Page 1

2010/11

Stáž www.staze.cz

www.staze.cz

největší přehled zahraničních programů

pro studenty VŠ největší přehled stáží v ČR, SR a zahraničí


Nové číslo úspěšné

novinky:

pr vní magazín

jen o čes ké h i s to r i i

v prodeji v každé dobré trafice


Stáže

PÁR SLOV ÚVODEM...

VÁŽENÉ STUDENTKY, VÁŽENÍ STUDENTI,

TIRÁŽ:

v rukou držíte nové vydání personálního katalogu Stáže pro akademický rok 2010/11. Na následujících stranách najdete užitečné rady týkající se informací o významu stáží a studijních pobytů v průběhu studia, stručný úvod základními pojmy a potřebnými dokumenty. Dále Vám představíme nejrůznější stipendijní programy, které Vám umožňují vycestovat za hranice na studijní, výzkumný či pracovní pobyt. Hlavně Vám však představíme firmy, které mají zájem o studenty a nabízejí jim možnosti získat již při studiu zkušenosti z praxe v podobě stáže, trainee programu či spolupráce na diplomové práci. Hlavní změnou a novinkou oproti minulému roku je zbrusu nový web www.staze.cz, kde najdete on-line verzi katalogu, řadu dalších zajímavých článků, které se do katalogu už prostě nevešly, a zejména aktuální informace od firem i organizací, které Vám – studentům – mají co nabídnout v průběhu celého roku. Abyste byli stále v obraze a nic Vám neuniklo, staňte se fanoušky naší stránky na facebooku. Získáte tak pravidelný přísun novinek a zajímavostí ze světa stáží i široké nabídky zahraničních pobytů a nic Vám neunikne.

Hodně štěstí a úspěchů nejen při studiu Vám za celý tým projektu Stáže přeje Zbyněk Smetana vedoucí projektu ager

OBSAH ČLÁNKY PRAXE A STÁŽE 4 5 6 8

Praxe a stáže – mají opravdu význam Slovníček – co je co Životopis Motivační dopis

ZAHRANIČNÍ PROGRAMY 10 11 12 13 14 15 16–17 18 19 20

Přehled Stipendijních programů – tabulka DAAD – za studium do Německa Aktion AIESEC CEEPUS BEST Erasmus a Leonardo da Vinci Freemovers Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska Fulbrightova komise – stáže v USA

3

KATALOG STÁŽE 2010/11 www.staze.cz VYDAVATEL: Tribun EU Gorkého 41 602 00 Brno Tel./Fax: +420 543 210 089 e-mail: staze@tribun.cz www.tribun.cz OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Marcela Čmiková, Petra Dočkalová, Zbyněk Smetana a Jana Svobodová REDAKCE: Ludvík Dodávka a Zbyněk Smetana GRAFIKA: DTP Tribun NÁKLAD: 40 000 ks Katalog je neprodejný a je určený k distribuci zejména na akademické půdě v ČR a SR zdarma.

FIREMNÍ PREZENTACE 21 24 26

Guest Scholarschips – studijní pobyt ve Švédsku IASTE ČR – zahraniční praxe pro studenty technických oborů Stáže ve společenskovědních oborech

JAZYKY & DOVEDNOSTI 27 28 29

Jazykové skúšky Stupně jazykových znalostí Soft Skills

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ 30 31

Freemover na Karl de GroteHogeschool v Belgii Visegraad Summer School

7

Alcan Děčín Extrusions s.r.o.

9

Bosch Diesel s.r.o.

11

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

13

EKOL, spol. s r.o.

15

EPCOS s.r.o.

17

Kofola

19

Metrostav a.s.

21

Natek

22–23

ON Semiconductor

25

ZVVZ GROUP a.s.


Stáže

Praxe a stáže

Na první pohled se práce při studiu zdá být náročná. Půl dne sedíte na přednáškách a druhou půlku dne pracujete. Je to jen ustavičné honění se za něčím. Jde tomu však dát určitý přesný směr, který pak budete držet i po skončení studia. Navíc každá zkušenost z praxe Vám pomůže udělat Váš životopis zajímavější a při hledání práce Vám poskytne výhodu před ostatními. Řada firem vychází v tomto ohledu mladým studentům či absolventům vstříc. Jako o studenty se o vás firmy mají snahu starat, vědí, že si vychovávají zaměstnance doslova od kolébky. To je pro ně nesmírnou výhodou. „Jako firma se snažíme vyjít studentům maximálně vstříc, připravujeme pro ně každý rok programy, které jim mají v budoucnu, a v podstatě i nyní, velmi pomoci,“ uvedl obchodní ředitel Ing. Martin Bukovský MBA. „Organizujeme Trainee programy, ve kterých se snažíme maximálně rozvést a ukázat schopnosti studenta, přesněji řečeno uchazeče. Programy mají délky zpravidla tří až dvanáct měsíců, vše je však individuální. U naší firmy je běžnou praxí, že bereme na takového programy i studenty ze zahraničních škol, velmi se nám to v minulosti osvědčilo. Obdobná situace je s českými studenty. I ti mohou v rámci naší globální sítě přesídlit do pobočky v jiné zemi,“ dodává Bukovský. Hlavně se nesmíte bát překážek. Kdo neriskuje, nic nezíská, to zde platí naprosto bez výjimky. „Vždy zadáme uchazeči pracovní úkol, takový, který firma skutečně v budoucnu použije. Nejedná se o přehnaně náročnou práci, která by byla nad jeho možnosti, ale chceme zároveň zjistit, zda si s tím dokáže poradit. Nezáleží na oboru, ze kterého student přišel, věříme, že zdokonalit a zjistit, že je na něco dobrý, jde i mimo studijní obor. Pokud v tomto úkolu uspěje, přijímáme ho zpravidla jako běžného zaměstnance firmy,“ zdůrazňuje Bukovský. Není to tedy práce zbytečná, naopak se v klidu naučíte, co a jak a nemusíte pak být při skutečném nástupu do práce vynervovaní. Jak je to s financemi? Mnoho dnešních studentů pracovat musí a to nejen z důvodu svého profesního růstu. „Trainee program je samozřejmě u nás v České republice placený, bohužel čeští studenti ještě nepřišli na výhody stáží zadarmo, jako je tomu běžně v zahraničí. Naše firma navíc poskytuje účastníkům ubytování a stravné, pokud jsou z jiné země nebo by mu-

PRAXE A STÁŽE 4 MAJÍ OPRAVDU VÝZNAM?

seli dlouho dojíždět,“ říká Bukovský. V zahraničí za stáž peníze většinou nedostanete, spíše určitý příspěvek, který neslouží jako plat, pouze vám pomůže pokrýt náklady. Zbytek si musíte hradit sami. Přesto, pokud do životopisu uvedete zahraničního zaměstnavatele, vaše šance jsou trochu jinde. A o to jde, mluvíme zde o vaší budoucnosti. Určitě si říkáte, že tohle všechno víte a je to pěkné, ale co prakticky? „Nebudu vám tvrdit, že si studenty hledáme sami, taková praxe opravdu není. Nejde obvolávat vysoké školy, zda o někom šikovném neví. Uchazeč musí sledovat internetové stránky firem, tiskoviny či jiné médium, zda podobné programy firma vypisuje a pak se jednoduše přihlásit. Poptávka je stále v ČR velká, proto kdo projeví zájem, bývá dříve či později přijat. Nemůžeme samozřejmě vyhovět všem, ale snažíme se. Za toto odpovídá naše personální oddělení. Každou žádost prozkoumá a zhodnotí, zda by právě onen uchazeč měl pro naši firmu význam. Po osobním kontaktu je situace jasnější a ty nadějné bereme,“ zdůrazňuje Bukovský. Pohovorů vás v životě čeká mnoho a při těchto úvodních zas nemáte tolik co ztratit. Nemusíte však jít na firmy přímo. Na internetu existují odkazy na agentury, které tyto pracovní programy sdružují. Jedná se také o stáže v zahraničí. To bývá náročnější skloubit se školou. Student musí zažádat na své škole o možnost uznání praxe do svého studijního plánu. Není pak problém školu přerušit a po stáži se do ní zase normálně vrátit a školu dokončit.

Pro takovou stáž je nutné znát cizí jazyk. Nejběžnější je angličtina, dále němčina. Jsou země, kde je komunikačním jazykem i francouzština nebo španělština, ale rozhodně nepatří k těm nejčastějším. Ani této podmínky se nemusíte bát, jste na začátku prověřeni ve znalostech pohovorem. Pokud neuspějete, nic se neděje. Začnete se zdokonalovat v jazyce tady u nás a po roce můžete zkusit vyjet znova. Je to mnohem lepší, než zjistit na místě, že se nedomluvíte. Mnoho studentů, kteří podobnou stáž již absolvovali, mluví o nezapomenutelné zkušenosti. A mnoho globálních firem na takovou zkušenost velmi dá. Je tedy na vás co využít. Pokud jste si jisti, že je obor firmy pro vás ten pravý, napište průvodní dopis, přidejte životopis a informace o svém studiu a začněte svou kariéru budovat v klidu už nyní. Pokud chcete zažít něco nového, poznat nové země, možná zkusit jinou práci, která má opravdu smysl, hledejte například na internetu v agenturách pro organizování zahraničních stáží. Zde se opět přihlaste a ukažte, že vy jste přesně ti, kdo na to mají. Zvětšíte svou profesní cenu, váš jazyk i nadšení dostane nový rozměr. „Dnes spousta mladých lidí studuje vysokou školu z povinnosti, nebo s jistotou, že jim zajistí titul budoucnost, ale bez vlastní snahy nemají nic. Aktivitě se opravdu meze nekladou. Proto seberte odvahu a ukažte nám, že na to také máte,“ končí rozhovor Martin Bukovský. I já souhlasím. Už brouzdáte po internetu nebo v časopise? Ne? Tak honem do toho!


SLOVNÍČEK - CO JE CO Víte, co se skrývá pod slovy internship, trainee program či shadowing program? Každý je jistě mnohokrát slyšel, ale jejich přesný význam nám někdy zůstává nejasný. V následujícím článku si proto význam těchto pojmů objasníme. ODBORNÁ STÁŽ PRO STUDENTY — INTERNSHIP Internship, neboli odborná stáž je odborná praxe ve firmách určená většinou pro studenty 4. a 5. ročníků VŠ nebo jejich absolventy. Vypisují ji firmy a studenti se o ní dozví na veletrhu pracovních příležitostí, kde se firmy prezentují, internetu nebo s pomocí katalogu Stáže. Jedná se o konkrétní projekt s pevným tématem, které student zpracovává pod odborným vedením zaměstnance firmy. Projekt je časově ohraničen, rozfázován a pravidelně kontrolován. Odborná studentská stáž bývá zpravidla 2 až 6 měsíců dlouhá. Po legislativní stránce jde o smluvní vztah na bázi dohody o provedení práce. Může a nemusí být placená – záleží jen na firmě. Je-li finančně ohodnocena, potom většinou ve výši minimální hodinové mzdy. Stážista může částečně pracovat doma. Každodenní účast ve firmě není nutná a záleží na vzájemné dohodě s vypisovatelem projektu. Stážista na požádání na závěr obdrží potvrzení a posudek. Stává se, že z projektu zpracovávaného na stáži vyplyne téma diplomové práce (ale není to pravidlem). V tom případě si musí stážista u vedení firmy zajistit písemný souhlas se zveřejněním interních informací společnosti. Zpracování projektu může být podmíněno mlčenlivostí o informacích nabytých během stáže.

covní služební cestě. Zaměstnanec získává znalosti v sesterské organizaci či pobočce, které potom aplikuje v rámci mateřské firmy, která jej na stáž vyslala. TRAINEE PROGRAM Narozdíl od stáže je založen na vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, čili se podepisuje klasická pracovní smlouva. Zaměstnanec = trainee je přijat na tzv. trainee program. Oproti odborné stáži se nejedná o konkrétní pracovní pozici či projekt. Zaměstnanec je přijat do konkrétního oddělení na základě dosaženého vzdělání, zkušeností a dovedností. Předpokládá se, že až projde „kolečkem“ po oddělení, bude mu nabídnuta nějaká vyšší (většinou manažerská) pozice. Nabízí se hlavně čerstvým absolventům univerzit. Zásadní výhoda pro firmu je, že si vybere talentovaného vysokoškolsky vzdělaného člověka, který zatím nemá vžity výrazné pracovní návyky a může si jej formovat dle svých potřeb. Navíc přinese nový pohled nezatížený pracovní kulturou z předchozího zaměstnání. Trainee pozici vypisuje zaměstnavatel jako volné pracovní místo. Najít ji můžete nejsnáze na webových stránkách společnosti nebo pomocí personální agentury. POMOC S BAKALÁŘSKOU NEBO DIPLOMOVOU PRACÍ Student si zvolí téma a následně kontaktuje firmy, které se touto problematikou zabývají. Někdy firmy nemusí souhlasit, protože se tak zveřejní jejich know-how konkurenci. Občas podnik podmíní svůj souhlas upravením tématu tak, aby z něj firma měla užitek. Většinou je práce neplacená.Výhodou pro studenta je, že získá cenné informace a již zmiňovaný know-how. Přínosem je i fakt, že oponentem diplomové práce potom bývá někdo z firmy. Ten zná prostředí podniku a procesy ve firmě a diplomová práce je ověřena praxí. Oponent se většinou snaží studentovi pomoci, a proto mívá minimální množství výhrad. Někdy může diplomová práce také vyplynout z projektu, který se zpracovával na stáži. „JÍT NA PRAXI“ Netýká se jen vysokoškoláků, ale i středoškoláků. Někdy je požadavek kladen na studenty školou – např. kdy během prázdnin musí získat praxi v svém studijním oboru. Škola ji ale často nijak nezprostředkuje. Některé školy spolupracují přímo s podni-

ky a ty umožňují určitému počtu jejich studentů praxi získat. Je to výhodné pro obě strany – škola má ověření, že teorii, kterou učí, lze použít v praxi,a podniky mají představu o absolventech, které školy produkují a snáze získají nové talenty. Studentům se spojí teoretické znalosti s praxí k úplnému obrazu skutečnosti. Praxi firma zpravidla nevypisuje a většinou není finančně ohodnocena. Někteří studenti sami cítí nezávisle na požadavcích školy potřebu získat praxi. Je to logické, protože drtivá většina inzerátů na volná pracovní místa obsahuje požadavek praxe. Určitou roli hraje i následný pozitivní finanční efekt. SHADOWING-STÍNOVÁNÍ MANAGERŮ Je určeno zejména pro studenty 4. a 5. ročníků. Jedná se o jeden ze způsobů, jakým firmy vyhledávají nové talenty. V ČR zatím není rozšířeno tak, jako u zahraničních firem, ale jeho obliba stále roste. Funguje na následujícím principu: student doprovází manažera celý den na všech jeho aktivitách a jednáních. Většinou do akce nezasahuje, pouze pozoruje. Potom proběhne diskuze mezi čtyřma očima, kdy manažer objasňuje svoje kroky a odůvodňuje konkrétní rozhodnutí. Jde o výbornou šanci porovnat teoretické poznatky s praxí na vysoké úrovni.

