Page 1

Průvodce pomaturitním vzděláním Sprievodca pomaturitným vzdelaním nejpřehlednější průvodce dalším studiem nejen na VŠ

www.pomaturitnivzdelani.cz / www.pomaturitnevzdelanie.sk

2011


Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikĂĄlnĂ­ fakulta

VysokoĹĄkolskĂŠ studium na UK MFF StudijnĂ­ programy a obory pregraduĂĄlnĂ­ho studia 6WXGLMQtRGGÄŒOHQt8.0)F, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, studijni@mff.cuni.cz, http://www.mff.cuni.cz

Formy pregraduĂĄlnĂ­ho studia na MFF: prH]HQĂžQtVWXGLXPNRPELQRYDQpVWXGLXP

Programy EDNDOiÄœVNpKRVWXGLD Fyzika, Informatika, Matematika Obory bakalĂĄÄœskĂŠho studijnĂ­ho programu Fyzika 1. ObecnĂĄ fyzika 2. AplikovanĂĄ fyzika 3. Fyzika zamČĜenĂĄ na v]GÄŒOivĂĄnĂ­ D Fyzika-matematika pro SĹ D Fyzika-matematika pro 2. stupeÄ– ZĹ 

Obory bakalĂĄÄœskĂŠho studijnĂ­ho programu Informatika 1. ObecnĂĄ informatika 2. ProgramovĂĄnĂ­ 3. SprĂĄva SRĂžtWDĂžRvĂ˝ch systĂŠmĤ

Obory bakalĂĄÄœskĂŠho studijnĂ­ho programu Matematika 1. ObecnĂĄ matematika 2. )LQDQĂžQĂ­ matematika SRX]HSURSUH]HQĂžQtVWXGLXP NYyWDSÄœLMDWĂŞFKVWXGHQWĤ

3. MatematickĂŠ metody informDĂžQt bezpeĂžQRVWL 4. Matematika zamČĜHQi na v]GÄŒOivĂĄnĂ­ D Matematika-deskriptivnĂ­ geometrie D Matematika-informatika

Programy navazujĂ­cĂ­ho magisterskĂŠho studia: )\]LND,QIRUPDWLND0DWHPDWLND8ĂžLWHOVWYtSro zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly Obory navazujĂ­cĂ­ho magisterskĂŠho studijnĂ­ho programu Fyzika 1. Astronomie a astrofyzika 2. Biofyzika a chemickĂĄ fyzika D Biofyzika D ChemickĂĄ fyzika D Teorie molekulĂĄrnĂ­ch systĂŠmĤ 3. Fyzika kondenzovanĂ˝ch soustav a matHULiOĤ D Fyzika atomovĂ˝ch a elektronovĂ˝ch struktur D Fyzika makromolekulĂĄrnĂ­ch lĂĄtek D Fyzika mDWHULiOĤ D Fyzika nĂ­zkĂ˝ch teplot D Fyzika reĂĄlnĂ˝ch povrchĤ 4. Fyzika povrchĤ a ionizovanĂ˝ch SURVWÄœHGt 5. Geofyzika 6. JadernĂĄ a subjadernĂĄ fyzika 7. MatematickĂŠ a SRĂžtWDĂžRvĂŠ modelovĂĄnĂ­ ve fyzice a technice 8. Meteorologie a klimatologie 9. Optika a optoelektronika D KvantovĂĄ a nelineĂĄrnĂ­ optika D Optoelektronika a fotonika D Teorie a modelovĂĄnĂ­ pro kvantovou optiku a elektroniku 10.TeoretickĂĄ fyzika 11.UĂžLWHOVWvĂ­ fyziky pro SĹ v kombinaci s odbornou fyzikou 12.UĂžLWHOVWvĂ­ fyziky-matematiky pro SĹ 

Obory navazujĂ­cĂ­ho magisterskĂŠho studijnĂ­ho programu Informatika 1. TeoretickĂĄ informatika D Algoritmy a VORĂĽLWRVW D NeprocedurĂĄlnĂ­ programovĂĄnĂ­ a umÄŒOi inteligence 2. SoftwarovĂŠ systĂŠmy D DatabĂĄzovĂŠ systĂŠmy D SystĂŠmovĂŠ architektury D SoftwarovĂŠ LQĂĽHnĂ˝rstvĂ­ D SpolehlivĂŠ systĂŠmy D PRĂžtWDĂžRvĂĄ grafika 3. MatematickĂĄ lingvistika 4. DiskrĂŠtnĂ­ modely a algoritmy D DiskrĂŠtnĂ­ matematika a kombinatorickĂĄ optimalizace D MatematickĂŠ struktury informatiky D Optimalizace 5. UĂžLWHOVWvĂ­ informatiky pro SĹ v kombinaci s odbornou informatikou

Obory navazujĂ­cĂ­ho magisterskĂŠho studijnĂ­ho programu UĂžitelstvĂ­ pro zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly

Obory navazujĂ­cĂ­ho magisterskĂŠho studijnĂ­ho programu Matematika 1. )LQDQĂžQĂ­ a pojistnĂĄ matematika SRX]HSURSUH]HQĂžQtVWXGLXP

2. MatematickĂĄ analĂ˝za 3. MatematickĂŠ modelovĂĄnĂ­ ve fyzice a technice 4. MatematickĂŠ metody informDĂžQt EH]SHĂžQRVWL 5. MatematickĂŠ struktury 6. NumerickĂĄ a vĂ˝SRĂžWRvĂĄ matematika D NumerickĂĄ analĂ˝za D 3UĤPyslovĂĄ matematika D 3RĂžtWDĂže a software 7. PravdÄŒpodobnost, matematickĂĄ statistika a ekonometrie D Ekonometrie D MatematickĂĄ statistika D Teorie pravGÄŒSodobnosti a nĂĄhodnĂŠ procesy 8. UĂžLWHOVWvĂ­ matematiky pro SĹ v kombinaci s odbornou matematikou 9. UĂžLWHOVWvĂ­ matematiky-deskriptivnĂ­ geometrie pro SĹ  10.8ĂžLWHOVWvĂ­ matematiky-informatiky pro SĹ 

1. UĂžLWHOVWvĂ­ fyziky-matematiky pro 2. stupeÄ– ZĹ

2GERUQiSÄœLMtPDFt]NRXĂŁNDQDEDNDOiÄœVNpVWXGLXPQD8.0))E\ODRSÄŒW]DYHGHQDSURVWXGLMQtSURJUDP\,QIRUPDWLNDD0DWHPDWLNDSURVWXGLMQtSURJUDP)\]LND]ĤVWiYiRGERUQi SÄœLMtPDFt]NRXĂŁNDQDEDNDOiÄœVNpVWXGLXP]UXĂŁHQD3RGUREQpLQIRUPDFHRSÄœLMtPDFtPÄœt]HQtSÄœLMtPDFtFK]NRXĂŁNiFKDMHMLFKSUĤEÄŒKXLKRGQRFHQtQHERPRĂĽQRVWHFKDSUDYLGOHFK SURPLQXWtVWHMQÄŒMDNRY]RURYp~ORK\StVHPQpSÄœLMtPDFt]NRXĂŁN\]PDWHPDWLN\QHERLQIRUPDWLN\EXGRX]YHÄœHMQÄŒQ\QDVWUiQFHKWWSZZZPIIFXQLF]XFKD]HF 7HUPtQSRGiQtSÄœLKOiĂŁHNNHVWXGLX~QRUÄ›iGQĂŞWHUPtQSÄœLMtPDFtFK]NRXĂŁHN¹ÞHUYHQ1iKUDGQtWHUPtQSÄœLMtPDFt]NRXĂŁN\¹ÞHUYHQ


ÚVODNÍK

JAK SE V KATALOGU ZORIENTOVAT?

Milí maturanti,

Při rychlém prolistování zjistíte, že po pravé straně jsou barevná políčka. Díky nim vždy rychle nalistujete tu stránku, kterou zrovna potřebujete.

už jen pár měsíců a budete mít za sebou střední školu. Sice se rozpadne kolektiv, ve kterém jste trávili poslední roky, ale nezoufejte. Myslím si, že Vás čekají ještě lepší časy, než dosud. Studium na VŠ Vám dá příležitost konečně se ubírat směrem, který Vás zajímá. Poznáte spoustu zajímavých lidí ze všech koutů republiky i světa. Budete mít příležitost vyrazit do zahraničí (ať už studijně či pracovně) a poznávat vzdělávací systém, kulturu a styl zábavy studentů po celém světě. Nicméně studium není jen zábava. Většina z Vás se bude muset připravovat na zkoušky, psát spoustu esejí, zpracovávat velké množství projektů. Ale když si vyberete správně (a budete studovat obor, který Vás opravdu zajímá), máte z poloviny vyhráno. Může se však stát, že se na vysněnou vysokou školu nedostanete. Nevadí. Je tu možnost jít na rok studovat jazyky do jazykových škol a potom zkusit přijímačky znovu. Nebo se přihlaste na VOŠ či soukromou VŠ, kde je studium více prakticky zaměřené. Na některých VOŠ navíc lze za určitých okolností získat titul Bc. Také se můžete, v případě že umíte dobře cizí jazyky, přihlásit ke studiu na nějaké věhlasné zahraniční univerzitě. Možností je spousta, jen je třeba nebát se a jít rozhodně za tím, co doopravdy chcete. Připravili jsme pro Vás, společně s vysokoškoláky, tohoto Průvodce, protože Vám chceme pomoci zorientovat se v široké nabídce pomaturitního studia. Provedeme Vás všemi nástrahami – od správného výběru školy až po první den v roli vysokoškoláka. Ale to předbíhám. Velmi důležité teď je poctivě se připravit na maturitu a úspěšně ji zvládnout. Držím palce.

CHCI VA VŠ

Co všechno potřebujete vědět před tím, než pošlete přihlášku na VŠ

VŠ OBORY

Přehledný seznam vysokých škol podle studijních oborů

SOUKROMÉ VŠ CHCI NA VOŠ STUDIUM JAZYKŮ PO MATURITĚ

Jaké jsou rozdíly oproti veřejným školám? Pro koho jsou určené?

Jak rozeznat kvalitní VOŠ a proč zvolit zrovna ji?

Bez znalosti cizích jazyků se neobejdete, kde a jak se je nejlíp naučit? Co všechno ještě budete jako vysokoškolák řešit?

Tiráž Vysoká Škola P.S.: Průvodce si prohlédněte kdykoliv online na stránkách www.pomaturitnivzdelani.cz (www.pomaturitnevzdelanie.sk), nebo na Facebooku, kde mám i svůj profil. Přidej si mě mezi přátele a všechny důležité informace najdeš rovnou na mé zdi.

Katalog Průvodce pomaturitním vzděláním 2011 vydává: Tribun EU, Gorkého 41, 602 00 Brno, tel/fax: 543 210 089, www.tribun.cz Katalog je zdarma, a je určený k distribuci studentům středních, vyšších a jazykových škol. Náklad: 90 000 ks Obchodní oddělení: Ludvík Dodávka, Marcela Čmiková, Petra Dočkalová, Zbyněk Smetana Redakce: Marie Nejezchlebová, Martina Marhounová, Jan Homola, Jan Duda, Lenka Marešová, Barbora Grexová, Veronika Buchtíková, Ludvík Dodávka, Tereza Bártová, Tomáš Wojnar, Zbyněk Smetana Grafické studio: DTP Tribun Vydáno: listopad 2010


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE www.ukf.sk Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

JAK NA VYSOKOU? VÝBĚR ŠKOLY, MATURITA, PŘIJÍMAČKY 4 Přestup ze střední na vysokou školu představuje jedno z nejhektičtějších a také nejdůležitějších období v životě. S trochou přípravy je však možné projít tímto životním obdobím s přehledem a bez zbytečného stresu. K tomu je ale zapotřebí nepodcenit přípravu.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ponúka všetky tri stupne štúdia – bakalárske, magisterské a doktorandské. Pripravuje budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, etnológov, archeológov, historikov, muzeológov, fyzikov, informatikov, psychológov, gemológov a pod., a v oblasti učiteľských odborov pedagógov pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy. Okrem dennej a externej formy vo všetkých troch stupňoch štúdia UKF organizuje aj celoživotné vzdelávanie. V súčasnosti má univerzita päť fakúlt: • Fakulta prírodných vied (http://www.fpv.ukf.sk) • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (http://www.fsvaz.ukf.sk) • Fakulta stredoeurópskych štúdií (http://www.fss.ukf.sk) • Filozofická fakulta (http://www.ff.ukf.sk) • Pedagogická fakulta (http://www.pf.ukf.sk) Celouniverzitný Deň otvorených dverí: 17. február 2011. Podrobné informácie o možnostiach štúdia môžete nájsť na www.ukf.sk – Štúdium.

Krok první – výběr školy Prvním krokem, který vás čeká je výběr správné školy a oboru. Podle čeho a jak si vybrat ten správný obor na správné škole? Ze všeho nejdřív byste si měli rozmyslet, čemu se chcete věnovat. Pokud nemáte dopředu jasno, zamyslete se, co byste v životě chtěli dělat, jaké oblasti vás zajímají, které předměty vás baví. Prostudujte si nabídky jednotlivých škol, jděte na dny otevřených dveří, ptejte se starších studentů. V další fázi zvažte i další aspekty, jako je uplatnění v rámci daného oboru, kvalita školy, město, ve kterém škola sídlí a tak dále. Do svých úvah zahrňte i to, zdali chcete absolvovat prestižní univerzitu a věnovat se vědě nebo chcete jen získat nějaké zkušenosti a rychle přejít do praxe. Máte-li jasno, kam chcete jít, sežeňte si o dané škole maximum informací, které se týkají přijímacího řízení, projděte si testy z loňských let, kontaktujte studenty VŠ a začněte se pomalu, ale pečlivě připravovat. Webové stránky prestižnějších škol, které dbají o svou image, vám v tomto ohledu nabízejí téměř neomezené možnosti.

Krok druhý – maturita Váš ročník bude jako první skládat tzv. státní maturity. Jako maturant roku 2005 vám mohu těžko radit, jak konkrétně na státní maturitu. Můžu ale přidat pár obecných rad: • zjistěte si o podobě a obsahu maturity co nejvíce; • projděte si svou zkušební verzi a zjistěte, co vám šlo, a v čem byste se měli zlepšit; • nepodceňte přípravu a opravdu pár dní či týdnů (někomu vyhovuje každý den chvíli, někomu několik dní v kuse) se učte; • den před maturitou si udělejte volno a neučte se (stejně už nic nedoženete), jděte raději do kina, ven, relaxujte; • dobře se vyspěte a ráno vstaňte dřív ať nespěcháte a nestresujete; • na zkoušce buďte klidní a vymyslete si něco, čím si po ní uděláte radost;

Nové maturita bude mít oproti té stávající dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší. Základní úroveň prověřuje to, co je v daném předmětu společné všem maturantům. Každá škola je dle zákona povinna připravit vás na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti. Jinak je tomu u vyšší úrovně obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř. vyšší odborné škole.

Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí každého z vás bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor studujete. Zvolíte si úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro celou společnou (státní) část maturity. Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole. V případě „jazykových“ zkoušek jde reforma maturitní zkoušky dál než u ostatních předmětů. Jde o tzv. komplexní pojetí zkoušek, které je v případě cizích jazyků navíc motivováno záměrem reagovat na mezinárodní standardy jazykových dovedností. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují dílčí zkoušky: didaktický test (v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest), písemnou práci a dílčí ústní zkoušku.

Krok třetí – přijímací řízení Přijímací řízení může nabýt různé podoby od standardizovaných testů (test studijních předpokladů na Masarykově univerzitě; Scio testy), vlastních přijímaček vytvořených školou až po více-kolové výběrové řízení spojené s pohovory či talentovanými zkouškami. Skládat přijímačky na vysoké školy můžete v různých termínech (Scio testy i opakovaně), záleží na pravidlech konkrétní školy. Další články týkající se výběru oboru a přijímaček najdete na www.pomaturitnivzdelani.cz


V současné době se v souvislosti se studiem na vysoké škole živě diskutuje otázka školného. O co vlastně jde? Školné představuje finanční spoluúčast studenta na studiu, která však může nabývat mnoha konkrétních podob. V podstatě jde však vždy o různé modifikace dvou základních modelů, totiž přímého školného a odloženého školného. V čem se obě varianty liší? Přímé školné Jak už z názvu vyplývá, jde o přímou finanční spoluúčast studenta na jeho vysokoškolském studiu. Konkrétní podoba je pak taková, že student na začátku každého semestru platí předem vyměřený poplatek. Jako výhoda bývá označována větší zainteresovanost studentů na jejich studiu, na druhou stranu v případě absence studentských půjček a stipendií vytváří tento systém sociální bariéru. Tento systém školného funguje například ve Spojených státech. Odložené školné Varianta odloženého školného, s níž se počítá i v Česku od roku 2013, je založena na tom, že v průběhu samotného studia student nic neplatí a splácet školné začne až poté, co dosáhne stanovené výše platu. Výhodou je, že se školné začíná splácet až tehdy, kdy absolvent disponuje relativně nadprůměrným příjmem – pokud tohoto přijmu nedosáhne, školné nesplácí. Kritici naopak argumentují tím, že zde chybí přímá vazba mezi studiem a placením školného.

Tento systém školného funguje ve Velké Británii nebo třeba Austrálii.

Studentské půjčky a půjčky na životní náklady Žádný systém školného však není možný bez současně fungujícího systému půjček na školné a na životní náklady. Význam půjčky na školné je jasný. Nemá – li být školné sociální bariérou, ale zároveň je nutné ho uhradit předem, pak je nezbytné, aby fungoval systém bezúročných / případně minimálně úročených studentských půjček, které jsou zpravidla garantovány státem.

velký potenciál pro lidi s vysokoškolským technickým vzděláním, půjčím si na to, aby se ze mě mohl stát špičkový technik a následně jsem se mohl tomuto oboru věnovat. Pokud však nevíte, co chcete studovat nebo studujete jen tak, protože je to zrovna „in“ tak si žádnou půjčku neberte.

Situace v ČR Nová vláda se shodla na zavedení odloženého školného pro nově nastoupivší studenty od roku 2013. Výše školného je stanovena na maximálně 10 000 Kč za semestr. Školy dostanou peníze ze školného

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

CHCI VA VŠ

5

ŠKOLNÉ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

ihned, zatímco studenti budou mít na výběr ze dvou možností. Zaplatit školné okamžitě nebo si zažádat o odložené školné. V takovém případě začnou splácet až po dosažení průměrné mzdy. Vzniklý rozdíl ve financování vysokých škol (škola má peníze ihned x student splácí až s odstupem) uhradí stát. Otevřenou otázkou zůstává, kdo bude studentské půjčky poskytovat – zdali to bude přímo stát nebo privátní subjekty, kterým stát přislíbí garanci. Naopak zcela jasné je, že půjčku si bude možné vzít jak na studijní (školné), tak i životní náklady (ubytování, doprava, stravování, učební pomůcky...).

Možná ještě významnější je však existence půjčky na životní náklady po dobu studia. Ani současný systém vysokoškolského studia není bezplatný a řada studentů je tak nucena si přivydělávat, což jim znemožňuje plně se věnovat studiu. To nevadí pokud studujete s cílem, že vám stačí nějaký titul, ale může to být velký problém pokud se chcete nějakému oboru věnovat naplno, tj., nad rámec toho, co se musí. Myšlenka půjčky na životní náklady je taková, že si student (opět s minimálním úrokem a garancí ze strany státu) vezme půjčku na životní náklady, aby se mohl plně věnovat studiu oboru, který ho baví. Ale pozor, půjčovat si na životní náklady má smysl pouze v případě, že jste jasně rozhodnuti vystudovat určitý obor a dále se mu věnovat s tím, že se vám tato investice vyplatí. Jinými slovy, pokud vím, že je zde

10_10_CEVRO_inzerce_105x74_def_krivkz.indd 1

21.10.2010 16:18:35


KOĽKO STOJÍ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT „Keď študenti vynechajú pár žúrov, zostane im na školné.“ Výrok jedného z popredných českých politikov na obhajobu školného vyvolal búrlivé ohlasy. Tak búrlivé, že dokonca na chvíľu prehlušili aj rev českých stredoškolákov nad štátnymi maturitami. Popravde, kto by s jasotom vítal vidinu povinnosti platiť za niečo, čo môže mať zadarmo? I keď ono to zadarmo, nie je vždy úplne za-

darmo. Koľko v súčasnosti stojí študentský život na verejnej vysokej škole v Čechách? Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili ankety na www.studak.cz, a prispeli tak k tvorbe tohto článku. Z dát vyplývajúcich z ankety vychádza, že priemerný študent za priemerný študijný mesiac utratí (za všetky vyššie zmieňované položky) priemerne 5 500 Kč (pre zaujímavosť Ministerstvo školstva uvádza dokonca čiastku 8 500 Kč za mesiac štúdia).

Ekonomická univerzita v Bratislave je verejnou vysokou školou.

Zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR a tvorí ju 7 fakúlt: Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov a Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach. Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v 65 akreditovaných študijných programoch - v 18 študijných programoch na bakalárskom štúdiu, v 31 študijných programoch na inžinierskom štúdiu a 16 na doktorandskom štúdiu. Štúdium je organizované podľa princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Na EU v Bratislave je ponuka študovať 60 predmetov v cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom a francúzskom). Na druhom stupni štúdia je možné študovať akreditované celouniverzitné študijné programy v cudzích jazykoch: Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) a Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku). Absolventi programov Manažment predaja a Medzinárodný finančný manažment získajú po ukončení štúdia dvojitý diplom. Od akad. roka 2010/2011 bude univerzita zabezpečovať program Master of Business Administration v spolupráci s Franklin University, Ohio (USA), v spolupráci s ESCP Europe program General Management Programme a na prvom stupni štúdia v spolupráci s Nottingham Trent University dvojitý diplom v študijných programoch BA (Hons) International Business Administration a BA (Hons) Marketing Management. Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Všetci uchádzači sú povinní sa zúčastniť prijímacej skúšky zo všetkých jej častí. Viac informácií na www.euba.sk

Jsem

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a připomenu ti odesílání přihlášky na vejšku.

Prepočítaním na dobu jedného roku štúdia (teda šesť mesiacov) dostaneme čiastku 33 000 Kč. Tato čiastka ale rozhodne nereprezentuje celkové náklady študenta na rok života. I zostávajúceho pol roka musí študent minimálne jesť, bývať a popravde aj sa baviť, aby si uchoval duševné zdravie. To nám pridá ďalších cca 27 000 Kč. Suma sumárum, rok života priemerného vysokoškoláka stojí (bez dovoleniek a ďalších nadštandardných položiek) 60 000 Kč. Vráťme sa ale k štúdiu. Šesť semestrov na VŠ, teda vyštudovať bakalára, potom stojí 99 000 Kč a za dva roky nadväzujúceho magisterského štúdia zo svojej peňaženky vytiahneme ďalších 66 000 Kč. Môžete si byť teda istí, že váš titul okrem úsilia, stresu, prebdených nocí, získaných znalostí a skúseností, zahŕňa aj investíciu vo výške cca 165 000 Kč.

Kde sa peniaze berú? Je jasné, že výdaje nutne vyžadujú zdroje. Ako uvádza web Ministerstva školstva (www. reformy-msmt.cz/financni-pomoc-studentum), 80 % príjmov pochádza od rodičov. Do zostávajúcich 20 % sa schovajú zárobky z príležitostných brigád, štipendiá, sociálna podpora apod. Cena titulu V návrhu školného v ČR je počítané s čiastkou maximálne 10 000 Kč za semester štúdia. Týchto 10 000 Kč ale neznižuje výdaje na dochádzanie, bývanie, jedlo ani pomôcky.

6

V prípade, že by bol návrh školného schválený, by cena titulu stúpla, napríklad päťročného vysokoškolského štúdia, na cca 265 000 Kč.

Školné a žúry Na zábavu študenti priemerne vynaložia niečo okolo 1 500 Kč mesačne. Aj keď to znie trochu neuveriteľne, a priznajme si, aj nereálne, keby sme každý mesiac 2/3 našich výdajov na zábavu odložili, na školné by nám zostalo. Otázkou je, čo by robili hudobné kluby, kultúrne zariadenia, športové centra, pivovary, reštaurácie, keby študenti zanevreli na spoločenský život. Možno by sa veselé študentstvo zmenilo v knihomoľov či rysovacie zombie s vizitkou svojho psychológa (či psychiatra) v peňaženke, spolu s ťažko nazbieranými peniazmi na školné. Ako si privyrobiť Študenti, ktorí sa rozhodnú vylepšiť svoj rozpočet vlastným pričinením, musia počítať s tým, že za neodborné brigády dostanú približne 65 Kč/hod, v Prahe 85 Kč/hod. Väčšina VŠ poskytuje viac času na prácu než školy stredné, výnimkou sú napríklad medicína alebo farmácia, popri ktorých sa pracovat takmer nedá. S rastúcimi skúsenosťami sa bude zvyšovať aj výplata, obvykle až o 50 %. S vyššími čiastkami môžu študenti počítať pokiaľ majú vizáž modelky, sú veľmi dobrí v jazykoch (aj programovacích), alebo proste majú šťastie. V každom prípade štúdium sa dá z časti samofinancovať.


