On the Traces of Hercules

Page 1

HERKÜL’ÜN AYAKİZLERİ

MEHMET ÇELİKEL LİSESİ ZONGULDAK,TÜRKİYE ERASMUS + PROJESİ SEARCHING FOR THE LABOURS OF HERCULES 2016


© MEHMET ÇELİKEL LİSESİ, 2016 Erasmus+ Projesi Çerçevesinde Üretilmiştir. „Searching for the Labours of Hercules”, 2014-1-TR01-KA201-012990 Avrupa Komisyonu Erasmus+ Projesi desteği ile üretilmiştir. Bu proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı,AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı,http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir.Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

Katkı Sağlayanlar: Özlem Kaplan Mehmet Çelikel Lisesi (Zonguldak, Turkey) Rodica Festila Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca (Kolozsvár, Romania) Simon Ferenc Tudás Alapítvány (Hódmezővásárhely, Hungary) Mercedes Casuso Qesada Instituto de Educación Secundaria les Jándula (Andújar, Spain) Daniela Gentili Liceo Statale G. Bagatta (Desenzano del Garda, Italy) Conci Mazzullo Liceo Statale G. Lombardo Radice (Catania, Italy)

Baskı: Özlem KAPLAN


İçerik Giriş (Mercedes Casuso Qesada)

................................................................................................................................................ ....... 7

Herkül’ün Görevleri Nemea Aslanı’nı Öldürmek (Daniela Gentili) ...................................................................................................................................... .... 8 Lerna Çift Başlı Yılanı’nı (Efsanevi Yaratık) katletmek (Rodica Festila) ................................................................................ .... 9 Artemis’in Altın Geyiği’ni Yakalamak (Simon Ferenc) ........................................................................................................................ 10 Erymanthian Yaban Domuzu’nu Yakalamak (Mercedes Casuso Qesada) .................................................................................. 11 Augeas’ın Ahırları’nı Tek Bir Günde Temizlemek (Mercedes Casuso Qesada) ......................................................................... 12 Stymphalian Kuşları’nı katletmek (Simon Ferenc) ...............................................................................................................................13 Girit Boğası’nı Yakalamak (Daniela Gentili) ...........................................................................................................................................14 Diomedes’in Kısrakları’nı Çalmak (Rodica Festila) ..............................................................................................................................15 Hippolyte’nin Sihirli Kuşağı’nı Ele Geçirmek (Özlem Kaplan) ........................................................................................................16 Geryoneus’un Sığırlarını Ele Geçirmek (Conci Mazzullo) .................................................................................................................17 Hesperidler’in Elmaları’nı Çalmak (Conci Mazzullo) ........................................................................................................................18 Kerberos’u (Üç Başlı Köpek) Yakalamak (Özlem Kaplan) ..............................................................................................................19 Ortak Ülkelerde Herkül’ün İzleri Zonguldak’ta Herkül 1 (Özlem Kaplan .................................................................................................................................................... 20 Zonguldak’ta Herkül 2 (Özlem Kaplan) .................................................................................................................................................. 21 Garda’da Herkül (Daniela Gentili) .......................................................................................................................................................... 22 Mantova’da Herkül (Daniela Gentili) ................................................................................................................................................... 23 Andujar’da Herkül 1 (Mercedes Casuso Qesada) .............................................................................................................................. 24 Andujar’da Herkül 2 (Mercedes Casuso Qesada) ........................................................................................................................... 25 Katanya’da Herkül (Conci Mazzullo) ................................................................................................................................................. 26 Sirakuza’da Herkül (Conci Mazzullo) ...............................................................................................................................................

27

Kaloşvar’da Herkül 1 (Rodica Festila) ............................................................................................................................................

28

Kaloşvar’da Herkül 2 (Rodica Festila) .................................................................................................................................................. 29 Budapeşte’de Herkül (Simon Ferenc) ...............................................................................................................................................

30

Vişegard’ta Herkül (Simon Ferenc) .................................................................................................................................................... 31

5


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

İspanya GİRİŞ - Herkül’ün Görevleri

Zeus temple at Olimpia. Reconstruction of Metopes by students of IES Jándula Antik Yunancada Heracles (Ἡρακλῆς) ve Latincede Hercules, Antik Dönem’deki kahramanların en ünlüsüdür. Bu türle ilgili geleneklerin dünyada en yaygın olanıdır. Onun izini sadece Akdeniz ülkelerinde değil yaptığı işlerle dünyanın en uzak bölgelerindeki antik kentlerde bulduk. Modern çağların yanı sıra antik çağlardaki her millet, insan üstü güçlere sahip kahramanlarla ilgili gelenek ve hikayelere sahiptir. İlk Yunan efsanelerindeki Herkül, insanların ve şehirlerin fatihi olarak tamamen insan karakteri iken, daha sonra canavar hayvanların üstesinden gelen bir varlık olarak ortaya çıkar ve pek çok yönden astronomik olaylarla bağlantılıdır. Herkül, Boeotia Thebes’den Alcmene ile Zeus’un oğludur ve babasının en sevdiğidir. Kocası üç geceliğine Thebes’te yokken, Zeus bir gece Amphitryon’u göreceğini zanneden Alcmene’i ziyaret eder ve onu baştan çıkarır.Sonucunda Alcmene dünyaya iki erkek çocuğu getirir.

Zeus’un oğlu Herkül ve ondan daha genç olan Amphitryon’un oğlu Iphicles. Herkül çoğunlukla çatallı bir sopayı, oklarla dolu bir kılıfı taşır ve aslan postu giyer bazende aslan başı başlığı takardı. Genellikle sakallıdır ve çok büyük gözleri vardır.

Neden 12 Görev?

Onun yerine kral olan ve düşmanı olan Eurystheus, ona gerçekleştirmesi için 10 görev verir. Herkül tüm görevleri yerine getirir ancak Eurystheus’a göre görevlerin ikisi başarıya ulaşmamıştır. Çünkü Herkül yardım almıştır. Bu yüzden sonrasında Herkül’ün başarıyla tamamlayacağı iki görev daha kendisine verilmiştir.

Hera tarafından büyülenerek cinnet getirdiği bir anda, Herkül Megara’dan olan çocuklarını ve Iphicles’in iki çocuğunu katleder. Kahrından kendini sürgüne mahkum eder. Sonrasında, nereye yerleşeceğine dair Delhi alimine danışır. İlk kez Pythia onu Heracles (Hera’nın zaferi) diye çağırır – Daha önce adı Alcides’dir – ve Tiryns kralı Eurystheus’a ve Mycenae 12 yıl boyunca hizmet etmesini emreder. Böylece ölümsüz olacaktır. Hercules at the Parliament, Seville

1

Andalucian


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Italya – Nemea aslanı Eurystheus tarafından verilen ilk görev Peloponnese ‘in kuzeydoğusunda yer alan Nemea (Νεμέα) şehrini tehdit eden vahşi aslanın derisinin getirilmesiydi. Aslan canavarların atası, tüyler ürpertici canavar Typhon (Τυφῶν) tarafından yaratılmıştı ve yenilmezdi. Herkül Nemea’ya giderken Cleonae’de fakir bir işçi olan Molochus’un evinde mola verdi. Ev sahibi güvenli bir av için Zeus’a bir kurban sunmayı teklif etse de Herkül bunun için beklemesini söyledi. 30 günün sonunda Herkül aslanın derisini ele geçirebilirse kurbanı Zeus’a sunacaklar. Eğer Herkül başarısız olur ya da ölürse Molochus onun yerine görevi tamamlayacaktı. Herkül Nemea’ya yaklaşınca korkunç aslanı buldu ve hemen bir ok fırlattı.

Ancak kısa sürede bu yenilmez hayvana karşı hiç bir silahın işe yaramayacağını anladı. Sopasını alıp aslanı çift girişli bir kafese doğru kovaladı. Girişlerden birini kapatan Herkül canavarla çıplak elleriyle güreşti. Zorlu bir mücadelenin sonunda aslanı kollarıyla boğmayı başardı. Ölü aslanı omuzlarına alan Herkül Cleonae’ye doğru yola çıktı. On üçüncü günün sonunda Molochus’u buldu ve birlikte kudretli Zeus’a bir kurban sunmaya gittiler.

2

Sonra Herkül ölü aslanla Mycenae’e gitti ğinde Eurystheus buna çok şaşırdı. Herkül’ün gücünden korkan Kral Eurystheus onu görmeyi reddeti. Herkül’ün şehre girişini yasakladı ve aslanın ölüsünü şehrin kapısından göstermesini söyledi. Dahası kral Eurystheus; olur da şehrinden kaçması gerekirse diye Herkül’den saklanmak için büyük demir bir kafes yaptırıp onu toprağa gömdürmüştü. Herkül o günden sonra her türlü silaha karşı dayanıklı olan bu aslan postunu bir zırh gibi giymeye başladı “sırtında sarı saçlarını aslanın korkunç kahverengi ağzında saklayan zırh ile…” (Euripides). Bu, Herkül’ün antik ve modern resim ve heykellerdeki tasviridir.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Romanya - Dokuz Başlı Lerna Ejderini Yakalamak Kral Eurystheus intikam peşinde olan kötü kalpli Hera ile Herkül’e vereceği Delhi’nin Pythian Kraliçesi tarafından kehanet edilen on görev içinden ikincisi için istişare etmeye devam etti. Hera, Herkül’den savaşması için yetiştirilen devasa bir canavar olan su yılanı Lerna Ejderi ile bir görüşme yapmasını istedi. Bu dokuz başlı yaratığı öldürmek korkusuz kahramanın göreviydi. Yenilmez seleflerden birinin zamanında gerçekleştirdiği gibi – ölümcül bakışlarıyla herkesi öldürebilen kadın başlı canavar olan Medusa’yı öldüren Perseus – Herkül bir bataklıkta yaşayan ve yenilmesi neredeyse imkansız olan bu acımasız canavarı öldürmeli ve etraftaki bütün hayvanları can çekiştirmeliydi.

