VUOSIKIRJA 2019

UUSI VUODEN TYÖNTEKIJÄ -ANSIOMERKKI Keskuskauppakamarin myöntämä Vuoden työntekijä -ansiomerkki palvelee nykypäivän työelämää ja kaikkia yrityksiä. Kun työyhteisössäsi on aihetta palkita henkilöstöä esimerkiksi onnistuneista projekteista, hyvistä hankkeista, loistavista työsuorituksista tai huipputuloksesta: hae Keskuskauppakamarin Vuoden työntekijä -ansiomerkki ja järjestä juhlat!

Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, sitoutuneita työntekijöitä. Vuosimerkit, elämäntyömerkit ja rautaisen ansiomerkin löydät osoitteesta ansiomerkit.fi

turkuchamber.360tour.fi

Vuosikirja 2019 kansi.indd 1

2.4.2019 9.28.37


Vuosikirja 2019 kansi.indd 2

2.4.2019 9.28.37

Profile for Turun kauppakamari

Turun kauppakamarin vuosikirja 2019  

Turun kauppakamarin vuosikirja 2019  

Advertisement