Praxe a stáže

ODBORNÁ STÁŽ PRO ZAMĚSTNANCE Existují tři základní typy: služební studijní cesta do zahraničí i v rámci ČR, krátkodobé vyslání firmou (short term assignment) a dlouhodobé vyslání firmou (long term assignment), kdy firma vyšle svého zaměstnance na různě dlouhou dobu na odbornou stáž většinou do své sesterské organizace. Obvykle se tak děje v rámci nadnárodního koncernu. Služební cesta nebývá delší než pár týdnů. Délka short term při běžném assignmentu nepřekračuje jeden rok. Long term assigment trvá déle. Firma zaměstnanci hradí pobyt a diety jako při pra-

5


Stáže

VZOR ŽIVOTOPISU

6

Schopnosti, znalosti a dovednosti český jazyk

Mateřský jazyk Další jazykové znalosti Sebehodnocení

Curriculum Vitae, neboli CV jako první rozhoduje o úspěchu uchazeče o zaměstnání. Zpravidla obsahuje čtyři základní části: úvodní informace o uchazeči, pracovní zkušenosti, vzdělání a ostatní údaje.

středně pokročilý

B2

středně pokročilý

B1

mírně pokročilý

B1

mírně pokročilý

Angličtina

B2

mírně pokročilý

B1

mírně pokročilý

B1

mírně pokročilý

B1

A2

mírně pokročilý

B1

mírně pokročilý

Němčina

(*) Společný

Sociální schopnosti a dovednosti

Organizační schopnosti a dovednosti Technické znalosti a dovednosti

Další schopnosti, znalosti a dovednosti Řidičský průkaz

Doplňující informace

evropský referenční rámec pro jazyky

na hotelové recepci, příjemné vystupování, dobré komunikační schopnosti získané při praxi se v multikulturním prostředí získaná při práci schopnost týmové práce, dobrá schopnost adaptovat v zahraničí í zájezdů, logistika v současném dobré organizační schopnosti (plánování a organizován zaměstnání) směnárenská praxe

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project), velmi dobré uživatelské dovednosti v prostředí s účetními (MRP), směnárenskými (Apis) a v internetovém vyhledávání, schopnost práce rezervačními (Galileo) programy Microsoft 2004 - Kurz internetového uživatele – fa hra na kytaru (3 roky studia na Základní umělecké

škole, Vysoké Mýto), v současnosti jako záliba

Vysoké Mýto, v současnosti jako hobby rekreační v letech 1988 – 1999 člen fotbalového týmu SK (vedoucí na letních sportovních táborech) fotbal a florbal, práce s dětmi a trénování fotbalu skupina B rodinný stav - svobodný

Přílohy

certifikát Kurzu internetového uživatele

otopis

Osobní údaje

Dušan Špáta

republika Mýto, Česká 797 112 233 566 01 Vysoké Mobil: (+420) Na Hrázi 19, 692 429 465 (+420) cz am. @sezn Dusan.Spata

ení Jméno / Příjm Adresa Telefon E-mail

česká

Národnost

Pohlaví

/ zaměstnání Požadované Profese Pracovní zku

cedefop.eu.int/ Více informací o Europass: http://europass. © Evropská společenství, 2003

muž

manažer ces

šenosti Období

pozice Vykonávaná ovědnost í náplň a odp Hlavní pracovn avatele ěstn zam sa Jméno a adre či odvětví Obor činnosti Období

tovního ruchu

ud 1.7.2004 – dos destinace) ře (evropské r tovní kancelá junior manage í zájezdů ces a organizován administrace ice dub Par ní 273, 530 12 CK Léto, Hor cestovní ruch 21.9.2003 dnost za 19.6.2003 – parku, odpově h v zábavním nt níků na atrakcíc tourist assista nosti návštěv kontrola bezpeč ramu í odbavován a ho prog tické turis oz plynulý prov ntic City, USA k Centre, Atla Student Wor

pozice Vykonávaná ovědnost í náplň a odp Hlavní pracovn tele sa zaměstnava Jméno a adre či odvětví Obor činnosti Období

cestovní ruch h týdně) 31.4.2003 (10 1.10.2001 –

pozice Vykonávaná ovědnost í náplň a odp Hlavní pracovn tele sa zaměstnava Jméno a adre či odvětví Obor činnosti

orná Vzdělání, odb

Strana 2 Europass - životopis

2 31. března 198

í Datum narozen

ční tický informa recepční základní turis tování hostů, ceň 3, 565 01 Cho rezervace a uby zné náměstí beránek, Vítě Hotel Modrý turismus hotelnictví a

příprava a školení

Období lifikace/titul Dosažená kva ednosti y/profesní dov mět před ní Hlav á organizace, kter Název a typ ravu í, odbornou příp lení poskytla vzdělán či ško o neb dní náro ív Úroveň vzdělán odní klasifikaci mezinár Strana 1 opis

Europass - život

nská činnost servis, směnáre

t, 12.6. 2003 managemen 21.9. 2000 – tovního ruchu, . ekonomika ces činnost, hotelnictví, anglický specialista / DiS tovního ruchu, Diplomovaný technika ces ní strategie, průvodcovská tovního ruchu, zeměpis ces nční řízení podniku, obchod nika tech ční ice tní a organiza účetnictví a fina 530 02 Pardub jazyk, výpoče arykova 579, jazyk, německý ího ruchu, Mas mentu a cestovn VOŠ manage la ško orná vyšší odb ISCED 5B http://europas o Europass: Více informací čenství, 2003 spole © Evropská

Písemný projev

Samostatný ústní projev

velmi pokročilý

Umělecké schopnosti a dovednosti

Praxe a stáže

Ústní interakce

Čtení

C1

Počítačové znalosti a dovednosti

Europass - živ

Psaný

Mluvený

Porozumění Poslech

Evropská úroveň (*)

s.cedefop.eu.in

t/


7

Zahraniční programy


Stáže

MOTIVAČNÍ DOPIS

8

Když se budete probírat záplavou nutných dokumentů, které musíte přiložit k přihlášce na stáž, narazíte na motivační dopis. Napsat jej není nic těžkého, ale nepodceňte ho. Mějte na paměti, že velmi často jsou kandidáti na stipendijní místa či stáže vybíráni právě na základě motivačního dopisu, a tak se počítá každý zajímavý údaj navíc. Při psaní motivačního dopisu byste měli dodržovat pravidla pro psaní úředního dopisu. Adresujte jej vybrané univerzitě nebo firmě, u které se o stáž ucházíte. Motivační dopis by přitom měl obsahovat i vaši adresu. Chybět by neměl ani titulek, tedy například „žádost o přijetí ke studijnímu pobytu“. Nezapomeňte na žádnou z běžných částí dopisu, jako jsou datum, oslovení, pozdrav nebo vlastnoruční podpis. Co se týče formy, dbejte na osobitost a zdvořilost. Snažte se, aby váš dopis byl přehledný a pokud možno i zajímavý. Raději se vyhněte souvětím a hlavně nic neříkajícím frázím. Velký pozor si dejte na gramatické chyby. Nejsnáze se jim vyhnete, když si necháte text zkontrolovat. Dopis by neměl být příliš dlouhý, ideální je jedna strana psaná na počítači. Pozornost věnujte též grafické úpravě dopisu. Nejvíce si dejte záležet na zdůvodnění, proč se chcete studijního pobytu či pracovní stáže zúčastnit a snažte se adresáte přesvědčit o tom, že právě vy jste tím nejvhodnějším kandidátem. V případě studijního pobytu zahrňte do motivačního dopisu nástin vašeho studijního plánu. Určitě nebude na škodu, když do textu šikovně začleníte nějaké informace o instituci, které je dopis adresován. Prokážete tím svůj zájem.

Praxe a stáže

AKCEPTAČNÍ DOPIS Budete ho potřebovat v případě, že se hlásíte na zahraniční studijní pobyt. Je to předběžný písemný souhlas univerzity (případně konkrétního pedagoga) a tím, že pokud získáte stipendium, můžete na dané škole studovat. Získáte ho tak, že sami oslovíte příslušnou univerzitu - konkrétní katedru, nejlépe přímo vybraného pedagoga, nebo můžete komunikovat se zahraničním oddělením. Je jen na vás, jakou cestu si zvolíte. Důležité je, abyste se představili, uvedli své stu-

dijní výsledky a napsali jaký program a v jakém období chcete studovat. Nezapomeňte uvést, že se ucházíte o stipendium na základě bilaterální dohody. Napište také termín, do kterého potřebujete akceptační dopis získat. Pokud si chcete získání akceptačního dopisu trochu pojistit, připojte doporučení od některého z vašich „domácích“ pedagogů. Samotný akceptační dopis, který vám přijde ze zahraniční univerzity, by měl obsahovat kromě názvu studijního programu, do kterého se hlásíte, také kontaktní adresu a pracovní postavení vystavovatele dopisu a termín, ve kterém máte v zahraniční působit. Pokud se chcete na stáži věnovat výzkumu, měl by být v akceptačním dopise vysloven souhlas s vaším odborným programem. Kdyby byl komunikační jazyk jiný, než je jazyk zvolené země, měl by být i tento fakt v dopise výslovně odsouhlasen. DOPORUČUJÍCÍ DOPIS Dalším z potřebných dopisů, který si budete muset při přihlašování na stáž zajistit, je doporučující dopis. Píší ho vaši vysokoškolští pedagogové a má proto velkou váhu. Jeho charakter je hodnotící, autoři by

měli uvést vaše předpoklady pro zahraniční pobyt, jaký máte přístup ke studiu a také schopnost zužitkovat poznatky z pobytu pro vaši další práci. Mohou zmínit také vaši schopnost komunikovat v cizím jazyce. I tento dopis hraje při výběrovém řízení velký význam, proto vám moc nepomůže, pokud bude pouze formální. Pedagoga, který vám ho má napsat, kontaktujte s velkým předstihem. Pokud chcete v zahraničí pracovat na diplomové práci, měl by psát váš doporučující dopis vedoucí diplomky. Studujete-li v doktorském programu, pak požádejte o napsání doporučujícího dopisu svého školitele. Autor dopisu musí uvést svoji kontaktní adresu a pracovní postavení. Dopis by měl být napsán na hlavičkové papíře příslušného pracoviště. Pokud pedagog, kterého žádáte o napsaní doporučujícího dopisu, neovládá potřebný cizí jazyk, ve kterém musí být dopis napsán, požádejte ho, aby zajistil překlad (náklady budete pochopitelně hradit vy). Může se stát, že vámi oslovený pedagog nebude mít čas. Pokud vám nabídne, ať si napíšete dopis sami a on ho jen podepíše, potom raději zajděte za někým jiným.


různé

studijní

studijní

studijní

studijní

pracovní

pracovní

studijní

FREEMOVERS

FULBRIGHTOVA KOMISE

GUEST SCHOLARSHIPS

HERBERT QUANDT

IAESTE

LEONARDO DA VINCI

SMLOUVY MŠMT

studijní/pracovní

studijní

DAAD

studijní/pracovní

studijní

CEEPUS

ERASMUS

studijní/pracovní

BEST

FM EHP/Norska

různé

studijní

AKTION

různé

různé

technické

technické

různé

různé

různé

různé

různé

technické

vše kromě umění

ekonomické, technické

pracovní

AIESEC

OBORY

PRACOVNÍ/STUDIJNÍ

PROGRAM

2. ročníky +

od 18 let

od 18 let

2. ročníky + (do 35 let)

4. ročníky +

4. ročníky +

2. ročníky +

od 15 let

2. ročníky +

3. ročníky +

2. semestr +

2. ročníky +

3. ročníky +

2. ročníky +

KRITÉRIA

svět

EU

svět

TU Dresden, Německo

Švédsko

USA

EU

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

EU

Německo

střední a jihovýchodní Evropa

Evropa

Rakousko

svět

ZEMĚ

10 měsíců

3 – 52 týdnů

6 – 12 týdnů

9 – 12 měsíců

9 měsíců, max. 3 roky

1 rok

1 – 2 semestry

3 – 12 měsíců

1 semestr +

3 – 10 měsíců

1 – 2 týdny

1 – 5 měsíců

6 – 78 týdnů

DÉLKA POBYTU

PŘEHLED STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ

Zahraniční programy

různé

různé

různé

30. listopadu

1. září/různé

15. listopadu

různé

15. listopadu

31. října, 15. června

různé

31. října 15. března

různé

TERMÍNY

www.dzs.cz

www.naep.cz

www.iaeste.cz

tu-dresden.de www.altana-alumni.de

www.studyinsweden.se

www.fulbright.cz

www.dzs.cz

www.naep.cz www. studyinnorway.no

www.naep.cz

www.daad.cz www. daad.de

www.ceepus.info

www.best.eu.org

www.dzs.cz

www.aisec.cz

WWW

Stáže 10


11 Pokud chcete vycestovat na studijní pobyt do Německa, určitě zvažte nabídku Německé akademické výměnné služby (DAAD). Studium v Německu si totiž můžete buď financovat sami nebo, pokud uspějete u komise se svou žádostí, také stipendiem od DAAD. Dobrou radou pro začátek při plánování pobytu v Německu je rozmyslet si, jestli chci v Německu studovat (možné je studium od 1 semestru po celé studium vysoké školy), zdokonalit si němčinu v jazykovém kurzu nebo absolvovat nějaké praktikum. Druhým krokem může být vyhledání vysoké školy a města, kde budete chtít studovat. Nabídka je v Německu opravdu velmi pestrá, studium nabízí asi 410 vysokých škol po celém Německu. S výběrem vám pomůže web www.study-in. de.

INFORMAČNÍ CENTRUM DAAD DAAD má v Praze své Informační centrum, které sídlí v budově Goethe-Institutu na Masarykově nábřeží na Praze 1. Jeho zaměstnanci vám poradí se vším, co se týká studia v Německu. Můžete se na ně obracet jak v případě, že jedete do Německa „na vlastní pěst“, tak také pokud žádáte o stipendium DAAD.

STIPENDIA Pro krátkodobé studium v délce cca. 1-2 semestry je nejvhodnější využít programů Erasmus. O aktuální nabídce partnerských univerzit v Německu pro vaši katedru či fakultu vás může informovat Erasmus koordinátor na fakultě, kde studujete. Některé nadace nabízejí finanční podporu za účelem zdokonalení jazyka v několikatýdenních kurzech. DAAD například nabízí pro studenty od 2. ročníku vysokých škol stipendium umožňující účast na letním kurzu.