CHCI VA VŠ

JAK SI VYBRAT STUDIJNÍ OBOR?

7 Vybrat obor ještě neznamená výhru První, na co se každý uchazeč o studium dívá, je název oboru. To může být často dost zavádějící, protože ne každý název přesně vystihuje to, co se na dané katedře vyučuje. Vždy je důležité se zaměřit nejen

Nenechte se zlákat názvem oboru a podívejte se na seznam Povinných předmětů – těm se během bakalářského studia nevyhnete. na obory samotné, ale i předměty, které jsou na nich vyučovány. Často se stává, že se studenti nechají zlákat přitažlivým názvem, ale po prvním semestru zjistí, že je studium vůbec nebaví. Ať už na internetových stránkách vybrané školy či v jejím studijním katalogu najdete kromě základních informací i předměty, které se váží ke každému oboru.

Vybírejte i podle uplatnění absolventů Vybrat školu podle toho co vás baví a naplňuje je jedna věc, druhá, neméně důleži-

tá je, jaké bude vaše uplatnění po dokončení školy. Podívejte se na pracovní portály a zjistěte si, jaké profese jsou žádané. V současnosti jsou velmi chtění absolventi technických oborů, lékaři, zdravotní sestry, právníci a obchodníci.

Vystudovat zajímavý obor je sice fajn, ale velmi důležité je po škole sehnat odpovídající práci. Koukněte třeba na www.doprace.cz a uvidíte, jaké absolventy dnes firmy vyžadují. Finanční odměna také hraje roli Průměrná mzda v České republice loňský rok činila přibližně 23 tisíc hrubého, což je také představa mnoha budoucích absolventů vysokých škol o ohodnocení jejich budoucí práce. Tento průměr se však vztahuje na celou republiku (stejné pozice mohou být v různých koutech ČR placeny různě) a zahrnuje všechny profese od míst s odměnou na hranici životního minima po

Profese

Nástupní plat

Plat po pěti letech praxe

Koncipient, advokát Admin. asistentka

12–18 000

35 000 a více

12–18 000

20–25 000

Programátor

17–25 000

30–45 000

Mzdová účetní

15–20 000

22–35 000

Account manager

15–25 000

25–50 000

závratná čísla na výplatních páskách vrcholových managerů. Výborně na tom budete coby pracovník z oblasti IS/IT; ti jsou dnes za svou práci oceněni na trhu nejlépe. Počítačový odborník si domů nosí kolem 40 tisíc hrubého, projektový manažer až 75. Všeobecně se dobře daří v soukromé sféře, ve firmách se zahraniční spoluúčastí. Mezi nejvýnosnější patří již zmiňované počítačové profese, dále pak zaměstnání v oblasti dopravy a spojů, stavebnictví a finančního zprostředkovatelství.

Je určitě záslužné vystudovat například obor sociální práce, ale počítejte s tím, že nástupní plat v neziskovce v sociální oblasti je 12 – 15 000 Kč. Ať již člověk pracuje hlavou nebo rukama, ve vystudovaném oboru či úplně mimo něj, žádné ohodnocení nevyváží fakt, když práce nebaví. V zaměstnání přece jen trávíme velkou část všedních dní (a často nejen těch), proto by plat neměl být nejdůležitějším rozhodujícím činitelem. Nutno však říci, že lepší motivace k práci zatím nebyla vynalezena. - red-

Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem Tel: 475 282 111 www.ujep.cz Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 54, 400 96 Ústí n. L. Tel.: 475 284 611 Fakulta umění a designu Pasteurova 9, 400 96 Ústí n. L. Tel: 475 285 111 Fakulta výrobních technologií a managementu Na Okraji 1001, 400 96 Ústí n. L. Tel.: 475 285 511 Fakulta životního prostředí Králova výšina 7, 400 96 Ústí n. L. Tel.: 475 284 111 Filozofická fakulta České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L. Tel.: 475 283 294 Pedagogická fakulta České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L. Tel.: 475 283 111 http://pf1.ujep.cz/main.asp Přírodovědecká fakulta České mládeže 8, 400 96 Ústí n. L. Tel.: 475 283 223 Ústav zdravotnických studií Velká Hradební 13, 400 96 Ústí n. L. Tel.: 475 284 211 Den otevřených dveří: 20. 1. 2011 (kromě FUD)


PEDAGOGIKA S pedagogickým vzděláním se uplatníte nejen jako učitelé na základních či středních školách, ale také jako školitelé ve firemních kurzech či jako pracovníci personálních agentur. Vaší výhodou bude totiž nejen znalost vystudovaných oborů, ale také proškolení v psychologii, tedy dobrý předpoklad pro práce, které stojí na komunikaci s lidmi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA www.palestra.cz tel.: 281932013 infovs@palestra.cz

Jsem

Pokud chcete jít studovat učitelství na pedagogickou fakultu, zaměřené na výuku na základních školách, případně na filozofickou a přírodovědeckou fakultu, po jejichž absolvování můžete jít učit na střední školy, měli byste ovládat předměty, které si vyberete. Většinou se jedná o dvouoborové studium různých předmětů. Jestli chcete jít učit, měli byste být trpěliví, protože budete muset zvládat skupinu dětí či adolescentních studentů. Přitom by vám tato skupina neměla být nesympatická, měli byste mít pro ni porozumění. Zda se pro tuto práci hodíte, snadno otestujete například při referátu, který přednesete před třídou.

Kurzy celoživotního vzdělávání s možností pokračovat ve 3. ročníku bakalářského studia • Instruktor sportovních aktivit • Manažer wellness centra • Wellness praktik a další

Studium pedagogického oboru můžete brát také jako obecnou průpravu pro neučitelské povolání, třeba když si vyberete jazyky. Pak

Uplatníte se také jako školitelé ve firemních kurzech či jako pracovníci personálních agentur. se můžete uplatnit v různých nadnárodních společnostech, ale také jako překladatelé či tlumočníci. U jazyků však nezapomeňte prostudovat i na nabídku oborů na filosofických fakultách, kde je nabídka leckdy širší.

8

Sportovní studia Jste sportovně založeni a rádi by jste se věnovali sportu naplno? I pro vás existuje řešení. Sport se již dávno neredukuje jen na výuku tělocviku, ale na řadě univerzit mají i fakulty sportovních studií, kde se komplexně věnují sportu a všemu, co s ním souvisí (sportovní a pohybové aktivity, správná životospráva, volnočasové aktivity, udržení kondice a zdraví...) Při dnešní trendu zdravého životního stylu, tedy žádný problém s uplatněním. Co ale přijímačky? Ty jsou docela rozdílné. Většinou se skládají jak z teoretické, tak talentové zkoušky. Teorie je jasná. Tvoří část celkového hodnocení a většinou jde o zhodnocení vašich znalostí obecný studijních

Univerzita

Fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta

www.ff.jcu.cz

Pedagogická fakulta

www.pf.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně

Bakalářské studium • Sportovní a kondiční specialista • Sportovní a volnočasový pedagog

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a poradím ti s počáteční byrokracií na VŠ.

webové stránky

Pedagogická fakulta

www.ped.muni.cz

Fakulta sportovních studií

www.fsps.muni.cz

Filozofická fakulta

www.phil.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

www.icv.mendelu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická fakulta

www.pdf.osu.cz

Filozofická fakulta

www.ff.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

www.fpf.slu.cz

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

www.fp.tul.cz

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

www.uhk.cz/pdf

Filozofická fakulta

www.uhk.cz/ff

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

www.pf.ujep.cz

Filozofická fakulta

www.ff.ujep.cz


předpokladů. Zato, aby vás pustili k praktickým talentovkám, tak budete potřebovat potvrzení od sportovního doktora, že jste opravdu způsobilí. Pak projdete všemožnými cviky od atletiky po plavání. Měli byste se snažit podat co nejlepší výkon. Podle statistik počtu přihlášených a přijatých studentů to vychází na sportovní obory asi šest ku jedné. Existují tři základní směry studia. Trenérství umožňuje získat licenci na trenérskou činnost, kde můžete pochopit teorii sportu tak, abyste ji mohli předávat dalším. Druhý směr se točí okolo regenerace a výživy.

Fakulty sportovních studií se komplexně věnují sportu a všemu, co s ním souvisí. Tady jde o vhodné aplikování různých vitaminových doplňků a sestavování jednotlivých cvičebních plánů a diet podle přání vašich budoucích klientů. No a nakonec posledním směrem, kterým se sport ubírá, je management cestovního ruchu. Po vystudování tohoto programu by pro vás neměl být problém připravit pro všechny „účastníky zájezdu“ atraktivní aerobic na pláži, nebo vypravit se s cestovou jako horský vůdce za dobrodružstvím. - red -

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

www.pedf.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu

www.ftvs.cuni.cz

Filozofická fakulta

www.ff.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

www.upol.cz/fakulty/ff

Pedagogická fakulta

www.upol.cz/fakulty/pdf

Fakulta tělesné kultury

www.upol.cz/fakulty/ftk

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

www.upce.cz/ff

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

www.fhs.utb.cz

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta pedagogická

www.fpe.zcu.cz

Fakulta filozofická

www.ff.zcu.cz

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

www.fedu.uniba.sk

Fakulta telesnej výchovy a športu

www.fsport.uniba.sk

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

www.fphil.uniba.sk

Pedagogická fakulta

www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta

Filozofická fakulta

www.unipo.sk/filozoficka-fakulta

Fakulta športu

www.unipo.sk/fakulta-sportu

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta

pdfweb.truni.sk

Filozofická fakulta

fff.truni.sk

Univerzita J. Selyeho v Komárno

Pedagogická fakulta

www.selyeuni.sk/pf ni.sk/pf

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

www.pf.ukf.skk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

www.ff.ukf.skk

Pedagogická fakulta

www.pdf.umb.sk b.sk

na vysoké se čte

, je free

VŠ OBORY

9

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a sdílej informace se svými budoucími spolužáky!


PEDAGOGICKĂ FAKULTA UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNÄš V ĂšSTĂ? NAD LABEM

Univerzita PalackĂŠho v Olomouci - PedagogickĂĄ fakulta

www.pf.ujep.cz

STUDIJNĂ? PROGRAMY PF UJEP: BakalĂĄĹ™skĂŠ studium • Filologie • Specializace v pedagogice • TÄ›lesnĂĄ vĂ˝chova a sport • VychovatelstvĂ­ • NavazujĂ­cĂ­ magisterskĂŠ • studium • TÄ›lesnĂĄ vĂ˝chova a sport • UÄ?itelstvĂ­ pro zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly • UÄ?itelstvĂ­ pro stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly • VychovatelstvĂ­ MagisterskĂŠ studium • UÄ?itelstvĂ­ pro zĂĄkladnĂ­ ĹĄkoly DoktorskĂŠ studium • HudebnĂ­ teorie a pedagogika • Teorie vĂ˝tvarnĂŠ vĂ˝chovy • Teorie vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ v bohemistice

ÄŒeskĂŠ mlĂĄdeĹže 8, 400 96 ĂšstĂ­ nad Labem tel.: (+420) 475 283 111, e-mail: PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz den otevĹ™enĂ˝ch dveří: 20. 1. 2011 Informace o fakultÄ›: PedagogickĂĄ fakulta Univerzity J. E. PurkynÄ› v ĂšstĂ­ nad Labem je jiĹž pĹ™es padesĂĄt pÄ›t let pedagogickĂ˝m, vÄ›deckĂ˝m a kulturnĂ­m centrem regionu. Fakulta jako nejvÄ›tĹĄĂ­ souÄ?ĂĄst univerzity byla dokonce jejĂ­m zĂĄkladnĂ­m kamenem a dala vzniknout i jejĂ­m dalĹĄĂ­m fakultĂĄm. PĹ™ipravujeme studenty na budoucĂ­ uÄ?itelskĂĄ a neuÄ?itelskĂĄ povolĂĄnĂ­. Pro vĂ˝uku mĂĄme pĹ™ipraveny uÄ?ebny vybavenĂŠ nejmodernÄ›jĹĄĂ­ multimediĂĄlnĂ­ technikou, vÄ?etnÄ› nÄ›kolika desĂ­tek multimediĂĄlnĂ­ch tabulĂ­. K vĂ˝uce je v souÄ?asnĂŠ dobÄ› k dispozici takĂŠ novÄ› zrekonstruovanĂĄ aula, nahrĂĄvacĂ­ studio a dalĹĄĂ­ specializovanĂŠ prostory. StudentĹŻm je dĂĄle k dispozici nemalĂ˝ poÄ?et motivaÄ?nĂ­ch stipendiĂ­, WiFi internet, vysokoĹĄkolskĂ˝ klub, filmovĂ˝ klub a aktivnĂ­ studentskĂĄ komunita pořådajĂ­cĂ­ oblĂ­benĂŠ PapuÄ?pĂĄrty. CĂ­lem pedagogickĂŠ fakulty je vychovat ze svĂ˝ch studentĹŻ sebevÄ›domĂŠ profesionĂĄly nejen pro vĂ˝kon pedagogickĂ˝ch profesĂ­. VĹždyĹĽ prĂĄvÄ› zvlĂĄdnutĂ­ mezilidskĂŠ komunikace, kterĂŠ je nezbytnou kompetencĂ­ dobrĂŠho uÄ?itele, je oceĹˆovĂĄno snad ve vĹĄech oborech lidskĂŠ Ä?innosti. VĹĄechny studijnĂ­ obory jsou koncipovĂĄny tak, aby si student mohl vedle povinnĂ˝ch, profesnÄ› zaměřenĂ˝ch, kurzĹŻ podle svĂŠho zĂĄjmu rozĹĄiĹ™ovat obzor v povinnÄ› volitelnĂ˝ch a vĂ˝bÄ›rovĂ˝ch kurzech.

3HGDJRJLFNiIDNXOWD83Y2ORPRXFLSRVN\WXMHY\VRNRĂŁNROVNpY]GÄŒOiQtEXGRXFtP XĂžLWHOĤPDGDOĂŁtPSHGDJRJLFNĂŞPSUDFRYQtNĤPSURUĤ]QpGUXK\ĂŁNROPDWHÄœVNĂŞFK ]iNODGQtFKDVWÄœHGQtFKĂŁNROVNĂŞFKLPLPRĂŁNROVNĂŞFKYĂŞFKRYQĂŞFKDY]GÄŒOiYDFtFK ]DÄœt]HQt]DPČĜXMHVHWDNpQDREODVWVWiWQtVSUiY\DVDPRVSUiY\ %DNDOiÄœVNp PDJLVWHUVNp D GRNWRUVNp VWXGLMQt SURJUDP\ Y SUH]HQĂžQt D NRPELQRYDQp IRUPÄŒ VWXGLD SURJUDP\ FHORĂĽLYRWQtKR Y]GÄŒOiYiQt 6H]QDP YĂŁHFK VWXGLMQtFK SURJUDPĤ D RERUĤ RWHYtUDQĂŞFK Y DNDGHPLFNpP URFH QD ZHERYp VWUiQFH 83 ZZZVWXGXMXSROF] 3URIHVQtSÄœtSUDYDXĂžLWHOĤYĂŁHFKVWXSĖĤDW\SĤĂŁNRO ‡ PDWHÄœVNĂŞFK XĂžLWHOVWYtSURPDWHÄœVNpĂŁNRO\SÄœHGĂŁNROQtSHGDJRJLND ‡ ]iNODGQtFKDVWÄœHGQtFK XĂžLWHOVWYtSURVWXSHÄ–=âD6âYRERUHFKKXPDQLWQtFKÂżORORJLFNĂŞFKXPÄŒQRYÄŒGQĂŞFKSÄœtURGRYÄŒGQĂŞFKWHFKQLFNĂŞFK ‡ VRFLiOQtFKD]GUDYRWQtFKSÄœHGPÄŒWĤSURVWÄœHGQtRGERUQpĂŁNRO\ ‡ VSHFLiOQtSHGDJRJLNDSURVWXSHÄ–=âD6â 9EDNDOiÄœVNĂŞFK63VSHFLDOL]DFHYSHGDJRJLFHD633VLXFKD]HĂžLPRKRXVDPLYROLWGYRXRERURYRXNRPELQDFL 3ÄœtSUDYDRGERUQtNĤYREODVWL ‡ SHGDJRJLN\DY\FKRYDWHOVWYt SHGDJRJLNDYHÄœHMQiVSUiYDSHGDJRJLNDVRFLiOQtSUiFH ‡ VSHFLiOQtSHGDJRJLN\ VSHFLiOQtSHGDJRJLNDSÄœHGĂŁNROQtKRYÄŒNXVSHFLiOQÄŒSHGDJRJLFNiDQGUDJRJLNDVSHFLiOQtSHGDJRJLNDNRPXQLNDĂžQtWHFKQLN\ORJRSHGLH 1DEt]tPHURYQÄŒĂĽPRĂĽQRVWSRNUDĂžRYDWYHVWXGLX YGRNWRUVNĂŞFKVWXGLMQtFKSURJUDPHFK (OHNWURQLFNiSÄœLKOiĂŁNDNHVWXGLXQD%F D0JUVWXGLMQtRERU\GR 7HUPtQSÄœLMtPDFtFK]NRXĂŁHNSUREDNDOiÄœVNpDPDJLVWHUVNpVWXGLMQtRERU\ÂąStVHPQpD~VWQt]NRXĂŁN\Âą 'HQRWHYÄœHQĂŞFKGYHÄœt 

$GUHVD äLĂĽNRYRQiPÄŒVWt 2ORPRXF 32ER[

(OSÄœLKO $12

7HOHIRQ 

(PDLO OLEXVHO\VDNRYD#XSROF] ZZZXSROF]


TECHNICKÉ OBORY Technologie, materiály... Studium oborů technologických, materiálového inženýrství a metalurgie není jednoduchou záležitostí. Předpokládá se váš zájem a dostatečné znalosti všech přírodních věd, logické myšlení a trpělivost. Šance na přijetí na tyto obory je rozhodně vyšší než například na humanitní směry, ale o co jednodušší je se na školu dostat, o to těžší je se na škole udržet. Tak jako již na většině vysokých škol je i zde studium rozděleno do dvou stupňů. V rámci

tříletého bakalářského stupně studenti získají teoretické základy z přírodovědných a technických předmětů a na dvouletém magisterském stupni se již specializují dle zaměření studovaného oboru. V poslední době se nabídka oborů v této oblasti rozšířila, pro případné uchazeče je určitě důležité, že absolventi nemají problém uplatnit se na pracovních trhu.

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí

Management na technice? ANO! Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze Bc.

Bakalářské obory:

Ing.

Magisterské obory:

Manažersko − ekonomické vzdělání ● Personální management v průmyslových podnicích ● Řízení a ekonomika průmyslového podniku

● Podnikání a management v průmyslu ● Řízení regionálních projektů ● Projektové řízení inovací v podniku

Pedagogické vzdělání ● Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku ● Učitelství odborných předmětů

www.muvs.cvut.cz

11

sdělovacích, zabezpečovacích, výpočetních a jiných elektrických zařízení. Podle hodnot proudu a napětí se dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou. K oborům „slaboproudu“ se řadí například elektronika a telekomunikace, k oborům „silnoproudu“ patří elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické přístroje, výkonová elektronika a elektrické pohony. Tyto obory mnohdy nelze zcela striktně oddělit, protože se často prolínají a navazují na sebe. Elektrotechnické obory mívají vyčleněné specializované fakulty. Absolventi si mohou vybírat ze zaměstnání v oblasti telekomunikací, multimediálních systémů, elektrotechniky a energetiky, radiotechniky, kybernetiky i softwarového inženýrství, mikroprocesorové techniky a dalších oborů. Pokud chcete jít studovat tyto obory, nebudete mít takový problém dostat se na školu, ale udržet se do dalšího ročníku. Šance na přijetí a úmrtnost studentů na těchto oborech jsou přesně opačné než u humanitních směrů. Na střední škole si hlídejte prospěch z matematiky, fyziky, informatiky, případně podle typu školy i ze základů elektrotechniky, elektroniky, měření apod. Elektrotechnika je obor s obrovskou budoucností. Například na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně lze studovat několik zajímavých oborů. Navíc je zde možné setkat se s novinkami a nejmodernějšími technologiemi. Absolventi mají obrovskou šanci na okamžité uplatnění

ČZU v Praze FAKULTA TECHNICKÁ www.tf.czu.cz Kamýcká 129, 165 21 Praha 6

VŠ OBORY

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: • Zemědělská technika • Silniční a městská automobilová doprava • Technika a technologie zpracování odpadů • Technologická zařízení staveb • Obchod a podnikání s technikou • Informační a řídicí technika v APK • Technika pro obnovu a udržování krajiny • Inženýrství údržby • Technology and Environmental Engineering (vyučovaný v AJ) Dny otevřených dveří: 21. a 22.1.2011. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2011. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz – Studium.


FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAÄŒNĂ?CH TECHNOLOGIĂ? VUT v BrnÄ› www.feec.vutbr.cz www.facebook.com/FEKTVUT TechnickĂĄ 10, 616 00 Brno

ModernĂ­ fakulta s tradicĂ­... Studium modernĂ­ch praktickĂ˝ch oborĹŻ na fakultÄ› s tradicĂ­: - AutomatizaÄ?nĂ­ a měřicĂ­ technika, - Mikroelektronika a technologie, - SilnoproudĂĄ elektrotechnika a elektroenergetika, - Elektronika a sdÄ›lovacĂ­ technika, - Teleinformatika, - BiomedicĂ­nskĂĄ technika a bioinformatika.

Dny otevĹ™enĂ˝ch dveří: 3., 16. 12.2010 a 7. 1. 2011 – zaÄ?ĂĄtek v 10.00 na TechnickĂŠ 10.

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Jsem Vysokå Škola, přidej si mne mezi přåtele a na mojí zdi najdeť aktuålní informace o vysokých ťkolåch!

Univerzita

Fakulta

webovĂŠ strĂĄnky

ÄŒeskĂŠ vysokĂŠ uÄ?enĂ­ technickĂŠ v Praze

Fakulta biomedicínskÊho inŞenýrství

www.fbmi.cvut.cz

Fakulta dopravnĂ­

www.fd.cvut.cz

Fakulta strojnĂ­

www.fs.cvut.cz

Fakulta stavebnĂ­

www.fsv.cvut.cz

ÄŒeskĂĄ zemÄ›dÄ›lskĂĄ univerzita v Praze

TechnickĂĄ fakulta

www.tf.czu.cz

TechnickĂĄ univerzita v Liberci

Fakulta strojnĂ­

www.fs.tul.cz

Fakulta textilnĂ­

www.ft.tul.cz

Univerzita obrany v BrnÄ›

Fakulta vojenských technologií

www.vojenskaskola.cz

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologickĂĄ

www.upce.cz/fcht

VysokĂĄ ĹĄkola bĂĄĹˆskĂĄ - TechnickĂĄ univerzita Ostrava

VysokĂŠ uÄ?enĂ­ technickĂŠ v BrnÄ›

VysokĂĄ ĹĄkola chemicko technologickĂĄ

DopravnĂ­ fakulta Jana Pernera

www.upce.cz/dfjp

Fakulta metalurgie a materiålovÊho inŞernýrství

www.fmmi.vsb.cz

Hornicko-geologickĂĄ fakulta

www.hgf.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky

www.fei.vsb.cz

Fakulta strojnĂ­

www.fs.vsb.cz

Fakulta strojního inŞenýrství

www.fme.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikaÄ?nĂ­ch technologiĂ­

www.feec.vutbr.cz

Fakulta stavebnĂ­

www.fce.vutbr.cz

Fakulta technologie a ochrany prostředí

www.vscht.cz

Fakulta chemickĂŠ technologie

www.vscht.cz

Univerzita TomĂĄĹĄe Bati ve ZlĂ­nÄ›

Fakulta technologickĂĄ

web.ft.utb.cz

ZĂĄpadoÄ?eskĂĄ univerzita v Plzni

Fakulta strojnĂ­

www.fst.zcu.cz

QHMYøKRGQÄ•MĂĽtY%UQÄ•DIPLOMKYMLçRG.Ć .GXPĂšVKUMXGHQTOžVW#èGTPQDĂŠNžUVT-ĂŠ$CTGXPžUVT-ĂŠ

12


Univerzita

Fakulta

webové stránky

Slovenská Technická univerzita v Bratislave

Strojnícka fakulta

www.sjf.stuba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

www.fchpt.stuba.sk

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

www.mtf.stuba.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky

www.tuzvo.sk

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

www.fberg.tuke.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

po dokončení studií, navíc téměř 80 tisíc volných míst čeká na absolventy v celé EU.

