Urban Recovery 17-17. Hódmezővásárhely (Hungarian)

Page 1

EUROPE FOR CITIZENS

URBAN RECOVERY 17-17 Hódmezővásárhely

ÖSSZEÁLLÍTOTTA PALOTÁS JÁNOS PALOTÁS GÁBOR TUDÁS ALAPÍTVÁNY HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2018


2

aurore


3


URBAN RECOVERY 17-17 ROTHERMERE UTCA ELEJE ANDRÁSSY ÚT ELEJE BELVÁROS - ANDRÁSSY ÚT NYÁRI SZÍNKÖR TÁRKÁNY SZŰCS-PALOTA KÉT ZÁRDA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NÉPBANK FEKETE SAS SZÁLLODA KORSÓS LÁNY REFORMÁTUS ÓTEMPLOM SZENT ISTVÁN-TEMPLOM REFORMÁTUS ÚJTEMPLOM VÁROSHÁZA KÖZPONTI SZÁLLODA ÚJ VÁROSI STRANDFÜRDŐ BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM BANDULA KERESKEDÉS ERZSÉBET KÖZKÓRHÁZ TRAM TRAIN TÉRKÉP A PROJEKT BEMUTATÁSA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Összeállíto a: Palotás János Palotás Gábor (Tudás Alapítvány, Hódmezővásárhely) Fotók: Palotás Gábor

4

aurore

4

6 10 14 22 26 28 32 34 40 44 48 52 58 62 66 70 72 74 76 78


Hódmezővásárhely címere 5


ROTHERMERE UTCA ELEJE (1918-1939)

6


DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT ELEJE (2013 ÉS 2018)

7


8


A Rothermere utca (egykor Szentesi utca, majd Ferenc József sugárút) a harmincas években, illetve 2013-ban és 2018-ban. 1945 után Szántó Kovács Jánosról nevezték el, ma Dr. Rapcsák András út.

rák-Magyar Monarchia első uralkodója (1867-1916). Szántó Kovács János (1852-1908): földmunkás, a hódmezővásárhelyi agrárszocialista mozgalom meghatározó alakja. Dr. Rapcsák András (1943-2002): Hódmezővásárhely polgármestere (1990-2002) és országgyűlési képviselője (1994-2202).

• A 45. sz. főútvonal (Hódmezővásárhely-Szentes) korábban a városközponton haladt át. A Dr. Rapcsák András utat 2012-ben lezárták a közúti közlekedés elől, azóta sétálóutca. Az utcanevek magyarázata: •

Lord Rothermere – Harold Sidney Harmsworth (1868-1940): a trianoni békeszerződés revíziójának támogatója a két világháború között. Szentesi utca: a HódmezővásárhelySzentes (45. sz.) főútvonal belvárosi szakasza. I. Ferenc József (1830-1916): osztrák császár, magyar és cseh király, az Oszt-

Források: Egykor.hu: Rothermere utca Oszk.hu: Hódmezővásárhely - Rothermere utca Vatera.hu: Hódmezővásárhely - Rothermere utca

• • •

9


ANDRÁSSY ÚT ELEJE (1918-1939)

10


ANDRÁSSY ÚT ELEJE (2013 ÉS 2018)

11


12


Az egykori Főtér (ma Kossuth tér) és Fő utca (ma Andrássy út) sarkán 1880-ban építtette Beregi Lajos kereskedő lakó- és üzletházát. Itt működött Kék Csillag nevű textilkereskedése, valamint Grosmann Adolf nyomdája és könyvkereskedése. 1927 és 1944 között Vadász Miklós drogériájának is helyt adott az épület. Az épület Beregi-palota vagy Vadászházként volt ismert a két világháború között. A leromlott állapotú épületet 1978-ban lebontották. Helyére Novák István Ybl-díjas építész lakó- és üzletháza épült, melynek földszintjén az OTP hódmezővásárhelyi fiókja működik ma.

Források: • •

Az utcanevek magyarázata: •

Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzója a Habsburg-ház trónfosztása után. Andrássy Gyula (1823-1890): politikus, a Magyar Királyság miniszterelnöke (18671871), az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere (1871-1879).