DAAD – za studiem do Německa Se stipendiem DAAD můžete ale vystudovat i dvouletý navazující magisterský program nebo vycestovat jako doktorand na partnerskou univerzitu za účelem výzkumu. V nabídce je také speciální stipendium pro studenty němčiny a germanistiky. Jestli chcete využít některé z nabídek stipendií DAAD, podívejte se na webové stránky Informačního centra DAAD (www. daad.cz), kde najdete podrobné informace jak žádost o stipendium podat. Žádosti je u většiny nabízených stipendijních programů konajících se v roce 2011-2012 třeba odeslat do 15. listopadu 2010 na adresu Akademické informační agentury (AIA) DZS MŠMT v Praze. Nabídku dalších stipendií od jiných nadací najdete pak na webu www.funding-guide.de. Zájemci o stipendium DAAD musí předložit jazykové osvědčení dokládající znalost němčiny – test onDaF nebo zkoušky DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, TestDaF, ÖSD, popřípadě doklad o složení německé či rakouské maturitní zkoušky. Pokud budete studovat v angličtině, potřebujete také prokázat znalost angličtiny – TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL/Certificates.

• informace o studiu v Německu • informace o výzkumu v Německu • stipendia DAAD v Německu • akademická spolupráce 15.11.2010 termín odevzdání žádostí KONTAKT: DAAD-Informační centrum Praha, Masarykovo nábř. 32, 110 00 Praha 1 www.daad.cz

KONTAKT

Více informací o tom, jak zorganizovat pobyt v Německu hledejte na webových stránkách pražského Informačního centra DAAD v češtině www.daad.cz nebo v jiných jazycích na stránkách německé centrály DAAD www.daad.de

www.daad.de


Stáže Aktion je bilaterální program mezi Českou republikou a Rakouskem, jehož cílovou skupinou jsou studenti, doktorandi a vědečtí pracovníci ve věku 20 až 35 let (až 60 let pro VŠ pedagogy). Program zahrnuje jak stipendia, tak letní školy. Byl založen už v roce 1997 jako společný projekt ministerstev školství obou zemí. Vedle individuální podpory v podobě stipendií na studijní a vědecké pobyty, případně letní školy, se program Aktion zaměřuje také na podporu projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí.

Zahraniční programy

PODMÍNKY Stipendium Aktion je určeno především pro přípravu závěrečné práce na VŠ nebo uskutečnění vědeckého výzkumu. Od stipendií jiných programů se liší tím, že uchazeči se mohou ucházet o stipendium na VŠ dle svých potřeb (VŠ nemusí být zapojena do žádné sítě spolupráce VŠ). Pobyty se udělují na 1 až 5 měsíců pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a 1 až 3 měsíce pro vědecký výzkum. V době podání žádosti musíte být nejméně ve třetím ročníku studia (kromě studentů uměleckých oborů, kteří o stipendium žádat nemohou). Žádost o udělení stipendia musíte dostatečně odborně zdůvodnit a vaší povinností je také doložit kontakt s rakouskou školou, na které máte zájem studovat. Podmínkou je i dostatečná znalost němčiny, příp. angličtiny. Výběrové řízení probíhá pouze na základě písemných podkladů, proto byste si měli dát záležet na tom, jak svoji žádost zdůvodníte. K 31.10.2010 se můžete ucházet o stipendium na letní semestr ak. roku 2010/2011. Pro stipendia na celý následující akademický rok 2011/2012 je určen termín k 15.3.2011. Informace k termínům najdete na stránkách www.dzs.cz. Výsledky výběrového řízení jsou vyvěšeny tamtéž. Programu se můžete účastnit pouze jednou v pregraduálním a jednou v postgraduálním studiu a pokud už v Rakousku studujete, nemůžete se o stipendium ucházet.

www.dzc.cz

AKTION 12 SPOLUPRÁCE S RAKOUSKEM aktion@dzc.cz

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT SPOLU S PŘIHLÁŠKOU Při podávání žádosti o stipendium musíte předložit především formulář žádosti o stipendium (on-line v rakouském systému AHPlus), který se vyplňuje německy/příp. anglicky Jeho důležitou součástí je podrobné zdůvodnění žádosti. Měli byste se vyjádřit k následujícím otázkám: Proč, co konkrétně a s jakým cílem chcete v Rakousku studovat či vědecky zpracovat? Jak a kde chcete váš studijní záměr uskutečnit? Které kroky plánujete k uskutečnění vašeho záměru? Dále musíte přiložit příslib přijetí rakouského vysokoškolského pedagoga, u něhož chcete studovat, doporučení od dvou různých učitelů z české vysoké školy psané německy či anglicky a výpis vašich dosavadních klasifikovaných studijních výsledků potvrzený studijním oddělením. Nepodaří-li se vám získat výpis v němčině, můžete ho nahradit českým, ovšem s německým/anglickým překladem. Pokud už máte dokončené například bakalářské studium, dodáváte také kopii diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce přeložené do němčiny/angličtiny. Pro evidenci navíc odevzdáváte česky vyplněný formulář nazvaný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia. Všechny potřebné formuláře mají své oficiální verze, které najdete na internetu.

KOMU DORUČUJETE PŘIHLÁŠKU Žádost (vytištěný online formulář) se všemi potřebnými dokumenty posíláte poštou v jednatelství Aktion, které je součástí Domu zahraničních služeb a sídlí v Praze 1, Na Poříčí 1035/4. Počítejte s tím, že rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia vám bude sděleno a nemůžete se proti němu odvolat. Konečné rozhodnutí o přijetí uchazeče navíc přísluší rakouské straně. VÝŠE STIPENDIA Stipendium činí v Rakousku 940 € na měsíc (1.040 € pro pedagogy) a je určeno na pokrytí veškerých nákladů. Jako stipendisté jste osvobozeni od platby školného. Rakouská výměnná služba (ÖAD) vám na požádání zajistí ubytování za 200 – 350 € měsíčně a také úrazové a zdravotní pojištění. Více informací hledejte na webových stránkách zahraničního oddělení vaší fakulty či univerzity nebo na webových stránkách Domu zahraničních služeb (http://www.dzs. cz/), kde najdete také potřebné formuláře. S dotazy se můžete obracet na jeho pracovníky na e-mailové adrese aktion@dzs.cz. Kompletní nabídku stipendií v němčině/anličtině najdete také na webových stránkách http://www.oead.ac.at.


AIESEC Pokud přemýšlíte o tom, že byste rádi získali odbornou praxi v zahraničí, ale nevíte, jak ji sehnat, pak nepřehlédněte studentskou organizaci AIESEC. Tato nepolitická a nezisková organizace sdružuje studenty i absolventy na více než 1 700 univerzitách ve 107 zemích světa. Původně byla orientována na ekonomii a obchod, nicméně dnes už je nabídka oborů širší. Hlavní aktivitou AIESEC je zprostředkování zahraničních odborných stáží v délce trvání od 2 měsíců až do 1,5 roku. Kromě toho umožňuje studentům zapojit se do práce v samotné organizaci. V České republice má AIESEC 9 poboček – v Praze (2 pobočky), Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Karviné, Plzni a ve Zlíně. Zahraniční stáže nabízí AIESEC pro studenty od 4. ročníků. Nicméně už prváci se můžou zapojit do práce v organizaci, která je vlastně také užitečnou praxí. Komunikují se zahraničními organizacemi, zdokonalují se v angličtině i v jiných jazycích a učí se pracovat v kolektivu. Minimální odpracovaná doba je přitom 5 hodin týdně, práce je dobrovolnická. MANAGEMENT TRAINEESHIP Zahraniční praxe pro studenty 4. a vyšších ročníků má 4 možné podoby. První z nich je Management Traineeship, tedy manažerská praxe. Ta je nejrozšířenější a trvá od 8 do 78 týdnů. Od svého zaměstnavatele dostáváte plat, který by vám měl pokrýt životní náklady. TECHNICAL TRAINEESHIP Pokud studujete technický obor, je pro vás vhodnější Technical Traineeship. Tato praxe je zaměřena především na informatiku – tvorbu webových stránek, vytváření a obsluhu sítí, správu databází, výrobu softwaru a podobně. Chcete-li odjet na takovou stáž, vymezte si 26–78 týdnů. Můžete počítat s platem, ze kterého zaplatíte nájem a jídlo.

www.aiesec.org

13

DEVELOPMENT TRAINEESHIP Development Traineeship se orientuje na rozvoj a je určen pro ty z vás, kteří se zajímáte o problémy třetího světa. Praxe proto probíhá především v neziskových organizacích či vládních programech v Latinské Americe a Asii, po dobu 8 až 78 týdnů. Hrazeno vám bývá většinou jen ubytování, někdy i strava, avšak cestovné si platíte sami. EDUCATIONAL TRAINEESHIP Educational Traineeship se zaměřuje na vzdělávání. Praxí je především výuka cizích jazyků na školách všech úrovní a ve firmách. Někdy jde také o šíření kulturního povědomí a porovnání odlišných vzdělávacích modelů nebo o výuku odborných předmětů. Podobně jako u předchozích programů je tato praxe naplánována na 8 až 78 týdnů a plat, který dostáváte, by vám měl stačit na pokrytí životních nákladů. PODMÍNKY PRAXE Prvním krokem je absolvování jazykových testů a Assessment centra. Pokud uspějete, musíte vyplnit formuláře, týkající se vaší dosavadní praxe, kvalifikace a také vašich požadavků na práci v zahraničí. V tento moment získáte přístup do samotné databáze volných míst. Z ní si sami vyberete a navážete kontakt s firmou, přičemž musíte projít akceptačním procesem. Zahraniční pobočka AIESEC vám pak v místě vaší stáže pomůže s hledáním ubytování a s vyřízením potřebných povolení, včetně víz. Navíc se na ni můžete obracet s jakýmkoli problémem. Můžete také očekávat, že bude sdružovat všechny stážisty v daném místě, pro které pořádá nejrůznější akce. Celý proces přihlašování začíná v únoru, kdy se zúčastníte informační schůzky. Následují již zmíněné jazykové testy a Assessment centrum, se kterými počítejte v březnu, rozhodnutí se dovídáte zanedlouho poté. Kdy a na jak dlouho odjedete pak záleží na vaší konkrétní stáži. Počítejte také s povinností zúčastnit se půldenního semináře, který se koná v březnu a seznámí vás s fungováním AIESEC, stejně jako dubnového dvoudenního semináře FEEL, který se týká už přímo vaší praxe. Počítejte s tím, že na vás je platba cestovného. Více informací hledejte na webových stránkách AIESEC (http://www.aiesec.org).

LOKALITA: Brno

O FIRMĚ: EKOL, spol. s r. o. je českou firmou

působící na českém i mezinárodním trhu v energetice. Zabývá se výrobou, rekonstrukcemi a opravami tepelných turbín a jejich ekologickým provozem. EKOL Energo s. r. o. je dceřiná společnost firmy EKOL, spol. s r. o. Je to výrobní závod, ve kterém jsou realizovány všechny výrobní a montážní operace. Závod se nalézá v bývalém areálu firmy Zetor v Líšni.

MOŽNOSTI DIPLOMOVÝCH PRACÍ V OBORECH:

- tepelné energetiky - optimalizace návrhu lopatkování rychloběžných PT - návrh spalovací komory s nízkými emisemi škodlivin ve výfukových plynech - použití parních turbín v provozech na spalování biomasy - projekt pro dodávku tepla, chladu a elektrické energie podle zadání zákazníka

PRACOVNÍ SPOLUPRÁCE: Stáže, praxe a brigády, zaměstnání jako konstruktér, projektant, projektant technolog, manažer zakázek, šéf montér.

KONTAKTY:

EKOL, spol. s r. o. Křenová 65, 602 00 Brno +420 543 531 674, +420 602 106 750 e-mail: jedonkova@ekolbrno.cz www.ekolbrno.cz


Stáže CEEPUS je zkratkou plného názvu tohoto programu – Central European Exchange Programme for University Studies. Do programu je kromě České republiky zapojeno 14 dalších zemí střední a jihovýchodní Evropy – Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko; spolupracuje též Priština-Kosovo. Od akademického roku 2011/12 program zahrne i Moldávii. Tento středoevropský výměnný univerzitní program je zaměřen na specifickou regionální spolupráci, jejímž cílem je vytvoření středoevropské univerzitní sítě.

Zahraniční programy

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ÚČAST? Zahraniční stáže se v rámci programu CEEPUS můžete zúčastnit, pokud máte ukončený druhý semestr studia, stejně tak jste-li studentem postgraduálního studia nebo vysokoškolský pedagog. Zapojit se můžete nejen pokud je vaše škola součástí programu, ale také individuálně, jako tzv. Freemover (pozor – nejedná se tytéž o Freemovers, kteří vyjíždí v rámci programu MŠMT). Freemovers programu CEEPUS jsou zvláštní kategorií tohoto programu – čerpají zbylé volné měsíce, které nevyužily projekty sítí. Tito žadatelé k obvyklé přihlášce přidávají Freemover Letter of Recommendation a Freemover Letter of Acceptance. Oba tyto dokumenty jsou snadno dostupné online. Podmínkou je občanství země sdružené v programu, případně tzv. equal status. To znamená, že pro zapojení do programu CEEPUS v ČR musíte mít povolení k dlouhodobému pobytu a studiovat na české vysoké škole. Stipendium nelze použít na výzkum, s výjimkou diplomové nebo doktorské práce. PROČ PRÁVĚ TENTO PROGRAM — TŘIKRÁT PLUS PRO CEEPUS • jednoduchá organizace online, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru; • uznávání studia je dáno v projektech sítí;

CEEPUS -

www.ceepus.info www.dzs.cz

PROGRAM VE STŘEDNÍ EVROPĚ

• společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů. Rozhodnete-li se využít program CEEPUS, začněte tím, že se poradíte s kontaktní osobou sítě CEEPUS na vaší univerzitě. Pokud vaše škola v této síti není, můžete se přihlásit jako výše zmíněný freemover, avšak ve výběrovém řízení nebudete mít přednost. Kontaktní osoba na každé z fakult v rámci sítě CEEPUS zodpovídá za ubytování a odborný program zahraničních studentů. Zařizuje také mobilitu studentů v rámci sítě a stará se o kontakt s koordinátory v české národní kanceláři. Pokud chcete v rámci programu CEEPUS vycestovat, musíte vyplnit přihlášku, a to do 15. června nebo 31.října, podle semestru, ve kterém chcete v zahraničí působit, případně jako freemover do 30. listopadu. Na webových stránkách www.ceepus.info se Vám při vyplňování přihlášky nabídne aktuální seznam univerzit využitelných v programu CEEPUS. V rámci programu CEEPUS můžete na zahraniční univerzitě studovat v anglickém, francouzském nebo německém jazyce. Škola, která studijní programy v cizích jazycích nenabízí, nemůže být součástí sítě CEEPUS. Výjimkou jsou v tomto ohledu sítě pracující s tématem jazyka hostitelské země. VÝŠE STIPENDIÍ Finance jsou řešeny tak, že každá země platí stipendium studentům, kteří přijíždě-

jí studovat na její univerzity. Povinností je zaplatit alespoň 100 stipendijních měsíců během jednoho akademického roku. Jeho výše se v jednotlivých zemích podle různých nákladů liší. Stipendium má pokrýt ubytování a stravu a jeho aktuální výši najdete na stránkách www.ceepus.info včetně dalších informací, např. o zdravotním pojištění v hostitelské zemi. S programem CEEPUS mohou na stáž vycestovat i postgraduální studenti a vysokoškolští pedagogové, kteří budou dotování vyšším stipendiem než „běžní“ studenti (až dvojnásobná částka). Studenty se snaží přilákat i nově přičleněné země, takže například v Černé Hoře získáte měsíční stipendium ve výši 100 €, přičemž však máte ubytování, jídlo, veřejnou dopravu i základní zdravotní pojištění zdarma. Stejné výhody nabízí Albánie, Makedonie a Srbsko, což jsou země vyhledávané zejména kvůli speciálním pramenům pro diplomové a disertační práce. KDE HLEDAT VÍCE INFORMACÍ? Informace najdete na webových stránkách www.ceepus.info a www.dzs.cz/ceepus. Na prvně zmíněné adrese získáte přesné informace o konkrétních programech v jednotlivých zemích na nejbližší akademický rok. Hlavní kancelář programu CEEPUS je ustavena ve Vídni a v každém ze členských států je národní kancelář. V České republice sídlí v Praze v ulici Na Poříčí 4, pověřenou osobou je Mgr.Kateřina Šíchová, mailem ji můžete kontaktovat na adrese ceepus@dzs.cz.