Stavebnictví je oborem, který souhrnně označuje široké spektrum profesí. Ve stavebnictví se totiž uplatníte coby projektanti, architekti, geodeti, statici, stavbyvedoucí či bytoví designéři. S čím je třeba počítat, když se rozhodnete pro studium stavebnického oboru? Především byste měli zvážit, zda máte předpoklady pro tyto profese nezbytné – prostorovou představivost, matematické nadání, včetně geometrie a bezproblémovou práci s počítačem. Podstatnou část vašeho studia a později i práce totiž zaberou rysy a projekty, které budete sami vytvářet (ručně a především na počítači ve speciálních programech). Musíte jim dokonale rozumět. Proto byste měli být minimálně průměrně dobří matematici a především geometrie by vám neměla dělat na střední škole problémy.

Hutnícka fakulta

web.tuke.sk/hf

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

web.tuke.sk/fvtpo

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

www.fbp.uniag.sk

Technická fakulta

www.tf.uniag.sk

Také ve fyzice byste neměli patřit k podprůměrným studentům, i když samozřejmě není nutné, abyste v ní excelovali. Výhodu budou mít také ti z vás, kteří mají výtvarné nadaní. V případě studia architektury je to navíc nutností, jelikož talentové zkoušky jsou prvním stupněm přijímacího řízení. Jazyky nejsou pro studium stavebnických oborů podmínkou, ale jsou obrovskou výhodou. Pokud budete umět německy či anglicky, můžete se dostat k dobře honorované práci u nadnárodních společností. Stavebnictví obecně patří k dobře hodnoceným oborům.

Architektura je oborem, pro který je nutné nejen technické nadání, ale také výtvarné cítění. Jako architekti budete navrhovat podobu domů, bytů, interiérů či náměstí, v případě, že zvolíte studium zahradní architektury, tak také zahrad či parků.

Rozhodnutí, že chcete jít studovat architekturu, byste měli udělat zavčas, nejlépe již v 2. až 3. ročníku střední školy, abyste se mohli připravit na náročné talentové zkoušky. Pokud chcete vaše šance na přijetí na architekturu pojistit, můžete se zapsat do kurzu kreslení, díky kterému se v této oblasti zdokonalíte a lecčemu potřebnému se naučíte. V posledním ročníku střední školy byste měli využít možnosti zapsat si seminář deskriptivní geometrie, protože bez její znalosti se vaše šance na úspěch u přijímaček zmenšují. Nad rámec středoškolského učiva byste si měli doplnit také své znalosti z dějin umění. Připravte se na to, že studium architektury, stejně jako tato práce samotná, je časově náročné, a proto moc nejde skloubit s ostatními aktivitami. Navíc by vám neměla chybět trpělivost a manuální zručnost, využijete ji například při výrobě modelů svých návrhů.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářské studijní programy a obory • ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Studijní obory – Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika a logistika • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Studijní obor-Informační technologie • NANOTECHNOLOGIE Studijní obor-Nanomateriály • APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA Studijní obor-Modelování a informatika

Navazující magisterské (inženýrské) studijní programy a obory • ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Studijní obory - Automatické řízení a inženýrská informatika, Mechatronika, Informační technologie, Přírodovědné inženýrství-zaměření fyzikálně experimentální • ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS (částečné studium v zahraničí) Studijní obory – Mechatronics (Německo), Engineering of Interactive Systems (Francie) • APLIKOVANÉ VĚDY V INŽENÝRSTVÍ Studijní obor – Přírodovědné inženýrství –zaměření modelování • NANOTECHNOLOGIE Studijní obor-Nanomateriály

VŠ OBORY

13

technické obory

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a budu tě zvát k přijímačkám!


Soukromá vysoká škola ekonomických studií Bc.

bakaláøské studium management, mezinárodní ekonomika a právo, úèetnictví, bezpeènostní management

Ing.

navazující magisterské studium strategickČ management, µnanèní management

www.svses.cz Lindnerova 1, Praha 8 tel.: 284 840 027, 284 841 027 e-mail: info@svses.cz

nejsme ސDN–Ò suchaøi

EKONOMIE A PRÁVO Ekonomie je oborem, který zahrnuje široké spektrum pracovních pozic. Proto můžete v rámci studia ekonomie volit z řady podoborů – například finančnictví, daňového poradenství, managementu, podnikového hospodářství nebo ekonomické statistiky. Ekonomie navíc hraničí i s dalšími studijními obory, například mezinárodními vztahy. Je také současně dobrou průpravu pro práci ve státní sféře nebo politice. V ekonomii se intenzivně pracuje s čísly, a proto je vhodná pro ty z vás, kteří mají dobré logické myšlení. Výhodou je také smysl pro systematičnost. V některých oblastech uplatnění se hodí také komunikativnost a schopnost spolupráce v kolektivu. Studium ekonomie tedy raději zavrhněte, pokud máte velké problémy s matematikou. Připravte se navíc na nutnost zvládnou alespoň v základech statistiku. S ekonomickým vzděláním můžete hledat zaměstnání ve státním i soukromém sektoru, navíc se hodí i pro ty, kteří chtějí sami začít podnikat. Uplatnění je zkrátka velmi široké a liší se tak i platy. Ve státní sféře jsou nižší, avšak na vedoucích postech jsou nadprůměrné. Odbornou praxi můžete získávat již během studia ekonomie. Uplatnit se můžete po

14 zvládnutí účetnictví nebo jako poradci ve finančnictví nebo pojišťovnictví.

Právnické fakulty patří na univerzitách tradičně k těm nejprestižnějším a o studium práv je velký zájem. I proto, že jsou právníci, advokáti, notáři či soudci spojováni s vysokými platy. Na druhou stranu, realita je taková, že ne každý absolvent práv získá nadprůměrně placené místo v zavedené právní kanceláři. Nicméně, podobně jako studium ekonomie je i studium práva dobrou průpravou i pro řadu jiných zaměstnání, ať v soukromém, nebo státním sektoru. Jaké byste měli mít předpoklady, pokud chcete studovat právo? Především byste měli být všestranní a měli byste mít výbornou paměť. Budete totiž muset nastudovat řadu obsáhlých knih. Počítejte přitom s tím, že nepůjde o snadnou a zábavnou četbu, právnická hantýrka by se dala studovat sama o sobě. Chybět by vám neměla schopnost logického uvažování, protože zákonné předpisy musíte propojit s praxí. Každý absolvent právnické fakulty by měl ovládat alespoň jeden cizí jazyk, přičemž neznalost angličtiny by byla velkou nevýhodou. Podobně vzhledem k provázanosti s německým právním prostředím je žádoucí i alespoň pasivní znalost němčiny. Z cizího jazyka budete navíc skládat v rámci studia zkoušku. - red -


Univerzita

Fakulta

webové stránky

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

www.pef.czu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

www.ef.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

www.econ.muni.cz

Právnická fakulta

www.law.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

www.pef.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

www.frrms.mendelu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

www.opf.slu.cz

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

www.ef.tul.cz

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

www.uhk.cz/fim

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

www.fse.ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd

www.fsv.cuni.cz

Právnická fakulta

www.prf.cuni.cz

Univerzita obrany

Fakulta ekonomiky a managementu

www.vojenskaskola.cz

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

www.upce.cz/fes

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

web.fame.utb.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

www.ekf.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářská fakulta

nf.vse.cz

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

www.fm.vse.cz

Fakulta financí a účetnictví

f1.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů

fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská

fph.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky

www.fis.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

obor Finance a řízení

www.vspj.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Univerzita Budějovicích

Studijní program: Ekonomika a management Fakulta

www.vstecb.cz webové stránky

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta podnikatelská

www.fbm.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická

www.fek.zcu.cz

Fakulta právnická

www.fpr.zcu.cz

Právnická fakulta

www.upol.cz/fakulty/pf

Univerzita palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Obor: Hospodářská politika a správa • Veřejná ekonomika a správa • Sociální management • Evropská integrace • Finance • Bankovnictví Obor: Ekonomika a management • Ekonomika podnikání v obchodě a službách • Marketing a management • Ekonomika cestovního ruchu • Firemní finance • Řízení logistiky • Účetnictví a daně Obor: Systémové inženýrství a informatika • Manažerská informatika Obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus • Hotelnictví NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM: Obor: Hospodářská politika a správa • Veřejná ekonomika a správa • Evropská integrace • Finance • Bankovnictví Obor: Ekonomika a management • Ekonomika podnikání v obchodě a službách • Marketing a management Obor: Systémové inženýrství a informatika • Manažerská informatika DOKTORSKÉ STUDIUM: Obor: Ekonomika a management • Podniková ekonomika a management Den otevřených dveří: 7. 1. 2011

VŠ OBORY

15

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné http://www.opf.slu.cz

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a vysvětlím ti, jak se zapsat na VŠ.


PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČZU V PRAZE Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Fakulta sociálně ekonomická UJEP Moskevská 54, Ústí nad Labem, 400 96 Telefon: 475 284 611 (spojovatelka) Fax: 475 200 169 http://fse.ujep.cz nebo http://fse1.ujep.cz

Kontakt na studijní odd.: Mgr. Ivana Berníková, tel.: 224 382 360 e-mail: bernikova@pef.czu.cz www.czu.cz nebo www.czu.pef.cz

Bakalářské studijní obory PEF: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Agricultural Economics and Management Magisterské studijní obory PEF: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Evropská agrární diplomacie, Economics and Management, Informatics, European Agrarian Diplomacy Termín podání přihlášky do 31. 3. 2011

Den otevřených dveří: 20. ledna 2011 Fakulta sociálně ekonomická (FSE) je jednou z devíti součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním posláním FSE je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů a inženýrů – v pěti studijních programech profilujících se do pěti studijních oborů. Ekonomické studijní programy jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management,finanční management, obchod a marketing a regionální rozvoj, sociální studijní program je orientován na sociální práci. Naši absolventi nacházejí dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě. Celkové zaměření fakulty koresponduje s potřebami rozvoje regionu a snaží se přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti nejen přípravou nových studijních programů pro studenty prezenčního a kombinovaného studia, ale i pro celoživotní vzdělávání. Fakulta sociálně ekonomická přispívá k rozvoji regionu také zvyšováním úrovně vzdělanosti v rámci řízených rekvalifikací, zejména absolventů středních škol. Na FSE je možné studovat ve 3-letých bakalářských programech a v 2-letých magisterských programech, navazujícím na předchozí bakalářské studium. Studium na FSE je realizováno ve dvou formách, a to jako studium prezenční a kombinované.

PŘEHLED PROGRAMŮ A OBORŮ STUDOVANÝCH NA FSE UJEP Bakalářské studium Program Ekonomika a management

Hospodářská politika a správa Sociální politika a sociální práce Navazující magisterské studium Program Ekonomika a management Hospodářská politika a správa

Prezenční a kombinovaná forma studia Obor Podniková ekonomika a management Finanční management Obchod a marketing Regionální rozvoj Sociální práce Prezenční forma studia Obor Podniková ekonomika a management Finanční management Regionální rozvoj


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

17

ekonomie a právo

Univerzita Hradec Králové FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU http://www.uhk.cz

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

www.fm.uniba.sk

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

www.fses.uniba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

Právnická fakulta

www.flaw.uniba.sk

Obchodná fakulta

of.euba.sk

Národohospodárska fakulta

nhf.euba.sk

Fakulta hospodárskej informatiky

www.fhi.sk/sk

Fakulta podnikového manažmentu

fpm.euba.sk

Fakulta medzinárodných vzťahov

fmv.euba.sk

Podnikovohospodárska fakulta

www.euke.sk

Nabízíme studium v oborech: • Finanční management • Management cestovního ruchu • Sportovní management Dny otevřených dveří: 3.12.2010 a 7.1.2011

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta

www.ekf.tuke.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu

www.fem.uniag.sk

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu

www.unipo.sk/fakulta-manazmentu

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

www.fsev.tnuni.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta

www.upjs.sk/pravnicka-fakulta

Univerzita J. Selyeho Komárno

Ekonomická fakulta

www.selyeuni.sk/ef

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta

www.ef.umb.sk

Trnavská univerzita v Trnave

VŠ OBORY

Hradecká 1249/6, Hradec Králové

Právnická fakulta

www.prf.umb.sk

Právnická fakulta

juridica.truni.sk

JSEM Vysoká Škola. PŘIDEJ SI MĚ MEZI PŘÁTELE NA A POMŮŽU TI S PŘIJÍMAČKAMA NA VEJŠKU.

VÍTE, ŽE... S ekonomickým vzděláním máte široké možnosti uplatnění ve statní i soukromé sféře. Studium práva je dobrou průpravou pro celou řadu povolání. Studium ekonomicko právních oborů hojně nabízejí soukromé vysoké školy.


JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TEOLOGICKÁ FAKULTA, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice tel. 387 773 501, fax. 386 354 994, e-mail: studijni@tf.jcu.cz, www.tf.jcu.cz Teologická fakulta JU navazuje na dvousetletou tradici filosoficko-teologických studií v Českých Budějovicích, v současné době se ve své vědeckopedagogické činnosti zaměřuje na oblast teologie a filosofie, dále na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty. • Přehled studijních oborů v akademickém roce 2010/2011: • Bakalářské studijní obory (tříleté studium): • Humanistika (prezenční) • Náboženská výchova a etika (prezenční, kombinované) • Pastorační asistence (prezenční, kombinované) • Pedagogika volného času (prezenční, kombinované) • Sociální a charitativní práce (prezenční, kombinované) Bakalářské dvouoborové studijní obory (tříleté studium): • Humanistika – Bohemistika (prezenční) • Humanistika – Historie (prezenční) • Humanistika – Náboženské vědy (prezenční) • Náboženské vědy – Bohemistika (prezenční) • Náboženské vědy – Historie (prezenční) Navazující magisterské studijní obory (dvouleté studium): • Etika v sociální práci (prezenční, kombinované) • Filosofie (prezenční) • Pedagogika volného času (prezenční, kombinované)

• Teologie služby (prezenční, kombinované) • Učitelství náboženství a etiky (prezenční, kombinované) Magisterské studijní obory (pětileté studium): • Teologie (prezenční) • Doktorské studijní obory (tříleté studium): • Systematická teologie (prezenční, kombinované) • Teologická antropologie a etika (prezenční, kombinované) Uplatnění absolventů: Absolventi naleznou uplatnění jak v církevních organizacích zaměřených na vzdělávací, výchovnou a kulturní činnost (obory učitelství náboženství a etiky, pastorační asistence, teologie), tak také ve veřejné sféře jako sociální pracovníci v zařízeních sociální péče, vychovatelé při střediscích volnočasových aktivit, dále též v oblasti médií (sociální a charitativní práce, etika v sociální práci, teologie služby, pedagogika volného času). Obor humanistika připravuje své absolventy ke studiu navazujícího magisterského oboru filosofie na TF JU či příbuzných oborů v oblasti humanitních věd na jiných vysokých školách, obory systematická teologie a teologická antropologie a etika jsou přípravou na vědeckou dráhu.

HUMANITNÍ OBORY Mezi humanitní obory můžeme zahrnou velké množství oborů, od těch ryze humanitních jako je filologie, tedy dějiny a literatura nejrůznějších jazyků, filozofie, historie, archeologie, dále společenské vědy jako psychologie, sociologie, sociální práce a politika, žurnalistika, novější obory typu environmentalistika, bezpečnostní studia, mezinárodní vztahy, politologie, genderová studia, a také teoretické disciplíny umění jako divadelní, hudební a filmová věda nebo estetika.

18 Obory humanitního zaměření jsou vhodné pro ty, koho baví jazyky, dějepis, čeština, kdo se rád zamýšlí nad společenskými problémy (sociologie, filosofie, religionistika, atd.) a kdo si zřejmě příliš nerozumí s přírodními vědami (i když třeba v sociologii se statistice při provádění výzkumu stejně nevyhnete). Od studentů je během studia vyžadováno velké množství seminárních prací a především (jako ostatně na jakémkoliv vysokoškolském oboru) schopnost kriticky přemýšlet. Také

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení Otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů Možnost zahraničních studijních pobytů Studentský život v nádherném prostředí barokní Olomouce

Přijímací řízení: 1. kolo: 13. – 17. 6. 2011, náhradní termín: 21. 6. 2011 Den otevřených dveří: 21. 1. 2011 Bližší informace viz www.tf.jcu.cz.

www.ff.upol.cz


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

www.damu.cz

Hudební fakulta

www.hamu.cz

Filmová fakulta

www.famu.cz

Hudební fakulta

www.hf.jamu.cz

Divadelní fakulta

www.df.jamu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně

www.avu.cu

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta umění

www.fu.osu.cz

Technická univerzita v Liberci

Fakulta umění a architektury

www.vslib.cz

Univerzita J.E. Purkyně

Fakulta umění a designu

www.fud.ujep.cz

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

www.upce.cz/fr

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

www.fmk.utb.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Fakulta výtvarných umění Fakulta

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

www.ffa.vutbr.cz webové stránky www.lit-akad.cz www.ff.cuni.cz

Fakulta humanitních studií

www.fhs.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

www.fsv.cuni.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta

www.ff.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta

www.muni.cz/phil

Fakulta sociálních studií

www.fss.muni.cz

Fakulta sociálních studií

www.fss.osu.cz

Filozofická fakulta

www.osu.cz/ffi

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

www.fpf.slu.cz

Technická univerzita v Liberci

F. přírodovědně-humanitní a pedagogická

www.fp.tul.cz

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

www.uhk.cz/ff

Univerzita J E. Purkyně v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta

www.ff.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

www.ff.upol.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

www.vyuka.fhs.utb.cz

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta filozofická

Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o.

Prezenční i kombinované obory v programech: Teologie, Sociální politika a sociální práce, Pedagogika a Specializace v pedagogice.

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE www.fevth.uniba.sk Bartókova 8, 811 02 Bratislava Tel. 02 67288250

Štúdium teológie – stále aktuálne a relevantné! Príď a skús to!

www.vsup.cz

Vysoké učení technické v Brně Univerzita Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

Ostravská univerzita v Ostravě

CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/

www.ff.zcu.cz www.ujak.cz

VÍTE, ŽE... „Je třeba počítat s množstvím samostatné práce a zejména četby.“ „Velkou výhodu při samotném studiu je znalost jazyků.“ „…ne vždy se podaří absolventům humanitního oboru nalézt zaměstnání adekvátní studiu…“

VŠ OBORY

19

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a vysvětlím ti základní pojmy kolem vysokoškoského studia.


humanitní obory je třeba počítat s tím, že se budete věnovat samostatné práci a zejména četbě, která vám zabere nemálo času. Přijímací zkoušky se zpravidla skládají z oborového testu a obecných studijních předpokladů. Znamená to, že i pro humanitní obory musíte umět logicky přemýšlet a ovládat alespoň základy matematiky, která hraje v testech studijních předpokladů většinou poměrně velkou roli. Uplatnění se liší obor od oboru. Studium jazyků dává možnost realizace v tlumočení nebo překladatelství. Velká část humanitně zaměřených absolventů zkouší své štěstí také v pedagogické oblasti. Nutno ještě dodat, že ne vždy se podaří absolventům humanitního oboru nalézt zaměstnání adekvátní studiu. Na základě vysokoškolského titulu se ale mohou ucházet o pozice v administrativě, v mediích nebo v kulturních organizacích.

Umělecké obory Pro jednoduchost rozdělme umělecké obory na ty, které se umění věnují teoreticky a ty, které vám pomáhají umělcem se stát. První případ zahrnuje studijní obory převážně na humanitně zaměřených fakultách, především na těch filozofických. Pro ty, které zajímá historie umění, ať už v konkrétních nebo zcela obecných rovinách, existuje spousta zajímavých oborů jako například filmová věda, muzikologie, uměnovědná studia, estetika, teorie divadla, management v kultuře apod.

Jsem

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a připravím tě na život vysokoškoláka.

20

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

http://www.fu.tuke.sk

Fakulta

webové stránky http://www.vsmu.sk

Univerzita Komenského v Bratislavě

Filozofická fakulta

www.fphil.uniba.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Filozofická fakulta

www.upjs.sk/filozoficka-fakulta

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta

www.unipo.sk/filozoficka-fakulta

Fakulta humanitných a prírodných vied

www.fhpv.unipo.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici

www.aku.sk

Univerzita Vysoká škola muzických umení v Bratislave

Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

www.fsev.tnuni.sk

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta

www.truni.sk/ff

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

www.fmk.ucm.sk

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

www.ff.ukf.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

www.fhv.umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

www.fpvmv.umb.sk

Tyto obory bezesporu vyžadují od člověka především zájem a obecný kulturní přehled. Dobrým předpokladem je i kladný vztah k filozofii, psychologii a sociologii. Velkou výhodu při samotném studiu je znalost jazyků (němčiny, angličtiny, francouzštiny). Do druhé kategorie řadíme hlavně studium na múzických akademiích. Pro většinu uchazečů o herectví, činohru, muzikál, zpěv, tanec, ale i režii, kameru a dramaturgii je možná už nyní pozdě, protože přihlášky i samotné přijímací řízení probíhá v několika kolech a mnohem dříve než u běžných VŠ. Stejné je to i u malířství, fotografie, hry na hudební nástroj apod.

U přijímacích zkoušek se zpravidla vyžadují ukázky uchazečovy dosavadní tvorby, motivační pohovor, talentové zkoušky a teoretické znalosti z jednotlivých uměleckých odvětví. Od zájemce se rovněž čeká všeobecný kulturní a společenský přehled. Zvláštní kategorií je design a grafika (grafický design). Studium těchto oborů v nejrůznějších mutacích nabízí celá řada fakult. Design najdete jak na umělečtěji zaměřených školách, tak i na těch technických. Jen tak pro ilustraci, můžete studovat design nábytku, průmyslový design, design oděvu a obuv, design interiéru atd.

Literatura k maturitě Kr ysař

knih

ovn

icka

.cz

Dyk Viktor

100 českých, 30 anglických titulů z povinné četby


Zemědělství Studium na zemědělských školách a fakultách zahrnuje velmi pestrou škálu oborů. Ve srovnání s jinými obory nebývá problémem se na „zemědělky“ dostat. Oblast zemědělství zahrnuje i takové obory jako zootechnika, fytotechnika, rostlinolékařství, technologie strojů či potravin, dřevařství, lesnictví, ekologie, krajinářství i zahradní a krajinnou architekturu. Zemědělství můžete v ČR studovat jednak na České zemědělské univerzitě v Praze, na Mendlově univerzitě v Brně a v neposlední řadě na Zemědělské fakultě při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Ke studiu vysněné specializace většinou dospějete až na magisterském stupni, který navazuje na bakalářský. Kdo však má zájem o profesně orientované studijní programy, může na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů při ČZU v Praze studovat Fytotechniku, Zahradnictví a Zootechniku.

Průměrná mzda v zemědělství: • Zemědělský inženýr, agronom: 24 500 Kč • Zemědělský technolog: 21 700 Kč • Zootechnik: 19 600 Kč

Požadavky k přijímacím zkouškám jsou obvykle specifikovány podle fakult. Na některé z nich můžete být přijati bez přijímacích zkoušek, jinde budete muset prokázat znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie či jazyka a třeba i studijních předpokladů. A například na zahradní a krajinné architektuře musíte předvést svoji prostorovou představivost a smysl pro kompozici.

Mezi obory, které můžete na zemědělských školách a fakultách studovat nepatří pouze obory se zemědělstvím související, ale studenti si v současné době mohou vybírat z opravdu rozsáhlé nabídky oborů, ke kterým se řadí obory ekonomické a technické.

Studium na zemědělských fakultách probíhá ve třech stupních. Kupříkladu na České zemědělské univerzitě v Praze absolvují studenti v průběhu 1. a 2. ročníku převážně povinné předměty (teoretický základ), ve 3. ročníku si už můžete některé předměty zvolit podle svého zájmu.

Pokud patříte mezi technicky orientované studenty, mohla by vás zaujmout nabídka studia na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Zájemci zde mohou studovat například obor Zemědělská technika. Absolventi tohoto oboru najdou své uplatnění v zemědělství i v dalších odvět-

21

Adresa: Studentská 13, 370 05 České Budějovice, e-mail: hasman@zf.jcu.cz

vích – v lesnictví, v servisech a opravnách, útvarech technického rozvoje atd.