Kossuth Lajos (1802-1894): politikus, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szellemi vezére, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi

13

Vásárhely24.com: Egy kis képes vásárhelyi időutazás Egykor.hu: Andrássy utca eleje


BELVÁROS - ANDRÁSSY ÚT (1918-1939)

14


15


16


Az egykori Fő utcát később Andrássy Gyuláról nevezték el. A kommunista uralom alatt előbb Sztálin, majd Lenin nevét vette fel. 1990 után ismét visszakapta korábbi nevét: ma Andrássy út. • A képeken a belváros (Kossuth tér és Andrássy út eleje) látható fontos középületeivel, lakó- és üzletházaival, a Fekete Sas szállodával, a Szentháromság katolikus templommal stb. A 2018-ban készült képeken útfelbontások, földmunkák rontják a városképet, melyek a tram-train kivitelezési munkái miatt vannak (a tram-trainről bövebben a 74. oldalon írunk). Az utcanevek magyarázata: • •

1953): szovjet forradalmár, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára (19221934), majd titkára (1934-1953), 1941-től miniszterelnök, 1943-tól a Szovjetunió marsallja, 1945-től generalisszimusz. Vlagyimir Iljics Lenin (1870-1924): kommunista forradalmár, a Szovjetunió első vezetője, a Népbiztosok Tanácsának elnöke (1917-1924).

Források: • • • • • • •

Andrássy Gyula: lsd. 13. old. Joszif Visszarionovics Sztálin (1878-

17

Oszk.hu: Belváros - Andrássy utca Oszk.hu: Andrássy utca Oszk.hu: Andrássy utcai részlet Oszk.hu: Andrássy ucca Oszk.hu: Andrássy ucca Oszk.hu: Andrássy utca Régiképeslapok.eoldal.hu: Singer Ferenc üzlete


BELVÁROS - ANDRÁSSY ÚT (2018)

18


19


20


21


NYÁRI SZÍNKÖR (1918-1939)

22


23


NYÁRI SZÍNKÖR (2018)

24


A Nyári Színkör fából készült épületét 1898. június 15-én adták át (tervező: Kolbenheyer Viktor budapesti építész; kivitelező: Budai Bálint szentesi építőmester). 1898. augusztus 1-jén Jászai Mari (1850-1926) is fellépett a nyitóelőadások egyikén. Az épület állagának romlása miatt 1926-ban felmerült egy kőszínház építésének gondolat, de ez anyagi okok miatt elmaradt. A színház 1948-ig működött, végül 1950-ben lebontották.

1991-ben a színház helyén emlékoszlopot állítottak, amely Szatyor Győző (1947-) iparművész alkotása. Források: • • •

1945-46-ban számos országos hírű színész vendégszerepelt a színházban: Somlay Artur (1883-1951), Gobbi Hilda (1913-1988), Lehotay Árpád (1890-1953). Itt kezdte pályafutását Bessenyei Ferenc (1919-2005), Gombos Katalin (1929-2012), Apor Noémi (19182005), Hajnóczy Lívia (1913-2003).

25

Egykor.hu: Nyári Színkör Oszk.hu: Színkör Vásárhely24.com: Egy kis képes vásárhelyi időutazás


TÁRKÁNY SZŰCS-PALOTA (1918-1939)

26


TÁRKÁNY SZŰCS-PALOTA (2018)

A Dr. Rapcsák András út és a Lázár utca sarkán álló épület dr. Tárkány Szűcs Ernő ügyvédről kapta nevét, akinek a lakása az emeleten volt. Az 1929-30-ban emelt épület földszintjén üzletek voltak, 1936-1944 között a Népújség c. napilap szerkesztőségének, kiadóhivatalának, nyomdájának adott helyt. A ház államosítása után az Állami Gazdaságok központjának hivatali helyiségeként funkcionált. Később a földszinten a Hungária Biztosító működött, az emeleten pedig lakások voltak. Ma a földszinten az OTP ingatlaközvetítő irodája és a HODIX Kft. biztosítási irodája található. 1994-ben a ház falára domborművet és emléktáblát (Erdős Péter alkotása) helyeztek el az alábbi felirattal:

Ernő ügyvéd építtette. Itt élt és dolgozott 1949-ig fia, dr. Tárkány Szűcs Ernő címzetes egyetemi tanár, a történelem/néprajz-tudományok doktora, nemzetközi hírű néprajtudós.” Az épületet 1988-ban az akkori tulajdonos, Székkutas és Vidéke Takarékszövetkezet újíttatta fel. 2010-ben új bádogtetőt kapott a ház. Források: • • •