BEST

www.best.eu.org

BEST (Board of European Students of Technology) je mezinárodní studentská organizace působící na 82 technických univerzitách v 30 Evropských zemích. V České republice je BEST zastoupen pouze na VUT v Brně jako program Akademického centra studentských aktivit (ACSA).

15

tonsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko a potkal desítky nových kamarádů ze všech koutů Evropy... a čeká ho víc! Akademické kurzy pro studenty VUT v Brně probíhají ve čtyřech sezónách: jaro, léto, podzim a zima. Každého kurzu, který zpravidla trvá 7 až 14 dní a je vždy zaměřen na určité odborné téma, se může zúčastnit 20 až 30 studentů, kteří jsou pečlivě vybíráni podle svých motivačních dopisů. Ty posuzuje pořádající skupina BESTu na dané zahraniční univerzitě. Vybraní účastníci si platí pouze cestovní náklady, vše ostatní je hrazeno pořádající skupinou BESTu. Inženýrské soutěže pořádané BESTem nabízejí širokou škálu seberealizace pro jednotlivce i skupinky studentů. Soutěže probíhají nejen na lokální úrovni, ale také na regionální či celoevropské. Zpravidla bývají štědře dotované a studenti zde mohou prokázat svou úroveň technických znalostí, kreativity, komunikace a týmové práce. Soutěžními kategoriemi bývají týmový design, případové studie či odborná debatní soutěž .

Hlavním cílem BESTu je pomoci studentům získat doplňkové vzdělání a to nejen jejich účastí na mezinárodních akademických kurzech, inženýrských soutěžích, konferencích, seminářích či programech pro volný čas, ale také organizováním těchto aktivit u nás v ČR. Hlavním pojítkem a motivací všech členů je takzvaný BEST spirit, jehož pilíři jsou především cestování, přátelství a touha učit se novým poznatkům. BEST spirit se nejlépe pozná během akcí, které jsou určeny pouze pro jeho členy. Student Beny díky nim v uplynulém roce procestoval mimo jiné Maďarsko, Es-

Naopak konference, které bývají většinou šestidenní, shromažďují nejlepší pedagogy a studenty z celé Evropy s cílem hledání nových a perspektivních cest pro vyšší vzdělání. Stačí být studentem VUT v Brně a na kurz, či jinou akci, se pak můžete přihlásit na našich webových stránkách. Zde se zaregistujete, vyplníte přihlášku a připojíte motivační dopis. Před výjezdem ještě zaplatíte zálohu 1 500 Kč, kterou po návratu a vyplnění hodnotícího formuláře dostanete zpět. Jelikož BEST úzce spolupracuje s mezinárodními společnostmi, nabízí studentům možnost vložit svůj životopis do databáze zvané BEST Career Support, ze které čerpají technicky zaměřené firmy spolupracující s BESTem. Student tak získá nové možnosti mezinárodního uplatnění. Více informací najdete na mezinárodním webu organizace www.best.eu.org nebo na stránkách BESTu Brno www.best.eu.org/brno.

inzerce

EPCOS s.r.o. ůĞŶŶĂĚŶĄƌŽĚŶşƐŬƵƉŝŶLJ

sljnjŶĂŵŶljƐǀĢƚŽǀljǀljƌŽďĐĞĂĚŽĚĂǀĂƚĞůĨĞƌŝƚŽǀljĐŚũĂĚĞƌ ĂŬĞƌĂŵŝĐŬljĐŚƉŽnjŝƐƚŽƌƽƉƌŽĂƵƚŽŵŽďŝůŽǀljƉƌƽŵLJƐů͘ ABSOLVENTŮM nabízíme:

 Odborné praxe během  akademického roku.  diplomové bakalářské,  a disertační práce.  v podniku. Exkurze   stáže a brigády. Letní 

Zajímavou práci v těchto oblastech  elektronika Elektro,   Materiál. inženýrství Chemické,   lisování, sintrace Technologie   výrobního procesu Automatizace   výroby Management  a průmyslové inženýrství.

Kontakt: Mgr. Gabriela Sršňová

Kontakt: nabory.sk@epcos.com

gabriela.srsnova@epcos.com Tel.: + 420 583 360 155

Tel.: + 420 583 360 140

Zahraniční programy

STUDENTŮM nabízíme:

ǁǁǁ͘WK^͘ĐŽŵ

&ĞƌŝƚŽǀĄϭ͕aƵŵƉĞƌŬ͕ϳϴϳϭϱ

ŶĂďŽƌLJ͘ƐŬΛĞƉĐŽƐ͘ĐŽŵ

dĞů͗͘нϰϮϬϱϴϯϯϲϬϭϭϭ


Stáže Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme – LLP) vznikl na základě rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady. LLP nahrazuje programy Socrates a Leonardo da Vinci, které byly ukončeny v roce 2006. Cílem tohoto nového programu je prostřednictvím rozvoje celoživotního učení přispívat k rozvoji Evropské unie.

Zahraniční programy

Zastřešující prioritou programu celoživotního učení je posilovat přínos vzdělávání a odborné přípravy k dosažení lisabonského cíle, tedy učinit z EU nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiku s udržitelným hospodářským rozvojem, větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a větší sociální soudržností. Konkrétně to znamená, že program podporuje a financuje výměny žáků a studentů, další vzdělávání pedagogů, projekty spolupráce škol a dalších institucí a vytváření mezinárodních sítí. Aktivity programu celoživotního učení jsou rozděleny do čtyř sektorálních programů (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig), Průřezového programu a programu Jean Monnet. Na vysokoškolské vzdělávání se zaměřuje především program Erasmus. ERASMUS Pokud budete chtít během studia na vysoké škole vycestovat na studijní pobyt do zahraničí, bude pravděpodobně nejsnazší volbou. V současné době jsou do programu zapojeny všechny členské státy EU. Erasmus funguje v Evropě již od roku 1987 a jde o největší program podporující evropskou spolupráci v oblasti vysokého školství, takže je do něj zapojena většina evropských univerzit. V rámci tohoto programu můžete strávit jeden či dva semestry na zahraniční škole, ačkoli Erasmus je v jiné rovině zaměřen například také na vývoj společných studijních programů. Výši stipendií do jednotlivých států na studijní pobyty nebo pracovní stáže naleznete například na stránkách www.naep.cz v sekci Erasmus. STUDIJNÍ POBYT Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán minimálně do druhého ročníku studia na vysoké nebo

ERASMUS A LEONARDO DA VINCI www.naep.cz

vyšší odborné škole zapojené do programu. Může studovat prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců. Z praktického hlediska je pro vás důležité, s jakými zahraničními školami spolupracuje Vaše domácí univerzita. Výměny studentů jsou totiž založeny na bilaterálních smlouvách mezi jednotlivými univerzitami a jejich fakultami, a tak můžete jet studovat jen na tu školu, se kterou má vaše domácí škola smlouvu. Seznam partnerských škol naleznete na stránkách zahraničního oddělení. Zahraniční škole se neplatí žádné poplatky za výuku (školné), pouze drobné poplatky za členství ve studentské unii, pojištění, apod. A to ve stejné výši jako platí domácí studenti. Výše stipendií do jednotlivých zemí se liší v závislosti na výši životních nákladů. Nejvyšší stipendia jsou v Británii, nejnižší naopak v Bulharsku. Částky stipendií jsou určené na národní úrovni, což znamená, že stipendium pro danou zemi je pro všechny studenty z České republiky stejné. Stipendium je primárně určeno k tomu, aby Vám pomohlo uhradit rozdíl mezi vyššími životními náklady v zahraničí a u nás. V žád-

16

ném případě nelze stipendium chápat jako finanční podporu, která vám bude plně hradit všechny vaše náklady v zahraničí a je třeba počítat s doplatkem z vlastních zdrojů. Vaší povinností bude věnovat se na studijním pobytu výhradně studiu, popř. zpracovávání diplomové práce. Ještě než odjedete studovat do zahraničí, musíte mít schválen a podepsán plán studia na zahraniční škole (studijní smlouvou). Před ukončením studia na zahraniční škole pak požádáte o potvrzení o délce studia a zaslání výpisu výsledků zkoušek, obojí musíte jako doklad o pobytu předložit po návratu domácí škole. Pokud jste již na studijním pobytu byli, můžete vyjet v rámci programu Erasmus na pracovní stáž. PRACOVNÍ STÁŽ Na pracovní stáž můžete, na rozdíl od studijního pobytu, jet v kterémkoliv ročníku studia. Ostatní podmínky zůstávají stejné. I zde je minimální délka 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Pracovní stáž (praxe) se může uskutečnit téměř v jakékoli organizaci (ve firmě, výrobním podniku, výzkumném ústavu, neziskové organizaci, státní instituci), nesmí se ale jednat o instituci, kte-


17 rá spravuje nějaký program Evropské unie ani o národní diplomatickou reprezentaci (ambasádu). Pochopitelně nelze se stipendiem Erasmus absolvovat stáž v institucích a agenturách EU. Pracovat budete na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. Ani v případě stáže nemusí stipendium pokrýt veškeré náklady, je ale mnohem vyšší než v případě studijního pobytu. Za vykonávanou práci může student obdržet mzdu, její výše nemá žádný vliv na výši stipendia. Nejvyšší stipendium je opět ve Velké Británii, následuje Norsko a Island. Pracovní stáže nepodporují všechny české vysoké školy, první cesta zájemce o tento pobyt tedy musí vést na zahraniční oddělení (eventuelně na webové stránky zahraničního oddělení), kde se dozvíte, zda vaše škola stáže realizuje. Nabídek je poměrně málo, šanci tedy mají aktivní studenti, kteří si stáž sami vyhledají a domluví. LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci je také součástí programu celoživotního učení a zaměřu-

je se na podporu kvality odborného vzdělávání. Umožňuje studentům středních a vyšších odborných škol, stejně jako čerstvým absolventům, vycestovat do zahraničí na odbornou stáž. Kromě stáží se Leonardo da Vinci zaměřuje také na výměnné programy pro manažery, učitele, lektory a kariérové poradce. Stáže a výměny se v programu Leonardo da Vinci realizují na základě projektu. Projekt může předložit pouze instituce, ne jednotlivec. Student nebo absolvent tedy může vyjet na stáž, pouze pokud je jeho škola předkladatelem takového projektu. Stáže pro čerstvé absolventy někdy iniciují i úřady práce, vyplatí se proto zeptat se nejen na zahraničním oddělení školy, ale i na příslušném úřadu práce. ERASMUS MUNDUS Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jehož cílem je podpořit rozvoj společných evropských magisterských programů a zvýšit povědomí o evropském vysokoškolském vzdělávání a jeho přitažlivost ve třetích zemích. V červenci 2007 Evropská

komise přijala návrh druhé etapy programu na období 2009-2013. Program Erasmus Mundus zahrnuje realizaci společných magisterských programů nabízených evropskými vysokými školami, stipendia pro talentované studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, partnerství s vysokými školami ve třetích zemích zahrnující stipendia určená evropským studentům a akademickým pracovníkům pro účely mobility do třetích zemí a také projekty evropské spolupráce zaměřené na zvýšení atraktivnosti a zviditelnění evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích. KONTAKTY Více informací o programu Erasmus, Leonardo da Vinci a Erasmus Mundus naleznete na www.naep.cz.

HLEDÁTE VÝZVY?! • chcete poznat práci v rozvíjející se společnost ? • jste studentem 3. až 5. ročníku vysoké školy? • zapojte se do nového programu firmy Kofola!

KOFOLA „TRAINEE 2010“ Cílem programu je vytipování perspektivních a talentovaných studentů a podpora jejich dalšího rozvoje prostřednictvím odborných stáží, účasti na projektech ve společnosti, pomocí se zpracováním diplomových prací atd. Program je určen rovněž pro zahraniční studenty ze Slovenska a z Polska.

V případě Vašeho zájmu najdete více informací o možnosti účasti v programu na www.firma.kofola.cz v sekci „Kariéra v kofole“.


Stáže

Pokud vám nevyhovuje nabídka zahraničních studijních pobytů na vaší fakultě, máte možnost zajistit si zahraniční stáž sami a požádat o grant coby tzv. freemover. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vám může udělit v rámci Transformačních a rozvojových programů stipendium v maximální výši 10 000 korun na měsíc.