Ekologie a životní prostředí V České republice existuje poměrně široká paleta studijních oborů, které poskytují vzdělávání v oblasti životního prostředí. Můžeme je rozdělit na několik směrů, a to buď chemický, přírodovědecký nebo humanitní. Podle toho si lze i představit jaké vědomosti je potřeba pro studium mít. Jestli se chcete dát cestou chemie rozhodně budete při studiu potřebovat znalosti nejen chemické, ale i z příbuzných oborů, a to matematiky a fyziky. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že studovat přírodovědný obor je časově i intelektově náročné a mnohdy vyžaduje přípravu nejen v zkouškovém období. Uplatnění se bohužel ale většinou nachází mimo specializaci na životní prostředí, často absolventi pracují pouze v příbuzných oborech. Platově se chemici pohybují někde mezi 25 000 a 30 000 hrubého měsíčně. Směr přírodovědecký poskytuje v České republice asi nejširší nabídku oborů. Škola je praktická, často studenti absolvují různé exkurze a výuku v terénu. Nezbytné je opět nasazení bojovat s časovou náročností studia, ale také ochota věnovat se širšímu spektru vědeckých disciplin.

VŠ OBORY

ZEMĚDĚLSTVÍ A ENVIRONMENTALISTIKA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA www.zf.jcu.cz

Den otevřených dveří: 21. ledna 2011 Přihlášky se podávají nejpozději do 30.3.2011. Nabízíme ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech tyto obory: Bakalářské obory: • Agroekologie (P) • Agropodnikání (P+K) • Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K) • Biotechnologie využití biomasy (P+K) • Dopravní a manipulační prostředky (P) • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P) • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (P+K) • Zemědělská technika, obchod, servis a služby (P) • Zemědělské biotechnologie (P) • Zemědělství (P) • Zootechnika (P) Navazující magisterské obory : • Agroekologie • Agropodnikání • Biologie a ochrana zájmových organismů • Fytotechnika • Rostlinné biotechnologie • Zemědělské inženýrství • Zootechnika • Živočišné biotechnologie P – prezenční forma, K – kombinovaná forma


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Ekologie vyuÄ?ovanĂĄ na přírodovÄ›deckĂ˝ch fakultĂĄch obsahuje hodnÄ› pĹ™edmÄ›tĹŻ z oblasti biologie, chemie, geografie a kartografie. ZamÄ›stnat se pak mĹŻĹžete jako byrokrat na ministerstvu ĹživotnĂ­ho prostĹ™edĂ­, nebo po absolvovĂĄnĂ­ pedagogickĂŠho minima jako uÄ?itel enviromentĂĄlnĂ­ vĂ˝chovy. StĂĄle rozĹĄĂ­Ĺ™enÄ›jĹĄĂ­ jsou v ÄŒeskĂŠ republice rĹŻznĂĄ ekocentra, kterĂŠ poskytujĂ­ praktickĂŠ exkurze pro studenty stĹ™ednĂ­ch ĹĄkol nejen z ÄŒeskĂŠ republiky, ale mnohdy i ze zahraniÄ?Ă­. Zde nalĂŠzajĂ­ absolventi ekologie asi uplatnÄ›nĂ­ nejblĂ­Ĺže svĂŠmu studiu. V tĂŠto sfĂŠĹ™e se ale musĂ­te uspokojit s niŞťím platovĂ˝m ohodnocenĂ­m, asi 18 000 hrubĂŠho.

Environmentalistika je obor, kterĂ˝ zkoumĂĄ vzĂĄjemnĂŠ pĹŻsobenĂ­ Ä?lovÄ›ka a ekosystĂŠmĹŻ, zabĂ˝vĂĄ se tedy i prevencĂ­ zneÄ?iĹĄĹĽovĂĄnĂ­ ĹživotnĂ­ho prostĹ™edĂ­, nĂĄpravou vzniklĂ˝ch ĹĄkod a neŞådoucĂ­ch zĂĄsahĹŻ. Environmentalistika zahrnuje takĂŠ ochranu přírody, monitoring sloĹžek ĹživotnĂ­ho prostĹ™edĂ­, vyuŞívĂĄnĂ­ přírodnĂ­ch zdrojĹŻ, naklĂĄdĂĄnĂ­ s energiemi, pĂŠÄ?e o zdravĂ­ lidskĂŠ populace apod. ZabĂ˝vĂĄ se takĂŠ prevencĂ­ zneÄ?iĹĄĹĽovĂĄnĂ­ prostĹ™edĂ­ a nĂĄpravou vzniklĂ˝ch ĹĄkod a prevencĂ­ neŞådoucĂ­ch zĂĄsahĹŻ. HumanitnĂ­ environmentalistiku lze studovat na FakultÄ› sociĂĄlnĂ­ch studiĂ­ v BrnÄ›, SociĂĄlnĂ­ a kulturnĂ­ ekologii zase na FakultÄ› humanitnĂ­ch studiĂ­ v Praze. Tyto obory se na rozdĂ­l od striktnÄ› popisnĂŠ ekologie snaŞí zaujmout

22 hodnotĂ­cĂ­ stanoviska. ReagujĂ­ tedy na kulturnĂ­, filosofickĂŠ, religionistickĂŠ a antropologickĂŠ aspekty spoleÄ?nosti, kterĂŠ se vztahujĂ­ k ĹživotnĂ­mu prostĹ™edĂ­. PĹ™estoĹže jsou tyto obory v Ä?eskĂŠm akademickĂŠm prostĹ™edĂ­ vcelku mladĂŠ, zaslouŞí si urÄ?itÄ› pozornost. IntegrĂĄlnĂ­ charakter nabĂ­zenĂŠ struktury pĹ™edmÄ›tĹŻ mĹŻĹže studentĹŻm poskytnout souvislĂ˝ obraz ekologickĂŠ krize a individuĂĄlnĂ­ zodpovÄ›dnosti k ĹživotnĂ­mu prostĹ™edĂ­. Jak pestrĂŠ je spektrum moĹžnĂ˝ch oborĹŻ, tak si liĹĄĂ­ i platovĂŠ ohodnocenĂ­. Technici v agronomii, lesnictvĂ­ a zemÄ›dÄ›lstvĂ­ berou pĹ™ibliĹžnÄ› tolik, kolik je celorepublikovĂ˝ prĹŻmÄ›r. LĂŠpe placenĂĄ jsou mĂ­sta na vedoucĂ­ch pozicĂ­ch, napĹ™. v rostlinnĂŠ Ä?i ĹživoÄ?iĹĄnĂŠ vĂ˝robÄ›. MoĹžnosti uplatnÄ›nĂ­ mohou absolventi nalĂŠzt v rĹŻznĂ˝ch ekologickĂ˝ch organizacĂ­ch, odborech ĹživotnĂ­ho prostĹ™edĂ­, nevlĂĄdnĂ­m sektoru apod. Velmi cenÄ›nou je v souÄ?asnĂŠ dobÄ› pozice environmentĂĄlnĂ­ho auditora, Ä?i ekologickĂŠho odbornĂ­ka v prĹŻmyslovĂ˝ch podnicĂ­ch a firmĂĄch.

JSEM VysokĂĄ Ĺ kola PĹ˜IDEJ SI MÄš MEZI PĹ˜Ă TELE A PORADĂ?M TI S VĂ?BÄšREM OBORU.

ĂŞGUMÂś\GOĂźFĂźNUMÂś WPKXGT\KVCX2TC\G (CMWNVCĹ€KXQVPĂˆJQRTQUVÄĽGFĂˆ

YYYH\RE\WE\ -COĂ˜EMÂś2TCJC5WEJFQNNKEMQXCX"H\RE\WE\ KamĂ˝ckĂĄ 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol, tuharska@fzp.czu.cz

NABĂ?ZĂ? PRO ROK 2011/2012 STUDIUM V: 0#$ < 24141-567&+7/8 $#-#.Â?Ĥ5-°%*1$14'%* BAKALà ĤSKĂ?CH OBORECH: AplikovanĂĄ #RNKMQXCPÂśGMQNQIKG 2- ekologie (P,K) (P,K) KrajinĂĄÄĽstvĂ­ -TCLKPœļUVXĂ&#x2C6; 2- (P) VodnĂ­ hospodĂĄÄĽstvĂ­ 8QFPĂ&#x2C6;JQURQFœļUVXĂ&#x2C6; 2 (P) Ă&#x161;zemnĂ­ plĂĄnovĂĄnĂ­ ­\GOPĂ&#x2C6;RNÂśPQXÂśPĂ&#x2C6; 2 a sprĂĄvnĂ­ sluĹžba (P,K) Ă&#x161;zemnĂ­ technickĂĄ ­\GOPĂ&#x2C6;VGEJPKEMÂśCURTÂśXPĂ&#x2C6;UNWĹ&#x20AC;DC 2- LitvĂ­novĂź, KarlovĂ˝ch Varech a BÄĽeznici) (v Praze, X2TC\G.KVXĂ&#x2C6;PQXĂźC-CTNQXĂ&#x2DC;EJ8CTGEJC$ÄĽG\PKEK /#)+56'45-°%*1$14'%*8ĂŞ'5-Â&#x153;/,#<;%' MAGISTERSKĂ?CH OBORECH V ĂŞESKĂ&#x2030;M JAZYCE: ekologie (P) AplikovanĂĄ #RNKMQXCPÂśGMQNQIKG 2 Ochrana pÄĽĂ­rody (P) 1EJTCPCRÄĽĂ&#x2C6;TQF[ 2 KrajinnĂŠ inĹženĂ˝rstvĂ­ (P) KrajinnĂŠ-TCLKPPĂ&#x192;KPĹ&#x20AC;GPĂ&#x2DC;TUVXĂ&#x2C6; 2 a pozemkovĂŠ Ăşpravy (P) RegionĂĄlnĂ­ -TCLKPPĂ&#x192;CRQ\GOMQXĂ&#x192;Ă&#x2022;RTCX[ 2 environmentĂĄlnĂ­ sprĂĄva (P,K) (K - v Praze, 4 GIKQPÂśNPĂ&#x2C6;GPXKTQPOGPVÂśNPĂ&#x2C6;URTÂśXC 2- LitvĂ­novĂź a KarlovĂ˝ch Varech)

X2TC\G.KVXĂ&#x2C6;PQXĂźC-CTNQXĂ&#x2DC;EJ8CTGEJ EnvironmentĂĄlnĂ­ modelovĂĄnĂ­ (P) (P) Voda v krajinĂź 'PXKTQPOGPVÂśNPĂ&#x2C6;OQFGNQXÂśPĂ&#x2C6; 2 /#)+56'45-°%*1$14'%*8#0).+%-Â&#x153;/,#<;%' MAGISTERSKĂ?CH OBORECH V ANGLICKĂ&#x2030;M JAZYCE: Modelling (P) Environmental 'PXKTQPOGPVCN/QFGNNKPI 2 (P) Nature Conservation 0CVWTG%QPUGTXCVKQP 2 Water Management (P) Land and.CPFCPF9CVGT/CPCIGOGPV 2


zemědělství a environmentalistika

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

www.af.czu.cz

Fakulta životního prostředí

www.fzp.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská

www.fle.czu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Institut tropů a subtropů

www.its.czu.cz

Fakulta rybářství a ochrany vod

www.frov.jcu.cz

Zemědělská fakulta

www.zf.jcu.cz

Agronomická fakulta

www.af.mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta

www.ldf.mendelu.cz

Zahradnická fakulta

www.zf.mendelu.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí

www.vscht.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí

www.fzp.ujep.cz

Masarykova univerzita v Brně

Fakulta sociálních studií

www.fss.muni.cz

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

www.fhs.cuni.cz/kske

Mendelova univerzita v Brně

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnologií

www.fberg.tuke.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

www.fapz.uniag.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

www.fbp.uniag.sk

Fakulta záhradnictva a krajinného inžinierstva

www.fzki.uniag.sk

Technická fakulta

www.tf.uniag.sk

Lesnická fakulta

www.tuzvo.sk

Drevárska fakulta

www.tuzvo.sk

Fakulta environmentálnej a výrobnej technicky

www.tuzvo.sk

Zemědělská 1, 613 00 Brno agro@mendelu.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. ledna 2011 21. ledna 2011 4. února 2011 vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01 Nabízíme vzdělání v oblasti péče o krajinu, produkčních systémů a technologií v zemědělství, potravinářských technologií a hospodaření s odpady. OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA: Odpadové hospodářství, Technologie potravin, Fytotechnika, Biotechnologie rostlin, Všeobecné zemědělství, Rostlinolékařství, Agroekologie, Provoz techniky, Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu, Agrobyznys PŘIHLÁŠKY DO 31. 3. 2011

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Zemědělská 3, 613 00 Brno www.ldf.mendelu.cz info@mendelu.cz DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 10. 12. 2010 a 28. 1. 2011 Naši absolventi působí v různých sférách lidské činnosti, které souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a interiérem. Bakalářské studium: Dřevařství, Krajinářství, Lesnictví, Arboristika, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, Nábytek a Stavby na bázi dřeva

VŠ OBORY

23

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA www.af.mendelu.cz


ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE INSTITUT TROPŮ A SUBTROPŮ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Dny otevřených dveří: 21. – 22. 1. 2011 Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2011 Přijímací zkouška: 13. – 17. 6. 2011

Kamýcká 129, 165 21, Praha 6 – Suchdol www.af.czu.cz Více informací na www.its.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

nabízí mj. tyto akreditované bakalářské obory: Chovatelství, Chov koní, Kynologie, Speciální chovy, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, Výživa a potraviny, Kvalita produkce, Zahradní a krajinářské úpravy, Produkční a okrasné zahradnictví, Trávníkářství, Rostlinolékařství, Ekologické zemědělství, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu, Sustainable Use of Natural Resources. Pro absolventy bakalářských studijních programů nabízí fakulta širokou škálu studijních oborů navazujícího magisterského studia, mj. Zájmové chovy zvířat, Rostlinolékařství, Zahradní tvorba, Reprodukční biotechnologie, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, Odpady a jejich využití, Udržitelný rozvoj biosféry, Hodnocení a ochrana půdy a Natural Resources and Environment.

Institut tropů a subtropů

Dny otevřených dveří na ITS: 21. - 22. 1. 2011

STUDUJTE ATRAKTIVNÍ OBORY na INSTITUTU TROPŮ A SUBTROPŮ Institut tropů a subtropů (ITS) ITS je pedagogickou a vědecko-výzkumnou institucí České zemědělské univerzity v Praze, jejíž hlavním posláním je vychovávat a vzdělávat odborníky v problematice tropického a subtropického zemědělství, trvale udržitelného rozvoje venkova méně rozvinutých zemí světa. Studenti mají možnost se během studia účastnit stáže v zahraničí či na projektech v rozvojových zemích.

Bakalářské studijní obory • Zemědělství tropů a subtropů • Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů Navazující magisterské studijní obory • Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů • Management volně žijících zvířat a jejich chovů v T&S • Mezinárodní ekonomický rozvoj • Pěstování a ekologie tropických plodin • Tropické lesnictví a agrolesnictví • Živočišná produkce a potravinářství v T&S Termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2011 Elektronické přihlášky: http://prijimacky.czu.cz Přijímací zkoušky do bakalářského studia: 13. až 16. 6. 2011


Informatika a matematika se vyučují kromě specializovaných fakult (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Fakulta informatiky MU, aj.) i na fakultách ekonomických, elektrotechnických, přírodovědeckých, a dokonce i pedagogických, kde získáte i kompetence pro vzdělávací činnost. Po absolvování studia se z vás stanou programátoři, projektanti a analytici počítačových systémů, konzultanti, správci sítí, učitelé, analytici ve finančnictví či bankovnictví. Uplatnění je velmi pestré, záleží i na tom, jaký bude mít váš obor specializaci.

Přijímačky Co vás čeká u přijímaček? Požadavky jednotlivých fakult jsou dost odlišné. Obvykle vás budou školy testovat z matematiky a informatiky. Na MFF UK budete přijímací zkoušky dělat minimálně ze dvou předmětů (fyziky, matematiky nebo informatiky). Jsou ale i výjimky, kde po vás nebudou chtít oborové znalosti, ale prověří vaše studijní předpoklady. Na oborech vypsaných ČVUT či VUT vám budou stačit oborové znalosti v rozsahu gymnaziálních osnov. Často není problém dostat se na vysokou školu díky dobrému prospěchu bez přijímaček, na prestižnějších fakultách ale budete muset ukázat, co ve vás je, protože tlačenice bude větší. Pamatujte si, na informatických a matematických oborech nejsou přijímačky tím nejtěžším, co vás v případě úspěchu čeká! Přiměřená znalost angličti-

Jsem

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a poradím ti, kde berou bez přijímaček!

ny je pro informatiky nezbytná, jinak se vám budou hodit hlavně předpoklady pro studium oborových předmětů. Při studiu vám pochopitelně nebude stačit základní počítačová gramotnost. Studium exaktních věd není pro každého.

Uplatnění absolventů Podle statistik patří ekonomické, IT a elektrotechnické obory mezi nejžádanější profese a jsou podle toho také náležitě ohodnoceny. Jak uvádí proděkan prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VÚT v Brně, „99 % našich absolventů má obrovskou šanci s možností uplatnění, navíc téměř 80 tisíc volných míst čeká na naše absolventy v celé EU“. Nedostatek odborníků dělá z těchto profesí jedno z nejperspektivnějších povolání a velká poptávka je i po čerstvých absolventech vysokých škol. Firmy se snaží nadějné programátory a techniky nalákat nejen nadstandardními mzdami a výhodami, ale hlavně rychlým profesionálním růstem. IT specialisté jsou na současném trhu úzkoprofilovou profesí a poptávka firem po nich rozhodně neklesá. Souvisí to s významem a váhou informačních technologií v dnešní ekonomice a firemní infrastruktuře. IT odborníky nejvíc potřebují IT společnosti, ale taktéž firmy, které mají na starosti údržbu a rozvoj firemního hardware a software. Rapidní růst trhu způsobuje, že programátoři jsou velice žádaní na trhu práce.

25

Mezi další vysoce poptávané pozice patří nejen vývojáři, ale také konzultanti a analytici.

Kolejní 550/2a, 160 00 Praha 6 tel.: 224 359 827 dotazy@fit.cvut.cz najdete nás na

VŠ OBORY

INFORMATIKA

ČVUT v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ www.fit.cvut.cz

- red -

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT v Brně www.feec.vutbr.cz www.facebook.com/FEKTVUT Technická 10, 616 00 Brno

Bakalářské studijní obory: • Informační systémy a management • Informační technologie • Počítačové inženýrství • Softwarové inženýrství • Teoretická informatika • Web a multimédia

Moderní fakulta s tradicí... Studium moderních praktických oborů na fakultě s tradicí: - Automatizační a měřicí technika, - Mikroelektronika a technologie, - Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, - Elektronika a sdělovací technika, - Teleinformatika, - Biomedicínská technika a bioinformatika.

Dny otevřených dveří: 3., 16. 12.2010 a 7. 1. 2011 – začátek v 10.00 na Technické 10.

Magisterské studijní obory: • Počítačová bezpečnost • Počítačové systémy a sítě • Projektování číslicových systémů • Systémové programování, zaměření Systémové programování • Systémové programování, zaměření Teoretická informatika • Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management • Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství • Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství • Znalostní inženýrství


UNIVERZITA KOMENSKĂ&#x2030;HO v BRATISLAVE FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY www.fmph.uniba.sk

Fakulta je poslednĂ˝ch 6 rokov nepretrĹžite hodnotenĂĄ Akademickou rankingovou a ratingovou agentĂşrou ako najlepĹĄia slovenskĂĄ prĂ­rodovedne zameranĂĄ vysokĂĄ ĹĄkola. Absolventi ĹĄtĂşdia sa mimoriadne ĂşspeĹĄne uplatĹ&#x2C6;ujĂş na trhu prĂĄce. Adresa: MlynskĂĄ dolina, 842 48 Bratislava tel.: +421 2 654 27 086 e-mail: so@fmph.uniba.sk

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

VysokĂĄ Ĺ kola, pĹ&#x2122;idej si mne mezi pĹ&#x2122;ĂĄtele a mĹŻĹžeĹĄ se mne zeptat na cokoliv!

Univerzita

Fakulta

webovĂŠ strĂĄnky

Ä&#x152;eskĂŠ vysokĂŠ uÄ?enĂ­ technickĂŠ v Praze

Fakulta elektrotechnickĂĄ

www.fel.cvut.cz

Fakulta informaÄ?nĂ­ch technologiĂ­

www.fit.cvut.cz

JihoÄ?eskĂĄ univerzita v Ä&#x152;eskĂ˝ch BudÄ&#x203A;jovicĂ­ch

PĹ&#x2122;Ă­rodovÄ&#x203A;deckĂĄ fakulta

www.prf.jcu.cz

Masarykova univerzita v BrnÄ&#x203A;

Fakulta informatiky

www.fi.muni.cz

PĹ&#x2122;Ă­rodovÄ&#x203A;deckĂĄ fakulta

www.sci.muni.cz

Mendelova univerzita v BrnÄ&#x203A;

ProvoznÄ&#x203A; ekonomickĂĄ fakulta

www.pef.mendelu.cz

OstravskĂĄ univerzita v OstravÄ&#x203A;

PĹ&#x2122;Ă­rodovÄ&#x203A;deckĂĄ fakulta

prf.osu.cz

SlezskĂĄ univerzita v OpavÄ&#x203A;

MatematickĂ˝ Ăşstav

www.math.slu.cz

TechnickĂĄ univerzita v Liberci

Fakulta pĹ&#x2122;Ă­rodovÄ&#x203A;dnÄ&#x203A;-humanitnĂ­ a pedagogickĂĄ

www.fp.tul.cz

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

www.fm.tul.cz

Fakulta informatiky a managementu

www.uhk.cz/fim

Univerzita Hradec KrĂĄlovĂŠ Stretnutia maturantov a ĹĄtudentov s odbornĂ­kmi Fakulty aj o moĹžnostiach ĹĄtĂşdia 16. 2. 2011 od 16:00 â&#x20AC;&#x17E;BudĂşcnosĹĽ je vo vaĹĄich rukĂĄchâ&#x20AC;&#x153; 1. 6. 2011 od 9:00 DeĹ&#x2C6; otvorenĂ˝ch dverĂ­ PrihlĂĄĹĄky (aj elektronicky): do 28. 2. 2011 www.fmph.uniba.sk/?prihlasky BakalĂĄrske ĹĄtĂşdium (3 roky, titul Bc.) ĹĄtudijnĂŠ programy: â&#x20AC;˘ Fyzika, BiomedicĂ­nska fyzika, ObnoviteÄžnĂŠ zdroje energie a environmentĂĄlna fyzika, â&#x20AC;˘ Matematika, EkonomickĂĄ a finanÄ?nĂĄ matematika, ManaŞÊrska matematika, PoistnĂĄ matematika, â&#x20AC;˘ Informatika, AplikovanĂĄ informatika, â&#x20AC;˘ UÄ?iteÄžstvo matematiky, fyziky a informatiky (aj s vybranĂ˝mi prĂ­rodovednĂ˝mi predmetmi) MoĹžnosĹĽ prijatia bez skúťok http://www.fmph.uniba.sk/?kriteria. MagisterskĂŠ ĹĄtĂşdium (2 roky, titul Mgr.) 25 ĹĄtudijnĂ˝ch programov. DoktorandskĂŠ ĹĄtĂşdium (4 roky, titul PhD.) 20 ĹĄtudijnĂ˝ch programov.

Jsem

VYSOKĂ Ĺ KOLA POLYTECHNICKĂ JIHLAVA, TolstĂŠho 16, 586 01 Jihlava YHÄ&#x153;HMQiY\VRNiĂŁNRODÂąVWLSHQGLDSURVSÄ&#x152;FKRYiXE\WRYDFtDVRFLiOQtÂąOHWp EDNDOiÄ&#x153;VNpVWXGLMQtRERU\ VGREUĂŞPXSODWQÄ&#x152;QtPYSUD[LQHERVPRĂĽQRVWtSRNUDĂžRYDWYQDYD]XMtFtFKPDJLVWHUVNĂŞFKSURJUDPHFKQD RVWDWQtFK9âDEVROYHQW]tVNiYiWLWXOEDNDOiÄ&#x153; %F

26

Univerzita Hradec KrĂĄlovĂŠ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU http://www.uhk.cz HradeckĂĄ 1249/6, Hradec KrĂĄlovĂŠ

Â&#x2021; $3/,.29$1Ă&#x2C6;,1)250$7,.$ Â&#x2021; &(67291Ă&#x2039;58&+ WDNpYNRPELQIRUPÄ&#x152;VWXGLD

Â&#x2021; ),1$1&($Ä&#x203A;Ă&#x2039;=(1Ă&#x2039; WDNpYNRPELQIRUPÄ&#x152;VWXGLD

Â&#x2021; 32Ă˝Ă&#x2039;7$Ă˝29e6<67e0< WDNpYNRPELQIRUPÄ&#x152;VWXGLD

Â&#x2021; 3252'1Ă&#x2039;$6,67(17.$ Â&#x2021; 9â(2%(&1Ă&#x2C6;6(675$

%OLĂĽĂŁtLQIRUPDFH VWXGLMQtRGGÄ&#x152;OHQtWHOHPDLOVWXGLMQL#YVSMF]

www.vspj.cz

NabĂ­zĂ­me bakalĂĄĹ&#x2122;skĂŠ i magisterskĂŠ studium v oborech: â&#x20AC;˘ AplikovanĂĄ informatika â&#x20AC;˘ InformaÄ?nĂ­ management Dny otevĹ&#x2122;enĂ˝ch dveĹ&#x2122;Ă­: 3.12.2010 a 7.1.2011


informatika

Univerzita

Fakulta

webové stránky

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta

sci.ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

www.mff.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

www.upol.cz/fakulty/prf

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

www.upce.cz/fei

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

web.fai.utb.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

www.fei.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky

fis.vse.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

obor Aplikovaná informatika, počítačové systémy

www.vspj.cz

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií

www.fit.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

www.feec.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita

Adresa: Botanická 68a, 602 00 Brno, Tel/fax: +420 491 818 / +420 491 820 e-mail: studijni@fi.muni.cz

Dny otevřených dveří: 18.1., 26.1. a 3.2.2011 od 12:30 hodin

Fakulta aplikovaných věd

www.fav.zcu.cz

Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28.2.2011.