Herkül karısı ve çocuklarının katlinden bağışlanabilmek için verilen görevi yerine getirmek zorundadır. Ve ejderi bulmak için yola çıkar. Fakat yalnız değildir. Savaşçısı Lolaus’u yol göstermesi için yanına alır. Herkül Ejderin Amymone kaynaklarının yakınında, bataklıktaki bir mağarada yaşadığını öğrenir. Yaratığın devasa bir bedeni ve herbirinin sonunda bir baş olan dokuz adet dokunacı vardır. Bedeninin kokusu soluyan herkesi öldürür. Herkül, yaratığı yaşadığı bataklıkta, alevli bir tahta ile dürterek uyandırır. Yaratık zehirli kollarını savurarak Herkül’e doğru öfkeli biçimde gelir. Herkül’ü etkisiz hale getirmeye çalışırken yaralanır. Sonrasında Herkül onu antenli başlarından acı içinde yaralar.

3

Canavarın dokuz başından sadece bir tanesi ölümsüzdür. Tüm başlarına tekrar yenilenememesi için mümkün olduğu kadar hızla vurmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde sopasıyla başlarından birine vurduğunda yerine iki baş birden çıkmaktadır. Canavarın arkadaşı olan büyük bir yengeç Herkül’ün yakınına gelir. Herkül Lolaus’u yardıma çağırır. Sonrasında canavarın başlarını yok etmek için büyük bir meşale kullanırlar. Böylelikle canavar yeni başlar geliştiremez. Bu şekilde Herkül ölümsüz olanın dışında bütün başları yok etmeyi başarır. Mücadeleden sonra nihayet Herkül, canavarın ölümsüz olan başını da altın orağını kullanarak yok eder. Bu ölümsüz başı bir kayanın altına gömer ve zehirli oklarından bazıları ile üzerini kapatır.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Macaristan – Artemis’in Altın Geyiği’nin Yakalanması Herkül’ün üçüncü görevi Oenoe’ya [Oinóï] seyahat edip Kyreneia Geyiğini yakalamak ve onu Miken’e canlı olarak getirmekti. Kyreneia Geyiği; bronz toynaklı ve altın boynuzlu geyik benzeri, hızlı koşan, boğa kadar iri bir hayvandı. Artemis’in kutsal hayvanıydı. Artemis, kara çakıllı Thessaly Anaurus nehri kıyısında boğanın iki katı büyüklüğünde beş adet geyik gördü. Onları kovalamaya başladı ve bu atik tanrıça aralarından dördünü elleriyle yakalamayı başarıp savaş arabasına bağladı.

Herkül ve Kyreneia Geyiği, 19. yüzyıl Adolf Schmidt

Diğerlerinden farklı olan altın boynuzlu, tunç ayaklı beşinci, yakalanamamış nehrin diğer tarafına, Kyreneia Tepesine, Kelada’ya kaçmış. Mitolojiye göre, Herkül’ün görevlerini yapmayı, tanrıça Hera istemiştir.

Hikayeye göre Herkül, hayvanı ne öldürmek ne de yaralamak istedi, bu yüzden bu görevi şiddete başvurmadan tamamladı. Tam bir yıl uğraştı. Kovalamaca süresince Herkül, hayvanı İstriya’ya kadar takip etti ve Hyperborea bölgesine kadar gitti. Yorulan geyik Artemis dağına kaçtı ve orada dinlendi. Susamış hayvan Ladon Nehrine susuzluğunu dindirmek için eğildiğinde Herkül, hayvanı hafifçe ön bacaklarından vurup bağladı. Sonra hayvanın hareketsiz vücudunu dikkatlice omuzlarına alarak Miken’e doğru yol aldı. Arkadya yolunda Artemis Herkül’e yetişti ancak Herkül’ün özrünü kabul ederek onun Miken’e ilerlemesine izin verdi. Herkül (solunda) Athena, (sağında) Artemis ona bakarken Kyreneia Geyiği’nin altın boynuzlarından bir parça kırdı. Yandaki amforanın M.Ö.540-530 tarihli ve Vulci’den olduğu söylenmekte.

4


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

İspanya – Erimantus Yaban Domuzunu Yakalamak Erymanthos (Yunanca , Ερύμανθος) yada Olonos (Ωλονός), Arke’nin güney kesimi ve Elis’in kuzeydoğu kesimindeki sıradağlardır. 2224 metre yükseltisiyle Peleponez yarımadasındaki en uzun dağdır.

Kazara Herkül’ün zehirli oklarından biri Chiron’ın dizine isabet etti. Herkül eski arkadaşına ve öğretmenine yardım etmeye çalıştı fakat yarasını iyileştiremedi. Chiron ebedi yaşamın acısına mahkum göründü çünkü o ölümsüzdü.

Herkül yaban domuzunu avlamak için çıktığı yolda, Erymanthus Dağı yakınındaki bir mağarada yaşayan ve insan başlı bir at olan arkadaşı Pholus’u ziyaret etmek için konakladı. Chiron (Χείρων) insan başlı atların lideriydi. Yarı at adamların kabilesi olan Sentorların en akıllı ve en yaşlısıydı. Mitolojilerde bahsedilen Peleus, Aquilleus , Jason ve Herkül’ün en önemli kahramanlıklarına akıl hocalığı eden yetenekli bir hocaydı. Ölümünden sonra Saggitarius ve Centaurus gibi azizlerin arasına ismi verildi. Yarı insan ve yarı at olan bu canlılar içerisinde Chiron ve Pholus haricinde hepsi saldırgan ve savaş yanlısıydı. İyi bir yemekten sonra Pholus’un uyarılarına rağmen Herkül, senatörlere ait olan bir fıçı şarabı açtı. Sentorlar çok sinirlendiler ve öfkeli bir şekilde Herkül’e saldırdılar. Fakat Herkül onları yenmeyi başardı ve bu yaratıkların evi olan Malea’ya kadar onları takip etti.

Domuzu avlamak ve tavsiye almak için Chiron’a gider. Chrion ona domuzu, karın içine kovalamasını ve bunu kış ortasında yapmasını tavsiye eder. Yaban domuzunu başarılı bir şekilde avlamayı başaran Herkül onu Eurystheus’a teslim etti. Vazo ressamları için en beğenilen konu olan Herkül ve Erymanthian yaban domuzu : gömülü bir pithos vazosunun içine saklanan Eurystheus, Herkül’e canavardan kurtulmak için yalvaran durumundadır.

555555

Burada Herkül domuzu ona canlı olarak getirir ve Eurystheus bronz bir vazoda saklanır. Herkül’le kıyaslandığında onun zayıf bir karakteri vardır.

Herkül Pholus’da MÖ 520-510

Yine de Zeus, Prometheus’a, Chiron’un ölümsüzlüğü hak ettiğini söyledi. Bu yüzden Sentor acılarından azad edildi ve öldü.

Herkül geri döndüğünde Pholus’u ölü buldu. Ölü arkadaşını gömdü ve yaban domuzunu avlamak için yoluna devam etti.

5

Olimpia (M.Ö 468-456) Zeus Tapınağından Metope’nin Yeniden inşaatı


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

İspanya – Augias’ın Ahırlarını Bir Günde Temizlemek 1.

Herkül’ün beşinci görevi Augias'ın ahırlarını bir günde temizlemektir.

2. Bu görev (diğer görevlere kıyasla etkileyeci olmanın uzağındadır.) birçoğu tarafından sadece utanç verici değil aynı zamanda imkansız olarak kabul edilir çünkü ahırdaki hayvanlar ölümsüzdür ve inanılmaz fazla dışkı üretmektedirler. “ Parlak” anlamına gelen Augeas ( Eski Yunancada Augeias :Αύγείας), Elis kralıdır. Ahırlarında şehirdeki sayısız sığır barınmaktadır ve hiç temizlenmemiştir. Bu görünüşte kolay bir iş olsa da özellikle hicivsel ve komedi amaçlı birçok farklı sanat dalında kullanılmıştır. Dergiler, illüstrasyonlar, karikatürler, paralar ve pullar…

Herkül’ün parlak bir fikri vardır; Alpheus ve Peneus nehirlerinin akış yönünü değiştirerek ahırlardaki pisliği temizlemeyi başarır. Augeas kızgındır. Çünkü Herkül’e görevi başarı ile bir günde tamamlaması durumunda sığırlarının onda birini vereceğini vaadetmiştir. Anlaşmanın gereğini yerine getirmeyi reddeder ve Herkül görevini tamamlamasının ardından O’nu öldürür, Krallığını da Augeas’ın oğlu Phyleus’a bırakır.

Heracles killed him after completing the task and gave his kingdom to son Phyleus, who had been exiled for supporting Heracles against his father, Zeus.