Zahraniční programy

PODMÍNKY Podmínkou je stejně jako u spousty jiných programů dokončený první rok řádného prezenčního vysokoškolského studia v akreditovaném programu. Musíte však navíc prokázat potřebnou znalost jazyka, ve kterém budete studovat. Vámi vybraná zahraniční škola a vaše domovská škola musí mít mezi sebou uzavřenou smlouvu o přijímání tzv. freemovers. Studijní program na zahraniční instituci by se měl shodovat s tím, který máte na domovské škole, aby vám předměty ukončené v zahraničí mohly být uznány. Během pobytu v zahraničí nesmíte studium doma přerušit. Do projektu Freemovers se můžete přihlásit i tehdy, když už máte za sebou zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus (viz článek o programu Erasmus). JAK SE PŘIHLÁSIT? Budete-li se ucházet o zařazení do programu, musíte zahraničnímu oddělení své fakulty doručit vyplněnou přihlášku, potvrzenou zahraniční školou, případně přiložte při-

FREEMOVERS

jímací dopis. K přihlášce musíte přidat také kopii dokladu o jazykové zkoušce. Například na Masarykově univerzitě v Brně akceptují třeba jazykové zkoušky Cambridge a TOEFL, ale také zkoušku z jazyka absolvovanou v rámci vysokoškolského studia. Pokud by se na jedno místo přihlásilo více účastníků, bude se „vítěz“ vybírat podle motivační eseje a také podle toho, zda už se někdy uchazeč účastnil zahraničního studijního pobytu. Přihlášku je nutné podat nejpozději na podzim předchozího roku. CO JE POTŘEBA ZAŘÍDIT PŘED ODJEZDEM? Pokud konkurz vyhrajete a stipendium vám bude přiznáno, budete muset před odjezdem na stáž předložit zahraničnímu oddělení své fakulty finanční dohodu a žádost o přiznání stipendia do zahraničí. Současně máte povinnost prokázat, že máte na dobu pobytu sjednané zdravotní pojištění a také doložit kartičku od účtu, na který vám bude převedeno stipendium. Peníze dostanete až po splnění těchto podmínek. CO JE NUTNÉ UDĚLAT PO PŘÍJEZDU NA ZAHRANIČNÍ ŠKOLU Do 30 dnů od příjezdu na vámi vybranou univerzitu máte povinnost zaslat tzv. learning agreement, tedy váš studijní plán. Pokud chcete předejít případným problémům s uznáváním předmětů absolvovaných v zahraničí, zkonzultujte výběr kurzů, které si zapíšete, s vaší domovskou katedrou. Seznam vybraných kurzů si nechte na zahraniční univerzitě potvrdit, jinak by byl learning agreement neplatný. Do sezna-

18

mu je potřeba vyplnit vždy název předmětu s kódem, semestr a také počet kreditů, které za jeho úspěšné absolvování obdržíte. Learning agreement vám po zaslání potvrdí i vaše domovská škola. VAŠE POVINNOSTI PO PŘÍJEZDU ZE STÁŽE Po návratu ze stáže budete muset doložit vaší domovské škole další dokumenty, zpravidla do 15 dnů po příjezdu. Je to jednak zpráva ze studijního pobytu v zahraničí, potvrzení zahraniční školy o absolvování předmětů a doklad o délce studia. Připravte se na to, že ve zprávě ze studijního pobytu v zahraničí budete odpovídat na velmi konkrétní otázky. Zahraniční oddělení vaší fakulty po vás může chtít vědět, jakým způsobem jste se do zahraničí dopravovali, kolik vás cesta stála, zda jste potřebovali vízum a pokud ano, tak jak dlouho jste na jeho vyřízení čekali, či u jaké pojišťovny jste měli sjednané pojištění a kolik stálo. Budete vyplňovat také kolonky týkající se ubytování na zahraniční univerzitě – typ ubytování, vybavení a cena. Stranou nezůstane ani samotné studium - součástí dotazníku jsou otázky na systém studia na univerzitě, kde jste působili, na způsob registrace do kurzů, vybavení školy počítači a přístup k internetu, ukončování předmětů a systém hodnocení. Nemine vás ani otázka, zda jste v průběhu studia v zahraničí pracovali a také jaké byly vaše průměrné měsíční náklady, tzn. jaká byla výše přiznaného stipendia a kolik jste museli doplácet ze svého.


FM EHP A NORSKA Tři nečlenské státy EU – Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království založily tzv. Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (FM EHP), Norsko potom přidalo ještě vlastní, Norský finanční mechanismus. Program finančních mechanismů byl pětiletý a skončil v roce 2010. V současnosti (podzim 2010) nelze žádosti o grant určený na mobilitu studentů podávat z důvodu čekání na schválení II. etapy programu. Aktuální informace o procesu shvalování nové etapy programu (a vyhlášení nových grantů) můžete najít na webu www.naep. cz. Vzhledem k tomu, že nová etapa programu zůstane pravděpodobně v základních rysech stejná, podívejme se blíže, jak program fungoval do letošního roku.

www.studyinnorway.no

Grant individuální mobility byl udělován studentům, učitelům či administrativním pracovníkům, kteří se zúčastnili pobytů na vzdělávacích institucích a organizacích na Islandu, Lichtenštejnsku nebo v Norsku. S podporou tohoto programu jste mohli vyjet jak na studijní pobyt na vysoké školy, VOŠ nebo střední školy, tak i na trainee programy a praktické stáže. Minimální věková hranice byla 15 let a student musel mít ukončen alespoň 1. ročník studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ. Program byl otevřen všem studijním oborům. Délka pobytu mohla být 1 týden až 6 měsíců, pobyt bylo možné prodloužit, ale mobilita nesměla přesáhnout maximální dobu 12 měsíců. Program šlo využít pouze jednou, student se ale mohl programu zúčastnit na střední škole a poté znovu na vysoké škole. Formální správnost žádosti byla jednou z nezbytných podmínek získání grantu.

19

Studenti, kteří chtěli požádat o grant, mohli své žádosti zasílat k formální kontrole pracovníkům NAEP, kteří žadatele upozornili na formální nedostatky žádosti. Vždy však bylo nutné žádost poslat v dostartečném časovém předstihu. Na individuální mobilitu bylo udělováno cca 60 grantů ročně dohromady pro studenty i učitele. Celková finanční podpora se skládala z paušální částky na ubytování, stravu a místní dopravu ve výši 780 EUR na měsíc, nákladů na cestu (nešlo proplácet cestu autem), standardní pojištění a „nezbytné výdaje související se studiem“, takže školné, kurzovné, registrační poplatky, studijní materiály a víza. Aktuální vývoj ohledně programu FM EHP sledujte na www.naep.cz. Studentům, kteří chtějí je studovat do Norska, také doporučujeme internetovou stránku www.studyinnorway.no.


Stáže Většina nabídek zahraničních studijních pobytů je pouze v rámci Evropy, a tak chcete-li sbírat zkušenosti ve vašem oboru za oceánem, neměli byste přehlédnout Fulbrightovu komisi. Komise J. W. Fulbrighta, někdejšího amerického senátora, je mezivládní organizací pro vzdělávací výměny s USA a podporuje české studenty vysokých škol, středoškolské i vysokoškolské pedagogy a také výzkumné záměry. KRITÉRIA FULBRIGHTOVY KOMISE Pokud chcete žádat o grant od Fulbrightovy komise, musíte splňovat následující kritéria – mít české občanství, trvalé bydliště v České republice, velmi dobrou znalost angličtiny a minimálně bakalářský titul. Fulbrightova komise má pro Českou republiku vymezeny prioritní obory, ve kterých uděluje granty přednostně. Jsou to ty obory, které byly v důsledku totalitního režimu deformovány, případně u nás ve vysokém školství vůbec neexistovaly. Konkrétně se jedná o americká studia (včetně historie, kultury, politického systému), ekonomii, filozofii, management neziskového sektoru, management umění, politologie, právo, sociologii, veřejnou správu a politiku, životní prostředí, genderová studia a žurnalistiku. Nicméně zájemci se mohou hlásit ve všech oborech, s drobnými výjimkami, jako například studium klinické medicíny či programy MBA, které s podporou Fulbrightovy komise v USA studovat nelze.

Zahraniční programy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Komise posuzuje přihlášky do všech programů, kterých se vypisuje celá řada, při-

Vítejte v Americe! Olga Mark Landsberg

Manuál k „použití“ USA při dlouhodobém pobytu. Exkluzivně u knihovnicka.cz za 299 Kč.

FULBRIGHTOVA KOMISE - 20 STÁŽE V USA

dia na domácí univerzitě. Pokud chcete jet do USA kvůli výzkumu, musíte mít pozvání od americké univerzity s příslibem vašeho přijetí. V ostatních případech to není nutné, takže nemusíte předem kontaktovat žádnou instituci. Pokud tak ale učiníte, může to být pro vás výhodou. Počítejte s tím, že stipendijních míst pro běžné vysokoškolské studenty není mnoho, většinou kolem deseti. Vždy do 1. října musí podat přihlášku vysokoškolští pedagogové nebo vědečtí pracovníci, kteří už mají titul PhD. Do 1. listopadu pak podávají přihlášky zájemci o stipendium z řad středoškolských pedagogů.

zváni jsou také odborníci. Výběrové řízení probíhá ústně před výběrovou komisí, která nominuje vybrané adepty. Konečný souhlas s udělením grantu vyslovuje washingtonská instituce J. W. Fulbright Foreign Scholarship Board, jmenovaná prezidentem USA. Přednost dostávají ti uchazeči, kteří ještě na stáži ve Spojených státech nebyli, nebo za oceánem dlouhodobě nežili. POŽADAVKY NA UCHAZEČE Konkrétní požadavky na uchazeče se mírně odlišují podle programu, do kterého se hlásíte. Obecně lze říci, že jako student VŠ musíte přihlášku odevzdat vždy do 1. září, pokud chcete studovat v následujícím akademickém roce (od září dalšího roku) na americké vysoké škole. Stipendium vám bude přiznáno na celý rok. Cílem vašeho pobytu přitom může být i dosažení amerického vysokoškolského titulu. K přihlášce musíte přiložit výsledky testu TOEFL, tedy certifikát o vaší znalosti angličtiny. Musíte přitom splnit stanovený počet bodů. Tento test si hradíte sami, avšak v případě, že váš studijní průměr včetně výsledků státnic nepřesahuje 1,5, můžete požádat Fulbrightovu komisi o tzv. voucher, tedy o úhradu nákladů na test. Většinou je potřeba i další jazyková zkouška – GRE (Graduate Recording Examination – General Test), u které není stanoveno minimální skóre. Podmínkou pro udělení grantu jsou také výborné studijní výsledky během vašeho stu-

PŘIHLÁŠKY A OSTATNÍ FORMULÁŘE Přihlášku budete podávat přes internet, najdete ji na webové stránce www.iie.org/fulbright/apps. Můžete ji vyplňovat průběžně, jelikož si vytvoříte svůj vlastní účet. Fulbrightově komisi ji odešlete až po úplném vyplnění. Do přihlášky napiště celkem 3 univerzity, na kterých byste chtěli studovat, o umístění rozhodují americké úřady (jméno univerzity se tak vybraní uchazeči dovídají až krátce před odjezdem, většinou v květnu, přičemž do USA odjíždějí v srpnu). Bohužel nestačí jen vyplnit přihlášku, ale musíte připojit i další dokumenty. Těmi jsou kopie diplomu a vysvědčení spolu s potvrzeným výpisem vašich studijních výsledků, které můžete zaslat poštou, dále strukturovaný životopis, tři doporučující dopisy, které by měly přijít do Fulbrightovy komise v zalepené obálce přímo od jejich autorů) a výsledky již zmíněných jazykových zkoušek. Současně jste povinni vyplnit také formuláře Report on Proficiency in English a Signature Form. Pokud uspějete a budete přijati, čeká vás ještě formulář Medical History. STIPENDIUM Budete-li vybráni jako stážisté magisterského programu, získáte stipendium na celý akademický rok. Grant pokrývá školné do maximální výše 18 000 dolarů, životní náklady, zdravotní pojištění i zpáteční letenku. Předem si budete muset na americké ambasádě v Praze zažádat o studentské vízum. Více informací a aktuální podmínky včetně podrobného popisu jednotlivých programů a pokynů pro výběrová řízení, najdete na webových stránkách Fulbrightovy komise:

www.fulbright.cz


GUEST SCHOLARSHIPS -

21

STUDIJNĂ? POBYT VE Ĺ VÉDSKU Ne vĹždy je nutnĂŠ spolĂŠhat se pĹ™i vĂ˝bÄ›ru zahraniÄ?nĂ­ho studijnĂ­ho pobytu jen na nabĂ­dku vaĹĄĂ­ ĹĄkoly. Do ciziny totiĹž mĹŻĹžete jet studovat i podle svĂŠho vĂ˝bÄ›ru, Ä?asto za svĂŠ penĂ­ze. NicmĂŠnÄ› existujĂ­ zemÄ›, kterĂŠ jsou vĹŻÄ?i zahraniÄ?nĂ­m studentĹŻm velmi vstřícnĂŠ a studium jim ulehÄ?ujĂ­ stipendiem. Jednou z nich je Ĺ vĂŠdsko. Ĺ vĂŠdskĂ˝ institut sĂ­dlĂ­cĂ­ ve Stockholmu udÄ›luje stipendia nazvanĂĄ „Guest Scholarships“, kterĂĄ jsou urÄ?ena pro studijnĂ­ i vÄ›deckĂŠ ĂşÄ?ely. ZaměřujĂ­ se na dvÄ› ĂşrovnÄ› – jednak vÄ›deckou pro doktorandy (advanced level studies or research), jednak magisterskĂŠ studium (Master’s Level Programmes). VĂĄm tato nabĂ­dka umoĹžĹˆuje sednout k internetu a na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch www.studyinsweden.se najĂ­t ĹĄvĂŠdskou univerzitu, kterĂĄ nabĂ­zĂ­ vhodnĂ˝ studijnĂ­ program, nejlĂŠpe vyuÄ?ovanĂ˝ v angliÄ?tinÄ›.

CO UDÄšLAT PĹ˜ED VYCESTOVĂ NĂ?M Na svĂŠ domovskĂŠ katedĹ™e byste si mÄ›li dopĹ™edu zjistit, zda vĂĄm budou pĹ™edmÄ›ty, kterĂŠ absolvujete ve Ĺ vĂŠdsku, uznĂĄny. Pokud by to nebylo moĹžnĂŠ, poÄ?Ă­tejte s tĂ­m, Ĺže si o pobyt ve Ĺ vĂŠdsku prodlouŞíte celkovou dobu studia. Stipendium nelze zĂ­skat bez absolvovanĂŠho bakalĂĄĹ™skĂŠho studia nebo na celĂ˝ doktorskĂ˝ program. Stipendium se udÄ›luje na jeden akademickĂ˝ rok, tj. 9 mÄ›sĂ­cĹŻ. Jeho vĂ˝platu si mĹŻĹžete po uplynutĂ­ tĂŠto doby prodlouĹžit na dalĹĄĂ­ 2 roky, maximĂĄlnÄ› na celkovou dobu tří let. V takovĂŠm případÄ› mĹŻĹžete ve Ĺ vĂŠdsku vystudovat celĂ˝ magisterskĂ˝ program. Studovat mĹŻĹžete jakĂ˝koliv obor s vĂ˝jimkou ĹĄvĂŠdĹĄtiny na zaÄ?ĂĄteÄ?nickĂŠ Ăşrovni. PodmĂ­nkou pĹ™ijetĂ­ je dobrĂĄ znalost angliÄ?tiny nebo ĹĄvĂŠdĹĄtiny. Pokud se rozhodnete uchĂĄzet se o stipendium ve Ĺ vĂŠdsku, musĂ­te navĂĄzat kontakt se ĹĄkolou, kterou si vyberete. Ĺ kola vĂĄm totiĹž bude vystavovat zvacĂ­ dopis, a proto ji musĂ­te zaslat alespoĹˆ rĂĄmcovĂ˝ studijnĂ­ Ä?i badatelskĂ˝ zĂĄmÄ›r spoleÄ?nÄ› s vaĹĄĂ­m Ĺživotopisem.