Fakulta elektrotechnická

fel.zcu.cz

Přijímací zkouška: 7.5. a 8.5.2011 (so a ne)

Fakulta

webové stránky

Fakulta informatiky nabízí široký rozsah zaměření, a to díky široké nabídce bakalářských oborů sdružených ve třech studijních programech.

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

www.fmph.uniba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

www.fei.stuba.sk

Fakulta informatiky a informačních technologií

www.fiit.stuba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

www.fhi.sk

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

www.fei.tuke.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prirodovedecká fakulta

www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

www.fri.uniza.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta mechatroniky

fm.tnuni.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied

fpv.ucm.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

www.fpv.ukf.sk

JSEM

MU v Brně FAKULTA INFORMATIKY www.fi.muni.cz

VŠ OBORY

27

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a poradím ti jak zaplatit poplatek za přijímačky.

Vysoká Škola

PŘIDEJ SI MĚ MEZI PŘÁTELE A BUDU TĚ UPOZORŇOVAT NA DRUHÁ KOLA PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ!

Studijní program Informatika • Matematická informatika • Paralelní a distribuované systémy • Počítačové systémy a zpracování dat • Počítačové sítě a komunikace • Počítačová grafika a zpracování obrazu • Programovatelné technické struktury • Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka Studijní program Aplikovaná informatika • Aplikovaná informatika • Bioinformatika • Informatika ve veřejné správě • Grafický design /specializace/ • Sociální informatika Studijní program Informatika a druhý obor • Informatika a matematika se zaměřením na vzdělávání • Informatika a fyzika se zaměřením na vzdělávání


LÉKAŘSKÁ FAKULTA, OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ http://lf.osu.cz

LÉKAŘSKÉ OBORY

Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3. Tel.: 597 091 710, 711, 712. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Lékařská fakulta OU v Ostravě nabízí lékařský magisterský obor a nelékařské zdravotnické bakalářské a navazující magisterské obory pokrývající svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí. Bc. obory Ergoterapie (P) Fyzioterapie (P) Ochrana veřejného zdraví (P) Porodní asistentka (P, K) Radiologický asistent (P, K) Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací (K) Všeobecná sestra (P, K) Zdravotní laborant (P) Zdravotnický záchranář (P, K) Mgr. obor Všeobecné lékařství (P) Navazující Mgr. obory Komunitní péče v porodní asistenci (P, K) Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (P) Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (P, K) Dny otevřených dveří: 7. a 8. ledna 2011 Přihlášky ke studiu je nutno podat do 28. února 2011. Bližší informace k přijímací zkoušce u jednotlivých oborů na http://lf.osu.cz.

Husova 3, 306 05 Plzeň Tel: +420 377593400, Fax: +420 377593449, www.lfp.cuni.cz Studijní oddělení: martina.buriankova@lfp.cuni.cz Nabízíme studium: 1) Všeobecné lékařství – titul MUDr. 2) Zubní lékařství – titul MDDr. • Důraz na výuku jazyků – angličtina, latina, další světový jazyk. Další studium programů Celoživotního vzdělávání: 1) Teoretické základy všeobecného lékařství – 2 semestry 2) Teoretické základy zubního lékařství – 2 semestry • Určeno uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním • Individuální způsob studia • Na základě zjednodušené přijímací zkoušky přijetí ke studiu magisterského studijního programu • Přijatelné školné. Dále: • Přípravný internetový kurz pro maturanty obsahuje sadu modelových otázek z biologie, fyziky a chemie, ze kterých jsou pak vybírány vzory pro tvorbu otázek do přijímacích testů • Možnost absolvovat studijní pobyty a praxe v zahraničí • Možnost doktorandských studií.

Jsem

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a řeknu ti, proč je studium na VŠ důležité.

28

Zdravotnické obory Pod studijní programy spojené se zdravotnictvím spadají kromě všeobecného a zubního lékařství také například ošetřovatelství (všeobecná sestra a porodní asistentka), fyzioterapie, rehabilitace, ochrana veřejného zdraví a forenzní obory.

Absolventi nacházejí uplatnění poměrně snadno. Jejich příjmy se různí, zatímco fyzioterapeut a zdravotní sestra dostanou (podle Merces.cz) kolem 18 000 Kč, lékaři a zubní lékaři si přijdou na 30 000 Kč. Čeká je ale dlouhá cesta, protože když dokončí studium, musejí zvládnout ještě několik atestací.

Už přijímací zkoušky bývají dost náročné, po uchazečích jsou vyžadovány perfektní znalosti biologie a chemie střední školy. Zatímco u některých škol platí, že jakmile se na ně dostanete, máte vyhráno, protože téměř s jistotou dostudujete, zde na nic takového spoléhat nemůžete. „Síto“, tedy vyhazování studentů nebo jejich dobrovolný odchod, je nejmasovější během prvního ročníku, ale ani v dalších letech studia si nemůžete být jisti, že to příště nepotká právě vás.

Farmacie Studium farmacie je možné na specializovaných fakultách. Farmaceutické fakulty neprodukují jen lékárníky, ale i pracovníky pro výzkum, výrobu, kontrolu i distribuci nových léčiv. Absolventi se uplatní i ve školství, lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, zdravotnických řídících složkách a zdravotnicky zaměřených laboratořích.

Medicína Studium medicíny, ale i dalších zdravotnických oborů vyžaduje tedy pevné nervy – školy tohoto typu jsou ne nadarmo považovány za ty nejnáročnější. Student by měl mít dobrou paměť, aby zvládal rychle a trvale zpracovat a zapamatovat si kvanta učiva, a schopnost zachovat si chladnou hlavu i ve vypjatých situacích. Pro práci ve zdravotnictví nesmí člověku chybět trpělivost a především životní cíl pomáhat lidem spojený s ochotou a chutí do práce. Všeobecné zdravotnictví je klasicky šestileté, ostatní zdravotnické obory jsou dnes většinou členěny na bakalářské a navazující magisterské studium (tedy 3+2 roky).

Studium je velmi náročné a bez nadprůměrných předpokladů ke studiu zmíněných oborů jste na farmacii ztraceni. Hlavně chemie je stěžejním předmětem, okolo kterého se točí celý obor. Hodně času strávíte při praktických cvičeních v laboratoři. Zdlouhavá práce s mikroskopem rozhodně není pro nerváky. Chybět by vám neměl ani smysl pro systematičnost.

Veterina Studium veterinárního lékařství je samostatnou skupinou, nabízí jej pouze Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Důležitá je opět znalost biologie, fyziky a chemie, stejně jako na farmacii. V případě přijetí se však musíte připravit na náročnost studia, které si v ničem nezadá se studiem farmacie, opět tedy musíte oplývat nadprůměrnými studijními schopnostmi.


Univerzita České vysoké učení technické v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ostravská univerzita v Ostravě Technická univerzita v Liberci Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Pardubice Vysoká škola polytechnická Jihlava Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Západočeská univerzita v Plzni Masarykova univerzita v Brně Univerzita Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trnavská univerzita v Trnave Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita veterinárného lékarstva v Košiciach

Fakulta Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně Zdravotně sociální fakulta Lékařská fakulta Ústav zdravotnických studií Lékařská fakulta Ústav zdravotnických studií 1. lékařská fakulta 2. lékařská fakulta 3. lékařská fakulta Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta v Plzni Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Fakulta zdravotnických věd Lékařská fakulta Fakulta zdravotnických studií obor Porodní asistentka, Všeobecná sestra Fakulta veterinárního lékařství Farmaceutická fakulta Fakulta veterinární hygieny a ekologie Fakulta zdravotnických studií Lékařská fakulta

webové stránky www.fbmi.cvut.cz www.zsf.jcu.cz lf.osu.cz www.uzs.tul.cz www.lf.tul.cz uzs.ujep.cz www.lf1.cuni.cz www.lf2.cuni.cz www.lf3.cuni.cz www.lfhk.cuni.cz www.lfp.cuni.cz www.faf.cuni.cz www.upol.cz/fakulty/fzv www.upol.cz/fakulty/lf www.upce.cz/fzs www.vspj.cz fvl.vfu.cz faf.vfu.cz fvhe.vfu.cz www.zcu.cz/fzs www.med.muni.cz

Fakulta Lekárska fakulta Jesseniova lékárska fakulta Farmaceutická fakulta Lekárska fakulta Fakulta zdravotníctva Fakulta zdravotníctva

webové stránky www.fmed.uniba.sk www.jfmed.uniba.sk www.fpharm.uniba.sk www.upjs.sk/lekarska-fakulta www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva www.fz.tnuni.sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Piešťanoch Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

fzasp.truni.sk ifblr.ucm.sk www.fsvaz.ukf.sk www.uvm.sk

Palackého 1-3, 612 42 Brno

VŠ OBORY

29

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a najdeš informace jak zvládnout vysokou školu bez peněz.

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz

STUDIJNÍ PROGRAMY: Magisterský studijní program v oboru

• Veterinární hygiena a ekologie Bakalářský studijní program v oboru • Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční a kombinovaná forma) Navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin FARMACEUTICKÁ FAKULTA Univerzita Karlovy Hradec Králové www.faf.cuni.cz

• magisterský studijní program Farmacie • bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika, obor Zdravotní laborant, prezenční a kombinovaná forma studia • navazující magisterský program Zdravotnická bioanalytika, obor Odborný pracovník v laboratorních metodách • přípravný kurz k přijímacím zkouškám od listopadu, možno začít později, více na webu fakulty • Distanční celoživotní vzdělávání „Léčivé rostliny“-3 semestrový


VUT v Brně FAKULTA CHEMICKÁ www.fch.vutbr.cz

PŘÍRODNÍ VĚDY

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Přírodovědecké fakulty obvykle zahrnují velké množství oborů, jedná se např. o matematiku, aplikovanou matematiku, biologii, chemii, biochemii, fyziku, geologii, geografii a někde i informatiku. Studium na těchto fakultách připravuje budoucí odborné a vědecké pracovníky a budoucí učitele především středních škol. Staň se u nás chemikem! Studentům nabízíme: • Stipendia v bakalářských studijních programech až do průměru 1.6, pro nejlepší studenty až 3500 Kč měsíčně • Intenzivní přípravný kurz základů angličtiny – zdarma • Nově upravené kombinované studium • Skvělé přístrojové vybavení v moderní budově fakulty umístěné v kampusu VUT v Brně (bydlení, stravování, sportovní aktivity apod., vše velmi blízko), výborná dostupnost do centra města Brna • Spolupráce s 20 zahraničními univerzitami, studium a stáže v zahraničí • Širokou nabídku volitelných předmětů (molekulární genetika, kosmetologie, fotografické procesy, elektrotechnika a měřící technika, koloristika a kolorimetrie, nanotechnologie, pokročilé materiály, technické kreslení, technologie ochrany životního prostředí a další) Kontakt: www.fch.vutbr.cz, studijni@fch.vutbr.cz, 541 149 357-9

Na těchto fakultách se můžete těšit na účast na základním a aplikovaném výzkumu, ve většině případů je nutnou součástí výuky. Výhodou tedy je, že už během studia si budete ověřovat svoje znalosti v praxi a není výjimkou, že účast na těchto projektech je placená.

Samostatné přírodovědné ústavy Přírodovědné obory jsou opravdu obsáhlé, takže často se nějaký obor může vyčlenit přímo v samostatný útvar. Takovým případem je Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity, která se specalizuje na Matematiku, Fyziku a Informatiku, dále Matematický ústav Slezské univerzity, nebo Vysoká škola chemicko technologická, kde si můžete vybrat jakýkoli obor týkající se chemie. Samostatným ústavem je také Recetox, který je akreditován pod Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Realizuje výzkum, vývoj , výuku a expertní činnost v oblasti zněčištění prostředí toxickými látkami. V současné době se jedná o velice aktuální obory, na bakalářském stupni se zde studuje Chemie životního prostředí, Matematická biologie a Ekotoxikologie.

Jsem

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele dodám ti kuráž k dalšímu studiu.

Chemie je zajímavým vědním oborem, který má na rozdíl od některých jiných přírodních věd široké praktické uplatnění. Studovat můžete analytickou chemii, anorganickou chemii, organickou chemii či biochemii, lze se zaměřit i na životní prostředí a ekotoxikologii. Jako vystudovaní chemici však můžete získat práci třeba i ve farmacii. Pokud přemýšlíte o vysokoškolském studiu chemie, rozhodně by vás měl tento obor bavit už na střední škole. Výhodou vysokoškolského studia je možnost zaměřit se na jednotlivé podobory, které se vzájemně odlišují, jak podstatou, tak možností uplatnění. Středoškolská chemie totiž zahrnuje řadu různých chemických odvětví, které však musíte studovat dohromady.

Když chci být chemik... Kromě znalosti chemie počítejte také s nutností zvládat obstojně matematiku a fyziku, při studiu se jim totiž nevyhnete. Měli byste mít proto dobré logické a abstraktní myšlení. Výhodou bude také manuální zručnost, jelikož práce v laboratoři je pro chemii nezbytná. Neměla by vám chybět ani trpělivost, protože laboratorní výzkum je často zdlouhavý a výsledku předchází mnoho hodin strávených pokusy. Postrádat byste neměli ani smysl pro systematičnost. V případě, že půjdete studovat tento typ škol, je nutné, abyste měli o obory zájem a měli by vás bavit již na střední škole. Výsledný titul rozhodně není zadarmo a protože součás-

30

tí výuky jsou i četná laboratorní cvičení, zabere také docela dost času. Díky malé „tlačenici“ zde tedy platí, že není tak těžké složit přijímací zkoušky, ale náročnost studia je skutečně vysoká. Mezi předpoklady rozhodně patří logické a abstraktní myšlení a smysl pro systematičnost. Znalost cizích jazyků pro vás bude výhodou během studia, kdy budete moci číst cizojazyčné učebnice, ale i v praxi. Nabídka studia a práce v zahraničí je u těchto oborů vysoká.

Biologická chemie Studium chemie rozšířené do oborů molekulární, buněčné a strukturní biologie, bioorganické chemie a biofyziky lze studovat na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých budějovicích. Výuka probíhá v anglickém jazyce a to díky spolupráci s Johannes Kepler Universität v Rakouském Linci. První rok studenti studují v Linci chemické předměty, druhý rok v Českých Budějovicích biologické předměty, třetí rok pak podle zaměření studia buď v Linci nebo v Českých Budějovicích.

nepiš ! do šupliku Na knihovnicka.cz knihu. můžeš i ty vydat Průměrná spolu ůčast autora je 500Kč, pokud se tvá kniha bude prod ávat, mnohanásobně se ti vrátí


Univerzita České vysoké učení technické v Praze

Fakulta Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta biomedicínského inženýrství Ústav fyzikální biologie Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta Agronomická fakulta Lesnická a dřevařská fakulta Zahradnická fakulta Přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Matematický ústav Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Přírodovědecká fakulta Fakulta chemicko-technologická Hornicko-geologická fakulta Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Fakulta chemické technologie Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta chemicko-inženýrská Fakulta technologie ochrany prostředí Fakulta chemická

webové stránky www.fjfi.cvut.cz www.fbmi.cvut.cz www.ufb.jcu.cz www.prf.jcu.cz www.sci.muni.cz www.af.mendelu.cz www.ldf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz prf.osu.cz www.fpf.slu.cz www.math.slu.cz www.fp.tul.cz sci.ujep.cz www.natur.cuni.cz www.mff.cuni.cz www.upol.cz/fakulty/prf www.upce.cz/fcht www.hgf.vsb.cz www.fmmi.vsb.cz www.vscht.cz/fcht www.vscht.cz/fpbt www.vscht.cz/fchi www.vscht.cz/ftop www.fch.vutbr.cz

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta Prírodovedecká fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Prírodovedecká fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied Fakulta prírodných vied

webové stránky www.fns.uniba.sk www.fmph.uniba.sk www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta www.unipo.sk/fakulta-humanitnychprirodnych-vied fpv.ucm.sk/fpv www.fpv.ukf.sk

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Masarykova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně

Ostravská univerzita v Ostravě Slezská univerzita v Opavě Technická univerzita v Liberci Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Pardubice Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoké učení technické v Brně Univerzita Univerzita Komenského v Bratislave

Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 387 772 262, 387 772 268 fax: 385 310 366 e-mail: studijni@prf.jcu.cz

Studium biologických oborů má na PřF JU mnohaletou tradici spojenou s Biologickou fakultou JU. V současnosti je rozšířováno o další přírodovědné obory, zaměřené především na Chemii, Fyziku, Informatiku a Matematiku, a také o studium pro budoucí středoškolské učitele. V bakalářském stupni lze studovat tyto obory: Biologie, Biofyzika, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, Měřící a výpočetní technika, Odborné vzdělávání pro budoucí středoškolské učitele. Víceoborové studium pro vzdělávání lze na PřF kombinovat z těchto oborů: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Aplikovaná informatika. Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět na dni otevřených dveří 21. 1. 2011. Zájemci o studium mohou zasílat přihlášky na adresu fakulty do 15. 3. 2011.

VŠ OBORY

31

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA JU www.prf.jcu.cz

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a řeknu ti, co je dvouoborové mezifakultní studium.


Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Nabídka studia specializovaných VŠ oborů Zajímá tě kvalita životního prostředí a jeho změny způsobené činností člověka? Nebo tě láká možnost podílet se na výzkumu nových léků? Jsi dobrý v chemii, biologii nebo matematice? Staň se studentem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a podílej se na unikátním projektu nového Centra pro výzkum toxických látek v prostředí!

Centrum garantuje výuku v bakalářských a magisterských studijních oborech v programech Chemie a Biologie PřF MU: Matematická biologie

Chemie životního prostředí

Ekotoxikologie

Co je náplní studia? • sběr a zpracování biologických a klinických dat, • zpracováni biologických a medicínských dat, • plánování a hodnocení experimentů v biologickém a klinickém výzkumu, • matematické modely, tvorba software a vývoj informačních systémů.

Co je náplní studia? • chemické látky v prostředí (zdroje, osud, účinky), • modelování environmentálních procesů, • analýza příčin, stavu a důsledků chemického znečištění, • technologie snižující a odstraňující chemickou zátěž prostředí.

Co je náplní studia? • znečištění životního prostředí a vliv na ekosystém, • experimentální ekotoxikologie, laboratorní a terénní studie, • hodnocení ekotoxikologických rizik, • komplexní zpracování a interpretace environmentálních dat.

Kde se uplatním? Všude, kde je třeba plánovat studie a analyzovat jejich výsledky: • akademická a soukromá sféra, věda a výzkum, státní správa, • zdravotnická zařízení, farmaceutické firmy.

Kde se uplatním? • analytické laboratoře průmyslových podniků a státní správy, • státní a soukromé instituce pro technologie ochrany a kontroly prostředí.

Kde se uplatním? • soukromé i státní laboratoře, státní správa, EIA, • akademická sféra, věda a výzkum.

Obor Matematická biologie je garantován Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí a Institutem biostatistiky a analýz MU.

Hledáme aktivní a nadšené studenty se zájmem o životní prostředí, chemii, biologii, matematiku i medicínu!

Centrum se pyšní špičkovým vybavením evropské úrovně. Stavíme nový špičkově vybavený pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí v areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity – infrastruktura hrazena z dotace Evropské unie – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – projekt CETOCOEN. Děkan PřF MU promine přijímací zkoušky uchazečům, kteří splní podmínky týkající se výsledků SŠ studia. Podrobnosti najdete v brožuře o přijímacím řízení na MU a na webu PřF MU www.sci.muni.cz, sekce „Informace o přijímacích řízeních“.

Více informací:

www.recetox.muni.cz/studium


Možná jste již v médiích narazili na diskuzi nad dvěma nejčastějšími tématy, která se točí kolem soukromých vysokých škol – kvalita výuky a existence školného. Dvěma důležitými tématy, která je potřeba zohlednit při výběru kvalitní soukromé vysoké školy. Jak je ale dobře posoudit – na co se zaměřit? V čem se mohou soukromé školy lišit? Jak poznat tu kvalitní? Na to se vám pokusí odpovědět následující text. V České republice existují tři typy vysokých škol – veřejné, soukromé a státní. Veřejných je 26, soukromých 45 a státní 2. Přestože počet soukromých škol výrazně převyšuje počet škol veřejných, studuje na nich 14krát méně studentů. Panuje o nich menší povědomí, a proto pro Vás máme několik cenných informací. Studijní programy garantuje u všech typů vysokých škol akreditační komise MŠMT, která školám uděluje akreditace a pravidelně je kontroluje a hodnotí jejich činnost. I přesto je ale dobré vědět, že tak jako mezi veřejnými školami se vyskytují instituce kvalitnější a méně kvalitní, tak i mezi soukromými vysokými školami existují značné rozdíly. Obecné pravidlo zní, čím dražší, tím kvalitnější. Celkově pak lze soukromé vysoké školství vnímat jako alternativu pro ty, kterým nemusí nabídka, styl výuky a obecně celkový přístup ke studentům na veřejných vysokých školách z mnoha důvodů vyhovovat.

Široká nabídka atraktivních a praktických oborů Většina soukromých vysokých škol je zaměřena na ekonomické obory, v nabídce jsou ale i umělecká a humanitní studia. Soukromé VŠ vyučují navíc specifické obory a jejich kombinace (např. management – psychologie, ekonomie – právo), které na veřejných VŠ nenajdete.

Vystudováním kvalitní soukromé vysoké školy výrazně zvýšíte své šance pro uplatnění na trhu práce. Na soukromých vysokých školách výrazně převažuje tříleté bakalářské studium, jelikož jsou často orientovány praktičtěji a předpokládá se, že absolventi se již po ukončení bakalářského stupně studia bez problémů uplatní v praxi. Dobré uplatnění absolventů na trhu práce je ostatně hlavním cílem většiny kvalitních soukromých vysokých škol, např. NEWTON College, vysoká škola managementu a podnikání v Brně, která každoročně mívá 0% nezaměstnanost svých absolventů. Stejného výsledku v průzkumu Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dosahuje i University of New York in Prague či úzce specializovaná Vysoká škola zdravotnická. Ovšem pokud byste rádi pokračovali ve studiu dále, budete dobře připraveni i na tuto cestu.