6 Olympic stadium, Olympia

Detay Roma mozaik Lliria, MAN, Madrid

Pindar’ın Odes’ine göre Herkül , Olimpiyat Oyunlarını (Olympiakoi Agones) babasının anısına düzenler. İnsanlığa nasıl güreşileceğini, stadyum dışında nasıl müsabaka yapılacağını ve uzun koşunun nasıl olacağını öğretir. İlk oyunlarda Herkül tek atlettir. Bu koşu ve atış oyunları için mümkündür. Fakat boks ve güreş için sorun teşkil eder. Sonuçta Zeus oyunlara Herkül’e rakip olarak dahil olur. Oyunlar hep beraberlikle sonuçlanır. Olimpiyat Stadının parkuru 192 metredir ve Herkül’ün tek nefeste koşabildiği mesafe budur ve bunu 600 adımda koşar.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Macaristan – Stymphalian Kuşlarını Kovmak Stymphalian Gölü, Arcadya’nın kuzey doğusundaki Stymphal’ın yakınında yer alır. Yoğun ormanlık ve sazlıkla çevrilidir. Burada sayısız kuş yaşar. Uçmak için havalandıklarında gökyüzü kararır. Bu kuşlar kalabalık olmaları dolayısıyla kolay kolay kontrol edilemezler. Herkül’ün diğer bir görevi yine ölümcül bir şeye saldırıp kovalamaktı. Stymphalian Gölü’ndeki kuşlar havalandığında yeraltı sınırındaki Acheron Bataklığına sanki sayısız ruh geliyormuşcasına gökyüzünü karartıyorlardı. Güneş Tanrısı Helios’in güneşinin battığı batıda, ölülerin imparatorluğu doğuyordu. Bu kuşlar, insan etiyle besleniyorlar, çevreye zarar veriyorlardı. Tüyleri ve gagaları sert metaldendi, bu yüzden çarptıkları insanlar yaralanıyordu. Onlarla savaşmak boşunaydı çünkü onlara bir ok atıldığında oku atana binlerce keskin tüy fırlatıyorlardı.

llll

Bu eski vazoda Herkül’ün kuşlara karşı en güçlü silahları oku ve yayı olmasına rağmen, sapanıyla bu kuşlara nasıl saldırdığını ya da sopasını kullanarak onlarla nasıl mücadele ettiğini görebilirsiniz. Herkül görevini tamamladığının bir kanıtı olarak kuşların iskeletlerini Miken’e getirmiştir. Bu yüzden Herkül, Stymphalos ormanında bir ağaca tırmanarak, bronzdan yapılma krotala zillerini gürültüyle birbirine çarptı, kuşlar korkup ağaçlardan çıkıp ona doğru uçtuklarında çoğunu oklarıyla öldürdü. Hayatta kalanlar o kadar korkmuşlardı ki bir daha geri dönmemek üzere uçup gitmiş ve bir daha Stymphalia Gölü’ndeki insanları rahatsız etmemişlerdir.

7

Seyahat yazarı Pausanias, bu kuşların ne çeşit kuşlar olduğunu bulmaya çalışarak kendi döneminde Arap Çölü’nde varolan „Stymphalian” adındaki kuş çeşidi ile ilgili yazmış, bu kuşları şiddet hususunda aslanlar ya da leoparlarla eşdeğer tanımlamıştır. Mitolojide Herkül’ün karşılaştığı kuşların bu Arap Çölü kuşlarıyla benzer olduğunu öne sürmüştür. „Kendilerini avlamaya gelenlere saldıran bu kuşlar, insanları gagalarıyla yaralıyor ve öldürüyorlardı. Avcılar bronz ya da demir ne giyerlerse giysinler giydikleri, kuşların gagalarınca deliniyordu; ancak kalın mantardan örülmüş bir giysi giydiklerinde Stymphalian kuşlarının gagaları bu mantarlara takılıyordu... Bu kuşlar turna kuşu boyutunda ve çeltik kargasına benzerdi, ancak gagaları daha güçlüydü ve çeltik kargasınınki gibi eğriydi.” (Pausanias)


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Italya – Girit Boğasını Yakalamak Roma 3. detay. Lliria AD mozaiği, Ulusal Arkeoloji Müzesi, Madrid Herkül’ün yedinci görevi Akdeniz adası Girit’e (Κρήτη) gidip Kral Minos’un boğasını yakalayıp Kral Eurystheus’a getirmekti. Birkaç efsaneye göre bu boğayı Zeus, Kral Minos’un annesi Europa’yı (Εὐρώπη) sırtında Girit adasına getirmesi için yollamıştı. Diğer kaynaklara göre ise boğa Denizler Tanrısı Poseidon tarafından kurban olarak Minos’a yollanmıştı. Hayvanın güzelliğini gören Minos, hayvanın canını bağışlayıp yerine başka bir boğa kurban etmişti. Buna gücenen Poseidon, boğaya Girit’i yağmalattı. Minos’un karısı Pasifae’yi boğaya aşık etti ve bu aşktan boğa başlı ve kuyruklu ancak insan bedenindeki Minotor doğdu; bu boğa başlı yarı insan korkunç yaratık Labirent’te hapsedildi.

Minos boğayı saklamak ister ancak Herkül boğayı kolayca yenip Kral Eurysteus’a götürür ancak boğa serbest bırakılır. Boğa Sparta’dan Arkadya’ya, oradan da yerli halka zulmettiği Attica Maraton’a geçer.

8

Nihayetinde boğayı ve Minotor’u öldüren Atinalı kahraman Theseus olur. Herkül Minotor ile savaşıyor Michaelertor, Hofburg, Viyana


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Romanya - Diomedes’in Kısraklarını Çalmak Herakles’e (Herkül), yedinci görevi olan Girit Boğası görevini bitirdikten sonra Kral Eurysteus tarafından yeni bir görev atanmıştır; Mycenae’e Thracian kralı Diomedes’in dört kısrağını getirmek. Bitkilerle beslenmeyen kısraklar vahşiydi. Herakles, bazı gönüllüler topladı ve Diomedes’in hüküm sürdüğü Bistones krallığına yola çıktı. Bu Thracianlar, kuzeye uzanan bir araziye ve Peloponnese’nin kuzey doğusuna yeleşmişlerdi. Herakles, uzak bölgeye ulaşmak için Ege’de yelken açtı. Herakles, Kral Diomedes’in kıymetli kısraklarını iyi bir dövüş olmadan, memnuniyetle vermeyeceğinden emindi. Ama Herakles, kısrakların insan eti yedikleri için oldukça vahşi olduğunu bilmiyordu. Diomedes, Savaş Tanrısı Ares’in oğlu olarak ünlenmiştir. Bu dört kontrol edilemez kısrak; Podargos (Atik), Lampon (Işıltı), Xanthos (Sarı) ve Deinos (Korkunç)’tur. Ve tunç bir yalağa bağlı tutuluyorlardı.

Herakles ve refakatçileri dört kısrağın bağlı olduğu yalağa gittiler ve kralın ahırdan sorumlu hizmetçilerini öldürdüler. Herakles sonra kısrakların zincirlerini kesti ve gemisinin demirli olduğu deniz kıyısına doğru sürdü. Yine de Kral Diomedes, Herakles tarafından çalınan kısraklarını Bistones’in bir ordusuyla kısa zamanda bulup kurtarmaya gitti. Herakles, refakatçisi Abderos’a kısrakların muhafızlığını vermiş, Diomedes ve ordudaki adamlarıyla savaşmaya gitmişti.

9

Herakles, Bistones’u bozguna uğratmıştı. Diomedes ve savaşçıların bir çoğunu öldürmüştü ve uzağa kaçmaya zorlamıştı. Abderos’u bıraktığı yere geri döndüğünde O’nu ölü ve kısraklar tarafından yenmiş olarak buldu. Bu olaydan üzüntü duyan Herakles, sadık dostunun anısına Abdera’nın şehrini kurdu ve O’nu yaktı. Diomedes, böylelikle Herakles tarafından sakinleştirilen kısraklarını besledi. Herakles, sonra evcilleştirilmiş atlarla Miken’e geri gitti. Ama Kral Eurystheus kısrakları serbest bıraktı. Atlar, Olimpus Dağı’nda başıboş dolaşıp, vahşi hayvanlara av oldu.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Türkiye – Hippolyte’nin Büyülü Kemeri’nin Alınması Eurystheus ‘un kızı Admete babasından Amazonlar Kraliçesi Hippolyte’nin büyülü kemerini istemişti. Kraliçe Hippolyte’nin tılsımlı kemeri babası Ares’in armağanıydı. Bu kemeri kim kuşansa çok üstün savaşçı niteliklere sahip olurdu. Eurystheus da bu kemeri getirme görevini Herakles’e verdi. Amazonlar, Tanrı Ares ile Harmonia’nın kızlarıydılar. Yalnızca kadınların oluşturduğu ve savaşmayı çok seven vahşi yaratılışlı bu kadınların yurdu Pontos Euksinos’daki (Karadeniz) Thermodon (Terme) Çayı kıyısındaki Themiskyra şehri idi. Bu kadınlar şehirleri yağmalarlar ve aldıkları ganimetlerle geçinirlerdi. Erkekler onların köleleri ya da uşaklarıydı. Yalnızca çocuk doğurmak için erkeklerle bir araya gelirlerdi. Doğan çocuk kız olursa o da savaşçı olarak yetişmek üzere topluma katılırdı.