JAKÉ JSOU Ĺ ANCE NA PĹ˜IJETĂ? Žådosti posuzuje ĹĄvĂŠdskĂĄ strana individuĂĄlnÄ›, dbĂĄ se pĹ™itom na vyvĂĄĹženost poskytnutĂ˝ch stipendiĂ­ na vĹĄechny ĹĄvĂŠdskĂŠ univerzity. Proto je vaĹĄe ĹĄance na pĹ™ijetĂ­ vÄ›tĹĄĂ­ v případÄ›, kdy si vyberete univerzitu v menĹĄĂ­m mÄ›stÄ›, nikoli přímo ve Stockholmu. Pro uchazeÄ?e z jednotlivĂ˝ch zemĂ­ nejsou stanoveny kvĂłty a neexistuje ani vÄ›kovĂ˝ limit. PoÄ?Ă­tejte s tĂ­m, Ĺže zaĹ™izovĂĄnĂ­ studijnĂ­ho pobytu ve Ĺ vĂŠdsku bude nĂĄroÄ?nÄ›jĹĄĂ­ neĹž například v případÄ› stĂĄĹže v rĂĄmci programu Erasmus, kterou vĂĄm nabĂ­dne přímo vaĹĄe ĹĄkola. VĹĄechny potĹ™ebnĂŠ dokumenty si budete muset zajistit sami, v ÄŒeskĂŠ republice navĂ­c nenĂ­ ŞådnĂ˝ koordinĂĄtor pro stipendia „Guest Scholarships“. UrÄ?itÄ› ocenĂ­te vÄ›tĹĄĂ­ volnost pĹ™i vĂ˝bÄ›ru studijnĂ­ho programu i samotnĂŠ univerzity. Jako rozcestnĂ­k pouĹžijte pĹ™i hledĂĄnĂ­ jiĹž zmĂ­nÄ›nĂŠ webovĂŠ strĂĄnky

www.studyinsweden.se

Are you looking for

Start

with

NATEK MH SRSUHGQĂŞP SRVN\WRYDWHÄ?RP ,7 RXWVRXUFLQJRYĂŞFK D NRQ]XOWDĂžQĂŞFK VOXĂĽLHE Y strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpe, so zastĂşpenĂ­m v 9 krajinĂĄch. Od roku 2004 sa k nĂĄm pridalo viac DNR,7NRQ]XOWDQWRY]NUDMtQVYHWD

0XOWLNXOW~UQXVN~VHQRVĢSURVWUHGQtFWYRPVSROXSUiFH VRVYHWRYRQDM]QiPHMĂŁtPLVSRORĂžQRVĢDPL &LHÄ?DYHGRPĂŞFK,7ĂŁSHFLDOLVWRYSUHQDVOHGRYQpREODVWL 1$7(.VURÂąSRERĂžND6ORYHQVNR Grosslingova 4, 811 09 Bratislava

‡'HYHORSHU ‡7HVWHU ‡9DOLGiWRU

‡6\VWHP1HWZRUN$GPLQLVWUiWRU ‡.RQ]XOWDQW ‡3URMHNWRYê0DQDüpU

Email miroslava.litvakova@natek.sk $NWXiOQHSR]tFLHQiMGHWHQD ZZZQDWHNHXFDUHHUMREVHDUFK

www.natek.eu


Stáže Studentské stáže jsou v ON Semiconductor Rožnov již dobře zavedenou tradicí. Primárně se sice jedná o polovodičovou společnost, vzhledem k plánované expanzi místního IT centra však v poslední době významně rozvíjí i spolupráci se studenty z IT oborů. PROČ JSI SE ROZHODL ABSOLVOVAT STÁŽ PRÁVĚ V ON SEMICONDUCTOR? Doslechl jsem se, že ve firmě ON Semiconductor mají zájem o stážisty do IT oddělení. Že ale v turistické oblasti Beskyd a Rožnova najdu velké IT centrum nadnárodního koncernu bylo pro mě celkem překvapení. ON Semiconductor se zabývá vývojem a výrobou polovodičových součástek a uplatnění zde nachází velké množství zaměstnanců se vzděláním v oboru elektro. Současně však patří také k největším IT zaměstnavatelům v regionu. Místní IT centrum se stará o výrobní a obchodní aplikace po celém světě, hlavně v USA a dále také například v Japonsku, Malajsii, Filipínách či Belgii. Navíc se tato firma nachází asi kilometr od mého bydliště, takže jsem neměl proč váhat. Pro stážisty, kteří jsou z větší dálky a nemohou dojíždět, nabízí firma v průběhu stáže ubytování zdarma. JAK TVOJE STÁŽ PROBÍHALA? První den jsem prošel krátkým testem bezpečnosti práce a vyřídily se potřebné formality. Ještě před obědem jsem měl k dispozici místo v kanceláři s počítačem a uživatelským účtem. Dostal jsem za úkol pracovat na jedné části rozsáhlé aplikace, která řídí stroje pro výrobu. Podstatou mé práce bylo vytvořit sofistikovaný tabulkový editor konfiguračních souborů. Tato aplikace byla psána v C#, ale většina stážistů dělala na jiných projektech psaných v Javě. JAK SE KOMUNIKUJE V TÝMU S NADNÁRODNÍ PŮSOBNOSTÍ? Znalost angličtiny je tu nutností. Ve zdro-

inzerce

RÁD BYCH SE DO ON SEMICONDUCTOR 22 VRÁTIL I PŘÍŠTÍ ROK! Jan Střálka, student Fakulty informačních technologií VUT Brno jových kódech se smí používat jen anglické názvy a komentáře. Jako stážista si tu vystačíte se základy technické angličtiny, ale většina řádných zaměstnanců musí být schopna plynně mluvit anglicky a účastnit se konferenčních hovorů. Kdybych se tu rozhodl pracovat, určitě bych se musel dostat na tuto úroveň. Nebyl den, kdy by někdo z naší kanceláře nepromluvil anglicky. CO SE TI NA STÁŽI NEJVÍC LÍBILO? Na samotné práci se mi líbila její přímá uplatnitelnost v praxi, člověk z toho má trochu jiný pocit než při vytváření školního projektu. Vyhovovala mi také volná pracovní doba, kterou měli stážisti stejně jako stálí zaměstnanci. Člověk si mohl přispat nebo naopak přivstat, pokud chtěl jít brzo z práce. Ačkoliv je u „ajťáků“ zvykem spíše to první, měl jsem v kanceláři kolegu, který chodil do práce na pátou ranní a mohl tedy s klidem odejít už před druhou odpoledne. Jako každý zaměstnanec jsem dostával příspěvky na oběd, měl přístup do hlídané kolárny a možnost využívat kuchyňku. JAK SES CÍTIL V KOLEKTIVU „AJŤÁKŮ“? Kolektiv tu byl skvělý, všichni jsme si tu tykali. Pokud jsem potřeboval s něčím poradit, všichni byli ochotni mi pomoci. A kde jinde v okolí najdete přes padesátku „ajťáků“ na jednom místě, se kterými můžete na obědě probrat zajímavosti z vědy a techniky. CO SE DÁ V ROŽNOVĚ DĚLAT PO PRÁCI? Rožnov pod Radhoštěm je turistickým centrem a možnosti mimopracovních aktivit jsou tu skutečně široké. Pro vášnivé horaly tu jsou zdolatelné kopce kam se podíváte (Radhošť, Pustevny, Javorník, Díly, Hradisko). Kolem Bečvy vede nová cyklostezka, kterou se můžete vydat jedním směrem na Horní Bečvu a druhým směrem do Valašského Meziříčí. Dále je tu pro sportovce například bazén, posilovna, tenisové kurty nebo golfové hřiště. Večer tu bývá taky dost živo, je tu spousta klubů a restaurací, Rožnov je údajně místo s největším počtem restauračních zařízení na jednoho obyvatele.

A CO PLÁNY DO BUDOUCNA? Momentálně mi končí prázdniny a budu pokračovat ve studiu na Fakultě informačních technologií VUT Brno. Určitě nelituji, že jsem využil příležitost stáže v ON Semiconductor, nabyl jsem tím hodnwě znalostí a zkušeností, a s finančním ohodnocením jsem také spokojen. Proto bych se tady rád vrátil i příští rok.

ING. VÍT ELBEL, MBA, ŘEDITEL IT CENTRA ON SEMICONDUCTOR „Odborné stáže představují v současné době podle zkušeností IT centra v Rožnově nejefektivnější formu spolupráce se studenty. Například v roce 2010 se během letních prázdnin u nás v IT uskutečnilo celkem 10 stáží vysokoškolských studentů s průměrnou délkou jedné stáže asi 6 týdnů. Studenti pracovali na vývojových i implementačních projektech a ve většině případů vznikl během stáže konkrétní výsledek, který je použitelný v praxi. Nejúspěšnější studenti pracovali na vývoji aplikace pro prohlížení map křemíkových desek, která bude v průběhu října nasazena do reálného provozu. Ze strany studentů je praxe hodnocena mimořádně pozitivně, protože se dostanou k reálnému využití nejmodernějších postupů a technologií a na malém projektu si ověří své teoretické znalosti. A protože je stáž i finančně ohodnocena, jedná se nepochybně o lepší řešení, než pouhá prázdninová brigáda. Ze strany firmy se jedná o velmi efektivní způsob navázání kontaktu se studentem, poznání jeho schopností, znalostí a přístupu k práci. Stáž je ideálním východiskem k pozdější bakalářské či diplomové práci, stipendiu či jiným formám spolupráce. Vzhledem k tomu, že v blízké době plánujeme expanzi IT centra, budou pro nás úspěšní stážisté také perspektivními kandidáty na nové pracovní pozice v IT.“


23

Zahraniční programy


Stáže

IAESTE

www.iaeste.cz

24

/ZAHRANIČNÍ PRAXE PRO STUDENTY TECHNICKÝCH OBORŮ/ Studujete technický obor a rádi byste získali praxi? Pak by se ve vašem životopise nejlépe vyjímala zahraniční stáž. Díky organizaci IAESTE Česká republika (dále jen IAESTE) přitom není problém praxi v zahraniční najít. IAESTE je totiž mezinárodní organizací pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe. IAESTE ČR podporuje zvyšování odborné i jazykové znalosti jak studentů, tak absolventů VŠ. Je nevládní, nepolitickou a neziskovou organizací s téměř šedesátiletou tradicí. IAESTE je studentskou organizací, a tak její členové – studenti působí přímo na českých technicky zaměřených vysokých školách, kde realizují výměnné programy a personalistické projekty. Díky IAESTE máte možnost vycestovat na praxi do některé z 79 členských zemí této organizace. Stáž působí na principu výměny, takže do Čech zase přijíždějí cizinci. Kromě zahraniční praxe vám navíc může IAESTE pomoci při hledání zaměstnání.

Zahraniční programy

LOKÁLNÍ CENTRA IAESTE Nejjednodušší cestou, jak se dostat do kontaktu s IAESTE, je navštívit lokální centrum této organizace. Najdete jej v České republice na 8 místech – v Praze na ČVUT a VŠCHT, v Brně na VUT a MZLU, v Ostravě na VŠB – TU, v Plzni na ZČUi, v Liberci na TU a konečně také ve Zlíně na UTB. Kontakty na jednotlivá centra najdete ne webových stránkách IAESTE ČR (http://www. iaeste.cz). Centrála organizace sídlí v Praze, na Zikově 4. KDY ZAČÍT SE ZAŘIZOVÁNÍM PRAXE Praxi je potřeba shánět už rok dopředu, nyní tedy na akademický rok 2011 / 2012, přičemž délka praxe bývá 8 až 12 týdnů. Čím dřív začnete, tím větší je šance, že získáte takové místo, které vám bude vyhovovat. Podmínkou pro získání praxe je znalost cizího jazyka, vzhledem k technickému zaměření praxí, převážně angličtiny. Rozšířené jsou ovšem i stáže do německy mluvících zemí. Své jazykové znalosti budete muset prokázat v testu a při pohovoru, stačí vám však komunikativní úroveň jazyka. IAESTE na-

bízí také tzv. Postpraxe – tedy zbylá místa. Na ta se může přihlásit i ten, kdo promeškal zimní konkurzy a jazykové zkoušky. Věkový limit je 18 až 30 let.

musíte sehnat ubytování sami. Jelikož je praxe přes IAESTE v mnoha zemích považována za standardní pracovní poměr, potřebujete mít pracovní povolení a víza.

FINANČNÍ NÁKLADY Pokud uspějete a bude vám přiděleno místo, pak očekávejte, že budete dostávat od svého zaměstnavatele plat. Ten však má sloužit především k pokrytí životních nákladů, nikoli jako skutečný výdělek. I proto se výše platu v jednotlivých zemích liší. Vy sami počítejte s nutností zaplatit poplatek 3 500 Kč, který vybírá IAESTE za zprostředkování. Hradí z něj agendu spojenou se zařizováním vaší praxe. Kromě tohoto poplatku si budete platit také cestu, povinností je mít vyřízené zdravotní pojištění do zahraničí (cca 2 – 4 000 Kč na rok). Výdaje můžete mít také v souvislosti se zařizováním víza. Menší nepříjemností pro vás může být také to, že budete muset až do první výplaty hradit veškeré výdaje ze svých úspor. Nicméně to se vám vrátí v posledním platu na konci vaší stáže (ze kterého už nebudete potřebovat platit nájem, ani nic jiného). Celkové náklady se tedy výrazně liší podle místa, kam se rozhodnete odcestovat. Ve většině případů vám odpadá starost o ubytování. To získáte díky IAESTE na vysokoškolských kolejích (v zemích EU) nebo vám ho najde firma. Jen ojediněle si

JAK SE PŘIHLÁSIT? První metou je absolvování konkurzu, který se koná na přelomu listopadu a prosince v lokálních centrech IAESTE ČR. Konkurz má prověřit znalost anglického nebo německého jazyka a přihlásíte se na něj přes www.iaeste.cz nejpozději den před jeho konáním na vaší škole. Výsledky konkurzu pak rozhodují o pořadí přidělování praxí. Na začátku roku (konec ledna až začátek února) je na internetových stránkách www.iaeste.cz zvěřejněna nabídka praxí. Z nich si můžete vybrat deset, které vás zajímají. Dále je potřeba vyplnit formulář nazvaný Student Nomination Form (stáhnete si ho na webu) a přiložit tři kusy podepsaného dokumentu s podmínkami pro účast na výměnném programu IAESTE, strukturovaný životopis, motivační dopis, potvrzení o studiu, výpis studovaných předmětů, kopii cestovního pasu, fotografii, doklad o zaplacení praktikantského příspěvku a případně další požadované dokumenty. Vše je nutné odevzdat zároveň v elektronické podobě na CD nejpozději do 13. února. Rozhodnutí o získání praxí se dozví uchazěči přibližně za 14 dnů.