„Ezt a házat 1929/30-ban dr. Tárkány Szűcs

27

Oszk.hu: Belvásros - Szentesi utca Vásárhely24.com: Egy kis képes vásárhelyi időutazás Délmagyar.hu: Megszépült a palota Vásárhelyen


KÉT ZÁRDA (1918-1939)

28


29


SZTE MEZŐGAZDASÁGI KAR (2018)

30


Schuster Konstantin váci püspök 40 000 Ft-os alapítványa és további adományok teremtették meg a „régi zárda” megépítésének anyagi feltételeit. Kruzslicz Péter helybeli építész tervei alapján Szabó Mihály és Koncz Pál kivitelezésében készült el az épület 1903-ban, amelyben 1903. szeptember 8-án Domonkos rendi nővérek kezdték meg az oktatást.

rendet feloszlatták. Ezt követően a mezőgazdasági képzés szolgálatába állították az épületegyüttest. Ma a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara működik itt. 1968-ban a régi és új zárda közötti földszintes ház helyére háromemeletes, modern oktatási épületet emeltek. Források:

A megnövekedett oktatási igények kielégítése végett 1928-ban megépült az „új zárda” (Kruzslicz Mihály építőmester és Szabó Sándor építész felügyeletével).

• • •

A „két zárdában” elemi, általános és polgári iskola, 1941-től gazdasági és háztartási iskola, majd mezőgazdasági középiskola működött lányok számára. 1948-ban az iskolát államosították, majd a

31

Oszk.hu: A két zárda épülete Vásárhely24.com: Egy kis képes vásárhelyi időutazás Hódmezővásárhelyi plébániák: Domonkos nővérek


HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NÉPBANK (1918-1939)

Az Andrássy út 9. alatt álló épületet 1869/70ben a Konstantin testvérek építtették. 1929ben az 1873-ban alapított Hódmezővásárhelyi Népbank vásárolta meg dr. Endrey Antal ügyvédtől.

2013-ban műemlékvédelmi védettséget kapott a Belügyminisztériumtól. Források: •

Az épület földszintjén működött a Kristó család patikája. A család (és a hódmezővásárhelyi értelmiség) századelőtől negyvenes évekig tartó története nyújtotta az élményanyagot Németh László Égető Eszter c. regényének cselekményéhez. További érdekesség, hogy első hódmezővásárhelyi telét 1945-46-ban, amikor a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban tanított, itt, a gyógyszertár fölötti szolgálati lakásban töltötte az író. A jelenleg igen rossz állapotban lévő, felújításra váró, lakóházként funkcionáló épület

32

• •

Vásárhely24.com: Egy kis képes vásárhelyi időutazás Sulinet.hu: Hódmezővásárhely története Délmagyar.hu: Négy épület lett műemlék Hódmezővásárhelyen


LAKÓ- ÉS ÜZLETHÁZ (2018)

33


FEKETE SAS SZÁLLODA - KORSÓS LÁNY (1918-1939)

34


35


FEKETE SAS SZÁLLODA - KORSÓS LÁNY (2013 ÉS 2018)

36


37


38


A szállodát 1905 decemberében adták át (tervezte: Pártos Gyula; kivitelező: Kruzslicz Péter). 1914-ben részben leégett, ezért újjá kellett építeni. A szállodai szobák mellett éttermet, kávéházat, söntést és sörcsarnokot foglalt magában. Emeletén báltermet alakítottak ki, mely színházi előadásokra is alkalmas volt. Az épület keleti homlokzatán található madárplasztikát (fekete sas) az 1950-es években eltávolították, nevét pedig Béke Szállodára változtatták. A szálloda 1986-ban visszakapta eredeti nevét. A sast 1991-ben helyezték vissza a homlokzatra. A leromlott állagú épület a rendszerváltozás után városi tulajdonba került. 1997-ben elkezdődött felújítása, melynek első látványos eseménye az emeleti nagyterem átadása volt. Ma már nem szállodaként, hanem rendezvényházként működik, helyt

adva báloknak, lakodalmaknak, konferenciáknak, koncerteknek stb. A szállodai funkciókat átvette tőle a mellete megépült (2010-ben átadott) Ginkgo Sas Hotel. A vásárhelyi artézi kutak egyikét a Fekete Sas mellett fúrták. A városközpontban lévő kútnak elegáns megjelenést kívánt adni a városvezetés, ezért megbízták Pásztor János szobrászművészt a kútfő, a medence és a szobor megalkotásával. Az 1908-ban elkészült alkotás jelenlegi helyétől mintegy 10 m-re keletre állt. Áthelyezését (1950) a közúti forgalom szabályozásával indokolták. Források: • •