Erkek çocuk öldürülür ya da sakat bırakılırdı. Bu kadınlar hem at üzerinde hem de yaya olarak gayet ustaca dövüşürlerdi. Oku daha rahat kullanabilmek için sağ memelerini kestirme gibi bir adetleri vardı. Zaten Amazon adı da meme anlamından “ mazos” sözcüğünden gelirdi. Herakles arkadaşlarıyla Amazonların ülkesine vardı ve çok iyi de ağırlandı. Amozanların Kraliçeleri Hippolyte kahramanımızın niçin geldiğini öğrenince kemeri vermeye razı olmuştu.

Ama Herakles’i bebekliğinden beri rahat bırakmayan ve başarıları yüzünden öfkesi iyice bilenen Hera işe yine fesat karıştırdı. Amazonlara, Herakles’in kemeri almak için değil, kraliçelerini kaçırmak için geldiğini söyleyerek onları kışkırttı. Bunun üzerine Amazonlarla Herakles’în adamları arasında kavga çıktı. Bu kavga sonucu Herakles istemeden Hippolyte’yi de öldürmüştü. Kimi anlatımlarda da Herakles’in Hippolyte’yi kaçırıp eş olarak Theseus’a getirdiği söylenir. Herakles bu görevini de başarmış ve Hippolyte’nin büyülü kemerini efendisinin kızı Admete’ye getirmiştir. Kaynak: Tanrıların Öyküsü : Derman Bayladı

10


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Italya/Sicilya – Geryoneus’un Sığırlarını Çalmak Meanwhile, Hercules was searching for the runaway animal Hep

Herkül , 10. Görevini tamamlamak için dünyanın sonuna gitmek zorundaydı.. Eurystheus, kahramana canavar Geryon’un sığırlarını getirmesini emretti. Görünen o ki Geryon’un hepsi beline bağlı üç başı ve üç set bacağı vardı. Geryon, Erthya denen bir adada yaşıyordu, burada Kerberos’un kardeşi iki başlı tazı Orthus tarafından korunan bir sürü kırmızı sığır tutuyordu. Apollodorus’un söylediğine göre Herkül, biri Avrupa’da diğeri Libya’da olmak üzere iki devasa dağ yarattı. Diğer kaynaklar Herkül’ün bir dağı ikiye böldüğünü, böylelikle Herkül’ün Sütunları’nın ve Gibraltar Boğazı’nın oluştuğunu söylüyor. Sürüyü Yunanistan’a geri getirme sorunuyla karşılaştırıldığında sığırları çalmak o kadar da zor bir görev değildi. Liguria’da deniz tanrısı Poseidon’un iki oğlu sürüyü çalmaya çalıştı, bu yüzden onları öldürdü. Rhegium’da bir boğa kaçıp gitti ve denize atladı. Boğa Sicilya’ya yüzdü ve sonra komşu ülkeye doğru yol aldı. Oranın boğa için yerli sözcüğü “italus”du ve bu yüzden ülkeye boğanın adı verildi ve İtalya dendi.

Kaçan boğa Eryx adında bir hükümdar tarafından bulundu ve Eryx, boğayı kendi sürüsüne koydu. Herkül boğayı Eryx’in sürüsünde buldu. Ama kral boğayı ancak Herkül, Eryx’i bilek güreşinde yenerse geri verecekti. Yarışmalardan asla kaçınmayan biri olarak Herkül, Eryx’i bilek güreşinde üç kez yendi. Kralı öldürdü. Boğayı geri aldı ve sürüye geri götürdü. Herkül bunu yolculuğunun nihayet bittiği kanısıyla İyonya Denizi’nin kıyısında yaptı.

11

Ama Hera, kahramanın görevini başarıyla tamamlamasına izin vermek istemiyordu. Sürüye saldırması için bir at sineği gönderdi. Sürü uzak ve geniş alanlara doğru yayıldı. Şimdi Herkül kaçan inekleri bir araya toplamak için etrafta koşuşturmak zorundaydı. Sonunda sürüyü bir araya topladı ve başına gelenlerden Trakya’daki Struma Nehri’ni sorumlu tutarak, denize açılmasını engellemek için nehri taşlarla doldurdu. Sonra Geryon’un sürüsünü Hera’ya kurban eden Eurystheus’a getirdi. Antik düşünürler, Herkül’ün veya Avrupa’nın, bu olaylarla dolu gezintiden sonra toparlanmasının ne kadar uzun sürdüğünü söylemiyor.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Italya/Sicilya - Hesperid’lerin Altın Elmalarını Çalmak Sicilyalı Yunan şair Stesichorus’un “Geryon Şarkısı”na ve Yunan coğrafyacı Strabao’nun Coğrafi kitabının üçüncü ciltine göre; Hesperidlerin bahçesi, İber Yarımadası’nın güneyindeki Tartessos’da bulunmaktadır. Hesperidlerin bahçesi Hera’nın batıdaki ölümsüzlük sağlayan altın elma yetiştiren ya tek bir elma ağacı ya da bir ağaçlıktan oluşan bahçesidir.

Eurystheus Herkül’e, Hera’nın ona düğün hediyesi olarak verdiği altın elmaları getirmesini emretti. Herkül’ün onları çalmasına asla izin vermeyecekti. Dünyanın kuzey ucunda bulunan bir bahcede tutuluyorlardı ve yüz başlı ejderha Ladon ve gökyüzünü ve yeryüzünü omuzlarında tutan Atlas’ın kızları Hesperidler tarafından korunuyorlardı. Herkül’ün ilk sorunu bahçenin nerede olduğunu bilmemesiydi. Libya, Mısır, Arabistan ve Asya üzerinden bir yolculuğa çıktı. Birkaç rakiple mücadeleler yaşadı. Herkül arayışına devam ederken savaşmak için ona meydan okuyan deniz tanrısı Poseidon’un oğlu Antaeus tarafından durduruldu. Herkül onu bilek güreşinde havaya kaldırarak ve ezerek yendi .Çünkü Antaeus karaya değdiğinde daha da güçleniyordu. Herkül, Kafkas Dağındaki Prometheus’un hapsedildiği taşa geldi. Ateşin sırrını tanrılardan çalan Prometheus, Zeus tarafından mahkum edilmişti.

12

Dağa zincirlenmişti ve her gün devasa bir kartal onun ciğerini yedi. Herkül kartalı öldürene kadar 30 yıl olmuştu. Prometheus minnet etmek için Herkül’e elmaları nasıl alabileceğini söyledi. Herkül elmaları topladı ve hızlıca koştu. Sorunsuzca Eurystheus’a geri götürdü. Son bir sorun vardı. Tanrılara ait olduklarından, Eurystheus’da kalamazlardı. Onları almak için bulaştığı onca beladan sonra dünyanın kuzey ucunda bulunan bahçeye geri götürecek olan Athena’ya götürmek zorunda kaldı.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Türkiye- Kerberos’un Ölüler Ülkesi’nden Çıkarılması Kral Eurystheus; sonuncu ve en zor görev olarak kahraman Herakles’e yer altına, cehennemlere inmeyi ve Kerberos adındaki köpeği getirmeyi verdi. Üç başlı ve yılan kuyruklu Kerberos yeraltı aleminin kapılarında bekçilik eden yaman bir köpekti. Kralın buyruğunu alır almaz Herakles, Hermes ile birlikte ölüler diyarının karanlıklarına daldı. İğrenç çamur sellerini, büyük alev ırmaklarını geçti. Karanlık yer altı dünyasının kudretli tanrısı Hades’in tahtının önüne gelince ona seyahatinin sebebini anlattı. Bunun üzerine Hades kendi mülkünün bekçisi olan bu müthiş köpeğe karşı silah kullanmamak şartıyla onu götürmesine, yer altından gün ışığına çıkarmasına izin verdi. Halbuki üç başlı ve yılan kuyruklu Kerberos yenilmesi imkansız azgın bir köpekti. Korkunç sesi kendisine yaklaşanları korkudan tir tir titretirdi.

Elinde hiçbir silahı olmadan sadece zırh yerine aslan postunu giyen Herakles, kulakları sağır edercesine havlayan bu yaman köpeğin karşısına dikildi.

Üç başının birleştiği boyun kısmından yakaladı. Isırıldığı halde onu o kadar kuvvetle sıktı ki köpek boğulduğunu sanarak kendini bıraktı. Herakles bu azgın köpeği bağlayarak yer altından zorla çekip Tesalya ovalarına getirdi. Öfkeli hayvan ağzının zehirli köpüklerini bir çok bitkinin üstüne saçtı. Ve bunlar zehirli birer ot oldular. Kral Eurystheus; Herakles’in bu zor işi başardığını ve köpeği yakalayıp getirdiğini görünce şaşırdı, korktu ve bu azgın hayvanı yine yer altı alemine karanlık Tartaros’a geri gönderdi. Kaynak: Klasik Yunan Mitolojisi : Şefik Can

13


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Turkey – Hercules in Zonguldak , HERAKLES-PONTİKA

Yakın Yerler Ereğli çevresinde pek çok görmeye değer yer vardır. Bunlardan bazıları:Amasra, Akçakoca , Safranbolu ve Antik Tios’dur.(Filyos)

Ereğli Demir Çelik Fabrikası

Safranbolu Herkül’ün Ayak İzleri Efsaneye göre , M.Ö. 1200’lerde efsanevi Argonat Seferi sırasında buraya gelen Herkül,Kral Eurystneus’un kendisine verdiği 12 görevden en zor olanını burada bulunan Cehennemağzı Mağarası’nda gerçekleştirmiştir. Herkül bu mağaraya girerek Hades’in ülkesine gitmiş , Kral Eurystneus’un isteği üzerine Hades’in cehennemi bekleyen 3 başlı köpeği Kerberos’u gün yüzüne çıkarmıştır.