33 Jak poznáte kvalitní soukromou vysokou školu? Jaké atributy by měla mít kvalitní soukromá vysoká škola? Ideální škola nabízí svým studentům individuální přístup, stejně jako jednání v partnerské rovině. Vyučující by měli být odborníci s bohatými praktickými zkušenostmi. Kvalitní soukromá vysoká škola také nabízí metody výuky, které jsou postaveny

MEZINÁRODNÍ BAPTISTICKÝ TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ www.ibts.eu Nad Habrovkou 3, 164 00 Praha 6 tel.: +420 296 392 311

Nabízíme: • jednoleté pomaturitní studium angličtiny a aplikované teologie • navazující magisterské studium akreditované Univerzitou z Walesu i MŠMT ČR • mezinárodní prostředí se studenty a učiteli z 35 zemí světa • nejlépe vybavenou teologickou knihovnu v Evropě • možnost stipendia

Nárožní 2006/9, 158 00 Praha 5 Infolinka: +420 251 114 555 E-mail: info@bivs.cz

Bakalářské studium (Bc.): • Bankovní management (výuka v češtině, angličtině nebo ruštině) • Ekonomika a management malého a středního podniku • Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb • Elektronické obchodování • Informační technologie • Oceňování majetku • Pojišťovnictví • Právní administrativa v podnikatelské sféře • Veřejná správa a EU Magisterské studium (Ing.): • Finance • Informační technologie a management Zahraniční obory: Bakalářské (studium německého oboru, BA) • Média, branding a marketing • Cestovní ruch, hotelnictví a eventy Magisterské (studium slovenského oboru, Mgr.): • Právo Studium probíhá kombinovanou nebo prezenční formou. Konzultační střediska školy: Břeclav, Jablonec n. Nisou, Karlovy Vary, Písek a Teplice

SOUKROMÉ VŠ

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, a.s. www.bivs.cz


VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE www.vsh.cz

Vysokoškolské štúdium v I. a II. stupni v dennej a externej forme v štud. programe :

Svídnická 506, 181 00 Praha 8 tel: 283 101 121, 283 101 111 e-mail: info@vsh.cz, studijni@vsh.cz

Riadenie bezpečnostných systémov Termín podávania prihlášok : pre Bc. štúdium - do 31. 5. 2011 pre Ing. štúdium - do 30. 6. 2011. Profil absolventa: Absolvent získava vedomosti z oblasti bezpečnosti osôb a majetku, prírodných a technických vied, práva, policajných a kriminalistických vied, ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky, informačných technológií, humanitných vied a cudzích jazykov. Dané spektrum predmetov dáva absolventovi možnosť uplatnenia na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných službách celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v integrovaných záchranných systémoch, v samospráve, súkromných podnikoch a spoločnostiach, mestskej polície, policajného zboru a ozbrojených silách SR, ale aj iných oblastiach spoločnosti s potrebou bezpečnostnej analýzy. V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach. Počas štúdia tak isto získava absolvent základný pás absolventa kurzu bojových umení, ako aj preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.

www.vsbm.sk

Rozhodujete se o studiu? Naše obory Vám zajistí uplatnění v praxi! Jsme zavedenou prestižní soukromou školou umožňující absolventům: - perspektivní pracovní pozice (obchodní i provozní) v ČR i ve světě - uplatnění v oblasti hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu, dopravních a spedičních firem, dodavatelských provozů, PR a marketingových agentur - ideální přípravu pro vlastní podnikání Bakalářské studijní obory (Bc.) - Hotelnictví (Bc.) - prezenční, kombinované - Hotelnictví (Bc.) - prezenční, výuka v anglickém jazykce - Management destinace cestovního ruchu (Bc.) prezenční, kombinované - Marketingové komunikace ve službách (Bc.) prezenční, kombinované - Management volného času (Bc.) - prezenční Magisterské studijní obory (Ing.) - Management hotelnictví a lázeňství (Ing.) prezenční, kombinované - Marketigové komunikace (Ing.) prezenční, kombinované - Management destinace cestovního ruchu (Ing.) prezenční, kombinované - Studium MBA se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch S námi volíte dobře svou budoucnost! - Dny otevřených dveří: 25.11 a 16.12. 2010, 6.1., 27.1., 17.2., 17.3., 14.4., 19.5. a 23.6.2011 nebo kdykoliv po dohodě

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk na aktivitě studentů a interakci a komunikaci. Cílem ideální školy je dobré uplatnění svých absolventů, proto nabízí kvalitní praxi jako součást studia. V dnešní době jsou pro dobré uplatnění v praxi důležité také cizí jazyky, proto má kvalitní soukromá škola nadstandardní nabídku i v této oblasti. Nabízí také prospěchová stipendia, jelikož je jejím cílem mít co nejkvalitnější absolventy.

Vyučující a metody výuky Na kvalitních soukromých vysokých školách vyučují vedle akademiků v hojné míře i lidé s bohatými zkušenostmi z praxe, často špičky ve svém oboru. Opírají se o vzdělávací model postavený na třech základních krocích: teoretický základ – příklad z praxe –

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, www.mvso.cz

MVŠO je soukromá vysoká škola, která již šestým rokem připravuje budoucí experty a manažery ve studijním programu EKONOMIKA A MANAGEMENT, a to formou prezenčního i kombinovaného studia. Studenti si mohou vybrat z těchto oborů: • podniková ekonomika a management • management a ekonomika ve veřejném sektoru • podnikové informační systémy Dny otevřených dveří MVŠO: 4.12.2010 a 15.1.2011 vždy 9.00 -12.00 h

34 okamžité vyzkoušení na konkrétní případové situaci. Výuka navíc probíhá v menších studijních skupinách, což vyučujícím dává možnost lépe znát své studenty a individuálně se jim věnovat. Tento styl výuky přispívá k úspěšnému a bezproblémovému vykročení do profesního života ihned po dokončení studia.

Na školné je možné si výhodně půjčit v bance. Investice do vzdělání se vám po získání lukrativního pracovního místa několikanásobně vrátí. Školné Soukromé vysoké školy hradí svůj provoz ze školného, jelikož od státu nedostávají žádné dotace. Výše školného je na českých soukromých vysokých školách různá a je třeba mít na paměti, že zajištění kvalitní výuky a zázemí je nákladná záležitost, takže i podle výše školného lze zčásti soudit, jak kvalitní vyučující a podmínky pro studium škola zajišťuje. Od školy, kde je nízké školné, čekejte nižší standard. Mnoho studentů může školné považovat za překážku ve studiu na soukromé vysoké škole. Je ovšem dobré vědět, že i financování studia je řešitelné pro každého. Řada škol dnes nabízí na základě dobrých studijních výsledků prospěchová stipendia, která mohou snížit náklady významným způsobem


Proč studovat na NEWTON College? Vysoká škola managementu a podnikání v Brně

Unikátní vyučovací metody NEWTON College je známá svým unikátním stylem studia kombinujícím vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a práci v reálném firemním prostředí. Větší část výuky na NEWTON College je založena na komunikaci, názornosti a prožitku.

Vyučující – odborníci z praxe Své vědomosti a zkušenosti Vám předají odborníci z praxe, kteří vědí, o čem mluví a co budete ve svém profesním životě skutečně potřebovat. Stanou se Vašimi partnery a pomocníky při studiu. Jejich snahou je, abyste si získané znalosti a dovednosti ihned osvojili na konkrétních případech a projektech.

Kvalitní praxe již při studiu – získejte náskok před ostatními Buďte o krok napřed před ostatními a získejte praxi již při studiu na NEWTON College, kde absolvujete pracovní stáže. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu.

Osobní přístup NEWTON College není masovou vysokou školou, na které se stanete pouhou položkou v seznamu studentů. Přístup jak ze strany vyučujících, tak ze strany vedení či studijního oddělení, je velmi osobní a celou školou prostupuje přátelská atmosféra.

Jazyky a zahraniční studijní stáže

Studijní obory Management se zaměřením na psychologii Globální podnikání a management Management mezinárodních institucí a veřejné správy

Studijní stipendia až do výše 31.500 Kč Vaše studijní úsilí se Vám může vyplatit i tím, že v případě výborných studijních výsledků můžete získat prospěchové stipendium až do výše 50 % ročního školného na naší škole.

> manažerské metody výuky > pracovní stáže součástí studia > vysoká studijní stipendia > možnost studia v zahraničí > osobní přístup > náskok před absolventy jiných VŠ

Studuj tak, jak chceš žít

Standardem je studium dvou světových jazyků v různém stupni pokročilosti po dobu dvou let. Svůj záběr si navíc můžete rozšířit o další jazyky. Pro pokročilé jsou připraveny speciální semináře zaměřené na obchodní tématiku. Část svého studia můžete absolvovat v zahraničí v rámci programu Erasmus na desítkách vysokých škol v Evropě.

Jak probíhá přijímací řízení?

www.newtoncollege.cz

Přijímací řízení se skládá z vyplnění přihlášky, vypracování motivační eseje, přijímacího rozhovoru a uzavření smlouvy o studiu. Přijímací rozhovory probíhají každou středu od března do září a neověřují znalosti, ale zjišťují motivaci a předpoklady ke studiu zvoleného oboru. Účast na přijímacím řízení je bezplatná.


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Jsem

(např. brněnská NEWTON College nabízí stipendia až ve výši 31.500 Kč, VŠEM nabízí i stipendia jazyková či sportovní).

ného je také studentská půjčka, kterou za velmi výhodných podmínek nabízejí bankovní instituce.

Na školné je také možné si přivydělávat při studiu. Některé školy vycházejí svým studentům vstříc a sestavují rozvrh tak, aby určité dny v týdnu zůstaly volné právě pro nabývání pracovních zkušeností nebo přivýdělek na školné. Možností pro financování škol-

Jak již bylo zmíněno, soukromé vysoké školy mohou být zajímavou alternativou pro ty, pro které není z mnoha možných důvodů studium na veřejných vysokých školách tou pravou volbou.

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a seznámím tě s budoucími spolužáky!

Kde co studovat? Ekonomie a právo • Bankovní institut vysoká škola • CEVRO Institut • Newton College • Unicorn College • Vysoká škola hotelová v Praze • Soukromá vysoká škola ekonomických studií • Metropolitní univerzita Praha • Moravská vysoká škola Olomouc • Anglo-americká vysoká škola • Středočeský vysokoškolský institut • B.I.B.S. Informatika • Bankovní institut vysoká škola • Unicorn College • Moravská vysoká škola Olomouc • Vysoká škola logistiky • Západomoravská vysoká škola Třebíč Humanitní obory • CEVRO Institut • Newton College • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů • Metropolitní univerzita Praha • Mezinárodní teologický baptistický seminář • Academia Rerum Civilium • Anglo-americká vysoká škola

36

• Pražská vysoká škola psychosociálních studií • Literární akademie • Filmová akademie Miroslava Ondříčka

Lékařské obory • Vysoká škola zdravotnická Technické obory • Archip Pedagogika • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra • AKCENT College • Vysoká škola Jana Amose Komenského

Tip na závěr! Nejlépe školu poznáte, když ji osobně navštívíte, promluvíte si s těmi, kdo tam již studují, a poznáte zázemí i atmosféru školy. Neváhejte tedy a využijte Dnů otevřených dveří dané školy, pečlivě prostudujte web a nezapomeňte na facebook.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

x x x x x x

zajišťuje bakalářský a magisterský studijní program

„MEZINÁRODNÍ A VEŘEJNÉ VZTAHY“ v prezenční i kombinované formě se studijní obory

CHCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP JAKO KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI?

ZVOLTE KARIÉRU V DIPLOMACII NEBO VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI!

• „MEZ „MEZINÁ INÁROD ÁRO NÍÍ VZT ZT TAH AHY HY Y A DIP D LOM OMACI A E“ AC • „VEŘEJN NÁ SPRÁ PRÁVA VA A A PUBL P BLIC IC REL RELA ATIONS ONS““ • „MEZINÁ ÁROD R NÍ A DIP PLOMA ATIC TICKÁ KÁ STU STUDIA DIA“ • „EVROPSKÁ KÁ STUDI DIA A VEŘEJN EJ Á SPRÁ PRÁVA“ VA“ • „POLITOLOGIE A POLIITIK TIKA A V ME MEZIN NÁRO ÁRODNÍ DN CH A VEŘEJNÝCH VZTAZÍCH“

x

www.unicorncollege.cz

x

• působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations • poskytujeme studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence

Studujte s námi

• rozvíjíme koncepci studijních plánů a metod výuky v souladu s perspektivními společenskými nároky a potřebami studentů

kdykoliv a kdekoliv

• přinášíme aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k mezinárodním a veřejným vztahům

s využitím internetové služby

• vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni • vytváříme podmínky pro profesní i osobnostní rozvoj každého studenta v mimořádně přívětivém a tvůrčím prostředí • máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí • završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy.

Navštivte nás www.vip-vs.cz nebo ve Dnech otevřených dveří, které se v r. 2011 konají: 27. ledna, 24. února, 31. března, 28. dubna, 26. května, 30. června, 8. září – vždy od 15 hod

Unicorn Universe I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management

Škola, která je všude s vámi


JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

STUDIUM NA VOŠ

Praha 2, Salmovská 8 www.jabok.cz

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.) Denní studium (6 semestrů), školné 2010/11: 3.500,- Kč/semestr. Ve spolupráci s ETF UK studijní obor PASTORAČNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE Denní či kombinované tříleté studium. Absolvent získává BAKALÁŘSKÝ TITUL (Bc.) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 9. února 2011 PŘIHLÁŠKY: 1. únor – 30. duben 2011 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: červen a srpen 2011 Možnost ubytování na koleji Jaboku.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA HRADEC KRÁLOVÉ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ Komenského 1, 566 19, Vysoké Mýto Informace: tel.: 465 420 314 e-mail: skola@stavebniskola.cz http: www.stavebniskola.cz

36-41-N/03 Inženýrské stavitelství

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA Vyšší odborná škola www.palestra.cz tel.: 286852080 email: info@palestra.cz

Komenského 234, Hradec Králové, 500 03 www.zshk.cz zshk@zshk.cz Tel. 495 075 111, fax. 495 513 485

Nabízené obory ve školním roce 2011/2012 Pro absolventy středních škol: • Diplomovaná všeobecná sestra • Diplomovaný farmaceutický asistent • Diplomovaný zubní technik • Diplomovaný zdravotní laborant 1. kolo: 22. června 2011 (přihlášky do 31. května) 2. kolo: 23. srpna 2011 (přihlášky do 12. srpna) Dny otevřených dveří VOŠ: kdykoliv po telefonické domluvě

Získání titulu DiS. v oborech: • Management sportu • Pedagogika volného času a vychovatelství Tříleté denní a tři a půl leté dálkové studium: Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ Palestra a získat titul Bc. třísemestrálním studiem.

Jsem

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele V poradím ti i s přihláškou na VOŠ.

38

V nabídce studia vyšších odborných škol je letos přes 170 oborů. A hlavně je největší důraz kladen na získání praktických dovedností. To vám teoretické koncepty akademiků příliš neposkytnou.

Jak se pozná dobrá VOŠ: • škola musí být akreditována Ministerstvem školství • studium trvá tři roky prezenčně/čtyři roky dálkově • je zde kladen důraz na odbornou praxi • k dispozici je dostatek učebních materiálů, přístup k počítačům, kvalifikovaný kantorský kolektiv • je navázána spolupráce se zahraničním partnerem (škola, firma)

Má to své výhody Největší výhodou studia na VOŠ je praktické zaměření výuky, které na veřejných VŠ rozhodně není běžné.

Studium se velmi podobá tomu, v jakém režimu probíhá na klasické vysoké škole. Semestr založený na přednáškách, seminářích a cvičeních a zkouškové plné zápočtů a zkoušek.

Ani přijímačky nejsou problém. Jednak nejsou tak obtížné a šance na přijetí jsou vyšší. Další výhodou je datum podání přihlášek, které se u většiny VOŠ pohybuje na konci května.

Hlavním rozdílem je ale praxe. Tu zakončí student sepsáním své práce, kterou, když obhájí, získá toužený titul diplomovaný specialista DiS.

Ale i stinné stránky Za vzdělání na VOŠ se platí. Školné po vás budou vyžadovat na všech typech vyšších odborných škol. Nemusíte se ale bát, není to nic hrozného. U veřejných škol tohoto typu jde o částky nepřesahující pět tisíc korun ročně. Navíc můžete získat různá stipendia a úlevy. Zato na soukromých VOŠ se připravte na částku pohybující se okolo dvaceti tisíc za rok.

Zadní vrátka na vysokou S titulem z VOŠky nakonec nemusí být ani tolik složité zkusit získat i regulérní bakalářský titul. Ve vysokoškolském zákoně jsou ustanovení, která povolují fakultám stanovit odlišné podmínky pro přijímačky, ale také uznat jednotlivé předměty.

Drtivá většina maturantů, hlásících se k pomaturitnímu studiu, směřuje po zkoušce dospělosti na vysokou školu. Co ale, když se vyskytnou některé životní složitosti, či se nepovedou přijímačky?

skripta, učebnice povinná četba, beletrie univerzitní publikace

Vysoká škola má také možnost rovnou takového uchazeče přijmout do vyššších ročníků. Budete-li dostatečně přesvědčiví, můžete si zkrátit další studium o mnoho měsíců.


PŘESTUP Z VOŠ NA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM VŠ

Přestup z VOŠ na bakalářské studium VŠ Chcete prakticky zaměřené studium nebo jste se nedostali na vysněnou VŠ? Zkuste jít na vyšší odbornou školu. Řada českých vyšších odborných škol (VOŠ) dnes spolupracuje s vybranými vysokými školami, které absolventy takových VOŠ přijímají na konkrétní obory někdy bez dalších přijímaček, někdy uznávají absolvované předměty a umožňují dostudovat bakaláře za jediný rok. Některé jsou natolik propojeny s některou z univerzit, že je možné souběžně se studiem VOŠ nastoupit do bakalářského studia na VŠ, přičemž větší část studia se realizuje na VOŠce. Kterou VOŠku vybrat Před studiem na VOŠ je dobré si ověřit několik věcí. Jednou z nich je, zda je možnost paralelního bakalářského studia nebo výhodnějšího přechodu na takové studium po skončení školy. Dalším je pak samotná úroveň školy. Za dobrý ukazatel kvality se považuje, pokud disponuje tzv. „Certifikátem vysoké kvality“ nebo alespoň „Certifikátem kvality“ EVOS, který od roku 1995 vystavuje SŠVS – sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s Ministerstvem školství.

Seznam certifikovaných VOŠek najdete na adrese http://www.ssvs.cz/evseznam.html.

Výhodnější přestup na VŠ Současná podoba Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách umožňuje vysokým školám stanovovat odlišné podmínky pro přijímání absolventů vyšších odborných škol. V kompetenci každé školy a fakulty je i případné uznávání předmětů absolvovaných na VOŠce. Vysoké školy mají často vzájemnou dohodu s konkrétní VOŠkou, které předměty jim budou uznávat a jak rychle lze v takovém případě udělat bakaláře. Například absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně si může po složení přijímaček na Evangelickou teologickou fakultu UK dodělat bakaláře za jediný rok. Pokud půjde na teologii do Českých Budějovic, rovněž mu tam uznají celou řadu kursů a tudíž zvládne dostudovat bakaláře za dva nebo tři semestry. Podobně vychází absolventům VOŠ vstříc Vysoká škola hotelová v Praze. Například absolventi VOŠ Havířov mohou nastoupit na individuální studijní plán, který zhušťuje celé

na vysoké se čte

bakalářské studium na jeden rok prezenčně nebo tři semestry dálkově. Rovněž není nutné psát celou bakalářskou práci, ale kvalitní absolventskou práci obhájenou na VOŠ stačí dopracovat a její rozšířenou formu obhájit.

Přeměna VOŠ na VŠ České terciární vzdělávání se dodnes potýká s problémem, kdy vysokoškolské studium ošetřuje Zákon o vysokých školách, zatímco vyšší odborné studium Školský zákon. Tzv. „bílá kniha terciárního vzdělávání“, se kterou české ministerstvo přišlo počátkem roku 2009, navrhovala různé cesty, jak otevřít pár nejlepším VOŠkám cestu k udělování titulu tzv. „profesního“ bakaláře. Zároveň však ty ostatní školy měly přejít na krátkodobé dvouleté programy podle tzv. holandského modelu, ohodnocené 120 kredity, s možností navázat na ně dalším vysokoškolským vzděláním. Vzhledem k pádu tehdejší „Topolánkovy“ vlády se ale realizace opatření z Bílé knihy posunula a není tak v současnosti možné předvídat, kam se budou v následujících letech VOŠky ubírat. Ústup od titulu DiS. k bakaláři je j však zřejmě j nevyhnuy telným.

je free

České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A tel. sekretariát 387 013 111 tel. studijního oddělení VOŠ 387 013 140

NABÍZÍ: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: (denní i dálková forma vzdělávání) • Marketing • Obchodní podnikání • Provozní ekonomika odpadového hospodářství (denní forma studia) • Ekonomika a management v podnicích finančních služeb • Veřejná správa Dny otevřených dveří: 12.1.2011 od 8 do 17 hodin 12.2.2011 od 8 do 17 hodin 17.3.2011 od 8 do 17 hodin VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČSTV s.r.o. www.cstv.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ Š K O L A Č S T V, s . r. o .

Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 tel.: 233 017 351

nepiš ! do šupliku Na knihovnicka.cz knihu. můžeš i ty vydat Průměrná spolu ůčast autora je 500Kč, pokud se tvá kniha bude prod ávat, mnohanásobně se ti vrátí

CHCI NA VOŠ

39

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, SLUŽEB A PODNIKÁNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA www.ssvos.cz


VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA www.glassschool.cz Wolkerova 316, Nový Bor info@glassschool.cz tel.: 00420 487 712 211 fax: 00420 487 712 228

TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA • tříleté studium denní / titul DiS.

SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA AMOS www.soa-amos.sk Holíčska 2, 851 05 Bratislava Tel./fax: 02/6381 5688, Tel.: 02/6381 5687 e-mail: soa@soa-amos.sk

Ponúkame nasledovné študijné odbory a formy štúdia: VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - Titul „DiS” - DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania ISCED 5B cestovný ruch, 3-ročné, (denná, diaľková, dištančná forma) POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM obchodná akadémia, 2-ročné, (diaľková, dištančná forma) Študijné odbory sú akreditované MŠ SR. Certifikát platný v krajinách EU. BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV.

KDYŽ SE NEDOSTANU NA VŠ Každoročně jsou odmítnuty tisíce uchazečů o studium na vysoké škole. I když se situace postupně zlepšuje, fakulty nejsou nafukovací a nemohou pokrýt poptávku po studiu. V případě, že v doporučeném www s výsledky přijímacích zkoušek najdete nenáviděné spojení „nepřijat(a) ke studiu“, rozhodně nevěšte hlavu. Odmítnutí zájemci o vysokoškolské vzdělání mají hned několik možností, jak naložit s časem, který zbývá do dalších zkoušek. Nejdřív zkuste odvolání Naděje umírá poslední, takže v případě nepřijetí i přes splnění bodového limitu zkuste odvolání. To znamená, že jste dosáhli minimálního počtu bodů (například 50%), ale dostali jste se „pod čáru“, tedy: „nebyl jste přijat/a z důvodu vysokého počtu uchazečů...„ Frází, jak vám tuto skutečnost sdělí je více, ale znaména v podstatě jediné. Pokud o studium na této fakultě opravdu stojíte, zjistěte si, kolik jiných zájemců s lepším výsledkem nebylo přijato. Tedy kolikátí jste „pod čarou“. Pokud se na obor přijímá například 12 uchazečů a vaše číslo v pořadníku je tříciferné, zkuste štěstí příšti rok. Pokud vám ale místo v lavicích fakulty uteklo o vlásek, zkuste se odvolat. Není odvolání jako odvolání... Po přijímacím řízení máte právo nahlédnout do svého testu, alespoň abyste se za rok vyvarovali stejných chyb. Můžete si tak ověřit, že byl správně opraven. Pokud se tak nestalo a jste si na-

Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a vysvětlím ti jak financovat studentský život.

prosto jistí, že vám tím uteklo vysněné místo, můžete se odvolat a požadat o přezkoumání výsledku přijímacího řízení z důvod špatného opravení testu. Ovšem to se stává opravdu jen velmi zřídka. Pokud je tedy důvodem nepřijetí fakt, že jste například nezvládli test, musíte napsat odvolání obecné. Není důležité, jak je dlouhé, na školy jich chodí tisíce a většinou je nikdo nečte. Je to vaše vyjádření zájmu o studium, kdyby se někdo z lépe umístěných na školu nezapsal. Je totiž běžné, že si student podá přihlášku na 4 právnické fakulty u nás a na všechny se dostane. Přitom blokuje 4 místa. Proto v červenci probíhají „zápisy“ na školy, kdy si vybere a zapíše se na jednu z nich se a náhle na ostatních 3 uvolní místa, která se obsazují na základě odvolání. Šanci s odvoláním máte tedy větší na „méně prestižních“ školách. Odvolání tedy složí pouze k vytvoření „druhého pořadníku“ na volná místa. Nepiště o tom, jak od svých 6 let chcete být právníkem. Poučení o podmínkách odvolání dostanete zároveň s výsledkem přijímacího řízení. Odvolání posílejte samozřejmě doporučeným dopisem.

Nezapomeňte na druhé kolo Školy, které nenaplnily během řádného přijímacího řízení kapacitu, vypisují druhá kola přijímacího řízení v létě. Ale například Masarykova univerzita v Brně, která patří k nejžádanějším, další kolo přijímaček nevypisuje, protože praská ve švech. Pokud chcete na práva nebo žurnalistiku, máte smůlu. Studen-

40

ty shánějí dodatečně obvykle technicky zaměřené školy. Právě po absolventech technických škol je v současné době mezi zaměstnavateli největší poptávka!