39

Egykor.hu: Fekete Sas (Béke) szálló Oszk.hu: „Sas” előtti kút


REFORMÁTUS ÓTEMPLOM (1918-1939)

40


REFORMÁTUS ÓTEMPLOM (2013 ÉS 2018)

41


42


A templom Hódmezővásárhely legrégibb szilárd építőanyagból (téglából) készült épülete. A török kiűzése után, 1713-14-ben épült a torony, míg maga a főhajó Helbing János budai építőmester tervei alapján 1721-23 között. A tetőt eredetileg zsindely fedte, melyet később cseréltek cserépre. A tornyot egy 1930-as villámcsapás után építették át a jelenlegi beton megoldásúra. A templom óráját és csengettyűjét a város földesurától, gr. Károlyi Sándortól vásárolta az egyház (aki II. Rákóczi Ferenc nagyecsedi kastélyából kobozta azt el). A Rákóczi-csengőt 1725-ben helyezték fel a toronyba. Az órát az ország első egymutatós kovácsoltvas órái között tartják számon A bejárat fölötti emléktábla a város címerét, az építés idejét és a város akkori vezetőinek a nevét tartalmazza.

üzeleteket és kézműves műhelyeket magában foglaló „templombazárt” építtetett az egyház. A bazárt a Kossuth tér 1961-es rendezésekor lebontották. A természetben (búza, árpa) beszedett egyházi adó tárolására a templomtól nyugatra, a védfal mellett magtárat építettek 1744ben, aminek homlokzata a parasztbarokk jegyeit viseli magán. Később kereskedelmi és üzleti célokra hasznosították az épületet, amit 1984-ben az akkorI tulajdonos (Szeged Tourist Vállalat) felújíttatott. Ma a Széchenyi Programiroda hódmezővásárhelyi irodája található benne. Források: • •

1890-ben - az északi és déli védfal helyén -

43

Oszk.hu: Ó-templom Sulinet.hu: Három folyó mentén. Csongrád megye milleneumi albuma


SZENT ISTVÁN-TEMPLOM (1918-1939)

44


SZENT ISTVÁN-TEMPLOM (2013 ÉS 2018)

45


46


Hódmezővásárhely második katolikus templomának anyagi fedezetét a Lukács testvérek által felajánlott 300 kataszteri holdnyi földbirtok biztosította. A templom 1937. augusztus 20-ára elkészült (tervező: Fábián Gáspár budapesti építész; kivitelező: Szabó Sándor helyi építészvállalkozó), de felszentelésére csak - berendezése, felszerelése után - 1938-ban került sor. A háromhajós templom ókeresztény, bazilika stílusban készült. Teljes hossza 60 m, szélessége 20 m, a főhajó magassága 15 m, a homlokzat mellett jobb oldalon álló torony 45 m magas.

2007-ben a jezsuita rend átadta a Szent István Király Plébánia vezetését a Szeged-Csanádi Egyházmegyének. 2013. november 18-án - az épület felújítása után - költöztek be a Domonkos rendi nővérek a régi jezsuita rendházba. Források: • • •

A templomhoz egyszerű plébániaépület tartozik, melyet 1950-ig a jezsuita rend használt. A rend 1950-es feloszlatása után csak 1989-ben térhettek vissza a jezsuiták, hogy ismét birtokba vegyék a plébániát.