Anadolu’daki diğer Heraklie kentlerinden ayırmak amacıyla Karadeniz Ereğli anlamına gelen “Heraklie Pontike” adı verilir. Zamanla adı halk arasında Ereğli’ye dönüşmüştür.Bağlı bulunduğu Zonguldak ilinin batı ucunda Karadeniz kıyısında yer alır.

Ereğli eski kayıtlarda “Heracleia Pontike” olarak geçer.İlk kuruluş tarihi tüm kaynaklarda M.Ö 550 yılı olarak geçer.Ereğli’nin antik ismi tüm menşeilerde Yunan Mitolojisi kahramanı “Herkül”den gelmektedir.(Yunanca:Herakles)

Ulaşımın önemli bir noktasında bulunması sebebiylede önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Ayrıca verimli topraklarından dolayı,fındık ve çilek bölgenin önemli tarım ürünleri arasındadır.

Şehir haritası:

1838 yılında şehre gelen gezgin Eduard Bore 3 gün Ereğli’de kalır ve Cehennemağzı Mağaralarını bulur. İsim Nereden Geliyor?

Karadeniz kıyılarında yer alması sebebiyle aldığı yoğun yağışı sonucu ormanlarla çevrilidir.Eski dönemlerde bir balıkçı kasabası olan Ereğli,1829 yılında bölgede kömürün bulunması ve Ereğli Demir Çelik fabrikası’nın kurulması ile bir sanayi kentine dönüşmüştür.

Cehennemağzı

14


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Turkiye – Herkül Zonguldak’ta

Nasıl Ulaşılır? Ereğli İstanbul yakınlarında ve Başkent Ankara’ya 4 saat karayolu uzaklığındadır.İstanbul’dan Atatürk Havalimanı’ndan metro ile Esenler Otogarı’na ulaşıp sonrasında Zonguldak otobüslerine binmek gerekir. Ankara’dan ise Ereğli’ye direk otobüsler mevcuttur.

555555

Sıradışı İpuçları

Yüzyıllarca Anadolu’da kullanılmış olan Elpek Bezi’nden yapılmış elbise almayı unutmayın.

Barınma Ereğli bütün bir yıl boyu doğa ve kültürel güzellikleri arayan turistler için vazgeçilmez bir destinasyondur. Birçok otel sahildedir: Hotel Grand Ereğli, Elif Otel, Grand Ahos Hotel, Hür Hotel, Büyük Anadolu Ereğli Hotel.

“Kralların Meyvesi” olarakta bilinen ve bölgeye özgü yetişen “Osmanlı Çileği’ni” tatmadan gitmeyin.

15

Ereğli bir çok önemli medeniyetin buluşma noktası olması, sayısız doğal güzellikleri, bol güneşi ve lüks otelleri ile turistlerin vazgeçilmez bir bölgesindedir. “Cehennemağzı Mağarası” görülmeden gidilmeyecek yerler arasındadır. Ayrıca gezilebilecek yerler: 1- Ereğli Müzesi 2-Herkül Sarayı 3-Çeştepe Fener Kalesi 4-Bizans Sarnıcı 5-Crispos(Tarihin İlk Pandomim Sanatçısı) Anıt Mezarı


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Italya – Herkül Desenzano del Garda da Roman Villa, İtalya’nın kuzeyinde en iyi korunmuş köşklerden biridir. M.Ö. 1. Yüzyılın sonunda inşa edilmiştir ama kalıntılarda M.S. 4. Yüzyıla kadar uzandığını görebilirsiniz . Çok renkli mozaikler orda yaşayan Romalıların günlük yaşamlarından sahneleri temsil eder. Herkül’ün mermer heykeli bahçeyi süsler.

Antikalar Desenzano’da ki Sakallı Herkül, muhtemelen Yunan model tarafından ilham kaynağı olmuştur. Benzer heykeller tüm Dünyada sergileniyor.

Şehir merkezi karakteristik manzaralara sahiptir. Eski Liman ya da yenisi Deniz Feneri’yle. Etrafta dolanırken Katedrali ziyaret edebilir, kafelerde ve mağazalarda biraz serbest vakit geçirebilirsiniz. Sakallı Herkül heykeli aslan derisi giyiyor ve Roman Villanın Antiquariumunda cornucopia tutuyor.

Desenzano Del Garda Desenzano,İtalya’nın kuzeyinde Garda Gölü’nde bir şehirdir. Brescia ve Verona’ nın arasında, Milano ve Venedik’ten fazla uzak değildir. Desenzano da bir kaç tarihi ve kültürel yapı vardır. Örnek olarak Medieval Kalesi, Romalı Köşkü ve tarihi şehir merkezi. Kale çift işlevle inşa edillmişti: Şehir saldırı altındayken tüm yerli halk için bir sığınak vardı ve savaş süresince orada yaşıyorlardı. Örneğin market bile buraya taşınmıştı. Bu günlerde Kale avlusu, açık hava tiyatrosu olarak yada yaz boyunca sinema olarak kullanılıyor.

İsminde Ne Var? Desenzano ismi, muhtemelen şehir merkezindeki Roman Villa’nın sahibinden gelir, Decentius.

Eğlenceler Desenzano’da bir sürü değişik şeyler yapabilirsiniz. Çevredeki göle ve dağlara teşekkür edebilirsiniz. Yazın iyi donatılmış plajlarda güneşlenmeye gidebilir yada eğlenceli rüzgar sörfü ve yelkencilik denemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca gölün çevresinde feribot turu alabilir ve kıyısındaki tablo gibi güzel olan köyleri ziyaret edebilirsiniz. Kış boyunca sadece bir saatlik sürüşle Monte Baldo ya da Alpler’in kayak yamaçlarında olacaksınız.

16

New York Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki Sakallı Herkül M.Ö. 4. Yüzyılın sonundan beri eğitimli ve zengin Romalılar, Yunan kültürünü çağrışım yapan sanat çalışmaları istediler. Yunan ve Romalı sanatçılar ünlü Yunan heykellerin mermer ve bronz kopyalarını yarattılar. M.S. 2. Yüzyılda , Yunan heykeller için olan talep muazzamdı:mermerle doldurulmuş nişler ve bronz heykelle şahsi evleri ve kamu binalarını İmparatorluk boyunca dekore etti.

Turist Bilgi Ofisi iat.desenzano@provincia.brescia.it

Via Porto Vecchio, 34 25015 Desenzano del Garda Tel. +39 030 3748 726


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Italya –Herkül Mantua’da Hediyelik Eşyalar

Mantua Mantua (Mantova) İtalya’nın kuzeyinde, Mincio Nehri kıyısında, Garda Gölü’nden pek uzakta olmayan bir şehirdir. 2016’da İtalya’nın Kültür Başkenti seçilmiştir ve 2008’den beri UNESCO Dünya Mirası listesindedir.

Neler Görebilirsiniz? Mantua’da her yer tarih kokar. Palazzo Tè , Palazzo Ducale ve Basilica di S. Andrea Kathedrali gibi bir çok kültürel anıt ve kilise vardır. Palazzo Tè, Mantua’yı 14. ve 18. yüzyıllarda yöneten Gonzaga ailesinin ünlü atları için bir ahır olarak inşaa edilmiştir. İtalyan mimar Giulio Romano daha sonra burayı II. Federico Gonzaga’nın isteği üzerine bir saraya dönüştürmüştür. ”Psyche Odası”, ”Devler Odası” ve ”Atlar Salonu” sarayın en güzel

fresklerinin olduğu odalardır ve bu duvar resimleri dönemin İtalyan sanatının en önemli temsilcisidir. Palazzo Ducale, Gonzaga ailesinin kaldığı yerdi. Birçok daire, 555555 bina ve Aziz George Kalesi burada yer alır ve İtalyan ressam Andrea Mantegna’nın yaptığı freskler ile dekore edilmiştir. “Gelin Odası”nda Gonzaga ailesinin bir portresini görebilirsiniz. Turist Bilgi Ofisi www.turismo.mantova.it Piazza Mantegna, 6 46100 Mantova Tel. +39 0376 432432 e.mail: info@turismo.mantova.it

17

Virgil, Aeneid destanını yazan Altın Çağ Latin şairi, Mantua’da doğmuştur. Mantua önde gelen Latin şairlerden Publio Virgilio Marone’in de memleketidir. Andrea Mantegna, Leon Battista Alberti ve Giulio Romano gibi bazı meşhur İtalyan sanatçılar da yaşamlarının bir kısmını burada geçirmişler ve şehrin artistik mirasının oluşmasına katkı sağlamışlardır. Dahası her yıl Eylül ayında Mantua, bazı ünlü yazarlar ile tanışıp çok para harcamadan kitap satın alabileceğiniz, geçmişe ait pekçok özel kıyafet ve eşyayı bulabileceğiniz bir vintage pazarın da bulunduğu edebiyat festivaline ev sahipliği eder. Yiyecek Mantua, iki yemeğiyle ünlüdür: Sbrisolona ve Tortellini. Sbrisolona bademli bir pastadır. Tortellini ise et, sebzeler, kabak ve peynirle doldurulmuş bir çeşit makarnadır. Mutlaka tadlarına bakmalısınız!