Zdokonalte se v jazyce Obrácení pozornosti na cizí jazyky bývá jedním z nejčastějších řešení zklamaných uchazečů. Absolventi gymnázií znají obvykle dva jazyky, angličtinou už dnes nikoho neohromíte. Můžete si tedy ještě rozšířit znalosti jazyka, který jste preferovali na střední škole, nebo naopak zabrat v řeči, které jste se dosud tolik nevěnovali. Řešením je denní pomaturitní studium cizího jazyka. Při tomto studiu neztrácíte status studenta a můžete tak využívat nejrůznější slevy. Zdravotní i sociální pojištění vám bude nadále platit stát. Není na škodu si zvýšit sebevědomí státnicemi nebo uznávaným certifikátem. O letních prázdninách byste si ale měli sehnat dobře placenou brigádu nebo být hodní na rodiče, protože ceny kurzů se obvykle pohybují mezi 25-30 tisíci Kč. Školy mají volno, nabírají studenty i v září.

Nultý ročník jako zadní vrátka Pokud jste pěvně přesvědčeni o správnosti výběru svého oboru, můžete zkusit placené kurzy, které některé fakulty nabízejí neúspěšným uchazečům v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzy obvykle částečně kopírují první ročník. Prostředí vysoké školy si tak můžete oťukat i bez úspěšných přijímaček. Podle statistik jsou účastníci kurzů při druhém poku-


su o přijetí mnohem úspěšnější. Pokud prokážete v „nultém ročníku“ výborný prospěch, mohou vám pak katedry po úspěšných přijímačkách odpustit opakování absolvovaných předmětů. Ovšem i kurzy něco stojí – například za nultý ročník práv v Brně zaplatíte 60 000 Kč za 120 hodin výuky.

Hurá na VOŠku Komu se nechce do práce nebo se bojí ztráty motivace ke studiu při studijní pauze, může na střední školu plynule navázat přechodem na vyšší odbornou školu. Školy, které produkují diplomované specialisty, právě kvůli odmítnutým „vysokoškolákům“ vypisují druhá kola přijímaček v průběhu července a srpna. V Česku už si můžete vybírat z nabídky více než 180 státních i soukromých vyšších odborných škol. Výše školného se pohybuje okolo 3 tisíc korun ročně na státních VOŠ, na soukromých VOŠ musíte zaplatit i 25 tisíc za rok.

Na soukromé VŠ se můžete přihlásit i v srpnu Během léta ještě přijímají studenty i soukromé vysoké školy. V ČR si můžete vybírat z 45 soukromých vysokých škol. Většina z nich je zaměřena na ekonomické obory, ale v nabídce jsou i umělecká, humanitní a právnická studia. Musíte ale počítat s velkou finanční náročností - školné se obvykle pohybuje kolem 15 tisíc za semestr, ale může se vyšplhat i na 150 tisíc ročně.

Odjeďte do zahraničí Téměř všechny země EU pro Česko plně otevřely svůj pracovní trh, takže si můžete v zahraničí vydělat peníze, které se vám budou při náročném studiu ještě hodit. V práci i během volna si vylepšíte svoje jazykové znalosti. Navíc získáte cenné zkušenosti a nezávislost na rodičích. Dívky využívají hlavně nabídky práce au-pair, při které v cizině přežijí i s minimálními finančními náklady. Spojte teorii s praxí Duální neboli kooperativní vzdělávání nabízí spojení teoretické výuky s praktickou profesní přípravou ve firmách. Tento vzdělávací model funguje dlouhá léta v zahraničí a osvědčuje se firmám i studentům, protože připravuje kvalifikované pracovníky přímo pro praxi ve firmách a finančních institucích. U nás tento model nabízí např. firma Siemens. Během dvou a půl ročního programu tráví studenti střídavě devět týdnů ve firmě a devět týdnů ve škole. Internet Studovat lze i skrze toto médium. A mnohdy je to zadarmo. Bohužel z toho jako výstup akademický titul nezískáte. Své znalosti si nepochybně rozšířit můžete. Ať už jde o klasické placené e-learningové kurzy, vždy jde o krůček nahoru ve vašem růstu. Pak si máte alespoň co napsat do životopisu. Zadarmo můžete studovat např. skrze stránky: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/ home/index.htm, kde lze získat přednášky,

studijní materiály, biografie i webové odkazy téměř ke všem oborům. Jsou zde uveřejněny materiály elitních amerických a ostatních světových univerzit. A není to jen tak. Po celém světě takto studuje jenom z této stránky přes milión lidí. Podobných projektů se dá najít víc. Třeba i University of California v Berkeley chce své přednášky umístit na YouTube. No a v našich českých podmínkách? Můžete studovat třeba politiku se zaměřením na gender. Stačí se podívat na stránky www.otevrenauniverzita.cz.

Práce Na první pohled vypadá pěkně, že budete konečně získávat vlastní peníze a rozjedete dospělý život naplno. Ovšem ze zkušenosti kamarádů ze svého okolí bych tuto variantu doporučoval nejméně. Jak se jednou dáte do pracovního procesu, většinou už se ke studiu vracet budete velmi těžko. Pokud jste ale svědomití, je ve hře varianta tzv. kombinovaného studia, které práci i studium dokáže dobře skloubit. A nakonec, práce nás čeká stejně skoro všechny dřív nebo později. Studia nám pouze umožní získat lepší předpoklady a náhled na to, co budeme v budoucnu dělat. A u spousty oborů (fotografie, umění..) stejně, pokud jste dobří, školy ani nepotřebujete.

www.akademie-kollarova.cz kancelar@akademie-kollarova.cz tel. 222 333 311, 222 314 469

Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí (63-41-N/21); • 3leté denní studium, • vysoký podíl praxe, • výuka odborných předmětů v angličtině Školné: 3000,- Kč ročně Den otevřených dveří 1. 2. 2011 v 17.00

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROZVOJE VENKOVA HOŘICE www.szes-horice.cz Riegrova 1 403, 508 01 Hořice vos@szes-horice.cz

SOUKROMÁ VOŠ PODNIKATELSKÁ, S.R.O. www.svosp.cz Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava tel., fax: 595 228 161 e-mail: sekretariat@svosp.cz

OBOR Řízení malého a středního podniku • Podnikání, Finance, Management, Účetnictví, Odborná praxe • 3 roky denní studium, 3 roky dálkové studium ŠKOLNÉ: 10 000,- Kč/rok........ pro denní studium 12 500,- Kč/rok........ dálkové studium

CHCI NA VOŠ

41

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ A OA Kollárova 5, 186 00 Praha 8

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a upozním tě na nejdůležitější studentské akce!


Sleva do 30.3. .Ä&#x2020;

VYBĂ?RĂ ME JAZYKOVKU... NA CO SI DĂ T POZOR!

s tímto inzeråtem na pomaturitní studium. äNROQpYUDFtPHSļLSļLMHWtQD9ä

MD]\NRYpVWXGLXPYHY\KOiüFH0ä07 (statut studenta)

PH]LQiURGQtFHUWLILNiW\,(6 (London) VNODGHEQpPRGXO\ jazyky-management-obsluha PC WUDGLFHNYDOLWDUR]XPQpFHQ\ studentskĂ˝ servis (konzultace zdarma, ]DSÄ­MÄ&#x2020;HQtXÄ&#x2020;HEQLFLQWHUQHWRYpDNRStURYDFt FHQWUXPXE\WRYiQtYøOHW\

-$=<.29e320$785,71Ă&#x152;678',80

$M1M)MäM MHGQROHWpLQWHQ]LYQtGHQQt MHGHQÄ&#x2020;LNRPELQDFHMD]\NÄ­ YĂĽHFKQ\MD]\NRYpSRNURÄ&#x2020;LORVWL statut studentaOHWRĂĽQtPDWXUDQWL VSOiWN\EH]QDYøüHQtFHQ\ ILQDQÄ&#x2020;QtGRWDFHVWDUĂĽt]iMHPFL Ä&#x2020;HĂĽWtL]DKUDQLÄ&#x2020;QtOHNWRÄĽL RVYÄ&#x2022;GÄ&#x2020;HQtÄ&#x2020;LVWiWQtPH]LQiU]NRXĂĽND 2'%251e$.5(',729$1e.9$/,),.$&(

0$1$*(0(172%6/8+$3& VHPHVWU\SUH]HQÄ&#x2020;QtLGiONRYp DNUHGLWDFH0ä07PH]LQiUFHUWLILNiW\,(6 PRGXO\SUiYRSV\FKRORJLHSHUVRQDOLVWLND PDUNHWLQJILQDQÄ&#x2020;QtWUK\~Ä&#x2020;HWQLFWYt REVOXKD3&SÄĽtSUDYDQD(&'/

VybĂ­rĂĄme jazykovku... Na co si dĂĄt pozor! Ne vĹĄechny vysokĂŠ ĹĄkoly nabĂ­zĂ­ vĂ˝uku jazykĹŻ v dostateÄ?nĂŠm mnoĹžstvĂ­. Nechcete-li svĂŠ dosud nabytĂŠ vÄ&#x203A;domosti ztratit, zkuste jazykovku. Na internetu i ve speciĂĄlnĂ­ch broĹžurkĂĄch vydĂĄvanĂ˝ch ve vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ch mÄ&#x203A;stech najdete seznamy jazykovĂ˝ch ĹĄkol. Na zĂĄkladÄ&#x203A; tĂŠto nabĂ­dky si mĹŻĹžete udÄ&#x203A;lat prvnĂ­ hrubĂ˝ vĂ˝bÄ&#x203A;r. DoporuÄ?ujeme takĂŠ napĹ&#x2122;Ă­klad www.jazykovky.cz, www.jazykove-skoly.cz a www.portaljazyku.cz. Podle Ä?eho vybĂ­rat Pokud nemĂĄte Ä?asu nazmar vybĂ­rejte jazykovku i podle mĂ­sta a dosaĹžitelnosti. Je ĹĄkoda pokud si vyberete â&#x20AC;&#x17E;superâ&#x20AC;&#x153; ĹĄkolu, ale protoĹže je na druhĂŠm konci mÄ&#x203A;sta, nestĂ­hĂĄte kaĹždĂ˝ tĂ˝den pĹ&#x2122;ijĂ­t vÄ?as do hodiny. Jak vypadĂĄ mĂ­stnost pro vĂ˝uku, je vĂĄm sympatickĂĄ nebo pĹ&#x2122;Ă­liĹĄ pĹ&#x2122;ipomĂ­nĂĄ vaĹĄi zĂĄkladnĂ­ ĹĄkolu? NachĂĄzĂ­-li se nad ruĹĄnou hlavnĂ­ tĹ&#x2122;Ă­dou, nebude vĂĄs pĹ&#x2122;i uÄ?enĂ­ ruĹĄit jejĂ­ hluk? ZaÄ?ĂĄtku kurzu by mÄ&#x203A;ly pĹ&#x2122;edchĂĄzet rozĹ&#x2122;azovacĂ­ testy. Rozhodli jste se studovat nÄ&#x203A;mÄ?inu, francouzĹĄtinu, ĹĄpanÄ&#x203A;lĹĄtinuâ&#x20AC;Ś prostÄ&#x203A; jinĂ˝ jazyk neĹž angliÄ?tinu? V tom pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; vÄ&#x203A;nujte pozornost i tomu, zda ĹĄkola nenabĂ­zĂ­ kurzy rozdÄ&#x203A;lenĂŠ jen na zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ky a pokroÄ?ilĂŠ. MĹŻĹže se stĂĄt, Ĺže ĂşroveĹ&#x2C6; znalostĂ­ ve skupinÄ&#x203A; se bude velmi liĹĄit a vy se budete nudit nebo naopak nestĂ­hat. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; angliÄ?tiny se tento problĂŠm vyskytuje jen na velmi malĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. Zkuste si ke studiu angliÄ?tiny pĹ&#x2122;ibrat i dalĹĄĂ­ jazyk â&#x20AC;&#x201C; na vĂ˝bÄ&#x203A;r mĂĄte napĹ&#x2122;Ă­klad nÄ&#x203A;mÄ?inu, ruĹĄ-

tinu Ä?i ĹĄpanÄ&#x203A;lĹĄtinu, vĹĄechny se vĂĄm v ĹživotÄ&#x203A; budou hodit. Cena kurzu se odvĂ­jĂ­ od poÄ?tu hodin, poÄ?tu ŞåkĹŻ ve skupinÄ&#x203A; a velikosti mÄ&#x203A;sta. NÄ&#x203A;kterĂŠ jazykovky poskytujĂ­ vÄ&#x203A;rnostnĂ­ slevy. V kaĹždĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; by cena nemÄ&#x203A;la bĂ˝t primĂĄrnĂ­m kritĂŠriem. Chcete-li uĹĄetĹ&#x2122;it, mĹŻĹžete vyzkouĹĄet jinĂŠ alternativy uÄ?enĂ­ se cizĂ­mu jazyku. ZjistÄ&#x203A;te si, kterĂŠ jazyky a kurzy vyuÄ?ovanĂŠ na vaĹĄĂ­ ĹĄkole byste mohli navĹĄtÄ&#x203A;vovat. DalĹĄĂ­ moĹžnostĂ­ je bĂ˝t douÄ?ovĂĄnĂ­ spoluŞåkem Ä?i rodilĂ˝m mluvÄ?Ă­m. UĹž i na Ä?eskĂ˝ch ĹĄkolĂĄch studuje mnoho cizincĹŻ a mezi nimi mĹŻĹže bĂ˝t nÄ&#x203A;kdo, kdo by se rĂĄd nauÄ?il Ä?esky vĂ˝mÄ&#x203A;nou za jeho jazyk. V neposlednĂ­ Ĺ&#x2122;adÄ&#x203A; je to samostudium pomocĂ­ uÄ?ebnic pro samouky nebo internetu.

LektoĹ&#x2122;i DĹŻleĹžitĂ˝m prvkem pĹ&#x2122;i vĂ˝uce je uÄ?itel. V poÄ?ĂĄtcĂ­ch nebude rodilĂ˝ mluvÄ?Ă­ asi to nejlepĹĄĂ­ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­. Z ukĂĄzkovĂŠ hodiny se dozvĂ­te vĂ­ce o stylu uÄ?itele a Ä?i je vĂĄm sympatickĂ˝. Informujte se i o zpĹŻsobu vĂ˝uky â&#x20AC;&#x201C; pouŞívajĂ­ jen uÄ?ebnice nebo i jinĂŠ materiĂĄly (video, Ä?asopisy, zajĂ­mavĂŠ okopĂ­rovanĂŠ texty a cviÄ?enĂ­ ke gramatice). VÄ&#x203A;tĹĄina studentĹŻ preferuje menĹĄĂ­ skupinky, 5â&#x20AC;&#x201C;8 osob. V malĂŠ skupinÄ&#x203A; se dostanete Ä?astÄ&#x203A;ji ke slovu, vĂ˝uka je aktivnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ a majĂ­ pĹ&#x2122;ĂĄtelĹĄtÄ&#x203A;jĹĄĂ­ atmosfĂŠru. V jazykovce, kde je v jednom kurzu vĂ­ce jak 12 osob se tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; nedostanete ke slovu a vaĹĄe ĂşroveĹ&#x2C6; bude stagnovat.

42

NÄ&#x203A;kterĂŠ jazykovĂŠ ĹĄkoly nabĂ­zejĂ­ ukĂĄzkovou (ĂşvodnĂ­) hodinu, tzv. nĂĄslech. Tato hodina je buÄ? zdarma nebo za cenu jednĂŠ vyuÄ?ovacĂ­ hodiny. Existuje-li tato moĹžnost, vyuĹžijte ji. Jste-li nespokojeni napĹ&#x2122;.: s prĹŻbÄ&#x203A;hem kurzu, vĂ˝ukou, nenechte si to jen pro sebe. Promluvte si o tom se spoluŞåky, tĹ&#x2122;eba je trĂĄpĂ­ to samĂŠ. UvÄ&#x203A;domte o tom uÄ?itele, mĹŻĹže zmÄ&#x203A;nit prĹŻbÄ&#x203A;h vĂ˝uky, zvolnit tempo vĂ˝uky apod. NepomĹŻĹže-li ani jedna z tÄ&#x203A;chto moĹžnostĂ­, obraĹĽte se na vedenĂ­ ĹĄkoly. MÄ&#x203A;jte na pamÄ&#x203A;ti, Ĺže jste zĂĄkaznĂ­k ĹĄkoly a je pro jejĂ­ dobro, abyste byli spokojeni a vrĂĄtili se.

JAZYKOVĂ&#x2030; SKĂ&#x161;Ĺ KY ZlatĂŠ pravidlo: â&#x20AC;&#x17E;KoÄžko reÄ?Ă­ vieĹĄ, toÄžkokrĂĄt si Ä?lovekom,â&#x20AC;&#x153; v sĂşÄ?asnej EurĂłpe bez hranĂ­c nadobĂşda eĹĄte väÄ?ĹĄiu pravdivosĹĽ. ZnalosĹĽ cudzĂ­ch jazykov je potrebnĂĄ aj v prĂ­pade, ak neprekroÄ?Ă­te hranice Slovenska, keÄ?Ĺže väÄ?ĹĄina zamestnĂĄvateÄžov ich znalosĹĽ bude od vĂĄs vyĹžadovaĹĽ. Nehovoriac o myĹĄlienke ĹĄtudovaĹĽ v zahraniÄ?Ă­, nad ktorou mnohĂ­ vysokoĹĄkolĂĄci uvaĹžujĂş. VäÄ?ĹĄina zahraniÄ?nĂ˝ch ĹĄkĂ´l uĹž aj mnohĂ­ zamestnĂĄvatelia vyĹžadujĂş medzinĂĄrodne uznĂĄvanĂŠ jazykovĂŠ testy ako potvrdenie schopnosti uchĂĄdzaÄ?a ĹĄtudovaĹĽ v cudzom jazyku.


Pri angličtine je výhodné urobiť si tzv. Cambridgeské skúšky, ktoré majú niekoľko stupňov a celoživotnú platnosť. Na štúdium v USA a niektorých európskych univerzitách sa vyžaduje TOEFL. V prípade štúdia vo francúzštine, španielčine alebo taliančine sú nutnosťou jazykové skúšky, ktoré uznávajú príslušné ministerstvá školstva.

Angličtina Kurzy sú zamerané na zdokonalenie sa v písaní súvislého textu, v počúvaní hovoreného prejavu, na zodpovedanie otázok zameraných na slovnú zásobu, gramatické javy a iné oblasti. Všetky nasledujúce testy hodnotia stupeň dokonalosti ovládania anglického jazyka u ľudí, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Mnohé z nich sú potrebné na zistenie jazykových znalostí. Úspešné absolvovanie testu je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie na univerzitu alebo ďalšie odborné štúdium. Dôležité je však poznať požiadavky vzdelávacej inštitúcie, pretože každá škola má svoj vlastný limit. TOEFL je medzinárodne uznávaný test a je podmienkou prijatia na väčšinu univerzít alebo iné podobné inštitúcie vyššieho vzdelávania. Prípravný kurz trvá 4 až 8 týždňov. Cena: 130 USD, platnosť dva roky, platí na univerzitách aj v USA, počítačové i papierové testy na www.toefl.org.

IELTS (International English Language Testing Service) je požadovaný prevažne pre štúdium na britských univerzitách a v Austrálii. Prípravný kurz trvá 4 až 12 týždňov. Hodnotí schopnosť komunikovať pomocou štyroch zručností – čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie, ktoré požadujú medzinárodný zamestnávatelia či vzdelávacie inštitúcie. Cambridgeské skúšky – registrácia v marci a septembri, sú uznávané na celom svete a ich platnosť je obmedzená, majú niekoľko stupňov: PET (Preliminary English Test) testuje orientáciu v bežných životných situáciách. FCE (First Cambridge Certificate in English) kurz trvá 12 týždňov a jeho zvládnutie sa hodnotí ako dostatočná znalosť angličtiny. Umožňuje prácu v zahraničných firmách na Slovensku a v zahraničí. CAE (Cambridge Advanced Examination) je určený veľmi pokročilým študentom angličtiny a jeho cieľom je znalosť jazyka na skoro vyspelej úrovni. Postačuje ako kvalifikácia pre štúdium a zamestnanie. CPE (Cambridge Proficiency English) je pre takmer vyspelých študentov, ktorí chcú študovať humanitné a iné odbory na anglickej univerzite. Cieľom je znalosť jazyka na vyspelej úrovni.

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk Nemčina Cena kurzov DaF je približne 90–110 eur a platnosť 2 roky. ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) sú určené pre tých, ktorí zvládli základy nemčiny.

A SCHOOL s.r.o. jazyková škola Obilní trh 2, 602 00 Brno Tel./fax: 543 211 122 Email: info@aschool.cz www.aschool.cz

ZMF (Zentrale Mittelstufen-Prüfung) môžu absolvovať tí, ktorí dosiahli vyššiu jazykovú úroveň. KDS a GDS (Kleines /Grosses deutsches Sprachdiplom) dokazuje veľmi pokročilú znalosť ovládanie nemeckého jazyka. PNDS/DSH umožňuje perspektívnym študentom plánujúcim študovať na nemeckej univerzite vykonať skúšky, ktoré sú jednou z podmienok na prijatie.

Francúzština Diplomy DELF a DALF sú uznávané francúzskym ministerstvom školstva DELF (Diplome d‘études en langue Francoise) táto skúška dokazuje pokročilú znalosť jazyka. Uznávajú ju nielen francúzske inštitúcie, ale uznáva sa aj v medzinárodnom meradle. DALF (Diplome approfondi de langue Francoise) skúšku treba vykonať, ak má študent záujem študovať na univerzite. Oba diplomy majú hodnotu štátnej skúšky a sú uznávané Ministerstvom školstva Francúzskej republiky.

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY 2011/2012 Při předložení tohoto inzerátu SLEVA 10%!

Španielčina DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) je uznávaná skúška, ktorá umožní získať diplom určený pre tých, ktorých rodným jazykom nie je španielčina. Je jediným uznávaným certifikátom osvedčujúcim znalosť španielčiny ako cudzieho jazyka a oficiálne ho udeľuje španielske ministerstvo školstva a kultúry. Skúška má tri stupne v závislosti od jazykovej vyspelosti. Taliančina CILS (Certificato dell‘Italiano come Lingua Stranier) je oficiálne uznaný talianskym ministerstvom zahraničných vecí a určený študentom s pokročilou jazykovou úrovňou. Úspešné zvládnutie testu je podmienka prijatia na vysokú školu. Je ekvivalentom Cambridgeskej skúšky CAE.

STUDIUM JAZYKŮ

43

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a zjistíš, co je status studenta a k čemu je dobrý.


MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ Jazyková škola MKM www.mkm.cz Česká 11, 602 00 Brno, Tel.: 542 216 426 Pomaturitní studium Aj, Nj, Špj a kombinace těchto jazyků - různé pokročilosti, rodilí mluvčí, příprava na zkoušky - kurzovné 21.999,- Kč na splátky bez navýšení ceny - jsme uvedeni v příloze MŠMT, studenti mají nadále nárok na slevy, přídavky, ale i další studentské výhody Odpolední a večerní kurzy - Aj, Nj, Rj, Šp, It, Fr, Port, Hol, Čj, Čínština - různé intenzity i termíny konání

Studium, práce a pobyty v zahraničí Pobyty v zahraničí můžeme v podstatě rozdělit do třech oblastí – studium na zahraniční vysoké škole, krátkodobý studijní pobyt a konečně různé stáže, pracovní pobyty či dobrovolnickou činnost. Studium na vysoké škole v zahraničí Pokud chcete po ukončení střední školy pokračovat ve svém studiu v zahraničí, nabízí se vám díky členství v Evropské unie široká paleta možností. Jako občané EU totiž můžete studovat v kterékoliv členské zemi za stejných podmínek jako „domácí“ studenti. Aby to však nebylo tak jednoduché, musíte splnit administrativní podmínky pro přijetí, vyřídit si zdravotní pojištění a také zaplatit – pokud je v dané zemi studium placené – školné. S placeným školného počítejte v Belgii, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Rakousku, Irsku, v některých spolkových zemí SRN a ve Velké Británii.

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO místa výuky v centru - Ostravy, Brna, Opavy e-mail: info@hello.cz, mobil: 777 143 556 • roční pomaturitní studium AJ, NJ, ŠJ • zařazeno do vyhlášky MŠMT

Jako občané EU můžete studovat v kterékoliv členské zemi za stejných podmínek jako „domácí“ studenti.“

• multimediální učebny, wi-fi • příprava na certifikát, vykonání zkoušky • čeští i zahraniční lektoři • všechny stupně pokročilosti • nejlepší ceny v kraji www.hello.cz

Kromě Evropy jsou častým cílem studentů, kteří míří do zahraničí, vysoké školy v USA. Podmínky pro přihlášení ke studiu jsou v mnoha ohledech podobné v tom, že musíte splnit podmínky pro přijetí, prokázat schopnost stu-

dia v angličtině a uhradit školné. Zároveň však musíte počítat s tím, že mimo Evropu přijdete o některé výhody, kterými jako občané EU disponujete – volný pohyb, právo pracovat, uznávání studia atp. Více o studiu v USA najdete v článku na www.schoolsin.eu.