47

Oszk.hu: Szt. István-plébániatemplom Oszk.hu: Szent István-templom belseje Gyulatelevízió.hu: A hódmezővásárhelyi Szent István-templom építése a Szentkirály oltalmában Hódmezővásárhelyi plébániák: Szent István Király Plébánia története


REFORMÁTUS ÚJTEMPLOM (1918-1939)

A templom építését 1792-ben kezdték meg (alapkövét Szőnyi Benjámin tette le). Már teljes elkészülte előtt (1796-ban) használatba vették. A későbarokk stílusú épület felszentelésére 1799-ben került sor. Tervezői és kivitelezői: Fischer Boldizsár és fia, Ágoston kecskeméti építészek voltak. A 45 000 forintnyi építési költség kiegészítéseként a hívek jelentős önkéntes munkával és természetbeni adományokkal (fuvar, termény, állat) járultak hozzá a templom megvalósulásához. A templom belsejét 1897-ben felújították, mára azonban nagyon rossz műszaki állapotba került, életveszélyessé vált, felújítása

48

elkerülhetetlenné vált. Az istentiszteleteket ideiglenesen a gyülekezet más helyiségében tartják. Szőnyi Benjámin (1717-1794): református lelkész. Az oderafrankfurti, leydeni, utrechti egyetemeken végzett tanulmányok után 1745-ben kezdte meg lelkészi szolgálatát Hódmezővásárhelyen. Irodalmi munkássága is kiemelkedő. Források: • • •

Oszk.hu: Református új templom Sulinet.hu: Örökségtár - Hódmezővásárhely Wikipédia: Szőnyi Benjámin


REFORMÁTUS ÚJTEMPLOM (2013 ÉS 2018)

49


50


51


VÁROSHÁZA (1918-1939)

52


53


VÁROSHÁZA (2013 ÉS 2018)

54


1890. április 6-án döntöttek a városháza megépítéséről a közgyűlésben. A tervpályázat nyertese Ybl Lajos építész volt. 1892. március 14-én kezdődött meg az építkezés (kivitelező: Kovács Sándor, Kruzslicz Péter, ifj. Kovács János, Zvara János; munkafelügyelő: Janicsák József építész). 1893. augusztus 5-én elkészült az épület, a beköltözést október 15-én kezdék meg. A városháza ünnepélyes avatására 1894. január 18-án került sor. Az épület 123 m, szélessége 50 m, a torony magassága 57 m, a körjáró 37 m magasan van. A tanácsteremben hat nagy méretű egész alakos festmény található (Bercsényi Miklós, Kossuth Lajos, I. Ferenc József, Erzsébet királyné, Deák Ferenc, II. Rákóczi Ferenc). Az I. Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét ábrázoló képeket az ötvenes években eltávolítot-

ták (1991-ben kerültek vissza), és helyükre Szántó Kovács János, illetve Táncsics Mihály került. 1894. április 22-én történelmi esemény helyszíne volt a városháza: ekkor rohamozták meg az épületet a vásárhelyi polgárok Szántó Kovács János kiszabadítása érdekében, és itt volt a megmozdulás résztvevőinek bírósági tárgyalása is. A korabeli nagy helyiségeket 1945 után átalakították, kisebb irodákat hoztak létre belőlük. 1970-ben a torony (elektromos zárlat miatt), 1971-ben a tanácsterem és tetőzete (kéménytűz miatt) leégett. A felújítást 197275 között végezték el. Források: •

55

Oszk.hu: Városháza


56


57


KÖZPONTI SZÁLLODA (1918-1939)

58


JÁRÁSI HIVATAL (2013 ÉS 2018)

59


60


A vásárhelyi zsidóság a 19. sz. végén elhatározta, hogy saját hitközségi székházat építtet. Az ünnepélyes alapkőletételre 1893. május 4-én, az épület átadására 1894-ben került sor (tervező: Petrecz Pál építész). A épületben hitéleti helyiségek, vendéglátó és kereskedelmi egységek kaptak elhelyezést, amiért a köznyelvben központi szállodaként vagy zsidó kávéházként is nevezték. Az Izraelita Nőegylet szervezésében számos kulturális esemény helyszíne volt a harmincas években (előadást tartott itt József Attila költő, Hont Ferenc rendező, a Szegedi Szabadtéri Játékok elindítója, Ascher Oszkár színész, színházigazgató).

koncertet szerveztek az iskola művésztanárai, illetve országos hírű vendégművészek közreműködésével. A zeneiskola 1994-ben vette fel Péczely Attila nevét. Felújítás után (2017-ben) a Hódmezővásárhelyi Járás Agrár- és Vidékfejlesztési Főosztálya kezdte meg működését az épületben. Források: • • • • • •