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

İspanya - Herkül Andujar’da Herkül’ün İzleri Andujar Guadalquivir Nehri, İber Vaşağı, seramikler, Sierra Morena Sıradağları, Virgen de La Cabeza’nın Şapeli, zeytin koruları ve zeytin yağı Andujar’ın referanslarının başlıcalarıdır. Tarih öncesi zamanlardan ve Roma zamanlarından muhteşem kültürel mirasa sahiptir. Ayrıca Almohads (Tek olanı kabul edenler) ve Hıristiyan mimarisinde saraylar, kiliseler, hoş kaleler ve görkemli evler de görünmektedir.

Eski Köprü Herkül :Manuel López Sirvente de Mieres Sarayı 18. yüzyılın bir Barok evi olup, kasabanın merkezinde yer alır. Ön cephesi kumtaşıdır. D. Francisco de Mieres y Cardenas’ın evi olarak bilinir. Manuel Lopez tarafından yapılan Herakles heykeli, binanın tepesinde bir koruyucu olarak durmaktadır. Bu günlerde hoş bir apartman binasıdır. Şehrin Haritası

Guadalquivir Nehri ile kesişen bu muhteşem köprü, Roma kökenli olabilir. Kumtaşı bloklarıyla inşa edilmiş olan bu köprü, genellikle Roma Köprüsü olarak bilinmektedir.

Surlar 12. yüzyılın başlarında, Almohads’lar tarafından (Tek olanı kabul edenler) eski Roma harç taşıyla tasarlanır. Duvarının birkaç parçası ve kuleleri geriye kalmıştır.

San Miguel Kilisesi Planın temelindeki Gotik tasarım, çatı ve manzara kısmı iyi korunmuştur.

18

İsmin Anlamı Nedir? Andujar ismi İbranicedeki coğrafi “Andura” (and+uhar) yani sudaki bolluk, bereketlilik anlamına gelmektedir. Bu önek (sözcük başına gelen) genellikle Eski Roma dilinde yaygındı. “Andura”, Müslüman hükmü altındaki “Andüsar”dır. Tam isim tekrar fethedildikten sonra verilmiştir.

Buraya Özgü Şeyler Nelerdir? Çanak çömlek üretme, Roma zamanlarına geri dönmektedir. Önemli bir ustalık da deride, at için koşum takımı işinde ve zeytin ağacı tahtasındadır. Bal üretimi de önemlidir. Bazı seramik ve çanak çömlek parçaları “Little horse Whistle” (Küçük at düdüğü) ya da “Grutesca Jar” diye zikredilmektedir Yemekler Ve Ürünler Belli başlı yemek sanatı, dağ oyunları, patlıcanlar, geleneksel domates kreması “Salmorejo” ya da beyaz sarımsak, badem çorbası, doldurulmuş et rulosu “Flamenquin” içermektedir


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

İspanya - Herkül Andujar’da Visitor Information Belediye Turist Merkezi Clock Tower (Torre del Reloj) Santa María Square 953504959 Open.M-F:9-2; 17-19 Sat:9-14,30 www.andujar.es/ Natural Park Turist Merkezi Viñas de Peñallana Santuario Road, KM. 12 953539628 main information 555555

ANDÚJAR Saat Kulesi

Basilica-Sanctuary Virgen de la Cabeza Santuario Road, Km.32 953549015 http://www.santuariovirgencabeza.org/

Müzeler Museum of Visual Arts Antonio González Orea Antigua iglesia de Capuchinos (Calancha Str.) Exhibition Hall of Archeology Profesor Sotomayor. House of Don Gome (Maestra Str.) Nasil Gidilir? Otobüs Terminali Avenida de Sevilla, 27 953513072 Tren İstasyonu Polígono Industrial la Estación, s/n 902432343 http://www.renfe.com/

1534’te kasabanın Kral V. Carlos’a saygısı olarak yükseltilmiştir. Günümüzde hiç bulunmayan bir makina aksamı olan muhteşem bir Plateresk saat kadranına sahiptir. Kule sade bir yapıya, birbirini izleyen taş ve tuğlalara sahiptir. Santa María Kilisesi Kökeni ve ahengi Gotik olmasına rağmen, çatı kemerlerinin temelleriyle ve yuvalarıyla tapınağa, günümüzde görülen heybetli görünüm 16. yüzyıldan önce verilmiştir. İçerisinde El Greco’nun bir resmi vardır. Don Gome’un Evi İç mimarisinde 17. yüzyıldan klasik ve Arap tasarımlar birleştirilmiştir.

Iberian Lynx İlginç Bilgiler Doğal Park, Sierra Morena Andújar’I çevreleyen tepelerin sıralanışında en önemli ağaçlar; meşeler ve mantar meşeleridir. Kuşların ve av hayvanlarının (yaban domuzu, geyik) bolluğu ve çeşitliliği muhteşemdir. İber Vaşakları’nın büyük çoğunluğu İspanya, Andújar’dadır. İbadethane Ve Hacılık Andújar’dan 32 km uzakta yer alır. Kökenleri 14. yüzyıla dayanmakla beraber İspanya İç Savaşı’ndan sonra yeniden inşa edilmiştir. Virgin de la Cabeza (la Morenita)’ya adanmış olan Nisan ayının son Pazar gününde yıllık hac ziyareti ve kalabalığıyla ünlenmiştir. Yakın Yerler

Belediye Binası 1639’da bitmiştir. Ayrıcalıklı sınıfların dinsel davetler ve oyunlara katıldığı bir “Corral de Comedias”tır. 1791’de kasaba salonu haline getirilmiştir. Town Hall

19

Ubeda y Baeza, İspanya’da Rönesans modasının UNESCO Dünya Mirası ve tek örneğidir.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Sicilya – Herkül Katanya’da Katanya’da Herkül’ün İzleri

KATANYA Katanya, depremsel tarihi ile bilinmektedir. 1669 depremi ve 1693 püskürmesiyle mahvolmuştur.

Buraya Özgü Şeyler Tarihi Katanya kukla yapımı ailesi, yüzyıllardır en ünlü Sicilyalı kuklaları yapıp “Opera dei Pupi” (Kuklaların Operası) ‘ide gösteriler yapmışlardır. Sanat nesneleri donmuş lavdan yapılmaktadır. Nasıl Gidilir? The Tourist Board for the Province of Catania www.apt.catania.it

Ignazio Paterno Castello’nun Koleksiyonu Biscari’nin Prensi V. Ignazio (Katanya, 1719 – 1786), ilk İtalyan arkeologtu. Katanya’da bazı kazılar yaptı (amfi tiyatro, termal banyolar). 1758’de, keşfettiği bütün buluntuların sergilendiği müzesini resmi olarak açtı. Koleksiyon, oldukça önemlidir ki Goethe ve Vivant Denon gibi bilim adamları ve fikir adamları ziyaret etmiştir. Palazzo Biscari 1693 depreminden sonra Paterno Castello ailesinin sarayı olmuştur. Yeni saray direkt olarak V. Charles Şehir Duvarı’nın karşısına inşa edilmiştir. İlk arkeolojik koleksiyon orada tespit edilmiştir.

main information Etna Dağı Etna Dağı, dünyadaki en önemli aktif volkanlardan biridir ve sürekli olarak püskürmektedir. 2013’te bir UNESCO Dünya Mirası olmuştur. İsmindeki Anlam? Katane kelimesi (Yunanca Katavn), “Grater” (Rende) ya da “Crude tool apt to pare” ( Kabuğu soymaya eğilimli kaba alet ), “Uneven ground” (Düz olmayan zemin), “Sharp stones” ( Keskin kayalar) ve “Rough soil” (Pürüzlü toprak) anlamındadır. Son köken bilimciler, kendine özgü siyah donmuş lavıyla onarıldığı için böyle yargılarlar.

20

Catania official website http://www.comune.catania.it "Vincenzo Bellini" Uluslararsı Havaalanı Fontanarossa Catania Tel. +39 095 0937023 Railway Central Station FF.SS Piazza Giovanni XXIII Catania


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Sicilya - Herkül Siraküza’da SİRAKÜZA Paolo Orsi Müzesi

Sicilya’daki en iyi arkeoloji müzesi Siraküza’dadır ( Parco Landolino, Via Teocrito 66, 96 100, Siracusa). İsminin Anlamı Nedir? Siraküze isminin kökeni: “Sirokos” tan (Siroko rüzgarı) türemiş gibi görünmektedir ya da belki daha da fazlası Anapo ve Cyane Nehir’lerinin arasındaki Syraka bataklığından da türemiş olabilir. Bazı bilim adamları, ismin aslında Fenike kökeninde “Rock of Sea-gulls” (Martı Kayası) anlamına geldiğini tartışmaktadır.