Značka ZVVZ se během let zařadila mezi silné a prestižní symboly českého strojírenství. Specifické jsou dodávky a výroba zařízení pro čištění spalin v teplárnách, elektrárnách nebo spalovnách. Významnými produkty jsou také ventilátory umělých tahů kotlů průmyslových provozů, ventilátory pro silniční a aerodynamické tunely, pro větrání metra či dolů. V roce 2010 začala společnost vystupovat pod novým obchodním jménem ZVVZ GROUP, a.s. Z původní akciové společnosti ZVVZ se odštěpily a osamostatnily už existující, ale do té doby dceřiné, společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s., ZVVZ Energo s.r.o. a ZVVZ Invest s.r.o. Zároveň s tím vznikly dvě nové společnosti ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. a ZVVZ MACHINERY, a.s. Pro zájemce z řad studentů a doktorandů nabízíme stipendium i po celou délku studia. Spolupracujeme s celou řadou vysokých škol při řešení vlastních vývojových úkolů, při zadávání témat bakalářských, diplomových i dizertačních prací a jsme účastníky oponentních řízení.

ZVVZ GROUP, a.s. Sažinova 888, 399 25 Milevsko Tel.: +420 382 551 111, e-mail: zvvz@zvvz.cz

Přemýšlíte o své kariéře? Studujete strojírenský obor? MY JSME TA SPRÁVNÁ VOLBA Existuje mnoho důvodů, proč si zvolit práci u nás. • Jsme ryze domácí firma a veškerá strategická rozhodnutí se proto odehrávají na domácí půdě. Zatímco zahraniční investoři přicházejí a odcházejí, my zůstáváme. • Zárukou budoucnosti je vlastní výzkum a vývoj. Až na výjimky jsou dodávaná zařízení naším dílem, a to od počátečního návrhu až po předání dodávky zákazníkovi. • Každý chce dýchat čistý vzduch. Rostoucí nároky na kvalitu ovzduší potvrzují, že ekologické strojírenství, kterému se věnujeme, je perspektivním oborem. • Mnohé dodávky jsou jedinečné a přímo šité na míru zákazníkovi. S každým novým projektem proto přicházejí nové výzvy. S námi na vavřínech neusnete!

Stále ještě váháte? Zde jsou další výhody práce u nás: • motivující mzdové ohodnocení včetně třinácté mzdy • výběr z různých profesí v rámci jedné společnosti • týden dovolené navíc • startovací byty pro uchazeče mimo region • jazykové kurzy (angličtina, ruština) • dotované stravování • příspěvek na penzijní připojištění • příspěvek na dopravu


Stáže

STÁŽE

26 VE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH OBORECH

Myslíš si, že odborné stáže se týkají jen studentů ekonomie, techniky či IT? Máš pocit, že ve společenských vědách je nemožné sehnat stáž v oboru? Následující článek Tě vyvede z omylu. I pro studenty politologie, mezinárodních vztahů, teritoriálních a evropských studií existuje celá řada odborných stáží, internship a programů. Je však třeba vědět, kde hledat a právě v tom ti pomůže následující článek.

Zahraniční programy

Studium na vysoké škole nás vybaví řadou někdy více, jindy méně užitečných informací a dovedností, povětšinou však převážně teoretického charakteru. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé většinou v životopise hledají i nějaké praktické zkušenosti, pokouší se studenti získat v průběhu studia i nějaké praktické zkušenosti, které by obohatily jejich životopis. Řada univerzit se v tomto ohledu snaží vyjít studentům vstříc a pořádá různé pracovní veletrhy a eventy, kde se studenti mohou setkat se zástupci firem a získat potřebné kontakty. Po jejich návštěvě však nejeden student nabude dojmu, že mimo ekonomie, techniky a IT žádné odborné stáže pro studenty nejsou. Zejména studenti společenských věd se mhou cítit zklamáni a odkázáni na suchou teorii ukrytou v tlustých svazcích univerzitních knihoven. Tak tomu však není. I pro studenty politologie, mezinárodních vztahů, teritoriálních a evropských studií či ne zcela běžných jazyků jako je třeba arabština existuje celá paleta odborných a v některých případech i poměrně solidně placených stáží. Na takové stáže však nenarazíte na studentských veletrzích práce, kde se propagují v drtivé většině soukromé firmy, ale spíše ve spleti internetových stránek jednotlivých organizací. Je zkrátka důležité vědět, o jakou stáž máte zájem a kde ji máte hledat. Několik typů, kde hledat a jak se orientovat, nabízí i tento článek.

RŮZNÉ TYPY STÁŽÍ Možností, kde hledat odborné stáže pro studenty výše zmiňovaných společenských věd je několik. Studenti z České republiky a Slovenska mohou hledat stáže v prvé řadě u národních ministerstvech či parlamentu. Nabídka je poměrně hojná, avšak většinou jde o neplacené působení. Další možností jsou mezinárodní organizace, kterých je ČR nebo SR členem. Příkladem může být regionální Visegrádská spolupráce, kde je možné získat stáž u Visegradského fondu v Bratislavě. Nebo můžete zamířit dál a výš a pokusit se získat místo v internship programu NATO. Jak u Visegradského fondu, tak u NATO jde o placené působení. Konečně největší možnosti různých stáží nabízí Evropská unie, kde můžete hledat stáže u jednotlivých institucí jako je v prvé řadě Komise, Evropský parlament a další orgány. V případě EU existují stáže placené i neplacené, záleží na konkrétním typu stáže a instituci. Oblíbené a známé jsou zejména stáže u Komise, které Vám umožní nejen získat neocenitelné zkušenosti, ale i poměrně nemalý peníz.

PODMÍNKY, KTERÉ JE NUTNO SPLNIT Podmínky jednotlivých stáží se samozřejmě liší případ od případu, nicméně zde najdeme několik společných podmínek, které je nutné splnit. Nejčastější podmínkou je, že žadatel o stáž musí být z členského státu dané organizace, v případě národního ministerstva nebo parlamentu pak musí občanem dané země. Nejde tedy, aby dejme tomu Čech získal stáž ve slovenské Národní Radě - i když třeba pro Brňáky je to blíže než Praha. Další podmínkou je velmi dobrá znalost anglického jazyka, přičemž často je vyžadována i dobrá znalost dalšího oficielního jazyka dané organizace. Konečně poslední často zmiňovanou podmínkou je dokončené bakalářské studium, i když tato podmínka není tak častá jako první dvě. Máte vlastní tipy na stáž nebo osobní zkušenost? Podělte se o ně na www.staze.cz! Kontaktni email je staze@tribun.cz.


JAZYKOVÉ SKÚŠKY Zlaté pravidlo: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom,“ v súčasnej Európe bez hraníc nadobúda ešte väčšiu pravdivosť. Znalosť cudzích jazykov je potrebná aj v prípade, ak neprekročíte hranice Slovenska, keďže väčšina zamestnávateľov ich znalosť bude od vás vyžadovať (a to často nie iba jedného). Nehovoriac o myšlienke študovať v zahraničí, nad ktorou mnohí vysokoškoláci uvažujú. Väčšina zahraničných škôl už aj mnohí zamestnávatelia vyžadujú medzinárodne uznávané jazykové testy ako potvrdenie schopnosti uchádzača študovať či komunikovať v cudzom jazyku. Pri angličtine je výhodné urobiť si tzv. Cambridgeské skúšky, ktoré majú niekoľko stupňov a celoživotnú platnosť. Na štúdium v USA a niektorých európskych univerzitách sa vyžaduje TOEFL. V prípade štúdia vo francúzštine, španielčine alebo taliančine sú nutnosťou jazykové skúšky, ktoré uznávajú príslušné ministerstvá školstva. ANGLIČTINA Kurzy s prípravou na skúšky sú venované dokonalej príprave na úspešné absolvovanie daného testu. Sú zamerané na zdokonalenie sa v písaní súvislého textu, v počúvaní hovoreného prejavu, na zodpovedanie otázok zameraných na slovnú zásobu, gramatické javy a iné oblasti. Všetky nasledujúce testy hodnotia stupeň dokonalosti ovládania anglického jazyka u ľudí, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Mnohé z nich sú potrebné na zistenie jazykových znalostí. Úspešné absolvovanie testu je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie na univerzitu alebo ďalšie odborné štúdium. Dôležité je však poznať požiadavky vzdelávacej inštitúcie, pretože každá škola má svoj vlastný limit.

NEMČINA Cena kurzov DaF je približne 90–110 eur a platnosť 2 roky. • ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) sú určené pre tých, ktorí zvládli základy nemčiny.

• ZMF (Zentrale Mittelstufen-Prüfung) môžu absolvovať tí, ktorí dosiahli vyššiu jazykovú úroveň. • KDS a GDS (Kleines /Grosses deutsches Sprachdiplom) dokazuje veľmi pokročilú znalosť ovládanie nemeckého jazyka. • PNDS/DSH umožňuje perspektívnym študentom plánujúcim študovať na nemeckej univerzite vykonať skúšky, ktoré sú jednou z podmienok na prijatie. FRANCÚZŠTINA Diplomy DELF a DALF sú uznávané francúzskym ministerstvom školstva • DELF (Diplome d‘études en langue Francoise) táto skúška dokazuje pokročilú znalosť jazyka. Uznávajú ju nielen francúzske inštitúcie, ale uznáva sa aj v medzinárodnom meradle. • DALF (Diplome approfondi de langue Francoise) skúšku treba vykonať, ak má študent záujem študovať na univerzite. Oba diplomy majú hodnotu štátnej skúšky a sú uznávané Ministerstvom školstva Francúzskej republiky. ŠPANIELČINA: • DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) je uznávaná skúška, ktorá umožní získať diplom určený pre tých, ktorých rodným jazykom nie je španielčina. Je jediným uznávaným certifikátom osvedčujúcim znalosť španielčiny ako cudzieho jazyka a oficiálne ho udeľuje španielske ministerstvo školstva a kultúry. Skúška má tri stupne v závislosti od jazykovej vyspelosti. TALIANČINA • CILS (Certificato dell‘Italiano come Lingua Stranier) je oficiálne uznaný talianskym ministerstvom zahraničných vecí a určený študentom s pokročilou jazykovou úrovňou. Úspešné zvládnutie testu je podmienka prijatia na vysokú školu. Je ekvivalentom Cambridgeskej skúšky CAE.

Jazyky & Dovednosti

• TOEFL je medzinárodne uznávaný test a je podmienkou prijatia na väčšinu univerzít alebo iné podobné inštitúcie vyššieho vzdelávania. Prípravný kurz trvá 4 až 8 týždňov.

• cena: 200 USD, platnosť dva roky, platí na univerzitách aj v USA, počítačové i papierové testy na www.toefl.org. • TOEIC (Test of English for International Communication) hodnotí schopnosť komunikovať v oblasti obchodu. Akceptujú ho mnohé organizácie a vzdelávacie inštitúcie. • IELTS (International English Language Testing Service) je požadovaný prevažne pre štúdium na britských univerzitách a v Austrálii. Prípravný kurz trvá 4 až 12 týždňov. Hodnotí schopnosť komunikovať pomocou štyroch zručností – čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie, ktoré požadujú medzinárodný zamestnávatelia či vzdelávacie inštitúcie. • Cambridgeské skúšky - registrácia v marci a septembri, sú uznávané na celom svete a ich platnosť je obmedzená, majú niekoľko stupňov: • PET (Preliminary English Test) testuje orientáciu v bežných životných situáciách. • FCE (First Cambridge Certificate in English) kurz trvá 12 týždňov a jeho zvládnutie sa hodnotí ako dostatočná znalosť angličtiny. Umožňuje prácu v zahraničných firmách na Slovensku a v zahraničí. • CAE (Cambridge Advanced Examination) je určený veľmi pokročilým študentom angličtiny a jeho cieľom je znalosť jazyka na skoro vyspelej úrovni. Postačuje ako kvalifikácia pre štúdium a zamestnanie. • CPE (Cambridge Proficiency English) je pre takmer vyspelých študentov, ktorí chcú študovať humanitné a iné odbory na anglickej univerzite. Cieľom je znalosť jazyka na vyspelej úrovni.

27


Stáže STUPNĚ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ 28

Jazyky & Dovednosti

S rozšiřováním a rostoucí integrací Evropské unie vznikl požadavek na vytvoření všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Rada Evropy vydala dokument nazvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který v úplnosti popisuje, co se musíme naučit, abychom užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musíme rozvíjet, abychom byli schopni účinně jednat. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které se pomalu začínají usazovat v hodnotících žebříčcích jednotlivých personalistů. STUPNĚ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ

POPIS

PŘÍKLADY ODPOVÍDAJÍCÍCH JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

Stupeň A1:

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

City & Guilds Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1

Stupeň A2:

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Cambridge ESOL KET, BEC Preliminary, City & Guilds Access, LCCIB EFB Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1

Stupeň B1:

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Cambridge ESOL PET, BEC Vantage, City & Guilds Achiever, LCCIB EFB First, Goethe institut ZD, Osvědčení o základní znalosti jazyka

Stupeň B2:

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Cambridge ESOL FCE, City & Guilds Communicator, LCCIB EFB Second, Goethe zertifikat B2, Státní jazyková zkouška - základní

Stupeň C1:

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Cambridge ESOL CAE, BEC Higher, City & Guilds Expert, LCCIB EFB Third, Goethe zertifikat C1, Státní jazyková zkouška - všeobecná

Stupeň C2:

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Cambridge ESOL CPE, City & Guilds Mastery, LCCIB EFB Fourth, Goethe institut ZOP


SOFT SKILLS

29

okrem toho, že to firmy považujú za moderné, uvedomili si, že dobrá komunikácia vo firme výrazne šetrí náklady. Tým je myslená nielen komunikácia zo zákazníkom a klientom, ale práve aj komunikácia vo vnútri firmy, ktorá ovplyvňuje skoro všetky aspekty firemnej práce. Zaiste, komunikovať dokáže predsa každý, ale ide o to, akým spôsobom. A pre niektorých pracovníkov môže byť komunikovanie nepríjemného obsahu kolegovi ďaleko horšia ako práve hrozba zníženia platu. Komunikáciu je možno trénovať v každej situácii v dennom živote. Rozhodujúca pre vaše prijatie bude zrejme komunikácia pri pracovnom pohovore, preto zamerajte svoju prípravu práve na ňu.