A zsidóság deportálása (1944) után leventeotthon, majd 1945-től a MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség), 19572011 között pedig a zeneiskola működött benne. Nagytermében számos emlékezetes

61

Oszk.hu: Központi Szálloda Wikipédia: Ascher Oszkár Wikipédia: Hont Ferenc Wikipédia: József Attila Wikipédia: Péczely Attila Csmkh.hu: A vásárhelyi az első az országban


ÚJ VÁROSI STRANDFÜRDŐ (1918-1939)

62


TÖRÖK SÁNDOR STRANDFÜRDŐ (2013 ÉS 2018)

63


64


Hódmezővásárhely város 1929-ben a svéd Speyer bankház kölcsönéből strandfürdőt (kétszer 50 m-es medence, 600 kabin, kétszintes vendéglő, pénztár és személyzeti pavilon) építtetett a város központjában, a Népkert nyugati részén (tervező: Reich Endre városi főmérnök; kivitelező: Kruzslicz Károly). A megnyitóra 1930. június 26-27-én került sor.

ket, és megépült a fedett uszoda. 2014-ben fedett élményrészleg, valamint gyermek élménymedencék készültek.

1955-ben termálvizessé alakították a fürdőt (a 2200 m mélyről jövő gyógyvíz 76 °C hőmérsékletű), egyúttal új medencéket építettek („nyugdíjas” és tanmedence, illetve pancsoló). A nyugati részen lelátót, s alatta öltözőket, kiszolgáló helyiségeket emeltek. 1956-ban Medgyessy Ferenc Haját fonó nő (Debreceni Vénusz), 1962-ben Ferenczy Béni Vízbelépő c. szobrát állították fel a strand területén.

2009-ben a strandfürdő Török Sándor tanár, úszó- és vízilabdaedző, az uszoda Gyarmati Dezső olimpai bajnok vízilabdázó nevét vette fel.

2002-03-ban felújították a kültéri medencé-

2016-ban itt rendezték a 43. Arena Junior Európa-bajnokságot. Erre az alkalomra épült egy 33 m-es bemelegítő medence, megújult a fedett medence és lelátója, a régi öltözők helyén új, modern edzőterem készült.

Források: • • •

65

Oszk.hu: Új városi strandfürdő Oszk.hu: Városi strandfürdő Hódfürdő.hu: Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda Hódfürdő.hu: 88 éves a Vásárhelyi Fürdő


BETHLEN GÁBOR REF. GIMNÁZIUM (1918-1939)

66


BETHLEN GÁBOR REF. GIMNÁZIUM (2013 ÉS 2018)

67


68


A hódmezővásárhelyi református iskola már a 16. században működött a Debreceni Református Kollégium partikulájaként. Az iskola törvényeit 1723-ban vetették papírra, azóta - dokumentáltan - folyamatosan működik. 1854-ban algimnázium, 1873-ban főgimnáziumi rangot kapott. Bethlen Gábor (1580-1629) erdélyi fejedelem nevét 1930ban vette fel. 1948-ban államosították, 1994től ismét egyházi iskola. 1820-ban a kezdeti vályogépületet helyére épült a mai Kossuth tér sarkán a később Ógimnáziumnak nevezett egyemeletes épület. A 19. sz. végére már ez is szűkösnek bizonyult a 8 osztályos főgimnázium elhelyezésére. A mai gimnázium épületét 1896-ban adták át (tervező: Sándy Gyula budapesti építész), amit azóta többször bővítettek. A 76 m hosszú épület párhuzamosan fut az árvízvédelmi kőfal déli szárnyával. A főbejá-

rat sokszögletű aulába vezet, ahol Bethlen Gábor bronzszobra (Pátzay Pál alkotása) mellett a I. és II. világháborúban hősi halált halt diákok, illetve egykori híres igazgatók neve található a márványtáblákon. A folyosókon és az udvaron további idézetek, emléktáblák, szobrok, sírkövek emlékeztetnek a gimnázium múltjára, híres tanáraira, diákjaira. A gimnázium tanára volt 1945-1948 között a híres magyar író, Németh László (19011975), akinek több művét ihlette Hódmezővásárhely (Égető Eszter, Harc a Jólét ellen). Források: • • • •