Ke studiu na VŠ v zahraničí je třeba se připravovat minimálně rok dopředu Krátkodobé studijní pobyty Vzhledem k tomu, že absolvování celého vysokoškolského studia v zahraničí vyžaduje velkou přípravu a často i náklady, jsou mezi studenty mnohem oblíbenější krátkodobé pobyty v zahraničí. Nejznámějším programem je v tomto ohledu bezesporu Erasmus, s jehož pomocí můžete vycestovat na jeden až dva semestry do všech zemí EU. Pokud se však chcete podívat přímo do nějaké konkrétní země, není na škodu zajímat se i o jiné stipendijní programy, které sice často bývají regionálně omezené a administrativně náročnější, ale finančně mnohem štědřejší. Studijně pracovní pobyty, jazyky a dobrovolnictví Můžete také vyjet na studijně pracovní pobyt. Nejvíce zájemců jezdí přes program „work and travel“ do USA, VB, Austrálie a na Nový Zéland, kde se kromě vydělávání peněž věnují také studiu angličtiny.

44 Nebo můžete vycestovat za studiem jazyků. Pobyt v zemi, jejíž jazyk se učíte vám studium do značné míry zpříjemní a usnadní. Zajímavé programy v tomto ohledu nabízí například Education First (www.ef.com). Konečně, pokud máte velkorysé srdce a rádi pomáháte druhým, je pro vás připraveno velké množství dobrovolnických projektů, u nichž se můžete realizovat a zároveň pomáhat potřebným. Pomáhat můžete kdekoliv na světě. Administrativně je samozřejmě jednodušší si vyřídit pobyt v Evropě. Pokud Vás láká práce třeba v Africe, je třeba počítat s přípravou a školením velmi dopředu. Bližší informace můžete nalézt na www.inexsda.cz.

Aktuální informace najdete na webu www.staze.cz.

Kompletní možnosti studia v zahraničí, stáže a další studijní či stipendijní programy najdeš na

www.staze.cz

Stáže


EF Global

Intern 2011 9ŕě@RSMHRDLDYHMđQNCMİ RNTSģţD JSDQđLśţDYđR@CMģ NUKHUMHSSUNTATCNTBMNRS /@QSMDQ OQNIDJST

Stáže

-DIUģSŎİOŋDGKDCRSđţİ@Y@GQ@MHěMİBG OQNFQ@Lś VVV RS@YD BY

5XGQ@IRSđţONCKDRUġGNUşAģQT UDSŋDBG RUģSNUşBGCDRSHM@BİBG UCġKBDSQUđMİSŋH LģRİBD 7ŒLYťKHUFL]FHOÒKRVYÔWD

VVV DE BNLFKNA@KHMSDQM


STUDENTSKÁ MĚSTA – BRNO Je-li možné o nějakém městě říci, že je městem studentů, pak je to bezpochyby Brno. Na 400 tisíc obyvatel tu připadá více než 80 tisíc studentů, kteří navštěvují některou ze zdejších pěti veřejných, jedné státní či široké palety soukromých vysokých škol. Na jihomoravskou metropoli, jejíž dominanty tvoří hrad Špilberk a katedrála sv. Petra a Pavla, si lze udělat dvojí názor v souvislosti na období, kdy Brno navštívíte. Kdo přijede v srpnu, najde tiché vyprázdněné město. Kdo zavítá koncem září najde živé pulsující město plné života, energie a mladých lidí – studentů. Vysoké školy V Brně sídlí 5 veřejných VŠ (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendlova univerzita v Brně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), jedna státní VŠ (Univerzita obrany) a řada soukromých VŠ (např. Newton College). Studijní zázemí Brno je pravděpodobně místem, kde v posledních letech proběhly nejvyšší investice do vzdělání. Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta sociálních studií sídlí v nových, respektive kompletně rekonstruovaných budovách. Obdobná situace je i na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, která se rovněž přesunula do zcela nové budovy, která „nabízí rozsáhlé výukové a výzkumné

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a najdeš u mě informace o největších studentských městech.

ují v hodinových intervalech skrze celé město a v každou celou se hromadně křižují na hlavním nádraží.

laboratoře a velkou aulu pro 260 studentů a jejíž součástí je i menza a odpočinková část.“

Pověstné jsou pak noční rozjezdy, které křižují v hodinových intervalech celé město Největší investici však představuje vybudování univerzitního kampusu MU v Bohunicích, kde našla své nové místo Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta a Fakulta sportovních studií. Areál za více než 5 miliard korun nabízí studentům veškerý možný komfort pro studium, vědu a výzkum. Více na www.kampus. muni.cz.

Ubytování V Brně se nachází několik kolejí, které jsou podobně jako budovy jednotlivých fakult rozprostřeny víceméně po celém městě. Když je člověk šikovný, nezabere mu pak cesta z pokoje do hodiny víc než pár minut. Ceny se pohybují v závislosti na míře soukromí a komfortu, který požadujete od nějakých 1 900 Kč až po 3 000 Kč. Obdobně jsou na tom ceny studentských bytů, kterých je zde vzhledem k vysokému počtu studentů poměrně hojná nabídka. Většina studentů platí nájem od 2 00 Kč do 3 500 Kč měsíčně.

46

Doprava S dojížděním nebudete mít problémy, město leží na dálniční křižovatce a hlavním železničním koridoru. Přímé vlakové spojení pokrývá nejen většinu velkých českých měst, ale i řadu zahraničních destinací jako jsou Vídeň, Budapešť, Berlín, což oceníte při výletech do zahraničí. Dálkové autobusy pak zajišťují přímé spojení s tak vzdálenými destinacemi jako jsou třeba Košice, což ocení zejména slovenští studenti. Městskou dopravu zajišťují šaliny, které na celkem 13 linkách křižují celé město, trolejbusy a autobusy. Nejpoužívanější čtvrtletní šalinkarta stojí 640 Kč, kratší měsíční vyjde na 265 Kč. Šalinkartu je možné zakoupit na vlakových nádražích a kontaktních místech dopravního podniku. Samotné jízdenky se pak pohybují v rozpětí 14 Kč (jednorázová nepřestupní), 22 Kč (základní přestupní na 60 minut) a 80 Kč za celodenní jízdenku. Pověstné jsou pak noční rozjezdy, které korz-

Kulturní a sportovní možnosti Kromě studijních přiležitostí nabízí Brno i řadu možností jak se bavit. Ve městě je několik divadel, dvě multikina i řada menších sálů, kam můžete zajít na náročnější filmy. Řada akcí se také koná přímo v ulicích města – zde můžeme zmínit například festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří s názvem Brno – město uprostřed Evropy, jehož vyvrcholením je soutěžní přehlídka ohňostrojů na brněnské přehradě (www.ignisbrunensis. cz). Centrum města se pak pravidlěně stává

Může se hodit: www.brno.cz dějištěm řady událostí od otevírání Svatomartinského vína (ano jsme na Moravě) či ve vídeňském stylu laděné vánoční trhy. Protože Brno je město studentů najdete zde nespočet hospůdek, tematicky laděných kaváren a hudebních klubů, kde můžete trávit dlouhé večery i noci. Na své si přijdou i fanoušci sportu – Masarykův okruh je hned za městem. - red -

Máte rádi město, kde studujete? Napište nám, jak se žije a studuje ve vašem městě. Nezkrácenou verzi článku najdete na www.pomaturitnivzdelani.cz


Pre väčšinu študentov hlásiacich sa na slovenské vysoké školy je víťazným mestom Bratislava. Ako najväčšie mesto Slovenka, ponúka študentom aj najviac možností štúdia. Po Bratislave sa druhým najväčším počtom prihlášok, poslaných na vysoké školy, môžu pýšiť Košice a Nitra. Bratislava Bratislava je jedným z najmladších hlavných miest Európy, napriek tomu je jej história bohatá. V súčasnosti je Bratislava rozvíjajúcim sa politickým, obchodným, kultúrnym a vzdelanostným centrom Slovenska. Má 426 tisíc obyvateľov a je plná mladých ľudí. Takmer 70% absolventov bratislavských vysokých škôl tu ostáva žiť aj po štúdiu. Na Univerzitu Komenského, ako na najstaršiu a najväčšiu slovenskú univerzitu, sa už tradične hlási aj najviac uchádzačov. Svojou komplexnosťou ponúka študentom na 13 fakultách množstvo študijných odborov od medicíny, farmácie, cez humanitné a spoločenské vedy, práva, prírodné vedy, matematiku, informatiku, až po teológiu. Ďalšou vyhľadávanou univerzitou na Slovensku je Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ročne tu študuje v priemere 19 000 študentov a to na 7 fakultách, z čoho najväčšia je Stavebná fakulta. Okrem toho sa tu nájdu odbory ako architektúra, elektrotechnika, informatika a ďalšie.

STUDENTSKÁ MESTA NA SLOVENSKU Komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch zabezpečuje Ekonomická univerzita, ktorá je najväčšou univerzitou tohto zamerania na Slovensku. Ponúka štúdium odborov ako napríklad národné hospodárstvo, hospodárska informatika, podnikový manažment, medzinárodné vzťahy. Umelecky zameraným študentom ponúkajú vzdelanie Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení. Súkromnými bratislavskými školami sú Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Bratislavská vysoká škola práva, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Akadémia policajného zboru a Slovenská zdravotnícka univerzita sú štátnymi školami.

Košice Na východe Slovenska sa nachádza druhé najväčšie mesto, ktoré je dôležitou hospodárskou aglomeráciou. Pri počte obyvateľov 235 tisíc, je označované za mesto mladých a to vďaka priemernému veku obyvateľstva 35 rokov. Z univerzít v Košiciach sa teší najväčšiemu záujmu uchádzačov Univerzita P. J. Šafárika a to najmä Filozofická fakulta. Na piatich fakultách poskytuje univerzita vzdelanie v oblasti zdravotníctva, prírodných vied, práva, verejnej správy a humanitných vied.

Vysokoškolské vzdelanie zabezpečuje aj 9 fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Ponúka odbory ako napríklad letectvo, hutníctvo, baníctvo, ekonómia, elektrotechnika, ale nachádza sa tu aj Fakulta umení. Významnou je aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, nakoľko je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa tu súkromná Vysoká škola bezpečnostného manažérstva.

Nitra Mestom mladých možno nazvať aj Nitru. Vďaka výstavisku Agrokomplex je medzinárodným výstavným centrom. Žije tu vyše 82 tisíc obyvateľov a je piatym najväčším mestom Slovenska. Univerzita Konštantína Filozofa ponúka študijné programy na fakultách prírodných vied, sociálnych vied a zdravotníctva, stredoeurópskych štúdiách, filozofickej a pedagogickej. Jedinečnosťou UKF je príprava učiteľov v jazyku maďarskom pre uplatnenie sa na národnostne zmiešanom území a príprava učiteľov, sociálnych a osvetových pracovníkov pre rómske etnikum. Vysokoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných odvetviach poskytuje Slovenská poľnohospodárska univerzita.

www.pomaturitnevzdelanie.sk

Šrobárova 2, 041 80 Košice tel.: +421-55-234 1100

Lekárska fakulta Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice tel.: +421-55-642 8141 studijne@lf.upjs.sk http://www.medic.upjs.sk Prírodovedecká fakulta Moyzesova 16, 041 54 Košice tel.: +421-55-622 3224 studijne@upjs.sk http://www.science.upjs.sk Právnická fakulta Kováčska č. 26, 040 75 Košice tel.: +421-55-727 1212 (10) maria.scerbova@upjs.sk http://www.pravo.upjs.sk Fakulta verejnej správy Popradská 66, 040 11 Košice tel.: +421-55-789 7022 sekrfvs@fvs.upjs.sk http://www.fvs.upjs.sk Filozofická fakulta Šrobárova 2, P.O.Box A-29, 040 59 Košice tel.: +421-55-234 7142 jana.quitkova@upjs.sk http://www.ff.upjs.sk

PO MATURITĚ

47

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH www.upjs.sk


UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Web: http://www.ucm.sk

Filozofická fakulta UCM Web: http://ff.ucm.sk Akreditované študijné programy v prvom a druhom stupni štúdia: nemecký, ruský a anglický jazyk v odbornej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, psychológia, etnológia, politológia, história, filozofia, nemecký jazyk v odbornej komunikácii, anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo slovenského, anglického a nemeckého jazyka a literatúry vo vzájomnej kombinácii. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Web: http://fmk.ucm.sk Akreditované študijné programy v prvom, druhom a treťom stupni štúdia: masmediálna komunikácia,marketingová komunikácia. Fakulta prírodných vied UCM Web: http://fpv.ucm.sk Akreditované študijné programy v prvom a druhom stupni štúdia: biotechnológie, chémia a aplikovaná chémia, environmentálna chémia a remediačné, technológie, aplikovaná chémia a biotechnológie Inštitút sociálnych a politických vied Web: http://ispv.ucm.sk Akreditovaný študijný program v prvom stupni štúdia: verejná správa Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SO SÍDLOM V PIEŠŤANOCH Web: http://ifblr.ucm.sk Akreditovaný študijný program v prvom stupni štúdia: fyzioterapia Podrobné informácie o možnosti štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a jej fakultách môžete nájsť na Webe: http://www.ucm.sk

STUDENTSKÉ ÚČTY A PŮJČKY Co je to vlastně studentský účet Většina bank na českém trhu nabízí produkty, které jsou určeny konkrétně mladým lidem, zejména studentům. Jedná se především o studentské běžné účty, na něž jsou případně vázány další produkty, jako třeba půjčky, či kontokorentní úvěry. Studentské konto se od běžného zpravidla liší různými výhodami, od nižších poplatků za vedení účtu, přes možnost získat platební kartu zdarma, až po službu bezplatného internet bankingu. Zároveň také můžete počítat s různými bonusy, které banky nabízejí. Motivace bank k poskytování těchto produktů spočívá zejména v tom, že mladí lidé, především vysokoškoláci, jsou potenciální solventní klienti, z vedení jejichž účtu (a případně poskytování dalších služeb, např. hypoték) může banka v budoucnosti profitovat.

Jak studentské konto založit? • Vyplněnit žádost o založení účtu, • Studentský status 15–26 let (to doložíte potvrzením o studiu a dvěma doklady totožnosti). Studentské půjčky Studium není zadarmo a není tím myšleno pouze studium na soukromých školách. Velké finanční náklady čekají na studenty i na školách veřejných, kde se musí platit skripta, učebnice, další pomůcky nutné pro studium, u vysokých škol také koleje a podobně.

V současné době se studentské půjčky v České republice usazují v podobě bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů. Ve světě je tradice půjčování peněz studentům již zcela běžnou záležitostí, u nás se zatím hledá podoba půjček, které budou pro studenty nejoptimálnější a tudíž i žádané. Mimo bankovní a nebankovní sféru se o studentských půjčkách uvažuje i na úrovni státu, kdy by stát mohl poskytovat studentům zvýhodněné půjčky na studium. Každá banka má svá pravidla při čerpání z kontokorentu a také se liší ve výši úrokových sazeb. Výhodou kontokorentních účtů je, že pokud částku, kterou si student půjčí, vrátí zpět do 30 a 45 dnů, neplatí pak žádné úroky. Běžná výše kontokorentu je 20 až 50 tisíc korun na jeden osobní účet. Student může mít více studentských účtů u různých bankovních institucí. Podmínky pro poskytnutí studentských půjček a kontokorentu se u každé instituce liší. Pravidlem bývá, že půjčka je poskytnuta studentům ve věku 18 až 30 let. Dále je někdy nutné, aby za půjčku ručil někdo movitý, nebo aby student měl pravidelný měsíční příjem. Opět záleží na různých bankovních ústavech a také na výši poskytnuté půjčky. Půjčky totiž mohou být od 20 tisíc korun. Banky u studentských půjček stanoví úroky kolem 9 %. Kontokorent je z pohledu úrokových sazeb dražší cca 15 % (i více), ovšem

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

48

zpravidla první měsíc se úroky neplatí, a také kontokorentní půjčka je splatná zpravidla do jednoho roku. Kontokorent tedy lze využít spíše jako překlenovací období v měsíci. Student, který uzavře s bankou nebo i nebankovním ústavem smlouvu o půjče, musí dobře znát za jakých podmínek tak činí. Musí si předem spočítat, kolik bude splácet a zda mu vystačí měsíční příjem i na běžný život. Mnoho studentů přecení svou schopnost pravidelně splácet, a tím se uvrhnou do hrozby exekuce. Podmínky jak se studentskými půjčkami nakládat se každý žadatel dozví u svého bankovního ústavu. Mnohdy totiž peníze z půjčky nejdou přímo studentovi, ale škole na účet (například při úhradě školného), při dokazování výdajů za studium musí student u některých bank dokládat vynaložené finanční prostředky účtenkami, fakturami nebo jinými doklady. Pro výběr vhodné půjčky je dobré obejít několik bankovních ústavů a poptat se na možnosti studentské půjčky. Každá banká může být výhodnou půjčku například z pohledu výše jednotlivých půjček a doby splatnosti úvěru.

Další informace ke studentským účtům a půjčkám najdete na remix.nicm.cz a www.studentskefinance.cz. - red -


PO MATURITĚ


MODERNÉ TRENDY VO VZDELÁVANÍ Preč sú doby, kedy naše babičky a dedkovia písali poznámky a úlohy kriedou na príručnú tabuľku. Ale možno sú už preč aj doby, kedy študenti odovzdávajú seminárne práce vytlačené na papieri alebo dokonca písané rukou. Takmer všetky práce, registrácie predmetov, prihlasovanie na skúšky, žiadosť o internát a celá študijná agenda je na väčšine vysokých škôl obhospodarovaná cez internet. Po úspešnom zdolaní prijímacích skúšok a prvých krôčikoch na vysokej škole sa budete musieť zoznámiť s on-line systémom, ktorý je pre život študenta kľúčový. Všetko je on-line Väčšina študentov dnes už bežne používa internet pre vyhľadávanie informácií, zábavu a komunikáciu. Ak sa prejdete po vysokej škole, narazíte väčšinou na mnohých mladých ľudí, ktorí sa na chodbách, v univerzitných kaviarňach alebo knižniciach snažia lúštiť text alebo prácu uloženú v jednotkách a nulách. Skoro každý už dnes vlastní laptop, ktorý často predstavuje študentovho najvernejšieho priateľa. Čo je e-learning Procesu, ktorý poskytuje vzdelanie elektronickou formou, sa hovorí e-learning (výučba cez internet). Prostredníctvom informačných a komunikačných technológií sa študenti môžu do-

stať k rôznym kurzom (či už plateným alebo zdarma), predmetom, môžu si medzi sebou preposielať študijné a iné materiály. E-learning ale zahŕňa aj vyššie zmieňovanú študijnú administratívu. Študenti tak môžu komunikovať s pedagógmi, študijným oddelením a pod. Vzhľadom k tomu, že všetko funguje cez internet, neplatia tu bežné obmedzenia osobného styku.

Štúdium v zahraničí Vďaka on-line aplikáciám tak môžete študovať predmet, ktorý sa vyučuje na niektorej zahraničnej univerzite. Pedagóg s vami komunikuje e-mailom, na stránkach predmetu si sťahujete materiály požadované ku skúške, ktorá je vypísaná na konkrétny termín a prebieha na webe. Výhody tohto spôsobu sú jasné. Možnosť študovať bez limitných obmedzení ako je napríklad miesto alebo čas štúdia. Zároveň možnosť ľahko sprístupniť študentom materiály, ktoré by museli inak prácne zháňať po knižniciach. Skrátka umožňuje tzv. distančné štúdium, to jest štúdium na diaľku. Sú tu aj nevýhody E-learningový spôsob výučby však nemôže fungovať vo všetkých oblastiach vzdelávania. Aj napriek tomu, že je možné nájsť veľké množstvo kurzov, nie všetky sa môžu porovnávať s bežnou výučbou so „živým“ pedagógom. Napríklad výučba cudzích jazykov vyžaduje osobnú interakciu s pedagógom, ktorý študenta v reálnom čase koriguje v jeho úsilí. Okrem toho treba tiež dodať, že mnoho

Jsem Vysoká Škola, přidej si mne mezi přátele a dozvíš se, jak se můžeš po maturitě dále vzdělávat.

našich študentov, ale aj pedagógov, nie sú na e-learning ešte zvyknutí a považujú ho za menejcennú formu štúdia.

Čo ešte Elektronická výučba dnes nemusí byť viazaná len na osobné počítače. Existuje veľké množstvo aplikácií pre mobilné telefóny, mp3 prehrávače alebo rôzne vreckové počítače, ktoré prístupnou formou odovzdávajú vedomosti. V súvislosti s týmto novým trendom sa z e-learnigu začína odvodzovať jeho mladší súrodenec, a to je práve m-learning (mobilné vzdelávanie). Dnešné mobilné telefóny sú už natoľko výkonné a spoľahlivé, že bez problémov zvládajú prehrávanie hudby aj videa. Nemajú teda ani problém poradiť si s e-learningovými aplikáciami. Elektronické informačné zdroje Materiály dostupné na internete sú ale v mnohom problematické. Študenti dnes bežne čerpajú hlavnú časť informácií práve z elektronických zdrojov, u ktorých je veľmi ťažké určiť

50

ich spoľahlivosť alebo pravosť. Portály ako je napríklad on-line encyklopédia wikipedia.org sú často tvorené aj aktualizované bežnými užívateľmi bez zásadnej možnosti schválenia autoritou v odbore. Do bežného českého slovníka sa už pomaly dostáva slovo „vygoogliť“, teda nájsť informácie prostredníctvom globálneho vyhľadávača google. Aj keď na googli môžeme nájsť takmer čokoľvek, mali by sme byť opatrní a starostlivo prekontrolovať vyhľadané výsledky.

Budúcnosť patrí e-learningu Ťažko povedať, aký bude vývoj v budúcnosti. Možno, že o pár desiatok rokov nebudú v školách žiadni učitelia. Nahradia ich tútori, ktorí prídu do styku so žiakmi len vo virtuálnych triedach. Tlačené knihy prestanú vychádzať, prednášky budú len na videu a predmety si budeme môcť vybrať z univerzít celého sveta. Jedno je jasné, tento proces už prebieha a je veľmi viditeľný. Nikto však nemôže zaručiť, že nepríde iná, ešte vyspelejšia forma výučby.

e-learning

• Pomoc při zpracování vašich studijních materiálů do e-learningové podoby • Tvorba e-learningových kurzů ve výukovém prostředí Moodle • Výroba CD a DVD s e-learningovými kurzy


Stránky Průvodce pomaturitním vzděláním najdeš na webu

www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

na Facebooku Aktuální informace Seznam škol roztříděných podle oborů Komentáře a diskuze Katalog on-line Odkazy na stránky škol Události (den otevřených dveří, datum přijímaček)

Přidej si mě mezi přátele a JSEM

Vysoká Škola

• • • • •

poradím ti, jak vybrat vysokou školu pozvu tě na dny otevřených dveří vysokých škol informuju tě o 2. kole přijímaček na VŠ připomenu ti odeslání přihlášky na vejšku podělím se s tebou o zkušenosti vysokoškoláku se studiem

• řeknu ti o zahraničních studijních pobytech a stipendiích • zodpovím tvé dotazy ohledně pomaturitního studia • poradím ti, kde se vysoškolákům dobře žije • spojím tě s těmi, co už na vysoké studují • dozvíš se o akcích pro budoucí vysokoškoláky


INFORMATIKA EKONOMIKA PRÁVO PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ: Tříleté bakalářské studium ◦ Management ICT ◦ Informační technologie ◦ Manažerská ekonomika ◦ Právo v podnikání ◦ Právo ve veřejné správě

ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU PROČ NESTUDOVAT U NÁS? • nejsme obří továrna na vzdělání – naše studenty poznáme podle tváře, nikoli podle kódu v databázi • neuděláme z vás suchého teoretika – naším cílem je poskytovat vzdělání, které opravdu využijete v opravdové praxi • nevyškolíme vás jen v jedné oblasti – ač samostatné obory – informatika, ekonomika, právo – u všech kombinujeme výuku navzájem tak, jak to vyžaduje manažerská praxe

VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY VZDĚLÁNÍ – PARTNERSTVÍ – ÚSPĚCH Vltavská 585/14, Praha 5, tel.: 800 555 808, www.vsmie.cz, vsmie@vsmie.cz

Průvodce pomaturitním vzděláním 2011  

nejpřehlednější průvodce dalším studiem nejen na VŠ

Průvodce pomaturitním vzděláním 2011  

nejpřehlednější průvodce dalším studiem nejen na VŠ

Advertisement