ANALYTICKÉ MYSLENIE Jedná sa o schopnosť rozpoznať a riešiť problémy. Aj keď takú požiadavku môže spôsobiť banálne, treba sa nad týmto bodom zamyslieť. Riešenie problému sa skladá z troch častí. Rozpoznanie problému, generovanie rôznych typov riešení a výberom najvhodnejšieho riešenia. Pre mnoho ľudí je práve prvý bod - teda rozpoznanie toho, že niečo je problémom – veľmi ťažké. Pri generovaní riešení možno odporučiť neupnúť sa na prvé riešenie a zvážiť všetky možné i nemožné varianty.

KREATIVITA Táto schopnosť je vyžadovaná nielen pri profesiách a odborov, ktoré sú označované ako tvorivé. Kreativita umožňuje nachádzať nové, neotřelá riešenia a vidieť veci v nových súvislostiach. Veľmi vhodná je pri pracovnej pozícii, ktoré majú za úlohu tvoriť nové projekty alebo postupy. Aj keď sa Vám bude zdať, že spoločnosť nakoniec vyberie najviac osvedčené riešenia namiesto Vášho skvelého, nového, nezúfajte, v priebehu iste príde i na nové riešenia.

KOMUNIKATÍVNOSŤ V dnešnej dobe sa táto požiadavka nevyskytuje iba v minime časti inzerátov. Prečo

ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI Organizačné schopnosti znamenajú najmä plánovanie času a práce. Človek by mal byť schopný si stanoviť priority pracovnej

úlohy a naplánovať priebeh práce tak, aby bola splnená dobre a v termíne. Znamená to nielen prácu s vlastným časom, ale aj schopnosť zadávať práce členom tímu jeho vedenie. Dobrý manažér sa tak sústreďuje na dôležité a podstatné úlohy, ktoré však nie je potrebné vyriešiť ihneď a pod tlakom, lebo inak sa jeho práca zmení na „hasenie“ horiacich problémov a maličkostí namiesto tých skutočne dôležitých. TÍMOVÁ PRÁCA Tímová práca s sebe zahŕňa mnohé ďalšie soft skills. Je užívaná najmä tam, kde je predpoklad, že práca v tíme ušetrí čas i financie a vedie k lepším výsledkom ako práca jednotlivcov. Pre dobré fungovanie tímu je potreba pracovať so všetkými členmi, uvedomiť si rolu, ktorú jednotliví pracovníci zastávajú a prispôsobiť sa rozloženiu a schopnostiam tímu. ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE Pokiaľ ste sa domnievali, že pre prácu zahodíte všetky knihy a už nikdy ich neotvoríte, je pre vás požiadavka zvyšovania kvalifikácie zrejme nepríjemným zistením. Mnoho pozícií vyžaduje takmer neustále zvyšovanie kvalifikácie, čo inak než učením sa dá dosiahnuť len ťažko. Táto požiadavka vám však nahráva vďaka tomu, že ste mali možnosť sa s novými poznatkami stretávať v škole takmer neustále a práve v tomto čase máte najlepšie predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.

Jazyky & Dovednosti

Soft skills sú súborom osobnostných vlastností a schopností, ktoré sú často potrebnou súčasťou pracovného úspechu. Asi v nich však ťažko získate odbornú kvalifikáciu, pretože ju v ponukách škôl a kurzov väčšinou nenájdete. Často sa s nimi môžete stretnúť v inzeráte na pracovnú pozíciu. Pokiaľ ste si dodnes mysleli, že spojenie sociálnej empatie a koncepčného myslenia sú iba prázdne fráze, ktorými zamestnávatelia vyplňujú prázdne miesto v inzeráte, budete prekvapení, čo všetko môžete pod soft skills zahrnúť.


Stáže FREEMOVER

30

NA KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL V BELGII

Zkušenosti ze zahraničí

V rámci svého oboru European Business and Finance na VUT v Brně jsme měli plánovaný semestr v zahraničí na britské partnerské univerzitě. Jelikož to byl zimní semester posledního ročníku a já se ještě nehodlal vzdát svého studijního života, hledal jsem možnost jak si konec oddálit. Vzhledem k tomu, že jsem již absolvoval Erasmus pobyt ve Finsku, volba padla na program free-mover, který je určen právě pro ty, kteří již na Erasmus byli. Výhoda tohoto programu na naší fakultě je, že je poměrně jednoduché ho získat, na druhou stranu si student vše musí zajistit sám. Protože jsem dříve navštívil svojí sestru při studiu v Belgii a tato země mě nadchla, rozhodl jsem se hledat místo tam. Naše fakulta má dvě partnerské smlouvy, jednu se školou v Kotrijku a druhou v Antverpách. Já chtěl do Antwerp, proto jsem je oslovil (kontakt jsem získal na našem zahraničním oddělení), zda mají možnost přijmout mě jako free-mover. Místo pro mě měli, takže se mohlo začít s papírováním. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl Erasmus stu-

dent, musel jsem zaplatit registracni poplatek 60€ a pak se platilo 8€ za každý kredit. Většina předmětů je za 3 kredity. Jinak vše bylo poměrně jednoduché, doložil jsem potřebné dokumenty a naše škola mi také pomohla, aby vše proběhlo rychle, jelikož jsem to zařizoval tak trochu na poslední chvíli. Předem jsem si na stránkách školy – Karel de Grote-Hogeschool – našel nabídku kurzů pro zahraniční studenty. Škola v podstatě pořádá roční Internation Business Course, který je možné studovat jeden nebo oba semestry. Před výjezdem jsem kontaktoval několik spolužáků pro získání informací a doporučení ohledně předmětů a ubytování. Co se týče ubytování, škola posílá studentům seznam s kontakty, kam je možné napsat či zavolat. Obecně je úroveň ubytování poměrně dobrá, většinou v domech se sdílenou kuchyní a sociálním zařízením a vlastním pokojem, který bývá vybaven umyvadlem se zrcadlem. Pred odjezdem je potřeba si zajistit pojištění odpovědnosti za škodu a další dokumenty, které je dobré mít při příjezdu připravené. Co se týče organizace ze strany školy, tak je na vysoké úrovni a bez problémů a zmatků. První tři týdny probíhal intenzivní kurz holandštiny vždy od 9 do 13h. Tento kurz je pouze pro seznámení se s jazykem, jinak

veškerá výuka probíhá v angličtině a všude se také anglicky domluvíte. Během těchto tří týdnů probíhal také kurz Belgium Culture and Economy, což je série několika zajímavých exkurzí a přednášek na dané téma, které mají za cíl především seznámit studenty s Belgií. Tyto dva kurzy jsou organizovány v rámci tzv. EILC který je dobrovolný, ale rozhodně bych ho doporučil. Semestr byl pak rozdělen na dvě části, některé kurzy se ukončily již v první půlce, jiné trvaly po celou dobu. Kvalita školství je na velice dobré úrovni a lektoři jsou většinou z praxe. Pokud člověk na kurzy chodí, nemá pak problém udělat zkoušky. Některé kurzy jsou ukončeny samostatnou esejí nebo společným skupinovým projektem. Záleží na volbě kurzů, ale nikdy se nestalo, že bych šel do školy každý den v týdnu, takže je rozhodně čas i na jiné aktivity. Za ubytování jsem platil 215 euro, na začátku pobytu je potřeba stejnou částku investovat jako depozit, který je na konci vrácen pokud je vše v pořádku. Potraviny jsou mírně dražší než u nás, záleží na kvalitě. Se stravováním v menze zkušenosti nemám, jelikož na naší fakultě menza nebyla, jen kavárna, kde prodávají bagety průměrně za 1,70 euro a kafe z automatu za 50 centů. Jinak po příjezdu doporučuji koupit GO-Pass což je 10 jízdenek na vlak za 50 euro pro lidi mladší 26 let a rozhodně se to vyplatí, jelikož nezáleží na vzdálenosti, jedna jízdenka=jedna cesta. Pouze o víkendech se mohou vyplatit „víkendové jízdenky“ ale v ostatních případech Go-Pass. Další doporučení směřuje k pronájmu kola, který je velmi výhodný – 35 euro na 6 měsíců (plus 75 vratná kauce) a na kolo jsou v Belgii ideální podmínky. Po stránce kulturního, sportovního a sociálního vyžití je rozhodně taky z čeho vybírat! Kdybych tuto zkušenost měl shrnout, tak bych řekl, že to bylo jedno z nejlepších období mého života, ze kterého mám nejen nezapomenutelné zážitky, ale také spoustu skvělých přátel v různých částech světa. Jediná nevýhoda celého programu je, že vše strašně rychle uteče a vám se nechce vracet. Martin K. www.studiumvzahranici.com


VISEGRAD SUMMER SCHOOL

31 pravili výlet po kulturním dědictví Malopolska, který však nebyl povinný a záleželo tedy na každém, jestli se chce účastnit společného programu, vytvořit si svůj vlastní nebo mít prostě volno. DRUHÝ TÝDEN Druhý týden nás opět čekal nabytý program, tentokráte zaměřený spíše na oblast kultury. S kulturou ostatně souvisel i multiCOOLturní večer, který spočíval v tom, že účastníci z každé země měli za úkol připravit kratký program libovolného obsahu, který by nějak představil jejich zemi. Nutno řici, že umění s nadhledem a ironicky prezentovat vlastní zemi nebylo vlastní jen Čechům. Rovněž pravidlo, že nabízená sklenka se neodmítá patří k základům chování na mezinárodní úrovni :-)

Visegrad Summer School je jedním z nejvýraznějších a nejstálejších výstupů Visegradské spolupráce mezi Českem, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Od roku 2002 se studenti nejen z těchto čtyř zemí, ale i okolních států střední a jihovýchodní Evropy, každoročně setkávají v krásném prostředí polského Krakova, aby diskutovali aktuální politická, ekonomická, společenské a kulturní témata, která se týkají Visegrádské spolupráce, oblasti střední a východní Evropy či Evropské unie jako celku. Na letošním ročníku se sešlo celkem 49 účastníků z 11 zemí. Kromě nejpočetnějších skupin ze zemí Visegrádu, zde byli také studenti z Běloruska, Makedonie, Německa, Rumunska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny.

Není tedy divu, že když se organizovaná část programu spojila s nějakým tím večerním sdružováním a poznáváním nočního života v Krakově, snadno nastala situace, kdy se pobyt na hotelovém pokoji zredukoval na odpolední sprchu (většinu našeho pobytu byly teploty kolem 38 stupňů) a krátké přespání nad ránem. PRVNÍ TÝDEN Po nezbytných úvodech a slavnostních zahájeních, která zabrala první den, začal skutečný program letní školy. První týden byl věnován tématům energetiky, bezpečnosti, environmetálním otázkám a možnostem spolupráce V4 v rámci EU. Kvalita jednotlivých přednášejících byla různá – od těch nejlepších, kteří dokázali zaujmout perfektní angličtinou (oficielní jazyk letní školy) i poutavým přednesem, přes ty průměrné až po několik vysloveně slabších hostů, kteří zápasili buď s usínajícím publikem, nebo svou angličtinou. Přesto však proběhla první týden řada zajímavých a poutavých přednášek, které nezřídka následovala živá a bujará diskuse. Obsah víkendové programu závisel na volbě jednotlivých účastníků. Organizátoři při-

ORGANIZACE Z hlediska organizačního nebylo takřka co vytknout – ubytování, stravování, organizace dne byla na jedničku. Jediné na co si bylo třeba zvyknout byla specifika polské kuchyně spočívající v takových detailech jako je existence pro cizince z ateistického Česka poněkud překvapivého postního dne či zjištění, že nakladané okurky lze přidat do jakéhokoliv jídla. JAK SE PŘIHLÁSIT K účasti na letní škole je nutné vyplnit přihlášku, přiložit CV, motivační dopis a doporučující dopis (vše v angličtině) a poslat národnímu koordinátorovi, kterým je v případě ČR Asociace pro mezinárodní otázky a v případě Slovenska Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všechny potřebné dokumety a aktuální kontakty jsou uvedeny na webu www.villa.org.pl. Poplatek za letní školu je pro účastníky z V4 75 EUR (zbytek za vás hradí Visegrad Fund) a pokrývá ubytování, stravu, výukový a doprovodný program. Nezkrácený článek naleznete na www.staze.cz. Více informací o letní škole pak na: http://www.villa.org.pl/e_p_letnia.php

Zkušenosti ze zahraničí

BOHATÝ PROGRAM Čtrnáctidenní program letní školy byl podobně jako každý rok složený z tématických přednášek, panelových diskusí a jednorázových i programově navazujících workshopů. Dále byl pro účastníky připravený bohatý kulturní program zahrnující výlety a exkurze nejen po samotném Krako-

vě, ale i různých zajímavostech a kulturních památkách Malopolského vojvodství.


• Zadåní prací přes internet • Osobní převzetí v Brně, jinak poťtou nebo kurýrem

Tisk a knihkupe knihkupectvĂ­: ctvĂ­: tvĂ­: .QLKRYQLFNDF]Ă’YR] .QLKRYQLFNDF]Ă’YR] QD]DVWiYFHĂ„Ă’YR]Âł 3RÂąSiÂąKRG www.knihovnicka.cz k ih i k

tisk je pouze samobsluĹžnĂ˝ na poboÄ?ce Ä?ce v BrnÄ›

spoÄ?Ă­tejte si cenu a zadejte zakĂĄzku online .knihovnicka.cz na

tisk B stran 0, KÄ? A4 tisk barevnĂ˝ch stran 2, KÄ? A4 kniĹžnĂ­ vazba od KÄ? y doplĹˆky jako cd, slohy na plĂĄny atd.

nejvýhodněji v Brně ně

BakalĂĄĹ™ky, D PLOMK , dizertaÄ?nĂ­ prĂĄce, tisk z PC

Pro studenty:

spo spoÄ?Ă­tejte si cenu a zadejte z e zakĂĄzku online na .knihovnicka.cz

nejvýhodněji v ne

SluĹžby ĹĄkolĂĄm a ď€ rmĂĄm: .QLKRYQLFNDF] *RUNpKR%UQR 3RÂąSiÂąKRG NQLKRYQLFND#WULEXQF] www.knihovnicka.cz

Skripta, sbornĂ­ky, vÄ›deckĂŠ Ä?asopisy, CD, vizitky, C y, letĂĄky, e learning... ...

Pro ťkoly a vědce:

y r u t k e r o k , K S T , a k ď€ a r G

Staze 2010/2011  
Staze 2010/2011  

Nejvetsi nabidka stazi, trainee programu a studia v zahranici pro studenty vyssich rocniku VS.

Advertisement