69

Oszk.hu: Ev. ref. Főgimnázium Oszk.hu: Ev. ref. főgimnázium Sulinet.hu: Ógimnázium Wikipédia: Bethlen Gábor Református Gimnázium


BANDULA KERESKEDÉS (1918-1939)

A mai vendéglő helyén, a szentesi út mentén már 1770-ben állt a Vörös ökör nevű kocsma, ami később a város tulajdonába került, és gyógyszertárként működött 1913-ig, amikor lebontották. Helyére Bandula Sándor helyi vállalkozó (1882-1958) építtetett vendéglőt, amit 16 évig működtetett. Ezután ifj, Balogh Sándor bérelte 1937-ig. Ekkor ismét Bandula Sándor kezelésébe került az épület. A vendéglő mellett vas- és fűszerkereskedést nyitott, amit 1947-ig üzemeltetett, amikor a kommunisták kuláknak nyilvánították. Először a kocsmát, majd 1951-ben a kereskedést is elvették tőle. Az államosított népbolt később a kiskereskedők tanboltja lett. Bandula Sándort a Makói út egyik kocsmájába helyezték, ahol egészen haláláig dolgozott. Bandula Sándornak 10 unokája, 15 déduno-

70

kája, 22 ükunokája született. A rendszerváltás után a család visszavásárolta az üzletet. Ifj. Bandula Sándortól (unoka) később Bónus István bérelte, majd megvásárolta (1996) az üzletet, de a nevet megtartotta. A többször átalakított, bővített épület ma kisvendéglőként működik.

Források: • • •

Oszk.hu: Belváros - Szentesi utca Délmagyar.hu: Száz év után is Bandula Bandula.hu: Bandula Kisvendéglő - Borsoroló - Kis Bandula Faloda


BANDULA KISVENDÉGLŐ (2018)

71


ERZSÉBET KÖZKÓRHÁZ (1918-1939)

Hódmezővásárhelyen az első kórház 1859ben nyílt meg. A jelenlegi kórház legrégebbi épülete (Erzsébet Szemkórház) 1898-ban készült el Imre József (1851-1933) kezdeményezésére (tervező: Sándy Gyula). Névadója Erzsébet királyné (1837-1898), I. Ferenc József király felesége, akit ebben az évben ölt meg Genfben egy olasz anarchista merénylő. A városi kórház többi épülete 1905 és 1911 között épült fel Hübner Jenő (1863-1929) tervei alapján (9 pavilonból álló 225 ágyas épületegyüttes volt). 1929-ben a bővítések, rekonstrukciók és új épületek felhúzása révén 384 ágyasra bővült. A II. világháború végétől máig újabb és újabb fejlesztések révén bővült, illetve átalakult a kórház épületegyüttese (és ezáltal egészségügyi szolgáltatásainak köre). 2016-ban új, korszerű épülettömböt adtak át, melyben

72

járóbeteg szakrendelő, fizioterápiás egység, a bejáratnál a betegeket kiszolgáló gyógyszertár kezdte meg működését. Az alagsorban a patológia kapott helyet, és a szomszédos épület is komoly felújításon esett át. 2013-tól az Erzsébet Kórház a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi Tagintézményeként működik.

Források: • • •

Oszk.hu: Erzsébet közkórház Eötvös.hiszk.hu: Hódmezővásárhely története Csmekhm.hu: Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház rövid története


ERZSÉBET KÓRHÁZ (2018)

73


TRAM-TRAIN (2018)

74


A tram-train a szegedi nagyállomást a hódmezővásárhelyi nagyállomással összekötő tömegközlekedési eszköz, mely lakott területeken villamosként, nyílt területen vonatként közlekedik majd. A 90 utast szállító szerelvény a Rókusi pályudvarnál még 50 km/ óra sebességgel fog haladni, a nyílt pályán azonban eléri a 100 km/órát. A szerelvények napközben 30 percenként, csúcsidőben 20 percenként (de reggel 6:30 és 7:10 között 10 percenként) követik egymást. A menetidő a két város központja között 20 perc lesz.

Források: • • • •

Az építési munkálatok 2018 áprilisában kezdődtek, ezért a 2018-ban készült képeinken sok helyen útfelbontások, földmunkálatok láthatók. Az új pálya átadása 2020-ra várható, ami után a fenti képeken látható városkép várható az Andrássy úton vagy a Bethlen Gimnázium alatti téren.