Aidone Müzesi Aidone’nin küçük müzesi, tek arkeolojik buluntuların olduğu kıymetli bir müzedir. Bir tanesi, Herakles üzerine araştırmamız gereken büyük bir hazine olup Euthymides tarafından boyanmış olan kraterdir. Yunanistan’da çok iyi tanınan, gerçek ünlü bir ressam tarafından imzalanmış olan nadir bir başyapıttır. Dünya’da az miktarda örneği mevcuttur. Ve bir tanesi Aidone’dedir. Herakles’in bir Amazon’u öldürdüğünü göstermektedir. Euthymides krater 1999 yılında Morgantina'da çalışmaya başlayan Justin Walsh tarafından bulundu. Justin, çanak çömlek ve eski günlük yaşam ve uzak mesafe ticaretindeki rolü üzerinde çalışmaya devam etti. Sitedeki ilk işi, Carla Antonaccio için Cittadella'dan Atenalı siyahparlak seramiklerin kataloglanması ve çizilmesiydi

Morgantina İsim ve Yer

21

Morgantina, Aidone Yöresi’nin yanında antik bir Sicilya ve Yunan şehridir. Mt. Cittadella’nın yokuşlarında inşa edilmiştir. Şehrin ismi, buranın “Morgeti” diye adlandırılan yerleşik halkından geliyor olabilir.

21

Anıt Heykeller Morgantina, Princeton Üniversitesi tarafından keşfedilmiştir. “Agora” Meydanı’nın etrafında bazıları önemli, M.Ö. XIV. yüzyıldan tiyatro, anıt heykeller ve halka ait binalar kalmıştır. Tiyatro Milattan önce 310’da Archela tarafından inşa edilmiş ve kireç taşından yapılmış olabilir. İki farklı parçaya bölünmüştür; üst ve alt. Her birinde toprak ve kumla kuvvetlendirilmiş, kaya sırtlarının tatlı eğimleri temel alınmıştır. Bu madde, ayaklar tarafından ağırlıkla desteklenen kalın duvarlarla zaptedilmiştir. Sonraki Durak: Agrigento Agrigento, Magna Graecia’nın öncülük eden şehirlerindendi. En önemli arkeolojik alan, yedi önemli tapınakla birlikte Tapınakların Vadisi’dir. En eskisi bir deprem tarafından yok edilen, bugün sekiz kolondan oluşan Herakles’in Tapınağı’dır.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Romanya – Herkül Cluj - Napoca’da

Banffy Sarayı 1774-1785 yılları arasında o dönemdeki Transylvania valisi olan György Banffy tarafından dikdörtgen bahçesiyle inşa edilmiş olan saray, bölgenin en önemli Barok mimari eseri olarak kabul edilir. Sarayın Rococo sitilindeki on kısmı, Banffy ailesinin üyeleri ile Yunan mitolojisinin önemli karakterlerinden oluşan altı heykel barındırır: Hercules, Apollo, Ares, Athena, Artemis, Perseus. 1951 yılından itibaren yapı Cluj-Napoca Sanat Müzesi’ne ev sahipliği yapar. Müze, çok kıymetli 15. ve 20. Yüzyıla, Roma ve Avrupa kültürüne ait tablolar, grafikler ve dekoratif sanatsal eserlere sahiptir. Ulusal Galeri 21 odasıyla mimari yapının ikinci katında yer alır. Modern tasarımıyla 1996 yılında yenilenerek yeniden açılmıştır. Doğal tasarımı ile dört yüzyıla ait Romen sanatı eserleri sayesinde Transilvanya’nın sanatsal olgusunu yansıtır. Nicolae, Grigorescu, Ştefan Luchian, Dimitrie Paciurea, Theodor Pallady gibi bir çok sanatçının eserleri vardır.

Transilvanya’nın merkezinde Someşul Mic Nehri’nin kıyısında bulunan ve Romanya’nın en büyük Üniversitesi olan “Babeş – Bolyai” Üniversitesi, Ulusal Tiyatro, Roma Ulusal Opera Binası ve sayısız müzeye ev sahipliği yapan Cluj Napoca, önemli bir ticari merkezdir. “Babeș-Bolyai” Üniversitesi ,Cluj 1872 yılında “Franz Joseph”olarak kurulan yüksek okul’un adı 1959 yılında “BabesBolyai” Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Anıtsal yapı Rönesans sitilinde 1893-1903 yılları arasında inşa edilmiştir. Ulusal Roma Tiyatrosu Binaya 1904 ve 1906 yılları arasında başlanmıştır. Ayrılıkçılığın biraz kıvrılmasıyla Neo – Barok – Rokoko sitilinde inşa edilmiştir. Binanın 1000 kişilik bir kapasitesi ve locaların üç katı vardır. Cluj – Napoca, “Alexandru Borza”, Botanik Bahçe, Merkezi Park, Catatuia Tepebaşı gibi ziyaretçilere sunulan dinlenme alanlarıyla 2015 “Avrupa Gençlik Başkenti” olmuştur. Catatuia Tepebaşı, turistlere şehrin muhteşem panoramik görüntüsünü sunar. Şehrin görüntüsü diğer bir yandan uluslararası standartlarda bir stadyum Cluj Arena, çeşitli sporlar ve kültürel etkinlikler için bir yer olan modern ve çok amaçlı spor salonu tarafından vurgulanır.

22

Şehrin Haritası

İsim Nereden Geliyor? Şehrin ismi, Napuca ve Cluj (clus – clausa, Latincede dar, hapsedilmiş ya da sınırlı alan anlamındadır) ismi eskiden kalma Dakca’dan (?) gelir. Bunun ilk belgesi, Villa Kluswar gibi 1275’den onaylıdır. Tarih yanında şehre bir çok isim verilmiştir: Napoca (Dakca’da), Napocensis ( Latince’de), Kolozsvar (Macarca’da), Kalusenburg (Almanca’da). Şehrin güncel ismi, Cluj Napoca 1974’te verilmiştir. Bugün şehrin ismi, Romanya ulusunu oluşturan iki ana etnik grubun katkılarını yansıtır. Şehre, milattan sonra 124’te Roma belediye statüsü verilmiştir. Nasıl Gidilir? “Aurel Vlaicu” International Airport 149-151 Traian Vuia street, Cluj-Napoca www.airportcluj.ro Cluj-Napoca Railway Station 1-3 Railway Station Square, www.cfrcalatori.ro Tourist Information Tourist Information Center 6-8 Eroilor blvd, Cluj-Napoca tel. +4 0264 452244 Open: M-F: 8:30 - 20:00 Sat-Sun: 10:00 – 18:00 www.visitcluj.ro www.visitclujnapoca.ro


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Romanya– Herkül Kaloşvar’da Buraya Özgü Şeyler “Farmec” fabrikası tarafından üretilen, dünya çapında çok iyi bilinen ve takdir edilen bakım ürünlerinin markası “Gerovital” 1945’te bizim şehrimizde kurulmuştur. Bir diğer yerel marka olan “Nasal Cheese” (Nasal Peyniri), Kaloşvar’a yakın konumda olan Taga’da, bu özel peynir çeşidinin olgunlaşması için hazırlanıp saklandığı doğal yeraltı odasına özgü fermantasyon özelliği sayesinde dünyada tektir. Yiyecek Ve Ürünler Ortamlarda yerel geleneksel yiyecek çeşitlidir ve zengindir. İştahınızı kabartmak için, bir tabak lahananın ve Alman tipi lahana turşusunun katmanlarından oluşan, et ve pirinç doğranan, bir fırında pişirilen ve sıcak krema ile servis edilen “Varza a la Cluj”dan (Kaloşvar usulü pişirilmiş lahana) bahsedebiliriz.

Böyle bir yiyeceğe her zaman), mayalanıp odun fırınında pişirilmiş, patateslerle ve tuzla kaynatılmuş, buğday unu, mısır unundan geleneksel ve özel olarak hazırlanmış, buharlanmış bir dilim “corn bread” (mısır ekmeği) eşlik eder. Ahşap ve seramik mutfak gereçleri, dekorasyon (kaşıklar, kaseler, demlikler), el yapımı giysiler (bluzler, kuşaklar, çiftçilerin kemerleri) gibi yerel esnafın ürünleri, begenilmekte ve Meydan Müzesi’nden satın alınabilmektedir.

“Al. Borza” Botanik Bahçeleri 1920’de, Romanya Krallığı ile birlikte Transilvanya Birliği sonrasında kurulmuş ve bu süre boyunca gelişip hem turist çekiciliği olarak hem de öğretici ve bilimsel etkinliklere sahip önemli bir alan olmuştur. Bu aralar, onu dünyada en saygınlarından biri yapan, 10,000 bitki türünden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. İç gözlem ve ruhsal huzur arayanlar için, şehirde Mitropolitan Orhodox Cathedral’i (Metropolitan Ortodoks Katedrali), Saint Michael’s Catholic Church ( 555555 Saint Michael’in Katolik Kilisesi), Transfiguration Greek (Yunan başkalaşımı) – Catholic Cathedral (Katolik Katedrali), Reformed Church (Reformed Kilisesi), Evangelic Lutheran Church (Evangelic Lutheran Kilisesi), Neolog Synagogue (Neolog Sinagogu) gibi inzivaya çekilebilecekleri bir kaç kilise vardır. Ortadoks Katedrali Metropolitan Ortodoks Katedrali 1923 ve 1933 yılları arasında, bir Bizans ve Rönesans mimarisi sentezi olan Rumen Brankovan stilinde inşa edilmiştir. Saint Michael’s Roma-Katolik Kilisesi 70 metre uzunluğunda ve 80 metre yüksekliğinde olmasıyla, Romanya’daki en heybetli Gotik gösterişli yapılardan biri olduğu düşünülebilir. Azınlıklar Kilisesi Barok stilinde olan yapı, 1775 – 1779 yılları arasında Romen – Katolik Azınlık Rahip’lerin siparişi üzerine inşa edilmiştir. 1924 ‘te Papa dokuzuncu Pıus,kiliseyi ClujCherla Piskoposluğuna katedral olarak hizmet etmesi amacı ile Yunan Katolik Kilisesine vermiştir.