75

Wikipédia: Szeged-Hódmezővásárhely tram-train Szegedma.hu: Ilyen lesz a tram-train Szeged és Hódmezővásárhely között Vásárhely24.com: Mutatjuk a Tram-Train vásárhelyi megállóit! Mav-thermit.hu: Tram-train rendszerek Európában és megvalósulása Szeged-Hódmezővásárhelyen


#BOEVMB

5ÈSLÈOZ QBMPUB

'FLFUF 4BT

3PUIFSNFSF )ØENF[ʩW VUDB ÏT "OESÈTTZ /ÏQCBOL ÞU FMFKF

#FMWÈSPT "OESÈTT

,PSTØT MÈOZ 7ÈSPTIÈ[B

&S[TÏCFU ,Ú[LØSIÈ[

»UFNQMPN

#FUIMFO (ÈCPS (JNOÈ[J

/ZÈSJ 4[ÓOLÚS

76

ÁK 7ÈSPTJ 4USBOEGàSEʩ


4[FOU *TUWÈO UFNQMPN

,Ú[QPOUJ 4[ÈMMPEB

ÁKUFNQMPN

ÈTÈSIFMZJ ,ÏU [ÈSEB

T TZ ÞU

JVN

77


A projekt nemzetközi áttekintést nyújt az európai történelem elmúlt száz évéről (1917-2017) – a kulturális, demográfiai, technológiai és pszichopolitikai változásokról Európában, valamint a demokratikus rendszer előnyeiről a totalitárius rendszerekkel összehasonlítva. Fotósorozatokkal, digitális oktatási anyagokkal nyomon követi, bemutatja a városi építészet átalakulását az elmúlt időszakban, a Közép- és Kelet-Európában élő polgárokat szembesíti a múlt és a jövő, az emberek és az épületek kölcsönhatásával mind helyi, mind egyetemes értelemben. Célkitűzések: • A városok egyedi és különleges hangulatának megragadása, felelevenítése digitális eszközökkel, a két világháború közötti régészeti és történelmi helyszínek,

78

műalkotások rekonstrukciója, a korabeli és a jelenlegi állapot összehasonlítása, bemutatása. Az 1917–1939 közötti időszak rég elveszett történelmi nyomainak (épületek és városok) virtuális bemutatása – összehasonlítva őket a jelenkori, 2017-es városi környezettel (különös tekintettel a múlt és a jelen tapintható együttélésére, egymásra hatására). A történelmi örökség tanulmányozásának ösztönzése, különös tekintettel a szociokulturális interakciókra és a városi környezet emberek életére gyakorolt hatására a múltban és napjainkban. Készségek és kompetenciák elsajátítása a tudásátadás és a közérdekű tevékenységek ösztönzése érdekében.


Tevékenységek: • Nyitóértekezlet. • A városi környezethez kapcsolódó anyagok, fotók, történelmi emlékek, műalkotások vizsgálata, elemzése az 1917–1939 közötti időszakra vonatkozóan. Az összegyűjtött dokumentumok feldolgozása, térképen való elhelyezése (a múlt és a jelen állapotainak bemutatása, összahasonlítása fényképek segítségével). • A projekt honlapjának létrehozása, közös virtuális termék megalkotása, mely térképre vetítve tartalmazza a feldolgozott történelmi, építészeti emlékeket (legalább 100 helyszín bemutatása). • Nemzeti és nemzetközi virtuális kiállítások létrehozása. • Nemzetközi értekezlet „Urban Recovery 17-17” címmel.

A projekt futamideje: 18 hónap (2017. november 1 – 2019. április 30.) Projektpartnerek: • International Development Alliance, Szófia (Bulgária) – Koordinátor • Asociatia Fluturele Visator, Nagyszentmiklós (Románia) • Fundacja Młodzi dla Europy, Będzin (Lengyelország) • Biedrība “Solis Tuvāk”, Ķekava (Lettország) • KOM 018 – Club for Youth Empowerment 018, Niš (Szerbia) • Youth Come On (Berlin, Németország) • Tudás Alapítvány, Hódmezővásárhely (Magyarország) Bővebb információ a projektről

79