23

Sıradışı Bilgiler Baciu Ormanı Şehrin batı tarafında yer alan Baciu Ormanı, fenomenlerin çeşitli UFO görünmeleri, gizemli hayalet görünmeleri gibi alışılmamış şeylere şahit olmasından dolayı, cennetle dünya arasında bir kapı ve dünyanın en korkutucu beşinci yeri olarak bilinmektedir. Yakın Yerler Turda Gorges Şehrin batı tarafında yer alan Baciu Ormanı, fenomenlerin çeşitli UFO görünmeleri, gizemli hayalet görünmeleri gibi alışılmamış şeylere şahit olmasından dolayı, cennetle dünya arasında bir kapı ve dünyanın en korkutucu beşinci yeri olarak bilinmektedir.

Turda Tuz Madeni Tuz madenciliğinin tarih müzesi şuanda Al. Borza Botanik Bahçeleri’ndedir.

Bigar Şelalesi (Gelin Duvağı Şelalesi) Şelale, 30 metrenin üzerinde yüksekliktedir.


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Macaristan – Herkül Budapeşte’de İki kez Kossuth ödülünü alan Zsigmond Strobl Kisfaludi (18841975), Macar bir heykeltraş olarak ülke ve dünya çapında tanınmaktadır. Hareketleri canlandırmada, karakterleri şekillendirmede ve sembolleri yerleştirmede müthiş bir yeteneğe sahiptir. Heykel Margit Adası’nda 1925’ten beri Macaristan Atletik Kulübü’nün yolu üzerinde yer almaktadır. Zamanla yıpranmış ancak 1929’da başkente alınıp bronzdan yeniden yapılmış ve buz pateni parkının girişine yerleştirilmiştir. 1926’da zengin bir işadamı tarafından satın alınmış ve Amerika’ya taşınmıştır. Birer kopyası Santa Barbara, Los Angeles, California Üniversitesi; Saint Petersburg, Hermitage Bahçesi; Endonezya; Djakarta, valilik parkı önünde; Zalaegerszeg; spor salonunun yanında; Moskova; Stockholm, Ulusal Müzesi’ndedir. Zsigmond Strobl Kisfaludi: Okçu (1918-19). Bu heykel; ölüm getiren, insan eti yiyen Stymphalos kuşlarını vuran Herkül’ü canlandırmaktadır. Esin kaynağı Fransız heykeltraş Émile-Antoine Bourdelle’ye ait Nişan alan Herkül (1912) heykelidir .( New York Metropolitan Sanat Müzesi). Okçunun hareketi çabayı andırsa da açılmış parmaklarıyla oku henüz bırakmış, açık ağzından ruhunun en derin yerinden kuşlara karşı kazandığı zaferin çığlığını attığını duyar gibi oluyoruz.

Kahramanlar Meydanı, şehir parkının merkezinde yer alan Vajdahunyad Kalesi, Macaristan’ın 896’da Karpat Fethi’nin 1000. yıldönümünde yapıldı. Bina sonradan yapay bir göl, buz ringi, Budapeşte Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi, Budapeşte Sirki, kapalı lunapark, Széchenyi Termal Banyo ve Yüzme Havuzu, Güzel Sanatlar Müzesi ve Sanat Galerisi eklenerek genişletildi. Aynı zamanda Transport Müzesi ve Petőfi Müzik Salonu’da bulunmaktadır. Detaylar için: http://www.budapest.com/budap est_kalauz/latnivalok/varosliget.h u.html. Şehir parkının tarihi, boş zaman ve kültür aktiviteleri, heykeller ve haritalar için: http://varosliget.info. Şehir Parkının QR Kodu:

Gezilecek yerler: Budapeşte Şehir Parkı, dünyanın herkese açık ilk halk parkıdır. XIV. Bölgede 100 hektarlık bir alanda yer alır. Bu alanın dışında 81 hektarlık bölge, yaklaşık 6500 ağacın olduğu gerçek bir parktır. Bu bölge gerçekten popülerdir. Başkentin kültür merkezidir. Burada aynı zamanda anıtlar ve heykeller de görebilirsiniz.

• • • • • • • •

24

http://www.szepmuveszeti.hu http://www.mucsarnok.hu http://www.zoobudapest.com http://www.mmkm.hu/index.php /hu/kozlekedesimuzeum http://www.mezogazdasagimuze um.hu/article.php?article_id=1 http://www.petoficsarnok.hu http://www.szechenyifurdo.hu http://www.varosligetcafe.hu


ERASMUS+ KA2 Searching for the Labours of Hercules 2014-1-TR01-KA201-012990

Macaristan – Herkül Visegrád’ta Çeşme, ilk kez Türkler tarafından 1526’da bozulmuştur. Çeşmenin bölümlerinden bazıları avlunun kuzeydoğu kısmına taşınmıştır. Sonra saray yok edildiğinde çeşme, molozla kaplanmıştır. Çeşmenin bozulan bir kopyası orjinal yerinde dururken kırık çömlek parçaları, avlunun kuzeydoğusunda köşedeki odada gösterilmektedir.

Zsigmond Dönemi’nde inşaa edilip sonradan yıkılmış olan çeşmenin yerine yaklaşık 1484 yılında kırmızı mermerden Herkül Çeşmesi inşaa edilmiştir. Mátyás'ın, İtalyan- Dalmaçya heykel çalışmalarını yöneten heykeltraş Giovanni Dalmata, Trau’da doğmuştur (günümüz Trogir, Hırvatistan). Herkül Çeşmesi, İtalya dışında yapılan erken rönesans ürünüdür. Çeşmedeki Mátyás'ın işçiliği ile süslenen heykel, Lerne Hydra’sı ile dövüşen Herkül’ü tasvir etmektedir. Kahramanımız burada Mátyás’ın taht velihattı oğlu, Corvin János’a gönderme amacıyla çocuk olarak gösterilmiştir. Avusturya’ya karşı -Hydra ile temsil edilen - zafer sonrası Mátyás, 1485’te fethedilen Viyana’ya zafer yürüyüşü yapmıştır. Bonfini’ye göre Herkül, Macarların atasıdır ve Mátyás Avrupa kültürünü fetihlere karşı tıpkı Herkül gibi korumaktadır.

I. Károly (Róbert) ile 1335de Krallar Buluşması burada gerçekleştirilmiştir. 14. yüzyılda Avrupa’nın en güzel rezidanslarından biriydi. Sonradan Mátyás’ın Rönesans anılarıyla dekore edildi. Turistler için bilgi: www.visitvisegrad.hu. Kültürel etkinlikler: Konserlerin dışında, Quadriburgium Oyunları, Roma Dönemi ve saray oyunları ile Ortaçağ Dönemi canlandırılmaktadır: http://www.palotajatekok.hu.

555555 Orta Çağın canlı küçük şehri Visegrád, Budapeşte’nin kuzeyinde, Danube’in en güzel noktasında yer almaktadır. Ortaçağda Macaristan’ın karargah merkeziydi. Büyük Konstantin döneminde Romalılar, Donube boyunca Sibrik Tepesi’ne en belirgin yapı olan Novatus adında bir hisar inşaa ettiler. Latince yazılmış ilk belge, Visegrad’dan 1009’da bahseder. Adı Slavakça „Uzun Hisar” anlamına gelmektedir. Şehrin adı 14. Yüzyılda aynı anlamdaki „Altum Castrum”dur. Kale sistemi 1250’lerde IV. Béla ve karısı Kraliçe Mary tarafından yaptırılmıştır. 328 m dağda yer alan Fellegvár (sığınak/iç kale), Várhegy (Kale Tepesi), aşağısındaki tepede yer alan Alsóvár (alt kale) ve Danube’de yer alan Vízibástya (Su Burcu) bu sistemde bulunmaktadır.

25

Gezilecek yerler: Fellegvár, Bertényi Miklós Botanik Bahçesi (www.parkerdo.hu); Kraliyet Sarayı, Alsóvár, SalamonKulesi, Archdeacon Kilisesi, SibrikHill Roman Hisarı ve Kalesi (www.visegradmuzeum.hu); Palotaház (www.palotahaz.hu); Zsitvay (www.kilato.hupont.hu). • • • • •

http://www.bobozas.hu http://www.canopy.hu http://www.visegradgokart.hu http://www.extrabringa.hu http://www.zugfozdevisegrad. hu • http://pocketguideapp.com/e n/visegrad?l=huhttp://www.vi sitvisegrad.hu/editor_up/Terk ep • http://www.atlantisclubkft.hu • http://www.renvisegrad.hu http://www.visitvisegrad.hu/szaba dido/Kornyek.htmlHERKÜL’ÜN AYAKİZLERİ

MEHMET ÇELİKEL LİSESİ ZONGULDAK,TÜRKİYE ERASMUS + PROJESİ SEARCHING FOR THE LABOURS OF HERCULES 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.